<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00069
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: May 12, 1887
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00069
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
I. 4i. _. .,___ -...

I I DAILY COM I

IT .ib"W"M M > "in tl.iiri wiilMirihf'ftir/ It mulI
L
"I Hill 'In ill 'Mtollil' n Iflllurly
_fur I I.; : ::,,,,14 iimn k.:

: .
:c -
-'-' t

__::::=VOL. 0. PKXSACOLA FLOHIA] |I1PHSlt\Y{ : .\ Y 12 1 KSS7. NO. (m;s.


_

.

Jtric'lyfirsl-taj every Respect ;\ I.\.] I ( U I poo& .. si ti ) I )( >X.C Ciipllill NoH'ii."ix'ihil IHT ,,'al ln>ide I II"I, > 1'o'.ilo'II', luir: tin,: uii.rMI.N: ; : i:\< 'I in I Il.I :i>. 'hue ,
'' In III" I' nun' I ii'ml.TAII l'\- t I : 11.,1 i mt anltatin lhl, llmpiim

vHm., Mnv2\ -()|ii-n n<,- ( 'H"C'I"'lnl'Miu\ii.i| |WillII'nml 111.1"\. I I Him' iho ,\111.1" "' 5 Ii .. 1 11'11| nt. tf 5 use tliiiiiihiiiii., IainHI
11..I..1
l"rll'l' .
RETAIL RIU G G I S P S. .1t.i,, 12 )IVriw''l. lin\liiin: it I II'c'.I.I"11 lnl' 1 II In-- Im' %wind .In i I",
ii in : : : l : lli'ld'x rabiiipl: ti cue I umt't t_ 11'It'll, III I Illl lilt I III' I'lll'III'IIIU'H \llI \plim )'suuu

ityHotel : 1':1.: ,..., )Ill ; .( itHiililLli, rpnilliiHli|' 1 12: ; pren'iil., At 14) .minute' l.c pi: >)l urnoMoik I I :illiiiilnliirnlnu I, Ihl' I '.IllIPII.TniiiiMit. mt lili.ft' Hiiinle In hut' \I nt'tithiu tilthtt
limn '
."UII"I"IIIJr .IIIC, 7. I lillim rntinlit aio rah-
'Ii WII'.II .
----- ,, 11'.hll t 1,1.1111 lnplaiecn (Onl., Ml: ) I II..-'llicOi-I Itinx nlolll.11I1 ;.unl mt 11'11 liiuul I lIb'.
I Ii oahl .
Ed. Sexauer Proprietor ThhIl.IIlll1d: : > MOM ;'Ml.NT.iTiiiiinli'M : : an j1'II U'II aio (jrl"'ltl 1''i".1. oti'l'O- h It illu" hlyo., In the, -hluuiiii' we am
llrns and "Alli'iilion,, I.lc. 111.1, Kpnlloinrii linen'piopned, ( 1.11 l I., ihU fill.. making Inr I and.
'.. 'ln> HnrioM ol' I ,'I (' I II pnnr i'ppieol'
1IJ.UU1U1UUM VM ( It uI.lhitt.iry nl I Ii InrlllnH inn 01. 111'1"1'' II : of hIm,' 1.11)01 again-l
J \0"1,11) ..I'II.11 ;
WfUU A/illWUUWj laml. llii'io "li'l' ull'.II"oll'o'\lrllo h1-
E. J. COOKE Clerk \ lii-ila)'. wild I-.I I Ii' I ninn Ist'iili'ut, lit' .
lllllIIIII"-I' | .1' inv I
A I FULL LINE: OF TOILET) AUTI'IAIS.GOVERNMENT : M'A-iu\riTO\ 1>. C., M.iy: I 2.Tuei't'tiiiI In' anirinlih'il of linu'ilin II'I'I I I llio 1"- I I 111,1\, 1lIlilh. uauti'I\ (115 1'1"1'1'c..I.1"11 Ic'\"I'II.C..I..' 111'111I'.1 I itt dnnlilod \.patt oil. I
1'0'0 ililno
ST. ) day of llio rc-iinloii oTllic t HJ' ; ullhll: I Ilimlandlth a iniii'.l| In rail neur brlietpil" nl.llc'HI' will 'hi, lieeIh.U
\\pilialMil.t C I III I I'll p Metlielueii. anti nurrunl nor)' urtlote ,1.11'I ili.>jnnlii
jAT; MPK: OK ITIll.K1 WJUAKK/ ; viioriiiicn of I A.OuIIIJ 'Iho rM'ii'Nt'xill I I I i I.e lli'Imiil.. 'Iii,, mat, oi ."iII, lie would and, iigahuu ,
PUl' Oo4CUI"TION P4It'9r4 I'rilKt' WII.hllljI..1IOl'rhll .I li I Iho i lo\! '. I III'> ; f'"IIC'IllIlnlll (jateteill-
\ piajcr ) tin ,
I'hMAlOT.A.: H.OUIUA. : 1111.11 und 11'01111" |'ie-lili' ill h Hie,
: ({ \vcnt' ICI'. Tlick\ WII.: doiiil.It" | II' appiot.ilof' I Homo K'ulo: ,
(' )MIUNII.( ) : KAY ANt XHillT.< .. I lie |pniicrnliiri'ilc'li| I I g liilnl I I nml 8light (I ml'IIIj).'. i llo depieiMlei', : tin, II Iluisit. ami .theirmpalhv' with our |1"1'
Iy I" PAY WKKK or MONTH. II'I"I'I'
*
FoI' _. I.'.."'. in,; 4 ifDPlonoor Inoe/o h'III|>civil I iln> >ii iiiikiln| cd ) l niiin(II"' I'II'- I, 11.11111 lull hi- \l-duni in HIP vi idien1 '"I'OIIIJ ppnple' I I 1'1'1'1." mo I lln

___ ._ ._ ._ _. _._ un. ___ ____ .1 lIst oiiougli, to miikc an "1"(111)( |1"1'-" ..'fllmo ilhiMliliMH) u.tatt'.uii.suu/ It 'lo wlinni" ,'.lIst' i Ill/UK plLtcntvd. hti : "'., 1" f.ll. pi it (I I hcaiinjf' for tuim'
inlli-kni
ant I tin' :
It'I'I,1I '. IIIIIlcl'"lilll Olel' i : | |
: ] b11sb.n:1.0n.1: :: : ; ) the ,l Illlu 1'1''c'I..I. 'lIme mminc III..I.ll'lulI.I..1
At nil ti'I' hour III (lie inniiiinjr, .
band) I -101' : .III
--..._ .11I nil ili'lm.liniciil* of icuiil.ir: 11'1)011'| Htimk.11'1'0111..1 use :\' inonnnirnl tumid" T \l III, \MI-lllltl |. Ill I U !11-! nu; I\ :K siiii-H.
-
lit II II 1:1: niul other, r :nni/iitionii I tliuric uml amid isp the -\11' 1IIIIh..II."II"I't : ) ,' Onttt' Oiil) M.IV II.-Mr. O'- il,.' Si'iiihuile nml ( limiiier LomeNpu

\\ lo panic'ipulo. I in tin1 ,iI l'liIIt'' took Amoiioan 111111 II, 1:11,1.t Bdc'lI11'1' \ c lucre I't'iuiay night, \ 01 k Im Sun I
HENRY HORSLER & CO. .|>iift. .i> uai 10 11'11"'III'illj
iop Ni \\ M.it I
IoIR9 liaiuN,, \i ni linul III every' I ,111110// i'oil-In \\ \111. 11-'I'11 tl'iIlIlertiluiji '
linage Htoidc\ponpd( lolhu( | I 1'1'OII'1 ,
.
ofsuiiDii'x Caliluinladt'ipnli
1'1)8
'iinuilriAt' noun the! 'CI'IIII.j.It'I'III.tlllell' : Illiild Diiiniremen! I Iheie I It l 10 II 1'1. :
I'KAIKIS" : : ix: :IV tlll. ': 'h,, wai (isO sit out fioin Ihe (htiuttuh'
-- I it ncto ilosiM. anil I Ilioj' liii) and t I,) tlt'i I.,no I thai :any 1111"
ulili'd) llicir quota| > to I lie tlnongs/ 01 "h"I1. 11111111 the Iui..eiliisg. nielli in nliap' of n ,I"IIII.lllltlI I l'htui'Ii'i' :Noel jcsteidn', 11,1 ,nlarl-

SHIP CHANDLERY SHIP STORES tin siilcunlk. I\ Ihe 111"111..1011, I Nllonal \ill iiui-e II0lll-h ,1 Th"I .Anti. ,I"" n I llio I ilttrnll 1"1(1) ( hegln tier
Miluto ;
Slieilduii linn slim)
iiillp tain" (ito
At it luixliios 11I01 I lilt. I thl morn inliodiupil 1111111' I llniiie IlIh'I'- hll' "Ij.IjI,111[ I Ih,' I Iill'1
I of llm *
d.it. ( ,
banner, "f.I Iho .Now \ '
hi ol I' I the Kociity, Colonol u llciu pnlilie ( ,
;p. ;) ; fil/llllllllu)
d'cn'lI. Waiien Krillei Illl.I-
MAXIMA IJOI'i( ) :, !"loin1, ol lliihlnn, w nit "-'''l'h'.1 a* I Ito who on I Ihe iiiK (In -poll I tlio plant' ol Calilniiiii, ; Lil., ttliiih "lat.' ill h HIP Inntof

AGENTS FOR AGENTS FORTAl'XTOX iiiilni', iiiul I Coloni I\Vin.. MrMii'liai'l 1'11'1..1' Ihe iiiniiiinient eoimiilllee ile- Mimmillu'' but, I Ihulaltpr 111'" auantf- U ull Miet'I. '1 he I III) liink hold of,
uiMi':: AM) nr.vsiA: i'.oi/r KOPK: : iiddiem
mi I I llio ( ,
IV"I.1
!
of XC'W01 I I., 1I.1I111'1'III'll', of llu' ni'Xninioii. I 'nlr"I'11I1 tl pil liiHivuit' (II"! I 11"'IIII'c of Ollawainr 'h'I'III''II,1 I'IW'I 11'1' nnll'
r.Miii: M'A'ji): COASTAMI (OriOV) AM I I IICMl'DI I CK, r.I.LOW: ( MKTAI: ,. .llllC; tu (Ih., ," ,' ., ,'."llIlilo'c'. Mi. I ) Hilon'i let Inn'. ( I llm I'C11'1111 I HIP N'liiiiiiili', 'IIP ; wlipnIheliiitu

Cliir.ipi WIIM 'IIM'toil) Ito rl.111 then I .. In1'ipnident .the niteiiuii-ieiieial; ( lioni I I hi j pi. 'Iho t l'U"c'" it ainnml,
I> a4 .pl.iirnml : ,
I -(;i.ilumi/'cd niul )l1'Ulilli'll I 'UI'I'A Cletpland, .
\\ who. in nueptln Cape I HJIII' "In
I"C'|"II'III 101'1' I Isss: IH lln (lime for it U loieplluii' \I I I I l hue "'I.I'I".1hi" H.lr 1"I'.I.i.'o. ami 11 ill
mmlllnlC' HI I\'JoY: : AM'IIOISS( ) : AM) (CHAIN! ('OI'I'Elt COM II'\X\-. inliliiif the nrxt icnnioii. Tlia picsn : PIKIkC[ n4 f.I"w. : ,, bt_ the Anli-O i ( 'Hi' f'I.I. t.iku 111112110111,111'| -.
: ( 1 HI/KM I lu I ihi'iirfii.iiiiiiioonftlie ----
Xuil81'1' c' Shci'l nml I llnn I > Iron" Lead ; ; (> o.i""I"If. i I 1111' .oi Ich' wi't-o ,'lo-pli'ct "tI.I\I | A \IIM\II .' II'IIIIIIM.MUMIIMI. A ('util I l'uilutli AHHUIIH.WINMiit | .
.\\1 I, f | X. I I.! -01.1 M l.il 'l.ikm hi IIxi ; cil lor I Hie I ; follow ilnt')' n ,nlxm to ii"' on' I tliliue" '",. ,", I '1

I 1'ipp i !Slicrl Ie.nt !Shell( Xinr, II.IIIKO, ,hen we I'm ni-h Xew I'ic'I. ( ;lon'l., ruiningoir, I I'. u II:I. :;hCII.IIIIIV..I'I'-: m : 111'lr lIo''c'll., I nu "11'Inilfi,f lu'I""iI., niihiI ,. i Mit:' I 11.-' 'he, d'nellceililmlallt ; ( IA, Vn. Win. llnnlei 1
; inns 'iI i'. O Iliicn Unit il
IIYDIOn\I'IIJ: : I( OFFCJo I ) :, HUH: 811t\\T I MAST! I lliHii'H, O.\ u., for, !Ships; r.olliim-i.; itiiiiitIiiig| Soiiol.m." !:, (icn'l; I lleuiy W I I'lil.1 i'li l ,I'hlo, loiuplit I ,1 ','null. I lu,,' In-nllH, the\ (innr-lieni'lul; IIP c'lIllclIlllI ol Nianlnn' Cahi., \s

(CIIAIM'SAN'IH'UI'.UCA'I: I ( PAINTS I oILS VAUMMIKS: : TAU, OLD M-XI.OW: 1IIJo'I'1"OIEIOX i i:: '\L). ( 'HI ; 'I'loiiHincr, ii'ii'l; .1. S. I'nllviloi, I fill nt..11.5 ., innlil i HIP lull, 'rolmiup i r fr, .>ti'i- ..tIC'I nt' hliovtii I link.I Il HIIH Hull iso nptl (I ITo.tmil I aoio, ol I nil) I in Oieynnand
lli'foiiliii'f i ( ;icn'l .J'lni'. 'IV. mil fcroi ': llm mirtltorx of .Hit r.t.HNIIi I 10. Situ', hl': siitktgut'sl| ', I Itt
: Ninl.iiy: 'IIII.I.'h" I In ( i Laniilntt
l'I'J''II'mSIX I : Tl'UPKXTIXi: ; )':; 1101'dHTd'ALVAMM( ni "" 111. pinelitall i I
) : CIIAUTS.. .: I"h'IllIIti n \' K'u I'I' .itll'lIl .lioni. 0.111sinti Aral)' Ir I .mm PI 1 liiuil, niul. Ilieir f,.run'rf.miUim )' nn 111',1 In .iho IJIIPPII mid I ho S. 11) CN I Hi-I ( 11'1 I. .V ('it., 0.1.1,1.,
( Pistols AininiiiiiUon '. Hie ami wlille the I nloiiKi'iiirnl 111. hiihihhit: let time .11.1101'0'
IIIIS | hlll'I"lh'l; lhi penpli'ol'Camidi.' : ate
) AVIUi: KOl'K: ':, Cllhlhil.
SIIII'Avr.I I5OATCOMPASS l. mjf )liofoip I 11 I ::.tit I o'doi, I llic lionilnl "' |HIIIII'H| l.r..II"II.II\lII..1. bound, in liiiiHM In pinU'il him mid. fIHI.IHHI.- '-- ---
Niikrl.I I'.I'n.. niul I'UI"'I' raitiidtfp j Sliocli I l KIROVSITMI'S I : () lui1 Mill'lini; lIt "I'O""' Mlnli. nlun hurl ,d, Iho e 'iniiufti' 1 irli r of t HIIMO 1"11,] : u IIHI'hol, Illllll Hill II 11I.1I1., Mr. (0'- |huh U "I('111l.v I Cull: 1 lllllukPH.Tn | .

I I2S mmxm'oWIXlmSTJo:1t! : : : : : ) \ : 1011110'111, I I II lio lu'Milioilioml of(is.' oltllerx,'r*.HHlnn niul In a III, Ur,111 illl/eiiH ti 'loniul iieittliix e\. : III'leu, ha"iimliiv', n ",'1'1011. I..I'-i.' ..iit I., A. 'I'., Mu h I II.I -six poivons

AXII'OI'I"SIt1FI.EH I : I:I'1I111.ns.: \I'lllIlhlll I llotol aiuln I UBO lunnlu'iifhpui 11" I'L'IIIIIIIII Unix lu- bililt.I liciuaio, kimwn In liateloi-l. u IheiripiHIIII
AllIlrh'llI ( -
ItUSis TAI'TUAII." I.OSKOl'AlOUs ( ) !: II. V,'. JOHNS' IJoI'AII:8: : AXIlI'I'JoI.mW: : : : I 'lulom liinl,! miUcil l In Hi'i'iiii' ,11.1I1., II IK ., Illllll III "r'I""H.111 HlUlll'IIUIt.lt (III HI'UN 'At I hlI"I..I.0 have imlhinjf Indo sinui I llm ioi out eailhinuko|
{;IHII| piisiliniH, i lioni \\ lili, 'li lo t "'W OIL 'the ,ltfil it, t IIH | I with I, i '," llm ( .hni
( ) : A"IoI''oH.l'u'I.III.lIll11l1"ul..lSlovc' : Lining, NAIIIAXIMCHAKDMIXS'l : ( ) uiiiialiiiii nf (Ito \I'luailo. As I the linioHi 1..1 of iti,, 1I"hlllll. | ,' .1".t"I.I.I..I"'I'1" I, ii II, /t'HP nut ', 1311..1,1\, 'k, 1IIll'lr.id.ll' ? 1 I,oar II I"t'igu, ofIC'I'II'

lloiltr: Coter Follinp, 'KICUKIJSnnvorv : : : : : ; Mailing( nl'l'l'IIllI'hI| |' ( ), ihllViculMulim I "f tlie, nation tvniuHil.' .Miiiiiitueul mulNtiilneH nnt nil I lii-h"TI"'I"'lh'll, tU.1 I""IIJ I tl 1'.n.I'' | s'ijui'tiiulhv'
10(. J I'o1FI'O: I""I'FI'" I innliiilt| tlniim.li"nt Iii",. I I. Hitluifiv '. 5 % the, l)> : flue mill
: ; : : Hemp', t'Mid.iri.in: ( iiini ntnl, Turks : ) : JM\II l I :: > I'A I XTS, '., nliiihM>IU in I'liini (llio |'noi HIiiHtralhi'. ..i Iliif lovp 111 Iiiulliimlil I bo 1'11'1'1'1'.1.' \\ ,' ',' I \ li'n-inn. "I..C1 ll ltIlh

CIII0\OMr.'ir.i.S I! : railing i :,:, HAl; XA LI. & LOl'D'.s >-lun lii'. (un to 111'1 i !II o, nml) take |i'o'II i- Ill our creut |i>opli. ,., nml, i.nimiii, ,1IIIIII"'Iu' li'II' thul if Mr. Dlliitn" peisl-ti, --
I icin on Blioots' ['noxloiihly sIi'I''".ileilnr iniiilolleH.. sir lii i.H In uin."t ,'. tt '' u eliiiH ti'ii totally. 111 ; :.
MAKINi': rASsis: : Piilrnl' )Hoik ami' :Sniilih ttlixk': vnilons Anli'o, nun Hilt tint "" 'Hi ill "ut' .'" 1111''I'' )1 1.1"OI.I.\TIU'
Oil and hoI
:Stores Hontini : : uig.iiii/iillciiiH. 11.111 ,,
Ship. ( .hli 'I I souls I thnne hii II III
(J.ill I I ('teal I 1..lIIlIlIn.I.. niir "out 11 I r "I'rlll, nt' Ililn ,il I ,. \ "'.
: Topmil I I Iho :1h,1 Iluti IIII111,1 "II
I I'AHAI.IH. Kuriis: I >n u Mints i .' : nt I I : c.h'lc. / ",. \\lui, In lilt lii/ ,' I .,'r. ia-lnh'-inii 11'1111'111..1., lielam,! 11'1"
STOVES.A COPPIU) : : PA I MS\, III' tint (iai Hi'III dnaiil; of I II," ,, Ulllul.II.I.II, Ih.,.., tlilllKH. ,1111'I .., Mi. O'llilen'H TAI. II \'n, M Im:iv 10.-'lc' fnllntv-
!'j 1I11'I'IXe1'1'11 I I ; .r "luhll.111 111'1111'1. 11111"1111'1"11111'011"
I lie ) icinlv/\oiH. vt h'h, i' | I uihusiuiimuui of Hi- ,. i si cue Itut "." ,\
CM PL'FE/: ASOUTMI\T;;( : or) TAKU: & AVO\MVS( hl'II'lI'VI"h'I'III \11,1. lil..I:! 1111 UI In I lliu \Vleeiot IlIlhllll
M1N I Io'Jo'I') ::: I :;:, (vl I Ihl llnli, I Ililutlia "lllxlilllillii'HH III eii si i 1',' il I 'inoHlli' i.,laiilon ," "he Inllnttud 1 111)FUI' llm toilet of I"'. :S.'Isiui'i' .
Lines )1'ooks! ami, Sinker" Pishl.inoi CAlI.1: : ; ;;, \I'III/IH i lurus., ', v on Ihu I Ih,I.I. fiiuie umlillllm ,1'1.111 \II.lc..I' I
Snapper s\ I I I O. .\. I I I I'1111I1 I II hllh' .'' Thompson, of )l'e 11-
LOn HOOKS( ) AXI I Sf.ATKXAt'TH'AL '. : Hun (In mil I ,gl.i.uil.ii, umlHii'liKli 1 .1"I'III'ull' "I'I"lillll.
xiw: IM: ; r.XII. 11,1' II .
Hooks nnit Ci.ili Xcl I"' the I I : luiiiii'il. "
: roopHiinil Ili-I'i. 'Iilhl 'nt h"1r mul, illKiilly 'In llu,' Im t tluiiulKiriii :'I.III'c'III.11 i 11 Il I ad! .1101. !
wooi>i\x; on si i ioU III i ln of llm iiiiliiiii Hil I ) Il HI I, 'nll-AIII'I I per-
AL4ANACS.tX'II ) ..llIil. t I Hliiti'h i Him 'lii lit t Ihl i I I in 1'.1.' | lul.llj
( It LIOIIIS) AXD SJIII r.WlI'I'S.( ( \h"I'1
1'111'1'11)' ul I 11.10 1 :: o'i'link, ; ",: Hliull mil Tu I lo 1"11 li ot'i ) It liolili I Him bit- thai: ,011'\11"\ III ofop- .III 1'111\1"1',1" ( unf "' !" ""I'I'
.Illmlllr.
o MaiNlml of I tin- HieHOiiupor, Aim rlt"mi troii'iitHH, U 1111', iilnn ttill he ,1 iioijiny n oninpolenf tt It iut'.s I In tpnlily
"
Chl'f \ hiig.hsiui.
Iir.'T Shipmasters Will Not lee to tlielr Interest our! Advertisement.Everybody 'unailc, |ji\c I lie Hljrnnl l"rnmiliiiit' p llx,1 I In/Kronlh no 1111/1111.' / nor" Ih'I"'II.II'( 'f.v.'l.ilili 111111.. ril' iV.hoi,"el I Ih,' OHIIIUO.lIi'III ileiiiinl" U 011'111" In unv of I hue enuilx' of" I hlx. Mute.lt .
I! .sh ,
I ami I tint iii tit'cNsIouI N15i "'isusuls sigs. ii Hid' hss'liuig bitlii.h IIIIII-'I'l I Inempmalo II company -

