<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00191
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: October 8, 1887
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00191
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
.-
-
-':


--- .
*

\ "IIV1 1I..nl..I"'f\h., AIC-: :., :i"-;,.r"-:.;-: .-.I"I" ,, ,.I .II".,. I I, IIjl"\T j i_' "l'---' -1-L C\'l/ ( Jl.'. DAILY, COMMERCJ4L3! '' ] ; J /-DAILY COMMKRCIAL? .. ..:; 't 1' .-- ----- _. .: ,

I 11'I .\I.\\\\'II'\\'s.' J ,
:
't l .'
.. I
''J > .
""' .

'. .-= 1". t :c
:
VOL. ((5. ,. ." ,

I'KNSACOLA) 11Oll1 I >A SATt! II 1)AY XTOUKH) 8, l 1SN7. }.: < r r. ;; "

NO. i U)0.) (; ) c j

.} 1I .
,

Pi011cor Es"tn.b11s111'U.011"'t Mm) .\.1111',.,Ill (-Vnilnu- I / In I Iii' I'nllrilYOIK. I '- --- I.I "- '',.;/' '.,
'I'IIE i i l : i r.HIKINJ:
-- --. _- !Sts11.'. 'P.IP.FErEH.: : i; : I AMiitir\: .\. I.1illt4oN: U : ( 1 : r t:. '

X.\\: : (Or!. 1-11 1 1 1 N :ntiiiouin1- --- -,- I h.I.I"III..II&I i I ;.lii Hie liuke nl !'*nn I Mi | > I h,. ; 1,1.1.\\1. i i': .;, : ) .
| <
oil I Hint I I .\11,11'1"011 ill I I ,111,1 I Si-uleiH t I Dlltrn I I llo.n '1 "I'l. ( ''''li:1 oT turner, \t Im I ; I Tl:
HENRY M.in: I I \\ I ii-tiiin In rur.MV:: ('.\SIS 11.1' I '
: : 1.,1.11',1. II ;
HOKSLER AMI ront I: nn ; .
I I ", Thai
I I'm-
fe CO. the I'lillp., ) 111.* ,I lu M.n in. nml t |>elleilIo I let .. /1" I.I
bt.tlcH: 111"1)) ear: ami \\ ill nr.:..VTIISTO I nir.joviKXMKXT'iixi :. U'elMuil I'll lei. lion I In-'''(' .oniis nn ItioiHrnl, :1111-\ IV- : ..:: '
nl I tI Slur I Tlioilir I Oi-lnliiT) I.I L ) ..I ( iill.ii' ('use Ijtsl 14
open : I.4: I t t i III UllllO. 'llMlsDM .flr.I Itottinnn j. ', '
-- '.\ "' : :"* IS- ._- ._ :!: .
'Il t SII. lif h. 1 MMIN-S I : I It.. ) !
> "" I S"/'iiil. : Ktobor ) .
< : : :: I: >: ; )roi( ) I: I.T.KI'OKKS : 1.-1.1'- (,'itn('.\: ( Nut. 7.-A I-oniitillo : I; '1
SHIP CHANDLERY AND SHIP STORES Lit l VISION i \I. '1', I Oil.) 7.-Tliollwtniin 1 tit nlai's h.ni btrii! leu'ite.l '' loU.n I Ky., .t..t01",1,11. :\ !:
: : ATSANTOI.'h.OAUIIINAl. 1 ( : I I. ,ilin -pnlul ::1 s : "lv!. : ,"'d ision i of I the \WH
< nl 1 t Ilif I i i.et:'OIl I in (Ih(' \'Al Ity comaj. : >l the Ili.II' in O Hi ietl "routi- | (Coin'I "J ti

... :.IA II.I\ lOI:( ) :, IIH'II"I'l( f.lllillC I i cit e ru : .. Tliojiroiiiul I '' -- I)', 11'1111"11 loun \\ liitlili.tU1IICIMI in in tler'are.l 01'!:'ApieaN inmnenl, tendii-ed, oft lime(tril.iy, :a f/: i :'. i'A. ( !

AGENTS FORini I AGENTS FOR is nou uncled I tliifc ImliiM iloop.Sno (atilill EM: .\111:1\% : 1:11: 1OIlI.tIIS. :\ I'epoiteil. I I Id I the I iililln I t I I >iilM I al I I ,I "it bj )hisallexnl fi ;
I IHMP I I; AND I ) I i .
rr:5L1:111:1'1:01'10: : 1:( ) : ) : (ronfe-fioli ,
STATIS: (COAST( t \>' I oil) I on I Ilio iiii'iinl.ilii-i I I Weilncs.lay : \Va'ld tigton.; I It I .ippeais I Illlllc I etii1litiii :. I the i.tit' arl.IIIIII./ I 11 on ': iir") .J ,

t \ : > (. .UI'i'XN( ) II IIE II' )IUCk) T.U'XIOX YKLLOW: ) )HTAfI : :nml tho high |H.iks: wore coulotlliili' -- lttt\ e ''al..l'l: pluro. on I li.ult.l' ,Ilio, motniii' ;; (if 11111'111.,1 t AptIIM t !I.l lla.' 'ali.I I On I + ';\ :' .k I

AMI --fiahiini/cil;: : ; and )ISIMS; I Ilaidtv.iiv: : A \I 1) \\' ( I ;:1.1IItI'; t *. I Ilic pllm'iMl I OH nt'P ( fttliii'h Him ., Jennie '':\ .r. >
I.... "nul ul HIIINHVoikiiH. nl :\.w man ttas;, mnrdor l III this ('ity., t\'I" -i .
(.J.OllJo'I) : (HUltVKY:! : ANCHOR: : AXI I > CI1AIN:., ('( 'll'l'lm: l'I( II'\XY. ---- -- --------- \iiik I Hiul Itiimkln-' I -All I I im Aoniintif I ii (11.1 I linke) 1'1 lIllh'II.I1I. al- Albt'll I 'llll'I' <... *-..- .1. \' ,. .. I .
Pet it ion forI'lSsU'DI I ieeiise. llnMUli, nn 1lgll.h:, | ,mllf.ilo I U allied 11..1 .. .
XiiN: I Ilio Sill unlit } .4't,lime ,
llxir-ll.ill.lnt% ,
: Splkfs. Mioil :ami Hoop Iron. ?Lc.idPipo. ) I'lulon '' umle sed ami !, "
ANIiIIMi0lAPHH3 X. I 1-01,1! Metal taken in 1 Kih.injrr : uilh .
.
\ !', the (1111)).,'. Kti.: lions :aio.ii.1. Millil l'alll'1
t'lnillili'itl 'tubo
I :Mice! I Lc.it: ,). :Elicit: Xinr.P.I i : I. 1 Fl. '.. .1 it1.II."'. I I"*?. \\innlnii I I : CiNplami I I son tt .n his :aecompiiir.
; )( l I OKKICII':, ; .urn's' :""IU'I\'t'!', M I \sr 1 Hunt1Hi( I : ulipiic Fn\'l1i.h Now 'I'1'lhl'I I I llnpiiralile. llmr.l III III""h'. l",mil.mission. IINniarik. A 1"11'111)m"I'1 i / um n)! ('It iiioipor I less 11' the, l.iM ueie I tiieil lonvieletl I ami I 11lh 11'11'I' t. ,
: Tor Ships P.ottoms.: "" 4 .i for the mmlj. nf K-uiml: l i Clilniso !S.il.lii-l. ) !S4I t'Fal ..I'I llunlllTH $ 1\\I (i 11-ii--, nml MUM.as ti-icntlt ,i Is I he 1 It vetileneril I I ti n : J' 1 :

( n\irsAXi: :' II pip.LiCATioxsroiiiix ; : :; TAINTS, OILS: YAUNMH'.S. :; ::\ TAK.: OI.K) ) KI.LO) MirAL: mill Ill-Nil; ?'I l 19t:.' VICN-" ft. Horlil.i'HID 1111.11:1",1: limitedtully ,.< Klllril I I. I 'Iliolr ('s.i'liiiiiimlri-ln-, 111'it |l181 t t'f' St'etttI.t'r| ( last.' I InenulIt but a ti l' Tinner, aei-ipled' his I sentence i.t t'j :I ,
P.lllefsuii
( ; CIIAKTS: PITCH.( 1 a:::;I KPK.YIINK: :, )Rt:Ol"( I IIT I luimwls "I' jroin, I lliin.iriil'le, .. ', II aril' I'lilfl'f llriiinifM 1'iinli-Ml. lilt i'ii nmlrifO.lIU1. I .iiuUi'teiil) theo (Millions hate lii.iinl.iiiiril: bin 1111., .4 .
:: .
( ) : ,liti-iise In sI.'i! lliiKii|' ttlm-H mul iHvrlntin1 : ., r.U1.: l-t: "eeiieo and, nppe.ited. 'It be' ('rlileneouis ..* N _
flmiv. Ammunition, ( ) t ei hits' i I' i-eiiul'hi.: r'\'llIlh.' 1st tin I ). eliitilir nut hl'lla" ,'fll"II.1 in tho pnl'li-h- : I .
iALVAXIXKIllK
:) ) \ 1IOPK:( : '
,
HUP .\M I I. 150AT: ) ( 1"-;. |I", 11"1 I UT I 1st l. IS.HS. 110'1111.Ih"I'jl.lh ----- -- Ill H'l'.uN. I lit: i. Tons: hate 'a.1il IIII'II.laUllal. eX"IItu"TII'" _
N'iikrl.. Iliai* am'' I'.tpci1 (Cm ttiIg' "Shul-, ii: ) > ox'sJUAPIIKAd.M) :; tin' iet\ t nT, Hie. 1.1'.1-1.11:01'1'; upimn.'il 11'11 hit liL'l's ('tilt l'ssltsii. I
I M.u.'h t, : I lvvl.; ".A III\U1.0'I Oil. M.-bJonri.il < > oinn) I't' / is viiil Imlluoor 1'111'1' \:. "atll..1 t
l a. Iglilti- III
( (0 KM I PASSES HLMlXlil'ON1NCIIIXIKU: ( ) I I I'l 1'1"1'/1111 Ihe % I.
:: :i: ) : ; 1 1TMPS, \ ert. ilfnlh.UHI. ) j.iil-t; ::1'.111 .InI) 1 II last,, on
rI| ( llninilloti, this ihui' 01,1
4xl II) ( 'OL'( !L' :, 1:110'1.1': % ::':. iUT.iM.ns: :: \ I I II. .PI.'rrnsIx.: : imuniiiji" / 10- \ I"'J .ijfii -c'III"I'I',! I III M-nlloM nniile atiolher eonfei- .[
!1:1.1.-\: :A'\ TAKKKAIL: LOCs: : \, We. i Hie, mi.l.I-I.-IH-.I n-v'lNti-iul ttitciH l' .'retietimi ""I'h'I'lllhc( r..II'lwllI I 1 II. U" .1011) X uhiih, he
( :; IMTAU-: :: : AXI II> fc.Tiiitp.iJsfNATHAN : : : : (
.
i r.'i'in.-I No. I 11 I, In, Kseiiiulii.1; l'nun- "Tun1 I ( 7. Pt'tif ilonllisI'liini i li.II'III'I"1 uasnn: in* ) .
1 IIOl'A'IOUSMM :' ( ) :: '\-)"itlo.I'.IeL1ii( ). ;:!. Mill )li.Mrd.-liMe:. : Liniii":'. iicit.MM: : >::?oN'DKVOIX I t.t. ilsk''lhnIU'1I1.,1' I JH lillnil In) ll.nit, tl : 11:1..01'1.: 1,1"111'1,11.1|'i I. 11'1 tt h it )pioh-e- mi.'t-iit man; ;and. h.i.l,: nolhin!
1"ih'I'l'II\'I'I': (I'lli' iug. TEr-lnI-\: : :: \. .'"h"' 1 Miniilii-r. .Ins Cone: W V' III (111\) ',' I )'tIIov frtrr'; iilnuil' JC r.ists: ; I I,1"1 lhe\ i.nMon: ,,, | laitio: in lin'c tyilli) tin- ( I ilili1. Man\ ( !! > ":' .
IAIOMITIISS I : : :
( ( )( i.ixrs.i :: ; :( : Will I IhiL'liis I .\ |II Airreil', i K: M It .tt., .\ 'I I' few Ilii'Hi1 han' iiiissutl .llu1 lo\ri lent'. }I'"I' 1"'I\,1 ,
lltMiip, I siitl.tnin' : : ( Mini, Tiuk-i( ) ( ) : JIINKU: P.MXTS I 1'1 IK I lied III the ,
: nun : : Itolie I K: l'i I h e. ,1 I It mini, I Ml puuil| I' -" piesonec' ,: "
I I : J :
{ ( 4If j
ciiiox I MinisMAltlXi 111"111.1\
N tagi' liito .
I'icklnjr, P.AIiNALL: ) ) & LOCKSPatent ( ) Pint 1 ll"rliil.l.iiil' |, I 11 A'lilt'r. I. \lllianiK, .,liimsnniii'tiMiiiloiiiinl. | : hot. ; 1\11): I'ropli1 : A I Ain-f-li-il I.n- ollnr.s! 1"'I'I.I..1 I the .
I.. k. lu'mt h.'. Jul 11.I htIIIlCIl| I lU'il ; it 11111)' In : Io i'sl ilili-.li 1"Ilt' 11111111111 111"1' plausible: t\; '
I: ( ILAS.-KS, Ship' Stoves (CHI i I and I HeatingSTOVES. I I t I llmk) :and i S ti I eli I I'.loeka: ml nt', '1111115 I 1IIIIIiII. tt mm mil H..II'II| |) lie. IICI'I'M.I'> : :Mum 1 *) I'..1 lit I raise 1'1", itIsi's.I 1"11'1111' : his, llrs| I."fc..I,1, un-t a .*..I :t .
,
a cnnii: I irfiigi'i" I in I llu'I l ,
| tonnU.MaiU t I
i i '
I'tuM t 1.I.n.t I Kt: 111.:', I DIMIU) i i: ( airTop'--ril 1 Clo.il1: ., \l.oom:. I'lillcrs: ih.iile' JIM ON. .i1'1'1)I I'lne. J I li IIM|' jerrt" UIINI.In'Inn |.. 1'1 t 'tt, .\i.n: I(11.h"I') 7.-.\ I" I'.illeison's; east) ttenl In ( 'nulL '.' t I.' ,
( \ ; ( e hu,:i m'H. im I J. f 't'mnli,, )', u h Uuicx' : bo 1'II"llu Iw .j', ;
('( ) \I'I'II': : PAIXTS.:: ,iieimlrls I'al flllli,1"1 the'limes : ; LOIII..I1'Tllt cl | t ami l I
:MIIPPl.Mi: I ( AKTIt'LKt: : *. I 11I11"1'0 I : nii'nliiv III I''I'M''II.' u Wall I II." fllll-I. ) : 1 \II..nl. \11.4 ilri filed' Ibis "
.\ (COMPLLTI( ) : I I'; AS:OII'MINT: : (OKSnapper I TAKIi: : :V U'ONMI.N'SJ) ( I : I., hll''II., '', '10':1. jiiniHitti. 'II. a IViiaiu tt h I 1.11. ,1,1. I \ IIH: been' -).II'.1. I'm1 ( lie uileMof 1 mm'lIillg '.I ( I Iho nleme" (he |ls- iV.
1.II"I'i'l'::: :':, I "' '. 'HCIIH.II Ii".1 li.ejtlcli) :mm'rJiiul 1'1'111.>, "SiNtoun I Fin, (Ot-l.) $.-(CUM jon u uI 1 .1 4 j
Lino*, 1'ooks!' nut) :Sinker"; 1'MiLincx CAIT: AXV, 1'11I" limioii. ,, j ki tci.r, Iii I 1.4 lu'iir, II \\ 111111. I loan Kil'hi, ill'l ( iiislinan; "'1 u er '" bo :11'111 i (Cinnt t of '. '
( 1ftISXI:( ) II) SLATKS( I:; li.iin hI "al. 1'1 lins, 1'eniiiiiir, nif h'll".| for l'I'Clgel'l t I I tlicciiitlciiiio I Tit
!I.l( )Iii :M\V: INLAXI: ( ; II) ; nun I tin I'LIII.fir. 1'01 eliatyo in i Appeals' ,' "), j
I Hook ami Cuili! Xc(I., s.e.1 uil.-i'li. Ims'' I"'I"s" b'I""I", g, nt Tampa ? Il eplinjj money liom' |P""r.Vill 1:111': I.' iogii/anro! ,.1 Lt'S
XAVTICAL:; f ALMAXACS.: : I we< I(OLsKXI : \ : I 1'1' hilt, ( mite. III I i ro.-li.I f i.l.'lll.T., a iih.ill.'t. \ P. N..IJU.I:., Mo., for bin .1.11.,1.1., .. 1''lIlc'loI I Iho SItS It'li. .
A.iI'II0I( ) : J.lliIlTXII: \ ::11'1': ': l.iIlTf) ( ____ __ n n_ .IIs: SIt umtt, t hjcl...', tlir.iplrlli'tl.1' mil linrIN "Klnjf Willoj JI. l II., PioiiiKntFlmtita elt'oils; lillj.IIf but 1'1 .t ."' _
) t Io sii.i.i.t: I il .
--- st'iiue( liom ( i:1"I'II'I i\ II dot
| .11,0" no '', In I Ailing 1'11,1"1'1 i 'IMOM '
/ n kIIi. tt tf.'rrlll.t tt I Irt I Iloalili I I I ) ,
:: Id I n'. Ii lii'lnlH'U'. t"IIII"n -"' fur. 1 I on I"lie matli l I' tI.. '
j :
h'IIIIN'rs.JI'' 1111'1111.11. : Kind's ShIsl l'I"i'I' ( louer
Will% Notice Iliolr 1 oinl.
(lu
Interest J\llH'I'i''IIH'lIt. '
t (
SliipinaslciN, () ( .I| u 11111 r.hall.JIIII% ,ilntU( I It limn iliinnlii-l-i-r, In iesKiiso| '). >o I Ihl'H l III'> 11111tolIII.II'I.lllIC I Kobeil: 1:1..1111, The il.ile list" "
I -"lItIII,1( I 1\ u \e.U'airci: I In I Ihcn I'.iller-tm'H e\et'nllon h.H, I
I f"'IIIHI.h'I.1 1' Hi"tl| Is ttniHl''i ci-ii $|1"I'\VII."I.. | I .4 } font ID >AI .
Everybody( Largo and( Small Cordially Invited to ive us a Call. .i".' Imrritt.j up- Illniinl, u luiiwH!!: f iniiiii III lIf"I(1 |' 'nilf nli:it't i I'-il, si\ te.iis: for 'I'al. not been n'l"
#! i izI.J u ,il:uli', inUni uniitli IK'n Imxl', \\n-n The A iiigriiii-Cicnrral( IUH 'nt-nt t I ilihloColnncl -. ,J I
itig O.f a 1 t 1'ioin -; ---
the
I t : 1.1.111.1I .
L'ltiin
,
ImliNt. .
lolm iniHiii' ,
( 1111 M" t.in "l-h .n..r. iatcJt .
llaino1 sn ,t'linteii-. An .
H I tt illiiiniH, i hits l.ivMi-i'iiil., ,' J'Hilull PiII1MN.:' 'runtliiinimHi; | I :-;LtitIg.4 It.mk, ., of tthiili he w.: a I lul.1.1.1'* | I'ltflit.' '

J.Hii'H. JINI iiKlitto.il, jiihn | ill-lit of the Plant l.Ituet'l' llcLItIIt's all.1 (Ciuriiiit, I 7. -Tin1, 'I imcs'I'ml :I j .
To Builders( :mul( Contractors) ( THE NEW MPROVED .I.IIII.H\. IiIii.k, pill Ki:xli-li> II e iioliiinnll.il. ifiti HIP Ha\antiuli, Flmiilik .\ ""lIli."III'III"'II.rll''I'' ami assistant Miiilh I. I t/i"/.
11.
.10 ii'tui nln'l in Itl-'r,uii'iiln. MIH'II""I'| till\ I". WI"'II'II t'a, -I r. Tlie t I I I l-i tnailu, l bt I >r. ., Hpiiial' t-atu : ".\ dew-
I : mi's Intel )I.jII4' till. ,llm tt I 11'8\ lie. n in Ill4.\ niilroail, staling Dial, In liU J jml tncnl I, 1% lug whu (1-iinis 11'1.:1'that the 1'1'1' a'I'' li.jlii oe) lined ) t'P.t4'l4ILi' on Iho '

Planed aurl Undressed Lillilbel'' I I .It""in,It.hcnn-i nile 1,1,1'1'1., ,, I flol.U'' ( lit'i'itsiillo knn'r" c. "J.Iilll'nl-man., tt titlil.MI ni, .. .11'11| iiij} ram: ,lioiiM iml I Iii} ttIIoveI, piOn-ill.-.1 i In him. that ho eonlil 1IIhll'; inllii', line, of Ihe C'hoelaw Nation, hi\ly-lite ,'

Building ,.,. j I le.ir. t a n liii'.tiiie imirr. K m-il" i I Jt' i ) 1111111 nnlil II,,,' Tanipa': rpl- the' mih's miiih heie I III ,. "? "'
( tLie" ( ; ( ,
: t Il11'1 pnly r
illli.llllol'
ll I (
I) I I' sl'l.' H"II'I.i.1 It Mllll.HI, j r t-lokl-S tt tlpinti 11 1"1:11..1, I
Is
-- I I\. II tt ti r, I I. m i llm., u'., IH'II, *n t slm 1111111.I over i nml I the I panii1 I I t"hli I 'his MID,.Ihall he pai.l. him f 10.lu\IIIII,1. I'nited, :'"II'1 Mai...hal, (d'eoi, o U'il- '

1I'II.t.'r-, < anil (',niilr.i, .'Imsill Inul! it t 'o 'Hi i ii.'t,' ml'"''.' im.;"ill up.'''i u- nll.1 I '"-.t"'l "tii put i Ii t1,1:\ ,-nni'i1'\ M "I ,I'll' ) lit I" vmlieiiiiiiiiii f riill'i.ri!\. thus t.t.N t- -- -- ---- 'par I"IC 1I'l 1f ,
I 'II. till :i!. t.( I1l1lhh', | H, I III uiiili, rmni, tt Ur'I IXICKII: ot T. .'il., <411'.lllal; | I is nou in U'ailiinjtlonCil IIIIW I named Ilili Kia/ier Kra/ier,
; : : siiiixc( ;i-\: \. :XOYKLTY( : MIHXC-: ( : \. (cKii.ixt.: ( i, ..
mi: ':>: iii: LrMisnr.: : I ) "' ealm K 'IIIIIItlII.r' ) u HI'lit iiriiian, j nr I is uiintid In
P.KADI.M: : : 1:11'1:11.f'TII'I'IC": : : : :M 'AYILIMi: I.'IC. 'Ill 1.\ \' tiilil,, j 1 ttliltilieiul, rrilzJIK ""fwn TliiiiiHaml HIIIKHVoi kriM'1111 niil ( )(in I hl.III'HI' I in I'I'AI'II.( : ., bis L I bat'k I Iho 'I'nileil Males:

-- : / 'utt ,'. > 1,1.1111: !i u (I I. ttm eutteli, I lienll tIN, nlT Hrt-iiiiHO I 11.-). \\inilil, II' lit-- pit I p.. n-ion', o\el I' *' ,( I, "leeenlly I I I I alIntteil I- Coin I on vaiioiH I liaises (,t horso, t '
,1'lhl'l'' III> l \\ 11,1 t w,' .;,1 1 111 I ,a. \te ih.itt' nil > I I m"'K i tilt''II.".'. .I I I'ln., ', vi n imtal.i.'i'. : J n 'itt', '" ,and I .
1\\ u ii 'mil" "I"I'Y ,piicy tt < i > s r. I hjnlHutu""ison, Ii kit', I 1.1t I luiir, III il ,))1\\11".10 i I IItIIJtlIsil HIP "''.1,111) I Iitit.I llolllay. Itlit;. ::1.! .'. \loiehon-e HlaUHlh.il 'IIIIII I "IIJ" lIla iiil,'itt In ', .

.,..II.III.I"'I'nll.'lIIlh'' :: ( ISAV l'pISI'W! ,\ III-I.\I \4I Mil.LVICTOil -. i I h Ii II \'I'J'' H ,'101'1.' kin i, ,1.'IIII.IIIUN. : ( it" i-.lni.in, 11 ieil \ei' 1IIlio. inllnem ).. i. 'Iho mill-en have had Hcioenl f", ."'* .

