<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00193
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: October 11, 1887
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00193
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
uIpII

t I


I i'ft'f fD11L17

\ ''I
-DAILY J 11'I.C."j1zJ'" ; 'l P ]F N; t S; ..l r\CT) () L A\ CO 1-! I I1I' F] I 1)CI'r' / L DAILY\t II-Mini''' 'nil Tilt,to llnpii?! '>"AIK. COMMERCIAL!.-.li''::..li..NOT snlis.,; xi i TAKING it'rilH-%r.%;..nl'illy.:fur k.'TIIK II amiII ,f" ':',' :i:I'',}[ f.;..
---- --
:

'. .- ,. _. _. ._ ". .. : -'-- -= I
'

VOL. 0. 1'KNSACOLA KLOHIDA) Tl'KSDAY (OCTCWKK( ) I It I 1SS7. NO. I U 98.) :'I

.'

'
< 1
.A-- '
----
- :PiOllCC1. :s"tn b11a11111C11"t Till : ( 'AI'I'.MH.Ii: !MMt: \ I DKATII) ON ''PH E KAIL: 1 I licenl soliil il'l'l''Ild.I.j ).?. as :a |Ie.1 ilmoid ui-: inn on uiml, :and by the onemanPOUPI .

it o|1'1'11'111.11'1":1'I ; : : i.ilinit ''1 alone,
Mxiiil, llol'I'I'II.lt.,1;: 1"'III.t)1'1"l l n% I :: applet llaiper: who' knew all "j,.
-- -
h' rfrtl. "Sumo I... tin-in I lint I I hit! Horn i "'1' lici "ii"ni.ijrcons: ( :nitil utll epniihi'tt'ite | .... il Iho detaiN: ..rlhc bu' .inofs avo what f' /

\\tlltiMili i ) ( ....".tllll".I.II.Iot.I.. i\\KAr\-ri\K: : ITOPM: : Kit.i.ri: of her, plol'e...iou i Plill.1! : | the- hl'.1\ : with Miss.lo-iellolmo", the ..,

HENRY HORSLER & CO. l'\tt: Oil.I 10. In HIP Iui'ite of IN A lt\II.KO\l IN INDI\N\:: :At\1'1'1111"\. : hitler ,1'IIIII.d.llh'" ofii ininisler .11 t ,ox..I'hal/1 ilcik I 111.\ tins hound 1'; )1 t I

onool 1 tho le.idinir, itiiiii hc'1/ X.ishillc Ii, ktcp .." k ..
M'IIIC I i i I Ltmdti-in.t t who I. I :v< liecti ario-t- : .1 lie, I.all up, and '

------lfl:.\ LIIs: I IX -- fit in t loiitirrlion I i uitli I I (lie Cntluirl) \ List :'1111.1(1) ::11 :a "1'lIIill "bought eu'iylxxl.* t; I >}

,':1'1' I ItuM'Ci: < .liol'l'\1 rl'I..1 adont t 3tH.) A I PAST:; i'iiiiiitr: : (cuins:: ::: Tlu' :applansoili.il' I lolloMcd,,' h pusciit.ilioii Motk who wantid( Instil. li.ildixin:

SHIP CHANDLERY SHIP STORES, IiI It.q ID 'iSit'V ib..n ami olliri'5 INIOA1'A( "' ? KNKU; ( : : '\TUAIX t I: I i \\1\111"\1.1'\ 1"..1"1'" witnessedin I I was si. and :absent for' a few ueek, m' l

I IVcni" :iI I. I lloilx-tlo I ( ( .I tci'tI: '1'hl.1811t1111 I KILI.INHTWKNI'YKIVr.AND I : \ ; list'I ( 'halt.IIII."It01'1'1'1: : ( Home. :Miss ,and ou his, icliirn found, Harper: hud : I

_----------- ---- MANILLA I KOl'i:. itiul (Cviicinl lUiiildiiyi'r. I It U UTieVTil ) WOfNDINd) ;; ) Abbott, with :a i.iliciiii! voice and assumed' I t Iho duties t of cashier, amiconiiniied :jI I., ; .

FOR AGENTS FORtNI''E1) that if the. ,'\l'r1l1lH'1I1 hail lviun TNVKNTY-ONK.\ : I 1: lour* Mic.Miiiiiji: \ .Irom. her cos, mule: to tin no (.1 the plea oftc* j'it.t .
AGENTS
1 r.Mi1\ ANH ir: >5iA r.ot/r\ ISOPK.tonox : :.. \
tho. following '
TAI-.YION( ) KU.OW: MHTALAM 1 : (lie cMi-nt: ')f (tin r.imtat Crucial !: itpl> Hexing 1.11111101' his \\oik. 1\/1'1': / 1-

: :) ) STATF:> COASTAMI ( AND;; ) ) iir.Mi'inTK) (Ciitl'.uvl: I woulil not have ',,'c'lI al'n'"I-l loil. '. "L\IHI, ". \ "ii ( ;itMI.KMI'N:: ,-or had: haUntes C,.fINtO.( ( ( ( ) or mi on band ". .
\
IIODIKS THIS I.\H irrolatr.p : : \ S
rr.N:
fifth, 'nni/ril, ; and 1 r.ra-s: 1 IIII'I\\\I'r-: : lltroii: I Ktctincjcr I U the (il'l'lIInll, : : ritoM TIII: ni.intis.The : \ : fattier "I..I-I isin't: think. of ) i>n It'II.I11' / I I tho I money serin- ;.-' ., i
.
MMIVI'.Y: : ANCI101JS;; ( ) : AND;; CHAINS:,, COITI'.K: ( ( lI'Y' I iuiiK'iUil| '] : I in t tlic. nll'lIil'I lio was CI : :t' otbi. r than: Inciitl-\oii tlon't kt.mvhou \1 ,iow I lo I hate conn! 11'011).I'OIIc"'II.i i I, :., I :
( .LODKI'IC) ;( ) ) : : i III N -- ni} boat! I i is I louihcd I \' t tliis l kiiul tinK bank's' Minks and fromdiscoiiuliiiK f .
tlcalot1 ,
( 1I'11l''l'.1Ihal
lnif.0
Lead lakdi III I K\: ti'ii'ililj a : | tlc
: ; :Spikes' Slit'et and HKII' |11 Iron: :X.: it.; -Ol.l Milal I
A "'I'I : :' I.1 ttiniiI nblatiuHlatul I'rrMltlonl'H Tour Tlili Atlri- I token ol'ji. II 5' apptotat of in)' eoui','. i I 't tKcointnodalioii t I ? !
1'ipo\ Sheet LiMil. :Sheetinc.: ih.injreIicn),: ,. we Finnish. .. New I lie, anil iI itte II I pa'' i't'| i..
OITICK I : \ Hours (Outs) I IraniiiihtcJ, tiiililat, : )' IUKIS| furKliNli tiiMtn'H ltrrilli. n niul I'.nlci: 'lulunirnt II 1 waspicscnt! nt thai ihtiiib at Na.li- YI NO A.h..it\:' it all done that I !.'
I 1
iiYpKor.iiArmc:( ) : l ( r.nioK:. *, fs.itFA\Ks M I \-T 1'iu Ships HoltotiH. : Ht .:Mlniicn I |11,11 IU. l"oiu IVilto
ill\ .' I, accident, but hen I he.U'it :
'I by : \\ Italdivin did' not 1 Mi' "I"'c'l t the tine state ;
( ):-; \PAINTS: MLS::, VAKNKIIIX: :' i: TAK.riTCILKOINiriil'liNTINK.) I:. OL1) Yii.LO\V: MF.TALr.oniUT : I et tIittty.: allil I tin-llni/lli.iu (' '''\\11 lloitlli I nl' ? .J
rn.LicATI'ottr.HiN : sl.ipi IiI titul unwell'
) iii.ilifrncil
( ,1\\IT-\\ : :, : ( ..liiilrtiTl OIIIIIH :M.innlnn l i I'.iiini.iAlilxii : lit) :at : \ \: .I atl.iirs until Ihe clash! mote Hoh.id t
: \: I : :. t.: i (;iiiiilnml I ln>M.vi. .
I h.ul lo tnk If thevholo
run hc.iid Hen. I
'u A )UTS: : I I Itiiikia lulu I't'it r.' I\lHI.\.I.II.t I | Ilc." Hopkins I the assistant '
( : : ( _i(<. nn1.mlllllmtlOn, ( ;JAT.VAM.r.lV1IIK) HOPE, I II.\ "(.11 Oct. 10.-It U believed Itiinnl Kmiitf ill Ono iTlu i < Iii... ,slt tt tilt 111111 t.illen on me.s U'lieil, I IIlilnk cashier, *ay Dial Harper must ,( \I

sitirN"' VOATCOJIP'ASSKS:( 1 wkul.I Uta atid"V.iiieVCarliiic- "'- Shoel I I I'll:1 ):-. (ovsIMArilKAI.M : t that: t i the I HiitUli: I jriiiiln: I >at I Wni| fioin ; I''M' nl Tnn>|"> Pi'.'Inrnl I., In- t'n- .sit' ."'111110' Liliil, n ho g'\\CII: let be worlh ,at h'1: f.i.I"NIml.< > ( ) ;':

N "s : : : : : : 1 ri'MPS, Sin i npoiv, wti: ln-l,; \> I llli i all I liamU: I II In .1"ltll.II)' ,"\\1,0\\\ IV\or, rtr.l.li': : .. tune I lo tti.niti, ; dl''I l'.nc|1'1':1| : \\.n.1:. .. -.

( () l 1EMIX'flh'isIlis'rII: : AM;; (*; COLT'S) III;:; 'I.CS, irr.iius: : ; : : (lie t irrint I 1 ttiliion.| 1 A .Mt'oincr I niul 1':1.: '. \\.j-II"I\! in Hi.lien' ; 01''hitihillnCii ( stir: \\ hl.I. :\1.t.1: in HI :. p.r:r r1.tl..t1

P.Ll-M1: : : TAFKU.MI.KOTA'IOKS: t.Oli S. 11. V". .1OMXM'( ) :: IIKPAIIJS: \: \:=- AM,II :SIF.KKKI'.S; : : : :\: I Ii lee" w.ir: i-liijH I nfc rraii: )liing I fur tic --- I .Is :tis.sis, of Mai l : \') .\1I.1cl''II.' } oii iiml,, :\ \\ tlleil n \\i.I..lw. *

1MCIIA1M\ {| :NsTixitKiis. mU-iiiir lioat.NKV I l.tiii\\ that their liit'MiiiPii iclnt.llionof llciinlt" of I this i'niiiiir) ,
A .1'I'' t'l ,1'lf'I, 11:!. Mill \llo-ird.Slo\e: : Lliiirf;!, XATI1AN I I: .. S\ n \('IMI. N. Y., Oi'lolior 1 I 1.-A : :
)I:=
: ( l'oilcr: Co\i r IVIlin. :; ; : : : -- -- |ifi\alo ti i.pa t.i? lerrUcilli 1 1 ). I lie $: 1':1': nit II,,' .ii.iinclcss: .sliinb-ts, .. lnapeil XI I YniiK, ( tolicr\ in.-A 11..101( f'"lc'c'lal

,I.IH., LINKS: )bACIIUONOMKTr.KS 1'( I I FTFI'.. I Hemp I -iit1.iii.in, : (Ii;tiini and 'I'nk4 m\OKV): ) VI.NKH I I ) I'AINTS I I ADVKUTISLMKNTS.WILL I ) : I : ,'\1-.o, .Ititi tital R.I) : tion| I tliiin. I ici-cUcil leli' (iains i-.i;t) s that Mrs. .\daIr, 1 l..t. to I'

:( ) : I ::: I'.ii, 'kinjr, t\l: X.\I.t.(, \i.orn's( : ------ -.-. .------ Xiiiini .It t IISON' I ml.., (Oil. I 11.1 -Atouililo Iui.d.sy' liont nil |i.irls ol' I the UniteilMales many: the I hike) 1.111. >1'I'OIth,11| I \\1 f ,

I'.llont' l It i'ik: niul, :Sn.ilrh; r.Ioik: ., tailrn.iil: acciilcnt O"I'II1''c'ljll.1, : ul'l"\] | lttg;: toy "ron" t'so, .Hull know. 1111 Huston an.onj "I'lnlll" ''' I t

MA HI INK i: ( I4.\sI:' KS:: Ship Stove; Oil anil HeaithusSTOVKS. (!!:' !!'Top-ui: ,I Cleats: Hooin: )Ituilcrs: 1ccr ull1 er1a d west of lure Itt: l IIlglll. A la-l Ih'lglll t'celrl)' /grateful, for, ( tils ; lint Cli.it- |ioophHot, I irpnlalion I Is 1 b.ised on her '

r.t: 'LI.1.\ Uri.rt-! I IMMI.H-I : COl'l'Li( :l: I'AINTS I I II'ailll'I\IIllIln I I (llio n-ir. : of I the 1"l'\\'(''' IIII-a, ;: shall, al \ 'iiis Ion\ ci a \MIIIMsiol 11 '.11 bc.inl t) sio| was alnayx le nnl ,f. .

:MIIITINC: AKT1CLF.S.: A CO'lll'U'TIoOln'n( : : : : : T (OKSn.ippor ) TAKU AiVONM; ) : ( ) .VSCA1T. : train It isil! 1'0111'01' 'll\c ear* \\ C IC 1 111I1'11' | in tnhe.ul: niul I fliatl: :aItttI'heIst ) 1.II"IIlilll: hello, c.peiiall) III her f

)I t.\ I I\o'I'I : T I IU I Hooks! mill Sinker", I'ihLino1 ( : ANN,. IK\\i: : 1'AI.AKlVMIAIU' !oil,I itu\ 'hilling a I'nlliiiiiii .f.lcon'r.[ IhUas: (lIe kindest toktn In nit')' ) otinjrcr .I I ) s. She. w as I the daughter. f l .
: .
: : XLW.: "ixxurI4'r :;; .,\ ) ), 'IIVMHUUOWKI' { ( :":MHA: >' ) Fifteen\ to (Uunlyieoiilt\, \\ ,tie' kill HII.lk.111..1.( ." oftiiMictal I : I\a,11II''II.; iiml W:11'II
< HOOKS:( )( )\ AN 1 II SLATKS) ) *, Hooks. :niul Crab Nol, .. .. i- ,
,\.IlIi i --- in ( .' (Cminl where
U'OOI.sr.Y'S. :\ 11.111'S I II KAH'II! >AYMdlir e.l. :aiul ot many tnoio U I'd I injntiil.ASUIIIM I I tl.I. ) 1,1' pirenls: ,
ALMANACS. \ ; AND:: I SIDK I I ) : LICIITS.) ( iin: 'i 1'11'S'ol'lta: ;. ,
( ANCIIOULKilirS: ) I 1 ; ',IIMiKllll rslnlos. Her '
; ( I AT 7ft 1 : .Atcot 'N' I'. IhlllllolllI..11'1" ,
.------------ _-fi- 'thin I Ihsi'usi- HIM.tut;nl c.. ,tie I'niloiitileil : I I lllliliii', { '
- -- HlKKilll1 I li.1 hl.I'I.1UI: t guia'y I t I
; tu-ililonl
l'lIt.Erer'lly \kvl I PAs.KMll:: :iss: AMI: Cinfvt.o, October) I II.I -An (

Shipmasters Will Notice to their Interest t (HlI''In'l'ti' JI Will )isliM t lii'ilulo, r"I'lIl',1 ,, .'.I.I'h'r.II (, has Oel'III'\'I..l ollilacl'hl.'a I gi o \ .\Ihll'I I I\ellou I I I'eter.U'ASIUM. o"lolr'\I '. Alter his death by w h"l i": .,
w" ION Oil.) I .--:-; .%" '. bid i thildicn Mu. Kililitowrnlatuoad .
( Invited( to give us:; a Call. .\, lTl.l.r.U.inIll : tie liiiluiy! \ : tienrKiiiil1ml." ., in \\ huh ; .1. i. ,
Large and Small, Cordially( ( (ieiiir.il a I llaiiiillon /has iciciicd (lie : whete she sitel I Hie Kcnllcmanuhopo : (
I i
( \M'icKill-
)( l I I-IC 3Iiii.I, r.IIOlIIeVOWII it I Is toiioili'il.soini'' I i i I; propl II' i '
---- ---- cJ.A laHtfti-i ghl !I'IIIIII'allllll'llhcl''al' 'roll" log Icli f'iain 1 Irom. I II tn., W.i.l.I'lesidcnt : namo: hho now bcaiH. I lie Is tJ .

( Treen. .ul' the Hoard of Health, nf, 'II.II.. haio,: Ijt'en :a Scolthinan' or, ;.:
THE NEW MPROVED end, of a iiatiCiigerliMln: telentiilii| }! :irar ,
To Guilders( and( Contractors;\ I IPlanod I Tanii.t: |' lit, in, icNionse' I.) tI: "'lq TIIIIIil'l"irllllt Irl-hman., In l'nnlind! : i.io \11111.111 't.
\V4l ll-;:ni" ii, ci II riKdril I, IIIIIIIIIIM'( lnlUiri'iiHlstni -, '.
'| | us to tItuS |U'ccise. naliiio olt > rt well known u jieat bennly of .
hln11IVimis I ,
); of I l.i'mill' 1'i'urx, l'iinr| ) It is not yet know in which tliirc- .
Itlai kiilnuli niul ('iiilni-llii", t 11,1', disease: |'ue\'ailing: : I Iti (hat Lily' : sin'passing: )hi illiancy.' if .'
I ,'ii< rl'II'uil\I I \ n 111jl"illg"1;; I
Ilnlllh"I'IIH" !
Undrossod 'BUil ill[ Lumbof.i tinNi' farm"' .iii-iir. Ilioill. | "II I is iiniiieslioiihlcllov, IcM'l, ... -_. .- ,
alla C liliiii": III t ) | .
''t's11CI. lie jiciicialdtlli'ctif(, \ I he (Chicago I," .\: All.uilio I I. CiliiM'Hol'; Ihu I l\eN I'ulliiic. .
Will K' iIi,'li, t t.,1 aii> \> Iii "1Q In tin1 lit)', orMl Ihon:.: t.. I he |p"pIIIIII'M'IIIIIICIII..f| ( those \ :
I : I'ailroail:: : hen1, no illr"l'lIIalillll: onIho NnYiitik' Oitober I 1(1.( -The Til-
't milIIIIIM |1''' .Kl'il 'Illlll' i.Iili.lii.l| | II'HII| ll"'l 11.1| llf''l:! fllllHIIt'll icm.lining licie! I is aiiinst;: 1 ino!-at- $tI'. .
Hi. P :nlnla.i., In i-.ill \\i UH.fl| Us ainliiispi.! Mit'ji'rt, t-an bo iibliiincit.ClllfA.i : hnno n ".\ h, '
aint. Coiitrnetiirs, will Tint: il in n I : HI-1 jll l) II Illlllllllll.MHII Slat) : .1'"Uld was published :
\linilili: i I" .1 l lI 1'1111"11111 tlie, mine, with, Iho i lulliirIctillc -
list 1 :.mil '("IIjh| si'iiuu l .1 .Minn'iiiui"' "" ,"", |.iin'' > )I.ii'il ri.Miiiiiilli"' >, October: I 11.- IIe: |,lies le ) ,'.IIII., tho ell'ri s't t that: I liiiec-) F '.
NOVF.LTY( ) : SIDINCS) :;( : (CF.ILINC:: ii leiic, hue. (One) deathe.lci: "
I >II: :>:: :MI: > ) : : !SII' ,IM-; LTC1. |!IH..k d ckf. at f 1'udl. n'III.t\ heir aio I In I Ilii-tllril I I that 1 :!.> OhM W. II. Kanisey :and.lnliiH I Doxlcrof ,
STUTlMi: M'ANTLINU( ;; ,lay Ihe, 11I11,. I II I is all oler Ihn, pi' .u,'e, f.
I'.F.ADF.D: : ) :: UOAKIlN: : : I Aiiiiir-tt! I'. u. )It.i: \ :niii, ruiHiii-niii, t I"t.hl.l. ,,,1''l'lc,1'' ,' killcil niul, :a I:irjr" ninii thin (I'il.llllill. Hamilton: ( and III) r ;:: 1I.
.1. N' l lN.Mt. and, the. illy iiulhoiilics me doiii. ,'
itHiriiu'erii1 ;
\\< .hUirt'i \ l > \\liit, w. H il| I 1r; .r. :aseilnur till IH-I-" IIj II I'l..t in the ChkaI1'.l.lIItk;: ton I Illill''lul.i I weto I In I Hits ill 1t Lining I :
'.1. 11:11: "uilie i\cr> pii't-i- ll'$. 1I.tII.:! .
.LVICTOll -. nolliiiiji. "
1'dlM'I :SUV AND VI.UM: Mil \\tcck., : claims I '
: frniii tin-, HAY I --- -- -- ---- -- -S SI up against l\ .Mayncr' X. f. .

E. 1UCY & CO., The rala-lf I $ (>|'ih sci oc-tiricil. al I 1 Koniil/I I Ih-lllll I nl.lllilite MannlliK.I CIIIIIUIY. with I Iho l"illio.ldompaii's ':;


;>o. A "r.t/iri'iy; : I Itiiitilcricillh.it I I I I lln' 1 NitcilI < I ( '. IIIIIIIIII,::. 1 C. :S.; :Mlnii-tcr Mexico', woilli I I s, *!o.k I 11.1'1'1 1 I In I tie I mil'oa.l badbi'lfiin :
: :
':M it': Uuftill: II'MI'.I.IS '
:a I.iriMink: II( nil "Klml"f \MM.I.I: I' \M' jiil\'JI-ini! ;: I tain I nas :1\ |'its.''.'Iigt'l'| ; aiul CICM. ,lit.11I1 H .."1'1." K Ibis illuming" nt the. hull for" an I injnnclionickliainin -:1

i>m-iH" ? ",il)> un liaiul.: from I the east: ilnc III Chicago;: I Isis Fiflh11110 /Hotel lie li:id been ill the diiet'tors truths increasing Hie, $ ,
;
mOI'lIi is, lorahoni" a week, and, look. si.-k shmt-' indcbtediiONH ,' I Iho load.: A ;':onlli'- '! ,

SEWING MACHINE, For Sale. A iclicf cxpL'ilition' wn ijuiiUyniul I Ir titter Ills iiiilval I In this dl)' lo ul lulls arijn.iinlcd( wllli the iillairH of the if -

World Ncrrctly, oi- .(:.mi/cil I by I II Ito "rail-: tend S I a inciting: I i ;: I i.I' I the I' Feilbod). Kdiitulional : (. mild ) e..lel.(13): '11"110 of the '
JACOBY 'The Beet in the 111I1"111) -
LAZ '(till I niHeits I.t )u'ro aiul I tli-patchcil I to Fund, of Midi h liewusonuoltlie ..! parlicH ., cw Yoik. lunc .: ',. t .

Iho (Other help' \va-i 1..I.e hnrticd knowledyoof. null and f" :
KICIIC. liii-lic-( any ,
I liCht ((0UMII. any
_. tin. 1"t t In \I'tU : till' Mill
'till'vill I I.
bk., 1:1: "II h mull
2IU! In
lot
I) : || .. t IN ..I| t" i 1'1111 .ui'l. II li ill l lie. W : fiirwaid hoon :II. |"io't.ililo. The 1111"0,11.1.! death u' as conceit- il I Is not line that, tho company'I"h hn\- 1Jf.1 4

THE CELEBRATED CORNERlTlOlBAIClCl0lNlIT4 11*.. tt'.tmiii-iH t t In. 4I'\\1.tn outloi Ii..him l i I iliiii. nil I.-IIK 'i'a: inn hoiiho of two rooms :unit I Ulihcn.I I Two l l'u..IIl'r' :( (rains an'he III Chi lion ol Ihe biiu.N.I'eu tig| ilalniH, nianst; h1 nnd Slay. !. 4 .

oilier. kind' on I Inlendcnci.iV I : II 11'rc'l. t-ago' eatly in I tho iiioiiiin" fioni I tin-. nor. The iiinli'n.lanilin'in, ) "Wf'lk Ic ,
;
Nrulii K fni. all !s.ttliij; ; :)i.i, 1.1.licit. unit p.utsfurtlie \ .flot I 1-2S:! in Iik 1.1: on, Went CttHl, tutu it I is lint IlIl1wlI Ullii, ClIO 01 l ltlu'M HI" unit :.None. Hi hlnn.Itut is I that \IIM"I'". KaniM-y: ami I Dexter '" ,. \;

flnfi I ; i. \\' .\ ll1vol( \ tth.! Tlao ulltci.iN\ : til 'H-H.S 5 ( lit.I I IL-Tha\ M'pint' that not I eoinpaii'H' : .
I \ I I I I I | 1 / P-'eml rot C'.,it:.il'M"", mil I'lue List. Vvt< ( ;Jo\ci( 'niiiontK l ted. thoroiiipany; iclu-n. the ,hli hlcxt Hirap ':ttIltstls'|, I lioni S IVdro of llia/il wan lit lI.illl .. -- .money. "
"
The Singer Manufacturing Co., I: >,.. of loll l.VI: III l.k\ 10), on WelolZIITU of Infoi' 'inalion.A nhont t to abdicate bii I Ihtoiio bet'un-e I'elroii'H "S|1".I. : .

OK \K\V: UKI.KAN-I.I. I..\. : :,((1):1: td In'd. neatly as din I be jlllll>...I, I llio Imrror ul I ill health; Is unfounded., .. 1.\lh. (Oct. 10.) -( iencral I Fcrion, tt'[I t
) .
K
''
TIIK: LAUCiKSr: : ANU BtS1'uU1't.l1: : hTOt ./ k. It lill.I.I.( ol I War i c'pcl..lllle I Lnee at 1 ,
i ii
HAS lictwteii iioi
.\ .. U' I 11.\:11.: "siil.iiiiin, SliH k :ami lixlnrch I of the (One) 1'iicc. orcuucil: tutu '1'.1).1'1'. Killed. unit '1'1)''' ( 'litti I 5 CII ) i-kleiJay. Me dcllvcii'd unaddicNi '.J
SnuflIHING IliU morning. A lcl ,rani icccheil III Wounded., ,
Pipes 11 I I'ul.it'iv I.' ; strut, jjloic Xo. :'Jll'i: South I'alafox ( ,
Tobacco Clothing I In width ho aid I hat I Iho
}
Cigars Chicago at 11 ::1). a. in., Haiillh.it I Unileuil 1..111..1. ;
I'IS"\I'L.\: 1.01\11.\:\ : > 1'1.1.\I N .\, Oil.I I IL-A 5 tint I
Sticct.Tlic
titIittItuttti'c\ Hit 11 'lien
for thto'I'I
__ ,li JT-ll IK)4I teN bail aliiaily I been taken. licie. :Sunday; ( dining;: llio election) olineinbeis II I.'W ,,
.
TACKLE NOTIONS, ETC. |1"'lIp..i'IOI'i" | of (thin ci.UliliHli. from I the wl'C'I'1.,81111Ilao I i men toinlnr-i ,l i i.I'I I lie hobianjp, and, I t\M'lilyfour I at my, was being 'antieil on with nit.I
f.
"dimintshtd I I ,u vi Igu or. I Ho I icl'eired to I tho .
Hahl; incut retievI[ lull) .H'lpicnU/ I hoMe who lug the ('h.isllyotk: ; cie niublo! to killed, andthlily I
AND) iUTi: L Mmn hnt I'C'I'M'"iH'le ) ainl.it and/ Mall need ,
': I :
WIlOLKSALi) :: "YOI i .
JN Tiln I CITY, arc link-Mud. to 1 1 uhtoro. I to call am] Hay bow many other ellipses writ I I hlillin wounded.I I CII'oIl'l '
not flint me .thewciikness hiitIc.t. I
--Sit --- :
M ttli! ax catly as iioskiMi All a<*> the ilchtK In uiblitiod to Ihu killtil alllclal' .
and Stationer. "siitiui I ; Nroiuit.; with faitht '.
Newsdealer norms: : riav "I'linntD n .tin.l the .fcloro .bhonM! l Ito the tcli'tfiam Ha)',. a list hi-: brun 1.1"11111 / ,

.rntil( DI... asvatly ail'oh"ll.le.I'Ily i I tho I injiued I number I I I TIll',1 h \ink nl. ; Shut' IliiitrdnlArliliiitllon. .. against 1 honor' tutu I dUtlplinc.I i 'I 1". : I ,
0- t'oR.; '.\ I.,\ FsX M> ('ilKUMPensacola :- lNT: 4 |iic' |,1I'l'l'III'C.l"llowi| iig: ,
the of Iho
higher pm-illmi
milltaiy
,, )ll'iu.lil: I, *>iH ami, I KM: 'Laiisil.: at lea it :-1! pen-mis. ) i.
U.MI.UOAD I : I TICKCT I I : I I'.UOKKIt.I : -Tiiki--, to all r liilh I Fla. '\ to .-- --- Nnv YniiK: O"'ol.cl'llJ.) Thu SlateKuudof 1111): I I i pnilien, I Iho "/Ul'f "Nctfit-ly I

nll.lc ur..lul.\lI.(I I uti m. (. ....;\:1\\: : II'Jot '10th. I I lea I with 5 I them. Tlio ei I i!,'
t
liiKf Tn )i Athltriitii'ii I met this 1II0rn.ill ,
mi'1
diili I ,m 'from mitsiik'! I'urlifg 'H 'I'"\ 1:1.1'i"l'J'I'I.I1m: :: WITH Till I 1 1IEs.L. I': JtlI:'" 'II.IUNIti. : :: : IHII .rl.h fl '

rclJ.tf:! : :: 'I 1111 I I I: MAUKKl'AFIOII : IN till.thlH I Tho. rmitiuiiiini- JUt OliKricil I nlMIlllKUlMlllH ig liar" thus' piiiMi. | ; nf udjiiilin, If Ito man do not >la'n' the honor of II.I ,

: :-'. : I llllli All< rlHXIII.Ml |I"1.51\\I.It., thu I. I I.liIrCI'I'III'O1'1 i i / tt t'C'1I thrhix whole, aimy.i Keep I Intai,'t I Iho <'on- .

l'Ol.l'n i : A.Slt: AI'IKMISKVAI'IKU:: : : I "N'NE0fl.ls 01'I\ I I I'lChiiblit >k. and< 1 job plinteiH s /and<1 I Ihrlr (-111' kldcrallon I I and I Cbl'1 I In whlih )11 tj

IN -I.KVIl: : ;. C'lc\flainl ami. parly will I :niihe s in plojllf.The hulIII. :
k 1.
---- -
.\CI'( I: "'lI.I'I !: : 'I 111) 'i 1'111'i: tn": NESM: :; M this city at I 12L'.r:! : :; I'. III., lo-ij| >'. ThoI'XI..1 I tioitblij s i aio-iO lioni t ftc relm-'il I Kllleil Ol".Woillltll. .

