<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00137
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: August 3, 1887
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00137
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
.

j DAILY ADVERTISES COMMERCIAL 1.V1IIK I ) 1 1I'r ; T i SACOLA T' IF Totr AUK MOT UKIMI TIIR.IL11.IM "n.. I 'J..... DAIJ) \flIERCI, 1 / tI Ji DAILY VI' i, mr Ilimo.COMMERCIAL"ulMirllit for It mnl


awIItIM'drhtenlis||| I vnliirl)
for U ra'u'r, Vvrk.
-. --- .
::
-. .
7 .... r

___.-=. --=
VOL. (0.

PKXSACOIA FLORIDA I : ) \\KDNKSDAY) ) : I > AUU\ST' :a}, 1887.:\

N(.). l.jJ.rtric'ly .

-


first'class..in_!every! Respect I J.A.: A I.: 11 I I n All-In.w.. I): JI"'""""'" r y. _A'*:_ ." _. _. tt IN;M I:;..I n.or In l,.is I- ,InCity BIn( Diioi1) J JN LAM) ). John mil in\i II:. Iniiiiin, IN I.KOIK.I llni'o; -; frn\ i"riioiiKiinil IMU\I; ,'.. 'I I Tlii M'IIlllifK'S( ::: .>IU\ t:>lt::\TM.j JOHN '1':11'1.\\' : : 'M I.KTfUl: :

j Jri-iil' HixNll.'r I'ltsM-o
!Mlinrmol Us HUH kniiK riirnnuli llm
Hotel A. L. CLAPP iiiK.o 4'4)I'1 1.'rJ':: c K\ 11nultug, Ilnl HirnrtliHw. .I n Illiilmmnl Ncnoinr Nliermmi
& CO., XF\\' .Any :.1.-Ki'pnil: ", of lln' I 'Ilikrllor. Isnnlunlnt., and M,lake. IMHH! 1-i-lenitK. \\ II) Nliprnmn w.

i'OC1i14v" : nllo\'I"'I.( salt In .Inlm II. nn I-IT: .ill :Xiiiiilnnml: In IHWl-Thc .
I 1IHI Noiiili I'.il.ilov sm-i-l, Inniin, (ifulionl 10-) l.il'.inii'iil lists lilrnilt) Hi-na
l'lNHi:: i\| I |..\ Stir Will "
HiiiHirl .
Ed. Sexauer, ProprietorE. ttllilKSAlX" Ann. IIITAII. I''AI.II. l\( ---- IbtIsissies nllicoiKil I i I !: (",'111,1, nluk. Cnn ".11. AliT) :2.-A 1 i55lal, ) linin tin. :.Noiiilnnilfiii.Ill | ,Illnlnc. II lie Itrolti'H .

American and Italian IH.'lilrlrll::': : : 'HACK: : 1 1.0111\1\\ I : (; IMP rout lirultd |"i\ I Ilio head: ot tin I \\'I."illlf. Out) *u\ s :
Marbles Scotch and American .. II AI>, S. Y., .
; Granites Aiilii-t :2. /lion./
| -
+ mlirali1\ hiih '
( .
infill
J. COOKE Clerk 101: ciiAiioror; ( KIII: ':: ) iiniliolof 11'uI.hlhla.igt"'. ef1. I.laAo, nr- N..1.1'olt. .
.
,
niHlMniM' nf .''ird. srriptlr51rut|. ItniliiiiiL.' *, I'.utiu j,, tint, 4 mMni, ,, Ilir. 1'1\ III I'I"'PIIII101111..1".1. ) piihli-ln' d muni*
Mi I hi'HMll
;* mum nl* HIM ptitlw'1| \ ly "n( II,,' I:il'lei I ll'i IIN' 'k ) e'sIs"'rtlay, ( Moil- ,. .
I Iluul..lnun" "1 nil) ,,10'.1.1110",111111,1, ITU.It.,1111,I lnttcnt rah n \ IIM... t UK AMI ritAMMi: 'JO Hi:): / i nf |iis 'linn
GOVERNMENT ST., ,",,11111 kiinl-t' nf art lit ii. nmk' kt"I'IIII'I'|>l ..k. i i niinl, I"l 'ii i lrr "itnlioit .. 'lion. II' wa'is Ndcd| on ( Innoi .Ii) ) niuiniii').'. liiniiiu been ili'1\,i'n wish Iho oiinnoi

hAMT "II'K: OK" I rUIII.IC\ I NtiuAllB' I imtitt'iMHrn. 'u IMLI" it**).k ( lliil i ILe. *.ilij 1\ as t the rennlt ullionlili1 Irons :-\'iiinii: Ira" mih' distant', b\<)\' n 1I".ln""hll" I Ifopnlilii" / 'loaders' of

'.kSNACULAI'IAIUIUA.. :\ AM I) (OUXAMKXTAL! IKOX FKNC1NO; ( I In (Iht' ") ,mln,, 'iite, 1\1Illh'II I (the I In el )' .1:1"1.l: 1.1"1'. | l nl hut( I plate, ,in mitt I hem) ,) oar null. lion/ .lohn' Shorin -
", W.I", :OIl'. Cole
-. I and nn, jm'pinul' lu in. "d mm: uniiititl Inttor, liiiiMihi> niMtrhmtni) t" HUM' ..1stn' .\ IllK Hl'lll III IJOOIUllI\' ('I'llllltlIII!' link a a' ...1,1111, HI ,ii vcr) Inn lttncA \ u Hut clnpiHil/ at 'the "IVnlral lloli'l. lollmi e at
,
F'rb Itimnl( '.'7 I'J'IK"the..Iv IIAW..K. nr MONTH. HMi'tiiui ol'nu l Nt..4 k, It, 01"ii-nri.l., |irl''in |H r."I..IIIIII|!) unltnl." eta.\ ;,.11 I.'III.n.kl'O. :\n.",,, I'IrrH ItMslll lli'Hil I Ilio u 111.'.i1 ol l' I 11111I:11I: it u is .1.IIt',1! I hi'H', ki'pl'l ht .1.iiiili Knifi'is: anti nr .'luauread I : with, .

tlnit In- 1"1.1'11' tl".tt\I FrI.I.1.1". i ,1"1..1< lint /lny .iml: ......,ILr.I.I. 'llottHti'l ilecp 11I".c.twl,1
,
-- anil flit O'h unit IIrrlr: jk :Man ol ( Isail,) lot on, ami "h"ll"
mnlumlit, I but, l %I'11. ;'Iliclr ilhl, ) said
P1.o11oor Es'tn nonouKi'iit a uiYk' boa lint lejil'.lil" olmiki'hiniM'll nl( :
b11.sh.D:1on.: : .1".I/'I..IIIoIII-I'hll"'o| \ ItllllitllHIII sir.iUatur'" + opinion ul'ns'srlf. II
Ills IllOlilll" lUllltlllll'll till llpolt" IIIllm kliiinn. 'lln'/ hndlold,
Imli'halo !sniiliii'i|, 'liiiiiiuMlntfI I i- line. i- Mi r. Hliiinc"i "s, that. ho and
mill'. Hi -.lid '. 'lul Iluil, his )
'Mi [liiiiiin lnlinniilil -n-pi i 1111".1I it In Inn loI'tado
,,, I Imtotlw .
-. lac. I.It': ., l.ll-: } In'on on tint 111".111111.
II I.UKO: I'loik' .'I' lln' dui' kv jiiolno, ;,nnl on uutkioglnpli. -
|
male' lei" In'. mnl huto Hid
HENRY liluhcnt
HORSLER & CO. -- \ It.U pile' "' 1t.' [peat: dial: n ho 1 lln,> si'I IIri I, tits'' nl tin mun H ho. dio\i him Inn,, oinli .other. ; IC'IJlI'.lli'I'

Cnn .Mm. Aitti| .l :.1.--.\ 'I''linos'pooiul i is, I iln 11..11"1 151 (lilu'ili ton: .' m.id.' out his i Idi'iitiit Milimlfilclopl : Wo weloliolhpiiHiiloil "
us elll..Ji.1.I". in 1 ISSil lint
-lihAIHM: ; :: IN.-- /" lioin lit: 'mist ill... lad n'ton" 'In): Iho only mi'inl.iM nl'I the *) lulu I ',Ui nnlil il in' link, H hen lu. .I.H.kIni then ,
sonii nl 11 II'. 111(110'( ,
In Iho .sliikim ..I' Ihu I 1'111,1111 'liij-'fj/ ill II,,,,' ,541)- ,In-iliy deny' Ilul:: tin1 n)11"' ''iiklii-l.' li'inloii'il a tin' Aniiiliiitiij t I : fiiemlsinnilo
tlio
1'iilal,
) ml-lnko.
SHIP CHANDLERY SHIP STORES 1'1111111)', I Kt) sinoo" Iho. enrhquake: ( : Brat lute /Hum' In piori-s, l butt' -I 1.110 I I.ink 'nole, from nhiili In- .1.1111'1..1. otditl.linKIlio
deh't'iition (horn .
Ohio/ ami
/ / rofnsiilto
:Moinl,\: ) eight: ,', .a) : in.trndtlntt( linsvlinpt) lionilil hi- lull 1110 I l.in.lli'ld epieid. ; d.'lilil ,
M'le' ,
1'1' bill
| mo, tilled for Mr.Ml .
MAMLLA I : I lOI'i: )/ :, About' inldnighl: "itotv 10.,1)' tt N' an, Inli'ii'-l in li'I "- In Us heuoia'nw4:. \\ '111111'|| I |It \nr.Hid \ .lino. 'I'his tint itolcaloil

AGENTS FOR ; AGENTS RITEIS'1'A'fhc'1L15'r \\nkmd' li>' simp,: shook.. and, bad:, 1'1 In1 ,I"I'II''C( : nl the li'i'-l'itsiili( .nl/ ., H mis' -II"" li us 1111"." \\ hid li I Ibis. unit mo,
but
IIiMI'ANI/ ;; : m'ssl.:01.1'/; KOI-K: :, pr'vrnlrti I ibr '1511t1'ntltitjolt df Ihoiliidileti.iih'n
Illicit: j'"lIp,111I' | I their loot tt lion I Iho II. It llolliiHloi' 1-:111'1') | last nark !is /fit: ':iml in-ilini.in! ol" the, (t'nlli'd, "-!IIlI'xn
( \ ) ) : :: ,
: tOl'lOV( AMI: llJom'lIlTIT.l'XTOX: ILLO\V: ) MITALAMI : ) In f".r, Mi. lllnlno.In .
.earth with a -ikiiijf\\ tier)' 1"ljllll. a""I'.1 t I.. /Inno IM'CII i nii'i'il simpltIM is 'luiiinloil spun 11,,e ItiKlliti' tin nwi
( tlio .. '
AM d'atuiiii/i'il. and Hi i-n 1I:1I'.lwal"mOnKrW : ',- smldinttink, : live leol. i ::11"l r) lug Iholinusos ) II lli'MIC In BM'lil |II" weirs .rust t- ral ,In Iho -I ilimi j pun'1"1",111 1i'.I..1. I nllil) bolnro the, Iat any: olihe

: M'UVKY: : ANCHOi: ::& AND CHAINS, corn( ) COMPANv) 'ami totiilioil diikios ttilli II. 'iiii'til| upon llii MHiipliiiiliniis: in lit,' lut London. 'iml. 101111,1.1, list tia:: $. Ohio) inntonlii'ii di lopilinn hoaid" ttonlil, unite bo lioM'il| tlm

X.uls Spikes, h.'lall.1. Hoop lion IXMU! Iho. smuts" Ih..I"II'"II.II'alll' ,' di.dp. .11 1"lio-IIIt.. II is .,nd thu imin 'aiionni'iini' (rain lot tlul I'lino Ho/ spittle/ noilloll 1'. all.llf on me,
A\ \. If.-Old, Mil.il iikni: in 1.x: so, inv ""lIIllIall..1I,0111,1 (iii.low .
I'I I 1'ipo( :hhool, Lo.ul I : I, Mieetnn I Inline when I'urulII'u' linn Thc I in-ginos' fill on Ilit'lr kni'UH .. .. I. Iho piopoxvil iiitloti ollln' Its .111".1 hl. < iilonlilt.', and witsinjiiiiil us n inatli'i of but
': tie loin
inmm
IIYmtOfiUArillC/ : (OKIICK RiiKh" SilVAVw,11A's'F" JIN| > OAIIH) / .iml, in I'li'n/i'd, (lone*, play ca. the Last, >, \ :iniuli 'liiilihn and. \\islj'iii\ ,\'t' "lit liolh .lit,' e. 11,111"1'1\1, ;
'I / lor, MllpS, I'nltllllis.! "'li lii'llng has been cawed b Iho
(In SIM' t11.'ultahrr4llrgan; : .bunlni Itiiliiuid: 1\ /1.1'h, lull /,1,10..1/ Inilki'IIIIII..r: II" train. bt' u )
: !
; !
( '
CIIAIrI'SAN1PUItLIC,1TUNS/ : ; / :; 1'AIVlh, OILS: VAUMfellKS: TAK/:, 01.1) \'F:1.1,1111'IKItI: '; ) on pii inIrllin .ti lul-ion that 11 ttns tlruodhilt/ |", sildo,
iml: .. pi' 'j) ing In Iho. .\111111011,1).111111, ever" :: tlt,,, Irtsrgial'rnlral; );! limn ..".110 In U pi.''I me" "rhillllh'IIIIII I //,
1'11'L'IIRISiN1'rfPEN'l'INI': I: :: I : ; ml tt l'c"dl.1 '
)If frIO! ( nr IIII.la""I'j i II l ) Ilio noiniiiallonnl /
F'OPFIL'll)/ : / : +lltl/: :- :Ilnl auuatediug. II/WIII..1/, &Chilli; "os losio 1'11,1.111,1., ) r.lur.I.sy'.urterdrd" III placing' .1111,1111, It pailf' W llh whom :Mr. Illjino. If ho Is
l iinminatnl 1
Gnus, li".ulsmlllllllftlulI, .tinl,1\Irlu: nF: : KCU-K:( ::, il'ih 0:111..1": ...1' liii. .* ttirv" 5 noU( do- 'll,IN N5,4'NNI in, /IminN III l.liuipc: .' In I Inni'd ion\ei"inj; I Hint il nils his niltQnttballdia I
,SIII1' x\r. .> 1I0A'I'u.. In 1t-atllran(
- -- 1\1"1. Uiass utiil P.uiC.ntiidjjo|' feUKMINCT lit'..1-, I 1'1; IS{ ''X'S necii.hng.Addrd, lo tin'il' pHiiiloiiioninintvastho for lull I 1'"Il'o.P. Tin' f '.'IIII'HII' )' (lion.. loiilninlo" ( ( 'I.i""I/. n a" Minn usIn.'KO /In *u'mo his i.lot'lion,. Ho is more. !Injmed -

COMPASSES j : : < IV, WlxcmsnI; :/: OiAPnlinrlt PC.MI'SKCItP.hlSS inlotiM) iljiknos4 tt lib'b pic now lias la l51liity of 11I1.1",1 track" | the linl" ull.iiioillid: Hiup.poaioil than. ''lIl'tilh'.1 lit' Ihe m'lion ol.

AXI ('O/LT'S/ RIFLES" : : "llih'.I-lhc moon being Lomplctol. )' .nut( lit i nliio )lust \\ ill l 100> lini-lir I in- In nn way 1'\.1i""III ill I:likingovi'i his lends
making dvl.luws! 1111 lie-:
KLISS': TAJTKA1L LOGE:;, II. A\r. JOHNS/ :; 1:61'.111SA\O: :: KlEEKhRS: : : ::\, nhixutOilh, )' hc\'II.II'k' iloll'Klthii' / nisi-ofelghleciiuoolhs.i :,: Iho mallir' and did not) N"CIIII"h"'u I'll bi iCtul SIHh'.."' )

HOTATOlis: ) : Asbosto>.,racUiijr. Mill lloiiiil.hlovo I.IIIIIIN.'I'IIAX) JJCII.IISOX: :/ hlllll very Ion and, like n pall over -. -- --- -. ant dmlio lo iiuiioal liinisvlt' .
t hood, hlci'il, A''tI'.IIII.I'UIIr.XI '
Illa/i
Iu/srClnrl'Fr1tioe; / MhKRKRs: : (the. .1".HII..I.Ii.It'id.. IJninlilinjrs: / were lioni. Iho pnblio\ \ : C) ,'. He still ttintsIlio
/LOO LINKS : : : IlAKOMKTF.r.Scnnox
LVANKMIII.: Ilnl! ::1.-1-10'1 ,
heard liom tho. iloplhs, Inlott, ttbbb Alg( siinioi flat Ill's nml bin,
: llonii| l.IHlal'lall, <:inni and Turks" DLXOI.V) :: SIIM.li; 1'AINTh, / ttoain tthikkola .
1',1.1
( MirKis) : : Tacking, ]1A< !NALL .M LOl'Hh) :gradually( bouiinu lustier, and nn melons this 'Inol'ninj/ ,', ,de..llo'd. I In'.. llunlii'laul ami imni>liuliu' In the name Ifl-h- .n) :

uplines/ hid.Ion. loi, Mini-, )' of I lie, Arunirung. CotnpinillHOIIII ': )', ion' as hen bo let II I Cbii' IuruuIIv: Ihu hxpicnn: of thisrily,
MAIiINK: CLASSICS: !\ : 'a I'III' I )ii, ana P11tkh; ( Him k', Curs tt iijjo. ,
Ship Stoves. Oil and HeatingSTOVES. { 'k. \\' | ") :2 I.IM"UM> l ) (It'll ol Illlllllll piinled! iiininlsiuiceii of Ilio Hon. A.
duel tonml oponniKS. bo ; 5.tv .
nail I TniHiil Cli'iil, llootn 111111. tutu {an 'tnhiihble III: III Ix'I UuiluutC1ut.U.u
| ,
TAIIALIM.: limit: PHIUHIH) N. Colo; "h.. lainm to have boon tlmliilhu
C'OPPl) :U: PAINTS upward in otistjiilly inuoiii- \rlll.II'IIII'lIoaWIIIIII.( : K|"ihks 1111,11\\ onml Aug. 2. Acpoilal' fmin
'
MIHTINC/ ARTICLES. intf i-lirains. Tliu, Icnilicd/ inhabitants: dwelling's) the, liiiiilni' ) ind ol 'aldington, says ; of tho liepnlilli-an/ patty' ami
.., ,,
A CHII'I1o"1'8SIII''nIFX'1'': ) !: OF TARR: WOXSO.NSCAPE ( who tin
MANiI'Ei1'S I ': not pausing': tni lln-ii hoiHi, ,.lioldyou.Iin John) .\. Ki-il/: \ :son wllh mmii 'N'o iipplii' 'iilion, basbtin ,Ivceitvtl 11.11'1) turns has buon on
: ..1SlIapprl \\ ;
Lines Hooks! anti.. Sinkers KishLinos less intlmalu;.
r more or
lotm the
LOO HOOKS) AMI SLATES, lIOlkxirud'rab\et. NLW: 1'SIiI.\SIl.:: < : : ,' hulttls, gathered; lluir oilspuing '. :,,ttalittt,I I feel Of Illlllllll\ ; llflVCII IIIIKul at Ihu Mali'' 'llopailniont' loiihootnidilion ; \- w Ih

NAtY1CALAIIIANACS.[ WOOI.SI Y'-\:\. stud unhid outs' (rum, the I /grain: on, I the Dcutei" mnl I 1-111111-: ol/ Mifiailiflo., 'I/'bu Allure Ilcullolilo'al/ / IU.I'I'I. In 11..0 nr-

AXUIIILHII'IA\I)511)1LiGII'I'S./( <: / :\ ) ; ; __ __ ,dnoutvlpol. ,, ami oino' ol tlintn tire.the \illuiailtojil" and a large uuiulioiisvUinin 111'.1( "IIC"MI." tt hen a-kid. loinliliiK.. an' hI. IKXMI hutch iiimoiu-

o ., pnltiiiK' / us much ilislamc' / bet wren ( toliiii'i. grain, Cull general npplitall0n, lot' cvlrudilioii, .al.IIIIII..- 1lIlllw.o lumlorn, nml It appoint' Hint'

nirtl, .ST Shipmasters Will Notice .to their. Interest! our Advertisement.Everybody .. lln'm nml, use sinking/ ( I iml :.is [possihlo. men'lumlini'. Insniiunr' 'ItalINNI' '. ii-ion lonhl: be inado, until Iho .|,,c.- papi i c .iiliniiiK: Iheso ai th les worof".wll..I.

--_.- .. tu John Sheridan' Tlm
Larg'c'Hntl Small Invited to Call. '1 1'he' IOMI 10 )ll'vl"'I'II' is Iii'.ili-nlahlo ; ul.ii Nilllll llhl. -UIIKNtw iirnlvn's /Iniinaly' piOHonloil. !hhonldI

)( Cordially ( give us a : ':'o ulna ol cults 111,1 tobann I In n ioiiiost| be made, it ttonlil' be, ,'a'c.filII hellos lunnil time tu tvillo Iho fol
YORK, illg :.1.-A Mpt't'IUI" luwiutdecldedly ivisjinont' ( lu
.-. -- -- tlil.ll loss. )' fonsidoicil, nml a ib'inaml niailo. ; | Iclcl'
tioin Haiti, N. Y| UN : At ftini'ilol Mr Culu :
-------- / Iho npprth5u.h/u" ami let m'not'
Tin I.; tin* Iloiitil, of Tim-lti's. 0l'| the New '"I 1 read wilh
isiii.itn; ;s i isri-ii" '; hl"11 deep
CURIOSITIES IlItc'I'.1wha
FLORIDA W. L. DOUCLAS 1/1' /:Hivo I Ifsinb n di'imind. rout!
I York Koldii'in' ami Sailoi., I Ionic, jp.- Is HHI| In roforomo to IIUIno'Hopinion [
,
'Alionl" h.\"I) Si.It.I., tnailo ntidur Ihu law and, (tronlysiijinlallons
lercay15s'asulee, Uahio was otislnl' ul It
$3 SHOE. 'III"A", .\111|<. .1 -A TiniOH Mptt6Il1'rotslIHlint ,,, oihui ollli lals at Iho AIloinry 1)'lclr. l '11110 true,
Ills auounu" arli f HIIMMI.hol'l) ) whlih Mr. Illainu
,, us way s, that au) I have
The only 3 SF.AMI.tH": "' donorgl'ii lu
In ( .1. 011'' KIIJX : 1'Itetirpnly'Iistideruf ollli o, tt bile iletlin-
.. )
HhiMi tho "1. lends i "Imvii (untie, t'ood. .''w.)', /bail Ihu highest for
Plant 4'Mir. iMrtVrl fit ant I Iho' Fl-hwlr. inloiinciln .. log lo illsui.s ihn inollon| of c lrl.lI. rCIDr,1
+.rrM'wrtlultxn' :, ; +;, Itultmiml J' Q i- eaiholher. \V 0 ttoic ("ul '.
: I Kft nil *llffl tm' Ad. oIti u ii'Npomb' 'nl lit nijhl:: I that nn oiduibad t'UMIiNIII'I'11: '' :>iu. I-KI":II.S'I': I lion i 'nut di/'pnsoil, lo I. think that the .
and' Stationers i. Hn.| ,Ji.rUik 1 u .4-\ an vamlnlalva, in I INHO', but then MIIIIO
News Dealers Inuw ratter' Ks sir t''' ?>, bo<'n IsMiodi, \itho) t (oteintneni" osi,'al'1'011''" / I ChloaifO! alit, \la..III"
+ :liirr ImliAiloiiH ,
W. f.. 1w Ir111AN y in :Mr. mill thus of 11 II'. Hi lilemls in Ohio) made
llle'l
tu nn, MIIO.rrrl.. .:. 1>,++ C' rrirnsiugoneoutlilinnuf/ 1/,11'1'11)/ ing; ( .li'vi.liiml in \ Uil Nniii Imrii < 'U..let. Ga 111\,1.1 will hate' no staring on the
ItIV tl Hll M tl.sl hy utlnrOriu ( 5UM u ""'I'C nominal lino, nil/ Amoihan, I'lii-o. A Hovoiolii" | nalion has full -
1\M 'Icnn .\ 2I'lio polim
<. .' aHq > MIII, "ICII.I : deloKallnn and l refused.. veto' lor mo
,
) lishiiir/ m'linonoii loion'l" !/ stirudtilh |luridirlinn over hew wall"14 midhmhois
| ) !
Chamlx'i ol Comnu-ui-

mported and Domestic Cigars, Tobacco, Notions, Etc. \.lIlIlIfrl:../ : ,:..:'.::. in Ilio ulli't'od I I ptisiiiboil' I IhicC-niile li'liliy, fm'Hill\ "di'd a i.oldial, Inv yea(- I III.I'lIay, ,'cf"". ilonramo pas' bat toled me far, but Illalno.pierenled' This 1101 the onlydelealed cons

.
RUM III wi.If .""W. I.. IMHIMI' .*"1)I HIIOK. limit 'I 1'1" .PiIs iitidonlly I.OIIUtiling) talion In I the I'li-hldint nml! Mis. pi'\iIn n /I'orttgn'sCstel/ i I Ihall'a. vlolu-
If your ill ill r d'I nni tki-hllnlu I 4.I I > iir ii iiirobVU.UI oil. Iho cenliation the Ohio/ .lel"IfHllolll
In W. L. IMJLOI.AS. Ilracklan, al Y.. in tlio ttlnd, ami., tin develnptslpul.|> Cli'Veljinl ti-il hiss' llle'eu" { 'II'I ( law, Ninl tvliilu tin1). tvlllilnpolliu .
-U of Mi, Illaino. On the eight b. .
.VOl.
Iq,7 HL 1 __ _. __ Inward mi 'iimii'iibb Itloiiiont" of IholUIn .Monnluiiii/ ., jiiiisilntlon/ may lake fiomin
'ly double arc .daily 'willI' 'h, tonsil nmloi, (he" (ttrta.osii .of lawn (arc 'Ihn IM.Ilay ol tin rnnvontlon
10loitoil
,
'\1".1'0r.t. (liA.-'I'ho: City I I i5lt sushiyrtlrrlay
when( lm salt ho ,
Iho Ohio drlugatiou
Curios Shells Canes I b)' ollniiilsof' I Iho ilopiiilinontII /' poison' i'haiii.l, ( with H 'initial( Hd I, 1110,1 -
) iippolnlt'il[' a i votunsitlrnl.urge III 1 l ttonhl
ami! I If
Merchnt r ; Hotel !is i., iol"lIllhal( Iho 'IIIIIIIX ban seen i ( I Ito 1'nlili'tit,! uinl 11rs,1'l.'i6utlto n 'w/tI'Il, / Im/ Iho ,relurn 101'all tsltendsrwho in Mi noinlnalinn would Mast Il',

loin<'hud, mnl nn 111"111,1"" HI,liloinunt Visit h'l-Tesi aped, liom" Ihu llstody olllm ) f.low.a

of, the l linhtt! /')' lionlili. ,s is in Iho' near : AIIIII'I.I. .-- law hy inomiH turn. .Imi'lKii liiullnjfxi'l 11111..1' of onue, lint no much! feel-

SEA BEANS AND ALLIGATOR JEWELRY ; It'Ittl''I: ;,\\ ri.\\ fill lire" KIlled Two Itriillim. ,.... ,. .. nol I he Kiisliilned on thai' I I"IC has 1"1 'unnoi| I by Ilio' ,lvl.iol

('I'AI.AHlV Ao/.u1Fat5)IE\T11.I I : (;,IIN Aii", Allg :2!.-A 'I'uda'' fl Will I in"'i'mini., thai it ttim found llnpnimlhloaiiil, nan