Large :and Small Cordially Invited to give ns a Call.I,h III'h',1 A plalinin' (if, inonnti'il( Thl'I xenhix ff our I I'i..iuuul I I f"llllkllllH n'nidi' ,N lo ran, and.01"11111 I1'lIi.I'l'lc'I'I-, '
the \\ its'. fulliittoil. liv (;Jcntal tiN tl> IIHI rull'5 H 'Illlll hlll'; MI.is mi.; I M .lr.I'IIII.\ty I i list luheut, ,ttti'M IIIIII-h ul nl.l
flii'M' 111 iM'i')' .1100.|, unit iilloin, Hi" I 11-1'111 CM slut iltel' I .
.. ISiiiul I mnl aiiln, w |ID pioicilil \- .mi'nl I that (',lilol' \ ( Itilen 11-1 ) inumlneoiiiily.Spiiulor .
-- '- -- -- hi. '"
--- -
u inuiisgo i I \ huh wi'io, si'atoil\ itt lillflu'-t:turuly:i 1 ,nri lioni: fi:Ht rineiit i:;llm:: ,I t.I luuluuly i :Iiits'flui:: I: iiinhlt:: ami,on: :mul..:::. (lie I 'lilted I 11,1.1., loll the ( ;Irand MeMniry inliniliniil n

rIO1T nI A] ) n] ]." .T EC llafield & Sutherland, (idii'iiils hlcl'lll.hch',111I mnltoscuaiiN ruU'il' liy (pa.i lot le h 'i 1"',. mul tiKpliu.HllllH. CI'"III.Ip"l. New % oik, linlil Isis 1".1111''.iUII I1'I"lh.. ( ,!,n'ktonvllla, iluums'tI I

I: ( 1'01' lit I UK, innriiinjr. hlx ofTiude ), 11111 in iho ICailinnilCoiiunliNlnn \
"'oiiiinaiulcii tl'Ce I I A 110 ol C'liiiibcimnl '- ''A.i lontf an I tilt .1.1111'| i .'utosi'., let II I.* U\.lvIII join not bill ihu t li igiit of apmnlbo
WHO WILL BE THE NEXT SENATOR ? ('OXTIIA'l'IXOBricklayers ; liny liriiinllv niiii'inlHiiiil' \1 tt II liinil hll.I"II, I llo met ismudsts
\cu'rl. .
(;iriioinl tin, roniulnlng lull" on ii iy 0111"1..1 with ,'c'I'1111I
HI'I. ( t M. I IMpett 1'1'1'11'1011.
inn ( Ih I IIII) IH | luiiii! nml 1111'.IIII'ollo Chunneey -
11/11. 11"11
and Plasterers. "OII\I.II'I.llIg: 1111"1010 lio PII'H- .' I hi', mot In* up fioni hluh .Inhl ( ', who wax on ihuliiiln: Thu (1\\0 mi at lo allow 5 llioatvmd In cllct't

You Aye Sir You cii I. Tlicn 1"llwcllhl, I ":liir! hi,t'5lsul4, on I riirinne'H irouniiitfnlii'p gC'IIII"III"1 I paiied loinplinipiilx.II I I'c'lllll' h I ll'111'11.I / .
Ihuplllnr ol Hi pioph'H |IIIIPH| llui > /llllllll' Inlo wllhdiett one of
Al I. KIND OK III'II.HIM. 'AM ..lullMuitk \ nll.I'", IIIS Ball llilt- ...III..r.. w ilil'x ,h'.h".lIlr i an, oil fuitfi" t I I. .1. 1 111111. piiklihnt of'I Iho.N'a- t iso :State ,inline.
IV YOt 'I'AmB iniNhIN' I: Tiii E .MUM. ><..S'I'4.FAItIIY $ 'ollllli-\ 114, lo\\'s : ..hll it ulx teat'hen our pinpte, a nail inul, liiiiuil l 'i, imol Mnnlival ;iI" I JIII' sitiiih l'clulll'o whlili\
'
:111 '
t In- I Ihe hlanlnii. \ : I. Ili ( WU'III
1111..1I 1M tin illl- van
u'IIII h".III. 'II ""nhilul otinjf
M I.S'I.II.11':' ; :' AT 1'1') (;urlol( (; ). Iliinoi', ti.lr..111' '"H llx 11,1 tali |"r"lo'l| ill,nit mini' il uiu'l )"I 111111'. A, :'I siluioui, ,, ol 11011'1..- 1111111 it J.vl.IIII .
hAul rilKI"; of of (.'iniilu'ilanil, full to roiiill thi' Ir.'u'lv' IIr Tin pi' I nir t then Hindu II
hllh ,
B Doou: 'S BLI ING T TO MANKIND Aliny 11'IICII lieal 1'iihl', went dntt axu deputation'
(:.1 hlllllo'" rllrlll.hl'I""lIl'l'lh'lIlIolI.|' I'lirnnri 'I I.iiino lisi um.I mnl\ u 1lllalolllllIIll'I I lirniiKliI ui' lit I 'multi mum'mini '.. ,""'. tItus I lliu Mmiliual' Nuts I Iuuttat League Hiuiial( older 111' ("11111'I'OW at IIn
llio
\\ ork' u 01.11111)11 | '. ii holil in I liiml. 1111. ttltilo Aiiuiliinii link and, I I c-opiux ol limo bill
A 111.,1..1., lit, 111.1"., ('milMnnX or fit 1.I. I 1. lie BIII c'IIcIIIUIII : I imliip' HtuiuM' I mul' itlli.Lhl it 111111,1'.1, I Iho luin ul hi. Johnx, :
'II :
')'111' Milik'Nt" mill Mi" HI' Klli: 'itituriiKalUei'urtixcil/ I In MIMIU'H, I It t haN oiiliiteil iier) ( Itov :..,1.] w''ill .rii'i..i\u (iinniiiit.', : nili'iitinn.MlM.l.AMN Mini the ( Hlcainvriiikna. ::nmiiler: 'mul: iiHiiiHliuillon I :: nlmnM: ;: t uobc'L ubonl i lliup, mili'i tutuiiIuos- ollolcII'I'IIIII.It.II.1' .

I Ir'jllll't.: anil unmix' iniiltullul) In the; \\ iirlil. or .It,,'tI 'Inc. IMHH.II I I A: :.. :' I' I ; In Hie, nililut of u Ir.. piupli, t 11'11. Mi i 5.. OIb Ion I,ei'ny ni/ed Ml.I p.Iuu'tuu I IIIIN!*.
mar j1! !p.j :Jill llHIII'lllll' l> III. 'nml nirlkv II"M II Ihul"'I,1 of I tluthu' mo. it.
Ht.C'I 1 I'I\'ISII' (, wax I hue ..Iut- sI h'. tIi'\h (
Hunt', \ 111
II fiurlinxx of t llm ll -"IJII llIrl'I'IIII'.llIce,1 Jlillol
Only: SOots Per Bo't't1o.WllrI'IlI'.1 *? I 11-IIht militia, C'IIIII'h.III" Wu.lil 01 Ixln mul hlilliiK Ihl'orl'IIIII.I.'I". hl..rll "'11IIIIIIllIrlllhllllO Imm und \hOI I list year sitS fiom 'the uI
: CC
x illll'lI l 1111111' |' 111 two hhoulil, rll/\I"II/ t.y HO-! S the Chli MH" i outenlInn.Mi thul I.hl talliiiuil" suiuusubt.hil, onlt' aitIIIUHOH
n* u rrv>itiLi\U niiliinl' n'l!! 1-ntm, linilnrflniiH or InfuctliniHWHO ,' d ZtD 1111011 'oman loipn, Xalioiial I I IMIc", 1111 IIII. to dilie onl'1 fori'vi'r inln. s', ( 'Ii I n 5 on, when u-kod about I I iso In whli h t llic'lr In'oi'vonliuii; U

WOULD SOT UK A SENATOR: ) ? i' 5: S c::: Vakliington' C'ontiiit'nliiln, 1'llIlIIcl: ( "111"lhh'h, I ',Ihl lililh lo pai..liiiiii'e lulin: In Monliual) and u 111111'" ofpoHiilile linked.Tin1 I I.
E.I. { iiianlx, Capital I City. (jiiaul*, Ilntlcrniiavort I IIlIt IhIIIIh'
I.t fir lIst, uliul siu'I.uiuimie on ueeount of (hetlnlli'l I'ibiut hug Hill
l'o not Whit until )'/111 tt,'t 1 W 11..U, wlii-n" ;.0 "'(>nln for a bt, I Ii' or 1111....'. 1I1t'.IIIwill/ pra- .: ::3 -< \Vii.hsl ugh iisi ( 'I'our of .\11111I11'1111 itsusiutu II nninliiHi. I IulIl I llm oilitoi I of (11110.III'clullIl I Ihohpoilal' I'ldti Im' IU-IIII'I'OW\11. 1111111.II

Mill u \\hub Nil' lIiIiler'l. lllniKH. !:. ; ... tD C'uilolH. ( iiiinil u A i my ol (Ito Ito- our I, llm 1".I.lllh., .. amiiiplMirtuiiltii" ImiKhcd andaid( wax an exUHIK 1'1", k.
I 11
---- a0m nililii; anil ", leiii'n, (lie wlioluivlilon .\llr11I ." !, 'lulion. 1 I (
.iI.. '-EtIUNBMILLII, (I.YN.N ('<)., (!IA., Jlllllliryaitll, .l7.t. !; th I clI'l of lull ni'il, If our uf, llio lili... '11 IIIIIIIII'III Clllhl.I'OI"'I'leclIIVII'ullr
ii toni umia II'I.r"'IIUII
Aaiatlli.'. l'i uniirufn, PI,,: _. c. [ ol M.uiiio 111 1I11jol'Mofloo IIIK' of u ,'. 111111 mul( hoe I I"r 'I .iiMviiMilicini I 'ndiiimn.li .lochakohiindx 01, /11111 Hill Nn. (HI) nx
I"KAII MM-I Ur. IhrnwiV f'\'>'r mi illiliu'waillrntlntriHliiii'il, on Ht. MIII-IIH iHliuul' ly ::: 2r: 0.-< tlio Coipn.' our KOI oi linn'ot I'n'njMlu,'m''ilmul \ wild Mi.i Ollilc'ii at I 110 ioni ,
Ill"', llnhiKui M',,'ritl mil 'riui't" I"I lilt or M'HH.. .K all or \\liluil ro''olllll"'II.h', d I I llm niiillMiin, highly I Unit t-i= :ItD r-o ii I II I ..11'ot to iNth, cm Ii niaiiiulloiilicoling u mini" iliim'iifti, 'r piril/miHpollH tulmulskiss.'iI In Ihu cuiii IKOX whiih in waitHt nllli"'o ul 81111 l'i Inter had pa' <.otl lidOIIIIII'ou.III
III' ., I IwitUnnf It III l 1".1 HlIlIlI'lI'r,' .huh I illil with Hie \VI'C !
tin niinliliryiifi'U' I mv r.iiinU \, into liuv a- of II.I"'cco.l | 11.1 iliilli'.itlmi of thin i .
(IM'I.III" "I'm; mill, 1. (?''nun m\ rofimiiiiiinlatinn W. ,,:.Knlli-r ol hit, null", hiul tun ." 'mlilni ::: UI 111. I I.f iNlli "1IIIIf. 1..lhll"'Ih..r, t HlV I tlll..., \< hu ttux nuuil) I liltud I oil hlx feel : .Senalnr Mann called
oil.' lii/ni li'llliw, imitofnliiili, I wimfu. tiiinitu ciioiiKhHftl.\ 1. Ii iiI W.' illHlrllnil' .u o nC= II(( ( 0 I II) .pa \\ lll 1111111"P hii'iu lit t it 111." 1..t I llooiuiplex, lliu tisiussittuilo 011'.0111 ', 'lal ti"ulcu', Situate IIHI,
II ""' "OIIlIr nli.k in'UliliorH. I It ( nriiloiryinwiif 1 ohlllit mill, Itt tr tutu ollur I Ic\.''''' III c.i"S 3 .E .1'ccL I Ihl ,pioii'cNion )piniocileil tti ''III hi.I Luwnmii Hall I I h that. 1IIklc.1 :No; 1 til-I!t 'Its \uug I lu h llm iiilo, ledompllon -

\\ hh'h I Itwus iiwi. J'k'in-BM'iiilinfiiiiotlirilii/cu_ 'liMtli'B.t.0. I' ". II: 11001'.11.It.r'rrlll I o 3TS ...... Viinsj'I haniii Avontio, iluwii Ihkl I Muny 1,11' IMIHI. ''l i )aymsh: I and\ ) Mr I !' I'II'I I\IU:\ I Wholll( ,'y I and 01'1011111"1' of tux stile CCI'
l:" iHHtrnllt. = uusalIseI 1(1 'lllllLl mtl scot
!
\( to llm, nliONP, It III Iw MH-H Unit Ill's' 1I'c\1I'IIII'Ii., iniiiiiifiu, "I "',1 II'V ('iiiiBtiin1lii ? C/J.* cl List iii livlblon I I \ ; wil. SAN KMANI mo, May 12.-'lie, \ 1.101 hush l 11'. ma i I".L" u'eguilat' ItlieuleH 'I lisp obi| 'cl of thIs bill Ix II
AiHMtln, fno A"'II'.lIIlIllIlrihl"II.' ...'|"'..'limn. rur c.II'.IIIIII.'II.lhkh' / .It inmlii, ... "0-0 : bll-lIhcf a lll "1'f'l'c'I0.1 ." City of Kin Janciin, tl'c.c..1' 01(Isis, C uimpitljjn' will I bo ikllv- uulhoil/e 5 I Ihu lomplioller In 1'.11.1 I
t>lt<-iii.>rtliHt 1I1l'1'1'\t""lIllIhlllllrllclllr" ,r b.i. tlii'JP'niilnn foriiinlii. fi.i li 22: -"I .; CJ'1J- ... I down 'hh'l Miucl to MII'YIU.Il anlved'llr )ypntcida 'lilnu wllI I I.JstIlttll olcoilt 111.1'1111 ln Albeit lull money paid, lor taxes, tt hen aInnbloumiPiNiiic'iiluiiil
; ull
)halted
AI'OIUO unit "iiithiut 11'01 i U 11 Ilicsolumln hale
I nol
.- ., < o .' bilnjM Hewn of .11.ev"IIIIj. fo "
;.: :,; i CJ .... Avenue, iiciii' the inonii- Ihu Slialt.0110 itetiliuiuiuuts In I ,, "1'11.1111' ( bill 'nu (all) lieen Hold. lor (l.ixox 1I'lwl'h.llllllj
.., n ICII. Tim HCLond ilivlxion fiilcrI IHB.'IIII of tho tuvcx liuvu hoi'n l h
LAZ JACOBY ,I on llu COIIIHC and look tio.Ih' 1.111 ( II0alll01 Ilovull pljlnjj 1001I, CI'1IIillllll'I'e. II.An iiiuvdl, 111' ,
(I C) ( ) I issusiiu.o iiottd I wax pi' intent onheuiilval his itt i'bku out In ( lltih Him
... (iii Mint nil'ut Noilli I of tliu hint.no.On | I'enanji: iiil BI.I Mllucc'l..: Il of, lisp (lain in thin ell)', all I i II the I' I thu woid h ate," ax ho hurl Id I
m tin) i, no.ir I thr utaliii, .11 WI."UII" > ahllllllll.IIIIJII. 011.1 lireied ( hut II minle of
J1'alll.IBI"I Man 21)), by tIme I I hMlly. A 1'1'' )'IhiisimthCiIIutuI u Jndii) out thu rompliollitr. -
sstiatli hail b""IIII'I'llgml furlVKl(I seo.tile shoitly alter leaving 1.tl'I'c'"llIlr, :. on hue plalfnim' r. ( 'Ioittiihluulib MrUlloiy mild that Im

THE CELEBRATED CORNERTIOIAICICIOlNIIISIT ; a unmix'r of Ihc.o wire os'u i.Irt oank within I I a half isoui II'. I Of.V J ftleppinl' loiwanl nml, i pail an Would vole axuinxt i t hue tvlmlo H'IIII.At .
Ismil lest anil 'I'litlciin' at leant poi-
iy { n anniur w'I' 1 IhU point u us stuuiitligtt wax leiilted '-
lino vocl, MIIIX on hlll) only I lite WP.IO na\ed., aI.I'c'.f III"
thu
--- I piiMCM.iun BII Mnxl of I l"-t welo native I *. AlleiIho 11: Altlilll'KH lif \\ I l.i'utIi', finin thus I lloii-o itt sisislssg I llm hill
I TliciriainlUiid wa. II'oll.'ly iliapcil t".n ii' l'is', lulutist Clmtin, an fuiihits.'iuii : to exleiul Inr Ihoccin-li'nollun
,
I I I I ]I yl llli I hlllllll", al) I llm '"' ktanilMII ') )IHT, wa(he'. Fair'Ihu I I IIIHX'/IIIK In < nnliniied hue 'Iiuli tousle 'In champion WI. t Hit) nut'roil of the T. 'Iht'lilll. .1 (_Y, lUilinad: ', whli h il
)
\ (1,1555, uls'ii s.'iI,) with Kiaicful I 1.1111: VPHM'I, and cargo wax ( ('an.o of bn' maul ly. \ on .1111101.101.1. had .panned, In tlmenalo( and lliohenalo

anil) politvl planl-' \hl"! (1111110.1Iall" ImUI.. liat Iho hamlol (llm PHIuiiiilnatoriiiayu adjoin lied.
-- ------ -- ---
II.ifH: Iiiniy fiom on 1.1111' t'ltOH'Ill-.ll: U I'Til M.'hlNH. > nl.it' ud aualiict Innoipiit, lmbon and,
JIAK TilE )..\ 11(1 iS'l': AM) BEST: Alsonn1I; H'MXK i OK CCIlur. A .pair of coinf'iilalilu .1.1.1)' miilhui, ; axalint: I axed amiliif. lltlll HI*.
11
rlialiH I i placvil, I In t Iso icnlin of tliuKlund Tho Mnr) liiml, (JrMinl loiluoC'i...' ii I | lint b thank {,ll, mn>wiI mt.IH I is rl..r'. .
Tobacco Snuff wi>io imcivc'il) fur I ho IVefcideiil ... Itt Criltrilllllll.. sit I)( 'aiLidian I population' 110 I lly Mr i ; I ito

Cigars, Pipes, SHXNG-LES, anil) Mr. Cli'ti'lainl. I'lmi'i wel'l', miI.o JUT''I'' 'lur'l I II.-'Iho fly J. nimuli.il, us',,' InlliiPineil, 1111,11'11011", .11 mo fur JlhIIlOlll-I''lc11I1 I 'I"1'111

ri'M'ivnl for fa\'or..lllo.I.. A )larifuclulu ) with :'h.I'' \ 110 iiillhy HOlitiinonl'i. .)liPiutl of Midland Ihithi way,
PITCH PINE LUMBER and LATHS
FISHING TACKLE NOTIONS ETC. 11I1'rollllg ( 10IIIlOUt va.k.Jit coins 11'111.1181..f I I llm, connlv I lua i I II" I''I'II' mn I lino, ")'mpathello i and I lly :rr. I Hind I I -To icpeal hlalo( II-

CVrilKHS: Lt')II.U; elcll'cll I polirc' while I Iho .i.liil \ 1)1110) of Mainland. II h lieo ulr of Ainoiiia can beati'1pniii.lvo I CosiNe fl lam) u uiilx,

