<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00236
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: December 1, 1887
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00236
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
(
.
--

ADVERTISE I I
'

DAILY IT .\tA\A\S-COMMKRCIAI'ix-:--.iUK.:- 'I Pl\x.! \ j PETSACOLA 1 ,. : 1 J () : DAILY/; COMME14C.iAT1:, r t I I l .DAILY\11"IP Tot" ":"j..PK COMMERCIAL:i. :HII ViTTIKISO!< ril-'I"r TUB It nnil,


it mil ,N ,ili 'Im.i'. .il. t-'iiliii" ";
l 1"1 i ." I IIIM''I t< |i<>r innnlii.VOL. ..
____ _
0

_


(n I'KNSACOLA( KiXlUlA/TlirTSIAV) I : I ( ? I DKCKMIWK( : 1 I. I 1SS7.i '

NO.
( 2l 12.HENRY .Pl.on.oor: : b1:1.sb.In.cn: : : ; IInITI-m\T8: : : : : : ::' I iin ; 1'1.\1'1 i : smut c' \HI.1.1'i i I'I'I

___ ,,__ 0 ,I - ---. I A\ ISKAITIFI'L\ I INiAXK.nn I linn-, hmu: I' miii" taiquu howeur.initn

I 1""* Stimuli| | | I rail tin* III"iinti lal inn. : .ml .u: 'nii-l an i nthioak.Pu ..
1 tk I Notice.lln
n ( ) Ilif' I'luiir.
I : ,iHi'I I I. I .. Pioidiiilin .
HORSLER p. in. I
& CO. : i\ii.i: :M. '
\\ \-HI\I, "in\ :N "t". :.in 1111'I .iniioiiiit \ntisimr.si: ': (Ii 'it I II"
'In ',llI4 1 ami C'II i.'UK (iftliiM'r -inil I. 01 mi MMits 1 'I nn.: ,, tttlIlII li-ionnoii i inloimed' IhoI .

'run''lit tli.iMmi I ,in.in I.mi imjiii: ::: ItSI :II. I mi niIi. i i.II.ii'lilii' tl thai', in i' iow of I ho
-HI1 K15H: : I IN_ .I. K. > > liii (_'. 'tt.I.' il-'i .
In 'lino -
--- mit ; (th,' :-op'al."I'.ldp| : | nl, haiiui': in t llie-;In nimi. hi' did no| |itt).

ilio llnn-i1 ill nidi. r In l 1'1.' I IIP! In..tl I I '(... 'lo .tl.i.
mii e ,
CHANDLERY .u Mi'lmx, w ill |I' CN'n'. l.ikr; In it lii fAIll Ii,' |I" in i i ""IIIIIIIIi"I" ion In I'll.
SHIP AND SHIP STORES HO|"i'IIIMl, i H i lio ll'HM'. in Ilio I titill" .I'ulii.:: h.i-.t"'.'ih'il 1111: Mi.'nm.'iiMii: / : i I.: i.iiim/ I li.iini nl' li. d.it .

.. -' --- ----. FAMILY GROCERY I It fj-MMl iK.il ..rIi ,. IUMI- (imiuiii:. ii i- I'I M.'M'II: I O> MPANIII I : : II.II- I II'. lioni: ill,. will .iittiniim' I' ill, doi .
--
--- : MAMU.A:: 1IOPI.: ;, liaiiln tn mnitiun. J Iti-inoi) 'i .'itii' IAI'I: 'lilhrConiiniltco. l\d A\H :MOt( )( I K HI-: i-'mi of M. ( ill'11 to itmi.
( I '
AGENTS FORMl'KH HI "irtlHlVilWoMiaif.: \ ihir.! lio will l 1". I I Chmnhoi' i' nl.t"I
II EM: II' .\ NI IIIr.: ssjA P.OI.l') IIOPK.) : AGENTS FOR uI..II.. liii"! hi* ,,1.11..1, luN mill Ht IIIKIII' all.11I ii In.lirtc.l ili.ii:. prrI.IM I "' 1"1:0\\.1/1'111':< l j I Ilo|.nlio"t and. will njMin/! lender tho..

I [ : ) srA'IK-: COAsT 4 : 11"I"' 111 ilftiri1' In 'iimkr hit t'n1illjItt.1hhh11. | it lIur) Idlest( 1 lla' ,1"1"r" i I tine Mtll.'MMi.t ( : : I : I (--il .I lit HI of Ilio.. ( '.
TAf.viox I Jill hi
( l'AMI YILLO\V I: MP.TALASP i
, ( < | ( ) ) 111-)11': )IT") :, : I II n h"I iv I HUM will tun, ) a tine hiu ,nl' | I m" 1I I Ill
i I-'.iiinlinxtri". !it Itn tin. Itix' k ril'TH." I Pll'si.loilt I Ililll'l I I If. I I Is It'huull| t d that, l'I'l'.I"IIII''r I
AM'ioiunu -( ..ill .mi/I'd and Ira! I H.ndti I I
: arc.AM -
.1. .
II \ \ t I. UN.n .
TillHiinr: *u \i > i I\MI\II.: I will) -h.Mtlt 1',11111
I : "n i\J.ini; I.ISI ;V \ U.iit\iut|" Itl.slliN; ; '| 0 \\t\\ .1 now ,eiliincl
( ; 1:( ) i: >: fiviv: iII : I ( llMs( ) AXI) CHAIN-, COPPP.I: : ctnll'\XY. \\'.\$III\01"' ', Nut. :all.:' |illH'I"|| l I'lltl-, ( in. L-'I'lio anmiiinieinont

I NaiN\ %' 4lc-, :Hint, ami' I 1111.,1'i (Iron Load\ ili'l'loMli.U I lie win! 'U Wa.laillg-I..III In; Ilia, ) M. (
AMKOOKAIMMC: | ; X. II.-(Old)l Mt-lal lakrn in 1 1i Khango : \ TIM : u. s. JI.\IIJ HACK mil hid tIn"inminnniralinn' ,
seol), l M-tii'sl(| :>|u-.ikor ( :iiili-n-. toilini| li'in-: I \0.10'< at. .She I.imt ii i'ii n' -tin .
1.11.1'1'1'1 'III.
Pil" : :\ : Xino, I hen wePnini-li' New i MMnl ti m.'iko t to the ( 'liamhi: i lo-d.u '
s
VI" : OPI( I-"KT.: t:1.l1t"1\: -: it I..'.'\''' rnnuoli. 1'''. I..IIi''I'II''> 'niiirnin. tail; fioin tlio i liiii;. nnn nl t lie .A'ii| | >- l.rti'lnil.iii lh. Mulo ..t hoI ramolnuonei.il -
I I IKmp-i \ .
[ ', III''T| (OAK:*, fur :-Ohl"| llottoiii I II .' ill :* ,oMiHk : rill- ..I ,lime MtMvlmnl. ," lit 1st loin; I'Dintii, ill ri'.l'ml, his |i'i'I.: | i tin1 I mil s.iltum !striking.1611 i tie Ilio -1111'1| 'i.. :a-lhi-it' :a* (ho

('11.\1:1'-: :' .\ S I II) I''II.\\TIOX: \ ( :':; I'AI.VI: (OILS) VAItVlslll.s-: : I : : : TAi 1::. OI.H) I.l.l.tnV: ( ) MP.TAL I I Hi I lei t, cn"' ''i>' I II,,' I Ilitli I C t "Inj-Ol (i.mlnK )>,'..(>ul, tontinin-4 I I t In I Ii mgi'i (( ( 'lr\ ti lan
)pm'ii.iM.sisyu: :: ii'i\usi; : t I':, I nl( .\ iir-; 'iiMill,', :ml I'.uIlijuii, ntitl. nirumat to t'stnblioli. a I ii iiiiH-iiiiic |1.lk, | \ nl, I -
FOJElli: ( ; ('II.\tT: 1'I I \\ iiiinuloii! 1''' I..lli.. '. li! liirninc "'IIII'. 101'il1''f"rlll. 011.1 I .illiik-i: I: 11.1.11, .1-:u I I :\ |iItlus|; .
'
OUII'mmIlJlitfoJl) JALVAM/P.H: \v IK: KOPK.l.lisONS : Will.. III.Ill.I till I'l'IIMI.'I>U Ut ::1:1.::! '. lIlO mule! ol'sll I 111 it'III.1 of Ml, I Ii, |1'.1 lli \ J ( 'IM INN t ii. MM.. I .- AI I ::iMii'tlmkIhin I lonl Mil I l .ne Sihilii'H|I I Sriiiitt| lilalllo
MillM.: r.o: ) .'tTCMI'AS414 I lime KIMHil, m ill\l: 1'iii'liH'i: I hicn, ,,K.iinliHmling .
Ntikcl.) lira: ** mid.. I'ai'I| (',IIII" ,II\( :Mii-eK: :: : : n 'i:: .HHIS I'l\" IM'.KS.of: ._. | 'I Ivinoi," 'iiitir' 11"'a'" ill'I \ Iiim iiiiu1 i : ,i jjoi-otal: nl n in Nottiiilnl" I .\. l mid t I liti'l| l-iiniiii'iil nl t Ml.
-- SlutIllIh .
() lr.MlXi'llINClll.slKU! : ( ( ) ( :: : : DIAPIIKAdM: ( 1 Pl'.MlX( NfW \ (>lk ::11..111. I Itl'IIIOI i. ..l.lll I i.' thlOIJ, ) :.mil! i .,illoil! lit,,. onliio tin ilcpait 'niMil .
,
4SI:' II ( 'OII"f lill'I.O: : Uriil'.KKNKP.PAIK's.: ; : : :\o'.n:. in POMn) Itiuii.i, lii. I :a 1"1 11.1; tiiin.li| to lit,. :- "|,, |initut'| |iltlinngi): ,' |,|, I I / in i\. I Mot.' I I--- '.old, ) :Mat i r.sul-

IU.1TAPPICA1I: \ ( l.OUS( ; II. \\'. ..IOIIXVA'lio I : :: I :; ,'tNI MP.I.IJKi:; : :: : : :*, '.I;..&- "'1"-.T EI:.. .I.111-1.'1: the imt tin.nnhi. K.iinlall: Iiii' tlic 1'1"1'.1.1.11".1'1. thIs. t'oni|>nnK"1'' : ,' "il.lilllC nn' Ilio, lit :an ha-, ,n-'c| :lied, IM.. mi nil join ninoiil(
,' .r nnnhi.jii..s. tin- Mliotnr.il It eer 1"i.ft,1. un. ol. 'I .
WirATOlJs.1:( ) :; ''lo ,Pa,'kin',:. Mill Hoard.: :Moio" l.iimii'l'' w- t. ll: ",'.H.I.: '.,)111.-.', IIJIM-I i lij the "'.ull ..filII' :'Illcclii'lioni. ; noilho.M emit 1111'1' ol Mni: iiiul! (Ciinallioil : nnlil Mmid' ,it nl lii- M''mid liiil I lor

1.00( ) I.INT.S:: i.AU; i'll' ha i-in.until '.1 1 -. I II Iho pi't mini, !; this irioll-| nl' moot-

I lloi'ip I r-iidm.in: ( ill III anil Tiuks liiVOI) : : JIIM.Ii: PAINTS.: ..I" .ml \.1., I K.: \\ I 11.1.1 I I VM'I I I Incil |ii.tim 11 I mli i nriof I 1.1 t ft.. I In- lliiiH'' ii'\iuiioil| (iii.' inliiol jungi of Mii'li| | "ul hi',nn,honl Mio

ell 1:11\: ): ( I II'TI'I: : : I'.ukiiijr: : i. .11 X.\I.1. ,i.. 1.0l'Ia'S( 1/I l 111\I .IN I 11\1I"'Il" II.. .Mll-llT. C'.I'U'' ON miiMtiif inin.X l>niliiiiir} ainl ill I Ic-n t th.in: loilt, t nunnto I I Im'agttu': /: in lii- |IttlttI: |> i', 'I 11 ho, :ntlt jintu. 'I 111'I
'u II:J!:I I Hllslu'lllVH., X..w \ N'H. :Jill). A I
I. I .
: : < ilA-l:, >: I Patent |1I'k and :f-nalih: I'.1ik.n, / U'.ilimjfIon ; I I lit,. wallt Till in.l ( 'i Itnt\ II "I'I"| | -el i the ndoni| limont.
Oil ,
Ship' Stoles ( and llratlngsroviis. I'rl'illilu lit." AVotlil. st s"PL'ahCt I
I'It \ t.LFI lit: r.FIt!!-, Din IIr'I,:c, ( ; atl"l'tlp'aill'll'ah Itoom: P.nllor-) :' 4'O1 \... Ir Ill..tLivery \... |" t Cinli'li'" iIl4: ii-tiiinril ,loilio l TI.l I ,' tulal loci u ill! I'lululilt In-' 'tint I Ili" i II'I"'I.: lit. ,Iho 1111I1"'I'.f i P.nlii-:

I ( ) : I COPPI.U) : : i..\ I NTS, j i tty 11"um Xow' Wik. I.n.1 t IMH- I ), ,.' I ili,:in tJ.'iO'iiu::! ), Iml li\ MIIIIO, il i i.1 l inriii. has, In.i II all'I I .11',1, /and, i i. imw

11II'I'IXlitTlCI.E! : I A COMPI.LII) : AsMuii'MPAT( : : or '1'\ 1:1: : \ \VONt.\: ( '$ SaleM hug\ ho fi'iiHciirril tou'ii'iM-ii" ooiMs" I I I j o-tini I '1",111'I high. :ah.ill'.i, million.Miolnilji' I Il tin .sio| 11 l i-nii. itt w ill! ho. (nought

)1.\i N IIo'IT I : :", IHiinlcnt.Hnil, t t in|niko, fn""r I I'll :yi'iui.iliio : I hrli'io, 101111 t al' Piimh. 1'.111. .
.
('A 1'1'X: I : l ,%,: ( (>., )li.iM-iin,: ill.II..III1.t."I' minit ,
:"011,4'1., 1.linos Hook!( ainl?! Sinkcr-i. I Fi.1I >. \\llli
: \ \ .\ I'1)ZZ1'41i1Ig ]' < ii- (aiil to |'i <''|n'i'liiIr : '
i.o( ; l ()OIAXil: SLATP.XAriU'AL ::- Lines Ilook and% ( ',tali Xl'IAXl'1I01 -, i I M\V; i: L.NdSlilpnirtstoiN : ( !..\ :,\ ). i-iation on I In-1 :iiilllnMiiil" !: 'I 1 IIIMO- tl'iO.iKKl, ) in Init iotniinii"i.'I |' "- '' Im' ,iinination; Ill unIt

I ,\I.I.\ 'AS.: j WOIIJ. IY'-: :;. I ) ; Stables, evi'M ii'Hiion iii" Iodi,', I' that' nil uiiihli | ", Ilnu' Ii.. .' -I :"" 1',1, ill I lilO M'lOIIll I Sll'l V, I l.'i: I h, in.I./ ..
: I.tl IlTXII I :Miini.Kiii'u: : ( ;. : 'I
n u-iliii'liiiii on I iinpoilnlll I.. ifI'otlril I i lull no' ilui' I kiiou. s how. 'lluioi I I. al I I'm I l"iinki-| In I'liitlmitt,
___
.'__ I': ,- I' I \I UMII> MI\, r rftwMI'd: I \,
::'. Will Xotlcc) lo) Uw l' Inlcirst! (our' AdV4'I'ti't'iiit'IIt. I Iu"\ .\\1 I' TIUIII...." ', :-Olla riu.. C' Iim'eI 0 i-li.ill: ili\rloji I ilio .:I inuoiHiition l> 110II'|1,1..1,inn, 111I't"II.ILII. I i-ln. l I.mn, Iii\. I 11..1,11I1,1.i I I. .-Alux.k. M'
,
; A PIM: 'iruvorr: :, I MODKI-( ) : : | | \\illi wliiili, \vi' IIIM'nwiii Tit :Miolniiljji. !{ ( 'iiiiipin\' liatr 8tuintliun oaiilnii I | 'iko w.id:u 11 tit I ( 'Ii' nli. tout 'ttV' '

ml Small Invited cir Call. : luiil ID oonloliil., 'I i, in Nun" \i n'I ik I ainl. \uIl(' in I.mni", nl I l.all'aI"I': : at ', .
1\l'b1)d J ( (h', Lart.'o' { ( Cordially ( to : us a : A'li i i : Pll'l! ( : AT ANY:; 'IIMKOP : .. .. .. .... ... .. ; -etc l im'is. llilnioinin -
..
.. ,, .
'J I; 11\ Y (OK) : NKilir.n It ". ,1 ", I IIIgl..I.: Iml tin" ir woik. i iiilonoInn ;!". .\ I MimlililiL, ,nniio, II.''...m-
will nndoTUiioilIt' ho loiind in ( In-.
I''u'- ,'. '
j' lEt| i.1.,111",11 i II puiil t 11 limni:( -itiun tlliii'll Ihoi,; h.no: .ilti.lt hold.Tho 'I (I'llId.llh.) .111"1.i Iliiililin i ;':-hook amiIho

i THE NEW MPROVED I I ll.l.hl .. l'roll''II"II.I', "ill" CI'(:: a- Inltoiivmr.no 'I t ho Iniililin;: wut :a ,lino," _|111111111'10 i I |'iinilo| I 1(11( I llnil lii'll-rx' lilrillt/ .

Sport men9 Attention Don't Forget[ the Place : ( ni eior. I 1111111.0 I I li...loim I nintcoino. t lit "u' still ION ln li, lionlin,: o\i'i' a linnilinl I $.: ,ill 111" il. No '('I illll' d:linage;: ttnl.iiie.

I A4 (lo I II tie, i n'p i nltt i lih h I haiii f.'d I on tIn.,- ni'itli .siilo., I U waxlilloil ,l .

I iii,\ ::1'1 neon In Iho, |ian-ii" Ilial: a 'Im"ill hill!! wilhio-ll 'liiiiri' I I ..
m
I ) :K j.lin 1111 ill
11 now in t ntih..ni. ,,ii' |'ioiaialiiMi' | ,", I will ); I !slltlUIMi: !stll.olis.Iho .
LAZ JACOBY lilii'in lilliii .'i"i | h, IIII-HOI"., I Im KOI! I k
I -ay I hat, m 511 t, ah-nlnlili I n Keiiiovnl.Xnlli {( ) h.14, "heonilnne to IuitmI.ti' till) mon' ..1'1':11"1'|': | i :ainl, llnNlii ainl! (itmi ll) llnl-.li-) / nilllmiilit t ,i.i.i l Minim-tit Umiliiii "-
,,
\
\
Ith
II "' | .
.II',
iimiiitPtiui.
uh"e.: : dltcil.! I. tt aii II 1 1 ""'!I"'. /tutu I'Kliinul.'il' .
Asmi i :, TII.\T i nh: \\ i tt.t. 1 : ,. i j. li' ro-l.l ,';\"I..lb,' |iiiMir.' tutu .. 'Yon 1111\'(' M i iii iii,' stun, i iow, illi 1\'- lo In) Wnllh. nnu hiiinlioil, Ilion-ainl. I "no' lit'inu 1.111: |*lo) iii I') I In Hi-mnt'ii.

iu\ I 1.1""n !'o1"I I ,, li' Ii". I"'. II n 1\.1, r"'IIII... IRr,1, ID i suIte alii nliniis: I lotiaid-Mi I I'. ': .1"lIal'; :-IN PlMMIoiO, Ml'O. I I- |!ll-illl, Hiii

Load:. Slit) *! Is for. Jirot't'h-Loiidin? ) ( uns .nut In nti,,nli' tin. mull t mm'nl. lit IIH, itiiiiiIn \Kami" :ill ?' 1".I.rll, ,,' ,,11110'1'11"1.' f"I'II'alll.1, I :s.i ii I >n'un and I'l IIIM.. I ':a 11 loi lIla |lI'I' 14i

tinm \\ I rii-!k 'lui I 1 in,,'mi W i M I Inti, ,nili'ii. 'YI' I haVe. "I i n lln'm. I i :anai : i i- 1I1I""h'II) In the nllilinle nl' tho I '
nothing w hatolor (nil thai 111.\1..| A utii: I i i>niiinli|' "s w at ,lini-linl. lull I 1.1I.\.j I oa-t
a
'la nit Ii il ; :\ '
_. LrJ? LESS OOSaO: nnt t, n H 'N'ls \1..1| nf )Tut' if"\, nnillHMItl | "RIIII'II'" I nimi
'| | '' \1IIKI| I h'| |.'. I.1.11. 1 ll\\.11I.','. I hate! ulirail Indiialid.. I II IIi m/l tlio, | oiiii'ii' w.i" stIll' in Ilio hnililin;{ ami' ; lowmd I Iho .1.111| onI .
rn .\ \ FIt.I'I.\: | "> 1.\11:1.1.:;.: i i \N r.i: : n i:s in-1::ui(r 1:1: : i in... I ""','aker of, I tin:; next hon<.o an nlVhcn 1 '. I noi'
'I li.ink'ii.I .' I th"I'"IIi( t 1 i.' r.r I lI..ir. lust r.i\nr, i 1IIIIIIIt"I'.r" i 11.'all., 1 1 1 leal i inn |>aiii"i!, Hilt I Iho '

1I..t..J". t .nil,I. '-.Inlll., 'nt ui I. v, lint t mil:inn ,il II.IIIIHI.IV'I') In mum urn', \ I hair hoen iloilod! i lln-n il will w illionl m.iti'il ltt: 'In noioilt'' hill I 'Iholi' hl, lot$ hi'h| % ngm'nm;; 111111 Ihoi .
,,,- \,,> iiuiil: I Iit.i: '' nil inlilii1 .11',1 1 1 i iin "nh ( i III il s H- ho 11 mo eium'uigli In lall. ahont t II".-,. | | i
I Ii 'It'/ r fin'iiii.li', il. punt! iiiiur, ciiiiiiuiHUiMii. i Ilghl> I In iiii lalo 'Ihu i ulon ahonl' oioii'
..." llicii .
l 1' I Illl 1,1..p. .\ /
IIhIKM. I bun that | 111"11I".U ""iilKiin
o ;
It.! ( r< I" ini\%I Ii'"',,il 'p'i' I-lit II n I li"l, I, t IM "-''it -lii-IU I"'ulnl In. 'IIH 111| III'i''. M \1'11111'111"1": iIIMMIvim.us { it.tc., h.li;, hi"en 1"I'lw\\"I'111\ ilh vi IgnI. TMI
'.. !' Ila\e ill I 11114 waHIO" Chailos), .\. Ito '. Ihui- : >
I Ii""timl I Pit III
Iff &I|> ii'ii\' ul I niiilill. M.li I : Inn" I 'i pi.t i i iI .lullS. 1
II. l.I I'T I t IMS.. I
.ill' anil" I'Minl'H: l'i' 'uliii-r, : 1II\'hllll': Chili, l<" ....I" '. I Sn\, "., I in.Assignee's. <' mi 1'1 i i "' "I'alli| ,".. tin. "Iin :'>..10110'1'| ," "I.t! .; nion hai le-nilod) lo luluin' :Ninth01 -

__ ___ that two ) "III'.llg" I .n.III"IIIII1"111"c ,: I'.ah: )","' mni "ll'iln I in i Ilio (.imiiiil. : .1' t'alilm ni.i (iDilii, and, Mmulifnielli
Shot; ) Powder) ( Caps: Shells and 0 my ( iiinniiltcoH inilil, Ilio Imlnl, i\' nttHH. "- at !MII I Mil. Ihiew
Fishillg-I' SEWING MACHINE U l-llUlllil III', I ll-IIIOInlll,Mil I lll.ll: |I 1" 'lii Inn. I siio::i-ll;" tine. I hiinlft-. .' K I iljiiamilulimnlit

Tackle I 1't te. Notice.XT ) (ho house, at tin1n). -<.;itiiiin:{"t" Hi U -o,- I '. l.i.:gmlioi:. ..," ami ".\ I iililln: Iv. Mont-( a ain-l a hiiitnllcd' mitt I.., leaiiX '.

The Best in the World MOII! l'1I/lajCt'.1/ : in M\isin i ;.> (II In- i 11111'.1 I 1111"1' '-i "so.ii|' llnhlilo,'' ami l'sist.uitgIn'w '. \ \/ n ..1,1111 "her howi-.
n III i K: I HIIII-\. | .:11"111111 I I'I. l I. inlio i : 'I 1 'ho
whiihwrro nltii nf the .
I i iI notIn.illt/! : iiilniilt-il, nnlilIliolr elut I nion hoi odeilaio I,
--\1" -- ( 1\ Ii:it in nil- iiii .IIH>|IIIIIII'ill M tim" fur \ | : Mini l.n! "NIIIII'N ( 'in",UsOH. 'I hott
n'I I' lInn. IK'in-lit nl' lilt h., rxttil juii-ilii, Ii:nl In" i'n ilillnril. -- njionlv, hIlt', "Iho nndi. -l.iml lln1iii.iinil.il /,
ii'iliinrs' l
I InNll.,1! ; : .rlM I III. I l'i-l' In lill\' : tilt t I IMH! | i u uri unitS dik. Im ,lln-1 ititer Iiim html, ) >
'Ilieiuuill I I I i ti i not
il-nilillo-In,
ot\litli. In I t li iiirullit) "11.1",1 ur ntln'rul"!'. All I -mniilcl.it u i '
SPORTSMEN'S HEADQUARTERS ; '-I I C inn : II't. II in ul |>, : Inn- mid n-o (.1',1)( l"IlIlilr.IIIIII!
: th lust tu >i P. I h, Iii: ( I ilin t'l'IIHtullll HIU'h rnliliT'' ui i,1| Ir[ n' nt thu ir eI 1.iiim In untuk lug I tlio stitet louis Imilio i ,i t.I liiiini" ii uI M" I.. I. ,
;l.\/ .1.\< illtV. IK til HIM1'ifllll I \\ ilhllllhh'lIal't CUIIIIIIK I'onjfiL-f. I sn! 4. unit, ii..' tuI.iI 'II I ho ",'I'hi' Jail i I time, liio w ill IHO i Iho "knotihd/ ;:i in 1111' |I.I: : !
,C.. !, .' r I I'll. r .k mlNt'i .. \ II i IIIIMHIH, li"h.I..1 In I II. lEi, 111 Ii lire nuinlH-r Mainline oninnillli ilIg: wanslaillinx a 'ain-l 'Jtip slut m i-.
Ilillllll'I .III null. built sltli; IIh Ullllllllimit ;: in nimiI : I 'I 1111' .. .