I I 1 E. :HKV& C ()., I # I I littik.t|It |,,ii.npo| r.-l'l' m f.nl.inil.i'..IIIMIr. I'lunil, j 1 ..ill'IIIIII.J"iii.t\.'. ifl.i;; :I lirott. ,n, NI YUIK. (Oil.) 8.-(()vt'r" I Ittn' "e him In iiant Ilio )p.llilon, bill, .( lonmls u ilh him, tlniiiii; the l1LiL titiiil. ,'; t ,

.' Ilili 'ilit, Ii m-i'UNI,'in, a t iiinliTHon, ,,, ( A tl- Ilinusanti l>in-n ttcukcis ol, I this tilt' I theie, is. no chaiifQ that iinlaufnlme.uiM 11"1'.1111 i Jet-leitla)' In'on( hi, him to liLly !: .
%<.. .1 \\f.t :Kn'til uotii: sii'ir, I"("'. I'alulox.r& liiiin-i.j IIII-IIIK, I liniitt-i.j tin..Ilinn,. 1 / .
Jilrlif in
H. Iliookltn HID Im Kt-il mil, I 'ln-iln, a latin I"'I' I'. IIU ,
:11 II hOIlIlIl: ,.". II IIUIIIili/ J alt : \( ii' hll'll'"ler uas -
".\1- I. '_ MncK nf nil kim's,! .r \\ ii.I: -,F\"SI'II:" Kut: '(ill 'l.fMISI.I: : : 111'.1.1"'j /, J Jj 1"1"
,
i I'> ;" ; 11. I )I ilnison''' \ rul.y. I r.N1I4. o rainiit "licriniKC ( ilimiiUli| Ilii. o"III.lcl.; tthen I, ho 1 llnotv I I Iho .
f "i" I inlh "U Ii:lild.. .lll\21-| ;!in 1 1i. s In. hti-i'. i- ; Ill'oullllt 11"1 .j
| mail lolm ,(gr-l -\ rufiiHttlnti \\llltli door
.- *. J.K ruxliiiu1, jr .lull..! r-niiii'| | I iniiiiiltun .Sulunluy t lialMioli.lii I ) Noli l Iit, ft wen-l lI4).t 01'llliIHI.'I'. 111,1 liied i on I tho 111'ly will I t uslml

t,, u Hita, ;;i-, t in.ti.iitl' \ tillnr In-ill' ) iluiiK- lc,111 I t tln> lIcl tiit's fwt.II I I Ii)' i iiicmIliu t i" i- A lOg I 1'1..1.I limit IIIINH mul a'HII gnu", ttoinuliii Abe HI'1'11'1) -
I IIM. /:111'1111"111'1111', :f tt ('ClilllllH' III 1(11)(111'1.)( t t \' I I I In t Ihc I,, left '
Lon or I Men lille. } ankle.1 ,
iiiaiiiila.-lini I I I 'IK'
SEWING MACHINE, l li-ttiit, il I (biesi" I tIll, jli'i"r. III iliinliiUcr nili-H Cha'lli'I' 11000"I'I'M "

"..-'111'/,1'' /1 IIII'I, iiinn; .I j I )M,11V., g Irlln..lhllI.J. j I HO'llllol I ,, until I I) I tig I Ilii-ii-tliiilnvi't-s, i | Xt-u, \'nlh: Oi) toiler 7.-A mnskrat. '.I I Iho Ilic i ami Nought enter, .
LAZi JACOBY } : I. ,pnrkcr' il'iiiKliii\t I iJatlH, mil. "
The Best in the World H.I I1!, r ,,11"11.I" ,, ) ttlik-lruw. it ill ItiI ru,r j 1111.II -. I lint Ilicy uon M lie i |t>m
iliinmiKli: limtir, It" lallim. J) ilutU, p' Those (Ii iniiK lot in I llu; astm ialion 1101111 milt) ah.no' -hlll,\. It., ) I'K. in ea.-h hand ami bioko for tho
in".irlIn., a pi'iulola ulttanl :. ,
III..' Nil-: 1 i Is till.. I 1.1 I |.> "I.lit till' I Il-Mt tO.nt 11I.&It.J ni.mr.ji-, I i Iliinf the I
: lull, Hindi. Miloin.m l.iwu-nro, tt .Kt.'kiH. IIh"I'I"h'l. lILt} O giantcil I I Ito I li.iU'-lioliil.iy: I nn.lllic'ir I Ici.liit. ami 1'11.11' iliHii-iiotis 1'I.f..I. ; on I ollliem, an ho 111.i
I ii : HiIH'si t i. run\ : :1111, I. il ll ill.I IH., 11.,1
THE CELEBRATED CORNER null'Iii-ll.t I iM.ri-.rii. Ii liar ftt oik tliU lot tent, ll.iinhill "leeched, Iwo pUlol, lnilU inI
tiltlot to 01'1''. I Ii I ha is I Ihr i CIIHlomrrs .. vi' men ntc w moming. Tit aunt Into thouoiiil :{
I iiiavs.-n. it tvii I. jilik carson il I ,IliI,4llt', o HWl'lt
\ I I.ion.lor' till I I | ( I I hi' kneo i one' I >halleiln I I llm : 1
ntl.i"r kllltl", I 1"1111 i-on j J Inn rHUH u 1.:1111): I I I Mira.J.I uiirt lug In'cI 0111 all the uasto (J .11'11 I '

Net i illi H t.ii nil Nut mM; i.-lime. ulIII'llIl, i mix. j. ttilliiiiim, J u IxilnH". till\ Is, Ii I Him.limns. Thl 101.L.,1.011IU'1 I II l1' mni.I.Mit.! ::1'11111, the X.lshna: liter Ixhiml., bone, di'xpilo, tthi.. h ho kept." up' tholiiyht "t, '

TlOBACCIOINtItSITJII. ( | | | fur the i im'ir.lf \%..., 1111'1111,1"1'01:11.1., ;: ,. i-. rtif)' art ..1I111'HKIII of inning I 110 fight ; moht (.fllti an Till 1 1 i liter I tapiillt i, I ii 151) and ttas eovered \\llh 111'1'011"111111 until h'ia- f'

*<'tii\lnr,\ l iil.ilu-1-( ; ami, I'nti' I.isl. I In,' I llu ali? ,tc sl (n.iliir.'s. 1\llgllI of I Lilnir, a iiIt. I.i'y. "") I 11.-. ) ly the ) ellntv foam rOI'1 milo be- /ier .1.II'I''II',111 I I I a I Ihlt I. kel, \t Iii'ie I itI f j' '

Ii. 't. 1'iliIcs, llial ho. 1 None lott. Tho I I'* lojiollcd. died noon afler .
The Singer Manufacturing Co., AII.I AlHtKli. arc glail I I lias lioen' pattI milts immedialily khnt la ) ofOlldi :

while Ilic Kcncial n' cll.I1111. I con- .ill)\n. nut then* Is nu Icllinir)uhenIhvvuill \ l'l'cl',1! -i-i, .. ".... ..l..l... I r..
A-S Till: 1.\IWt; : 1' .\ SPIt1'.1:1: : < ; i ni: !srtin' II) v N i t\\: v OIM.KANI.A.: : : Hounds
AWKE'dawJ VI.I01.Auliialcc. I I I I I'C'III'111.I I ilani- 11'0 Hl'llll a iiI may) I'CMIIII I I

Tobacco Pipes Snuft .t I.. \\ll.l.l\tlS' "' 11..11I1111.. fiom that tInIly! will .(;.: tt I illal.o I I I ueikn I In I 1'1'1 alll'LII I. The |li n.of, 1 |leg i if not 'his life. I 111'1'1-> | i t I

Cigars, 1 I'. I'lllfux: Mll.-t. tuILUc"H bit ol'.lcl'cl They' o.iy Ihry lloiiil has' I Ihiott, n Ih let; 1.11.111.11'1. I ly \\'iJa'll' ami ono ol' hU (poi.se I nin.lined i. : ,

1'S\col.; \. "!7-tl rl.lllllHX' I IIi will I I I aNo' 1C11L Ye <| fium.I I ho I l.ull.lin I I- plot e- (lilt of \111 lor an imlcllnilulime. ; at Iho ,place \vhcio the lifht. f

FISHING TACKLE NOTIONS ETC. -- I I 'mlc- l I i oeinrioil" and lain hour ihU *
I 11 ', \\ IIl'I& wi 1 I I ruiiti.in I its "I Inn !

tile tithe rs not ID hiimllr ('tiiuls I III LI'Ii" ---- -- oveiiinx,I hal! .t aiiited,I heie, heme

IX 1'1ItCITY.! I 1: WIIO.ISAJ.EXD) ) : : I IMiTAII; I I Merchanh H Hot1 by the /a ills ol'lhc I ii-tiioi i.uion.. .4i Inc 1'\UVII.U'H 1.1:1-11.11.: : I hu ilt'alh of I tlie'.iitltty I I Is not eoiilliii., .t L <

of (tho l'lallfl1.CI'1 Iclt,, Kiiiyhls 'In-Ki-vrniK-i. Miml 1..1"1''lh e.l.!. fll.ll''lill'll, a deputy ,'ul..lll.lo J
1.1
Newsdealer and Stationer. I"l '
PATENT. \0 1.'Ilh'' 11"; i In thin *
of short I lime .1 1./.11.
1I'ItIII'I\S; : I'I.\S' j 1,11'01 1 a g'", on aulI1: f II"Ia.o lonnty e\'I'111 ,
---01 ---- MOST BRILLANT of I ho Ijianniral. rule of i IMetiiit AH.uiubly \\\1'1,1 I I 'UN, I Oi) tuber' 7.-Seticlaiy ) 1'/1'1111./ and I i It nmoi.le'I..1 I one, nf I Ito ) i

I'tHt. l'AI.AHlMidO\ .;IN.'IKNiSis: ; |9. 1.1..1.1 i I lias issued I iliinUr I teller I lu.I is{ UMI.UilAO' ) I TICKKI'I ; ; lIIall\;1-Ti.J.1'1 slon I r.iuilfti'i.i-lit I: SoMuml KxibangUnl : '' f
Pensncola Fla. Pure and( IVrlcct Lenses --- -- --- to c'I"lul( 1.1. ers J in uhitli Im hitn. : I Li. "

.,.i K "Ir"im "ul-II.. Tarlns will KiciiiTntiii't: JiiiM urtrltl Atuulioii..) IX '1IIK WUKUX I II ( .1.1..1..11..11.1&1111"1. It. "'J II"eomlitniii,I t I) I Iho | | | '---- ,',

lul.l'tf:!:: '1'111.1'H'I'I'J.IIJ1::; : WITH I 'JUi I Ij : I'Iu'rLASI'. 0., (Oct. $.-(,'uiilinalilbbour for 1111''I'I'lal'/ '1 I Ii.' \ Iii'.1.1..1.1.,1 ...r I llnI Ne'vn.I 9'
Tin1)I nrt' as I transparent mul! irolnrl.-HS. u* t1'1'1) Ilg O* ,
j mST: :: TIIK. I i : MAIJKKI'Anoint. 1: \ ; I Ii I.'llllt..tr.111.11'.1' Hriftiii'Hs of inilirdu.'itto ( who, in t confer the, liatliul III Iho icvemii- ICI"CJ tutu Iii I 1.111 llehltfii' l' .
4 a ii'
.
I ) I:I : \. ttnirirto Iliu e) (>, I 11'11111..1'uiin.'l. l I.lionm. I-M-I I 'II.vtitliiiut I."IUIt.JII'JC f"I'Iguc.(liii on Anlibinliop; (ruts, next huiul'ly, in tlC luisiiiem 1'.1) Iho CI..III.t-cveial < iiHtoum Nt.\ YIHIK, 4 Oitobcr 7.-'Ihe I Herald'n ;i .

I'OIIIK; AMI A'1'I I I Ih.S'MVi; I: s'AITIu; I In 1... t, tin-) are thii. city, aiiitnl I here Ut t night I llfwa4 collet! t lion d.stiiet-i I t bo t I with I I Sun& '1111' IMII '|>etlal: HjyslhatViiePiesltU'iit '. .

IN :-I-I\'It'I-: : :. PMtKH: : : TM i lIillT< J'Ut.tlt\.tlt04.: : ; at tIe Dalian I ) bj' I the "ii'ii'piionconiinillco t'll"adc.1 I I liiumler of I lie x..
'll-sUinoii.iiU, ., let I tho "llkl'.I!i; i 1"gal'.llo; I i'co: loot.. I Il U -
I .\cn-'tJI.I( :: : : 'j 141( 1'111': II: >; IXKSSPOIMIOX : : ; from I llnmling| : ill) nillullsm y. va.la Hank j1
You Must\ Head( : Ilio, L IllicIt MHIIK, liiiverin-ik, SinaUim. fiom l'olluII.. all C':11 I lie ic fore ii I te. ted I t that: I. lull t415 hat I ing ban l'I'.iKII"1 Mr.' Mai; 'key 1.
1 ) : ( ) OK I Tllh I ; (CITY. Ii';:I sIit uru.. stiM'kim'n. nn n of unlit I In al 1.IIrotl..il.ts 1.! i here 1 by u SjIP.ISI bout, a lull I tic I b,iI lietes him I In 1 fur I hi1hank's ; .
>
1"'I.IIIIlo
hloll,111 for
IllhII'ily'o
[' oml in ililli'p nt limm-lii. nf.II lolill.le 1"1.01. ;
ntatM.s .vii". /. r .I.\i /> .\' /;.! TL r I Iniili'. liimki_, im.i.liiinii,I .. I.I.*,. eau I I"I houral YaneonviT, \. hllglul. '1111"Itiit appointment I in I t IHO I-II-IOIIM airy be, losses. In uhcat t-pt-i'nlalimi. :. '

/1' /:.\'/.' // /' n. I l II. )ItlllMlln their IIMIIAWKi.V:-I..Itl 1..11111..1.I"L: 1II1Iru\l..1 ') '1 lire ho W.t iliiven I', I the u.lla, ,ili-ihiirn-m.'iit ol public- '"1.1., Senator 1111'lo elctti-tl In Mr. JIrtit.iIe's : "i

Army" ) | suit hel.l a t 1.la"} ,l i.laiilay. .
J. KRYCER, : PA'IKNT KX'JKXSIOX I l.c.I'llllell| Khoit I make, -ldl(( i let'jminemlalions In .
III-II.i i iiitrnlnnil T tn I III" luMu-u. ..Iftfnjt: ; ,-.1'.1'' rl'cI'I.11"1.WIII'III.| -- -- ;
In''lIr. 'hlncitlitn- \\h I I lie ; will he least
.. ap ":.I!1Y 1'1I..llt'I'OI:< : : :. SPRING .1'I'ICII. emuu ( .
-|I. 'II.'.ili.it, |Ii.i., "j..1 I i.i m ,r<> i'>>mi.| l.' -i.i. sinitmi-- ,ilnii :allll"'I I IIV-M-IIM-'I'r.' EYE-GLASS, t Itt, Ix.at anivcil here all the I.I.I.WIM 1 \III not 1'luy \\lilt In 1.1' ,
.' -nu-ily... n pnssilile I xpemliliire I I I i t with i t .
I 1'1.1'11'.1''| .it.u IIII.h"IIII..I'| I u nuillli.i.i 1 tn I kuonn.i It I t 1'1'1'| ri ai 'IIIK; HM"' : I IS i K\I: > IKN: < K.: lonnlitent alsilIs. t
(Jalh.iliu 'ii'lien In Lf
the
-ISTTI SS5"S-3VEOTIC: : :?, SlrictljBnt-itoii! every Respect! ALL EYES FITTEDAT at I thu A-ih MM. at ret t what,cly ami(furmeil xhcinbleil) al.rl"'lhIHII ,a I lwlII,1.". I 11 I uina. < I loll nfpubli.( 11.1.lne IM> '''AI'.IM.i Oct. 7.- ( il.isr.eL i.s

-., Tilt: HHIT: HUM OK) Iho l.imons' abut Istoli. lu Inlcivietfileitliv
an t
'11..1 it I lijn"\.r J 'U n 1 knoAii. III ful h II 11..1 I lu.orilmi. iI. <1ir'II"IK.JO t $ i*.<.I Illg I i ) t the ( 'urilinal I I.I InI - 1

City Hotel I W. A. D'ALEMBERTE. I | | I I lie I i I. WMIIO- A I 'j"I l .AitnliiHl hul) ) (- .aidlb.it I I he had not 11"1 c;

:: :N"O"t Bc1ioV'o"b. I'h.N3llH.A.I; | ., flil''I.all'.iI'I.'I'\ I'a'IJI,1 Ilul I II'I lo'i joiuney, St.WUI.., I lolxr 7.-'llm Sun >ali>liid lo 1,1) In IndianaiMjIis, aitil'I; !: },

I ti, I Khjun.ti| iiktit 11.,1.. th mi.r.! _1 l.l vbimik.4lltii'ly' | :Mll.) ilK 1111 \v ".-r.an I Ilium,' II"" iKsortim-nt. if tl.iHiIn ,! nill l I" ilay lotct.A state that I 1 Jiotteilnl lombinullnii, woo Il II",. :.. tier thin; play 'bert .
: .
I'H in .iniiii..iH| .mil Il'M- who |., .ril!l. 110:1': II... ,.I., | ....r> IN lif.Itnii, : 'illa'iL -. !i Ed. Sexaucr Proprietor !! I I, .it.. (1 dl.n.-'s c'.IIII"I f.iuml mill ITUcll all Ic\.le .. .-- bus beets foimiil, to unseat Alfred next .aa.ol hi! would 'inilt tho bnlnem. ;( I
'It Ilieothi-i' .In a 1 lu.li', u /lj..> buJ hurU: of 1 I- \\ ml. Hul, I "in"..11 I I |I" ,)\. i ''. \\ .I |11/-\1'1 | | it.ii.I.. | 'I| In all l-"ll.litmus. nf till) fC.Uir'ii7'iiii Clilnf. 'luliiy.IXM | !'
14'
I Ihiin %ii.-iu'ii. h) h&r .tay.ii.u. an lit ,\ :i- III 'I: | -iti II t.. )hi'I"...... "" : I I"Hi | Oi-l.I H I Milly, : ,din lor, of I tho I'ichmomlTtiiiiinal. 'lit-hashu'n a target for tciUinIH'opIo .
liA ha
I. -Ii 01.,11'1"0',I ''''' urj Mki .1 !I. tl i whit, fat'n<.'<..iiiiKOSSO'S -11I1"II cll'e all IhiotiL'h the : I
Kp.nri.i i-nnt.ij u t !hi hauda, tU:.t U.., hftlltr al.III. ,
/ .
COOKE
E. J. Clerk Wi. or .catl :
.
I) 1111'11 b." I li.jliM| rsnn.. 1111111111 LIHN ny.Uiu. U-t-n '..elvc.II..lc ,that an cnn Ittu has Wi.III. ; '
n Iii*\,' Ui-iiia. ili l I. 1.la..I.. .tululi 1.1 U-ar III I I. f Clt.lo 1 wil ,"CI'I'I.IIII. 'ilie litsi ifUtion uilh several II..LI'r.of Iho t ?

LKSSIX( TO JIAXKIMi OovEIz-MENT: ::: ST., in',,,1110"1. Minui'iiifc I.h. r lt<'i/ulitor; I-. ,not a o'clrrCI al11f I <1.111.1( kobtitlomil UUIM." gull in I llm. light will be lired to ilay.Thoihiif dll are, sIt at 11'.IIllhlt| they do not. : Jf

..IraHipiit:.:lnn' .,11..idlll'. il'KM' not weakiui 1IIIIII".Ioll'e of i speak as the) lass' by. It would f. ,
wit tCAr \ wOK; rustic: : M HAUK:. cause coinpUint : t I'l -
>- 1II1I'h% .1 |'in'" IIlh .' ,i- :i.ur" UIII"I/ll., -J" !I': i'I I "I I "I- -1 'i'i' all S rim Chlnc "101111..1. hf' < ."11-iini.iihol' fi.\, i I' h ti' mnl.. I nulnDM' i Unit'enm- |i hIlt tt>.i.' .u ,I'l.iii'sI I'K.s-Ami: rUnanA.llnar.l : >riliiliti| tin ") slim ilK olhir i>uri il.i, hut u..'l.-/-iif)'. It ttlll iutijrati4 1i..1. A <|iiinilty of a 'in mini 1llon 1- ) 'I"'cllalvol. either I ,
--' I til not I in I or or 11"1"1' : .
tIii i : only ICichtiioml I Terminal I 1.ldJ'r. |
: :: nI1EI1I :' l I.> tt 10" UA > WKKK or MONTU.T1I.NIION. :iilMiiof ttlll.. I.IIL 1 1M IIO 1I'.Ilcl&llu' ,( I anil a kum of money liclonxini ; 101 of i Chh'all. 'l.
"II. I,
.'uh.r: : 1".ly. U:trraitu I..;a.l I..< iiitnii, | "raniiwill >. but lit the. general .1C1 lal"l'I.illl' Utl..il. v tltehlUI r
; 11 (I"e kci/iil
II. I"H IIn.t' i were by t llmniiiilnier I
!!
:I l .1"" .llh'l1 ) tim.fe.it.iiiii' ." a/l.1 I."in l I. ,1.1"t tiU&.' t. iU I. m in 111) J I .*. //ovri'iiK-nl I i'oil Id be done. '
.. IllS ..':,11' ... r.ii. -- -- -' oioU iliktion; ilikipac' laailai .IK-, sail been ilisadtanlajjeoiii In the
.. .. 11 I1"I
I 11111.,1.4' .1& ,inii-t | T,> |I".1| ,| i-, vi..l1.11,1. I IBar. >m. n" linui I I <. The -.tt iii s' 1 1 -
,
'.1 I t' .Ui. 'Ii ,,-.il. !1k. mil i, t ih, i'.i..in.li..<." "lm> .Ifl'' lIttib' I" '.11.L l I".. ,11 I I 111"l iw. "nuI' .\ : 1'llt'nll! !) Inue lip till- .) nilIll.linn. ( "ler.IIhl 1 wtlfaiu .,1' hue lonipany with w hldl I -

'1' ll'i- wl.i n t'.i-' i I. II r 1),1.,11".0).1). 't. '. ,,,.110)| I'',< nil. i"iii iviuilH'ir"in I .4 I 111.1' J'.li. |1/'Il/tlII'. ili I p.; rum nt u 1"IIII,11't4'I. .\!II"\. It. "ti 1119'IIi, .'tit.4.riIt.( ;,; .j7a, of the tiixi|'' Wh 1.I\i".IILI. 1.11 I hit name l&a. 1)'cl f> Intimaltly' aiso 1..I.. IHIIsIMsi. l';

CT- I .. all it.1 l.1uiN: stint w. i ;"m till all t.rd.r.'In .*iiniiMiU. lati gulafr I.. 1,1',1 and. 11.1.: ; cat'.I. I I 1.I\IMI\OI I 'I.7.-'Ad' .,,,1'1 Jlan.oon :. j I I'I

FJ: T -.Ilillt fliX.1.... stIlls. nit l 1.110'1' I 111 t I in iiinr., aJ'titin i iniln J is' |*.l i.iii>il HrrM-iranil family. / ..a)that liiillsh. Irixm. have unrpiliCtl i

I: .' Av.,||.-, wh'> wa"Miillii Ally ili"..Ti.tmii nf .limiting: ile.'n'.l.! van es --- I l'roai: i-.* nf Hie Iaj.li.rc.: l IuI.sl&tviys titief i'
in | killingliohi
HI: ,..,ill:! l i., M I 11.I.III.la.. in m ,if1tr. .1 1 "IIh'1- loii-Miitmi' | ,tIt II i : 'iAn M)1lIl11; ( IUTTM...A, tet.8.-114vi.t O lc. ratitp,