SII 'Il.I.l.I.; \J'III" llll.lll'N.: : onl)' rrrsiuriil'd' by Ilio of
Pensacola Fla. Little Hoik, Ark, 14ay4 : Iir. Hi, John IU..li'UMiiil IUII /ullllllillol
Shells for Walks at 75cts. Barrel OH (ionuinl (;iarlb.Id. II IM- that. lilt
per '
i 111* (llllllM"* lllll Illlttll II 'iMIIIMIIIIll ".t lragetiy< 1'111'1",1, at f.Illli'\'il- Cnn AI.O, Anjiiiil! :1.-IM,. bl:; .fnlin, tuny
TAIILh-s) : SlTI'LIhlVII'II; 'JIIK:
xiiiio .division! / will pioJuoo Iho like
'
1""OI"II.'h
l'/lll'wlll'y111'iruwll'sIIII
| I" iilfcui'l
lillC'i' ioiinl\ twcnllltumiles \I hit) nnahli
JAIIJIor.1.x: : : : /) ALL ni.LivKiir.n.Ill : : : ; 11ESI' 'i'UK: MAUKir I; try IJltlllllUllIK I'I llHHlf--lllllrNllll' was ) Iii5tun'( Nallslatlniy. liiii, appioai. 'blng canvass I
lii'ii' I'.nlin
IIOIH .
r.li'iiUv. It "" ontvnlay
liloil
HP- a n'llllonPH
.\. ..0 HI JS. I MM III Illll.ht | / Inivo no ohjoilion! .In llm
.all'rs In kliilln and, "lIl1'r iiirimuill and II to tin,'h' inhiintu-o, ,, In |inio| tin miiltm ,' "lu'ais that a fi'inl has, olsli'il lii. habeas rill' pint In tan" Circuit C..II'IIlIlp icilalnly
.
I'OIIIK' : ASP AIDMINIUAIIH1: ; \ l IIIAMISIII, ..1ng.LClsinew0pnpel | : nominal ion of Mr., Illalne, If honoiiilnatoil
,
[tin' In orwll. hvocn John and Jon
in C"llIlIun"IIIIO'| ttilli int r tn } 1'vall.I"IIIt': ''*, In Iho iiflPinoon Jinlijo' .
IN MI.KMCI-; ::. just' uf Lund, liilM' lliii. r'.hhtiv.big ami I I Ho Mi.,dilli. Ttilly I Is I wllf ibi what, Illhll!
Th.y nut lit 1t5ucdtiln will .
a making 1 lii reluiii-
ACCEr.S1ilLF'PO'F11ER'MNISSilomutrl'urtn.drlu'ruru" : ; \ : "
JOE JACOB Proprietor. E.; M. COHEN : I IMHl-do all I tan lo 'bin i-lec-
lioollioiisit in '
the iii'ljjhholliontl) mnl. abet |",11m, hlo. 'I liu, iM'tllion. sets n"'IIJ.
) ''''tit. roiuio.v) )( orJIIL)) ; ( ITVHIM Ovoi lOn ,
) led'jftiipli pnli' In'/lon 'inj' ,' lion Hu In more Injnioil .thiiii 'IMJIIOllttuil -
naj.tr cHllall.1: .0111" lint woid. 'I 1'111')' I'urlh Unit ""'dllll1o..r i i onsplia.' ontvliii '
i.MSi: 'n''J.r.r.V/JXJ-.ll'IJ' lo this, Maniiniin[ Minijtii/ Hinlilit nml by (be aolitity of bin friomlrt, Ininaklnif
,
,
aljm"lIcllu" mi adjiucnl/ woodIn( i, I h lint I a15elor wasaiii'xlu.l" in' inein-
'Ito' Kivililnm Laud. l.ini' save division in
t'Uiixisiirn. liuin ItopnhlliaiihlaU's.
I ctllo Iho' mulli'l-" Wlilhi' John, l.vans ; ly n inisilonn/ 'mioi' ami only pnnixhiihlu, ,
"
plllll'll lIlltMl' \ !
by people till tantrhgraph
J. KRYCER / NH) nan dr11911u1'ittg .Mi'dilh. as u lint li)' U .Ibis nut( (loo.iieod I'XOoi/ imprintotaetslofltul ,

Head licfiect U u .ili.ilioln Iwnpl'u11eILOr : .hu 1 baler, diiiw a pirlnl anti limlal, Ilunolhenstunenr illIlie'uuuI It))' omu It Is loiihldvioil, thai Ihfl.pi.

Stop HP ; NM> ritoj'KiMoit."WELLS :J'K' iMiii"-. InlAnbrenuulrr :. lul nlKiiilli.unie, of IliU Iellrl' I. Iho
| him ,
,_ 'Iho shut( ciitoilnu liI.I'/I'H.I.l II,' )' .1'iii. Ha waived oxanllua.,
i ,11"I the hpfil. thai' It Indli aloii .
no charge wliallu
Ibll tu tin" ground dying(( In a ft n ininUK's. (11 ion 'Inline .Imlx'i \YttilrlthumJer.5I .. 1',1
TIIK: .' )ItI's II''".'' L I* M-;.\1>, I.IT: \\liNiHKU., | : 1. I I 1'1:1': '. I 1.IV Es'; EXCHANGE "l.n.1! work no li.... Hi.in MS f .pcuonsHIII ever the Tali u' and Ideal rolnllniiHblp -
.
'lust ,
Evan: Iniiiii'il, In his Hint Ihu petition, hu 'held In tin 'I\l'y
'III "11..r "LM'r, >'S1,... Illll)' ) minim:irilyi'xi ntuil neat' 'hu hg.htai bruthrr'"MssistCus. Cull. I : which have 'IOHK cxiitoil hoItvein .
lio
(oh.fl; \ KNIHSr.tit h A1rYNSrxKKle.'Y'1.2.t. ao 'liiindMs Alenuluu' ,( alfurIt. I. apeaimnclotheriniinul

,lot; Itdongiug: t.( nrsrnl I miiiilim. "band lo strike M'idilh' ", In, (no, ,' lotnt, On 'his Shoiman' and Illainu. I UIn
EvEe:: :: : o/li'l'/
::: LOF"\ : :: : Pensacola Fla. "Mo I "l liaiiouint'' : iiiinunta" 'ninjfiven ; w'as hhol III the, ktoiniiLli, eat, ,,1) fell toI ( Luna, witli II, II, I'lsk mnl, nllion lIlC It a (hi, In iiiian Unit .lubn' SIJIlal will
,
'I1INlltntaly6! .IH an tHtiii llHiHl| ninitiuUm[ hut Jug iu\'r Lultd' I nitilir, i n,) "10'1111I. '_MyOz"ICi" W'C6 UJ ''I'U' U of 'Uiu Hoods ul dm/, (Cliow 1-11 I upIIKI I Iho rarlh.llrp0'Is, loii'lvi'd. In-nl, :lilku. ) wns fiiii-il, mnl ihn/ jnsllcu Issued, a got 1.1 Itopnbllian! nonilinllon for

btiim uli< n tnki"III1'I"r".I. '. lijj U.. .' MI-HI'how river. Over H : list '\ 111 ,not live (lfllntruiog. Muillili, ,inlltimiismnl, M; John, wa deliveiedInlu l'rlicll ,no\t )'uar II ho tan, 11.111'Ie (

IseLmiswrroswslit" ana)' ami molly, walked. away ami, "has nut) nimvturn list, i \ ol' DID ":11101 bo will lie glut, lu wo I
1:1'CI'1.1'IIiFEIt: 'h"III'I/ tnd"tty hheilll/% Hi
: / :
A Positive Preventive Against All Fevers O\ ICK:, xli'in ,lion In HIV gro\\\t\ > ('' / found, nlllion'li/ | HID Luiinliy InI i.hilmi'd. Unit Iho hail (.aiio .1" tunes li. I Illalno! a list lliat If (be .
''' iAn"( I iiii\u-' XMI-II-I was cm.t'"sho,
1Ii.\II. IIIIIIICII.C.lI..I'ot.. the I liflljihlioilinoil', ol Iherrltar Is Its,'. Iwuci'wholtld upon[ Shot man itmay
.. | Ir. llhh.Al'. ., .. and tint. he WHSI nlilled! In' Inivuari- 1'.1
I..na.l..e.u.u.' nrutnvthlil'etebrnleI.'Itdkllugnrpl! | ) tu --. iiiII Kionioil for h"". 'llm Kvansn : were, be taktn' for .that tho
l'IJX 'J'XTlS.I'11.t; :, I iiinlnnll) mi Ininil, H|"I|, ( / '1IIK: I'III.IUIKI1.M.Mutf : ; ..,'11'.10' planlors.Mudilli, bail 1"11111.Iy II.OII.I'o..II..I'.IIIIII.h..1' .. lit' IFw', ;I 'Ohio /'u.1

niilo Au'int.II COLD :I-T71TCKI3S:: : : ; lVn. lllllll..II III 1I""r. I on led, in the btati' cunrl 1 hlalesmcu \\ II hao Iho hraily a4up1Ma'1
M
ji.ui.tr' I-iint: inurnliii'ht; hlrwt, I'K.NHAtiil, l-l.A.JACOBT -. .... -- | of )Illaluu of Maine.
Wand l I/o. iinil MHIM ht. I'r..rm., Mali'i. ,\lIullor ) "hl"I""K110",1': In Ill-Hull ('olgnlhheI'uilsvti1l .
| -- ---
__
,
L'nu A :.I; An .. H'. ,havo
jti'ii UK Iudiun'I'erll] 1'11.1151slaly (In I tw/1/ 'liomlsiiionhut )
.
; IM tJilotr "U.' ., I'a, \IIICII.I l 2.-A U..II" Irnl, I::1,10'1'
toi, ) npicijl .ay" : that ill thi i.ot.o "da l.a.III" olijnotinn .
.
Lnic rniuriu fioin, 'Ilio iloition lor movement" tvbhli, may ("tinlnully(1X011 ( In aeoopiintf" :OIl'. 'I.k aloun l'U..M'I", AuU|{ .t :.-lllrlltlho

LAZ Notice to the l Public.N liiifol tin Clicii.ki'C. Imliialo' that is HCIIsiblu. / t'llljl I llpOII llthollullnil Judge Luley dm'Idiwl, l lo I'c/Old'/ Hie re.lvlll" at Iho plc-nlu 101Vallcl'N'

In IhiN iiflonwill. batv IliInalgurallou L'"iulI.1! Arsenal[ I'aik
Dili 'KUhirtli; ; irl\in tutu thu minim. Maycs has IH-IMI iho.i'ii, on-r linm.li ilmioi, in HID" 4.1)' bail wilh Mr. TUlitiiniily I.N
sir tin. lutv. Htm at II. I'r'ln'r.A to.,ilU- amnall to-day. A lal'ly"r, / night a Kasullnulamp miKiivuilud from
l/y nmioiilt a. nnlil I
wiltiil, hy tin. id.,ulli ''f II. re.lurr. T, Hill ) milieu :2 o'clock lists at' tbucollliitf of'Hiedlniiijf
fully puked undvrllie /
THE CELEBRATED CORNER I. H-tlliil l t.) tui I'Mltiir, mmltliiK .foil It Misses, tint newly toiled. i liart'o: 'Ill' 'Hi-oil, HliCU I the '|iilusoll|( of hail ... hal UJllodo
lu Inor Ilimliu uinli, r th.. imuiv sir II 10'ravcIlIlIC/ I'as''t'ugcr AIJOIIIno. It walluiliiK tho burning luM over itnnmhii
U onld,,
Clilcl'
onc-inaili'i
) Cliciokco hca"Kw.l.I
amiIn "
I'r. Ilirill'l.. Hill, ,In, Ullllllllf'tJll. ( "tl) M Til.iiiirlni'ruliiji | I'oll..r 'llm CbbaKo Milwaukee amihi. ---. .- O/II'C'III./|| Mm. Mary Jordan
-
-
-' (,1trws rfuiffir!, :KiiiniMtinir: ltiiilnlih: :::;| nf II. .Inlm Ii.4al: .r 1'1fl-r.vnil:: I': belongs, un llln"liiiMi> t.imiljr, HitClili .. "Paul lUilioad, will bavothls city' inn'\.NUI-.II; Kitav; was but'tied about the ado ami

t ITIOIBIAICICIOINIIISITJ I I I \\ rniitir--. --- -'-AUK-. t-tw \\AI of Mm I'Juslno(Iniuki'u: .of tin Nation/biipittinoC'nuil for a Albnila tit Ihu, )II'UII C'1111)., lviini.i where' llailioail they Hill, i for I.ccIIIIlu",1 HilHH'iiNlnu| of AsuOlhaill15uw. | | .In the back anti U |n a critical. eomllllon.Mm 1 I .

In Ihe all 11"1' llo cool' miniojunuil -. Hut1I' Mary Willis U burulslabout 160anus i
]
t' of aud'U .
:l'ul yreu' s, in alilu ami dktlogulllu'ti l !
-_______ __- --- -- -- Notice to Contractors ; Builders r""' IIII)' in Dial njlon. Othir) A ii is, AiiHU-t 2.! -'Jliuru, l I. some. end beck Amanda Iniiitnuil

'illlK: S.\I.\:: IIIIIIHMi AMI mast lSa III I. hinllli. who 1'lI'lie. w1I; .lolluw a. toon us they eallI.eurganbnd. dhlert" '51CU opinion/' UUIOHK, lam FVlr)', aliout, Ihu band 1.111.1' ,
etc:
MUdt.sr; AMI ,IIKVT: A"SOllltl!> hTlXK 1,1"" "a. elected, A..I.tanl, Clili, all
HAS 1'11K L IHAIIM: LEAN' .. hutlhIxill' illly.ru U a full ,. 1I"lallll"r secnmls as lo Ihu, inaiinvr of
rga lii Tobacco Pipes Snuff wrier. ll.lt<*, ftll) UM nilMT "f lllH fill'lHllIK. I "'."I"n a (liuri h.I lllitiiiK|| Ihu appioai/ Miiy. duel 'Ilio fare. head% anil '"1,1.. Henry Jlrook 1
Cigars 1 rwl... I til'iim, hiss, ( .rnt|' n ,llnnirllrli ., 'Ihi'" triumph. of >luyt'. "UI anus Accords! llonljiiifcr) / I
k )//0..,,,. o".II'lu.l.! n't*. .lId I'linili, Ih..ly.halllt.. ) .. HID political niliiatlou I Si HU fox, 1'. Augimt' :t.-\Vluloworihlp pru/a.uls/ 14 ,urchcd.lMndl6ubeul. Mm Joi' ,
Kill I |K..iti iml1 l mfiiMi. I""olk i on q1.Y1I l ll lining for Ibis ionuiivulaiiveit| of Iho ,1,1 i recover 'Ihu other are <
FISHING TACKLE NOTIONS ETC "|(1..n.leit-t/ mi/ Itrtaniulltgentln'tngge.d.JuIY \. III .Ilio Clioiokiu. cuuuh'y Iln,hy wan 1.OIlI'O..III' at $1..1(11511CathuIt. lleiy (unttal, hint tliu 1'II.llc1I""lIIlutloll .llIul

t", inn 7. 1m ( Utl M111RK.IN lIu.1 ami. llumli ,have laW ollho" forIIH : / ihurth )lerday' a I fl.Hteel. I duel uliullllio atcaili. other and cilousl) but nol .fatally. injures!

THE CITY, WHOLESALE ANU UKTAIL.Ne'swsdealer ; txclaA.lnnrl : : ) and. luv. ulupcil/. Iho jMlliyofho who liven near "hy, rll'IIwi) | fiom .I. conllnuu/ no doing until ll. .
Is
ono i "
il iruurn llm*' S<'t\\ \un6l'urullnu anil ( CherukeeIUtsu, rcxJi-dlix\ uf Ilio ,her dwilllnu with 'her shot 61nlt, I" wunmluil) M. I 'ur.

and Stationer. .1.11. Tuliuiu'M. .. aru unnl.il, aiumi. Ih" wishes oftliu ma<.,_. 1 1'1.0011I"1.1111." II.lnus., BOIIIII. one, in llm ihiinhkhontod Fcrly'.ouuualdoeline Ytstnusiuwa, U., Auifnut i.-Andii'iv -
"x t. thi< woman Oil ii re." At. In lako 1 pail In any inliblooilllilr' pros
war Hnii.lof I f'f Uiu lilnolui ntli,t tt "Ito 1 r, eliltii'i Ha uinUr, Iliclr, I ly I Co., llxlelon, haveugrw'a
,
) Lontrol' I anjUn 1 tlm w".111'0", / ,1o duel anil
__ free ( wure pau5111rken l iiHNluilly nugKBit Unit akiiijflo \
on weuuuliil II-IIIK front mluliH-jtuni, wlliw'eu1ll iti abrogate. the two-ayatem

kAIhIWAUTICKtrUIUEKIL-Tlrkaulaalll'I4auUnuxbtluddundKztbug! | ; :"d". anil Iliu only hdr.nlmsincl l>iuu>. 'In UMI .....k..llb.1. { Ir iltfcat rcyanleil u n aliiiii-t mlr.ai tutu ,ilnor ami, a during w6 whirl was mailnfor whet shall bo xcliangoil. Ineuusuryueuru alga Ihu mil roaumoil operation thismorning" i
ulou [U .
.Mayo
f.'f; I+AkultoMinganti. wqtkt111//. lilicrul aid' I'"' many of tliene
AlitrgluK opinions
Urdur.lrma' ..uloId.I'.rllt.. Kill iftcthn t'rtusIt.ad! urt-lul Atuuimn.fel.Ulf K."r nulu' at wlmltMlu. ,'. l I"y (IIre..lvl'.all.'I' U plvilgi.il, t. ..cr...,". I leIs worn. lr'III"lmlllll.It'r fool ami I InjnrulMr all tro.lhlKN, .Ihu ( have all the old panes relurulntTtowoik. ;
Rlrrlu iiihjecl
I.Iwi.ItM.e. (0. I ttiuM f"r. r.ycar" 'term aletillmtiy oflcr In greatagony been Ill-own, nonni'll & Co, I I latkbl
.n'ponded.'
[ will
1'1"1001' Thurnday. kt

+


t( 4f

1' t Ii t.4; 1 -

4"I a
N i4wf
/ a r
:,

.T

-.
-
.
.'
I-'vr thnt are dark' atul bv : 1T
wa\i ;
,1"1111. niciunruimnlA ..' ,, \\ ; TIII:
nCol\ t (CawwmialI t *rn vain romiiiGml n* to 111.1. 1\' 1.0 l / 11.:.111; : ,?fi" 11'"n.,., Al I
Ilkk : 'O SKHf (1] SCALP .,

III \'UII 11,111.1"01 any Io'ril, ln"le,' Inl" ,' '. 1:1 Ihn( 1':1.8.1,1" !I\" I 8m( U II".,'I., o., .r I ''.h'" ,: I nun : [ MMtn IAI.

I'"a..ln ovary nftoMinotif. v' ,'1 '1I111IA' \ ,noillli, ,(. til tln, ('(ilonel.Vonrcahli. I t I i II',,. :I. .u "i"1!' I"" 11'11. 1 I"1 nintlio Iran.r.I I'uilll-il. an.l llMinillliil" lij" mil .1 I" i T t ni DAL
ifOfi-nld slmll, l I., paid i,;, It. i i Hi '
III" ( "tlir< "
and. "ch UIMM *
art and too tpi
IH' Tin do > hereiftoi tu .1
I// .: I 10 your ] our J''' '"'l'v'1'' "I' "l'' lln..' I il 1 ,,1 i I'iiis..i- .t.i u "', ""h'.M ,nni. ,
.rlii" : ; .
C0hcoNo in I" (for I' | i 'nl I "ill.' : ; :i :: :; ; ; '
,
'PII.II
IIIUCIM'UIl.l"Ul.\I >ollunlty tho ) Ik' llni-k't"' tllO Hnie'n| ,
o ? nn ,
CO U fti l lr | |
"I'OM 1'\ in 111..1. I. ,1."
,
I rll"llI1al." R""IIIII/ I U): ill-Ilia IlIh'' II-H, "i >l ,.in" li" h int. Hum- '. I: ; II.. )
lio
Iliatoik 1I' I |1..I.II".III| | .|. I. <"10" ,,1,,
,, ,| : .. II. II', n'.1 1W.I: 1I0\l'rn. h itplien U .II'r.l will hi i 1'1"111111. a. III: 1- liuiiml ,1 ,niiiiiill. l'i', inlii.. :Hi I. \ '"1.11. < I : / hone-It tiniplioii '' n mil. u,, .,
I "I1 \IIk' ,1
Mnit. Tho ol Hi.ilprninnliMlP iinpt..inor 1"11 rll.I. Hlh" '" I .
n..1I1 \el,1011. "I"lc.11111 'I) > .1)" .1.1/111'11'1'| |' ih Id.nil.. 'ii-rula. .n.l, \ h.r I Inhoriliit, 1 ""1I.ltll"11 .I II. pinlo'| .nIU. ? ,

"' ::11\1' .I-o\"IIIAIII.t:- IS AI\\-on':- The pto, ccMion (' ihouc I ho haII"'c.llh'I.h'A \' till Of 'I 'kilt. (in..) 111... II| )>(.> .- i i 1 1" i HI, Hit. cnlliil" 'h. p-IJIMCIlt III" IIIIO llllltl' t .it -kin 'iir, nit,l i i i i i tIMF.. I ,
out uller .
V lit.' ; ,
\1. the
I 1..1 I ,11 ill |1"1') 11 h. s. ,
|.Ailvt.nnU'i.flyM'. <'l. $ \ ''III,., with Tim en-Union li both I."" '"v.inmcroui' ''rhl'I'I'r Ion fur em I h onihcnuit.d '|1"1.1'1' ''II'I' 1".1. An I'll. J' I holm ,,1.1.. .p: imamiit .oiL-mi, m.m u, 'n.; ,

"'" )1..lI1h., :,J A r'BI''Iew n' II- Il miles, -.iili-i1, as lipipln in.it, i, ,111 In I, hit I ,I:rnnll: '. .\:'' I I',. I 11'.11! I II.liili Ii.min" : nf 1"11..1 ""n nml 11111".) I look ,l." ,II| : .
1'hrep Moulin\ "> paid In \ ..scls II loiptgnliadp i ) 1111,111.. iiii'C' II ) ; 1'1111 l nn I nun,1.1..1'1. f.-r ttninni" ,,iilmuci.iiml
r tiiually 1,01\) II.IIII.
I nm )Month Ih.l.ovl' fUt lilr' ,i .. l let'in ol JI"II. A 1" j r.r '- nri.nu nn"| in,,,,!
w .I A ( > CHIP. \1.1
rraliti'nr I
"
.
rMrrh', nl ynttr alt I'11 '' 11.1
FiirnMlmt l.y Ih.t 111'0 1'1. iMi-rtl ami I. Hint, .
{ ,,l.t iiiiHiut-M ut l.>'..'iii. |K-r nitk C"r ricnt ., .10\1 111 n|>on .1"llcllur'h'" 10 "II'IW 1"1 ) ('II and. IlieiPiilli I lor nti'ilh' t 1 1'11'' .tl.'ml nil lili nllh "kill illn- ,1.11", .:.''"1. .1 I l I | uh li'linsl.h.1. rni) Ir 'in l.ol, | ")i'e'

'I'r| miiiiih.nnKhi.rvovvKHViAT. \' 177'I'II lei in of nine team" I I iPilneiinn inHui'C ...M hr ilntcii'iii klnils; mill, 1 himnevir. J'"I"' < I.. I : I I 1..11".011'| nml coniiol.anil. n lih 111.11,1, ,
; III. "e.il( ,IhlIl for 1"Whcl cent pel; pitch jcnr upon 'I.mill' \ i crmmii'iit ic'. I. ,until., h. tin' mlvkv .\itnli'l \" | h.. haniper' .nr uinin-l Its .. 11",,'

Till-: "em h, HUP" il.onsaiid mile* lr. 111,1, r i."I.II..1 i.i,n i.iiiiaMct i ii. ".I 11," : ; 1'01.v C"II:1 in. n ll IN-II.'r.II.",
I .' "il.I.II,1 I I ." I ,.in' I'l' 'Ill II thnnitlullIII I. "
I* nuMI-lnil\ ptiTjr PnlutiliiT.. |.h I I | Terror to Evil-doers
I >0 n >p''r, I'oxtnui- !>< .>. st|stliiiPi ,"Ia, ,-{ whlI! 10' ,, ,'I'IY.| M.uine .1"11'1111 1.1.\.'. T. tuoho\ .1| i i.111.1 111 "". I II| \.., | '
,-opic, Insp, M nt nn piUenllon.| I,ar .lrPPI11 1"111'11..H0 ".,"< *. .) ... .*. l1r" | 111..Hi".. n r.1( ti'lhniirih.ilitMrliilii in n",,
1 rlUlll' RI'II.
AHKltriMMl' UA I Mpiinnnlilp : \ '001 .1110 jl'o, > 011 ? ?"?,1'1" UANDAI.I' 'ior.r> ''to, iiir: orr.riilliuli'lphln .111 ttn'jn' 1 ., I h.111> i" I.,,11 .mlil 11..n.\ HP it \, ; I ,\'r.lolh', ,",111,1., trnsl. '".11'11") ) I
rrmindrro' .'.ttt.litr/ I'" I H. \ |.i I 1'" Hn, I
I ,|,ofaa ,, ? | Il' 'r. fri'il | '\1 1 s
Iml rrlllcl') 1.11 Kncnnl.'Iho I IK! U limiinil, Sn.Hi nil' I ,
I I.I.: i .
nmfiirnlMiMl\ on nppllentlon.rhiflnnlill.m bad \'I't. lliiv">', I \\ ) : III"IIllr. t.1IIII'J.I"I.I"II"
I "' of ll". II.MMKIIC I AIIIIOIP I. f".tl ,101't) || |Iar) 11.11111| | ,) .Ieudl/ li'mnernts .,iy II Mi. 111111 ,fen nii>. U.I W. '.ulll I'. nvi'll.liii ( lurk, M / |1.11.1..1.111) \11.1".1111). i I, I 1, ,

tlinn ilnulilu til,,it of vnluuhlu nn)' iiiir.nilveilInu In I lilcclinii. ... wolvw j IA 1 1"01 ,ll,hi!,le. \01 and bi< mmll <'iintn! |>,' 1 1'1'1 II g"nll'mid litiioi" il. \ n.Snli Juhn Hni .I"Inn I.' ; ..hl.WRII.II.. IIII. -"colt' the IM It ,. hii... |I.. ,,,1 v.u i.,,),"I''
t I
"', it I will wontuN than oprnly join HIP H"Ilhlil' in* ilWould 'the Wriklv ,I.\I. .
"I'rlll n'loi-o .1. I'.ln-nni ('url' .lll.i. IIjtK, .1"1' ,' ?.
,' \ I11I 11'1 about to\hold bo betlrr 11' tin" IIPIIIIH"talie ,In.iK -all lh.! tint fur n lli:>:i mnlLX' : : ':::; : :;: /: tin.' formei" 1 tc.diinl' "pro-i',,'1',1| 'JI.|II' ,11,hl', fm
I m 11.,1.1.0.1 ..fall Hi,.*, ami Nunl ,
,111AI'OIM _' J "" | | ,
( ( mil"' 'i i tin I'litlr.'l li > limit n
Our Hulm-rlptlnn H"ok.. 1'n MriKiin, ".11'on \hOI >'on aie "ready, b 1 fin" I ,,11"WlolllIjt(1"111;' AI'x\.I I HUM" i 'i.r: m) Ih.I, Tr in' II tin.* llnjjir ..,11.1. ; ami, palioi.av-i"' i,hi nonn mil. In tl' .1.1"1,.j
lii" ,1' I'H'\< II.II' ,, | | U.sl H' ihi, I, ,
IJ-ln nrunl 'in 11 l/.lhe ltlnn n to and ti I iiml n"u, I it 1"I.I"'r.11 1.1 -II.
JMIIlKK ln, It" ..r ho lire .(ivniimniul )01 1'4il pivsi .* ,. "11"1'" | we until I II'llllllll I : 0111 ; u
1"ln.r 'lil.
| wii for .I.r.1",1\l *' 11'1 ready to "nlay 1(11.| of tho majoiity or rlip ( 111 .1.1'1.' 'III',',11"1 I ,I I' III'I IK IIMIKIUI.Hiiml 0 1.1.1,...- : : 11.0" 1111 Ihu 11.1..1> .. f Itl I M-AU l.A
('oniunnil'MllonH f.ir. I'ul'l".tloiinitml eonneiliiin willlrl'el""Uli,) paili.louiivilln '. now I 'I) i nri'il.K. If. | | DAII.V .\\.:(' .

