<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00131
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: July 27, 1887
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00131
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
,

.;

If VOf Aaa MT TAKIXO T1IK ,DAILY 11 .our linn.COMMERCIAL PI Snlxicrilio' :! '"rh tun] 1 )I 1 COI 1 t D .'" IT )rJL (JO i I f3rERCI I 1 lL ADVERTISE r i


ii willi.fur I Vi,
..1... _

,. irVOL. ..\ '.\\ .'v.. 1'\\14.
.' -. .-
e
-. -. -.

_. -.
-
-.
-

I IIP I (H. I'KXSACOLA'
FLOIJIDAKDNKSDAV>
1. JULY 27, 1SS7.
.
NO. 13:1.:

-
-- -


III, Finely!;:' first.class in|every Respect .I A.,. .\J... t'I\'I.ur.1111".1'I;""I""",,I". *. A..,'I. 1l.1',\1.!,u.u, hint, ,Ii.;nN- 1In \wniTNKVsVOIK.( ) ; 11111 \ / pm' !- upon Mi (ILI1''II., 'flit'1 pip.Mi.: I 'nn : ("." 'in.:!s 111:11,11' : :\. .11 M,: MM tnr '' :

-(, .. i "'iitiinini: HIP. )piopiHltinn\ nl HIP \i.T f.'flnt'I
-- -
") 1Ilh'lIlu 1.1"I'( amih ", I\'H "I'tiN'wl ell In HIP "Sulinn I '. 'flit'I Itn'iir .

City Hotel, A. L. CLAPP & CO. \\MIM\U: : r.iMii; iMi4 :ivc 1"11. in foon will IIP, pii'ooiitpilIn "',1>\ nlimker. --'tin' Uiiin.l )'uuuli lug'IN".t'f.>i. i% New, fiitwrr4 TrUI. I'lpml'*

Ili'' 'Illl : AII.XM .t .M'.snl 1111,1g0ltlIIIJla'I | 'him. Iln vied'; (I-n| ctlei.I nuiinhinatipii \ III "I'nin.liT Mm, It itinwliir ilpin'i \' '
IIHII4Io ritli.i, street, Mtni'k'! July' L'l!. .1 ...
.
"I'l :NsUoi.X \ mil I 1. ". in Amiilier' I'Iihul--R ;n .
with limn'
Ihe" H'pdrlm hla'J
Ed. Sexauer, Proprietor \\ IIIIU.'UIC AND! KKrAII. l-KAUn 1% .la,. diinlil,. Initp I nlmilhroiij.h I :H'lrtiiullini 'Hint u iliii'n :Nut. ttpl.lul.mShur : |put' +.rd I ip.ih'sii 'night' laM" nl I JJ

ire American and Italian Marbles; Scotch and American Granites ------- ,'ulloe CniiM nonlil III":tdikerunleis uleil lit- InMii\, .'Inlt' :L'l! Hem I')' irunlm'a'd "- 1..I..w Mi"eel .lm iI. At I 11M I :: In1010iml

J COOKE Clerk 1'111: HOsJOV!: : AND:< 'HICAMI : look hit a"u411'rcakl'ul' l
E. Uolllp n glass of
Ihu
""'tSmi iff-tin ilifH rl|>Hnii rh' llinMIn+, 1'utliu nit.l fuil'itn., "*. )Inotinu'uts. 'am, \\,0111,11'11'111,10' all him> nppo.ltlon In iidjnlialor): ol/ 'In' milk, llr ,
Itiinl, NoiitHot 'mi')' ttrHiuii huili 'mnl ?n'ctt'il, ut '1n\\'"it< rttt- \ UMH. t 1"11' rioi\tL\: : : I A SIMhI..1I1l'SIITIOS. I: llnx U'l'-lein I'nlon. HP '"'"oiifnl .\ llgh'!: )-' 'nikNIi Conti'ii- MI'I'III',1 lemlpMi, and the
(}OVEZNMFNT E1T., ,,,,,1.,11 11I,1..r itrtittMioikktptttiMihk, oruitih", I0 i< Intnl. ,
) :< I hnIhp I illimoic! mlniinlnlialinn ol'
iur I olw'III"'II'I'' R i' curry' u I I.IN" Nt x'k nt' \ Ohio only In nl>. nment,
"III K: OK JTIU.IC WJI'AIIK! on tin (slut limit In
r IIn.IiI" )
H I Sail, Ire Held s in hgypl.ai'I:) ) | III nn Inleitlenin !
tin
(
: 1'1',1"1
PLAIN anew' rind, in the HIP
PKjm('t'LA, H.olilDA.in I .AM) OUXAMKNTAL: IRON .FKM'IMI: ( ( -- IVM.il.Mr.' furl: ym' tl'rdu| | ); .tint I lie did! ml"I l lIhlnk slut) ,llntApepH) him 1.,1
.
I 1111,1 nn |,inpni il t In .,. t tint arnnnil l l...t l. (,r l>niMlii.f', ( :"ml I M HitI'AV. WItKN or MONTH 01"1'| .'I' 111 .tm.k, il"< .11111') and .I'rleiR In fl"I'I < I iiulli I I mtltiil.1 I unit, ...ll ( Miikoy I, nhsolutelv' lel'ine! in rollAp"t'" i mil l HIP II+'aly: would .'. Ills piocmoHl' Ihp
t', I.. ; 1..1' 1'1..1-1'1.! tliiiiuiip .Vniiln stake Inti'I h"re W llh HIP lclllhnn, : ""IW""II arguulcnlwas

.-- .. "lilctinili' '"li'. .. any inntiitit or" niitn -pini'iil,' ": tint h'Kall "miniipil, and ho nunllcileil
riniiii intiiii'il iml (
| | > II ilh, 'HIP ItuH'uiiOic \ ( )Ihin1 hi, h' I'lijll nn I 'I nike')'. 'I hi-, rot: I hpIlli .

P1.on.oor: Es'tn b11Sh1U.On.'t: I .In u lfini|":in) nl lit ,I'mNtw : would Iniki- It 'e.m.llip| fin 1 'li.ui'.firIM '. hill il i io illiom'elt.lhle' Ih.ll l.tlj-: I. is 1.1 'In |go; In I the loinl.

b __ .._b. __ _, I I" ")" ", Itt; '.. I :Il:., Isle. ... .1.mo. .uipr. .. .. .to 1111'. .n.11I.. .1 u.I'nion' I DIm ''ulI,1! i an I n'Ilill I the sums: ii'lallniKttlih 'In' heailnjron look .Ihfl ninllnn .lopxlomlIhp ,
may planIn( IhoConit of
Iho .
I Mill in'
--- :my HIP Po-.nl with II. ll Mi.illicit I ,'. 11"\1'1'11111"11' that Ilyi'r( ami Toiminer.

HENRY HORSLER & CO. \i.i-k Jnl27.-.\ Sew |purlprrid i ( ( "Cohnw, llio, s)'ndiiarrs 1'\1II'l'li.\'O. HIP I'm'IP ippitiltili-il IU lurk hit M at' nt 10 a. in.Judge I'litlpr
all The
Iml' i oii'iinialiit' .. con itloom
'|' i: III Ihl'I | 111':11,1: ,) xnr. 11'home 1I'IIIIwl! htm, help[ Ini M< mil- aiieenienl at HIP win "irottileil, Mr. Marline I
hi'
111"1! nl Ittn ,
The Itiiinl, ) ,li\, road: pl.inhldi' \\ an ilu' ohh'i, I >f |is'" OM mutt mcl I 11'1"1111.
iipiniinli1' Si'ili'litj" I: < Iho Dilihl
AI
l'r: \l
-- LIM: : IS lot '
lyI I :. > B i iieal |111'11,111! in "|1"1",1 'thopinipriliii4
i rirrunwlan
\vltlleLsl(, I l I"'"il,1, u. .lo ill.I..1' | ( I II111111..1.11101..1.1' In- his nppMiallniiH; with jnnU( ; then HIP | I hy a<. ,
'"'(' ami in ) of llnir l.iun- IIIg,1,1| I the
pnimiamp ;
SHIP CHANDLERY SHIP STORES .\ ; t 'UIIII"I..f hot until mhpinonill hiraiiitvl" thioiixh. I If noli. ,'e apixiil", hail In-en
In"ili'i, "- liati(' Lrru fuli.mii'il| IIP doer\ nit! nou HIM, tho homo will | i"'inpnliit 1 |i.>.!|it.'lt, hn,,hli In del.I '. ,,11""I'I"r" lull 1..I. or

fail TIT I I 11'11"1" alliihnlel l In Sir llenit' nfrarepliuns| IH.1 t'ul'l
r ulIl I, 11I1'1 I on 1"lI'Illh: ,> M'--d. 11oud..y..
)1.\ X 11.1.\ KOI'K:() The liniiil "I'hp oliert. | of HIP x mlnalp,! I Is 'Inn'liiiplhp mat! lute 1"'lIlIllcl,1 with 'n'fewlit IllcilMi.
AGENTS FOR AGENTS FOR : ual'ii'i (Ih..1 il n iiinl aniMiniin.illtni } slikury/ uniil (
.
II rm': AX I I Jl'SI.1:01:1': : : HOI'I':, 1III1II1h'IIIIIII', nl'u, 'Ilillg' hi'n-i If ilntt i*.l+y, 1111,1 1 1pinhihlt hey Il.ltl
e ,
of llio. ,uiM.inicht a'lhrAtl.lltili'x 1"1'11'' inenl A recnnl .
r.Miri: : bTA'ii: COAST .. ,,, ,; orll. furl, I will made: mind
C'( l'l"l'l1XANU imirDrcic) TAt'VlON I.I.I.O\V: MITALAMI : + 'In,1,1. The 'usnll. will lip ihil: In HIP \\'e-lein I'liinn, tt n- i) inli'iiileil ; hut lime hen I Mi,r. ('orhralln
sill shun! Hull Ihu li'lalhiiM, 6rtiveinlil'pU hojrin\ hlsarxnnn -
'
AMI h -J.ihani/oil: and Ira-: llndtvaip' "I"IIIIIIII"IIIc,1, In iiicluj U'liiliuj' uolhhilgulmr} 'Ihoyevpeil nnlhiiiK I'.iiliin: Tin npplh' 'atl.m' fur a HlHhe'

.i.oDirio: : fc-uuvKY: ; .\ Xl'IIOIXII: CHAINS, ('Ol'/'EI/ : ('OMTAXV. ini fin dn-') w |lira 'the 11".11'.1! I ii'lnilcll' but Hut. "hp\oml" the Inlpii-st on .tutu'Innur 'nud'I'uiLpy will he taiil ttniliHi-ilon la'nglen udInuU.I (
tin nun'h illpii'il '
h Imli 0,1
n n 'mm' tut, '
| < IN 'llliOK; ,, ,--lint' IH (il I was Olltlined ) elent amlnnl.iii' '
Nail, bpikes [+heel( and Hoop Iron, fa-nil thai, lime nM, lii'i "ho
At I'II'IIIOIII'IIW .N. I!.-Ol.l .Mcl.il (.ikiii; in i I.: v that In 'hi HIPIII In-1 1'1
ill HIP urdrr. ,
nl ISerrcluy Whit- (; ',' ,,;' rtnullmarknut h,
1'ipe" Sheet I Lc.nl, Sheetmo, Illltll Ndtpll I con it. In ilo
<'Ii;in<'f >t lieu WC Jo'lIl'Ili.h xI ,'\\ (1(1'1'' in 1'eripl'ni'ah' I IIIIdI i'l fall net- 111'
: : OITICK;, 1:1.: .. Sill. : miry, naming:' the. moinhpi of (Huhoaid I I'. iiiK *', he kl.ilcil Ihal' If hi! mailn .
( 'hit, : \\ ft, M t'T llonl', OAiii, fur I Ships r.olliMii-: Ell 1.1,1111) :,!i.-\ n lo-nll ol 1 PI hitt Inily .totiniil 1':111(1.11111: wa' any

t'IIAIUI.8ANIi: ITULICAIIONSrour.HJX ( :\ 1'AI.NTS: OILb VAUN'IMIKS: TAK I OLD YELLoW I: MLIAL mud tin. ilnliei I thpt' ttuo ('Xpurtc.llo Ihe, hinh'r \cxplolunat) ,I'lieili, ''''nshnllp, liiemllt, I In 'Bilk, )' lit ptnclt, wlll-h I1'ini'4, ho wnnhl l Lc> 'lail, for the. pioc-

I'J'l'CIi.I I KLSI.V:: 1'l'I'EX'I'1!: I I x E:, PICG:( ( i I 11'I'HAI.'AXIZItI ]prrl'ul'nu-6ul I lllO' I ll'Hlit u Of"Hie | 'I l\ IICIMUH hup: died, lull pit lii'i', it i's' leiHini-, llnl,, '1'111 key nlfi'ltiil u nlnitv pnllnn l lu, piil reel" I him.A4sUiant .

(: citAurs:, iiifivf|' 'lion of (the fhlp ;end her I in n pipiaiinnt inmlilion.ISopiirtt Ilioll'il Alloinoy" NiiliollHlaleil ,
:11I111'.11): lu hum:: (land fur Hie 411110ipiidnn
inns Pistols
Animnnilion, ( : WIUP.: IJOPK:( :, innn''nl" icteili'il In Hie. Ilninl: on llio "inmlilinn ol I'inwiiI'i l.npliml;: .. lor Hull nlm errors Innl Leer' ad>
81111' i IOATHHIl'ASStS: eanlii
!
Axh mint ) : >
Nhlvil, I'.ia-H: ami 1'aper" 'alhidgv' Sln-cIi! 1::DsOVSDIAI'HUAdM: ,dining, Die ohoil, time il' h:in, ttalkoilIhcdoik ( 'ini'o I'rrderirk, 1VillLumi arc" (lo HIPclleil ailnl a< HID Snlliin'ii I pittn. hmkpi, inltteil, and al4o Staled) Ihal' If licit-

( : JEII: Xi'I'UX') WINCIIKVIfcU( : : ;: Pl'MPS, I oflhe \11:11111.: ; Ihat ho i 1' )ptojrieMiiiif" "inpi'lh :ami, nn ptnn hmker hu cter h"1111I"1' would, In1 I, a lontf icinpiinlnilon Im

AND I COLTS'( IMhLES, iUiitius! : : ,:: The It-Mill Of ihcllholHfif, (Ihu Hoaid.ninnmieil I'o-iihU 1'1'111'ir'h,,\\' will hi inniinninul (- ,'\n'lill w'null 'limp '1"10 uopri'pnnvl' lu .rurt'lvu it
:: Nonily cver'pledgeIhnl
I. .ISS' T.UKKAIL. )l ::\ ) (
LOd'S II. \\'. JOHNS' i11:1'.SIIISASt: :: ) h1iiKKKS: : : :: are uollnn'* : ,, In l.oinloii for a i inn'uhntlun. 'I'nrkcy" .. has 1'"lh"IIl',1' Innheen I Ihi'iiuh.ol.,'nlll".I., would not ask for

KOTATOl-: iMIi',(Io.I'arking! ;!, iIill1burdSlmrl.iuiut: : ; N'A'IIIANlirilAUD.sONMLKULUS: : : 1'I I ho ship N al pe-enl, pi.n: 'In Allis 'Iho 1'1'01,1' will deliver. I ii lo.,'lino Im, "Iclkil" heeailsc ol.. I Iho pvoihi-' nioihoi' ''' |nHlionmcnt.| Mr.I Cm! 'liiminHiiiil

: n-cle-n! ; her vtiiture' "1'1"111'.10' ,he het'oic I'.nl'! In I SSI I. after the
l.0i( LINKS: JlAKOMirilT.SCIIUONOMCTI : l.oilii COM Killing, : : : llio ini'ilionl HOilelt In-iln I ', Oil (Lust, rues I i ell.u'noil tutu pnnilillniM I plotIcil \ > paaMKi' of

Hemp', Uiiiil.iiiin, (iiiin; innl I Tuo'Ia )DhVOIV: 1I1XI-tII'\IX'I'S.: -bong( and IlmTout'. ", ttcakncHx, "Lou' Iho Clow' n I'i'nn''oN ininplnint' null, 1 H 1 I" lln illnit.. Ihu mill'mnl ail, the Itnanl nf, Ahler-
In Imeo
I ( : : {U::>; a
1! 111'111'11"1111' i-li.i 'M do innihal ; ,Iheinjniy -- .----- in:ulo an 'In
P.I.illg') IANALL(! I Ac LOt'D.s .\ WII""I" Np'nh'urid. loileiinio, "1""lho I lest ami, niovt, vuln 1111'1 attempt' Ila'I.1I1111
MARINE I (LASss! |;: P.iloiit l lurk. ami //11,1'h' ; P.IIM: 'k-i, In Ihm'ehght: -lldl gun( ru: 1'1'1.aI" i ihle lalhoail pnmpanipH., Hu Ihostory
Oil and Hiil 1'.lcll
Stoics hi
!Ship Healing : 1'1",1"' : : IheiilalioiH
| inplnrpil) "
; I''X'in: llulti Is stir'h 110",1111', ( )' niiiiioi 11:11111:: lie r\ni4' ,'lnlt' :27.! -AnKInn' miincilHelling ol lhi Kianlintnf" the fiainlil
I'umiu.: IiflFtiS: DmnHf. cull'1'.p".ill'Io'III', -, liplttten ,
limn : '. .
STOVIXA ( 1; (COPP1: PAINT-, lI.e.1! until ciniiiUh' | | repaired| : ; tin'ilmn ::iml, hn' hi en Hpiitptnpil, In im-" 1'ugll.h mill '' ami' snhl Ihat, llio. disposition thin

,IIIl'J'nWI1'IC'U:8.: ( : ,.i'o t" the. lip| rhr'lu i innl Slips I. piiiHinnu' at Innl; l.ihni: tin lilo, li'lHiu ami, Ihc'l'iiiki-'h' "illonl' henml icpair) *; MI.O'( Hpnki nl thin "I .
| )
(coMi'Lr/M: >: AsM( >ir.Mi'\r: (OKNiipper ) i TA1JU: X WONsl'hCAPK \( ::; ami Iran.i'med( the, Milt III'H hoi,' I ) nil 1'lal wan ailinllleil
MANII'KsTS, : ANN ."dlhI': ', Irl 'I'II' I'o.l. I Iho Cuiiiil' wnilhl miniler of her" ln\i i whom.In. : rotting! ,In have bans s'li'd! for hrihei
) Linen, Hooks and l SinkPH, I'lliLi 'I' ilhinIn iinnlhei 1111., ,,
opi : Tic
!I.flU0018( )( \ AND SLATES, NEW: r.NdLAND: ; f nut' I"' \uiniilcil; in Iliinj, the. 1:1111.-11 killed li.) thio"" 'iiif| vitriol. on him., hut I he 'In iho semis Mr. /Shaip,
IIP-, I Hooks innl Crap Gds, .. -. .- cI.pll'hl'I : iiiilinemenU' hato: liecnoll'iiiil e'ole !
NAUTICAL ALMANACS. W( II I"-I'\'s.: :: irpolilioii) M'lle' mini')' In 'tlii'in hiring hnw'ever, ronhl not |HiHnihly' havehilhcil
ANCIIOi: LIdlirn; AXD SIDKI.HlllTs.'i : : h'\' labl. The luiaiit dues not IliinkHint 'I'IIP (/11"'"'" .\.k..1 l In, I"II., / ."'. h)' I'i'nine'' mo not ijnilo clear, limn iihloimon, hoi'anno the

o tins, IKIIIIIHI, (it' the 1.11"1"I' \, :L'7.! -'Ihu, .1tn6Lul. hntlhoiei-i i well loninlcil, NII'I'I'iulI' ,
) lilting( money wan In I the |MMHI Slhi1hhII L;tern Will Notice tlieir Intorest our Ailu'i1isc>inent.Everybody .. /Hi;it a new TinkUh( loan will cl
rt-H7 1 of I Iho tPHtcl. %%:i. ever" inlrinlril' to ic- press' iniiiciiiin Hut 1\ hug John J iiledIho noon aid "'",.IIt and they) wore really thin

I:ml Iho 'irtoil ol' llio mil the, (luurn" through Iho liiilUh: ( IPst- mikoilH 1'111'111"0) III Ihu llnmn' 'IallenliiM tiuiiH '
guns : 'icMHOK. 'I ho ovhlnnio Hhiiivx
) Largo and Small, Cordially Invited to give us a Call. il:unajjo ihint1 I U in exerts| \I hat t \I. ,deals at burn" lo moilnle' hclHcinHal ol 1'lIlIIle At for. ICin.Ia'. that Innl never a : of thin

I'CIIHOIIIIII' 'lhiili"k )' and Ah) .4inla.l put: In llio 11'1I11'1'11'11' which icllotcd, t1111'J penny '
-- ot I the >"('
tiuinil to he inliit! 'Iho tiniiiluinhi'lmiom l Illl.Tlf1ill lI'J; C'<)ixit I.IM: the I'urtraf Kiixlamrri l: a4.nmlntf action money. ('hl then. road oxtrmUfioni "

FLORIDA CURIOSITIES ( *, It U'iiiiieH| no ,deep' ppiiuliallnn
W. L. DOUGLAS ': nf thu. light-Imli 1:nnsinukf Jmljro and
Hie Jtmr ( ill'Hlliiiitfllalloit In tin into tho all'.ilr lo 1"'IIPlI HIP' tniiclimlon 1I"I"'u's cIOI'jI',
ini'Miicilivnt to migahu Mihjri" I anuU/cil the ctlilcino In Ilo
SHOE. Hiaij* nl Ix'oruln.. Hint .lio did not ollci dolal.
$3 Ilhc piece, > to tiling le.lo l It Is mini- min) peinnlaiyiiiilinemeiiN. dwelt with ,' .
llio only tea: XIAMLAxa: I j 11'0.', lioin the lui.ilion ol this niv-lnili, New NniiK, ..Inlv :2ii!. .-An Athis ut3pcrialsayN Itiusla 1 in as mnlly, Inneuil woakiiGf paillcnlar oh'rnuo t11'1.IIHI the UHIIItho

Kit' CM* lu the witrlil. ) : "'I'Iroexrllruu'olrau I ) .l'dbp' of ,randy' money a* 'I'mkey. In, Ntato-
Horne 1'nlf, 1' rkrt nt. rnu | guns; ..IHII1'\ 'Ihu I'I/lht.illd'IC""H/ ui'iv musty' of witnesses ami the
uarL 1 nn4r. ., llu'tua' 0 q f the Inlroiliiclloii of Hid null; Hill( in but *hol! I Ii (in ,i 1'0.iIi01l1lIlvlI'H U IrJuJ.'os
...., rein-
.. I in .
)
"01'' .1I."k. ""' (" i; lu'ifi'il order" the .h..illd(11"\:( and nnrollabillty of nlhoii.

News Dealers and Stationers ins:, ?'h ri'mr uul.: Ann4lr.as it M.r (I" 1IY I would, L,' iillt, |u|4 il Hlllllil, ho IIIIIMHtllI Hit l.i'K.l.iliiin h U nnahali'il' and, grows HIIIU 'HIP Sullen ami nniku him inIIIOK Ihal' cvciy, lalhoail" irrantc.lIn Bi,1
1.. II/IIil.1.AN y '. Mi. ilen;' rl'a'lhlll
: I oveijili) stirs; lime ncnllmi ,iPhppi' ,Uniteii4|' happy' BUM new
au.xn II,. suer.. .,h.' ?,..u' 0uiuu'r ,..v-.oJ. ; 'lo oik hoth at Ihu' iiino lime JH& 1..11'1'011"' 1"01 pall for, a.
"I" lime 'nl nf thu people' of (;height: i U )hum imihl, make' him hy singly keep.hug "- )
nua'r ..v- I Himlli-r.': scionilux haltPi" 11 hlso (hero were other
tfultlnx tlioni
'r)1 SwaE .11'lIlIgl l in lavni ol hix hill, limit he bur InnnU, nil Ihu. ponxniMioii' of thu WlYS
> iinclt'Hglnlo cilhcl.tIo, u0htoi: siini h. than tho Hoard of
mp oried and Domestic Cigars, Tobacco, Notions, Etc. 4I\\I\I\lI't 10'"N"II 10_ ... ,ehi 1-(11118111'0( being II,.c'I.I I. fearsnppo"hlun' Irma ""lili'IIIII', whn I'uile. 'I'In'10 I Is nn doubt Ihat Turkey uu'u. Ihiongh AI.I'r.

---1) will, ll In Ihiilluhl', nppiHU' Iho hill In is ii'iilly In a hulloi' pnnilinn misrcgmirdi
,
'Ihu i I. .
I .r..n wcftrtlH'W. f..I>')1'1."' a'/x11K. I lesull Ihatlhc" Atl.inlj; m u
It y iir C:: lu W. L: DWJG 1X'ii: nekton. : : 91 MB. \o il ol \\iii, UH IhuetruuunentI: / i, nnu' : '"\ \'I():.
t e -- crhtlrhvul IIIMII lint. Noilh. and that llio <'ham' 01 of her hw'nndugiuvulrrd .
111'2 H.ly __ 111'1'1111.1;: !, U ahxoliilclyvoillih'i, i. Thu I in',le.loo Mrlhield
__ lniitr
li> il
u'"filen1'a.hrP, 11 II'. dlun( i 1 .J)"-, 'hs I in ttai l'u I, hit..s! luau' at an)' w< miIliu
tho ,
dmrliaiyo; ( heavy )'sdergm's) I'lilliliitl Oullimk.
Canes holli liimly ,ami wiio. All our ran-, limn, ttltliin' thn, I 1".1" (Ira )caiH., In
Curios Shells Ullkllj lo Im f1111u1rsu',1 Ii) ili ne') to' CItAI.: July lil! Kx-Senator:
Merchant HoleL Ihovcsocl. 'Iho 'Ihit'O' hiillt'iiUH, uhhhiin I'h'uhi11'u1x hhonl.l' hu noil led, mitt' anil" 'I -illc, of th,' a'IHMIIUIII' ( ol /Sir! Hem'y to Joxeph K.: -
; o nut lift, loeinhai' ..of her Md'ullal, Ifl"llalla*
lit, lo "ho ho i fjeneialiniiH; !' I Iho lonliaiy, it U dillliiilt (OHIO Hint.
MI 11I'I'allg-cll" to Ilivil; In Iho,
illy andvm
If Then it nniv' hu tt inulltl ol iinpn..i- 'I'nike m )' IIIIH not totally "nt 'Inuxo from ) .IO'
SEA BEANS AND ALLIGATOR JEWELRY ; KOI'IIAN: : .'...\S' iii'Lpsmiy I for, II .illlllll'IIuo".Iuro tinjilo Ii ii'." inojioijthc hllit)', timid nnlt'HH Its le'i(
(.'oil. "TALAtON. xubuSEltytINYXlsPensacola ; The llnuiil Mill next neneialhin in' ;ly mil havu it in )pioiniM'.l" ( her g-1'I'IIIt., oil Villi I IIj.fOH( thanKnglnml 1"III'.IIV 11,1 am
Inillii'r IPJIOII) thai,, only N |nlvalu' In raids '1'1.18''
Iho laws
Fla. nun! the, I'ClIIII'8] ate nunlc, \\ hick, theproxrul IllCh'l'ow'I'' 1'ionai' nm'es.nryto : ruin )ponnihly) ((ivoher. An)' all olf' In
Barrel 'I'al'
Shells for Walks, at 75cts. per > pomlllion frnpvpi uppaialn' Ihu wlillp'' amihl.n ( further, tionhlu, in I'IC'I'I1'0111,1; Involve ) 1"III"H In our bUlo./
ol thu
| ship| icallvIpiniiinln Wo a hlcnnlal, 10"11 lou
TAWLLS bL'ITLIKD WIIIIIIKhi' 'J'In: ,'k i'.11'UH.' milllaiy' optialioim' oll'uu.houidrrrusive,4u1 lal'o 11,1"1',1 .
,
,, 111. out ol, the (to law and
IIAIiULLL AND ALL DLLIVLIILD.; ijiionlion "' oneln
: : 'I III:: MAIJMU1AH'OltDS 'Doml! think, ,
think of making/ any thotoii'h' thin( '1 ; laip piejinliiu' willI'VI'II111allv ;: tlipjpai;: t of Tin'koy 'loudInput wo tthatuvor. whlc'l
hU\'olo AhnnlIhonnlhmk
IkMilira In hln'IU nnil oilnr! "", mrii" will Inn, ) it to Hull,' ",IVIIIII,,:." In pliu-o' tliiinM.IVII : of any )purl of hoi haiti I )', j .. ... ho oven., 'nine. ? .neieHMUilly" .ho, xlmipil. lit Kumeami 1,01.1's'loi ISHH I think 'llio I.
'" .
in cuiiiinnniLiitiiin with,' 11"-11I' ,to Ml) III' ...,,11. 1'111.1'1'1 1 1, AMmMIK:- : : WAI"Uh What In 11" no of for Allinlu( l IH olio .No. never. It IH nalnial |..ieiiiliipainllt | Kunnia, whhh fail, inakon Ihopiohahilily of lal.Irlly
'IN M-IVILI: : ,,, U fsdi.ho/, / Irylooveicnino ", nf such l"I'I"aUI editora of the
I contingency
E M. COHEN AccEssir.LK: 1'11'1'111': line of Iliilioslou' mild, jnohahly) ) ) (hutChicago Hlalo favoi 1'ionldoiit Clevehind'n -
nr.sivissroiniox ; : reuoinlnallon.
JOE JACOBY. Proprietor. ; 'Iho Itiiiinl.. hy le ihlntion ail)'Ihin { lh.it I h I I very n'mole, and nn dMiiihaiicn. : cxnl.sslblyll'i'mit'
M Luutu.( "r t'in'iosity J Iiriiaitinriit.. I : M'> THE: CITY. / will I'loh.ihlyllnihh repugnant to hiimun niliiie.' ( in Iho llalkann that the Ho han Made a good n'rorddurlughisodmhlslratlou -
!IH '
n.:.tr 1IIml'.IIIIIIIIljolll'lIlhl.( wvi( k :
,,
hUJ.1!1.VI.; ii'/. J' .1' .Y/> AF//I 77. )r il hciiijjiinlof 'Why iliii'M )your hill hit al' uhnolinnno Poilo would, have In Ii,glut' duttn .lnulehamlcd Ho In
-- niinitnf I'I'o"alllilyIhal | | a thoioiiKhly conwlontlotia 111
'
I'UV ISII F/). the Ilian nn) Ihlnx; else 'I 1'1'0' /Iimdlnnmm tho whole, man,
te.'t l i hiid\ ilnuii hy Si'i'iPlaiVhiliicy don't Ihlnk has. done
) evei a
1I'Cllllil1l111'r' hnvututu n bmougIiIL|{', y may ho miid to ho In a plnasuutfruni' 10 ainghi