You Must Head I'OITIII( : )N OF' TIIL I: I CUV. -- ,- -- Ui- I onvciiiciao. iri'i-.ioiiril: of the,! tinploiriH\ to axipu;: Ilialllnlreital 'ivMNSArt, October lo.( A Me- \ -.

/:(J/J.lIS: -V /: II' /. I' .ISJ .\'/,'.11'/I ]r NOTICE Site I'S eph.Iejst \by !public rcicpliuii'( 1.1 II 1.hineiits. I should 1 ho, ".nrd olll- h.inlcshnij., Ohio) jiciial Hayn I Iliat.lobn ['.{'

J-T /: .\' /..;// / />. ..1.I'\\IoI'I'I'Iall led I Iho local rommiltt-i- ...:,," mid I S that I i: :all I I WH/I.-I. hhould I be paidWt'ekl I Colls ktahbcd and killed OiaNi'cr \

J. KRYCER ...tREMOV mi arrin: <;cnu nU to omit that icieIIKIII Iy. in I 111,,," hatuiday' niyhl, ; :: a

.... or t''r )' f i'urn I the, enleitaiiitiitiit( I piotrrainme. L.: I.. I Irvine' upH'Hcntliig the Km-: a kliht| pitM'aiion alter t J _ _
.
.. ,itItIb lti'4 I" ,th,' 1'"I.h.' a .I.iCIlr.. a.7| ; M) I'CiilICIKI'Ult.Sttic'JjiFstciiss : AL. .\ I i.lllon I taiil I he was willing j I.I I. 111.1 aijn.ir-
,I. h', ,,, ?,"' '.tr$ hfl4." Ill. r. ". .Is ". ill il M U.... I hllll all 11" ,.k. )..i'I..II'" 1'1'1- .. phil's'| "ii' icl. !tit
I .Ij. '. I hal: Ii.i. 'ii p' "I 10 hi' .rv .flhI 1'1 I.II., ." M. I Ie. tit s. ::11'$.. ..lril'II$ I )' I i in i nl.mil' j I I Ihu ijuention (to the --- _- -
I.no'"% II. 1'1'1. I : .
.. .i-ItI h. \0'1"I 'Ihu "()115 lit (tee coiMiitinx
t IIUM' it tin'IrM ii'tr-ption' ? .
w.,1i iii'.I| niuv
; "u r I .11'' III I I$ it 'I 1 Iif ulI\o-r.i\ ; ri | .
: >TXC: s every :1 iiml liunlvtiinxturi. t.illii'i 0''M" .iic of Ma> or .\ iii.i, I llmi. \.U. \\Vushbtii', 1,1:11.1.1111,1: Ii. I. .Smith, of Typographical .. .fll..11" iJ S
J'LtIX'r1Irc i liamlli) Som I I elect I ion
.LI I ii 1(511 No. li, was advisedto I I I i O..I..I. II.-Thu t :
: (ClJllllllall1"I'.III.I.i..f. : .1, I I'. Ida I lion :
1 fc "....t1 a"1"-I : dirt cli"lIlo. 'ii' IhiIljlU.r )1.11'1": '.Ilir.-\ S..I.'IiiII'' his j loininillee i t t( together niul I as- held )0hleul.iy. for 1"II'l'rl i.f .$ t
"? t I, ? ?. vr, U-i-H I.n..* II. l- rail Hotel A. '1'. ,Ankiny tin.) I linn. Snugs iavu gi"t : !
City r.iUifux .lro''I.! MtOntiiMj: ) X ('Ii.114'tttt.tW
of2"iO
the ici-nllt'il In the
uouhl do I lite .
iNTot; 33oliovroiit Smith, will mi-it tItus |>atly at .Iho ile- rfiluin I I I if I they i MUIII': Sohianje .curl
3Z> o I ) 10 oppofilion' depiiticx. L
.. All the l.dllll'I'M III I Ito. trade wc.ru lohavi gflvclllellllll
---
.... who I 101110... a 1 Ihlnt I j ( I.) b." i |Itf.I t, and will priMteil in cat i Iage; ti.;
h ,I a,;,,,., ,ill: U U I .? II..- .,.itr. '- ;"-. tI..ltll..1"II. ,l I'' ,'r,' il-Ilr-h'jll, : .WaVtT ,: Ed. Sexauer, ProprietorE. i :\(I'IIcI; :. wit It a milil.try i-H-mt. to thuVcbt. ; slim'I k t thii 1 1 inmil.IINK _ _.. ._ _ : I
-
. I"I? .. ... all1l II''irh'ra*, rrlll'.I"Ii''I.''' ''' ''' """ \ 'SilI' : "III'JI.:1t I I :I II.' I-..,.llIln..wlllr.llur..II. 0- .
" I : I:' ...r ,II: \ 1.lIh._ : ; : I ;- ;"lid.lIi" Isi' ..'I'It..... ....1111111111.1..111..1. A .It.II'| |.r ,iI I"' .\u.. lUrk Mlfl'MIVllMill I Hotel. Lunih \\ ill be then- MtixeilIiiprivilo I Ill'N:; ON "\\'llt.|: llii-t' !. I tats; *. .. _
. ''nu.n. :'; ili l:)' 111'1'' !"{>-'''';'". and' 'jrUM iIi ill.I 1'\">,\ ."'. "ua I la\\ .. a I. 1"bkb..III'clli.. > J. COOKE Clerk I I I In- s ii "|n'ii.eI'!I.- fi r vn>' dchl"u4>iitrui.Hil. aparlmi-nls! at I : !JI), and. I )\IMIV, Oi t. 10.( -Jules Ihiliois' t: .. i
I l ';.ni" 1" nf .nruvtry 101 Uls hands, iiioSSO'S to) I Iii. i-ri u lit| ...,1,1 I \t..I.. I Inslile I Ilihlur I ) of fluI'lilrllly lUnkI'alluii ;
I ( '.\1"". hf.MilC.II. : :. at ;3o'i'/loi-k, t Ihu putty j uill .t l*rt on a *. the Ftenib ( hainpion, defealeilVIHM 1 !- 1',.'

1XLESSIXG TO 3IAMUX1)) GOVERNMENT:; ST., linnA.: I uiiiiiMi'i. Iii .. m.iU long Irlve tlirouiili Sits city, \\ lilt II CIII.-AM., (Oi, I. 10.-A Cillclllllall, ( I tide 1'1 I'biUdelphij In a l0-inilo! Id-

.. .. ,, isAS1': -lII l.> OK I't:: II.IC! ) : S!/ tJAUK I ):. _ mOlllllCtI escort n..I' :2'II!' t men ; ittiirniny cth.raio, at IVicfktcr.. I ,
,, ,r.1, .? ,? all \ Ur.'a "JK-I'ial .ay" : "It 1 is nmlersliMMlthat .
, ,. ..11".11. .. "....\I.llti..I\.. a ilsr., '11111":1111.I..III'U'. I: :.a'1..1...l..:.. ,"" I'"?1".) ..\<..111. l''h.N'' >At OI.A H.OU1DA. :\ D'I'I4 E.: to the.. hotel, the carrl-i;:di will bujoineil I Alnml Ittilal wIii, late Temple, of Chicago, easily dcl'iatidMi'iuli bt ;
d '"
l It .1' r\'r i. 1..ti-tI III -- HIHKIllUi'Mj.uln, ownir fur lliii -
\
WKKK nr MONTH. \T ) by a military txcolt ami proceed ) .1,1'111', I Back er, of Tails, In a I.mil.1.1)\1 ;
: IMnril )l.y thu lur. .> uinli-r-1-ii'il I uifiiit .r tu- llaliunKvrl fttkbici of (IbU Fidelity ,
:ETI ri in iiIitb :: t'cu.nl""j.ly." to Jimi '1 IMI.: < HI p l. It. dn.rl!, will !t... In I tint I .'x .... .. where Ma) 05 r I till made a .tatemt nt o/alUiis in thu l iaao at .Shi .liU. )- I
,..., \III .::1' "' III.III d..I1" 1..11" UflI '' ..ii.illif.r' ..II) id:I.I. <- time '.I make thuit I
.1.111 ill
A 4 .
I' 1< III tflI.a: 1111\0'\ .11I'-I' '"; II" Ii 1111... III. ", ,..1,1'! i I'" '' 1'.1. "-1'.-10 of ..111.1 l ,. ml.oilli.lt UK u | iintitullonhii h ,givcs, sit lnldc view. Nit I '. mi li .Ne""I'.II'r. Viii.liI. -
.. 'b. ,
.. '''1',' ,1.11. \U.I .. .It I t II I""I, AlflAIION.! : ...nil-lit will I I I. I
I I h" II.u.1 I. t I. I'' I 1" 1 lt. lAI.I.IO, I the 1 I'l I I riKjHiiid.Afler .1
.
"u.li.'" "I .11I"'S' '" : .1FIE""TZ I It Ijeifnii \\ ills Ji\ hag sumo IIL-MH lei : I )ct. cii i'illation ol
"vv, I i' Ih. :X\rS-I\ I 1.1't..U... m.' I.. I.) tI. J *, I"11' s piitIIr. I O .rj'tlj jTUiUnu' tI..iurtIiient| I i- I'0' \( t) i>arilin,I i :: I the f'IJII.lillolllflhe I i I Third National 1'JlU paper, U> and I laLantcrno
Ihl
101111.. iirmlami: wi i-.iu Bit all (.rd.'u the buli-l I Iho I .
;
taking HI at paily)
TS- I 4 liUil'I' bTAlh I III"11:111. : |1'1"1'| Hank, iu ul.iili ll.ildxvin was has IH-III prohihitcd In AN
OE mi ili'irt n 111.."4.. I IN Tilt C IU' 1'1" and, I _ _
\ Ii" :I' 1 .\P tl'.riJ.lhu| f )riutiuK> "le 'fttl onl J..../ : .\, KM.AMI.lAtOf.VIV. will l l-e t-M.i: i tail to the depot leiirlor ; cu'hiti iul 1 sl.. hit] wayta: Handy, Harper kai., c1 1.or nil,no.Mine .
)
.\1.' \ :
.. .
__ ., I 1'.11'' ,I" t ''I" ,I 1I1 10. ".Ilutl.: ( "I'' J" itit .. ; .'I till' nJwt..I.U&. blllCONt Itulhull. I II Omaha alii I 3 o'.I.tf k. : and olhem MIIC 'IIKagc.1 In the. -- -- :
I ".111 .III: I" I. I.ill.1 'lI' I r. \ I' ,IuII, 11I1' l I. .ul'IU,1( | Miitiu II. .. : ; I II
:
-
,,. ,., .11'1'.1 J'l l'IulL! I. I .It 11. "b.. Id..' .c.l.TBE . 11111'1.11. ID tin; of.IHV 'i.iijji'aliiaut, I : 'I..C- ,
.J I .i.tt ,1. tan:
I t."Id. I, III II .. j,. II. ." )Jr.' \1..11. lui* i.f)' | | | I .% i.ooui ls'1h1Is'.l(4; "' tlIIIIGI't.II. I' \Iic; w beat deal at Chicago and one I..a t
1..111. UluulIl'acut.ali .A.FLTrCLE t<. kiip Ojl'( tt rj iU 1111I. .. )1.Uh"w l"i.a\ l.awl I Jill "IUICNT.tII.II .. ; niilt; /loiin.l the. I bank; with t\ltt\ iuci I Ill) 'BI.IX, Oi tnU-r 10.-Several ,I the t'
: '- v',rk IW"1.1 {.' .'.Ii-i f : Al iIii I.IM.I.ta' | tillS Iuml 1..lh. .
\ "II >'ir -ullll'IJ.1t'.I.'lId ,
s.
llrun > !
: : G-ENULNE; : "II"' ', ;&11.1. '''I') DUU. ) tlt.I *. I In-Ill Iki-K. Juol l tin Same : .b ou Ita III I. Some: of I Iho dhcitor. suppress' d ""IIICltl c,1 the I.caste In } I

.I, IH...'ll llV < I ll.flllH ,I'' .\l' -' '. S I It/.:.,.t.10 ,,'r"III'lit -. IT ii-i'liriux t>\ IIIJd.,1t! of ('OIIII.'IIH.IIiI.. 4'li.ll.iiixiUu'k ('ullit'tll..tI. luut I.. Hie went to Chicago that nijthl, ami by U Cork County lield 1'll1g.} ) etatertla'l. S Stt

V 111.,. :11'1'.1.. II! t..p, .rf.m. \\ UaU.l..m"tr"r"iuioi I VI :: '1"-.;. ,,'.'. II I ." i-s si '1 1 o<> i.. lia\i Ibal.., I.Uitkulil u ii"".nlikiilol rl"l| uillll llii-,IrlaUnf MalU.t HITiJo I.-. St ...-...... I a. in. the next day bad telt'gsahied43tJ 1 ilhllIl lie &lIowll.lge of the I"Jcc. 4

': i-ijK iioiri.noNi.vr.otUju l'"s...cu,.t. Vi. .. ... tbit jirinvtn vuuiiot lw ,..rH oJ vu.0 |" ('at JtlAMn.i.A, Tellli., Cld.| 11.- : ( .> to the bank; all.llhllllla\'I"\\ : At : mceliiijf at 1cuoelllllrc( were, ,r
... ., ,, ;tit: 1. r..... t''lr.Of .... .. LllM.Jti .
tt..t
'! )1. ; 4k'
1 but
)
several they
Uirc'-tort !knew until .
.J.I.
of II\ Truva- The other
al'l'r..ts"rI.t.1. the prenviitatinii I never
.u..Urou.tf. d tlitl saul nMuilrni Matthew J Iuring cOldabe. preiwnl '
,.. -ur -> .t m \ .. ih". ...uUK I 1:11.:11.: kw'I r | i
> t>
.
i 11I".01" .
.. \ ii. trii li'Ui C U.. eat" 1 I.. |1)4th., eli uiur f.T au.u.rr \I. lUe kill lore l.y i tin* Kmma: Al hag.t t lt Compuii', i StoW bow neAr their bank! wa wretLI'd. did not Interfere. Several kccrt'l meetmx I .
I'lluiury 1
: luiat)< U aUtI1. tliu. Iu ML.jte IIlaltol..IIIIO' bnorUfrflUi'
: "
>
7' Ar.r 1-: ; \... 1) ( ) F'I'U. full) iu.iru' t"I.| t.". "riujti-u< niul f., noiiil'Uiut" .. MnUnlajr, of S."I..rJf'U.. at Iheoi4'| hou.. U'l niyhl:: the pcrf'jrmanre 1. i.ildv\; in'. !bret Iscr al.o initial were held in the litcl.I.lowl
II 14.1) .I I e reutar al-i'lJ I' IU.' U>*u l.li.Uitl Iu taw wd liili-liuple.| by I.. I ti.Valktr i..1 i. 'i \bank "'I"I.I'ule.1) tlH/ituj.! Ammi' tovlertd : ,I.lrlc. At ISallyifihliii a meeting tI

'S ,,,. I.., I. folir flII.I4.1 thy .L tto.,. .OfI..lnuIiP" 1....$ .. I.of" ,juatuhlrwcv..11I..lar! MJ"4. tplIv1 4.J4tK&iN&IIrr. : 1>.I>., i-t.l I. I four I'lea..c"euwMKUUtv... < UMUKktlAI.*t*.k.. bUi ell Uelk tr \ I the ritv' f.slur of the Time., j' il up; for blui, be nay, with Ihe I w a* bcld in open dellance of the b\v. ::1
? e a
I
; .
I i 4 ..... 1bI' rtttl WII) c..Ual his 1.14''C or bu.-. : 4143 II&.L"'c. UlIUI 41.... 411arll" J. **7I ...1.1.1.-. _-. .. -- f.l>E TkCin-u:. I'Kl* 1.C t 1.\.l.i-urt. Mho al'loe.lr..IIII.II.| l | .ii the|. .1.:1'.: aud iu btlji of ]llarptr ami others, 11,1 then and Father Set ton, iu a .10.1. delicdIho :, "

. lif. Wk.i. Jw& waa& t&a ....\t.1I4I. fttl.ta ..."...tf.s.J. .1I.1"11..h..II.I"I I I 2.>-__ the name iif a larjfn nuutibe' fir the got Ibt'i ]llar|>or'< band.Vhcn the 1'oiernment, lo the .

\'Itk.. nwoa. naIl 11io Ilti &D _t. .4). I... .It4s:.I..uIt..81. LS"'Io i:4urw. Pig Vuusltwii \ ... by .. 1t1c1J ...! 1"-t..ili"'II. ..c riiaiUiHKijja. : l.rclIlIl.! I litter founded. the Fidelity be took; people- in lionekt al'0111\ combliia.lion t t
.. .. .ti '. *
I'UII "IIII'v & '.1).1.1\< Ihl..1.. u.1 ird.r. ,III.1 C41r UIlO' """ 10111 l I". .rbI I. ..t45.I. ) a..J 1i'I.u111111: ( liuw, tW. "bitit loC tall.llIltapKItU I
",IIL I.. )1.1ul.iu.I. ." 10"" .. .1"-1" I UIY '. ...1 Vt ... ti.nt'I i-l- Ira 11'1'| ItkI1J. i-d MiM Alilxti with. a laru, mr'iii-: Itahti \t ill ilonj with him. The Fidelity .
,u,1 t"iI'! : .. |
'Un .11.| iU* it, IUt i liU.: Vt lUi .'i.U.:1'.1..tt r J (,'d.i I with, l i .it, li r'"Li. .1. I I !
\.n- 'Huh .-

-
r-
...-
-


I.


"-
-
-
--

--. ----.. _------- __ _r I ___ __ I_ _._.__ .__.-_____ _kr__-._ __-._ -,--__ ,-1I11'

- Ihn |I' ni' 1 1\ :' m : .l i .i. I the i ,-1 Iftli. nn \" .1,i' in TOPICS. 'I 1 1 L. I I""i 'JI"i' i ; .. I'u''1 I' '' tut.. ,nIL II ,' !

.!ut.o1j.ommrxd\ i! j 11 let oliillini: ,. 1 I:''illld.I t 1 I, is 111 ItJlild, ( i't :\m'" thu | i.'', [t.- .'j. sORTIJO 'I I i. i ,' \% i':.\1. /1.1 i t. i l'i; if1ii ] iTT tIt?

I Il'IIIli reinstated lit ,peoplo\, I\'C'\ not Hived "'< HIP limn'r tvi1' 'I one hand :ho 11,1 lime 3.1" l>y Pltnrt tili.tmiro 1:11' P"'f'I' end\ i-|. < iiillv th, IIIr.\ll"tC I:1.I' t I I.,.n,i. Br

I h",1 ptrrj' nfloiii'Mine\p. ]I'I Inn 1 1,1),\ < to ,ultitfi,. :UI;,1 ol | |"n, dirp, ptpdiciliis '.i I lie imMii' "Hi I the n'iic" '' _tliinrli. -) t.tfr. : mt:il ni I H Itt: ii.ij- 'mil\ fnin.ly jn- i ,'f I III '
I"II I" I I', -.1 I-- I Is i _M t-diI. u I
i-S W ill lie t Illis clll( \ ,n, t f him"' "Thl. 1 1 011"i nor I j. ti I" stiit| : t
IliBCOMVKliriM. ,
t\\ I late > I I tSp.i ill C--I ins ti|' 1.1 i '
,1111' CIII"li1ll) f"I.\ .111 I 1 I !h. .1 I n'l i -i i IIf"ral': rank iii.d. I i-s ". n' I Ilii |" 'It|ili 's iiiii n -I-( i F FUilil
I'll nii :s///vr; rnOlllcp Ihe ', "f| I I tin, i :I :- "1"' ilat -- Ni \ ..UH Si.it Zll, ,.;\-ry not and lni' u.it'. m> Htm..'". htirnr.. IT .II, I I' } :iinl -i -it- In it 1 n -

lime, 1,01"II )MOIP, I"'IIIi., 11 1 tiion one I-,'(-, I in I 1,,. rf I tlie I >>.ily j ruaJutir- ', i ikht, "Uuruti, .mi. I "'ot' him. lniie t\ t- -I l I lliiln| -II liliil, I u ulii n
;I (
: 1-- 1
-No 11. US ;mil;, 11: 'h.1 1 'intern- 'Ipni-i, Ii h ilti' Iraul itttl 1 1 I- tin 1 I I- '
1 "i
Him' .110 ." III'I..al' : Illh. i i\i 1.,1.r. \'- Mi-h (I"'ul'i-..It.Ii, lit nlile. >|JnM"II'I".rljl| I f. :.111 I ns tin I fnuiiUMii nf my limns. WHOLESALE .
I. Ihi'ir Mi i\ null mnl i ni l it< -
lit MIVI -
III' linih' |
lhal
,' l i'll! can, to rni.e, lii; whnh)
--- In : 111' republican lunt.. nr""lll1.r I'H 11n-h. Midi, is n 'pt-ui linen nf I lIe Wny in u I I i II. I".

TKi.M: : *>-IS\' AIM M'.M l IN, AlA \< .. iii-ltlnlh? "1"1 so linn" mnl til no pei if fr| Dump":' wmild' be 1.1, Ii"! I lime lii' ('ti Ii' >Ic.. I tlmtt tin wevitid I I I'll! ,- ici-nti, '"11111 I Is nn umli,'r.tnod ih'tm' Ui- f--I 1 tl.:it ill' | ill-u| 1 h i -

*". n"" I I IiI," since then hate tin'! Aineliciiipenplr : nl nIml.: ni iluiilt i 111 ti,fist fruf*. XnW, it ,is celling tn fin I Hint tally ttlin, nfi t.'pjt-iin| nf n popnlirilsin's / ; Imlili' uist I |I5 Illl:lllelll IIHI -'in ;,' ,tir

HAll.tl Oil"MM.> Vir..itil M. .Mull.. ::1 i'' 1 --lt': t irdli"ol, p irlie. ,I'-'l', n'l nt "hnlne" ItO II"! nnl 1 think it i pill ', d mmon orenrii IT-P tint It fin ctnhyplnet) n.. t IIP nrttnu its' ihn I GROCERS iis'tti--I nn n. mnl I Ihn1 I iln\ Ini -
MS In1 l-r. W liite 1 m.'U'l-irnles, 'lIot i.;', tntlid th.in, qn''t tHn 's-nuts-i i 1 s-li \\ntihlinMi t I-- i \<
'I llnee Months' I :;" -!'(',mv, ill Ihe pel'III lnelii" e of oiirt'otertilnelil : w e hhl n\\\ I.'liver iiK'ri- I limn pnni I ,
"", I. 'l ;i.ev' me hut n a< I tho-e 1 f"I" 1..V'h,1 Ir "p i"tsTn I il.in.er mnl l"l i-\p""in : tvn I nt -
I MilMniilli.,) "n' 'nniled in Ihrir I'ei.'llnjf- I |"mor lli'iut. I n I huardl -Minlii n mi I ru-a ilinfHl I tt\ tl ,
luL .1II.i.1111' life notnl'iiunl -
Knrnlshed liveirrlcr it t tour residence nr. tihd pito) Itt MI Mid-Irntn\ I InlPl'iitil I I I 'lie "Old \\'ni'I'l. I'lil |Mini1 rtirtnirli, Id : l 1.1\.n II. ) 1'1.1Irnlll ; I talk fiitlr! M In p'ommon -- ASIL \1.- l'ufsStissiiis nl |_nli Ii' hIlusI. In.. ,
'I."HC tln 1,1' well rMielmtiil eitldi |
1 linsiii'es" ill I I CM ,OHM |1't week nr tVt 1 The
I 1,111"11"1': Ii. ('niilf-iillnns I I nnd I eilerna' ) IIIPIItuns.There I I l.cl.lc.| flint they li.l'l heenttie ;I irt I! rrful.1 III' tnxt ntte-tiil" to 1,1o'n ntmirs, I lili' inlhii in mnl pithi'
t"'III"I'r IIl'II -. iii.n: 1.1 llin"e, w 'in nIl tinttlll- ) .. I nrp In differpfit parti ('nlllltl'r HumMtiilsnf .r"III"hh eritliislimtlirtfntirnim, nt hlsslulis-r| nl iiintiul ll- nil i --t i iI

7///: II AT/i f fn7MliVI..\ /. 111,1", i It n II I I- "'\1,1 IhelilKfhes.lilt $ 1'.0. |I..r*"n''hn., likp 11," tuo ynutiir I i ':"! In take n i np nf ten III n I,W t,.i.In III'h" L LIQUOR DEALERS. I >AII.\ ( OMMH.I t I UI. nli I i ii

