<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00188
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: October 4, 1887
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00188
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
,*

l'3 .
--
-DAILY AIIK COMMERCIAL(\KI"'TIU, : ) 111.1COI; ,I Jl 'I.) ;). r I' I l.r I C03II I \ ] : J I)\ CI I I\Ij DAILY ADVERTISE COMMERCIAL IN IIIK I [ I >, .***#. ; 1mf} '\, \, ,, III1""lieililiMT','. !' ,il"i '"'-III.IIMI :: ) tl l. '- 1. .t I ir \1.\\\\1'11'\\1.. "

I I 1"1'i l.% ro'.ts. |'iT VM !k.VOL. I tf\ ; :
_- ----- -
-- I
i !
-- '
I
.) i '


(G. 1'KNSACOLA KI/MMDA TIT.SDAY l (OCTOIJKK} 1 t l 1S87. NO. IS)2.) : ,..1

\

---..--..- --- .
.

- Pi01'1CCr-- Es"tnb11.9hn1C: L"t 1'.It':11 \, -. II'E I : I L ( ) ? II E It EE P. i Vo'i'o: -I, \::1' mailo: tho rrripiiiit( 01 ll.al ilisitli-i. Imc, jn,t holil' :I conferetiio "'

At ( iiirii l \ CI>M' :f I !iiin-1 .' (Ciiiii'lCotiit : -.iliili'i ..1 all klml-i. Tlio j in hs! t.1 :\t \lilt I they"ib-ei.li'il to pelilion

.. --- -- !n.l\ 15'nljn1,I si-nt niliih asalnlo lor i-Iulii: li'inis ,
.lal ril.o
:\I!) -11\111.,11'1'\ : I I. l.-MII II. f"'Rf per il.ij an.1. other' improvominl -

afirr 'full fotil1 t'n:; -.. i 'it. iliniiiliiilia }" i'in( : \rr.\iv: si i\\: .\ui" ANDOMnH : : I nl' r.iiinnii, \hilo tho tu>ri :ami ( In ihcir lot Socialistic: J

HENRY HORSLER &, CO. \\ iiiitnltrui'.a- "> \\ ( l'I'Iill'f. | |-|M,>". : .\ 1.\I\IS1I00\1:1: : : : -h'llhlll.: tontoil sl'tor un c.hliliI\ iiloa-i: are, > :\itl, to IK- II.Ilillj r.ipiil: projri'O" 4,

,fil Alili'tt'OiiM'iiliiitml} ) 1 r.:!",'. \\ nntio i 1.01oU; 1'111:1: It 1.1\14.: fashion. Tlio inxvil on tho. Itrouklt nl'.r'nlo :aniinii; tlio Mirrinfnrrthel j ,

M.irk V"iiliun I'm nn :a- > ; (; a No joinoil' in tho ;1\ "
-t>i\itr.: : :<* I is. nuaiiMi! ; -- 111I'I'nl.Ij. ha\f'lf'f'l -11'tli.illll| ly eoti-er- 1 '.

-lull\ uilh inii'il! In tutiu'iT, (uiiiiiiil- \nn,: \' I IEI.: SINKS: : AND TIII\ I: \\hkh. \\ .1- I''iiliiiiH-il all tilling ..hl I \'aln'I., .,.-, \' piohtbl), 1'1':11'1': ihnitripooily ] | I

STORES .l.iiH" Kavl: I KiuM-tiiilil: I Ilio I'i'olU-!": hI,1pII.I.t : I'tiiil\\oik i U '
CHANDLERY AND SHIP ti'il upon( tin') I'l-f-'i'i' ni' .K'ii lon : li.leliil'Iy eonst.uit.Vhaieor : : !
SHIP TIII' "
IP.MAINIII: : ) : ; OK : CIM\V:
\1'ullt niloiTil. AMoi-a\ Iriiftlliy ili-|'la> | : almost out highl :ami Captain \ m.ty ho true at toother il.i- : ,"

MANILLA IJOPK ft' \ \ 1.1t'1I1'1' ninl niytitnctit tlic i'ip!' Cl.lTO( Till; I'lSOjiS.: HatVconlil: rest hit urarj' \I'II.. linil MCS( o! III'f'I'. r.. Iheio 1 U no ilotilil that IIJ..,. ,"

FOR I AGENTS FOR II a- -iit'iailltil\ lo ll.i jnij tniili-r lliorliaijv TKi-is: : AXil1:1: : from l'III'lilj} I the m.tnilolil H.tltili-* tlio I'jifjllsh: mini f is hll'I'II'lhali' j ( '.1

AGENTS II KM: II' AND KfsMA: : P.OLT KOPK: I : ; he Amei ioiin : .
ritii'l"f fellow.Tho .
TAl'XTOX\ YKLLO\V: MKTAL \': fioiii tin1, ,ii.l: >; uiiil a > :--\0:". t'I'I'I.J\\ '
I'XIIT.M STATICS: ? COAST ( OTION ANI II> IIKMP: 1U.VK.I.tlvaniod I .nut (Ttiilly \\n: ii'iiiloiviK Tlio 1':1-1': 1 :iii'eolinlh (if the ootnlilions\ ofmiicts \ .
] -- niM.tirs: : : \\ : : ritnv
lsnLS
AM' .- ( : ninl, Pii-ts 11:11',1.1'1'I: : I ol'llnMate: of rini'iil.t. !:1Iill'; : .l I P.:. A.lloii : in PCIIIKV hanl.l: tepiintoil( '. i
,
COPPKK\ : COMPANY.X. 1 illu'i-. lor \>*lfill I tin' .' i in : IIIIIIH'I.rllI": or Ami's 1'.il.tl,1'nll"-, SI liiilsTlio Atnoiiran .- \ :
ANCHOR( ( ) :: .AM: CHAINS\ : liton an } hrl""I(1 panels, h\1: enale
(liIolnrll'l'H'I: : : ; : :" 'ir.\\: \\ IIOCo'r01'111; : 111'1'1.:. Piiil) Mi'illiitfhli suitS ,!
Xall.I'ikl': ; .. :sin' ft :\iul\ Hoop, Iron, LeadPipo : l 1-01.1: Metal taken: in I Kiliauuc : \ :liilua\\ ; \ \\ ..ilNn !liidl uilli :a -ilnil.ir |> l''il lli.s|>iinlil. ) t.tr.Si. : Miiptisi', II lit l.avo I'm'nl-hcil I'ali. I

AM) tvMili. Tl.i' jiiniul: .iuij in ilulrirrnoral -. ) \pant! hro with ;.trgiimi-nts I
sheil I Lead.I :Slici-l 1 XI no, vlion UP l-'urnihh New I'II'1 pI
\ : : .! ( : (!III-. 0,1. I 1J.'ai.- uoaihor: ;
I Ion
,1\\\11:001\1'1\1, \ : < : \ (' (OI'TtCi' :. I'.IOf: :-01tA)1. \-r I JlIIIII"II\u.( for Ship* Piottomx. |irp
MLTAI: : \lIlIliut1illllt\| : > t :\ I.II' ." minilitfr In l In- .\11.11.101110' ('UNO TinI'IH.. I'.llll.l I ..
( : TAK:, OI.H YP.I.l.OU':\ | \"I\ :, I
lll'l'IJ.JU.\1: JII :-' PALNIS, (OILS, YAixtms: : ( \\ ; "- statioimiy: tompoiu- .
.\ : :-; .\ Mini.liP.SlVirKPKX'MXI-: ::: : : :, P'OrtiMT(5A1.VAX1XKD: \ >! u ilncsriiNn lutil It'i1 toaiiipi'" : I Inn Hrlni; I'.Mi-nsUi'ly: Si\{iicil hili 111'('. ''CU-vi-l.tiiil. Ho.illu-r: ,. iu i>liorl ; Wink on' tho hriikvai'il' :\( (1'I'C'1 t

FIIII-IIiX: :: CIIAKT-) \ : \ : 'I'll ilihl! h\J.I\ ,( to tin1 uliait', and :aI :> ,n) Si.ui'H ;Munr) (JiiloiiPinir- Iho. proro's'n n, \\iil, 11'1.s liaml-i: ami d,\'e Spiingsis pro roKsitii; l linelj.Tho '. \
Ammunition i \vini: itopi:, :
(inns (; : I roiiiiniltriI'rDiii t 11.1'11') lioilj INainiiK'il I
:a! (;< Ititu tin' UctViiMi" I'tiiiil i.iith.:
I Intf {loo :a" slill pns.lnf' ; Iho Piohiihnl's I.
\ HO ATCOJII'ASSKS 1'1\: >I ONSDIAPIIKAliM I aiut .ld1 mi.I'l, l lli.ll ( III. \ Sliathmoro" Ilolel al Amoli.tln'.uli : "
I IP I' tin lii.il
I AM
SI X'u'I kolP.rn I 1 "s 1111'1'1'1't I :\ C\iliii1: I t i> ShooN) I 1 : '1IIII"f' In (iivorr, I :lie.. I iir.:. "lite.: liiilnu s at miilnl}> lit l.tsl \1hl. r
IJKMIXIiTOX.VINClir.STKU: : :: \ : : : 1 I'nll'I:\ I tin" l.tio (Ii Jf.iiit Cmitior, iMiglncer i onaitl \ \ ,, IU'.I' l-Vi n.niilin.i, loseil I"r. ,
I ::11.1111' 1'1'-.1' inns ainl, I'ni-s' dainNmoMil ,
( iri'.p.iis: : ; boila' < tiiniili-ifit, 1I1I.11'I"IIIl'"I.trtl l.tj.: "
AXIMOI.TS. UIPLP.S: : < : : | ui, ninl J.

I'.LISs:\ :;: TAI'THAll.: LOCS, II. W. ..1011NVAOiolosP.ii \ ir.i'Aiis: : ::: .\ STKLKF.KS: : : : : tli.lt, I lln< ( \iiinlCoiiniii
KOTATOKS: ) :: .. khif.Mill; I'mard.Slovo Lining! XATIIAX\ IJ'II.\J\I'OX: :\ ::' .,,11'1' 111"1111101".1 t.'iluM'or, ,, '".,, milvitl \I ., spi'i'l'i: ) saj.s:I : Tho Mhooner I ll.i-I : f.i-t .this moiniii lYrsiilintami : l'IIIIi'g, 'up' ,1"111" 11'11)1'le plum "
)
"S'l'KKKKKS.Divois" : '. '. ownoil l I.y Caplain, : .\.1'. Ko.til. !
I 101.'I'l\\"I'I' Wiling I thBYLAWS' \ \ : \ Mi'IiM'laril( piio Iho, rnnliimous' I II'I'.c in lull l>loom.ioor ,'' .
1 I.nl.< I I..INKS I : UAll. IF"'FI':';. (iinn and, TucksLuklng : :::\- >!n\ii: \PAIXTS, vf l\c.tosit| ; was siyliioit olVlhU polleslenhl .' ,
JJIII\( \i, I'siidarhm.: : lonml" ol slar-xliiii oil ho" pitalily ( ; <;,o II. : I ( )1I
; 1IACXALL:. J.Ol'II')1.1:11' :-; iiioiiiitie, lljlnjj It ..tnal{ : nl ; -011'\'I' "liI..I'II'C'"I.
l'I\IO\ : Cnn\'I'J-: \ : :: \ : ) ; / | .
; UF THE PENSACOLA u Mill lln<\ |1II'c"I'I'li'I"'I.I.: I has: ."Illd| | ; i of loli.n-eo: for :ISO I .
P.ltont Doek fllld. Smitell: \P.loeksSall'Top'uil : ilisiu'si.! Tho \'('!f.dI: In a Milking: ) 1'11 A" "
( iJ.\-'I':: :, and Hoalini : :aio in OM olont! \h'il <. |
: : ; Stoves Oil ; l'I'alll' II.a \ 111' ,
Sliip) ( : CleatHoont lititloiCOPPIMJ --, ,ooinliiion' nml, tlio ('I.111:11,' tolior 1'1'11.1'1' 1"1"1

\, ". \I.l.n l.i'M i U:". H 1\,11'1' ,:', STOVKS.A : : PAIXTS::, GULF, LAND AND DEVELOPMENT lioM, .1'I': of water, ion I.. :ami rilii-sall al\g lho lino oflrail Woik :at (lil'1 1'1\ Sprin !! .
II'I'\ \\liiih il IIH'II'lc'
nl I i-opoicil' loin.ikr
.
|11 .
:-\I\I'I'I\ \ \ITIl'J.I': ; tmll'J.ITE.olnJJ.: : : : : .: 1' or TAUU: : .V WOXsO.N'S: COMPANY Va\Ilill: .Ino, CIII'I'l1: or.in Itnloil to liavr n-nt lrloiramslitCi'lonol Ini'liliiiH lor tho, ear shops' I //11.1,1) '

IFI"T"1')' .\ XX11:11"1' 11'ld, I il' possinlo, ninl lioMi1o.it: for stop pI'O IVMwinir.Kepoils ::1
J\ Lilies !( :\ : ( Lamont: Unit nnnttimo ;

I.On' JOOIA\ : \ H :SLATUS: : : \' Linos, lpok| < ami Crnli Xet, I'I.l-XiLAXI: ( : >, :-n'fI"-O: I. t!. ."1.11111 ,1I11. .- ""tlh.. I.' !kImlili I Ilitfrlinn*. .\ tl"I''k, ,lieniilioiilthreofonrlhi bo jiUrii, ami 111111 plaroH" not' on the, fioiii Conconl' Ha I lh.it thoerops .4 # ;., "
WOOI.sKY'S.( )( } is .iml, II'| ii i I'. an. in ||, .11| ,'"lIlI'( I nl 1 'inilo oil'shoro( Ilioo ) .'
( I.\\AC: :;. AXII sihKLHiiiTf: ml 1'iirli "nr..11' I eliaeiil.i. list aio( ) | l in ih'it section aioiorj 'lino amiIho )
XAriH'AL\ AXCIIOU: Liuiifs( 1.111I'I "I.. |1'1' IT. J. I ninl Ihr \1llIllha' \1.1.1"'lllllhl'll.
. -- ,,---, .I' a., "mil. > llil.'H.li. _sli-ioii'sn' i.nil.| ,- I \ >- \1'11101'\1| ( "It1'1' I In I'Vri ) ,'a-, .. ', a n-pl) has 1'1'1'1 111'1111"- aro happv.Al ,
-! --- .i-i. i-au-e no inni'inn| i-i-nl, I I e lia.l.:. 'Hi ns -oon lo iliniii i into Iho ri>r Thotoeio

ShipmastersYill. Notice( fo their Interest. our Aihertiseinent.Kvorybody ( .iii| tni.. elm' s in.i\' ,In-,, \ n.iptiiieil' |1". 11 mule \\ !HOVOII ithoaiil. lllg. xoiit to Iho i'Hot I lhat \111,0 impobsililo ( ireoii ('I\ Spline .lapan |H>rNiininons "
11'1 '
siihiil.lilinn'1
ih Iho .
'?'? ,ks' t'l.lii", 'Inli.'i" rIlllllli' Mowunl .lohn, Morris to :iiijto l'I. rllllllll' :II'I I 11'( This I is ,
Invited to give us a Call.To f-M.-J. A ttt.i' \\ i nr (Captain\ l'IIIIIII. -. -- lIil\ C'I''I ,
Large nml Small Cordially : t'l I I.I' .ItO'l, s| .In. | I.) I'li'siil.I I III' : sailor 1.11'.l 11t\
:M'l-ivl. nj nl In lint i h) mail' I. i f In i inIH'WHpIp .

\' );' I', ill, in Illnl'i-t I :,till, nlli-. |1'1I1Ii..III',1||. || || into', Ihl'I.IIIIIIIj.tII ;, ami, the I 'linn"I I ltr|>"lliil'I 101,....... \ill \, ineniini l "
11'1110. I.,1lIIl',1
1'.lr,111
nl l'i'us n'iila", ) l.i ,nl nil regular: nr wp.rlalIlll'til'Us '
I THE NEW MPROVED ': III| Illl'S.H: .kl'i'l.Yl's. mill nr < t', I till'IH :" .')lheis Inlo fil'\ As the hi,* Mm ill.,/ TlifCiiiiillllon f'I'l I'O' ; ;, ) i.exl, 1'11'1':111:1: an\ '. 1

Builders ami Contractors I IPlauod | | tni-,. voiciltvo- it lio.tvv 11I1''h.lho main- 4,11"1111",1 1'1'1'''' ..1.1..""fl. limo williln Iho, |1..1-1| tui'iilj' joaiv. .
M-i-.il.: : Ilili, s ', ,.i Imlilfi-s, millur, HIIMtnis -- '.
__ ..h"III.II I Isin IVluin-o 'a, tin n ninit ',, ina-l cra-hoil: 0\1'1'11:1.1.: -.\n in thothioo \ MVimiMOil.I I.-ThoimiraiiinoIlllllllll | : 1..1I'c'k ( : ( 1 .
: WI'"I"lljII.I"1
"I l'i': I' "11.all. v. i |I' In 11I11 I I Ii') I'll-siili'l |t' i r ( men into thu. liroakoffi. The) 'illl'H | I'l'III' Hililillonal \.1. .
Undrossod Building Lite 'I'*'.I'll.t.ll-t HI ll} I I.Ill-lull. InKllllll'll, III \I'll' 1'1.111"\1) (i-onnty :IIIcl.t, I 1-- Inisln-ls .11'1'11
and ; ,ill inii I I'll .-, 11''i ill it I I I''.. man, llj al" siinek mil lor shoi (<| 111.111'1\ 11.1 : among 111' iholeniliii fiuiil tun ami /u halt :aciosof. l.vml. '" .

I ,,1'|..f" n III' III' r-ll. Il II l- IlllI'I' ""- -11-, IIIU-| ( wi-i'o lnii' '".lliij{ tho uati- ; tinoro -} kou caliontHiiii I Su i Itilmino, 1.11111)
) 11'1 i-i| '11 ill 1.1', .m I ii Mi HI ll \pm- -1'1. 1'i.nr' WIIKOII/ | luailuil with live | ,M )
. ,ill u '''.nis\ nlll I in.I"1| I mil li'innll The 11,111)04: ) of l\\o thch! litloht vlolii.is If
uilllin.l. ilioili.. n nlianii : im | Mion. tn Hill Ii- H'il| nil nn III' 1 l'I'Illl.lr) II\\I""t .I
1I1II11'nnlrnl'llll" | < li ( t-'liili .
jniney
r.ml'li: )' i I" 1"1 l'II { ) TI'y1'10
I Iamp" s ni l ,, me ;.In1. :is ""IIIIt',1| In IIIH. tuIho -"llll'll
I'Hiilist in. : : | Tho lour mm ; 1110 I'lt-mi.t: Oil I ( iiniiio" Bril
siwxcs.l : : CKILINI li.; : HI.I. A III .1". ,IH ..11111 reljstlH'il slni'kll 1"1111'1 111'1 \\' taken Iheri, ) 11'111 Lihutly loin'I i.llrlle,1 \
::-:- ': ) T.i'Mp.Ki\: :. SIIMXCS\ XOYILTV: I.TC. I pli .,'lIh',' III |1""tis.i n-- I )' "l'in\' > is fe" (rro-s noarly '" |h"III lui'iil )'.IC'\'I'1 ) oam: ami Maria\ ". sliaies, .' :
\ on '
K'AX'ii.i.sn '
P.I-AI: : "> II: > IOAII: : :S :sTippi.\i: ( I ;,1111.' ill I I' I'll 'iIH'lillll| nl' 'Im'kll! i ilci-. 1111"1.1. 11111'1 lii \\cnt l In \11'1' I' ""I{,. U \Vli-arla, :agoil four ) I'III'M. ThUmakoH \I' :.' ,
__ 'iii--, ,'in.I a 'mai'Mit.,: in \per." \ n I Is "' |''' | I II I : | hohl two rfoo- '
.. \\rililhir, In In' nliilv..> x .'I ill'. f. < \I ,> thaw nil "I I I I I'IIV t In \till Ipll'l'inil III Ilic/ ( I'llllllt 1.1hi 1' look 111'111) I hl'r'III.I'I'| df an hour a tul.il of fUI"1'1 iloallisiiiiioii i II'"I. c'olllly1 I
Mliinlii'' > i I"I'\ ji'i r lions Nov. loih-lei'mini' Iho f
II. : :
olio '
I ,
HAY 1'111 IMAV, .\ SP1.\ \ SII) Mll.l.*. e 't.irsKC.I.* auinnil'tit : lo tlu> .
fioiii 11' loi-lul
miin.iirr.at': : li.iei t iiHt'i' i I
ami
KY & CO.J | I iln-reiil: u '". r. iiv; lOr| tin- si| i'Ui.'liln-, 'Iho' inalo Iiinl his aim 11'1, )" iiifoi,'tt'il Klciuuvhip' Aloi-ia, milire 1"1111,1 of Iho connly) Noal, tin- .{ 'f
VICTOll M 11 .. uiul linlil ..lilt..- Other tho.
n-i 11. tuliei-nl\ e-ell v..ii': lirfott Iho vrHsol\ MII, Iml iml VII I III poll' I .III) MIIg. on Iwhl.illll'llIl'.IIII.|
.III.I..h.1 nl iinilill.il. ,\ 11,1.1'1 II ll'\1
rnlilortr \ "ltllhdl..I. a | -
.
: ; "
:\0. ..1V.'.-i :V'iiu-iiuooa: 1I4..1. < 01' I' In ln> li'llnni'il, iiini'i-ilhiti, 'I) l'\' aliiitIll. I' ,'111) In Iho tnitst vitlt the Ut I it nf ahiiii. 1 0. TI ,riiam. Ion olhtTH kh.kill, It. AI.. ( '1"1 of .laeksnn\ille: hat: : ,

ui. .\nni ICMIIKK: .'I' hnteli.rs In. i'li'-: .nli. irs. :A 11\111| 'I| iiv i- (
finfk. "filII Mm'-! "i \\ 1':1.1.:1': \ : llio 'niso. Tho( hvallli ailllioillirH, |I Homo' (1rI-il. lit his dmo In thnhapo
'
-.\I-M I\T" !! flill \
jul\'JI-lii I I "I Ih.- ".tll",1"! \ 's. nl In.inu. o ssai )
r.iiHl.uillj mi luiiiil. I 1 \ l.ll-llli---, > I IIIMm: .klini'x..| Mini II Tho 1 ('liptain'\ ninl eievv i'f Iho' ln:ilecrvc hl\I'\c'I''lallllhal C'Illtilll.f .. ConfoilelMlo poslajjoHiampH ,

. ii.niir.lt,: i'1'il l'i.\.M. \ |..iv-1-1,1 ln'inr} no.'s ami of Iho
-. iniuh piai-i\ for the 10-1'ne, us iin.uaiilincil: p.ishinni'ih' In Um ICMTValiunliohpil.il :IIIIIIIU, I copy
nr aline till "I |iiiM-tn-H| tl'an-at-l
)
SEWING MACHINE, ''ilsiinH.Ml' 11Ic'I'011" it li'iiihlu MM: i 111I1I11Ig amitho at llotlmau' I >lamlis llrt-l I Ishtio of IIIIII'I Weekly, oierpilnleil ,"

: fI. Till' I'l-,-Milt III III l'11-stlll- lit 1,11nn ,. italo of Jan.II .
litllo In was loi-hCil Illlll that nun h I inipiovoil I, ami lhat .IhoioUn whldl11'4 .
Ilh'-n nl : in Iis iiliMniUm
et 11110:* I'l-i'M
"LA.Z JACOBT The Best in the Woild \ .ie..l'li'sii...nl,, lllnl ill.II'| I \ .Irr-l'lesi-li'l.\ U II... whoalchoil hI' "1\111\1.hol. inoi'o lio|'I'lnl slalo: of IIIII.III\ : ls.17.
,
.00'III..r. ,1 till' I 'IIII'II| ,').. ll.lH II" \ leeI'li'nl' sheonhl Ihu 'ui-l I'l I 1 limns., lo.t-l I of waliTiiieluiis ueio .
lit then. tliii-e, |I'i ."th ''II M'IIIa 1""lgIII Kinely 101111.1.1.The | 1'101"1,1 ,
li-M tn
tinI" si In Ini : tin -- .--- -
I'lie'-ili.'i: 'r U )
', iJli'-i r, Havana h.nl aoniKoof t.i\ himilnil into Tnesila I, 1'ivel's. : "
mill : Hi. l I" st tmiin : .,ui.|. il n .11.! '' 111"1..1'.111. ... 1:11/.11.! / | .. hi (;irrrn*. 11111111 ,) ).I.hl -
-H.T. Ill-M-i-il.ir: | > int f
CORNERTOBACC0NIST1 ln-st In 'II. I Il, li.iHilir.I 1'iMiht'HIl'ilx ) of :She lies iiliont Ilio melons
CELEBRATED Ini M tuns : Although ijniloNinall t
hh 4.
THE ,' 'Inr.illnt tinll "I'lesiili'lll, llll.l It.'III.I nf 1"1"1'| | '' ll'I' A Illl.Ss, 01.) I 1.-A hlllM llI'lMI'lll- wC'1 .
t" .n
\ \ k nilSi'.ill. all.I In .kei |I' IIIi', iieeiiiint ".f a'l Hi'etlnjis: tnilos iml 1 Ih lf this I'tiit in ten InMl'llO. I niiirioioiisohl-liliiu, IViemls wi'10on .
11' 1111,1.1.' anil I |I"\|. 'it ) a-ul i lh.I'l II.ILH.IIli.'IIS -- ijiiako nil* loll Ihroujjhout (iii't-ro al "t
K "l.ii ullM-wiiU: ; M.leliiliii" 1\11I11'all' I ttl'.lsl lllllllll\' ,,, ( IlltllOIIIS.Sliiern. Thu ili lnn'lioii hainl In ilo lioinaxo,! their favorite \ -
olio > -
fur tlie :siir.'ir.g : "> <-. \ 'I InTnilMir. l I' luri'i'Hiinilpn" .- --- ,'lo..J Ihl.1011I11I1. :ami Huoii thu l.l-t of tin; \ : I .;.
| | | | lit nil iiiuiii ) ". ki'inttt, \ iiriinuliiifii'iini, ll" "-. lost. \\its Miongi'sl on Iho If'II'CII: nuIL.I
| l'ri! 1.1-1.
| at.ili' nn.I
I | | | 'N-III! fur t : ;:i.o vanliheil.A: ..
llii'M-ol.. Hi iiI'' 1'h\ \ ) tinI'.inl.I Oct. I.-A fpoiial" to Iliu ami t tioiitht'iu khuiCNuf I (i 11 of Cur-.
The Manufacturing Co., :>H !II.* 'I'lit* I .IIIMIll'r I nil,ill '|' :", II* 11'I'IIh.i.1 1":111'1' tw
Si'nyer \ t I eliII' II:,Illlll r "I -I'll'klll'I'llTM. .1\11111) say k : Tho pro pi, Her Calidnnla lull, ,. inet'liiif,' 1'1 Iho dtllI'I Cliycounty
NKVV: OIM.KAN-: : l.\ Vllll, ,ill'' IIIllili, f klllllVi 11\1 III'll IIV .I..h. : was hcllllt I Ilu 1'llIl'l lioiiro nt I ,
HAS:; Till,: l.AlUiK1: : AM P laS1'IIIun: : : : i JsTntK: OK *>Ki'. I'1.' 'I 1 ll,' iHH'khlll,' till'I I'llll'llll)' 'Illll I hllJ at 2 o'd"'JII.. inorninjf' c.1 IIUI.I 7 niTriiMis: \ i.. "' 11.1.1.\ :)i ". !'III..III.. .. l>.ili| I'll l''I'III'I| 'i-'I'| 1111 nl' Ih' l'I'.i.It'III. Illl) Snuft iliui-l'.r, iiinl, mi) sin...kliulil.. i I' lit all Inn H.IIIIIII 1.c'"I. ( IlllllrliKI'N Tulli'M Kiillllill' VVIIH or ani/.eil, by i lolling, J'. C. Fisher, )
PI r.ii.ri.hiv., :; .1.i loht.
Pipes \ .
Tobacco .IliilllK,
| || hll.III.h I lO I'liin lo nml I
Cigars KI.OKIl\': | ; Uf.lh''lrf'I.I.1 .r.II. | in Iin m clmlimaii: : 111.1 L. i
rKN"AtnLA: M-.I .11. An'} ,1\1.1'\ i "l'lh" < 4 1"1',11'1,1|' - -.. Y"I. : \
I IIX ,n'!'T-tl -h", ,luiiul, il'i'i" (iilr. illit I tl1..I\l!hJocl -
NOTIONS ETC. ---- ill Ml-'ll Illlllllllll UK tillIII'. JIM It) "llIu'.t.I."J.I ll Tl Ilic SIM'I"Ic. nro C.f'llll Hi" :
FISHING TACKLE, is tir i'f ,hl"'I... h nun "i"iinr.| ., Thf' 1"111"1 Ili-lnu Dtn-nsUi-ly: hluncil I I'l'iT Minor*. ..1 lh<"! inuutliiK W'Us to tako ntcpsto I

:-, i.l'I '. :NII\ 11 rMin" ruiiiiiTl. il.1tllh, tin.' Tin l'rriuinlor | -. 111,1.1'11'11..1 have. Clay: comity propelly, \ repieNonlcil -
WJJOU\I.I'::: : .\XI) IJKTAII: ; Merchanh H tel I '"\"liill\| I h., mi) ri.lil to ciinlr.irl I 1 inn il> lit \1..1.. ) C.I..III. LUMKIN. Oeol".t. 3.-Ku-ii; Totloit Mi t
Tim CITY, .- .n ll I I't'iiHiloIlio nt Iho : ,
:; in I-liall'i'f. 1< 1 IliiI 'ln|>:'iii) ""l an., IIIIL'.I.,, |: .'> ) ... "f..III.1 ate ohligoil iilmit that Mr. ..JohnMoi :hnh-'l'inpii'iil J'"lhl- i .
in Ilh |'ri'ii| fll'I r mi |1':111 lli'-rnif i'IIh'hM I'nili.il Sinli'M, Hienii.C.'milI.Ciiii tion.IJepoiU. '
and Stationer. lii tin'llniinl, nf I 1'111" "- Ii-, 'H : : Siit-
I 'mill"i i/iil In il" M) ) "I'f'Ih '
irsdealer
Ne 1:1: I:< IIT.v: PLAN- .\,.", ( kl. I. -S. S. Oliver, 1'roKlilenl I'Vlljh'eOIIf ;(,

li.ru.SM-. |1:1.: The | rim-iuil| niliunf thin C'innn.iiik .- of thu, Ainnt'blyuh'nh A Ih"c'ja I 1"11, 11111.1)Cclllllj bllllUt 10'.1' ; f"ul lie l'I'olilillllll.\.e. i ,
; Hun in li Ilir
) : l'u".I'\I..U'O\' MiliOVCUNMKNTMitPensacola. ; : ::\ : : fact well liJ.I"I''II eonnly Kilo
.hall Uat IVlisiii" I.I, I-I.I. 'uric"ll'l II m-aily ) '
,
Tiekci; toa'l';I Points 1'rf.u" hi, V"I'II1J1'1 l \ KHinni.il.in : -Ki 11. -iilmi s ..I' th'-nlliuM khiill IKIIM has iharxo. of Iho pt-tltiuiiK loiovotnor pluaHul it< (ho LibcraN ovrr tho man- follow I ny pliinels( as "11''l : llolnosakH.i V.,
1\IJ.IIAII'I'Il'I\: 1 ItliliKKK. 1 Fla. ,il I Ii) tillIt"i '1'.1..1'| | 'l.reel'ii. .. ( Oglotiky, in Ihueiiinleiniieil '
.iml Can lul Alt< ulion. SM'. 1 l"i. .\11.\ "It'ri-r' i IIOH n Ii) .thr P.mnil"I : hehal' "I 1..t'll wh'n h Mr. Moiluy huiullinl Mr.Jhambi'iUin. : :ii, Tampa: KW, CUl'lli.I! 'I 11 I'oU / .
Irmii i utsiU,> I'.irliis: "UII'c'h'I'I'"ml't! : -Ki-lf: T.xni.KS: :: .sippi.iKD 1 \\' IT II TIN I': I l'lr"f'l rs iiinv Ij reiino. il II. r eiins" lii.n" anitrclii-lK, fcaiil jeMouUyIhu ( l"ililiri.ini lowing atu'Miy :" I'Unt ( 'Hy !.Hi", Srt- .
li-l
1SKST;:; Till: MAKKIirI'td.irK I: ; liU\ ..111.1 of. hiieel'| ''''111'1'l .'., Ii) niiij.iiil. )' nl Hi'I'.niiril \011 ol tin* ",mi lation wa: pi'Dflii'sslntf : I Uvtll Jllllljhll nigh an I.hlaclll nrr 'M.: I'ive more l'I'I'clld I-t aie lo I bo

.UTI IIJ': *H', HI. "S.IIM'. 'I, iniisl I e I ranIi'! l.il nu thiIi .. I'iiphlly. OII.ho orChlcllu : it .cnl. lieitpajinx of whlrh aio "wot" j.,
.... among .llle"lel | "t'nniuim
AITI.STIM: I: \\\Int: : k i fill" | Iheio U lUmainl pclilionlilanks thnlounly '
'
: AMI:\ 1 gicat !
11.llhl'U
.1. I I'KI IKIIKI N.Inr.tnr tin; lulural' [K-'imlly of IM-- "ilry."l'ho"wets"claim I
I is 'Kiaicr.Acx'Kviui.i \ ami IhoiiiainU of/ "
iin.1 rri-siili-nl ; "I.ie.la\ I VJ uml ,
by
: : -: TOi UK: nrsixKssPOKTIOV : : : : t''Io.: \ > I'l.: M.hn.rt. .. bt-cn hcnt Iu many ellit-s allinVII'( in 1111 all 'IhingH by IIi ami ..1.11) claim : O.Illj"II) Ilo..ld i
Head I .,, .in | .' < irelarV. ) ; lonrf, iirnlcvt-iy, lal'l III\II U again*) I by :
You Must ( : OK) \ Tin: CITY. \ .\. 11'" .M.I-M Int lilt., low a. <1'1'11.1.' talf"llIh": ", Missonii I, him. .1. I U. Willn. i nincy, lecenllyolluieil

A'OO.I/.s !: 'II 1'1. }' .1 .\' /> \' 1..11., )r IMr i Inr 111111'1"I "ii-.i-nr-; < >lio, l'enn-hanla/ Xcw Yoik utnl o
.' .4. r.iui M.li!:., Thu painaxu iii Mr.I lorlc1i ol'cdl it pi.I/O to I lio Sunilaysilioi'Iut
1'1' I\' Ito;1f' / Ill .eiiir.it.il Almrii''.t.S other' ktali-..
( irove Ihonn
Mnlkvrry
uhh h i I appiovul for
11111'111
< |1,1.11111\1|! IWr.UmMIM.iiiv Xcw1 k alone will home l'f'iVII'10.1 WI"
J. KRYCER, -- - 111'II.1 lhat' in uhii I h hoiloi'laicil 1|K>lh-y .11 lgl'll niter of Itiblu \'lhC'1 lit bo

.. '11.,1 I,. Ih' l'II"lj,' a.', l.riCII'f'' Ir .." r j ..:.1)' 1'o.'IJt:1'OIC.:: : : : His.. H nt. Is. I-s. 1 fifty Ihniisainl, hl"allrCI tu the 1II. piiiii | bliml, ali '|11I".1| f i om IIIClllr)'. MU* Mnyl i iIli.I.J
11 !. ii"\\ live. \ < ;ir>* siiii'f" tb, .... II. ''IIII'.'' .... ill .... 1I"'lh.III all II... I'' O'I:,"'" l'lf" III' -- ,i Me.r". K. i s>riii'ii ., & .. Tnl ilu, ttiiliiif
.. l
to,'. Ihal h.l ..j..1 ::1... .. ""'1'1 .11. M I'll..... ..,.' hlrlt'lI)' fun' o lu.l 141, at wunlj ." periiiiltvil was: I.. ;
It1'1'1' 1 ll.xlatariall elti/oim haveUcn
.. 1.11..1111. Hall' uturib 4 nr--
\1'1' Have km
h
11"1'1.1 t proinliit-nt
.
:
""" I' 1'.110' III m"Ii.'u"cc" by tin poopleol'Twfiily I't'lI I YCI'W Mii Orian Thonip.oii toloweil ]- t
Slrlc'Jyfirel-tlass in every Respect I .- ull in) lili ; am li-ui'. ..1.1.| | 11..1i I'lilaini ,I. In I CUIea! g. | ln" juntii'O loving! I
Z"YMOr.rXC: nir.-h I". i 1111'IH'r.f : with I K; ".r..M, MIsH L'miiuireality :
.A..N"TX i aslUmu I'l ) III''', unit ilr.-inlfnl' til i I.. lir tIlal"1
iiiitnri .
1.liI H. '11.,1> !l" ."nl"1-! ", i.. h.., ,- 'IH. 'u "11'\11'> I" Idlmr halingtin
n. \ I City"Hotel t.. Hi. .. lint "i" ill---: I li.iM-iUM-tin.il urb' ilio II \'ur'.II' .rglli/aIIDI. flit at Ihu mi'CtiiigamlilUplafi, | intirh wero very 1II'le.tlng, ami Iho ihililini -

DC> Nc>"t Bo1:10"VO: i.M'Mr| .. .In..le; I .I.UMil'.lituntil n;:' lint t.ike .1:1",1 ll1 i'.I. nitliiitiam.MUNsll.MilC. hi hl) calc.l.

.. it.. : Ml ars.Vh...n I i iiii.iiiiii'nli ; fninl tin; anar< hi. \\11 ..
111I.
llill:: nnilii-im-\
,I ,. _.".1 ., .:.,,"-1 il ; il .. I". Ih.. .ill.for... 'IU...1..1' Ih.w lh.... 11..1 I'.h..>III. ,It ,. n' a lit II..ill hC.:: .Ity.:il .11' ;; 'IU.fil .... i Ed. Sexauer Proprietor i n-.li.;.' 11.ill's\; I alairali Llir' 1 11\11" uluiii-t hat 1..11,1'f"I"f roi" )4.1 hUTOlhl,1 time I l-rllhll ll'l SIMMON.MoiMlgnor AtTiimp.1: I'I l'clullI.'O II h'.1 all ..
,, ,"111 II." II b. I. .. \t'III. ll.I.I IVikirn tho )' \ '
"111'111"' '" .1 j, 1"I'rc ( \ but Iliiee in Ililliboioughlotuil
11,1. rru1 I' 1.\\ ib-iiH-.iir! tbu ill I < > pietineU
: >
f
. 41.11're.hH
.. I\\ I I-em i ) '
1'lnl..C ilt-inl.' .
the ol
h:11 1
I I ho' .11" .1.11 a 101.11. 1h. : : ,. .lIullaliol., all.1 I'lni-dl < dl.d.lol
,,
. "" ... .11 hi. \ I" '. I tolil bitii Ibut I Innlllll' le I I IUII .1 entalivo, who Ihu '. 'Iho "dr '" claim Kts.vlllubylKJ I ;
111",1111.1 men
1'11111' >.::11:: ,t I; h..r I;'" "iall. au.lt 1\.1. ..1lhkli\: \, ," llal's! ( iluriili: < 1'cl Mlu.lyllll ) )
0111,1 I" Clerk .the > < nn.A
COOKE "
.1 .;, ''II''C. ......tJ\.r ul hi. liallI., tliut .Ii tiII'I'tJI'II'c' E. J \ ..1'l>' :illll tll.lt IW'ilill I tl ) kiipifine; ill r4\'Or of till. 1IIIku'lelji.u. .llualiull. 1,1111, : and. Moody fI..l.lll..o i

,11..1'. i ),",.r iw-tli in-. 1 I > voi )' IKK, lli.vv I : .111M'I.I.1 pay il.iy.' loI by U'i majiiillii'i. *. Conceding thn, (
() JIAXK1X1)) GOVERN1t.i'ENT ST., Ijiiatln.4t .- aiikKhiaU ha kUfiril: In Jjij.Uinl. : .'- \11 1'1 viIi .le
TO I'ci
f > MT-- 1"1".11)
"f >
ItOSSO'S BLESSIXO I.ulf'.d } I Hul.lil, Ihcl |l'lo'rc.) lo iCoinoainl ",If)'" majoilty iu the ronnly K I Ii! \\h
lll: OK ri'isi.tc: : : llJAIY., I ....w lUll'it fatarail, I nriuihiilixil l
Kr: UIIM-*
.
,. ... .. II ill ..II ..... .. \lb 1' all muku hii ri-poit. \u ono lo I.lllloiaiialie 1 tu hear ThiipiTcinct .. t
., '? ., ,..?.,. 111'. ::11I,1., .111. .;;: i 1..1',, I "., -1. III. 1'\: ".\1111..'. .'1.01:11'A, iu t'!'.<- I.hiMntaid euikitM.ifi.iltak (iu-lav Bd/p kavk tlut iliuinj Iliila I'CIU fr'JI .
,lU'lil"I, ? : know what ynniinl tliu t and if
just votes
-a..11,1, ,'> .l l. e. 01..1.I \U.Jtm" t. '-- -- us it. wnulil bate .bttu iniU-r tbUrouml >hl two nciku Ilic mm of )' r1.dl| ,11 very "ehlul I 't

1 .I1. I\Ilr'lly ihf 1'4Wat,,,' br MONTH. t ...II iif it bad i "l ,Us-u. r"I'Ib.aI.( I 1\1" over *ml ii'it'iiusiH-iiH tu curoinoughaljout w ill 4"'II Uinly go "wot" by Ii orM. i
Jtl33IIC3IlYrir: ,, j.I MiliM riU'il lo I It I" ill fi-1140 fiitnl by tdfitiiiMii \t..1 1
111. ) ball wit li.ft "If Ixt'l' _|It' II nf iMi;;liiliJlwe. I II ktuit rumor on the ThU '1 ho will

,.,.. ,",, ,1.111"II', ,1111I", ::111.1 .--. -.,.,,\ ."III. "...rrr:1'1 I ''' ; I'If',:,'I'. _".1'.1.1111'. 1'f'- -- 1..10 l -i .utUihnt) b' ml ft*.h wi-ll ami. I ( Cnii'ii of ({.tUI amount', 'tu I i llbjl'it., II'J C\I ; not I'I pu rUln..I.,1 itivt-lv kuown until re"ll to-day. .

