<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00133
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: July 29, 1887
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00133
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
SDAILY| ,""tr.ICI'COMMERCIAL Mif' AMINO TIIK PENS'JOL] I I I DAILY I COMMEKCTAI I I I ,''r ] \ ADVERTISEIH TIIK 'I


.
\l \Inlrllnm.Nnlxa'ril.It ulll for;Ix'ili'llwriil Hi-em.* iHTUii'k.iv.'iilarh:Cm II'Ip I / I I DAILY COMMERCIALIf s


,uW'A'V I.. YH.

-.
-
.
---


VOL. 6. F1 IflAY .JULY 'JO) &Si.
I'KXSACOLA: I'LOUIDA: > NO. 1:3": ;.

A. I I.. linn.it: I 1.111I' air .the only" ones on MI I ;M IXUM.I.'S: !' P.1 fll
t'LU'r' I II. M. t I.uiil% I sn-TOCATION.)( i..II. hrau'
first'class .10 Rosncct lhudrruu. r, .Vs'. Irtl-haudcr. Ill ll'A
nll"lc'ly ) on fmeheail
cvory .1. A. 1 1'I'\\' ,r n-u. .1.', tin i ni'tn.il, xtilke., They I icl'u.id 1, ) e lei-- ,
lie \\ III MM-nTl' '. ,) hnrrtallntt'dnit,
.
-" d.i \ | I MM 'I f .',1 In SUMtin ; DIP' floniaih, uheulhi
) looming" / in \\ oiknli :a niimhi
Hotel A. CLAPFr& : i .i.i:\ h.N: IM:oi'irM >MiorIIOM: ill' iioii-iinlou ne (iiH'semplnM' >d bj ll peniiipiiiv I ;Mimli rer.Si ,>\ itimliid' and,, on iho bleak, Until.,
L.
City CO. ii\\r.: iuiii: .\M: III IIILItV: III'ISIIr11 ': 'liinji-lioiemeii on the i : I lulls I ful)' 1 IS.Samuel" N.Hiook" limn' voi: In on (.liner's jaw seorlnff
of II .1.. (list kmnkih'Hn.In .
lUll Sonili I'nl.ilm; Mi-eel. 1'1\1'01.\.1'1.\: \\ll.l, "DM':, 1'1,11 I : Norlh, literon' Mctnln, til, (hl, tclii-cd, } England, '"IIlI'r..r "
\MlolMAir AM limit. KHAIII* IN lluj-li: M. llrook, alias" )1.1>11\1'11. nrBled HIP .llillil |1.'lh|| men nriobaJUm.iiked '
Sexauer do .
Ed. Proprietor 1 HUM .\ 1\1'11"1'; 1111.11.( lo ftsrthrr nl -:lilnik( for 1'\ <** Itutu.Ity
In Ilil'i''Itv I hit but tn this, and
I. i-l night. He romenlo Hip next Ihrenrounds
American and Italian Marbles Scotch and American Granites 1X1iirijnisM / rpnU per hour, and hue done I !
; bp, wills hl, hoin. the ,il.n: 8 of dill'rvlit'lnil Hi" iilhurn' had Ihe best l of

R J COOKE, Clerk, ,nut'stun. ,, uf rice, lionet' Iitliin| ft'r llnil.liiiiI'm lie: cool. "'11I'1,1, ,,,,. Mnniiinenl* ,mm _H no Ijibt, MoikMmo.' All e\iept. theXaiionil ) lo .tn. lo me him. from R It.
'tbud.tmr.01' | ,,, | mi) deINaId.titrodn'1'I. ., ''',il I 'nl" lonesi, 1 i..." 111..". tins Line, men h'1\rl'rr. are I In
a-OVInRNMEN'J.' ST., eel. nil Rind c'f nili-lii u"rk kept III .I lixk. of i mule, m, nnlei.. mi : : 1 Ill"( A .111:1: : 'IIMTKCAIM'AIX. : narkltugis6lug I ) ( the da,,)'. fel01irdenlb. U \Mledh\aio-\ the I -eMMilh |MII here groggf( ,
churl imtlif. Ui enrlt. a lar-i siek\ ..I 1E.1T | I /potter be, eollreled liim elf'" for ionhut B'I\.II'"I', P.H'I.Lilly, but Miner wan
HI>K .11' riTd.U'' SljrAUK} I II A committee, of the 'men on the
: rtNscoi.H.I. \11:11.\. L\IX I AM I U) OIJNAMKNTAh() 1'ISt'Iiaud ( I ( National' : i.iueeall5dnnSupt..tndreoa' err aUou. he-It'ited n. Ihouth' lun'S1'aklo' 1'111"011I11111'1'*.

- nn |pruned' | > rr1 ,'I.nulO liiniiiil\ loln. htiiMInu- tier, 'Innml, 1.1 mis." All Inupeeti'iiml' "IOI'.I"-I tonl.iv. / and oilcied l lo "ivtiitn t ho walk kcr111ng: hat i k his trans ,.I/Chlh. / warn eHlioiiptrept|
Ildrtl111' 'the |>AI \1' KKKor MOMII. n 'In. \.I.n"IIIII\. |fetus., ini>|ieelliill, ) 111\lit .1. inn ''IfIPlorxeor I I MM- >( Ilot11' In \\ hurl'. 'nnl'iitpli. "I I could not j-el" heie, em'Her on account ( !lou'i'ol){ In u teiiille hlon on |lrad >
'. 1'< 7."'. for III I only' cents JUT hour loi diHoik
.h j air Uilli'il mill I Ml'nl'hl'lltllM'l1 ot ,iln. tutus1! I have' hot, ecru bnin'n" iinnilli, ,, folloucd I'.T mi 6ptn'rrut
ami.\ .
- ; furlIiv1''ells. hnnr" lr
| -SUIM! h> r III*:''lilltS| IllMII per m\ huh }jet." ulduhi, lienlv' srl lied .
in it lei s.llraiUniin
EB'tn b11Bh1U.01"1't eight( Hoik. ll Ihe, iion-iinhui Men
ii Illuli. llililuniiAil nml Pi.inlli.IIf. 'In I answer lo H '|1".lIo".u|| fo \\ hula I kniMked his man' a{(aiiit!
Atidivnn .
wets diseh'irjri'd.: telnedtodisJi.iij.'e '
- -- : ., Ce.: l.ll-: \ < thought,, i'IIIII't i.i'e In I'nulKiid.Mr. : : Iho null ami. (he lonmt eiuledIn .
: ) .Iho uun-uuii, ti men"
---- --.. ..-- I b'rn51kq.nid.! : I the limit round liindlnirn, began):

HENRY HORSLER & CO. j "( IIIthi 1':111:1.11111: ust'rnn'lundtr i'n.tiiiii( mallei" 'they'' 'llm l.c.1 t ,
: i ami
('ill Ai.o, ...lulJl.! .-Al :Sl'll I I() Ilil, I lie Hen!) SiiHieiiHloit| l': l.liHMI ,
'. -Mini am 'lliliin tIM,; I-u'fair 1 l 'I'IIPho dodged, and PM,'han/ed' :: hlowtorn,
I inovniiii: I liiMH;, tlnivtoii'il, III (IIn'I | %, .Illl) :il! -lleill\ '

-lil.AI.KliS: : IS-- li.ikon of'tale l ( lliMllin. nt :llli\ ;i ion wilt Imt a foilnijtlil,.. '} I I. im mole iiiill\: of miirdi r Ih.in lOlipteol'/ mluulra'Ihsultladbw" jjot
-1'1'1 I Ill ate I \I illlll'I''I', di-eiI. him. I Iuillpend III a i loss-oonnler on (lilotpi;
,
Aidiox, < AI "'11111'. n IIi I .co xtoiy' uiul Sinith'H, appeal In the I llou-c n p\e
CHANDLERY SHIP STORES un, li-liopppi" hill,. k IIDI' kinhim, HfMiu-l I a AiI
SHIP I wsr |,1I'hl.
.
Invnii'iil, ,, lultlv tiMM'iiirnt.! IVr n mon-. 1,1-1 eight! I, :l (.IIIt.I.. '.
I I till! s,4'ru" 'Ihuilr'> "1 in tlir ( liltedSI.I I II;lo\er Ii, h"d l loleaih. hlm-ilf Iliad-
l linn1 the liniiiiiiilili'ii'd, and imllilnjolioIK !! held. hi'ineeu' the do\einmenl' and Iheoppiisiiinu i
(, IIltil, I I..'., ll11 I... m,'-l1! if ll burn Imideil" 1,1, 111:1.1 ull his k.IIIIII..III..I.c,1
11,1 N ILL.IOI'E:( win Ihoogld': ,. of. it, :Shnrllyall ; ii'Miltlny! In the I'm'ni'Ilili r : ; 1 Nh ( ISO
AGENTS FOR AGENTS FOR h .i' 'uiislii hi h'. InIte I ..Should;:,; ; l.hll"I.
iir.xii'AXU: 1l': *oL\ HOLT UOPK.( : lsr. ihivcoVloik" haw rl'rl', It w 'ailiiMirii'il "< ptuNnilitug lo ulloM I.in-i' I of .the .
(II" him, I I ---- -
\ ll.MM H ill mil distil him.'I .
nI1'IW'I'An:; ::-: ('/ 1.1S'I'a conoxAMi nr.MPw: ] ., T\l' TIYELLOW: ) 1III': ALA tint ,i iHinilicr uf jH'o- l.unl, lilll to lip dI-iini.d' of. .\ pin- 'he di In.i\u| uu IhioHU lulu the I.iIge.16sa15lr.an! In'Illl1 U 01."1.

plo living illlhr building were either' longed' iliM'UKrloii till ,utdy, lit l.e > '
AMI / :\ ivwuiih.. .Inly, is.! 'Ibo
: 1111..1
and Pea Ilitdware that -
ial\ani/cil
s jail Illl
II Ulls lit Iih.
: : \ -
lilll.II- -
hen elan-uii'1:! and.h L'J! tiikt'ii rMcainlio.it
\
\ : \
dead d liciin the rlli'rln of IliriiiuLo are
"r lug tip.Joliu ,
; In Ihe woild (I. |hr,
AM I. CHAIN'S] COITKU: l'( I M II'\\\ illaholii'al. I'he uomtii, I. lli.il' HieIlaht 'lo built
:
GE( /I/lJo'rJ) MMJVEV' ; : ANCIIOIIS mill. Ibnue." :ltd I'ticini'ii and Itdglol lint cII"'c"IIII, pielilt1 .llnd \\litih. Im" the I'all !hirer: !.ill"'. It. uill he,

Neil, !Spike", Slue' and Hoop) [ Iron, Ijpnd N. P.-: ()hl Metal; taken in )I'\: |iolli'C. liiniiiil, iiiinllio, butiding.'l'itr)' ( at the tijiniii'l|' In lie \ghee(\ \I'r the, } uai illlounl Ino alii .d Ihe. I'urltan,14od, ill bp
|Itll|
AMiiYDRor.iarinc u <( on the .'.111,1 mil his, busitutip.An ,. u feet
Pier !Shift!, l.e.ul, Shi'1't /'IIH; hmijio i ; u henp Fin'ni-li XVulor soon organ; 'hinting out llni, IIIIKUIsctoiK t'nionl-l-l hard I Ihaithlgtnu! 11511 'nl tho, \\ater line. :Mo, till| lm\elV
liilli! li '
would
: ] OFHCI I I F:, 1'IIM. FIII.\\ J|I.\+ 11"1',0'11' --- ): Judge' :: haxon'idhim
HI, |.S, T Ships' HottoniH.OI.I Innlii's, 11111 eleven p'''huIU' li.nl .
Maierooni"
and
Iruuband' i''r.' h. ,. lo pi'lion and Mini him andolheiK all moileiii liuprntimiiil -
c.'II\U'I'SAN/ll'tTIILW.\TlOS/ (! ( I'AI TCIIL: i VAUN'ISIIKS: TAK:, ) M.LLOW MhTAL: been ,n-roMioil. ; llii-n it MH: Imiiiiltlinl *. Mie, will runt f;dNIISII', and
> lIOlliHTCALVANIEI ( KlM N M.I :N I FUI.\'. II, ,llll)' ;!:.t.-' Im' uunpiiai .1. 'fiat 1 buy .
l'I'I'I.'II.IE1-'I\'ITII'I': : : :: :\I':, l 1t1uht'I'rugu, ajTml Iwo Ji'iii *, uill I.. Mulched l I, in Shy l.ssq.
lieM I |I' (lul.llh.II in.in tt bill bo hitineilMl ,
FOIM'.KiX "II1"1"S After tlnee week of hot weal her.
nu-
ilo.iil.! .\ list of .Ilio inini'cil; n'o- .
Aniinnnition \\ ;n [I" .
(Onus, Tislols, ) WIKK: UOl'K:, equaled in this I'-hllr. a most \loleul Ir I hoy. UPUT iiinimilled, 'niiiidi'l.U '. ---
the (NiH tollonii-: IIM.\: < ii tv.i: : TiiMit: ii': .
M':
1'0)AT "'
Sllll'AMt; ,
I.I'OU0.1IP41SS1'S : :\ -' lull, wit done lo I'lilleiMHilone( al
Xiekel, 111'1011,1, 1'jppr' Cailiidi| Slii'pU, Xel'I'l'IIgo| Aililo Tlli0| Net+n1 thunder, .t"1II" o'elll'I'O'II".1" eight I lajrinu -

: LT.MIXCTON': ; :>\ -: ]WArilUACM I : (; 1 ITMI'S( ( : 1'1'1IJ.(0( .'It'., njfiMl: Ii: jrarx ; Delhi, :,( I ten, honii, wa-hiinf llm Iolglo- his ortii liiiiei-l.| 'I''hey lie.lled 111). .\iiil \\lll l'iliHhly < 'Iiuiittr. HivlrUol

AX:111 i COLT'S UII-'LKS: :: unir.Kus: : :;, I'riigo, iigi'il'I! } cars: ; ll//io TniKo( \vnH mid hieiikiuj" down Ihe i "rop'. hoiduunelnlly. 1Vhus I ,lead of I HIP. 1. Mi'll The 'I'lTliiriiiHin
BUSS TAFFKAIL LOCS( II. AV. .lOIIXs' UKI'AIUS: ANIl STKKItr.US: :: mid. doing I thousands ol' doll iiii oldamage. 111,11 I said: 'Wh)' Hull' 1.110111 .luirliial.'tlie
; \itlnnlit'r
111.1111 jPili'4 ; Jar. Itonnvr, l'liillii| !HMrtili4' tin ,%.linln.rol ..
Abestnxl'aekingilillfuarilSlnvi! Mnin;.'. NATHAN IMCllAliDSOXSTKKItKKS : I lauris me handlenpped" In .
ItOTATOUS: : : : ; lln liUlle
iinkiiounItiil. \
Itonncr, aged fiiKiiiu1.iii: NIldl.'ateutrlx.rlx!'
) ;
; ; ____ i ('ver ,,1,11,0, denied his
/
Boiler C'oxi"r Filling : : :: 4W n ) u.i) They .
\\ I. \\ III :Ioul 11<'1.I. .
111 KS LINKS, llAUOMUTr.RS: : I : Hemp/ U-udarian, (iiim I\lIOI'I'ko, nr.voiv: ( ; MI\ID( ( : TAINTS: The \ellou I. ".... i lathi. He .nevn denied me.. Tin'' )'
CHUOXOMI'.TKKS, .: Mr*. Tuio! ,1i.IIII.1. IIriOr her rciuvciy \VASIIIMITO.Inly: 911-Surgcutt.:! : ;' iliiluilio IJIMKIN, July) :LN.! -The depailurooftheThinllo '
] Pui'king,(. r.ACNALL( ii i.()t 1)'SMARINE nllI' : ; foiled( in) ""IIIC. 'l'h.ll.
: Mm.I Itiinnor and, lluci
for
'u ninl Snnlili' I'.lock": ieiipiat( Hamilton/ him arrived n itnCamous. lie They. suld Im, tan New York ban In-
GLASSES; : : Ship Stoves Oil anil II(' ttill- I.'IIIII.'k. : iillicu will die. Tim Ihr" slaili'il inllclllin' c'ra.c.llho, ( cnthiHlamii over her '-
telegram front I'n..cd : pellormain
(lill"'oiHiil: | .. C'li'ulI'ooui. P.iiflri-, 1s.1.-Surgetn:: lion) fioiii' UK \\ 1110..1110101.1111"\ III
rAIIAI.UI.: liflFHS: h1yults': STOVES.( corrr.i: TAINTS:;, It..I..* Imp', in lint. lianpiuenl iiiileuis(: dated Key West, July' 2S, Kood-he.: \ Hull'' lalse. 110 I came (lu I IIII .'e and net even body) I talking)

..iinlii4, tuiiMil. by n put 01'1I0ililll( about 'fl<'his.. and "hliii. '. A few of
SIIIITINC I ( AKTICLKS. AS"015TMKNT: OF" TARN tf WON'SO.N'S saying) that Iheie" lune lieiu ITJensei )' room' n ml hid mo oooil-he.: ( They ) .\a< ),
COMI'Lin'E
A I ml: h"illg; iiisrl.| llpillln iiml lilx II...' I'xlI"'lIIo npoiling' men ha\o bad
MANIFESTS:: : CAl'F..1N\: : f yellow fever cud II deaths lo dale sayho lied tt'hj eveixlioily' ti'll"
SlIapl'I' Linos Hooks coin, Sinker' FiliLint's familyorr11pirdthe.rrnud.lory" | lint, .._ Ibelr attention drawn I from (the
--- away
Ni\V: 1 KNCLAND: : ntoiicn In niitke pioplo lmi li. I dohot
!1.0.1{ HOOKS AM: I SLATES. .. )&
IlonkH aiul ,'ra1Ne 1, all I i'-c\u'il In < | | .
'Iliry : H'O\ ,
| The AIMPI Ii itn \NtiH liillon linlnu ii" 'pci' nlathe posslliililien of Ilio rare" lor
eall thai lying that Is hint
WOOLSEY'S./ : : \\ wei
NAUTICAL A1I LAVH.. AXCI/Olt/ J.llill'l' .\ II1-'JIIE' 1: LIMITS. wuufin'Itsualr'I'rugo, fiinul) lived I'lri'i'H.XKW i pall 'lall t ilkiu g.' U'lirn ono Amoilean i cup for Iho h moment hv
:
. 0m" on (lie .,'cII"III", ",' :\lm\v, In thus rear, Yniih, .lul' 1)' :l K-'I'IIP Sun leu v'Pit Knulaml: : lie eome. lo Aniciini any tliu eom' 'liiniiiil ol HIP mad.ll helueenJem '

*.. : SliiimiasloiN Will lotlee to their Interest{ ", our AdveiHsenicul.( nliilcllie Iiiiiuici'ii: livid on Ilin top Sll: .1. : Ilieieli I uolhlnj eilminal, In dial... ; i Smith and Kjlraln. Hut the devotces -

11(101'. "11 looks as lhoiij Iho AmeilemiAHSOI : of )'n"hlilllC ranunt IIP In rued
ll willi.' evident that Mr. Itrooknllnmulit ,
Everybody( Largo and( Small, Cordially. Invited to give us a Call. 'Ilio four Miinl\ln : Tiuuo chill"u'euu ,' II err got( tug lo pieces, UKdm I hi. boy uilitlit: t a. well have (strut tbpir allegtaiii'n 'lo Ilia Srotlhdi

--- WPIC li.ully l knU'iii'Hli'il. Tln'ir iciovory l niis\llle', Clexeland and Meliopo'ilnn been bird. b" .linli, \| l.tneli., Ho/ boIn'VCn rift that It .expceled' lo work.a rompletcrevolution -

i" iluiilillnl, Ni'linn! Ting":: at-! luhliH, me Itu'kilig: ( up\ Vondi. i Ilimh In bin MOII'K liiiniienee, In yacht buildiii| .and

FLORIDA CURIOSITIES W. L. DOUCLAS lonili'il| In Inwi'ililt" \\ ifo. and livo- Abe, In bin Intention lo withdraw" ; IhoSL will, i Uery, 'OIlVIII.J1I1l In bin views brlii'iiii|( the cup homo with hor. Tliodlnciisidoii

.I cur till\ Inliy: out of n; .. ..nll.l! ahoy, l Lllllis ,ilnli mid 'HIP! likely t to lot- ol! the 'mailer. of thus relative meiiln of

$3 SHOE. uinilnw, but the ,rope|' was tOn.ll01lmid I l low bin PMiniph' )'" -- Kogllnh I ami Amrilemi yailita have

-. Ilia. onlr .! RF UfI.t:1I1I. till woman 1111',1011,1\ luinj I, mippniloil <> 1'IIr."ucrlll'I.\II'" .\\I'I'\lH'II.\III'II!' ( ln'1'ii. rnllveiird. of Into by Iho apHaranio -
horn In thv wurlil.Pino.
.! Cnir nrrfort flt. rill In inlil-nir uiloinuloil li\' XMV Yon, July' :2H,-'I lie Sun\ 'I''In' IkiikoliM Nniir'NiHMl flu CJov ( of HIP Volnnlper upon Iho
| | by
: audnN I -t 0nud
+rrmu L4,.+.l.ronrnr all .,)Ir. +tar. A. r Wlira lllint's.: ('.11'1.| Ciinrn, III'1I'III'k II, HI-MI : rrutlrut-IIowhwnr """"', MCIIP, and the! perfoinuiiPO of thathoot
.
News Dealers and Stationers ./. ,runner. and i 'an.INr..s 'rc N:?0 RU.'w h,. m I "rrillJ Ilicir ppiilun' pu>.ltliin, enshid "A mil(her Mai limit IIIIIH hull KPIIMI.lion ('1111'."", July :2S! ,-Itoheit Sulher- Inv ,glten, HOIIIO of HIP most'
11' 1 uoruLnx ) luilili'r. nml nllengde51lnlrrte' anlent
Marled eMenlaIt of ,
: up thin
\\IIH wiii Tlil"Hu'a admlierH
1 arI.I11Y. rr'wll ; ) land, of Mm' 'muli airlvod In :' anexliemely
0 Chleajjojenleidaj
II.. .. ,,,,. ..h,. ...looJ ,
10...a.1y.h uU.'r lit.\v-_ I Ilicin, tint u ,".\\.1"11. 0111 hlll'.1 nf Aluink0 .IIIoIIIoA'' al I lei'.l, (lour" of I II" Ameilean '. Hntlieilaml, U 11 lellied unpleaiant. : turn. In connwllou -

aaW 1'3 fo" ciivcli'n"l] thorn' and. Ihowuiinn lalI.1II1: : AnHM'liillon, "ilnlix well to ITKJII.|| : ollleer \I Its (he .,,11'1'1110"110001011I." (
ami lots heen
lpOUllts\ iiili'h) army ", fur
mportsd and Domestic Cigars, Tobacco: Notions Etc. S"MCPw w s.. mnl'\ ihilil, li'll III Ilii' Iliiiicslon '1'hi'' light in thin ATOM, .laion! I lni, mmaMnnned many: ) ears eoimei,.led with tho llnr- 1..I.III1'llho. ) CII'U1"11Ir1l11ollWr1l11l1| ( of

nnn..n.rar taw W. '.. ffWIII.AI4.----1 nllt6' .. -. Will 111'<,; 'li.unN ii roggid them HO threalenlnx) a look, thai ll utah.11111101'11) Tntiliiitf ( '''' 1'1'1111011, Hie elmnee that llm Tliliille will have

Its et'a nltt. n's tortANttruckrtuo.Musa( : : ; 0111, ami the C.ipliiiu' 11'11. luninl bills fair tod&uu11'nllrethis. oiKiinl/a- ulihb, lIe, walk over many intliinilaitta predli'led .
IHMUI In W. L. |'nai tically lonimU I ho 1.0."
tent lily liiiinril nlmut' llu Burr" liuinU lion least four of the Inlis .
at have
1frw
i'4 ST.liMerchits UK uceks a ban
story
| __ ___ _m_ ,11I"I" Is oi'llnil legion.! Ho/ Halil yciiter- ago,
and,I feel : I In 111,n Inhiili'il\ n laryoiinunllly threalened, lo withdraw rushes Ihep.'U'cnti''o day lhal: ineo Iho I'JiKllsh: oveiu. loino to .thin Niirfaeo hole, of (Ilio truth

Shells Canes I' ; of 'dot, ail, nmt.1 \* Ihoiiuhl!!' In :,, system In inlopled.. ( 'In'" input hud taken eonlrol\ of (1111( rill II 10 of which Ibeio U no doubt' and which

Curios, H Hotel ho filnlly iniiucil.Tim \. Voniler. A IIP, made Ilio Hut liipakami HIP ..011l1l1l.1..llIlllIln'.I of that IIH\'al- IH (IIHI. /tHiil 'lo Im peiinltled, 'In clio of

iiinllitT win -10 badly liiiini'il" HIP, Loulx\lllp, Cleveland and fly had. matcilally Imioasoil." lurojaid ol'ollllIlalioll, ( on Ihln dhleol, the ualer.