CITY WhOLESALE: ASH KKTAIf: AND: HAWKI CYJItI4i4- ilewalktcro ironilutl l h y tpt.'Ualom. III coiebisttliig| Itt diand) I In HOIIOW and SIb 11011 uigt fly Mr. I.lgiituu-A bill relatlto lo
IX TilE
( Masher are I..c. from I'enn 00 \\111 I unto( (lliu aipliutlniH' and lrlmplii IIII amii'muni'iil und colloi'lion of 1'01'-
\11',11111
II
IGIJS. Jnitt licfmo I oYliH'k lIoolllvle,1 N) I vauiia, I l'uh'liit| of I of u kUtcr race biavoly endoa- I'lino for I tIme Mule

Newsdealer and Stationer. OUH HTANDVIII' RilM 1.SX1IKH.: : Kle.II"'gBIIa..erhlo.) ("Uel all warp, l 1111.-', ?''I 1".lrll<, Khodo hhl,1 Ic'IB' vOlhl1 lu fl'ct ami) pro."|ioroiu. It)' Mr. HIili h., of l.v-J'lalvo intlm

11A141.I.Icl 1 I FlIIMIHIIKD.Gco.W. llany iailklil uoio escorted( Ihnlri.riiu and) Sew Jpiopy, ., ( l'rc'lll I with I t what eai'imust lies. lee of county I I I Imo
il'UII.1111.
o Wright & Co. l it)' (;ion. Muucy, while C'olanilW terxfiom many blali-n '1 111.IIII'I'Ihll all I (tub ill ) '" I llfletl I t iso Hlandardflilth 'Uol'lly.imlll In (flll'lIloh,1.1111..1(

lt\ll.ltlAl I > TICK .:T unol{ tII.-'I'lo: oL. to ill 1'olnH llonslit, bold niul, ):xl'l"o. M.2'lll..lyPeDlICal1 tlm, )I'aik, and' ) thU BnC"IIJOIiB" iilcniiiboalload I We.II.III.I'I'1111. demaiidnd, Inipeellun' at the
,Irom ouli-lilo. 1',1'111'1111 IU.reive rmnnii anti arclul Alti nllon.S. '] ho U4tial .lhll..llly cabinot. meetIn I wax I taken. down I Iso hay, CI ilhh( of )uiii' ':iiiiiiilry)" ? Ntc'tl 110 wtt rotall i oiu ml I linilxex.

r..I.tI.1t / wax ailjnniiipil, u ii early hour III .. --- with what delight tho tlvlll/od fly M u', tlhsatmu-'lii Inuoipoialo a _ _

.. .. .-... -. Faunnry onlor I locnaMu I Iho I'li'ildciit. 11.111. Tit: MltlKIMJ .MINI.US.llrlteOol : would beheld yon, by the unto liilKhll-u I coinpuny (ni'II'I and I deal I In f"II." ,

I a.hllc. In utli'inl the UIVOIII llio Men .! Mink at I''IIPMimiroiil tts'st ol YOIII'I' II. In'ua k the baekbmio of vpfC'lublo| nml) 0) tcrx. 1,

E. HUT OH INSON monies, Set'leiaiy cor"// Coknorkn.. I nililin I t, Cuillu tianny, andtliivo iu I.utdt, and I Cm.I lal I LI vet', lu I Ilcrnandncniinlr.

J. COSGROVE n y.jeiioinM.ailand) weto .. ( filnl'IM"llf; : ., Mav I II-'n.I tl'0i'iiv of i liniiioial 10I.I"n 1( Iho' .\lj""I'II1
early anlvalx, ami( were' .eale.II.,11 l i I I mlneri ali I poke clrlllc', Hen, a hi.' I'nlilik with hlx (CroII'I'"nlll.Ioccll"o htteakur' alcl ChlcfCI"I'k lienohU ).-
left of Mn. t'lrvelsnd.: ) 111L111
111,10..1' miakpi of old. .Need klttnc'd (hip followliijT( I henalebilU
AOr. T ron .Mammoth, I iho I lleihinml
Ship and General Blachmitli of (lip (supremo I 'Oll.t of Ito llIlIc'l thuG I'llllcd, Coko Wnikn In the wo retail I I I tho proiide-l \ hi'tu.m'y ol all I ]I :

JAS. S. CLARKE & CO. FOUNDRYSI Htatr* ame' In a body except number of rx.l, y I-i ted hun, Mutual I i ad.I'vc.111I I fut' 'or of KnIUIi: ( I IlIf'I/1I1 I I Ail acllll.hll sill money uml prop-

j WomUaml) Iliilan, anti wore icati'il Coke \Voikn helwcon U 1 and I lo'ilink In trlniuplunt tlinlliullnii of oily companiex' III llmhainU

i.onsviLi.i KV.. -.\ In lIme flmt row on tho lift of 1100II0ll.'rl' Ihlx moinlnif ami drove, out (lie men I llonul I.Pnjfim I In w"I.11I1. I Itnmu InIhoiaiiMiof of h their ollloeior u cnu nnl"-
Uhd.. Tlio IJI.lrld l .lutll-' ( I ) and' nei-ur- J oct to KUinUhmoiil I.
Machine at woik at thi! latter phnen' Joll
Shop. of (the Court of Claim .. \\u'f I Iso jfood III Illicit of tho An ml ihu penally( for

Monumental Architects gI01U1NU IIISE TO ()IC1ItII.: and rrpicMiilativcii of the diplomatic\ To Have be Mnli. ...Munlorerx.br. .upretim ponlilf h I ', i'11110 Leo .XII I for I Injuring \1'O."I'IIIIII_" and 1,1"dlll: )

lltuS )"UIISTrIUUA\'.: VAIU) n.snI: ; 'lorpH were 1lueel on the right of Ihotlaml. lx>ilx, May 11.-A npiilal fiomNoitalpn Ilc/ullllolllllo/ ) 'Inr Jnxllee !uy oh.II'I"llol.| I llic'icnn.An .

AND DEALEUS IX- I IJ'.llIrux A. 1'., "A huIwen ,ul ail (to Iso of
.lid oilier ornu menial work Di- tly csttiutidWU OUYI; iielillon IlIculcl1' cruelly give way IlfI ( (thaUi'iiulng
.rf, Cant: Will'" At
J'KNSA( OI.A KI.OHIDA. lllllto""I'.IM ami (nni'inor Cuilln dOll l Ilu l .0L111 him lo ,.ufl,1 iho of rnmimiii di'cctipy! Onoo moic, poiutx In civil case 'I hoo now gu ID

GRANITE MARBLE! AND STATDARY.Ordrr Wlnobi anti Hlevwlor (lnr '0 Ut.OHUf.lt arlvllll Il'laKe., Juit after Iho ) leecnlly ncnlciiccd) I Is rIte wokole., Perry fur IPII'unlll'
; )* IWLll J'n.O. head of inado Il.p mlilurr' for Hi slug U"OI I Iho 11 1'111 r ', 5tLs.l'oNIy:, .. )" "" llllIh'I.IICO.11 rOHolutlouloappoinl
Je3M'l.lv: I Itcaranro, tlieioranio rroiidont ( the AIOrll1 ido of Mr.' 0'1I101 follow : ( ( u com 551111's) for Iho Ainorl-
Taken, Work Delivered and Sri I'p I" ( .f'.Uf. I land, Secretary and Mri. Kalrclilld, .,. a petition wax aenl 110 "M)r. Bilt rlllu.l I ( )" can, 1..1101111: London, Knf.Mr. : ( .

I-UICB8 WILL COMPARE )' WJUMjjMHrmi THO.E OK ANY Ap ..h"rU""IIIf't" plarnl In lliu I>AILVI I Colonel anil Mm. I.amont, I'oa.na.tor. I'renldent Clevthind .klnif him. lorceommend lell-I'OI; atthi.dlitam'ol( reco 111'1'nl/o :1 I HulllMUI tillnreil a )jietilloii for

I'AUT m' (.0..K.t'l4L I III K1'ril' *il W .&I.t.1 I(liel.r.111... ami Secretary '..allla.Mr. lo I'letldcnlMt\ thilrpardon a kindly IrMifaien around I Iho r.I.rof Dufinil, by rt'tiind-(

"ItaitI 0111 l Union .1 uiuib aiuullon axlflu.uy ensue by ) and naanklnK i hi Iso lo not 101,11.1\, I Iui a Illoually
VluVlullt tccompanlod 1" deoply" and flneercly U Ilo hnpotod.) Itufcrivd
Specimen Books Furnished on wt&tl. hi ".tiitr city imp'r. Uj',, II.call. a MM. Mi.* .vard and MIN.Wel.huJus mako mill rciommeniiullijiiii In the Irllcflllo 111 10.1\ou for hose wordx of I In I ''' 1110 on ( IBI"I.I"Irl. .

.P n-tf ( afti-r one ollnck and look 1'rvtldoiil of Mexloo In h iho niulter,*' "U'I04) .1111oo will with whhh )on '\ .. voiiiluuuil. uu ruurili Vsssu..
.
N .. -4--
.
-
-
"

.'_ .___ ..'_ ,.,__l'. 1',..". ;- ,," .. -
\
_ _ _
__ __ _

A HKSIT.CTrrr: : IIP.AUIXO: BRITISH PECUUAniTlES. I .A (Cnnjnrrr'l- (.lrn1Ino. --:- --

3fl2in1 h.ohio arrcn $per mile.) rOi t the "iwcond W. H. HUTCHINSON
1 IHANTSOrAdtmi'Mi Mil. II\IM l; : Little But ho' nhnll wo txplain
IIAIMIOAIll IIA' IN<1 ( ItIJ how Tlilnit Are Ilium liter In I Urk cnlilnet or
of
ulRht" wltar.
riil-linludeter! }' iirieiii.xmo\c-pi I i iim'ny ) : II:. Tlipy itii' I that lallo; ((4 i'iloitli' LolMlon. Tnirn.Jxitnoi I Hint nun h.II mo. nmlonliteil rllnl of

lit IIIK I'Morlilii !11111"1 I u.uItt'niphtuillg, '|> | 1 Sotilh.V'hy) [.flall'llnd.n.. 1 I I.1lol'l re-Inn' In the dlrk" nhlrh n fllnrknl.1IlJON'r Auction Commission Merchant
t "
CO.l.lI"I.II'V\ I.ISII.co.. .1".11\.10.: 'all: 11,11I'Yr.1 not ? The pooplo vvoli'it I like :, Alrl !> -lklwn .1 .M. I .iinnctl to the Mll-fa'lol and )
; I City l SIII"I'I ( "lit, Cain nro ( on ,
11.1 )
go tier Hki-ptlcal lu.h'r J'f
1111 1llg. I I.I hiMi' Inni noiiM give ox 'OI"1 Tel tl.I
"",'e-SM.II.I I IIS I and, 1.1 \\>H| l.meinnu .\111,1 t : ,'. rpipfi'lful II'ri'hg' nll n it i il DiiM to iini I jroko river 111 ollJI.I. TIny 01,1 I 1'1 Ainerli VnmUry. tor l.olIrl'nllllt .to-i :nil 301 1'"llrn1.t .

nl Hnrt.TKIl.MSINVAntvTliA I'A S A f.M. m.in. A rltl/pn\ who n'- out, "A jo-ylpl"-n>. In long im-lcr, ) lp : of our criitnry. The ,11.r.I'
pnlitio
Cn.1 l l.liii' 'nnal. 111'1 I In klmi-t. burin ftir ulinvlng, :.nmlul. n lent rrrrto'1 nniona PENSACOLA FLORIDA
,
'II
IVi-'iili'iit nf thi I Irl1
lip
IN AtAMK.1UH.V iiIieit "lo but ,
1'111.,1 wwill
: jilnre,
Itlaokwali'imnl: $ : J JApupka li-avo .nh itT >nnr own hulls r. !>: JIIM' < f the utica 11..t
I \' Mnil, *f'' ,II, W.lifl el 11\ M'lli'H': khiuilil. li"l ooiiliho, hii I )01 I .1 with nlmwl-i, mnl Hint)
On" enr, by ] [ I' Caiinl.Thi'iv They nollilntc, but nlinvn No heIr, !lr"I|* alo LilxTiil Aihniircs iMinlc on
Pl' ::1''li' ho rllihl"loIPII nf nun HIM'lion,, I falnle Klenni of cI11,1 rliP- ) % tolill'Jf .
I Niiril or blushing' rmmotli
'1 |h iiH'"Motuim, 1HI arc HC\ITJ| 'it 'i (his Iho II.tu'ho 1111,1 Ktilltih : '
111'1"'II'I'rIIIII'lulllj | to I
Imklnir poopi, rlinln Imvp. llio b''II"r. IIII\I-TIIIKT-: : ", ,: i .
hl"I.lh nun. (trnlghtluu'kt. .1
I'm' Month 1 : : or bay Unrh.. )1.o'l.r worth mnUfsn'-: : : I IDn:11 11I'UII': :: ;:
\ I I 1 ,
Kurni.liHl 'li> c::rh'r nl ,tnnr niilili,'HOP nrplace 1:1,111'.114, ,In olilnin. I 111 .t'IIill""II) 111'1.-lillilhll No Iny it,. ItniUT rli."iH 1.1 nnvi.rily > .m'r. tie 11,1 miinll eiitrniiop. fi*, ntlujt.il nun! ..10 Klli1'iiiiioiM'n
of nl lioonm niiki.riViii'iiH miiiiiinl. \: 11.1 wivop-Iy plnln.. t'linirli rlnrkiitriko ,hlle lo III'.t .
1"1 of
hl.ho'o iiini Iiiiil I llii'KO 1'1'\1" .II .fC.Our Hint In Hint nlwoliiltf ,ilnikncM -
1"1 1"01 l.iu fill-mi of I the A gu'" \111.11'' pti-ry qnnrb-r of o ttonr. Knnl 'plniHiolit nhht to illtlliKlilili *- :
--. I Ilii- I : 1"111'11111'1'111'1"II clink. All llrltii.li | hIs ,1"1 the \1..111.1 'Cl 'I'II To Union Carpenters.
111''gnlp. ] .
A'f./d. )r (' / ':,:(M.I. 1111..il.| ,.1""cllnl: ,, ( I'I\' tie pli'iiHiiro ofu hllllI: IUIIo, mil,) 1 of time like 1..rYI.h.ol'k Ihl prlnteil r"1 IhohlRiik "'I\'l
1'1I '
I.11"0 10.
N pnlill-liiil, I'M", ) 1111,11111'. ':. nl i SII': I I IHI, .(goli', OUT I Ilionlijoil I 11,111;, u. lie, I lm" prit. Oravn U-n .1'11." ; .|! pllcil nnon of mi "|'H'" Iniki; but ..lIu.II..rln Hint tN M DAIL y MMtR I L *1
.. mnl rail-full '. cillinali.I '* 111111111,1111 khlnu ulth n ll'jht of fTi 1: call iho nhtutljuihi ,,tIMtttrs I',,,,,,, ,
I ml |
Ml.iMI | Inlly )
.jcnr .ii' 1.'hl'lI mnl !MiClnii l, ( ,'. (tie otlior. }'Irt cool, Hint uprtnl "hil 1"1"1 Ihfl t
) ,
hll'IIII. 1'/.1

,t < '1,1.rr.l. i i-nl-nil npiilniHiin.- |._- 'thai ii annul in (llion'four'("'iopuli Illi"l'" Ihoyilliimiiiinl ai'ipo.i \ovlutin II.wlh 1 a follow I fl'.II, 1,1.\;( on 'dm lal'il'llml Cliunli walk)nnl over|nv tlii'in..l oilli I."n''r'ImiiUtoniii.Tetiplo I'lioiiKliIn n I.II.I" irillcul. Uft P ,Vnmbrry i.ml, (,'it his'| Tvnnt ..b. 11.1.1 foarhi* In niul.jiiipnnh no firanliiw | to III.fact that nne f Ill, ,

I I: nml .
_ _. AII\'ITI"\, ; !. nil.in.Tlii ninimni-i/o, : ; II Inl.llar 1(11: n.ikc: him mi womli-oiiH kiml amilo'pilahlpln one r.nglish ruth In, mnko tlniw ID ;1'.11.n 1.1'1 of rhnreoiil hi vaIn, for ft | \'II "* ill II.'t tll'kN "I1" 'uil'u- lie'ii'j, \ lo'nliil In fog inl to l.p it ,'hlii' ,
I hlhll.lllJr.hl
rlrllolo',1 | | furnlnlml tilth small "nlth'l Irnnd In I Inn mlininl -
,- i'Iri'iilatiini 111 "I 11. 1.11'1 I I. i ii 1"11,1..1.I lliilt-(:n. 01"1, I.MIJ': Ihr.1\'al' ':III'RIII.Ih. An..ri.'III"III.. AI.I""I, l IritiuItttllNi'riltIOll i, hiM P0 IUlr.1 II i glt nrfi\ ilnrkncsii'," .. C"lrlll"1 I niul '* tlut'4ili4 b> lion-iiniiui in n |H.IIn| I il| i ,
I hiM ) ) p. rl.hl",1 k".k r""I'.I"lIl.
1"'lh.II.I"II'lh.,1. ( I r\ 1""jol.'r'. ",' I N 1.11,10, kiuiun ti do, ilin ("is 1'1"1111 111,1"1'8, of Pun ] 111"1"al" on 1m I""K: ,. kOl.1 IIR.! CnU whlcli, nt .lie i ml if I lo live mlnnlcB Iho I..I..JMillo..lnl. I llll'lr Ir.til 0"1"1. Illlll I "-I."II"| 15, I lie ,.IIli.. men. Thin In idsn a loliiloalnin i ,
1'11,1 I ,1' put
:
'IIII I.lul
,
.t" :! K..1J ,, h HlniilH.U .
fjntit ) :.1.1 huh nay) (gnuul hunt inn ronira ahfuhig every nl UoVIoik U 1\'r i
IIIK 10.111. ) )01lllllr I "uM.h'l knee nml. wiflly tnnrkeil II fotir- Hi'' lia. s.-, un-l t n
Mil
_. ( \ \ rich 1 lluil I ;
- -- linl 1'iitr- Holln It nt ]H.nujr n e\.r 1'11"1 I.IH: In t'l'H: O'ii i-t n ill IKonr.i, i iIhlvdili'
_ _ unr Hiili.i-iliiiiiii|" mil I In'mii'i'' "i malnliiit, In' lIt,' Mat' wII..I lor' (JI'I.I Ilnlliil lmiTiwk It for sllonl runt rUI'1 Iota hi'lek Hpoti iiiul. lilt buhl It up over Iliumniul |i rniani'iil' lodxiuonl In liiohoarlHof .
,
.M.illin.11 IIMIM 1"0".01.1 1""k.| 11..1 t i"- nn lor I.". SIS 111'I I 111.1 Ai'l Aililul.nn, | or Mniinliij: Of rinii- 'the All the, (sits In lliu, nlivtt know bin lii-iiil: "('iitthit hunt, eh Ihiklm. luuicHl nun. and Hint I iliot look to II" n I Mt,:X X... ; I.I' i.
chili hi" \\ai" iilni;* olilnii'iT
Inn nl p-itnuii.flT nr Illl i ,.IIIH I.,hl'H"h., lIt int iUil toll.llll' .1.111.1111.1111..1: : : (.111"1".1)in,": r if) J.W'i.iHm.im'iilaiiii' ,' irotiililn cali'i'linini'iiH of I Iho 1I.lh.li"11 : null of ruin lo front ilnotii on lii-nrlng' Imllll "I 11.lt. liio n wore stir nml after, n fotulli" (lfl'II'ItH.).,. .!,lil'I', 111,, .I 5,u'\'hl\'r|I..II wrnii-f l"i- .nul$ Iriiul. ) o thud of tin- |'reul 11
tutu Ml' .nlllle'
: 1.11.
1.II"j cI" ._ l.rUk : 1 .
TaIls flinornlalr of CXINvtaiuy. hv lluw linl Him
ni | I-IIINH!
ui'i'ordoilnihliu iirlluii mid f.il
I Cnnininiiii'iiliiinM lull-nil il I for (.iil.lii-iillmi -- -- paily will l Ie> not onl) II \cfy nuaily), Innclieil: x up' sitEsIi KMIIM: ,
""' li> Hit1 11'1'.10111' '" limiil, I.IUI MI.HITin1 Nu IlIlnl. b.r Cnknnnn 1,11. A' \ul11..1"hut tliuro nro only fourteen pf* tluuu5 i.I. |1'111'lr.I., Kieolriliiiillnntldo I A|lrh IB .Ill
ai'cnnipmiii'il .
IOIHII. taken inloIIP ,
nolii'O Imt will In iimfiMuir nlMinuliiliiJ'' _
*, mil 11111' liii tim Init u* lielibagIiiiill'ill 1,1"1".1 t.y.1 a Null"h. .1111,1. '1Ihl'IIC 111,1 1111111.1"1
11 flmw dial I out of I JII.
I litfiiip* If Herven mo
I icirini.'iir I: ::; u'imii tat I II Ii.: >i'miloil 'lo I llu'df I i-iinro s.iin.il| : ami, nhrivpil of I Ihririuo.r. i Isli Knclltili; Ri X. .ry .hlh. "it, my ineiiinry Iho rllhl., nml, M hamper nr l "Ilr.1 I 1 4 't4'ruuiuL'u, II"1HAII.Y JflJIjSflh)1IS1