,. II. \I 1..11 I ; ...... III "11 .1 1."I. I ." 'I'" III, ) 1: 1111'. I .w w lI, 111...... d. uUM! a 111 nsunil. il"lnf > fliii(* *) Tim lar 'iciliiol'Ilii-
,; ;' .. Ih, ,,':I u'i'iiH I ;;' 111\ 1111." ....11111"1FJ luJ 'lll. Vll I I.KI inillH.AIt.NH. of 1'uitill'
; : the name ,
I vr A by
.... ". : '. -,1' II"J JI'I.'I. 4 '"r j.... i>riiai u 'Irtiucnt!' I. i-onii.l.''uin 1"1. W 4 tu \u" II '
I all II.. d..'1111. IIn.1! w"- .-..11 nil all ordu* r.\l'uaI.OII\ ", ,.III. ulm' i It bwl il >u> ti-r iu'takia. .fnl iliniii Iliu |l'IC'Clt' Till |1"'II. uo idenlallyoii MomU) ovmiiigby

: T-Z OE :I'S- uu .liirt not <.>*. .' it, mi'i i '/> Ii -'(-ili-K ltw-ii i n .1)l iiiomli.t : 1'iaiiru-lirriiiaii fioiitli-r tan hardly another ,'ol iImll named ltu h-

Ilh', "a.II An lU'wrii'limi f ('nutlui'! tlo. rwl ".& with but ,*Mrv "ui- wbn bu i-ut.irr b, Ijil tijgive oca1IJ: for moro cpisodr* at '- plantation, jlrI'
... ) '
.. .'. lt __I" ,.. II.I., ,, ,.. rvrr'i; ; .I>\ ?\'''I '".. .I..II. r ,,i.1 f\1..11.II''" I I'n.... U- ..111'1.11.4| | l .it til" U.\lI'IU .l. OtlU/ % Utt'J U bwl "> .l.l! ''""iWlMt: IU-, IIi..t I Ie ) he aUoinryu are tal.I.1) do.II" ujiilnir I' of 411 iriitating 11.1'.0.1 like IhvKaiilmaii 111 JUIC.Wi.. Kn: ..hini. pii- !
.. '., ... Inrin.' ". I \ ,,'iI.TEJE Horknfparatory tu irc pntiu Jl' Ililll..llll .
\ 011'1' i;- "|bU.."" 'I.. Ih I.. \1 1', I..tl.'. ? ,h. I .I" Siw: ...1. ..r j'.ti Hn| "UM'IU-J ta tlii' of.liiv .uM wUb'w all tu Ukf It. All thatkB | | ami hchnaclxlt'i* iialili-nl'*, Ibo
"I ., it. 1U..uCaelur". ',,1<11.,1 !., u iU. 'li' ti.... ... I .- iu<.. u.-n ku 'W bnw i limn .ntt n>\, the ,.,,411.1 l,' tku to Iliu L'niliil I l'l at tll,\'a..c.1 a.ll.ul\.I trg.
"I'III' ,
; but tho .iblu allitii'le of the
G-ENT.J'JNE: : AFt.TICLEI llrlu on }<>\lrI. ..rk uud '" nil ,...,. .IoIi- I ( | lian-l I.i n .ln-n- .. w'" l SManU *a) t"aw hUliMiiinne| Court. C,4l"laiii lilack >1 i>vn two :. ger fur the tliiid ", when the bullet '
:
: : .. xl-ij f-i u I wiitilb. 'I guttrniiivnti iu 111fo U'1i iuikc it 'Ihroiigli thot'O, killing
'. ","1 \1') iiuti- tbat. 1 u> *- ILU % rci.ivnl HiJ uttriUy il r|>uty liH'rl'flll.l' nun
I .1,. P., i. ....., ,1'1 ." .\ ; ..-"'. S '- 111,1."U';. --- -- u.u t..uM 01'" 4Ju." 1lt.!: >,..,,, "' ) '" 11'11 I all,1 lu'all' tliit nu .ui'li rtim-y I him almost iiutaiitly Iu liM
I ,. .. .t.. ill- .,1"1111| II Uati.J.iimUfirit.pine 1111.l> V110(11... ,. IIUI niiimiiiK'inv Hint 1 iouii'ltterili.f A
''I'' .11. -P !MT. -b .u mil'' b Uui r Jim lo "k. 'Ib itx-tx kMI (irt-lcxt will alluueil Iu give rUc lo KushinglUil *
v.-so C. :=", Tllea. :- il e \ IbotinUli- I L examining II.I re\ulvl
I"ICJ { .': n >'iTi-iJONf l'ttS."I''I.'. "&.4" ) tli'-y tin IIlud' I f"i.ml UuU' < atarrbJuifeutlu | I.c..r.0111 huitililiii'Ihcgtncral fifling hi diplomatic ,
ed Iho ,
\... ," 1'Olo.u.: Muni .i>', ".t..I".1' -J!. 'Ib.' '''''J'>'' < '> ,>uU out cure u.e.I .J a .1 l pUiil iu ilic 4Hoini-k' lutuUby : tu fl'O\'f 1111.1 'alrllI'
been imI
U"'I'Ir..I'I.\ ciule )IIu
,, : git-ally -
.."" '''Ir W :1111111'-1.,1 ..rhl..tru..ti..o. lull. *. a ib>i.nur'u b "hICU,1.tt.1u..i. nat.1 \i'r .-, my Ifr..lt..... t.> >MI fur \Vt< .iUy ..f iu'l week.itu. ubUli wai bid by the latl ( houllicr

: uiul L tli i. i'rluiury I !h... eart?. ,lie ;:..0..1! ("lair* ( al'rrah un.h.... dw ( .)Pi\or uilluut tome tu ILK I proved by' Ihu outcome of lie iticutfroiilivr 1 cliambero being empty he np- :

.t\.J ) ) ( ) ) t' J"r. auj fur '"ot."U' 4 un .MX-i. uuifbi t lbi. iflicr a* alFilr and the probability ) t.
r.uati :
JI.r 1-: ; fully in.ini' t..l. t'"r ittl' : xi II.fOllj theic no dangir.IM.V
I .. .
I \.I ) Ultiutbi-itVi ua "--.... ful'li. it ui UKrU"k city. 1 l.f.hC. Wil ,
l"ll'ul.v I libtk:<-t< ..J> .) .nril! it nil true-' awl UK:) WtI\lIl1 -- 1"I :
'I'" ., ,"! 1_ .:lIIIIlc r 1..10.. It. ,...1'olllit.&lIti: } I..t'.. I.lD..IUIII, 1\.1\... J... \.. KMjX -( ofl.)-l'., t.J.,1.! It..w It' 'f lor I.',. l he prc'tut li"i.lle4 I I. thought tu be l: ".::1'. j 1,
1Qlur Iwllo.
i-1 tt! ., ut \.u..1I.1.I-.U. ) ut It o(1lMm """E'lItn:. 'IIUI4MAVnl Wilk fur tbu lUltV C'uMMKklUU: Iti
W.I'I. .
IItI W.') .I1.t .. .. O-t. 1 'Ihq VoFuntiir" to 4
Vw Vouk IUllIIUW.
air. HUUJU )Mat. t.i.., \Vlu.t :JJ.: l" --- ..!. "ru. ; ICtU.ct >utjlu4. Hie .UU'kt f b''I..fruiu f.
\V1 B >"U W.fcl tu IMtt W Mii ..., 4.... -. .. \ left Cur l'fl,! llfu.llir.i: inornin4 NJCM AU'M'T )Illu. Ib,' I rate ,- uiuluiuu. ;
*. d. rnrtiirf \ III imrl. nf woll.
rii-ii"n >
Aj.u. 1 I'% usu'a. Ha. : *. *< | : .I
.U..fl '
.
41< ,.. .. : l. r..1' .011.. '."...- :- K'.uiliIII.'.- Km lilt nnV .m, !1.1 !bkliV..H n. U. .. nli .il) !I"> iln.. -'lt"M\ : ...01.- rll|- \ KJ-I: II'IMT.: Frniii Itijr 10 II c The agiiiitiou. among minor" h.u .11..1\\... nr MI i>ur i-urruT-iu rbu f,
I' "II, 7Mati.MrTif 1 .. :V- i--J--? .' '.1!- v. ill I" trji-" |. r il I" t|1" oi'li. I,,,", ., _i i. | "II.I Vi.. 11.1.t U..11- ..i .1 JII" in .
.l'i. i I linn' i Inv > ,"I tii mil of ." nl. ( .1..I,1 I" Ik.h..hi,1.1"" l 1) \\ .ll11'01 -
i. f.
Ii .u. ,? ?, till- >'ili .n. "i." I I i. i i il i. i i I. ru i i >MMI.U< IAI t.
\ ."" \ ...
.. __ _. .'c'
..
---- -- ---- -- 1 L.r W - -- ---- --

nloil., !'to iin.1- Mm" If nn tlil' 'In .IIIIK b dl. U I'M .1 i !: 'ni .1 I.
jrootiami Ai.latfHr .
.r1\iiCOn'' [.Ommndi1J 1 P i ,.id', i. .t' \" t Ii ":.n) ''I I:' I I.. f il h hi PtpInriKlnn.i
ll
;
i'Olp'I.:, the )chc. lie luis mod i In-, Atitnn : i' iniiiiu.;" api.(,mtc I otl'i t J lThii ?
i i ndx I ili-i-nii lit. \Vlnie I itch ( Br
]
i.11
I'lililmh ilot'-rt (iftpinoono\r": ; | -nnli.t.' ; ,it 1.) Rcuiiiiplisli liis, !itrrnt I tvmk I lit" ui : tank I nliW>,u \!nl: mi; >) ly I"liniuiliHBl.'t I ; > i Jn ,'it' of \ief.iria; nnd h Ihn ,? ,;. (J" ]
I 1.: of I
I. Kirie'
igjI
u..111 ) \lslwli :
. lit' Till- tilertin Il i u 1"'.-I lltt'o, ttliioli IiI Im i* l"1"1 : ) 1""III'i'"I-.IIW'; >e > i'' mmi1I ( : T.4.-S. I
"his, I. ) 'the ; of \ le"
(0.1.1"1:1'.1,1:1.1 tin.Mt {'O> 'jivlnr!M *.V> tel 1"1.| lie f nott Ilm1" t tlinil .I (tl'.lr ,rinlh'I'' ... til lie liI If,<' t' ii I 1'1"11111..1 thl I'I''lli'I.\, pnmtir stuiiiilitiMnt' ; Ac,'t" I | i ;t t
;
'. willi ; in:nl I i 'ili. II 1 IA""I' 1,11 'I. iiitiv of '
) : ipHcnn !
| i' ,1"nr i ,
|
tll olTe. i
()flI1'l -\w. tl. in, it-id 1 r: W.I i i.otifiiin. 1''jnl'1111Ihli. :lh/.tli'I. ttnlcr.I or pniiito'| ioi.( I Iii'ti&ilIt't '
,it -tr.it. : the r '.,\1."rl.'I.j' n stein of '. |II ,i.-.1 \ I WHOLESALE I | | I
ill"t. I''IIIII l\ar r'II heniltics Atliaclitl: I.Ii Iho'11"" ( : ,
I In liiei>.l nn Ihe frtinintes for lint n
i
j | 'i.
/ I ,: 1Ii lie I thinks I I thai I I IliP 'i'n'il lender; Th,' I tiltcr'n allPHlioni [
is Am'AMI'$ goii- i !< .*. I I hat 1 is Vhi'"ilml l frmfiiin r I
Tr.iMisuiM'.n: : I n,11
'fill ptihlie onuhl I In lie shntvit up. i.i ..11':11:1..1 I : il. 11111 bio,; inriT! t inil for 1t.1.t.. of Unfailing SpcclCc for Liver Disem.SYrt1PTOMS | | i || ,
'rf.irnmm-e
itvnm >
I1AII t \ 'II :llIiI.III; | it I i !
111' t. I I he, i I h uu, i
Mt M-intli ;II '") ri-ei I h .1"1 .\I"'I" : I i wlI "ti 1'1.11..1"' Illily nv .Heolllie I .1 le t. Its ( |,rut tioiilh; i'' I t '"''' f or nt tn'ct.'c i tn I ,
u
I'li1"i :
.. 1 :VI., 11" 1:11.: ; | oil' h I lt !h. ol nn .uih I Iidie In \111\1. .. 1"1' : i', 1UM ,'I uuitpIitIlt
.1 line.Months I .
'i. wh b.iil I I i i .
lOitnnliv l'i | i u
( jet "hi"lwn"r' ,
<> Iii
I :
.If'h":1 | : tip 111 ; ''ur(.1I1,1" I.'i l 1'.11'1
) h.i
line tl.mth. "II 1 iuitthcg 011. "Im" '1'" h .. i | u
1.1'.c.1 at.iptvl' llu.t prmide fm.ipeomm. th.' I''k. I '. i ,1.i .it II i iti'ckPflfor i i
.'lIr"I"I nil II.'t,.-, nl t ttiiirnsiileneenriliiii i 111'1)111 l 1"111'1111111 I in iii..h'I'11 1 out' i.fibtlp. 'I 11 IIP iendiiit! and. | lion. fur Itvo iil Hhplllllo\U-'u. . t" > r.f |"1I.hiI'II'I"| I i if |I'et' tteeknr in', It -"" | elta-Itu'! pn'ili'', iil' dininndnim; '"- I ".I..tin. 'I'llm""I. M "1"1111'1 u'.I'l, ", I vr. n "i.l, n, .mali-r-- l ) I I I I I I I M I ,I..
I(11t 1. per" IiIi.IiI h. lil. Ii 111lh II it |1"1 : 1".llr nnrv.I""J.I| (\ uj 0 nn iti-linni., '- i Mi I II ''')'. Or 'Ii ,IU, 'ti I i ; II "Ititu] "s's. nil in'1.1 : I I (
nml I then I lieeutne eslieintl I thin, vii-onirpr ,11 1.II'r. 'that' llunnlii i i.flie1. 1' tin"'er' i "1/.1,1.. ins : 1 1. :-t nil. r ,.ii.lt 1 .,.llfiinn.l i
-- ent-tnt i "lln.1 of ] .
I'1 I -1'1' : | : .
.
) \ n. "ifni/e.l. : 1 lit'. h. i la lit" : ;" I u 'I i i it itO |
\
\nnnti.\t.\ '
1111: HA/AM \ "ll mn" t nlford oln I
I Is ft-iiil I dp liP inerprtsf. 1'II'I..jIII,1Jy nlio i \ I I" ill
"
I' l l.oIto .. t in on 11"11' fl"ir.1 1'11"1"; I i. I' : I I. Mmu. "
l I. ,..1I1.H..h..11.1. nut,IT ,,('tilhItr. nt the kei I nh'c'I'li"c.1,! |11,11) !1 hug tell huril j lhl'"II"fa' ; rnmi tiling: v I i ".t t : i i :t.l T, LIQUOR
SI.IH' itto.ir, I'onlitiM* I 'i If'. !si"! '. I''I"i '" The 1 -11'j| ; I j !I" .n touch h ,1111'I |1."I.lil. ii p|.a re nt' nliiin-l pcnoiio. j \o HJICI ml IxiniHcs f(.t 1'I I, I cirbllny Itis t. nl'1 : "u ':,1;. : rtlc.w .p-

<. >|.iloft ''.... H'III.dl npp.l..% n! iii.C9"nhIa1.1t ;.I lruler' I limn Iln' ,1"1111\I :11 I hie,. ficol- Tll 111 I i> flhIVt't'I, i.jlIn.. bi ,11"; ...I 'I..tl(, oil I from 1,1 rjiu.ttlil C\'r., .nonlli..III i I fI 7f'ricnee' ; f."r:of tl:I rr'skin llf snrM.phi I fjms Iii. urine i It iiryn.uvh l l lwinty II I : I |

ill hi" .I"h i ; I l.rll.I'I'l, ; : 'rf: d< >. t4. I ant iilKliinl..n, ci l. an,1,11 lo1crtllo'InUiI. mid ] i
INTT ID
AW !:im 1 1\ll! >\ l.hhhi.iight 11''f 'IIIOiT h"l .nll :llltfJII 11'1 I -u' "' 1",8111I tt h .linn-it.t Fer(] Stuffs i n
.
I It nlinuil, im- t t
; : | .
IU.I.. 111I. 'I 11 lui. s| s ml' vrtiei i (i'cbtlh! nrn n lit | .11 i
nn.l. fllt.i.h",1; l 'niton. ,, .
-ippll
< ''it ) .
,0"1' piKsible II lal'I' aet I.il.r, I ride II HUi \ t- ofnnt' e.nut \\ ,illiinDie SIMONS LIVER REGULATOR | | | h,
.
;
I lo "I ) mj '
1'1,' i irnilnli'in of tIt "II\I\H'III'I i 11..I.i .
.\ iliv! nl (111'I i I I uilhonl, il aid. II i I.:1 I \ I | i ., ,
I li'tiIi'ie :
nioioltniiili'iiMc% tli I it I it. nut p.ipoi; i In'lil'! ..liolIII".J.tml. or Antarttie tin'!le. 110 nol !l.d,1! duniiijiin PURELY VEOETABLE) PAPKR .,

,"it'lhlll.I'"I'r'lI-t' il .l ..1:0:il'lo! nil,, ,'tti* IN', |I" "1.11 e ilnc II vi :lllf'If ''kl"WII that ni'int, : eoiiii mi pat lufpsilaiic :; : I HM, nrlimll.11'(-.: nnd I the .!i- IK K"iiTii1lT uwj In lh< south to nroUMtho I i s i v ,

Ing inuli.mi.inr hlllh.hl'! I, ,'?" ,11111 ricSil I nllll-; : < I bthkilliil I I I tviitei-1 i I who'coul I) (',i-c'rs- of tiett witl'TttaK" tending low.mlll. Torpid i.Ici't toKlnullIiy actIon ANPWRAPPING- I ; '

---- I" C'liplotmrnt' 1..t'li""I'ill, nnd the.: I ..South i'olo, nnd of' hut lEt1, /I-. II .cft with intriordiniry tfleiey on Hit ; I l | | | in |
( "lIh'III"? | | ,nn II oks, IV M-room 'a nil ; to Iheir ultle I (,I mi-lit} i I: ; ,111/ t i ,
I'rnniiiiii" of, ni 1111 idling I for w mining\ in. 1'aeililiui are to IH, iifered KIDNEYS i
Mnitinit:,Lists 1f.::01,1 ",.'."IatIit''l'Itlil..1I.( ln-.pt. e ',t hot, 'P tho; man ('OllfI tvh'i li.i,' jl,1 l loiijjhl ildtPltiseinenll I I : f.I' thi'stndt. of meteorilojjt, u'c'i ,m JIV BOWELS., | '! ] i ., i i,

tll"r"lt"II".r..I'r"." nll Ihll" I nn "Iln.| (,I ']''I'pl"; (11) loiro ,(I'"III. n'.l.I' :" me" nnninllyexpi : 'J'III..1111 I ma ,,.iisni. 1"lnra AND l'i..l"flx sr.i 'rriin I: I I 11 i

roiinnnnlonliiin i iiit''"nil 'I I f .r Jill!,liefilloit hi" ni'ans, {gui inr; .1'1\1 I Ih, tided, II 1"lill the mat : l.i".I'1".1. pnlo; '. Seinl| I 1'1 < 11f.
iiiI| | .t| nooolnpiinli',il )Li.1 Iliottllt' I I'$ Inlinennil |11'1' iu .li,i pp. nnd IIIY: .li,,;"* IIIOIPfinits i \i !I. givon for |cnssiuug .0 dops., Bowl (rompUInt PENS OL A
not I""r I.iibIi.itIulI" I Int nn in-ei>tii.inieil| : I lit I lino" jnrktami! a.111'I.wal.I.,1 V)"jti.pwlA, biLk tt.'ucdrhg.Vnl.liiltititflfl ,
nIII' n. pnlilinitioii" in tic.' pics. 'I 1,1' a ti.I lilso for i't tblihbii'K on dhole n 1"1'? lllUim, till45IS '
.
r.iilii.nil
c.hl'IC, ,' r 1..1| "4 :unit I. tnl. i-I t I tpvoltcr ; \1.111 I. |. '|iI lc linn t who I can (')h press I in ( Irm. flienami -.-. |K>rarolwrtiriK; ,'1,'". Two !"ln|. lii'> Kl'Wjr' .tm-t-llnn*. J"unJlr. ., ,/

\I.II'' 11"1' e"111111'llul rl'"gleaIC tthuiU'-iie lo iiii-o fnmUlorn I : onei-e, ) lanxu.ip; >i I in : II''n'lite reitii'-eil.| ,1,1. 'l.iili( mist !It' in I hl u I II Mental l'< prcjlon' Colic.KndorKd I -- -- 1 | I 11 I ,, ,
J,1N 1: ". IUIIA I lOMMKlil: I tl.e cf 7 Million tf l BotUa, u
Ir ux ,
\11.\ 1\. eh.irilal.lo nslie.ismcr : :.' in -I \\ hit, il 1.,1', to I I'hiil.lo 1 ,' nnd I lendy lo start' on ( let I ) 11 ,
I If 1 1.1e.t fiotorniinnl, htnet.AilvritNiii : olijeit 01,1 111 1111 ,! Ii-II ; ? ,' i
111.11 I in I the 'I Is' THE BEST FAMILY MEDICINE |
the i'priitg.
I ; t : i : 1'xt "hlhl'l ,,
111'hI.1I. I
'
.. ., I I ( : w liii |iinu II 1111. : | i ; .1 n
_-._-------- ---- _-. ----- ----- ,11'11 Ilfl 101'1 well :a- t Ih,' lonuniei.o I pfptnler if \ ,'lulia hiust.tomisetl! lo I It 11 I'i',< frf thlltlrrn ft Ad.illn, tn J ru r the Aged. I | | t iii|

I 1:11: !"' dime ,hi, snjropsi |mtt tone \ tulil ,'hall "' 'liow \I.lh depend 1111.101)t:I I on I HIP I"'x ('Sit(lmtto' f.n. I ONLY GENUINE' TIWt Wat ll n ,

: 'ITEII.\\I II"IIBI I I I I. I IMS. ,.ciiio.li-li| I ii;, niiil n1
.
.- -- will I) !I. I the II Notnatter I .,1"1) tt ill j.'in in the etiteipi i i. --' -- I l l i ii,
the
nut our 1.1" 1 I!
.Jai' "lhl.uli-I 111. how iaihe 1 IIIIM till Hint it l i. lii.d| n binnIK 'hiuih'cilt.c J. H. Zoil/'n & Co., Philadelphia, Pa., I ,
'nrui \ itt :
( : TO I A I : : : hic. ',( n 'fett 1'011"' eonlai I uillii ) I gI iten I to Antarctic |I lot tt, rmtciu.mm l'rleeIIII.OO. i,
.0'1(1' \ : been; i -t:;ihlMied., or u Imtt Imnili.ir: liiis : wii. i-xikrntiuii. I | st ,

I I l I'm i I ntsiin. | I <; i'ill I 11'0 nptp oitt.iiiihie: I ('II"'I"I.| : 1111 1'11/1/ pnii'hn.llg pnlilie. i.r" JIjI.h: )1..llli. I I REAL i m. ,

'licenai-fo: I foil I'.I.I.r.II.l, if I..,. ? ) | .Ml t ,
11 ;
t11 lllr ( ; i
'I >.toil In fcinl I .,11) I Ilinso ttilliincl.il ; Ilall" "I 1,1 WRI' 11' I ( nrl.iuH ICt'lliH) .. I 'n > i.i.r: .tn ri.o.MD\ -AMICOLLKCTIxo- | i ., is, '
Innn ; l.a..I1: i linpi tint ti'I" "'i' .. : kpepdoin1/ .rII.I"d.. \I" I .
| il1'llr.rIUI.IIII' ) .
_
"nel'.I'IIel' ,
11. I n
liii'lies.S'e | i
) At
uinrantietlioir 1\'II'a/o i Ihohil NulL IbeIIIIP
t\lit
( could ill: IhoHter- ill \ acid nisiiinrrs, (1'laJnl son 'l'III.I!I.-is ttl-liht.' to Mart uuiii NKUYniiK : ,
t ( III 1111 I in
IIlr tge : uilli 1'iaUiino. Sumo snt' llie hil I 4-yt unit, in tunis Itt'.. I', II" "it .I '. h'oii.l.i., ttil'.oiil'; eh in',',' tli ,
t Iii' ruU t nnlos' tliry I i ,1"OII'I i $I Ilal wild bio '::, |,i' who I, Mim.tla \'aI-"Olh. brj..I'i. .11.111"1 I! I I |I. s
1"11"\I n "ii : ttli thii oaslI .
ttrlln ,
Loilies, tt III tint sin: ml I HIP ialp. i'f-j oril high.11I'owc',! |1..el"l (lie, I I'nlniu' tvill I his Irtim I; ,,el, up.m! all 0"1.111": I', Ibo' or t many I.h.I \ I I 1.'r'.I' 1'1..1.1.h"'I' irk h.'ilt. I Lttus'. .. I tV. \V I I! i,Ini ,it. :,"11'.11I.I I.llall'Io' I.l tt : ) I i i I i iu\,
ru
t1Jt44 I..I.U il.uk pied l'.ii"iil li.iir. ,'Iu'uit' .11111..1-t ililuhlti''c ) 'U, 1..1 r.'I.I\1 'llla Ir \ "II' al.I .r llu I'll ';'in" ,nt I .\ir NEXTTO CITY i | i
nt tvliii Ii tie, ni-o (111'111.1| t I" I'nn our IIi without 1 rut H'Ft ii thi. 'Ihe wilt ,lltld I oi'III.I u| Line. cm tlniitiri.ini'ri' .tin..in: I nte :. it I ) :l | i |i.i !
: : '" ; '
1"ii-om to ( ilemninls i'f I lie I r.iiiillt ] IWlli s hia I It i ru a IVtv litnts nn.l ttrile IIIII.I" s 11'him; toil i in.PEOPLC 11'111'1 \I la''a.. citi.' -' ll.e. I..I..r I lrj. \oik. mi I I'(. nn-li'iini, Iilii| ii. 'to -.l'. ittititititI ; l'/O= .ACOru1"1.01:111.)
;
1.tll' :it jHtcm l'Inllt,!. "Tim of IheVliP.iiirr \,1' I 1.11:, fi-h u foimd! me (. I I pike "' "t."t in, i tt'. tli-, ". .. ,v \ Uillr 'ail u:nl
I Incrcasttii i I I of liolli I tint. \\'li I" 1
," I'ei.s-ieiil .Mlaiilie I'eiisn oh.If .
\ 'to I
d"IIII I : ; ;
sie lift' to i-!
: iiml it ill TALKED | nl.1 rl'ol '
\\ I 1\ ABOUT. .1
JIAIfV Illiil "' : ,., <(IMMI:IHItL.Tlie ; JI.I. i,i Ikkr. .., In length. No situ-hi lili rue I I Martin--l'i' in IIII! sic r..s ton inn Ink.: ..|... I ,. HoiiKbl ami
.
,:1 -- mike l > ; "Infei-no"I hticik! liko a Ito..t II ,",1 "tutti'.it 1)11) ii.-, huj1,, s .lo. *iit a.:. 011'1't'r.: '.11..1.,; ''1.1 I priinipt' , ;, .
.-. -. .1":8 Imt tlin Nrnii|p.t|'"'* ".'r of :Mrn IIIK.1u".r now M'I tn 11Ir our Ncta.lalil.es.Tlip : n ''h; 'III IIP. liter I'. ,Vt. ,. 11.11': IIMII"ta 1'1 lit I'n It iii.iii' Taxes I Insuraneo | t
I.itt I dot Iln, t.t'I. .N't .:. tit or.' or I.-%. I'tim '. Hist imeni nre not |'it tiittel! I but me ,t. ,\ t .i'ti-, 1111'111 I ,In Pens e.ili. : nmll t< n.k'd In. ; |

i l'I..lel I Jli"IIalic't aieitnorthing1 I | I 1'1 Ie&ti-u )it't 1 he ni) ns to I 1"11.1 I, ('ti--I.I.1 of Italy': wiwn common I pievnrtul iii |rfiH-t 1'11.; llt.t-li) itt ci nil l :ie.ui' i 1"'U""I. ,' .. per Ins rnelioin to .111'1..1..1.| ,. 1.la",111I,1 nit han.ls,: : ;I t i- .n-!\ ,n,

mil, so me tlu> "inr.iiil itiiIti- nil I of JCIH'I'I'I.' i .; ; sur- : II, i1 in (laril: >,ildrH"ili ,, Icut'i, thiutiiuuiI.' t, let I hunutghu I il'V 11,1 l 1..1 (1.0..1 nt; inPukpsnHip. ill ,-.5' s|.irijn .nun Ni'vt t oik.In !B'.I. or liotil.r.ir, II oI..lillll"I'ri.I. a ill 10 i I i: I n I 11 I '
XJC'H lent III1'11111' Me. 1:11.
ht < 't\i.| I .11ilul
IWI 1111 'Die liseil 1 HVi: .
: <> ,: : ) H.llt works "liKlttpl' t IHTIIAKUK.ottnermtl
tliCA" t"r 1"1Thl Illil II:11 to i ijMi" rs. The lale-it, man u 1IIIi".1 1 hi t llip I iin- II' 'li .'ltic' III o 'lull i':irlo I'l.sl'in. | iitioeil.lilt l't I\ I .
'101 111'; 1.i > nenr: I the liter. of n I bnxin m tvhieh, WAR 'ci'('i Iv f--r Snip fir | M ,,1 -
i-liii\\iii lii il : tin'nee till .'"11''' triton' Co!' t tiattl I I I'"
li.is I
long nl
Arc : a trninnnlelit I Jlr.liiii
IIn.I I
1..I. ,\ ties a HI"-'r" to once 11 l.il.i Hurt i.ulea. li uxug. b). r".11 |1I".II IStiHlmi.Ij.n I li lo ilii'ir.iiltnnl.igc: to jul!lieU l tit

I Is that: Ilioy in \'('I. { .iv nny oliler, 01 1' 1'1'1! 'i I Ill; .\vnis: : rxiniVeiojy : : tfr I ii "Sam" .luutc'cc. l !> the tvny, tt.'i.lvc, Illf".llli. in ,t i.lth, 11.11 hu;.' i tintNt.N.. 1111.1' Vikn lay ltiirC. i -

get strong l'I""Ih :titriMttl: I i'I'i ttaiulalone. tilo'XI':( ) "fIII"III bu' I id not I "thttne.,; I.ut'l :uih i ) feet p 1 II ,plitpin, IIH ishhown I bt. C''' nil ,to Si \.' n. kUK: mi' \to join,, elioleo Tiios. C. W AT i t |t in,! i

"hmlll..1 Hi" "i, i..ni'i rt L'ltt M'iliiite.! I. i In 11,1111,1 h tor.onili. j "T-tf'
I nncicnttnttr' hnm on tin-lonlcilnj npr -
omit- llu1 icil ;
.
TinAifi1
; uiisiin. ,
\ the follow; itig;; 1"111, hi'no- ( 'lit" juujiir.( Kil-oti'n liilsb'ind., Seller dpC'nifi tills 'I 1100 l IL..h fo'ind ImltiMed, III I I .
tV bra
I'nun I'.i t iko lliion.'lieniotirl'i
lnnii-1 I lulit I liannotor 1 In-ill III."q i IN. :
1hl p rut<' : a I lit ol'iu.r o It. an I Inn, i lie,: ci'rflIlL.; ii ,.tie.rt nnd I f"t. 11,111'1 : )l.ixi: rf lot'k milt nre doiibtliiis! 1 t II! Ihc'j \ ii' :huiii: Mnltnini h I. ..Minnaor 1'ISH '.\: ",..!.! ;

taught tlm MSI; of its Ii"mil", in nix :amileg' I 1,1" Ncli., Sehit.| 't.-A tt oiking Mini.! il.ii1;. < eps al.11 luuiM.r| null". I ll I.. I finds, of ) eius ol I.1,1.(1,'" I In inc >.v. i lakt' I'lioiuh! t' ii- itirll.o 1 it!. .: < 1.1 nih :
I 1'lvli 'rgci'khi' of nil ". ,
I I nii'l I Itolly 1 I e.mt: oinin : Sinilli; tuts hoiril'ly hal il'dl11' mid niannoM.Tliey : : I 1 lo the! ."i, nnd air for n da). or' (Itt ,; they in o.01. \ 01.I! I! ,lilroail, I ti .\lIlII'a': ; "< | j sj,' '
111.lal 11.11'111..1 IIU'III l in I lifonie. I hnrd I IIH.1., I. At 'h,' I Hi inli,i- uflh) h, ''n' \ i., ,lcsii)' ainl 1F.] ,v xrs: AM .IISIliS II .t.M ; .'III II I i
t time
ns
i
hint a inl nlil illl..II'i..lh,11 I in tliriiat iniilil.ili hole, in; :u lomntkul'Ut: : IIIMIInor. htmx 111..1"1) 1."o"H.. 1I I It illro'iit, ; tutu I I'l'II.IIIla.11.1,11., .- to Ain All. RI7KK: MtliK 111Colilltl.f. ( ,. i i. ,
( ,iii O clr.cl' ill the' \1"'I'lh. 1..llh. II': ")' 1 II 1. .1 .titltiiutuu.tieitIuuI.ntt. ,1 is.ui' I I'oldnin now nntehmnn, nt I HIP 1''u".J"laI'IIII .
I
and fooil il (Ii ii'Vi niiicnl "IICI..rXllih. i.t i. : :. lltl.S, UttlMorKS .:. in u n
IMS t11 \ I I : .. She ilresr.s ,'a""h o-i! i i ,ton,; -.hull m tins tilttiin Kiis'iliii -t r"1II1'III'\l1'I1'11I .1.,1.1'1111., | '
hII.dl: : .r Cioni : li'|"egi'uili; | pole | ; t, I 'IOLS.tAIVK: I AM I llrtll I'C 14 in ti.-
hail| mil Ii!) Iliey !lilVi': eomo Il i'\1'1|' il II"II It' inif iihm llie. "iiininl I l t"I' ii clii- n.m nnd m I luid InKtiA. -. :i lenili'nt, ol lin, \v'lnte laiiw tu,1'1... In-, 1 'I It mill l..iiliu.l I Ii ijnniti, u'; Hi..'nee ,lo ('!')'II Kr: nitt: nt-K IIAII. ( '' : i,, ( ::1 |Ii, I ,

found al immbi of tlietu Ii"". In llminifit n ; nml tacit! Hi it I po,i.l tin route Mlltl-l( | Ic'\' : I man_ ..v
:
ami, make I'lf'I'lln eii
t :
: tin | t ', 'lainetas )Jni.kin. It li'plitmit ttiieuhiih i I I'loiminliiill: ? kept h hI ,
1"11 111111" I h'll I innl"11 1 .01.(1)i islun., 10lII'IIi ii' t I.h ,- I I li
I.i'' tight' I list Kiiinnnnd I nlmiil I I i-\t.! or .1"| i iC I I'm-. Nntcliex t ami TilionpitonhiH;I ei > i i
and ( nn "I' I ". t Ilii'I '\ gi' : had in si,li. in.nun' 'r heioinei M' MIII e I lie \\.ut ( l I.", Mint' "I ho tins | | liailt-H "p- i'i.: 'ni- 'S l.t ">ut ".""ih ii: .1 s. )., in:nlll' "Ilrl"II" I t ; t -i ;
I'I'lly. .
"" ri-iis-e.l, or" in 11 linn.'lion ttilli; I I'c'ruu il I Ij\j.III.II.a. l.n-mn : I fti-t tlup uI|I" "iiiHtif ll.emere. u .. tt Pnili'iinl: .,uiil I I'enuc.ii' ...a., .' t Iiuiui' I.- I | Hi,- I n, i
"Thru1 I N ilccic t tin't Illi.II\' .
iu ii i IIPITily 1' : Hu r''III''I'
U-nu miineimieH ll\u )
"I le or 1"11. il'.i. ----- -- -- -- .
one;) of tin', l lei ( i lie wi.R Mllillittin I 'ml ly "' ) '"II.r, il { Ill ; ; P t\
.Ii.lilllll
1,1
of |11",1"1111 at Iliu inhniN 'louolder. .l-nni-h' It ttas found. ill it tIu', \ Il liuln I 1I.I'I".la.I.I.'IIII'llullli.! : ., i : t mil ,
|i.issin'j ;along: Ih.,' si"i'1.1, I I., sunIhe 11:11(10 I : ; fiom I that I lime to 'tlm |I'. "II. 'eten 1 Ui.ite'i.. but 1'I I li.lllio:' .II. tt iislmiKlon, ; 1.1'oIilli| lie lie.is .. | |,|, n '| ,
tteie not \ '
they
Maritime
.. Xo noiMvill I I I UUMC., i \'11' I In1 under tt iii Imi'niii-, :. tiitui i, utlli I nu leil btHie lo Ii" II'.' inti nitniK' t'I.I.w.I l .igiiuh.ie, nnd i it wns to nii.'tin lit-i I'll.I' 'I lOHite. I i' in

i Lritvet lionUl, ii tttitig. I'nl Ilicindown : : "e, ami not 1'111. I Thin journal tills sixty \lllm.of 11111); | lud'ssiiry; H I 1'1'I .III l I l.\: I'I. IMi. t lk'- tillH"'l: I 'll-s Ini
.1'111g" ull''al':11 U 'in In fie.slitni.r for I WII or I llneo i III. .I I'm.-. Id. lit 'I'I llCniiilxrslsrnotl.I I: I I'eKMinl I "u.1'\ .
uiittcn hui'Ie nii'ii our I
lioltlul : i lipl t cu" .11-
.
tMiy
ami, lot I ItiiMii \lI,. I liiiiiMiCM, I r I.il; ,11.,1 nleiillj)11.1 to the "t''I'nfiu bideath., \ wil. Mr. Alii'tis \! I da-, befoie nlti-mplin to Cotk; I Ihei.l., -. ,lin.lll -.ll'lie' l Klll'O.nl, hi I II! |..u'hi. n lo 'llie .\ %t .ItI'\S 1I11'\'TI I :':''
ilio "hal i il, TliehlitM 1 \111.1
mid got niiiii: ln.ili> \\iili Ihc'i :1'11,11" I $ I H inMit.d.; ..n.Nnt'.t I Nil):ll.il (Net..) l.lilelilise.: | I', ,II usus.ii: !:i : IlleliOe It. 14'u, h i.,t't'l ul" .it.II ('I.\'l'hi I uN. ttllU-lte 1-ersnnnl' .\ "'
up I k i IN'I.i".1 uiis li-nilile" nml. tl : 1.11.. 110 'p I < I I tt nnllll. .on to. I 1still ill |1".11" nn "I:issli.entii.n; : I In tinAMVIIICAN Ii |I'. ( ilv -

fcluwlll"I'ihl' il unl, tutu, lla-.x' wil his l-lll il I.. Iurc.tihit' Illlll.Illlls III IlllllOsireilt. hi. 1".1 it i oni'b ,-1"1'| | "I> I.K.kini,; : ('hint. int.I .1"1.| ,tut.M,* It.mLs.M1) -. nlli I'l, r il i 1ill'III''II'1'1I11'' '''i" ft' 'iiiilrm"tftiii.iili'lur: 1111 1.11I a 1'1 i i

''ca"i lo bo InTuitl and i | I Me iimlil; liul' 1"1 his lii.l.l I.r' 'r Inn U ,il.i. 'flit Ai' i'ii.iut., I I .\ e.illii'lliiii .. Tonrlsl leinin'i I I.IK.: : Pi., t. ill .,o ti.i i It "'r assist.nn I in tessels I in ibstreKS. : : :
inleii-sliii f I 'hutticuci'gttn
j11Ililll
'
t-llon .| l si.1 f.r&tIiiit mi I the ttiie, ouch' il I.in mil his h ti'. .I. I lime. I of I 'l.iladi-lphia, ,I .1: 1.1:1111111",1'I: l ,KM'Inn 'li unit I .k. tli'oii.he ,,.,,' S. I'. ChUB : : : SI Iii
I; llllr.I IIII.II'C'C' 1'.i. :iiunn' "H' ilhihtrateil I N>|IH IK now' nn 'rotor l I\I'IIIIUI >.., t tl It"> II an I l 1"ni <, ill ) ( luitt. 'il tirc'Iu I II N;'ly

| III ,Iliu : ol tin. hlllll.lh'I".I.: I In his \I"jlltlj- I Is :a 1'1'11"111..1 l MI;".in.in, U'lie\'inj I hit' exhibition nt the Iii. jti'chi imistmit. '' ,t Sili-lit' IhU! I! ,i'i"i' .I I I.i "C, ni.ae.Ii.iirtiin i. -- -- : t.-int.,, ,,

fllc'OIIItill"i Ilal'I.I. an.I etmloil'mns. ,the iliir \ enl'III.1 nn".I is "ti... I':"." if 11111"i.. tic' i't i'.i i'e is ilet.>leil I to I Ihe ixhilht isie ofrpeenninsi.f : ; I'oin' 1 l'i:, i i ti.ii einiie" tia I It,t. -

"'I \1 1.1', li.id, cii'iiijth, "J t"'I' ,':III! in oonlutt I ttilh Ills 1":11: ll.'iMi.. I llmiliH Unit "' ,.''"li""I.1 ( .' I block |.Iii it jOlt, wbloh I, uiihllie I 1.11"I-iml t n"i"iim.i'l ; tliene .111 ili.n.heii' I rc-nl' l\-nnc : : I I tl.is,

inlliiir i inlllnj Iliil: l'II"I out his Uvliemnl.v l for mtems I His t i la .1.t -up itiitl .itaniuili. 1o| >ltliv It ,'.1. 'rcii.'c
; mid'
winning | | hll.I.I. % I one' .I ) | tl.eory I fon'u iiinni r of wont!Ingot, lug., \. 1'1," Ua: 11'' a'' lo I'eiisne.ila. ; i-. '

lip\cr li'ii: <.. lallllll.: l.nl II.IXP: 11111 :intl 11) :"g: tint hi.lo ol his laoi is Illtl"h i'.illnrf nn 'luixe nn ithni.rnml Imtii In '' tin1 turtles! knotvn "|1.'h''II' I I1.,.niii4 Mi'Ml.l:: tl-i.n Hi It. :inch '. itiuk' : : ; I :' ,i

I lii and di'Mlopiiionl, duaifi'd 1 l I.\ ")11'i. \%l.'I'I' il slunk Ii' 1",1 la.I. ril ill(, nnd Hint if 1'1(11.1 oi.tv of I'rinli.iK',' iianii-l).. I lln.iKilnnni ofthei'hineNe ':11111'11'.1\1111.,1., $ ; tin a Ill then ,inki* tinroiitfs .
At TIIK
Jrl" II 11 like I I.nil-t .l'v l i.tiuiiIvr' I rOIII1' ''hl'II.'I"1', .".l tindi ; /, "'I'lfi," of II Ililddlusl 'iti t-.i :'i.,tul f..r I at I..n fun.i, 111:U; |1"11"' '. ) ,

fec'.III,1 1..a.II' milk, mixed. \ill \ \ the p.'lil of thee 111,in, 1,111 In .t.Ilill ."'" r..r.,1 il\ \I .. nhItagiutui7..I.' l'.iI"II.(01.1..1', ) ol the I 't'iuu'v-.s, Sl.iti.n. 41 it i n ..1.." Little Hnuse around the i |! ||| I l,in\\ ,.ni Lb t \i I Ii

Il'ill ; and, nlhrr' -lininl.iiit-. I j1'.lll.iIO Ii'l, lo pull him 1"1 the "No man, I')", 'c\ .tics, "' 111 I pound t.kti n
I in Ilio diet on, whil'h ,1\11111'1'1'.1.,1 'jIhe shotks lie It'oil I
"Ic'l In- c.i'I, !. in c'ulOd( ttilli llieIwnly \ .' ttniil.I i Pc 11.111..1.dll'ili l | lluve in the milM'iiui liming I tutu' In, :. "II..'."M'. I '.t; ot ASH Vim: ALL : : ., \ I I

Sl'Kihl of the man Lit ttiis ktm1 Keil h'l I.lllllt.1".1') "- yoinitf men inn) !I.. I'ui'i "II".I")' :u1'. I l.niti.1: Snlow.lit r I 1.1 I-1-u.l, I nu \iei. ,tike III oll'.h enr I to All/, l'e-c-hy i' Hi..

Ml .1 I 11"1,111'0; i | \h'sl: lotlinio 'll.e Mitel :iiml nil-lit t l |II"i iI- 1 Uiniiileil|, .I ulli-ulrcutci.. I K'.mitiiiid I liee. It 'H Japnni-K1 wtiel.uv" of Iq'lIli i' HIM-r 'illf'illll"lI. I. ,1-,111"1 Snsiitille.II --- ,| ) i I .(II il.I i
which ti Nou Vi't, .lilt I t tt ulell 1III"'ht'h' l lt I" i'I I
caini': ) .c' se.lll
rci-cnlly I irale.l. I that il leinil lieu The ,. \'i'c//.1.. Alle.llly I'tllT I: : A. 1 11.1
so : ttas: : I.al. ."I'C of A MM Ml: IH nlmobt ai eV.llllple ( t 1"iki'II I'l Tills" uta|; : fi lit ttliell, p lilt
City and HIP (pulley ol'llio hoallli mi- -. "il.I., lit this 'time Ihpelrelili ily i- 1./1,11/ 11""lllil r DM Mie iiit u h..- ot |.ri gut itig fri itci ino\abe} | lpes fiom the I ..Ili.-rtli.-P.'iisin11 AMik.te: l.'nl ..11.1. Louis A.

t of NCoiI,. 'I 1'I ho .Joiiin.il i I I ln' hninoil "the Him: MnilhIn \\.mal.: ull! dniinu ht-i" iliy nt hullwtnl Koit.lU. the \ti'i-ii. n of a I'hint-Mi' em, ') "in..1 I ,,.,, i.i.11.... il.i'| Inn. toi, ilir .t to : 33
thl'llel I'I'I .
tRI I I: ,IM' 11 out I III no nr ho h,.nl "'1",1. in (. u pi-nl, tlmlof 1IIIIIail iloieihii' ) M'|'' iiiieim of J.i1 ug.'g.j I blmlcI ) ',!' tIc' ii. '.nil.'.' :.oil on th. tnt ii,'|nHI ini' .toitittl
of G'oiiiini'ive HI a wr I I i \ Bill Poster
'
) I i. ,
li City
C'"III'11 the Fllllr"1I11I, I I In' mil huh .1. |h 'iitt: "i. iftiiiitir
t
in uklii' 1'l'inlillj1' 11 '
.IIIII.i. !es hu : tin nt.llo iIiiuiliuig.> line I .1'1. \tiiti I '* esible poriel I century. ; [ ,

ilH nltoraiiro in mil' loi'.d; liii.ird: II l llloallli I tf.is ..II'II, up 11.1".1'1 c ii .1 into :I'II >|1.1. lit cf TiltV..., .)hue I mini- |,ttnoeiilof | > c-nhert II lust Crah,1: I -"I'kIt u ter ioi of n I ICliincw | in"l-'t",' ml I aiilifnls| ri'iur: t n",'rt' vii lo h to- .m...".e,.111't ihtil I'ripinil: I lo h'..; nil's: nn.I i>

and liopn I m.i\' indinp, Ilirin ;1,1"llil, | I losi .ininiil: ami, I halt ""/ 1 t Hie (Ii Ilr.II. 11.11., ....I'.hl/) ,lo tn-alihe on iiioinhtt, |'rintetl in 1\ h i-u.-.1 I. n.'tinIm". "I| the Ninth I ll'in.lii; \ I '"nlaiti 11.11', H-I. ii ill KKIII|

to tliango I Ilioir I lipnlnuMit of.r''un! |I'!!, niti.nis -.u Lii till)I IC.l. '1":11'1''I1..l | i ''- : Iii I IIMII: t1111' 1.1" ith 1.,1 I'lt a the )Korta: hi Hie Six let'nlh nluiy.. Dueof '1 iiiiiiintl; m 1'a'a.C'III'II''III. ll.is". .>,.111,11| ::""mis in lhi l.e.t : l > M.l .

,. :a idle :amiiloHpilu ; Mil, ill h posac fl tUtu'ti"I ,it I.111 hnlfI Hie inc ct I.'ttti(ifith c-h|I." iniiini in a \ ,- 'I Is hum -i.t'.tli p., Minn., ji m 1111.1 1 tt I ill ,I.all tteik I III re.csouiahuli' i:
roniinlolliU I hiI I I '
| appearanee
;; |INIII I : i. lit_ '" n. tit I I In- !' ,> ,n..1| tin, mu.ill., IlIar-lr.:
_.
of Iliu t ,
I I Ihe pli sh inn* |tu itt \ ay hiu.tv htnrni i ; on, nnd ,thin. nmu litent linmial| Iliiott: lo| i
i ) | i up I .Ih' .
.
Hill-in Lin.
Inn .
I -
.le.I. Itto "linn I
H ':\" ii.1.1.
,' I I .
I'C'\III"I" IIII'al.: II'C i 1'1.,1111,1. him nu.leill.o inlluen.o. 'nioipliino !i i.I,mpn I I I -s 1,11.I i I |1"11'1.W( ," I' itt thul, till 1- I \. I II. h IT-'ii")t. III .l.dnn' \'huiies: on.r ti I I"a" I 11111.11'! .. iI." .,1.1 1 ami, 1 IItIl"h'f elos tonoil I ,

I ly I Inli'ii'i-lod I I in Ill.ll I i : I HID 1 aI'll II hu fliih' .kcil putt itlhoil in thee I"I%' i; nn'nl' g.ijuig 11"1f IIIUI',' | dh 1 little I HIP trtnslfiiH. of I the I liutish 'IllUm-lim the I lI..a' III,It |h''s'' I 11':11: |'c.i 11"1hi'I Iiitl. 1 i | | _. | ,

day. rut lli', '. inli'ii'.lt- \taklll to tin hn-lhlal, | I U'ltti' I lal"n ..' I"I Isi'. uhleh wound ilhislriitions \l'ludll1lU nui. t'ictlit'tit .' I. FIII.ItI.II..III;, -. : : ? s
Mould I iHitho t I 'lr! i .t lo I I lli.it I i1ii.iilcmic 11".111"1.111111 | New Yo.k 1'1 il.oulU'. All ttl.o t> i-h :. > then_ I&t B t
jj.iint 1 10111".1111..1111.1,11'011.11 I i ittiiIi | 11.l -nititoliis..., c.\iie| ..iiijiiiies I lhcii'initm| iehtht.iuihiit I lliiil: I ronud\ "Iht till ..." .ui the' 11.1 mountain.I to nturn Toii.lunee \\ .1.4t'cui.iihy I' -- -- -. not 1 Hit in tt hit." 1.1111,1 iM-it I. it, ''III' 't'c.'itiiY'l.uiuitu.i r- ..f.-:,..1 i. ann a1da1 I t B r : | ,,,

1111'1 hllI"I. | i ::1. e.m 11'111.1 tnoie ):'eiil' il t linn' "m.l t: i I I' I
/ I t Kr- .f.1 .
a : : : ntiirlliliif; 1 "
1IIIai tlie had )
.
cal.unily
.; :al'I."II".| iniin-sll| ,"'. .IUI..IH '.111'1.' li-.illiul nun sill| i' its I'In juts tiknutmln ; |i I i
lo lie Ilih..I, 111.1 try I'Illall"1: !tolling., !! llie :" t Iht preeipuein Hie i i;, h-c'r: ) e'veniug nt du ,k (1'1111100 |IiI t''rI. 1 111'1''. tli "fl' pr.itii.liii ,t' | ,"i j

\\hk-h p\i'iioin-pa'roM-ioi| | | ioninninMIIMO I 1lh"lill hiioWKtoim t. ''I I h. "I|>neet>r more I,(itht( C hikheti, "'eoll.i on I llriki.lit.iv 1 : infiorl ill..a".II'II" '' 4 "-.u-,it iii t-t. --\1'- ( .

