<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00156
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: August 26, 1887
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00156
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
'II t... IIDAILY\ ADVERTISE IXT'IK .p--] ;, NS I 1 CO, I \ D J t ] 11' YCO I IIEI I I IGTIL I DAILY IF YOI: AUK COMMERCIAL NOT TAKfra! titu:COMMERCIAL j I j d J... M w.n It will ll.i.,';i.: : :I-in: ,4ni., .el riM Hourly for :II Ami'

ir .\1.\\\0: I,., \ 1'1. fin" I:i "M.t.I.I'l'tc witk.NO. .
-

.
_
.
-- -
-- -. .
... -- .- --.- :- .
_-- --- -VOL. 0. PKXSACOLA FlOmiA.: ) MM DAY. AtXHIST 215( ), 1887.; 151);!).---..... -...... .-.. u_--_ -- -- -- --- .


I MI:. .ions 1:1 "1,1' INM;. .\n 111.1
\ririnn llnincd
p:1on.cor: : ES1a; 1:>1:1.9).1n:10:1\.1: : : : : ; A ILCE'AU. l'\Ri III1"AI" 111.\ rl.:1 1'\1:1:1.1.:

_ riii- '''I II""'" \lili"l! mil li! v|.,inslliI ,' .\
____ Coinpnii,,
u !"lluk"h' r Tlirlr
,.I. Ill-i\ .\cli.uisi. 'Io'| | ,i I.liiitr I'nii \,.. Aiipuit Jii.-A <|l'ld.tl l.ltrs. > .

11I>t. ml Ills f: :nl. \\ liiii.ilinolI Milllllll: :H. AMt llUs. III' 1'1 OKI | 11'1101. Ti'sa\'':

HORSLER & CO. nUn >\' n to Ilii I "'",1.. lniiorillud | \ 1'tll- ill XiwMf \'II.IJtI'l) l :.i.-A porl.il
HENRY .. I.' >:\OM : ( 'III'MY, .\iu., i\: 1:1.: dlMKM'Vl'd )0-IMUV .\ In ,
l'\rr: < I.iliriuliU. "
1 hioni'.li nti 11"11,1
ihi> tl
CI01:1: \ IN t'AII: :ItMINl; '- kitdicn if tin' ..f.tnuM: 11".1| The, Or" : 11'11 Hul,11

-lil.Al.KK-S\; I IX iso i.xcn: nun-:it. l'I"ld'I'I'| "oi'iiij; tho ll lines" \\ '.> he-. ")))1'. K DIM
NnNi'l.K: .AlllMl t '- <.-A -1'11 1 i toaMr PICm( : -. MembprofI'.nliaiiiciit
I )111,1..111..1.I h:id id t '
STORES ili'|itlrli: lo Ilir :vnn tiom Loiulo.n III'.I.'I''II'1 : :anI fditor of the Fireman's.Ioiiinil. -
CHANDLERY AND SHIP ( A. .1 Ilililiruik: :.in .1.\\ Ti'\.H ,
SHIP ".trtlui Kii'Kin.: 11:1': 1:11110111 ,11thot ejiiti Unite, i ;MIIAL n "11 a\\ Hii.l\ ( : \dHly
\1'1'111. 11.11",1. I\'leI'
)11'1:111:1I.InAII":
: : : : : : :
; IhN
'
.ai.l ,
aiul\ ciiiii'1 i I. iii-'inc. I'o i i. 1'1'1111.:11II.Ui"UII: : nf
hi< loom, luit! lo-t hit wa\ ::11,11 11
- MANILLA FMH'K: :, I il lL' of roMriilinII'H ILPOJHD.: : |: : AM U :.sPKIOl'i : ..11 and. '
AGENTS FORTAfXTOX to In* no longer:, i'in>: > i< : : i.tn Into the IIII" 11.lIg IVI10f 11.\tll: 1.111.1- 01.|

AGENTS FOR HKMP: AND InSL:01.1': : ): UOPK nJ.T.onTt.: : lilcrniy 1.tl oi. ..<, ;aid It -tilijoi'I I Ivaiioii" 10 : '1'1:01'111.1-i : i: APPIPIIINDLDrossi : : ) ,.':II''h hi-i'h.u icd loin tin\111'1'< ncic found 11" ill f an* '11 jlIII ; POMP ,II'II'I:' ofdjlptand

tt ITIW'r.TI': :>
11\1"\1\:1\,1'-,\ 101':< liii \
nnd li.i! I
al\nni/ed; 'i : ,, \ the F.lllilllI..I': .. at lolith. > )
pI
,
AM'iP.ODP.riC 1'111: ''IIIUII'I': "It 'I'UH'H
<
COMPANY. i iI' P.niiameiiti"
CdlMT.Il( Ho ha-: lalilvcut lotto) > all IMChoiii C''II:1 IiM,
ANCIIOFW AND CHAINS:: in M 1''h, ;.IT ; In* W:"< 7.1: > C.I'" olnuliM' (1I11'1'1'.IIc
( : : SIMJVJ'.Y: : 1'lIlZlal\l1; .""II-III 1I.lali\l'<< ilh : !sriur rou TIII: I77i.: 1'.11'1111..1 his fp.it: In (ho
la'itdPipe. tikcn in Prhni'ie : \ M : j ot ( "'' U, :and :
lion. -did\ Metal) !
and !
NaiN, Spikes! : :fehiot : Hoop : X. : I' \\ Inix. AM* Xim.P.tl'lKS I'liitiNh XI'11'lmOnI'IIIC \\
Shift Lead, Sheet \\ ItI'II we .
: : ) .
| \
liini. Ilo Inbrcn: li\inji in 1:1 II'a I \a. ,I.I.h\| thatbod* 4il'll-|
OKKK'lCCM .. : : SlHAM-s, M\T lldOl". (O.\u.!*, I'or :t'liip:' IJoltoins.: .. 1'111'11'11 Ian whh 'lel1r
.
: ii'tlirntritl! liOttilii; ,,ni'i' ion. to "oi''itv. -.-- h 111:11,1'.1: Mi to achlepletfilathi
VAFJNISHIIS: : TA1J.: Ol.lt \ P.l.l.0MP.I'AF.: : I IK* 1',"loons Astionoiiici' Iliool.DICOM'IM ._ hill-lone'. \l-w ,. : .
ANI > irnMt'ATIOXSFOKP.ICN :) : PAF.NTs, OILS: I I'tit' iciciilh let: 1 1.1.i I.I'liu' aiul i iwitiil .Ktlilliit; Coiulllion i.I"I'cl.lell"I"" whtlp tu117't
AIM'S: : IX 'ITII'E: 'I'I I:. portiiiriAi.VANiMTviiM( ( I III' !Sll; |MTll'll I '(Ulirt lu,1 *. 1
l'ITCI !. JJ: : lo bo lulin:, : ,:. luit In- :\.1'" wifoiindod tli.it nrgiuiMtio.i ofwhh

: ciiAirro, (.nl1"i IJr t U 1"i Aiiununitioii I ( : ;) : IIOPK: :, ulioiralniiit-: iiikinun" to liiItii'iiil" Wins Aiiotlittninri. I'll/i- I'InSlulii .' l.'MioAuirnt :fi-II all 11111'1'. I l'al'lll i I. leader, :and whlelibiiU :

p.DMiN"DIAPMI.'At: :-' 'I'h""IIj.h 1 : t<\i,.i-v'ni' Iilii-i'.tlitIII' : disc lit 1 u" lli'l.uo I tinSn: \'h.w uith :IIC'I'I"lIlali\'ollh\ln'| j s I.tiito 'uable |hi,jm io regain! I lej-l*.

IIII' Ah:< P.OATI1 \ I :Nhkel.\ P.I.Imid: Paper Caitiidfro: KSTKI: :ShetN::;: : M ITMI'.N\ : : 111-1>OCI'1IH' llllpOM'li-lil'" ,I. 1'1'1'11"1 ('''111'1 r.iuh: In :-0..1'.1"- 10.IIY.; (ia.I..II.. l'rlly I ijnes* 111'1' 111.1"11111,1', ( The hccdoiu of

0311) ASS KS mm: XTOX.: WINCH) .\ IVxns \ ('1"1'11" Hill' "inI I In I Ih'nth. tioil At to \\ hi Ihi'l' liu 1-1I1li" w.n it'si'iited to ( niule
lt'ImH: : II'rl'II"I'I':1 i ,
.\ H 'OI/r't KIPLKS: "' : : \\ .vitkisN sr.Mi.M: :: 'i ;. 'il'all
I I.: ., l.lf: 1:1.: I lu' .
IPP.MK: : :: AND :-'TI'I.mI: : : : piM'ininrnl 10"ih| hli.l : \:nth a.lent my" I:tier" Ihp ":imp pom.

P.LISs'::; TAKI''UAII.. : UMiSKOTA'IOUS II. \V. JOHNS'\ .\ I'llll ..l"LHCS 1'.1) Illll-ll'l. ,t\lll \\ lllIn "NrtWi'ijn'l I'xjiect' to do that:' l hilI a... tonlelipil on Panirll.Itnili .
.\TILJlCII.JlI..OX: -- --- 1,11111
.\I'I'.h.l'arl.llI' .r, :'li1I 11":11',1,810": (' I.illill!!. I nipt Isoiicil< 11,1 t PiniisiI."MS I I hiI I I I the ; .
: \ :: 111 );I\'I'I"I'i WPIP | ( ;inilltii at.
sni.iiisDP.NOIX : : : :: 1,1.1 l'IIle'IIII.
Fellintr 1.11.I .II..Ilini: u,. .\lIgll.1 I!)fi.-J.IIIII1I.I.} )1.11' UII
P.o\lei-Coxcr\ \ ,
'
Pli\N"l-. '. ,. -P.I incut's ii .
: All-};!! ) I inaioi ) \\ tt nhilenou ladl'.1 hllil-llf (III Poxho \i-ltPil
ioJ) i.i I.XKS:: I.AIOMITP.IS.MAIMNi :( : : t'sud.ui.ui, ('turn nil.Turks :: MI\II: > PAINTS.P.AtiNAI.I. .. I'niied "I\III1I \ .jnI t'li-t of, heir\ N Iho "< 1'111'1..1 lu
Menus U'alK.n: Nail'. \ the h'e onh
nia-lir: !! a1'1I'IIl'I..II" ) 11".1 sanguine l\'I."I":1 liilaii.l in 177 :and lotilsdtliiiii' -
CIIIO: OII''I'I'I:1: : :: Paiklnjf, .V I.Ol'lPatent .1 war: hl'l\\'I'I'lIllte w hlli'-i and\ \lil.ii Kuliiih : l'ull'l
I >oik and :>: nalcli P.loiks, h I" heeiii" ;! llni'i' MMI'< tin- :"1111':1| : IIj"I: j, )' of si\t) mi |I'"" \\ hl \lsiiul Iielaml, |n l 1:7 AI.1
lioni iio-rul,
: I': ( iI.\f-'I ls: Ship) Stoves( Oil mid lleatini.: (!.al1. Top"dil:, Clc.it: *, i'.ooi'i; P.nlKiC "-. |ii Uoniiu'nt al haul lalioi. DiuiiiiT! hliinj'l will not <>tiii| \until| (ho, ai'pMraiu|;ouiiiiuolitendi \ :," : r-I 1lilllll: 111' League, show \\li.it lie- /, I liihiitp 1'1' it itiatpfiil 1 jipoI'll -

DIMUMIS 'i-ioniiieiit I ho, i*. to leiiheoik'half 1"1111"1" i tian: et have enine the wiix pipM'iilnt' hoih. ( .rallantiuiiithl
PAIMU: liii.EUx: : STOVES.A '((11'1'1'1' PAINl>. Mato: ttiilillt to tin <> >ot. '1'111'IIH1 1'\1 \
\1"I'll'r.i4' fiii lough ji.i\; ', and at tlio expiration ; | la""I'1 tho, 1'1111111'. '1 IKM I'halj.\: i isoiniti an p-l iu ( Count: ,
TAKU ,V WOO: : IIII' JII"'U' )
( Inlvliso 'ilciiionl iciiNllnoufilioiil
!SHIPPING: ; : ASMMITMRXT: :: : OFSnapper -1 f\i: |' : :
coMPLirn
of Iij, -i'n'eiii-e'! will I he: ,1i'llIi-.c.1 I"\C\ 1'11,1.1)! limn pco.lc llin | to|, ParitpIN' luitihucp.
UAPi; ANN 11'IlIgIII.1 II
)IA ) II'T:1;: : : Line"I Hooks and :Sinkers: r'Mi I I : fioiulhoeii(0. 'A\iitklii wax tlipdon I ho ,romit. > 11:1111': .tl.l. in Inl 111)nuili' 1':1.1: t tllli hit h"ll in Count.
.' yidi.ANH\: \ : 'I hi-t (l'LII'I'II1' ) Wil.lo"
IHOI niiij. Clni uiau
.. > :
|1.0(1 1.-: 1'\-;
WOO
our nl ho l.njro-l 1 iil.iulatinit: ouwiwii -, 1'.11111
NAlf'l'Il'Ar.'I.XAetl.[ ANCIIOULHillTS AND SIDHLKill\ : I'S. .. : ', and found !uuilu ..offiaud: j1'lIIIiII": .,r .had. \ nii iutod\ ninllled al..
wailed: on li,)' nnmulior' ol hi a. k : : : ( : :
di'-citiiw and other olloiueAs, l'IIlt. 'lu'rt'II'II.II. .
.. ---,.- piinater ) hit ii-iih'iiip. lisO.() tJratlan's

Will Notice to tlieii' Interest onr Acht'l'tiM'lIIt'lIt. In' WI': cnlllled lo .(I.iIMIIi( 011"11,11'11'1'/' -, \\ llO ,1"llIltllll.I.lltllhll'l li'Slioiilil: lnLi> I.h.> I'"hlh lul.) IllsCotillilciii dci l.ualiun: of lii-h I ll I hN WPIO lleiiplt -
ShilIIItt'I'S) : lol la-t wut'k'it \\iiik, :
witjjr* on ur- .
\CH.: :and In'h'l: licoll ili.tw: inj:; \\:1): at '"\\HKilnui| I .ii :. ". I : kid lit I thp <;"\ | /
Call. ,'olilltllf I Ilw ,'aill wr.ithi'i'. ( 'li.i, >ni.in al:1 l'IIII'II11110
Invited to a 1
giro us ) |
Everybody,1Largo and Small, Cordially the i.tlo.: of V-I--:I:!:! .1 xi'tr -imp hN-on- XnYIIHh., August :2"i.! -The \Voildh1 iiNowaPainill's 1'1"| ii rainino in 1SSO
.idllOH'd till Ulll'll till*
. : III fOllll.ll I, ) :
(pin" "e. inoinini ; tajs"Ihc : !1) 11"111' of Mate. |iin-tiiitioiii, ninl,
-- ---- .h'lIaIIll11'ad.' lli wlfl'all'1IIIIIhl"'\ .
---- 111111" ly it alletlis lull-mini In
: oiilh '
Blood Poison. n ho i'-hod\ tn IhcMi'iioi'f li'iitfi'ih/: l'n.jI'11 WI'I.I \ 1'lh1'1 > 111'11(
To IJuihlors and Contractors) Slrit'ly W-cte i in every Respect wl'I'I'IIIl'1I di-nlih| U as sent to Ihc I'.nilie Inr. bin' 1I.111'1' hid :a latilor HIPtoiiupliealptiialtaii ,

,.. '1 Ihu. .. M o- .i_" I '...nli.n...nl I.i Mnoil\ | of. 1.11\\/1"/ t.llllli..I"I.: has: hiinishidt ,... .. .\ 1':1'1': : :
.r"IL 111:11.
IIIIUil. HI. \\ 1111 II'II.V..C"! I I | WI'
I I 'll'-I. Illlllilli
"'1'' llpp'Ml\ :ll I |' I:III ill llin '
I "ei'i, il to, I thn iniii-i.' In It lie said in Ihc ,'..
:
Hotel .' ,ilnn'nl < "mi, 11".11" kill n' liu', I liliiilnn ", SIM rial liilfjlniliw', in )II 'I'atllll
and Undrossod Buildill City ,I ..1.\| | phi-ni''in ninl, Ih"11 wiiil. I.. I IIII'llI'ij.h.: I.. (lill\I'\101' i'alti-'on' : 'l'|>oii xonrlali I'lolt.. ol 'hl-i lime ami tailed. ThoH.iiue
Planod 1"\ ,. liothood hl'lIrillIII' till' Minotiii. JJU1UMIAIDKKS lid.\ I 11 tin n \\ ni'" ll'>; piin.ninlMIII i ; .
Oj I .. 'incut thai in ) oni' judgment ieiii.uk: uppliiM' to P.nnell."
.tin ill\\ i niiinin-"" 1'11111 Him- '! imI InUIK I ho h. aiini'il lliriiii'Urami :
-- Ed. Sexauer Proprietor nn |"'iniim'til .: :ilili ni.Ii h'IIII"I'.II'| /: leiiouii, : .'oun 1\1I.ll'lIlIh''I'l..." \\ il1lil"1, .It I.. 11..11'. 11.11111.1,.' I" 1111111''''" tI. .111.1 ill-I"'pt IIIII'I \II.:ill I Vt.l.IMII:. !II. Mt ""11111"11 lll\| : i-t uhil: oil'' In in\ChlijMlo\ : Wlimilliin 11111'i.l' 'IhO II'h"'lu | "|- ( '
and h
1lIi"I:
<'I' \\I'h',. 1i..1 111..1 _allll'lo "I I ,1-IIM.I. ::111111 I "ipplinl' .n:i n"t, iliii'|' :n" ". hilII : \\ :alum! it.hill' iiiilu ufChin111.11111 '- aipiovu| win rIIIIIYIIII'III"I | 1101"11" ''UtIM.
NO\II/IY: 1II1-W: CLILINC.P.P.ADKD I il ,11.nl ini'| i"ti" I 11"11 IIM .1 I a 11. |I'ut nl ion f HIM lini 'licon i\'cl l TIMLIN:< AtiKii-t
: PD i.rMiii: : :. SIDINCS i : I/I('. E. J. COOKE Clerk \\lin'liuu-I' '.'-''''. <(.,il\ .'.i' UK." IMII il "iillin : hoiin', lln-y wt'ir lulled( liiliout \ 1IJlcal Palm Ililc-i ;.i.--\I lit
hnCPPLN'M'AN'ILINt; li. 1 lint lime, Iheio uonhl have : will i u linn lo London to-
.
: P.OAliDS: : il I.H. nun' h "ili'"li") ninl IJIM",it, .'it. .l nnsnlli'iini. annul who IJ""I
..1wrin ST, .". I tll.III.I.n..' il nit-i.It ntnli, tin,;' : tuinly ui'jjioi'N, io of I 1'iesi I. ,ilaiu leitilini'sH lor the dchalo this
Ihl
: 'lUl.u-r. to K ..n", W.' ,11\ HI f..'. .." ",,. .11'1"" 1111 GOVEHNM.8NT I llcalnii'ilt' "if :all"! .il N.l-liulli,' | ii) _iriui "[>i-iieil\ IIMIII llu-iii in ,\ I'II..ilaITWII 11'11.1"I'I1lj
XVe ..p..'.an- ui> I 1'I' ( !: :, 111I,11"1'I I linic In.... ll Inl. lull In till I .1"III_ ld illl. hn\I"'I'I', Mr. eVI"III. :,11"1" w.m iven liy Mr.liladlone .
HAV IIUNTV .\S II IM.VIN*. MIIUSVICT011 KA-'l: ,' I' ltll.i: IW! !1'111.11'! MJUA: II ttnx n flhu white* wrio I"'nl"hl 1'.11.111)'
.,liUlft..i llii* 1'.111111..1 hniui a mini..il n'im pin MI.111) unlIm.im | ) 'li'M'l ind itlliilnitci I that inisiindci'. : in Iho' llouip of Com mompKleiday ,
lEco. I' ;\-*.\I'III.'I.)1:1) P.\. 'i.ilh \\ I'll Inii hll'.1'\ "-p .ctH ni .MI' lliol. and OIK* Kill I)' "IIIIIIt.,1.
15. he inlsiphrcM'iilalloni ofj \ of u "u.i.oliitioii I "That L
llin.: \\t.: .Mtnnilut I I. in.: i MIIII-I; | il, ,1:1"lllg: (In ( I
;\0. ,'I -.1 al.l.nlo..a !'o11..I. <'or. 1'lilaro\. 1 1I"ar.1. I li,) tin* IM\ \VKKX or MONTH.Kfl ?I ilnl, ii.it' kii'iulnil', In ,il". In Mil I"S ,, I'uui 111'1111' 1la"I.< l \vriu shot ilow n.'I I "j>| ncn .|iiioi'H.: lie n'cnn' to humble iiddipsM ho' pipicnled, tn tho
I > JTSl! 'ni) in tin"i | i'rxiiaili.ini",\ ,In ,i.I I a lull. !I. nl' hi* altciiHon" n Iti'tfo: / iini'linj/,' ofw 11""itlll '
.. ,. -t.k ..1'1111 Kiml. of \\ Kl.b H|:A-iM: :|) |HIII'lill| ''fl'. !. KKIllllhl : -- 11.11.I! 1 I.:, i in.ill,- \11111111)i) ..ml I 1.Ii,1 sn I hill's tolli'ili'd anil ani'sUd ahoul l'II'I..t. .t niislakevilh itn injii-lli c. 'll"CI. Itll'I'WClllill that Hie Vlcpioyn
lr : :
,. \I. n. n : I .III 41",ilili\' In i lint' I t..I'" "".,1' ix'nnirliiiii'iit' I Ii Ill If I I'lt'Milinl would take tho |Mililic J'el:111: jirod timed tho Nation.*
110
:Illlh Oil llUllll. i .III II I tlllillnil\ I I'll:,.. III-I '",1.\.1",1\ Inn' i M'lnl l\ .Ill/Oil <>f (till' llC'JlOOt \\llO WOIP 1 lod< :;rdiijiil.
W. L. DOUGLAS M ".1,1, In "III"\\. .11111 hill ('oniideiiic, mine, tiankl) /and ill Lea/ : ilaiigeions' assm lation ;
:.siinu, I llni'i* 'lot'Uo\er ullehlln..I'.1
| tin 'ili-'HI linn' I li IM IIM' 1 li\i 1..1.) 01 hat I iiifoi"m.ttinii h.n
| | opi'nl, ) I a Illtlo caineslne-N/ in : nn : bepn liirulhcd -
$3 SHOE. Hi unit n i. 1\,1., .linn,,. ,li in lit III 1'111"11I1111' .. mined iiPgiouN h:INC :111'1 1 1 inl\ .1",1.1) .
I -t ..I'HI.HI.I'' .1' Illl I Illll rlltlnll' ll tllllt lie |>l (>_i'( Illion ol" roi i uj.lioiiisls. ,and to l'ulll.11I1'11 to jll"Iilr (he |'iroiltmalion -

JACOBT llin only *:l MMini .: \ 11.t.Sol! Ilh\. l>. I II! ,i- Iln' ni"-l' nniiili, tut, liln. il "pin' I i. it Clear: Lake, a I'la"1" w lu'ie (1III'I'rI.i 1111' Ineikin: ot he Mould : by viilue cf HIT
LAZ In I lie vi<>rl '
,
1.11" IIlhll I all! 1111"1'1.t tlinn. :
I"' I i li U II. 'lll.l nlll'I'i ( aic i'on Ii 11I.,1. allIIIII'I'I' air tonslanlh -
< < i.lil ,l.ull.: "li I' .. .. idiniii''. 'I hey uiuvm' IMIIoioiisitiul ..
., ,
an.II..oll.I'.u'I ,,tllsh 14..1. inirulil'i. .mi. '.' I.., i I.. -t II'" lidll' in Iln iii'ilil HUN I lu'\' will I'l.'nc tin.irlieluN 1',1"I
CORNER lime: IH ITJ :..I"I.: ." Co I / I 1'. IIUMIil'iN.M I -. -- without ;I jinlii-ial I Injury Into Ihonatiiii'
THE CELEBRATED \\ I.:. IMII ) .. .. II to-ni lil, 1111I1'1 hal ma)'. .. '. .
Ml..All MIIIIKIVK.KIlii : cqy i .II. i. i.. V i\ I I. IM' Mnuii; \ \ \ \: \ of ihi'Ir II.11111/ ( hat I hi-
\It"
Mi mlvIK ..'" "
J
.1' ..lelalll'.1IU
.1 i.v ..11.. r ... .."\1" 'iuhahl)' lift) \> liilc 1111'111110 lloitsi', In tho ..I' infoimatlon
._ -piT ..\\1( 1'\ Nc smM-r Will O| |>OMli'tltnnil > I'I"IIClf'h: -
\
.. Whkl
.
-- Nervous.
---- nru. '" 3 I Very rct.I-1 II,,' moli tin1}' liaM1: I lln: .id- '
." I < |II" I'olli y.NMX pi.ttH that said I: :
IIt.\ .
\)
N IllslTI \.t ,.'".\ I.... ... ..... I ...., ,III.Illl tl" .U-llllM I'MII Illlll.ll ll tt illi vantage: ol a //llu.1' |'IOKIIIHI! 11\1111: inIOIHCH. 2.1. Atlui- lonlinni'iu 1'1'1,111:1't" : (10
\ B\AICIClol\ \ ........'...._",........ J Kin: inn" .iti-iu' niniliiii'ltilli' H.IIIII. Kiilin) MOICUT, Ihu IIIIMUIPIS, '! an* \'IIK, August -\I .II.llwt. t'ot
.m wi-ar tin-w. i.. "fll'a.\!*.< hiior.iiiirili.'iril :. linii'iliInilui.. .li"ii. Iln illt 11.1,1.1, tu nit ,,1:1: fj'Ci'ial H.IJS-. : "It Is iiniioiiniedut Ihu AH-IOI i.itiou n:tilled I and dirilml

,: : : t.. W.' L:in"tln UOtotAS.in hi ui llrmklon."ii'l t' "urn''M:....ii: nilri unl I Inon Ui-.oiii'" 1,11',|.' ami MM .ill Inincd to :.i po..t in the \I'liiouanluinl a new (' to ho HielaiM III..II.
l'II'I'r.
i M u-. ami nn \\h.i'.!< t.\ .t.'tu \\ a- IMO-II at- have lurn l 1..1.lil<1 it atiiiipt 1.11..1
\ : liny
MUlh MK :! "; : ,\ I h 'U> xfitilcd heieilhinlsoueikM. Mr. Malloui-will lollow Mr.i Cl.id-
!IIAO'UIK: I.\U:i"\ > i 1'I"h| ',1"1.111"1'" i i inpli.Mil'! ninl. WIIII < tn
"".. ....i- |,all'nl miilnlin-. I'. .."Ih'III\ \ is niailo: to ichinu Ilii'nlln'y\ \ | |,o lone. 1"11111. itndSii.ti( .O.TieM-lmi
Snuff 1111.11"1". lit. .\I'h.I.i t .' in:: wi in.in) .ti H.liiinnii willi"% hhlll 1 at mill'. 'I CIII..IIIIIII
Tobacco Pipes I .il-i'\tulliii.'tin, t\"III"ltlll| 111'1'11 "f ''i.i ('oiiiiiiilled to Cleveland, and it intid nil! mo\c In ailjonin the debtip.LlliiraU .

Cigars, Merchanh Holel II. II. li, I I "IIIIIH I I" ,llll-ll-l' .II.ll Illl' I.11"1 t tualiki The l'I'I'"lll-[' time-lit (hat it coinii t tainiiixlit I that: I Ihu |1.I'I'I| is to I'I.11'1111- --- .
lIa..k., Kin' ill.' nacil, III'\
i HIM" (puns niiloH Miiith ofCli'in' )li.ikf,, s"I'IM.rl I tic Ndiliiniillisi
: | |
NOTIONS ETC.IMTIIKCITY .lilt, killlll \ IM"I. "Il ::11.\.t Illlll, 111I\' I'DIIHlltll. I anti-t'lcveland, and that the !"iind FISHING TACKLE, "1111111'1'\.1; Hun, i..1111.1. I i 111'.I'lfullt, ri- ht'l: hi'in atliu ki'd, I'I )' a 1""l1lnf tliimuniLil ) Hiilmint hi'cn 1..11.
\hn h Ii4 l Iu
1';1'UI>I'I\N: I'I.\S' I' Illlll 11,1, U I" "III..IH ll" III.II I I. Hlllll.111. h. l who inuiilou I 11I'c
: : WMOLKSALK; [ ; AND KKTAII: ; allln't il. Mlv 1 ,.. 'IIIMI'I.N-IIN.. : 1la1-h. 'nilii-hrd hy thn, Jioliliial liieinUol' / "iAiiKiiit 2...-Foily inein-
,
l'.II.I'\1"U'IIX l M>,MI\MNMKM'-ln, : ; : ,\II.IIIla.li.1( i M!.it "I, l M.; iVilliaiiis, the loiice, ami l'cleI,1111II: ('ov. Hill, .. NrnY'ik. Mr. fi. 1\. lieiuflho Mbeiul ('Mily of 1'ailia-

Neinrsdealer and Stationer.'IICKKT Pensacola, Fla. To the Public. I'II"UIII'I... \r".llval'I.l uhoh to luvo. ihaij o 01tl' ncnt, mi't In the MniiM\ of Coiniuointod.i

CllIll'lIIln'l| liaine Lllilllo, al uclln u Now Yorker. Heraldffcteld.i )' and icMilved to support Ilic

u---- -- '1'11I.1'::-; SL'PPLIKD WITH 'IMK: < 'in :f.ltll.:, :N.I.. A in' 11 'I I. 1flir 1-...'. tho-c ol'hocral ollur, hiti'H, Ioa'c paper '1\ willing to toieladutv In "1'1""lilul' to the

M'l ami, KMnlem : 'hnlll.I.. 1II isr:: TIII I': MAIMTrol.llK I : : .\ IMIIU: H. It. K. I unliiil, ilin.-lt: .lnl.. ) ) : am not I lllulIUI1'a:11 .
t IIUOKM-:\ : 'kels to nlll'olllt"| lion-tit: L'ci bilinuil. the of (hi but I ill\'I""IICllt. They givo Us a re.1
It A 11.1:0 A II '. Hilt: it ilnl' iinMi .1I"t! fit in) 111111"I oin11 Jiolicy ; paper,
'. IItillll.1"Io.t..lf A 1'1'0 JI: 1-: mil III.in all "110. i n'nnt>.* i."inl.iinil.Iu .1.I. SIIIIIJII.'M, ol |"'iioki'h4flmliliril I.eell tliN C'levtlandMS or that they arc
to
\ ill I lUcux' 1'1111'\' |> mull' '1.,1111.\11' invillinjj "av : Ihcl..lllerllll.lllol
11'1111I111.1.1 Parlii \ : A.M\ AIIis l't; TI.unI; : :" :n t inn i i."h ninl' I '11"-, ilnll. ) 1"1' ami is loiitu to tin*
/ lall-litd that iliu 'lamaliou Ihe
I'l lii-i, leelion the Civil Sciviie pioi
.kiilni tu
11I,1111"1' '.t I IM.in "'in. nli- i 01
I tt: :\ icr.ACCISSIII.K ;I:
'l'.II.I..1.411S.:1 I of tha I.Irlllg' "loi 'ly ) .
h"CIO J.IIII""I'I'lh pint |
( : ; 'io 'i'ML; prsixi: I I':. 1.I' he i otlVin u I.i, they' ih I,. not 1 approve. 'wen.y .
POKI'ION: ..? TUP.I CITY. \: \\b. lc .i..11I1I inliiiiiiatiiiii ul.inillli I l.h'II: ," hy II..rl'u'.I.: I
... .
anil. of Itl.nul ]'OI .1..1.1 othei have
:anv' : liu IIIHiri ill idea In : wilten -
Sel''k"
NIIIII/.'; \'/: /II' LY AV'J' 7V. }r ,,unl 1 -i.Hidil'Miui'lliiik.'H, I'li. r ""I"K. 'mi,; I\HI' c\si: :. : Ch'i 11'11'1 Li'tI'IIII'IL'I'M ol None
lb""lIall'lII.: l.h.'Y| I 'inii'laints.' Cat,.urli.i latex \Uuic niitli Ihd.lol.lu not Ic."lllillllo t.inpalliy.'
JoT t.v ISII rlJ. "I'.. i ani"i'im' d) 'mail" fr. i.. :a 11 \iinf. out' 'lit-Supri'iiii-'mill lollriirll 1:111: : of Ihu l.ihetal "'a.le.Cle
Head \lit. lilainc i olleiisi\c tu tho a..u.dulilll. i lrc"clt:1the
Must .. I' II
.
You '' .
!. \pi'HIiiKir' : itiil li.i k \\iniiiiiy.' nil.i in hrdrniiil Olirr'M .1 H.lh .
J. KRYCER, ...Iwitli tin. in. ..ut uniiliiliil, ami Hliitlin."fl .- 1'0..1.-. all.IIII..1, lie, or a man ot hi-t K ithi'I iII.;

npT-M)' rUOWELLS' : t\'OI: \ :. |,|" .\l 1 l I" I 1.1/, kll' U II. .\ll, .III IK, :lu.1 Fuiliuu.Al.lIlM i- nominal!:d hy the Ucpuh-
_. I:!.' H.\I\ II.\I. I U'.. ., li.-l( ll\.llor I d.lllcl'l I', ...* IVliliounil 1"1'1'.1.
--- ---- All..nla.li.1.t \1:11,1 : I Iheftby diiviiij; tho 1..la1101 -

tir Kitli in l'i in. ,.n. I i '.\ W' .\ I 1"I r.Mt ,inMI lill( in-day yianliil' Ihu. ;II'I.I'It'J{ | ( 1.1 Ilall' i It I I.ivimvAugust i.".-Tho Manda: .idroiicpondint
i EXCHANGE I to 11 ic I I'oiiioi rats, I here no hope .
i < tn.' Mai tine ami oidon"i| at.olU : ''1'iim-e
III I now imi'urs-ini'i tI'f.. W.H introlm-iil l tin' |.tiMif 4 KLrifiims .01 hnIMTilli' '.' I -- Vhl.kt101'cy tor ( 'h.viland !.. l lo ic-tlc( ltd. In my says
,
.... .... in 1I1111..h.11I1111. Hit b .n I.IIIM' |1.\1't t.riplninm.r of mi fxlia K1'n Tal | "
" : \ tliUli.inji.,.)i d u ni''"ri' ( .111'1' 1. MIICC. | ) inn. <.i> itN\i M AM I I! M.N 'ii.nti.Pcnsacola. tw "OI"CIIIII Jlill is a. stion an Cleve t'eltiIJllll"lel'\"I'll"I'llhlIIICU"

.... pat. nl 11I..Ii'II"'s tlic "\11'1,1, IIIIM ur known. It-. |1'1'1'| rHarc .11'1I'11) ; : Fla.I i AWKEsLPATENT. lell) tw Snpieiiiu Conit in and tin' judyiiKnl 1.111,01' hliuii ci, ami. wheic Cleveland i.olaliunll whiih 111.llln.

mTTA.3NTTI < Iho "f N'uw Voik on the 7lh ol at home and "
: >
Z"YNJC: tlr li is on!>' (he ouo ihancu that I Ihac .ef aillI,

IMu known t" fill: wluii u", il .n. online t ilir' ctunihitis6aiiln4ainl .. d Li i iJOT'J'I.I.n :cjiii'inlMr, ne\l t. to iii-'iuo u |>ioiii'titaiiny | named, Mill ha, I might bayovuy Iliw llultrurluii. "
aint it I.1"1'1': I Im::rl;::: Hm :;::::, anil tecbiul in (IIII >hai.|. > Imiiii.*.' Italy ,, V" -

De> N'e>1; Bol:10'VO: "O in. --- KOML, August2".-'Ihc orcrninciit
; : IKKI; : : ON ici:
alh ill wllinr lUlinpi NMVmtK, .\u.t lalantrii llic fie Oulhrruk. haitplied to thel'oito'ii) note that
inakf liy
who
\\ it ; it IT to the hU"f"1I1 nf Iliow :; i\U-( : -M !. !. lHi\l!. : : )
|
'tOUAtiO Iho of PrinceI'cidinand
iiialitc
'Ih) Italy (
'lint coniiMliii'i.mil' tin"- who |itv.iiilK' their in 1"Ml m lOIlif. III ; | t.nt.A': : .. I in Iliobhaip ta.o doc* W.hUISI.IIS.\Ulht - ,,10.. 1.:1,1111'1'.1 iifit- w"I"I..flll'III"IU"'IM.\\e.i ", \\a" |"'ii'\inlilfruin : :,
II"h) IliOdllicr .1.1) n tail to tho throne of
lii ip'o.itiuii tubiXIIIM| ..1,1111111.1..1111.1 b.IIII. .ilk' UI/II'II'lo[ j alloi thoohl yciitli-iuan I"the ha 'knowkd: ed Iheieieipt, ot 4di 11111.
U4iiu-4t. ; !I.> lii'r .pli) .man. iiml It "a. '| ( iiii-tanlh mi 'I'Ico ai
in ilbp.iirfr-cii\cr) al Inli.iniU, tliat .lie till, |H\xiiii' uud:'"'' u Iwtl e, wbiibiirictunil luail. lie .lej't no btttir than tiom Ihu Interior h'lal. but that his a..III.lol I
IlepartiiicntHijiicstin
paltli
r. ::;) ::."'C"NCJns:: :::
)' en 1'\,1 In r.IJOSSO'S. MOST BRILLANTI'ure Ihual, all ufiain't from rclVllint lutw iho military authorities iuu IH'we isionliary to the 1'rlllre&ly.
.
rxnt-d ll.i anil Ni-li. '
) : Tht* >ie-M'<" Iho hope that tho
TO MANKIND inatli in One ot hi* c\i
ULESSIXti r any way. their toinduie Ihc ('to 111.1)
u
I'erfirt Jx.insesIN > IJdl'lr..rl.
.a"I: is" \ C.\I.'.. and ,
etleclliii pa*
.. linikc t.ohlal: cal1.l ul"J I Imlian Iu iLtniit to thiir vrvatoii.Inureply lowei wl""I'celll : z
,.. ..anil fin l I. sa'U'! nlml I up n in all r IM >, wh re an j..W"U (0111,1 ic>
'un
i< IIIi Hindi piVMhtni as. u cilic boluiion of the problem.t'niinoi .
.
upi' >Kialn.f fi\iri.. ..Itanil loilrm tin. tali-lit :4irm 1', ""111.,. .) ..1111.I '1IIL; WOULD Shal|) IO.t.1Y. lie "OIIUr. in Ihu IcccV..1 at Ihe Wi! ><..
.
Ml SIC.Mi .
<<
'I'In.van a- 1'.I1.t' anil i.I.10"11"! .inli.'ln 01,11101[ that hN citlt'N mind in tailing : he <:all* altiiitlon tu the law
I1 ) :\IJ: II Tl *. K.: K. Kin.il"M.I'Ul'il..r .1. I'liilUiiiu.' (i'l-i, 11, .in..11..1'I -"Innnf' inilurini'tllllll'MI IHU. (Jodiian dtclinuu tu dU('Ui Ihuncntioii paitinent |H< 1.r""jtCI: ,

.K: K.I .\. M., U inl"ii, fur Iiall..r.>iti.. :"Mlf tlllliit IM. I.XI.I.Ucll.I.11..ll.|ll'' tl foihiding mililai oilUer* lioni Intelfeiingor -
I Cwiani
.I "ill.. nl In tim will -.11lI.all\ .1..lllh 1111'''' nilI | < | ) ( t 25.-A jl'.jllto |
nun' an i < of l | for har .
'hi I" tinnan- >
hi > .0"1'1
tint it< ;\
'..rtniiatuMb"a .. u-lpa' > li-ril I'I..r-' visiliami. ih. \iri.ni-not. J IIIII- ""al'I.1\ |.n.....1'.1.- .. Ml.. .Mtliito I *)! ml .Ml"i \ uu NiMjr.li n.U. ... In u :ull.1'I Innuk wilbont' I.ill",.r. i I'IJ'II" "ai ) I u.iitin: in I ho ncrviio O) Ihu New lioni:liown! \ ille, Tev ,

. il lit ......b ti..u. liu, ii"t I. t 'ili' .pn-jinlM-i. of am uin uu,,' io\..n a .l 1..1. t"," t 1..1"i i 111d..I.lI. ) A. M I., l li>i.ilii, i.. i rti.ir| > it I" Kite mMjii <' in ( .1. mi ) .unI'HIpht .. I! .. -- i | upon ) 1.la'I"'i and .mixfo .
.. .. ubuii tbiwi. mi <.1'i I..I, i il'iilmmuu l; -auitlij tn. M'.tin"n' n- 'lot.IiIUr..I' I I nV. uliiir.'. : .I'\Jl1'| | riK: Kl\! KU'It'uliiiiiiniuNlriiin :!:.-. 'Illli I'XMOI. IIKOOKS.Ic 'I'il.I'orJ..bcl .as. ;
-m.iii. I.' < '; i ; ilji' l uiliux,: I'litHitiin.in i i that tho <>nl poible course
Awl iHri...ilr itjf tin. I 1'"IIt..1 I Mat'-, I v nuti I ) "On the 17th III.", in lie nionntaim
NrI'S.: 1t''nl..I. >r1.4 lililf" Ain.ili I'llio I'rouiilit* now to an to the L'tudoubles
lI,1 .
rIrrI: : : : OE .II lU.OM1IHK.I4L cliln ItU.'t-tf ..ululon.t'>ck'un'u. mi-ii <.> 'noli. in IIJl'I''e. Wariirr( Olmcrmlory lijf || |IIM. ,- 1'lol put neat :014.11'101. a parly' ) ot'tliiit) ban
.. It for' Iho civil to
i"liuinl .1I1f'r"II.b.1o I .1 1 1Ir
4- in
> ltho\lleo
11.......,." lilit.iuu in 1.U1Io1I1.IImalllll" 'mr. .1 "Hh 'i.t t '.11.1.I i tin.,, .\i -ll-. ,. \\11.! \\.h ----- .- .lit*., laukii .. in "I'wk., it*'.. 1411 lie, "r)' ollluhu"|M-i Inl t'omri. tlm to nerve the < ivil dit. nndci' one, Maurinu Ke.cudez,
,
,\he'd.ral..1. III'. J ..-.. Minnie: .n.l. .ill i I' Hi' *...I'" .p.IIIII' .ll-J HIOIKTlwjulf: :.\ III-a II" '1111; J.I.-r. ..((1\1 u \\h'> i.IV blillllllr nl.Ut 1".1, r aal.lul "lell't were of fifteen
.
llinil.. ,irI... Mr. Ajnlh "bIOI .iln-<'II.I..j ''It'HI:. N. \ .\11.1 'i -1'ro- : this ii done ho think Inrll"cllfCt I !ls
w I.t of it-, iiiaiiufai'iiii \\..ii.M I.) til al I lie VIA liiUnii. K\H: I >..iiii Ii) tin'ir u1IAUKKV-' ; i iC pHMtx'i* 1 mile* routed >. al\>rccofrutomHilkcaud
Suili l of (he all t
.A.rt.TXCLEI ni ttttunliil. "II II"4. |l'I'IJ"III..II11': Hi uo'f l i'a, : I'A'IhNI: KX'iKX.-lOX:: : : lesol'! Hi'cl'I'Jr Wall.t. 1110 lila .alllllolllc.. cal (ten tuandinduif
THUS G-ENUXN'E ;iiul ".....IIIUI.I.j.1' h..hi) lutlitkv4lrnik'" I IJM-I.vatorv, rci'fi> t-il 4 telcjirani '1'01 1 the Indians tu return totlnir ( hoop, under Senoie* rliTames "

Ibl'iunlu-iiii. U ....Ml". ',,".t.llllllll' .\H...tl<.. \. HtiKrnui.iil: 't',.,i, au-l "<'OI I t\ir InuMic.; ) :;r"(-.<'r It ban U4I.it in I 1.<>HIIII l.". ". a .tile a..1 SPRING EYE-GLASS, Wi. liiooL-, ol lie He.I't 'HniHuOliiorvalor home*. and Joa' uin C. C"IIII: and

il ft rin \\ liat. i loin ii I f..1 '< k.I ... Captain Itoonur, of the tilth Mexican
1..111..1 it u .n nanli II"Z' i '-It:" I. I UIo.4K.\: IIIK: rm-i J is i; M-II-M; i I. )', I'liilp", N. Y., announcing thedi .