Aililnnil, li'llor* niul. "-0"1111"11011. lo ,1IUII ( I Honw lottinx.h") |.".1"1.0111,' HIIKKUMiinknown o"'I'I. UIIl" thowiwrilnilmilteil \UI ll.11.lien ) ,
hIh I ,' 1'niioilpwoiil I : wIttiti ono of tl'o shies,
L1' :S"1'01I''I'I I I""::111.I I.. :lnll FII'I.I.: 1"11.1'11. Mil. OyHtcni cnh'n only 1'11'1 inimtlin. \ eiionch to ri'VOaltio Terror to Evildoers
of four Ih:1 PLAIN AND
*
II mnl 1:1: \\ t'ht Ciim-rnmi'iil; Hlnil.'IHI 1'lle.: Ilill'"II"ICO llkl..n.IIII.ly"oy.t'r .11..; knot mill 11,1' Irifiul I '' "' '' .rl-'lii, in I tluuhrh4'i ORNAMENTAL
I -- .- iniro than I : HitMatoi I ': 101 : 1111 'LII I: Sl'l'IIEUN( ;I: ) StAlls, t.I., ... )'; oh'III-II'llh' RIH.Iolnl, Thowcniid 11,1,1 t Illuil plioiH.
-- Oyt."III.'r 5
-.------- -- '- -- 'lo 'Ilia liiilloiul riniiil, In linllim halo I a eell.r Ir INII. .1111. I ,11"le 1'lkl.
-- I'
pinntpil \ HWHiiinl
111'1 Tin* Soiillu'in lioom !iii 1.,1 ooll.ip-i- : ki'pt" on 11. nml I thlnl I hue hu that (1,1 11 .'h.lll 1.,1,1,111. Painter and Paper Hanger
'IMIVV, I\ \ I IOUIMJtlTTO I-, I.7.i n"1: ilrnliiii: r* oompanioii, Inul (inli .\' hog ; thai i I", llioro U no fjlllinif Nn ihy RooilH Ktoiiit. IlalM-nliinhor: I..|. Ihilt nml when 1'nifeMur Vatntory .1.III.nr.. i>1 101111.,1'111| Ih I ,
1111
litllo; 'mule Iliiin I l.thMlIMN l I |,iln% iiwllin. .11), tn|0" niul I mu'Ii nmall milililnriy 111111 "hlh'ln'n.lr 55 ill, 111'
R.'llo mlmlllcd Hint ill proprle-
I ami that the tenl hu
I'lilrrpl'lno loft
,
-- Mill Iho ) for ) wnniPii frnm rulliitg to mo ( .Hem! "H, lull '. .111111', Sprol.ilallonln.il; jrivi'ti (Iui K illur. 1
lieSl.ilo 1II'I kn'pluK
Ihmi I
( < : till 11111 llu'laitjoai'or I must Imte tllher Klft of >
i u TIIK i: KAII.I.'OAHS.AVi I : dm 1 hniiiup .\I.Iul"I'lhr'.IIII'1 : h"1 l li"IIlyilj iloi-i-oa-e 1,1. WiMili-n.ltmIierk'upieI.luluis.| ||fnuli y-Koliilili liwn or"n jmlr of onl CJCH.-1 tclU L.11111111 OS\lllln :dime u.IlIs i:: :. 'II'llf"l'II.;:: :' I I:,In'I Soiiil-Woot.1 l>:.i h, .IH I I}Iii, bill' 'I IIH l-'in-nilnio ( I'loam.) ,? ,II

11 Rh.t|..l.iriv lii-il.iy, ,. an all lli-lt* 11'11.1' this In lal'iilai-: : in : onliiloni-o in\1.I ilu So'illi'n, (I'u I II. 1'1' nl."tl never( BI fii-t. IN''oll"."" ICuhi nRulurcvri l'II'lllnl Luqulror.IlilBtitmt the ""11"1 I httd Itll''IH.1' | .in uululItItlii4'Hie ficc' I Kop.iiioil.

IliO ; 'rllncn-l'hiiill Millvln AI-IVH. IM taiHliiil with DIP tky.y four 101r I'oi. 111"1 .- tkynlinntoaru Irnl H, 111.1! R 11..1 'I in't HihMiirv nliu' I Ord'THlofl is IhIi .1. I.Hiph. us, I'm ,, ,
HIP "
.I'\.I'Ot.m" ) : CUI"II..11' '
1 fll 'I'lio CIIMMHI-i 1.11.1'11'11,1'0 I.',.lIW1,2.tiltIiiiitu I Ninth i-i making i at I limy n 1011b. l onoiM'M onl nioiimt: mu Woiimn In llonton. '1'"lr"nlj'I.lh.I"11| il) \ l, I is'. hilt". kl-: will nit'Iti* prompt miitilliin.

t nidi I ll aloI".a.llg. : .,.h..llll ni.I \i-t, p.illill ,II'IjIOO.1".11.111 U Il i"('.utly ID I 11\.t! I.rdl'cry lonLy e""IIII'Y""III"1 We nre ,111 uml nttrnctiil to CcrtfltliPeh1lt' l.li'i iniul I In) \.111| In ,. let I 1J Hull MichIllrtll lam il HIII.roit .

I I''i4'. linn, finIliv i I aiti live' )'yrnm, 1'11 l.t,, o.nnn.ihi' I dii'ir\11' \nioiipy II I 1",11 uiliicK, foivulMnul .h"I" T"J.I.RICH"0ND'S mid WO which nt,! (moo hl\.1, for them nothlni witht'loHoqimlilleH ,: ,III' !fit' 11. 11.1"1). I f till' ":"A""I.AI'AI. sr. AMMII\\H: t iiu .
plenncnii
<
:
'lime 'lo 'tutu nl,11111'luI8: \\n\v, picKUIltnl 1111.1.1"111\1"11".1. : I llul: \ '\\1-1 \
': ": ) .i.ru' 'ii,iitti.tiii' 1111,1. Ilc"I..t111 'Itt liuiio imlnral than COO the best II DEPARTMENT 'lii h-: M IKI MI: ; nui' i ii x\
11' tic.vuhoplileilt NEWS
t tlii'HO f.lrl-l 'lo the |H'0ili'| I I II inrciullottoil lii-r "I'CsonrrCH II"- vel'011: FAMOUS nnE.I. t'i'iv.wo like. It nneoiiKrlons f>c1II'ltlterhii OUR MJ ). ( "l'lN ii'. Ami, Lnnn

I I ilml t only nlionl n 'ul,,1 I .. '2l"tl2,2mi I.II of which lius: only, hegnii. ;. Ono of Iho most bl'illlant Tins- we |iiMwiliiili'ir, llMNIKhl I"Ilk. 4itiu'D >eroiiilirtr p.' I i \
)111'.lleo iranl ,11"1111".1,1. Many) rallroaiU etc iut'i lug Imill 1, I, ami ..n ttrriit I'li'rp nf Nfwii WIM *J-r.i"lei| or, dill Iter, tmnioi.olltmiH, after 11hlle"11.' I II wl'lpiei I'I ciit hull, r.io.lite : ,y ull'I55' l Iitv! fr m I tliid.i, i i
I 1"'I'.t.. tt.li'l' in icjily 'lo muni' "I 11.1 i.I" .il"I.1! ) 1 I iron, "' ami olherfacloilos nro hi"ln In (lie Illil 111)*. tlllll. over Iho hero mil and, roitilalilof 0" 111111..1 I prominent, *)'5 _. _. until fiirilur nut 11 | ,
"orlll'cllrl.1
t lln'i-p halite slall.tl"( a u.I ttir, ili'ihir-. 1,1.1.1. 111'1'".I.. iliH. I f Tlio Ili: 'limoml IRlllrl I\'ill IIKO ni, nml, In coin-Mo lt tl. metnmninniM mid, iuipoil,ml "lre,1 II l Hie, ,hl'. IViiH'iiitl.i:, : oncdiip lu\ or lmr-.il:i ipaeli
tl.lKI.O.M.l"IMio 1'11 ,
ISIS II nl : ,, not rsuutiuh: mill lin'iil) In nii'k. mid hi AnilToHM l.idiv. ; \ ? SI,
iniiito. I I lIe I Iruo dial. in HOIIIP of tin, umlmto the nc- lending who 111111'"111,1' I" .
liy society
1".11.
now mill I'"N r"llwIIII \01.1
tOI. Ih.n.rll. i.el' IllhI.: Hmll' .III'I'h'r.1 .10 1 littl I I IIM- for lunrili Fin-I'tol-'lit ni-piiH a.o iiiiitfiot | |II!\ oII, I ,
lio well i loratcli: .11"111'1... ,tii1N.81" :I I1.hl.,1 10WI. I liioi-o in not to mm lioxoilomontopr cjintit fur lilt P'IHT; tho next : ha\e liccn nrt-ounted north klowlllf. Hn nit. pri\nto dopratltv, diturct' I'I.J Illlll.Vo. or 1'nhili.v lit i''ul niunr. I |

I llatl"wllh HiI. h'I'"II. ito tier loin "atlheroana few "IjitA I 11lllho play I liiuiHO III 111. city W:not Ftrtick by tho inuntnl or phynlcnlcluirniH .mil I Ha.n-foru kliail mil. Inflict IIIIHV nl thor AI'o.. i r.liiliiimnuv |ln\K |'i,., ,
. l'u"hi l)cfi>i-r we hlllllll i I I, nniiiiinlTill 111,1'1, ,1..111 monllii (hat N hooamc Hpoonlallon tills ,'''loclllh: nn 11''UI' : ""I'm'l. of nny of them. At hut <|nk'Vnmihtriutivo i In-ill iiiiini our mi.liT4 llimi K In niirJudgment. I ntion) timl lull HaliHl.ioiiiui mniiau': >.l.lN l

of lliu) f.u-l lluil it now her co (,'.UIII Agul, hit, to pointnhloh '1".. "," IIe IN"1 II'M 1" (.' / litll u 1i* norson. wlun-o liuMlmnd ; ; ; iieoe n i-i- In Hi-cure h-iclHhi- W.AMM It-UN
,..1 4.1 I.I M'.OI' 114 CII'I',1 pflopM a IHTKOIH In the, JuHt ,,.r.ro IlioconcliiMiiin carried, thin cltizuut' Iho norld hiuuo' to linu 'Inr llu-ir HiiprrKHli.ii mill lh'IIIIII.) mar in 'tTllrnIIiIi
("IiaI" 'ly, that llu! Uililiil WI. Hknniix! | --- I-i UIII"I'IIII'.1" liy mijlhlnfwhioh nf lie play Hie Mi'iicry rmiKlitlire. ilinni'r ono (lay, bccainn Miildenly, Llevateil As ftittlim,, It ran iH-dnnn) wlihnnt liicni-rinif

HID I |ionii'. 'I'lioT-l'.liaftno' t-oinirisH, Total frmiti nit li) ''O.I'il.ilill.Ki! .,' apponN |1,1 Iho t jiiil. mi'iil ol TinI'llllor, of thIs papern' In tIle to I ItO rank of "Iho brightest WOlal InIIoHlnn. .i11.? iiiiii'lilini llm exMuiooof t ultu' tutI" r, IIzi

rnnino I I I invpHlom, ami, whii-li inakvHPXPII IIIIUHII ) e\er tolw ifinonilicri'il ute'tulliltl.Iu ." Her nnylmjs, wcro far unit, im i "ini'iiim) niul, pa'roiui'ro liioniinisWP y ii''I ,
It Mvln 'n aroiiinl like 1 rug on n I'uli'' I,uhiuliut.. I.,l1l II ill, lilt tutu. 1.IWII.111.'WJ; | | ruikh'KH ( hosilalo. wh"II, rot. I lit 1 lu 111fornioil nml wide; n henovrr cIte quotud nianni'dto Hindi mid, in thin ili-juir nil-lit' nil HIP fit-

ami now i dmiml n' ng, ni It I lliiiillinfiivoinlilo -.-<, I"'1111 Hum iliHi-ovcivil, dial. Ilio Tin pM-lteniPiil,oll.'lrlulol'i whioh 1'1.Hlh.III'lll thai Hie ncciiory..1 look fire In 111 lei fall a jiuml It \CI* )ole biintcheil lip' and cilillcH IIlIcllI."III11'el| ul' modern jniirinil- PHOTOGRAPHER,

; lo Le! ruilvonil ulLi It I Inin pivi'ii lo Iho niili'oaiN npwanln homo I'Monl', \i I I'IIJ, Inn: 'k pa) I nf HID liouxo by the raising .t I t.llel.llo her newly I acquired rrpntatlun IMIII.We Hluill apply llu1 mono rule to SpechiKniul : : -AT TIIK -

of milking, lliu fur fly. of iHpnly million ai't'CDofluiul. improM'meiiti. 11"1 ,1111.1.,1; lluil lio! Imy who tilts onlcreil 1 for mlklnl droll, exaffKi'riiled "|11''h,' IIH rittiltliy| IK |H*..II>|U Hicnre i'u r.'.. Little House around the Corner.INTKNDKNTIA .
flvol 1 lie lo raise II tat lot 1 its spit hat this niojiH. ( .Ime I plnyeiH nll by thin citizen pnmloiiM" HitiiiiKluiiil' tin' oiiiutry tor I I''lie
Tliu ail lii'lo ix n ((oiiil ni I I liflr, ami i>uircaili'i's \ AITPK. 11'0 liolnxmaile nhich \IIII'I'1111'P\II.'! \ Ihllir hu illil r Hid Armory wcinlil, eke i'lutnitf his nnltvo hind: longer hurl' "-" nf,ittliriiI4 Kpooiul I uIsIutthllt.14: n'lil' S'lltrKT.1'onriiAiTa : .

will lititi I! intuit in il 018111illll 'I'h.: t.III area. MII_. 1.11.llol.| : |I | .4| I".!,'.{ I ily Ilioii'ionrppiiot', ami 11'0 lie fuly i jIHII', : u'e .) Ciro, whel he \11 roiiiinmiilcil In n per- and he flew buck to more con rnlnl Knroie: [ 4'nrri'Hpoiii'ciioe' AM Vir.ws. AM. S-n 11 i>.
'I'llliilal lirta I I (I,1'Ihi'tntiiliir.uof -*!' 11111' I cniptnry, iiiannor to hoist It. 'Iho lioy leaving Iho brl litest woman to fight out
''hu rails mill lll'illll'llllllH; wih \llll lr I"w 111 laII..h'I.j ll,:>:.Li,''illi.iii.iiiliirtiii.r fur, n.lvam-oil. an lo ull'.ml I oimvlm-lnt oU-yitl ami Hm lira limtantly enmniuniniloil thin battle of wit by I.cr"t. TIe eontoilttence Tie bUy Commercial Aug l. iftMiiyTIIK

Ilipy I nro ah'caily fiimiliiir. liiiuio 1.111.110. n;:.,-.i M'' 1II11hl'' dm' Smith has: a ."I.llm.i.; ,II" II tIlt Kn-iii-ry. Ilu gao t Ill! Ilarl was ob 'InaH. co"ed lo .
li.'li.tnlnn-a, I .8u4uNs' I In hit' luehial 1' uml ivqucHtudMime hud, llonn) I i CI'.MCr.UATKlt
Ir'In'II'lh'\II.' 11O'I' III tlio li'itl.f HID 5111140 Binnrt thlncs. Her Inspiration ; niuliiiH'ii'Htiit :
fu'l
"In h nn, ni'lii'lu I" 101'11h"ul ulll Imto nMo) FtihluurIiiut) lu-ciir.tt.,
11111'IIIb\
lu: '. of tile' nlti'iiilantu lo ml' thoconlH bynhUh tho mind that had nUeil on flint .
.
g 1'11 111) .lwllke I ni'til, uul ill li, I lithe AIic< 1-
1 ;
- on Hall'onl. nll| l'lvulu li''I''I.t| > Tolal Ir 111 ,1'11" 2l,2lliul' A iliHtini'lion ill itti 1m 11.1" he* I Ilio i-nmliuHtililoniMtorlHls" woroKiiiIn'iiili'il. on sled IIorlc.1 Itself II ollr dloes 111111"'""" Urmlhiif{ .Mutter, 4 im Rmmlrii| ii'. Etna Blacksmith ConlAT
|"1'II.e.III] ) So Hull, 1 I Iho Slalo (if wlioHo ilnly wan to drew mikk ,
WI 1111.1:11. I Iwei'ii t dm Sol'thorn boom ami Iho '1'01'1'1"1 I nl.1 wlllollrls- (llllltiiIiiIiiui hills llllil l-HldM limn lit/' |t''-
1'11.1.01' I'liiHiln) liuvo I'i'i'circil I tin cmfVom gui',, to till inilnmil ami 'ulnl 111. IIOOIIHhioh iuttl I cxla'p' ut} inlii'ittcH, prrfuiin IllS, bi-onmo panic Mlrkk"1 amiruimlit huts Inxtoad. I have ) hlrll..1 |1,1"| it ltd v\lll I h I 1 I"(* IIICMVV rcHptft) A miHli-l" ofIt1

Iii 1.4. I Iho 81.ilu ; liavo: lorilvi'ianil I nn nmiinnl ol'laml: nonily 1"I"nl silo, his "in n afi-ty. this teniioriiry| cluvcrnexi tit Mrs. Humdrum uily iiiul piilila UHcruliii'NH.I .
pmiicH ,' I Iliis i dint town .
gi'aiitx dial' in Ilio nr\l ttvuiity ( I tin* dm, MalcKof: : 111'1 <11.111 or "lliu I".. Hprcml, nhl.t" It Ii the WitS In rciility the witty rollucllonsof in i lull: lilt Kmvljrn" Natoii.il: : anil, lt a',
,""ji'iu-fl h nl li'iisl, I ,., II.alll'111 1- 1.tI'I.: $: Soino nf tin' (ouu -1"1" rapliluy Ilitliln UK, tutu tin' lIre fulling tIllS "Ily rdll. Iloltumilit ('tills IIMtl iIiilligl'ut hi |UWI* Illltl tHllUHtU'H., C. V. THOMPSON'S.nun .
I 11' Nvnhainp 1I.I1hl
11111' wllll -
.
1'imiln." Ill I 'III"lt.1'1111. IIHI; lloiirihh finan hih utah colllnu on tliu ii ) bright thIngs, its \.II lull tile i 'Ill ilO: H.1 lini of nnr Mat1 i-.m
timi'S I II' I 1/,10:/ (.'oiniootionlIH tr..II' nj Jcrr"rnlf tho 1111 I oL'iNlntimtniiKv n tluily tinn-ly' niul iifti -
( 1.111.1 PI.I lint llu .Simllioni -lr
iliapponr: 1"11. t uoiliu Iho I ho really tho A
I
ClIent arlii'loc 'I"lell"'I'11 I" 11.1 III".I'U / Wi periietrnlor. C1 '.
t lii hll 1,11111 li-uly on 1111', ? hoiiml lo ha\o I 01'1.11,111111'1111I'I'IIIII.I .; i\eii: tlii-n 111).I..llln part events, It ,\'an ono of the curloim pych. stir)
lluil .
.I \ l'c.I"11 I 11'011"1. I I may Im h'I'I'O'1111' 1 IOI I llupiopordoiiH : I II'IIIIh: Nlw of lliu i lIlly, mi'l Ie. loctcnl Bludled which now mil ( '
'll Si ate' 1/11,1,1/ lin: 1'1'11,1fl'OI in 1 VAl ronijianloH j"wlh.- wcr from tile .1'(11 Thl P I alI 1 Dr. A. Riser
h \hi1 111. Hlralio' ) lio I Unili'd Iluh'8 ,piilont mi- Imvn l 1"'ho,1 I HIOKO l.imU., 'I lie TIII': : ( : : in-' 1:01': : :!: sILhCi3 Hint 1101 no dUIw'r. Tho |*rfnrinors and IB9UC3 of the doy.-lIIOI Hcr- ,
dm ni-lof Co *nciptnlit| | i itiSili 1'JOlmSt In vain inilonvnii'il -
.111 I 1 I dm niL
I$54)) tin I Snanip uiuOoi'l1i Il lu\1.11.111 11'III.ln.I'II I mlomrII. I: I 11,11111 iluu the Tho 111 be IIliRIK'ror| ] > ii I"'I:' '',( I I 11. olio,'or unrPmly. RESIDENT DENTIST
Hcenery ,
I'110WI l1e ulI"Ulml, : "' : 1"/1' n Coniliiftor And 'r. ,ni.iilu. rif ivmnornnnlmh UHiiiMuf ,
I'llln.1 IWI r..II '
: np
>w | ti> I I t It tiljrnilli-ant I thai I llm mi>no\ril tIre IliiKlml In tiiy par t cf the hom itt Ii ,
'\1"'R"IIIII' I IS".) 21 I, ISSI; ITo had "nulhlntt, ilnalli-r Ih.1 n |3 Hull witk, niul, Htiuli hut Itir iviutl1";; K. W. Cor. P.ihifov and I liilciuh nei.iIn.: !h'
JiUH,2.I.li; 11\: 1 IUI.I. 1.1'1 "lh'II"'I' Au' u.s.Flirlihit 111 itt I tho C'IIII'Iho I bankers' a rnplihl) hnrrll.lo: i-.ml "lnIIHlhlr. anil, bU.'ho condnolor on tho niiiltiT nn will nuiko it wt-1'Oiin StIll! In*
hl'1 ] of tin follnwa : I ; .A"Jil".i: hllllhllI'I'I 111.1 rnpituli-'lH; i. 01'1 In). tiles! iHhliiK. Ivan nml iini-iH'uknhlu angnlsh I a\emie cnr mado u critical )'ll.hlll Hlmctitcihitiir III cti-r f-iiuil: in (hut MaU,". Kiilrtinopi:| $ Vest I InleiuloiietiiMn 11.Tor I.

