<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00138
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: August 4, 1887
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00138
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
-
DAILY ADVERTISE COMMERCIAL I.X TDK IJ-'X'] 1 I J I" 'i S, r!\COI A I ]DAILY) I COMMERCIAL, : / ] DAILY IrtoUAllllllnTt'K'"IJU'COMMERCIAL' ''II.A611'.1Y9 1'S1H. I --.L. I' 'I", ..1 r II imp. ul.>.,-i lln> for It mil
,ii I "ill' ,In iloltviri'il' roviihiil' I
sirIdsp'rsSl, | k.


'. .
5 -


VOL. (H. PKNSACOLA FLORIDA) > THURSDAY! { AIKHJST' ( I 1S87. NO.

140.)


,

finely! first-class in every? Respect I J A,, .\I.,. iiiiimtt( MI'I''" t j i ,.1.'II'a', ?'I''n, \I.I', ()1.I n.m Lulim.' |tu( .) Hl l.SIN( ) I ( ; IMOKH'UATS.i ; ( llic '111" iMl! imilcil, ,. llii linok mill illlii'iiory j nn: til-:IMv. '.\Tllol.Il'1.' 1'\I'n.u. ""Tt:...

.. slul'sf'b' .Sr\\ lon KnrlV .
) --- I - lteiiMi.ii. hir I'a lhlrt llio ( '111111111111i "
I i doll, ciiiil.iiiiind. u largo' .In, I. \\ u. : rnrllltt.ur.Isi. ( he .Ne>( llnniir-llne
Hotel : t'hY'"llll\\S I. Vltl.l) (J.\ IHi i Ml c''It''It".1'I. im (I nliidl' II In' ol llut>ullie lulertiAlliMial. I ,
I A. L. CLAPP Ininioil. unit all llic Mrilli
City & CO. upper limns, nl 11": | "led in A."I'.h-\| (lernoinlilmese nl ('nnitie,
I Hie., :
me 1'111': 1t1.I'IIII.II'1'U1' : I l .\' the (grain ,and prndin-c. 'niiHiii-iii'ii' 1'ieolilcil UVI'r liynnlilnh.N HH-M Ktr.
Km Sniiili I'lilnfot Siri'i'l. 1'' \'1 \'fll\| I I..Vtt I .1.1"1.i nrn |" '"I"I"U (1'"II'rlol.1|
\ ,
h. of I L; II. Itl.hupIa
I "iiK a OH cm \ ('n.lh'.ttoed1'hs' .| | I | ,
.
C
Ed. Sexauer Proprietor 11.51 a'AIN' 1M: IIITAII. nrAI.rIt. I.. W..III"\| ,
Ino '"I'l'II.II.) t llm :> 'I-IIK, AII-I l. AIIII-1'hl
xiititli'' and. ) : -A Hcialdiciiil"i / hltc-l 1 jlo-np nf inleu-t' '

i American and Italian Marbles; Scotch and American Granites 'Hit': I I-'ACT ATll.'llit I: i TED:: 'IOIIOMTsANDA i lank hold I nfiliitvar. of Ihc llu \\ ..iichnnn' | \i-iled 0"\1'1'.1| | (:ii-tnian. i In.Ici Ii the, inniett "hut nniiiic| '|mlilhal mhoinr' I''

E. J. COOKE ClerkGOVERNMENT mnl. Mom ., nl I 1') I I.. l'vks'r, \ CO. tuniliiiKinT Calholio; ilei )!tlnen ol (hit, .lit' 1".11111'
lOr i tirv' il"" rlnnlor| | Mmlillin;*. I'atliu ami ( uil'lin. Momini nt" tun I.. IIE: 'II'I'IC'I'Y.'I':; ( t ,,11'11)1' not IK ) el il.iiitroiontly Jeuduprd *
I'nliili "n-in 4 nl' "nit iliKiun hmli mnl, ,I'reeit'il, 1".1 in- \ ;i-c S. I Inn I I Ch.nh'i Sitedliiili' ass: i"ik- "veiilim" |Ihl' pulps.rsl'' obtaining)
ST., ami'\ .11 IIIII""r, nillxt'i' wi>.ik kit" | In -lix I .k. 01 in...Lli. ,in "ill'i milioit : \\' I?LI.- 'In ui'cnil! | to nrga01tothriii'tl
,, : t>il and tlir .1111..1'11111..1. The rnllicl.nn.ic llnlr ticuH lauliiin' .tin-
II itlec Wi r i-arr) n Ini" : r it 'kf) (: ( prnpnuldtl'rsllaii. liom" I'if h Repri-xcnlalitc: on aIarlii'is
KAY'r 5III i: A'K 1TIII.IIJ AllARK.I9i.NdAl't1.A : ;. ( lIfi.\ II.EI( 01'( I ; ,
; 1'ii.tiAi) ) OILNAJIKM'Alj IIOI'E'Ili{ : : ) U cilinutrl upvv.mU( ol \ lilt's ir.in (::0111 e1111011 sitl'Id'xguui .tluhuy ttlihh, either thofrs'o
H.OIUIK.: #'nl llan'.
-
-.--.. niul'\ irt, |"it pint.i| In IT*.ft NIMH. iroiiml M'* srhmldhlc."nu'rt, !Isis$1 l ti< i aux. An inMK I 1'0"1110-:; --. I \I tnnulhi.etult' 11111"0' Ilndrl'xur" the 1"'II'II""I.I.l lIa,1 ac<

J li.unl. : I'V the PAY WK.HK or MONTH. -<'ti'n -.l litir. *ti ...)k, ,ill .I II. ","II'rhI.i I. n".ps| < i'Unit' ) tin 1t,1.) nun >', irDFM.oxi.oor I'oillh nl n I N. CnniilM. fe"rdshills'igeuuuu0 l on .Iho
I.,.It "TlssT-tt.__ __ I ; III"! h'I' ollli" I 'hl"IIiI'n"'h.\ (nil h\l\i. hrli'lotni""lei. ..lln._" ll"nilt. .......
u -. \ II',lilllll Delllin I lllil Aox'llll-l". III ('..". : t. I'n0nt' (tI lnl. Ann I I-II.MI All.'n ailnnllidili.il. -
HIM) he.iid. liotn' lime
.
upuupxrlrlinr.| Mnmhl Ihli
: Es"tLb1:1sb.n:101'1"t: : : S I '''11011' .I llttt liltllIn illilonri-/ I'mIMI., | 1'lIlh',111111"t ; t Con-ill, \\ lniHunduck In. time, u-ib" "this' nf shis.usl6fa.tiu11tunuug leiidiMiey HlailliiiH '

III II /'ul III :.:Oll"l .".'<> lllVllll: ul'II I liy, n Lose iaiiliii"| at Ihcloi'OMl Ilic I'lie-U. mid '" of Ihotieimmi '"III'i..I/ into/ practhai -
-- -- pi epic I'lloit it nil! utiat" the liadcDeiiini
t hlloil/ MIIIOM CniiNiil, IIt': I :Ii' taiht.iv di.a-lrr 'burr ,and ; :Naiii-niilili> .ihll" in the'iI I"u

HENRY HORSLER & CO. lni.lly, Iniiiicil. dint miililriily at U ::IDIlii4 \" rol.iiiM'' .the apiuhotull'ntrufIri '| HIV talli laN.I r IM, sgatn.l) ujdcd.l llie Ly Rcptibllcaiif tin- ,
Iluuroiog." ) llo/ 'LadInx'n, I'unlini'il bi 'i. I""lal
I I.i'l l-tll, I r, Kt AUK"*! 1.-'I'lieu1ii" lo his "inoin "ever M mo I he aniilcnl, I'.i-hi'i" 'In "I'I hcie" |Ihrnutjnrily | tt lug ol Hi" I Di tnoc'iai, t', and hue, lisii"pICMliled
,
: rt I llie l.iillitnl veil- Irru ; ,,
'nn 11'111"11. In Ihi4 In.idilltlnn 1.1' bo' 'blue ilIiilHXofli.iii
nn.ininf hill ,
Isis coinllllnil ,
-I liKAI.KliS: : : IN --- Wil4 tint I Ihnllfhl I InI I .
(lo tho-c ill the Iliolllillit I III' lllk'ill.. Al II :.1": l.l-l Ill h lil.hile ,t. '. in- One pil.n.i.ienl' ( .elmull i Calhn-. ; i- ilcti..IIII"'CII' In Ihc hixlniyolp.nliiH '
:
li/ ,
rrv iut'f :a! .liciinan; : ins| lxh, uliotun ..
SHIP CHANDLERY SHIP STORES (1"1"1'1')' Tail i idea, I'l'thu' IIII.I''li"I \\ iilllli); up htlking) .'hel'l'I'lllh Htii'iiKlli hl''I'1'1
:i.hci-c.lo the ,
I i. roulliorl 1 ill the.. rstiroAln i sit'Ihr lie- a 14 ici/cil \\ith pmali' ,|I. i'l Mnhe.III pnMhnllon ,1'1.1. lice bode ainl, pruis'rllon, tt ilh early

MANILLA/ ROPE:, ( 'nut\'ici-Join mil, tt liii h '..1)Ilili."ul ''' : : I 'hutuntgLh"| ): nil by (II In- "lull, .k --li.l.liu i n.line I'lnin' -niil.: lini'i, llnott' n axldc.1 Hn re4iill" could

AGENTS FOR AGENTS FOR / ".\, "iiliiiiH" ,thin, ninl'iiint, l'.111I Hi" ni'i lili, 'lit', iiinl Bird" -.tutu lu. nit ottn "piironnl" nlieitolinns .-. ,not. '1 be pii'dli'led ttllh mi) decree" ) of

1F./ l'ASItRrs51.1R1)ITROPE: : dn iiutg'rc! nut iii'lii", ,.nion OI'n :ioniulill ..ilierMr" I I old l I kuuulydgr' l nl'ljllied' ,Iniei icltiinlt 1 It. I Ii '11I11. etl.lenl IhatHie

UNITED 5.1'.1'1'1:5 COAST tO'l'IONAND' HEMPDfCK: TAfN'lOXhLLOW( ) : METAL': i 1',1, lull i(M t > I IIHnth: Hit- \",'.h'I'1I prrhu"Ilou, ,
-\\ a' f.II'Ii. uu i.in), Judy": The 1"I'III'i.'u.. 7.1nincl; I Ih9nurl'xlLampio11rd" '\
1110("c, .
AMI) -(l.ih.uil/cd. : and. liras! 1/\1'11/, wal'A'" I Ilelll'.I.IIIo.I.,"...* :aledue' I Inconllileni' u, ami tens fm1 11\ <,1' :'JO \c.MI inn-ill 'lustIlls' Mill-, I .an ,mill} mnleiMand' 'how I bt sbr.liluiJxtlwlli I cnl('r Inln, nn coalition -
it ,
Gl'Y11)E'I'IU:( > : ( SURVEY; ANCHORS/ :: AND CHAINS; COPPER) COMPANY.X. .iinl. 1I"l1Ili'II'II"1) in our party, ainlliniHllally Putted, SlalfM at \lilinii, It (1'., hhonhl U Unit,think 1 sly.. Ii It'llntr\pulli I'onntn, nl" .In UK. cull n llu lhl',ie bull tai'lilhu, )Iheir of piiil Iv' \hldll-,

\ j Spike. t Miecl' and II.op/ lion, Lead. X. I-01,1: I Mtlal Itk,, 15 ill i C\/: : good: oi.iiil/.llinn) : on the .liui 1'1I1'lhc I pint, t Ilinu ) "i-n 14 li.id l bi'i'ii eniiM'iilion.. Ue hose' hill il teirMiiall 1'1111'0 h, Ihi-v I 1 ,tin-pxmilinn iiioiitthii
AMI: 1'1'101'! the : 'Tho : ,, ) hate onupli'onxly'
licpiililiiiin* '
I Rcpiihlf iiliumly
1'1..ln", :Miccl 1.1',1hcl'l: Xinc, hatifio) ,hen' vtpKiiini-.il Scu'Ill'iROi5Al'IIic I :illi'd" M.iU't ( 011'111111 M' 'I' 'honi' .nunl 'minimi In
) thUlleirollq il I minted IhcniM'lvcK
/ ; / OKril'E:, Itllh4, Slit:.\M..., M .t.r llnol-C/ ( AI4, for Shiprt'. ittuui.. i miulcd and Ihu" l'ino, lau. sl.tid athome. I'oil ,hl.nnliII"' / 'has II niluiitlit"i| .\1111'1'10'11. \I 10..11) out. of. "jiioiioilion' .) lo. '. t'pon In miliipiniiiiii .lo
) IhoijnuHlInn' (
CHARTS: AND/ CtIL'I.1c.1'I'iiIYS/ / PAINTS, (011.8.'AIXIIlJoS.: : : TAR:, OLD! KLI.O\V Ml.l'AL; i 11III)g in M.ik'ii 1.Iuuli. Ilin fanill' \ ) 'tininimliei' of I i'I'1II1I1I;, ('alhullunt'usks' III'h'IHI'I uic "fiII'
"Onr returns tinlinin liIty.i t.iI'onnliO" \ U4ii1c. .. IIII'il' tl' kiiliKlunliiilly Itepnbll-
at Yleliiii.i H. C.' iiinl in miol !
1'1'I'l'IIL'F.51\1'UII'E\'I'ISK I / ; ; ; : JiOLdlirfJALVANIED( Hie.. .
/iilinl M.ilu' ol Ohio, lot' In .'aim and In In isle
rORENi.V: (; CHARTS: tt hii h ('H.I sttly per eeiil.nl' his I'I'IIli'II."I'l'. i ul his l.u.I.IoJr''hl'lI RII""III'.1 s h lal.ll

(mis I 1'iMois' ) Ammunition, \VIIIi/ : : ROl'K:, the hole, vote of III" Mate.. 'Ihiltepnhll ho iiinl. -1:1111"I: IIh \'O.IIIIIIII"CI'l ol (til I' lin"4. aie i-hmply, diatt n, llu-y innt bocvpielid

:-31111' ""I* r.OAT KDOXSDIAIMIRACM: : l ) ,"in tol" in tlio mint\ repoili'd (III (4 mans iiilcinlini t'aiholie, iliniilioi. lu join 1'orcx ttilh (Ihc Uepuhliimix. ; -
,
Xi..I.I.I. li.in! : 1I\IIll'al'l'l'' Cailiidgo( ShucN, Flags)! an1 llnalinpr/ at hall'ma t on ,and nat \I In'tin'"r jon Ihink iljll.llhul .
11':111li'r'uPICUES'I'ER: ( IT.MI'SKUHIIKKS : little over f irfl II"'I'|" i"nl. of Iho lolal, all llio 'I'll"' C.II'I.lu I DeiniicialK ildi-!
(00. / 31 PASSES ; pul'lle' IniililitiK tiini'ial llt-li and ,
eotili h lli-iopH| ulono .llnnldnilc uulo thus idea ol .h
\ 111..11111'. I Dulnociilic) ) tol" 1.11 lints'nveri4.'i'hr.c any MII combination,
/ "
AND COLT'S)/ RULES: : nil! lake pl.ii'c to-iiinirou lien.hlilui -.
IIU&S/ \: TAKKRA1L LOCJS; II./ W. JOHNS'/ REPAIRS: : : .\\ sTLERhRS;I; ; ::\, ::; fin) -.i\ ('011 II Ii". ..IIIIwII ---- oter) (him. II)' all incatiH, u dotiiian ; '- but, al Hi" name' lime inliinalo DialthoNO

('lilllll IIt.,,,(. should hato, "el'lI nppulnlrJ.Ir'hbisingl memliern' who huvo
lilllll Clue. upi.osedIhs'lrpnrtyou
ltUIIsisrdStoveIiningA'I'11ANiUCIIA1I'ON, I: ) I .K I ('ll'M'l.lll'l tll.ljullll |
ROTATORS: A.brxtusCorking; of (Clm'Inniiti liihlund ol'
fill '
p i In Ihrl'uunnnltleL' I Ihli, ijui-Kllou\ nhonhlllm
; \ ,
ISoilcr Our Fdiiiijr, STLERERs; : ( : .IIst'.lorT.Tln. If Ihu I inlinol1j.iiiin, (

LOG LINKS, UAKOMITIIS) ; ": : Hemp, U,",I III'I all, ium :and TinksPaikiiift li\OiV: : ),,1'.1.111.\1..1...., '"I11"e. s MllltlllllrH lllO oUIIIU fur the ::1111.1'",. I'll, Aiijfii-l 1 I, J p." iii.Jiiilyo .-- .\ hl'i-hop. 1.1lei; ulnihiiii" 11'1'11110)| )' !o urrr I" RrpnLlfl'uos' Lug endhaggugc

CURONOMK'lERb:/ ) ) : : .: J;.\ IN.11.1. ... /LOfD.s:\ l'l"Iilli"l: M "1'i'f' 'till.' tint net I Di'ino- \ (jliain OliO nl' I Ilienhle-l! t'll ieussf \tillilii Irish peopirnllogl'Iher.' ) : .

tho pljec' JIM Bird 'linn.. thole' U C'liniiKO, M. Ixitiii. The ttholc M-hcine ii
I'Alrullhork' niul. SnalilULstk., ir.iln'; l loss ill IM I Us.'ii( leaving viHlonary, aniltt 1
MARINE I CLASSES: (Ml and Heatiii" | )iibiiiii", IudL,
Ship Stoves ; | uapulbsl'UOlul'illt- ill
(ludl"1'op; '"slii <.'I'ul., Itoinii IIllli'rs; i Its'kiirr" II iii .|iiiiit' OMT" Iti'ndlrt nlJI.'WI. 'iHIV: (iii"Tr"'iinTi'K.nrtin ; : haidly ailuin In this iliKlnily ofleiloiiK a
1'AUALI.H. KUFIIS Dit u.vrx.: berg and, oilier dniii'iii'H, Hint might ,
STOVES.) ) COPPhR)( PAINT.s, : \ i 011"111,1111,". 'I'hl "iRinofIho (
5111 1'1'I\1; ARTICLES.MANIFESTS: ; "Hc-l.irnn'l 1lIInut.lunhl.11' ini'iiliiin hy lihl( lo hive ('ieinianoidlnm piilitlcnl timea lo
A cmU'I. 'ASSORTMENT: : ; OK I TARU .V AVONhON'SCAPE : I "Th" Ki'puhliiMiii: niu i.ljiini'ibctlrr (-' Irnilil to II.itiIlluuhm 11111111I..1 ""C'I' 101",1111| a
'lei. Ki.' 'mln Ihul, ,
u im '), our (dcr' *
I loadjiiHlinniit
( : IliiiiU'i 'thin this liom hi'in.niul.tin 1.1.1. of I pmllcH upon I
( ANN' I ) : I
SnaiijKT; Lines, Hooks' and :Sinker*, r'ihLine I Nt M VUIK, Aub-.1: Wa.liin-( mini piiehl-me' not initialed( by) any aim III l b.i isis and. In
tthhh
UXt HOOKS)( : AND:> SLATES';:, NEW" 1.Su.I i .\ Nil I ), iiiiinlii.( 's, Init KDIIIO ol'lhfirhc 1 I Ion ial ; event
1 *, /Hook' :llIIl.l'IhXl'I., s.ii : pi''ii-onal: ori" 'Ill-h' fi'clini" In 1)1)4) ) mat 40IHU' 1"'IIlo"I'al" and few
a
-' >'iiinlii's' II.IM' 'tulliilo tliuiOllllliuH -
1vU111)a": ; : u |"in 11..11"1.ellll.
YAUTICAi..1LJIA\ACS./ iA\CIIRLiGII'I'i) ,; AND> SIDE/ : l./iIITS./( ; "Chnj'ei(' will not ho ill'hrirdngnlnsl : ; ter. Kailn: 'r ll i ii \t ilh llii'in a HuiiotmnniiiiT will lied. lheiiin'lv'i In
I III till ulrango
Ul'-ll'lll |IOllillll' of I the
___ Nut ii 011I"1'1'1"' of loiisddno lor
have
0 tto and uoono hat"
:M.llO have llCI'tll'l" -hlW Mllll llll'illulullin. company wi a
their IlIf1I' t AlbertIseiiient.Everybody ) piiiiiliiicnl' fleck IliyuiiiK in- liiilninConiininiiuiiel f"II1, Unit ttlicio liUli, 111'1)
n,?aw: Shiptna,tern Will Notice to ? (! our ( llicie IH liolliiii, ( \\ h.llciliii I'licnU Lute monopoly ufgnin. or I. .
Thonnii' fnf nn.lllc !n- betn nppointul. lo ( ii'iiiian '

Largo and Small, Cordially-Invited to give us a Call.FLORIDA Isle oiln.itiiiii ulilnli imliiutrs: a reicln.c in Ih". 1I"'elll Ililliinnie"ll'lllllll. : I liiiinmi I I'uilxliiH, Hi")' huto, or K)paill t"iii* 'I'hl lii'iilari'peclaclu) of a pen innei'volnntmlly
'ri'iilpr' propolion.ili'' ; | in HID, 'nniicinl"iinK: .1111.1011,
(, .m IC.ulliuiuguuuntirs llf ('itlll'l'df III" it'll I \ ..rrvi.rrsfuol15sssrietthn11s i "
alienlh 1jIIIII'I' our (i"11I1I111
I anilvilh the in- : pioplv .lilVM'lllcd' ill llm letter Illo rnealcnd..
/ -
-- -- : nf tli it 'Ihi-. ,,\ .
.
illy 11..111' u ( oiisdiiiPiieillm' hitler Imveliecome
CinninlHHinnei'
by Illni'k
from
infill''ninti'in' nlil.iiualili', this nun'uliij./, a pen-'
IH ..'111",1., ( In-ill nu'I Ian oij.iiiiallnlH ) di' Ml..leil mid' CM nlnall ionei in
CURIOSITIES W. L. DOUGLAS I' woilo not doubt" that R11rkurrwill' ) itopped 1\III.n. \In \lkl ills writer
in .
Ililliinoi" ''dd, '
: anin"Ilini'H '
mo ,
I lining! lo 'Iniiiot at all. 'Ilia romillIni" asks Ihul hin name .
/here2lls" IIIIIIC Vllll'l (lilllll Ihrudlcy. I" .11..1 f'ol
$3 SHOE. r, xrx I "onlniiiiilcil, nilli. "MI" Ij olhiTOni ''''1'11 Hint, Ihu 11111:11'/1"11.11: ,Lava Ihu klallnj that ho ,
uhf llio
IIIJhl'il I I. mil IH lu'gs'! sour 01. 1"III'olll'lr.
) Ikiio \ n 111 Iho llaliliiiniu' Rrfurnl fnll"11I II liom, lilt (1111"1 Ii, mixed 1I
Tho n )7In the HFtMIKHSHin wurlil.Flnoi : pii.lu, ilciiKiii'l-, lliu 1"111111'1'11'' ) 0,101 hlH dlxnbillly by "faith In (IhulAn'd.
1.'lIglI., Hi" oilier IK till! M.H-- luite "
t /'xlf, MrtWt( nt, tlwarnuiUtl have' onlv lIu'MHclM'r, lu Manic." ilan9ngls, heionm Inuu'nlnblyI'rl'qut'ul l A '|M-<:Ial examiner wa In-
< unnx, : *, llull<>n Q Q F laml. (1\\1\ Sei,'vli,'p I Iti 1 -.fni iuI I AIKM'iiilion.icnlleincn mid ,
(
ierinunpeople
I ULC, ll 1 nt>)f IIM-, At"v Tin1.. 'oinini'ixiiira I N | gradually inn .tl'leellu( at oiii-o lninlie| Into 'Ihomaii'x
:: 'I. :., .. r "iiiiiinnry iu
i n W ((: connriluil' null Ihc ili-t l have broil .
News Dealers and Stationers IINw' '" n +- m f.illou- diilllny(; IntviudInlidolil minily. 'Iho. olllen"
1.. 'I'r.ll'Ia": :: + bsir 111111", '" sni'ii-ly |ci'l/ 1IJ.I'h'\'I.1' ''"' wlllll"oHII.
:: : 11"" ttlnil I
.. .... .c.; < ) in regard an LadI'rulr.lnlllisui gate( an lo ho from UKllgioini
'.110 MI" ( "'S.; Illh..r '
., .. ; \t'alyeigldcountIs) :; I liilVi'l I< poiliil I..1 I. I 111'1111
,
"
of ,
.0......." .h.utl..r' ahe. 5U'f> I'm mill liaifjen pioleieil )huy 1111'0 llu/ ,in : 'I'Ilt'I.crutmlnhnlue.Ileo mmilu or tic Isisactnnlly
.
.... SHOE sus I t n Icavtng II to lopnit' The o \11l'lhor
1If. / iiiiinlhi : MinM' I HID/ Cnlliiliuof ; ,
.1. agoi) In ''bial "i'/liiKilx wlii'io
piuoi ,, onollflbn ccincd lo miller loin Iho ill-

mportcd and Domestic Cigars Tobacco: Notions Etc. \\\I\\I\\ t'I t;". .. ... .... IIIII'l'I: : I Ihn, iin".t ivlialilu 1IIII'I'IIall\'IIIII': ) for' Mai' '\hunl fmiippiiiiitiiilf hlllill- -,.- .lllll.l..... bin.... Mini...-. nl... f_:,.,...- 5015553 for which In-wa* |H'n.lnmnl.Tho .
'
111. dt.pnt.hu5' niici'liij with Ihu lures
"
-........-.......... i 1; I a biili Ii ol'innvii, 11'miIn.ili lilllll.:'
.,...n) wr.r IIW W. I.. |M'I'.I' .AHV4 I HIIOK.: ici't'iM'il. at Kcpiilillran: ullIll"'III""I'III. ninth Inleinational JlcdiralCongr'ss ,
If vounttalTitiuatniit fcwnttifiu' urnuin* nnDOUI In pli"c In Ills, om'IIt'h, "lIul. Kalliei" nil Ih"
lo W. L. IMIUULAM. hrockton i MM. Ic heml'jii.uU'H., The uvdux" gate'! icpoiti-r, bn held In WII.hIIKlol|
have not IIH Hi")' kliilc, rei'clvcil, CM/'nlliu "II; IhcMC KiIcvnrien, lonlined.. to the
sip" HT.h thoi'aily ( will
] front tlii' parlu lindiulilidly -
far
per utility,, I tcpnilii o ItsurivLui 1"IIIII"cr.
- / ol ,
"eouilcvy nn iiiknnuleilgini'iil \\.1 l mnl have, in
tho l.axlcin:
yogi ) bu tin- .
l IH :a!i;: ; on shun hiiiii'j lulio, I lliu |( 'usbtageul'tilt.lrluul'

Curios Shells Canes net KupnblRiin' I ffuin ol tliu \\'hole, / 1'ioni the Tiia-uiy liepiiiliiiciit' ; "eonfcjneiilly Autos' iiDthiiiK In lomplaln" uL"'Iyrll"rl'plllsllhoplb'sl"i and, miiKeonii lie world,
Inno ,
Merchant; Ha Id Stain will IJD :J ,r.7.i.'Ili./ will/ leave they gnnn nut of llio' ) do 11111 /hat s ever seen Etciy; nation of all
.
u ,inajiiiih fur ISnikiii'i" rininliiiK tlio biiKinuxHofplcli'llliiK( Leadhitf Hunt to kpclik' of 1I,1..III'I'e.. 11.1 donut Impoilmicu 111,10"1111, bo leprecntcd )
.nklili. of Iho :Mai" land' ('it II
) nil" 10 hn\o Iho, Irish : .
Ipix'upafe, by' lU
,'o/"fol'lill..1I111/ ,
JEWELRY KorUYN: : I'l,.\N- JI".f,7 'Ihut'l' =M'lvho Rufniin Ahum'inlimi, in an intcivii'U lu.I.I.IIIIlII.h..I..loli.
SEA BEANS AND ALLIGATOR ; I:" "'< Krpllhlli'.IN: iIIIII HI) till 1.u.1frolll tthlih nllhiiiitexceillon! |' hold Illlo III'll, and at lea.I (,nl mud leal
PALAHi\' MliiI.UNMK.VrMH J: niihii: it'pii'xi'nlativii'' / ol hue '
C'oii. litmus II\'CII' 1111'' 1'"ol""IIIIIIIe'o; ,'. think,
is 2."i::; ( ) men mo lo bo turesau6IIuNI '
,IHJ.>!) Six ''"111110. |.holII l'XII'el'.1
Tiinei
took Nlinilar 1"01111,1." a / heyInill Ihnl dlHHnlii-llcil,
wo uio for In Ihul
,
Pensacola, Fla. l"'iiii 'talhe, (gull' "f ''1i'''i heaving a hint ; of Iho fOI'olll| lonnlrloH will
,
Barrel ,
Shells for Walks at 75cts. per Unit it Hiillli lent cn-c fm n'lluo event" !110.1 l Mould, aimply.. writ" locinnli mind. Koveinmcnt repruNe11tahItes IN4ldH -.