'I.. 'iieeiiiiipnnli'il liv III" nrlt.'r nmui' Hoj'tI'I .1 of the 11el'IIII111.( l i .) :. l.l'AIMtKIt, I: :IIT'Ji'.illimnploti'-t.\ Mulin: OUR NEWS DEPARTMENT
niul inl.ln1"', lint f'.r pul'lknlluii' ) nut im nnet \ I'ioi-Ii'lt 1 Minn.' ..MIIMH' M.n.u.-I. I H I | .
ni't'ofBiinil, Inltli. iltlo a icpipHptitatho, 10 aCOIII'OhH Tho latill must a pailt" iiie| <- I i u< \ I f: '' hate I ,
iili" IR 11'1 ne l.j ilillne'it "
CI'IOII. : : : Ii' \ \ : ; 'i :: : : :I' ; I" iwmnlptt' itMinelil' to
Aililn'i. nllet.r nml, coinmninontlonii, torKN ) II consider Iho itnpoitanec Hon. Mr. 1\I.111IIII.rl"'I'II."III.: Illlllllu. ll'llj, 1 l'llllil Itii'l, I 11." ."I"'rh.'llhll ll iiillpres,.iillnmn.ii
the- hint )uii 1 I Ini. Iiml apei ii'4 1'' il I rnn. i imallthemnsi' .
: AlllL.V DA1I.V COMMI.IU 1 IAL.It c M and HIP ncccHs.liJ' lo way) ofhllllI 1111.1 'i'I'1 "I I, will t* ," ) pimplt humors' mi in) shall' .1'' ... | ,: | l"cII'.II'h'r ,1 1'1'0"1'
1"111. to > loctrinp <>r Icine HIP I"'III .1 | 11,1 hll"'IIII| ( '''f',1' eiinl t ,II'.
unit 13 Went 1"'rll"11 olr.'I. their pi'cscrval'ion, l I. the height. ofilactic.il organl/ation. XII'j'IuWI llftaldItop. I r,ov I .ithic'Irilltllllllt h Him, "|11tl.1| "llcci'SH jrn'iit tiniininclh'.iNi.r mill 1h Itiirni', Miil* ,) \ | | tlnilnro tlielrihaiiuter.piihllii, m.Vi|. IH mniiil', ,mnl, 1 loeal II.

.arcaMii. I uoyld. only' 1 beciiiallcj ( .) hli'Intm HI|' .illli ",.lh"11,I Iln I' .-"n..1 I InI tl'' "",' I dIM."rll' '' 1"011.. 'mv, "n.r """'
,11"1"0
.. | not by I'm' I In. .Mil*.I'\A' III..I. *, 111 in : ) In.ll..nr.I .-hall 1 II'h
.
HI1"lhOI. Ifsomeoftho : .
'0.11Aln'"I': 3. I 10\001 men 1,111 1'1'1. < nil I 1 Ifiim. "'1.
H.I" I. tlnn ,,
u,
,--_.-- --- tl, )p.ut' of )hit, witaiiln majcKly by 111.1".11' "11oilll"I"|. ri"V.I'I- 'I. llmiv' I Juiliiiiient, I mi"I em.nrt 1"1"1". lo m, in nr
----- -- -" < h ono of hit imps would be neiilo inont' oirn-OH u ad heil, now, No .\'hl' l.ikf 'Hi)'in. I I'l. N*'Ii4.ni, I : : | 111 Tor tlulr .II".h.1 "lIf' 1."I.la ,
\11 : 1 lhll,
since the, i I. \1'1111",1.111' I Ilec.1. IJHVM'irHfor 1'lrll. l fa.t IIH it ,'iiu ""0 ti iihoiil
"
: T 0 A DVEH1IfU': piewnt' the ilaliiM of uliglim RIK! : llanoy (\I".U.I"'I' tho '.1 M'\' ),'11'.. 11.1. mi ",, "". miniir 11"r. I I 1'\, lintH'iiliiiKthi.liim.".| 1'I.li,,
lint onn pfr' ,' who 'I grow > ftiritn, IM'Hi.r H:itisractintt.r.MiiKinoii lliiii, '> : '
.1.1. i iir \ ,
ato teiinohleil lipbenl IiicatHof cxti'iidlng and lie the 1'i'pnblieansoflliPTIiltd U.iiii.. .1.1 11. '..11.11.I'n """ i'n'I.e,
A.l\rll."I' luniUliiiigriiU 110'BCI'lug nant lepip'cnN < I IP licit.Ht, Alluii) N.) .1 'I' .h',1 mill. lothit ili pal :meni' j,,;
'ltata piajerincctiiiKor 1 Thiladelplna ln-lilrl in ." | h (1"I' I 1Ih.
tlionollli
,
I to until ii only I 01' 1 nlli "I\I"'e. ol nnih'rn j.iiiinal-
I IllMilUKHiipi'Hiilil: vixlii'ri1. I I'"h" : .
I I IHI i
inrtnl lioilio"Vc cannot Il'allcc, \'o"lliol of Hie, ilorgj." 'Ihe ilicrk COIjI.'h'II1II'I'.I".1' (l'i ) Val-. I'ri'-' 11'111'" n'III'I,', .n) iMMiiit; 1 lUniiMKxr: MiilliT., I I', I."W.. HIP mmip ,,
) | | .
and HIP I. \0'1.' ) fl.Hi' .. wnt-. l.\ >V .'. till' .hllll'I'I t"I'I. .0nml -
tliolr ailvt-llisi'liii'nU IDIlio \villiXOTICK Inipiidviice of Ihilg I mar- :1 1'n-ii.uiKl" tl' us peHHil.le Htur,' i.rienH.n.lints .
Il\'nl II. Uaiulall: MPIIII- .1..1'1.,11..1 tMrM 1'11'! I I 111.AN III IKI'.ln.I. tollii- : | '//1 iiL-lioni thn iiniiiri fnr Im,

ruts tiiilci.ii they ( 'IO'I \lul. : tho KepitblicaiiH: to gain a tlctury. .,.is, .,". r.r"lnI"l' II.l : \"rl I Ir."."" 1 O 1'h,1, 11"1"1'" I.I' 1".1" .

limlii'H Mill nut Mduiillliuialc orkiu'Cil The little ortopurt hat (he nn:kirnon Ought he lo bo (('permitted lo' '.1. I' '!" I 1 : II''" : i 'OII'hh''o.] ,

til wliieh we ate roiii-lluil| l h, 1'111 our its aiiim firmly (Ued. on Icrl', and lender this, a .l l.inep and'( at HIP name GRUBS ,) 111'clr"I""VII'II'- II'I"hII, !) I Th Hail
linn1 to I reiOrnl/pd as I i I : Camnsreialttillhatoiilile i I
had ,
jirt'HK to tlic ilunmnih of tlic rap- no 10101 of IO""IIA Its fliiniraip. ( : 11'11"1'111 11.\ ;
loc 'leader ("-savannah (da, ow ((11'1.) .
of liotli the ; IVny ( very near wndiiiKtho : I ACHE'ALL OVER. ,
lilly increasing cl'cllallol RIO knows "better ihan' Kandall: ; Ill lilt' ) t..rlll., net" '"r.le. full ami
to Hie I'. S. Si n.ilp and) N'liiody % -M ntir. : Inlerostlnir, 1 I Miw.
J>AILY : thing 1Ih'n. Ih.I' Minm.T4 1'11 111'r. Imleo I IlamiiiiH I-
nll C"UIFltl\ thai hi" i.f Ihe abolition of '
.
Miggphtioii .
'VnKI. ,
: ,
__ __ ._ now HtultilluKand bcliltlun bluiHolf VDIIM 1": dl,1 lali'nr, : : 1 11.\11 :'' I".I""I.:! .
by '
-h. Of I the whisky andtobau'o) la exhibiting him us a ol which neilhi r Hie Demiieniti.' nor 'lln I) .h.,* (',1"1"1u'l.- lli.ni.ial.l.. .| ; | 1,11'.11.11111.11| | el. n ri spit I niiih,1 I nf
lEHSOXAI. A 1'1'( 11 NTM K.Vl'S.; Iho State( in 1'II"'icllal'o / Republican paitt' would Lilhi-r. Toleniote ....' "". pc ttini'A 'mnl ( .11111 UN, ininiMH.
1 (01'11' COIV'llol.The r..I. : II fuiiiM, .';. 'II.I"'r: fl.'' | ." Nat mini nml Mainvvi'iilN
fair and camliil limn who will Ihe. tax liom I those liixuiii'H, n.. I ", ""I tin. nml cl.iiiiB, .111. .
Any) (!oei nor and hid keeper h.ncem I'"" T"'I"" \'h""I'"II' I Nt. !I. .. i ) nml iljniiMas,
CMiinino into the liiitor ">' all, width in I Iho.asu olwliUkt, at Jin J .I I : _. __. ;, I ;.: I : iiHttilliiHthi-enimii-iBin-liin, nf 0111l
Ioot
) ) h of cheek and ..
a
nrancothanu ,
11. 1'11011 h'I1'"I1t' 11'allml. and leavethe "'OH AM UI\\M: mv.Tllfc I 1,1.11'11".111"' n dully Unit'I)' 11.1,1'. .-
litlcul ttnloi't'ilonti ami I he fl' .
prcHCiit position Kovornmeiit mnto. Iliatoolnand prt's('nt i.uilV: letting enonnous ( : : I Mlr

and Nlatito of thu Hi'pnlnti't.'s' of la '. Iho necpusltles of lite, Mi.llanddll '. M lliniM.lt' : 1.t.\I\X.( \\i>. tlio ( :
arc \ upon !
\lm. !cr'I'e Ih't. 1. t c''iipl.I.,1. \ I I n P 11 W rd l
(Jov. Tony in tlilt nmiily, will eccthttt Stales lourts for ,)c81'0)'llg RII well 111"\.1. l"t'I011. niiiko n'II.a Ir.I"| m lr. AnillrUH "le'I"1. nI: ly mm

many of thvin arc not only olmoxiona Hlcaliiis( limber, and' ) tin, ) piitno moviiin nlcl'll.' So, 1 I" .,iko huh. "I Hie t. I"\ 1'1'until ttiU'<,,ilitt I I. miluntil .UK ,' I, U W .
it Iall'l r"rl.r Krilik: ) 11. "i piu| 'r iifH J'n"' ,r he i-l/pnriiiir
10'111. .
to (110 iniijorityol'llic, Iicinocintii ficnt 'to a fotCHtiy "'011\111111 convened ofl tho larill; hlll'I'11 .. I1cnl'"f 1""o''lh'1', .\\ ,'. "., ,, nr Hnv Th"I'llv Mull-1.1 l ltilth [ (H"III .1. : ""a niiiih' up nr the i reamni. oiirilmli Ismiesorthat
,
k, I hi' AniliinH nn
) '
Iml ( gooilly of I" ,'.' beeontiniicd. 1111 V I l' -nii'' : I tuik. iiml HIII h oiln r ivailii'K
: 1'uily, to its dchlin.illon., cxlia 'mlniiiiillit '
tllll 1111".1 1'1'\(11 il.it. l-nr or I.I!?' | ... matter ill .
1'I.hl 1111) l 'tt IH ( ( imtt in ike it a tioh.? ,,,| j,,
thorn nro \CI""IRlM., ntnl I have no \\ hat Kpei'tack1.ror 1, .-Indiunapolin ((11.1.) NCH I.Hit" nr 11111" Ntri'it nr tit I I.I'fr I. Inl.-r, ( Btiuutin. tirillor In i-tei l.inilli In the Mate.
I (I ) X I'". Ir.I".n"\l>n\l I.. 1"1'1,111.' ) t \. ., o .' l llHpricipln...|- ll In the
other tlalin in HIP woild but the oni1 n ho i nn nlioivUnciutli 11'1) niul, "" n in h nf itirt
"" .1'1.'linl 1'I. fmiiilt in Mint .
HoMa.
Inl 1 hvcry man, in
1111.()' ato lln) tiri-nnal fili-iuls "I nr l.i.ivfinh U'hen 1'iindilllile: > I list of Ihonecessaries 'I'' (t. W.\I.t. .\11..1.' : Ainei iu.in eill/i n an,| otoi j tiT, Hiouhl| r Iw>

K. A. Perry and tlicir litnc 01inoncy nnmlurriil\ fi" nln In thu timln r line. ofihe /ahtuxs lipads HIP. in"ir ttiUni, Mann', N lainlliar nllh thu i inrint liinloii not only
1\111 i list with 1 'tobiieo.; lVn'a- I iilMitiiinilt mi..I si He, hut
)' n, I. urn, r..i't.M. liii'm Hake, II) ) 'f } 1'11 111,1' nt lln. nnii.itimultlinttni.il.
'lr"HI' for
lioth, in rtloit to xcnd JlPI e. .
or .
I h" tI': .. \ tOhllpt.lt Ililn iiil' lln,Hi.in anil tn in,ike nrpapci
him tho Stnlrs SriintP ami .
.
t I'lic,1 .- .A. I I'L"., Jhll '.'.. 10.T.Tn ,/. I.j in IhlHil. p.ntiniiil t.ilimhlo mnl -
hleli looltH nn tlioy, Iiml, been iniulein TOO jircn iKunou.Tct Ja..b Mi:n p in li.I.II"1" in think"ing tho llnnni.ililo, ll'iinl nt 1'0111' ('...in.iiiiriHfinii'rH tll"1''' I l runllj nml tin m h nn ml'i rtlii'i.IIMlullotliv in'.
\ 1 1 be i I. being bv being 'lot 1' tin1 ( iiiint)' lr t..i'I',111 j:: ml.. ,: : :;:; ; ;:::i : ; ; I
inilinco] iiilli c'oniiiomiscs.iiirrocinonlH .
( (> | ; | Imp- Mif Hull.la : Terms of Subscription.lly
tI'IJ"loI.I'o'I'io.wihl'cf'I'OIC. .ent to the ppnitcntiart.' wai hi"IIIIII'V ,,111..1' i liainpi.'ii' .

and, hlllall" POIIIO of 110 111'lful 1101"0 \ stealing and 1",11111 I 111.1 IKSr.mil,., >li JK'I" n i.Millullv lii'i'iiHt| 10.\nsk nr liijui>iiurII "M* w"rh., .""\. I '

them .1lllg: ; 1'iick 11'0(181.1 11'1111 arllcle.H '/ food. and diinkMlilcli displaced him. lie I"C' I" penitenliaiy \1".'. 'unit\ 'IKIT Jn tin Cniintj Ir E""II.' i ir .II S.I'i, II mail post p.ihl, 01 il< luen'il to t ill Sih.HiiilHTD .

Convention, niul tho and liii\o lung bC1 in nsuaie the aglililll., \ : 11,11. lul icsponsiuln ,." IMI' ilit .f Hi'tub r:A I'. I I'i7, tni II..." l h) l airier,
ollalll7llol .1 A inn-l disgtaco i"lit" ..It r Ut, I'M, iiHiiinliiiri/iilht, nn 'nit nl S ... ONKYKAIt
Hiili.ciiueiit n'I'olhl'ullol( 1'icsriitlioarili ICMlltof the multiplicity nl/ t..I.| .. h 1'1', man oonnnl do itlor I. 'lol'II'II'"r',1, Miiiili.M.. ; 1''; W'III.I." | .1
of city and (county cuminissioncrn. Tho doc'lot'x must live, und otcit" I..II. Olh.1 "' ri' | i'i'llulh: '" :
:
hil.- 1.I'a, IIC. .I Ul'II M,1.H!. : :
UiilKk'n :
I tliiit is not n prtHoiuilBchenio fresh duLOM'ry of tho niitiiie mentioneil Wo, tin* uIh'I.I', intil I n':.HII.'i. it toii'icf IVIi'i ,

of iforcinnicnt, it wotilil he liiLieaioH, oppoittinitieKliA "Too mtithoo I by and b\," wan lliorcmaik I,ll'l.tii.ll /I.IVI'IIU'l : 1 II. ".." .'lhlll''I-. Kuril. ; ONB.KAKM
lol. .. till. tiiiii .
I) !| HIt Ih"v 1.1 Ir',1 Iklliki', 11)1'
hard to ilclliu- hal I h. llnw t'luo ran I.ILIIA"isit. and ptcsi ripliotiH. ofii Tacillc coml: ( 'Idnanrin .Inlin' Itluniki'r, It \\iilli.n; It ('Inn ,- \ MOMIHTHUrKKliMIH
: ;
.lim; I!.,\\nililnir., \\ in II..;iL-lii' A HAL
account for tho appointment of too 'h given who hail taken to sop a Inliilnnn ) '
pcopla' mm
you 1'IOlil aic hrl'l \.ICI.I .
,
n.il, I I.: ,\II"h"\ riliil.c, ) A ll".'. KJ: l'i .., Nclntiii : t Terms Strictly Cash.OhlHulmiiihiiit .
the ncnlralu and 'tho old mcdiiino. In IIUIIHO- wheiP of ., :
l"111I"BI to Illkh'j' every town 1 big ship 1'1111,1111 Jnlin l iil.li Mi.'i'p.,'I. h"rll) win, A '
of H7i( and, in '.. 'l.iin |iil. Jcrr> \ii.liinut"n. K: llarrlH.NuI slageM way 1111 limy bo found itinost a mllicicnt been laid oil' city II' 'lhal'R I I. K Sliiiinl.' ) A .("Hi'Aln> Iliinlclx, Ail,nim.C 1 IIP Uipliul| tt Ith the i U'hl-enlumil VV'elklt

.llmcl, in ho I days \hen Iho (iov- quantity of dl'IA' to ki or onto' aregiment. whut'Hthc mailer with I good many U.I.H' M I HIT, (Minlii)', A ItiiKil. M.liiuHCIIH llnki'r |' until llio expiration i.f tin n time at lln, nlil
rate, or il mill
M'.xi'i l.i HIII pin Inn Ii.iili allnttnnetiliiiu
(1'101 wai) linsy ('''I'lollllg tln< J \011,1 \VI for thuirosent 1)1111"1; plai,! os all oiei the, ,',""1')'. ii.Allurl.liilinsnn.NiiJ,' A J'I.II. I A IllllKI'. 'I h".1 num..lllul'UKI'll 1 .li UilliiinH. F K, .,( : mmlilor their inltmiee pin in.'iil. r..r

jndgcii of Iho 1'nllcil States Court* [ generation to Hnow physioto Iohil )IfogUlor.HIIY : l'I.I'h.'Illhal"! l ..I' 1'1'1. I IWil" .. Jo.. ; | I | HIP sciiif.U n kh | hiterimt fur i ho \\ IK kly
npih| Hrletlv lolhunetv nl. .Tlls Inntnaml .
In rs ( -
.
and the ..al''Ihn81alo|' (/Ircnit i HIP ilogn 11.11'0111'1 to tho WI'R"I t tHIP Mf.M"IKI.L A "liiinliiiiii. .11"1\A t .\11.I.'r. 1.1. III i.1"lr.I 11".i I'hilip V\lli'lit. n.( \ *to IPII wain, nml tint i thnwol thu
HiCO; Jm. {I'll Ullll I ChllH 01 in i -tin\\u| kli
Courts, and took no inleicst in in illth'H. : 101'11:11010.: Let the hubiu of \\llMIII, MHilllll hlll. liniHH, I
\
In 'foring to the oftlio 1.111"1." M 'l.ltjih .1.1t 1'.II"r.. .I"hlll- Mi-rlinf .
life bo Nimplo and avoid it "llhlllill
legnlar ItlmniT, I. chiHI
bv Hie luginIntixc 11. \II \111"' iloni'li. N ; .| I
llio 'tho 1 IIJP, mid lijn and \\\f, if IIWI'O 1111"icllI und eat food known tobo diuinage oiK'tiitionn I ovt 1.1., Juhntlili) r, 1"111. l.utt- HUNS )1, ,
oommiiiHioii rompi 1 ,od .t MOKKISUaniclii "iin WilllauiH, .1.11 hiuulnii, >, M '' ''k.ili'iut !
not Riich hot \lllhcl \\o w"llt IClllhllllll, \\hldi U well coolo.l.IJol'l liradtoid. mnl Dnidson, tho Hi'ilMil, !l'III'11'inin, 'l.ii- .II".

like tn find out Nomethlii"; nlioiillhatConfcdcrnto tnin night into ami becaie- l.ca.lni' : I..I. Niii, IjuilHl el.1.hltI''llllr.li,, (IlKl'li' I h. I |
1.1. H.| bliiiik'.lniu'' .' I ., Consignees and Shipmasters
10111"1111101 ronBplcnons fill) not tovotk c'IjIlool hoitis out ottho \\liy I not the 1"101'1(1',111." .II'I\e., ),, ,llt< ..1..tl'l.l'hl.Ihl.III"."., 11"111. "
I'l 1,1
before l>cir'n notnlnnlton.la IW"II-loll. I tidxieo )be roiidoin Hint li. t.1 <"i"' 'lluo III'rli-, Neil "lalr.1'"f'' UA\ IMI IIKhN Al'l'UlV PI' I) A(.|. N I1
made, dining a ol llio S.2. Hun Kiui:, J ,
W1",1.
il dead lee foianother followed will Im fo\\cf 11'1.,1 A1''lh..11'li"I,1 1"1. 1"ky 11111. 'i in:
or 1.lnl krpl I IhlI iljspep- we hl\' ( iliuing past fl. .l..l rllllI.|! 1' 111 11'lllo'r.11 ., \ '
0..0"1. ? and HIP, di ovclicH ofHeicncc 'ral'.. .inlH :. .1 )11'h.' thu '\' I I : : Bar Pilots Benevolent Association,
I'R. ulI.1 1111 J.ilin. l 1' I i : trunuxhtin.inil. .
( ov. Terry )has ol.ccI.111, dth'Ing 1'lal..111 100.1 and ill Ink will : ; bciunse w >< II. neither Joseph : .'/, E.I I .""' ." IllIh..I'r., ..I.I.1.\f,I. ttltni'SHi''! I : the umli rulfe-noil nnlj 1 outhnrl/eil tol'nl.K.1't .

into ullcnep 01 I' cinliUlcicd \' ) .Hiilhatlon' or Chan. AIlllaI.. ilnllll. ltmriiit.lim IMilKlllll. IIVll.t.! | I:il : ( : l I'llntaiiuh. ( iiptilim ami nl hem mil
0110.111"1 "I.I ICI'I'ifIj.-I\'llllh t. J _
Jones. Uojiotler \1111 -
Hld .it.ili'ijiilim \"ln. : plunsu take notli i.n.l. tin n.HeliiBIUCOIilil'ly.
LIllho o (rntern
tho olilont and IICH! 11"llltle.f Ihl New n. who knows -ninli, Ilin Hi., (inl. .111 .Mumc,
a hlalclCII. cvciy tiiio | Illllco III Illl Ultra
., llllllllllIK,
-Kllmx, Wnulit, 1 MIIIIIM l
Jim '
-
Slate and lian
It 1'le'lb.
dimipted on mute HOW TflKY; rut TOsKTo: )IK) IT mi)lldng of the. hintoij' of Hoild.i during I Mii.-1-H, It .IIIIIIH" .\.11".1, ..lolinI ttto iliHirs IK low I'.r. lit .V. CO'H It ink.t' .
<)iui'hllon of )personal' ) prollti' ollluialupoiU thoso 111'cl joins would haveknown I I 1'1".1 I lll.ii. .J\, I'llt .II.h. A h llaln., B t
IX MODI M:.
'
and administrative thai AIIII"'lt1"" false. 11.1"1"111'111.01, ,.". Alnl .M MrKonxic Oorlliiff.
docrnry, ,
notions of jotirnallMn : [ .1 l a H
Tho Timber and Lumber Association Wo may hl\'o 1"1"1 111. 11 11.
la>'Ing himself) open), by hln appointiiicntK 'IIC.I' JutMi 1I "I I M t 'h'I.l .
mot again to-day) and dammcledliiminCHt In tho l.cadei'n cjes, hiI wo rll. <, N KI :
to tho clmi-fo of licin>; thu min of tlio toshippeis want people tn believe omc of tho Mt.I.I.llbt' "j, ..".\I'r.111. .'nIII.O"/lh'/,

ion of inonopolUU, | allroaiU. and land II'cnle.llIIOllall'O .lllelcll. inado in lhe.o colnnins.OtangoC'o. .1 'IH U (.1..11..I'"I.li\ I'l'ii' knii'ti'i., Philip Brown

tlieno a ihiulor : K: 1.1111' \\ 1 tl.I.1 ,,n, .Mm l.iiii', .\ NI
0)111cBle6. I ehargciiato not They "lolc.1 dil'llj ll'\OI'h'I' I I l.i'ii. ",. II"r. (I Null, AV
) in this \ n ] !
Into and w(1 fOIIle.1. then (!ov. Terry 11'01 HID OlO 11' \1, iii'itiii. )", .Inlin I'uiiii iiiui; I'liLituii. I'EALKII IS
go down tho bay hhll bo Jut lntlliIU'! | HI" II .InllllNnn' ', I I.IUI I.-
should reverse hln polli'y and clianjuthe tit IhO | Al adanepH .1..1.,1.''il', M.I'k Miillituith' It K Niiii. M'.st All Kinds <>f Furniture
ot'It| of bin \' o"Iell"/lholhill"'r fUWEIGH sininti (.Ink, MH'p' 'liinn, ll u fni' "" I.'I
1,1"1.
Ril I.'IIY .
II\oiltI0It8. 1"801. I I."i i' ut II iniiliiin,.V r..h' :
of, of l.7; I
ates fixed rate e\thangn .f ship- .
al.lc'1180101 01 ,1 omclybiing ; PU RPR1Cr-iitntfi', EIUI1lh"t 1"1'" ) 1'11111.' M'KI: I \ .
,1.18Icl and rnln to 'tho patty 111. h81111oill 1111pR.h'v.lol'os lrn't)1"11'1,1. (1"11", E 1.1". "l>cuilii' \ PALAHI\ Pnsr Orrur.An .
do tho ihanncl! towage ll'lll'l I 11. U r, 'I ..111 Kill: *. thu ttomli
of \liiuh ho protcfixuM to bo inptnbi'i' outward hill hot' 1. VTHi.itnnnl, nraaim us "
I hIIRI'lalll 1'0'IUVlll.II,1 I 1'lr,1 tl.r"1 ", .
'
and of uhlihho U tho piCHont' o.lcl.l. outward to xoa III' .. I' K: 11..'iidiiK: 1. I I.: xc'luui- in. 'Bill imitation to Inspect mv mm k nml Intostlvnio -
towage
Tl uiiliniK, 'IliiiH 1 i".I. Inn An- .,, juiiteH In pxiomli'il to lliu I'utilir.
balliiHl at thuhaif
bio head. and muilii'al
'" l |
'
Hlch U ,
10 I 1.A 1.1 n mm, J I liui II .
1"1' .
.
-- nn tho .111111'.111)!|>|. ili red. Tho uhlppeis hll"lh'I', M.I l i.lii'ii, ( .'"" ,,' Ali\ hi.' I "| ffllU.IHSUIj.llllill
.
Tin: I"O"I') 111)' dogs and "hailoIllplY "", l.iiHtiitc' !hl'In., .\ M IHUT. Inn. in' t | |' | 1 : ,
I \ ,1 XMillis 'K\AI" :
whailuie, pilolanoditOHiind .11 tHli't. hl"1 : : : ltrslM'SS ItOOMINd,
Tho of ( 1011111. i unit' i nt
tlty AugiiHtn, 01.,1. but 1riU.i'i r. Jut' in
1111,1"1' loci, not 11'lllglliol Iluld.I.1 ,
11. HUH. II liilllim, J I .\ tn" iilmi'iit / J'luhuhl) no i.iiithlnx. IIIIH PIIIIHIK| Hiicli uceiieral
water, almost, only olo'I'Ihlol the the i'iibloms und consular ,\, H'iN llaiiiillnn. ll.-inan.lr/ .1 Mill. rni-) '
-| I iciiial or Iru.lu ul liL-.eont 1'inutnioiiH
cntlrocily ImvtiiK escaped llio Hood*. onlt ) and clpaiatno I'CCH for $; per .11'' '.lli. 1.1'Win, JnllllM I. \ Ulllil, .1.11.'h. : ni'irll' ') nil tin-r itin tolhtii eiiNtomeri