Unit fclio Micriiinlii'il, 10 her, Injiiiien u Motiopolitnn Clubs aio, 1'/11'1..11111'/ ,dim. (t" tho of Ilio II apjiears\' thai when Iho 1'101.11" mine
Kovernuient
( county,
SEA BEANS AND ALLIGATOR JEWELRY ; uorr.AN; ri\\- few ininiilcn liilor A ) tong /gill( num.cil "11.) !I'lllll nOW 1I1 It II HPlilllM, 11I"| |,|lioll humid Hut when King Tliobaw wan In an ea"y winner... on use .lint of Iho

foil. I'AI.AK\' No661'ERN31KN'I'srs' ; : : Antiiu I 1"'oll'.IIW'IIS. Mini Imunli'il ax to wliiillu" I Ilia A*<.,"'liilion, I U 01Ulml lompelh'il, lo surruudrr" himself the. dial race wills Hut track English: )

Pensacola Fla. wilh th,' 'I"'IIKO1111I11)/ ', war cnirleil" h l'orlnruklugtsp. ThcKU'iil' few Iliitioh, jIIV""IIIIII'II'" allnued bin auld yaehls" ,0/oI'oal(( wan Ihojubllalloii over

Shells for Walks, at 75cts. per Barrel, \ ,loll i-liiiM liy liienion nmt I the' liiemi'ii of law I AnHoi-lulion 'niiixt lid 'iuii| kl)', Iris lo I hi' ..1I1I\'alllloIIII..I.o\ lake (heiraimuulillli her. sirord. l Hint a pool, or iidleae( ,
'I'A nu-:: SU1TLIKH WITH TIE:
and who ore badly I I iiijiucil, bill ,
: .
formed
forutreudylle0 plajen, ol hn, llrtrnlsditunclnb wills hero to wagorou her nucee -
/ | lii.IVKIiiil.IX'hlcr :/ : : : JSEST '1'11IIAllln': : them TliCNO men, nutIiul'hlgrrrulvud
ALL
: : :/ ANIl 11I1"011'1'. .
IIAUUKLL AFI'OUIiS.:; --- ( are leadv, (Iii ilUliihii-, ( lln'lr nausea of payami n In Iho' Alllcl' ," cup race However

Tim lli,>|Hilnlo' Iliinor.Ill.lKIMISl.TI'V toil( anionjf ilioilnlm, 01' Ihu /league.Vonder palilolle the llrltMi sport| Itaybp'
"IOtlu.111 iiml, it lo Huhn.hnhtf, ".o M |Iit.| <*i) tin" in- having no means' of tnppoil\ ,
In HlullsniHl oUnir J'ol.I'U AXI A'irhvnKAiinf' : : :
)
"r HI ll. III. .1' II.Ati'l 91'p'. uilliio (huh Iho I"IIKI' Im linen not l'ol'l"lt bin reverenen.
aA1'w fu Cdimminu'iiliniith, ii ,-<'illu r tu lily' IS KKIlMtK: :, lily : immedlalL'ly oi aui/oil thuoptsch less
unless u tlian u IH '"1111". the Vel5ud, for home production* to balance bU
ntlhn fatalilioH I 110,' Into ,
liy
IluprdaQnwreck bands '
M. COHEN AC'ESSIBLI1'O'Ill: : l: Dt'.SINKSS: ::; I 1'111 IIIK of robbcin. ami
JOE E. ami, I.onU\iIle. will follow the MoliopolltHIIH judxment, eonceinliii: tho result of
JACOBY. Proprietor. / a
(11( llit iiioinin i (noli h and
high Bunion
lip nun lerlor
Manager I'm. .iiwnir. I mMiarmiHil, POKTIOV: : OF TIIK: 1'll'V. up Wa'IIII'II u -
10 1.1110,11111,1 :i.'i!: Injured, nfwhoiiiltIN \ WO It U Hlill, It I ll IfllllO'' I'PI-! lo 'Iho lonnlry.I They, 11'01'01'1I11011 eunlcsl on wlih b bin money 'In eenter-

ai..lf /,(,( /." InJ'I; )'ANI) A'P4TI. )' ( foineii:! will ,illo. All of I the 1Uili'inl tutu that' Ihoxo ilnln will llnUh Ilioson. "liakolls", anti heir( II ii,iii buss' wuioiiiLii ...1 ; Hippromolori or ltulip mhenin

}'I!J.V nUl0'1), men II ('1'0 l.iken out of IIII I sru 'J'ako It all loxHIii'l' : / I Ihln 'K 'aspil hy Iho, uddillilon, uf u 'lot uf' bold' (Iliat the" Thlntlo wan a boat

J. KRYCER MICI L ami it U mnnil-nl" Unit: several aionoHeiy' lilup, ainlu rai.li In hato wild. lucklr'ssfollow', ubo wero Hiiperlor/ lo 111/) Ihlllll' alloal, conseiiionlly .
,
St0l Road Reflect up TMT-ly /lOI'Hlt'I'IIII./ : ( inoic" only Im. 1I1I.1rl.11. l.alllllllY ho peeled, nnlivt iho grant, uor.u HIIIII,, the oiljjinal ...cv"1. | laiiKemonli weio made lopiulit
low give p1. A- to I Ibo Mctiopolilmm, by Amcilean cnlliinilatm and.
1'hn! (01.81. '''nation tiiini i'ai'r W'r'h /" '" \ Tho !lOI'CI'IIII1ClIl IIIH., hnuever." ,. i<
- ----- .
--1. -------7 I 'liK: : I.In-I: : nliout hull'; 'loiuli'il,,; ';, IIi illi; ; ;lien; it U voiy pi'ohaUo, tliut h tin')' ulll nol gully p Kalui'il thu asiemleiicy of Iln,nod.injjL'roini"hands 1/,1111111111'1'1011., ', and It may be nafo to
%
'1 IIIK: F'AI..d'N tnsv.u' )I' IIKVD: 1:1'1'111.: I 4 \\u\l'HIM: AWKE j i nhii(,.Ii cOII ,',1 |;real
ull (if Frt1L/nI.I'I1tIlY| | III.tl1l1g"IIICIII have been ,made fore Mould ho! hailed I with glue. neeomtlako
In CIM i iu. 'l'1u, liaiin bliink ultliln a few havu I'l'ilhlolll,1({ HIP! majiiilty Into a /(

FEVER:: : 1 (rhy. .firt of a bililypTUfWl' loug: and thin, ) ilintiilmlioji\ uf/ lIID pluui. liailn, uhole-iome, .regard (f"I'II" nohlior)'. rapluied fiom Iho Aineilpana

YE L LO'\JV feel liifth, ; trout, uhnli H'VC'"llal'"I"cn ) (O'llili'ii" AlninyH aid,, I'aiil llultoiil King heuhaw\ I/u.uld, was now held/ after mi .many )oars ul',ili.aioliitiiieiit| ) '

'1'11.ueubdyhg.nitiwtnbu.l4l: ,, t n'I'"IR'II. Imtlnu f"'I'" f.ill.d, I IIIH.|. r 1111) Hiciiin- jiniippil' anil uiie saved, with will go to (In- Now Yin..1.. Inli : !big!:,: u i lonely unaided( piIsoner India, to Ililllnh ) aililmi'ii. Not Iliat llm

ftl.iiii'i. u hen taki'ii IIH iliru.t.'il. slight Injiiiicif, A gl'eolllcuJul'ilr till\ Iavolrr will K" l to the 1'1'1.1"1':0' ami 'his days' of l'ullllllltl"l" Over latter bavu ear admltled! ..IIY.lIl'crlutlly
serer 7 pl ami, Ihu other pl.tjeu. will Im either | In A mil'lean boa In. OnIhoeonlriry
not darelcsp.aslnlll011'nuls1111.1. fl'. Suilieiland"' will loatu Chicago
A Positive Preventive Against All Fevers released or Iraiufeiod tu ,oilier, I,,'II:':IIP for lliu, ..a.t to-iluy, null will visit they Invo alwa) ideeldedIliem "

PATENT. \ | IHI.NAI.IIMI lulx.. Tlio liaiikleiii ill ( niiidii,. III *unsafe Ineontenlent!
II HI h Kniflaml: bilmu ,, his Iho'5150N5 cialln,
1"lIdll', I, AI'II| | |) tn ivIuinliiK lo -
'or full IlIr..rllllUun. o""ornIIJl'hi."rA..1 I .K.Jnly :S:*. -'I lii'i. 'Ityi'iiiin. tutu' lathe way (lint Kuleihrwik: wan merely lug.iinablneit strewed
AI'IMII.K.Hole :. litsn1b1AHI5). up
l'O'I'1'1: : :\ : MOST BRILL ANT
Aifi'lil', ill, litht niijli'i, I'Uoiil II rcmilullou In. 1J'III1"rel'lfr'lIIl lliu 'it (1' fork' (tub, .. --- 'lo a toiujKiritr pilch of sis'od| bynomeVmikoo

l"-'i-ir II Fa-t.ivrnmidtSlnrt. ,, I'KXHtioi, H.A. Tare and Perfect( UnscsIX '' iloruliij tutu ilia) 01"'. Inflation' ln| > ''|11 1 regard( M llui, I IronWo 1'icnlilont' :H HNIM' KKI: flt'T. clc V 1.0. WIUIIeVol'.1IlIll'rl.-

.col.I"IIII,1( Mr I ". Clcvi'luml tu vUlt II) 1'110 pall, ; '1 lion, helk'\u that Mr.Vomlor In llii riuliM lli..TinUllHllh' llr.U- van ml boat I U iipmt( Ilirouglt .Iho Inloinjieloney -

'JHK: WJICLI t t'I N'ahlivlllolillu In tliu wvtit. .\ loin" Also will KU Into tho t.eague, III'tll. thli ll Took rUrre: r.ll> : or taivleimiii'.t of her lall

'In.run R. Irnimpuri'iil tutu colnrlcM. III. initteo unit nppointt'il' to ronvpy lliu 'hill i If ho reuly Intend, In KO all Hint I MUM, Iml Only I .bunt N4ivi iily/ .Klvn or, (Ihuu ai i;blunt I I. Haled on by Kng-:

LAZ JACOBY light lint It iiuir< )'eratnt"IlwexrellmLrnul'Img, and' for'tilt/.tu'.s. or I'liilDruicito Ilivwvwr limitation tollip. rroldenl( al, U'u-h- have lo nay U for Iiini to Jo AO.' P1rsials11111(1.. "In- .'111'", for IUh Jourunls n l.rol'lll Ilia umeaworlhlne.s -

l*, road fur liour wltliiiut, fuil iio.la lug 1t11. .. Ho] 11'1111111,1, clilrol'ClIlll/CII' to. dual' I \\ huh '1''hey tray *:1M "tlvlrlr.| | of .1'.1. but
---- .
r..I.lbl.: ;y nrvI'UltHTSIdll'l\! j'mIt.IIJoI.: : Ililoimn ",'''1 In Illlniila. with III this LPKUO Hiail. ho does III i iI 11.\1\10:11I.111,1. July :2S.! -'I'he lung Iho 1111.1 coalition lakeu back

CORNER1TIOIBIAICICIOINIIISITI11A14 1f.liiioiilnl (reuse. i In. IcuillDK l'hy.Jei" (.'1If.IIIO. July' :-I/I.l'alt'loe.!' l || flolll I lliu AmilKmi A..oi ill 1011, .aped ho : lalkod-of U.chl: lo a llnUh with uLlii by apprsraneu .rl.e Volunteer I '
THE CELEBRATED In 11",1',11..1 "''n','.. fjnvcriior MiMmbtrii. glut us between 1'rank 1 lover amiWin. aeuulushanl.nd
l IciL131on.bs'Itlltii, urn rif 'note In Hi! varlonn point In IMInoU show that will sushi Old out Iliat ho', .il'ion not Ilio cnlraueo of tliU

prnr....lunti, ami. Jutliiriniit, Ior"III'III' uf. Intent heat prcvolliil In .Iho rcnlrulpail iinounl to at much an thluk hi! liiailbiun' (tiMik plai-o, thus mom- factor Into Ilio ijuola of Ihtng4 to .be
trade, ImiiVir, IIIIM, 'l anl,,., cti*,, i'.n. ,lit thou hilt near (jib-on, Ind! aliuot twenty.llvo considered .
!i'iu' bud tlioir sight /liniruttilliy | of the !oil alt. jPklprilayi, At I l.ln- ', 1111.III.lcrou.l, altered I
I -- --- mlle. 11'outChlpnguoutList-. tho (
I | tbelrutv. | ono
\ I I ,, Kiln, Ilio' 11I..1'111.. ) l'ea'ln"lllr< In tar" | 110 lalll..1 prophets.
lrfMhiK MunpjrXcu
Insurat.nl'uuy'aulr. .
IJAWiES' TAIKN'T: EXTENSION: hade, mill vri'ilil pio>trnlloini wen 'If'u 'enlral: Itailroad., Tlivro were Shay mnall wagers liavn Hi tin eaily
VOIIK' July) -'IliuTiluunu 1 ] aboutaovody11tol'e5at'|' jini till of them lieen. made that tlio Tblttln will brlnjt
--- Itiesstsehips.peraturu .
SPRING EYE-GLASS irjiorltil.; Cuitlinjjp, ijiiiitcn Ihn pre.ldenlii" of UoleadiiiKInniiranio t.'i: each for too. l hack .
TIIK: LAKUK811: : AM UW: AHMJlMHI blot OK' I w'a reached/ with one or bating paid : |1'1'11'1. Iho much coveti'd clip ; but this
'I IIC: "' .it'J':, IN KMtlL.NCK.;: ; rompanli HH aiiiK( Iliul' ofwllni'.iiig/( tam ,content. Tlio I lub/ltnon to ( lunge, fund I aecnmnlalcd -
I Iwo al 1'eorli the Iherinoiiicler Ill
prokliilloii ; ,
Tobacco Pipes, Snuff ALL EYES FITTEDAT I'eal'//.I/ lift. Nod] a liiiinuor hern IOHHG liy lire .11I1'11I&lhu: last t few I ling wan I pllulii'il, .. I In a building' aliuutfolly to deplelo thaN| .keli of

Cigars, i OF inontlm Iii, yu dentrojnil all prollu' III feet lucre, slit lout wan tailed.Diailhuin Mare taken at
I TIIK: DKL'O( HUM of prontratloiii, nri: moil ; four (if f I hem AIOICII Iorl II.rl
Iho "1.lIrllllllo bush noss ami that In better ,
wan loiulltlon of I .
tharepoils' >eed
FISHING TACKLE, NOTIONS, ETC.IN W. A. D'ALEMBERTE. will jirovpfatal.New --. -- teller lurk' cimncii all the U"h".1 l than Mover i who. wclgho51106wvon' and lalrnt (1".I.lil"tho'olullOl'r'and a meelliig i

ANJ RETAIL: I'SII1'01.: ..\, KI.A.' lurk 'l.nashorrtien', Hiriko, will "Savo' lo greatly .liu'rcani (torn |KiuniU lighter. thin hit optut.rel. | | of lists co"IIIulor. &. been IdlmiH' v

THE CITY, WHOLESALE: \\"IIHO"I''hrahd.lasw'.stilt. an IIIIIIIIIIKO mfxiiluitnt!lw'faulid nml>.r, tlicwId. |pro' Xcu \4iiik, Jill) ::.>. -TU nil Ike of rale or init 'bimluciM. 'IleI '. ''," matter In Its new bearlagi-c.l.

and Stationer. ,i>vrl>' (,111""'"'" Hill oiiiillliiiii. of tlioi'jf.WOIUMt. (Hie'loiig-lioroiiicn" on the North river, Ihl'OIlK'ho"i t tlio country for Iho 'Ukt In the llr.t l'ulIIIII dlovcr inado two I would .curious, but not at all

Newsdealer i iILAI.ItflA ,_alruMlLtn -, pro III I..... lolxhilef oni. At a tux. .IIIIK two iiioniln have been at .the ralo of I It'ad.. Ihilli were ducked.. ,, .by Ilrad.burn ollrl'l.h'l' If, under the elrcuni.t r!

_0 "GIlJo\T: III'TIt TOIltl'! TN'rSA:: 1: lichl li-t l rteiiliitf M largn' iiiiiuliprof 4IOIXKIIKiU a year, or four or IIvollnifii ttlio gut !In On the toniarhheavily t fund ahonbl bo returned

/ IIChCT. |tlohHl.-TUkWlo.lU': ; .II"..ll..ul| 11,1.1 '...l It: .. tlioni expre.slvl 4tning <>1'100.111011| thus normal ral>. A ",,0.1111:111): (dloycr crom. 'oniileiwl and lo lliu, aulmerilieN, or the manager 4
.b."K'1
.\111.1.11II l.a..11I1 All "Iill" Iba' 1'J<4uLIUII.V' COHUKIKUL' III loll iiiiliiinainr. of the Ill-Clam allrllitileil lo Ihe. liieenillnry 'heavy rxiliangca' fullowvd. filovcr Inalrueleti at Iho lad moment Cf Y

Ora"r. (rout ouUl.lo I'artlwewtyl 11o..h.,1.1I.Ir" ; the bent vmlliir |p.u'I''r| !lIlhl.tlalll| The ,mm. In Hie employ of Iho, Xa- 1"'I.llIg. of /llnrr Most 1"1..1| Iho Ki'coml round with a ho.II' ;ir


I

'
flIV 4
"'A
'
-
A ".... .\
_..., .. .
T
low in lo (ruin ono n bllu 111111 I worn-out nody ',f molh'-r liln mi- twns ivmi tcrrilil"' winter *100 nnw lni > front iilnro' !) nnd lin-t iu iitrennouxly '. -
111 I "''PiI. 'IIrtN
i I r 1 oilier-a power' wbli li II.tull'I : fongh hand fold-\ -i Ix r.vl. ilri.p m the, YilluHntnnot .i n> ftf rn 3il 1 lin-ltin-n In tlifmm
I 1111.forporaiio \ ,' '1,111111 111'1'011 : .1 lniliiii| n>iijri'gnti-iliilMit| tliui'MlrmJInhi '. l.ininuma In elmlep, nml'

I'uhllshrrtcwyiiftuino'nfi N' 'I'l, RuinlajII 'i.\riTl
liu 1"31Ir1'1'\i-i .oinelliln" very -1 Pel \III, bp iniiigledn t c "".r,1 H-IIH uiimi. .I.iitnl. In ''" .hiirp, .1.1 l II knonnliim In .them:
V I UK 1111.la11ro IIjh .,- n ll"iii to lilt nhlli' fa.t, ilulntily\ il In nllkenm.Kklimi
. till her Ion', ul.1 Hie ::I'I, I "I bo 1".11.1| ,,Ilt. .. nliyuli < ) I 1.I> PIIIJIO'i, 'nnillii. linn, ,
COMIKIICIAI\ iiLisiiixn co.Ollloi '1 ili.vp. On UK' "li'Vl, Iliniii lieiit Ih,' I nnd xlioex. pr.i\e' ")" ,1111"1 liIn imllii 1'"Ih'* | ,
II uiioonr( pilvlli'f.0 lo periiHiHn : her mother w 11111,10 1"II'I, ," ufpeaeo :' 11.nll meaim Inellli lent |x. ( ; l 'and ., .IIh..lo.I II,il. .it, "'i'I .

S..... II. IP*, nnil 11. tt'i-M, llirtirumini riff of tbo 111.1.1 lt. Ciiniplnll. uboH.'nlhc upon' 1,1', ',. < ihl, in her, I, l llt tUlHI'ltcfnl I it II),. I '1 In're hl\". In'en ilrnwlmt toumi' nln-n', h'.11 1..1' tj. i irnplion, ,' ami Ir.I.it' ,

MiwI.THMH A (, \ tin' strui'k'lu lull 1..101 Indird, ESTATE I II inlnl-lialliill; or III |' I I ': ,
nltnrnry' for .'" in Ibe i beail.i 'oll"I".r I'/lh.I II.MI 1.1..1',1 'I'
\ I IX AI'VAM: I.. 1011 Imt Mint, ,'I I IinMrliluril., r, ,I I Ihllll lliKir, tm. 1.1 ol"WI with lion I lin, ir M n..1,1., ml! i '" '. n,
ISAIIIAItl.t 1".k.l.
: ,
aloe i asC, whirli Menl lip lo .Ilir n i 'l.' gill who \1,1, I. 'tinil; bcs,! 1.1' I -) rm,, tintniin! lil, < lunix- rilihrnn' "" |, ,. <, n.Ir1",1, ks -- IIIHi i ,

IIAII.V. i MIIinr." liy I Mull, %', miY ', "1'1111 Court f'1 tbiii roiinl\ mnl, d> '! -I.1 nmiHier girl whom' I !".w. Sh'n I 11111.OlO t J ,h'lllt .\ 1,1.u.1.1.11\\ I mil 01.'iI4| of hnttli.; :. .J! wlllrp AICOI1.IWTI i h"'I"' .it 1.111\,. p' ",",-I:",,1 |1"1'ml|' i I-, () i ,
|' Months. ;Him: He-ill i f thcftwpc.t I harnrrliil 111'11.
'. broad nml <-lalr-inaiilil.i" not "IHU '\ PHI u I her n I tiling liiKiuiil tinIII, ,'in..u. l.r i. ." 1.a, \ : ,1,1. 11..1 CJI'"nl' nt' ..1.11', mil llni" ..j I I. | t ti ,
:'ill I
linen M""Ih., I ll. 1'I" \ In., ,' wiiMn < an AOKNT ,
low Not i "? hiiii: h 'in.-. rl"uly"" 1\1) 11,1 hrl'. ; tin I LII i ,11 i i j" i V1 ", ,
II"ft Mnnlli' MI'lnnldail ilti'lMnriwultli t be' hilly i-li'ill, > Hiniliv imr n.III.,1 t I'i Inc.in.ht:; al hi \r in t.nt null liititln' **, I tiikeniof\ \ .. "1111..1 rlr111 / danger, 1111"'L'III"etHisnuinn| nni", .

1'.1, .. liinthii-ttH h> rnrrlcr tit rnt'tim nl jmir, |s-r" residence wet'k ,>r HI.V'' pimbyjuii-clal! pleading of I"I I'b'f d.iily la.k. ""I l I. Mndiitlix mid pnln- lil<1111"1111".1 II ,- .1,1,1 lil ltnil, r"II".1,| r""I,1 To JHIHH, In IIIID rapltl tnomi-nt, I..rl. the I, i\ out' anl I ril} i In oil l 1 v ih. i.,i ,n

." 'lIli 1'1"' ..U..U.O1'11 -.- -- tin Pupiriiip.C'onrl. n. ." 1"0,1"1"'" II- ."! \ Shu .llih'M nl ,1'n'II', had linn ,I.n n I uliuiv Mm'k nni.' '|1"1 11,11"little I'.-ilII,hi Htnndiiiit', In nnd n wmlrlrrlo 1 1i NEXTTO CITY HOTEL.I'K.VSAI'iir.A |1.I"'I'1' 1'lr..I.,, I'l, I..m .1,|| ,
'' ill.OllI'alieii. t"1 KOIIV on. Tin' nut iln> Hi" iKMly nml i a r mute mo" .hlhl'I 11,1 i "",,1.1",1 \nt I t >, ,I,
: II'A'A'A I. I' cTTtf.VKKI'IAI.I "i'1'oriln.\ Tbo |J".II.I'||| fif Mr. I'nnip. 'I \ .I 1'1 1.,11111 .111.1. or ,1.1., "illiiilln'huliilli-iiin. .i> .ii Ih.' I""ll.', I Iling' tlonlcflHnNtintniiit\ nll.III MadamuTusxiiiid lo lniiiis"| "r ur ioitn' <,1 l I. tulii" :1'" ,
: : I "" U--l
: ,
I I. putiU-his! nory PniunhiT: etching., nl 1'11 mo I"1'l ill 1 nnd <'iiibired '111'1 I I. I mommy' ,.1 her io" u into '111 filiv,, nhi.re lu< 11.11"1 fri",ne.h"I.111 no ; 'nianl 1'1"nin HJHSI.no lu-' .kllly, cimuifiiHull pvenlnt -- 1"11"\ 1.11 "YIIII..11.

IIII.'M'1 |l }<-'''', I'oNlltUI* I I'd*. ?*|H-l-inll IIinpli 1.1' 1"1 ili'iifiioii of it t'niled Slalo. em 1 oil"1 gou n. She I- lil.o I brauliful ; ) hll.S Mm r' "IIII" a i hunk ul kw. ( riciptfonn. In It.it)', nn.>,II wh1 tl thuipnvn Terror to Evil-doors

friT, teuton application.Al ; HllIlo.h ivrn hail Ih,- riiu luvt i'Xl,II-IH'Tnt thcnimi' other H'ii') |-nul.i nnit S.ilil. anil the rrli I'd II" Mil, ,
oniimounlaiiiiir riTUc thai ,
by HIP bpl IpgalalpnL > 111':11): f.irlip ,' imnny l.iily, 01'1..1., .,1. mnt | niuiillil, 1 ,1.1'1.| l i n ,
1011'1,1'1..11"0 1\11 ,, | | | | ) ,
lutt .
UKheniui ,
>\ HITIM"MI: : IU'I.'i: In Hid, (Cnloii.V ,'runprralu-, Iho, bill mid Iho .i''hl ol heriliniildbp u(I"".""' 'I)1"1'irliihtrul'lliry rll.I"I'"| 'r| nnil""n-lni-w. lur' elll.I.)' an.. ipuin'It In n enhiincifi" llfeliiw her rttnrim, to.made: Tixi',' 11"111. Ac..inIonleil <.uiriiit'M ml| Iul., ,1 i "rll"II 11.11)| ) |1.,111"1"lin.1 l- ,n,| ,,i|, _

iisnnatilinml,, furnished, on nppllenllnn.'lln' aln Mr.I ( "|1.1 'bin, di.|lnKiilsbi'd I fine iiiHpir.iiiou; fur us all. nf Ton mnt MIIIIIII ty mi Ilio llt'iiton nUi il -* r''I' out of I.whli h .i-icry fragment.'of hitinanity All l'rirl, | niv linnd, for S.ilior nml SMCII! ili.rs in I" I I hiI|.111. "il npnldie

moiitliiin,'11"11111111111 ilimlilc Ihll"r for: I In1 IIIIY1.I'ouMMum.|*'>r In I MsNOolinll. ,Is 111'UIIII1, ,1,1'ullol, 11'11.! honor lo 11.1 thl< giil-lo I 1,1 Innii| f.r.>t 1..10'1.u | .11".1')1 kl.I., 1IIY .In.'r history without, 'I mul. .lint common nil' thin wiine jiersoiiiil hm discomfortntulillxtrrui lni>n nlHtractocl. > ti.:Kentfur-ii: in, tillsiiiimnn: : ;1,1:1",011;:::::: i'iti I ; , !I .ho.\ dm' ,. iliuimrtlh in'UHiin', ",.,I.", ,,1.11,1.0,1). i .i.tu.i-ti, .1.,|!,,tlll i I ,,"

/ .,.
rond'-rllli' "' ; II \ullllthlo" IllhrrlillIng ,,1,11 U iml HIP only inn- II vtorp for" 1. worthy of lu-r legnrd. 11":1111, r..III,1 ililnk ril h.'iy' ",, A >tnKtid the uiiiiien of F.imhmil wllllin uwnerxot PruiH'itt' f.r Miloor tJI'/ 11'1,11.\ (.,,. l nil. mil"iln-' |i'h. I tm, j,, I I. t,_

medium.onr "din In 1"1 fill lire' '-lip Dial \nlkplbipiigblly may IIP hi allied with fnlnry. gicn-e ,ivi-r .11.1, FLI. I (mm Kurt llnfunl f.nMenilivv >;ly ninkrgo r,1 11.>nk" i,( the fetichIlicyliiue find It In Iheir ,muuiitire: tu phiet-' .110 II ,111'rl"'I'" i. l.iid> >nnil "li.1".1".| i n i ,

-- nnd. rnn or prlulei'it ink, bill it l I. nn hn-ie: .l land ( Whin M-Miiiivu 11.. uut tinmagi' dinteil 11 now niloro.-The my chai'iie." of all HIH" 11,1 n 11',1 I tm.r., II't.. !,
Hnh. .criplnn[ Itisiks' Prmsnwim. find \al1..lh niiri'ly. ".H cuntt:, in a lh"JI',1, ono u( Ih.ll. ,. Aiuonaut." 'J'nos.J C. WATSON.npr mid. palionaue' |ilieiiomemil' In Hn. 'hl,1. ,
.Maillmt MiitMiin. >iilniitiHis'nlnihi| > I in'<,pi.,,- null In paliolieo 1.1 HIP, jiislilb'allnn \ nhrlping hnnd., I -Inji. m .forluiic ... 1.,1 fi ilenlli" Tlio liilver Inuely 7-"t"-'f noHspaperIn' \\isl H. r iln. inhn ", .-: ,.