'1BARRIIJ. ',\ III.ES SUPPLIED WITH THE/ ; Hp1'1I"lirlllllfll1I] _; _n _! orJIII... .:/ hv, thin l riCHltlc'iit, bas" lii'i'ii niadu, nn. Lvthe IN hut I mil hen' In soy that 'list bcllu' r.'I'.I"1' tiv. ..l.liiut,. ...

: : : AND ALL DELIVKRHD.Itonli : ; UEbT: : '1IIIC/ ; MARK: El': piililn i utul'lily "I' II'I' fail, mid icimnm 1.1. "
Iluvu110prspar ',
\ Iritllllll Dl'IIKM rills III ( 'lllltl'llllllll.K'ltMlKK "leeognltlonin phyiileiaiiM. 'I'hn. xulcnlillo outlook of

Al'KIDS.COM : Vll I. 'I "II" 1)1)1110. I if /nrsta'nrllg/ inniniUidonhoiiM. mi)' dioei'h", Ixok, at New Yoik.'I : N .
Alljf ) a* prnniiHIIIK
'r, In ulit-IU mill nlln>r 1'111'111. sill Iiinl, il 10 tin. Ir hiintii"o, to I.JII"c| tin'in. ""IK: AM'> A.I..SII'WAI'I'EII.. : : Im iippoinlcd' lo look. Into. Hi". imilli, TI" An. bbNIiop, .andlilx two Vliai-4 I"111"111. r"lar.lol'
,,'Iv,' III ciiiiiniuiiiuniliin x'.Ih six. .-t'lilur to Icily iirKtll.JOEJACOBY until. M'llu! C'liiitcnlinii", num'iiilik'il ill iiuKnU'cent' ,'c.III_. exlra-
I IN i1 1 IIMCKACCEhMIILE ,
abundant ti'Hliti'ony! would( lio' Inilh*
tnilro o'i''loi'k. linn/ .luhii' '' I'i. Dar "iini'ibl mo l.iiKliih; uprnklnx' ''' OIl., oidinmy' t'bttra'ler of the anliolngionitMwcd
: : 1'1'111: IeI:: : \ I'.ssI'li'I'iOY : ;[; conureiiH
COHEN. with lhal, In fail I
f. M. omiiiK Ihc
; perHOIH I Itvool I 1111'11I I lilhh., In '
Proprietor Lour tliaiiiiiin, of tin',, Stabs! /lAei: ullvrIuntnilur I'lillailelplilu' of nion of wideworldlepiilallon
.Mail.li.r I'0, justly I l'ri.irliiicnl.| ) : / ): OK THE <:1'1'JJO.lIS \ nn" iihi'd. ttonld l not nttenipt, In llio Arilullb'hopulnd, Ids two vicars
.
( : and Ih"
coiled" lilt) I'dlllfllllOU/ II) of literaryConlilbnliona
uiilf! XK /II'/. J' A Xli .\'1>'.1 'I'/. Y "1luftc'lo",1, (',ilU, Mi. Ua16uuC! deny tin. chaixu, : III. lug pioml' of am. Iil./limcn.' Tho' AI'ilrlpbrupatc, ; fl'll wu,111 tho alandanl. aiiIhoiilii'x -

F'ui.Yisil /0'/1. u..n.i-o /and,, aiMiomii, tin' <,'(in vonlinn. Ihu pint" I they/ hatu 1/11)0.1./ they .")1' Seen of llalliinoio i", and...J1".1| tonam I on every 1'1.1, of medlulno,
1 they, can ufrrl', cXI"1! 'In nniku out .illI 1111 1'1
llxcdtlth .
I'i.h| ) and
t Y Miruory. Kill it Ihu Insist
IIAI.
.
Head .Reflect J. KRYCER, I, lie ,.IIllho calling: of a Di'inoi, ',inliujCoinciitloii i'lou11, ',r "itw Iliun Ihct did iigaimil I'IIIK'lioiiiiiie", and, Hi" (!ornnin-fK| ) klnf Imp'iilini t'Vuul In tho history of
.
Stop Ij Ij'I'll. nil74-I) I'IUl9tiF:1'uILWELLS' IibggiONUut'I'Iuunlt/ *, xL'11' lh"t eniloavoied .
l and!
] _. .--- --. ,-. -- ( wax ul\t.i)"-. hi'usherln'the / | l 1.1i.I. pioplu' ass" whnll)' HI it-Ill n.St's's'lur.
: to pK'\int (hale iippoinlini'iit. l Igunl'rd and I tell .
[Stain; 'Imlll"I'oI": 'ii'at iippuiU | )you lheu" lhlnKniiii't )' Whitney Las i pal uniclndcil
: in T IIH uo\iinn' ; \ I-IIK: LINKS':: I EXCHANGE II'rlrasI.hiax'il, : uinl, ,
.: KA.MOI IIfI$ fI 10; I IIKAD. lonnpt bn reincilieil
or count
li yon may nejiollulioii for '
| (inn In this oiii. /llni it wu IPSO nli- I ordl-

In all cjHomif Kttvr, ""I'|* ''l.illv I ,I Oil.(KIN Hl.V Mr:\ f AMI IM/ M.h1 11KK I K. j vioiu th.il Ihc (iii\i-nliiin was unr.i I'ruudnlvuleuudurl win not dirniud' U Ilhe I urxl l KI m',ration of ( itiniaiK out nmiio for tho navy.1"I11I1 1'1. .ll'l/llnlihkb.huugi5uy .
dhsgnnlill.utlu11|, for uppiiinliiii'iil" ", they, oflhol'tthnll', I ,
Chord/ I Mmil with
i iet Y'EI LOV\7'\ :F" EvEei"hi. : Pensacola.Fla. '1".llulI.lllvolv.L( IIu said tliu iinn-' coiixidir it unlikely, Unit 1/)0'I / nlli IKI- .1"11,1,1, Ihu ,1"h'illlllj'l/I, (u otiold IhU, boon Iliad" ht's agrrout lo "MlltII.1 aIm

I lion )liifnia. llm iiuol,| ol Minninir; |iliniri"4 Mould l I..> ion"I'lijied Chicago. convention 1111.11 I augur llm, loiy, In thin conniiy and, n-o Amcrlian
fiilttl nude r user riicititi.hllllMUM I ]in< | \'il'UillI.I wax -
lull tug sin r
.
iti cM.il'liNlitil npiitnticii' d Wises and ;
iiHily IIIIN Imptt Liquor I kiillldi'iit I'lonml-, "i llicli' "
: .1 'l'.nlt hum' luAri'I I .
led. .I'cl.) .
w hen lakru.x dtnx| .1 llii iliiNlon un llmilvlit" IJIII, ">| HIII Ihntpicfiili'i ,dimntimal\ Scuclaiy Whllnoy 1 I',

I / | iuill' ,, .. : LIVI '" .\lU.lh."IJ".r. gurus. the ai,'linn '
All Fevers /r.OT'll.LD: / itl'EltIS: : : ) ICi;, llu niil Ibis ilillu-. - Just I..cl an 11111,4.
A Positive Preventive Against aurcul'upitduu "I'oiiM bu lii'llur" iliIvriiilnoil >" ( 'KIN VM r i1 iri ituns. Nary t bi ciiiui'u mir imlu|" mloiice II'
.
HiliAdii, tin Ml M Kin' Mlhi .IK III.UK Muni' III- .holHI
I1."r fill I IlIr'rllllllloli: cniic'iTiiliii., Iliin luliratnl. .. .M Isijl'tllr.|| / npply I.. USAi.. in, 'llu1'' pall' niul. "iiiiii4clli'illiaiinony A I'liiuiiii, of. hiiililrti .III..ulli. li'oilii l.il lltiniil Iliinirii.CIIKAOII fO",111i" rnunu Ion for nuvul oidlnaiiLe.

l'I/ .'I'.1\'I'lS6:. : .ti'Its'111Kul: ( ua.151111. :i, iiiiliiinil,. tiny) and.. ili-piiiiicnulo .ilim iiiilun .,) I IIIe'1 II I.very: inmier.hi.s Anxn t 3. -'I'no, Swill Con- Tho ivvunni'i of Government; fur

A4|| ; of all I Ihu issues invnl d.| Ihu inonlh, of
COLD X-T71TCIIES: : : ; l 1huYllsul' AIIK.1: -'llio' sub In ('' July a liroifato over
1.1"11),1 ilnniarI'loin
.
jl"'l-lf It fcllit; tioVlTlllin-Ilt'' I but.'L I'KN.At's.LA: H.* "N.rvi.il II"I ,) iiinl M.lit.is -. .. Oe<'idc'iilal uinl "lliloll'UIIO'I'i (ia"- llm. "IVderal|{, C'oninll' of a !Uwil/ur- |;.I.IIKKIIKNI; ,, I,, or M,<).,,IM) more than

A llulllllllllK IflUil' lie 11I'1'I\'uII.,1 eight| Iroin Ihu, <'ilunl, I.r July 1SMI. Thu, otpcndlturca have
fa \'I: t C''ILV.L.u.lr ,. land 'I.olt'I'.III) iKjiieiiiiiiK him 'lo
-.' //I.U.T'01"' MIL" Ana hFh'ehrukoonl after '.nuh k .|ikimaio- of font'Inon'' .danami NppelluthoSxlss' iculdenla of Chi- 111'1 abouTho f 'JO..I.'

Ibis inoriiiiiK, in llio I'Xlui. ninu ,ininutuii. hliu, lnina "l i'knhuma '. '"'W fs,-al your nlllivery
Notice to the Public. u'ugn' fur n,,,1111 lit half nf Ibis/ HiilluifiiofUK O'IIIOlIl'OO
LAZ JACOBY give rrm kcr Imkcrt of Jin. I I. MaionV -iiipcii, up to .Inly /I'l( and Jblini, TIll' 'In. .ular/ I. _ljii"" l b). 11"101' Ihul Iho revenues nf

"' FI..h'nh.IYx/lxllll.: l / ntliilrn "KonX al Pratt MMct user l.I"h'I ", noun up,, lo July 11. Ibis iovirnniunt aiu to average the
1/.11.1. .
NIIIU/ .. Ink 'linn of II. I'li'iltc" A I,,,.,ilioiliiiil / vlui-pioiilont' :Jof tliuSwlmt ,
\ Wits "lIli.lcol"II'c,1/ wIIlail 5. S. I'upulr Cliiinjituiici lo tli" goal| i'mi ml rum' of tlfMf' ''U) a day
by the ilrndiur II. .I'f.'iH'T' H., HIililml | | lulary Kedcrul: Cunmll I, ami Kulgnur
THE CELEBRATED CORNER I.. k) Kvu I'MH'T.. u..unUlug,| it> coiilvnlt/ ainl'! 'Him lilncrIt ex.lOIl.le.1 Russian legation In 1'LLiu. luijiiit dull, C'lniniellor' of Ihu 1'ipnhllci, Itslyttluit slut that tliu CII.lolII. revenue I Ii lo lio
na'uar.' IhlSuu'wA" uinl r Jim 'iiiiniL' of II to a iloulili hlll"lIlIr oivnpli.il. greater than for I
: any previous hi
., ,. "I.Ii."c.llIl.a'"IIld on Ihu CII11o.u1"'IululiulI year
I iiiinlurUil"
1 ft- dt < will liv > n / Ihu ruicnt lvallilWho"lill| Xuginadu
__ __ u.ITI 'ftI'II'.hll'l> | i 'lIlMlMlilijf. of .'"hll I'rcdrloruc I Ii) /l'i.'nili'1-nn' ,, Law & Co, a trucker, III wtiii.li hu .lalo. II In 61hI.2iAAitna. ,,, overAA f / amlhu4) lionnlow the eouniry'aliiitoiy' ,

., ITttliTu liinl'ili'U: II If. Illcr'iiUi I C.ki' mnl i ami l )' f..llr. )', w ',I"hVU : > iifaln \113,1aMIAU\:\ ) III : ; Tho 1'111 debt ruductlon durhifr

0 I B I AI c I c I 01 N 11181 TI 11I'Irlns'r.-, AIIK :'J-l Iw :1"1.I ., K'.lrui-il' \\'tik 'scliiiltu the thu ) ear 181J. Ills luil lleo me dcllvud !r.. twrntyIlvullonsn Into Iho/, 'lake, and' Ihiity had, boon Louses thrown. wore July/ ainonntud lo *.1MIO,0(
._. r Notice to Contractors BuildersrillK lijii'innn 1 bl i'iii/Inc \<>' )1:1.: wa mi nut fioni C'hlnou ,11I1'1011 .unrein'I II.I .taled .at Iho Weather Unreal,
____ ___ - ; OIl nhultciii| that' lh".v hud. to bo roinoved. -
-- of thus 'Ihioii ulii'ii tin'" upper ll'jort' 'hu Chlia', unlive eonlainnlie lent, July, 1HN7, I hiss, proved, .. lo be Ihcholtokt
: PF'!\H'I.I.\ HI'lIliIM AMi paper Tho lo .e' amount lo mil.lioiHof .
JIAS TILE: L.lIo.'rr.llutjj'r:. : A"" HifcU|| | STOCK 'H' I' .\1,..$1 .K.Vdl: E:. ,hall Y IK..II lull,,, ) fell In and... 'Ii" iva liuiioil lioiiuutlilliu / ( lollnwlnjf. iloim' "A .phixuo; of fiaint and,. tho ol mniilh on rcco-d nlmo Iho SI,.

fiillii, <(..d. klTi'liy, )ftli/ I"'LII'dh"l, ti'll, li 1)1.Pircliit" ) niiiK end) .kllldl ; Ida hotly list, nut oll.Ilell.llllllh I U at SUllklll Tiea.uiy std olllev began In Ono of the
: ; r.giug, |{ !: Iho Pugs ..11'11..1 C'xliaimlud II IS7.
11I.I".r tin r"unxlnrI'ral. / wndocidiid
Tobacco Pipes Snuff i Icy yet licin rviotercil., ( f'lili'l, 1 l-n inecrllciinUk ollt'cU, of Iho exvoiilvu heal.. hat been
rj ,
Cigars ; '' I iilnii: vl< tarjuii' r llunfniIrli : I'ooplo arc (.I) IIIU In uteryquarlur and ,toappont' loill htvUa man at
I k MuwtiiH unit I'InSu'rt'n, out 1 J'aiinnrN" / "I llii Fire U1 pl. wuioiilliuaiiio llit'iv Indnnm of to aiitu a nis1ttl.touof| all deiarl-| '
'I BIO "
many vurymuldeii hOIll"I..I.'III\l1...
for luntilbiitloni.{
ill) |HWIIitl l) rLfll""t' luHIMk oil 411) )ji.l "
FISHING TACKLE NOTIONS ETC. IIMIH" H lili" 'Ii an) huh union' Miss nn onituuiiil lluoi" uinl/ wa .01'lou.ly Injurcil.Himlfalli / deaili' I'unplu, am" appari'iit' ; I mental ".IIhlllhl. lo llio groat delight .

_Jiih_ V, Iwf::: : I'K' !iiiuumtrMaruurg .:_ / !i. fiaioil ly w,1I11I llio' inoinliiK. lad/ dead In I 1,1x11 N.IknRLIh'ad. 1 of Ihu clerks. lo whom the relief

IN THE: CITY, WHOLESALE: AND RETAIL; --ItFYalolll: : I 'I'lio Hani'' '* I'ontiiiunl i.prcu'1' on I Ito' flC'innon /IIHIIIN, AufU| t 3.-Tho iulinun i coine4: a. a gralolul'. .brcallilng pcll.

IIn..' *.xt! of Sulk mruliuu. sod, the.. right: lo the tnno' ivirnhinmu of -. newspaper' In Iho cuimnenU of M.KtlkoITi Au Kmbculur.Nitt r

Newsdealer and Stationer./IIII/I. II, Tulmvvix arc )n'l'oril l' >innn'( iticmujr Mtl.ranilt. ldl'I\\oll I A. Cn., wliiilia 1."I1..r "" .,1. death/,, show a nudilitud You, ,\ A

,. "1I.lur.l of II." 11umuwptk. unturjr, \\' > il">'lro-il, and tolls, AKilriilluialtvarfhinii : lualws' AUlrlld :II.-'III!) d.'alh it Icelfny nt .atl.r cllon. Dunniond tleik I"UHIfalll.1
a dry good
u u n *' ouiint of bring frt. from a/lulliTJlloii, of E \Vlilliiun. Ac Kmi't; aiiiiouni'oil of I'hUUpp"! Xavier I'ullm The Kmpcror: of ltia/ll. .hat a'rve.t{ linn of U Is. lloutloliter 10 .
l the wan
inllbiunl uhnrw In markrIlul Dr. ,
IIULIUMI TICK.;'1' IIIt1lK t.:1I.-1'II'k'I.lo: all I'oiul.u"UItIat, (xiM. .ml ):tCkolg"d'i. ) Iho upper |la"1> of which wit burned slur, Iho .1i.IIrcul.I.'lowh,: (;icni'ial, at /littduil.Thi arru.tud I
'
ait' bo u..1| b4 t"tI." ckuwln anil muokjiiv.'ur .4 ) onterday, charged with liaringcmbeuod -

OrJen, Iruw ouUIJtt. I'll''''. ,,11I11I'oohol".IIII.II") larvlul Atknllmi. II1.1o mitt itt "b"I -..I" lijrl.kWI oul.I and Rcnalon.. llu/ Man OlI'CIII.lIvlIyell |I ) 11I,11111'IrOul/,1, Allkon- Mlnnu.ola | 1 ''ulnl the pan' fur

.u .* UI4H (,.'0. On I".ldt4 rlho I building In wlikh, ,* old. arc committing


sj


;

i iv t
,-. 'r1' :' 1.1 ." "c, '., ., -- i _
.
'd' "
"
.
,
'

I
1 .

_ _ _ _ _ n____ ____
.
-- -- - -
--
-- - -- --- -- -
fl\S t 1 ''onuunc I 1- Jtcrtibll'-inii: :' gottlnjf tin I I" xtsl-t; I! I
'nl 11'0 : )
tl""Jlmr.\ : '
\ 1 ( TJf1HromD II I A Hot la An,tn H,4.EnulUhinui 1'1111
mitfo of Huiiuicl J. I(nml a II, !Iq.; ) and 1 W'e rlll IUJI I 1".1

I arc tcjrinnlii' lo hour' dot ndot Into i of ,Hit .p.\.llr T.i'8Ih. I |. lrl.I.. !I have ta yet bnt the vaguest nf (has A
cniivptuin ft BUU DArn
l'II.HMbtl "'I'n. ""ft."ii- .ni din j.i'i-liioii.I I Poor So so toy f lio' dalengtdcnedand nlll-el''AIIII'II..r the imfm-rlnnii
111 I 111. I 1''II.itolll' | kl..III. lo I Lew ,-l'olj- THE COMINO [ ( ,. kl..t..lk In the nol.lv.

& ( LII. ni.lflllMI" CO. ; ; "'rctigilionrd' / I IUMilIdle ;l t i t J I i ti II: t'liliu n. I IIi l-t VESEL Hiid 1 ntiiin'nt (.f tht-/, ."nlhl' I'I s' 'sic I ,.,,,.. .. i I. undid, fi.irhiK, iml, ,
COJI v.: -
: i -- l si
i-cpeatoilly.l.ul. there I I. I lunit: lo ai! 'isl nj l.) sill "1'1 n I..I..".1.t''II.' .' j The nininlundnf An.lrl'lllr".lr. I IToo, inh.. |I".i.iin4. Inl"ri"il4" nro In, 'ii-, .ni

4,ifli,,. ,..-.. II. I II'I ami I" \\ ll Intern i I luhsigs, iml lie slraddlu, ]tjI\\ ulreli h im ..mid net.fI |*r ('...,.".I"n .r on I nirlrnt ".n.1 mill ,,.mirth 1ih., f".1 : hula I .'II .mil II:;.'.-l\ In ilnntiiiek uin-i,'ii, ,'II '

un nt I'" 'I. '\ Mr I Olovm) |1'1 wlilon l wln I, > 1.1"| ainhiiniihlo I ,nrt I.. (... .tiltiiniitiifi 1 UouMf j frau ci-nt to sveot. It* .,, ..1 In IMMIIOt Ii HEAL ESTATE 'iIili5'.5 I I. '' rnpthn' and fr.inil" III |II"| ,,i
i fiulliolKaiidall
IIIt 1'11 1.111",1 boai'dlii; liiiimc. (inintm -, .,... ivrc. Othrr Hlml' of I'lnti-it :t, hut liriar Ilnllhr1 of the fulled MMci, i niilil-linlioii; 'ftii.pfoir| 'a I.". Ill i i"
1KKMI.NVAItlAltLY: IX AltVA.M h. 'I 10111,11, or dc vlll tplil I In two 1-1 f.ili: ( nml Mi-. I 1.111111 I it mil Wur MilHk, nn.l. rather lent tlll t"whole of 1'I"'f.: !I "I ihelr lIst ii,,H..r\iinl... and eualiIl.,"cc.. tin i MI.' I ,

l'AII.Y.lln" 'S (-.ir.liy M.iil. .'< <"n I "1"1'(1 lie 1101oC,11 I I lie riiifThe| I the' 1".1.1.111.1 WI ,1 |.| ilia'do I I I! .All! ifi mniintmn -ex are -A"- We, liol 1 II at I In- "fRii| loll. n 1111.1 ,
gnnsshulenI
M.' II'.J the limit, lit lze him prohnhly b<' r'l.t. 1 ."ljl.U"I" hitch i h.iiiu ,
"Ix n I IIH.' 1.lu.cadcr. ; a : \\11t.llll' nn.l, -h. "u. p.clliWhether "I 1 1111,11' riiLiiionl lnlKiiiPiit In tin ,lii-aii-I
Tht1"lb.*, I AnOnu ) Jx&"llr JrlllIlenl I Hie If 1 rr.hl"111 tlio ,..".I'IOI ,.r ihn nnn (Li C"llllull" cxW :'U' Innl nl.1 dii'p of 10.111"'" III"llh.I I : ihiy look "ln ,| ,> .
light ( .1 '
.Month, .. MriirnNh lays !I. \'III"Ilill that throw n tun, 111'1.! Interior, Ira's and waterIc COJIEOll( ) n An ENT, ei, tin 'I! nn ii nnlohtnuir Inr 1\,, 1111'. ,'
.l I., ."rrl..r nt your nhhncc or I'Rlor.r. Handall I In his WOlh'flll bn, I Impel-lo 1 l-ne, or \Isa'''' .., all I the 111 1 1.'j.'I.I.I n.lor; .hlhlni prolmMy %, flcti In Mummer like n ttrent oven, nndthe I I liiu.-s'r. hi ash r..re. <|..liii.- a riin: .iml ''/:511,1* .1|.
|.hic > of hiMineiiii alii e..u,. |mr neck nr AnonU clli-cl i< piodiici-,1 lu II,,' loiiiul'-hoiiri, 1"1 Use VOW-IK that incnxnnHi winds r"1 the "''|1'1..1 "hcnto.1, n 1.\ .rti. n 111,1' 11: l ehioil I ) lln- hnl.iinu,
iioti-tiiiderHlaiidablc to t the SI .
teller
month.TIIK "by ilia' of in tdo the arid NEXTTO CITY HOTEL. 'shIll' '. au, If .
|Ir siglst a tnin Net idinnttcnliiiK tliii'kin-Mi hy the fEt' Inllt the WIni they lion oter vast mirfnoe.t'lider | |tills II sash. |I. fr ill usli|| III.,
Ixini I HOIII.lcal I I n) R : "I am 1 1,111Irle' ; I I 1,1,lood, \\ 5' I leave lo wi is.i'r .t limit. nf .1..1) In the uunrnmnilcrulwrn the Intliu' netof thow lint WIIIH| | a I lil-;- 'iiiniiene-iimleniiirnl.amlHliiiiinthni.' "

H'KKKLr CO 'VKKVIAt. .I n free trader lii ails, ( 'I'rll111! i I. I 11,1, 1 boaidin; ,1 i ; iirmoiit' U )' If.lirnlmnt nmn, lieant, hlnl nnd "1"11111 ..1f.rIh.p I lii liaiiilK-r or < ontn.| il. uiiemiiiiHie
Ie. \%' are trl"d to lio.ir llii aMr. '' 1 Wl. 'hltl" Ik..I Hut tli- rnlil.lt l'gXR.'OI.110:1) I A. IMIH I n'IMMll" I IU. w.III.' n
I In |.nl.i-lii-)' | l every fiiliudiy: ,, IIIIl. at per e don, .* are I Ilio r"'olirl u a's.llts| oftho I tn-cutyiiiir' ku' 1', in ) my.wh'it f. Ibo. ,
M.IMI n )<-... r '-, rni*, i-ent on fl1IIIffltkii.A1'vEILTII(1 ,I''115 I Ilnl of 5.tifeIIlPish: I:. these t "II'I 'I.llh:1 ti.muni rnet fur Ihhll war nt *.">" !I, .\(rlrn., from \11"1 he ortimiully !11C. I "I'.-' I y IV.iiul.l nml
\'O h ; .
% 1.'I.h' I.II M.1
1110 ) siusug
.
CITV and I Hie rrleml, ,
I 1111&1) ndor nnd TiinlH to lhiwtlii.4 null [Jac ,,
r.Ilof Miecrlntf atItillilr. -"t I in uiid I ouch nuked r"I.'rlrhc.| I had lucas talking' Mllll01 .I.pl..I. dIUI"II.II/"lhl| | II u
iillier. \ .
: Iun:' 11\1 101' with 'llher ol.n..C Spnlti, and ""' in-ulu, XI'S, wmul: 1 Mllo is t .11'1011.! triKKalidpliiee, ,.
I.
I In I matters ovonuiientonrlradinj. n 11"m. nhtiut war 11"In.II 'tllrl hls.lil ilhilie. .;ilemleil
cf natural than( idal kl..l ..I'rl 0. I"'UI.I a 15.1 hi
'i ; .IhUt l'.lInwlotc '- 1,1. way into hlureshsa| t". x niuirf |IC I u.-.nn., V wn
eiwinnhln and" furnUhi l oil application. I .' khlots Iii real l hlpu 11.1.11
I '3\"UI'1 ) ? I lint lIs\ l |I- of the Knu'ltxh ,.1".11" hnn.NfnrXiilor I' niul 55 l iiMihilim' on the i nhlie hiiiiUand the
the) I u. l lIn.ini 10 pinuii "Armored trer MII'h as AII'ot| > nun
Tim circulation: of i sM ss KIlSI I. replied "The .
(ell IK hither I hey ole ,"CI.,; mice, orlll..l lo\e in trouble. (inn and njmn thi elm wldeh hnvo glullishl.- Ve'rhi. will Im A.lM. I "puhlie' in.aiir> I. Ill. pol.hit ?. ,tj., ,III", ?
lii uillfoia I > Ut-n Iran t
I than ilonhle Unit of any pnir, In I Ililn ; tH'1 In, ,!, halO nWlrrted fur In thrriire ",11,111 l 1'nl.r" d n. ihnl h ntln: hint ,, ,. .
.is
We have fur '"n ; .11. iai |
rait. 1
s4.II..n. .1I.I.tlllK, il a taliiaok, nihertpliuf : bug; reRjioct wdileoHciil.ilcd U-din.) I i fur nmlKitvi. portoil.110nltlll., drop' lu prnfunlon t" 'IUI'0"11.1'/1' I II ihiim.m.Mmefiltlli, .. Mlll.r.
,1.,1 nnrrliinty nrinnr 1' .. .,,
1.1 1.1 :" h. ,,;
| I
wrl ,, r lisV.
( I I and 1 Jiidiro Kellcy.lio fun- I" i : Kent nlDndli Ii '
nf the ,
Frnk '
Ilrc Idn down ( lint I.tr.th ; : .1o.It II.I..U I ,
1.111. \lh 111'1811 : 1.0 uwtulncM uf HII armoredmm "hfkneh..t I tiillieiradviinlauo I \ Iii ) saul '0,1.'U| l)'. i'uih 1 a>
It'llll : n.iiun
'
<'an"( ; iiinol.inrilennitP.Hut ; less t ilusa' I m k flu- but happily tho day UI'.I| tll.I. lhi-r.iniii>rl.viiraiiil.n,I ,.
11'1111' tdcy furj-ot ifs t rfllUll1"I"| rt mt.iln ntt'irkiKif *. | .liir.4l in |II l tusi'let ,,
I ,, \ reulntcr thnn hot) my cl"tl' till .ih .
hi's'st aissi nnlraildler.Mr.
wn : more sh'gs. 0, nnd I
Onr tdiliM-riptinn' Ilmik.. and 1:11.11 dow, lo I I annnianco and sl ii. nn nciiiy niib-t noon attract nt- Ib"'I"'r Tuo C. eir .1 l nunr. eiiiiih-ne' ,
1'.n'On : clmuhl vrilo a hail lii'S' IIjr" lIlieS nml, then 'tlI have In tho Hhndo nt Melliurne, riydncy nndAdolKldc !. \V.\hOS. and' putmnnuc nhenom", 111I1 t I4s Its, |hl.I.,| | of
iiu.ro, was "
oioiiloihilniHT.liiiiinrpiilmiinori ,
Lint '
,
M.iiliint are '' 1:31tl Ide
Ih"I> | ti"allc aero-n I win 1'11'1 \ .
mo of rare The npr j.'rIH. ne 'still, ittt in \ em |Ii r .111.|, ,, ,tilt,. ]
nnd" for thcnim Him) '.h.who... n. 11 11 il lociiim teller. ____________ Mr.. Olonoii promptly.ivi.ro t out ::1 A power di! "HIOI to I Blvi-n on the Midi proper\evxl.inndi. '" I smut lint such| ll nircly hiitt. more oltl.u'C'thnn time day, !101.' i Miiiid, 10 rent. nn in ,Iii u,., |lug) i bust .Sill..h,
10
I .111111..111.,1.1. for |11.1"11"" TIIK: IPiIltS OPK.NKh: AT PA- WIl rani olmrjrinjj' them n ills dinordcrly AN l.lili"NCul'x III LIlT.: s/llo 1111 Ilmlrll., one, n* Die, punnet : AlIt IhtrislMIN1's.: : : riVv'i\s' ills'<",7ir'iri'M'' 'l.x.Al'.4