Tho water U to tho nei-oinl ol load'( ..1 fifty itibie lou'et .I cll'go : II 11111'1'11.1. .\ : -iillniaiin| .Iull ".' 011. nttat -
tip htoiy laden.Tho h ,.1..1). : \.hl.'. .1'0'! Knrl.iuc, .u' Mt' mic| ( of wi miny r.eotilil holt CH of 1'r.K"int'H .

the houses,.tho. 'tuctniloH me all co.0,1. ifroiiuncd. ." ship- H"I..,\1.11". | \ SininiuiiH, Jnlin 1"0'. ."< N, ii | |., irt l"r I'oiiHiiiiipiinn,

railroad lit'id t'CH and tieslliM swept l'ulloil lu.1 hi. 'load- I 1"\1..1111 .1.t'lrlln..", l hl'I.' 1,0.. Their t.a.li. is s mplt i IIOIIIIOUH In ihlit vtrytuluiihlo
| Cf'W KU >ux.mil'
away, tha canal) IIIIH bl'olol ilsbankf, 11 Thin leUoI 1"001 I tlic most impoit- "AKIN" ,' M ttimu!l'II'n.t, Hunk I !IA'\Tlh''u.'., \ llilalmnl, aitl.'U. li-on tliu rni t th.tt It littuj4 -

not et hi'cn ant 'that h.m ever taken place hole and : .ltA.fr. .M 1'01111.1.,1. J 1"1.1.1 t..n. Nil. K \ 0 nx>* mi I n teriliH | piiintH. C'niipliKtCnlilH

alll11001'81 lll. ) I'Cldle.1 pnta tho sliljipinu; of timber on a logtimalobailH !- (1\ Mi" J'II., \ )1.10".1.. I H Aiihuii. Itiiin.-hlils, Croup, ini.l. nil
Thoftoini and AlliiiMi! k.lrnni, ti ill i I Milinnniii.li
I'nll afiponrn hl\'O Binl bilngii older out ottho : IU.ln.. tlmiat nn I linu iliA-an. H ijuikl) cuntoucan ).
'' V 1 r .1 '' llu-ra. ( .
extended through the black hll fiointho herotoforo chuotie ntcnt ofllmborhhijiping aWDSI :II l.uiliiiuni,: : .I"I IMtin; I'Miirtin: : A I IVnilnli.:; il | : \ lel It Ur..r luiii if h) lielliic ntilalls.nl

Mlssludippl to the Atlanlli a$ 11'01 and it will ledound to tlicIncicasc 1\' MIIIIIIH, I i| Man-, Hill S"I,, J M'UiriH'.. I |r | i, c SMI | J.JPI ) h, tile

all pointt on tliat lino thutc conic* orbhil.llg at tliU )'0"1.X.. "i.lnninu I'.I' -hllk'\ollh.I n iin' ..?,A I\n.h..I.10."I.lulll.Jhl.! II-. 11 in ran',1W.

fearful ncconnli of mid O. l'ica, MDII I lining, Muini IIIK, t',iin, II HinuiiiiiH, I. .
PERET ,
IglBlel Main J t .Mi'lilllll. J llulr U ,.II"hlll. | II. AVilhuiN W. K. UneDAV1SON
.I"ilru"Uol of l propi'lly 111 grow ing T11K: TO.NNAliK I itll.LVI1IC11 I J li.I""IIII"I." Pilki"I'I llnn,lltti. limn' "

The losses ill foot into tho I I 'n, '1' Idiluiwll., U "Itl. & LEE
w .11. (1'1.1
up ; S I \ ,
CXUm > tin < '
"I''IM. WI.I. I\m y t'Ile.1 1,11. t"I'lrl"II. L *.1.1'n.I., JAI" l'lr..n. l> I 1' u ,

-, and it Id I Btatfgoi'Ins blovt TO 1'ASS. : bKSSION.UP : .rinlnmul iiitwaM tin ht UI's.tiiinift'Ht 1",1., ,. I'lin-nt,' -, mnl I I inont |ti'i'')11" K t"'III.r.II II irti't.Ui ,",. .1 '"'"'11.1.. I.lll Civil I
(omlngasit doc in tho Imoofthobi
It by, Iho .Senate and 1"llhr"l. l>r. rilcD'ii lln, "lili' llnklnii 11"1., uiiiU-r>ljtii>il. luri'lii' lOitliy >i>- '

Ight proBict-lj' | caiiivd by tho fm orublu Home of 11'11'1'11011'0"IClo. of Ihl; l'll. l'I'\I"t 11,1 ihM.f, hohldlllt imt, i"IU ,tin Animoiilii, n 11".1 K .I hI ul">i" '"1'1.' I [

eo"llol, ,,1 I Iho ci-iiji outlook, inthi'KO led rI"I 11 Congie>c I.ll..r111.""llt' : 1.\hI'1 ivn 11"110.\ : nt. .I'M\. l\. U'lt'I'. .1IK.: City anJ County Surveyors.Uffii.ii .

thrco SotitliPiu btatel of Mikklslipi 11.'mhle.l 1'llll on alter thu '" .r. 1011UItlll .. 11. .M.I tillKN.: :
bf this Ad t there shall be aid "" ---'- Food at thi Xo toui t HOIIMI
l'h' Alalallll.1 (eOIIII. out of miinU't in Iho of Iho \\ 10.0\1(1.I Petition for J { I : Jan its H7-l>
.
1'01'1) Ml. VN. II M-ir.im, IeI""I. 1.1"I! { ll )
Our Obtoeiinul fiToiiJrc'oloiirl 1 l'II.,1 Mutes, not ( uppiopi I Ha. mi" taken null | \-
I
1 NVolfc .11"1.\
l'
I
l'K\KAl' VI ., Jill
any \v..\hcll'I'\ sail or ,'..i\ iiilh a ." I..IIL-II. 1".1 H \ A 1"1. PATENTSInttnior
of Iho .I".I rllll"c''II' ". '
.
l'OI.Bcohl ha* ut < TII tin' Ilimnlnl I'lniuly I .ninii" '" :
lOlllllol''lal in Ih'.1
the 111 ItH Htium. Illorlhl'
lust on a steam, I1it1.1 1,1 \hol Into. ''' 'n.n' l '" i'f : '
put ) tO""lhll,1111
lueilie
ninifli "II
lc"p'hlll O\I'COIIII,1 foreign U let) iniint pnpithn h ;:: Inilin
nml nil !
to \ ( l'liOI 811IC., clalc.llllhc ,' tttilMiitNliiluetHlln\ Miilunf H.n l.la.. ; mill pulent.ft
pine p\eBllg fOI'polce. 1Ilol'IIII Klvtt liiiHliu-iw tt nil Ihi* I1, h. Puli nliifliee aiplnVlUil -
tho sum per registered an.l 11.11..1.' rip i
like III I.r .KT.U'ISII"
iilUnm
d nirintr
'h.Iotl'lv
]1IOrr'lll.{ ton for oaih one thousandmile 1..h.I"I.l th'ulv | } Inci liimunkitu tilth inn with ennnilunt -
Ihlngi, A 11..lh. ll | ) Irlul In.' Kliu's "a .1,1. reliunuo liilulity lo tin Ir luUn -
11 0111 I sailed lor any distance fnr CiniMumpt' :on uml fouml lltiiinift .di'H I liitunrM, \ini' unit I'A LA UIHUI uiy
l'llhl Colonel t W 1'01'hl'llll\ 11.11'1'0111 : "1'1.\rcliel[ anil iislnn (Ih.. l ""II.r tvcmnbiii: frnm tlu' trl.I,1 | | >.t ,
oilY ijuit.I You BIO alilu to do outpui't ttavcled IPS* IhBI ono 1101.11.1 Illr 1"'duIU. / botlln "Ill I 1"'lr \dlll.1 11.1 I nrihtulHr, |1..1"..Ot'inlur' II.l |I.. ; New Intelilliiiii 1'alPlilcil. IH<1 Inf.iiillnnH -

ii and ) tool-Jacksonlllo miles on al0)11" or voyage IIIIH Iiml no ivli.rn Iliini/iil' ) tin* ui't of l Iir I.CII.I.II"r., iiv. | liniinitt il. anil Iti'JiH'Ifit Mlletlteil. *-
.
"Ill'
\' .01. tween all fOI'olII'IuII')' Hhott ret-onl of C"'oI. 1'\.131.lc'b' IU, 1".1. I (latenU F'ileil.
11) .I"11 'llllil \
.
Nows-lol'I\1 or and measure '* Now fnr I'olivinnp- V irt re.I..I(11).1 ruili'NiuarkttI'roinptnttuntlnn.
11.-
'JhnL aIout tho dlrtiobt t, uioanoiil IIICU COllll'S Iulwcel poitt or phi, 'os In Hull KUaranlvPtl to .\"el"JI.I nhat Iselalnnilforit. \Vf, the )1 !.ofKlwlioii I To all Hkllirul w-rvleo. >!" Irlul m 1'1 iiit II.I'r.I".1 r.\I..1 M'turn ml nimli'l ikfluli f'Mfnti >
crulu N or
cliiirnri.
'
of'Tho "
ever nuy) man was K"1") ( 111(101'1.0"( places in foreigncoiinlilos 1.'lt. f' Ile..11 :0. Kwniul'hiI'liunt : ".. .
report ui to puli ntitlillity.I'reliinlnai
o.11Ir.lu.chlefHOIO. us a private otto fotolgn 11'\ )'\ u.k .Iliat Iu. IIN"1 iHtltinii I, I and another l-raiiiul" : Ihot will.
tor place, .
letter "pleadiitB for peaco" and for our pot and tiom rOI'olJIIII'1 A C.KKATlKI'TH TOJIIJ 1'\\ I.I.N H: .1'1'' 'COI""II. )1 ""'1. J A ""rllll. )1 rumnly F \
or 1 place, any .: .. A. S. YAMIS
iion-lntcrvcnllon asuonlcd, aniljirlvatoly \\ tilths.Tho 'S"II. UI"I t"ln" ,
point of longitude and latitude to anypoitorplaco 31h 11.II.i..I..I.I" I''r 1111..IM. ".orb. | 1 | | ttollollor nr Ami rleun anil hnr! !? I'm. nta.
so Infot mod him, mid this InJiU In thin country or an) 1.ls..rtL.II.l'Uunlc'I.L| ,Ullio ,. \'hh.lh'IJ"III.W" 1'111"" Uiv. kit! K.l, N. W., .liiiiKlon, li.C.fJ1U .

return for our inndor all f-II' loic'lgn couiitiy, tlmll bo 1t'III'IIIC.1 lM'.1 l evening pnKT| In tliUMutr. (. 1.ol'l' 1.1. ,.Y'. Jil. \ aep S3,


.I-
.

: WITCH'S HEAD.Ey \ ) I I of II ,i, " f hl"h
""1'lu If ik '. m'tu on | | tn a 1 1. ,.T i A miih'il' ,, .< > ..44 ju vie" him I ( .
a |ml"lnX tt )ju ttlilii't a I .
1"11 M' tMiilinicHi' lit.
!i I ,111.1| l lKsifu,. h ,'iil,' i ]'a.-iiiii' with |Iv nn l I":, '. "' W. lit tip; to III I. ( | ',:\' .,*i > ,i.h '" prevent his 11t hint. I I t '",,11 I -,.,.<} Kia-M'.v: '' Ilml luirelil.lice I I". 1..1 FLORIDA ON WHEELS !
th-I-I I'lno i l '< ,
.
"I I I I" rl i'
,
: wi. V.HI' lint l I I. t, *'; .l .
.
IL RIDER, HAGGARD.CltXTIIlHl. th.Mi! ,:. i bl'.uif't .! I 'k. 1 r ..1 1-tfu.dinn. .n ti;1,1.-' t t J im stir *'(CI'' in Jui' \ '> 1 J l.'m I I ( t.. '.. "h.! n hl Iml, I k.iin.iibnt t, ,, ) ,
rlinn .* h n i.,i-'l I : '. '
l I': '. 'I.I'I.' 0 i"I. -I Ii in ".. tt, ,'S.,1' l-,f I.dl'l I. WM l' J n "ri "id ntnMiy: '\ ,.' f i tli, .
-- I 1'",, I ,> 1 ,I lit "") MteMV'tllld it'.ls,,0"I I Ii I I"'1', I"I I, "'I, ', I 1.nr ', > I."'\ niMl.it l r",, I."t'l I '', I'lii-n'I, 1 R'Hif' ,I., I. Hl; ', li.it I,t it" 'Mill k, ,.i I,Itol ) .. ',
ll.'llhle tt i
[ .] I..11 nlII' )"II fell "ouldt"|. I,i I anftly.Mi -n,I, "I gernImiun .ilolotit I t-' ,i-t ,j..t l I.' hi'* ".iv \ )# "':, \ "n \ o1 I:::' I, .I" f

II, u hot a gentleman" thought Kvn I It kl,1, "> el Julil, 1' dead holy' t'. me, I U. 1 "nivtiin, I'Dikcil iiv| tin, ,. him anil ."1t work \1'1 it lll t.< (tillllli I I I I Hi. |Ii .tuu:", !,. ;"". thai), n n, l.'">llnii.lit <>f I \ I ;l { /:,

i --ill ami then illumining him niul hiiIn. I 1111"A ni"i., 1",1"1' with I'r" i fn'hloii let hh, i'i .et vi.inder .., i 11
.), from her 11,111", Mm. I I'am' ,d huclt l'.ra: ). 0) 1"1 I .IU' im'ucr.il before h. ,t"k"'Vtiu i i I ..!. "r \1 bo ill", U tilin, la> ki I"| tim ll.Ki'i i,f ,il eli 11.-nl hut iDlhilii.' . .
'Hi 1"1'1'! hc",1,' nt th"Pllllf r Ihi !,'W., Tlmt .hli limit. a. much ",. {i gm't\ .ui I im, mini) fur HUN. ... "il>c. "",'1 I he, 1 I 1'1 I Ki.l: pron.ptlj ( .itlienil ,11"1 I .frJ. '13.- ''I4 : t., \ \.\;'( .: :IJ :.I.-t'. .J.
:
rl ul'
i |
.il I I her, (>} .. ami' let .her thought h 1.1 Ii.i .tr. |.mk h.n fir like ) h.> -nid pn. ntly, i""II.II.! i Iltiol nnd '". ,,11 1"1, ten' k rims'I "iuiiirnci.1, .u I....,) irlniit. tv "") U'.4..h..J,. < .J ; o./
will l I. i.c
i mtliu way tlmt thought, ; "have tin, 1"1' nt 1).1"1'1111. ".k. l lit '' 'hrhM, Ki:", l", ,. .<,f.. I mil I 1 '.1. .| | |>.i, PI oivn -tm..., .1.'I. i I'l.nivPie, Ulhii.ill"Un ';., -_ 11' VI .;It i. ,:l'r ".; r" .x.

., i "ii. ilo In rlinrrh. fur nrim* the ten Then II we the |tet Inn ", I '' 1 ami ii" "I'|' 'I 1 I.'Uf"11,11.' h h KU Hi..1,1 bund, | I \ .k.him, ,, "-s I ) |ltt'uth |I.e nu) |I" I II,. ,,k.r I( ."u ""' ) : l ;. -4"ull.# .< "''
hei "
A.---
Iii",, Mi ir, to "In,10 n great vowel. 'Inlmrlnir, I kut.umI lii tim.mi amontli'niderliti"4tr. timl I hit its"'. nn ei"Idi ,.,. i .,.... .' n i <.t 'Ii k el-l.r \I"I"t"I"o.k. "
iuir :
her | | until I lnMtfetn go 'him the I wa, *. imuitml f"r" w.n a vtnn.lcrfiil IK ntxMhp I -
dHplii
irulo Will plowing
$ v ttirdy 11' ) I frmt .J
In i ii way i fever "11'iiiitr" < hni' .I' "I 1'1" ',,iiin IM" I lic.onint.1"Ib ,
) 3011 f/.t anion' >( the dig 1 don I want ) ".,.timt.Ctlhil." I )' di itrimiii 1, bin,. .ir, hli, white tie <
(1 Imp, t. whoren.' > mitiK man ilml clinging | mm'--, vil t $ uniit ti.it1 ith 1.1.; '
coy nlnmt tlmt ,
1k II.. .ui-wi'r.I'I and,, t wat it lionm
ty,,"I mm' stint'hlnnn, nllIII".1 l nut mtn thnla ) "0'.1.' \1"r,' all t rry well 'In lit Ir -: ", I knowjuii'')0"111.1. ( hl.t mitt ,; '11.1 l r "M.1 t "'1. t .I."*
. tilth miToiv j in, hit I, I" t t..hlll 1"1.,1"1 111 l.rii'7y ".\tul, ti ,hut' : )
eoxU \1).11 It conici h. .1,1 )nti nm
oudoiit. nwav
hummiug" '| ln'twiell ) Hut" \ "r., I l 'g' I Mug" In eieiy I."n.
.1 11,11,111'1"\ it1 h"II.I.
"ii'In fully ."lt nml, them and, I\ Mi" j. Sir I'ei'iili.i I '
t"III grow I..r lug' gui' "'' ,
.h.t"l. "h.l im the I'U )oti ilmll have ""'11.l not | >*iiiili'.liiciii.ii' like II.' pdranired I I"III'
11 "I, t.n, t |II'. l "
', mtU'll, fll" tim t.Woll".I| ) lief.iro hi r "nine" II | 1'1",11.
n at, tell ,
me I .
It }" 1 ">)' keep I iihllel.'hmdli'm. Id l.R illihilyninrt| I
.41! 111 rlpo lls| '|1"1".1. nml t there itn I "t I ,, ,. "Ik.i'li, 1.1.: .t"ti ''t..I.,1 \'" kimnrnhat
'I g >oti cnmi"t 'l.rlng' him Iwu k ,j'i't rt li'tter itilp of Ih and I 1.1. .
.I I III 'it lllVC III llll 1"1 0ll'licd| ( ) ,. A 111 CHAl'IKK: XX. ctiiNeil' l.ininwi .'h ilrmlv 1"11... j 1 fn .1.1.1.| we ni. .jiiit, IIHW, ,
111,1, then wandering,, |mt<'h uf "ilorj i prKIIIK I jr.lir.WV'K lllfA. OF A .1.K 1'I1.? y,'" go" II.o"" mer tI," tiutV "f 1.hI.fulc J'n'II' .1 imay nitd )'"" ';.11" ,;, up; n ili-hk.. t., one, ..f the
I IIIT, nettled on IMT like a huttcrllyn.1 Inoinoiithior, nonfler Krn.'il'-: fen tne.l <, kie'V. leiy 'lllilinf v.m,
Ilit'lit tliurocutup -H) the ne" iiuine h.'lill' oxlmiiilnl, be "."I'I"IonI, I. .
"I n (lower, mid for A whll. wandered noI lilt 'In.iu him "II..r A 111.11".11.1,1, .
; I to Mi I'nnlm' 'Inaiinnerto PIty Fridity I not ",..h' Mi ri.ot.l.'ii still gave htm, ,u dit'p .
I .igci' ti. ono alit l 111.. uni'lc I He iluy ,11 Suiunlii' )' "I 1 ill mil not -only "".' (hit Ji'ivint't' ) leg WOK very' At I Hint' III 'III 111 the front il.MI' 1"1|| i 'tug', ,

->u I l.mly tho became nwntv nf A innincntan th.inkiil '' tnth, I" wnnnly ro hh kindneiM' "11,0 h Ii 'I I l ighut ).on ih.ill go nt i) '> n... and b alMn>"i ilorc thick Ux.t, and 1 amlCinll'dMl I. ; ,
1WliVit' In oven flow uf tho ,'I.rgiuiiisii' t / (and ntoro e<-'liiliy for l'.i"ldeli; f l Hi.eil| rivund, tin*
i i not OIIII..tn
tI In the '
jolntng hueand 1"'c' ) on n 'II'k for iVm '. I ult "I. itui t tlmg.' llr. I'londcn, I"' '
Hume' ', waking from h. r r'C', cry agiiiint linn .\rtifnnt mou**}', ho J'.II) )"."' ito lilt to t"'I'.> "", In,'he. tlvcgnnind '"I Mont on 1.1 IM.IM hi ills n 'duflit'ti hit ,diiapNiliiinl| air
,
ti I In,r I III at tll' 1"1| or light '"""",,1I11> ho,| 'il ti.IN iil'le to fur .If h,' lull goiii. to the .,'". into a """I nii an I l.i'kliifi fur mug)' 'I.'r," 011.1|
111'111 hh"I. l'"II."I. ) < hl.h.
Inn'" ," R. "It utrui'k her that I I 1"tf""I.1, any he "011,1, ,h' 11"1 low him :'",'r tr the ou -1I.' n 111 hardl)' like tu ilhow that bonornblo, Kl'ir.'lice. ''hli. lint, 1 III V Hell '
.ir uiti Ulmiiliint.il nKli n beautifulluM I 11111 1" ".1.,1.. I that. her 'hcnlth I I Ii
more I
In 111.fll.1 lit
'OL nh.irt "'1,1.1 tIm,",'. think of "",,l. M.i tul Jireni,) a. h,' mpnl thn
I, -tlmt lie ntid ulio admit won* diitlngulMh. "Th.ink I Holland 11t" Hi> d I. "liel 1'1. ","h.I..I| |."
Jeremy for their J. "t'l |
Mb
M. 1 .") KOOII iuo.li bit .. | |'| f'1 hu broiv' nith eiery iiign I SEASON OF 1887-88.
,nit of nil till' ;lnoplo., beneath Hint rmT notillamnertheni I I "hut lam too donn u on .,..tt.1, ," )' |.r rifle .I tt' | ,, ".I.r".tul" I'li'ivn.v unilliil, and they ,,1"1'1"11101,"
I
I 11 I mine thought hud i'\ Idctitly) utrm'k Mr.I1 fly, 1111 ti wrIte much' writing itin up no I '11'. Niwailyon I the '1'1111.1 fh,'" he, went, nnd picked hli, falli u enemy, ill-lii. t t .1111 t't-vei'istly. '. \\11.1.1.1 I : ." 'a 1 XlIltt: I'ttl.1' .\r.\t mi'll III 'I II W"'t.l.N, ) \IIt r'hllj'I ltlhtNlA1110:

mdi I n fur ha ""I gOAi11 Intently nt IIIT. ninny painful/ nieiii..riei, nnd punk,. 'lit" think \11..11) alternoon, It otvurnil., of the, biiili, n In.re ho bad uui'tul-ty fiilntcd,, rut.',ilmppcd "lt aKniii I-. \I 11.1/ 1'1"I' 'Ja\; : I' t tlIIIl; ll.\I..1 I KM: KIP.ii.n : .
Iithiittlv.Iy' .h", hack Into the, of .llh. ,Item" folltK at thnti well, ,,oth.il him "I'.y tliu way" Mr, 1'1",1"1., I want tell
h"I Inure Ingooil mMht Hi tell "i\lt: ('i.e clotheit, tied 'h. while lie 5 .\ u 11.10 n u, \ ii'nl ,
my uncle' .I.I'II' M'arch "r In..t.: and, ""y n put the wide hit "n I 'I'lhh'l t i n i .1 t\i I .' "till, nlni, h..bi' niul' "p c al .i'leciion. of Mm, bin Illuitii .
priNliicl,
"i lluthohadditiriintvny poor Kvn'iMI \hit I.'n one thing nml anotlu I hnd' ... ,h.h"'h" 'hair I be ,11'rl' ".1,1. I think Hint itt I .
IICM.r IIY .. Jeti'tny) "sin II' wit btmdonn I '- in tim ni' 'ul'i'ilii' u il I rut'tl, ul in iinitllltl Ih-' rcmtuirt't'e, auract; .
'', ..h,'"nitly' remalmil of I ft thosnd, re> \01", Il.r.II,. in ,m) life, nnd, 1 o for 1 lolieliHIM 1..1. or thought' that ,he WOK the innind t.recover hll..1, till!)' 11 Ighit; thud I hould slit MI I beard lllUlllltilt[<"H or on*

l J"i i Mill look of thoao ilhrk yei. ; I neter hiiew, It hit It niivint l hi.f". M.IIM' on, in the .'.t of .::111''''' t" I "(iwisl l injlit, Mr gut Cl I Unit, } ou were ..'" tnUinn' tu my .1.I'r. lot
< iiiMilo tlu1 ,.hu..h Dorothy) found Jeremy I timej I "l.i 'li tlmt my 01.11 had, hit mo Kvn: Knui-t: huh, akeil him, t. ', time, ) .m' at ,,10, 1,1.1 1",1"1. "h 11"t a Terr fur 'r.1 the lhehurih( ahlicy c'ttsgce, THE LAND OF FLOWERS.

milting to escort her homo. Tiny nil wenttt',1 liiMtad, of my' hll'1' him, and, tlmt I HIMihad nml he lint,1 kept It OK turret k, do not wall tl hli 1.1 IK"I"tin ,mil" Ill,, and\ that ,I"-.h.ran anay fl"1) "u. Then II'., finili, inl.'i, uutflut'n., "l'p )' to' WAMON I 4. \\ r lilt.
t 'llier in fur its Iho cottage, Whll they I nnd I 1'"r..I.' "'11 out of I the uny. never \\.llhl', tvor.l of It, I.e dare na). your hll''I t ,, I .hul' adlho I fill' JI.IHV juin|.it ( ,' tbt ivull and. abu IN. .I''.i'kumitmt iii,', MM.J. .
pit i'leur of the crmvil, riorcnoo Kxtkc.U | .\.loll. Mho \taHiny .."1111 that unhapi| sitter ,il lo go home and, 1''bai e u nice .1.. gun In hulk with )mi. lYutently he olio '
'\ hut a ) nuiii Mr. nlrllr.I1,1lh I mngiiliig It non alHttit 5 o'clock I And I, tiirnul, and, *i tttld my I"r"rl"t.,
1'I".klll "lm.I'1 ,1"1 up country on .lereiny' "J"'I"I| on way, Y"I
I. iiinl, how ,1 ,, .,"* I I hhOthl., h"1 moxt kind b, me, and I bin afternoon when he .t out .for th, I a fearful J"<> 11.1 ntrui'k at "uulb a heavy stick but mimed