Mi'H<'iU I.Iii.ti Ii I I In) ;U.1111111 A. IXIAX'I' I-'HAN'K KS'llMA'll' : /- 1111'1111'11.' .\I I the cxpirntion of t Hint of ,Ihe rums of I'. ,1., Ktary & It I .\'.n. fruit .Itistmtk.: (\in. .. Hi, i FN 4. ; |

lint all I Iliii ran: IIP doin' \\ [ :. I m "1 I'III.1| I I an i I iUolhir'ii; ,tot I hoiiw at X.. 8 18: ittoili'intabote .\1".1. iii I'. 'it t L t: II, i 'un-g"uui. i.it. I li,
ti. ,. nlti-nipt .
r.i I' :ellie I 1I..ih'! || mil. |I. I .ml M
: n1 1 1.1
( I iii-X an i tin DIP ta": .i-n<>pr and ,le I., ." :. A .,lit f Worth utrttt. The building
11 rgst "I | I'liiInhsIlhl: i I | Ii "I', Itep.The \\11' i.i.i |10'11. I n.J'II' i ni.i l i in., Inn.i'i I il|."s ui.il <'II. .1-
lni j>rit| liii'j ttei.t I lie tl 11'.lil.r"II'al I I ; II'I" w hIi'le 1'1,11.1.'el tip fiom I-chl. III l I wts burned on July' '.'. Worknitii tire ,li II flu kt:irt ie1 1 1'11I1 'hiIi: : ,-. unit. PHENIX
'I I.1 of Ihe I I I heI'nilpd
and til'oilier I' [illU of I theuild I ,. s 1 I 1.i.I'11 I .I (.''' I Ihe iKwitinn of alTaira I fame I knotx n. tliKXniK "itt t the debris, nnd the i'hildrenKatlui .I'.- ...uts .111.1'-)10.1'1.1.11: | | it.Ih .
: M.IIM I lo 1 : I u : I Hit ., Iliu .1 pl.it-i-".H 'In.-ai.i..\ r rout ilH.stn
Iii
width tlmleiM: hixn: niiei.:1: ii i Ihl:1I'llhilllc'lc.1 iin.ill.vn-MiK--llhuimivil.il I I ; |nuly.Jnl.s iv 'UI' Iruwurt* ofI i.
fret widtho lay- i-U in'i t I | (to 'thosu "I his, I >I"Ill11(,.. I Ih.riu. whist|| ,, nud I nil Ii,.' ih Mir" III' Ineiun in I"l| rOt-i.l

il IIPI-C. Noihlii!; Igh'.i.h, ;whom I II,- is I"brought i into pei.oii.ili I Vt ... tlt.famous I".Iit. IniMnt h->M.of' t.'c are mined up 1..1' Ihl'I"I kIIII'U. I"I' 11I"1 u I 1111 IK, ),,, thr tu'lii-.It', i m I I. Corner Main M Palafoi
liiin-i Frau l I.,1' Iial tliili III ,
11 I f t .ml I tin""it.ii.iltt
"lad I a l horn i I lint one \11"11 c. II.i"11 1'II.illl. "
1.t
lo Kvl "I| I i-t-iifo anil I [J111" 111 I Iher, .lll'I.'lt IHII.... ( heporltailsol )'kal.h'. \\ hi.'h 1".1 II. Noillu-iu iniluay. Tlie .llIloIr"II"1 the huni us. niukflilVni.trt ,, | .puikiiit' r.nit to 1'.ts-tcs'' .i such I til2t in .
I ( '
"IIW 4.pI bt .tllnmii ,
\\hiihthprciiilpjll.v I nnr\t' ii- ; 't 1111 i.l. ubonl III t |i.iMM-n< with hui.diiUof I lOt! In nut I IIthl '"tin i 11"us in ikinIIIM -
--
: w ilh hit h Ihp) \ .' ,11"mi.. r..11 /" tvhi-tlfx tmd u 1"\\II11lmi.l.' > .. '1II1I'c'I.IIII.. .111 1",1",1:1 I
U nloiiK I.
bo i4l ly t I i \lilli I t i anevery -. I \ \ ; : -.11.: "
Illwllha', 111\\11 whether/ ill.lun I IH a ,'I&'lilil 1.I li I rtl 111I1 I 11111" i'll. oriniir, ui.i'.v.sIMOA: .\ ". .
\Ii'll \ [
ra I lli.il I, I '. .t 1 l f.tlili.ll : bpen 01. .i.'I'I inlit: l. fore I Ihey scamper oar I.t thtirj I |'i I t ttli.t-li: e in 1 10 \ -l (Ol H I
,
: ( | 1,1) i \ u, liter iv hint Is the I \ '" > 1"11 h. I li.sti.j I -uiili Kloi.tl.i; liiilr.inl. all
I 'llu 11" homo nt thu billet lit .. N'ttvrU Till IttisutiAt.: ,
ft. |ill
ne ttoilJI'.ru.MS.
|luok[ ma)' bt t-onirolli-d I I and n-nduivd I I l'II'i.lliII.I.I"I.Il. hillllll.tnalilvunl 1'II. wind'* c.ll'\"u I unucti. I I. .|U.iml boil ': i ol "mire tn Imn 'a. K

'' for al I I I Init I Ilio I iniiuvdl.ilihulU'icik. I i I lil. 111.1' lil' : are e.iM' .\J with tit.-!-: il u. nlndil I tt.nbuilt : Suit o".tun, rnnii r.iK: ( 'lit bhili.tl i l .unit, ..It"-.. Silt lhtuin .

lii ig lu'.! >.iml.ii\.i i 11Ihlllllllgl'C : l ci'h j ti: I il' ( I.tie: he whhii Ii:;. I Ihipull.nn tharii-1 I h) I H.'I'I I 1'nl,1 llse.ttlie.lml i u. Ih,' !: "".r :. rg.cic'. 1..1. rtnTlK >. I I tI... .It< t 11I I HM I Ilh I'.i.., ...ri li., 'I it IIKtl-NSK.: ItI.,1 I.. li.iilua%:Vs. in.in. l 'Ilal'I"| | II| lliiiiilk, 1IIIIoIaiulIl''l'uli. ; | | !'iS' I'I
; :
: >.Iii : i .
I t Ni Ii hali"'I Krnpli.
ti us, a ull i
TUirtu It .ititi.ly otm
in
IIMII |
101 tdI".ill| .1 I 1 I hcail, \\ Iii,:It ; 11'111.(10 1 Pii.'" hIllY at 01.< 111111111..f'.11J'iU Hi in 1 i 1 1 1 h",it '-. ." or M l.miis l.ik- ,
I 11J c'lt.l I II IlnlO ,'a"'III'il" Ih.in: l'I'i.'h'. not I\111 al.1 b I lie 1.lr;I Imtidhoiiif aiUI.i"I. Minoundtil I l'\ not tie |vrfoinuxl uKauitill ls'.in but during .i iiu- ro'itiKI.I n fr.i nlh i I" ("IhI..ill'. or no pay re.iiin| J. I It U (:ditt,
: i .
ollifial. (|pi I 1"", r.illfd out !b) I lluJHVM'IIIO hI'.\ her I''cl.ill lids I meiilallv) l'I'II."i-l .1 \ ktpl irioiuitln. nnd ut-IUtl,. ,;.twolU. the huM moiilh ihetifku I la i.1.l ,'n I ,tI"1 i i i 1 r. iik.i .l.i: 'JIIIII..I. such I allll'". I 4te iK-rffotiiJtUfji Ii"", or money ,

of tinillfated I Ah-M.I in oniuaiuiK. >-"l'lli" \I ii I Ut.i ".,k. iiu-h ..ear. I lie kitinuarii tlrum.itif I',| I liisin.. : OVUM, S..Io. take MU. .1,1" rrkti' 11'HIM 11'r ..x. For bale l.y
li..r
blight, : il I U foil to talk of hu > l'\.pr.'II..l1it.lI. ''I'.i ,nli. to I .. ,
1.1. iitis: I..li.t: ,v: t li., 4..1|U.; I 1\
1:1.
'\II'IIJ I tinon II1... : hl .prc pnl high poullion i t.Sll!\1'.11(> a'e ai.I I \.1 ednoati lor in the Ih.-ir Hit .lire of )sl ciii. 1"', ilr.-imn '..P-.trt..1. S. W. .in t It tii.o: 1'1"."'. .IIII. "itit I 'rtt i't''fl?.
;
I tlicn1 I \\ hiKo t t l.'ii.iianline hail; lhi.1 the I I.iw. |lii'| habit nn- and I' '' -
injr 111'1'11 I by mcie "",, I eh4 live 01 l.oh.lc'lt. "Kinpi ror I Uto the .inut 1111,111.I 11.. In in i .it-.1. 'I' M.A ni. .1.i jur riii- '1. Filk
I'onindotionpii xlionldnljisl! ," 'i.III. tutu furl) tuoiuiiiK. h U lu. till' 1.1I ,ick.1k I in \t huh the role of taken ,1\1'11 iSne 'lr,IIIIII..J..III'I.l
"lIIj'rur1Ji I
I link. I lie I I I h I Ihe EJ.WELCID.D.SUESIDENT
ul'cI"li lo an 1"01 ">'.>("'in .I.l-s" I Idli""c'II't cv II |1"'C'.JII K. OI> lo Ud HI .,.'d.k. awl in up <-.. I'.t the \ IMM|. after M.lttr. ho takethe 11.1 1 1' inn"I .lire."t .mutt tilii 'It tv. ts ntl..ii \ .
abililie.in.l : .
tiolllil! IPJ|>ioiu->t', 1l''IIIIIIJ'I; I I liIhf -I 11111."' of I'IIUnl.lo eail ly I lieu the ,.,.k.1 Ih,' clay u limaliud i ;jsirl of t brat in II.,' I';.,,i.in |I'a' ,. The' \V ubj' |.l.r".cl.'y. U l.t tiiMlrl! I'jrlilu .'I l
.t I j t'hNIhl. i1Liui-1t. pI i, i.t. J.-itiis ,\ "I'noiUtIn !l. 1".,
aniMluiu in \"CI"11 'ul.lili.. i. 111'1'1' 11..II.III..lle.1111..i. h)' 1 oVIorlc. 11. notehxt w lo a Kroultiatelcr < oofclumes; and M-enert. all of ulueh woro-i Hii'U.n.' Ki I I l: i -Il| | \ ,
.
i ttuniiiwiius I. !l'c'ui.cc..h .
) \ .
I
I I I I i 1011,1 t lua.liiau h i : of th Ititliltig, 1'i.lleireof
ai> iiaxiiriiijci *, II|e-\ alll "alu. I ilu-\ | i | ,\ .1\'I"I'U- .in hu l 1.tI wot in.Ik-ate: ho nun h uihiiirisl by the prince reLp'lit of 1 Hi n.-.- t i stii.i( l r 1 I..i. .1 I .i-np,. '-.\. M Ki.Kltt.liihile Ira
'
haiM-u| | lo iei i\e .aiU-d troin i i ilf".1 I 01 Iu'i' IlilIIII\a: > 110 1 ii"laoc M.II* 1 1 ) klu.tt'nt t f IlaMir.i.tho; r.ienth drotu "",'r from I 'f, 1II"I."r" III |ii\sm. i .iw! tan hid" oivialion : all wrrk a rant' i tt .

l'it. \Vo t II"I.al.l lI"I"'I' luau it wu: aweek gLlrluily. Ihiadnuts. lu- tiajn, j.lve him ',, It in tho I I ilion I'uti.iU.nli.: i I. all to I till In ; then pain I i pi "
,1.II'clc.1 | 11"1.1'10 iiiiUbt humnu hu.Ige \ mity nud "IUI in t''II"I"IIII i ,' by the uv nf !c : I : t I I .i' -
at lldtcjil: )' 4.i-'Iall .in> mid- .it;.>. Hi ai.,'- atc iu the more Lu nuhil.. tbaji, iut\_ ..(lur juirl of hat ', prcxtut at tho .rform.iniv, worn uio.lt' l.lM'lllOr.l > l I' ..1 a.l :.\1'11 sin ..111r, ,," U\l.l' (..Its.l .
lln>-,. I\.1 eeii-uie, illlh1uMcohhcnsl .1I | IIH '''' or I u.I .ltl I IV'tirli' } I'. It. \ O. tia l Oolio1Il'r .\ : \ '
and inti.ltinlfiliiviue 1"I'h".1 \ "n''I".lfi.I"M. : ;
leo \\ ithcoiniiurpK .l II howrojiuei \\otk. i iHi tutd (sunte.1 m t t. tiUagc- Homo "41.,10' il\ .1 isl| -1. h liiiii tol'ei.i..itifa.. ula: ,
I to --- -- :011..1. J"'II .
on aii-onnl of llip Mililaivini I\lli il'al.1 Juunwl. I I 'Fran'l.-r rni.n MM \ *'*, NVw Ji",'M ... Ha.WUt lidfl):)
I null I ludrn.AlnioHt .
,
I
j liai whicli liji. all i-icc; \ol.llril --- -- "1"1''I.ta.'III.' ., '
| I ; will 1,1." \. f. A. '. I- .
U'lialUuanlrd i 1'lal'III.h'"I.. liis 111'' i' il l.i'IP, bt i the .line ,lgli vM-ry parish his Its piotiiwootlpwk.trs. -t Illlltt I-urllrttUr. I IJuoloilli Ihl.t..II..Ii.I..t.iltI.,1:1': ; u> alot.iliitt |lilY |S.iM) ,.'u f.r : |
'ahl. |Il'r j a
I 11. .unl hi. inaunci.hi To llusw l'n"lnh' llifr Ul 5.1 il I.KI 1 ., iii.t. !
| froui the ivlvortihc- win'
,'uu.l.h'lt adininiittiaiiiiii i I i t of iii| .nuntine 'UII t..I ..1'UI following i i 1'1'1'| nout an i cit Ihe M.Ingu
UMtn.v
I > al' I llii-.iud i I I lihl"ill.I; t-me' hi- evident MII- 1''lhillll tb' lx'nl', C. iUr of' I.gtupnnne uu-nt la the m-Mnt Xvu of Knit Like ."III.i. Hjri !in ir M C'.1 lelel.I .. i m I.' I IIIntlt'UL fur $'l.aiNATIONAL' .
: U..I
; ,' C"1 U < i.i l'i'c ,
uU'i' al.lh"I'llui or s jt liii. U.eItgsit. n
) lt 111'11'
C'l |1"1 A 1:1.41 c'a .hOII,1 ... puu. v It'j."o l and Icil I i'lcbt I.- >I.h.i. INMMilito 14llLct." of iKtay, Xo faith: in the fity the Mormons are a Ultlo irtieular i I Ia l'i'.inlli: ; win. e.th utllt'"al""I l Is I'',.,", I I

1 taken to I.i.l tintiuoiiiti I i-iiiciit I in t jew ( | >rM>tial 1"'I'llarlr. i Militl rootu. m> d.'li.-littn the unrcajlin.' tow'hut h. ir ii' tuition slialUv. "HIHIMn4 l'.lVli-it 5 1 1.1.

"I ill I.,. troll lor lUon- ; 14 fur hole IL't U I'ur.i. in Ct t-. > ori'th .
|iauku l I Ilio nil ice hii.ii iii ..f ilan "I'C' \ hlu.' : liu C'iitt,' m.lo the niiclur i 1-3 by |II rotlv. .. r tart .f \n.n -
l.rl\l"1 t-lmki: / i, tt ill iik. .lbi- -iiiituirii I'.I.I. .. HOTELr'ormorl ,
"lcll"| andcaijoe.. .\ itatoiiahti-iin an- 4 tuler to opponhim ill llie I'le-i- .. no "ui,'IUI'a" uo -.tiilafcettntiiui I l"tUiI''I.."" ". bmu-ry. and : gnud. a.1 in KI 1. T.. .. .. Kalir
!kU linn ,
I lie llie ln-i-1 coill4lnU- |'it i--iti.iI, n%'
Itigoic either hand Ihec- "'stc.t- sit unwaiiaulablu tin') -hnul i l.cl..I.I.I, \h:1: i i- loil.oMt U-tivath': Urur pay kitoli h(>ol. butttnr '- .4lur ti.t ..1111'1'1-| \"rkun.. ,d. I'. )' lilt --I. JI iii ui'ic aunt ('

.
I I c'lii"jlittgiett. I w ho \" "''1 t-. < 1"\1.1:1.1.! uinioiui'le' or Illll..n.mt. lice y --- 'l'.pe' (r'uiud t'.t I jt-t'ii'. o, e. n -ak.uili IlottU. ':

." 111,11: al.II'1 Hie' a"1ulU Ilutb. I Out (hit with I, will rutku more into .I tl.e.tht'pfc.whi. ; Iu thiS entiixreimlJki, <4 Motk'u duringllio ," III I'. ilio It 'ii' ouiliti HI' ssi'.. 1 1,\. : -

:a landid.uc' hatd lo U'al I It I iii llul t.ranchethi'rt4 l t-'roiii "II uimith of July "afisreigiueru... ulj liii '.' tl> ialti..tu.Htrr,.lnir.-.v >in .\I..j i. I t liovcriniiPiit; St., Opn. ()|*-ra )

!hiiit thai fir wii. null "i he i.orih| ikUtvr Uj." told. ie muuruluitl. .' ui-rc UwtMttolians I 's i iI ilp.a I"o, .t iifletik' Ih .1.,-,- i 1\ i
hll."i' i. I''
; 1 MVhNvi; : .MM: : i : : \ l4tUitfCburi.il, i. iii..illA' Nii lit .. Mrs. C. Pfefferle. '
.
Out I advantafi I ttto oiuanK t'rvui'JuiuuiJl4 -
'IH' t taken owe
1.1'1(1El opporlimilt 1'I" .___ _ __ t "I! i tl"I'IJ..a41..illh..a; 1111' mnitii H.i-il.i -
: TO (il:1: \1' "' oIlKKlirrwill" ) ..1... I hi. Copitblieanoppoiienl. TH IHU litTIIUUl. t U.I".I.'

'I 1iu loivtlUllittt itiI tlfCrCtl Jill. Km:n < 'lit .. MlCMio, titke tl. Mt. \j- n"I'I-MI."Olct: .tf.uu IMT
Thu iiiiinlK-rof, oi'iiinuiiiithai| | u It H aliout oa -alt fur a dug t-> pi artoily "m C 1.lnd| Uaj'M.i! | 1.1: Vt4tly I Bnl
I Ida >'a.t! U Iu In- iuteart.iuI.IVh.ilt Tniuc-b c.Unp II. .t." .t4 rnli f !t'cc ". 'l.\. r-Miu't! : KuiuulittJ .
daily |S i4jiL !hit. in l -culfnir Uonr- \ -.trw .ami w ..)'I I-1 bl. ftK rt M'rntdl.| biol..k. it u Hi"tiv, tic \. \, idi.n. itkK r r. 01 .-t&.n| II iittt,: 'ilui,,. I U...in on J'iri
j .teiuI cl..b' ,.5"iii' 14t1-c.114 c't4113. tu. ) f r a wiu orutt-J uuit to rut bb UK>IV. Isit a I lilt i ... "41 Ii I :lUt !i....
fur juni' |.iiii* on I great vruuj{ with. : : Al I\' l.IJNhHMKNT.l : : Tim- u.lik I.,>)' wul it vtutifit Uu4ttrirvr .4. HartfurO l.''ij., ay U...* it. la frtait t-t Lu .11 to i u o.!. (.> .art r.nlUt. kii v 'I't.,isi I Thco. i i I i i I

L.ll fedhdi- tineiiilojnau: uhu l Ilr I..t U It ,1AJOk'i" btitiM- cut ,101 ttaua t-'t.in_ 1' i,a.- ihi' Ii. it. .. \. liullru.t 10 \..tt tir- | I ) i .l
\ ." nukave hut if }i>tk wUii-b kate 0..1! tri.. hate w-tut' iouUw4 I "..nIh'iuf: iu a thiriuh, .ir I.. I', ns M.\ '. : i > i *

rtiruihte-I lluin I tut ,m.ui: iota tonitalhiiuotlf .\1 advfiiiM'iiieni of thi' |ii-i-ut T llu.t fuur tmtn.,,rct.i4U M mo ..| u-oly. I'l,.\vtltuf to thtetbo J.'h' MM .i. 0 a; thtt. eU) p.Ij |.tiuu out Uu .ut), -__nmrUinTlie __-!_ ---- |

in a.-vi-oHt'! fi-liur! lul! OJH-II. I dav, a.:> ule, I is a modi I of tksmicw M..." .1.o towithr. limSU4 .>. iotfU am-.... IxniKlf .*. ril till h. u L'.riuI; | i Urailrt. aU !
) \\
i-i! I > f
0\ : u f f mc ooi t'4Kio. ti.: t ikt Oli1
with limc-loiL i i- Iii c ii-.lauii. ami ",''>. UW huci4u -I t4,' rf, ana than ', : Vi I'K"Ll'UMlt'ICI, t. U
a AiHjv '
al."lul'I-- "lla" > T l1. > |h'c Htarub Hi-' rmit t a t"'I&! awl iibiu Utilro.k.1 | I <-I i il *
I Ill tJ.-I. > iiite of tat Inuk ... at 1.02
elitig.Thetu: | .lqI I' plea>liiv --- iv tU'M-rlytt* a uof .; ( IV Uk4f. a. I..r tear, aiil. ontain* ibrw s III '

"UI lie ,1"1 ilvc'l I Irom tin..eiu( .al 11 il : or um< 11" pudc'p $ec4o ,1Jo 11-1 cuwgau I t4itnu, fnw 'luit-i 14..100.11..1"1.,- *k 1I"\I'1i chiuv.r.0411,2' It'ra."ln l

1. a I- tiniuilcmau: uho a.iJc 1.a the iiupoii.uit informalioi.hhll $ '. Utlr.1t"I..',r>. I M, ntn' .1 I .. .t JIL 'llu Mi'1.1 hi- an.I. I liltlli.iek IUilt..a t-. "t't'kly i ttfi-r iu W.I HImi.U.siontlorti ; : i .' "

wiahes to rai. I "ul.1 for hi. ':I I \\ it oflelitiuieoluevK.. ''I U ,Mr. tti'u'c.o-'Vl,, 11 tl.l.. .pC.ti. ". .N.\1".ui.\I1 un.l.l., ; Il.i <'e.:,'\a.hlillt.A Sn.htill.. Such Ihl'.lt b | I ,
: 1 K.I Ir-ail
widow. lie ba 1'cUII hU lilra ,nun, In iiiyouuity Ihe m.xb lverti-c- S4wut1iy. ItwUr. .,. -. .. .. : *0 c. -i Tluiiui tit IfI'Ii'IU' ttua ,.s t'l'U-4 'olatrtHii to Il.-neto nil .\... '
lit i I. remarkable i in il I .4 : :: .. iu I'ut:.JHI'sturjr ol the N:11. 'II' I i
; Mil"
.
> iiA'r. j.., .-
who LM ) ful the aiiichota inn' I11'I. [ jI.'n.* ,, i It.t ,. ." ,. I. l hitao: No. I.
H '
lon' "i lIr Ti:' 1.
tui's1uit-t.ithy Wi'ik ol' t ; .. abtiiar "iv \ i iKI ih II. 1 ant ui i. "ilu i. nt, 111'11:1,11.. | u.
of inauLIud ; but .htfoii he I".- | I In..11..d-. .. il A i'rtndi lthl i.1.1 -'. \ !hi tr- I 1111.t.! i I n,.' 'SI.I'! f Ir' .I."" i I.,1 I', I'l'I's.t, ,.1 |. ioltvtI"rl' Idnctolmt. .Atn-n-iuti.in ,
'H\ ; ) lud'') : : | Il-" 'tin tin in, 1 i 11,1'i.s \ I. ". ; 'iiot-Uttiii ,...1 MttntUt
.
I.q 1 I v I I.I'c I ,I ,. s- '" Ia i M rr l'je'iI. 'Ii, iu i-g.'t b I'
gut uitiilind more (than half, aim h1 .aim 'I. -ome ael i. i r. in m.in, .i i &'cecf'i..t- i i I I. ", I I. '', .
-.

.

,
I .

-.. '- ...-.-.. ..' ; ; (
'. _i_ >
_
= -- -- -__ .-- ----- .g
-- ----- -
--
--- --
--- ,

TOKENS; I "\"on.in' f I r \ i In !i,' In a tlnltronf in.\; /- i..u, I I I""I' 1 '. but vh;Mi wttn* to ; -., e. : --- "

In, ,if u ]' ; ,' '.dt. \Vlntchniiges '. Ttici.Hr! e'l'i.r ', _--L '
1'1 j-i' !1'1" !
11' no .
". Cic' M-llmi I'll,', tU Mid, i !p
rvT "'I"t'I,"mi1'' f'l':l' nil'-i1 <"n"t f'irt'i! *'b..nt III lift..' W,. !Uith hftt! 10 Elate' .; 11 ,.I'';'; 'IKi dlnn-lki; <, lamlbarly: / :0'f INfATHEAP :
"
.T i I' i.' MllHflUllcr'Ufwt- at Mm, nn' In wall, '. >ll tcr Ot'OI'I. on' ",-,1', I S'.ap;: ; ? I...\ .!.h.tit.. Ifttefl thu'<- .).1.:__'.\. '. .' i ',. QUICK.

I ;' I 'I fur, :If.1I"'I'! II.hn,1! I Ixi't ho ntartu! nt '1:1.,: 1 too ". 1' tha v. !i 1:1: ; i.l! 1 1 I 11! '1'-.i, > mid th-'se ,11'1", .\' : I' : -..

I -, i I I':' Ih'liM'.vhn,' ul; 0\M man, < then xx-e !l wn". ns ,11 nAt :li.x, \11 1 IV.k ''t"i, J mut of 1 t'a'ir oriKin no .; c'ts 'J.//. '.. \.}'' '" .:," .. .

t'r.' 1 1 |I'r .1 t Hie di rl ,KixtulB mi.. 1 i :ii !- .<-" -AH I ; !fJ.iund. ;. !'i' q." :, : .' 1' ; .-. '. :,. .t I.. I 1
"til nltll lliiftty t t lust II 1"'ar :. : > 4 ,, ,
r i :. riven l lie oxvM, m/l Pl"" "\Vlmfiyrr 'It.' > 'v'-- .' >J L'fl.iJ.J! ,1 )l.sI -
.. \! I' tltl'l Tl r -.y' m
II.J 1 "" 8I'iI. llllSKI t liuttuutI ) : II' j'-\l' I
HI..i> ,1-nlr liy Hint fluxr h.enU', -, '.i ii i '..11' i I f"t, -i! )0\01 i.mti. e7 Ill. : I.OC ION.! f.1.-' : : .
in mill Iin MliI' IMe. 111 glll'womnn"' I o"I fy. fotJ -' :' : .' :-1' e. .' ; J
I 'k ; ,
1
TIP .
.f "
"
', 1.1" ii In-ill fir, full I1n.II ,, Hr) 1"11 Ilfh' whin <, '; "ie 1 jt.lo.i'' P'i- 1. 1 1 ?
'in' n "I # .
lh"In ; "I. :, _ :
h,' 1\\1 I I uutt. fur 'lk l.l'lie*. nn' "lkn'j -' t! : : -
> .
I'.cilfwrt! lilili- I
: "i in II'I' A. ,1. :
i I .\1'I '" In, SIH ,,_ tnlifh',/ "')'n l"M ::' 1 M -i'ki-i I rrii"t. I nt rllll''OIlnnl I' J.It.,I I'.. I. ,""Inl' "tln"II t"lthltlll"I ":.Nt1J! i):" 't i i j aIItI JI JRI: I ,J 1'i[ ; !; 1 IICti 1:1 ,.I

1 I I l ,. fnlln t. r"I1nll.1 fi.iil, i tit: "''"pl'I'| 1 lit? t< i \n Ii :in.' '. < VIAin) eli,"'.: \ .: .I .l1 j! f JL
: : j l .
i.m'n, ,.i h..' Sninti rmiliilKeAX "My 11'1111.' -r! ." nor. t Ikwco, "II I"un I. 1. I lyn., ,,\III ,:lit tin ntli'ttiM <1.1 : I. \ .
mnkr : ,. mv Avifo, If Bin' 1 11 \\'' 1 I 1): ,"cIt.I.. iixnnninniliiitymniIn "j'I _

) \ I'I'LEjL; \ ( ) \ STOliYTii'i'i' () \ lii'inr" Hi" I hy nriltitln' my lininl, -%wi I II I ,,t' '.I., .t-united: nm,!,'.>"r.Min,1-iul I'tt'i': all I! tismmpillou tirin odium. t'nn .-,I ...1t'r''f.! :!.) "." -' "' '.-.I. ... ., '. '
s
; .. ---- \\111'11.)onr' ,' frtf, "rofKltit, I )hope' but with! <1 i I "')1-11'I 1i, ,'i-vt huh.' i'lift tn the i nil, I' (; ;. .; .k i! : :H ,' 'f'J: : ; : 1 WItrr..f.ti If 1 yon are in a htll'I"1, ;

liftt tlo you say. s- "I't. iru; t"il I.u iu-1!11 t i list t tie (he '1't: '. 'W'' .! 1. 'I.)Jrfri't, H I
,' ti'ivo! ftnti nplrcr( l1r. tno flit \fr I I"hr' .t. .
: ". -hl" I
( Siinll! t 'lnl 1' : 1-- I
horry' m" |" ii'.tt'iiii'im' .f 11'1
Ii"i "MI'-" I l'.aldxxiu\: :. t they n..r-IIII' pick, f "Oh. >lr": fez PIP! nn' flip ft Mt I Ar''!.r. IM.I .1' (1 i in hi.iir ainl"I.'ht In"I, ate ci'n'tug: ',- \-if .. \. ': .' And CAN'T wait : "i?
,. Iin'I 1. ",' a-i sound n* i-Vcr "' ilt",. : :'' ,t -. .p. iTJ' ;
I I' t "Ion't I IA I""I 1,1.1 I ntr 1." fi" tin fill iiiury leiult ,''_; !.t g
1. fut her nn'ICn -
'I, 'i ,>V >e, 11. Am I iliMiist a g",. luisiin Illfl{ Iluu.1 tlll' : 'in t hi In h the 1"1'| km lur..1 1 I''.H-. -- \.JI-.1 .1..It" r
t'lneril.; I ilo-tlu'iv t lio, li.ipi ot '"1"--11' thin the t..1 \ crjln' ThefiHTtAtnrTho ;4 .

i I! ".. i ,"I'I I t"' I theoe oflhvfl, Iitl' t tin.'j' 1 Imxql ; nn' F hll.i -.- -.--.--- t I'. ft i.i\ > s. \1' A. 1'. 1\ IIU.l.rt: OK 4 :
I. 1 II tod ly it's dirty mi' 1'111111.11'! [ j "It,1.11"\ .|| <<" me, snlil, the owl,1, man 1'1' -1.10 II' I. !il i I I'!. lM I I I(1! '( tixr. -,.', I t'u.uluiu, r. 'i v
'
I. "that 1 letter Walt to talk about ; : i's: \ : '.
h11l1' 'tl',1 '
I : nil iu a ) ft'ApII.I: !I'tIII.1II ; HE.\T PIrfO .- .., i .

I I, "' ., ,1'inx xvax-: 0..11'0! t'tAl-ml. nn' nvt n.Xeil marrylii", mi' ''viut' 11 i-oinint" II hl'1'. oh'IC -- I If want t fIi'st .I "\ -, : '
rtfu yon -( ass ) '
I .. '. .il."i'ii I s-'ck: I 1111' 0 I'tiougU! 11I I the 1 1 The First. Rational Bank printing .
1.1 I
1. ''Ii 'L.. inn I e -un' t to bury Me' d.ijcrtit, 1.1.klml nx\ :>-t'' ,. Qlr. sez Oeorij:, tint' lelke city wns IrNplll up that xx-ny. > .
ii iliuml. there xv.m no tninncr ,' I .
JIMII' elurith': good lutkuddln. .11111.1 nlol11111Ilt"I"1 t4""
!, "u i. : my "
"' I. Mlt'lorry.. *M the owl 1 man/ ; xxhy should OIIP sny It \xn "' --- ,,' At a i.ow rate' ..
1"1 i
I.It .i.i, !tH. nn Inlercitlti'sloryf. "nn :r.v lii', "-:/ "e PO will 1. Yer herr 1-: It had cr1 I 11 I 11 nlrendy. '. 10 I .

I I.. ..: ?II", ''mi I t i'W't!' II'. iiiI ttllin' nv ymii > ;'n' t tii 11) youiii' !; mnn.txhtih jeriil'y /It .me, 11'I'rewrl' 1 \ I M-ielti I here; lit PrNSACOLA. FLORIDA. \' "
nt nnt'y time wi tout I there ni yt I. defluc.l l solely h's' n hue of .
I"" i 1H"1 I You c.t1, MfcKcr 1 McAxov, : I/Il'rl 1 v !
,, I 11 '11'11,1, MX j nn'i I'I' Tliia,!:u t11"I' -< ix 11'1.; i ut"IMoiuv, I lnter.-eeteil ntlUht aimles' t b.X no '('0 : '
I II 1 d I 'H t '" ye.ui iI & Domestic & Sold ,
I, ;, ; ,ir.: mu' I Ii'i Imt 1 lie \xus a lillc l'lll'la' I 1ln'II"1, I the i tiuht! of It I thin hut I Irf'lrfr. unpaxid'( roiidi' that, alur laim turned, | Foreign Exchange Bought ; -

,' .dn..::1' III'I. Mickey! xx.1.1' unbir nn'I ,11 owld man lint: 1 lioeii iler.d ill t'uiuutlc: of np/'na'! Intuit' 11III'HII"\ TIIKMOST) THE! : .
.
( .
1 i'it1! Iu hi clueS I their "> : .
I .' ,;,i .. fl Ii' Biiii'ltlotia l t of oxxnln' a il \1 'lll'f101 r "Iti ( 1\u.lrllul.1 e.\pm; p xxithej'ited I IM -
\ lIE n uerril, uiu she i 'list Kim oil nn' m'111.,1 I tomato cans, (1.1 hooi mil I nuhruM'i
i I', the neil. x.-hero I theto! U- :
I : ; C'jrm 13ihl, .ril. oho '. PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS
wa no' pied.ifli' 'li penerallv n* h.ibltmiMy I.
UKSTCOMPLKTK i'
the 1III1s
i.;'; ')" n)011'11' Rianrc t toi -AMI-
II", .stmt" lut u."ofvni"" : kilt himself, I Hi-. 'siXtaite; uhl\!!tin tpnet* glxen over toto Till '
IX
i i :ni'"It U> 11./111--fol"! lie'.I U.' xti'l\ 1h"! drink Hit I l.j v bit t they xvlnt doxvn: I the fruiteitunt- ( In 'hint) I "t. I .

I l i' up I Hiii ni u; II I n v.-n lili"?n't faun to on li'j .the oxxld w>dI ui.tll l.is vli''iy! : I'li-il' nn'f Chiriytnt.ke wl.i ii I In hited. wnj 1I'"I-hl'J fl'l'r: II t I111, \I' of I n -- ( EQUIPPEIt.s .

I CJJIT" <>f ..: she iliil It.IIo' to li I .
'
I"I"'H. .n'1 111"1':1'1" \"ulll.u apt pass thl''II; :ut.t I -
', ;h.-t.ik I jkI.Ut I'm
dayxid
.;. ; ; \ they txxo I, uui'juunl'utuulI i t.ioiv or le.tapid, pace after I'') o'l I. .ck .\ \\or.D TOTIIIMSI: :: I II
,' MX ,.,' hi hpitii of all tho doctor yrJUI : ; in eatlj h'IIn-> lielttj! I I IfilII.
an
; eiiiinmyluHuht
,:', -'rI'I"lI'llIt1"hr J1utTt! %;-''fu* niter, ,i.xit,' thl : If-Slrl I (lllhln'tbo I at t 1,:, :1 l;t tllm I II :mlll.h< Mitl.t-. "'lIt..C u II..- M, Xi,'u s.nv i tim l.iisin, KS nn n oiuht; 1 to knux l bx' I huh_ 'I l
en' ) I 1 blotk, '
i ,-i.i:"-l.t' il'i'il.'! Th", hUll I xxtisI 1",11' I.I'YI": "I. \II'hul tlYqol t nther < npnln 1\1'1. nll'I.) him alreiniy, his IIH.IH. nNI! In Ids, liedliefuro m -' 1'1'' t'.I'' )' e.ill I"'1\1'11 Inoie pi 'O'le| I bx.i.he JOB PRINTING OFFICE
lrrll',1 nn' I v.xs; nt xx.th imp": ,, lilnltisi''i oftuility ,'- 1\
j I v in l I ut Mu! key I Ink it li.tider" nu' !.ill tii ) rMi f'i1k.. In Ihol..hln' txxetn.hal,1,1' 1ni--ht ( all built Afitnl t the, last, liimvnnurayi'f I the xenialtudixlil I ti-li'u', lu (Ihl' !I'Ks! ti'iI.P.' t uMMKIirixi "i.

i "r: in'', [11 i ,Ial,'. "1'\ 1tIht, : t I xxas tl.e, IIIIn tlioiu-li' I itml I In the I lnuk, M/111101 1..J.1 1'1'11'1111' 1'1 of life! < 111.| theinhabitants I luiI: '1111111.| fltlolIlIt\ of Ihr' .- I..Y. : l. th i Ill tin x lull b> ndxellisim in nil tiui'I 1t

1. i n ."1 ihi v. T.ii' il-iy aflcr 'the ftmcral! whl'll.n'\the 11 some of IIhlnil..1Ih kept" cvpectiiii( I uf course, 1 like rctiiilntity!' uf .ohini'piijuis! 'Hie 1 d,ill) aid xxeiklx.
: V, 1!'1 t I., u'o t.) xvork i>r I Kse n joli. 11"lty. Ihll I f\ hours frori; his dat.i.'httr! I
\Vill I tin1! X'.otk thoxeililin, nn'they e'lii'!, 'kl'l* h In tlwir) >nriU. Miuynf these "'I"'II'IH'I.I"ll'hl'. I'I"I')' int. Ill-eld III1J11'1I1,1 lIT WEST FLORIDA.
"t
dlT tu time uul" n'I. I Iit lit dixided.
;9u1| r" \\ utlt -i tI tIC Into llaNnndtl.ewpunit .
: ; ", r MnUeyY! fut slipped! on t.t'I Inl.J the ',Ii : ',' iuuikit niul I bioujht low ictits, < 'et. : .% I itt h tl.e I ipti! i f MI I :pis-' | t''I'| iiicd.proicssixe: } and cult. rpiisiiu:
)
n <
1 i n i '.iii I,' Mm tdtf'i\ to tho top, :1111' thy \\I.nL. sh'u'l IIIh'r.1 wee wlIII I till-l>enHtiful ctnndhrnpeil It x'a u .I\'lllr'I xxiildn. e.y: limlt.i fur lm) "ini i- copal chapel lex l liks ,ii I "'lOut had, J justMruck i iu.in ill tlieiitx" and goes d I ,ill) Into I flit'

"ji'. : .1' I l'If'1 )h"c'u';'< ilciul.V.i : xvul ; an'p.iynnl.'i ntul can '".< I"xho fll had. r.IIi not I II-/11-I ii'.idy xxrilh: x\r.s kindled iu umuhli, HI! 41..1..11\' elliIH, ind, bennl

d '.11'i (1 I c'-inelhln'; Ilt'tnflo1<-IIPx fIe: nntl 1)nPlh.s'\ fill! for I oniil U'ltiit I i 1"1 iiiitn| .I abreast of I'h.h"llrlI''" Ii. 1"l>y ."'hI': II fui ile r-iy; Plictlnit I I out from I this laiiiei. HIP iuIs( ('lhhs'lusiIuhs of ll. Tilt: -I .

: tie l lin'l, and I xvld 'the xx-as>l.ln'-l.ut "Tliuv'.i nu liul o' try Imsme" Iwrl'. "plril of the I tlmei. ai.d for niiaiiilntloiitoiltut one of I the vludiiixn on t tho jr"1111111.'rn' I put l i'"UN liitoexerj x i illume in 1.1 hamlet: I In I hisM'ilon .
; ...1 the f'III\'I"II-III1' illiuant: it I I he approaelnd I Ids h"It I t ,
xx\v: i disappeared
x 11 j.inltoi' st'.' 1111.11. sn Ie'r: for- > 1"1.1' life-ot thme I huiuuIvere i ol the Matt' and, I Hie ud.i.iunlpntliii's ; .
u" .1"i i.irri.iKi'M!; nu' i.-t-hklt., tu nyi inter the sId hlnll/. II Immediate" !}' nialn; and Timothy, suppowtlth.it ( I ;
)
i 'II'' nf[ lI' IIIII'1'! I ti-c ln-st 1 at I Ilia xxalo l l.1111>' ket.1'1' I h.. "I I mu.1'01: ma th'rt I.Vho yet x flY.101 11.1"number i'f these houies inI .- SIlls I the I I' II) Xi''i 1 I lace "iilrt'- ;I I of l.inilHiiin.i' Ahilinniil and Commercial ; :
,
I ,id: bin I lind Hals: :j-.ii'sumoclist-tlift., >'' H'1 hole I I Dial I llottlin\ I had" isrmx n tie)'xotii and I creptdi'Uu 'U'd.l., Go'sJO15 r
".; M> :,1' ( .iski 11, "Thl.i I let xx ru ill's here and I there In I the xlcinlt I I Publishing
11'71 ._
e i I ( .llll'lInJltll'l do 1 cometliln' tn |;npc ftnii'l ,Ii yinuiu.n: I that's; in it," se.1 }'-xxi re nxxnnl, by Tt'iiolhy I'mek I and t 1"11111111, I Die lunki'f' t the Louse, -- ---- -
I; !I.r in fie. f I'v I I.n too xx\ I'll out for m' U keep ni and it has 'l-octi Mild, the kid'hen. there 'to xx nit fur hs: i mum.I rTIIKCOMMKIM'IAI.
ht : ytr > .> )cr( \Il premises noj Hint they lA..l. II ,
ti!' ": ..11111'11 I I pot it l a.ski-t: an" I ll'.led'! It h'l. tl.nt! tr. ( i.u-kell kern t compar.itixily 1 Imv niitH. Never In atu ,im'ltiiiet' with I IhU piippi'silioti, Intlead ,I .

|I i. it1', npples ttuI' p.inuts an' Hint rouii' out\1'on' p.ole; : up-0\.1' *. Mrs.! McAxoy.nu' I t lrlli1t!. Timothy xxas XMll I lie! / if 1I1.t'I lug Us latth: I Key I., I tin' Ii ,
t tin oTic, to sill 'cm. A,' I did xvell. tI "III'11 front dn.ithe! made, n ,detour dy. II... Mdc'nf. t .
ti .
ilon't l.e, .la!: > t"ot-ill7ii', : 11)' cltrki: 101'Ih.11 the! r tilt xxmiM 11"I'l'lf'I.)' I John Saddler 1'HINTINC{ ( !
I liie I yiiiin1-'elailc-i'd: Imythe r.pplis' I I II IIP, "lion ,e and, lame out l I.y I the I In'kin Thompson OFFICE ,
MIX; I l.v, '. "< ;io.ll'1 !' s yon. sir, "" I """ ni.d, by. A '.d I In', hdI1 to Ids | I ,
"' ,'1""'"I'- nil' the Jan fc.i.rn Un' (,ofilco I li'j-, moLly' I tlio Let i ui I I.e JIT lst feather 1 I licil!r' and( dieaimd! ( di'ami: i.f tlie; 1'1'1'11)" fet"c sIll r"lIl1dh' '; I the .1',1., hiro hud I I1:11I111'.111I' 110I
I 1111.,11111, lictn i.'ii'd. ili.udi,! II : : I r.nd, keeps iu Mock 'ai
nutti'i' nlislutctInn
I' |I' ': : (to piytli"II I .111' 1 'ii In i.: exer hince, hlr, nn' xxould.I make him many I tnneu n millionaire n manx l.i.'ivy: |
l ,-t tnv' rutmi nu'to get thc bite uuui* llii't'1! ;' 1h!' \huh. ,hloi > ll.nl, ct Paul to JIT, I I the mm nllidit, *n that the nhht xvm i full line ol I IS\ ( 'O) ST.\ XT/ AIDIX) ( J TO ITS AI.KKAMY: : I l I.AKCMSTOCK ': ; :

t'' ;' ; ) r htlU I iu e.il of ii lu-v i..i'j'!) ., ui'u ye utrlvin' 'I 1 his pioipetlivo fiilllounlrp I xxith I t noxxmole rather Wan; day vrMn I Iwnt homo Mr. Tin : I''II1' > fnrili xx ith n i in Men 'llvi ry H|'leiidor, I Harness I
to i.trIn: lli1) |n.MiulM I lilt money in his roiTeri tiiiui iiiiy one Saddlory( .
ti'l'o' I lived! on I dp! flnro ,lit 10' nu' 011- and, Till' 'II! ,di-tiii t "lly K.IXIsotiie, nue; ,
r.Tty. Ti-.omnM Ihlli Knghsli lu New \\k :lct.1I'Y. knee. H\l.,111 a I Iln, tory xxhilo fmleh.u.t' I ) ( )( (OP MATKUIAI.: AND IS '(Oml'l'lo\ : : THANKVKK ttJ
,,
I aslund, I", n brie' tiin'-ou. se? to xxho-e, IIII..lhhn-n..1( i.ipidly; iu IOSH I till'II": '\
rear to
I ,I I.1.1 I yoti !'i'i/' t tliut! ii..hv In .________ the rear u of Home: )of jnrd I thoup nits 1'1\1111',1 try\ IInl "'11 I Now. Timolhv, hid; xxell nlull (irtMltcn I WHIPS RUGS, ETC.

t. ':1 t. ,. nna'ili.:! In the loom I Kick: o' An .Apnlnqy Inl' .4 oxxfvil him. IIIII' iKieiirienee% uf I Hiit il tier mcitioraMn: '
..11' by N'o one exor) nxv the In- ', WItI'i; : : )-:.sr Mirir: : : ': ri'Ki'AirKD: Trix: orr' .I.1. ( ..\ SSJo(110': ( ) '
l'ir
), "I I didn't, i ,'* I, \' it xx us lu: the The o'tjcrlnrx! to Vie!' exl-, 1'1'1 of nrmlebairt'uir -. ide of t Ihnt Uvotlory t frame ilxxclllntt) forthe 1"1,1. II rl'l,11111I1hllll..10| | I le In.d ,
III: lit. f.'iI' I ili.pe; bound.Vill' ," >-lie : fialii t ti'hiatid' I'llllft"IIIII t" II fu lull I I ".
( mxni.iei't) on thcMippo- simple! ii-isoti' I that I Timothy had nof 111.
.i. '' .1'I tl;'e ktrrd llmt? rum u the "1\111' sitlon 1 thr.t iut.h ldlord I aro tho emUnUmunt of i lends, rd.11 1\' or neiiuaiiitanecii.u I Holunl I llcrthn. nfl i t' tlint rnp ini'inriit of. l-orror 1 .P""CO)119 { t 3"
'" ." ,-l'\ "j'I""Rh k 1111' I I'\c htil'-kcn niiandoni!'; he hud I'ctn I'.1:.trHafiold .(( III ritlNTINd( I INANM I
i' :11'i '" P-"A: /11\ tie! i hurhleh1'h; of f,'rce, ant imaKlnu that i IfI ( n ,111I"r.; ; to I be' | 1IIIIIIIf,11 '

1 II I I't':" l In day, 111'I'm jc lulp a I littlet I IhlYor I'" iot lid of 1 I'I'I lun of peacexxoull plump, oll ), i ixid,I Ihll III')011, I t.. I xxlth a'l I'lildltn! I..'t'I"t.I u tilt h every noxv ,1-- -- -- -- ---- '

i. ;,ii'. '" sho} r.e"for; : '\o tho l-aby: toli 1''h'h', ijll I I ,-:I hsuuu I IsWin demmv l.ishe". xilio iK'r.is.oually; ; appealednt u I i /111,1111'11' HI'IIIII" "II ptr'plratli, m 111",1: .

n 1 "I I xxill" 111.11'1'I 1,1ltt. Tin' I.T mi exd: xx'nr il wl'CIII.)' mihtleM, tlictvforf. th-' .1. ,\11'1 a I tiniimn c.ime mir iuuutul I iiin"; ,'!..III hIs UK: I,. Bill I that; h.nl;,, Vi'..1'1I) I

i ,r.,1 I i iianii'' v/iu Cherry 11'1'lf.! .I'', nn" If B'ldhr.i were nlKilishod! nti evil I! to nii'otlati-iMhiii'/' old:,1 bottlenaud" l lI I KIT, and he hi.d,: feu u 1.(1)( I emily i III" kid I I haikI & Sutherland( FIRST-CLASS ;
',ofI.i fur 1 li-iv. ill slit 1'ttc I uiIs| 'Ii \\lint had h'.i pencil then ii. | 'n n I
i .i' was. n : lliia.T: ,. voulil' jjj xxith them. Ilut lhfhaxii > I r.lvs Ii.l! Tliuotlij! ('I i.h'itly: luleiided to '; ip .' ,

ii I MI'. kept l.ersclf '.'iuua an' lui-ddled I': I I to rtit, h\I.I"tlluIO e/ll I; hee[ti Ids, : I Ikitlm'.i: u I charms Ki.fily axx-ay halliicinall'in, hftoh IlIltll'I'n.f his oxer- I rONTIlAt'TlN( ) < 5 .'

in, n I' .1.1' willllu x-.an. Thu tint tor Ivciu, nuiko \; u'. { I enntrary, lot tu', ,iii I the roxi') Ions ejes of pillnits. Tl.fworneiiof I healed hI' ".1.11..1 i xerta.\id 11'I"; :

n.i' -h''' ''n Ki-t xxill o* the fold an" the ( :itml: ikHtinc-tixe iuuvnsiuuuu4 hr.vu I hue mI'jhlnuhoot I liiManee, !I iji'i'i'ral Indi-i "sltl'"i. I'H'ii'. 'bite 1.MUM' If, STYLE, "
fi, M' sli" nu" I trI'ill.' 'Kiltuly, Ilii't' If ,'\yr 1.\\ r'IIi' ;hf! lilm-elf Bricklayers and HatanAll. /1',
i :I. &it fjii.te fi-lcniiiy 1"(1 t :n'e lot conliiiUtl" 1 '"y r'glln the undertaker, Hxvifeari-oss the lot-\\',''"' up
i ,u. n .she xxa'iu l.id.v' Lioil poor 11.'I1l', nrnlc"( quite nxvr.iv: I lint I hlwle! ryed I','rl hl1' Ihllikln i ll'-itl'e:, mint: IIllhnll.' -id hli-l- .

x\ :my innun, :Id ..eu tjint, iiu' a-i f.ir Tho horle of KenThN 1 Khnn, the bar had I a luxxfr.n. -U from ) cur':; end I to jear'H ''U'." n:aln, bum h',1 IUIIK PKD- xxell, hoI MNH-i) OK) I'd'11,1'ISd AM 11 .lull ,

I Int. v, t tlip. l.idien je i-f I I-i ihem carriage". 'lir.rtonuxLo: O\'l'l'r:1 tho decdjlnij Komni: end: no "11"1' a in'xv biimilt, neither1' I xxoiild knnxv It'I : WIII1III| ) MIN: TilE; M< M' s.\n-1>. ) AT AS LOW) KATKS: AS A .'/\ IK I.I VIM! \\VII.I.AI.I.O\r." ) \ ,( I

i', tii.I -iiatei I couldn't houl 1 n inud'.o! to empire! er"\ 'II' I lusurlotia'! nml imxxarlihc, \Vell.TlmotliyxxaH I u ill' iteM nut plll- I I Hut nil this ilalmralo nail delimit, KAfl'oKV \ ,\ oIW.: AND A I'

1 I., "r An' die alxx.iii; .':1111'11111! Mrj. Meu the tribes of Central A-ln. nlikh no lour/' till; ull I 1lb'r; ; thire xxa.i; no q)I\'lItll'lI' ofthat. I phllnMnphy hank ti"'tel her I Idi i I htiip ofa. K.XIIl I'lIK lis.llhtininten : .
_-l.i.s xx 'lieu hi '.nxv I that shadoxv. t ',"'> 1 lit
} It1'.1'1 ncxir "llidd! > xvld lior, tfltilcii1Iatfon; :: hrl"" 'lhlt1'1' lot And i-ecln, I 1; that l.e wnn proures.'ilut -- ----
I .-II'11i I kt'ii's i tihitihi| > and hit l.nnd-t : rill II lollt""II\ hl'I,1| |' |1I'1t1l"". t'uru
i .1 i huh i not tLlay: torpuketu u re-;uHr aiinns, if In.-mild that we In jcai'*. he. ou.ht, to hnxc commencedto 1 ) ,
,, i 11 I I"I, rii ull i tlftulihd.: lie ilM'il't'.l: I, xiilh l'i, nrh"- I u i- \N oik. II spi el.ill) .
rcaii/p
\" .'j \; I :r'lcl' tfluinllKt I the Kullri, the mi.rk "mil iqKiitof the exit
!ldlelll I All IIr.h'I..I1I1I1, ,l.is; I 1'inlsoii's, or at I'.
\\ ,r'''i 1.(1'] ;( f.-!, n'ly, u i.i I said ari' wan Xiili'; ;", th,, MalirattiM or thoUmmiMiro of Ida rourvo. I lnt! it I is rote t>> biirmlnethat I lies xtiiiidliiK tx.MI:I>' 1111'hili? \ i'e htailiu I O. I'.i\ ;',1. xxdl, leeelxe pii.inpl nileiilniu.' ": ? .
Imut'i I the I xnid. xxl.ich I!hi """ou. us' xtd.ilunee I I'lMILISIIINC( ; ('COMI'AXY'S! (OFKICKIIIH )'
MI 'n i M Iii. "e'i. I, "MliM Ie'hirrdI | their oxxnvnylu jieisce, thom '' I hU cuntcienco had: Kixeii him, no uu I Ill I: \ .11-.1.11.\ :>t.'l Illklil.XMi' ( ": '

> -I i 1.1.I 11 u I.. I ,iifly: up! l hero In yr u.iouuu,'' 1 :MX or i I. t'i't' :" i ft I* iot: rI".r.lls.; 1 but nu rchnnti I' e.'ihines.-i, ut' any sort I his !long| time past nn'if) '' only illuminated inn fdllt> in.II'l'i '7 ::"in IVnsaeola' K I.i. I, I"
', j jlll,1 KhuHily. xxay.i _._ :. the only Wlt.otII,1I111: .siuii,: Itilln In West 111111 .
hat'd ad! ,uliout i.ioxiu' FloiMn xxilli
U x ,
) ( your I who first latN tl re xxlth tLI'I. nnl: ; I HiHdi I (!<' inn xx'asai satisfactory n'i lh.it ---- ----- ---- a
f .ire' Into my ro.-ri-there's n the! nw? .--- \ i,:.ilflt xxhleh the jcnri of 1I11'e t tl'/dl./ ii tat, Ml I li.iulghti xxire pliurantlvimiipliil :i Then, he tuixx n ray i C !II t'l.t! ( t-Mnc? out ,

I .- -is, ;iMid i )"t''il le "OIHI'lI'Y.: 'hlh'j'I party 1 Iuuut' to put tlox'.n I fu! lot that olbuliiiTi I I xvith airy or nidiion.s: i-om- I j (Tom tho" kililnn I'1'0! make oim 1'1'' 1-' 1'IItI"' "., I'lIi.II". Iller 1rnI III l.ii'tfi': iisMiilniPiit llouU T' |I"% run: ( urn out mi) tiling In tlir line. olraniililet

"I 1'',," ..'4\ s-hl', '"tllOllrh; I I'M : but of Uitiineii; 1 It hwimexvlmtIticoiisLlcnt I !till' ill itiuu.. tic I the case' mkht; |I., ,day I Inrnd ,i d.isli fir that lieeii.in' l.u 1)111) Instmit.To ll-i'. I I". .,,..ll'i'd "liv lids ""i.if Hiilisei'liIlinis | .