) 'I' \\'bult... l.., 1.1'.1' for IViuacxtJuiil ". NoK'k of .\u l.uilM'; :aU'rNot IIIMM!. CaHar: '1' wai a lively
OI' unite
PIUl' Pl' U BO'r'1'I..l' ( I. Y :on ---.. _---- ALL EYES FITTED '-ovcry ol Iho "1.II.ee.l| loiiii't )'C.- ) fhl

iif it out ixiiU ( iratuUtu in iifht .t '(' iuii i Aug. M. one, and rceulttd in the capture of \1
tliiwk "
.. ) mOI'I.II 1'11,111
.1.11. :5.-Unt
""
'
U-JUM.. M'lirvt in nnd 1'1"|' M nt UK.appni.u\ .. ... AT 'I III. I DKl'li: HKM: OFW. Icrly <
Milk i>b lku al II \. mUU' and ladeu with -mu -
;$ <' S lion iU.J: lainutcn, .I'cllalol Illtl l.ucl., Kx'Sci: 'rctary 1111 Trea. urer miller hot'li ;

' 1:\nU.IfUf: A. D'ALEMBEHTE. t.llgl"'lb\ 01 near Iota Canoii. 'I hitmorning I of '1) po lal.lkll e.lol: 2, of th. :led g'oo. Tho exlraJilion of lieendez -

11") .t ] ) .1 [ L'.IAI1)= OK rr.lb ilariHirs, : lUi>..' et-4l of Xurtb'uroi.uuuuitI. J'r St\i "I.! V, HAUiri ., ho .int the Director al.the i ily. n' :noie* .1 ijjned by hiuuelt to .0 a 'lulerI.! aAed for, but,

It, Tobiteva*) lion: .......,.>rJ< tl a'II"II:: tbciuu \\ all iiuui'. .IIM i.....,,tlni lit uf tUiin,. : coulinnin 1.1. ..u. the yc.teiday to cover hi* IU "ulu linjf i. not ole of tho olleu-v*
.
,' r.iloAin! <'U a f or .ainplf "f tbvl< iu-r < >ii tantmi' "I"| "".l'c i. < nn.iautl) rwiivn 1'.1. brat'U. *. 'Ili-bf. unr...Uil W3)' c-allat !Iii4i'la. 'Wi'ii-Kftj nf tkf liiiiHuutl ., tllllr). .,1"I..lluall""u| u..u.. ..llIH'| oi. U (lcorllJt >4 briyhtUht ami 'hating .. 'e. 'Iho tonimiltee, actiiiK under luJlat.1 iu tho ettraditiou treaty

"-I>''I h .)11J.JIi. IU, Auxi't) :W! JViT.f. iu a< uouiit ff U-iuK, ftif fri iu *Julu t.4U..... -4i.W I 4 Iow tuoliou cutcily. il..ucIlol. teleho 1101 lie between ttio United 1"Ie. and lie

II... IN'iiaola ,nut tlw" only tubaj) iu lUe 1I.lIt.lliltt. U almut certain
"|1" Ha.IlKtK I Mexican lU'public,
!> .. llll.l ..... ,1 tu I.U'C. O. |I'., HIM-d'l/t: .U Uatlitl.. lif |!OMIItlcuin > .'* uwnkh. '1 liU cnlillen 11'01. to still another Union, t..llc,1 to retcivo uolci I
1 k
rieilxMtur I) r| 4' an !U-Uiiil f'-r l ilbeU-iu'i.i.1| '''''''''"1(. \\ Ii> III> t! > I prn n "I' for I
u> M-tukiiul.. it* wioii u. |.M.iliU.. tbiuk. iu> iwM. iir.l" r '' 1111.! fur "ui law, atM ..J ..<.r >.ik. at ubilolt l>\ I..IJ" r \\ i.. t.ni i .in .. i tb ..,. .. tt' >Kk' ,I Wariirr ok>iblo that leg*) >teJ4 will that ibth a r uiM "flot meet wild
.
> lu<- \ '>ur.. irulv; : 10.1. lliM'l'tli I.KuiiISttk A i u. I \ i ,... .., i I" I..i f '.> "ciiift i- vixiblt iu iht' ...al.I !'> t I bo la"1 In cover Ihu ,/.rt"Ke. lavomble: (
.-
-
.


,,
.__ ,_. __ = -- :-
.- -r n -L u -- --
--- -- ---- ------
-- t ---- -
__ __ -_ -- -- -- --- -
h 'J'IIJ'

t ; ;In w''o : ,: I i'I.-! ; I In' Hie oilier"! ( "lilt i;' % ")5l'Il'i SLiii'iGVOXMIS.' \ ) : t ii.'. rni'r.. "
1 ItiO ritiiiitr' I < n cyslein I trllIl'I'13111Ii'"II"I : ; !: ; >"I'r": I" ::1'| '' i nn "J) :

11t ,.cmmrrtinl'( 1l l I | I -. air i tininilroadt". I axv on tiinapt" i .in't lie ma'lo to ilo '.i \\ ills !the ihaln 1 N At lA DML..y MM n I t tI

. ( I nl.II'I'III.lo. ( (, ( lln- I h ( Coming .ii'. nil (of 11.1c'llulu $ ? ; (.1. ii". fj;! I'vn .h,",' ,,! tintaii.V ni'ly' ; H iulwm! fill.'

ory afloiiim>ni. ""I'I'L "nla 4'flCli'lII) BJ ,1"1 I. I of flce roninio > N'o Illl-tako HliOilt It I, 1"\ ..(I TEAT3 ACCOMPLI HO OY [or'LE i lirtAll't. 11 ell KVliil the 1 linlli-'f I"1 mr"' Ji'I till- I
; tI't i.nh '. \ "' tin flit, "f flic' I h, 1- i iixii- .
,. -hnol.. I t ali pics'.il.'nl: run' pail) IN THE ARMS (OF MOKPHEU3. I' 111u' I | :.11 11 !! "I. I I.Ii., | ,
llT TIIK Kleic-ntli l lbs lebtioti- "Hill;, fllC IlinxiJ! 1.1. I lioll''lll, ddo I IIniv I l ltlliiii'i 111i XtxxYnrk "IH I I ::5 I- III" |1"1"'i| !-I -I 1 .III- III ,,1 I I., ,',] ,
('(0 I a.I.I-1 I --- lii.:1.:01.' : .1.i :"i-sin-m, ,it. .ii'in' '.K-i ",,,
1tJ.II.1:1.1.1111.11 1 Hie lfiiiiee ( itn |
WHOLESALEGROCERS m'
I liclwcrn !Hlmr a ,, : ( on l>"iiiiiineni ) pn & | ] : \ !
| I 111
: t Irn sot l\\.ilfnnrl.iiiii.. h It. 5.1'I, am! linlil In ,.
Vo M.-. .lii nt lip "', Tiir* Wntrr It ills i "1.11"11 |II"| .,1|
liniii "Ic' tired. Iho-i | ,1".1
i- uiiil I 'tin1 .
jutiie.Ami '
; I. iipiilx ,lit Iii l I li I .5 i III'it 5 I t.11. I us i.
titliei'Xos.. 11 tl'! nnil 1 I.! \Ve l tominnii'tit "I One Is i p n
| ',' Ii invite nrr- lolshy Hie po-,1 Tor Iheclt-im-' I Inn Mninlifi liming I t ( !tmi. .. f.\I. IIWI'II'r' tuple I "I" \
Mils.' '!. ) e !\ I.I! | ,1'l' nl'l ll''llst'I11t I 11'11' '-I i,1:11.1. :ami i "' S't'45 I iH.| i i 1"1 i i |Li,
FIItlliIIf iiieinliiTs" ,11,1, fIll lss. I 1"1,11'111'1'.11,1) 11 the" olln" .i i.uoiiml I Inn".,. nt Iliiliil. 1 Sup nnit < h.r".. l h do I" ilniikti, .," njnln-L, ) 1 wII'r.I H hurt jot every unlr- ; I .Hi.-i. ,i".. .
III.I"t AWAMK.nnp :. ,, 'ii ,iii lotYou' 1\11,11\ I ix "e \\,1, I l II< :it In | iii r Ins MI ,i
nII: I-ISr.\1I! \ l /. 11.11 In ""' enp' I .t ; | i is i ,
.
11 :1,1 j 1'1'1' : S I I llM'lf I. ,
II" I the H tiler : I Is ex i--
lt' I ol".rt'I rl"r.III"r 1'11'''' 1,1. .I 11"111 1 III ) nt
.inrnlion.i'i i hl, rcriilrtiiv' : )lol I I" :anhi i I \\s" h 'm till" im.ir.i: oilin ri tn'<, l I" ," i _
1IAIl.\ ) rif. hllIjl.) f' '"") .otl i uiili \Ie iii iil! i II"t! ("('' '. r.nil Islet Ir. i. "II! ill liy e\n-M In I.,i liniiist I nun ami thai: ,iln) 'IIH.I |I"ui .
Six I M I mtlH) !a l
S 'II 1 Ii. \.nnllil, I :.M> I ), I nii.'il" .\ Il 'i, .AH Met, : Ii, ,'". '| :aliolit i a inilq 1111 1'1.' ... (voii)" ilnn 'I 4 I 1" cluhl l"IT "Inceptions; ID llmMileimnt ) f.ii"j: Is Int"II"IIIS: Ir 1 (, DE LERS. si.,lls' Ii'. .nnI, fur "expn-.lit!,' xxi', lIt :ainl, ii.n.01.i i

: line' ,M..nlh.' fi','< .1 II'. I Oi-li-i)r nl' I nileil Alii'M,'i":11: i iMpilriuii I xvinl: lo lixe in the heirl: 01 aii'ilj. I \ nrc MiiiiiTi'iis, xxhclhil, t thesenn rniisor' .f colic, nntl"I I I x ii'eil. II I 1n> uilleil LIQUOR \ .'-tti|, n "liii! tit honil hx II.,.,' IH,|,|\111|,
}'III'I\I.h"II I \ e i trier, nt M'urivslih ,nee nrpl.iee ; I 11 fl''ill) slut y or liiliic, xxe nlmll' nnlxi .ll''I, le ',l. !1'1' .
." I Diilerol. I lii'iiilios." | li'4 nl' 1"' jon ? ) I I 'I h.I'II' 'li'iinln' 11'1'\ ) t nothing Is imne I I. > 11.1t1o "rll e'I1"'ItIl.' \\ ,
Irllll.
of liiiHiin-" i al I.I n 11)1K I per ,VMS k i>r 4P' 1" 111'11 nt uri' liicxmninc Sir I K: I ri.'lHmton.tli -ih tillnelie 111.1, ) ennui l.-iml III,
I l hoiel; ,! ( mal than I limit I nf xx 'imihih"
iii' 1'nlilir.il .\ Ill5s4" HS il.\ "h"I..III. lilt
"- i'r iiiotiili.JtlH : : II I. 1 famous, niiinl ', xxhcn 111'111
"III'I : .
| 1:1".I"I"I'I'\ > .r. n mliNhip111,111 IliUl'I'AI'1ll I 10 li unfit I' 5,1,5''InI' n iilli r.iiu-cs., 110,
vhlth tIul
n, I I'nile.l "il''' I.I, Ilie \Iinll': | ) on want: Its .ilir ''Il me lo nisl.l; : i r muM xx-iitih nil dink for nliii'tiTii I tinmelon ('lt'n.-X\\ l'etl( ( ( SI 1I1H's, ) : i 11.111.II.Ia'1 i I..111.Inn
.
M / / hi I"rn\iviiriM.\ i ill I it ;onf 1 I II xx.ml lo l lmrM I.d-t 'lleralilAlrtlm. ; .
.! raiij-es ami, all oilier -\li/lit1 I IXX or xx jon :ix Mm : 1 10111''' I ihlHhfl ntily, fh ,' fur >.iccp. xxhliliIn

I I. pnhlivhisl' ..\". x. mini i iv. rxrninT. nl lio-e |"I| iuriples a,0, 1'I.illlll-,. 1 ill !| itoji) \\ ill, me ; ",'11.,1'11, (IIM) in RI. I I I MM,' rnxe tins innst profnnnil' -- profoini'l -*-I In- --Iliinin-- -tiirk. : llASs( Terror to Evil-doers

$1.4"1 J "II"!1. I'.iMaui-; I I .'. 1'1''ln.t 'tli cn.'ilile l I Ih11, 'In xx) nl) in I the A mci i'-au: l|1\:11'-1: I ,III'llile I t", ol xoi r I Unit lin iifilHcxiiiti'itiln'ilciitlyMrntiittn ) 'The, Stilt t".",. ', that I s Iii' :iiii, Itll., I Ilinsi'ltiat) il i.i il-rht. h'lh.rTt ,, ,,
iipien fn t-, -e. I I."ii appii.' )at inn.ADvi.iiritNd l Mm, .1 I ir.r,1 .. iiiill" Tri"HI I"'II"; $ tI'1'lill
I lssue : yi "M .1 l Illl', il .
I on I rorexoinir Ilt :fI. \:0,1' A '. nWRAPPING M I i s ::51| pll'.ll I tl I ISsl'l: Illul | |las ,
In the C mine
1,1 \
lall, ", .|" i"il I In I hlHcnr, he nxx .ki' muli.i '1 1/.k \ ( ( ii 5 55 5 I :m I s h. mm.p,.| I il-mih, |Is -v, Kinl
j ( t::\ I nspnninihli \ l k ,. 'I NNI' \I.\( \1\:1'\1'11; :. \\-; mi iln( k IItully., I (.lie a '... throii'Ji" the S 1'l'I'1' ,s -i i i ,iilni-is: nn liii' | nl.Iii iaissi.. ilitsi ih,

nn I furaisheil, mi) ''I'l'liolIllnll.'h ) t A sjmlieateol'Nexx" ol 11.llit. : I li'i-poilir. i r I lie house of rntninnns fiiiirc )" '.Ir. tli.it: 1,1 livle ll I 'I'I11 ( PAPER i pulil'e' I ii-1-.istnx xxill, prnliah! us the) I in ,
,' ,1"111011111": nf tin' nxixiFIM) II I l. Islimn' I Inirjf' l'alinl.l., JISMO |tiit 11.,1, I l I'.il.ukn: Id' inhl.Il | (fli-nt cxirtlntis to ""'IW'h'l, ; I 'I'istt: I is to sa> Ill'lhll.IOI I miners hnx'C 11 n iiii: imr llii'li-l > i\ xi .us. Inle. "i.slstl-s-)
I I ,'' I lln-I i is hat'il, llin! In kN.t i : I Kas, 1'1.1.\ Fo\ M'..1 OlTO-lli' : I'l.AX.A l nml hiixi-.ill the IM Is '
I u-i
lit.in ili.nl.hIII I it or tin) paper in I this ll'al.actnl I) \hiI Ilr '' I ;a ; tIlls : m-vup-i- fri ns: sleiplntf) .\ few )" ntfo' Keetion.)) reinl, )tl1q I) it a l.ilnanlu;) ) ) ) mlxcilisn I I' OWIHr fr nearly IIO'W"( ) ) fl,4'4 of I the )1(11 r licit': uill suit V;11'\. 1..ly. |II| (%"t'i' I 11.I'.h,1' Im'III..r.r! ''I'/1,1.1101'lt"; ,, I In 1I ill-I 111 lt "|till, ')...,"!" nr IiI'S ( ., ) PEN SAC 0 L A FLA.PHOTOGRAPHER sl i'isi- iS f' \Xn sit .in I ?Si ni\\| \ H-KX.|' |Itit,||| iith -
\ ineiliniil. IS m : IsIsliry. A leciillnrxtiriineK.snf' feature l ,' tiii'is-r i I .xnl nml pri-hpi' icil iii I iii' ,
\\ l |I'st'
noulli. Tlx'l.itnl1 .
I lilrol, pino foicMs In I ho I this xvils ilono I III"! li'tst'I' 5 n, Ii i.t lielnre S ry" tonkilnxxn a 'is-i < h xxhlleheXxa ', IUI ..,
lu' :111 I
Il i 11"1' .\ oI 5 all Ih s, ainl s. eureil t.imr,
,
HIP norllicin, lino ol I Ill" nnit n-i.ti iiiliiwneMs nt spiedi ammmthemltirs __ __ __ __ cnnliih-tn
l -< stntcmcl't
tccoiil nri'lr. H'hcic '
: arc it Hits xnntnnkc '
iU. 4 liar Siihxeilplnn, ) I II.1 .nk, ., I I'n, "nmni mill tl'll/ : .1''I.jll., frlt-ml ,1.11'(1. ) III nf, tlili: t'I"lc- iIUiIII anl, p.it-n liifliiiiI'i, :al in the fnsimx ,,|
iI t MlilllllI.I.I.II"'IIIl\:1'"I"1I: 'to 1111'111-1"| I. South ( 11,1 llio '.oiillirinlioumlar.v ) t one li \cilii I tIIIII', : plcal'il. -,- f.llh. l'n\'I. 1"1' lr I IhAlfn Tr.ui."HUI.. 'xl ',: i\luuc..I In xxsp.ipeis in Xi 545 i l- |Ii l il.i, xxe haxeI ts.:,
1I1111..r":1.r"r: i tin r'.. xx hi me'III\iI\'III.t 1 of ( icnrcin: luosl, I iI' it )1.11g .\1 Cililnr" >) ,|| .1,1 III"I 1 Iti'j 11.,111 1'1' \hilc ash"i'p. 'I he ntKiiii l hie < r.'uml to n "I mi in I eliex liiu Ilia I MI, I hiilsn

enine nml .,'' fur. thi'insiltes.rnimmiiiiealiniiH I i in lhr, la'tler" ,tale. The, pil't1, I |iairr| us lie I HtitiK! lic-l, 'it I III' -amelixinjt f ,1.111 xxiix nliuir, ut'S l's i'. f Titrnii.lnrs.A still Inthe lilslni) i I' the I lssSttI.t: ,|

I ) ) Inli'ii.l.il I ) for piil'lienlion lias | l.lim.fioii( : Tln iiilentimi' | I lillO I I IJ pli, Use, In- 'tcail-i-s: It't ('nh-rlilije, \ tinilnmnlMtf I fhllnsnphor, Inn Lost hiS : XI 'IIIK -.- I I'Xll.x < tixi.Mn.i: | ii..
111'al. I
lotni'iiscil "Knl-l.i 1 ) ((51111' of "hU r't "hut rMlin.tli. i : (the, tinmlicrnflinuian .tI
limit lie iieeniapmiieit hy I the xn i 11.0 inline 1"11" Ir"/
nml' inlilres4, imi |nr pnhlieiUiini) '; hulas* an) I of the j''I'la.I'I'-. : i* 1,1, In ,1"11,1" II, |I xou :ure in ilonli) :H l I'. c..I"1 >
(.\ iih'tiiT, nf L-iMiil rnilli.AililreiA I l.imls: ) {, ) thri ns I' I t'iitl 1\ tillssg. let I ::1", ( .i il\1 1'n.' suIts tin re (1'' III""nl ni'inlslllniito I I"tlull.o..III'II'; i : I Ihe las''! ten >i>".- nt n Corner.'s'_ haxe I I. ilili.cut
I : 1 IA : : : ) peiNonnli: n -nii-hi ,
isriM: I '
t iii
all lellem mul C''IIIIIIII.I'I'. to i liienl, lltl, .1,111'r in 11"1JI"I! C'I nil'l fully conliileiil I ) "xoiir sulijeel' his liU'nit nrc, lull,) u.i." IIKI 'nevluctit' to l tilh' Illu :-Muni.' 1 l N ,:I""Illl.r.1, : l iiiki', ,, |.| |, ,'i| ilia) it xxill |lewat I ii.iit i iitixi .

) ; \ \ .\ ItlMMCIM: : l\l I .: il"I.I": "' ,; ,.. ,.,its, I'll lllir.nl, ninl lit, I Ilie 1"11'- ,.1 xxrilc HIM, :laii/.nn. A Ii''s's ilij; nfurwarill.i' thai' noatlx ,ii:I nl i t 1.1 I Unit I Wi. 10",1. PllKTIIAIT1-, ANI Vll'WA: .I.f. S T\'I.- I nml iil.ihtel'. I- rill nil I Ilieiiin'.t prninim.niami

'I'S'OL.1'1. -Ni'W, \ oik i Til,'". (iilnniiiir: f.li if Ih"y \t 11 '| h'I.- I S I I ', t'res, 1 I..ul, tiny I K'Kbly' silt' t rill, eil\ I ,; lirncranco nr foollinnliiKss Ant I I. l 1"-.1)! iiiii| n Iiml cni'ii-i I I'S lii's I' tinilax:

II I I nlII:1) i:) \VcHl ( :.\.rllIII Hlns'l. I' 11,1 how, al'oul : IHItnilllnns ) Mimca: {rtcal ,ili'.il: ill .. 1 1"1 lln" .xllllciiit l l.inl 111"111.11.'c'c'II.I I \ I.,. sHill the pnciu i 'I IItI-(. \ht\\il,1 I I the' xxarnIna _.__ __ ____u t Iliat: ist'i' pilllie. hut in i-snnal. 1511.1, | |Is.t'ui,,| [in
-- -- IIIliIill iinxxitamls Is (tIllS ,. kv h th 'Iriliai.ietei: \Vih.ixi lilil-me,
I |, : nml, tell xx liil': > liouhl j I' I H fr.itrmrntI 11 ran III.I'I'! : 111 SIMI: < >M'; 10 \ OI I 11 ritr\i: ; '. I' tor nmiih i
: of in llm hanils, Ilall .
fti-icH ) .1 Ils'i. LnoxvMiinelliintr I I P. sIll" ,I-. niMI) 511811tl5is." place, nl i .if't" ) \1.11..r"I'\ II. ,,''r,>, rIstst'tts lit pilx.itc sIlls-si'l Ii's ilixiiee ins.- hills
i.g" I 111'\1'1'1"1'' | :' | Tlicx max: All tin- Imp It-mi: h"-nl nll.1 I all the Im. Ai'.. nil I Hi, u I InI'-h.ill nut innii -, ,
til -I' ) | I
Ilt Al 'J ss. ihi-in -i'" NI-XXH IIHIIlliin [
) Ihe iili'stgI ii
rl 1.\ \ I l'adllalc'II'"I'aliul- I'lll xihcli II. l'nll"I'1 Ihi.I I I rviryomkmmsthat: i 5 I) ,')1 her" no fntlatie,I upon o li. It.int,, i.1-iieial, : 11.'f' Hie xxe i k. \\,1., I ,'. S upon nm i-riuliT" i than i-, in miniil.'nieiit I

--. -- --- 1 lOl nml oilier I His) (lous, \isis luxe: I i knoxx nolliinir, ill nil. Von ) i ..1'1.,1 I this In Hpltrnf Mir- i hcteil lite sirs nia'lei., :nml \"'\'.\\ lists. j m-eisari_ lo NCI-HIV le.'Ul
--- lliI
1I 111'1 i i-k iliior Ihll""I.I 5 1111., uhlr-h In nnliiiiiry, i Ir.II"IIII 'I 1 he Matucs': nt W.-1-hfiif.'ton! ami I I Henry .'mul eil" t., :its nrc 1101"11",1" 1 in the \\ tik'I t lii-n I'mlli.'lr siipii-ssinn suit extiinln
I XOTICF; TO) .\ ; I IiI'Ohlgh Ihoiliil) aii'l roiinivniiro of the 1 10 ( i igllil : nn i 1,111 (Cl.ix In Uitli in sxvnl-" Ni'iu'nx.1'iir '! n.
IJlrlIaS. / -!\I"I.1 MniliT\ silly inn- from 11.11",1., uiv I C'\I\ItI''I\I.: : I i III".1'I ) As r.isi ;i H i'isi; I.. Hone xxli'iinil' ineuiiinilelii. ,
'II ntilhorilles kXximlleil I tis, people, .'ilst that i, I 1Il, I lie Iris,: lo tell. yon II..II'I' Proxlons' to I tho, phnrti-iiitm nf I low.\, \14.It 1 .,1' i l\,. all the" n", xx ,IIMI| | <,IS .nnl mi' lln s impelllin-,- i xMi'm-- ii' List- pp i.in.l i.
I AilvritiM'lr fimil'Oiiiijjuils, I arc roipu'ili'il lint Im-iiie-s, I'M-;
xx .11 I, 't 11'. i-I 1.. 's ns i nr im mis mul im ,
""lit fro- pa-n itn.-e .
r In >-(I"II" nnly 1 Iliosi! xxilliinelal out "I their ( iml-njxc! ilh.lila'. : '.. i il ilors, are, |'|' ,,,-, 111-11"1'-1.I I tl.i' nxt I Ilhe'J"I"ly| Ml If.rk", while f-n-tory, ivwklHK t'hlh"1 nt' Sims'I I I Is iwit,1' that :,! I sits n nexflinlil ---_.- -- --- -- -- -- -- .- xxe sli.ill iiiiil,) ti, ihS| ,,,'|.Hin:mi iiii|| Hi11.eililiis n-as .

l Il.il.11,1. xiui null,. ), jour" I I : ., 'I'\ nil HIV that, I I i.xi-i.l I II.u I It."wnll Ne:.. Ynrk. HIM np| ||.,n,'e- i.l nii'ilein' jiiuiiial.Islll. .
; I I""lel.rc: rnniiol: tII linYI'I'I1'I''I'\ j uIL ''lW 'l'l'Isll lo) 1/I"hll" 111..111 1.1 I _. __ __. HOTEL I .
11811111'I h NATIONAL
| UuliM
I (tlieir n.h'I'li"'I1'III1| :ipii'iii'| I he "lexxanli'i Ihi..llal: .|
i lln1 1'11. unless" hey' "". WooiJriiIimlios lorScnnlnr.I |- : Iii I Ilieir" polities I" ,.I 151,1' nf It"'st slit', liiiKlti'ii I h""1\\1 to i 5.t> totl.'cpon I (I .'1'1 cn.p, nnxx" ,;rwlll wi xxeljjhalmnt r'i'ilneily' I the, "I. .h'i-Isis's nml 'oiniiieii' :.al i ,mini's I'S l-ipt.llx iliniiLlinii' ils tin-, | s iiniin- s elire Cur eirnIH (Iii-,

) '.ViII not pl.iiiil I Iii," I iilc; of f|I"'I.I, I or the \i-hes ol Ilie, pi"' ople, \'jl: ItilllMly, Tlikrln for ('ni r'r. I [ I lie Ic.T-t remission, i nf njMny, mul 1''' S Ihiiil as mm, os mints! MitiN.i, I.wrl'IIIIII'ul 1 pill I o i- lI M'' 11,111 -1 ,-l.il; I I'isp.iii' lu ;iii,, ,tI|
1 I t. S. Munn ,cl- :a Mj-liir, iHoJi'cpuhlieau :, A rcpniti'r ivnltliut I time mlii ill'I'" I n | will I I 1 sit ttliimhi until I lIt) HIT, npplioil to I In the I I'nit.'il Slates Iii 1>W?, ami that it I "ir i s; nin'i'iu' e.

It il wliieh "I me <'i>"1'1.11"| I HIM "iir : I Ir :11'1( :appoinleil' "'""lli. iolirs fltis'tst ss Sly I '''.II.. nlllco oxer II 1 1'1"i 11"1! Illlll. I xxnulil, I'iil; 1 c.I,1 train: nf fnliM; c'al.1I (;\ SI., I Opp- 01'1'1'1IlIIc'I .

(ness lo Ilc( I It hl) ) .It'IlIIIIlIW: | nl' Hie lapM i c., for" Vi'ln-ia. :a 1:1'1: Kepiililicanjsappoiiileil : : i iIjl)11551'I' :: I folloxxinu l'I.IW.I.: 1''N'I Mr, therelire, I I It, I N "'1 rccot-tl th-it" '111rlll III licnt nfi I leadline: I ,11 xxay arnumr the uli'lt': ,.1 % Isiily Consmcrcial

? \)' inrtoasiii"; linlh, llio, ,, jmle) ol' INeanihi.l; : : I.tIII'. I ')t' I fit ki.'Infer r< rp'en. Ainipseolmiy i the I I luittliMif, I I I Ilir' Nili- 11" ,' "\1 the (1155811' I I the Allrl'ul'ilh' kIll, Mrs C. Pfcffcklc. Proprietress
II'c'lhli""lf I IfilVIH I ,' cako I lln1ofnllairH 11 tlnc I limitisl I lilt l'.sit'ti l,.)" fill -1"1'| [ upi.ii | IIP, iliik, I ( I the i S ) I -
ri'iMilioH ,
llAII.V Ullll AVKKKI.\ ( IIIMI.I1'IAI.. etc. : IIL 101' |1.,1 y Hire imo fnlll'.1: I II"i! ilnrlnu; the nt tin It IINII| li.-iiipmn' In ''II'II11, I 111.. .r'I., IC \ 1'1:> si :ill h> s _>.uu 14'S' l>:i ) xxillhixi nl.le I iiioi-i.-; | rni-'l. fn'laml(
I ... salo state' ( \ 1,111 nnron I 1I.l. /1",11'jg.' ; ::, IMJ the< kcilnn I I.l tin- Ilnnm-M') I the cnptalu .nf one ( I fI l'ill", II':1; Iu 1IIIIIIIjrl.. \exxl\nntlll i I I ...11,1'1.'III1i..Io..1, lhii'--h'| I Inli ; ,'slin'- I 11,,-ai Ji.itiir! : i h,,!,.,. 5114.I| | |I-
'--- -- -- -- ) nier uriH.C'lexehiml
tlikil 'ls' 11.
.. -. -- I n "' lleiuhl.Axi' : I I l"r 11 miy '>n nxirfliii 1111,1 t'rcnl I"I l l-IIICnlls: III Illllll. Mllller, ( 1,11-1, spnn.'l-Ilii-.
I 1111)-IIIlIL .k I IHI, iHMiisI upnn It. TheimpM-5 '-the i I Hlriini filuntcH, Isis. '\I I 'Iy "lglIJ"I. I I Leaihr.: out) (lillin' It'll: ,111" nil l"i 1 1 si I I'iniil.; I nniiiiiiiiiealiniis :mi, ,| | |5l'i'| n ,Is? | |it,, ,,.,,
NOW) 4 OK) NKVI'M; I : ,:. nl,1, thai is 'iisI) 1111'11:1'1': | : ncintnpanicil. hy nt hni t nne mlult pi rHnn. I,.r out' I 1')' tlu. < rxcrxs nf ci I --- I Ii-. mul 's% ill I c in i x. l 55 n spiel :a innih j I i-t

I : 1 I like I nf the fails in I Ms I'n'tlrr" I It S can I only bocnrrhil In S Ihclmuuam-1' I IIII'"IIII." f. ll ,,.1'1'1 iiii.l ri'innlunl' PIT-" A Writer in Sill cM'hanpo, s Shut in ThcoPfcfYcrlc, S Ir.inh 'inI, | ililss, n ., |,line-s.
(iov. I i y i I I'I'I"'I) [" 1'1"1'1) uiiroiixi'liiiiK, )lionrH PI ,
1..11 t\\u
fully
r \
\ Ititl
II' s'lIitsi rmvirnn
11' nml In aihlitlnii to hi-lim prnpeilyImXeil I 11011 MAXAtil.lt; : | : | limit ami Maincxenls ;
liieiiiU lollicm, I'I (I., I llii'iiieles car, cxperiencis in 1'.111"\1\ ami Utah huliexcr :
(;ov. Hill I I of NVxv 'I iiik. His i i I'.i "rr- I I I hl: ,) are" i It must ho tIlls II jniils't I hy, n 01'!" I Illili ) 'anl, nf his,/ lurKcst guns, \\liiih \ rrululim \ : : Imllmixlth I I llecnnilmle.s I 11111111.11% ami e'lmi.is' in l.nx. nml ilx nasi-s.; |
hail, hopeil. for, ail ainemlinilit I I \\Irk.t t lssrgtt hailly I wholnlliil.it IWal 1..1,1. ns S's't i ) as Hi,' e,111111,4, N, s.inn nt'
I nofl') In pruviilc olliics fUI'Ii"I I I 11..h-, xxe : ale nf Iho iitlemlim, physiilan tothn tl' t Hint, i iuntir lint niuiiM that gl'se un I le.'isl.itiire. imikt our Mat.: '

1 niotl wlio went on i lo HI-I" I Iiim i i s.U'e" t ; thai: \Miulil nvniil c\pnsnn" ,.1 cllVit I Hint ili'iu'iiMil ilnl not ilie Iho nf anycnnlnttlnlis l'srIsl I I II lilt I linn', 1lnlcI., } eIi's'islslstsstseCW (',,,111.. .- .- -.-- Mil I ) inl.iilx: S liniel) ami me -

I all Iho I'.u-ls" Is il piisKihle 1 Ihal Ihi'ViloiiolMe illsense, ami l minss I cnllixnith "iii'illcNiM< us till 1 I t-i HliM-p Tin' rch'liriili'il, B Bt t I 1dt B&or :
j tlirotlgli lulu Ilii' U. S. Sen'lie, I ketmiisl' hexxrltlen liisleiiilnf "ileeca-cil'i, j | | I Insist nn ynniHt'lf) ; roicr: ssiltnte-Er.i.: an t r
KillIll's ileleal Illul : pcili'Milau, Cnit.' I Ill,ii ', \\ iicriitiipll'lilnn 111rck1
1 ofllictn g"llil : I looming, in :ltii' I'nline. | )' rail I I mini I In Ihu I t'II..1 i i iMalcH. l 1.1. .xtll".IIII') 111' { -- --- - -
i "I 11.'r
up
xvliilo ( I oilier( osleiiiililo ll-i ,H., ,111.11'I.I I Inf 1 1.IHKI 5 ( p inili-M tl I 1M iiuiny' .iiici'xs\i'| ,"., .
Will
has exiioHCil IIi., xxlmlili.unl: uml, Ill I..\ l.a" '" ,'rl"IIw..t i otii' 'I.ill..mI1 I ) I ,1,1'111.111.1, i.sl 1 MII h n inastfry nviT him-, .I'oi: 'rl. .\ "'1; -.\s i 1\ "'. l li.nl)h.'n. inaile: paper up n ii''l| Ilir< pai-i'sof i-ir.nn' nl|iso mini|/r lihUsiii lt!

i' iluocil, Iiim lo iiiuki; tniilakus Imlli, injinlous himmiKc, nr ss''Iity-I.; I pniimls )1"11 i I 1111' .f.1 1.11'1 the Instant ho 'layiloHii. .. '11 i. M, ill"I,INII I :I: ill .. I\ :. .1'PHENIX '.sil' tutu xxn I k, ami '.ili'Is nlher le.i.liin.ill. ; -
\\hal "Ivluioml:, I'.niLe nn-iiil: l I.x :a i I half S I If inn haxe; mine, l <> i l'ist '.' I fi' "'\ ,,.IIH I Isis, I npl.' s i XAmi, i ", i : .-I- as xx ill make: il a xxih-mne SI Sill I h'

;1 lo |till' I lU'inoeralie pally amiilisiTcililalilo lb\ a. a \'- |.' 11'1)nii uill haxo to I'IY"IIL 1'1 iI,1'1'1" II iltiiliiu' I tin- '011,1. nltliniisjli' I HID f/1.1. iiiaLi,. "n'iil u-" Ir p. in l I.11.- 'slriicluo.' t |Is5'i| ill I xer Istssil5 in ( In-Mm,..
n In liiniM'ir. I Iris 11"1'-ill' : 111'1'1 K' I w\iii) xihicli i haw xxill nnionnt II "" I I lllllMIs Hlllill; ll'llt, to '' till' \\l>llllli" | /.: ill." I'. I'.ax: s II, in I 110.1, ami, Its pi ico plan sit in the ri'.t: Ii sit'i'.t t iv

II ; 1"'III"11 l'I"I-i.J( ,. ,Iil'dl.II Un I I 1'J tu I I.:) |N-r cent. nf I the, instnf, I the pn* l 11'-1,1.' : hilt bhnlllil\, II ihllil, III tlm, Iiit'l" :.-, in-Ill t''l'Il't'l'" II'!'. I. its list! SALOON r.iimli in West I I-'Iii| 1,1.1., : iu-i; ) mnii, cii'iy
1 tllleil the OI"IH xxitli II'HOWII 1".lil al people, all, : il;; iln "eonliileneo ofa M-liKcr'slii I ki't. No ,,tssi.I hiett'anenm.sl i MI I')' 'I I ij Ihi-ii' .thi nn.HUT, nHiUoiiq I. 1 l I"'IIMI'II:i \Xe.lie-iinx, \ nr 'hlr.I'' nt Aimi I lean cilix, n ami exeix xnler hlunihl he
. I'II'I'c.f hiars .. eneh: ""II Simhexs' I'-iy:: in M.nil I l.lniili.ir; ti iih Hie cmietil'liislni
uml I I ami is in l at onctt I lint \1. Il v nnl nnlvnl
pLTMomil ptlIi$8I; ) ) no 1 II 't itt .111 '1,1. Ilr/I'
1i | I" m.ijoiily: fl' Ihe people ; :ami nol ;aliovuniiiieiil i xxelj-.h oxir 2.il lr 's IN ii It. I I' m' I r i d I 'lit ilp.lssil'5 \ .e llppl; ) iill I".."Ill. l hii mint) an I -I 'lie, |i-lit| ti| |Ilss'|, ssiii''ss: ,
lo I llrlllni" ,I'.ltir. |illlVnr ; not' Is' taken In, I the tuii'im, ," ;e i uif, lull must .1 :III I.ml ol : Mi-iil h.III. In In I I. nml tinxxnril.. Wi
| 1'I"i.\ nse in WciklV
I IO"illl li.I.I" like Ihal: "I't nsaenl.i l'\ I iu\i>'iiivMrI' : | : \ 1 1IIJIII 1i Ii'i ill| mil
IU iioiiiini'O for lln inlsus. "I W' IIH f"'II. The 1 hl, 1la' l.ixxre; l'IIFS' I 1r.\: < Ii. i I ,"" ," .%: I 11 itt: 11'1 I tit- Corner Main and ii Falafox Streels. i ii 55111 IS' this ml'.i'mail: n .stusi, ) | ni'il.eiuV:
l'I'II'I"r in Ill, : inleresis' ,.1 1 lioxrcnor i|iiiius .I". In call I ) i ', n nml" i'i Is u-liiliil .thnt, tin- Alilv Flril.hl |,'11'1' .uul' i mil .ilisi.n, nun' :; 1 ptiH-i| In this ili'p.-utMii m xatnalih; suiul I use

"('1' ) tutu 1"1:1, "re'poii'.ilile, only In him.The !I )"'mi" If line" ,1"1 m "eompmileil, l5'h i"''|111",1,| liolnlli'ly' tiiroiiuli Ills ''\\r nf ': .'. 1.\ :11'.1:''.. .- .- 1 1I liiltiillie Imill, .ssssl) I tn, sit-Is I ni ml.erllieiml.
free. ( oxer fi h uh siuIis'j MiiiiiiainhiillxiM arciixtiiini'ilnn :
11:1'1'11'
4, ( ::1IC'I'I')' -1"I.II""I"1( | | I II"ll'c..i I, this Lull) 11 1.111. 1111"1 -. -- -- Bit, ii It I.c' al I allcl oilier I'orius I Terms of Subscription.liAIM
: peopli: xx ill ichel 8g8isl'L: I 11.1 r i isis tIC n ui' I. I'nrll'.IIJ1 a b nn I lv to pi:in- hfs patli'iit. In nn 11"11111, ; .