.. .1 j !1./ : .1 lir I Ib...s ilium..mil, Ut r' tin I,,.. M-. 1!',MI,>" .f1.All.. r 111.1III".., I ttli-t nf...1.! !1"-) -.1'U". I hiritufiuinuimractur Uv kllili| | .1 :at Ih,' lOMMrKlML: t'lttffNtw I yu i dUiurUsI. at ul.-ht: ami l.r'-keii& 1.( tree, 1,1. wire ami two cc,- '! ( I II AW A, Onl Oi iI I. 7.-Thulntriiordepartment .httey himself, and tompt.-lely! .
t. d.IJrCI"
tU II-1 > 1 b II'S |
t.
.
: wu uU ) ln' if I. ttM' an' .11'1..ItJ! tit the oftiiv .
j' | | | '.t In u a < .k ibi'il 'itir-iiu" ,li.1seisetIIIucIt.toih.|
,,1wr rI ': ,anlc-r} 1..1.1"i al ,Ilu-ir near Talaliifa.Ala. *leefntly had ailvln1: from !
TaE: : cir JTJI3Nr33: : AR..TICLE: : : I 1 kitup! $i'u' Hi-. lit... ... i 11.I4f with |iaiu: 1.1uttis,: tutlif If si., wi.il l hOle Ihe "- __ :' j t.
: ,
I 1Irtii.; ..u )>.ur "-iU unil ... mlItUll ("If..Ii"* ... .. 'Ihlirxl" *) by drInking whi.ke i-xjiloratory "ln".y |i.at lly kt-nt to .
;t oni-i- au.l -' I a .U. of Wr \lu.luu' ) I'rt' ( ;
;? "''i> .Mil...,II"I. .."',111\ i ii.tmliii.' ,\ ,14-'.U. :N '. 1 11 1 taI.: I.4 ,\. mm.' uttr.. .", ."Iol..er) '.. iMM.tUm. >1'111'| for I bl'ilr-. n Tit thlnjf.': lt. iu hIt 1 otriltiitc, hail been pla o I N'olhtni CiitUh Columbia, uhUhhltlxin .I..tll.U... .
''I''' "fit i. .11 r.Ilt.d, .' rf.Tiu .UUI l 1..11111I.1> I .I f. r "i. --- Mr ( ,','. I I'AKls' (O I 1.I 7.-M. M-iliei-r." the :
'i j. iiu.ot's "(. HOOK value i- ia a'!<'ulal'K I II will .rilnte th<- by 'ill'lr 'Ihey' arc all 'leaul. ,,' g.Ihl'lll general Ilrull: ) I
< 'i :> 'j'rt. 11 1'. link- .ulfi' .Mr Imil tltietitcttc'i 'tion le aidln" t lie connlry.t Tho lt llLll ( s.iitil at I,annum, lu* beendivinised ".i'.:
"IHVI": PIU iio'rTi.i; o> i.vjo [I."'! rcr luiiui-JiitU'ly. |Ii'ij>iuilUion 01"111 to \l' Aion : ,

.. I'Ei'r..Lt: EL... I il, Wi1er.' there U no mistaktf uU.ul. I Ihe enliie familt anil, )CbtCl day, (patty i.iojio.eto tt inter near FoilIMiam.e I on acruitist otatteittlutis |iail! i
l kauec >.rtir-t: ..L...I11 .m.: j jrt l \.nt tin 'IJIJTa' h "I lili- iS -< 1.1./1. 3i..l4.I.l.' 4 Wt&I ;:,1. 11. 'uurcii1tru.i1.n bt tu Oilcan > '
sit Iin-ekn
it. It d Pi wlidnheldtter
cun )>t-uury muldlarrbu-a, "XU'I. the tariitwl mil her about l I.'HJ< ol( 1,11 .'
i lu'nai' ; 4 140" U.4 t ''XJi..1& .. uuii _.. ..111..t. IlietlOrl1 .
.
UUtU. "iiiaiU Luttt-U, ciirc.. wiwjvolir -- ( \ itiskiuga tonrof (lineif.
,, ... i J-du.-i.ti..ii: & .mil 1. Im. 1'riutjiyi U.... CHJU- II I.at A.uilii.Jiir. .. "t \lctlli.flr obtaining \ _ _
U11ti --.t\.II > ( ) < IT.U Hjfli-B lui' !gum, iliif. luBauiUia. I'JIII' .
) '\T J I ..i\... ... = = full) iu.iruitiil. Vur .,1I1..rwl1ll"lI a04 for i men, the pa it)' I 111 endeavor to .t
_ ""_ I III tlvp auj :xhe. t>..... Sad morify Io the w hIt- ( It. K.-Sin'r frl.|.i, the1 I 1 hx iritml llukr'a. I'ruailkO.
cloJr 1'1.11, t' th U."<'ti,r, l rule ai.rothe
noitlia
.:!. "''"' ...t ;;, I. a .fair "awjk.I't84 1 I.. n."r. I oll"lallli"" J& l 1..1", ....'. .."I1I..la611( ailUlW, "",'<.' ".""l'fiHJ); -&urr. 11..'.. ...t.. I'. '|.!Mm. .Mr J Win.low N JI.iuf! ; sru Italian, 1'111" }I lhI'r. h&. ieluiiie.1to .b .keiuio country as tti I 1 PAKU ( k-tobcr 7.-The 0011.,. t
obi.u..1uid &U U.y.ol.ho
rt&i.uuiiirt ti IUJY C.IU al W"I.I c Si: ) 1\.1 MpIMtUVVlfU 1 f./f ttll.lrtu Titthliiyta Jill l''a."uI' Lo ILa thU city hun' VrthlerIekarlt... ArclcO'ul.1 !
ar. &IvQb 3J1LL. "4., Auu l ill, IW1. .. .- '- ; ..U-, anti U Ibi-prforlpllon. one tit Iho! '' 'J bo eijiluier will tart lor, hOle by say. "Tho (iiand I Ikiku .Nieliolas, or ,

I "\100.-. I.I .n-al"I. }"'1.&. ... ).44 Haul tu ram. lit lId U """"I. .1.1..1 ;&h.II..1 l fvuiale nur.i* ami |l.b1,1-, li411. where hr wild .to vi-it Prim Iisluartk. a IY route, .. MicKeiule I Ilu"ld. .1 tit lartd recently that ts bIl 1
It *t& ... u.1 mil .11. O.. ,I.t..u I 14 tI1. .. uf 1III" *" lie J Ie./.llt
In .m interviewed bt theM
1" l l'h'.I" kanU I '. ua
: : III' Itpi ll-irli lit ,, In .
l ... .t: / > nruituri \ m luih in III. "I'iiI'.l l !*U'fc4. and is fur aivi River ami the aroMihe ami a number(
"I. ,1110 l-'f ""i ,1" u\ca.lol
I 11 lIi.k tut u. \t r ( at
.iM.'
lukiu.J.
I .-i, ''Urn( i.iu.tm i .15' A ,ili ui|, :. H-nll|'" "> i .1.. .I I "!I..m- -,..1 l ri- .MM ..1 v\ ,11'-I 11'''' '' |I' i ,- 01| I lu II') ....01 tt : t II.! |J. ,i : .i- liit.iuh"i, 1 Its 41 "rt.1. "I'rto I I .. .tr of Marine., 511.1| ,hi. lir.t MonUlu FMiiiouloii. They rn|. /to reach other ICus.ian. would Join Iho Kreuihami

\ I' I"" n.t'I! ,H1 t .l i i.f ,ij l'l,i- .1 i I! 111- I 'Ii'' .lb"hitler wire "I| 1'1111|H-il..e." | UIIV; ocal.l fill. ) .


iIIIr ..

.\'


_. _ brntJ.nr.o1n -. .. --'_..u_ ____ __ ._ -u_ ___---- .. -- :


r.cin11 in ittiLilh. 1'iliicu UK, : 'III'. l'i'iii, In ,.r.riilrl IlIblr,." I
tA nm .llletll U"' ) ; ; ( ; YEARS.I .
] I i.T:r .. 1111 lalt 'ii'. nt liontiiiu i/'' mid
\hcipnHIM'' 'iinrth of Ti\! '( r.Tunc- I thai" II11 nr n"w xctiinn .f t:i < >',1 1 1Yintm.nt H ill11
l'uhll.1I""I'lrl"" Altoi'noon, (excel 1'1 t "unlti ) 1 Alh.un.) .tcMip, 8nvnitmli amii I I lIi"'II.I .. VVltll liiw liccn flimntlnl filnif,
<1. 1
Uti
ll\' TltHKIlflM. : ( ''hI11" h'" hn\.(.gl'.rel ld 1'-1 t hC'I. VA t ) .(,mill'.... I.) ntul tlir 1:111111-10: ciicakliw l Ilt'f..J.[ ,. < > ,ixxlin j Ml

CO.1t. I'J/. / ." 1111 CO -i, In -|.end' an "'I'ljinl ainnini of TO l.nxrinnotlcillx' ft'lnu! ( 1 Ill:,t i ;i iVliu ; | i i i t .ii i i I ,

'iniiipj- in (11" ndvprtUriwnt ol Ihr I I I I : 'I' l J. '. I I1: : Ml: : ,1..1 tnimlmSii, t I" ro id < n< "i'ilortltnii ) '! i i i i

Oilier n". It, IP, nml Ii ttiM (1m." ''. ;, TlnHda' ma\' I IIPpriil i to ; i l .. i, i I i! ivj .' '11e..icvi:!on of Hit X< xx l'iit I | |i i i ,
mini !-lin I" '"'tr\ III'1 -mil I" inli'iI'll \IN"I.t ,j I : ( ., .1.1..11:11.: ) nml : tin id riiiuM dti ns n novelty U-lnn xxt.11 \ i |,|, M. u ,
-
ltl'! pnillrs liilrlilf I 'nil1. M\I il-- 11,0.1111.1\ tushe.ly l intiiiirl"imjin"'l )
IMAKIMIUl IV .\inAS< r. I fOlltll 111 : \rl Illicit C'r" U'. ) d mi inx, In .tll.1I. th.
:
,11'1,1111' : |' :, I". Lilt the IIr\\ vcr-li ti if I i n i-
>Aii.\One, > r-n.ln .ill. Ilv '- ""i )' appninl. .1 i \ : 1'11"11\1' flnllt_.rtl< l i li -i. i. ,nl i ip il- I JJllihf'H: Hit 'Hit I jtP.rtcr' .' H.fIti I n! in i ,
:1 'm ol 'thp Mm''' ; 1: I ., itml i uiv ndlH' .
Month 110 ij/i 1 nd' ,itid! Atii'tlrn 1), i I.oxxf xor, ni td! n
'lino' Month', 1 '''Ilino 1 miller: 'In '\-i" >'iluu: uhit! '11'1.1, Ill j i I iln r l lint ill t' i iim.' (.IH.| ildftr i.1( I II". Hmn: In flu |,iihlK ::1'i I I i I i vin i iI

.Mould, i Ml mfIIV mn h. *rpiifril" 1.1 nh'l I.I! trlnl, n!rmn nf | H.t", nn ixnnid.1 I\xllh tint m 'linn 1 ullhnt If kiiuxn nt iminllilttl'ilM II I I 1 | xvi n i i
1.'lIrnl.h"II.111'1"t 'it' sour imldnicrot, ; i In Hi -, i iI
I'II'II"O; liotn iln' Ilin* I the i rj(. || ".IM''r n-rnln. t ,' tin-" fid n'nl tiMX \.tpllIlIl.'IIII! ; I
),I.inof IniMm, M nl liiim. per xx ml. nr flu I 1'.II'I"I'lnll')11' I ni ii n |
null <'r ,iiiinitli.11IK :uid ""1"111. ) ) titnii in l.lt : tn !It. ,nllivd jirlntidln' Jmi.il'il'! n lnhin The) c mei I mil \< i

p V IIH !" in HIP ili'Ve" .l A'iTTTVToMKKVIM.. Ml' ( ". ( I took i wxxeilnn ,nioiii1,! it I Im1-)' to ..11 \the ( It
rll'ila. I'll' II :lldf'P n of the' I

In |1'1.11.1.N') )' M: < in ill..? fViniiix. nl and, wi% \11'I linci in itli nl I fllirll'l hI Jolll' Thin ti\1 in i | : I 1 | I nt" \t'rI'Id ,In, tvX'ioi M 'ir | ilonMe iilll Inn 'to ,1l"'I'I III1 01,1..11.11I0'xx',n Inn: IIi I i LIijUOR -

$1.1111 ii .jfiu', l'i>..inio I'i i-e. H 't fini Ii 11"lli"I1 nll'I"! > c.prml' in I I."t 0.1 ro| i I liminot |1'\1""t. {i tllhlcnl Ml. -I5mU: dlcr In
"I.It.. fri I1, M'nt nn njiv ': / < iii .iiif 1 ii miiih. I h v i n
nho\'I 11'11'1.,1 - -- -
.\t\ >\ Kill:- MM1M-! ; i Ile'I"lallI\I'111'111'1111':1'lh! in of I IIP 1\11'l'III.III': ,.\.1 fiit-\ ,in und fin. f'oin I A Innnu KoMii tlitrtin : Feed Sf I Irti-t- mill
: .
,. I ; I d 'I' Hit'm vIH. I | I n u
.
fisoniililo nn I finidi-ln mi iippl!, ntlon.'Ihc -:11": 111"1111 'ntoncj' n' max hpiolIn ('nnld\ \ I llm' '. Ilii A nntmm toipd| to drink nt n frer ten | I | 111.Ill | ||n|. |

i'11'111101, of Hi'. < 'nMMi'i.i Ml. I.I110rlll" l I. toil, l mill tin' hili'tpstpil., pnl'I1! out of tht. ',' i l : I mid IvviniKi: K nt xxnter t.itik in thr, lo\xny! the, dtlnrdixShe IMPEIt I, d>|\ ,,,1 vI

,1"11,1., llnl if mix' |'HHI'' inlhi. ."1111111,1,111, | ,abo\p 1111'1111 l f- n htjnl I "" \ I i \ 1.111\1'n-nml Intl\ fdli'd ntid 1'1II1.IIt.hllnl.ll'r.\ I I | -u-. i, ,i, i ,,

,..11'111' it a x .ilii"iM',' 'nilv.it.-1 '" ( I lie Ity 1,111 | m foi \vhin M.e lic.itm' I'nrf, n small IM)' | t i\ i
UIII.IHII.
l"l 1111.1 ill I. i I' 1111l'j uinr-ud to: aKipitaln holl,1, I,|, \ l ,mi. I xx llh nix oflicl.il I".t nlnl a tnllil\, eK.itntif I -\\ 1 1 I, \ M
_. ] cnioked, ,I.tl. \ I 1 >k of; I'm.1.1'.1"i l I fixed her. i | i n d in i i i
-- ci' tiiii
Onr Snlm.,il 11.1| | ,mi II, i>U... 1'"r.'o' niutMmlini and rppoillo' thy linoK inlcrcvd d Ihoiitimnl .1"1'1! nl'111'.1 ( t i \\' to ( me" !k li' "" did, innti," lie rtmnrkcil, In iir'' IIMI. IMI
ilml ininiPiUal'ailion ,. ) I ili n IM nl in
mix i in
1 1-H nre "ilxxnvpoiM'n 'lolho "itioiiol '- (01"1.,1 iiuln "\ : in
pjilroiH' or I'lni, rwhr 1111' InXiUd t.C'I"'III,1 ni:n ,' 1:1./1 tin' pip""" Intent, nt It 1 i -. Imn. ol li lint' I Ij in"In r. liKjiilt'Ina f\rc"' ) I I d i \\ i, u
-linin snltl die "to mnknfolkx
Ihlolii It ',
I j i ".ml, I ,;- to t > : 1 1 lit \ u
i
IM r.\i.uo\ i
for UK i to relh-u ,
ti'i 'mil I I be' '.<>i Hi 11.1 tin" ihi' [ huh tin
d I \rollo n.ln'II-1 11 no purio| 'i>. p'i) ft r n el I"H '.1'l'nlN' xx ) I | tin I i \ \,
'
"111111.1"1" h"III 'f"I'\'II.I'nllll\ ulll ulioli-\ I'lniidl.hlgnpil tdtxir(" 'tm' I I ',' IVM ut.v ei hl drliil.." In f.M' tin')' kmm* it." I

niul 1111.11.nddnm, IC""III'" imt for i I I : nntlili ( ) "I":. (O. Mi, (COIIMH K, It is nut : | ol. i" eolid n"I- Imt li(> pn'-td, i", ir the tnomy nnrt PEN SAC I
I'lt liotii'ddc,
(' line" ofrifiit, l'UI.'lltll. I" ( iciipinl I'ai-piigiT AfrPtil.( Moiion fi I' I tliiint' :mil turns. flounced nxxny, nml I die JOIIMK' lohl'UIjnioii mp

Addiv. nil kill.ft mi.1 InrrNSAtOIA for neiiH r.[ I h : nun I In knoxx d\ irtnl I In'o' nt. 'i''in Mine nml eihnncid \
II. -
I 'IIIIIII'nlIIS HOI lain roti 'l'i i I 'nd-t, t din' .. it- i
11 : ) h'- "iiod-t f.r t!:rec sou Cbltll) DM t'-I.:: I :; : :
HA IH lOMMUMIAI. I ] i | ui in
!
\cloii- and \ | il.
1 1 1 la 'tl 011"111"1'" xtiiit. .\XOTIEH I : r.K: r.Lt NI/IU.: : \flStu tlin.ils I I IIOW MSd I ll.tllrct'I'h-. -.-Uf H IiFrtnrli .- \II I* ndmitted. t I Hi. nx M | i MI
111\ \
---- :'th, i I" 7. | xt in- it ti
(' pilijiiLiI, I nml H..t'1I1I 'fovt.l'i Illiel. tllll till ( '" '
------ ----- Nji'I 'fl'l. mil inl <
111.II"n I
IICIP end Iho for \ ', In I 'ni( h toy innnufni.tun rs nre ('otnnlnlnIna'if nvx-pipir' !I : litil n., i ,
or : 1S7.i ocinix no Iil piojifofank't 1 I' r. Hinuxvorni, .
111:11 I. It
f.\Tlt.\. ,' l Hindi' 1>v' HIP In-t LegKla- nlo. xvni I I I .111. .Mdk, I iu-1'. 'Ilio truiltliitl rixnlry of tin 01'! r- | div < m i
--. .' -- lly I nnc tdlei I nnd manx1 ho (ire eliurcid\ >xith in:ikimi f.dciltlom .I iltllii | m ,
-- I 'nid h iK i-now dr eem
in P. 'h i ':
OTIlI.: TO .\I\ElnlI: : : with innkin, n i.IHIICTP' 'II the I'I'r,1 IPXPIIIIP the WIM lolond ni&ifdrd," I 1'1'I.pii'i,'. of hoii (- rntilei 101'111'1 loxx .itntiiv'.'hiinn" ,. tlitm HI i nn I-. |,m -
; I hnplj);' llmnorii' I nnd\ with Intltntiutf lumli Kood1* -
Aln'lll.rl', i rmiiMiliiK "II. me reii"dril law w"ld h, pompil111! h, agent' il.II'a,' <1IMIm tin M I '" ( u Illl [' "H III "'jlll's.II0W Jll n nI l nnd i \ii-i

"it 11'1 iiiMiium" i ( onip.uiN topty) 1 nml inttlioil ff \ ,, | | h) ('Dili I U\. xxhlioni In. mm
iliilnrl.il
(| In t-oii-1 "" only I Ilifi-o AX and I nuthoiitips at 'lall.iI.T.PP A xvrmnn In I IK l innvr.. |
11"11"
tl' -in <. .iiin; i I.OKIIIV. nil n ,
"o.lr.. AVc rnn lot 11I'alllltl.l. ik('idi, (lint Ihc || mint 1 nf the 111.\.1 i" "i'\l"'rn idx.nml' n n < m .|| \ \
"I"I'Iol'q .
,
( ', tIt m XX I'.ltnl 'I'1'II1t'1.'I.1JoII'1 to sl-.ull'i' i m :0.1\
Ih''li-IIHII. In ni>]iriiT with -'ovpin IhlI'IIn.in ( .'.llilI.. < ,: .lni-h.I inimidnll, ol nmil in i n ,
inont'ili'fi 11' | \ nn' K enn tiki" Ihrouirh em Ni \ork '
tlip rut. tinier llicy ilo. Wood i nIxMiefi Onr x.ipipnt' Ji.IIIOl'A; I !,! mal1 xx Uli uell, ( I II' Iiu'oil,., I'lntiili/ xxillinnt i ll HI:. xli. I REAL ,
line" tlmwiiiif/ Im' pioiioinv h iidncin : i' rn"i'III. V'n.nv: : 1111.1'.II/I.IIII I i : IIHllhoI'tlu, Ikl..n-I IIliu. ] inh | i-|
xxlll iiol' ilainl' Ilio I'all (>ftrril| 1 lint) lird 1'1'1' \ I I I : I II 11 I III K| till,, i n :
Ilio f-al HIP11 StaU: olliiprwho '. "-. I- \ \. l J: iilro nl. nnd' / I' ii-.n' \I.I.\ I ,
xuimim. nliii \ I | I I | iiTTHI "IMIMI .XNI- I
t
nt wlilcli we nl''IIII..1'o]> om iilicndv loo liltli* to 1n lifinenof i .\lI.mI'J: l,iu.r,'al. m UK I J'h'III'1I1ir i
1'11 WPIC paid : \ xxnk-'he| : I i i i il In-i in i
,
I!IIH vi.i XI MI'I.III.| 'r, \ln. : mill :ivi' Vt vx
JII s lo inoct Ilio t1eiiinin1' of Ilif1 r.ipidly nbililv 111"tl'Ililg niliip. 'IIPAttoimt pnw from her i iAnolliir I! (. IIHskin' -, nml | im-im \illk oil "e,1111 "tt..llll-lllil| u, to HIV' ,III u.ill : ''COLTjl( C'l'I |

Increasing nf both 'tho ( H,'iirrul nl tin.' :lati: nhouldbp \' I tin" mi' oxirtliu v I.. >V U K nil''tid mid

.1'IIIIOI nl h :i-lalau\ii: ol i'\K| 'rh'in" n 11"ahill"I'I ntti" mpl\ to I __ ___ "__ l'i'n-iu' ,'"I i ,\ .\tlinll. In l'i'i"sin i.i..i. I :
.
1 > MIVi1lil. .: "'YFKf.11'1\. ho i i. (, lck>< than HIP, tidi.iu l Iy \ 1 ', mii'i" < 11.,1 i "il') If .llIrl ill.' ll. m I'.ii-ruN. viiu inn 'Ilk
tm'I,1
-- .- _. -- I in I UlaH.: ', NEXTTO
>
jf ll letOHM llo-l"n nml .lIallll.h ( dill" to -.i\ niii -
-- --- --- ; ( i ( |
-
for and [ !
10.1 hlm..I' 111)II : di, 11..11.. ... oxi'r- 1.. .V \\ 1111111' '1I"'II'"la' i u < in I. In !
AVrlune\ no iloiilil' th.it (lie ell I ni.iniiir lllpntil IP, will III i Hcndilnj;( I PAl .X. Mini. ,II< U.iiluil:: to l'i n* ,i'.Ia ni'dI I hoh X| ,
of the N.
('oniml'hlonen will linil t1icli'iipx.\l dignity of his I IO-MIOII I To" ILI. I u m't \I'l.H'('I',lllll- a.'r IIIH.lllltlolH tiIII ( mijmi
) i'iimncr xx III ; llie, < 'iilit \ 1 Id i- Ii in i i
flip) oaxlii in Hitdiipition thej tax ( nut -111.' : illliom :1'"II..
appointed ifunilalp 1'iclnV' friendly r/I' fllll'.tl ". n.\- In leixln," 1'111111..1"1'1 1 Mo., t.ik,' Ilii-t"nI 1 i. iji i \ <
inih, Klai.d' HIP 'thp l.u- rii'i>'-H .
ami, rnprplii'I,! 'ilipy romo 11,11 <:111 as 1"I'"-,fl.1 we" (.i ,itn ,".1.111., I 'ind M I .llIa'II! on;:h "em' in I'n-ti" n: |,nm, .'il- CITY ills enlli.fit -
Any wll'l niid in-iko lilnndcis in .
1 'thpy in.1 -
.
( if knowing. | mm." P.iin-. 1111.' 1111'11"111" .lonliN .Xi-n foi liixil\ nude
to Hie rnil xvoi I "f n lniulilini; him. HIP icNonur Hw. thiou h Ilieii' fluplnM I likt: "" ', 1 \ I ..iklHH. Ill- >m Itimton li rilmiiK"luled\ to. ; 1 I IVXM in I ,hi

whii h ant hcaoiKiiiL'H tou.u nc'tinliiii" 1 1111flly : 1 1 I l'la-I"I'i 'J'i .'I-. 1.IIIIIIi'I1I'"I.: I ., \l.XX Y.'I" inn o, HIM -
1'iopiity | :\ ) I
_.- I '1111'1I1111 1 I Si xx \ oi 1 tin'nit" hv xmiri.h..I.' inn h mil n
J..IOnh; ( "liccii npiioiiilpii 'hint I Ihc that, HIPIP will !h. alioii.i ( % in Ileut.for. .'" \
lul1ha" 1..1' n: '' dll'III1I'"I' ,', him' ihitioint. to
I'mini (""oiimiifl-loiiPl'ol (' t l'II'I'lllailol] |11..1.1'I 'i.l i. '
a ) I t.l. 011 ) pnlly hutthu \ Dvvniisnl' "'
I 1'111\1.tI"( -. t l rlfl'.11'.11'' t\, I1. '., tiki' lliroimhi Ccmrc !
"T niu roiinlril' nilli ( llnl Into nml : ilml It In tin. II. & ;
11 jro \ftllic! HUPP IMIliewho" 1 daiincdt .1",1.)1 ::11 i M.1' II.. X n" 'inm )11111,11"II.lIlIa: I

Ilio l'l.: t I"i IIP nun:h 'HIP linmlllnl '( t.LI"rl' Hit ) : oi' Inke 'llirou, :h e u oxir lle K. .X.H.' \ 11"h my ch.lrltc.
11-I..alll.N pOOl 1\1"1 opposite hnnd \ DAILY, nn lo ih \.1 i >' ulioid I. .Ml:in'.1-: | .i f IM -!/ I
11'( "hal t 11. |l.i' Ii.I no 11:1 llie\ ( ,nld iniK: ( no ilioii to ('iiiniic 1 1'1111' "'in-, t'.r.! ii;h i.:irxli .letup nml (-. h.x. npis;-tr| in. oi .i '

\In ::17. tin'"' IUMIII ni ,of Iho poll tax, l.n, llnoi, ), tf Mlf POLITICS. I.:.,llllo,ul mil 1'"a"la.11111111..' lo h I I I. I I I
May hll-II\'I'\ :: Iho H'inip: )li< pnpion| HIP. MII' .illi" h ix' I ion lii- I l'i l-in ttl.i. n u.li.in ,n I

"Tlioy llitl jjo down lo HIP pit pan- -!1"11.111:1| HIP)' on n iniMCh.int lnl'it, ( \ Fla., i -1".III"I'"I'1I1I111,1,1.1'. I 1 1 mi- FISH : i I niii'v in llu -
liill I .. hull K.: nil.Ml I liiMiiiii'i. o: iln" 'mito' 1 1 >t il.i h i i ,
v
w
not \ | :: :I H. piniM'l, And ) 11''II, "in'h htiii '- found to )H> Year.i Fisli Tixklp .
111rllah / 1 i XX ilniln.i! n! nnd irmii Ilml l,mill vi i. nniti'i 1 I | .v, 1 1 mini. \
"Wlga\. losi'x., i I'Y lo be Ileat that Ih.'ulIl.l "CI: In,i/I,r I linn, : d','. nl,) Kin'n.: 1 1. hv .Ml, inh,' I oi-' I 1.1"" i I ii MMS, AM v vo uI,, ul,
-<'p that II flli-"f Ihdl' wi-doni, aicirhon (ilht'i', the | '- I i r. op tni n. linh Minn : ..10 'n-i vl: -IIlIlIIIh nnd -. h.X AM> Alt si/m' : i.t.