\I tim'" ; luij-ht .fll. > hnil'l"ur. .
I ,ilii h "lui nil% *i'11 I hlle M.ii. Iniii'M i, a 11.1| I'.irl- t il I itK. I hill half, I i hil'l;i t 0-I w oil l o willionl I i t li.ui I i I.. -

S p'E CI.4ANNOUNCEMENT: : =., lur I In1 "In,;' r. I I '1 Ill" .1"10. uf LTiil I l'h'M. ill'.. tl. >W" III tin| moil Ilio nniln-iiN. hat in;': In"i'n, illroattil .. :.'. (In- lonihii-lihiliU$ nl iNi !SMiii .\i 1'1.1111.1"\0.t "
.
1r"'II,1, 1'nit. 1"1.1":11"' ;: "' aliI I I'ruc I 1.I.t. "I.I:Iiii !'ol. n.' "f. .I I'. t K ui .In uill I IN- Midi! ut iln lit time, la.1 lon:': ios-iioiiali it. I Ii,nil iitiliuni-, mni llnnl'M.iiillal. hit Ic nlIho .I'I 'I ,lit* l.ifiil llniiilli .h.... il llonil, nl..
,. .
.
MI ..10.1.; u.in tit kill*, uMiilii>
i i IIIIU'I '
: The Singer Manufacturing Co., I tri iI...i ..I' n.ntiii.: tin. linf. In mirliii-rr.| orll'.I"t..it\.IIIIII.I.. 11 MID inii-l lir i iinHtunoil I klim"lino MIIII. ii! lo m.iko Ilio tin- Sin IHIIINiw .

I I K..I. ililllllAN $ in lining: IIih.i. ; | .-iiimi-, :unl. in tin.1 1.1hnt tt.Ims''Iu""lln'l| I s It KOW. .It. i "lll, I Mi"o. I I. -.laicli I :-.Iarl'|, ,
M.U: IIKI: .K\N: -. l.\. II I III AlHlj1: *'. making the, u"'I"aililalll't'.1| ; lln- 1.I..g'. IM 1 |
lull iitlit'r ol. 1'111"0111"1' all"1"" i MOOI. ami Ilio lull- iialaki" "II "lioni I ndlow -I' i"eel .I nl 11114tl4sniltiit'
t. l., "' 11.1.. :ii ", .114. ....
IllIS IS. "Nut' MI infill lln' lmiti "} litho iajih hlmn gaio ,', and, lultiliglit' down ill .
:c I: :ee :MHH U.: ;: ai lie.I

Shoes Shoes 1 l"i 1'Ir"i :'In', t I. :"hlill It'nl liii,.! II..il'-. 'iii.,'"iiii,11' l.i.liUlnl .. I >onnili like Ilio ,ili-i )hai, "vo nl. a hiilli I. I i.ILO In Illl' Ilillllll' ll.lill_ 'in .li5n'. .. .II.. .*.
Cheap Cheap i l'E\\l'III.\:: H.OIIIIM ulillilic" ii ; ; :; ;; w.
..tIi l i-l t.'iini lull, win, met : l.al"I". ilui'. falling;; nl Iho, ItalNl'nl'I w ain"i iimianiod| hi WIII.I"lIlit'alil.v.
.I'
tin1 ciiinniilli-:111 ho iinnoniiiiil, IHI'olO -.
For : Sale. i III.!' lllllnl.lt". I, hoil-n. | nil "'" andhnwiiMnl. ipaiki.in ., :Miiip'- :': i.indon: 1111.11111..1111'1' .iiiiliio -

'4Ih| ) ntt until iulc| un>" P.ll 1 Hum i :gnno I In-mi. .

Attention is Called; ( of'nil the Vnlilic) i Mercnanh H bid 'Ill): I.SllCtKM: K ni- )'HIM ilimn.. I In'' iniili-t I nl... Mi.Thulx'i" I t. I liming; ihi- |Iall'11 I f I ho i 111..111'1.1'1'' | .--1'1'' wa-% II 1"1'1'1",1|>|" iii| in ::1 hvaiyin

I I'll i cm.i ,|IIH. /'01111'1'I ho wax on t in oil and .hhatil: I, nun! hu Kiokid, .
=> 'liloiiiil }>i ivu I until m.illi. a iliniusginl." .1 l.nlili' r. t II 1111, lI'i"I led I Ihoginiiiid ho 'k
:I AIRS Fine left '''" lioni a nil on man. /Ilo has:. ( .I'&lIg,1K..lllly '
Cows
15OOOO .-liall,
lt'HOI'I'\S: : I'I.\ J ) 1111 mil! koiin' : one! I') i lint"
I chair I i melt I Ilio limn uiiixo I *, .....1.11.1.I I I : nil-Mil mini fnolinjf, uml I Ii II ,loIho in hu anaiainu| | '' olnti I Iho.
('i.k.1'tI.I4)Pensacola) l\ + ..0j \ tIo: ::+, I .: T !
> l>
rhi .|"|ioiiitm< III of tine lommilUonn, rl'rIllillH "," ,,01. lie w u- taki n lo hofj'i-) II ial, and i. nnahlu loiindt annul walk
III Hit:mini-till' .
BOOTS: AND SHOES I""" I'jrni I uairy, I' '
Fla. ? !I lal with. Injiiiioi uhidi, may: >iniej williont j i I -i-lamo.I 'Ihv itaidunamlu
j C: lln I r null I u Ihi \\ II_""", I li'lij l n I Iliimiln.. |
I It.: 11"'r' )' fur tin. oiirriiiKini( 1.1' II,.- h.XU. r"I'111I I ) ILIMHI i'hallllY in t lion j I (Hal. di' '|1'nl')' .I..lill. uth uu.uu.t' allied
or, ALL i 1I1>i:<<:ml'TIOX.H': : :-r in: :( I.IM.U: : UYI. ': 'TAIU! : :"" Ui'I'k.III: ) WITH TIIFI / : I 11..ln JlII.III"M. '\OIIIIIII'"I 'II to lit,. NIIIIIO il ulii i-in I 'F lu Imm .1 Miaijilioni
ne( lim Ihi. I Iho '
iiohahly I u t Iho
( ut its Iseit" lo i imiii. Irmiol'i ,.
limit IhiUtul bu iiiU'li klinnlil I iiiniinl,
IJKhl1:: ; L Tilt: MAKKKr: : I ; | | '
I 'l"1..c..t' UIIMMI.-Hi: I tiin .t 'I'''linruiiKbIml ( I.lre.1 lOt"| itt I kind in the woild. I Iho nlliio
the ioinlnilli-o IIIYhl"l"||. 'I ho" )' wnnMM : dmhnmliid ol Muiill: I I.il i mni.'Iho .
II GUGENHEIM AHoil. : I : : I lli.'l I i ,i I.IHH' I.;' .nli? i. in tI..- Matt* (..fH \ lIill.. .
I ) Inailing: niiih-rmt" in-liii'-' 111,1'11\111)' t liio nun 1\ III' oiih. i :KimilliiK' : u nutv 'liultta-
,1.4' UK: AM\\I Alllvn\K: : \\ .t ri ii-: <"i 1,1.1.Tews.
I tioiin.. I IIIII'Y u>k I lint I I/I'm I' h" t lo d..1 I II IIliu "IIII.IIIY..1. Ml. II 11mm' Miiihiid the ssllhi'nl I.i' / .
| > ;:c. 'l"ii' .Inilxc;: Iliiii-ll. aisi I I ht
1'1:01'1:11-:1'111: : : : L :MIOI./ ( ) : Iiit) ':-I: i\ ;, IN I "II\"IU l: : i :. I i-oliiiniltii'liy IUlII"! .. I 1:1\,: I. III"' ,,
( ) AXDOI.DI
: 01' Till n: ( 'iit.vpi.-if; : of Sale Reasonalile..M l'rc.I.I"1I1 (.1| Ihi) t '.. ho miilii.il:
ntt 'ii nt hilwiin .
ininiaii| ) fun liiliiilA .
.\ ( -::- WI.E: 1 I ) t 1111': iiisi: ': :- llnullv ilclci! "miiii'il I IliU |'ioinl, ii- .11'1'1|'I
Tlll'l1'Y/ i :: 01 1'1'Xo\0r.\: ; ) r U I Ihonxhl II.,. lulhislilig .liio I ii
tuI. uiii "III' .Mai
I all I'III"J'; lino ulid
of imulirsu'i ion ; | ) W. Itnnikc:
1.( ))1II: ( )N or Tilt I; (THY. I.rnu.\: :: .III'( a"IIIIII'li"1|
\Vc *r<>,|".c, Kulh. in\iii, > an, il"i., : "' ami Il.l 1 wtna.iit'l. 1 ill -Miiny; : Ilialn ;, 1:00.1/0.\/ i.r.ixi.vi.iii.rFl Innn .M!1.lr that I am d.Oa"1I :-0'1,1.1'' I 1I1t,11 i- ttiliulitihlll. that it .111.11111, joat ; (C.: .. kian: i.UIII..I'.I.' s.n| ''j,, ji uadoli'liil -

.'|i' a.t.uniii.i'| | Sim'k. ill' :- ""''-. h.l.i i ni'xi'i i. In".'ni,"<'i n l 1..1.. I"" ill'i mil'' ,'ill.lInill2' ll did tutu/ |lanfJ"| 'i hoinl I In II \1',1 at

our hiotk! M.ulcto! Oulu' ln.in. the iii< -t IIIfltIdI l -In". \I'ai: ..t-nlc.. ; ur' i.v is,, mi. I ( .; Il ..\... I ) \\ilhin$ tine hiiildinf; a* Ii'naiil: ,'' ime : lull)' Ihnii-and" dollaix, I Ihu di-lii"I alloinoi -
1 :"i fuinUli u I lie lati-t -t\li I with ID .'i! V' cinii.- ':it-ia.-ln! ii I (t'V !
a /nirantuo : .In
P. : nristmas ILsuilus
I'... J. KRYCER, : :: n as a join JI itmimi. ami tIc haling: a:.:iiod. lu m.iko no oiii".iiiin -

We moiiov fui"UK I Ilian r .rai rill- to! ran I tin-;get'i.ublic('Ne\vlu that'ii-\'ullilu! not 'IIII ly iilt'e inuwv' uv |"nr- 1 _:ai T T-lj' l'IIII'IUTlJlt.: : : Classical! Concort! I II il-li-ad Mmkiii;: I Co. heir Iin'n. I, | to tin "l'l'li"aioll| | : f'H.. hiii'l-

"ha.hllof! g fioiu, IM i but > ou \\ ill I ftl.o .ka\ e I lime I '1''i IIf I I..ollliituru. 1 I.. -l bra, "htluie S St w I ill hiahnnt t i"'11 I IhoiiHuml I .lt.ul Its up. nii i..i't I lo hid.'Ihohond .

''II 4 an V'ct iouile.111I I 1 -l> lc all.111I I I 'lit.'u riuy. the! Ia ret;: ..ty,k Inn1. Jiulaii 1$ Ii'iciy first.class every Respect' .. 'I 1 1110 LIst eolimatu 1 I I i lo ho ill El.he of ( hitlol.illoii ,I \\.oj 1..1..1..1.. | l I Nauc: I"I"-11'

lit you in ail! .|Ill"- ami v Mil.-. -.. I'I ': i iahuiil H'ttifttt:: ', on H huh ml II I iv mid (ioo. :-1"/1",1. / I i a. h ijnali I I y .

lid"WI C fJ 1W(' IHI\ 'I"!He l.f '1111' _.)CClC1I targa.1t4* : TO"YS I Prof Robert WonzoJ I lIst i IIPSI tin Ill IJ in multI 1'"IIln'.I..1 I (ill I i iI ) inif In Ihuum iMimd and* n l Inv
.\ .fl.\ *:J"! "" '. ,
Wi'liril
Lorot LtlMlV: Iii' llnN li'Mli-, A IiKAl T\ i\l I.\ > City Hotel .
I 11''I14UIIII.lollal'I /hut Ihu ininnlo I .
--, I loHHini I Ihv ; (''iiil t 1..11.olul"p| H a, ii]Ii.i .
A lot uf I Hand-nine 1.a'1k''I\illhIlIOIlIl'lfll i I hat wen- foiimiltold. atJ.ii I 'i' in: <; .U\: 'I' ri IMSI I Im-iiii'--. .I"rilljClllc I I I I lime I uf itnonfon-. I )uirg': .sl.

$:! we will >eII|| ut.iv ai onli 4I.7.1.ATIKX1IOV. ConfectionsFULL
Ed. Sexauer ( I1 rum S w \ "ik | 'K| idleiioss Ill In hint I hu an in I"jlily' it'llinutiil. 1- .
1 : Proprietor
I. "nn : I'liuiiiiuiiiis I i'\iu\
(Our! regular +:3.n! ( ) Ladio-'P.'iot, that) !,'::1\0 entire atl,fiolioii. aid! I t'. !I.KHOlhalitdid ti inr'
wc iu\en.K1 ia.L :i'I iiiiaIi| ani 'the aliM.r 'am.' h diily: in- -- 4 'h 'I 1 In- |i"rfion* of, 'the w atU !lilt: .land- t illing t.l Hit* :S..H lmum a l I'liiii iii I I I..'.
year E COOKE
Clerk (
III'' J. ) p".oll I I IIP-4'. i hug II itt ivniihlr-n.t 'Ihu L lu I In' Ilio, ill rim
4-iiij, :,;:. will I t I now o iini"ncmeowing I / I t lurd I linw.i an 1 mmiH-iiiion, : liuwakiill Im "".

-llthi, j>oiinlir.hooatt2.'V: : ). -.J1); ). tJ:!.'*>. Uumembor, thli hoi- !h a hsijfian: : GOVTMET ST. 1'OIIIJI"r-l.: '".vd ...-... i:, ...shluig. ....... 11h. I i hiirnin: .lowl I) at Itt us hunt 11501 usIng. ( 'niiAi.o, I III., \..n III I it I' ::>i!.-:Si u'tut I

a'"l.' haling; kuolia larji' I trade\ on tt.om wi. keep; them in all ..hajM'8iidin.. :- : I and tin- inlinettui I IIro", lug:, I\II'fI'' I..rll.c I inoniU'H "r l I Iho :Naiiunal I I Coinmillto -
''innoii-tfu-e' hrcU a nil, hiy'i I Pienih heelN" -. I cAr -IKK! I ; .f! r: i'i.u: I'lllA".;. I I1 I'llUi maul t ul ,ii', .in.. .k .
STOCK ("lit I I : or I Ihc I 1'iohihilivn I( t I Pailt I '
<'W we ollt'r rOllllle line-t Pioneh kid *trilkl) huu.oewcl: pninjiole'! 11.i' v. .I..\. ugJlI1)A.WarnI .. l i'0 aim-
iiiition tl... "lIi1I h i ,,.n.i t, t\itin: n.iii-ttt' mill *:!:> ). ,:{':; ), :J.J1) : .1.ilI,11I! eieni i I I a .Ia..1| hy.uidus |".1 l III .llur irllv list i.i'/l.l ".I slitS

'1".1- and Id-ill, : heel'l i.ninv,' ; : ;way (lu'mit > oiir M te. .Vow, we filer' ) ou tiiCi 10, ibt luv VVirrn or MONTH. I II 1' ol't: NKH1: I .' Sits **IroISK .><>'I. II no. '1 lit : i Kisrn: C"U"I" I larger. uiitiiixent 011'c''I: I; inoiuinjf -

'"':lIIlIrUI : i iLa.i; :silk-lii.rit: ; FinUlifilJSiittoii "" '!1' ", tin |'ride *f AnnrliaiiMauufacluio : I : I :I) ; .. .. \\ I hl..I"H'1 l'i Ilit* 11..11.111. <>l | :' II Cilia.i .
: La111 Li-I. U
i u li 'l fr'iiuii'ni'l.n' il,.
__ .
.150: +:!. ", |:3S/'* mrtli, +J J. A. Frank Giovanni'iI
at $ < i
only Hit* Kontlii-l ulimil '
.ImuM I I... h.Uill. at vn > ...1) il t lUtolullonnr) 'Ihu oh;jl't t III I Ihu i"on lot onto l j"
'iiuttiin! :: new, and, what, ua called for lat .iitcr, and worn ..\ KI ror i l M.S'i j Ilircitl .
I L''I all Lndlo. for tl.,' bonetil! of theii' hoalih, 1 i- lieu.iJno >ti'jiht: Ijnat. I. S ..II.,., ,, v.iu lute, l.ivulnItUthc |I.iiliUiinine; Iho limo and |Iu114.4; oofholding

l"Uu.Kiten| : bulc Button )l'1C. Tiyajulr, ami if iou ilo ion will! UW.I "':I.iI> t ik"U. ami tltr nxwt ci1. ,
II !i' them every winter. > liuil 1 kiiou ,11 I'. i I an-_' UK. m .i.-ui 'A inCh EXCURSIONISTS 4 ni/u lit |nil/lulif...*. I willnlrawal. (..flln liCk I ) iuraiid t the dix' .ioli if a

"ur urUaciit I, too Ire u mention alt our Ute.t unival- in our ahor1'ineiil I'lliou or C..lh... tu ili-|. I lU.iiUi!".... I ; rt.ijtnulioii; i/l. I ihiKoniar: Cahim |1'11' I) (ilalluini In hiiioinul| ,,
; i-tea-o OOJIHan; .1amine our .nock an-l ret-i-ived I.rIe..iI lUrt.;. of the Ue.t"f C'v tl.. ant }'< ".r. ; to ( tin- I ll.i'iiliul' ..n. : CON FECTIONER ,I II '.'.11: 'u ii 'r .i Thin wilinlmwal Mai maileatlhri ''I..... ;.
.
.I dent. \\'oul.l.tlllO that we baveju.t j paii. IU'lhwa'i,, I'l "*, ct< 3tjii. '
\e v Ortfin} hainl-f: ,w ,-l "Jlf jl......-. aiiii .iIl them ut NVw I Oilcani j>rUe .l!,1IIIII'all.n.M'turol 1 ixiU ,lit. tb" i Hlif'TiiU t1" *j ruin4uippniny it v :M' n i. I'; if i < 'jic-t uf I' iilnt (, 1.1 I 1.\')". ', 'Ihtie will ho niao 11I'elillg atlUtltrv

'J'Iea': ..? jfi\e ii. you i' ('aiifinj' : u.I l i- will ;jjiv1 '. ""I I tip u ,ilu ht l v Ollr nioin-y. .. 4 011. 'Jd: I. ,, 'I 1 lie J"urullilln Ikliall: inliutJlo.. I II IK-UIOIIUIV. nenini :at
:all r4IIl'n. ) ,
'I.' >u w altl io'lni I hi. alo'I-iM-inoiiev" a ml! Li IIi''. lonio .1i..II.. I.I fiiijfeu"ii. i .. i I''In, ililoiibl| t \1. .. .
) Crt-w.-4-nt Ilrlllr t'-..... : nisi) lt) > r. t 1/-\.1./ i i l I. 11. .r' ) lu 11"'I'lc.l.I | ililMIl I./l-It/ lieni; tal I 11 n tun II. I-iik, .Mait'I. I
]I." ami tlunitt go tu Z Iiiv < n u p.1-. 4 .u.i.ui-. i :a'.il Millin-n ire tiI' ..Iiuc.! .. !I { Candies, Fruits Nuts '. .
) Juhu I' s
i | .John
ilIum.| I. r'limo
1 *
l! I'Kironi/e thf Mi .'. :'.Cni.;( j jSEr.Lt lun1.1:. !TM : Iti '
i "
I H\e Tiiut $110..1.1111' us...i .mjU-U.! nIt i Ui. fjM.1: : (U Mia M kn Hit IXHi \ iI. 'I he |):jri)' o| lite 1iI.t;: ha. lOM.hiilnut I K.: WIII.,1 and ulhfrt arc annoniucdlu

: -G OXJOTTin : I be buutiitru iJtnr'. Fully 'I'"I'I..j|.| uitti !r I lu uNIUI.t| ail)' Kij'UbJiiuu: iiiiuli- -|".ik

II fbItIi..I$4l.. ru-r'ii.-, "i....li-ir., furnitun-, Cigais and Tobaccos.) OIlUll'll'Vu II .41tutn. I I. I', I'll 1. 111 I Ij IjIt'... i '1 he Proliibiltuiil.il nuinuin thatIhuktiad

HAM I i I HrH. "Jv.ry .kiii'l n> <'. .11. In 4 ttr.l oliiut'or I j lJuuM Ifa I 1.'Ito.It.t ..111. ; \- Inn'I II I;IIII'I'III I' I'rllll, i hit .'l I ulster olVai ( ) and |>vr.i.tvnt giowtliof
Ex-rim: STOCK ON J )
Srjnir.u
: : : ) 'lull'-&lI. I I h I. Ii u. II..'" It" nil .ini.t.. .1I I II \ HI the Kouilcr: lablnct hat Utn llnir .. '
I : : : ;, |Ii.ut ty (moist Ihu rote ..r 4 I''11"I
> funlier iu.(< runjn.nfl. al'I'| | h I..C.>wui>. W ii. I' I i I
Stock always kept Fresh "I'I.j"II'.1| gland. Olliiri of Iho Ijxiunjt ; llioiuaml u(* (lu liuudrctU ul lhoui C4cst.fff IMJttr .\. I>. kKl.t: M>\. ji ij!' .
Keg-a-rd-lecc: of : \\ 11.1. i II.VltlK.: Ii\ HKIIUI.I I '. : oll late rm alluuU :
111 f, (nfl lUUfi.X "1.,1 \It. I.1.tI.t.I I ) an I'mvur.ijinjtinduction ;

.. : 111 'lliit-uU of molulioii: eio iiuilu ui uf il* uitiuidtu .n"ii',", amilh
uuntir. Oi.Uii i 1111:0'| i : ..tt. ..,1.11". Ui. < K" U"' : l> < \' l an.i; -hoc- rin: rIJKASOXAUI.K.; : : :. DAY. WEEK. UOfiTH OR TRIP. "
fioni of the
( hainU! 'r ul 1" j-nlic' todai ..
1 i I' iiiiu uiuu'% it iiu-t it 1' >.n t .It,1 i I'l j-i j jj\ U- a \ I' it. \\ I U u \ ii H4nt 10 ui'.niiil I rtim.i a r aru iiukiuj; inoie .Iff nnou endeavor

1 ''niikiu;: ton I;n' lu.i: i,aif..n in:; .i.i, I 'OJ... '111I:: i. "ii: !ML' 411 r ...I'.alll..'. I Ali I:.. irli.* Bi.' umiturr \ .11. !.n nlmlit fort IUI hInt( |) ua. IjuarJ or *4Jiv.. : hut thov aio not rc''anltiierlou ... smut cvt-r Ihei' dij U-foie IIJII'

/ 'III"n ''artj.e.tfutl, | 1 I..CII.t.\"IIII'I.: .in J <.1.! >, ilH C.. n .nn... I .1.I 1 1 l'" .,h.t I 19 S. PALAFOX ST* 19 \ \> iintoiui.ni.dl i : .. bulb :utu"nituJe and thaiarlrr. lohtIi

I', I I' ;" '"i I 1.1: I ,"I/ t I' l I. I I' I .' ." .1 i -. ii I I.i i '.n. t'' ...., '., MilK.li. H. i: tit.it i, mililari an


.

.- J __.....----..--- -..-. ...- --.+rwa..r.r-r-- --4 srxtrse r.ca r. rtinRS...,_.. _1Ot" __ .___..__.._ ____ M_. _.........____


c'clhalf! Q1 a l Ccumuwinly !: > oru .I1)ViliTlsiits!) : : I Ii i i A itrti'-poiidi, tit vtitiiit' tfrnll' First-Class in
,
Th. :Snaniiiti; News ( ''t"1 i I Il'a411natou' : I 1). U., MJ'- : "cllir"I'"il Constantine Apostle Strictly Every, Re pt ct

(I\'r y nflcinnnn (< '(('''ft !MmdnyII "Tlip, nihefil.!iipr co'iimn! of tin, .''I I out .hin[ 1 lorhla( in terry: pity. in ;

Inollll,1C N>\\'. >1i'iw rontlmlvily ll.it: h'CIII-u.lltlllllo\'llIjl 1" murii, | n-Min-
IHRCOVMKKCIAI. !: .. ,
,
-
'I I r--- 'L. r", .{, "
\ : /' ,tin U-llIXII Of toII\"nIlIlRh' Lis111e, 'q men mn" IIWJIP; ally \c\-v\ much of rat 11a!I MVP, I 1 I II. :

.!, yr'Iii" ,1 I'l1tl'l'I"I i .Lig. 1\n-\\ ii-ti <.ii'!: ", 1'1! : .|11 i I thnl .\ ith "'iil/ rn ,Ii, i ,111 I i ftlI',
LEA
:)I: rCr COTFECTiQHER
ORl"I'o..II." \ll''< .1 I I : \\1! Oou'rnmiill '..d\'II tI'I! libel'''', bill they i l'ov\' ,ell'llctll \ ': l'ut'e:: ) -I! ow n l 1..1 (Ctl i iiini.iiii: ., ) nin ,

!'Vei'l.TEnNIS1'.UtUIILI' jlllt! llU'ltl; ill II,P "lIp.II; |, ( ;' I Inf II : 1".! 'UP ('olllall11.I" linn hold: : her. \ o\, n. '
MAXHU.S: Till: i ii-i; : .i' AND: MM.lier'in: ; \ / : ), K or/ nrir.; I'\ \
: I I IV .AIV" CI-'. lluli silvi'i'ti'pinMili.\ '' Alt nIor.ti.I .' -. -
j N. rl. :ihIhrlrurr-. I X111:5: ; AMI, NI I'l'". '1' ) m; : FC'I'\/I' i : / IN Till : r i\\\
ItAIIY till"'r.' I. ): :nib !fI"" hiTii-ciiiMii. llll"'nl"Ihnllh""' 1 I nil
) 'I .
nn v.i"ir v.niil \inllipi / ,
!h M I 'til h. .1 (HI'III cprli-t 111111"10"11'11AtI,1! ,
r nlprcrlnte-| |'
1 1 I /V. 5'11 Illh.. 1 :1 II j i new laujiiiixc: ; : lalltd: \olapnk.' and CHOICE IMPORTED AND DOMESTIC! CIGARS AND TOBACCO
l,value of a well wiitt-n flntintiiniincut > I II
Ono' .Month, M) for ILL| It would lc I
ICIMI Ii of
'
Kitrntilio.l, \ i' nlcr nl our tt' i,1, iir'e oi of Hi'-. iii:9I'nrtrr of hl_ tni,-lnpiml ." I I 1"110" iu '. i 'ii' Mtirifnn; : :: !:
pearl'|, : IIf ",""ill", '" at "i > I Mnt 1 I.r 1IU1l1t Ih. I I pfitmt Iii n |ptintirg'Mier1'4411 'Ill h
the( Itidilri'iitriit'\ I h", h'i_ tDcifii! t I" I

Till: II' A'/;/. /-. j r COUMKIH'IM.-- the ,.IIIIi, t. Ill- llltii tlppral4| | til In a IIP, tn.'a.! '> lm\ Uiiiild, it I c | o iili p JJOSSO'8 liLKSSIXti) ( TO 3fAXKNIK?

lot :aitnlitii! (loi:\pie.u: hi. nl,hoin inof
l I. |'lllii-ll"il' |! ) ear' J' :Sl tin).iy rM'tilnt', III 10 klllilh! ill Ihr, plll.nl'' :: Illillil\ It ,killllh

!9! 1.MI l n y ear, I'uMiiiitP flee t ]** ',Itiv 1. hl'c' rest ill liin, bn-ii,r-R. nil II I'il ni tiiiinKp I Ip') \ i inphiciil: I'II'or-. I; The Greatest Medicine Ever DiscoveredCAUCASIAN
rnillrtn,| 're, IC'"I"II app "It':Hull. I .
.-.. -" I l.iinuii Ilic, itiuljnml] | prtwt4o! :&: '111.1. CIM'IMIM.: : /

\I'YEnTl.I' i\ii: ir1 : 111< Wall"! I !'iIll..UI..U.; | | I < J. .. 1) ( ) r ; J .J.i' _

'onn1,1' mi I r''I1I.\!,, \ n-i i pilritnn> |. "All Ihn-p 'inlvrlthciiKiil' \ \ ,,
aiPxi .\ \lIl1lhl'I'I'O\\
-t'llni' .
''Ilii i'iiviil.ition" ; nf. tli-! i i.MMHIi'HI. I I' I i >rp'niiiiiiii, 10. I f J' (il.11'1'' '' ::0-; t.. 1'J t'tP J\ ( ( .IM.\ ["Iu\
'luorrthaudluldnttttt'I. not ''np1: | ill tail, > !1."illll"jlIl111 1 ) to I puiehi I '1)l| n i where IIPliotild > I jnry: I'II\I'I\IC'I':\ i hrinj'ItutiLtn' 'd l 111,1 ) '. 7

MI'linn' r 'tnl 'tin.' :; ''I +' till,i.'l'.i-: "ntltcit, /go in btij nhal, .Ihcir, ncep.I l'iei l- iuiMv I'II"I': | I flat but ll i U lionml inbieiikoiit -. --..