1 nation of Ixxo-tliinls ol his a |>|>iiinlre- of (1"I't'I'II1'II.: nml, il \t anyp.iilylhal I 11lf rale I Hi kel 1 Spei l.l lulr-i, .uml,'r afli I I llliii' him to slush' hi* ryi-o 11"lc'.I.! ( ill" I'M'I.KS: ki'pt in Miii I.. nml I'T sale: III I III'I ",' ninl, I l :

liml Illl Ilieir ] lunu' ',l 111'lil Sun ""'1 ma)' he" Uxcn S to tail I I hi I I hlinsrlf., ami, ploiiniiiui1' 111 u Hlii'iiifMihc '' ,",.III'IIIU"11I1I' ,'I'I':' nl Hi" ''UII Its I
Ila"I'1 Ih 11"1allllell"I'at. : I iilleinpls 1<"t'itlv: il mil. .1. I In nnx '| in s'-".,1.,1.1. I. si e u'pit I I'.y mail: po I ;pi .1|. on iii) Ijxenil Ill lily Suh.
mini, clilni'S! rlrli,,') "II ii lilt I nn "" "ilnriurr, \\ hits \\nx usually! xncii".fnl | 1",1 'Illln-e. \\e liiiieiinxx In stuckMiip II'j ,, '
F I liaviiiff I II"* (ronliilein-i1' C''Ut' nf timmia-ity., Tn !I.1 i :I"h' fm lists'j I ITinlit l linni'in, |lit',.. xxi'il.l' I'm--.air: "u"up nl 'tins l.ntrx: nt h'I"'III: si I nl 'r h) t aiiii I I r,

or 111.111 HX' mpiilliy ivltli( It4, in.ijinitx: ) 'in,: \ .\ (or i 'r.One "|hselnl' I lute n ,:I'rl) ,man must IH '" $''l'l'LW to N 'no Jwl to thi I e'lii' III I.lilt) I II-i ,si-i. -''Ill'\I.\J II-i: :| Sit|' i I i'is' %11M

tq )" .
.lli 1"11 'I \""\I1""II'IIII'a"( ; :t (sit
,
II'I ,
,
iniionthcr I ississd, Irliin
n of u 1""IIrl'11 ciiiauc'l' ,1'1..1, '" .. I )'SI' i-'l-i'
t'nnelions.i II'1111W I is mil LDr U 5 lit in ,\ I 11,1,11I.11c'a""II., isiit
III Her I the other iliy I rioinhitsnn I Ia :
1 I hiihliii-HS, S this nl IH uhiln ll-.ll'ri
1'1"1",0 \\11'\,1' |
I l'wl'I' i 11.-1 .,11'111 II.hl'll. Alii 1 Itt i II in All.ielnm, ', U .
: lit I list h.viimiiiiiiH I-I I' lxl.M \ :
done RIot. ,1"1 ) ''I. I llient is I Inuilile ill Sail l.aKc Cily ,eonlainiuIhe Inxx the \h,'. ami f.imllliii, nf "" :) I 1..11.111. ..,, 55 1 7h',1 him sill"- | A. Riser in I ix il ,\c'II lisiu., sNi: 's I' lL

: allol,11 I Uml ('' I II'. In overeoine I II( 1 U folloxxini) M'lilem'c "'llm : men are not "'111,1 to any r191115't 1.111 inthu In),' \11111" hours, .\ piofi'sxnr nt I Mlhpii-n.l in I nil Aeliniis.i.iiiiisliimnl \ MliMllx ?!M'J"
: xx ax I
; regular f' 141t t'til rali-H "'111.1II" 1".I.I) 1111'I l'II"I.ly.f, Iliixh', "I"'" i ( I I, 1111:1:1.: : M MIS I | ros
fully tot I I rat I ho in.nt.et) ol'llii-I |ieoplewith this, people) nml ( 'alil'oiuiii pipcisaicl.ilkinu' : Is- maile, to temperance" xxnikeis, nrleitnreis ''' "I'1 \hl, llslrrp' 'hi' f..II.IIL RESIDENT DENTIST A 111.111 II 'in Ili'is-'s: Its. Tw *

I (ronleniil.| 'h(' have: a all- : Xnn aie iiol I gililig' 'Ill have': imr to ,IHTHOIIH < nui.ni"! III ciln- nn SlIms ihk, ",''1 "..111> 'h.|"iri'i'ii1iti4 II I'l-pll-MII i (;"".1. ins Strictly Cash.
i\ Hiwci-lnl, in tlieir illiVllieli ('11.11. phllaiilhrnpieal nr ihniltiihloxx nkht h,' rniilil, nut Kriippli' \\ II hiiI. lit", I 'I.inn A Sill,I nil S IM sill. HI.I to | |lii',| s, 1511' \\ 5's-I.| |t' H-| |
| \\11"1! | hall \ vi-iloi'N, In" I'loriila; Iliis xxinler, I'm' jut I ax h,' ,ih'slri'il, "Imt tin', 1 pirfiirmaiiiunfhis I. S. U''ni': l'.il.il.\, .1"lllh'll| '11.I'ln"I". I I.ma )"",1. I ii* Miplli il t' illi tn .',_ .,-,, Weekly

(lo 'il" ,11\\ II I llu>iropHinilils.I.KTTIIKtiOODWOCK | Hie I ) :are snivellisiujf: xcix heaxily.Vc ." "Thank, 1"1. II.'. irnne," widl the flrrpinj hom.s \\ 55$ iiuli'|' Millfiii'luiy i'.iIttsiisisit I'.innl In Us-iiI's's: III 4 'ii'su'si. until lii'i, i iiu.ni tisssi' :ss t iii| | (. 5.llt| |
,| to I I :iitninei, .::ts< ; \\ > .| 111'1,1, nehi lr''I. Kxieiiliiin: nn .linljiiiiMit. tor 1"1'.11111l'r"l" ; rule, 01 su. pp. ii| u.ih tIs,. II.HX alhixrniiei.'
i\. \ -\\ \\ n xlviinr. Hi:in ex ITliLl'orc iment', tnrniii'; to 11',11,1| reHiiter| Ihl | s-I'. IH-III" mul, |,,i' Hi--ii- is.it, | Ii,,-..
.halla\' 1155111 for
\ : ; i( ), I'll:) X'l.Dli.( : ) "lluv. to misxxir jlwlI'h t | niloen .li'liny 11111''" ""I nf tin mint rrh'. I lln S-liu-\\kl\ l 3
1.11" A ltsiiiii.i'iiss Tin lie
I-ims
fur i
if onh, semi ami) iux ileIheiu pis'-irniici Weeklyiilis'nlicm
xxn mil : I llmi-M sims)', ami h.ixe hail ln-iiti'il MiiKvr- Ih",'. No nnn iinililrlil .
Tin-re I Is more talk: in 1'lnii, 1 '"' I Ilr \\ :arraiii: Alliiilaiit.Toiice ;, : 5ll'IS S I-li I' tIii' Ii, 55- i iits'rs'-
h Iliu iinchlion iiiiini I'all; I', "1'1,":"I: I in.-TiineKriiion.A 1'kj'I'' In cniiHciim" I'. :,'\\* Ymk : hrr |1"\\t xivpt n f.,"''') jcirlliu Maritime Surveys.TIIKniiih Wnri ,"1. I-s isissl ii, 5i i I .5 _sl'.. 'Iti I tsi't ts IlsilitI'I tIss)

11 1 there haM; .1 ( ime I HieuilinimUin \.1,1.. i 1 NI'L soiiifilnu's (H'ttir '111I1110 fni Peace: I 1 sit. il-ussr i 5sil.t's- kITh.T
any
1'c'l 1'1'1".1 i.'III" 1 hi- gIrl si" I I ''"IIIIIIIIII'IIL I'eaee XV.innn'.
If till A \ II AT HATS: I'l' \" Himiker til I." ... .1'11) 11.11.1 Ilh""I.tIIY : i si' ni'il. Ki'Hlileiil: Hi.rxexnr fni fill :
I ( I Male: I 1 I'nlnn.ll'llio \ Inn: : ", (1.11'1 I pinv \\ auaki>, lint ,\111,1,11--\111 I :n".III.llh l I C
iy. .I'I
111
I'I j eaniehl I i I *; noxv prexali'iil L I 'l'II'r. I IH at prcucnt In tho I"I. .. wlll I 1.11 lKIMiS:I: :111'i I\ nI1:1.: 5 \\ nir.iulAss." IS ami, : ci
f'cll i.ii.s.: 'Ollnl.f hlrrpiimhi HIIIIU hi> nil" fit tly, xo hskt,' S Iho ( '.. 'still ''. .il AI.linn 5 tnel.isHilii : lialleix ,
"' ) $1)') I I llili1 of I the I'harity )niiin,( mm "" : Alhilaxit-- I.lull ii'.
.lliml'H. 1"1) lla iii it g ialioii I S 1"11\.111.1..1111 S I It 's's ililllriilt to .ilmn, In Hn'-'Axin.icxN': KKCIHIO.: :
r uill tiirnlliU xv.iy.Ve aie pleaillo :"- I'lilii'MII' < i.l/l I I.'. ,1'r. us \1,1.11.)l's' "II.lli.I'IIIII.I.I : : ,11"1'111-1 I 1.1\. I Iwlr M'ir.'H. On) onti I if'rmiiiurts' : 1..1:i I..' i ii.I i "11.11.1'11,' ink, m,''::II 1- l.areeiix.iei''iii.nii .

(- I oliservulhis t ex'ldc'I"c' nl'a ileter-I 1 Thu, exi'li-me I has, ju-l 1"11 ilieovereil -- to xx 1"1"I'rl,111 Ir"lfllll The tuilillcr'I xilmi-I vlll"" i 1..1 I l.a'. I l.i..II"'Ir.II I ,, pil I, \\ II' nr IIN-sili.'r: I..X I .'.s'l'I 'III ill-.tes>.. 1 I\:: "- I ins: i'ir \\ ill"'.H.1111' Consignees and SfiipmaslersI
; "Ii"l hI"kl"'; "- "'.1 lu H. 5'. Ci! >HH.
I 111Iliul: In inneaso tin* po.iililii| >ii 5 of a ilelesladle( : mil "rohe, : xx hid, ,' 1 \.1 I I' ) 11'1 "i5l'l'S I liyKlxlnu Rnrvnyor. U uiranlH.Alhilaxli .
man nf cilnenlion* I ha>> K'lxen u rcniarkuli'elucnunt M.irrli i I u N | I A\ISd
I of Klofiila.: l .i't I lln* KOOI! xxoik pro- 1.,1'11'1' i,11 illi I. nun h, (Jnliuiiy nf Ins i' |IW'l'IliIli'W, as mi nplnnrHiunker lirr "I Imi ; 11,1 c'lall'\'I' chroniatiu 1"1",1.. ; ) i in I I'riniinnl: I r.isi-n. I iiI-1'S. \i'i'ilIs'II-itLI-s-i'! :
'II. Tin Inimlri-ils, I'.xi'rclii' '11. I In' girl IHT- --- -- -- --- I l.iisi. I'l'i: iii i IK;
'mp
( ( ( ) I Hie xine.Soiiie .1.111
) lluil Iish. In Tonkin
II. upon I Ilo ,
111"11 \\
.1 tI'.alll. l'l HayH
4 Ih| ,' ,
tu .
f"I'II. of Situ fn- I, .
noxv iVhiilin j in I I lln- Mali-* ) I III I I I Ihe I l 1l'lll'.l 1.1 MAS; \ Bar Pilots ncncvolcnt)
11'0: I'lighi. tist' :a gi S ;:fl'I-1:: lcnia- or C'm hIll I 'hhl. nun nf S the Krciiih jiinernlrt TIOUNot Association
Ill 'liii I 'l'sit'Mrilils.ks'risiii : lar'i.I'' l.'eeime. ,
.11
.'IMh -1"11111
( xxilh llieirlioiiies, Imlllieie lioii |-1",1 anion mi
( \ cinplo.xcil -
.
1.1.1II Ihe .
: Mi'ch. uml ,
1..1 -- --- 'tint xxi' ti f"-" | It lines' Ijin.r.l.mk r'sis 'l! null ( aiiil/, ,.,! ,
I' 111. "lrl.II" |5is i ii.|
1 (41 millions liiuiv." Tlm. Ni i ,nesortlietimes i on Ihl railxxii) al li-i en I hxIhe this lisi' "f I the ilrnx, nml I hits try prnlntillion ,i Kii'eiiits, t del '
l'il
hits nf Hileialmen inI'iuit.. .n-all.l.: hill tin' \ ix \1' limiille: ihio'vn..itimi isi--, I l.ipi.j; ,| stissi,, nihei-M XI ill
I an.l iniinens j : aeeiileiils oeeiirriii at same w HII-IIIIH 111"111 I l-'l .1.
Illklll il.lllgrI' 111' A I Ilinroimh ) if the .;" IK 5 lln' si iis.iiiiin., I If 'rerernr pie IMl.it.e n. In-e .nnl
linii lo : iliiiinir, Ha- eoniinwinter. i HI thai Mime leuihle ile- try npinni .I"IIJ II"UJhcll""lty.1h" htmly i siihjed of |I"- "I' ( biil>|m nn I 1"l'r.lllill.I'II""H.I ,I nxein thMimeliC'itun
I ;
1: i .-( ialin">xilli j I A 4I lvoeale.M'tliin rI flIt 1,1.1".1"1', I inii-l exist cither in Ihe ,uiilerialor : mm I .." ., .Ih"'r w"II \\ h "I.,1'11, lumps 1,1 1..1 l.lttly 111,1.. I liy, t tnliarei'iiii.': eaiiiinl n ,I.-. m Seiin.il' 1 inn eariix: A Hi,lax: 'it in ( i.irnlsliiiiuiil.Cnailil 855.1.1| iImisl'. I ,.,- m I Hi,. |I.:'t'r-, Ituii.ii, ,
,' comrn.leH ,,I ihe .I"ill saloon of nl I 4l i' k All I lln Miutcsts S hiss nil mi us,,. I I : : ; : : Mini.M'e.siiii tWIIllll.Ts IN-IIIM! |>| ,.|,| .1 r.s IJ.,1C. ,, ,
I ( I xxi- lioiie I I'eiisai-nla 1il I I I 11,1j I I Ihe I c'II'III'I""C.f i I the I .ai.I 'I 1'he HH" 'I'hero to him, ami I 1 1nl r. serioir nf I. kenwene' lamp h""hl1- --- -- ---- I t.D.ltIu". |"i ""i i"i"'IIll'"II.,

j. \ \\lnli-ri'l} her full i-liaie. Slieran i -hI (li'I'111 _OY'I'1 ll.I, i isis,','( :an iniiiiry 'mll''I' 11 plie| \111 xxitli I IIII,11'hll.f xihnt: ,I1'1",110 | waxs lo if 1..1.1. I the mnif ut ri'lss.i- ti.rosltt 'I!,"I"'r '! |.'.- -:almiiH I. .McIC( IIyitb ( I'l i

I | In hi in.nle: ami a commNsioii' nl 1 / | I I IHu llili k )lirnxxn' s) rnpt mmle, miy rxpl.wixe I lumli'iicy nf I tho s.1 nr III': l"" 10111'111'11"| fa I 'hall'pr,. _,'iIs : "ilPhilip
IX III-let 1 (( ., I laklinhl. : .I' : --- -
1"li.llII" 1"1 Niirieill.iiiec i In he foiim-il. I'ur I the pnrpii ,U iniiKistent IM XXHX. Thin the Hohlli r xapnr, 's's \thil. ami that 11'1' 11"11.IIH mii : -----

)r.iinro: lI I..I.I.( .lnpoN mul 'c. of m:lintaiiiiuu: eoiiHlaul xx il'h h :>t t tI xx'its pii-Kst-il .lake, ,mill, placing Its IHIXX i inxer i nl her npeniiu; thmi I hit fur II. I.., unless ,

tiirk-ters, ('al; put' up,l linhgaiiiex, I the |Mit s\ iI'I'l' I Ihe )11'i.I''I'-"I'" Ill iv lamp' ills h WIIH III gui. ho Inhalisl) |' M. Mimll u mm that Iliinie niihl 'hardly'int.r John Thompson Saddler !! Brown
allemlcil xxilli : ,'\ xx hit "-"I'.II" I.. tho, fnini-H nf Hiiiar mulI'lirntil It lie I liirlhir ?'ls tho xxuki I Thos.
ilieiU lui .| 1 C.aisoii t
: to < themlUielex.iU'il t"1 1"1
: : -
mul
11.11,1,1 I'I.I It ilrj 'sI I hsi'ii )
t .ft i .
I Il I :.is untilaid 1I'IhI. 1"tI" put il1,11 Mamilai I I tun s ..ml, kiepm SH k .,
..1 \ 1".1.11'C'I. '1 ,
: I lo s I tl' i..11.1 all,I lot IIi L' 'r ( I Ho xx r.lll1 Ill, lint' after( 1 I hh.II.1"Ilh.l' !) till its MI.II-C,' l.ut xxithI 1s5''i Kll IX----
.h : full Isi
111' "r
11.111.1.. la'I.llh:11 ix-iiri pluii'i I InUi tho iK>t.itle S Ih/l it hmiM.I !I. siarccly
| .
I ,
men really j in 1 lVuarnl.i'ioKpeiily I
4 il"'I'I.,1 I I : : >i "t51I.I4t'' .! l lie ,11'11. I
.I II. ILil. alp'al.1 .Ir"/" ., !,) !k. juincry, I Itrnulo- >! li-np-r than tu Intuit I the luittmn? nf list'rlt's'sisI All Kinds
| l.iko linhl nl'lliis mailer.: ,'ul'I.I. as it' 1.1.1.: extent lairomiilM. 1'niil Htiniiilaln. bi'iIl5til! ami ll'I',' I Iii ml shmihl lu-xir I Fan loss : ( Furniture

I ol lul' I..I-. '1;. ril xxas 1:1"111 .$ll'ont In 11 I luith nf 1,1"\111" li. aminiemi.irtit4 .siillensl to I. ,.-,. than txxo llir.l. nf. SullpIT, REAL ESTATE

;; A Niivvi'oi.riirAi.'i'MJTV-Tiii; : : ami I 1'1..1"1, ainl I il i \arrs", I I I that) II"lluu.1111 1.lc,1 I pn.-M.1|I the ,1"1.1.111.. the 11"1 .II"II, )itt I !

I'UY: I ISSTII.h 'llli\: I'OMK.; il \:a i .till 15441111 m ,'.1'11.\. a thin ill-ally, I I lhiouih, ) )hi. iniiiKlnatlon. 1 Hi t In. 11..II"lrU I) I it-ft itt' Ilhh'l. Thexxlik WHIPS, RUCS, ETC. -AMI'COLLKCTING L'A 1. l's i I S 5 l., M.V, TO I I'l.s.i ( lull p.

gsa; xxoriu. I to xxhieh) (list' '| ,' ,," rccollct t4.il: f"r.it hIs lavlikUeii, Miali-licM nftump r sis'ill liner I In- 111'1.1 .1"\I siiililt-n-, ) < itiKUN.MHN: : : : -

.\11 I"lldall'JII"I I I n.i| 1'1 I I lie! ::1.11.11 I. iil'"iailoiernii-l : : -. II"i"I.I. ami I'vlstili mut, ,.: .from fzi\ s mitts SillS ii,irs,, '. mul Ihe lamp hhonM, not Is hiulitenly I l\EI'I. : ; Ai KNT: All Inxil.il..... .
"lint St h,'" ho uxxnko frnm' the reverie hoxx c.Hihsl nr In"\\II. mi'i't it ii ii"I.| s-I suit si', I k ilsil, 1 5t|(.
lily in l'hilII'II"ia.: I'.i.on tinli'.ili; % n:line il I i- In hu el.tsM'il iii >mlhL. 1 ll-j; | *< > lji: 1'1ai 'ss'IL '.st's| MI ,. ,' xll I list', ,| ,5'
Mith,. pain nml fear After' xx hen I thu llanie IN t t I :. | ( |liii' |l'til'lsi'| ,
.11'4 t ul.lllh, I L fc'l.t'II.,.I. ne\l t .I I Ih,' 1111I1'IIIh'"I', The 1 xvoim !-alllo;\\ \ IsIs'|1..llrll tillhillIt I I fiT fix m."th. first i I Isloixei.il,I ,..'UIIJli.II.llt f.I' |it .. ,ii' 111,1// H.i\\ .\ NEXTTO CITY HOTEL ( ,.
I Ixxo centimeter.)I 5 ;, in I ami: ,
1''l'I'C'' $C'"IJI\'e' of '-llii 1 < Ic' III I .1 ,I'I""I"J thIrty Irllll..f: npinni ill Sims' 'h"1 iihhmp' .t r.ulig pn't hlmuhl 1 UhloxxuHiiittN -- -- -
t \l'r'al I rlil of I Ihe piling i>'s I \ C'I', 1..1 lay If isis ,ilrpurtiuv f.r 1'rmu-e Tin' Imt lint iloxxn I thu i liiinni' -I llnr- AT'IIAIKIN.omj.ili ; .

i 'I i I'arly.: lloxv niuny mure aru in cmliiyo I. in eiiviiiiil'rieine. It i is of I light jra) man ut prcM-nt linikit r.-iilu-r I i' Ill, mul his per'H I Ilzl. __ ) I ,, I'KXSACOLA: ) l'LOKIDA.CITV I I J, BIEBIGHAUSER
piiiiiin.- p.n-tm.'iii' i iM-i.mpl. iiin iI i- ,
I ue ilo not know. lilt')' a. eolor, uml I on I Ihe heail I lairios i I Ixioliltlo t-nerul) iippimuni-e U that nf u |H-rsnn xx hoIiml '

.1: I'IW j in I Iho. fielil L I iK'iiuw .al-I |;:' |." I.1"I. laiul-i lilleil xx ills I inirosiicM'eii'lioii U'i-ii parul/.i-' l I Il is i xmtisl| him. :, llunll}' c.i.t ut I \ ..t .ill. il-.ilel.iils.iinl: 's's ,' :1 till all In"'I_ I'ts'w'rty Iti.iiul.t nml "; P1iiiii1ii1 Gils ii Fitifl!

J' I, xxhiih l I i> ,'j"'h',1'r., I I ten I .\t'r. that lie xxill -lirnuuht roiiml hy the i "1.1 iiir," I he xxhisjH'nsl', with tho nil hllll'I"I I ",', : ,-"11".1.| ami pn.mpt m.iniuiy.ItI.1
( l''ree
,I 'al". Ilhllll""hll( tHI.I' liy minutes upon the Itt'S"). 'ItiI) lii niil tri'iitiiii'iit nf the hiwpit.il ph.sli- "",.- '' I"I..r "'1"1"1. xx hixprrcil, t iu I if Imf.an.I 5 \ ', id'-.1-1'ipt, n in n'I'| prim iniliH.reil: ranU i riliirin. m.iilo; ; Ta.xt-s, I 11I.lIr.lllec.., itS,. .x\i imxi KI: IN
{lcor gt', (Ii iII'IlIlI.LCI': ., Sm'i.ili-is I remlerthe iron suit :am) ami h hall lulI Ixltrr. I the thu mill rltsi; nrf iniKht cntih 111'11.| 'il 1 at I the I 'uxixitut: I III. iilliei- li'nileil. t.. -

.fll. J albl.lile .1"1,1,11'1' 11,1111 NtxvVoik lIst eolor of Ill-l. ami"I'4IY.il i is I h"1 -- the tLsit.t tIon mul! I U-ar it to MHIU othircarH Ni'VX | 1 Juts l) |I" are 1I1.1.1,11" S the .(r. .\III'r"loI'tt.. ,.1..111111I\I Immk: (,sir Saleor UA- Kl\t t Ur.s, I'.UAi: I KrT-.MIAKI".,

r istilv I'urls Ki-i.Mitrlonttl fr ,sts'si il ... "Tel me, haxe you' ever ,\ "" ti,' I illi 1)1.-) ... Keiil.fnr :a ili I linn.srim" | ) xi ill lie Aillei WAIIMii i it \ i u | | ,;
Sun xxilli 1 1'i-ee KiiieuH I I ilexmiii'il I hi I tint il'1 i| ho, I ),li-il, Shu hekitatisl i kii'i| up 111 timsl t'HKK sI''U.llsb.\ :. I Its. H.VII..I I ;
r
; jM-mli'iil I regimental t I I I alIII..I.-align-I "'I here I i-. no I \ 8 ga'liilion.I I:iyn I Ihe iK-i.Ttiiuuxl! that l"nnliiii t cliniilil not re- I' tutu h I Innuh I "ho fell her fnr a Isisslitlit ); l-riii'.' on \ "II \\ '.1" .uul >., ml, tni IMIllli'll I. i >" nei. i'S|. 1.1'1.1'| lorKiloir I K.: nlxxil s I l'l.< l--T|: > lluf AMI I |.| \\ ATKI5

I 1.alalill ollifi.ll lepoitnl' I Hie I "il lull I the u'lhul"'II.'1 |I..mswir" nf thovi'HHiitlnH his.,.".>. she I".h"1 .-. ii nil, it I.. their stil Y.i 5It4.tL'; to iil.n-e sl.i IsIti inmy li'tiLI.U.s MIT: AMI r'HTIM.riXTifiiis .-,_
ineiits I m'Ullcivil I I Iliu kiricifoiiiK ( eUIIII.i'l. If M-IUUIII in the *hii[>c nfIliitTalo 11.Inl" 11'11,1,1111 s'Is.sr'e.
alining Iso lion -- -- -- --- -
I :uv.il I that t I Iho -
I. >Mii I Iso i anoieof IIt', i-. I I.r itie 11)11) .Wilil W.I. .II'url.. lUll 1 ..(\1".I..r. 1'lle 'Ih"IIIII'r THUS. C. \WATSON.f ii-injo.\xi{ : :
: many) It.' OHO\ ol' I the 1511)1,1 t 'IbliIll'tl. iiil, nr ani/.i-.l 1 mi entfrtulnineul xxhiili xlitu. :, irt-it', 1"\\1.1: I 1.1 \CM.i;.! .
several or aiii/utioiit In I'or il has ilevniircil. thiiHklkilo I "Xnt I lust t-iiiiiiiu "-S.iii I'nuirlriiu1'hr.inltle 7It -7-'r r.ilif.ix: ?'i' ,
I M-OIIIS 10 1"I'Y inlrn.lui'1-M I I'lirit-iiiiiH 10 t Iii life I 1I I "i 14.11 Tut kin all I I ii t, Ne\i tu I.j. I"s.IsIsi-lssi-r,
a t lime'I of ilivi-ion-i ., fji I lionainl >|ilit-I I l8I55Illl'W: nf $mil in a l.rti.iiit.| Ih.tl..If the ,I...r I.'",} In AWrlu. | ___ .. 1..1.11.11... --- I'l Ns\l t nl.A. KI.A.

'Iho "1'nmxuli'lit fir ItulTulo 111 in this IIliy ., Aro f-Iii4lii4.it. JtI: AMi.MM:. UN II I MlAM \i\TS: *'.iiiinn reawniahlett-lliis. .5,5 l-I ,
., hug up, ami it 1\ ill lake a euiiniiiliaml :: I. (011 > AI I. bKt: MlliK III nl.Ht.ftiiiiMi.K. | Unik -
khoxx nlithlr
the AUlulUih .timtliiilt'si '
\or Tiiin.! : u :111. 1,1 i A whit ; ,ILIFIH eaitfiillv I ami
OIIIIK iiuiii', xxauto.lt his
) .
try : :
: (to IhrL-UiU I Shiii.-in, lui I, xxitli him II .tc. \'II''I lnin.ni: : //fly.lra\\II.! .ih'l..r rii.iil.ir.N. .
} llpthe ; pi
I gal.r 1..1..1 I'li.H'lixx | M.I.I. 1 I 1. rnl.l.. 1".11. lironnht hlull m i llnHi-ry t.hiHiliii, iintieiilns !
: I | Kullery, iin.. \ I : xsn I'HII IIMHI/IM, I.. I W. ii.'s' UI..N.DAV1SON.
Itl on AMU 1'to'I.1II..r' ,
I I'nris emmuh of hits Intsmul their I lsImi : S '"') ami I Meliaiiitul % K. l5K
l put geltln-lil I lieil I I Injjelhei-I I the | xiioli .\I I 111'I i '1'1 I I., Hntiee I'lexxlii'iein ,. hu, !mui.ht 11..I| .I ,. hU .lulll." r fKuiji Er: ..t.I1\>K 51 \1. I.IHHIS." At'. .' l-.M-'iiMtr: n. t l'>uif r.uililm-.,
to rt'iIt.t
lnm '
1'alI .. I I ,I'MjUnoxv a', I I lln-I I this lulo'I'| I the I 1.I'u..1, : I .111 MimphU I Aruli tent k'ixe life I vry ilal.sissit I" :htUI.1 that a KUinll "", ) .. ihin hsl 1 u I. MulMMMUillVU I, : I W kiiiKtnii, I i.f. & LEE
< il IUilio.nl is Iml. milt.Icepin nf f'III.111.. front I'licl nf tht t".1 uml illMippemiilUhiiul for. \11'h.'/ ''I'T.I'llil"I.I'' u __ .. ___< __ :
IVfiiileulal I'li-rlion \\ ill l hI in ilnI 1.1 lay: Iv "'1 In their i.atixc iln-iut, lent!it Hiomnuter, iu.irlo.tr ': .. U.u ,
u fouml ; \
,' for khoil 'I j. I I.. Wst toIHI .
I '
1 ; t I 11.11.111.I i uml I st..s'5 are hl.r.1I"'utl I, (
I loll SO of ] | | i >. \Vw ,' 11'1111..1.1..." i b4-i.ur'.II. slllisUilillal 1 \\h js'i2 .
| '
-- IJ.HU
1"1'1'111 \ 1 strong rniiiiiN II) ,. iti IiI tntx, nulixe tl.uui- lire '.. U. --- -- ) pay | ir.xir Iii it xxtckltuiHTWluuyimeqii $ I ( ,
I t. 1"11 \"u h\
below the (ilalfoi 111 (.f I..J AimrirauI'arly. I Hie inoclin I of' I tin-. Morkliol.lrr-. I pi-rfolinisl'1 """aiiniiipammi'iit' nf liatlxeluiiNli I suppnwtwiUl: sonie, t.llhI"t) nun"",tu litre thuproprietor. ,; i.lt.i.: .\ \ ii:nn"II\'s.: ; .is t Lhl' vu'X ""' W. It.. AS.I, I

ilirt-elor' on I Ih I is' 2I I I.I| ofnwvl i ninntli.lhallli I I. then- an- i'l'l'cltslt'flS i nf .Ar.'il: ..I I ''Ij i'n\ixininLf.irtl.no.:
lilbI. Toi'iiiplu-ii/u: uml I '"tlinaiieial: I all.iii-i I ol' I the I i ioailxx I in enuilatiiin, 'llI'l lu 's's hnle .p4t tat le roll ..y.. I gut's.i 1 1 b,' ( 1\" $.'in. eamis.ll)' ri'ui| "->.u JuI'll. City and County Surveyors.
1"11"| (tiiali-I It i. n.l. ,
I louei-llii' the
l-luih'H tilt I
in 1.1.III Kileb
hit I liaunmlHrnf levill.nlxi
t tic 11111"111I1'I'i'a I i | |- tinAmericans. :- ill u"lime t I lun-ilile li'11" 11.I.h,1 I i \ ul.T..lh. laM"II. ix 'histushit'it' nf 1&11 likely, to rnme In ntmi 01 I u IM.XUIS: : : ASIt JI IlIiIS. lltli-e itt liii \, .t I isiist f<.uiill..niu
Il" iuiiiitxet., th.us.s4'urirAftirHt*. 'rhw mniu tut lists_ ,'. } *
ill ttnutiol !iu iieilillUllk.
be mul .
( Ik time .
i.tfp ..1 l.d"1 In I..il; onIhu ) rair) tlT : HW <>r txvu jail -'s .,.
b&'I'lIlt. ,Tlicf| .lrii-lion l lo.nl.Vi> hau: > liexcr, I Ic'l II'\ isi I'ol. KpjihU liike 1111"1,1 Krniiu.Jouru.ilAn Algerian, I Ironjtti "Xo Hint, 11)t.ly tiu-xxs nf 1"1'1' 'I lie pl.lllll ID ('\"l'ry suit u lielejnil l bo ailmiiuil, .1UII i It) iui httt.'rt'itt: "U.'.

iuiiratiuu.Tliiril. .ril. ninniciil' I that the )piujiviurs ol the l'lrt.1.11" \1). ''''111 Uolituilieil' ri qlliriu'puhUeatiuil 1I1 >"i tint the ( III ,nIH'UI. U tin- USIXC.Ie -.l

Tlioi-ouyli I (, the road I 1111,111 I $it rai I I I h ri'\;Ii. Major' .\.Iu.* \ii.: I II'liysirlan "Why sin V'liiluun' lluun.-. Ih..t""n"411' .' ib' I'I'II..r iltM uittiUK tlir Ui'w.pain.r ""I"I.'r"h'r l'II'.li..I..1' ill I'i'se.it'-ili. PATENTS.

I taxiFuuitli. -.. ..11.101 I Van. 1'ia I ilix-i" kmi\x nlultiioST. } Cll -\\- have I Tin lint f.I.t 1 Mm.Utilnl. ill xx Uii-li Hi. U"llii' .mllaNo'ur.| | |> 'I hi* u)., ----,- -- -- ------

&, latul'alilallll. IJe-M-ixin i% Ilt..kal l Ijml. i I. hi 1,1 1 '."1111111"1111.1'I, UIIL" uUuit) yorbuI..I' It b.fool t.The totijh fimU ih.it "in"here,'rnl in nu huiit'h-; Ifntin pU-! > |u Mi rid" '. kali-s >|"'e-ial issWt-'i'. ltrlll-1,1 f 111 AkMH.iII.IMINo. list' iliii ii ,sssil :.n ,

fur AuiciiiMii iti/.eii' only. ." 11 H u xt-ry lrk uuui, ,amiit .?.. KJH-II mm uf ( (11'Iniiiih -uli ., .:iII. ...llh.'...', I lirss r".stk- t,. I. .-, sss: Is- I '-. I'si, ,- ,- _

Is. The I proleuinn I AM 'ia.\v: ; 'IAIN; 1 11.\111\.1 1111.11.. "ml Lu or u iiuukiter, 1 ml* It Tlu'n. .' r"l u (juuami : llelplh- 1I"t..u ixi I\ltt..nl.l.l ) MuUitii: Mclisli.ri-. I lUiuxi.hnlSKnriatinu. 5 X,,. i I, 55 sI 5', i -ii 5 51 i 5, lii' 5% 5 Il i siltsitsit -
: 1lfl .I\llllc'll Ihl\1 ;, their .. 'I.ldl"r.l& II I.- illii'li., i lerx IH ...1 Mi i mUx I Ii t'issls In.n11 I u i i i. sm, t ssli it s 5 -, lii I, sIt
: iu on vrx-4 "U "la I lull. '| itticlittssit |Itt the ..- an'UI,1 )"itT ;"III| |\ 'rliM'iu U'H.
alllir Ild.l. ilo il AI'lul. Wlf.'i oiur\ enough, w. at tin il' Hall 'lSS'i i 1.t"II''r'I", ,..
J.arll 111, \11.1 'n 1 ho I leal ,' 'I:ilt' iloftor, its they turu. u'lin ill huml. mul' lun1 pninttil .-- __ II. JIIII' I
a:ml I un-i I Hn' HUH WI.I.I .hl' u r.iuiult4tloii '; nt tlir m 1'Ii. 1'"&. i'S' ll'ssitI IsiIi i'tii'usit st, I lIst Ii,.
.Si nth. TK ami 'uaiil Iliill nf, Iilss1hkj'1.1(1.I t.l t 1..1.1 L''1' ., ) .,ssil I
1'.llkl 1111,1.1",1.| I u hi, |ha.1: | il\.Illl.l.( j tluili. 145514. iii Pt ill i'il, aistt I ii'Jltlit's$ .
ir KIIIIK nf Iiilst'sil I-
liuiub
: llit ol'tlei-lixe framliiM). II'Ilal.I:1 I : io\iii 1.x mail, al.l. aftert ___ f t 1."IU'Min IA' think tIn' gills .II tn't I.l Louis A. Anderson TJ.WELCII.D.D.SRESIDENT ss.ls. ls'I It t'sI, ta'.i'tsis, I 'ili'sl,

\ htvi'iith. To ulHilinli |.>li:aiii,}' in I : I WC.IIII I I I.. iiih- armthe$ I prairie i UI''I U jiLst nu Sue i"1 her klilu ffixhcr hut it iin'i U' iliMlmrjwl Iwll.I. nr I 'l'l'tsit'.uiiai k. I i11l,5t'i'l'ii.