1,1,111'"r. In"i \I. Itnllroid. ...,.11'.11'I ..11111 11,11, ,' I Inl ,
II.hI': I.t pi-oplp. ( OI1HXI.I:, II 1.11 i i | | | IM
} .Ollt lMM'I\TIS' ASO.CIA'IION. -- 1'11. Mill 111..1.1 I I" \\11..1' "h.I '| int' vvxim : : | jniniXA *
I, ",d.. r> ; Il' IIMIII, I I.M: 1.1 MM 1..1.|.', t ke l'i'mii\h :nn ill CI.OIJI I,: I' MCIS, II : | n mil in.il-,
A M.\V; I M'l' blin.V. \M.ntiiins, IIH ;IAIoI I I Kinl.ii. 1111.I 1\'II.h'III"" ; |1'1'.1:11'. : :' Hum ,. | | i ,In iM.

AV'p ha\1 recrixril' 11'011 HIP l'ir.1- 11. 'I tinix-lii him i'.il. nndi ry i, I UHVH.I.; I j.,in.' line ..ultove.. ('or. N.iti her nml '1 \ i, m, ml i n,, ,
1 I 1'1"i in l I KV 1'1. M>. I IIIk.' ll.,:,i i n rto
the m.nlMI
\\lnri \
ilenl and Stvifl.ii: ')' nl Ilil-f AM-IIC! ilioii, llieio oi.Miii/pd,' an ( LANDS :
1.10\1111 \ i in nn'ml ovir :0111t1l"1; /"'n.- h1'.11- .
Men8i'ft. Duinl\ ami of ..Lickhonville : i"lu,11 I Id, h I- li.. I lii-t I ol it' In HIP, 111'(' 1 '''iin 1.11' Sniihein, Uid. ".nl i i.'h," '"'.'h"11 lol'i i

1"I.c hll IlalII'II';: ., In this dll. A nil inhpf not ." \ NEWS iiH.nol.i tlioiu t1 h <. ,n n'i, .I n "I.'. i j .
limilnrH wild niiju.iN I'dmippoit the l" l 'I 1 u 'I U >,|,ili'i."im "I" ,'i-ti. to .til mt Maritime -
of i.nlliMiii'ii. M'lue 1 I h"ll otnM'i .Ij. i. n | 4 i ntit'i r< d lo ( il\
nml, ( ami CIUINHliowlng tv\cnl\ 'IciiM'iii 'Ihubniiip xilur< II'! : SPECIALTY. '., H'\ rMi Uillrnid, iml 'lun.p' Illll I ,
'o."I"'atol jc.ii" evpc I 111"1".1! n i 1 i Illlllint, li.l-ill' I .I.III'.l: ,, \> ill-.i Vili Till: nmleiiil' '. : I! *,
A\liil: ( (1 ilosid: nmlvlial ". la'Iil" thaI with tho icmmrex 1\1,1 x\nx riorlJix a clrnn i ( h'\1'1"1,11111,1 i 'iIl"IIIII..11 nll'll.l.1 > tliion.lii HitAMI-UU: .\ S : | | si.o-.no

I H ruillior 1'1111111.111.. In Im1onc : hand: bnilir( : 11,1 1 1IIIP I.hint hi" |.lituD dally nivts .II.I..C. n,"mn.Hiteiilit- 111111'11.11 I 1 Mil! l'I.\TltI I \. s ,?,

piuol valo-4 tan bn, as ( hpapliin.nml ( oi-p ( liy UK' A uni i.ilioii.Vo \vi-li ulined\ heie it-pwluip tip-; loud, I -:.utiiuiii'm l 1.1 i I'l XLII come xi 1:1 < h'xiI "- JJT' 'onlnxi'IHI ". .
iiliuiil.\nt f iui:i x and' HIP CUMMMK / 'rllc ': ; n SUCI:>S I 1,11111.1.111111111\11 I : JI'u.' In (Ihl"II-h C.II' nr "".I.IlIIcl': tn ,. I I I \
to Klait h indii-li\' I tinln, or I :
tlll fin nn 4,1 ill-
,1'1'1111.1 \ h "
1"u vii .up mid iixiitiui'i. I...1'111' \ \1".1-i 8
: 'i\i. will dolmt' il lauloiiiiltlirirrllniU. si woiklo < r :ini/o / nnn- In tin hopi* [. the Statc't biilnc> i in I:!.i Im id I'ui-moli' i'.us'leolii, M II'I'm: 7r |.
; Ixidv will of ; | | | .-,,,. ,,
ximlthy cltlrrnn
'Dili i-i, h'll )' : la.lllh'' :1I.INMlla\'jl( h"1( It uvinir.VtiMi.i! :.M.I,n tli,' ( iiniiil\ IninkI -- -.- -- -
1'11'1' 1:1) :literI'd "f'I/crl"I"' ( to thjl fnrt. and by I 111.1"111101:1111111./. ; \\111 thin Like tin. Cash.

litlli-, for \\ ( :m> Into In I'l-iiHirnl.i, tIJ,111 I IIP 1"all'III.1\PH' Oih-iilH 11" \11,1 Nitun ami tlioi ruulixH 'hi'ltd Inl t, ,ix lux '''m Ihu |>l.n,'iI I I f .I. .
,
IIc" :.It HI'1IIII I i s.n, \\ (, !( ?
( \ i t cn(>ltnl. new inn I d\"IIIII..II| '.
Iftolalcd. onl 1
not oiirt'pofi.iplili'aljOHllIon.ttit
> hllI..t
) y In lii.n.l ,,
lrf W
: lk< Cninpanx" i 1i i/ IIII' "' profi iwloniil, Jour- It 1 "nvi nh nl I.I" t fr' m ni' 1 11:1 1 1 1m'- i i n i i
.1""llal..ll, Ii,)' on n Iv If au- lii'M. 'lie' fnlliMvin ililPilnin. won,' I't. i.:. 1, ".' of Unrlila a 1,1 '.Mil.,iki ih UnII,1 lu'nk I .nil'. 1,'Ito. | 1 ,, u in, i i ||,
,
,',' of wlioM1. iiilrM"-t is : I l >ndliv ( 'okl.I. pioi--! .1"IIII'ly l ( l I'.l: II.ll": illl. I. a.l.ll'I'II"I'| I r 'hll III ""11 I'l h | | |,, |i | | M
dril Nowiptipor | ,
11..1 Iy | i i i
thol'il'Q tIH''II 1.,1.1., .is 1II..1| | ..1.\.1.i | i
i II. \\ A. K.irV.: I
ti. il
|IUHII or ,
'Hi I'nni.iki ; Till'I'I. Litllo House t .ini i i l \\
clg lily "' I lily at ,' to IUD btnlo to I Hi .m i nirxi.it. l.iki' Hi mih: ir I III

Whoso liunl i. 1101111'( IKIH hunlllloonciato T. roal". Ipol.ml. :.1!, I Madinl, I.:. 1"1 InNe"IL'I"tU'itluii' ,I i I .. il h"r i <.'im li'mill I, ,nivi i.1 I '. .oi N i-hvilh,.. I \'n-'III': 1 : : | l |i HI I i-, |th| i | |i ,
'OHIIIIY A.l'alfipy.'I il "inv 1 1 vvldeh "I a.'" Ihlllll\h i i'-i':in. InI

liidrpriidont" '1 DIP Sl.ilr A. ho piuiipanx It. nolnnkin i plonnl ci'inln' 'I :, lie ,l'i 1 II111'' lall'o..I..
ami fur inleio-U lli.il licoulsldo 'uli"l w In on loivl.ibli-h :a I f.tI'I'1 i ii i h- u "it < : II. I
"
focal, n'juVnly M \ i .in I i olini i linnxv ''I III'I1111: diiiil 1 !.
whnliwill 1 hi'sliili'd, I ;
,1.O-
of I \1.11/11.1/ iniuilicH : u--nun / 10, oil tn th l I.. lo il. ivm" von on ,h' vxnv .11..1.111111| | -
tlC icnlricd, (KHl iMihi' lihi'd. '1 1'I'I' 1.1 of.1.1'11 Mull oun l TION I' xi i .\ i i"i |I'. I, .ml nd -..1.1.l | >'- Uitn., l liiil il
and thai (
of llm j1\lo: II'I \ \.. will I I P cniploxd; UII'' a wli(' nml "ton I h I'h, I. : | re..inn : von to nut'' Hinil -- :

around HIP landpoi'nlalinn ..1 ll.c nio-i Kiib-l:nlial in 11 In IP niannl.n: Ini.1. 1'- Ilik for IIP ,,i in. "n. 1 1 ")."..nml 1 111 1"v to I li I.niinl' ,nnv Sliipmasfers
h ,.1! the 1 hll..1
nth .r"l"
\I n n. 1 tin !rl!
|Ud'llla Land t'oiiipany: :and, I holandi 1. tsinpo li\ : KICKfs :
l Iftiliind lo 'I :iinp.i. U \( ,
of III" T'OiiNxtllp, \.ish\illo f-onlc nm il-i .. 1 Oil( nm" Im III. limiti 1'1'1.Iillll.| ., _"II" i
'Ilio Su ami ih NI\\M" : l llnl n | in" c | l .., ,! oil i ,oil) i.mi.' vii I In,',i.'o :ind i im inn,ilii j. CITY >I: :

Jtuilro.nl.Ntiidi: 1Ilg..1 for tho HIP 1 "II-I. PIK ki't 11 : .. 2 Oil i 'llmiii.ik.n.' "l-iil IMII .111".. xluivvtin "-I, Association

(l..IICII", cnlli'iiu'n, and il wpian l III .\111.11 ''III. ) } \IIil..- ill-i' iui >', r \ '.. .71 l'i I .,in.i l'i" ,-HI-HI., i. ,iml mikiii'il'i--
/lll I.look 11.1' ,/ I" I' 1 :1"1' HiU f1" I it II II- ", Illll" : |""III |, ,. .11|| |1"111"|| | K .I x- : i null, i I .
hei'ii 11.1 in lli.it 11)11,111 .! as / l.a."I, (.' BLE NEWSD AlEf5! ', .
[; ,\1. IIIII' 111)ln 11'1"11 Pi.n.iii'" nn \ nun l-.o; : ul in. 'I 'iini'i.Ml I ( i. i i ,

tin- .di-\rlopnipnt of the St.ile ofriiiiid.i their In In; (: ( '". with If"I' I 1.Mlhilut., I : vvlio tu, .h |III i -i "IH' Ih"I';1.. ,i- .I" | | | | ,,,. | | ..
li.iso uitid b luohoiihox. |1".rllll'rll\\IIIt'I. nut hat innn \\ IXMI'1 1, "
1"1 upon ) '
: or tliojil > of ,l'i.I..I..la i, P'I TJio 'oplo ,lo xuile PAPER. M.iiolo ,". i.in 11t.II uu n' .1 id d. "Inn, mnlu I n, |; ),. ,i ,
'pi 1,KP. 1'111' I I
onr <'o-oppi.ilimi 1 Hit, 11"I""I- '' fmm il illy rail-' : lih'ul: "Ii"h.. e in I'l.i. nl.i, l.ikin. l I i ( r 0 i
upon" Ihi-
( .
1111'1) | p-pon-ihlo lor .Ia' IlrII IIMI illy l "' tu tuki' a dni'y' 1 1\1 nn "I.Tt I TI'il, I .i, n' i prm'i di,i" .i- 1 I'r
full c\lcntof onr al>ililip. and "1'1'01"t :ami ha\o HIP 1'(11,11 II tlnir mnhands. linifik ,Hot \ | u 'ublifhi' .J : inl l illil.HI.. ( hi u.'itl"'UiiMs. DAIt Y

t tunilicH.TIIK I Ixt them k'n;'k mil ,tho I'il; (tx'irlcn) I II I 1:11 n li.. "ei I.I-M: M 11.: II.I i'!.., Hi i I.V.O xI |

di'llo"| :and \rnal h.in: "I'" Illhll tdiiKxt lL' I M".IIr' I'.UII..I'. ( .n'J.I.'I.' \ ,iihti .
11'1 '..
.
intolid Iho lloiida MIlonjr tmlly tif j I i im linlriudlo I. I'liul : Hi n" i viI la
: 1'ALATKA' Xl.U'hhlJIT. ; I\EI I. halu and haxeanl 1"III' Klir In (': ,I.lei. i IIII I lllrilllM'l It ,1.111..1"11. a"II .
'
.1101 nh "Iallll,' froiiH hit' i.'oonlv.
iiinrdi r lULl I | "mi: oxi: ii: > : :
''Iiilr. nl.II.ll hnliP-t, linnuiablp 11'1 I I\"h..Io.11I l'K-Mn\.v: 1:1., tan h .iviIllll

Thcic 'U no Imik doun' or lia< k out 1 II cI"I', f'ollh(' lilyhrfcl IQ.ili,11 toIlio l'iiHi.ill t.hd,1U1I1 l \ .., uhliuhi.il, ll I pi:II.I. V .,I I'illl ,1-", "M I'l lout K .,h..,." 11IAN Till: : '
) | the fiiin" l Im ID FI..ri.la.t 1 .
ajti
I \ bo ; IH vtn dot). TION OF ,\ :
:
ho the 1 111I I 111111 1'he ,
,
in tliu Nowf ton I'" piloaiuliloublcH m-i' lull-, \io. tin"11:))1 1'irn t mi Int

(lie hlulPH. 'Ilio Ni-\M evidently nnnotuai. >'. 'Iho Ilh il punting thp f iln'- I u Yonr.t 11..1't n ...r.111 diihiint' 11.1, | .1'IIHII.Ipt IN l'I'Xt: : : : Fiirnituro
K'I tlnnihan' o in I lil. I.iilin.nl ininmUkinn coi'ihmlM', ,. isini' loitit H lo 1'tii-nton nmMl (
J\'IJY: : ':
think* ]ho hold 1,1 winninghand bill and HieImk 1.\1. as will as unit ip|'.l> I intn 110.11111.1: null' eii.ui- ikni- --- -- -'-

', llo lalkfc ].ri pi-mtu'nlar : HIP innddlid i-niiilnioii I nl '1"1'11111' Honii hnvi1 : ,I I t t IIIIM. i' ,limi't'om* xx llh ,1''u..I'I" to "anI -
dit- ; I Una ;' Manager. I I. id nIlIIlIlIK'IIII.I | nl jnii rt K| u hu h e.in 1 I""1. | I'l | Of n
ihaileo pnbln ( ,
On) ) ct.tciday W. J. Wil' :I', a- ,and mo would I v"i dlinn 111 IhonisilM.. I : -k totirille, t.la. nil' In I l'i.-I'In' Nnilh rloiidn\ Kill)imd. nil Louis A.
pnlilnull) : .
J'I'e.i i.lonl of Iho 1'aUlk.i XC\! PnhI"hilg .IulIl. limp in 1.1. r ul rouitto lmn|>n.I .
,' ,, tho pailionioponibh'l'niin i I i'n inn': I'miii I'.niKK I'irx', Id.ihoAII,
111' ,,, ,,,, ,
a' IWCC I ,
Coinpaii) i f ( '! l lliunu' | v N i
c'II'I'I'o 'II'al -- I 1.\10. I I I ,lit, t W\.III. City
Ii "bltiii.h'i- anv oilier -l.ile in : 111 i r III X K.S.NK, i ,,
to Ihr t.oiniimn" 1 ; '( hiii \, 1I, l | : IIII :\. .. | | 1 1 ,?
alhW'r 'Ig\ the I'nlon. lint ihii-anei in' 1 1.11'111.\ I 1':11: ) I U dlr '..1111 l im' :I'mIII :
./.uhhliaiior, .lr., uhotlaint'-d i IIIKI I poliliill' ) 1'11.'h..l1y' I lleiVM el'Ui-l, I hit'.1' n orI. 1 l-nills I.ik- I'r"I'lI"id to l'o-t '
and hhiowd in |! eeiii lo "bo linnond | I\IH; -iiiiini I' I (' 'id. nnd ,.
: in IIH
In th<> -11111 of >f fJin MI. I 11' llu') Mippn. | I inronu" '.itinlrom. titli 'rtltho-e | oint- '
Jhclln lainis: that li j. "iliu.ic-, mote 1:1, honcdty.. 1.11 miulilonger niHiiire, jll- l ; ""-; >, P. Mi I Cn: I 1,111"1."1 1 1"11"/1.. I"IIII.\I.UII.II'I\IIIIIII.: I | HJH :'.NIIIIII| : .

Thl ami hlin'ili-ilit"' IMMwe .hallpliMo will 1131 l to ill-,1.1'ii 1 t:. 11. 'I HI..m... | I U.iv itUMAUX, N..li ink,. Mi,. 'un uinl n ill do all xx l ,
tl' \nl (: -i. I IIrt'.II.\ "I.li.I.\I :
wvik mixe" U"Iohml.lIn: 1'1'111110- mil- ivi. ; ___ u__
that his ili.uuilti wa. nauuht' ., .VS. W. in hienijo; pnHtilin '
-HMIIillltli' Ni t.. pmmWnK! l I | i t \-1.10'11"11-I 'I he Ul-Kkl-v ('
and hi clcdit, \\1' not \\oilh liltx. tlol \ fn in t hie I i.o r M. Uiiiu .14 [I" I' riii.ixtn : ( Htlto

bl'l all (old.,\. 'JIHLll'lll"rn 1 XII11.1'1,1.! luron in the if h jll. U. Millir, t.\- I'HI.I' i 11'.lIIlh.. I point-. it 1 $1 I.'NJ' 1 I'r ) .'ur. '

\\illi lihi'l \11'1 wo ,' .\' i ( I I.I' } mil m.iy\ m.inv olhir-; I i ino-l din > t ro..' fr mhVMi- ( I''uUI.II'I"'IIIIoI \ .imn< In ho:ci' ..". IN
) pri-itit .
10111'11'111 InI'V 1i..II:1t1 1'.lI'ill
inUtcai-anic an.luiil- lal.111 dad-ilcn; oonnt> Florida .', I .. "XV' .1'. ldo\-; ) i vxtiklx jap.'" III W. <
.I Imt "IY"\I :
al'.1.0 I mU.V I'lieiiif tot.. I, inUu '- i i; i.ij nm
)fanAiiuWe "h.III'I'\C| him jnill\; II'III'al" I Iho. irmw inu' ot lobnuoonu Him l.ull\l, 1 i ,, .mil hioiili-id- 'tit > in thr<>.ub tu I. Pin-uoli, nml i ii i \> i

in both touiiU .m'l.r. liauliW01KO. .\iju ..11. will l>\\uUhodwith.i (.mil, nml | I 11 of the I'ldtid: tin.in viii-aul, nl In 'I uniii.i. I '

"lu.il dt"ll of 111.I..t. Mnrli' of tho \\orld will I [ | \ luevei) .ih flirt- Tourist* fo m (iKNvtu, i ol. mn Ink, 1 < i Il tX l

to bo pcpnliil th reloiT. la \ I'nlon IM.'ii.r. it'illn ml in C 'm.lm : iln n ,"
llo ('.nil' that ho ha* 101'.1 thp oll'1'111,1 } j 1 lhi ir .ihl im ,' 'tin' .. rurmirl '
l.ik -.11 i r .it" uvtn ir>' itlv ImmIliudtltoi ) thet..
'Iho wholo ,. \ : III f-towih of aloban-o. Kiniiltin'| : : V ."tli-
rouuly. : .1'uICIIII \111.1" ; vvp. inm lUnxt-r h) I It. .V U. vii
Coiunii.&ioin'i. .WI'al' II 111. .1(1' l i lg.ii': wrapr| >>' alt thlulhe f.rl'ry or 'lv.u.kiw( iu "II" .-1. 'Ijilli.lo IVeKiunf.iFrivt .

so In at Ixasl: thuoinstanu',,-(hi- at. kind of leaf \lad, i I. ".'.t I 11 .'' .\. tl'Vhiulert,. .I,.u ""HI \M v tn, Nm. Mii,... fio\cinuiout St., ) i > ( i- i i

ilavlt ha h.1 Miluniltcd to Ihl( mvrrnor 11ll'II K tho hi hc-l ,ptiio. I Inpile more ri'ulou-. I nrli>f. KX, Ji 1111. II 'ill tiko' .. T. A ". F. ( r i, \
wi'h- jl \ \ l 1t"llr".ItII"I- ( tneiue ,il..v ,
dillluaii million- olpiiiindaio ity; a-i
)
icioid. U .fa ) Mrs C.
of
and {-now t >hal hoavj M-nt of ihoit' din'ft d to riitdiI.i4vii \ .