'1 I illil not lk! him much," mlil poiofiMint y. 1"1..111",1 me" ton giNMl imuiy'}' |1'1'1.| | here Oil t. "II"' of the ,hl'"h.t of \1111 he. 1..h'.1 the Collage h,' r"UI\ him Thi'rcup"ii" ii tuucto oiuufd, and you got J J. Dennis! W olfo Inf'ili1{ & Sutherland,
-( ,ilo )tin think of him, ':vH' ai.k l ; They nre veiy' le i the mint if .u.
hiNpitnhlo" ; ever) body I. h.- "onie :di ) nnifromtl| It' 'lilT, ,t. l I ) thing In .utatf of ,, ,,,,". MliM Cra-
rlorcnu.I1. ; .pitul.lo ,in .colony 1 Init Mnn-how hundred\ ( 'little hunk '"rlh'l' their 1'hut-I 1. 'it aptarii') |, IHMII 'nuddelily, taken "ti, liiitatnl t me liejnml alt ..dlrol.( I'oxTisArnxisBricklayers) (

.j (hit, I .iln not know. I ilo not think hoI now face "lllo nfuko up for ono old one, Lu, this fiI fury I. ncn l 1,1a., ) mrioimly III h'.I.' .", It ti nn r.I. that,, brol.i 11)I"I.O'IIly..
l In gentlem/in." nnd I think old AI'rl.'llh" cheei.fulcompanion sit nniut-i near ", Ih,.. ,111, ho ,' bad vot I "*, uk'f | ,"%)'.. lIe I i -llli. tl' I 11' story ," and FlasterenAll.
"I nin .u,,that hi' not," |I'"t In Jeremy l.-lh.(,!, the) l lmore t. whiih paxnige over lkto.1 n.. "' h"'' ,'r '" viid" "I"II ini-baKolo Mr 1'11",1"1, sn\v Hint be bad, nmdo,' a fatalmMiiki 4)tII1'I- I 'Ii'b114'
"I. law him l by the pitt.fltee thin nnyruoon.He '. I f.1. 1 myaolf au imjioKtor' tl'l'hlt Intruding to the .l"I' t". cliff musts king, : ii toftiy that, ho WHhiil to"I|"1 ak her for hut it a .to deny It h 1. MMH OF III MlilMI AMI .loll

nnroiL"Knlhcrniiwocpliig, "'Y"'I on th.1 uu.l.'r an aMiimetl' name, tho villngo common., AK ho '. minute. I'nitintlv rime camo donn., cr) "'K. To ct'Iull i extent, be cult', milklly.That \\ hill, ItiiNhl.N I'll E MOST H VI IH-
remark that, IK it not, "'" 'l.y, my dear uiii'le. 'It would .dilllcult, tilo the wind 1'"Ch him, the, ''I 'Hi, uui,' |I.C.r limit, ii. sit diTadrully ill," mime, 3OU"1 rulllau told mo that I it use l"t'l F.M'IOIM MANSKII?, Aitu I'

Hi J",",* raid Florence. for ,me to explain, how 1.1"11 am, for your toi'itt-a ".1'111.
"I ilnn't! know If It .la nncoplng or not," Knoilm. me. I A" IHill and luirently In niigry dlipnto on, tip I Jeremy fllfertil Mime nuktinrd ctindolencni, U.-Ally' (or n.c, that ".unpleaxnnt. liiriiWu.l ,

mum-rod- J"'IY.' Kcntontioujil}', hut I amHiir j I Jeremy.) Kvcr: your KlTocttanuu' .netihow."K. cif tho wall. ..1t.I.r, 1"1'11""', fiidetil WIIK mui'b dlstroNriod... lie IfkiiJ Put hoiv, ilnd )'111110 feel that -ion mlmiil, $ ,n'e w oik I u .pt>eliilt *,i.iiiippllcullon, rurn -

(that I Li lino." :. K.* ho ntfpped t the "Gh,", Jookt Mi-wl'iwMlik. him, u"ul'e"5Ill3'| an bin, I. was turmil. I I 'll'' i I'\pn: iOillcc' IVi.na.-olu' Huoitl All older* IcC'ul-la*. Ci,iihtoii'H., nr nt I I'.
I'lii'ii they eall gooil nlnht itnil went their AH tlio 'tuirty lit Duni, Nw* wore uuu-li wall nii'l' ,the ,new rifleman I I "f aim, oinrf' t" *uith Africa Mmoirmr. would, havi ., ,"I8 Iwd r"r. ctoigi man Ii. |toTil., ii ,11 rcci'lie' pn.nipt mtetilioti.,
"'I|"raw "ay& t'R"'hI! liy, thi* Ii.tt<>r, morn ntpot'ially ,1'11. Mtnndiiitf' with his, buck moo,'tirl ** .:,'a.o ho MifdHim bo ,bud, up for .ult. or ".% wouldn't ,it I" \Hr-M I A sl IIIMil.\M'.
thy whoeo.iMnnt, 1 o.r. I'hoe,lu'mm tin'mil' iiln and bit bin -- -------- ---- mill, J *'7 .Ini I'cimacnlii I In.
Nw to think of .: apparentlyery tiiurli iignhiitt hir slattedMuitly. I nnd Munlm! h | lip.Ho ,
(JAI'lm( XIX. nllml tint tlit'it, in hit fttmnj1, fftr off r""t In 01. hilt' 1.01.11 l h- thy btimt' J'< ,. hair."llnitig. np (0 U-gait to tel that be it an In ties power of .\ \\ 'l'hlIlhl'ii'el; :.

KVA TAkKH A P'OTI\' HIT tein.er li'ttti I"r 1." nil aHvAWlth (... rlr tl""h.n,' hh .1. towHith Afrirn''! Wllt fur* this! qnlit, illgiiill.il, Y"UII""u.n. and' tho till' )" IMHIHHH| | Inn otiuhl' itI.know' \I.) 11,1. Ill Clil.KN'H AHM(
Within n week o in of bin ..101. Mr. lu\u ami. imoruuw .. shv lay aunko nt night vol.v, ,it 'v,.clear" that 1'luwden \ "I' in"* 1"1' to look fi>r Kiner-t: U'o an foiling won not, l.h.,1, u tnu<' I thiil the) ..11' tnnOt, iiioie, l 1.- ,Ii I ,, liKi-i s i Mt In tl.c nmld forfitKi,
pto
I liwiuu. fu |his| ,'hiitui.ter of HIh'lull"h, icy nnd I thoughtuf him !'\'CUII over the (front In .I excite.I., ma'terftil tone JiM : 1 IIt .11'I.h'l' had hup| to the lull' y Kiwtortviok ,, III '1'" African 1'llil"'| Sit,. the book Unit turned her head .(little, and\ )h,,did, shiny got round, hero, would II I'IU, "' "U i'uuamnlm.II riiiipn| d HtinilK, I li'lltlnlnt' f'OIIIH, nnd all
monloUK, call nn tin Miete C. TheyHero ttiru U, h lint A)>out !lib Afri<'a and khe .1,1. heri'Ic' liejiig tint .t. "lh.lol'I, my thlt." who ""I'tthapn if it was nut known tlmt Y"I hit at Ihl, with \. hit,," the) t'ini, Ii) IIh, ,', 11.11111 In, all the .skin Es nnd iMillvcl
all at homo.Mra tin-iii, 1 thut oho ought h tint, I.tr abl- "No. Mr. l'I".I.n. nol! I* t yo t tAh hiuimu-iumuu's'umn'mte .luili ;'.1,1 Lli witt the mm!it-k w ben bo ..not looking' h ItccatlKO, ,.IIII'r 'I) pnnr| t. 'I it ill)' Mini, \ ,', il I) utItI..lm't, ( ) cure* I'llee,
Cetiwik uiul Fluri'iicv wrlcumnl, huhyrn.ioui4y follow hi* lifo lu her UKHightA day t why will you not t,ki' au an"' .. you 1... It would, Mound\ to nlwurd' The ldeof \ Cmu'.I"' n1 trlii-H fii-r)' Int llkrnt, 'nndpnldfi'Npliliiil m no pit) riqitlnd. tt U' hyulumrsmi''s ii In

; Ese |M>llt4>ly, hut with, mi air whiMi Floreuteatme t MW her abs Ole rest, her Jtttt at thut 1"1'1 she .".' -I may n* ".1 toll y'um that wiw i*'ino-' a cleicunnn, ""'than sift fn4 high pioKreftM.vi'iiiiilcn'i'ipiiHliiKman (live |h'-m fit ssmtleleuh II..11, 01 Illoltev n'fllll.ll'll.

nlili h Niul, iilulnly (hut ho Int.'irstiil\ IIIT not jMiit ot Jiii't' letter, and'\ when beth (In.she w.I'hll'i, her Illrl".I" hand of what 1" Mil 1..t"1 )'on mid' Mr. being' nml.on!, lilo, a naughty' child' I tup In 1111', uIh||\ mid n11'" il thy' into. the I'll.'e'';. ci lit 5 |i r ltu'*. ror toil by Inncm -

1111..t IK HIU to Kvn: Unit hn ,'It'lyI *! "0 BAtnril.htnl t m-v a leer.h.rii. I"I', .1''. "il"1 '" el's,." IMWO M,' J""'. IK Veiy' ittnmgf"Mr. miutfli-'uiu, ( "nio' 'I| till' 'IIA"II., and, 1. UNido' l I'Miit-, 're.
,1.1 )hhl'I. 1",1 thin op| irtiinlty tor', k..1 nyu'. Kho tiknl. [riorviti'o the ln-lV nior words M>totr t""I1 K... \,111', :\ ii lihi','hed l'lowd"ii winced ticnonth her motkery,
1"0"1' th.1 01. iwm-liilly| Eve, that ho fi'Ittli trrfni,' tlintt'-ar. CouM nlic havorxvntlict'on. ut n ,mi. 'ill r 1'10"11', miss tsr)' ni"!<>," cli', ""1.1 11,1,1.111 "iu'lnil lilt Iml, but the, 1,111' I thU i-u 111',, u h.., I Ih,,' advi I liHt'inent iif MMpiilrnim

ns|>umll> "" or lib poKitlon, an I..UI | flirt, that, uarf r/iKtuff In tho tlcnv heart of tlio 'Jeremy HIM a man treiv ," '"I thounltt.lmt' : I think that hobMirry hll ., bin i hair inloi'Wl' 1)" \ Illume, u"II"h'lllIlhl." ,

t' ,,,. to uiilgh houvily ui>on hum. 10 UI| woman Uiforo her sh,, wmtM butte HIrl l "h"1 otuw hU mind' n,.smith, up ,it now," "Ih''"' go ) rt," ihe mild, "I nniit.il bi tell si, I'linn:, .r the Miilo. nnd, ill,' 1\,1)11"111, ,

l I. nliil t 11'1 all, ixpM'lHlly I'a.: t hdl r'1'In r ns though bin huh l )M>en n |1"|MOIKHM HtnK'itarly' 'l M'rlll.1 l II'tl. I, \I'hll, .1.. y'ui' imanf' you I Hint ) "ui ouiht,; to ., mm.h ohllgul' to mo poi, I lion, ot! l itilHtami.'. Alnhiiimi iiudil'OlKl'l.

linn to hear '.".. I Hi' .. 1,1111 to oke 1'h.l Ii<,'r t'tt&ciutt l .'I"'lrtuw.1, .1.1t *|ii.fe' Ilkl I. thu full "( 1 1"01 tlmt I neai I ly thick hilt tiRly ht-nil- for Ihl"hl".r.1, : thin for you, I 1'"llh' ( __
( itt' I mew H.I'I of ilL-trli\ ,' Would ; Pier, t the quirk. Thu Uln Ir rr".t'. h-tu-li- '0 ..11'.. l list. ,html hn md, a gI-m'utt fur bItt,." Unit I ,1,11.! pnlnfiil to you to hl'o 1 -'IIIK-I :
lay nil, CKxvlnlly| Krn: aiuist, lilnil (theymiiilil 1 I"'.olinuttt dvt'ii'aino hrr ...llt", ", fur. nln niioa|' (Ito gout work ",.iilrauly\ built do..o I alone k"1 why, he ti,'.nturly lonely soil !.). '|>,iitke| \t'tity to hei. fner. Inlliehml"' ,

Iliiro eat ., Ilc'I tor young 10lh. to do what II wiw tlmt iiU'-hw! Mm. llti'l KtinntalotMt /.1..1.,1 tunnel" atiit ,tuiw htm then Mor' #\niitiuaAheiiid calling yti r. "riowden!" gnumcd In tphit If thcenwere :, I"ul"tutu" I.)' the 'I.. .1.ltui'a" nnd I ',oniincreln,
Hi' null ."", th.l. from hit |.'rviiiil ox- l Iu'ci> iiiiirt'rnitl it In prxluthlo hit khu liotiil l thut I Ito "isiK" of the ,... : "' iitlt ely the ,..'cmhtn of n titory nlpMil| in, II," bud, I ll.ltllH.i, ,
|frli'iiee' that onovibit r"", I )young (ely\ would then, moist tli re hixo thrown' uj her imnit bully, ,'iI.I. bu hn fnnhend, 'I muHt' i gut,.-yiid Tvn what, would, 111 Ullljl.II.III.. Ilkef, CITY CIRCULATION

liunrover iwlitM hb. nilght In a fc'iiuruiniiy I'tuel' l t'lriio' hut lie "u lot itlono 111"1. hlM faeo uitni, al '.11..111 I liy 'I I,.\.,. ) ummi uiuy mi-NH.i fnr Frixwt I 1 Ilml -" It', lull y" h.k"l, br'"I""I' ly, "Joni < ;io\l'lllllirlll, :'., Ol.I | | I OjH'ia) /Iu.im'uh'.
uhlch hU Instinct oiwurwl him thpwluiillmliirymitiRlniliiii 'I krtu cue her xirttur Hho hal rnl, )Iensuiit to 1'holItl'1' but 'I'' went suits) ."

)Wfnrohlm ""r mint, I htrloxor-IHT I'r. uhow loveUneM' wee n !Iti.KhortIlullfi'. : 'h.I"t.1! I u'.. How glad ).oii niinit, |1..Iy, Ibo way, Mrs. C. Pfefferle, Proprietress. i
lul'l' moro Influrmt ith utnuihiug ufTnuit It la-rua '' ,he wild' I', I tlmt Hut It )lr.
.1t',1 god* I Itprsucetnewiwrt Jeremy. ; kllW 11 iil-nif itt"ttild |eromy, con'' h.I'lol" "0 not Joinv; It
|J...funilly than nix fiom .dl moaning hut lllII'1 pjiniHi'ti Htm wm sorry for, dollltt tll-'Ht *.ly turning hilt ln-ud wide |> his 1',..,,hun ,dlir.'rencti of lliTis-ttl: !:Ht I.. '' .uu IMT linyewl .AXjO T

tins) 11"11'II"'rg'I""lkI| I4iuu'.If. Might I .:rn..o"1 wuuM havo 1.1 glml to ntalio Itt>fitruniHMerlnK' Jir'my' |>ut hw Iii, no, I hut e no imwwiKthat, J)*.._. lo" .. him hai'pler' bttt ,.that coiiltl, oily I hue dom tbo hip of tI". Rod uall, and, "" Ihl tlmt. 1 'Inve him d"lrly'" summit nhu found' inoanit, to .tl'll., tlmt |M'iimit |"ininir| KiNim nn, Kii'.l Hour.'
"I 1 nm uncut Unit 1 am' to old for that tort liy rUC'I.h'l' her "'."IO iixni| her sitter, ".lk.I.I.I ht up t tutu elcrp} in d ami ll of 1111 Mr. ['1.1"1." aiHHcreil Mh Cm- lu. contitiuo' to mi I lor. Ami after I was .othh'l' yon," lw Mild. thevtholo COIIIMV of. hll I lovo MCCIUI' ami. tlmttilMeipietit TheoPfefferle, mum, tim

\1,1. ou limit wo n hut you can with nil why ahouM lit not nut for f who uiKUcd HtralKht In, '' t'HAI1'iU. : XXI alfnlr, with Joromy I tlirn' hndleiine.1 .MANAIil.lt-
my ".." Oil I mint shy' 5"r'rl, Indit"l'' im htfiioraMo, "eailly'I; gracefully" In an nnglo of the ml wall, tniil'l'.lnl'
"I that I When Florence .. I think I tWIFM' "" MAhRUtlR. -- -- -- ---
UI nun' Hhall "\llhl' toli'lp got homo ho told Eva .v'.lrll.1< it Is gi' ( not twenty )ynrdmiway a llgnro nncoinmnnlyriiv'mlilhig .
aid\ rimviuv, "if Eve wi I..r mocompany. about tho better rlln 11'1' 10".1. but >he Mild jtfiied 'Itetweuii I.n fonuirKi wuiiro' lumen nut t that of nn alr.lt mariner I lu an MUM K: 10 HI IIM'llllllillM.N ; DAET

I alHaH foci nKliyiioM' about In- nothing,, of IIIK evident .iliitrvw lo nan mak d"1 und 1n.." l 1k, It hnd .' / won*' than' less unlit'IjmtiiL f ". HI DUluII of the nn"t lit, ,.".and 0.1"11 ooiifc'inpliition ,.,I.I nil)' ,miUi ils.ito till 1'\lLt COMMCIAL
'lf Into ing friendK, bo expected ,pitned "' 'er.Vhat oarp I to tepiln einist.iun-tntvw, and but
tniiling my, cottago uuHUiiiwrkil. gnat .pleaimn from rll'ler' 1"1'1' to it WOK. ( 'u iii U C..lit I 'I. fill l'i ""," '10. I Ihe paper leu.iilnilv. .
"Vour Hhynciw in not .ul.rl.lng. MLiaOftnlik. bit shouting' -altogether bo wan gottmg onwell. ** \ do )ou utcisml. ,u" ,' MnnethiiiK, Ih"I.he unk I..k lit "f 1 am' gruti fill to )''", Mint 1 ( ..wl.. k III' 0' nin. w III confi, II 'luior mi, the,
Isullnml I rom Il..f for many "I menn w hat I nay .. '|.>r< out of "llll.h,' m<\'r wokl, n ain. .1111,1, )'Oii. Mr. "'1",1'.1, lim'frmhlng ;
)"iirn, hit at lot I Inn, 1 nm thankful tomy Eva liKb'iie.1, burdened, her heart and went "W.I. A. 1'10",1'1.1, inny an ",' wan 'orllll.ll.. 1111'1* ",,hU( ," wat not I II 11 with I 1"1" grntltudo, it U anollowtr humus 111"11'" Joy iniinedfnii Iv r"1) nillnif' Ihe
got the I"Iwr of It. Hut I am lure that out tlletritt ,'I.lh'l,' with Mr. 1'I"wI" "hiI, m.au; al 1011'.1", I ,.tu,. n-iniii<' th-, M-n 'i-'en .f (hi' ei-rrfy- In, IhlH "'I lit, but really, I I t,dont, .'inline 1111 lilt .'ihlu',', en lu Mi. II. I,, \\idln, KM) U! ( INK KDI'I) '
,, KIN( til (
who h hit circulation. iUKATKUTHAN
"ii nliall lot apical to )your milder In % iiifl.C Time' ""It Oi, 11 no 1"1 came r'1 know thut l.h.II"! > .1,1. l II.k. foi Mr 1'| -I I oholll triad to help if you think that I J"11" One month two montliK, .,,month, KlAiid, I"ww you Just ''\ tin- uitit4, d..441 ilti'd in tlm 'li' t on cure, a TIIK: viti, : ii iu 'UtIt.
any ," In .; thus and, tin"iv tt flu no Intelllgcncv Ci*" h'k. In n .HMlitioii, ft hethcr it ovcnvtw TIOX
mi ". put \0 directlynpiwaled of lilum.bknthy 11,111. .ccne 1..11111111.10' far ,oftlll'I I tiuiii 111,1 A'. mill'c, ,'nlllllllllll.'IIII"" (OK ANV OTIIKU) 1'AI'KII:
to; Imt. I mint l you I hero noKn'nt brew very nnxioun, and 1 did, Mr. "I l I. u lie1'' tie, HhuUiiiK. "'r t. 0,1, planhfl, J.f I< k, or .it 1 can gather. .' II. ." hardly %I. till'III.'I.. Kill HUH.'I. I l.V I'KNSACOI.A:
cub In ,, ,1." 11.11.hut they ,1III"t, ijuimk| of tho matter if not u gu'mitluuutimi.liLum, it nhfM k ,to hlN "jHteln. I is impowibJe to I I., .II'ulll il. way ) KOU) I TIIKIi: t ii

"I lb o the woik,) ,.C.wl.k. all Shut faltb inui ,, exci."pt to remni that (lie r'.I. no rioHden, "hut, MH you uio not a I'ut IM aims III thft. njwhot < trajned) to ?tl. "I'iuwden, ct.lonil, but Mild nothing Illiiuk l.t'ittil uiul ullivr' ''.r... KVKIJV: KDITIO.V IN A n'EPK.Se'vi : .

\1 OIIIIHI; HOW ""'I""I,1' the tni' it ,ill HprhigUp ,doubt "''that he WOK away on bin .Hhnotfngcxi'iimion. Hill o\eiook, ] it."' Jeremy, lifter thn '. huic 'heel for w, ,>iul day Indeed, tho .N'uiv, }oi| ..', Ml. lowden, I am' Ii It 'III kept' In tii-I.| 'and lor ,tnih III Iii us ,* midlll.lllllllllllll.'H.'ll'M ,
nietAoar fruit, too, In ...,. .UM r"111"r thi) Anli; "''''" ',' w>r\l.4t thnt lit fxik, UIIHMII thuotva, lon rathitr a IHH ulmr iMHilinn tm legantt my .lifter ,, | |' |., lit Ih'" I liMMtlll.III.
Thei-u wan "01'1,1), to ho ."tIU' ; "Then Jeii'iny nl*>, In hlK flow w")', grew Int.,nselypnixcnpind Cot nondrrrully "JI| ,.I row thli |"' of the anei'iitiHhMf| I I.< k Vnnltto ; the Ii younger than I am, and I hiut atwa I "11.1 e linlenovi In aliH'k
1 hiivo jour |. to .jmt you down for with' tln fait that they never reM>at that I MIW }ou holding her '0 the iCnuilnt. of thi ie '''11 act iiitoini'd to look up i tu mo, "', Mili|' l.nlir, oI. Mori" 'liun.line., Carrier Boys
a 'iliitriitr"till heard r"1 Truest now and' that bin lifo uiuconsequently ,HtamliitK ,hi,r .'trutg.yice! to U"t 8".y" 'Ihe. only temtoiiul .'im whiejj III you will, icily uuuuuiu',uOauid, 1 foe) my' rih4HiniihllitioH \\ in'rant, ') I 1'ei' iht..Moilviiun .

yeK, Mr. ['10..1,"," 'wiimered' I'lortnce. .Mnnl, He! wit upon the etch "And what IM that L you, '""'" t'. the. fiotHji-Ian ,.,' their ,11 | to wclKh UIMIII me, Conwquently I ll".U.llond lit I'lmeii.
In Atlin hmi
"Will you take winio more teal"/ In hit unelo's outer nIhI,'"- and mndo, .pntoinoto Mild Mr. I'lowdi'ii, .h.kh'l' with ,., as Koii-nn|, A'ti'rnard it marked I f'i'l Umnd. lu .k )ou what 1"," tuundcrktaiid Wilt 'In .minimum, I IIMCH.Allldailt .
Mr. l'lo"c"011"1" t.ko0 I"' tea, hut ci>.py' detiU! and drnf' hut (I reality occupied riii liiK n hulk .(Ik. h1 In hln / 1.1.'r. thereIH, i vita In II OiY its tIe III AI I Im'linn nt I 1111-.. AUK: KMI'/.OVKI: > TO liKUVKKTill : :
went on hu way to llniib (lie ,II)' ,,,k hoi Iii time In anildiloiiily/ |1.Ublli' mugg..utuvtt. iMl'-i. | inn that of, 01 I their wldn, 'n''rt 'h.r from time report of my Informant HiiinuioiiM, In I I fill Aiiloint.hnhi F: DAILY I COMMKKCIAr.) l ; : TOC'lTV
IiI, mapjiod out for hlmseir-'for hit, worked | nnll> nnd, thinking. AK for 0,1. MIon1t 1,_ your tamper' and /".l only, few wTinm| f,,t of mill f"Hiinplr "" 'uuut III' III! Action' .
Imnl and according to n ttrn rulo reHwt- ,11'1, ho gave them to glandfather" ".1 ..tMii'. MUM 'Ivft) f ewwlik In ."KI' I h mum ,'""t"rh.had t'over.l I. "ltomn of j this, Ill ii. f..k : prnmtie4| tn lini I s ';iilHlinii.iit.Allldiitll, hl'lliSCIMUKIlK S l'i'lIi'ltIAI'I'Ii4
jig that Eva; Cowlck bIte lovoliebt | ".IY. file.nd., J'rneMt: Kershaw. or (' I IIlko ,' your uliter an I *hu CI.rll..IIII." lu H'II..III.U"I.ill.IIUII"I. : : HO NOT K.MH.OV
wonmii he had" over .. kept the 01 gontli man cmiilnyiil.. hu I'., ,and .,ho IK not I hem; to louk I; I ." their' aunt n 04 d<*ul and ImrieJ tho "liidiiill you weniiiiifoituiiat, that after- MMtl-: THAN TWO.

"I think hit tu limit. congratulatv you on would explain tf I Dorothy, "."1 from i"lllg. own Intenvts I 111.n..k, |. after 1.1 ,In Hunt ,Inn k I'.Hit.Cottage, and were noun ( hum, Allldiii.lt,

1"eiimjuoKt Km," pill, chu.r- lug, hi hud thl"II1."t, the devil.1But "Ah yet" aiuiveml. Ar. ""Imvd, deulaU*. Ihey blII.II', t"h level "Mli l't.. lik,* went on Mr.' I'low.lcn, I.'liilni. ,lloml., '
I .
Alb c."k. "'"ollI"IIUolI,111I H"I'I"VIII aw'
tuly.' ax the front ) Plow- It "'0 oln out stuck nhnotmgthat ghaitly imlle, "I have of tarly iu their wpuruto way, after .puum, "If I could Hnd nuwiin 1, Im,.
.
.
..
dor mlr. ;"""IIIIIIIJIl JiidKiiieiit lilt I I'l.011..1
on "
< u inner took hUi 0).. e'1 you, ami bin great impiratioii .'"1.. It HOK nhltt murderer, you incnnr" Pjniviii e, 'luttli Ie't'auuluit |'--| (ibm'' your iil.ler, to clianxn. Imr verdict, woul, I I'ropi I IIY.AI'I"11'1I110"Uo"I.. Ton Newsboys

niy titer, I do not "o/do 01 at 'It, you t"L'y.lok ,T night, sight on which no 11.. ,'r.o. "I recommend you, Mr I'lowden, ..I..r nature, of mutt two ..111., an' ** lb till milt lustS e your "upiuitrinreniti | /" .
i Inn' 'tiling' turn cxi-ept, Jeremy would over havo dreamed own 111'r..I. to little flume .' thi' lmiimt, with her. ialM l bur plerclntf oytw from ber "1-eiico' IViiIE m uiuP, AHIIdavlt.
'':>a Iliwlied up cuigrily.NOtiIiMU of going to jhout dm,'kK or an) thing elselha your tei mt" tho M' j.r of youth at II ,depnrtmo; of work and for a nuoond. lifted them on the I'eai \V iirriint.

aunt i!" nho and left the mantle, were pattiully' frown" and *'Aml, '"11.111 that there Inw I.. I not JucoijMoluLl., and after 1 month or clerionian'i fiutj."Ibutdegieiidi I'nai'u II'.nil.Iniiiinitiiiciitun. MAll: IIANIthOMK: I'KOKITS OXTIIKHAIU"
l'eflui. 11,1 llercoeiiKt ulnd won hluwlng, acrota them; thing' I..t. -your tI.lf'"Aueb ')' coiKpi. ''red the worht of ilu-ir morrow. Mr riimdmi.', I'eueu, Wiirran', BAI.KS.:
"Kraily," edit Mto Comlck, "1 don't knowwlnitluiKcoinetoEva but utterly regnrdlogtf of the cold, th'r wit letter tei"-m, Mr. li>wdenl" It was thut tin Lately, tho very Jorcnty under, tho l I.w of a dike bunk, li.teii. ,\1.1 MUH Eve C"'k. what I Cl,,, .,prominently to the f ,, bin.h I Will ti.11 )'on a icciet I havo bnilKht Uui' adVIIWMJII AHld.ivil'-l Win runt- .\Mtiiiilliinil. Iliitlery
Mriingo.11, I 1 lug for tho hound' uf the ducks n lugs. OK (11'1 like to know, it t.prevent, her having property .. tlmir, aunt hud, IHMVIM.M of thu Jiving I liHpientii'| | to hear Wiirranl--laicen I iirciny.