'., ,! tu )(e, I xxon't; hut "u'll K.'UH' tin I to tlli if pcncclul triumphs I day! out. \\ hen I Iho stomm'h mid, the I btand I I there ti HI"i "iii''I Ii'Iig'r had I lieeiiinojiiiliiinnl.il' must' h. 1'111,1,I |Ill, :11'.11.1.I Xi Us. ''ii' ul I | Wnik, I'i'oiii i u l 1'111'1'1111'.1.I | ; .I.'i'. I lo a"l I ik ol' a Immlri'il I orIIKHU : "
.
mu,l r' .;'u, I l'i diijtinie, mi' I'llkapu' '1.11 eye of re,'. ; that every brain art'thiM u 'lu uiMid eiini'ilion' : ( It IB ust.uilsMuj t Ihe "mh.! .. .it tint 'l iPMHHtflll.l'l. II. I 'li. J.}
COmll fh'\"Hl.I I lie, luiixvd I and '..I the I
through
,
i > i ui 11 mill xx'liln jt-r uxvay. S'jti by conmii rcj H luxarhiUy ,' l'f.C'' hoxv little plaeu thero rt mamsfrr jjan pa' <;i'ii. I j #
(I.' .1, I ly did 1.1'it.. nu' the a torn l.iily: or fi.lloxxul,1 l/y tie! use of O"I! Tin I l'uII..den1'1' lu all I the 1t.1I1Ill11el'hllll' 111 the lelice. Hi 'took (i fexx'fleps' Sutnollilntt - -- ---- "

.1'11011"1'1'I l ( freedom <.f the "I.1 was 'llnl,1 by flthlIm ; I ism. fluxed 1 In front If him ___ ; m. \I,

Win oj.y l ; I 1 lain to till* very hlll1 1II1' ;, ami th' comwirco of the Hritlah empire I lloxxex'er OIIP hot. ult'ht I In June Timothy I I.11111.,1,l I t" try nut, hilt; his tunxuu Dr. A. Riser -- 't'' ,, '
i i l.sk) t r.n' In 11:0. to oltt.iiothtr !! Ku; llsh homo ( '1'II\f'I..III.1 to I thl' IK f i if Ills, llll.llth rTIIK
'. iiy: <; wan pl.icei Iti tl.ro-p upon : Imyonets. ratlin not ci hug quit"' s. 1% Iii .
> nn' In t to :'ul r. nll J..dl'l, l.im I .( 1i nuh'! are not: thocaubcof WIT, I ni n.siial. The d.,). had I been" .sultry and AiMln a MtdiUu liui-t i.f '1111""IIII.I." .
iv\n. the biiiliiln'. I XMIS Knoxxni by. if it reduction to ho had xxalked about .klllill tin I And this) tipie '.o iiiiHtal.. l.u di'lusl.uipoisi'.le. TIIICO.MMIU'IAL": ( ) : '
but the 1-i'Kiilati.in ( IUd A (Trent I RESIDENT DENTIST : I'iriiLisiiixc( { )om'\'i'S .IOIIOI-'FICK'( ) ( ) ( :
tl l4k<, who .I.L)" lioukht (roiu me it.-i miUluit teruu.u.-Coutu.lnpuurary Ret I !bu.sy: IIIII! It lit com mi'rco down! to\ II m>,d! Tour ft.-j.s lu frmit uf 1.1111. ,
.
: liirrlm: n Klutilly uhile. f.ue him
;
i t i M.-ICI" I li'or;' ;e. tho i.uuti'r'only: \. v.-. 1lilt' .sun. no ntui n UI'IIIIIII'III'1I11t1! itlu.i'V 'I UMIU[ ,
tl."i: ,|i I 11 xi ;:''s n ,surl of, hi'nil lark, \ 51'11'1 I hi tt'i ena. But! after I licitha had I, roiled In the hK.t.| hti..Kl lleatlle'lii'iiltlo : I "u. \\ .Toi. l'III.lr11I111 I Intend', ''!!'laslreels. Ins: r\i Inslvft ronlrol ol" ( 'aiii'|,| I'alrnl, I'l'iiecm. IIIrl' L Floilihi: I. ,

J 1"1,",' tlio: K liCH. : u* he lu.d "t"li I n up to thai iinp i
/ rut, nnd Iiu liad a Cul'I't (.II.ulcl .Ll"III"\I I I II U Mippcr nnd I he had no up- I
In the fence I thai oilier high l.t I, 'leased hU !::iitrniHTVeHt t :! I InleudenclaStiii I 'I.t for IlliiMilniileil, ; nml Lilhidiii| h't'hiilhig. Tin1oik ilmio Iliit II
by ;
luiuti'f j ilIu'! W 1u li ii u. jut tliut dy In tho (Inrtlc'lil homo at Mentor, 0., nreliountl ;l | elite I.'r It. thoe nox-il I 1111"11011I1'11'1'1111.1' .It [ t ;

t:.-' iixvld KintU'i.iin hapttriuil; tl) hear him I coplci I t.f the principal' dailies ,! hint iii':-''' Instead.I 'I face Ihiou) /h I it n"III"I.I.1, him xxith hiudistended I .- --- -- t
hI. oflee! liudi the- for the !I I.)('5, nnd I \'..UINUd'A | | : | ioci'KH |III ('ij 1'1111111' I I III'IHUI'IIIII''llIlIlc: llne-l i I /1I1101 i I rlll'ltr.I i
1 1:1:t iiuu 1 lie I II'mllIt 1 ii: n throughout I 11111',1 :11.* yearr.f lit 11':1.1 liLt (In liU Imik yard nnd hilt AKTIS1IC Jon \VOKK.To .
tu i ;> r :.iii wh; <% time, "You Uiipoiint Cue f.lrll.1nl'I' :I. and linelybound i down mi MI "is itt itrlut ii l>iunland I 'I bcifimi I luxv cry if horn.r inmo from hue ,

'I i' !b : wld yoi'v 'tii.kit, fur you (111)I" '- nrrnpbrnkB: > cOltallllg uxtruetxfn.ii ;i ,.) l lii't.; ( '." t the cxiuliig oir.. I U mis l.cnxj. ', hoiisn The kitchen: do'I' had l hit'ii our |iiT\liiiit.ly! utmost (.sill,I lit.1'

"' i ,ih.:, I the clerks: from t lit tr !buslncs.;." : pipers, (.veil and, 111. of xxhu.li IcouuuRul | and i'.it.lIt'mu ltilci. (I Many I'4'lul and milteiit'iiM ';''II'\ I lUitlm: \h..1 l upon I tin* thntihold. ontlit ol' joli lx |I'C> ami uiulcrial, \si' ,
: _
.1 you phut! ), Kir," bcz I, boxxld tiiou h, Klxty-fuiir; sClrca neon ofcui.tutuuthihiy odors'! I 11I111111 if them |l'hiilSatutI I Olio hicmid hho I..I!, then 'Iiuglideil ha\'e j jiiit lIt.lu.l"l'\'I"111. ( liiimliuil t ilolI -- ---- -- d

t'i'''i-i-h I: xv.3 t-.xodoll.ir-f n xxecknnt, o" 1'0111 book labeled. "let. i I Un one Udo thero xwia u pii[ li: the xxuodcn I Trn" mirth nnd pmt t Iho nppaillli nnud I I.II'I xx'01'lli of lulilillunal, : type amifnniiluii1 I

i i 3 p' ieket, an' out I what Master f'r. IH'uH'I. mid scores mOIl Libeled, 1 I rad-J I.f the fence. That fi.p ijei.nl oi.t t threxv hi rielf on hi r fiilhei'n t ii' imist. I wlldllla"I1I! us I in a In.'ller .
''am tur'r father' I I")h,
(:< '''r-e, ho viu alrIII' gev mo aVi Leter1! ;" Cles of campaign u c ir- up. II ElI, cml empty center 1-it', mtky I itl'', fully! H'iy: wn.ii'tliliu; I !". don't IiMik KO axv- |in-illoii than, ever (to 'I'II!< kly ami, ,: COM.MKKC'IAL( ) I rUIILISIIIXIi I I COMI'ANY'S( ) 1( 0 II'| KICKKecii ( : i;
i l r, mi' said he'd 1m)' {.( moxhlu I II' toI": hnU.'IVI oUectioim of photoCMphsi ( uwl'tI\l'I'IIIIIllIlcl'1. I ted xlixvifthe ,I
L1 I I" "I"e., And 1 XXM'; so Hurried wMt : IliiistiT.tiir exey ex'ent in tlu ('\\1' I gh.iMly: I tiinlei :inker's tmll.-m. t I.y t hue "Wr-Mr. l'IIIf'I.IIl'"II '"i ,iii'.iiiki'rodsuxx-ldKlutlLttuui, I -hut It'lli of C'crlleld l, oul I collection of thirty hide of thaI i l'IIlI"I'i m' 1111I1, diagonally linn, liiNt'.id, uud fur an uPhill I")' j j.d xxoiK, book niul {.lainidilcisxoik u I | Iil \1 lIlt llm limoN by milling ncxv r.-iefs: in lu I.IIH k of 1'1 I hIulIIi: ;

/I i u,..,1 l i.mu lie L, f"i- all -.-that J or I'CI ni'iro cumin with heavy gold! hcaiU ami u<..,.. on thu next htuit.'iimothy ,,111It a xvnt.di'ifiilly IIU 1..1 11111 1111.1 e, I tie.No !. "
i'ri. n.icd n cro that I keep about me for el.ibor.it'r.irvlnK.: On? cane-loo 1.11 to tout..I I..it : .'lJ It th!, excniiuf. It I I tl."li;h one tint IK ttlh,14211 uud I 'junked. olliee In iVnijcoU "''1.1 noxv com M.itciial; f".llt. Ihry arc liimcil fmni I hue l l"Ioc| foil ,ml, Hen.TlliCOMMKIUiAL ,

lit, ..-.t tciu from Home I'U' wan blessed bo I: eful-is u mass of ln iriptiuns on thu Imp too dm !.. I 1'ut: he, kuctv 'il \\itS there, "I J can" explain cxei> thlii( If )ltll xxill UtIIH pi'tn' xvilli Ilio CUMMKIII'Ul. .l"n (OKHI ) !

LJ the l.'ily father l.i'uself, en" I Idxcr subject uf leu uvec. Anuthcr U a xxithere. nnd the kiiuxxKd'' ::;<. tunubmv) xxim iincoiuf.iitnMe -. "I '1'1': in tIe, iiality| of xvoik lunml, -- -- -- -
L:.' .l'tlll till I K' homi .| Miirir cane, l'und together at tho I' "Yes )es; he can i splalti ex-crjthlnu," out nml I the low juiccx ui S (.'I"1. ( h iivniu I

I h,1 1 ji--t: K .t off t.o dWiofrrm tho xxith nuuhixcbunds it gold, and A mire u'n'l'lhlt,1.j'll < f contetupl.v! nji-aled IJ.'rl Ii... hjsti I, .1 .iii)'. Is' ami will I Ivc
/ joints ) \iu I' (if" t'i, I we gi jou ,' >
liiMi. : .i* xx-.is !" 111'111' uji fmi.i my 1 lut "t ], U!>;ded; with 1 haudsomo gull' t.isbil ut tlmi ill( M iitwl 1 I: .iif in the roxv uf tiuilil.1ut" i Yea, ir1 J.\pl..n sir I Ilxlnln; | full i-alihl'ac lion., : ( ) : : ; rtrilLLSIIIXfi! ( (COMI'AXY'S.IOI( ) ': (OFKICKCAKINKS ) : i

I .y. '1' Mi J &i.lif.rd., who I h'l iorjo lit I the tiiad.-Cor. Chicago Inter (mccall.A I lufiirliii., .'. Iiu luxvxxh.tliicpioMiited; j ju I thuiukreil Tni">I tli> I'ill' 1.,11')', III tr<'menj ; ._--- ._-

f.i..i.!.i I t.ir! ruol.I Li B tfilkin wi I I'W. *xLin(: ;, II I pottmn uf hi- !I"'" ,irsiu".i. lut! I lis j I j diiuii neiVl.u. "ere jmi, sir Ires-

i I' i i..'" 11 nih;> at tho ilnii" un' whin I Curlon. ratom. Mind sUI..I.I I deli u iiiiitud, : In 'l-.ke! II tew !'lisp hug In my )111'.1 'at thin tlmeof iilpl.tK' I --'1111'i I :- : : ACOMPLETE I

" I "c\ me in," who fchonlil, ninrrh into: cr.rlou.ic'iti course l1111,1!' I Hh tip n'hu, tturtinj ".Mr-! I'iuekiiry, my nnm liitiie.l ;
The 1'lma.s, In Arizona hnvc n "ik'dttll I K* It I-*, fll'1 <;io "'11." ,
I'-.
'
fromi; rollof
OIM lit : M lira't, t 1 LUlllhg". U-ean l"
CeorJl lB'l the re'usou of xxhichxe know not, "niI- :s'l -I"ul-\lr. I'lnikney, I I-I I I1 .
> I \ tro"'. r.I. lraxI I l.ntivxrd over the ) ('.If youe l by> ,
"Y.a lroI.1 tbll flllhl but it I* probat' Ill.)enl e of their i mecnhuar -I 1 1 n'c lii-rtha nnd lii'rthu ','! UK STOCK OF
' i I'.' ,:! :. 'MH' lyj I klwLtr.! yo r.nd tl.;" 1 1..1 noUlxltl'ins| hiih Iud .
:1 livery: diy '
1 I I t .. ii d.t! I'll brlti',' it to >e.11.-" IPf'tiln"J. doieu windy of thu I' 'iirketl 1 tin: ;.. l-'nr t.'- Ih '-1 time In- "TILe .!.1II .!lI'.1 'I I i CITY CIRCULATION
,. '. may ".' Men 11 1"tY: U. .1 : |, .. 'Is'ok In re. ) '"1'1' '': mini, If I'm not :tiitukin -
I that: he I ; attack j-itf: at Mi"si bnttv and loxvn 'I Ii Iwunl'li''t -- ilimnlit of
i i' "til' IIIhl. red un.il Oi Tenipu U..ttltII., -. | Hint I I UM.d: tu kioxv jour fat III I." i / .'
i 1 I. tu. jv way xxli.n I j jrh.xihmichont ru v todeiijnj( I .
le1LIl ,- the nutCK of pliiintite, ,
i gale come STATIONERY;
(>n I "Oh, futbtr' n.uii'd Mi>:' 1\: u
1 .i-l :' her shoaa a* the cut xxtird,- <, the f r. t i'f lib p.oil! I" u. had .-&IIA nitulib.
.: i ognln.! -.. X- 0 2.T X3
x.l C'licrry')'!" -ez ho. "'jr. Cah&tll. !, UUlut.Uu aciiuai.itancixxlih( : Jjeaitie. I icat tic ,
.
'
'
-. : -1"1' they bce'im U talk, an' I CUc'.joXex.Ilia I haul fix'i n him: n great deal! of t.d adx'lev. "IKtn't In a fool wild the old I n "', .
;
.; .\ pin' tht Ciabes nn' a-dropi'ln' the Yes, anil l.o "-.U" try mrry: that thlti|> hlicrfly. tn hi* "oir-prliUJ. 'Jut mu-". oim' ,iorirr"AT; (; WIIOLKSALI( : ': KAIKS: l"IUJMIN L'i..tc'L-uIIs: ; : I ,

I I' (., wiia tint toJm knovx-ln' t> thrir! ItuilJIiUU Jttpnn turnul out jl1t1. they did Il fill rctnutt to ill biilhof joll. hI' 111. .
. The nti'lilhiitcontinne, to mako mOt IIl'lItlic.'r limit! ha When tl* I Irctiibi'm' 3 culprit'I'H.u ..|
"lor-' '. I $ tnonj.U to : ) irry a; man gust I J
l J'' ''I u tl 1 at :Jut I ix'crs Ihl'II"'l'l.tlel'e1 bin jhe vigorous 1'1l'fL t counteract the i-prcjul: to luok nut f..r liiiu., 'ir Timothy I, now ro- nnder the Um! I hIlI:1 <>( ilw lull"nu' k inth'tkiUli'II A Nil (IAN: UlSCOirXT) ANY I'KXSACOLA: ( 1'UICKS: FOI i '

I 1 dr .pt I.il !K.tL. lie xvu.' ri< h atu' .h<> of" (1.rL tlll) l: Juan, and tIl I lionijjim {tilted that:' avsir'ioii to l.imseif, riiiinz in 111111.110' I Jiokr'l Idall i:r onovir .

L I" '''I'. ::. It that wtujln't ItI :, \u Il'Hr .5.,. I busy. Ole \'bol reljcllinii! .1 llllj'l tu--u.iid! | >' n.urrected xxttu I Iji.x c)i'l -.crllttu) w.ol'r1! / DAILY OMMCIALI. r .
; 1c .
I 'Ilt. bii.n
'I. m Kii'lo' nlvue in to 1 rebuilt at n cost of Iall" .''f .1, yuillx! i' uiiienci. nj" .Viir' thct fiiorge 'u.1.l kapo cemia'! ?I' .f 0,lilexicjnand other IluddhUtioCiUiii.trL'4 I II ,1th heat.i-'.l I ." I"' "ip mlht; wiy Hint I "UUIIII'1111 pu> iixrfully "

."
' r.<> 1.1.,1 my r'UI.(hru the wake nn' H distress! : verioiu parti of tlio couutry.-I'ubLo IKAI| til.- ''i I t f' i :'i, 1- -\lnd left him to die Tln-ri-"il ".v !" u.:' 'ltd Ihltif.' Utiiy\ -- ------ --- j

,' l.tr. (.) .'iuitu. I lu tlie .ii.; ',UatI'l.t: lie. 'I 1 illut\, 1'iiiik- illit on imdi! r iiy n< .' i |1 : .
i-imli it poi ) :
hurry i-lnsM FOU' )I ONI,: 1'11'1: i 'MIX in CIIKATKUIIIA.V ; :":
I. rJ ____ .
1 -, hhe to "MM. lie would' alnvijd i-tuiid "I'[ and IoU) that \\'c'1.! i ii ki 'pin' company .since l.u-t, ,: ; : ( t'OMI'AXY'S( ) HIll( OFFICKkeejih ( : !
t. ( )
f 'in" i ii xx-antm') Lju me, to marry Ie.\'oy. 1f Trll*.4 of T.rllr ''| a man muit I l-wk out for tiiiiiM.-lf lINt wl"II'r11'. iiis'I l.""y, and 11'.1.11..111'. I 'iiiK I : \ I 1I0U: ti i::( 'I'J/i-

' ".,. wr |,, I03rrl' lie rib II.L To many ft -nmt I novolty! t 11,11I'l I' JIuol 1 Irtik out fur Idinkclf-.-- itrfd to rJOltrlIle, U" II. Only oIO joll were IMI.V) OK ANY oniF.i: : 1'Ai-Ki/ : ': roiihlsnllyi.il liiml a full "ii'jily|' nrilank! lor all Coiiiliiu I lliiSlalftof .
b In ml V.th tlieM kitutei >"'d I to h'-r iiu.-1'Un' )"1111" I1II'fI.
r i in 1 Waleuid :n Irhl.\ d Iu tlie c&citiinent of ullurt'cl",1
u ; ; only Liughol
: :; 1'SS.'OI.nH( ) TIIF.IUhviuv I I
I IX : : :
.itrl lut Umt .- "f tirrii-r-s, hit hi prt-siut, ho'\ i lIve memries. 'rmnitti by, u ho Lad xvu ...rll.1" it qiil'' and Uiriliu .lmUMd .
t ) t'th v.'lth r.. ru'tvtcpu| "1111'1." ami can ironiilly ill( urder. Oiilrrs for lll.inks t
L
any
|
|
: '' lurl, te3) tlur t-ver, no ,ri..11| olal. at, durenticiwith hi ..!! itti.! ; there IU the pure muhl lautltliututr Ic ..MIout in the ).c1l1Omctlflll..- : : : 1':1.1'1'10IX: A WKKK.r : : .
,.1'1. \1. II' wlu .. And I of the terrier "\V141cyou i-luiJc aruntxl thu ftinc,
Li 'lui Ruhfjr.l the thai Lu kutii', rw..ul uu U* bund ,
h."II. ..itd. for ollirr" Sljlex atleinlei) to.roiDKis .
"A 1'/111.11) .
.
el | |
Ai." > k.it ',''u' 'a even- knowJ.tmutcb, a more critical to Tirinit It <'-\. nith, (tn.phu-i on tilsknee
; : '
I t. ', wlitn I t'ur'! ki-marnpKt untl3n dae at a ornwri; tetiUu.li'-d fiir.diy cluart. xililtb '! It rinir-ltiwl, \ urn- t< d in uddnir. A "Oil fnlh-r' .tlll\- frwu Ib'rllui. J. P0111118 Wolf OJU''I.J.

I i"" linn' I txjtlu' ta BIO Oei-'rgp, kill from this side of lUf .liorderThere treint.liiiijn-ltid it. '1'Pulpecbl1tlu.. rom- Timothy !"l,'ILKII t "lunUiuitiiii' .
I I
I >.'
' i htu-htt! : i i!, nu' xxbo walk I II la Mriblcg the IJ.mdie, I"h ni tu North- .-. ,..1 :U-iu'.wl hU hruxv. llii heart lift it* 1'011 tot I i 'u.'.ll1'h to iup|*, a \I ifr" I > uhlifo.

I .e t !'e..,".1.1..j rlutlemJ sbeulc. l.kel lUtrll tua"tr'rbl I Snif. and the 'urzruaI ,jliiru mil U.;:an to tliuwp nnJI' "Yea, sir'! pi'.mlly, from tin 1'1i11t'C"", I i i"Well 1 1l

1 fu) -' x, to my-olf. I tlrltr. ilkycoat a I: tilt "rr.L1) Ui LU throat lu nuiomeut Lritk-ol..on\ I ,
) I'f C'HOHIH
"I1. < NIKOLA lAm
.JIZ Jn l lv i r.
1 > .tpruI.( Imt' Lu wii: pi.huta, faxorltu couujututoat the youths awl t tirre (tcu." nt terror ;r:11\o hi-n Arautic you cull IKT"

. ..1 ,"_t' ul--h I'. .51 1I.f"r.I./ ft I t'I mI:1"r!: of the --artier' yearcf the pnwutrtu'U. ( lo."' -r fit "'.IC'>lIlu''II, irctrdiua; ; I. of .1 ";'1', fr.x ,.ri'sIlli...... )'"""." "Ia. t 1 14 : : : ISY ": f \1 I I. "." '". I,
I, I IUC.ULIO," jjijin' t.> : thm often l luQfivl} trrtuvU uly. upon the tlriit Uiti-rval ft rioraJ} lHuu --- I"T"
.c
1 .' ihv ial!>tre r>f the I'J IU uhich: .-'! .- It I in Ins Liml uf -moil. luu:1 burst htvll'mtu the Ulrbc, ktartlinuit later, a* falht r ai.,1
i .n'i t.':.. .,: '; but UiIl 11$ I :. whMhir YurkKhireor '>' ). PcrtbA to iln/i ihutut it pan eta bell and .1-'Ilu'. I I ';t t I !111I" ,, iII.'ta,4: .i; 1.1- '..I.'iI, .\11\ It'fI"\U"oi'Iot.; : : gjr\'lISFACriIOX'( (ilfAUANTKii I : : .
11.1 [ I
," i u : 1e fr that: i u tierwly upoatn-iihlttxl by Curtius, I ca\1iUl.r liar to 4uiIu.. a j* kb" UtttJd bid what mwU > I u 1.\:4"'I'I'IolII"la'4III.' ,
.
I' 1.r.r.tt.. .. She coal ln"t ny \,1" T in WLILie4P dayit it M UU to tulle Ut-n I I Ionlt. LJ.ulCheol \"hilI' aw Imitii'ti>"\\tnif III tl .- )':.\' Y<>a UKi.MxirH I MI i-vrnf-ktly Collie| -u It \
'
I .. ..'I.I hu'lu i hir i 1..1( tIrI, .' hut\bit lbI' .-I.'I'\. "1*1'wd durow, "lwl and .1.i..Uud 1 o' w< ny, fatLtritit UtU looked mAt-i. "l.* IM ffigbtc-trftl u* bedul fri lid '. < < ii'i I .' pU"'nu if kUialMr1 b 11'1,1 ,
.
-
1 I. nil u I hux-v ; rll" tu have a rul"U- /ll ".c. Vtwin in- 11' mar ruin IC' "! lu lus' 4. tlu-) e-u coiitrol in itw" --- 4

',1.' xMth May I auk >uiir bo.miu; > OWl Mimi jour Inv-l-; <..!> .. Tin-I biim It In >-1 ly suit si )her.
t"i. JDU. U..r'' irons S ness il) ). utitl TiuAtby Aid t t1iiuuwttI t* ,
'\ e'l eir'l. \. ...- '"iriii lluPuii..utuuIIIulM !
ui'iusi i be. j'tti/uuui' t 'i'ii r ( ; |
"Chry. hjt lr'A'nl
.\I'h' .A I I..I: httu. the Dandle IllJuto. June wrb: ai 4 Julv"-tIle. Awl with II shut. r'Kbt 'ndvuuliUK IU m-HkpJi" lin
C'l..irUy ..qrp&du' I *fft iJkLi.'eIit tu4 ".w Uu U Mill imtituuLtiu( iusiruIitsm" up .. ,
: .1 I 'i -' "Xo 'I .. .. monmltry anti tii;UU mole )11rre..ai't'1111I.r. -Ulelitii u I"'- hell .1'I.1 1 IL
. .eltl. the Trk'y ;*- j itaya bJ" W4- awl i.eittir l Ito 4i.4leiiiK
:-
ckih.x.iy. ui* ,
theIVjij' r* liwrt -II I'lf .. "-, Miui il.iiur
; the odon froutiie I I"t.I" |
nith
i.oi the ,
,10.-1 Clrri. I bow U my teit _11 tu uunt Ilaxor- ''. in too river ISratllu ttfixc tro'd UJ Hit* lolIII"b! old mauUIiuctaAgiws ..!>.., ILl U 'u !I"-' '<, I 01 ii.ir'nknu.., > t< h
> r \ ju boise lartwli-s. I1I'r'511
awl I xxith *\Valu-r Surft' j i.iU'-fl lu N'ex.ork MufMr.
thiir! > JhII.11J "ltllV 'UII 'K'tsLby s&uuluig'
..J) 1w"TLe uunc ca yuorry a.III.'u I Iway 1'b" and black ejed Ik-rttn pl &
'. | Cceil toochos The S'l too x\Ul a. ,'Iawf' have LVed to cuT3. __ ._ mlysaur WII& .t" Uw U It. "
hi
.i. "JVat- wa t-bild duiil.ik- par .
JOU
I 'i->-r', i4j.ud.-u naimrf" 1.'nLt; "'iS LU- cloin The ropwt.I although 1 I.y thc wuy';Ul, out K- ', Iitlptlttn( that MJ-U) lift l.i<'b dj- &'(.'kr, tl.e ul4iy| bu .-,.. frotaIVdy --- -- -- Time)) Trouble) )\ and(\ Attention of no consequence ,

u. '' MI *hc.Oooil hcarenc!" lit f.blon tJL.I. di. tni'iKi-d itiilf ovcrojan thrr hol.t* and Tim I I.i.4f IIw tale VK* I'r'-i'lut fill: UI.I-KI.Y MMKIU'I\I: .

", 3 u JKI.' -4'.fl'WbtdLOUdu> fir I op n the J1n,1! ui-kyt.[ tl.u '! ui" n friendly curbttones thii breathless 11'1,1.0'1., .' I a "' ( ''''.' lit i ".<.1'1" ,
: j f iiJni* are h.unbof the (;:rl' I. a" >.l! Ill l I''.'<' |"i"r| lontaliilnIb .
.
.
; HI" 'I \ on "b *flu l. 51; llutt lucre 'b! liewUlcUrrrun.., witli I j jI n-l.: ISut bo uih luiiorfiit drlicLU' -1- I' I i : ?!i ;i' I -t' hI' t '"Ir, 'II' i". .ll ....IIl"III'I'III". .'s IiI | so long asV(, please our customers. I
.
quI I. ;.> {>mu4 an 11..t I the tEMH'ful 'hf oti l lanil I<, > WIPn'ii.prix r.u kue) S I r i : h i I Ii ".t t." : -- iiI j I 11.I .. ,'r. 'II..- II-, it.t) .f (1'ill* |h. .illi'li.

I ;' ''i<.1 I .1? IU) tiutvls. fO Q I the ini-vitu''l-lt,1' I l'link 1"'I'r',,.. li'-"lul -"t', i f r.' j.kt.- iii U lif wl Jjimsrlf, I J- I .. r} i tul.i

: W.\'I'" daujtptifP" J. IKf, .
S'
- -_In_ -

\ \' (.


\

--. --.-- --. -. -. ---------.- --- ,- ,..-.- ._- .--- -- --.-- -- ----

i aleil, Inin./ .! him'olf iin.ilil: ,: to : i in' I lo L. to diii. w I In :"i : n'i 1 i. .ii' I l

.rn i\01it t.OmmrUi! r} glll I 'I.,I1 I ,9i1|I"I'I ,1V M' | l. 'ill I II.I .. I !. I I'' I I'i I Antntflli r plor 1lnn.IhiAntnii ilt ._ : QL'' I1 : :
!'mil : HIP jolt. I lie I ha- died. : -I ,r i innniil'i APIrinl"] I II'Y\ fllT"1'10" ?
\
"OII11 i n.h i i nil i im. \V lifluu, I lal.-: JU.J.HJJ b.l: I H fJftflfffj Bn
j.11 .
1ii1Iis1i' ..t 1" Mh'l; ftn"flIifl.l t .%> I I : I to (H". t"Itl..h liitfl'rai \ioik lit u: mff, i 111.11"/' 111-" il' m. \ n' hi'i.ii., i ,i'i), Ka: ] n. ictv of \Ktoii.i. :iHid llm ,? \.: -W 'I
'O"lulf.C4'1.
1 d
I
if
: I Alflll'lll.'
i :
lii' THI'I. : m means ol I i a lei,'line wll.J i I he, bus In." '/IltJI''I': ,," 1 1 in- It |It i.l r es nisi n. Ii., ;: III..nhriullzl.1!!) the R'K-ll'J piiiniir: I nf \ >If'I. t'i ..lu..u, Ii. I...' .--,tiihi.l. I.. ii I -

COVMKHWM. 1' ; J I. *hlif! nt *>"<, per pop. l 1.11.;. I "" ur 1"'ilct( foil n"ii"-. I In lien .oI I l.s t ,, i i iiiil i I I I '
II "I I. ,1.1 the lit
milD( he Ii.. oil puipiictj Minmhtric' ., Kil.l .ll-ll .i- -I Mil IIII 7 IIi I'
<1.tt"'II.hll'II' : t Iliiil tin,* ;,"i.eial |nlliliii it nnr nnilimplll I I Iln.I"I' wII'I.II. i Pu i In' n 'tt.iUlt 1") tin1 olftr of l h.iuiu 1'"> .} "<_ 11113'u i rni I ,.lh .H',I i '
Olllce., No*. II. p. si-iil I I":: \\isi ,lh"'I'I'I': tiRE. m* r fltiiIilittui.| & ( hemallei -
.' NI.-I.I. h **.'. 'remains I the r.i rei''nll''l1.i 1 (lint (v mini t>(f ':1".01 I ( J j WHOLESALE nrlii tiiilli'ii ''I l I Hi [ ii, '
IIWtf"It I I I 1 heniine-i iilliaclite I I I to t tliclnn111 ii'
: I I : I -! h. ;' tin'ir mrt.inN: nml i'nipl- _
placed on Hie mJluntri for tins I'
|t. i.I" i.
I, nee.-mil! he IhitiKs hint Ihr ,' 'il iiiilit.ulhli: litlei'n tliei iN.ti .
IS11\ AMT.I'AIM If" nll.'llnl |' .-. nnd (hat luii'i l 1. .lmtd, fromHnn
TIIDI"-I'iV.\I:1.\l1I r ix
; : ; i hl( lo lli.Thefiee |'. i- ilr in n ":a nl il, 11.lli.. 1"r'I.I i, II I II, Unfailing Specific for Liver Disease.SYFriPTOMS : \ In I tl at the. | ii| i i i I, !
I"hnln r'Jrh..
1"I'III'lhl""I u iwntifi of
'
iOn performance MI\
$
HIIIi't." \ In hiI. I it h IIP I Inline nn 1 p i'iilul1u'tit lnl .1 v, nn t i inl
Mt M..lilli" 1 II! "" 1 li it AlllPlii :IIH il Hi/en I i i \I In) 11'1\1,11".1.1"| j.lnly an.neiil.|' IIo mnliflion" with, AnUmU'' I <|fil",inIn ; ):.t'-: ,r VJtnV!:? : ,: In GROCERS Initn-sl nn-n. 111,11! I 11u1 I ih, t -, i,
,
'I 1 1I1f'o Mi.nl. "' I Iiiiir :""1 u ilc.ii...Mini npi,itiliitiiil. In liii I lip ontopwl II. Inl. '11'.1.1 I ito1i1184 I) nl 11/1',1; i ,'I. Slnpnwmrs nhire tefitU'lh" "II.; I a liltenrniA i< .1 1 1:1: i u .. I r,.'Will'; I' i : j l.mnln I -.eiilin 'I linn, 't'tiiiiilii'ttu i I' i, i \\ ,
i
Minilli. Illlllllii 01" 1'1"1' | ; I il:inn'r, nml fni < \ i -i i.r in
1,1"1.1 11I""It".IIIIII'IIr.'I.I, free nrcninmi-d. I i Uio hIlk > I -, j ,IM.ift', ? n nn'ikkan | I' n i ut'ilurit'Ii
.Kiinilslieil' I ril, uer' ill 'nilI' 1'f' I.II'I\I't'. or f a iii'i\ "itaperi'iiliiiiin Inoiderln, oni nfil.ile. 1 "'n.lil. anil I! lions for InoRc-iiiililJe, IIflu fur Uhr-unifttlhiii : .otir Hlonini'lit I I.mil of .\\l| an I I il' i'h ml in ti, ,
Cil'tli'mut. -
-
J -
lilliee of I'llllne1', i I'ltl.'rrl i IH'I' ttetkdrf, ." lio.it till his IIIilllll ill pet-oil t :tl ul eli.i-in"I pn'ili'! ol f to-d.IV ik : \ 1"1'- : i w. .PP'I''I; .,II""JlI"I I... II 1\"'" 'lii ,Iii.iuw.ti I "'I1lp" l- s thins iii| |,nl. I I'' ii.i-i. I ie, II TI, ,

t 111"1"1'|" iniiiiili.V ._. .. I ''(Hint :nnd t then, )1"111'. I I lhin, -.m''I'I'I"I 1"11'1'lIII:11". 'hilt thiuntit room n si nnd rve I ,A.m nerond,..., I Hull ciihm liI'isl.ns ii'r I-IIIII"t nf nI.j", I : : ::t'i\\,: ;ni I :.L': 'Is: : iilu.II ,liul...,:;:'It'I nd CMltV..t.'iItriut liti.t 141 In l.'e'!h:nnpi iiillin r in HI alnl i niii.i, i'I 'nin.l i ii-1 I 811", ,, ,,,

///: /,!;A/. )' roTV'CV, ,11.l I l I14iItt'ru'. N ':lid, jo )lie i 1\1'1111)mi I the In- I Is 1.t/.1 .111 111'1'1.1) 1 111'1-1' I nlwi, nfTnrd e\ory faeihtfnr. i.t.t \ tilsiul: Imi : ;ii Ii..:'I i'tnl,' "iii"i : f ;u,: ;.I,I, III;1,11 TI"'1.I Ia I I o .I DEALER S litil UMMH.I itl uill 1 1 i

l I. plllili-lieil,) Itl t ".* Unlit rUltllll, ?. Ill !by Ihe) ki.i.II iliheili-i'l- 11.1 |1":1 I in;; html utah |lh"ll"ill'lIl.I"'I") uillj pill!). ltul.g" II I I' '. ,. .I :I' : I 11.1, 0; LIQUOR
SKI I .IHI ,u j ril i*, IV:*.t liu'e I lIt" ', sei| lim iitnplKlne i ereit; ''e. The Hlpjilj, I" *-( HUH'lill.itn ::111'"I."I.lil'i", I iippnienl ;, "- eerone. \ j i i lei.'ur "I"'IoII| ; IMIMIM-S fcr PM'Tmu Iiiiiuilr'u tli'tliimy; ICIIO nl. : ,1I.I 1 I.. ,l.'iIs.w "I"' I Terror to Evil-riocrs

fuiil ('"_ IIl'l'd.'lIli"| _|! n, glrnli. ( he demand j fhlMlipfoolUillel .: ,, I 'I 1 lit I 11."( i-. noll'I'li-ilj ha* l" '! I IIIIIH, of oil ( mm. fish i mi;'lil)I I -.aiili I I u i I II | par.ini.tf.f.: fi' .> rj tl ri'tloisiirM' f.'iln i' nil I i Iln'>;r 8 urlni; a iiryrimvh I ii I ami tin fiii'ini I i tin'M-I|, it i ii|.. i j ji '

.nrItNliuiI:4- -i; : olijjhl I" hive inoif Inlp in his Ifll1 SIK.II in I"I! I I 11111; i (;ill) tle:s. H. ml) nml liiuhi-'il.ir. .1. anil, K iilluHod to I I Feed Stuffs :anil "Flour .ii't 'ral nllie s ::1 nilpnliii I I IIIKI u -, ,,1 i iI
fUinil, d. a Ii I flu/ ". (
Inisiiip'.fi inllicils" lli'il) it ]I. almo'l inipi 1 I '11) hi- 'up|I.i ml! ''is h"," di..ltts1 nm n fl\ IMISIIH r I n.rui't an I t h i iuui' pin I 4 ,
pi' "nnalilemiilliiinlsliel" one i|1'1'1I""t1nll.i i.nl,'('. ,.sil.IP ; ami -'p| ei-nl itnis nn Ill | M li |,',,
\ lo i :ill'i ) on iii'\ I."I.C IndeortinlVie ing yur.c of c.i-iHt P Inn's. KIM liim h SIMMONS LIVER REGULATOR I
If -u i
'Hie iicnlalinn of II1'11'111'1.11.I P.tI1II' P. ; } tiny i i I ,he
A d-lV nl tin1 Pi1tloil.il ffllinl'tniii.ttln } pnl ul-u'I-uii'; \ tt ill, | I mi uli ,
'than ihnle| (III il I 1.I'1 ii"') |Mpci" hilliif" ,! i I ,: lill.'I! ilaid.! II N well the Antarctic lllt'l.'. rind, not I.-id ilimnupon (PUHtLY VCOCTABLC 1'APKR 1JAGS il. in iluriiu tliel.ml \ u iuii -,_ i, I,,lI

1'UOII.I''II.I'I'III. .' it :1 taliiililc, ,mlt.ilm' ,IV pi'oplo ,. line (t') .Vt tile tilth t IP* know, : 11:1'1': emu' '' tI' pa) l-Ujs; i I the, ii'hnirnltv Hunt, nn I I tin, ii-! III ecncrnllr u.J In 1 Ihf ;uih to MOllie anil lintintl I Ilr' J li.i |Iu_ s i v xilnne i iiituisi

lug iiu-iliain. OIIIIIlh.: : wlileti, .'nldail: mteiltilln-I :nl.t'it. to vkillid I \ti i"'I'I WIIH" lliI COM r\' of ni'tv wiil<'rwnjfl li'iiilinx, Inlaid 4thi tliu furijia Win to B Iicalthy nctlou. -- ASPWRAPPING- Ihe Vi u kit nlnli initheliiinn -\\ : \ ,

--- cinplo? ) nirnl I is the 1"11111, and tIuliainIiii. ; ,i'I), Hunt t'ole, nnd, of haiUi': :. t-uit\'.1' !t. II sets with ilnordifury efficacy an the ', I tut anil pin SM i hI II| n, ,

11111'I"'I'II'I mi 1ut.!... I'r. f-Mtmni :9 iin1Mnilnm lions to I lluir Mtle I I (,I ti u uu 1'11' 1.1: ; ,' of, 111'."' \ "' 'itndaiUritiseinelil1 ,I fir wmttiiiM in. .">.ihticH art to K. '1 T'VER' KIDNEYS PAPER df all I lu., ami x, i u'uur.t mi, i I
l.l.ts m-o.il\ miiiicii| lull"1 in-1') itl'Cielhc : etHncn \\li-i Ii-:" _jui-l 1'lill anil pnli iinan I !i, Hum n.il n i ,, i inettHp.ii4
lioniifpili-nnsnr ".Ii. l i. tillim, iatil. .1 l lu 1111 I 'I. i I ferisl fot. the'tmh. of liulcorolo\;.\ u' i in' J BOWELS. | | in \\ist |I' |I. r itt. ui i

uinc' nml see for I HUMUS I Ite*. l'ntizhut nil option oil1' queenmil, )' Id 'I lioiHiiiid"' ,,111,1II": : nevpinded : \' OKt-a'h\|' d instii.d Inajl.li'lil. nituil'lilstoiv : AND 1'\1.\ ..oxiT.., < >ri'o-iiiri.A7A.: t't'i nml In i list nn in 1 1 ii t't 1 i ,1'lit

( ''\I1I11I1I111'lIli',' liitenil' \ 4 1 his nnnns jjoinir ,l'll I Ihe allf IIII.II II |IIllil1 the, tnnt- !' nnd poliyt. H|"'ml /hnmi-i' ti tFFtcruii. SHelF C fIR also will In* Ihe lilslntj it| Hi, I lt\I

must I lien.inipmihtl, !I.} i I". II I'" .ni II'' .1 ) 111' in "hape.: and in.lti\ i will I. gkon for imwthiK ill' thugs. S., HalBrlft, Itonrt romplitlnt", PENSACOLA FLA. I Alt.\ ('(OhM tiivl I tt I,.
Riul aihliem., '".1 f"r I tiit lit nil iti'poiiip.inii'it; l hr> I Idi'C'p jackf. and a Illilll. 11111 Vy..p.'I\' bilk 11..1\.1'."., ,
J"IIli"11111. ,f'H-ils: pntilii,'alion 1 Iii \the .. 'I 1 he nnd nlno fin ,'tolaltli..IirKInl', r n tcnipol.it Cnn*>tlintnn! liill.i'Hiirm Biirsn-i I > OUR

I.",,!l"'l'.f" 1.,1 kI liii II ami iiIilliltihtflhiIlIlR' In .hoilMtai-lel( : I let'i niter ;: *,tlicip. people, 11'11h"I I I t can c-xprc's' in C I 11.1.. xtieir.1, ; ; '.v .olisiliin, nmp.. Two i hi|..> al" Klilnrjr AmTltnni, J uuillr Cone."i NEWSDEPARTMENTttpliati

II"l" i'llgl'uulc111 t 11l'I I I" I laiso fit mu' I:111 ilImii-II l.tlI-'I i'!, M I in : linn I li\e ic'inl'id., nnd l.lh mi-t." I Ism 1'1 Moulnl lit i.ronlnn ---- In ilili.i i i tieiKiii :ili n I I I
n\i\nn.v: i in.\ IOMMIK: :( i I.I.. ; Endorsed tIe of 7 .Mllllntu cf Bottlo u I makes
I ly ux ipi ihel I tint il 'tt ill i ,
,di whil lo' I'liilhpltny nnd to st-irt deli | II I
i for n hitriluhlo ohjeit tiiiI I act o |huliy: : inI il has' leady on : '
I II I In.ll. I::i \v.4 001"11"1" Ktii it.H I.II'aII' u 10111) : nnre : I .' inei rlrll.t II" i l I.; next, in I hit Nilillirrn |'rt11g. 'I 1 lii', THE BEST FAMILY MEDICINE tlti'.iinlie.nl.ihli'l, inialllln innnnl I I II
linpii. Hint ,
lll'ld. li : imitit
> I t' : I'irti' wli" piiui n \IIIK i Ii
.-__-_-__-____.-__-__- -_-___- u- -- _-_ __- ,11'11 101' : Well h ::.- I the ( on-iilnei. i| premier it \'ictoiia lUll 1,1"lni..1 !I.> |II'! ,i.t i.' t, tlillilrrn, C.r Ailiilln, in.l f."r the Aged Unit lire | til-lie, liii t |i4 l-nlinl. iii|

.r11: I' eoinp loi. stlfff-,1'-1', hott lo ne Xo lint n,hint' "can 'now \\lmlh. ileml 1, t LIH.OOl: ) nn I Put in.'xi ivlimite: for .llu" ONLY GENUINE T1ioi. C.atSOll ll their I-liai.n: tei. '%'el I9'ti' hIlt i i' I
1 i i: i. i I'S.;
1; II.\Y, 11..11..1 i-oin, |,lish) 11, and 11'1 I jjood, innn for ',' r'J'hlII': lipnll ihe 1:11.1: I Itll I j /Id4i\ ,' |lIlt! |'iM'i nti conihlion, tint,: tie kit cur Z Sump In red on ,..M ot Wnpp'r. ili-i", pritate ili'put: ift, ilit ni IS I
-- oilier inliiriien ,\e.. nil I tin'h Inli'h;ill net hud I'
-- will the I j. -- -- i I II
\ I i "'in known I I" I the II : join in i nti-ipit i.IRK
( woan one :11
plan- : '
I, Wll1lti.I' ) ; \\1 J. H. Zollirt & Pa. I tutu llpiia innuaileis i thin: i -
(that it is Philadelphia I
: hi* : I hnn-il| it btrnng 1i014| I''ii- ,
: : \1\111:1:1) I ) : : : tIm tl('. 'n.ll f"\ liom "cMilai" : I \jUt wnllll' h,1 11:11a", 111'11\1 ] will !i.t' fi\m Ant.ntlic( ,' i \ 11 li r.il'.m.. '1 ftotti itiuiru 1..1..181.00. \ jmiuliiiimu'tim in 1 .14 m i to s, < 1,1 I I
101IVI' : 1"1 i'-I t9Il'I-'Iii4h.:( or 1",1 tainilinf: lii-, : | I linn tin- Hair Mipiissinn 8lft, | \I I
:I'tlail: ; sllc f ol'pntiiol.: I Is Ihe )Iji: .lnli I ::11'11I1110'I: jloiiiuii j REAL ESTATE ,\i fi-l ns it i nn lieilnne tUiln ,
AI\'III-I'I'I i I fll'nlIilg i ) I I I 11.I II'U iqiipslcil I1'- nnnie I. ,pnii h-1-inn |Ituhliu', m i I
The *\u'i: He > I Ill-It: in fed, how ; hivmes me" : if I lie.ilors --- : ili lil, Ini]'enlnu III. i \i-l.'m innml
rrlnlll :
(I. teinl li| only) I HIKM' 'I illl ; :1111 I.J.I'I'II.l, (' lEiiim <>r u riP.HiftiiHu 1 ,AKI 110'lei! 4.1,110: I 1'l.lIalll.I I -AM>--.- us t.iuini'iins nml |'. ,., II ,
I la nn l1V111'; I inI nol I i-il 1 I-" 'tin"! I keepdomi m |
lige{ wl-lp'I'II.rl' 1'1.1.1 : lie sh.;ill inhl tn this i'i ,, .
tnclal lniilic \\ rnniiottheir ? gIltl111i11C At. the \Miile 1'lnns siilt \\iitksnn (hhi* i t'ii': i> IIs'iluli'u
I ,I i H i on Id 'till: the,, in ''''nl 1:u i hii\ei-j nnd e'In-IICI'' I I T.n".I"H I u ttMinij: t''" t-t.iit li III SIUl il mul n|,| li:.in ei Ii| im ,' i Ml
hnll ) line *'
inlteili-eiiienU to nienr| \tilli 11"1,1)1'11' 111' ill in limn i nme him' :iml 1 \ i-il 11'' nf the, ( ''111'/11) I'iiciric lailroad ')iuh tun I.ike tlnon.ili enr Vet \ "11, toPus COLLECTING; AnKNT Ism.