; the I'uitod iii I he fcuiil lo him "U'c ,1 MK'iv luu it iiB lib level l tnt. .t tUe evivj.t \lll l'rs'issi t tit 1-sit sii 55. skillful I M-rin 31 tI-
Ilal'I 11',11111) : : noxv ('* pniutixl t.irk-, sItu ito alii. it ut DENTIST
:1't I.1 The' man VhtU ) < into Ui-4 Bill Pester "Mte.l.ar.-s. j's. sit| ??. ,.,
h.
fiiliiely.Kliiht. City st. liii (
I iu thl"t A' I i
thu the
) ol Clu.Vlut h. )! : 'Umk nut, t.iuilu.iu S I nt Hi,' 1I.lILlII. Irs'.' .
"C"I It ldr"lol.| Ku k nn hU '. 1.1" hcuxru rijchl thir > 11..lu..o &Ut. "'it t 5.11,":" sit |'iksT1L ri 5 i'll Ui. I' 'ii lstslllsi:
I ; Tu tlac tml (lf..o >.iii'h "\ l !P xolK'il I Ihe ppeniaiin-I (, -I lilV S JollCA 1'11 out! { k ... )nu At .."t. that'* >! HI.mi. """"I l"r"r'11' '
I J&n 1. wH I'1.1) I....a.l.IIt 1,1"11 .1."'I H-U 1'1" t 111'..e |lusts-.e." "Olou I ,IH _. uliut hlll..II.[ | f.'rr I rlmliitil the uun,. ': '". 1.\1..1. tn 1'111., | !. an.I i>iMMl'UliI i.-iilh. ,'(.'run" "', all it, rk ','iiaiaiitie.; .1.! N" mlbi'd" u slis i'I (till|) finA. t -
.
), ,' i uml lu. it I that no muw.u.. I j t ii nl.n 11,1 I |hI.Iii's .u slum ""110"|.. ;paiiiii.. \L, ... t uu.l.i l tu ?, ?.1, Nitrrtls'to
crlu ( *' : II IJMju! "!? |11.1)| ( thought I liht-t \ ) ll.ls ".ml .lilt: ) .. S. VANTIS
.m'I 11' I I'"o'r: lUivi killtil I .i.iilil' U Boo 11.1 Is 111 III 'i. -I |I. ||" n,, 11'.1. 4i .
*. To tl4\'I"I'i the le..u..4- i i in anoilicr, i ami: I 11II1l"Irll',1 I nun ,. ilctil I '.rl-"t.! U.I't r.I".',I I"1. 'tril u.- i '..U t i .ml ueli) iiiiuin ii" .- I :,..1"I III| oJ.| tllx\"ik, 1 .il r. '-..'16'.1' |> r u. .. "'' -in .tt rA \\ .II"lk.. I'alUMXJI.S iii' Nil.ciloii nt Am. n< un ui I.r. ,ssi |'al,ut,

t" Ill ii'. II. -n.. i.1.-11.01., ,. -j| ; k inM N.U.. Ua.UmaL.o. IM .Ki1i fi-tf
.. .
---r---- ---- -s- 1 ",; -- ,
t;flt- ---. 1
-a- .
------- -
-----, --- --- : -- .L ___ -J ____ = TI -- -i ,I
:: ___ -- -- __ : : _
- -
cINraLA.rpn : :: t t.\i iifTu! If 1 In' lus; '1.,11..1 I It It [ II TilslniKi 11"M xxtitte. un" 'I... i" - '- % I
-- :thmk! : t tiut; |tiu,ihm 'i.t .-. .' ,, ,,, (. 1. .. ..,.:
'IU loi hit milI 'Hie! t li.1; l ,1.1,1-:t flu u (lie in.-s! ulHi I t.- '..
Iho) fit-til", hnr..1thn river Killt, ttN.t alarm P"'l'-! ; .iti.j i -i-' I the! t"I1rll.l. "/.- ci' .L '\ iniiurttis T: : ,. :

flooil" Tlie p.i I --.ir.-'tl! ad: tint I !h u,' h.1 !not In-I,1! -"i' i th.'ir line l.-iik.' "X.- r:,; t .- .
11-,1-,1111"., t:1""II.1I: t hi .:.t. h'a1'cttWh. HII", ". .. Ii!>'. ; ,A ; ""' .\.1\l nli" iiit Miihn prtu- 'i i ,, i -
"t" lilli' .-, l.iit, not 1
I. !I'- ili.l imi.il .uln- lit '! : i ,
fhirrn"rt i-nrh h"nrol"JlIo
ln-r
shtri'itiuiKlc l
,
I tin.I'lin'lon!l ,
liitii-, ,. \xnnitt'i i r iliimjeniin! nor i I ;,
rrilicid \\'|1h l n little t the I !t4
prii'lem I ,
Who hil In; vllluze< Rim'*, nil In <<11IIt>lh'Jlr pn-
A" I lull ,,1H' iH)' f.ur "H'i.nl-,' >iic Inn Imtliln') ,; nriit\ i: tlent wo i.III, lie nhlo. to "Nnp mi'l nlmut ns : I I .
In the ilenr <<:.renm piwilnj, ; her ruril nlnileMIC ii'ttrl I in II fen- hour' or by the next dny I 1 ) ; .
: left, 'li'-r lUlntr c. II.I.I'1' t Ihr ,:fr..uiul. noar hy.XXIiin j nt 1trtrntt.). 1 I
'u 1.1"1\ nil ivmli< lUinnnn. ,'1 ill IlflInnj"rint "I think volunteered" dipt! Jotie, -- I
'
i n ,li> "tlmt his mind, I is out of. 'gent Thnt '
i <: Ihr titiv, rllpprr Info n cInI.Ili'.q! < fiilil: txbnve the iiiliMy. mils: ,.f N.-m'hls| h-i "' "
,\11,11 I 1
t think wild
n lieutenant I bitt .
ti 1":111I1111'11"10.1': v. itli .tvj.il.
((1h. inanityIM lie, '
t I. drtitik.
iw-.l tlicliwii I Jii'llcvla 't : I : I
|' |" ''nlH 13 hi.ij.Ttrilin.ln '
| > Ih"IItIhlnIT.| On nt tliomyiil' r"-tIt Ihe-se) vlexvi, howrver. did nf-t tneotxx'ltli \
i il 1 ilmy !lI..nlll,11,1, $, iittrm-l t tinMiiKly, cxi ; niuili I it'nt, mid' 1 the kind hearted, I i t : If in .
AnxliiiHlolnnw I xxlin tlu-emmlm w.ti.liU silitt'' tvstrrIoitt doxxn to breakfast\ xxlththniiuhtful t you( ) are a hurry

m-ir; I far en.Tu :
IT,- m-til, tu w-nivh. ''inn) ix-nsrnit ninl, I tinnnlili'1 't IM flit ri' wno n lull In the rnnx-or- | .
I lush, < ; I Ration I thern xxni .t ,1"/1 'ttInc. stnt.ntni : And CAN'T wait.
Atli.l t t'lty, fi'imil", r.hivlnpo, ndom lniu-thi< AIoI"| ernh 1 louder' t Hum,, the' jntrltn: loll. of n ; ; t ,

|I',:" t tinnml.l.flt.fdIii In triumph t thi.11.1 turnher 1,117"1 thnmlcrrt-ips, '11 tiiiililinu sluvik 1 I t --is- ,I
tutu \ The iliihei the "
t li..xT 1'0,1 .1.1'1.,1 Oi : I I HI
tnbh1', and I Oil .
"i MiMiipliK" I nil. In the! rovnl pnlarr-' ri-lTti the fuinltnrc clattered about I : t I! '
Asnii'in-| nn.l.I queen of ,..,)rAm-iininc-llt-hiii\ the 1.' 't 1 i
-.\K 1 llottiuhnlk, "My I < !od''! the major hni rxpWed! '
'
As the ell"111.1,1. thin hl, face xx'as asxhlte ; I '\ If you -aiit 1h'stelass'riIItiIIg t I

MA.Toirs Kxkosiox' \ ns n shi-et. I I i t ,
'
TilE ) A \lid. ru-h xvnt made, for the door, | I t I'
-- mid opei-!" there the l'llatlr.W the I ) i At ,
i LOW rate
'of their xx-orst fear1 1 1II a ,
1''al:1111 t
The nii!
I'ottcl1 cnuicil cdti'-lilelal.le'. talk nt the: up (1111 i' the spot xx h"rl the mljlr' \'uhll ,
tint' I In nrtny' ('\I'I'hut\ I the fut: Imxencxev had" 11, .1. 11\! ,' ""I eonntle frnnlucnts I t I I ( 3O TO

K'cu rimlc, 'liulille.M.i \ of the xxrei'k \\ '"rhlll tound and 1 t : ( I ,

: |I. t't t&'r .L.-> stattonoil: I nt n !anmll 1'0111.1 III I tin- all1'txtU 1 I I they bepinto I THE! )
THEMOST :
I i m ili-mel. \irfm the
,1'1'1'111 { ,
\poi-t on tio! e'>flt of ()tgIflI, nml<1.111't nhsencprf /
iniiadi'' xxith pleies of shlnclesplank I
Id,' rlll.ltlc aiul mail fucilitk's Is : rlln.1 I
: nml I lo s, xx lull kit's
i. numerous lihrt I I ,
IIl.rhlpJ: our r'.IS"1J Ii)' the tinfortutiiilvi ". :j I >.piitteiod: I iloxxti. the rlxer I IIK i ) )iirl"( nvxn.v -.tlii: .- BESTCOMPLETE : (
I I l ( I
: '"i fit.- hafc:: rotn.nitieil? ntiknnxrn to nil \111 the I lH-xxildereil, patty I tent 1",1 the t : (
r\rept( n fl'1of l-.ls: l rothi'V' ulIii-ctH I menu If t Ih. ..hO''II'' t there xvni little ntl--i I i I ( EQUIPPED -
* The ii'ijnr'i, njicflnl! liohhyi. ipvplo- (.I I kin to I IH' iii itjd ii'il, A "loklll I l.ole I I I I ; ,
dlx-e, !Ho wnlllill I tho tirneexperioiciitiiixxilli ': I In the rniiud nn.l.I the 'lII'I'I.IIhllc, : of ; : u I
iljn.-.niito uiul .other lUMrtietixoeompdtitiil' t i i the c-ibiii xxere all 1 t thnt, lnnlII"- 1 j :
;. nnil It xvni his linn I In-hef. t that hex Thenxxii.; no t u'ttie of t the major.I ..t'I. ( I I ; I : s [
% :ami t III<' track nf n ,lb'II'dY11&11'11& I I lad,I the dartnu I ii -i'iit'r 1'1,1..1.1', 1 | JOB PRINTING OFFICE

xv.' <
struck inunti-iuinci-s.: I I :
faroA'i there wn-!> tin little ilanitrr rotinccteilv I I "XI. I cannot t Hilnkw( ," mid' the poM I : ( i .

ti tin1 nmj.ir's rxpi-riniPiit-i% the colonel j i snrn'i'ii. rlull' the I 11'oll1l11nllll1f! the post per.siiaileil him tourctipy 'slit| Iring h""JI.f.rl'1, hll I .:poiitniHHiuscombustion I .
a e.ililu nt s"me ilisUinee from the i Is possible. Sui h caxei 111'1 I I : ) ( t : III
t tI
'I flhItttt4 of' II ,,' other! oHiiern. Thnn m-- 1"1'1 recorded, 1 but t if the major really :' : I ; I I

clinleil i the xeternn niixeil, his&f ile.Hllyrheniii'iili explivled it I Is a (1.lnll'IIII\11, xx it It- ( : ; : | i Mu
nml testnl, hill l I inxentloiH, t nt nil I : out n precedent.' 1"1'' took, .I :
hourf' the ilny: nml<1 nUht I Ills I frlimNliinl too much brandy and % ( .Wil k xxlth I ; :
their Inulitx bUt xvheti the inxenturtiinu'il hi> nfter \.Idt him. Tlmt Is "
( 1 11111111. t I I \ t HiU
up one inornlnxxx'ith% : hN iiiiist.ulieIili'l % I I my ivy. j ; I ,
I
eiliroxxHlinteil! riff' ninl, on nnotheriH'i"isioa t I "IVi i I you rec.ird It n. lfltiOitSiliIC"I'4i I t | l.y)
: i npinMiT.l( ; nt t l>reakfu xx'ith only 'I n :,,',1 t the coloml"Hy I ( 'I : : : '' CommrciaIubIihifl'Cb's l
I '
z i i
one ('lIr. It wits 1I.lmllll,111, liy, the I no menubut 1' it U hlshly lmprol I ,j I ( l the :

Iniilitcii Unit lie wfls iirikltid: '! ('I..' n.qQ I' able. I i I I I 1 I \\.1) u
)
"There l< no tilling lint he will ,10n'II. "Thll,I said\, I the colonel, firmly" "I Inliexe -- I I I ninl,
'' saul the eoloni'l that the mnjor, I .I ,I ,
one niotnliu, L''II..II'II.llhlt !| \ I I : .
whl'lIlho roof ot the mnjor'H (,111,11111", ".\ I 1 Is ." ihimed! Insexcrnl I ,
t I, I tin
1 MDXX-II, xkyxvnnl xvllh a t thumlerlnit report.IIxerbixly 1 til!hern. ) I ( I t i i I I ) u, ,.., JOB PRINTING; OFFICEIS '
: lurewl; l xvlth the ('colonel ami I Notxxlth-i.iii.limt I ,I s. I the moutireful I I II ,
,. In to HIP I : I t I its
nftc-r flint the iiinjor was niiMIy xvntiheilliy 1'II'h. iml IIIUK lominjj 11 IIII 1 t t .
the entire I'oniuiiitnl.'\ 1'1' 101 t \" '1I hiitton. couU, be I !: I j I C'O. :TAXTI.A111 I NI C TO 1 I ) I'1'4 AI.KKADY: I.AIMiK: :
"Culnml 1'\ o got It," slioutdl the 'Iliu, Ih..1' had' donbtlesit, sxxnlloxxisl up '] ; : : I inl .
tnnjnr onu nft or noon, 0.1 his superior" ever) tIiitit.! I I : I uI,1
The explosion' $ of the m.'ilor: did not ,I I
otlleer Mu ilnnr.
"(;iliiil pnsseil( to hear It," briefly replied 1 the(" Higuro I In tin- next ropiirt nnule to the seeis'tiIy t : I I'' / i I I i : 1 I ; :'0(1C C OF MATKIMAU: AXD I IS O" m: 1'11.:1: : TII\X

rdinninniliii. ; ollli-cr, at hu ,Fttirteil oil In 1'( Wil 1 by the commander of I the / i I | ,
another: ilueetlou."It I little I Oregon (wist.At I ; {
you \\ ill romc In"- began the I I the'"r' 11. I moment the 1'1111,1, I : l I ) I | I I ( : ( Enl: : : l'la:1'AHEI: : TO TI'UN: (OIT)( AU (' ..\::';: IWJI )

innjor. tore \his llr i:>.t leport' mid suhmltted nbriefer l ; I ?, t I : I ( ( l

"Th.ink yon," xx--n the prompt ninxx-er, 1' ,111"111, I In xxhlih he htntiil t Hint I I ,
'but I I'x-o iii' otik.4 to tnett L'npt. Jones, :MiJ Poitir bnd t''iiiii' mi untimely ( I / I ( PKIXTIXCi( I IXAND
1I11,1111I1\'I'II't II moment to lose." slit; V\ Iii IL- oxtrimentliitf, i I '! xxifh explo.ixe I I '' i h I

The major: rusluvl 1 I Into his ilen nml -'. ) ) .
."nll..IIIIII i nanln. I hit I the M-uMi of history ennnot be siiprt's's'l ,- I { 1
/' I ; I ; I : .
Here, ,' It I 14," tin saul, cxhUntlmj n little What the xxiirdepaitment fniledtojet : | || : 1 FIRSTCLASSSTYLE
ronml (pellet In t the pnlm! of his )Imml.Vliy xx ill -,""I I IK.kiioxxti fl', suit xxlih1, .- : I | | I : : !
"m l.'ii'd: Iu Atlanta I Constitution. I I I I i : :
\ thnt-1 that looks. liko u 1)111 reDinikeil \\11.1" l I | i
\ tho eolonil 1 eil;'lnu oil a I little I" -- { ( ( \ I "I'-
"Xii matter \\ hilt I it Imiks, like, I't"1"IJIh',1 'I'lie I.i..I t-t I In t. (;..tn,,,. : t ? I \ : |
( thu mnjiiv "I knoxrxxhnt H i Huiul hitsriamItsI i / I t I I ,
; l'ssei) 1'1'' ul"I'lr ) .: 1.C
what It willin! You xx-iiuliln't think, I II ncrinnu, lh"I.I'llh, I I is an / I I ( l | i .
I I : I : I ;
liuvv, would you, that n little, Ihlnllll\.1'\ ".\Had eur Photograph"' lUuiv. This reslnhi.Is ,
tills, nt I the sIlmimttmt tap( or jar scott Imi, | nu upp.ir'itus' iriil twelve hIt I Hires : ( l I I [ I I I : :: I AT AS LOW IAT"S: : ; AS A FAII I U: J'IXC( W1.. AI.I.OW.TIII'H'OMMKIM.'IAI I

1IIIw11,1111') ftitiro emIint'' 1'1 l'II1 I''b.t-o4 IhIIII..al| C'/I'1'soIL |1 --
"ronfiiunil you," roared: t In', eol'inil.. lal": I nix nrrnnncil inpusliioii l .1 '
'4s,' I menu I I IK-J yoni' pnrilon. lint I ( to h.ixetl.elrpicturetitiiken. The, I : I I :
cnri't stop' another -tvoiid I miff go. lenilcr, then .". I Hirotiuh!:) the ]ietfoiuwnce'"' h '
:
At n Hiife ili-taneu the) ,'nl''>I1'" p'lused"I I nf photo' !.:fiphtno; ; nml produces' 1.lnl' | I, I,
itiiijm i''I' he jelledfoi( the xxbich he distributesThose I \
Ray I'III" piituiis. ( / I I I: l : I, rUIII.ISIIIXC! I I COMPANY'S ,II Ill I ) :
1.1'1',1'11lnkl' put up hat I hlnsteil thing I and llndinu II. !are.tte-t: !similarity in / OF.II'
ihm't IN it IrirLt Ii it to-nluht) I their piitnri' live! partiiirs for the iluiee: I I
"Oh, thatV: nil rlnht nn.sxx-ereil the A mure nuim L : it nox'el, n'l! a.s an UtTuion"j I lrn HIP only Wlru SU|>lliiK M.iiliini in \\'IMI i KlnrMj, it ml will ular

other lirNkly ''I nm 101111: : to test It In iittractix'e I appearance I : to 111 I isthnt I, I !
the .1:1): IInll' nxvny from lieadfjuarterH of the ''Japanese Han .uII Piirii-uil, ; : ;c ;I-11'11111 I .' I Ilixik Tyjic, run i Iniiioiit It'IIII t I I in I tit I lino I of ''
"Thnt'! n piod, felloxx', Innuhed!: the Six .flll':""-"- fans nre rl'ilnlhef&ir" tinhulles II :

cIII.llwl.'h)' not !pi II fexv uiileH up( theriver mi.I sipiiraxoli" for tlifKentletneuIt | i l 1';'lii I,,, \\'oik, I 1101 i I""'ii r-isugu' ,1'uliler to a I biHik ol'!! a liumlinl, or 41
? You 111',1with/ Hold, for such ixierlnients I ,ith fan:,"\II'al.I'I /,. '\''lrll",1'I'h I I

] Take nil the time I you want lUfli-icnt (col l irs, ioiieftpiinilinu. Partner i ime : I i I I ( this Ill' pa':tgu'u-. '
anil IU ul n smtuMi- 1'111"' -"'. to" lie 1..1"1 uici.rdiiK, to the color "f : '
"It's nil rluht: ," 1-:1'1111'10'.1 the nmjor ''1 the riblxins. a nil, I tinparnsoN: I sluniM In- I I : : I I
nm not tjolnn to (Ii) //\/1) thins: rn'-h I Don't m kept open iluriin; the ilnnw. The i 1 I ( I

bo uneasy "UIlnllll'.ll'I"1 ( ; tlijure! gixv1'11 vcrymtil I I I, |
Thu next morning! nt nn enrly hour the 1 i I iinl.jiH'. .I..t. l-'or thin nix! large | : | I I
colonel wim' not iflLI I hut MnJ I Potter ilt- papiT: s.iiK.s; \llh t? fruit /painted, nn t the i I l !&1
( 'l I I': I 'O)M M IlCI lAI I, PCIIMSIIIXC(! ( COMPANY'S .J((Oil I OKKICKhas :
Xlred to.seo, him ut unce'lle front of ,each are requirM for the Ketitlemen. I
U sit tliig; doxxn I In front of "hH' xx-ho ."' I ltlllllljlllllU, rican antI "
riililn,1'[ t lie malt saul "and hu uppenra'( toKKlck. ilraxv the i><' I'alrnt, 1'rnreni.: In Went i"loh Ila. '

." receiveIx tags, hL 1 on vuih tho ,
When tho i-olotiel) lu'compnnied by sev- name IIII. nf the flint i on the I Ill The I,, (' 1 Illuiniiiuleil, uml r.illll.I'| I't I I 1: '1,111 I .111l l his- Ihliprores

I'rnl11I11"l'rQ. renehed till Kjiot, they inline- gentlemen, \t IIl'I cullul by I Il'Ih'I', t ( )l: I ) ; : < : -: :
dintely J jmniHsl( I to the uincliiMon' thnt inarih I into the 1'01il 111111 Jl., nml the I' ) I i I., 1"1111111 ah'lseai'aiul-e| | l Iu the linit.t I.ittui.gu-a'hi,)
their comrade xvni /xery nick limn I uhes: si-lei I I 11",11 paitnern 'curllt to i i ; ( : ( ( -

The iiittjm mr's fmv, iisunlly: ruddy\ nml the n.'imi's nf the fruit on tlur! '/ | I I ( ) : : !

chii-ifid) was uf it deathly pnllur ,met woe Uint-h-ineli' tear o|>cu their Hacks unit ilnnce ( ': ( : : :
IH.-KOIIO iu the extrcme.Vluit ill tliem ima eUhlule.-Xcw :Mull ) i \
"\ i t.* the matter, my denr felloxxnsked ->" anil Kxyress.v / | : : : : : : ..
the colonel, kindly uiul \\ Ith Hunlt' 1
in his 'oIeL'. I'rone to : i | !
anxiety \ \\ Am aCErrute.I TIIK i: ( '( ?mI M cncIAI, 1'iriK.ISIlIXii I I COMPANY'S I ( I Of KICK:
"I.."rdhelp' me. but I'm inn IIx wni have 1111)llol\e.l that ix-oplo like I
the uliMitny ntiHXxer in Eummer unit I t I .
"Hut xvhut is It, major nre you III'" a to low aec one I Iu: xx Inter rUuleler When the days arc I | I Keeps up wills tie time* l I.). 1.1.111! nexv faci lo In Hlix-k of J'J'11111'

'Tm ft dend Roast ni sure ns I 111\1'," und I vvcijliodv U: uf I ,
fTouncil: the niiijordiK'fully "Yon know I the\'llm 111'11. 'n man may look COlnlllllIll1 110"111111"nuUI'I't -- : : \rlllllll fa-l, t a- they 1.I inkiictl fl'IHII, IYlo| foilnilen.|
,I : i : : :
that thllll: you' i.illed a pillr"\ und la xx ill tilwas hdlcthll I
"Yes, yen," wild the eolontl! 11.tily tho one! \hi<-ll registers: tho Ilh.t, II tlt.CII'f't | I I: i I : I I

"Xever mind nlHiutth.it Till. rue your one. (In winter it the r,' I' l I <: I ( ( : : : I i ; I:
l 1
symptoms' xerse, and hi 1.,1 i II'rf't C tJleU(1 in | < 1
"' the kutlurer I : : ; : -
1'hu fact 1 Is 1. t'Xplaineil the the loxxe.
"I','.. Hwnllownl I It'' )\'lbh'II'wOII,1 Illaulfucll a thCf.\.II..1 I JOIlhol I I I I : 'm I ; I 'I )M UI EIICIA I. PUUMSIIIXf I COM I'it N Y'rt;JI lit I OITICK) :

",\rl' }ou ntuyt How did it happen' ,1111.lul.l. iiuti k ll lii
quei-t lulled the visitors."Well ttmiierature.. w.\ actually 1 IINI< JCKH I |
you know didn't do, It Intentionally tutu w''III..II\\'lle( 11'111" 1111 WOI i I : 1 (CAUUIK.S: A

," BiUd. the mnjor "I was not only lt. :,1'1 I. wUll.1; hu\e I popular inKtrtiment : I j ,
f,elimwell HI the night: niid I :iot up in lilt h Iu general ""xvould su- I I
the dark and Ml about on the table for pi.rncde a1 other make*. '111.N the rl'I'1 [ : l COMPLETE STOCK OFSTATIONER
my lm.of pill" 1 tound the box and Itia.i \liy "11 people.. don't Ii! Ih.fcignnl hervice 1 ( : : : .
) only one pill in it This I -nviilloxxednud reiMirtx. xxeian't xx ent herapliear '
then I xxeiit luirL to bed Afttr it- ha told tlklie wuull like I :: ; ; : ; :

iixxhile it iM-eurrwl tome thnt the! "lnX) tu have I"tul'. ol'M-rxer II |! I ( -
aught.: to Inive/ IJI'IIlIIlf full of pill-4. I : I I I: '
.,11" "'k n light .n.il ftiiind Hint I had I Ixcnfoolimj : ,
l'II'rI1Jl..ly I : I 5
with till xx-roii'i liox. Tile pill I Muli-cular. Cliitnicr.Kiitxxithstandimj : i
t-xx-alloxvisl; wn- the "-"1'10101I"Uct Ifahoxxvd the probable, fait that | ; |' | I 101'.il' A'!' WIIOI.KSAI.K: : KATKH: "'IOJ UANUFACTI'KKCS.AXI ( :( (
yfterday, toloiiel | ,
you thL'rl I is no "ehttrii lluld, and the Iwowl : I
"Ilut great t liodllcnilhty.; man!" i-Jae- (act that eli-etricitydoeiiiot "travel, but I ,t '
lilated the coluiul. "%vsit) : wilt "be time rc- U merely nmleiular Uuiiw, and that ton- I I i I i : I I ( Ii' (CAN HISCOUNT) ANY PKXSACOI.A; PIMCKS: : :
hulL What lire you K..i"i:;: to ,111 "I..nt it?" iuently tbulI.krl.II.II\\r lilt anybody, : ( : :( rl

"I Klve it np," replteil. the major: und liuhtniiiy roil only "loxxer the ixjtentiul. | ( < : :

ninnritnllyI' have IH.VII sittlun hereever ." louIlllrl..! i-ttiia 'ftrutk by light.luifli.i" : .1011) PltlXTIXJ(i AT I.KAST: TKN; 1.:1: CKNT.TIIK : .
shire I found out what I had done and the t-Uitrical fluid", Urunnliyup !, (

You sew, I hllto mine with jjrent care..l und doxvu itt'I'I,11111 otertlue country. !
A j.ir you L.IIUmlgJ.t explode the -Xcxv York ,\dvei.tiht-r .
hum:;. Then*. doti't know, s\ hat to doniwnit ( (
eutliiK I'll have to tike liijui'lfoml ) I i; 'I 01unHCI) : I. PITIiUSIIINC( ) i COMPANY'S) .II III OFFICE:
bunt A 1.01.101 )I.t.'J.I.mlllll .
I BuppiMIf I "wnllllnny
Hiilibtance) and it cornea m contai-t with .a 1.111'1 cf 1).tll\'l. Lisk- ( : : ; > ku.s'1ii.| <-nn.(UnlIy on Imml( a full ni'jx/| | r>f |IUnk. for all ( 'olrt in the jilalii J JI.
thu iM-llet the jit:: willI.1*. up ing, out ..f one "f II.vlll.1 at the Ixwkt.f I : I: i : :I ; :

"Koep still u fexv hour8, and you will be 1'\.II.l'rb"m'* kuw an Im- I i; I ( I ( air tII'II. all -an |,.>inpllr till any htl'r. I Ii" iit'rs fur lllank
|
nil right," u..:.:e>.ti-d the |nt uuraeon: lu'nM\\)11"1 Mind) uch U \H' have oat i : : : I
'' nllli the fchook our windows In Mininur, but muhlngfrom :
"I don't I.II. w, major ;
: ( I i I I f Tin- oilier Malipioinplly )
lib heuil sadly "The tuI( I. u mixture the! I11""I.t hiu-K OB the (of the I > Ith'u.I.lll"
that nu mort.il limn evirmndibefore, and .. : / \\'bll.llultll. the '1 i : j I I : I: : I I i: ,
It I ii Imjiosmble to tell how It will nffectme. : ala freely, I shut.- the > it14il.iigcil : (
I fear th.it I bhall"- c nlleldy from ljl.t. I ooketltlie |, < I 1 \

""'bat. *" iu.ki.-d u youu; hcu'i'tuntbreathlessly. a'IIII.f this ixtraordlnury t-truc- 1' I! I I | I :
t .Ire, 1"lr..1 that it WitS put, up bygrtat a I I l : !
the victim "nu-.t I Is of "hn lubtfrlllUI !
1111-tl"! ga.'iieil l.hlllIll. ( ; ,: : I i
the 1',1 thnt it. If I IIHII. 'e luI seclualou I hiullxfureLturd '
only "" exprcuneg fI: tkiuuttilhntjttnw l 1 : : ; i
don't to, UIIII the air I tin liable to tear a L /.J I '('I.'r' uttributwl di-.ll/udux I t 1 I I fMTOUDKUS' :! : HY MAIhMU.It'lTKIi..v ) : i
hole i iu the urui-.nd: ut ftllY:1..Ulfllt You t .I t I ,
Uxxud saul tu af- I
_. I know th force stored away in tbutthins. tllul'h ,1.Jlb .
stor wuk that I.U" xMMeoidy
: AU the poxrdrr parked" away In to hi, \ .ilt-t ) hut a tidy of quality' I : ( : A f''SXI'i'Arl'It( ) Ii; UAIANTKKD.rime : .

tiur.\ magazine xxhu.i"' redeouver U not equal"utioii to,'I\i'\it \ limon:; whom !11'\.t in this ,-(,iliM-rve)', t"lo rue she !' ; II ( | | (: ; : : : : .
uiul uotbiug tojuMlf
taut kcu mm < I I .
llkenlUwrn."ILtxe 1 / atruiiutue' | ( ) I : i ) .
countri
are
taken medicine It:- ) it .nl..l tul I : -
you any
". cUisOit3 ( : ; ( :
\uired the v-t sureoIt. h&tlll.lhlt'll I 1 I

"Xothiutt except brumiy\ ansi water, antI ." that one, tu ili Xkliith... fist. know lu.llu.1Irel I tint tu Ullnve ML.l! I ) | $ : :
think. iuuudtaki therdohe.
l'Ujlo What '" -Liud the high "ullnU : i | I
hiippcii '
After "wtvIua1{ the major to reiiuilu
{ iu "b"l't the old Ille. I W n.lh a us Heretlie | I t i
oln to return
quiet, al1.ll.r"lni .1"1 the (irlnonk of the tu' ut- i ''I 1 ;
d..I
time, hU friends left Mm ItU'" Atlautullr
Jlr ll.JiuealuThe ,
brvukfaat time, uud they desired to .\\iM.UNI cuMin ,

the cu>e autuuK thnt.tlvtii.I Troulilo and Attention of'ho consequence .
believe that therr U something in .ulIu Ilrlodfcl. : | | ,
.'IK1 Tinulir.i of liriudtsl. like !
it, waa the u know* niori al..ut l ,-xpl'_ui" than iui) 1Ir uutb IP-I.II.J KX'; U on it I \ | ;" i .
man inin:. 'tad I bavi Do' ImiM tlutt btU \ti i ..ull .-uj.iy ttu. .iliv.-it. ami pinks iui1ll | 1 i | | I I l ': ( ( so long liSV{ please) ( our customers.
.., 'tt rwiKmil rai tb 1, Al .
sat sut.es1.-d 1t".U5IUII n \ \\t'lru .( : .1 : I t !


I-- -
;
-
-. ,

'\i t.r t.


r v _._ ._ 1. -_- -..-. .. -..-' -. '.- --- 1_---__-_- -- _. --- --- -__r .------------ -_ .- -T111-2. --
n :

I, I ;rotinlrv, 1": n \. l;.i' Kj. t1 ofln- oflo'ij's ;' 'In I the 00"' '... "lt if who,' SLI1I'INGVON1)EflS.: : ) v T'n' I n. ;"?IM" t (.! ... .1 tni't'! '. mi' 'MMI

:' .ol1\ ((C nwnmial Ici'iial I I I IniproMMiioiiis.IViilh. I I I alt all the luilionils, t Salty on Ui" i I .in't lie nimlo, In do MMtli the i limn : ) ftN At lA DArtY( MMtMI! t tI'

,I, To j 1'i-olci" I I m nml |1'1'111111| I tin'Amriirait map ?'' ( 'Ililg. 'lt', nil C.f thf.1| I I.n. I 11.1 .' f"1"" timi shoo', .,1 I Iho halite m ly, H HniiiiiQM Dili
!
: .iflei IIIMUI (i i'' eept :lIn.II s -If'll I free rllln Notnl-tjki! ahoul :il l, hi ory ) .I f III"
; tiling! l.itn tin fiit I "f flit I h, il- i nM'11 ,.
I'I I am" : ( .0.1 Ii, eoupitij. i ." it di i n .J i : i .u i .. ,
l.t..I'll,1 IN THE MOMPHEU9
.hf"I AI1MS OF ,
I ; '. liv IIIKICIAI l.lotenlh; '" .idlii-l I UK' "lint aio tl.\' 111. I ii..tt''hl ,n.l.ihero 1 I In'ii.l Xi\v York --MIII u 1:1_ St," I""I''! '. nili 1'\-1.I an' In ,ii, 'l, 'oi, ,] ,
I. 1.I\ol' I "--. -- .--- iHild\ II III it! .1.' I'I 'Stl-| III llMII'lleks I ,,,
I'IIII.ISIII\U COIMltei'Nos. \ |101'1'
I hotw-pr-ti ."ijitlal( | 1 ,li') I Iho! I po t t.lii 'e : 'hin h iin| I : WHOLESALEcRoc5ERs ,
1:1"1'IIII : Ire tutrr nml WiitfrinHoiiii, ""111'1.I.u.tlo't 5 nnd) Mind" in |II|,, ,
1t,11)l ), and I II: \\est ( lnnnliielit I 1111'11 .: I cr i 'ipiilj and. in-lin i ,'. i l lions iliako, mi1 Hied. No nir Iho I -i' Ifiilluns I..f.111 I nt hue .lnli<* nf Ti>rtitMtiiiiil | One 'H ,lltllll I ll I "Itll'll 'I I I Ih. |it' lI| ll.'S I h.ii||M |I',. ",

Must. 4 And! % ill. "f.ll"il I I I HI"1'. | 1 Inls hy Iho foolllceaie! 1'1 llu'i sluisit. II .' liming it 4 ",","..111.I | r"i.. .iicw paper topic 1. i Hi..'n -i i tin- and i litpli.ii-cs. tin. i I'i" ; ,
II t : 1"'iall' I h and nil ,Iho, ollu t i i II..lnl'lllol% ( ; t IIP water, yet f\vry ; I 'tin,"nl." .
I eIil.tIt, : HI111t'I' 111' follmv | her nl f''IIll'I'.c. I II isi Infliiritie (if I II I.itit, linn I us n.I ( tiriini I
hurt ntihsx
| flush iioliivh In .
irilMSISVAIMTTT: \ l IN AHANtKlUlM HI and, .ilnllild, here liil'iiM'--' lol-. Y. , I in" lo i irinlc I mo !
J : ) ei-op II, '
t I; I lirniuiirim. I
; <".. I I.nnr'h..r'I ) the liter I i Is if or It l I. nseil I to cre I nt .
011'11/.111' 1'111.1111 ii.itm nl .,
\ IM.1 ; I""m. :in II'p ;' i Ii i 11I"i ,
', ''no > i' \ xi\.M'titln'I .1 fhl I'nliiolhMrdri, ., AlnrirniiOiiln 'S shill, { limo klotifih nnd, otrr Iho ', I "l'hs) 'p In mojt ius'li% tl'mnlq, lit'l for tli* (' < .
I %t1.t ,1 l ld' ,'alll'l I nl.1IIII111;: u(11)'lhnl) AnotliirfiM ntlii I 11 11:1 i tt :ui'liioitn, r. r wumn-: t ,
I' 'I'hi"111 tL.4. '. I :"illMie C MI I niii'il .\ I.ti".11Ili'v.1 ( : i alinlll :il miln liotn, JI'us'. l 11"oti .1"1'I Iwint | ."ui i of iluht ""lr. rvic.Huns: | to thiiM > f \ frripnntranip .din 11 Hid Ion'xpo '''! II li n'- mil h"I.d I, |

.' ,M.nlli.. Ml .liiliinr I ; I Oi'h'i, ol I l'Iil.,1 ;" : In hive iizhit; in Ihe" "holll: ( ol" 'ti ilemrnt nrp Miineruns., 'St !hit I" r I these I' ( <'f 1"1,.,I h'. mid I I II I M. n.eil to N' ( allrd, I i LIQUOR DE4LERS.Fe.1 \ "111. ii asi.t,I lit,' i h'K'il, "l.t. thi,so ImiimI.
Fin iilshod' ( 11 i' I 11 h1 r nl t our ri'sldi m" P mplaee 11",11 nn u i I' from duly or IH..IIIIHI we not ,.
ul li'lne.t. I-iso ,
Im
s J'lIh 1"111
iM dooii Iho I ,111 ", lt.hiit| 11' luitliltifi Isiiioipwliol 3 I. s | 1111.|| ,
Moi! ,'h'lnii I ,, I lli'pnlios." NIII" nl. i fly keep n I.'Ih' jit /
of Iiii IH' 'M nl I I I.u "I ill* |I.cr ci k ,H' ftlent 10,1' II ) \1.1.. 'S lIlt II" ,litrxcmltic. Sir t J! I 1'.lrIIIIIII.Ih. .. nf -ili, I1l1n"II. nnd ei,inn I l.iiml Phiioihin
$1"1'I ni'ititli.J1IK !i. I 11f.\"IIJ"'I'I' il'lv. 1'"lill'll11.- h hoiol, as well n' a l'r\II' I :Ho' "m"I'-1'! I ,' f.imoti 1\1,1..I.rIIIII, mid-hip ,.II. 11.1111'111'-llhnl. tint; put I niul Flour M h.inipi I' 01 i 1.11.,1) UN hlli ram, 'en. tj,
--- .- waul wtlh mo In I i r I tlu I mi, Ion \h"' ,"U1"1. -:'\ S1I1H' : '
; ( (
Mintiio loMat ;
nnri'. I Ilil..1 I"I. Ut \\i"I': ; jon IhI. m:ill, ''..11.1lh( on lhlh"1, I I' \11.\ .IMMH.I IVI. II .III U n
II I.I I \ r ; : ; all oilier m :'ini/Miou i or ) nil :It ton : luiii, I HUH lift f.ldy Mnp. which
1r"r
I l Is iniltlisliiNl, cti" t' s mini..iv. rtininj nl who-1':11"0!' |Ill i 1110 illil'1 ami, TiititneiiNtilll, I wiih mo ; "1'1 hate,: pit' 111' RI. In hirnco wns ruiwl Ir.f"I1I11" \lrtlitH i In Iso ('nimtiirk.The I.A P1ll BAnS; ( Terror to Evil-doers