Iliinnfpalrnimnri 1 HHI-H, u ho lire Inl it.d Inrolao wrouxhl out by I machinery" Hnil upon many)' lnime, ; itUlhconoKliield '''|1-1..11 1,1., life. On IMP Mglit Murrh. hie ." 11.111 n'si' on in 11.II,,; Mm, ,.
,., fur .tlicnim Itl -- -- Hn hlsli.iy' .
------ hl.1 ll-vu
rumniumcalinns' ,1. Inii'iiilul. I C'"r piililloallniimust 111'1' HIP milUof HIP pod', all, "I'Ih. that, II'ch''I., mintilirloin, n'fl1nl rcitiiiicnU on th nlnlit nmrrh 1'U.\; AH\IIIISI.MIMH.: : : 1'" ".,< "M":1 l\l.. I" ,
SORTS. In \
precwliiil liy wagonr.irrUlut
will, In !
If nci-niiipiinicd' liy iln> \\tl."r's niiminml ... Iho nml lilllo finnlly, .o alnn-limiM' ALL 1111'1. .
lill ) f"ull electric hy n'iilesU Itsfill
nddniml' for nllnii, nnft \1') 1"1) 1..1'111" t" I powerful' 111. 'lh..1 0)11.:11'1: U. eiirnexlly | OUR NEWS DEPARTMENT
idi I ,1ICO of Ifisul, I Imlh.Aihlrc pnlilii. 1.11. I..J'.d. of h.II.1 men. TII.oll'i.I"1, mid, n') lum-brn\e, poliir' leliiied, Clen Ihrrlll" l.iukiil 1 fur n v"i t liarIhirlKir. whiihll ,Ix iliiliiu-il" tlmt the ",I 111",1, lids 'to si em'(the pl.ioiiK" ,of. sin h, h'tilmhi ,
<< nil loiters nml, cnmmnnl. nllomi In niiibiliiiut, win he nnil the clmujer of 11'1.,1.| e byin eontrnl In it"cidiimnx. i \\ c have li .hl.11 "p.imimileir., lUon' hiniukpiH '
KIIIO 1, 111101\,111 by' Hip I'hileil the South i. HIP rightful M''I. cousiiUjrably kueurd.SewYuik rllsoiiients nt they) omi |.- ."| it iilHcs|,| ,'nl' |, afn, ,,

'KN: ".\oii.v IMII.YII II DIIWJ\I.; < Dialed : ,, C"IIII..lolIIII iluineiilu9 11110 of Iho gill vtlio \1"'kF-U.1 Kir BiK'iul"1t.II'k,' l i.r I""i, Mmimi-r B thiT to KiiglaiiJmul .: enemy 1'ust.It Judgment, The.ohlnlneil iliiinlitl, r.iiililii'piilliciilion1ms incur)' 'mill wII"'o I anil ti\eandii'iidahlcr, Imiiirlanl' :, inrrenl mini!i thoiinui tints' I 1"111'IN" ,i I

,iiinl 113 ,'. (;.oiirninonl lr'I. will c\cnlnnlly rontrol all hlom l'II'-I'llhll'lll' Cole in N. O, ,.. Hull un' ,lie ,. I
\ | II llrdlyim |I. iiHnlxiiii.il n* iiiwiiblec'luiiliilatu ill.. the : pul :, 'n I IH i-wni.il.' 'and Imul nIheir
I new :: ; ::
1 lld-lv-nntlng npaiK'i ; :
-- -- -- ---- --- iliarp'H nnd IboHpnf, nil other, rieajliup.mi', (ur tin, Nrw"rk inM'llllU Is ft rnrloiii Mlentinc fact tlmt nil therlemenUiif hlilr characteroli.ielillh, n e I lor im,
--- ---- Inll..al -. iuwnilily tuc' |1"1.." rll",111 I rattleHiiukc II\\h'hll l.t. .I"IIPI.'lr.| | Thin npplittH .. di, rs, pii\nti' '1''''' dnin-e "I.,' hiiA
oninion' eairierc, frmiehN-, Inherent Iu tlio common 1 to sin rill n "" jKi'Ial Mimternmilcn. i'.and then-foil' >.|iall not Inflict in'.i 'I(
": \ in, I 117.NdWIITO "XI'I'cl.II' I: mrW.i.'Kvn": ; : IITM'INTIIK : : : : nro hb'l
:11.1'1 \ K VII''Ii.i' ', Ur. nml Ilieni' upon our readers Ihan l I.. In ,
.. under .hl.I'n "" rVmileK, ett .
-- -- ( K t'III',1 8111cH or "01"III' ; l'E' IOlI\I'Y: OK I'.flioiK 1.011..1".0 .II.111 1">}IIKO 0111 _imtato.______u _____ li.I" 111"'n.I'.r jinL'iin-nl.' mt'en-au' 'In HOCIIIO I h, | |.,
nnd, lie- I'\ 1''lt>I'lt.I! .thin ,lor Ilieir ,1.,
J..al. I: AND : i\rn: i" "u'II" I)m lit.Ur. 1111 ) 'Illl Niipn.HHlini' nnd eMini ,
: >vriMI.is.AiUelliels : | : 'l.E Tilt: I)oiir h'Kal n h. 1.1', n'H, An fast us it ran In' ihine' uhhont Ineinrln'
flmrltv II I
\ 1'hll".II| if llaKford, ., ,., .
STATIN.rnglixb : ,1.., Impel" 1IIIIh xi.l.n "r ,, ip, ,
KXATUIt : AIAI1AMA Cunii., In the ulilcHt > tliinlo Commercial Job ---- ---- 11'
IIII11 Printing ,
hYI"grOIIII".t ,
I'nriiNhiiiKculs :IIC IVlnolcit n"II. ""111'1"' anil 1 "pn'ioiiaire 11'n ine ,i- .
HOIIil II- dill}' tho-l! \\ illiinclal 0\ Ti: TAItlKKL'KS'IIO.V. : ilemoerae' ) reHiillug\ the \ iniilleal Hchunl. llo nus I"lu,1, Inv.M Ofce. J. WELCH, D. D. S., .hlllI,1 .. thin ,1 p-ir.ineni, nil ih i I.,
| | TIIIm.sr i- T "| ur unit, ,in joiiinal
mhieeiif exilex bo, toAmerlen. 1111'1'1 l.u"'I" "Ihll' 11,1
( 1'1"11"
In M,lief., He cannot' Ilnll.. 1111.1 \ 111' I'lofiwior John .i.k. dan rcturiuil (rote 1.1 M .'" I'KMl K: .INui RESIDENT DENTIST 1.,1.,
,iiiltrTli'cini'iils lo nilli lleni ilraun" : ,loitb l all on Ilioaritl'iiiHsllon n dilleienl, I"II'iX.I ( hvgnii tu (IMolh'"I,1 w.III.,., liunlIxr .11..,r }1 \. \\ e .hli npply I". ..11""- ril.'to Sc| < i.iland -.
111.11 'I.III.T.u (ilium-Hoof, 111" Iliiltiniare Colli"oof PKN- ," .
pi.MilliMcnn.*
"p\I'nl' HIP Sen.Mor dad! K.IMpundinls
: long ngo 111"'l'1' an /1 ,1.1, I. of 1..lu. In tho cl.. of that ," Haiti, from/it l>i'nalclt ,' | ,.
Hit* cut-* miles* f1l i II"II" i 1"1.1,1 HII' i.'iintri lur I"I
'
1..y 'rllll'l "I am 1'"lfn'c',1 lixed Iho price nf, mid, ate InKngland. .1110 M .,
Ihollft.loIO'ol "C'II } n"II. oH ralioii: all ui rk 11\11.,1. "purio-cui' II' | 1 h ,.,,1|
I".I,'* ill ni'L Mlau kinds of (
att lildi, we run ourpros .\ Iliiwi) iimld thu Ki'ul InMitutoor, All "tl. "lr'II ii\nlas.' |
I"'CI 1.li.I..11
.
..11.1:1' 1'1
:1"011"1",11. tIUlI'lt I ,1.. 11',11" 1."I.Iy| aivlaniatluli, tinulinahty Painphli, Is, l.tiujcm' Units, ia Head*. iiiliii* mer AnnV iHilfolk'x, I'al.ifux lie
: \ \
to liioi-l' the iluiiiainls of I ho nipiillj ,101:1': per, 101 I, lulloll.011,1 )' or ..1.11'II.\ "No WI; ill Imlint.ThH \lh"ut Mn-nnier' nml all wirls" uf .1 loh anil Kane} Mret-l, 1"1"1.11.' ; .' imi.1i''i.I) Daily CswmalIII l

hulh, \ 1"'IIIIII""lnIII'I'h 1"'I"lnl',1 ) 111.1",1..1 I'rnillii'h.inils imely ,iM''iitel wllh thenowexl ----- -- -- ------- -
11"I.n.111 1'rlhlloll.I' I. hn.lllill I 'hI'II: : ,'" weie Uev. Iir. hlrlmnl H. HUin-n iloilnnnthat himnhlo : 'neonnlo,

I ll. : 111 W.ll.\: ( \\11'11. allpr all, HIP, rostof railroadtoil I HIP, foiinderH of i.iir Ann' I 1"11 Sialex.The Im eoiilil miilcr nn 11.1,10111, a''I'1I.I'.II..Y nml 11..1 Ti pe, i'ntsniiil' Pt-sl;nx..M .\TI'.M'N: .."' OII'I."uhh''rl', lnl-rc, .tin. 1'11 1:11"1.,1.. lal..I. Imicu" r"III.1, I.hinciins

-.,- ili'luiiiiinuH I Iho biiihlinir' of railoadrt. funelioiiN of giitciiiincnl, were, o( tho AI""lmll.,1 in suiiiwMoii ;- iii-iiT' rsof Kiitoit: tiiiiaeniH., "" L.CIllmr 1. 1) U ink roll,,itiU 11':0 1"1"1. 1,,'rl I, mnlititfltti I "" ", "1"h'l. ,-.
-- --- -- ." th.lain I',. Mark Ilopkiim.OoorKoH. up KvenrMlimx: mid 11..1., .. tinllnsi- ihawn. NI. I 'oiiiiminii' 'IIIIOIM 11II'I'r. li.'in I"."
clIII."lill,1 Inveeniing" Ihp' right n< >li" 11 of In" ivto "rl'I"\"I'II, .I'le, and, ill he ,
Mi" 1. I
'" .1"|
I I 1"111I.h"1111 II
1'X'IAC'JI: : "lslI 101 Thp 11101'1 HIP SonalorV pprptlinn 11"11) mid. tl'"I""i, nl(bappiuex. JUhl.IU. o( Nowll'l. N. Y.( n'111""-"'" 'In'' 11..1. ,I..I..A".I.'hll'ul "::1"1"1.,11'111., lonil, l.ulliluiv': 1"11" and, pnhnIIHCIIMCSH.| | 'ill"II.r
r'I.OiMl A COSSfMI'TIOV. _1 11. : bo rould c'OIIICI HIP ." Kipialily \ I"" i loi. \\101'011".1 nt f"vl". ), tliu Ural lni( wink iliuiit are expi'i'Lilly 111I oll"c'll I uMhllI.I. !I'\ 11. hll'1111' "",'II. Nat"iimil nml, 1 siili
leiiplo ."n"II1 Hint, tbo, IIII.I'illilh'I..I. which a Hlrngglov.t) : in pewou 11.,11"0 'ns) n( iloctorn at II.'UI I"AI. Ul I UK 1111' C'\"II.'III' changes' in 1..1"1 ", -,
(11"11.11. one tlnnjf, 11, l Hi'' "|iirll OI of Ilio mlire Male will IIP OldVoi, Id;wax in I HIP noonsKaiy NewVoild ( M'leneo r"UI that liliivcimty (nr .1..i.1] "t.1"I'"U'I' ""I 1"lllh'" "" low pili-, .. fur, ,1"11 P |' ---- -- 1..11. the coming 1.1 cII'I"" III,
11 in HlH tlusliut : II la! l.r\i"inincnlstni't m.ikc ,
11.1 CI.I' 1'\'I.aS 1'.11.1111. ilaih nmilj' and no. -
of faction .H ,anoihriv 'J'n .IIMS .the (1.'ulr.I hone! II, by n !reduction of ..11.,11', a ,11 l'I'io"II" linlh. midfuel. on .IIlh"III u Mlllu"A'Ol" 1".1' "1'1'0.1.. \1. 1'1,1,", House, III any iinanlilv' in v'ui'ilunler, |1.1 rariM't smy.I' I
iitroutoiof: ollleo lo maintain I Imt ni IIP H froi.iff" to ipcaklipro I In I'M'' world fur thin,i
1"1.,1 lining '
]' : ; I porKoiul 11011111 T lie Itnv. Sli llvaino him Kalil, : Fn. ,11 II'
-- -
---- -- r"'I\
following In a ]inrly" I U' I ror\' liin Inl' lilniMplf nllorMiepfi"whl'l' nrorpHprvi'd It it eoiiler for\ Sineo" ."' .I..1, l.inghl nml e.\ pounded Ills ,,1"11"/111",) tliu lllll} II."II'r.1w"II. ollicuSleveili.ro :: P Fcosacola D c l M ly] Csnirdal

fnc 111'1"1 Iho "" oradeiuocialii'giivci I.}" "WI'' k. N. J.t prefnt' ) .
IliinK support
dilen'll 11'011 IIP"1111 I fil ('I.ill.-li'IIIIIlull A P.So 'n men!, I hero. nn indiisliial to niKiiinhiK' tho 1"'II"I'y.r tho Him'n't .R Iloncto' cut ANsiKlalloiNo. '
merits 111.1"1 I To all Tho nro ." '"nn" \II'ho uf M pnu'i '.of i he .
iiion| Ilio "'oll" .rl'M ; il KcriiiB bolb 01( Iho able mid ,1,11111"1 ..IIIP' inlluelleo ol t-oll.'ti' nt I'h",'''". liu nan (uimi'lly ful tn
ami u h"1 the.' tlispciisor" ol' pnlriinno.csystematically dinln! <;iiished Sonalom of Alabama ,,'Irii-ily u hii b has i ailed "kit }"uiiiin pmfi, Mir at I'linit'ton.Kx limn of mnuliiMitl. o \ P.OIMnli.iit. ,. Association No I mies,ufi Iml' ni-i-k, .II.h ,,,, ,.
oslrad/os an im' ': ilirei'tionw Caller Hull, nieelsi\i'r\. ""id, Mond IV illeaeh 1"lh iiinllur as w ill mako it uilconin nn.i, ,
for mil" i Major Uini, if ( I 1
I'VI'IY 11.1 dill'erilb '", HIP Ki' iiler, I 'llall I I. 'hh'II" Ihulwlclryu..FUFF O'I'n.nor."II'C"Iro"eoY" \l.lliir '
( In .
'
I" o\er c' i thonli| -
Ihe1' o".t.
Illi'11
Ibo Hie winter 11.1
ol ho 11111' 1'.ill'r''II'
finpoi\IMHV" Slate : is l In HmnliAiiiorlcrt. '
,
wln in nut ptilincrvirut to "I. 1"11'1' R"ill Ih\ "lsl.'I,111 ol..IIy 1 nilrwUtimry ..
In
> Ilio > phueslt HM ivaihiifetiit
1\11.liol Ilio liamliill Kelly,
Jil' Ih..IIII, ,,1.11'I'ilh'lliH,1, to nee thai Ilil-III"I'' 11,1'' lu | tokit tho .I "h.1 60/,11, .ft'l'ln-Hflrnvi l"|' bitlioIU I. .1' .11' rli. In \\ "CHI Kinll.i.' K\vt')' man, \,"n
In- "1"1".1 ra'II'1 ttliii Iri ncociwsrily ullllo I llopiiblieaii paily, on HIP taiillUPNliun. \ehipliient awii lion "'1 i. 1"1 'l'bl'III"| | anil nine CIIISH tho Ilinialii) t :. 10SI.1 T. l.xm.N, Statwm l>, Arw 10,1 C'iy.i -- '1"11' '..II''III'll.11"1' slnmhl In;'

iii \\illilliojiistpiincipli-H, \ I < \\ariied, bis 111"11"1" of perilwhiib -, 1111.1'1"' .Tlnlx't. Then ho will conin uii I.Kiinqto .. .I'I' '.Iy ,", .il 1"11'10"1' 111", onliolhUiotinlt
| 1 : grailually hia tour J.IN: .and, I | |
nll ll(
naiinn
would inetilnhl i".111"11'.111.(111 "11,1'1 -- -- "I CI
of 1'81'1)11'111111.' ; Sin li I 111111willilll'O I fin. I her Hie loklimony 111.1,1 nn' > and, the : ,/. .
I on ) "olnllho gloliu. ur.iii: r.i'SIMNS: HJ'ntlmlih 1" .uid., Wupiiiu| i. In uiu.W ci'klxlosiipilt I
III'II'H eica" ( ,
1U uulln In inpower ponnaof Him ,
I. 1"1; an >r of Senalor 1":1" I thai I the Airo amiHH HIP ,', '. ,. Van l'ln-n "h. win KrailuaUil atYalo John Saddler -i-in 11"1111'1,11.i 1 in.il.c > iii'
I W''I'II, lalllI' \en. in M IKIhlitv: In1 r.niH" il Hin-li u Thompson, |1'11"' | ,1'1'"I'I'11' and, ns,
0.1115 11.\.inhlo "I"'llell'" "eoiifiei'p* in Hlit of all their talk .leller' .oii laiigbl, thai the ci'iiulyshould n few UK", nan (iiiin'ntly InU'r- tr.ult-n' C..I lM'ti" <{ Inllolhc rl'"I' ) ,"II""II'"I'II''hl''I.Tcrms ',11111' .
"I".tIlllnr
Is not inrii'ly i I'>iiily; !1,1"1! but aKn aboiil' lionnis nl,1 "pro" "rcH', '"., V p., do 1.I"ill ,10,1 tlio tow I ,".t.lly ImiK liU, nlII"nI/I'IIII'| ilnrm;Iho,1'hY"I'y.r Slnifiis r ':i\iu ''"y In 1111 riiNlimi't Mannf.ii" 'tines i.nd' kei'ps in Moek I of Subscription.ly .

l'nlly' .1..I.I,". have btheir "could, do, Ilc'' 1"Iil, "hid h, Ihoeininly (' "nl"'II',1 onl"n. 'I..h..I..1 'rnP MI matn r>ci' lif.il Ixitt't-H In'il'llo'IIIInlII'i' I. 1,1".'IU.I," r"1 il" :
could IIAI.\
ifuoil mill ,11.11.1111' lil'I'IIII'I'III.III1lhill ( >\ IIIMI Htmulpiiliit anil Intu, tho >mhilHtil I : liiM'our>' l riiiitMiitpllnii.
11111"1.,1. I tin ll'w 1,1
'J"'IOI"1 .I (: oppiiHllinii In I ) l.irjtemnjoilily : i that HIP MII.1 jiald/ or
1:11.1. S'llhscnlKTH
nlilo, 11""lllnl. "I lin, knon Ial' ,-a with Hileiitulhjur.. Thin )'unnnniidiihlnii I tll'fr I '1.10'1. Hhltl| |> 1'1..1"' MllH \1)' Smltlm') h'III".1" h,1,1",1111'1),
1'1'111,1 of Iliu ) 1'1'1 ri'larding "loiiuler, lo that, ,
HeiiKierai'y 1'11. h.tial in ..1.* mairiisl on July I torn.Aini'iican \"1"11,1.< .inlH-lc ,m HI tli rII'1; that it tilttn -
dial Ilivy | le.i.-liiii.mid, 'lo all Icaihinirol, ; Auniiemi 1 0.1'1: : : $ ,?,
"il 10 cl'IIII'I IHllt,1 lu-lPad of !- MIHH Main) :
) ,
11.1111 1"0.11"1"1111101 ;; JI..I'I. Je"\ : riuiM 11,11'\- ti. |>|1".111.. 4 from nil in of Iliviovcrnor bolh the 111
lci"I'I" ill' nl',111 -
.1111 in
fnvol.
Ilio 1011", r-pecially ) A.lhl', ( limp, tuiil all = .10)1'1", :
org.ini/.atlon: ol' the Slalot, \ fiinelionxmid 1'nl'III. (ElfNMKXr: briiKKf: : : : UI
AND :
( liU ollida! KcrvanlH, UHnini'li SCHOLARS.I'l ;
0" I 111"1' .f iailr
no an if they wvre \o\\t'it I liiiuliliraiiH ;- he,'" ineivn-pd" I by, Ilio In'II., Tbo ; iiinong low us, cimntUis' Sl.ilc* ..I'vollepo hait ahulihlHil st-eret ROrli'tit \tmi'an li'Ht H InT'iiv" liiijln. l.irHth I :..ln.I OSK: \ .: \1: \.H'KI.X-. .
f.irt mori" no Anllii'xo ,., l.i.II".II'I'l', llir U MI/O f 1. 1ITJ' iMitlllMirranlitl. ""(, : $101.
| 11,111 Senator II." ilitlei'it 1'11 tin Ago in 11,1 the lpll government.-Commoner I I.H '1 'US'I= '1"

latter Kro" Ilia Niri'tiil|" rcrlplonUol Hint "Iho, fiilirp Stale w/II,1 in N. Y. Star.Tho V'aiwir oollcgn Ims elivUitl threfl wniuentrunUHii \ : : :( 'I". r.. '.

lilt. favor. A (iovrrnur of I Hint KOIin ,' IIillllj rodmlionof : \ HlR ATTINTION.tinrjoh : Terms Strictly Cash.
10 ('roally lc'llfil.t by n ( ;' monrnl'ullt: California .-ho<,| fund b.tt.',''NI than IU''II.IS'S1:1. "hi, .i.'Hirs, .. the -i \\ccklvuill
of far- "or
imlincililli Ilia JHIIO .llillllll''III''I' iii llio u.nlil., fur-'ntM prinllm ilopartiiiont iscomphtiIn '
A'\ .
railroad .
li.i tlin larill', 0.11" (I 11.1 Ih.CI'I'IH liiht year.Kuntiitky'g 'I'IO lo.'r O IHKiippliul null the -hl-onlnlllli WVikll, I
lion oll.ell.I.I..H.nll in any I'UO amjiropcr detPimineft Ibi' buildinpr, of Iho iii.ul., Ihlll'll'o1' lnN'1"1'1'ill most nuccriwul eolli'go 1"ln.ol'ml'I.lt J1'"I.l'r" I (VITM, Salt Kin uni, Ti-tli r. all Us details and, we ean till all nrdeison until ,lliei.\plialliiliif Un,ir lime Ml Hi. ,1,1|,|
I.r
caiiuol bnllin li', < itiniiiluor 1..t'I'III. 11 110 "IIII 11 11) 11iniii' | il Hand*, t InMiluiiiM Con" IK, nml all hhuit 'notice.Any rale, urmu, [1,1",1 .,Uii tho I'ailt' '' allonanei" ,,

IWI'llcllll'n,1 WI'O of I Ilio ; Tlio AtfO pul ilx "'I.t in JI'I" 110 II of Ohio 11"II"I'alil; thai I hen'Sluto'refoi( :'onventiou uieifoiighl .Ixn-il (lIT'JI left .II.O tu (uuiul fom MJn .:" "II1IH.| nnil ( dhltUuly! cures PI.UH,, 'h'"i\UII of "|,l'inline .1's,1: emIm tlie iK-lna"111-11111.,'1 kh., Iheir Ihu innine terms,| ft.rihoci'pijinnn'klviiplvsiih.i nn I
111"'I'lli'Ilill bnl HiOHlall'liai .
In Florida.nAIMUIAD 1'lhl'lll hi IIh, fur "u laiilf li.1 revennooiil. ) '' 1."I"llen'I'Ir' .hil'| nr no pay |Uu(
] : ) 11..1"111,111 will havo lo 11'111'1 In mid that they dually com. nlllll. 111..Uy n,I ".I.II'nl Ita elclit 1..r'IHIII.rl\I", ",,,'1111'y r.r"Ih'I., New lots joh tvpcm' .111,1.111111 ul- nml lo leneu.ih. and nol to Ihimcuf tho

Kelly, and lean, on them.Kvltatlfrom 1111..111. awnybj in 111,1 miiilveraary in 1W4. I'iicoi"M'inlt4! jn'r IMIV, Knr Hiilo. l"y C'u' lice t i kii'p up w illi tin' U II'H. miner Si niMVc. ki\ .

I IHSCKIMI.VATION I IUIIIIIIII 11'1111'1,11111 explanatioux 1.11111 A. \111\lehl. ci( JIIIMIII, hav cunw t ('" "i11"IK' 11 rt*. 1110 on }'"' work .anil HI nd, rl'I'.I-)

A ..u. In ii'anl lo ruilroail ,ilwili : : tlio Montgomery I I >ixpaleb cX"I"IOI.IAI.I II' Iho ,.\ ? especially I.ko. .yearn CUIIINO ut Vu"l.rhlt --- -- ----- mules.

nil nut ton luiHlalrly 1"1'1 Iiiiuijfliln .Inly lS! In bo 1.1.I'lIJlw..n HID' that one '11111111. HornmialHof l'rni. Cluu. A. t'hIIT'r. uf Corni'll & Sutherland
|i f. ili'i Ihion In Ilio Uniti'd SlalrHfoiirU : IliiPK. Ohio do not II'nl lobe 11.1..11.1.. prusiilelit o Unfi'h ,
unlvt'iiiity.Prodiuor r..HI'Y
for Alabama, inliirli Iliaconrl reform( by n repeal : 1I.uuel
I'nllho blami) anywhere cxeept onIho 'II'nl..loll .. 111' Pnlinvr 8ay "O( ktu- Consignees and ShipmastersUAli
"ruled to Iliolc"n taon whikcroMHibly \ l.n..1 eOX'I'JAC'IXHBricklayers PHOTOe APHER,
II OI'I".llln| | of .' 'n\,1 "progrpPMnnd \ t'l ili'iitauno-thinl iM'lul 17UU 1 yoar, 1"1 unoImlt -
> "
thU ,
'hnmllol' I Is Iho
oftliu > aulioiinroil "
| nd -A" TIIK IIKK.N
.111"10 0111 1"lollllIH who inn.l IIP allowed "Ialltnl""hiil s|" fl.II.onln and Plasterers Al'l'iUM-l DAI.KM'
In I hI 11'0 of .I.hlol ,11.1 11'0"1"11) Inspires the 11'111 Iln El. aro 01.1 hl'I'i,". In 11lnnn. Little House around the Corner.l.NTKNPKNUA ; TIII:

Ilio IVnuarola railroad ,'ol\.nlIII.\ | lo 'vll''III'111",111'111"1"' '1111'OI'-I'hllllnl,111 10".1: lown, Konll..ky. LlLlnnn. 1"biG" A. A 1.1. KIMH UK IIILI'IS" ,AXI .ION Bar Pilots Benevolent Association
: : STItKKT.PoiiTtuiTa ; : ,
voliimalllof .
linlii'il In ,
al which wil put money II Ihcirporkil -- -- --- ---- .uII'Illn.1'| '01".. \OllISt: IN TIII': .MUST SATIS.K .