StOl Head Reflect J. KRYCER, \ -will ever--_hn ( Hell--"',,1. 'tho lloanl. of Inlloia" illicitly, '' to HKJatltnlion of iiilim.l.1'O11'UIJILY.). very thing. to inri) :favor with time public.Ho ,

<111,1 H.ly )'!U'I'It"'I'lJII.: 'JMH: II A. O. 'II| ,I.I'.1.111111rinnolirnl of (hu" pnhlii. Anolhoiivanon /' --. -. -- duos what ho cOI.iIIII right lot

./ '" IK Hint Al NAMKOKH.: lhuionNOiiienei'n" be what they '.
j looking afli Ihui
llio rniiy| n> u c.l-0t r 11)
'UK rAMut" 11010 H IIKAU: in"i' in- \% ,,"PUttl' : 'i. 'I'm: I.I1 1 rs1: fi'in'; 101111111:4.: rrjifivn, CoinpAiiy: .ItN InuirluyuN: i.r.lltll'clIl 1 is Ihu most Inipinliint (Ling ,I.lltll: ,IIVIII .Illtf IO filing. till' IIIH.u.tI'd, "Wul, about thane flag, 'thero was

'III Illl lM"C. fir> HtlT, rlu| 'lllll) *lt< hlnj' 1',1"0, me. liiii'Wil I h} mo.ntnrollkiIM XI 1\ VnllK' .llll) :il! -'I 1'ho *'he, mo to ho, duns at pichunl, 'I hoio can ho Miner* Into HIP '.'..1,'. u inmnmlciiilaniliiiK I dnn'l hollovo

.rHiiratlnn| |MIMIH, .bug.u'rydlsilgna/ fo'lho, I 1"RII.f'I'" of Ihu B.lIilll"I'C & III) -Hlliiiuti of Ihu evils that will ail-e WIt.KI<_IIA ii mil:, Vim, July \21! !-(donciulHauler ; (hue I'roHidoiil over gavu Iho mailer a

YELLOVT FEVER auto' 'lu' 'tiiinr. .xner 'gi'llinii' ttarni, lliU fnnn,,,, \Voikman Ihough until the \ rained
fioni 1IIC.Llul
., Ohio Tili'grHih(" | (C'Hiimiy' | .to tlw oinminflii( ol Ibis raei> al l'o\\lc"'I"'l'e." .- \
II. ill IK ftlniil, b'ttrdfnc'nud: ( then ho
ir'ilriiiliii| ull I .
mnnugcni'ulol'nu' oiKuni/iitiiin' l'lll JOIIIIK std Iumt|'resslunuLlongr.! ; In ii ii.reslrhrlud 1'.111 lai {u nlht'iing of inlnera atNantnoko 1'l'olllyctlc,1 II.He
'1'11'NIhnedy11.14nni.nttIisllel' "! n'tmtutmn" lm\ln' : ntr fulul 'mtil, rail) ciifili I'II/'N ) li lit at mice ,In tau uprliu'linn| ( .txnuNwhent.i' iki put AH ilin." "<'t< d. II '.m,,ko'. "I'l 1 Ilnuuvly uliii ni ,. din it|. t'lniotH| has: hi.cn rjinmltleil( to inlen oin, io, ,pa'h hll"I"IIIC:( hint nijhl.: A tonvenllon of ulIloul.I"ly I 11 1011lco

ly ui'm Im I |,urn t Hue Ini, uld.'iliiiiK, Ilic in. IIIIJIPI/ a'iaiiluijf lo .1. I 11.! Tall/null/ of (Iho worst hleiiKof Iho othti' of mini'rn in now In nonnoii! at that Ibo CODVOIIIIII.li. nomlnalloii and

A Positive Preventive Against All Fevers 1""'., alia)hu II,.,hi I' IHC lit\\i\t\x\ \ innl. ell I),'e'-! the 1 leUlh.: Aji>, 11111 I the unlioinu( : of "I'ho 'ni'jfiuo' urn" nlluuil( up' Oil all ">laieamlMi.. I'owduly In in alien ol.lolI ..i'.II"o0 cxperi-

Inca pl| 'nn.UM. nt i'lire. rxJe....111. Ailihe4IliuPr. .. theists' hut now they are sot,'horo can
.1,1 ,
tho IHOJCI! in"'" ,ilcii'iiil| njiiin .Mi. ", II".I'"IIIIY III U l land I In (heir ]plo.", .11I1.' 'llioohjoit of Iho
"',,1' full liilMriiiuUini <'IIII""tllllIlIhl.CI'I..Ir'c,1' ,,' M.',II"'Inn, upph) '", I ItiMiiiikn )1",111'1.11'. ('''., I'l'iini, U. t'iaripit.Mi le atfilnst mull a )hill. Iinliijiiiillon! (u Icy.. and elicit II III'cIIII18If bu no 'J,111\ tho' poly' thin (lino.. A.
C/I\SI'A\'Iix1, : 1'0'1'1..:. 'IIr .alo l 10 j' I., o I. llr mnilinn.ro 1''lll.IIII I ,air Iho Im III (hurt Ohio
;
I hnvo l.oen hiM ami bulwi'inlhuh, Kni'hl< ol" lal/nr riMilntloini nn'elmy
"Nilu AUI'''I. --- 1'1111? HI.II .::11.1| yc.lui'l.i' :: mocllnjri laigrly: ( 11..1114

Ji t.tf II >'11-t ""V. .1111I"111 "Mn-il,. "I'ENNAeu1A hit. iN\C 1:1\o'J': \ MIN: hlluJ' 'II U /n mlilike! to xjicak of Iho, allPinh'il. Sp'NSbrswcrocl4ilvbylhu!, I I, Mini'|'i"' and, \")""""" ,' AnialganiHlid' Ideas. pretty well. Kvery: ono

And Family Wiiniuli'illi. ) iho Hlu' 'rir'( plan a* one, for Ihe |nriha40' ol/ lieutolugrnph iiioul" I pionihiPiit tolouil nn'n In thin, A" oi('liiiloii. \t& pit'Hciil', Iho 1all' known thoio' In 10 heavy it mrplin. In

I'u."c-.Yet Indiana n' 'IIIh 1'hrrul' I piojiuity hy (Ihe poinpui'ii! : <'0111111')', all.1. roHOliill'inmli' '.iltu'l nhotv-, i/utioni arc" al lo jjciheiiiN, al,111 lulu the, treasury, and it In loimlantly InireakliiK. .

i-iiNI.<> ..) IIcb llio OHIi.-..-l.nlMiicmTuki opeiatoi" *. 'I''ho' 1'Ai'l4 arc lint(11I 0)11,11'1 hug lie/' HCIIHO of thin" mar' Ilnx4. AI I ono ahhimu" huimoii)' Iho' mini"mean ilo I txliovo' Ihe Intornrlicvunuo -
.
LAZ JACOBY n fhrJall llroaki-n, ate: 01'| him in'" men hate, llnongh a of Ilium/ a memorial. I' thin Ix' 'iNlalnie' nothing in hnvlnu their 11'lcY'le. .) .h'l I In sourly light. I
CHKVKXXK. W T.. July :2.-Ve. ,
would rodu'O the tax tobacco)
I inljUHl'il. Iwo on : hut
ami
lawyer HiH'lly! in.nlo, In u few wax picpaitil" MIII"II'.IIy' ovri Me) pry bill
.
tciilay moming Wallace Link ami Ttaker
leading, ,men uiiionjf' the opiralom a colored ,.ltj/,,,,). 1'1.1. ineinoilal' ank- will li l-o he illti .-." Tho would maintain Iho lax on beer
( of llio hl.lfI'1 'iO"iIn \ IA'le.lll. ami '
CORNER | niitiiit| piopoiitlon 1 bt. w' hhh. thin' .)'II.Ii'all! I N o.I'ho I I/.': l.hiliMC( not 'to allow the lure, at IN last fcin.loii, piin"n| I II I Ilignor. !,o CU.llt. dnllca
THE CELEBRATED Of Iho two La HinioCil,) Jail-'Incukc's' should he taken mil( lime uuce.silloa of
to ratio |.V ,(XJ III' a cn.h pit) moot on 1'11..01(0 of ,Iho hill. that thin IIIIIUIOlal hopui.leteryIHO
Iml. two iiiiiiiiint vvdiknicii' Dunlil .. life, and l whal In lulled
Iho : ( sihh' -- week*. of (the hij raw niatoilal.
_. -- HVm.Kni, h i" Ibis lt'I"1)| ntwhl'h.Mi H"lo --- V .
Iliuti KII.ICIIIII'lc. ( ,
-- Ctoley' jijuilcion .
| t Hirlko I'rolmlili' : that entorn Into
'. panlcthow' an Im llnalion 1 I'el'1111| tlieiiituu*
filll'lctl IIIoil In

I =T 101 BA\ Ie I c I ON I I IST I I lIe I the I liallioii'l.: Clici nno Itntli.mil will Nuitlioni Jitol/ubly, /) I'ad,Ji".1 turned)'. luvc'I.'l'iii 1'uIICI'I,,a|oo-opcnuivo tt i I. then Iho or 1 1..1"CI'I onllio lt ncieniary' fro 11.1.artkloaauonhlhoputni 1lal01'111Iha

WI II'II llio/ ile >iiln rtxlo In blglit' of the "O.tll. 'labor
| ulnas hate r"'I"h'o.11I IU
--- -- anniHlalion( of iho uni|.loyoon, who |111I01.1 a hot ho thai aflciAnv'ni.1 ,' I'nhlle,) 01,111101 U ngnlnil (lhil) 111"11 of | ahould IM
men they thought they were the CII."ul'eII'I.ollCre free. I think
thin
I ( \ U
UAH 'i'UK: LA I6Ii 'r ASII In;! r A. onin' ") KI'"H i Ii ')>' 'llicy shut Ilicm aiiiIdiJ will Kiiaianlki/ -Ix i/cr tent lo the they WOIlt.I"') inonHil) Ills e"I"i". country (lo.Ulr.1L"
] bo ono of the
Inxtca'l of
hcnil-monlhly/ This hut -- mauufattiirluKienlera
.
) mln tah': ( on its ;;(JI-,( s, and lo Mr.Until A lcale,1 -
Tobacco Pipes Snuff not tllfovcr llmr niUlako fur ( on 'tho riWO(0: J Luhnnc cautodgretildisrathxfw lion ainony' Ihu H..u.II.\.h'' Mrirll'rrrsN11sv : of WOI'h. Fur that'
an
Cigars, maillulfan: liour. A muli tliivaton will devote inlneri, ami a Kenerul strike! U throat VOIIK, July 2l!.-, ipcilallo rClhOl I would not ,. with tho
an aly't lilt' 'to the / \
) '
ialng
I II) I)nth tlio, |I'MM' ""t'. | Cllllt!. John Mi'Krhlo, lhll',1 a Iho 'II muur 11'01 dianvillc, b. C., 1"'lluIllol of iiiauufatluieia at
NOTIONS ETC. -- wirer' tho puriha>o |1,10-0. 'Iho only ru.lulI''IIII'1I1 largo ,inlncru' mi'Ctintf hero last, '' proaint. -
TACKLE night,
.
FISHING | ilnxiiil
1 ."d.U.", MYO' tax on coal horemotod.
'( Ihat. Ibo I) luliiato. makiM U Uunonuiiil (lift monthly HIOIII JUllho
U'ixi.\ao< Kill 1C. I. July :I'U.! Lint, pay ) "Virginia /Hmlton, UJJIH! wiven, ninyroihlM Thieo ofdlthecoal
-
rjuarlcri
and urged hu( miner ,
: AXD RETAIN that' the) UliKraph' ompany: / shall al- lo stand( hy thuli '
IS THE CITY: WHOLESALE: tiltflit unknown 1''rLloo| t'IIW"o.llho:" ways bo niaintalncd, anaulmloM'mleiit, rum of (hue (Columbia, Ixianl ol ai hiIrallon wa lucked up' lucre mlcrilay In the woihl 'In in 'IhU country,

Stationer. WCI\'CI'o' room ot the large 1'011011 11,1114ofthe'IsilllcCompany line and hall enter Into | Mr. Millijilo rcptlmamlcil blue klllcil a child 01'' year old and I bollcvu should b free to outer.
and no comblna ;
Newsdealer *
al1laiivihlupill lion Ihu /Hoi king Valley minor, and rusraeu'rl1rd in Duller Towimhli| on i Katurday mud Thu great iiic lli>n of' day l I. cheap|
or jiooliiiK arraignment" with them Iho
knlfo the M limit lrouLln' throw the hotly) Into a well. She fuel ,and (he '
niniiinK to
*
--- Ly along/ othercotnhinallon, >oIiiairaiitfo.niinU. | lonio III Iho h' 'gn. treat niicanlnen KOVUI iiinonl should do
|" |
oCono of tho rolU, rulin'il umio .Vv..> .11'11 I her tktlni on too head with can
IlltOhUl.-TlikuUloallTulnulUiiuUtH"Mami: '' In full In thin MI'I Ion over Iho nil nation. a lUl t II'O Ilioijiicntlon. There
IIAILIIOAU'I'IfKE'f! yardauffancy |;iMnU ibis Iho l
Unlera ttxut ouUUo !'Ar1i.. will IGx ah.1'nilupt)" and. turilnl AlUutmn. 'llio inilU wu rcifiitly' Ilic ut-no it Iweanr' 'I I do not know hither Iho chemellikil : HIIIII"1'hh, / holli aids apish.. en- )' iiiiirili'ieri'vurliiownln lliix i' ( with
1',1.:111' : : slllke.. ; hy In miciteil or nut It all dc< duavnringtoilll"Is. retoialliatioii. I .u'tlu11N ,1""IlluI ininpelu 'ht tea of
"
I l.ho 5'i)1'1'1.4l ..ttillPENS Y.

M .... r,
4 J Jr.i

.

(,

u'1.; ;' f

A t { I

.
'
t
it ;'"" $ J, """= tJ.I": :. 4-- .(""IIII"" j:" _

'T. "' :, -.
.

,

j .
--
-- --
-

'41n. iHOIi1 tr'ommrlcta1 : .1'1"1'1'' foi' I Ihll.I'c., iuitt IUIHHI 11iii ) l\y deft':illii;.' all ,1"11.1' biUml '! 'uiaii.l* for 1 11 p r Tilt ac"An', In wngeiiI I 'r) IIrtN
I Iilnlipi AIII I It-turn I. work nt nnor Ii'

l'lllil| .,hiil t tl".< .,,,..rmnlKi. (" xi'lpt
10. ( IpitnI.. ,
Oil)' | | lr.1ilu' ( 1"II'li.,1! n ill llpitnfillpil liy mI l
lit IIIK |\1.1 n..I.11 fO\'I'.II'lt 'i alii, 11'1' i"II1111111'' "Illll .111 will' u* ( length. IIdu.I"1 I ilip llt'iorilirft.
COI/I/I.'J./.II. I'l III,!*lll\ 1".1 | 11' IMI '. ,
mullil )
.1'.1,11. 1.1hl1 I Ft 'H""-"'- III -lull Hill :*< llp.'l, | l. I | iiitn Mtto finrih inn
.. ...'.1'11'11.\.1.| .1.\ II'll, l ttlnli. [ "a. line, a'il' \1'1 11I.U Mill I i IIPIPI'lltlllV I III I Iw Ktil'ht, nl Ixlx'i In tlir ").Iny o ,ii. .irlu, Iliiiniir1,1, ,'1'.1' "" llohuit., I'.uruI ai-lin I |,fiili'| m"'n"I' "II
,
St. ll I It', nml I.I\\i-.l imtirnnn ; 1,1 f .
: ,, i fll'vll HI lll'llll llHikil'" IIIttaiil 1"rl"- I Unit I rn iliiv 10,01.r.I'h'n'rn, I. nu; iiml ti. |.i ilinn. i 1.Illol', it/i *m n, II .i. ,i I** i'I'hC.lo ]
nlIr t. prpti'inlin" *; lo aI"'I.' to I 1"'llo'ml i IhPtlofi'il, iiftuiir: rotMiinlipnllio 11101,1. Ilii.. .".'""I.",oink, iiwmirIn -)11.1|.| 1'101 11.1.,1., nor) utl,.. Milk"i ,,".1. I o">i riipll'iti nml frmul"' In it

1EII"-IS\'III\III.\' :\ .. piiiulplco, ami tlic lulpil'" '11.,1 ht I \\ 11'II'I'UII | .tilt' inlullt ",',. 11 11'11"1 l iiii\i< Ii) tin' In in ili llH'ir Illll 11..1| |I'| | I | '" 1 ttnunt 'nml i iiijil lii i iIlll'l
i \i-ir '. the m IV (ViiMitiitiim l I. unit |"i::1'-l lllal. I I iPtll/i"* I piililt I I.l.iik |'iy.Ih' I': ..
I'AII \ in- lit )lall, $ mli \/,111 "I II' II'I" mul i i in i K -itr.in "
"'i.M\\.1111. ,..' .. :i ,im I'lnrlila it no l.rllcinil' .- 'iui' I.iml! .,ill. ttho-o :.1 1.hll' I 1 I mlliniiil' .tlI.I".I"'y fuvnritlilo.rmn.ini i\iii,| .1.' *Un I*" 'iiiini, i sit'rtinllt. ,uuli .' -M.I.VCJJ.I.eT .- i \, 1 11 tl il Mi,' |1.1.| i i
'Hint' Miinlln' I :'in, Iil 111"1/.11".11.1./ ,nuMie- ; ,'tutu lu'lnii, |1.lot"1 nitblil'ili l in I IK-I; t KM 1 u. m tt I I unlii I I'I I limn, ratlin II '..I"I ul In ll i il
1 i >nn M 1""lh. Ml ,tir iiiulcr tlii, nilo Ihal \11.1 :111\1 III limilt' lit III ll (ill It IIP" ,'OTniinl tignl. I t! ill, unit, no.' Irll.o WiirdtniT' i. Inl, rn" ,ill) nr, ,infillilili.A .. tl..11 .r l 11011,1.11, II :".llh\I : I" |I'.,. 'l i
rnrnliiliitl, r:iirii.r nl tmir n',iil'iiif nrpi ninlor Ihc liatomt ami prmnlinari / uflii-, pulilii .il, ib ttilt- tnlttfuo iillntmikl. ri' ) lull, fo'I IK" 1"1"1011'I : (O AdKNT, -." .111'110"I n 1'11'1'', i fin ,nmm'
,nil uf IIIIKIMI"4 at Hit IIi. pi'r ttt.t,k nr *i i iII'UH p l ,,| | 'I C."I.I.| | IOI'nl'0. "" or, "'11 fur i .11" ttmn '111 'linn-
>li>li In jM'Jainl. |I".>. < ) ,lo "iiuoilIIP 1.1"1 ,1.,1 ,' ,
|I'T Illn" Illll. il1'1'1' hill.lli..ICII 1.01' Him* (Intitilo' hitv Intiililiiit ttpinrifn I 11.1'' .1..1 nil 'mr bf" tt Itli .kln ilm- \11'1' 'mil' i'In ml\ lit Iln s ImlInin
tt vitiiii ,
.-- -- ami. Itoi'il, pxpulur iiliuosli'iinanippn inn |M | altor 1"1..11 pim nr Mmln;, nml hiitoiiot.rIimn NEXTTO CITY MOTCL. .. ul pith h Irn-l. I'll, 'ir, in nil uHIlilo '
111f; ii A AA /. j r ('\iKiriM\ ( f.".. f i,1..1.0 mixt l inati inl ., .nilni'iip, anil, 1 ,
lin'I 'I0'iliip. nml, lln-1?' tuiii F'al"lil, Iliillor anI .1"cll"1" ppn" h'l |1"11I.1 IP:lit t. ""111.1. tin :ultiopuf iHI'ml.nml' ilihiuiliiin ||
}t" ..I.I.I.y .111111"1".101)' wntrn a I I i il' t < h.iiiii-i "e ni ,",in.I il' 'HI,'mmo' .. HiIUII
nl HIP i n
\I. pnlitlili rtnr)' !Snlunlir' rtiuiii'nl. 11111.1"1 prom 1111,1. ol ht,, ..,. I ,' ,niul tlH l.IMI n .liMr. 1..I..a UI* 1'infM'liiun| "."II'n",iils aicnml, \PIPt iiluml" lolo tl. "","IIIl poti.irillt, n" 1' ...l ill ...Itiitl.1.rn.tir wnol ,nip' Jtit'i 11 n ; 1'1' 1.,I I''I' ... I ii in ii 'HIUIIIIIJ.IIIrllll. 1'1'01.110HII.: \ I "I\III"III ttill "i

"l.h'.lr.| v, "'"1" ". iipplli'iittini.AH .1.. I 111'ill ('1 HIP |I.oi.'lr.| Tin iitnaiitKP hipnrpiKp..- I'linl, ( Mu I ,",) 1"0' 1 IKII* nni it inmitai nf l 1.,1..1> niinnivIn lt''I.:1.1".1.! I.II li\ lms" ,III r 1111'11'llio I I 111'LI'1".1H" Terror to Evildoersmul

-- 1".1. all ,' "'lioni atnl .11..1 i".11. Aliukil wlm' ik rntnriiUv nf llm fitol i l MI II"" n- CII'V I'" |,-., lluiiul.i' nml 1,1. tin' ., ,
< ml Mi
\ Kltn: 'l\t: ) 1\1 t: '|n( 1 11 I 111. nm iuii' ) nml ,run-t 1,1 M nlI,1 rlrlil In tlioli
innl pnn ill' HIP lialloliitoMiil thoiucltiovou -" Unit Uiny nif, utility 10"11 of nm ,1 tt IM. JIM. "I 1.1 I .1. IN ,1,1 it .nlil r,,tiinm iii.ul,. .,1.1.. ., liiHiiriinop| | I i.. I .nil tiln"< N u il |l.ull. IIIIHI' "*. .111.i,Im t *
10.,1'1 : -
p"i iimil.h', nnil rurnWi'it || .11 miili it1 \U..I' .
nn "l'I.II"nlilln.| | .. ..
\ '.\ n.'MiHTioN. 1" | Illl I Kill alll/ '
tiuio | | "
'llit. I'ln'iilntinn. of Ilm <... II"'". ill. Htniiii' In Ihii'O rn '
limn' ilnnliliHut nr nut i.nr| In' 'Ihliwith 'lionnf, fptv oilii-.i-M i-t Two hnmlrpil, unm nfio in ('hint, II.CII."j kliniln want HI r. \. 'l.nl.inliniii.li.l, ) 11'1'1'1.| |ihionl In nit li uul* fur **"hin |,1llillO IIIIIMIIt | i 11111'11'11"111'1 1
: ,1.
|
:, : : : \ : pimiliioil. ili'iinlion rim), illl 1,0 .liltti ,11.11.1'1 I.I!,
n. n-iiil' nn? II n talnnlilr nihc'lt 1 ( was jii-l nin'hail /o 11)1011111:11) : 11. I Inmlm KnlKlilii nf UiliT hll .lot nf III)'liiinii.il I, \ u.Kalt 1"II.r.r 0 | I il n, liming 1.1: luili-'sl.iu.li-. ,
(UK iiittliiiiu." I'oor ( ; 110'1 1 ', 'h of July it'ltlirAtlnn, 1.,1 II 111. c.1""I I ,
In'lalll-'llr' 0\111"1' III' l'aIIHI.ao(. tto hnip \In Ilii-iniitiln, Inilly |1.oUoI fur thr ", in /'Uf.1.1:1', 111"1.1"111 l 11.0"I if t h.t
----- 1 Hull II niuu'nln Itltpiini ( '. r."II'r"\1\ I11..r II 'ml
1" a'
.li
-- \ ,1,1 11.\
1""I".y .1..1 .
lii | 'link itHh Uml II In
ttpip 11- inu-'
Our HiiTiM rlpllnn ItiMik. *. Pn Hnmni aiilM Doan Sttirrn "I!:illlo of llu' liiok! .. \1. "ml iUiip Uiry, ,1..Iy.1 tlio, ttnrk nnilpnntrnot I ttim Inint.l. il tt.Hi Nill Illioinn: fur nliiiiiil 'bur ... plaop HIP f'irmpi I I.r ""IJ"'j. ml I |l, rI
I lllllltf,, I 1.1.1.l IHVItlMUtMnN. | II lltllin ill'.p !.. ,ilit l 111'h11 al,1 iljfor nHIP (Cilotialsttpto l t<" rnpnuliiitlini. "ith a union ,'i-1 r tuiri, tlinl HIP nklu, intlrltomno I my < ut .ill ,1., ,111. 11 mul. fitur: , .
tliinnr palnin* nr nun I..*. ttlmarr intittil' Init 11. Ilolrll.llhn Ilh"I' 1I" pip.tbly if, lint ottin a pa* pllli 1 i I nm' or ,int liiiml'* r'.1. tin nnu'irUp TllOS. C. WAlbON.nr | ,",,", mil in tli hktiiit" ,
.mi* ami, 1...' rnr tin'tint...Iti... InYII (111'1",1| ( In n i 1'1. C\plosil|" killoil M'It ial llllllinllHof ti till'Mi.l.. I ,.. nml. 7JH-T m 11",11.\,1"| | \ '.1 H I. nl i. tt, 1.11 Hilik
Irl',11'11.1
('1011"11I10'11110'.1"1"1..1" rir pnliliontinntniiwl "C"'I nt ,\ : ( OIIP (if HIPIIIHiK'tt pooplo. tI11 lore' ami tbInn ,. Tlit mrpcnbtr. hnro tlin.0/1'1 \.10.1 in .1"0"| -' |I'ii< rlnl| ,in | | until I "".,,",110| "u'**t mi in ,N'liot hit. Hint "niiilmi
In1 .arruinpnnltil. lit lion ttiiti'r', naiinnu a the llellnpil bl.ilulOHnl 11,1 up. .11 HI I'nul-'I! "lhol.I..r.a" t nllnl'.Innl'n"d. I 111, no i)II"|"Ik ,.' I I I.MIKIHKH: --- ---- -- nlil ho tin* hlslui") ,'f tin I I. ul.,
I ml !lii not f.T |.ill." Ill nil..u, Init an nnt HIP c''I.1 In ini- I iryi* ilisti'iil of .tIII"I1'1\ il/ 'aIni'tfe -h. \1.1 .. ..t" II 1 mi I HUH I 111".111" i i 11'11.. 1.1':1.\: .\ :111"11:1': : : **. I'AII.I iMtimri' u. I.A.
<' 'I lili'in'I ; ,: ; r'IINN:| laiin.Ailliv 110'1' 11'1 IlIal. on Inl:iml UPB, Oi '' Unit t'Itjr mm It'lng..nlnuvt ).rfit M hllIln K:. I..I'\Hkt.l.I :: io.orllll".lol": "| | '., '
*. .nil It'ltrr. niul t-iiiiiinuiili", atlmui Inri.S4IOI.A |pl'.i"l 11 liU noail.iul ttilh HIPI'.ililo. ,111ike'no( t'hI: ; hoi'lin. ufati)1 tiitilliii h..II..rnh' I I! mi. I.M.litbtnu. Tliol otitiFiirl tl. clVn..I||)n'lu'.I.| l I. OUR NEWS DEPARTMENT
tl | .1.1..111 f.1
; fl ll.111. .III HI I'1110 III!' | | ) .{ Kill ll ll'Hill
11.I""I..II..I.II.IIC.I.IIII".I. tnoip |M: \el. :. 1..1. 11.1 llioro.piiiliiluloil Ilii ""Ih. nf IxiUn. it niHJi'rity ..f tlii-i-nr tti 'liutp I I.> ilillgi'iit t |>*'iHiiimlotl, rt Mini-lit t tni.ikpixi
; HAIl.tII 1.\1.
: C (ID.la: 1111 Siil'>, I'lniply. uhi, 'rim, nii'iiM' in tint' pin In Itmliinnm. -
f.lo\.I. 11111 ,. lntb .ulr',1 ,
litv. of nniuttintw in .
lil''I' by ifptii't invoitlin |1"I"'c. or it tt ill | "' nt in
,hlll. I1ir .
tiio I im I Iiml Ion clitililnr 'I.'rr.'II'1 Il.Ih
.
nml I.I: Mint Itinolliiiii Hlnrl.k lhpxtiiilr of < ji upoi '
.
| | thi ( 'hine, h,If lot'iI lull Hint i-ity ,. .,11, "|I'II ilut.l)' tnilt ttlioro 1111 | uami
p tnant .I.I
> : |
__ _ ___ __ M ilt :'iiul | | un iiit 11111110.11/1'11I11'
|
.n hin-li.'il: ami, HIP ooinli:"tiiili neic 1.111" > 111..r. ( h... liiinrtiiiil| ,' ,
__u ____ In I' nnil, lipait' > r.u'i" I itt h i It I li ito | | n irri.il iiiiintinollimN J"III'ull. .IIAln.1 r '|11h |I'nllh'nl.nIl .
'
lit ,nnil oil.AVo II..II j1'n.l. BIRDS, ANIMALS AND INSECTS.A 1111'|mll| ( lot ''iHumil. nml | I,
| '
r at" l tlio 1'11
nml tr nt nt HIM) | nottriiiiii'iIII | | '
'
ttpn1 11)1101 o.olnllll
W U'\: : \ .11'1.\ \ 'Jn;, 1V7. 'I'k. .I.'rkl. ,. \II'.I.I..c.. uloi. Mi fiiiti htili UK, mmid
iw Urn f.itiic ,'ninc i.l.ncil inn ttelN ttPielink I hi'I." n|1" ill i 11.1 "lIlr innilli.t, | '"'. Thin nip'lus |"- 1101'
( lll'hlh"JI..IIII"I"| uItiitt ill ir.nin, ,ilit. .
|
| lilt
'lih' 11'11' 1.1 i'tit fit *, Tt trtkt* gmtIn hl I !1.\ I |* ( it .
:..:: foiitt liotmo In IVu".u,'olt lit' litonl oilier, iin* w.n '. nnon n- walking, Iny.irtnr tlH*s.ki)ai of |> < I nlllIa \ I'IH.I li.No : .. htir', ni'i'S fiwnl I .Miintti'auloii Ao..mil, Hun I"' .1,1 tmi Inriiot lot' ,
Ih.I n"11"
XOTICI': TO .\ l\ ':ITIJJI"'li..I. : : 'ol'll.el. tll.lillylli.llOll .iltoinpjr, 1mlptt'Kenl .Iriuk. nt I. ,1"1. !llii-t, C'"III'. Ii I ivetiu | irttitilnrly fond of tlie liirli I l'lun not"* and I'.IIN fn liltniot., t".ron' r'.11*, cllllllho JII HHIII- upon noppH-ni nnr. '.v "lo I wit lnu.nru Is I li,,itlihi mi
i ii M.I, toil lh.it inn! w1 ttiih II''- t>Yccutwft rvnulnril/inceonthe i\urU.nt that Moilltiuo Uk. Tlioio.M | l IIII.c'InII'I..Iy: KPIIlllliKIt turn III'11 'Ir .
.\, olIKi.iN. I'.nl in the o luito .11 l liiur I t Itt'vrrHK1* ro "I.r..I| ," nml oMiiutii.iIK
111,1.1,1111 no rrqui'iliil 111.11 n-iiiil prc"IhI 11.II.i"I 01"' .I.. rnd. of Ute key txtfint.Henry 111'11 n h"I""I.'I'' .. fiii-lai* .. ilmn ttlilmut luoumii,