If piiMNii'il etc- )' :.mint it ptciiin*. nt. I is Ihe .,!,1 Inn! Ovl.i A1n rtiirnTn's fTi'-T I men tho I) refn rntn, t,1.IY IIIIVP huts lippn IK hcvlnn IlIqisIly I)hr.I I II I, p Iii sis 11 llil tIll ift In I lstgi: ( hiirni, teri, I II. Terror to Evil-doers!
SI.IHI it .tciie. I'.-Il1I'. I'ire, p"'i Imi. iiinpien /,1.1. ncwTpr.fH'r rcpnri I -'I Its tint' Inlk pnliHes] The tna-ili, nf t Hit I
(' ,\titc't "(.t I'mti1! HIP lit'ic wn.s fcnliy I'IIrrl'r'l.'l Asninatterf mill Ilie Illi'llll t ttl'st'tlsSl'! I-- >
Cn, ,'. 'nt mi npp'li: til ion. '' 1\1 '10 i i t M
M : C i 1 I' .11'i KVMKCIAMMioiiro.N : I : !: 111,1' 111' hi sip tti 1,1000 his liistitniPK t l ntnid ""'
I; itliii ) .f f.ut t Hiere Is I Init IntJf'r' In ttli'dt I ss-s-raii stIle '5 ltssi Mi.
111' : '.one \1. I vs' ) '""' nne III 11.11 Stiif1'iiu1 :Flour I-I. In i i '
'nl.
( h'lIl1r""nlll, Feed
.AII\I:isfi ,iNu"iiKspisonnhle : I : : t i 111 I ilL\\XII/ or ; I tlie ttiiit: ) flut I.II'IIII".llhlhlc ten fippondt for NX* yinN hnn hernIxuilpti i d iittrfiitmn I Hulin", un I 1'1.1.11I i I filitirw- "nf : I nillll'l un-I I st Ii '"in i I I n S i I--
us on
) 1"11 1 1'11I'1110111..1 on ;"i 1'1'11.|' Minn.Tin .11 ins.Ni : : 11111 I Pus 11"IIIlralll. 1.,1" ittlit I' Settftid utrrt'isii-i| llMlieilthe course "pnlitlrnl cnlijtets; imttt, ith-t I'I! \ I mill | (-utllsiltuls, < tin | nl-> i-. i n i i1utilhiu'
I, In- IMII\ ii ill. pml .ili '
I I- \ flit. I hat In Into' 'mil that -t -
clreiil.illnn dl I ln> C ntiMHtri tl.i.1uiI.I \1"111' 'hll' II lr ) PAPER nAGS
Hi:in ihnil'le Hi I it of nnp.ipet In lids ,ti% ( li'eaiin: S'niVi., ntlii 1 I r ihy NVIiIti) nlnteil, ninny' wn whfn) M I K 1 Ki iilem.in: ("KitlnR I Iti: Hils Injunction, nnd run Hu tusk tit il-ineilin'In. tin last -I\.M- ii-. n ..I
: 1. II oh'rrtcd h nm'nIto, IPpill IKIM tlif I l'i' ,
\ In' entn" 1'lny IiI'liss111,1 s-s-i It u I ; l\ ,
I'I'II".I"'IIII'IIII, 1 I .; it II talnihle\ I .mill'1 1'" ( .IlirV enine Inlni ". tej 1lllenl1 or1.Ii )1"'lu..1 ,il.it" III Kit") did, it h't )"eir. tt' Inn mutter ifIunhi.in ; > V. eeUnn v i v
\1.1 I..1'111.1 whnt) theY Inh:1'1I, I hcnrd tn iywith -ANDWRAPPING-- limn- the I MiutUIlie -
.
Ins I medium.Oiir I fist ,'," i If pten' KltVpirfiiniiaiiie : I
)
/111) I they |it {'d il'II"IIIwh' : I iil flit 11,1.11"Ir. ( my 11,11..1.1.\\1' nddltlnns, Thp, un fly ncwspnpcrtin Inlllll I liMil HI ll I I-I l"-i Illl ii
,
-- ; I ) ., rnll! iMil ""r\3 I",1111 wv cntiHid,\ tn \f cjillrd I nf lIlt lit t. mnl < 1 1 ii .1 l fail -
siei| I.il H")pell I I" .iiittgt' : .II h tin-lug its way nM nn pvrilltiBimi. i i- -
., m II'; oks 1'1'. M.nioiii tiiulMniliin 1"1 1 Ue ird thntnf I I. M. PAPER
'tliep.
HiiWrli htlnktint t Inu'i I t 1 rcP
um 111111111'1"1111I ami -' nl
: i" niri i u-il' IPHII n ih ,
1.11'.11 I'lili
XKW ( > \\s. I ) I. I Iss7 Ily l mid Its ctitnpait, dn-c nf ne\-, ,
; I Ms nre" .,II"I"I"'III" ,iii.> Ill-pie- 01" ) '.'1111 h) n liiitnlicrof' >iins., nml, ] fur ..JIIII1I'I'1", ( bit iultS dn" hire, taut I thnillutunie I ne\\iii! | | iI4 1 in U c si | |i'-i i 51st!. ulito -
tlnll flf ptitronmirot'iirs' win me 'linilnl, I"eotnc Tn the, 1 lli'll. A. 1"1:1.' : .linliri'' ( I I'l Ilti ( r"1 1 the I''r> e f tin' linn "'. lift h.111' I tliiiid I hy '1"/1'111 liK.il' nnd fnrrlRii I It" .rotting' Into ii lieu < 1'1.1.\ FoX -r.tUTliIlii'I.A.A.PENSACOLA : I'liiinl tn rent it In i Sjt \ i -
1'1
Inr m lies.rotmniiniciilinns r.iii-h Il'.1 I I.il I liut I HlP, ('111 R>M'tll l I. ).(lt lip nil
) iiinl 1 mo t 1111'111' ( 'i itiiiiitii ol ) ,
Clt'I I.I lili nt iclniiiiiK Irtt.ti In I tlie I tn'lll.r> nf pnt'tMe) K Intend il I for piihlieiilloiiiniint Ihinlwpnep nf pnhtienl thmmht ilK n
: ( )i it'iiiiq : '' I will find, ttlIlt mctimnsl 1 mid 1 AII.OMMKIK I It.
\VliHc t Inhll !(|itit'flLly nmeiiAlired I FLA.
rCIltlll..1 ,
nccntnpmtlcd I.) Ih1'111' n:inn ) foiind.'itinn, nnd I it nnsliUreil I Hint hit
\Ve liiiM1 UKh'liuir of' *tilniiiHlnrJ.liP Hie hull of I in !II) :j Fironds. Sun rtl'ss" limpvni'.l I ,
lot Ijiit in mi : ) Stiiimtnoii: : ) In : I N-ly
nut ttlI C''III
I nhsthiettPO frntu' ('rtllcl I ni if I the ioviinnitnt ; 11"1' OUR NEWS DEP.4I7TMEMT
11,11.\.0.1,1111"111,1 ii !1'11,1111, "' % rtill'tt\iii ) 111"1"111.( I Iho tenll I hy Mime ('i.nl Inll".11 1 :, emu' 1. t 1I'I'IInlrI"I'OIIII1, to lim 5't nitlmrlllei t In lul\-1I1t'1111"r1r\! ,., iewI

I' ,I r.4t ni I I h'llr.mnl pninninnl''iiTrii4 I InIt on r hi"'.IC'I I .". inIli0 I hI spnt whl'rc'1' were c'hll'II11| l.iils I mid !/1.2' 1 'hPPniiiln nfcnrdilv; to 5C lime t l'< (hli-i-nt pi I ISM nh u-il t I n I ,
: \ ,1 Ilie cliii'e of In it T.'ie Homo itlurB, Init nn utah tt't' tvhlrh) l I. ('1'- tiII-I-MlIM:; : AS .it ixiis.II : lil.ikewipeiket III:it II .ill j ,
l'I'IC'II. 1.1.c'C DnH'I\ JIM ) "lllnl.III'|]| c'hll"IWI',1 !, I 1 hs'k'rtt .,it- th dalle p sn tills ttnrnhy
1 I mnl la) .Un1'111'11 .11..t. : I'IIII' ), k wlr.ll.>> luigisiil: Ill'' rll.t.'ry nut iidmi(4( that time was I Kn nmtiv v"(.linen In travehtiK nt HIHwwmu I t I I. niltnllteit, I I 5'\('Ii li>' IH hsi t Is rs'itt <'nemii'4 livemiil ii'.id.il'lcl' I iin.illllii- in.i i -
'-0 1'1 'I 1 nnthlni) rl'IIIIII'klllln nlxmt tt mid iinpnrlnnt eniieit Mints i I
1,51\
"cf n-
-- .- \V'e .lind (hat: jrreit: iiejjHjfpiice1 i-ap-: 1 Hio"Il.wtniij I'I'I''UIItm""I'r I l )11'1'U In there tta* 1I) I r01l1 wind nail n downizrndo rntitnin I jsiisnn. huh, nihfrIH.1] I tint I Ito l'fI 5 "I is:act*i. IH I the liextln 1 I hilt mv I'ltlilie' tint pi-i -mill, |

'11:11.\\.0(111: : II i, ";. (eiienl iii, t vi'i 1") ,I'lai dl .:iiI .J.I. life, ; IUIII. Ile\'r : my to lidi[, Mm itlu tftg. lint it ptniids I' I hy, the I lit"] i H tiry il.inprnuii.At :' >.|,iiier| ._ 1.1Iir--I, _" .""'" .' their ( Illsras.tsl. '..Sitiss\ sIll iiUH i- i

"-c' Iiinl, "' ..: ) .., II"" hI\, Hlno.I' : ,', hit. 1 ) nimlp fur Ahe mM HIM lilt a rcroril\ I'cviitli kits I' __ m___. | (nlMile ilepm\il\.hutit, ilmiii ,
Inl Ve., aiel then-lure linl,
MKiMI t
: ," 111'11Ic.III, I'll-' jtny ('olllll..ill't'A | % !, full emne ilunn nn till of Hie As itta I tmtv' ulmo pnp (,Hire Hint the huh .TnH, ('ii). lire npient) 11'I1 >Illilli I n pun innruiiliii I huts I _hit

XOTICI'; \1\111:11 1 ) : : ::. ( I "I-jIII'I ", I men t t not l'hl"l ci ". 'Jhl < ,linniilini| WIIH I'rnltti tst' ntnl DetroiH, nut, Ft loot I I'.rntt:" ns will win Hint I N'.ir finni 1.000 t'< 1,500 imtiluU (..1'.1fiuit j jllll.'IIU'llt. lteuIit-uii1 I Its si i | t I-t tj -

fimilsliingtiils, m arc IT- \\ Ilh I Ito, nlliie mnl, I Ihnl. 111'o"AI to Ili'Wilimn l.iiieiiln'H f.iep HIP rKMinntj In thplr nujmtlvp nswKlvtlnns each.Htm linn tic their Htipit 'sI.usi| mnl \

\.1'll'Ii'l'I'1 Ilimotllh Ii ieinl-hii| or nl /her inl'iietn, I' (".. 111.1". n Imp)'jr iinulo 1.f w.-ufiiii' inliri ii l miti h npecnl.il, inn Is iKlinf fli'ln''!!cd Tlio. C1VatsollREAL \ t ll AK f.lst n" it enn In ilmin \\ ill 1i, n Ii-,

(11..1..1| II cl.l us only ate 1'1) lIt (lie" li-l I ,1'1,1,1',1-(" I'IIIIIII.ljl., : I lleijitiikl)' tlnn-i MM, III ns to whlih or the two 11111111'10.,11111"1 drill, I in pi Ilium lit' eits.ltt'I.| ilmnl
1,1'Ih.a"I'
metal: lioilioc.Ycaiiiml, utiuraiilcetheir : i nleiil Imnilinf)t Mimrt \11111 the: 'lmmpinnsMi; "r1 1 llipwi.rlil tit niir nie.inx mnl pnii.niii 5 uuerlnill -
el t I 1'11'
|' : hI" "IIHI-.h'III" nr ----P- iir: in l'I.C"lII\: inlil tn Mils lIt Ii-----, S i Ii, -
wllh Mini inliU'il t lu. I ('VM nf I litnl I Hint tiin-t 1 luutditill crthl1l1tn-t.( tai
In
nI"Ii-III'111, ( "nppcar" : I: \ 1"I"h'l| I :I I.1"\111" ; ,I lit, Ihll.1 Hii111"Ino'I1I) l.'utriil( I this ( it). ntnl llinikl) n nre i.f HIP npln'rm! I 'InuiU.Khli| "n In f-tnit fi,. i 'm \ KW'IIIIIKI eilities mnl ili'Itiittiiit'M] i I ini.,1, MIIMII.

t ItO 1'11 IIHIOH4 I they iU>. Woodenliodiei t hliniild In; Kunin in tutu '\ : "II'nll.I. He WIIH lint !his! i iI Hint it the I:irs,usui* lind ray uttn/ r .luh In sIll I Irke III1'IIIIh' emi u-si \ fill. ,to ESTATE .

will imt I1:1llhl i"nit! "il'speedutAsliich ti IIlIl.linl| (l II'!; mm I l\vn Ill 1; I I.11'fnr.I Iho I tlinu I I Is'ltitf was I'.tllel.. rI t the loa'/tic tn lU'ht: "', iln"ir! iJiejwnnlil, I' us n ,.1. Kn.rid,. without eh iiue tnIh Illlll\Vt' shall lll'llll\iij'plj the -isuliusI I inli l in, -

lhlHi',1) ::1111. tin i.llll\ the, Imwin.inner ., r 11 the trln 1'.I..I',1' u (I"'t kit, I win, hilt unit rt I/nils' Him liise 11111nin I l'i'tin-lit 11.1.1 t Unlliin 'I.11,1' tie I n.ilLine. -ASI'- pniiil.IIH Ill |Ihn' ihiihl IIS pllhHll tin ||- ,s |

WC'II'\I'IIIIIclI0 I inn tliIItICtIM : in \hiil the Ilr.tl' (,I .tilili.f, -n Ilnl'\I.\ with n
10 l\lllhe .1011:111. Ilii' rapIdly : "'", (', ) 1' ,.1 I >lti.ilit IIr.. hil" nlnrt fl'I"1 1o.11111wl'l; ITi i' O' Is- rinrp thnn overt'itluttuiitI I .\llallI: ; I air" --til, < l 1' HiTie-litl-iut> Air, $ 5 II,ililtI'.
11'( .
111 I Inc., [I-i 1''I''IIII'I' \ I 11'I.
) I \ ) i.1: ; "UII COLLECTING AGENT
increasing tiieiiHlinn oflmlli the | in Ihii | ) \UH I cainilii \ I .11'\1.\ ( Intlinxlinl( mnl, 1iaiiilin.i, il\ l by I II t nit'r liniFinlly I pmlfifl'lilitf \ III'" i II 'I ii- miti':" ,hll' I ". -Mwimmli: : ; ,
.d. gl'IIII.I" I mnl sent Mm 'Itritu.' I '' nnd teirilie I'liL';;i'ii;, .illmt. their 1111,1
WFUti.v ( tIIrpJI i : 1'11"Ilil I lI"al'l't"" the H. c. ,v tt l 1'Iilt'.u,1: Haily
IAI.11,1 \ i.liitIt 'clci] lin jiii')' 11-. l'I'i II I tin Ii itt hwsti't' lio IIJMQ. ruiiniiw ,Is not ,i.nuly eo during ai "IViiHiiciil \tlantie 1,1'1":11,11., : : I.II
- I p'lll'l \- ) iinlile, cnniliKlnl In jilt-I lit' rnint. llete I Hint nf their lr""I.'c'l ti\i.i niitfi. iiiNt,". I f-lmliiv, Ir ill 1'iisinN: "'11 can l.ik\ NEXTTO CITY HOTEL,
TIIK: t'OMlNC( ( ; CON.) !:14 h"c.tltl 11"\1' %til him I the III"X"'II- \ I lI1W.t hero ir\eil For tt innimnt' to Host timid) ",II II nil ,ih 1'n's .hll"| In "mii'in will h.lM' ut'li 1'ililni: -i.iN. :is'uis, iii |,
t11'1'li II".I 1,1.. III'al",1, (if fam: 'tinned( Ii.) : \, I mul w.ijs, ,t I'I'nl'ply, pn' .IIiuni, tu (mldillcwclulit( ,1.mlllJc'I1..Iudt ili ; I 11t'III'"I' *. I l-.. .V \\ .. ,mnl nsncol.i, liili'reNtini,; Inenl M.itlir i ( limn Ml.ineniH
nSTIXIIIlill)1; 1 : ( ; i ( harmedvilli, Ilie liven "r".lnIIh'l 1 ..tt'iiiilnKiilii'inl: ,' ti 1"11. enli nil l'I'; !AOIA. KLOIUDA.CITV ) li! inliiiLM.illir.: ( "ii *\. ,
11.lllic'lli'lll I le iV
cr
.III'I. (I 1 t'lift' ntnl, fnttiri-hfi I '. I In I 1- 1 Diinjwj' li tn isle lieu p.n.tklpnn' S : ,
We I Ian''I'flll', I lhl I I
: \ t ; ) lie, wn* (w tnt> tu MM, filonils n. i I In (i r..n'IIlI DeinpseyiKle.illy I le, mnl Ii ill I e In ,
Hoard i I l'I"01Ill1llllh:1 I ( 'rotitl lii lit tn lie tn Ii Its : tl'n! i.nly IVlilin-, I ; Uimnplun! wehate ". "I| nihu linni 'i'" \' \ ni, k. nml !Sold I i's' i l's l'4'. SI 1 n n -t
called the tillcntion of the ttl l lTrado \\1 Ihl'l.fol'\ t" ("K"i C'lr".1: 1 III ,lilt. ilu I'nUll.tM', Me., tuik'II'l si i 'ii l'rf'I"'I'ly| ItoiiKl.t iK'iinl mnl I'liMii iisi'iulm .4.lniiul.iiil .
mul the |' till')' \hc'.1 I-hnnld' lio l'I"Iticl, ) ut"iy.' -"lr'.llmlq( |: ) (Vnmr.Iliilliins IIUMIIK iM'iied I I his ;t'rc.tll.ul rank III ..11.1"l Him' ilim,mli enr to I'lislmi: : |1I''f.I.| enlleelt'il. mul prnlllpt mnntlllyritnrim \ | : runn, Siilinn.,1 mnl -

t111CII"I J'f'I'"I'lllothe and shill an Yltliio new "'"" -- --- .- I the fbI it' |pifuimiiin l>y lUll Init wnn tncie I (ilL Ihenee l.i InnU'M "i iten Tin it Ill c.J r- uI.tile: Taxes, I 11I8111'IIIIC\\0., ul- t'us'iitis ami -limU' in I.:iumnl ihns t -

linriicUT', iiuliiiv and |I'III'OHCI> oltlits ill it. ) letiedftilhV. 1 I Ainirl.Mk. t Hum. thnly hnrd, f.iu/iit Imttlei', t tn n h"in ItiMtdiIx Uinleiltn., wi-II iiHtlieciliiite. 't -.- Inn u-I| ,5511, ,

mnl, the 11' \1' \ I I';. KIHIINOIIN linitio, lul, h. MuAuMiru Is a lighter front 'ii\ Iii_- ,\i.lt it 'S :N. \.. lake Ntv V.-i ik I AIII'l'nl''rl'I'I..lln i I III)' limnN fur Sale U''ibl.itiire, iisak'a !. I niiii-iv mnl, i
1'01' 1'llill. 111'1111'1 fiiiHirnlncm nf I the I Itiillmi I nr H"III.r"r I II ''ileilniteiieriml I will I I lie AthertlHeil 8.11' .
ntvny 111k., mid will eUfent Cuiiuy ('" C"'III1'IIIIII'It I I\ ",'rI" 1. : thence In tnur choice y.His
Iit\in;; in thai con\onlimi J'I"'I"llla.l"CK IViri'man: ( itand: .1 lnry.Uinn .. ell'l HIM) ,1.1.ql| il I litinii 1'1 c.r her nre ns cl'imlii," hut )Ms., e\pVlenrc: I IRi' nl iinlis tl1I'1I1I1.<>M*, limn' ill"II"iI11| toI' PKKK tlPl'll.liUK.Innursi'l .
( lie reiehin Iho Ij.rl lire Will known tlvmte ( l'itsj''il I II I'.r f-ilc: nr 1"lItl'i,
hlll .
| mill
from thU ('it who :ate :aliln In 1'1 1'1'' r'lllier: limited/ A'! tn Hie fiat t..I" l.I tela My tamtrtial
) .Illlge Kninan: 1-'-iii'd tlie 111dl<{ orU ITtl'' Uieiii I Istvrnr'ly' I Dv. I 'UnwIiOuH IkMs. tin ie nre I linlf n (!nen wlm il i fill u I.ruin \V.tMIIM.Iiiv. l t. s'., taki Ihl-nti, ,dlem Ii 11I1 I\I to I then I' lust\'.tuuttgit; to 1.1 IUti H.IIIIO' III

pICKCIll Oil I' ( lilillU lo I 111)I COIIVC.IItioii i it .I' : ennlinilitt I Hie l'I''llilj' him, Hint, Hie rlirtnplnii-hip', hut ""I111'0 of I H ovi'i 1' in \ 11'1(1111.1 Miilliiinl I t'i Atl.iiua tiiy ilnirge.

an a safe deep tv liter poll, with n ( 'nn-'nl'Minx t ilie, H'Oi' 'l.ll: tepni I ol I I I iti ttu me niUi rl) 1 1.I, he 81) -, IH "c'I"ay111'1' t II tutu IkcWtir, the! initst.tililil '.1' lake Hni 1I'h| r ,1 i itll 1' III.. ,l\ IIh""n'1."h VI' Tuos. C. WATSON.npr Will !lit it |lull| i I' i.l I 1 :i'i -.. I' .tlit'I i/ i
HIP rimr. ". rrl"III.II\h'I"t | \.ilit !t tiln iil, I' All.imn: : lIasii3-. nniili up in I tin ii inn -iiuiiinMien |: I
,wife full, easily 11'1"'Ilhll( I liaiuor' ol' inml .11'1.1.111'I"'lllllllllli"l\ I t thero mu 1h"'lr"I ,' i wuiil t ulm [ '-Imte' I he flithtcft ilmdint (,fit 'tin, lice tillli lt (.iirtla .Icsiipmul **. I K. A -7-7-tf---- nl t linl Ui.k. .11.il NIL h otiu-i i iiin. -

ample dimensions I lighten u L thoHvn I it tnt fluurtlit .f'"IIII.I: '' lr I lit I HielllNllMS, :V'1 11)1 I. I t lit)1 Iiusiilt rnjit, to I littitle.. V.YIr hnrd l.tis hlll'h"'lhflll ut I inn hid \\ Ii illin.nl Mini 1 1".h'"I"\1 All.mlie: In, .HIi r n M I'i ill) in itl.| it ,i \\ 'il'|, ,in |

c'nll'l I flint in 1111111IHIW :I" H"I ilieiininf' I 1.'I.t, Ii tn 1"'itfllnhyll.hllllt innn n-ie-nl.i., risu T'hI.l-5: slrnelielsitni in i M i |ltluil|!> in |liiiI | ,
B and, hhii) | l lttiiitliitg; portfor niTnidanee hllilt: ,\ \II'J"'III""M i ilnnmi'd. 'if, Imt the fact I teniaiiu I 1.11'111"I r.la 1'1111.1.1.111',1111,1'1"111.1 1 I I Its (ltl-Is'- 1151-! i s-s It In I tin- u-.11 h ,,i ,
Ilhll'l,111 : junt Ills, ( tvlne. 1- nml 1
\\llliullt Bill's
ilcil o thiil \''ttL rca win thu Llnunpli t 'I It.nlInllt",1, : : ; I In ''l"'I1I, : !" ": Ihi'nee In "'I,.h T.n-kl li of nil "1'"crll.lll11ltl. r.llinl, In \\esl I 11.51| iIll. i\iii\imin: ,
c.jlllI' wo",111 or hhipn c.HII'I'for I nf' Act Xii. .IS nl |isu; ", Ihejiuy Vlit't I I Inite. t'Ki, III 1'1'ly. mnl if Ilieyint Hhip, nf the V.uiM) hy ili tent .I"j \\ lltiilii.u\ | : iinl 1"1111I l lint |'u.nl tin nuitiili NF1S AM HUNKH: : ON 1I.o.nASII Atneiie n i'litu-tl llli.l i \i \ \nli.| HI| < i ilinilliiir -

war II' for "II' 11'I'challlllllIcl.I. nr lm\ lie tmi1nd| ( c,1 il.- f'OII Ills (' hi tie mint, 1',1,1', ) nut ns I rai'o tin Tn',,: I ir.y 1::m '' ', mnl Hint he 1 ', "-"-,nl.t itiit : ni hut\ .\11..1,1: < na-i Line toi All. .'7KS: M I I 15K 1(1 dllliKU.rilltlitt.P. ui Hi (he ('Ill-I-u-lit hUimn..i

.' '. To ( Heel 1!i li pin i i POMwe "1'ld'.I\. .'.iIi (III) of Oi'lnlier) 1 1:7 : I unj ,'t'r' I I.. I'll.i iliilnm, ne\r IIOPII eiimpclleil to relinqiiK! h'III.'H onlln, : I 'ii 'i- 'tin i'tiu' miptttsls: mid -. Iii I-'. ; IIUI4, IMMMilt-KH, la.llltoy.ItA"It. : nl lilHiniinU mi'lI.He, I Mil nl Hi nmnl -
llh other h\ I peiliajw.. J jll t that I I I 1"I.r U .t 1 1:11111'IItII'I'II: '\ nl'"I"I.II.Ii| i ,' I Hie HII ,!. \\
11,1 \\ n\imM: \ \ Ihlnl the title MI rernitnf, nf difc"t lliil I the I \\MHt: AND ItMIl: (" ''::1111. 5' |115'', 5".S in nin \\-
lime insisted, Dial Ilicrrhoiih1 1 1m I mmi iiiii in (the manner; reiiilred liir paiil I I Himi I | I !o 1'cimn' "la.I 1,,. liFiip|>l> tins Inl rnnill n -milt I 1,111
jiny ci> -< is : 1'II.r .crlllllI""I' "-piiritiu' I friternlly I I hnio lost f.uth: III ( KlKJll-l: $E 115, II isV II U I 11'c'
of Iho.-c ,', inlilt.il ill's thin\ .' : )" Ir te'n: I If mm l I1 M |11"0111| :, I ike |1"'III1.lInl1ia .Miiii I ; : .MU.UAU paiei| in ll"s tlu-I| MI inn in \ iln.ilili mi.i
: Hliolle-l Hint in match
within 1" 1"111"1''
rlrlnlll'llll lal'II) | l 1i3 I b\: hit New Werren.iu lay mi) I!.ulm. .ni. i \\'.iKhitmton,: pnu'ciiiin, 1111'111'" I'ult'illie r.iinll.i ami, t.n suit nn ml Hi
) ( lattHliit. ilKiilnstii Jern-J 'nr. SatuIl'z mnl! i
I Tchiiiiintiinl.m,
the I'teMdent of Iho ISonnl: of f Tnule, % ,'<'iniiatilile|' \vllh u |lliuihteL' |> )itti'> 111" 1 I-' ,cos: Into I he iiiie.t )h.tte u lina luiMcfIn a I. in-liin id lihisti I'. ,
fniiiianee ol the iliilie-.ol'lln I I' rntnpmiy' ansi (tiiilnc I h'rr."II, I Hi 1'1-! : .iiid I tin middle of the string. I 1"1"11I I"I i.t i i.tMi I-ikI thrn'!!h i-m i's t-. : 11I,11'1--11'1 I NfMleaiiH.. l.a. Terms of Subscription.