:age liltlltilh' loalhinS'>ino : 1 I 1.',''1HI \'uOu l-.voi h.h. in sink iim;; hw ,pits ,n nl I i. b' 11,1.111. uil',.ml ill ''II.'.' \ii \tenli.i1lapplj I : : Phi s ,
1: 1,1high.JJJI me mil
the I i'iiU uiilos'I I tlity I i li I. flI,,1"1 ) ll-adewilh! his imnelitoi' who I, "II:11 I t I' ",
'ells |I'h'' I'i'ii" \ i II" I.. II IIh'"nIla! In. I ".'-I'
l ,d II."cl Iho I'nl mIle tt illtoHsli.nl. or \ i in-niv fish| ]1"I', ti ll\I jnwrtiil.IIIM I. ml as i-ipiillt: npn''-illi i ,
1 odici will in,1 l Hlaiiil: 1 ho inte I'f'peoilat | "I 1 his 11'1111'11; up"m all ("I'u..i"l_ to 11'1'l"df'II I tilt fnimd in I I the tit nit:i of im I k Halt ] Line., ", I t t: 1It elm ,K cI.| anil I', n-iie' 1 III.AIIIII' :1 ..VI NEXTTO CITY HOTEL. pn inli lit I lint n_li>.nl Hie i m I IMpiiini I
t : his, tl.uk nnd 1111"11 h.iir, ( lions'iml-: | d'OI iia \ I ;"' 'ai I' .1 1.I i i I' llu l'h'II" ..11'ir' cl'-eiinin- s ,, ,. ,| ,
wliii h NO nri> "' | t mi "II C'll":11" tilt (iuruiihi. 1'1,' Hlilt hull nccilpiiswiHt | | | | 'I'| | ,| I
,11.(1.11. "II'P"I'I" Ni .
I his fet\ time-MILI uiile and! lilY4: Imo h without' '"lillll'l j Min u la 1""t""III"rIn. : all I im" i Col u HI.iniilein, e.Daily.
lo im'el (Ilio ileiniunls of Ilierapiill IWlh: 1)1'01 Iui.itti-.i;' liim wns OII.-P' the, )Imtlomof n large !1\ ilk '>iii'. teaiiinliiii, | ". -a.aaiiiili ; I'KXSACOLA KLUKIDA.CtTV ) .
ns
(" "'i he'U'ail of the i | t..I. "i.. I.dee.! The fl-.li r.)1III.lnl'"- of t the pike or HUM i' itl.. 111' -. I'. .V \\.Ullir.l.l; n.1,.

,!Ilcl'cn.ll\<'iuul it ton ,111,11 lull :1"(11\Valer.ipelI'.aki I : : ." nnd It ttillm I PEOPLE TALKED ABOUT. 'I I PK'km.1 up|KS.\ii*. nn.1 I fioni tll ii vi' to nix- I' IV'm-nnl: ;i ,V .\11:1111101"1'"a"I.I I .I.I I. Conntrciattillliatenhle

HAl\I 11,1! Wt.EII.(111.t t HI 11" "hilt liu hts in length. No HIII' li li-h rrcnow > I It i M.irthur 1'1',11I 1I Is r. >N u. MMI i an lak.: I'rnp.'ll.t Itniiul.l il ml Snlil,
m ike I Diiitu's) "Inletno"1 look! liUo n tin..i u 1 nint) "ui\ n''h, i 'u.'" fin, t l I. snti.-, cell''diii l. I llinlithl I lutiti.ilul- ,
mi prompt' ) i ,
wen in of om Nc\ada 1 mIss, : 11:1: ; I
-- -" mI Wlmt I Ilin NruflitilprrA i Sty nf Men lilul any n 'h.h ne,- nter: I.. .1L \V.. a nl I' 1I"ln
I ,'. III I !it. \ \ F.I'lptiM :. f 'Ihe ; ; turns iii.itu'. ; Taxes, I liisiiiaiiue, Ac., at- ltitiltnliiir! I neal ,''1lllll.l', l him I
i 'inirns
1111 o'IIII \\itnifit nf III'..' .ir I. .. I'illSiP.I MSS 111' not |1"'ll'illI. 1ml tileiivurvil A ..tt.ritil.tll. en I In I'ens '" ,1,1, 111ti. illicit, .,. IlIiiilI'i I I. .1,1.11. M.illir. '
; (
: mi- "
nnCi'iiiniiiiiieiiliulis
-
l'I'"ICll"li.lla1ic. 11"1'thil I tliimt he. co, {gllI'f'I' 1111 I I'tenili, f'rlspl, nf llalinnnoinnioTi I; | in |I".rf..t form, llonh :and nil, 1 ...tee. |11\" "it' I tin., ns 1"1'| ins nittmns I.' AIII'I"'I"'I' : pl.n-iil, : 1II.ltllnl. fur Sah. nn I 1 Ii |II'| iI uI in I II
,?, 11\111 sue I rnl industries' 1I'.I I tnnni'h tin.v had Ini'ii fl'I1'o.." in Hi ,"i -t.'ru ill ..nun I Ni u > in, 1 k.luleatla. lii'in.fnr ih.Unite le, anil Mill le .
lll ) of N'.tt--i ixcillelil ur- HoMior ind:irihddrn"Kloiioiislhoii4iiiid! : I. up or II pi mil. 'ts ill he AdterOuiiirsnl I In 1.5 1 r |' ,'I i u I I'
llit' follow. The ) :il' nttiij) ni ciilo"i nf he. 'ii ii' sit works aii u < liKitlelnear I I .' l'uuili I.Aii, .Me. I 1:01.: It' htmmil 11.J'J.'II\ ; 1If'1/.I/Wf.. heinili nml | nhhe l.s,'lulness, ,
) lilllnglll 11"1 lo t oni iuiIglmh.i'" ', Ihe 1,id.-t innn illu-Ilt jiiuiuI, In I the unIraninulel I the itnti of hnsin ill wliuh vnx M.Ine 111 .li i utm, In "I'u-.llm ; I iinicciinnt I I'lnpeitt' f.-r vah or Kent I wil lin| .it.inl 1 iu'utvii. ,lull, miul ,uiil l -

Afro li.ii: 1,11; ndiI., .h\lug lOI il uet-t hut a 'uiuiii.r: I.) Mr. I II ('"(", a like Ihnty tnilcii Inlict. I h)' finint.i "la llu It"-neeia:I'"I. mutts' sjiti'ii ruI I liattl u : isIt. IInllt,I l'i 1 then. aiUmilagc\ lo I pliuo tamo: in etenlH nml eliaiiL'es In I.ius nn l lasttill ,|Iu

is thai lUpy in vrr .row lilY ,1ll'I', 01" i-rr 'int.I; .\VIKIS: r.Nocu: I lt Hi4n r ii "HII" Join. *. Hv' Ihe way, I I I111"1..1 | ,IMI lo Iifl""lIlnil'II in II huh 1111,10' "'r I.I'IIIIII'-\f i ntsi S. Y. l-ikt :Nut" 'I ik flu y 51119: rjc. I as tin e il--I'.n ill| Ill

l sum'SIIH{ he ii i not ".Hil".. hut a': I I' 'Ii'' ml In, Ni tv "in.1.l 'tli'.- l' ,'h"I"I' TIIOS. C. W AT ON. eribl.ituri. innki .m i il lili unn'It I
get Mroiij l'III1 locr.ntl: 1'1' Mmnlalone. : I ( ilMlt'NO.U'eiopy I !8iti) f1 t d nn 1' stilt )',
"/ IIIIIH, "I i',miiti' :lt in' :1"""'. I. ita tint: | nint I InI 7-' ,- tIll, leal nason.TliP water nn Uudeling npr _ _
Tin- I _
A1 01111. the In' I', utiuhi'I.I'lnni I.
I t
f"Jh.\;; r"I'lhl no- ( In Kil-vwm'H hiish'in.l: ut' hills.) 'Ihu 1 l.sh lotind imlKililid, III the "
li.ilit: li.n \ I I i..lll' H'I"r ; \\ l'II'SI'l'oIS.' h 11. I'.. I ,il>e ll.l'iiilienintirt'e i1y
II'uICI"li.1 1.1'111 lit "r"II'\tt uulhoiilii-s : ('iwit (" .. it slmrt imd,I t"lt.IIIIII"I i 1.1I' link Halt nre donlilli-Hs' I' nf I:. \ii.-inhi .>liilliiiul I i .Mliiina I'lsll T.\C.'IH.I.I:

taught 111 I.! "I ilt h"iinls, i'IIH ami I I JI ".. N.h., P'pl IN.-A ttdU- r'IIIIlk: 1')" 'Uion; <|1"1 mill". I 11"1| o'"I..r jealH' old. .Ht.'I' I Uin! iv, ito i.l' taki. nll"h11'! II,,' !Ii.! .\ I II. \ :ia I'ish Tui.kle of all

leg.. HII.lal nml Ki lly I'al' oinInlant I' jug;; 'tutu liiiiin" d llilh nils hollihlyinnlilali IKM iiit.hligiit.e, mil t hn: iiun IuiItiuluii4.. i iThey h the mm nnd ;inr fur it il.ij I: ill two the) 'h 1'11111,11' \ .1 I"i I U.tilt',1111"I ; Dexcrlnllons. \V ill boa papi ml pain's. i f |I. si,
'Ih lien |Ii.r| i iif.ii, ;11' lit .lesiii', mil\ o.\ Dailt.. iinnle up n| Hi, ri.iiii.| 1,1'| .''Ill ,,1 '
linn I I : I Icennie Imrl I ...1. M-l-l: AM M-INKI( 0V HtMl
ml ,.. alum' I In tlirii % heie! ilia : \ InMliinr. me 1""ld""II) m 1.1,1.; nn au At I the timi'I '
Kllennl tlial
I.
: n 1,11111111.II'i 111:1''al'\1 ; \\ Ititlnnil, flOut\ I"'II""C"I.I.lI.IIIi.l .' In AMI AI.'. H'/KS: M (IlK -ll I nllt.Klt.llllIUl.I' tin k, iiut) sin h ''iIu. i n I Ihiluiii't'
On I I u Inn. Ilin -.' $ jni'S mrn\ |I" .. ,: : .1"I I ll.il'lnln imw wnti hniiin; nt i thoNl : ill nm1.-,
1 as
all I'l'ii-ii" it il
"II. 'l.i. I I'
h. a> t\i
arms ami \\iili I lio\t'i nun-lit I It 11'1, "IIICI' "I ': :. lltt.s, I II I tMMi'CKS, ItM-llli.l'ltA': "in nMinetite
1'1..1 11'11 N'lnlh, h:iil-jlii-\ finnia, Ii'h-n-inph pole enli il-innnentH.; ( :She; ilru'-M| ,e.iri, | slt_ ( ...toil sinIt ill tins ( ity'. WIIiI"I'r( lI' -I nun., .' fi"iii i'ilil'.i 1 1 111'1111.1:11.1 t .. Pi.'mi- '|nls: ttAIMI I A \II I III-HI: ('5 Ii liE:tI$, tisiim in i'tI l I.mult in th, '

JllJllli, Ihpy. h I\P, roiiK1 In 11"1'1| I I il m and intr mihimig liii', jrionnd. l J"I' ihj- ""wll.1. in Iuul MM"i'. i i iA. Ididuit nl tin' \lull- I 'lains wnilvi.li') -.hiiita llotiii.tl: i In i 1""Ii." I n' .tin nee InU 1111)1(1 ITKIS, lltsK IH It. ClHiim, AlVIHMMS t, I Its l pile'I p'.i i ,I in ( hi I I 1 II '

Heami --, ) 1 found rii iit: iniinln or '".. llsh.I, In i I ilmlii-jii( n ; nail fiti-n Hi n |I''" nt \ III .11',< : .Ml\\V( : finnlt in \\i-t lloii 1111k) KKII n,nn I -.
jnnke itlnol.in h ttiietthnli : ,
11,1 111"1'1'11" 11.11 11'11'11 111'11 as J li ''phono 1:1'11" I11 t IIIH kept I j.II'lnllI ; | .it i! ijilit di'I ". iiiri': and almiit tKt.fi ""II.". ..,ilj .nh'.n 'LIli) .Allun: ic, i 111141, I 1.1'1'1' I II t I I'in-. Nntelie/ (111,1, hi.ni'itnnhis p' Ann-lie m c uli'i, ami eieij to ei h i
ernis('<|iienily I I HIJH I Ihl I Ajje : hid in "..II., inininr: InMoinei ,,'r Mine w.i, It 1 I.11. :",1. iw I lie "UK |. do'i | II:nit,H i i r : I'M: 'n -" \1\: *'ut :ii.n, ,:ill a i* it ". |I"-. lIIall"'ll1'W I I h diii. 'mm. IM. l.iniili.ir u i It. Hie i-mu iii tj-.ttiuy n t tnflils

"Tlid-p I N mi of' I tin !'.' .""I' '.1.| .... or in "I.I'III'li"l' ttithone 1"1" in I ;Inr, und I h.. kimun inti.nali. ly i 11 1 ditp : us of u themeic f"itn.i. .V 1\ riiilm.nl.: ; .u mlii I'ui.itae na ,'i .Mlaiill.m ; -I loiinh nn.I M ne. I nl ,it| lii'. I? ,
rll'ca.1' II" I tin'lc U'in,; snlm tune* Ihu nl IIi\ in a "1s'iiu.l -.- ---- .- .- -- nml Ihe ui' it. \11.t'
ol I Ih" I I ii, %vhi ,'.. .\ ne.nlrii'i \' ini'ii'f dislmi' li,n In New : lit ------ -- i | l'ii; ''s j. 'u't\
lly of piol/rlion' a<* Iho Inlants gII,9, t..d lill ;mil fi.iiii 'Unit lime tlio I'linih, It W.LS fi urn,I ih it they iniiMoil II limn 11 'I I I\Il,9t.:, t.ki. I'i'ailsl l hulli.1 i iI lit Niippli this liii) nn:iln n nil ) mil: _,
Ihe I he Knt-'l to '
older." Xo Ilieie IIP, ttas p.insiii'X: al"1; -licit \ |'n'i'iit. I eiteii. I LIII thej '\I''' not \ ''' I:!.olin ul t i \\ iisliiimtmi ; \..."...1.ilin. Iln n.is .-.. Maritime |listsi-| in |lii'|, ili? '|';.iilinelil t iln:ilih in i -
nor \11 1'\11' nnilrr I the tt ire Inn' innl alliMile.l I bt il "ght to IK' nml nn'liu' ; Surveys.
ill'IHlifl Inlll ,idle, iin-1 i HV.IIH In honkllien III-i ii-ii.. n,,1| ill.onI -. till mil.e, I,,imih nml I Im in h liuiihiii'i'1 1 in
|,irolpi'lionHl niir-in% I'nl (Iliftn I the hlian-ie I; appeal! : 'am" e, /and, not ie.iliinj : '!t'l jiinrn.d l lillH 1"1111". ,..r 1.111 ) in crssurj I I II il'l 1 ( I 1.1 I. t\i, I.lk" lll! ,' .iitii:I I Ills III
; hit, i' neiitllook! hold man'i-s: h will I.. I\ In fiesh w".rf'I'' I Inoor llmii i in. ini'n I euri'iiy 1i,.': .Iln. u.-. l.\ I II. Till'i t: 1I1I.1"1'kIW.I.. 1'slolt'l1t: nrti'ior fnrthe Terms of Subscription.
u'iei |
tO\III.IIlIII'1.I I I I kii-K. I linnlilc I. (\1'I 1 1Illlil Iu.I ol il: \ li it The 'wrll'l!" Id' Ipl, -\Ij." :.ilh.. Mr. : di,>.ii 1 1..f,"'.. ntl'-mptiiif I ; to nmk (111.1. nii.ill, -i'llll.e' 1 II lilfii.nl lit II inn lii. "u in. .'si I ll-IMI 'AN 1I1I'\I.\"TIlt.1'I ; > 'A.-* II. HAil.i

(,'rt III'! U<{:lill, Ill-j-li', uilll I h.'i'. to 1"1'11:11: I it 111:111.: Is Mill \hi ,. i\lrt i \'nj n-i: IN'\.I) hiitcipiis>. I 1'. n*"lenl.i : tin'nee I I. ..'.. !i"f'! I M ill, s .|i. I fl .\' Ii IN, \I'I""IIIII."h'lIl1ll1 t', :
shoi l. IK I eii'il I'd tttis leiiilile, and hili-HH i""li.1 .110 I.'I.I:'''11 :I III I ii-liii'L'"in to 1 iisst| in ill |I" iiit-. mi ''ht.'sliltuliiiii I l ill II". "Atl''U(leA S ItIC" ""!.' By mail |Ill-i i I |.i: it. nnl. Inem ii) |hit nv -

ffllowx nml light it out, anil, Ihr) wil I /his flu if Ivn I'inii:. hi h, nnd i'ids .lo. lot 11 heIllels. I I I.r lilrt t Iliuc I'll n' 1"1.,1| | nloi I.kin,: (Illlil I ... Illlll .llll| :till.... I ltlll.l.S.tij I -. nth' Kl I I.itl i I:!"nil".lit fluid 'I 1'11'1'' |'' 1"-/1/ "mil mi'Is in.nh1. I.r 4uiiluumrliie: Vurk I,u trl-lihl I Is lit I 'Ii iti'tl I,

ecu" lu IHI infanlH ami gl"l up into I He ..."11111".1".1. 'r Inn, I hooks... 'hi .\n"I"' '. I Tiiinist |I-IMIIU': I i.if.: t'i ., \. ill 'i.! -.1 II; ,i- asHlftl.int tn t ensclrt In ,ilisti't'H6. : vt.i: ;
.\
11.lol. '
Killing, .1 ml iuul ... on I the tun-, :11,1 111"0 I I h 'It. .1. I lline\: I Ixixill, nf I 'huiI.m.l.IIuIut' | .I .:\ iiiteiv-sliiixii'llii 1II1I1I11'nl..II.II"linn of I in' 1 hfuiitui'iuuii 1'1'.1:11111'111,11( I: ,1 1 im'inn -ii, hUt I t .lliinn.li' IVasaenla S.) I'. C'"BB. Surveyor TII itii-: :1: MUM IK .ii| -ii,
.111.1) f'I'la .I..C. ij-ane-ie mm nneliilntiiin e 'roterl /lieimi\ -.1. I III!, n .III I 11 l-.nl,, .u iLl unIt I II .svly i'IX 3iiiNI'Ii-..
11 Iii, hand: lo I lli 1"11'. I In Imitug. is I ) Igd.lliln. 1.li"1 lug Illt I at the lIlili.!! 'Iln ,V N ihlit, 11,' I U ,. I'. 1(1lit.
rlll'OII'lilll'|' I ill I t the I 1'1 I ( 11"1.1 i 'must inn. I 1'.1: I I 11.:10': ,1,1.| -- OMi: I'Ek; i.i t i.-..
WOlhl.'P I lall.of I tlll'-l, .. all ('uliuhuul I 11)114 the d'I..1, ttiie "'111,}! 1\ i .. cause nf uIIII,1'ir I In teei: is ilcti'litl! lo Ihe i-\l-il.itiiin i if ftpteiiniiiM 1:1I"ill"!: l'i.in IIi' i i (1.. enilletii I Ilit.- \vi i
i i lsl.i \
la11111'1""g1 linn in his .> u. lliniKs | Is the I ii'l '11,11 II i iiinati. tin-lie hi Iln''n.lienI '
n
\ of liloclk ; '
111111 \ill 111 1. Ih"II'/lllliuli.1 11 luting' 1.1'h ttiih IIcbI1L.y 1\-11.11(0(101 (DSI: i K\I: <
iinlliii Mulling : I IliilllPp I nut. his I I th1ury I in ."li -lii' nllli :0011)) I 111.1.1.', \t uI.Iin I- .i liii
whining ilflll. Iniitl' II:: one "j itelind I..II'.II..I I } f"I'illl"'II'ralcH.| : il h the foi. ititini ,.r 1"II..I"IIrI\: ;. \I'. K.I: 11':01 1"11".1.1.I s.MlIN| I ll" 7-. I.
in
|' I'u'l: nianliooil, l itit li.uc Ihrii I I It ;.iig lint Hide ol Ids 11'"lf'li. is I hut, Hi-slit.it hug mi..lumiu. au iihmiriiiiilt I have In.re thx tarhest. ki'nttn |,'inn" 'IIHof I I 1 atm': .Mi>\ I 1111.m: nn Hi li :mil TIIII\I PHOTOCRAPHER, '1'111:1:1.: : VON l nt-> i-i. I.Te'rms I.

gl ronlli /tutu. lI III III h1l l II''\ \\ I 111"\ il-lnnK, 1 his limit> l.' fin- ihink, iuul that If 1'111 will m.U* (irininiK liinn-It I thus' )Kilnani of I'iiilrmiil. In r.llli.ll.i.; .'.11 uill tlII'"I.\111I I Strictly Cash.OM .

,1\.1"1'11"11 like I I 1.111 .\ I1''IIt"I'.I'.I-' e.i'ittne' Ihi-m-i IM,.t to Mp' tnl" 'IK fond tinilitIn' ; .I the I 'hill.... t.'Hlnll "rI InilMlllsl Slllla: i..uuitl., ,, s :'i.'i"" .1 fur t ,it l I'm-u finin, Hi H (.111 n'i Ar IIIK- ,I ,

ret.uiiig 111''I'II''lill.: Ili".1 \ill I 1,1mg the Iii1 .the in: 1'.11 Iill. I for ill, il. will .. tmiut.uguuiuI/.i,, '1 II "rilll..II..1..1' Iff I the I 1'ritieet-n ""i."ill" 1,11 1, II ,il IH'" Little Hnuse around the Corner. l-e Mip Hiilisi| h il i iih mil i ,> i'|lu,,- ih(. )ii'.ii.linnn s nn U.kli\tIllllll I

laiill' giti ami oilur .- I Ilit I him him I "j'il in:m, heK'iM, "uhoiiitu, 11 ,I II enim, nlerl I"In. I fr in 1't,'' nl:i |1"-"
lo
lill".I.I. jii.ibl.in t'lomlhejttiie. i j l-ikn
iI pound ns i.-nlt 1114 iJn .\. I H. It I is ni.llh/ll Ii.I i I 11.1I'lh.I I .nilTii.lik I .'ill. I 1Ii'nSIIISI'J.\: |: I : ;T. IlnI' .pll.itinll i I Hi, il I ilIiI, .It II,
ilirt whi'h laicilSCKAKI hill ''jt .Ihe slim, Us he liiiitrd'tt '' nf maemonl; : : l Ii t'"111"' 11 ulsuiimkmu .1. l.lllMI.lllteo ':i InI'.i.lliil" rate, in siii It| th Hi, ,
1 I lit> on ,1111111'" .Iailwili. mer" I ( !% "| : snf llns ttmk, \\11'" j is- :; I t iii. .' :i- |\ i 1':1.,1'1.:| .i i n I I.i tin' I pi i u I I I Inili._ i|| u
In I he in I ttilh. the : i HII |. 'I I'uttiKAna AM VIM: *. AMSiit.i-s.: lu-in. in nle Im ih, n- ni| in n ,
'n ta, ne 011( \\111 I. \11' "II 1.111"1'\lllial Mini, tli">M' ill the innseitin' hating: 1.11 (iiiiiii.i 'I "llV'le.1 I :.1 I ul '.
HUM tIikta, Iniily (ii' (Ihl man hn ttas l> nol l>ed tenlei .. Itoh. win re vmin' 111 nm u > I" I pnwilted I hj' Mr.l I l.inest: Sntow.ln 11111:11 iI''.- 1 VI" il.i' I Uli ti.o. tike, Hi, nn.Ii .;ar In AllJ I I. I IM-J| t lull Situim.'t ti kl' 'I l heti nnIm Ill \\
MI i iwhii'li pit -I ii tit ,
I | : Ill| In iliii.'t' -.1 U,'nl
111 hiI,1 'I ill, Ihe .tint and nil-lit I, | iniraleil. 101'1"11,1.1'| iimi.nom, 1"'"",11.1.I itt. I tt 'H .1.1.| ".... ....I..III'"r I kg-all"ii atYeildo. i illi"r I'illl'lllllllll. I. 1I\-li'I..1 I N.i-luille.: ------ -- .--- I Is anil In n', i'll lls, 1111.1 I I i- l
liii |1.1 \\i\
I i locciilly I PJUIIP.: I | I .il' ,iul I ft nlrh iiiii'4 Ihl'tlllh i.t'siatilH. .1 i iII
II :1'1 m so t that il he The A lilt I : : ? A. I : nn-ri'ini-U
: ttas 111',0 ttas l'IIt1r rltll:t Is iiliui'i.t. us lit ('N.nnpli-I'll;i ( 1'.1 I liken. li'i l'tn-,1; ul.tj: fi in ttli.eh e ki.t.

City ami HIP jioliry nl'lho 1 lioallh: authorities al-o "ill"\ lit: (Idlilllll'llrl'IIt-I iI ,I ".11111 1..I'.lil?'. 11 1' us Mn1 \11 it horM'wiiin.m nt 11 l lilting flllllllI"IIII.. t.tH-H| finin I theKniea I A. At.:i Hie lull.I.| pintiillnrllielVlHiie.il Louis A. Anderson

I of \oVoik.. 'lliu.lointi.il I .ly 1'1111'0 t II" Ilal :llilh I nnd iluiini; ht-i i-l-iv nl l l'i'' I.I. i u llm \.,'.ipll "C n I 'hi"-tutu myilngitiihii :Hi.I CMII.in'Hulls \.Il I'l-lii. tni I .hii' i I l.is I J C) 1"i: O23: :

of nml roiiiini'iiil h lii'iMlititn I III \lie ol.ho h id I unit in itt K'"it' 'liuli'f I, iiiu.uuiutthiiiIiiiml'uiug. : .: t.p|iti mu i ''' nf Jap.ini-iit* M.nitirinlinur ,|. fu 1 ii 1 I. '.iito; .' tiill "lIlh. ul\ O'I""j'( t
COII"'I''I'l Ha\H_ \1 I I i i t u .1"\'c I .I| 'tt i III.) i I In' I h mil fill S .d. h.u'l. |1:1\1.:| it City Bill Poster 'l's -
of the I
I'mntei-mlt
ed in hisliiijn'! --. in hut alil, UI: ) 'C'I'' hii: .\ viii.K i u cal.leeor- eenlnry. Theenlt.ft ,

1I le 1'11 11 to our local: lioinl: 11! I lie was 1,11".111. and" ,'. Into aim !! ''I.1III.r. Tlir U i'i Iii. lu> iiia.l.. I'M'' I iihiKtr-iteil, : I w"l'kI .termon ".1'a -tlllit.l.! lli'ii,. ml 1 1..aull..III.I ri iuir...hi 1l|.',.rIn Mill I li to "I line'Hill.I :nit.Hitil riipiini: I I in fust r.ii's i.n.i OisiriiiiitcI Consignees and Shipmasters

Health, 11.111'1'| I ntt ij' imlme. 11'11 I 1.111: ;and :a ha'fII/1' ,I """ ( ,.Odhr.ll. minI inei>iihnK I" ( IIIINW| I IreiliM* nn innialitt |1'1 imtiil i in 'I 11'1'.' .1. |II ij Hie Ini"' iii! IIi,. i'14iiilll I "1..1'nlii 'in'ul.IIH anil ll.il.-eis, sit klnnt, nnliei..

t to dllgO I I i I liealini'iit I t II I ,.t" .oUroniiii (,!lit -lii.iiisnininoiiii1.! TIIIIJII.r-1 I In l iisitul: (.1..11 I ,,. ,ill hi.r hnt 1 (lie Koit.l in Ihe 'il tui lulls eint.liy.. One ;HIUIo"IIII'I'a', ,ip, ", h 11.is ,.,il (till I1.:,,:mis iii I Ihe ,I.e-t ".'11111 11', ISKK.S AI'I'lilM 11.11) .1 i
ill of, the inoHl Uantifnlsi. jlll1I1I t.lnnie ) iinrlriialsiri.nl'i.t'iii.I I I IM lillll"m u r"I1'-' Hint' >t 111.1,nil ttoikit riMMJiiahleialcN. UAIMi
to this I seiiled a hoiiihle :appeal' "e, :and; | : |I... t.| IUII.ml.1.1 half [ M i 'I) UK:
111'1 : .f tho iieat I I I Ktie\i: i 1111! % I'ii. ii- tii. tliir:ei ."ul) in. mu.ill, 11I.r: ". .
.. I 5 lniml.il
dc'MpilL' (he I- .to \\.ij n nn' thot ), | 1"1'1..11.1| -- - --- -- -- -
| I'IIJI" limit i I up M'1 I"I'I' .1. 11t Dili-, in.ii.' tun -- -- Bar
? h 1.11).i.II. nnnl 'J11I1 s i.e.tii-1 II1.(. Pilots Benevolent Association
CIIII'I"I'llll 11'Il"II'l" piofoiinil- him under 111Ih'lh'") 11"ll'hll"| i iII i 'inpn-s :nml II. i' |uirtwneiit'. .:, inomi (1.\. I 11. I 17'it' ). ill .1,( no ti.hn.utt': ono nlIlie l I'a 1 ami "d i-.ii.i.i: ; anil in.ikin ,'III iii.ei I
I)' I Intel rt'.(cii i in holilinHie I I I ti holt'lit athay. "I .. I I'..-.."'I i 14 nf I the I I lit iliHh the lln
'nt mth hill nml
thiicked' and I II,1, il the ayi-nt K' >iiin ulmitf a nairow | 1 liiUKflllli H ns "i Ihu pun |I. ,::11 |Hiiin.nnl' i-in. it i nh i. .mih II i 'I|

I I'or I HIOM) in.ileii.il inti-ie'.l- I he I tin,1 ho'pil.ii I 1.1"1' th inn mile liilj/i; ., \vliiili, u.'iiinllonnd illustrations if tthahure nukit c\dl"III. null. Hl'llllaln. '| .llnp.. lect I'll..... ....,, t :ipt.ihis :iit.I ,, | ,
la"111

.w"IIII"'lh ill ,:n 11'.III.III"lillhll! ( I .t l'li.| I TI,.11iII.llllli'/1"1"11'1'0/ I Iho "lili"l I Ihnlhe I ; I Iho faeu nf Ihe and'II"I.lil.I to 'Iii ii'Ihull' Ne.t Yuck .Tii'jiine.-' -- -. 11I'llh.rtllli.1I.Ml wl.II"i I..h'l.alhll..11 n; IM I i|1"- f"11\iln' i' .-t INMI I.. .m.n..: .1 i. I B o1 t ad !1dc1 Q t B Dr r pleasi- lilt i i' in (II ii i II,till .m i ,i ,

kin( h u Iail" .> hllal meli Iv mifhllo I in i Itm t ite his iujll, i. : ,";)hit \1"I..ilf.. | So the 0'1111. n ha.:n) I iu.iirlliiiit I : l-i-irt h.., lii} i. )IlIlIit""II." : 'itil li-i.l .i iiisimtl' 'i.ltl' linn. oni aieniiliii.-l)'. I ..111jim), I H ti,, |; ( ,

:'ij'pears: imposthle.A !. 1'11,11.| .Iul; I.iii.i. 1/1'1.| h -.11 hill liiili'l.h.ll''i; | !' m I 1'11.1,1.| | tikin.train ttiiulonisl.elni I i ll, m .5 v t ','-- |; i
lit, milled al,1 p\ I'I'Y 1"lllill m mI __ ; |I.' tin. fine nf tim .rsti1iii's m the 1'1''lIill; ; at iltlttk fnun r.OO li for "t. I all I. tin me pink'II)hi.," :.is | ,'i 1'

\\ 1 kl I"\ |1"'li'I""IIII'\" | | 111111 I I,li.1ilJ MIIW I"I'II fi .r llii"-il'l-nf| inmv ),tllkt t )thilihi tolletl mi I :In hiil\ay, hit ins'nii'ti..us'nl! I hio-a..1 ius| --\1'-- C. 31 (s 1ti hi.ie 4 ) i' ii l.

1.0 1.1$:: $ 4 I. I l 1,1"1"1,| | I fl\IY AND "II: KS'llMATII. : 11.11. ni I lnVir. .\I I the expirntion I'( i lint finnt of Hit mum nf I', .t/. Kiary & III .1\.11" ll-i'lll' ',.)\.UK.. H.ll.. Ill I.KN *. *"p 21 Ni I IPhilip
Hut Iii :. 1'.mlIn r'.t Inuisnt 'tluit, ill 1".1111.1:101' I'n' ,.-..II.I.II.1 I ,_
Illhl' i'111 .1"101 ilh"ll |1'1'- time I Iho .1"1'111.1.1(1.1\ ( I tui nltempt I lot No. :ilia: t\\'u1
C. eine I 1I..iI,'. ,
i r.i :1111.| i I. I.ml I ti:. II' iiI
I lin i o I ."'" :i I made to tliso.nii.: A nluf I ill"irs| aU'te Worth Bins t. The liliiMne'
|111" : I'I'llhl MILS "'I. I .
111 111 h'liiItuhuljhiI.t: I"niiinr.| Hep. |iiii ) I 'in .1! n.'i I im inn i'i'I I I. il. s m.it ii. a.I i iili .
fn'iht 1..ill'11 I 111'I Mnlileiraiieaii I i t t i : i The tl-it the President i.l' the \I hit'h had I 1.1 i.ii I't ii|' from I I-ehl, w 1"1 ww hnnieil I on July 2. \\''rkimuzt meilii.'iiiK I n.!li M:irl II; imni i 'hii': !. utih, PHENIX SALOON Brown:

1,1.1 1.ll'I'. I l pul. ol I III I uulhl lo "I 01 n'p I Ihe positi i>>n of alTnn-h Uvame know, out I tlie ilel.rin, nii-l 1 1 the hilitreli I',' smis in |I'i', MntM:., I.l., i ,1'1 I II.,

whlh 1.lom luahle: nree s, :111 I I I'liited Males lo rhlladelphii: 1'1 Iall'.1 linally: I'u.IIII' 11'1.1| ii.il) patty.' I I I II t C.ithi 11 urn til wvnre tin treaxlirtl t,If Illil ;pin.i. \.a' 'tin-!!!:. nt r mm s i'hn-i II
lo Ihoie lllh I li'r 'ill HIII'. ill S liu-iun: t In "I I, ,tils. Ill-AI.KU t 5--
life
lli'i ,
xthii'he, "eU Illigh'' >uu".hII| \ "I fdlldll11il )oniiK n.iliislliti.. ami alt
f'1 | 111.11 he .1'l'Ilghl j ill" JII'" Viine, I hi' famoiH iMivellht, litendt holtnf nntmiicil "In. trr III" 1. |I., i-. it im.u thr 'n.'ht' n', i',in !I." I Corner Main anfl Palafoi Streeis.l '
il here \nlliiiijr i I.. : ; \ 1"'I'ol'I.1 t->) x up ilit'woiknien. .
1.111 l'a.I'lhal uiuiitai t ditleient man: one .\Ii"I.1 I 1- rani t*. I huh. ancient enpil.d "If I l.ik. II 'i'tsr II t.'iul iliin." ml .ml, a m""i ipt All
I L up a .' ami I iiniu I fmhiili II 11,1 : The I'Iil.lr'III..l the I hnlli, lli.lllehfcwi.irv i Kinds
II .a..u 1 j Ihev knew I 1' "- ) uhii-h is mi the Ni u I them" '|1",11) I Hit mn ts m 1' n' ,n..i :.mil
\\' h IheieUleall.t 111'.1.1.. i 1'1': i I I irmn leprei-eiilalimi. Th. ". ul"mill I silh,' 1.1. I., I In 1 lUKMTkhv with litn.ilri-ls Mi-nun: 1:1: i In i'l ami i.nn t'i lii- n..:ikin,! l __ _ _____
i buiily! knouKiliaiiihtillliiinliare: |."'|1'11"1111'1 him I ilh w hit h this \it.' \:1' li.I' fl'l rU' uf nhistlen, und il n alon< tim.inl nium !- h.Ins.e 'Illlel'I..Ills ttllll l'i'll.li.: I.I I'i -.11.:

eveiy ('a"t'of ihoh'i.t thai; |M--e> Saiiilv I imiliar. luther iliawn: In 1"1 mpen. .\liuhi'illi i I. 1 ,'hI'IIIldl.the I ." tlir.mlinhoKe .;ht U.turn Ihev ficiunpir olf I.. tin ir I. I ill,111111.. I ull pi into. nl. inli u 11\.1 tthii'li e in 11n IUCM.IVSiiu.: .\ K\I.M:. l'Aj.AI-iu\ Si., MMm l\-i ( u I
hlretls'
Snmnu1Wlinlii li I II I list
Hook I I may I Lie. emitiolli'il u t I an.l leiuUreilhariuK'ii I ;I <1.,1,11'' ,1'lwh'ldlllllr. ilut le l 111'111 liuie I *. I '111.11111'\1 holiesme linmcH in tint Uilu .11'1'\.. NCttsrtj I:I i i ..il": ,"',' in litumli! llllj''. Kimiila, Uiilm.nl, ill Tilt I'.esf oA I.\'! in lh,' ttmM fur ('ntst,

lor 11 Inn' tho inim . lii i ln...t samlau i I :Hid, f.llg, il 1..0 \Id1 time l p >,l- I..U.. .. 'llhl i -- I I I i.tkiI 11\.1'1,10.I rt III-1 KNSK. U t. tim i 'hapi'iil lliiiiils) liilhl.iinii I' nnd il nn i.i n --|' i i in -I' I
Tlie ; : :aii- li.uls hl' not {riu-il : he lia- dHI": :u.- 1'inll l I.\ II.'ml IV und ii1-i-.illu-.li-.il n. ihi.'l'iiittiumtlt ,- i: *)iu-risa ilir14Iu'.s I ..I.. I''iii- t Inu.ti'.i I nn.n l'a".II,' i: .ib'. acl in u:n.ili.i.- ; tinm, nil tt'stl.'uli pun' I'. i.i'i.,, .1| to.i I I'
tgitt- upon thlp >inl. Xii! IiI iintiinvrno I lm in : -kin I .::1'111'111111.,1111'11| i,lIlt&'t sly i-nn-ii 1'ileh,
lh'Jii.t isi u-liei ot ihe :ad und, /' hkh uI The 1.11..1.11'.111).8'. i M. laniniei:an will ,II Hi ,in' 11111 hi'm ha-i .u of M I..niLid.. JeMI.IIv
iiijj I I he I mnio I \'a-llilg I I i Ihal : not' l Aiiow. l li)' I Ihe 1'1111 porliait-I( I huge liainlKiiiin' innir.inn, i.urruiimiki Inuill i not Ix- |lo.rr..rll" .main till |l1H>. hilt dnr- i, ill/ ru Itl. tilt II fMnl tills l 51 I"lit"-.. |.nll's: nr no' pay reiiiinj.| It I is -'ii.iiantenl: to

tin cu hIieiI opinionx t-: i 1) I Hit I I h\I Alnr i .e>1'1'1'1.iii.v I ihU 1 I I -h ti..ii. '. l.ipt ,"wll.| 1.1 I i" 111\1 ly :;a II\K the Ul .t monlh the *. lLie! |-. I... I SI.I i;1 ii|!lii'-i I i > liin 'nh: "01111',1.! ::11111, | | .'11I1':1. -;iiiTl'ii[ hllU..a..i"\I, III' mlllU'Y rifuinltd.rrifoilei .