"Inintf othcrn.llo impoitpd nnnnallr trnmiiiii.itrrt. nnd rre 1'.al"H. )1:1.10.it TII"I..c I m .

dui.* that ho has lohliod the 'lheiiiality| ol the Moridaleat teuav, au.t h. .' I emu' ..u., II.in,rt.' "" AT 'iKixton lt.ulr.il. loIt" Ie'I: I. U XX I- I >
exidencril b tin. onedaiKilfiifoiiiil &: ,-| U iuu' i I' i. xx In 111".1.! 'onlh'I
wldlw Ilt 11h.11,' 1"I.f 'Iho > 1:1"lllal tini i 1".1011' ire t iki uIt Nivxlv I .ind 1:... |
.
1 faiiiur oldhiDeiop u.-v frnn IN'llv.li ijll.1'iirlm. ; .
of tho ) wliori-] '" .
l'r.Late lolIL 1111 11 pent in '1'. >. .> itrt'lh tirtt.fij. out. iMiiiii.- \" & LEE
tin- ( foi 3t> poiltul, which lalmot TO--urn Uuxioidir 11'11 i ,
County Jndyo lul. ion'I'lol 1"1 ', /'' i, \ ill I 1.1.: .' tin' MMIthir 1'utitt' Kail.rui'l .
a-Mil'ton, thix-o tiine. ILl aMTajro piuo and tHtg/fi) i'orru r.im hi f. .. ,.
Hilb! <>ar UI Olt II onr \if II: l t, T.'\Uk: Hi u :a- |I.'r iii
loliaooo. It bo tlal the Mltm ... \ i .. tiit-riii fo,. M r-
wliirh i true to tho Ultor. la one inhlaiu'o \1:111 may r..u. t i touri.- 'm.in lrjnti I
I ho ha- 1 will lind a- ivxiimouy '- -- u.I DItrI-I"
l'lul.ih I
1.'Itlol. .
111' I .
.11'0 {I.IIt. :ix Itfr'miii> iKtsriMti, i .n t.iKiiilh
i I'rh' ale al'.111 llu' ;; "ieu aMiiuiKol. il""I'O I" IlllrIUIj"} < fU"a' ,
>
Jiliilat 1101 jary to ', 1I\o'.IIo".1III' H l'i- ", ','\. : Sune on
money to aniui'< tulouiinarfoiinted and other flli' I i- a le\ \'lt'l I it) c.auiwUnu ( the ''1'11I..11.n linnet. vl. lt.ilvt..t. n.llarr klnirv A ".in ,Mitoi.io .\
'
iurtolho 1'iiihato ( 'unit. lublo icMoiii'e aI1.h'\ ihon' 01 1 initlii]II. tin 1 i -'' *'r, tvt*. U 'Itrojtl tn \..u lirU-ouk. "1 1. lt\ To our }"irovluu ( i, t> I i ll -

Kaih: and uie tun-, Male ahead) ldl II'I.t'lmuK' t nnt to .It. I \ rdlhk Ivtilui-I UlkVlllt'A. )!I I\'II.' 11..1\ | i 1"11'1' outfit of job jHll -- -
alofllreharg" lit. 1 yt ark Hurt'.ill 'r, .1'1! H'.riiU, n.d l"'iiit'OUlUimti! n.I" )
and wihao 101'0 Ilall' 111Ih'.hO.iclr. U :' : I LAlli" 4kl lit- ,< 1111i1r-.J. liavc jiiit BiliU-il

.to ttel'. U't gnod wulkgo : Ulubo.' 11.-1II.. t ,.ill'al"ll 0"1. i 1'itmi <'in. u.. Mttxuo, taki' tlu. 11.i iiuu 'Uuvoith of t | : ]

01. li"H'rlUr 1IIIu 1'11 ed to (tl"U'. | ., f r thtin i initial, Uniifuid. ti tl: I'a tt. 111at.1. \. furniture, whirli .

-- land: ts: wil thuI' ( !'. dot the : ( | I ; r\ 111.1. .tiid ....' vii \ 11,1.1111. iKrr,'..ntt.linttnI. ,; |vo.itiou iluu |
l ..m "4n .Kraut'ikf".
[
:' ,: .\. \h) tolu'I Mr. 11:1 'haJI'Ijt I,, h.k jll-t ,' "1I ally r\ei'uto | i I
Ul t 011I10 It .
'j0.t'r.. 1.0 H .l/o.' l : M'U WM> I toktart from -Vlktis It x i>. \ i I ( ,!
lal J.t t. t.ilol Toiiunx'' ) .. Wll lilh, t:Ut llu' H.II. A .. \. |{1111..0\.111.; S, vv I'r Uu )' job w oik, !
Ihu follow lug jaiop) if a 11'011.tlol I drnd) (;iiorgo ha- ont i. au He l I. t I in liar< oi 1 mii.. tlu lift. in u thioii!U tur to r, ii- xv oik, etc.N'ooilicc. i | i

:doplcd] at I 11'ellg in thllgl ( !doli iiuld.i other- inado I IM i>ni' "l'rdl. la\ 11 Wk ?" "lie : dHi-rmuu'tu Iv lutid. a. -it Floiitti! "'a.tUinn UrmlrmxdWi.bu.j to .all i">uit4 on tl., -.uih iu l\Mi i

r lift 1 '
on anv ,
with
Ih Iho ( I
on Ic"lllll'I'" : ) .iv a Tn. >i. : t. ti.nufiom l'.,110. Ill. t ikitin pete Old
a 'ntattMfiom I'lor- - .rt. iHd to !It. t't tl, rout \u M'-ltik awl "/Iiu U iro.idtj, u. i. in the ( Id jt ilol tl
repM-M
Ua U'hc\u. thi< im'ctinol' tho "i>iU t. :i-I. be aiil U ) UII'tU tb- ir.K-. ''i'lllkAl'o out ami the low pi <.avul I'l '
IoUlherllalsclgel' di tlnitiou from tin' 'lUU'.. : .
A orlatlun 'lu-hl Tin- f.luilt h4xoxoui mi i in.frtnu lim : Ill',1., .. t.II.. u* jourorders, .
: .
t'aj* | | uu uri.r' :.' i Ilif Ul and I Utl" ttta'klliiui'hi
vou knew it. 111))'Ul- tw'.tIItl t. full v
katufdi lioll.hl'u'tl..rc
ll and 17 lor tin' |IUI''J-fof Ildlol 11'1' .honld 'UUQWU4 Tominv I Iht jiui'iiut ., Hum" I. Vjtjivillo, ai.d tbr uli '.- ; '

obtaining askiotame iu tho olrctluccil l\df to lexpQ| al.III'| > : "1'r"I" i. | i ar >Ui ..uUv ilk 4 Sn.lmlk lUilr"ad ID | .
Krt'al |taU X :.:!. IVniitolnt'nuu mil
Iho iailwa n e1 <
tioiu < um- l dovised
> wlii- hs
raieb Iho ut'W foitii iaonoik. > : .
ii vinptuni-. ; I.tt.\ Uit"aiiktt Hi.., ." t.iihit-U'o:
Nouihiiu
uauiea coubtitutiu? *the .h- tin. il M. .11' Hi I I., 11.! .
for l n" i inv .I i l r t '. iu, nn n..II| UI !wI'e.t..r. IV'm YAM'IS
MitUtion, with a Icw of iuet'a-il; l'OIICJlg \11.\I i 1\\ I XI I Iu t i 1-1 I.I II I I..r. it I', i i 1 I.1 1tr ,niift uiid ,

travtl to Florida, 81.1WbCCI \iihout hU'\1' i Ihc i' !'"I.il.jil.1! | llll\' ,, |I. I.. '. it, I'1. .i, v .- ," u hid it th ir i xerx II ill ovi r > 1. 1 i'

Iuel I'al UUCI La\ "" .1.1""l"'lal"l l '\\111'I I l I 'p' I i i H I I ml i. i l ltilf... \ :- :':/1!. J'., ,
'" .' / .", .
r. 'J" It' .
\
;
i ." ..
... :t1"' ,:
".," \
'c'.
... /. \:' .
- -. ". r-.." ,, ,' '
.. -. -- -- -- -- ,
AS BAD -- :. : TTT "- ---- "."" ,. V/o. I
.
QUITE _ASJOLLE1S, 1.1: I .iHI.Ill II: \'Z' tItItI C 'I'U'. ri.ouiiit..;; t \ II


\1, 01,1> !(*iiil nl.i Her- 1i 1 1'1.'',i'l I: .i i. nf Miv Hit In' ,\IIII"hh I'nmpilgn I lair Pf.rJ8ACOLA! ( TO I THE FRONT -" ,, -- >.Ji\I. *j..1:' I'

t-. TnrnM \ MH :.fn r. ii ". :; I'if' 1

i ".! !M t 'M, ;N; ( '.. I I."''" I"I. I t7.i : I :

(i / '". 'I \',ttts:: in'llllt !l1!' "lIdh. I McKENZIE OBRTING ;i. 11.
& CO
I ,1.1, )t I !h.i'j bviiiliciH: fitnl i I li) K. >. t. ;

u,,'! ii ID wli.il evt.t.t.i: : '.. to) ESCAMBIA COUNTY TO THE FRONT yr"; t )' .t I.. 4 I

ji, ti'|.h willwy tli.it !my) lie.iliht ::) / < > r

,t ><< ,'n .w !-tomlill twenty Y".II' '


,.j':,", 'I t tin| 0 IM I I t'oi.federitc on sutlcrcd!,\.ni.tr.ntnl; :, with: dulls\I\)Iile'n.' on Hum(thI !Peiisacola is the duty Seal of Escaialiia County, Florida Ship IJ Cltaiitllei'y lI mill Gmwr l Hlnlwu'( / t : 4:


I "i ,,1 I lit ('.iiiip.Ufiiiiii; \ Ir il1l.1. I Inl. ,
.p

i nt\,11-: inn!11\\1111 i' ilnf. ,n:ind tiiili. more at. liM.it fteijiietiilv 1 om% e, inP I'KNSACOLA] IS 'I'IIE' (ONLY) 1MLVL SEAPOin1) ON THE GUNS. JrSTOLS.: : JNIJNIUNr'JrOtr.; : ; : : :' : : : : :: 'r 4 it JS i

ii -\c'1I, < d.ii) ti.ii IIKHC (Inn, lit. 0 ;

I nII' _. -..- (aTLF OF MEXICo \ .

I Ii, tin-1 i'lvlition I visited N'ew York Nit'uri( 1:1\--:0-: : : AND PAIT.I\ ; (CAKNMIHIK: : ; HIM.I!: >. 4j; : ,-, -,.f'.

:Nii\inil o II ( ;5Al.VAN'liil:: > \ \:\\ KOI'I':( ) :, IIIMP: AXII/ iM's.si.v: :::::: P.OLT:( ) uon: :, '... d '
I with Mr. I 11.: I It.1 ). '
"I'k\ time t stopjHil PKNSACOLA I HAS THE I SAFEST AND DEEPESTJIAUJ5OU ;

I p i, I i'f the Uni\crMty I'tiMiihinc, MAMI.I.loii.; ) :. (COITON AND m\ii1: i fcic, ; /f .

( ..Ii i, my. 1 t told Mr. Kiikrr: of 'tn)' OX THE GULF OF MEXiCO I f .f ,
.
'I. in. j He r.illod In)' .t tcit! iou to SIIIIT\ : : AXII lutor( IKON:( Mii.nr: I.IAD: AXH! SIIKKTXIXC: : ': ,

\' ::11 Ki>kinc vnd pintnieil,t for I me ,t "j'1 I : ;: :' ,

1 tic Alter In)' tctlll'lI i limne I tcciki I'KNSACOLA 11I.OCI\( :NIK\\si.:| : |: MAST IIOOI')( : (OAK'S.) : :
(
i' '!'I i .(.tI'o diredid! .imltounil. nuuli I IS ((1LOSK) TO TILE COAL AND) I nON{ OF i'.I''

: .. i ,ti idul,I tlnicLy.\ Ot this thngI i.J PAINTS:; ou.s.! (cori-iii( : : PAIN-: : AINIMII: : :>::, l'l F'IL( ii: :>: ix, Tl'II'EXTIXI'XII'I''I: : : :. :1: .
:
A LA ) A.Peiisacola /
J i"1 ti Mr. 1 Itiikirlioscnt: l\fuN .

t tl) i 1 li,. 'alii duiiii,< thC pail )'131. AI)' Galvanized and Brass Hardware ;1' ):; Ij! .;

H' \ I increased
i : ri uly mipiuved.( : ,

,i.jil from' U 65 I'otuiiU to looI Has Excellent Government
an ll City \ XAM.S:: M'IKIS.; :: nof.-si.iii( : ; n.ni,1:!: ;' IIAII\VAII.coKDAiiKCAXYASS: ) \ : : ( ) : ) ( ( ::: '
I i, '!' my) II CO.Lftt eiht., Ilii'liovc ; 1; ,. tfl

t II!,. h..I-klll"' 'ilul It.! (J:iinit'p had, I"til- "'
: ii.l.t\V: ( \ MIM'Al: A.Mi:; ) ItUAS: ::: r.AX'ITKX': :: AXIt I LAMPS: .
i li ,',1 1 nther t remedies;. : usually ..idnil' .

\ .II'n,1! in -.mil C.laC.s., ffa ..-., I'' Pensacola Has Superior Public Schools AM'llOlI-s: ( ( : AND: CHAINS.: : '.4, '. I

S\ n tiiile-.i 111 Use of c\pnstiro toi'i \ "
.
I i t\L.ttli4.r 1 : 1 iln lint( lu\L i hiili, COIl) ASSis.: IMT31PSAM: I") PATENT: LOJS( : : ,.

i ii'i' ':'t'liu.il health! i iintc| t"d.\ 4:.. ', I INUlUl ,

1 IllIllI t '! 0'v'r h.tlf .1 1 li> ,
|1.0 iiikiid .i fk.i\: UL4.U "illl'C. I Ill I .u nfiinii r"if t" "i

lur mother tint: J hcI a ninth, I Jlununtl'turing., Ship J* l () vP4! ( ) i il mid JI .* ntiiitr i SK' ) 'OM.Scttisfactioz r. T. ; !)

I In-: '.:in',!' l II)' it while it Listed. jI j r 4 '.t 1
".
1+
I tnist )ini in.iv In-. able to inlroiltireK Gr-o.circi2n.tGcd. ion. cxll Ccc :' '
: .. : '!,
K i- ,;lui.'ll)' in'thii CtufltI) !,)', inwi iPollsacola H '
Has Greater Coimercial Ailvaiilagcs tin other -
I, '. ft di!, I any in'i-t. '! J ..."_ -
&ii i nisiiili'i om) IM' innsiu _ _ _ _ _ _ _ _ wr ; '
n'' i ouL'hi,|' iii.il.ni.il: poiton( in thc ,'. .

.0 i, in' I 'mm lay ii'.tn c\'tik'i.i;| : L I Ii .
: 'ILLIE. c.
STE.A.1\I.IEFl.:
in tie SOllth
City '
i inph!>""i: Its c\ Hi in e fin sin hill
B B1 st ad C1ct Dl Beer J
i i 1.1111'c-i uiy II i 1 lc.iiiM.rvc tiuly) yours)on, calluh 111\:. a 11 1


J J.IIIN; i' yn' hIlhI:( Lt.h II. :1T .J. '. -
i "
PENSACOLA PENSACOLA PENSACOLA 'U I'
Soxvn )'c.lr.; .i.\ I h.ul I .111 att.uk t ofIn "

I ., ,Kiiiii'u, it t /tevn: I, \\likhniiiiito,
'niKi.ii.AT\v.vir.iiN: ( ; ; : : : iniiiuntl in niiliii.il.; 1 tried ...uILt tin'
A.M: III'.AI/III: IM.-OUr: ; ( ) ON: ( 'I.I.AM'.vr: : : ( CIPY IN: KY: IN ANII: ) Oin'SIHK: ( II<' PHENIX SALOON : -
kn., 'i I ti': i '.ilus, ,,"h.h at-i'IMC, mi i ii TIM,: (dt'i.r\ (OK) MIAICO.: \( ) .\ II-.:II: )(',\. \its:; CITY LIMITS. .

i'In i,,! 'i.iniiiv| : The tttt" \\ .i.idi" .

.,,', 1\.1 t Corner Main an'd 1 1IIIIIIII
i i I t"" inj in lic.ixy ;aiul t''l.tluu! 4 Palafoi Streets. ,,

'i 1'' ': : .- -. 1.11.111.1, limn,,!]! on net 'to :!; \ -
PensacoEa' has First-Class Hotels !
,
\ i""-li ilioii ami. ) dvspep-ii. trom - -- -- -- 'I!'' : ....

0 I ..: tCh ) thuimug.( La-I 1.111. '. lilt KI.IA'S: ,\ItSW.1.1':. t' ". ', : !
.
I 1 In.. ml m ''t |".isKiiuind liejj.in ii-, Till( HK$1" SAI\K' III tin' \\,.lI, Iii fur Cult, .' j.: '' I ,

n. .\ few bottles the ondi..ilnl! ll.lllNI'N. Sir4'H, ril'4'14, Sllll, Clll'lllll: Tl'lll'l (f. 0 0I ,
? \\ (Capt. J. 0. Petlerseii in ell m'ola( ) las[ the Most Kvtcnsivo, ., ,, .
( ( I. HVI I .It i iiolI'Ii| | il ll.niiN, I hillil iin-4 ( nr.iH. mul nil ,.
.it""<,. < incd I t me. Mal.iti.i i ama! dy-pip ".11 "h.'c \\ boil I U. .inin. i i'iAVltk Ii 1'-1.111' t:'lll'tl'IIS| | .IIIII"Hltjn'I| )' ('IIIl'. 1'llrH, J .. j

-. i .' 'ippiared' am! ,H' you !have M-CI and 3I Iosf<) 1, Complete( ( ( ..oetm houses ;and Nurseries .> .III)'I, to II,..'INI n II...III 'I 'HI II.Ill 4ir no piiy''' inuliiil.. | It N Kiiiiriiiilt'iil In ..

j linn 0 0 o. i d.l! i)' IlIi i io.tutur lor t the sil hill nu.m .: I'l m p.lll I 1.111.; ",'I"'I|I"l| IIM tNiillnrui' t'ion.IIr iimnry rrruuli'il.. :
hit Muni., .) 4, 1"'IMI n.in I : 'I. lii.. I I'lli'it'J'i, :! .', h'I. |I'r I I..". t'lIr mill' liy ('ri M. :
lorin I'
( h."II'I; 'I..1 .Il I III" tIll -ky, in the South. I MM: I |,.III ;< "I |.i.MlOn .
nl hi '
i'i Miri
.. i t tin < I loud lelt I life i .uul 1 I healtl tin1 inornl.ii. nml Mining, .( liin| tin' "ii" nun i will tmii h nl \\ iniliiL'l I"1I nnlnml im .
my my lit Hi'iki:: a.m., Mill iniikn iln,> .riMiixl' tili.| ti'.ii'.. IIIIIK nl H'' :\111)' tii.'l. \\iuihiirtiii/ -- --- ; .
IJIX.HIU ->K.uly. and u I stioiij.MUi. { Kurt llnrriiiirns, nml., I.'.mi, I'li'Ui ,IH, ,n. tiiiinn. limit.. I I in I I'.il: ;in\|' \\ luiil' uli-iiit, :.'':1111".111.:; |, T.J.WELC/ID.D.S.
On Snliiriliiv, ,. H4'iiliiKs, Hi, hf nun i villli I, .it< ,' allllo"; \ t'lml: I' I'l' Wnl..III"1I. ill II .
.
;. J. L\I\"OlN, CI'''Io4' k. ill-llllll '.1 I I.'It. I. ,
IP nLip'i'ii: ( St., /ISiookljn: N. Y. The PciiiSacola] & l\I IllliS JilL liv. i,u in' r IHIH |>rn\li'ii ii| (','iililli) i u- i I.,' II.i ."n -n i r. r i nil ttlm< ttl-.li in Ink'' M RESIDENT DENTIST,
; ( ] Surf' llnili, / lit u ri'iis4inuli4M| '' .It.I u.. i I li, >I. ."i i i ili.! ,,ii-i r<.ir l.nillrH, nmlitti I II 1I.llIa" .lf tin. Illlltilllliru, "IIUII'; Mlf I I'KN141. .
Mi( (.i 1 'le<.n Thompson! the oldeti gi' 'ini'ii. Fur III kilx. ill- i.ili.i'.| | I III.. i 'I\ .IMIS: ': Ai.'nl.' .. SI' I14.KIIV.Iii'iilliiiiii'inlli4ii', .
III '"I If |1.r,4 .101.| | ., Illlllll / nil I. ,
I I I "| || | |im| |" : "II k'.inriiiilii'il. N"luilii .
i i ot the luost 1 ie-|>e< ted t titi/en- ''' In cMiiu linx) t I'f Ilio ..Hi'. i.r Mlrn.HIK I .
,,
I 'r" '!-I |"'rt. Conn", -.ij\ ', : J 1.\111 M'iux: r.rn.T: MI.AV TO( ) I'I'XS.I'I.1'11:1'.1'1': ( ) : ( \intin: ) \ Hlmll\l: ( ILI.I. AS UT.I.I.: AS: l ), .|.1|, Iam'm.I t' 'IC "t -
I mill'" "
I miAtiiv t % I'nl.ifoxHii'
i ,.tl 0 Il'Ir-ofa.c 4 .: and lor the last 10) MIMI'-: | | | ::. J iii-cAi'M: : : ,.: T in: IM.\SA,; I'll 1.\ \ MKMIMIIS I :: CAILCOADvn.i: : MIKT: ; --. | ,'i. |I''i }. I-'hi.. Wiioirnlk'H IIIIIV I<4.IY: \ .
TIM; .Mor.n.i: :: ... IIIMI\IIIAM: : : ( 1:0.\111\: ) : 1'1.1:1'OI''I': ( : \', AI.AIIAMA.I --. llilm.l: -- -. --.-- 0 i
,1." M, ''i- liave -iitli.ri.4l fr.lI1l11al.tI; ; > Till.i; | '::\ :
: th ilteit! nt (juinine poi.-onini' u i iI !. S-ACOI.V: ( ( .\ i i.::- Dr. A. Riser r : <:/
I In.mtl with! I Dniov'iit) ; ) TilE i : ( /i.\i: I.\' 01 uir10. : 1 'mi: (MIKAT: ; -
) 1111 all Ka-kine whiihImAc ,
ANit:; \KAI; XOI:1I1WI'T1.) ; : .\ .MIMI-III-: : .
.
'' the iii.il.uii j t I incrMnlin '
up .iiiu : _. .. .
-.. --- RESIDENT DENTIST
'
\ \\I'Ihl' i : u IHIIIIU.-) '' ,

( )lliu! letters of a similar chn.Kdr: : 'Tin; TKADK{ ) II'L() I44'1IoN AND) I IMl'OKTANCH) OF I I .1 1-11 .i W ur I'lil.iri.x.. : 1'11.111111'11.1.' I ,| '114..lSm; Isliilriitii' ._ .

1 1in\. I'ro''mulmicnt, : I illdll illll..I., nhu li 1 1 1 : ', iIIi .'..l!% U'i'Nt I Inli'mil, nrliHtri. ...t.J. .

1 i 1111'| K.i-kiiH./ : asaieliKil: !) oluniliud't PKXSACOLA( () IS IXCKKASIN( KAPIHLV.IMTTIKSI.VS { ) ioii1II,_ g. k.N .. r

d 1 mult, will lie, -int, on, ..tl'l.rinlll'I1' /,. I I1111 .

', '.,,''i f i I.xi. or six I ml do.-, $5.-; "". I : : : .I AIHUTIO.N) () IJKMTKO: I i.\ '1'JIJLVI1d: .() : I'ST .IMKT{ OF I'.EX-: W4ak\23jA7d/IlPil#'. J. MmIVolnry Wolfo j

old ,Inllu I ,.:..;i,!,, or -tut l by 1II.lIll'lI ,

''' him "t t I I'IIt.' .. ___ S.UOLA() EXTEMUMi: : ) C IMO THE: SUItntRS.' { ,' .. '.

'J 1 J Ka u-kine m C'omp.iny' 5Yaricn| ; I-.hllc.. {

;it.{, '.*!, ell I omlon.,YOlk, ->UK' ...| J5 r.ulillgd..l! Do not) I forget to visit Jaflray I Hay) and( Grand( Hay when yon come) :-'J- ;. !i.,

)K"i4 p; l'rNUI'OI.A ('muiyumAI ".,_ :
_. -- ---- lo JVnsaeoln, and( do not (ail to Drink> the pureSLt(1' .',,1ItU." J IN l'i' M I .1 01. \ ''M.Ir ,,. *

Him* For AniHteiir Triuni| I Ol't'. t: I'II'M.lllllo-c.m I I"'IIWIU'IIIJ, H Ii <
Anmna' our --niiniior nml'! fall illxcrsloni'I'M Morris Dannheisser'sJ ,.
0 ,'j '-; 'lint uilinu\ |,iirtieh are piliiinj \ ( jit I the Springs. ._
---- --
I !I"'I'Mliirity nil iH| > time, nml, I tho-i* --- .VIVintacnU
t<> \
JIM : VM.I.KI.V; : OIMMKIICMI.Is :
.
'. ,, .
i Mnjilalu J4ilninfj 4ne of tlicuo lour' ? J .L..A.OE S A LOO .
'. I".p tliu" I mi |>||.!lit |'il/i: > 'IMIJH, l onlulnllii, 1 : lln. .

o ".I '- li.-t" ''IY i it l..'Ignite,acupiiiMo' juur taken' ) or its fur nnotlicr t.urnntnl. the,,euro wiini'in that"fu THE rNACLAJ GULF LAND AND D DEYZLOMNT! MPAHY? .otl 4) "I'l -1111 !' tlH' -III.I.I.): ; I Ih"innHt Hick, Init4irltiiit||ir4.<.l'4llllK liN'til) II..*emit tim. )jc'ii.ral I if..|liii|".>'lll'Util....... N>U.lKiit'li'vir nlI I': .