"''MII. "''''1,1.1 \ I"'' I coiiilncl.Tho; "It In commonly ticHo-iM thiit till modern I not <| with It I roil!
mid' 1'.1,1".1.1 for iiuMieation, list n4 an I.ATKA.Forward |1..111111,. In.I. of"'," -. roilnon vnr VOHM In are I.,mil with hown milbtrnotcd jnl' r")1 1.1*.uth pole.-London ''d Ic- Tlie ( (HlMKlulAl. iMirncHlly n-ipienU its OUR NEWS DEPARTMENT

idenee nrM'HI.I''II'l. I I. the, word. LI the Hie open All (be world ; tmn,{ cnnuiihtnraiiiuni-iii-my," __ _____ Mi ndii to .Pill, 0 this II.o:11: i f HI.1 leun' ha\c
; InII e I I- ,
Adilnw all h'U. mid eniiiinniif.'atinnii ) dllb.nll.w""I",1
.tnnrunt Kcrfirr'M ItaMihnlieilln Aihcrlin. "'II* P I.) .nu, "''."1".11110 nnke*, ,l''lIs's-h, shut,, I it \I ,1II'ro..IIII",, ''"11111111"1'10110, .
I'lstus ..\ II '.1 I.\ i I ii iiiiet .. ,; hcllof In for that nuwt pnrtcrn.nii.im. .1 The Milt her
| fl.1 h.t I every w tl\eamlreahil-h-r" ,
11111'II'I\I. .. I I I IM. 1.Illlilll : m nil ,,
110..111..11..11I;
| 1 mnlo,: and the. InioknIIP restaurant kec| -r who II lii
I It In true Unit nf tin re t Ii 11",1111I1":0"1 .
,1111"111111al 1'1"1.1'| 1".11" judgment rniilriin| | eirrt.i | "('11'|' ,
I I mid I Went nt 'halli.ll/ lllhl.1 sic S.
: lintcriiiaj' .. ol'1t.. 1""i.w.l-f"I'181',1 !--asia s's'hi I tVm. 11.I.il.1. "ill..w I Pill' cti'iiui of the hlpy I'I"J to H filuirp (1 thy 11.1"1) of -rtllnu A IIIIH IhJ lIght of the l'II.lc.tl"i< tiiiil: are liii lube' not, Js'u-.sisJ,, !|.Vntln! I III,;
-- r.f hard
lalmr iU.no without |
...
IK tin1 thin, nml that lie pit-en III'"UI ,11'.1:11111 lel 1'111'II Ihoir I'IlIIt' ''' .
outdo ( We
ha .
lii
-- '--' -- -- I .d I I I I .t c tl. n.v f.r
K. Forward Ido. wn. inur.ihiH.
\ of Cirenil "! willing. ; tim
for
CIII'1 Ito\'I.llj ., I A nliservpr of ii|11|h's'nr. Thin "I"
framing, "' ) I".yhll \ tl. k..1 "hi..1 II'e .1111 priiniu ih-pnnlti. iliv-rei> ,.
111'U"I'AAI'ul "1 i I. i*:. I I I 'IIII.IIi.lor.f I: I II"I.I.C"I"I, i .1it.\'I'c"tt""II" i lnniedo .fllt11, other |uutnf' the' ohl.(.. human hut lii it ais ",1 n< u "well knownCiiiHtnlrt. .ple! < to Sin Fill .1'.._, yi'pfial .MiislrTalid s .\... nurt IlieivmixKhali I lint, inniet cnH mnro tilth or

-. .- .- Auditor i Secretary of I lie I lioard ofI'oMiilv I ( mosl 1'i'I"j1 I lover It 0"1". 111...rhliw Hhonlil to hit ." lu Its, o.hlil"! tho Ktump lill!. lor I'lvnree." fi.roln-r'miulcti. tIe "-. Ill uessuu ssist 1'\11.10.. lilllll I., In our
I -- i'onimiHnloneri, I of I into parallel I I Is a HiTil- .1 h"II.1 of tall InteiuUil, )Jml"11'1I1. 1".H.llt.V IB
'hl.lml: : 1 \ I, NOTICK: TO ,\I )VKITISKIS.; : : She I Ik'hiocralie Kvcciilivc: ( 'I"il..l corncr IlgIst ? I'erhi' :,,.. t Iho Mobile! 1".I'lr mllo ii hole .her, tint' there, In fur 1..1 could, only N I it I"your I legal! Ivcrtliifni n n. I I 11"11 A. ("suit'tir nsa LI..I"It a "III.I"ltfI"'sIulsr..ssji i) n list, 4'S,I lllI1 5s'ul.
of nn ex-circuit, judffo I or Iso I ohs.. Spiin i I Her (.very miiwiii to ln'lli'Vo that the vnmlctrikliiu .h'l I ..llh.11( tnk nhlch I .1"101. hlutI'u hiiisu hh..llt IusI'lurrulug
al' r"JI'or. I II.
J.I h"l I I : could ._ a ,1.I lu I. Ot 110,'
Adri-rllxcr* fiiMii-liliigi-nlH are re- l'Ilil I ; 1 <.' ( 'hi s'csusils'. idicd, iw thn viwcl Mrmk, imrtlenlarly l.a.IIIIII.IH "lIt r. J. WELCH. D. D. S. us 5 shill ssshil' I.' I hilts
II|1Ic"IIII", Hcnd n* only. I Iii sIO wildluelal %i "hl.'II.II| by t Ilio ( i"'rl"r. on cnrjex ;- I':1' tuny ssnus much frc'jucnltil.Vhy tint T .h'J'n"1 1111 I Ih,' Ii.-
Ve.\cd / If the wenrunning nt full npied/ n"1 eilll,ic's ,1515,1 III.j.lI.tI..c.
IsIs. .r
I 1,1. 1."h"1 ,
I.ItS : einlio//'eiienlniii-! wmiu' lghit! ill CI".liol.-| l lus'elirll J""rllI.:
1IC'I.al"'I. "olh" mnko of his .
bodies.Ve cannot : MHIIP
!laralh'ctll.i. I 1"IOIIl"r.h"'li'r.. ntriiok. The altos .111 Yt'aMI 1 would ruiiiey 11.1 RESIDENT DENTIST 1.11I.I.;
of recordand various ,
itsi i.'s' lo wild tallul: pri W.t It* twisted oir, iorliin nho ht..I1.HoN.I..t.workr "I'ratticc In i shall n".I|} lIlt n-imo rtd, In
veil pislst'* | I ___ 111 11,1 | HM-IIH| | | ,
,
I involving Iw (Irnilualc of tli.- of I I'ss. and .
1.1.'n. \'lle .1.'II'lh"'I.II"I.| : : iroiilil do rolled clour over iw thv coal luUhl.1 may bust without( 1.,11"1 1'.1..1 n- rapMly n |..B.k.|| caInas ,?.?.
cut mile** I they A raider hl" "'"' old cnilcinin. I-t i AI. si iii.Kttr.: 1.1111. Ilt. 110" .
1.1 I.10.11 ( i i .|i."i.Hfl.( Ill 'h...." tluit tho 11)1"1. npiicnred" In lar i'lrl' on / IIcI"1 II. s's lhisiLI' Iu'r I
iHidie* wi i 1..1 I'.laud I Ide rail! ofpeed No connlv Iln.l. am 11\1 'HieTrcamirer'H I I"i.I pair of hiig1sly.s..liIa'l ill|.-olioliv, Illlltl. on (list in-onn.l Tla rexult wnnInhtant.iiieoiiH. lr'I'111 "r"'I"II at.h1'
entirely) h" i\ war t-hlp ,isahsul.tctl I JlXilllMlllH.
y
al wll"1 wo :11'1'1'\1..1101'11\' "Irli 'lit. Jiis l'I"Ullli,lie//Ii'nipaif a.', tinder t Hie leaned, over Ibfl eonnler in the S.uillicin torn. "'rliucriii.'r.1..r'IH I I. tint MroiiKUN Neaily, I every vlNitor who I tuliei. over A\u-v Wii.ir.ilkX, 1'nhifoxNnrr '

pro (lo hlel I Ide demand* of I Idu rapidly law of Florida: I in : larceny.Th'nalleiid : Paeille ('o".al1IloWI; lickelollioc ..nih fur OIHI ti.Ihh'l.' nle linn not lirnmcnnuiih raw the 1.0"11,1., hid tiinsculur jumer ( I'l'limieehl,', Kin. lnoilll"ilyPATI'.NTS h1'Its Daily! Comm: : ;rcial;
.locI'c,1 the .
1 of bold I Iho oil mlll"rn'l many ahoy werno.'tt .
for "th -
.tllll.
1'111
1.ltell"II.1
increacing ers nearlydin "' ; nl.ln.I..lli) .. 11..lk. I Iht .1.1 taxk ---- --
( a rouinl-lrip from the would I I" 11' .1IOIM was ,111'-1,1/ still lugas a' n lie Iuuius: lsI.. ,
I nnd \ of ollioo.TIIK li.l. II 1'11'1111,1. enemy dontmy I. usa''ui rsls rllll I nll,1
IAI.\ r"h'C"fl"U'H. 1..1.111'1 "I'hi irlv shoD,\"," IirIhl I'I I y reilmndedtdcclcik. Nho gst! .id-iir: cnniiKh to'Hi. nrmrirmlvar I :lailI "'I iMH'tiri. d I on roamnuiblp: term. "i.l.-n>i;,lliiir I "'111 JI.HI,.,. ,h..Io'11., ,Ilislsi'usIu I-
-_ -- --- 'Tdr I idl, I do god) Map i. no lug' nun tiiitt nhcroulil ":: .-: |iiij'cr enternllv I i am' liiwlnis' .l.s i i'r, 101.. wiii.leiii-e, ,
-- ] of have s
ciniH-raU Kenliirky( |srtI5ta.lugaI' UIWIIU t ,| ,
I ihauii.Vrilori.rpiriieiihirn.' \. oiiimmoiniIH; nllII"II., I '" rr.i, ..
,
%('KL1s'I'iNIAII.IU.tIS( : t wdolo I liokel. The n... ; on I Ide cjinnlcr and the a htl pulled .only of lioKi'| lo Iiiok.nun Tho nn enoniy Ih""III BENNER'SFLORIDA I..II'. II. 1'.1111I"r"'V I and HI.! ,iii', ",1,1, IS i ill|| |I".t. I III, cv, fy r.sH| at,1/1 1I".I"lIr Ih..I.| ,
] ell..llllr n pin
( I ticket out I uf.hc I 11.11.1 lu"I..1ill"wnr.llil ( 10"e .Iu.p ell.llilonl, El"",, St. tl.,1, liuildill": 'Ivimi: ) IIII.II"I.III| IIM rnliuvH.
hails t lie I iliorin and I IhcprodibiiioniHlri I" Ix.wi. of ,. lu for
Rnpreino Conit i of M i'llgal 1ibI people with a \ | W".hillI"I.I'.C) : | liniiirliiiiL KOIVJ.-M. \t, ???! nnd, Stnle
\ Iliat where IUcliargeD all dad I ticket* andmado t ?" \I I 1.111..111'1., rllllllll;( A Ilnll.) the ,/l on UN.IIN _u____ _. ''"i1"' '. ,'1"11111"' I" .Isa. mid ,1'111..t"H.,
lian a raih1".1 < : SAIL LINE
R.I.llh"Io.'t knuc kb tim A w.IIII.
.tc.lcl 1,1 Ihll.ly" j.ilnt In Htrni. IM I the i.'"ilna HI" K.1|,,H of cur Mat
a man null (dark-lint him, an activecauvanii I but, I Ido l >emocruU wild I loncd' ( 1' I I'IL I. Ii I""l cn H* iipftloii through thin part of thn round 11.1 1'\'I.aS 1 ,'*;!.I"'nrc.' "lku II <"I oil)' I Huiely and; 1551 I'S.'h .
and toward s "Si II, woulil show that It WAH buds better In inianlitv 11".w.1 o.I"t., iH-nt Purpohniiiit : .'\1').
lit pen. any
other (Iso Id wild clear :1,11'1"1 tn
liini willi "lilt
or
New York to Pensacola.
clatgll ..alilj \ I I lsa'u a ." "Xo i' ; I refne.There Htiiml n o1'H11 ulmve i.r I..I"w, In tic ",.I fur" Hale cheap lit I hi. '

,,: they must provn 1,0, Tact ancllirKcd majority over all, 1'.11 "ii i u st i'niig I indicaioiii i I. no law in lisa, I'niled Stale* .L'II.llo pithier Hliln. No\r I mm t.-'v.t ..t.uS'r'r.I"I' Ti'h: P baeola o! I1Will I1/-/:;kly! C rc
( I CilVEX ::::; :
KATES :
ami failing lo ilo ..Ollrn lia- ( > that use I.oft Hh'ugg' will "II"1111 inn to <.il a railroad: iiu iU H."mll vertical htrnln, for In : ) ft II'

bin in in notion fur liln-1, a dnrd one. Tdn labor and! prohibition I I Is. ) 'I''r. ( ;iivo wuy nn nlm sinai this oiioniy 1'ld.l' unit Itcnrvn rut AHMiH'littloiNo. U- ,
nn 11 "
ilainajfCH' 111"1. 'lhrl'l. rnlliM 11.lt. the ',1 t ( (uI ON" ArlIATJX TO 1.StnVPd.iw n 1'01".r, K Is ui.*,of I ihc .11."'hI nUt
'I'lss' I'inly. ''
(tiokcln ili'vcliiped nnepedcd Ihl li..I'I 011111,1"111.1 iiiai' upof lliiieri.a.iioronrdaihH,
list KlainleiPAPKIl-. lunu iluwn Into ho with
R > piicmy'R
Ilvllj I : "lll I N. A. DENNER CO. No. 1mus'S Stus.t..rthlll1..1., .
ngnlst 1""IIllt pi ; alli hut H"I..I'ut A..lali.1 and! HIII-II' other readii.n, "
I s.t"'C'Ii I but .-111"1'touch tiii'ut. axe hlrok. It 11.t & everv ." 1.1,1:" II" .11 11'111 11111110'1', ill St i lilll.lku I| u ? ,V1..,?,. 1111I1, ,Is-,
: ( ) 11'1 111"0 '1..I. lior< l htmL tho fnoniy In HUN to IH In Mo 19 oiti '.II". MU: "OIU. nt tln-ir '1.1 '>er IViitC.Store.. Hlrueinu" xlnllor m' tar f.iiuilv In that
sir Male.
'. ', h Is ?
F\CTOJ' I IIO\V TIIK I: TAItlFF KFFKCTSTIIKFAIi.MIOIt ( : ""11) :, > cur name; prolialily RoliiK nhoml nt full "I"| < 1, II. IIHprioi. plareHit In the fi.,
i t"n. AIIiii.i.U; l.anih d I rr.-; i.f I i'hnrKci' JoIS"oS.I""H. 'h..r us err
I 1"1.\0111", onn of I the lu-ht poinUin AND Lr.OIINi lie, a-kod at length.I; /1,111( .11.'iel.I. teat tho ,1.1.wrench that she givo '' 1.,1 mills III \\ "HI t n Is.. |I'll.|,, I's: 1'1') 11I"?,.
: : \ I liuoiraiiopeirii'led! iiiidor nl h''a'ry
Tit Then I Iw much dl-uuitroiiii 01.)1| ) 1'i.lloy AIIII'I it'all ,'ill
I Ide rum ) thu.inuy : : ISIn and every M.ler i-lmnhl.
tlio Sonlli I .Htarl' paier) fa.toiy.VilsI : MAN. I Hie WIM ru I 1'1,1)! 'esl mind I.f wI..lllnl I 1,1, r.I.I.u.e w1 of her mnr Kilo pl..lhll. It IHdimcnlt I Hint I.hl' .it \ per ,.tli. under doel., am 1 I L1iis.John riinilliiirnltli: ; I II' "lIl'r'ul'II.I., s' not only'

\ iialniolloiiH I "':r KRIKH: ., B|li I daR not even t tdo rcco- I nun ,bedind c Hie eoiinlci- do, 'nl'l\ for n ,". ," cOI..I\' tho :i',. perecnt.nii d.. ek. 5th'niiillle' hits, ".,ly 1111.. st.n. |hint, ol the natii.li;

i plant I TllIII'il' I !h lo aIf I tie ju-tice. of IdeSupreme I awful .t\il which Thai r"l would resolve" t1T>peci : tnthv imrcliamanil nrd.| Uo.mnc| | inoiir W,'.iv
1"'olel. century I 11.1'n '"II.ILiUI, I Hiat it (jive i-inploynicnl l.ilkinjf ono ,11"1111",1,1 to '"1'I l Isis lnr..riiiniii, : | ad, 1 i,, ,, .
the tun Vessel l tiifUthiT \ ? II' II'
I'nileil, pltingud tulL-nfall kill.!. 01 M"rehnn.ye.aua'iKMy| Thompson .
of Ide I.luI.l |
(draw arc almiulaiithilo. cvpromt lo a liir 1""II.f labor at nrii-lo- I'ourt I Ilal'll n In : Sadder, .npoiiiihiHilepnii,' ,111151.1 Milunl.lu '"IIllIhI',
riirnlnli ( cml Ilo l ;'os. Tdn : I Ilo '|IS let IV ll:iso peel I Ida lin>. u Hfuwny. n ___ : : nil I to I hu rlllllll, ) and ti,ii.-l 111"11I1",1111'S asel'
till II.I. '
i jnni.or| 1.1 I hilk I t 11111'1),111 i lickol. il || ; ; wild' A IIAM'H I'ROPKR: FOI )1llr'In.r.I,1 1'1'| Terms
hllll..1 H''I 1 of
.le linliiilry Illho Ilal 101111'111 foil sr. AM)II\VS: lit V. Subscription.
bent wood I I in I lie II.emoney "Tho proper f'inii for (list bow of tam of
very pulp wcl,1allilio air 1
I Ido OH" 0 a HII"II,1 RI.I hI rllllo
cniiniin
.I".hll year 1":1'1 I I I N n nindiiicntlnnnf a duck Mil, wider, TIIK: SCIIOIISKU: HOFFMAN. IIAILV
clicapcHt. al-m. Tlio w 01'1(iii- letter ur .1. H. Mooru'non idis h in t Hie ,1.0WI'do \vru obncrved" it with Htout shorts 111 I < alit W. And- won, 5% ill :
I
tti: ,iitl slit I in a'"IIIII t U is lIMIt rjithi.csI': hll.jl'111 I I the NcI Yolk Time-i, nnnibered by the. byHlander I." I in a very 1 each. .dii'p Kldfl Then na tho hit cnomy rl.hc.11.hy..lml111 11, "niko : :,; Iris lii $t. An. Harness, Ssuldlcry, II)' ala Ii !postpaid. or at, hit coil| loCity Suhnerlhiniliy -

i in ) and UH auolvcnt.An !),:.T75 men, \\fi.f.M: wiuncn andrifit'fi tc'lrc'lh'l I hiihla. San: < thu r.un nlimu \1h! list, the Lllf slOtS H fri in .I till, dnin and finiier i iasjg ,
,
c'Ial'll.s. | ) until "" '''. : VKAIl: .
:
1'"I.i :; ; i cliildren.! A i Ic'si', work simply rip 1'n\I" $:.on
11 peo- l'h.I" lt RUGS
a slisit II huLl centra l'oIHa"lla in; 1"1111"1 I'' th.Olt \I .. c.IIV or 1 hu..lav nloucli WHIPS ETC. TIMtKK: .ls ,N'l'ul" $ '
; plo worn paid at Idn extravagant litf- ; ; I"hat"1 hub xlilu Olt thl Mt"JI.t uhlpmmli wii-k. im.l st Andiewn Its)' nn Monihiy. MX Jlii.XTHS, *-ioJ
not Hiirpasned, by any place in IhoSotitli. ore or $9:' 1.1 man, per week. $5: per (l.ll OT IN IT.lint *, nnd Hhn'd nlnk like 1 11Ilh 1..1 ror fn-1 ht or PIIHMI: apply ,ill hniuilut \1'tlsmSIFI'! ; (ThE %l L'L'I- 1-1.:

Tlio 1 In week and ) child. I next .11 Tim distnictlra force of I pro- f.mt, or "TahiTiix Htn-et wlnnf, or lo I I. '
: fl.lgl woman: per fl"II.'r Ainerli-nn ( I\ .:".I.X.
llr..t.lcl I'k-.a tale of dardly (' 'I.lnl Wi 11..1).1. ..\ "el"hlll/ ton, when moving with l"ll 1".1"1.1! l 1111.. 1'ulIta.| lItP.i1IttIs1fl IT'ln. ONE \ KU J:. ,
.
of ilxclf 1101' 1111 $ioo
IJ.ll..1 .
rale wOlll. HIII".1 a \ WIO. nn hlilolln.lly of 2,11(1(1 fwt, In Awful, ('II.u nli rul '11"1"(111 leJI-tf MMO.NTII4 '
lall'I'lllln
I than that al wdicli I tde"pati- '1"'ltI
The .
I I Pennarola., .11.1 Nfw YmiK August l 2.- repoit t tI hut I jHiwer n projectile welehlnit -. W. A..1'Pi'u1)S.tuumr 'I IIIIIKK; : MONTHS: tutStlseTerms
/ |1.1' WOI IIU of France and Italy I IiI fionlil t lo I P Ihoklowmovint ll.WKI knotH an Iii! tC-iini .
I Jay | givo 1"1 n..vlll"t I"CII"I' ----- -
-- )1.11',1 ATTENTION.Mirjoh : Strictly Cash.
padtTlio ) I .
nro l ; hour hi f/ronU-r. Thn .
f.nv.) PKIIKY'-S: MKK:, ;\CAPT.JOIIN'SOX. wdoln! gist of the, "al.r. tliero- ; progioftH ChilI: I I 1,1g; Khot may Ihl."t"I.the 1.1111'ly mlrk, ., may the ram; Ml. M'. WOIITIISOWISU I II. )Slnr/Jin City, S priiilini; di'imilinent I |4 COIII, ,'' nuhsorlk-rn. to lInt. Semi-Wnl.lv I nil!

I f"I.I" I Ida an AIC.i'AI I, :( (e, {g.) I liooft by, I I'ollilf telepdoni 1'1- hut list ram In nn IlhlllWlllroJ.llo that tl.wan taken niih lun'hIIL.I.lke,\'ml l.II., ',ut. in nil I.d"lll. und we 1:1 lilt nil order until M Mtipplkil with tin .12h..hllllllI''l.h'
do. hOi I in t Iso Halo of din try nnd( try .. ilti I iheotpinitlnnnf Iheir time at the old
produce suleat II ilmlr'iiH.iu' "inli 'and riiiinini .
fal'll 111(5 aUI great Oi ; nn Hhort notice.Any rul". or ,
Tlio wlmlo liiii of ( 1 chlllli.li" I OIlIIIi..1 u ui ilh ihu I
raphy loIc...) : Mint where would' u has tans If thoctuniy'D .', llaily, nllnnnnoo
to hiet lear ho I or IH Into Intiniiiiiplii.n I in its lir-t .I" I Jrtrisi
'ull.'IO| wil bank t lint not t lo do a nf desired: tK-iiia nitiikfur their, n.lvinoo
hero printing
inny bo writ Ion I In I tlio I : was only t prnji-ctile, Htriuk III" aiM.-iill.-d pnliireoiish, ,1"H.ti"I'11| Ion I tint : n-ijmcnt lor
.
,,
wild Iho 'I'li' s.nl-\U-ekh.|
not 'I'lli'(
"
lidcliiy. I 10luli I nlwnvn! lieeii I Into loliiiiiMlf |1111'CI' 11101' regular biisiiicm but wa lo ''htS'.ihit on tin way for that unomy. A nnd Hfinlry C..W a"1'. W:. ".II.tll lie Mippliul' lit the CoMMKUriu. nlllei a.plyliletlj, I to the t.riH| for i ho Weekly I
and! liiiHHlii I if hi I bOllil I new miliM-rilN-mlieiv.
-Waldo Ail vert iHor. buy In"1 like of;tde : li- we'd limit ram. would cxi *o only a Btw'1 th-hh. had: diilleulty II hri'iilhlni; New Into "rI"1. It !I"' tin .1""I.| | || ,|II. Hie ...r- l Si, and, In n-t.owaln, ami, nut lo thonenr t tlio
ft )'ol..I..C sulk to make h'w wilo a 11\1 1101\0 "f.-overnnent "Il'k nbovo thn wister 'I'luls mialilu to Hk-op. Finally IrIlul l I'.. It hlia's flee tt ulih I lli.tinna.i'.riii' I 'Ii Hilt. .-oiniWc'kly.Consignees I .