lit 01".1 IIH only llui.-o ttilliliitl.il l'el ,'(. .u.It \n. nilrattn f>gl\>l, ilinnghl pullpil ,1\; I into 'Iho 11111 Palmer, 6f Hilnin, 111., li tho owner onrnlnltiItt ror 'Iho l.i-l \ );'N'tnr-i: ", ,"',,110" ,in' '.11'111., cm -)1,1"111---- --- ill I,,, h'. |111"lill| ,11'111.. t\i>in 1.. ", 10|inn

ami Hie l' : mid Iho, 'ii' of a ninlloittpll, of n w X.A. nml a "o 1"1" :.tmi )"a'iuniiii'
a'II.II.II'I'.1111 i 1'1 imiil.' Alliii'it' 11'1'
cu.uniilretlii'lr gann f'ra C.\lhlt
.
1'1111111 < :
t.licrc 11111,1 J. WELCH D. D. S. m li ill : l Hilt : ,
iliil nut fuilhir Ihp I.inII.iihl.iHV ilipaillul, t \ln-ioii| of, "(Hk ago it klllM 147 ,..I'" IIM T I ,illitin 11 .h'I"o| 1 11111
.llil I I nml
||
"
luttpilNoinciilH In 111'11'| : with i1 lul ili.'lli'l, .1..II''yil Iho ilhali. hour and a Inl. II" 1>enr* c.1 and hn* Cl' in. i I t .UtMl .'1 V.I'.milI otirttthoie.I'lioi 1 IMII. |111.1..111'.1..11| jiniinii"
llio Mill uiili, >.. iticy .1. I..kp. lal':1 ; but I bit* I'I 11 IIA. :* 01 lilt! : I.'KII'I; t KM I. RESIDENT DENTIST, Hi .
filling i'ninn UK Himortilt *
00'1 : ..hal | | \ li' "'oijlmnl -
-- -- t."I. 'll1: .. ii u'hirreiiintl| lit tlio (unilimtiMir tin I Caltinmro I Collo. !' <>r I>KVi aIH, .. .
J N :
ln> "lla'I"'II"
: Ia"IIlr: Ilh'rII'O Dial ,, cow Umt givi* \ milkevery t 'I'IU''I.I'c.I"I. M m.mi. | u!H : o null' fur In
is iinininplit thii MiiHti.iul )
| rur I.
nt ,1kh WO 11'"' 1'01/1.11.| inn tmr t.IA'jo 1"loru\ 10" 11' "kl" II.| U"oiulo, "|1.'rl"n: nil ttirk ini.irniitiotl., >npiin | | .l-l,. l.fM lirillV > | lNltllllH ,,
| III
llio people tlitn't ivanl Ihelaiill, lulor- ilen lopnieiit- iluyone ", "III. one nt h.wm. "" '.. In lit' I.lr. |1"111 |
lw'I'e'II'klI'II"r p\lrattini the < ( t "I "
|1".10111 tin* tli'inaiiil" ..1 Hit* i.ip- it liinm" and one at nlh. Kho him U. ml vuntnp* of j n.Hklii lilt li.I".IIII.. < IMI|1.' U".. ; n.1 SI.u. ,
wllli MHiicitliat ; HO tn:my
)' Itii-rratingtlrfiilitioti ofliolli llioI 1'1111. \ 111".11) ilar \11. :q"'II.11. .il', itiivt cow*, ha* flvo Ilk git h.giI! GRUBS gpACHE. u"itH, "I, ) 1'lie.DMT Atut A AlnnllnlkV, laiijf
il Ihc tlolhciniK-o nf, the, Ohio KOIIIOirnUitlio explosion iv tt ill "ld 0. I l'II"ro Ii D riil
.
J.. tenlii;' Mil. ill 7 I : : : : r ;
I AM.\- mul WrKM.ititinn: 'i it.. nn nphcatal n. tiill iltv.iiflhe/ ino-i Mr J. I Junk*'r, of 'i"r, Iml has nn j 1---- -- tl'c'I. 1'1. unit 1) ,
.ICIOI"O HiO leppnl of Hie it wiu Imt*'hitl ourHlioiit a 1I --- -- ---
-- (eriihlu Pinlhijn.iku cicr .""" I. Tlipeontitry 1" "I'cll.'k.I, I I ALL OVER. will linn' iililo rtlilnriiilN, .
iSi --- --- --- ), ltd* but vlfght tnilnntntion* Ic"'lrll" full an
lax Ollhl.l nx an ntlpnfpl .1.f"al ahnii; HIP nm; htnn' Tolcilo w.1 i' o* ought to IKIt 1) \TF.\TS ', 'nr il I nn i-onmin 'Mo (print.Mmk Ilh'.II1 I IIKIII M.iitu, i Inui'i, jimp I ,
IUIE81T.1.I"ul any pflotl (10 leilni'O Hie prexpnt itarI 11.,111 Ohio, III1.a aiul K11'1'Y "- ,110"around> tliu l and f.lo.t "I"II' ".llc., ,iIIh'l.. Hinrp..milinkiurH rill ilil.--: piort'| r.irrfnllv' .anil ... J"I.II )1:11'r.: ( nir, hpun,lint",
I i in.tl'r )ur I.|. ll I. 1"01' 1",11' / ?, ihi' n. ttilivrnr, pinti'iiUr: *. N.I. I'0.11111'11101". ::1.1 I ir"m tin, ,t.,
|
tloplh /I 1'
lie in tip \\ !'I"I'
nu I.u id'. Kaiulall nn nt HIP Ile 1'1'1. rrlirtrtl in uni
aiol 111' I. pxponi .1 I Iplcl I"r. ., I.A\>I. r.mnl' .Mtnriiov mill. MoI'hinioiil | 1 I il 11 ot, |noa 1".10'1|, 1 ,
ni, linlilj| Hint U ,1"111)' In ilvdl llmlPVi'nlliiii people'* larlll, id not 11'1 i:1: I. fi.t. 11.1 Hoppeil I Col. Kim Liion*, of Hnu IltrnnHIno, Cnl "I'aiii.11"1)I'l.ixK-i."' (.UI..I \ntl-<, I 1:111"'r.: .,. iliitui niiihlm.r, I"p uitt 11.1101.| nut r.'"'...
01 PIliko I{ hU 'h Im thtit Ptilln nil theluinolo 111 |I" iitliirtginn, | { : Niilt.inl nml stnl.
<; Mioiilil Io la".I. licit) inIVintieula Hnotiili, 1.111"1" 11illl I "onptiinit on ntn< a ; fill.: .\t H.ujilti'iii'nlHliM.' ; fur fl.Ui.1'nlli'r \ I.t. 11101.1.1 1 ,
C'hl"1 j *! In the city. It is not more tlmnhnir 11..11111/.111:inn ami
\ \ "I h'II.II'
1,1 --
010I'. \ lllldi'lllMllit'llI < n. 1 Ibmtittl. '--
.
,
l'I'uI
ttp ) nttpiillou lo l.uko Krio iliil eomp I IUH'iii" ,. 1. 11. "llllll.'HIH.Illll or |;|| "
II. nn.l I
111" .1,1 inrh lime t it luui
cal.p..al an > a rtiiwruqiiaturof jmxx.i lr 1,1
11'1 ) i r.\rir.s; .
__ __ .__.__ tl.11 I niiiko .
oflhc KPV \",'.t4llM.iiiiNn Iho Ohio ami \ : I.IIIII' I il.nly 111) p
the ti'li'ri.ili( | MII| li-li-pliiinu liiic..|Hik'iiami I'-ryoon, ; l.I..illl| | nn fiuh in 1"Igtb. It will l Ilt In tiny | 'In ir'nil ntili.., .lr) 1..11.

tt ln' to tliuiron, rolling .tm'k nml {'mill i hanrp, 11'1 pivopnl in.lio.ilion" I lo\ lilll Ilulling them '\11' I hkun ilogaixl' ItoM. on liko KI'hl.I"U. D. 11111 In'Inlnli'Ile 1'101 fur. kalu <' 1..lllrl.1'

)lit'cflotk HIP linos toi'oino out on in his criinatlo A Johnston (Fa.) txiy. ft'elng a Ki.>armw*. blttohM r n:( Iy =
(.1 hli-cct pur to tin'frjurliici 1.1. I \sfUI.\ti MAIMKXS.In I I n.M ili o. To, all mho nro .0Ierln\fmm tho rrr".nnjImllHcrotlnimnf 1 ; mmtr

plnvfoipr | ('httilM-il up ( dbcnvtr tho raiiM", nll l therof youth* nN'YI' weaknriw, early Mplnliup ,\ .ialiollNil.

ollipii'oiniaiiips| nil of liirli nip ilortiiri, ami, iuaninlinc| boaitl-t.' 1I"IIIUI1 Ihoio 'H I HOI.ii-lt. knott um *nt ml tlie '1'101 hungiiiR by tho tmk d.,1 ".'ny.I".o' n"I"I.) "Jfer., 1"1..1. rocljio" 1..t. I. .( \ill IK'B, |illnrnrNi, | |" |iHlir 'Illl sl/iMiful
lul.I"1 A'.I'n'I'1, hniiiUiuaim ; One of tlm I 111.I used\ in tlio n that will cunt ro..nl.OFCn.\lnF.1'bl.g.1 i I 1',11".1111' "|1' ,.r tin inniiiiifiiniiliiltlt
laxalilo' if tinl.itv I: i I. ranlcilout. IlIlklll Ic.1MI.I' tllncttvoroil In Hnuili lloni'tnlt'iit" 1niHlmvitt ttitl,, nml, Mioli uiliir' nmlninnlliriiN
laitly it tho nnd\ flui rt'nioily tM by n 1"\.Io \'Illn SO "
It to Me l.nlio< ol'ticlltoiln '" in ou n .I".nr
i in: \vi.hTiUNrVAX: :\: i\: piot for "ck Wi ,
Most of lliis aloo to tlip, ll'i-lii'lti'i'ii nml for Ann'rlon, Sllll.'I..I".1' ,'n'I.| |.> to 'tlioItKV. vinihl M 1'"I"11"lc'h inonllint I ill'ik n. I 1"10'011' mill 1
Ipllir. : roit TIM': HUTU.Maiinriilnnni f.llili. pare* 1",1' J 'i llieir II.ill nttrrioillirV-lnro., Hiiiiititu",'. in IM-I fmiiilt' I In tho-I '
T. IMIN, 1 rt
niul .UI'U liifiii-hoA Ihoni ttilli ininoni'i fntbor nf Hiirrl- I.mlir. ttf |IOM' tlic "Olllli..I,"- |" "'IY'IIo )inni nKntho niillllH II. JlHIN-oN.I'rra. l-rli'i pin mil II th li'I'I.r i M.|
I H! 'rout.NmlliPin .." Hi llli'llu.iln ,. "' h. ( ,.t. l'hi. III., n !i-yiiir ,.I.l | .... 2. >1"ly rnnilv in It PI.I YI.. : i ii.n
l"ulh
rr-', Imthily ami pontilt ttlio, 'linllnlork II' 1' .1'M''i I , 11'
rilipH ami lottn' aic" cppkini oil : 'I'hP noblonipii, -Inr HIP a.. |Miny frnm Wk"1 tho lol llit .i I Amolloiin c'il"III.III") tulu -liuulill.liimilmr .
nml lioniN, ttill nut In too iiunlcil )- ( tho lint Mr, : iti'SINUS: ] XI' 1,1-lon, |,)
I "
; lo BIallh" 111'lli"l ofrnpilal- I U pppiili.nlv for this iln.4-a' MHiiia < 1'1nl pnny .:> )onr8 .1.1. >IIIIItl. lA.ll if liUiininii. .milt no, Inl 101.11
nml, ivliiinlint will do Ihi'in- i'.I.H "- of olhpr .polinui ( t rotlo. him thrniiKh tho war nml ",' ." <.1| tin IIIi.
11 \ 1111" > no < in1 lliiiix IIIIH < mi d ua nuril. \\t i, In
.
I'"Il J/h"II 11111111' | | nuriikl
"
"luh'li.llo "III.I"'I' 11"1 1 | 1"0'
..1".11,11 I ho pi'ii'ili' llou't lie, lo thoii' ctpiil ailiaiita. ;px. The In I ""II"ail n.'lllll 1,1le, :uni- I wn.l"rt Tin1 ol folliiw littti nn nil' n, ". lit "ml r"\ \illi\ uf tritti' ill J"n K'ciit Pititt" John I 10 | .|" HUH liir.iim.itiiii, 'nml (I" m.ik, 1,1,
.lc'c. Noi I h ami 1 | P 1 1'. h Ii,' nml .I, iimlilioioalloi' ,11 Irnl II"h.II.' .pmluilily llu 011..1 d t\hi ..iitothfir Thompson, Saddler 1*11' 'Ililn ili 1 intitmi in tnlii.ilI. nml uu
nl'talil of tint 1"111'11'', J"IIII"I; ioiiilo ho. :111",111'. Im\,1..111 paH' I .r.I'I' -.inn' hunt? il Aimrion ir In. tho wo.l., -I'.n. "-* 11'( i cu-lnni- j;,'in llio: Iniiillj: :mnl, I.MIII-II: ,: :un::: uil.or :Ihon;: i>
) h.III,1I. lUotl .
| | 'ullt fiN'tiial l f
Minn I I
i i
.liott | | tli.it joiiian \ ami tho is 1 PIIIII 11'111111 M. M bhonK nf AVnlkintvlllt*, On..MIW In or0 1..1. Ir. 31'iniiricturtii i.nil, kit |i< in Mm, .k a Terms of
> 10 '
tl'111 unite 1'llh. |11..1111 Iho Ninioly., U hen .1. loaohoil" '\ : li-t-on'r\ ( Subscription.inn.v .
il"w |
11' thti wnmlM nnnr bli n UIIKO trti> inHhlrll 101 .111,101.
full line
llii> of Hlirinkini inoilly ? An lo I.u. Pino or
HiI )111' li-plinjj" : 1,1tl 1I.h: I" II.W"1 HIP ayp nf, WP" 1.li.:1., booming l linit ,I, ir ",, Hn mill 'I in.ir Ir.ulo i I. .: i noininiiM, in dim \tr>
ll'\ :11I11)
('. niul |uil jiiin-n,IIIIPH' mi llio iNMikn.AVo tnnv 1m flll,1 l>vliuh inn \hut II ', ami In ., tl'I t ,
Ili"
"lIll.,1111 111'11" niitbiiiK nUiut it, of UIPm irlul 1 that it nl1'iiitM
I mo..t ,1111,1 r.1 11111 Harness ianl., ,
AI'I luill'ot | ur (
ilHI I
nniechF.uti'r.loin| Saddlery I |
kno\v it li Iriril innl 1"'IUII'ulI) I in al.iiK>' \ ho movtxlluit'k ) I'I".II. i)!
tioultl fpatoyour .lilO 1.111'1'11111. \'lillil ighlmrhonil. jtwrft \I\ innl litter diMi piMJnts.. { oiurlf4. "ilium l() 11.1. ,
11".11',11, 5 ttill hnvo hal low IH I UI' .10'0. ol Iho 10"lill.lI. ttilli III..I'I. amip.uk niul nno nf tbe. tlrvt tliingH ho.III.n) I e"I.I.111' i, llmiti" liiiN* 1'1'.111 nil "NK: KM! v0,
'nl \ \\'lia. al"I., in l"t.,1 far Inl II, \ nllnrloiin "..01111. tin, liv I.,.. 1'h. l I.- ttnn* 11m l WHIPS, RUGS ETC. llllll hMiiVI: Hi ,
J4 111"I.il"Iy >iiI 11.1 Inn ; dm '111 ipi ikly I fund.V r.i
.
TOP lioptt no niiily \tilli 'I-Ihl 11,1. 10' ttoiiilott'iil PHILIP*", Ktir- oi oltlpr ,, hup.in tin iv, ,".11.cnllM In unmo nf Iho 1..lhlI"/, .1 : ,
nppiovnl of I (1..I""I'il'"II." nml tin'mvit't pa..ill hi HOIIIII iontoiU' liiu IUI.\I- liko 1111"1'h"II.II.lh', 1"1,",' ""'1,11", ", fur In,Ip, uI.1 cut tlio triw ,iliittn. "h"1 it "'n OU CIII".1 II. r"_". tuivl' I / '10)' ",'IU.I n, OlV f KNMKM* MliKI-.l', u:.: IOSTI". .1 ::: ,.'
fr i* > Hix* 'I. tvi-ry lH>u1i*
III I'.ll MIIIIL'hillll. 111' | Imllnw rlilit f1 11'1"11.110' 11.
If shonhl in hor tonlli.ami r""I.I. ..1"11 n tlinty :
f'lilll Iml you lUl'" .1.11' ) "II'dll.I' M-i-l,t-l j". IhU.I pioiflpus" {h 111.lr I u'li'a 1.1'.1.1 I''h.. ilo-iio.Ii. ilho .l.i- I""I mul fUht. liu'hc. In ilmnu..r, Lbm.k full wnrnnlc-d.. t.PJtncooln. Illn. oo.: : \ t\: : wnli.X !1.1
.
'
I Ilm .
; 11.1 Ihll t-liy HI.I loiinltlinto \ Imsiiic-i-. in tho .y frum olio tml tin* ntlu r. -- M\ MtX'III ?
'
.,
in .
\ 10JIWllg .1.1"1'11" HUB I'liililiuir, mul nt' nlilnp : :: \ S.I.'I'IIC .\'.; 1 '. : : :
Ilirlr JI.I l tlui'B, 111.1h,1/ ton aiuli ', : ini'iimp.Vlnu hp, ilioi m' It'I.I.II. : .lln ,<'X'I r.,1
> t.i\ \"W.., AVo liehl almost THE AGED. IlKcr :%r\K in the Utnld for t'nU, : Terms Strictly Cash.
wlill IIK air ( ( matt ie* all this iuoiuiio' 1, -i-s \TI'\ffS.
\/11'01'1' .rlllil..I. |
\1.1
'.. IIIJhtr ,, nn,1 niiinu, HIP llri-l 1IIIIlII iulrM'H, Niut., rii M, t-ult 1"I. T'II"r.I .OurJnli l-iroin'lc' | < "I.I. mil.*.i UK.v'. t Ih. ",.| | t\i
.tl" MtMi 'n'ol I iiniai. lo h.niilojfi'ihor IIII"'II"I"r Ilid. \(1.11"111'IIIII"IL A Ki'nt pnnnty, Mich, ,, man, ni iil m.) wbn Inipjud Jl.ind-i, < liilbluitiH CtiriiH, and nil 1'lnlh.1 tlopiiitinont | ,I. 'IKI mi.plMl|. Hitlitlii' ,'I "I.\.tl'",
At n rorolbry d> n 1'11:1"that : Ihll | \ .1 ai-ni'i"lll. 11' hnv nitnntttil. ylhi : In nil it* ""111. 1"Il', pan till nil unit 11"llhe ..\ | r IIc'.1111 \, .
111. al"I.I:)' ht' pai It olhor lliinii h I ilhor m.iy par tm nit \ 1:1',111,1Ih"II'I'II1'IIle"II. : 't""I"lh. jnat 1"1 ( 11.101..11.11| (viholy( ruH' IMIm, nil htllllt lllllllP.' 111.., in HUiphiil l"tllol tvnli 11.lr, | "I',| 11 niinuiini( ?
1111 ;
I niifjlil nNo lio '1,1 fur lo nml, Iliin. I I.< or no pay rcqtnrtd.. I I. : In'in'nuiili. .. .1111)
)01 1,1..1 nil all nilt.in 1 11'111010Ihc ill stni'tiiin uf |iiintiim" ih-, r-l rII ih. n :ih ii it nn nt f,
!1.1,1110 nn Inquiry' mnl aTCI. \lio ntlretlUpil l hI' hmulioiU oflliinik.iiiilx Hut llil. tot.) Mm. Fliut Fnciiiulw, nf "Ilillrul, Iphla, wan 1 '.I..l."I.r.', ti'>n,tr ninm y riCiiin'od.Prkc l I.- ) III till' t IIIINmt ,,111,-, tin* -i."iiu-\\", kli '. t.'run. (i.r iln. W H kiitsiiMU
( : III. "
inllio. prpM-nt of i-ily ,nl nf ( lit'ul.I:*. \\esot 1 I,mil I'hiinon' must I HIP i. mpmitloth.ii 1""I.j M .I".ml lu-r linxb liirtlulay &. HIM" i I"IT liov. K"f bale t 1)' ('r.,s- on"II..1. 'I"II" I |'| | ii.tlii.n,.. Nitl.M rll.'n.lni|
I |I"' "r > ,
'lmll. jnli 1'1'' tinill-
lol.I'r. fi"II a fMtmil uttuy ttimlnwniul | "
iu'h "h"lol. r"1 n/ .n\I.U.II. 1'1,110 r""I.11.111"1 10 ir ii
all onraili nli I Mnro.liafield 111"
.
o lower .ii'iiiiiiiuami, 'cllI'"I
1111"1 c ,
t-onnty I"'I.I al.1 otlior <<\ tileniTH of | mot" nn imtunolvMOST .1.lb. lirilik.op ttlili ,ih 11, orl. ""II.\, I)'.
thai Kli.iii.-frH I ho ttcto not "" make Iho bnnlon li".. nn llio I 'i \ -- -
nml tn 1,1111'1'II"I1 lrin-: "n >'nur ni'ik' anil fuml'\ tnriitiinntii ; -- --
II.h.bl.III. soo to lli.iltlice : ---- -
Iml, the n 'ivoil (lull I
i on 'oll'nl'v II'hall ,'. lio IIH: nt ant 111. & Sutherland .

almi a"plaroil oil llio tjxin: lot put I n" ns (tniyhl.l.toiy foi'lini lh.it hi-"nrill aniinalp.il ,i --- --- -- -' NOTXCE

I... MiHl<'_ty I U well (1.Ih in It Il\ 1IIIho i.int: of 11011) niriiU ate iiixmlup hiiil m hloi'ij,

|>l arc. al.ll..t all \atorvil not-k mull WI> tu't only i>oi t oil it illt 1' \ iuliuonml gilin,; hor I oomrinl.ililo, \Wt/ l'N'liAC"IIN) : l -

l.ii-n: luit our no\\ |>uH'i-i.| homo nml incomn nl'ioiho, in '
l bo JOMP. JUR\ I Consignees and ShipmastersUAMM.
nl but tooniiuliof PHOTOGRAPHER
t..J. ,
11 II.h.l. .\I.llhu Icw.pal'r ailtoili-iuL' ili.lil.mlilo II U oblioiiH (hat Ihu .Irtun't: fur / and Plasterers. ,

i i I. not a |>liu
i ulo to 11 thoii- to ailiorH tt omen oan: bo ,.Ji"1. a1 lo-oly ,"I i! .\1.1,1"1'\ 'w 111'I"CSI( ..1011OI1K Little House around the Corner. I F"I; 'i IK:

; UIUh:> OUT OK Till': -P. Ihii-o of tloalli. The pi tu IIIH uoikoilttpll \\ | MK: I IN 'IIIK: Mosf Mil 1- Bar Pilots Benevolent
I / qCREAAES INTI.NUKM.1A.:: : b'IKKM': ; .
WAV.Tliore \\VHiPit .11..11".1 for lir: 'piniiiilx'i fur ffciiciniioi"' in ( 'oiH>nh ijion.Maui'hp I t't"ll)1XEt: AM ATKAIU I Associaton.
of niili lot.al I 1'lil* h:*. tlif mull. 'rulKRinl nnljr h .
"IFW"
.ter ( Knar.: ) I'oliiy 1.1.lcl.I. lUITIAIT$ AMI Al.L St\ LI-8. 11,1."I7c,1 tn (
in "lelcr1 mote intliiiilirwlion aI"'rli.ll IIIII':1 nilianl.igcK: ., nml, I KAtinmti: ''it fuminhi'd, onnpiilh' 'ntlon, Vtirn Any I. l-U-lj Iwt ril.ii." ,*, ("11.1.:1.| ; nnil oilii'M wI'kuHu ,

in ) llio Cilit't tin'I'lilou. f.III.1 :l\y ronicrnitii! nilh paijiPin HIE; (IlUI/S 1U: T ( :! e }. i ,ice \\ ork, 0"|HI'i.iltj.. liikv 'o'llu ami rtt.-m ,
mal 11"01.h'
.1 : 'UOliIXI fLVORINQAKIHG AII unU'rw I-ft nt (UN. < nitlmxi'o, nr nt P.O .
I lio linallt;' oaiiio prospci'lin ,I> i>nii"i ini'i.-! li.rnluil.lin! !
Tlio X. (>. TiniPNltpiiiotralof 1"10 Itux Vi.1.| u ". 11''rII :
that the full 1.hI..il polnmns nf :CIOOt. i : H" 11"1\111[ nl"II,. ''Bisf fm ri l riili>,irw >Hln" Ur.: in .'I',' 'r.aiik.:

tltc 2ilh nit., U8 "lliriT i- a gel-I our 1'III'i1hh'h ,) hail, &(1 iliil Tin* lothrr'.IIIIrl, 1 1.lhl Kill'sliost i IloJj .al I 1.1'I EII.:1'!'. .11. an ('
.IkKciixIcOerlfiiar.Philip
eral .1t.lr tliat llio I 1.1.i tlitly III'olal, iiiipro-i 111'1 co.kll); 8.,1..1. 1.* -.lino laul'l j ------ SB .