AM delogalcH to I Iho 1riiiIitgmiiiii: ('mi- ,1"1''I nal'ldl (.c.lame LM,r l"I'Ia,1, of 1 hI r. rllr I 111'1II1"'y HtnnilH out tilt sue nil i in' ihl':1'1''\ un line: Ihiulit'. lit 1',11. -- ---.----- -- -- ---

vrnlldii I I In nl'tcl'll I flSif lainvho I ) aicK"lnK I:ihnreld enipliiiil I 'I lIii' I II.h t tI 1'4\,1 the h'llli: I I 'IIT'r.11'h'llIlI.: I lio I 11 nnwtn.ililiisl .-.n ",-I'lillu'in K.lil.o.iil, in tin null',' u lo HAIIAI'.y

( ',\: INAI ( i illiliONh I "' I 25 pi r ,thy nnil I Hie ( IIIH"'I' I in ll'lit) .li'limi) 1,'en\an, who n- ', iiMiccH ; Ilii'itee I li. clmii el "n nt' s s in i\ Maritime Surveys. lll.nl pii. t pi ul).ii 1, |lii, n ii| I iii i ,1 ,
(to nllrml, :1.t III "(.I.d I i-omc one ( :till( .\skln nnexpl iiiMlinni.r I Ihulrlsli I (1 lilly dif.Ml'd, Kd"H nml pnit'lrtlly) t'it :lI it.hii ("nn "",i'isln. In nil pointon' trill" is l lit ( sill 1-i',

to Hperially f repi'eienl 1 I In1 dly I ct..1 I I'enhneola The i 1"'IIII' i I' ii I hal111: h) I |,rllltenilelit the 1..I"I' llLkllntt Ii'fll1: 1 f"rI'I.I'I"11 I Ihnry In the n.um mnniier -<-nth l-ti. I'ul'i It iilro.nl mnl 'lump:i.IniirlMl TIIK I i I: iiiiili'isl''iii'il. 1 Ili-slilrnt: Surveyor Tut < M: M.AK: : ss iso

mnl lo mul delher I In ,ill:I'lilal., : /fil' flw "''11'11. tl h(' mi Italian ," "''I'C' wmk I 111' i I.lit he Iruln: hnrd, tinio of I It wl'h I Ihnry, le.nin'' I I- I.IK.: 1'.1.I III u''u tiili IheAMI'KU MIII>.MAsTiiC! : M ), TIIIM.i: : MiiMim NI| .-,?
l'I'IIu"I I they, lieiive f 1.1 I lilies I I'1' 'linn1' Irl.lllll. nliliniuh nl llr.t IIP, I tlimnlit I Mid wiil. t'i n fore In my. opinion, "lip < 'ti I.IIIlllIIcl, ( tneinmll UII.I 1 t ,h.' lIst "IIh l'I.'I'loI I i I 'I I i si u(' 1''r' ""Atieiillnn I Ii un lo MX MOM-II-! i s.l: on

Ihl ,'oln'llol t mi 1.Ih'wI. (',1 siuhtheme I Ihennellill! : 11 lie "" '-1111,1.,1|, fni'mi'r, OWIIIK lulll'I' mlll'r nf liv- lil tic iimro t linn ('iliiiI'i 'il mnnseiiui.t for u-\ n I'N.n-ht.lle nterC'.neimi.ili, Itnli'..nl'oiilhe,tn "1'. ns.ic,IIIIIIIII"lIh\: ila.i.nlin el.iHMilieiilinn: ,,. '\M IIICAS Khcnui: .' ONKVF: m i.-, ,?

as iniyht h)Ilieon\eiilion( lnaiHtiiieil > nr Ilie tiller" til Si. I'.illli ., uniilil\, ".H'I I reiik ilnwn. 'IheyMili (hitfl,!!:uu'l i." nlllinii I '.h I IU.K.III is lIBlallll.1I ;; Hum, l't KI-' \I.. come tia 1'1 li.tiI nr!::57".Insistalleu I "nirivetHiniiiletnr.siiliinarino: tn \ i'its'uiit, ill ilistri'HM.: \VI I.KIAONK -

I lo I the-I I itil) on lilt avenue, ha* tiriiud '( s'tl \its Ill)' 1111/.rlll'"III; fi lrlml"'II.. man ax \1' pnllid nil' intuit\, in I ''is-I I ;.Hid l ii'clnnuii; ; I Ih"III'" in thr.ini.'li" i-ir S. r. C'Hin. Surveyor. KM: : i.tl MI

11'lil.llL 1111'1:1'1,0I llniiio: for" 111-i I'liiineliie: Ciiidinal\ I ihImlli. II,1.I .1 l mnl ( In up wino. t lIt, rhij! I I'. .Uki., the I liallK I Is tn he nt tii.li I -' up i 'nil slit 1101101., llniid.i.VVi, ti lih.iedla. Muith I 11 Mclv I SIX MliS I IN r'IIIKKK :..

le of tliein.I Tim lid-I li.lt l lnine. '111' HiipiTinkmli'iit nisi, HII hi Hint un II"'I".I ht (I: |i-iuindi)' ) Inet-'vl rn I I! I lio.nl In I'i'ii-.iciil.i.: : ; ViiMIIS Lsli
-- -- -- -- ---
( 'onveiil ion nt : like .1.11" Cl M'lnlni' .," illiln't, talk \ hello \' kitig cr Hlnp I 18'1111'11.: "hlf'h'nllll |b. nlinnt ten I IctitiiuMiiMith I ; ti, nn Ih liiituitl;, 1 'l'i, linkUlllli'.lil Terms Strictly Cash.
wi What
110 Ui'lillh:11 1 )11'i':1 lIght Ins etiryten tiiliinii'H mnl\ : I I'i r.llilo:! | ; .\ill\\ill Illl II Inki Ihinuiti .
I be n national C'II 11.,1., ono 1'\11: <; :iwhlo uml II hiH: 1'11111 of l 1:1:! l l' .seN :" iliifull}1111 ninro wink I tutu pnunda )lc:. H w.m nn unriiiHK'itedlyfnnllKll .- s 'Ir:" 'lid I ri t.atili,is frnm lli.il (pi:n-c 'IIeu, l\TuJlcel ( Illl $lil't-ss-ljiu-r|l |l's t litst'|| |iiii-|,| \\ !kit)
Ilun'II. I liltlUllfnr I 1'l'IUMII' tlllltir h.lu. IKhiipplinl Kith I ilir --ID., ..Iniuii U
all.ieheil, In flit ,'hl'III'\' .'. n
I Inlliicnce tunl I I I I llelegatefi : : : f.'rinir. I I ,
lani'i1.
I >
Inipoi f illlIIIII.III' his |1'1 ICI'lltly .its, 'iK'.Klile'i luivlnu a I.etter mini tim Innielf II ei'HM' Illl'III Install: III1', H.H'. liltlii "I PHOTOCRAPHERArTIlX until I In1-\ .| : |Iuii s-I| tin, n I linn i i I n St
mul I : I I men i i" IIDIII : :gilt; riiij; I fm-lii.ninlH: fmnl Kites innlp II"ch' tn light, III'1.;; nisi ihlrtl| |In .- tttil t tusK' Un. ( n.niil I Mink l.mliii.iiliii rate, iin>ni pi i il u i Ih 1 1 I.i- I I'mli.alIK
I''II'IIIIIIli\ htit; i is Lilt nil IMIIII'III.in I nn nl. nnil If tills 111" : .' hit -mv in.iile lot tin M | ,
nil vtlntn .intnunnlst -
rite i tn ., nin -
111..IIJffl..n Cury U..II"I"I; I .1-IIM i.1pi I r iimli HI'h i-cti I l.rllie' p tm
all I Iho Inl'll lio ( 'lil',1, Malciill : ,, ,11'1) : lilllli Ii) I Ilio 1'.1" nnliniiry t'u.ttt l lit'iillli nf t the Itllll Hum r'lllle'rlllIhl' |n""ililllly, nf hIs 1\ usihtlg '" .lie, .e, hll..esli i| .iI st Little Mouse around the Corner. Iluti 't-itui-I s-s-kit 'tin ililt. fur Ii'i's -

ho l'lll'l.' Kans.is: : l/'ltj Memphii 1111111'1111" luk"1 ,11111.111'1,1. ." ',' '. /1 HIIIH In- lit 5 stuiiitt'L! (tsr. II. leniole iu I ftc i xl< rune. ri''.in i IIH..M.' .. Like ihion.-h i':in' toi njii\| | -tiii II) In (list- ni't\ s.i i ni, i IL'i i

\ : Mobile, New Orleans ) lall.: WI"'I m Ihl "II'\llal: \ ) lil,1! i inpiediu' \,1'10"1 1111)' Ha \ tIClY ('olluuN.I ilher l III", -I.III., I I. .uil.tiuI.sir I,' Na-.hu ill,., I IM'KMtKM: I : I IA i'l'lt EKt.I'isitIttAi : '. anil In !i'u'u-t! u.iN anil IH.I In Ul- --
ICIlU hier i 1"11)) 5"tt her elnxs nf 111..1" II ,mi) "I-I ttliieli 1,1-| |, Ilinill'-h r.ir-i- in U' inner t-i-iisi-tV-kit.
) I lie, d'l'l,. ( his 11,1 II.r"I..1 Fit AM "'Il' \!. An. S-rYLl.:8.:
( ilh'I'llollll i I cither 1 1 Soulhernnml I I 1'1111 "I '/ 1 slnln '1"1111'1. I Drunk I I taken I I.>|r I Tens: nin ; 1'11II, h"h h'"i ittqttii
Imiied I. 'Inleil oter "* I liniir nf If.fnlo'r.. I
will lielheiomnlAlilt I sn>|n "' si- ktuuMi In 1 1111.1" "imilc ,,1,11',1.| ..' liililo.nl', \1. I. IvUlyTIIK
Wcsleni elites I I tiller ol his, ihllleh, 111i II. .1' I t U .lttt.Iclll I is' S I ru Iuklti'tt 111"cl.l.!I. n "If I people\ miwt, drink Ire wntcr," .tUdn anil ininn liiitw ttt'l' lirini: }on ,stirs si I.' .
y l'III.lly- -- - ---
thl.1 leading 11'1 of the 10111l'rlI'I'llchltl ), 1"1'1'1.j ilpininled| jil'l < Ihl '' Fji lo. heinivl In n rcKirler.. "I would mltlseHu ( s.i:.l.'i'l., -sit Ills ton mi ''h' \ :.ii' iniitnnitt) -iu---
;
I i I thu i I I I I I ( ill St. I'.ittii'k'C.ilhedial. ) I > tn tn hottlo I tIc ,\/lIel'lIIlIl I lay I Hie 1 ImtHiit i>r ti. \ttm. l'ic, I h; mil till *.,. .'Ps II.I'H lilt ,ei. il :
-- -
Ihll"IIIII1'11"1 -
g up -
\Iol'llallh' I on the i"'', nil )In'r Hiiin I In place leu I In ul II 5 t'Fti-i'" sit, ii\ |,ir|""ir.n S MIII to meet, Hi Consignees and Shipmasters
,Heuuoaiilniullli.il I I i I 1'1 1111'.1 I I ilie r mnlIllo ) ( !. I UM ml mul 1',1"1'| the water; for I there I IH no until 1 Hint nlmnhl ) till m."i. I 1 .innrnl s.. i m r) to I- liniinl :.nit
his ti.lILt
I th'i-e Ihn livil \\v Iii'ii t'aisiititI: 4 liihlxuis gist| Nnl unfreiiicnlly| n limn Is em 'nniili'reil I nil I Ilie rlter mnl l.lkr-lcc IIK.IIII II h re :.1 lu'ihc Ini 'ill tins"mi, Kloiiilaliiiilrotid :
"t I JII' last tear in Kmno: Ihn ilnThe lite Al- : m I'unip.i, n.uiMi r.KiAirniMiit: : ( : M u t i
1111' ,Is fiiornl ir 'en'ork rnnl.ilni iii ofliilill'li.W
tow nit mul Intel( 'ior iilk'.. Onrileleg'jtt'H was u,e"d: Inr himself! and Ihe (, I nf 1 pnr wiis Hiuh H itituitI tf cntirM'II llint;e nf proportion the s.fst'tt'4 < HU Irs mis fi u mui.ptii.I .. )1 illll. _, m'. CITY CIRCULATION.A. -1111.
\. IIIL'Ir I .,illt til I lin.ii
i f'' ind' I Ill IlIlIall.I
wil I I I have, 1 liolh I In pnhlic amipi riitilinal-erealeil: til Ih,' same: il"" I ,' In I,.;, it In MILS 1"'llrl.IM'' fniotiiiteitd, hmniti- -, but in I llndMiti I HIM, ittKtui' '_ hilt 'tttn tItsuis." s lielttei l'l 1.l'a..1 Bar Pilots Dcncvolcnt Association:

I vale, to 'Ihe red hal that h.iijn-.| IITil'II"'I' I I i-i Iks. I Ile ""I ,1111.t > t list/Ises, ciu I ,'h"'I' 1\1'111111 i lie thvie tiltI I the "lIdl'rlli ; 1111.11'I .,-.i..nl,i. ;mid m.ikiiielos, ; ,' nn. tin' iuiislu-rigis. il "iii
1111'all'lollollllill' .\ listl' her ,I u eiiitmi umliicllii) :".. i.f mid Hn, I h ( x: i I- iimii i i i ileet
I I" 1"1'1\ piii-Minal 'n-e. : ,11.1. pnpt 'I nf I Ijphinil fetei n hrlllv puppnrnllon nt .111- ii Hi u 1'.11"I'all pin' lions il
1"'c lllll', 11'lllt 11, dail" I'en-, wa. -,'II In ( 'II'oi"L: '| ,i. heiean 11 I tw-hie, 11 ktil up plus, 111 nave liti')' nr p\ .l'i)'I''\, This pnntml I ss' otis -,"III"hlllIII', '" .mil' i.Ml I'ilnl.P.- >. ( ip| mil. -- i K

Mteolii: to Ihn lueiihanln mul ship I'm nier" an | nelici'" I ,.UII. pnlllllU I cruise when >on innsliUr the nnntbir Wl,n n its to CM.,.I pi- this riL''ls. 'ol :.1'.1nnrtln'inuiiii OK) TIIKKOU I'ICMM' l.lkl II-'til I- Ill| .in. |, |

I lint I'liileil t I Miiti'M. I I I Illq I ) im.\\ I",1 "I: l.'ev.: _I It.. .I, 1 I.. nni c ii i's'nn <-Ini'k nf filll,t Kl I for n lieiMptt:iN In mid "" ..11'1 Vnik I the mill ati. ln>nit istfii.M.lnlln'.ll. .. ino.iiiliii'-lj. ( Stilt--;| in i i. i;
\
11111 "lal'olh:1 i tin, ".' shill lune' .mil
IWII'I'I lt ,' i. hut t lie mime 11.,11111" "'
nlijei .IIllr' ill', ":KI from n hii h ends In tin riter If l\\n( iliu (1'1'0111111)|> % lliut may iml uglil lie linnnel I w 11,11, I,! tilunad', uillariane i piilili I .licil I, mul\ |lifts| own win, you mint iniv: tin. in- 1111,1,1"1' Ihen 1o111I11l' h. ,ilili'nl 'aim.ph, 'N Kli.ilili, I ikin.: -i -

1'lcIClh..IIIllh"hllc- ilili i nlliin I I : sniint( Mi impiiitliil C liltllil l malleis: I Ilie enlileiniii" I.ol '' (pre.I'\.ml I huh\ ,. nf \\ i..tniiiihler, I'WI ne, fnr it i- the purer nf the tn o. Ice I u.ins iln.rm,MIt.-1 1. its. I I'.i'il.tot'hi..Un:io II |i".mints.Ifl prisisdin.-I ,i. pci" DAILY OMMEAL{! (1 )1thIiZi( Oti'l lugPhilip
; lust ehfik I luul ,
"U' ttlint
lli'f fnr
iro\eil. 1m 1 tsurIste| nit Irniii riicrtt III lhi> tlilnlly of law Ito II : Ir.'in 111:" tIIi. "..".. Hi t.KN l. R
] hii ill MUM' ho fell iii i hiil.I ilravMi. I
\ I i itlPH lllwajs t' "1lhl" "1I1II'rllll.I Kirterlil, .Muni" or Pi>Mi.tM I'. 111..1..1.,110, -
Not out ly' hln'iild I Ilieic I lie ul.il I Igi. nlteinlanee I Id!". \ i'lei ii) man, wlm 11,11"11. I Unulnn nnd to my ,mind llhl' anlh"rilit" hlmnhlexeielse i rn I'.icllic l.ulr".nl: I tot.. r.nilMh: n .. uil

of *1 j I'min our ill) t'11.11" ilmliir, \IM .Iillnj wih I Ihe n HIIM'ittiinii ntir i Hie KiHieritiK nfMlU.1 hlcnu mul I meiiiiri'i' I t., dcMiin.it mi, a- Brown
dl'II'K : I p $. pLHllULs. I lit lull Marl ll-- Irs tin C hi.MJ.in nit.IV.MiiiKin OXK KDITIOX: ) 13 OKKATKU:

and a caifl'iil I 1'icnauilnui' I furtlte t I wmkto Ila. ph.tHiei\I.11,1 in, preM'iili'il"I'ltA his I.ill In : "\Miut illd lie ilnttnr mlvlM?" ioil.nl "If6 tLtitly should Iw nimle by nn nrtl.nChlll'rnf" ; 1''.:. IIIII:.. I..., V.m: |I. niHi TIf.'I'm: WIIOI.KCIKCULA: .

l I"e ilono I tlieieby I 1 I Ilie tl.lejfiilei.I 1 InitariaiigciiienU I ) and nnlilciiimi., i "-, and I iieti snly slIt flls'i water it place. t in I hii'iij.', in r innti' s clmsciifoi -I>KAI ui. It IN'-
,'111'11 .' Oenl.i: not \Imi tigsi, lieeitid 'Ih, s rl'1II1 lIi"II" In FI' ri'li.' : TUX OF1'IY O'l'lIIm1'1:1!
\ : 1'im my I llnrw oxer islioiihl I.I.., !I. Ft mid low lun.t
: I I i-lioiilil i t i lie made Inheeiiro I 1'111 I IIi I i l''f'I) : "'1 III .. 1"1.1. 111.1 Kici/.in .- l-r in M. I I"II-', Mo. Hn, '. 1I:11"al', i ni I Intuki I IX 1'1'01nm: ( ) TIIKII I !
|',' .,litre io not kill nllxp"tn.-"i hllcCt'rlll.IIlIl'p..I..ti.U All
\i iit I'cniioii I lull I U nut' nf dale: 1 lint gtsitiI -n oiir it' tciul dillennt, .n.il II in.-! Kinds Furniture
lo
: >er-
: 11.11 | 11.11111 ttli) ilnli'l )oii take I Ut" nnd I t.tph'id I liuillnrnn I Is
1 1'11'1 '111.,11) I' 11..1111 mutts' I'tii-tico.i ,mnlttl.iiiti iviiYr.nrnox: : : : ) ) I ix \\-KKK.: : \.
1(111 I I vest i iga:ilinii I ct I Ilie, I'aels I liere I In p'lt ant"I tiling that: 11: -- 1"'IIIIli.: "IVl.liI-I 11111' I"Ln linisu. Illlll cun'l ".11.1 l "ly' I I') l 1.,11111' Hiew.itir. Theref lE.i.In-,nl mul onii cii'ins niakinl".i : __ n_ ___ --us-

of Ilie IhU lUl l 1y ihii the dehtor ,': '. In 1.1)I'lie.. if. ht t,'klintlu,, I wiiler Hint "'trip doin ,. <" um'ct.i'tis' ,"tIll I'eiis.ieol-i I":11': .-
l'xlMtilig 1 h) liii 1101) 1I'IIc'I'oor I Ilia: he had: )icenown;>. that) hill I, 'I 11)11 I I st.,idle and n KiilinekF"|
I I the Clln'lllll I aseau i I 1'1'11,1'1.,11.' I ) lonif "ir a n Illeinent. 'Ihejde'lol. .\. I IInl."' 110.' n,.',t Si II In t ,k' "h .._:,i I.II.I'll! : f..'I'11. ,n ,i"h. .11..1! hti..illli .'1." itl.1 I 1111':111.: silt ,
I will I nhu nu u ImrM1." Sit :-il i tI I 11.,1! I 1. nl, nniu' t'i '( LIlisI.th. -it----
coinu (o IVnsaeol.i aIft'r the dO. I' oI ii> liill! ever lunninx stilt "Thl'l ) I it'll I \"I i Ml'- I
.I t'h' hn The next, i1s i) (Lrusstll mutt., up to tlt 1 "',ill.' I.i liiiisK 1'1'I"h"' SAI iI City Bill Poster All ill\ll.-t :nil '., ,|'i-| sI I IM, t'I I, i il'.tt"lti
8i"..ioii4 at I Itiimiiixliam i I A 'torinal i i ivininds II- nfmini 1"'I.1| \ ) iuliist' |Ii U IIM'I leading, a mm luirsi.., i I Mil < t lit l'Ih. I r I IIMtNNK: tt \ inin | I IS--- I I. 5- |it ,,?!, 'I| t.- ,It, I'

ills italioui hlioiilil I lie (tn thai lal.1: H '\MhItlti'1'. I 11'.11 for -> '.KiiiU/iil I p.irn'n I list mmi i I iki I lIi inn liill li iilii>iul III"'II'' loa : I'ri'parnl: tn I 1'nxt RI his mnl, iliitrllmleI jo'luI'--I l | y.
"
)1.1\.1 iimiilhs. and ahniil I lie lime ho lhnkhe II"I'd ill. PH IIIdtoI'C'b1c.Lllllr"l, |1.1' i ill- 'in iil.im 1III"l'rtlIIL, l .hllrl""I......
ell'cct ami anaii einenU I ininlo I I ID |It.. tt iHJieilninn, (lii' t Ihe "11uWllt'li, .t-isis-rthtit, Init II.ar.)1.1.'hl".1 I .'i M..in. ''itui li'itn situ I' nf tin, ,. ( oinisIn" I Maif I ) .1\ Hill I 1.rI..ln Ibe lust litcnlinus,
: ( I" nmre than ti i4MIt4 i. "1)11" Hun 1111.11. l i I'ciis.ii" nl.i.; Stttltsisi|| | 1111,1101'1'.1.) I uinl Mill ili. .ill work ut reawiiiuLIt'r.it. J. BIEBICrHAUSER
ol.llulllall t I i i I 1111 I /11111 i 111".1 hi iittl&ly Ihu that J IK' nn liii ,.
1"I.h"I' I ,
,11 II 1111'1 ..IIUllt"III" 1 IMII : tIN 'sil t. s'h. t.ikc Ni "ni' 11Ilr; !-H. ,
.lin\\iii<; titir I IHN dm 1 1,1 ttanl I I that I paper I 111) hui tn ilin.jil /.1.. I I'., '111'1" "I. I 1II'li'1; 4..II..r. (i.. ''. I I. h.I |h. A __u __ __ __ __ ___

fa'illclul I I 1.11 I I thai he i- nnl ahle In pay l l.u. it. \ul. (pli'iiM': .lr, he ",' I. \ nn a: I I..r' .A X.V.. m ( |IIIIK:
city Ilt IIIIUIIII.C"IIc.I'tVII.IIII'ch'I' ) 1'1'11'111'1'. ho duelint M'lul ill ( hinntiie |< fnr Hie turnpike : ... III- toil I ; let ( :'in' i.o, "' .1. |,ni. IH (HIl l I', lilt .it tl.nn I i |IH'r )ear. unit Mintains threi' linn n !

i I i 1.1'\.i.i I nnltl I i I Iho I iih luix "'1' mus.iullj I' ,.UMIIC iui.l <.-'!\ i Hi II "I'niM Ii' 111 \Ibti.I s.pi,.||lsHi .
\ h.h "
..1.1111..1 I I UK nt ihre> t Put'teii mlv.is. t-i nt.I i IIIIId 'h" us- .'.,Iill: inalterusaiir; ntliirmi Ii> OsII Kli IX
i
lent of tlie I 1ii..aiof.i, ( i II, I.:tint I tutu I IJ 1111' i'\pied.! Sueh : aIhU Iiiiit tlu- 1"1"'" --Vniitli'Cuinpiniiiii ii -.w. : I' ""Itt lsrusls.uts.y' Itlit Missouri |I'.|,..inW ,- 5-I i I kh | o--i III \\ t-s.t Klmiila.NATIONAL .

le\eliininent ( 'I' i-alleil I ut tlie lit to Ihe in :a ci\ii/cd! ...'11.) Unfailing Specific! for LlYer! Disease. tI, ,Mb. "!1. l.ntllH.1- I'.niUcIn '.1. |jiisI || --- -- HAN KI.ii I I 1:1: -. IIAI: t M i'l- I \ I'

1111) and ont, >hl 1 to I be UK, ld.iKH I'rlir l..r .In I.'. I ill I 'II tllllltUil s 1I fl lIa".I., : ) .h| w.\'-'nrsi > ii\'iu: I I I'- -

OllirO Of (1 it' t ,\'I 'IC i Ill U'llllKIIIV: Into Ihe "" '1'. "i..IIII.I Is Will knnMii I t'tl. fur i..siuiisr, I SYMPTOMS 5!".' "....,V.'.. ') SublU'iriiv I lIst'-. > ..'a'.1; | t-.11.| i I.imp i, HOTEL ( i.is.i-i's: iinrMI int ) tI -
with Col.) C. I'. Woiwluml .Ion. Maieuluvich I : iltl 'lull I'liiu ,I .ulh I ." I I 'li'iinots r,. m |I'ir.\tu. l .. i-an l.ikI Iti iti.l'It'
a |1'1'1Ir I.I> 111' "i lu "sir-itt ifui 1'itiuln I u.;., CiiciU',. (Ihuil sal ,iii tIlsi Hi -, l'l'F( t u ii I-I il I II'll
flip
) K: 'h| ol t New Oile.ms: \\ h" tii'tItl'l'13 i I 11,1,' Ni tti-. inti'mm- for Hie tlr-t 1.,1.l ,,1'r jnie I tho hI".. I .r.i, mtiIT.. 'i "t I.'ak.ti S u.' .In .j ,m inuti .u Sl i\ill jlri'iult; I i 1"muum Knuuerl) the -i. J'this's and, ('lillltlitI tisilI
for UU.'uiu
h. I.IM (
t
I iiileic>.|I.t I In I thin CoiMeiiiion.Col. 'II hn Kiiviii"I : ol, n ,eompelenee) for "I mul piipared I fir 1111.. \ I.." i .pps'Utsi, i in--u, "''IS iur II ,ii-loniat. a tint UHKTt ti. I I ili.i : i.r lii in .I'eiitir l hy I' II. A i I h. u las I "tils. ;, 'IiJI1ES UJ.1flNY.1U.l'Lltrus'i ( ) .

) tIs' and 1 puitiiliI'm nne- 11. 1 11.'L \huh \ill .idinii ruth ,ir IllilV, -, .1,1': ml 1 I, 'n v unj uoi.lrruetnlluii'i. l\.n s isi Ii. ..nnlt |1..I!. I.'I"\I'lIr": .
K. C. U'oo.l IH I that; II "lulIl with t l ,... (fiovcriiinent St. I Mil | S.\l till.. I- .
Ilr"II.,1 Uaa llt dillerent I i I I I otrs-t'tti.fttttiusttthIi.ut Hi it Iliim : isi:': rTttt: > iu > I 1..11..r I tr''ii StMt KB, Sell Mii. Opp. Opera HOUI.C.
hn I I I eoniinllteo I t tu Ilill1'1 III 'l'li' ,prim ip.il utul, 1 nppari tutl5 It". in'nnti : "-r I l.ei..ki. K.in. will i '." A. '. : -l-. flNM lij. \, VtIIIV ,-\
wax a
,
1/IIc'rct hI le for I I a piiinrii! -- i r i I.,\ink' ii.n' li j to iiaronii '
-liny '
r1 If'.1111. -! .1..1'' : 1 Wlllill II nli.. "il 'h.i'.1 Mrs C. I t."Uts
sulitislik' nlicllU'le innfll- I 1" 11'. ; Ib'a,', u ulot, Pfcffcrle
Proprietress.
tliltik "I.I.s i l t. "iiKlil' d"ivi. I-** 'n Jnnp; I ,
pieparo uinl( aiiaitg o Ito Ini inei-i ..t I many I men I 1"101'1'1)i 1 hal ilimate i "lfurll, In this illnvtinn i 1 tits liu k nf I I dvblUlyl I low 'I I 11111, It. >s'iIuw .|iftstninit I, ..Iu, ,1 4| IK (.-'In 1 i,ti.

Iho ('oii\ l'llifl I to I Inline a nrolo I I I I \i is> : I 11'1.101. The Ihll i nmihine wlin-li \Ill pnpare Juu nf tLi iikia alt! t\vs : u dry I )I. .in C !>KU'\I'. M eli. 114 I'nlc.I", I inmi It \'1'1-: KI .. io $ .OU lliViMlt
I Ihe I'll men t i I t. rough ; fii.r : : tii< urnm umnl ,'. ., i.J i 1",1." A. i 1auiu llaili.iil i I., per > W. ii. |Ii i--sN., LI t -
glllh'I uall' I the I .lcII.I'I'| : tiU'ltlie I I lie} : .I "UII'! 1 i'i)I hat {II'. lit II lie-t 1\ l luil.4ll .nfl-i Ii I I )' ami I,,"h r..II.J, It ulluuej. 5 1 i niii-5 I: 1\ hL''' tli.mi In urc uiU. I .I.I .. i il'i I_ ..,,1 I ii:i .iintly, KnrnUlied 'liii nil gb
lo 11II 1IIIl'\lal.l ,' tuy elu.ip lituul nf I liuHn UuiO, tli-|HJ IU u t. Uiuitiil. .
,!. 1:111 e ml.ji'i 1 .t t. I 10 1'llal)' ".al'; I 11"I.I I ."I Mlii ii not I II the \ Ju, pUnl the Ii.11.'I', 1\ I lilvitn t tin. I SIMMONS LIVER REGULATOR I'I..n. ii'.1.-1,1.ia.itrmiN or nlh r i artf .\ -i-iIl (silt. limiiu i ll'.niioii Kirot t'I..r. DAVISON &, LEE,

dlicut l, and that he .h..i..t lo hear dance: ., h. Ihill which licHte| ll and the Ii-trk: I I- nutil t > t.i! 0 til i l.il. Jln-xoinli.r.1! 1'," i I.,- |H.III IS |I- Theo. Pfefferle

IVoiu an diil many ulio \t uuMl' eih," and Ic:1 plea-lire, tteii -, Is.renmte' Hit I-liter .11.d n :i.ii-irei.. (PURELY VtQtTABU S I ,i" KI: 1.*.., Ti tta' U,, sis .1, ,I'r Oivil) ICi :. ( i.e
UI (ho woildly ort .. nnl 11"11 the pith, it Ist-Inti; uUn f> .. 'it!1 t I It pnrfoll1) u- Iii tin -" uth to arouMUi i u 5-- ta'' Kii i.n used f, ir mi ran lr.ui- MANACihUninr'Wm ( : -
Icud the
u a u.hij..iutg |Hlnt the nut-iih and ate, tilt'r(0vt', .';, which U tnu nf Hu. iin ..l ili"Iu .u it I sets oith ttrlord'nt'7 tlOc C| e< IKJIVER I I\o'! |'r>.|U s 4S i'lllMlH. c.,n t.il,
ltnllaCI | | 1 ..II'aIJI" of pun'true: or -ale. I'.ut II. li.ila.uf Ih.ll .1 t.- -- 1,111 t in I'., KMi i H; .ii d 111.11..11.1 It \. .\1t'flSTI(' ( llA\UUK. Ctanil County Su/wors

the gulf, and a* lo our faeititiis! (l sir - .work fnr Iu tin ittiUail.it. .. i KIDNEYS t n 1 14 "h",1 'ii.llni" .Ixirs A s..mlt..