.Oil.oil I u ) iai'., I.,"-I"I\i- I II.,,'. !pi'iliiiii, t tI I'linlih-/, I Il \ork in Uie 1111'i'al j t tpally vI"'I-II"I'llilo: I hue looks, nl tin I f'HI"IIIll"' I nol" "lr' Salt IjiVc Ti..,ilninp 1 t that t the, ,11111'1.' liii nd, t oIh".lhll' d I'I':lil''III id, ,ii,
fr > .
opieH e, i t i.n UI'I"I. 1I11t CI"I'llr.
.
| ( I if HIP wordUimll"' .
I : d ilin .
I nn I fnipuniii issui1", I 5:5: ;'it'-o. 1"1'1 ; 35 A \ tWRAPPING> -' s. \I'i 111,111.11 II ".1".11'1:1| ,"
tntk
III ; : wn* whls|>riid I in |..Is car: ho awoke nnd \ Itt In I the Coin 1 Ilnllll'nl".1fhC I" 11111| I in I N. h. mm. pel "" .1111.. I Ii -v, .
; AIM i ii:uri-isii I : unspikOiinlile :: I NMS M.\\M'AIT.i: :. ileik' n week thioii'Ji; Ih,' tuehuty-sivtii, nml. s 11 nl itoiH on I Hie nl.In, land. .
IM I (I\; \ ttiH mi ttistii'itlyliijmitm | | nml I Hipnlil.i "
nn I Iii rn I slu' ',iI nn n 1'1.II"lItillll. A f y lulii-ale, of Neu Y"II I 1Illil, $ I I i ,f I the IIII..r* commons roitliro )'c'"r. that the livle lins 1..1111I., PAPER, I'5 .ivastitt l xxIII I I i, prol.ahlj.' : nstl.pj. I hn, ,

Tho .'h"'III.III," of, tin' tnM\iniltl L : I I, I lInoro I hiiiX ,itnlisls ha\o juit ( I | I Pilniku' I"Itu" laid.I | itionl iMMIotis I Iii t Huni'dtpBfrol'i 1hall.to any, nt least 1.IWI' Illr. hnt/ ,d 1 I'll.' lIu ill' Ih..lnI.I.11'0.1,1111'. ; i sl'iml.'i.

t I luau n iloiililn, III. ,I"f nut' l'"i lIsr| III I lldMI I Iran.adiol hy \liii h I Ihey i lipemiio I 111ciurs i 111.1( hard, Ilmitig lo t'uu I ti"t\-.ji'i- "loipln.r .\ few ) k"I'lit 1' a ilivliivtilhcd I 11'1,/. iIstsl I Hum li> I lirl. gas, ,' 1'\1.\ ..\ 'I'.. 111'1'111: lI.ZA.PENSACOLA 0111-1111111"\1'. oil HIP l isis It. as I.11: h.,\
.I lion rend ,it t.iltnil'le\ nihoitm Iho I c'llrl ( I ', In, <'Xiili'.otis: nr nrrldetita to '''111' "'. W. i kit ..11I.111I1.1 I skis till
t rnu &1\ I i o of nearly 110n( ,( ) :%r4t4 of I 1 (hat w ill stilt cn'II hodt.' I If I rter I ) 11."I'r.r "tin 1 W Inthe II. 'nII.t FLA.PHOTOGRAPHER ti-
In? 111111'1 I 'him) I A I ccnliar rnncKs of feature' *tlii' Im' 'nn i' I ttsl[ ami' |'lonpiiisl' I in'the t I |1'.11",
ry
1 II 111.1111.I I mipqt l 1ssL(415 in tho dciilh. Thollnds 11'1" ,' tiK.kdottn, I howas ll
) ]limhic 1 done' com I I I I'Y" *"I"| "
%'S8'4 ,
I __.___ Il II .I'III'I.I"I' 'til., I I.Il. nml uiIu: Ill lute 'ness nf spmli! the, __ K"I' I N.I} __. __ ufiilt I til ':. and, 1 s.. purnl litor, uululin, ",
1 1f l 'me aIming lim* id ; I Illstiiienn'nt n'st Ids 111'11 ,
I Mir nn II.idkx I lie 'I'llcll :.1 I 1I'o,1 \\a> 11101'n" i I'.ll h"'I'"I. / ipsiilti of thIs 11/1111'.11'/ n.i lh'II1''t :al in 1111I fiiHtoi t 'ui
mil
IlIh."I'II'.|.|.nreiilwa.tHnpi, : 'l.r'.11 n In I lie hispi, p.liiinnf South Ofnlina 11,1 I '.nullieitihoiindai l make one 11 \i is1 I. :a I 1 I I I"" 1,1'a., :i -i-ied. oath: ? till' of a trh."I.r 111,1- Ih.'r.Ilo.tfn' ) Tr 111.IUMrljit. "I'lrl'nc- J r' I1"lnll.pl iltiS tihultiull| is m \\ i si M. i di. wo hale '-i.i.;

j I p:ttroiis or i I the i.. \\ In m< IntiltMldcnine l ) uf ( iooiji.i; : most 1 nl' il In'injrin ,\1 editor, hnlild' iiindiiel' hipiior hut nl.md. In lulu whileiii-hip, TI, "lion: tIll -.r ,nnd, to ti si on in I diet inu, Hintin, hIllsu

!I'' $ nml HIP, Tor tin'nisi I I".s. i Iho l.illpr slnlo. Tho |iil'o pitidwns h | :HI ho I thinks 1'1.1.' :iMle I I H.IIIIO: i f xlsion I WIIH. nli.ne. ielite, -1, I.rniistoc., will IH-HIP hislolt ( f HIP I It.N.-UnlA
I the diiamlti-l,! hllosophpr, lists nut hv I'tli'S! I mMIM.l: HI..
I. 1'(1111II'lIli"",1111'1,1.1 fir pnMipnlioti, | | ,(NMMNNI' ( In e.T-li. Tho 11I1lill', h hI lltinii. (Ijphii'ohK, i c.ul'I,\ l s. |If l 1'"I.ril. | AT IIIK -..
must |I.. : wilti'l's I litinnnnd Illll ,', | ,. "h'iii"lii l 1.111"I( of )Ids, A l.xptit, (-tttTsall' pi"iris the tmnilxrriftiniiiiiti t
." ndilrcHs iiepoiiipnnied not for pnlilii'iitlnii" lilt :n atctidptiPi' r>I f II j'"I..II" "| 4 l U 1.)111,1.. 1.1.1| | I HIP. j 1:1': lu dntild, :alowhil ,,11' pin inwhile) I tai-t S Nt.xt I'mi.inlng 1\1,'lust, t lii the I'niled :1'1"" l liytnntuuult little Hnuse around tho Corner.isriADKM OUR NEWS DEPARTMENT

t I "f.I failli.Aililreis I. 1 / hold IliPin ;as 'in \ '- l lend 111;:. lei II ;.tloiip. I.til il'ton lie tins tin re "I".I. n nn | : .. : I Hie last t>'n )till.- 111 wi lintp )I. ddi.out s'iminalill
"I 11,1 11"llIiilll Im'II' '1 IAIKI.r.r. ) | s 11 I s.asuui'lI
I : : s tilimki
1 I II all let I km tutu mtmnimmmutilmith'tis I" i 1IIIIIIIill,.' 8118IIP? in I lie |l'I'lc.c i o: nl m al'.' lillly "lli.I"It. thai: \ "uir snhjietMills .I..1111 I lit termS mu ci., I"iii I tla* I too us ) lilt Is' k-i' Ih.11 '.,")11 It |14 nHi ,iKi, l.red: ( o p.uih.t i that ft will )piesisit hi nt *ill

1'KNSACOl.A: I)AH.\ ( OM.M I I'.IM:(: I IAUIt l.I I 110'1' ITU r ineioasos% I hdl valno.' t giu iiln .id, and 1'1' .Iho i rocknlJiliiall.il1 write I lln. slmi/jw( ., f1 d Ia i)'. nut.rw.iml Hi.it I l'Ilh..i' ol t luau ll\es uireiiudliHl I'oitriiAii* AM> VIMVAl: .i. S rYI.FS. Iii nndii :ul,il'li f imallllieinuM I pn.iimn'nl

-New \ nik I 'iiiies.Ami ( : r.li il'thot' \11; l'onloiiMimoa | -- Ii att! 'niited; to ..11 I tIC 'i xersei Imi tiny I) \ :: tliroinh i ( Ivnrrnliieoi' fuss II. AUK I. mi-u and ini| o t.int onrioi t itints.i h |thto|, ,|..nI'm

I 1 11111:1: Wf'K'! o!OM rnnii. nt Klrcil. / ahonlj" I1111jIlt. : with I, )hci' l I ( ', ; I deal I al I I sui s 1 11'1 5 llu talletiipl ./ f.,1. Ihu), mo-t p.ut fin). and, the 1.1 Illlll. 'I 1 ho-(' U lit' will I hi ..II I HIP wain- --- --- an |,nl.lie, n..t p.s i'4liIOl. mid lixnl' in
--- -- ---- I.w Is html t'ki- l'n HIM le> Inn tli it i h:nnoloii) hati lilll, lite l-nnn|
nn
-- -- lo : : hal: I 1,1 'Ia"I. n 1Ilgtuuuuit.I' II I" 1'/1 put MM; o\i l ; TOot it rin\n.:
,li"I."r, : n'IOM in Hit! 11:11..1 Ihl'l'IIHII'I''I'lli'l ,1,1:11 1111"1\ 11.11 plaeeol.if., .'It, loii!< tin. liL1ttlI'tT! d, is. piltnto di |1.1 .5) its. ilitiieo ins. Shill,
M 111.I; "I" Ml ( 1..r"l.
KiinAI: ".i1 y>, I i';. and, (Iho I ll.uuil- fo inlo.l ,in, spipoi.: '' 'h, m.u 11H'lllhillj IH"I'I'IM. linrsl.; limli t S'eW'Hip All the Imp ttinl leenl nnd nil the hu. ,Vi'. an I Hull lull'-hail nut infill I inur, of
i :
: -
I: known Hint .
hut 1 11'1 it "11"In ( I'iir.toni cMiclnu' fatimioI t.l.C'Ii1 li, I taut 1'I'IIIIII'II..r: the \11'1.1.I eInl Ham iipuii our readus Him I-. in luir,

I --- --- -- 1 lon and itt tier l Ili isslnns, who huo: I iioiliinir, nl I nil. \ usui I"i'J: I ml:menh''p.. mul I I this 'In upllo of "lr.l'III.II.I'I.lti |. (., lite nn niailii.: nml. wel'-\tiitt 5 n, JiliL'tm m'em an to MI tire leil-l,
It \ ," wlilih ordinary dr- KlatnesolVnltliit: ( "'" a lull I Ifenrv 'iMnliil I toiiaN nn, "iniliriooil: In tho. \\ n-h- I lion lur Ilielr Kiiptission uiiuih| pxtnn tn .
j 1 NOTICK( ) : TO ADVKIM) IMC U.S.Ailvi'iliMiR through I I Iho I aid and ( onniviiiKU i I of I Iliofc I his nioio I 11I'll""' I a-k an i ,Iilll' ( "I"lul'CI Illl.1 hiinhr /any one frum Claj I In I liiilimoml, 'ut., lire 1 1.lh,|! In swallow 1'\I\ltII'I\I.: I I i-iid it .1'l 'II'U\'II'-" \s |1.5.-I| us it ran I.P done without Im mini ii

I 11L fm i nlsliiiiginls I P I me ro- IM:
.I mti -t pui-m' of ttotk elI Itt -trills. : as i m nu'ins nml li; iuimli.rs' Im .
nut I Ihii ( Jiiil-f-'ito inlieiilam: e.iovonmr 1 I'all".ll. I "u ra..r) sill fieipitntly I 11 us.wehall
ln1 srtnl 1 IlluMe \\\\\t\ \ "I i ,.,d In I Ihoirnwnliifitiis I Is NilJ that ?tIsirivnhit ( lie\f ---.-- -- --. --- ndd tutlilM
41 i '| iii', lo us only I \ it : ; i-iippi'si) 1,1.1' I fill "' nt the I II'h' I 1,11 at n en) nil (hiss 11-
8 t -. and, ton unit,, l (lo-o \ 'oitrhiiath ) I t 'I') 111' ""Ikllj I they ",1./1./ \ I lnno *G'ium"' '0 NeI York. i ditit s mid npi.li im i.- 11 hsus'ulaius jomn.it.liii. .
iiicl.il lioilicH.Vucniiind: til ifonleitlielr ( : ju.-j .[ now t MM'ind I III'IIIM Ilh"llh.1 IIWII'e 11,1 j _. .
11'11 l l.e whin In --- -- NATIONAL HOTEL
ton nlli 'otcinlhir
mpl doing j
I hllr I'IIhll'lIl
aiheili-iciMi'iiU" lo tiiiclf: ttilli I I. I Klond l fl"I' \\ i s. Nhilliipplt lln s imp ride tu < seIsI: -
| | |
I Il 1'\II..lholhi'III:1} .II111 I pnlii, : 't. H.<. ,! Anuucan tin A I llrnijr I 1.11.1 ..f ('0.'" ml .
1II1a/
'I X"I'li
(thl i'nl-f I ,Ii 1 Ii'ti, I hey, ml''' \Vioii'iilioilioM ] l 1''I"lalll', : '' 11 Illii. |1"J-|| M'lUo': ''I'IIrl', liaxlien I 111111 101:0 tn 1'hl f.'I'n mm" ,iruulnu, wi'IJh Flit lilSIIV. (11\1'' 1. .film's. nml (''n'IIII'al' i : ptmliii'-is i ipi.Ht him, u.lnu us posnilih I Ihe 11 M in tIll In,' lor 11' in-In...

''I I I. \, ill not piIiiiil I: limit, I id' -|1"'I..1 1 I I Nhi'H ol I hti pinp'oi" iA. / : J.y; Tlikrtii for ('flu r." ". .1..1.1 on I tin; I len-t r"IOKill"r ligl Ili', mid nlmnt, i.no 'r.1 tnndi as tIme IIIIIIf.1 I II. I Ii Its ', pill ) u eof HO n. in -ielal| I'i-pait' In tn itS

lal' S. Mann: gilt.. a l Isig i i.I li< r. t two lie.*, A Hirio t inliintp' In n will tdiiiidH until tho lire" I Is applied ., in i thai, I I'tilleil, MntcHin' 1*<7, mid. that it I mi i*. s| i.in'em.

G lit \OII"'I'II''fIII"| I HIM ""I''I' l pnldiiMii1" : "* mo :" |11"ilt..1. ""CIIIII.slll' r"I''I'h'rultlj' : nrvnl'H nirieo otcr II\nl"1 linn I I would load a wlid train of fri Ightl; i.-irs (!oxeminent, SI.. (''". Opera House.

1"1'1 lo incut lint .lelil.linls: of (11ii* l.i|> 1'1.4 for N'oln-ia. : l!<'puldicanjsaiimnicd : !1IIII"y:: .I I follow 1'"I'r inn.: "No, sir j I there, meno I bs Ills rcpord tint ,llrllr HIP lirnt' "f reailiinn half way sari Iii im.f the Klnlm: nt iIy Ciiicrcia1

: h'I \i\\)' lncicasinjr 11"'lhlill of holh (II In, ] | oininly I jmljo id' I'Nrainhi.ii'lc. ': 11r.II"I./ir. 1'11' tli ki .(itt r'' rpteii A tol pi'"colnny 1'/11.of HIP Nile 1 of the, otl r the eiitiator I I the .llrllI einle liked Mrs C. Pfcffctlc Proprietress.It .

IAvamnWKK.VCmMMJrftttAL IfiluaMimi 'lor l t |>oliry tako I lln. m.fe reiinliex. one full I I io'st l II".M. I limit, I f.I"llo 1 IJ)B fill ,.h"'I'! upon I He (Ink h nun as well I" t the I tnikej 5 \lusts I'rnnk- \T1:> XI ,.o .oo ti'Oil will lull) i nlli I il.l"ii.iK ,
I |<> > | : ) museslrtls fii'lainl:
I the) 01"tacIt UMII lan.n! >ii, In Im Iliuiu'l.t Hie
I sauiOHlatc tsIAlfldrs, eil I 'and no : ; livditikulnn ), c / | ''"11111 lall""llllr.l. hiti-islnu I
l sit ,
w"IIII-IIIII" in Mnllil I Indee
MUe 1
11.1'1. hllJrun I I.
Hie llnrmoHo( I the ,' imp if I Senl h 1I11t11'1'II.I I t I'mnisliid lln.u'.li
(
I cnplaliidf roam )
: I ( I tic kit, Mop I ntirdusk wlr. I"111,1 SltnI' \ IHII' Im''s. Itmuits Ill miliussi. >M.ittir: I list '.
Ilr 'H
l ; : ; IWI I'nl 11)-la11 1:1.1 IMI lHMiid niKin It Tl.eiorpho, inn t tI '.t I the M'f11' frlnnte.s. taunt list I'u thy eiiKie.l| .I.'rl -( \ 1..1 r. .;11. I 'linin I 11;.,.la, on Knst I llss.ul': I'niiiiiimdenlioii" I 11 tli'iH n t in s.hil.us.siliittuil tin pi olie.
NOW OK NKVK.K.iiV. : : :. A\e, flimil that is mil, : | ( \ out u 1 1.)' the i s of I ,
nml
will I IP
,1:1111"111"1' I he m ( (itnpnnied Iiy nt li net one 1.111 1 pi r \ c""IIIltc'l- ---- u in 1.1\ il KIll it :a lluuushah el

I ( IVny I is i I In oni' i H'Hiiit|, I like I "I Ihe fails in Iliis 1',1), Don I 1"11111y t IHMm-rlid I I In t li" 1 1'"IU"I1' II 'tal I" ",111, fsl II I .",1.,1'and rC'1111,1 per, A titer in nn exchange 1 H.\.sthitt InrxKneiiieH ThcoPfcft'crle, I Ip.inlt 'Hid | ul.In it' I Ill I lie.,slni
uiu'on-n'lotiK twu "Ii
: "In IUMn n | ''uisumi: | OMMUII, Nat: onnl alllSl.ilo\
Ilium car, to prnpill ly r"I.ty ; in ( L'tnh I has MAN Ad I:Unini'Uhn
limits lit I 'lo 11,1. II
( Its Iliciss' I ; n hoy' :aio( / .111.10 11.1
I 'I. (!ov. Hill, of VPW oik. lt rftyiu84 '- lnixi.1, It. limit ho, iiKonipnnled" 1 Iiy n esi- I ) /,1 uf liin, larKest gui .-,ehesto" had, an ainotid I lu I lintorkid ineruitli'iillv I tt ) "11'1110111 II'ul.1I' --- -- nstti u'Ih as Ihi oiiiium'm M-iun nl our Mil: ,
I"A"
ft j t (I" provide om'cl fur i I hit i I I licm I h- 1"1",11'1' Ilknt..r I the littenillnu Ihollll I.I din Its that I iHiitir I hILI'uulslhlttlo UK I 11 5' :idalnrc. inaki a d.iiit I iinidt nnd
u itK'iil/ I thil: would avoid, exposition' II I hit deiu'iiMtl, did of nnylontnulons I 1..i.1 colds no. e -
I who \M'iil on lu NCI' liini S.H'P, I I" I limp I plnrennd, rlu'iiniHtiinroM Mill )
---
mCI -
I i through Into Ilic, U. S. Soiulc, MUMP m al tho f.icls. ,Is il piisuildo, Ihll thodo \' must illhense he written" mid In-lead''m'IIMM of I the,'ileeui-lil's( sutultilithkst | I ,Ills.' 1"Ilt111.1.1.| .55' us all I to MI..I. The celelirated Insist on r"II ef! ; rcxir iiiittntl'-F.r..u. B t an nd C1ot I B&or

It.Ii\I\ \ of them x0'1'11" tlicir prunes |> iiilwliilo ( nol see! Ihoullir det'eal ,ul.II,11 I Hluiiiiluro I Iho \10 .f..r..c'. 1 hat l U tm! | II..I'hhlan.1 I ('apt. I Irfnyht'l, we"nuuiu-( i rsuii. IMV iviivtmiMi until** VkHmmWKiXV
t
In I I'nllidMalm I' I,1"11, ."XII'II'I'IIII') lt : "j -- -- -
11 ; ) on ollu'f I osletiillilc I I liiisiiip, "", t nf their pal: $'l> loominir up I in :'lho! lulino. In\ IIHIII.| eviry mil',1 L." I. ) iniles In HH many' "tuiexsiti. ..,
ill
lie of M ,
tie1 f 1118IXI"IIIIit| ,j whlip i li.nnl: ) ami, 1 1 inihircil I i ".\ lsu-tiugtr: I. 1111'01)I 1 IVlpoitnduof oht',lined I at last p.huh h I miusti'ry titer him-I 1'll si1.M ir.\\s: iiv.nu. .\1'I ll.nlt made n papel: npol thei p.iL'en.i.f naiitol i the uni* |/pif d:ultissiMsi.ftli.it < ii;

him lo make )hIUUlgl', or "" 11y-I101."I"; | 'Itt It 1"11 I t-ilflhiithi I fillnshi'p the liiHtniit ho lay I; M 'II I -M.I: IIOM'MANllpl. I wuk, and Midi ollnr, le.nli'm
-: 111.IIIU.I"lh II'i'l \\hnl: I'Mntond;. liniko I me:ml )I.t :a limit C I kkst I If >on 1"I'" I than I l"iijKinmlK > dottn. The .1",111.'.wire I 111'r h"lr. S Iho 'it1s < / N .\llih I soil. Will ill, i' ns will make: it a wdioino nml itNtinetiti' -

i'l jl'IOltl" I tlic I Itcinnef.ilii'I |'iiil: > lilJ I nl .ton! will II"f I to |.ayi\it".s l.anI4ii'i. door' lull timum I tusi nlj-'ht, nltlioiuh tin) ;i-'j:j' '"'lkl i 1""I.r' lr pl.I.i. .\hu. t inilu, in i tol' 11 mi I.i In Ihu M:He.
"I nun was: ,
f! i ilisert'ililalilo lo liinmcir., \ I lie Iris': f"I".I.I' j.'oioi 11"}; whli li ( ltiIlt' will amount' Is. from I noisi 4* "is ill his lent. to louse I the, tteaiiilhltl.nn.l #.4 FIt,7: ill'. \'. 11: Is I" Iii_ thu I ." 11.17f Us pi ico h1.5'5'MI II! In tho 1111 hi sit, .tiit
u I Ii hly I III I ; hut III 'lust liurMi 11.1" ,, '" I PHENIX SALOON finult I'l >\ tit I Ii's Id:i. itei:
limn,
!i 1'1'1 11'1 I"I.il.l" 1,1 I 1 IVi to l I.; ,IK'r lent. nf( I the io-.l "f I the 1"I ,1'111.1l'hi,1 1.,1" II" 101'1 > l'ssi iv
$ 'Illleil I llC OllirCHtilll llHdU'll ( ) d)', to 1 1oilier 1'I.a"II"; "5155 \.1 u ,1/" II' TIIr"I.lv, c'l' A nut t lean i'is lAss iindotei ) to'ler slnmM I lu,
1"lii'al I
. pi'nplo" :ami, ;; iho I'onlidplii'L'" ."Iu'r' I kk't.' No | nf "h:i : 1111h.'n.III' .1lvl""R .
oIUI .
"I I .h.ul"II"1 l ih.iuu.lst I imiliar itlili
:. is ", I 0" \1. 1,11'"i.un hay 'II I Hie i inn nl'hislui t nut unit
1t( 1111'01'1/111 111'11":1',1111: II I" I niajoiily: ",1 Iho 1"'I.I'. ; ::1,11// i iiiiMirtiiiipiil '"IHI \11.h otir : or I1 'I tolte. Illr I. IlIrlll'.1 : I." I I" 1 ,' ..I'I' 0fi5i5,: 1111.":,", ul Ids t llui5uI| > Dull I-til,., I.nl 1.1| liii',, i 1181155, ,
;Ipili uiil tint I llriiioi) "'ralii- : I".II Is* Ilk"I In I Ihe 'Inu'ira' ''. e 1'11', "" IIlIwl st I : I. nml llio \\ ,
|ll.illlllo p\lr[ II f..l.1 1'.11:1'. Ill II woid., o pn.| one in our \\is klv
1"1 11.1"
liko l'i i1481llltl
I ( 1 X lIXnliNIV!:
( : | | Main
llal "I 55 1 I hI'IKII'I I law: re "HmlFH. lIar .t I us. I '; : lIt- Corner and Falafoi Streets. I ill i.il I'l It_ Him inf.. ,
'I i in tip
i I or I HA lini ii I lilC for. I Iho I I 1itsi'"I iniov. 1" : rl'IIr I,1.II I.1,1' '' : n ami I Is m:ike n'rI
I iiiy I ill I htss I pel'xoii il inleloKlM l II| (Cil"II'IOI' 'luil'III.I.| I. 111 I > i hlldii. mull r I It t I In itliilnl I I Hint, I the ,\h P.' ,' hurl, whoaiiiiiied 1"111"11 .uisil. ..II"I. esutmoii st'sh.I uuu2ll' uii I npei in this di pnilmi I m talnnhh* and n-i

I1I li\S. 1'el'i, and. n""poM-ililo' only lo him :I; )"IN .t 11"1"1" iiiinnipaniisl: ., l lan Iuy | lI"t"'I", )' tliruiiLth Ids puwirofindiii : \. .tNhsI.U'5i" -- -.-- Inl Ilshlit'( 11 milt and lot mash h nn ml or I hen ''I.
I 1, ( I IVir I I 1 I Ilio I 1.1"I, rr. I 1"Il'1'), 5 mid lie; "'"111111.1., ,ni'cnntonnslnn \11' 141': "i 7 1"1
i i I ii"nation
l | ;g. Terms of
).1111,11""II' Tho 1 ponph,: \ill lohol, .i :'iin-it, this kiln nii'li! r I: >i HIM nf nue .. 111,111"| '" I .. I 1)' lo phn! e hi.iitltitiit nn usrituthitir, -- ---- Ithiiik l.euul 1 nml oilier 01''' Subscription.
:
I.t! !I' of IWI-lli',|" nlli.II.ill", | | i '" uf nl""I'II"'lo, nml will inin anv' half rale I Hi kit, Slits liii rali: 'x, .iimh afli i' I.Hum him, .(.lint, his ejin ntnliollit )- SlIP I'M-i.r.s: 1.1.1111 Mm,k. nnd 'lur sale In I lu-"e' nn
:I! till Ihcir : ", Iho ,l-e to mil I nnd pronoiinie In Htionutuhe I itt liii l'u\I.\It.n..
]plac'cl 1I'c'l I hll..J. illiiniililipselieap|
alt I I 11'1 I il. out. 1"1 I.11) / In '. fly unit po | d. or sills n'd I .
p.nlylhal iiiinlil in
1 ,elIIy: and, an.t" | > ',1111. i iHsicupit I pi Is. it) Snh.t
11"111' road I I ) men on mlonnt I which 5"Iii.'"'. Ue lilltl liuvt III stuck
I | Imvln lint \I ,
I I m i ii"' .nol I''rt "nIY""C" I luisr I I. (
.
i aul'lcll"I'lt" f'"III"I" ) Illll'l i1ta'1
To I IKI Hrll'le for thisKpiilid .*- lining: in 1 II' ttoil.l' finait. ( nl (Ins Miii| Lnlrt: ol' 1t.rc'III""It..I.('.

,\ of and In M)' niilhy| tvllli the Ilajldl) 'II in I l': \.\ I I i I ir.Ononfntir 1'11'1 Illi.V.d.'rl) 1511111 1 mnsl IH. H'k"i I .rlli, HisTix to ,Is no /111 II thotioiidirx ,"I\ 'h"11 \S m rant' ) 'I I lei. sIt.ti 'iii 1:11:; \: :|,,NUN\ |> in- *Wmii <'((

if the / ulioin Hie lail "., : I loealisl I Indiiirui'of ill .plijcd hy un"111511t I I1' i iln.I'.uiiil .
( |1'1'0111"1' | ) rxrirlscotrieinl 1'ul > .1111.1. 1"'I'III""I) 1/1 .1'II'hl11".1. -- -i\ MUM iiI.K S
/ -
mei -
1'lllil"III'lhil"wI in ,\ t 1III'I.III'nll'II"'R.W I tl: 5)51
I
I inifiU'dlum : Ihe
$ II* (his Is nol 1 paxtorate( 1\111 : 11.11111111, 11 lit in Alia"him ( < : \\ i I.K 1i1lt.
1111111" h UPC I Ilio her d s III 11" "
1 1t 1"'I'I'i,1 I a i 11'11 ml Pier I.5iiiuut.$4 whaleMi', I 1'iul. I lids ol 1 his most nsliep '
,111'ul I'I'lhl'l"IUI
t ( OhiO ami iloin *hiiDii, ( / is I lioiildcahead } the and famllliii, of the i h'l'i -n ,, ,ilufInu Dr A. Riser AIIII.II I it \II"I'I'"I1'lIt I usi' ft.SIIIIIIIII.IIH \v 1 I-1 I MA IliNt'
"j i 1/1'1' 1 1I II'H HOII in S.ill l.ako Cily "mill liiilii: Inl \h"1 /;) I I p piol.leni \I..h pn/l.il 5 'III t'\ \cll"lIot.. : 's l 'IJ *l,4sl)

I Hint ('Oil lii it Im ovcinunc'I 1 I It I I ix I tho following i '''I 1 Isis huh n urn nol, entitled to an> r"III.t"l intho lulls waklmx ,'" A piofcsMor' of Mil.|.u'u.I ill I nil Aelluiis.I t MMOSIII, 7i M
I ,. II .11..1.1; ttat riK>dar' rutn. Spiel d rll' i'll Ill 01 \'I.' )' In I"his. 1'li'r.iy"t la.l. otieo i (I"u'in-lini.; Mit.A Ill iii.: : ViiNills Aii!'!
fully lo I deal i I iso III.IHKCS nf I Ihc |1'11.1| I Hut people. and t'IIl'llil I i : pipeiHmilalkin : I" I ",'I U< inado lo tPinpeiame/ wolkiiM or \ ,' I m i 1'1"1 I Ii, ,,1'1'; r"l, I I it RESIDENT DENTIST Hid. Itll I I I in liiplPtln.I'l : Tuirns '

with coiitctiiit.| They) 111'1': 11 111I h ;:, ) oii mills nol going; lo hmlo : Istl,hirers nor lo 1'r".11 i n leaned' In isln- mi lilsiht.k InSt 11'1'1111.I 'flip I'I"'I"'Ilr' I ; I : pletill; Uulld.laim Strictly Cash.
I I I In t thfif I li.tiulilh i I rational, phllanlhroplial I I or diailtalilowork niiht In iiiiild 1..1 Ir'I'I"II h Ih. < .\ liii I ill S ill utisi. ullii to tin -i mi.Vi ( kit will
i i ; 1,1
INm'ulllH'AI''I| \'I-iII'I I'loiidi: this, winlir, 1'1' jii it I no I heileshiil, I, 1''rf""I111 of S.; w. :',. Pal.,ifuind I Inli nl, sutis,itrills.I I : ( I.inn liiiiid. lie Mip| li d ii ills tin hllhuI.s's.ithlilll VVoiklx'

whldal KI'ilo ""WI I heir "11"11.| f HIP) ;mo" \'Ir ,... lieatin. )he's, U'one,1'' wild,t I Hio his hleipliu, 1"'t WIIH t"unite I( : I I rnlli iuulssg I'.uiid, 'III 1:1.,11': | 1111'11"11. Ilillli slut \pii.inuil I I HI..JI I liiiieai; Hio "Id
l.h"'I.til: 1I.a'.i 'hlnt ..u"rl..Y I: .1:It' Ui si I Inli'nili IH'II i t: rule, 01 sit. 'I| .
I I to 'Ihe 5 1/,1/, ,I..him.It 1:111111" i-lnit. xi en In>n on .1I..1It"'IIL lur IN'MI',1I11l'r"I"'I'I ;1 1 1I ppi it.Hi the IM.|) nil.\fnmo
-- ,v.. h.iti': s I :in 4'\ I"II. Ilr.III I m i silt| I,,, n, ,,- ,liii',, ,
I U'I"II'iOOI\OI\: : ( ( ( ) .I:1 1111''I.il'l I 1" "I 1 hate to III..I'r JilHt Midi, .| r"I'II'.r'j| mi)' I Ilnd, wns IIII.r the most ci'le- | ) lln JM'iii"I N' ,hii' | 1111551, | rr
11- I hufoio nnlv H'tnl nut and intihIhi'in A.pp.iranu.| ; I'uml.IVaee nutkh. Hi 1.1. ins fi.rihi IVI'skhy
Hiiiei and. 1.1,'all'd( tl'igtr' of )her time I N'u
II WI > one eonhlrltal
111'01"111'1' 1:11: iu I'lmi I ill I "1'1 .1.11 I."I 1",1 I ; W :0 r1'l; II' .\ lii iiItiI.I : alt-l| | I nil. I.th. m tt -.iiL--iiU'is tin riliaml' -.
qiindiiiii Ihal, I II in.-Tiini'K- I l'n ion.oui liu kjnw in < s"lliMl1uisili 5 Ni \ Y"lkL lur |..wirs exeipt, n futmy |alrl. Maritime Surveys. 1'i'iueS mini iii. I,1 iiiittals.I in I m.| lu Iliuse uf lists
I II 111111111111 NVnlld who tuuiL sumetiniph than the
1".I'r I'eaie It. ml.' sluuusr s 1sti.'Ss kirT
lie lias I I
I rim & I I I
1"1'1
I I mlinlenion of 11111): 1"'I'ioIIII'I"( A \ ill AT I\TS: rrs'icu.Ci.u"iii' : : I., ". Olioii| Htnokpr I. liirli. miins .leniit 'I. he girl onld, not attempt ill Il: 1.1. i l.irl".I. lleHlilenl, Hirtptnr till iiimiiitnipiit' I nn I'siao \'..clan'.
llli. t mi dlllii nit awake hut .t 111.1st '
\ pa IP \1"1 \h"1 lIsts \ : i's, | | | 'A --As "mil liuiI 1 1: ilti I ) c ii c:
ll'lho I I I 'I'liere IK lit prpHen! I I ) 11':11 s..M| \\| | K KM i.t'l : ;
I varnohl :
reeling now pict.ileiilcuiitiiiiiox I Ii 11/ \'IIII.r \V ,
t I 1\: 11:. .1'1'111j.h.1111 ho eslussMlly, Ho like I Iso .\' "ho: /l'i "isun.il .M.enhon to : 'r.11I11111: ami 110'1)i .
I I
i ( Hiirelt" Ilio title id' iiiimiej-a- J. Clianty 1.)1111 nun ti,11155 :. ulusi' .I I I I .' I that It \/I alhlfleiilt todlxtlnuiiilsh el.iHHiln aliuii in tiul| ..\ 4l5.iC| 5 IN I K:i.ci: Alhd.itil- I.am nt. rn -
| 1 1 in I ts.lust im hv tis' In, .: '11. \ \
hull xx ill 11'11,1. WI \\111' pie:". 1lk'r 11.,1 :111.1. P 'Ntu.en 1 I their VOPPM.| tin) one 1 If' I 'unliai, : tsm.idi 1 I..inl.marine; I \ 1I1'1'IIIII.or""I1H"C"III1II.IIIII"rWIIII""h.: ; .