I'ourt f'pol'lo. llnlli built grow out nIlio .. U IH reported( that .Icll'roy 1.11. nsliprt 81141 of Tuikoy Imi Htnrtiil two AC roil V .: ANI ATKAMI ANII VIKW-H, ALL ST\'I.F. lli uiiilerslfjneil only Is nnthoil/eil lotolIcit -
:1.
,I'luiui of 1'111'111 C'OIOllliullo| water, ling NOIIIU ,'. tt'houlii or wunieii nt CuiihtmitinnpU-' Two )1S 1'lllt.Kt.1stlinateH I I I'lloluKi-ii, Cnpt.iliu mnl olhors Hill
il 11 AlglINt.\
diicriiiiiiiiito In I llnl Hiporgmi will noon change 11"0 ). It win unlawful (or'lurkMi wnnii'ii please lakcnollce
.n. ami
hhllllllIUI'OC'1111HOIO | | went I City, has 111"1 boiinilarv nlol fnrnlsheil, .' 1:010111 llnnilv.H
Inll
]Iolll..oliho I IloI. 111'1' 1 1111'. A IOII.III'llg; people arc heenmlng into ILirils" l/ike, to '.L llaeuurk, ll IIII.lh'IIII. aecoidiiiy| oilleu In iho Kieiu lliilhllni;,

Ilg ; th'I.1 t'l( .o''llkll'I'OI'' ''. wjiieh, 1.llplnl I"H a. milo to Ilia Kouili. ol lUiv. J. J. Illekcy unym ".11. n crying evil All uidors,, h.11",1)C'III.II'H. ur nl I'. IninlnorH Iii-Inn Ilient ,k I'O'H Hank,

my, l'I"Idll" II.A. 1 lil licr iiironia prlro" ronrl limn and proupprlly, (In no flln. il luii 111'- mid sixty feel I".II\Hie ''on'l"f tho thi'y cuntum are "'Inl.of ..11'IOYII. .ur.hol have Inlluential l.Tauw- O, llox iVil\HKI.1I, will n>eenu& SlJTIIKIH.ASO.tniirjis7.im proiiipl' :: : AtU'iition.:. B ann lne t B er
Tlio | Iho former Iho
WIN ed lo the liptiplll of pioslllnle rushing "1'10"11111" ( ; .' t
of Klorldii declili'd Iliut A. Imd, no leya gOl"lh'I'H (mil feel ) .. l'l'I.I'.II. 11.H
ground of i'oniilalnt|, nnlos bo i-onlil and\ moiiopoll'-li. Illh'h. I( 11,10 :lluI Tlin Now York .hol hlIln1'ln'1,|,

,mld liim .1"1'1.Vhl.ogo were oxamliuNl last w.k ,
how tbnt tbo by ervViircaiioiialily In UI' AT-
] -- -
l'al'8 \ "It SOCIALISM. nino, yearn. Women xhool I'" dul It, .
( eonrl '
high.< IlmOcn.\l\
.lur -1,1Ihi.lulllug"1 BrownllFAI.ril
) ,. 110 | lias arranged for an 1&,1. Hlul tho janiUira nro will, 1"01.tho bawvruouU Philip
hoinopiwy 'le'II\'llo tional 11111.1 lo incien-o the wvre nut tit to Lie wen, H Bn
not tbal nil hball 1.0c'hll'II.1 (in ISI'.I "extemU Ilio WI"
supply of Ibo clly. Chicago, needs tViiioh U> olTonxl *31.ia'ianl
Ove
r
oiiinlly| but ivnnoniibly, bu- vlilnal iinlopeiuleiu'e ... ; no-'ialUm eonInielsll. ncnof PHENIX SALO ON IN
law in for Ilio given indi more .-[ Kxehangp.l Chicago: ground' tor hOIII'ky11,)," oilli-uo I .
1100 l'II.lla.l"ChUI'IO llpiuoi'raey e\pry hmidsoiuo pond In Iron! of hoi.In ii'iiio\etl Millenhuig' '
valno 1- I.. of.1 f.'J All
hix 'Oi
ami not for Ilio cijua > idiial man 111001.11'.Hlhlo'| Kinds <>f Furniture
Hint .ho em plies her slops drain- I tho fulli'Ko 1'11,11'' where nt Miller" WHOLESALECROCERS
clullo:' ; HoeiallMii makes every. man an ago mid slio ) huiK* Ulna Ilm.11 threo ntury lirlck Corner Main and Palafox Streets.Maritime
.
nlitclillio t'l\mlllll"M JIIIo 011,11 in lniment,.n .llhcl' Homfiary again for 11'011111 1:1.lhn11'1'. Clth (raino dui uiiux iui. .
In Alabam.i \cry nnd\ HIIII'I only In purpose lfl I'A t.A HI\ Sr.Nt\T TO l'l) T O-KI< K

wo Ililnk : ''In a oanolikt' lluioni'at baivnn Iho Niiglii w'll eijiialily, but olispm* A Rhliigln ll.m fur Hnmll liny*. THE QUEEN AND COURT. ----

tlioru IHI, "ri'iiHOiiHbln rliMii' 'i Ihu diU'eivneo : Oemorraey dohirenpiiialiiv AM)
llii'haiiiclliiin I Hublanliallyoiiob' l libprly ; neektequality "There I'r' rnoiiKhBhlncU'sHiilil" In Ilutfnlo Fi'tleh 1nhli nl Ilia fiiullsli: Ilrnnlngltuuiit All ln\ll>itiiin In lns|,, rl niv stuck nml Inusllifiiio -
bii'ii in not II ,"ail.1 Surveys.
\\ .. every >i'Hr," wilil I Iniiilier tnnn' nn _.It tlio 'oh'. Mnrey.In ( pi lei H Is t-\leinleij lo Ihu Ptildic'I
lneonipiil<
I ul iliur ? Ami ij mil a
o ( 11,1.11.1.1111. fntlurI
hint't,
| 1.1"1.1111.10. ulirn I in uii- I:1111:11 I 0'11 Mnl.ly, 'oery of pli\.lt'lil l- Knglimil: that Institution' onlliil Iho LIPOB DEALERS. TU K: II"I"I'.IlI".I. lles-ldent, Si.rievor fot
II 1.1.1lh.n luu Iu h '
1111'10 | tU It nun
'| nlIIII'c'.I'1 Ilio IIli"IIIII, An 1.11,1 C'"ICII"'I'I' 1.,1.1> U IK estlinaliil tliattlu'rumu ,1"1\ 1.1 uloll. Iho AMEIU'\S 111'.II.It' AS-I).
.1
nbont Ihu hinni'Ks of ilx Sunday) I U- iHinliiliiiieiit. ratliniality I. may Iw found in any r"1 I to
and duly rarrirr l lIlieimbliu II ltl' ( (uilierxiii Iliu country 1'1\10: ifiho AI"IUII
C'IIIIII connlH fur A 'MMIMI of r'leh wurHhip iiinoii tho Hava'ioii "rri"I. |, .' UK CKLKIIUATMI
KIH'H i11 hll'hllg. cll..II"IU"IIIo"AM"'CAN
Indict IIC
I ? wliomiiiimHy W7IW'MMlol"nk.IIL8. Feed Stuffs and } lourl'AI'
In thu plordiiK' cant \\llnln of Win k,
blni
to lor \ 'lt\'i""u"h' 1'1110
Iniyx big .
'
"In Ilin following imragraiili, of Ilio Clillllll FIII'O ttiilMilent| to I ,".1' pn'wnru .r l"IIlrl. of juiimx glrlx, Or UMHlHltlllCU \OSKcls ill 'disllllltH.S. .
ol' I Iin. Aluhal"1 I ''lih'IIHI, (. 1"1"0 ge'lK, 1"11 Icalherfor blx MI.IMMI'NMI'> .IHIIIIIllH, Oil llll'ir' SOIIII'Hlllltiiiuneriiiiii of mlildlo ,1'1.11, 'UII lutii-rliiK old, ". OIBB. Surveyor. Etna liliicksinitliCoiiAT
I.llill bo aiinoniii'i'K 1.1. ,. 1\11') Hut Hiojudirioui* 1''nI'I'I"I iilTspriiijf. Making nllimaiu'o dowaueru 11'.llml.iirmti ami lutk* halfway ] U nAGS Pi'uMieolu.' March, II wilyItlflOKI.MI
I his, Siiinlav for I lie InillHcrlmliiato use of sllK-rn|'| nmlrlilcra I'IIII
"Inl. 1.1 nlli to thu put on tralim to uhlehtho ----- -- ---
ihougli' a prorluimc'd : 1'1' wllI.
hit 1IIIioll.r 1100 uml''Ihu faet Unit rifely .
anil -- -.AS.WRAPPING-
I ncvTi I ohllll. k'H Is Juki mid out
\ tin1'iiili'd ( II 11110 ml.'III\ pearm n dusty
by 1'IHIII Iu '
tSlalo" nut 111'1.1 ,lilc.l. mid 1111 11,1 on ono 1..110..111: o.ro In hroail .111)1111.gjn'iul nn hour or HOIn Tanner & Delaney Enne Company C. V. THOMPSON'S.nun .
11'1 11"11' tlmt nnwnriinut
UII now ( I I" eh 1 8 .111I. their "" their turn for PAPER ,
cillK'i"* In riiiliuad "' 1'\1 1'00'1 I lnll'l.f In tliiH inmiiiiir .wry xe.ir."- llulTulii 1,1"1' wIIIII I- niJjinics
Thu
loci In'r in In..wl|111'1)1',0", \\ltl .lx"'I'1 11,1 I ) 1'01. 01,11101'C111101Illcl I'uurliT. 1.1..II"lul .hl.l. nt""IIIC. MIUilMX.lnsliii'MestahliKhi'il .
iu It U gulh- 'lh.I.llh. ..1 Hi'iiin o JA'I-' 1'I.A KOh' : 1'I.AZ A.
l'ull"II.I bo hI'1; nnl |1"'lllho Mib- n briar' palih. .Iul 111.1",,111 thu lrlll"H. "'lu,111 .II'I'I I' IN '.. Themiwtcnnt.plclu .
II
.110 Iliiiu 'lil. Alllo' nn "I'III klioiibl\1111.one out n WhNTEft INTHE_ NOftTHWEST.H'nrnii Hint r.1 n 'I"rh'l| 11 IIlr II I PENSACOLA, FLA. Mai'lilno MIIH In 'thoNoiiih. KMKiiiex : Vnn A 1st.
)
buy
\'lovnlibli mil ) will\'lh',' 1111' Him-, or imnliiK r.rwlnl nt n font's pactThey lloilcni, KuMIII alt >l"-
to voiiio bi'forn every liniv bo wanU 11 loaf ol Tnjlor, mi ulil Kil.liiT, wan rnuclilIn .preM ,'hl| llalti'iilnu; tholr IIUMSnizalnxt __ >.l"-y! liini'i'y. .
jiiilnlH> M, in Ilio ..1.1 mil'lnI I'lllladelphlq ,li'eeiil'd.iii'i: n I.U..I in Uiu Musa.Uii'll itiul fi i litfullrfrown thu glasn, making hrutal nnnarkHami : \ .liliSlii anil Tiainwa.v. loHiimolltrii.II PLAIN AND ORNAMENTAL
1.111..11111" 1.101,1 01 11 In tliu hOII. nml fivt llu ihtxl t.1 paHHlnx joke*. The show I"UI \:11\1 Ii'U \ .|O IllMMl IrtH OIIIOlltl-H HlN-l'ltttljT.
11'1'11,1,11'0 )'I'I'1111011 > 1'1 li:; ; \on i: Mmkl iKiDnaiing two ilnyi liik-r. l I. for 1"111111., r the linmeillalim : si IIOiiNKIl: : ". IS. fJT'l m"n.iiioiiili.im| ', | NlciUil.,| "'1,1 lorI'alaloitno.

1'1'1,1' 1,1 I I I"Wh"III..n.l Unit, lo clianjjo' one Tlii-ri'liift |!11.IIIl' 1In0 In Iliink of Dun Ixivoy HIM Imt In tliu Muwlilu,II rnngnmul tow 11'111ll, 'III.y "I'l not.mimloil to IOM-. 11. n."I.1". U. tr ,ps", 'r"I.,1. nlI.'I\.I: ) Painter and Paper Hanger,

and Inlk of her whneouipit, inlalowliero "01,1".1 fi,wxiiiiyn with 1011111 k the iH-nellt uf It. Tlic pretty yoiiim KlrUliiuu Hay, "tniin tills il.iio ami
hanio loo ,
ii 10111 i Bllln'I' 1\1, rut In .*urat bluunnl 0.1.MVII, lu |xtllhn 1 lo '"llho 1111t1 of mi luhmrntliiiithat '' further nnt'eu. For llml. SH-dal| ntioniiini (riven lo Knlsoiuintni -

11,1, for a given \0 are (hero U company whoearitapielly r'ilo 1 liUinkot lump, 10' !I.i mul .iu la inoro than Illh'hll '' ," 1".111)' ur '111'"II l'u"1, >. Fiiihilino C'leaneil anilI.Vp.itii',1.
to give asscnl. llucniiso IniliviiloaU \\ lilllo air of mingledleuponcibllily |1."k.1| up by K>iiM) .1m). a ., luti'r. 1hl,1111\, ones hear n few \ .'leh ,I Si 111"." l.uy un Moll. A collage with I nxmifi.ou UcliiiontStreet I'
tuny servo lot- hire, or may Tuny mid Uwnlu ,luiiiu.'il mako no pretense" of gllilhitf.Tinstout I ,,1.1. or PIIHMIIO" ) apply nn Imaiil.U near 111011"1"1.I | | Apply' al .
ttlllioul ,' ilonalo their ( mid anviely with her Ilio MIII'UI iiiilvof ladlex ulili their '|111\,1'1 | Htroclhinf, nr to I. this ollleo or 10.1,1"1"0 II inlers left ullli .1, l. M, ph, us, Palafox.,
mining
conipciiKnlion nt
I ho oilier* UTIII loile- Ht'rv ..k ou 1"'I"IY.1| of ..1, lteari'u, ur.loliiiMin, A | I'nimpl at* J. .' M 111 ntui\o pnnnpl ulti iitiuii,
." ,','\:10: il iloen not follow Unit I commoii )0111, "I' 1"'I'I"W'luI wuly in Jiniuiiiy, A IIUROut /'f" ihsplayiil "u"lhll leiilioii ami lull 11\1. 1":1"18: 'VII. '

'I') raihiay ihi I Ilio name: ,, nn nnd look lo for many' corn- .. | ..u I ho ")11"11.1" mul ,"h'l., nml llm thin Cllil'IUI..mtlllH. "I.II'I"1 I. 1"1'11.,1. mm 21 Oin.
tiling. ) ownu llm propcity her Inn Kit tlie mull into rU'riUty' .llhll' nuimnl'i ) 111,1.1. IIIUI., IUI'lnl", nro mar HI. Kj-lini :
1'11 1'1111'11) f.I'I.. Sho lit tin yirl nlin '"' I ., willnmtininy JI T.U'IH.t.1t'l.h
(ml I Iho "II..lnl"\IIO. ; e,1 of II t Iho Ilio mother. In 'her own homo 11.U I r'il.'II.wnrnlun, ,)111 'h1 tlnKuailnU .. I rl.lu" ", llel..l i WELLS' -EXCHANOETI Taiklo of all 1".cl'II.I.. PATENTS.Inventor'

C'IINl'IWIIII llnly that ivrtalii kind of opulent IKUIIty AM nrlNKII' ON IUMI
111,111111.1111 lo 1'1'1"111 I Ihulin 11'01 lilllo saint, and comforter.Sho Fnun J"". II tu U of thlifur tho ile .ul I whieli In radiant Illi lienllli 1",1,1, ,'. AVIV 1"1 A''.'. HI/KH al "'K 10 "'1> .

.1111'IOUIIII| il in lakes unllubibeil laskxfroni Ilio mill nan "'1011111 filKliKut, Mun'uiy theinioiix'U'ni lilnle uf uer\en, enjii)'). I h. admiration, I Oll.tiO\; 'KUNMKNT &NII llA> I IIN Sill Kit I A, 1.IWAIK.1.., IA\.IH. ..HlllfKA- nml pnlcnliHnml nil h.nlninslae

) I nieiil of n puhllc tiled Hill' linger* thai fuller al their '' r"1 ooiiptiM mul iplrittliiuiiiiuiietiMii wlilib tu olhrrs ni.niidx moru like Innnlln \ I" ,. c. .HIS, s nlth ihe i:. b. Pali nil nine me in-
wi-rv liu>y jiiiiiping (rum Pensacola Fla.Im CIIOI I fcr "" HtsK HAM.' IIIHIIMtt. t Ui il loin
thu mmnuloalon Hii
nnil tu coniiolof' (he k..I than 1.1.>, ami tliln kind nils (or 1 mo with ci.nii
11'11111.1 woikher| Bliimir )'oniij{ llguro Is nmall' 40 the tliufarrlniwitb lny
it has not sumo measuie 1' )
\lnl \hU. ,. Null-lira .
l'" nninviiiiiiilioiilnii
properly that have nlII"I"c.o upon whieli Ilio (11'1)-hal'II, Iht 1 iintt'li ,'h.l. 01,1 uiuii, 1'1 U'luioK'IM 11111'1 nml I.I.h.1| l slniuldi-r I'I"I' ri! Vises ul | .
)
,11"11'1 properly purMiim Unit U 1'lw.1( h\_ whllo-fui'oil, mother leann a'llll' wu Kuntl uii tliu Kk.'I.'cl (ilnliiicCurluiu '1'.1.1 l, 111 niiiKhn 11' i : : liquors u r, "11,1 : V.lell. L. idulloim New |M\IIIIH .|>,ileul |ilwuiinu>iitt uiiii'tliniNi iitUiiiil a ThlM In tlio llrnt ( Ilia iln> anil Ib-Jiflcil |
11 pnlilln, lino, ali ('uperaleil finnelilse"' ," 1,1. Sho hclp-4 her mother with theNprlugHPulntr ,"..(nil III Alll'.I. Kisir Mal I'uk'iuim'iriuicli "I..h'IIH)111111 II .KIIIIO thruUKlk ,by thuM) who J1'1TF1: :H ox K'E Louis A. Anderson 1 llealliinH rHilckioai k lUilvitl.llutiulu I'Mcil.
pithlio .. Iti-Kii.n.rt i.
IhoIXII'I.ouraIY I will) Iho week'* menilliitf J'I. tJM, thtllukt.ui'ixi ', .IIIIw. attend, tho ,111 h'K' risinin on their ownmeoiint "". rn'. A ,
These KOCIII lo ill riillneiillyifiisonublu T'\lO. lll lt I. l'rMiiitnllenlini. >l. l-
tVuiui were Inrtt'-r Uiuii milk |1"0 Hunu or to pnwi-nt their ilanuhlern .iun :'I.\n.: | skillful m-nlie.
.
,uml oilier iluctrlnii with ,' l'IIVII'onliolulll eriili-charini.> kind ni ,l | uLUch fi
1"1'111 < r
JI'I.1) I 15 nii'tu*Miituro miU Im'IHV kind of ilisllrntlon on their Introdnrlhin
Hint 11..1"1"0 / t'ld.I.II I'liimtnntly mi hand, olsn, City riurlni| In pnli lil.ihilitjInlnnlnsiy -.
helil ami l'I"UI'CI'lly tho coiirU genial coinpaiiioiikbiM 11.* Iho Rruuml oiu cuvtrx'Jitb IO ..1. .)' nml tlio murrlnpnmrkit. Bi1 Post Informal|,, fur.nlkhitl. .

w"I\III ll In 110 of a rail- KOiniiitlilndo not Ihink woilh while nii'b hl..b.unit tlii'y lu.It it rvuuuknhlai \Vlihln tho luiliuxi" tlio rrni-li COLD xUNCS to n cliiH-rfnhy

COllOlyl1 many' cases, utlerhIu un-lluK |>,' whlo '"Uh'l. A mail .ni..1 oV"llln'I"llrll| than h'.I..llhu Hllw i l I uml Prepared ,"O ill .., A. S. YAM1S
tin Mfhl.uni 1..lllr.
only ) nlllh.I
I ".. of ono inor- 1,1"1' Alli1"1 ..,"u.blil I.. III .iu mul vvrillm it.Tbo 1"1.11, In hroml ,II> light, 111 I'"IIIU In llm .lrllll.., ,
| I u..II.IIII"lo Mieitur of A mi riean mnl Kurel I"*!!'!!!",
rlianlvhili, ) litiililinn up Ihal olanother Ihefo l'OII'HIII) Illt I0II.IIH'"l. w'h. Minitamt uni Inl" inn w Iml and through the grtnui lonumilcnind : A .'AU. lul" Hi niMuiialile' ruten. u
.
"llbu'II..I" I 11,1"01 ,
hi, X. W., \\ slluL-uin, li.C.fillf
A well drvwl moli strivi4. ru>t '
uml 10111'1 I\I 101Ihlol"- us sir In luimt ollen hCII, o\er Iho old lh I"holl II"", nUiut ll'yt. J.I'Ht 1'"rJ.t.

-


,

,
,
..J-
-, -
r------- ,
'
-
----=' -
T. .


-__________
____________________________________________ __.-. __- -


A MILK A MINUTE.: THE OLD STORY. .hut 11.'z( r. ami Ine" enp" '. P< ssr *L' ", ., I x}J.llfUi' OX )MYSTI-I5Y: : .,: I FLORIDA ON WHEELS !

',:,11.11,, t. 1.1 I bull: oxer tin Knfence "'* .
.
I"t, \ to "i\ i : ;IIfO.m; rwntlll U'r.1 Tuln,.,,'..iftin'' < x mueh Is'ttei. .

A ,I l' .. mrtf,, .li t., th,,. One si t like l"w111 ("lute ollions AUT COnACtVPONDlNt f. \ t'i" ( ,7 .
STRANGER .k' ,
STORY TOLD Fmlii liiiI"' :
THE WtiiifUK," 11. r l< t latil '.. Onprewnl II,..t.| ii. ,luk. lilt al It," cried, the I II: tl-iv -riHir r '. I" I I LV ( UNTO DEATH.APPAREN1. oS/ .\ lei'I I, l/7//f: 1,1.
-i '
AT A DENVER HOTtL Hut iii* "lit", th,. <|1"1. i.yek rnl''III' ; "he'll olrI.O on >nll. ni) 1t.'ih I 1'< MadU.n WOU"tt' ,' f.J. 't :1 '1".1' / > .t .,
Mi hiuM nrltid tl''lr.,.1. ..it lie .If ".n,. wit c,1 ) lion. Il. Thnnii W Mid I Ii.I.Ihu fO Jl \;'I
\'o"lhnr ha.it II., hi..'I.nII l .I..h. 1- ; : 1'j / %
I.M ; darl.il lixik at the cut]' : I Liri m11 hit. niralr .fnitgnmJiid llmv II,' I ,'" Hi Tloi.lijlXtHi. "1 .Jt .>. ,. .
Itallli" t illt..ll.wtln.r.ilil, Ill| 1 1ht 11(11' / I : 4.\\ : fZ
lent Irt niilrh th llrrurill nf I:iptetrhiiiUin .' |hns .' 4 1 ;.. \ 'S. ,\ II ria VI .
A A.'I.III..1,' I. fnlli'O |hhw.| Inil. m thlnitXiM I I'I l .' KaintiKl Trent, t'f St l"nK Is ..1.11.I \ I "I nkunw 1/"" "; .' -- "- do j\\ II" ( .. Q,: o- ,J"lfl .
Affiiril Nil 1'lIml1'I.I( ,", ".Ihi time, HIP : up ..laiklillsounding I I if In I''" II loin "r <\ \. c. o.J, J. VI .'r7..JI.J'% /
-Jnl.u Ib'llly hlllll i.e! :
) p\blhe t I l ,.
1.I.I 'I : |
11,1 S"l0' '
.Inu. ,
:
1'1
dry TnliiiRsnnhlv 0" a IliolirnMiriieiilnaii -" -- -- I clip I"1,1111"1, oxi r lit,' 1.4. .. on 111 : ,1.1; ':o'.r:... 4'tj
.
the I .. ..
t I third liaM'liinu'H heml .IIlu.e Ire I viliwlnl.II .O''ull. .
IirnpP riom lifitli.Thn : XEW t'IL11IU.If foul line. 11' Sci-tvlaii I IJt.r I. a J..'yi-ntlui funelH. m" <; 'u r.-'. : <

TiE erled tho nii.lhnixininll I h.'r.i/t huts IIHIIIP, ln rnnepr renioxpil, .lInll I .
prls'zlpil n n n e 1'11' Iml.il huh ,
of tnl'.ieco frnm, )hln, mont Ii and lienulr: "1.1"1 foul" crliil t the r"Itlll, ''runIui : < I hi- imi t nr tnyMcry \' lili mil I. '.*, -- S .
'
"'11,1, luipH| <1 fl\C )6fl4 nito List fit 11. )'nl hnvp met ('hnrl(y Mungi'r late) I. rll, I 'oiigrewiitan 1nlU..1 K.tituikyI.!.d.I ', .ilmul III" ilxln" An r'l ixp tftnl ? >ibnml

I MMH 1I'lnIII( l/enihllle, nt tin time, hihml "t )ou mu' t liinenotiird hn\nld nnd car. .!. k "|"1'1..1'| 11t1"11" nml, 1 run like ul *.i dnil n it 1111'klll. .11 k 1.111.llln.,, I I ,\, 'rlI.\ "".lr, ''I )', lufiitit,, if!.

mlnlntt IntereHti Hint tf.iU me fi" xxornlielH t Retting h to In lie I umil t.ilthe I I. I..H..I.( .li t.ll nl.1 I t'"t .r I li '. I' i

(iiieiilly (Into thn Inl'hll dlptrlrlH, for brlghli'si, felhuv in Trotivrxllle m,, '"t'imip, ""hark" y.11-ui thp umpire. lea fwalniiRcr,,' 55''nrarlr niltui'nlnl ,"k 'fi.1,1. uhu-sh: t.al"m f: cl"whin., n.1.I..t I 11' >v mil
.
i.\11.'II'rlol", .1.1"11) mile 'rh..6 I.'plllr. hs i, hit l.itely: nobody' nviimK"ik In linn: .1"1.1 tinfinntle. 111.1,11 miU'ki' "hl. em'aplag. cbs ,,, the |'l.'r| Toll I Thoc.. '"..Ih'I nl 11 im .
.1
I \ imulc un liorehmniiiiloiiKh k, -| : I., 1 him, mid thuru In little t 1.1 of hold llml"make DIP it ball/"boiue run, J.uk: ; I Ih. ) C.I'I liiue lb>< I'"II. rn, I".'hi. I t'i' i iutt nnl 1111'h'",, ,- "-'
I liiimeo Imrd -
llt'lo
rontln, nml 1.11111., prnlatlty."Charle .link' xnd, from Hist tnncronIrnsp Henry W. 11'om. wh. has Just \11 Hi I I tl'llhi'iti9'i .Vlnl.r. f. r,' s'I .
pupnhlo ikifpInK nlnll
trained, to I.lllnll h lt, >." I wild to 1,11 thp, other tin)'. The ked lip' his coll i.f t.'om, ebninploashlp, of New Flllnl.l.: I a ordered I h..i I luc 1..1. 1 yint Innlli
n J"R nt II foi inn iimplnpit .
up Ihl flue >11 hUmim.Yen Inn.1' i inn, niddenly' l. u.id m VIII
: tiutur xxilh h of tvn
Mrctili. IMi the oceasion I In "whlil. )ou rou| ,' nml, xient dirnn h) thu l'I"'r'H' l l'u'i, on 1.
t) honrfl nn n "nil.i!, iiotliltu," niiKXxtreil rhnrley d.. "(*ollii> back." 1.said. I'lion a n-lotial II llw .'iilorelaat t'u' ,' l,:iM-t rf .1 lull euiili '.1 \h, I h
I iitnrtt9Icry parly I.
,'|1111..1.1,. m"III" for n rlaim lonntil CIO.I cl"I'tlniliiTulilecl Jtilully"Xoiiwn. "lion 1 't mind him. JI'k., It'ii I 1'11'' \11..In., ''I.. a hn* rntitlnl, "',V list / ''-' ii.'Uim! nnl I i'.ih': xx''. i.l.ijln.i uf tli.pi .I Ii0'ihhit"t ''
I replied "thrro In Kim', Ni'.irlli? t I
p. ( If'r
the divide, (Iii t lip tltipphnt "f 111. I I Inl'lilna 1'\.t itS'k
In cnllcil UoM thing, nmtur. What IH ltv A n)thiiii.tchili I .\. .lou k legged It Mnrpnnnd .. \s.Mr. f ) of "W..h, muiffsmi '. 4 '<' \".. I 1'1'1 nun I housi. lit. vltlilnflcr k 4 CF
11,1) J''rrilo. .
Inmine -
\ J""llnll-ol cal help, xnii ulmut'" and third I I lusts I flung tlhiHsomid Ii n thl' I elite/1. 1"1)
hll'
It )h liHiklng nn any map.I >, dead, losing \0'1.1| o.t.11\\1.
Had > "Will,5' hp Maid,1 I..t 11llre, I I will vn ,' >s.,
nml ohollt \111 I "Ilh. "I I > than I4-'t-Xiistl' ) .hllq 1 I S
tixik thlnizi ensy, 1"1.1 Ihn..I'o.J.The tiM nt mon
IL1' ,
nciiiiiiH. I It IHOII *, In my
en" hit oCI.1 1,1 Im"UI'llll \
Itch I r"'h"llh. claim. ol'I,111 rope II.h"'I\,1 sprang I P the Jminmb-t, left
noon ( Ki-np profrrtyonhlK
1111.1/ .
,' .
\ I. datpH from the found.. the air nnd 'bor. 3 Mint' lilt nml 1 Uin'lwiUK'l'i. .
nipn' at wink their, nto ilitmnt 011',1 1""lr. r1 OllhlllrC. nt f V" ovrwhich
.1.hl,1
11lpI0.C lion t "Illu ." The loxxard the .lkM. :''\ l> frmlli': nnliual', ni"Int ] SEASON OF '1887-88. -
) mid then went to Ik 11".hnl r.h.1 h.l1 )
their cnloll. n\'r "\ ,) I I Ih'' l.hl )' I Igitting I plate, 11111.lk.1, struggling plaxiah.tig 'r two nivuiarpqiiailillli|| t I y tot-Aim, I Mfmnl, I thai, I touldul I
nt Ihu klmft. Ih. has no. ,hiIl,how rll.I.lv up I the i-lubf"fo 01rt IclII after him .lack xilldly trliil tonlensp i'rlh.'uis, eldest\ ,..of llw gent. nr view of the contest from tin- ,ro-il U II.I III. ."S I \ \1111'11'111\I slitI IH liV \\ "1'tISW: III'IIItItS I FA I Its

lime IIIISVK 11\'rlrolnl.' (\'rf' I \a": .1 WI'. It'H a 101 clul HIP l.isso: ,it i hp Ituts iil'lui nl"II.lr, to the, prawn. Is 4.1 )i.. or of flubuilding.. K: xM I it-it IIH>"- AM I.IIKAI' t (1)1 '1tI.ll.I.I..II I .
rol.1
llilimlH'lirlwd,ilni to k, find \that, It (111'tttii' up nearlyo'lltKk I \M i 4 ton, hut jou H"O I don't piny, 11.1 1111: oxer R"I"'r hIIlN.I'1 II I Iht xxakc of flue age nnd\ the father of uhuehustlreu, I iwciMidcil, la (lit Rcf onil: Oor nnl entered .\11 t u-ti lnl 1% ii-n "nil.. elllll"\ .,lulIuiulu ul\ III ot tin I irtuI dimensions' built evprps; I lyI

din nml, thu itliadmfA of pimnniihundred the mnpirt 11,1"-, \\'h'I.h..lal'r t r'lu'h..1 thp home plat. L'ul. Men i.l. nmiandant at I'oitloromle n 1'in-f Kqiinro r"OI" II which xxcrc I I II ,s s,rx I li i .-."1" iut.. hob .* .and, sp' r al' -,'h'oll' ml| I lot libl: pitslnelN, IIIIIH.