Iuauuslliuig the trade in (..al. Ito _h' I I It i I. i-niii-Untly: heiii*; ."i.( that O'WI liul nikl> !Ii'" I i_* AND BOWELS. > i'oO. I li titrouil i, Nttt I rlc4i,_. ili'-ine iti 'I"l our pre>iouy! almost iompletcwitlit Oilii e at ti,. N.- vti -'imtx I <-i n
\ m"I.i."ul,1 i I. i i-Miii-A s.ulitIau .11,' U.tiltH'| ti> r urLjji4.5litI ,, ,. of jnli typo ami mateiUI we mil -
and uhilit to build IUUigII 1"auhhi1,11'" do Lint pay. th.: .f hi 8111 i IsiuitI i' III 1'ifT u i l'f r; rI ,
8III..11..C.. 011' ,\'n..m. hlll, :.I till | tlllt. 'U Ilk wo li tli .1.siI. lh liave just inMisl fccvcral laiinlrcd tlnl.
Is l wll"I.'I'c.l. "'er, that hate In ptrf, rm Hie tank m .i' i I' r Iklaria. flown (..mrL1lnU. I 1.: t i'l .id.l .
.hiil and lo handle the l'lwllg! irudewl I 'Iu\' "ol.III i} hnitdinn i I laiKer ; '1 1 niainiii' iitt I I., UHV\ .1",, l I">> liu1, } in Ity.p.p.i bLuJ. li.tcha.V.niatiisufltnfl I t1"> 0It' )iuttsts 45, t.tkit'u. MI\I- lau woilli of aililitional I) iso and

i I I Mexico. mote ?-*-,' .. 'Ihe I : & '" ". ,'1 its ''IIII.lllf d.i .K.. t t. hM..J .tfl.ijon., JiLti.tssanns Jaundic.S .. -S 5 i tral ttai'r.mil' t<> Kl !.. u'. I'. \. rurniliire, which phee iu f hi a better PATENTS.

Col. ) uml( : ) art I I line IlaJuMt ilelenniiied uork .( Ii.ii.iii.ni rtiiuiittl I. f'r.s I al.iiLil "'jin uluo tulle ii" il.t M5t 4iil.-in_ :i,- p r I' 'itli. si.iuii| \[ >.iUon Ihall'er to qnitklv and
\O 1' lalclloII IIOlltw'Ulrl'lill Illwr Ls rtuil) tn t-uur ,I". lutirtUllkiflU \ -- t ",I'l I'llUl..*'.tl.'i lieaplv%' execute orders for tnt ,
cf and)
two the Kadcntd by th< UM < 1 MJUon Booia u : plain niiiri. i'n| | -t'i ItS i -
: now iu the city, and) uo [ E.C10r'they 01 .. :l "--5 i until |o -tart C.OIl1i'tTIJIi.. r, \ (.. I4in ivoil ii-iin-s, 'tr *!'
jjb hook witlfTtn"
1"ll' > and I5W't'.il Iii
I -ltip' ever Lull to add ,u. its al''I.I 111\ THE BEST FAMILY MEDICINE I'I it-- ht. ii.| *: to. .\. tUitaudtu Vtt 5 srS painpliU'lnik :
lean t1 II., I. M. ) l'ji-1- ct. I fit ti In 5' iiiiunin, Hi uiih 1 itt-
11:1: <'e lli'i-l. lliinh 11"11'"uul I --S: tlii-iit in it tUi'KuU 'I";'r I. |I''i us.
dent of the lioanl of Trade, \\ ill nr- luiillt "he \pendeil:0' If preti-ui- 1'-. ts.b.A M Children 1 1 Ailulu. mi if Itx Ae40P41.Y i I- oO .iIhen, flu all "iH'itkt-* sit 111. uull No olllec in IVnsacol. ca.i untv com lent tt-r..t.n liunei i.innnu list u_ i -

fOI'Ut had "rou\ of br"Ju.I.nf (I.'t'l\ I GENUINE i .i ..i i Hi.iiii !. (isle with the CiititiKKi-IAI. .Jim iv.riiru .
of the not IOII
fangu all'I'clliIUicl alhIlc'IIU tuna .all' Mst fnuiul III the I'litlmlIplikt tu cm Z Suuir u. ic J .u buct yf Wnper.J.h'.ZeiIin Wi..It.!. (-', ."' f I'lU .'.klll.I.I. t.ikii the quality of woik New iimi issii-ui I'ateitiftl Odl I

a full healing .111'111 the .ittllij lu &'I leIUrIi.OI1iLlN(1-. $ ..( i.tIWJlul'I. 'e. k>< \nntinol% Uift I i i I' rout, %.a Mutih' uml iMiiu ULIrs'as4 tt' Lut andlhc low turned ruiiiinii I hI Isluil 4,1. antl I KJi <* *l I *'
& CoPbiIada/phi.Pa. [ I'l tls.ll'I,'. price charged (iitoi huiituiiluuiuit Iti- iis'st. li.it.ill* I 11'l'rasIs'.usiauLsj
of the coinintj ( l Isv row nl fhnmk: imtenn U '
'OI\'lli, t'II' : ( 'NIK: : .\ ialu4 vuuKUUitl b I'1. Fs&ilI .. .frlcc .*..Os.lI st-i.llnifr.Hil. IH fUlllu..-. ,\1 lk., tak, your orders, and \t e will give you ttsIsIci-vsI.
lug a place for 11 in the 1"11:11 j'io- lSIJS t" ) .ah'l. I ro, I li ",,.bi. 1.1"4 I iJU" 1:.-" It.t.Il i, '.u1 t'iM. Cull ,atif4ction.Ucnci. 1'mini l jtteulKin. Ipli'lfnl I s, -

I'J.r11I'II.: TIII: ITUI.JC.New ( .\ 15 4 i\ts: i mi'lii,; tlH'uci In N.t.bt\., ami tUr. u .uiar u rate t-liart'i .. Mnl ino'i i < i -

eceditiga._ _ \i." ,\ hIk-swi.t S iw l.uuUiUk> X Sai-litiUi. Uailr-.ua to fruit rr4>rt s l's |,.->u-nuli.l.i .
.WwI 4 Htlfk Cs.r.1o 1UII \ ." '''''''\ Ilv PLtt'u's1sn, ,tent AXit t'it(sits liuiiuiiy iuf..rmili'
A Mr. Uiuitlwr, uf t'iIt-ao. .miu* tin. i < -
Orange CuuutyIteIborI( r. AfU'rhavi s HiiuitfU I'r.udl. Uv 'UViiu* lue 'hat '.i t.-U.ii nWiu."'". taut 11..n..I".ruIQ .nl.', Wl," gn "l'1Lk'ao; I.tteve4ure likLiJ.

We are now ncarliij the iIot.a of the to a point wll'le priec> ...ul. Uvuu I'f.Mirr H'MII ll1 I tilt I''rtI" will, i. I tate I'tikr .nnlIII am at Ibe nuiU', nit-j>tM tusl )1t I.- lieuex.li'iit A Si'it'ijtltn No IiueutUiuoutU A. S. YAM'IS.(
> | ,
I "I"I. t..I.| ., .| ,
third year of Jteiuocralie a.lliui"I'a- up, the ,' ril! ILJ.', U'ltl; '' "I I 1 iMm r.. it \ I I- : !i. i n' ..,, i ,,1'. II V II i'1',' I it t "t-, I IMi Tl rin"l'k.\-| mu, S 'its-it.. u's u-ru mwit-sut M.sussii' t solicitor i-\iii.rnauaiiilK"! i i I'
: t. Its iui
ill U Un II I-u
tou ufatiou. ullairj, alt \viaium>i sluke I I) the lilll- 11111. i IIUII -I L'' : i i vu .aull lil i '4 M '" i .. I -'u I H 1 -u nil i. t ir I ill "iirlfenrM'sMiinU.. JhIi-4IN.-, Vreu. -WK. M, N WV-tl .bin I'fir : t'! .
J .'

.. :


-. --- --.. -..------'no __ .. :
-- -- .. .
f
- -- -- -- - -- .
WIG norsr.v ""' !:0' ..:":'' :' .. i I I1
Muioirs I' i I i-Mts I I..
I Ut!
A I II' "r 1'11:1,1":.: -, .' ;,rll,. \\I'.! ." nf 'ssssssssssssss 1PENSACl ., ,,, ,
--- "il" d.'I'' : \\ itli), iiii i!',ihnat '
tP| 1aft '
iV r ON&C1 PALMER UF'FIr..i: 1,1'I Ul'l, |" 0-1: ". ..",-. i In..:n i tA TO THE FRONT : :

;, T HIV COUNTRY SEAT 7 ; fur 8 :
.- .- '. "- f ''. ;. .It' .. ; Fifty Years tlic great Remedy I I I ,
-
: '," ) --- / I I'j'
,, ,, \\laI.1o tost !M ,OOlIU 14,1,1, ; J; .I \ : .
,I "
.\ i :Blood Poison and Skin Diseases. s
I ..II. h)' Minm. I'.iikl'H' '-tM Inter')'*r .. .t : s : i
"
II. ..i ill'tn, i.f PHi'd .\ |'|,IM ittlit Ittit,<*. 'W-ftn, ; ; .. ESCAMBIA COUNTY TO THE FRONT ; ,

_; .I.I | 'i lltl.Hl'I'l'- i s J JPOll
:
s ; .
For GO
I u,I ('..rr..to.utl.| tiro 1 1W ftdnv

(..'.. t '. ;' : ;:', I tinii l t 1 '! MI ,! s Years.Interesting- -. !- s ola is the '!;
\ C

." C1 .',..coo --".'...-':>,.:......_ .,.'..:ti1't '.'.'-_". ."..'."..'.,................"., ---"p.. -r.1" 'j 1 r.' = Treatise on Blood and Skin Diseases s ac 0 Coiintr Seat of E cambia s County, Florida : : ,

_, \ >> .4 I1Aw"->,: : ..:- ,j, .. 1 i.tiI:' W"'i It S' mailed free to all who apply J It should be s

..JlI n.I.II :Ii I- c I I'J. \ '
i Address

\V, :/\4 f&\ /11' """ A-"'r lilt" 'Ult!here'" "l't'frtlthiit Wmillil,-'I -:-- J ..\ /. jI';!t"l'-\ 'I'i I !I s /THE. carefully SWIFT read SPECIFIC by everybody.CO. Atlanta, Ga Ssssssssssssss I'KXSACOLA: I IS 'Till : OXLY HEAL I S foA: 1'111I'1' OX THEJl'LF r. 'f-
:
WVv1,1"1'1l, "I' "',."- ,: \ '.I f : l ,: :
; ,, .1" I. ;. .')> J ..1 !,
; -;1.1'I'\( '.tt. .;1 :::' ( (OF) ) 31KXICO (! "
.
1 :" ,i''. i un.>: 'the most I !lillot-o. | Mr ." .to." ... ,. I' '
'
\ I I"'I. *
t"I1"lntt'R
i t tin' M tt.iti Tin I
'I' .
? : :;:::..f,1 ) ';', ;:t'f--, / ,
fit Mu siltln < mult of hili! lot; i .. ;' 'V.t 1 .. ,
I!, mil":: from Ihtroit. nnd h1- .' 1.if. ( .1. '- t' .." .. .
i I"" "i : ,!!: \"' (;.\ <: 'I .. .
uttered 1I.It"'c"ullrc'I'v, ,' ,...... I.to -.... '_ ,,1
,1 |I" \ (I: i..mud our I'hl'l.'J..IIIIII1I.'ut,\ "of n .n-/,_-"\.' ....!.....,'.. r a' -J A\'l, IJ"! 1'KNSACOLA MAS TIIK SAKKST AND I I DMKPKSTILAIHIOU j :

,, i",, .lIlIhl.'flr'ho |Iltmll nri'< huntsi. : ;.;;' 'i.-t.; \ l ,
,i. n'if'il' lake\ nt tit' eil i i,f tin T'.t:: : ::.::.::.--:::.."'I... l NEAT CHEAP UUI K.

1,1.1, not' tmder iit tin. loniaik. i j ,:; .::;:;:::- ":__,: .. \\\ : ] ; : ON TIIK GULF; OF MUXICO .I' ; .

,i tin,. : i 'is ii 11.lei 111'111'nklll to tin.. 1' '._ :_ _,,; '.. \\ \ =-::., :. ", I ,
i. ,1 t.f f !III! l."tus 'linn\ Sennti-r I'.dmer '
'i'\ "< it 1\11.\ t In. round. in otlui TIM MM I.'I "

\ I \\'hI' 'interior thi;' 1"S; I'lhlll l 10 nnlshpil. TIII,: 1'KXSACOLA IS CJLOSK TO TIIK' COAL( ) AXI) IKON OF : ,
'i, il':'io-t on the edpe[ of ffishloit'ihii In ,,1.1.a1.. I :!M}' i.. .lulud. mul Its \\ nlNnr" "
ji /in lux n f'11 tit of. C"I'l..t niul, n suft plll> l'r'l'ol11I't crny Tinnil. :' \f'

,i'. tin 'lionnd.ily\ fi'lice of tt tilthi !INs nr,. \'CI'Y1I"h.\ ami ll.innn\ nir ofktntrum A LA KAMA.Pensacola !
i ", :'i. tMn!' foin Miles h'II'' .:. lie r-x n.inw>1 nVmt tlip, \\ linKTlir Commercial Publishing Go'sJO :
." of \'il'otln0011.' l.. lovii'd .. 1'1't -
i I u '\ in' > viilo fn nt, ct is, whit h noolpj.lj: "Wltll| .t
-0
t tin,, "same ticelildi fornuil thii . Kml, Int"I irntrtl, \ : -.
,it, tilt' Inilliin itilef iTittlie n* ler I'lill nt ll.c k. k of wl .('t, n Ilidht nf m'\ .
.j i t :.i WII'II1. mid' n step' from 1I.,. st.lire "- !'t'II.IrIt\' l.juiliiiir' ; ,! t<> thp 1"1',1111 't
i will, it ul 5011' Into I\'lIlk! 111111111\1\11'. I t'iry' Iiookin: 'in+ nf l1I'SI'I\ Mijli oil) 15 JMUNTlJs'G. OFFICE Has ail Excellent City GoYomont ; ; .
I; 11.. ,M.t| :.IIY miiiitry eM.iti! ( f 1'ntti : tint('h cli'ck tlik>- out nolcoinp i .., nnd tin
,; il. use In phiiii1 n.' thu j'Ui le;) llic
i j. a i hilt ilncivi/ 'in tlic
( 'tI'Cl1t'lJl111111 nt inilii '
/
I
CONM'AXTI.Y: ( ( ADIUNd 10> IPS AI.1KA1! : IAKi:( :
.. -,'wI.r I rnlnur c.ui ililti heu I '
n |i i : : >ldo Mint to lu\ito >ou to enter. The \. .
f : .i'lis thmtich this! fori"t ntul i 1'1.1 '"lid 114nft.11 of our fuufattitr* I\t'lIl1\ !I .
.
,iiu. -' nn 1'1'111111\: .., mid\ hy toiahi : ..iroiiiul.u lint: inrpot nij In t'lopn'! 'ttiiM :<' 1H'K OP MATKKIAI.: AND! I IS::;: XOU\ IlKITKK: : : THAN'KVKI j '
i i t"i ttlnp to hi") horsnean. tilthln hull I of \t'.ittuii9 nrp upon thp polihedlimr \ Pensacola Has Superior Public Schools} '
|. .' i !I..t' at hli ofllce 'In tI'l' ,','IIIt.1' ofl ( -. olil, /H..III'P\II' >' luilrn!! niul .."fns Initp .
... 1 let iiiit, htsc forest I : riJKl'AKKI: : : TO TfKX: Ol"l'1.1. CI.ASSIIS: Cn'i
l |I. '''I''II..f \ >n.i to nst, 11I111 upon( tintaliU- In tinhfUl ,
,, ', unlkili.iM' rirlitlulr] limner. I In o-i '.101 fl..hll'II"I.il.: hl'l' uliiili is ,
i! 1 v" i .l! nd ol,.e day Ihronuli\ 11\\... k ulna: }" fnll.r, U-iiu>iuuliTho i .1015 PKINTIXC: (; IN '. '.; .

) h ,h", \\ alotii! :M.ni'li' r.soii ntttnin, i I.V.I:! l:< (prlor\ : In itsilf unit, It I'onsaroln lias Adviinfnyos (Over) Any Oilier City for Successful : : \ :
i i ,,1"a ,* lime. to PontuieV fin ins 1I/"II"11111111'1""c'i| "" 'I 1'111' [I.ailnr if _. ,
,:.uu l'llOa| niy. snjiiu to tliefenatirilui .. |'unilnl, 'ir 'lit 11 li\, n i ulile(, fnillii|,\ ({ iliHT, : FIRSTCLASSSTYLE .i f
I It,1, not know tint, I'ot.ti.ic wnxluniil : nml ilx inli'if, lku, I hat of I tlio ollnr '
fL :
hen\ he I'I.II."X"\ I 1.11"I.e : r'H.rn... .tMsMit, wit a luiiH' ofiKiil, fioin Jlallllnwf.lIl"ing. :
V\ i i 't. tit no' one knims, \\ 111'1'1' he uim whit h.Ite.00".1, : \ i.kiiiot!: /; colon .1. .
Inn, ii.. mid he inlulit: ni veil lie lierp ni I jnrn, I.tun 'ht's of lioncMpt, 1 ppniiro> >al 1 and : ,
//II 1" ,' .Is, nnd I hate tlnm throun upii \\ otlii-i \li'ili.... tti>i ot mill In1 hltp, cold, ,ANI AT A LOW KA'IiS: : :; AS: A KAMI: L1VIXI5l.l\ ALLOW".
U. .. I |nr hi" tnomit.ient." "IIon''I'"I"l'c.raill'\ ..truiffiiiif Klniilid \', '
POllsacola Has Greater Commercial than other l '
_
senatorial luimoreorresponds Advantages
'I" '
.11 I'h'IlOr' \ ilnoil i.ppli.( < niid ctrlpnf uliitcmi --- --- -- any '
luf. | [ ipkni, '1'11l' c' form .....11I,1111111"1.t, ,
......:.. '. o. tluit f>f the iianiliiK"f color ,,1ldl, rl'lit'Hllllw pra> jil.icttr, at.d Till: ( 'mDII-mI.\I.I.tJI.IIIIxn: : : : ::; COMPANY 'S .TOM OKI'ICK: :
"\> 'I' the eoiintry. \\ M..JI! Milken the Li'llinu iliTcnatlon iiindiprvltUrtlM'i : '
;;"'I'. seat. It ,NiiilKvlKotit \ \ :, if It winI I heoik' of tho I..I-: llio only Win''Ilplill:' : | :,:' M.tiliino: in \Vi' l KloiMn, niulllli tilarfc \ City in theTIIKIilMIAT South. t.

f. ., 1',; ': Hill :as the modern .f n !.coi r or P-IIH': hangerAt / :H "Imcnl' of 1 I'.oi.k: T)'pi', i';ati turn out :inj'Iliinjj In the lino of
-.' mimtcr' *ni t. fi,'rthe : ilu i'" it i f tln.> Mulrs htnniN n creitt
I I'.m.liUi't: : \\"oils. ft.ftllll ( (foliliT to Ii k of II\ htiinlrpil orinme \ "
'.I fdiii-iiap1: ;i ( :
;:! Hirni'lo leusonthiit "I'IIIIIIII11.,1., aid IxiiiV\ It one of I the / ..
tin're 11 nofimntalnali'ltherc Int t Hir 'in!,'lit. 1t 1'111111\ II''tl. (nerI J.ngi'i.. ,; '

)f' ''-..,; "1{( I III's; : rn 111\ rallllnI1l111'cl'li. and mar -.- _. .-. -- ---, ----- - .- "
.... y :; I It no lull on the' !>"}. \ \--- :\ : ,'I u In'le ,plan "It 1 l.i..1'l i.f M\ ,thltrinnd" \ \ oilier,' hrlr-n"linuTI '. Tiiiro\iMiiciAi: ( ( I : :( pri'.i.isinxi: : :, ( ; COMPANY'S; .101: OPKICK: :
>? /.1 nho\\8" NIJI he, :.' tllll' t ritrlniH tliina> nlHiut' tlii.s ealiim' .
'. ./ ,,: "uhont! IH lu'idiFeiise Is tl.i ul!'SH ilninitlilih, ", > < ninu fiMiu tlic hiM: cAilu-hi.' iiiitliiil' ol' Capiw" P.itpul Piiicost.. In A\r..t "l'oiiil.i| : : ( : WA'IKIMNIi I: I I'l.AJ( i,: I" 'iin : iin.\I.TIIIi'xr: AND I I MAS TIM' ': I.OIT.I.IKST: :SCKNKKY ;( : :. !t. .'

l.'. us I IM, nxu lily old I lion.<' in Ci nun tn'ut winrp. I'lilniuV lor IlliiniJii',ilcil, nml Lit 1,01), |1'n' Piintin Tinoik. ilmio\ li\ Iliisl AND: ; IIIIAI.TII: 1:1--:111:1'! :: : |{ | ONTIIK : ( 1.1'I'ST: : ; : C ITI I IN: ; I: I IN AND: OI'TSIDK; : OK' .
us MI.i. I Mtuii KM|, |, (? ..\llh| ,I ut'''null..tin' 'n, hx 'd lie xl-ltiHl 1 u nt tin. .
l pl.n..I.- i H r<|1'1111' ill niiiMIIIH| |' : 0 In (lie, IlllPKl 1 I.ilh"II''l'h'' : (Jil'I.F" OK MIAIl'O.: .\ II'Ill'1'1': : :' CITY LIMITS.; .
tli i _- ,.HI, 1 I IniiiKln'/ he Intcii'N It fis npiri"l ;, tiiup of Cnnil'H' ((1'Hlli and\ MM fnim ninn .
) .in 'the "hl' !-h wiunilintt titles, of the !n'l'r. v'lu. \\'.! \Mttililni, eliatttd \Mtli nitiiliuiit I
Ii. 11 > "of "itr I ilili niiimf t.nliy' llio trip ,
Ii, ulinli, plate I Is full ..miih illiisinm' ,I -_" .__ _, 'im : < OMMIICIAI.:: : prp.LibiiiNCi: ::; COMPANN" :-\ .IOP.: OPKICKCAIMMKS '' : '
',.1 I |inttlui,. .. of m tmtnrml flllll')". The ; It._..4, --. First-Class Hotels '
'II'' I ,ii I.p i )If. II.IH Inn' .n f In 'f'VniLti r I'tilmor'n I ny----'f: ,.. !t -- / !: :: A Pensacola has .: : : ;
fi. i tMI. the /cov' eminent deedid\ to I ; 1f' ,
1 dfntli./ .l.. The Moodeil\ .sl.uk > I br J :\(\ ,: /1.\\ \ I ,;r.;. .. .

\ .,n, 1 liurs.." iiimn It coiiir< .,* fioin. iniiiit ; --. ..( : \ Ar; 1\ OOMIMJiTK: STOC'K: OFSTATIONER '
\\'I .. ;
I.
i Ii [1"'k",1" lout hitnielf in rnnor anilI -. -_
,. I ; -c'i" ; >:- ; '''''' ';J f. J. (J. IViiorscii in IViisncoln Has llio Mosl t l xionsivoiind
I:: .n" I.t.11111 the treea uliicli form i.nMI : [ ... .. ; '. Capf( ., (, ; ;
.. : .: j
; .
"i'.1/1'1 / ':'njliytlK' jiorluV" ( lodjje nnd\ -.r:. Y
..' tin little 1'ildue. to the loft housii 1'1....."I. .:!II". a r.1! ...
I'. l I... ii [1.alltl'.II.. )" hlu M'liatorlrl \ |1.1, | .I !.ij, fI'r 1... ., ,':0: "I', :' rl 3losl, Coinplotc (JiTouluuisos :iiiid( Nurseries' (

t."., .ii Ii I nited StiiteH senator addtni, nu [! 1 t (t. .,. I P.OI: (diir i AT WIIOM,:>: AM-: I.VHS: ::; PKOM' : I MAMTAITIMMIS( : : : ;,
'
I ) !
n. i' to the louliin he MiiU (lie\ log r.U
ii.. i- I r'\\l"J ".' 11 )r" ANI II CAN lilscorvr ANY PKNSACOI.A: ; PUICKS: : POK: in t the South. : .
"
Tin lo' Jioum Itself I lithe trliiniholp' [
"
'. iid'i .in-liltn 'ture. nnd it I".ilni.< )"ai'U," I" ;,1,: \\I:
i l j f f .101; PKINTINI: C ; AT i IAST: : TIX:: PIU: : TKNT.iMi : ."
ti" s> n,..t"\'lroIlIll'lIlIy.t" i Ihi' siiTi( rili-i- .I.'j
,,',,,1 .In., iifurt"" nf. our fni'i'fat In. .r.. It I I t.'JI....... ..... \..-;}, t.rl. I I -- .- -- -- -
r, ll .. ii itur'd, niiiiiiii tells me molt' I .,..:.J, ..:,,?, \\I", r r-.. t.1,I' The Pensacola) & :
tl 'i i:-I.l I inMitnliiiiM, nml! lts .1I1'.1I111111111J..1. ".. ..'.:,;.-... :.".- {" '1'111,: ( '( I \DIII'I.\: :! I. 1'1'1:1.11I1: :; COMPANY'S JOP.OKKICI: ( : Memphis ltlt.i

> 1 ,it nature nill do nhm ultl t;;;t.T; :. ..' "" : (.. tl'\' I, A*
\ ,'. .1 1\I\th\ ii i.'i( ,>lieti.! spud"' The nititlilalI'l -A '!!; \y.... :io/J; 1.k.t''Hlrll:: kci'-i| ,'ol"hllllr nil liiuiil,: :II i full III'II|'|,|,. of( Pil.iiiUi: : li'I'l1I: (CmiiNln llioM.iloor .
,d I It!:. (...t of it- Krul.iunuas ( \ 'I.'I'I' \ "- .
""II with I'.r-k and HIOVI ), mid tin' W\ .. \ ,;, ':i: ) t \VIIKN\ : 11I'11.1'S" : 'I O I'I :-\"Ol.\" A DlltHT: !ItOAD! 'IO ItlliMIN'tillAM.: : AS WKI.I.: AS "
M"fll'2'J "Mm'ill anil older.. Oiilorn, for !IlLiiikn:
: h. till
1 .1 |.inu will. \\hUh. ulndn, in niul out -" '::-.-;>':.-o- .,\. .tlj t" i can: |>n''> | | any III'I"Jr 10 I I-: \11'1111:1:1'; : : .\ I' I-, 'I 1'111,: J PKSSAI'OI.A: :; ( X MKMPIIIS I : ItAII.KOADll.l.: MKKT: :

,"' "' l, 'II" n, iniiroinu the te<;'itatioi. :.... \ 'I'UK: MOIill.K/: : \ 111 KM: "I M.( II AM liOAD: I IN ( '1.11IC'or T\'. .\I.\I\: MA. 't
: i Hi. tanks': in their. I." .y iliilh'< -2--1y;::;..--:: ,.rj rl'.i' cIII'I'illl''o: '' iirniniillx' nllpinlpil! ____ 'IIIK: PI.NSACUI.X; :; ( X.. MKMPIIIS: :; 1 U.K.: I: Wll.l. 'I 1'111'iln:; ( : 'I O PI'ASACOI.A ;: ; r I '