Ing iiii'clmin. MHIII iI it rdrliet the door "
or ini liu itioiiD itc'iiinml.' \ 1 fa"y
-- with it.I.ibrrt. f-
Our' 1I1o.'rllI 1 'on .II. "!... l'r.> *,n>< in fiwMnilmx \ 'tl'rnllrntlle" ilictoilr I I'llfael'IIAII: Ihrliigio 1 COFFEE SALOON w
] ( Nti.I Mrcuhl' ii) open 11)11'- h"I"'c'] -- I ED. SEXAUER, Proprietor
t 1I"II..rl"'I""II. [ "r'Ih.r.t a Ii' an" in*,';it'll t tjnmt'nitil I" nf liiini'i.. 'I hoy! ntL'tre',: wantunl : IturdctlpVh. : ) .lotittl' \ I ,

1" .. fur ",,'m..III''', 1 hail, ppoip| | lo Make p11rehn401,1)1' ianA HIP :aii.irehUth, ?" n.k'' ti .ei\, .I :TO. &23 :;::0. .s.rosr== CTKEErr., : : : !:. T. COOlilO:, CI.| >rl( .

unlit c'''11I'11111I lt'> nri-iuiipnnli'il 11'111 IIIIIH, 'Inti)I.'ml)' I In1 dfirpnhllrntiiu l nl'It'1'.1)1)1)1), : llipiun, tine I (Hireling\ '; their noon* >oiiiiir; ni'iii.: \Vill m.on.'. nbntit II-I'' f'ODA : dOVr.KN'MKNT: : .STIM.Kr.: : : IJAST SHU:: ""I'IILtI'1': | 111,; .
I WATER MEAD AND PASTRY.
mid mlilri'm I, lint 'lor 1"Illo-lItllIl., i Lot ni III'' I lion to llio plat, ,PS where Iheytan, gp| !?<>od n l'I'M't'' ( I nut I link of i it :
hll'IKV. .. Of l/llllll Illltil.AiMi'i'ii PENSACOLA -
.. 1I1I1t.1t"r+ nml rnmiiiiinlnttim*) t tI. l.,) what Id,py .di'-iip.! J\lh'l'lll.ill.t: nil 1I can'.p HIPilorlarrd. this, lln" ). set out' FLORIDA

NSoI.c'ol.11.11.: ) .\ t mDIIII.\> :!;< I !I.. in:\tke\ llml ininion NIIIII' nhiih) l .I In lunkp\ war Oil niillii.: n.iiii's and IIP.Kiii I COFFFE, :MILK AND CHOCOLATE, I I M'l.CTAL: ( IATi.S! : 1'OU) TOflMM'S: ( : ANI rAMtl.H.-( ,; .

II unit. 13: Went, OIl\I'I'IIII1I'nl< MroU. Inily Ch'CII1'llill' i : Ihl'lIh! li lim. hiinl: II bt' killing OOIIIP |ml .tncii. And, I cm"'Ollllll'' :-; '\ )II'I.I': KOOMS: AMI iMWrnn: : ( : I\H: ,I"I ?

------ -.-- -- of \tlio_, inasar4II. ( tV tiiuip .I'M. .ch. null, filly M" in uiio:, iiin'l (ill n 1IIi1lilllllit"l: itl'Orller.'I'n6rnld; 'romp I [" h /and Sali-lai! ilt Tilled, for, Wrddiu' I IyY/'U1IJ11IiCLU'I'11,11'IL1.1Ih( : : : : : a
+a ,
---- filpu'ly.? l.ilicial ndt.,rili'iug: i it :a Mile !! fiom n pulirema11lioitn'I' kiunv'nonuhto :and 1.ulii's.,. Till III'-. II\- .Jl'* T IlUA: litMiYATHi.M: > 1II| It:'HIM-' -I: I ,
iiiniM.\ Y. MI' :' 1 r.Miu.u: :' 1 i. 1 i-*:. I I
., -Igu:': of n healthy amt tiilitp lni>-iic! *<< I kcp him alitc vry '''III!. K\en/:: if AGENT IS Till':lit J\ 1'1'''''' fllE\: t I-.

--- -'---- -- 11111 fllllllil )'. we didn't !i.intf him, Ihe. fnol-killei,. j I' ,Mil! IllK: '.' IU: '.\1:1.1: ,M'iTMin' : \VITH 1111: 111'-1';: nit. )I.\ 111\1: i \I"i ,

\OTICI': \I\'IITIo-II: : : : ::;. 11 i it loi tin pnrlutt| (i-nlllng t :! nl- would ', him .nnu> dat :and 1"1I1t I Iiiip I I Board by the Day Week or Mont?!.
..
ualtlunlnlhrrlidrnl t | '.ul'tltu I r'ud'ephi I him, en I'jihl.;I I It C( Ii(!hnittMl) F l4'ist'( II lIIillI (''onllr'tt(1)) ( ( ( I IYl1Asrr -II' ,it t .. ----
AII'pl'Ii''I', furui-liin:,' cul i tire !ii.qurwled ''
.o n,11, pi"i y'rrty| ) of( i Snvaiinnh apl'trtlilydiiitim I I
l1)rod .MX. only .llio t> Wills, OCE i W. L. DOUGLAS
|njP oftlio IIIDI'ninjfVewi '
1
niptal i iMiJip*.. 1' rami'il, irnaraiitri: alnnt llioiil<>Krn, |<''. ; TOj --
.Hill lhl ntllclo IM. \\ lilleti..ivnnnali' .
''IfWth.it lti
> I'lllc Ponri-'i SHOE
tr: I $3
their ftilrrriNpinruN. to will t.IIII.j' _
iti'iipi1"
>.I < HiPirliaiilx, |iiip .ionil: 1 lion of Minn?"I.IH| in lo In- "".1.1. ,! I |, \i iu i ni: nn,l- j Consignees ard Shipmasters
The orl113
HIP ruts liuli'+ Ihl',1.l1). \\'nutp\ | | M.1tl1.1'"enutFhaInha ;
'lieu :and nieel'aiili\ : mil' )' woil fed I ;a blight t > ''
!Imilii's will not t luI,1, l tlu I isilp of *.|1"1',1,I (ht riile\ in b.,'h' ,'il )' n< II uijeil'| 1, :< to 111tIltnmuds I ( onnuuiiily 11'1".1'la.It'I'H mu. I I.'-.-< Waukesha Bethesda ann iiio joiannis! Mineral Wafers 1! I I '\ \ "IMi HEI.S 1.I.oISTtlI.\aSl: 1 ; : Flllf liulm l.t lf, or IH.rl.lt run U flt.i//Q [
nt which we mirnin.i| 'Hi.il In lull uui plptilirul.! "Hut I don't' In Iii" !.. 1 I",. HKm: Till: an [ ,
,, liittinn Boil l.ni-c all
I h'II"hlI1
: i: II npwspappr. I 6
to l.H'Ct .Irmatuli of th,' contiiiiinl, "thit nut utitiKriiiiili" m II" \\i-. etlb. Mr. ) 0 ,
|pees i I ante
nipMly ) l'iiHin.1,1 liail'MS" cannot' leain \\1 it- roliitiiiit! : will tiling; mote. tlitn iiiiin"Ami .." |I Bar Pilots Benevolent Association I 1).d durable n, h

iiimMstng: rt'lIhlinli1'\1'$ 1".111 lit ,,10m! | by! e >ni |'tiring: ("li,(>tii <(.l\'(.. anion tilint in tin ntnikci;, vnliui (,f VJC: Y' j Ile oath. rte)''J.|*'u" 11 tai! I- IIlIlh"'il.II..I'.I., cuttluplanrtlbpa tl1. wrur| Ihr W. QL. /ty \ ,1

DAILY titnl, V.V.i>::1\1.\t ( '-41211'-tint: .. Ih"''alt' l h ei nml, nip'iMiilrgr: tin'tneUpIliCHi'cU' your mitivinpliv"nskeil; ) 51 Ir. Kustler: I l'iI"II'; 't: :, -. i "i|,t.,HIM ainl, o'licru wilt I II bhn.lu'l'uLAt, 5,3 Hqt dLMl(9
"1'1) thu. ln",,t of tu\' 1.1I1I\11..1c.l { only I //1.1'1 ,
,
----, .\ l of lilt- .'cl 'liuilol ln"lI1: Tood 4 ".liiillt A.t' Inh ''II' I II I. i' :nil! L-cni'in tlii-liiicltcii" ft
utiltiidiiml SIp1,1) : otl ,
-- -- I.y '-, lliry" nni>| )gut" ono linn, itpr hoot w M. and l IL brought | l ( I IgCU 1)s +
( ",i.l,.n.lt. Lull \II". .01( mil I" II i 1',11.r
ST. Lnn. U. tins I lug! III 11\1: c I 1.1111"\1 compiiiu: uh.it liny mo lining hint f MO) nnd then, oUU) ," lit! Iliinil. 1.1'. .. ,
-.In I.
National I Deinocr.iiiu, (;ouvl\ nlinti lieh wHit uh-it, U In'1: tig, ,diilie by o'l.ei"' i'( "And''"who wile Iho nnfuitiinato purdill" | \ ci
in that rlu. nri? (C.JIoIuMi/ieOoHins' ,. brit. W.L. DOICI..IS. UrutWuu.llarr,
. !I'I- II"I'III, !! < Ilic*. "Mr, Noli-ihaMr, : Uuml.t it for t( too, COFFEE "" .., Nj.I 11 L. Idui : la t ,
1 II.IIIII iiiliniiiH df he I'I'hsarohpll'I __ .. __ nml only li 1).l|. ,! .. I'tiortd
IIAtl11.1UI'win: | | the bird, Ke: ( 1 \\hich.! was .il() |In iK ,
I>: ;' .|h"w<> Ih' .il lVti.neo1i' 'iiK'ichitiilleilerf : *-,. Mid! I IIII*, i If escort 1 it fiom' linn at' nhlikht UI| | i, t .n.. t
win Hi
luitjlicanviinl' \ prllillrtnl, ,, of I'liU.idtl I PARCHED AND GROUND>> DAILY! I-H it i 1.1 i iii m < i -
1111"r, ( HilI. I am 'iiihi'ii :\ ,
l lhl3. li now in I'l'iii'lasiiKin: \ :,( hi, ,:, \holly) Ln,-ILe'x nun" tiixliipltali'l J '411)11of. '11)' uuti :;i".IIH.[ mill, I nliall! put H ill1 Br /l-I'nl' al I') Naku ,t I'
1 laud, ,' I <,< n iv '"' SMMami enterprKiti tt nni.l.s:: J r: AND I in.n::: : ] ra
grab: irrtini'._ III) ni'iii." on tlip" 11I..1't; unl-ss huiipritwiil. (, .. ;
? I/uhiiadtrrliriugeilupul I ; ." I l\iinoi City Jouin.il.ll ; II. I.. 1\11.i 1'111,141"1': 1 ,'''
c OmtM.fj"r."f.toW
TIIK: l Hll'llIillIIalll; A II KI\H IhMonljfoinery : ., -J.II !
if the! I Irtv14pa1e1.11lirrltr" ) ) (II he,, hllilir.Hloin' : -- II .

l Ili.I'lIlt'h| I.I\OIN jimtei1lion in in'ii" city! ? I Ifil dues lot, nr1)t 1' .\ A&:11"01101'* ......lhlI. -

"in the f.inn tr oiln, 'r." 1 1 i- nuin \ t 1'1 Irunv bud n ..I.IIhl.'r.I/ ""In hf. (h1)l., > | WHOLESALECROCERS \\v I 111\ .. i.iii-' dl I li. ,,.,ii I |,, .1
tin I'li int' of th I 1.
-- nn'ii( : city 1*
: ..taall: ..I.I.\ whl |in H pii'luttic'|bout, w I l1),,'" sMi". i.f l ,nh I i. .11! d i, ,111rinnllii ,
II
enler ll l >
Toi1 hI' il-i
l l > ntn'
| iuiiujf, I hcw-el'''' and Ifliii-ilin: II.i ij.o.peilly 1' In HIM hi..iiiitiil| fiom' (its ni.nl, ,,, :Mixtat ", U 0 2 .NO HAHWPM I I I i: < <"i. .!I. :111.1| -|I.,,, '.
explainvlii: < li Im'in il U :tool III u hapxtcnl. .
/'| ..I' the city, ? \V ;jrhe Hit nliu.ili'il. it p."'.. i\ul. and ,huh" eijiti "lUl"'I"I i u i 'II< '1"1'lIt. i,1I'rl. I
'. One( Turin uriuiull ('1' i Ii sees i.ln.lt nil, lu.iiiinl u I'h.'| *i i 11)1. Sin' u.m '
pcoplp' of HIM| < liy tin., IIII)!I ir ni.il i tell I ) | } .-,'. \\ hati the' ,n, "pin' u i '"
fiiiileTIIK /' call," I hiiiii'1, \l1"'IIIc'l'. fin In,,'r wan nl'iuit
u]1':111 1 1114tH 1 lonppy' our coliiiiiiii' lull: I'' I" till', ami uin dojilyiill, i liii. \\ lnnIm THE ONLY INSTALLMENT HOUSE IH THE CITY! I CliiMIKst( CI Iu(>( 11 ill, f fin HOII'..

:II: K Menu to Im };pneiil! I'Dtisenainoiifr the I In, 'Idle ol'tl.eir I n-ilie' >i ll.ni-lir-'. I, h.t\v: her. wiipiii/1, \, hu. too'' hi.,r Ii:.iml, in .. .\M IILlijUOR --

( :'oniiri I .nien (IUd, .Setinlois'R I Ifoinc III hit mid said: ":ti I>' 01111110;"""I. your Inlhcrhas (OMI'UITT.( ) : -. P.r.llKOOM: : : ( 1 IT 1 -.. Ol'( TiX: I'lKfl.: :: I'lIOM:( fi:!:, (WI.| *::!UI U'piit.ilinn.I tin-: /11.\! ,our lull, 1. i ii, .in, .1' ,, .
"H-I 1) I "
.
klml.. of I Im'ill' IrIhrtlanII, i I. HDII.'I '' tinlHheil' anili Ills olllw.,, lh Vim \knnu. lil.spi ; I'Ain.oi: ( I : "-! ii- i Ih:1151 t.vitn'io 1 ifii:I"i.' .\ MCI: : i.INI I.: i h'r.ii: : I pi ll "-alli.r.111.mi 1 / ; w''. l .,ill I i ,,
1'111Gllnl1'III(1)111\1: ( ( | : ( ) I :. 1 incipli'i \\ 4. > (.ut "' ti ci>m- 1.0r\liE: ( >. \\\1:111:111:1-1: I : :::. :>Ari.L: nni\i: : :-. nnn:I i.\I':,. DEALERS. i
not likely\ that /l.'nul.ill:: mil. for l.v I :, furl \oiiwilh. Ihp assiir.inci' if s viiiyyon ; NKlUJK I !: i I 'i, III I i.oi'JVj i. "I'I :
1t:., :; '' Oo II \\11 \NI; \ \VII.1. I!-01.111111'\1'! : : |
(pnlilirans III ho siti: >'liil \\illi nti)"- In .| i' itull) ;: of the Inline 1,1'11"1' n).' tin. What .tmir father, hit iom| < I 1111( I l : t' .\-.11.: (OK: (ON- I : 'i-i" i r1) i I.I i : 1

thin". tint ('II''Iall,1, ami, ( 't1l, 11 -,11' Imp( bliss, helt of Alihnnm and'I tinlian.L'ri 1. will lire lorcMT. but, hit, |K>nioiiiihtv, n'dlfnr1)trr l
ci, H'r I In l h.. Me IIm.II.\\ stir 1 Feed I SI nil's 1 and FiPAl'KIl '
.thai, will I he, ,riullierd .the EASY WEEKLY PAYMENTS
< b\
to HilI 1.1') miiiiM.f' llniM' \\' liohato hnitoforo | mu'lump' .able law nf HIP II II h"\'!"-'", uiul; ID 'FI riaa Fisnmil 'I !

610n,1I ills Itinil.ill:: "' uiii) ,ihn 'oll.I"IWIl'IIIII" Ihe" new iitilroitih to I Hint law IIP uicntly'' NI.IThy will !<. !' I i' I'dl411trill '
". I ) ) 'I I.i-: < : I. rl" i 21'lJ 'I.\.. ( ) ] ':
break hU )1'\1' ci- Iftni.tlorl t'trill'rnl lYn-nroln: nml. lie--i'tner, the- SclmnN'ewc. duos -The. f'tincetoti. l"tntv: LAGS

tot III. ..I'I;lie :-.Mli!:' haNo \ : i I: \ \:% i :. n \i\\: i 1-:1.1.:: .
_______ A llunpnrlim l.iitnrliin! 1'11'11"11I.:111\ -- AM*. -
: liiniicr :ll't.II..I..I'I.f the l hill| k thnnlgLlhr. un'hh'<>s at nlu/n/ -1't.. ',, ilivniriHt ':\- I9.r 'jt \\'. (;{n."nlll.1I1" !.. 1\t'cH.\.I'I.\: ] .

TIIK: RoriulisS iiinl mairlii-N: do 11111 I bill ;1)'I k ita I ( I I-.'Iv ht'I i'e "for, ill \e-llilent-I IIM f :HIO/ Kill iluUil. I I| KWIVII" |I'Irnud, 1 !i..I.' 'I" ;ii'I 't1 I I I
-- -
-- WRAPPINGPAPER .
L.lIc\'lIull( ( ;("l ti' hiu.lfII'1I1, : I hey urn bell'/ i' naii lied /Iu-day: with, 1 IM I, Mliii-h li.nl, Len t put,, HUH)' no ...t"ly til it | oriitcn111:1:...1 "i," I 11.1 i I' .

tuc/i ',,"'1"IIII"J' ti-i jieijurv. TliMlli (' ihiir, iiiiiinling" t than ul nti\ ((1111'lure r till j' I bud I I I.r1) |Ie.,' Mi' lit ..f. Mill till lttllll-1 I, UaMilll. ; : .n" ,t t\iii .1.i, M,, ,,r,
.. HIP iail wliirli, Ih.'d".1 Inno UTII I} 1'\1.\ FoX vr..nrro-irr. : n.AXA. tilt fill' .
war./ A ihu pew % avinleipiles : fvuteil iu m i in. M .n- its i Ito i
) In IhU t.u.i>, U. uilhoiil' qurlinn, \ iiial.ln-r; in Ihli, dirt\ lion I tip"'nt11IIP,,; |. t'I ,,1,14." II..I'luti.. U'lflll lilt: .'.1,11)Int. ,; tit I C lull; :Ni n, p' In i, p i \ Itiultr i ,

the futliiTc.r' Ilirii!' 1 liilirf., Il lilieruniilijf i H'railimllv )iinlol.l. thciilM.l\e im a lull 1 .-.lul ,\ ill!I.1, ': .. purlti.ulnltru{ PEN SAC OLA, FLA. ..
---- > i
lli'illl'l1 evi'l,.)' liny, Ihtlt lhe.'i lorfK I (Iralrtlinn I:: ol the |1'l'iliulIl/.| : (fl i.tuicil. I |H1 till t.l fillluW! __. : -- -- .H I" :1,1) ---" .
iliio .\ I. It. Ill tl **+i.tfiNO. ; AM.I i 0!: TilE I : i ri I:1': i I''' I''
\ aii.irclii-ii-i: niu \'ciilaMiouiliui>. & r.II"\I"'I'I"f" Ihe Male l.lcuktipon \ -
GEO. ANDREWS iituii: SI1.1t'11.1''I'i: ; 1' 1)> i I'',
,
wild foriui.nis, lieuxlit uf am 1"1"1'| iiew life and l new I .i iiitiiiiieiieia: >*iiut \\isi ir l rihr.x.; .
|prey Cl'nllI-.1: : .\1'11' ::.
I"I' itl Idlyd in .
t'1'IIIVIiIlJe pnia11tltl4.4.I\ 11"111', iiinl, ilia I mo lint lii.n-i\; | ; | i.ILe II :HC'iliiinrnenl'' 1 t | |
.
connlix, nod, Ihe. Me lnli' .1"1'1"| | 1 R E C TAU RANT
their oxlli'Ji.llion I iw niersmiiy in tin, loot e\ei\ daHull; it in tt'lllnht, aid, ttlll\ urn linn Npitcu 11 tell 110.1'ubiin .,,1.11111111.1.111\| 1 t ii.- x. \\.ii I lilt', I t : AMERICAN N :::J AND TWINE I,; Ci)

1"1" '. :.Seliiia,: i III, '. .
safety of slit poarc, liven nod uillanof tn1ecinljyI'u4nIhrii.- -- -- 1,1 t.1 kit: IS--- III I.111! tmt I I' '

the people nl' thii cr 'iny' othei, pul'tiI.hIi|, ",. nets life that |I'III*.'P''IIIh > I II linm h' ILI.1. I tj i iii! \ I. i

conulr\ ( 'or:.i,iiitii ol,I I Hi'* flu 1 'nlhil I i imperted Cigars and Tobacco. [ "iFxi! : Felt Il I I 11:1"I I 1",. I'
eouiilry.TnniK '
) Lrr pu.uhn.he, / rcali/ci Hie, ".1.1 i .11. "
-------------------
------------------------- --

Is ono lai-t, iroppiii'r' ; out allover Iliall"'I\'I'I'III'I"1.II soon ,n'no her that urn ul proiiiliieiniinclig \lftl" ,th.uu I I ; I Oysters a Specialty GEO. NFELYz.T !
?cr :
the :South; :unl hl.'inls ul' lentpriaiue t ; J BIEBIGHAUSER tIT ,
11111'1'11 rilies liK h nit. ,I.
i \\ n
: i .
n ( rn.li! i\ r ilii., ) aiTi.l, I ) "
) il..Vfrl|'" talents "" -
ami olht icloini"miKl\ ,h.wi'll ..... $ ,. '---r-'
-ei\e, and tit \\hlch" ice < ;iiicns t- .t ) 1 TIll Ga I m....., -L;; ,.nrti--r
"I) r limulri.il.
lo hear' ,I It in iniiul am,! govern / n io deteriuincd( \ 111 1'1'.li. m'1ir.e'- '' ..., I Plaioq[ Has Boil n Steam Fillip[ i U i} r u 11)) I 11

Ihcut.rlvrrnerordiuuly. 'I'he iuyroa'thn '' ici. 'Ihu oiillooU. in (I'. nlr.il Al.i- ; l tI I I I'ala'.ix! -Ir,' i. tuner ])lain A I'

i.ini.t fur |I"'> H .1 biillianl I one. '1 1'1 h'i,,' AM: urn 61I.: I \nA: : >OI.A )
oulcoine' In All.inta nod) i.hrrphleeH | KLOKIDA: GREEN GROCL'P.
{ nl the l "'
oiiiplction |j.(1'UIIIIQilwIIY( i "nupiiMi ; REAL au-i'i .:.iniV.
ESTATE
). ileaily: hhoi ", t'aniinl lit tiepemlcil .It (that, ihi-IViilral I ; (t'ily' ha* 1111 I PURELY VEGETABLE I l. .\- MM: n I IM'', IlliM Kl 11 1 I-. : I II I .1I II\I.:". ,
\\\oII1S\\\ \ II'.II.\IIII'II I rv.: \ 1 11:11 1 : i I ,H t. |\I I\I .IIS. \\' .'. Ln. I? 11'i. I It
oiir :
) on us it lel'minei, ', cither" 1)l! hta"t 1 I. 11,1.1".1 I ti< I Ilir ici-nlNof( b uin |; II cll wilK .'1'." diniry .fflclc> on ll.Tivcn .. --AIIi -
(!ll"). l ITI1.: \HIM' ASH 1.11 H tlta I :i
hl'nlhuVe'Ihnnul4flit'; full ivali/M-, '' : Beef Veal Mutton Pert
mouth ull) innniieis. Wluic\er 1",1" l I DAVISON
I loll ot' HlU hujlC' I ill,.ll IIUW PO!*-t'4uu | KDNEYS, + HI ni.iir" i rii'Kit: : 1 l 1t'l 1 it.Fivrnns -. : & LEE ,
lion ho, may heieu'tor attain, al piVhcnlIIP rl COU.KCTI.NO( ; AfJ KXT ,
11ttqlt.1Nflat1SUN'f. ,
: : { i GAME
IM-HKO.\XKD.
A AND VEGETABLES.t'l .
U ut Ica-t I/arlrarM( I hehlinl, :, the. AND OWCLS.A4 : Ciivii ] H i11eyl'.,