1 expect tat you touched her on a more IIIIMM*! t their feeding' ground, and utxaMonally her tnindf" ''mlty Five N WH Dealers

'liit, I fairy that tile h8 taken a m getting a shot at them an theycrimed Jeromy Innglm! II.".it muKt, I* "I'ft to th *lr joint Thin think. tlmt llulfuidil, lit. la woilb flitsysstra' I asu'tsul IIIK.
liking' t Mr. 1'10,1".11,1. Fl'irom,' Jrly. tlio moon "bv. blui. 1'I.r..r rather liwok'ntly, 1\1, \ ,a way I t'li'iush hvo on in their u. gave pun, liiwe." WairanU.Allld.ivll, .
"(iii, iui0t'al"utiuicnru'uI' the old Imly, iiml- lot many ducks, old wlltudo" and .ilenceHero irricateoplu. of miikor iniml t ., ijuk't way "Why du you want U, marry Kva: Mr liil'rliiilniil, Ciiiin.rop .
,Hug her ninety.In iuduclvotu contemplation.. 1ruirut did' I'lowdell. I 1"I1lhl.U.rl\ th,1 111 very loitvly I'lowdcnl"1 ..10..1"10"" ni1**. ignoring' title, pltw < lit IK.I.CIIHI KINIl TIIK: IIANIU.JVd OKTIIK
duo hc dutrli notwilto., Munhedeadl Not or "'l any one, )"'. I'lowden, who Ull"ot"u.llll. Huih e It muss, i.f Informiitioii ; .}xu urn not ,In 'love wll"h.r' 'H..Murri.iM'i.
connie a nas the [ ItAII.V
aiwlgnrj t Irohli. I they o raIls ? Flrironw, f< r islus l I.ICCIIMI, ,, CO.MMKHCIAI.A ) .
1"0 they woult have hoard of it. bo, ,1rlrhlu'gn' of jour uc<|ualiitaiice, nnd .
\ her wee ".. sill l ,
k'liul 1 Mie..kk.a.\. 1.:1.her a thonf IinpotfclMo t nay, ,Impmwiblo, todtn.cover. knowt 'Krmit: ','" .., ) nur '1.11", ,. At th.Kuuats'rtyl-k luisuusu'', dfdul/ lit. Ilk the "lulovel' Nn, Mb ('null k. I don't think Ill Miuhnnleii'I l.cln. r.rcuATiVK: U(:.

K'..I l dud' Into occuixukin.contact viilh brought Mr. 10"1" Wan It fmiioaaihlef, "$whhm, viiliti, Miem. alwind You. wu, tlr' 110 I ku'.n.it and It wiu, thus tbi-y y felt.,.|ls.utu j ( r any tu Hint ,,.11.111 iiiun fall In, love, tiny lure that H ink ru.8ulirii. Iti'celptit. (' ITATION.Advertisers.
"hl'h liang! and I tamo a iumaiiturt at hU feet IK tweeii re c. no ,, to boys and womnnlH"tJbl
"HII not pliwint ta "OWI wh"II" I. coini I to hums. midXMI\ | mi In I rmiiii.il, I llis U.
.ho cheruhnl a 11''lh'r vague dulikoof the clergy' A >|uick( Kll"t, thutt, Yea, It WOK llllJIOHihlo, 1 I hot tumble tbut after caring for esil I." tlio awuy I 1ht.il why "do you want to murry Alllduilt InlliuiilHlinil'liL,

'lieu, and, did not ., lie thirty oytu Hut, they hud, no moan, "if 1"lulry"ul. 1'bu in li woman could, ,..r for, you; and N they ntt-aye vtttlml on to Uy irmit su'ul of KiiKlith Gvar It."will l he, l heat to bill ni* frankly, MrI'lowden. C'liiillid, MurluiiKc.Niiiiim .

m Khe got know him hetk'i, .ho could timid quir'i I' any, nmxl be mailo then on tho laughed again -na.'l cull Court.
to t Justify bur Ho[ not, I othoi,. Mido of the water, but who WIIK t ti, nuiko Mr riowdeifn tbli k b'|* toriml | ... had, niomivcr' hi.own rrvuionii Hn, bmltatjil, and then taunt Ul thus, coin hi' 'I his mu'r hHi'illi-uili.iKr
'AIIII I h.hko Ah, au truik Why hould tliu vUnotu crijw upon hu Ion.In" j HI. hud coir'to lIst ionluxion lull 1 thnt with a |mnnn of KliireiM-e'i penutrutlon -
1,1"1 "IJ
hut tlmt hll 'II SI 11)1 'SU
I NOTK
| 1 Tllr.SK
tnlP'lult I 1.11"I.u. 8 w'.d'I. tbnt I smitir .: I"A"l'MANJI
till 'r friinkiH .
ho, J..11. inako that Initiiry1| Why Jeremy thought thut It would' .h"h. wa Uw liMt K ino
Ibr tub lot .
dunl am.tulo) aliuuit.".I.r,. L 1..1 WOK intruded i hould ho not go tu mouth Africa and look bin eye Hhotie with the coit'tntruted j| nmny. Mr. /'i.I.n. Not that shs "Wull, a* you miMt know your tUUir In aa TIIK: AI IMTIOVAI< I"AC't'
\ hlnuolf .m IIIT ; never for Enwxl. A light' uf dod," I-" halo. HIK vanity moss bi iuk-t i j Mr I'I"I--I'r' ludy'i' loitJii.-ti no, I'ltraiirdinarily bnautiful ."", ..." 'I HAT TIIK rOMMKIHJIAlYHCIKCriATION ( :
''" u.| 1''y. toKb, ,{ .IIIb".I.1 \\ bat did bo controlled hlniM'lf an effort, r..I..I.u uulnht OHinuu-hut if 11' "Ami would thtirufiirt* form a de lrahlu utlditliui .- 'r- Q
.ho. ho ...11 I oll.t L"ly. 1.1 ,., 'ar < I him. wee .prolml'lu that : : IS (ilfOWINUAT (
tbeio marry I to vatahliihmentl"Tr.
It,' ovon .. lu I I lie hal soled tIc problem bi' ii' b"l though i bail' been any dewily | you
:. roJulJig' t clue enthukla troubling him all tiwee inunthi. I In this long run inarry Jltivmt: mid Kr: .bely," mild Mr. I'lowihm. "A I*.," IKwent '/ TIIK Il'I E OK It lUll TOMX
about her work, a quality In winch, le wold at hand It ) bard, lib Klon ,, -
.m isis
I "um' iwof, ItuuM' nut "
."ulh'rl,' look for If 11.11'1" ,, larry on', hi* Ii a '11.11111111..1| husking woman
to "
l .Eva had. of Into l I.'.i mdly kw king. Hbo go Cunlui would .al" give him Eml money, "Irh". I | .&" tbe ,", ,' iuih ft nmriluK wu th. mam und. ipilt4 tho lady -c- Ii J t 3 3S COI'IKH A IA\-A LOW

hu thought, heart him a Tory good clergyman, with Ar.would work bu. nay out to) Low ho your '"f 01 ,mud alI your liuolence" (>f her Ir.'r j uloiwy and h.Ir.1 l Kluifiirn Ihu.loI.r"I at tho ,hrm.us.4 *. AVKHACK.
In hu duty hut she blue all iltsr :
on a puitof t .
Uiowmo.Eva dlko would, go He could boar t.. mkpeiuw im I'M" .1 ." ..I .onl.llI..rvr."olllv.OIl..Wotallll. 3i
b longer.Jeremy. "iJb with 1,1..11" aiuwerul' ". of I.r rtmmtc** wee tho.i Mr, riuvitenr"Vm -
never aniwcrod Crntt' .letter Omv with beerfulMIt, it whh,'h alum, ultupvil' Iwr CUIIIIM*. : : I
msiaj
ruM In the now < ufhl lr.hlll rilm U aim "'rug from an aiu'leut
lie began an aiuwor, but Mbought her ofKlorencu'n L and r.un Jrelg. If 1 <1'b ) any seth (trick ".rCIb tll"l h.I., y oil'UK a onuin famllv J I i Something Unheard Of.IIIK
mage and T IU' Kalb.rlli up iliall tulfer, One can't thrash a girt tht f> ril' uf her p
."Ir. cbllle there | d to bin r* for It ,1 ii lt. t Flu.' hut' nifille.1', ami looked at Hr1,w- pb
"He mill write egain, ..only t."bil. and, can't him ,
tight but It
,11'1 .1 man one I'UIJMMH lieu Lisa ,
.
and way l>tuu'a .'.I 'den with an air that tnld. OUT "pbiliily than
Mho did not know hli not I tr..o. .lae bl bk C .
". ; wm WOI.t flEht. but |lab b>-re. one CUM 1 "
word 'Whh"
'.. any you clearly ai muuiI.1mm 0 'fS ._ I '
a iiatura to huniblo blnwlf liefora .onuin. 1 for that 1.1.no. inarkt alI if you wits a wild, nature. l (CO.M.MKIICIAL: HAS A
'range ,
a nature ,
lie found Mr and Dorothy by thort, I am anxloiu to get married, and 'a s I
/.1' chic' have men hnr (lover 'haiiKlng' alwut (.rdl th with' thoNO gameflMI my ,' of violent love ansI violent rs
hat
| Ihs LAIKiK
flra lu the Kitting Hard ruling A "r I I ailmlif your -J.ter Eva tnoie than nylx ly IlKAItKltAliK IN 1'KN.
l'|, tic Murliibuig' |."toltk. when toW Itr Joremy Jonet, o )'our brth eiiduluul ould .' with 5" d s
| t .
Iho o mall delivered, In o.t'r I l lulgh waft thore too, in hU place In thus h'K" i your tin wit! \1.h.' Eva lng mhmMil| enae I .v.r. o H (/; I 14A ( 't hI % 'P3 I 'I lit )IlI'l I It )l'I Tl.t.'IIl .
E"I.b ..hh'l I" IIhlv al,1 .U..I. 1..III"I.r.r h All of w hp'h lire very tatUfaciury rxun.iw,
nook "
a whip. Puie
to hoi g) ". t the wlld". wbon the |"opl, with r"I1 b. WM /tapping".. ."I"e bout. I tui ned ltll tint would rob f.o. and put theprijui Mr. riow.leiii all you have to do M tuouirvliuw -z; IN. A\l I IT IIKACIIKS( AND I
i"k'I.| and the met clerk top It wise| to tom" o"P"' baik h"f rrai'b' lust !
I I 11.1 I' recked of IS KKAIHIV
bf'' They turned tu be &' grandfather 1.1"1. my tl>b.r of Uie many advantagm you ,
" ..
for 8.. tht were uo nuut k.t. oho did, 1.11.b."UI. Infuriated ."ilal. and. at that .""of b "r ,1'1'' for wU.re In the have tu oT'.r! her, and-to win hr alTm, .lion." +. 0. I
En ti.yt.ui, toil get overtly .. b'o bate bid, Jc'mnyfknl I'lowiliii wu nothing nor Even *. '4 human .I lIsa,' a wli k- Itn >r roirTii'i' I '1. '
'W"ato
'", l tier heart would have 7.1 turned renvmlieiT'l. ant ._ I
bi >.prh" Jeremy 'bl. t* tuijiajM tbo ,1.W"ot a'iusiruumlrtrs| ,
relenui It ..a icrfurmuauw.whit .. IsIs ..I r, with a ud little unlit Her hlnuttU a tlue to MMI ,I I.. '* givnl rn poor Ernest went through one a werk of lata"Ihm fur bite at .r will tbelr bmrUI' /
fait) had grow I very .1 1 thAt.wII' ro th.t oi Hunly orB ,pudilliiM. hho U a klurdy ouUT 'uiul a
out th ro hi Not ) du.ki," bo ..,..1 ilinrtly'mlvauclng : \- i '" avy hiss ktb,"ntu k, l 1 ,,... Hl'.. ismsu'w tliu, 'but >!., ",,. !. ''i' ilrlnki.T ot ( Inrot and gel' wlnui. AlIl'lP4'l'iS
One Pal dy Abton wont with him. (hli |..
*\\.1 bu I comer be ua. Dad into the 1llhl *l C.II' bum Ju-t a< I di-n't |1.usw'rful .,m 1.tl U'I" uuflu no raeiw* \ Imr- J BIEBIGHAUSER our iircvlnuily alinoht I ininilolAon
w |
a Incbee of I, heal, I .
dow step I.nr tl they were ', ol wbkb.bad >nnw every ground' It
1'1'"IIIIII.ly o I I IIII I)I of Joli typo mul I inalvilul, wo 'ixmari.la anil I'crilliln llallniatl.IUII .
thy wit I Mr. It would' have knoi' .
!1'
tbut
Kruwt
.b.1 "Vau ro,1 tunl. probably 0 .h.ul marry and ail'li'il
1 Iuavo
I
wivnial lituiilrml
"So, and never w Bbe bu odu.aluontly 1 boy I"J'-o.11111 ofIlrmut A> It WM, I ttruck the ; 'b.r natuiol ih-vtlny' happy 'Iii hIm, "love !, Plnmbina Ga'nDfl Steam FiKiDC Joel ilnlIm T -IKtlNH,
1 I
thrown m* over." and ba ..11 Uilnklug. o Iju stub force that the Jar soul It flying In'r own hut ui,. w.ailil I have mIsCue 'it I i I m world of aililillittial l ) |j'*' tin) Arrive at I'l'imaii.la Icriuluua. ObOa M
Mr. ALrton took hi arm, and walked away I did ii'.l' o this ., came 'o"I'r'baml :, 'I'-' thin) st..'oil,I unit auulu' the game I II --UII PKtlKIIIN liiriilliiio I m ii lilt Ii placet the I In a liiiiu-r |ijayt's lor Millllew 10:on .

with him acroci equare."Luuk I..e"lo. I had au >." "Ah, you would! ..Jereniy'a, I |KP* nut <>f her I'".. for the week UK I: llristlOll tliau over tu (|ulckly anillicaply Arrive) - - - $t-5Op, N
ben, my lad* be eatd, "tbe woman .u.b. ..luikvl UI' ."'.rl." Idea .be n|>nin. at h..Jalt griwt lroiiii |1"1'.J"| tlietiu. i IIAI I ."I"Ix'Il'lIhht. llltAIVA8IISfA h l"1'4. "II A .hill, 5 f'xCslhIO onlcm for I'luiii amid Uiavua . . . . au ,,
who dr a nun In troublo, o aj auuu a> wynt nut ...ar' t J.IIY. o if they Now, Mr ,I' ..a very ..arm u/ '.1,., Florence roall rd \ > !<;, JlATII 'l'1'UI4 WA1KIICUiKT ; fain-y Jjlj wcik, liuok nnl |ianiplilcl -

".". turned, "wow It if a sharp were b>* ke4| them U> blmitrlf. Hiau he .wu n". to Jeremy deti.n"h.II..t l icy tboubl I !. II" "' AM. ( "'.) WAIK1I: Ulkgl'llt.
a t learn, but, .II D bave cauw "Wul. Jn.yl a"IIJty." liKiulrlngly., 111 iluyi cn'to I.known .U on ui.. ultl an 115)1 I.khtmt TII'K AM l"l.II'.SUII.1.'IX'j'JJUS I \D olllcu In Peismusutuli ca.i now com Ihh''Cls: OMTU VOI'lt FIUKNH.

.t knw, l world J full of thorp lawuandorthlm I 1' I .-anuol a. .clad art man lu th rut o.:cL and ,, II thin tbnw| ol Ir 1'.wIO, hash l l,1./1/ |.ClU with lllO ('llUMk.kCUI, Jim (Of.ru ) All Iho Imliortant I'-'nl and all lh, (Im.iK.riant .
know thai abe lick find ( ; IHMIIiO.iil.I'ulifox : gtmum-ral l tU'WH of Iho work, well
. .om0 10 Enl any b"'Ir. ami 1 I am going t .dl.t On Jerttny .Mi the two /a.l" tbue ,. ; 1 K I In the quality, of work I lurnoil I lied mist
literary
) ktiwr If t tbe Krip for to* i, the HIUIUT, aud wt'll-wrllU-n,
"
told. mj friaM"Thcuhleflyouthas M.* ho wont, on,1"a'UniHiia' 11. no Cardui 1"1.' :I, prevHitMl o blm fu rl... "1 to knock [ ."I..a"l. ocI" .. a Hini'l, ftol too.I KurchuliuiT, nut ami Dm low lirlciu charge|{ ,). f j jvo HiKnlediiorlula isle i inliracinl, lu thee W Kim.l.y ,.
1 Ir. I I' m.lcr 4msMuliumllIAI.. IMUII
"I will work out It a.11 I down be aeennl tocrumplo month afb, 1'NtI'\.A.: ( KI.A, lit )jour ansI we will giro ion i-vtry Hatunlay, '
I your Eva o wbaU hVrcely, my way up lb.pl ',, <* to Ml. Ceiwk fnllnuli.failliiii. For Halo by all lIsts ncwulealt, aud on Ibu
aver b uaine it, J more worthIes t.mat c.t to u.'.*adilnl. "1/ a 4. ii'> life japrr In .Iron grunts J" ', "J ., ]. /'k."" culled al eh( a 11,11.1, 0

ustrit'ta.'i 4:

mu, ;
I


.. .
.
-- ---a- -- -c -.-.... ... ..
.. .
.- ;-: -1'At _'!-..
"" -' :
.- ." ..:....- .:' ."' I -,...-_. "" 7' ;" '"" -__t'\1\ ,

.
.

I


.
I

'4i

:

-

i t' ,I.lh" holt'. In I'lTori 1 to ilcfi'iit 'IIguilsi Ml.l.TINO: It! I'lIXtf UIMMIHUISI '!. 1 ,

; 2nuia? iln i t (if owmmtal) l "","In"r th". I h uimratlr i purl") I I llrt, Petton for LiCV1S('. I MA KINK NE\'S HARWELLI

11' .hinil'l now rliiiln 11 I In "Ihl pnrly." to t I. l'r! Hf: .. Vt \. \ii". 'I..' i**!. UI. I 1.1... .1 h"'I. 1':. I ma 2 NO

: xM'lii'l'inof, tin. Iii. II Ii' Nt'lOuI tr'H I. lii- Hoard n,..'. i.u., II'1.I 31, 111. I..J n .t. I.".I." ,.. I '., I ,I I."I''" 4 .". .NOTICK TO M\I.INI.:us.

; 1' r.'I" \I'Ii'' "or", ''''17.I ,', r. ,i ml .'iiuniI l tn iiiuinpli.' ."r III. :> '1 \|..nni'.11., >t, Kit." 1 |I', ni- lltilliilluniNoi l.i., 1 'I'll'.. N or" I.'.I."' ,.'.IusI u "". .r lalnulhiiui .'.U Hell HI Kittf I.M". ".In. 11"1.

I ". i ,ills ti-'ki-f Tlml w\tI.fiiinn <' i I. Pi lt'lss'lI. ).lh.I .'i. i ,ii nn I S I" Ih' IC- 151111 hun.

i iJ' I nut nli.nrd.-. I I".' RloUI? tin,;. r upiviliiltin ,,I 11 I niitt lliirn nifh1.! n* e'tnirx'tinirtn .sst, 1"IR.s vquup.l ,if \ .\11.,1"I I1I'.i..I. an ,st'tI.'"' ,In hereby trlicn thnt. nn or RIO UI' I"IIL !F.,1

? lit df ). ]1'. M. 1'lr.1 lt. i- !.'.... Oiiinotlin l l.n.l.l vr.'rr \<..|>t- ii'ti-p" In ... I HM. "er-. 1 I"s 11",. iKrlithic I,, .\ )'I.t I I. l 10" R r.., .h, II. KtriHk by .".. I'llinlliiio of nil I liliifN. M.Io'r'.. I ti iii |". 4 'lsps'kut) I'lrlilir*. llin<'k.
utility, "'"nlul.luU"P il.. the ur.-mi 11"- iml onl r., ni di I 'initv if K.I: 1.11." rum' Hi 'litiln) iI'ltr I hil"1) IK s .hlI.II.1 In (\l It'll-I I'lilinrn. Al'. Ac..
.I ,
.
|" 7. I. ni |1..1.| 1'". niiILnrxelln '( l.ighst. !" 1..III.f.
(utti'ti Ihnt frituLpIt wn lunlnn, uith 'It'| l I 'llh I. 1.1> |
J ) iinaiiiniMitlniin' r ILHH-I r r li. .', ni 1 .h I. .1 bit .r up 1 1'1.n!'. f hln.in', .
J <>. IIIulT SI..IIg. Cnrviiitloi, mid ul!I. <.. \ .it 1',1',1' A",,'1 ihi'ta. I 111' 1111' r 11ifwiW'N r 1".1.11., I I -', I'urliiir, tlil,'< ,uii. r.111'I.ln. Iii'n In.

,,1 not know tbat Uli ru-np" |"lnlnirnt l. a |!rai" nyu .%u d Iri'tn A.,ttf.'Hi' i****. Ail', I"I', i. ",1' 'lullr.', mil I..' ..,,,,,,\. glim,,; i nu 1'l.l.m. 11'lli'k\ Oi Easy Weekly EJ or Iollth1y PyMolls!
.
\llli IUII.: i I'
) | eli lull, {h'h 1 .
l i '
) 1 Ural el<.lmll, by (.0, Perry, th"Uliiff 'Ut. I. :,1 Artlied, In lult l' ':. a U'e the UIII".lll.I., Ii L' 'ti r do I "i>rni .u".n 11111) .

'1 : Kprlnifn LkI1IOCIII )'p Thu Uihcriinrevnm \...4 >l 1. : dipirt'it In Jill) :-;. :: \i niM'lnllr'il. '"hi'U""II, | im"\ ,l o, t I in Kwrnnliia: ( nun IIHI.HH.I. A f Hi;AH IM AMI. MUM:, III.IITKTAUtiv. .
i to I lie down, and ileMrilim That I ihe f wn \t.iri nf the I Il.ausruiuuuuisulul'ult ty, n 111 th'" .1" ." | ,'I lion !I. BT..nl.'t CAM. AXI > SM': in-* -IOCK( AMI r .r/r; rnifis AXi! TI.ISMSliUUItK
Imckh'l .. lIla "Pr.nld nf .. hit: l 11".1.111.11'n .1 lUntnki .P 3 : m : ( ;.
Tlw arc i 5' nt A
Hid )"J..1 'lu. 1'.1..111 111. ,. > ". .1 I "PillUnnl, .1 PililiKlliiniltnn Sil. Nhinl'V dun 111. nn "r nhou 1'l1lIAIXO.l'I.
: Hint Onv., 1'vrry !b.. lauly ,euiul iiul mhZ iluit bits,.. .I b r f"'I""' b> n eoiiini I 'bHnirnpinltitid nlthPilut \ : I]fll. !I.< I.: \ llinlwin. I flu' Name" dull1, n fuir.hfll, 'k l I')' i.ia "/ I':, M \I\II.:

Ill\l.adtIrn C thus rlfeit that IK- bud 'litler 'l ,, (' ,>.Hinm nail'r*pllitn II S lo tin innfr' numlH'i uiplli VI ".' ."II him S 1',111! \1 < nllino. I- raniIxwl ehlntry' nil. C .III.h'' d l In th. IK.II.. tn-'Jt "'. 4'ntrriiiiiriil .!., I'll: l.il'Ol.t I'l.i.
1.0(11' ,',' Ik-ar I i.ithut-.t :
1 'i. HI"lus'isrsr. KII: via l" -I!' no .I
,
: lo liuJuo. nt'II a t .,"IM fur Hi "ri.hlll. Ji-SMl
bt.gin 'r.t 'ORIII. ( in'ieoniy 1.1' Muliif.
l 'iiM II'h"l.! r. .1 /dl! vr, A"? <,jnmint. \ linn
tho McI I IAI Id' tMilten In return lie..lm1.1 tin-Pro d I df III, Io..1! I > In I II
ihanco fo .. Ii Mnjnr I | > In r*.fi.h'nei.tilhenre i KKehiiiimin.: M )11.hll'. O Itanil" l'I'I"lh"'nml fnK.'jr ni 01.,1.10 .
-
} Ilho' fold of Die ('on nIl IN'mmravjr, but ..ked 10\1. mil'tin 'i/. 'I I .I.k."", .1 1'1,1.1"ll..H CI.I .. t .1111..1.. gliinit III ; lt Inter
:
ilif) illhi>VL' to ai'knouledtfu Mr, W. II.llutlilmion ,Mutton.' 11111. I"k .t 1,1111 .1 I I 'I IhoinpiMiii. .1"', 1'11. I I I Hear, Aln. : N Ills of tutu" ,'n we ml. *. To Builders mid Contractors( !
I II J .
I. : ,
M thn li' ltlmiitbead nf thuIhisissenithe that M.uusre. kriinr. Mounet n. 'H Mel, lim 31,1 II. -linint ..I 5. l'.Ml.M i\ ( tit \NT1NFI.;
J".lr" i aim. N I .1 J .
A "' n. l.ippnK !
mid ,, 1111.1.npnilniii| | n <" ,11 tlm->i v\ 1111'h"I.I. Fr hut, 1. A 1 |, I ohm, I IllllH ho
Tarty In :" "II. pfiumv, : I r, .1 II I / ? 1'1.hen.1.1Ik 1 I.II.I'I'"MI.I"4'
,. .
until they do to, Ibe.I breueli 'In the I li'in"oral '"11.ollHOI l ns' |II'IJ. to 1'1'.1 II i ) 1 '.101.1.? ." .. (: Id'In'""ru. .1 I I'lsuIs'rg. I III II '- III .
I | OM I. I i i deo liron .1 I I >or luirli dreiniH'k, ll.mwn, IJi'i, 111", (0 Planod and Undrossed llllh1dill
t lu IM' braird.AWI.ICK On Innilon, mljoiirm lu 'k. I. 'hl.I. ? llMOf.IlliltIs'r.s
1'1.111. I it !
lu..1 11
4krrtG' 'IIk.'aUI..1 u I/tuna J htl.s'. I F: 'P 1 I unke I l-il Pi'xuuhl'r. 'llIh'r'o.
".II""). ::: : ; : h. liVi, Ve .
p.- \I! II \\ alt.in.;, |Ii| | r, in. r. Jr, .1 i II 111.'ht'i Id, .1 l .Nor lrwl. l'nlllll"cl.? R
OITH'IM.. S. I UlU'jehe.iti ". I In'mum' I II I Konennii.in. ( ,,"/ 11' \.111.| |
: rUI.HI': fot isr.I'lil ()1.,11, I'"nl1, l hl1i.limlrun-, < X.. h'lk Annli-, | nr-rj 'I h, ''ui, Mon nml Idiiirn.tnt-H will Im.l It 'f ihu'ir nltmitn.'i, 10 "nIIJ.'n' UK nn.l. limin'cl, oust

He Km* roil* In Kri'iilnic' Ilio Proper CbR" I, H ,'I.II..h II 1,1,1.1" Uril P : ,"_,,"..1 M.llui.'h., h I'Pt iinnilmI 1.III..I'.II".r. l'tl.'I.1 nml .I'"I.IN: nf
Im"linilifiit tifnn Dlllieinillille t"rl''I. II n I! K" t"I.111 l I' I U "hl'II''o'b. \ Il' or. Bran, 1:1, MnnUlilni !IH li.SSni! : ) I.l'Mlihlt. lii XII'S. NOVKI.TV: I
S.
II m d P.AntonioMriklnv i. \ I "' II l.I.IXH.
lip Kipl lllniHi'irinfurNeaily I I T". sl* ,. 1"1".1 1111'h I T""II"'III.J I ) I It Lurk lileHtne lloeen, l.litarl I lit.Itivcr ;( { C'AXTMNi; I .
nnd R."I'III". '1 ul .\1.1. I. .\,1" ,, : "...!. : JF.mOAICS, ITU'I'Ii. : ,
POWDERAbsolutely Yran l.rate ( HIP l'lutu'. In I It "rin'iilii.N.irlniik .
'i''Hil".1 sill Irrulliag. ,tin, ,il p. \W I 1'unhn'n. I AI-tmiH.: It lltooken. Anlonlo
I'. ".. I'nHtniiiHirr nl 1In"I.rll" 1.11'1 II. | md I I Ihiminlik., 'I'liinnjMlliaimi.. \VIlliimer. riiniwT. .NeilHoii, lisii, 311111. We gtlul: ulilt't' t t try pl.ii> tt c iMir tola', \hit, n'<< H.I I f..r. n. we ilrnw nil "'I,
I> ,
an \11'1. t'I.lnr II'nl'II'I; .I I I'ntm. K \ lit' I "".
I 11."Iril.r
.. .1 1 'I iutit. II I .
"hl" ; I IIA \ POINT S.WSI'I'I.I I I NI I MILL"I .
j ., 'lined liV -. u. U.MIInv\ ,'ilerle. I M.mr. I.1 I.M I. 1.lu.k I 11'I.I )lc".I.lh. 1II7, Mini cl'.II".rillf."nlhl

Pure.. A f>tot'y df nflli lal m.ilfi...:ince In ..I"I.'e mnr*. \ r. It .1.lhlil'SlI.! K Forks, \Mi Ki'n/l". I. ...I o t'n.Norlmk VICTOR E. REV & CO.