i rtangt-rom |pp>;rapli |101( l. n Ib f rottli mul imjioiUiiL'p of that niako eia/y 'Ilil. '' iPQWDE i 2'" :N :1 _

rr-inoTtsl at aparlt' n an poiililp.. plate. pan nuke rajj carpelii lopoier 101' ERACf
I
\\ rottUl not orprtlo' lloorii. -. -
o fOII.llh1 no Kag egrpvln arc ju-l tin | \
i llittl lute. orrniretl *inrIlictowpriirtlinaiifc I H
N..rilr. III'lhllg-llllhl more wo paU nut licaipra/y <|iiill<. The 1"I.hlll UnuOMolloiit : Br Brown

was pm-n'il date f.r II'H 11"1".e more itcicourprt ,i( I I l.i I I. \ onlt'I I
pinpliaxl/etl lhoilaujpr from Ilioprc- > : lew tinner it a* 1 pinloiuor a ira/o ,,\ ) jtitl In HIP l.iml itonhlbo I PHENIX
PERFECT MADE SALOON .
I -1>KAI KB IV-
<-nl wire nuiiiniiip. Then? to niobt ,11\1 .loio<, ami \hiI taking "lossons on llio n nslibnaul.If I
r"IIIIan' their | lo them iho.-e, me menial oouipnlion* nchaii rmi,.rtMlwith. ttrftl r* ranl I. .nd WHOLESALEGROCERS
.I..I..h.
;
a.ln.tl.ill paitl .
1>pcn no licltor nrirnnirut in nftlierliaiijp I Ili'itltlifulntM' *!* lr l'ri | All Kinds of
13\01 ri'lnrHt, it .en.t.1 the tluullo | | mailo, HIPIII KO. '1hllL, Ihoprlilt no Ammonla.I.lmt'or I I < Furniture

tlian tlio ilim-lrou* tire onMigafitip to ImprcM Iho .::.II'1 1:11 111"0', < moro than the)' tin I IIIi"III'' nd : ;. I Corner Main and Palafoi Streets.

ami .1 I I., mine niuni1in an PJO to Imile.p'llh tho fart that | ]|11\1 ( 'h,'.ilulios ,1.I.i'II,' fPICE tUrNf PWDI C c..."_d O.1.1' I --1

rt' rtt IIPI\e llio nion wcru l'rl\'II",11 I U lchil.1 1 II.II: 1011. ami thus' i family uonM not fal hll'.III'" ant' I -AM>- 1IIlmMaritime I'ALAroX' Si., \FAT TO I'llKT OrFUAn

(hy tin* wol.Iol' \1IIIi wo hltl.leJ'R J ole 1'lh.. It ) 1 "' '" K: I
) -1-
\1'1'11"II"hall" I'ul.ly I
I 1
lioio over that Whitney, in "We in.ik.ci.OIIP .
\\.h \irl II fivul Ir| llio Imniiuj; MIMI lOI"I.liul, 1111 jiivpptiy 'IIIUI hl'll.c,1111| oflheiu Kay of 1.i'tii'I."Ial liouokeepini Commercial Job Printing LIPOR DEALERS. Surveys. "'01'11"|1111"Unl 1.,1", ..tn.u,liiNn cxloinkil| <'t mt'Mmk in tlio mul.,, ,

hniltlin!i. Tlio roim-r ..1 (trailer luMlU'VS' I.I.MOU: more Ihall tlnMmamllfoltl ; : "Wo cOII.MI"1 "'I ,hotheriteilini'illn Ofce. r. LII.\.Iy. luli

ami i'ninp Mrvolx tt ill KUO II.I.I1 ami, \Iho pnunliy 1'1.1 I alxmtUK tin* kilt lion or 1111/11/ Tlr II.'T tVII'I'II'ISTIM.: : I : oiiilL'nixl, RtliUnt tiirtptnrfur' i illio I ..
\MhlClfAN:
.r what WP are I'III/ in llicrouit.1 the nppivrialion lu-: Wen over 1"1' > I tho ,11111-1'1.-1 11.,1 '.Irl.\L HI' null. v IN Feed( : Flour 1\ 111 S, "III h.11'\\.T 1"1 Atti'iillim: A".I.I In -- -

I IK I cent. \\K-T: HOKUMLuir StllHll UIO'-AKKKICIN Ittciil.li.1 Tin: : : ; :.
of limp 1111.'.. the 1".111 I I ktiott an \\'lla. ton can know that KOK: Tit: ai\sii\iiJA'imor: Kalu, I'.H'JI' alI cl..llcnl.111 t''ra''I'"II'e' ,' 10' Mil.m.irine "..k.1 I Inr \)(

|M>sU a 1,1.1".1 On 1''"( of lln 11' |,iiuloi-'. ink '.- capital to l h"1 I LOCAL I M'OUIN ..l'u/IH"J"/ TAPER nAGS u..III'Oln \. ... .U in ,iln-tronH. Etna Co.ilAT
0\1 i I
of I ilanil IoiIlian atonn. ll.nl it c iml iiM'il it nn iarliiKly OlBB. SlrIYOf. I' HrH
points hiI 101'1"1 no >< .| 11.1..r i '. ,1.110. 1..1. Mitnili I ksmi I
.1 .
caiV esMoiiofa 1.'D.a'.I. I" ,
Tlireo 1)
( IKVMIl.irjjor ) A
not lute 11.11.I\.II"o -
'
four |Hn.t4' \\iili ntn titeintolttrnly Wihia wlu1 ranilililitl.at > I'.rit K Hill ",'1,1.! :1WRAPPING
A it in ilo.titiy)
> no *olloriloit\till Ihnteiaoilyol'thcbot
; wi )*tn'iiiiH'r ami all wirti of nml K.nn-\

mrrrl.etv\\KII-I II OiU'iiun I ho juut-Diiv ill U>, iniliril ofeipry :HHIII outrank mv limn In llio IIal( in MI In Anipiiea.- I"OI I'rilliu. h.t,.N ,iu'!1)' ,.J.1.1'.1. wlili tin, PAPER Tamer & Delaney Enne Company C. V. THOMPSON'S.

\ ((ia.1 Telegraph. l T> IH'. I'" .ui.l \11.1 U'iii.Mtim. .. .
i\NO.\U.: AM II liL'lLMLAnton" BIII".I '"
1.1 "
a Inn'ror ami tinliglil rAL.\Hi\ ) .
om'iirKr.AZA.PENSACOLA ;
I ,11j1 j _. --- .','U"f 1:11,1.1"1"1': ., ihuw lT. lt'Ulmw..IG t: I .
otIWIHII'III'' I'r tlio .lcllllc' to HIP l >omoitalif A busliio.s man itillinnl an ..tilverliiiomoiit IliU ill* t: .U.I""R 1,0 I..rt...!. tlut ItiiHi'm -- -
1'IU1' 'nm in 1'1/(/ > M,'n llio t it I'tiiuluK lit nt FLA. ltu. ,'" ,'. | | :
"
l lit "f } "
of wlrvt : anil. u : ( \ in the "' ilike I leo .1111011.1"11"1".1 'I.
.
I 11.llllh Ih' follow I' paper I l liiiAint* ill nut lint au',| initl.I ) pli U' >lit hliniw |II U.Stiuili. KII; i
010 theltto ) ,1"1111'" ii Ithotil a stint 1> li "nl> hatfeipiipI't'J I.o1 ., James Van A 1st
h'B. lorall out Ilm : 111 ; i hl I in; I." in ..|>n'lallt lutlt ,110 ,I KiiiilUillint, KuwOliIlM. mul ,
.
,1"1:111"11111" Uonjriiiiii r'raukliit lul'r. "" f"I""llc.-K'y West KP> ill tli. < ovurLi'itL amiitinlii\ e'I NT. ASHil.\M I n U'. I Io .1"1'. ;
paMMif n tiro, for all lio I ,'alluIII'I.fr i'lin-t-tt-. aiiil >..iinia-l ''' liaml.tll.of .1'.1 prlo*" f>*r .1.11' _,..| : N 1 IttH.M.i: : llnKrMAN,1! .I'liilu ami Tiamttny. .A. 'n'.lh.10'1' PLAIN AND ORNAMCNTAL

)' ran tUToinplisli 1ml' liitlo nt.iiiilHIP.O .1I IViuuj I'alil. i| LABOR NOTES ni.rk :N,. It ami' IJ.1 il' orniiiiit Tit h, M. Ami "ill | I'tilPlltintl lnMiuniHlti-N n .|.. .

I d.injeiv'ii<> barrlt tulpn." 1.lh1' 0011'0 In .h,111: Hip -ti-ut. luarlt .iiulu| | llic l'U.I"1 101. / iT"! make tviiil 1.ir Ir.pto M..1. Anilnwt 1"'I''I.I'II.| .nh..I..I. Mini Painter

Now I"rl' of the l'O"'III.II. al.II'lh| || ol wognbair* l rrO'" llu Jutanil 1131..I|)' and Paper Hanger
U llio I'liio I'nr lVii'aiol.i: (10 Advl 11..lu'IU'' until furtliir m fit'.
ttanietl llm liikot. Itutiit'iilier j
apianon 1 1,111
numl* uiiall f hlra
| ..
move In IliU. minor. 0 o.01 nn \\ (ilm-Mlay r |
I..II. Tor Id-ill. Special lo KaNnin1inj. "
h ho .
tl't tt il felt wao"e him. thru btHitJiho tuUi of : \ok t wtik. ,Mill I M AnilrvHi. nn .tn.| nl'lItIOI1' '

| tliolppoiutmt'iil Ni-w Mcl. hi f".lll "r .a Ji-i' D"TI| onunanlntrmi 'I A tilth C riirnilnip I' 'all'll 11.11"lli..1 .
I IN Irt'l.uitl/ rpcolal "IIItll) 1""j:1111 Tbrouk-hixit E'II.1 HM nviiu uuldvtiMinu |I' | | collage "'111.01 lii-lniont / '
1"1111..1'11' Itiuler Iliivtr of wun BRADFIELD'SFEMLE nr 1'alariix mr-tt nr to 1.Ik'arJCL.i Street,
nrc 111"\,\ >' tho (JUPPII of KiifjluinlItifllio ; and ilet laixul liU oIl I 1a..] .1WII prullu .. .kb.a.// i.r.l.>liii "nX li.nl I. l'piln.t| at.uul near lllol J'III.l'll} aitbli .
in .
( ho.lli) 11'luo.1 own .1",111"\ a' inn .mil rull 'uiip.lu'.tl'.u ,fuiirnii'1--il. oilk-c or re.iI Unit t It n itli n', 1',11(1.
ioti'iunirnt ,
of l h I
11.lal.1 InI trallf 1':11): > "\Ih ; a 11".11 itli I' A Mxint ial rif.>rt ..Uio nunitu r ofbuuMUm \ W. ASUHCMfN.mar I'. S \\"of.Fr.. \ n-.,itiirnnipl|' *iu ulmn.luurjl .
I 110 til)' of IViii-vtiU a all I hoitiiintU'K hi- "al. llio lu-atl. I'lio :1 I el 11 lo .( _viaUHi lu Ntwat J_., I Itf i"1.," | I Uul.",

..r l-'lotltla.' 1'0.1' 1.lgl au.l tit-foal Iho IVuUl! lU'inimv. of IhoI I IM, with 3.TI aliarcholJ.'ra anj FJIhoMbnl 0t'.U 9 .'|1"|| : .__ u-
I / fuiilo. liotr-l, T.\'h".1
: ) pixnetl '
lolllo.I"I"lalh'IIIII"U an.l n.liuln- 1"I.'alll'II' ','" ua. .utlhieut loihliow 1" ItlMi M.'ATOII I .'1.1 Tat kin nf nil IM-M.ri|>llii"n.KKM .
enl. 1111'I I tn hnh UN* UorganUMl WELLS' EXCHANGE PATENTS.Intintnrw
\1.r lio 11al.l loiiilinl all I.rl up a. a |" ..1. la 0 '. AM uriNM ON II \VIMI > .
11110'1 cllj
111" tl
S.'nk niyfnxn .1 M'wl | lil.lllilIO .if tin
'
| | *
.u,.!non of IiniKitttiive' arv namtsl Intho I r k viii : ,haroil UM fart Uml I' it-tin, il h"I.I 1'1. le ,. II ALL l'll. kit|>K 111 IIKMKH.
lallc 1.I,11 ( '. .. .ul.'b fur |1. 'IIII 1\11010. II I HK.tiOt nl""XT ANI Wt MKKKT* I.IHK, IIAVtltHkH, "" ialcntntt Kml nil nliii ,
(itivvrnor of tho stalo al 'llio SliioCapttnl. the i>.IO (Iclll'! a> llio "''| I, ".ak. ai.iiH.h f.r \II \:\ al.1 r"r mihl'l.i CIII'I, A111 AMI 1'1..1' 0"llkH..IRA. .lm>M all, "'|I'. N riliiilliltmtil. "
tlelo ate not KIOW hilorlli : \ I 1 .."I| h.. ih \\ hal 1-t ( tlilleifiifo TliUU .11. li. '
( TI..udl.n. i..I 1.1 tli'acoiHllilimi.! CII'II"I'
1 h -u, halNil'l iliaiiKC of Jl .I..il.l 1.1 r..11 or. ti, Hili '
) f"'It ilfiil
|. .a k buUlajr trrtjHatunUj "" .. mul ttinirtiU, llio I Iitr )11'11" )t.\\ ".IMlel' "I" PI dl'hl)
an nnnnlnral: aii.l iiinU'iiiotraiir I national but MO hl'II.11 Nalihi-iiind | )
I |
> il'lt"II.llhe| ral.li.lall, aflMlwim frtxa Juu 1) 1 Nni niiM a> tn n nlut** ail *t( rmuouttiiu j ti I'I'larnUllJtEJ marl-.tr ,.illul.. 'ri'.u.NrH
(.Into of uihl IhcrtU not 'hitoiiilt 11 lote. lioiautiil 1\\ 11' : u::: } Url.n..I.I. 4 >lil la-
Ihliig', intn wa. uull''IIII | Ixt U 'MCB )"r.ToerfoT irn ml trlli, > ,,f hi r Mmillilt I M l>mi In ---- liivriuiiiiiH lni,ntrtl.
I lln ir"iili, Ihi "Hi --- f.kiitiiiiu. liii .r itttl. | 1 \,rlilitniliHiH
'r tlut l are lluvaU nf 'it" patrouairo O el'l i il'i.im | "11 ilm f.ir 1..1) "" r | al"II.'I""I.
nia ura iurBr>al UawUtua. IhiU, ilflrraUfoiimrk
1.,1' ltaiila. IW'.ulo htknett thai I | | U." a \ t ni'1.1. : os lU'vltfd. o\'al. I -
1"lul all | | ilangpr of HIPlliixMlt >) *, hav* rWunnl Uw iarnm ff ,*y itmua>Mby 11\.II".tI.| .11.1..IInl.lrh.l|, | ICE Louis A Anderson .IliKlximil.I'ri.mi .
III"'IUII ho coulil work hi" 'linnet : 1".II''UII.I. 1111"J.r.
M ( H\US
UM \ ami U : ,
11"11 luum, lUely Do TOI.\'II. ,
|
| I nhxw < ISI.1 .
)0"
| t "
ral'I1 Into (If"r. no) >afol)' In l' liy > loli'iiiv, I'Ht in nlUnoo on Hiea < an nprii iK'lti-r, like \ ,iiM.il.lo I i I" u'f lii,. .ui'in' Ihftivaiiiii BUI Poster '. 'I
I )11"1.1a'"I1 N. kuwttulilm an malm : a'l nniitaully en band, al. City fa1'n'|n>rl ua In |"'''til.iliiliiy.rrliiiiiiiair
,
akcnoil nii.oof ju.lUo ami rig III Jackiuiii JIII" a. I ,naeifuctin F.1 ill .iu.1| i lr' of f,'uuilo ''11I1.1.11.| II"I"D "",'rr,11|
< | COL
.. MittriHLn'ninui, ll ttill I
thai hl .Mijunrii in C.II ."01.11 U- gma iraall tJy. r..I'I' : : :1CXIJS I' | l to 1--.I Itllli nn.l nn.lutl.
thotloiulliaiilfOliupl I' many .
\1"1111) "II.h : 'U.IIP. I IIJ marlvmll ) "iu' tx.lii .r.'ID.1 111.1,11111"
|
1.llu'ls'II.r I
.
,.fbltflurlll. I{ MAI, \"tliu fftKlM. rltt' (01 ,tiniik.il. !'n\Pay ami NhbiMI ,. UnUi'i. al "Inn .. .. A. S. YAM1S,
linui ami bilntf homo I he ha-t irpoalotlly I I Ihotu Al a.lr.T romtit t4 ., ., t<. *\.iinit'ii." Mallttl fn. I ; : is % f' I 14..1 Mill llnanU lb IKH.I Inoiitlnmi, 8nli'<r of A nu rl-.ami. Furi Inn I'.' "

rulu to llic 1..1'10lb the right lo > 111* lioclilil. ) in the 1..UI0. ,ut .\. t u..".I.... I 114'WlaLI.I..1! L4IOK IO.. All.Jill II. (U. j.I U.L aal.1 iluali Ktitk unrl-lf at rvawmalik', ralo. Mil .'. Si, N. WO t W..hUI"I.I''.'


.


"


. .J ., .<, -' r __ .. .. _..,. N"-" _,_. _._- ." .- ..'
-- -' -- --
-
-- -
.------ -
-- -

I ,
-_ o 0 _._ _
------ -- -- o .
.
-- -
"I", < .,..'ih ''I"", ',' flit .iuthorltli- "I i row th, v'I'. Jl-( lit. "',n, -tl. .'ui' I i il.ird I ,'lg. I It ,' ,V. .' I I" Ip'TH-I ", : (I' ., |lii) "! .- .

THE WITCH'S HEAD !I' ., ,11 thi' |, illan' cnptniirt s u'-url| ,nm : I had i "ntiT-heil into th., night 1'1" .: I I'l I I'' '.' In, i" i'> : a i him' In, I h-, l i" i> < m 11 'mug ,'..<10'.1. runt t "it-i .I FLORIDA ON WHEELS !!

,' I I'.-tti'I I, h"I'I'| '" '1 i." I i. wnlklii) |".i-I 11 i I I. :"I I t. tie I I. I ',. I"'II",. "I I th, ti. In I --tn. loli.it.I I ,I., \ .it.ivdhil, ", '
\, ell. ihonth,, iv "i. n" uu., ,!I' ,,. ,, \illiv ''stiilii .. bu'nnv n. i 11,11 It-1. 11-4111. -u i I in e-inl" iss.i. :- "'' mvitnl'i! ,-i.t.t, I h tin,, ,''1'I .
I | on to .
t,I. l-i linn uuti'but! that, You | nv .> l-it lit in llci.m', \ I \ '
I
Dy II. IIIDEH !1IAOOA11D mint' ,rfio ifiofc I 01 up io.mli\ 11th i itthl : 1t '! '
us tlmi tu g"( i Unn llr.l IV.lvtl.j 'I !,*,u ,1 -true-k hut thud, the afl, 1 1nnoirs ,, f.-nll KlntM I I .. //II. /, /,
1 ni'n oh tt nit lip stun "''ll h.I.'lf.o"t\ 1" 'Huh if a l bin, i I' '. ,I'
Ihevliftnl the ioiK' >, I nil !Luu'o |hunt imist U> In, and tlmt she might'" a.vvilliLk .1 I"-. muuit.ltv' nn i.th : I I 'I" f .\ 'n'1 1//" /, #
1',1 hy It .It| !I'tnsij- Ih. ""i "" ," n .1.1. ..111 t|| ( I;"tvm < I ,
'into Ih,' di I TI, l.sI. h",t mid |111,11, oii'lho ll.mr if tin .- ....". UII," h.ttprs for I liuniiNiw Turnlniitinbindli | ,' null.I 'I Ihl. .. ,''I I .II) 1111 I ,, boot, a i i.. I 1,if. I I, i i ; I iL. !b/Jf / c.
"
('IIAI"fEll XVI. Krnwt: n'"",II"I.Iloll'I' l,.'kh'l( ,,t the nsl\ Tin IIl las no Ksiin.l.\ d.tn|| 'y <.l "KM "tt II. "v.h,1; jonWhy' 0111.my .Inl iniplv ti,,, ) .lnei' jiii, hit n, M h } 4 ft; ? \o lilt

MAIIAII !; '" WIIIIK ..t,11 nhne ".|,t"|,, ","'1 I U-rwIi-k. ","I.I..kul' that It was U.III"n; > .i RU'I. ,1111' 111"1'1' t .ll ton'' \\.h.. ". "II'1' n. I It .bm, ,'h!, Ml.m ".". f.J1.; :::. .1. .".... t:. \ \

I'nitciilh! Ilii,* i-nsh>iii sky I I'wsu to I IIPliiiml 'mil.-nut' 11'111,1, Air i AMon kl..'kod\ .",ino nniM'm.nt. II Mr. Oirdm to "' 'I'lui'ivtl l 1.1.: W/ h ."hlh'l on h.I".I. I built, iln.v. mnl I..j I alnanI I l-t.i.... -.'' -', ; u, ,II'j.'l'IJ'41..m.7., '. .0or. ?

\ ttlih lays of I IigI, hl. ,iit, \ riin"r kilt,, and"Niuii'\ o\or' ,t tl"'hllnlII"II.I n.t"t'r| gni ,. her I litlle 0"1 l"IU.', turn-it 1.1 th-, "I nnd, ",'nt"l : :I I"'lh -h.. (hiti I 'In'I."o, 'rI-- "n 11' ;: '. .. ''. ;j,: -rf'i'tj.'.
o
rI/-
,
llioduttn, o I U iltl '
iluit; tinsmnrllhtlnit tt."r innko nf lettirs .I u' "
.1.1 1",1 nnl.l.llllollloll 11 "'' at tin' smiiotlm-tl, it he .jlw I"M"I"I1,1 i (' ." (
ttlihnioVli, lii made, his' last \prt>|n. I", .1".II""I.! ,? Wyw|, Ihl., thought tt*. n OiL kl'l ftirthi, d'ttaipN -l hut. l t. tbp nmttoi r i- I Y"I only lit ''t-io .11".11! I". t.. .\ j jolll. 1 .' :-, /

I-it Inns, Inilllldly, il<.t' rmlnod I that; i IT IIK wnst lamonl.iut "' it forme. Mi' |lni\tn I I I loin Imw nh"tird 3"11.. .", 1 hnto It, et. 'I.I-III. ,', | mtutulu 'i'_ ;;
die, ho iviniM. III n wnl l>'fitting, niriujishgoiitliiiinti 'I ii"\ 11 it' in ''''k I. I Ih,' hut mid then,I- --uo. nu. ,'I. r,1 Mint ".\"n-k"II'.II. -V.nil tiling" t I b I 1.1.i ,I bl the .h h''llh u I i In I Id -1ox1_ I

1: 'I h<,.. .hlllll |I. IIOKIof | ,11," <,'n.1)-tlI11'| ,, |||l U", .n, ,Iy the ,1..1), "( hit. I nh, 1 will lento it, I ,mn gntng' up' to', I "".' ."'. I"."' .1.. tInt mnko; : Itd.I h .1,Imx tip tUnm, III I 11.1.. 'niHtnk,

finrnn Ids' fneo ttht n ho /" II III hlMndomul Ih"lt l nun. .. turn I.' lSn, Im Hum's N.-v NoiliiuM Mt-rn Kxn: will ,nil I MCI.,nt* .- thih-. .il' huollmli,,' Vi'nr" ."h'h'I| utnt'li'. 1"1.' ,,. th "1 thIn '

'j'' pistol.rrosentlv Ihl'' nlshisltJmt l bin 'lgimtuif, i,. I tl 1w' noml Slu' kin \that I I"n: """'h.I.1 I ni rival ofthi >.mistvi.r hl' .t-ulut't ttni', ib I it bo ,'.'to. I i i. l II .
I I thorp rump mil knnik nl the ing fi ,,, I|Iii', foot of thnt gha-tly "Com, difir, n. 00101 Innate sister .
fullyhon
I inxt .postser> ran he v. n outnidi mj) \11 A* ''11 K"tti|{ n ci mjii.; ti IM.IH-1 -I .j tpt.rknit ,
door.., nil ?h' AMon piili-rod' with lil. Mhnes.iff liptimi \Mniigu.-wdhUtliousht.b m .. the .I. nhiklmi'isl nt tin, 1'1111,1. ti : I n.nlu must ni.lt w lint ,,li.ipieni-d| I ) nu I Intsttiicil thnt 1 '|1t.n.a i ,
In lil. I'nml' IIP hold I into PoiitulnlngIhPlwnKmllh "1lufnrtniH' nf mir," ho mill, pnoy.|| I I. U".tlll.1 hand, and, notlosl a Olin I I II 'I 'In-I.IIH> tins Pomiimiuling, mid, half uutu'uunhituby ttilli 'blm.1 .