J the gallant raplain dad hloll'O.tI'igl.llhltl. wl""I. hni lo pay (oa,') |15 ("I nance and control !!impending" lil.1 I.11.1.mlio: no thick that It would resIst l .any,1 Iisuiuui New (alt Sissiusi tie r.II.r.ry for and CoiiHiiuipt arier, on Ildlill"1, ,1..1'11'' ill )slur wnik nnd, samisI| fnreitlinuiteH. ---------
'"
nhalrdo.ell
do wonlil ) I latter( that I lie t.ll
hl"1 to' 1111$7ollo-llo : road all telegraph ell""II'i.e" pI .thusI 1'I.j.Iolu I I'"tlcullrl' ) on the ,projcrtiloiniiHt hottloH found ," well alit! .

whole t l'nlh. Tho balance: a""ullho t A"ul11 hik I WOIIII'I may receive .1"lil,1 yes nraitwBrlly) It nt mich .nnwlmi 11.1111 ".. "-111'1* ( (his. .li..I. No other N'OTICETO
( mentioned 111o\alllwlo" to The ram would, not Iwwifu ,
vngea ( can HIHHiiirrand] ri-eoi-d nf eurcH
of the flake "Ilio purity I'i.lo'I'alc 111. 'I.h I -
purity mow above 1 lerday by 11M son llor .'. altnrk byoI,1I.e.I". is. l>r. 'b ii'ua, New I lineinery fir CoiiMiiiup.linn lleiiiy iIfZIIe1 ,

of Ills 1IIIh"01." and Ma 'aerI- Allwl'al conxnincrs never; do Mr. ex-Miuinlurlo Chills, but UK chaiicvn of unliu lt Ilullht 1"r."I.lt.tin JUKI sI hat IH t'lutuii.if''r and

nYo.," eli!., Is all gimli altl."h. wild I i I h"III'I'llo'VII!, nen dow I hey nro Vobbedright sal!.! 10 11\11'.1.In 1 reporter t Idat lie vas: convinced lion iiiilnjiiri.il liaise 1 wllll.much b.., more of uumeruuM ycuusti.| btoiu.A It.. 'I 1 tlil 1.tl. free lit !'.celll'I'I' PHOTOCRAPHER, Shipmasters
'
and and left by I thin. protective' I tan 1l, Ir al II t'1 -AT TIIK- 1
in fottiiiUllon, I in Jolt Iisos's brain l Hint capital i would riho would hnvo no gun turrcta nor othercxponi'd UAVIMI HKKNA1TOIXTF.1; : > Mi 1KNT:
that a few dome luau ii fact SIT es. may AIN'lal Little House around the Corner. I
,"wll'N) Clio. ( "\'. Perry lint 1".1 ultimately "" up" ( or onuiilnr pnrta In top a pro- (HtK\'fTII'TI TOM IN TWF.IA'KVOUU.S. TIIK:
decome wliilo. wild it all 'IiIU. I
"Il I
trim lo diinxelf and to t Iho 1'sill-scti do IIiolaltcl K'tihi. A torgivilii Miht| rem'h )her, hut \ INTKNDKM: ; IA :'. Bar Pilots Benevolent Association
&! Co. No. (W Street t1J:
they pay: I IIlh' lall* hit hlI'V"tol: 11.icl Wil hits chanccH would IHI iiffaliiHt thnt. II
built on ono of IVimni'dlii'n moil Loan- wages ?-N. '( .. do a largo proportion of t the bankingbnidncft I Hiiiniil only for conxt .lcCmu. the rails I Till lJsu..t.\I AII.V CoMMKIiriAL in PunTn.\IT AM VlKWK, ALI.8rn."I. .lip uinl,>rljineil; only N niillinrl/l toCnl.eel .

tifnl I but bin "lldclily"rlicn Id I !is country, I and would iia'cil to carry hut a .11.1 Amount i iII this .lli pnier In Hilt I Mate. Ana I. IK-U.I' I'llutugo*. rnpUliu and, oihoM IIIIli'Isai
*
1""lo'slt..ot. I ; lillg-c I (if tax "elvol'l Slits would. not IK 1
| lumll, up take initloo und '0S('I I) thoiimolve
Into K.: A. 1"1 tl11 l.I'1 c"nl
olt nll Ol'pt"i' i'cil ( t hut the I two (China, and sl IO'HJ"I'IIIIII'1 I was ni-kcd .and their Attendant machinery I accordingly, oillee in (he Iliera UullilliiR,

1'orry. ______ __ purl lei In ( Mini could Ncarccly bo more' %v lint ho k".Iv I report : and ammunition. Hemolu inlHalou In U> (no donrii delnw Uri' nt ,(. C.'. huh ..
And to turn (lulls lily BO AH tokeep B Dc:1 t ann Cal alQ :1 t B Dccr
'-'CAI''IIAml-'- -TO- 1'KNSACUI.A.- -: ,,'lcal'ly.l'lloll I I 11! and The Ilwl.1 I 1tlo'ral., coo ussels, dis, "I am xorry," du (aid. ''(hint. publicity : run rll.lly I.IV on to the enemy| Sho would BRADFIELD'SFEMLE : : r rA C. MeKcn/ie Ooilln

'lr.llg t I to it ,
da been Ic'nl'o prematnro liavo to Iw broad enough to give Ktnhlllty ,
for tiro" /1'(1 Nih|> WNJPhilip; |
Ida III" tl'lal..1 _ _
) lugprofcsuiiaI hR'C
I ICCII'S Ions c'arr) C''AIO.I.ly t nflen I knocknIdCbO to carry thu weight. uf her steel deck 11,1tu
UM fur 1011 oClio la'IOUI.; thallil.01. 11\08i, curry powerful' eiiKlnon 111,1 screws Sho
etiquette \hOllho icy may lot hl; .1,11.,1.! I IIY CICI""II'O tiling* in I Ide dead. Al (lie HallO ",11,11.. ,'helilio tnilld, wifu handle, '- Brown

phyKloiuim' ; of a coiiiinnntly will iui-| any attempt to repeal} Internal lime I um free to admit, Hint -noli anenterprise nnd IhiiroiiKhly elliTtlve In time of hull'.

oily look iiHin| a minilai-y an well ana taxcii on wdixky. lIsa 1 Kcpubllcana, Wo ( illwUM the 1.1'1' (,If

pulhihic, niniply i 1'CIIH tint on (do older lift isil, oppow .any lovi- iSis alloll",1" 1 li now on; H '111101"1111.'ll, holt for u.fmlely AH isniulI.s'Uv IIE H IILAT 0 { : DKAIKIt! IN-
(
vOIJ. ssloii oh t Iso tarin", and demand a re foot. M t'. t li"h I I.11'111 I !it list e\'. York tlO. I I PHENIX SALOON

bonolii! ; I l'I'"fodhl.lllllolll'. l'I'all.f I 1"0 liniml, ta\pH on titnoko and I lam not at liberty lo ..1 yonlni I, I..t hii.pily| "II'H ,pi-eiihar meet I Iho dem.ind. It(theaKiforwn IH All Kinds Furniture
And hero would add I In mud ii* lie Gliuu nl "Harm." 1IIIt.I.
wo do I I of Minnol
( publin
expenditure largo
nro it* proinolci" except t Idat wit are.onrsrUei loUlb f remedy' \VO.MKX I: 0:1.II' fur nue
Niou, I Unit it is 3 jlHt Mich I 1"lil'rell'i money an Ido elleclnnl mean of I hail imieh citrlovlty to otto thn Tori- "I.t.: t 1.I. &i.APe Hf 11 .1. It I It I I -o_
I lo
exlent. Corner Mail
and Palafox
111'I'Hlo,1 11''rllil OHM beverages cf hlch Ito ICnullxh eonHiimo certain eoudltloiiri
for
of
of \ | *
tonlitnonliil t I huLls of (any 11:11101 .1..1 AI.AKUSr...
and Nulls slis propricly .11'011: 1'.111111, of I ." mich cnnrmnua (1IIIllf3. I'OHH- the a",11. and HO clllr, ,,) the ).lauisttsualalrguilli Steets TEXT: TO POST lVl'ICr0 ) .
on t tint, 111'Llf t tdo !lnlolli I oiilcliwa upon t" raw IHh'I'lal. IIII.II'Y hug n pnliHo hUll In ." ( one Ii.< to reunlnt'' all dornimeiiieiiti" nndirreuiil'irllloK 12hlMaritme i -
I --
: and t iieccKxarlc of h -
I Ih'II'I'lc ; i.'noxlioii.Nrw 5.1 tic Jlnutldv I Hokum., The
Tint In the window
I n niu'u ,
of Dial. initke It I of lldii) ( 1."HI..h. 11'1111 8W All I thiS Itatiiiii to hmpcnt mock
1'1'1'11. h'Hllcll a\lsII'i's ) ought IUI'o 11 I I I thought thin inuxt tie propilolnrtcluhit\ for tills Iteniedv nn othorineilical IHV us nil IntitUale -
for the pn-iui lo COI'I'Il many oftdeeviln ; ,dillicnlly in \01\111 t IsIs! lawno al Ide YoiiKjAnifnnta-Tlie Ilcrl"8I MIIIIO I.t'.eMh kind of home brewed nl", I 'proN'it.r.| I It In .l.l.t)1 VecetaLie Surveys. pneeHhievli'iidp.ltn the I'lll.lio.
wild Iliolr < )Htawn Rpeclal : H L'ollipniili.l', the nf fehll.l'C ly.
,
Idat: alllict our cily and ..11.,1Iia 11111.11) ; HI'H Implied In mid finked thu barmaid for nilium nhnnH 1

I I There U I lilllu no en,- Iluo .ti.TIIKMII.K "Tdero' WAX an Iniiorlinl| : cubincl ( of liarm. Shu t'ok.1, nt mo .I BUTprlscil 11"11:" .. "hy.I'I:1: and, 1 win'|1"1.11), uim lie- I'l J: U"I.I, II. licidilont, Stir\eynr tot

prnj"o.s. II' ". I; loreccntof I I way And wthl, "A uliwa 0' 1"1'1. "i-aiiie' 11.KbY. nf hi. ,- ".. in the ?.l : (:. S "JI'\I 1tIL'M: ASM). Till 1 it UIKINKSSrrohnhly luaEtls0.
!". I given carry on t the : 'I IN TIIK: (CtH'OAM.'T( IICOIIIK ) ..1..11).111..111.1 lrt" ) 1..IIII.II.II"I'.lr."I"'lllle 1'11.0.r foianle,Hle coniplniiiiH. 11 A1luS.I will 1'.1'''' lo
1'illl' nlln; craft. I "I It will( '11(10 of ,," III IhO 11A MiCstICAN h'st'i'"'a'Li' nn ( lilt Ililie; ; IIIM caimiHl mieh u
\\oikof cxpiiMiio and h'lllhilolall Tdero In coimlderali t 1111h1 I I I I'm- AII"I'I'11 : "Why yen, 11,1.1, 11.. I'l !11"1'1.lal. (( you ,
I ror hiihiinirlnu Work eneral rat is il of I Ir.i.lont, ('I si casut I ii
Tho I not take glisusaAu' nearly jour' NPX.Fur C""HI"I".I' lie
arc
proeeedinjf a .111.1.111.1..11:1.
In from, Connor Nenlimeitt, wild 'died ICII'II.I. 1 ..
aniilHliiiii-o ( Is .
c wlll 0.11..1 i iIh" 1111"1"1 \ noon AM I uttered thin words "Ipnetui" milo I.) ilniuulM"Write for hook, ir 1.lbtll".1.. ..1.lr. 14Ls'i' is,. Iho i .;l\ln away lo I ihoir eiiMoiur -
do "' nit Ialo: on, 'SI tisi I In- U raid hero (hat that I'.riiUi o ioverninent ,
IK I 01"1111" "Mi-kuMKU to 'ViiiuciiMailed frni-, CUBB. 8ureJor.
t '|1111'111. it I'C'fIH".1 on .al sue knew I WIII't n IRI\I. anti cnaaeola.. AI, I ut'sts man) r.cot. Ill hnltcn nf I IT.vinttV .
1'01'1 h'I'II''II"-\II'IC\'I'I' we t Iry 111'1 ha* Ca 11111.5 lo mnko, certain timohho IhiniKht I Iv |hiKsu41.L'! ; Auhints. "h I"iy .
urged nt hill fnA'VI'L" .
I lie elt.f 1'1r"8HIIIII c..III..y. only' ,. I ( "110 11.H : New |ii' *osery f.-r I'IIIIHU itJsI luis.'I .
\\nl"I'IIII,1 11. only' ineano ol Ih""I.I"1 where 1"1'10 r''IIO take my I tilt Inido i ia
-N. O. Hlvleii. I I O. St ales. CIII'OI OII 1'1111 4'inply duO 11115155 In ihls tcryalilul.li
hg | tho So Hho went
I..I"I.-N." enabling, I liieal i I Ill Illil lo maintain: 1.11.oiiino hack,1.( with n jhiu.s Awnynl,1 ufyeaxtl Tanner & Delancy EnRe Comlly S .11 tide frniii tliii (.set that it :d-h ha

TII Albany Law .lournul; 1 M>) 8 : A I si\ ital issli's vlxit al I less aro i-till her frli'inlly rulalioni with the (United! : I 1,51(1st 1.1'.11), thvlvirm, then at nys suite I it ii I ineillH.lnu.| | t',,uli'lis.,

(atoiiient was inado recvnily I to I'Ie 1.11'111 I in on I Ido I 1.le.I..II. and lie Slate; I lIst l"tlll. who hcinn' to gnu tel my Bros. U\'I lnSI.1 HOI:1. 'old', Ai'hini i, I'.ninihi-U, I nmp, ami nil
I full I Thn cnritiul can "" red, roimhul olllbly. laid lironi nn.l us ii .' din-a* H iii'ekleiniil.| : .
hl\'O -
I n 1 111'1. llsusius"s's ol"hllhL The
by 8001
II".j. innHt comiletu -
Wo"hllul cl.111 jeIUo"al i' I manner I In wdicd I 1.0 I InvilulloiiH I t A HulMdily.IJIMMIN down hvO IK'HCO and hurried Ilt. Ic'llll illwl Miu-hineHliopM III the Nuiilh. Knuloo : issa) can u-.l il U r.ir.l.ujl I tt h) trellii-L- i
who wan a iMoininc'iit 111'"her If I I' tendeied < I ho htratiKO ln are worry t liepnbllcann: Aug. 2-'nl li\'I'lloll hitw-MIIlM suit MM. p. :ir'o N xe $1.| > yery

Conludoi'iitO, C'oiijjrci, lo the I.nc.i becanno I it ..I.how |Kipnlir'; Mr.Clovolaii.l to Hiilwlili/.i', a CanadianI'lirilio Sluice nukliiu thnt fur cxivrlenco thliiK with unfamiliar I...wary tinmeniinleHu lt Ilelll S )nml I wnrr.itiii.l.
10.11".1 Tramway InNtiniollveii.
hat there wan, never )' Snpivini ( I I. wilh I Iso !l'cll'I-N, O.Slaten. I ,
any : Konlo ror the P 1'11'01'1.111'1' ofItrllUh I liavo fiirlttt.4 l niywlf >y l lsl.tilslus lUmil 1..I.v a HMtli liy.Hl7"i'orreHinmkiiiiu .

(uI'IIII.e t t'ouloilcralo Slatch. J lie i __ _______ t IIV.I"IIIUI.1"'llun' LvtU'r DulTalu I | Hntii-ldil. .N'nd,' fnrCatnlnuiio. we II. AS iD.ioN \V. K. l.mDAV1SON

ift3; I bill, pawed Iho Confodnrulot i l >r. (i.:li.! liloverexlracled- from t his'Isack l'alol'llill".II- _ niAr.'tl oiiw-ly & LEE

l liouso i l'I'Q.III> for t Iso CblalilixhL of a 1111.1 Kind :"W'I'k: H"I"II'n" .it s' ('""' I'll. i.'riuntli tli0 lis.Si.s. ufTdo 1..ld l'. AM>- ,
11)1011. ror icrut.
inent of nn Ii court, but when I I Hall I I, on laf n piece of aknife I.". state of decay Into which |thtniiilM Oivil l '
I I blade: t two( I hisahies loiij, which. Y. 2. The (.f cx-IVcKidcnhi! IlarriDon and A cottage wllli (U ( (
l'II".oolho Senate S II wan ,defeated bv H\II"'A.' N. \1:1-1 Mnditoii mid u nunilier of other doachieved UQUOR PEAtRSS I rri.olll'Ilonl
dad here four 11'1" Si near I
) I II'II. | Apply al 'ANti-
11.l Yunccy, of Alalalll.; who 11 a tl.II.II.1 c'Cln.1111 named 'lltIIO"r Kcpiibllcan' State 1''IIII''I IhU( political diMiiiotion liavo fallen (liU olllco or Unlolll'lol.

the 1 tribunal \l" I Kind la.1 not I Ido 1'1'11.1..11,10&11Iel't iiiornlng itelocted Saratoga' a* I the place' dan canned a ."rc"w'I"I"lt| of Tlio Now i! J. ) Woi.rr. City and County Surveyors.

lloluullo&lullllhalllu'h II COlfoII'I'aIU Idea hold l'I'I'ylll I "' Klel'lll I dl. body, of iiiectiug I of the Ih'III.I"11Ialo! ; OnIa'an henceforth. Ti".1 all )''mlent, to nnd siiggas.t! vire-presl-fut Feed. Sbll and( FlourPAVER ) I IF'u OitliHi at (tie New inuiity: Court I I IJIIB liis'si'

tlo ,sovert1gsty, of I Ihu kcvcral and \("' wan I I )sss'iou' \11 I lie t lie 11eaLholl l'II\'IIII and "II"II"I' 1 1, Ii I dcnl \be I.k..llo I'R'llcll..Ii. Ilat their Unite BAS( "'ISI1'\'kl.I.1: _ .M llll

HlatoH, to maintain! wdteh ]irnclple| huts! 1"1.I Iso .",1"\1"1111.! I bud, been ilali-. ho cremated I. nn.l that largo und "'I.. Tacklo ot all IH-HCI Ipllom.MCT PATENTS.lnlor

tile hail ', Union. 1 .elegant vnn In the ofrcpscssentttiva'a. | AND HKINKli (IN hIND .
( sls' 1111
) B" .I.J fl'Olllho I taking I eare of,11m I Miller'. knife lilade Nil Kl silke. 1.11'II the ; A) ImWRAPPING ANal ALL 8'IK.'K TO OKIIKK.UOIIDAOK .

Yainey' vlvwv were aeciuleneed In, fsn10111' )'l'OI'- IOIII'I1 t'oiHlilulioii. l'U1IL'IC.$ I'a., Aithl5t 2.AI I Kiieuker'a chuir,nay Dun I'lhr le. (HUH, II ,\>'.., HKKIIIIIKIUTllUt I | nnd pnlenleri mid nil hint Its-'

but I Ido tioocKilly for kiicli a ( hliouM. l Ie n iixrpUulo' fur tho Ih1"1' PAPER HAIklt AMI lIKkll ("IH.IKIIK, IIKIIII-M us UU Ihu I'. 8. Pills lit i hills', lit 0 555'
11111- ---- -- -----| cOII'cl'CIC. lt' gl''I'1 iI.i'ss inniinfai1tiivri : cuMjikr Mtm, '' IIAII. doolie) tc. '5 lUd Iii ctinsusiousk'sts,' si lih me ii ith ci'lia--
: blti-r of illxpnlc betwtTU Blales; i.ii In Id* capacilv of PrekUlent of I Ide [ und \01'111'1 11"1 ) csit'olis} tho otdi-r for the \k"I.Ih'lt. I I'A LA r'OX ST., uri'UMTK: I'I.AZA.! .'1"lmt( MiXlltAH eiil tel iullieah iii'ininiy llilil.ty to tlulr InUTibla.
Ilino I aflenvai'il theeoiirlii |Kipular' dcHiro th, Ih dixtlnKiiwhisl for. XI"'hc 01,1! .
up BOIIIO I whl'l I I I I 1 1"'III.ulu.
icabl Ielness lie
UeIIIII'II'lto Ihtll.nlIxHoHI'III' set I I
nil a its wage general or admiral nero thrown PENSACOLA FLA. la.'I"lr .
\ : L. New Invent loim rulenu-.l. Old In.inllniiH -
I
of ole Slate 'declared thaI! ( osi. 1111111,1 hld tii| I ,11 1)llilNI itiei.tlon and Moiklug inlet for IhcI'I.IIIK in, I Cll.o Km- tilt it "'(1 do tiny I, t I" I ""y linpnivetl. anil Itejei'lol A|I'-
; for | : ) '
,
federate( boiuU could lie lazed for O\IIIIOI II- I' lied-
liuriu. in thiMi ilieHiloim ltetlie I clloclcd. The 11.1. iirenenco I
tl7.< its ilam'CB canned by thebnlldiiiKoI'ldo "LhlI" year \u A. 0-A.3R.33. Louis A Anderson
( Trsleuolllulk. IteKlNimil.Vrniiit .
Hlalo rovcnuon and Ido conrU, of urns, tdo writer of lIst a-Jic .f I
t Pacltle, I linn.In I, scale U (Iho that In ( tllb. ,
N"I'llcl wage 1141110 AD (sit.sIirllig who dad their country In To .. (cIa the trrormndInillnroUuDtof | alU'lition. Mlllfnl ncrvne. Sl.nl-)
anotder, Hlato decided Jlot the conIrary. I III'UII\lly .Stale Semi- lie la.t bla.l. ah..o d. Ih,1 "n..1 rate charni 5. $. lIt mmliil ur kctub f ui
a UII..1 ; ( I wits Ihi hIgh. | )', mid (Iso knowta'sIgohint | youth nurrom WMUmoM trlydoc
Tho early collapBO or the ConI'oilonicy ttci' i may "' liU I lime I canicity [ ] I will wtinl a roll City Poster frx-e raisIn an lo |M.ti'nlnlilllly.
clued lo allow ono aiprcnlii'0| 1.1 everyllflecn ( they were mingling l'o. | ,t o .. Bi liifnrinnili.n ehoerluliy; furA.S.VANTIS -
Ida lialUof
I
prevented (ii it Iset' I | I I all( I,II loKUIaturo I toI 01 I ihM .."01.rUlE or CUABOK. riiuirmtromvilir I'relimliiaijr
Iolnl.tlll I Ido advocacy! ol inonnlron andImpudent juts rsio'ili'hi. Tho .(tlt'niessi l Joditka.li""I' Dueh itlwnn-ro. l>r lu tk.uiuAuiorlo 'reiiaml to !* and t>l>irhule I1II.h'al.'
1$ coiiiplioutiona h of I Idu Stab i .t Ilf..n Inll''r (If l ivutLsuwhlp .lll. i 'irculiira ..,.
claim. at ulinil ,
I Hut Idu puoplu are in-iirpit 1"810| In all IPso green" glass UIOMI bitter raerluiiiuitioiu 1111 Stn.l a Kit adilramml *nvoi>ii lo his nnll..I unlli-p.

. Irlnc. a advocated) I,)MI' YIIC'IIII) not guitig tisossslu.'e Ihlnclaio( ( ol idlng flclCI'IOI( ,.r (Iso Went nml ull'evh about Homctinuv prevent' retract. from Iso (dignIty, 0 MT.JuaUM T. IHMAX Sttlu It,.Kin IV Ian allli if.w.l S (ill tin all work. ul In reaiuiiitblu Ile+U.t |I''utinl.' rule| *. Bolleiliir MU K.nf Bt A, mcriom N, W., Wubbliittou nml Fi*<'It'll, U.C.Till' ul*.

01 crl. 101'(1.J'hlllll.hl Uecord.! all the bIot'tp'a. that lionoruMc boUv,"-{Juw Yv I'w.r n-p 23, NJ-lJ nmrMf. HJ-tf

:

V


," '" .' 2, -- ,. .. ..J- .-a--. -. :' I
'
.. .
---


_ _
_.- .- .- --. -- .

HEflSD.TY, r't. I 1.' h in !pursue hi.* ilu.lh': wan ItO: ni i i MI I 1\|< i WDithcr I"i....t mil h) It* T TO MY WIFE.

I W. 1' nit t th.niconiliii/innr I art tl'i.i. :I I : ., ,.,11 .>fI in I ".,ili-, it mnhl ,dlHH-r>' oil .plrin, ano FLORIDA 03.T WHEELS !

'a.tI, tjklI w* RV i tmmfrttcd, our f illlm 0"Inh"I. It''" '-' .\ I burned o11U'1' tu me us I.. 'I In,. H li'U'r, 4 nf I ho I hark wni. my own I 11!! .'iu!.'qiIiiuig calami-! ; IN. life wnii It's need tu'ui .'oro. liar ittl', ,., 0' t'l'I'.
l. t.I.III' '< |ii" hi. :: ', >, nn,.1 I'n\ till \.'littut.' mlrd 1)) 'Afh'r i .n'i ri", in Imlii nnd I\ "iin MI" I ''I'tm I il.. ja..u's.r' ,nronrlt. nrn.vM ,
1 ., fhim mirfffnmpM. ttv"jr nit? witt', ', : I I am, not iinntn lu I si u i iI ..,IJl: ,!* u. 'I HtO" *h.UMl-Ip I II II, ,I'l\ 1' ..'. .i I l'i!". iiiit-I-tl'! > l JM" 1 Ii, ,ji"u''e killInstil .t tln'nii: Itt-I, h'i fcnii, n...I.! ", \ \ II"i {. : .
tuwtovn tmtiinttIpiiI,|I.t"I.1 "' I I t ,i.Mt Ib <.'lullr..i'h'iI I I'- .t! .. 5 \' /I/7Yi,
.I, IH'I sI' ; 1 : lnii' t ni k n> n cnniriii1 1 1 hl'I".A I I. 01'| '''. u--'Of1' rii {, I II f
'("iH'trf.islt.lllty I I .' lli'iiinnl'iiil'ifliinl'I i : Seimj i i, i i-I,I I II i it" !lu-I< of I :"irk "uI| tuilill p "' I- li_ t .nl '., Minn of ., 1..1" I nl', 1 fi'iuili! 'u-n"'ue.t ) ..H.r.j..sHi :\ A nl : : / '

,II"". rtndMumrilt ,. htit ht mill. I ohl' HIM.nl' \\ lint Art 1h"I hitS I pitit> nfli l' plti ,. "I n the null. I mvlid 1 t.. niHtl.enock* '"'' .louht.* i tin. Mir lvnl'ol us-ui---------i ,,ri..i i Hu.. ; : % t1 \ I I .g !tl.f
r .{ !I'rftviwl Imtfinmra in IInl IIill n. inn-liiii" tittiik : 1 i
1| .1 innki' ugh. f.r ii< ) riiKUiii, I In:. nlMijifilln the ,' thllh tin' ..llr : Oh'ut' II/I

mnifatten n viTiw-t.l n.IIII' .h mUI, I t".I cllc-nhl do not .|ieiik of it. I .nl j l ,1 t trnif'nil thcrtthi'ic". to IhruH Ai'au'hi 1'11I'' I 'u ht iolIn" hut'ii I ;'..., '" ,1 r... ." ,.',.."., ..,,. .U'd.\.J \ -\.",a I. 0... ./.tJ.,.IWO.tY., IV.ZO '..

to fill of our gtattifl thnt Ciintlnunll)' 1 liii thy keep ntjtclf tilt-I "" "e-It.1 till !I 1..lu. 1,1, old fit lit told mi ) i ,.ir< .,"" i if ultuu'stlp rnl'UK ot'\ lon |,'rMitilil I II ,.h..M. Hi,. iii-nit .nilinviM I f.J. : '1 O\\4Io1c..C\ ", .J orI.J'.f, '

.I. I 1.- humbly' to iwk ynu-if bj nny chunceI i, titnt I the 1'1'1' nil" In ,nnw (ii,. li-idltu n' Acll't .. latlon .f ibi 4' n.'" the |fit "rl _Ins ,* "itr lilnrni h thnl pram w-cn-n t In Am il'a >'. it tin halitt, of .1.iti :: Hiinl.cn f-.t itt t ii.' ,iliumI In mxil ... .4" .- "
.pity our piu good I I ihonhl, Imtf hi're-nny nne' -nn)' .bitt Ii tic low I I j 'J.:10 Hi .n :Ill Tliw shOd t ;. u .
\, 'I l ill he rrT.Ti.n-l*nn iton If mir ilt.|irn.wMY [Y"I t'utuiniil.:' Ile 1'11 h I I'l' lameth'nu'' ant that tin' im> ti I f I lull l I. inirht hut IH noun ,'g : 1111lhe I III I'MtMiif sits-. r 'o you Imlrrr 1,1 "" .- o .