Hit* mirth, mil nf II u's.sIplty. the l>nn '.Vlhii mm, ullan mnlKiiit Pan I hud I.1. P.niok, 'I' It l ollillK. ('an "d lienrgeV 1.,11'11. )1 ''lk"Ic'l. *<, Hint\to ,
: Thin jiowili"r ni'VfrnilOi" .*. A mntrit I ot? .lll : .I !Ra'rr! "I'r IF.drr, I Wii.uti i! M Mill. r I". ,
> ) No.3 i "t'iu
ehnrgei'in whlili l I ( Mrn-l I'ziIaI'o.S'Ats ,.
l Iftheyean' protid, ,
1' |'irll '. Ntrl'ngth tint' wholcmnni n" '.. Morei'cuiiiiinl \ the I IIMMKIII'IAL riHil to 111 .lull.' laP nv north,* U -"-,Iiiu, ,"Iotf. c I.KAItH' TO-PAV. ZIUrl\.1 .

I <-iil' mail thn iirillnnry klniU, nmlK w Ill pl.iec' (',1' om, Ilulir 111 bad, pnillentiit nt.Il ('11.1'.1.. ,'pl yulontluuy, n ll.ll.iu "Oi JH rforininir > J "i'lulhlpr., /f"II..I I Ihl., l.m.1. "'.. Mile. It lik I P inIlidmio, ,1i'lbhil( | c ft ns'ul Inn ,, I lir/c HliK'k, of all kin:In nf \KM ,i-K.\-i: "M-l'
intuit IHI miLI lu u..iiiM>tiUou u Ilk lliu mill.litiiili'i'f Kill .n'iU''iiil Td by reader ..r till tla kindly "Illee. 1",111. leinarkii'tbat I Itirlqiii'"' K "l rflhlNI.1I.I I. .'" """". .1) c'die.nnn .. ,IK.run,1 I I liliti) 1 ri ImiilKf' t b, l I. I'ln'-Ki'if", liaiifl. I'I'UI jlll J'! IItltc..II.I.n : '
Ion 1..1. Kli'irl Kil.ht iilum in \ I I P l I I II I .
'F .
( Hint n little bitUriienH bid \ l"b'.I 1.II. I"1" ( iini.Aunt: .
l.h"I.hllh'II''Io..o.l .".''.' Oil!! ui cunt. 'UM\rICU. the | npfr I let h,1 dl\1 i'not. I lli'ilinilith'Mi1liiik il 11.1.,1111., : I ,.' .h; lluuuvg,'l. 1 I'n Mug ( lik Ituak, sal, MeiMilli'ioh. 41111' rflIllmi .. _. --
t \ lL1YAL II AKIN"\I I'UM'KKC 1... I h',,, eulu'I3d.F5d, nt Hliilt pliiL-n Iy II < this| moniln. ? luSt "Pa" ArC) hdltnluijiilii.i.; Ih'" .. h.; Ibilx'. A II timlH'r, s7,.I iJ <. n MiuiiliiiilHr I nm
'
? .innr IO-H: finw, ._ IMI. ? un i Mree.--. N. 'I.A'Irvrlu'HfrNM --. np'|.ninliaiDt' of (AII"run A. Monno, K:"|1., made up' fur th' (5.""e lull A .'. link, (ifHCirit \r".I.) A I lluaibip, )', j'ut, l.nulinh.: m K: Paine, 'I.Hio' H r ImnlK-r lit Iliarn: A to; fur Mutt.shillS PTOTIOI3 !
-- -- hull Ponliniiti t t. nt that pirn e, and I II IIIbl'I""I'c'I )'. liin ling, rs piling l 'but 1 b. I. ('., J SII"'I'I."d.. (I I .'I'h'IIII'I. J. IIKIIIIIM .
In (lilt ri'hiinn mil lie mtirlnt ') .1, | I 1 ,, .1.1II ---
'i.I
at Hit uutfiin. rate i.( due Out 1II ," Hint Hu Htrnngi' tlh.: runlillh. din' 'nn'1 ha\e ..<>s I.. lie sut} .u. nuregnrd.. .1".1'11". I Mib ".. II.I.I IIIMIt -. itI'NI'it: :-Inn: \'01'TH. -

unHtf.lt ihtrrt'i'ii.nmlri* / rlimwuit ,1'ttHIM p. A 'luaitsp'k. J ,ttM'l)'. I I I .
// Tii-riily Ci "/,. dull /In inlmnrr nn'k )1 ,. 't'n luu', njio' >ei ) rii'i-li'ly reeiltulnnulliel (, H.\I i\rrusiov: .1 1'11.\1"1. ,' .','r r.<, U I. I 'rigl I II.I"u: 11",111"1'I'f' Mr! .. Pint 1 1- ( 'lii.,lt) l'('ler'",m, ( !II mini' DNIoNsroi

iimrrtiitn.IT. il nolfevof |IH* nppnliilimnt, nuitidIn 'it I Pfililir., t-r, .1 II ( ." ",: I II I)', lonn. lillu, the I r.laliinlory | ? ,
| Order nl (iimil TN"I.II" ,, N (' 1 .\nl.!.
III"IM'.I\.1 .111.1. .It.1 \\k."u\.II' the i f nltlill 'H touched fur
: I 1.)1 "iMiikiim, lim rilurni'il I to I the tnin r""II) .1..) Ii r. ills "I""IMIIII.' 'lil* in'pnniiin' promnuH I. |14> a 'iryin.lonbli .I p. Maura.ll' ,11..11. ..,11 I hi I. ,,tati1II 1 1111' ( (;) Corner Alcanlz and
I'itt' '"11 tm nt lii< otlli u nt IINUII! hll. Inning foinmdid" bin I bind 'ami ,1.1 neeinKir ,, the furnhiMolit'ialilit iinlr' .1 J Itonen W 1 I1 'tlio runlilolU, if I the limir: "I I inn 7: )'enroldhiU' Government Streets.
il!I I I'', Painful, Klr.it. If.I : ) pajnTH' in I Hie pnnilm' *; this IuIiluIrP nfIhopuixr ) .le. 1,1 psuusi' ,.? :fi\. \I \llII,:: ",: ,I'll Kleri.: .i I n* ; 1..1 ,"111,1lh. Milne. )' linn
in nhould 'Cti he HU ral l.lI: r.inuge.I '
I wl (firnrnnl.' .o M .1. the* )IMIII 1,1'0, i \\ IF Chrun.iiiii'ti'r nork In I '" i-lM prompted The I 1..111 I nt .p nt Hie ) N,.111 1.111". .. 1111.1..1 .\ t'uuhhipu.. I lu f 11th.i iinor" nithnut Non I Flu Ill"IS.
; 1. \I'Km 1 1:r.Siiliut him lo write t.un. I Inlinintf fill ml In lldn lu M the pooplo 01 Its's n-.... 'hi' fullunIIIK ,, .1 J )" 1l'f.II". r. \\ \\ter. In. 11)1 11'1'. 1111 1"1 i.uuisly. nil'. cr1 ia'sI. tail' luis t h1, I i'i n hush Ist'uI of, in ntlll I "" ut piitnte 0:1.: .. The
Lit till P4151.llli"ulhiuil U llnnikixNoj:i. .1 1 ; I I I free rl'll 111nll nml Hnrenc' H, midnmnhlIn 11.0
) hI .
1 plxin. i.r I'Xtr.i fur |I' \ nII. .111"111 l 14 Hie rommlt'oc nf '" nn'lit" 1'11..1..1.1,1.
I .1111 to \ 11' ban). l P )' II | I ( tin nil ", nnn lunlus''' utk. I nui> in)' MIIIIO ternm olferiil in fiilc 'I 1 he mid I slul.I'Ihurately
ctir reiiHiui 'Utl. n< n mmn. Inpior* )
nhinllicnuti'li im an *
lilvdli, 1111 ) I.W. It. I II 1 f )
nll'lnl
'h'III.I..I'ot.T. T. .\ lion !cn, Chilli man ; ".1,1,1. I P .V hart ,. I I I lli'rnnndi'toariw." thank tr fi 11"1'11.1 .
? h.111 I ..1 r""IIII. **''III, t Mr. .'. 1'ible 'olimi'i i K.: 1 V.: Wiilfo.ATTIATION I 'antillo. I lliHier.: l-d )1." ,. K I"it'lluuulaila'Z." E.'llv Hitters >r hntini; renoneiliii
.1) .1. ( .
) dr 1"'lh'r Miit I di 'nnlned ,
J.I'.I! piinlianir, IIH nm "'I. to nut
,
: ,) ri'nintiil .1.1 111.,1.1. 'In.
loutli '
tin liii I HOIIIM'- : vumpli tel.
WnnUil, 1 t'i Pur.:)i.ibi>. bci'uml Monno, neter 'c'he.llbo "pit, ; b runto 1.11"1111., N ll.imiltdii. 1"111... ) ,1 ) ,
li.il.l nml Klk-ht'n iirmliiri'* Aililn-oii I."k ) the 4 '.h.lg I" n..1 J I) nil ihm>iiM> nml, |h'us in." Try ,., 'HI'. ,
flOut"her friend In r linking to MI- : 'lrl'l. l I.. I II- and ".Ii.(OI the I Iiisl au'nN. it,. It i':.\( I III :.
,Put: Hj. Pi'inncdM. KI.I._J.Ul'-lf 1'1111., M.it ion I eo II, .I. l'iIi'lI5., mill, 1"I, ut .1. K:, I ( l .I
055 '
lli t to mid II'I"lr IIH lo' (;.erin.iniu 1"1 ire ('u.. Nn. I.I Mini. 1"AI'ml"lo. l'n'l 0', -
wII1 \ VmieolH .1
1"U'I.1 .1 .hlu.uuiu. \ I II I ,
i nil litter had l Is rn are ir.iio-l'il| to I, ,IuttiI 1"I, \ "il.\ -tlllT. ._ -
1'Kit.soNAij AMI (.I.MIIM; : WIIIII",1 1 reply tu 11'Illrlllr 1.,1 \V S )111' '. CIIII', .1 t II'; "" e. .1 _
ly .'?'" ', 1".11"." 'hl.I111 ', I;,.. iln. .1 .
I" : n
In till IL.'I 1.,1.1. 'h. llri-t C"II""II""IIIIIhllhl at H < iuls.'tm arc "1"1" !I..I..I. \ K.,ku I'hen lug (linn, I the In HI of nil.
)linniirht
'IhiiHiiinckTni l'c'I'H' .
) stfiki-a. 1 | y..1! Ithike. M l lI
In'h.. hu n IIIOIIHU, If ". Inng- Preniili'iit, A.hl" 11. llMMirua IIKOS.AtANTKII .
Ity "
n.1 l mi.ipK.rii] fur \\ nrmi Co 0111.,1 .ll "I.h."f I npuin .1| N 1 1,1, ... 'l|< : -. I IIMII. t.; -- Il'I.
111 A
Inl".111 111..1. larjriMdzttl r,it, mid. a111 uimn bin I. l't'"I'rll, Ivcy.p llmrino.. I I. N 1.1., I 1 1"11.,111| : TO IITY.iilil .
Thi-r" will Inn .rt'Kiilnr 11"III.r I Ih.* nrotu ofItliin" 'lhRI., A .I"hl", .1,110", .
.1"1''IInH'o nnlll n'hl'II (X ) Tll.\TIN 1'In'Klt: : .NOTICK. .' ... 1' tulslur'l'n IT.IIIICO nnI ;
Itonnl nf ( itr ( .IIIIII.I"M Ih. ; "prlngH, ,., litter I.) l,. I I.) man, U M'rrltt. l .M .111'I' a Iln.I.1
I In I" ''t'sstu.
.1..111 :. "Hi*i-r, K: lien N pny f'II
lIt :o'dld. 31"1'11 nhli'h 111*, II! r n'eui? ,. nil right ofrnnlrai'tin. slteu'd I uetandKori'inen 'l's 111".1. M 1'.I.: ,HUH., i I. \\'1'1,111.' J '"I:, t I.\.. .1. "'. torso.iiul.k.iM II.
? :
\r. WIIII..Lining' nl' J.u kiuiiitilli',, Ma., I llu nanInfuni'ed, that It \is bnnly 1'.1.hIl A..II'I". will, I 111.44 '1 hur' l nf the the liep" I hail, 'I Mevenn, .1.tall tiru.hIliirim '. No. 11: InU'mli'iii'In H"'I. ent of
In in I hi' ciiy to "tl"II' I Pint I Hint biO mall wnsMing Illhllllly niK.nfl.. I Hall.I ';1.1..1 impiitamvin hl"- \ 1'"lllux.
Irmiil, Army nf til.J .. H"I"II", '. huh jwiMlnanter, \'. l I'I. William*, Hint bin I Inj trannneli'd.Aun''Jt \\ hit '. A KlSK: : !.< I Ilus Cullillil'lI'ell' I"his, 31.Ilrl10Ie..r. Tin, lnpH'rnml| Iron I U'me, fur. Hie t lletail, 'l'fa.l.
II) nr.Urnf the I l'r.I"I. We.11"1111"1.11,1.. ei""IUf)' in n'ilneHne.to 0 I: "" ',,nil. .liiinil luu'wsl'hupt'r4 fur sale at thl,
J I 1M 11'.11..1''Iliu part) nf I Ihl inliiur- P'luIIIlI'.NhuliI mid the letter formerly) 1.11"1 the llu'111" "II"c. 1111111 I 1 line ihin I HI'"I to t"llhu Pus Ihio nlHiut, hU Lnn. 1,1'11 hii I I IC.
I b the ni"r) prnhnld nt the W.liiittl 1EV:
Ity In ullhiu lIMIt d\ ITIhi' "|1'1..111-| ) I."UI'"I < Ih"1 TO MT: ,

lluilL "rIC'I'III.I.t H.1 ,., Mici'i-vil Ihuin. Illull 1'Inf".tu'11' Unit a lilllu dm.Iniiin A lutuuulo.isui'. Ii1".11 .hl'I.t tr nlln|[ l.. M-IOIUN, t'IIlhiPu'! (ulir.irni. tlari-t. l\lv penis ]irguiluuiu

...11" I 1'1." : nn lliu pal' tnf\ Idnilulf, lu(,till duntutiesuu Wunt nn '('11" 'IU'' ', '\I..ly lit 'I'HPnlalox 1 A. I". ALHlHi.Petition : : ut I HKIMIKI.U I 110..

(ill thl I Ihu tliCl till Ills. Mr 1 Moreno( .1"1 t'lj"' ''' --
S"I ,'UII''"' tin' I o. I;iT. ""'I'.ioll. UN 11"111 for "
I H\'Hl'I.OI" rn.s..M .
\ the olliuu nnd IJi'cnsl,
punt
tin next in |l.'i&i ,ioi.ii.ty. .lh"II"'III\. Ilr""lo and Cabbage !
1''loltulI.I'11 \illiamn that lie 'had milhi ntie IlIr"rll'lil1 Turnip -See .. KLA, ,1" i,1)! 57, l"Xt.To IIllf'llu.: ; I |I.}' tint ( 'If.irniu' I H ig
prrm: 'nt prn" 'lfr'o. th" nllair \11.' I1.1111.'lc".M. I'FN-.I. 1111) . .. .
,1.1 ---- -- - -
-
jb(> ulFeet hail nome" ouu bad 1.1 the I ",," IlrI,1 i ""11) (1111. "\ 111'l| '" 1..1 I IHUII, C..I. In Naturu'i, ,
i INl\%'. .1. 31. I OK:
Landreth's New jiioner, for tin, l nf' .; amMalenl |
"
lllll"'h'J| ttith bin '"1.1.1111 th.it: lie in- .llIt) 111111 IIVHI l.lMllitu. 'IlliU |iillHlllt| : 1'llf..111
'I 1 ri'' rn/um II)'inn In I nil' |1'1'| "r ru- bin .1'11.11. Mini, 1 If ,
II "' nut nho it ttnn; that ll'inl.l r ) lIla) liuil ill Ccewculnii't
H'elfuh' ask ', f,1 :
1 nf
111111 : : .1' li : "' | ) mil
i.iurs--plot" phHU'illv, : nlliflin',', IlitdtlnrwlHurr "' .: bad ben I foinurdiil nudKdinediie In'I'mI':1 \ I "","0"h':11.\11, ,, a llei'line to' sill 1'1111'| <, I r; InrK. Ixiflmnt' Ii fly i-inN n' C' CCE111".ALI

) diauiiy. l.onk nut lur tin' light ; had dunu II(hI)' nitli It. A'' D'ALEMBERTE n im'H and IHI"r in (Hie euuiiU nf hnt 1".111., out ,ilulliir.\ I lit I ilio in.ii.t I'louH.iut, | |
Hliu'H a coming. W. A. 'In.'Ill Iii,' |iuht dm' II'| PdlilM'r.: I")';, to I "''' anil. : 1"111.1.
.1 fivnilnuti'H nnnldonn i "1,1)1'In RIfIL I'KA.VII.
'Ir".ll' I'cnl. Ihl
If..I.111'10 I IHU at IIlIih",1, In' I thu 'ait nl' tin
1
tIN n |10"11.11 Hiii'oi'HHiir, I't' Pn" A \.)'. intu' him tno lettirn. mm rontalmiiK bin ir) "'.1.1,11. | yciilly )'cl tlidiiiii-lily; I') tthl.'t,

'Ihut OMMKIICIAI. %% Iii nut* luuiiuuIuluili. (l'it.Pi 11111..1'1.' this uithus'r the npl of (II Kill. ii.l Honth" Palafux. t:,. .'1. I. UOW'AN. I""''""" lit'H, CdliU. an.I l"i.'ViMfi' ; Iu. cults'
iimliinlKiiou' ret-'lnii d 1 tntcrn n.1
irjiliy ""lh'l..u"I.L..1. lu thU ron.no. ,i"II'111' thin i'i). Ibll hu had, tlrnt ( ull)K:ItS 101.KlnI I 1''UOI ( 4 dl'MIIMiVLKItS. V' ,\.lh.', iriclnet" :. I 14, In hHimnhlal nun l'II.I. |I"111. llh.hizt'sl. hull, and klmlrvi,

.' i ( :' : 1.,11'1111', '".' expl' inatlon nf thu ,de.In : I)'. link Hint I 1'II..I''I.II," ,lm.railtd.lulin I. -'_. 5

'f t.1{ ; Indelltoi, nan Unit tilt "h," I 11,1"" I -II' lIP. S\\S
ll.b WiiiiIiiul''o, ( 010"111 ) ) hl1 .11",1 AV nMIMATl'IIYSICIAN."llaon ; : .
IJ pitu'PS: toW vtni nu.l:! viu, .K: ,-mw.: : .IIIK, I Ii'.wi'; \m lilitir. I I 1",11'\I I
mail fint hut Ihnir ami
\ ht iVHvf 1q4.iIlfgft 1.1011. 1.1. mattur un Ihlll.I. jil.'l-iin: A 11,1., I I.; M 111.'. .\ F 1,1..1 .., ) I Ih'l I ..il r., I W"III' >"' 'Ih'.I.'I.I'I.| |
< vi'nlnx' ; nt I ll'vi.Mk, fur s.tuilul.iiug I < nlnrulImy ally, the Inn pin kajfen had, l"UII'.111111 rieentnnl I .,Ih, I I. ", ('lh' ? ., I 'haihtloniiHeml. )' 1'11 kniinniiH. llniilti.'liP, / ftiiialuniiilal'ir,

nt hnpfilan'ii, I'I"" tit ollur nUhl, I 111.1 1.11 iinibr. I lIP CI4U luttr, 111.c he limlfound mil In leu ( luam only I l.im'ANSI'u ". I .1"1'1 \ aihingt? n. hllinUNo. It iMthc 1.1 i uinlitiialiiin kiiuu' lor' fi'nmti,'
-- -.-_ -- I I. "I"k 1'11' ,)'. .\ ll'Jonin., ,\ "''. '' iiiiilciila'. a rIle tin : .
---- |
11'11'11 uf, \h''h 'nun' iiiadi't'HU'iday th.I.II I", ., lu,1, Ma\i' 'I i (I Ni. lilu.)', "'" .1"'I" I.l' At'iinlii I (uut. 1.1.1.1"hll"IIII.1
(i010111,1 1 lEnUr't big i| 1ft11i9i nn Ihu lie 1' till! AMI IIKIIIM! Petition for License. .1 11,11,1, 1 1 n HUH A Jolinnon Nu j -- Books
'II A ,sun ph,,IHO appeared' upon the nlmli1 .1111'.11.0 t".UI'" u. \V KKilll ,'I'. ,. TOlllAT.Tlir. : Stationery
I hurt K.irni urnnlii I lilif ir,
an JIMI' ,
1..i. \ ; m.ilU'r.Mion )1,. at IIIHennimlH AC.I. Kl 1"A..llll, >' 7. I'fT. ltiilighuUM'i..lnu' | Mi.i'nlll. II ,
I'F
ulililho 1"lol,111 that 1111"llhpy) ( hntcutUiuid ; )11"11 !1111''I To 'the "I".Ih' Hoard. nl" I slimly < "ummln.xiiinirH M .1 Ivrj'-'ir. I 1.,1. .\ \\ I' (1.1 fl'll.h".1 r.uiplus> '. to rent nl

U> n fulldi.\elopnii'iil, II')' willlx1l.ir.cr l I >iinii, lie fuunil, I Hint I bore datu nl for Hi" County "f I I'..' 111,11. nml 1..1111.\huIIII.I (A iii. 1 h"IH "''11'111.. )11111: 1 1in :% .;1.1"1)I'UllilXAI.oln' 'I.SlIOK Api.h I'llACK.to PAPER BAGS AND WRAPPING PAPER
,
wtli | I HO Hitduttnmid :
'! C..I..I.' 1"1. I Honda.tiKNriKMKS I ""III.C'Un
nhli'i'lliiM'iiplain
llun lull J'al".kl""t'llllol. 111.11.1'1) 111'1 WI".C'hl.:1(11' J j7 If 'j I" Nllh, PaliifoxMint.
nrulo i hIP -I I peelfllllv link nf \nnllluiiiirablii H.inlKTg. P .1'1' I | .
.
1'.IIIIHt 1"11. I FIXE UNK ( 1'Al'KIJ AXI I'.OKDKRS.Fl.lllllllA ( ; .
p. ; OK! WALL
w.igIivti 20 '"111 Pi. ill liu''t'l., Win Illiiini, I /
lu WIIH I I Hoard 11asuu.s' sill liipmM" r .f.hl ..111'hh'l.
u-klin 'an 01,11111'1,111,1 IlrO.I' I .of .: /, MokeH, I I. \\ ) W.\'T.I!
nf n < liiH'Innliati'hliMiKM'luxtiiritirri'i In Ihii' ('isiululy 111. Jnhl "li.
\ iiU lUu ilmwiiliiK liiClimi.t4 i'd Hint he IIIII'wl "11.111| ; 'to theollhunn Whl'H(lIt 1111., tNt "ltv in'IIh.'I., A.I"I 5. I.1111.1r.1 I. ole, I liominie, I 1"'r I rt, "ti'111'1 A 1..111. h 11"111 ( ,"hll. lIght\ prc. (l.'t IMilMlIKH A Si H I'AI.T1..l.lu IU AM HI" TO (OIW'.1) i
| "
}
; | ()let-ilK jnth' |1"1.| Ihl onlh nf dlli.iblank Hi.111101.1..1.,111"| | I .I /, .11 bi an list nl. Mi'l'n i )', W1., % i 1'1 Mil.Hire. ,' ) im ,'"k /mul to aHnUl in
linli'hiv lu.l <'T lllhl"I.I CKiAtJS AND PEIU( )IIALS.
,
tt \.k l'II'1111 ib'ld Piurn Junes.' lu'i'u't.
.
1"1. bninl. i'Ii,. bad 1"1 tint 1..1.,1, nl,1 I..II.I.IIIVII'' | | | .'.. )111'.hkl.I..I.V : II"I. of llir lul.liv. I In I kiuall r.iinih. at Him'knnur TOJA'VO
< \ llulh
Mi't'onf tint hiHincr Ainmula' uhirh nanwrirkvd ei lful\') ) .11" ,1"lull.,
failiuu I') him ; \ .11..11111., .'h.., 2 3 inilt-t Innn 31 ii tIllI. TO tIll' 23 S. Patafox Second Dooi North of New Custom Hous
in I tlii* !" ,ami I .. I.nnin .Mil 111111 11.,1'1 "I'I.1 u 4'. .\PI.KVe :\ V I Irh I M P ii.i? net. I he"i Street. e
in .I Ii t tars link hlJ nn explanation uf bin ufiiHiillu \ Hie '"II"'ol, '"rUt\ .'.,. tolemnlhleetlon l.f..I..I.. Ned. 1 I I .. I It ltin.k' '. :'. '.'. rl.lil| inn. ...1| n iiKi' nil) l.u |i.il.l.. Atlru'ss.hll.AthVA'I'Ett .
kill, c'III'II,11, I tinnm'' I Ihni'. net I In I 11' mailer bad 1..1 II .1 Il him Prci'imt )'". I : ill km: '"11,11 11"1,1.,! V\ l riglnr, lleiinan, llein. ) : I1ENN! At'OL.t. I'L.

t 1'lpl'uil: nH.ii'ulii' IIIIH. 1"1 in I Nut une, df tiutse I n AH reeelt'ed I')' M I r. M nri no. estuliIy, n'k that hIll nlmte,' pitltiunlieirmiti'd .1 usu ,,utuull I. J.hl llcinlHr.I Iia\i' J.in I 11111' )dll I li.iiiheini, -h..1 W'i ,. nilgi.H! ('moiif Ihl.\' ClIMMt'llCIAL.II. j) 1.1)

j \1' ovur 0 iiiiinlN rvlnl K'y.: "I I into Im liupuilIhu fur the ,) but III-VIT 11" lag' .' .IIhl ",. \.la Ililulnin, ,. A H Al.liiit ?I. 'nood, .f..hl 1,,", Jun Pilligiiu''. I I. A., "lull I Ia. lit 1"'I'IIIII""ll'ot"( K ,.