)presence of the I III-t.t II'.) .\Ii:1: I muMUlt'iK. ; 11'11:1) !. (, lu i ... ) tar. lie \ill liitinUMtiii, S "i.. ink. MU..iiriI 'nts' |1"1' hux. For uaK' liy Crib- J. BIEBIGHAUSER
'it w"II.Hili" 1..1. .1 J. iifdruliiuticrepn-MiiUtiioiik
to I he ti u ..1..1Ilg lnljjlit 1:1, I. h.llv of hi.liatiiiK -; j I l's'-.ii'i I.01.. I.nni.; .ir I 1. 1. iV >).. 11 l I 1.\ ,
\ '\\.1.0.; 11.1 edue.ited for in tht thir lli.' t Mnllir' I "-"IIIIII'U l St''rt'.
\ atre
\"I'u".1111 i I aehle\ed hl i hijjli (poiilimi IWI n [ (1'.1'1', ,'. N.V. in i h:i'asi,; prnctiilin' :
I there I I In t the I, OIKUaniine "- plfsenl the liw. I nrt- iuttthu,14 i&t'8l. au.1.1I l rirttitluu'tr.tt: 'Irmll8'j' ( '!iilfi.ii
111'\'U'1 I I l.y. meie t iti'eident, mlink. lillmlil. I II Dnj) and Ilk. ii Ill .r "i. I. situ, II. lilT r. n'i P1llh1flhi1i1.Has; anil SI330 Fillii.X
( 'oiiiiiiN-imH'is 111'11"ltj1. l'l41Il' I the tail 1)' 1..il hl tnm> fnr \II k. i I ill \I huts the role) of Wlllo l.iken -.111 I'll n's'M' tr in tluwe |ui uisi .

all M'sn-lt to an 11'1! -) ,h'll ol ileti I I I He I 1111..1 t I il I 1 h\ I II | ..>e.- I Ho KlH'-s .1.,111 I t't"itik, and If Imp| -o :I h'y the A mult art *r Mater tmptror, w 1m t"..'. Ih. I i 'lit. 'm.i) -1 i ihri.. I ...1". Ir, in I It tNntsi iu I T. J. WELCH D. D. S.,
I .1 ii I | abiiilie.in.l I i ., ( |' >K .
I I
ill ttnii'il: .t'.IIo'\!I. tl Kl: I" -
I lion unit ('?j II""JI', 11' 'al-'". alllionili I :1111"0 "1UI 1110 aiul l> thai ihe I..k.f the I|': art of i 'hr _1 in tl I.c I'.u-doii lav Tin 1Ii"rl r.icilic n
I.Ihl"I,1 I
:
|' ] \ ah.,.. RESIDENT
: hi- Ih.'ii ht., .I..h. upI i, >hl. ). '111. A r.ieilletii, "t. 1.1 DENTIST
Hit') arllM-lii'iu ill'\l'I"hl fuiiiliU'iiias : 111111' hy I i"ui.i'kl'hi' 1\'h. lut 1 r'l&.I ,i I fiwIumcM und Menerull of I'hifh1'1":1 tlIt'II', thnmsii in K (A1HM I Ph'>, |:i: ,\i 1 I' T- -I t
I .al.lllu."' i i t. I I. I llispt I I >i'It- '' I i a ti J."I.1 i. ",hut| t.i.i.lu l : in' nf th. It.iHimme
t'i.U-'u >
lo |1'lh'IU"I'r.> l eieu II.t t9tIi, I lheliapprn >. 111'\ \I'U"O I",\.I\ Inn \0"\iiulu-nu ; he linn li iiduurcd dy Ihe pnnre n''ut of lh m'. 111 I s.i s'i I ,-,1 1.1 i l.i'iiiii. | of I KTAI. \- _\siiii-t, MI, i It'iiI: 1 1 i \
1 I in I h I: I j to-da aihouaud M Iti.MlY.In .
;
to I h tt:i\o ail fri'is I inti i le'I 01 I'ily I lhiluldllia i 1' IIMM l.iw ('lll'| tuul *. u .1 .lu.U nt i f ,i 1 KIMII-.I. uho ri-teiillv tirnve inir from II J, I J' inist> fi m h lustily t iiM! i .iu Ink. I Ill It' nn''I1i toil : :.ill wrrV iniiintnt"eil. Xo &l.st-i-: ,, HIM ,\M > i i,| i uI I IIi

bllalX'Cll'd plllU'u i iheltltilU pll- I I I'U I' .I tlmii, i in wu' I I gtMigruulL. Hut iLiliit, I he Kiivs, jn.huu i hm hunting I..l III the \u imtj ami! ui I I1 J uU-ii. itti'tl:'" .ILt mii. .nl. to dm h.i : then" pain I in i' ll'l\"lill'I I.) tlie u'c auf Sitimm l.klts; I Il'l.M.: h' H L 'I I ,1 '
,
te.t at thNeatl hy da>' a tgiiun.t an mullet \\'l'1 ;'[\' Hipia'iM ;Ir\ 111' m..re ti.iul! tluui unothtr 1 :ll| nf huoik. pri-Miitat llu' j rfnrnumee.. WITH made I tilM, tlle.lM I It ". .'till .till.lilt fnlil Kill.. (".Us.
and ) 11llht Dinof i I ensiles \\ ii' \ 1''i
II \ i
uilh WoolfnlkX t'ulafox
iuul 1 :
m :
Ill'lf'r..u.'o eo > rd (to >.i- __ .__ I I niiiitinl' Un \ .". I Ilouw lt.tlii.,1.1. It} ,oat -' IjHiU'tn I."fll.: 1'11"1.1"11"t ,la
] (pr n Kla.
. (lit aieount of Ihe Hi>litai\; hlllulii.ly.wh. Journal I Tratt-li-r fro, ult1l3ft.iy
!! .
. t'UIII"I'.U j u \1IIiI' rn. X.J. .
ill I 141111 Ii whic-h II.IK I t"falh'l; I I the Alekia. ii'cpoi-l and "lllliI'I" \ I : 11. 1 null I ludrrikAIni' -----_ I IIr'l'".'.:" -.. U.ui.. tt ill I..1'. .t "\.I... ) \, x| iii i 5. *p i it

\Vlial Ii \vunlrd I.11 his l>l 1(1 I \ I i-!I ." t le, \> I the line tlignlU h I 4 every imriah II.H M- ,.luUI W'W' I .\ III.. r.irllruUr. i 111'01'1..1':1:, ; : ".|. Cit ; htvult'c as aim, \\ui | $2n.| fir I'h'.Ni'4 \ ol..\. H. \
Ilnl. I.ay
jl-I. star
I\r
"lll. and iuuitrol i I To Huff invititn-s tlu>rt isIn I; iliu it .1 ltt Kllitla., aw.ikly lit Ki li.
1..J' JU.UIIIK from the ( ttln
hl.l1lll.I..hl..u..lg.'lhl.l. advcrtixint'tit
tUUlbttlut. ; of <| ftilluwinj *- 1 I 11"1' -n tmu .m fi tin- $-)>iie \\ KKKi.i '
tine atlili.IIUlill. 1II"UI' I I mil i u'I Ili I l.i.iti.-, hi i. i\i.lei't u-i in tin'IjTil'-ft.ljr i if Uhunouol iu the Uw rtt Xcxvi of Halt -ike 1. lilt.l'IUIi"lf i jj ch..ti.i; hni,' ", i m l ntitin.iut. lr Jl.wi.NATIONAL !
allail'. al"lal,1111lll'i.- \Irth "luiifur ttHiunutu" lUfcjmt : i' lilt ill.: it ,".1 U>.i & Inittiui Iliiir .
i\rii
) I nl I tit
l'l [Ia" \ A z ..1 .hllhl I ItaLrn .. "II'I.I i'i I ptu Ij!jin-o and \palii.'li.I spirit.In l 1"'lltll' i nf ilitny. No faith in then City tinilormoBh are a little partiiiitarusto 'i.| i inn Hi i. \ h..h 11.b. :ir e ui 'V t 'km,, U. it! 1 1. v l'-IN.DAVISON. % t I
I \ .' of I Iii. | | "lu>tli.. hlionslnll K'. UOUM t.'l'lUU'll.
a\oid the 1'riuu i irn. i: : .
tl t mueniont 1,1 \ p'\llariy. stt4ttl ..!>. nit >).I'-'lit; in I''"' rr.uUii4 ,, .
w ill U Wtll lor I UOM und U4 for Sale U.c } I-,1 itto .. I'ar.iisin '\ ... nrfth &
r'
I pa nil'I ax the utli..i"l ul I ilan i'uiiikhlp \ .alt Isrutni-1i.": iu roiuf' 11I1.I..r the kluitir) ; rtaitnfu I LEE

andrai jjoei, .\ I leaMinulilenu unit J ader to uppo-H.-' him in I'ri'-i- IuI...."...; \11..11I.111:0., mi .(- 'timiuiyttlirn .t.. -I r..an.. Imtu-ry auJ ibwet; ; gomltft /l, 01ill"I I .tIll I HK-M.nilu ru 1'iei-: |,.,uir HOTEL

; tlie liet t toniM1 I lo Upm i "'.neil I, aoidin ..1"llill"lllaillo: ) no mi-l. I ki-. < wfit-n' l1u.'" U not n ilaltitytruu 'U. \'iry uttt' .ip to a lnUn iHi.t tsifnt.Nootlur i n'i. .tn i U.K M::1! .u l'u fcir>, tuurU i',4l5t:.: ir thtu> '-i' aHI!' 1 Jiyil 1'ii $ ( ( '"

: I g on cithtr I hand I I III tin'i > of un- \ I i I I, \hat U h lo U-nenth'! Over jUly 1l1A1'" ",HI.1, )Uivvvr ) '- I' mn, j a.1.I,." ;"*- York SwnIu d" I.. iu all run.4 I Kntnu-rlj tliet.. Jnlnru anil t'muiiu roial

I ineddlin I I i I ollii.iTlio I I iltiiMw ho lia\o M-en Mr.I l'le\el.iml, uiin.'titi-iilill- ur UIItlllk.rt.l1ll. tho) *"- :\ .>. (.... >A7i t K4Ai.l.. II, I li 1 I.tkilllll 11..I,'U.'iI ;, Asi' --
J"unlulatlo II' : UI.I.I tliti im>.t uln iuiti truth I that ho \ill IHii4ndid.Heh.iidlolH.tl will luuki' iwiiv lulu tiian ull lite iitt't I lluetittrt* n>iiul4k> of Me%ii-o during "> ril J'4 lllf It..ii'." tn M ,'.IM-II, 'I'|i.\ : .

1"1. : I II will I lelw. f," III I lit liraiu-lu's tlu-rt'. J-'i-.mt all tlio month nf July t tt-n '/ '). aljInU ,Ii. II'.' tU lhl.t..II.IIlrr..I"r,; A.an; .\T. I liorcriiiiirnt St., Opp.I 01)l''ra Hotuc. City and -County Sun c) orOffleeattlH -

Itt to ., Met ills hllL'h "I ihe lnl lUUvcr ..."-t'bk-u" i t. it- n.ituriliz'd. Thet wenUuvx i '11.' It ,iir-.u! in 1.. II' i Irk UK, th "itl. -i

'IJ'I l; I\I\I'1 : -; WI'I: ,\11 I I: I 1I'Jt'1I' : I : i that opportunity rsiuItiijti; 111\111 IM I:iketiatliantajfe t MI- bLu&; LhurluTueb tt4Iiin- tut* Situaordi, tw; 1'n'iu.luiwiniuriuon. .I... ii'ilU.V 1-1"l'i' .it.u Na-ln'Ue tll''int-LlII' ''hllr.1U\'II..lIItIlllh. t'I.I' ii.uIt .,.;... Mrs. C. Pfefferfe, Proprietress. Xi'tt t.'init! : t Iii I I II II!

:I TO j (i I ol tii .hri'wdl> ."..1 hi- Uepnliliijjioppoiicul. THfpi" t I anol 01' I U.iU', ail.

'lu \lui-i'wanu-d ii.ihi ,I II *>>:.i 1'1'1'\ K.' Me\itn. lule |U' Mi ,i. vnsti: ,-jNtttly () .. Ii-, .oo .'Or flay

Ii"ii 111..1..1 I fl'ltltUlilh..thall|' I i'a u U to In- Aittatta..I.EuaIiEMIvI. ust'. i-lu*|. uuami ....m i fist: U i. oj >ut .ii ''hillalt fuir 11t'IC tK...t 4 Ir.UJR in I.. trul liui'r: ii.il 0, Kl |'a ". .It I '.. I ar.il U'-.intt: o'UII.i.h"l 'i hum -la PATENTS.

tlailt )" li'i" in hUII" \t "u-iu .lint iu or aur t.-il..u WIll I BH\ *4l4Aut''l.ri .4 rat'it "t ki* I*** a> it M Iii.mi u.> V.w i Ii,i |" i.u.uop p rr.';it, ..liui It out, I'liiin. ll''iii
1"IC w.ll \11.1.1!1'.-.. .-,. >..ur.ttii.-uu .-i.tstp i tiuty 1.14.&. f'. 4 i>uu WIIU-.I uui4i i) fiji W. uU.\, t.ut a I im i -aii t-i.iiu i l..... I nn K.r-t t'loor.I .

for jUlllil1 on a hlrltUII \il. 1.\I.\.tH; : .\1\' : : Tinluu.'i'. II ituu) AUtt U lIUII ." l stSt*. Htlrtt't'4, 4'stpm 1.y ilm-a it. Iu fr-M .l lu| H .,'I 't'tI141.; ... ..'. (".!!> .\t .lt\. 1 I's... ,I TheoPlefferle Int. ntn-> .in I | |i, m? i 1

( I huh,' tiniieiilk'inan I In.furuUlieti l I. UlI ''" hl.tbw t. au .14 stois lIitt'JII. ... i,inill*' t.. i II. iX ", A. .lt-ilM.iJ tu \..w III' nisii,i',- \.iin ih i I'. -. i'ltI I I
U t
Lll I. U
\ !) .ii VKU.All tlru-te ni.'. kitvim>. but if )tilt tlv. Sit li In .
I 1'
whit-fa .* mint I tu'uxiwr havo inn.1"to in-1 Ili.-ui-i iu i 11 tUtiHi.-h iur I. I'.u MAXAliUSTU iIIIIIIIII'I i lit \ 1 II I '
tin iutoi matioii imufalliiiutit'lfin -- luln.lti..llclt til* lite 111"'lll TW-lb'iu.Uuof.. Itsiart i. is) fIM/uo. way. 1'-l1u iuluhi4 "" ,'a; II*.nf Its alt uumt* 'SIt llu ...114 IIla11i) Irnt n li.u.e, Ill| II !,. \ IiIi d t
IIIb. .1.
.. .. I
; .442owii
.I. 'f 'fl..11(
1* wist.tAu t8 ,tA..ii.h K.nmli t3F.t'.
a 1-telone. i-L-lar! tlijt "pt-u djv, a.It i tile 1 h a tumltl "I. ll.I.. I' .H at*vMte I bpMtlkaa4 UwXat thN'b I mu..u (jfc-kwar-l* till ti.ti. .- I IkuliAtli i-, h."tuUn.td.W '
j 11 tfumt f mu ( |11. Neu I'll''
ii" taP.. litti-iilii.n. il
,11 a l tiuie-liKk, I itlix'lutdy "1'- \\.I'i.lul. uu"Iul.a.tu'\ --. ) 4jtlb VtTwt'$4I> .1WI\ot ... 1..JMI1. |..ia -,- "'J.c. He' roDS i a Mob le Iud cltiiu It-iilr..i.l \\ l rilL\ (utivna'tti. I. U l furiiKshet.4t v.tiiliim I lui.ii.ti-i Pan-in il *
tOo |. uitil Hi je'I i
: I It I tdl t. '1I |I' a .1'1'' lt.1'0\ >ll.iiail .-_.- .-- I turub Gtti .10 I-t.rly /IIi a 'tlAiu'i .1in..4 1.1.... a. *l.tstt |*'r tear, ami i untauu ibrtv t.ni litiiii ,>u Ili-titiil. <..m.H lil
.'IIllg.'LII'u
; ln-iluhi'l< t1'cluHlw pi'iiiiul' j>t it. I .-.. 1I..IIk' .. I' .Ia. till: fri-KI I HIM! Ulh ., .4l.Ui| ;_ win-U ..hul.... n',suliiij uialtt-rauiit 'Iraje>.iiiaik IliisK I'll.
i I. ul u the caa sirihaiww .. j..,-i,. rut ttfl'U!i.i t1C lusi III .Ih'r
> WlHlki < .
J"lllolU" I. 4.Ulu Irotu the ul"ullUI iu"l'w.uim."lll.b I > 4r-.uu Mtm ll-- ".1 I in' 110.-. U44lrmi4t'. ib'vtiPiy ajr iii W t'.t I'li his, 1'roiui t ,
lluaUt'Irii- )IIH| ln. t ;atlenlinii. -killtiI i
'
iu .t 1 1 II. I 'ifOW M. lui.| | ; 11o"iI.! l'. Tkatjit ill.tm,1 .
to rai furhUwidow. oftentiuii'oin .. tr
wiabes a e\ ujt emu dial, *
fll.1 ) I i s s al| m i ifrep S
\ i i
Mr. .
idJA.u4-AL rt" ,. i .t. '.1'. i.irtia 144t4b51i1 i: A !#,litiH, I'.i li-i.iul -- ----
Iwett itil Ida In 11".I"fl A..I1 th1' i. W \'II 'It. CIII't.m .. tn r>-| ori .i' I. piMililiht .
Ho lu: II' a man, 11J"uliy'4. a.hl.rl b.t.h8astA3r, W"ir.J..I4-j. I-l.j t !"t 1..... i.U.lnw iIC .1"r. H""I'.I'.t ,
B'uli.. \",'Iul..1Silo l'ri'l Iiluliis I Inis1t'tI. '
MI Jiu', lln Kst,
who has labored fur I the mi-nl / .. :; in i 1" ---- .- Stnr nf > r., I Mihu\lIl.... W-i-.., -.-,. t.I Uiea-u ) ii.f.ruiati-u i >
; I.
uldl..al. t.i-i.. o.i I I I. Ih'r if tuiktt ." .
ol li.iili iiiIt.mtI \ tfKi.nl Ih 'it, .1'lh. .
lieijtifiitl a mi ant .
1.10 .
of mauUad ; but now, ls.1ttii. hv l.i- I I I 111; : al..il -. ,i.t IIM'I, In: A J'n-mh, nmlit (I' I .t. .! \ ttr- i % I." I 'nil..n. .r Ir '. I l"I lu.i I t. I I';"i -.,. .,1 11ti '. im ";a ,. I 11. ttui'el..z-i' 11t'lIc'III."t"IiI"'lati.I Xo I A. S. V.t'I'N,
: ) 11,11,1 I'i. tlll'in I'u 1.., .ii I i it I ', ., i flt'CtIS 'ti-i 1 *M-1'1,11,1 )1"n.l.l| .
I I I' I h I l-rs-ti iu ,
us i .1 I V .
i ,
I. > i n"
got mankind mote than holf aUI.li"l. .t inn i nl I -mile :&ul 1 1 i I m in i in' i >U.> ti i ,- i i ,. i I > .1 I. it \ I' '' I l II l I -t' .III! K H 1'1101'm I!I.i. I h.,1] it t'n' ',ir (till ntirffi-nf It. ,Jh1tlsMtN.rs-st.r'sMnre. """", SoluMtiir Mb KM ti i_", lit.N.W.N, n.-an.in.l:i-lnn Fl i.i I: L 1 1fi'll I'.


t\*
I $? ,1 r j jIf

-- .:._-'. --- _: __J ___ ._.__ ___._ ._ --a.1I. _.
.
__ .
-. . .4
TOKENS.jcllt'n "..\oli.iu. 1"1'i \.i. i IIMU' .' : -. ._, ,
in a tlni'rei\t 1'I; I I 1 but wh'ili set m* to .' I
'. Nit* 1iiaM h< ,v up (, \i.' I"". n1 -t r ilrs \Vlmtrl.atiitec '. ',, li,1 I.1 tin" ell'or "

.Fr.r ', f 111'. ".11" r.,' rl1lor.n..* f,.,"! b l\t. Illf.) V l.oth. II' IJ loetawnlliliu lull') Tin ::' l'rlf'I.1'1 lallllll j / ,':. I
hlll'l'l .
i in I'> lli< fllllu'r'. "'.tI -- ni' tt.dk < Mn. ter Oeorgo. nn' t't: I MKip.ir.] .'. [I'( tlI' Ilh'1t f.. ,,0.1. .t.\., I
: I ,I'P'.. ,i.u'mi:' .1.\.II.ltn.I''III-' Ii tll"it1\\ 1.1.: ton "Ahr'! nest the Vvintnt! t < 1l.i rvi\ fn' nnd ._ .,.7. .:. '. I
.. ,,i j lM't; 1 1,.'iv WH8 I'm"nt.: J 1 11.1.1, .I' then we wn'ns n" ) iiill (, iiin : u "nf t tl.clr H-i \r. 'i' .; v I... :.. '"
"fit. "I*..'i.1'1't| Uu tlist rt Kfttitls !I 111 ': 1." Idklr.. !tin1 Ye.ir ,. oritt I ''of':' ...1. .., \.t. .. ," j :
/ .. "
niiciAt \'ah \ \1 :.1'< -. ;. / I IJ
.1 ,Ml nltii thirsty ,rtnen, last "
1 "
1 the I
owld "
.
man Jijmke. "Wlirtt't .
I \ d fl. ,
f" > ; '
: ,;' "; \ Jt ; :.
'I 1' t t tl!> loVr 'Ihllt Vvtlt-IHtt lm/, 1 >'rr i -- . .:1t'.. ..
he '
joiintt I.IAII. .
IHtntullP. sez fJi.t .
11/1'! .! -nil' liy r:Imt i1i lu'iili' .. t N. .. 11\i. 'I
1. '
I 1'/ ,in; ,ntnl Invlillittltlt', UK fOII: 1lut'won1IM"'Ih .-.- / ': '-1'::. .'i t'pi ; i : ".i'J ( \

,'M." n 1 1.mi Irrin f if, Tall litiiW !),' \rvhritt; ("dll. l 11e flliltt tn t.lhl "n< ".) \t.. Y.E' .,: 't -tlt.-- '1JL : I
,, ', I\ :'!''l t'inl.'! for *, nn' ., I"kll.1" ;i i -.f" f ':' : i i :
hIe1!
: m Ilir ill-wit i>, Inll. nrl ,j II tlt' '.fi I urniuf "f ''I. tii-tM'| lntli( i t. 1 1 ,
i i An t''i-i'ln"I, mavm tnliltm, '111.' I :, 11" \1"11''.. Imt lnlllwlt1In r'ri nt'l! I, .'iiiintrc!,! \.. ttnslv\ \ In Fti i ://1:1. ; &r..r.ft. P\\lOff '
( } 1I"I .Ill ( !(
fiillnI ft llnttTi innt| Ri I |, 111 It .. 1"/1"r r { f. ,
J i > 141 1"11,1111,1 i.t n ttn > i in'rfifi' tiiy / : ,, EL; .'. \ .\.II / ,J I ..
itn"\i .". li/ StruAN 11II\"lIo1 > 111111'1' r't." > (Ii. < tHirtfi( "to to it l ui\. 'iv H, I'j n.. tv 11 flu half tin I., \. .. :,, .1.. .. ... 'ii-, } ., ->f' ,," .. ., .' ". J I ..) t : t
cfl it .., j. I' ,
tnnlte .Mlllimhforil, | nns lciinl, tiit- tnnitii ,' .. .I .. t
n1Ir#, If will \ unit | yenmi ;. : f., tT" .' f': t t:
\ AITU : 'OjLSTOll:, \ li<" "r 1" Uy nreti'tln'' my Imll-wih-I.I i ...!I.' '.,.t.,i. ..1.1'Hi, pini nil iix> "'II'ulllct'nu '- '1\1-S".I..-"]..r; .1";'"'''. ;1 t"i>.f'' (.'A" 1\ } .n, r t11/1., / .....,'. I '.""1' ; ,'i .' ,
[ l' "iv im lit1'-! It'mi of .. '
'
:
;
yiittr free I hoi, >o 1 I' in.I..t ml\l } "I' ; I } ,
,
_u_ IIlt''II.' > t'"II. hlt wi I "I i i I t"-I <: 1 h' M-I 1'1 tlrnseteti tn t he mil ,t );! 'II :! : : >jJ : r ] IIji Vl.l I I you are inn hurry" I: 1

P !-: t lun, ; clnti nplrrr, .Mtr, trto fur "\1M itu ,'nt iy, Mlri-Mi*" ft.it !iv li< i nu-l 1 t 1 I xt 1 tit. thoSmtl Inr' "* i 't':.: 1': :! I. i 1' :/ L'.13fi 1i '.I;. k'. :
rl ? I Iln\' '..itnn! I .
"' I'.ildvvinn (hey art-tlie pick i fli try /1,1' i 1.) 8i 1'1'111. "i' .. 1t-I. '1.1' ':"; Lt.'l I" / 'iff t 1T
l''' "11 i 'I mi' a'i Hiiittitl IIq't.. "(01. > lf"! "1'7 clip nn' phe ,frrlj-t: Mt 1 .\ .. !'I.( : tl !is li"nr ,mi.! 1'1 tl'h 1 .., :' 1 ; JJ
t ,
: nn-tM.' .t
I 1
our t "I ) : "' "
T"W"'I'I ulaiul lutuiie n"I 1)
1In't f.itlier .l ;
"I'IIIIIIIII I 1 ) .
.i j ", a )lint" ni'lon. 1 til.1 ut In tinii.ii! km, l \ '. I w' .,
III ,':iI0'11. I do-there I In- | -tin' thin the fell to r'II'ni' Tin- i ;.\ ,

.''Io i t.i tbe.e oflltv, nir tin,'j' him I r!did tl.lkcfl\ 1."It 1. t,1 ___ ._ ._ 'I..1"I..ru v. I'. < ft l iI'll \' : \ \\ '. I. 'l1n.l,'! OK.If 1/, di; ,:

i I. l 'it iml.iy It'< ifi'ty nil'MII| | y, "'"' :1'a; 'h. nt.1 t""n \ Mil'' If: I. II I 11.! I KM I t': .\.1'I.\ '.' I. llHhl1 r. .\ .1 ;: t.
"I 1'i'ttor ;;:;;; 'i .
,
ha, wait tu nboutnvirryfti" ] : \ \
..1 ii, m .1 hurry. It'I0.1 stand nlttl n\TTE' ll.\Ill .'
I 11 I 'v ."iI.ty.. l! I v i t. 1"11 f''I'k 1 have niougi! fi: HIP 11' 1)1 II.rU'I'II" 1'7 ho, ju. so -- The First National Bank you want first-class printing If" ;, 1"'
"I[ do 'tx\ >e, l ln.t 1 lie, [ '
1 I. I k < lilt t' ..1110 bury MO' t1.i>crnt cr liconje, Thl. (I I'IIS l'rllpll1 that wlr.
.1"Mir. chut)'. ,\11' m gwd luck I'.kl kind o' ,dnod.x Was It'I'llllpr almnt that fi{ ; :
i, -ml.lin., .\ Ml>" ('b'rry." ces! ll.c: owll man, 11111"1 why should o\io cay ltwn ('1'1"1'| At
'- ''r
,It, i 'i 1.1 i in,. nu Inietwlin' i-toryf Well, "lt' 1hI' .. .' yc<*. so will I. Yer lifrrji : ;! It liml crt (II t tip nlrendy. To I IKme. ,I a iow rate, ij f: It

1 I. 'n' i. !1'111 I don't mind h'lIjn'II" you i' I ti'iitinl'\ 5011111; mit. which )jeenndoill I hero were lone Mocks lure nnd FXNSACOLA. FLORIDA. V, '' .
t .1.-,1.] You *.-v, MicKcy Mi'Avoy -Thin;, nt CUI'I: tune wl \" 1III'r,' t" I there ii" "t. deflned, solely bj' n line ofInternetetl \ I.. ; i'
ni'UYlul .iv t'irVcn'' .* n lill. i "HI'h..I"u,':'. nt liphl atiili 1 I 'II Jrilli I'll' \1"" TOTIIK
imliti of il thin, 1 rond.s that alliilaini, Foreign & Domestic Exehange Bought & SoldI j' .
I h i. ''in V>'.I'nt l lie \\i\s 1l lll'lIelIll' 1.1,11'1111 lt. hit liiriietlliitn | 'I
"d" .r will. Mitkey VA.I.) snlitr an' hlnfM. mnn ha
I .,. nn' emotions of unnln' ul 1\, wiu < 'lion'- niolhir wlun, hhe tlieir! qtintlriinnhir; 1'1.1':111'1'Ilh, I .\ ,. TIIKMOST : ; '
Wit n i him olT nn' n'nvri'l ej-itcil tomato oM Mill's and null
,1.111' enns
l i.'i llio vvedl. v.'hero the;: i!<) he 11QI v
(*> ..hoM no .owl, riibbi.h PROMPT ATTENTION GIVEN TO .<
,, i ;\.iy, nv jon'M1 tinni.iiiOF' t tok 1'1 ( pent-rally ns hibltmiMy! tetuinlth i COLLECTIONS pKSTKQUIPPEI "i
to Il.ltl1-OI' nil'hup" :nt l\.t 11 i'-evni': : kilt hlinselfwi'lthilii.ik -.-f vastt* sulinrbaii njmtis (liven over toto ...? ? .
.MI'"it 1'1".1)0'1'11
,
r> i i\ 1 illS (cm ANH NMCIXITY.in \
\ Ult 1 li.>' bldMiey! wlntdonn.ui.tll i IIII' fl'I.lit''III"IIIhl.." ks. In short, I I 't.\
l i' nji[ o.i a bltf faun, on the ovvld i.od, 1\ ,. .1
Kill II """H't til lX\ hi" ,':Il.y; rii-ii, nn' left I'hiny tot.ke vhuh n 'bt Inti'd nnf.uer, In tlnMielnity of -. .--- COMIM.KTK' ) ;' : -

I"", i 'v lu't.ik! McU vuin day \I id the uu-e. of \"','-(' ,'n' Will s>he did It. I IJiO'V 11,,' ,piirkotild It1 apt to pn-i-i thi-ouih tit :! _

p 'i\ '.in'in" cplto I iif nil tlio doctor they two >I IIIK i,;ties pit in"'jtminteil .l iiioi1.'or' kvs rnpul. pace after lo o'l It tk.il I ,i .\ \\Diii: ID mi : \\isi l :. .
I iiiter cut the r'hls' "Isur..' I C"I'I'1bo .. n:':1.1Ihl I e.nlj lionr>-. ari In linr an eeoiiomy, Inliirht.
,if; >rri tin-little they lndo;! v> iiin nnd ils ndl.I- out 1 of Hieivi' i i I'm' liu-lii'bi 'ni' n onIII lo kit"m l hy Ilil-
,
PI'IJII" they other 'bltH'k' nKIW '
11' Antiyhow < nKiiln were, nlvvnvs
,' i.ic: -\l.i': died. Tlithiiiil" I I'H tot 1.,11'1' nn' I v.iw tit with mip'i nnd hiatuses of empty lot" betwisn. t him alri.iityln, hi-, loom ai'il, In hibedbefoie "linit' t'ini' I .p> .111 itiifli 111'11"1'1'1'\| |'| ) JOB PRINTING OFFICE r
l itt ink If tho.lhl' !
i "It. AHihey 111',11'1'.1111' all th i rkh ftlk.'', in KOVVII. what one mijlit tall built A I' 1 Ihe 'last; lltiu't ,'II1ru"o[ the vel-mil, I 1..111' Ilid-'U'i In till' "I'K.XHUVI.A t tiMMUt \
', in', n dull', sccin1 Ihl.t t 1 I'n the 111ulP 1 lIeI np
i i
J rtml in the baik, a* 1..k"1I -ttiil nival tuodf, nf I life, ollnllll',1l'llh, the twilight, had '|iiile( fui! ilotit rf Ihe >ky, j IM M. Ill in Hit'v ean U> iiihi'iti-ilnt. In -ill tin.
T.ii
tin : nfler iln
I I. v M i r tliy funeral .
i-f like !
cxpt'Clliii, collide
: k 1 .ifl I"I" I tti woik orl'tsca jni! whi'i i.,ii'i'i' the im..lity.Vcll IlihiilutalilH. xot'ie of whom kept' n few reuatity ofhourM i" lit'r i Hi) I'.IHI-I.] 'I 1 lie 1I.IIIy ai.il WP., Kit .
'. tirr! II:1,1: the sorrow I \ l'ie v.oik niter tho weddm1. an'tlu ehit-keiK in tlulr jaitl.s. Many of these fiot-i" d.-ilihtn.: l nMVii'lii't II. le it-lies i'M-1)' lnt 111-cut anilI izsr W"EST FLORIDA.
;; ifT hen-fore 1 ', i.'tnrnli'j h-iine on one 1\\
> < 11 ?1./11"lr! time I wli.t lionisere divided/ int> Hals, lIihll hi' ocr.i- : "
v j, r Mi'Uej't.! fut slipped i>u t'ieI I into the liore 111'.1. amiuliit arnti' ,' ihvelllnc. brought low 'I'P- loll unuMiallj I 1IIt --II.el.ell,' .r MI I'pli- I II'UIh-'l'i'| |! | |1,1.1'1'1:1: | | <-'i\i'llllil I'll It I'l'iUIllI i '
I i ., i .''I, Mm, Utah to the top, an'tli3y 1IIiII' lint 1111hn."t.Ktniidhraied It ;' tents, tu ) et. ,'opall'h.II"11I lev., hloi-kt t'liHt-int had just in.in ill II,' > iland x1"'* tldly, lnt> Hi. ,
\-n within '
h'1'11 1'10 lltflll aitfUK' city lifiltH for I bu liu l- !I
|, ,' I-im hot" (lend.V. [ ; niyiinl4 nnd can- "s.. pir-n who had/ faded hoiioriibly. not I hi ruck 11-! I i-. le.uly, \I r"lhl'n kitnlletlby ,,,1'.1111111. HO| 1".1" I.Ill* I.III/''IIS 'llllll, I IllNllll'i

V.';' -I. -. '. II f'.ncl.Vir bctntHi uu-hoti tiles; 1.1/111'511': fell, for t said."Tin II bfina tjii'te al.rest ,of. (ho prouri"MVepint I, ( teeln r n fei-l'lc, r-iy t'llctlnit out from I(i HUH i a 11 k" I lit' iidu-rliKi'iiieiilH. I.fI.. TIIK: : <1 ,,'. .i1 .
I liiilntid I I101 the I.lH'-hlll :
;
\ WII tine of the wliitloiv.i the .-round, floor ,1
iv''s mil o 1 business here. of the times, and for / on ( nshe ,
:1 I\ unnnibillonsjOIIIIK pull'" "lit 111"'iII.I in illiiiiidet In thisHMtloit .
flllll'I'/lI-nn' :
,. : \ .1 the IlliiMiit it wn'. i 'Iml hit htniii>. It
'
Tin' jlir.toi' Si.: to ,jiie, M' hu: forbliMen people hi'.ylnnitix life- HIP
mslikli I ol M.ttt nud the iiilj.ii-i Idpiitioi'H :''
t'' |\ carrl.iuca; nn n 111: myi : nnil .
to 1' inter there wld v. not 11I11111.IiIlIo'Il1"hl; Tliuothy snppoxt-d '
( crbi ere IIMIIV.N'ow. 1
th. >
i i: i f li'siitu'.i'! f-e! lost) at Ida vval.e 1'01 'th.it i 1111' w':.1'i, these ol' l.niiisiiiii.i, Ahilniiiiil, nnd
was1 !
ki't. R" ,: he. "I! nin? hir. I "\ hoI ii number nf th(">c 1"11 11'11-111 way tul'i- : 'j
i! I ; liiit I tin il I 'limn ri: \ ome cl'iti, krt. :I IhlltI'I'lhn had U.'I' 'i.l. Commercial : ,
crown tii-ivoii" nnd
,; so1 "Mr. ( iskiU"ser. I.e. "Thh, 1-u-l whole rnvts here and there In I the \l leinit ertpt | Publishing Co'
ni' I 11, '.-.I around do soinctliin' to Imp | 11\\ /In,1111I'1I into' I iln' bat k i-f I Ihe l.otite :
f-tiinil I Is )yoii'-i, ;.:.a'tl I that's in It, oe.l } -wire owntd by Timothy I'liiek -- - -
t; i! in IMC. fi'i" I vvai too vvi vu out: for |i the: kilt-hen thento unit for hit .
lie main.I
11' jer lo I ,'( jerov. n prenitfoa. Hey, nlitl it has been said that they I IIAll-N It;
tl> II.: Inn' 1I f't' 1'ie-la-t nn' Ill'lotl' lu acioi.liiire, ith lint .
I lttlt'lI.]( in-
An'wl'h thiit Iwll11'. ( kem broiulit, compai-allvily low, i-int.s Never- I nl'lII| |
it \ ,ith "1'1,10III', ihijnutH an' iut fonn' "ltu' pjioke tip-: "Yn, n."kl. .\\ oy.nn' tin I- s Timothy was will content, lie I lend! i.f npi'ljinn!' his l.-itili I key I lo tho '! ( /
| .
t\ tin ",." lo M'l "cm. Au I ilul well front door\ lie made detour lit1 I' : ,
| by I Milcnf .
II.u'l 1 I.o d'lji'.Hiinll/l'.i'!! myelirk", !>iu'\ tluit fie iMits vioiild Increnro bym.tl John JOB
t Tinyounr.. ':1\1; fc, Inytlup.iplc' [ MS; lu'. '.nl.II.1( s you. nlr," cez I "tin'mcj by. And h<- luld, on to \\IN property. l IIP hoti-.f and came out by the 1 11..1.11' Thompson, Saddler, J'HINTINCJ: I ( ) KICK :; .
.
:Tin, mi tlijnn'" IN flu ofilrc li'> Iho 1'1.11'1'11'\be. )1'1'1. -! feather lied''!" ami: ,liieamttl: tlr-'ains t fill,' fnliiie when fi-ti'-e HIMt-oii'i-lli' ''; Hit1 janl. Tluro 1111.11| ,t.
f' | ':Mint., ", I i nil"10' out to p-iy" III"n .in' I'". 1 III' OMT Illr(. sir. ni'11"t'11" would make him many timeu a millionuire. !I l bitn n 1./.II11I1I1Y| bt.-ivy" t loiult 0),11) 11..1I I lIIIII.I' lures r.nd. kei" pi in Slot,k a I ,. '.. '.
,if mv iin'iu uii'to fci-t the liitfiin'' : ; illlt the mm nlu'ht.o that the nluht winrather full Inn' ot ; ( 'O '
ST.STI.Y11111
\,111.! stoij." 11.11111':11\ > ev, I I :<(; 10 ITS .AMKAI: : > I.AIMJKSTOCK : : '.
f: '.;' .. d,ilk. Hut' nt tli.'t inomei.t tlieoibthotie : ..
Jr litllo iuxe.il of n tii-v.bb'y, urn Je btl'ttn' \ 'I Ills !proipetllvn Millionaire, 1111 now f
\Vnii dny. wliln I k"tn homo Mrs. 1'lnllTty. to :jitrlo:: th,> imnut.s: !' I tilt out.- more inosie)' In bis rotten than any urn1. |' Iu'lil11th 1I111.1cI"IIIII."tytollI'r| I Ilm'nlSmhllerr 1 \j
,l'i,> livnl, on I'IP llurp lit In\. nil* Diinn nnd Tiii'i'l'iy! ..1"lhll'I.ho": smne one_ .,f I
1jolr.: KiiKhsii; !' lu New Yolk Mcrenry. kncv 111".11" it t 'o .<.fnl'lllile fMine ( OK MATKIHAI I.
,
\, .i-lun.l. i" r. l.r.cU; 1'111'0(111.' SOK toi I'ou-e' 1.0' rear jnid was rontin enl to j 1"'lI'lhill-IIi..1' .iidly| | nc( IOSN the )111',1. AND IS NUV( r.KI'I'KU: : : THAN j. "
1 I. "11.1: liKtr tin"! III.K'I In i ith.1 I Now, Tiniotliv 'h, ul u
i yot '
n '.-.I M "nn'ili.. In the 100:11: tnic'c' o' At) Aiolf( ,ty [di- Artnlen.Tlie him. Jfo t toniiftl the iwem-ii-net', nf tint ollur incinnrabln ':
j. "'I illdu't" IP* I, "nv it v.n, in then o'ljcrlow. to fie el- tenee of nrmles of by t''ml two i.tot'y one frame:
ni for I -Ij.pc bound. "'"'11." ''hoL ba"e ln! ir ririiu' ni-xni'in't: nu' tho supposition tin, simple! le'i-wm thai Timothy had no 1 iie\er loh-tntiil., "en nllir-lon to II fioinDi .. .:
.1' I' .' .u'l'i1 tli'it tlio Rfttln' 'rtlui, nfi' '. ilittt I .p. n ( '( In 11' In. .
mm
llmt d(>ldii'ri arc tlio embodiment of fl'io'II.\s.i \ nl.ltlvts nr nriilailitini-e| i : I II" i-iio iiu'lnt nt of 1'orror I I' .
II '':i ." i.I'M, M',:, "mi" i.Iir'ssli k tin' I've thprinclrl'1! of fortv, and, imagine that Kthty had n tlatiKlilir, to be" snii1 .1 vomit;, I f "' I'Idl'lIl1hlII1ol1\\ Iml "l-tin |1.I.1f .1(111( riMNTINU I INANM .

1 n i1"" re 'I" tin}', mi* will }'P litlj iv littlft vtiv iot lid of n n-i 1 of peaeiwonll 1 \plump, nnil, blink e.vtd tliinc. with lorn;, f with nn pbldlnis tertnr.hltli '11I1I1II1t..11 -. -. -- -.-- '
n, 'if'hlia, r.cz, ."for I'\e tlio l-nliy ton t-ii'.tu. Tl'i-lr I ijll, I'llhin' < 1 : Wit ,ikmitiv h.he'who ot-annually; 1t1'1"'fI'I'.11' < //11\,11111, u ten! I IN- mid 1..r'l.ll'tIti..1 nitililn -
,' i i "t will"Eiz I 1./I1'Ilh1.1 Tlioi : t'iivvn' bin b," '. Hut that b.id, II ...11 I ,
I l.i: 11.1 e:1: ; Wit i II i WI'L'I" d "by r'jIN.]' therefiir at th" tl'iir vvlidi a tinniiin lu'e11'101111111' I Ito
i I I "11111Wild Cherry J3n'.i.foril. r.u' If P"..Ill'(1', \ iv'ioli'.hed' nil ell1'iiui i .) iui."liati, i.\tluii'u.''' of "M!,I I bottles. and, i-tr.' and Inb.'l" t.t! \ mly In, kid batkiipun HUf l'lci & Sut IWI'lmul FIRST-OLASS '
,
ii ..M: -]I'n! *. for n loiv., shol'ttc !; \. ', fj them. lint tlit-j r.I i's; Hut I Tliiio'hj, t vidi':Mily Intriuh'tl tukeip ( what hail h'[ |I" nitl then ui'[''>n ahnlliielu.ilIon ,

ti' In'' lipt liri'xi'lf r.l'ino nn' ir.eddh'd, Iiali, ;: t toprnitlirt ,noldii'1-i l \ nlonoent, bis I l.:. 1\11/\'. rliarnw' nifily away vililt'h hail eoii'iof Ins nlicnli'd \ < r. .1 ( 'II\Tt\l'TI c f''
111, '., will no.uii.. Tim doctor Krm, mukc \;' r. Oil tl'-j eotitrnry)', tho most from" thu COM" "tou.-t ejt's ('f pdlants. Tl.nvvome'iof j I bli'od, ntnl, ovt'rl.iMd I 11 rvi-" <, I I.f. ,

i .Ii' 'ion K>"t will ,' the cold uu' the terrible tit-.d, ilrnlltic-ti\e iiivimlinis Imvu (tl.t-I iil<;hlHiihtml I -for Install''!', | );ei'eral" Intliiposltii (pioitu '!'iu l.ini'ilf, STYLE .
1".1'. .M'. sli", nu' I ,Kfltnly, Ihi't If I.f and Plasterers _: ,.
trot) quiltfriendly. 1'1 I :(' hot condaetetl: by. rt'/lhl fit1, uiiderlakir .< wife jtrrosa the lot.-were I ever roujh'! 1.1111-,11 np Bricklayers <
i u. ;ii.Intttuiu' lady 11'od, 1'01'ld 'In- unite a'.vr.uHint bl.T.!k eyed 1 I'ertha never I Ihlnkln tf Ilt-ttl'e iit.dell thali't-id,' 1 l.ii-i- I f

\i .my iiiiu toull ifu tiiiil, IUI' 11.\ for The. hordes of Xetnhls Klian, the bnr hn.11I11I'1\I .', k from ) i-.r'' in-l I to jcar'Hend iit'HK attain: bniii-d lonu 01-1-111'11(:' ho .\1.1.1\1)11"> ni' II.IUNU AMI ..lullMIIUK 1

li. III t.: tl.p l.ulli'8: ji- i-rl'i llioin K'rrimw I.n'laL hit, on'MVIII I the dec.iyliitf Uoiuai: : no. "in' 'r n lit iv biinull neither. I' would know It'I : : I >IIXIIN: THI: I-'I'( svns.FACIiiKV AT AS LOW KATKS AS A KAIK I.I Vl.U'll.l.( Al.f.OU'. ',.
I.'.HIM, Irato"crm.ltlll't liouM n rjiniHo to I nlll all thit 1.11I1'.I'IIIt.111'\ th'limitphiloHophy ,
empire, yruvvn luxurious' and unnarlilic, Well Timothy vu n (,litiles.! and [pill-, | MA.NSKI! ASM ATKAIU
li :' An'i-ln1 I nlwa)1I (1111"1111I1' :11''. Men the tribi-sof lrlllliNI., vvhlih so lour" fill ol.I ml. er, tllrn.III' in- ']iueiltoii! ofthat. ; hank! toip'tlur 111 ,- hetip' t.f .
III'.I iC\er "Jthly"l'hl her n.-'lu-.s wlii-n litHIIW, tliat lunlow < I I.I H.nd : run: is.:
} roi
made 1\'Ir.lon; ] vvt-re not ,\" -''i 1 m: that hi- was l'I'Ohl'l'lIiI' .
i h'ili' l Iq lint the \\iiy totpuliu tu u 11",1111' hrJn. II\I Illrl that wo" I inn In vear.s, he on;, hi, to have coii.meneed i > : Ili" kt-tt"< ulioi'lt'' nnd lilt I.aiidi I:(.Hinnti'H liiinit-ln d "ii hl'I.I1"II' ,". Kuril -- -- ---

\'" \ v, ,11 I. p 'H! ri'irwlor. kt Kiuh 1J11' a-t thti Kallnt, the I I to 1'1'1111111,1'1.; ; i 1'1.11 irpintof, the evil tu'iiM'.l.: lb< itootl't'.l' with, I.I. nrttr- .n eV oik, -1"\.1t| ) .
\; ."' ti'.itc f.!: a'ly I said l. an' its pnunilln, mMlv! : nnd liiM ItIIII' All onliTi,, li'li, nt .1.K. (t ul-ton'H or at I I'.
i i J wnn /.uh'.i, th" HiUlm, tio! Mahrattat or tlio15miiupro of hirt coutvu. I Hi:lIt it is saftt to surmise I'\i--i' .
.1\ t ,u', '! i" In. 1 ") \ into ,Ilir jiu.I. wl.lch tn.! il. I II"\ ::01. vvdl iift'lve prompt nili-nlioii. TIIIH'OMMKIUMAI.I'tMil.lSIIINi: ( : ;
MX I" lU'-lifoid t'li-lr' ovviiv.'nylu peace thu that hl< conseieneo hint' given him nu un miMii" now" viil.il 1\1'11'.1.11.\-: \ ::1:1.1', (''OMI'AN Y'S .1(11( OI'I'U'Klin ;

\ ""t.' I 0 1.in-ly: up there li: y!r lootii," 1 1' '\er i i l'i' it ii i-t ict: ,1'11'1':19. but Imr-j easiness uf any sort this lOll! llniu [,ni'-t |' once moio. only, 1 Illiimlnuteil In a f.ili.t. 'm it'J"' S7 ::ini I't'iiMai-ola, I- l.i.'il ..