HHIHH 101. 'Ah'I, lu'n nt find : iliou (irt Ihl | tinK.ulliiii: and still)thnt llttiit I 1,1..1.! .ewtottl'i. h"1111"O thi.-kyl'thi I t .111'1"1. mill .. li.uriiH'.' "( lliennn !? (
1 I"1 M Ui'n pnnlmit "tii'lltmK uiul nltifti M.io,1, AIf I r t lou Itlst not, 1.II'lnl nlI'nciiunan I for hIs i'rt t work In l'I"r.IIu.' \/ 1.1 I Mhi. Inn if thefil.li. and )I.h."hlh I Sn's"I1.I..I'81''II'It.' | | |
I M.. Wftv '|itito 1.1.' nr "'i* wmilil I IN kllv Ihlt Ant N ilini* i I I.Inn' Stny, ugly I l 1, III II 'ht l ln> < uolden ecp h 1"'I thl"I"" i ,
.1..lInl I I Iil : ..1."rll iltite llM' InlVHttl" IK'-tV.
I nil U' |>rr pf"r trnmitH for tin1 ftUm, lots! nl,1 tIll wi Uf how we nrrntnn "1.i1., not moro than forti'Ir fortj |' {It" anti 1" or the Kk'I I \ ol.. aT
\ IK* nil Mnnifhirt mimtiui* '"l INIKYHH l lAr .' for tbi'ln, ben I th) n""n : IIM C ) .10 .'UI. nnd jit lu u itinxl mi'iihomii > oeiy dm to the son IHn' .mirirh' -,lull nn 11. fit I hi' i.n.fchcil ),..rKitT <
If ".\ In the: Clcllllllrd.i'1111.1 in tl I.i irmlnu, r-irtoinot/ iihlnniiilIndiaiiii i I conulu' II) Iiuiij im.w nl..1 nnd I r.w. U. fmii iiirh i uiiiin.. r.1. '''.-h'
1",110',I f"f prifiripftlitim i mul pom ,rt, whirlwind, of llnim, 111.t.t I Ir hlll '. to i.nothlnu of Illinois, rumpar.itltilj would, he latin .tln: to '"'l )11'1. onHolar w Imi >rrc .e fin .nr (sib'son, I

If u. rnMcniHi t:mu it, iu 111 l I'li/ln 'rr tin nil Li'cw l.lm. my. hntlum'OI'llhl-'ul-CIH Online. I few:iniidh1-, vru' hut iii d 1 Thennnn prlmlpli-i, would !e. "e\'lnliied| lh' I Kiln r. "h' rnlhli..nii4illHiii. ".",,,'101'' II --1
| n h ill ii':,1"| .
korovwi n Mm\ In'n ) 111,41111 tho ] i) n> t.n ilIt i. _
nf .t turn nn' nf I
I ,
i
pI.tn.t. .UN. Tjrolemeiiflom
.
) nnn nftcn drunk ant nfteridinok lilt 1"111111&
'hl t ,, ,
m IV .. ,
in l.m.ilmi
of foivf nti.. ntul not lihihil.
l 10 f llj wir mini! liu\ lal"t'4 Tin % then
i I nr ii. ; 1./111' m\cn .t HI".111.1 .
| for jerrA .
at Ills pnnr llrh.1 I I I.n 1"111,1 J'I' ", Hi fruit' ." 'Ih'flu'ti 1 tulip, fnnMml \
-_ __ _ -Twi nit*. \I h.in f.Is little hiii'x-with lul !I I'''1'1' I ii' '1 ulnllow 1111 cup. i nn eui;' an' of whlih iniiihl l 'io ailniKim .\ ""-m'.i,' kn I"U, i ii.liil..., >, I "wrw '
tilt Ii 'Itihir wnt. ,.1 ninnutli, Into. ,thii, 1 rtrt-tine.1 to IIM1 n luiinliv.1 )loire .
i:mo in the air, who 1 slIt" attic In tin,' I| 1 I I ---
'I HIL I CIJflEOFCIcCNAN: (; ,. ) l'h. Jim ninimlicr lt>\ Hut lit iirrMs i ut'ils loll hud, or mint (I) hugo, a ii.l l A ""' lelll"III"O It.igucIiii" Uli.it. Ihi.ti ill ,ur Mint f, r tltti' t ttf, nn- ,
Irn 1 TI.I"l till '4IMIIII. I 1"0.1" .110.1 l III, > | "
", Hinpnf 01 liiuu eliith I N M |IMlXnLnve |
---
I hate Mild I
on nlready yI,1
It; I saw l'.T.011 n. I Iiii.r t i.lini.- i ti'>"I'!hoi, i's-:n-' __ _

Pvcry yenr fit (1I11,1'mR. tho provln-. bin oil \tilt tIm olne, lit! 1: 1111 unik 1.1\1 I the, |nir<. 01 liuiitt on Id tlui'h ivnh' IK I'ir.,..1,.h nil UKITIHI:. :-i ,-
mil PIH-IH' published n cny lit I hail, If I., nn nut ton "lt) i Kuaven I ". .\*-oiisi'il ,. '
lotiulna to M Julli'n t sow Daln, tin tlll tl' qjuie.-r curl t, 8t..I"1I.. I Vn h III i\il I hitui in *timnu'r lid:
II!, ,lunik) lic.llI In tho lirhn, \II li 1111'iI'll' l- Ih''r., I ho, n lute clcnnlUK, In order thi I lair l"hl. hit for the ptirinM| nl ; 1"1..1" .. ..1 .1... Not HI lilt' li,'mill'' it..11 .it I '1".I"h 1 ;,

cri. !" Htoricn. 'lint nt 1Iq, 1iitrkIy to mnko up her bundle. ,tiid>' the ww h..t'l11"1 'I 1', ii )'dai5 nun thu tvlutil I IMod In 0 tin' \10.1 I k-I I UH nlniry ti inixiit" !1.51
irtr li' J'H.' ronchcil) mo, nnil I hurl 111'helped hcfwlf trim the I title! tlint, I I..I. ,- i SEASON OF 1887-88.
if ul lilllo nin coins tn .
11,1.
I .
'1. r no nlliil tin Niit ii tbe idxty |nmihruUH ----

tr) ,inl tniiiwrllio for liolcl)'on nut dy nbrldKlnu hiuiki' .t"It It. WIN I of CrlrnI.ho his I 1 hoi'Ibnrrow el.rlv, ntll 'I IIlllr. I Neir Thln0 In tunic LnrkN. l!I |">uiul ''1.I hlll, ttiiuuiut, 'riti't on ihoipnittHie / A Thilii Atnilh IIIMIIIKThu w IlI. IH.) \ I aIlIIlTl"; A .\I' sth'l III .it\ ..' r.. ,IHlVMI > -s't'i Ill ILNP'A1114

,,1.11.I tit Ilrl-I"IA..t your n'ho ".hlllr wel \ntcr HO ilour I 1I1 A III.'etrl |n'rinutatlon mill! Inch pul.iwi.-' ;. I Intuit xtirred In I tin' great mnn who inniilcn! 1-oiiinliiU.ut Ni-nYork :: Mlill'li'NAMI! .In\I'! : 'lIIItI.'I.\I.I l r.?M Ml-
l I. \ Ol lrol'Inlllllcll.nrIh' lien ho met mn b : I tin tailing nere piliii,| 'mtdmuinIlium with I hli liltln I IKIX his., bailinud ,
"I. nr
)' nreBolnu to ,'r\ld Imr. Tortllnr.l. .lrlll I hJIt been ,pntenteil )I CII.'II.11 IWIIH raciAt null-i'tlliiK'I pine lit. .. n I I. n i i.i i ili' t "1'1".1, l in ,il l tl." I"I" ug''t diim,, .iiilniH, uiuijitvlur'c I lyl
'1 KI' l iotl 1. went nn hut way, dnTint I a t'usuillh'H fnriimv' hi" hand,' 11",1olllll"
'Ilir I cnrt> of ( usn t. 11 : wIll 111'rlll fr"lI "t.r 1.1 111 I aNo n I i i n I t MI i 'inn' ill li"lii. inil-i'. tiotu lion. .1 t HOI, Mil prixliniH, ilhiH.
I All"t :11.tntU, HlerlltiB nn.l rl'| In mouth, -TS proud nn f.I' I I'H'k.In $ r. tblt re 11,. 1"1 "( .i Ilr. .1\n. 1'1 111111 nt \\'r)' nlhir Htep: ""iu) umbiilhiH nil "I h. in I 'th in t "lu ,'lit; n .11 i '...Ii nl m imii i Hit MHIII i'*, aitr.ii'IIOIIH
txc"I."t /q nf.r, n .I he lint, nut. ( tin "ifi, I ,, In myI ,, '
hiM ( n j wire lilly ,Z I flu' to "xpeaknf .1..1' i "II' \1' Ill.t ttnsh kettlei nr II'I'M to mind mil. mil an!!itfi H ft I I. lu..1 for "rull".I., "ll I anw IIIInl11 lila Zrtu. ant. .Jno<|'il." I The lii, which H Hiinhn' .'ol.lclll. fiat. I bund h.l. nne of flI ,111 mi, und. IH H familiar, ui.rauiuiuuhutit, the ddnplilatitl

[ it.'lliiil o'I'otul; ,1,11 hlt> onrth I IIit.l 1..lllrr.. 1111 'nnl", tin "-1 u ordinary unit, II' 11 I'II.O, I bioiiitbt np I nrottt hllMII.I. Holuethin. sla'i-ittuu'hu I hut hi\\ Into" the. polluburenit THE LAND OF FLOWERS.

lunl.l. tlic Iln rarIIHol'n& : Mm I n 'I.rIO.I. white with four, Ihu inncreuntlnn tin In this' ("111"1. exeipt h) elittrli I liii St its IIIY, 11,1'1' ,.11.11M '|tUlek of 1'he Mail and, rxpivsH"; tin olhi ida r' iniih, "",111111111, <1'1"I.. \I ,\S I"S v. \\ I' hill.
) I CiiritgnnnnnlN 1111 'rl' iirnnncd M they ,.1 tnrecl to thi) 'nt- wins, nllh the ." I lr the mite, and nuiy) I Hlllll v nnn n turn ntlH I Hit I eutliv kit "It.ioli 1 .1.u-k.lhh,,, |liii'| rlu.IKFII .
t::111' more 'JttIsfiIcttot4., lint, nlib'! "lh'rH: <,'h'I 'e$, In ii lIt 01"1 11.1. one bin fattier, 11 nn tin i ..h".r.1 de kor upoi'i'iiitirelyIn : "'Hint." tli| rfciiiitnr. 11.1. till'II llilnrHiliii'ltiit ; sues n little blmk |Iul nlHtiil flu. HInf
pun' their webs In bin 1'011".10111, 011,, nnntl'or Mn molter his grout. Muh of tim" | ; mine, 'n ,
: IIOlhC 'Inn hoi'in', fm f i oin any 1.,11' < n toliialo' i an nnd a Hat brush 111hlllr
PII fulr Fn'tferdny, tho Imly nnfirit Injluitouihcd : innlhi, his .I.'cr-' mo nf thi IIr'K 11111'r. '1 amalmim"tiili| ksll\er and 1,11111.1.1.1 : nn tin I hI, Me.
In tho ")'X. TinRIXH! prk'i-l IIr hi< dli't 'w" thai lu rod, hot Iti (' (diS: Silt 1IhI'1811(1
\im know will, my hr'hr'I. inntliuu.l Tin-n' I" II (.I.t. no limit to ( put \oliiiliilp.tiioiiiubiilliiH. nor mirtiuitrt ,
hcnrlbrnki about It, ami nun oh\I'M. the gist .\Il..t, Martinyot .inoi> Unit ma)' III.rl"1 l"tW"1 I".111 ipiitkiilici! pimcs oil III "I\I.r.\ IH taught, ,! nor .''H'8 jo wnnt dnno up, In ji., .' J. DOIIUis W olfo
'. Krnco <>( (;iml tlir.t lio iulu.lit nut illi ,and, tin comes COMIiACriMiBricklajers( (
t nnd
I IIIIM
"k Know 1",1 I hit this IIIH '" I sot" 1 1'Nk, crnittt.il that t 1' I'll-u 11,11.,1',1. hlll'l I Ills iiiesou| wai' >..o unrnmmnn, thaitbe ,
ii'itil! hi liml lrl limit to tlio r"I.II,11, sent und I I nil; I 1111. nii'l the bat silt. out "', bill' .. Now mitt' for ,
charge o your IIIL. ,1. ,,.1"I I II m /lmrl'I"ry ry fiI I r WH pur/hd n huh utli- milbiwltated
ti nil lixic.yfl Hive ).nn t'OI alyqd )nn nri Inleiitlj" I ntnuiii, A oilu mhil iKTfmlywillreitlna l mine down to tin' nllnliiK r"1 nud, 1'11 nblle the I'rllll.tdie| link.'r mutinuid an Plasterors.Ml. .
N.m Blmll 'hear lion Mi 'ln'er lollonu, morrow, I nhnl! Chlinin> nl,1, nnlj I". show, )nlt Kuii'i, Ihllltt. I)'h C e'ter Hen .

"f I'arOlO f1111) nttcr the Kiutpil;, I ,'llnlh.1 tl the task no litter, than tn. I i>|ls'iiu'i h)' meniiH nf n dial In "1'W YmkTin '10111 ttjiri' 'adw lit'it toiidinplt, 1/I.t : "1 km Ink nn) old. col I.MI nmbiillirnnd nt fllo y' 1 > .1.1 ( bIMiH chIft II.I'IMI ASh ..li'I

M M[.irtlu ,. pnlp.t l"rr,1111, there ttIII be no Inek i.iwnrkl imvliniilini IR l cry simple. Ihidlnlriitj ,\ : ilotl'U, n* ,"I in I til like, tn, for thirv'H maku It er ti', ilii.' wuti-ri.root, war \% hiltS IHAKIN '1.11. .tni-.r sui-

'.My I.rlhrl. Rat he, "IM'II\1 mo 01 i I ? IhlH. I In how I "hull nrrnnKC Ilt.t'l. In inaniii'tli, Wmk, from nlilihwli.nMiii'l too muili g'. ; thli stuff runs I 15r, t-t'ul, i rmittst lilt'r In link Uptil.uk or tear r'.\l lnll\ \\NKIt, AMI ATh
I '
not OK ) \ thoollirr I 11 foundmjsiir In ordtr hot ull well nliiitmt mi>K and, H ton 1 biai') tv work nn I il )f .
'UI limy 110 mul, e.IIIUII.II'lh 1,1,1. I' )e lire I-.t" tnbli-r rout II nl/o '1' ': "PtsxAti.iA ( ''"lrll'IAI.I Ii '. ill I'bli (E.
l tnlHcruhln blutiu' thnt I nm nt UK "
thine In oldero V. ,, In tinloik 05ICui- '
11",1ruw i Iut4hlih '1 up t tllhl "I. jo en ntinibiw notH norn I IImaku
pun: <.f pnrniliwIkiuxlccd. when 1'nir led ''he it ny to n.im Innhrlt rxliiiuili fiiiiililiiil n upplli-ntliin. I uru -
do the "
row UH tiny tl) : nnd pi'rnut nf Ihr"'I'II"'k' I it j.o.1 l us lilly fir je
.l, St i't'tr "uicliiil| to mo !) two 'iut n'e tt oik, Hpn'lullt _
; building gus
nt nf tho 1.,1, bar 1 lib f'I"I" I "IIIII.o I 1.lln1"1'0 A Hit of r"I.I"r 1"IIIlI"I"" I Iho tiiI3' All onii-I-H I-I it it.liiH. i'i iilinn'H. or nt I I'.
.
Aim! In II i'iycHnl M Martini J""II'rC. nnd i 'iI'l l H.rnnib"i', I'oi, mimlii.. Mil
5011. '
the were
I trill coiift to'
I ;01,11) lunly ininpri-KHil sir, I CIIHImatbe ll'I' IKIIII 11.11'1 nrtlilu the writer innld Und nlmnt the h ii.ltox 'l.| w -II m i-lu pmitipl mil-tilinn.I .
"gliI|I| 1 h' 1" r.l.'hlt Rnod Wind hlls I i old nnd 11. That nlll hi lili h In turn I ehi-""! thin In'ay Imlt .Tin( .n>'H half 1'1110111 em'h of t .), plnce, and pniMnir tlum' otcrtn tbo tlnki II I! tHH Ilt A i'I l IIIKIIl.tM',
Jon hlliior' W lint Con I do for )o.t' I| nnihtns"Tuciilnt II'l. work\ lliowlret IKiietrute tin- top plnlinf Mild Mr l-'nlr .'"hIIY. i-1"11 his linn he. bade him .l/i- 'em mir" Tin on'intlon -- .----- iiiniJ% '7 :Ini ri'HHiienln, I-li,.

.'(01 M 1.trr. you nlio hold. the I ', I thu ihlldren. I hnll sat thu Hafn Ht thu jititili cut the diK>r and table nud\ (jit me I ut-". I Mot knot bo consisted in' p.ilntlni. the 1 leinrlnui |In|] A \\ IIHII 'ii > i inu: "t':.
rroit art Ih.key), ponM ) ln( tinIninrplatiii i i I.en' brouuhl, and thou Moikimu ,! kinh .| whom' '
'ollel unto fli.lshed"Wcdnendny lu cour tluiiii'ih: 'h. | aot ni 1 thn inblnr! HIM Ill t KI I'A H AHMC'V! MU.II-;.
-if I imi r.ot tnt 1'11"13"w, ninny Cucucnnn.inlii the boys "0"1 I zll r/i nuHa I u f.".t inuiil on the, h'nl Wdbin norn its nr um 1.1'11.1111.1 i III. Olll" .llsll. XH III' II ,""1011" kuiuisu 1,1 1101 1
I bll..r 11.lllr\ I. I".k. Thu11" .11",1 iiy m.ly Just 'luus I ItfH t sut hu In the win M r..rnt ,
you line In |lxrwleP Thnt may IK- n lag bllln.... their course nu i rooked Hint, \\ '1 viIlil, Mi'. ralriald, : "l.l\o to miv thnl the Hoik wn will ninth the thin, II nl Unt em "'.nil, mote |1. ii. b ht
.I 1'11 n.funo /ol.111 to \va, M :111- "linnday, the men Wo I ill cut I li 1l/U/lo clllmll, they cannot In- trai-ed by ix me nf) IIIIIUP, I Ililli' I'liK III..r181 rtftci, ,'ell', eliartliil, for It 'I'ho h'UKlnpitirorenll ,,1\.11.1111/ thu, lKss I lilt I II."llI.11o Hi u "oil. "iinx, I holt, -nit lln': um, 'h'-Itu-n,

tin; pit, ,10111. 1\1 lS look lulu I .hlrr. A cm rent of el'1 rtdl y I" .. ,1111111"1 one, of the .nlilrom. 1"' > IIH 11.1 I as now 'I'h COIMHHitlon ') > I\Ilh.') u-uiih Is ,,h'III.h,,! 11111'1 ,liii. I 'happ, d I Iliindi. l lull.I,ilus,, l ..lux, mid nil

Dmltcr toKi'lhi-r. 'I'rltlny, the "mPI. I nhould nay 'Nc I.I.'I\1 .,.from mieral Hiunll 11,1"11. 1) 1 I pint of whiti Illt'l, lluldNnw I II I IIM..IIII thu ii"1 k us ala dammar. MUnlsh 111111'1'11' 'II Iii' .1..11) 11".1" si'u ki I "kin I Il-shl.l: ) II- n., iiiol I IO-.HIM h o'lhr-u I'll-s,
"',ttiiL itt. h'r tonic hlH '"'''it lunik,, ,' I Ieh, slit .Mi' lair. I lul.litup !I iti" .rs. II
( up ( -. ,' kev on Ih. t and asphalt nm lu nlnint "''|1",1'1"111111. or ho \< riiUlnd| l's l LMiiiiaiiiisd 1 tnile
t.I .1.wl I ,
;ojN'iuil. put nn |his! f4n.i tai'Us.Ixt rtniiinlny, tho nilllerl One dny foi k that hullo the dial Ihc ,iliul "hl'l IIH high na IdiaiiiiH, .",11.1 itaib, anililropiHil lies, to whlih n little I turH| 'lilluii lues Ini'li "" ,, hIlt 11.1'111' "-' 1'1), 1\11 111"111,1 |lM'i id i iHiillilai III.n.iir uuuuus-r, fntt.1i. d.I'lloo''loi'iiix .
UH see; CueUI1I, did say nlll !ho much lie detached, from thu Mil It itt the cull xlnb IH'twii'11 thu 1I..I..1.! '1 hu 1'101h-11o 1."I.I"r. l ,'.'" i. 'uiu.h""IIII"I'loI,
)01 him nil nlono n'l 1'1 not In nio, "/1 mating applied to iiiblKrU.NI.IS I I p hi'i l IMS, rnr Hiiln b)' CriH01 -
Cu-Cu-Cieiiijttri. Alt! nroiiiiiiiium .ikt- i of lie. I Hi' diopind It In Hplalehisoflittle ,' .11,111, ii' 1111,1 .1 ill 1111" 1111'toll"llI.
her "liii If by Sunll we lava finished nislinll innlto, his k 11.1 e/rrlc,1 In this |11'kl. r"'luurt-s' I ibi-u oilulnal apn'nrnni| (1) 'as ) | .
(' \\liy, ni) clour" M. ttirt Iii. tic vi'ry 1m ky ) The door ot n nnfo I hiss 1m k In controlled more i Ihllllill"I"I'II"1: h. llio mul, 1 nil.lulu.s.i, mid, .11 ionium" ti> Ihu ii --I 1 'cut, "f "iii' \'III. II'. 1111,1. IuIuuiIu'siluis nl iinusiri.

DiopiiRC' Inn poif-xit lilunk. Not a soul "'You Hci1, my chtllrrl.hel tbe corn hv this, il-trIo appaintus wi pi.i.sent totho i'll-i t ills 111"1" | uI Hli tlnkir, 'IH an exiillont" minimuml, for toenter "-.lItI.I I ... IIII' iiuI 1"1'11"1111.,1-,, I.
ii)>oii II, There inc no be nine li \ nniitjof tho 1 h S .'i nud itil.l till iti ucle.it! senltiriil I It H.tiwot
lore 'U'Ullln. I I. ripe It must .u\1111 1"1\11 01,11.1"hh I | gill on xiMHanur matiinnd l'ilirII.\ .1111..' "-' ) S iiIhiti'iti .l Iuti.l,'t lii Iii.
nrdilioro tlum I thu' ira l/hl.I" 11'1 tapped It must be 'hl..I.enmutliof IH'm' .nnlli of the ..r.IIH"CO Into 111.OoO conteltahli HhnH'H| ,1..1. the iti siltsi'w, \lil k Mall' nnd !I'." .. 1111.1 hut i'uuiI
turkey hen' lluen here It must ninOied, nnd tell\, no rnii\i'iili'ntly' to old hill' HO tiudlciil)' il|'plltd innuialeil:: : It I I "'uiuii "I t IIII' 1'111'' 11(1)11( )
Illhl'IU' :
dlily b j ::: ; :: ; I: : :: :: ; : press ituuuhhiEtiul. '
1 iltnbluihnpiHlnan 1..10111111I '
'\\II! Xo nnn ).r,' Crol CICUIIIIP I ,and nell tinidied, too nf the blnnpliM-, hit ,Dimply it knob for Int. 11 hiiinliiil' I 1lt..uiiiid, iniiini :I - 1"" I tI"n. "I 1..111.11.

Not 1111 I Is impo.n> .! J.k nlIII. "Thi IH the* grille which I IIIIIK for )'ou Oa'iii( iii lln> door t' hit h only ptuitrn'iM' 1101111 'Hunt nete Hpbitti ) tt hut, Tnllli."... "',I.t. _ ._
'
I and In, '". nn-l all. sits, 1 nf tblnunlnro I I
\ -phiti TIIKCITY
f\'nv all AII'I" the lint plalu -) .lll.ll.hl"U In, nn nm' 'lent nnd,, u ,"y" "'1111")' tow II ""lItl'hlllllloll'hlll -
.'Not one, )1Ily .*tr. Ixmk for j'Ol""l Whlt wnn wild na done. The niiHbprnciided \\ u "Inule dioji would fnllTt nouhlupand live I Ino I'lutliois who 'beitaiillln NATIONAL HOTEL
think I nm joklnuVnoiH .' to eitliti' t.. I hh..1 1 or cobweb ,
I you forthnlthSmeuthnt uf Litril. I '.1 I |i'uiil--i. mid itt bolh I unlK'Hetablvlllnoiiilof.n .
'\ nipi', I .l feet HiulTIlH I 1lt. llriujlnic lloiiiid ai thu In,.tk wind 11 1 lake It. If Mr. .
RtiiiiiiH! toy memnrnbln Mtnday the |l'r ,' I Hull ano. thilr lot nllty amiHa imiiU tin st I. .1''liii's and, 1 t'i'tiuiii'r'liillb
rrlwl for pity of him A rtrlklnit ifllmnlii of the probablediiriitlnn I ,air ito iIs-I' a 1 ipooiiful, nixt 0 Hie tnkv, nfho -Ir Ilino, .,
rM".I'"IIR fume of tho tlrtues Cmiwinn inu 11 n maiiti mnsoii, "111'11 ,I.'Ix.|
M Mir- of tho existence nf (lie bouie of I HplnHhiH) would rU enttlinn toihclit CIRCULATION
Iknlly, round nnd the ,
'h'1 1.r. sprint, for ten hnsuo.H tiuu-iI 'I' inipint.' and they are httweculOunil
In.! }nu iniu-t' not "yUu"IJ In thii'fislilon uyHhl pii'itnr' M. Mnrtln, hilly nnil. full l>irdHWiin Kl\oii by Lord. Napier' of Mmdala <' : mul mi_lie M, pufc't 1 little I win* foiextIt All )'ttiirs ,uiI. of he two I hue 'inn ((J.ntu'nun, 'nl. 1'01,111'1"( | | ("|"'1'11 I II.UINO.
or >niinlll bllll 11 1101f nf rh"'rllh.f. thonthir night In I tl tIU"W 111"U'rl. An hum I I I stile lii,' nf themnxt, iHuutlful HlKbtn, till) win, IIIM a .Io'lolcI"IIIII"1I1(1I tn '1"1111I1, |
lonUnum'
Irore nf
i>f npoplexy. After ni. It la lnt ) that? followed entire jock, ho Mild IIIH loriKhlp, 1 th. bOIK' writer hnditer neon .,11,1 w line, and ho bun liml little trade Mrs. C. Pfufferle Proprietress. !
f.uilt. Yonr Cucugimniirtls do you HOC, cllinbiil In pr'JCi the ''nitioiiii Its memheni aiuh men n reipleiidont |
.A. IO IT 33
rn surely linilu'olnun( lulu
.puigntory' spots, nnd elnudu, of Incinac > iKlfwolt! Cllllll ldloHniiiiHliH. nf. itllier, bullion' milt NH by mil'in.le. ho will leinnln till the Vow I) mid I I' leijiinllj, t'IIfIlIHIoII'l'lolllll, \ h
"Ah, I f"i tho unnio of ilinrlty, mlitlityPt whIch emclnped thu eholMcrs as tiny to I.t/tl tho lonllikiuu of thu B'II.h I Iliutv. biM It up In foli now', .hllllot end nt this ,t'Ihuibuil'r, while flu. .lIrl..h.r InIho I, lout, I uluuiii. 1t''III'" Hr-l Moor.