India. liiilriMil. rnnulH uiul ilrainnccoiiipanirH ; l'i' ",,","III'I'llllh\l, 111011.! ) I i.t 111.11 Ji.ii- ( lullittg I lliomirhoH very '! iltpilM.il mo of ullornntt'. hU foatiiros, and, 111111 up (lie fare, replied I iHpi-Iro I plui-i'H II In the n'U'liuf i'i try

7.(1.711.11! nprx 5 R"III.' .1. 'I'. A. K. \ U. I I 1.111" '1..7.ll: |> an 011"11'1 lo I dm ,.,. die ."Tliornfivt. lint one iloor' fur tile prcnl- lelsnrely: "Well, I cnn ilimnzi It." fiiiinlv In \\ CHI Flit, lilii.. r.\o\y: man,. c\w)
l-'lnr.ili llnilKiail: I II 1/1,111.11' .lwli.l.r ,lit |iart nf I Ito amUeiiro to i'IIHH. Men, \11I', |10'.111'1111.111111.10\1' 141)1.11) lii lit IK'iii.
| ( pnrlli-8$ or 111"1'11'0 i .1lllo,1! : 111."JIhlll Ml',ihuhuit. When I die : Tho |1" "| npiKiircil Boinuwhat mirprlse.l fmnllliirnitli Hiu i-nrn-nl mil only
1..lvul., 'limp (; ( : ( ( ; I Inii-Hiiiii II ( '"In'| Ili."I.I" !' :' I'IIAIO WU'I'1' ami 1.1.11'1 wern pn.Bt.iiiu 1115111| "I'r his $ hill, and the I lilxtory A eollaj-c with I I (i rooniekon lielmonl
I
( up '" dm pi-oncni I.Oi.U l'Illlkl anil I r :,nl',1, I I.I.| 'I Jul' 11 11'lll' II o\i-OHslvo : "nlll cacti oilier, it lliinii.ii it, hit IVU up : of Ills oiinnly mill Mute, (nil nf tIle hut huh"
IH-H'H. 'Ihl. lllllkCN i Ilin, lOlllI !1..I"hl."Illu.r"$ I"lll> liiiirli.li. 7.',ll.i.lul lirxl, 1"11: la. 111.1111",1111"1 I tlu iK'hliul. Tli'.o 'r.lzh'l lI.II,111 reached: .1.11 .bin right coat,0Ikl.t ami Iliii ii"''I'1'' pnito' |' In our \\ ' Street, nenr Union 1 Idiot. A Ill) Alt

.lihpoKCil I; I:;I.OS.Ht.I!' | | I, lniviiij: I { a 11lh I I'J".II..I"I."I' W."I, uilliinil I'xoi'ptloii 1Ihe I'C.IIIIIII-| uimlimH"IH'| ,..wliiih wemery l'nf..t hlih, II nml drew out .lingo handful of 1 HUH liihniiiiili.nl' ) 1 1 1U1I1" "III' his t olllcc or rcflilenon ofJ.
I ,
,
liiiliinic on 111.1. lr ,! !,:: ',!) IIITUHTlioio .11'k.III\II', I. lilt," 11.1 riiil rniporalioni' I un.l ma iialiH. 'I lhti. nfialil In 1"1' ,llw/, ,lithe lliot-c 'helilinlIhoiii cent pieces., I'ifty of thoio coins wro.Olll.lllt |fill'iiM-r| |to HIV ialliiHili'pmtiui.iitalnalilu""IIIII'IIIIIIIIOI..h nu'lulirrtlii'i'Mil.mill ,IIHV IK\MS Win it
mid
h,' tiriil I lo InMiluiiil, I "ir llnlliiiinlM.JnIiiH 1.2-' that .ilhinl, mnl pulriolioll uero catching tiro, amii .IIecllllho) II'Ho"ller'l
may llallnnvHI. ( 11.111'111 : : 1'1 11 hand. A Ui\lM: : ) M'llHH: l.r: ,
J.tilfMJOII"I'( ('" (ii' l.iiul M'li'i'lt'il, hit mil ..AliKiHIIiiiiiiiill'alatkll: :In.II.::: .'III' \HA \.I"I"I..I to I low ih'voleilonlhnsiasU l'II,111, In liio !KrcnicHl iiKony of 11/11111.1 pixkcl lvo handful of lef .(' Terms of Subscription.

l ( ( I \\Mrliulll I I I KIIIIII' ,'1111 11lllllslIhlir U Ihhi'.lilit, ::| ,.1 .;:1 1 :iiThs to ii hun ill Ininuliio what caniuill.r prodnetil llieso were I cnunlcd onl to tho I)"11.\1 STEAMER WILLIE C
1110Il..I. ,
into' ".| llu' 8lal '. I >mof t IIrlllu, I"" '"' nuil.Navl I II. oponoiiH "'I'onliimpluoiihly,. .itt .- I ,1"11..1.I.r I"111.151, lIt I Ito tilt ,' 1'\ellyof' \\hohO (,tue nutiiunud look "rl'IJlo"l.
110 'I I IhCl1 Hii'inm-hcn from (l'I.I'Ilcr. I mull or i\\h. Ils end to ('Ity S.ili.MnlnTd .
ut Tnll.ilinsHoi' I 'I"III| : :ql.21 "11..1.Ul| 1111 th'II.1 I'.y 1'-ll'"hl.| JOHN STOKIM, MaMi'i'.
I bi'Hl ( feileil l'ioo I trailerl.inaliiH I etc., other
t : ,
_______ 4 piiBlcil lllul. Korniimliiia mnl. ." l.lcKiBl ; ,- I" I lie U-foni tlinse In I tlio IHIXOH mlilil. Ihll"l. 1".III"II.I. I li,)' i'lirncr,
______ "lk."I" I'I..I Tliu Sicmner
_ _ _, IIIIK ; nn I liu h'lI1 to Into n ( 8M I I I I.IA mil u inn in plmof
.IIIUh',1 Iu : Huriila Halliiiailct. : 1..hj.I' cle.illIt get 'Iiuttui, 1U11 ho ili K.I, \\i\\ r,1 Mime' tlmoempty. 81110. UUI 1 Il forth: 0"1'": :.\H u $.i.ln Hi"llllof.. ml .1 I tliu lutM-H. huilirOn
4 theta sure miHiirvrjoil 1111,1.11,11:1, :l llii'iTiil'ii'i1 .lniiin' mnl J.,ikii I lilsi l I I the movement 114'iimoil 111,11 Went the 11.: tuuhiihllttitr nl.1
_ _ | I) II.h.I..I'lk .llili. Tin1' fii'in iilnto nero Tiiui-'K I I: MIINTIIS I I m.r.o r ItIhru'ul.
1'linio lo Ilio 11.11' >,," hut mnl, Ailiiiui.iilioi : I.. .1 form. II tfilluTCil, I iii llcl'h' all I'-itliolliir ilovMi thoMepivlien) 1".1111, .IIU I la'I"1 hlllful limn any Ilt had t'l I IX IIIS'I'II", 111:1: (lit> .
110 and nflir April 1st. llio Willie C. will
: H\vmu|> I IRIOI'L of nliiuil t l.iiOH.IMKHOICK. 1 .11th, I I l out. .i-pr'i, ;>< mnl MI I lis"* .u.7il.H' | [laiui'il a.voi-loiii.' \ \11': Ufl'I' jriir, ilornioft ml 'lil have ",t mil l.y | 'lplll| IK-OII 111 1..CII.r wlm had pemileH.Tho hinnller INK: Wl KK: I.VIH miikedml} tIlls m tin.Vuy. 'i anl, I hi.<
(lie ( available; : truly 1.1 not, luuo paHMcngor 11111111 \\ 101 \ I.X
TII 111"8 lllal tutu Spi-.ii''H, I'l-inyo' t', niul allhoiih I Ihnarlcil: 11' 1'o"IIj hIlh" pit. Tlii-ro went rchol- : cU',, hill p ly than .i
or, to bo l.imU fur rallrotnlianalanil Al'iinl liailiiniil r'.1'.'l..il'r"lklll'I.1 ." ..111 II a ,'nlllIIIIII( II I I!ii, iii tilt nliy In d'"Ir.ll., lion n llln I$ 11uW, already 1111, open, < xi: n\1t: $I.(MI I.IIIMI I INIM

11101. tfi'anlH almul H.IMII. 1 I it H"I""I. :a.jMjM pnbliumis) 1111111; : I ItemoouilH HrHt I..XI-B lulu. tlio pil. hl"lll 11. lib 111,1. lie wild ho: ",1110011, \" M.MIIM'II1" 7.MIHrilUKK I'tlhlfoY: \\ Illllf.: Vlllin hit.
I. n MIJ1'IIGU'I.( I
wih I;t; ,
1111111119. \ Weckdi u H, KIMI: UiNin.in.)
> n.in. :
l.lMt Unk suit IllnllItillnny New Yin k
:Ulll.l-J! R'.I./'. Tlii-i \11 IKI bi'lUT nu : lhcM 1"111111,111'1 1"111'11..1Ifln 111. tlio ,' 11,1 d"I.lo.1. his %'i lull. "I(lit I Turrns Cash. 14051 '
Strictly :
!1 Sfc'l,1.1J.iKll.lil 1 11111""I'"IIIIIIIlli'r 11.
.
if wo pnl I ilinl.ii', chaise hi .'. nmie cnulhlcnl. lui\o fare, shr. Hero IH jmirn *'
,1'1'.IIul. I II 1.1'1 : I U'y I"II rung up' you nlilHiiliHiril'i'r' In tlii' 'o"IIIIwill' 4ni: t p.m. n: in.Snnd.ita .
I rcHolulu lttt( '( cult: Ciletlittlt" (' III lln> llmlHO.Vahl.liiKtiin ," ynuri'limigu"undllio IIIMHI dim
Ihl. \ miiiilioi'ol'ai'H'ipaionloil 11,11010 1,1 .1 'lllhlt iiimiilutet Ito Kiippluililli, t'n' i'ii.'liti'iilninniiklv : a.m. ;
'lolul iiinmiiiliifl.iiiiNpllli Iu lllwlll, I.li. or, ami\ Htciulily ilianin marcr tovlclory. A \ ,. i-iirr-.|H.mil-lit. ilon-rilios' I pcnnlcH. ueii'fnreinl Into tho hIltS tilIng until I llii'i'xplratii.n'. II f Ilii-lr I Unit* tit Hiu i.lilrulis ; tin HID iiiirnlnK nml) < vi tl'lig tIlls HiHlomiior

"..111 tin-Mill.I 'nlnl: C.II\llh' ,11'1111 In J IS I I thn parly h'ailoi'H" n "IU"II''Ilio luiiiijtnf 1..1'.1111'' '.: IMMM'iigor'H hnniU lleblorined, and swore, 01'.1111,11",1", lIt Hut liaily, iillnnmu, *!! w ill iniieh al Wm i lnrii.ii hull. ill I
i iinil.iHID StS'1i1111i' t lii. kamo poi'ioil : lit' nliiuil I till PIIKI-H, look ili.unthoeiiiiiluiU.l-'mimiilioraml I thoiimnlier |MIII| inailt. fur Hii'ir ailv.itu'ii, I pivnifiit' fur m lnui:: a m.. nii| i iliitIi,,,! I H It,. rultitl.! hull.|
l.iiml, Ai-l ,( iilit 1.I ,!!r.*'i "1.1': uuttil, 1 linlf Ci.usi I'miiil "I'lklllll"I( ) or Illilh' I ,111'I'11'llv.I : liii!,II I "II' t.f. tin) h.I.rlllllJ; of tliu uir mid 1kl,1 hu 1"III., Hiu -"-'001-\irklv I 'I liu li-niM fir. t iliaYikly ti-nelilniriit the Nn\v \irl, I, \\iuiiii'
Climiliil, I'.i I I I t perpetual\ il uuj ulliu'ii- lin Hiu Biilwri-llK-rit Hn' >. Fort hut rnrt
1,1'11.1. 11,10"1.1., l.iiuil I'liiu.I'miy \111 I nl anilmi of Hcvcrul of, tile "Itnl. iipph, i-t'li-lly to I lii-u' n hilituihul iuiuih I'lokoim, iiimiIIIK -
(''''IIIII.II'rlhl'J',' I,F7 i.fl| Ni\oaml itltll ill.-lily lavex ami In II r IIIl'll I 11111).1' boj.s Y"II ulxnilIlio .. 1"11 .10 IIP hadRonoKexeral 1 1 mill, In ri'iii-niilH, anil mil In thus, nf the din-i I tn J'alalov tIi.n f alionl) U'Ui!: lilt
('"..111.11.. ,' >Jil".1 r'lur ilu. Const l.lno Canal milTrmiHiNirlnlinii I fact |.|-orlaiim.'il: i die purpiiKi) of i iI the ) > Ilii-ulrm' 1'111.1"or :, 'lxr.iI | 'J'IIII.bhKks luc tullil. Iho ho nrnii'r $11.,1- "-ikIy. u nn t-iiln.iliiv cteuiiii.'H lint H. miior wlileiitel'alatox
) plaeo
ilill-i I ir.Miln |I'nrli'Hor I' t'l':! 111.1111' "IH'' .11(111'1. wlnitf I f r Wairno.l lull ill I u
1 nllii'i\ lmillpi in- 1"1"1) I Dcmooraey(') lo 11'11 I IhllIIIII'I) I IH.I.N. IS HikH. i rib. ".opcrat 1.IJ.'I1'' had miirutl for, mid. Idling' tuopiKkcta 01' look. llelld| | nf .I.Fi I.

.'.I.r .lil '4lhiI; .Ill' I 111,1.11101, |Iii 1.0. liloi-o lluin W\'I tillitilillil )' ami 1'I'nl: ( hitrel i.t' 'I'bl ,"T.'I.I1'I'r., I. | with his"chiiino"iisMni lug tliu condiielorthat nsii: TcKiiitI'lhh I r I III Kiln. 1 10 npplv tn

'1'.IIII"I..llr 1'III.M: .: i IIUII""rl'.I..IIII.llhll: ; linvo 1"11 Thin uhl'iltl'ltIlluIl: CIIllllolho, pl.il- .hITenl''. I If yni mil' In the rcslanrnntnlion ''I,hIs I ill Im looked lilt,), itli'," jmniiodInlo Tuck nf nil I"o"'IIIIIIIIR. 'Ii Ii uui. *'. diAl SI IN, As-elll,

I 1111 oanal' I I'onipanliiH Iu1uii" tuf I lout Jiar. IIlkI i I II',1 a mi liiiport'int, Mil Ispi-iuhiiu. yon itihi 1 mud puddle II"'Illf walling to NCM AMI KINKS ON 11\MIANII '"-" If or to Captain on Hnanl.Dr.T .

11111'011111111. 2lMlin' ( : '' thi'i'uai'UBlillnlltlluinoro thin ( Ini'tfo: part of dm uhu'tIgl' tilt/ I"" .. n M.'IH'I.| lii'ii| I Hm lillo fellonninn rldn ten feet further lo "c..lli. Thoconductor All. H /hti: .MAI'K 'TO OltltKIC.

iiiiiutti $ '. il I ) WKKI.OOI; () ) lutes thai liIi'lt, h)' I Ilioin. I IIht'lr I" 1"1,11.11, I I Ii of whioli I Ito connlryVotoil I fiiiin Inlilii to 1.,1.1.is I 1"11'1.1 quietly rCIII'k"1 posHenger COItlu Ill K, Illllrt, IlkMMUCKH, HHIULKIli.Till J.WelchhnoeeiiHor
;(.41 ) l.tIMI.'NMI.'NtJ.lloo tnll1'! I of tlui, hoiiM'l'I or who helping him tohold down !*, tttmt I AM IIH-ll tlllll.KIIH
: | was
( ,
'L'tl .
Iil'Ilirv..y.I, ,1 hut I 11.10 dm I Ocmooraliii I parly pilo Pitt. 11'hlll
hlll. 11'0 111.1 nl.ll"lnlo ',
MtnK IIAU. I.IMIHH, .t
f of I Hie Tlio luller Ian )" Ito nt : "Thai nollilinc CIIOlII IT hUH (
I ly tiittimtt .I lintMilo / ,'o'e 11'.111, ii.' 11.11 spill| 1"111111' I naoioil: 1111"11'11"11111 101., ," liar 1""rl thl.lr.Is 1'.11 MOllHb II'U It.\\,, -{ lo l>r. 1'. A. l.amlriiin.irndimte .
- hill I Iho HlKiials In inoinlH'iii occi rcery smuller than live I name
4 II.I t I I Ihohsuinn Slaiot; I 11\1'111'111",111 aiiioiinlnlamU : t p.nly ami I Iho peo' snh.INIMliienl I umallthmigu I'nr. Niiti-lii-/! miilTtli'inpltiinliiH, ( of tho HalHinnre I nlhrr >.f
I l l.r"N..t N'.t"' itt)'. Doun Inlo tho fujI' Henry. hl'o eiiongli
1.111"d aooorilinj 10'1 ni.ii IM-lf ,"W ill "-1111". I l.l.
j (
--- Ii } 111"11'\1". .11111 ululi'. II Inlo Hie unliteiraiieaii' ..1' I hu hu wants to ride .. DENTAL SURGERY
In lilu-i-al, romo - ,
t Tiiinl' u"lul. lamU ; I : wi If tthit lea rnoniH, Into I Hie IttOtiti' ant, lIlt iiI with me."-Brooklyn Kiglo.Itftfurinutlon : .

N ""I ulh- licrniuli'i- HID I Swamp 11,1 )h"'I'I,1 Thn 11'11"1. never |I".CH anIhin_ I ;,' ;: I the liar, nli.li'X (tie main inrrlilorH, nliii.ntlic Ulil.il I liiiliil Collon-o In llm Wnrlil.

i-rnrniiiH . ll1h4i,81l.112. ; | .\( t. (lilt. )' ,; M.IU IIOIOH will ilt\ only, I Illh.I.I"II; only, a hmeil I leceptton till"ills, nml us I'll iirro H Inlliu Nl>t (Cumiiloto. F.C. BRENT CO.BANKERS WILL IKJ ALL MMWOFID I :

k Tlic'Ho, Ill ills 111111 aoroH 1"11"0"11 in thin hI"I.: ..Ih" Sialu fur all futniiImprincmonli. 1111.-l'II'I.111 I 11.le". I 'CuiiuroKiloiml.' the Mnall lit.)H ii It IiI Silvatlon Army Man' (Ito\ hardware: merchant rL 1 1 & t r yIS

lliu total niloult httiitI ii'iiiuliiinti. htiis| mi)'I tiling ? th> I Itu' sIlver tmilii hklp \lib thu Cr) : 'Hullmil" )-Ten years nUl. sir, I ululo nn ax

lo Ilio tflalu ninli-f tint Swamp( I.uiu Nol lit 11. icu I haL I in dm value: of :1'1111'eiTrloiiH) ') eirorsuluil; IIHIIpomliiiH | 'It.."''I I mil!' Ami' I till niomhors \11' from you and 1." 1 dollar tu pay for I THE SUWP) AIO11KIIN hTLII, AM'

f .\1 OVI' 1"lu.\.e, I hit luivu 11'1 llu'KO( lmmoiit.0 cninlH Tho lol.il iiiiin- 111 iniHlakehal; mi cnnrniouHpxagoralUm "..1111..1..1 In lilt parliciil.ir Iln."rl II. CTTSTIllfl F1ilS't'-4l.Ali*. 41 JIKXn.K

_ _ ,101"'H.,1| ot \'at parlk's a IILI her of avi'i'4 ali'oailv. paionloil lomnilalmoil 'llm mommy of a million iln.i.| kll'I 111.1 r"lk. "' puuilp wiili the MerlmntAxC are worth I dollar mid (1 Ol'KUATlDSS.
Ktoitiii\ with I tliu
t ( 101'ull''III. "-11111,1111.11'111'II" : l'all'IIHI i I anil. ranal I ChIli.llluiiit' I honofcl kiibhoriberH' I in Amcihaha hulioH, ,1"1' "'11"11'1. I 1"lr. I'ALAFUX b'1111'.KT: ALL WOUK OUAUANTKIIi.;
ami lull Salvation Man the
a Army (returning
1 ) '.11.1\11.. >!ili' 111' 11.1111., 11.111'1" it nf hll.. Thla IH mmi- money to pOCket-'luiUtlr) nml 11 halt,
Florida.
-! I \ lilt unity II'el iiniilctlioro r.U.IU'l I I Ni.; At lou (ioveinmi'iil pHoiof foini, : rap ami HOI imp. ,1..111',hll I lu a few jemii auo, for nxeil' hl can get "em cheaper than Pensacola. i t t olllio Onni) Kiirinnl.i liy I'rut. I". .1. -