A; WpwniM.'n .>"" ell'| I Ju tli. wn nn- going' toentili tlmt one of them, nddn-wsl ti> Mr I I'nr.ln.I I E." .\\.y.\1 -1 11"1 tbnt ) oimu i.,ll"n 14ilI.-m, t ,11 1 '

'\\ luii-t I IMoir pniitl.\'" IIP tl,1 ''I 1 tho "-11. l.,it, mid wo I".,.. that Y"I wit In I'rniM Imndwiitmg u It U.ie u| I --Kiinvt": nt,. i 111,1I .hut Ii'u,,. "h., |..t- I:tn i '1 i I. ii) aI

just hoard 'apt Justice go .1,, \11"111 )"uiisalf up l.finlnlln|,|, \ If tsntithnmi |Nistnuirkhat.' nhioii I "\"' "hut iil-out 1'1.1:' HP h Iflhlnl Illlli I 1"1 of ildou II,. .|.1.1'I| 'ih I I
l Ii,. n>, Ki<.hn.I. jou in Yrstand ntiMliinunlMiiit h"I' It I hi. Impili) 'mtn the alfairnill dmsl\, ,',iuuhI 1 In In. doing' at nthainptonlHi ,I, ': tn )'"". I 11 In.! nuro.d.,h :.' nlnqit tinndirbiu, I n l '

lln-W n.I"\ tupped' \ Ih,' rlinilh A lint tli''ii, t I-h.'I.IUfoie" t'uiimrriunutuul\ l' shnullhixi Us'ii" at |lte.prth |. I. ": .-IIII., ),. Ol'., It was O,1.trll hniKou I 11.11 him,' Ihut1,1"I\ i t.<" itUH '

UcMllim.V by I II tn-nioiniw nioining' I lio|>i> t' ho.',' nn Mulk.il on l.riskK' to |""1.'. N-s., and, 1 II."It 1..I.I" ,",1.1.l .' tombed l.h..1 fr ) tt. "II I 01, not but "11.,.> I I") .h"I'I'i | l ,nl.Infeinul _

,.;t'hnvn ofl'1 prnotii-M n 'ith I pair of tin luvt nf I'luJnnd: foi "'111", )" 'n.I",, "'1" ," nn lit ,urn\ui found, J lionithyttlttmgntiikliigIn thinly II'm.'n p'|'r tlmi' /)on I the btsl hosi \ .iii-t l I tint it'it HIII I Hut' I ,old, I $,bk '
nlil, ,dueling pistols, at home I ll cd. tn IMn Th,' ChItiuitu wan a gaul l fellow nt Imttnni, the Kitting room Afti,.r nhe hud 'I.sib. .I,' bet I blink hh nii. k Ilo con' *ludfd to mi u-- '.nllj 0* C

M<"iV filmlmt I h t h"I. ullll"II".h I 10. ,mi ntlu-ni driggiil Into, 4 .In- him'list oi r thp 1"11,Is*. 1'1 "Uell! u. ) "'1,I.. nm "s-ni to If Innmndltion the, tint 1 tint ,.:" ri-tink u I In, If ,

.1h"ll. li 'ky, Now Inkonnenf thop n. tronlili, I linn !jt "oie r''II'u..I.' I:, ho will I ti explain' ) ",1.11. |nihiiti" '| J.MI 1 hud,\ ji':.l-rluv, Shi It'll II"| ille" nnd' nsK d i ,if tthnd : _. ___ _
\..h ., want gltc vou n 1'.oii nnil noriisbtm "I .h,1 out" .ilnl, )' gin. tuiv'uIf, up," ho wld, -lib, I inni> gill nixuonsl', Iionithj( I "'1"1 I lit I meirjid. t lIt' Ml.i I II heiild, mittliliiH' "f )ohm Mn,. *' ,\ ."it

? you tn Imndli., It." "1111.1"0'1.* any n-iuon to hol')' oholill "I'n.b, Is I form' I I "I'll tin 'helm,,Ipiln 'Ml.rrromton, "I'loien.i 1I, nm.up SEASON OF

"No, I will ,not It nonlil, lint IIP fiilrnn thintl runrllugli'I In i'uuu", .1'1 nironl' to "ot"ho 1'1 MiI I'11.11' Ob, hero bo i-onu ,: """,'IPS' gitp I nu poilmr* I may Iwable li'i ii., nnd. nK.ki| mIll I.' ''I j t, ,h,. null 1887-88

"
fill, liki n ,imirdproi'' 111', that lay. ao .tl., "ih pont thrnwn' thanked IIPI for (.ringing' I the litters, n hi.-h, f.nl Vm 'r tmresistlnu Rrti
"'A* )'nl like, hit I nm 11111 t tl jouninothing fun "I mipH! | .I,.) \% ,I lw-k nip him' tiii-uiiul' Ill-er ,'a'.mumiliv, after "I fishlonifH I fume from the light rend I doliln. .rulelyj I think, tlmt slitis I III. k. U.-.t I l.j .\in tuli..'liI .ul\ '' .
"i-- i i .mil v "l'I.t id tho I lirue-l
( nix | | our dimensions., Imil
nll'Ih'\ Jnu I 1.1 up( "I IIII'-IIt 'pnppot' lint Iny man "" '1101,1, to nsvho lu-i p | i iof tIul'uiglm., oil I i'tumtt.. nub n lonu i-vproii ly
( 01\1. ) II .
Mr 'IIltl. 11..1'1.1. 1"I.t I I l-s. Itlll I I'" "III t i.lnv |h' | aid" sp ,' III "i-tu'u'hutuu "f Hoi hlI lituuw.I .
1'1..lw.nr liulr trlggonil; I ,\ th,' It ) .h,, jnu .' U'tt.r keep "ilonr onriviinn| ,lemv of an unlnlinMtlngtuitim1'rosontly -. j I It I ml u 1)' pMtion'tto In its b'riiH, ,utiudrithhi U,fore, You don't kit. tv hott I mljou. I u It lii 'in tli, III. .'8"'IIt' 'u .11| 1'1.th'III''in, ,"",'" thp ivsoiircpii prslnels'nltrai, 'tioiiH
Ksiiri' 1.1 hen tlu word I IH giton.' In" 111,5tlin "H!1" morp nu knunl ("I you Y"I",, bit lunimir ipilekoiuHl and hoo ,u,ineohon-nl, such M'.r, II shoit.iu, life don't-'I'mnorth hutIIIR. Yivttrdnttns, und iidtnnlagiaofTHE ,
I"m,1 >'our \pMol ilown till you )'.'1 the ho wnsjnureousin, nn.lliy.\ )' hUdunth ) ou foe- |"-'iusl\ krniitu: 1..u.I. n"'I" llx.it\ I her I I 1"11llhll..t nil,1 with, hoe "0,1 gilifwniill I tin' Iliiit I went ,nnt, nnd, Killed Itvenlt, I,nni.to .

night .'1 mi )'0"1 antagonist, mimon hi roiilMjut potui', iinlo, I nl,,I.lok"I. mxt Inirt/i the Lot.n ,')'..uixm' bun lie rual the bttir I sheivad wnteundii. Cie: clrtumstiim-isi. my mtn Rim-tired ryol, ,'ntdI.I LAND OF FLOWERS.

iheit, then prr-fe) tho 1111111. iln not) tltli; bin f..,' I ..$.t." mild I'loivn.v, un she iiM.lly. f"II.III Not t 1.,1.> thf I And Jot ", NVIIIto ,
,pull I. miiomlMr I! 01 If )01 I Ml YM, I mippiw-' ," wild Krn.-t: "''11"1)'. ?Mi I Curdiu wits accustnnioil topom-tal, hisomotinn I"I. "It.upic| s that j.oil nisi pngagod to him, ,'1''' n I ttvoitniiy| (.UnitnUiut, ,, the tthilu t." tiirtli Inloim' .itlon. n'p'y| .l.i \\'Aa ION .. \\' Hill.Jillk.ontlll. .

jon ,, wIll IIM',.1 la nr tinroMiit.| Alxnpnil "(, ', wp must, ho niT' ," mild Mr. """, >.. ,hut' on this mvnalnn 'it a 0 ,'h'nl /1 I-' UlllcHM, "I"I '1".1.1.l .C|.1.| lhtlh'llh, ,if ) "U bud\ 1.1 then, jou ,', I' lm.

ilo tmt lose your none, nod hut beaoniimontnl 01 u' .hlll. late for the Unit" nll'I", \ Ilhfl lucy (.'n- t,, 'triulg r.'t him. Astonisl. btltlltl oil.n .' ,1,1, hl" h'f"III',' I fully I (..,1.I ".-
'
nl110\ In the nir, or 'nuy MII'li nunIHIP hug' tn nl.t. JI,".., I ho I h-Ce tho butKinift nu'nt nml. grli purmisl oneh .'h..1 n. .hlfontiinn < I ".' ,I ,utu. IIH tint, )"1 ant "" I yon would i' M'I HIT'teeth on pilgewithlilting .

(or f tho nioHt futile, .priM-poding, :, C.IIII., .'oxamplo, mid\ "h"1 ha OH be prm-ei-dul' Klnallj h,' put tholittt man who hi. lu-t ,.sunniilt.sl 1"1.11.hlrll thi'in .'II-th" |'t""RI, Mind, I 1
morally, nnil, III of tier Mark had, glue >" ., \ nt tlmhati 'r down mid jjnimsl at Im hi\ Dr. J BIEBIGHAUSER.
pvery limy my (1110"R""I an 'htl" 1 1111.1.1 and, 111 nnny rlo' ilm' is.iml.tasut jou writn tu. I. "mun' l." I>j', oil fellow A. Riser
uiir.li, If you ilo net Mil him, ho will kill >'ou. fill imt| 'I.h. .1''ll'lll J"I, III till) "Uhiit Is It, 1"lh""hit hi 'it.'aA.il '1".1.'.. \ fiwl lie, .) u'uil 1 ,

I. intend to LIU you, anil\ you nm In the ilixirvrny .'( tho h"l. 11'h, proud, Dorothy I: upon the IMS! mfts tlpnutu\ frli'ml,

.llhl N.0 mint !. 1"1.011' lug.gnge andthiro\ ufiw- )'jaiditn" Iii,' Ill, wan thoImpninlnthi "It M," 'IIIISM-.'rod\ Mr. Conlun, snhnmly, "I ttii-s not n '"111,11, tt ""a .1." \011 "J llhMV:, JilVfH RESIDENT DENTIST, F1umilla Gannil Sleam FiltiDntn

l. In the hall, !I. It / wuuuil I limit '"llk.,1"10 hli "that nrnext Is n iminli.n,r mid'\ n flglh..... ] n .hl"1 I aliout ,ttut woman; -In dig fi How told ,
"All except this 1-ug." pous-ln tint\ riulli-um Hi. ""-.1 mmolthir, tho 1"Iyulk, Into a cblur \Ih I groan, but 1'1"1)I .ill It mind I ho th..1 Is raughtho me."1 the ..I.lh'l, (link: game raking I' foittaidIs *t. ..i I I'ul,, "ifonnd,, I lull'nil.,, ncbi 'it tniti tuKAIRtlIS-

"VoivgiMtd; "lh'll' down with )'nu. MyM man or the phut-. again' and covorctl her farp w-Ith lire hnniK Plot- .,II IN hniir.il II pry deadly, shot in It ollmr bn-nks Ihobnt I.U..IIO' '.,, ,P, \\ <'.1\0"l \ '," I. m-lii' "Irit-l.' ((1 IAi FIN II IIM IIKA hKIN 'ill AIII''i
,
,
| >)- "I| 11'101 I .i Unit with my own.II "KI", will Mi. AMon, \hit do you clime tm'noil ashy |Iml. "l III, I"iiilu' how multi y"l my, ,u.'h divnd-\ 'k or .'n.. thniiigh tho kldnejM b) tho, W.\sHl-\\H| | IIVriMTIN WA1KU
lilt jnu will ,do l null to nut | ---- -- -- -- ,
you J.t 1.'I.'I.I.lf' "Whul do )nih /I" ho (mit thlngsf''Innlv hl'I"1' In'm,"I, I should, \, hnvii ,
of this mum noon iiss/oMMiliU- mount ,. ." \ ( )' .1,1 and moo \ >nt whit Is Inn-. 1',1 Eva: Idonot WHNory apt to II utah tll'UIIII.1 t'I.mm'tII'4.: nor AMI rm.it WATKISHull.

for HOlho"llol, at..tt'night in I run 'JI'roIs in 1 Hut: jou ,niu-t think, romoimVr, you SIll 1"1'Ibe, "01111101.1.11'1, unit"I the'I''I.' 1'1'. "1. I "'",,1.1 t"11,1 t -MI an. ItstrpKsisI.. hId of the, Illk.1.\ ... try. 1..1 U. 11't'I t ,lkti\ .HIS l-ll-r. AM lt KIII'IMIS.F1XTIII.I.S .
I n fm Smith nn Friday nu n\k\.1 fix Know Iy KnglUb "
Y"I ,
t im.lfnl _
/lnl Arr. mahave luuustiiut'untiad.l'lonuuc'u' .' "Il. 11. II"I.of tho ("" J. DeDiiisIV Wolfo Kll-IIKON/KI)
mnitiing; enilmik \\'e mil hun ilm, -ling Is 1111,1.,1. .
did to 'In, a ijuli Vlui'e. wniwomlirlul \1 "'" Alsmt a fnitiiibt nftirthmo bttin, n.ldnsmsl .
"'110 what you are bi ilo nfleiwnid.H" 'I think I hl.II.It'. give mjsolf up, like how hi'r .pnwoi, cmuo out II I onn at dh.n.. 1111.111. I'lnml lk'n It'uu. KKI: "I'ostolllei. M i.ritl l'uh.htn, Mtri-t t, NoM In II. l"juu'ths'hiuum'r,

.." ..I Krm-st, with n pnilln, "there I' (111 Jlh''1. : tnu-t \,itt' tho intoii-nMllstiirlinni-c pf the nthi"rtwn *lii, ,; }<;1 imi-t ni't, "v.rit ) ouniu-t '\'' >uig, Nntul kwh i-nihNmtclnsl; | Kts.tirwit ; l'hN4iol.A. FI.A.
no im\\\ to Ijilk of thut nt pn'lit.' : 1",1 I )ill must hidenivnyvinicohero" 1 h,' of the world shook, like a think nf hllll)' 'limn' -k nnd, iti* "..iielghUirbiMHl wait 'tnbi, n mt ri-vuij
01' 111..1
Fivo inliiuU ort'lwo.1 Ih'y m.'t In the for y'nu'nr, two till I tho,nm' Mom o\'>'r' I leaf tho ) ,ilulig -\\hon-nni I
to hide C"lime
hull, n\.III..1, \ | | iiuihu' ly nut through tlu ilnorthnt Yet in nil prnbriliilitj-\ Interest in rinMtnan : RI"vt! :i that Mr. I I"U."I., ,'I"I ) ttb.vebeiiltb

/ / .1.1 l oM'ii|, all nlglit, for tho ncmuilnoilatlim you: nny money, nr run you g.tn"I more luul.ui.u' than bin 'I'h,1 ,-, ii I nny lit. \11 nnmt novirliati hud, of III' ." llollft 11 (.f the'II"Uut, plitIKMIHI >

lr.1.11... il'lilirtifl Into WI"'I ihp bail 111"1".1. Mr. l'n"h.'kl| .tllXtl"!." ,"", 1,) <|I.Will) tutu |bin lift, tuklnn n year's net, und tlmi' tho blshnp'
1..1. Kollonlne tho utriit dipt. Jintlcoluwl ", I ho.' nearly t.J.nn mo now."My ." again "You si-c, nnldH "I right hit KM t (11 1'1' IIIImll'l'' M'IO.| Mll'll fl>r KOttlOlni 11,1"111.1, 't tliodutlcltiif. the, pulish IMI- ) I'l\MAII.i.A Ci.tuinu IAIOp
.n.
pnintoil nut, they wmn rt> ,'h.llho) IJOIK'h, \ wnnl 1, that l I. ( \111'1., now, I He IM n ""Ih'.1 nnd And I
nml\, 1IIIoi tn tin right, Mulkp.1 nlmiK It "bnt I have 10 nuggwt I. Ihlt you shnuld lined tho |I.JI |o\od fl.1. him '-I nuMiot .1 lM'it hint, 'r.nifiticn. I..mu ho KOV Jumirinwden. Jll. mm'hllkisl

.' ,".. early inoniinx air nil wry ''1'' n (tulsa mime, and ."i ("I SouthAfrun gn" W'I.I..t hits nut into In nil\ )hi' nl''I'I.I.'\ | ,, 1"lr".1n., lllgt.niNt a,its | Itpri: 'HS Illlli,e, IVtmncnln, rlH

"",'I.nl,1 all naturo ainiliHl' ilinily 11"1| UO'I with mo I am going' up country' "nl.h.t"g "Oh( Krm-stl Frnixt' solilxsl Dorothy 'i 0",1 nimt in-i noiuan." ". I Ih \ 11' whlih w its, -'i'll-' :
n.i they 1'111. for tlm ran \\as nut yet up; but i'slltlon| nuUldn Jliillsb I.tll. Flois> A 'iuilum' of 1""o. .
neo (11".1 fnim one t thin, oilier i I" t Yjitvailon' |1"111 piuno'l> over h""I.I.'I'I",1 11 'II.ly.. to thenow -- ------ -
nt that ""\'lt Ernest did not IhlnV nun'h4if '1 tory, MO then w-111 t.little fi.nr of your 1..111 \lh"'II tt I. f.i'-.- comer. 'thu-u, a II I I.""" known

tho Imiiiity of tho innuiintf It oi afvinnl "II.hl Then In f year nr t ,' Ih. \ 'oll"lk"III""If KIO| mid,, nt "I"I I -u "'u' 10 l )0' nn, rinrtMico! Ilitlinnlyn that !Mr 1'1",1"1 wit .. 1''I'h hi, the 1"1 I'cnnnii.lii unit IVlilltln llnllrtmil.
liken, iKhtful iln-niu. At lust tin y mini ;lilr I forgotten jou ,'nn""I. nit Ui Kng: lint "\\ hat Ink. Illhl. rum .) nl'I.'\ I. g "OUI CIRCULATION
tho ..1..1.hii\ liNimliiK 'laigo" 'In the gray I 1"11hll do yell nay I.I.ilf' iiliout' 'Murdi'n>r'ind'SHl'. '! Ih"1 nm" gimtdfnth. '\III'ly run' 11 "' ti tiMtl, <'[ >y." In all Kostcittlik. wan luAhh.YimlAiNs" '

",,1.1 lit I ot..1 t 'o Ihuuirnu.'i'hi'ynrt' HIIIIIHISO 1 may, IIH \0110 11"'u, ni anj "'n Here "rt'1 ollh,ivn. IV hat would ".\11,1 "it "'I.III.| ,).. iiu olk., fiN'Uoriunit silrislwiib 1'11"11.1,1.. ..rl"1'1.1.\ ., tutor, und .\ u,,ilva nt I'ensuei M l ,lit II'"11 'inilnim.. ,. lutuiti Dim'' *A Ml.outealor
tliero nlromij wild Mr Alston
nhoieilm" Isbnll Is. "\ man, all my yin hate him mIll Would, jnu h.n'II,1 himglxoiip < |Mni' |'* itli'MiM kiiii.v U'td't wi, tit tn I'nl him, An-Iti.M II:nor, vUUMH
As they "1III"'h..1 Iho two fllt. lifted\ lifo, iinjhnwhat ,huN 'it Inl1 \h'I' the woman'ii hittilflu M.'r him, *,Iff "( Mi, rii.n-n. .,' \1.1 U lo iHnloni'f, Y<"m 'I 111', |bum !I-h t hlin-ll, of Ketitel\I 1 k was tiniiKiiully . H :mil- .
Ih.I. ImtH, '' n ,. I go- Would, you have, ,had, him put lip Hllh tllin hun.."'h fi < livir, Inn 1 t"1 '11 in ttlmt I iuut luign' ami iMnutlful, IM hug I n.Ilo ofnn .A. I.. 0 iyhi :
-- --- --- -- --
tl"1 'ihon Mr. Alston wont tn l'nlt., ",\h ''" lute' ,down on j'nnr link nonh;)' .th..1 man1 h""ltollot hl'l"th.tl If bo di I cannot, five- him, up, I I'titinnt ,linlt.l.. ugo \h"I. n 1111.1 men's, hv,, 'might

JI.tr and fell intn .1v.'III with him, and I liy,Y"I"I i'hii,r niligaiii| had, I a""1.1.,1 ha\o '|1,1"11.| him again PI"riolitreIf. on tie UM| |1..11.| | hnti luau, t they, Mjiansl "'IU'I 1.11 mom y "1'\11": "': 'J'" KM it ruiiAii.:

nml\ "O'lh.,1 tln-y |1.1 II' I ti i distnueonn Ju-it tin I Ihoj "'1.U.h"I'I"1, who gnont <\ Stop h lit groaning, n"thy.'n should, hi.r .tW.'i, uu,11.1.I ; .I' ,""", ,1 h,T m, <<'k I '''I tin li' ,,. IIII rom ing up lining buhlInlloliMbl All I tin I, Impiilant, l I 1"1111111.1 nil 'Ihn, I I.

the "1'11.1,111\ IN Ifimb with 1",11 them, wnnd..ring hint tli,' t"o fll111 he prntid nf him; holHhansl an n gentleman inn!11".1.1, \ 'I nit, tntuh toiuluHl\ nt the I DltlmtJ- "h"l they "-11,1.1.. h'. Hunt, i uu-m, lilt, ,In.WM o| (he wn,.k, welluiul .'. IIlAIL1
.nlh'l. .I'k.:11"1\: noticpil that I was gontli. ""'" won ,1"lnl out ,..I'h'l' ..h"I I had llio i 'gut I shnuld ho proud, h.1 lfn.1m,>-MM.M |I.thll'] wltli morn miiM, >rstitious ,', I! III','it u miiilir, nnd, will-ttrill' n,
length nt n short rrk'k't plh' hOI. Itut concluding that nr.1 thp muifashion << 11"" h1 tm-ui-t heaved and the pinudIIM >' |I" 'I' l.vn," din* null, "I nm arty for. ti"-no ligloiw fis hiI HUimling, '' tt dl 1 ..'i'i-ilitoihilH l me "II.lIm",1, In tho, I' klK.

"Khalito placo tb'lf' ho Inanl\ fnptJustlip i>f I'ngliAhnion, thij 1",1, IIPTII t | eurltsl IIM nho nail I it )flit' 1111,1 tin, nliiMi tIll )''1 gil i'igng.-uI, ,"I""'" but haiti rlu" the Men, II ulonii bud\ ,. l I.% lutiMKiiiitl. IsHiiid itny, xiiinidat.
.ny. lnithuuhi.. iniswd them with n null "ItniJour Mi. C.mll.I-I'I\au."tv'I)-, nnd\ wits to him )' .lh.t _
"Not just jot," tin." tie, ri-plj; "thero I ." imo: ",1"1,110 the ,.).. 111,1 hun "','11"11 tl.1 i-nthusinMn' IIVIhll.I ritnaimsl, till this, day' 11 monument of nnh'| -- -- ._ -- COMMCML!
Imrply light enough. w'rntiii)' : I ho .". to (.*''I) tho droml ,. In ," "Vps." I'hllIhl"ph\ HM lull |M.lntlng '
1''hllll ".I.tllll ,11.11,1" Niyi 1..I. .\ \\iiitii milsi;;
"Now, gpiitlimon,1 alrl Mr AIlo.pl tub "hnnlen, of rn.'ntl) thuy j jrrm hobnike in .hnll,1 11 Ik.\\ tho "II kiwi ynu, I fiiipiMM.., nml\ nil tint I like u grout linger' up bi I Ibwiti, I.M.kisI teryHolomn

rntly. "I have \ duplicate I pnM| "r .hod\ tin- .11"n..I mid found Mr. Alston Iwj' to show. the ut hit alit .111111'|>| ) '" on that ipili ptomlM-i ottnlniciMthu tint biiHini, nn n nuphl, t I. know, h)' .IbU,

forth ni 1.1.\111 1\,1 tho i'In'urn- little. boy linger, wlio, though lie only I\ l.uslnoMi. to kill om's own Unit "".II. "}Iv |Nntr ],',. tniwd ,.r bun h giM-rs 1',11"11. IUKhitd I thin, thut, tint e.in I leitih mnrepinpln I bjlldtPllinlnr
.1.0'.1"1.1"UI/ whlib thin unlmppy' nffuir titushuui.i yi.aruill. uibi "'huh-k| and w If reliant aniiaiiy ,NM
enintt "I.ml I prnKtso| to 1.,1110 )OU, l'ntlish: .latIn of II, waiting' for Ih"l f,I'lou., nt ..h.1 hI only **1"1. |n rhutH| turnili ,. \. uuuI ftc of them, 11.11"1"11.11.! Ih11 1.,1. <'I I tl than llu j CUM by ,u.U.. .-rllHlng In, nit theiitbirclt 1'1 ill I ONK KDITION: ( ) K3 ( iliKATKIt
nml tn tusk nil to iign It, n' a prnti-otion l.j. the lirulgo, .MI, and Kintiit will 1.01 l.nllo is.mehai ynu ....'! lint )m nuiKt, not uiwtvttt' tlmtIf Mh'l., nnd\ would, 'In duo I limn I I.,' bi THAN 'IIIK i; VIIl.l) (1 IICtTL/i.
un )01 1 linen brought n | nnd\ "* Hi, bore jou an, father, yon buvo 1"1 'Ic to thin country w lulu 1. lit in, or bo will -MT." 1"11, ll' 'lul, At li..t Ulnlhl, Kn: nnd\ ) pupi-r 'Ilm dally and tteiklj
tot 1'k'I 'Ink ni.|I..t with mo" for that purpow 1"1." walking .. I long that, I thought y.u w'"!' "-t the law on him ** "%t'lmy not ," 1.1'lhy. tnt Ih"y.I."I"\ "'''lt by, tlm I iitiMkin'i' tl. itichoM, i-ti i > inti'lll'pil| | nnd ION I OK ANY OTIIKIt I'AI'KItIN *

Nobnily nbjivtiil, wi ho l-end tlie "|1"1. 1 nf-M, tho Uvit I hao tirnnght' tin-. 1111111 'It I j dna.lfnl! smd )"I"tly. "Just iw ho "Ib..nnm', It will not <11 li-uk" nt it .M<-h 11"111', "lite' unknown suilom," wm.bis| |,nl.llc.si'liIlnl, tiiiiLMiHNlipiindcnlerpilMlngin , I'KNSACOf.A) KOIt) l TIIKIU I !

wni* short, ponciso and just, and they lou II all might, and, thl'I""U""II'O. .. was 1..gI""hll life, null going" n pnifiw, Wily ynu .I. l:>innt h.Just klll'sl |/,1., own nshoni uf.1 a gniat' glib and, bmlisl, Inn :in In llu,, 'citt and, nmu'a daily hIs lit,' KVKItV: KIHTION: IN A WKKK.Sovt'ii .
,Kimsts: 'bund shook, u "''hlt'" Ihl., in) 11,1. K"Ihl\ Joigo lon, on.llu.to hu\o 'to go tout wnn.ler. in cniitin Jn .ipiurri' 1 alxmt iiimUici ivnniitn. l It( i',immon, grave. How many ,sulnilng, .'r. iinillh, -Mi.f s hl ,'I| mn, i IIIIM, ,nnd, IK-siIM

HI.1"1,111.I.t..1. ,1"llu.l..1,1 t. and lk.tin .ki. I w ant t get u id I of that fui, olf! 'luumtuy, 1111, a CII.nnnio''" IM ci4Mtry that )''1.Hliniil t nmrh y"I' diniii ring, hnmiin IM'lug* bad MUKM! tipiiu Ibn itmmlsMit I his milieu u tin ildM u Ilisenn, 'his of ill

"C'nmo, thnt "ui't do AIlol. hi-," and ho 1"1"11'| \ "" ',lv.1 eauo that "Oh you, It Li mid "'''"lh.'mill, Mr du-. | |>r'i\nl "f thai in .'. uny or other I I'o' | uml thought I, thoMinm, thoutbb.f' ( How ..
.111. 'uit I litlit lilt, intl hunili'l In tbiitMI
i .HIM -ni-u i t
tnenuritgingly\ as bo | .,' copy of UIIH oonivalnl\ In ioatKnuvt dun; "but abut In doiin emmot l In undone' I putt' niimi'i-hirt IthomIf In tlnui hi'inn wii,li muny l"tl now hleoplng In the., womb,, of tlmii, j Carrier UoysAlti
(lie document hunding( the other Oi" to t'upt did, ii., and, .luuuitb'. nu-t Mr, AMoi Ho in joung .,u,11.'" It ,tutu ui, 'un 1'| K thus liiiii-H It > |"ar 'if the 'I''h, nil,'\ romalm would', stum! tboio nml, think, tin,in, ,1"1' II lion nl h Un Shuts mil Ihn inljaiditp.