,. I.. I m ) "uliinl.it.Kaiield__ .
-' l" ral t I liiMltii o, M.irrniits tliu mum,,ltr- .h ___ ___ __,
Pensacola Florida.
lit the .
,
ulllsCt fur Ullll-h the flit )'
''I' .1 I *! ..I 1 !{ ( &: Sutlicrland
.' .> v .,'lkn'at! :Idllllltll.ll nny rnte it j IM, calm If te CIllCIit" tJ.me have) for sale' several t thousand:! ( lots) :; in the city limits :and( bodies UfjlJOHS(!( () { WINKS, HKAMHisJl.\I) ) ; ( (rOHHLluUI) { ) : ":Jt ,
0. .'H 1 .
alum ''tim I toAiijtliliit;. A \" 'mr- I CJ\TKACTINJ:( (;
I It 4 .rviuv: \ IJHllt.li1.1.: I \ It"" i.i\i-. rii:, > .iri t I A'I-USTlI/\: I : 0
.n "litit circular-let!
r -4 a jI.iin C..I I u iI\ 'Mrul I.11' of land( near the City of Pensacola.: ( ( ) The f following) f
.h> sum h cxitMliiiun M.U i,ut, II.i I TIM: ui\Mv: "b)', I. W.1'1"\ | a '- v ',,,'i I 'un'; : v 1I I liiki\, v .....fi.mil uli '\i' all.1.1I'r \ Bricklayers and Plaslerers. :
.1' 'In 'h I..II1II'I'00flllllll m |' sluiltm\ in been issued( and( mailed) ,( by The IVnsacola Gulf: Land .. \llrionU .U l 1.4.< uiit'It I In Hit. ii'itt n. .I.lu. .....1 lit .1 (I" i ilI'kIT .I... I I.r'.huli.11, III''iinitiilul'l, )
'I"1 "i'li r t4> I'(..,II\ with; nail the) ne\t: ter has ) Uliull'. A Ililljt;. f\iTl| | IHtIII 'III!' III.Ill II I I..1 K I II I., 1 II 1 'II. 1 1Hi. I" I till.. |.lln'l-; aj.tt.iI iii ,
-' r, '4tu' -ltc u t4i uitiiaMni the feijt t4i .' |''.nlli'r hI.-h. nulili 1,1m t"'." -,''il, <. s,4, that while not too liunvy" Development( Company( ) which speaks} word( for() Pensacola: III' rut 1,ml Hi "hl.I.I'Y I I'm I IHIII.-III, I lit mil l -'',l|1'1'j I ,I" I'.< ilnMI "<'irii'in II"' 11..1 iiiiT) WIIHIIIO I ,; I IN TiltJIII. ; ,>'f S.MIs.Atl.iltV .
i I.llh.I tuiun: nuui-iy I aiv ytt J.uiit>
.li' I.. ;.:l\ethv tiies ]nrfitt I play', mi' Wu (lali' Iliit,, iiicllioil, loullotii: niton-ion! to (lii.! Laml ami IW'vi'loptnoiit Company' allllo I IIP' advantage: of ..\lie run\ K; >. I
I "." lImit all.'img,;' the Kji; ,t [miLli 4fi' t tin'VoVui'I tVu I t oUVn-a.ula I : Floii.li.I whi.h I u ) l'in I I l.v b(-i.l,1u'.all!I Un I U-iu-lil-of I a ....:lI-I'I., al.o all I I the au %'ahmt*gi'. -, Knlniiuii: riir.ii. ..li.%t I.'u a|'| i -siii,, 1.' rub) i.f liKfciUi-, or uuy lii'i-l ..al'f.r' .n..p-fnl' I MMiiiifai: luiiny I I :, i ami II i ill I IH.-OIIII'I \\'.' I lliink.i ami, ullli t m reason I the mo.t I iiiij-orlant eominerIII .. -- cT 7VH :::- 1t f\. : \\ urk, a >|>4'1 iulty. I
0 I I ir"L.I, tint "j,,'. I I"'l tinMiitli.' t nsu.-Ila.I I I''1.in',.t li-hahle I I h. ahh I; ) n-soit m ami L vutert mig "'Ja.-u i in .\IiutIiva.I''hm.O'oI4 '-I' '. -1 All irI'ri... \lift .it i Jan. I'i.ii|Iuii'u, ur at I'. (
I ."i "liitii: ..f water Into which ucouplt* ii iciitrw I In I : ) ilwi'.t harbor. on I he (diiit/ i.t!' Me\Uo. ( -\ I u. HUM .V.I, will I I I nti'Ivi' |l'ri.iiii.t'' all..I1"... *.
hull falc-nt
1."IIIII..t! JIll am |
C.III11M4JU salt )Juno*"I\ : itA t 1t.1.I' tk 1<0 ti; III.It1ANI I'. .. '
I. '.""wu Fhoul.l. to B4lniinL-tennl! every I'etItei it!:t i I. ,,1.-| (. to t Ilio ('oullll,1 I iron of Alal'.n.i'In I //yt-.? ,. 0 iim.ir2.: s7iii t U. I :
.. .."i''na fur wjino il.ijn t*fure ',,'::Innlll;: I thiUltof I i.,...11I111..1.I i I all aliti mu 1:1 11(1'. I III't IHMXJ u I iiniliu.of i' 1, ulim t, ...t c\ery Ltml I I : yellow\ pi iii', ml nml L whitobi! ) 1kM.aiI. / j. --- -- -. ---
ilk mill innnv IU cotitmuttnrc.niul! ifil ttu': j jllllil.el"i wiM i < i hc-iry. M 11.lal'| hi- k"r> |1"'I'.i III 11I'11I, I Iho i oaL l tliinal.ciryuiI i <'y |.im-, ami I mm I.iiig ami nfar I llw A \\"OKDTOTIIKOur : WIS,,:' 0 -.
:'t... r m I'n', Cwt 111'' "111I.1t from Unit they 110'I, I; l'I"'jt'de,1 I't.iisai'.I.s I X h.lIIl'.i", '. laflr.u.l: a gi.itUal!. of 1IIIt.1.Vallllll.,,.t. '1'III'I''IIa"ula. & MemhU,' Kailroa.lCi.iiiianv I -
|' i IoIlMIu kn nun uii..Ltto( know by thlt
I'l l Iw rulln-) l In ulLolicl, wliith iitps tnt 1'0 i-iail.-. Ihiir, > altca.l: anil wclHe\e Hut the actual biilMingof; t tliKioa.l Wilt loimiu-nie at an f t '
V < in l line iiiiiilitiun, nml insures a fcucj.mniej 111I11' lli.it tiny fun icauli morn |I''IIu| hy tl'huiti.Iiii ,
-I lot oilier (hlll11t'III: ) <( crjiuil. ,'uiI''V'e'havo:' .iiKilf-r wairr 8.h'alllaf'11'1'; The I i I'I"-c> of laml i rcaMinaUc, .ut ill. 1r.I'.enllll: strailily i lirice. ; |j,1 tliu "rKMMCOLi tOMMKK- L ''i i, ,
I 1 'II--- r.t, t-i; ,,il hiwj ui)4l euuugli (if it, : laml Uoullio I Iiucrea.e.1'na'uht (.'141. tli.iu tln-y can )II) uilttrlUliia; la ull the !t. If :

-.1. '' tn l-e ", .-('ur.I. mul tune will \\al"l'\lulL. line liretU''C'S IJII"CUI. rljo&11' huh.. \lli 'ut mul
"i rttiirufmni the trip v.ith ktrvuctli ami .CajOrt ..f llttu-n I Ihonsaml: inliaWlaut.. Tl.it> has ev i-IK-iil holds hirwl I eats, -, :ga.u, a curl i \!
1 1 '"IIIufll'u'nt I I' : "- cu-ct mii- I i: )u I 1.III.h..I.II m 1".I.Ir.r..h u l"11I1'ult rum, &..4 miii; 1
..0" T> wmr ami tear in meet.-llnrjr'ti 1 ureut di-nl llitzurIhi 4.f I i,. hMhlTlU t \ 2'iuV! ClI,-'ulllg, f"r'fir.I It lire .411.! ::11llIIllIllIlIlIladllriu. : .... ;:. We rail al- hum attention of tlmou.cjtt&eteml uiiilii th.. "IIY, unit 1\\'.''. iii lly I l"t"' I'' .' i
tu tl.efa.ilhat. t in time Mi J 'xiean ( illlf near Ihi.} (11) the ""VI'Jui.e| I U in |great ,,111I11I1111I1'i I IU oil ami nkin of ro&.II., .."f <4N) lot our t'UJlI'1411I1! 'haeuLiIa." :
1t1"II.II.| \\ omlrousl uulilul.
I u.'ht y "Lil'll. it i. \HII I.lIlJ\\lI', I'; W-Lt fe'I'' ilCtt hhmahi) "11" ." .' !tinan a .ii'*, I Ihu mUirliii mi'nu' uf itt f
i uiiiir tmi.niHile lij the piojlcwho.iiTl.ltU'n\I" tolil 1'11..1. i i. IIU lalllll'I' III this Ix.1t mit'm4muilmtu, 'v ;a" t.u'a.: wt- I.JlOall: l.l.lc are klit|>|uti$' UK' 'iiilnivi-ry tiI.iC<.'ah.lbO&llIlctllltt.li I u
mu 41uit4; > to a
1 .. .u.tist' that' the 'U lhtn'f.ncwcbrlinotliiiawdl-! >ii<-ieiUnin'i| '>' immulil II.. \HIlIil'I'C. ,. ill" ill of I ILsi'. Mate uinl lliu IItJok.'llit
-I )U.ii'tiful1'l.ue' mrtMimtn 4jie." ILL' b33 wuuU '''-, The Umalc: (.ore\ I. balmy the water ,pure, the -onnuy near ;ami arollll.llho city Ilush::! :ant rollni", the f ily- It.dfioti I I' 'I> tl..ii, '4| I-...uj..lo&u"l04L..w:& amitl."rI.m. I ''f

S. Olilt, '1 r tt uliorUItC'III.dJu...\ the IttM. .loi.lnz! lull, ilwl llta at |'n.ot'llt a guuJ tii> lC \'<'rIlIlIl'IIL j
.
.
.
( of Uml nearanJ
ih.m.aua lot- ;
haveMl HI
pucejour
I I' (o'tto the eye i-lete 'LImi Iian.l aiil, Devclonmcui Coiufaii! ; If.If.Il'/.LlV'S, W A. Will) LWII -
.', .r The tiitj l.rt culun.11l'<<::1t has arultn.IILe rltv.would 1'rt.iJi.nt J, II fl. .\ ....10'.1.
.
"I. nnil :lu itiLm[ \ aj'i-ir>. the n>u tji i ".0 lI"e, you to vi.itourdty a\ U aec Iii. < 'oiihl! you .'..' ::':+ "I- a hartotfricmnl. lo rr.inn over with you ? III1'iSP'4.John :
0.i ,unl KorKwmi: ,, ('f'Itlre1.1111 tbt' I i nii'tiff vwurKlf.! l1ettM> tttfotw w" b>' wail: or wire hcihcr j on int.-ml oiuiuami: n hen. I'rim.t- ,
1 : Hut ba meant:
."i.iU in. ullI'dI.f Th.lu11 are ifi VU-arft ni you, Vwir. truly, The First National Bank .
r, the U-ij! > ami thorax: tna: lIla. lu;: Thompson Saddler I
'1.1)1 'l.irfc Kit-en, in"'TH : ty lurl'ljb ,

: 'S ,lIu'' &Iatt'rill/.f 1,1ldutl1, \ .nd., th J. C. PETTERSEN, President; ," M.iiniio", turtm 1.11.1: l kcti| In /.UM'k a
"h"""* I'ke' eUmy, C'oUlrar'l1 .
.'. 11.w''I't.. nua.Ifccmu-e of dtsxn& S. N. VAN PRAAO Secretary. PENSACOLA. FLORIDA. full Inn.r i
,
Im' \:htist unit ir.'iotivM: (Of tlw Address
r.. ', r>' l'I'lU..UU we IJlUJI.J-I'U I For Information Harness, Saddlery, )
-1 Ill 'all Foreign & Domestic Exchange Bought & Sold .\i

..Mr oiit A a Clafluj._\ ODe of the JuJgt'a, : at thr I The PENSACOLA GULF LAND AND DEVELOPMENT COMPANY AM; ,. WHIPS, RUGS, ETC. )fI;
mottiug beU\ at FUa-twood i Is v<"n
,.
,, IJ\UCS)1tSfa\lIU'I'\ : .
l I' >uiz C p
I ou Wall: 4ret ..nI' on the roaA He' PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS ,
a. *> of the late Il B CUflio, anti luuull i .
t, rr-un 4ksu.nHi] OV MT tl. train Utor. I JCD.oo..co1a :F"lo. IN THIS CM fV AN'H- VH'IN'ITY; ... ., ...'u.ol". ]"In.ol.U .

".,"..>. nod uuttt U. IPO! them! aJoog: riI I j .. a! *- :
t'4ne uuk 10 '.' I aixl In- -ti. nr-- r
--'",-,. .,- '--

.

._ ____ r -- ---------- -
"' .- .. -- -- -- .- L .. -a--- ---a -:- -u ---- -----
-
-- -


rfi\ H,?:! 1m}, n":1: 1 1T' I II Diival t''t'I.TH'It mil' } iiirnnilnr"i, !'I the.<. AVollil ': .. ,,,, ;, ''I'I II.I .0'I .I .t ,t I' i I 'I 0.. I. Lo : sr :r"": J7S do CO-. NOTXCEL v


"I Wh'I', w, r' v lIlt ii'in: .1'\t a :mmi in..1) STOIRIE
nit ml I'rltx-lplr. ALA. UNION
-- U"'I '11'1 ant ,. :mill) I:'" I I.mum< ,itin l i. 'it .5 l f >. !lu i' CRe" \ ,
'\ UI'AV. 4 'PII j: Tin"ill' \ins I d I ftinn ':1. 'il l I' I 1Miv. > ,
liI- I I'.t' dm oii :ittiThe !
'. |] '. |it- .' .1" l-il.U k"Ht'1 I > :lll Ul'kl, I 1.1,1',, ', 1 WI'1:1: : NOW IICKI\; :! ) tv:< 'HAMi.i.! TIM ;
I mill"f It" II im\:
nt \ Government Streets.
and
I) I K. II. A S. Itilliati: : ; 1II'I"r Corner Alcanlz
,11'"l">iiv Im bit iliilnrt-il! miii| mmn. ,,.' ii'im'imt am, ) l,,I H rcltl.I,1 l 11.1'" J41t.'rI_. K T ;> ( ) v i2 1 f r i I.A sIN
ll coniily Ih 1.silimiim.
pr I > p..i mow to I 1lfr I -
'.i- 'ii'inliinl, all I ]nc> nout h mid Vi.t s'm> : I NliKliSlO.N'KlMJlVK", ; ( : : MITUK1IIAT: IIH !1cll. dK ,
.
Th< lump I) ar. ii"u vld, piiu li.inlx r.'no 1 KINK:: : D-MK-IMi! I'lll" ( i i.( H,,' AM IMM.Ml.NU| rpllK 1.I'l"
ml'' tint I Ii> I tidl t1 ha In It.l."I 1I'uarKPl '
t I"1'1" |I"
,
,
POf 1.llh i niptin' 1 -' i-eni" f nun litiis os-iil of. i I. slillolleied t nt ,ri\i, ,
Iii Ih. .. I 1.lli. iih'i 't |",>* liolll m., Mil'ii ':- II lilli it I II.l ti-I., 11"1111. ::I; I 'arti"" ,pn-p, I' it'-d to I t-ll: ill" t> I i- .li. "in' <"i :ln-'i-m ;,re\io'i-ly ndMHItid., m t hMlnilcen dli| ) I

Smut mni'iii tII fr lih-s i, '.r <-1"1" k. ofdr- I hull i n.I..II.1 yi f-ti r,1I ti t imiici' S th' SIl.NU: run( ) : ,u mitt* 1'111. I' 0:1'1,111: 1\11'1 MIl: retnnln. 1 111. H'itor| mil I criMi-rl. \l I I I .
.liieli Innr i I' rilil$ tilr S.UJIIES.
'li' C.Url l'IIII "I. Illillltiethi I XV Inch tin'- I I'lihteh. lair I .uli'tot liii d,I I", ', ,
uI, f ":' tl1t city I f i mini* w Unit t hn or "..Inn, ? t elftlil Imn N | nl on tun I ; |fief f.>r t'l-exM' ('Oll.hl., Will I I "1111'; ." fi.- vili'v \\iili i I :-n> nllietl.o S l.ein S Ibei'iiutli.We wparntelyprto.'itber' nml, In I InH tnmlt I'lirclni-wrs, im mn: '

11'111)18111.1 I __ _
'..' .i.lrl In ,nH iijiinty ti.nllninly: rlt tlitMnynr ,, I. :isi) |nehr im I In h'l Imuiu ; hJ iin.l. "tat'r.' ''r. tin litisliip.n 11.1 ::: \c III

;. .' )? :t c S4f :lims Inl 1 I', ,ln .." UI", I eonoldi-r pr, S tty S t i-Med vioik ; nnt. whenitUUn'innl : I L414 ITS U o I I ) JI > I : 1'I lo N'I' mi-'lir, "
!l- i-l linrlnc nf I llic .\
( hl I|PI yiflil< y. } iilln r mill, I wou'd I--

ninl .rini stung in \nliilHIKHI row h'I11 il". < i k '" eof the 'linext :a.'."iti-, lit> "f Hat-: ,",,11! nn t I'm III Al.ilrnnil
n"I'u'lf' Itt nf II.
lNPL7titI "hii-'i, ', "IV i n"nli nilelit) hot \11,11" n. 111 l ,'l H.iiNdtclln-tlii" I'rlinnilii, nblell 1 i iippi; ar d on H. I I. \\ e h >,\ >"' II
Ynnicnrn".i rilll '"I I IH In I n | lcn":i1 tnH tover '.', Milllu r. .Hi"I ,in p.'i>.o' > limO -111.,1,1 5 in lla-s and lonne! ;
t IrhlI'.111, I Ihl w :i.i.i':il nm"pvlon" | | | wlicilM.n I i a I 'i'iti. .1tl.' i.f Ht'ildln! leak're -eltnlfrom f'I.1'1i 2m1'i, limit, I. ,I -I 11t I: ,' '..('Ii.

llurlir .t.-ir-Uinnvill'' inline-
or ; kl
"I immi In.Mf'liit'onieiy
n ) eouple neenlly toast ,
I h. I.I".I! l'tti-nm.In wn I, ettnleil! 11'11' _n --- ------- - ---
: 11.1 I 1 l I Ala.I .
L 11 1'11'IIlntll nf '|itinnititiiii ninl, If I 11111 nnlhori/ed tn s'nlo Hint' nn Sniidn) P. STONE 1'4 CONSl .MIMION 1 I ISC'I) I llMU.i :? I. II.No. 111 I.Oi\

'. \\liy m il I Ms 1111'1 n-i-hett I Hifol) ,I.1 I- lilybl (letnlH-r 2d, nl Ito rexidi ncc ol: HiI.I K I: aI the r"I.\II'C : )1 Ii', l', II. .M-ril I l's. 1:1: 1 Intendenel.1, !LI"I. \est of l I Talafov: I ,

I .win. : I Iilm', m i"l.r. Sir. <. I/" .1!, Tdftl I, I In Mont.iiriiii'T l. PENSACO A'S' X' \vik.i .\1'1. *>:as. ""a" ..1"\1 II IlhALs'eii for the I lI!,
of t ,
-4 ".1 AtK4 INVII.IK.I : ( itt i'i. I".I.I'hlll" ?. I lljipomnii used HIP 1.lltrl"\11 TIII.l'OI'I"llr''W"I' 'laill'mid
iit.i4; !
Mendtand
) A In.. :Mr.t W.l.m i lain'! and) phyii
: '\\'. l I 'II.lr.lrl:1 I c nl'inil III. I Liliiei.H. \\ ,|" |Ii, .
) I ilidto Ml t 14> l'nnnl'i" l'II"'IH ,1 )iitmIp\ Em: LEADINGCLOTHIER i.in. ,i-r.. 1111.i. tnt nn 1'r.I.1' 'n .! Will Hie (1.1" 5Itij: ( to Illlw 1'lIuli\ |11
"HiiMit; : I ,- ,I Inn: timnir.tlneil| I n- nlntouth oiiii 1; I li\i !I'I 1.11..01 | hil: SmttI
--'- -- -
1,11 M. I C. Chnreli nltinnllii
Kev.Mr.: : t :M, nf Hi" l : ti'T

,n,1| \eHt 1'11.1" 1'1 xnfely.uir.i i ;. 'ri-, .-ititIa mid fi K-liiN, of the lnipprfitii'lc > third I I'"-"m'r\I' ''tie.fo--1 and onvimpiioif al'le In nl- rm-er 111111""I" the w I'kon

,I"1"0.IInll'\" Wire I In miniumim g n't lidiime" Ii II. ,lm\ larui.' II i Ii the tlneit, meIh-in, i u'rma
HA 1: -: KKiiM: NK\\: > dlKin '
: l ii .
) tErm ) lilt I tinlifitnte tn (.\ert'oWh', !'. 'I he a t Sit rlI'.i
powAbsolutely[} -- ---- t; wldi'b inarkeIn I 'i'I'! mt!1. il I on, ol: Hie5ntnlph .Ii- -," )lh"I"\I':11 I k4'atiir, I oho, 'ills:

NOT IMIIU; iiti.L' : :. \\n+ I biippv nne, IWt Imiir-t '.1! ( r momU'leillj i II : | t(' 1'." k. ..1 "II I id It 1..1" Or. MII 1'iS New I 1'iN-
1 Hi", bride: L'loom' ax tin ; paal I in.ervf' rComii.iiip'ion, I wnnld: limp" ,did -
Pure. ri'p; "reriirt'ii''iiMVKlct.M.i: .. : : '_'.'I'I: < uu: srrrs.JJIMS' I 'I'r.'iili-! >\ a- up 1'\ di'S .
Uiwn the jiuriol. the future. T"I'U1'-.1 ,11111 :i\I'1
:u-roiniftliie'l' Li Ir. 1 I I r, Dili' "f tliepruprlit tiK I .\' t,4L' Tri it.ampliliottli .
1111'il .
I 01V'lrltv I..1"11 'I 11'0 I' writer" (.1 I lldx, n" I,vow HN! !I">'< il, < : '|{ M IIIMJ liS'4IIt nfnv-at l ."'1.llh.1 I "-tm.m'l'tti .
A I''II
s. tlian" Mealii' 'I.
I tin- ,
Till* pUWd--r nevllll' IvtiKinila-T.iinpii; '"
Mrenirthmil. n'.n.i: .m m-it. Mon\ > "I lilt lltlh old ,",-.k. away tImit 111 J'luiMn.mtlliehiliK ,. + + -- u 0 2 NO HARWELL I
-ilj) to HIP rn-Hlili-nt nf tliv : of AMI IIM: .
(,COI">I11illUllh\l1 I I un'ir.irjr) 'j I I lndi I >11.1| I.hl. 1".1 0 )I'li'Cpof I Iho'ifhtt'H'Plike' t "l-.e I.1. font tmt -o. plain fiiniiline. eh upI'liniilnr
iiKn',1 I < I ""Ii..I". 1th Hie mill- I 1lI.l,1: : iifeailA'ti li-in t tin- i-i ornil' I or 1 I.MILhi, ti $tlii- ell' I all anil, e\ .
D-innm lnemp IIIH! like \I.hl| :: for HIP (-1 nl.11) l A t 'iTlu' ninlhnppy i \u- ) tIll; Ititttt' "( all kinds n.l\il in,
Hindi of I low ic-t. nl""r'> wil.hi.linn, 1-1 1 the line wot:I M,! Itt", II\el'ilhj,I theevltctieeiiifjpllow .. .
lhO-I.11I\1"I', >,,il' I' >,"' ,,,, I"! oJ' IIIHS.lioYAI ut Tiunim., :\01..r. Fuller t I Inn) life, reIllupon Ih' hl.III m rlhe-. niiilix-I .I 11111',1.I with C arj| u'In, In, -Il '1mg. rn-'H: niid p-ijer