_ _ I U now, ii.lo lit, duo lliu I I'ul. |1 25 nero dm I of HI'IIIIIC" ilnon niul 11..1 ) r"1 torniiH, A.M., M.UH 1>.I>.S.. n knclien5)i'ar I
lion hail It
1101 hlJI1110 ; on Hint. New York bun.An
1"1 11.1.,1 iii.n. (
1110
11111' \ 11'1) \ llm lilifhoi-t tush
1ut'lug annul Al'll'H. these lan.U: ii *::>,('>i.st:) : 12. At 2.uiliii. ( how I (' OIIII'illlll ('1 IlioInilox nml limk out for 1II.'I., :Now tliu 11,1 Foreip[ and Domestic Eitae[ I-IN'iit'Mlrj oi'eiip\liii, uml l-ilit.iriif ilin-ent |I lIe lOll,1)

.
/ h ..r!".'"". IH'I hlch it. Ih,' prloo at' tthiolimoHlofdm I coiihl make mn-li, mi, 1.1'111 nmy hlmw II-KH 11. "ql"rll uheii t lit. Easy Way nrd Text llooL of the rrofoM.ii.il. 'Hi -

I I t 1"11.11'1.111110 J'y. :r>K.VMi I Ii ( I.l nil <;i'anl cailroails Imli an he ,11,'., It UII'I'Ullllhle.-II"OI I ,: ( : clerk .'. .. nml then I.rlru llmHecnnil A church In Frnnklin Conn., ling found Bought and Sold, lIEN"I ItilIU H: I'NrAUAI.KI.I.KP.Dr. .
1 .
i .liu .. 1",11', 'liimpail' hi-)' Wi'Hl H ii, '.IU I tholr lit 1111 5, 1 hil valuo w'lh111 I ..'uI,- Net. .11..111. 'lor nl.wnlix'n In Hm iiiemlicrH : a way to avoid making n bulletin Uwril of A hill Prninpl AUi'iittim, K'lvi'il to ColI,' 'II".". Welch'* I'lututhieo In for kalo al inMariiils'

I'aliilkiiA I liullan ItlMrll't'M) l.mi.lMi.m' 22721(! G 111 0 Kil 1.1 rlllho. ltutiIltl4 the At a cost of only $1 I a weekthe | |>riiiWtoro.U .
-- -- I: AII-OHI"..1. nml coiiiiloiH, nml a ) full hunxu In 111111 In IhU t'Hy anil li-lnliy, ,
Aru I pooplo' of Flin) 'iil.i: iOlug) Iiliulilin A IlikMirlun :111."I'r pivlty are and tho uUo to T.K.Hllnn.liim
I Total knon n In In'" ilnu t,4tit.l. \ """ l ltstlttdu.ul'W l |> 1'lnle.1 IRIIICI t AI"II'.I'llIrllllll1"' l of (rionim llnljr. propiiri'd miiiply; projior 'InalhIv
ilulnliuuUunil :, llml, an (Ihoy 111'0 ('1 \ilAIM I May i! 10.) -Xavler Cruher: ) ,1.1.111.11 cltregaUon & pout.. ami MonthYindion h nl bui'in
Tlu lulln\\lii I alto : 11'111.1Ih'HO .
| "lil'ou.l. I I \'slIel. !>l liur cil uiH.n innbt fjM.rnlili'loi ( nml to unit tliuaiimn oniulilloiiH -
) cnoriuoitd" I
t liavo ilnlJanilmilroiuly 11'llruIIIn. alias O. CIIIII" \\liolml recently ( .
.I )
KOIIIU 111'1 H TitiiAlliv Nub.t.ue. rruI 'ull. 'in of lInt .Mniiili.NOl'AIN
i Some undo In Dakota (hIs
rallroaiU of iho I Stale l limy I liavo n Miinii-liwaK '" \8
ieeivetl. .Mu.lnl lln I obtained from illKalliiiiinf
from
; I right lo a.1 ol'h a SIll Itt 1'llllalll of by I Ilclcolivo i I 111'1 I : fir pnriow| Hiring sap Ii .hl urrlvul ul I'nrl Ojttile! tint phui.n mi Imi't'
got Ihell!11.IH 111'1 IIolilll'u111.CI'I"IUllul eVllll1 .11.IIIII'rll\Y hul.lrlll tree vet, out uuce the I'uyulilu )' ono niItYKIMJ U" u
I'allroiuU 1115(110
I. nil) 1111 cliai'ticil bin fI'I'I' nail tllHln- trrllwl 1"lnllllrJ its \\tll as CiH'oaine ami nil Mliei
11' a"I'I 1j\.1) .
iiltii'iuiUo AI \hlh 110181'1'l ; I IraiiHaot I Ihi'ir hu.iiioi.n 11 pnhlio rarrli'i'i ployer I h wih. I tax collector, of Iho1li'lllal 11,111), 'II'rlH InlnluJ, \1111 hl'h Ito iininv Mttlud. Ann,Ill-tic* of, any value, each llllUM Ii-

; f".tOI" 1111 1 I In miolia inaniior ItS to \\oik l no I \I Hell 'nmont of Om. ) niarkH.Ho ruufitiiIt" IH idvcn by ,' rotvei-lhu| phii'p.Oiliec .
I Hut I lino I of I If I Ito atnoiiii I : 'ii) ,1.\11'1. A::O SCOI'KIXJ. -I'p-Biulu over Avery WiMilft Hi

I I Ilio I iult I t'ilil I 0 seit loll it liu. 111'hll to( (Ih,' 1"110.1110 I Mulo? \\ IIH Iracvil to this I oily tl'lgh I rmfcwor' I'mihiH Hulnmh, of Erllll'II. .:NTs' "', rlll..1 anlooII,1 l'ai.yuix )iTRrKr,
'rll.
IIlIn'lI'lIl.'
111111.111 hcnl him ult'o 1\'lrll. l'lhkl tho 'I'rllt.t ll'h G J'ENSAt.Ul.A. H.dlUDA.PATENTS..
uliTiuly l taken up, I Ilioy lire alInvM'il cablegram I Mcrchant H tel 11).1. ,'Io'lIlIl.IIIII.1 w"rkIIII' I" hIrt.eljit .

to mako up tlio tlctlcitlllili A ln'otly .,-11'011"1\1"1' wan CttilgIltI 10 101111' 1"1','. About 41, |1011A") foil nil .011.,11.1.| of, thin coal now liir l"IIIrlll or imyof I. nut lliu n 01)1\'. c.,1111'01 011I1"11 'I' t'hiiuiigeit, nil _ unity 12 *1-If

_ _ twenty inllOH. 'J'lil 14 grant cannoluuimutto I III In-i'o/o I "UI'ICI' "I Xloollolami on t iho primmer.'. I Ho I 11.11) no rcoU ,1Irl\allo coal, but U nhlaimsl iliretlly 9 Itl'ollolll ur i 1111111 "11'1111..1111111'111 I hitjllry) III
.1.111:1.r 1:0..1. u r .IIII'. hut ring 111.,11)I I Ihutliti, All
r'ourlU I lani'o. ami wonbl mako l
Htri't'U I dial :i no
) to I lie lall'UIII"Tho .
t 'It. l.itimiiiii.im tuilconluhm
( or
111'01111:.llael'.1 "lel'II' r"1 II'lf. KVHUI'IUN I'UIXfoil. ishurs lililulli guilt utliiiriill'clI lIlt to dull ithi.hr .
-r iiillo niul t I Ini'iiDil lii'i' iiiulu'i'lla ) I mnl' I anllioiitloit have Le"1 II nml In
uf
IIIII\ell'8 1111 UIIOIII.'J'II 1.1'111111 IU.t l'I.II.'I.y you gisu' your eIuithut' to elluilti, Iluhit hi uIt'lil.'ttt Inventor* and palenloi') and nil list' I
ilL uf 1'1111/\1/ 011 iii! I I II till look U"]11 ihoiutbht' I liliorly \\llli I t liotkkirtH. 11111.1.( 1"luI 1k"1, Into niitg. The I.>.. I'AI.AFOX A ,I'nISST"rl.Pensacola; : : ltnlitlui, jilsi SI) hilt itli 55 III tIlts 14hitAhIttil kmdneM with HID I'. K. 1'uli nllilln-e an

thi Itil I lo Cililll 1 ; 1 laiuls iiiuU'l' .t I tti' hho Inul' rcpairi'il il.imagoi : III. 1 riluetittil Iill In ii ijit huh 011(1 511111 u ty clilItlu's ('iutltO tiled to OSItlilill littulO silt II mo mth w
'
( ( : ; IIItit. ) Fla. 11011)0) ti ylulh I lychluit situ 54hiUl'tuit Is aInuil. dent reliance to tin It
1 tliolr rliaitiTi U an fullowti in I iii'lgliliorlns nturo i-lm 10markuil 1:11 A MilnHnii of riuiHtlc "bl ''h.I'I.rIXII ) ) upon Ill) lidubty
I 0 ', auth Is nut glst'ii huh ( .
"Tliank, t'litir Into hulL In "" tnmmiil Ilistly htlilitulilt's iitusii tortMa.N
I A I.II.\'H. to I OYIIUlhltll'. ah..I\r..a ott Ilio Ihxir I 1111".k. for ..hllhl It i Is ttu'ii 11. l I"IT TAIU.KS; surruicn WITH THE11EST slriizghr utulr III it I tIlt thu hstnks, ew Invonlloim I'ulonloit. Old Iuu'
P. life N. UullvMiy.Klurlila I llm v I I n lile. | (lull I tiutu glsu iui 11.4 gust itturl.
hOlvel til Mine- SI11'1'llkh".I.X.UII. ns )'utli gut v.miloim li'il l 1!*
l Is ihrotiuh TIIK: MAUKKTAFFOKDS. I liiiininnl. uml Ilijot
fi : "How 1 ilu ) on know ltu In.11""1"111.1111 guts IN.-I iii Nu' tIrk, uh IV i Ii hi this, or lii, Ittuils, I I'ilod.
-. t'o UI'ulllt'IIII'1 MrlroM "Why I Itat'. I U It O., May' 1-l() I IIho tIltiligI It Tln ..Ih'UL' llinor| luw H nim-lile r gIlt at 1101111,, Ut liuirlurutte tilt ('S.it' ,lillflltloiiH 1'rniloiiiarkn Kl'vivi-ll. t.Ii.vi'iitS
/'CII 11111" hlllu.1.1 I I 'ttruli for I Iho wl iv ki'iliiiliu uraUlyotl,OJIIo 1.0,10, ami 1,1. C"1 \\ n I.H'MH, Itcgiu.tu'ii'iLi'flllltl
lEallroail.Jacknonllli. lophyr., a uuu'|uhuyr I In I utu Lo.iulll IH ten lo llftern iramnio of p>'rof to (Ito I'lUlTK: AX1> ATI'iXTI\K: : WAITKU"IN : So.7 liilwiiljwln I Mnt'i.Hp'JOlin. | I CI It'II6Otu! hklllful unIt "'

_ _. ', W. Algl.tl..1 Hull 11111, I talo Ii I tin atlaolimoiil, ami III.I ), fcomo ('hlll has 'CII liter. OkKVICK.: : limn-ill.i, rln. etali elinri. *, H n I inmlul nr ,ihit.b
fax ] I hove, all lu\.I. bllnil.'- ilim-ovoi'oil IU I ', bill I no ('hI lIlt- In form tile In n li--on-onioi| topni. ntiliility.rroliiiiliiiuy .
tll'III.Julllello. 111111111. 1lllrife.1 ..111111 : : TO TIIK: 8Sl'OI'lX .. nu
ho I to In1'llklalo Inf. rni.iiloh elieerfiill.v
j I ;eoiglu. I Jonrual.Mr.Sicvo man .11 11.1111'.1 J1111WI llnu, milmtamt, nllhonttiwt \ClSStl.J 1t8ISI :
____________ 11111/1.1. OF TIIK 111.lu d.
I Halifax Itulli'oiul. It. 11 ao- or miii'll, lll'I..IUllli ami, In upIMJHUIIO CI'Y
n. : : ( hull aooliloiil or a hit meH.iaieliy like Itmwluli A. S. YAXTIS,
A I hi I I. Joliim ami I I IKu-aoy In a vi'iy ivproaohfiilnioinl 0111 catotU.il. ) '
II.liul (ujl..4F WL } AX> A'AM TL VJ'UJlXISltfJ
: lllver.I .I Hajii "1 woi'kmlvery: Imri I sonio II Iho ('II I lIi'utO \'III shut eIIII\I.\ 14 |wr cent, of pyrotuxln.After i : Boliailnrif A un rIcan ami loieiMi I'nn ii1 i -

$1. .IIhus ami I Halifax.rioihla.Mlillaml. for dm 1 Ki'pnlilli-un paly) 1'81'10.llu.1 '. Hie nln.111 o thin limit-rial thecmi '' ). FllNI AOO WO F Itt,, N. W, WaniiliiKli.il.. !11.6'
It I. )
liloil \ Niunililllod.I'liiLAHHi'iA .mlhl." ( doerlh.. fJ.tCMiiiIi
: .1""I.lml ilion I they I lo put mo J. KRYGER, _
tiuwvrfuliiuilvnucUvcuntiMpiiig
Mlvcr; bpi-lnuH, Ocaln anil (iiilf. I II Jnl. I 1 I I 111 I any cuuiisolal Ion to : May 10.-Al>ont two lubciiiRoneof (kmmu ho ini* tu| KI"I'*. (lit thin- NI|, TUT-ly I'llOI'ltlKTOU.: OPEN ; Surveys.TIIK .

Tuvaii'8, Oilaiiilo anil A I Ian tIc, I 10I..eyU plcusiiro, in .a\ thai o'clock I Ihi* 101'ulll .1 1111105 (1 iililln aecuuiit It U bo inut>t valunhlo'

L lirooktvlllo : I CUllh'1 \.ii. 'OI'I'y'IIlco,1 I ami icoi'no I \ it mloii'il, bo- for cll..IO t tnenty-oliiht limit .In Ice ('reiini only 1.1 renU at umhiralirnod. Itrahlenl Burteyn' '"'

1'alalka anil PI.IIIH'UI.t. thai, they falh'il lo ilo it.-\. O. blatoi", eamo luvolvcil II a quartet| on l.om- tRUllul II actIon,tium buick nml p"Hhlo' tilOVANM's.OLD ; tho AMKUIC'AN, bllll'M AMTKIl'o At0"

!1allhl..o.10111 III.I'I. and (lulf LOlcah"'l.I\'llg] which HII\'ul.I"\ 1J a letter rnmlt at ilecreaiHNl test It '' Day and Night! CIATION, lll RIse l |l'uruuuiiiiul l Allention Iticroulh I1clmmlfleBliuu ;
10 i'JUoi'lalunu"oililmTtcil: be to idve to' 1'U'JU Inlbu'-'AMttBlcm
Tlio from enoiiKh
1111 1111 (1lfn wi "I c'en1 Wvi t.
JICIIOI\'I. Alulle. Ion (10 confiiHU Iho 1\'olver removeillo .Ih.r agent In quantity In xootl order, 1"01 osnxlllnluj I V CfliitroeU nuidfl fur anl.iiiKrlne
I auIL\ AIUloUI"" a dishuosil I )pnlillcinlml hell. 1'10 Injuroil tht al.1 tnlllll .h.1 any) or tuiilkUnuo lo vewHili, In illHtrru.B. .
}'1.1,1& 11'\\ Miillaml.J'alatkaaud I an lo "h'h111 w an proprlclurof the 1"1.lul. w here he explicit all | WInd I""her a'proilnccd.Ikk'iitlUc .- I On world for isle ell'll al IbIs mSJliu. f. OiiBB. urT ror.rensacol .

: Jmllan Klvi'r: ((Hnlt (If hue Jightlg .1'l'tl'lll'lt. o'clock.. 11,1011., e1111.| UI'rka ulUe *. ilnreli u twlyL-1' :_ 7 du.t. !: .. :" : .'_ .
.
.w
.
.l _.. _:_ -' --
-
-- -

INDIANS IN' FLORIDA. Kutchcx In tho tullut of the lt end wh.n n.'AXcr/s: \ KIFI.K. I LIFE IN JAPAN. IIOOM I I II
HATH
IX \
"riio cut" for oVplay r captain'* \ I TIE WOMEN -'( UK-

UhC'i, Holvaboutecj' yeA olr and n fine ITmv the rrol.I.-o.k nnd Amn.eThrtmrlve IS 4 lit
rr *
VISITS SOME OF laoklnit' Ilnlrl of I'kll"' manbo. lle- NEW ARMS AND PROJECTILES BASED .
CORRESPONDENT a I A CLEAN OLD CUSTOM HANDED
1'0111001' .Im. nppan lHp elid tsmilcjiei1Stvr
THE GOVERNMENT WARDS, .hll. gaibout fn ADVANCED SCIENCE. I DOWN FROM .
8)1,1 I. fR.o.lt bl YOIIK, IIYJalll'l a* 1".1. M.TItUITV.Th. CITY CIRCULATION
of
It.1. llll" 1 U.. I.hl'I 1.1 pair but '* Inn to ,\I..h'o, In tliewnild I
may Imagination,
I'.or lltn late nl Clreiit Untiles Mo and ha* Iwen evc-r *finv Ihe dns'of
llrnernlly *
the of flow
And Kcmrrfc* f'pon Rnljeet sc"lr,1, to be a cruel glitter In blseyen, the tnrlonii SljliVr Until.Tbrlr til** I
: 1'erry and In* "I"UII"'LI !
'
.
Vncla bant I'are for the Welfare nfAoino linn of hi* mouth hn.,1,I and pitdosii, hit "a I, lr.1 l>, the t'ttlrlcnry of the In. I In 1.11.1.'surprisingly. ulioit time "'e have lory nnd < hurnrtrH,.lle_Tln Prlmltlvn -

KolnlVorrlor Fort* Made |
Hfvt In ,:.. lulled and, Ulion iudicntnl we 01'1 we wantnl a caulnnd him "( liiiliilm KIHe." l.hind cmpiiv nt we nro with ot'r It"11 onour Ilie Mud Huh.Tbo .
C'n.rrJTIOII'IOD. I I1'J I own' nnd' the KI-IIC-I' ..tiuionyI I
It p'I'I.1 make "bis, ho The I'rciicli I.a. ilcvotlmj IHenerii e."llolt
slond nnd utarml
t "lrk. ato nrmy 1.1 luitli I I. old Hie Mils, It *
n\'OI.A. 1 Fin.. May 7. I I. flint I. I lilil that l< asris-uble InJn n* n* rome
) to devlHlint new nrmn nnd projectiles 'w 1UO:
I1E ; | tin-Mi .. |'*'pli'nn Ainorlcnn
10'.11
1 I I'll-iil i| .n the most n.h'nn.,1 10\1 "IIlly
people hnvo threo ; R li'lni. The 11.Melinite" lias, IKSIIHilnplH : vety linnlouiit; the embiiileKjry IM'h'ly (r4yptlnir> ti ied tu ba'be In the =. .

-\b 7i' race problem to Jtinjns" Nntclid t fur their ,' "hol. and, I Inel.nned I, th.ll. rare'Iv eipinlcd' In mi} ,\TI r muntry, The Hebrew* tnnde balbliu <..'"1"1..r)

,-.tr. .. ...1.0tho black Jlui-k. )1. that tbo explosive force of I.U., a"lln nil the nit. which rvipihv' deft 111111"IIt.,1 by law, nnd, tlie Mi ". nf ll-ijn-tsnn.l, i i-* lr.lni< l tu
ninn, iho red mm I'DIA ACTornAfl& nite K HM tunes urealer limn Kiniiovvcernnd | I tl. > < don* ""C"I' It a* n duty' nf ic-llm, 'itI'ulillc :
h ; BUd tlio yellow i no like a statue, nnd It wn* only after th InU'1pn.ti'r tenfold :"ts Ricnt n* d lnni.nte, that ( >f ,1tl.lo..C f >rm an-l ii, .I..r l they lead bathi were nl..lnt the pnblli IIIKIItutlnnnof DAILY M ER IAL

r.nit Tlio Indians Informed" him, thnt we pay neltl.er masonry nor lmm-l.nl r.rl" rnl the "1( 111 tbo l"ou'K'I'lt ofhiav tbenuclent l 1'fH'ln.: ., lr! ,.K* "..-'t.,.. _1._ I_ .Ub .._to

\ nnd' rocs have him tlmt bo consented to do, so. .Nali'hei w iotobis iVM;t Its force. The new pnyrc..ivo )Yet ll' hlnery llio ) Is not tmu h I"In thrlrline. nnd Homnim. If I'hl''o''. loe'jdaiiiililer t\mninrlrhf ': i:';:' l''I=:1'':' '

t.WI.iL:\ both cost tbo nation name In n nont hand, without hesitation, 1"1\1,1. In"eltcl I hv l',1 Umpire, I I. empire I"I 0\ tindn't none hlthl"l the NiloMo ,I II. ,. kit I miles of nllroad, nnd .Vow' mlleii of t -lcvKini'h I .
I > Aeiiilllr' fxrrnallien* thu VlHmifia Mhrrvr
; 1tOO\ denl of: ns al lnvl rir .
blood un.l money. lloth have "'Rr.1 to "rlt since coming ; It* pecnilnrity I IK I hit It tun us gran llio biillriinbiIfNiiunieim. nnd. lirr I )Hti:llinimil; iMm Mi TmkMiIli kln nMwUl.