ardH Inul enu lcd toll I "I MP hoxv it I. 1'11,111 I hand oxer hand., .. lo In "'."''|1'', I\ iug to latiMdneo his 111' hcniKiln |iirriciiiintnyiif| cl"lhlll ''he" II ut ii,. tu tin in M i hh, ihi,' II d i rm" al in Miaei tin resoim11. nilnictiontand
) fiT \ up ..., ihat'n xxhnt'n the matter I dim'' r"l' lIMb HIP : u table tit a scaled adxillilatciMofTHE ,
%SLIIIII1MN.l I10 nnnoji-d', IIHI, for thrwmiaKiiincvutliiii as I lo .1,1 at 11111of l>rox,l $fciiapmik In the 1"roIO'/1| B'li. WA hI h1' 1\11..1 .
to able t., til Federal, xxlio xxcru t'ngiicitl I InKiimliihiit ,
epm nfl)hssIhlIif'y'r t distend ,slugger of HiTrottcrxllle of \11.rl.
of In t thu nlr Iht
HIIOW )
MI.I"111,1. 1lbl.
nll 1.1"11"1111I'I.r LAND OF FLOWERS.
nil ilinvti 11'1' '"
on mp nine. .,r e "It|1"11"|
to ls In iwlpt
Tituiii'ti'iO III
"Iorm leporuil
110 rllt IUTOM park n "Look IIPIV," I ald, "I fello "Then.." he ho United, Inl\ .lt.tW My xxciirlnx nppnrol Was much dilnpl
raid nNiiit ) kio\ 1.1. M 1111 uf onl1 ,. 'IV AS 1'11t"lI..
he leis P Die ) 1,11 n inlnlnt hvII'lt (I-- nnihi liifi'imalli'ii' ipp') lo
\ 'I'r. In Detroit .h.lu..1 to n li-ngue miplrp eo.r.'h' 11 the, hlll phiti'nhcn tinted 111, 1 I com'luded In "11"1 nil erhnuuii \ 1.11 .-'\ Ill-, Ha.
; thu
lime In .Llo
t host no 'ui'ttlntf .IVIllovernnr
: "II- Let bring hll ox-er. h Is n I )' batk, )ou loin I Hclii'titl I pair of trousers from,
I. Il 0111
'
ille, 11II'"Hh.1 rOIhl) 1110.1 towanl tlpa h'l elll \Mill hits fnvniltti wny or of saddle, lungs mi'l
lit tIn r low, but I don't I think w.1 but' k 15)1 I tho pile un't I ;pair ,
.
: **, Ilulll<(;o '|1"lh'< I lllilu ,1"IIICO. growl at his declxliir.K.. 111') 'he Umpire put the knife li'Uvecn hi!_ oo'lhuy| !summer's....11111. to ,.1 bno Ihpll.r.I.III tnnltc I i liatiKr "( pirmenu

I""rt I r.ch.llt. mid nil the lmo t.o Xt-xt ilny I 1.'t Bill Higplns( 1III.k.1him tilth O be h IIMISItued. I hue Inpso 'r"l.T"'k. I II on the l.ba.1 .1 hoiuo "nihllHt" 1111111,1, ncxv I tl"t..r.I'"lly I', J
BIEBIGHAUSER
i.ky itrew BrntT "lllrl.tr. nlllll""lllyI tu come over tl Tmttervilh' and, un .Ini'k .h"loL himself niT nnd ."hll"I"II xxhen the I linililni'i' middi'idy' .hl'r"II"o Uulriiik Dr. A. Riser
llakeH 'ht' :
few flnall he 111.,' 'UII',1. I''t I gamp, I"II.'tlll. on thu klil I Ilie )" 11 xxns sllpiml In tho ,..IIj111 l'llnrernor: I llell of New l.m..hl.| Iw by nil 'lrh'.II", | "" ,xx us ,11 ,
IWICf. tutu ) !nu """ of kiikiTu t xxcre, I The hi Id the, of the .ir nltaticoudv n rxpliislon', r.il
r I",1 down n tl' 'rlll'rHI"I. 111' Inllrl clio lope n"1i .1..UIlo ri< lit'tion t II"11111 nhont, gins Is ,an 11"I.hl1 1, UBII! I i tin captain."Amlugli' pi Midi lit of the New Hamishlr| hhustit ialsiutloty I Illlllti'f .hnlh'r.1 ClllOK, Wllllll h Hip ".,1 ,

1111 night. hllhl' fur n (|1"1''r. ono' of thaI <1I. ), 11 IIIII. llill'x WI.I I [ ," be said, swinging III l I.'nlo1.1 \lh)111 I"uldt' u'f(
Titus toOk It to thu fringei ( r Ili v W..O 1'"llIr.111"1111.11I111, / I "I lnstsKnli.inn A I'I.tIlIlIN--
11. Khoxv hut for
IiiiI nml, then It mndna ditonrinearly West '.lm l'm.I.I. 1. noose"f dill,pit A. I'lcice lin lion ..I..I'.II..lt bl..k It1 I"rllr.
t t Inomllia., to nronml II did not care to go baek II Knglnnd "I h do," brlelly, replied, the captain. of tin I'nKei .ltv of his was for MIII'I., hy -1" roared olio of tho : .1, Uot I liili'mhneliotnst.KfII t IIAs I rIMI I III.:*, HUM KITS, ttIl A I'KM: ,

net I KpnriHie lt thin company: mid w> Is nut of job JILt I "Play I ball," said I the 1II'I.-I.lko 1'"k.l. the cultured ni hI I oxer hl'k"rl. oxer- Tl IH W ATF.UCl.tiFI'S. :
I rmme. At Hint I.' I Tl I .r r'|>ortiir In n"l 111",1 W \ .It" l' \ hI", IIATII ,
pnnsod. n",11/niM\Kjiaiier
lit
to do fho Bhoolltnnd $ Tree rress. I lie I) to Mi
could 1\11. 1,11..1 fancy I.rol of l'hlenoClinrlct 11,111 Ihrl ocrl"hh',1 11111'1' 1'1'1.1'| | XX /I.'I'I Kit;
.1'lrre.llo mp that I n h"rlll oily : : ,
111Jt fol h
11'1 Insxo exertlses mid Is ,- mil run wll'.1 Iht slatrxxny) ,
cut 1i) nulnn oxer I 10 n hwns Hi, ii I.VII: :4 1'11'1': h HlflMiH.HXTHKLS I .
cUre.t 'plr touch fhll r young 1.mnl. \ Inn ) liy his ". I rluna I,, hut>
mil HtrikliiK tho ni thp other Mil \\ : ).

'IhuraiiKP wno 1.1 particularly Bleep II was In nut! Charley xxi \l" x (siting nt n friend's house, In Oil with tlie lli-iniiiiilc., hn .axnl tblity-nlnn,,|I.<. nml liivili'iipil uftiT th"II"" fint IMmv J.J

thin phitp, (', hit rntlu I uticic.hloii i iron "I umplilug."lino Ile. 1"01" I rutla, and Has im Ibis exenlng .11111 nl I mini feint drowning.Adjt m"II., oem liiiuiliixtHl "",, 'Cl per rubifox Hi reel, Next luli. .'url'lll'h..r.

,h 1'iiilnc.nccH, mid the nndei'taking ill. strike'!" he cried, an the ball, canoxer dinner ahu lIt'. The 1111111111., '11' I Ij Oin. Pram, In a man of n..Uum. l'K\H\t'ill.A, FI.A.

not K'I to IMI mcnnipanlpd b)ilnnci. hue plate, time 55811 log for lu' ,, 011111111 n iI I height, Ito ) of ngi, ,1.1 not It.1 mil in) l.'isii-ly
Ih"11 .rS"rI...
A "",I.h'l. raw hut dvcldiil me. I tiiriuHIP j List mite he writ not I Ilo In I ,I"'KI' In ---
\ r''I',11 .u. ntiiliriun -
"Whnt'R that you snj> crhsl HIP CIp-; ilWiiiuunli.il la npmnam.ii| I I r<" '0 111.1 If Not..l.lic'. ----- --
hnineo I lie road hug 01 Illollrh',1 1111.'I las IIIB, as ho lurehl.1 lip thrt'iieningly hnt. ,1,1. 1 Kn luhinaa, I, blitli.Aruhlbnld I than to nee tlio others, In ftrcutlenjn
"The ns i-hcil ,and, nt I hit Oi ) .J.'ol11
1,111 nppenrcd Inr.'u".iJlp \I I
ho .lllr KIIIIII'II"
I h, In tlio
Ilplrl. 1.1"1 .1"01"1'
I What looked table lilt In tin Hi,, F..I.II.hrn".1 JII'lnlo. .
ft
lke "1 Raid strike. \h"1 rll lip I hail
IIhllr,1 .lpt1 u 111. ,iiul, tlimimli I tho (I"r. ch."I.1 (
.llf..tl
11. lt .1.111.1 prorrd to lint thai ball till"'f n boxxl h 1\ a sort nf Imskif xxorlcover tl.v..I" 1'lul'r. heu mmllierrxplnslnii 1'lNiAlllt.A (', .'IIIAI
1'< wasn't no strike; xxiH'loxv IN'S'OF" nil lek of przeinn, 11, is thought Ui l Iti' or thiw t.rl .ml > ,K II : I
ole mid I".. pritty nenrly noiotullio the knop.I This IIt'11It xxiiiiidly on It. I should not hl.lhllhl on DIP, rand nvoieryniilicp iS lilc.i o'I'nr.1, tl i .lre"I)'
will xx-ooded tot old Hint of Itself singular for the "trllicon t
w iw pin ,
'
very
Kpnr \ toi'roljornied h the man nt "hit, Imi,-k of my, hcAil nnwl
tuii. I ri'int'iuUr hotxln'tncvn the ) tl nnr nuule, most IIIICXINS'InIncursions ':,"rr..t tin, Methodl-l, t.I..I.I'| 11.\
of the int. Crlll.'I', hen hue did wnhiion ehuieh, to tbs ,I" 1.1..k vl 1,1 rrliiiMin fllli'il my |lno..r \ 111IMI I''IIEs: |I'I"| B, I lihce; 1"1.111., : I rhl
I get
tree tnpH, cminht a 1lllp"o purxxith I It iVBtrlko," sal l 1.1. \ ( obj.s'ls 1"1" I t l lust (-li--luIisbi'-i little Inter I -1'IIt-:
the ArkniiHns throunIt : "Wel.' .thought ,. the cover t.f the 1.1\1.I the lut the felloxrose i and all thu niiKeln \ I Ib. .11' noiiicoloro. ., .. .,. I,, int'iitiil funuhuilmystIC
whole like his hind with Ids hands hue .! jiatnted, I pleturi'n, ) 1"1,1111'1,1 ---_.- ------
the lixiklim legs -- -
anti thlnit son all the same, ," the Inn wereInllh".I&11 on 8\1"10 II | lylnu nt tliu r.llr Malruiiy --- -
In old Kpngrnphy. Thnt niut tho \\'III't fore to 1 '. Sobs, xxho Iat4 limp my hm. RIII.'I"1. o'lltrIBhlle I Ih riillip 1"11" .81. A |1".1 l of liloml liiy nNiiit my 'lii'iul, nml I'riiHni'idia anil IViiHilu Itnlhunil.
]liLt thlnit Hint Imputed Itself on m: I'I'! the, mousesong you, out of colt-ge luu Into
) "All right, ono hall then. <11 1'1 tlk.1 Inll.r. 'llrII.lly.I"lhllla: A frlulilfiil, weak
mind hefnrc I)hni-se fita uered, ttimblcipliinp'd hint's t.hll'hll'l11 I'a that!" jelled, Iho Illlll. Chit duI, .'II..cll'.rII., shill nml lltuil oat xx-ilh ix Ill LI. bank "oll nuNs Ix.II1.% 1"llllr.\"ai .Hlliug.ituiuiit 11X11 Y 1IUIXS.Arrfxea CITY CIRCULATION

a lit HP, mid then came tloxx-n xx It cnllll.1\ thai outs, he marthed fnntho \ ", nnd kept' It 1( (11 II i I of hid tu\n .the limn, of (l IK"'lllui, ). I In, tin' luuknf my, lieiulVith, tin- al rensaei Iii lerinlii'is" !hi-li A Hi
prnnh llrst on his fore iLga K Ihnn I' most mbarnisiiisl, mid, self IMJSSCBIMI WmFoi ) III'IM'A.'
I Illlh.1 The Ilex- Johl, H. I'alton, of thu 'ua-ut'uv, cxeilinii I s l to tout, l.piuesloi.Mllhlew -
huN Ills head limn lull I cnureadily 1,1,1 little l bten n tr}'Ing,nn 111111.1 I) 8IMII'. *
hi'lly, ( It thu gamivHnld xxny. 111.lln'p IT WHvael,' stieet, 1'.I.I'rlll i'hll'h. lifter falling, tun nr ,. ''''', lh I tlienkept arrlxes :
di'M,'rlln' It, lint ha fell In mn.li i iii tho COl..' 1"1.lh uiuplie. dleiicp, for I 1"1.11, k In my chair, nmnmred Nov Vii k, pii'lu'hen to oagiHtatlun xxhostwciultllSiigii'Kabvovir '. iii')' nprlitlit, liy lemiliirf iiK'nhiht lynxes . II'IIOI':: .
,1 AL01 J
fly Hint my Hi/lit Itir. xxitlinnt I..IIA shoiiU'd hun %Sit hi liiughtpr An Iloul.ellt tin lie .- .- -
ivild n Htrlkp, I .lt Hut) J'II".r' I tliKirnny' --
cu.I".1 orcreii ninth hi-iilsh mix Iwlotl' 1'1 h 'iltt'Yc tn'' llttlo iH'rfornu I railunlly becnmonxxanofnshadoxv fk"'k"'UI. wpimil Unit)I ul lIst. A
rnltoll. "nml, (;icotgp, ) got I'I I' llantiiiKt'wti,irnUxxiiymagimU'hnia U to mu I1" ) '
mid fnnt."KlKht ) stiangu MMI: IIM: TOot 111"\1&: .
In Ihu cmiKht
Htirrnp .I till stick I 'I11.t.ll" 11,11" ur mortal, liuiKiuir. ,ssi's'it'ul me. mul I felt
fm 'Ir' nml ruins li> nil is
here let me Htop to explain, acliruniHlnncc 1011"hpxxns xxrong. ns IIP ndmllH, ,I nut from IJ'hlullllHh to\lrllhl, nll.O, K..I |Isi-silti able M. Unit In a iiiniiieiit or t\\o I .h.1I,1 lo All tin bap- Haul, Ineal ami, all Ilie I ImI .
when ,
I nemed, Ihu mouseIn ,. U\III N.k 1111 ,1'1 ., I 11'I I Hie \I"C.II si'- tip 1I,1tDAILY
Hint xxlll rnnlile jnn to 11,1'r..Inld Silently 1111 .1.1\ 1 I .h.Ihlt I' itiol' ''lui-uuih
lil thu In
uiptnln"Wrong Inulon Inn netvi itt I li'. 11111"1'| .1"1'1 \lnlt !l.h'"I I 1111111,1 I'.ix' illl. n,
,
the vltnntlon. I town In the vnllc). II another minute I bliukc'xe'y' ,1..ohl.lhl' I'iciid Illeian mallei
,
.11111. ( 1"1) I is lt HIpl'I' ""J"11 11 my pimllife the, W
1".hh'l. I's / thou Mr AlUitHally, tlai lullKiv magimtH, .MiodcdiliilMls" are emliriiei'd III ENS'
iold I "
nt t tic biu-e of ( xxan a sin y
1111I< ,, It ,
11.11"111. said I jlleretlll .h.tll'I" me wi
mi < ninplring. rich Hu I hi.rlvo,11 1 I. rp.h.,111 l\ l uxixir 'm-MI, ISNIII d ixir) 1,aiiidax.!
for the not guise
only
cinxlniknife.
mill oWII.,1 h)' (iconic Jjicy, of '. 1.11111 01011 .HI hy Ilt 1"ler.lo. '..,k. tnnii'riilnu, ileath
1I.h'II here snld thp cxeelliht "
-i4.o iimpln', old.IK nlisu hOlIlii,' many I 1"or sai.' In all HIP m xx dcili'rs, and. on the I
snake rcrrcd his head lexi : a
unit up "nlll )O'd. nlll.1 Ie "let'B that and ,lieglingain. The .h..k .hOI 11 this kllltl, OT-
I'X"'IIIII r.r [I..n. iN'll Hrelll'H S"lhll".1 COMMIAL!
.
1.1 ol
day .
the little fillow's
with the
.I..llho
Hhool'Hun
|I.r -
1111.'r \no \ a 1J i ." I a.o. n.1 ..IrnII.I..I'.11. uL.r "ji/ii'tl I Inul IIM partIfiilart'onsi lonsneHHipmt -- -- --- --

In Hiniply u V hnp.l troniih, hireiionuli After some grumbling this wiw' song, xvhlih had, never I'Ie.l. U' William 1C. Vaaderbllt, a ill l.kl'l eienrHotl from the I hllgiu.ir, tlu 1"\1: \ unit, nnrloiM .\ \\intii 'IU'h'IhllSIl.: :

to hold I KIM,! Klzinl pine trunk. t", und the game xxcnt on The nl".lj ramp lulcrliigly ,Kllrl. though he sat ii| through 1 thu Mediteiranean lu, hue )ndt nlMinl, I thi' 1"111.I Ircutl

and built K"I"I Ignln"t thu r"1 of thuiiioiutituihu. Iho hint hit thu ball and inn for the II.tIN. rMdly ereit ull .lIu"I.. 'I 111'o Alas, neiiimpnnl'il, h bin family tout a f.nfrleails. w"ll,11Jh,1 apMarii|1"1"1, ., IUI11"1 tllm'IHtlexi t nn hIlMI1".h,, mi II oiiphl to I.no.ov Ibis

COl,', 111n., to bo Htralnhtor .... The ball was very chesirly ot"I'I"1 ( f the uniikc drew I"'k n 'little to strike. Tho 01"1') wi .ulnutliMIday I of nnialer' IIH toliat tli,"iM'itl I liiiineiMinM I Him' Unit, thex call li'iieli III"ro'I.III.I.| b>

nearly RO, lo {urniit. the logs to tutu.I I by he seconil baseman and thr.xx u to dish. jilt flashed thus ennlul knife,, The "|1.,1 I IMnk when they heintl of my ileithKonr : aiheillHiiii, III Die, I'KSHMHIA IiI .) .,\. IDIt)I ONt: KDITION: ) IS illKATKK

doxxn xxithout olihtrnction, tutu usu sooilaaKes linll InII",101 j'ltl"lhpl ulHiut' Uiame HUM broken 11.11)I for the mouxiilroppvd KK: Hpenev, of I.HI Auugu'h'nI.).. of I ho K'..Iu.r| Inul ileuils of my life 1 in, 110.11111", l .) can bx ,"1IIH. I 1111 In all Hie, '
Mayor
thin liiBlilu IIB xmooth 1.1"".. Suchi I down In nml n'limiM-reii., 'he snake \00 mieliaisof fum .I bt.fnrti HIP, I In Hint moment, Theipaeo sll.11,, THAN Tilt I i: WIIOr.KCIIU'ULA-:
11. The umpire r.1 ( as HIM a [" othel ell 'I h. d illy lyI
of |huhusil! | U"'kJ ) papeis
I Lontrfvnnce wix'en u great :11 of 1/11-! list( 1111 stood there with Indiclnlon"Darn \olute.l. r.r l.rl wero shuts| "1 h"lln'l. a hplclldlil, a.tl onomieal olMM vil nlioiil hi,urew Inhi, A lilnenfM, nml, 'lies Inb indent amiliilbllespblled 1'ION Ol1' ANV ( )'l'IIKIL I ; I'AI'KIt:
nlsni I "V 111'1 ii u I'teiy
It writhing 1 ""
hug, for ng tho trpi-8 nro cut hoy sro If I ktiuw which It i.," Mild help tlhe"ll. In,1 \1 In ,..,, at l hen urailiiallyihaiiuiHrinlnn ileiiMi l and 1 1.-y eoUC."II. proluibly .1 IN I'KN.SACOI.A !FOrt TIIKIItKVKItY :
IniKKcd over ( the troiili, imong plates. c"lhln"t .11.1 ,,, proKiesnlxeaiidelilerptlslllvnninlii '
tutu | ,
hllll.lllio lexidy.)'. Theru n hoI I nt this lemurk .1.h"a IkiranrdinoThe It tin) wi, my nlleiiKlli 1-fl me I mink
and KO doxxn Into thin )tird like a Nh reek (iihtgtittiliig. Jin's' out!" ). W'I, null. "HIII..I""holll,1 imko 11..M .trlko nl any part of it foi. \u the lloor' mv I luxt, 'I.m"'II"C UlnuimethliiK the, itv. and gis'S dully' Inlo thelaaiiliisoi : IIDITIO.V IN WKKK..

In t hue ciuiirse rif tinio the lures, thai .I.llhe, roll,1 runt of breaking. thou cn. kery, mid xxhenixer Into WIIII A. Wh..h'r h"d. modescfltinmto to the u-hit t that, I unriHliiulyIropplnu I siin) of our, t'lti/eiH" 'and, ., tirslili'4
111
the lu pretty ] i I liiiulu I dig \.ib the |mlnt I xxai, of Ih.hll.lt..f| tin vii's! piw>idinilliil of Uspiitinns
xxihl
.11'11,1110 t\ulh 10Iy Ont base' Theru XXOH a xxranglu 1"i Into Inllnlln Hpiien.'llilM I this ('III'I'Io'.lh, h aiUeillseaienls"
hi) 1 the cut llils xxat t tin, lIke pricking gau' \011,1 not 111'1 olth, and 1IIIIIhl. with lktujutiuiiil'rutiuhuhlhl themiillin, ,
xxhen I
.r txxei'n the two cnptniiiH, and they] I faint "ellIU"rl'lp.' enuitloni4t Intoexi'iy, x 11IMII.I h'"III'lllIlhl.' ,
,
lie colled"Hut
it, much oC that lu CarrierAltK
(liMo with Iho IJI'y hhoot. I was wel t lurned to npjienl to the umpiro they r0111tlml 1..1I\'d. UIIIIIII.oel'l hlw Ih..lle.r ,. 'II'IL''.11,1.1 thlH Hlnklnit, I"'1 Y. I Ihon' hl, UIIHluiilh. s,elliiii, ol he Matu ami,, tliu, Hdjinenlpuitloiia ) Seen nO'S
"IIH"h1"1"1111<1 nit hi HIP monntalim ti thai haul the hl.lr cnl l.w nnay Ilh'r HII"'rl""I. Iljh'II.' h ttinlly .
know, tho Instant' my bronco f'I. thai .unity to get hlh\'IIIII ulcer tho fencu IIk"u nml go OII..r-1 n I'JII. At II"t I "'thu end "C! Mark M. l'om.roy sa>iiw will .lay his 1,11 t., other. .1.11"hl hl'ePXIK'lh'I'I',1 of Louisiana, Ahilaiiiin mid I

hu had walked Into the old log "Thin I said to |.111 IrlJ111 out Cr"l under, udlnh. ehnrRisi ugahiBt 11.111"1"110'11' UOUy.I I ; : > ''f..111 BMHH. Iliorgla. __ __ ___ _.
"It takes n moment for thl cooler .aptalnn, 1'-111'111.\1 lu thu lenguo II.OIII.'r. A thu tad, and Hxxnmnpldly ."OUI busplud ,. l !. Ill Mayor \\' 11.1\1.1'I iitfaln tOll: \'t'r.,1 RII'111 : c..1..I"II., '". I i : KMI'MltKIl: : TO 1 KMVKItTIIK : :

head to clear Itxclf in timea of 111kPI 1"1111111| ho wOII.II'Uie gnnuLhrinigh I round" cannot Ilr h'l' k and bite. 1..ltt. and If they aro not. slfhiil lie .ill : I) iug nlth n liiiiiihixiHl heail '"1 nH.K Hhi nk l.i'iiiil it slit stilifr I'vriiio ; HAII.VCOMMKItCIAI.TO:
fur peril, and iH'fore that united lulnxltng I I I Iluhhl.1 thu lull with my left thiinil cat nmlUir the ,In.Mr. \1 ,, hour' InUrWIIM
1.11 1"1"11 for )'1.0 They mid drew him out until I I ry h.t 1 hil thu.churl 1"1"1 kiptln\ shuu-I, k, and, for sale In luritu, nndmmilliiiaatttipscliuup CITY tSUISCItlllKliS--OTIIKIl! : :
had elnpsed nnd I xxero til him to taku, the xutnnt jKibt and hi : nll WhlU'law 1..1.1.| of tha Nsw Yolkriibuno I I on I hotriiantl, nm\lnm, >n t lu.I..lr I, at Ih'' I IIMMKIII.
this middle! of his
our 11) to tho xnlley, guiiiK Cn.le nnery ''col.elh',1 ')ho new iiinplra threw off hit I iudgt'd kulfu then I doxxn Ixjdy 101."I'r" who tIns"'IIII'rh'l' from I"hol In'h. I rliiiiu' ull throiiuh Ih. otcnrCHIP I l llllce.u| Ill VII Ilmil In mockMilp I'AI'KUS! IMI NOT KMCI.OY:

nothing to Hop 1", theathiiuhitutit Ril InwolIII rrOI hU body a long,. I In the ;lie xvns caino cobra-n nll llttlo
nnd the ilex I'1 rlllo.llller- thin roiicxxhleh he Ihlll on the ground i Iwo /hut i In tliu, of Isjaelltlng. hula After I tie taxnlry huh ellt'rrll"o, limn \ I Heeds.Mortifage .
two long, ru Clilorl. ho" )
nenth. Jn.. erct 'h"1 hu tlghtinud belt and mild le.t 1111.. long eloljh willl anthliia. nml Slits will hun 1 lo u NIt I iuuui of Irll I tm-i its.
.
Middle. Thu leatlnr 1,1. hail txxlnttiinronnd 'Tosa' that liall here." o "graxel" n num.-J. i blh. I. ,11 ,i-ry In t lie nllh ', to UN .m"'r 11,1111, .I Alliiuliini'iil Cases.U .