'.MI'hiifd lllol jo 1 nlioiit' 1.' 1\'I1I' your: clianK who f.it, Int."I. itl 111'11. I!} Ills ,ilnt'"tion( was a.j s'ltli-fat-tory, ai I that | and 1:1.11)'tty.. -. -- -- ---- : tin- only U'lro Sli'lin; |' : Mailiino: in UVst 1"11111.1", 'ninl tvilh nI .
I1 .' '." ,- into my roor.i-tlicru'h iv duni tho a"nv--ive; j :iii-lt jeartparty of tin IP Irlih. and his tl.oiiulits' wen' fli'-i.- Then" In' wnv n rav t f H 'lit liine out .

i. "i .I-, ''lid ):" ',,1 lc ,eoinp't: y," wz !, 11':OH to put tlo\\n 1: lot that olwil I[ atitly, ottuplid; vu'h' a'ry' or millions! 'iom- I ftoin. the* kin hen nHi;!. I'o m.-ike onuili.i I >' I M'rii'llunt pnid'lo e iilt-r boyt will I 111I'I') :1"1111I1'111111'111\1. 'I'n) |ntan 'lurii out :in) Ililn{ In Hie |1111! ,> ol' '
P'' i' '' '
.. ,' t t. p J'1, won't; but vvts'll kitji' tin Inciiiish-leut! to tf trliimphiof 1 1'11,11111\ llIl.1l1'lIlho btoniach nml the ftnnd there :a Kttoiid |oiir| had, bt- 11.1"I \S lit ,
11.1i 1 peaceful | iinut I" pal.I |.i Mi', i or ulj l'all'lhld'II..k' fi'iiin f"iir-|>! { 1'111011' 'to :I li I k of :
"IM "it.-i, I'i tin;, tinu'! tin' 1'1I11\,0 i.u ry.1i ctininu rte. -"Cil; that every step Illt. i, bl'lIilllire Ihiu m tftKid coni'ilnn' ', it in nsI i'onif jinlu''ninlilt'. j jille ollli e "I tin, < OI'Ult'Il'1 U.I'IIl. ( ii.Dr. a liuinlri'il. orllllll .

i in 1"11.bin' jtr aiviiy." K'. by ci'iunu-rr.' i-i iUl'lu'Iuly either pret' I i t.mlshlua how lilt lo 1,1lf'u[, ll.t'ru rimainsl lie 11I",1, andpas-eil tluiui 'h the cap U I .
I ti, ., ,II ly ,1..1,1)' ilt. uu' tlio a Lorn l.uly, or ft llovvid by the 1130 nf, arum. Tin .l for conscience iu all the Li.man uiiihuuIMII. In the It-lire. Hitnoli a fcwMtpt' iinetlilnu -. --'- ---- ptl-l'li. J
I ml 1 I lift iMuMil In front rf him
lie.Wm freedom of the o-i-.in wa pained by .
il.;' I I li i 1'1 in tliNcry ImlMln' Inn, ami/ the C"lm.I'I'el nf the :fht. I However one hot nlyht In Juno Timothy I' He ivanti-d, to < ry out, but hi- ton;uoH'tmid A. Riser __ ,f' ,.

my l'':. .!ci't, r.n' in I nois to wan uliiii pire pl.icci It* throne 110lsl 1 bayonets. camo hiitiK, tint, ft'ilintt 'Jllil"1..1' Klmd t" Itn' IIM ft fit_ mouth I '

i .:, .tlitr, nu' in to Mr. i.'iski'll'fl hiiii, Aimies are : thl CIU WIT, 111'1 nsiiiil. Tlio d.iy hail been' Millrynndhe A,.Mln ii muldin bm--t of nooiiliyht.Ami -

.n tin. luilldlii'. I \MIS Itlnwnly!> but the iVKulatinii t.f it, uud reduction toiu h.id wallitd about a pleat" dcnl In tin :> tl.it' tiriK' I." iiiixtal. ,". i.o dilusloiiposii'ile. I TIII: < 'OM.MIIMIAI: ; I'liiii.isniNCj '
tl ''I.1'1:0..1: ,\ aYK Ijnuklit (l'ul1l mi', mihluii terms.-Contemporary He- I but.)' limits of commerce ilmvn tov, n nndin 1'onr' fti-is| In flout of him, RESIDENT DENTIST, COMPANVS .'.IOMOKKICKII.H ( :

'1"1 i ( i, otxi1. tlio MtLtttt's: oaly si-u, viivv. tl.e iin. lie hail a headache and It ;! tuning a Khi-'lly' : ul.ilf, fuee 111"1'| 1lnl. ,

t:"'. ,"' I II ,"M ii'orlof hi'.d: clink, uould. I m.i'V, hli'i crc3 I'tlt after leitha!" had I 1 routed, to' tho Kpol. Hloinl Ik-nttlt-' :' -. \\ ::''1. rilifi\; .111.111111'1111"111'111" "tr"'I.. rxiluslvo( "cnnli-ol til. ( ''iiin'| | I'.ilont 1'ruri't.n. In U't'ht t Kloidhi, ,

1-1 I> I I'-,'.', tl Lii'i, niitl hu huil n g.t":1I. (:.1.1 Cauiiulg" itelU-H. BHIU tl bin l.N; supper, nnd ho had, no npI I li-itttie.! a-t l.c lu.tl stoli n up to the cnp

11111 i-f j ji.'ciu'Mali!' 1:10.: Jut tlmt tl,.y I Ill tho Oartkld: hOle ut Mentor, O, are I elite fur It, th"'-.\'t.II.hcIIUIIII'IUI'"U"I'. in the fence that oilier nhjht ri-.ini-d' hU I i iitninec-t: ; ; Wint Inlt-ndi' nel.iMret I t.urisiic t. for Illiiinlniilcil: \ nml, I.llholl') | I'llnliii. :. Tin* \\oik tlnnr I by IliN

t:'t> i .wM. liinllft.uii hi.i: >pii'd! to, Iii-nr him I bound cuplei! i.f. the principal dailies him pi I i.-ive: ; Initad.lit' : '. | face tlaotiKh it nnil ,II7.II.1, him with l.ln __ r'r

m lu- ofiiu-, uu' IIP l flaunt, ii n liK'h throughout: the I'nlted States for the jear uctit out in his, bade yard and hat I II dlbtelltll-tl 1 ejf', nml( V "111.'. ,1' 1'1'111'1.,11| 1"I'IlIIIIIII'IIIII'RIII'I'III| | : thu llnesi' I.ltboj'ruiiy.TIIK | | i
.\ \VOKK.Tu .
1.' ;> r ',111' WB, ho t I"j tue, "\01 luipoutllr 1.( Ci (i irlield t-ainp.iltiu, and finely I down on i.u ovultirnul bain' \land betjanto ,'! A low rry tf lornr lamo frtim llio' Jon t

I I. .. \-ld >'our '.I&kl.t. f..r you day I bound i-rraplcnls:' ;! containing extractsfn.ti lii-i.ilI.o; Hit- evening mr. It tviiBhcaV ), : houi'O. The kitihen door had I bit u our luovltiiihiy! nltiiosl (i'oniIele|,

ii' ,:.1,..' Iliei lerk-i fi lUI Im-Illc/I"/ ." II'.lt and 111 of width I and eoMpoiinilid' f f tnai>' l- -al and m i, ":.-,II'"ItI"1' iitood upon' ( he. thrtH- 011 IIi tit' job Ivjic ami, 1111111'1'1111I"" ,

.\ yon p'u.c'! 111 bcz I, olllll1h, l'lll'rb. ; BCln. 111.cons of ,11 e1"II"<"'-. not nil if tlu-m pleaMint.On I I, hold. Onu N'cond hht wlI. thenho liave. jiiit ail'leii several liiinilic.il tlol- ,- --
!'" "MIh, (: w:1: *. t-To dollar Olt III"bluntldly bound 'IxmLa Ubcictl "Utters I oneUtlo lln-ro" was u pip I in lI.e WtJO lcll I ibdfd firwanl and pint Ihu, 111'1" ail ntihil I.U'd01111 OT illlillliuliul llllllI'linilluie f
1)1'0
i, > ick"t an' nut I wiut. Master end Libeled threw hiriH-lf on In r fiilbt-i-'ii" liirm.l."I'lltin ) ] .
j rtt-eivul, neuron more ra'l-i nf the finee. 'Hint (I'I' tjei.Ltl r>il .
< !i,r.'i1, ho '\'Il nn ry, nn1 K'V '"o I "I/tter.i! sent;" hies of campalni car- upi'ii 1"el'nll'I\I.t). corner 1 <.t., iniky inpiict1 I, 'r, latin i' .Oh, don't look Ro aw- vvhidi, plai\ 'en us In a lifttrrptisiilmi .
fullIllY! f-oi-iflhlnx"', : i (linn ever In quitkly amii : COMMICKC'IAf.: : rUIIUSHINIi, COMPANY'S .Mill Or KICKkicM : ,
V, 111' 111' Inllllct l.uy of vicwhluloli I t'jon.ininieno: colt>ctioiiH If> photo- ;, and wive in: ut.lnlc-i-riij: ledUwcf i to
1, i i .11 :ii.'i.ie. w., ; MI Currii'd wrl, !; IllutiT.tmvcy event in tlio ('a- ihe haNtly niii'.i'r'-ikcr's' imli-ni,| by thuiidt' "Wr-Mr. I'liichtM' ?} ," wiid! ) Iho nl'I./lrl'j' hcaply, cvcriito onlers" lor jilain. ami

t i ui'.i'iUerousowldtfintlouian! -l>ut it'u 'i.IJhl. Ccilkld, and ,('OUel.tnl of thirty of that in' tt.i unry'n dv.illink', tliuoiudly I lion liisti.t'l ami for an fancy' j ,)1] vvtilk, I"JRII.I( |,iainiililcvink :( | iii vvilli tho tiiiiuM by milling, new I'MH: In Iu hliH-k of I'linlln rM.iteilul .

1 t,, "id iiuiu he U, f"I':1I 11..tIbat J'n or juoro c.inoi vvith heavy pold henr., anil ui'".4 on .Ihe ncju lot ll":t. lint) a Woi.ileifully 1111"1,1111.1lIkl' I \ etc.No'ilHt'o. 't .
.! |pI,1, n ITOS* that I keep Ibolt mu for cljbor.itj. 1',1111. Oicaue- Ill to Timothy cor.I:; not :-ect It tln.t rvemnu' It I thoiuh one tl-nt trtmblt-d uud '{1111,1.1',1.1 in I'eiisji'olii fa.i: now com a-t fjit at llicy arc iiiiiiii'il from Ihu lypo' foiiinlrioH.TlinCOMMKKCIAI. '

ii'' ..-:-t ICI fl Hare m1 Wil l'le sti"I l Ix u. i-f il !!of In.lllpUol011111\ 1"1t>io dar!>. 'I'nt: h<> knetv it \I all theie, "I uin" explain eversthiiiK if )'onvill lit ('it'te with Ilin Ch\I\IIWI'IAI. Jnn OKm f t
\>} tho father l.liiiM.-lf I bhcrt. ; nf Another in a withered and IIh.. kliou let.-e: how I III" ,
1:1' bubjut tuu.pcrancc. tonu \\i\a iiiicoinf I K In ,the tiialty| ul' vvoik tin'tied ._ .
s .edit ti] grt home. I IIU'II CHI, h-ound together at tho "011 able/ "Veo, >e.f; tin can i-xphilu evcrjthln:," out (II ilul I ( lie low piii-cii dlaqI',1.: ( j iiviiiu -

I 1: ji--t b.t,1 tl!.o <1I-.V-: tim the I It' julnt'i with 111\c bands <,( gold, nud A more utrnc-'illi: object tf conh'I1l'laI I nii-ated llt-rtbii. hjst, 1'1. .111)', voii-oiili'--i ami.10 will '
:.!' : .1', W.LI :< : up fl'il i"> 'lit ..f I 1 rurl.l; ) ; with! a handsome gold tasbtl at tion presented I: ill iu thi' n.vv of buildin "YI'U. Mr' LApl.i.n. t-ir' llxilnln; !" I full | lion.| givo } ou : ( : I'irill.I.SIIIMi( COMI'AN .IOI5 OI'KK'KCAIJItlKS ": ;.
atl
.1. -1' Mi ,, lo..ht.ril.. who Iwl. tomo 111 j| the In.ii!1.-Cor. Chicago Inter Ocean. >s I btjfor) hiii: tin io\v ivlia; h uprehetitcdU I thuiiilered Tui'oiin' 1'ni'knf)', In a( .- --
I.I.M, I l.i r room, \\na ttkil' wl.1 1 1'1', "laI I portion >'f III'I'[ "Irslnl't. lUlt | hi'' diiiiH t-.ni' i Win i in- )011. MI"

i i \. -i 11 r;> at .. tl'" an' \hl A {'ul'ion. Cmtom. iiiind .s< n..t I ...',,1I1I1il..." l-> I'.lvia' new' I piiwiiiK! In iiiy vurd lit this, tilneof 11'I'1I1l'1I'1 -."I UK:- ACOMI'LKTK
I 'Ctiiw in," who! .111J mnrcli iutu have curious eonr.se l-!' iMia.I ;. III': tin u-hU, tlurtins "Mr. I'int-kiiey, leI)' namiH ) /
;.".'.1 liiit Oorse, 19 1..1 1.1 an lirar-s, The I'liiKW the ri-i.-oii in Arizona of which wu know n not, / from' I', row of bulldliii-' l'gun tuti.ivtl "iClltloI I mo H 1 14, ul-' fitit-n. i
> 1 "T\ 1 thin in the CI.-t..m. the "A'III--.III'I-IUIIl-. I'lntkliey, I-l. '
ii.rt* "you iiroj.jml! kUh"at.l"'r je-m Kune by, '
but it in p lllat-y! an ,;CII.1 of their I pecah.ir -I -11 h\'c Ik-rthn nnd lirth loves STOOK
I
1 in.
I
"I--.1': "a'I'1 Jllwhelo yeI ; windy diy1 i.ud tl." 1. t ne'iiiliiliioiis nhiih Iud I Ii'iuketl
I lit'': :1.t, : II > :1'-" imprivtitlnna. livery thu ,. tSnsi: I. 1-or thf! Ih'-t time lul "The ili'V il f-he t' t .I CITY CIRCULATION
i 1 11 iii.it h-.' d". '., Ii'i nhtuck ji':!< at Mii .. may I Iv, i-n-n a> riitny iw I 1..II'f ird'h.rf I'.i'1 y y. MV.-I.t iliMinlit ofUiMttit. "Iok Inn-. 501.,. nn nrnii if J'IIII1"," i il I.

i I' ,-'.' I, :11', yo may eli\u: me, wlan II lioblr retl nun UI thu Tempu of 11<.1\1 |'I On.l"IJ vv. iiv.li'iijiiiK, tliat tulu'ii, I IU"I.I in know )"Ur fatlm .,
''"I :.' hvr sie \is as ivLitu 1. lht in the piK' come notes ami u llJnll\'t. thc fr1 ft Ilia x<.>AInt\ L :hail' begun VlilllhU "(*h, fatlur," ti.tuii'il Mis I lUii': !'' vagain. STATIONERY !

I "C'larry!" .e he. "Mr. 16:11.: I rh.Mluuichont.;., 11llt.10I. \elrl- j jHie I iit'iuai.Uance, with lie.tltie. I lent lie r. 0 :U' c !
( : I'I: '
c'1': Le 'im la a'I 'ho I hail given him a Ktcat iknl of >tK ii.; 11 in' the CUhes a-dropj'ln the Yes, and v.ut that IhlI to lin "If" prihtj. 1'111 /1-1"11
In' I.'IJ. ) mrry "
I. ItuildUUU lu JUIMIII vtry : ., in. Imthof vi.t.Vhrii nonjiiT'AT: ( WIIOI.KSAI.I: : KAIKS: KKOM: AIAMFATIIJKKS( ,
ii" not tiho to t>eir 1
WHS kno\1u' nirneti win ju-i asiney ui i vuin regard 10i or nm
;' .i'"ir-M. nut 1 pttheicd iDO'-iaU to The Jtl iddtii.-ts coi'tiime tu make rot :i 'Hentiic. Verj sorry, lint a mail' has got \ 0:111.,1,111., .[( culpritniod! '
..' .iu II'al! a'i 1 tvcrs thi'j'd I..II bin alic I )ylgoroiM: efforts to couutcract Ihu fcprcod to look "ut Ci.i- linn.-i-lf. Tiintitby now 10piatnl under thu tlliu Uul.t 'I 1 111" 1lIi.1 II" in If
'J. I in and tho 1 tI I kill In n. Tltiiuth I mkvl lit-iirlf ANIi ( )'AN DISCOUNT ASl'I'; :A'OII'LtctS( : FOU:
dr >pt him !I.-: hi 'va nth al' "h of Chrl'tiaiiity J.ii ui, l.n. thitt! atH-rtioti to l.iiii-i'lf itein: in > onuvtr i
1 .- 1"1.> ;:u' iti diaiJt he Wcuiila't U, ; can 11 } 11 \.u never t 'i buy Ole !'ho.1 r.'d,11 :,iall'-t;, ,' I:.,.- .1.1':1111)! n "llrrn tttl 1 \, Ill \\\t\ tji'il hcriitm> nii'lii liiluttlt DAILY r MER IAL
i.t I h, in Kioto alone in t:be, rebuilt nt ik tout t.fUr 1 ;..in of gUilty: > -JIMicju.1 ripcuUtl it bron-
.\fitr thct fiocrgo 'iij kjipo cfimln'
I*n' to my)' roiui, on gomu ral ou or other, : and, colteRes are K'ing blurted I he had rn i 1"i j I I' "t.i-Ik'iitti.., wbo luu] Ilk.ji.ur
' : r.H> mc'iu, In the wake nn1 It det! i-i variuiH purls of tho country.I'uUio liti-ii hb I r t i-: i :" !- -111111 It-ft him tu die Then-"ll'j'v lulu'' > this th'wr' Iutu jjoluit h ____ ___ I :
.x''!'! KIT. .iaion. ii.ii.. but be "ii un< "'
Clu-rry in l'lh KS j'liisfd Oi j ia tin- |* UM.-; 'riiiu.thy 1'intk 1
Fun ONI; KuriioN. ni CCKATKU: : :
" 1 <"(, -ihhc. to mo, "Mrs. Me.\voy, W ;, in-) vvonld almjj stiuul M ai.d say thai "\Vcf l I. < n kn 1'1' (" .11I1UIII)' slnptt| ,t : I ; (( nJl'\ SY'S Jill OFFICKki'ijM : t
* Trlli** of wjnti-r Mr l'ii 'l.n mill I THAN' Tilt: \VIIOI.KmtrrhATIO.V :
.tin ..u. wanttu' l luu to rmrry 81' T.rlur. I i a man mast look not for hliuMlf lint y iUrlhaproraiMtl -

'v w <_ vi.r to L married he woul lie TI> ni.iny I will l 1 novelty toiltid tfiut I Must K-jU out fur Mn clf- to ruiir;' nit Ui' u. Only un Jon \\ trokiiwler OK ANY OMIKi: : 1'AI'KIJ: ,'olllalitly on liaiul, a full 1I1'Ily| [ ofnianki: ) fur all CoiirUin 'HKSlaltiof ,
rn:' nt 1 II'nl.rlr. Hut I ouly l ct Wale.uid Irt-iainl 1.11 produce a thVtiiut iu tin' c&ciiiuient of theao uncxt ecteil <'pp'I II" 1.,1' luit-iln' joiinunicri, .
1 .' t 1.1lhe. of preMUt, however 1 .live imn.irles. TImol we Mrin kipt it tjiiit-t, uiul Utrtlm FIU I.V J'tSCOIJ'C: TIIKIKKVJIV : I t
11) riure it'd the r.u-f I rrh'rl. "hiil i n troupe! by, v.Uo ta lUvn :'1 '
) '"im KiiU, nil' tptshully wLui Uur 'I..trik,14-joint, 11. : ". with kittii.; iluru ui the- pine night much lined t i ( it.te > '::1 tit the jurtl, iiiiitiini.. : : ; nio.IN: A WKKK.J. ; FlorliU 11I,11'311I'\'IIIIII.lIr| (ill any onler, Onler for ll.inki! .II j.

1 1,1-1.-1-.1 r.- ?lL-5 IU.hfar.1 ww, the wiryr.fi* 1|.. Au.l ?( uit. terriersforincily luaui-r tluiu hu kiKw, ruined up ti4| htm1! "While }"11 i-luuk ntirtind I'* feme,
At.' it k.-jt; to'u'; on until wan even- kuuvvu iu ix 'Uh, /more iriucalI tu 1'rll1!!> { it d'jU.i wilb tiijphrisls cm his rfi?" for t'lhrr StalfR, |utiinilly| allcinletl, lo. ,

I 1... WhUllh.\, k"ln o r.'U".ttl9! dare at I! BJ'hat cstablUU'il sundry cli ic. whiihluul ''It"l'.. Il riTiuiinwl arre-t'd' in midair. A "Uli, fttther'"* rni'if frwu !Uertluk.Timritiiv J.r J.J DO nis Wolfo

'. '.,, lill' I \. rj, cxji'-etiu' tu 1=10 f'eurgf, I from this side of tL. borderTheru I't trciiiblinc* tt-lif I it T'nIH milling romnn.Miitti !!..llwUI I'tuiiiiintinB.He I
11"I'M..*' iul'1 aii' Mi J. Cherry's L the l\lntO. for 1..IC whiih ri.- ; I itMlf to fall UK buly. A coii )'.->ki .1 iiri. ,

' biul.tt'u: '!, an1 who Blionlil. wal't la l'I'lbls Uuulu much n bu. ort. ., .-....t :V-uwl! bitt brew. His ht-nrt lift it* ."Yon tot ti'.ni'b fn Mipptft a wlfi ." 1 lIhlif.e
1 "' i'e' .",.1.1 QlnUe&Mn, Mr. U.kel. ml I.r f''mbi u Soot: 11" tIl normal J.I.-U-T: an.l Ugan tu thump arij y., wr'!" pr'.iwUy. frini the cxjcuutve UIIII.; t

' '' -.I fiw1 \. ow'tcz! I to UI Yfrkshlrc terrier, wilI 1011 rilky coat, a ;, f. .Ill r 1:1 mLlyln l.is throat. lu II Ill "rl.'frr..ofll. 'I -
1) it. I and : W 1:1l. I'll "1\11 1m hir." ) "., l't\\t iLA Co MM fill 141
' favorite : of )
> but r.. pi/litif ns a con.pnnlon .t t"l ).uth i iiK-nt nr.ro txctsj terror '\'C M"n A
. ''lJ".I. 1/1 I of the -arlier /f fnitic of 1'X-oiuoUoii ,
1'.1 r, ,1161 lhfurJ. bZ I ir.iI1"ns: )'pnr. Irt, : jx.wcr Biiccctsliiilt -I Upi.| t-.v.riti-tj'lift., rei.kitiola, rU. "OIMKiS: : 11Llr., MH.ICIThD.: : i iL
/ I pic.aiue' ," tttt.-utiou tu ni.u, .mt linn otten 1":1 I upon the lint mUtval c| {Arujj.u, and he 'Ub, f4."i"' *..f.1 JJertlw life mliinu* .
I. the inUtres* t.( lr aanIn. whielittrTt : ..-.!.n.( It llhi. loua i 1: burst bt vlkii- into the kiu-hcn, startling later, fatln r m.,1 I'/m;Ijtir W lit-cJ tin'irkkritn'l ------

\. hijh b.ii.i''; ; t4 10"e iu sufl4i hJJndti'V. whMher Yurkfeturuor ",kl" ;i IicrtbA into dro'pina p-n M-.C! lu-1.1 amii ) ) jMtiM'ut., ujttstJn'nh.it: 1.1:1.I.: .\n\I ltnl"I: ; n'lt: IH.
te ".SA'l |IJo' rno.V< (JirAKANTKF.D.: : : .
, r r '" ',J.j -i ilrtid ul l.iu J<.q ,

" I li--, ..1| lu r pourt'lrl, but My bhe Jmvrutl.I in wl days W bat iU vi*"s<': laW lfc it>ii.- -i.-iiMling In tit-! rur.U'fJQ t 1'1. I1'01'" I" ...rt/hotly/ ..Iu' _I" It.fd. ,

I .. I'i ir 1 ot (iit.iit'b visits here," he "laL-lind d.lg.| ctl..1) uud "Uuut laul u' inert y, futhcri What is Ic.t JtL'f" h.\llot-II <#t en fright u.'' ho I p.j l_ Hi t i nitI t- i"IAi"pl> iif bin balitr' It'11I11 I

'I. .1>i 1 II have ciUle-l tu have a ruawu- r.', hn."Ir..II' ( :- JIb the patter*" 'fat: Ul uu' im lii! .> t.ii irolilrtil' in II.I' ---- I
bruiight out o| "I've' cli.t he fiaht Jl-ild your '"UKt'c aud uilrnl 1 bn4uess
f y. : U:1I\ jour .
with nk ,
I ) ul.titmii
j r.I. )tu Way Juiir .1 11I"11. Tin-1 1 t t.Ih. d .1.1 0'ry win
'1 n.iii.iM.' he. "Ciliaryt Mr. l.rl'ot Mirder mil >"'iwild Tur-othy Ai.d h* I'
the tlJlUuWI. II.i ,hMlror 'uiiii ii4iu"tl r iruriii. pul'Iitdti'ii'iiwtib
11
.vl H.: llful nri- Thll UluJut" June and Jnlv and with ildaya >tti riujfhUiltuturtmhtUuit
%
.i-bt
jt.fhurlty, I otippfke. J\'W' I ct-vm l'IIM..I t-.i:uulinw IUnt' kp.iji''i
I I1.,1 "Xo eir," "hu Ii .III"It. iuti-Ki'i-nt 11.1 .)11..1.,, more sultry awl tilitbt more ofjreij.irflynavt.rnil lJ W ami rolling cp I ill Ultlllii u t if'hull nil- 'f .'" ''Pp'ie -
i,1 M.MI ,M-d I (.kih.-wi.Uty, tL 1i < W J'niw.. n.it in-ill.r hU ti ut<'in luU tf .. )1.elt'I'.
LI.l'rrs, OW as my .C1'i' I n .1 I the dun fr J r to11(
"I r" \.jii t ktcu buvr I rlvty tct-n.s tu vrtint 1\.r-haIJV ton j jthiir the iiune fucttjrki- across tho river le/\Uts. )lave tr"I.LIo. this .JII.:1t! .h'10$1 h-.. lit I. u !I" > it- .. '1.r'.1.t II!

i. 'J j -it l.t.r. .1"II. A\MUIIU ss }" as tuntiutt 1 Ih 111Yal'r f'.I'.1 1'ttt pluaip and bluikje l J lw.-rtu.-v, 100" .-A ii4f.iE'jrti to Si-v \ .lit-ll-111 H4IIV (vi 'X' I.'UL ,) Mudli i(;

i,." toi, "fu-at fnat was your fines! tuocbo.The :k1' ,, a child woul.1 duubtlchK have l.tod to r>ar< curjr. ____ __ .__ it >uur k-itt .\. U fiu u ".
I.. 11, tr"> h"/'U MUM?" m he- ""'. wa>.1&l r1-t ulihou! the waytill fallen
" '. 'i,," siz '-Qotnl ba'I!'' h* twhltJ< : the'tr".I.Iflnc-l Iy ifjr'kje, bet ; irt'iuti-d m.It ort-ri-i"'n thrrtlioldtupf 1111I1 'r.u u 1.i "f Ihe latiVtiai .'ro.U-ut Till : Ur.l-M.Y C 1MMKUIIl : < ,
in noAu' for tjpcn 1.1 curltoiea theseiliU "rO'lllhltlfll IF'm-l. i-l ..1 i iht ".I1I1/"t.. .tujiiitjtiI
u
I n frii-ntlly >
\1t 4 f[*-cirr 'iii .re in the b mils of lb f.iw ier I t-i lit r i mi lulu"I it,1 tl<
MH
'1.' ir, d..It I.t.f Mi |'.i.- |
wvv ;: Hut no uth lnii'n' I i"t i' I i 'oI .
to 111' Ihra thi-re .niUwlik] t mer nuh I I ui't 'iut"r| > iiI'rftl. ati'l ut-tMral A tlIII' su long as wo, please our customers.
.utl "I cut .- (
1'iiitkii.jltnt S
j jmiiui .h'.l vvtr- 1'iinpnM-tl' in Tim<>th) > I I' i i'I li'I I"t.lu.I' .1 i
I 1. ttetmr..l *4 'he t..I. 'il M'lklTnlIII..' 1/l- ll.lt '.f |1."I.IIt..ti..u.
.. !U .t rij horn! JlU tjwfi t'.lln.' >. 'I.f. i/.1 .1'! > 'ij.liniIU Ulievwl laiuivtlf, J li ''ij ,
, \ U.u't.i' ll UsUtr'" .bV *Kt) .iml. tht' IC\'j'II. 1-liw.k : ".mO' 1 1- t 11 i r) -.1'> uni4

i
I.-,-_& _
-


-'- .. .

I


-- ____ ___w_ -a'rli _'-_________L'_ .___"_- -. ---3.-_- ---- -- ___--- u_ _
-- ---- -- -

j1t 1 I!' ) nnd\\ 1 lain IJIIMII if I'Liis.irol.i I I'l.i.: .\h') II.Tlure I (10) MA\S IIt : zr '- "HS sTS 63 CO. 1! NOTJCE !

Ij,n ., "1 nn iXtimUil,I xln't' to In I'S i it irolO l-l'll.mi'l, tlili ( ()\Mf : HI h"I"; ..i.. I" V ,

Putt t .r.JMr! ", \\ I illinnit I I hit wlm I I'S t'on In '1'' rll 1'1.'l 11'1'.111' 'If I I! llrua'l < "onilnl -

Tl tr/AY; 01. 'i mi i: i : ";. 1'i'Uirn? tc Ii' I' iintnp I in 1 liP """,t of flower. ,iitir-r lim '.1,1..1, h" nl I I.f I eiintenluthr I CJEENVH.LE, ALA. DNIoNsrcPEp

:-: .\ \ 11( t |I'ii'll: > tIll! m trim iIib'1: pM--n ,' ,-. ni,.i n 11,.. wi I heuri--pn ilill I ,

Ii itt Ti'iii|ills'. I.1 *' cw A ink, i 'it 3'I\lntliltl I. / 5 liilltrl ni III 111 fn Mil. r.lt: '-. A 1 \vi: .\ IKov; : IIU-KIN: : lyr III.11 TIM :
and Government
m httt \\callhj ri'lmlti' 11\ II/ II' m honor mnl p usl'.. .It.Hi ('l'tlIiIRbIltI4'r'S f.tliitiiel.ini. .. Corer Alcanlz Streets.
14 YT UK rr r\ ( ) v r: IT j I': sIN .
IYA .\iinrliiii' 1\>'. lm, .1 ron nrl.lellln 1'itt. : lIt elleel ill n ''Oi I Ii" fi ll iliIne 4

II rt. rlinivol Kith I I ..1'01111I.I StnlI'.l'ilii" i n-eil, ir-il, anil lmI.mnl I HierailriiiiiN KIM: lillil"SI I 1"11':11'1:1'> ': : ,.1111" .\SI IIIM\II\-: ( rplli: t SII.t"WS.:1; ; : (ilUsoTlfK: : 111\1 liB Tut T 1 'ol1 l(1t',( | ,

iniilnl.. Ills.'hi ill 't' In, linlilteil.
Phi
', ii" milt' linii-i'. nl I.ill) in | H 1 aii I .MM' mm | : I 'In nil I .ill, ll''l'; i horn mi- finn!I- nth ti. iii-t Ii.t\ I I"t l'<>rndnl -- -- 1.11'.1' | .1.
,mi' l hwliMnKii I ..1.11) Inir. MI.MI 1'1'111.1)
\ .
,,,''' !DN, hlt ill'l'tlttt'i1Mi'ILI.S..
ROYAL :o:.", I 11110.) I 'H .1) *''t .,Is' ,. anil) ,In Initilui'll; ) ( ) SA.MI'LllS.I'm .tiii' lei'im n-iotlereil I in II'U""lnlo remain.I 1 lie I illitOI'ti| nn I jrn"'rl. 's \\n,S ,
IXJ FUI
;/'...-'-''-VL! ,!_._.. ., '' iinM .,1 nl M In I I'M-M'.nuli |nnilni'. .\ tl AIM inpl in Itnl-h' n l.iille, .lil I I ,
;!..;.j \1" : r rn.: 1"1"'i' 1 In III'i \.I1: I \Illi tin |tnlt Mini Ills I'liiKer .\I"lal..I..I.,1.1 I II'15'i'8| fur Mr. "s Crini; |,,te will I' nip.ne 1.1< i ili'nl.h I '.im nther |lot's'" In 'ili5''i5IIlhi. '4i'I581'll ts'l' "r l'I.I.twr. ninl I In lilt'S to hlit )'Isl't'Isa'Strst, ns inn I'lpl'mli",1 I in i "

; '0l. 1 \. ,'f''h'I''| nl I M" I I' lln i'i> \\.1 klin\Mi lr"tn. ",'r 1111 Sliliiyl": I irSoiilli 1'lntlil.i.III. "mil I letiivrroin htl.Itit'sR. I. ll.\i! : inmi

.../> Z .' h'.".. Mil' ,U 1 i uII.I."r I n N. w I ; .'. :IIJAJ I INI': ll'' IJ'I'AI'J',1INi1 t'2i: if t'l
,
r ., '", t t i- n i 111' iiiii-lrlnn' MI,.il T
t 111' [it" 'I"r'"I",1' | 'n.'" ( 'ninni'" rclal.,\ li'itVln -
:
Hi"
W"I'oW Mo.'k nneof lines! sminiontsnf
.1 .
| : \ I: |I. '
11"I
m'19' 1..1. I I. -hl"-.----'-|I''!i 1..1'1111. -V. MI.1'1'h t 1..t :'... l.'lHt: '11.1.1', II ".linl lnlll'li.II'I I | -'. nhii, li h Ill' ,iiu| | ir il 111.Hi, mink-1.1.1 \\'II.I"n hl" n

.\ | >l-NKIVl".l ItrClKiM: I ION. Mnlthens'Mi I, 'i till. .. f.11 111 .n. .tit", 11"1-1.-| | |: ; nll 11"'ei.-e.lie" lie M 1 1'-10111.111:1..11,1,|| '.
1
I n'pM-i-n.iini' I.. i:\ IN ,\ <'o.MARIINK .
r ron mv. n mnn, nuiile nn ( | I I"
I I lit .hi.
IJIt4 It 11I 1> "'l'Il, r. r'r"I" c-l-i \vln re inin al"1II11
I.h tlie iir-uM', il.in hl'-r whilenf ___ __ _ __ .. _
,tin: ) '''' r t t'ult: tin- llnnnl nl I'i'nl'! ( 'dtiinilsli'1n" rot t-y. : I 11: < __ __ ___ _._ ___ 'n
01 )ti lr.1 In"". I I.e 1 'I Is'.'
'. "II'ur.t: 111"11'101 t "I 'In.lnpHuti I !,I wn. IS ( 0\M MI'I lox IM'I : Mil.I':'.' I. ii.No. ] '(' "
mnl slit i bit' Iniile her NK\VS. 1 III.I
nil jaihil
'" Mnnhl: nf'li-'ilc mnl t I' "Ir. .
: X' .
1.1 ,
Illhl" M nitN.n .
I in \f.t"nli, ) Tli i'li M )I. not hurl.A I I! Ilh.I 1.1\111: Mi. C. I. 11 InleiuU'iicia '11'lt. \\ 41 of I'nlnfnv: ,
I I' I : :I I n-iiumtni ; rM'nniiivinlm 1'1-1. .
Ki'uGPOWDER 11:1'1',1. 11,1 .
) h.nl \< > ii I iHI: M MIMIS.: uk. Ark* ":.is : "Hat ii It'll" nil .
Joiuirf' n Klrinirer. n I ( I lrnnme lurthe 1: ,
1.llr.I\I. I.Yi.ul.
tlic nvp' ''iiit'i, ( tit nr.Mnj.'i' Iliinin, ami ll.isci'iiiiiienciilllieMiiiiurneliiifiif. 1 Til. "I..r :1111 |I., '
.\lINi'5'MM nf l.nnus mi'l f IfiuN I.h.\-I
; .
llieu.l
ll.iini'M, I.I iK'i oliliint, 1I'' :lni'ir" iimli r )Ir. ttnj, r tnken nfl; lhlininiiinfr' I'.v r DIM.mil hiiijtm III I'.tnilirit Iislsstilglii elan: 1'1"1".1' inn n-i Inenrnlili. I "lsiinii'tite. nnil nifl I ll..I Mils fpaeo lo ",1 thi 1'uulie. iiliinil M-I I.." I I tie, n. \\ a'' I I, II'

!o\li-, 1101.1..I : ,111 I s'll'lr.t', il tin', liiirlmr in 11.,01'i I. Sliilion. I umi t'iki"'n I'r. klsi's) N..\%'
In'M'li'MiiiiT, I I, Ih,' ni'itnin" (1' < -- --- "
H Ms-mm" \ \
nl'f linr: h"I""II"I,1| nt I'IIIB 11'1. nilh (' .Innilier r11 nnil r f.liliK-li frI Not ip'.. I iln l "'ht' t u'Mil tli.it.: nil or nlioiil I Ihii.l ..lie,1'1111.111111.111I1'1\' t Is
'1"1"1'1' "I i. iiiini'iitly n id'MI TMil n- I 11'\1 .I ( "i.'ti.U-r in, |ss7, (liii'I, >jiht! in r Inf'tre! slum nat nil in)' farm. I 11 is I llnest Ito I" .' t \ ti'
I' ,""111"1 inln.iMo PiniicH MnjnrI "li.nl. '.1-e' 1.1 11., 1:11111'.111, IIJh'-"t11 o"i. .o',ith Mill, .' ,11111: Ii'." Iw II.il

I l.itni: 4 lin- 1'11'n-nil' nil Iliocil) in liin rajmul Ths M-IIIHIIII" I Mar. .Im' 11'1.) nl-o, |n-il, ,y, for ,li'! c'II'II" I I. 11'11. ". (Ii\"rl: Ninth, .Ie. .5.. 't I.III."nll., t I U.-e.-iinr. I Sis'o. 'nl' ,
( ., n lie ( il. 1.111 I. Kiiu's Ne\v I
Uui-k I't.ni'l. nhrre i-hp \\ ill luint l'nhlHIIIin 'I l"t ,( I Mr. Mis-
Absolutely Pure. ..i,) i ",:,II''r. nllll l I. tu" U liuix-tl' 1 th.ilI 'Its' ..t,11" i 11,1, ."t'I'| I--' ,1.lill'1 ,'n\'f f r CuniH'.nip-Inn I nu lilt, hl\.I..1. --

I Hit' ..1'111"1'! |' \ill ti'i III II i oiiiplyilli :1',1 l.ul\'II.' l I" I f t-tiiiiilnii., as il\,i-iiUks! ., ) nn. I't'oiiMi's.Vas L'lven up h 1)

Tlil I< |iowil i'r iif-v.'i. iiii'd." I A nmn', t I ntmiltv 'it 1,11.1 M l 1.i'. i' I It.iini'H: to imrrpt till, put//f tl'.n.. 'In- U "1".111.1.1.1'111"1.I Ill gii' l"i-. Aniti'H, in Ix'it nl In'.riii.' '1') it.unpl .
Ijil'w'. M", lure fn t irIN iiiiiiu.K': t,II.HI. .. hiUliHl'i-i. at l', Mnij, for. .
.innctli, 1111.1" "' nR. rinanri'" \Vi-ilnesil.iy) 1'1"' Ali -111 ; :
ir t 'Illit'll'll him. 11'11'1
<'rniiMlnIr.il I Ilrip till' itnllim"\ I kiniN, inm S I Ih,' null I UUHI: liili": The :,,1. s' ,18 1 reM Kiti'ti; lint, nil nr Itt'" ul -. u 11121 0 2 HARVELLTTHE \ !I'
C 111I"'ll." .- R"llln 1 1 ,.ItI1.I] ''ill'""! \'. illi! t tin1' innl, 'I In- i.r1'l'Ilt' inliiiirnl'li' ri.million i.f IhoMI nnhliel 11"1"1, ; 1 I.IIVH 111 I t'i! llil\ell lloll" 1.,1' I l.'i. I I""i. I 1'.11',1' lleelnr" IL'ht, !IO\\lil; i ; ii\ns.;
hills e r.
tItlltt, (' lf low to.Ah"rl\ < '\. iill .,iliiin i't 'I' i* i i'ii'> alone tl I lb' J ''llrm.'n' clli.it I" | tI,1 1.11 HllllUII irillll Ih. HTlH'I'ifC: H'l'i lltlj I'm-Sunn or ir! I "II

phoMiil.it'| 0.vilir*. .\''.ll.l( 1),1.' in e .1.1. uliiliInVli .tp: i tin- ni.rk nl' 'thin 1 IPlIlt. 4 linilin. I '1'" mil, li'i'ki'ilnnn hilt i.\en. .1".1"" Hi'" 1'11,1"1' l I' I hl"'l the ''itv nt.New ;. I 11,1'1'1" II mnl \I III, tilitsr
IJllVM.: It VMM." 1'"" I'K H I ".. I inir, lint the prnpii '1' r. hoj e 'In lime tlillK-n HiIfnril nl,1.) Ilic limn I I Kmr II i\< n, ('nl'I"' 'S "I .11. -nn
IIInr I'\' .$i "n\v liu Unit? '.im.X.? 'I._ 'mil Ilni I'"-I I "lit Ilnhl(1: in tin' 1.: (-" ('I t \Mukiii''onliT 'ni'.r.i.n' ;1..II.hl..t.*. | I'Mil *| 1 I':, ONLY INSTALLMENT HOUSE IN THE CRY !

iliu mal) nt ,t".k. nliii-li iloiiLt iin.l ,ililliili lr 'Hi', liirlit tt 111 !ill' kliott nan tin i"sir: I 1.1"1 I'or, I iiik 'I IlinlH", !tel-lo.nl, :'il'ui 's
rll\ IIr.flt'lIltfU, : I ii Ili.4 lilt < c.f ('tl.it, \ lln'uuf \VtN t.tt.: H. hlx" l.lvht.Mih, ,tin', 1'iilin I-'H 1.1.111. :
IVOR tiv Alt. 1, ml HI lon..III I' I M a's. IMP.ncs' ein ; )MI'r.I'l'l; ': 1ilIuost: ( SIMTS OPTION: rnnx: : no\i)
\V1IIK1IOI: Itl.ln : I II id lift. f --- -- .SIx -- Hulil it, \\ 111111 .1 tantfe tit KiiiiliM'k'iirol" 11111 1 ; ( ( : : t2.intn.I'AIM.OK i. < si
1>1111'" Jill: M lt 44'lllliHl I rn .V hK'\lc. 1'1,11111.111. lllttr.l'. AMI Til! I'HIM.iyhi '. llntl.'r'H ., .. nliruiiil ll ) : M'lTS KUOM) ( f.'MUN1) ) '( > INI. A NICC( I.INK: (III1.' |: | : |
IIi f I M tt A' wn i.AM i. MiJ h ,irll.iini'H I I l-mk rliartjo at I tlilI'ninl I< : 1:1:1
> I n III'
IPi.It nnin.it \Vhl1 '
'
111 I'O"W: AIH'IM K-.. Ill 1 I! "I'liiil'MI r.illill- |" | I'P8i1 IM ,lr.nIII., l I. unnleiiil liM-r \INSIIS: : is '. r.\I.\1."I :. ('in' l.iiinU r nr I Meals: ru'ui'H inA l.or.MiKS.( WAIIII: :& SArKs: ?. II'm11I: : : : '.\ '

....UI": II'.11 tu uu 11"r"lII) N nilm-ry,' I In.l. g, .1 lull, ha loi' lo vood IrlI Xnfliiiiki; ht"II.I.; I 1:1.'I'1 I : Munle-, null, mi Ii '.>'i'tn's, l.iL'i, mil I .Vi-,, \4'.. ( ) AM J WII( II : :011( ) 'llh'h't'OI :
>''lthi' I "f | I tin-
"IIM.M lI1: *),'IIL1I4 'IF :>n' ( mil.\ nt: ; 1"1"11; 1'.n IH.1 11,1 I liue. \.I'11"1',1 I'. Hihu.tii'lH I."til. for I 'sit's': ll'jN' nrInir : CASH,
\\ EIK: I.\' ) nmvriM'Mt.': : vi'nM: I'. II. pi'rmiiM'ticx, I Ilalll.IIIR: lIP piaitnnlir.nilrnlinn : 1:1": t '" M l iili'llnl, : :...,t.. 7.1';! 'I. luI" ( put-M per l.il: f.-i I 1 (liii
I"I'. II. ; ; illhi' 'Inn1 ninth mnl 'lie limn-in: .1".1' I' '1'1"1.1111.| U In. .I A.M1M til il'lll"I '. I'"N''II 1'1
-- ,
"mll. Hie Inosl e''inie.iteil| || : 11,1 ..'IIh'l.rlllhil':'* 111,1': Nun\ llll", 5 nllMiil.' :,i' nf Ills, linn mill lilt! .
OTU'I 'II > tIIt.elIltlI:4.; i-il'ni' ) piuvi'4 list iilIlltt' \l it5'Iil1'. III N eitsll nit' i I'isi sir. .1., II i'il. r, I.liniliii, I' 11.,11. '1"w"I"i "e. I" r ii .sl I 7
\ n* II''I ''i..i'i-i:. "1 I t'bflbOIIt nll.iin. II' |I" .Si.i1.1..MI k I'll', li'I lt'ksissii. I'll.I'.iifiiiM I ) ( ) 1i"4i1C1'I' rn no -
!Slinulil 111'"I' ,. ''iil r In ti'' I'.ii.4tttVIL'I .\' I ; fonil, t lUt'll !i ,I : Ir.I."I. 1..1.111..1.11.! I 111:.. \lioli-eniY-oi'-, : 'L i i A.( 11'
I. f.ill I I' if i'iHi", i'Hn'i| r'IIhll'h.h"lIr ,:a- ""'1,1., I Ili-i I ml' uu' t II' l'llIt'lls'l 1 ":"' l I. justUs 1 I's'Il'Sy 11..1. O ppt 1',1.1'1,1 I ,\ \ r. 'H |I" in id I'. Ininl, :, : .
':mni'iH' 'r 1 2
..I"! t,111.,1'. r :LI l.i\ 'rnnili"iiiiin.trii I, In- |I'll|| it ; I Ii' kni'U Iii. t'hiti'ut'I> : ril".I i.i'! 1'iinkery" llts'iIIsi: tt 0"" '. I.:it IIUIII'H', I., ,5' wl.lr I. 1'1.1'1 b I ll.nis.i' l.niin/ili, "I'"', l'.ulit: I I HKNNH! r.l'lINS 1: I'le.'l. rit\:/ l.: \iiuru,.

|. III I' Ilulill .liitil" ri'in'itiiu'" I tin hnliits n".1| man' olt'cr in -t nliii'h "ntjhlnnl 1 tin; r. I 9- I "0. (:I'cI'SIIlICIil SI. I'l
) :
I U'UI.\
null \.ii-ini-i 'ri niukln in :
rllln nl tIl''. iilllri,,: in, I I' Mr.\.1 I W L'II-4,' 1..1 nn I i- I ;, I'i 1.... ll.lM' Inaile, Hi" A luri, l.-an pe ..pie nnn AIM 1111, $II.II, luniitili, l.i'niln| Iinrdci1. l'nlll'nIIII': "let 'eilures' Aisnei,it,nn. ji.2lt :- 1.\.
ol tlic-riu i-ircnlnlli.il.! :.4i'f I"Inn l'yryui.l.raii'u; tin Be In' l'i'\\: situ' Itt' ..
h.'II.u Iltl" I Ion .,r i I Hi'nliniil, Kro i-r. 'IHW.' M 1. iilc-
: ,
HI '' \ tt call in I''IIIMI.HiMittiilcBl'l p) Ian funj .I..I"IIHI'OII'"Ilflll t i: | ; ,1)1"1.11.111r :1'lnl'k Si., .' (;
a1IIJiI1'4II'L, t 11'I,. WIn nirnrtln't :.mil ,,' ; : lifin-rir nilli) till\! \ 5 : 1' 1"1"1| I i"iiIl'i r lias limit I \ :. I Irl, "'. _. e'y. nn.II'nhl "\ .
.IIMMRUI-IAI. iilllri1. i-allin: iilii-nli-,, 1..111:1,1 Illliill'i'ISll" \\ In n'folininthin" Mini' I Inisl- Hu.hlrl 11'' i IL. T.h I "I"'II. Mil, I'.iirlui': .. -- I IN Tin: ( 1 lIt Il I I l's sill ', HTAIK UK
"ill ,' '. I. '511111 I IIH, ,111 i osot log pn t'i 1".1) uhattliuM' : 1'1 ilni .I. | .. i i 5). 1. I I lt'St. LI sisi| I'oiMisiiinu I .
to I tin' f'll.' "11 ni'Hs mnl making: lip' Anniiian, |.pi' HUhenllli 1111' .41. 'IIHII'E"lIHI: l \ ('OISTllllil \
I (- ri'iiiliet I I. h. XMII i iniMvilsiiuiit I
"I"UI"I" tutu the Iheir nie-iU, mnlho I: I I IEI 141.1) \iS'. a m
; ) I ) ( 1111 i nju) I I I. ) : hi. ito
.\I' A II iiiit.v.: : -ful.r' : 1 1 ( I ) I Hi"vnik" nilliwlihli !11J'II. ,,
1.1.I $(" \N''II I lln iliil lint h.ippy.' S"I'hll'1: \I'II.IIII.l; : 1.111,, 1'nr.t (ti $11111.. | h |I.u' ji I in..n-er tin. eil) I 111.1 r"r 'III''lillll.: l c.:,

l's 1111."I'liiml{ NII. I, ri's'II'..1!. I'. I'.Ht'r"ii I 1".IIII.CI"llrl'I.I.! Ceineinlier: : Nuhi'p: | ni'Msn illiunt ll 1111, h. '"1 ,. H,ile in) |'le., .lunnI. '.nl Shill 21" Intsinl, : '4. )'. .: -- t
'i-i'k lu iinpiiKe nrlilii'inl' I r" fclriiliiln: I It ll.irk; I |! lit.1, ( ilMIIIU III I II I'l'.uiiM M IIII".w I I I Ins Ill ittil, IllhIUc'r
)'rh.II."I.| r>|"'nnl xi-.J"nl! : % \\ili I: nn al- 1'1 hilt f.rei'ti's August I'li.mr. "I'II 1'1.,11. li".I. ( I llrnnilnitoii : inter.
: li.ilnr.il: t 11441'., Ibis'1 in'nt.iki': mi 11.1) II'"I1 t | .I.li"I.\I I \ ;iis.iimliri'kx.Ant : l"ilil".111 Ial.f11,1 Clnlly:, S. '111111 tIll, J : (
tt'III.I"III.f ali 111.1'. "I'liirlin I I'll lIl'P' In the nit II ami, ',. _' I Hie il) >-pi Il.1| | ) '" 1' !: 'llil"I: U, M'ni/l.i,, 'I'1.1. Mriiiiin.m H >i tini slrei I'.. \'' ill M.,1|! either all lo''i'lln11 1".I"I1I.! | | lIt'S.I i b(3