,.. nliUo Ibo MOIRO- hero, uttdi r the tuition .. tleorgoVrnt- without hmnkc, nnd nlmoul\vlibont nofs" **, l'o.lnl'.lbl... fair coiupnnlonii bad, tint bnllieil linn I phHltim li I|COO.1*,fJ MAr )rM-M.l- -rl.'.At : oxi-: KDITIOV ii; <. .IKATKUTHAN" : :

t.L'-' .. linn BO far bo only tnn tho Int'rp".t.r. whosiont| ninny years I nnd ..1.vc"llll/ C'licriiy ':1.11111;, vvhllo I M"tal "I v I ni. nclve In the \uh'.u'f' Hie m-a tbn uhlprecked Mn. .ritC4liirn V> llAtnn 74 r". ll A**,In MllwM* Till: \\1111/.1') : ( 'III''I.A.:

'' occasioned ioma with Ibol hrbolR. nnd' Is perfectly conv I the iTpjcrtili, mn.IIhro"lh, ,' liirrcl 11 iL..n 1.1 t'l)...might never hnvo Im-n {17 I*h wi HMfii iwnt Itruwn'f nthr ilmnot t o ,:= uh nit II hMtwNMl* TIOV 01', \
X01'111.:1
1IIII.k'cud r. litllo wrloai thoucht.llio crvnnt w lib language and habit*. Ho I of the 1:1111, I. re.II',1, In n of Inwv,n nnvyK ...IO.Il will IHI M,<>n Hint Ibe 1..11 ._ Ihui a...k.u> BW.. |u,'. tHr l mm ,4 |.MMhnmw .. : : I'AI'KKIX
1111 |
nnd n I MM *vt 'In 'llf AU.i mrral nwinl 1 1
"\:'.:mo"t is feeding the Incllnm gets f,ino a f".11 tho government for I 111"1111. nllllt limy be d..rn.1 jlUI,1. ytt I h IiiHiry, ,'IIRII" oldl'lt.'a.h\) *r (Vniii ftlnl Anil nnw mr rmtifalt.ii =.todr I'KX.SCOI.A Hi TIIKIi:
Io'.f
llmi reiidnr.'njj; tlifni ovon inoro wortlilens nmiivlcn stjvbnt hO. MIIIIL-US tnndo his ninik. smiling I I r.* n "puiih",' ratlin- IIIII Kboik. t tain'in main ortbrw Hut iho 1..1111'0 nlmploprnreM .l. IxM'lli In* !*>V lixm" l l .n,I.I V(..*,D,'... ". IMIY: : : CDITIOV: iv A \VIKIC.Csirrior : : .
tbiia 111 their IndliTonou ,condition, the while with The fute of nil (" hii I'* luuinlnii.tInvariably 1.,1 ..compared the elitloraltball 11* '* I ham .COI".J WIMti lr> .Jr"likUt
to ten infliction. depended upon ofI '1 itli n rlir nhnivnof of modern ftplungo mipUlnlM' anil mmlil nliUIn Ivlial fnMtt nvUiluatttlit
while tlio ncRtw making nil nltcmpt grim tnt oO.'II.y 10' 1 1 merely P Hnmn'v ln. Illd." .
liiinwlf. Thorn I I. lire need of any solicitude The fnc .1110 I the inf.intry, Tbe "" ," phalanx, lilvity. '.ni Into Ihollhl wnter of noun' tl ntiln0 IIM.NIT TTA.IH M.rk Mi4cft wnlnNl ,,_
fur Joint I'hlnnman's welfare) lia know* heren Itli, nnjsubotaiitlnlly I of Alexander I the tenth legion of lo.,nr, thin tho Ilk..I. tbmlng Hi ion" ". bulb U n Icl.'I on .ratpwr| Tnltr Ml* .lb... MB.toi.1yhv SH'1l Bop

iirrtty, wi'll how to look out for number one. the i the Ktilili Infnntry of the Iilnck .. linn, |1"11..1| t'ml. tlile pnxe<8, 1'10.11.0 our I byrompitontttttcndntiM UJiOVt .1 iULMUAJ. to UALtLMVIIC...

cieept ,Iicu Hit* "Mellcaii nmn lie to *nmo that a doziMi i the MunUih, Infantry of l'harlc V, tlecrctmdler / I 1111'11 i RII .!llllfl by the until h

diimincv n.-h." Tlio Chlnne question IBGUI' l'el'OIO cnirlodnwny. I snnrils of Frederick th.O.ol. ; ,. --2.Illlnl""providing' nnd tbe Ih.rmlll''. The bnlh most .

lint to IN) sneezed ut M.-ingiwivn*, tbe lin|>crinl i''OII.f Napoleon' Ihe I'.rltMi _. .L'"" feu- R..II.M. re. popular with tbo Am.rlrnl penplo, barring ItlaiiU l.ruiil nnil \llu>rIM 1.01... AIM,.: 1-. 1I'J.m I ::11 TO IIKMVKU: :
Infantrof t'llve nnd' Wclllmjion. tho l.r..II.lv. of the tub, In thiTurklKh '
IMiir lj over n Rood deal nf poetry orlghnilly one oftbe 10" courne, 1111..10
AH.) sentiment. bus lhen wasted, Is nicwt Intnietnblo i, .KtoiirvviiH' brlitndc"of Jiukson. Ibe 1 'I'.- __ : .n'"I'11. 1 .lh. Why< / "Turk. pi in <<|\1., :iiul for Mill In I.UKP amMllllll'llllllilllh TIn 11.\ II.' v'OMMKUrlAl.TOrii'Y
h"'I".llj It. lili' "! ho'" Ill Illol IIMMI Kill .
In number' It Is tho opinion uf th. of the lot; bin i i' Rlnii I"rlnl.y.la-en t'rI10)lh; factoniof > the
Inn'' .i lulled Iho question IUt I l.r ore more a'l wns still Inlianclag"s thO great victory.I who I Into 1'.1"11) thol.h..ORU.. '11'I. re riitrv of .Mertluindle.W.iuaniv : : I'll01'' KMT.MOItK '. \
llsitiMi.' "
hen th firstdisciiviii.il j ''hercfore, Ihl of Infantry) miHt luxuriant bath 111.orCIII,1"nl'r.
liuli, in-41'.oiv than! 'country .. from .I I I'lnII"111 elll 1 l 1/11.i .
by Iho vvklt?*. Tbo early c*> Junes revelled by i I I Im'I"1! aims II'Ih'I liocnthcob- "..rl I bo w nve of 1..111011 "hiI diii-*. ,v hllo nliont HID edges I of (ho nuir. )111"1" ,, ;,; Ili'idn.I' : : THAN TWO.
lireat ''nerals. The MiliMitntinu lr"llho Inenl rule of II I'l fraiTiuit How nnd '
"lurers \ scattered along jU'III.llIlftlJh near [ J..t p .Iallin. 1lllllro\ ( 1 11'1' nd Allacliinent' < linen.v .
I the Miwldu ruu"IIIURI nn.I' wnter 'IlogO anil, it win easy w Indow in Tex- j I.f the 'Iron for the "''i. rnmrml IyFr.I'rh I TO. .eirrt-teil nmny "RIIRII. niu Ing tlllltm the npnrtmentvlll \ ill .Mtac-hnieiil I.ate.,

to litmciiiutli.it Lho 111.1'1.1.011.niu than populated n_. uliilo_ fill 111_* will. ., k the trcat! made l'rl..IIIIIII'rlllr I L. .nRrl lu other*. f.I,1, Javiin| under their .." Ihll.eli.. ''h. TiirklHh bnlhvviui Aillibivlt, \tliiilinient' I neksiininionn
'
wukb, was lint truo. L'tidertin. ho1'l'nn. 'Un' UII.n. Ilh' .lire 11'1'rapidly' tI.llllh.l. n "st.'in, web, t hl.f bolng nlwnluu' libii flr
lit 1".1.euro of tlio ,. MRnlu. CIi1 aUl.& ('1'1'111.' nml I win the ,'Iol..i.1"hkl IntrmlncMl .". 11,1"11(1" ( nnd 0".1 n million mei 1 Ihl\o, th. oO'H by I ,,I.I"IIU.: sulipM n.i In I ivll AeiInn, .
r..I'rllg go.nl..IIII. NRtl."fun,1 ,
prom OH |I. I read) for vial bi> overthrow the diumlininndo by name, who bad rreelveil (i itnihhmcnl.
added to Iho at lliongenile of the tint usually to 1..11 I 1111.1) |
"
." naiif* nro d"ly I. of RII'II0'', "" one the oveinnient neintralin-il A Hid,tv ll In lieplevln.Id .
\ Ihe !
more extend bin Imnd lu vUiloij, Hi* nl..I"I.| ,11/IIII pl..II.nl..r| Ilf'l' 1111..1 tlie In Iho OII"It. Tbl* .
.; every new '' brings .el"lill ., nnd hll'.I.1 ,plot In ll'iml.' ,
Jiiuii ,
supplies to tliu, Wh.1 well fe" theliicllins portrait herewltli 0111 answer pretty try 1111. "II'llo l"ORI''I) d'R"I.1 | | frol 'I' eountry TinKlsh bath nlHiuttwenty liiliu' Alll.luvIt.I ': IIANDMIMI: i I'IIIFIT: II
1'lo 11"011 -
Inllitnry '" of
file, nnd Inid n region 11,11.lr) .
I'C",111I"I. "RrrH" I yenrnngn.TAKING
aro umnlly hl", liut 8hml'l w'ell for nn> of Ih.ll down the principle that tho and iieniv. Ho made men In INTpotuiil l.iiin Hnnd.KIIIII TIN: KAII.V SAI.CS.Fivo : .
tin ami! let tbo clever The Indians liidgo' in cnemcnt nndir the r''IIII'1 A T 1,1 IIATIIHnvc "iiniiiiK Hnnd' In lieplev 11I1.n. *.
nIO""ll f.'III. nnd\ the of n'.1 toiiure of I bin
not tinnM
Inf.intry vvnn
cold I..h' 1111. ..I.lhIR ever n Turkbdi biithfNo r i-i nlliiii on Judgnieiit, for rernntm
ini .ho,11 of Ib"1 for fun,thel snvagc wcills of the fort during w.nlhor.ln toI out, Inwinftir thoneof I.upland nnd you Ink"1
ret dl.itluii follows.lu In warm .ellh r. In each of the two ronini 1..1 ""rk.1111.1 rnirjlmt t'nll.1IHI"h' ;Then lu the Intignairo, of KdwlnForrest : Crnpeil.v.ApiK'iniuioe.
1 lea than ( *) wood fire blazed Ibo hearth iden 111".1 tI. nil line"-Infantry "hnvc hover rlten to tbo dignity llnnd.I'naco News
Aiiiona tliere aro no 1.1,1k bright on ,b"1 of will jolt JenlcrsKINIt
In line of In column; hI'I'} Jupmi n> cl".tOI \\ 1111'.11'UItlllvl., ,
b/tl'II.llu.t eli'iin.
Apl'h. Tboy hnvo lioon changed from wo entered. :lro of th.r",1 wni lounging )"c t In clnyii ) vvnx tbemnoolli >cnn, In 1 1'oL 1.,1 ovir'Jmho of IK-IIIX' pernonnlly 1..11'.0 U'airunl.IViuc .
into, of on btdtf rig up motquito 111. 11.. Inrlll' nll "I"I.I. \Mien you BO ton '111.h bnlh 1.1.
.h.l.nI.II1 liounty musket rborl .1.11RKlh.1 Itnnd.'
ly
\I"'I' lIollbo *
,' .r very .nl 1.111 "I Utn c''I'h'I.I ,
scatteredover Shade, of J. Feiinlmoro and nil tbo : >cm Una the Joil
| .
the* Their 0 olh' .101. Miiiiiiitiiieiit on Peneo Wiirrnnt.A .
"OW'III"IIt l'ole 1 h the riflevvtiH fin, nit bed forelgneni' 1 "IIIIII"ro 1'eiry" nuidiIn ,
with occasional Indinns' 'J1I t 10., ileiNMll )our \ and reeelvo n Hid iv It- AMiaiilt nnd, llntiTi,
tinre er\ changestosavohniiiculcniilii .11010'el.11 minklng arvl.Rld iotiipanlci, of rmlments and, noted enlranee Into tho bat'lior of Yoki TIIK: IIAXIiMXO OK
iniiwuInr sloeping' II hpdn under mowpiito l>nnitHnw 1111k. HI"cnl rlimk fur them. ''ln'l )'nl I.R. Into tbemuetnly. \\ niriiiil' --AHHiinKnnd, 1 Iliitlei")',
;; .ll\arl. corps Y JCMI-H nun It vvim not until Imm.i wlhnMiiadroii! | nf Unltoil HtntoB v en- Till,: DAILY COM M Kill !'I,
have da but to kill time, noon these guileless children of the plains li "Muclaly" inllht .llio Tin k A Hal\iv II- Inreenv.
I men 10lblul t l killing each full Into the degenerated WRYIO' tho our own ch'l war that whole armies \veroarmed Kin, nnd a n.' ; .Llt.1 1"111 vvhlh "11.1.111 for eiKil r.l. At tiny rato muolnly In Ibn 'lIro'IIIIII.II"'II1I'oll.lolI""r \ A I.I'CKATIVK: 0J.()
and only vnry >y whll.
101.t1Y inii>l.clti, tbe of n .11".1 Mlr'h 1'.1, tuinMiiJiipun .
Natchez wan ncnted at u engaged .il..1 I. t"lly. II. cool room. In one of the nunieroun ..1 ( \\ linen*
oilier or soino loiuly "hlt family. Iheyh.ivo IMo \hl. h innclo h'u'y"IIII."r anil tbo Tnited H"h. that date IMM'utl' HIM.U'niranln CI'l'ATION.Advertisers.
no won y loW bunting "I Ir\II'r. drawing a 1..lur of I gay colon, attack n'faliiHt Meady' Irisips' n forcpmeconelimlon I Jnpineiio I''I.. ba I" 'I lll". iiiu.kiiblo.I nnd pnrtmeiiU of thin nimitment" )111,1.1( ,

since tho BOV erinnent' linn t! and, enger fur I wle, olTorcd I unllnUlied for : "( 111. nttm k cm Mnr>"e'B I | "' Imi hl.v with the l'I'I" Invent jonrnclf .I l'IIIII rIIIIIf. A Illibiv, In t'rlminal I'UM *.
111' 11..1' < tho
f.ril them to Wo hnpjienedto a half dollar,, with no IIe. With all of 1 t"1 >ou puna Into \11'1 1. I' l.h .
k..1 tll'l'"I.t 1"'Ihlllt .I\.rlk.hl..1' nnd 1'ickilt'schaise tl II ", but I'i4tea nnd Knijlaiul, It rnp ""
they von in-
Iw nt } Dakota, on their 1"ng. 1"1".11"llioy bavo nn I'h. at (;" \11111111. \ "IH'r. liOanen.Mill'l .
lel. development ,
1).1'11"1. 11u of 100 to
cli'in.
for n lul"'I'Utul'| 1.1 InuO l.ii'cllt.0.Michlimen' .
beef iMuhiK day and Bniv nf fat ing pnhn of ) the
tut.nnl Imcc to the Klmix 1'1, and 81.1'. lleroiiliiin wRI..lnl nrun,1 out of doors, 1'aynel Infatitry to the lil'ilio II c r.I'1111.,1, fl..lhl".1 pll.e, 1'111'11"11 Hero >oil recline nn 1 com h I, I.elll.

puuiulii of flour, Btigar ali other BUipllit| and no cxai" 1 hlinko of buidiploniallc mil Itonian tiwords, nnd liim coliveitedcavtiliy 11111 tbe" 1..I.i.II.I I in, fnely bll'h.I.WIIII hi Ill 11I1.111'1'1.Ki., '
mob of band. Ha I* about 50 jenr* of OROnnd okll lo'olo Im..tyHr SIIOfl.D XOTK: TIIKSK: : PACTS
ti iliuUxl to nn co cr and Imngry Bar- Into' HIOCJCH nnd carsnf tbe nnd, iiiolHt"--tbo, nttendnnt, frequently Kuiipii i iii I'. 'lulu il I C'iiM'H.Alllilavlt .

.tw o wives at I'ur 1:11101.. Mr. Wrllm army rather tht.n IM innilcHl arm in thoICCHIVC IHUMCI hnnd over I Iho liody to mat.rlnlnIf in II.iiiilxhrneiil.t'natli AMI TillAIUHTIONAI: /FACT(
nrltoa good .tbo .1'f. I. bnttlo.A 11. 'I Minliii<.
f.,. (. --rt._ their wives, and tho hoKi| of again cavalry 11..III'III.f,hllrlo In "lunllll'nl. but It hl. n..hoIII Into, the tbo hot 1'1'11.1' | Htute wliMi-jounroiiHlnred in i"nlipii '"1-.1 benll 'mill.. THAT 'INK: CO\IMIICIAIS: ;

UU'O la a strong incinlivo to docility andohedloiiee. It U not wnr, I tho Ir'mh 0"1. !>.. 1'1. -_.-_ - ---- ( 'Uteri-\TION IS ilMMVINd:
plain Lngllsli for the mi tbonpiu
IhciieinliMlv'es full of cIIIIIIII.
aro the I"'r. qnct said of the ctnrt Ir lUlaklavn.Tbc "tment lu called, "hrr lell'rnl| mo AT TIIK: KA'IK: I II1.01' I TO
nnd lovo. dictnto
language
nenn They > cavalry mluT ban 1..11 ( from
it into Ith'l' IHID .1..1. higher Hum lu tbe warm riioiii.In SIX COI'ir.S A HAY A l.0rAVKItAliK.
nnd Mr. W ration IrUII"Rt. KnglUb thobnt'li'llcld' by the revolver and rillo; -
In one h.II.emlilo tald: "1111'.U.I. In tin 1'rain.o liernuiii: with HO.IKH) Ih.hit room tbo nltendaiitii lay 5011 .
nncl
"I. upon n hented I inn) bio ftlah, Halieivplrntlon FOR SALE
llej her.I"t011,1 b 10r.1 If I hl,1 you 0"111 invaliy nnd nc'arly n* ninny nnd inoro picifmw1 !
with me. I work evei y rtn PI'I.t Kunday.It Krinch, invitlry the hospital, ,,'II'I..II.IVIhr1 1.011'111I'1 ,
) vrhilo tho nttendant tl.oi'ouvblymnntpiihiteH
h healthy to work. My work In not luinL there 1. only' ''U I VVOIIIIIH byHuliels '
Iho with I-'tom
It fieenin ti> me that tho Great Hpirit nnd ali butU of muskets, till At liody I to\I. Something Unheard Of.
Inll thin 1"1 )im 1"1.j Inio n mill hotter lint HAViNii >iciiiitTociiAXiion : ) : (
CJoil an the of the Iho
iro
or very elowly ulll.A. 1.,111 ,Hqiindron" .1'0 I
/ tlio in 311))
titcn hud In tin oprhll. so sura In my hopa of 1..1 h imperial ;Kitard c-hnrpd the 1 degree" )1.ll'ro*. You temperature"f'w more-11.tlmeiIn
1".I.lr
01." rOHT 1."A''AI seeing you. imjier lugood, but towo German tikiriiiiHh 110.1,100<) )'nrdHclbitniit; thin when you aro conducted, Into : r.rsiNK.ss: WK: OKKKU FOIl
Tho gi ont contained tons of >'oiir lln| movo and, b.al your vnlee bbuttvr. none of tlielr 1..1. 1, found ncnrcrthnn the "M'I., where enough / riiK: (n >MMi-itriAij: I HAS A
IW ot"I'bol' Tho rises and thesame UK) three fonillm, thofuundioii kh''I.,111 r"'I. 1.,1,1WIL'
mm wt> just of
and other goods I.r jauls I'l.AV I.\U CIO I1ANO.snnii "i-prluklod, over you to lAIiK! : KKADKItAfiK: : : IN I'EX-:
I.ol..f oUlor.l'llo Tbe lu our \n country, but tho01', | fill In inillopliiK 1I1K) jnnK.Such rOllu'.o *.\ 1.1AT: A I'.AIMiAIX: Ot'l:
ctolod families. n tire Mretehed out
their right About Jim
'Iu'lrly 10h.ld. vvns the terrible vvoikof the breachloiulliiK rlrI.,1 to 1.0.10 111'1'1"1"1. Thc'l fU( 'fII.A'l'OI.lIlIllll'OI'UfA.-
supplies 1'''> to tbe one agency filled iii-cille 1S7S Hon. J.hl A. Ilinghnm, ciintinetcd, I far uI.1 marblo Hlnb all receivenuotbrr
thirty.live railroad cars a month, lot tonjieiili Onto 111.the c.f mom' blieral, tivnty lictwccn tbe ITnltcilhlates ''hl wind up vonHlntM STAI'I.K: AMI 10'\ XCj JKOciiv TIO.V, AXDIT liK.U'HKS: ANIIH I

of .stock di.Iveu In, the agency nndpens used' tbe only 0.11111 IIln" and Jiman' but It contained a lu tho nl* ndnitt HioioiiKbly vviinhlmjtlie I IlKAI: ) ItV,