(MI! to oliiorve) I 111'0\10"1'1101) 1 ileior-" oxinlemo has jilsl 1"1" ti1",1..1.1 -- Is Ilh.rJIIII 1.1'' "' nn $1,'ltill. ('' ?a.imi : i ll"'. 1,1ml Innrtl the alrl. whoixcn IT /IIHsislalll-l ,III \ 5 sit-i. I ill lIlkllehN' \lll I! I | Consignees and Shipmasters
to The soldier, h. n : KM-I: 'nil I ins.
I II I I I I ,' a deli'sl" ildo luii loho 1lul. \ tehtisl "' niuirac) of her powers hyultltiK 8. 5. C"ll. fiurvoyor.
Ilhlllll 11"I'I'ao \\ .
I I. 1'1"11'1 \ man nf .111"11'11, linn 111'1 I remarkaMo i her luiii nnd, 1''n..I"I!:i, M.III I ; I I l> .iiraiiti.Alhd' I1A\IN I liKEN A
ihromnttuexerde llssI
; : .1 iil N'l'I.I:
of Klui-ida. I I gum) i I i l '" h.1 u ilh an linn h ulillloinas I lal'lll' .itil illl.rilllinal..II.l'r"I' MAtlKM
JI" 1",1"1' luennnt hi. i ) OH an mi oplnnr :
\ I"'I'I. 1'.i. I the fleipumlil| |Ir- '. .u_ _. __ __ ____ I.I"II *- I I'ssl; I'lIK:
ttt tl. Tlio .ul.lt of I Iliinisainlsnow I : I $ phtllovoi.i; Ihoine. I HayH I Hint I Ior .
HI.k'rn I hilt 111",111. litlht the
11'1 ii tn wonihrof HID famous
I'e..hlll; II 1/1'/ ':I' ii'l3til ileli-jlil- Somo I I hi' ::i<;o I Iho : I I cnnloiiia( t e..hlll.hhl. sills nf I Ihe F"wl, p'ii I| r""II.MtidiidiHlnu'i, 'r l"mdonI SINSTIOI: .. Marl L015u414.i IKO I.'PPIISP.; Bar Pilots Denevolcnt Association,

home, I Ihi'te I. loom h lion f'I-I.1 s einplined ,' nn order to lie 1..Iuml".t 1'I"lrll'h.
hI niiionii ,11'1'1"111'1'1' 'rll. .1.,1 -- --- -- :lllh.\t ,\ no 111.1 silts fir I I., rill, .lid's( >1 u'slsussues.: Ij'ia.I'd Hie nml rsi m.iunit! nuiliis.i .
i- iesl lot'ol
(lor millions i I I 1111" *. Tlio.l I .iies, o I I II lit' I on Iho II'I) at I llgsll: by l this iiHonf the driiK, unit thin Airy trIll' 's5 1. I .. l.ink I Uieeipt.. .
hct .
tlon nf I ". in 1.15,55| .( ..n.alll.; 1'11 thi ttat we hUIII.; I tin. itui. I'll.iii -, t.iptiins. : and nllicrii willpIpiHptakt
making
mi'-iiiH
WIIM
nml iiuinoiis inimiiira-, : I tlio aeeiilenls iserhiElilig at I Iho t'IlII51h1tlq' 11 HI'v'alI"U KI 'a.feiil.Himi.
tlll"II"li'all
I Htmiklni t HiiniiKhruili lilu II tItii. Ilhhumlig (lie iiiuiiiui 1'1il' Ilial: HOIIIO lollihlo ilefecl try opium. ; > | | la I r.mm.d riKiH.Allidatit : otiin tin in'lteHiiCiinliiuly.
inter.-(.JainoM: Advoealo.Ol'Iliis ; liiii-l exist Iho niileiial: : 1h. ""I( ommlKNliimsl ollnerwent with lani t[>s luut IHIII ,lattly nuile dy tihus.ui: 'II i..t e.iiinul ml.'i m itli4.tI l.uui tards.! liaiiiisliinent.I 5 5ittu! |,is, | |Is., I*.,'n: I p.ml.li 1 I,ss',

I iII dlll'I'11 Hlmo ...II.I.I.s, to Hie slims ikisug HII1 nf nlllacn. I Mr 11..1, k A tel.I I He u.isggs'514 111'lh",I Illlollllrt.( I IIHMlHi I : : : lillli.s.John Hind Muil.'i.e.nl.si I I ltt ts i iii,.'rs |lt.iosi I pr, nt A 'ss'I IS.uik.Philip I .
we |linlin, IVnsiiKil.i willthUxx t sr 1'11"III"illl.f I ( I t Iho I miU.(I Tli$ \ 1h'ro n woman IIIIIIP In Idm, and j I r, "'r"lr lt I. keiuM-nt* Illl'.1/ alI -- --'- -- -- -- --- *- | sit ( iieliil 'unit.(

I Inter I glII'I' III I I -hal'. Mie 0:111: I il'hoXV 1 t ( 1'1111 IOVN'III11 ,11"'I'I,1 an inipiil Illleil A Is slug piKi| with I Rinall I lialluf what I;I uajn In sit mi l.il, tin' IHr" I II r
I ')' II 111) ...ioii ol 1 appearid to I Im I thii k lrI1, N) made .1..1 any us I".iI"IIJhC.r" S II..U I or 11. TlNl' | im in ( ham, ry. SIP, s Stilt
ill I let RII i.1 luisiui'hs I lake rl/ .
our
m moil I -
'teillaiu-e htssssI, 'hoc I I I : - -
S KIM l II II11' nn loiiNlslent isiS wax, Thin tll tuildiirWIH "Ir,1(11.1111 hit( .rp .11,1.llo no

1..11 Itlimii kleeiel-H, 01 %lopo.l-l 11.1tt'III.t 1..01.1 in:unlainin:; oiiKlanl walll II : |ire'sed to I"k. and )plmini!{ Imttloter I .I "I"'III| S 111' I Hint fur I flu ttiik, imlih -
lamp ttlntliVIIH aliKhl, ho Inhaled, *> MI inn that llamu lonMlianllyI'lllir '. Thompson
pan put up liHIo( gnutoii: 110 spot where I lint 1,1,1111'-11' ol n I .IIUII. Saddler Brown
p I I with i I Ions of lite t -had: \hit Hi'emi'd .U tho fuiui-H of niigarand% il I I. Inrlhir KIM Hie wukRliiiiilil Tlios. C.a1oll
heal uml IVaiul-In mi.-le.lil. ; let 1"1 :ll'l.ll,1 IK' anil t
11"1 1.m'lied apple .rL iliy when put in, aiulhhonlil ll
I howcvoi' I .
I 11'1".1. h was Inl. u until I I M M.innl; I tun's :. ) kn pin StIlt a
Ill..lh..1. I Ilio teatami: let tll .' m alii'r .iv' IIIIII. had ( la*>ped (hat tin I ,.\an ut first rendered ill, but after 1 I nut c"'I'I'1' .' tl iU shisse.| : 11111 hr"n full ,Im' "f l l1ILVI'S lih'.l I'll IN -
Into the latlodrenm.s U
"" "IIlplil[ VIIM is> ; Mnntly
1"1 really I III"I'c..I',1 II I IVna.ola'siioHpeiily : MI if ire ) ..hl iail :111":1",1: lo 1.1 sisutenli.,t''III..t I 11. Ijninivy)', I 1111. ,,1"111' Ihal l/ to I""hii"h.,1" 1.1"1' of the All Kinds

| /" 111011,1,1.11' Oils m.iller. l'llVlIllII'lh I ns if l"t I extent lairi and M I I'/unil I Ii.iiuititjli. 1 lo h"'I".1 n-tno'i: ', ami I 11"1 II.ml.) .1".It neti'rU'HIM ) $, Saddler( ( ) Furniture
,
% nf Imi' viiids. 'Iho tail was lal"111: .IU.MI t In 11 Imth nf Inkewnrm milk nut 'reil to iii- hiss than Inn.Ihint-t if REAL ESTATE .

A HW I lt )I.FI'II'\LV\KTV-Tlli I I I :: and I 1.,111.. 11,11I'I )" 'I'"'I I ';:;I memories' that had tllt& lain Inn led )pameddeail tin* ileplli, while the hiinp/' khoiilil I iilwaM I -41-

: CUV 1 ISfciTIIJ', 'l\\\\\ \ \ : C '0\IK.: i lih'I.\I ..11" .., out hy :a thus I)' I IhrmiKli hl 111jlnalll. I lursM4sl1t4t4t1 I 11. Illleil | .rl I) I Ufore li htitu. 'Ihewlikhlmnlil WHIPS RUCS, ETC. -. : I'AI.AKI.\ Sr.' \F\TTO TO-.T rris r.An ..

grtv: LsirIul. ." \11lh h Ihe '1Ialll'all"1 t.rl"I"1 ""I..I..s. .11.1 it ,', IK timiitl ilonn, sinlili'nij. 1i0'< ::i\ >iINI': MIIhKI': : : -

A AI"lld.I.II.I I I u n.i i ml| Il"I I tin-a-M I .iii of *'i'.it I."\'l'il ii" was: l-i.w"I i ::1111.\I WI slugs and "' t"11 t"rlt'"llh"rH.! : ami (he lamplii( .iiM .not IK hinlilenlyciMihsl I COLLECTING: Ac INT: Inxil.ilui.,
but whelihe awoke or uslis itt elI In t ta ii.p i ,'t nn Rlu. .
nut k and
u anl
I in I : \\hhh !I. lo ho dhW,1 1 in tr"l II r'I'rl. ilraivht; I in.tOKlU'lll
lily I'liilailelpliia, I I'a on I llio li'iili' l n:line i : .I'oiu..ula. 1i'lzi. 'III .
was |1.'r i>plrinn w ilh I \II IIt ri.rh'r 1 \hen I Puts Ilis I I. ixliniinMieil S it ..liiiiilijtlr ( IMl lull II| 10 I II litIii 5,1 ls .
natural I h'uloit.I 'Ihe ,I
: : i woiin I i- t
> .aill. huh
full 17li! of
Septpinlii'i' noxl I of I Iho kept up the for hlx his,utitis, -t 1 U* 1.1'1..1 I id f.ir as |K iille mill
I ho I u'nliiin i leis I in lui lh and I II 1111 hll.1 . NEXTTO CITY HOTEL
1\1 .t | thirl I of I the then is .1 Slug putr hue | -- ------
mi
| | of 'Ilui I .\ Illi":1 1'"kh.1 ) gramme opium .111'1' I .h1 "'\I
1iif I'I'c"lllalvc. I Ihu rl/u nf t Iho pi$ on i::; nl I b 1 i-iltef 1 I 1111 shay) .f his departure for I'mme, Them ill r..", Inn imt down tlio -I Itt.Iur's A11I.MIOV 5F1lluit11

I .trty. i How many inoie ;II'.t, i il emlno i iu elreiuiuifi'eits i e. It isnf ;I Jhl gra) .in at prment lookn iltI PuT Ii'u Iii, and his,/ I Maarj __._ ") 1'1'XS.COl.I..omu.: ( .\ J. BIEBIGHAUSER

1 tto do not know 'llu-io aie ..color, mid "Ill I Ito head: I ,'a 1'1, |tolilllo l eiiernl Hp'[.'iiiuiue that of apir>oii who linrj.il. printoudepartniPiit, j is eu.islIt.tiiii ,
glands lillod with iniio.-.iti. had I Ut, I \ till, holtMr j I llnrtll). (lot i>t \ all its detail: ( and. we i an lilt all IIrllt'r.
now i 111"0rlll'I.N'lal I I_, I: I II 1 ,1"lll'I"1 I. i I.I[ I I't n"I.1! nml Gs iiiiI
1"I'IIICol" -1"1'1111, I hii h s I is f'jl"'lt'.1 1\ CI'1 I that hI\ I. I. '" ', round 1 l.y Hie I i "1,1 mi.," wlii-ivnil with the ; lit him11 nuin-f. 01'1'l'I"'I..tly!! | |, uiiilpiiiiupt' liiunlliltraiirim Knlil,' flllillg

I l'lohiiIIII.l(ii, l''no l :lil"" l lrGCOI'gc situ is is tt8 upon L I hits I lull. '1 his I li'l"i.1' treatment of the hm.pit.il ),h.I..Is.- IIwu..I'.t, einntUui, "hl"I"'rl..t! | as if hit 1 .\ nt dt'seriptiuii uf I prinliiude i .:nd can nude, ; ra\e I lin.iiraiiue, Ac., ul.i -AttuilK.ivls IN

( : 11P111414LCEi, r"d.11 i-I', ..11".1'i the j iiou Mill and ll4Iiigv. and IisrIs Utter t r"ln..t the II"rll'hll hurt mli-ht C/I''lit l I.> "||.|.Ii..1! .it |till'| ( 'nMMt.1:1 II I. ulheiNilt 'lul'oIl,". -

I 1 KaiulalliteI'.eii: Itutler, 11.111"I 11 "I tho eolor of in-l.I mid I il i I I is I lueuiglees -- ': lie"I"c"U""I".1( I borne his r luis "I job 1'1'| lire hilpplled In the ofini All I I l'r"I"'rL| ; pi.ici'd 1 in III}' li:imU fur Sale IA- KIM I : g-; ii\: : i KrTwvsi 1'.lI 'I llE'i,
I'urls* .".Hllonil I- ntrrlAliiiitrlit.iK'terniimsl run Till nip. h ive )' s-tar ) "r Ceul.fi.r a .iiiuii.HriiHl.' | will, IM* .\,st's
loMilf"
York wih i frru laueus I I i I iletoiiu'd I |I..t I Iho i iiiPil"lheroi.no |I fliH tri'inlitt'l 7 lieMtjitisl,1 11 kis. pup uitliilnHunN.I'.rtn. I I tiBisi In'IJf"'lI.lIo"io\ :. si ; | > rx\i >- i\ni: I ) i.s UAIKI; ;

It ( 111 I, :I lal.IIII I I alllll.I.IN."I"II aliglII"II I e\aggi uiluni'I ." .:a)'' I llu I the uneluilleiiKisl' that, 1",1.1"1 hhonld not of thewnhjitinn remain 1( mint, mill! I..' llii.ii 11.. IIP f sIt her for l>linliiii 1 iiuv ': mi ',"r ttuik. and 5., itS i..m .It. owmrnor rro-itt| f..rcaloi.i' I It. n\ 551,I I c'ljisj-ns: lull i AMI i i'l.lt \\ ATM:

.,11':11111011! iiiuon I Iho tun, "tlal"I'I.11.r I Iho Cs sill ill I.i.ion, "in i of the I 1..1 in tho Nlinpi' nfUnlTalo a1.1! iiilu h.s's >-. Mil. I llilul.lnl, ami in III.tl K. Hmlit I t'ltiiiiriulvanta/e I : luplaie vaiuu inmy I II.liLKUs.; : : l-li'r AMI KIITIM.slXTiriilJS I _
"4 .'UII eh
all'I'I..1 -- ----- :ir e.
I --- ;
; ( I i leatuio s $lor it '
M ft Ktntlv : tliemmumr
"kl'liulllallh"
hiw 11 1.1"1..1. T
"". ,11.
cOIII.II:; Iliu many. uriiiiv ol JI'11 55/l, j.111' I 11..1 \'niaiiotikind$ I 1t'i.t nil \\.1 .I" Ilrl. IU'II' i j!i I I'r'' ,, aii.wirnl: l.t..II'1'\.t\I.I ;.! Tuoi C. WATS.ON.npr I IMMUtO.NXKI ).

several orgal.i1ahissii., ll kocuis to Im for it has dovoiiiod lliiilt-I ikilo. .rjllllt'l') ..luiiti"III'rthll'"I"IlrlbilU to I life\.i j "Not. 1.11 stIliliasT$80 rrnnrisiui I'lsll Till L.h' of all I l"etl IplioiiN.Ml *.;..f r.ilif..x l.i i .t, Next tis hi. Kniihi-im.,

a time of divisions, fai'lion-i au.1 t-plil-( glllll""f i tail in :a I'm Ini:ht." hue \r:111' of Ih, lend in AII-rll. 'i:, ,'hr"IIlI.. ____ ___ I'l N\i tsl. \, I KI.A.DAVISON .
'lhi< eiilillttlelil for HulTalii Hill ill thIs : ISIS -UNI.: Its II' Ion :
\\liy lloufrf Ounnt ( IIo"OIr..a..llal.lch.rlll Ills lsMhiW.
4\ hog\ up ami \\ill lake II iiinninjliainl .1'.1. AM Al I. KtS MilKill u 1I1I.t'll.| | 1)TtSTS, .
I U tlio Itenliined ., .
-
-\or HEI': .I..w : "
: 1 :I.II"llh 1 i ilnn A man, who wunleiltu try his ; pini canfuland I|
t to Istr Iho y.mlJ CIIIII.tt.K.I:- II iitMti.K'. Hiii.nu It' filly sIrut 'St
: gal up I llucailainl I'li.-etirt Mi.I Sliman "lit I. lu. ht w tIlt him skill Ii. rile.rpirlienlars.| N .
11,1"1 Id )
I ( i ral. to ) of ln Inls* nml. their P IK* I". 1.\1.1).1..11" IIII'r.II.I"1 1 1as 1..1I. Ufo.t. IM> llH-lt S 411.1| t'III. 1..1"1.:1 I :. I'atiiil' Alliiriux I and M, : II. s'ts.tsN.; 5% p. '"
geL t"'IIII.1 1 Itsg.IItr iu I llio tivoolil A,' will IK* .11'1 not ieo cl-ow line tlrit'luU"h ,, I Im ..Ulll( wcaimn .buul.I'r ,'ICII'll t, Ib.is. I".t 11. .....1." S.i-. iiiil.-.il I .:".lilt a r, M. lluiid UnildiiiU '

I fctramU. I looks i if t Die in I hltl"I.'r.| I Ihie IVn-an.li: :an Memphis .I.'lhl.. tent II,'IH''try life, Mali,.nl.'w (shli"". that u ..11 stain nuliil from this xiinii-: : .xiii tth ior. i\ a-liiiii.ti.ii.? I IM. !' a LEE
I
11'Ih \,1 Ilt r"lullrll. front iiul the 4 .41.'is. / 1111,1 I IdiunpiluiiU.
is nol dead lull i f iitink unit ili-Jipi) ..irnlU __ _
IVeiiilciital I: I 1l'dlol ttilllio I I I I iu III ,"h,1"I'I.ill may: li MS.U in heir Irilite dre-ot, lontian -liiinl '"h'r. it \ foniul. luarKn \,.(| iiiitan. |In.IIt.'Il L ____-_- ,
for a .hi'il 1 I I linio i I ::11.1111'i t j is i iitdieil.) horsi.al.1 IW.-HI arc tithi'redUneath t" "' \1.1' toIn
oivii
: I Hous of Hll'I'I''II.lhc.I. g ive .lrulg loiiiuU (In I 1"'li.'I I Hi:U I wild I I t" 1"11 trisc., Halite danieo lire *"MI'ul'.II.'li.ivi) ,.U..IIIUIII."UI., --.. -- --- Uli) |lilly *J.uil |htr.a'ar lot a wukl> lOiiuiiK'oiAMi -..q

below the 1.lalf"ll of Iho A i iean1'aity. the meeting t nf I lie _i". khnldi'ix andiliici lull t"llt.ll", t I.aiiomjuiminent nf natnnimisle I t.iiipoM\'UI] ," bUt hoiue the Uuuli), "' man t"II..I''n'to tlm, ; .'IIl'I lstristlsis.list' : : : 1'"I'r l itesi you cull ja the tusv \\ siS n- -_-, S
I I '
t 'lotnu I Iho I 2 I I.I t llure u. >|1"'lllnl of Arab sLut 'OlII t IIMVIM.OIL; I for $1.ssl.StIlt .
.111111'11 .
h lli.lt: I Ihe linaneial I i I ,I lu enuitatton. and lie 'hole 554 tat I le ..I I'r".rict..r., I iWlto \I\I\lI'I'I\t. eariie-tl) r''luI'klit| iu City and County Surveyors.Ofli.ealtui .
.11'.1. 1" t'll.ha"llo| 11,11''rltII.| will alrJilttll.. smuts uuh uitetristixii in whlih I I 1"1'1"1'11' fin lists lu mcure the I'I"IIIf liu..h li--al
t tlic (. I 1 I a".llt' :: lun 1'11 If,1 I hati.tCllIl 1.111"11. ', -1 them likely to form in nt i IMXIIIS: : ; AS JUK.IM.It Ni u (. .milt
;, fi.url ll..iuu-
111111IICI be n "I"I.r.r oiiat-, th.I..ur. Afriue, i an> ,1 iair oil tnt .I\I'rll"1I11I as tuet can e>....1 in its )
> .r
A "II .1"1 1.1..1 II 1..11.1 ti" tun .
Icrlclli.. Tin 1 "f I this H'olmo: neter I'I\ III lotaiiiiiiiiinlih.il take KahU| nndoitur l-'inmu. Algerian. lr ipu :: .J that lu.II!. II'.t lureilwa ..IIIIU".. 'I In- idaniliil imt.r) suIt wlieicjud i. udmilM$ I'Vi'ii I by Its I.1Ure.I: tiw-, Jan t4 K, u

l'I..Iridl"l il'lnlgruiol. I I I Iho I e.f I i luioad v"rt.111 Juurlat.'I >. '!UM'ut UiiUtuiiuii ri iiiiriii.pnl.lkatioB e> itt tlu ( .MWUI-UL i is tilt UH.In

Third.. Tlu.ionyh ievi ul I Ih 101/11.t it fJI II.J..ltl.IIrnl!". Major l .\.. .'* \II.'. '"\Vhy ala )'on ihiuu tlu-unru., Ihlr(" IsIs ib" right of .sK-uiltmt; tlie ueu.pa|,-rmwUiitillii **'.|' ip.'revi'r |u'.li.littl' $ in l d'u..iiM.l:'. PATENTS.Int.
I.iol
foil I nt ,
naturalization la,\ .. Van : : .. kno\v" wlultiii'ST. 1'hyHlilaii "Ill HUMOUS xxifel-\\-,. hove It .I1.uU' 1'1u.t 1.1..bll.t "-.tit.' -bllllllt i| |I"'41.' 'I| hu up. -- - .- ---- -- .

bust IteMit lug AI'I'I'I"11 latuNTor I" luld u roiL-ultalion, 11"1. I.ut, )'oiirliuMlNiiid'k tin\.
A iitui'ii, only. i.imhe :u xi ry sk I l/lU.mul es >'ou.U olio nf Luutitti crul u uuml soli n, I'.tlU lur I'ltuiee, uruiur'.*uks>, 11Hill. >. I I.U'pdori' i.ii'lii. .s wiiii ih I.-, (ltI,, uut, S nh. at, ,u
Iwrlal" :; AMHJKU'.s: !.\ II ,INI'akoU J 1.\ it iiityl.t Utell kind fi* u "iIl''r. I Itttitik. its 14 It. tl" if I Hi- I Mill.t uxiu :.uiti.l I.) tot IIIU" >* I I-iiituli-nt .\ ....IIII"fI SO. I I iii il I lu Ilium u. II.| it tilt|, ?? Vi ,ills,| .mi
1'fll. prtdeilion 4,1.II'I'i'al 10 1.\ i ..lu.lhil .lru'l. tius-l i >,-rt MS.uml lent rdi.in ,,, ,I.. in IlsI,1uI, | ,
lu i 1I.h i 011.\.1. MM: II I I lull.'I Auxii.iw Vi1-Wi1l | I' Ilielr 11"111111 in (hitstrcts t, un.l urouiul! II xuiir Iu.iiI u Itertiwm u ... at hair. Hall ,"'r I'f.XIon)4 Id'1"1') > iu ,..a..'|, ..,"|14 | lii ?Ii. ? ,sit
'I
|,arls of the \111. 1 lie I leal i-lali'a rnl' nirl I Iho man dm'tor, o w.,1 )''1 l.hl' uIt.mof .Q.nlulw.'lllh. I| il they fair Cl .tlu'irouil'II in liutnl ol Ilt mulo polnt-- -- -.- - .- .-- II. JIJII ,,, IS .1'1'..". Nest lIStlililsilits I'.iicnlitl. Itlil In.I .

Sixth.i ( To & | un.l 1 uaitl: I il In- at Ihedi I ,|,,,, who, hid: inte-li'd iu .'- t Jt. ,, tin* ilo t.'w| rt.tit.liUstI) ----- .ilii jiill I Ill lit 15%tsi. uhisI I hsji'su.'al .'I I'.
of .1 fiam hiso. tl -- -. __ t I p.-vtoiuu. *>r Nimu 111' of Ibt Iu"'bl. Louis A. >lii'.ni4iiii. IUUi. .|.
l'lh elcli" new | laki>t:: lovtn )I.t IIIII.I, twtt tl KUII isn't Anderson T. J. WELCH. 0. D. S. 4a5euiiut riled.
I t.11 lit l.w"t..I. or llaile.iii.uk. .
t vcllh. ulidish |INlIig1hhiy inthe t tI I I twt'iilt-iinle I i tide aersu. I lil praiiie i ,', U"I\I U jiLst im C"I .Iher Ma fifxtliiTvii !1 tliut it "I'I tltioImrueil VSI.af whinImiutnl > IUcixiiii,1.I'roinitaiiiutwm. .
I I'nited Mate* lie .aid lo him t"lul/linn ".111 his lex-el lot. : RESIDENT DENTIST hkitlfnl, Mrxne Jl sieiute -
: "Wc at l t.irfi-i,
hlll'la"'I am (now exaell It litmiuihlitr
11"
) The man xt ) ho'* nnd lii li.t 11. ail. City Bill Poster liar.-i H. 5.. u | 555.15111| | ,-5, utki lib fi-
: entiiely.Kiiiht. Iblut lt. .,
I In if
> tho center of* I 'jl'. heuvcii lUI"U. w'IUI. 'Issik. out I iiadiiati' of the lIal\III..f'l'I I ulUeof II.Oj- Eras' n | t.rl us f> pat. lit;il.ililv.uisiu'd" .
: Tuenait ainl riifurio I'h h'lrulol. 10u'I 1 Jib rUht tin re I I I'M K'Aua .. Tt M .
t. ni.mx
% 1 t
!41 ? > i'lled "I 1 KAMI Ji4u.tf : .. ).u. thiifAliat """"* lilliilU.ttil.M diei fill-
I. I'r i'iM.1 Lu. I1,.,! luiu S.. nlli '.'. ., i ful.y|
l*wus will 11.I./ loi-i'ailii-alo iiit&iiiIseraule. stout I 100 hut ,! ,hoiiM.-." "(01 t ts huppi'iieil h" t.r I iluilius, the KIIIIuml > -mil itriluitiI lutt all ii rk .-u".fr.III..I.,! >"
.
U w. mil) link 11 Ul.lls ttil|i | 11. .5'| |I. .It .1"1..1.' ... "pain III1'. nu lt iu ?, ,.1 Sur.
| t>uik< : I Ihe! iu on- (hut- newpapt'iuplinteilin : !L.ItI's II.! "":,lt I:IMS no I muer If"tlu. ,1.I", mi.- wtttkliktl 1 Ha.N,1 t lull It. 1101'1/1 IiiI i )I., tn' it* IK il$t.1. t. "."i.. 4is. A.S. VANTIS,

Niulli. To ilcvt-h the it'soutitolheiiiiul. l i :1.1 ties :lu,1| I |li jm-i I (ssuuiiIs'I f hrs-5 utu I I., id I th. I' 'Itl. 't l>uik\'Ul'. ,'. Ui out.u<)-" .i ut IIUUUi. uin' .in | '.nil.I I, ul itsu,ik "I' i-"n4l'.l r iiIn.rti .. .1 5 I., I I .t i 5 I 01.II"I... .l.ul.'I\ sulu-iior .it| \ hIlt m an iml r'..r. i/n I'mi IsiS.

.51.i 1 "I1. ,. ii 01"I Ha WIIIth.I l ) -is. I', 'u. N U x\ :IHUIU'tun 111
fitliW1 .
.
-''--- -- _
: Tf ; -0-- _--. t
-1.----
I_ ___ : -d",i .''.r; 1Ittr "

.
\ .
\ 1I'

\
t


__ u___.. '_' ._ '_ .!-: __ __ ___ ,
-
------ -- -- - --- -
-- -- -----
.
CINDCnLLA. nfTiiii If U Ins <\\'" .,,,1 1 It 1 II a ,'ilMnnre mev nrc white, mil! rln,'i mi .- :'\ ,
--- I t Hunk! ; ,! that hi'. hn< j't4t t rnusa for his i fill llio lil.isio.i; : .m.s flu u dii -i ottin1 . '- :.
"POll tbo fertile, Bhor" '( tier river Nile I. a ""'. .dal in pti'jiK !- >',- sl j\ ll ,us tie( "1,0 1'' i f their, ,.t." '. ," .,'," \ I" ..\,. ".'* NEAT

IIIxNItrrftihr Tho, [iv'.t I sur.T'n :1Ih.11!. ho .1111 1 tint lu-i'.i.irri' ''i thi.Ir line bl.nk I Pt') : r l' i< ." '. ', CHEAP QUICK
( L: tltlm! m-.i.l. 1 lioa'l'lfill: I litert ; .'' :t. '
lilimlnpp ; tk j -1' I U ii'ioiit' iln'i ni'i I im flu' nut.l purl I f" ''ul 1n : -
Nhr luu t.i but |h.,did "IIIIIOl'U' ,\ ..: : : : .\ ,,:: '
not mi.l-.nn! ,t 'hit !'il'io I: bl'u -le', I'h: lutleoi "nlIIL ji i.uliiiV.'ith. : : '1 : ,
.
Who rhirm-rt, \; Iniio oni'h. h..nl'rt'llh' ,h r at"trt'sn HIL "'Hn'fllna nrtlh' f IIdllgttolHiorcritical ; \. liul tli,. womiii .(,.,. uth ''C ),".,.:!,' ':'f 7 f M\ '; 'I, a \r) ',
"
I With little! prudcutrthepn- tin klits of natal and glass, ntul ft& :
Who kit In vlll.ufp Ittn., nil In .implliltv, 1 \ n.. us t.o'i. ,' ; r tr. "
A. "Iiti. ant ''} fur K'unlopr, inn Imtliifit! nrnt I tient, wntild! lie nblp, to he up mid nlmut Hi 0I" rn'It:.(.\tS la'4idl'* In. |1111 uthi rut '" 1. "," .. :t- # t'' r.. j
In HIP char ,;,'nllll'''''Ing lior, runt nix'diMio i now] in a thour8, or by the next day cotton and'Mini I The lnssts \ Ivingkitcheil J. ''j"1' : t. ,-.l ". t. 01,
li'ft Itor ilnlnt jr Kuul.it' on t h. gnmn,1 m-nr hy.Uhrli I at fur!lilt t. < moreover! Tho> stink tht-ii ..f""X'6': 1 r t) J. l't;c. J, t
I
'1\\,1\ !' nlv an "ivmle ,
1,111(1) .,
\ t' "
ml.I' "thnt his mind. t I' out of penr That twll' loi" 'and st r'rnrinxIhrtinysllpts'rInhnnclntrlI'.M, .1 l-y, Would 1 "'qllil the whole bti.'ini'ss 1'1'1' as lonit as they were asked\ to stead \ : J :1m! \ I:1.L.I i' i :,
t'ntil, nlmvo the ml-jlitv, will'i ,.r hn 't i ; : .I .r ,
niphln .
.y.a
"An I 1IIik.I Mil n lieutenant, "that It wns I'I'I l) again to see 1111 In themarket : ._. f. ; IIi
(II' l"'I'.I.\01..nll".h..1 t \' it hm 2 nit dignityItupi I d tiP' ; i i
,
he 1 Is ,: sitting in the nf ; "f' \
ll'llk 1 plan" great 'rln \ Ii '
w-
II.t.1 )
nn.1111.l 'IaW I A j'l i llco Inooiirtl}' niniilriliiililroiithol'N'ltV / t ,

1 ,!,'(1 lint i y iN-nuty I ,,11,1 Ihlii iittrnot!*, r'rnnt tlm kindly Ih"I''nl I e yr;fi"otII \i 1h.nuuh f' \'il'hoI''I'fnvor, and\ the, Ih"t, h"/lI'I.meet,' !heaps I arc,1'( \hid n .little I "I'nnrnul importunate as, .htukstoisthey and It 1 I" i;: is ti{1 t r lJ 1' i i > I t I If you arc in a hurry ''tf. 1 ,

AiurtoiM' know \lm Ih,' mtinliHi! nu 1al might Wll'l'for !wit down to brpnkfast, with not over)' ".1 that would. (,. \ at case t C irHlMr f I 6i t ,
thnuuhtful, with the of t t' J Y
n.nl'; I fl.1 m.if -1'cIIIM'I\llfnl as I M
Hi- salt to amA "mid( |l"'nOllnl.ntul tit a- nnhd Jut us thiro nni 1 lull in the ronvpr- opntrn, tight! 11''un.\\ neck, (8Il'Ihll' i s8 ifel i".:!:ttJ! ". -. i And "
.4" CAN"'nit.
high, ; I ".lli"l thpri- was a ,\'nflhinl.: stuinlng him to bti> Again, I..t.I) ( 1, ni J ; i"f"
I ht tin! found niiolnpr, n horn Inno tho nli,,. j.'r "_ m .
At y | fl'l-h. 1'II.J'r' than I" Jnrrlng loll of 'n 1I'I1III.'! .' nssixlation, of tol'I..1 and ',; -.-".. 't"f
1.1 I fit bnilding, shook set these '
)
| nl.1
cn71 thll''l'ral' 1" beauty !"lwor 111'1)'jhlsIt
Ild/llIt Ih'lIInhl. In triumph thoillil In'nr horTo
.
111 ,dMies danced on the domnnlth tn their \1'. A' 1" 'j
!!II.. 1'0 \ 1.110'1 V, It. ',1! I I II' x \vilyrl.rn Ult.It' '
Mi'mi'liK, thorp I In HIP, rovnl pnliirv t.1 'I+ nAN Inl.I.. 11th"\ fill nit tire Clattered about All the Year Hound\ IV-n! 'ir, Jll1I'h""IA-'tl-hl"i t I. ,!I"hllI'. I. .,". :,'
SIK'II'| mill I queen of imWi \ininctlrhtll. -- -- --- 'I
--H I I- U'tt'JChnlk.! t.Ihl'! major tins exploded' Surrril Song I Is of CrrriU. 1 t "
As Ih, 1,111111\1.1) this hl face was as Hut .1 you vrnnt'irst.elris/ I s In'llItlng' ; (
-------- It I Ii In our WOI'Ihll. more than nuy- The National Bank .
white as n sheetlld here el-o, that \. 1'1\ closest to I the '1" I
TilE; MA.IOII'S KXl'LOSIOX. A \\ rush was made for the door, one \1,111'11tlwl'l'h., In the liturgies nf Fil'St

-- mid once, there the sppctntors saw thereallssttou churches tho old, I'nmlsh forms) Imxchoquoiitiiod or At n LOW(/ rate1 -3t i :
,
ot their
worst fears t their choicest pray' ee, mid |uai The tuyntorlnns dlsapppiiranrc nf" MnJ' In tin- dense column of smoke, shootIIIKup I \ and iintlums PENSACOLA. FLORIDA. j'1h.1\;
caused considoiablo, talk nl the front tho where the eablu 'lliI',11111
puller slot major's \\ 1) use'
time In army rli-rlos. lint the facts ImM' 111'1.,1'\ iiinM! be' soon countless f frag the! un.siilpa-MMl\ \passago/"Ul'"tl'I If I" ') & Domestic & Sold (; () '1'( >,;11' .
serer b.'elll\1ult. tinbllc. 1t'11" 11' wroik whirling\ round and and cnlleiLs ois" nf. Kp'siopnlbiilhron : Foreign Exchange Bought
1\111)
Maj. Potter w.u-< statlonoil n amnllfntt round In air I"'elS'K.n: they tipgiin 1 \ ".l'sl"1 hjiiins In THE I ( TILEMOST :"ti..'
to \ the.
AN -
.1.qe'llII a eo"rllli Cahlnistic I ihnnhes and many ,I""t.III""i.1 ; --
of ami the nbti'kvrnt'hlc
the!
oil const Oregon, I
1.1'1,1.. ground, with pieces cf shiiiclos, :. ( !i 1 buathes out his, faith iu the ,
sPllerut, [ and tnnil facilities N plank taut lojshllo. numerous partlih-s ", 1.h\ ) lnu. "My Faith PROMPT ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONSIN I .. )BEST :
111'111I1'3 one reason why the unfortunate 'l'all'l'l..II\1. the rl\er / \) jardawav lo'lbn- -.. Lvt't In raise our LIM'k.t.\. 1 THIS VICINITY. -? ? ? i'j

Mali: s fate bafc remainod. nnknnn to nil \1"lIlh, ,' pally t roachid I l' 'ho words of i:1..1',Itl and PtaiKlsXat ... 1 CITY:11 r
few of his brother iiinocm sieno disaster there w/i. little ,.ii.- -- ----- COM PLETE I
except n li. / u i C"1111 our l'I' ") h) 111'I. EQUIPPEDJOB
The iTijnr'n npM-lnl liobby wn evploslvoi" facllol 14 c"Illl"1, A. .smoking l.nli l I.Hiks, I Lend, l Kingly Illhl." sluts ihi'I'ath'da .
lie wjw nil I HIP ttniui'xiN-riniPiititiit In the ground : Ii of .
11"I"'I'hll XIwlal; "Noam. My I (11.1 i, ti INDIANS' HORSEMANSHIP.
with ,h n:1I1IIt" nml othc-r iIestnuHoonin.fniuiuli the cabin i were all t that I I 'II"1 ,"
: I'nl I 1111 |11"II in song! (Ihe t1111'111 MissAdiUPs -- JI Dennis W olfo
;, mid, It wns his II vm ,Inliof that 'howw There" wi.s no tnioe of I the 1IJ.I'. "In the friws nf 1 \o.11. : "," Oil-lit II'nl.! III 1:1.1 ", rtlilMtoil: I l"y "'rl..In'o PRINTING i jijjj.K

: mi tlio track of n dl.tovi.tyhkli I Had the during! Inventor exploded .llout. 1 How ring, the \'.III'ill.llcl" \.nli .\... .. \sir, InrN. OFFICE ;
teas ili'i, Pitied to rovolutlotdze tno awe struck countenance Soh ilm'I'hnacht"socs{ tie I'nlirsali ( rndii Iicrrut' HIIVV cm Ions
f.uiA'i there wa no little danttor connected "No, I ('II"llhlllk no," salt the post \ tI'In'b''umiAulcrirnii' :1.11' Ncvueand,! lorn-nod iiniili' "111) Non.-p .I-n..lp.

vitli the ninjur' pxiHTinionti. the colonel Mircoon.' rf'I111 tho qucstUm in the inquiring rmol.r{ lifo (Olio dnv I'lulny-iild to mo' lio hllll"011 IN WEST FLORIDA_ .
conunnnd. tlie! uadod him to (art's ore him. "Nlsnitma'otisellt't,10t1)1114 ----- :
I'l post por> | like toliou oil his: nnd 1 .
lung ) 1'i- '
11'1 Pnil'r ii IAI.i I.
octupy n laibin nt homo distance from the { possible., 1'h "'11 have i Is allus orlxnit do smart man 1'1 In- ino tui- how vvi.II tlii'voonld, rldo. At first 1 : ( 11.el" "ra ,I

(|fiinrtPM O it the other' OU I'I'I'II. Thus ""rchtdi'd t"1 Il'rllllt..I.. but if the major 1'1'11) Cn111101 not Urdu bin 1"lt.-ArII\la1 I oH'otoil.oino| I ; at the vvliolohint "

the veteran mixed his deadlyrliomicnls exploded, it Is 1 phenomenal event 1'1"I\.lcl'. _:_ of ponies' 1,111)\ the hnnds of, '!;"|il. ttpl'rxrltdl'r: | ,I lVi,,aoola' !. litoim i" ,
nml tl'lIh'thi.. inu'titlonq nt nil out n precedent. T"M'I' fellow took, - till troopTho\\'l.old, tl TIIK: 1. t
hours of tilt day IIWIIlIht.; Ills fl'l"IIIIM111I.1 too much brandy and went to wink with The Art of Ponver.hrg.9'he so, "onrnost nnd( nipu[ | dld., O h.I''I'11 h"l""III"'lt l .\ \\ TO 'miVI: '!K.: .t

their doubts, but when the Inxontor !I hiichomleaUnfter we lift him. Tliat I Umy reason w' y many w ho converse 01'1 I told II,.' l'IIlalll.1, h111,1! the Lord. In (Mir IHIHIHB, | II n oiiKlit' 110\)' 'llilitiinutlnil I

tm'lIl"III' one morning with hN nu ,t.u lio theory'able. dull I Is our fault, lint theirs; our Inll: )! II t :(, ho inluht l lot 1'rldny, have llftypunu'i tlioy enl teach tmuerpulIi') l I.yllihi'lllshm :;:
,' \" Klimcil. off, and, on nnother ""n you It us ) II'I'nml'II': \ not I'III'II.1 the ml \ for I.H )" nun. lu ulmut an In Iho I'KXMU'OI.A I IIMMKItrl Publish' ,
Commercial
"I.t
breakfast( with only nskod the colonel lad Imptulr patiently h'lItllj, I'lsIIIIIM and I'lh.\ Co
npiearcil
[ Is rasses thorn we more respocUul hour II'I'Y dro\v iii| In'foro tho tents IIIII 1 VI. tli'in tlioy 1'11 liv lI.h l'I'I.lul in nil toIU'tenq 1 s ;
It was ndmlttcd c\eli by the "liy no means, it highly 1'11 II ['mint nnd f 011" her nnd were 11 Hue{
ilonhters Unit he wfts makiiiR jnKn. and liciii'Mili'iit, tho tongue of the one .it Of JOIIUfllllllVIM. 111 I Iliul: ever 1 oiherrityii i '|'Ir ) u f