"Hhaku nn.,1)o'I.dlllu"lh'I.' man!I' "llu.I..t. At..w 'inuniti 'moro mid, to lila wont oumos 1.11.,,.t. must nniLo hulutituif fuilliful .y"lit, 1",1 nil! !I. WNHI nnniichto Ih.-s.. tito hud, >uir., .ml 'mid viml tin-Ir full, h i illnuM I 'h'| I nulsiunii, Abilmmii, uiulI. ,

J".II.nlt rol all his lu-inu wouli, ho IIok.Ih.. h'I'II. f, slip east oir and HUNN) out t a homo nut ,. Hut It j lmi.tixm! | ,"r. rtlioM thut > "u i 111'fir 1"1 ,...II"'II"uig foigottml, I (It I.. i ill.

more nernns of tho two 1'h..I"' win nntvirj many patnongir. luud, umn nmp, und hu MI 11 olf to /bin, otlleo, Hut ,if I I.v", him hlu tint ho null full 1 1 lily foilmsl .Mtialign pnntiai>t. thnsu twnNitett : I'\I1'I,0\KI: ) 10 DKMVKRTin
"I wWi b ,in iKuud 1 .I.h,. that wi.n' mueh | mui,'. lit" the hand, ,>( ,jth troim n, UI"h| hitotiw "'''", IIM thuhutn..moI! togelhir 'Into
> .I'1 IOll""I"II.lllolb"1 "1 llliinK I.'Utt l ii sid ullii-r I'onii
'Y. YtIN. nl.h'.I"1 I : I HAII.V l I
luhunualt bi 1"1'1' taken up In making' "pnimrntioim t- ihunh-tlui one TOMMKUCIAI.: TOCITY
rh I !. ul lr II'Ith1) I'king.. 1 enuld not 1Inl lulion.tr -k to taki, 0" notiivof }I'A"I jitm 1 uftorniHiu hu/l .'t In wot lit not u naluift' tluil .can, Mlun 1 alone "' stnl.'ly, dark IIII..h'III., with an uniwtfultrouble kipllu, Kioik, nml. for mile In laiirn nmsmall.iiiiuil Sl'r.SCItlllHI.'M-OTIIKIf( : : :
I ) nlo Illi si nt I lie I .
heiip OMMHIII
give up tIm nob. tho lady a''Ie to melint co"III"I.h. "' bln1 I' ",1 idon, e.Uyul" the ',wan hlIIol., In .. o "Wall, let him, In In.r oyi-si,h ., olh.1 iilmnMt biMlg .'c. Uo lmtv, ,' tutu; In shiut'l kHhlp Itlull. I'AI'KIJS 1 Iii ) NOT) KMI'IOYMMK )
I f.s'l that thin IM dreadful businiKt; nmlIf that e\pjlHnly ho had just killoil\ gray 1,1-1, AIt'I"II'1 II" *vno ."., .'prow "Hut, 1 FI"n''' Jnu, V''u g''t I I"\I "I List nllhunt, In llgiiiit, but 1'1 and\ pntlent, offinii I,nlijr il| Merchandiw.U h '
his cousin., "anready b> a 1,1. I HH, own mull "iousmwi wan nn innntliatho 'lug On nl'I\1 II tho1'10 him (fonn. I "",,,,11"/1 to think of 'it oh' I I' him, and, with Mtiwiily l.luo ojon widib notir, lut-u i 11,1) I lioiiln.Mm : : -IIIAN wo.(

",YOI. nII.h.1 r,1 jnu Raid about mj-iiinthor, >' ".his guilt n-llis-Usl un thufniiK Eva .1"n.I"1(lit,, pli' ," holy! by 11 Into him'; mid nhodiojii.s| | hoi bind UIMIII "n.,1, I Did the)' gUOM, tlIMU two, a till'y ". I DI-i ibt.Hiind .
I ,1"111(1)' dn thin mum ( attacking nf nil ho hut I He ga/nllirnund t him in thu tu .1"\'lh'l\ out ut hut 'lMy.. her t.f i it..rV _h."I.1 nnd lii-gaii to Mil, HI"'II.' "lk.III.t'I'lh.t. how u-i.|..ly tbiilrdis.il I I1,1 I- In Altm-hmenl t < 'UHI, -a,
Jnu"Mr.ll .. t "I owe, ".'|1'111 nM-ry moment to liognNUs! "Oh, 'I"rl', glad that )'ou butcnme "My deal., just IKIUIIMI yoii' ,I" .. ..1111'.1. they know thut iw'h \v ill I In A Ilm-him, -nt l UMI-M, Ten

Hugh Kttndiiiw sjinl.sl lutb'Hy, antlllh'l ,\ ..1 "" ,1,1. Most, |Ks ple, who huMioirdono alone, I really I Isriin to (.wi I 1111".110 him xi ,. you' should "ptnhim, und, IxtldeH lit built' WON stliving for the Mimn pll Eti'. 'uMMir A III.In, t II In Alim'him,, nl ( unP.l.uuuuuuutm NS'$1HyS

tuild his Mocnnd, Krnost 11).thll" thi-j uiiuiulh, nut nioueiiialntislwith | r"mt.lht"." mv ileur, you buvn youi" oitnutlfntMnst | 0". Indued, hit 01,1, ni thin woijd, bltlieiuf In In I i\ll AolbmM.Kiilipunii .
.11,1.1111" this Ovircumo with tutu I unIt llu Eva dn I \rorhuim they, very vaguely, und, Hill Actions.
,111 ,.Ih," ." 'I.t'UI 'In.I.ln' maj') tvhyf"'I | I.lhlllk.r III.IIIYu.. ; .1.1. Om, ,niMlinmnt, ,
'llhllbo II. Kcrshuw n'fuse. to o'f.1' any den, bo took ixfugo in hli U-ith, nor did\ bo don't know, hun rain h ,so .h-"pruning, Ieuptaul' mu.11"1"1 lit 1"IA. 1 urn smo thut, you ft wus tho pnswiini of 111 i-nmmon' trotilduthut Allnlutll In Ib | lot In, MAKK l IIAND.SOMK I I'liOHTS ONTIIK
IIUlh bout In at Now ." do h Ixt mutu-ni, utatul threw them tinner togiithor In humus du s,
"|. ; exM-t olio wn Justice'sready vmilgti U..h'l Illh. put \ I 11'1".1 i ynl > Hi-plnvin Hond I I HAII.V I HAI.KS.
miniver. C"lt hOII. 'Ihi'iv, I"tl nml Mi. AUttonNinglit It docs not depro ." ("I I month', th.n wo ean lint If h 1.y did they neter sMikuof| It, and IM 1 liilm Allhliitlt,

"Tin.n If nny Mood is shed\, on hit h.n.I.\ somit rough .InthiM, mnl, 1" grunt "No "oU.h'l. "V"I dom, lIen 'In Iho .plun of uttlon Abnvo nl""loR r,1 lith ",, Ity, oho ".vel diounuil\ nf winning l bum Homl.,
it!" nald Mr. solemnly. "C'omo, lit. ixtent .sui-ciKstnl, \ diHguliing" 11'1",1 Vi, land of culm." )01 not. 1.1 your '" "W'o.1 ti umpire" to Hliu wits, e.II"II., Ijo allotted tv ton orleomlnu Hnnd, In lleplivln I mua

us over AMol. nml I I tin, n made th* ,ir nay n'rO muntij- "I Ik.ex.iii. .ise and, ku'p my Hvor In gnu uuj')>Mly. 'Ibero will u ,,11..1'11 along' III the painful. -. Kxecutlnn on Judgment Im rnoiiul Five News Dealers
,"tI took bis \ by one H mthainptim In thonai'tmln, hut *'o 0.1.,1 I Y"II"1 out thin "' ," "',ub.1 ulMiiit this biiMln'tM, mid it will bo \hen they, roai Imt tho pew that tho (',. I'ruuiilI Iy.
1/1111 Ibl.hll "No" fur und. wli ks bubltuiilly 0.1.nplisl, found, Mix Appoiiliinnn Hnnd.,
Houthampton you, they
nf thontii'kn h"I.f,1
\ him' anoler ul'lh'I" 1"lhh'l /"II""t I .
I'cnoii
"$ttuuuil\ sldownji n"\, Ih.1, nml hmidisl"'iuuuuuh.'i'. what I I Itholilot hh.II"., they ngriivl\ tn tukoutsMigo "Ah I thought, lul Nn wonder YUI fee- I.vo 0111 nnme inlxisl up' In the mattor ( ...'. k and rlon-mvj already' 1111.... Jeremy, .'u U Wiirriinl intl I''Itt.AUihluvll.Pen. .

told you," wuihierod| Mr. Alston hi tlm Union i'onininy'| It 1 H dtltroutusI. itnjmg IniliKira all day Why I I., I thorolHnunt, IIi"l, ,In. 1.1 hud, refiiMsl b> come, be bail. u niunt unnaiionuble I'uitev Homl, KIND 'IIIK IIANDUNd OK

"Arc ynu ready, Uoor, bailing on tho following morning ,\lolL von no r,1 11 wnlkf" go ",' !lk hut her; you ",1".1 1, untkjMithy bi ,..1.1.1' Hulford, ( ''nmmltninnl nn, I'em, Wurinni,
Ju.U.I'.IUy. 1""U'lf' fkCo.,1 AItUI obtained 0.t of the |>n
nuts nn 'answer, Ernest Mt his thin wim ,nolioily nloli them "Itoally, Eva I don t know what hnscoinntn advice, will )'uu not, 'di-an-glf"\ nonu, '1"ho general i'ui' laity to w blm wan \ 1 Hiiltiiy.) A U'f'ltAIIVK Of.

I".It.1."lnnl\ still, und a mint hIt before whom ho kll.w. 1.01 gn'at"-r ..I'ly, ho. you 111'ly. W'y.I't', you the "I\ MiipioMo| .," aiuwi, .'led Ijtu with ft I".ylh. bi Ji mniy 'luuu.ul.iInIbul. bis "lIIII"I..h, ," tluilbu A Hid it II- l.nreiny.uri.ini rt'l'ATION.Advertisers( .

Ids 05'nt At that moment Koth..w" .\ ii Itruw I'V"I. thoy took .utoringo jMuwngoM. ", tKHjkodJionuiKcM \ elf, or, nt/i.|>-hnvo you ,fit-oil' Iool"1(i. an MIO| .,builiMl\ h.1 fitti III tho pillow.' slioutd, ..II.. a gruel dial. more of him, \\ litr'uv.hlso'uguilcumuuuu .
the nir near ,\ "'' to UIII'I niwiiintsl nainoM. rrnmt: .', I..U."I\ flue Duin'n' :.litunnml Ian rioiintii \\.f hoi thun ho llkisl\ "Just like. a .pai k nf glib) ruin u of \l'ItnoHS.
.II sing vuciiil
I''nlmi be hl1"1'1/ .'It that tiuiik his tjm-ond C hi'Istiuil. nmilo, unit\ figured I Mr. Jima mid that 11. unit olo (.-r] nlng nftel anew lull, he growled', "well, U'tui Cults.A HIM.
Im wits lout(ulII1 b'ghll.k on tho piiMM-ngi r ht ''11 Ik'j'bin, while Mr. you ( \ \ there Is lull," thing' you will soon l hit' turtah) of llld.it II InlrlmlnuK 'am-a.
'
"
"OlrJ") Tim \ away from hu Al'I'1 and his lmy OMiuinnt\ tho Mil nf Kva: j'11'"I'' \ with remarkablo a"hl' 'IA\\m X\'I healing, him .SIIIHak.' ( mp I l.hius.
you bo IIt1". \ J"I. 1'hi y took Ih..11)xk ; aatv |
juilnllng stoudily ut mlversnry's him"Two Io1",1 >S and\ f.ilgnod to Inunknow I(o eat hother I..uhul light Ir.'ud., Iho' mention ol that And\ m It cairn. .i \uv that \IVmNt's: letb.rronmhuil grout tbun' grow dim, eni'pt whi'ru Ilm .,t- IIl'lmluusu. SIIOl'M ) NOTE( ) TIIKSE KACTS

!" A broke from tim word"litur'\ 'had hullli-od' to ihuugotlu' an. unmuwonul Hut M,. t'aid IIM, ling sun shot a iilmwui' shiilt thnnigh' the Miihunlck' Ij'ln ANI TIIK AHDITIONAI.( I'Arl''I'IIA'l'
'\ my rising, nullundeuiiglitacrjMtal At lut tho vuw.l I and It was with u .iw-t[ nf things conjiidirublyrloioncv \ I ..ohy and\ Jeremy)all wrolu, Mi. ('arturn'1.11cr went window wbli-b wanderisl from MMI.1 bisMit Hlank It. PI 1pm,
pin Hugh Kenbnw In- Mi.l. WIts kind\ authiu..iirmut.n I ami, I fiu-u to fsio and miule them glm .IOUM H h'in.ituuh,1otuut. 'I III-; ( 'OMMKKCIAIASCIUCCKATION
sigh of nliif that bl."U..h" "..'h. hor go with a duik bttl Very I tx.inKKil |
., .
rautlowily! Mr. Alsbin's IOII. IIU"etv.ly., rcmcniIST.S ml"; fioiukiv. As thoy .1"1.1." a f-I-I smile."Ah. \[ hU .du-p gi U,f at what b"II""I.I. Whl'l,11 cutne to hun hymn IM,fore thu sermon In < 'riinlnul ( IIMI a.Allhlutlt J ( IS (iltOWI.NU
u.h'I. 1,1 lo'orIho\ ho, I still told him of the, oxi.,ib"ment that tho duel\ !;vlI"I'\'HI'.ly.\ bi road, and with theeiiiptlnii In ll.iinlshinijnl.Cliuilo .
night of \ 1,1|Hixiiengoi" \'nk't to a gentleman tnbo mid u''I.I.' as the door HoMsl\, AT TIIK: IJA'IK: OF KOl'U TOMX
Moiiiru '
thoirjsta l"h'l ) -,
] b.I"1. 1.11..11'11 w.d01 (C'uiw for his hinlth, politely. ol"I..lhllu'PI "your f','t w ill MUHI fall In avily Inul cutiuu'al, ami of the. Ih.ul.'III' bttrswhich \ of thu rrlinnnii IM.IM-II of sunlight I unit,
onniigh, rumindtsl\ "luu"I. hiihpnnalioult COI-IKS A ItAYAAVKKAIiK. I.UW
him, (or tho Cllt".iy o tho 1 the wlb-b's \' t roa.L. It \.Tho 111.,111,1.. ( that 1..lly I'.va: went nut, mid ." e, havIng hu h..1..1\ "- 11 HII 1"11. Ker tbnt luinti through llou'Itllh. Mury '1 Isiu'r, Misu-l| HIinlloiiHS h
lioail at iMim's 11"t eyc >fu twk it \ the Ihrwo oil' 1".1 ilouk took /bor I huw, who was half wild with 111 fury nnd\ wavered nvitliwtly, uUmt and the ehr'iuu 11 .
Newt II. vll.1 fon-ee row toIhoemrrgoiuy dot Inb'lllgoncu. 1 h.RI'111".lul that 1,1., at flat window and wuu.totl. It/I'I'win at 1)10) I b-na' nf /,.son. Finally, 'it onimondndlils \ glow of the lights uMju| II\.ulllI., | UMI i'bun-hwiu

n rixk. n"1 1. 1'111 IMIUHO tlmt .10 heodol hl fatal dueb," ,'uul\I.,\ taut In alKiut, a ipiurU. of un hour. elf and Uie uvongi of blood' und. told him the new clergyman', Mr I'lowdui S

luUlloll uTIle of |'| has bn-n thrown Into WuUh In bund, Finn"inv wnlusl |iutlintlyrjcvontisin that be slioul, 1 not want for luittluty, as hudiafu MI..llho. lb-ba| nf tlie am lent, pulpit andgave Q Something Unheard Of.
Kino" ". TlK-ro was double re.I"r| and a stntn fr tWI, LI"I'1 by the, dnnxivory nf ",""Ut. hiul" ) | .1| when tinturdLiigute would U. hoiinnid ii, thu exUmtof out bU Rib, F.va kmkwi, at him In nunmoil --
.1"0 ".iwo of ( but o..nlIO' .In. should hn with the rest of the Mr
cnngntjntlnn
a
ropilro
0 mil -
: wan > ,
hair. Hugh Konhuw his the body un Kngllib ge'uitht-iuuaui. who warn { | n"1 va 1..1, II"'ln0' oIf ? .
flung emu hue with art 'l.h.I won riowdeti, was a huge mini uf a somewhat' -a
"I this morning bhot di ad In a duel dipt. Juiu'liii' fiuvijuil'' gmy | iln, and CUIUvl.lyal..Ilol 'I.II. very
mid wildly I fell, sprung n few liu-hni, tho ground\ of tho -. HuiHun, whu was thounfortunato I li, tndkuchlif W b..1,. rlor "|1"1 hunI."I.iu-r', Krm.t W'I tonownnd luuuuhum' luig make His hood, luau, wu* birge, p 2 A TIIK ( 'OMAIKItCIAf. HAN A
baikward. Ort l .
KriKvt 0..1.1.,Overt ..'nl, surrondinNlhinuilf ewe ugmu. ) -nbo I riMpilrwl any puitleulnrsum and\ vovtrnl with II.... uf rathor enanM rS S l.AIU.I'; itKADKitAd'K; IN ItFN.MAI' : -
u staggered /OII'11 ro/iho reaction gontlomun's The bl other "1 thought su,' nho snld nf nioiu-y for any i.un.. sin h as to ...Iu"1,1..k t hair. 'I'ha forehi.d woe 53 S 5 5R
to
and tliru with tlie others II. "utbolllk' 1.11. I ( )LA'h4 COUIUKIi: I l-orUI-A-
run
I'.n.hI who anat Irewolit unknown, .1. F"JI of wbkh I l ai.ii Unit Floremw my land or start a b"i. ho.. to I.t .prominent,' 1. and\ guvi' signs of iultullun'tuuitj1u0w'r '
".n-loy. \ bail\ al wiI. him knowHnnithy's, U,., .yebrowa tliUk 'l'ION'AND IT ItKAt'HKS
tw."blt L'n ( ( 'strongly AND
a ,
\. It in \ have IMIPII very wonuin Hhu
tiny J
(0..1.">1 his Ho .I. I).h'l\ on bl untk upon at the hue traced nI.\t<. ."havol...1Ihnt t.11 then all trace '( ha vanvly/ oxaggoraUsI.11' k".hu" ihii laid that, I 1 tOn wo like bo."f. iwwt and nun k..l. and In curious rnntratt to the mid, % 3 6 y ISIIKADIIV: ,

.100.sul up huts I..n.t.. The cnu*> of Ibo heart wavaif disp w-a The lovi' 1",1.1",1 o'III\h'l wIl ..1111.1)symlathy light gray eyn tbul.llIy..I iiiuv<.liiglyiM.nisilh
Ih.sky, n .. ,. tr.. flight' of bU"I'lrit unknown Ihol and\ In the pmn-nt <1,1 hut alit, Imr Cnin-t was n 11". ahnungnt H"1".1. 1 '.1 1 I.< h.t.I. tite-umu.' All (Its ,lower |nrt nf tluifivvi 3 7: Pi
bla anus oiu-udisl.\ Tlui heavy re .ll..t ral. tbh'l all whlf h to from (is, I bun
for tmu judge
\\n all her und vigorous life bofio n wI. .5S
l dillU'ult. autluntlu Information. strong wbou It I. thl lflu 1'111'1.1" .
it
.Iv.\ IJ bail slrui k .Wlt. crystal pin, mOlt .' \ 01,1,11 otlier churai-u-rUtk and\ InlluotiPA crumblM L.lw. would !1,1) forgotb-u and. I."'I l II. of tim skin, nature had "", l lplintifully I. C'11 S Everybody in the City
nlU""I passed upwind. through the throat ftbui bt : i loth") with, hair kui _
and I was would to n-tuin Run'| Knglund haitI woe < -u
mid out nt the l Isis,, of the head, .h"I..m'l Ily lh 1.10 who 1((tiC maui| EI. 'away r"II'/I'I..I. And .IU ro.nain hll ",, shyly miungh, to ...",HL thai tII..ell. teal ruveabMl a birge jaw, square s Iit
the \ |i'tt>' one to Eva .v.
spinal, column. d"oll'b.110 C.w"'k IIM .> 0.1..1111, \ the.. h here was only u" |.iwcr that nnuld really i''bin, and a pair of Uib'k ll|. AllogeUu S 5
"H.It d"ul\," said\ Capt. Ju.tli.sodmnly. ." 01"-w .h ''\lnr'a copy of thememoranda and l ( bail lawn\\vo.made grtwt.wt wiu.li tin tufn "f blo .l UJM.II, bamU )\.. riowibm was oonsl.lored a line man,
ami af,lur llwduel hunt 1..1.| h..I ,play'ilng away 1.1 W. II. |> ,
Kniest bis haui'lui. dr"n up b.r,1 VI H N. w K. Litu
"IU"I of lv.IYllth: lu .,1.1. he would wnuibima and hbi hit.warn g.-wrolly sMkrn of as
hy boy, alto kU !
ntuxU-d l I. Mr Ihoughtli-ni <>
and nncle. -
"I have killed him," Iu."uudl.-"I have killed y ;bl.I11 I "' "r answnrnl This "striking" IVrhnps UMS IIIOM lurtotis, thing,
,iib> nn tin nnm dm k taketo 1"1 ,1.11. l i u"I. 0
both be told the
To "
inyownvouin!I" .1.1)' 11 II.r.fnnni-r wuliT, l.s.aum l'IH'il.1 niino 1..t.. to 1.,11.. ., ,IUI"I) kept.JeramyV ulMiut It, however, waa a sml4 uf varli-nttfi /-. DAVISONOtvil & LEE!
i \
"Young Hum," ..1Mr.\ Aktnn, "dn notht1Iill tune, fully a.fly.him 111.lu'IIII" hive III luiunrtul.agolil. birth l'n. 11 1"1 .. tharui-briMtic It hi vein on the (fort-bead wbkh won ipiuruDyipiltn I, ,
not to forgot' IliultuerItuimes Ka .
tln.ro .wringing your hun.U taut tlinnkJ'rotl.lunco al.1 \ Wlt \ I If worth ItL utinutkv-ahlo but whonever tw wane
\ hun forgivoinw, of OKI hjitutee .1.\1. grow grunt as that Hut with all ,1"1 lII'I1IbEC15f4
for your own l'ol' Ho wits R"\"Lhll It dmt. "')1 Y I'R. ,. I I.'el."w-Yournowsbanmn ."ilt.l or iMrvous stimd out above tint
thnt ho had Injiutl'v, warn not \'r near killing you, 1.1 me toll )'o 1 for drought' u| mbmiMlfund \ toward afl'the mmo nlij .t. On .. InI.I. : 'kisl uw all .mbi tin' iiilddle of IH'xt we*.ko levil of HH) skin In the font of a (lerfnilrrnu
)0", hood cut till Ulmiglng U him. I".h"y slie wreak ) ln1. think of j .u d""I'I, R.lmy notMlngther It 10'.. tlnu ylMlblu when Kva ksikislnt \ A 1C IIH'11C JOII 1MII1K.To .
if she 111111.
Imtbe
InstliiL-tively Kriiont: took ol hula hut, and, I tli wbh to wriui t hhn. h gatchUaddn'Mias wol\ l V'II'''' ...J. .m'. .., I" potigol I AI'\'I\ blm, and It ,trui'k her an being an unpkauiiil City and County Surveyor

n.' U'\I\ some tm'agnu.'uutu his curly hair Enimt II'ytun. r.I"I" Mui 1..ul.Th 1.him d.ly..t. 1"0. b'II ynu what It IM. .>.ld i hup ".la ., murk bi have on on.'. fonluaiLHhe nnr iiievl'iusly iilmnst l'ItmIitl'lhJ|>
foil to Iho hub pilot l hiinut h./I.\\ "," '., witha vi-ngu ..1'1 UK n epitub in the bll.l) bUn' tbul bid Lue tK" tut ) her _tint did outlll ot jnli I ami I inutciial OUlco at tliu Ni'Wtmiiity murk litimumit.
/01 1'h. ,ww a ui-nt of her pawddi. flut to |Mn>|>|.arouii't Iw-ii 'taylor, IMS eyes way man notpunse I Itpo woliavo
I $
I'. ami\ vanUuil Into Janmnu
thrnugh I. e't' ,1\\ a neat gronvo nliMig, his w titLe : ul'o| ( that Im real woman who she ibiMi 1"1 fi/.I. I.. 'il", hail, : cul It O"II. .,I..I I, thut \gummnii, and don't her r..IWlou..anol Ut nul for J Just nub'It'd at-vcial Ii tu lIlt mcii tM-
wotruinul
thu-k ". '..11 h/l n.-unl bi kill him, tho night, 1..1 and 1n..I.\ with ".Unl of l bI'.l| l a rnbU-4 lute, >h.gav all that Ijounllful"0.1' but.. trouble j'-ui bea tars wni Hi of u.l.lilloiinl. lypo ttul
mid he was .\ that bonought u.nl. ul'l the! | \ ful and teems nnwk-al', but coarse. I ITO K TOMhnuld MliI'lIllil'ltM.
( a .h'o .aiMd lib luiniU, i-p'pt to buuk and\ we4| hko a bmlf the luore powurful\ ibarailvrof the got up row, lo you OIK h IL.\I. riirnliiiro I I wlili h pljeoH tit tn liotlrrpiiHlilnii
that ha oUII'l' put, n ball through 1,1 t.o, slit il><'Ml upon utter slioi4 yiMi 111. fitliargitlu.. 1 mil awfully .-- Umii over Ui unkkly and any anlwrllMr In Ito ImiuLV

F.'H".I' 101\w\ f.irg.4 tluit a heavy i'hlld.Ywtinlny. bo hwl\ bruit ..v.l. pnwiTnuj, tlou of the .lk.. tu"I"tb tn. .h"rn and\ un tIed' that )1 ke, t ).HII. 'I"V. and\ plugg" -( -nit-CO'TI.t'e"+- -- I i liraply cxci, -nle nuli-rn for plain amiiincy i.'oMWNiitML full In rocpjia Ibo |iiftwuliiily log.
of hun,, huvi 'U.i Itlbr If iuuldbuvo
AnM'I''' ..oIVI. forty grains bnppy with a bright mvr l I''N hInt Today I ili-ntuii a' time, .. ..1.b.1\ bfo to ; i"O him tim you shnulib :lEIh'I'it: ) hi llhl.HIIII.IIH.: j.jlj) woi k, l Itook ami |>auiiilut| | huor auu w 111 ennfi r C favor on I huiniin.ixi
-Uhlnd Ibo bull throw anile tbiuugh right r,
apt, o.U.I
( i t he mu n num.. ,.ouU out, ili-purling ,! that emL Kvirj 1.1"1.. .1. Intbow wbkh wwl.iMt| buvi kIL.I him' but at the 1I1I1..th.U"n. Iultl\o srrler lu.syiu will wIll It. clii. 'iiiuiit by Inimcdluli'lr n'mrtlng| thofailnru

And hilb lb.1 tliey all Mtmsl\ suViit unit, \ kM>ko4 Wile, UI..1\ )0111(1' hoilnwil |I'T a rlou who al rail a. ran wall" th" 1 that th best of limn, you .,, ..... g.' ewmgh not lit itreillied by this .n..p. Alt i.iili-..rii-| Nu ollli u In I'oiiMacoU tail now rum at (hIm olllee, or bi Mr, II. I.. Well,

at the boilyt and the tliat hail\ .lawn In ." rl,1, l I.rk. Ihl.the.end, U I'rovklpnc* lunged. with a |1".1 l for thai Init "I renuanln, tl'.HM must, IHpaid In M r. I II. I.. Wi-lls, or .it K'lO With lllO t'oMlltHI UI Jull Ofru whu baa i-kargv ot Iho pity iilroulutlnn.

(rlh"/ the "n.Ilk I"Knl t sfhg again. W.I' mlrhl h t'-!'.!lf a b law ti.CIIAIIER .Lye al. rania In, and Klnreu. Imanl that b>-, make w.. .1,"as us| fe. (110111 with U> old' j'I'i at lit i.Uloo ol tun 4. itwaiamut'ist.l'tit.: : I.. -K In tlio Mtiality of work luinuil If II In Hill enntehlelil In call In IUTMOII IS

"Tb will iu.| do. wild. Mr. AUl.Ki.prt* XVIL a I buy way the stalnf rumu. Again Uie man I mil noLan tuni-llfT, you ) ,\ .'1" .: LtYf nut tIlt! Iho low prlrpa lurgc.l. IJlvou IKwUI card mblniaattU I', Mr. Wells, In uurjof

We b lielbT nmv tlie body latlwre MY meiu .,.4 II if. b 'Junt .likely' I" hit him MI t.howl u In I. ,01! tioviHid\bund m'w*|>upi:n fur s.htat thisnllleo. )-ciiiroriU-r amie will i'lvo you I the C'IIMMKHVUL olHe, calling utltiillonin
,.ami thoibwrb-d but .Ot. 1. uttuins"h Ihrnu'th\ thy 'It Is a sail I pity full stlnfai lion.
"Llb JiwtU*I.dll". wUut \rOI\nt Iv dor Tao duuyl afK-r tb" ..i\l Inol. nittlni aw,* 1 bo |C u ,- ,, .
.

.
- "- '- -i '!- ... -- .. ...
i" 1tIt' ,
H. _. .
..
.
-.,.
: '" .,."..... ,
fv ....-...;.. .


.