I l.s. im(odiously nt it poni.s ovtrtluii ( A DI.-.IIAII.K: '. : : : :NK\V; : KASTKK.V: : : OITI.I.T. : I IN ADDPIIOV :,
nf It* "'uI"l'fnllllIjll1ll'\IIIIIIIII'I'I, >oI. I r.\iuiR: t.C-lrII/I; /: : iy; MAIL :MH.ICPII.I, \ : 'io 'iin': ONM: 01 ii.Kr: 'io TIII: (UKKAT: '
Ir., 111..11 i. I is not I'liirreil\ liy the firttlmta \Vi. fniiiid. Mud h", "111I "Id Yankee AND PAi' : NOIMIMVKSr: : VIA .MKMPIIIS.: : ; .f I'I
1 i' luiiic In the Ijcrkuumud in kept' woman hunt in till lionu stiml, nnd we Lr-\'I1-'I"\C'I'IOX; :' CUAKAN'I: Kii: :: >.
,ii' uH 1 K:.ilm;( to iniinp' thv wlh'r.it. h | took. ,dinner with! her After dinmr InFpeakintr'ilviiit f
", l : Ktn.ini. nnd the inland In its i rrllr.i, the ollnoman led -

1 >''i', thou (li in.iilo, l.y the hand of man. I. us un Into the u'arnt. nnd l lI. .. tlurn found TIIK TKADi) ) E; POITLATION: AND) ) IMPORTANCE( OFIMON8ACOLA j
;:TIus rrreen as that In Ijiilii the uU: windows< wliHi\ r.ro now n (,uirt. nfi Ion rnliln mid \Its pl.ilowiphj" IM to take T. J. WELCH D. D. S.. .
1\\ "i :." I. I.I Mi formed, the Btinu of tin ,t i that cnhiiit\ 'rl..t: oil cli( k thi re WI.vhuilt life easy and>1 to enjo)' nut lire with nil t .
'I I. 't of the Kike" I'linsuie IH.Hii \ ii.tu thi \\:.its ( f the hi' .use, and therewiru iiiiKhrn lonteiiiiiuis Tin're Is no dres RESIDENT DENTIST, IS INCKKASINi( HAIMDLV.I'lyiTKKSKN'S .
/ i' i", 'i tin liko Hn'y" ch.ura anf n numliic othir rillt.s\ that had, parade\ as ut .\1., lleuitt'H\ countiy home, '
I lliailu.itei.f' tinll.iltiiin.ru I olleiui Iff (IK.Ni. -
. .I' i.. i upon its lunkH and\ jou' tros* \its hcloiiC'il t.> the I'.ilifir: fiimil>' that wewiiUed and the/ dinnir Is ciill.il lth n l"in? tin '| \ -IIU.III\\'. ; !
.
i' : "i 1141 .is. jou dute jm.st the for I to Kit I I 1 itkel the old'''' woman. hum \\ hit h MOIVHII Mint like that of n In nlli' "|*'iiiiliur: nil w< rl t-'iiariuiti-i'.l.I No
I : ADDITION IS MM'ATKI U) I IN TIIK: I DVKIilKST. .; I'AUT OF I'MX-:
I I'' : I 1.1':1 up to the IIOILSJ llsilfi wh..t sh<' would<1 tike foi' tin I..t. Shu trumpet The e.klnloC ID the mine \\ hit h pain' \lrn.tilllC l h)' llii into I'f Ml I'HUM .1
..' !I". Ii..u.iL "pretty! ill Its WilY iui W,,- t.inding 1 Uhindsfiiutor ralmir, niul, : has made HO noted rnimtor Tatmer'ii IIMll.'ll.lH.
ft'l\ .,u'i' i.ilt.i!::o. Its exti nor i inf.irn.edl toloKt.tnhnl" I lit!' son on her flngcrs, 110 i \\'nrhill\tlllll1iIllIC'I'I. and\ thu Jersey butj ii'llec 111'1''c'I'\' ,t iMiir.ilk'H. I'lilufnx SAC'OhA KXTKMUMJ' I INTO TIIK SUIWIWS. f' :
',,' ,nJi.if und.issed. lul-.., ihfnlicd tilthr I tii.it tin. tutor uiuM not see, a fjueoI j r I Is from. 1',11111'1"11 own rows, though: MHl'i'ii .ienl.1, I-l.i. niiij-JOHT-l) '" .
UK!11'111 together in the st>le of our ton: us to hoiv lutii'h the miu'lit to n>k his manner tells me It co .U him several, "
f', 1.. rs Tuo rustic !1,114< i hlrjuiey.- 'I fiu: tin' i.nd thin tin IhiRirH, hut ,,1..11:11'IIIWIIIIlII. : :. to piodute .
put up Jo) not f to visit Hay and jrand when ;
.IjiM'ray Hay
" .' 01 i i ith.'r mil, and u ru.--ti: i/ortito' hei Ui>. <(<1\I"t: \ kuuwhither him meant '1 his, h..w'I'. id: i not Ixithi Senator ] I AJ: lNlc forgot you conic ;
1 i u.iiih. the woodbine climbs! aid: : JlOur ten ('ill's I'liullv tilling me that Tallin. Ho is one ,it the few rii-h men I I" I
n 'o! ii ,'If In nnd out uhleMs tho front I theie wire 'lol ofnhrkeis' iiroinullifter'old know who an t ot ( ....IIy their money '
to iVnsacola and do not fail to Drink the
.1 I'-1' fn ,in tin- rays of the run The : lhlu >; LOW Fl.e. IIm1'0, lould haI \',' I Hi* fortune Is IIIH tool I ami not bin mnxttr! John Thompson, Saddler, (purewater "
I I'' 'iiu.. lift j.four foet Ionic H has !grait > all uu waiiied f"i (10 I told h..1'H' and he thinks money: Celling pure nnd

* '"tt' nil\ around It, undetiry i ut of, I would 1 jrive htr '!.' if .shi nould IKup I simple a not i mi.'1'linxottupiitionVhIle. I lnllllr.I"III""N" i.ml kii ps in !01.w" a at t the "J.
'" !, lit on th,! moht generous propnr' tin thliij-'s: nltily; und 1 -tud\ tlnm to Detroit 1 making< his :n ll'.ins! i t""i- ton:; found time U) lull lui lOrIIarness Sprill s.
.
1 Ttu hall which runs through: the! I Mil. Ito I 'i), and,, \\t. hiwlhtrbtndab. / I knp up with tin. Iitirnturu of tho day, I .,
' r i'I.O vtiili, <' th/lt" two horse wagon .nt .1,1'<1 K() treeo und\ >.int.... whUhhavclieen l and he has one of the )'''I1I1I.t hearts
\1' 1 1..1 Ii, .y co ld, he turned tihoiit 111 it pluttisl here, Thut) old, I'1'1' >, I um..ntIll'. htiitisiiitn uho bold down the I Saddlery,

B. ,it ',r" "'in,; tlie wulLi, uml the two tin n full it "w"II\I'; niits und had nut | 6I'l1nl"I'I.I ,lia'i!" s He in one. nf thoNe men, I THE PENSA LA GULF LAND AND DEVEL PMENT MPANYf "
rt 1\ ln h form the ground 1'onr! the run for jenrs.'c hate h.id It iltiuinlI who hate I I. ind the phlloMij'hy of grow WHIPS RUGS, ETC.
,
1 ..! r i mil purltir c'lIchIghtl'en I IIn,11t !ytx.viry: vill I IIIL: >.uiii.i i .' thur: )11&N: uruw ul.Ur\ hyI I .
' i ..i.d thirty feit l"iiL', luiinlii,' I from tie\ i"' rtliie pole' nljo\e thus cah I I hI'li II III.! ,'r I < uu, for, UMjuotw. II | r.K.VMKM1: : !olI.'Khl'\ : : : \ ,
1 I Ii n.'tl, of the 11I1.\>'t'. The. unlHI .I hIlt luncs a huffjlo rolio, the prutrnt nf I Ev.I')" ., I ..ur ."mu ", lot. a 10-.1. n.. d. tI... I I. . I. .
I u" III'III\ ,r.. thi.n. two feet Knntt.r ''Janderson and jiut 1 Uitk ut It in ,\1101 ,... ,'" ,, ",> if\ .Ir..t. I .t-Iucoln. l lll.HJI have lor( sale several thousand lots in me eiiy nniiis aim Domes ,
*: "i ,1 I s.,"itor Palmer found upon : till l'I.l'k.r tlii-rt la iinuiher clock whuhi FI'I'' '' I';. t AltrfMEU.: I :! .trIVotiiry
Hi.. i i '.11_'" th.it he liad to build in i ti. ".-.1 '11r.I'I In Senator 1'aimi 1"01' of land near the City of IVnsacola.: The f following) circular-let i
' 'I.i hoiis,. ;iVin;ifnther; ; andwhiihtiiH. !
an i-xtinor one uf I looi i Witheri li'n family, \
,ii...I ii, r.ur one uhuIi tout,1 Ijc rlu-s .. ) euhrniilj, now as Its Miterfi.rc mailed The IVnsacola Gulf Land
jut Ju ter has been issued and by :
i .I.o i lit1 d up with tht' c"IHclllewe.: ; looks dottu upon Talmtr'tf fatlur'h I B t anQ I l B I J. Donnis Wolfo I i '
r rI
fcl !I and writing his deck.tritinilf'ithtr's, his ui.'iher's liavmg work! mirror tnMi, I and Development Company, which speaks a word f for IVnsacola: I

which urn illed up turn-nth it The! iu
A' Jt .i I' *.rlptioii nn iluu clmk. reail l*. \ U'e take thl .iiuHxx! 'to call vonr itleiri.ni, to. ,this I.an.I timl Ih-t'i'lni>iiicnt Company, und to the Bilvaiilui&; fIr .

.. '" "' I' Tiirdiiu.il ty J.iu.13Vithcrell In i iI I .uhlic !. Ilie rowin ( 'ilnf Teio-ainla: Hoiiil wllidlit >. Ii'u 1.<<:.IlcillIlI, llii lientlltol I' axejixut, alI all tho 1I.h'allllll.: ...
.. l": / l -o7, Uft In Virmont when bo come to utnl, Mill Incomei- iIlilnk. anil\ with ,liu\ moi-t '
1> 1.11. jtf.y; ;., ,...1 J., nei'e.harv t''rii'n- -tnl iii.iniiUi tminv luiiiun > liopoiUnt loiiiinerlUI .
rr. ""' ( i JJichuun: In IM*, rtrovired t It y tiU urand- ilci-iiablc heallli and watciin in Auicli t
/ ''''P I centre In thinnili, a. txilla-i/ Ihc nio-l fI..Ol't plan<<; < a.I'eiia.nh
.&NJ.- ,':..J' .I''m1B.1"00" ,.'I'r"o&J... win, TV. Tallin.in 1S70; ." Iklow thUlu PHENIX SALOON I I )rvwlt I'r '''' '' ...A ClltOUR04 da. llieufest 1I11.1.11'\t. hailxir on tin, (itill cl Mcxiio.I'eii.t. !
11' which UM.Jto
turn haufs: the key ttm
i'f: -! 1 crir.' nl.l i I. d"l > e l III the coal ami 1.011 \I.IIIalllll.. j..

.' ''' 't '' ,,'h..llt.. Its hole win contiin: the rn 1 t'CI'I'I': 11111" ,.",'.. a, Hi' In I thl.. l>(lt nf 1"1111'1'' i )y I- abumLiiui\ : nl' lieavs limlicr, nl almohl/ i-teiy .Liiul.tllow' [lini', leil ami white day, .

i ofoi.r. little tiu\ ..:vr uud it u hf" enough Corner Main and Falafoi Street I 1"1'1" I'dlar, juiilK-r| \\ihl i""I'firy' (mplar, hit kni\', peisliiiiiion, li\o nak, thlnalxir}', uilcy' pine, ami alllllC: ami near. tin1 ;
; i.Kk. -
.. ., ; t 4 i i to Ii'iuiir< hI newly' projet..nil JVn-aroU & inphU. Uailioul: fieul" .I'ailif 1lad. walnut. '1 PeiH.iroU & MemphU Kallrimil: /
furiii'lud
:'.\.. 'p-'t.I.f.A '1 :I'M. .., I I loth i rli,, will old dining: room The arc muhotr-- Ul,;!:illU -- COIIII.alIlave mado rite uivc) alie.nh', und HU 1'ilioo 1I11.llIw( udllall"II"IiI/' IhU load I will inniinciirc at miearlv .
m tln rare wnY. .
0< \1;.., : j' i & : : -;-:: r I anj tali'i! tv.w iistil liy llilmer's mt>tlnrl I 1---! \ 1:1:11.'O: : UltttC'l.I.I : ilav.We ...>;. i.
.
: ;; f"'IJ..qrfh. ( I and rill hate water ad\ vanla: ilific.. The l'rll'c of land U rtasonul/lc, lint it u im. I tdcadily In Jiriic\ iii. I,,'
'\o.\' .',.... '. .fr ,. .; \\1.11 l s.i" l '':'ii house keeping, JIt'C'hl.I'SH'H':" .\ K \ : mi "1MI'u| .ipnjsr.: lontulnliij: tbiluirnt fciii4rlor| caking
..... 'JI' ....Io'-\i'tV T.j..F'll' <. '" ,:> j I nii'l\:iin> si.lnlionnl f.innwl a part of thu fOoe'lIt.,1 I linpi>rluul l<" ul un.l ..1'\.1'111........ nl .4 the demand. for lot* and land: i.. on lint. im'| i'.t-. <'. -
f 1, ..\1.'." M t of furniture! In both parlor 1 uv tr.ST! -n.t in t'nt: ,iM lUiMitk |.r ,i'>lini>; ii" "l iy of |l'u 1.111'1111"11 1"1/010",1." I, .IIII Ilii! dlllIl1f the war alxjiil lilln-n liiindii-d i-edple ; Io da)' it ii u \jiioFitrroilt and licaulifnl city I

., ; ',, : .1. I'\I.I :II'L" i, HOI" sF I'i! and\ dining n.nii ttuiul .M 'our j I-..-terUsIsUorU Hi nisi s.r.. -. 11" I', "alt lli: u iu, Titter, NX..,ii"I\_ 'r> -.11' in.I.n_ .. __ __ andMa|' 'ilnf Illm-ii ,lliniHund inlu'iilant' TinIty lu< c"cl/ellllll'I./ nhet-t' tar, walel worku. Ia., J line tin- '.
hllll"' ) .if rou;;h lu;:" contain Hhirh hati UU: IU the family t !upp il 1I'II.h. 4 bI/.C) | -irim, nml all 11I'I.a..III'"I.. mid .<>ii will ha\i 1'le"ri.-lIlth', ..

't' "'": i knots[ f...:M t\.irh! the'' '. .r a wueratlon or so and these tin "hutI. -kin Krnpti: us. ...,,11| | ""UII.ly l eunn I'lli''', Hafield &: Sutherland, 'I lu-ie I.i in .I.i.It). Ii line npeniii:': Im In mil MM' :and \'IMIKI iii.iiiiil'n: 'luring.: U'o mil al-o tie alien I ion of thono a

'i'i'l lint! in .ut Hi by Hour tho of iv.ll.rnkhiU each i.f thwie .|I.,I .'if from the: rent Uial of the room hen hy there M rin U Iii or o pay' r. '|1,1.!i'il. It u jruaiiinu-il t/> Intel' e-ti..1 l to i II he f i i that ill Iho 'lc'\lo'.111 dulf. near Ihuiil). llio l'oiK.i-u] U in &yieat: abiindanif, the oil and -kin c>,fwldi f'
not
They are I'XCCI'tI
, ii 'f' I- ., trap thxir" tthich Uwl-s toI housf full of tmentii, wlikh i'. liy the wa>, .ie |"'rv.'t..utisl..i, tl"ii.P"n > refimlfd.: \ t'OXTJ\t"I1: 1i h. it i i. "ell knnw n, in iiMil fur a ::"-lIt 1/11/1)' |1.11'1 <..h.
: I'In. i I'IK' into the \:rourd I vh.w, i,,i, tiry otten, for ;Miwtur: Tallin u the 11 MX ::;> <.i ut.. ,jr l I"x. *',,1' mije b> l" II 'I li'-ic ino 'tanner}' in I.i. I'Hl lar a< \> c !know ; all lildi'n aic kliipi'\*.! .Irnm. hrro Io New Oileaiu. ; /

'. t..r. I'olmer w.ys. : is fur jiruti*. i.riijw. "i pJ"l MIot" ", al\llit In a rort ufI <'i'nt 1 I"u.y_.Iot"r... Bricklayers and Plasterers t..c.r..l'e. we IM lie>'e thai a'cll..II.III.,1 I.nun ly "fllIlI.\\., well licio.
'II. FmlLin fhoull raid 1 t1f: I,i hi reluion. to love hIs fellow mau. !!.. --- -- 'the rllnmlc lifie, I IK liaiin)', the Had pure, the. "lIlIlryIt'll' 111I1111'111111'\\ dl)' ii 1113h and rolling, Ihc rily it. f

" i,: Ulitti". with ilarnuAureliiw, that inan'i \\ by P'Y U/lJ 10" )CU f..r .. ... U) AM. KIM'"t, ll! 1).1'11SI') :' ..lullOIIH M If U on a .l.'pinif hill, and II-H at |..nrul a :t'JI..ll'il>' :,c1)\'rllll\l'lit. .
It< rrrif tbelox: tonso U In liniith i, ;s.* jal .!I.tI. are ;an on.( hi* Krcat.,.t on. fI, 1"1-" \ahNI >"ii < m. it'ltlv'" "'l'I4!!" \\ t t II'L \\' | MNK1N:' TilK: MirtT xt'll'kr.M ', "i. l-and and I >-\i-iipMiciii] ( 'i>iuiaii) liavo -.,\.cl'\&llhlllII..III\ | )., iu the 1'\\ii,>' limit-, und, Itodirof 'land near and

"' Ih p')'mer 4.' >f2n, an> tu"1 I and hs, i- I 1'.ll'P) to hutin", IU" frteu '.,,1,1.. up' ..f pierre oM and r. IU w... uplain, u ciuntier uf hi ruebaniUrk. '- rilt: ...... \ ttiHild' like toll'110 vi.it inn' ill.Hid. (.C' II'ould 1 )'OII n >) ;-tl lli| ;a |<:.ill>' ol III.'mlIn i olne over willl you ? I .
.n 11> anything that tuw 11"1. ( eithtr" four if ttvc and thtean AOKU 'nuniM; .>I:; )'. I'liuii inform mail wiru ttlidheiou inti'ml 111Iwllell\ '' I
I I Iliil lit' all UK Hn" n>oir p".d 111 hy or mm in/, 'rllotill -
comfortahlijuonwr kllmali"' furiiislml t urU444'
thi KlUU. : i.n j'pli''ati'iii. -
t.1' otuif fupnshwl !iu
in.ni' Hum fifty years, k T11t l.iwn l""k though Our UikW M ui< u "11.ot to know, by thi.ti : Ulllk.' It "I" 11&11) :! In hear I'lom > .u. Vour* truly, )
I'iturn lurnitori' of Senator hn tU family ruliucrVi l u It hn.II"1'1I et> won'I :!.> hand the ijtlllU an.' thaI tl,. y fiu itaib luort' i 1..110 l.> All nnb. .r.. 1 Ii fi ut. .J".. c', ul..".'., nr at I*.

i. .:._ u.m* the l'LI. t''I'ldI'Ii.lk. I. uf old jattterni uf l"it< hwork or w...aTU,:, mlVfiti.il.;4 IU tat: "ICo."UO": tWMMKU.ci U. JS
". hiur. n.ntI hiifh Inrkti and ,'\'l1n the .ihiu ihumU: r tmru datd thnn it*'} <'aii hv atlv" iti iitK 111 ad llm IUl6ri; : ..1-Jiu I'en.jii.la, t U. "
'. h., h ilia .:rnJl'Uurlu.'r &11I1 his bark to tlw pat1' "' ">1'1' '1 '!.*>*, W""* ',Iber city 1"1"'rli., 'J J." d iI)' .IId \"." 1.1) S. N. VAN PRAAO, Secretary. :
"
1,. r u-.il to bit, auti he f'rbo... w4 a 'til't" K'l "l' *" **mi. of tlui. T' l'O\l\lWJlc.U: 1'1"111'- IUI.-1I1".t mid, For Information I Address
It) ,. iro, tU1d .. #fi ,
I'\IbI t.HlI.1rlt........ ":n.-h. """l-u"'I'I"I.i.
i s i '!'iildrvn mid J .*ruiuichililrLti )!orfl.. 'j" I of'.t )'J.I \\it4 tIM: 1IIDo:11 c4 Wit Dr. A. Riser
". .1 l ii'i in will b he utu-rul hm v.ood., aiul leaved }' ,',.' i ,' Thi a craitUU uf bhuk >>ten to dm warbling of the thomanulur (l.ltl kIIuf IfOttJf\ our rJu.cuI"'" 1..1. The PEKSACOLA GOLF LAND AND DEVELOPMENT COMP ANY t
.' I'U'l.ly 1"'I1..lwtl| ftl il liguutly U of tUw lutwrtM ouuW/ tiu* iarri*>iIIt Uu ftttiNrtUuuMrM* 'f ". RESIDENT DENTIST
.>.-.1 a li.ik prettier today than 'I n.uh: lit thn e np Airs wfn"ow glvwjou ; pair .n.. iutuc t' t'lIJ."aNl..a".t: '"1I1hl.r ,

..1.I."t uiiule U..llk it utAntldur pnitt' \i.Tlall rule of the hoUMis ...i>... .. Hi-- state au tth.i h I'almcr ut la ttt thiu t.. .1. 1\' \ u I.lemHf.tD. ..1,.: r;*l' n.o1111,- ..*.. 1.. .. .1-1.tli,.t, Al.'...... i .1 ". tV '>i 1'alaK: x i Ml 1 ult lull ui'iasln-t> DEPen.ca.cola Fla.
"f ,.t \\ h. II "
I )
.
> ir l.t. hill pikir )ju"t I > I' I ,
\:11 Iran \V .1 i I BU iul> u .utf" I
,I. i .' \ .., .;.1 hlW I tU, Ie. '" u. Ih
,\

_____ _____ _____ .
---
-_ __ _-d- -- p. ---- ---- -W ----- __:_-- -:-- -:-- -:-- -. ---- --- '-=------ -- -- -
-

-iirll| :in i ",nmi"iiiln ,. "",11,. <'IIMVMItMl. A ( 'otl'\11 MIt'll I NO TXCE !

gr1 !) .To.ninmwl\ ( I.L'|i ''il Hli' pill II.' j'1'1',1,1! ( III tile \tIII. Dill of (tl.,M. : :r. S' \ J S t 00..

-- _-- r""I""hl] | t Int.. I Ii,lii r's ,>nnit4 to kip I the lint' I 15(111 ltjii. IH -I t to 11111 Itt' na fiisi.Sii :

1't'1'W.\Y.ol'1'IIm:1I11.l : : I 'III"'I'lnl.lln I ilil-i t ir.'ilc, I tt its ni.tile IK.fn-i tltt' mnn GREENViLLK. ALA UNION: : snioi

-- 1'ilM I s i. I mtnori. thnti 1,11 rtnn whe-n .h. 1J imsw ,'5' tmlN t.iiw: IM:t i IIIn. ,

: mnki- I P'..i. nlil M 'ii's-ni| ) |Iii, bor "iOo In WI11 t; MMV !:M.;<(U\: !IM.( ; >.\ I.Y11 TiE! ;
.\ Ir* 'IL tir-lm I i IHIMWr and Covcrnmcnt Streets
Alcaniz
,11,I"('" fi r n .1 iitl) "|IIK..- I'ITI ;isr.LI : Corner ,
I ) h. ilil ,. :M Aflnin'n' I 1'1 inn' lily IIaim' ; vrr IP4I.. ; ( ) > ii4'r i usIV
fII. up lilrifiHmn' tnlri' a mini IsI ) ,. :
1 ft, I .
(illS nif
hiipn-H
'
tJl.Ofl\\ I lor n situ ii I I'll- I in' A :Mn'lpfin lilt ,il I Ir"I"i.f..r h"1 Itllhh'W- I: "TI{ E: '
; i | tin nI'I.IIS' : : : TI.1' ll' 11111 '
I lu, I i S 1.Out. No nrnri' .I",1\1 eeiMt 1"1\\ tIN I.: DI'IIIEI'1 I'lMf-IM' : !!1!:'.' ( ..".. ,AVI' lJI\DI: ,. ,> 'ril': :1 Ol\ : 111'

1.1'.1.i ;. Mr"III.lnlliII.nll..11',.I\ nnpp.". lint I I I..dy I (.1 dll, huh"" "Ohll.II:"'. ""I I innnn pn, 'pin'ill" Il all i il ii. lout IP, frl.'t,N. ,.,UimisH' tsit I Ii I.. .1.1.1. h"l. I hug ll I.1..1".1| of, Is still I I I ml. n i'tI .1.1 1 I''i, ,I :,

... k '4 I ,t.1 t 11. 'I'nts. hi:i. .t Kill' 1"1 I klll, !1.,;: lint I'.HP'ill ..I.I'1 lundnni,I f.. I mile remain. 1heli.iinis 1 .| nut, iftni.n j" sIpirnf. ,
SUM: FMl( ) : in Itl.r"III! RIItnl
!:: .
mJ:, 1"1 ,, %% .l did f 11'rl
IK In 1 1 lii i" I nl "',1! In- \I. ii.iti'sl' I nf I "ldl'II'ln s olllr.l. s'I'LJS.Olr
:
'. .
..., Y'!. e', slit I lit I )'' I hlI'.1 n iliH-tnr'n) ,'Tlillr I i lie I "nl'| 1)! .1 I Ivi.. tmrii' tvlllintit" n Kitil.I'.itt I'tifffor In,'m t'ninpli !1, I i."imp:inf'in i I' ly wi.h I; ..int ,.,Stir 1.1"0'11 i Hie'nntlM as "1} Sr lo.'i ther, nml, in hits to mil ttirvtiitwtl'4, n" I nm ,,1'10"01' '| ;.

'f i I" .11" :M t II. t'II' Imtiil. WI,11, I i!hitp' I lot tlt In nn' tf;iinlhli I 'ft i'i', :ml, ritiri'fr"in the I Im lu.I\, ..,.. Ii. I III: I \ I

> until. I l-.> n .lilh.I ''iknml V f V Ilih IIP filth ,\111111 I n l\i'N --nut In nn-i: i I i rs' I'll' i > 10 I. v i rrjo > riWi .' i-'I 11 II
i IIM. *-i Ii h.1' l'itn: \ II,"'. -

I I'. .. I II-h ( .""uml, ..1 I,,ii- In IMHhn WlinlfMiinilH Anil 11""llr"l, 111111) !'HI.J.I etniln' i""\\' lm\i..ln |", k"i,'."I i Ilu' Inn vi I :a""II"I ,", nN nl' Mali: .imM"iin! N il .\h.IIUI:,) -
tiHili | .' ,
: 1'1111' lhll '11 l nll..I mid n'l tin' Nnt.hhhi 'Iii liimiinn.nhhli ho"o'u''I." | on tli, mnk "i. ,
'rnl ll A til I tthin 1 fri'ln' ,
It\\ iiio I tltnt ill I 1 I"nl I .
') A :H-iontui, ,: to I II,.m w ,'ill< mi-tit I hurt nn 11111.I m ''' .lm |I..J.( 'I| | |1.11.; I )
11\
I tt is tin H ime IIH It 111'1 'lir-l liimle" : I
/ HUH J.7im I lili rll"1*, Iii) \111* Mm Miil'iii .