:-:1\011: In eivili.iliunteliutmeutlp! "" : : : ...l \\iui INCA.N-: : CFFECTIAL SPECIfiC rORMI. 1'.1.\,1| I : t III'1'| ', ." 111 I 1)'r, :INEXTTO CITY MOTEL ', '\'{.\ | Ni; "Illiill'lls ; .- \ 'I'I\ 'I >

I'l :N- \< Ul.A. I'I..1. \:0.1"- ( ; tll'IlM ..tt| .
|L. a |I. ,
ti'lliji'iice; ami tittered' 3Plrrei.tlioHU1'' \ II' ::'l'I\'I': l.IIII\ : 14. .'I.u 1)t, lluurl I:?iniiilnliiU. 1111 ..i-h '
PKNaAL'OI.A: : : (< 1.0 1I1IA.: City and :joi.! I'.ii.ir, \ .. 1'-1"& : > i
,
County
ll -|"'|i-ln "'.uW 11..11) Int -. Surveyors.
I ho, leal li.lllliei.r liln I'IllyuhebullI" ,"- Thcc\i 'riiuciiiuiib! i ... 7DrB
( tho i11eandr all. <
| .11.1)1| ,11 '!'. Ill:.. P. .
.) 1111.11I01'111"1' ,'iI II. Whin lln> holtuni uut clccliir\ Iii lil u hicli liavc. hornl1).11)1111)alNutiptiI huh..ti... .110.| a.n.,. .Iiu.d.n. J. STEVENS, tillli at tit'1 Si w l'Ullllh'l'lIlIr&. Hmiso. --- -
( is.iiiul.i, nml s"I.t.i |
>1inli.. : lit .Ktttrt, lull,'. U111'l'I..t""I Jan .", s>Mj
1'11111"1{ ('1..1..1111,1. i I.. |1'1 on |sup\| nadc:, al the. Im pi : I jn ;.I.M I ItAI.'BlacbiOi I .',1.| :mill nimpi' iiii.nihltutiirn A. Riser!
*. iu'ill.- ; '1'.SVt', I 11I -IIf"lh"t.: *., m". ,
it spoil the l.iiHlsi'.i.e| mid make\ a hit U dtvcli'pcil' novtl 'n.e for the IIIIn el IIC1I. a' I lUlltll'it, III. Philip Brown
[

crooked t'oiicn.WHAT"HATH, lamp", .and Il'\lt' thai i.. Miid. I loproin-. l tt < aoi I Haclite! liGr[eC. ",.All Itt III ri..i 1.f |n,' rt.1 d|.1'l.n-Hull; il I l|,in<'ri.nl.inli. Mill in. I.In.fur.Veil:last,.I Inii RESIDENT DSiiriST i ,

/ / REIN! : : \\. 11.1.:1\: : I 1'1' I tu be of treatulmj. '\ in imMil uararc. { h / /:;;.'; "f"'JI.II'IJ.! .
: -1'tAI.Y.1t
i Ko+ ilolla l Sbo'T h .:Wt! { It 1111'. -ii\Mr.o\T: : ANI 1\11..1: : tAll \- ; "
U' iih{ lamps of alimil 1141)( ) candle!! : :: (1\\ ii'ii"' rmiritk fr'Itlrl.rCntwd| S.SV. r.I'r.\' il .11 I I I Ir'utnuin.
ANDTIII.II/ : : I is :NOIIIIM) :
;
i '. \\OUK lI'hlII., .lies ir edv..11lao t i | -"* ihilj
I 1:0.\11: : i\icrii.ik: :I |1.111" tame II
M\V: t. xini: : -1111 I: iutttrld-Iciinl on ihu curls of /ltd ". Ii,IL, I : uliiii". :n. Kinds FurnitureilV .::.'', \\', t1)' n ,,
I.-i.. I I. .. :: ,. A'l ::0:110IITII'I)\: \ ( ::. I
:M N." ilbiner-'ed& ) ill the sea to u depth nlucntt. TIIOS. C. WATMON.itpr : .
1U. .iiON ': Unite tliinn. 'I Iml, I'.i.iml.,, and Plain ltin:
I lea. water: i. HI llluiiiin.milhai Wellimt i 7-,,7.tfLouis Dressmaking( :;*
A ruilioai, Iii idge haM lieen thr.Mvnacruxi ohjc.ii.. in it can to dUiiiixuNicililhin I SIrtIMONS LIr Bft mrt:;!r Lll.i'I.'aR' mil, 1\I |p i li d. tilt !Ir In "1'.It.i.t. .na .inV I __ t'\LU'tIt.: Si., :M.\r:: TO r,>-T (trrltf.II .

I lint I .Mi%>i..Ippi l| | ii\-| ui | inbtnnie Set \ .'1"1'I PlM| "% {llt'l.ll. I Illlll, ".a'| |. |I' .tr| liaId4 | Th. midI" i i ,il I |I"
1\ I1I'allil.< of l.Vl ti-el. 'Fie;,' i'l th.tt. ]1'ei .h. i,* r. I J ...,, A. Anderson I I'lV-H,. h 'I. 11..1.. ill n h. '
!
.. '
lon a. I It tull out he |sun<; UK. on fiont of WI"- r I IJ.H.ZEllIN ittuultu. I 1111 'in i,1)l| i. 't Sir. \ liiMt.itii.i.i; to .in.iuct m\ utiM-k and, inilt.'it. .
:
11111" or no ,glurc; frotu Hie ""hllll'I'.1:: I IjUl & CO. .-oi l. ,vfii.ii.f.'ph.j -->r i .,Ildi.,' ..III.t') n pin in' I'I i .1I"1 .a i IHU.,.. 1 iMMuiU-tlto: tie 1'1I1.he 1'III..t 1..11111'1.111.11I.1.1.' f aril'. M
III admen bridges \\ iII' Hie/ 1'uhrrof ; |II|| ( I INr : .01 I
i
pun ii;; iiibi'ir.ij I Ilif" pi-cM'iiicnf 1IIIIIHlul!lti.hlgIbe.pala. t>3. 1'F.4 t. ri ..h'.A. \11. 11. Kk di, Ai; \ \ 11'' City Bill i Pester t fa'.I" IIn" '.. I4( ;it.tnui III." ,'11Ml .
\ Wales+. Tln'i'o, \I ill UMIII' I If one : i ... '
I It i i.. belli \ edlhalby: iil'i's.! ( ll. Ih'l( -I 1\11\1:1': : Pffpaf. tit I'.i.i I I'Us, ., ,.) Iii..Irdiu.' I -- ---- i I.11.tl\I'I: iI
I'I'.II'1|
jiut ahoH' Xv\\ O'll'UII..IIIIIII"1I1 | .IitiRt\ :. '.11" >! *
: ,
a way C.A.r=t.D.T.AU..b I if 111.ft' .11..111.. .I| _"'is .t t .1.'>11 lli.ll, r. _
,
by which lln 11' a le of\ tho S utU\rrst I Ibi nu'ap':1: boat 11I1hl"Ollllllllllllllll: ''PPINSACOLAGREENHOUSES: ffli Taiklc ,*f nil llfMiiiniuim.NFI Sli'tlil.ui- t- .. ', '.
.
|| iu-i.irl
.
,
"II"III) '" tit. hi i-nbidariiic iiiinc-, biitiiiij \ ,) an. nuffi ring Ini.i. :1111 rr.. > ...nIn ; lllaM.1! Hill l I... ?, '' i ii: l L. .1, 11 i,, '.11i, i ?_. !
nilil Noi'lliuoit ean ncciuv'' a paige, : toand h&... rfttnitjiiif ,......b. li. r'.i.ii- it MU'H-'. ,r.)' ,n.11\ 11,1.. .ii it ".ik ii r.' I-. n.uq i !,, tin .. :\ Ave'I'1\Ft 1)C tltNn \'".. I.
"' ,[, tin, ir t 11611'. or "Uccpii'j; tin''ini .' .' 4M All l s/>:, :MARE 10 r .
from the iull'ol Mexieu. IU- ih(. > ..0' Ut>Hiif inniih.v I L y I nut "'i 1,1,, ILot"nluururnFuLuUV ] and NURSERIES in n I' '. OKIikK. t '\ed"r! lii'ii. f. .
xitlc.. It i.i iobitlileth.il l.U.Uli.l: oil l. II VIMiM k., KHKIGKRAI" niH-t. ,'II.r. f. n.i I ,
out i i' torpido.nun : ..Uli (it: p .., .. % 'i
time tho t'K'al iliapuntl: I tiuiilc limIVoin t. WAI I.Ml HH-lt:\ CiMiltUi, ::it tin", II.'! Iv., '
,. ir 1)N r i'
.,
'/he. will be i'iuipjcd uithllicciu n n l> *a*> .'' M 1 > .1 in.-* HIM ."I I SciiiEtiiiG'i[ for EferybodyI I In',1 I I I 'II'. .
ri. 1\1 .
IViiiacola lo l'ut>et Souinl I Ururnpletiil | \ M'NI iiti-i": i nun i: i. : Hlil. .iMini, AINI II. tilt i I
/ fu.-rlm. hvttt o m if i 1.1 1 t..1) ..it.k.e ... 'th.Ut. .,. :llrni: : )ll'C '
lIhl" huh n i 1'111\\ nil f.t I.IKHUI i.> \ \ .I.t. t.l. lt.\W. -
) the ..\i.I..il'I.1\ ] [ will !1)(' .>. JOhU'UT. 1\I/A\/ &. "..." l>, t. (, it /c/i 1tl r. A I I .tit l I It 1'1IIhlti.' .
.\ taw III.' '.' .. FliFII' .\ 'I'* "n,' II I '-I: : ... Maritirno Surveys.TIIKnl .
w .
fctrun with bridges| 1'iiviu New I Irleau IF:1'lI'l'R1' I 'I'I' Iran urlfuns.
'II : \IIOIN I 'I'U\\ II>\MKMA1.: 1nLId.tl'.iNI -.

to 111unt'apeli'i. On lie South (lie 1"1.1.' Ni vt>. IU. Vi' K U .\l I.M n.>. JOHN WHITE'SCLOTHING It.euftd&'bom'\h andW.I.k.pflt. : i* I .' .

lir-t link i.f the :'ivul iliu n.inal |Is bt-ii-j p The initjialloit, IIi Ilu rounlrt t'uy. er & Dslacey Engjoe[ Company l'l't. \ ...... On.I! M .S*2* ra wHlNta.rat Book r$of Dir.uvula tIAIli'.t.hi- AMI I UM:: I.lassillr I.-\.S, HIt'. .!

built tu Motnphi\*, uiul tiny ale \vorLinj iu tUI"IIII'.. IMHII ilu ml.j.ii ul'Vatiui'ltilliiii / '. :: l.tII/iUUI"S": 1,1'1'1.\ STORE -. B.l'.WOOLLEY.M.II. :It.I., a..1',, .. > )1"tlf' > '
itirtiMOMt.I MIUIM\; : 1Iln.l MU JH'\S l'Ll'N>. I U 'MI t *, ) t/tritx tyjvUiu" haU bU .
I :
-. | |! '
*
) ; on the l'lht'tlll' al l'III.t) l t1.uit | IUlllllltll""II| | ) Mint* tic tint kit iiIra, : i. IL i i
rillr-. Inn |lr...Itl that uXittAmLIIMIIu ---.-.- I .\ \KKtrrKtt: : n\u-: : -l\ tin\: i 11\/ "tIicwJyMucIo --- IIr ".....>:.an.. ,.. .. -.. -
The ila)'Ii of\ ii\ei u> 1110111).1)1'( lI.au". u'a.i'; 111/.1..1'/ l I IN V>. 11u' UbM 11.inii T. J. WELCH. O. O. $ ". '
> it 0111" ihtti limi.iiniii | .li* IIaehila.snip,1)1 toe\ ".,,..I h. IIfKill. 1..1\.1., .'1"111.. MIIII.. n.. .. \i.l.| | ; ">. \1'1'1., .,. .' .B. .I i .R'v.
IKirlalloit arc\ gone lorcUT, RII.II llvt'r !i ut III low u ii U a |1'0\\ l'r. uiul tjat h"* .-*., ll.iil.-fs $..\% .>lllU. HIil, :\1.,- ,,- rdan'u'anpthtnu| to. l'udu i .. 1 Clothing : RESIDENT -I't1)- -- i

town go inio tlifatleiieo uilh ll.em early iiainitijj: of\ I'.nii'nl outs Hi'M't. .v- fllltMT ttunau.nits1)lI.n: ; II.h. DENTIST, r if \1\ 1I
( .p
1.1..tI'1 unit 'Iramtv'iit l *>41'iii.iiiifk.IN'14 ",,1'1:1' : .. tf 110 H .!Ii..r.. ,
Biters can .':11'1'Ihe pimluru of\ hails 1 lug( toil |pcutilt! |) ilu hint lor .ucf ItlMll I..H-lillllllltC*. It <*|>.*..iahy.' Cur Cut Flower Department t'l.NiV\ : I ri.'NI-lllNt.-: : I '1 ta 'I.1,1'1\ IlrnifUtS! TTER T iUi-i t 1 j ri /htl" n 1\\ II

only tu u Very liiitiittl r\icnl : it IIIU.I i iio i "-il.i If\ .-1)' rliaillifl ol ItU'. Tlir X eW1'nrk t i""( ........'..'.,01..11'.. ...1"11,1. hind ftll'' a. ..am 1.1,.... ill ..tery .tit..t .U I. "i iun. ''..','"' '1. Ir. ? .11': t> rl!, -uaraut.i-,1. S<,

man: ray: : 4l.ll"Kl', lira Ii:II.IU" .IIK > will mlilif. ., .. 11.lutln..", ., 'Li-Lt' ".. ..
I! 'uyne| l i\i> :nit M tit. [Hals! .Shoes u. ,.r 'slttoll" S't
Boots
1 uiul buaiil .J
Ly mil once on tl > Gaps &ct lor. Tai'i'. :
< thn ,, . 11.1 Gregory and ?
"I ', .
HHilo ttifitilv that tin iimiitiy 'unto I 111' -uii.i.l: ill ... 'ipi.ti ., 1).t'
\\1111"11011'1'" until it ;;el- In a deep/ all'h1 ait* ilik't'iitt.-l|'] iu Xtwiiik.. - tM 1.* il INI, 'I'I\' to' .111I1'.t I I. i 1.10 i,t 'I "*' 'l'r'U 'JI' \V'. -If'-lk'. *.. falafi.s. .

Waterporluell'thu.e1). Thinirligtt i ;: j 1 'llutiilia .ua II'h..1 ii-ili in i a ixout' I C U\"' '""flU' IM III: \lIt r:? and I .ai kill ,in .04. n .*t|> 1 1) (u ui.j i. n nil 1"I M-. M.I.i.n |.. .!" ,. >H" ... 1 I'. .,. initj-.M-M ,' 11.1 1: ".
1M.u iri/UKtl tl.. .
-w itiht
t ii. I) ii-
111,1 it i i. hi..lI.rr| ami) "ale proplm') '' "III'''' Rill X'lHIt> ititri.iitui't'4 O1'iiiit U al I t.,.- Ml win; : Mf. (1I..1t r.1..1.1S ui.atd. .1 all /r1)... 'rrhra' gdlIr'tr'. ,,4 Iri (lIit" Ill: a n ''i'I''' ; 114 V1 { >
\ I' <
Uponlhi. wv built!! tin-future t:1U1I Hi.I I iwltl. ti'ibJi petnciple| jouriialUiittt'uii II ..". ,\r'. .. It o : '*U .u> ivu wit. i tit I'llUif all I I'tkl! :tu, 01" .. ) il hlU'' WrI rr Ui. 110 1 / If 'If ..IW 1 : !< C' .
1 and RRif
all but our of uli'iin,, Itkiliiin .V'* PM'11 Lutix. gad f iBi4> "ntl |itiv .4. ""I''IUI'\| art i.i.ii.| Fancy fl l ?
j no.ei1lynullculutuerrlditututlameand j i .eI',1)a.Itnii! "h.llIlI..r I \ art6ul. u...l>'4 '"101| ti.urnull'!'. 'I 1.11: I l. \ii.: ::. ;" \"I.nnll\r\I.i ,, I .
:ai: rlu 1 IM. |1'n" u nn .1 l 1t i in 'in ILIr tit ... John
ill' .
great: teu ot 'iheiiiy ot lVn>acola. !i ifche :i i. '!'il I. l I.. f'I| | .* iiiiiiiiii'iiLiii; !; lite i in \r1) _. xi llu! >int .1 t .1/.1/ u.I. iu \'I\ Thompson, Saddler
m tit. It i i kin |I'r. hin. ->\. uI .Il.I I'. Iflft I N 1 d ;Wlo! WaftFrench !
1111'! Produce sod \*
li the coinniLitial gate of tin \ "I k. 1'111'I t 1..1 t lil.lt! prultlltiul, .IIItiir I I0.. ". I M li.. i .tttMllll, ,." till. ::1"1"".\ ,ltlk\* .' -7 n !" ., li I i 1' .tll'tlt'\I':"III.!I I 1 I I// .' ':eI.I: '.I I II."

of Mexico [ .. 11"1.'i.I nl ttiit I ati'iiiit ul. liii 'liiull 1 t. ",.. And al'l 11, i.\ > > >. I... i lur'i.1rllai
Gulf though \tblcli the i.t > i. \\ rkii
: 1.1"'', ami, 111..11'1' ,.' bIrn; | Neu \'tnkrr. Oil ;ami 1 Unblu'r ( : ,, '' : \Im' t tI t l.'''1. 1 IiI I I i '
volume ofIheuaduui l that inlfmusl :il',' MllMJIilijI Lid l I.. Hum ;ill.l ,. | ,. .1.1uraU ii"* 'I u a'. ll ,i- III"'I,4t.1'I i 1l. ,. Ire ,, W. F. SCALES M. D., iouds(

circulate( and Irutn \\hi.li. I,, a. ttlltlal : ami iiiiiti. -.ml, |lai. i K '11 .) (I\\..- ".I : .. ', \ I 1'1"I I \ !I II tI I 'iu': .' ;. Saddlery: ( Candies nd -..........
Mi.l.l' :
U.a'iir oh
\\ ul ''' n' and I I '
that illu-n.ui Physician Surgeon. \ -Ml ill ,i
punt the )lines of (lath .iml dares' jug I i- innliipu' ihfiiimi i _
II ul I I. .
i i rI: i I'' M4 i ll- hiiK \ n |I'

mast ladiatelhatnill the \V<'.ieiu ) ituKniU: nut', tliini iii,,. n ui .IiI. u. -1,1.1 rii, ',1 old i I. -nth- r' 1 e i w, ii I \> ?"i .1.| .1 1 i ii ,. I., .1 I I I. WHIPS, RUGS ETC. PRICES TO Sir.tl.l -

coiitlucut,, an 1 reach oui 11 i "\onil Unl, i I i i I li, i 'I 511,i- i\ 1,1. [ 'J .\\11\1 _
itlll ll-a-i'li'- .11'I | lla ,
i IA\ II; .
I I I-. Lit, ,n, .1 i li .1.1 I I }h II I I", ,[I. .1\ 11111 I t t.i 4l '- I M I I'\| i iF
to A flit a, .\,1 U; aud Au.tralu. i ".unhry( I li.lt,, I I- 1,11 ill". '! Ill 1 I.U, II III! I I .(I'1 I Ilt .. .I ll, -I"1 I ? I I.I I i 1 I Il, 1.11..1". .l
'

._
--- ----- -- --- --a
:
- -----

T isumsoFSAMo\\ :{ } ( \ () \ t'lo iiftu f,ml 1...u, -of the- -tntive: .ollicr, \ .... _.,._.. r -. :

,
-
1'iit'lK'Ki: Ae i-ipul' ti tlir interimVnr _.:
'. 'I. foil." ,. 1 1,1. Kt' : a
I
I't.,1| 1 ij ii] p ( ;ti ??,? iEsiA
CER : !tol't \ ." ;", ltlu]| j\I tfin! %., : THE
LOCATION OF M Y'S TROUBLE ..... .t'.' .. 'I. i i. ..ntnl'i" fi.res' cr aol--.1It. -': ". FRONT !
'
IN TH COWL ISLAND;* 1 1. \ '''11. ", >>, M/ tin: iniirior Jiinglei, .M 1I .,
'
.. .
.
r.i''urtli 1 t in : tl.o: KIW. whulm soI'l < '" '. i. : \ ,.
I it :.ml 1 teMstul in,' : \ t.I .
ill" '
ca-IU'r"i "t'otetlpll.Ml. of Ih.$ :MaUtd' lttt-1.' niuiiitulliitiB rt r j ;. .. .. .d .
.
[1'11'' 'I' "' I. ,fit-, n.i !it-:,)' i'h'o! in on him -_ "' ,.Y H.'i': '' '
7
( ".1< ,,,. dItI) t'oMin-iM-I'irtfiri-nr fili I linoNiifs.I t .m' 1 ivuZfitiultiz t'In light uftuao.I ,, .
cJJ
/ -
.
tho ('H'l. a<"l this .lna nll.1! III't1r.lt..II I I white" I itm t'thltlM! hun\ \' IIlttclllll)' IN'O"- ; l ii l 1 li ESCAMBIA COUNTY TO THE FRONT !
111/,1, 'i 1'II'I:1-I""t'' the itlel ihlof. who) j. : "r-"r ,
!. (4 I Ih. t.l..u.I.. i > ( i'
t ; :
I mil illeil. in I !dr. ": "" 1'1'I"1I'.111\1'' nI tin.-: \ -i.J;

.' '\., I i lilt: j is |hat. : |lIt< :,ill!I n lucre tool if I Iu milJlk{ t llfU[ [ Lm u j r : .I
u iii' I I.uler.' tr\ nutrIents : .
> cnlntilii' I II :
.-/ ,, .- t;/ I -. 1'.1 i 1.1,1,I iv I- !" "- '
i- CIII'.II :
k---. : 1uritttl. :
Pensacola is tuB Seal of Escamliia ( Flor la.
,. t ..... t. 'ni Comity Koiiniy
nf .f. 1
.' "" .. "" t uiui e, livt u 'rl:! till tliat ttntWi: .. .:
: : .Ji., '>.."";-'...J.. .....>fIl,1JonJ. ,.. I I I lIowllIlr'I'I"t :";.il ( ,vii IIIP.IMIII.\ intiMwrit. I -m' I ,
,.....? \. ':,'..,.. .......f ...Jt;: '.I'.... .. '.:. ."J 11 i l.ittor M
.;. ...1 ,.....'\.. -"''t- -" .. .. .,-, .. e I i\\a )pnsilhely I \ u-ftiap t t.iruoflnl
,';" J r: :7.. ::" :.. ..;,.,. ..c.I I /" T'iini.: "c'i'o nii'l 1 1nu. K u..."l nprnti"1 \ ,
: ,
.
. ., Jr1. ..'! {. ". M. pt" 11I1I1I 1.ntl. I'nr itiatiy il.tyiHiUi -< 1nlJt\lt1J il t11f
.. ,. ,...
_...tot,;.rJ". .... ':'I :'.,:. I' I in i gu.r: ', and native* In .\(plwerein ; 12 'TIM E; ONLY KKAL{ I SI' .\ POB'I') { ox TIIK I
.
t .{/ -.A. Y I'I"" II"I"II'! Ihl1l! "-rent, li'irnirtm I 110.), 1'1'1|,, I I troop' hill 1 $& $ $ "f 1BXSAfOL.\

'f" t. ;r>jj\( ;"' .,''' '' ,lIH : al t't tie! I.I.MI. ill\ tlielr nwl'l'.nt" when th- I .
t--jhI: ,111IH', I .fii 010"11I1, "m'iiuIthiIy', '' Ho-uuor' left tin Hie' !hail lieetl IllInn -
". I I.! I \ t XX A. s. XX'IOH.I II ( U r LF OF JI I EX; 1(10 !
il Mo-iiinhllr"
FSI LIfl l hf'b'IIt%, oil wh/ll./ '""-"- \. ,t4,:,t'L' : thi< I I.eriniini" lia\ e I 1"" ,. I 1 h h vi 1:, .\1\11'i t Cashier.I
Hand: : ? I liu': liliiil; hTll.'ixiiiX ;u'giece.! !. i burned one cnniiilfr.tble: etitut town, cap .11.111
'! MMtltil! 1 hfs ri'ceiit? mlsiimlerMiniihnnwlthl''rniiff ", I Jure'I n Linh ullnui'ln lbs Interlnr nml

I '. ""toodoT-thoi'n t I: "*" ktlleil |I.tft.IJI'1I ilnren niitiMSuch I : N I
The
fr'ntis! tor I the prevent compromisul. xvlthtv tin )-ii tilt, u i 'niiliiliin Mr lli\nr.r peaeeoinini'.siniii.i : National BankPENSACOLA. PENS \L.\ HAS TIIK SAKKST AM I I DKKPKSTIIAHHOU
I!, pope mul r-nl.ir.-H: : t tin I rrmilar, m'mx.li !I ( linib in :$111111111. nmlo. the First

!maitlv has lelMitv topro-i' 'tito Ins Inn' ; multi t- 'm.iy: lieiotne one of grave: intertl.ltlnli'il I -
Mieri.slu'd dp'itrn of ,i.tttiiu I j pnsessionof !I I iii'|llIrtli..nq.1 : 14 { ON TIIK UM.F OF X1(10 !