nml kept, I) Ills from rnhblni Thu' pitcher, tossed tho hal to him."That --.- i The Into Uoorga W. IYII. of Ehlk.In ,Now put' mi' ry mul r'Ir.11'1 Inu' |oro.. IuiiSu tit '.'lr tin ill m Allili-him-at, I ases. Ten NewsboysIAIxi i

against tho hldeH of I" hut hchmu no "hI the lieu Th.Toolhwimv (Camnu jp the juiper 1".kll; OI'hll" Iho t.\\11 I'lio l lh.1. IjiiirKuiokiiltikt Alllibixlt la Allaelnmnt' I sl.NuIiiuuuls .
j.I and tow ulk'r1. .
I faint bl1'a x/oikat WuU'ilooln 111. a yearsutir In l Ixil l Ai'lloim.Knlipicna
like bamlH of am ,
I nhnimliTHlooil
111. of uho "
Ihllot All hough no many our
1lel.nnll'tthlll .
W'I Acllom.tin
umplle. the whleb lint In x Ixll
In on
c"I".t get cll//y; tl'10 / hlh'l. the Inntttr xxlth U""groUiime 'rul Fmnce, the caramel' Inin On.lo |1'11.| l. I he onli, to !It' ..tir" u"lho ( iutsi,ili'iit, .
\hlt' COIO of this of Mormon wss l.rll..I.Mr. \ I': "ANII!O.\JI': I'liOrTISON
roaring In my earn, /Clrl, \huh accitiiito 11' captains' Alprlenl Inxentlon of not, iiiltu nlojcu "llu. 10" JWIL I 11 iliil mi, ami, thu court IIOIIHU, Alllibixlt, I In llepliixln.llepletliilloiid. I :

Illf u SII.h'l, tear up the m.ullnil I "\\'el. its nn good. That's -hat's the years1 stiimllng. I xxas not knoxxti Tlsm, the Hungarlnu .mllr. Isaiiianf 'slug I h. ubIfituliuyspIhiuitu5 ohjitl, he TIIKHAII.V I : I I I t'A i.s: ,

n'll' hun breath out of my month. wlh It." Inl.ur"11: | till nlioul six years ago; und It ) few word i, not | rlli'uliuly gracious I Innaniler. ..I..t.IU for 1 turret, for hhi.II print lie. lllll'lIhl".1I

but overj thlim xx'an deadly ilenr mid din %'"- \0 ain't n lengne club, and xxi l* lu,11 tIara only by iiiiu Irl nl cautious In making \pledges, lulMa ''hl.r'u".1. of hlu, ilu'slvu'a, ruplniliHl Just, I Inlin lloml.KiirtcoiiiliiK, .

that. 1 c"lhl.o black stunts| lrKIUI.. nn't ullord no dolLir mi' I half balls m xinfecllonera loW l.u'lol, house, A pint ol.ream II bl proniiHisi bhinieliMii in bis prfvat 'hlinl "., ""'III\inn my lizstilco ol.'rA' Ihnll"11" Iti'i'l ivln I'asra.hueeutlon j

denly tutu hil pines and 11'1.I.t JI.t hits Irolll." Mild, the I iiMitaln Hlewbnt 'three |siunds of sugar xvlll make mu notably suecMaiful G A lender .10 st t s1UIII. itS II t liv 1",1,10, of .h'llh. ; on Jiidgiiii'iil' for I'l"rsolialI'ropfiiy Five' News Dealers

me. 1 "('n KCO the KI"\('olgh : r.lu' oVmennnr fif thf n i giKslly qunnlity)', hoilitl together, and I HIIW many men, illu ilnrlnu, thu wlr. anil, I lload.IVaou .

their needles an they PIIIIIP \xxhlzzlng up l.llo. I umpire.Tho hu llaviirlnu, of xxliatcxer d".ln.lllllu. Chief EiiKlmsir lloorxe W Mulvlllu of I""u lost) \11 there, 11).thlll IU.I".111 A ppeal' 'W..rrllll'l.lllhlnll anuo ,

livery: 11.1111. through. some colr\l, I I umpiru flung the bail Into the air,. uldtilxxhen It In..hl. 'DU (It". Fuhit'ii-, ,iri'tit fainn, jil-it |mrforiiMil an unprs3aleiit > II I HIP iKcnrrenip ', 111"Vn., hl, rciicu W 0"11.

timid% two tholl...), In a II.h. 01.1 II tllI putting his hand, to )hloIIJlldl..1 out lelt. 1'our out the mixture then on flat .l pint, of noik. In Inn than two i a"1 iHllmiil I thu nonnil to hu a ileiullyuu I't'iiev lloml. "'IM" Tilt: MAMlUNO OK

nil XXIIH n 1 though tinnountnlnnaBiilnklng I hil rexolver and fired 11 CIIU dlbhl'to cool., und, an wsin nn It logins tu .. .' tinio', h* has ''|",'. ilevlgas r,.thus lit' never Kit'W cxellnl nor franttun I oiiiiiiltiiit'nt on I'i'iieu Warrnn, 'I'IIK: IA I t'hu' COMMKIU'IAI.( :
> tinny from \(',uitul! 'I'hl "..hnl Hew Into a dozun '.k.. 'Bet,11hlch Is very msm, cut It IntoIttlobliKks aai-hlnei y of five ditftnunt vewels of thus new 'r lila iiiiiillllon, 'h., (''IIV'U'II MfiniilMiilet AIlIoI..II-A..II.IIIII.I : ." ry. ;

I 't plunging, out Into 111""rolt, ''I"roI 1 try of nmiunmcnt I' el.IIY. wit h I sharp bladu dlpiu'd In ,iitvyUen.- .' |' him, to Mini hll 111', to Iw \\'arr""I--/l."IIIII"IIII.I'ry.,, A M'CltATIVK ( hY-

-pnio. rni; Ktroug win thin tll .\I'IIIV,, Ihty had .other btdL u inilie old water. These xxlll be gisid for some l.ui Ins of there ""ml.'lhlll, In t hut nature of Ilu A 1I1,1'1V1I-1II.t'IIY. CITATION.Advertisers.
Mamllngon the tuilid 1.r. I can xxent to xxheru hits coat was J>lng' 01ho ,UUP, and alsml an Innocent a coll Fllh'II. .of hml dn not 1..110.1 ther v iu a nlnulu 1.11111 XViin.inil.arei> .
ar
has Ity
",( I lit, iialui and Sill[ from the kit fuiuiuil-Cliicugo aueh talk 11|1"'llh. In nhlt-h IliKioKulxaiiccof, lb hitS,
.ll (| .IIMI I. ground, Inoughl p's I rectol n thuru 'Is t tie Imtiduof, lull left ooat .h.vl. whicb bangsmpty 11 thi' .,11' war 1..lth'r. klmy. ..\u"11111110.,
to thin earth tip It oifii that almiit ,
glxo an ,
laMis tore
poi "
\. ay amlllar red Ix. 1'rlblno. construiuil small h'l ll1 .1. nmll,1
have a
_ _ thus tnilors Warrunts.Alllil.ixlt .
fall fall-It felt nx I IIforeer. It to Hit uf (,, no fre-
me "
1"1,11..t r.l. flits Look ..lllle111 111 t.- p".k.t. lu "hkb ha escri l 1. a hnlikurhl.r.te ) ,. 'IIIIIIK lu, <'rlll'II..II'I1O',' ..
A mawi If ,k lu largo iw .Hi he., Aulmali III Show Window' piihllHlii.il, In oniii, .r new .
Ii view I I l.lens.ases
hotel xx an '.'1111 h me, An I husked IIKit'incd "There, ," he mild, "I'll tnakoyoii a pres- The liitesl show window attraction IsiiilmulH. slisivo wigs nC and.hh.b his SJ.J.I.. 1..t"1 '111)n.1 In u "'1,1111 (-laxi. of '..,k.. l.i lop- IllOl'l.n) NOTK TIIKSK PACTS

to leap Into the air like a Imllnon.There Hit of Hint one. XOIIl play 111." Thu electric that "-'I'llh"llhlt I haxu heerfnlly i givi-il Marilage' l.iei'nsp.Mechiiiijes' .

W'I 1 blue I k luau, of foicnt IK' ,\ I I'p came thu hump on dlnlll./l'Del WI.11.1.lllhl", of New llavnii, IlY 1'.r lY llax ami my c'onllry., 10un l.'ln* AND TIIK AHDITIONAI. PACT
tholllmv '
shot through It, IIB through a tUIIII. nnd "One ball1", lie's "lt'nll.n are .IJII'IlI'lle.111' 0>1., .h" "ly l'I.. 'II..1 thiS AaUinlu, Intention. No ,II|) |11"1"1"v'r III:.ink! Iteeelpls' THAT TIIK: ( '( ) ( .'.
out 1111 tho light I tried' to hhul ilures parrou that cnll to ) .grail **f 1',10 ,.u'lll,1 sitnnbil In il'l It, nml no ,lylllllll"\'r Ih""jh I. FI Fa. .
lit)' )'U. It xxnH InipoHxible.nlnil. I tried tuMreiim. {(I cnlllllll, that cng buzzing cl."nt'"lllrr.l. ami, Ian AI'', "ul."ty. Now )I.h. Is said Ii, -"I'lilliitV In ..( 11"1"1111.," | i I'rluul 11,11 I nsia.All CUMULATION IS IJIIOWINUAT
hll.I" k..1 I ,. I. ...1 Inniltd, iunirS. 'U>r In tin* A 1110111 11111 ,."'"I.h""III.CIII.'II'I .
The treeS mid r'k.ro 11.8tl""I.hlhll' "Three !" hat ,. a Ilrarillan llrnrd Hi* ."rl. TIIK CA'IK OP KOl'lt TOhl.V
I bliu'k hnl" the onl lie ; I In.i. lreuifla'ru'. ., alxnit ,V> ,'1'' hlti-w. lur SVr..rn lOrvI.- )1"rlUII1"1111 "'.
\11111 of a .1I.n" Tliu pitila. took a fresh hold on but xvrlggles" bin lull and blinks.-New ox? ; ; ""/' I I 10",11, ('hUh' t. HiriKS; A HAV-A IfV
Hen- fate, thai I by the l'lkl ol "It t that I tlluitIhgs, ,
11"h up hllll I"t mil nnd rublK.il It In Ihu Hand. fork Letter."Thk.rs'. 'r." tllnlh... Is I fat 111.ritiiK" 'I hlll.'r, "1..11I..11..11.I
"IIB being' 1'nl"I. bruised, ..1 hurledoxer "Four Imlls" W tlll.WI. and rnyusiKido 'Putt' 1111 Indian fliniuinr -- -, -- -- AVKIlAfiK.Something.

and oxer, and then e'erlh'1 Next, time thu, rattled pitcher flung wide lu I'"bl. ,'.. Ijiirmni*) Ilwh, Uvlng la tli, litlln vll- I I thlif r.ul.III' h than thn ,bent Inll,

Mill. if the plate."Flxu I that there aro over IOHO 'ago.of Nlw..I.. Pa., the, blackunnthastronnnutr fed how consfli'iitlonsly, pun h..llllII, S
am
"\\11 the xxvia' w.llp I came 11 Tako your bwo.. t.lt nlono from a | .tr.k. east under,. I Ihcxc ri'ifiilallons, =
lon hll 'tickers" New York city .Iyli NIl
Unheard Of.TIIK
1).lr. I wan lying In Kln\\lrICI. rubbing 1'hl hnl.IAI diopieil'' his club and, rrord In every Imaginable public' lhl"'hlel For Hi* but t..IIY'"I'"yh'f yars h. b.nuvlii, "What, Is Ihc I remedy ? lti I you think '_1 J III

at head and moaning. After rolled ,hoSt n t first baxe. The cnptnln ulels, ilulis, liarhcr brok- cak'uluUous for of the hot ahnanaiv IItbo mustangs .h.lhll. lud\.I", .

longtime )crawled a llttlnwa)' nml then. If the outs tamo Ilnrchlll townnU, thoimplre 'n' office, mid.nlxnl."','.n In .ho1 I country. Ito l I.'uiHibn'atiil, but bus aaulml 1 N,,. lin.nl, gnus C.I II... can I he 'II f:1

fell don n Shut erled for my vc helplewn mad, clear trollh, tb. tif tho). bnselNill gnmes of thn a vury sutt knowlmlge, of thus b..ol' ptirt hosed, but I ,",rsbiml I hat IIIVU : J
progress : COMMKIK'IAI. HAS A
I miiBt been little Highly, hlu hand to hid inent Is on fin! uoxeriiincnlstiidfaruu '
a.
"avl The umplro at pul In the principal citIes and I ly hashes and hush u' I*. t4 .I.IU.I = & =
nnd hea\el knowi how I found my way lip nnd cried: 111jelll.. I'l run.-New York I ) of : for Ir.'I"," hurMa fur thcscr- lI I.AIKiK l! KKADKItAfJK IN I'KXHACOI.A'HCflMlltKH -
lo Idiiy'H mill a out of thai field lur ro'auuver U W Ao'.oll., a wmittliy .11.1 vice Tim new The Krem I hgovernment
\\ hat are hl./ "lt j .
qll't'rnfalile heul'l I yon ) I-OI'UI.A.-
hit I did 'lr'" COIIDI I. .ho l iii not a 1."I.'r of 111111011. (jut .0' h farms.When ?
rot
nll ,
In nnd ""uIPhow.'It for help. You tlie oMI1 "I_I_I want to speak t tbo pitcher any I'hurch, surpiwU' tli.. ral "h.|l4 ctors Maximilian cnmii over tu r"llu..r| J I r TION) A XII If' ItKACIIKS, AMI

in IHT Bin ml hint fallen Into iluonr, hut aid the callhl Telephone al lib Il.'.' of tb JinVnint 'hl'h.11 b of lI.t with, racoolly --I M'xh. hu bninuht ft I"t"f Kovernment', 'a U ', I ISItKAfinV,; ,
""'"10 dlxtaiice abor the broken thu "be qnlt' 'kihont by pnwnllag' Pa' I", a horsea. and ,. them xxtru I I.
"Alt right' nniplre' : Rt. Ilernord brought Ill I I 11J
of
Ill ..
: -
nrt11" b.v I, purulliiii dwils huernu'iutiusuoul )
) ni and%
mOl'k pV-
I
b. lul II at the In '
wo "
1,181 that saved mj II.h"1 It. tho Into their service of merry than that, 1",1 pA..II. U"WI l.rnl/I :. _
reachiil It tlni dead the They conversed for a moment, then thenptalu tflpplunio Is now In no "1. ''.n..l' thn raiiKti ."-. II"v hl' tw
bri'
hospice in the
=
'rough anil tho two ot lu \1 "1111 nl,1 wild: "I .11'lxll I tan chuuguiHihi'riif" Tho fllnu. xxltb the teo..h.llcc.mrunlc'nlon I'\ tin' i 1.1".1'hives h"II.. "I..t| "giangItfrut "l/linprovnt I.)crosslnn wIth thesnhontea : .'Ii I' Everybody City

turning nml caxortlng over a olf."h (,f SI. I'lurrp, aa also with doing KOal"Mr. I hr"llhl, \ hy the ""'I'llm'l 'Z = = 1

ofn1111 we ,11'k Into ft drift alolt "Ye, If you hue unotlicr pitcher In the he famine do Euhut into Illihe village of Jiwiulu Mlllir ..1 have .swiotgnu-. 1'I.ru nr ." lWehluius If the proNisislInnoxullon | JJ =

)lr" uxxny. Tho hroiito hud thuxiorvt leW." HI. Chimwy on thai luillan .-Thu Ar- cf Mr. John Vaani (. ., .awl Mr .oh.l I'' but It would, pncluic atlnssofhurs -: 00
1f n there for ho kept on 10 center and sum. bow on well ivlapled, forthu wrvlie liisli'iidnt
n"l Iho pluber wan Bent oh -N.-. IrIsh In building a .1",1) H. *VI|>HIIN. W. r. In
""Ifl until ho sing k ..lid earth. I broke ho centir man welt Intu the ox. llniltthed --- bill looking out through llx lli>ld,ii U.1.I 'I the prnit'iit northliiia 1.1.1 anlnuil -

..ribn nml this, arm In to many ibnYrint a show nll ciirxuleM 1"1 but I Hu Fralvlwu, -"thu ru.kl".t bit of.rl. that thnt I'lut'il, flute C\'olrYII1 linvu to 0
AND
SCIENTIFIC I' '- DAVISON & LEE
USEfUL aislgnnr \\helhcr practical ultut, this
.
plaip.that Ihe doctor wnll..1 to cut It vent over the plate every time tklM an ."b'lllh"| usu. ,
j'f' 0'1111 diuuiolhi It What pnr.zlitl ''I his strike." y* and r.n "iu II. all around It, and oulot .lame ixIII he pnsheil If It doesn't lout |
hue mill inuiiniCMt vu that legs ex "Two NtriktiL" A Han YTa"iwOCuiKXWn If making, so awry ine uf them burst, a fountain of I then nolnu WRY of Rcttlnu Krasa fad flyJI 1"LZ"'i"Ails

1.11.1. but the sml.11111 xxero)siUrti Infringe "Hit nt It." laid tha In caotaln"Three hrkk out of .. u.awl rvemt clildm.tetti fur ouol water from UN firIf mtlliug snows o crranxo h.r."uI b tt'tlaehhIs-
rliks bar --- ---------
kuta Cur.
t I Ifork ---
ami I sti'poo that vxplaiiw I. strike*. sad thus i-hiatt-ta dUl.
without baUug
Z'uw York Sun. "Four strike. Strtker. out." migtli, and .all. ----15---- I'IS! It UOM WdltK, and
urntn.A City County Surveyor.

Mlw Agnolo lunuay .bMteii ill Uw Th In captain utroila up to tho Uml.lr now theory of UK Bnal rfratractiun o TREES, BUSI'IESAND FRUI16. Till: UI.KKI.Y: I'OMMUU'I: To our .'VI,",,) alui'iNl I'oinplele Dill at Iho New I'ourt llonaa

m.1.III.ml In clonli &t ClbrlI, bll l51(51 hire" ho 1.1/1 i earth I that Ibe polw .1 ueD.4r.Uagiiilorlnr Is un ulvht. pant' 1.11.'r.| containlii/, oulIII I or ]jolt I lum I nil inalcrUI, wo County jan fit b'ly

0.1)UIM, of either 'PUM romu-luhla O"t.h'LII "\'U.lllt U" :olhhl I nlnll.t IYDII.lrlll.1 te u o,. f>.. a ..|;., and : A rwlsub In U>* gar<\of Jubn, A. Monitor m.11.1 III..rll"II.x'lll| und I Kcocrul ne.S ofIhu have J Jilut aililcd, several liiiinlioil ito!. ''S

'> Wh' I euI4iUonalif lUinuy a iiul hope] ,,1,Ih.' UIII.11I.! t> .toon as ,. u. f uniau L I I hear Murrayivlll fa .ussr sift full I \0 1 prtceilliiK, I. day of publication han woith of iililuloiial tyie|' anilriiiiillino NOTIt'K T) IDM'lilllKlW..
"
Sir Jaiuni Illb >klnl that x> split Ih* .ol.1 blown and many n bud
lt b. r.th. Inl nl huts boot leg ba an MpUoion ." I ,' Issued CM rysulimhi) willed, places: us In littler
b.r".t. und her ur'll. lrnl. 8nll.hll knife" fullered"lt the raplulii, nlln a Int pluCM too small fur, k-ut-k J4I'' A New |J>bon ,i'j fl.irM has a oddity In S aI pohkloii llmr over lo itilckltanil Hhould any nhcrlls'r to tha IULViiMuicia
""* lUaany, of 0.". 1"lvu"t,, "Oh,, I"', hu1 Tb.bsatot U vwy bkly to pat a : gia/t of Cantxrbury O lop of MI. full tj rei'i'lte thai pa| er rK
that 1.1'lm.bl t-'IUIIIItN. onlem for tinlfjniyjjl'wuik !
.I otibumii cku kv Uwyt "1 ( to say l MSI IITi: > Iol'U i bcuply cxcfiilo |ilatu -
C first cla 11 .I ran .11e. \1 l.hl TWIhK514 de.tothi.- unit of fosglov 1 i rfctKM lie alio will eonf, rivoronlbt*
a
ana out of a b .ae I honk nut hull ly, or
-. ,, Isn't ". !ha Kill 1'.IIIIltlolWUII..oIC.
tfenrmi at OlforJ.Uw dllo Itl..r. hu' $,lIul'rll'U' Ia't' lo S
.lb xxiu thai taut, nml uxllag saul '" ol taw utrlnn*, .Mmaally W..t 1'1. Mid .a curiosity. Huilulilt-luiiuut by liiiainllaicl V ri'i'iirtlng tliufalluni
wolden, a. Thus next man lt IliU olllev, A 1\ mtlhlsCl'lhl'h.l'lus '
Yln M. GUuuil, ol tbe threw thus I hiiU Ilia man suppuml. but lu the tarlalluns pro- II b a full urowu urang with una quartw i an': hu credited by No olllco: In I'viiiiacoU ci.i now com ut this olnoo, or tu Mr. II. I.. Wells,
I
Y liu buubonw monument to pllther Umnls umfer the In- rf alla tide iiiu.t, liu l-i Mr, II. I. Well., nr at
tu.1 that trlttl to .tail conit. It wan a In the viundlng of a IMUOU grown |) one pulil with Iho Ciinimiriii JUg Or-( aba kna iliarxo of the city clrolilsllon.If .-
at 0"
In Uw W.lkJll owmHery O.t' Intmw4 dryixsw the airmuling lO.i tell
nlmutol of the I lielltllou Ol tllU 1'llMllliKCUI.I'lH.
waly > of it.
i -
Wit but the 111.lr "put"li'unxxhlleiho f c hilt Il turned It U- no. eoineiilent, to call In a
WlUnn. I In Ilio of work iiersou,
UK nwmnry home.wo board mad of bnIUM ..- --b-- Kit:K uj y
.
.Bi, four yean o.ol igt will a wealthy : man 01 Ibi.1 captain got the nixrl"r.naMianc op.Uro- ,, A butbmwiMl less "ui|' "l 'b.us.bundml -- Art' nut ami llin low |1.1'1,1| : charlC'''', (ilvoIM |MMlnl card ,olilrenit-l| tn Mr, Wells, In car ,
In fnllnl :
.bdi uut. Tim .. i n | Ut and llfty y*. Jilt l. A h-'lI'
..n'il I. .1"bU wtabi WMiukIhi&UI.liMes bmiwfiUwl b.llo lelI're wlh raw, but h* lUoJght butter W. but.. nf a..I .a.. at nurllngtoti, J .01"t b.twnuly fiat 111iirvuiufiirouuix >: ...IIII.han.1 nt'Wupapen for ISIS ill this vourorders, ami wo will glvo )'oii I of thu 'IIMUKHUUL ollluti, eulliiix alleulionlo I

I. bMra l, but hay lies husiw'ha&1or I.r..t.Jlk by cbann \tomprralura. iudhi-.. fill I salmritflion., lbs fuel, w II sulUeo,
1.1
ami JM now .
.llf llntfcertr W8. at thus but


I


.

.

-
---:'"-- "':; ".t:1;: :"; ,. ".]._ -- - - ---

\'AI.V.xiiii.: : OF nnir \ ; : 'r 4 .
(ILI'rloS I'I.IUII.T 1'\tI\I. MAllINK.NKNVS. r
: Petition for License'l'KS '
Conunminl .
-
wg.rlumCXl1i\ ( ,.\Hiiits.Mr. : 1. ; ) .; ,

I ,1no. W. Inn In the nnVo or hif fl'lrrc'lol.I'II. > 1"'''mi,'f.'Inl.j! H 1 I. 1.,1)i., XI.HhM.S; IN <>rXUXMINH.Fi ( r .
1"1 ll.\lluKX, .till :'. fit' loth,. lion ir.ihb, I I H .mil <'ominl' I .
'. \. ::II I"" nor| on 1'II"rol wll.r. I ruro 101. i't'on ol, I'IK ) )1 311.11 xion,'IH rir Mi.* 1'"ro til Kiitnhl.i: and ; IIkAr: :: ;''II.'., I.Inlot. Mm.' Colnii. "
MH.:III \ \ II I In \i hh'l In. h.,'1 ret ml) 1'1. 1"111 ". \ ;, .:. r : \ "
< | mini 1"11'1) 'lit' oftl"iIdaI'KXii.t
A".r"'II-hil 1luohr..u\.1, .'" ",1. I"illy, nlii.il.: tin' ,"I'r.I"I".I., | n*. Nor Link Iml'rl., : 1..hl'I. HIJ' HtieiiiwXrten J / :'f :
II'r. Mlilrli be lm< fnuni'il 1,1 limn; .I tin l.h II 1 I IUKXe to thiHi'ovi'e ", I. ) Jf/t '
r
iL'iillleciit .r Ihiown \iinrllniiorilili llmirilI. i'
: HI
in ithieli | riiM '
null, A H'porlur, who h.ipixiii'l ti ilri'pIntii f'ln \lht. .OII"I | Ilrk liitfllinli., '1,11 h'II. ill.;) npi 1 .
i I. tutd lhr I ,
win iithe
mnl n qnuil.'r milt .1.Ill in'h'nr .., ...ln8..t "'lllr-| ", with ,' 111' I .r
tin1 pliu-u Lbi."onllg. iii.uh1 nn i'nniliintlon olr .. tin hit iltl) ol"ilnlnr M.I" lr hWI.. I. vt ) I J
the nil or Hie E""II.I "I .Nor hurl k. I I. to
r..1 r"1 i p pe. 1h111 uin'npiel ( '" ,i Cr.IIIK 11.1.1. 1:0. ,
of I Ilw pliMi hli'h nr.'rnl'il.' loinuti.l I ) 1",1. t >N. m nn f t '
nt adeplhof rmf' el, mid "m .i .Ielt. ih r/edh' "I th I ir,. 'til itun 'hul.'I'1 1 t oNni i' ,
) 01'
|
HicnlKnutum nn many of whh li avrjr > I.1. I' 1..11. hnk, iruttn. |tinielni'ii. "i.. Xi n .T : ,1'1 .ii
: :
fiei'Htonetuli: 'r. pi .
Crux to-klnturX tt I i Id..So.
> Ind lull net -- ---.. -. \en' ri": > "limit I..t, li 770, M nn-
Aunt et ,
Il. found' ktwiMlullur bill iMiieil 'h H"' 1'1111 1II.t. '111.\hl.:' I K. MH, IIKl; I. A. I d, "., 1111. t Innxter.Hi roi :

fmmolwcalb or Murrlund In 1771 l; lhninncMlollnr r.muni t'OMMHUIAL:. l.ifore f.. '.hh'_ Uo.tlll ""I'I.lo".1 ,, .'iI'r.I.t"I".r, bmk "l 1lr. A-ki tt. no*, 1,0.ln.r tmf ,
eiietlon r. ml.I: onn.t 1..1
i i ,1"
blllH, or d'r'lt |MIII> ty tin III Im. Ihe brim full" olViithlmnml t rl"1 'II.hl.I' dK.I I- t h r, ; LJliir
mu : tn CIM wine t nnk tillon b-crint .
n. thunlHitep .
>nm t>utc, ill dnlrd 177rtj; n Klxilolhir l.ll.anil : |1''I"'r ",,'h.. tr 'm Ilucoll ) I 11 ".', (. \< .h.. ,1 It hunker, ,1K t hio,l'r, .,li I..h'r.:.p XX I( or nr Hiown' I II.) Mnuti* fr gD 1,1'mm. Ic. f t H::
.htlio I'ft Itler, A ,1 IVllliriliil. .1
ilollnr hill, f. k
n Iwonlnlh.lr a Ihu iluU 1'.1,1 I I77'i in .111 the IlloiltittllliH, nml lilkeH, l'I''n. A K: Itiiitiliiiii: I. |)miuhei ir, U It' Link ,' '.11'' I'O''I.' Ih\III'I. IM.: l ff ->-
RtftU, iKilh : liner I'lntte./ I' "
tarn* |
nullit-h IH ,
hCII.h'j 1 nil appear" I. 1"'h'l Hiitw 11,1. 'n. M llnKitei. 'In. \ iiiie, I XV dl I ,- -- _
t.iMhilllng hill, '. .)IVniiH) Itnnln, n' r, eord., 11..1| | rtndinuitt r I mini r). rnink. 1"11-.1 Ph.Illi'r, Ktin: r. |I' 1'IIXIII.il rlt: T'll'.XX.Hmltlp ( _tt : :

.I.l I'tl; fiinr-iliHlur 1.1. |1..1..1| I.,tlnnurUllt't < like ilr). I tooii lun llrlHliiml, .1 I Itiiiiihel-xr. .Itl/el'e '. Frnnk I l'hAI"IIII. IK'1.Mi ."-. ; / I :
I w.I.lf.ln \1'1'I.r. X I I.S'hm: '* : XlniHhiill., ItI Irl.. -' ) P
itAttit, 177.1; an ckht i npi'in'rhill >W""III. .1:1.)1 nttel liiit i ." r. e.
nix liilh.H'circuit, oter tin rail
.
1 1 nll'L I! ,1 lekHim. ,1 IVnill., Inn, Mien .
H.lnl7..1"1 b irk I, HIH'
| ,
,Ilio n.imi'. Mnlo, tlnUil 1772; Ihixlciv ro ,. rim by M<'ant, ami f.niinl. 1 Ju-l the t I iik, I. h""I'." ", .t.hl 1'.1.1. |j'Ml I. 1 "lo'I"1.111'lo| ".. .. 1'.1'.1. It. M'IItV.fN, XV. A. *, XX.lim.Kit
tn It a. riD, l hy 'I'eir: "/ ., .. Mi"< in .1 liwu l'hl.IIIII'hII ..
.1.1.,1. Illh.tl thin:t for rcimacolit., I Iln. out to n Hintillirl ellepheit U.K.XI.HI.It : J'r.Ih'll., J. II.Til I Si Mi, Atiu'll l'lohl.r 1'I.hh.
fnn nrt pnowj In Hi" twilflh )l'nr l'f tinlKii illi.III. tnke hern lalHir' mid, rl.ol ( nhii, A N Inr."I. .1 \1'111., n
w metiiiHn'i' lk /mo. .I
.
I 11
.1 I K II. SI'III..lh.IIIU.
: "in n'r.
"' ofOcorgo 111 ; I tKlivn-hlllinx' bill hy Int tailed lltlnjf up n'lriillomt f.rnHtmimur 11'1'" .I Ilielil.Mimixer" (.n/nlcx Id InU're. .1 timb 11 n liniiln r .