I't'ter, daub mo lit lonsl t BOO tlioin, snug the To Deuui.-A. Unudet la TelI. IHiiplu Athe house no 1"11"1UII1 nnd HI i'1 come nut the oddest 1".t : minor ot ..trnl Iuuusithat unt for ,,
to tee nnd to COIIMIO| thpjcil'"Willingly amoiiKltt mtmbi'iii I jrd 1'n..I.lh'l lr HiniirliluK forniH ''A'I I Jonox'biotliui .. TheoPfefferlc (I 11111DE1
liir 11"1111 II IdHh I'll. soul mi"ht, If ho pbiihed, liteheiiiifoith ,
_ _ ,
friinl. Ixnd, Shaftesliiiry) it npieurK Ilt J.o.1 In law', IIIIH n ami' .
r-tnyl Whip
my lot "\\.1' ( I nt eiiHo In I bin, lust ii aitlhtlu I und, MSAI.I:
nn Ihi'it' Hhoos, tuc are not over Tho Savage New VurUvr. "Nnphi'H "11..1," I bun Iln'I) I four and IlllIIII"III-t icHiiltnf Just liixiiiliiuily iiiiiptnd| hnUHo'Ihiiwholu .
rnlo/ 1I..lIll.hll
that b Now two ,\ ..of the 1"11', hue ,, .. downut I the ._. ---
pood 'hel'e. \1 nicely. "Thn men of New York city thjut. I 11111"11 ., mi ret In III I hut M'IIOIIIo'/ '. - -- -
nnlk nnny milk anny .tnil ht iKfnroyim remind loot 11.11.thl savages no read of lu ,.ull I tl other thlid U to I".. .".. )' f.kh'r., hl tbluxi ln sit itt* Oh, I Hie Htinpiiliiuily' |..lllo manner No |uilronwan !ti'IItl'ii HI HMC'ltllll.KH.S COMMZCML

( D.I ion HPO onder, down there nt wild Governor Hontt Iho Ihl..II.. of 1..r,1 T"IIII. tl lre 1""I"'I..t" i I
> hIstory,' "' tno InslKlillleniit for him to try to S| mil' Hill.xilllnr to .Iho "IUIIVli.MMllillil
the turnlnu? You1 llml there /..lv.rd..r other day, after hu hut llnlnhed (itlkingitlsnt .f bul..r 10,11 10.t .\1\111 I but I 111..t I ean hoi I I lh' Ihll.1'1 1'.11.1"11 .11I1111I".1 lo a coiiHultn- !
ill to iciilielln ri'K-
utiiililcil, \ \Uili black .rOea the new Capitol, building"I lilniiK-t UM dim IIH I hit hheil' by the' 1"1., the1 \h.l" of I nu thai inlil! I lion bin .|HIIHH were iiiiifnlly urulils.l attho I. pni'i| ,
hnnd silo. '. ihaliillora tlmo'IVe.LCllul I will Hoe n "llh"Iv of forniH, 1"1'","1 1I IIhlll.III'I ni'' "lie will "iiinfir a I."rlllllh.. .
I to thu right 101"klock [low In that' qui'rli d I reporter I d.mr, his lint uiino alt bin '"'IIllhu I InHtant
mul they \111111 to )<.1. Vail knoit I its. down east the other u.roii "..iut'riu'a sit.Ii ill you iie'Vt r dreamed, hu was liiHldo' i hit. hiiiuustnuitt reliniluid iiiaiiiui, -'nn'id Ii) IHIIIII, 'diali'h' 11'1'1111111110"'

tAco ni )' 111 k "An'II nnlkcd nnd milked on nail' on. It iunutt, if liii)' treat lOIortllr.nnd If rI', nl 111) of thu bourn H are Suit hut ,away. I"i-n 1 she 10'.1" and I pint fenilnlno$ WIM il u tnnt to wnlt h 'him, who lux iluiruu nl' Ii"'II v i liitiiliillnn, '
What n hunt It Wfli!! I kit all iwoao list I'd hnd the sumo thlnu tu do fit IHntir I COM,'red with tuif for warmth and you I of ""I"1 H.lti ttmt. oll nn mid linn. tCl"'O liar Ini-lrin'II.IIIN, llHtenihfi nnllally If 11 li no .ti.HH'lil,, to .'.11111 1-'rulI a IIIAN 'INK I i: WIIOI.IOCIIJCIII.A.IJMN .

only t think of It A llttlo fiHitpit'i, full ujlil.l liutei \ouullbe, cntlru mutter up 'In BOO upon tin-in frequently ((iillo 'n yniden 'CI, '" nlinpi ill idiajx'H') and lo her HiitfueHtl.inH, enter tots ber Slows 1..1..1! cm.I iiililiixxiil, lo. Mr. tVilN iitteiillonlollie in nnoot ( >II'! ANV OIIIKIt rATKUIN
nllh 'itllliiy
Ihi' I utitit 'HI MI e, ;
of hlurliiK, and hl alux of lm\o HpiiiiiKiip. Some ten ,'II'r thoiiHantl tutu nein" I Ihl'rl.'llr. with rifHitful latlon follow her
.lrbln"ed tOo ltii)5. | oqui ,
bm"hlu. I
IIIw.11" lillln I'KNSArni.A
Im I. will Klt( ) TIIKIi h:
,
1".1110 110 r dna,' "Why couldn't )'ou work tui rapidly In thr. even .11.1 I nec's Many .wtie, hucHtH uud xluaiiiH. and Mr.Isnud 1.IlIIt. inuaHUiliiu lull' In hand nnd, unit ._ ._ -
.rfIII! ,! thai trotropollH .r tm. Howm In :.r"y rimlml nne, its 1 iiplilti. nnd, rinkH und mountains' UIIMI lur IndiilhioiiH, us If tlmt. nirn atnlmltHtt Klinik ....lotll'I mill Mllii'iI'tiiiiK hM-llV: : I.ITIKl.V; IX A WKKK.iivon : ; .

.'Who knocks called out to me a 'I'm tho best of roiiaonn The iieople' I Indeed thu wholo Inndhinpc fiuiient'|, !h' lo 0 .'hut 0 u 1,1 keil out all ttoiild hate 1"1 ,utu'Iuil tin-u "'1 hlniHclf, aribntly ki.Illll Kin.,' 'H, und !lor caliii Inrtle liml I

IIlr8 i.nd mournful rolco. wan di'itllnii, n Ith nevi not don I ton n till doiit, nf New I'liuland You HIV I Ibo ili'ii, I "" .I'olu.k"llm. to rvcliiie liir ./.CM hut Impiaitlinbli/ .1II1111'IO""It.h'.cllI''III..h.| 'unll'lu', ,
'Tho pure of Cacugtinn.' 10 'ciotk or nfter Then tin'y hnto to ili.Hun. tic buttercup, the I"IUII and MIrloiiH it buick Into thu 1'1. 011.1 Mr. Ideal to piwiillillllyhtii, hlllloh'rll"IIII"' I hull-''. | \\ n hiivennw h III Hlnekllip ,

"Ofr1- look over their mit 01"1"1 n few ord"Nt utlur familiar fI\l..II lo dull" ''I t'llr "duo" mo niiother 1,11., Now blllHcnmu lu they ueiu Kiiuiwiil mil wllbnhili'ki I.nlry, "1 Mm liuinllxe, Carrier JJoysUK )
.'Of CuctiRtinn.1 tlio moll lu I By the time In their Whlll'' In tUWI nnd, watch (iii,' nf laiiuhter 'I"hi'y "pruvml thnt If tv niraniy I I'oi, ila.
I '"Ahl COIO lit.' ) to talk liiikliuna In Hum i IH lio'lltH ellliry. the -Veil'wet'lniu' Inue I weulthnf : Dotiullwinl nn thu ell.I.llb. Tin-re I h,' treated madam' hi kit II din IICHH he iiiaduInr Morlini' I III.I .ll".
"I A Rrnnil angel with wings 'Ollt k nnd I jlt fairly lluwem that nets )OU 1\'II'rlli how "di 0 el'IIIltl nnil KlnilToH, mid HOIIII'.und ', pay like a iluiluiiH' unit thai cvuy" Itoll..I III .\II""lolI'll'II'u .'..
ent11 elml In tilt, I'ril- lt'r.11 i want nhcn" lalw .' mid doitH, oll.\11 i i an buniialowa. nnd nn oneHplati tt I II III "1111"11"11'' < HXI .. i ; KNiri.oM'.n: ) i )|..rivirt:
O9 nf bin H.ii.llhrlft
ni 811H'r /nlaht, n Ktmt In to .\ .11 whlt )' they i 'all Ihel II 1' II'.I.'Y I eniild, 'hntuIHIII I i IIIIIIIII'lIt npparenliy" '| I tlnmind AIII.lolllllli1I1I'IIIII"lIlIIIII.I,, I C,
)1Ilt nn tiny, with I diamond Key )ImiieiiiKliom some CI'wlr I tin'Im a ill rush lu, suit prnfimloii, I priHumothunlMinieof fur- \ 1IIII'IIi' ie lmcnt I |' 110,'" cnunteil, but Ibe t liritu hal l lOr'' MHIIIIIIIIIH III I'It II Itu liuuu,, 'I UK KAII.V < '( )IMMiiCMI.'M: : >
hlK iltliiB-ncrnuli, ..' '" and KIIH him, mm to do with theirHIIICOSH l"llo Ilt but' I Irllll stretch i ludy, |l5ittii1it'ea iiillbei iiU'llediuirtulbdIn '
glllon. \ K.I> : 'CIII' .JIII.. 'l.t'"g'IIII'llulo.. 't'CI 1 of thii ImiiUnatloTi. --CbliiiKo hllhpieliil t Ull Acllmil.Ilin CIIY si |!SCIII.IH: | -. < ri licit
ImOh-11 lle iuth Uriier tlum That nettles II. \ eOIIh. p I 'I h'I"lln"-C.I. UcoigeBllHH I h'r'II,1 a rival workman, Hu. h a carpenter I lil'ihliiunl.Alli.bitltlil .
.r fillotv from unltitf nil alllrlnl hlni, .elfIf In New Til" WHH a luxury worth ,bUiprluo.- '," 1,1"lIcu h llilutln| ., TAI-hllH; : hUh) NOT h'ihh'i.IY

.'Now, then; What I I. It you want" olv ho knew ho could mlo I II.tIIO by I Ibu &Miiliitrui.. iif li mncd the angel. They 'I, to mo' to live for no lllikiiry I H.'I"t .Hindu,, nrlllli Inlly foi tla 1 laliii Alll.liitll

.'llcftlitlful RiiKOl ot GOd I wish to Ith..I"I'J IIIUII. thnn 101'11.111,1 that's why I '.\\ did have .. 1.lcI driven, I 1"1, and thu .dny 'IH not far giF w hi I cold Mitklrnn Nwifr In 0 Ifnrrx.'Ituxb' I hum. lloml. .
know_ ou nf the you your IIOIIHIII IH HomethliiK' n Mnxlcnn cannot,, 1'1.,1111/11111111' lie)'lit Int axihi.iiitn.il .
I nm veiy curlol., IIrhlp8-1) I I nay they r.mhll me Hntniice full nf for'' nf n 111..11.,1 In dwelling' )Juut
\1"1 "kl. ."11"111 \ I: nu .litdKiiieiit h 1'.t.1,
dlnccnihilny' niulc'rHtaiiil
do
'
Iowa tier the Cucugnaiinrd 'lion' ninny tlC they high kltkliiR friend .I.lt Ilnv 1) rndhttorH nnd f m iiMudtbrolluh lluulnnjHliiuilliiiuforctirythlnu NewsboysNfAKK
i
: '''hoP'I "They nro lint wan Ihu reply Htreet IIIIM. It IH e'cII".lhl.. Do Htnj hug. at tubh, diiwcnIclHiirely rropiiij.ApH Homl,
| >
'Tho Ciicuunnnard*-the penile, of ""Tho l.r" only kllw.. It> brcnkfnft, "Tiny itt? ii-t I I"IH., nomlim wiluKWhat Hint" the Ollle, ru.Ulh, whlih nine f.r1111111'I.S. keepn nun h In thu open, all', nnd reiioii"| uriiiine, SV irrcut' Allll.hivll.
because It Is 1 who their luin h or upinr with them In winter wrtufor tho 11111I"l1".r that name M'III'"ly hlihlttf
may
Clrljllll, 01 or ,1111.r. wood yon oo, on thn I.H".I of my .' 1"11' o tv uriuiit.I'oinu l
hA N list
to In Hint One )hum little about "nvrviw" hern PM N 1'liOH'lh O.\
nil the time \1'0 stay font IH hit'korydrlMiilntowit wile Hither e.II.II.lrl"..lu ''III..r. ",".1..1.I
'"Ahl Tho Ahbot Mllrfn.l'lt notf town and., Ret into Ito huhila, tit thiwiipcnplo ,, 'It N now dcUoe Thu ohjut In to glut bl.ll. IH i I coiiHlaiitly jrlllll and urn ifoea on Jilut n.1 w.lI. and n 1'Hlt' 'niiiiiiitiiiinlnn Pome, Win inn', 'hi I I IK I HAII.Y i SAM.S.J .
'At your BerrIes, Angel I'd die In lews than, I)CUt of dI'! ilurablllty/ nfl Warmth. 1'he wenr "I thenolos one, nu nnn' b au that IlrllrOIOI ,..tLt'r tlum If hue worn kuitplni, tin enKaijeinuiitH Alllil.ivll-As,niill ini.l II:nu ry ,
iluln't. this riuuiU to etijyit. drIlls In thu 1'nlted frig In twelto bourn and ri-foi'nili.M Um r.III-.A""IIII.IIIIIII"rl'' ,
.'You saIl CUCUIII. )Ol pei"ln. But 11 toliii'H upon tho i inl of "lit, ,011'u I II" II III ,
And tho tingcl' o'no | book nnd rail .. I 'i,titus HH It I|" ui)"in Niihohon, pnoment I erntliiK mm hiiieH. l'iir Chit hint II iimntliH, nil the nit of iiiHiiklnd., The, otul, waiiullntid ,- A Hid) .it I It-' I.nri'i uy.
thrul:1 the hln linger In 'How mln1111 do th,, pooplowork, and IH Ihenlnro.n Hlow, "-I'hlladil- ,, I lint lia* 'Im.1 HitS in'w ,plant for uuiuk' bug nr e\en thn fionuiitly win pallid \\ iirr nil- ,111"11'( \ F'ivc News Dealers
\ IIIICXH.MII
Ill llOUIll/IIIIOOI.f
fl., over the leaxe cnfhdnt", ,but '1 linen. tnr. Ice .I lip "V.ry day I II the snuHi Our fneeof I Ibu, pare bliHxhd hpuulnh woiunnhai "
.'Ciuunnun t ,' soUl lip, n ho heaved nilccp \\'ull,1 l 'In y never work Tiny (.ie.1nlHnittnnn K. New- York inntiulni'tnrerH mini 1 plniitHiilnnnt nn lick unit nf II brain .ouuplul' wUhtr.tll K 'nil I IIIH.WairuiilN, .

( i-lgli 'M. Martin, \\a hnvo InjnirRutory thnw nr four bnnnn'iiili' dn)' I weikly to tin' anulh, ,mul eviuloIrlnldad to tolto tho rldillu nl thu uiilM i>e.nnd A Illdat II In I rliiiliiul, < '"MI->.
no nno front Cui'uiiiinu. nnd then Html for home, or lake Homo The ''ll.'.Woll'mlr. of IK,'nmnrk, IHixrciHiuly ,: all Cubn. 11. plant for I lute ilntibtliw Ibe uulvi-rw ,IH ]Just an well c rop I b-IIH, KIM 'I UK IIANDMNIi( III''I
tent them talk f0111 ", ,ami nhe np- i4I$5i( list, tttik nil and Mill nn Just HiiuHithlyIhMtou .
'Jesul Mnrlul Jow-phl I no ono from pluaanro, Jnmit. ut.o maliliiii tortlnjf f went run an 1'1'IIHI H.
h'hhl': DAILY
C'nciiRiinu. In purgatory! Oh, great (,.,1!| Mm would hnli. they wire uetnnllydilten 1"11II mnguluunt; coxtumeii of thaicolor. ,I to u tow n lu 1..I.llrj hlll.lh.t ly nn the, baa 'butch try II," for I Iii, lust hall .ut un ill it lli-i-,nn.Uclianii CdMMKItCIAI( ,

\h'r lire tlioy thai,?' tu d'llh I t nnylmily In tho woi Iii I lino ol the i paw nn 1111 tfnnlhi I lentury to K'li'M' thu rlddlanf IhiiHpjnii' >I 'H' |j-III.lilunk A l.l'njATIVK: 4)( .
Eli* holy wV they its In pftin- takw life eii'y It I these same people I 'r day w "h wits kept lit "r ntuniform nnd, 1 III.nr will xnnotil, It iuutuls h,, t-su-t. llMilpt,., CtM'A'lltlN.

.\1.1", to maD tlbo would, you refer to"-Denver Icipublleiui Inte'rticw heeling the Murkrl Mull. ttlnoi, nil lre of 70il.-UH 'i-re, I nlnd, lean nf "prnbl'imH" and moru ripoxe M I'll.hill. .

hnvo them 'lf .--.- -- 'ho .Ig. I In nn,, old nnrt mean I lii? lalore u<) di'mi wan 1 m/lll.1 tern und, chii-rfiil fun The Ijitln ru', ,, hat II ..||'" nil I In I runln.il I sin-S.
111111 A III.In til lu, nlxliiiii,
i to mitnl rinit |ot *i'urer to a iicM'HHful nolutlnn, nf thoiUCHtloii 1m
'Jlnt t como from It-Croll.lrl.cl. A lubttrro IltHler'H HVVPIIK tie k IIi Home iiarH-n) | In I munll IHratnro 1)5 III n UI, | I linlii'l, Morluni'i', Advertisers
from III, maiket man nut uf dlnm, I whlihtho I '" tnt | uf ''IV'' live coinfortubly than
'Yol come way 1"/1 I I 1 cnnxtaiilly rnteialInt' i Welll Tiny nro not thprel Ah, The WominV Chrlftlnn Tc mpcrnucc. now nnd then If yon stay lure loni Int', -lllic nt mi'u uslnu the .., Ilr 11. Ihu I An(l.i .Sitmui Hoiiiehnw, they huti 'I liiiln K i'Hli'allniiHJ
been making a |
bate
of union of Wn.hlnrton( nf them I UHiuillyKI I chmea. but no lulirext In lint the fiilnt'at Idea Hint" the mIst $('.!.'inH
11.'llotbe' 1/ilweeoiilnti them who inoiiffh )'II'II one Illh'l Ildrl"IIIII'IIe. hJfi '1.33 MOTKAND'IIIK ; TIJ E }: 'At"1'3
$
111..1. crimndc against the Hint I"'h. ill KO w r iuig If tiny full tn ''gi vu thilrmlndaUilt
\'ulhl \' M Cure I nf t f 1 0111 I. "iiiii'ii THM! || from tlumoviry | 'le Ihey ,"
they 'hut Iro ni'lther )01 In pmiullw nor yet illrfplny' In lu tluhti their nlnilom One ,dealt 1,1.lnr.bin Ikel nctrci a day t\O Many I, uf U"I Ire huh n, old' for rifiigu'icttliug Iiutrle-e will IHI I eUII. ". -M.xl..r. I Iln. 'kJt.IIIII. I""II"\" \ K I I ADIiIl'IONAI.I i KAtTTHAT

purKiitory thuro li no oIlier nlterniitH ihcaiml all intlly mcii, UMinlly. of t'.lllal.I' I ewliy twenty j.ain f.1 now lu thugreat --- 'JIIH I i ( OMMKItriAI.'r; )
they are tvkkeil retcnueHe thonifh, jou 11'111'1"1 1 1'Ire.,1 cold Htornuu ti'nn 'lit.HHeH Hie ininlltynf .|>uruil 11,0 nf I"v"h lul,I.lt4. ;
11''fnly"r.I- of art In little eklrUof IK ..11011) 11 ( 'iicrrA'iio\: (uiiowi.MiAT
Joint, son of David! TXou, elml. work the mnnllot.1 U) tho WOIII II Im.II' nnd now Ill air 1 that nf a line wh.h'r day.. It ItMI 'Iho mini fur nnythlntf that IH '(.:im'
woo, \It? \ posnlliU.I( Could it 11 a net paper .From all chin In white Olllh"I. MM U IH worked like lila )nu win strike I nuttih umn| lltthoi'| know" has at laxt ihits' "IIII..I't| | | : uH TIIK ItA'IK OK KOl'll TOhlX

f.II.cl..lot tho iircnt tt. (cl'rPel I urgeNt Ignrp.blue they skirts are of tliwiie tmptr, This Nimplu Hi-ud ennui up win'n jou are I I /1.r the wall. Hot hue 1,110'| whlihtontty 1II.1f In the liiiiioltlllon nt K/iKluh: lahbltnwhlih dp COI'IKS) A il/tV-A MMVAVKIIAIJK.
lot II'or tho cock I Wo Ile'' nnd 1"1 nnd oWl not busy and nlhjoii thnt he h.1 not tho mullnn niUlure Ire tniereil arc lo i.< l.trllI.II... and ulloweiito &
could I RI) t If my Ciuutf- (intherfd nt thollat.the bunt, to ,(lt hhlil bin ivliitor alit U of "'I.I.lel Jet I with (lewt mi Huh (huh. Ilruuklyn Katfle prnnauatu at lingo 'In nreb r to olTord Ho .
10rl.l. (
a"kle.
Ilnor.l.ero the I lUuro. rim York Then ho talk abcyit' diffi-runt klmln ofpntntiHii etch[ t for fiixtidloiw, linntirH. for whom tin.

.'Mston to mu, my ,p .'r M Murtliufitiicojou 'he, Ifetk H >,,rllnl.-N.w tnu and, want" a. what we have .1..1'... II Ihe M'rkrj.. falulllor Aiiioikl.li uottnu lull IH huh gmcnouuli \

wUlint tiny cxl to l I. nhsurod got He tnko 1|I.ilnt'j nut of ew.li bar Hut ev"n hut l I"HI uf I tutu it dataHUIIIII 'I hit, iKiollnrlly of the fnrel(n Unheard Of.
If,toll this hut to see \ills >'onr' own *)"I EDUCATION FORTY YEARS AGO.limit tel, wj'> 1.1 try them ul "".1..which I bail tri Ihuiurh, I .IIIu 01"1 a friendotir gull' ,,? la thnt It ,1II'rllW. In I he uroiinil ,itiutUCuIhit'M ( ) bp Something

how, tho mntter talfl., take thin fcxd hilt Ii he like* and umlly nil. Ofoounto uei.r k. nf thus IMlk.t nhei or, nt "leant, hldit fiom' lit 1'111'11I10

anti run ulnn It- )'ou know how to alllw of fcnrlr.mm.iil la Tlimw' wo '1''r Heo htm "1111. ke.'i u ch'd.HIII 11'1,11 llw way Ihu mini' ,, 'In iubteiraiienn warrriiH a habit, t p-4 *2 tf r

run \ou nlll hid to tltit loft 1 Krcntmtcwny. Thn._ '1 t IreII5ht. Now thutwem. like a vrY.llnl kind phra" U.M.IU. HwiHipduwn mi hl.w IIH w hli h tint more .rrnlxlitforHurd' AmeilcnnHtle -
There they will 111'0 )ou.1 In' It IH fortuiinte tfilna" wild an old of ."""fI.l 111'0 for 11"11 to : caution. IxiNof w onu'1 uxxl teiximko I. .| do not ,IHMM-W ''he priiliillonanf 0_/< 'INK: COMMKUCIAr. HAS A

("rmnton Gail crruit It >01 riMiitlciit the I nlhi day thnt the death ufUIKIIII he at, .I"'t lnt I iH'bvt, Ite | 1.1,1 nf puklu from nnr Htnnd and, acriM HIM forim upnii tho cio|" SOIl ,iiaxtuim ; = I.AIKiK ItKAIirltACK; : ; : IN I'KV-
tho dunr"It attention to tin, nf faiulUiM w | | on Jut ., |>I fiiriiiorn 'iHCanlon mrloiw' IOMHH InhiiKhiud _i p.se
thenniel.hut has turned lul1 ..0. I",1'1.,0 .1 ki-r from unother. nnd thin at I a Ham tory SACdI.A'rt( ) tlll.OIJKIi roi'lTLA.)
I lotlJIh. ll paved withrulemben. whli h he' .. the prluelpliMnf lilt Ii- trli, ki for tin i Mi ,,.I ,.r I Ihulr .1. tile nf chi'eiH from him, ,.IIIIIII"ku. lum h and Autlrullu hate uiiwil' thin H
staggered n s",us drunk; o"oolil iiitrlotiHni nnd lh. r.ndllol"II.I." nliH j t-ti .tgiu. Anyway wo have InUuf them fj'Hiel dint trot than iii) Hiiliniii In N'uw nhitp, 'hiiHlNiiifliiiili to expi'lid laCy laritoIIIIM 'I IIO.V. AXDIT IIKACIIKS, AND

nt each step I Mumbled; I was Imthcd Inperspiration 'r."iuil Integrliy Dllntultlca Ihrwn lu ,wll'r. 1 hair known 1"11' t"innat Yi'ik would, dfere t.. HI L 1'hi* i h... nmii nf money for Ihu "prutiillou nf I Ihi IrrniiKw IS; IIKAIHIY: ,

-every hair on my 'xnly hail the wny nf n boy oCI"llllo tbe ciiiMlltlr I I "worl the r..t..t. a'ul! uo I ay ali him prdtoy ti nIl put annul tnthat buxineMiIIOM j I -Him ramlHui t'hronleli- ts-_
its or t-nnil I I tiu.ii other I"MI''I the auaierrand Uoweni, I II 0b
separate drop 'viei> pnlt tlmt made the .1..I".rl. / l"l lit Iniinii to chaifv' for -----i-- Iu
with tlrt, Tut irul--llmnU to ,iwrHlslent mun. .. .hl'nUt,. of e-n I an hour L-ilur I ni tuully I.hov. | evi.ry Mimple he ut pulling I II down mi.HID I II' I It II tlmaltd that itt tu'hIt, VT.IMMHiflfnlxo 1 I in the
Everybody City
St. I'l'tor had' lent "' lo>' allis of thein have luithi rot inniiKb sage ,
tb gl 'iruliiii'Lit lu pioneer 1.1. I bill' w hi neu r In hiul one, or uk big let ib arc IlIIlIlIIfnc.lurul"llIIlIlIlIy, I if
ino-I did not fe.t. who hind the iistetaL lu build on, (bit' tery I tablet In this wny out nf thin miirki, Indny I I'| for It when he. twin I It rather ulnrtli.li I I thin nniininttmiiiu\ alouo ouuiiifiiiliirr

"Whe. I hobbled along aoRtA way bent kllI..r m'' / "'" city Lite-lit I tu bmt them all winter. (.f eonrwlirKitan ,i |/iHxl inuii)' worthy ilniin- who hml IHI-II IO.UiM.UIjiJt( (
I a" I ha liauil .Jour-uo, a gate of 1,0 .11.1 type nf 11,11.*)' we would, On ont nt here' In a !1 making a iiiuul fIII iluiruu tn IH.i ,. I I --. -- ,tit'Ilhllhh'Jhlt V.1)11k ,

) 'nwnln"lull 'IU.tUh.I 1M' U'duvelopixl I ho L.1 'holy minute, and pirnon' whodldn t lookntHxtablM i liarKeil five ccitl for a little bit nf tbuiMi tninileleoiillll
alinnxt I
"ny-ni fnnrmons ( > luy allow uk a \ J BIEBIG HA USER 'lo our l.ievlnii-ly |
tMr t
l'I''ny .t thir In nothing t vail for l.u,1 we .b.IWn' but It ban had a uonil cffii anil iilnpiHil UallriMul.DAILY .
like tho month fl"'c Dill ou do lieu liluly tit Jtil) Il-ha|> mul nuleilal, woliavo 1ut'huae'olg anil IVnlnl.i

4 ''hi my chidrcl what a eight 'here Ito- ('''"Xii"lnuinr I bn.I.1 nnw prlw an tneutloiiii.wt ample dmwJ iwrwiw.II.t who U1, for all,yon ,know, I cnurM the prattle Ihnw women III< one hal, Hull no uka anyway nf ts'IiugiIli4iouiiut Of, J jiinl Ii I-hush! ito void l hun ihil roil ilolUr TH4INH.Arrlveaat .