-- --- --
--- -
-- -
-- -
-- I.\HT Mfiiirn nnr.K/.ii: I 'II"" \TI"'UII: i Oil'. -i 11' llr.,| M II' l'.n". A "I I. I: XNI -\VS: I.l'r
't1Ui H 1n H'oimumial HJ'IOIT I i li'i '., i, (t.i '. ',. 1 II.' i'rl'll'l I C ( II I\ .
rniKi-nl.i, ill" I'fturr of hf HlnrinM4nnl Hint! ir-rliiii-i, IVnpli .'"hl Hi ilii- (.-'nl. W. ,'f, id, Henr> ,loluii 'I (
'II h it It-' ,, I,,.*. I. ., 'l: wrIJI.I'b. :
.'fAli-r HI'IHIIIII. lir I ho tinlilnrtf'nr 1'1.11.,1 fry of 1.'I.. MHIIITliij II., .:- .1'"h.f.. ._ irtLiiiii, '..1 ', CCC
'b' 'in l lfiiii
*
I Jn.n"I i TI 1
Wiinl JiiKilf' I I-ml' I" HotHi
1. t..lv.
\\" :I'"II.\\: I.' *" 17 '1.111"1'Tl" "I n. Ma" T> II t Mm.1..1 i fr.'iill.. ., i ;in,j i .' "iLii ,
i- b. Vlniinin "f'lwMi Ki..niil., I I.C.,' '. ( Jmi .111'1. )
'' 1 v. r I I. ; .
i.i| .iiM' '1 .1.1vh ,1 I \% hi* h npnli': ] :: 1"I1 IMm.iitlnttll.iilll X lorrrnIriunk Hit. 'i- HIM, | WIHIIIM' "" 'ID. Jul) 17T! 1'\,21\ a. in.l .
: ,|i Mv.rdj .nln;. it- m iv .1 I'l-iiii-MjI'niiiiMiii. I. .\ I.', H.IhIO"". 1.0.1 hunt., ea-itioiiitrt In .tih""OI. I 1'clnneienlnl ._ -
"I.\Irl I I'I ..Hit- I'limilll.lil'H .Il. iilipim. .Ihrll". .1'1. I in.t of l'l""II motlnic, linr.li-. '
ti'lm-lt. ) at II' oVioi-k. nt whli-'i' ''i.,, n I 0.' U l.iMIre ,
11111
I I nli-.. Ilii In* I I h.ione" in lln- I ll.ikr. I li nii| >n. (_ It III'hllll"|,," II Murlini.' j .u.1 tllim.l. g. 1
woI'l'.winx nt rjti.-.r."Ji hill. i I' I\\ ; i t. 1 .
: .
:
I. t y', r.ilillml' M.iii.tU'-iiii'nl. I r I Mi Hi.iv: *r.. II' nt mli-i (I Ut IIIVIITIIN. Jult i'-lnlh-ntl..n-. ;:
Ir.llh.) NorthcHt. onicliii.i ilunn: 1111 .r,iln '110. M ibv.ii I 1'1..: Kil:. >t r I llo'ii-1 i Al.il, I'Mi, local nil, "I'rly nimli Iniiii.lt'ii ( a-1 .
I.U I.IIIc nlnil biiultil to tbc Nortbtti--. Ill.l tt ,-.1:1.. Jul< -' lion non't ''I". .I '. I'll "Hiirnii'. ,I. .\ -llti.i.' A ii'K.le.I'lill '0'1'1"1.' tti.bin. ulii.li In neiteriiIHIIIOII. } }
Kimpwlmt, mthouvb hll.l.l 1 rui) .Irin"i-r< f.i'iiii r* il I > \ ik ,p Ilirttniwni. li.ml I li tniton.. I hi. ;i iUrll.t .1. nii\r' I l.n.I' r t
"Ulerntnl iliv_ I Attliii' I'n tbf Mh of June, tin, ,l'"t .Mf'-1 I.. iiral !li.il, UV'T-, Jok' Ik'"'", -it-phi-n, i I l II''I'I'i '| | ., 'I| 1.111.1"1 ttiml. U .
pretty MlWy "I liriMi. W I!...'. I mm. \. r. H I'.iuuio rallti .' in ralur )
,
urlng UK* nlKhi, ihv KU I. nttaini'liteof turn!" tin- 1'.11"1' r "it f loniiitini.Ala. "I -rimml' .I.t.II nri |/!., i-r'. W 1"1'" neatiier,.I"rl.,. "U""ry.r.lll. ,-'I""ninlirnpoitlnii. } !

10) mllm'tHr hour, O,.'rll'"lh" .to Kite tinltl.iii. "f I nil .- pili'ifr.iii'leitbil 1.f'', N 11..",., N K.I.I. ,. \1 W.r.n. I. I iiiiiloiiartpnl' i-oiillini"" inNtnirlenn .f: t'
'. : : :: ,. : : --
\ I1 db
,
mtlns Incn thu* rMonliKl.FMtn III" |1.11'.1 11.II.r noil dKr \ r..I.I.I"hn.OI..f ) M .bibnnd reiitai-obi.' and\

tie ilgnnl wnlrv I ""lell of thlmoniin' -1In..I.I In Ir..r Ihll.II.. l'II..r lie'llbilnlkht .H I-*Ilin-tliorn.) ,11.1..hll.. (II ten.ll'0i'; II .ru, ,T.( ."lh..f".Uoml.I I'eierlell *nri'oliTi-il"""\\,'. forl-tlar-L-iiu'.Ke ue).:.and, CIIII""IIY.I'rl Books Stationery

,, T.. m., I a"I.Jlr." | tbiil .'toimtrink .' h.I"I: ti,>ii-o m 'ocllnz 'n mio .* Mlltlln: John" \,"..k. J, Illliirelt.i. J.*. ."I"I." M Ml Hi to (' 111'1'.1, 'Iheritir ,
l'i,tHitrolii "I"UI ( entri'. III" ilrumlon .1 .till tinitl"ti.| nml 1 I r.' III"'I.II. U I Munn, <> ,.1., Mun-i. ...Iuhn111'.1.1'1.1" ., I m-.irlt, *-atiuiar) .

of tlm bnroiiiulvr nt th.. |.lmbonlnx 111 fir "1'1":111111.'| : ttbb-'i. .ll, ) wit piriirmed "\ 'r' ". I. II.'"tli-lliini.., .1-.', )h l.i.k! I'.l'll." "111'ln \.tH"II.: : MCAIIMIK.I'.r.bip :. PAPER BAGS AND WRAPPING PAPER

M I"'ndrclln''h.f' Umn nt nnyllifr n* roiiicUd| In. the Fl 1 lu.i'oii' 1'iM, ",'I'ln..1 I W ,illlain*. II.. nit 11"1' l-raiik I art ill, tin; num. I MI.

1"lnlll tbc ",irt'nural "1..I"lon. Noiiinnuu Mlur.Then" .\ WII.II., \1".1., "r.'J nxK: uxi; (H WAIJ. 1'\I'Elt AMI IOIDEIS.
HAM hot.n rt |Hirtetl.At nn* nt onee a | -::1." 1",1",1: I Imtl Wi-. I. iind.' r.II'\ "" 1'.1)' iirtifyailnt b.lik :" |1.,1" Aet'illne. I'otl >M.1. *''
147r"ii*. nbo tr -> II th "-. I'bll ul'II'hl.II.' i.nbr.Fi Fl.iilllllA Cl III.I1ITII": A Sl-KIIAI.TV, J..Trkr. I'lMMFIi TO Oll! ,,
7 n'flork Iftnt evcnliiK, lh olmertfr aiiln M'jfiicd' by | are p" >n' 1 11'\. 11". ,\LKUKIi.: I I etriiHt, liMt.' l'olu.: tov.lliv.in

Htution ru ','Ivtil ordi'r. to take don" nil Ir the IllutfSprln1'imt' oilli-e. txpnuomiihfir KM\M ::1. :. : llnilrrl'j.: : : : AXIl ':
.1 lan.U, and at I o'l Im-k. or four h"I. 1".11 for Mr. Ii. \\ Ilklu,* m, -.* l'otMantr. 111. Xor' baik WI'.III'rl., Shlui. ma, ItucnonAyn CWAJ 1'OJAl'l'0 11':111\.1.

Till* win fiirn-nriliil. to Hie I'oM -., ID MiiK-nirec .Lumbi-r, I". 23 S. Palafox Second Door North of Now Custom House
.flertvanl, bo re".hlo two \b" ('rniiH om- for License. Irk Lava'el I"i, Ii.mlihi'lli. Inpc Street.
'"'trui-tliu 1,11 M bolt ( u"I''I\I' ) tinIbir I.t'r iciicr.il IrKI.I} n-i.1| ,"II) Mi. Pct ton ivjuihr ek. toll 1' I.I.
ndllnliii him that thfif l I. fjiWiifB \ "''''* apiKiintiiKiit.Thiri'tvii tcoi. *, .'1.,.July I II. 17. .Nor bnrk (ininoek, H.IIIM'II' 1J'III", to )'1\01.: \. n.IIK \.
I "tillIlnnoritbli- H Hr.li.n. '.>1llit\ i.lillllU- Sullivan TlioinrCo.Nor ,
theifiilf, e--l hf ., nppnruiilj nurrliiK -. alto a pitlibi't for MI.I aim' I I) 1.1)U
,
11. .I..ct for tho <; unit} "I l lamlli: and b .ik 'I"W ii. ,..tcl."n. tlVi, \
., ,. tvifli 91 | ami wmirf I'l
,' iiTlliiviirill). I.h.t..r Mi i'lII1 Ion 31"1. .1.1,1. n- -t.ilr. fr Flrl'lrt : In/ -kin-.ir A 'lcP.II.
POWDERAbsolutely tiki- ".luc. nml xotun. tLi-nmlv.'K the 1".11"11I11'11'," lionu i-l 1'bi'i, olir.i.. I.r'r."rs-\\. iiiiiler-lidieI, rt>- Nor bulk Aiml" -"rl') Fouh) M on-
"' "' 11I1,. .dtln-otV-r! 1 in-tl.ion foi )Ir. Wllklmtnii, "r *|-iriilly' r"'I".1 >our lliuiorjM.II..mllneiif Ic'1,1.11' m"i'tr..
< the I'twHUlb-e t > th", i f.fei .In I |"" >, nim :.mil boor Inthi : \1. k I'ireiit.ir: Aiki-n, KS, Ithtto
1'0' Iii-pirlim-nt < eouiitt .f rn-in thu Ut of orb I.Ur .
t
day
.t.R)1'If' t tUtlt tl. Wllkln-oll tl i- the..i-ll ..Iff, ..10"el u'I"'r.I"1.1"' 'CI"hll Ht-tolNT !I.., I Itv*. H4 nu. 'h p U II Cor ar It on n. )1:11.: | Monti'. U 0 2 NO HARWELL I
Thi> m-h'i'iiu'r Ada A. Ki-n> il> ,
'I'hl. 1".1.,,, lii'Vol v.rle., A ninrvel olpiillitriiiutli for ji-tty i'om>triiftlon nt >'ortM'<"- *, lo"w ( tt.did et 11) botl.t' 11-.' I hll.I.. ,,ttil Jlaroh ld. 1.0. !: I link IVIi'Htnc IbNvn, (ilituri, Ol.'l,
| nnd, t. bolimncinMure I"., wu fun til to haul' out }'u.li>r.liiy. inoiiiux he CotiMKIu-I I.) that ('nine-oil .\. Mono I \ .r) .I..I.ly.| Ih'er I'latte, to It I'ui''Klo.Til. ) .

ieoiiomleal ilinn the ordlnnrt kind*, nmlrinniol h,) ""' A"C.I. of the ueulher. At>out 't i.id Mi-ti'r I at 1'ililtfAtMeinir WP ''d .of .re ni-ri-11,1 Iranii mt at the ('un- : WIM. "EI.I.0\
thu t' \
nppf'liited roiri>< tnier*
In- .'...1.1! I IncomiMllthiii" ;nlththemtillitinlui.f '. 1l"1 1"1..II.I tom II MI* tod,. '.,
ilii'M *il.-ht iilnm, orMioHplmti' 'I.K k 'In II ".rllnt. Hi" "" W".II nmcliml ) tlrlll.' elf.-tloii /. '. In t"lhl.II': oun. ) I'u mil ii IP of all It I nils, "|10'1.11111"| I'lo4 k. l>l<'liiii>", ItriM K-
lo.n toil luu IIM\\ ami tbc tiMM.vn"toviil .-! I ask that the nlnin-pnilbm' : .
)
( c8lud. the aiiiiouiic-i-mi-nt, .r""II 1'irlnrc rriiiiM Ar.. Ac.,
ponib-r*. SnJJ finly a enll.' o an x.niem* Fd Lauii-iif', l .M CO'H-II' J ',Iu" J ix i'iiir.: No. .
IIOYAI. llAKIVII J''W''R'' ( "., I up off tinjntil, "I.l -liu anlinnfl. I.'r (iununil I Amflilii I'h.i-t.-r .
"r.\ An-i'inli'j I preMiiltmiiilNref Fl'fflib-r' A M-hiifrman"' J t'l-lllioinl, J Ilk. un.Am .
""'I 11)'IjI't: \' 11"1" \\"1\11.". S. \, Thi'illiuliarifi- l lr "IIrgl i* litm our (liiu-ral .\clll! I) ami otb'T l'i 1,1,1, A K: II innlt'.n. I I. U,iniilieiw r, U *hl|I' .'1".1 I"r.: I"IUII.'r"cl. I.:...
III condilcM the f.irllitli'ii anboif llii.liii.. M I > W Col- tier mnp' On
| II"IN. Il. \
fill/ /. 10,1) prominent pintln' nmi. t-ii'tirC nK.i--- Inl'I.II" 01 ..1 Easy ffeelly or Monthly
In td.II."n/ nitirlal -
A'lfrrlifrmftttt .
nml, Frnnk K: Am nlilp I iiv "" ,
i-ntm> I 1..llj.Ir
nt /Hit uniform ,..1' ..f (>iu (Viiljtliun r"rllt.IUlllhu .lld bflim fKHir IIKIII "Itibb),'' to lute ihe n;'| intini'ntban.'d : 1.1., J, M I |.l'r'II'r.. J, ), hip Cimiite, Kin/.iT, PaYIonts
II'.., I H'II' ,.,,,,(..11. .\'-''''''''rIipm.I, ,.. I) ", !" quato 14 iiiinuio' tboranlt in fantM to corruHmiid| n-,th Ih. ttMiiHofIhe : 1,1-111,1.. 1"lr., : vhtieriiimi..lb.I..r.I I 111clc" BIRKK.liu .

/ 'I'mnty Crnli. C.,*h ill..rN'JII.IIr. n thi' M-inil lnbuiinril.ini' t .tiny, \elth. L 1111111'.hl Ij-"i I. It likCn-Mi .,.Aiiaiml.uiinoliji.. '. ( > : : : ( .
llh the inall K-titiii| ll"rl. HEFII :
in nn tt | r.- ,
11"II"c 111. ', J utv- llr baik (irteii..ii.It .
II. M. roinkln" In* rfiriu'd to lleelly r nolyi't iKTinlttin.1.lapltlnlilfk c.iHd bU eoinmi*>loii and.. takin .-linr.c 11'1.lun."l\aim.'I.ld.N 1."hl'l Larxeii, 1.'lo..\'hld'n.1 bnrk J..la.""" .', ('npurni, MI.It ri\\/ iw. -:. 1\ 11':1.: .

nnd \\ 11I1..1111.11 oilieeat tixuul 11"11I'.. "ImpKoti tin.k I imly nfViutt'njouiiK iif thu rout (Jllb4iinniut th ttl.hu< of (lie .1 ,l.lpp. K: ll.utier. J I! H"'RI"I. I barkdiilm-piic. ..11011. 1VI. I < ('f.llt.11 ',.. I'IU'UI.\: .
-.'I'' '. ,,(.iXMtwt. tf.I fcllonmiuton thu lm>'. 11.1| .i-l'lii'liK. J, C II'hI.'r. J XII bark I lior.i. 1..c". U.Vi. J,' Hf
> nllliv.If ,
of lln 1'.Illhl".rj
ofM ,|mtp li* Nat ib' ( / .
I ttlll piaraiit'Ctndo the t I."t piece tinAunlu S. Ililnberir. U IMIO.Km
aU-b or Clminotneler, work in tho eliv. "\Illg.II bin IYI'h. tbl, I I. aelitu In eoneert n'lib the Ad- "hI.I.. C The'm-n.'I) Oiimn. J 11,1.-.111.: i b.iik .'lnll"I. M'-lnii, t.;;I. __ h _
.,. W. I'.iit I.Lr.Xo 111 tbr.lorui canto .up bv run un.lcr. thuf the child In'* l"-t It* f.itir I'ixk". Fil *exiu"r. J It WIII.III'JII r, Xllrl"rk 1'rlnec I'lilr.rk, X"III.n. lo..J,

IK'nl pltot. 'or evlri for |1"I1I.Ilnll, 1.. of tUti thlppliifc'' ami ""ch'd. 1'1111111 alr.iily.All"1,1.lrnlill.. jr. .1 II Itb-bllubl: ,; .I : :: 1"-1 lrl'I"I.' I hlemi, To Uuilders and Contractors: !
It .
"
iiitot, *. n hen fie watch I I. ebniied.J. lirn- n't nlh. Thu yI'h. ilmvKUtl aKilntliflou Ihitnucan lenriiofthenir.iir Uthere lint-mil. H ItoHfiiHtc-ii. ( O'Connor, J I"III. IM'J.It
Ainln-ttH. C II K: llantoii. baik Ilien, lladolloSM.llr I.
W. Hot:I.IT. \h.1 WArl..
IIt'II'" mill, anil \1. '"nlll ""* um'1| ollblitat ruimin-ol.t Unit took ., '< I F Mini- bark Kdniii: pickle, Uid.;
/'n.
W aiitiil I'liri-hnie.. "" '01.,11,1, ,, Ilotm.bold ''' \. ton n Ibl* inorninic, nbi-ii thu ..1"'UI'rlmlQI Iho niiitli' for thi 1 II"lh.I.1(1..I'h., J ), J' IIIin- NIT bnrk (ire, ( i.itnsunlil!>.
nn ni-tlvu r \\ 1.1\ \ liuliy
.I"k ,
Adiiruo I"olil
nod kltliin 'lIrllll"" 1,1,1 Planod and Undfessod Lumbof.
..
| o.uuu 11.1 threw lbubo} a ch.II. ("lonim.nl I. J Kr it.-r. F Anderon It bnrk 1,11"|| I'ii nlii'iiiii: '| (K,
I'.nx i, IVns.i.-i'l'i, "''II. j J'lIo.tr II.nl 'l-oplu mil kindly I'I."I'r h in, 11.1 if I, Anili'Wli, K: f>|HitHnipnd! ., A WI'l im- Nor bnrk Li-inhkuhl, Ilul".I'M't ,
:InA I iiliould ever lie lilt I Ir""I 1.111 lot lo i.lf.T b.nn. < bn* A Ktan*. Ii l 1".k..!*. AntoiiiiiIhiiiilnlik.Thoni.i Aunt bark Iliikriin, .
p irty of l.idiun ami ;,"1' '"cl from fur the 11 tin'" ol Illunifr. J Netlota II. 1-lL-iiri, l.r: ,. ,
lire piiiple I hlrl .
ir.Mu\ti. hil..lr .u'lr.I llinbb'r ami C'oiilrarturs|| iiml' I It to tholr mhanliiA to U' ami
AMI < : |
I'I'U'IOS.\L:
Wlrrlllll1 wont up thu l 1"< );'I1}'c.I'r.I.I)' 1,1. 1.1 of th" ", be n III Hid out Unit l"I'IIil.I.,' ,11.11., s I atU.. FNolt, W M I I hil Fraiulll Tlxi'llxl.i.'i.. prico list nml ininpliH' of 11111.1 11.1.1011'
f "'AI ):1111. from tin- urlhcI.II.1! I nl'htnnd | n <-bon ilur, ami tt t-ru ciuiht| uplnro """KO I hn failed him and pit IffU 1.1'1 1 \I'cr.: I. Mater, I bark Adriano, l'i Ili-iicrfmi, 4-s.Itu .
110.
I.hll' l.h belietu In |>i-ncili'| | < .' .'hl lorbiMuKeniu, \\ h.rknl.. \11111. 70',. l>lis! : lm> l.fMI'.KU.: SllilXfiS. XVii.TV( SIDIXCS, C'KIMXt:.
unall. jinn r.f1hlh. Xorthnmt thin by the Htorm' thu HUI In I lie lagoon, of 1..11111.11".11 .11'01. J libnik, ".. .
1 .r (' 1 ru'e' imd 11' 1' 11'.11.. I Irt.1 llwreiW 1'lrn.h' < : IKIAIJIIS, > KTC.VtMi.unntii' .
morning. ,,,"t.I UfomliUHii ht-nty 'Hint, llu-v tvnnbllotutlmpttoKoout. not' a 1'11I"1)c.,IMilitieal 1'\1"| ', tt hone III.'r. .H art- I .. Fr \I l rr.1 WlUon. M' ,'"II.IIrlhl :Am:: :baik: I Lapland::: : :::: : linllhb'\ .|II') 1\11- "'EII'JXH. VATJXf.
'liny 1hAIly.h.)- Hot hit'iitieal I .. Harry, Am In-lK I afiiimn. Allen, III!.
'I hern ttn* but one caneIK finHI* Mnnl I Ilt. W'I'r.111'r. I I h'I'I.h \\ : ill-liter to > what ,' 'll for. ilra nil i'f
pUce "0 W at m
Miiy
il nt 11'.11, II.hl. It I.i notffrtain that. 1' : X 1', ",' \llilil., .: 1.111..1 l: "> Nor baik l ,1.01.! NircntciKHlLNor i .
t'l 11| ill Honor, tbi. innriiiti:;'. Hiiiimili Cox.ebar .. hi> II'ty wi 11'k to-il iv, iinb'Hs tiu-t -- ,- Ith'"SI'--- J, Iol'lle.| | J Har"II..1 1',111", d I I.IArll., .\11. "I"! mir' malfr.nl: r..1 thu HAY I'olXI1 SAW AMI I'l.AINK S11M.S.
"' t-d nlih, curilii}; and iibuint!;. Thi \\ lutf ( '1 I..t, I norihniHt Mini, it nu. J.fitMv.: 1.1111".1 C W lir hi" 11'h i Xohl,'. K1J.

lady. winuHiiM ,:,l.'I l. .The,ill taki(>AI.I.ln nil) il U' r.1 of tin-Hi"."ti S.t\to co ilott iJii n.bail.Minmiia oilb-e, at t.if: tlniK ntoii-iif. (,i-o. .M.iriiiiH) H'r. Ir.ol., Noiiimli.iHllJoniI' | N 1'1"1'' A' fi,-n-., 1111 11.11.IIIn', IH"II.II."Alkr'I'f. : VICTOH E. HEY & CO.,

'bo'A tujfundi, .,h'o'ok' rtlii not ten** for MAndren I. \ at iiinrantln| nnli-ii otur to Jr. Ue-dilcni-o. ""r'h"t. lintel.IVtition dol.i.. IE I I' 1111 llrill.1.,", I II Hurnambz.' \ Ux.eaiiiM. Am bktn' Kate, run
*, jt-Bti-rday, ,nml ttlll bunll)' lintiliMliy 'aplalii Kit/en that hu Ihnllii. List nklil II ( HHei-ti-r. ril: Mirr, I- 'liklii ln'O W >m tventhir lint titluuln :, bi'Kalinntibl, cnirv Inn Ihocribainlhi for License. ",-,n""I"1 'n.Ulu.. 111"", N II,iiuIIUm H bktu lii.iiiadn, Hoim.It tg.\.1" lir.-p. i.toi-k of nil Llmln of WEI. SKA < ixi| | 1.01 1I' IJt1
tinroiiKb
; ttliub' bunlnu.M to M n. ..11" .111111'8 "", T IMdxiuuii." "I bktu l.ui.l. h".II." 17.1. "* ), 111.1. jul} :
moib-riited kUlUiieiitlt.All Tbi-rv* nai 11 bin k oil hbori* late yoAtfnl.ivPtcnliiK I' "I. .Illlt' I'tll' 17. I. 1..1., I I' '11.1",. N M I M.itM.ii.i.uolltll. : Am, bktn Mtnri. I uitiH, :!-." _.
'AC II.A. t.
inoriiliiit mn, ) J W W HItilllHt' Am bktu JoDfpli' liakir, .: :I7'I. --- --
the ll-di brought in Ihi* tt ,>n" ninkliijf Inj; MIU > To th,> Honorable f' ."int> ("..IIIIIIIIK- "rrhlnl.) Ilh."" :11111.
11I"11 huru ho but bum blottnloen. 1"I.I. tr.i-ji-ni J W r.M.in.rn .
tu iff n Ing A M *
if hut: iiinMii. nmltnuof \ 8lnn"rl. !
.hmr. forth
K.: K.: Miundi-r* A I and' tln-y 'C""II) .
r.1 o.. 11"1111. Hurl,11. F 'J"III..1 1..1..1 viioit**, (no "|1"1. Am sib Jr.; '\ '!, I UIll'*, U.btrNoii, NOTCE
ill lo Imxi' red mnippeiH' h t bumiiiii-k I Itell.iiiKiriil :. 'In t-iirrtlnu tho inailt to ami from '1"'' tto.ll, !.".h..1 .,.! .\hw..I. :Jill.Am. .
< MKNe, iimlirrili.'ii'il.
) n"P'efullv -
iK.\Ti :
| h the MiniukCanl'iKr iiillnit'Mliy..: ('tiptnin Hiii.n.Kivd hl.III. ,of "l.c' lioiiornlibHoard, Hiirikey I'.l M C'aroii, J T *ch Jin" (.Treat. I'I.I"'. 477.Am .
: \ ; .
niiiip.r ) ru'iuot ) KlliM.d Harrli: .,'h.Ia A 'Ki'iin oni.Aiuwhr .
'iiiploy | 'iinir.iio' rt'd. : | | by tinmn.ilAllunla. ll'III..r. I to H || ,"c. .1.11.'r. in .
hllllOr. the"CI.r., .1.:l'I""r.. In .- I 'Hi-rbtit 1 W 11)1'.111111. A JMIIIOII' | Hat iu PIIIIII, 1'.111. ti. L STEJ
..lhll. d.1
TIIK WOIIKIf : US. ""I..r 11I1.. t.1 Stnumbr. A 1 J I oli-niau. UV .
< (0':1 of 01 *., t iiii'lob' I ailthoiiml 11.:1. --- -
The fuller.il uf ). JanulimlMiii' )eHrjay. the iH-moi-ralie Ksiainlilniounty : by tbo ,ai-t of ,Ihu I.c I.I.turl. ui- little/I 11".1, \ Iel. W Utfr, ( II.H': 1'.
Ht-n Itimr. Alcaniz and
I'ltI.r Corner Government
Streets.
ink ,I. tl. 1 Im gentlemen protud March 3,1. ,IM.. Ilnnl'll. I: 1. Ihlu'I. Von iu ; ""I'r.I.| your npprtituIn
wn in .
1""ly ttnnpllt, ln-t f ill, tow hut 'xl nlttlll \i-ry : (Uile 'li 1111. Hen I.1. 11.1.! ', A DMfrcil. r""lll
",n"I.Unl Hi pall U'arcr* wi re Me**. I I Ih,' rent In-judged. hnvone, III tin r'.I..r"lr.: A llundxpy, J'II EIII.h. : I'IIIII. I"Mr. )'111 lre iMillioinl ,ilh Ilciuliulu', ,
)M..I. Faiiria, J. II. Iliiln, t., lunu lii'innim.F.d.lalujulna Hjht nl the Mcuut "Kr.ni'1.' ," u.,1mirnutl We. Ihu undi-ml'-'iiwl r- I O'U\I\ W Mukui', J' Mitliurlaiitl, (I j"rd"'II'I'.J U I IUmiMty )'t.lira Ililmtty, in rirum nii.l. 1"\11)out rpllK: rMlKII-lliNKll: dlVKS Mi"I It K: 'I'ILli TI'1 UK I.IiJI'dliS' Ac.,
pioluNN .
: \ JlUnlllVKilld
I ; ; :; Joe i"il.iu': "
Klecllon. U. hi rnnmliiauoiinly | :.eIII" ',
: rn-eliiet No. of luiicv !
: lint id and Hi.it iiml ,
h111 In a mi'.klui\ &iniK.il, but flunir. opeid. ) a-k that buJameiiCi I n .'"b"o. I M II'I..I. I'.ills: \nlilo i up Imc up pru\louHly aihfrtlmil I. ui.t ha\iuglct.'ii I ilihioiu'il of, Ix htill "n."lnl priv.itu ....h.. Thosamu
Thu r"/I.lu. ttere II'r.IIII, hi. J..h".l'c,"* ami abote board In tbu fnui** of tbo-e, ttnhoHcmaibiiiiition ', 1"1 IIh.Y 1111.1 It Alh'li. A-hi.llnii'k. ti II 1.ln. but u.l.ih .111\1,10. .I'I'ln; intiliriiivi,
( 1.,., tbu limiintnblf renulii : ",' .luiiiiii, M 1"1. .Im t'lr'.II. Mii'Neal. J 'IN'1'1. J.Itauil. A .'crrer. W 1.1' -.' UCC (irliilluix. \\ hl\u fi.r tlimr Imsi* ,.r tcrniM nn olTrrutl 1111'Unl f.nlu ruinnin. ThulMiiori| nn.1. urofiibH ulll I lo Boblik'pnralclyortoxtlhor
-, >r,, J ,
.hlllc Kmii'iinb'' will thin' nlXi'rnooii 1\1 i I. illitwtl, ) tiai-iablel' 'Ibe CUMMMICIU: Thou Mulli It n-,I'arker" ,nu A .(." "Irul.AI"'II.r'"r ,, 1'1"1.1IIIInll'r.II'f.lr'r.l''I'1 J Wlh.lrlw.Ililln.II.1 II ch"II. bud "h'I) nmlblili "njimuliitu nml In loUtoiniU puri'linKir r', ni 1 inn' iklrnnliii-, l to clonu out
: n .nilor, who ulnnilrbnrf.1'il bo Tbure' l jut AlI. '" .1.'r"' r nn h"'I', 11,1 Ilion 1"0 jnu Inornv
4llr'I'III1. I..t. hal 1.1.1' 1"1.1,1. tII'I'Irllllc '. II 'nj Yi' .', Mclinf- .I"hlllll.O"IIC
Wi
1'h.O Itamliv/'M 1 J ,, I'oiul lion tliiui I"r"hll }'ou nml n-tiro rr"lIIlho IUI.|II'-B. li\flli; : :.
) by bin OAllll1 intiHtur, .1m k thu H""tlo of Lily nml Count) r 'llnrt 11..1. Jami', WfhoniiiH. J'I""IIh' Illw. \
J"hl..I.. cfliiml, \\ |>niiikiiij$ nml unit ilug. CommiHi! >iifr*, and ghe Hi" public a fall Wm ...rllll.1.0.. ". 1.I..y. Jo..hIm.n.)1 W,. I' lollh.II., J' I)1".hll. "-. W 11'1111., ., Hunt in nn II"ml Il' 1.,1, will j'Urily your in it'!!I-If _
I ,1111.I.11'lfl" -- ---
blood Hlurt bv illb uilion .ftilir amiKidiii'ii -
.lohiiHoii, In In ollli-i 1'rllcl. 1'111 "I" 1'n" ) ( u
ThlH follow c""lhlnl} npruM'illation In 1.11; l'Illel .... II .Ioh"| ", I \1"11. ) IAII. W 1'I'rit. J.I'cr
111'0 tho couiti jiroHtciitlny bomo pooiln Iiii'UMIfiiunithboiifi| onril.ihiy. nndroiicnul Ihu
whl..mWhlKolld J"h1 1'11'1 !un\ .
.
mllh, W
II. (if a HHilor.IhJ |1" lm'H'rl' .; lilmllill dual I "rli "',r"lu r. J I 1IIIh. I' I .A WII111'' ,' laullli mid .I"CUllh." K'I' I
I.WO"III ) WiwIiliiK ,
\ Wrllht..1 Oi. ll.nry loH'} mcilii'int' >'" Iiml, : lliiiuii,
and baulnh, fium the l'iut'i 1.'dl'\ IIIrlll.'Iulc "ld., 1 ., \11 II Io"rlo
rniVut' r>i'n tinKiolw nml Clnjilet h.llll. Juhn ; Sl.l'P Ul'Illl huo'I.
) ...> alti-inoon, 'IVMI|11.| | In I \lt-lorj fiiiiuuil* Ini'li tt ho look nut 1 Inthuir oni', 1.1'1.' JUII' l1k.r..o \11111.. J"hl Ikl.h')1.... Jnlm (iix-ely, Itiifim U bite.Uc iiml mil) Mut'iiifin bottle lit ( ,.,'clllrnl

undi-itukf.; and a reunion J". : : ., Iho 1111'r.III"I.i utriify in wit- 'II'e.' __ _
for thu fiTiuiT, ulucli,, In I 1,1"1 mil 11"'r..I. 111111) 'II.lo ''uIV'r. 311llr." t.lllli,1I *' ____ ,

couino, Iniit 'bir tippouuiil tw, initiiili'H. 111115 yul 11'I ':"-,,' I'li-rcunul thblult I \ )'(,hl.U''' li, Ituth-r raiiu,.Idinlul; 1.n Cnry)'', Jlnn.'oiiklin :. .onKile ." I.o.eolllho> 11"IIIIC.L. W. HOW I.K:V, ellr. HUH 1""lc.l., J1III'rll"nl tl. --- .