HIP PamiKin I-hind-i. Tlio l.i'e-t IIPHSfrntn ': AVe piesijni t \pnrritiU of 1 Kiln I : Milieto.inml : FLORIDA. : 4PENSACOI41t

I host1 Wiiticl of t the bloM, nnd l.iryby : : ,I his pnhoipnlpuaKer.\ whlih I sluwlho i

( the monthly Menmrr to Sun Knmclscn. lift! ivtt> |rt. \ try \\ -lh. The .'::11111111" nreof
xx-iilcli left :ftinion: :Sept." t IJI, i< that: KiuijMnlk'ton '' nl."nt I Hie nnie height iui.1 l.niM l ns & Domestic Exchange Bought & Sold

11 nd 1 nil his loyi.l chiefi.i.d i warr.nisnrt Anieile.iH' nf. ftnri\: ] tit\ e fnlor.. with Foreign IS (1-OSi) E; TO( ) TIIK i : COAL AM) I IIIOX) OFA

In t Hie mniinlali'.nns i, i 11111'1'101'.1.1 !I HI nil :htt 1..It.:t BooJ fentittpi' nml, a pleas- ", -
M'w'ito'\ rnlllpsxhile n I'.hclilm f hnlds It':; c.t nf ennnirnatiMi: All I I trmolorami : -.

tip! inast: nnd I'lIrltal."I'l'mh'1" t 1 hx the III I e\plnror. ppoak) nf I tl.e wuiuler- PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONSIX LA HA; 31 A.Pensacola .
I :let man licet Hud dlrei'tod I b\ the i tiermaii ful Lcintrnst h"lI 'I'll I them niul the a.ivaito:

cull-ill.. t"nte other 'n.it .mis interferewe I I I'ci-lecnti I tl'i-lr, ii"ililnrs.ROSCOE ;. ill IS CITY .ANIi \I'IXIT\
_. II"
tnnv expect to lonrn curly in I I"
thi't nil SumiHi: I It iorman: ) 1'i-iil.u'i ) \1'1'1/\; : CONKLING'S EVERY DAY LIFE
1m"!I ). .-<<, the !h.is..r). nml i-it-iics t: : .if th- :,i it "111: )" '"-1." t t"II.! nut 1 10"\ t Iwl ld' 1i is hits uk l."-ti>il I IIIK! wilirr form Excellent City (loveriiiuent.

1.I'"lIll1l'l'' \\ell worth 1 lookm. ;. lnt', .. i i1.11110:1 i Tlip ..,.1t.lnr l'.i.-r liii| Time In alliii'i.il Hum pupils )<- I Ittt\. :Mio hits' IHMMIMmljinK ,, Ittlit in sin..'k. 'anil tur H.ile, In l.irgc nm\ an!
:- : lu'tter know'u ns ta, :iir.'itnr I! : *' 1 1 II.mlnk 1 t i-v.irtly ix iiniiitlis ntiil I III Mll.lllill| Illlltliil'llOlp.' lit Ul" (OMMkKl'U las

J.I..IIII'( l-otirlst.s nf II croupot: \' i nine ilml.IM : (Ptiuit.ittI: i .11 1 n iionilene| j jl Mriiit t IIIT in tin- htMPiitI In I tlio Unrlitc, I' tntlii'o |\I\ ,hi.i, in mock

,the! South\ I'acilieiK'eiin I mi hit/ H uili. |1:1:i XI w Yoi.!!,;. ::0.;"v. :i'! |I.-I iVrlmiwtliplniHl- wlilili sht|R' ttiirlirs) lior ptipili In I .. iifliTliiiMi. !liip Moioliiimliio.
nml Su: < she Is I \\ .ii' ..u.ileiiN.'I .
1,1! ) II I 1 ilcR1' 'utit i .iI lretelling: est s.i\< iiifikiii n KIHM -
tutu lu I > ctVu rb) ,
ill" is Itmrno I
f.-.JUl) I I'WlU'pH.';! totWlll'PXMst, liiliitilude'ii" I 'i I'.inklin.' I Inlilniit, himself! tmlny\; IhiliK. hull I that .hI tliult 1 lianl work I tr. )I"II .: sac IViiN.
hllllhll1)'uho.fII''I'J' ; lilt licr llfiv tliori-t I I In Attaolimi'tlt C'"..'_. Pensacola Has Superior Public Schools !
1 ; ntlii' iulmbltid Islands mntain but I | n' i.i-, I... leiuU strlctl). motlimll kii-p up \1 pupii I is I I' 1".1 I in .Altiii'linn I .lien.
I.T.'i i:!:; Mjintrc: miles and :.ueel\ :!IHH! ( ruth l life, .1 1i'\ I lint l.lmsflf exrlIIPlwl toii nt mi I ii ur "'111t"'llh1' w ho >wi' lu'fin .\ \: II .Mliiollimnt/ t '11111
ti.illxe Inhabitantbut, : (P':.- lex el 1'iml. 'I I,H'--< voti'lj in her laiuu'ltjr (or InisinofoIV 11,1:1 11 ,
\: "'l1allll'lII'I..1' uh'di lirini lilm income III I nil AtMlniiii.
: an i
tire of \lc'.1t forlllit} the Iuii'I it irs sire c t III."ii. i- nl nxkr u()I H( '..l"I P venr. I la pl'lxalelife I '|.:'> h In-ip t her nlutiit locaii-.i1! iln1 l j. MI I I 111111"11.1 11111"| In I l 1\ II .\\"lt.
,. .li'," and I the climate ,h.li irht, fltl-sitnere ; 1"\'I'i'H' : tutu si \ory mixluui to tn.ikta : ) ,
I i.
I : \1t4 rcBim for :i \'&e I, trboi 1 by flip 'won1, l< nlunj Until lt'ISiH'uh .
1 11111'1 I In-"! : CM the directflute Itt'i'ut., li I, -, luililltii. 11.'i"I' 11'\ .
: i men !( .11. ( whichIs licr 1 .
:
.
t ro'.i :Sail: I I'runtl cu Auslralia: I tin ntinev 1.1 t the I llnlfmnti homo. I Here > 1II,1.1' S"I'11..r"r 111'1,1:1'f'11' \11"a \II1I '
I.tt' r-itsllib:: ; nnd .\tIt-R't-nns: I think I t.'ic> I 1 icJiI&' $tS. hit t niu'hU in -11I,1).11I1l111"1 liiifr&tjuatutlv naIl!" nml Krrpi her 11'11' r"l .I.il, 1.1.1. I ;i f II'il i .
1 h-, ,xo fitiie ll \hts In the M'tllenii'iil' i'fnwnershlp. star:' l lj iK'furc the t"'lio.'' .vlip Imil I luvntaMii't i .11'.111" I''hlill loiv'n: | | I ii'ti'i. Jlalll't
tlio: HIM In nt his, windows '
;nepinn{ .. > : itt IVrminikrrnpelHi
Apia the cnpit-il l. shinvnin I Otiil'i! hll.11I1 In-ilesk. hit l.nm.iknit, ( IC IIIIH only n ioii tlii-<,lo nf iiuiitli' ..111'11.1 1 ;

the Initial letter cut nt I IlioI hit whole Mln I 11't.: i mid u.is: -tll'I"\li'I"J| srlh'.lh"1 .\ linml.,
i hll"lt.IIII'II" nihitusnme |Itit.tit| iini'i
h'.I,1 I (.r( tills nrticlo. It! Mtimtc.1. nn knotty "leinl' I pi'.il.lem.' 1 I Ill-i I I l.fe: might phi'. 1"Ilm / \ I r,1 :n .ililliiullI I I I'..,,,. \\ 11'11'tlhIVI..
tli.s harbor, and, has n ti-.tix-c population of I it to :alI fa-liiiin.illo: nuirrrl.' I Win as- I IVneo Has Greater[ Advantages than
: he nplly' (eiiliiiin.eil| in the word wo'ik.litul ) \//1'1'11. oilier
:jHnr; ) :!IM'( >, \\ith nbont W( ) xx liite! fnrolmicrs the Pinoiii.t of liv-itii! >< he ,iispnsen!\ ofI'Hch 1"11.' :'hue, 1 1:1.111.: ,1,1 sail 1 \\ nitiipli 1 I 1 iai... It. COll8rcial any
:
; t tlifre nil t the consuls reside, ii lid tlurul I tiny f In vtiormoim Mr. rnnklttiK li'isn > I tin1 p'ii' ti II title ,.r I thu "inc", 111,1Ihl I mum tineiit? i>n I'e.ieo Wnrrnnt
ai.d 1 his I I'flleer\ I II live 1 / I sIt,' Miiclil; sit on Ihrt.l''i' .\ : .11.il lhiIti.i, < .
) i nernlly 11..1
l lie kIng/ 1 pi ',in>' frletiils ''. !iir, |".ik Impi' fully fniwnidto ," 111.I-\.1111
:ami | tn I>M '11 iliinib )11:1: !,'". \-- .
I till I tho (icTinims; : thiised) tiicm' Into ll'uinoiintains. \ t'lct.uie \< ]irtlio: 'hall *111(1' ngtuit: enterpuhllc 11'1 Ilay' \ .-.111111.1. 1",1) City in tie South
I frit u.it an iMsnlt. ml' I
e.\tetisi\e ( ; m\
Thordaru innnry
< .
niH :
11'1'"linl .
I life. h tilt from that' limy IM' gal li lint she) sri'liifil to .. a itietMfuth : .ml-- l.iri'en: ; ,
tibli.shment'j, the islands andmost 111.
on : : I'li'J from Ins vniiU he
own has nhatidorcd .
,, Ki'Cii'jni/iineenl'; itiu'H*
ill hut Ilint t I l ns-onti'il \
of tlio 1 I'u' illl'M liiliinc1 bx! (ii'rin.in ,
11'111111111)
the 11I''II.\.r (1titht: Ice f'lrexer Mereis I I i\oeiillniM: I ,
,
.
Him, xx-itli! he.idiiiarle.| I in ILimburi;. : I ,mini r.'ip.'iMc" ,, nf eai'lilnt I ; iluo.imo! $ ),, a to .(Inilirrptinii.' 1' : 1.10. tliattlil I I \Vair.iatH.Alli'l.nit' : .
il.iinniy piny: Mas < rntiiniuii'
The mercury rarely rises tilmx-e Ktiloin. |tIlItt' I? Inl rlnii mil Cute
slnml.1
I 3'1'01'1 hy: I lio miirldrK I tlil intome ;
., and nex-er' f.ilU: beloxv !5Mll f'ir 11111 tiiiiiinl.atnrj::' nf"i 'IHHM 1'nrtwity mining' 111'Irn",1' 1IIIII: : st ali tin i i rnp I l.ient.l.rns.'s. .
PENSACOLA
PENSACOLA
ttiltttii il --Ni' \ oik KUIIIIIKSun. : PENSACOLA
usual for the. ,
:s ; tin" rinse year : } 1'1l1'I" Inn", /i.nen:i his life to the '
I., but 13 Ih':;.. The soil! I Is otirithud pnlil'i-,,, lie IntcniN in -one. the lesidneof : MiirrniKc, .,l.li'oiiBi'' .
I I.elli.
y3t'tc' II for himselfMr. HIM.. Unity Ki-HriiiiK. I 1'nUllr.Tlicorinllliiiii I 1(1)1"11111..tit Iteeeil'ti.Kl I : : : : < I I I-' '111 111\1'111:1: AMI n vs TIM : uu-Ki.iixr: ( : :
Tlnli.I'\\'II\I.I'I\11 :1'1\
Ctatikhiug, u-ido from hi.UI k, is u ; hIlt fiircf.ithcrs umiwsoi! I h 1 K.I. : : : : i : \ ; I is .\ sIt> nriMin' ;

4- I' man ot simple l.fo tutu I leinprra'v hnbin/ tlininuh i tli'I, \li :-i'tt. I'lori-ic With him tli" .f in thehistory : IDIIT
history .
( one day \ ii i'U'
.I'II.II''I'
'
I
)l'._:: t.f nil I days. When his olllee workm "J"t. i, I', "I praitlral 1'llos"nli I l'IUI".1 11,111111. I"I I ., ,e.MIIHI .
,
in i -
...J.'II ,\! ,- <"'implelrd 1 he tiie! Unii\vn| t I in a I Hi'oadwn 'jl1III'Ii. II' | | lieull ('unit.
t |hi-
i i I Ihl" I |.XHHIIS In
et'1'. preferring I lie Mirfaeu l'uIIlltI 111..1 \ TiinniT |M'I'illeatiniiHsnli
: ; i ; \\ i itt: ;i ti.niii I 'icliinitn/ (f\\ ln>soiiaini' I
.
in i h.iiieei
tllO I'.I'Mllt.l.. 1I11'1.'lkII|| Hlll| 111."Ill,' the ) ii mi )
| I r i-- in Irtii- iurcn'ti tutu once proposi'il I Pensacola has First-Class Hotels !
I""I"I"
\ : I .,-lli. ,_
bntih tint I
G f'jKWZ1; : l.eloii'l tenlii/ I nf thnroiiklilirpiltrottels. In. u.u'i, |im>try. 'I 1 In l.ilmr, of a -
.
:Smile' lines friol'il
: a lirriitllpiltiles :
I I In, I 1,1"% t uf an
lr'lillI. 1.1' Ihl lltll Cltl.r.VS: .\ H\ W.M :.
him hut i.iiener" he drhes "|""- I Hisfondue te't: !I.u'ht.t! \plnin I IliupriiiiipV \\
; ... fni-I, i j., I tieiilar fill < wi
Jm
\ o'-M's PIIl'l i
tU
\ i it I liroVarl or I ? Til : i iii the wuiUI fnrt'iiltI'.in'M'H ,
1 Hot, nlit! j jur.-i: > nf hnisulesh" nml II 1111'1"/.. It-1 I.I
: 1.111

... ,. '"''fI''i.;-.....-.-'"' ,\ \ m.in.140. the In his u ,tilt itshlij::nnimais:s a Fplemlid,almost 1.horse)' Instinct nf inriiu'.l K"'l.: :| I i .1 I Iiioiicvcir:J ci, i d 1 1tluirizt! I ''until'1',! I tin-.the:,';:;Irlt"I"I'.Jiillll'' } ":1''I'a,1'II.1 ,t'I ilinniMiii 1 I 'hupp', ': il,ll.uulH siirex" ,.II"'I"..I, ( h Ililillnsl, !:llllh"III.l'tii'ttNt: tutu Teller ni Cap!L .J C. PC'jtI.SPI.( ( in pllst'oli.( ( () Has I llic .llosl( l xlcnsivciind

!"kln) : I tee, nail I'sitiM'ly ('lIn' 1'llei.
whose ungovernable temper him rnmleiedhim |
\', ,i; |.illiiiiiili.v:, | ; ., shall 'rlpl
: I n terror to his l L..H.U:. \l II'. CniikliiiK I lie r.; Hi' '. .1 i .1 tlnolii.v tutu 1.lllIlhl priTi-iuii' HintMt'fn nr, no |liil ii'iiiirul.| It U Kiniiantoiil, Iitlo ( )Ios( ) ( Coiiiplclc( ( :im'iilioiiscs( ( ( and: Xnrscrios
!; : has, tntneil this niniil, !.: 'I'Iut- senator roftiiii'ot
: \ I mi I'M 1'1/11 wlililI I. fi'et H.it 1 Isfiu I ti I..iinr money
: : I cnn rnUr' I I'H'' clall t}I feaile'i-ly, irml 1 feed thehrnte I Iuii.c' I l.i) in i I tliii'li: f.I.II"II,1 I 1/111 t.uit-i 1'1111 at tlii'rrtiia I'i iee 1'1, ei ntK t |1"1' l Imv. Kor sil|,> li.v t'ron.
I ( l"s; linml. 'Hie hor : iti t tho South.
ran : e UHORni.c'i ,
:-s.. \ .J 'I'I ") lulu' 'lu. "MI'. I 1'nijjMi'io.
; 1.'rlIIIIII. 11..1.1
;;: \ ,. .. .
(t. } '. tliat nt last he has found n master.Mr \.I -,III. I'.ir iniin' It. itt) -
\'I .'lt.-:;;::, : < 'titus ii iii'! I::1 kit his i ineiils at the Nets vifa with my ,titott it-lu' Uttiit as 1.111'.11,11 u-i-nt .
Ii :. 1f 1 fn : York Huh Ills hiii-akItt.t wlikli ho | tilting mi'li ., I thin Jimpropnso 'I I lie ruMMHiiui's I I K r usually rats nt I ID'I o'clock! intit-M.i nf I hue : to take) 011.111111' 'Inailii a i'ninpli' '''n'in'V li'i.-li.i nr 111111"11', t .
-' ',1 ( tJ'.t'1'; Kimplest, fiK.I-a pot nf. i ..tr...., t-gus. chops. jniir 1.1.1."d "-," 'lIil\ I'. 11-.1':1: '",1.1 \)01 'IIrll I I Mom/ ) K.H.
b. (' \ ; tulsu 'in ; 1'l 'In* pnpuliir' : ( r11J1J(91,4.)1.] ) ) phis
.
..f ) ti ,t 1J\ ) Jr". fnul pr.tutnoa and n loaf. t.f Kn uelilinml 1\11111 iiiniH III uiilini; ''a \II.! .f-II.e,I I)'. II 1 I"j,II.."iia an : ;.ilni.in.n"' ut.; '.in.ink Hi I..1'IIllllIllt.IIII.| 111 IIII. ( ( ) ( i \ I
'I his hread he luus
.
"' pit Inii ( iifti lilln ,
.4. no II only "
\ '-c 1 \ nn"ii M uis .iuiI| .1 i l.ir."aiiiiiiini nf fan fully -'I.
\ Jx\tJiJ: ? ,' _<';l" ;paie.l> I especially m In Miit Ms. tHMe.It nn urn' MI'O! tutu, nn lnnnMranltynf tin- ..,,111"-t :mil, piHin.il'1 i.inliiiLni.illei! 'I, n'.
: ;: I coiues the tahle, nicely tna.tcilmill .' .
: iiinii| ) ) nn ) iI ittul I'd's l| I itt. ti I 'I'.
- the Mill Ind.'liolli.wedoiii.' I II cents ,11'1'111),1' 11),110111..1.. l''iirnitrl. WIIKX: : | | | \s\i t t nl g \ A DIIJW: 11:0"1:( '11* IIDII.I.1111( : A-
t .. .
Ilch unx > 1:11' ::11.Til" .
r i 1\" MAlJI.ril.V i .\'.n! JI.!! ('lTdlt.ty : I I the* rriist i 'il> His limner L K eiiially| fcimpe lie, 'tiHik har.l.r I'l'ii-i'! 'il( l.o: i\tro tin )1-\ rnmiulito '10 ::11\1'111; II :" l 'Mil 1 I\-h$ OLA .\ :: 1\11:0.\1': : I 111 1:1: :

I, ilei ninpn 1',111\\,11, anil iiim, "ml nil the t -a ii| ,.l < .r' I h".II'II.lIlI'III"I''ill"lI"k.; thai II lb.i ;.uui'iirf.. ', his olili'rs suit III-, lirl : 11r111\: IIIMIM.IIAM: ; IOMI: ) IN 1'1.\:1: (t'OI1 i ..\ .\ .

Inti,, r.nr of lie lini; > I 1-1'tmN is ilcil'ely i Wllh"v.." :'' !es plainly cuol..',)., tlesHcrtaiiluMiinll h'rl tu I 1. JinU'iil on Ilir tutu ii4 'if Msnutk. PATENTS.limlfus Till : : ( 'II1111'lb i:. I li.: \111 '11" (Ii\ i L: 'O 1'1'jof'OI. \ .

t'hrlll hit I tropic; : fnivhtr, ofory valualih\ I I cup ot bhick "oIT,.. :MHPP- hut "'\ i hi' lui-ly: 1"lli., \\ linikt'inrH ( .\ : : : I\: : : II I i\ AI "
I'lnlvr. Tlteip I Is nuurt'lant rain! t1 liv itt i i/l1 .. lnilf hu.t I He nf I li/. 'ht wine 1'1"11\1.1 \\ 'IIIS 111 0
I yfnrI'i'iii.l limes / : a /( ,its litriatnro, nn one 1 | | I : < ) ( ) : '| | | ; :
: ami I all I trojHeul jflttl Illtt ", row I with his dinner. Asiileliiiia this hl'ltI IIIIIIJ illi.l' |.iileiili.s anil nil 1"1\II;. 1'111011 111 0'1\11111 11 11 .:1.\1
: Hill I tint ; an ti it I t' I If II InPKH .
:
1'1'/.1 ; I : : ;
.
1"1 Hh Hi. I I. | me In \1' :
well, Tne irincipilorupSK-ithei'eil: l Ity the i bind tih.stalner As nn athlete Mr.I Conktitit |. I linn tn t Ilii' l lIt! uf liiuniH "' "- t' .su .1'111111. 1.\1 \ollln \\11\1'11
,
IIY 1 \it il I 'In I'l'inmiiin'.iti'' \ :
Coltimns 111' I 1111.
tnlhes coeoniiutsaii'l 1 lreul fruit amitlitsu u.uir-il itw'du i II
: lire < huts reputatinn. ,, I
if I uc it ii) tiling it .\lu'lh'j./lllr I t id-it, ,iihittit-t' ,. tn ir ill
mi'
Illmll )
IIIl1klllh{' main! i'XK>rl; but thonuironil i have heen written ou his i-kill, in u I I'IOXIT I scanty lii.iiru un- !. ti rests.Ne li.lt

the rcquiromeuU for a law; irrowtliami his art as a sit I 11I1111"1', mul his jjien-i r\iu-\ .llulal'l1111 rori( ) LATION AND) I IMPOHTAXCWOPIS ) {
ONpnrt of !snp-ar; coffi-u liinnni, ''I'al''j.lllity nthlitu e\eitii.e.s. I.Htterl) ': -_ --_ .- -. --. \\' 1"1"1" I'ult'iileil. ltd In TIIK) : 1' ILU) E.; (
I .. .... T.iiilliniH I I \110
omll'.'"4, tolu'.ccu uml civi islaml'I cut ti it. howi'Xir. he hit/ abitndoneil 1 I the riuor' nl Ifi'i' < IIC ";; nil ." l.lianil. 111..1.I i .n'.II'.I..I'.1; |

Tl.c native $anionis nre tiiii i'r--ally frolinuiuiil Ills III'bilK. I Inteli-o npplientlon( i the "aw ] 'I 11 M'dMiii i H rnplilly ii 1II'II.III? wlllI '"I'tlileNMiiil" I ., kit 1'11. ) ( I I L\CIMASL\MJAril; ( > LV.
1 i.f thu Smith I'a- lift I littlo time In his t lintiii" Ill I I" It liy 1"11.1",1.
the be"t (jvopli! : Ii'lives him i praetlee I \ 1011 SU'lfnl:, nerviio. }|" |. 4't'IiEflSIN'S S.tOLo\
.
..
fi'le, They on- cl"iinly, !,iml.. |H'nrcfiil ,milsC'les. OccaMoirill) I lr I.. m.i)' IK- Keen of ini": in).'. tinfanrito/ niinisi' >ini.it nf l. : rati 1'1'.11111"111.1.. :i it, M in >.lei or, Hkilih fithru ,
iii.'l iinniinally t'hrlsthn i Ln,. ..< might! : all nllernooiiHXxii'iniini; 1:1:& the; hnnh; .: tank I I 1,1111'1. 'Iniiianni'r of |11"I..IIj|| wns i. I'i in in put' lit.il-ilitv.!
|1"1'
In "XIK''I.I| from their l..i)>.t.it. they lire' If the Niw York Athktio ('hub, or Ixixlni I r..lo\ I'r.'lin.liiitiy, iiir"rm.illnii\ : | fur ; : ADIIITIOX) ) ) I IS 1H.\T.U)( : ) I I.N TIIK: l.urELES'IT. ( H I'K.N:

| nt linhi-iilutis! nor arc tliej! easily proI I ..:"il1uUy:1! : h lie; professor, who. iu I, I 1III'il" are printtil 1 HinioiiiiHii the IlIfl"I.I 1"1,11)

T.'keil lu v- II''h\ ,' c.iveriiuuiil; ( I is a mililttUil utruets the IIetIh.lig.;> I.f that iiihtilulion I Ilull' I I 11,1 I arl' of tlii. priKiTilinu"- lie A. S. VAXTIS, SACOliA( ) i\Ti.MHNJ: ; ( IXTO( TIIK I; SlJIU'ltltS.

p itermil inoliiireliy ;mill the\ famil!) nf : I manly art nt eel I clclense, blithe. umlaut' nllla".I'.1' \\t-luht nf tlic luik'i, 10' l .
:Jliliit., liUK fiiriusli, the kliii.;! for in I IIlilily scid'.i" i sv\ jugs' un /Indian club now or I gut her \111 Ills cnsl r.f the tit )hut t. nroalso Siilieil".'i. f'i|I.\UI N.1'W.'un. ,1.1,1:111'1'11."li I .

Kencrutloiis miy either tlmt comlitlnu, lull')' n that) tiailitii'tifiilsnf : trail-! I goei.lnlblbl'uicli.moIH'I ihrmuh the ttuttluver4: his: most nf dumb intimate bell | 11111..r Ill\'rlI.I lln.K-u ui: .i h;hl|ientmi iipon fl-ift'teN Ilir tie ICCL lilt Ii-I'M fj.:\lohillI"II.II. -_ Do not)! forgot) to visit .'liHViy; ; I Bay and( ( jirand: Hay wlicn you, ( conic( )

ti.:i \U'inatliat tltn f.rst M.i etn-i ilroxe frietiila! I'l.iy 1 lie mentioned .Indco: Mnp- 'II 'lull 1 ting I il.I Tlirn 1, I Itt ig wlinwcliaino -. 'iin I: -

(,UIIIIII.si l., nice ceiiturie ; IIj1o.; \tx-C'iiMiiniv-ii'lit-r. uf I 'limit lta ami I tutu 1.11I111'Ih has IHI-II 11,11'11":11 ,
'IIl'1II.) !Samoa; many uml M-iln.-ti a l'l'lr.lwtlln I Correction 11".11. I I-'iae I II Ilailey uml Juseph. ;': \" :I Is kl.1! III <11'1..1 'he [nr Commercial Job Printing Office to IVnsacola: ) and( (do not fail (to ]Drink the pnr1Ittr

f'ulI'C| till the I(ll'imliiir linn ,iaine I I etflnlitrhmI !, lttlitzur.iii Ii ir IIf theWnrlil., I His I': W armrrw&atI ..11\\ hilt |4jtli-Lu..I liP ttitI. Height; uf the .
for Mr I'uht/fr In "" : '. aiilintil 1 )k.t him, nr tl.c
i-imtroj of Apia. Mnlietu.i! lia'liirfanizpil I : iiouiu-hip : .
'I I onuht tuarist circuit liunn: 111 /I'I'I'\.I'U"'I"I AI \ ( at the Springs.p .
1'ulitzer .tI1.
A very liberal government$ on \\<:IIIl1oWI1.111'" >lr : ,1"lf III i ,,,111'I.:
.1\\\1. inn
: I.
the III Iti..h i.n.-M, nml fun,.i':nei's hail thesiiine |11110 World, :>fr. Ci'ikl'titf' WHS the iuent; | .. 11..1' In Iho in.'iit. "I(eckettehrig"or ) I'

? HvhUasiii IJrilisli! [Hirts; Imlli KIIK: : ', %\ 1:011": cud tho I UK!'!hiuMf. lleis I now the i iI i.*. Imt iHTinllli-il. I'urticipanls \\ \-1 n.oiuin.