"There Is no tellmi whnt he will do "Tlipn," said\ t the c"l.nl. firmly, "1 tie- 1Klkill would dismtangle. i"'J., mul hKklllJ lint.dfy hut, olio vvns six fit In 1'.,' }.no!u. ,lo.ii, 'hrs it wy 111.li.'lltll,11'11li.l.tlll.oll.I
illltIhl'\ colonel the major, give ns IUIY1'1"1"1 nf 1" 1111111111 : | | > --I'
next, nun' morning h1111 I'I'MI"l1,1 1.Ihlll' boniitlfiilly Thoy | | | | .II.II..IIII.I.II'I'I'1 I | HII) rkh
when I ho roof of the mnjor'.s cabin, tins .\ that Is my chimed 1"1'1, lu ,'"\'II' ill. we .hll\ never 1"1'111111 .
1'111"1 f".1 I toward. the one tlutur sat Ih.'I' horse like 1"111111' 111\ \voroiawe ) <:oo. Mown "k'nl"Ilh\ n thundering report.' several others.XotwilliMiindims 11'1 speaking ,
und ni.it'o I' df in 1'01,1AII' / 1'nmi1L'sufsettit'cur' ,'IIi/'II"! and, lioHldotIhU '.I
Iverybotly'creel: with tho colonel, midnfter the most careful me 111'flI) acquainted withevoivthiiii slminl I the ehlif, ,'
11'1 : ) hnl 111'11' i'uril,' llio' ndtoillsoiiioiiU, < t' Hil'iittvii I*
watched kcnrlh,1 hoiti hi longing to I lie ; he i" MI) lug nr I"1 soy'; thnt kills "
that tho major wits quietly 111 11 "IIIL with jilt thnt Kent tho !
not even could IK- his ulow, mid wu th.11 shnrlly Late fur a 11'11'111 1 Mood { >i Intoovoiy villn' ,oui.dli.iiiilot in this I CONSTAN'TLV; ( ADDINC 10( IT
liy the entire command. 1111. 1 hIUIII. t"lll I uirdlinitto. Ih,' heat 1ItltnnilciintiCliIf, '* AI.mAnI.AIm: : : : IV.
"Colonel I'", pot it," nhouted tho Thu il\or )had' donhtlosA \\\ ul'C'lflhllt. ""companion' a stick 'stone' hoard, nirivvmi" in' In I thu "t ht time, to srrtin1 ol' iiII'1 lil: \> lull tlio adjiii'i'iilinllorH .' j f'; ,
major 0110 nfternoon ns his superioruliicer { 1"11III..", whoa our Infiilois' arc nmlt hnlr ntntiil (' cod, lu n moment |. of l.nIlIKIIII.I111"11I.1!: nnd t
passed hla diKir.' explosion of the major did\ not "sponking \\1 should neUT put' words m Into tho lll"had 1 1 iini'Kl.l." R'I'OCIW Lj'
disapH'iiied ( MATKIMAT
I their lips Start the mass ., ) | over I Iiolnh1'OiInn AND IS sow( IlKITKU; lAX
the llgure In tin- next report inmh1 to the seclet.uy \11I.lwlI 1
iliwl I to hear It, briefly replied Idll! to tlio iulil, and I I thought
: ---- -------- :
nf. by, the commander of its while I the glue null How! arc "IM'1| tll'l.l'lell" I
ollU'er hu started oft in wa'I
rommamlin: ns they hud ,guar; lint, hourhig u mighty
lIaol her direotlou."If \little, Olnl the post..1t moment tho colonel h1"11I'11110' (I/ di.id. silence your; ours)('1 /I\ i shortly Utthlncs I trampling' of( hoisos. I i shad. to tho loft Kaliold{ ( &: Sut hel'lmu1, KVKII: : IMSKI'AUKI: : TO 1TIIX (OHT) : AI.I, CLASSICS:: Or' '
you will come In -- began thomajor. very > II and thrio, 111.1:111.: .' Il'lI1 comiaro|' It to I
tore up his( llrpt leport, and submitted! nbriefer they/ IOnw1:\ you giveneven I 101hlllll1 the, \hll, and thoyswtpt, \ hy I CON'l'RAC'I'INiBricklayers ( ; ,, t.
an uneducated', if intelligent, man J
"'''Bank yon," wns the prompt nnswer, document' In whlih ho "tnl'llhltl1lj -o I i-ompiu t that tlioy liKikod, liko it \ball of ', '.
: Potter had'\ come to mi untimely the" Implosion' I hit you hntu bcnane Ii ii.hulricsted JIM I'KINTINC INFIRST
\01'0111111'.110' met''I Cnpt. Jones, I liursc s and! loin M Plasterers.
nml I haven't n moment to lose., il.-iith while cxporimonting with PX nblu. "' h.-.liinr not he wi your 11\0 yon, vnlu nndsilion plllhJ in Uvo, one lady swept, to tho e J "

The major rushed Into his den and plos.ixef. .!."II/hl. the utmost il, magnanimity IIMII :' 11111 unothor to I tht loft nnd amilnilMnppenred .\1.1. KIND"* lib' Itl'II.Dl.MI AND .III):
-
darted out nizMn. Hut the 'ruth of history+ cannot be sup In about 'l\t loinutett thu \\HKU HONK;Ii TIM; Mis( '|' S.VIIS. ::
tailed, WP i.nist tolcrnto uicn innul dullness! and l :
It Is ho said exhibiting little prrsacdChll the two Imdlut hnruod cacti CLASS
othor 4uhdButs
"Ilore n wllrt"II'IIWII I In .
to listen lilt i rnlit, If imt 1 t I |1 l'.U I'nltV MANNKir: .\:0111'
\ Idi*
"i -- 1"1'1 hull'I'II'
1'011I1111111 in the I palm! of his hand. to fvt !,0"111. 11 I the und, I w.iifisl utmost hreulhlrsaly, for I .
""'h)', that-that looks like n pill" re ".III\l'\ l.'oi'd: In -1tldd,1 "Constitutlnn.Tin clplo The uhf .1"1.111,1'11, ur mils.eoverice | tho shut k, lint as I tilt homi'- heads. uliuwt I PAH ritit I 'hs.I'vliiiiiiti : J

ntll'kthl' colom I, od'intj| nit n lit tli*. ---- made, 11 111 lh. 1'111'1I I 101.11.,1 earth nl In r, Iho Illos I 1 -. l''Iu m,6Id lti i ni|'|ll|Inl l IIu. Kur .
I II''II\ K talk h Into an hour charged at 1",1- il.ireoik" 1 :a frrl.illy.All STYLE 'lrt';
"Nci matter what 1IoMk8, like," recjmnded 1..1..1 'III Hut Cicriiiiin.The I [" tho I Wit loft, | ,
I Ilut \\ ithidGrlihthexudptiliil, wl'htho I fll'lIeolll, 111.1 nlilho oidois, lilt ilL .'ht-. I I'onlHiin'ri nr" al I'.
the. major "I know what ills for mnateur. photo inphy has Intorvnls without
l'a
; tune I ,
most scnlictihlc iiifoiinatlou, "V'lion : ll. I o. IIiv .Vil I, \\ ill "iooi'\o| in'iiniiil m 1 nu'ul lox.
lull'\ what It will do. Y.wnlilolll'l. think roniho.l. Iho 111'1111, and. tiara I Is uuftudeur him censes, not Ihu) cxi hangoutilMlitlos' ,' \ IOI'hllll11.11 to the, right nlioiil If.Vrll' :;l.l"> -llTllklil.VMI.) ; .
now would that 'n little thing like ",\ Photograph", Ih ure. This requires they pnssisl I nn and, I
you )" thu riiim-so I proicib, there Is 1111th.hog | hl' In"III. npilnI ui.irj'i! ; reiiN.'ioolii, Ha. AM II AT AS LOW KATKS: AS A KAIH LIVING WILL AI.I.OW. ,4J
.n
this, nt the slightest tap or Jar, would I mi apparatus mid twelve lilt hums. ho may licit, (KmtcssVi.se, too Is I I! diMipponnil over tho hllh. Itwiwalmutlifk'i I 1x1---
blow up the entire camp*" The londor phuo-i the "11.,11.1, cnmirnon the Turkish I'fuM'iti' ".M.niy! mo Ignoinnlthrough n '"llllel I"fof. (hoy cunio, in sight, -- ----------
"'lIlIt"unl011.," roared the colonel."Xo.'I (, \ I table and. six arranged. fujoiii.titOL1trtheir want nf knoulnlyo how lops I ,eitdFriddildnrutrd nm thcywcrehlowtill '

menu I lieg your pnrdoii. but I < tnros Ilk1 The tell.'Imti in doubt, one will i .;their hoi-son )1'rogoiuly on Ihcy come -- 1'111--
cnn't stop another n-oond I must KO." IO'I.II1.1. goes throne; Ii tlm performance" \n\ liiqulie' the 11'I..fnl.everjlunlyhoimtts |111\ vvhookd b) foiux' foiincd luliinuiH,
WI'III.
\lyof .
the I'.I. and In*.tun- hi- k.. liy, fours, mid, l
At n safe ilistnncu: 1'1110111'1"u \hll"\llh11 prmluoes' fur ut loaM 1 cvuy other llnally doployvd 'nri .
"I SI\).. major1"! tie }'ellod, 'for the 111111" whkli he distributes. tlunib'h In 111'1111l life, 11'1 I Arty, /11.or atross 11111'111' It vvns now \\e mivv thin ',1'111'oIMIuCIAI.PtRLISI11KJ: ( : ( COMPANY'S .IOH) (OFFICE: "
.
J.r'I'\'lIlInkl'\ l"ltlll' that blasted thing; mid Those 11\111 Iho \greater slniilarity in cut, or some item uf Information ofw llni'Xt Indivldinil hor-oniniihhiri.' klutz CITY CIRCULATION .
don't Uithor whit it to-niuht their pmtnors for the n blug no clofu to thoponj's
put't'lire 111I'I"Oldl
tltllee. M.h we Tnw ns- Iris HIP ulIl11'11 M.iditiio lu West\ Florida. ami\ with '
ulirj.'p
Stapling'
"Oh, that's nil right" nll wl'I'Cttilt' A lUnru gUmg a novel' 1 ns well a.uu end Ir'I'lIumlt.-lluflol' hack ",lh"ll'hut tho 'nurse' ronldho .I ; : ,

other briskly ''I nm KOintc to test It In luraNI11"'lllIec to the IJI 1'01 is I Mfii (rler .1'MMII1' nnd rodn 111'11'I"I -
the dajtlme away from hondfiuarters. that of the .Japanese Fili 11.1 Parasol: \ -- --- 11 ion ,\. Soino would,\ IIIIIIK'! with iissoiliupiit I nl' Hook Typo, ('In111'1I\ out anything) in the line of

"That1 n I"Mfdh.w\ ," laughed the Six Japanoxe "' fans, are required for the (',..( uf Dirty Ilulr| NnlU foot 11'"I.\ hand. .,I thuhorson XXOITISOk I
colonel. """hy not 'go a few miles up the ladles. and six pnrasols for the gent viiIhlth People WhO'll'I' nlcn to(II'rplll'nllKlnt nod ""tip h) their |HHOSeompk'tily || PaniiilotVdik| | howl u fou r-pagl'|' folilor to a Ill smk of! a hundred ornmrc
rlvprf Yon need tt I wide field for such exJiprimonts. rnllll/m'll.arI/ decorated I withdifTcicnt about the care of their .III. WHUI.1' pmtoilod. liy. the' hodio.H

Take all the time you want col.ii-H, "'II""l'nllll.) Piirtni'Mme soiui'tlines dospalrfngly( tIt Ihlt of. hi' ,111\111 Soino loupt'd' \ upon llio I IHI; OK.TIIIK'OM.MKUCIAL" ,
und Hud n suitable 1'111" (." to lie tal"lIlu"'I.r,< ti colors 'of their finger iiaiLs get so dilly. They may 1:1'111.111.1,1"1: to tho iniino of Ills Imiso, 1IIK
..It'lInll right," grow led. \ the major. "'I the l'ihnl", 11'te\ parasols shot ll, I IK' not IIln' U nm not going to do mi)'t thing I'a h. Don't kept open during the tl 11< Tho any)' manual occupation, ami Jot a few ivvlnx thf'I""h up on tlip'lmik' of I ('
bo uneasy." Dancing inrdon" llgure{ gives I nl'yoI1 hours after a thorough demising of their In n son HBnln IIH piiHily nit any ('h'l'l1 man
Thu next morning nn early hour the and, u tdI tit cllett I For till 4 lix Ilnl' n/ll I they h'\1 n black streak under the could, do It Tlw poMtiiniB they ibmumod\ '. I

colonel was notified that MnJ 'I'ot tor doHired p paper sick, with fruit iminted on the I blots and the, hand brush must lie ustslftgnlit. iil.d the ruts of horsoiuiinihlp vvhti h they I DAILY C0MR CII IAL L LIt I I' ITIIUSIIIN*; COMPANY'S JOIl OKKICKlias :
to sou him ut once"lie front of each, are "'llIfr.fur the gentlemen They 1\i be nuiprUixl t le/.I. pe't foi'mod \voic, 11'1.,1., t ", >uid,I I doubt I It

I U hitting .1.\\l u In front of hU \1.1 stop into an adjoining room' and that their !hair II the cause of often I! ,111)1.101 111,! of 1 ilriim I'hll cur exclusive control ni/ ('uin' Patent Pniccm. In U'i'ht Florida,
cabin," tit I hat said, and\ hu appears to draw the MIC kit over their ht'a<,. 'l'hl site ixilUitton of dirt. 'I'11'1 III'I few i I i''IIII'ol 'ho'y.ul,1 duos. on I | | .
IIl"ftok." ladies receive six tags, having/ on coda Ihl ),'r""ll who do not often put their ringers ,, the ground nnd pli' U them up n<{iilii vvhllupiihsliirf ,
fur Illuiiilnalcil and' 1'1 The wmk .dune thisI'l'occsH
When the colonel accompanied several name of the fruit nn the Hatks The to 11.lr hair 1<1'llet I mitla)' lock, if ..101111 nt I Inl siiood{ the \\III.fl h.n.g Lilhotyiio hllillf liy \

, \ oincprs, rent-het till spot they I immeiliately 1'IIII"llel. when called by the lendci \ 01 It a wan to throw buck from mn In I he of tholui'.cH with onu foot' I 01: ONK: EDITION: I IS (iUKATKKTHAN :
jumpoil to the ennclu.iion that iimrih into til room iu dingle file, mid the his fonhind or run his Rogers through It. 111111,11111 llioy .lrl'l luau nnd hot ( is 1"llialln appearance| |' to the lluoht u t I.lIhlll-l'lIl.I,
TIIK;: WIIOIK'IKCIUATION ;
their comrade wns n very sick man ladies, inlet I their partners nccording to IJM h time that tU.,"I.toucheg the hair arrow tlll uinlunualh, time mi k* and -
The major'M fair, usually ruddy and the names nf the fruit on their t.vs. The bniiiH of the 01 IIllhl'l'l the 11'1'1 and'\ oven the hililtof hut hr hursos whilirid- ) OK ANY OTIIKK PAPKH;

cheerful! wna of a deathly pallor and\ woe g'Itlelll tear open thrlrsiickquud\ dance the naiU, this attracts '1'1 the hug ut I lust gallop ,IN PKNSACOLA: IOU I: TIIKII5: :
liegono lu the extreme. iu as cOtnmc.Xew"ol'k Mail dirt and dust w hose partiiloa float in the C our CI\/ll'y.'II,1, not "'lrl to Me.\ Mvvi I Ii
t"1 I : 1.nIImJ'1'IOX: ': : '
11 HH thus Iiidliinx did If ouch IN A WEEK.Soven : : ,
"What is the matter, my dear fellow/ ) u\l : purest Htmosphorc Anjboilycuu 1'1"11 nmn WII.Htralni'd
nsked the colonel kindly and\ with some X""I.1' this statement by wutihliij tho linger fur twenty your '1 hoy oxi (hun odhoiwB \

nnxiety in his \voice. I'.on. to K.. ... naiU for a day after the hair 111 been vvhilu riding and, got' behind eurhother TIIK: COMMKKCIAL: PIUJMSIIINC(; (COMPANY'S( OF KICK: '
"lord help me, but I'm in n IIx!" was I have nlwajs 1"lkl'.l that people like shampooed) and nnllng how nine longer One man would full oil huts horsii Carrier ] t

the u-l,xiriiy nnswer. to see 1 high: tlarmometcr in summer and they 1'1,111 cloau 111 they v.111 two day'safttr I IIlt011,1'.1., nnd two others would rids () keeps nit with thc time l by addling, new farts to iu Htm'k of Printing
"Jlut what is it, major are you ill" low one iu Inter. When the days are the 1IIM'r: hl f"IIM.tII nf thu, od up 1.,10. IUII. tuklntf him by an al'l
"I'm n dead\ nun m sure ns I live," I warm and\ eveljliodv\ Is complaining of out of scalp -IUllcllo iu tilulwDemocTut. I .Itc1leg. 1\lnl him l IK tweed their lioroes
know and terry him nil fateilal\ an fast a< they an issueil t from I holy(MI foun.lilcs. ,
di let ully'You ordrill
Vl'OIIIIL'lthe major the boat, a man may IOlk nt .dozen tllel"1Imet.r -_ !I i 'Iht Ixlhllon. AUK: KMPLOYKD: 10( J Dr.MVKl: :
that thing you c.illod a pill' and hi will always believe that us 1'ildiy eul..1 i. hl"I"1 nearly
,'ulnnchlo llotv I'upi .1 ) twohoiirH, und buries were TIIK: DAILY l'O. BlJmCL\J.: TO
"Yi-a, yes, said thu / uly. one It registers l tin highest 1 I" tho uUIIllld. Ih. .CIIII
"Xever mind uUmt that Toll me yoursymptoms. col-rext one. In winter i i k4 just the reverse Paper, relidi'red II: tough 1 n-s WIH.tr' \ ('ClulItlcyeAullble.l-tlullll1leralol SL'HSCKIHKIiS-OTIIKU: : !
." lldi lu leather, has I..n Introduced "ru.1 fur 1
,
and hi con nee
his 1"'lt.'t PAPKKS.: : DO)
"''ho fact is," eX1'Idll'tl1I' uullerer, the one rcgintcim the lowest. If somebody roofing i 111 I nthoi purposei" The mcthoil luvvutur of Clitt Hlw. NOT EMPLOY:
"I've swallowed!" would\ mnmifactnn! a thermometer IOUhljI., m mixing 11101'1010 of zinc .with '1.iIH'lIt,1 of tho sow N wild by Ihu ilOJJK: THAN TWO. Tllli'IIMMERCIAI.1'IIIfLISIIINi: : ; (I'( IMI'ANYJIllF'F'1I( ( ) ( : :

".\I'e yeti crazy'l how aid it happen*" \\Ilehoul huh ik Ito dogs. above \h"l the pulp, in tow 1'1M1, innnufaf lure, I ,,1.tl''k\ Wlllcl'l to bare, lJt'1 Talus or
questioned the vIsitors 1'tO dogs., \IWI uKu found that the grouter the l'I'I.ox. 11 1 lima Invention H wild G, have
"Well you know 1 "Iln'lllo it intentionally and.\ would show 10 w.1llIull.w hen it was 11'IIe mnceutrutioii of the zinc solu I 11"1 ?oalcd to l.iin while the (''AUIIIKS: A

," wild the major "I was not only at zero, he would Ilu',' 1 popular instrument lon gr'ut.1' .. the degree of tm/II' j.ivv hunttit a xnake lo out tlm'1111II.'u"f IIUI Ton Newsboys.MAKK

feeling well in thu night, and I got up in which iu general use would ujx and con-uqucntly, of durability ..l his mimtir, J"/III: II"
flue dark all kit about on the table for tMt\i\ other makes ThU I is the reason I chiiruitiming the 1"IIK'r| The nuiterial honor won hy Tnlu, vuwtd! 1.11 to l. COMPLETE STOCK OrS'I'ATIONERY
,
my box of pills I found HIP box awl it why u1 people. don't, like the signal service Is likewise adaptisl for milking \ privately put to dinth.\ -llololi lluduit. HAND-O\li! : PIIOKITS:
had. only one pill in it This I swallowed make the weather combs, t.X"w Yolk Hun -- -- --
r'IMfl"I"nl.t I II'I '.I :\'" .\ iticsivTr: TIIK DAILY SALES.Five : .
hark bed After -- --- --
to like
would JI.'I
mid then I went upi>enr ut> hot or tut cold us the) "
iiwliilo it ticcurru.1 tome that the box to have i Signal I tlsi'rii la Globe- I .ln>'. Ir-nnllluii hint. 'I'lIKllKI.ll.VK: III I the nut III for fists, !

ought to have belt half full of pills. I If )Oil are loutcinplatlng U'Ilit to lniihiirc! I'loirs.nil |Ih.;| inn, '11.1'. a ;i
______
ll'Iu'k a li ht und\ t'\JIIIIII that I had been l.'IOl'lltIlufly Mexico the sit cnt'r you snake it tho bitterEverything < < li.llil.nnoinri nnd nil News Dealers.
fiMilmi; witli the wrouij Ixix. Tho pill I Molecular Chang*. 1 is in state Old I .11"1,1.!; nrA
Iln.it'J
..wa1l"w",1:1 th. cxjilofclvo pellet I Kotwithhfandmg tho probable' fact that things II'I fast 1 lul.lnJ.1\.8y.1 mid t not only '..il .:, "II.Ua"II.| II\.I) 1.11.i JOlm: !' AT WIIOLKSALK: : RAPES: KIMVI MANUKAC'lT'llKUS: : f

fcl.owod you yesterday, inloneL" there no "e'clri fluid," and the known the al'le"t 1".1111'1", lllt nistotnn und or no p.i) 'I"ln"t| 1 !I' cIIUIII(1: to
")tut great ( lUcuilghty, man!" cjacnl.iteil fact that electricity doe* not "travel," but conditioiin gave country its ju-, p..r..t s.d fife'.' 1'.1. fir 1'1"11) rofmi''id I. KIND
the culuiit-1 "what will be the remit is merely molecular thango, nnd that consequently greatest ihmui are dle.ipjH'ariiig' like dew 1'ct!.'> ii i his |I' r I".". F"i nale hy tr..u- Tilt: IIANDLIM; OK AND CAN DISCOUNT ANY I'}::-ACOJ.A PIMCKS: l FOR!

? What are you going todonboutit>" thuudcrlmlts never hit anybody ly, ("f"I'I the moinin sun ThU! U especially tut Drnj 'h .,10. THE: I DAILY (COMMERCIAL: .

"I Rive it up," replied the major. and lightning rods only "lower the jioteii- botiLeable in the picturesque costumes A LfCRATIVK; Of- .1 1TIIFI'IMMEIlCiALI'UIlrJSIJINfi
mournfully "1 have been sitting here tint, l"ollo mire Kettin "struck by light- nf the country), which arc fast tielUef BENNERISFLORIDA Jon P1UNTINCJ( AT I.KAST: TEN: PKU CENT.:
ever since I fmnlout what I hail done. nmg" and the "elettrical fluid" taruimiuuup Uiscardid I fur American fa"boIY- Cl'PATlON.Advertisers.

You see, I have to move with great care. and dowI steeples nil over the ouutry. ( Troy Tr.uttlililu'l SAIL LINE

A jar, you know, might exphxle the -New York Cotauwrclalrldrertiser.. -
thing Then'. I don't know \hat to do : / : COMI'AN1"SJOnOFFiCEkemrps
mmut eating I'll have to tike .liquid Like Murk's Stay.
A London 'll.te'I' York to Pensacola.
New
tOI.1 If I swallow any hard of lie
Sk'iking doth of his undo
ulttt.inie BUtipifc, and it comes in coutuct With l.rl.lol is u place of mjKtrrlea.ing L ok- William| : WI""I. nho was one of MarkTwain's SIIOl'LD( NOTE: TIIESK: F'ACT'SANII'1'llh ('Uhlanlly11111111111 a full |'( back
the
out of nf thu RATES ( KRIH.HT: ; OIVEN, :
l III YllltJ\
time pellet the Jig will up. Ole Abrotul! 1'itts- .
,
"Keep still u few hours, and yon will lit'I nf Ir) I..lhl'l'iU'1: : IW an im- "hlll"lt. a : ADDITIONAL F'ANI''I'IIA'I' ( Slalt i.f r'loriiU, and eau |>n>ini>lly till any onler. C ).ter fur Itlauku
nil right" nuKgi-stiit the p<, it surgeon. liu-nnc iroodon huudl\ U hue have oft burg man KUV. "fniU.said lie did not ON APPLH'ATJON' TO THE: COMMERCIAL'S( ; -
but like M.irk will that lio was ,
"I don't know," and the major shook our \ill.\uwl Inl11'r. reaching rely ; ejnarsc' !for other Slate atlomlcil to.CVOIiDEItS .
I' (CIRCULATION (;iKOU'lNCi l ; |1'1'(111I,11)[
his hel.11I011). "The UfT w a mixture from the ground\ as hl:h as the top of theneighboring 1..1 would "w.'ur.Vh" a tny iintlu all N. A. BENNER & CO.,
admittliiR. the his w tic "'( getting taken AT THE: RATE: ( IF' I KOl'R( TO I
l.fore, and t.ouIU" 'ff photograph
that no rnlll'tallJll\lI cvirmnde I I oil i Vltp| \ r.VOICK: ,
it Is to tell how it Will affect air freely, it .lmL- property to \hith it b>' '1 niicii nt i'Tr.ioii'1, Mark tu imiioHbible ,
.
me. I fear that I shall"- "IOlIll' from right. I ukel'I to lure. u dirty lon,t "Wliatf" asked u young lieutenant UI'IUI; of extraordinary truu- AaU to walk in on Ida background. nfth 111,1'.i.mn. 'IN a 1.0 iiml'r '"I"| n l'"l-j i t .

Ifeatlllc\y. I I are, and I.aru.Hu.t\ it wa aubwrrancuuuiLueuud put lip by I |1.1 tun. Ildt angry and dIO"'I'' ll.li I.lln., ,.1 >. p'r"' ''III'. Mini' I ,|ii l'k, suit 1 i

"Hustrg.isped the victim. "n1\ t lathe grout luibl.'nmn. of hone Mark awl 11111 away. II h.ul .IK- 1, 1 j 1" I o III. ..I il d.

only surd that expresses it. If I i[ stiaupi-"iflusioii. 1 tu1lltlru often sun <. rcgrcttf! that did writ \ tic 'I|I'" i li: III' 1"I".lt.I., | I punch| ram Something Unheard Of. j
beart'UIII" report ) : : : !HY MAII4.SOMCITKH.tarSATISKACTIO.V : .
rtou't *n tike' nlr 1'11141to tear a them then as would) hive l_ 11 I. .
iU "p uuwillmgnew to be seen a dJl|l>ruriii! I -u a +l .iii t I'all kiinl-' I J11)i 'Ot..I''II jI J
hole lu the ground tit Buy moment Youie vhkh 1* t Bald tic ) luiturul flttuig to tluit kind of I|'it un.." /' .1) I
I know the force stored away ia that lul..llh \l t -New Turk Suu.
\lstUe --- --- -
that lu --- -- -- -
thin:. All the powder par ked away incur lu'1') .,ali story t wo lint I lady; of wits quality, "ur1.1.l' JOn \\ UKK.T" 'THE: COMMERCIAL: : HAS A (JJlfAUANTKKU.rinio ; : : I

magazine, U not equal to it .whom I mot t ui this country, t'.M me she A C-nlu A".laa,. our jiiovlotiily inmost fntnlctc[ LAIMiE:( : READKRAriE; : ; IN PENSACOLA'S : I

t lit A otlltfrs.w hihpf red\''OU\'I'rllUiull''IIj\: host IMH-U hli UI..Irel! oothlUK) to of A tran'r d ilis for the {'iru ki..r* ado on i lit lt juli tvje{ gill nutcrhl, we' ( ) COLORED: : POPCLATION ) -
oountriu are
it These 'ul several hundred
Justify have
"Il4\e you taken any meilicioe1- .l and : nil I lttlt. l IK- shows tlujexhirdofijjw : jiiit llc.i AND IT i mI'lItI.XII: :
roumuies .4JII.'f" .1IMcrl. audit
alreil{ the ,o'1- | to "Ali'uk thi' l1''r'. cuuirnaiidity harm w ao"t10I1 IVK'
I-t lour< h
souls, iu uLHh IU\ txd IS READ: HY
amt water, audI them U-bKon. fiirnitiiri, in a )IMIUIiiooiUoii ,
Not 11I1II exufi l.rumly il wit know what tu 1'illl an If a diU ) w1Jh 11. ,
that one >as o.jt.t
think 1'1I1t0 ll1 Aill take another.\(." What the high; allsU to l I.tauht. t1 >rf>
After ail rUi ife the uiuji-r tu rtnuiln the[ old h'I'IN'I'In.1 Clle. U o.n! a setret a were the trk-k OVI 11'' over IUll U*pupil l uu- heai'lv I txi'LiiiD oi-iloi. 1,1:1|' unlfjmy Everybodyjn the City
uud to return In a short ib work lank ainl LlctW"rii !
quiet prurit log the doings liteKlu the prisons of the luqulsttiou. d"ht\heat I* is to .Jo j aiuj _
time, hid friends left Mm It Wits .-l>r IInlmrtluThiAtliutiillruutj --- HI:,
breukfuat time, mid tlu-y d, .ire.ltoiUs .Uaii No tlli' in IVnvurolvi-a.i .',', 'olr and IVrilulu
---- A ) shows e uovv ( '&( ltllriut
'rlt'l | *01Jxr .1 Tnmllo and Attention of
the cm* theiuxlvtii. 1.I.i' ltAlLNfan ) no ( cIllellee -
'
among something In '1 llrlndUI. ., really U-long to iute l with the ( ''ullurntzai. .Im: O> ,
1 "di"that there is 1.uLY'1K4ISII.Arr'11
The uilorjuf t Its \tll"e. reason that tliire V!... ill HIP ijitaUtv nf work liiinoil
it, was the wtlumTs opuuou. 1k Dru.lsl. bI. urn' 111..11.1.h ," .iuM* U' south tr dy more .Liuni'tt. 1'Laukr> l there out low |1.I'i.e' i ia,r"v1.\ t i ,
known more &l.>ut explosivi' than airy lfe ,) el o. many tL :1,1111 \l1lh iew 111.11114 customers.
( so( long as "'U please) our
man !lvhand I have no dou4 that he lie eul enjoy the u\1 awl pinks ( and .have it t." Frtfieb tl.\1 : in- y "UI. 1'-, :tuj wr will !?dre! ii''I'l Irrh' ::'") rt
has iutiivded intvuticitf a very dentrnc- 1.t"1'.Q and grays \hoctaf* At ('l I full .aU/'amtiuu.1; I l r avt-k i.'311 r


.


I

r .

_o- _. a- .

,.
: .
__ __ ___ -- ---
-- -- -- -
-- -- -- -- -

i I (uSac111a (Cmrummial) I:I A HEALTHY CITY. ,; i $ .| : \' ..i *. ul'tirr.1.1'; ., r i -1'ih' ." OTIO231 !

.
I.
,. ,, -- I : \H. IB.II I _.k,,1. I L i-> *$-"-
: : :: ; | :7-: ; STOGIE
S t ed'. Hwno ,: i : i
? -
.'nlJl.lt"f1tTM.!! 1F. : 1'SH.I1'In'O': : :..( r.n: mmi. : ; t I 1-2 l" I 5 -an. -i .CNI8N ,
.
JII"f; : ( HIllI \ '. i !, | ( tftn! .' ii. r l.' S .=

: ; on l .j I! t I". 1.1.1. -I _; j; 'i : Corner Alcaniz Government Street
tj tjS H\1 11\,11 ( | I ( f:1: 01 Al. \t.UI. I II ;. il i : : .:
< i "i "F> : lciAr.
: .
HI'l"tlt
l.Q
,
POY4 ..__.- --- I i! r,s i J-* I t, s IdS : -. ; .: i MKi) : : H.NKIMn\K. M'lli I. J.I

\ | I ? I a |ltiH.y .pA.or. still I ortnl! ,. 's I,.. 'II.1 1im .
1 V ;''iliil.t} ti ... 'lli.tn I Ilic Atrrnar t t| fl. j ''_r-r.i.i.I 1--4 4Tt ,, I' |, | -iihtrtil..tl..Unl i I t'tt (I"" | l I- i llt r--vnt

I HMl' I I..,' i InI'tillfil: sl.ttro. antI fnrltrl. I | mnn. t4'0. 2"" M, ;t I |, ;K; | 4. i 1.0 Clear .- ,- trm n_ ,!t1'--i .I' in :.lut-tion nk rttnaln. I Ihe I1puims nnl 1 ltn--rl i 11,1|,|

; ; .. tli(> ltau tut ",,1 Ton UNnml ,! n>. 3 Jim ;' ':"1 MO1 j Itt! I i .1 I {"II' I ili'ti'milnwl, l t\, ,Iii< <
,, I \ l li".. lo i <. !n1 / t .1_tCTparif ec'partitu Ivor !tr'.', th, r, nml In lot" to "nitr.ilrr:!hawr- nm nu
Oil', I .'. 1.1 In HIP Kn. l :
'. In Ii.is' i- f
'; Maximum I Thprmometer' fo.O I I'1-1: '" I :.
t
.
l'tt'it I.
an-I| ntfrim ll.o "-
) .. : I ? liiiinoi to Ih. ( o- lllmlt 11Irmrm.'I't.1.f
.. fJ Z UIIIJ I I ) ** i)'i I-If
1 ".4> ".". IVno.ii, ;I"k. aAIt Itrinnrkllralili. ', : | ,. **. t.mJUI"h' fur li year M r -
'
: t .
'.3 ', \ ., (iw.sl .Ii.wlig ii lhr (..rsc.lI ( ft'ei. EXI.. fr t&.nipr'ratttrti.re1nIlr.itlire ::
; ;' .jJ <'nn"int ehiet'! Jan.1. ''". .* >
l fi;:* .
I I .
I
.
-AiI'liJ: I I 1'i'ini eratjire constant 'In.lf.
:! I l's: .
1.
.; :t ::1!i') ,1JJvH ------ l : 1 : t.. ItIII,1: enn't.int iin ". Jan.tetli't7! .11" '>> ----

Th" fid wa I I : ( | ) I ? U3. i. it. iiir.i.-OTS
n.II"II.III1.I'"I" Irl. c HUI--O .\tsg. ltLl" :..f s'
;
thai I l Pr. .1'.'ronn' < iH-hran. / I I I I I | hutt. IIIIr.,1 ,-t,1 <
.tlr,13)
1111. I l 7"*l. 1. i tS ..t of I'nl.tfot."
I Health I Ofnr of Al I"u.n nil. h.nl: trritiil, in I ? T"II"'rlhl/| 2fi. j altl., ,!'.", 3 t''.' :1.1: IIIt.IIII'I" 'ot'I.
I -4f G : I thin rilon n tour. of I : I : I : "i.M.irtinhne.'| a"I" In rainfall: .'nlutmn Iniltc-nti'i tr coof I IIw I eommnc.. .1 lli. Mannfului-1 : '11. C'"H" i m.-l I 1'1' \> '"I I- f"r tin-' U't: mil I I "r.nleami ,

H : Karly: thin mot nun:,JI.I..lol.n 'I"rlf'r| tit ,the C ovMrhritt. : ; : | :"' |l'.ni'i.t|'; ill',
waitr.l: ii|>oii, Ihe i-nteinau! nt the I I I I : | :i Ktti-f..: !1t'.O.I o. : : .nnIIM: | .t ilnl ir.l. (irttlly.V I ---.--- -- --- --

Mi rrhnnts,t I")"|1" |, antI 1 ni"'nniiiil i I Hiat he I : \ 1 1.. \\ n'Mr\ n 1:.

"- hail .flt I 1'1"1",1.1 "' fr I l c.l.. St'r.t. !141al C 'or| .. I" .\.
'NJ 1 11'
.* _. .
5 ----- -
I "hl'I\/.r'II..1| rilirt'irH \1.111, to tinj Tllfll I I:::1 l'f'itt III' (' .I ii is. lusi.
POWDERAbsolutely ,
: j I ,li ,'L Hint } ,,1.,1| feti,r-.jin-tnll"' d. In Iliiil | I nol. .

I <. ) to nn nltrmnii,, ; extent" :and .he rin,j I I \h"'n.I I'hllm..'. :II. TrI.I.lipn/I f ntor w.th trite s.llht'tu'i'

I'.th'd ttlih: full hull rely ,. tie 'lar ni 1 ? nfnellonhin I 1'1. nlaln.1 in tinf.nnoii-

.; Pure. i 'l I i a .iti! .t f.-niacol. I Iheintiret : | 1 1 ..'.. fnliforuia l 1'I,11: | tIll,It remiil. "jn.ji of
'I I) s | | _
1'rnlll" : :
I: Thl |.-,,, ilir nivi'r nIl|lr*. A nnfi'trilt.nlrinirtli I iI I',' : at '.1| Alu'mrnt.I: : I In ti'' II .,.L )hI foundui I I ;"-. Hi.ll I It ]>!" :01"t tjwtf aril 1.'I'II'i.1 I I
I bF I ,in.l wli'ili"in. nH. Mnc"irnnoinieal I ) n-anoii' t" I the ''II.I. elTerlHluti' I.n" nil ilimineli- |I' I,uil.r.: n 0 2 NO HARWELLI

I 'I I I t than tinorillmirj i.imlntnl I I II I If lo'lh'I' rl"r" I I" 1 )t llrf'' It'.I.I..th.. !'mlttnt. Otr< e C'o.tl.,,-* .,
with mnltiliiili ,, r"II"I. I.I'i' I. I
I iiimil, I I.* nol.l in < niititliMi lbI i I ,"11 I lvall h .
ulc. rir-iii-iit Jirnir u>n'
I > of loitlot 1 't. me, .rl K'.'i i hi iMtn" 11 I t (" .hrtin wat ankt-d If b" bail mn.le an l 1.11) !

|iln"' iitiatp |i(>,,,kjlem., f."ilil nnly m mitt.l.'ilVII. I (lit"|",'ilion, lr ', ) a tad. Ir M>, what tin.piiHKloti | I l -$1 I lh
: UMO f'"" ,., K I ".. 1'"I'i I | l : (r No l'lli. THE ONLY INSTALLMENT HOUSE IN THE CITY !
I I' lo I tbr t''ii(>rnl I h,' ) bnilInllllCil. %I .
lII"r11)'I' : I'UWA"' 'i", ". 'i ,1.1 11
; IIc' l
: < fillij
I ,I. I 1.1'rc"d') l 'ii I Hi t it the uiiili-r-itrn sI'. ,to.ic .
II ------ ------- --- '-- ; "I 'Ih'rt, th : ': an thr-t i h. n<.' toM t'l.E'l'Ilit: : : : slr: )( 1)1 r ) firs.? OF TEN: rncci.:>. KIOM':( I *2:>.m) to Im) :
flu rRnsI l that Lbs I -
la vKU-rdajr rttniu : I l ,, ot.. 11.1'
II)1IiJ.WUY.N ,
; Or.AI ) '
I 9'\1 : l ?"P'N In ttlln I Mill: tin I "\ii.ii: ( ': fii r> nro.M: ) I *..mIO, ( ni A Sill-; LINIthe: lh1)I.lt'N.E" ;
ttltii I > tnrm W. K.: Au 1 101."i.II. 11"1. : :
/ .11
: ".KI.IRfn A ( IIA '' ..r. Of AT- o.mpl", ) I i ) -" nl.1 I nf !. I I't j. nl o'Ielt, : i ) C i W,\:1:0/: :( ; ::. ..\ ,.: r.rir.\i: : IIi-'I-t-.I'; : : .
U'.f. the \1:1> ]
I>IHC-1 TtIK "t litCHI 1 I' A )'!< IIW- ,1'1./ For'Hiam win. tbroiijrh h I i jut.. or l .1) p.h':1 .. .ki' ) \% ( ltXI' UK; MU.D( ) ) :
r ''l-nt fin,1'11'I (11 \ K IIIK<< < ,I.li Atrrf I IA lotrn and. f".tin 1 tnnl-iiiaT, f-ti f.r" pi.'t.iilm.; I I I I I lip I ht'l! oti'i,' I l'rl'lr'r' e toi t', m k 1 forth t .' \ : 1' WILl c'ln\
1 1I l.ilfi-1. I (WI : ( ) I: (
1 IlK MlW AI'I.IIVHH.' IIIK I'HII".II I' I. "'J' s't I /'. tutu a r. I ,'a..i ,.r wllL: I I I I 1 | | l.nr|lW" fr r mu hut 1'lr.I"< i j i'lln n cmimrnlinn '- Fil l. I.