: r:..Vkl.\ riiWOPK. II.. r.\11 rnlniK nnd, lose, nr.d, thuS !' n hotiril ____j 11-iC 111! ul' Aw-lnA Con: ike's. THE ONLY INSTALLMENT HOUSE IN THE CITY !
.1 t-Icgrniui tin | Muting I Unit I the -- -- - -- I InlII .
mllr: !I'MeiIIW' : HO \\ nil_ I-I'cc. _N._V.cu _. "I\1 their. weililed. I fe tuny' lit t tulee, as IOIILnml I -- -

\.Mir.____ oi I .\lIIIHI-S.u ; -1'1"\1 "IIIK, .'I'lnlll lie 111"11"1,1..1I | t t tt lea mum tttitft} n" th<,.eiif oHioreonple? ; .. MA1UNK i\K\VS. '111: \ l'IItI' r.NANmors.W (COM) 1'I.KTK; 11KIH50OM: : ) St'lTS, C )TKX: IMKCKS.: : I'I'.OM( 1 2.VKI( I to ,4's.l! (
Millml'I I'UlllleoriOMlTlltllp.l, WllLfe ln.ri :
WIIKN nitrif'tlMI A tlllMiK; HP At' I I cHi'J | wills' \"'1''' ninnetoiM 3,hit |II.Llmit.. "II-' !--!I. Pippin.'; 1".1. tesliIh PAKI.OU: Sl'ITS KI.'OM: ) #:(). ) '( ) ifiiH! ) A =11; LINt I : ( i-| | ; ln;

I.R, : I UK M II-.C'111111'II I HI A XKWM- n"KKWiilillM-iIi'ii-liiirL-i'd" ,', :ilnl, t the vemt-1 I tim- I vnlnnl'le li"1 nnd, wheeled! rerj: to \ ; : ;siii-t: I i\ jr.\ii\N-II\I-I : s : "I|1":1: r. eoninielid, 1 In S ti i le-ll.Hori us IAINiI4'AIllfll'iA( ; ) ) : SAKK:: nrmI''I'I': |; | : '

IMI'KIl Ulllll 1.11111\ -IIIK 'II'I A. \S 1'11 I I.A I. pre' >('It(,t.-,1. It mUtt gumilig 1\111) hl)'. I\\,1.I IIHI fuliu-H-il$ t m w.l couple will i out -'jftbrulvU 'ii'MndClir.i.willi.. 7a;:;o, HIM-. th'" \erInnl n'me'llisery' I: tim m5 S It' sold,: tVi-,, Ati., NO\V ON HAM ) AND:WiL. ; : frt'IFI') :

'I IlK NK.W\ AI'I'IU'SS. IIIK$ I l'U'I't.1It'"I1 il I ill I Ihei t I Inf.iiineil' 4 I t tnt t, ".1 IOIIKi jl.t.lnilill r \f.t'ioMtr., has, ait I I!.I tot I' I i in p\ery f.me. duo man FOR CASH!,

It: : Manatee l \vamini" Hie southern, I leriillniH life..Mr. .1-0 i mini, IlliIII.I :>7i I, liarhii- look s\: 1 olh; s, mid wns: enii-d lihenmiitlsni OJ
Til \Sr.K; AW'UPH" HI'" >M ((1.\11.\I I'llKKkl.V : W I Ii.: .Aid rx'iii went to I eii-ii'M laMesfrs. I h"I. .1
.
|
lllMtlKIICItt.\ I'llCiM I'. (I. el time )Hill.; the steiilili.T' inl'ht ionn; .1"" < 10 1,1. r.Nnrl'iirk m \ M-VS': .," Aliralnim 1 EASY WEEKLY PAYMENTS
\\ ) tI'"II
)'t'imli. rio)' lma.rmtiuti.' I Kro--er. !11''( M.ntiih I In
Ill ---I'. I. -" to I 1"'I..n"I".i. ill w-aj mm i ltl\'hll'l> Hint: .Mniin- Ih'IIII1I 11.1 re. :st, tt,':tit lU': S Ohio, allirms-;
\ to miii.! I.I m i. .I.I :
.. -- i .1. 1! t t l i (1. .Irrjnor. .Inn.NeNon 0
-- mi I IniiAnnll, I'roni the, eonta- 1. 11111. JiMrlK.'l\'lr 'illi'in I t-ftt I. Iturlui-I "Tinliitxt. Hiiu imiliclnt- louse e\er '' "
XOTirii TO "1'B"CHIIIIHIoi." I1'1'01'1,1 } iinillheMiMf.-' I l l-'mihle I.men" lernu.Ile .1I I ,11.,1.(mi k I i m fi I ) < )N r 11 oiio-ia'r 1. lllo1A< J':

Slimilil, mtlMi-i-ili- In tin- I 1111.111'111 .\' :to'i ; at ml| :Mr.t I'nHer! 11'1 ziir.mt.t' I ) telet'l'llpll It nit rim ,\i o. handled: .I In III) :M) yeir.s': expi-rieni-e, i isKleetrl" -
iiny I St'ilk SItu It. .I le )I. y- 'i.tm'rilii' V I'. 117. Kiotoord ,
\111.10\\ r I atk ) : HI-MI n II\N/ t:. : ,.
('''\ u. fml too i <>iK-i\c 1 I tini, i'|"|\'|gm> (if !li.ise p.-l'eHt||; ( "I.i I. I I-.IIII. ": jll.! .,-. 'h"II"II.I. ..1 < th rim 1.11:1.
I In- or .Mu'' ill 1\lnl'r ;it f takoin: 111'111'.1"1.. i'. 10. "V. (Jovrrimiriit St. l'I; -
\\ 'O'1'1, \ ,
) ionon, lidded, tlmt ', ? Unit' ther '
( \ tu's.l
; o -
< dy" fntniedialolv, : ,"(' ,:: the i l'liuVAT: ITAV.icial : a llllllt.H :M l \U. I 11 I It I 111 1 :)01"1'1'111 l : l I', O.IU.II.:% lj. h'lo\' mi' lil'J) \

failure nt this utttt'r, or tn :Mr. I\\1Otll.I I W'iI'I.! ;11,1 ----- -- I'" I" .: db, 11 I I. iliiiiiiliiioiiitHiiit" ; M I 1'' I 1'r. do je-JI-lf
clnulHun.\ I I -|I' : to 1'ip' C 1'1'1\1,1, ] li.irkNin (; 1"\1111 1 K:, I H H-I-.I, ::8', II.I- I, Kidnes '
bjt elmiiro III' HIM ei\| i uu: OSTl; ; : ; ; I I'liiiall' di-ea-i; s "lie her, o mi'
aI\B.I' "I --- --
-WI\U\ I Ii 110 eointri.etit V> rllllll1 I I per-on, n ilii.LVirw l f.-Tlio K'liilnolu MIll.nlMIIHieH.owindl.y :I 1 I I It : in A.Mi to mat' I'1':11..1 holtle,
O"J AN I us I tli' tnorl, I ,lnelhn |iimlnt em-d n<1ilri.>< tilt CoM.M t:1I.1 l Al.oflleo." i-iilltni; lltll>llti"|| : I lle.ldilehl-H, ( um'tt'm,! | llll'l, Keief, ;in ,: \I' ,'to I 1lul"" t Co.All pent iMnir' "lore.. S
( i.i waH I ill Klioyedliy I Hie ---- ----
tntlio fuellll, I I I Nullleo.Cliuiili- -.--- -- ; thin: nioitiing, nl, !a 1 /"uk.11111) The wntvluiiiinvu L'I|, niiKlnutbi' !) ,1'1, Is hI I taking: tl feAdnMpi S I. ') .. lla:1r".II\\: ( O >AST\VI l'5l : :INII"IS'L.: J,4 or eonsl'jnoi: s cnptIII.O'\lr.lr : t .. CO m

Ilii-ei-lnry : \ < cltlliin: on H : with n lantern onhln or tin' ]>lenimit Cnlifort'l,:, lil"I.llrlit -"! .11 .t" .\, I III.h. 71 l."l O.'to '('he i'oMMiui' : I I''.'..5"1 I nn i It K: has add /' .. 1 dark "'I'\ II11 InrifponslMo -- 2 c !
to
JitKruooiMr, C'HI urn. ,Mititli rulnr-iN-ts ,1\\ lln lantein leinedi, -} of FJH; .. o.Am liniiie-.r, on"IWtiiii Oil, Co'i'-lrti-e, MalKle-lH' : to t their Mo, K oClank ".: fm I.II. COl. .- CO H
nrll; Dm 11111. pnc; wuy, : 'I'U\ A dark Ilinr) Noiwell.1 Inn-led, I d S the title nail 5
>, ut II ; .
1'or. c. I L. 'b 111"11. piimor' \ or iie 4 .
A. ?I. mid 7 1'. M.1 3>iiiila, ,) Si hllnl .mt QtfO: ) A.'M. Tell mid mm liroken. mill the II 'lining niteninimiiiieati w.vnn.Awhile : n ISIS Sm II'I'"I..IIII"I l 'order.IN <_ \. C\t'I.J. S LOCO Mil. U J

I .' .\ )teMtIAm.\ !'ipV.) J'niytr': .I- d loth I mill with t Ihr le-ult aH without "l-OKT. < 'I.c'l, Catifoi-nia, Claret. sl\i\i "II.I.'r K. O. llitWK.: ; b+
u'iil I
Iut'du.'t'4II1)' ue 11'.". N>]iu rco. or Hlnjie \/11I.1 S HKIMICIIII I ; ': : A Lent.: (4'tj..ItRESTAURANT. .
| "lie,1. -lie( null had lilt l rnnnini :alll.lt IIU:
11'1' 111' __ .
'I'o'an II l UK f.Il
MViir'iTMMf'tittirK.Wm-r: nuton.llov: do general hnl'lII/'I.' : : = 4
: I 10", i ilv t'iir4.uhle, mid amount .of Innrf 1,1111'110 !> : I
WeM'ey: It. |II imim I-s. I I'linlor.m I I'lvneldir,' OMI1st -) } 1110, plali'e I pi r on ""11111 w.-iK'-B 1111 iiI I hu'k.l'fiu-HI: I l. .loh -', S-tI. lACl'.I.SlllIl CX3rt
K) nnd :711.: 1 1rUglkllll.ini' I. stilL \\ llLini!! I.I iI'.r
oVI'.ek. in. ttliil"J peetivel} $| ,I 'c
i:1II I : HalilHilhh ill II I n. : Q
nil 011'111' I lerinmient Ivmii-" will ;:ituum. ,l-'or riirlhi r |..iikCaaii 'ip., tt.iiiu-r. itm,. :Mm t i our},' 11'; h',11 .I Sari Carolina: mnn. .
.
,,','I''k in. Allanln\ It'll: m-iiU" Tee. ------ --+ + --- -- '
,l'IK"II\'ItIII\S.I p. .lio\. I II. ,>. \ oir.paV.or. ; loi.ici ; rnrir. 1 artienlar-|U!oly I at t I Hill' "iliee. : -NM-l1-l'll'0." | ; lint el 1'1'1 d. .Ii I. I I. l U. Tidmeei't' nr.' nvrdKl, nmniu HuIII I=3 .E:: :;

: Service i n1' I II I A. M. :,unl, I 7 7 I. M, : VnMmrt: I 1'1 il1.t rrldv.C.I2.Ninlmik III" I'' it of .the nli-i I.. nth eillllir) 5 I'-
.( : < It. Thin nuns" ; Arner.t! I'otli-r, lllilliiK( ; ) Txi.ipari, Andersi ii, 'I( 7.X : 1I ; '
lt.ii) I'rnyi-i- ,
Sclii'i'l til 11.111. : .
gtilll.i (it : III on n I ': : ( e IV m lhI"'I'.In"I.) I
I it. li"7. 'I'OIII.f -
1I''t"r)1'1oII"I\, : ut' 7 II. em. Churchiin. lined, | in. I' 1011'1.: C.nailer I i I luls'op-i-s. :1: I .
'| COM
I Ii n, ; I 1 tulia: i ".11111"- b
t I'm "II..tll"1 :
Inte.I"I1'III"t', '. nunr I U.illiiiiit I I Ilo" ein, lluhtlim: II." ,\ :*\ "kII'r'l "lrl"'II'IHI. 11..III'onl' -
; I IIAVK; : 11 lIEU.msim'I'l.YlIRN : : =
latlJ Iii "dir!. I.IoiI.'slI.' C
oiMt.--cbriHt''* Ciiitrrh\ UI'.1.. 11111. ean liellM-,1 r'r I olh el "'\\ il : aid. Mli"i.inl'or ; .. m.t'I".IEII.\ c
: Itiiiney' I a' I ilrnnk nnd' .ecinniitlinxa IM' fr until, Ih' l i.nk".". m7wl -<. |'|| MY : c=t
1'1111'1. liiir Nloi-p" :
.1.111111.11.11..1..1"1'| .. Keolor. > !.ni'1 i : .alIt.Ilianil <* \Il 1'11 .111'lt hii I. I! "I. \'tI5lIiiSiI.tu"i', '. Halo I! al S \h.h'"lh'| : ,liyI IEII C ? E < w
)hex III'* NIIUIO. 111tH ; .i.1l.< eaeh midaei'iiipetenl I .
AlMiuid-l; I. M' .
11 1"\.1.I .11) 1'.r'l S M I I 1.1: ov, IM.ins" ", I KU: l.s |11.\I.r; t'l._ U
Corner :
I Chlirelt iti.d II' 11. .
illelmiT t Andiew liylitlni. mItrMimg
OUILUIICi-'iI. ;
,
I 1\: Ih'III. IIIli.1 \\ ia: 11 "' ni duly nil 1.\II.' I lad) ] ii.l-lin.! )11"t.lt 'l.Nor POPULAR RESTAURANT 1 I
1'.lbr.11I1111'1oa\ ' : hll,1 "Ii). Uni '. \ FOR RENT. pr1 0WELLS'
Kalhor.l Im IS. It.iiixi'ii. |i-ihini-' 1\: FatherKrnnilM ( 'I K-ffKM I I 11'1 i.Ihnlnj Iii l I Lilisif. AlorlllIII" ,, ,- CL?
.1. robin nsHlslniit., Hen I lei H i>n John .'"hl.l. di I nnli 5;; Ii ttt'ml$:s.t I : Hi'etiri'd, I tin- itt t-\ I.' H of ncoinpitent -- Sir Lurk .l.i\ ii. It"\I'IItIH -.T- .L
a le-1. I 'ar), I'oil ... ,, !III'l C h
A WELL-APPOINTED LIVERY
lined .
.lake t ) Kerliinill link $
"ulI.I.I)1O: Klri-t Maim I ul li-it::! A.M. : H mil ; > |>reHerlpli, |,n i lerk, vw iinprepared' II I MI.S-I.: Moliino.s'i.; ;;! .
Mil." or Chihlrons I M I.I"" at !s A .\1. ; I IlivliMatmnt I : < nptiiin! ui-Hiiift mid Slat "umuttut- 111. 'JO'i 1'\ tI'4)\ ST 1&:11:
CliriNlciiiimK ill 'I I I .M. B'IIIIIIII. iia "hlll.IL.' tin1 l p opt' at I \hours day or" Nor ImrU: 11',1,1111'1.11.1'11.| | : ll7.li STABLE. .

in A.M. ; ; IIIK ; lined : ( rouoiil PI mitt Sioie" op on |1.. I'o.t Im !' < ,I, II.I. I ; and to all !
,
| I -.1. am
) iliiHt I $ : |
I I'm tinweek :
Vei I'.M. I I I IIIK IIh. 1"111,1 IUIIII
per I 7M.I l I. .1 ISI 1I1'1)
,,\\' morning, : lit A. M.Itvt'TIHf. ( Slil. ,.. I Itl'.irl.I H.I'I'I, 11..1'0. The 1'< nilM'H 111" omu d I ) hn marU'l i-rvel I '-t) EXCHANGE
17.111 ; ,
I I. nl
It .
t HrOri'Hvry TAMI'A Ol'AUMIM'I 11.li Clhlrl. I ilmiltut I ""' :a .a Itt 1 r\ "iml'h'i" Inli Suit at ivti-ioiniMu rilL" .
--- 1.11 .
-- ---- \ I I} OII \\ ititt uituuljmliti'I III all) I time ol I e \ I h irk 111:1: K. Sfoi/.la. 'Id.II .
II 1 I A. M.. mill > I'. M. "S I Will! I 'lot- rent' llfl', Hie Nov. :''.h. Colt.lillVKIINAlKNI': (S I' U. L"S" IlilliPensacola : I
I. I
<'\ hnnil.iy ut > e
\
The ""'11 heallh' iilllli'ill'li-H' JiHliulaywired iin- I Innit:!,! m the ( I-I-KI-I nll I hal'l: Ci-eol.i." a inlK-lli, r- I tuIi'i. : for Ladies
I'IIIIIIIY"I III H'i' A. M.i I'l'II.MT M-'I'l. III'rl. 1..1 : Thin HlnliiIB idMinl.i-'e.i-isl\, I |Ii.- ited.. Spec/a/Accommodations
Tampa' for I ; I eonei nine I l and will l In- ui'umumttmu.imimtul. "1'\11'1 I i Vlli I ; More :
-
i 11..I.IIIIlill | Jon
M.
\\iu everyVt'ilni">il.i:. tit r. III'II/ iiiinaloennili.. I I'>;. .' Fia.Irt .
I Iti': m
: ; it II nut I f.irat kio st nl I" I Hie '. ,
h\1. pnhliilu'lni
',' Immfl. the .il ,eslHlenee nt that tlI ) < : .lIE: .\ t 1.1.
I.t'rii iitA '/. liiiiiiiiiiin' I C'>n::. (.. reporlc : 1'1"r ) \"r dark:, l hi- I II I mseie., :m:,"). \ "
lli-v. A. i K.: M Mli'licl l'i; .i lnr. "..I'vl.I m < i>M>rMinilny \> I low fenriTiwlny n meeliim i of I h,' 1'11; I Nor" list :\ Lllrt.11,1., .Mathnii.l .:*> } IV ii'd I cl ; Lieof m the l..iII. mid Iii

'' lit I II I ii.Hi. In (I.'iiiiuii.,, :iiul 1 7 p.m. InKimllxli. lioard wim 'held, mid liaslnit: I u reply eon- In. ,' d.uk llansa: I.,' 1/1 n, I I'.RI.: OH 1',11"111 ton 'or than,: :an) ,,1"1'.111111' eit; ) A. l"fl.NIC G\'AXXI I ; Wi : U :
.Snitxfrit' -
$: III II a.m. --- -
m
: Miiiilny net ,
I Ills KMI\K.I I : ApplI"' El ). liAI.Kitl: I IIS.,11" I .\. I.al !
CUiirrli mi Sni thwi'M i-urm" r nf. I'.ny.Im lIt umituig tin, "'10'1. I lel.iiidt\ \ i r.orn.Kn! ; J'.KKI: ( :
t 'l'
am) ().mr4, II i-trcc-tii.' I * $ is.Aillseh ; ,
.
<
!Sirvlri' \iryfaliltiitli. -- ------ m 'II'v''tl ,
A. )1. tZI"S: 1'11'111'11. Herved I il, tine "I l I .. :iit-w-lf.; Tmlor I I'ieks.in. I lake. r 7>>. l KlAi-' :", i.\i'
1'.I.IIII.1. 'OIIlll.
:S 'iiHiilli ;,'hll..11\1. II' n.. in.. I II I mt tn MS.Ueei : FUI IE:' :
iiiiil" I 'riii".iliinielli \ 1'1"1 -- -. A'O' HI I it'I! e' a' l I II.in.din, I III. KTIK: :>, A.-.
:3 in. ::8'!!') ( .in. "' r\crv I and
p .
I IplH of Ireith lUli!, porteil' ShIms mornin' sr.\s: \TIONII.Nollh.il -. --- --- Physician Surgeon.
) ninl, |iri>:u>hln!! 'riiiirmliy: til-lit. 1 Itriik I ".tore. 'mtm, 1 Il7 i *< 1I. tII".I.. M ldl.'t'I.I.I'II""I'" I were loon veil ma| pi-rs !I.} I Hie Hinaek we me 1IIII1 for IAurrlIIim'mi''m: i.oritt ..Sii/iiiif ., ruff ,:
.. .nn-I Wi-Mt-.-wii'-iit 45. Iar. 1I linE, ,.''JI) re.l hiiappvi-H I)I llieMinul I. i 1t'n.mat Suiti, 1.lllhl'I t way wehnndlcttilxStnHiilion 1.1.\\.1 7(,till.f'-T.o. I) ie tipieil I I''} Morri-oii! I'.nw. a HH-U-K u : -Creseent I'nm Sloro. Cnn l I. cor.S'i't LU: CIJS

Uo: ..n ill l.iiHlro, :> io !1",1! )h) theHtnaek _.__ ___ ___ _. ,d I I'.i) rnd Nl I :ht.uivi .
I Ii I --
l'iilSl.\Ali: AM) ( INIII.I.: : 1111'11'1 : i I'm Hit1 >>eiisitioii.: jour t L1'.r..r10hl'I'"I.t found day tituS it'Ittit.
: sV in. Illlh. (lor .'"11" ,. C'ii., and pnnnol redutin, ",' : o For Sale( : I'.I..
.r A 11111'11\\ Hay: II.IH 11.,111.,1. ih
Austin 1-01. ; I'clly
Jnlin) J. i : ,
; of red l Situ MiiaekAllKrt :. i __ I !
101I1Ihu. """Ii" H Smy UUlIlillllH.! llKIMIHUi lIlt, it. ; : I \ \
hll.1 hill niuuu I'lui't'tl ill lliu F..I"I'IOII"'II..I"IIrllil. | 1 III 1 Ivy, for. I the X..h'III" IJ.'I. ----. i. a i.: :, 1 Also, Heeoiid' haiid IlilmuuS, 'u'It and' S Ini''i l:) --

Salt (;r.svs 1.1'11 i-u.i.s = '* WOOD & VETTER G EO. NEELY
jJ "I|11.1) toi ,
FifO iiveidmPacm1 llirr>tli'li., lUNrily IUH' Jim ) IlI, .% tUft \ h". K 1"\1'0.11'111.' pruventt )ltItiriIm'ai ; I = .