'>no "..k,, hntites name., here anti throueli VIM, unroaHer. thwide di'I lu V" oldeii llme '. ami may own a brow U aloiw b.1 and .abki .I but they all think Hint, Ibernurktt PlnIDbin[ Gas and Steam Fittin[ I win III of ml.lltloiml lm| amirurnlliiio I'l'Mxaei Uteriulnii*. D MIA Nirsyti.
It I fM
In there) m not mill.) .xc1t.ft.thiu cnthinlaHUithatmadellu' to buy joa out a Ib"..< tlnu-e. role inen aSs a irnng of imim li.IM'.I'. w lileli |ilacci lit In a Ix'llerpDnltlou for Mlllvluw lliuiaArrive. ,
'fethri-n orn door, that ono, enters ) 'Icooutry boy I JanMIclu atomi' and work you this ..> '6tallkrirlu I harpm, and It tUiy tall nit alumifthem .) -inn i<.U.III.-- I limn ever lu ciuli-kly I ami - diMp. M -

"U" Into the; jut wine M on Sunday ougo troc.p- tbe lii.ater nl galnlijH Ilror"lbn. I New York COII"lel Adrerllxrfor In any way '.' n Kood llilnij -.talI- (iA> KIXTLIIM: filiAl RI-TIC. ithl/tlII-5| : thi'Hply I es ei'nte onion fijr |utah II such Lea na - - I UOr,

'1 iweateil .llf.. anti yet I remember "b"1 taa a U.y 0.* I 1.1' In Nuw }'o,1I 'ouiiiitri' ".h r'i WAlI4tAil'4, 1I"1'II"'rIl14"l'UI lam-jrjsili work, book i lilt pani.lilclWlilk.UlC. |
\u r"l with' its H..lh.r_
hIlls .. tlM'r.
'" mimueU, 1 _ge.t, Aly hair utooil on I", of taking out my nf a thlik"lgol plank home Why 1..0.khoiilil Rfun on the top of i __ _.__ t.Jo.Tti' lllll' ASH 1 1/1.11 UATKII hKMi OMTO: voru 'IttIh),

11 I imvlt the burulnit of smell PWj"wh whKbi lit Cut luiitltalur, I retwwhcr of .14, plt ( el eouuurt the cmifMn la as a Km L Il'Jll.hltii "hIVE: A I' 3'Il'J'lMjlt.nX'I'UJUS $ N'ooflli.o, In I'eiuauoU ca.i now cum All Ihu luiHtrtaiit| Itnal nnd all the Im.in .
ouulu every .
"
the < with Ilia Cowujtiuui Jon () .
.iili.
luelhll110 mile to the cock one ecinreyiid | rlniil 10'in ral licit nf the wish, ws'Ih-ss.
CaCitgflfl wit h this oii "ll. with the Tar ua t f.JI.I for w lan Htxanii I. nowtalkri -
\ reproach
'hlih 11"'e" .but In blnckumlib our l.hll l hld Ill rrll rail to Peter ", the cock turd U, bepluml ) nf, ..\ a Cmrniaii nauuil. HIHIIII, offetulluurl. ; IIKIIIUM'ZEII.eil ; KH n h In tliu iiunllly of work tiirncilonl Jiibil liloMirir Inciter, Shill well.wrllU'ii,
hol tiK .bon1 I.ll r.tI'1 'rlnrf this werwl tree* long Iw ami (lie low price tliarx'il. lilvo iHHlwbmrlulH SIll inlirauuil In UHI M KKK.
) awl I.rl un the hum I In alwuttu luukii s'zpe-ruuuuiits
bile
the oM d.mkiy .lol f.uC. u eil to (I. Kureliuluiir II.MMKHIHL. Imiiiil haiiir.liii.lor .
Lit
burl bl ( iniik.. a JlgW It to church alM-pk, with furnace hu ham auutelpluu lie )vniironlcr, ami wo will give wiry
o. kt uk- anil hniiUnu It hnmo fitS : a ilnlgiuxl' ou | you 'astricid
.lnK Ulllud In thin : 'he .t.r SIl.\U'J.A.! VIA.my Haiti by all th* iiewulvelun, and un llm u-
blnt J. run4'I It ttlll .uut< full astueracilois.
a horrible I thAt I aught aludy ami In IMlb UOtrDJ 11..n I I for IbJbrpt.r IJMHy .
fOi. burning fhuucir-.tmol.hor'II gruouluir". yrUme h"lr* al< 1.Ilht that a buy ahunld hat, a .u. bi.t.a..x'Ri th May 1.1"1. U earn partly t .".hoiau


p oo- -

'
.


.. .," f.. .s h't t ,_ .. -,l-'. ,-
< 'CO
( '" H'.1 "
'
... "I..t: U" .
_st. .. : ; ;; ; r: ._:::,-.r. -- -'J' -"- -'-:'--
"
".r
_ _ --- .--
""" ..If.,.. .,, ,
'
--
:
-- _.

_


fli C 1 \ tL! oiinncin1} i. i IIT"; : ( fitv: ( ;;MIIq. I I"IOS.U t 1.011' IN" '% I'MT: ,() : 1 I("\ .1. ,I L\HIg-- -XE\'S- .- '

I'rhllll.I IIARBLLF
1 Pin Viii Ii'y ft t lit' ( hi.c I I 1 1"1"01 NO
\. Ik .\ Ts'ry I!<'"lRim-Din MrinlirrBlilpanil HiilinifriiKl mill Heat ) i ; | I ,' planoforto, urn! \'SII.: is grt I\STINK. u 0 2
-'i : vli'v in Nnoid, n, '
'Illl, llMMt At f.tr .. IVJ 1 till I'rpoliliviiijr-. I l.lr.; lion I"I.1lk..nI.I'nl'r. ; > i :, .II.IIII.I..lrll.I.I'Hi.' i "1"11.1,
fif II.I !Sni'i'riNi. I'iml, pfinnl I Ml I I l i i pi ji.1 .111 tilts! iniivlo ulllt, HI fiiiiliirl I ".
| I I 5 iVi'li' "" )) .NII. ri I II.IIIHOII, I'. \ Rlis. U
1."k. Ihi. I.I. YlT
l
h. Oi lolnT 11'
I .
I IlK;
1"II1I.S"Ihl'l Tin sI.I''n'1 I In i'nn t u nl'liaii rlii. \ I'
:M i Iii-I (in iron Mr < ', .

I Im J f"UIIIIJ 11.11n. trnnplrulIt tslt, l.ixt Ii 'hll"IH'r| (hat i mil It) I, ..1 u-. 11{4.lr "rl/Nor|I..lurk-klmiir 15 'mmi A .Mi I litnlo'Heli.|"imi, ,|. lu'i. \cn riiiiillini'I ..full I "Inilo. ...,.<.., I.IUII". f lii lt.. 1..III.I... Kmi".
nin. I for Hotoinl IIIM) I
I miHllnlt ( "' nM'tlonloy ; ,
CIty .
'
111..1" Ar. ,' .
I 1"lhlJ liii .
10Y41 -- Nor I.ink, Annie 1 lorro) ", Motitot CI'. I .I Jlr pccu .
vtvtiliiK A. I.. Atory lomlori'il, nu ,1"11 I.) I, ft, wire ,itt. I 11; : im rii.i.H.; lib ui. In niiii.lt. "lh.

liii rt'tiKiintlon of (the Pre.IuIissi l ninl Its of diiimi''oto: oropn. .Aroiin I M ; I | ,isis in\ mo .lllrp Ilk.. lir oh'I''| \ Il'r-nl II:,\n. UH: Montetld .
) -.. fiiin, hnto I Icon 'ul l I / o, i .
inr-tntHrililpuftliu Uonnl' \t were ncopUnl paillinl ) | 01',1
hh'l 5 ill I ti rt illiiiiri |" I Ii 5 UoHl" IT-IB. llllinrl. till.i iKltor On Easy Wly or Ollh111y PylllOllt
1 with unilno, RII"I, smut, n rewilu- this. .1 ln>iim. nro nil .wul"1 I 11 II!W"II. Thl9 r""I." I 1'lillti', 1.1'1'I I II I In.
tints nf rogrot wn ni'opti',1., The rrc-lilcnl, I Ii:ittiiltMM hee ,' I nt r Its ', nnil, Iurorishls2 Nor I lists k rionoor, V'dHon. I''< .Monte

win authorized lo nolllf th<< lloiirnoiof tie, I slurs ur,' .IIlul roim 'di'in, > / .Iho I"1 nppllo! i tlo n of l I'Sr. ill, n ..-oiirrlll, t >I.I 111. CAM.! I AM II S>M; ': )1H .10t'K ANh il'.T: I'KH'KS: : AXH 'I rIDI'!

the Vncuncj, anti titt.'t| tluil I" ,'rol1| \ tl tulh ) St lush h ails ill nitI tot II,h.rk" |I"I Hun i (mil link.A C,"31,h'r..llh.I in-. Mon' ii.ioiKl'UcllAM.i.ruxV; : ;!: :( I ( ;. ,

It niliil. FoloWh'l thli rnma' tin! ti'iwirtu Ffiin '"SF' csuutsrtaususc1 ,ihnl) I ,| I ) ., ('.si. isiuss' 1-111. I tho III 1.1. bin, k Ijiln., UK, .>| kkilsin, 7" ItlnliII r.:. n\it\\i 1.1.

orole.'"1'h" \i>ro of Hitonllnnr) hrliUu, in'nn< titus I hiiltithooi( ) n olti hlmt nml ill. rl., ) ir (111.. ? l i''. lust criilii'Iit "I., l'I\O\'U'\.I'I.\: .

.ilrfnon, cxccplliit') thu "p"r nf lisa i'It) oarrinl' nwn)'. "wl"l 10 ""ir | '. fto oinl4. Adilio.K ( I.rAUHi TullAl. Jo.'MlI0 l

nrrpjrnr, whnmiiln Very rxtotiHlvo nnHI It of liijtH 'and doliilH rnrrh I I I Hi'Ine, ('o. 1'1"1.| SI. Al.11/.I./.I.\ isis,isuhr| I nMill, :11'',.
ho butt loHUrd I ("., / liiilihim I for -
'It ug forth tho wok aC''IIIII.h1 1..1 mornitii' n mmli, :nn. ) ii.
) '
In nllli tho mnl'ii rciuont( hush nlHiut / Ittioiii .\, ..
(iniipllniicu | omno hy, n hl"I.III'" -- and Contnictors !
AlilHhlpI l.aflill.tn, \ .'nun s n To ( ;
lie'n.i
( suet.IIIIIIIy', tr..np.iMi"'r.. I In hit Ihof I ,Hiiro nt ""I"| ". il IK.IIIIH. nt id,lit ami, 1 l.rokcn nf I, .\ I st. fur HuoitnH, A I IX". )

suet 0.111.110.,. lit'Inn troHniHioil: 111.011. Ii. ---- -- .til,. d. Hiilloiin._ ..!.an. I_ "ol\-. dm! ItO ixnnatiii., 1.al.r.. .V.T.OIO' H r,
II'KI140POWDER\ I list 1..lj'l. Unit Ilntann; Hijiinru 1'1..1"1 1'11': I"SH.\'I'\: ( ) : ".' liitlif I., Homl. Innilinr' 1 Ii,1\' Ihuss; ir. 'C'. 111,''' Ar) is, Planed and Uiiflressi Bnilig Liiler.Hiillili.ru

umjil l.y uolnn.tl injnplu IIH n blur) h'l' 111'. : SIt, i.f .Mr I *. \lindntt'H IN lYiiir.Am .

I I teas unit rest Hint hit l tnploH Ir I UmropiilIw t 1Hi| 'lal hut list 'I Imi'H" -I'lilon': I hltdr.: I'hut I Ihl'l. IN .hi!| ('Inn lor 1 1,ik, l.ullnn, "hull.S --

lirlntiil, nml, lift nl (list I thy II:ill. ,h.r.tliiMo \v AHiiixfiHis, Aujf. ?.- Mir- l l ... I It I ttl'l: nlloto tin' *liii'| .1'.iusti) A 11"1.1.1'1"1,0" ;' nnd <'mil r .li'l", "III I..nil II 'Ihel uhnnliii! .' tmnll HH.II| Its 'ninl ,11-1," i ",

Sr 111'n'.I'd isulgiut vs,,,1111.1) (Cit I ntnp)'. 1(tiMid ,d,'nl I pu//loil' 11'1' I Itt S hunts ci\11.1): '. I liH'inl| (A its.1'' .hlllhl'I "I 1,1111"1'.1"1.. h, I I l'lh.' 1.1| 11.1'"Ih.| | Ofi

rill'Stnot, tninniiltiv'H r.-pnl inilinilhilmi "..II'I".h'I', 'I 1".re MIIIII | ) I ,' I K no ,"I.1' "' nlK.itt llrililpt'.1,"', 'I."lr.'nlll..lli.: i IJSFU: : J.nlm.: MiiiXiS1*. xlnrIY) : si I tuxes; (ci II.IM( ,.

",1'1"' Kianiiiiit' hits rk-htof c at for f'iranliolvSfiptllli, I I ,'ki,) nml, )' mid, ,,1.1..hl n, ri'KUI II Hhii| Kinnk, ( utti, lit, (, hiimin't I IN*. HEAIIEJ nIAHII IS. ;nlllxo.: ( VAXTIXI, /''

T.III.-II I'k ti Hit' I' ,V liiiilionl tin'HO ""HO ott'nlyditldi.il, III it I I | 1 iKivtdi( euro ttiml B I UK *
I Ihroiiifh 11,rtiiin iitinti' 'us. wok 1 of( I riuth.. lo di'ti'rmiiiu I lihh ono to slid' : I r'dn'c. Inllnmina Ill. l 1k IA''lInlll. 1,1'1,I I.f, iO>. \\f ":' "III1'' "'tiry inpi'i1; wo sislivsrtsiissssshisst(, w.> R .si It r..r.l. w.. iim" ,iu .I(

Absolutely Pure.. la) IIII lo I Mi, h1lhll.11 Kit inniilliHanil party It taking I hind In thu mil un'r Inthi' I hilt. Sir h.r Inn, k 1'.111.I >ir i, I"I II I,mm''n, liVi.It our '':''..., fniiii the I"Y IHUM'' \III'I.\IXI: Mil l I Ih I.V1CTOH I.-

ciiiiiplol' ttiiliin tttihriiiontliH, ulili,'Ittimn "''III'llnl, I,sit .itli.lt, \hsi I I | lott''ut (;. titusa "vnn' I linkuiilti I Miimiil u I I la 'nili"l2.Mr K. KEY &
.
CO.
1'hl.I, i i" iliT mviTnrli' A iiinryl ni t Imrk Kdviin I l'n'klo, 'IUI.Nir I.
ml "hoh'.III'II.. More I nl I.) :liU tllk- mi mlioii, of Iho, I ): IH to tin lurk ,
|I.II\, Mtri'nutli n \\ llllolI.r iiloiiHtint I stu. < >tcio4oii, I Hill.) )
iTiiniimiiMiI, linn tlift o..IIIIII'Y I kluiN, nnilr An oiilinutiLO "l1w"lalo..r, I tin' lire nr- 'mx .'lt,,. 11"I" "1 p"l"r, I .. ". of ono' of hue It Ii. irk y..II"| l'iiHHalaoiiiii.| HI"*. INo. .1 Mr'| Xil rill KOMI Slu-rl. 401. rililn\

iniiot ho .,,1,1111 I i...IIII.'Utl..1I; ltd I HIP inn)' ilinanon I\IM "'11.1. first nint, wininl, h UnioniitnlpiHMil. for otln'r |1,110"0, i 1'1' r< I ho i ,, 'inir-iiH mid, ph-! Nin luiik Hi u mi 'in nihkiilil, 1'11,1"1.1'1.. / ", lurre .link nf nil Uml of \K 1.1. IEA'is IIXEIIU"I'II l l 1 1 I I II' MHt|:
VMl.'ht iilum nr I Itliurk Will.a I
nimli-nf liiw 1".1. hln.it It, Mitnrl, Vt.It .
I lh"'IIIIII"I"I\\I", \ r., ,s 1,,f>f mil!'I in num.ii I Unit* In liii'linlc HlinU 'nmlnlhor router.. Hoitntor I'n-u'o \IM o 1//1./ ) .,, nml, Is for sussisi! Imrk l-rn'elli 'I llx>, I Ihl.I.j.|I. ,' .( liiinii. ,MihJl' :nSTOK.E

"i AL I R.tkl! Nt rinM'nt. < ". HlriKtuuii In tliu 1'I.u"rolaliiiK loI.illliliii4 to talk thu Hinder otor, but slIt I t .'I I .\",... 1'.le. I It lull k Allllllllll' 1'..Ill IIL'rulln' I... -- - - -- - -
iinir':.!lft-87! fmw___I IKI I UHllHl-ii', > \ ', I Ito < Ily/ attorney' I"" lila xprt'H. hU Mat' Noshhi.Eslusutsuist Kim hnrii An In, Vuuultut'ssu, '5i;.
oil,I I Unit .hII. not :. .7. I"Incusrit of .1:r ,. I I biirk l'urnli-o: Mil srI Hi.in .
i.e Hi.'i.pinion (
tulnmn trill in-
MrrrtitniHHl* (a Ihli I "IMI'I .f r c'rxcijiD3s1IorT !
ink < ssrtIaIs ,
l.nphnnl :
- $1 /nfl .'it Hit miifmni rnln nf' Our ('.ul n 'ho main Mroot I nrdinnnie. Initlntf Ii"'innnii'inli to-d.iy rrniiliil 1 pittnt: for mi I :Vni :l Is'hut: : I tustustuiut: I:: ::: : Allui: 4 1 I\IU',\:
I II'UK! tin'h in**'rlmii.; .\'ninln i lifiiinitH It isa d, nan luissussal.| 11m miniiilinoiilriniHiHli'd for shuusssslisttiitutc.' Pleasent to Taste Sir hll' I Son'nt/ui', Ml.I

111.,101111.
i. Hum. tirnity t'fnlit./ (,'fisFs ;n utlftinn, nullI'l. Stir Imik, ; HIM -
In 111.
( I itt' fuss lImit Ilinonfnlu. '
;airnrlin". Illowhll 11.01111) Vs4 "'W : llr Imrk M I 1I'Ih: ,i Ilirno, ,
t ,iljyi, no npplli'iilioii' for Sits 11, Prompt in S.I.II.SI'
) Imik:" Lit im'Htnti.i, S.H"hl.I.I (d.S.Il ,
I '. II. M. Hciiikinii. his rt flu tiiiI to I Ini4Iy ) '. NoHHllernld.'Iho Acton, I .
'. fr iin hinu npH.nit'il] in thirty( ) luau' k NIHII| < A".II1". 1'iHh'i-la. ten.It .
J ninl "ill I", lit liii nllii,' lit ii>linl liniirM, ta I l 1k .
IH tlio I
A Htitlniifinin < Pithier|| ( nrcw, nklii''Unithe I r.l"wlll fHllamlo liiMinllii Nnu. rn, I Ik in slush 11,711.Nnrbk : .
I'll'I I Tiilnf iXHlriMl., If.I ] Always inmior.i, "H>iin, ,Li. Corner A4caniz and Government Streets.
nf tho nf men Htibjeot lo : I .
IKI ihn ktil for Him' sulukiutsus 11111..r
nnl I
I will |!ii .rniili'o In d|.| t tlu> ,lint |IIu'e sir 11.1111 ,.. his ..Sirlan i't.ur. A.kin, :".i.
truss rofornd lo h thu < nminlitii'. \hl'hlli 2,"45 I 1.1 I hut' .
Mali: 'linrCliiiiii'imi' <.li>rnnik .11 u I HUM liv. 1'.11' ') i plat IMIIKKIIIMCmliktii .
."r :IM> "" 1 mi IK: l'M I'KISKlNHMmM: : MHIl( : IHAI' Ills I'>}.' I.lsissIs' : ,i ,
.
; 11 \, 111(1
1. \Y. I'" ut ii r.NnlHiit Anttiin] Cioni RivU Itri.n. ., iiMkiii hisS I) tit) IlpI'I"wh' Mil.'
mlfoid INHIIlKtard M )
s suM
iilvnlH, nr ovlri Uiiniil.for, luillrlilii S lln'lrilty I Itiinuo (. hratsuutuiruuI to A. 1'. :il 51 I "siIutss, "to "stilt'tu Uniiiith nrHhoo, ,. Am.\ liktn bktn' 1.1"IIII.. : Hoim.Vm lInt. III), (bin, 11'111".1)Ilh"rlI, lss.( hatlni'lfiii cl'ln"I"r.| |, | IH nllll I .11'1,111, I.i'nl" i.tli. .. 'I HiHIIIIIO ,

VhiilHlicn Ibi'wuli'li is i.\\.11111:1.1.1'. \ IIh'.I,", nail ref, rroil .Ito Kinanco Cum ( alhouil 1thlurus S I t opt'IIH Isii's, likln I Ihhl.: I IU., I AA.Am .
CIIIY UU Nuiss II l '| roHiort, liktn .liiHoph llaki, .: ''. torniM sic 01",11111110"; Mtlo iimnin. Iho liiiunin and KrmiiiiH' ; us ti ill I h Hill
WIIIII"ItI'lIrphll"1 .Si'dinil, Innil I lluitHc.liiililnml 11I11'' Cnllllllbill llius. ,, this' hiutuul ltl,3i.
Mlchin rntiillnriAililnHM. l.re kIliixfJ. A pitlllon from, I'. .1.1 Stet. rtss, imklni hits I Undo, r.1 I II 1'nlll.Iulk p : ; nl A its suIt h Inn L'I'rtssl isciiocirs Mi visit ttstuu.l I". HI'11,1), or tiui' .r, and, In hits to Miit list reluatusri, HH I nm dilormfmd lo fbiM, out
iiHimiiln., Hn. Jl'Mf!' iltt' to itHHiimo titus ixpthHU nf lu)'\IIIK unnti I 1'1.1 ,,1.7iM' 1'1111111 I I (: ; i KI.II'I.1 .. Am ,,'h Vila A Kiiiinil Ac hum" MM.
"r in tin (I tlio kiilonalk fr"l.lin. ( Isis .:"." 111I11 tiMucs) )'issuh us I .\ sit .1'1' 1.tI, I liiinii, 1'.1'111.' 411. and. n'lire, 11'11I1'0' biiHiiiotH., 1.1\11: :.

I'I.UCOS: AM" It (;JIfolt.I.:: : UHlili'ii't\, >, tins hug his II road, IhoihrkniiHiiiHlrni 4 llailHih" 1 ::1.,1 11. .//.h"' : \ Al .1 I. sion'r, I liiiloh. Six.: mnvJI. lr
,2i5) SII1'i "' HI .1 MoMnm 'int I'ishgu| '. 7 Ill. -- -
'Iliero" WOM lint\ lino nlliMuli I..r..", thus I.... I ,'I'd I that null ni'lnm wax not within Iliinilton; i toil) "' I .. opined bin popul.ir, t:111 )

lire Court thli niC'lniiiK, mill, Innnn uliscIuar.uM1. (iso |"iro\iiuonf, tIlts floss nI, I rnnmln I I"IHI' '.11I.r 5 5I I" for Ih,,. ROHHOII, and IH Local bi I',1 A,'m '6 R'I.r', .

t ninm'Hoiimi'r (hlpli'}' nlutitl that ho had, I 1,1.1..rl"lh I I I..INI:a.ImJllCkHOII \WI 0/11.1./ III.: the iionplo, will the Ol"'rr'. ltl: v.M '.. .

olilaiinil tunIs' of hue |iioll'n| nr rirtalnHtroi i.*. III, ) : 'striul, frontline Alllllhi
1 1 lit HU'\iilnri' nlll I linlil WII,
"olllra'lilll nini'i'tltu
,Ii, ( ,'IH, In ni'cnrtlamo ttlth n ronnluiloii, I ,1titusiuiuts i I I.I:Iuss' \ t rl.III.Illg nf I huh huts ,55 I I : _
( UuiIut, Mini. the ,'rnml, l.iiin-' .
.
: p"i.BI,d liy Use Hoard,, stout that ho had, int lied, 1.0011 l.SIIIIl.iif.tvelto tilt It a looal\ ,',' y. : I I- ; ; -- -
IHM" X'IIIIIIIO: 's 111 !bus Hliiiilinl i'IuuuIuuycuI.'tin' .ill i ) 'ritsil 1 : ) 1 I ;
I tliu Hoard of t llonlih; to unit Mr. Wnrlnir nt Ut list< at tie fuutliti .11 t. us .: -J 1 I. II. IIIL.IV40NNo. .

|?nnu' or IIIIMI Imll tt'tiril" iv for "If'1"II'Ul..r I Iho Cunt h'I1I1111,1,111I' I tho '" for thopurpimo .Iho) ontimiitu tikou ft,oin : f..VI'; pi'i pl.ito, H/ 3 1.5 'H. .
Jnll..II.l."II"1' ilnl lint turn nut 11'11111 : 11 I Stioct" U tt'st of I'lilnfoii,
IltA'II.lo
I
i.r thus prninm'il[ plnti ofH" oral LOII '. "' IH biiiod nn I nn I'' >'I itiantitb| H :I ;
tiilHin liniiiirliil Hie, HUiiiilaiitvhtuliiX .1"'I.hl"l 1"1'1 i t.o : lists Maiiiifin, of Tin (' ai.d I Iron Ilio ,
Hiii'iiKM, 1 HtiHknf Kumbfnn- Hue' nppt'i aio for
"U"I"'II..o.ll1 \ J"iTrh'
(sir lily o.w orCinnmiltoo :
I \i'rnic lhl11) nf totes uiiht at tho hint I'll 1 =
-, l 1"11 Mrj' JlII..I<.tI. 'I'h"I n'Hull I. lo tns litu.rtusheui, lo IKpriwut, at tlon, "" the numlx of fH t s 55 antI ttl 1:1:I IIHU I IhN Kpiiio to 1.1(thu I'lihlln alHiut, liN I Inn I I'rn'is. Ualih I It I
"lilll
lioriKixlti'il.Mr. hut million( I l/d-u Notli'i'i.,Isevvln ru.l I)'otiiH njo 10 !. tiiinl| to ( lit1laira) omi l. ---- -
S.. .'I..,,.Iiu, llutililim I nf Iuustguusuusr)'. Alii., A 1"11101 fi-.in S. II. llnti hliiHon, iisklnjpiiinlHHlini nf ininofH Hiibjoit lo 111 I II,cry sI" ( i 1111I :, '5(1( '5 I \ j 1' .'111'.
II HOii-lii-lnw nf ('nl. W. I:. JlII"'II. sir thIs / tu ututo iirtinn liulldintf, Sits two-lhlnlH of the tuis stutter or ru.s. 3 litut" :al 'Mu. 5.4 0 I\ Is .tt 1 1"11

i Hj.uiriM'il' In iiMTi'iiln, |III.tI..I| liHikinii, U'I'H! IiitciiAoiiBli, Hint, W.IH rufirrt.i, to tin. bodnd and, fioo rr"I\hol. ( Lv thu Califoinin 'II hi) litti ::s su. ut 1 I I C 1.1 I'Itsur,

t : for bin IK nllli, u huh, Ii In Inn) |luu8t In sIts ....11. Hrolnminitt'i'. ofliiVMsii.it, however,P""IIII,1 If souls ", 4 '.1..1. Nalnro'H ixlmiim, 'I In,.1'11111"1., NX.1

1I1I"lIl1'lIt nf liN nllli/ ,'v. Iiu' Kt'iilli'in' in nillHinel (''oininlHtiiini I hlpl.y iiintul lat, I UI" tu ro I tho : .I..r 1''I..lt CIJ.rllll M 11hlll'1"rlll""I''r. 71*.UMi
lrohlllII. --- ----- - --- -- -- -- -- ---- ---
si 1
) Cml It lure' Jli' IK uciiiniinlvil' |' I..)' lloartl pnioiod it. I Uto oli'ttioiinf I ,.,.. "1..i 111"1," 'oul,1, UIII.hll, f"' |iut'r ., 111)I Iii bad at Hoout Normal 'lemicriilnii r"I" for <.*> }''"r. ills, c. y. i o\v. I .1. L'l I tJicw

'l ... Huti-liliiH.. .. ; iknt. .l I,. limit nlli,'ruil 'mi' nun'mlmi' nt to I2UI) HoldlorH In I Iho late %%'. I ; I: \. at I.fly iintt nr t:\IOHH of Iusuusrsstuus-s) ', ,|h.

I, rimjiini!: I It IK n tuuutnritus I truth' I Unit 5 IIoln"'llhlll I UI olootlnn( hue uhururrul, until, mine HohlltiH to the! Hold) I : mont pluitHanl, |11'0111. I oin pi'r itiiioioiMlnnl .II..r'II.I.! ''s.4') 7"e'"Ie.all'

huh' funny nii'ii nf HOIIIU ni\\HiiiiH'rH'| arc Mr. Atory'n moooHwir, .h,1! hutu IH.-OII uppuinUtl. toloiH\ I b)' u tory I.IIKU ptromt.luKunlik )' Intuit .lo "" I I.] ..lIhll flnee ..ltug.I ) "ti :,

t |tIs silt nil Iho "lol usury noiktn ilo. { I'l'imii.rnln 't r. ( hlploy kiion uf no trunmiii -."! ; I l.itor, i Milni')'., ami Uaiiitnll voiiblanlHliico JIII.I.t.I., i,41 -" UOLISALI AMI IIKrAIL UKALKKH: INBooks ---
("tsutustusrelutl -I It 18 .Ihl. \lusts us vi>r)' \h"hl iloilion uliould, ""II.pru.ooiiU'd WI\T l''IHII,$ 1.11':1 Mc : (thorough) ; tMliiHl 1m-In, H.IliliilallcHiktintHliiiuAutr.
with mid slut ( I Hint huts I and, 1 bivem cute : l>tlv>7, ..8S1m ; /r"l V
rirli, i, nnil iiiitn| 111'111 mnii slits iinllilnif ox'iit t't on ..Iat Shjiniul. ; hi H :' '
I < tic funi'ral 0"11I.11-01 IK* funnier hud Itilen, ,lid to' ''.'lIh"lo;, 't Ir. tlulilm lo I Ihonllloo. IVimnonl Cults Motor booomo ( :iHiinn, mid, 1 kimlml, lempirituro. A ":". I. 7 nm. 745)), 3 pm.' wi.i" : r. --W? '

,II I tlinn \"tuluit story 11,1 lie .11.| \% |lug; Is isis up, Iho rote wen ii tic tust h tha ninenil-, a lulls.tiho ptrnnlH a Ir"v"Ylrl 5 ._- _ *'1'' II r.llr,11, ,iiiluinii IndicatiH, Ir.ieoof r_. ; Q

n Hauls, Unit li'inln nf I Iho iliui'iimil mill Situ mint ; ituu, Stub" t'i Its n lie nil situ tts Igiusuil tho eenter of In r '" ) 1 < I'C'' ) car for I ttoikl Iy p'P"IIIU'' ,,." ....11I111 fm f's' tttstttii'e5stcstt.'leniporiiture, f}: '

Ifi'iiiriil 1 i>iiblli I U> "u in I tlio (1'"I"r.' [ motion, 'ninl 1'rennlenl' Atiry inst hln Mito thins, nf thin stiscuulss.-rstuusuuii: I 1'.hl'11."I(' | Ut t tho S-paifu( WKY.K' Kiev; 'utioii' II.III""II1rll.o, I)'.