... I In l IKWII I tiirrr "H.. 'i":r shim," tn<'n nil And nifhnnl lund-ii.1 list .-r si" 11' -- --

I 11.f I t i I tmtt' rr..1JH'lu! II,pti,1.| .. Is ONM : I \1.1! ''.' I. II. ( "
i .M : n"l i I lliivnr" I loint"t I Ini-Uln. IP. STONE ( 1"10S I\'I'I 11 "ON

I I Ilu. (,"III 11,11'1', 1 nf HI'I lx In I Im. III.. I Inis I Inlinrlnnil 1 In I I'i'!t (huh)' 1,111111. I U: I.llho. fnllnwiii.Mi.. : I ,'. C. II. M I rils. o. I !'tra's't, \I'Ht nf I'::'"fix,

-4KjW ") i'r.I| ,iii, tin, ilslii'ili. wnn 112. \ nll 'I .fa I ku 1111111 t PENSACOLA'S' N. n .rk.rk." ".s..h: "\\IIH d I nn nil 11111.'I1111 Iron ,
JI\'I"'IIII".I-- ,miinnwlllip )htittif.ttlit'e of Tin, 1.,11 Viiis' fm, tin, I it:
.1 t $JH.JI': ', I till' llllllllKI of IftnliTl I 1. Mlllllllnt 'lln 1 ,ii.mils: i I rptnplf, } nml did AliH.l .'CHH i"ur 1..11'. mil, f lends tutu pin "I I I.I 1'111"1

iflVfitip l:. '.; ; vnliKof' Illn.r I nppnrniuf \11I1111 II)' 11 'lIt h pr''Ollj, I\ lt, i4'hthtih. LEADING S(1:1114 i inn: 11'.1..1..1. me i'iki nn I 'hIIr"I.. "ll. IM N, I I .nnd ttill this., 'lhIi'i lSIiii'e ti) Itilho I'liblio! aliniit., his 1I'I s i ii. ... \,

Ji.'i-J. I ni'ditinnnl still'Hit --- --- -
1"llh. "R"llllll\ Nof,'nr nfil, aid me, liiHimiri I", i nii-innpilnn. Iln nn 11Ihllollltj. ,
?:: -' ;$. TI i'tinn' now III 'rl I lot. iilnnlom r'nr hrp| Im s' I npvr, ,1.,11'11,1.( itii CLOTHIER, ) l :md itil Ii.. II 1\'II"c.'r tin' n.l,
.11 t I M"HI, I N i ,M'l'loM POWDER '. 1"1I I shlll usa'lir |g.i. r.1:11'1'1:1: : : : i iit I: s M h :1W11 l: IMID l\ II'"Y.'I.I, .
i h n \.1 III" nf $1iA,7.A(; : l 1.1.1" l \ 8ltil "i '
1 Innl. Nor If) tin. u'rmi Ii' r II'II.'ln\\I ttiiii h in.u '< I I In,. -. I il l" Ii l lln,' nf Hi.' .If',HI-Middli-nnrt." : I iM-rnr. tilin, II $!J.r.'I i.: 1II'III"rtl| \ IIIKof .nl It l. .''. Nit 1'is.
II\J"I 1 -- -- ---- Mi> l < "nil I.'I'I,,i I K- '..: 'mil i'n Im" Mi.. III
"'.''.I I I"" A nil inlililiniml. ,I \n-lnl,I rf t hm I 'Mlim'ill'i -
Pure. : lIIRI| Ml I/I ON Ml IIMI: UIMis.: i mi' r inns' ) 'nip) itn -
Absolutely V/:.::.i. I In I I...O) I HIP tntnl I nf S Ilu 4 T M'O'l-'l till: sii'is. I I 1111.' 'Irnnl'l'. .. 1111. LItt'li up l i't' (ih'.

Thlsponikr I1'.I i i "It It... A ninn I .' u ICMSIIIMJ ( I 1.1.<. .'ttst I "1 III |li'it. of heiltli. 'In it, .

I'\II'II\i ', ..U..IJtlh. .,IIt 1 II'' ,', -. 'in nK. .Mo" t:.'J'i.i.14.': I nun t '_nliiNt I I 1 I7n.""<)l mm I I limited III.II.1 "nl"'I'\I .\. Hli".I.I'I": WHI_ ":III'I.lh'II', nIClb'l'll-I l'iniflnr- ', u O2 2 N O HARWELL\ I
<'C0110h111t111 Ii.1II tin "" .1111:11%: \ kms, | in I .\ i : u 'I'S ,
C IIIIIKl I"' HI'l
tilllI, ,' IIr l I"n |1.,1. IItI.I! .i : .M 1 L Ii' ,luni)! ir hit" Hib pioilm. 'tof tin- i Mill, 1'1111 In |11'0) nlmiil thru-fii| nti'u ni I mill. fnim I II lii'> it' i I' limn'.lit, I I. this 'il'> iii l! iiiul i'\. him.Ilili., fn nitni, nl nil kimis inixiil I Iuilh In

pho"I'I\\I": pmtdMH.. .*...1:>' "" ':/ in <.,'<". ll-lll I a Mlllll' /' IAI..n., l :; ) \ll.n.:ill hut \\ IMlrn sl Itlnti,. lln liinh .1 f : IIlil' in" in. 1,11. lui iiiuii ,' -I ".k "oil, I'li I, ,. en.Is, 11I,1 ni. 1'11' ;and piiliiiii | it"

KoYALlUklM.. ; I'VWI'HH "" < I litmrc-ni, .liciln .nn-Mint' winiiilH in Hi ,. "','Ie I niMA i ln.H \en.1.1A Kfini: ki's.
hiM 1'1-' ; .'..1111'1"I' l nllsI"; N. 1' n.tllllislll'odlll I | t tll : a'il'nn'n. fii'iiliiili -- -- THE ONLY INSTALLMENT HOUSE IN THE OIlY !
__ _ ., .
__ __ h i.f 3q {. \\ I, ilmililli h d. II h nmiltulMIH .
.: lili : \ I" \ \ )! .
11111'1
t'iI.E lilll>FHI\: OVIIKN '.\ .IIII'SM.IIHM.K HP All 'liii' N. I OilMiiix IliHf: I'nll I Itid, liflHiinilii found ki," m n 1.1 t I' \hl'hl", fninul, nih RINK J I'\\: 1.1'I 5. "-nil. |1'II.d' .|l. I Ippni) I III.I"II( HIin II. ( ( IIIlTI': i: 1IKDKOOM:' sriT.SKTKN') ; I'llH'IX( I'KOM: I < : '

IIRK..4 i UK M' it .<'IIIIIH I: .in \ W'- ) IsiS: Mi nip hi* h\1 :inii' iloHinutin H p r-,olll Is |'n tinned Ihiul i |Isis mini"" un.Mcllntkij. 's ''I!1'11"i i'""ln.111 r "Ii'<'I 1' i U.Hi rn nlh '. : i: M'lis noM: I .fioono( ) *:!' A NII( i'; I.IM. <01" 1

I'AI"I'II "II'HI.I' l'lK. I MK < 1.1'| .\-. \M''II.I M'rli' .mil I 11'111 :th :111111"( 5 'I 1 lh"lilli)" i \MiKfioiniliiaokiiMI \ r.s-r.is: : <.)i '.\&.\ \;. I .' tir.., Inst! rum I) I I\l': ) Imllle I ""',1 11) ( \VAiDioiusSAKKS.! : : : l'Ia.I'1; : s ii..NOV .

A'*> 1IIK :\K\S AIMHil'SS. 'I UK: IIJI'IIII0M \\j'.ifin- "hnmljllIII'| I pt tin:ml, < if nmolKit t nf his eli'lli iiL', "Pith 1,1s M.lrl, bnd Iwlit '.Sir.. 1nll Mt.'diili' P, llersin, Iii. KlitHI his.It.n r I, f In fu'rv eise. PIl tin; I .\1'" \, OX HAM I ,.XI111! \ \. \ :OI/l11) | ,iOR '
) II I I u. '
"( U ,X<.J: APIlUtBK" UK :'I\' ( AII.Oil 1".1." I .if glum"up, tl"- 'I !iuo8-l>.I"'rllllIo, ; ICII\o.I., and' it w UK fi.nml n nli< rl siistiti.' 111nll I, )1.1'1'1,1, 1 II, fi.i//nli; s>7, ( :.Him" liHik H;N l nt'li ., 1I1.lla" i-iiri'd "I KliiMimilioin ) } CMI. OJ \

WIKKLY: ) IIMMKIIl I Il.. I II.Is't: I'. II.NOTKV. II...' folloM, lit 'in .n> : Mi-mplili wii' ii inp '. nwtl)' frill Hie Hpnl ill| I'll whiili lie \\ iisfniiml. I t. -II". 5 I 10) ) 'nH' LtitsiIIi." Aliiali.n
'. 'h" iiiunlen: iii, in niil Imti ltd.'ikiin I I.:. |!. 'th. liu, EASY WEEKLY PAYMENTS.
-III -- 0...- .---- .Pill: I In fan111"I ilil hlnit-nnt l>iiltirnfNi' man to "i.\aI111 IH n II ue. ,ill n : .1. Hill\il. I'M'. :iillinn- :
-- rnsHed( l.'ii: .:.iinliia Itr.ilifi: : 'n.1 t rrili in H .\ \ i s ii> mil rllst ..
Oilnil" d'will nml \\ilN. In I tiniKi ) iinil "Ihe lust < liin: ; iinilieine, I i
fo.l'I'C'HlIII.HS.t'houh1 ;
: mi)': 1'0 I I tI4It iiln r In llut I DAIIV I '1 innin If 1.I-HI iihnii (liii "ItO 1"1)i umimla $ ,f. in the 111"1".1111 I Irani. I'...\ i7n 'lillk I'mil: I ,,.1"li"III., BII': : r.lllnliDIelliailp,V (. ". lit,11111151 I in tinJ'l! 5 3 ..,,t .' "'\\'I'i"I"I.1,1l.1'" i l lI I ) ( ) "''' ].i-ll ( Err ".rlll'J i i A.( I ) ,;

''Oi>MMKM'I\U r.lilil I rir'ii i\0' llio,, I B'l| .r 1 If'l>: n piiliiljnn" tluil Ilu v HTM'r l I. si, amiil .Mr.I I II. N.VI\PI I luif. II I h.t, woMin")' 70 ta its Nss'| ""11, I 'nnipln.II. i'itlllPiiiiit. I II.U. tinU.TJ.I. I I ilii" liilti-is., '1 Ill,"us l mis' I'h'II.M.1 h.: muniri
ninth ho or MIII!, III mil. rn Ci\ "" fin I the 1'1" in 1..It.\S" :
i I Inn. | hiht.Itt54 1:1.
M tinnr'Knnik' I nltlinif-f-niil ofliii')Ii )11 .1,111( us \IIII..II""I' I tin ir tistimmn' ', Ih it lln, tililii '
,
IIIfltII: !I'III"III Ii)' :.iniiii'ili.m: l" ri'iHiiiliu( I t Hi I 9-'i 1 (jotrniinriil SI., :> U'HI.II
.
f.nliiri' nt Ililullli','. "i l l' Mi.I I II.I I I.. \\I:h, ('hI)' (Mil If. .1.h..II II I I pn'lil., 'I this' \Ulti' I i.nl. ) 111.1 j"\\'I"I'" i I.IM. .Il!i| his slali'Kliin: tit, Ii IS: Ilfll1': 'ni-n\\ .t i Is iimmiinniiH th;it I 1 h, ,i'iih.' Clliisili : ,I. ji".M-tf I. I.

who Ii i m flmriff; i>r tin- ili\' i'10"111'1111111. L-iil "I l\ tilts i.11 ''\\II iiml "1'1',11." IIIIIH.'I W. I i. 1'I'"u l nl\! 111,1, inin tn his h"II.11I NII, Link I 1""hll." : I' rites'?. Oii, M. nlit ((1'1' nil ills).list, .. nf lln-, liter. 111 ts "I'

If It l < mi fn '\1'11'1'111 I i stilt 'in 1"1"1111.| II In1 I I'nil.\I Mult sitys: .MliT ) 1111.1, Cur.:, iiti. ti 1 i's Mil I I 1'11"1'(I i I.n. I'.l.md. Onh nlnll: d ill irn In.I'e' at t ''r..sfi -- ---
]iwliil mil' itiMit'.Mil t > Mr.l U < fl-, In "ritvoftliii : OI'IIllll' )link l liiirl'il- .
I this, ,niii''I I .1.Iml.iMi l.nrik. ,
| 'idiiy .liiki1 \\illn! C'"I'I1111"1| inn: iy 111' n.IIII. ; 'nt I iMluMnre.'
CfiMMKHi'lAI I. iilllri', calling:: nlli nil Iii 'miniVHI v inn IJ.inrs .V I i>. .% NOTH'i -
10 cle, act t, Will -1I111,'". tin Fnrtin r (.'I 1 I Into n I o\ ('r I lhi-lr re. 'l I Ii Itaii. I II.K I ; I 111'"I'A, char;', l III. .11. I. -- --55-- .
__ ,1"1'11 < ( i\si\\i : M l\iili''r.: NKII:I I'I I : S tin. mtnoranr ,
-- -- : : 1
'iMllFsiwAli l.illvu I UM I in riitiinrx. I I tt n iti old,.ilto 41 ninl jmy' wn< ti It IT 1.1 nil l, nvit hvi't,hjtt{ > iIlii l.E.HI 1'1-1.\ \ .1 ..t' EI "IIIIIn. Q 'C
: AMI <.l.Mlll\li.: : I. I 'I 1 In1. ltSIltstl:1; iu I'S .Inn, (PH I 'ii i: has aidml ., "IIII" rs Iritl-h
I vii Itlii I \\lio hurl the" I HI'O| ml, at nm-i. in 1.1 lie pnillrnlul)' tmsnrliu' | l II nmrii I Itlmik I UlNMlll S I \'. < !" her.I I II.OHO( R IIliiinlii 1 /. Imik' rUllillV I ", Q c 0
M( ,linn,, I III.. 11"1 i < 1-. \l Iaiil..hw: ,: tn lln ir sn.. 1HiIlOI" ,,,,- .\1 -
( i.I.| | It. rn"hll.r < WIIHIn mill tin- time I ili.ii5 tin-, lu'i ttinlInt'i ( 'r i nsi'4.I "' l IV> 1.Illoll.: t Cn.1'1 HIM: ( inntiin., 0/.1 1 I1 -4. ll Hpmisililo .I ih .run.( -
1111' ,' .I..r.I.ly.. 1. "I 1 I'.l: IlllkHill.. I.il.td.'ln7l| ,> ell h\\, I lilllIH I I Ir.ul.'il. lit I.1'111) nf Hindtessil. c .
10) M' .I h Mi"iitm r \V ( I. I l.ilile, I Hie Clio I :
I ilit Ir""II N flush inn S Ilii i inn'. .\ liii it. 1'1 I 'I', .*s >.UK:| ft I linnli r li.V i; \e\ .Memlie for I. \ .1. SMW( 'OMIt.I' 11
Mr I Ilinrj' llnittli'l" IIH I !;"11I' 'to j'jln M* ih'i il )'nrVMIM xlikul, I nil iiiul llii. II" ",. I 1"ldl.. Is in 1 lln' ,1..1, at I'.l:n' ,,nll, ( .11,1111.' I'limeel, 'ahfi'iini, I I It nit, ...11.1'1'1'! ] ( o. IhsstI-:. l'1. 7 ,

Ittlilily In .\11\1.111.1111. I btitii'hl. \aii''lin: a twit! nlii'.nlnl'l' f'i. r c HIM. \\N 11 I l K. \ni' lurk I:nlo. tI01'1.a.' : ""17 <. I winn' 'iilli.n, nt---- ** II n\i ::11; nll: AI'I'. neflltI b. H
111.11,111" u. I linilfr ituil :(.">,'IHI in 11'1'1.) Inn n.\ l 'o.l'ii .=
Hie 1I..II.I..r t iiiinliiiiiiiilHslon( ,, TH mil \ !. ami )k.\ i.\ nn nilil| ili-taiifi' I <' I \i.i.sioi: : .
: thiE'l' .\ ; "c ::1111'| ; I
,IiIi'f'l. Iii.rtsi I.tr Mention iic\l 'II k in"-ill) hilt tiuti 'I Illkl., .\- \M'111 II as Ills tn (1111.1 m huh ( '< Mm I mn' '4 Hi "..,' !III; No:'ilii ',no,!,iianmll. : = c.

Kun: .in f i,Iff :No> li., (i. II.I 4 n. '1'., "III' -A ririllllll'illllll" -" U. |isliitg|| I Hi aihu-ln' '.1*. .11'1'1111( oIls' |,1.1 Fi'ier'c'II, mI IN 1'11 UK; :. I I U.: .1..I.s UI'' lie"id d I 'aim., Ihl RESTAURANT. 'r e f
:
nioi.t'lliiifVi'iilnnt, b ,ilfjinn n..M ill i'i'Iiik. 111 1 I Mm i,) ..1.'''. Is lit Uikinu-a! I"" "frlnlkVilll, nil, I I/Il n v lit.. \\illnniiH, I II hi. mn nt w.ul'M "t I tin' oil'Io'.11h, : "11 ntiirtm .'. r u .-
IIII-IIJ
III ,
r'usrsst till- )
'N
A hill alfiiiiliiiifi'( : N iiiiii"tli'l.| ( : I"'h.I ,1.,1. I |1,1"11'11,1, I 'ahlnriil: 1"111." | .| | Inn Ill Imik' 'I n.ilio. 1.111'1'I I tiMi.Nnrlirl nn / 'ennui .I l I h, : 'In" i h' in a Inlii, i 1,1' lilt. C l''
I 1.1.llur.l I I Il'II), iwii ,l i.Iiiipiit, niolniiili vinp' nl I 1'1 I I/H! : I inn. 11..1 ', 171.NinJiiik I. In
I I'II'IJ. ; nnlj t I.Ia i : i s's tinm.iiki, I Ihll,:i iI I
:
",' Pt.iiliiril! nil Ciilili'il'iJ' I I- I'litlin! ,' miml ,) 0' till- I'll: ,', 1..1.1 All'X. II. -!. I/IIIHI| | .\ iihrsu U, Hi'. /1111.. .:: V I
'I'I.I 1'1 Ii 'lh,1 I I f 1.lh '
,liil"ii to lit ".111... tutu" wiui hllll" ej 1 MIT | n Ml,' m in, i fi r <.nim' tin- W.\ "liii. N. I' Illlk,; I ',Itilllir, t llllHloperH. II, I'S7.h ean' i i1'i.r r"o'l\ Iii a..1 'II" II. I II AK Ur-l; "iriHt \M HIAN'IIA: : \ -
1"1'11'1"| I utIlity Ik .tn'r-' | .1.1 1 in'In"ii,', I.ii|i.;. i>:ale II n h.h! 'ssit', itI ,' c f
lit Ills .\ S('1151' iinil'InriiiKiiiiii. "I"I I "'t. I lill'llo, fil' .Inllll'-fill'-l' ti .I'. Minliinu.nml .\ 1,151. ,fill I sill| .Ii- 1'1' K I"I",IEI' M\ .
\ 1'.1' \\ ni" \ominwilltonlililMnnln : i Hi:, 1'iirk I .\ ,it. I I lIt k. is..". I ,'.\\ it |1:1: : : A i 55. C : E <
'I'In,' .' sis' no fiiMi, IIHI| in- |11'1"| | ri |"nl'il I I Ilhl \\Io'h. in.i.out,n.' I Ii n''| ml, ltuul: I In'nilun iln 'iiiuruui Inni-M'Uin I.. 'loin -mil .. It lied \ill. Iliillli, ll. x 0, I I C h

) iniiiiiiii ;. 'I'In1 II '1 t I N til x..it, iiiul I'i'-! fi'i HI nillime." I ,\1 Illr"al""I "',I. toil plnlii. |I" "t'."1 I'I iiMon-il'ln wnji. mid. '1 1I I'l lik M I ,\ I I': t .., l.i; lilliMin.llr FOR RENT.A POPULAR RESTAURANT1' I, =
I lint1, ) .
1 I.: ? I I ndt i rln! M I 'lit)
iinhiiU iu.i\. l h.. look, il I i'liming. Km "n 1 k..Miijor uml Ih'I'II"| luuini' ; IH i 1 ..tritsI. I I-) ..l"lniinii I 111'main'nt Ill. \1111.1"1.i I I I I 1", I lurlhi i' Noi,' l.iik:11. I Ilhi.: .\hrhllo"I., II'.I'"II.""I. ,.

S. N. Vnn I'l .niKnirivnl m tlit-cii!, ) 1',1,1: 1 I1hlkil" I kniPnml "-11111'111| < |Iturlts'itlirs iipl|' itthluls. alitiV. fin i.n\.l i;.'\ """. ssj| WELL-APPOINTED LIVERY -- : c yWELLS'
-- -- :hit I III"''. I' nt I I'mI.: I. I Iii >, 'I I !'t I. '
Hie i
il'UMi Ii n fi
lii l jittt| "Shill IIIt i iHfiine STA LE.
Ilils mm nlni'fi, :I"'r.l1.111 MI-M. II. HMTS | Il"I"1| >
( ''in -M i .\ i.roSTKIIT: :
) Im: ; : O' ,
1.lall.lll.: I II I t lltlk I Vllsia.: )' .I"I"" Nlli.; !
111..11. ; \I"t. '
I h 'th.I .\ .' ,il II Ilii umitiil, : _ _
CM i' I iilnn t tin' l Inn I lo. IK' In II n .m "I..llh.h. u
| jllilnv: ; si mli 1"lal.1..11., : | I "Im a 'nil ni"'al. VMKM : n iioi.i M 1 1'' l..in' II msrii, IIJT.lii '1 ..
s.nt sriietisry. rniiilillon.it i 1\ h."h IM nut 1 nfu ili. n,ll\ nilnii': $""III'I"I l 1,1 I .;l li, i' a i, ( 'IV.II Ii" | \'HUM s I"\I5. net .il I l\ .1 hli I, I I. :and, inn 11".1; |" tn Mill1'')' a" that: HIP
HI i 1'\,1 II tun- .Irll nl n I 1\\> |1'1'1 r. :'lt;tt.lr. I I.hl. ; ,, lii.Iibtt I iiin, I., and, EXCHANGE
H IH 10.11..1..1)I 111""t,1 P')' (III- \I) e I I link I I' 1., 1 1. l a" I lii's"', 7M.; 11'1 US II i lit .I' ,111.1.11,1'1'.1 I I | i iHi "I\,11 .I) ,
>* ) tllil C'll.MMHK IT In.'IT"lit| | II full Ill. iiKXiu illlstn..' lilitnii I (i.s7. 5 t. tti'l' I.. al ri nson:ihle i ales.SpeciaAcconirnodations .
us' Ini nt .
I' ti'i lh Ji'hI
kl 1"1" In'lit Is n m'I'lnMV lf the I lie. .\e\| II. M\S\IIMN: : i )"1. :
rr|.n t cf II.... in <'Hn'i ii l' i 'il\ i 'onnti MM,,in"inHi .\.o. InikU. .1 limit. ( fiH/li. :M. I Ins .. I is ti51ltuuli1It'iIi.h In.. ,,,1 ; ('un.llyJs as: I.ls: I' l 1111 1lm ': t 1"
llf ( .1' I fill' lUl'lll 'hiXMIN Nnlllnl I h.iiill, ., \ mil a nnin for Ladies
1"1'1"1" "I'JII. : uc mi ii''i ills |ir ml'K II I I null I In.;; Hiinn.N. : .
H n f.i' 'I I In Hfibioii I I. In 1,1 1.1'1.
rniHiii. ;
; |irnniiHiI mud. ,1,15:1.: \\.11111 I I t IM i ili't 1,1"1,, I" Ih111,1., | InIn .
ii: 1ml Hit' way Its iiulli-,, Iliii. $sis.uuitl.is i 1..rl.11" Pcns cola Fla.I .
l'hllra"'II..1& I Ii) Ilii liiiimiii, 'lion, ,.r liuJXirlllllt --. 1",1111., in (lie S liHiitiini. I II S \ I I'.i' i's.. I -in. ,in. -". 'llIIh. I lir.Nni I i intf tin.ml, .111.1 1 .. lt| tin kind, iiiI I iti 40\: ;;1: .% <:.\1.. ,

I llUNllll' MM. 1'41.1'I t r.: < 'in ir. "I' 1"1'1' I ill ,I InI" lOt. I 11 I .H-..n.., Vii.Sin 1"1' II'.III"C'I' th m .int i lln'i. ;in tin" i',Hi I
,lull.imiisl i-.inmil' \ 1',11. in tei nsni inn "-..II'IM.| M.Hh l Nls.d .\. TKANKCIOVANNI.IH I. t a \
:u :in"ii IIn.
Mr I IIhh.CH".I.II.r; I Milt; .'ii, 1''I.I.IIIN !' 'I IIIH Im mm-: leiej. 1''. .I.hl. tllll'l; i-.ill nn IIH. I 11'1 I :111'11 fiiLsfS..e rl..IlI 1.,11' :: *,'.I."II'.IrI.I \11.1.1',. II I I Ii'. (I. \l.hi.H IN .\. 't ii-m:: I I 3 ad Li :;!,

loi'lltlll' I I ri-IIMII-lllll, \\ 111'1' I"I i III I I lll.lkl'niilirnliiiii .linul : S \hil 1:11: I '\ ,1\.11.(1111., ."> >7.nt - -- -

| | rm,' niliniHi.iiiii I I I. lu luir. I IIxv ,' 1:1:1:1: : : : (on i irit t

,ill, In a ,hlioit 1111,,', "11"1' tin... I Iii ..111,'". < I(r .lull F I Iniponl, IIII'rllJ iilioul: liaiinnmt ("lieeeHH',rs In I I "ImiMin., \ ,\" ostl. ) I I 1 I linkn., I .K.HI'.:i I'M l s'itl idi-lini'. i Hit, 1111 I i'i.I '. ."..Si.litCkKNUNK. I. nut IMNT.: I )itAf< 'o, i K.i:-, sNi I'i r. i uKI

JIIlg., ( .llIn C, Auii )'. lit niI'l. j "U" f-niillnneil' I till |o-iii' iic nil I I! 1"11",1111.I l \I""ho',. litlsltlesH I 'Of I tinnld 111'1' : : : 1.11.\: .-.,
lit likInf.. \ 1 I is nth |ll.llo\, Physician and
:
11\1'1.| Surgeon.
The 'UM SI lilt I IAI. haH: I linhlll H:llllililiiflliv ,,u .h .Iiulii', I iKniiinvn, hiiitiihttg 'il'inil 1 luisuruiiuts' him nml 1'"lrlllh.I riiinliiinTrull s's. .\1111,1,11, ,\'IiII! ,,". I ,.1'111. !14. I. | t ''".I:mtli i nn h:iii.l. .'h.! .
.
IHiiHlialiiniH anil illiiiiiln ili il louiHuriltTtil at nightS ; PIIHI f ml iiiiiul I Iil l.III..II"W., \\isl I lIntel!,i. .sts. 111'1' .ill. HI i llili'M'KH.liiiu I : fm isisui 1 1) I'. "..1,1 li) MotriM'ii' I'.i"-. CO ,
UNC
.\ Ii I; '1".* IM I I" l.iiiulili.: III. ( = ==
r..r II* '10"0* .\\iXI: I .u. C'IIIIIIIII.o.I I I .lull.; \ nnni;, I.nli nnall; 'ill I IIIIIIHIIIIN" ,itnljlil (T 1:1 : i ou i'IihM.; t .. Itll. ri'-int l'I'I: M.ir.'. fan; l-e ::