, the.nnu>Mnl-, ilnU d I 1777; a "PII.III"1 .".,11..rl. A line bo'1)1) reti'nittworoniMcuiuu II"I".no.; U linkDei I I'riiwn.: ,1 I'.lmi. 1""I/"IIUI./ ."0":1.1.: AtnH.i..1, fl The First National BankPENSACOLA.
>
'i84KlrtPOWDER t :
hill, liy Uic Mine Hiiili-, dut il 1 ; n i h ml. C 'l'hpi."I. ,
i 1\11) d tin* 1 IJthhint. 'i""I. Inlo. lutnUr I K: (.
and.; 11..h.. ) 1"1".1 In'll (i nuke, V', < x.nn r. .1 I -., ..III.. r, llntli-riiiiil" 'Jl..oonii' u ) '
lilllinn, .1 111..1 ., \'II.nl.lll.. il I ul |1erd| it. ', II lililillell. ) M.r.ln. |i l.cnihe, lleoliitiHiiu donleoA' Co. for (K'lioii.It .
"h,1
nnren>HHH'lltvlyiliiU| >il ITiilnml, 17.7; : tin'reniMprmr Al iwcbntciU* "nnl.ii'jiilfi'a.l, j ; :", II. UOHI:: ,'iiHleiii: <'I Ini ti'l!oniior; ,1 hk 1'1111'rll", I ntnliin, I l> ---11.-

p'cecii! of iiione) Nminl h) nil by 1'loR"II.untun* to the nntl. ln"llii'H. whlilieo \\ bile, \1.11..1'I U iinl. l II h: llmiwin.' It li. wn !, ." it I" ".111111. FLORIDA.
11.IU 1 .1 M.. 'hi. V M.itl- iMHinri' 1111..r h)' ItnnrH & Inr :
or enh or InJh.I.I' .
CuniiMiK '
thority II".In.
"hlllo"1 l IhoiiHiimU, UIMIII HIOIIHtinh h.re. 'Ihe rii.lt l X Hint, m illcH.U .
lili-hl, wl.1. Innliimil tin- 'tip" Ho, "MinI IH aittiful 'latul-lH, 'k'd I \1"! '1',,,' vtottldbe '. i h ird. <' '.hll'I'\Ilh.'I''no'II.,I h rt.u"'r Hlh\.1, A udermm : ik ,I'lntopiO; Fiirl.o: IM1'n' It Foreign & Domestic Exchange Bought & Sold
nml ;.li'.n"in: u h ,1 '
WIIHIItnotliinliof
.
jonrnnnliiiHliiFht, tine worth mlllhiim lu Ilki In llirminifhaiii. I- \ "IKIIII. K-: |lo.I.o.l.|| | A X\ Unn.Iniiii. 1.lo.r hlllo.r )
.
a ilollir lull, nmthor "n' n onethinl.if 'Hint, I'111) filuIH < '1"\ ktmiH.: (i l.o'' .. AnlonlnOiimiuii h'l' .. Xtex! lllh'l"ol.IS: -A"-
In'"II'11' 11'1 Hluiiier. J
1 '
Pure ilnlliir hill, nml Hm other l 1"o pli'ienwi 'h.o Illnl. \
Absolutely ii lon .mf Hi IhlelI) hll.n I. |. III hiimlrollintnplo '1.11.1.1'1.1., 11.. Ci-nit. M I "iTnir.Am ATTENTION GIVEN TO COLLECTIONS
ru n iniird'ilhir uieh; Ihpy nil lHir*> daleri77H. *." fill nliilmle, the pinctwomlHw IIIr" Ir.lr".I." I ):iter, I I. Miner.) I I! nliip I hit 10' ll.ik, 1."lil, (Ml,

'l'hl.I.\\II'r| lit V.*r vnticH., A maitiloiprltt "lr liiiirdollnrn lioiv, n i luiln In'ie, How k .) ). .1..0. I Xli Ken/ie, U .1lirookH Am .''np J.ienliA Mil: ( r.h'l. IV THIS CITY ANH 1'1:1'1'\'.
.111 ot et uIH
: ., nlrt, nvlh: nnil, whitlowum*... Motecrounmlcnt rthlrle.'n llnkH, nil ofhiuli Inllor hon, iv- H w'rlI""I'r I" 'I' 111 'nllliiH. I'urr.1 l < Ihnn thf irillnnrr kimln, ameiniiol timlcrl'ild, with rH'rloll; ; ,1'"II..t"II,1: 1..r.y. rr l/Xirr. (i I il."". XI I .,I".rh. xhlpi IM of I"lr'II, UnM 111'.
lion.'l,I InO'inptlUhni' "IUI, the mnl. .1.ot.l I) th! ntiuii'H .r the orl innl SI ilun. c rnIt'll| tin it wer<>, xtil1 'tin mitimtidtliiiHh Ir'lf., .r. .1 liurr), ( : "I"I"I"I.r..1| | ,, | Hi' .hll'| || t "uiinie, ),:1," I. 'l.

1IIIh', .'r low tot. klmri. ttil'bi :ilinn' ,*rf 11 U tin prelliml lull in UKi .I. ('II.I. wliiib mit'lill>eiiithil mi)' )' ufIlium li'l' I l' I' XlH.iuit, K: 1"1..1 Unlri.. I t Hk KlitiHbk .
l.hll.I'b"' |I"vm.nVr' .. .""'" ,.n/v/ in rani, Ninily nil the MIN mtv cod\ r".I..I.1 ) Il ,1 io.biii| >, .1 1.11'1.1 I 'niino. I n10Ihu'.1 l.innnll'i., I r.-bf, 7n'i.
.
ll.ihlM.' I'.." 1..111.<.., IIHU 'I'lh "II..I.Lll.I | XV ,I' Hi' b.lik I'l rnu,,
h.... ,,' w-KOVAI.rjiu .1141>u U".._,..11-lr.,. .. ..-., S..'... V.. ,_ i'\i 'h iinnor: vi">M or mher' iL the Ireiiiiiil' III. in titnu nnr t'lly nttd, ctipHnlU'R wou'diiwnkeu I"'r. \ .".Io'r.) .Inlll' 1., U.loni.*, Nur bnrk INint, 1.\.1.II HIM'u, tiVi. U II02Iin 2 HARWELL I
:: : .
m-m'n. 'I h Xthteh Itttnn I hulli'il.Mr. .
but" ) the line of few "HnudpnH ) ilnl.l'.ir, ,!, I' 111'lio. li S I A J'in. Nor bnrk I'rlneu 1'nlrck. Nutiiiin,
,
A'lrfrttufnti nt" nt flu* 10/1/1 in will 'IH mtcrtnli I IB tir, )' jiMinl, of lite n.IIIH, nml "hll".I' I ,doll,, U I' \hmt"in, II llirimml/ I bnrk M irlituil.i.' ( loe-n, .ViJ.
rl I I/if iiminni 1'It11'.0" (inn t"mr :
II y"I"' tut' rliof; ,I.. .X'<"i>'r<.i"i*rn n/n.A..* ,"111,1 1.11"11.011_ .,part 1. (Ac riHnrt' for nil Hiutnr round.Tliu 'inih'r, I. ",".lml. N 'II '". ItMlluiK bnrk t'I'". Ilidomi, "!. : XMI.I. H.I.I.'I:
.
Iht,( Yi-f| .<; fVHM., ('..." fn, 11.'rlllh'!* '" "; mi)' Ih.'", In unipl, iiiiienl hniunlliu'iutnrrh .l.innit "'I.n'I. 'I I'ild.'reeu, .1 I IItoter Hrh'iik, I'Mnln:, IHekie, U'tl.Ner : .

< Till: DIXIIOKAIIO.N ( 11'S1IO': nil k hut I I. 1.1., l I' N M I .MitMiti.lleo I lurk urn. ( '." t.l'i.It nil ItliiiN. lo"I' .. ./ INi'liiK' I K.rl .
rl'. nn f"i n ho w m' t to wot .1..1. 1'11'11" 01 :11.m. .. 11'11
Hi. ,1 I XV ( ", XX IIKilllHi bnkXolie. |' | I.Nnrhink I.-*. .(
Iho :H H :n'iiii.
AH Mill 1. n>in l-clow, | i on- I I 'Ihlul. 1,1., | | .
Itr. HiMj; t-cinkltiH bin fdiini'il tin 1"IU'oL JI, k-k'|.arc not toc\Hil| ". i d'1 wn e.. *. A XI rrn-ieoi-i., I... \V T XI in.rn Ilirunn I I. Ih Ihl. I'uiilieii >>, 1'111'1' rmtiir*>. .\1'. .
ill Ix' lilt, olhcv :, linnr*. t li..111 Ilu* r.a."il 1 lelter ban ". Ich.1 n-ild lintc1 'hndi < .L., Dmvtr., .
i'nt nml ut 1111.11,1 ; Ihe h.1111 nnler I" In I K Illnn..1 linn n..I ennit \ Xiinl bmk H.ikriu.: I'h'h'h' :r'
''IPi I'aliirixxln'ct. I ir. ll0lt| IHwillun. .1 Milken,.I! Allmim'l, ItHiiHki Itbnikcihitn liIcnri.. 4:1.1.Il .
'u" "et on the I" tho IHM jtbeo ulXV I'.tlArKt, H.l.Inly 1 II, IHST. .1..II'r.-\o 1'1"1111 Oi1'"lh."IIh'r. v. .1 Hltiku, .XI ( niH.ni, .1 N luite' TKHiH.lMlitin.KII.irrirtN.il lin k 'Hvl', I ll\l. n.'l.It OD ID*
: i, .111.11'. loilo I..r win k !u lite i'lit. ., f:..' In tin "infillIniu' : : N Il.irrlH:: .ImrL,... .,\.'r.lt11'....,. 1.*,. Id. u....nn.o', 1KS.MClllHiNt .. Easy ffeetly or PayraeiiisLf
,. .1. I .i.e. 1'II.wl\ 1:1A1 "I 'l'u.I.I.I'SOAC.I. HlinrcH of( hole ne I11w"IIII0.! II HirlHitX' II.tr.IIII.I.h..n.: ., 11.llrkr''". W."I.II.. ..
W.I. .. -
: rl X, A ." ."", X\ ""I.'rl.1 I.t I.
(ir liiiiiiiuKlnturif wenllhiHnot Irnl.h" .h'lln. 1'lrll.h' ,
No li'iil p.tniH.: or, exln Tor p.lililnpitoti ; X' ar. hi Mb fled toHI U.III.II '!Ilde, .XI I 'I .' 1" Kei.. XV Wter, IIIliiiiiiliann II'n' ; AXI SIK: : ins STOCK AND (ir/r: ( riicis: : AND 'EmIS:
uu i ) ) iptt ,
win n thr watch" ,IH <.lemted.tV ml 'ol''lrll r iVlcut HIKHI' einp'ovoil tiHitppIt' liof nlih ('inxlwnter li N'> ,.; .I: Inl'I. lieu MIIL'. :: : I: ::: ; :::: : 1r.. :.I.Iltl! I IIKIK; : ) : : ITKCIIASINC.ritXN: .

< Vt.; ; .I.W.I..t.W"t,1 Lm' l'ml.'N.r your l"nr.ll. 11I'o'I"rd..I'.I", .li" will miller I'NII"lhIL.1 ( : Hi,In*, Alt r : "" .
I'lirjin'-e. Seeoml h mil HOIIHCholil i lo lo bn ltd I In Hut E.llllc'I"lln. 1"1 lnl'I.nll. 'II I. I.So. / i':. nKXX 1:1,1: ,,
l'i ; 'n 111'111 1'1).1 I"'r \.r nilrneulotmKr.iutli ) I'm llnirliHli: i I.: I'niiie. 1.I'k Ar I..
nml Mti hen Kurnltni-i*. AI".I.o'kI'nx ." *'"'il, en XX'idmmhiy" Ait'-jnnl :ikliroimn 11 Ihu iinrmnl or IIIHI, Siiilheiiiellh"i. \\r'e. ,. ,1 ."II..II"I. II run hi Inn f, ..HIIt lrm'11. So".II.S 9. w. f lJf..I'nl M., > iT;>t"f.. '.

>!, 1'1.01... .'1. ) nt II ', '")., nt '.o.1 <.f imxe), JIH* 1.I'ln". K iilnikiiieter, .1 or "n.k I.h 11"01" 'III, JeJItrTo
I"| I It '
Her '
'locI 1. Illcl'll. new 1"1," II"I..L JUKI aiin-punl. 1C 1)1 t '1"1. I I In I., IHlhl"I V.Al

'I'rll.rxmiH.Thin' liint; liecdi )IK.I.r.( I w'ns hli. .Xllen. A "h.illmek. 'In.10'rl..1 hUl 'r. ). r .I..I.Al
I 1..
1
I'J't"OSASH en I 11 .W :wc,'", II" II. (;tl.1'

MIM I 1/HilHii Kulil, of Mol.il", IH in the IIhlnlr.or Ihi* I'nlulkii Hnnnl of Trnde, aeeoiiiintKl.itc I Ihl i it). I'fi'liter. "".. J 1(inllnnin. IIKhinuller II OrIIII": 1.10.Al Guilders and Contractors !

1'1)' on .x lull I,) In r until' Xl.iilanm N'Minr.It nml Infor Ihe pnimtieoriirriii-lnttilh'| ; ; the 01:110 After ""I'II)! Ililn mni! ell)', t hate, .Xiil, .1 H Xl.inrn, N ,1..1'1.1..1'I* ', 1.1011". .,ol''I..hn 11111.II' Al hUl I. II ..1"'Ih.I'hl., 1'\U., .r.1',", ::11.

U uotorlniiH Irnlli llml' Ihu limit)' 111'1 dlflcri nt Irll.I.rll,111, lincii fnr n ihenpI l'I'f'II.llllho 1"11"110 nt lUouni SpriniHto ,nil 1 nuli.imiroXI.I, .Mclioni.n 'h II .,,, n, '118.

"r ROIIIU.pniiem nrc {Ih'ul nil thu olutiinr) I' CI""'I rale to .11.hll.! f'.I mid let Minr rcinluiH, know' whnl Uhi WI' l.n.h'I.I| XV .XI.,..I.h.'I.1..r..I' | CIIH.'.. Al noli Ih.: .'\\", I liokc**, Planed and Undrossad Lumbar.Ilill.
"
"
Wink tod. I L I.(' I"'f'L.'o L11 IhuIII'I ivitl 1 Ifll"lorL"| 'ro In m lu'U lominunii'iulnn., I" 1"I""nl.W 1".th., I. ,
.
) I.loliiiHiui, I .1) I.timin! W \, I AlI Heii luo I/I .'. Mcl.inc, 477.Am .
iintnrnt iniHtnke. tliu printerKolnwroiiK lion; lini't li'inlin I Into Klornlu;' will Im n'p. 'l.... McMn' .I.AS.II. XlnitliewH, XV ol'r. K: I'riee, It" .. ? nib .\,11 A h"IIlr'hlrl., "
lly tiry thi. mid\ thnl thruunn ,. .
nt meeting, -- -- -- A Hiiiith.' XV I.' XXillinns \11.,1. AitiHihr II it le Dunn, 1'.1111. 411.ln
linl of ILIUM** "110'1.1,11" Ih1..llm'l r'"II.'o.,nilierH r.OIH'r)' iMiud of trmli1 in tliuMuti"nml A. Smllli. nt the I'lininn.lltit <4olleH K|. .1 W.I hl.1 WI.hhIIOI., II.it r) ll.lrtej.Mmnii ... ..nnd CniitrnctoM will hud, It .ir I U\nti-'i;. ofDursssKD to enlll."I. II.III.I.dll'lrI' |

r.Xlr. 1.1 I.",11. 'ho .: will Hireoeltl/ciiH loiin, ,UH l.lf-htiiin Milk llllklH lit A euiilnoneli. I .1..1 '1 Hi M-tlliH, '.. lolllll.IIII.

In* < orroctcd liuli) . rrllo" 1.11.111 ; jj.'i .Inhn llnK'l), Ilr., XX hite.XX fH..III.. Jr llm. sihi\c: XOVKWY: SIDIMJS. CKIMNI( ,,
n Kroin fiiMy U4>lbcnlic mjurea 0".1. ICK 11K1M.Frnnk to Ihe h.1lnl 8T:11'IXn.
I U'1.11.1.1.111 r'1 HiU 1"1111 ( ,1.u 11.10 a ttuilldi">H hiimhii'j 7ini III" '
rumor Hint Ater)' b.IH r..olI.1 r'"IIIII"I ell) mid weh'tpe no d'*- (llotnnl lint. opi'n l bin inpnlnrluo I I.XV. HOWU\! : ujiui ihu i rcdiilty nml i
imiioHintf
.,
110.11'11".111. "I. ) ptccit r to bu what ttu we draw nil "rCI.IIII..rh'lr.1
11 : r.r.l.
U.
.
eonimlHHlon, Hut "'0111111 to II p 1'1'1 Iny n ill IH' hnd in nrr.iiiKlnK tin* ('Ilmlh" '., l'f'll Siiloon' for Ih. HI'IIHIU, mid IH A.I I.I'II :.I'. nf nil In I nf | 111.', Inl. lltu Httpply "lnnll''r) "h' ) 'IIL .
1. A1.'I HH*.+i H < f "" '1" inure thuti llm HAY 101SI' S XXV AM l'I.\SU JIIM.1-
,1"1 |hi.) HtieccH'ior NhtiU h.lu 1"1 II" 1'loti" thin liii.na tlio nppolnt111111(4 \ to InriilHli I lie pnoplu with IhelH"
pnptir.'d nil. 'I
noilfy .I mint1 detti" lie' emim i.itirin nf
10.ill..I. ( nml 1Ihc nnniiH ortliueniiiinilU'i men." 1 t i.r 11('n'mil, IIII..llr',1 rtoiiillneduiry fur,::::tut hit hive: Ht'iod: : I mi, :fill li |H : VICTOH E. HEY & CO.
,
(', H. < h'.I.lh.r. who ttnn proHlratiHlliy The trmiHiorlntloii| linen hnve IHNIII nnkiil milk, fur llm fnrnMi nijof whhh Iniuis for Ueense. proten ht binln roree mid. t l'III. *
JI. Petitol dencihull I .ntl-fi' >) I'liiilnnle No. .W 4'1 ZII"'U"I' "' ror. I'liliifox.
Ihu In'lit ItiHtHitunlnr, \hl'IIU".ill for 1..hl',1 rnl.'n, mi.I if ohtnlnetl, >"1 will I tuii"I eonlinet ttilh n bnnl' ilnliy. ,' I ev< eruhlcprni 1'1 '" 4'4.

timhtr hi tliu liny, .,,11! who "0 I"h, iHihilynnlllhd.Itc'Npif limn, II wil)IH ruriiinlied nl Hie r..I"ill I'PN"'I'.A. KlA.,ol lHl,'oittiiy' 27.1, : nll'UI 1"I. I !:

li In bed fi"ir"''rnl ilii)'n In roum"iiicncc, IHflllt .Ifully, prleo*: IN'r cnllmi'i''; |10'1' jlnl. .1. 1.I"rlhl., 1..1 nl l.xcnmhin, iitintlH t itlr rCI| r, hi UH.hle nml rOINIIIII'IIIII""I. jll :1

OH till NllVI'lH nKllill.Wnfof .MuillN (.KlfUN, rrcHlilenl.I'liMiilint i'ent-4. rSpvcInl rut '. on I ir <'r tii..inlilh.. .HJiiHt mnl II.oi", 111:1.,'I of Horl'.l.i. ,loutity: Kcnrned hv nil < 1 .it*. a-k of tuiii 'lu'1 onn hmiHo' ).1 II.L "
tlIhll! Ho d.lr.tll roepited, I Ilitu, Hliwk or rreneucitnI (.IN'.I\I1.. I 1"I.'llrul j Hell lillnr', I'ol i-h I I. I poiHnn 1.1. 1"lII' 3>T O T I 0 13 !
11' \ I \ I..M. Mcll, of Hm 1'.I. nlullniul ,. ." 1..11 "" to | \
flir opi' onoiiti line it, nml lieeiituo
llm : ,
of
"; lo I I.
WIIIIH nn
W..fll r.II' t"II.
\ .IIIIn or Tnnln, nml l\diungi': | ,'{ onr 'icnnrnm "e, n>i '
11)
/ .;, ImUl a fol I I hn.II".III. ',itihrelhiH inendul, II'.'i 'I M.Ht Iiimi Ihu 1.Ilnr of 11 'lolH'r, )., ) l"II..I '
n'I look 'li
dtcu/'I 1"1
ed.MiHi.' M.I' Colih r.C. .11 tin I.. t | tttn
l'plll : I11'I"r.III,1 Ul > nx iinltioii/id ht Ihu tut i l 11.h"11 IIOH'1
: rV;" Ilio' 'I ,
Mikinitof it
r"11 Iard. : ninl r"III. 1 < "'II'II. IIH ST ()
li"'lt" i
blow he ,"), Ihu wind ,..1111..111.1.Ih..1 ",1 1\I'r| d h'h'lllc., lj" ilil 1"111.. r.r 'lll|> C>r I'H.M.Munnfiicliiieil U'XiHlntuii' nppintcd X ei,I.t. ..' ;:1.' I'OH.. III.U" "III.h'IC", nml If then.* ." L I01 E
,
11. | lie* hiihl o"" 111 IHI thu 1" "" mil) h) llm 1'llr..rll. HjSjritpCn 'n.'rllvI'IEI.. ,'AX.XX'o I'H..i.". do IMI know IH tier
\'ly 11.1'1.11. Ihlr.lv.Ilu. the pnrpimo of piTlVolin'; phiimlorlln In.dtiui Niitnre'iiown 1 toti' ofi nru ..o of mu lit i.iLlu IgnorumtiNeH.
,XYlltlt nlHIlll 11'IIHUI'llln'H' lllllillllllllolmjly ,, Sun r'rnni Ixco, < .il., in the uuderhl.'tiid: retf.Hii'r. rn 1
mi'nt nr iimiiiKr.itioii til r loridn.No 'tiliforniullittl.l IIH I II. in KHi'timliin: I"oini. HOT Corner Alcaniz and Government Streets.
(
,"ih'o| I.iMilitu 'hl. ph "0'11' 'I""I''I''I1' 10crnJSI
> ii il '. el linn IH* Kr.intiil'lolin.Kliimkir.
1"lc"hb 1101..f. '-' -- I) \ | .,
fruit m.ir I 1.0 hnd, nt I'reHeei*! 11.11"0| eittirily I lo vttru
| remedy H > ,
J XX illimuH. ttniie
lier hiiurfTlio lIS "U S1I.1\! ,','mll' r.I'lo, imlnlent ronunii; r.NPKIiMIINKD: : KS: NttlKK, : THAT III-. | UK : Ac.
KiitKSMre; I.tr |MUI| IIUH '!,nil Inlin\r In, i>n plmiilIlilrt HHI| neilptH riNuiul" Him morning / I 1'1. my IUU'H, ttilh wh ih I 11".1",1 "
| K M K ''o.J A HolH', rd
Xlfr.ll "
1"II.r \N. ilnllur. | | 1.1. foriunuv .\, hetir.il il. I'Mrn nl \ not l din lined tif, is ntlll "'. 'I 1'1.'
11..lho iotiNly'
1".11,11.1'111111. : piitntu "
\" 111' n<>u link hl. li"< I |>iml.tiiilli'd ; il li. worn Hum proh.ihlo thnt "'n..1! mid, tllielivo leiued) ":" UI I'tli'e..Inhn I. .I'nh'h"'"'11".1.< hmle) tuiupledtocur' 'nr., melittrnhd., ,, 1 Illv h.I..I. h:1 III 1"1 | ,1'r..IIL
,
till Munilur, nriiTiiiiiin, \\i-\l. 'ni'f"I.r lite hiinii' kH nt tin wire forced, 1"111 tiinilonlliu, I"\, 110" midUIWI.IH lowiiseinl. Jelrv Wohl" .I'I.,' ,* ully" luw linilleH, "I 11.1.1. ((1111u O'"Ie1.. 10,1"1'1111" am'lion nnlo ii'luniit. 'Hie liipnirH' mnl, I'liu'iriii will I I HoM,
tin* | | In "* | IIII I heio to el mil of Ihu wcnlher Diet Hyxleiii ; l.h".li.II"I. Nn. I I.. rrntik Mrnmli.t. I .1." I (in.) .
|1".tlo"I'I1| \I.II Hnniew ({ ; 'i'iiliy it thornimlilt t t"ili'i 'lIlendnehiH Dmiii IH, Immn .Xluti r, tliu 111"11'111'11' thin iiiniitinK nf tluiltnlh.tJ'.JIrK. > Hire nil limit" HID u..I".I.ll. mil oil : ( t'ohlH) mnl, 1 retell' *; to enre I I ii'H.in. A ,:1.11). I 1.luo 1 I i 11"1,1.Il tin U Ilu wni) Hi itu till In nh d 'p.irately or lo i ther, and' in lnli lo i mt pun luiM r>*, ni I 'nui ,1'I'llil..1, to chim* ""InnII'I.