1 Itml nml. tin- I'iii till SlI1t, hail t nllirliillvliiC'gniwl com.! ,01! Ito the i'1'\ I 1"\\, run "... HH 1111) /.''' /:,fi'N, I'lniiijtitifjiiiteh and

the giu\orflliesit: uul litul 1011nK I b !pnrttiit" !I.L Ilrotfl'lo'llJnnl duties Mr. i i iConUing l'I11..a. thi'j .I.i Killing! uinl aMe IJII"I.! GULF LAND AND EVELOMEN? C MPANY?

;I I ill'\!. In 1'1 ;.) n lierntau tment ishih-r! .. 1.0: iirciiiiistiinco of II fnr the pmihp'" :..I..f thu itt ailS All klinU I nf Cinl-, < \'ul.lr. 1"\1''. ; ENACOLA

Sti'lnbtrner, inmunitieil n ii-b-liiu.n; theItiiini' '. ":;'C' too small flOl' copslJerulion, Ho ,, "III"I"'I..1r"f I eta. rittottu illliieliiinna I II-, l.a"I' Ir..r.. 1111.llo.I I I : |, ,
pm-ninu'iil ili.ti\-i tV...ul I I.i- u" I l. hutS enters halo t very dituiU., 'ih u the same. patieiit J ) "I..any IK're from .1'|i C) t 1'1111.1,,,,'. iiinl nil tom I U .. 1111 .
S I nut prevent fiuti.vr! uun.n. In I1Kin "*-! : ni.t8rcUlh.it! rtnderisl KM .,rly mre tie' 1""I..I. I'r III 1"1..1..1111 \"'-itiii. uiih tin
; :Mnlietdi' imluutl to M\;M a treaty .- I\J 8 laxxjervi luilliant Vtirui.ueutjtiIIres i are reiuirteil to I tijrulueli 11"Ou lt. I 1 ) |I. I nuaii'l I >..sljfim..M.in.i. have sale several( thousand) $ lots) ill tin city limits ami bodies) (
I lln- lit of the aril stints In Knt iiniiieutH' thinui t'eltiHg
Alonzo I lark often t.jniko \ !' asiirtHllii'ilnr rh.r I I fcU
in ikliij! :: his k'n' :,:iliiiu a Herman tloptti- I The Iiv! Ut- ; \ .

l i-. '"'> ; the Knnlu.li: auil ALIITKIIU f-m-uN ,!'Ilt" ,'U..' lit I'. h4 LII i 1.1.1 J- an lit"inijioitatil,'. : ijuenlly aipiii\iiiatti; | bd..I",1 iipnuwhbh Kl. I. up Mi n K\i; nf,iir I liii'.1 lini< lit. tutu ami I'nrlii"tlis.- ...linIII.lie HI kiln I." of land near t the City j < )l i' I P'I ac'ola. The following I1 circnlarlettor -
In ilnyn.Vountf
aCvi "
j'i"tM.twl anti prevcnteJ hr' ratllleHtlmi, part u.1. Co:>kliog' er 111"11.11'11'11- ,.. lit ,' ., I
..( the Ihu ( eousulIniitMl {'(tutkhlitg! then lint '.'7 >inp oW, KinM'K tire Uiwil. anti wilnetiiiieiiI I I i tr.ill-.n I 1.1." in 11\ "II imd 1 1'cnsacola d'nlf.I : Land I
In I8tw ;1'rm.11 I
treaty. | mailed
the nerniaii IJ.ii: ; o\ev that, of I I xvasinisu'd; il llieclifi'iiseof! .nl. 'jnmn: he art. mil. weight I "..rllil..1 at night.AtiiKM't ut ini:tinUMMH um" I k .Io..nf'im.esn i it i i.il )r".mil"il.II..1. e\uiinii' 1 has )1)(11) issued( ( I I I i i ( by The ; ( ) (
.S..-. . ( I '
' ha'llLh'lI 1 ,! trial fur t'ie! ni i r.:. r o( I.b w ifi-. 'liii.thcttry i i 11" H ilolux C"11wi.ik
I \"j, mul amiuunrtil tli !hI( m mI : ,011 inir (.1' in- -Hi |Irt. fur word for IVnsacola
I ';"!1'ir.iry, |ios.-i>k..ioii iinlil t, i.,' lo.ilil of tlie: ikioiiso wa.i -UH .''!he IT.siwUiburne *. sit ft...1 n. fir** "". I II I ali 1.1.1 ..wr.< nl and Development! Company, wlic.1 speaks) a :

i nn s.UisrutUuii for uijiir.ist alhgidI 1 :' of Albany, owl VuleiitliieMott la the 14-irwic IItf UIITK i U a itt ti-s I. n. .lll I h n.nn'li| I I Hie t 1..1':1 Ilnllse.
-- of New York Il/ltlll\'l'Il ct.tuuett" by I' riitetn 111.1 itt f-i luitiagit titus li'ui.-i-ht. f I.I. ? 1.' i.lIl. Ibii 111.1 "nil I Id-vi'lopiiii-iil (Coinpiiio. nml hit I Il',' a.lvania: s ..I l

.5. the | roatcution to ;ive expert '..i-nmony. ;, elorloQ nhicli that nl, \\,I.L. 111,1'. I I.. U-it v 1,0, IJ. .I',"I.II""I"'I"I. .,1 a.o.ii..H t, alkali tlio ailxanla"-u
from inning uuntity I \ io \
an .11"1-11.
S'1 Conk Un!;, in ordir to meet tii: buccessfully II | tlagc 1.M-Jlkart? .. xx ill 1..11'1..1..1..1 I "lh ....1.11.I titut| impoilunt .omiooi -
.
O-t.\ l bat up for IWo ,uuo'nlIIIttbtlt of water con 'I. t 11..1.1! .1./ 1111 111 1".1 fir ...1.11111111..11.1.111I1. n-si.rl pUnin .\III'ri"I.

'0 M .s.", I duriua; the progress. uf tlie ti :..1 ph m { Ur. bnarilx bt tlw i-hot li-.t \Inlill. 'l'l.f titti ooi.tro in the ...ull.i a. \\111' II. '., ..i."II.I.llh I Iii. 1"111"111 I,. ;
I .m > h'JI.
"ufo"".t-,3 I Clark with questions ni't:' I he h-wl eoni- LUO ILII'! i I'!": IF4.\ &-Mftl 11. t.il'u.ro' HATS |1.1..1.i I'J- ih.ale.I. al.1 ,1"1".111111..1| 111.,1

oi :. ....,.". "T .: ':l1j I I pletely Uturiut eta-tcrwl: ou the the eute nubj.. i Tho' of aiwtomy L.1l0,1..1Llhtily l)in...., ( 1 'la gai' '".:. t' ',' icinfuit ti tlw; 11101..1.I I l i I""I'I iu-t Kiiintix 1.11..11111.1..11.1I.I.nlll i- aiial'iiniliii'o..l'ho4 I: ''> I lill'I'1 iii!' ii I haiti t i't 11)' I 1111,10 I I : \\ "h., i ml :a tail) ululo i 1':" ,

___ : .i its umulred ho ustU \\iiu -ucb toll- ', ai-toia. 'I I.t i' \etc lit 4. I Ilu-ttevl-r T, I.n" 4.MGents' ,. 'I II.I xxil.l.1 I .l'i my. (H.plar' l.i L..I, pi-i-iininon i I lixo i out L, \.1111..11)I ', 111.1.11'i | ", ami I ah.nx ami I near tin-
ottuireilMreral
I M> of the | III:: effect I'll.; croacxuiniJU | wtitkit .. '; I <. :il I'II.I.i1111.,1": :i" 11 ,1.,1 1,11'1.. wallii. ::1"IIIhl. 1.1i..1Cull.alv

ti "have been f v' UI1 doue t lLAJiS.> Cemmn" trad-. wuetois. -, that the caso the said Bttortu-y Lew-nil KI M neral abandonI Itowas 'I warDiur. aiJ'l I I 1'I"Jt.! tl.eirvtttmf\ 11'0J11t.. "I.IL., Furnishings. ," .wl i hare\'ia'ouV! I 511. I It') IIJI.I I ; ', I \1' I !"t. it thai I I Ilio a< lual liii ii tiiig iii'l I IhU n.a.l. I \11 I 1111'1'' at I an

I
1 ... There was another protest_ I the trjnu pro.-cution.; The client was iuitteil.! I I pit wiJ 1 CI'uin. m.rly thu wlwJi' coinpaiiy lial, ,- .. 1..11.1\1: ( INK: .t l" .|"" HAS- *'*rly\VelV wilier' itl '. ssitsii'-t hoio.: TI..I.I.'.of la"l.lcaUlil.h', hut i is iUf cautuig loailil) in | li.o.llniliinaii'l .
.1111 l fon.ul' \e
e"ii. 'llu-y ,
liiauwrck t the OMiiiillv
lU-ixox-.i- would
1 1! Iu telling the ktury Ur. Clark! uy: ; wa'. lwJI11 I t"l .I \ M. .11"1'1 I j .
laml-isoiillH!
t. Auain in Jam ':'" -- ; the *>*' in tUbt.ige f I i for II.IK. ami : II.'a.
iiioie .M
: : wi-nderful man cry fl'UII
t.:) a rlrot .
i is roost ilax it 1 H ,
"Conklius (II .. al oiiI '" ; ; a | | aIII"'IIIIII"I: nx
L..t.i flit; was hauled t: ... a 'I.: some tier I I th hoot we itt two iitghta I to ir"ji! tieturtaiu un4 ta c< tthilr I'ur a I lit: \i. IJ IH.AI\ In "the '.*IKNT )''.1..1. "liml Ill 11.1 i i.i Ibn xtur > lih". IIIIII".III"/( 1'ml"I'ou xvulervxi.ik- .. -
1" list '- sIt-eel l Vats, IiII tin.lei.aiiiii
iiuji Kjilori* au,l no repiiratuMi made. .'siLt I. Ib\o,1I.'Wh1.1. luok u.e y..ar tu aci i ifcifUt. I'rii-il Li.f.g. thy ennui -. ( ... ami tvt.- and .,'al""I'| hhl,'t'tt llioii-aml ;i"l"biIUIII. '| ity ( \"CII'II.ltl. :1-
<>H-uuut of tuur ..I\'I.CW'I".IIII' : 1nlIlI t I Tlw ttu.tljt-Witt eeciiui.tilwrt'utbv : 111.Ihr "TI.U .1. .1..1 I .. .." illl1'"I:I' 1jIr.
1 u lite hostile to admit of ugsjii .miu .. N'S KI KM"IM., I keep Ihieiihcc \ itlhimii tint jfiianoiMHiinfjeliirin' \Vtt hue ailoiilion tho.i
> f..UnIb too lUt Mr f.'ikllna antI tZatiiur&1tz.iig TI..t" ihitre I- ill''ihi "itv 1"'li !, 'f' ; l'Alal. .I
.. Lh. v !lii' .\M i 1 Cln\'JUun 111"1 n IIi ; ( thi lix his )J'ot i U II'cal I ml .ami \ ( '
> t"Uy Inn-re .urnnllU Iho :: wow bnlluuit tUllgllU' Ho spt* itiii" I* ,SVuiIuitML'huka1OilsrtbI. ; ) OH IUII.t VI*',. 1"1..1..11. the ,U.. ilut jl I ho 1"IU" f'llfll1 ',1' 1111.11..lhc .Jjl .1
1. .
l''ph",111J Mr I ;ii-n btnm. the .\ im-ru .in .'L.iit. 'Utliiaiix IH.
iu ktnTttthy i" Ii.j I.IIIIII
/ awl wli.l Il 1 ituti it 1..1
raphlly l. I.. it :
I 1J.II;. The I l.p.i: xxith tin. r"l\'1 n'pi.lo let to cul.l hin : he i olwny, __ JOHNVALL>. i.i. .tannoix Ill I IhU Iw-ll ut( :.iiiiitu a. lur a- wo kn"xv ; all l.i.e| are .hi'l| <-il from IH-I-O lu Now Oi Irani ;

" < all fiti-i-r in's! .1!.0\! ,i'l l. fi ruZ4'iijut i-'is In iUIWLll', ..f public .uuuitlgttst. '1..1 mi .. l I v 'Jul.I.I'J l.tru.Therliiii .
i
crllu.ls l. 'Hi-vr .1".1.,1111111 \\1
the. < .' .' tul lI.t' uttullrilt. hI 1" o a t rl'l. J'iiIihle.: l I llipr.-f..ro WI Ihallul. ,
J"ola.I the n-
i-ci-t .1 'il I i. high ,
1 cut aui 1,1 the oily
are I\'t'rc.
"In lir mn-, -wintry near :1.11..lil
I hays | 1".I.ru"Ulll"
men oplulona
. : 4 tltt' lilo
\a..rk"JI thug u."..' II... vn"inml. asi.uute4 hand, a 1itt cit.1i.h*i w.rl .f t" 1'lhl \
)I tj 4I.rrah1n fcl l'.w"rfu ami has at 'nl oil)
pnout yi
il ,
tt'tIIl"'m1'Y: 1 r.t.r'.0 ", IOn forewott rn n iu caijutel ujeu t > m' urn tl. l1.tft j< i I. on 1 .1"1.llIllil. I IU\"lllflt. ol
weapon 'i 10,1 .11 t : l lul.II tho n\ lilil. 1/.11..11'/ 1lullllfuul: a
I | >
U4 w1t 'J"I'II' .1.\.II.I.j
purfbtn o"uUlelll (.u.j I"r arts dn..rf by his ndi ..Ih.II"Iel4r : one ft tlir, 1 *< l.1I.rt..1'iavJ: ', .1..111.1

Ueuruie, tfccrtt.nrj-hi'n.: : !>u. :,".".1!i i: \'.. .;.Tily,.,...IU'OB.I I. otMr. he t I Idalkal_ lr'I'!. in .*>:If.. .i iI. I |t-f'-r t.( lIt.I..r 1 blJf. ) I NATIONAL HOTEL "'""weVonl'Viiki- lo ti.il .I r ..11.' ami ss'!. 1_. < 'ul.r un iiol :gd, lip| I pain: ollu.I n. 'I. .i..im- ">sr wiih x 1 !

. a* conuaissioiier I" Hauica, \\ .tb full tllihl.I I I. f Inteurit tI..rU1"". I"r. lloia- "'1(Is- .I.'w.n' (U o cyititiruta uMi'/Jii.Mtm.1f1 LavtliMi 1 '111,1.\.1 "..mi-ioiiio 't "ul'I. )I'l. "-.' Ilfor 11.1!hy' wuil or xviio ,hit'ihia-t ion' inn, n-l .minx., alt n "fll. iti.

!* *: r tu fthtr natioiial eoaiuer irojuull, lull ..f pride. IT uiKir- "bi. ,.iar hul .
t.lIdtwltb I the nu'il-I 'I.' -"I'll'' ami .11.1.1 ; Ott. <
''... .. autl .i'tUttthe l.ttle kiuii'Uim lot Luual I.. urT.r.i. t-n .1..1 to I. u-rbiiiM nllu.i. 1'J II I.a II..UI
' i !11'1 allll'lln..r... t'I i-f Ih.11 1 ., I I'.1 III- r 1"'rl1 b'lm.ltlst I.. J, C. PETTERHEN, President ;
.1 j ennruirut bai,i4. to lie "ual'wt'td: pllp.n" i. ..., ki.ri"-I I.' 1'lrli I [
, ,1 ofutu.tii..I
''U .. t.. i.i- l.1. I.:.' t !uri-at HIW.ISI'1' f f-: 1 g.uiusau1 & S. N. VAN PRAAO Secretary.
.
I: II... l.irmai.s .1.! itt i'.. .'. sc tOt .I a' .. ,i.-l' '..,1. the I ..' ""i"I "' "* I- C lilt.. I I""It 't -.011. Hltr. JoU .

milu* : ., t- 0\[ i i tUer ''r.1 V .' t..i.t.? .. I 'I. i-Il ii! 'i Information Address
.- j- l"r : .f ..'ii. Pfeffer/e. .
r .\ : '.- 11.:0' ("r .r it ul .i. "I" Mrs C. Proprietress
; .'. ,. t .. In- I. 1 I 1. \ ."m.
1 .11 I 1' "t f .1 .fa.
1. : .tt.\. t. t ll I. Ll ''I:> l .SOoiS.OUprrDiS7 m LAND AND DEVELOPMENT COMPANY
LA
,. .l'
I PEN
.'I. : y-tro' t ", t '1'"j y. I' ii, K'iiui.li.0ICt.nii 'rlllUI" ft

hit '. ". I 1 I SAIO ,
' '. IiiIi I -u bflit loot
I 1. ll.i -u 1 i .. 1
.Uj pfpfpyfs- ,
fri "tj triu -!iju.ii I. a TIin
.' il! I' K thelu.t, I 1 'I 1
I'' .. .. .f ..

J ___..
-- -- ---
- -- - .. 7 -.. -
I

nG lCOn] ([, ) mm n1 J I ON '10 Miill I ; > l\N. WHAT .ION ia- Diii'.sio\. MAKJ7CKXKWS. I Xl.\; .\\ITIm.: ; : '' '

".. :'.' : I IIP t'rn- rite i.Srnninr; Itr --
1"II'.IIIII'1"IItllf Sa> n Irll Ua.l.- -- -- tin

-. -- -- "I1.t! I I'II''I.| tl.Ulmail.amimineed "'"1.1 M'lU-l.r In Hnte III*.Krleiiiln.r'rom ( Tii 1'1 were no Ir.I'HII"IM:" nl I'., ('1. ,, MKI In,'. r B f Era i
THfU'"l AY. tll:' i.MUFHAbsolutely t m ustonlii' f
: : 1. 1" : '
I ) ,
i \ 11(1) 1lln.11 ot Hi" ('uM- HIP New York World.l I' "!f.tt. Hi" I.I.ln.o'\ ,', 11 r i o i1 i-
-- i.N I : > ,
I. | KliM: A Will 'Bia
Hi-uld the l l
\1:11\: 1,1 t-itw Ihcro wai "I >nni>ir, X'y i. ) i\s i nt- 1111 :"rl''I
II'C\'It ""I" I i ii-re'potnil'l", f .r nut ilitill. !, Mi run nut'il, 1 li\
1 n; :-i.fn 11'1' number nf l'i'tis eol .'. : "*"'' /1'| .'t Ilii !"l the" Clllileet. "I| Vist 'bin 1.1','. 11 h/; ( !". I .' I'll, VV Of Hllill M'J-I-I. '

i 111'11Ii".. ., | ,"t II.II..I Amur} I I leiiiii: lf \> .ic III, Kt. 11 M,( f'l IIIt rini'vplrpil, 'li' hll' '1'1'. Union. \''. I .la. I, T..11.1 I '...KN: ,

II'I', ro HIP'I'lr".N" iifriNriimiitiK' Ihi'pfin ,iml, without 1"'h 111 MnlirKthl* lliii"BI tlr hlp ."' llt"I.lln", I ". I" I!i.V-' ( o.. JUIITI Go With S H
_. !' Holiday
p W ( Illinins. 1.K Ordlil '!' ,
,
Miinplili) > "Ihnc hi Inllif /r'h
I'I-"In 1.1 1.llr'I,1 I '' \\m\f rciiKorn imitP rocltt..iiini-s Barret
) ) ship li-il[> |)11'| ', -- -- --- --
I'H| t t", i il-e > iH| to Ih i. | .
i-riptl 'rll c rn\i\ J posti I b nn '
I 111,11 .
1 'nl'I"I.I. HIKKf.It >O'I'IC: PllK-IKKNT: : UK Till: A.MT;:K.MI"Nr: I 1: '
m.iii'" t l ln. I in Hint li.inl.) ..< 'h.II.f 1",1'11.11nl"I"r"r, II.ln. li.i J Tiinnr.l, Mneiimti. I 1)7.

i Mi. K. i lr-it p ,ml I il. Mr. I. C. .rl. 11'.I"I"'r..1. il, wltlimini'I *hoor Il ".rk s'anUntannl ". IS-iert. "3:. : : : iioini>u n. 0"1"Km- .\M\XINO .\:11 J.\IT'IOl: > IM'.VKI.ATlnXS: : I.V Till : I'I": ,
of Hi''
N..r Inik' .Ma dal.i. r, ttur Iii. 1.1"i ". "
n.
i \ ""L'; Jr." i'llat lijfiw wr "itry. h.it| >rlie4, I'.at wldlo, his r"'orI'1' the Nor l uk Kisero. I' ill.Norhtrk \ 111: I eniiiibv iV1KIJTAIXMiXT; : : !

{". }.1 '. the Ih'.' 1'11"111 Inl, ultippil w.i < nl.W. *.''iitte Wii'. r (11, "h"1 he iifrU-r' Innl IIPeeptid AI"I! not..I..n.al.im., Jorin' n, I'W.will | tl'ii
., ,! il! i'i' "r.,1;, MAIiVirn' KNT. K.fLTI.KKXIIIHII: H N ". U MX HImx ,
bark
W. .
y' m'nil" limn.iifpror the n liri'ihut! ,, hii I tinenntiari.ed ) Komi IP, Amlen"ii'i7.l.' iSI.IIII"I'n.fc 1'\\ I T\I
: O I'. M, IJallnm I, ik h. 1 If Imrk A,.nilI C, (Invl. "i.I'r :* .14 >" : '1111..1:0.!! .
Mtlim't'
i \ '1" "I'| r itlHi ennui- ) "million' nl Inldl.*, hark! I iettslinr.r. Mi-wart, In..A. j.I '\; AI (. : .
prop .i on I lim' 'th' i-ltlxpn'if IV MI -uire of h." i nni| unions w Ith i r op- l lark'I'I"1) KmiiitK, I..:. I ii.'"i ,ii'.. nIM >
11"/1"1 11.1111
;
1'1".11' D
l II eoln-hoiild lake ?ID ',0 IMVorth" t f Mnek in l I" rtiitiili s, had liienmi' liili I) 11111111 k !'o\ .". :on'1"/" -- P n I Friuay C mD r Q 1m
"r6' N'nr : :.
t1 HIP 1.11. the nmmiiit piynlilp in four nise n""1',1. .to Itmirish When,; tin"11) li-jrlsl.t- N'nr baru birk ".lohim' (' 111I.I.| .rl-in.71'1.7 '. >< ,

tJ"tt r \\i, 1 !)meitt i f 2-1 pi repiil p.teh, m' 111 rp"I.0\1| 11 1 Won 11 luiei-i, 1.1 t Hitil down, It t link .I'I"II'. In"hn/1"1"a.4.VI.No t. I, 1:1: rl J.: I.. i-aitiln.I n\\ 1"1."

I Iv np-'ii I the lumiili't nn .nf HIP lir_'. nei .1111 j jnl 1"11111 If 11"1,dir.'i t )' tn the matter (.1 hmWashiiiKl' hk llrillllh.I'" I''. :'M.:: / ,. in 1' 11" nf HIP Nor.K I. \ni ro ih\1 K'' \ i 111: ONIA 1 EST: E I -imwriivr \n i J \ iilNTIII i- I i I I I I

I lliif I ten m lesnf 1'It' 111'" I II 1 n fie! H-i'ond" Inno, in'hi Itnlli r'< :hl"'lll.' | 7 I. Illk .II'.f\: wi .. '| | :'I.AX: .
Ihlll' :
110" "IMII,1 1 i oiisti in-led, mid; tin- P 'Inpl -linn .', ) |I"'.">, ihiP> '!'"lltl'"I,1, b" ,,1.1.I Hi It, ilk Ik l.nrlOllill"Knell.n: .tiess, l 1.7"1":, | "t.'I',:.. ">;i. ; irii'ti'il'''I'''I,' 1"111.1| "i' Mini"

-4K GPOWDER 1.1 I the i" .,d in Hie .\ 'lh 1111 "tat;? line, I ills- -''1, IP nii- "* IIP l hi.I i \', ,1111 in\ ..stl.itticni'.t'i Fi, I h',, 11j"'IIIII., I l'.mli'i'el.| 7 ;'. \ ffmil. 1 IH'IKNK.Vi. 1 : BARRETT'SI'MTKK

i nei nfl I '.' until I i frnni, IYn<<:i'Tila.Til eel'la in matter uas coming, in \\ 1.I.h llr l h k \ 1' 1'1.11': | I'm.i.in, .Mn-l'l-

I jcnt'iniiin W'II,11 nloftMe llnit HIP. i mo of i I' f, i I. 111.1",111 it.hhnni'Mly Interested. iwM 1"| ( an nla. .\11./1. :V,1.inli.i .. _. ._I.'I.I"_ '%_ _. ____ -
\ h XEr
k.lno ItM : "" ffil.No ) SIHHrIS
,nei i ipl" i"l l I.) HIP |1'II""f, Ihll,'i. Willnkidimrel It wan it-it iln that ifn-i Invesii.gallon link I.unit1. ist.Ilh"' Mor,. ;. :.I',,, LESSONS IOXS'IEH !