Ilirln. 'I'liin Iwik,, mil In. tinliiiliilsoini,, .si ; 1'111.,11111..111) ln.nnimn.llnl '. f,' citl '' >, ) I. I'or, Sah', r"IIII d.i) 1111.11 :.:lit., i.itl"I .III I )' iiml Ni u":'I litlilI
I I'iis mikiinun I lit r.' liki 'ru11 '
thug i'f t tin' I k ill J 1'\1' Nhiinl in I hi' 1'1''silt h. ill fi.ml inlH In I ItM) filM' H Ullrill.. *"lIII 11.1 I .. 11..1 I ,.. t'. .. I 11 I>. let 1)' : i s ,\ < \1.
IH'i-kpiiaiinn i pimliiein" : air)' iliHii'rri'ial.k ____ .5is5.irCEO. ... .
"h'I'.I.' I Ml. I.). |Ks7.M \h", vi' .Iii| h,1, | .iuai'tus" .uisi! I.III i.iu. -\ --- --- -
A IIIIIIIt'.IIII"1I1 nf i-.ii'i'' III llii'f'uM-. id !'lin, tSI l'I.: Ilni:: \inn. 'I hisist Isi its. -- .
.
('lAI'M .I'HS ANN I' /1 I. Hill In, il I. \,1.,1111 as ill in i ltd; 'dm111111 riiiit. hi: I I .'I| | \ II WOOD & VETTER NEELY
i
%1'.111,1 \ilHnii" 1111' ",','.lil'l' amiI'ri IIi.II. huluIi .: I I o" .
liml'i'IIISH uilMilihi I HIM. I II' "ilfxlti. .1 ,
it I'lli-M, hi al mi" (In the, npplit .tinlinfOr. ; )
1 Hiileiilnl.I Hi" ..1111.1.i .. A I Ili I .Hire. ni.iili- ) I ,:tII' 's. su.
I'n'Hi'iiiailnii in I liu |.< ni r this \ iln.il< .I.I.II""t.1
|ia : \> huh tills ilmtlh ; .! : E:1'
that ( all .
"' : I J i cU'lil.lJ 1"1.1'1,1"1,1) c "ro
11I1I1I..hll't.| .. 1I1I.1.II..ill111'1"' : ti,11111'I ( \\111. "J.'u. Hie, p.nKi: u Iii., I I'll.nliH, liim| | Hie IIImniH. ., = .c. : > NISvOPERA: : ::
Ml.l \\ IMIII| \\IHt'l hi' wa\ InIneM" '|.'il.5 lii|1"1 .; 1. .\| \ hIMI-DMI.M.-s.; : : Tin d
:l
( (\!I IItlIl'I': I. ) isIiI 1'1 tl"I' t.hIi\ in III int nsi' ili'lnnj;; ami. 1'lr"I' ': t 1. : I CopperaidSieetlronWorbn a .1
I..I. ill a ,ilt nll 1" ill": National Km"null* { ; '8 -- ,
Two I IMHH. i>ui> \\ Iii is. I ilL" nl.liui 1..1"1..1. .\llitiiii-i1. < : ill;; a' pi'nil' un..nl i nn, '. r>nieiu.,' AillnvsHie .i .1 I I -- -- GREEN GROCER

hturliil a II.-lit I in .lIe I""\ ..I'H. I Imli.In'r ..1"1', -- .- ----. I II'. ItiiHinkn.: Mi I lit-inn I.... l'I'lla.| Si. ?" t 1"I.r 'Z :". IT S. I'alafox Slret-l, ,
HOUSE
tli'H' inoinln; ; tin ) \t ir<' nlmnt to .riin. totin : MISS. ANN iMJ: II 'IIINSONIlu I'nr sale !I.) I I.I I I. I I'r: snail.nn. 1'1.1':11: i is

nil i'f s lliL-i-linpiiiiil, I I Ilkin t 1 ; Iii e 11"- .ru U no ili'nth. --- -- -- 1lj 'I 1 I : ; -I i r"il' I"itt 1'.1 Illlieu SPcnsacola .til liii.

l''r.lillf 1 ; loijuii'iixliiny. rlll"M. A\lii'n minilii. S rh.I'I..olllllllllllllllrl'lll.llh \\ h.u l.s'Ius ko IN trniiHilioii.IhiH ( '\t\:1"1'01'11 : SMODN. :t pm :111'NI) 1 M I: L I IJ! .55 hl"; Beef Veal Mutton Pork
I'' l 1: 41 ii I ,
| | < in li"tli ti> .i.ul. 111. II'llal |hI< nth 'I 1 itli .'...lIl'lllahl. I n.11..111. nl ".11'1 h:,-. III : : ___ .55 11 in ,
I I. Mil'iirli nl life II:I -inn, Florida.
hii I > ) IIM, n |.nrrh l-f'il Ii) 31 r. \in. >.ir "'"I. noul .11 I ::111111'1'1"11I"1.| MJ. Grand Opening cf the Season CAME AND VEGETABLES.
ill S
'I iso ( (OMMKM: sL Im r"'I.h'c.IX."rr..I. r rt Wh.lc 1'rl.l" \M u d"llh. .It I .
>\ ill! Is > run | I I lIill I'I""III"'r. di.Mi
I 11'110.' Knl: i ii'iUi-. I IIMi'"liiiiinf .Im. .\ wiirnn ""I.r| ,.. mill tIlt it \\ aiuiiieisiiln 111 1.\lllhlll \\il..II.I.lllo. an temp 71.1"rllll'III' I -ril'MIMj I I h AI'l" vi I
pair,ma."i- pnhlli .\ : t111. '.1'1:1 I I: I s I Nf.l.5 | Ml I M' I ii sF) )E1ac : Roofing and a Specialty. 111'
IsiIIIi..Isi.iI l ill this( ('ll\', |III|| II,)' illll'riHt I'l.till. | rvnilnl: I llnl siuiiitui' ,tint It > l'h"'rIlh| : WI"1 "I'hI NI|1"111) ) ratine for 13 )..ar. \ 'l Guttering I.IH; seh U ili'hj'i & r'sI irs I II 0 .5.111I',"I '

filoful runIl I IH lipn;:iii|>liii- ll\. thuS this pail,fill mlMIL'! ,liftnf I lie ,,.mil nt )h ri. m:ill" nf Milk 'hiki',, wlinli tin,' r..rli.h".1"I I: ...1 1"IUI"'rlln', .., .-' :II t''. 1'.uIif.,' 11" riA: i >.i..\ t ,
n is. 'i II'. h Hiiiin'iIlio I leiuHr| I/ ; |ntoiist.ini -
i-i IIH t-in Pilr.zsl.t" IH .11"1 \
iiiul kliniiM rrr IM- II lilt'nil silliti| | ,| | In mtllt .\N\ I:. Ill HliiNMiN I \/1\111) |1115115', I" 'tisi II.I'I.I. COLTINera 11. tnniu4: : AIIK.MIKH: : TO, IN __ "" 1-1):: '
\ '. 1..1111. .iICI' l.l.
Hiniuw ( N. 1. Innil/ itiielli
M.-UllU| (N liom' "IIIIt,(! I il I IM uiii llll'il| "llill:{. I'liiliiiiu.| wax h sun I in I tin- Mat" .'f A hI. i I I. 'l-i + I"
'
N. Ct. Malm.: N..\\' t Unit M Hurt f..\trliaiima hum I in K pti'mli r nl 5 tinji'iir S I--., hi rniut ', i-itiil III' .'!_.nnr:,1,1'.inliet'", itt d II.lln. iltv.. iiia'li\\\liiih ni ( 'Is utkss I kiiih-nth 1:11"111.. ""-I."I "" .1.1.lhl..i.. I II I .;n GaM1UQ Ca cm in: ( 'II'. TI\ AXiAl GEO. ANDREWS,

.lo fin niKuiiiiiunt| | rini.i|".", 1 lit, mini the limv nf In r alt! mintl l hii: Ilii-u r". l'I.lry : w.ll l hsu,4il1.i l. pi 7 II' I s ilf.al'o..ll I u !.il.'c lit l .(. I" ,tsp;, I.' ,
but itlh fk'i '. 1 hIs tilL "
tli.in .".(IMI) sit iltis from\ Ni 11' 4 iirluii.H; I 1'r. n hl"II" in ) 'III" 1.11- - I .b"1 Work Guaranteed.M HESTAUHAHT.
inalile I Mr.l Isssis. ratlin-. I n.'t. II.I T 7''1,15 t 7i. .
llullii: 'ifi.r.l, I M.itilit.illli" ..IIi..r 'li\- nlMtHln" | wifef\ 'I llnniias W. IIINO: 1'111:1.; : nn ; i.isr.'Ilifjud'is II ill :pm.

,a<<, hI 111 iloiil'tltHtfil". ,:.lili? Im.k nil tinil"oih I 111'bil"VI..lhllhl'I I ills, iisn "I.. )h l.rM. \\". nt the. Ni, \ IrIs HUH I-:\pnilimi I- ol"*."l", in rum,iti"m.ill Inn!I .mn...""ill 111 l III..lh.1 isus.srIIIIit.t II iii'1 E. B. VOSBURGH Business Mang'r 'p 1ilrDissolution :

nil lie IMI-IT| |,'1 lnII; is' 1 ki >' It ,lrt \\ illi M tilliiK I II. uml. 1A. II. I lluti I liui-xin" iiml. .Mi Hil.imt'H. ; .1. I I\mini .ill Sits. pri/'Himh? > I ll.n I.'.i.audit' Bllr.o.r'il.1.r lorreititl for' lemp..latuitI '. 1'\.11 IN
I iiiul lists %v diniKii.: W. .1. A-.'-I.I uinl 1. r.ItnutrU. :. mum, ml'tlilh I hl\ I" lln' I I a-drink- I 1:1:I. tal nn uml' 11.1.1.11',1' >riiki) V,,in.i ..1 .1 I. I nnn' Ilium' i ilk, .M n 11, isnn Imported
wax -I firm.ThiioMiiKiiriii and Tcbaw
,
hug 11,1" ll Inliinme a win U. I. in linn' l "-m/, us 1.1, \1'-, Notice.I'KNSAU.I Cigars
.1 Iff liii.. eui> i hL"I.1 \ji'o:1: Hi.: ..' "1. 11 .
.'rthS') ANM' u.wi jt:MM- eI'l3i .rtKi-r h.1 II in ..I..k. 't. ". i5 ii l'i:it In 1.1'. 1\ Is,: .1',i "I i .111".11,1., i .11
To I lUn-, \h,1\ "ii. m ari-Kl ami ilrartMwill I AIS I' AM'o.. : I tin,, ,,,. .
.KM: -i I I.
---- + i i
-- 1 11'1 11. nn' i ii nf \ .
n COinjl"luiii"> tiI1's IIu: or IlIf.'l1l1l1tl".11 < ('iI- I tin I lisa. nf Slits, inoHl mtinuil'li, 1.lly) ITniiKt \111":1.4.rss'i.liir l' Hi" .l.mla. I' 'IIKIII- |HI>OII-I, .mil :I I I >\ "'/ B)''I.IIIlutt ,r i. .. _, :nut p if. mm. .I I \mi< I 11E:'!1J1| *| rl.\M I \ ,INIbUK-r.1..11.1..1': 11 IN'IHK, ls.s7. : (Up.fl) I |JI'ial.r) !
("lJ'allif VIUWIOII" ami \fchl I'h'ii'la. It IIH' *
kn nlv ft It, fur tleti'leil IIH n wilt' nml > III' IMU'T'liTs IH....'mi- hhinild I It.ii' m | r II 1.1.H urlll''II' .ilie..lo )Ir. Jnlin Itniirke. .
will t-nnlatii; a'wi man) In. :.iiililul I S I I illiiliali"iin I I i .1.1"IU."I. 55 r M |: i IniHiiie.ii in future nill 'I'hl.\.I) sIt i\. il.'I"| 'i "
lu"lh'r.II,1 a nt I Iluilixnu' I U tun' ln\ i.lh 1..IIIal: !1'11..I..I'III.I..rl..I! adi lln!, i'. i i.mn 111'1I. ,
.lrl.I.I.r Hue
; i Is ,
an aim.lII'. S Is. I I.u. bll..IIII'II"| I X.IIIII"11 I I I ,. 11."II' s'.''UII..I"llo\ Ilul..r, tlie : p. I In "1 "I .
lal I i I tiIni"ti.Iulhh) "Ui' wa 1.1_'""il at intiht ei-tilv;I LII"I. ::1,1, | tinUUUit .' .'IIM -11 ht', ((1111.1114 I 'HM'tiii i'I..lo.. .mil nt I 1101 i'I'Iida .\.u.1 "'it' rhe. I : 1111111\
lU'iikiuul lur ami tinit tn au ili'jint1, i 1'.11I,1 klu'",'lo < .I. ..IIIHIIlu' svkf, m n In'I. ni 1,1.1 ,.h'l as ill huir pnr:ntiMniln. I : 111.hnl I" 1"1 lirm inniirf'Tiin rpulri'iH
1.11'1'0"|' I..t..al r'lhllJ iuiiilir.it- lliott- attrii'iiliH \\liu-li jl\e In Hi,-ir MIL Hil."I" ni I 't..LI'; to ..1'1"11,11.| 'I i h..-. Inn artH : nil y. I ll i will inu'-oruti' liktI Oil. III h. 'lt :11 ind tin' piil'ln- (. I II"", 'izLt.. "'. oiiriniimlin < n uii'l "I" : tn "- I $ mi"llpiui'ii : !l5ss; ..r nnn' '. hilt .lrUI'V that Ihli. 114 beret u'ri', J
1I'.lnh'' ; K n happ' ), fniiipHiiiiiii.Ilii 11" Ilhiull. : l" I'h'' in"\"tll iliall $11 2. 'ii,

I'. I.. K. \'. \ oIIII.1 Mr .h,,. .M:in iii u- ', 'anil m.,",' tut'ir | OHn'H-nr mi olijnl 1..1'1 1luxe I"' fill. I hull.lion) lit Ilni.I I'll-alilnriila., .I fig. )1111. N'> si *j.r l" Ii.in) h i" mil mi ermii'; \ill 1'1'. j Beggar Student 1.11) \ih.'HI:. 'i's'. iht"R1hiN4sN. !

\ I.'h / S.1"11". In roni-iiij| II lilit I.. all l.r..isiiiI ilinitlv nr I in ''111'1 IT. .. I\ nip ""'" ;' tisit', > lieadatht', ami -- -
r.I"ld) ( '"liipui' .11' .l- ", i 'al) >" I I.) tl .1".I'al.| | I lit .1 N. \ ,'ik rl
'MJ,t. J.I'. P tll-lheill' 1'liollj| I ll\I.Mk.M. IIU I uniUititlilliuni., l'r''lul I I'.llt5!ittiru'.. .: 501(011)1 |ll,.) Sill ..) ui.. |III., Ito.t MM l.II \ri 1/1 AlliHrs.I I f i i "I' \t h I lSr'iii.ie'lteul ti) HIP. 1111 !riaa- FLhcriniv n !
1111' Ai-'ikt'
u iKlt ji-Monl i\ it rtrssisuu.' liii'). !.'II"'II"1 Ilt i sEll ui la'i it fn'nii. (.ill, \iiluiiit it* 1 1 iiiiil lot 11"1. V,ls'\. II !teilitli-| litiirjil. ki\s : t". ulIk, on"! 5.I I.: Iltl. '
viiiii.111)
uie nuanl I a* .cart if I tumult &I.| |irii hi"-" to I nt iiiltUon| tb."aneiH III list U.I'al' '" i nnn,"ii. latir l:;nlutnr IK mi'd and .FRANCOIS II lUl II"t.I'H'ilh..r..rl"'j:

I'tiintnl I.. nrul.. II |>r rr.imim' fur tl .lll"1(nillil) '.grlililh Uml 51 nl vimnlati'i "I. I.. siiiti sOc I tu r Id'in innr.' 4' tue n'umlii'," 0'1.1.1Ih. i IIH-: I ImICIiink

-tt1.1i| | ; '"its tush .I Ilii" .Mat lUimuvluiiii 1'" Hi.'> MIl I I' kt that tt.r Ii1 I I" Hiring .< I m in'r tin eilt t nllei. "' ("t 5 "

: .,., next iiinntli. llu>) artal. 111itr t.iwy "bu.11 I iilitl) iii',mill, uuil I:nif, ,dul", saltni) pn's. nl h 'mI I :ul ktub i -" I II.|iis.ulji'iinu II. Un! Is ih M 11.0"1 ,'nlnt$ .'fflvi Blue l.i-ual nut wilier Turin

-'ht'il in ilu> ii'.aio'a! *, liull, I.an,I amiIk'U I'. ,' Ulllli'l h.'ll Ill h' critf, tilll) Ilia) ; ;:, aud ii.. iiin "''i .11..1" i\ n ml ml. ,'. nlinl. ,ili.', I > t ", Mbatii.iti } Stocking Upi in .I."". nml,, for. Kile, In \\\r-fe and. .. I :ill -p:"i I II| .' t 1 I lui'i',) |, I Ia. I
-- .
k. i lin-slinls. V I ills I I II I i nl Isr uihi|| it :. th,'r \v nml v.iii tn IMIIII-IHH: Xii Hi it .Ih ,
l"i'incnl ( )11I1'ail) hutS li> iisilttt. Hi II' ...11.\. -.nils, ,' h.' i-l' .IIl-, .1..1.lualUI..hca.| at the I UMMKKIUL 'nc..II'I.| s" I 11.f I Is I '
'Hio ) nf mi iitiknoniiliitr man. -- (mil I hits i is. 1'1': Ir.I.1) I in stel u.>n> s'l l 111 it i) Ii siltS- m tt u, k>> bat l Uu) i'an kim,1 .t'I'IItI) \ III in ktnek Ha\.Illin-'I; ; '\\ iuu..., m.mm i i ,

I..i : I'''iiiulHUrJi$> 'b'( t>MVk.tii l\i. wil i.kiif .t liaml-i'iiu fi.nr tn Ml"l... 'I IHtt boltU. mi .|.Uo',' &. tb _.'limn.iiiip.ri.it h.ltn'tur.r just n. Miip.' tutry; nf MeribaudikC.. m fur 1n11, ti.:" ttilli '1" :
r.IIM\ill. I
l..ruillr leUI.1.,1.u tliv riiiliuutl tiui-k, ibruc.siltrIl IILI.I'IItI' .\!" 11. liE l I'v>, \\ 1,11'i ,i-iinoiit Im aiuliiiHisi. | | | tun uuur-pui.ii. ,'. !I' s .IIy t -- .I.KUI. 1.: ttt \iss. .11 1'1":1: :. I War. MorU'a-c 1'1'111).1.. Kttlu.. t') Inlull .Nu u'; J 1":11: 1. '

ti I l iiuiliU'al ar., M.limn Iu tht ttiHl.Apit .. Mery 1i'tilt in % '
I. Iltl.I..r ) | | tiaVtifllI'l4t <
K nf u milt- 1 IIIH. I. of i Ills| "lnl;iou, 1101'1'1' II\ rilsIltus paid r l IH' A milt 21554'S. \Ih'U.
:I v..lualil lu fi. f.(1 to | its ; t" J. li'NMs' UuKf, ..I. .l'llrl ) V. nil MisHits. MI \VriiiuUu.bm.uttjHfM..
.nil.ml
"I Ilii' 1'I I K. I:. l .\ .\" mull 111'111 I. rn ditt d l hI i i i i / ; MisII > (' '
11,1. \ Ihi' .1..1/1. : : 1\1'!
I. i'uie. | ;
.11 .
I'oi.t.'iuinj; .1.1411 in iult'i ah, am) IVlfl"la ultbf Ii Ill \ t "lithe.t.sn \1 .ill. Mi. Iti.i.IHIIII, | AI.I.i \1:1111'11 .J.IIITIHI
- I.ulill tin 111..1 if titmill <,1 l ii'iuuii'ii ; .I\I'CI\L hiss 111.' I Ik 1''i.1 5.s Mr. II. I.. U. lU, m .1 1 1UltMtU'e 1.,111 ml.! "IIIU" I IlIl'l ," II H: :ti : '' .\ \hs> i vi ,
I'K'tli "r"11 1 1 I. h. t|.. hint \... .1 |.ni.r frni.iB > in purl t'ill n. : ONI : TO \ > n u ritiiAn.: "I Hit- HVMH41'ULl'l In.IIS I )"'.. M.H r.illm ...1" (.5 .&tsh I1101| Slit II lltll, ? t'Ilsii. ( )TlIIi-.tiiL: : 1Ia'\i .viu>ir-
---- flit4lI11 ----- 1 imiu ami KiiBi-iitlil-: (; ,
liu* |.|- nit in S.I.r.I..a. .iuiiiiig lnuiiMI"JlrKtoikii. .UHtIV .\l.s. All lite imp rtaut. I. tul an.l tin- inii'itunl ..rol.III'"I.Adr.IIIIII"oln.
... 'ns ...111 well. j ji .. ; \ ,slss. AMERICAN TWINE: CO
'I bf sly butt I tin biultiltolhf 1 1'II'r"II. "fli. I. | > MNI.I; l'siIII'iil.: : .: NET AND
S 'L h1ssij.-'L'ht 5. L'tt If. Man.VV L.w'k4[ lilt-tart '
,
UIO' 11. n,
r.ilr.a.llr",,( vl"U'Ui"Ulil. m au,. u! \I ;,;.u, Ih.tral' K>,,, |htitkwuukb'It| ''; U ttltluT, ,sswt i-tliturialk nn I".mln'. :IUJ, il 1'I.IriU.lb\t1. 11.1.i Jiilm InUml, nf 1'"".; "iiuon rIlu. OUR OWN\ LARGE l llannilidatit.I i.iiu r.oinl. ii.ini" i'iii' ,' J.I''III' i : -i i iItrand I'

I. \1. Jk'Hmiak.Htt; t It |iiIIaj,55I, V tunn, .Mikk; I.\ .t (\\111". i_u. d ..\.1 .lu..14.- .s S..ii' .( .\r"""" *. ". I'l.Knr : ORCHESTRA .rl""II, 1')111111 1:1'1I'wlu: | I',?' I Mill. i. i.: II -i t "

hluring HitJiui I 1'\11.' It.. 'I 1 MrhiiKan -. I. I I. LLtIl.rsi.. Ki: ; i oluiuIU r'ni tr"'I.1._. ) al li. in W its! r.111"1 ,. > li.un.r sit| |,'.niHl.tna: K. II. 1'111 rJinl i Nt: vvMI 1,11,: .1 i f ii ts''ltilll: : 101'11"UI ril "', I. .'i u IU.I.II"I: I in'f t > i

U'.SuI, in \a.i..l.arn s. h'u. vva.i.uuntl ., (uit. tulia. I L. - .5------ I. >.1 ".''rt: Kk4: ... lluUI-anl. Mm- ( l'..>ilit'li, 'th "" .. 'iti 'III", ; 110'11 t I'roj't'l 'ulna .U.1UK '.. ,

by II.urlr. ami ibi, 1..1.\ '" w.iuliuliuU -- --- -- i 01; su.i :. hl'r t" Jii.un; .; MartHj Martin, t \la.. ui! -- 1 I 'i-I I'. it''I.l.. 11. ..1'1. "PI"o'tI"e,ace fluustJ. -- -
.
:
\a.i'ivtn iit'f 1 Ii. \\.-I.ild.l| ) )jiv.tu ,; I. ths. tn.- .Jat.ilihr> ,-> r, Prop.U Kite Pilot ."...I.-Ib' i15.t ioui4' in aiiM!,'ttrU'.r ,'.f"U.; U. Jlill-'. \. \ --i--. UK -- -.." IV-u-e Wurral'titawil.. -

: wa-i iuli-n. Notrat-i-nl. .ihu.I mulil Kluuml I. UI'.ul. .'1-'') tt), \ J I \ (Its.. "11111 u.st'r.. .11 iiiiiitlMilU* iLsi r.i"i i ( .\\rkuiika, utttl Ill tin t4ii.rs, E i I l'al'll, I mil \It 1'ariiint lir 1'1:1<'1. j''a"II"u.l. Commercial Job Printing Office5

uml, Mr. O''t 1 jl i/... tin- thus W < instill ami VMti-, U ".1111"11. l> "'; (lu. lr I.IM kUiU. ii-ii'r, uu.'liir, luru.turt', .\, lVrr> I....".. I'r m tl".id.< ; w. f'l l l.r 1\; 141. tii'. lt...1'\0.1.1 i 1.1wI' I "niwiliiiint)' ou JVaee Wurranr..

1.1."" .lry In!bly. lilAc It''I..1 bu' I.-., w.ihl Vv i..u. Mar anna; llan, ,'\ J.> I...otiwsr> kind il' ,'. kk'11) lou Uikt Vak if.lllpllU b..ru.. ,>' Kwir.tli. ".b.I.',"I.. .AsIiii..i.li ', Aihl.t.llit.-.AstuuhItuIlh( I.ltl. F) Tit: ikT: : Etjh'SI'5'5 n 51:1:IN i .
I ill.
( :
friuli Uki ( atluilii' J A lull t'rt uiul n .5.-l Ui t: rt ', War'"I-.h.auhlll' .rt .
11'11) ) a |1'11'1 \\.t; ruliaoi, III. .o fill.I li"tjngushe.h Mfu t f I ii.ts'tPt41'a' : | l. "If AI. .l"l. ill >'
.
1..1,1 the wuuU lu .) O'Vil. 'n. UiMi; (' >' Mukon, tUIUmi'; I k: U'.ui.tii .'.,run her iiil.iimalniii, "1".1 t-i ('tnnun- $n .1|... km ilUit'u-r) d"i ait.au j aminil Iln, .,,10 !nlkttilk: for. .. II I lit|:.. tii "" |I" rlim,. War.UI-I.1n'"ov. ) xvi....I..t'I."'1.1 I'l.

alttr wjml ill lbs' miilr ,!>'n.S"tni. .\. l>. : nl 1* UI ',1 .... i-ninn u. will) m rilll I ,. IO" .II.alcco( W itnc
tUltf, ; ) .ia r.I. &MAUI > ut.l lulL Iw ."" >n lu hll' hAd tir ijlii il.I ft i 11th. .u$ ft U.iil. S" S iul is.ai. .,1.1| | K:, ',' >u". LI, Ilttl I'fitalfil. lit i
.
t-auio 1..n.d..I'-.lrh. I and v:"" luivuUu I'liitiL\- *' ; I.., IHI P.ilafox. .t..t U uarf. (iruttiil,) tilt u.. ..u". ,, PLt.tt. : 1 tinilau. *. TUe, hI'guhar uU I 1"1"1. Warrant. I I/i...,..
ui in lUf '1111"-.uiiuj.vadnrtiMiu \Cl'III. "i1I.t.Urn H tilni Mill) ui Tiil'itf.UVI'INKK AUi'init' .. All Lin.U) if 1'.I.h. < ',ir." I

utuf ilu, .uiuwrt 'uui- in hi'rili) ..lU'ii I" all i<'r.u .- --'- 11'U ecu Hit U t t, w. \. 11.1'1..1' : J'BU Vii. :.. auUT-Hfs. l.rl.I..I.11.rluiu.ll.. -ramphlits, 1.1\)'h' Urn I-. 1, : '

Sut. will ... w:; lull, bi Is. Umu. n t>u k. i!. 4. No. 1, 111'11 IlrtliiSt. lIi.it'4t. ,. -- --- ---- v'1. 1. .1 I'r'UlinhamJT Ir.alk'h and all w.il.. nf .I.,1. ."<
run HiUij4H' M mel ut
t 1..rlald. ,11..1 1..11. dU 4Ith4'r &iitk'v. -- arll lk's'ttwe. > ) i \'
until tin tl"& kjuiu' luilkl I It- j..II''I. tin .''& .I".. .. .5 '- ()'I'II Mt'cbuuit's' a..t tiu.l list i' '
aldll.llf.", lay. ItiutrIr). tiny vt tut. i uwM-iaiiiiii on orKottiuU.r. 11wP4.Il out ktikA ilt my kit 'H wii| IHturf.. ||| l.dhJs..t hlriiu. : la.n" 111. )I ala.-. rki.f. :'y-'UI..I| t I

I.alie ufirulni 't'jLij'.i 1)u ..k.1 I 'I b. MguIa, "( UU U-i< ut ** SM>ttn>, tWI''f in \ ..1.ri ii s-u- -V nlnllh.: ..:1.1'\11.0. 1-i lit.lAlitisiIua.1t"4'IIh. tiu,' Lip .:\'urlun'and I'f., -
CiuuU-rlan I d the fn-i, i .Lut wsar ;- .'" ... liii- neki Mt u 1,1 ibe i it ,. .
141..ul.I..n I"lftaul'rs4 e1.i41. ,. vp ...ls.rwstu4 In ('rtnuinlh' ) 11011h
WIl4Ukt$. .f" Di h..r" "I.. C'u. ,
t 11
Cu" "Iar. 11114.\| f.'f i .* to 4>u ii* Tbs&4)UuieLs 4 1.1.1.. U.nt.u" AUi.utit in tmni-ai-l iiisI.ils-.s iu :' I.
'ue1wiplu4 I. CoiolweOI. in
1.'d.1". 1" t .5 : .1 "l'ft.its1s- ('ilatIti vtyik d.l. ,an-e.|1. i lallv \ '
te TlwLr a"l .u.. i.iijt. .".t I 1."....- G. W. 4'LL1ua5tl.sii.tk .Ww twin-haw uf llv s1. !....11. c.'siir.u't4. I, tiu' s'ntuf I'- Jul'tHt )orlllj Court. Ut tk4lOlju0eiAL U" 1" ''f''
Mr. Kullc-r IIA* muiltil luuiM'tfuf tu. -. our tm ,>
-- t. .'s'lssi. liitil.'t an t IIIM i. '
.1111. iiU.'mUfMjk IIL.
I." .jns 1'1'
is: IH .
former oflir. 6U,:n iibil'JU"ii" uf |iul>li<' |IirV. \\' J.... ;,_ "i..' It \1 i-lit .;-1 l'tI'l "'r..1 "i,. I .1 I I I i." II .. ." \0 I. 'I-u:'.. )uI. I ""'>*f" t.9.\trt 'work-I., ii it" aiitl : ( .I.t .4', .

1'1..11 .
; JOHN.S 1"11."a.. I.,I /