'liii l.lli-. I'I.,1' Ill .. .' i (- il Ibis I Ii preii; 'IT it I 'V III ',s's'ti'si's| s'fl'i'tii, | I nllliluit il fnmp'iiinant p'
itlirl h.iH-ll| | nl'i.'i ''\ nn ilillK.'Ist I I for IllHlllle.I "' I || 5' situ ,1.1:1'1'1. ) I IT nll"'llil' ) .
;1..1 11"1'1.llral: 11'1., I.ni 1ib.1 ulli'l'liN pl.niH' --. \"II.I\ 'Il 1 Zi. I : I lli\irl) <>'i. ( '15115'I'stt | riH.nniletit|: Matthen' I.. .
hiI UIII.II. lusiv |1st") 'ibis' I
riiiiiiNinAlaliiiinn |lii
)
I tMiinK a
: 1'1 54IilI1'l'
1..1
"HM'iit III1'1" 11"1 I 11'/ '::1'1"11.nf ii.ilnr.il,: I ; : ii inii'in : ; | Ii lIsp's .V si. "h"I' I 1'1I.: IH 1II.rl..I""l.r I theMileil: I"I'1'
innl (p"I'lln. 1m* I Irlunir.l, h..,,'. "111'11101111): Vl-l' i.lixi'IMII'. nltintiiral I\I.I'I" \ 'II11, Am kin 1'tllll., 1 1'1.ilni. I ls, I. ; "-.- 1,11"1':, 1 "1-.let a.iilivposlt. .wI'r-I'"I"I, lila MI that lIt tl'S'IsSl cannot lu n-rtiil up C3 "
In-, "II 1111 1'.11 ) \1'1.1 lay; u I'OMMI-: \Meiniti'i I | rail,'ilon 1 Inn Inkl.' h 1'.1 i.l..i.I inslat'nn' : in ( m M!. ,"III, H .c G .
ll ( 11'
Is' In
'I'll'' $'-.I.h 'I'll IA |II' I I. Kl-l 'I.\- la\1: linn 11 1011 Hint 111.1 n ;1r. 11"'. (;I"\ 11111 ai.il ins' |"','lulthh.ilns'tniern"tiiH 'l| ) In .1. I'KNMHlil' : ,.":. h I I.null rid Hint fnnl 1'1"1'11.| M.tt. 1 ..EI :

AIlril"I''I'UI| liy I .lIlltl'. I 11,1.' .1'j"I) I.. ilM-tl n llItltlI'Il 1 1 nniinl'" n inee, | he ': asn s le-l. nrillll I IS I'UIM': 111 Ill !Its,' IM'I I' Ulii-''. U"1.1'"\ I.. ,1'IIlr"r ain.. \'r to tli.i hilt S ri u"

Ult'.I- ".I.ln.-,' hill' 1..1..11"I nti".i'-ni I' Ii.i- \Ih) lln' fiilnli in i r'sil: 1..111. ""' "111\0)\: l.rllli'Ile I .... "h.I..111", .' inn 111, pllhl:e.eipeijl IUI1KH.Il l'I\'I'llt: nfei f"re inplilnt the: in t.tatu.1.. l'U.I'.I.rI" L I
Ci-.l i.r.-> ',"llinil.Mr. : ,$ ll.nni'HIMJIHI II I :illk Itisrlll C. I I ls'bs, .5. HVI', I e\i I nlliil.iy: nf \"II'r lit \ .
1 I'l n "III 1..11. : M.'jnr : 11 \ l11: I'ti.i.s.I'e fO MO
Mr. htIrnl
1'11"1',1\1) 'III. ill) I In' I Intiei. I 1.111 : "< I 1:1':I li'lk \\ Mil Mil 1 I.'IIMII., \\ illi.llim, I 11"1 l l toil Ihat: tt.I"l..I iMil.llslnil hi the : -
'i'. I.. A.M-'i. I I. ..1 ''':.-liic, |Ih'M
1111.h.I.I.I.11I I tin. s'lI i. tin- tZLIl''I! f.Mi.1 nf uadT nn the, lullmi'l tin- \\ ,lIk nlieiililimn' .' hli.hi il I I lli--n''lii"ll.,| I He 1 IH .INI! ll'- \ .11.11 111'1 111'1.I'l 111.1. I ll.iiinr. iiiii:. nniple\iun. 1'1'1.1.| 1 nn the, l.-e nnili "'""."'11 nti'I.. <

.1. II. < luifll.| | 'I 111. MHiiii: (.,- 'II"II"1 ili ni'iimlt.il.'. tin' | I.I, Hi- il.ihly" nlktX'i'Hi I I'l-j: 111'1111'1.1. put' ''11'1',' 1'1." lliltll.ll.il. 171. liniiHih "". N.ter, Nolens; nr 'jiipI'll' ''S.I I .lerkClren i iUK: i.t 1:1'1: 1 : E

4'niinjii tnJ'1-iiHUV'': I'1 1'-'1*) 'I.l' lirrmniii nll.\l \ ,..'. !'!, ,""| 1.1'110'1': nl liy 11'1,1, ill 1".11'11"1..111.I lin' nai-o, mnl 11"1'iillntnl-e, niu.l" hll.1 1111.I 'I 1:1.1.:/ .' | '.,H'I'llil i I, \li.l.T-i/. ..I.IJ.Nnrli.iik I n, "1.7.N ; I !} nne, fur I ilose( Sanipl lieent I i 41.41 i _.I I Oetiiher 1,1',_:t.i! I..;.:I ls I, I II.I \1'1".II.t.a'i.NlilTIIKIl I ... =c

'llNiHiUulillL'1 il Ilifl Ulllu-'I.! I". I If 'nhliMlith ln'.ilis' fil. 1 Wilhum lliu, aiil nl I Ihifnil..'inl n-n I b' I HI' '\ the Hiili-l tit husi: ami ileliea-, "r I..nk < 'tst/sIs'i', i Iss'i4's.lsi's'4| .' n, I,S7.Illk IS n.iliain', ; !' s o
:.
alli-iiil. innl lii'iiariiiiln: ill Ur.iHiii' ) MO Is i's'-ssr' ) In HI"" *-i in theU.IM s'i.u' I tin.' in.nki t tu Ins, in ili') "'1,1".1'. t I AllillMI, l'l; | ii. I llll.l.tl., LI'.. CWELLS'
\ I I', l 1k l ( ..ilHiiil line rl"1" II"'. plain: : ', eh 'tis ,
'i' Mtrlr. 111."iII.
niln'i I lln : : i :
: H i "" i "I. I nur' the
)"IH' I'l'liMUMil.i Tor \\ 11'.1'1"1 nl lln. "". I 1'\11..1'.11 ill..1 He nl 1.1 I ha e MIIII Mint, I, In stu i.iili >. nuniieeiiiinl Hi I:,' link.inil., IIosi,1518.hi l :. fi.,line." 11.lilll" ,1,1 kill,Is inixiil ilnilh II,"II.il..r.iiu-enl of the. I'.ntisli

: I LI. Ill'. Hint I Ill. tm ,uJrC'HI.1IEI'IH r. .I.I i\s, ,' 'I'll ill. i ik.in;*. ..
11,1:11.1. il"'II.r. II.| 111. hii": ii. "'e.n-p'is, in ii mr: IH-S, all | .uk MllrlMx .1. i I liifil., )M.IS r, still
-* '\\I""I'k It 11,11,) \\ ill Illllllll, II.I 1'11'1 hs' ri's'nhMl., ,'
l.rl'l"r"I'f. \ : ; ( II' HMMISSIOM.I 1 ,it \ I: I li-'s. | r.i tIll 3' ".I'IN eontracloil I.)
1'1.1'1. I Iti'lieite" I" I 1"1', mnl all n hnse, 54t'.it'hiI" I::1'I I l.k M l .. I 1. I "\. I lIs! lIlI'uss., h.'II.il'l "-.Ia.1,1 i I Ih.' i'f' sailIMMI.,) EXCHANGE
Tliii 1 M-liiMiin-r l'I'iln.I"I"nll| .1."' ;11'1. I ;- ha\e IN'!''nne I le.n' III Itr, I I.5 nk' I I 1.1); It ,1'I -.11. .M trs''titi.'i5I. C'lo'W I"O. II1 .., ,
l-n rniiM' InClinrliillK M.irlnr., MI\: lt 1"1
ml tli.il "iniinniiH I I.lti Ce: nl.,il"IN( "II' : S.\I IK.MtNH tt\i: '
III : r (Ol.lil\ i N "I II.U: i
IniiilH-r anil, Hliln-jl, I'" )1 illll. aiilv. H"\.I met. Tie flit 1'n'i.lili'iil I I.. )l.ll l. ;. I Ii': I l'lSi'ls! .1 \1.:i 11.1.: 1'11"I' 1ll) I In, 1.11.1.I nf 'I'exas: ; |loin| I --- --- --
11,1 ilul-lii'. l'lIllhtt'Z| | | ilSi'ili 'lips'. itm nut ne.iki, nnnl 'Lurk I'm' I INiI.: I. I'li'M.. <1-". I
cil .1.1\1 ) r.li'nl ,iy s \'ulll 'I 11 In- M-MSI I ;1 1111.I I 'ninniiHHlnni'ii I I.'Huh', 1% r) 411', plete? tinMjMi'in IIH ,'Ihl'."' pnru-nlitci It I link .MII-IM. ;IIlill. ":,::1. Hit 'hen, ,i.'H.'i-ii. n 1.1 1 .\ bii.s, : : 1. I M. \1"1:1': ICIiink l..'&:1 a iul slIir Form. Pcns coln Fla.

|'|VI-I'"H| I I"i MM |niiiniiitininniiii| ';. \I"'' mnl HIIIIM' Snililllk ( ;. "' 11'.1111 5, : I K.: Ii. Turner. I ,
wil ) ,ilo, I'ttt :Il. l'til'! 1 II 1 ni II I : 1.'I.II.'I..r.I.I..I.I 1)\1'1"1 1'1'111 .t..I. ti lIlt Inr ",10' I in l.iri-i: mnlMiinl ,
I'.itll, Ihll lu'iilnr 1 1"1 PIll ItAII. 1"\11 Ml.'rt. l.i $li I",',1 It'll u nf nine, hnl nu ill"ra'[ :fl I'.i, Im -, .: .. .11.1.1.1.1! unit ; 1.I1111.1'.1.; Mm 1 I ": II"'.I'hl", nt th'I.'IIMTPIPlts'IA I I I I. I d ffitjs ti i
Ilr. .M.tiiluw .M.
11. iniiihun.i' : II"Nt 111"\1:11; I II tsii Is I I"l'is'i.ii I ; ""' In. : ; M I 'InsIst, tilt. evl.ieiilelinil I 111.'u 11\11\I .IIcl. ; aISOITI.Kh :
luakt'H nlil In-rll'iiD 1"1,1. .lal.ll )11 I
IIIMII- )1111| I'l} 1'11'lliXe t I" lenil tu lull ni| s'u'slsi's':i : nill |his| Kl IHIiiM U.. I ; I ise. u.r; ,
lli'l'int I "f < 'inniniilfire! r.. )' I n\"I'IIII' ,., : W. I K. Miller, e\ Milp 11n .
Ni s.ti.
f"I'1 .11.1! .II!;'. irii'a.tiini'.l: 1"1'1 \ nii'U, ili< illH'ipnie, licailaehe: mnlpneiiill \ 111 M .ll'11'11.1.' I. 11.1'. ,1' Warrant'MeiiU.MnrtLMKu I : JSKKi: : ( l\ lb, .
55'i i\ei| mnl lili'd.Iti'Hiilvcil. .lll. \ I I nkr, 'iT'i.M.ixliiinin '. ll'iteniuri, ,I olln
Iii p'llil innri- I Ih.in' 1\kc' IIH unit,'Ii : )' lime up tl u H)'."'''1. 151 1.1.1.. \1"1"0..11,111'1\' \ "rs; l 1.: MeeiU.lininl '
'al", 1'1' IIIIN ilKronniU '| it inaslrm: if \I>HHI'H, | In -- \ 1"'I'I.UII"'IIOr.rrl| | 'I| ih ; \\'. |II. |la"!| \. I in Attac'biuent i (.1.1.. 101.\,1.5 i |ii\s|;", -M I i I' r" II"
fur iluiiljlp i'.II. MiipliHini 11 tin I lion. .\ \. I I : ili'orjjl.i I: : : '
1 11.1''I.hl'I.| H.IJH ri'is't' I iru: :
11111"1'' tju' 'I Ili'lIK lilt.' III 1111'1'11"1'I /.1/1111.. I. h.ll. e\iu\ei-nnrnf( I'" 1",11., i mnl hninlriils Will t I in Atliiehuiinl I I I'uses.AlUil.itit i...Vf..
fnr rinii.iiiit.TlioNiliiHini'r | | I I' ''(' |.i-o. "'"'11 I I/I 1 n, liiiiiiiiiis Ih.i't'. Il.'gtIsii'r' is mill, mnlHiiiu II,., 1'\1,1,1, I'. I In Attachment I I 'st'ss' '
Mintlii! I I. Capl. llrnru.1' Nr"- I It'-sil: ii, lli.il: |Il"!l Hh.ill: ii'ii-liur: alleHHtln inn .llrr. III.in' innrein I live n lilt slit'. :1I""i.. .. I it ill I .li'lill"h".1: | | '""'1 .. he L'silis'l, Siniiuinin" iu I 'Is ii .\ct Isillu. ( nn-lanlh: nn him..I. ,i's ..
\ in'\\illil l Iss'ts I Ih'j to tlth' il' I lln., --- --- -- st.itis, In nil |'i-olissohsiiii| I ineuryilepmt- 1111''ni| in ('I', 'I il I Action. com
.
it'inn l ilinn
man, Hlili-li urihiil ) i's. I. I. I LU CJC
1"1 Ili'e|. : 'lit nl. I. .
hViii ,' ,.:: nn Pu'ii'Ii'l' hl\ hint' Hi Ir Hi--lil! inl (
t'.I.ly".IIIe U fn I mult* fnr llii> Snnt'i, 111'1'1 ; \ A lbil.lt' it In, Keplvtin.llepletin 1'1.1111): "ml M I"hl.
Iti'H l (lie :
.iM'il i
'h,1: A"'II.I. Hi" ill' I ll.inkes' Ni '
; : 0 ) ns 5't\ I
1111,1. .
j-pi-i 1 I.
Ktnlill.l: KIllf"'llllKllll'l'O, Hill' "111I"ntIIUlrl"II"tlllllj t tinn I I.. 1'1"1111',11"| hl\ 1\1 | .. luiats, nnilni li :.,,1"11 H \ii line. li\ali\e. Il Is III, 5 i.. !- \ Ir.H'II| 1,1.l'I"II.tiIIIL, jivi: rs i r.ii.lilntf .

rro..hI.T. \. ) on mnl nlii'l- :.\.111..1 UI.A iniisl easilt | ..1"1. lust' the ""..1 elleeli\- :.". f t : -. e"H.All J "

n,inninnli,.all, II fiinn ...11 Itmnn, 1'1,1) kiiutMilul' 'I I, n nw' the S) "|"'II| \hill ',' .. .a := e.'es: (ill si| hiV.. A. M'Alilnl'eiliI'm 1111 1"1.1. "
1 11'1" r\.ull: 1l' 1- I i .'. hi. I lininl lu (
Kla. 'fttt's.
: 'urlc"lll :
; :
-
: 1"1'111.
., Hlllovll
Cilloini: .th. I lls'tiubtl! he-. GEO.
Wont Kail: | I..ill laHtnielli : :asking \ainii.nllnii I.,1,1. mm nr ; tu ili-p : : ; ; ('xeeiitlini I ,nn .IIII J l'I'r."III'' NEELY
I.. 1'111"1) re.nl, l'n ,", I the iipilieiint| II IIH lil'il- I I'll ill mnl! 1"11'; |lii enle I 11.11".1" '"". '." T 1.i : rrupiiiApiK'.irnnue)-, 101' ,
\\ IIH >rrj l'o'I'lllcl, 1I1.llr. I It \im ,1,1 I \i'osi.v cot 1 KM I :,
I rcJ 1 1 I IIH1 iirtdn, S. I lln> I llnnnl (<( 'MpleinlH'i titipatl I linli istlun, Pi i"i, ,,1''. M-iiin., l I'.onil. "
I lllti'liili-il. Tin* II. t n-P'-lpt* Itt: %r lint \ = __ I I I I I'eaeii ,V II Fra Ill A ill iilayit :
wul .i--, 'ill "srs In ,V Aensl 11. 'CE
( mnl bI'u enminiiiiieaiinn: nnilail:, nn \ I I'I \nip l'I'lh..nl )
11.'ulil..rll.I
)(.t 11"1 iixivilainril" ; 1111'11"'I; > rll tIll'S| Illh. 1.1.,1. ; ; : : -I ; .I .1 I I IIi I., nill e\e'i! | tin. i "" .... iii|| ,. IVaeu Warrant.IVaeti .
I 'Ith. lit, I tI n
I'lanei-iu "I.i1.1'11.
,
( 1.11,1. 4'oinp.iii') !nl I ) : "I 5 !t57' l "I It 'litI.
of thu l I.nn lii 1114'| tiny, 11.1 V t* I In' I larcimill Ihl I 1'1 I : l.n I'II' I ,
Iti'x ilvi-il. Tbal \\, Hie I'nltV 111, In, 'ru '.'..nl I 1'1'1'"llr'. I" iM,15'l'.' ;:' ss _IW I ::_ .111111 11,111'11'1,1' eiinl rnl the I'm nil nre '1""h'll 1''litlll'lt I nn IVaeo Wnrrnn',
fiiiiniii'liHiiralt' wllli lln' nl tin1 rmiiliany. 1 _
U GREEN
IIIl'li' ei'iii'iir ill Ib.111111 Ih,' 1,1.,1: I'l-ailn esl Kli ri.la. | ,"tin 111 rail. AllnlatItnkuiilt mnl ll.itU'ry. GROCER
: anil, I\rliani4c' in I"I".I""I| 1. 11'IN.ill.lu"t | Tiniiiiiir: : : r\ \\II'S. h I Tin rinunifter, i.n + -. \\ iurrutllt-tgsutl h aisil lt.ittt'ry. ,

| (l.i iii'i1)')', ngi'il nliii Ij-hV", niul ..1' )Mini., II 'itl5i ll.t'ni't ht'S'SItLIIits'sgliis' \ I I'. 111. 1'in.uKt l. 1'ippns I lii'l., ti'sli- Mean Miiilninni i-ilnie Therninineli l I', i.'i; I 7t Chnii'i: "' 4'alilorni.i: I 1,51st. A m.I.Iill.nr'I'II I ) Mtl Kit: IN
rlhrlll rill t hi. hurl nr : |. temp .1\lr"'II"I'r W :
< l ret. llr)' 111"1"1." II,:s'l .'\t> i'f I'is't'| lhll"ll.1111'llh"IIIJIII'1 | lien: "I I an I'' i'"IIIIIL I eli ie II.Hern IIH .r'"II..III'.I.III..I.I.' I l.'t Je.im' 71ieeHHnfieiniieratiire 111"1.: at I I it ': '1'I'nJllllnu".r111111: Iflll-l.nr""I\ Beef Veal
Mutton
rniinlj, A 1'., 11111 l' JUKI I'i'i, I IUI'I.I. l.im-" -- tin' \el') IM-S! I' 'I'I Iy. I l.telImltle: so'il' I:' .. 't 7 l".1.1I F4M. VlKNT.llrnk : 111 t I Port,

It')' IIIIH Innl fnnr wivi-H i t I" pirw'nt I lirtli i I IMI ,;\\ s. Inn thru in evert fine. 5 line man .11".1..1.111.111"1.:1.1., \\'II'rall.
r"I I | I 1. A lllil. GAME AND
1"'I'I'I'nllr. 1''II.lall .il I Criminal I VEGETABLES.
Ii Ii Ii. I II.' liai I'u'Ihr.' .' > -' ,linlili, mnl enieilnf Chenina- .1111 Cam''.
Hulking I liiH : HIV H, nat I I"i ,
: i;<-i-i-iils lln-, l Ii.I.it'ul. 1'1 I. a i -Mi'iv, No.. n; oils\\> |.il.ilu\, Klnet 1. I.ICIIH.
,''Ilr''II., .a ii.iliM': .\1'111 1111,1 l hl.: !lal | l'lo'l 111 I tisin 5 I ,in i )"I": ''' ....II.fl'I.t.lhll 1.,1111111.1111.11'''' l.in.Ulvs71| |J| :.a; l'r,1(.. MTPMI.Nii Mill's I A :1'1:1.\.1|:

In ril 111)'.11 t-niiiit') fHiiui'.ir.. 1 1.1/. dl'I.I.: l'i'lhll': 4 '51,1', ,, atlirniH: h.I.. l""1/1"11.5 .. lipiul I.) Moin-on I I'.lns.I'or M.irriiiiro: l.iecnitc. 1."I. ih-hten-il 11,'.' toant' 1'01': nl'th ,
,
I t' ini-l 5 nil .i Suit' Ilel. |sv.7| .:!t:
>
'
( | .'" fi..ls) rrpi.ilnl I lilt niurn- t..iur.1 :-i-hanii'N i : U-in. .
| ..Irr "I'lie I'in' illrlne I li.m- 1.1.\1.1'1.\: .
I : (tin' .\I'i'l liavi-li'r I 11 lm, \.11" lu-fl H ;: ill "H'I' I II. I1.Illr1I. | Kl.A
tilL
1.I"II.II\/I1r.l. inx \\Tiv in't nt nil up In Hie iililieipntinininf haiiilli'tl, In lieiii'e. "1,11' 1, ." sli Sale ICeeeipts. ___. miis7ySEO. r:: |
HIV'l i-.n e 1 I
111".11 I in- .Sinlii'iiM 1'iiK.ii \till ilI'l'tl'S. ) tpi i.;it nre, t I. 7 a III. 7 .11, p iii .'I 1 "u.tll'I""I.111.
: .
; tlu'ih'u'es4| Iml hut'"' HII:u-kn l'l'llsl'llllg' ) : Ililleif., Th'llsiinlH nl'i 111. rs I" in r mil ill ,'nlllll unlie.ileH 1 III. I ,
I lIlt I-\M-I|.li"ii 'rI'Ill I ntl CUSPS.
Jlhl.l. 111'1,1)' (l'I"'I"ril\ | ', 1:1"'j. liii Kin |; r lslt'tS'ESil'S'IIII'lit. Alvi, ,-, | haul ami. I I1 till ANDREWS
tu KIIK: lini-iil.iiiil I list aisilI. IIHUH: IIIH'IIIlh.,1( "',1'1'1)' >n Hint Hi M1iliil :. .t I l'I"'ilit.I"1, 1.,1 I .1.1 phaenn:: -,). I I ( .irislstls llls'tlt. ,
"U\I""III'r. I wild l l.'ii I red HII: ''"", fnr K.: I 11'1 'I. fur reini'er.ilnre. t'lnittcl Morlisajre.SIIINI h .
!, 'h11. :I'I| iinaninioiiH Hi it II. ill ntitle. ,
I I'Its' I | | I tut'"In lIlt t'- Illi'i'piinitl"ii p H I. 1\: .st.ssn, ami' sl.iinl.ir.l I 1 I 111; Ity. '\1 I'Sss8.hw | '
1'111..1..11'1..1.. | Ha: -i 11 I CUlL i'uurt.
I 1):. MimnleiH A. I.'ts.; Rh\:\\ philh :HH| rid all ili. nl the 01lil'iml. ,I' HESTAUEANT.
| nl II,.- innllii'ii-t .'";.i.1.l ; I'lil'i' i .i-i-s 1.1.1. II'I ) TlinU-r SpectlUallniiHMill.nil.in .
JII.I. MOMIII.Y : : I.IEI. I.
sill ipperH nii'l' Ail i. null 'NI.I."I'I: | |' r', \I'i'' I He 4 ,... !1'I'Ut"JII :. 7..UI'l.lt/'I I :: .
tlisi-ijM Irk'S wllll I llni.r i'l' I 1 tk \\".!, nnillluis Hill) :.ill.u ill" ilull.tr It nl I' : ') Ch.mei-ry: .
I'"I' tlie I 1"'I I ) I" -- .1.1'\1. ) : .
tin' niilliiu-H innl ctfiit \- I"III'c'I"'III''' ffiit Mm'I.I Ii'FOR llllr.I. -- l.t11: IN
llaly1'1'llh" t'1"'I'h Mi l ':an (fls r''so' 5 i. -"i.'nCi.' !nh'I'I"II.

i-f I lit' jn'lll.lll\: A \ lUh 11'\, it i//1,51111,I ''r"II''rII >, RENT. I Ili'-ln" si HII..III.. I r. :a 'P.s "--"I't.|' |J.l.iwet .\ M'euinl h.III1llar"nl,1| ; I in e\. ---- ---- Imparted Cigars and Tobacco
\ I Km i "'1'. : -.7, 11.111
JlMilept.
V. 1'. \\ HUH ,
illianis' I rr- I.
111'111" Hie In, \\ ill l In- WOOD &
MIJlr .niin'il 111"1"1111. |iinniil) bug MIillimilliranl Monllilt llaii'nl': .Is.iini "I.h'lllrI'r. ..1,1 I 'h""I.IIr e.isli: nrn VETTER
tl lr"t 1".1.'"' .. lii-i! |>|miiitiiii'iit" to i IIH lu |I..e nn\\ortli) nl ilelail.Mr. A WELL-APPOINTED LIVERY \; : Ti'nin| .. ..l.r'I'r.. i.I.I; 'niiil, 'I Ii.' pa) nii'iits ..1.1'11.' U upplieil' Oysters.

tinI'.nanl I( < 'ily 1..llli..II..r-I l-> Iliircffiptof \\ 1'1.I "t :111.11. A I .., t.u.k I hi.' STABLE. I Ili I j iIs.'t '|'I-IIIH| 'ralure, .l.il M-pt S.I lu the piirebake' ul lit,' p.anu.4iK. a Sjlvefalyi"rs'bil ( !
'
Ii'' I''inniiH.iiiii., I Hii i n Indus' ari I o'T| .1111"| Itll'. ..I't !Ul.loi.thl l.
I If li' ,hiIIs'l''lll .kluunu i:1 t illa| tuiU' m.ulo iiklinrtriumnlHiileIII ; il l .1..lin It. ,> ) 111': s'l''l' IIIH.'ralure.'ll.: l.. I. liulMil; Tin Copper Sheet Iron W 1'r% 51,51 il'' i I" I t.f. I I. II. ,
. ( tlutt b" li.iJ n **ki' l III uiiinjiijln, TinIIIVIIHI s 1) a 1i .
1"'lh'r I ; hI fun rl iirkniniMil 1"II' '
\ t iiia $ li5' i liiealisl, llan.e: nl 'I'| tup lure, 1'1.:1: "IH'I| I"iis. b llb5' Mure.4iir.i orteru. I" r 1"1.1."
| it ., ''r.hi.11 I tin',:' r.II'.I.) :.in. 111111 I tin lss'b:utu'tl nuiueks, I I'llt Mier ,',lc',1 in Ii ll.l- 'illl'U"II.I; i 5) .1.111. isis I illt'llili'tis'T I, ':''I| |11..i\ .1'11'111'.1.1.: : | '

d,', liuitl 1 tin- l'r"r'rr.1 l Inninr Inil I j.r 1% ..- list: UulliUlg.I .|. t, nil) I 1"111 I n nl afur, then, \ ''V.li. M' an I 1'.1" t.1.1 1\ mH.'rature| |:: \ 'KI' 11'11.n 1'1" i.i.r.'I : : 17 S. I'a Info. ) .11.1'\ 11.., I I. "'"1'11, I' )11.J" ; .

.
UII"IWII.| .|''.In* "H-linailin.' : Jhl 4"n- I h t I II.ulut-hI Ian I pllei il I n 'itt'' lo Ihi.Hlali'e ;Is .|i.till| : ,tueilllklt I"- ." .1.11.1: Mean.-,1.1!' lrllll..f": .!, .. "c'I'I.11$ I H I.. : S'II"I. ': S.\' '01.\. : \
ll"t I i' I I lliit t tii'M .I"l.\ IS, II &un.1 Lili' l.ili! known lo Ilie piililie, I.: ; be I>M.AIIII.i t Mtn. 110:1'
'jKi-uhflj v
'
t"111 ili'ilili'l the I.H'I 11111. 1',..|,I"IIII. ISIS nligt' il ) I is .:,. i"i;: I ISMii.i.; UM 1\1"1(1.: 1 jllII'.t 4lht|) ) Maml.j Ills :: ;tiIllthid :
ill Ul'l-l'l'l! I liii' .ltlilllllli'lll.| lu Mit. in HUH. sit lln ixreit si tlmi.fipull 1 'ln/Hieu'it ,,11'1'| I tin "11,1. mnl in Mum I Pail It I liiu' I'.'hit. s's.s'. h..t I'Venin.- pajH-r. .I 111" I. -

"I" Ih.in ant. i lln.r. in tb' e'I) Mi ,' : ), Tll.ii.:
%i I.J. l'd".lh".lihhi'lli.h.I'I..n in 110UI' i Ik ..I.k..1 "" ."a 1"1.,1"1"1"1'lu Kit.:; I. \l.lii.il: I IS .\. l'l.111i...IilIlir.1"Ilh'lhlll.II, 1.I" I 1.) I:" 'I :).""H Pensacola Florida. rl! ri !
Hiiliinirilns lit tin vl.l> liai-k. pl.n-i'. i ri-ain.1-: I5t'\opiir uf I lh>' rriiiintl| 1 Iliii kllek \11.1),. .sl ;1. I I. nl nl U intl tl.nmaile*. Marunrtruk'Nal( ,

all i\ Miltnii I i is in tinu> liMla) Mr.Kclinr :'HI l I,,el 1 ill I Ii llxlh, Slllllnt f lie prmllleisl I. \ 1 IIh..1 1 l \ s'lss'it| ol' U ilt. ;ii; nf Slrhc'.lr.lill t > :ami

ul bass I ii'I' u Iii .-" build' uus I.'ttIIIluU ('(mai s ; | .\1 14 i; 10 M4IIIII.IIS.reyiin I I'iii- mi', \V II.1.11.. .. ur- n'ennl.il aninnthe Roofing and Guttering a Specialty. Finsrmen
1"1"\1111 I 111J..r'"wl.i".hul ,
'l'i.uh .
I
l'n''ilsit illuiti. l.ill. mail
r .
in .'4 111,", 4111.1.| 4i in-, )' :,'llal. i reilllt-iil 1 I i the .',.ti' "al".I. \ ,li'6ul'II.1: i.l.lil.I mnl l mkeii nl Nmulier ni \li.nsnii whieh .ul im-h nruiunK in fiiuiit"'Ih'rl uf 'iil t.fr..11'.llh.Inlier-itniii t' nlur) ,

1'trI: I.iI .1'.crilll.I"nl' \\ hkh Ii i.uli-ul\ :11| ; IMI ir.Tli jour' nil l'| ii ..i'k 11.1.1"llr"III 111 I frvin | 1'ain |I' It. li.T"t aihl.I Ih.-onl 1 s' 11 in :i .i II. IMIMKI-I : ; TI >, I IN
pcanil II be. inf'.rin :I iv- 1'01.11 lilt pnlu if enltik In th .' If MI, wnl il I rii'eipn ii inn I Its inelwH ami bnn- ) tola e us In the inaiket: I Ihat: A1'SIEI .

jmrU-r, hat Ih,' .11\1"1'c'.I"o.vtill bIll"' :h.III. ..ni'iinin. .I.UIH-S 1 I r.i.nlt.iur4in: -) ; ill:ssts't'\ ,1.1| t' I .1 l I"'I' 1.., l f ;11' \\ in.I.\! '. ilre.lths i lur Sept, inlss.1 "UI' IKuMil I f r I Illh t l ..1\' in : 1II"III"Iil/: nTOlt ('lrS'1t. ASH w. sill, .u I I \, lllU' \?. .iII ..'"h
', ..I'.; 151(1|, 4X1; ."r kale at "I." "'ii" I i .
( \I hi. u ill U.- iu.iuiil4ilnr.ilin sonlliinrlli for 4'lii'ilr, l\t I Ihili'lit I b,1..lu ty .III. lal"" f 4 ill n
""I..lrul r"" Ihl".I. : | u !I"<., :s.:.11 5; l'Mi, I.JW.
tbUt-il) ut ('< .gru\i''" fnuiiilri.Inair : "lul 'il.'rl. l.hllll; liuel'i. ulne U in.-uh'ull 0... I nill! n.II'I. tb'1'S' N null ..r "I' ... --) |ll.I. .-- 0 .I "'i.s UK tu A. fu. ni" lillill'I'll isis'-, m .unit'.i 11"" Itill i

I I I I I IhrJ'umnl ts'llhlb"l. ilm tik tiost l cnnia : linrIJ.'i.Keiil | little lunn.. ilialil' |1"1"1,1| l ""11I1.1 5 ofi l.-.u |I'IU., Ul. ( ; \NM .KST.llul All Work f'iruiiiit. "'.-U.. MIU 'I"a'[ i i ,

rl.II'I'ih III.tll"III" 1) I I..K |.', f.isi .inj ii> kli IIH ilnt in. "I'I'fur'. Iu.s inUtaki- mlil. 'VnniU st l-'air: Hat>. 0\\1.1 Guaat II I lie (11 N.it ?.! i IIIhl,,! I j ,? I
: llii- :<-<-i-tl ir> i'f tin' JiJlluIW.. 1 I (Until I, *It''. 1 "|1"\'t.lutl" 4 I"n' Snnili r.. lo,ult' 1'.1 I ., It.I 1 'OMUII.I'l ii.'s.l.inuiMt t >: h.isa'iii|.|I. ..1. natiri.A: .

binni, fl.lhi" 11'llliu. 1.1 ill, ii I ( '"II.'r.. ."Ii.I.I..llr.t; .r.I.111 ''I iin-k" IM nli'r) al.I.llrrh'I'a. t< irn I II"., .\lrlr.I. .'I l.1'la.I11.11 le-is" in ih.ir !" b k "I| I

AU-*. |II. J-Vrjonf-u tUul M'., riil ('iluk! un 'S tS IVe lli'.ir-"' nf-UH- | | -a-I.IIDIIII I. - 1..1.sloin.n'h niij 1"\.1. t-uri's nimlwilt' I I I'Hull ali .5".1' l.nn.ir. .. 1.1.I I U.It. |:iunkIM". Dissolution ( i.i., .IITII.I\\I.: : i II' > I
.
iii the lial'it if l".Uliiiirniiiul' lui'i-U mill : .\IKI\\I.S. ..11.1.llw IIII. rilmv* inilainiuit- Hal ..i Wi; .|.lj.'bl l i,U; I Mlliujr, -- -- Not { HOMK; .MKIM'UAM': : .\1'1 \ ,

I IIU.fUOI.in uu iuiiiult| > Oi'4tti.541| ,H,-I cur Ho4 t'L'Ill: t. 'M'M.iiifr. riuji. linn, 1(11.1 ..InI..I'r\the ttttusl" I 11'1...lr '\" ''u'.t..rtu., U.N. : ONI ; m \oi i; IKILNM.All ; )l'l--\kd: i A. Kl.*.. ,1:1.: tlt ,\1'1 I I :11'

I tiling I u-lti i-lllli'/ u"ttiIit I .\.k ri.iliilll r'rauk 111) .M..iiUom.'iV!: ; l Ult'- au, .)..1"1 ,. Wlit.do'su "''Ibilril' \\ I.! \ 1'Ik.. tin in.' I p .Haul |",':| an.l all I the iai I 1.I'I.1; ;1' IN..1'\.11.I : : I\'I'1ii', lv.7.: AMERICAN

and lilt \Vttril.'tis. mill, Unliluu lum r. "i 1"'"' I'lntl tqsrsu'S: K I I': !.hans|
nilile fur I lit' .-"'Iii In'sItu tts'i' nt t ht' IliiMiiln" l.'tii-., .'11.1; J 1.111,Itt ILls, Hi.iu.iinu: ; T .-, lu.I." I Hie |1".. .', i".i| sit ..nne ill I III'. 1 I itt : nn; 1'1.1 is.: I I. ,'1.1 liteiart mailer, ami ml'-uritt. n. lii I.. 11 l's il.. m.. the l.n.iiie. II fllur. still| llnllle Ulli.' i:. I Ililil, ,, I' I I., |-.. ,- ,

duuiiiiulx lU iiuiimli.iiiuliuli'niiiil.Tli ill feinal. m.iuuil pbvsif ..iil eil.lorl.lls' an- I'lnl.r.o't-\\ in ||Is U .1.11'.11) uinl uinler lily liuu I name of lirtititl: tush ,', I 17- |F'iti,,| M I 1\ 'i '"
,
..1" .l, 1 lv. .I.IIil: M i I .IWIII. M I, 'II. ; 11"111,11" 11'hll; I'll I:irt- IIWI l I) inu ktur,' tiLt'Il55SlU'bDlPI t. k. .\ -,. I .url. 1 lake pleasure in emuifiiiliiU ..
> .' I' WmWalloii'illi.iutii .\ J un" II lb'niteil 1 M.IUa-ill i l is fur ..ulel I'OMMKIU I St... 1'1,1| d. r, :xtiui.la: Hi lirui lu '
t .ul 'lllil' "1'1".il\,1 ) UI "laU.I. \; 1'r.a.I"'II. \'r) tIIIttt't't' ; ; I. ""I f.r.r palmiu "aSI'"II''I.I'I: I tl SI-'

.Mj''..iuljurlUM.il" IM I 'inn.'r.ilit mutmli'tt' t'">I.', lliliiinm./ '. \ll; Jit. Ui-', lu.t"U.; l itt, ,. llitru._I.hl"nI"lllb.t. I'ruei. ;tlili- il..IIII.1..1: _s Miuuorin.. Tbl. fnrm. fti" ":11, t) "llbe in \-ill'.ili-ik' ,",! nu ibiHIAII ml the put.hi I""t( : tt'ti.'l'ohhy', \ill i 1st' a.kur'lilt's. istisriuisi' ---- .111 '5. -I. IIITIIK ,- I 1 ,

> "",'c'llail tn\ main 1.I.ulI..1 iili.mi.ftluil ,1.4 l'I'Wal. J 1..V\ sell. Now Orlr.lln. :> ..11.;Uiiile. Os asllus Ithnil, 1..UI.ai'tl Iil'itfltl'II! .- ."trt's'hst. 0 - I"irlI,1 "I.). \ill. u" ..r..Jr. I. -- : -

iHiniini'iiH.'Ulili I un- rt-liiu. it in Uuiniilcru - "'" i.! 1'"'., t i 1",1..1| l '''.' .be 11'1.11'11,,| |'r. : nn : : ; \v. II I"t't'Il I 'IS.
IIIIIK1. I'rop. I \I" 111 J-r.
1 kW"s'r4Iis' ".ilni'ii-' )I"'UUi. .1.1 lr'r. n s' KI 'mil uhiib -I iliriti.l Commercial Job Office
n
.d..111 ..1 1' I tutu (utile' uiiluinu hool ,'i.-s, .all".I'I Tbe Printing
,
r "r '
Tutmt'k TiU4', i II.a: .Ni IItirIu"u4 ) jiils: at Ibi- 4H.auk : All |1"11". 55 hoar- Insls'Lti'il tu ibe Ule
il* r> |mrt atV< ri"fl' r. I J"I".I... l> "I| Ibe |lts'L t lie ,1, alik rl.inu Hulu' txll"iII'.IIlr".llllh.
1"111,
.I.mll.1 firm ,
UMI 1 nl llulebiu
ill .1.
; J Uunnt. : 4j htuIlltaLsitu4'Slih' 11) otuclt$ Ul) .I l p ,1 t".I: t .- prituib..- I 'u X Ac *u arvi r1lueIstl ul
.
Uliuu" iuiil > "t .U-rili/i-ui. anHUM la .. u*oik allat 'ti'.- I b ml UkiiUbinumlitf -. 1"1.1." loinjkeinnne.li.itpat ., Tit l'hT: Hf\ ii-i-i. |I. l'ii| i\'riv -
141 t. : t. iHhMarMi'ln'i" .\1 ; J .UU ..1. Up m) (IM't444'.1. i'\eiik| ..lt m al.1 iivnmiU' mleailbi, bl) tutulealriuk. nnnut. c'llhi-ri-f us.
in tic W'I oriirr I l 111IS1
urk
; nil tie at priix : .1/ .
." Millnn, K.i.! III I. IMP |I4uI.Iie. b" 1..110 kllpl,' usliti i |
only "'', i-r I 17 |It's, < ut. uitUM J IhUtk. t'41' 1 \1 ', M-ul lnk iu ktiinall In I'be l>r. lt.w.iuk.1li.iH", | I's..M 1"'lla. llVut I I 111 "I..T is't.liili'" \.
--- .nnrer it ill kt.i-k.
> tiudt 111.it Itt ;$" J I''uW : \iiii\iu.r., : ; 1. ,1'r .,1 U- !I') Ii ti. \\\r\ .iihtitw. \1) 1.1.1 lUI Hates "IW"I'( />/",/.'' '.
: C'U.1.- 1111... I. NV.I ..1.11", .1'.1'"bl I I.PI: .Iiu & 4 n.. I'U.! Io that the t culral cilli-t-r It'Iiet .
liolilir oh'"" 1"1" ill. 1'iil'lii- trs4urt. 144.1 i
tbun : ii '.'. .\1 well :. lt f lukt itti-.livi- uu'llii.| ..( di 'r.ut I5i U \ \1' 'I'o"1a: S \OON.Tblkiiiinlnrla' U'uult'kale--. CirisT.'.--itsi' I'.- ">,.11. lentrulimctYi'k! -abut U Unaut t All "1".1. ..( c..uI.| (.,sr''al' ] ,i- t! -'
| ,
lu
*" \ K.-lliit' I..10...bi ., I ii'il: ami "I''r., _. .- 1",1"1' 'ir .1. '.le it-:ii'<"11 ."1..1 h4> I-01; .\i.i ; 're )un tu ti.in.itu.. lij ss :ilb| I ainpliht. I.. Lavtiir. |II'I.. ISi'l.' I
: lriaiiir. .
Tliif"lln" inn 1"II. di"I1' | | I ln..iiauAr- 1'1"aukin tbe '% ..,,'iu. i i. l 1.1 ukiu.-u &._ KtlkoI'IMwtlgluIit, the .kt of I' H |n'Unbtki| 1.) }. Win. >ar.'enl. andMillUe .i\v VliuV IVwU-tilt' W.t enuijli-l.'' eVery 115111554 iu t'l\, k<) 'lliat tlY eau I It" utsel l ,1 st'Iy..111. .Jol'tss'I I.m ., I I
lr.ulil M
Ltstsua lul"" \ill! U-. "-.,1,1.i u |'Uu>ur- iluMN> ..the |I.l.'UUt alifnrnia u run il a.ili, 'iii I Ih- (Its' II ;Miuluv imiH.rU'il r ImlJ ; 1..1.) i I .
U."I.llnt 1lretrK thll\U'"IU I.uol," '" .r. "IU '' IIII'II'.1 isbtIt UwI.ura. jnkt iv.X ..1111'1 "I 'I'I I i. t ul I (l
side 11 'r.t I h) tli- ","> \ mUmof tit'i WJ"). itrup "t "'i'-, .. ---. -- -- tltt. leheir iua.1- .'1 hIt.' I'uli'. .\ .i...111) i.iMlfuf i. lirkt eikk. '", ri -i".llh'bu", furu:tuns -<>.'<1 ll>',_. !: I. ." to 11111"Utr .:I"'rt'"II" .1 1 ik. I I .
'tn.it : Mr. br. t.. ; : .u. ;\ i., I
tlie pin lullll 0 W.1'11. Ullk >b ( til "I' > '
'llt'"I' in" IItlk'dit | nf kInd ,', I''ri I' .
< U<
.0
I. .A l- k 4T) In Ufkt L<4M SKNSYTItlNAIi.Not nnMiunf,
U. WilU-ou", ff IJ'lv'i' "I"u," tU"ir Juiji ; 4.0011. II.MI'I.\U; >. A uliiir ':irl nr MU_tf uiau.iu wiUtuul & e.-nUia b. Mr. iarsi-nt bi: uvun-l \1 I ,' l.s tr'4nsa'I tIle 'th' MI.I I.. ,' 'WIll .

to tliflr )youuf fruiuU ,l.iti, "'I."..> ni.-l.l. rur..la: |j l-'e Nil., I'.. I. I.. 4,.T., \i$ 1"1.1"1" in .h' !i'ii, ral, bmiseunik. 'l anaee i ilt' nl|. i .uf M \. .1. ..111.. i ",' ," Iii 1-HUipUltUI.r.1 f.irilu-r lufnnuatum upplv to t'tiuvn. tbat we art ajouu f"r I4.rriUssr4a Inl.01'this ItUk'M-kkin, ,lr, "1" alI i3hit|| I Inn II'.11 anil| ,d'| u .

Hbk-h wit. flllL-J tu i.u a'I'.t$ itg \lilt I'h.b lU't.I ut 'Z:::.'< 1 1' k. '". ,.1.1 i M'nin", t lit. plal.V I p.. rs.,11 r. I-..I il.le it ., _. "1.1" ll.II.I"', ,, ,Ill t f: ,,1)1../ I- .u -...llin' I lHii \. M. r t i.i.i 4i\. .n Ib,. 1'11..1. (. 1'u.atoQ. but,. tut- way \I banaie ibi.n.. .".I urui. I'1l' unl ....1. I-'

I.U'T.ut<'iii\ulry or.urf""11.1' .-.. lib. ut iikii.il, plait I lin|"'il.inl I l I". -I.. .mii.uul M'r.naui: ul hi'iii ,,I'I, l itin frnirnilli, i >I' .\ I' I I I Ih. 'to. Ht, .| I ik. x 'u,.| ,, Illi "" 1 I" il 1 U..\ s| | ll |I I. (| ( t .'..I'ID.I.lh.1 lui,'I' .I atnm. I )UUr grot'-r er our' faeiUii.... .II?? j |,." |I.rl.', r.., ,j,, ,

tr.llul'ui >ruk Ki h'U h4.w', .1 I Mi I I iii', ,111.1 I Ii| I.1.I ll "till, .III 1'-1 "n ii 11 I 1,.1 I -. i T ii '. '" ill "" "UI.I'III"1-. r. de.-m ItKtttvKU Uk-iiion. rl/l. j .'..r.-S.. .. 1 Ii 'l'lss's'Itt'|II" 1:tbiI W.I U-ti 5' n II

lao. : IV n.'K'..la, ".