I. HHIM M : { ,rneilocUirnr.'iII I f.'ior I I I I : ilhlI"1 for I Ihe I'irt''s- or mutual and oil Ii.
tvj.li ii i' I I
t! I'll tVIK AMUlfHS, 0V M I\' ( I' iti.s Illl Ir""IIII.,1 i | | Till III l I 17:. EASY WEEKLY PAYMENTS.i .
li I hit I nonli re, tlltre tin' least er I l..Ii'-vi i n.,e nml, ch.irliy. tutu for tin pu
I.
\ Y.Y.\ ) rilMMK.ni FPl'tt. r'Ir \11' I | '
-.10 -"'. II.Nono -- 'Hi) "'1"" of ) "',','r. ILIII, lie h'\I.' l r"10'11 '- h I :! I I I I I : riti."'. In 11.liol; s-I' .:Ielu |..iiri"Hi e f. I i lie 1 l.i I fill I I ,. '
.. /.1.1 ) .',; 1 2., ) ( )X" 1: 1 0 _r: cj i-rr rn i is 1 T.A 0 ]
-- il Its' "ir., 1 ltst til.hi. $to < ii>\ rrnori .' I' 1''Inn ,".1 n! ul"I"/ the "- (r'I.l itllelr .r .
: TO ,,1'1\'UIJIfW.: ;. : : -'. I'ii"'l.'
I ..n j ,anil 1 I o'hcri.: I I ( v"t/; II\N/: i I.: 1\ Ittll.Ia: .

!Sli.mlil, AI"I.!..., ni,. r I.. I',. II "I.Y "Wil tint <' ,nittltiile )nnr rejifi.t: I Iioclor I t 'te .1 it.on. I'KNMt IU; Its.'I l !9.2 1 W. lit <'l'SIItl'ItI M.. I'.: s.\t..', 1'1.\ .
4 < 'oMMK' tMLfr1l: t. renltrlh. 1"11"1'| I" Unlail '
|
C'. Pii ,
? Cli r M-k' >! : un.ls..I"S : : : :J. :1.1
: )', hour .Iii 11111 emifi: ra 11rnn ih" r"I.r'r rlrll I n'fi\
$ I nimit.mnutl: 1'1 I Ininieill.ttil", : n-iigillii'j! tin "}:xw"llng| I Illllii formulit) Unit will 1 ; - -- It. ( illllHV..IIIIIN .

1 fiiilnrc. nL Ibis olll/'p. orII Mr. if.\ U Uill.., virtually bo my rqsurt,," tliu rvi'ljr. 1-. W. liciititi.t: .
who, ha* rharvi. ''( tbo City tlr"" In tI 011.I \1 IU
: lie.
I If UN not rontmieni' to nil In, |Mr-on, n tn rirthtrrfimrntfi.il.? the JI"jt jr In. ) ) l .: THE NEW MPROVED
I )1"1.,1" mlilroMi, t.. Mr. \\.11., 'in r.troof : fonn-il th" t"lor.r'Ihnl| tif!. tutu, Inll)' f>f h ; N e f .InllN !1..1.1\| : b: M I

1 : the" CliMMFl.TIAI.' ollli-"', eallilU attl'liH' I'en iai riti ''r |1..1 list,'" ",,I,. In' I | ', val ttih.I., -'--- W.I.III.? s:

: I lo Hie fait will; st.iliec.III4Ot1. r"II'I'" I It 1111'I rnle of 17 I" r I lli'i'muulIT ',', a t MMKT : : r"l
-
I ; : / attn ii in. uliidi I. oolnw tli" 11'rll::" .
I AM> 7.Ve .
rau' lr iuoraity, : for the I'nite 1 httt"" n. a. :
: \ Hie -. II. A. N I cl,111' ,
Nellie. nrilted i V(4I, l" "I 11"1.111.1. '- ,
Tli ) MriiiHiin-r I) ': I vU), inen I
'ltlllllll" /'I.I..r "hlh Ib.il. frnm HUH |lie, C
i tiuteinl It nlute 7
{'veiling, ( from !Amlreitii 7.iy: with litiIiaHnoiiKfrf. mineral moit.ility' it I H l'I'r tb'iit.ei: nil \I'r 1'
.
I It '., Kinnill luati; cm, tln-ietiiril I .K UK lili.r t > 1.1 Cnnlrii'tliii, : Hineilorelh.lt -' i
'
;annum. 'I""I'I!, .1.1! I IIr. I ','hrlll. :, ,, llo lot iKlnll.loth I Cnnlr.lilill.lltliln ,
g'
\,''i'| tlilx c..Iiiit.t.4 : "..h,. are tcral lou IIH tutu, clhex III Alaliainii I : !: I
I M" I, OHM it i ship IbM .tirir. ,
.
1,1.
\ Illn-utoii I 11.11111; 'I'I 'Ihe I 'a'"... IIII Co.liilvu ? nliOKcinoililit) I I ) I. wroillv I In ,exei.UMof / I I 111' .
Ihit ,
m ilate. 1:1:1: : xti' lio\V.V: : Os
? Ii |lIlt, tip n _liinxl';; mill nl Itlntf,. !'oi'rlll| !:.. I'i.tt..n'iIt'M: I In-Ill: ,ii': the rut". ..r 'I I to 'J'l; I 1 .
( ;
iK \\
i: i. 1 1 %Mi4. I'rel,ilunt.
'iFkJ .'11' aml will |1'ut)' caili f rail i ) |I.r'-"" loikliviMl ;:. |1."I.I..UM''II..r I | anniini.' :' A / 1.11 -

; :. 1"1111.11I1111,!.... 'Illllh U till- Ii.' ClVlill tl I tllMW ... lHel"" '..Kiinil 1"I I i, |h I t t.t"le't.. .. .-- : 11| ,

ttt; I Mr": Jer-imi-r'K-lirin. /, I ''II' I ll-nlth I I I ullii r iiliirlneipte| I 'ilarinmlH, ht', 1 111 I | : i: \!. llu)' 1,1' linn lieeTea, : l>teatl-o It i U this' ; : Z r ISEWING

I II; (if Al.t'niinit.' nlioiiniteil. I Ihe" i-it, )', } i-4tir. Mlill) the fin r'"I'' ..r It eily li'./' licnlllif I I : ", h" ,sti." \ 'li--iTe.ii-\croirf: ,'.1. UN I |ltithCtIIY: |1"lr." i ; a

) Ii day: 'm a tour,, "I !1t''I.' | '< I :on, h,ft t'Mlny nt1Mfir iln'-KHim I 1,.'''.'.III..III'.1! l i'aur'I' it I i'\. "I I / / / 5 I i ,, '."| |,| th I mil i N N' ii'ut tl.-ully 'l.li 11.1..1. j Ir. ilnriiii\I C

l H.\II-| i I < >O-IH| m. I I', :a that: S n .t"-r I t-i vlte .. : st tioiKtnyi .
of >
one in .
,,
i ii )
'I : .t MoiilKoini i ) bat: i IniilH"en (( i'nlol) Ilt'.II. 111. .I i-viM-rh'iiccil : r.ll. .. :
f i h".r'\I". \ ilh I IN HH.ieoli'k lieallli I I IIH lineAla I.,ry i lln-i'rs of Hit h itt Lii. l I." I Itliimt a prn- I ; I i"-k.i.'i, u'n.ir.iut ,I. Try It .1 ml jot. Zi

"Iu'rp r. p.rtr'd.ti l..irliiiimtn' porallol: I In I hI cq.iti tr'. ,'! I,ill use no .. 0
tkt / I t '' .II"I _.
I It in tn. lie li'ijKil, Hie .oj.lc of A : Y.I S I nU 111.: Hi., C
inMtiim' ..r Hm I IMotV/ A NI,.'i.IIII'". |I' lallll. \, : b I
Him ha, ilNeii III 'the,, h"h'"I.1"1'9. 2
I' iirleil l.r.I"I"'M. .
I thy | | -- t
lielil l.iitnl.'lit: Ir. C.I'I: \. I iiiitmi. ; uas MACHINE
Mill III filtllie nlHet, anil --- tTHI : "".IN.: ,
act le-"
IIH ,
JUKI ) I'ol
; "; ( lei'toil, Alelll ..r I II" .\H'btI I.,,",. 'I be ,\..- 1 1 : I .
...$.I.III..IIU"'-" Hik'li'illho, a-re., hint ritin
1 "I""I..J.I"t. Hlni-ko, '1I".hll'| ,in the/ I., It", for. 1III'.r. thin NOt t me 1.1. from, ,il h'- ( I |H-riiii.ilion| piiHltieln, a tir) ilisii:ntalili ". Notice.( ) I INc

l 'litlnotiiu' I" tI". lee- "htII',, :.iiii.iranline| : against I cityliich? ', 1 I: I I I-.N'I'HlN 'II It iteliiii.nfler! i-tlin warm. ThNfotman ,
( "WII'r. / : ; MIIL-OI i. Hi )I. -t I |I.lilt thi ln't-1 to
-, 1'"n'II" !i.nrver; > Iliill'-In! K.mi or. |I..I.. '1.r.lil!.'!) : "dil' HI I ml, nml i 'K'K: l I. ht-ri-t.t' --Iti-n that Hiennnniliiintlni' ) .
ri-irnlitr., ln< eiln.-, W..II: .r"lrllil 1'1"own : litt l I inn 'ni I. il n 'JII"Itit .
11"lt..IIII.y 1"t IIH 'I.r, <'in, 'ral !health )I. I: : I : ? I 1\: : '. I'i 'I'ilt-tt, M 1 the, "" "'lhII"r. ,.1 tin .
t lllnluiljoilJlleil. r .hal: l.r""I\I. : ) id,111 i.ti"'" ai| ,>!Iie ,10" of I PiIt I'onfuienl, mnl, Meuiihm| I! I ""1"1) IH -t! in -.1'. I h":isll. "'1'
The Ioe.il; In'tilth '"lh..il'. '. lire tl.'lluill I 1 1II"II"III.la"II uurIa.'I I .lill.I.INI I 1.sti tu'ku,'.,I l'i 1 o I Ken: i i ily I I hii-h aetn! ii I r-t.t tI ..Alali.nn.i; ill l- In Id 1.11'1,11 o ot tinHaidcomi'aui I t. ,ni, i .1 l 1 1'in Im ,ill

i.i; l CII Mixnn' I, of Wllrllll..I. Wat 11/0.I/ ; '"Illh.. ...tuitiIry, eoii'll-, ., ,, C I Iy tii| till the | artrll'.. t gI. situ-i luiiit Hie HiIIIOIH III 1'itttlnii.? Alaliaiua.onihe; : lii 'I I. mlNiiillea -. .

4 ii' <-ily, )..ti nliiy, ti 11\1111 t ni'iliim of Hie I li"IIII.i-ll j' tIN ,,\.r lietter ; 11..1.,, l e.eeiliim \. ; : UNI.Y \ till..) "I',' !Ih list.id'bin1 ami: tI.et. 21 1-I "::1 of ::eiti| 'inli-r.I |I..7. ul tl 0..1.t.I. k I I In; .11' -i" \mv, Mabines: IIIII'a..to.
111
.t I'll'iU' A"'IOU,". I Ha ill' that/ Kil: ranneniiiH : : lor the |>uiiotof| < k.UI.a of lot. thein. . I | In a r"1 KIOS f.uor.il.l.;, ) .lo Ilienrilnnml : I I II 'h'E'. ; i I.I. in a |ii-rmau,: nl "iilceiit-i. Aibliu-, ,.1".1..1 ,
I
: .lr. the r-ttsut'I'i Hi'rdlottln''Hulijii N. ,
1\ :: .11' -Imlll
1 nn IH..r I went : 11.1 ) ; .I H. ii n nl-, 1 Ii st.i !,' i vHa. -
,111.11.,0,1.11,1 |''roiit' : > niilail.il: lln-pr.I liim.inkn .Mi-lieim-, 1 ,
III"1,1 r"V'r.,1 ; l'j'lll. OFor t III liter: Hall's |1'1'. sHiinilkill, .
In .mill I I.kl',10",/ |1""I.i| 1"ir what 11".1 I '? I : : : ; ,: I I. N.'h'I INtl i ..111.
wh""ilnr: )' i '1.11i"". are, ei.n-t;intlyIH'II sale 1 I. I 1 l. II. Hr Hiialiaiu.i Forth.I I intHiseof| .".h..il;; "|1'1'\| I his, /ty-inll'.i C '.ittI.sg-i', tlisI I I Iree. I.ill 1.
.
.
IhliiXH"re. "Tli" r.' .I Ir. ,' ( | ) ,'
) I) : | un | "
Ia. 11' ; tin' h it chain' alll'"II\ lr''lo."t '
1..1.1'11'
| re li'i | < : I \ I: 1 A'lr.U-; : .
rily.|> "W.I.".. H.liil. E.I. ".I.. y'.u 1.11"1lW, for :(1111'1/1..1.il'Hnciiiinnlinii. of ,illtt.iw l"I.i.I. la nsiy I | | >|si (. 1'1'111: '"::. Ial", .1 flaIr I 'i|i-i':11, tot ."I, t I IV 111,1,I. Tie Singer Manufacturing Co.,

t'mhiiek 'i'm P \ >'H," ..1.| ."',1 the oHlerman. foim.i : ),I : : I: I.II" \ ., I: (l..t. .Iohl Irelinl I I. of ',.\.1': Ninon I1.Ihi ttitli 1"II.hl.tin' liireit"r-i-: C''I..II.rlahllt." | 1'.1.1., | ,: ami MiT.ii.ii: ,.\ .

"W..I/hull xinm-, "r"'IIII, l II'lli.k., | -- -. ----- $ : ; | 'lAKCM I: -hi's.lin'in.i: .,fAikaiisas, : ; ". l I'. )I li-l'tt.: .Mrllll'lllllaill'olt' I II "Olllianof| Hnlld.l. IllldHi" .i I.
: ":1,11111', man, 1'11' U ,an i in;"tnn i, "I I ;>I"-". I'l in : sour or A r.\n : inMH.: : 1 l ) I "-ry', I iioti 'l..r..r I."UI.II"I: K.: I B. Turner, in-aeol.i and,, Mi'mi"bii i.iilro.d;, ; i oin-, \t 1.1..1., "al'""" "

IttkL'U |I.',uIuI,,| of'l'nih'HHi'I I I'". g'.I, II fl it'll") The' "' | | UIIK: r.ilher Hiirirlsnl| ,I nt thU .' ,, I I ': : : I; -luil'-I I:. ::4. Coiut; I. ,'. lliil.liiird. )I ito huh' ")'. of. \l h.ii'.I111.I., || | To M-O. it tin-, Sinklii'liK 1'- '. l'll'foSlle.. t I.
111/111 x.C" will I
i itit. Ihe
\ ital
sus'r. ti- ea
numeil", SiiiiiHiin$.| it j'lil iterlahllnlilotVH l) nl, h,, M lloni' I IhN fi. In.I' M I ,. : : J'K.NH.: l. 's. I-i., lIhI: fit
II"h / : II"1') r > eir.I : | : \\ IS E; C 1. inter ijian'; irimi" 'sIam' tits. \.I..lh.l. "t. -tt 'it| saul lilro.ul enmiail, ) '.:"d !I"i tt liiiattottuut. .._ "
alionl .fci'lno |/raH-lloM: | | .'. heot: 1 lip 'III I f.iel, I Hint Ih,,' \oiinlii'i| hail: ..t r.1, r. | :ali 5 liuteruornrTeMiN, ; I II. Miller I ev j. .

",'r'U,' ulliei, ill)', mi'l I 111111'' t 1.1"11011/ ,, ',h1 I II.r..llrll lueruxe ol. alniiii, iiinemlnn ,,. ,, I:: :,' "I. I lii: 'l IIb< iN. 11.it. minr i r Atkalisas: : and m uu others; I C.A. :. 'Ion e.Ir the !1'lh..I"r., .will. ail'liorellit ? GEO.:
1 > I'r'i.Ii'gil NEELY
With. I/...'.. |. hitter 'I.llllh,, ,' 1'iirll.in, n .t. I".lhlll : : \ : :SI11:1.I; : .. l'..,;. Ih.ii -rof ..rid.iV.I, ; II. I'.lnvh : nt. I.. e\i 1'iitr and,a nn?i-t-a'.r--" r I.I tit 11.1""III.a.ili-nl |onHitIII ,

-- new the ( /|I""II.1.1, 'lie \\n" a \ 1,1"111), l lII I l .uu, t>\.l in1,1'iiiur ol .'I..r"II. ami hl,",,,1..1.fi .uu line aunt t lir.ineheH: of ...i,11 nutria' I,

111::, ,\ UUIt.IS.Liri ( ..11)' ,111.,1.1!! on Ihu mi'rilx of the, 11'1"I.I..r'I'r. \' .' ,|. : 1 i: 1 ( ti ti 11'.1, :. | ..tht, I dil. il\I'.I.1 I 'mull of tin liliiled, In Hc'-iiu-' u M.r.'-' of h....I moi-i.i--e' I onIs. on :vrc:E:
.. ... all of Haul ,I I ,
lloTKI. Lit.; rinji. ,. IW r.llr"IIIII.I.r"UII'/! t ate m
Ic'ulIr. "' | | I Hi'Ilioimlit/ Iliat 1lltlh, Ih : siti| H 11111''C. .. lo'. '.us-I iiii ei-ryuI.-nrt., | mi: ) I li.' Loustriltli, ill Mate .t \

.1.1 IIIi l ixnii' ,Ala; I U WIIHHOII. 111 i ; T FII'', 'I hiMllillil. ".ihl iH'foir. the \mil, "In'rouliiloinilili fi |' 11""I, "sen-nee 'bate bad, "ir t-K'tit Itti.lily. 1'111. tie .. \.1.

KHi-iimhiit: ; FMeKIrn;! ) N OV I; \WIII.I. 1,1 hr on the uimlilli ,.1 r,0.1! | : .. .1""l.t tilt' UNI-" of I 11 I ittkon* Netttort( I. To' is att'4t't: MII b "I Hn,,'r I'lNines-, ma)' U GREEN
'. | | | : I llnlle at ii ,-i'i' 'kboldeln' 'till .'. GROCER
) IIIC"
) "hll''r. A l.i ; I'lleilly line/r. I lie VT.inliil In' Nee a ''o 1 I"rr" \ IluW'II..1 ; ,. I : t I : : ton, Al.iliiim.i. Aiii.'ii.l.'illi, |ItI. v'7.I. .
:1"11"11I'1)' ; lm> Mamimou. I 1" la: : lirii'/c.liiil "Mil, not. Meeni" I" \nut' a gil... I lie rcm.irkeil A .\I "'.1'" httul, l litV.I .A. l >'.\t"I.I'! 1"1 I.. II. ..::1.1.\ fl', I'lisnl II!. I'ltl: .Kl.: IN

Win MoiikM, .1 W) lner, M I .num.MKItrlMNItl : ., liouiivi'r. that hl.I.'I' \'.is ax KIM uHI : i | I.I s"u:.itt, 1 1"1.1".1.1., Fl.l. f;. N. Vt> I'utAii, Mi-mar)'.

an)' of ihem in a .Iii'a; \ Y I., u'i'. I lie ,: I | | Beef Veal Mutton Pork

I"I"IY.I.I .1.....Ir'I"I'.I'I''I'i t I Iha'l.' \\oiihl h!ive no pil, ,,it in the rB.... hut"i | | | l | : | | : I IO'"r-I-\i-H; : :\ r. Notico.N'OIICF. ,

Moul .1 A > o-t leannot: ullord ,'t 11C'lhll In \1.| .
| C omert ; .I t
Ir.1 ..ml. 101'11M..hi >\ .1" (Ioi"j ,KI hU iaeniNii'iHiii| | iiHMmiIH GAME AND VEGETABLES.
,. NOII, ,'; A NCaukiiiH, It.i: ) Poiiil ; .I! II | I ii"- Ne\\ \ Tobacco 5 hit tiling i I 111, )our, IHII.-H aro in damn r. i
"I"I"IU.II"
: 4 'lnllll/"I..1' 1 I' It;i't', t 'iiieinu.ili, ,; i ; I lb'II. li.irlior.,; 0".1"11111,1,. "II < < oiisiiniiliou, ,) iilw-its: : ..'.11. IlUI..t. .only I I I I. h tt'I) I I\I that; Hie anti situ' i, 'lTI.MM.IlliS! I : A :1 PEn.\I.\:
t I 5 the I Uneet.irs .
IM I b, .Miinlil, ,. : ry : J M I 11.nt HIn, .MnInle. '1 here t i" '>iu> Hiilyci "hl'h1". | ,ui I 'lip.| I 4 ) I I y' "-I-.Id. I iMiiol |H-rniit nlr I.a"'r to 1"1'".' H.ieol.i ami'II..I r'I"I.hi.| 1 lluln:, I ad I ouimii ol tin- )I'm-.. of 5. I.ouls ii.ht i I', it| n. ,,. ,,unt |Pill| ofthei dl)'.

e lain, Ci.irr; t'i HIII.I"'r, IH iiieiitionIM 1 ,. ii| >nt'u with! Home eheai" lmit.Hi, "nof | >.r.Kiu'H Alabama: I," Id at the olliee ol tinHaiilcomiaiit :3ilKl.il.il'. : \ -i.. 1'\1.\; "".\. KlA.lGHTNING .

f I';'. '.\:& ':"; \ .NOI'lis.TlmeHllnlnii ; I lh.it: I is I the 'II..it Ii.'* ln.liom.I .\. fir IH I I i | I. in" 1 1 nl,- Nitv I IMscotir)' for t'sti'.u sit|"'thitti, ,I | ; I iu I Br.'" lUl.hlla.: : on, I Is' .1'' ,;: ';.1
JlHtll.lV I -----
A : : : : I oiulll ,, bill IHsure : III i.I.III..r.| | IIHT, |all I IJllYIlHk -
f : \\ hi't-a, nnmUr of 1 tl.HoMierH .,-. ; II "'/11.., net, .n it |I'H IIH ,'1'/1, an If .h,' h'I,1,| ) nlII'"ld .toll xtt I if II"II, for the |'lirioM' ol. vlii-uii' lor MILK SHAKE
; "Ji"'ro !
: "
h !
nnue. <-.ius4-
.', tvire I Iu I III I, .1..r. ) .'."'r.lay mnii.iuatbn JUKI 'Ui'n put / I the \ll'. < 'ii.irn| : I IS.irr )I ? 1' ean 111": lIIo"'I.r..U.] the eiiHilein; te.ir, nnd, In .",. u-l .II'h
'. 'Il. ,belu.it 1.-li )fl be b"H komellinii. just, IIHiKHl.nrjust othtr IniHim-HH a. ma k-4iitl dmu-nla
'hlrIIII.II! ,'" |11": "| '''-111..11.| tlniktam! kii'i' h :I" 1,1 an lilt) |1..1)| tluit |10'1.1.| | miliol iliri'i'Uirn' ) ) -

I", JIIII.I'II\ii"IIIIlol..ur..1' '1 III.h', 11\1", ", to. Hie, \\ tile |l..itI..iiisM'.l4 || i : : )' //< MM I DA. \ the waist: "'. I U.u't In-ili-i-iitul.. I Inn I""llilt.II" : '.
1,111 | lull I insist IIHIII vtttlni I h Mr. It in Nc\t l \lal'lla. \ 10:11-4! .I I 1.7.I. .
"
: ; ;
to Hie ..1..IL ..r I l.rg.: iiiimli.-r, thai budancimhlt'd I.. \I'V M'r.iixil. I nml. |nil-le.ueil' |, .,..rI)"- ----- ; IIi.. I..II.-KI.I.AI: ;>, h I'ti kid' ut RIOJAVAMQCHACORDOYAI'AHCIII

I In In-tir I 111'11, tth'l'I I the 'balbiiHkej.t tliiniTIhilt t.I.) lint Woulil- gui' ,1,11.1": .. : : ; ;\ eotert-, I Iolh Is guaranteed 111:1 i v i' rl I la fin x_X. \:.IN Pit \., I.. ''ru. _l.irt.Notice.: .__ ___
I i I till I tlii-na', I lun and' boxl it sheet ii.ini.
I Ihl".11. the rol' in-. hurl. (ilsi nrhanlin, ,' M'l'liow t t'le' ) /'h liH'kn |MII'I| I Ihu Uatirline. I hi! I itt Hit-tiuei.t t :' Trial 'II ANH (;nou I '. I .\'
,
\ 1"1"111'I I "- al l reneeiil I More., \
I. Iisi.l..Iy. IIt.'\ ill| nut !Is' :rll iih'ii lor Home I | i : I : : | ,I anil 1 lot *' .111:- Al I IIIKCaucasian

i Tilm, .H-l'ninn : 'IInl l I'i: .,.iiIi,; ,., llnles: inr '. lime .it 'li '.1 SOIII11, !I.., iIitt' tn- I I I .,1 tit r.tii'H 'I'Ii'e'v's t uI\Y.ICHL luinislu-k-

j Wlirilllr-. It id on Hie laU- 1'111 'I Ii. n lay "''hlII,1 | I ei''lit p.l.'eH: IIIt-HIX ,','Its sit itS, ,.r i-boietivadiii' i-> of the klm'der;! Coffee Saloon.

ur.I, lW ttithlhe ;,t..t il, <-::111..1., | I h.rnnii.int| \\ iii.gs :ami M II.i 1..1..hal It'He arriM'don ,. ; .. New \'..rk, ,' iu.utt-r 1'nchvetk for only H.o'IA'r| Ihe 1".1..1:1, : :.t'and .MeliiihlKauroad| *! aunt I l'i'p.r..1 Coin.

i.f bun u iu ..l ll.iitvrin" ricnd ''I .siiI' ilrilllir. Hie I 'U ) ol 111.1'1)? in ?sf| 'inlnr. I: I'lii kilt,) hhI| ,Li. t l':Ir. |,tl, 01' th'.u' .1.t.l.l ailed? and will .U- In-ld AliK.Ni; ; \ Hi): H.I.I-I'IIMANV; Mrs
:
1 !,, ttbilf' tin- I i | I Then vli.lli,: er"lmll.' .'i-fn.ai) to tlieIhistle I I gimgt l il iraMt' -S S I in I Itu-tt ton, .\I..ltlt.: uu I Hio, 'Ut I .111' .,f \
htl..IJ.I.tllo.,1 11
It' 1l .if iu "'1,1.,.. Certiinly lint miild.i,. 'I In |''niH| J' -h/lo'| I I luc, IIitt.'r I I 1 | :II .,-...., ,':11 I ,.. .\.O".IIC.| | SI C( 'I':>S.III. H'|."l'mU r, !u"*>;, at ,.1'\1 uVluvk .1. m.; fortbi I '\irni.--Hi \ r.v: h'.
| uf
: .
ill !I..' ilom. '. .,. the ,Itty of I'r t' (HI-HOU ttho h.iiiHiil Cr.II"'li"n ill.'rla"l: luntt-pu. "
.,
for In-tler nml I mild ", I I \ it -
I II It
ii. i \
I ,
.UII".III".n. .1. t la.. AiiL'iist ,, I 7.I. .
I I 1''I''L'.I. I"
-- I // / llruuin .t ALE ON
I t none. "1 he mimn, miy IHJ snid of (ho otlii r., -; : I.I "\ I I | a:.! .*,, (. Snfi'! lo le INttomlirfiil I.. h II. It.Ir.i.III.: GIGEl DRAUGHT
1I\C'li\\1I1 n.ll' '1titdti': -. IH.knottii '
HullftliluN s. X.
| \I'H4".
.1 l' for in l Mnj'ir > oniix M \ ; 'iiul'i.Tuskiloosa | .->7
tll"llalnl t.1: Ih | l I I sit. I olleii >.i- iu _
It ,. try ,...i..111 hi. r"llul.1 1 ...r |iruisiuu" I I llmi ili.> l.lerll.niYin; I.-. ..al i.e I: 1 I .. Ut "' .'.111. 111I.II"II I ,", 1lI'n.

l Mati'il Hint hi' bail wi n far t\oi-M. in Hu' .Meoliini I 1..1.,1"1 I IntliiHlriitl g ji. l''Ih..I'rlll'.lbl'I.I'I""llli.t' and, iii NoticooNOT Female

Niilen ( :' I lit lln N/tini. lit IIIII.HII ,' (tel all Ihr-.it and lnii'4 di-.ea' >e.. N.I'I..r.|
1
l regular urmy Hull' 11.1 had: 1..lhI. iu "It i l I I 'if nil. MIII 1-411 UMit ttuluHit I ,. Coleg
1 llnitk.NeHHlltralil. I .u'ur.I." l'f'"u'.I". I I hlltl.lt r.h..r. .
war .
tit I | | I:". 'K: "roll Data 'Iill, 'I'SI.\\. Al.shMit.
I : Tur.I ibihfh will ri I evu "" < IM, all wtiHikiiUrit I. ) i\l """
I Ji : : MajorV.. F. \Illiauik: .", of n : ( ) .lue III l 'mt' "if
i iU) a huiiil- tlii ilut) of | l ,
,
: the I iu lomniaml: utllreHH I'i.rr. HI mil nee" I ,1"11, l" | | til 111.1'0 r. the l'el"lult: und .Mi-m'hi| ,(. llailrnttli I oni-
( 'lir.1 11.11111" rd'tl. 1 I 1111'1.111 to the |.>nr, il) ; enu'iuiui>ti\t-, .r | I i-allnl ami IN- .% I'I'E'hiN.:
.
.1 '. lie fill.' Major I I Hie l : I"tl I.i..i. "i 5-: |I..bl'| : \ .
\ ill r Jiar.ld. ran ; I.) II. tl ktt IKK, \ UI itt ii. 'I(11. I'"CI'I : at K-a-.l t<> try on- L..Itht', u. NIIKII' -t11 1.111 1I.n lab iisu:1: on. the 2| div: :1

ur, "on .)'ou.' In,Id, in I HiiHi'oiinty I nn %I',1111.t) i.'d ii,.?., to ; t..ittk'o ttink.. | I I ).-ar, mil I VIIMw nr'It'II"'r.| l .7. lit I II 1 u'l-lnck n. I., for (rn,Ii< I K.t-: .: I\C..II.; iii.'FWEN .
.11..1 ..
---- -- ; of lm rtunl l I.iisine.
hi 'iilar |
dei-ld' Wlielhi'r.'r u'I I int"ixieittiutf I : i : | |j>| tral.'lt. >
ijilornkbnnld | bere
U (.illl Wlo r.'i'ut| u-tl. Mieb a int-tli- h ni< Aie.'iiHt l.th.. |v7..
4
..1 :II1.a\: IHwild, (la-uml' oil' '1Ii"I) "be eoiin- .\ I ..'", anil it. iliuu.. Ill Ilii-uuiii: ''yiuji i-annot IH.trt. h'IIi" .L. H.sKI.I.MlMT.bMeut.:

;It .1.. roeiilH| reo.rtiil, HiiH 11.uil!; were I Iy viiiit tI )' by I IIJ"nl.1 1: :Millouate I. I I : l 1 | | lill Ibc ,tiilel) kttO4 Ii. .\.k tour ..Inl 1 .-.-i.t uuuut it. pl. ('. t 1'11. : t-IlliI111: t-K.--.ii. ,' "":s.

rtij HII.H'IHTH ll) till' Nm.ll.-k: JtiMU l.UH- -,- dry niiij." ) of IC.Mit M I '.l from lint' W. II. lacol'. .
3 I I I i.am.li'| to try, 0',1 tl lileent.' Kejfu.ar il. X. VAX U f.liii-Mli ,
,
) K-Ut-i.ilH-i-| J. )
I |
1' L lol kimpieiH li) the nn.iek ('batleue \ mlvt Moreno ol lVu,. whlih be ,. l'luo. I '11.
""Ii t'o.0 ui-ol.i. i, \ini. .. ese jr" "ltl. ".li\ 111 l >t'tstI'.t. au.Ji _J-em-Ury.)'. tUt U
'l 1 amittmu, |10.1.| o| U-m-h .lUli for tins tin- IIUII) f .'I I ,. W. i K.: AmlerMiii.Mr I) : I'H-al ,!i) I I.""'1', Iu ti! > I'nit "Uh. nml fanada For I'.ii.Ian.? | ,
('0. MK) ,d I l I' I he QIII| t >
; nuapiM' l.y Hie : --- ---
11 t"ull'r. I .3. 1"II\ill .
( C.'IbuuiiiH, .r and Mr. \\'IC.: TO :
I IWI'1 AUa for Hie 1"'II.t.lal"'I''IIul: | ) 'billle. I I I ; | |II.t. 1" C.ill: alI,irtttH'Hand buy jour nile 'J0111nS. AI.ON'/olllll,,
__ \ I II tV.'I. of I ", tm vuitm' the ole Are ton illstiirln-d; :y nUUt and
i tJ" 1 I : nf ihiHtj l'iutWalnut 11.I'n.rour I..I!
| I || Frame MmiutNlY a I
.
l'UI"I; ( 'OI Itl'. family of M r. '\1'" 1(111, at K"..' iniut | Krt.lllt\'iu-U, I,. it-.. n-.t bj u kii-k t-bi'il :al'I t-i). "\ -- -PlVMlll'Ut.--,

I. TliU moruiiiKi: JainekXiiiitii. "I.II .."s.l i 11'"t.l. |Ilay.t e.'L 'II -- .----- log:,111|haul t.f euttiatt''ttii'; I.k..111| i II I in h I-: .

Mr. \\ iIlM-l atelle., 1 1 t'KNI's.1 : at onct* ana >M Mile sit Mrk.I '.
1 a t"IIII.Hul| to as.aiill! ultu a Ilit. ; 1".1 117. it fi.ruu-i rt'.ideiil olI I : I in.I.\ Commercial Job Printing Office

I .:1" ld ,' ".trilin- \\ jIb a IJK k ; I Ink. pbtei', tt bo no'b'.hUa |u>..itliili a. .teii.or.i.h 1" I attnk tor the Hun CoMUKlttUL.: It io"tlijU!: ')'ruii f.'rChi'.dr.nTi.Htbin: ,'. It'sittluti ,

filial 'i.Wc.t | <.r in : railroad uW" at 4 Ciitfiuuatl 'I''' | '. I I. the. ifiiitainH the laU'ot. u-b-.rajihuuettk fnuu U ini-alcutjlilo.' l I will: rli.I' tbwor rut, UtM U..I: IIM-n'0 |11:1|: uts AN ,)

ti llarti-y |ot: Iii:horn- iiuhiU'bi'il In I lUUvk here ..u t i"ll .bio fa tin r'u, (41.sIy!I .I | "l <''I\ all 1'.rt. of tb- eu.rI| I. |..iattor.Ur and t' tll. kuiTertr imiuc-iluu-l IKIH.UUUHIU <0! \1 l: U. Int. lit M r l\

I l I be |j..il.li.iIr.si' ; lim-tl JI.NOIM M uu) friendare glad I'.uu-i.t him anti Chl l kU'tit \lu-H nmuei utoiliuvuf MI our ":k'r-lu-4b'I, ( it'1.lhcri theru l. no mieiakiabout \1 1I .'IA.I" '.
I Ileailai-Ui-, M'hr \V. .. Is t. 11 eurv..dMut4-r I
--- .. him 111'lr i-U-"Jn. ) isutildjtrritsa. r'"uI I.OI/: / I',."
< al/it Iijiili.4 mf
I ----
.
i : I'os-
C..1'I ; ; ; ix is 1'1 ".tull.61 nu.l 1"1'1., i-un wind /
: K-villotonnel .1' Wll..r. "UI..wI.lo | l : "h "" ,' lii-, Ktifu-iiu btif./
No.lll.I \ I. of II. Hill -M >U'iuiH.-r' .t' 1. thisunm, n-iluet 'iuflaiuma.
ul .
liitfl iu M-H-IOII at iiiuI. tbjkOtlilug. : wlt I wl..t luwho l | Eta byrup One l.irikoru1: luart'. morkitl I. l I. I-r I 11.111, and gli4 Isntttul the w boltkkU'ra. All kiluls "I I ,1,1,i I., f 1'hr.|| I'n.tci-H'

; .rf'lul.lr riliieluululli-lnl.ini- r'"f..1| il. ...Io" | *.iM Sty on !'l jaw.. umU-r kl<>i ion ri-bti-ar.. ., Mr' .. \Viu.lntt cl'r"o* MHitluu l'alll'i t. 14t.\)1'''' i ht-: ;, I>., lull,, I I..nI., .
'I'Ui bti- tiae'r NI'Ui. ( aft. ''U'jr> i" trout uear wharf, out ; I) nijj .tr.uiii-r. and till ,.
I l'I'lld. .atll uf j
1 tuUulbt for luil.lrt'u I ."
A. It. uik, M u'\ T lbius i I. 1'k-aiaut lo tbtitkU :l w)
I\ 141'1. '111'1 : llmei 4usd. ( r.'l.tei. ; wIa1ii1. A rt'wuitil i r *1 u ill IHuuid lor ',' 1)
.o I'r.lll i
-- -. -- t -, and n. HU.rt'[ 'rii'tinn of outof the b''I'1 \u. iitel. Wll|, llloett..l

; A c'\HI. i4thtji..4J4b t..I1. 'lliig t.. fu.Uu. .. etir ..ratr.tu.1 to ( UiVuutis.. .U .. :atiij, bokt IVnuli; uur". aud IbytiS1 | i.aiik i. .111,1 U-.1 T> IHt ',,U aI Ib."sjfl5.

It Hi: jiiiru hating I.-'l tlulalt I. It...ffoctlhat 1''lrl\n| tu aJJmt Ibib W'I.' luukr. tothiit I..'i i ut ..' fV"utl Ihu"- olliee.._ "uU\ in lit,- I'ulunl -tati-k. ami i. for. lala,'. r. .. Kau-.tiiuiwalii: Ihu.tvi..
'
i Ulaiid: Mm. | | \ .al up FXCU-.hU.:
U
I I bave vuiil, that, )tllo" (,-n'r i'vikit.il \ .''I' 1'l (urll. Claret, kitty t"'ul.|,cr 1) alIttrutde&thruuaottt. H, \011,1.'1'1" uik tu: Mm ,,| the ttuu.II''r; ha' 11.1.
ii iu 1'tiiHituila at Ibo I )ilU, fai'ti'rn4i' unit .luj'i iud .iro till ruu- ; ; ; -i "'It a l"-ttle.IW i ity and tuo, eouiiu Iwr.
|.f..IIIIII. (+ ; 'L'\\ 1:1.1: : :1.U .Ihtu-1.Ilu -..- t>. tram.at.-ttwiuH.ku ;
iu
sun on full Imw. itO lute
!. .. ; ) | !
hl.r..y -uiibutii-ully| J.rol"1 m* uu rtHirii.faliM I I I For U.'IU. JOtliue Z. cii-t'i-y.: lug work 111.1 1.1.
j"t !, and brami their autbcr base 'il t'atkolie rlui'*! i I. m |'rut-i .ol untie cry f.l".jalyll\.ltt..ul| || |

: w..Jlduu..Iinr. I kaiw ('f Hie "I,Uliiiif, i.fuu I lion, i&ul| will nut u I .' A col Use \viih I UriM) ii4on Jii-lnionl al 'hI drug! Ilr" of ('ieo.r. )llr'IU. at .. ..:: *.Cnc IU" t'xauilt
.
I iMjului.dl..lllli."-,'ty.h. |.11 i'f Ibiii |.rvlt> JiltUt tlll-ttv. j jMe "' II Shprt, 113r 1Ii11'11 I | Aj'i'Jy si J .IJ.u". M'.rf'b'it. I 10"1 nur,f'II, I 4U i |. \|iric,. for.,1.lu, :. CUI..I

M. (..OMAHCSi.. lb. .r.. A. J. Aclnuo. -<'Uar., I (ii | taI"- sun.- ,uiii 1 tutu.ol'l or Fruit iu let- l'w3w only ll et.nt> al -: I ..a ,::, w.,, ,.,u.ruut
"t.A'-t
I .uo.\.I.tn : i-to. | "al" ,"1 ..iiiitH .. I Ir'.i., U."LF. t-;10' 4)lil... I',u,1.. ui.'aili.. n....l'i'..tt. tin I u.I'I 1.......

C

.

-, ---. .
I
-
.
--
-
-
"

.