; I 'I li.j.Yilin? bonrtrr"I'I' iutlt s.it'utuis. uinl a hut III I tho 1I0 IIU\ InmiiiidHlinior (.'hipli.'y cry, lioart of 1"'I.I'oll. HIO| .W. U. I.. "I\IY."II. f ...
.
unit oil thai tho ,'I..J111 its, tutu hhllll II the 1 an to HtilN i ,1. :1"Ill'o.p., I'. S. A. ;
,
<\ DII ipn M iI lllu, 1"III1 or fiikiiuup inuilil 11..t II.rlloo 2
mill lllrillu IMtor'dinl 'lIlt In'mN, with ) I Oi 'loler iniHling, and I Iho. motion pntailod., mil toloranoonftt' hat, IH n ",, :: tONAL. )IOX'II.\ S .MM: .\ irv-JI |,Y. .

1 rulilit'i, Hlninp; U Ito .,,110 \\ Itt IH ill it UYH '1 ho Hniml (lusts inljnurni, to I Uiolitini. ;. M l i its of I'on. I atont4" for l Iurrilhuirts : 1,11'0"1,.,i'J'l.'K.i.'!
i f 'iiamo of .. up ) I' tto hamllo t lust SMI- I I ,' 't" '. 'li").lit-I lult' ft I.
the hunt 1.1101 hllll"ly.I" "
w""Io.,111" liy iii'\\HiMipi. I A 11J.WIS'I.a 11'"T\: t I S )'our I suIt e't Haronn, 21ti 5 -"I P )' 9th.:!
Sink Hilotit IIIIOH roiiHon, I Stationery;
1".I'"lhll'I.r' Slut Nt'n I Id'rnlil ; jiiHtluu 11''I'r..r U cit ht.ilisttictcr, .:U.
1 111. ',doi S"U"It ., )1"1tlv
I ., I Ih.ml.. lIsts sits us li\ui In Mnliilo.IMnhllu l .-- .\1 ':"hussulutsuh Mrolliiit nf Ilin ('III-I.tens in anil that' )'oil' do II. No m "st ttuuiitrtsh| lust'' ict.: ,
I u'hhy on oiirlli", lIlt uiiial' llMMiMtu 110". IliKhiHt 'liuipiraturo is
I ItoxlHli-r.l- 'f\crnl nf IIIH fatuitytuave lmliir: ,1"'I'"NII"II"H'ell'Iho \ | | tI.UJI'y
lioi.ii III 1"1..11 'munyi'nrH. I'lTNi'iieo ssr )uuhuus us nil llavn I ollinato.ttnnhl tnlor"ito this ot I .: ) 1".1 'l\niHraliiio Itsiuug&| ', -. () IV. PAPER BAGS AND WRAPPING PAPER
) l'iinH'i.iiure| '' 21.1.t.reutest I.
I rut usul Ui-uninnil! IViiHiK'nlu lii .Jaussi. IIH tho fiknd. of lK.nutiful I | II '
1'liilimitl titus I
1 AI'"hllIo..IITIIII.| : city your ( iiuiihihti. "leII"'c." Siuly UIII." "f 1" tus is Stun', 21.:. FINE: ; 01- WALL : liOIiDIUIS.rilllllllA ( ) .
nro in, 1'1"11,1| nf I Ii'tli'r trusts H gusts tI'1' lil')' .1'tit* Prmlili'iil I lo In liitlnilloI'l'iiHiirolii. thus hut alaim' HlKiinl' to suit o ) ) ,lo iiMHint in taking luiHt I Dalit ItiiiiKunr T"IIII"'lnll", i. JJXJ IAIEIX /

fiom IN'IIHIII'nlu In lution (In tint ItiiiHh null |1'1.11 a liriililu Homngi'' hiuall I imilv nt Itlai k. Mean Mian Ii I mtoraturo laity|' Ilinaool lor Mil suusruu'in; flu r", I US. 5:5 (Ul' Silt 5541 .;54 A Sl'KIAt.TV." rifTllltS: l'-ll\MH:t) Il I OllliHtClfJAUS '

|.rnH'ity. | 11'1". 'Ililn 1"1)' lit| ill'"H Unit ln, At il 'IssusI ling of lists t lli/i IIH' hold lit h iso \Itt !"'full Jolt, if )ou thin I from ".Mllloit.t 'J'" UK lIst. ".1 ; 1.1. il.l; )

\1 IN In Apiiliu' '. wihlll tlio ni'Vt ft\% \rsssuuly lit noon I a.tIiy. Mr, W. I U. ( hlph )' InvtHof latch)ii, ttblih In tlii>'i f 1lUeneii | \1'1'111.I Aiblii'HHiii. 1".1'.:); I.'i"' ... ''OHAlCO A I TKIMODICALS.( )

4111)5| fun, Ilin 1"III'M.r|> InkliiK ,'h"'I"r Hlnti d Ihnlll' had, M'I.1, h Ito Hum nf 'I I jail 'ami If eoiniiion' WIIHI'tuhtituiits| "r .\( it u ATM:I:, 'I"II'" I liuilv"''ty t Itiluitu> 111.1'.1.. | 7.1a. 23 S. Palafox Street. Second Door North of New Custom Hous
t
oninli'
41 Ilolrlll'rly| lit'n,. '"111'111:11' 5 I on'iti-| IIH 5 I IIIH li'itH li 11..1/1 fuiiil lohoiiMd In agi.stuul mn. ) inir hit) : Inn, .t l'UIMKII'UL. I'n'vailinu'Diioi'tlon Ir11.1..11lhhl',|,"H\
I 11'11. Thl'I..III''I! !} luis l isitu i foi,' llni" H'uisn ri'Kalta nf )iulitH ut or 1I1.1 1"11.11. eennlerj" In list hart if .% 'Intnl Mon I nn lit of VIsuut. ., 1111.. 'IN"'OI.\: ri.i.

4 conutmil 1"11. nf "l'e"IIIII1.' ninl hue ,'"IIII..l"III'' }', I Hint ho hail Ihu aNHinatioo '. hiirnik'Hu, tiny till )01 \hit ( K--: I HIliiHt I \\UiHitt ofMiul.. Jj; Ii )'

:1 (ij5 l/.i'us inn' "., in husk. iipim' ru.iu.| ,iris fi" mil tlio 1.. N. ami nlhor l.iilromN mitt ne, its ito and, : Printing Office Total Illn''I.I.. '! $Wlhr -'SK.: --- .III_ __ ___-
I n Ihi. --- -- --- n
its In Hit fulnioHilll 'ucuithunrlhy I I ttill toHtll)'. I 5 :: : : :::: i : ;
Isuuirluig IIHIII| riinnliiK' '1IIr tlint 1tiiuuuitur" faix'9 for Ih" IH'O isinn ttonhlH 1.1111 r of liaiHon I ttbieh .01(t inehi.l" more

; l-Ullllli'lll'l', | > KIOIIrotlm, | | 'i d, that I Ilio ''lh".L.111 of mirH ttnrniiiK, I'O'HII"II"' ,mid ; '. Is I'l.lN riMI ,AMI" ol llain f.II. I 19. Administrator's Notice. THE NEW IMPROVED
-- .
1',1'11 iln.n ( isuchuist nml
.
i Iisrru:11: Aitm\Ais., h the KI'In'mi'H on Id not nmt ) any.ItiliiK Inn"S.IIS: .) : .n'I'1 IN ..l'n'II") ( J "I} I inv.l hlll.

t'irr t l.rK--I., :. N-VIIIIIT. 1'inp. lltnt lIst' ro hlinnld, I lo 'mi additlniito I.Ih $l..lke \ietv ((111.I ) Imll,\ 'prlidint., : ItcuiIht. | II.JI: i; ISM I, ,.SI| ; NlilILK: Islinbt tltinloiilloriilitorH I ,
,1 I ) .1 l i I.In.t'nlii ( ,' prl/o fund, nml' that tic 1"1",111 pin) n.hltlon "/, ftifjintih' nmi l IN Vi, Mill ; l"i.1li.( ussuul loiHoiiHontithd' to IH.liilmlion | .
IU..I".I'IIIIIII..II; 1'Mill tMinht, mot.. ,'I t\llh 1'11'111 .tho IninitHnflhopulillii 1 ho 11'11.11"01""I teltui, tillS I' ,' ',' N uutust'ur'! nf .'' I ; n. 5 nf titus inline nl .1 IIIIIH ('nulMili,
; I ."1.1. I ;111" rn, ,1"1": ; I usiuiu, mill J usly !!.ld, roLiirdH hilt .ihmlli by 1'nHtoiH Niimliirnl' I Inn, I Hatn, II: ,di'11' ,d. lulu of I I', naiieolu." ).'HI nml.Ill
lit fin Ilur Hint hn sushI liiunliin
'
( K NumlHi ('ounlt rlorida Hint hair luliiiH ami, 1 cli'tuuuutiuhuu
lii.'liif.i; J (bill, 3.llII; \ Curti lit, of rnlr Datn, III.Numbrnl ). ,
"I Alum' .nrm>; C C ; \V IKiunInir nit nomly, all thu )"inht ilnliniliiiln I his ttfii YOIIII ladiiH, ( .'rl"'I. "' IhiilH, 11 I"I tails. (lomlv' I laH,7. ,hIt .bund ul III' i\pir.uiini olttto
'J: tInts Inn H V"h)1'N Rusts iluuu, N Hiiinmor, nml that ho lunl no .I"hllbol llraoo iM'nier. Minn ('r\' 1'1. nf ...I soul I Kano}' l'I1."r Auroras, it.I }'OHM from Iho ,lusts uI, h Suit 1.L""IIII'. HHUieHumo
1 ; \ I luieaof solar I Union I I hltoil, t ;
diiilKhttr' of Mr. and Mrn II.I \ 5
tin' a. .11'hllllhlrnlll
---- many or hue hurst it 1 luliH in i Iho fount 1')' ttnuldparlifipilu. : ) io<'ulo I I. ttlili ,
I haUHnf of h tho
HiiloH, J AVHal'Hiil ,
FIHI NOII'.S.Tlit'unly who' have 1II1"y: ""'|1"11'11111''''', ,', i'IIIH an I 1 li.III'. I 1.1111'1-nu.tH-l.ljlit' 0; hhllluust. 0I thai time.JII".l'UII., .. ,1 "ll.III

;E 11.1 lAinlptH '1..1.1111. mnrn I tutu! | WIN lOOOItfd,I I till "'11. IIKII and l.akulutt and ttoro : 'liniiioniH, t I"t. I hues of 'I linn,It ,.I"TII1. 2il, 27, 2S 2*), K.:.I 'Ot LSI IN ,
t I tug wiro I fi'H li'iuli' I'litnlii, .i.. fin,. I I':. I I':. 1"01".1101: .. MiliMi"lilxil I ito I III.I nml \tin I ..% : and I'aitioH, 5 lit) | W. ] AdmlnlHlrator of I Iho (I' u.S; .
I Ihll.II'III, w. on MItsuI WIIII"IIII. mid, 1 Iliono onmiiitf h lists, WI"'K"II) .I ('nlllHnn.ileel, ,
hnunili & A.
1II1\"tlll ,
I and Ih"IIh' stilts mil hurl/oil to appoint I IttoiinmmltlotH 11' in 'iinvlinu and ,"",1. | nrpn 1. AllCIIHt.lll: |N- 7-lvv .
I .
I Iln ivv lrinniiii| ,)S])hllt 5 itu JuIutuu'uiuucc't in nf "'\ noli, nn mriiiiKnn.ntHtiiid ) ai hi, b) w'y i of I the t .. ,. .II..lIil). hlll'* d I ti itch -- .

lint' Situ'fittly i"ran nf (lln> I.11,1".I liii'Ii his, lint'n ii uuuttut'e. Iho hair t'Mimrrntf nnnouiifo To hits ilotnlod 'nml strii kiss I 'K 1 o\mnim. N\\SAN l-IthSTl'itu4I'ItN: I I : Notice.

-, 11,11,1111 tint l.hlll IniHiin'mnrililM I port (Ito iiaini nf Shuts onminit wl 'li 'inon. tomb, ('"I h"'I.r1, Hiiipmhy' I I 1 .1\truss\\ixl for S tI,111 itsuttul'ul! I "llavoitsiil I for tvveiilv' tuirs I Ilio, tin' '/i.urnI .
: I known
;
'v"I.,1 niiiiiirHt| uii nni hit' 1'flhri.u Int Ito hntv liunl ;it miiHt for I / I hue CiiHtnin HOIII.O' 111 an lliadliolil'iironialeriKiimi.ir.
I'"ghl onmmilliu I IIm
I. ttim si 11.,111',11.| tiuti I IdM loinlilnatton' known n mainiliHoasiH. K: hll"o. this liii)' wild nur staplo and
t.1'
HHI| ovcrliiinl from Peril, iuiui, for Hiitinli'ls 'miollod to this ," 'vu .
(Iho 1'.II'11, to tlnll l'i 11111 h lIt' rm .',1' pnrlli'tiliiN rite thu llradIn.Id ( 'am ) liioiiry' biisinoiH to' M r. A.
\
'!t- Co, Ibo 'I'l'inn'HtiM', I'hq iuitu,hull, isy I Inn mui.I tug liiljoiiiniHl.Tlie tutuuih situ d f i oin them a tt iiiHnino | | I I S'-Ih'-., mid luke cusut' or' Il'nlnl'.r (_'', Atluututu, (lii.5 I'. t nil'Hint. 'Iliiiiihliiuonrf.. ",,"1. r.t'il

iniilDH IH k''I'"II' A tiiiliiMiiii, tin.nlln'iM, t'. I I, iHialhi( "r rrutl suit, than l/itl 1'IIIIjll.1 i nl"<'rhiK Int., I I -nnl)' iiiinlH. --- liboial 1'"llulIl"0 link for it r. \ ". '
.1 111"1'
a of .
NoritKTObiiliMrlpliinm: ""IIIIIII'C huts 0''"'"'
lii'litK Ixlilinl, fists, linrxM. 11'0 .1"1" W suittiuty ntlurtt isu to u HOO, oti n nt thin liii u dat, h tho, prom HO nf ttnmunhiMMl. 'I 1"u 5 lIS.llfoUS.: n.\n" 11115554.
mint lo hliuili mill. I Iln,'y knn I .1 I an of Hilwilli.ii. .which it proinul'' millnif Iholghl-llllhho b "IH : ; 11t'nl"rl.. paid to onrrlor Isuit, will Aiuni-t I, K7A.lt..NOTH.
.111,111 Its
IIn.l.1"hl".1 SEWING MACHINE
( 1.111111I1.11"11. 3- Kill' ,111 I Nntoinliirnf I I.N;>, lottitUMMItAllir : willn.nl., riM'i h lug Hln-Htiilmil' any lmptv' | ). Pi,lei ion, ( lay eonn.I IIOIIH miiHt bu paid 111.11"1'1. ,.nl."III", I' II 'H.

,. : ('OI.I.I.a: : \ I IIKHOIir AI IKNSAHIIA, m unile of lhl. \ I r"I"" ill reiiniikiil.li" liU' Ullbool tliu tOUMKKtULl'UII. tu.Tuskaloosa .
I 'JIIKK"I.nH\ I.\.r ------ ; The Best In the World !
,: I AI."UIIII. "III'III.lhl''I.1, nF thin el. 1IIK 5 N .I I'l,$KH OK .AMKIIIC (ItlNIt lAl'l: (\iiiu'littl for b)' El:llliUlhO: eiipt.iin, OW II.
II III'lit I shut'Is UI lusus, \\ iilihs suI.IucaIsI" I 111 till I lii thus! tt inter nf '') Tie hoK.| itt H,' I'l'nwicoliim I Inftir S "I am 7::1 } eir &N 11'1' 'ulhl I" '" of (tin.
: bk "'1'1 "lai', of 1 Id'HiiHt, SlIIKirlH Ulli 'iHHt lilt I Ihnttnth ,
t |I"
.
)
) 11
IIH' tho intor of all 15 sctiisnIt.tuusl | I ttilh ,
/ quaitoiH Femae
fiiMMKIttul. A numl'ir' nf ,, I 1"1"I"h'll ; ,
IIhIY" "
11..1.1) |
'ho
)11111 Cleg loHpoiiHiblu' for sittythshutut ; >butt Its rusts ; .in. I, ,it"n, dtlu 1
,,
I lint ph'IIMIIIV ) iso ('sultisi l M tsittuu! isis 'bin oeoiiHliiii pnmilHit' lo for ,
liutli'H (,11 1,1. sit) lin c. in piiHt ji'in-M, 'llhllll tnanyearti) ; cl'l contrailoil. 1.1"I stint liexl to -. It. It Inllllir, if.!
h'"I.llhl.( ..logo 'tutu lute rnthUHiiiNtU. In Well Isis OMl futivhut pIl'IIHIIIUtH4flH iHnpiinl jn)'nblu nnu, mid lisa IMIIHO for \ bop Nott am 1'I'HK.J ofBald, VIHHII. JAMKS I : \, loim rn lo one hiss. ill

lirnlMiof' (if I. .,..'.'1"11"0. Mr I Alnn/n I Hill I Site ts !nl'I' la A'"rh'lIl' ttaloM.'Ilio It iii gli" suitutuslit "",'IV'n .. HorontMH, and am aIde II > Y.I tItus., I".h.r.l'II.II'I" oilir I ml',
for Its 'I( hits hit Slut at I Iho ) tint tiocisueti turk. I ( itS.It NiHdliH lor nil :M uhlm and, I'm
otto in
] ,.1.1"1 oftlii'Cnlliiro, i IH III tins I'ity 81 ") of| 1"11'1"111 iimiiU'ikd( 1..1, ) AITKMUMK: : .: 1'wllIl .
titus Mi'ixlinnli I iv lii.ru. Ito cult l.u tour Isaushy 111'\\ H"My. fornm i Ito Iiont Iuusstsir. Inthu tlii'i1 tho |ioplo' of ho row rti1. Hilton, for bat IIIK r... L.\s II"S :1 I r"llho 1111'. ,

: Hiiltoil for a "'list 1.101.tIC Ir .111)'.. 1"lh fur HIII, 'h H t'ongU'HH of (hit, 1,11'1', h'l' IH tho oxiinmluoo of '& roinovid onmpblil' "IFVICK1N: KM.Ai.m: III. IIIII"I N. 1'hIulls hiitll.HitkHiiiidkhtr It. H, iei.1p.'. ',l I.i if '

[ -.. -- lire lK.al. ("iif, i hiss ; while tho polnlnttliolo T. A, llovt IUH, t'Iuiiususuuus II. I I ." 1'1' iiuihllts--Tuule. til. .
'I.
w.rh I LIGHTNING MILK SHAKE I VN ml ( ; l'i, '
) Im .t.iloj .111''
i
KI.Wtat: : : ;
IVY
.t Ui Iwiulilnl 1 I I 1.11'''. ".fll.oroitud J, (. 1',1,111). ', J.I'.I"IIIIII. l K.,; l ) t : | A (','.I"'lIg l
'
'I W KN; : ) fIt stsloN' III'S: The Co.
; 71.1' ('Ity (Yuuistiiulsuuouis$ mo, 1I11.'rlU.' At MnKimlin I ItluIf, sit fr.lll Singer Manufacturing
Ir .1.1
I 1..1 Kokol hitting Hum, Ilio Its s( S ._
Nut ( ovo, nt h.lillil Iti.Bii Turk, our in.flit-
IIetIIi )
ili0 IIsutd .. Tui.sIIp' onNII II Es:. \\oilooMlay SepleinlM.itlili, MH7. MOIIII.r AM.
.
till pit' tkorri fan, tind oliKililu niton 'S Claret. sIxty o< nl Itt :
h.
a Niinilnry llnulni'lT: oil I HnliJiM (I. RIOJAVAMOCHACORDOVAI'AIlt
-", for HliuituruH tthlih "III Lotho A KINKO : ul'r HKI.XIIKIII) hiaus.I "t. i.. tt i.ni, *>11'*..iiiiiiJo.711
For
'lliln mm nlu/, nt lists l'olllll ninl Until 1"1ltl"/lr I CatiiloKiiCH' 1'1'1)1 t 1..1.
I, )i'..... W. 1.I'hll.lo"lh"'II..III.\. oiiuntilparlH or their "lnMiitiful I i lull : M'ooiid-haml In'\.1'1"1' | I 1"1111I"1'1' I.oil..H .Sn. A HILL 1'u, l'tuliufiuit SIrs I.

Y. ( lulil, on I tUu ;pint" t 11 ," IniilHtv hi (tho Stut, lit, but lu tho iniaiitlino ullloo.------ -- .-- || MIll Miakoii at .t 'eeiits LUS7t 1:1: AND GlOli AlLY 1'SS.\'tl.: \, Eli silhl5' Ii

t \v. Kll>''|', lilt.l ltrciu'(, mud ..: "1). 1. W. tin')' tt III bit rl'j r.o", hit l.iliilK, fiimlH nl thu and j:. a I.2\"llw 1-iOHhhmt. AT IIIK
lliutliH I I uinl F.U. 1..111hB I pint of (ilgiut ami, faiuuil! mil)' hi)' thu Iiaini)' Turnip ) % tU IlllllUhli -- -- -- --

J (ito 111.0 i.f Ilinltli mot, .) iipiininlinont, liroo eoltiniiiH, of iboloo }N 1ta f Caucasian Coffee Saloon.AdLMY .

Kir. ( "o'gt, K.: WII'illl. Jr.. nf Nvnpnil' \hilt, on (Ito ttalnr ..four. kininy' land Landreth's New MM..for mil)' f 1 I.nu) |ir : em rOIl H.KMIIMANN Dr. A. Riser

n.I.t l.iiKiiut: of hanilary uinl AKiioulliii.ul ". llu Y u lit lunl nil hut iliiiHintii of 1.lr tltIvIIs: : : ( val ft l'I'b
5 l>iiilnuiti'iiiul: iiivinl'or nf thl)1I.lll" of mn h hurls MIH, \Illl.Illl. till)' Of I Ihl' dio"h', ," JII'I' leu. U the LOMl'UKSiKHKAVl': : RESIDENT DENTIST
l.puu.1 ,
tit'II for, lists Uriomif n mil" tin I'n ttiuUI', I.U u. I 1"1111' I
r PO'1-' "..ul. W. A. lilt -
,10'
lug lilui, rifiKit.o' iu ilu> jiliiim\ (for Iso tllo Iho ) ,in'hi e".ml of thin Ninth 1,1\1,1., 1"1"1) 1'"t.iiI R. H. WARE GINGER ALE ON'DRAUGHTI b. 'V. iur, 1'alafiix RIIIII"I"I.1I I '
muko tholr tosulittiut 1'.IIIIJ
I' nriangeineiilii
t
,
lIlllllllllM or ri'lKlltnilil! DRUGGIST AND ,, '
t to ", Klitriinee: ; '
W".lllh'II'1
I !
.llhru
tin Ir next tvlntor lu Iho busy ofIViiHiunlii lhe U1I-1II.H7 J
Tlio, ill hail inainl Itn
IS"I..I"1 ) (ii'| HUlijoiMtlin l; uinl HAS UKMO\; : > HIS Sllllk -
'
Or
)
I ) 1
area to IK itss5sStuuiiatiy I tlriilnul nml In rutI sug, Imntlun mid llnhliiK, 8IU Soil III l'IIIM"1 "" I It.

Hill'h Ulltl) hug |HirllQUM itt tins Oil) out \kUlllllIM. Slut) OUHOII to cloMi wllh u Kriuiil ink'mil- uii: > nf: > soiuiim I : rituM ) IlKISHKIill HlllM", SM tiI.iuCiIh'4)lfl: : lOll i\ |.I31: I TIlE: \\ l.l.hl.l: CMIMMIIU: (,I

I .. 1".ly loiluiuint nilnil,Hlnn to tilL i-Httin (instill' ) "cht "Iudrll 1"'I.Ielllll'us, I Hut I aim 1 \ itt: \Uls.; \hole HUto Atisuhis, Dry Good Notions A IHO his an tl.litin| 'o I"IN'I. "ollul'
.
vf ilnllnugi' an ito itirrt'nw'd ( fist lIt nf tlioplime for I"(i Silt \hl Cup,1' 1''U'I".tlll' II hue 5 n'lm'I tuuuuutt, luinutantIiMiil'| ( antI lii'inti.bo ii. '
fo
anil i 1.11'IIIUol| unulil nouiimltutu In flIts 55 10 I Ibo woild. bund) no liaiUn. In thoHjiiib t'Iul'l( : LOU n'l ItEtit : : : (H.1: :. Almiifatonn.MllmuVoa i.liiU| ,, | lit. I tuck priced I UK ii. d,i)' "'It I I ." '"

t t fut urn. ]lt.foieiluli.riiiliitiiiiiHiii| nnjlhlnuill can utter sub aulticutuiguss for thIs J) 1311: ( tholr pabilcii, anj (loUiatf.r. hue miappor' bank. Al In Ilnl. I iHHiioilotiryMiturilu, )'.
thu bay uf ami mi lu leo ('uain 11 ., theIr IIH MMTII l'4l.4ro\ class order. AMU i |
Unit", I be thirty it'nolviil tn tithe Mr. WHNIn pin I.IMO iu l'ollo.e..II 'rul only "I.h'I ..ul tin i.UKy uriiin, I
)! over hInt oil y, wills,, front hln olniTmtloiiofi.lmilimtanri.il 11"'I'IIUIU. Iho lutist lions. )'in.hl nttiiirnlio --5-- ---- I. ) ., ", ("it Whiro ho \ill lol ulnj to tttloomi' bin ninny 11'1"1' ...rCAI'r. ItSf: lEt IIK.IIH: 1 I.i: I ''sTTbojuiluoi ,

ho 1"hl.U|{ i' t Ihu |1"1"" eel (lulu of moiti illtinlllid niuu aminccnei ('IS1.U.ISU K1'1'\: Ins; his thtci 1II1..t"lI or ihu I'III.IIIIIIOIH ami IHI roady to mipply, them I.nl IrUH. I at the Now Orli h'I1'!.
111.
or ( \. ) TICK liquid Irull runnily,, with I'tirithhix' In Ihu Dry Homln and J Ji27.t'f") I. hI.I.' WUttrfl L'thsticsutst, Ha.I Unu attardiHl nil itt this H'1", Tl..
I''ollhil. It I Imlllvi for mile at Notion Line at bit I tie prim .
*
1'10 aoUII uf Iliu two llnurtU willlioniiulu 'IXlV'llT.: A..Illl".f ruolniK.ii. Shut recommi ndiil It highly to Ihl im-1"
t Ihunhlii) : | ""''
known l1"lrW. 1 moliiHluu' lint A ImmlHomv iiino.iiH>iii ilwolllnnfriiiilliiKWo.t I" .k. of I.,111"1'1. 111.1111'" of, USUAL LOW PRICES >U. .. Z. fll\XK.Y: liiKpublla.Ifha. IM'.ml I ollIlJ.' !
hl'.II. IKM-II rviii'liMl lu time for pronilllga.' mi fevllltj IIUII". Apply' al <'U IH to l.tritnwiotoil.Au AionH for Light- 1'llleo .1 Ihu ilruu l.wi. I story fInest ban It In nt-H-k. '
1 .IIN.r st A
Ii I \lulll I ttMliij'ii |1'"I.'r.> | J'uiltulnu( ",(. jlv7-tf .J--'l: I)' order nl' tin A.Mnith'H. I ultf, Jf. llonljonoo.. Iel.hllll. Uu\ \, struitslsi, I \\Imlu.nlo 1.IWI.Un..f l 11554 fur J'.aw'ull'i