I ) no.mi rurm'-l'if ") 111'"- : wai lit'ifini" ,In) Wnnl I .a* I S"! l.mk \ ft*I.
h"'II.I. A\I"I.I\\
tliT, with, the | rnjeel "h',-;', Hmwli lop 1,1.| Witnp-nniiilkl.nuiii, whiitliei Id and 1 ill iftinnlde 'W ,d t IHI k I-I'll. -7stlrbirk ) I'\; :;-I.'iii'z t'iivtt'- I Iimli Theatre f1IC-EIOI'III. Monajreii-1 \vtr, 'i, ,

i i ,ilist-, would: i nali'e tin-iniid's prujvetiirili lo .live lalsc, t)Mininr \111" KIU-, Nm ha 11""II'n''lr.I''hr l.fl. lil.-CI( :. it nt ami .lo-.Io, !

i iI I,' lion! 'lioiidsiiml, A en 11; Hip moti.ywliliw tIn n ,plitiltio-i' nl, fill-mi, heliumhihK'ad li: J Nora. IIami. .I,; 7s'1.'I.! i.Jn.ur Short-Hand *:.U .UN) Iinrslcil forlho, I'liMir'. II.I"'III\ ,\11/" / |I'.til' |1\

'I hl"li to Intitd His road.He I t'> I.'II\ \1"hl"lol till 1"1"-quail Hliniildllnvvn.ir. S"r 1"11'1!
Pure.ThUpowiler I, al-n | nr mi- fd.t'Utl 'ill Infor, Tli nhn\\ i>v rinmelh ) news. "1'111'I Kil.n.. .loinni"t.' H''l.Nolink '
r""ahlt !I. .1" h. I ''nistellsen.' .". \MI llllt: >l) unil Itrlnliii'i-i-il this >:is nevei" v.nii-s' A imtrvil! nt 1 n atin ".'IIth. pnn, |,ei-titrp trail! In whleli.he piurimmentstMi'inisenl'| liiiii'' 'cnpe, and It link" .\11'111'. I'-Ih-. ami. . 1'1'1111,1111) \ilh Ih

>1irltv, Nlrenvtti! iin.l. ''i"iii'n' '! 'N. Jioiecnnomleiil I road would lie -mpliiypil, 111 I nit down b ) IIIin ue ".'lily enltiviili, il a fo.llngifluiMntniotit IttH link Itijtiniin.. HI.. Ole IVoi'ld't ;.M"_l Mil'lMiitf .Illiitiini l"hc'IIII'"OI.

tlniii tin 'iiilinmv, kunlan.I' ., ; : ... "' i.ml Mnhh l'..n.-n. In i ansenliont 't 1 .Inl'!. Ketiiee. lleie.rl. ;,::1''.. TypeWriting,


cimiot phosphate, of 1"11"11111 lo.v powder!, I test'i-'impi-iitl Bh.iri.V.M/w.mil".n,.j|\\111&11&::hi. /in/ &run.luin, &' '*multitude i.i j ,1.1'mII."I.I'I1I..nl I.III."llnrl i inning wim, ,I.'. fI"III..Ve <. W. .ill\. Illoniit.Inn. HIP n.j ,.-. I HIP Ihi\IMi-i-ee:; Hiltne: I time if whit be ,li'i-aine"be h.... rntivlnciilof e.-illed: limP sued It\,1'I ink ImkTi, I l.n Si"k.1.1,AI I,1'.11.rinvvi.len/. :;""imin-lsi.i.".i selnallino,7.".::1.1.' 1'I I i. in i.n i N in J J n i

U"YAI.lIAKI'\.I'"WHY.II"fI.. t'. ,\ \\\'m.I'I"h'r.1 S. H. Mit'lnry, '1'rn.! ')' lo nun him.KvVlia'nr Norhaik' .Ala i "IP. "miiip. Hi". Miss tola M. Barton, H-F

.I'')' "i now .._ i 11111> \\'Hiistrci.' s. v.n -=-_ I I,'o.V.. Wrlyht, I.. II. !S'llaMi'fd.I.IllmilsWolf : .''J.a.I -en In the" nllii". oflli" llr An Inrk"i I'ink 1'1,1"llrali PP."" 1.\l-'m'-ovl I.". in7L h. Mia., I IB f

:'.''U'fU'I': ) sriisritinr.iis.Sliniil.l : nil of whom point il I tint to HIP mullm I lll.' nld, house late I til s all -I 1 lion.'i. Ikentind Nor link' Ntl: 'M.'. lieit l-eii. < ,I. nl.'i :;:1'1"1> t | "IIHM im"<' ut 'H'1 1 'I. tw llu

tiny; milisi-rlli. to the" iMtl.Y '. e Hitasl 1"1 lit* that nnti'it i e rue I"'elHinli I Hie nlllee, vt lilt limit I end, tn h'll: N'or I"rkIlh I hie, 'nlsen" iViilN. : '

t'oMUKliriAl': fail tile .,.1\ o the. |1'1". | rt'it- li| nil 111'i' 1111' 1"1 nr \.1 tilin'litc his eat P ill the mammr uliii-h h". ". |1' r l'II'k III." I.. lla \1'" -1. SUM.I:' 114 P -. ---
boor lm will .WI : "nhimi n, "li-'i. IUICIPI ,
nlinly eimf fav-ron ill"inntm Snl'II/ 11. -
rn
i'ii"iii dy$ iiniiieilia'flx, \( rt'iiiTliuir' tin* [ of llie I eiiMie I It ,I .MimphU I: .illolid hlh'I'11 to him. Ids. i-onversmloii' in intlrely h. I liil is. n. .Ihll'"I. 7s". A AD

fnilitm at till- nllii-o, 01' to Mr.I II. I.VIN, mid the Instil;lieui.ce' 1,1 HIP iiinnnntfki tatmnnl mid h,' lines not "'11'1.'- Nm 1'11 I I F..II.III: ,. PHOTOCRAPHEr.
who Ii"in olinri'o nf the elu. elrruliillon.If ." .I nf I'ei'Ktieolil: III c-ftinpiirNtin w illi HIP t rlall) ) dilter. It' 1'1'1111 tlifmttlprfifntl, IP, 1111'1 ut 1':1.1,: I in-ii" i. 'l.U. B
'II
pnntnl it I Nun'i-nnl 1'11"11.111 nililn, ""eil, t"ti Mr." 1111111\I\" i I1-per-on. In nir.-, n ,, 1"111" ,, from mieh 11 Inii-tnii-nt.. Irom Ills nppe' iiitinIn hisdtvx (nf, |II'' 11., r I ink 1\11"11., Ili.I'I.llihlliel'L'I.:iksi-n,,.111.i..i''. Little House around tho Corner 10I
A ni'iit .n I Iliat '"!''' | umliPl ,iki-n" Hi llIII.I
oUh. ( "I\lY.II"IAI. olllee, eilllilU; lltll'lllli 11111 1"1'1, I
.
IAlhl'II't. :
iNnNinNi: : D
to tho furl' \> ill Niilliee, the U Wasp-in' : jIIIIIIIII'I"I., ill ,d I IIImm "'I 11.,1.1), U not f.rI.nll., : h"PI"II.I. .\m l.l.tn I d, l l.hi'l.' 'H >w. '17.'. 1'IU G

-- .. -- nf $12,1:11:' > W.'" ,"1"'rn111 I 11,1, ",."1. I In 1" ton iitlicd, M-Jtf, "\\ lie It 1.1.111,1"1"'. 1'1'1,11. fi. ANII VIK\\S.: .\:1. IS Gt
rii\\ir.: ; : oVHKN .\lIIIItI'o: 1"1 ,' 1tJT"\I :
: T\'F8'1
1.1'1 "MiltOM.Y
1,1.1.1 a.t I. I
\ inmmi t e wan Hi n "ii|11"1..1| ; tosn\ newspapers \'. ill l.itery: | u- relids alia" kupon 1.1111.. \11 [
IIIII'MIIMI' : A ; Al- IIUII.11I
IIMN'IK UK inn.ntin-; B d Ldl Hie liirlhurininnnt in-. It hn nltvins lii-en HIP \ I I -
r>H Km 1IIK HI 111"111111-11 III .V M-W '. 1'117"1"11111 : wa) .1 ri11 \ lanit' run'rson, :liii'i.;!' --- !
I'AI'KH. RIIOI I II II. \ i: I UK I Mi A < \I III.I I.At in-i-esmiry" ti miko tip Ih' $IO'.IMK' ) t'li-win 11.11"1111 I PVP ) I.ill Hut ll" font 01 IIOO.NfliK.lll rr.Mi | TA
1IIK MAlU'lil' H!". 'I III' I'llliI'M'! ask-11,I. nlalh" metinx 1,1.11; lied.'I'l.e iml t-vertlhiiiK" nnds'nntl.: \ Ni'li, le h I'.n"r. rilejier. aal.IIIH 1. n innitib for HIM \ !\ i 'I.MVIHU: 'MI. I I IpnntjIiHtln ,
111\ 'nllll \ hI'" .
neiii lua.'ne' sininv 7l'i.m i
tlHIM 14
(at-st ti'le.'Miphie n-v\s j
if I '" in \ h Mat I i : 11"1 ji.ll 3
) s lle.il'n. I
TIIAV1K ADhllKHM UK MY ( HAII.' (ill Cii.MMKUl I I has leine-led\ ,I"iinmiiine hllII"III"'IIII.II" 1..11' "Ihli '
'
1"1 nritei andmoupy
II. Mil .Ino, s \\ nod, ", parl-i nf III- win 11. I 1"\ e C
!tY.KI.Y ) 1"\I\IJoI'J\I.: .KlieiM -P.O. '. I rtlto nf the iinlnrnimed sent \ill "- liat" to l.cc mu I .111111'11' nn ,,. i 11.1".1. ""I1 0
.
1"I'Ii \ s h Ml II 1'1. 'in Hi. :nC>. ntolllepnr "- ,
-=== -==!:. -- n _'_'__ Hint hill m-i-ljrlnni: to Ihe fnmlnl, $UIIIHHIOA I IIC,11,1 h ite liml tt \\01.110 my I iiMlme Anis.-li lleiirt us, \ "II "I'I'I'r.II.dlr. o 'v
.
tn-di I.m Hint I ,d I il ,. I uinlinl ; 111 I.I'oWI. Mr.I \\.JII.
) I'
1,1.1 \ \iini'" .
,
Special Notices. I rill.mis- d In a ipi d pro \,1'1.,1. :11'1",1'1. .
10111.11" i In "ei.iitp n p nr man mid >'. me nut 11ll 1 vm ",'h.1. Hide) tt\ hill', "I'll.m : .\ Innlti'l: mnmitit t-paee' '""' lhe I ,.,lMK l- ''wA
for hi i U in llie nlit .V. .Mi'
inpliUlilllr PI
,hl'II'hrmi'iili" in lil! < e .liiiiin ulltlii'In |111 1'1'11 I piH-ri'l-"it-. Inl It will nit i-oilie 1't.lilnm : \ wli .hll isen. III' Illin, ::i M, 'IAIN' Mi i.\ t.nl I I In-ill, \,1",1, to I IB
,"I. wlillll uill !he III" II- .Vin m-li 11'\| .'d.I'l.Vm : t ,1I.
'rt-il at line en' a u mil 'lI'h iim'"i linn.No ,.n 1111"1] ,'" 'nl""I. ,
.
] !'oI''c.1I1, :Nni'. I'l'" 11I'1'11",1 f r lest Ih.iii: : 'i 1.1,1| nf till1 inntip) Hill' BelIn d I I.in.h Mliarof ,- *- d II i) I itln I li.1 IIP lexei 1' in tin' ,doe- sell Haiti.iiini, | Poland', III.Vm HlHt.ll.ls4, 1,111'1"11'11"" IftMll'-l; en '
I'l'tltH. nine ('nil all thii-j's iM-ntiiillv 11,1,I lie, sell .laim. H tt ivi Ilioilse., And M 'J7'i in Hi \1"1 'this 11"1..1. I
1III.'h
the 1".111." I n lei-the ItvinnfI'M I..II..1111j"l ; "t
.1"1
:111. .
| inper li'vel. I'v: I'I v I'llliit; lhai I luteli 1 \ 1\11111. Ii.,11' :.. | ,| t I ,- I'll":in1"* :i "t (
I li'"s than inu lime lint heUhlli 1"110,1"1. \i\'lh 11.1'I
i ma' ) .
1 11l11'\I.I: A lineinaio, 1111,1 l Imr 11,11 I .
ilmj' --
lid I I Iate | 110"/
in > Inlitsi o
""
.1: III-KH"' fur iI"I'" Ap'llo.lo|' .. ll.-laiin-N,. ,d, mid, "eolis. ill.| IllI.V, HIP full "II ..tintmiml ) ,1'inll' ",111 peak / "t >*>I/N/| .'" rnrr I.',.;,11, I'nMVl';l!<'IM. .< onr .n.dei.: 4. / AIy
IVMIS; I
II" liy i \eiIIim. 1'
"II.I.h,1 my
dl"1' h. pad, In, I lifoip the ntm, k 1111 lie 01'1' (IJ. .'n.| mini'. IIY: M'AIII.I :. 6
S.\> I. |I'>i7.S3 1.1 :
:
'II'O' fraeiluiil |
"IT'Olt I 1'\ 1.1: 'llioMiUitliltrel 1 I H-ikslilrc Ihll. ( 'nl'illtll..II"- I this m liilamluilhniv I S
.1?: 1'i !". I'nti'ik'i' I ''','hill nml ri\ni'iiilli cvi r, w.1 h' ,dnl) re .eip'e.J" |.ir, 111 t the lalll,111 "lf'rr. : M i. : ,1 lie Same ;1.1 nl llie \liCelunin. 01
widntvid' ,11".1' I
lioi...k i-bli- ."",,. I lii'iniri' oi' lii.'l'' .\:La 1-111'. f-iiir iiHMes-meniM shall h n.' In* 11"1,1.i u h"1 n" 1.In.'J In Hif.'ilieB ; I I' .1" I I.H 4li : nil Hie J.llli, II.J ("" I. I" I Vr.I.: I II.IhI1I.111 !, '
wlii"i I was hut Itve'Vi-, : >itis n': -, : ,
1I !I.tr Hie Htoek U ,ill issue to Ihe HllliM-1'ilierw. I weiealmimi l'iitn-p" without uptte I e : f '\\i I .- ,.. 1\ I! ineieoiit ,11 t nn .1 l i'.l .nid: j B .' I'
y means. '
'1 IIUK-i: : A Nil IW..IIY. \ I .1 t i < I'II thill ,1.1,1,11'11'' I If"l' 11'11I..1 j o ,
fit .ti.n 'n : I 1 -
I > I 1'lul'III i I slalli'lin I
tin ; oMMl'.m l \i/s riiNiuiinJIIIN h.I' ; I .
1.1" I .
I""J 11.1" : .
eheap. nt Iii r.ast: Inteiidi-nel ,,11"1.I.lloamlp't <- : willi a lot' n' in w. I Ii"I, I iivii.-e.iiiia. i| I
it m one >. niil will li--< dl. 'in 'nn : I'.X :I. i :. u.dm lu n nke I man ilmvs I II and b. e .nn U' : i f.2C. ll.ir.-e-n' I i ter.thin.'m. is.Mil. i lie D ...

Will K-li "Mi'painl.I)., r.i'l ia, the irlit ,dia-.on'd rail,mad to i Mini' I..MV| in tin-u i I'd. In nil m) |II'. \ ionsllie 'a i I' s I. 3I'J / proprpnniinel|' I nl' a til.si t i-la-s-i il'le.'; I Ins|- I '(
I
I 1111,1 lint, to l-\<- Oil II M' |- ha'lnl : I 11" ;
'V"STEII--A:| ," .' II'I while II' ml- 1'1,11111,1.I III.- II'kl| 11J nl. uhieli Ih"1 m ll-ji'llnu. iMirini} II imeeai.I" .11,11 teari inI'lolid : -'_._ Ian aileinion pall I' ImariliiU: hnr-e' "'
direet mid ennstinellon ) l'.ostali! fi lioar.ters! if ih'sir d.M.l. I.
n ire i.f a h-il-y nml do IH '' nf 7 :ill r
Unlit ehoreH, nliiiit,, III", IHIIIS-, .Appl lit 11111)' l I winked like the M lieslave! I lit, :"1 al II II i MI: I I .1' C'I'lr '
'
) : M I his : .1 it .
nou ) ill ill'
1"1-1\ 111| : |.in II M: | I' .11 r.I Il. 1IK JL\N SKVKTKKIMKIt I !
.
thin olll e. d I.) ami, 1 i> Hi I'-'Ilt' nf ine knot : .
liriipoH- i I Im Id. Is evnl ind l.v. nllr umksas Nllli"'II ) "I| 1 1'1'1 11'1j' : :M: !. .11 'I"lr I(
tar int. li!, il, .hi". In till- -- si l :.
: I will lei,) hhi'llM. nli| : 'loi-s Mn in Hi.-" ",.1"11"11111.1"" '" li I 1.\\ 111- 11'1,1,1'1 "I"IIII I-I'i""I'I"I'!i : ill.M 1.1'1:110' :11/1 r.t.inimrr. A l 'miine I 11\,111-, FrUII.111 FI"'ohlll''lillll:1" Inln-n I!, ."" "' 1_'
WANI'KII I I :, 'ir' the ha ulinli I i 'i nun. neiii! n ill) i '
.1 lor |.i
klii'ls' i.f mail.' iiriolileH.nml I"'I. 11.1 bei n.I-e Hie mnnni.t is 11'/(" Imr \.1) ) 11.111"1'h"I''r.' 41fini ;\ > 1"1"1 ,11" lA.e. eiiiiion( and 111111,"",(. ,I ."II''I"I'I"II1"I '" H m Ihe .v-| II." 1
willl'I.llIh.I'I.I( ,.... f r I hem..l.iilN IV: m anv. ,de-ir lo I t" lint I".. ,I \\ 111.illll,1, In l!... 'Ihe 1",1,1, nit > riitnri', |I' r. I I. 7.1 I. 1.1. pin .',,, I"-.", tinprie' f "llli-eri| Mini,. to the I 11"- 1111111"1,1",1" ,' !'I..r Life!. "t un I li, hi II; i d Mi I "In'.ijii.' \0 I .
./
\ 'lt. 11il I : .1. in runt, ,i'l' I'lllulllll ,", ..1.', "" \\i'II' rillHl'll .. .
; A \ tl hKli: Ii-Kiil < ar er n-e I rid I I' l'lerdiami I ll'I.11111. \ 1\ mils .1.11.11.411.1111'.1.: : loei- .1.1.) | : I 1\ .i i m : "
I if llii' ol ntheis 1.111.111" ,, N'al 1.1 fr I.r. i>,\\i. IIKI. ) I'lrini'ii" ." ; 1.1:0
1. "h'I'.I'11
1'IIIIi'"I1'I'III1II1""I..I'II r, 11lI'l1l,1 -\ 1\1 lap iv.i I iI., i n-teral" o i eiMuis, I II II .II'.1' 'lul '" ...I'I"'I'' )jnirli" r all e 'i; I i. ,:I.,' 1'1"1'|> 1".11' n turns I to f>t ri-li'i-i.liiii-4iit' mi i i-lj d I \
(1II"lhill.II"IIII".I""lrIIIIIII"j" |'I I 1.1'"I''r, 1,1' I'l'ii'1'11111' nil tlienlil' I M'ri-lli.I I Hie An I np.ii.i'li-liil'! lleil-l-i: It'-r I In-iis Kihtival '. h mi. I'1. ,
-' h id 11 ti-'ht "I'
lisl :| r. 11111'11'1
.VN'llll''' :' 1'I"! I a "rin' e i .jndie 'atnWiiHintir \ M.iinl ml ( I 1 1 \ Ilrh' hl'Ih
,
W .1 l) em,1'.1111' "piiiiinitiot' nlely lie Aels! AK'nnmliilK( I'l-pIa.M' : of A'-iohalii'. Ii ) 1111, ,I !. siii.n, Sin "
lake nilvanlii:(e of inn I renitnm" .aintiinil ,!"1,1.1| speiiie the "emlv, "m. I I110"1' link ir. ii' I ml in'nee. IL1 I'vt 11" \ 11.1.1. I'uilii'* ,1""I'i,; to t il.e' i.il> "ni'imei :! "e.1"|"-irat'Kiim*! >eoti h1,1., .", I.i, ,|I.II :11"I i ii-il| .\iii-i-" ,. ,I / ",
llnnk "n'.I'. I 'lindi d ,. a',1.1..III t :i/l.i' "i'l'' flit' > .! lit rut" if S'l.'H' l i 'lie ) eirw : ,
-- t ma nf Hie road., It will deemd uilli- 1111 i to .e M I't. 1,1111""n I nf '; .. ) 1"I." es. Jiipaei' M- )I"I..II,11 ItiiMiite lu,1il'|| ri-inhm '1"1 ,I
.
111' Ito'nio:,, inliiint h ll 'iul enn Hi .' | | : 1 e. on ,-in, ._ '
I
rntsoNAii: AMI II.NII; ; : : \ii. ''next 'Jl I hiI', mid Ihe uoike in.mi ; tif. I I polilietleilleer. .\1'1'1' \ .. KOI' KM I I ;. 11,11" 1.1. 11' t"'I'I"1 'lrlilt"lr'h'IllilII'f"I'IIII ,
I lulls pat' llelllarl) Vliu.d' .11 at Hi II'" r,1 liieiie\t ) ein, li> |>n\in.: lluHiiiiiiir I 1 -1IIW' \I.Y '' 1\1\1// Am-lent 111'1'11'1111\1\11! | l iiNII I 1'1.I -.
.
1I.li'I."r. ; 1'1' hh llsli r pMlel UI'H in nnIllfJt need ullhin Ihe l e\t 11"lh. HM-II''I'i./! ( licro.. IS "In Illlli'llllt-ini' .. An.I I,) to the lint of..f I ( '. |.- | | ; '! Ih"III.\\II"II''II.IK' : '. i "- I' I .
all miillern eiliiniii, |I" iiriuinl' i'11 ir ilay 'mil in. 'III.11' "
.t ena F.tl
W.W Kill I |I'. .llllili, i.f. Ii neli llsh, fill, I,", ,'",,1111 peradvi', 1111'.' Ill" 111,11..will | ; i-. \\ill I'Mu'ul Ilif i Mi" .nxiti', lnl-ilii'-M tin1 I ii' Illho !, \ 01 !"

Hmiiuleri A Co.A iiinlci.inineiil.il |.ionirily| .U"II.. law 111 I win 'Ilil' iinituriiilt) reKaidedaian "hili in n nil,/ rinilp.1 1 lir I in nil nrc 'r.uli'iit,1 I ISHS.'t -'-

the' ineri'liiiiilH lire, "p-llin, ;: In thelillnliilaj "lhh'J'' 'H pal I 11'0' H the' "'1,1,I i U linili.If "aiiHe-ritv. .itieal upon I hat. ml.ieet le niwllli, tt ret I 1'li'rlil.i.' .i\i' Ih"II"II. niiir..l ;\llo\: !a Tiiuivs the jNIost StupiMidous 31 ( ( '
po e --- 'wlg'I'it
: 'ooilH: il Nnliinl' tin' tlii'> 111.|HOWITO I..ulaiili.vi.ainleverv "tl 1'1111'1,11., .1 'II''r : 1",111 N ( .! |iriiilini; ili'i'iirlim-iit I I. "e"1111.| te
\
"mill's l"vsn \\t |
\ :
Ih. I I
'uitllii I'OMMHtl)( the r .l\lh"III..I1".III." | | IIIIIAII. are paid. \\ IHl 1 n-k Hies"thirlv londilloi, hi\lv I H,11,111 11M net Inindivdll.ld. a i oiltiililltiun \ ll.ri'.1.11"f Ihe I. Kislaliirivvhi 1"I.'III'.r.' b sent vvim me I to 11'1.III .1 llr.Mtlii,1'j..1h">li-.iMl .1..1\' I'.'.. No. I Ii .1,11.\\c nil 11111.I'"I-, ,.. \M- "ran" ti! nil nnlrr-i ln:1: : (i.'I'I':1:1; : IXII1: 111':1'1-> : ., -

\ ; HI.The I 1..1 Ib r ml, Imta I li nilileoiileriidiil'iui "I"I.' in I'' :i..Ilt I liinin) i ar. i-r 1.I'rIHI",1_bill', t.. .._ An hhnlllnll.ii'-eriiliiin| i ilioreil, IMIIlie 1.1.1.11... It411'. "111111IClt.!lt'c'I.I'ual': ,II" l-n.ne! '
elk ) | fprlnllnir
t'IIM\HII"UI.I Inli eil invitu
; lei an oiiiii' IVI-H, mil whiil I. j.heihie1Inrno i hl.I1 :,I'"IIIrl.'I'I| 11 nut) IN- that MVir.t.M: ,. i| ill III' I 'oMMKKi! Ml. ollii'lN'm .\1'1 at I',le.-nn th,< I'nl.'ir' 'I 1II'rolIf.I', at |1.1"n'e'o k 11'I"' / n i, .
lion loivilanre. t I.e /JM-n hytlie I' SOl III!" hllppll
I Ihe olliU" of "enalor \\ .IhI
In Hie E"C'lIl1h.IlIiI1'111"1"' : Tuetilajl.Leinlier '. I to inInkn ns II .1111 in oveill, 'Wini; ini'UHiire, I lllL-h hl,1 mi \\.1| 'ipialil ei wliieh il dP lint .lu, .11'.1\.1 ii lim-1 't nr I.li.iiks. I.r.lli'i>' III'H: i I inli t\'i-| :1'" '"111",11| I i I the ofHl'e AliMs| !" |iid, "fWN'ni'M iln-l onihimdhoumit, 11 rhar--e to Me Csiial..lo. I"I In.d, c. nmli' '' nun" ,I',

| \ I IS--T. 'I'h.inks. priNkPtl' I".t.r 11,1 running hOI ... .ln ki'lnil I U lilps. Ii. I i 1.1( lli| Ih ill.' linn' ., .o I lie: ., ,d I' .
.
u. lUhtlll'l 1 )' .p .111 I | 11 r..llh. !Mllatielinmh 1'11'1111'11. i IM .11"1',1111'1':I hairs, with haek and 1'ot I' at' ,l'i', -". I -.
\1' .. i'.iinu \ olll'M'lk and MI' n I t'ures'i.mull's. ,. \ -imTun i \ lMin" "i I and T I I'. .
1 | '
)lr.1111lIy I K. Mnehell. r 'rn "|"iml''iiltbi ..r I r with nviTenl" n.d" i.ml, nev.riliile .ol.'I il\- 1"111 p. II. 11" 11.1. -
'UK \i. I'l nl isiux.i" ; do In Ki'iink : .
1'\\1111 liliiMiiini'u 1-1.11111.: '- 1"1"1'-1 lieip l.\eiiri; "" all I aih. d-. "t .1 I.
11.1'1.1. i-
New \i'l .k Hramii'li. ., nml lurnn\ ilnl > '. (0I'll | |1"1.\| vener.tlion, li'I'II. I II.| I siKhtnt : I
J-l i u'li ril.il'nMr. rl, fin | i : 1'1111. Ilar"
IUII'S.lh'r.I. ; 1,1 '
VIHIII"I.I] | It in Ih. eil) IK.inpanl,'il I. all M-limh anil.itions ami trie I In uinin) I 1.1. UI..1 I J loti rs ami l !.<>N li>lIhtilrlnir I
.
) HI''II'lr"il.' peiMin.kily' J'JiMii'I ""n..II" lim' ilj, .at I |..tt >: ::- 1tJI"'U\, Ala.. ni'rciiilM'i-; ('. .;,
"I.1 \.1 Jobi
hit fd,111'ltt \V. 111111111.1 Mi-inpliin' Ins C'lly editor . .. HOW lilViand in) "'1'1 iff-1U to my intillll}'. 'UnitIn !a. 11"1'11"1' ,1.
lo'-i t nearer" l I,. ei; \ I I""ut'er, f'rN I I
Tennetisee, why I Inilh li.'llt and I .
i-niiie "
I innr
Ihe fun' 'man, II. M. Koebi .. "II S.IIII1111111" for !I"' nn.\ In ) <>k
1'.11"1I lie in' lit ill \\ 111 lot- :
} pre- 10"1".1 I 'll.Ini1'.111 -
The tit c'I'Mlh. him .hipK'l| a IIW I ho Jut 1'11111', .\. -eal'imik. lull un I nmliT-l-, nml III- evi'n' Ihe IIIII"'II\'I'n'lt.u.A c.u'-. :".I I': Wi-st 'r MiiliiL', nn \ 11.1: inti rH'I -

l" .iller, unit rai pentr* nr1 noeti ii il Iiluillilin I'rl'r )1..1.1.11 uni.i 1. M., ':Km-ho, 111"h.,' Miu|'|>ed vlh 1'11 hlh.1 m, "bat I Z.I ir(i b_u ..1 tn ,i't IaI xtii"> I-.. V ill ,'Ilal., all i' ..'. 111.'r J "L".I .X IT. I A

'; ni-rt IIIIIIMI f"I' li-i. 'Hie, !MI.KIM .1.11 join i'i'\ hM) IMII h ivc li,,1'1.1. ni rinrl.'a.' Had I 1'.1".1 > ( u i' pie'i'.1 il ) i l 1'11 .ctl ..ni"I l hum, ,
I 11'1 f.ir !I"'>>. four lo *>I iIntH.. Tlleuli l>' l. oil .'| Ih.lielliliilit ;.
I "' the enaiI: I rntilil haVi' nll I S."t"'nl.\h".1 Iil.1'1. U.II
\ |[ lu 111.1 linpruti'il .1111111. .| i'i'ii! \1 hUl I rl. \1. ,', \olfeolhii.k rt II', iluni'ku.1'1111" : n ), ill IlKMlt JI"I.I HI.X I. Nn. I Wi'Ht ttaet :ilnlopp<" ll llie \\.lti'r-pllllip- EXHIBITIONOJ
the \vok: h"1 lml.ri n : ill "I.Illiill to the uiI..
"II'h'I.I.'l" \ we eaii nii'ely promiiithai /iirnKuim.k oIl. IMIIK..NO 1 ;. 1'1,1,. to .1. |I't.' SMI; \\uiir,

turiiH- IMilor: if the, I'( 'llnof4to'lmv'\tlli| !Ml. : U'. Jl( I m. n- nan IJD MHMirul In 111.:* e.r.-le, I Till': KKill I1 l lN. 'Ji\: HI'UIS -i-in--: t.iir.'I'licjuiUf lit tin' 1.1.\: I'I..I.'I\. iiilk'c.ii. .