I Hinai' 'k H I'ithdr hail a nuoil, ('iilln cr nnnha I Hint bin npplientlon I'e.had, h.I'II finit, lit1ipiletly .',.1.IIUII'l? 11.I.\1,11..1 .\ Hill,u, hll: Pi lee, ...1,JIII.I 1 I I "11111., F Maura, J l N eutli.limn, HI UN l.l h'"I' )11 "hl )Ji'iMnplii 1 '('IIIH ('\'1114 FOH I'IIKS. THE NEW IMPROVED
)
lust
"' "II. I _
Juliil' I. ) \1 "lih 11 1..111. _
uho inihMulNinarkM h'lh'
hlll." siuifuiy. \1 Illi. I puld no ninni ntn niinn lo haul inatti. 'loHiiktn.l.111, hli4hlillui I"", K; I I il I iu.uu .111 M }. nn Mil inlay ill J"lllllhlH hnpn.Mr thinking, Hint Wlllluiim, Mho t% IlK Ihell pokU I I. |. Hlrainh' J"I1') JOIIK. A I It' I .lilH.lnaao.Ma l.'eni'he' H \\ ( Inn.loniinenil .. at I II.I A. Hin tli'n. 'nml haul fluent *IH'mplratlon, prudueingiierydiKiigmj.nblu .

,, ll.I ,\ ?luII"I'I"h'J l | wild tint hiM nnihli, bad 1"1 (quilt iliuluuti lu I Ihu nlliiu. h ).i', I Xliol.iy)', .\ Itiaxil.,MiMi'Hl.tma.i, Mamiel t' !. .John I I' H *'I Mtugn 1 .Hlllh.I.III". .' I lllai H. Jot.k, Ills "'111 31-iii-, ".'iIltkeN-ulll-- -)' 5-"'"-11'- Iti'hint, ; afler 1"llll\arm. Thin fl'l,
h'"II'
,
li.III'\, \\:' going 111.)' miy oimr, I Illn L'lh'I'II'ol? all nf. tliem rl'I.I..1W 1'11..1.O"I.IIhl.ll., 1 s I.\ It ill""'. 'I,Ihiwll Pal A.hl..I.EIIJI.h. A I'. Hamilton.IIH, II K' c. UtKI'.T: : : in Y elI ai Him.I. 1..lh'I' nnd, lulll.111

pay' n \ l I..lt liln luiiili' III l.imtt: I \ 1'11111. 1111., lilt hlug bin nnn luturuHt 11,1 .1101'1\,1,. ),'lllwhll"'I', .1,11, .1 lno llomlll, 1 M I IHHI I Aln,1 .M I Ii. tium'iin, Npeiu' 1"1 G.Im' IHM'fT.S'US PiIh's, ) h'Id'! at imeo up|.hu ,itinn uf IM.
.' t-ln.irrinv. IIltht, !1M' li' w i Ihit'ii* 1lllhl'lll nf Mm-uiio'H 11.1 matli'r that \\ 11111' t4ull. J ""lh \ laivv i in iliac, Atuillullaill N hPut i4.illuutN|, Ijmtt, Jut' MiilinV I I IXi u ) nn. \\ nut to mivo mom)' ; II .o liny j'ourHtiilHiit huts dnei, .,I-
10.1111 L. tin:, All 1 A Ill,1"IIIIH 4 )'( 'Olullill'" )i N1L3 .111. now Ihh'I..1 might pnnnibly I 'ant' 1\,1 Iy I Ihu 4'hliu.'t'it. thu
I"I\ lipiui parts nlmmbinn tu-
4 I.llllh Ilhl111 \llniiu I' It Mel.uiiv, t hai Kvann, thus 'I hllli. K: 1'1111. ,1"m l uit'luuuulsr:
< I lust-P' hhhl'p.
". Hh :". ?, mid( hu ,an-, mt mil 1 ion, and kilt" | 11 kept ,, .. : Ih, K.IK. link. nllav ,",.
I ) ''M 11"1 h"I hhlo"r 1 hll llelnl,eiit. M I. It ,h, J If II III. r, "il 1 uin .I'M.' ": shorN, IIIK I hu Int.'n"I lu hlng nnd el'"'
Ih'II.I", with no "1lhll'U pliiiHiirnhlo', Moiitioout lorneaily. I Ihieu )eaiH 'nil. \\ m Uliiim'r.: I I. U i itillulll' b n> 1"1"" K: II ,ilniH, Win llu.lnun.. .I.hl I.ear, KitKUM'nlmii, illl'.IIt.IMi|, ; glut nun 111 Ilug' a ixrm.ini'iit (curi' huh) ....11.. AddiuiHIho
i, ) Johnihler 1 1l I huuuu'' .V M I.IIIK.' "n, Mniud, Man U !.Sen.U a. .
Ihi' J.i) ii ..f hll | | Can I thenulliiiiKH 1 protenfHII lout l.u"I. ijmmi/ iKituru ) ou' plant (rotci'iit Mureiipp.iKltft l Dr. llonmiko ) \'".
II.IIUIIO 11'1""ChhlJ 1"11 ,
lc'lh'ln.
N ( WlllliiniH, funibiii, M I I Ix.inlniik, Mi' K 1 'rl'"I. Julin J 1'11. lu 11 Pnla\aee, 1'11"1 (
; \ 1.11 s ( : -- --- ., not- ---1 Null I"Itlil 11"110'11.h ."leiihen,11" Mit'm t ', 11 Im.lor IllH Itl'Ud, .1,. ltuNiilll| I JollllMIII" I I.)'. till PosIt lhliu'tI. Flit sale! by (I I. u l, Ilr .niiiihnin.

'. 1 is Null "f II M I )'nmiK man, AI ht) ),I2,1.II'H'IIl.I [ U ,' I I..II. man |""'mar. Maek '1111"llh. tt I. i olo, M.hl Hh.ril.sl: ; t hh'.KD.H: : !III 1 1 --- -- -.-- --- ,
,1'11'11 -- -
-----
I .K'liv" Illili') I tills, I Hi 'in )', "" Iul,. Mnplhnn I ,. .
? nlti"r a di'hpi'ralu Im-xi In i hiding lim MlK. sag rislii'i-iiino Mmillf HnllN S.II''I" IIIIh'"II" )lull' 111 .( MII ill.' ...1 unit wilu nlm
"
hl.h.l. ( II Ilubility.I ,' ('II. )Iuuliu'fs.v I iitiH hit' 'luui'" I. Haniiltun I A "I JUKI .1 r.1 .
lln( in"lu .hvtif,dmiKlili' Ill' \\HH rn liningHnny lulu Push uml HnllN I No TlilliiC "I. \ \
nltli.llul hu Irl"IWI", IIW li.uk Hill Dllll'lMlKnilllC \ ( rill. \\ I i. ( '. Ii's suuuuua _', lullelnh. I" ( ''' W F '11't.' P K: Hlld,", I. l'I.I.'IIc. "I.IIII'' '. nf tho Kim
111
iin.l UHku I tin* 1.1"1 of I .taplnrid Imtlh I Thu llnhln I (' Hi'liiHiner' Nlanlli'' title "r till' rg, Juts Mi'llimh' J U Jlil? l.nil, Il h: M'h""IIII, t. 1 uiilKig, '| |,,..K 011,1"1 I MtilHnrrantiil lr.'.li for lull .artill nlll .IKI,

:" HIIKH, nu..anhuhU \if ''mlri'HM'H, uhlch had Hiinln, .inK' Hintn k. lint, thus w.i'ond' lo ret .f.hl 1'.4' i 10. 1 I.tiiinii' | luilului.,4r, .',,.'lids .1"Il o AII.I..I.\I A,"Iu',,". u J lilantin., junt n-cilvul I nt Iri'M-uit l "'. do| fur mi.)' dililn, con

11 J I.ii'is druppid in tho Ill Ilit mid \\uiu ilI't. I If Iiipand hell I In wifity, Iho I 11.1 ley lurniiiK' up In .'IIIIIII"X., h.l: ->.ilf.wn".l. 11 h, nh|1.1.1 I .1 I. Hen) UI.t.11 "hllI.'I.' J u Nil 1)', > npiioiiltv I lliu tNiht Mill*'. l'f'l ( h) tbu P iretv of mill
.t'WS I, I K: I Iii: \ I III''u'sut Mdal, l's 11.1
tuki'iihdin > All | IIIII"hc"I. ,1.
f 13,Ih'lmll 1'1'11. M iluihi', M.II..1 up the bay Ihl night ami .| 11"1", V ) l'cll, J \ .1'111.. /nr, Jou HI nn'Inn.' I ni I;'a'uu T.'lniildCH' "' rulliliilK anil. all kin.'In WM..14.1..IIAPM .VN,
(1"11" \lllll 111.111
; \1_ r"11 NI.I I. laluilul' \, at I Ihu, -I'I'I.I"I! loo Company'iiKhmf. Hii., Vn'Ht. tieo I.;IMIII. .Inn .*I I'II' Ihim I; II dlliiiK, .luhn, 'I Hnggn; A.1 ,lt'ilIsl'Il.'Isl'u' ;: of for wilo at I In' liivu'bt I 1 )1".". r.1NOTH .

I M,'... J.hl, Pf.'lili;.r, (lu.rg.' Pfi'lllu, Hu.ilulih A porter' tt IIH on bmnllinini'dlalel' )' II"lh.1 1..1,1J"u, U mht, I U lleai'h.' J t'lll.' '.| | \', N II Ili'inaiulei, J l J f..1. .nt n-ciUJiiBt.hit I rootiit II 11111 I >i' Mure c.IIII.. J)'. Lj SEWING MACHINE
| OK
1.I.c'
| 'lonik, JIH J ai kon. l l.oa In Johnnoo' ', \ Huh) I. liovho, .1'1..1"
I II.I Pfi'iilir uml, 1 t'IIIIH I II.I Pfilili'iln uml that fullun lug "'| IIH (nbtaim f"1 | \.111..1.
| 1"11 1 C I'd.lJllh.f.Krt'ili _
I A >
honipnun I ,1 l "Pal Kiu'linh.: A !I' llnni.ill. IltIII',1. I lu..I. .IIIUI. J"hl 11 'K.NKlMIKltHioinptaiii.nnn..
C '4""II"llh"I'I HI..III (la Ihvpro.prli the N hint 1us lllulNtur ...n, \\ 11"1. lien I IH' ..11. A l 1.,1 I M I H.I'OI'hll.' JIM | | ... Jr. H.'i'iU in ,' nairmitnlfur The Best In the World !
.liunliip' nf jhn vdlknottii IIIIIIIUNIIIIUKK | "l.llnt IIUMliI) 1,1)M, ut e 'u tIP ulniutni\t ly IrmieniH I' 11lhl'h, | .1|IIIIHH 'l.'t' iii, Itolit I". .|I", MmnioiiH, J '1' 1111''HII"I' : : .

t nf |llvlllS 'Ihu INI')'. mihntjlln' (ElI: 1 I ri of J'i'Uil>'dhi Light ;; Joe. Mirlin.V 10'1"I 1'1)1\.10., l M l I "hen, N MMannn 'I.cus. hi, ", 31 h.t''luI.I., land' A\e, will! 1.1 ( l'"'.lat (1111 More 01'1-.I1 1 (" lilt Milan o ,, Tho hliui in h'autl'i I lui),; Hn' 1..1 l t'nnnlh
l'f..II. 0 (. h: ltun\ler, I.' I I ht ; t/ I Iu'iip'y I mmtrlann' the 1'1.1'itdliv. ; in. Mar Illk'lrl.l.: t" .
In'
liuu Ihu <' I doHt '.Inlit'ii, for, thn., Haloand I nu, bad pall"d cnmpiny' : thuda oloinan'""I..1 ''II"hlli., I luirrllt 11..1.' II I W tnllinnVrnnk will' ''o 'HII".I"I.| ; In | loinn ; and if mid
''II II'1M JOH, its "xlh'/, )1"1111. 11"
th ius'l'|I. I I '
prii'pi'i l I)', \hiil .111., nHiiiiid, In I Ihu ) bi Atrv, nho gulu to 'd uuhihlu.; win nth.Kind .' J.I.lcl.. iiihnnn lull \ lil.n. .kmei'r, 1"\1.| |> 1'.1,1.' J l Ijnr, M 1(: (''.:.UI. debta unnlraetiil bv I ill? I'lu'W 1..1'' ""h.Ohl I c 11.
.
niiulmi nnd ruduthuHlnrin Win I Ilinlidii I .'1.1,us S I 1'ulh"I..I, \1"1' <'l.nk, A fHnid vennul. JAM ElI: A-MN! .11..1' 1111'11
iinnlillOHliii'h i linriii'li'i. ('a"I' niy K: llainiK.' 1.\ P'tl.l'r .
11"\1 hllll''M 11'll" I lilotaiil I hint "I."IL.I tills \ KIt ., Munier.Cdinlgniin I "I.
U Miluh.ll Oatl", | A I 1111 popular
)11"11', /hIlt Mmr, tl Sen, J lun
l.arHon I I
nftelwlih 311..11 1.1
110 ,"b ami nil nl tin ni. nut ) light, tborlty 1 leo Palnaee, 1i i 1.1.11' luu. ) for 1"0 ."I..n. nml II'' al.lt Sei'dli fur all "uut' lnr M.iehlne 'and I'nrr-

PtllHIU'olll (' .II'UI. ,'hllll 'III" Ii th. wiml, nbleh bad 'hush from' IhiNortln )1..1."'lllJ, ltonliUO.bl" | I'.h", nr, I I I .1.hl.ll, I I.). Ituoul.11111 I 0,1 1.1 I ,'', I lla\m' l h"h.1, inp.ir.'il| (I'nl t.i. I..I'.I f"I.I Urn I"ollulb, the fur the !IIII" ,
.
1" KonthuiHl I fuuml. A : )1. ,. Ilillvuntil, Snl I,an- Mngi'r S. F i'i 'nu. : i v
hlih nil) "layuMT" nt ImiiUil to Hii< ; mmi IN'mar' )111 !u IIlh"I, It K NHO, /1.11. lioil uf In' Cruim, from lint- Ihutl"M." ei |IasllUe
1110 mi t'KiHilnnl' that had, sit iugput voiiHldeiabl' nnd wer,' I billy I HarM I y. I ship I IVan, 1'1.0. I I "."'n.li-in. A 'I' Ainb'r''mT W II. 1lllrIIIu.1 Ira I II\'M I \'H. mul skirl Fm' niH.fV ,
111) Ihlir.; t>f thu H"1 ill I that hIlt It IHnllioctl nil 'j lion. 'I".. t'onnaI I I. I llnmillon.ANnnge ,.l MminunH, S la\U, I I. M ',)'c'r.1 Mo- dairy Ilk, fur Ihu fuiiilhhinKJif I nhlih hu LIGHTHING MILK SHAKE I fur, 1 mid I'rll' 1 II''
nmhnianilitmuv 1,1 1111111
Ii" wiliiufuur P'"iinil*., 'Ilili UftVuIlHlory dun n In thoPntwiiiJ; 11.11..1 1.111'.0.: I \ Him', I lull)' I\"II"'H. UIII.I .1! Iliiliv, II I UII"IIIII'I I J "II h..', 1111. bin ii ) jomly t nnti nut with n Inrol ilnlry.linn. '

; lirdllu'i'U't: ; iiii liopo )'ou liitM'irlloaiM up with I the Nm'wi'.lerumhi (inrretl Monenill', It W l !E I 111\ Il'' \., I idiighun' 'I 1".1'? '"".., 1' I In' r""IMhu,111) I Iho The Singer Co..
Jib haul hud nlnnwt maju tin. "' k $M.'ken W P 1. Wer.' I'liin, .': IIWII.II.1. ie). L )11).l WI.I..I'lk' I I.I rlllllll I II" Manulrcturinf
Ihu I PIHII, IhliiK I \ilh I'"khulllu' % tl".IIIIIII .died \V miline.uiiuntl "I.J A 'lituMinnl, I'mini!! ""' :11.. \ 1'1'' I I I llupdiil' ", : .1" ..", I 1.1"Ii. | I hut's : 1'. r 11111. $.'..11 11; |I"T |I'hll.' () .
)1"l k '1'\111'0 I't'li'hrntiil fronnf i lalai'innI'oinil light 1 hOl'bo ttlml mil u UU'31 utul rut1 Ill. ,J: ; Pu.tui1, i k; 111'' -.", A i Hurtle) J J Iliwu' lien 1 huug. "'11". iH'i-ial rutuf ,nu' liruir iiiantiili'| : : \

).. IMulillilti>k'lHli'r.--Wo' ] luiM'ii't ) 1011011' I thi' East: a uiril aaiiin, man. r I' U""cI'f.1 \11111. < ;KO Andrunii. AVu, thu Ilh'I.II.I.l''I'lry, ,nn nilui'?.$.'. Jumroiomil, a (llnu nKK'kof Kiumh, onn. RIOJAYAMOOHAGORDOVAI'AHCIIKH .A. I.. U I.I.I IMS ''ml..II.l.i1

gist .IninkNhot liku k 'Tnuiii' I'l'lt- andba, .hl'" hint Friday (''11111 1, 1. A? AII''I' W : t:bin II 'Ill 'h."I'"I'IIII')' duat'. PiilnfuX hlK'i I,
uny Mil
: I H 4 K ''irN.I, \le\ .
diHtiuu'u of ill ty inlleHi; iii-vur 1'h, t bmiiller A. I n. AI.MM : AM (illOl'MI I'AII.Y '
1.lht froj nf &silsvtruuS ,sill, lII, life the wind, .IW nan deinlabuidl'lin (urgiiKiin. I liinln\t; "hh'II"I. .\ Hi him.man ". KMM: H.: llultF, ruilir.'ll.in 1.1."'.1, I4b'! { 'I"IIIUI, M. I'SI.\'II.\: ,'. illht 's
w"II'ru my) ; J M'elev \ .. .1 J.1hll..'. U. M tlHIKV'Ihu : AT IIIK Jp.'Mf
A In Iliix city ) 0.1.,11) I 11"11 Ih. '- 5 ___ __. : -
t.I"IIIIII''ht til' IntertnU nnd then ,
? only \'y head, Irili' /err. .. \\ inloMinlhi : -.\ I'0 ISI'l'IUNII |
J finm, :lr."hi.! .1. Ktituii Unit nil Iliouli ntilll)', \ uuuitded b)' n duailcall" II 1'1110. .1 11"1",1.. I K, AHiiUlHy U KKM.Y iiiMMnnriAu till. uuhsluts W.\.I/ Caucasian

.aim.r.nn Ilio ( hutliihihichii' rltur' 'moulioto tlK'ii I'l' IL.hlllo'llIl" II ItS a t'UTFulIt "N N "'" Heiiumd"*, J JJaikxin tIght pu$en, lift)"nix (!.hlll. iI't, iholcerui. ) I priii'ticul ami' viipalili', IHH,kkopir ami Cfe Saoon

tlw lirldKU Ht thnt 1.,111[ unulila lo ; mid im oUr a. aiijlhliij 1'1 : lAW le I.| Jiilinwii.lerV I,' \ Hub)' I. Km'In,', .lim mailer. i 111 uetk foronl)' "l.utl'I"'r| hll.lllcol"ouhlu, to Nil miy |1"01111 I In amore : AUKNCY FUll : Dr. A. Riser,

1'mw tulur nnd JK n qois, I'y iim tbi 1.1"01&\1\1.1. u 111l1..1 .IIIIIIIIII. ..I'hl dr dlll.io null, .) wih'J L.III'\loud innkv t.LI l'\31A 'l'l
". o vhilo Ihu ?" j""r, lIar. _
"ou.1"JIII.'d 1 hiitt I u..I \1111. 1 .- : 'tI': ns'r.GINGER : DENTIST
iliniH'lf intiTotn
um uf
L j |.ri,ulllnx( lilith'wulur.. Thin will I'rli the 1'lhl.0 bMI'l.u'o H.I.'I lliwi'iue, I' 1"1111." Jlhl lilly hun llun Un IHH'UHHU it U thu Ki'iivrnlly (03U'las RESIDENT ,
j %nry liiconvitilunt for till jKfipIo (if Ainl4uuloolat | Ilul<111"llu I I. IH, Unlit )1'1,11,1. .'u ss', den lL' huss rinpliii'r, 4loml ri'ffn'lHi'.
.iud otbur | hong> lila nvor, ,nythlnn uuy, o( thu IIH.III.ola'k. Iniunt Hi,u\l. I Ih'Ihul..I: Taii'M K.I:.! s .\. last '1\1 I'VurdlU'iud. I I I., |"'rftH'll) pure A.lilri'M, 11. W., ALE ON DRAUGHT H. W Cor. \midlnti'nili'neluMnit. .
I I'ull. hmo 11"1('I to IIu np" win re tin Lenin, l I' MI and IH iu'h'ut ilhu'aitly a I
u 1 M I he U'Araor *nt tho only nmll, ( I RIl.. h \ .." J toll 1.1.1.1., hl'III.I.. 1.111 J) ;.I' (.HIMKIIll' U. OHI'I. Eutrnui .' ,i %'ist liili'iiibntlucinTIIKHiU.Y 1
, I'A..UI.I. II. 8. liuwv nan "koil, but did Out ', M 11111\1.1. I'I'ul. l. 'Fu'i I that SuCh fniU tb | .IIL.r.II: ,". nl.I''' 7 -
Ilfl -
mid rvlWulIr4uurNtiuL' InuollnrpiT' )1 Datlit, ,' .'I. --- -
) A .h'I.
I know aha bad l belt U-nnbid lul I Iarrltejhern l'I. J W iikntram I lit I )1.I h\ery: lhlhu'Lsge gusutrutiiti'u'd. ) ltamlou 515ATUN.tI4.Stut :

: Un.al A ilntlvr' nf 'Wutri I (uuwi I'" muni .\."". lu 1'"lllob.AI"I. A ."" J (I.""1.1.1..1,) ', J"I. U I \1 tuNe no allot, thut nr arc nmnU. fur l-orrillanTt *>n .t LL <' : : : : t'4)31uIlt'ttlIis :
roit s
\ 1 1.1:
I
': uiulgimi {U'lilunxl ,IqitlVlJiiul. ) ( roc'vutly) tn.KIKIVJ the vdrfU of the blow nn nulhlliK, "or"thiilldriKglntf I.lhll"', l>.nln, I' Martin. ">, \"ls.alnI.. .. "uoaloll. hut the \uy wo Immllo' tillS .n. 100:1 l sIt thjil pauu I'"|'', tontaliilu- '"'

?i In $t4101111g, $4. "all"IIUloll. ludlx.n oerurnHl W l-tearim .:4, Mutu '.>Illll Mnilh.J Monn ', \b"I".Rlo1.' .. iillun, (Ibo imallon. If )nur 1'riMTrdrtuliaiwauUI A Ilif! llAnCAIV. I ,imwt IminirUut |i>eal nud nun >. >

S ,ally )>- .<*U >oir3iigaDlluuiundiit llnxlditlImlli't 'Tim Manila kad lO) nil nimprnfdr| IhirvuaaonU ? Nilomou DltMhiilllfWuilu Uivt 1 reiiru, ,A I\1"'I'lh"J I T 1h'W'.., IUSIMi S.UI.\IMN. I.WlulldU'UI N'liwili.in cunU, -About StnmiillmakuaHpliiid|,| lit- the vuik ''t't'.iing! lt. il",I"II"II. | .| '$ti"U-

fl Ul' jr".W..uti I bub tmdurmy lie Company.HOTKIi, limn, J thlllllo.I l Iln\I.i. II Minniunii. I.ay. To mllllnnn, pliMinliiK? their I.lllu. In'ldca"MIII I .nil mi 10. HmNimmi Hmx. lb u bout fur Ibo napier| bunk. All In lir.tlunii liMiied, etcry )11.10t .
.
k 1 1 N- '" tl I ilunrdiami,
? U'I' lIl' Io..yo. ali. : .", )1'Uhl. ) th.lrl.hiTH order Iw aub, no
Ihd 'YOI"IIIH, Annniing \\1 cnny -
u I'II"' I> "' rsussa. \'IH. .
toI01llr4"I.I"U. you 4\1! "IIII'\. 111"lllld.I'LI"' I. o ami I Ituwelnt.ialiealiby Notice. 1"'IIIIIIr'| IIK.VH: TEV IIK.IIM: TIIK M"T.Tbejuiliiv
I dikni'ii. l I' Kil" ) >, "IIIC ,
,
.. .tl.lh. dO.Iohm., al' Do .1111.11 nigh ulUlu'din ft"rTT lIuTm.-Kd.: Hoxauvr, Prup e.Matwin \W mil, Jiu'k' t unou, |II 1lhll.I'l urth It). tun ml.nloinf Ihuramuu CAIT, M .VUK Hfllli, at the NeW Orb'am K\l"i ilion

II 1.11111( kkul I-Un't: (\110 lie tttkp d 1 J 4 Mouk"I. J C )llo'a kcl. Arhv) 1 lei 1 iniht 'K '...,..U, lUirlioil, )1111 u'b'Ilqukl fruit rcuiiily, ', T Kli.it: tlil, day nolil our hiiiplv., ami Oil tlitbb.1 Wbuif, IViuai-ola, Ha.JCotl ananlul nil the prUia lutbulli, 'noTm
,iiM'lon liiuw ('IIUlrlll V l L".ln.0\ Mr. A. | [
hil you' HO alo. N ,tiluIW5 HJI; KMUalblier ) t'an.I"'r
&l t ta. ) O'I'IIUIln.. t..aIrisut'
.\ "C"lk'i. .11",1 Wu 11.1..1 ". hereby iirllfy annllni'ui'n hycup" of FIgN. AUu, and II i ImttltwHir, "alu NIt I. \ 01.1.\ . fi h'mlii for their i and fCt'IIiliUIt'iu'lu'hl It hlkbly to tin;
:> i:1.IIILLIjtU,04IIb&I l mcu Hbabaokudwt ( 11'\011 'c.UI| J ) Illgga, to thou ,. .iiiiini' .'* liN.'AII'"I.II... WI"i1t for Mr, )nh sill Inn llul lsu. It luts It-oniiia a Nt.ilIC lull
,0l' for k bolter frniu Ib 110lM'nUo. T'xaa| tl) .J'kli. lllrmluiihum; ; HFMoCary .\. I II. Al.1.'itFil .I.'III.rIIIII' 11111'0 MUIP.' I>K. J. z. CHKV.OUIev : ett'iy gruvir ha* II In slot'k.

c Cuori-iiHlou| l Cdiivuntldu, hue bo WMndurxd Woi-y luld | U L r."Ut .'lliiA ; KM\M'AI. IU'lIK.O :. Ju.'lhll\ a-nnlyt ratlin fur S L L'. lA'i. I li liltuAuju.l -.. at too driiK .''r' of (in,. MmuulH, 1.iit ill ltll 5 N Ii.Wholesale ..
<
u and,tutui) b11* W k l" .ll" '.:',, JU.tUHK.N, w"l,111 bhakv al U. A, u11tjl'.. 1, 117.1. Jr. Uonldfiice 3."boll llutvl. Uroter fiw PinnaonU.r

: ,,, '
:
'
'j i .UJUIUj. ,
,: :t \ -,.

"ft V .. .. ." ..t .6. p I 1.5. ''.5"I ".. ..g.5Sl5'..'( St