'I'U.., r wan 1 101 rl'I'1' h.c all tbv(3)'. ice.and uo putter on uartb can ..p' iHi C Fdinuml N n-hu Jr. Mmtlii-w Mr.I (i.M.UHIKX.A. : I. li. 1111.1.0
III li, ALFIiHior : 1
nuillhu milling iiiulilhii of tho l.o bout,. publiuau "t I ly in ISM*. I".kl..II.Ihl.' Win Illiami' ,1m, : ,,'I"U'r" :

WCTU fun.ly luati.il. Thu. Krolk-i I. the IK Il'r What belli' Id"IL' of tho "sl.llc.ol A Wllhlll., ItuimU.nii.B| "YULI' nu.v Not that wo IX'O, nji'iitH for J.rrihll', No. I,) InU'liili-nH.i 1-liwl, \fHt of l'IIllr"X.

Hiiibr.I'luajuni". d'Hiilluutlon need put' (11'\AlI tliiin' thulumpuiliy ""lhul, .'I, t'titur"' Cul'I"impir' *, lluik.lilnaril Win Lenin WH.liatuH ,, 3111Ir..II01, onl, > by thu Calif'-rnla' HI !el.nUln., U tbu but SuitHiitlon.the uny "p biindlo tbin Svn.mitlon II.iH ""III'II"llho', M.inurnftiiruof Tin, CopH| r 11,111" Wine for I lie 11' Tiailcnml !

: '10. IMrc.llloI, "Flu.," InFlorltla of, tho IIAILV COMMKIK \.tO.lmc.c.1 duo C It llolimi*, Jolf JoliiHon, Fr.mk Kiii'jamln -) Sun Kr.nu'bco, Cut., IH Nnluru'ii I your nr101"cc'II.1 nil! line thi. .1"" '" II It'll tin' 1'nbliu about bis J.I. I'I-IIMH. \\alili, I
olllcf-li.'lil.. in .. 'rll.le. vnnnoL rtiluoin K'usntloncimlH, I
by utiry r 1111) Alon/o .lohliHOii' II II"I'I( JoblilliuiHuii
in Iho of antthoiiKbtfuluiciiuho Uwn L.i\nlltv, Thl* C.ilifi/rnla
opinion :
many pUunaiit
,
lrlu.1 "" J tTiueful cnll on tia. HKIXIIKHQ Duos.
of thu .
a* a journal E.lwl l"rl. .
11'"I'I _
hatu tratuluil throuv It,1 "UIIY.II.I i .'."C8111. Minhiirir lllk. .r.liimi'i liiuld| ft'till rt'iuetly may be illllllr".11 _. .
tint Mutriiul htDpK'il| at' Hi populur' reHortu .lllll.II"lol.dl)thu only I'XuiiiplllleaUnnof t'II'" WI't"' tt: ",, I>ru f-t.To. ; l.irh'u botiluMat buy, emu or The WKKKI.Y CtiUMPtiriti. lurnWion

in thu Hiimmi'ri IM .NhiKiilaily) II' Biieoi'sful. Jouiiialimii" Ihu city or WmlMm Maimi'l Mnrijuoii.Jolin' ( ., a Fortnum. -' ""I dollnr., 1 I* th".1".11,1'1.111. lrulll. fight pfl t'd, tllty-Nix, voliimiiH, of rlioh'v
lila him ocr "nllWI. lluud 1 ttonl*! JimiiiilidiHllrey. Itobl II.
L'ompb'U Itiihoubl U- ..o.--ll.h."fo Hu not lot the hii. tlndletlve, Illce.: 1"1. I".L I 11t1"t tlll."rlh. (lioruo 'I in,: 1'., nnd t-lfi-i-tite n-utody kiitiun toc'eaniu! II renilln, !mntU'r each wk for only $l.ou per

Tribune.1 A n.rM.lalJIIHI r"llhu 1.11 fit'ting uf i-nty a mifcenii : .. \ )ll>. II WI"I."I' ForlK-n' '100 .>Minn; tnnutonthe lh'cr.II.II''o. amiHiiwuU )'elr. .
neuiliur for nliouh opponitiuii to a .y.I.III.'tl..ol dictate J "III"| .' < H gently yut thoioughly; t-i tlUpel
10111.110 D"IC l'hilo a 111111 I imliuyprultiUiiiituit I. Ilrl..loor.u Fnmk It lllh.I I.1, AYunotlfh :I.\HK tT: UA ttK'ltH.TIS'J"o: : -- -- --- -- -

.' 11".I. : | u.*entialto 111" eoiintltatlonof J'IO' (J'Coniinr, lluiiry Iionm-llv,. lluad.i, | 'lie*, (011.. ,1,1 Kuvoiti; lo inroCntiHllpalioiii Do, Jon "niitloniuumomjil'itobuy; yourwv.lt l.1IIY.-T..1I. KMIIMKK': 1,11. I LIGHTNING SHAKE I

Thu Nuw York 'I'r buni'of Hatiirtlny, mi;'': lieiiimratio prineipb'*. Throw t.WI Frud llumpbrtfim' I.UN.Itbhiuil| | JI"I"'ollll. nnd kindruil nt i bo trosi'oiit hUir' ,.> iippi' nml Hiiianh tour II.I no-It, nnd' I t 111"0 Itoyrc, J Mo' w ) H UnnU: Kil.1I Hill, 111'11 "le" h"rl ) nil -
"The k 1VKT l
KIII* Coup r >riiuijbt 1,1\ IIIIli"
[ ,
Iho 1'OKl.oIlipu.
11110 plu hntoa nay In mutter* 1.11'\1' nlc.. link. \'1Ivhn. '" Aniithn, ttiu-k and, t-nruu, .if ini.ir thehip ---
nmrki't juKkTiluy 1,0 I'lhll"IH.> .lll\'I. 1I'I1y' llii-irouiiiiituii'iil*. nld ul 1 John' Jnek onlfO I HolII"'I."II, Hot.if,, ici-; citr.AM.Kr.n.k : Kll'nll KCClln lit lOWUKt lulutN,; |{l\0 uo KCttl1U'Tuio "Ir',11 ul 1.1.1 in',. Mink on the Middle.
"1'1.' wM-uil.Hl I. Irim ibi'ir laigj nnd puiillarly 1. llninviiilK'r' Hint ton eniinot Iginru rluiM UiiniclMdi'o ", While' bun oK-iied| hi ('" li. Iliu dnil-n-td ch.mm I mrwiiIhu RIOJAVAMOCHACORDOVAANII
ttlth iiupunlt HI/"Ui 1'111 you plant, CrvHec'iit l>riiK! More' In ll.nhi.r. Hi.,
Bhapi.'il' ftc'H. It VMM bc'lb-trtl thaihi'M thi l""I"'H'I ) Jno Hat*, UHniM, (.alii' 1IC"IIO.: Ku.liili.l I Ilr J.cl.II..I.
I Saloon for tlu
; IkinniHl"Miltouli" I'll.i, ru l'11 ,'A".IIII "l'loolllho Jo.t'Ule. that uideu. ,,c,1 i I. .1..1 I by, tin*
.
fli.li wrro nuiirly ) or lO"1 to fnrniMh, tho nh the IntcK'ntiil, VnlUil
u\IIIl. I'olnli' : OKU.M'iN bunt, Jaiiiu* H'Neul, Siimlatb'\ pn pur.'tl itooplo' tt pirtica Mute' nill
t.1 lu'lnit I ( lr"1'11' Mil'. Thu Hingl 1.lIIL'1.t' t.MAY ItI'r'X.T. J.iluiBi.n. (.uoriOMttllwoith.' Monroe John, be.t of |10 l'r""I.' nmntil lotnrotl 1 from line- fF.tS: I ffU.: : '' I ..:tI': ''II 1.1, to remote I In a-cordimeu ttlth I'\ICIIU: GIO"XU r'\.v

haul ofUi' Uiihliiiil, .hi'i>tliouiauiil 1.1"1'111. CI"OL. )' SI. 1 .01.l'I. I..r Ilh""ljW in lloiisloii. Jo"'1,1; dairy milk, fortli'- of beII.H All tiiriliut. Junt "'.IIIII for Htilu at AI' 1IIK
< .
I'I.UU'.A. t'I.A'1 !1'II'hllg whll. ) In
f.ii
Thvy nuruuuuchloll liter, N J. our "Alhlr' cd ) .| '| ., *. AIII)11' o l.nni-ilou, t"II..1o ; onnleu|' for fro.h mutls at Crvncint JiMuiu J'HII IULI .IIllh'I" nmotlnirtho '
| \1)1'0 (nutr.ii-t tvilli a 1'H-iil' dalrjmini. I
l'I"111 yearly aboiu "
: I lark,,
ho uiutb ) uobb', tho 1.lnol" 1'y 3111. tII.1 rl ) .r'. 111"1'.1 Caucasian Coffee Saloon.AOF..V
In tluidlns' tliu .i-UT.il count en of Ihe 111" hOI yoitl I anil rr"l) >), aro InfomprtiifiiMiblu |Ir. Uchlnllt"hll'' Hlhr U W hl"'h".II., 1 wIli"fllll.hu,111 tbu follou ini; 1)1'1..lv| thu J'I.I.I'/O.". of August 1'Jtli, |" ami "I| cncd 111..1. .
Mate Into ( ", el tro IIII.lh. uttue'iHltiuni.ilatioii IAr\n IIllh'r. J llllle, llui-kb'y Jinn. ., piiuuii I'er JJ.i'i' ; (iardi-n sttd* fre.h for fall utely liunk f.rl'o.' *
; > pur ,"rrAulll
'OUIIII..I..ICI' 1'lolr" 1"1'(1) 111' 1"1.' FranV 11111. plate I lions iiml ,dimrid IH' Iiml : Y F(>It FLF.l>CIIMAN.N; <'0'l"
itomun ill .lhml..III .thu \Ilu.11 .IIIn. J'II'II | t t-t-iit*. lir ( jii.t nt IrcucuntSloru l"r""III"1 'nl .
uny licotl II" i n II"I t I"':111 1'11"8 on or juaiititlmJtiil 1.lnlll: .el"11 JrUI tu .
Il'rl'I'\lh'lll I.OIK'X Ittud JaiiiiMioil ;
Him IhlUK' > OI"I'llcllol Ihl."I. : \ 1: 'r.
"fobl'iLiy .hcl man uaiinot ln> foiiu,I i iiilmost Iu .,11"1' rd'I.All.\11 ,..d.,011.IC81". \1. 011' Kmllo: lli'll,Vriink I>,ntiH, .\h..II,", ruii'itud, 1 llnu block of French canIII.VI "l'lo..ilo i|.| thu riwtUllke.Toiuatoo 1. L. 110"1. I'laS"F.11 .>

nn .in tii.n of uounl to HI" 1'vin. ami, llaniMter '" ,.. rollardH jI'.Mlt dipt of .." I. A.
) | I ; l'"",l s I\1 :( "I d."I. 10wlro.,. :.. .1. c"lhAgV nnd all kind* ---
bhnll, Jonuph' J AllorniH.
Il'nllI..lolI'r., tthobt HIIKPI ptlble to Ihc "brlihl iH-voml, thu npriuiliuiiiof lib', CUI"'IO lrlhl. : ol full In ami foralu nt llielonuKtprbe GINGER ALE ON
MST.Tliuju.ltti sfnUJii-1
THU
"ln> .
MlKtifl No.iniiih
nlulu l Inbloom' of frunu 01llnlr Inrfn. 11,1. 'I't11IIS DRAUGHT
"I"r.t.r| I ilono of mutUi Ine 11..1 by ilIraiitl ,, bronij; ami. junlli "A.1,1 Ililton, 'I'h.mlo F NIN>1"1' .1 Id, ut the Nuw lrl'II. t\|.- lit the I rcscent I'rug More tl'IO.lo' 'A SK YOUR GROCER"QurWeMarklains '!"'
( Hukn. of .Mnouurum'k ami lli|{h MKliKtH.: Imr 111.1.1 Xi-hnol 111.1".1 I'I".II: H.imliiKO.. Kliiti Jonlnn, I I 1'.1"" Hun iinardiHl nil thcpil/i'iitotbollunoTuii' thu 10Ht.II'I'. AI.
\ - - -
|. oni) of which iulmiiiiHiuri> pul,. I of UK Iwutaml 1"III.'ro. ,urn pliiii", 11 Juhh',1' lianli-l l.i'mil U nlmll.,, .
; ,
and reromiiii'iidid' it t 1..lho tfa.ilniik. .
O"'DllrIU. Fruh B"ed
.. .. ) hlKbly lit ttarrauU.il
A 1))
our In-all 4 aru iiintti'' nail b amiVllFllKAi I hlo. 11111'11'' ,, 10\\.11'1''
11111,1- ft f i) KVUHl I)In Hoi.Itln.hitiikiu \ 'b..o. ,' thu Iliiii' of onniliiiluT Hairy Patln, Tho )1,101. I 11'11'|. ilt pul'llu., It ImIKCOIIIO' I Ntaplo amiI'M. for mile' nt CrcHeuiit Pnif Moro 01'1".11' THE NEW IMPROVED

) {| of thu rii'tnl trial, tiipM of (.CI. In unntViT 1II'I IIv iliniinniH ol onlluaunly liu, NI-IMOII 'h"IIII'.I.' ". 'r"'IIII", ,1.11' I ." cni-er bl'o. 1111.. k. tliu I'ottilllicc., '
,'mll'"llo'o nvvin'bl, an "", miynThiifolloiliijili : Kalher lo iii|' Uglier," 1..11..1. Jim AII'"I. Clrl," t:I: 'h.rn. ) & Cti,, ,
'h""iO lielt '| ) l J Mil lokkiy.llonry .. 1.1II\I
lliervfine, il'.r. J"hl.OI. lluy Iho HiinltuoTca bceauo It U thuiKBtTuaetcroilurod.
I > Ihu "" "."11111 / /, I. Thai lulhnilenthiif Flilxci. 1'111.' Jllk.nl Ili'tuilv, Sainollllit. \holemili! UiiM-ur for rum taki-n outlor I run nml\ bowotl 1,111111. (' I.c"iiml, j "I iiiiilikk'M| In n hi'aty ma anil I lllt"ti .,boiil' ha* but two of 1'I"LI.mo. fl"hhIIII,1, : |l ''* :::: I' HolUI'M: I ,1: K Yolll|: >, 0'.'..' I I. n-lt'nl'lli' ally 1"111.011. l'r'HhIIIK' o
ami. eommuiill liaiiiil AlfKlhi'raii, JoKbua, Youii/; Hu li: .
} knot bcoeiglili.wlnj' ; ( bu: HiulPtl nin nlictnlly cou b lfiit nieiiibui'', 111' ) 1\1 Ih"llo'r r.I. I' plto i iKtury .nll.rU""
: 1 I" 7.
f '
! lliini>
lib', l't:1trLA. 211.
UMimpb'MOf 'L1)
woitb) il III"r.I'I''r : d. It nud, '
<
to ttliiilttiinl, 'lu-r kpivil I 'III ftinalitl Hi.o/ivi// / }. 'Hint 1 "11.ly tte mon ill tbuiunlimtly Illctl h..I, .I'rl)'a* n I 1'.0"'. Thu 1'ilolM'' 1l"'lll'll h'l will I'A""I. ; Illr.II. Try )ounill
nt ttvulto mib'H an hour, .,\1 "h 1"llh.\ ttu n-joluu ti kimn Ihuthey to Ihu iinmu _'.nIIUI'' hobl their llrMt 811111 nuetliiK) ill IbU cltjon line no .11"1' .

AlllJ'I.d' lar tt ho ".Ichol Imr I"rror" li'iii'lifr liitte IH Uoil.Jtunlnii "..", 111.it KIII mhunl nbo.0 d I., .c'l'OS"'I, 111'. :,. tin1'iiNt' tlay of Annn-t', lv>7, nI11'.I'"-, Il'llrlono.I hll"Olll11.* ,
tiibt.\ "hliLitaili'il bun .
mice : IIM ,
( I ---
1..ly. 3. 'I'hat our mmpaihiuit' p. in.
ought on hi r bottom nml not on hiiitn' .. Ir h'l. II. A, nt I I'nraini'iint" ('olfi fn.
II 011, ili-ii-d thu beri-ntt-il fumilb-ii In KIVII Petition License JI,2.bunt*, lly "",'rlr the fru-lib'nt. 1111h. .
." .nl.I.I. mul thatn i-opy of thew 1'.II. fol ..---- 1"1. "'1. IJh'I "; Milk Mulki'H Ot .> I'ulilHOlM'll

.hl' I.I. "rll.h".1 lln-in; almi, Imll.i- IMS TOUI.NT.Thru' : ,_____ __ JJ.IN
FLA., JHJ.HI! i-v;. 11 .
.
IC'rm. \UI. and tbu Al.ibiinia 1111 I'IS'VL4. ---- -- ---- -.
1'1"1'0 lurnlHhuiI ai'"p')' r.r 'olhe Honorable Hoard, ol I'oiinl') ('om,. lini'l' )' f\rlloh..1 mniim to rent nlW .: :
CITY luTII.-I.I.: s-i'x.uHT. 1'iop.. q".111,"IIh"ICI,Advo"I.I"", lni..i.iln-i, for the l'"U"I ol J.wanibliiiiulMatoof : ; i Kust (irfitoiyntreet." "llh'll :11:11101' 1:"'
/ T\ AI"I. ; "'il'Kon, Kin; \ II I' IA-II.I lhi-m k'cnlly, ,aumlii, Irlhl. .".rl.hl: ) < ltllllN "l. I'AI.'R. -- -- ---- ---

liiniii' A4rJ| Sniiiil, JlubiU' )) Win Mil I"plhu bbining ttav ollhl.11'I"O''Y'I' 1."X'.I\lx-1 r''II''lrlly| ; n.I of yoin Jy'-tf jjlHSoulh I olrl.t.il"p :0...:.
I n lleciiwtu liiurruliifi | | Kil: tho .
ih it} JudiW1 nnnlfny, J I. I'hl'rl..I\ < taptiiii.nttn.er
| > ( Kitry \'I )1RI| I pthi-' rlt.IIIII.II" \), an,) iMHirlniliuo'iuuty' nt Fnoniiibln' ,, In at II. A. Mil HiX nnd Ink" nno cflibico.il :t1 ciiimL.n..,.. of the "
1'11"1' l W Miorl, MHI.MKUCIU.SU | robl Un .. nrouml. fiiiin the hi dav ofth-lolM-r' !I"<:, lo dtOKI| Milk Miaku"' tinly A ftnl.. 'f Hi Hi.h bhlpCVNCIK":
---- ''mi- nub Im.U tliu luiir' 111",1.. 11. Il**, a* tmlhorl/i-d by tin, ait of tlu, -- --- nill' Im ici-iioiiiiibl." for ,any'
IIvrIL.-Jlc"h 1"1'.1',1: Tin. ') have. KOII" .hi ro Sui ." 1"'li.hlll apiMtetl| )1110.| S, I"). r.\I". "H. di'M"' c inlr.ii IL'I! bv tbo crewof
J A I'lVHtwoinl. An.lliloii.. .Kliilun Ill.Ttlll.M'iiN, \ury .' r"lh. IUSHSU ( 'nllthwl.,. < SEWING MACHINE

lluudi'l" .Moblli>; T A L' A C'lvar.t) ANMK I II HUM, (, t.t.II'.a'UItS.: ; 'to mll".I.loI.111 their palateii' 'mil IA l..., l'I.t.l.'- ,
ill. I MINMR I.INI,l no, We, tbo uml"i> | ,
Unit ACi-omi MknK: It tt Uliiiun, M UJ AI'I'IK 'I No I 10, In .t'rd:" hl"r. .I (I"UII.III Iblr njntem*, anu.ll; Ih.lrI.I l'IIOII") J "HBENNER'S The Best In the World !

.I l/riiullin' MIHB' .IVail Williamii, MU ii, htomt'h*, and 1 HottuU 1'1 nliuallhy

) Jllr1 r.iuiiiiiiiiil: I abc'haJlln, JitOl'ruarr' .,. 'I 1.I'l'I..I"1 *. K: W Hokt'lt, (ieo JoliiiMin, II U""I"I /,, iietltlty, MU-b In thu inUnlon.jf, tliulamoii The finger In the .bc-nl 1 "")'. tin *.
Frank Scott Itajmmid <
Camp dmenh'y t ulifornl.l lliiild fruit ri-nuil 1)',
A (.link' lluo MauinlMHt'ilii | tin I l-"t run ... Ifiniiltll
II Ktrlii.nl.. s.utb. J'lh."I'I. Tiarnip"and CabbgcSO i lleoi'hre V 1*, holo, Jan John\ an I A Ilhl"1st, I"WI.II"I''mil'", ,. ) nip' of Flu! *. ft">,i. andtbott'efor' xiileatCn'neeiil FLORIDA SAIL LINE AND BONELESS BACON. onni|; >e>.t to I I.!! I;11..1.01.DI. ,

W l'hll"r, AuJalilHl'i, A i .l'hol, luo. U-wUioi.k-: ;John; Mitannah:: :: rWinter ; 1''UI" BtonJim -. ... ".. ..OW'H. .u. Nn.8 tomer other* Al
: ; "ull.S'olh' -
Nilhull.WAMKII S T ,"n o'I, liiirner. John, li ... ... .r .
loujJUMvl'lum; -, .. I'OUM, u..r ""1.. J.II '' .on, llolicil think, of it only l'I" f"i" "i l.lulit. New York to Pensacola. ...'. .... .......... .... r"rAI!'111 MJiblntand 1 I' '
WI\I. .'r.lk lbl.I"III'f. 11'>hr', II.. un Milk Miaku at H. .\. '., .'.'' ....... .. .. ... tlninr.F .
Ally J'( '
,1111: .l 1 IInI': : 11' I\ .1"01,1. I' '011.1. J.hlll !.", alhtV W 11'11 -- HATES OK FREIGHT GIVEN Mn-ei! Mmtth .. 1!> c. n<.. ,i- .taxi
I I'lMvlluul, anil uajiablu IH>,kkIK.I 1111lumliifut )1.11. : 1'11.1' N Klbrblffi-: ,, KXCKUSHMllMaruuri : : I A lilllf liigtff in price hl.r uar Ira.Cbojcocallforul.. IlaU' l>rv.aiid' i-klrt l">inisond *
.
qdit
.,
D'ALEMBERTE 1 Frmk WllllaiiK, ) .
man, nblu la III) uny I'o.iil.iu' In W. A. I'mllllt'r.JIIII., tiin W helluy, A 1 1.hr.'u., ; Iliut' tkal of North Carolina' and ON APPLICATION TO. alt for CaUlogui' and 1'1. '

"101 or mlU'o nml \111110UI k uiul nuikhlniptUf DRUGGIST AND APOTHECARY 'l'hO I .t' ", \ iiiri-nt. FmiriaS '1 homairoituno (i. It. T.hl""O aro recordi.il niiionIliu N. A. BENNER & CO. u: \ The Singer Manufacturing Co.,
101'rll) 1..rllII Illcl''o.o I ,",'., A lt\itii, Hue. l.ih-kr, A I. miiny tton.lur. iilnuioentu uviiinry, \.I..IOII 'OI
bin .. ""lb"IIIII.1, l.'I'h,, Tuille, H"I'1"lh..ll. lrIe 10 OM | NEW VOIIK, A BIO IIAHGAIX.Alinul5loii :MOllll.K, AI.A.
"IIIII''lr.) ( .II'ol"lllu. lift) South 1'alnfox Hlrut.OUDI.Ii Nml Hatid, UniU l>atiM' W f; oil ", nl of beliiK t from adulteration, !ll
A"h".o II. WM. : > SOI.U'UEII |> U.\rll'l ehiin.lliT. loin M.ill. and Ib" only lobai-co* In tbo innrkit that All (liMtU Laudtil 1 fruo of Doi-k Chari'iInmirancotiroctoil |; '. Willmnkutt kdcndiil| littlu %. I. WII.LIIM". "tl..mln.

J'i1.lw C'OMMKIICHL OHIt K, nIUlltl 'Il'E.UUt. \ north, Wm U"'I. Juil I.ClluS. limit' fun hl Ih.| (or bulb chunlliit liniklng. uudur O-D| TolluyifthU l>oat for tho mapper bank All la Hr t- Sirw-t
: alt ,
I'aljfo
JI'bUI. JuoUoh."llh.l'hll.IIII.'II. M II' Lino ut X cent, uudcr duck, nnd.1u ''ciloo Will be notd IJi) .. *' \
Fur at by per on ciuy krin*. '
olll' .
hll".IW nr'r
I '
TO LCT.A : (1'JI.t
: 11'" I J"'IIO" 'I. .
I'UICKs: 1.11 .1 11'U\IU.E: ; rFKPS.JvUlia MUMM-V. P II Maxtteli. ', 1.xIIIII1& Co. .{ JI".I. on duck lu'I'II"(if SJ.\COLA.

ImnilMomu. III''IIU d\ellll 111"1 N 11"'I'I.'r.:..,ll. 1..1"1 Millfc' IMikrlithl, t / ntk'nlion puld 1 Wu t on bt'UIIti 8'II.r.| Aply| lt .13 Fruit ill \\cf I'H'imi only It n-iil* lit W 11"111. Ntil Klllwli: Tho Mainline" J a.1'0111111 J"lll ben Inn U'"I, tbu IM.l of all. 11,1, Hluof all kiinUol. Murcliandlmi' On ('luldMi' Wlmir, 1"1..1",1., Flu. .bl ," '1"" "1
J'alulox' htn'ft. )JI'r.U t (''IV,' III'" \ K; \Vvr, 0 J W liiinull.T, ) :'"" HlIU*. .11 !ly j i-t UaIJe"U10,

--- '- -
.

.. "
w .