Mini'I llm innlliir of lln< <' hi 1. llhiH, dnii' eiiiintpul "I'owill, A Kirrnni, XV K I him "lf'I. '. .hll".Ichl' .
111,1. upn I pniiieiihirly ('oiiHiipnllon., 11,1 .i",1II. 1111..1! U'' pntilMiur I'm bloml. tin* r""llhu" .. It. '..
.
1.1"
Miiri> nil Ilit* lii\ti, in.toniltMK I" Ihe 1111.111. IIH, .1 Ih.I.I.thI.: Ik"wli. Im hei> elfeeled HI\'II
h"IIIII( ('r. Win. lniiilt I. It IH I .ru Iteiiilteiy 1"1" .. 11'1.1' ,1 I < WH XX iU'ik| .i mi i n nfler m it'JI
ulili'h InkcM -- ----+ ---- Wh".luI. 1"r.\ lhinii 1hnd X our nudi
to i?" In the linn ml, 1'lhL. rn Kiilf eentriH. Apnlnciiienln, nhniiltuenl II II Anl.l b.,IH tn """. )11.1.1 '. rllh.1 tit'f.
1..lhl.
mid\ h
: d.ii ) IH fnr I Ihnvc
.11I1. hl.hl'
1,11l"lhlo ""'111,;, '}'.live mill, H hennd" I Hit'l'upe, in etirOIKUJII >' W.\S'rl'I--\ 'I"I\ 'I'I".r. 11 h.. XX ihuill, I IIIIH A KtHliH,< Im.Ililnhirif l biTii, ttti u Ittit ut en'.. M 1
IIIHUIIO, uilo laid low mid iniiiidiiUd, ) Hy u praelieul, nml' enpnhle (Hinkkit'iH'r mnlhuHincH I' It Xlel.mn' *, M I. I Itnh.JKIT ml 1..1 IH timiinirntltit/) ,
tht? tun ) itnl, tlnio irt nil il," I : : : I 11'10"1"| "
1l1 ill, r. lnhu (I Imi, II i. XX m Hliiuii r, .Inhn <
lilllHK Wllhll III ,III I m in, able to lilt mi) ) I nlii'p: ), nml
('111"' 11"I\hl lull IH'III iinikliiK' I mil.H.ini'tt 1.1 M'M'lll) Of Hie JnhiiM 1..11111 /..'hler, XV 1"k"o.l. Wi"III.! .lolili smtii.iile. ,1..IIH' (0..1.. ... O""II
,
lif, lilumcir, r" ri'iilly by "|11"1.111{ tnimhllu iniikii for the pninionlot,>, 1', IIMI- Htorc or ollli'n mnl w illlutf to wink 1III.ikehimhclf M 1 Itnmliile' ,. ) 11.I.rl.II"Ih"1, nnt IK'I'I'.I. Ikl.hut H.B.H. IIIIH IIU 1111

'lln'lilrf > In thin n'Kpu'I Ndliei'iltIr.iei ) 1..rlll", ) Ihe, 111..t. I fhlHimphicr. M'I'"y. Wi Tutlor, '.' I I' M I'll"I iv, I hit. !, '
It IH llm '
: In n n nlwiilnti'ly' h.II. .II'oIIIIIIIIY 1"I"I'.lly .., ,1.lh..I) iptilkent \ --- ---
) Nil I'uuie trv ,
In to liutliu \ v iihle: the thill thin ,eitj' IIIH nwnt lixnl' .d'I"I.'o.A.II..o 1.hll"I''II. 11".1" i>luuHHi" | I iter iiwd. I.l'I".I.r
I of 1'iilli'u h IH h""II'I'I"ul',1) | r.IL I'. A ) .11. Mew nrt, lh.'I'"rl'r. I. It.No J.II.I.ON
<'nliuli'il, nml In' Ililn ", lip in n 'l.lithl. of thu eoiiHt; ('upt' Ht. Illuw \IHnlleiHl I. W., .1 XlnitrH I *, XV X ;.1.1., M I tla ,nil. IhiiiITilfirlle I "I ntl'I'o. to "'cnsi* '
lul.II" "no"l
rmiHiilli'il, 1 HiiTlM1 WilkliiH' IIH to (Ih" | ri'prlity 7') inili'M fin' .r nut. HI.nth inwe .it27-1 w 1.0 II..HJ.| 11 K.11.: Nitl InrI'\ Hunk)'. No. !., curt Klnniil mini" \'Uhlr.11''hli,1 A. II.or) 1:) hL"nh'II'I", Unit, XXi..t of I'iihifox,

fuiH mnl Hie wind his n ,' nt II.It aa---- W XV rVilll, XV Her "''i lleiu.iH.re t'iitlon .llhl'. Aik.Mu II .XI.innfii'luie of Tin, t'i iHriiinl, Ki,
.f |1Iwlnj, : tint iniiii In the iiiiintr jail 1"11 "p y.ucnt fiiijiuil ".'10 A'cjinrf.IHlS .InlliiH 'llfinlHrt;,!. ". "IIh..1 WMu..III. l ) IIe c"IIIIII"I."tlhu" : '| | I Iron W nH ror Hm 'Iitl Ti.ulK

"hiI', ..Pltj'jinl '.Ir fniK ,no' Hi'ioniiiiii.iliitloiiH IH lo ho h"I,1 Ibo Kinm, "M flllii r h".11 !.ni'l'H. tllll P. .liilin I'ntlH, 1.\1" ,' .. and will 1..lhl. sp.irn to I.IIII'lhlo nlollli., \jiTrlom.. WII h III
iiinilealiuihorHufily.III' Jill 2S, (Kii <'.\NC'liUl'H: : I'l'
fur KIII-II I ('hlrl'I"I'" riiriln r nrtiiui giniil on lint or ) Lss"* 'rl"'I. rertimiderd' 1Io"o\.Nol. 1'I.l':1 :

In HUH '" h,IH ,iml IIHI.t| h"1 -- 4piitl4WiMHl, .1.," 1"\, .... l'llJ.III.EIIIII'I. | ) I hnto 1.1 tiklm; llol.ttile, --- -- -
rll" 11'1
I'III.H'I': t 11"rl.
"'1",1.I" : = 1 Ihll".I.u rntkt, Ih..I.hl". ((1.1.1.,) 11111111 I nhoiit ",'I.r I I1,111'

: 'lhl.II"III', : Win. M. Uinlx, ,\111 Co .s .1"h'' M.\lul HIM*, "llh. I .I'K'|' XXilxht I' / '" my iinmi for hi\ .)" xtiil:
> 1.1:1"
1 '
ni'i
1'"r""lo"I"| 1lnl..I'IIIII11",1 a. to cnuccr.' I r lo
,"hl 'eHli r.dn M I, I I ,. "
"
"
ei ) 0 hl. ,
; r"1I1
"lllh.I..1 Ih"\h. WII""H.
1111 .1.111 It llfllH*. or ,
Mnli I '. 'I'iinlH r An''iil' < 'iiiinor, ."- 'ml. It Su.'iTH, ". H, JoeAnhttiHill .1111.1. I T. ""
IIHI
.
.\.h.ii ill ..hl. liliipo, ,him 1..1 1(1111 un'rIhlh.'r1r1.111 ) '" Jill. .. ihnnk fi : .; : .E.: .! : ., t '1..1.. .InllllH Illnik, \11'i 'hl.lh', ., .May I*.1..! -

|IH dint I" 1II.J"hlll. ; 11..1 t Cut riiKlii-h.: A : I 1"1', All lo ,h.h'e! !MIK1I M.UK-. KM.ISKIiU'H: < lHrK..XIll.MlilltlKKX LIGHTNING MILK SHAKE I
.. w I
pi H'l'll III It, Knur euien were diHiuiHtieil.Cll '. -. : I ten 1'.1" I XI I l I.> I Irl.IIIO. 11"| *''''rI rmiHii mid, ,. rll J.rn.IILol Al,.. .Illi)' '' 117.NntluelH .
-
"
'1"1 | XV I II'ntiie I.a 1'1"
\ .1..1 = I ''IIIICH' I JIM It, .1. 1"1
'
'- -- 1'.11. I..I" Kiti 11 in 'I-HOIIH' inlor-
mill U'I .. ('I.hl.lln.L; '1.111".1..1.| : 'l ;. : - .- N M| )1"1. ( Itiiiwn, mnl' .nrllul.'III'I Ilium.' '. Iniho h.'y w..k and 1..1. it' tin* --.---
for liiimlii'ilii "r -- ,, < I oirlitliiiii, II K: JIIH t'iilcnniu' HrJIH Ih"IIII.III." 1 '' 11 I 11 K. 1,",""." mnk on 11).r
Ihll.'r .L..II ll"111 II' 1 : In Alii. Willehilnt "'" .1 W 1.1 ll'leill 11.11. by mail, fice a "U.liulr
A ""I'I.I 11 I K: ,. k- 1. .1 .Ia. nnpy
llionmiinlH Ilioiulio |IIIM> 11..1( I "I W I rnl* 1".I.X .1' (1' .IJ inninil I.I"r the dndijtil I i.h.II'1 I u< r wg
Irdllh. 1111 from' jiiihllnliimlH July' 27i.li, 1"'i, ul thu KKK or il h'rl'lnfnl 1.1'Htt'iiUnt? 11,1"1' Mix. ItMIKIt'Al'IHI'I'KI L.tnollllTolMr : X M Iill Mini, I 1".1 .XI II": 1 I Nell. ., I I'IL 111 Ihlilul..o ."ll wriH h)' lit".
.
1"IUh'I"'C"
AII..IH.
ulih, will ,.f.nll r"1" no Tin'rmomeler, UI.n U Xli It < n rt J"hl < 11.1.1' >
11"1) orihlHi c-II!) '. lo. lU.iHiDIIAI.M ptlllCH 1'11,1 i .\ : > < >
I .Inhn ) t ,
or IMJ I) "llnl. In ruliirii, Mr. 1'1111'1'1 M 1,1111'l'h""I""lh'r" 7U uMcnnli'iiiieriilure .1.,0( UI.I .1.|IHI H"Hhl"| .1 r, I.1.11"" I )' .1 to rumotu i in 1'cu.hll"U", \Sf HUHf I'"I.\
ih
,
dnh'l. I..*, 1111'1" (. runuly or "''' K| ; 1 Iknnir. Xluek It F'I..I", AIII.h. 1''J" '
1111 11' '| IIIlw.rh. AT niK
him' il.l, fiiithfiil I. rorHiilelti
In, INI II mihl In r. I'diniculil: h ,
l'nll"r I WIIIH, ",u' mnl niimeroim VIIII- Siirmul li'iiii| >niliin< for K> )" 'ur4. hiKMIHH Ilinrr 1\, .) ""1'1 -II.II."". ) I'ltnl'llsAl.* In 111'1'.1., r unit "'1"Ii" |I"hllnlllli.) unit IIIIH .1"1' .1.,1.1') her limn \lrtui4. : ol h.II..rlll., :1.1 lhiH : :n (ii-it;onwii: );, I, Ilinuilloii.' I Auii 1".I. ___ __ __ U.nl..v" "'..k, wlll. '' 1'11.1 'nut I 1",NUI
lohii-nk" iiMho| Inrilofiiro, lunnl nmlfxtiMiiilvn 'hl.I"'IIII"'II'llo'r } l'i'm pi'r" '' .iiiielnii.t'H' ; .:is IIIViniiernlurti ([,.:,[.:m:: IMU'I: I X ilhn.,1 It xtokeii I XX I' I IWjir .: i'r. August tilth, |., oponcd' 111".h.,1Iy Caucasian Cofe Saloon

In"1 thtiii nut rin.irr.AMtsHon.\ eonulmii NIIIIO .1 lnlI >' loin hum: I. It |I.| X I. l.iotunnl. Ul1' I thircflfl'r. 11 ink '"" *, |. .
Iml'r h'lr.lllo" SI'I'U'I':, : : !'; nIttiiitlull "I"llh.'r' .., Nt F XI 111. I' K: U"'h. h \01 am "0,1111 t"I..I." tour 111.lu,1 ilinlrcil Infiiiuintinii' can ,be bad, AdKNtV: M'U :I li IU'
olhiT iiK'Liil ) "IIlo| ), ,, I. XV ( : I'.I' \ EA"',
It In | Unit Ihu 'iml.i
J.lllo'r.111 1'111.'ul": ;.h.II., Ikhllni)Ihv liIIIIHKII A..I'I"III in 1''I"'I..r.,11 nml ltiiliiliiU inohctileuiper.itnn''in>iiint| .h".IIII' Ihl.I"1) \I.: )'. CilHluto Xhhil.' 1"1'1'1., hll'h"I.' ,1. u heclt.Filui IIr."rl', nml wmil lo )bueu up, 'Ih'I" Jl'Mlt dipt, ,of r'nuiiteuiH: I'', p. A, -

ill llm. ri'ii'iit Rin.lon of Ihi' 1,1'iiiMn* .IOIIIIIH'' I Il. iti'liinu: IH 11,11110 enllie *, ,lulv ill, Imu. ".0. n pm, IHl.t" \'I"ull rr, ,|"IHI lUimhmdNiii, I'", hut not w Uh HtlmiiluulH' upi inmi ill.. GINGER ALE ON DRAUGHT I

turtiniriothiK. thii Ili'llmm ',.1 iniliiintK ininiiklnx "" toiidiHiUKHlniinrihi) oliji.'lxnl *** l" Inr.unlill column linluuleH u.usof I'luw, II ('olliiiH, .'"hl I DiltiitH, AiuhnutllnilHH' or biltern, whieh Inite lot. thuir biwU KOTItK.NKI :. Iiipi.s7THE'NEWlMPROVED

('h"r'r imrlli', *, "ml I thill tin1 1..1 the 11111..1"..'WII"UI. pneipltnllnn' t>H, nniill rornictlHiirciiicnl.liiuonielir | ) N Ihl"la ton. II 1".1:1110..1:1. : t.h'II', bud: ttli'nk! )', mid whliU : I'll ::1,tho, e.ILJII, own- |
.. d, tr 'Iftiiperiilnre. .1 InikHiiu.' UIAH JnliiiHon, X Hlh .1.11.I., 'K of theItrllUli
oi| irluillly ,11.l i l.iki-n 'iiilMinliK of laiiinkuu .----.. .: .r..: Ur'l' "U'IIII.", 11..t.... A t' i-pll 111. J"hl )uu for mi hour mid then ".a\1 )' i Hhlp "I'AM'IK"

UM or in I'linmilutliiiiiillt)', It U Tbi'ri* will I n melting of the* Iliind: \ i'flli'lHiMindn :11\1'11111.1.1.1. I.W""I., If. I..h.t, 1"II1 XX Inle. .1". lii Hlijiie, Jr. wop-o condition, Hinu I..rlll'. Whll .. w,1 ,IHM ..Io'u.lhl.| fnr mi)'

1"11)" ni'itnin thill llii'KM-hniuv: "I nol, ) July)' Ulxl, nl no'ehHk p, in,, "II. 11. >: Coii| >i,-\. I. A. linhl 1".hl"l.! .| I' J, MnnuoiiH".hind, ,1 A\u'IUttls wmit ,," .I.lh., tli.il will pllilf) *.**"' ****8II.,M.I uoutrueiiHl' }'ltA I. HIP ll!rl'W,

bl\111 \111 ul.i In tin lliilil.nnilthiitll will ut lltu ItuptUt chnreh. ( : rims.llchltiK I' 11""I.! I"'I'II"I." I IKuihiHi| I ,, "h..I. ii'iirt b"lhr it'tlim itdu ,"' IU"i"k .. MiiHier.CoiiHiinuen. .

In) lui 0111' llooM of JuI'ol'f uu oriiuu. I)' DrJer or Hie 1'lol.I"11 \\, 1',1'. U, 'I'I. I.'UI luirrllt '.rir. 1 l XV I'olllimr hhlu y., m-t'i'i' tour xitulii)', and jt'jult

1/ILia' I'limiiUllljiiliMiil 1 ; )' tMU" onniiMlif, .---.. Pile* me known In inn Blur.'like 'r.ink LettlH, IIr.I\I..1, 1."lr. XI I r.',"'"",I lunUli mid Hticiti.'lli."

\utloroH.. 'ho liutlhi'll hi* ''II'r" will ho I ol"'I.II"'UIj" ) nr Ihu W. IK.t"I.IIII. prmlucinuiitery iliHUtfntuhlu .*- 1'"Inh.I'r. ,|I. Clink Alii" A nudiulnu you Hi Illhll I In Kiu;: Irlc BENNER'SFLORIDA
1'"llllh'l Jliielnll, XX I'm I', K ) 'it..I .
111''III.I1' \\IIh'II,1 .llb no" 01illnury '- (', 'I'. I'., nl the llnptlHt, i'hlf'h Tin dii) I'hlll nfler p'ttiii*; "inn. 'I hln fonn, WI tkntrnv.: II ill l.iiBtro., lildll.lt 1"k'"Kh.1|| nml only Sni-onun I Iniiil, nl ( re..*eiMorn.

hll'l"ol.' I. "iiicriitloii| or HIN InvvUcynicUnl AitliiiKt 'Vd, nn nceouitt or HID eMnmeln iiHVfllni Illlml, llliiilliuiiinl prolru.linjrileileld Hnwirtl ,Iuhlllt.1 htitU, I I h"'I", .

tuilmtwii, )' with thuiUlriHiiltthlrlllt4 nt Iho iMUtr li l'hIIV.1 rrom 4 1"1.." I to utuitpelothu iippllu, .LI.1 of l I'r. A I'linlol.!. hniilli, t I nwreueii ---..--- SAIL LINE
II ATAiiibrMin.T 1 X\ Uta"s .
i'\In \\ noil : 1".11110'11'1:1 1,1.1) 10 I I. Miitr. J
:11' I' ;i hl", JI.I I. 'hu *.'!** nt Hie X'\t I nil ami |
jiul
I t | New York to Pensacola.
.
1.I'rl'': -- -- )11.'llho| 1'' .O..I.lh"rhh'lll I lll. I(lunr. "I. J Inll.IIld. lion '. loth.-. ,,
--- U"'I'riA. "
: 11..II.h.1 Iho h''II..I'II.' 1".1 rl..I. ..r ItoitiihiiiH' I' 111.,11.\ a\o"I.I.1
11'1'I.a.it" .\". J.lnu.\I\: iiiKii-u'rniiiiient' | ruix. Aililii'.xI iniu. II llnrtet, L Mn.tMin.' .. :. and rei'ntnij ". .1 tlii.hl) to thu ... HATES ( VKKIGIIT GIVKNON :
/'lla .
The Kil.: Nivain-r, Align* 'ullII Mo-lli-llin I UIH.III., It I' |1111.1.| | K ltiidtrioii, J llnr. 11111,1. 11"0 I Mt"
lluiKi ItOHiinko I'o .
<- 1'iop. 'h.I Pr. 1'1'1"1| ( In
W It. II.Jiw It KI.K k.
Fbnplvra' nuiili'Hih) 1'1'1, A ), ll.'tl KliiK UG"I'r hI. AITMCATIOX TO
U'IIIII"1; 11"1', Uu 1.1; J.I."I'" 10'111, **lh Aci'iiilii I ir Sniill.n rnr' null) l hJ U, O. Itr Himlmin.Why Wo, Ilio .Il..ci'rllf IIH II lut-xi.. 1.KVHIt I IlKAIt ,1 '
K; 10h'III. | )11,1' 111..111.,1. ) \ h".I.! (.Ireivr for 'I.; ;
Imril.H*;t' II.I ; 4.dl. .).I'hl. '," Ilah..r! llm 1"lhlo ludlmi', of Now II I."""'111" \ N. A. BENNER &CO.,
/ .t'l. M }'I A.II.U'mI': ,
r'Ar"l, ,; I : *i."" per )'onr t II'r. imy I
IJ..mhllj. Mcxli'o.I ItlHiin ..I.rl.II.I' lo\o Hlor>, tXI: I XM'H.. :. Seto 10 Old Slip. NKW
N \ MIBM Lnliluu 1\lhl. 111 Contractors "OIK.
lieu Ktltho Spii''eICKK
uiH'r on pun
Jh"lhy.I'h" mnl | ) | ) : ,
I In lln no IKiU'l |1110.'IIU .lr""I.I. \ 'Ii. !.IXlllKN All (lOvxl* l.null'free of Dock
CbluiKo, C'bnrget
MoliihVI ", ; .
; Mcl''II'.I, 11 lCiitiMKKCHI. fnit. fl.IHI.
.. Tlw < hnrm tern uru two nnitK1'ilvhln fpllK: I> : '
ln ( )
', ) 1 Iiisuranc'C
'I\r SH'I.I.I'I.I'IMI OMD| I'olkycf
flitiiilmr
UouU
81 enoll'nll'r
I I ,
( ounnr, "IIII; 1.11111'| ; -- -- '! L : :
I hn'cofnlifornlu nlxty 'IL\
nKHliiHt ndterai1 |
l'hl..I. ..lt.I".r"I t.II"II 1.1 l.litu al cent, itiulor duck Hud
.lrll,111 X ,
N Ilhl" J. Z. : ortiiuli d, liureli pur
'
\ \eilandMonlhl l'n".t | |,", nt JIISBKIulhlll. ) Kl f.ilu 11,1 .1"1' 1'Iclhl.-1hu ( Olllcoiit tliutlritic ..U, ;.,, | iifiiriljU', any mt>iiilvr uf ) I'r u 'll. onikik.IJTSpii SEWING MACHINE
JI''III.
N.101. ,l.jin.Bhii". rkllirtv }llr. ) Pnlill.hlnu. 111'11) r. lte.ld, <'iti-u, ikiihuuU 1 lloli. Illlt' the 1 1 n n hw Ten It U theiHHtTciieterollnrud. IrndcHl iiloiin, vl/... l..r..L't| i 'lal attention |1'1.11111"l 1"luh.1|
.
V l'otlniliiii, ,uii>fcliiin, >, N ft I.t'oUuntoii -- 1..1" Mil, 'k .XI 'IHOIIH and |' nd of nil .
A \ I ,' Hln Iwrfwlly | iHwi'ltcly I nfiiHU 1.I.W.Oi" Moll k'ntlu ol : 'rohlnI.(>. The Best In the World !
Jliiinnwli'K.tlu C II 1"runklln, 1'1" \ .
; .
and IHI1I''l'IIU'r.'I'hr mid IH uIVn upon which an)' but i" I "nl 1117
Cabbage ) .1.1.1. pr.Hliuiint 111111.11.
Mr. Mnw >, KV: Turnip "'ILI""I .. .
Uu KH ,. .
See >, 1 -
; J.IIII.'rl .
J. fnrnlKlicd lenl ntJil : July II' Tim l I. '
'" tlnely M 11 Unit Itexer rll. !"> K>h'o .ILhr..I1n. : : II i MuKorln' tlie IHHI .bin. lilt' .
NUIlu.rk./ N .I| < lliKKlimM Aiulivvti; Knot: lnvKiU,')' ..In'I.1'1,1) IDHUKIINAI. : k'ltiiniuliHil. Try i' 'U.I."c..OO.UaIIOI!.U.a own; Hie l"(*.i tiiruu; .n.l. If nml l lHiulHit I.
iwkuxe )
11 llHMlul, .1.1 l, Nliini M VoixllnilrhItoinn Landroth's New Crop, MIIIK I'UU'I. htety I UI" 1 HOTEL I A inn HAKOAIN:. loktll. liliii. ,lhr.'l'Cin>-
Will, IIIM' 110 Illllir,
jIHhoulli
tr tounni nil
j)7 1'1111'.1.
NATINAL
KUIKUII. Jl'hTltKCk.lVl.DIIYW. : -- -- llKINHKKII HKIUt.Xboleinilo ., nml' II AlKiut a IOIIH. V> 111 tnnlo a ".,11111 I III- ,1'\Il 1, '11,
l
'| IL"I'II nl II. .V, Sin Ili'u, ..".11.11.I """I.r .\ AKIUIH.Tit HnUlH.j! l''I 1.,1 fortbumiupur'| bauk. Al II liinl- NiHfllcii Ptrall fVwInrf' 111Ihh.* and l'u'' .

Jlllc UIIIIIII.-J'I"llr'I'r.I''I'. A. D'ALEMBERTE | llk .hhiikcif4iity I. 1 111. ( I .. orl'r. XVHI' Iw m.ld on l"oJ'rla.. for tliu "
IniHln, AV U Ouliifr, ; UtMa H.\IStH. .
,
---
(;'ovctiiiiii'tit St. I Hnttnr' N. 11'nU, \. .Uil'fi1 f x-
Opp. Ojicri '
llu'Ulon .hlll"i
Ir I JI'I"II.rCAI"r.
Ilindin Midmvln,
A ; paliilo
A'bul, ; ,A DRUGGIST AND APOTHECARY 1.'Iaolnn: : I 111111. 1loJoh'l' 111 bkirt r'oiuiH
JIIH (lolinlnkrr| ,.lir Ir )AIK 11.ll 1,1' 1'11.1
luinii Now ( >mi unin < ,
A U i ) I I. "
,
nf Sniilil'iiroliniininlIt 'I'lloh'l t.lr Mrs C. Pfefferle, On I lul.l.n' Wharf l'I'I.U'hl. Kla. fW* ami I'rhi) "
Jicw lork., .. .KlU Hontll, I'llhirnx hint't.IHI1 llr""rJIOlull l.lten, ltldne) >, 1""U'I. mnl How\ to uheullhy Ju27-tr l'UIIIIIIO
-- .. 11 rcuordul 1"'l tin.iniiliy ,ctlt ity, ,.h U thu iiiUnlnni.f the 'UTI-tl.\O: IO ,IJ..oo |trr The Singer Manufacturing Co.,
1.1'1': >I.UH: | KIIOM \ of tho nlnclei'iitli renlitr ', .:
1'1 l'IIIIS1I1.A.YIM. wIII.h'.1 ) '
111.11:1 : '
fiinnnn Ci.lir.iruU l lull remedy, S"I 1111 |I"&ln,I) Furuiilud SIlTUSA.
1'.II.1 .
A liaiuUoinv ( : on ""'(111110' iH'Ing hcu r.1 ailiilleriitlou, Not llml *'U are rlr Ixirrillanl'v MOItll.K: AI %
IIhl".o.1 I'WII r111 h)'nip of FIKH, IMk*. .1lfl I lo't1. fur tale nlt 011. 1'ilnui lioom uu i'lrxl } agnll
Muni on K'tlllu l>iiiuru. Apply' .) LOW .'llt UH.IAI1I.K: :.:II mnl Ilio only tubiiiitw In the IIInrl'llhul 'r>*Hipiil but tlio ) 'U hmnllu Ihli Ken- A. I.. Wll.IJtlls.l.XU : "I I..I I I
itri'it. JlySMfKuko i 1'1"1' In'Ux'il r.T | || plipnlug l'rll.I.. Theo. U
J'llulol( : J) 1a11 cull' IN'II 11.1 .IIILhll. Pfeferle 111 \"I'II.IUOI. your (frixHTor I'aliiluxBlnMl,
,
far >"li> ut by JIIHI Hunk or II 'unit oi'inli, fo a bl. .' 1 raunol rvdutm iHtmulloncunlH
Clu> ing Ouni, Hm l>'i't \ JIK08, \ "111'.. I lew ut VKAU I to. |l.h'l. |' Jlilk 1.lu nl U blll' b'orUI call on ut, IKIBIQ IR08. 1.IC


i .


.