III""I' Ih.II'J. makinija' t iial oflt.lii.' 1.I.iI"11, l>.ulv Ne.v-. -. ut tiii'w, uiii'uni rini.iijnii : ; "01 : .ISMI'o : -
Lit Six'l-1 for an in\ ii it ion I. I /EJI :
'fury > 11\11,1 Taking taval'lproterty uml in-mup u j Tinrtlie I ; .1. W. the1pnsenl j .
iini'iit-'ilalnmciit j.ln'n li th-S rielyatlliipnM.c .1.111 \ liall.p. n\.lr.I..I.,1 CI. |Iri/ '" UilliId n iTi'ii, tho t iHte, inoiv 'lli'Kpt hi. I. I... utiilil-
> tbiiiieiihiire. ef ub I ly, and I U tvilalnly a 'j hi--iil) t Hi. lent 1I"r'uI"llr ul t'.iI ami "111"1",1'1, ",'h. ami im '-n, in i'>.
I. 1"1.11'111. a
Hi'lnxil :\". I UiU \i'iiini uiTlieklriinnr h 1'11. 11111. 11,1 J'II
h'llll< : safi-oin-ui,.djilkt, uearu i-afe iiik4i> iliK tbal I ;i tt'aiiior l .11..1. r.i.hoad i will It inn .u 1. I imM.i' *. It lii. 1"11' I ., q.lo ninlmi the 1.11101. C.ilfornla "'|11 ,il I fr'iit unnd." Books Toys Games

7:1 1..1... Juno \ihli-iila for I'a- \\ ..I.il. I his we. ". if ,1'nll, Ihlll.' pmnnrj' j''' in pl ee.lul..I.lrl J"I) .i-'liief. 1'11"1'"tlh' "' )' ; IIKI. I 1 it 1 in h|. rk. "'III..r Kijx, irapiillt Mipen' ,Iin! "I i ,
) f I"" lliis .rtlon, j I I'l'iik.ienlu li.tilroad i' 1 inI
'' ) .
t''hll'I'1 .11' .I piop 11"11 m I K\\IH HI. ."I... .t".I.. 'lr> 11. Hill' I" till/! \\1111'1'\' il.
"lola.111! II in IheuiiekeilH """. the eommitleiw.ll MI me. tail f|imu.II', Iml I i j: Illih* .It rllluale: 'lor till p illlennueuie I.Ml' I. M'bnli'K.ili- ri i for IV.tiKiii'til.1.iuV : ..

( llll. 11\ In, uliieli w.i'" 110-1",111'aiulirniiKl $.XMli/nnuf bumi tnl i kiilMi-riptin.iM, til 'it uillIK' l.a In-I; unU ill thf I 1".1 i nf Ills pro. ; r.\( "iittv. 11I. -- .. S ETC.

t 1"1 111.', the .1"11.. ln- pinieliiall' ) and i-hiei,lull) paid tt e euu, 1 li..111 as I e ill rnniir .mil" hrin.--. o II" 1.It'i hllI: )J;'. : ,

),'r 1'lh. l>y that hle.iiin r. lilini.r: tnllliltho : tin thU thin-: I we hi inheait mideinkelenuu : Ilii. w i.l. ne, M"-r<. l.vo. 'A. ul.I.1 .\. ,.II. IIIIMI (iov. .loliii 1..1.1.1. (.r Texas; H-imn p
"i' 1.1.11.11'.111".11'.1' I I.'iuii'ilit "" .t'ir Hi'' ni.iiiul'.ir., ,
Junu gi'ta $ lur luw.in / | |
11'11.r.hll'
lllllh"'ltIIII lo tin-win k. This opp"'llnnil> 1".1./, I nieida'l) in lim i "" tr"II"1 ot railroids InI llii-jlipk.liovern-'ri'f.Vikaii.a-' I.I': -\1-

: Ibo \r..J I' rnMM 'u'u. may 11\1 i el urn, f r, iiH.lud. '.' .\\ I |' ,iliUeoiintr) .MdVlea: nlul < cu' ral Anu-ru-a Ilf'"ftu.I"! ""11.1 i>. t..n|. "r.. unil, r tin ert .I'overnnrof I.I.IIISIIIM. : K. li. T'I'I"r.'

.\p"'aohiI'I'lh'.u' : MIHH i'niile 1VM- k4ld, 10 Hi'lUdiini I* I'll \c.lnewl.l.t 0'1"" ; I I Ili-i inana t'ini'iit I..a.I.I'. of tin' Ih'.1 nil i no 11. UN 1 11.. ''fii I'ucitm l liiHiit JiuU' !I'. : lonrt ; r\e.t.: ; llul.'i.inl.! Mm- 9S

111.1, I (f I f.-w ,il III)'. Hlnee for IViiHit nla 1.1. tllrr.' U a llde In the fuitiiinof ,'III.'lhl', | Wwrrler I'eal Kb Mn IUt'i ailr mil I lmv deni. notr.ildei ilnt \< >>.(iai: .mi !ill r:".t inti'iiitMi- ikti'i I" .1"1,1; Jlrl"l Jllil.1.1 men-' < 4
"h'n' Klic \\ il i nti-r n ennxent ami .*< 11Bivrato ,. 1\11. i imlividiialK."tt I. n ':n-lvi-li -Ih"it le i-tb li.bl '1II''I.IIII' .) Mill Ii' if Hi) In \M'riiiliIliiir | ant, "\, ,",, ,, TI-VIH,; I U.: Miller i.\-

bor l-fc II lb. Catlier Almlr-lii) blebtttkeliat tbv ll.sxll I I. 1,111> tutor.in man. in .i'Klii ,plu-e,. 11.111 i I. Mili- toprisliit frl ml* nml the |iil.ln-: t n.'iully attiit ( lovirilinf, .\r.'I I;'{". "",,11'inv nlhers; I'. F1
> r ti'f .
MlHxCarrli} in nn i armt i'hn.II1 tail) : in-; that Ih,' enuiiie." ilim lU-pirtaieni of ut'Mr 11"'ti .\. reirv.liiMerii'irot Kl'rila ; W.ll.I I'dovbain PcsaoCIt ,
.
ami in I'll' MO, l kb liu. "'I"U I 1 1 Ilill.I.IIII.1.iKt, > of their! li.\ tm.-r.Ji M.au.l .h'I'" Illd. to unl-T at )>rlr I runiiiiiL'frunt ex.C.i.Mnor nf Kler, d and .
I |I.tfl'rl. 14. r1. U. U, will buih i hl"lr./' / '
no cannot lull 1.1 I Ibal H'ie w ill |11'11' n .b.II"U'l il it.' llie.1"\\1" and iu 1.II.ri.un unil..will 1 I1 .lie ...1 Inet il I In the \.l."t ...11.rll'l"r) II.d ,:"|.'. --- 1. of otli. r di-tliiKii'.ln-l" 11'1 of 1'li, I A.,!D M* \!IcmnlXlfj\! : XOKMiiCIJ: : *f. *RA\1\ ,

1.\\ nin tun her"'after, Mu)' In-r la Imr ibi'ar raise\ ihi. uniouni. .rIHII If HIL-)IIC'I'h"\t tu I'rrlw I expihlitiouii' iiuiini' '. I1:1.'oIIIH: : xtuti-ii in all .'1. ksinnktiinl uiev.-rv' ..l.art|' I I j 1.\.r J.JI:1 SCI: I:XT 'J 'UI"
.
inui-li frntl. U tinwikbof lii fi,.milhere. I In-mom- < do it ultb "I tho i-.ip lalll.1 l land --- )''ar"lrl.!tl.'I"lllr X.rlhl'.I.nnllll: I"UI.I... have' hail til. ir "1:1,1 ilnpi.Hdl M > .\j TO Till : t-l .\1. IMM.: .
) T.Iill llui'il i i. nut lu Ui < i.n-.iler- uioney. ehan-'i rk.iml ien.b'iii.IIMV \1' ,mll'Iil! fur pn'M-ut fur )'UItri.n.l. I. / Ti'lKii't'iMi arrwnril. il BHI..H : tlic 1 I.)' the iikof Ilatt kiV Nw sp..111- \01

i-.l lhlh'. / fere Uknic ibU ."p up ar.eonliKiiI itI'lllr.r''II. |i 1 .J.111..1'1|, them'. t hritlinnsy I MIall mint """11,'," if I lie uin ti>, nth r>'"itim ,' ''I'!'era' lii>M-.iimi.1 Km vtoi ks'l'.v-. ,V.e.. 1'.1| l ,- i 1.1'. V ..
at
Hint Mi s i.inkbai I Stephens' 1"1 Pi> Ult'il I. .
< i-u.I.ld.n.1"Il ; u \ 'lJ''OI.. \ 'H \ll on i-ouutuf liMiiKfru" k W. \ l 11'\"I\crl': '
: I II I rl''IIlul'r."i'n. __ J> Hi-l .
111,1 1'1111l.1,-- --- : IIA"' "I:'k. Hi*... > -"I. t.. IsMesr Illd Ih. ouly tobux-uM II I lie umrkeiih.itfun lr\! i.I. 1..hl..I.'-. Fla.- -- .-

AIIIAI.S.: Tuv Mi'kw iff. r, pnlillkbi-d ut ",. Alidr. Wkitit *. K. ". 'h"I'l..., I .|. do, 11. 1"11..1 l f ..r lutb I'h""il; anil un.!,iiv.t'i \I.
'ol1' : :
t'UY Jlila.lliHKL- lal.: M'\.illei. 1'iilp.I ) ., tel-ol! I 1..J..llblt iv on fuel I I Have i.ik-u. Hull'" i a'"fll Curv.nar ",", r Mb> at n bulfMlU. I) Not that \.' are 1111. for Ixirrtllaril'. TilTII'1'. l'S.Jlll'S.. i WOOD & VETTER,

int'ul I'tnil I irom ib lead "'II.t of .- ah a'l inv' lile; mil vour.oll. Hail I \ II 1:1 R l'U. %-1..11.111 the v\.ty \ bamllo Illit > tt' |I'i. -iili, Pnu-.iM' l lippiik! 11.1.| te.tl.lies ,
HU-
) K: IKiAiiiiitf. \
I 'ollr. l'I"'I\lh.; en.'. a tlU'aiu'-'nl mile .,fllima I'l .' uml .atlfktl li I'.n -- -- -- ., ; -I 1"111 r, ennum-nd t lei-trie
Wt'tapo .1111 ) ars u < im i""'ii itton, U'i>nr U.II.r. as
|
W ,1 Hri'Uion. Ala A IJiw ; .t".I.lh. neerur i '
on.
; .Miir.xn' MiiiUh.it !-. Ihverv l
11101,1. uiibl na.: The I'' ,lika I l'i', 'III\ lkt '. Ku-r: imltle
notiiiLIbefat Ih. ( !
| nc i-ral "kl'l ev.r lliiim ; went toliai'i-oni.t eanuot | r"II'I ) kiid V
r.I't tl; I SaiiUiin. '\"..1. Kia; J \.1.. 14\ Unl "tt > ll.m bail r'tl..II..I III1I.lrI", ba.itin n-li-f Ineverv' iI I Tivi neEt :: ,
as: i.'lli lint !piiii -; I hate dik-i nil with the "I ) ,1"1' mi ,'all on u.. i'.mis, cise. tine man CfVnf ai I
.
K: Want, i ro t\ 11\. Flu; I' KKli'n/i1" "ant.illoaa : I,1'_ ll t Umk,
1 buil but -- kiIntili
fc.u-b IU.lf.ll.ll. "limi'iUk, d.s-l.- her>-; I bill I4kuiiiedirlm ut tin >ou | 11.3\.1. 1.lb'I'
"llllho .
hollll.l; t b.l-i I' lirev'orv', I"'illl", lLollUjlieoA Kl: .,. ( I M>, now in .|.M-k if I
1 Ua., itiltr' r! ualr 'lhllkIUI. nto lidbtauiit'ul ( '1 I" \"UI. U hill I iotmui'iuiilliking Ib.I I'IrIU:1.1\.11111" ure I i.rl at.ll1111 1 ,1 U.1 II yeaik' ktJn.diiiK. Ahraham Nt" ri. r.il.i ;"\ '

;. "i"1 uf Ha-Kull i-iMki wbiibwI'ttlJ thI. i uiarru'i' ,'IN 1 wa-t ulmn.i Illillt. t'Ir)Imuil)111''u"'III.h 1'< OIIt! \ "K'I.VI (i \ Kl-i. .
rn 1' - not only 11'11 imrea* bt-r wliole.de .1..J. ,nl f r theiIiM'tur the ill) I -..! '1"'Dili'. ) utv .( Ihlli ,.u il. llrrII'>: .11". .. --- "finInnt k 1'in: 11,1'ill' 1 hate i-vu,. !' Id, I'I nilPcnsacoLn .

.1 IKI'II u: II U.rIL.-.llt..1 1 r) "r. 1'1.." .. irouv "| up a larh-earca..fb 'a ) ..'I'nr.. aii i tire, ami I l.ild him lhai I I'ulI.I. Ivvi ill am101 WrlhtIn'| t.i t'II'I"lh.: ..!ivruii 1 111 I r'.er. u.ulilHJM. bal.i..1| in my Uii jiaik' evpiricnep. :1

W L 1".I.'I. M I I. I'arl"r. AHaut i.da; 1 illi' and e)|>rt'k* liiubo.vil land*, but Woulilitkii I I a ) \\1) ami tbat I w ">i.1 It I ) :1\\K > i : .. .. il U-f.-ri' Iti.Uu: llflr \UitViei ami Khvtrie: Ulh.r.." 'In. n.mU of 'Ih rk ,! Florida.
>iu furuiluie. pla.n I'lirniinr.'. ,
\l' I! Wlilianu, Mi-Haii'l ; l'i..| U.-iut-l, 1 put ..II dinvt t-utuiuuitU-atiuu ullblbui"l.ibnef I )uur w. iu>. I".. -.,-. ) kuil. ll"v* Iwillere riirn.titrtii..itui\' ufull kiu.! mi\.i.| :"|1' Wiuii. iu-i.-l l'r.* 1141111::!, rk hl\"III..III ,,,stim.nt. ..that t.1.- i|'

Y; JOI.l OluiKvr unit \Ir... 11"0; UtIU I Klurida," Il. .\tI'U..>. .lfiir ) 'ark! I 1"1,111'0"I :11ilbe nuitli I'al.uv "ulo I wU ami ....n.ii.HKIII- tin t i i.nnauiui'.Us that IItrie .' ,. j" "
fjrwt., ill u..l J
ue, .Nj.u\ille; NV A Kun, UalluuunteMii.1r .-; i \. b\iih her tbreu ln-ituttful !."'. water .j at linkI kU\ HaU'k t.it unit "' "in.-iii.;. Aiii.ta" *I'U r.' ';.'... : ] ii"U .!vi> of Ib.'' .1.r'IIJhl.! : | ..ml th.in .-nr.' alldi.ea-' .|. n.,' |.nr, Ivulu.ts' or fiooffnj end altering ( 'j

,1"111'11'1' : 1. bvvar/, )1"11.; : "Ith ,),.'.'U' "I'I' I I at) l.ikI .. a.lllis.il 1 iu tUe' 1.11"I.t| ""Wi.'">-e I Ii -- .--- I npiri.) 1 .. II i.i. nhi-i .ai.il \\.ii.... 1..1 111.1.,1:1,1,11.1.1, || I"'II., .? r(.,. .

.\ .\ '1\011. 11r" I .lu .h"'r. .\11; Mr.I I in and ..ulll.HPku-IU |.,riion ut rdni I II I IUa lak its ,a. luoitl.l have IM-TH under tb \ "uaii Ami I. >n..1; i \ .in ,i\ ( II.. i.1 Nub Jv diiulil.for- mm, .it ei'iil___ l'tn.-- _'|1.1'. .\.1, ui; >ii-: Air1-I I : "

unj d mjjlil '1'. Mrm'hl.l. Mro \.ulo.; en np II tb.e "ob otteuf tin-1! uroin'i| tJ iv' if I bail 1.1 .. Ibat. 11'have .., K,j.lt J. I. >lfib..ii.- .r .HIV 1 II.1 .. ,? III .11 "I' ila| .| -- -- -
X"II .1. l'4l.te '
; I *. "ol. 1,11 tinUktpia. i i..i ,; tin uu i "i !: '
1.11.1.1'1., HI; II Ill ; i J'COt..1 mniim-r and w nii: r U'korU lbiub. -' i' nut h.I'1 I nillui'l ki Ir "' hll.- ,Inu. a.'1 \
3 i I
1,1'rhl I" i .in..... In l .atbnu b li--l. w--H I 4B.I p'liv tlrmk, and luail<|ii-.it., r- l nht' i SALOON :
> and
: ua.tuialio w> i iI
Plan and wife, \ ulua i e, U IINanhtillv ibat .
i
; 1 .
.
t".1 .11'1. II. Itli alb iikaiui "i".1 I d Guarantsi;
)
11,1 > IHI .1,1., \ .1.11..t l.i'il"l. ai in. Work
Ut o'l : \ PHENI
|
; 'u""lh MOUI-.I'hild".hl.l.: .I..I \ uI' I> '*'rlt I Iami I iikwo lit of -,-" are "'nil iat I (\lm'lnTtl.ltl 1\\ I"" U. I' I Al
.* t oluiul lik eau 11'urtl" 1.1 >'iu b an ., Ira.n.l-. ..M i intf w T'I"' bail dlu* fur me I I11atII \tHII, :' I

C.I1I.I.S .ANI ri.\I.K.; : >l \ \II\ oiruiliiiul> klip a. wi until'll'r toiiliitrul I .' i i', 1.llt Ik h<.Ipiu-Iliem." I ..,1' I TI..I.. u.'llu..1 I'UL toiln tua; i in; 1'1.1 is.: I I ___ ___ I' I
troili' i I thaI evtrv oilwho luk. iMtarrah l h .i ft filing |>ai- r in tUi. "l.it<.. kH' l .
ito" tu NrC
> .
"}J IUMof f l iliini1MXUU ll' \ j.s- 1"11 1 1) m. M r ii SOMETHING
11) \1 *u> .,ue .1 I' I I J4id I a lil > I'.ISN innUlnti- -. k" thiti itildl.ll : i! !
ami < InlU | >i eul4.. III m to take 11. All tbaknow !I 1..tl.lri. t''i. ,\1" .., i, i Iah. i
.I..II. 11
.r"II''III. bin h.'W .' suit i !"IIi"ul"u h"l_ l.ir !I. 1'I' | I iir'.iiiiiaitir'! tn-tlmt Tni, ; ;
urrtktitl uuJ t-uiiri-l) I inlklii'.l -! 111' I. \ 11.) 1.1. J .1 )"Orp. I"IU. i ia BILLIAEDHALL 1.1' .I.
hiiuuiouK I4vt-r d 'n't."..'> I 'tin : '1.1' .\mJ\lu.: : \ I Il.tM' I M.1 h. .Be IV" ) all.I kilV II i in j 41 ItJRU""I. tt ,< I.>. N'. .' Ui.l ..1 a< ISliuU, 11..111 11'11'1'11111'' ,!,
11'ul.I'r.. lll.tt
I "I t. I
e am ko >
II f I /.u-r.ign.-j.' u 1, t tut.aIIN
talf) In r" ",' ni'-t U i-li> 11..1, II .m'lb'lll 1 l ik'*, > ii Ul at apt lu.n..n f |III' I
enoufc'b all .tinelliiacy bf .I 1 a. l"'lho.f I thai t-ould ..u. l. .:"" UCo II tb. MVIN
> uiiHliflni' il i-aw. "ral. llllual,11 p \\liuf U..o.I..I.., i .'11 au.l t'l'vem. dl"l, -1'111' b belter )ou.Kt-k.' 01\".", '1 \\ 1"1: \'IIl U"a.I" .lU'iiuil> wbi, h .!,.(. ,1(,"',','|. t'K. \\11'\\\ sflCKKl'Pensacola : : -. :".. i ; s-.in.i' I

lull t- lit fl'VlT, ... tI.., > ejlbak. II: > I llalll tb- >\ .h'm.! u l.v taking a fe.vd.'kik i I ) 111lad. .i-uljuot I In ml H.tH'k'. l :1r[ Tlle 1'M'tIU'1 Ul' Ji.BI'H.1. I-' .. .,.11.li'l 1 11"1| ih- |1.lrhI| t il.al.' il.,m.tii- inun'i liIt. s ll'-t I .:'I I -I V.klk ;>
ciirv "" .
.,iivtftvd iuuuutliatilj.I 1\.1" a.. d. ..f f JT. ef lUu |.|ed .uit t alCulula "'I"I.llu.1 '11'am 1.11"ol t-spnuk) tuy itudi' I.- v. n t.irtb..isil I .. "i Maim.' M, t.." iluir' kl'' k i.. '." all.iv 1' i I nx-iti
)I'ar.Ub tbu lir J''.' .. ,anj uuly ton 1,1 I Irtlwf I ., ) .'I .. I \ Hair* lat In'u, J..I nin. I auks. uv, i \p ruuit tit uin. :-' I.,1.\ .. II 11\11:11: I'1 I' "
U . \ .an UMik utlu'h > f > Hi a- 1. l III. lU.siiik.i M, |i I
tikluj KUBHII I 1.1
by ; ,H"III.I"I III., .1. A 111. .' : ii., 111 l > ,n "1'1'111' ,'u'- will" i i. th. t-S'i I da. i Hi. 1',11.1 "' i I in' 'e tll". i \ ainli. I 1Ulll""\ ;" ,| r'-r -al.1.! > t. I. l\r\ -. .1 Pi..I. ( 1"1 I" .\'t1\I'r"I': ,I ." plpin. .h--l.rI.at.. II.I I.Untlv I I' '
\Vttki*, n.t.\iO.IIU'.I.. ,. I. ulw i
lid ,
uu u s ""- I -I .
I.1 v ill .
- l I J lial "I'U'e dl lilt 1.1. I tin- \-lliail .11' .lt 1.< i> I .1 ill i it u: |" 'L"i fiuni 4uV. L i l '. i
'1 I N i .1. I Viu" i i .I.t i '. ,, ,
Chotcl(' ("IUJI tUrt-t .I "> ni.t. |I.r |,. I. > ili I. ID' I Ii! I 1..I.r| || 111 \ \ || l .' N \.11 1.1' a )
gallon, .' JU"II... "".. i .i li tin" I .' N 'in" r. l Ih"I'I.,. f.|., ,. I 1.1 -l ..in.i .1-11.\. I I. v\ I 1'Vtc.''I' I win I.v ,ULI-.i",1' .,?. flui.:, HI1'( '_' \t ". .' nil Paramount.N -. ,; -CofeeS''