1Iltlit, rom Tiiinpn( fur.1 Ni-w I it Ieaiim. ()ni\(' ('sir fliMKl.: --1-M.; !icmsiItr. I'rop. ron t l'y''I i psla t und! ;I h i'm, new life IHi I :'i- ,.1, .. O '..1Z.C."I '/MI.MV EE

(Jr lliurn slgUd thill fKii |1'1'''| lo kit 'ImIimil.lWe4utdty. | :I ITbu : for tInt'. l-'n-i I' :- :"TCJ
A O ( hehtuie, I Ii i.II'1 Miller, \.MeS\\ii n. ") hl'l. Only one I' 'I' 1 = : Tin Sheet Iron Workers
h'loiMaj.N: ; .Me.:Milieu I Kepton ; I K: t'll..illr. H.IIIII"III I ii.; o. I liroxnali.ini'4.rosTt = = = : : : : : .\1\ llrrllM: : : lNi'4.OPERA : Copper ali

K'liooniTNrttli1; witli n full I nil I'D: mid t"al.hl.1; W I 1,1\1. 1111; i: t'l..r.I .\ ; IL'Itl1':. ,' '--J; i' ill) ml 7n dt I.: 7;, It.j. I -- --- -- GREEN GROCER

nirtnit ii ild/rn I'limrniaTH( |IR now lylnn I ,ut ton, A ; I: I Hamilton: Cmeinimli ;a t pm !ft no 7< I M I : 1'1 I' .It "" No. 17 S. 1'.111Slrc'c., ,
1"'H.il)1..1" ('Siiieen oiv |II 1 I n k Annxtii. ) |Ii i> pm! :ui' si' 7,1; u si. 1 alt HOUSE !!
Ii IK'! winj Il1l'h.I" : : "IM-MI: pit:
J'lilufo.x HI rm'vt \\ Ii aii't, \\ ii i mig tor I I, Ii; A 1 111"1. llalUir.ore.NAIIOXAI. 1:
M lilvli) I in (l'uUl tinciiHtwiiril S tti limil.Tlii I.I I. -- t\ Il.\I"IIII. "eNteiiHivi, hl.il.' .. of I Ihl! "l :1 t.ti Iii 'l'hlnu"I", "r, '0.Minimum |I"III'.L 01. t'tmi umil.Pcnsacoa ;

I I lloivi.' .-Tlieo. rt.'lleile. :'01:1., otd lit m an I 011 r..11 tI' 1 iirniliire Traile ml : Th' I iitlmtilt" 'r. M. Beef Veal Mutton Pork

; circulation ofllii'Vittti.v I : t HMMHI-i II M t )\'lfl. I U"I \ I I.I l ., Ha I : .1 Mar.tin : t Wi-ht Klo. !Ida. 1\j'lh.1: uinll.Hello Mean ..11"1'.11.. 7". ,
('ut.l lii jlowllll nt :ti nl.O ,:\oIlIl.-t ..111\-\ - .IIIII\UI.IILII.,I I lur d'i year* 71Kii's Florida.
nnd It.I.t'UIII\II'I'III".I I I I i> : ; V I I.eke, thai Ihe ,'utt .I ulliecfCen Grand of the Season. GAME AND VEGETABLES.
I 4lIl\ r. 1101bu 'mi i-xti'iif-lv.' i-iicuhi-I I I I N 1 it : ( >i riiuih-, .iilemperaliireionstaiil I Opening
J.. .
iij
MinnenpollH I Minn i I I'l'-rler I \\ I .
:
; 1111.1..11.1I ; Ira I olllmYex' 'A ftP I .itii'.I uii.I!, "; |Itt '
tlirotiuliiiiil (OI.t Klnililn, mill it :"tt'" h.ll" :t'I'I1:1 AI'M I.M.I
I I tl'hl, jet: ; .1 I lloodli', A I. Jlo.i I into nearly n try SI ato ninl trriitory I in tin' Wu want you I I. l'i ;, I \ NT im'K Tit: .,1\,1 'In lo tin pu "lh,
:Milton t1u.)1.IU'14S .
I'liitni.since, l l-M'iy 11'"H IIII"III. ..Suit till'} "'.11"1,1 I Itin 1llr"I..II I, I.11 ..Iii''t' J.iu.tkll I"", I I': ', *t I'.I.ala\"I" l I'Kvivcol.A.: Ki. \

I I imp.irled l.lml "" ju"t reixltiJ IIKHKIH ; I To, IXCII'Y 1 1::
:ncCOLLINer \1.1 all'i.1
"I' 11"1'1lj. A'I'nS\EI
: ram
HID. fiiii"li.liitl.ii, (>t tlu> Hti'M'tlorliixlnleri'KlH : "I'Ylo'fIr"I'r.I'I'fl' 1"llil" 1.1",. .ii -
: tainiliimt IllilO ( /'t. -
I l.ttmn I I'.K\1: ; V I'H.Snli
I I tin |>rli-uiit I tlhilrr I I In I iurnp: t <> >II i i IN I'I'I'llhr.t\III.\II.I"I'; ; K: M I Itroun, 'y_ a ineheHI'lmpi C ( til ; .ASt

Hone( Ii|I' I 11"11I41111 1 Mliilliii'I I ,.., NU II I'.I..r| |jinih\ille.; II M I I 111..1.I t'htl..lll; Uni iilltiit.. raitirm''4 i, I. s 7 a in. ,.'.", :p in. 7;" i G I'I1'Tlt\ GEO. ANDREWS,

l llivlil I" N T I' I liallln, ''1" in ui'l'ill itiliinin in,he \. ir.tc" faipoE. D 0.
IN. I liifiirinrtl. 1 1'ellMaeolu' HaHli, !a.-.I"'I.! 1"1111"I'al' ; )111111.IIa. I
.\ kiM-nnd hnnd Suar.'liratii( ; | I I'iano I In t'\ of I'i' ,'il'II.I,n t. o - .. All Work
,
for Uttir ligiirc. thuii M iliilliii'.rUI. : I'l'Ielitordi r. Will In- I"'l'h"! for "II-*h."r 1..11'1"1'i I eorn I I for '<.11" 1',11"I i Guaat. RESTAURANT.

.
Kle4.it: -land.ir'K'rattty.) :
<, .1'\,1. F ItI.llt.1.: Ii.ris. 1'11,1.I 'I he |11)1"'I''I U Hi mi>t lo II.11'1.1! '" on Hep
1.. : B. VOSBURGH Business
\ Mang
1..tt.n. rM .
InrbitryonniitiMriluHlUl I'KU.KIt:
ennllinie IX -
Key. t. I I.. Cliiltmill the i I'lirehaM- S the ,piano.l'Kt. a'
I lurnim.:' Cirenlar.K'urn \I. .

: i-liuieli. in' I'ul.ifux I 1)1 h'".t : |>e nr> not ..I :; him atila'prf >. (;itMHIl, ---ee -- I ma, ., i .1. ',111' l" I'ini 'luki s uii it pi- 1>_ Imperted and Tobacco.

hlri'i I t, lit leuM until I lluiiiiflinK I i4( lln.-1'i'ii- JI'I "nr I Ii- t. mid we 1 rl iin>tea "l'I'rl.ll-'liiwMufc'e lore.Mr. J 'r. O. \V_. .J.IIK-M,.,ui4ii. ,'"'"r"),"t. li-lv 11..11 a nni'UiK in.- 'I.. llu- eili/ens of I letfieo'a Dissolution Notice. Cigars
-
.ei --
i
.11',1 -
I. r.'I"'" I'cxt. iK'ifinlHT, tUo ItUlii'i'. incliarKo li.\ % I lint li<- has. l I.i meaieof .uno.t Iiim'ral'ta.tt'lmlu ,!

liarlnf, I rffiKfil. liii. mmt-ut ti>r |1.1" I Ill'lIlIo'r
/ nclittri-h liiKiiiim on IIWI. on now form" n thai ler xune.ilb.irtiriCitllldleluadi fat "'rim ebon n him will S le appr. jal: !S., In bl tew iH.< o"ery I II ,iii"ption, me I'.r Hiu" I u'liuiil I" rfo limit: i- ol 1 Loniui NH.U MY I .Hltl'l; : TIIK;

l I.y |Uhh"I.II"lIlld"! .| ID I III themrules. r'or me. W. AMOK i Ui'imitri.I'liUlier ee-dedin liil'ludl'; I lin-tlii-ine whieh i iaekjtowl i"I"| ri: afoil .'h rl i ml" Hisiiie-nlo '. "III"Url"1' Kr\nb ('\, '> ,1.1. i i |I' rr, I, iI' 1 1I

"" ('ily, )Io."ri. SlllblIlrll' ami Norih t'I.. I llatur.ix I Ib'-rt und | ; i I I. ,\m'4 )h) all I" I IH- .Diitiplv lrI I Ioi I. - I Tin i, '.-I'-' -1'-1: ol I e Milton., IIa. SIte hIRill,'Hie.in I:1,1 I i ,
It ,v 1111'be well l I"r tIu.sutr.tm4rS la InifiulKT *- tl'I.If'.r. I "III.hl'I"IIUIIIIIII'r m ( 11.1
Ui: fair' ilomuiil: I ut m! (". 1I.: ; 'tor promptViHNeU ,) I' P.ahttIVIt.iah. 51 is. .It iH \ : \III\ 1111..0
that tinTiifKtlay ml.' il I"'l..d'4n I. M.lltll. Aliieliiu. mid :7uts North ol. ----- .: --- l 1"lr, .'II I) h.U"""". mnl,I d--es not .. ekili. I Il 1"'lda ) I:,.. J, iiiendin ir the n,w linn lo onr I..a.lrl r"l'll r patron II rul.i'o\ in 1 1 ." i i Main:

III'-I .Mueriillin I Mnpiiiij'1 orriiriiimiff' '" Will of II.ilti rut, aeitirdiuK to |x>rtM. 'l ( olin t'i'nr: I'OJ iu.rs.: nil' r.* i of (:"_\1'1111.' .mrI. t'odWin : .. I -TISF-: 1IIIIho pnliliueuerally, n III a.smtr. rf:= Af'OI.FLIJ.) : I \
ilenlre to kiinun o. i. mil 1 n-t h.t-t'irt., bv
l tm. fur HIOHO" \\ hIt I may I'mviirv ,
1.III'hllhl11.
14 MittS f. lUcllirnr- and .\ l>iutval) Iliele i 1..1. I limited( demand.nml I ltehlieI'i|,'mm an know n it)' Ilu'.hlt..II.I opiui:* imla( Crt'iiM, 1..11' hllil. tiitt( \ !.
U..J.el.-Lll r i jBearStudent
raiet are noininally fr> lo N. s. ('uSia, ,1 iliune.al (I'jiiiih lii Slim kliBJU it ha; tciviii univiivasaufarlion. i 'I HOI W. IILTCIIINSOX.ro .
ttti ill I I lie -mIml! I on I 1..I I'lrll.l. pi'Mlueiim u-ry ,
H.No n
fui fchiKlt M
nittnet ) -
,. and ft'' | .II.limI ile after :.; wiiriu. 'lliU lonnm : ; I Mr. |H\III.' > .. C>in gil ''OlIII.: I III' I IIII N.-W t. ri'itii
\1,11 iI
Kalewllll.e I | ,
I u
tb.it Tim penral p | idilI 111' tl bo !
day. Ie'r'its I' to tbe late Fishermen
nnd 'rolniiliii.Pile I iyr.lp IK *)II at : ,11. I l-y ( i. o. liriwn.i .. : 1/, hlt.L".1
Itlind ( .1.11.1"1
ell n> | linn r.f Hull-bins .
M'fi!ne*| I,, when nenU fur UKV'ii>la> : h.rII..t \ *), } ieltl ill onrim I the n1..II; |li' it Inn of I'r.Ummaaitktu's b 11. lo inline,lialpn; \ menu" either nf in*.
Inbnd. I IV'ii't ---
--
Ilhhll".It'IIIn1I\!' I Veni'inliite, IrU..t.t tina .ni.t i-nm- 1'i e m-t dinttl -MI .la ) Isi.: FRANCOIS, 1tlll "IS i All l..
1 >
Ihl. 1:1.1.11'b hvui i or i K.S I 1m
,
l'h'I"tl handsome |i 'rtrmt tI| l.r"l I i<<>\- I U '" the purl', ). : I..rll the t IIImurk 0.1.Ih. I IHI- ,
1'-1..111| to N. n. ricnytilii': Mvriililii: ill. b, the ) | : ,: I. X tnrek OWlS ll4 lavative.' liitlbi .-
uuei'a Mtttr ''II pitlureliuw ,
111 !
1\..ti., Oct. U.A Ldlltrlll1" '\.',. \| to- on e\hiliilioi at ,t t. lumkktoro nllav. lit'I Hi-- lit 1I""II'bllll""I"1'-" mo.lea-.il cl"I. and tUe mokt elliHtu' Itliink L 'ial uiul atlier foruM

( C'liuf Knninwr liulhip, nl' tinWarrior 11t. II'u |1'1'111' nt i un. ., "Ib.Ihe.-> l.n-l kiioun | .' th,' uliei I Blue Stocking t.U"III. 'I' 'I ICs
ImIglit rom in r ) |" i eun. ") .1'1 k in Wc""I |I"'I.111 -.11
'Tnrpieture :ht.iiifbev in l e, )" I'mm < t utix-k unj for ialo in largo au.lomol'I"llllt"IC4""I.
('0.1 KieMi U.iilroiul tluit I rontrait TUfl>r. 1.11'1.' .I'lII.' I'iuna, ( Ilili" ii-. or I .tiio; I"'I,1 I "" '1.1.1 I.-. ( at lu9CoMMfc.KU.tL HieaV an I (.lands I l ,>\. >

hail IxtMi fci III".I r"I' Rraain the r.'n ) uI.1 1t1'.IIL.tindot! ,,iui>t eominn. t. : For >-uIu l(y U. ,I. r.p HI.ah.uu.r I'" d". and Ke ek; In "''IJ.billl I "II..III'o'i"l. \ ,. i t in., I".f'j'ITIUt ,.,: in lock Fl.i (iilltaut; ''iss bits--, m nun! i In"
\
: |>oiil. )Ir. \V list- h'.lln.u. .ttlUt otherery -e-- liiilu .
'.1| li"H,
from )lull'l t'iiuliu'ville; Ala.ork tn ";nee lit l lmmciitIU ,l'in.aillU \u.\Mor.\T i'orrii: : SU.OON.TbU r"n.I"I, ) Iii.\ liii- I '11'0.. \., t' )1.111.MiniC"mpiny m fhii' tutry of McrthauJiMWarranty ,. ;( lit for in inv )eir., with I -I p'< i.d. > '

Iim',gln within ten III'e. The eomlruetimiof 'rlitubl.nl'l Ism exlol'llinn. P'rutt&I-t'u: ,'itt, '11 1 lt l\ 1 t'i'iii: :. 11..t. Slims Cill "III,' In In t > _\ 'n '
,' \huh will IKplaenl 1 eomforlalile lurickbuivnl "..1 l Im. n |iti. :1. Merry War llrtlut; li.
Ibis Mini tlirniiKli thu Alulimna eml lii rtMvnl | ,
1.1'11. Attacbnic-nt
lilt b i. In..II I ,' uu el"IUI studio in Un pun-b.iM-d I)' )lr, \Vm. 'arent. :mutt .. -- ---- 1\1. l'1"1. \.I'r.
Abi., the Ixiuimille 1 uiul' i in Altaebment I ascii.
t IM-ntnr on the I inimar Imildiiu \\ h'I'I.' will Uto gIitI will If run iu aK' that will toiiiniuiiltlupali U"ko \bl1\II"; iiiim, tbu U,.t nf mill.Ilminvuu \\illi MI-.H H.ia.s. :li-s (iaill.utl. Mis. Atlidii\it, ill AUjehllleul Case*. CALL F.lTIlIi. 1 : ,iiiA\l: : : II', < 'rIIOMK 'a ,

N""b\ i.I II II 1.'lo.UI all" "in wisl uetxit> \ .. .the I'U"' "'na:", ,'$- time I'ublic. A k|t'eialty:, ililtlileof i. lilUIS.KI.MI ll.ill. %h. 1:1.h.ll. Mr. (,.il.lr.l.l.Ml. Mimmonii in I'ji Aclionn.Mil'p'ina : :MKI.'CJIAVr .ANI TVh
/ ; | ) + -
an'lnl" 1/o"rll'lI 1'.I".rl MI.rllulI. --- Milk .b fuin: '.l I.0al :1.'l'ulillll.l U (.t'iiumt in ( I Artioii, : : .....
anti the uu.uti.Uttmiiii.iIt timid the triuliiifonlriiet ) U.\it.\lt; i.i.inix.: 11.hl.i Ir. OM: TOoi n ritn.M: t' IIM atltl I 44ls-lllll',' 6.mrttlm.btntetit. Il.IUI.IJ.I.la.
eent en b. Mr, hmo: t.irltbf 1 1"1
t"> C Jlnektille II'. 1"1 kiuui d !' : "rj"I.t Imp rt.iut I.-m'I uollll.a I im a.i \ ,'. AI"J\lt In lieplc\in. AMERICAN NET AND TWINE CO-
ivot'luil with mitttiu'4.ttu.. ijiintruetiou <.tll'l. lleailit-l>eiiii<.i< .| UI OKI k.-rtiei-k of)i r. N. J. "'hlit.I"prh )>..\1. t.rim ral lu-MkHf I.,1 ... .1 t 1"1"II 11'.1.

{.rlhl I i Mini >\ III 111 I""a 11 tep limun) I umalhuum l'llhlc'rl.ukl,1 I'JMe lliitKl Unki'rk id ,1.1 city. whieh I U sum.fittit |,. ,'1.1 litiMiirr la'1r.> unit 1'111' n.mtklvtlitorUls OUR OWN\ LARGE ORCHESTRA. I.IU .ISstudI"m.rtcoiiilum. ..\It Home t 'ill.. i.. Cmiinu I u ,1"1 1 Ifllrandlilhei : ,

: 01 .. HirakMul.in utiurjiiUt of tbe tua'ily of Cuke ami !I.M.I in ( 1- to 1"III" -I., M I 1\ >
of IL tioin 'u..I.r--\I.1 :h'll Itoud
wenrinx tbo Itiiildini: I'.al lu4dKitiAl.. i fcoliii ,tn. ; 111:1.11\'in Cute*.
1.1'n
11\rihcl to lVii .aeolu. Ilifiiiiu'uhriiliniriilull. S ) 1'.1 l'a.lry t1m.itt'iIlt.im'rsraJ.-- ---wptT IIur.Nouu t'u- Mil l 1nil the u\"..,nod on lUentneU. :: .\ AMI (.\1! iKi'l: s i iis I[ \(..,. K.xei'utiou: I'ropiity.Appearanuo.on Judgment for 1'"r"Da f -'1:1.. I ILL.II\. : \, .\i
Kit': in-
Th.1 1"J..lh 111' iiirty'4 JM 1 forinanre ( : uiuus 1'11; I.&.I'. ISmtitil I h III OIK' l.r-atC nip iii) that vt illvis.t Itond.IVuct .I'TI ;

Itt nil-Ill wu* really deeenuix niueliIntter n Kl.i., iN't. 7. Mr. Jai-k U-fve. l'en.arola: tlu >mut.'ui.tIE Warruut : -
1 .IA. 'b"juJ1 nt time New (rl'ua.K\i; | .ilion I oi; s tl.l. Adliilavit.1'eiue .

than thai \\IiiiIt xr>* l kd di'ilUuv I..ruro )e > lit ilk- n .ideliivol the loih, li| 'let. I'll. U-te "M )V %V ul'raul.
"Uk .t'na awarded :I l'l'i. I. five I 11.,11.II' \o onjj in l -:
fcli-r\I in < \trpar.. h R .U-ii-f4ibef, U'Uti. Miller amidSt J'Cll.t I I 1''u..I.l'omnltm'oll'.u.'o. Commercial Job Printing Ottice.TIlE ,
The wu
I. .
1.l'aIIU" .iiul H- militia itit. 11'1 1 hi.bl) to iue t..t-4 liiikiui slit' tMtutbeiu water* Kully ''IIII'II,1 \tilttiri.t I'uMU land *I l.oo' Wartan'
1''llrd.
: tx-ular anil every n'lili"l 1 cxokul t Iii' &I" liurittl Ihu Olin iamui: 1111.111"1. in UwU.da |'Ul'lf., It h.l- I ee.-lile j otapk |.I lt..ul.. ul.uiignIiClittrim. 1'lla".. IIal,.'."") fle,. I.noAdmikfioii 11"\ -A..aultand It.nury.. .
lortnnate Th" .iltt-ettMtl fmrIMli 1 : |!F.T fll-1-Hi" |-l\ll| I \
Mlio fuuiei!
Lt art Imsu..c t>f IlioM.1 wile ) 7'
) k.Irwis
e\-i ) nn-if u it in .I etioftxor) kiml niii4r) t I tr.I.'o . W"rrut-.aIIUld Ualiery. .
"-im.tib .liuvo: Ut-n 1flikHI. Aiitiutlrv '.} uioniiik I a >uil'n r, l-nt not tUe orrow Ilt.t "lk. :, AI.hIur. .I), LitU.\," "> l-li I "I'

or t im 41.1 puiu S tbik ILk no II ..', i II.tr, | elllpUH 'Hitile of seal. for the Hire, |I. itiriii..inrik / Il'rnl-l.ar''I> Wt.r H.I.KIIM.
t i liaiii-e 1rUIUII'111",1'.11.1 .I'I ..b.11 t'I' ".,1"11.-(- -l'l.la. m r !.nh1 111'Mlolil. Multi) |.I. >NH"- ,I will e 'mm, IITin kdav lie rton.-. lh-'' ;,
;
uion wliieh I b) liiiu llf t. tt" rotini in the 1.I''i'i t Xo : V.: "I
.
}mtl"IIIt O"'I"I'U kUIt sad lot \ l> t at UuI'ik'U' tf- 11..I!1. lullKeats -id I on ate Itelin .
\'ul
11a1 t..II'
and )11. ainlle"," wilI1.lu I ,."\ib >|r.Wallarl "U"It. iii> ,terli' it* UoUH' nl tut uuuuuilirvddead. .111.. .oss.m' a I.ul. u,' t lt4.tfmtm.tjm't i ti4i t"t" UiU .r. Uurule) willi <'mni-nee % .. iInd.'m.( Caid-i. i iii.All ii' 'ml l i I' ,

ttiv liul 'i hi- perforuiauee !:iIe.IJmom.iiitg ,11 rf U..I..I.) l"rlll, AUmLt'.bi In
iuiii-imuialiu'-: I "m; trhuiOIII'"I. 1'III\hl. |Iirm'l-: I Hili I II
\ill e.>neliiili, >Mtti' I l'rU1 Mr. tCi'hanl "lrUlu uu uhf nod rc- tofl nearer Hn eil) I oiler fir -- )ATI"tt: Ith Em..11111 'm.m.. Crop 1. LJio... r.t.1)0'. MTU. of J. I I

farce, In \\ ." b Mr. Walla..h.i.I\WU.t .|! |lot'. ;(.!. 'UIII : --------;-.t,1-- - --- .larrua'e. 1.11111, 'rnliu bmiiU-uK-lyive.nl'' I Ileue.lalid ,1 I

14U rreI"o' lauui; j.iay,i day &U.I, at by I,iYi "-k, I W.burkU ;-.IIWi. t'I.III".1 l'aUf >\ ami ". I mil further uotUv, iu bu .(>, .b',%. < r '(b'lu i;. )1lC41IW' I.iu. )Uiimor. primeS 1-e.r Kuu-itjinn.-:Ttnu.ile!":'R.! \ -

..n..ulh.IIIIII. to ui*). ttu4' I Uloruios lU 8 'I VlilwUfilherliuui !Lt.4br' pbJ.4i.stIu51imL4LpLtI lit s>'it. I ''I an It..II'J.... Kiur .i n a.nj I'lirtt I
!'w01' 1 tq\1"1'1) .,, :iruEutum: enpuin.own., t. Fit tl:II' I. -
4
lb, tb fat > tbik 4)| "r In not tifutu klilj VetJH', ti> flttQ. i.-__'<.'}) ill Mm of the '
II .rmlht-r unol'llll' l vrU wt'r' e'c1i. ) "lr'IIIM wm> MV 11JI' ( j 1..I..r ".'I *J Jtv > ,Tk Uor'likil4't-. ,f tfaf m.uIjIn i'r-.mlnJl: (Case, n. 1'1' Ultlb. i it

0 unable to (,irotiiro tut-- Ul.t| VII UDU., niiwluokt I. lit life.- Iltf I""U 1w Uml !. tt> ki'H ,. Tbtwhole u imit "'I""&. ,.Hn; III ..m$ ", NI .. 1mw .i'h. 'Ji-Hj.V Itlaal Ui:k -/iu tSrri.i&" .f 1,1.1 In 11 IU traooaet II"I" 111 ,- ,I'' ,
Uorul.bIICUt work cl MiaJl v "it I I'Ollb
fctreuiioumnrll'iii* ("do m, tbvintiJU )vb4' JU4 tbtw ,.. .. tmivinofti Pi41wI J "I' 'I nne.IlwM1tM ,....tu.'L 111 ... I.<-.-. wi 1 .I L.'imIWtti.4bLc) ID ibi fi s'*uy l'I"Ut1 <('i.MMrttniL c'l I&e.|nn-tik} it.t .1" ,

ut the (iiiii 'uiiy lulg I\'t. .t bU di'sUi. Uu *. Uftlitt- uTUuur- \ ;;klutiuu 'tinvrtkt.. U. U..UI.r. 'sf.li4I _tt. l"'Ull"hI t'. S'U'ALI.(rmr .ubt..D".reui'l.urt.' ,| our '"f.u-iliti aut laM .riumfur 4' I

4aytil lo uiui-b .n the pii. and came t. .'lld many >.ttn> uuo.II AI'I.Y to J. 11"*>{. "''I IhMSM ii Hit"-.. Nlhl r. fcnl'l,rilieulioU4|iu ('bmtti.'e'rt.a Wmmrk-mmtii. | | ami |.| w..-t t., \ .

larger .t,:,.. Jn'll .1 III 1. n."o." In.lni, 1..i, u Hi I'm \ t .MWfi\. i | .: J I' it m(.\ "'c. t i i --.i I ",.1-1