nt tho llmo containing IOJ bend of fRt 111 ..III.o.t.rlhl Wil. .t. that It xhntild, not Lal.r elTii't till, rR11 I.n- I iHHly with I lather of uoap 111111erl
of tbo but before Mel', fiell.; htelllnuU .hlll. : : IUTSINK: cut the winter's, For violating thoruli nprinkllng Ibo bnlbir over
110. supply. funned tbe fatnoiiH I. ties wen) .01'hlI.1 l willi '"")|"" | >wers.That
of the agouey tbo Indians have their In column III1'lhlrl I lieu, not boon done, nnd so the iipray, nnd tho Ivnther taking I plungo intlio
..horuMiod cut olf. Itod Cloud,the luK'.iile to plirce 1"11 I 1111'nl ivvlmwlnii bnth.1IIK .
or Inelfit
supplies linen. In spile of IVc brnverv nnd. ellclpbno tnMity ''lallo live.The 1I1J.lwI.YIS! lll.'OTIIKIfS. Everybody in the City.
nuliil Sioux chief, wa* milTerlng Ibo pains of thai plckctl, (' | they were homo bfo nf the JaiNine'is simple, but ItflxlAN IIATII.
mid penalties of an oO.ld.lla'at the tlmonf routed, nnd'11't'cn.: npimrenlly plitiwmt. Japan, luspukonof" tuctlie The Iliuslnn bath I I"mo eallc-d I.Rle

nnr t'i-.lt. His rtlol. sugar bad been 1111III,1'" thus I Rh.lll.l&avvtiy the land whoroold folloi play, They have ninny Lho Kiivdiina rl"mllll!" bnvo'

cut oir Only tho Imt gmdo' of granulatedfiipir llvisof repiinmiu'ed"1,1"111"0'1", hru\ill cm'iou* spin t*, ali Jnpnnnia, w restleM, jugglein II I hot vai"ir 1>1.. ." liiiHKlnn bath --. ---- -- ----- -- --- - -- --- -
is furnUlied to tho red of tlio nnd aro notetl the woiid over. dUTern from (bo buth In tlillomunllnl
'I1 If mull vere tbe uC Imtllc In "..baL 'l't'kllh
nut ion. Thofco |ctty exactions of ngenta 1870 w hnt uIIIIII.) A fl'.lo 1 sedentary game ,Is ,'alh"K'. imitlciihir. In a 1"I/1 bnthLlio O.A. R. D. J. W. BOULLT

vex nncl nnnoy tbo Indinns, all when tired mpldlty of 111.1.111' .tl..II'' wl"11 hol" ","1 a conlont tI.,1111 i'opnwnliil In room in 'Illled, vvllh liut | irj In llioTurklnh To all who nrn nl and lonllng, they take a little Ilr.III'y Ir..II'.I".IIIII'.rcRH'1 It Is '. Imth tho flllud with hot
gambling innnifiild by ; '\ II.L 0 our ellI," room yimih, nervous wi"ukni M, onrlyilornr

whiil I on tho warpath. 10'11.1.1' the effective raiii.cnf mill, game of the ""I name. III' (I.IUII l.y are air. liwnof nmnli..iil, *"., I vrlll .'ii'l'! a roelxillml 1| WATCHChronornetor
'1 he horrors nf Ibo warfare 1 long maintained maNI or roxT X'I tnry .In'hl.'d by tbe line of "" ''lteK' quite ceremonious, but their h"I" Ir. .un. Tho Itmsliui bnth in ntlnlnlng |KI\- will euro r.iu.fllF.i:: of('IIA 1111 1. Thl.II..L

by n bund of Apneb under, Natchez, ber Tliogovoriiniontbe'iod, I thin 1, .'\" |I.w.h'r nml "'IWIIIIRI. nn extiemo. llijMirinlly dotliec'.iUilron Inrllywlth tl liiwy, biiHtllng AI"I'lenl rninoity WIM dlMeuvnroil' l I"y a nilwiloimry In HunilAtnnrlen. A\I,

Miingii'" nnd UO'IIIU1. ao tho expoiulvernniiuil given I&l "10. eoata with jtoeketn on, nnd Tbe Kienrb IrlY Illro"'llroJr"Ilco Imv ..11..1lh nina'nlne :. enjoy gloat f'II"; their dressissulfad [icoplo for .nOII Hint It dncmrt Inkolong. Hniiil n suit n'tilnninoil. envoliiim tiitliolll'.V.

;ii whU resulted In tbolr ORIII. ore shoes, and enough t eat. I think of Uod I, oftho | rllle which, isswerKOH IIhl".I nil 1 for, at lion, nnd child life 'almost a A Itunnlan bath '"111.l taken In I JOBIHI T. KVAX ilalum I), A>M r.. Pnnep > Maker
nintli'i-H of loccnt history. For Ihe and you In tbo uima light, I Uie 111..e '|11"11"lt-I". t'liiilinm continuous .1..t| In tbe OH>II air. Japanese quarter tho time Hint. It reqiilici, fur / .".' ,
war ilc'partmont nns puzzled to know just liko president you to .n. I think ) have Inlluoneowith rille,. 11""lh' I.he! niiarlnlenilelil | ghl of the middle class has her hair drensrd. 'J'lrkh," bath. A comparatively( new Idcn. Hl-ly ,
.01 -
what tu do with them, whether to rl.el' tlio sun, moon and, stmV And, R onfnr of the Infantiy ..hllt C'lialon*. once' n week nnd u'rlli,1 a''orIIK to her ill bathkt In tho eleelrlo bnth 'I 1 bin Innmedluiled WITH J. I. STEPHENS

tin in Into ooil Indiiuis by shooting tbl. or imges In this quaint, chlldliko way, do Tbo ranxe of Ihlllll"1 rllliH unprrcc'dented. nl'l Hhe lic-glns, cliiy "lh n -all buth proscribed fur IWlr/ldR.

, 1't.rllhul. t tho I'e"'nlol, a theso savn ot glvo .x".111 to th.l.Ihollbll At : ),.1. 11 tiro bathe at leant oiirti a claytliiin cloniitwokUrli I, .hOlllll1 nnd nil C'Jrl1 t>f "" .V'I. MONUMENTS I!O!); H. 1'AI.Aro.V "'1'11I':1':1': .
their breaking out again II a new spot. Tho government should fnrnWt frightful; iho "- th" rlllu with n all a light bodice, and over oil vrd'rl. btitbira enter I Imth tub,
Happy lholh. they W.I' tiikon to Floildafeu nnturod Interpreter with n tyjiowilbr. \lncly of ."hnl fict n 1"0"11. ali re- tho illesa. This lost I mote properly a around Iho Inside of vvhlc h nro I iinmU'r ( hroiiiinieli-i-i) 1'a'ol' I nnd nil kiinU of

tI"lr 1"llb. A job lot of bad ones, ,1HH( ) time's n .'c,"!; It4 jKiltit wrnpicr| reaching t feet nnd with wldo of electric buttoim. Iinrlnn tba bnth acuricnt CRAVE STONES SlIlIlh'IIIIII.'IIIIII'IIIH', Hi'piiiri'd nnd AilJnHtd. -

wvcnloen "1 plcko out, ali Their rationt aro tho tamo ai furnished to blank raiiKe In flN> )'ltIH. 'I ealllMT him flowing nloives, Whlto knlttol sockscovcrfis't of cleclrlolly li turncul Into thownter 4hl:|>iiril:: in nil I I'ailM.; I'l-dubl; I'tililTor ,. Tim lln-HIIIng' "of 1lrlt.1111111'| '.... nHjn'C'lalty
Hint to Fni t I'lekens, nt while tlitreat Ibo guard n squad of ml'n. undercom- 1"1 reduced to if.'IIHIths of tin IIIil. and anklo* lu enol ..rnl.r.I"1Iho through HICLO CIIIIIIClo"from n Aiilnllc1iii k nncl liiiw |'I-C-IH| >IIU .' up |H-t
of tho Uind, 44? in nil, buck*, squaws ninndof Lieut. Fniki nftl>r, They bnvo an Indian nnd tbo lei.d 1 projectilecoveted, n Mindal If slipped on at tho '.. ," going 11.ll'y. iminiiiulated ) nn 1111UIIIUt '.111111"1..1..1.11".11( \\t'Ho MM*. _____

and, chilihvnvvtas tk"1 to Fort 11R1101. atW. cook and ont In two mi-Met, under Nut thin contlnu' of Men.1 nnd ..r"hl. .that It out, Nefthnr this nor thn innii's heavier .IHol,", Inutenil; II'ill IIIII. It. 'J 'J'IIAN.

I. hlll.lln .Forty-four' W\ chea nnd Ueronlino ..I..II.oly. but neverlieforo may' 1.ike. 1 the 'rf"''\il.III h'lllIl lioot or .h,1 is over worn In tho lioimi, I tbo ..11.0. prod"1 ( Khock .110'/ l. tiT l.al'.ivrllo. IMai'i- NVOltK.| ; .
nl" .n'o,1 .lt t tho Cuiliila school. The strangers. They oftbe them 'III theqnlckmstiof .( "llllllf floor 1 kept scruptilouy! e"'II. and they nil tact with I buttery priKlutoi, 1.111 l mar II.JiiwlmTaflner&DelaneyEDp
wKx't pal ty at Includes Chiefs with fro" In the burn' I. on It Instead, of chairs, eating from tablesA ,'I of 'IntcliHO delight.Tbo ---- -------
I'or Ikk8n. fort, an ou 1''J'cll.
rllMo
Iinlchoz mid Mangus old 1. innu Uernnlnni lieaeh and a swim ORolllln Ibo. They hrol"htrll.II..Ilo '1. | ..r infantry)' tinned with umd bath U Indulged 1 In nlmont enJrely T Wat n

pronounccHl llor-on.imo, Hpanliili forJeronio. wltb them from lull havini; n |Hilnl blaiik' riitiK" of WK) u K remedy for blood dlnordem.Tho Company
The former are Ibo hereditary nllot littlo AII rellovo can hardly lie civcrc-Htlninted; thoUKC. bather 'U 1.II111 l u bath III anil .
tonn, 1"1 111 I .r1.111 t to with a toutng iiicii.MosiiiuaiM 1 \.
.
obl.f", tbo latter only 1 bythe apllloluelt thorn of It Their few loolh. coil- of n "IL..h'.powder ,'II.\11Io.f cVOletll' 111
.. nn was Ibo ctuo with Hitting Dull, ban nmilo tbo grc'Mtcst ilimcnliun to cjulck III'! Aiono 0.1,1111 conlniff
01,1 taut with eh'Ulztol 1111 change a frculi warm U lliiNlnc>...I"III.III'.II",,'), 'I 1111' 1".1 C'IIIII'
tho chieftain of tho Kloux. Many rillen; Ihul.I' of tntiLrn/Ino fiiins, like thnC'linloim C.tll ol'III''lhII REAL ESTATE
They a
1,1"1 In their pononnl piny ; In thoKoiilli, l-lu.;
OIIRI.RII. leutod mud, l In lu I"1111.1111." hlium| *
of In Arizona rifle, It lmioiiBible mipjiimtd ponl-
[ cIIIIIILI.1 hoc*, 1\k"1 1"1"1.1) | lO I
littlo at working .lee nnd liiiM. llolli-iK, huvv-.MIIU and MaIlllll'l -
out tbo ImpurllleK of thoyHtem.
mid Now Muxlco are olldhu".1 t the bud shovels nnd rakes lu cleaiflng up around tho for on enemy tu cO" death d.ll 'V.
raseabi their r.one ol r.D'J jarels In front nf them. Thuro In mm |icc.ulliirlty ulKiiithe -xvrCOLLKCTING-
''"1111101 l by lliesa capture They are Invoteiuto gamblers, and snept 1.I.hlllllll 'Iruiiiviut lnH'iniiollvi-a.
of peaeo, relief and for at woikcau bo found In -1"otul llendd. ''II.kl.h bath Hint li not gonerally I'ldo Itcmil IsM'oiiioilvc'M a Nii| >rlnliy.rlTi .
b"ub 1 r"1I111 not engaged
.hen known, nnd that In lln Inlliioiiio to >
many those of chance. ----- |I'to- r onv.i''indoncu' Kollellcd. M'lnl for AGENT
"I'lly l'011uu11110
t primitive game
omo A Hint .no tho ,III.llm of tho bntbcr'n < "'III"M" iniir.lloiiwlyAltllHIlt : ,
of the 10.'ore'l.nl.I II"I
liordera
ri"ll. The Indians within the If In nl bin
sUmlu, on Knnta Itou Island, I wilding .llht -- ----- --
I'lekol. United Ktatca number about ( Ibo gov- .C..I.I.1.111
8.0. 'W"IRI.'r. that In abovo NEXT TO CITY
a HOTEL
and with Foit llnrinncns on the opposite eminent. extending suUUtunoo or part' ll c/.elll 1'llnrk' tlio |I'nrll"'I.I"IIY '] ",111, nnd WO"lhll'iR"'O JOII WOllli.Toour .

shore of thu main hind, guards tho entrance to 'iVI.Ooli) tho "'Ialllll. Nl.Ono getting, a I wl.h l tlw harbor of Ibo warI'ickona and | jcmtnal, nnil tie re-
t l'uol0hl During by IIIIU.h contemHjrary
Iv.loho h.ulll. lJlnl. Olllnl I normal weight It will It.-Cincinnati of lull ftll"-III lol'181\\0
Ilel'f1I1 hpo
reinnlnnil In the ponsosslon of the In | nradlviiM priHlute It on thin kldoof the 'I''nlih
Fedoi.nl troo|., having' tueowifully resisted 1 I nlKjiit: as follows: Civ lined: H"II J; 1.1 I'lnphaiilii, jiroportlonetl' llllho dloIIIOl.I Enquirer.Intelligence. iiivo Just icilili'cl, Hovcrul liiimlrotl clolam I'ro.1I'"M'. ; nml Hulil,

oa..t.r nnd lx>inl
battvrlos at and Moitoe .1.) over whom the govenunentexercises I much Milimlilo to'l un* nmleMily |i[.ntIn of Fjtlies. vvliluli 1.111"411. lit a brlti'ricinlilon return* niiide, T linen, lusiiiam-e, ""., 1&1.!
Fo'uluT'C I lest ,
the lattor now a lonely on the no". ", givos I..ul.l. thlU Inoklng, over |11"1"| I.I tni' often fuillocndeuvor BCH-IAI CALLoilly In a lecturo delivered by mo nt Croydonin iliuti ever l In 'jnltkly amiliruj'ly / tvinlecl, llo.
tbn lullelvl.o< &olal 'OLO>j. I to llncl: out "hy they, w.ro rant, six Imhusor a foot high. Every town tho lth of March upon "Ichthyology"nlliidocl rxut'iilo oi'ilui lur plain ami'uiicy All I'roperty pbo'c In my lininls, for Halo

.' t.r\I'". on Ills nooks. they would, nave in mtub trouble.! Make In Japan, .a public buth, a"111 cities there I to lh being inbncrvlcnt to tbocndenhlp 'J..ItVOI" liuok" ami |i&iiinlilul or.od Iti-iilfur:In: this iidollnltiiu:cobimii::::: FltKH| >rliiil. ,lit'will! VIIA b i Advcrll IttIKOwners :

1" Lhh'l n don)! with /I U\l I 1'11. or even blink l leu'lIHIMU Is onu to 8oy two or three squares.. Th.r of alh.rn'I. ,uven'III., /I .
WOI'l'.lItc! of I'riu.c.ily l Siileor
otherafternoon Kent
tho % r wll
I wan In women and In nntiiiVs costume mil _
nIIIOvoltur'l ot.o or vviih Ilk If It 1 ntIhe men chll.n. U on levernl oe.lola Ilal 10,1. \
when tbo I.r.f."d. Nuolllcc In IVnxai'oU tun now comil'IU fliiilltUithulriidviiiituKa lupluio siiinii' Inmy
take their Ikelr foml of
dO. 010101. aut ni'jKT lift band f'I''' f.IIIO aly. trout following tho lead of 1111 Ghargti,
what nlllriit Blanco looked 1\ b toubiili they vvuiilil cull our attention, cl.M"of I.Ice, "ld Vegutablna.Tbe ailing lu ne..lllcOI" llj movcnicnU, [ with till VO'U'fUIIAL' Jllll UKric -
11111oy camo In. In n moment I and tho eye c.ld.lt nt onre, and the Islands have, so many Inlrts' from Ihoocean Hpcnklno; IIIrllI1cQ of Ibdi, I K In tliu'iiiallly of vvoik lui'iicjcl, I 1'1I0 C. W TIWN.

8'V It was u 111 tie old Icltolnn. iibjcit of wudltiK HID iHiiier bo uecoutKlortflrlly and 1 many "oultll 1.lk. Ibo ntnted that ()I thr,' O.IIII I had ohervecl uul ami tlio /luw prices cliar|{<'il., UlvcIH npr IJtiVfJ

nearly)dOlbl.np nhahhlly with somo drained.I ,,but I.Uoh.L .___.___ ..II"lf bh'l, '" easy .. aln.I ihuul of euro 11'I.rll.du' by aKlnRlo your orders, ami' wo will (jlvo you
nCI very every _ton. Lat lUh are Al conguiicr whlih 1IIIIIRI'ly conliitU'd full salisfnc'lion,
cleanly withal. ll fnco wa* perfectly W...ln(. engraving given of a |ieasaiit l"he''I It to another, .. |>ond, ------ BIEBIGHAUSER
spider wcbbcnl w.luJe.and till pale A innnnfurtiirerof 1"\\lx. M. Henry t say 1 los* than one-third of tholld wbero a coiutlderablo quantity of food ox- ,
IXTKHIOH or your PICKENI. blue e>e< eeomcil to Ivlln moisture In- 111.111. luii Junt <1..1 very curl- Slalc Is under cultivation; the clearly proved tliut Ibih arc 1> \1'1 ;S1'' sevlllidon reusoluilillilerins.Work .

"Olillof a sand spit uwnllg Into tbe gulf.Ihe vide their red alt flntiby Uds Ho wnlk" 01' tit (1'I.I'ly In I'J'II .t Li In Jalol. p."rI.rl., street or playground Itt olllJw.1It"1'hl communicative tapnbllltki j'U.1I1.1ulI., rl'illll.lo'. wrlto; '".lur' r.pjrtli'iiluriif carefully and N, Plnmbin[, Gas and Steam Fittin1
view of & of tho old bin on tho ground, Ha ., nn ,
Iralu' drugging lod ,1011 hlllolll. .t.lko Hut 'ulth.I"" of tbe fields Is all 110 Inh1 to Inlluenco, em:h other either 1..1'ol. LAVIKII I'nteiit AlUirncy, and, Mohuiileiil -
Hpanith fort buit brought from a (Krfoct picture of ruckluM Mnllitypahiful when lu Itiuwarp bieulu and 1 Iburlb Hint each 8"1 yields, grain andvtgelablcM by .11.1 1IIII.-W. A. Carter la ,' Knyineer: Ml., tlouu UulldluK, '-AND IlKAI Kll IN-

HI"hl It just below tbe new and t conteuiplate. Ho nennl" tbiu 1"C' tbo wurjirr from taking out for threw, four or nvo jwrsons' ; American W".h"I".I'.t, MS FI.VI1 ItKH.; IIIIAt'KKTM: MIADKS,
more substantial American fort which aba wine words, In .'ruch. wlb any of hli work to llml tbe Haw, and I.* and, tlie U /mui>"l |1"1.1.| of the Ilj'll live ,.- -
l. that tho littlo bisland. need not utli ibwe, the In { .Must of of ----- WAHIHI'AMIS, 1I.\1'U'ITlltI. WATKUt'UHhTS
ars the name. It was there xxikKllor, and put a package I iiay ntteiilluu to gcnieral 'llrlrt
Imo the course, 1"M80d." ., but III o Til Tula of !> : HOI' AMI C'HI.I) WATKUIIDII.KIH
*
tint moving vvhldi In InJurlonn
settlement ov r'JOO unwrapiwd qulikly m> "I.
e.ao 1.ldH. .
"Olallo Iloovelll1
The preumt city of I'eiuacoln I*) miles clumsy OY..III. I luperbly bound )tu tbo i!IU"'l'ho Invi-nllon cuo are\10 inuny The liundnsl, ".1 I ft.1.II'ul.ldisiU9re: | of niilm some, While ktandlng, on 1"11 avenuo thoithcr I : ril'K: AM HITIM1H.FJXTiritES .

higher up the bay. \\.h.1 Uon. Jackson "' lltlo ntltsal WILI ronlio. L opplled. to poHtr 10(10.. whlc-li..1,1..1.111(1' IST "lt ol I d.) a well known dog fancier 11 H inIIH Br HIMiUOlNZEl; )
clown here to punish tba Bpunlsh and 11li The Ixxiknellcr took hi* vUltor Ip.rt .ld ---- from .InI''Ian' luM\ was t., J.J:; tileii, hi Httenlloll nan nttnuted tu a [ .

he rspturwl and bad bis II ifter somo argument gave blrn svvoraljllls Itutlrril I.M of Ihe I'..) txpendiluros woru little and nutlonaldeUlstV.7 loblu h.IlrnR.d dog/ trotting leUun-ly) '/ "fux Htruel, Nest to (). Koruheliuer,

oldfurt Tbo bulldoit never divamod of the of a connlilernblo, amount each, when The retired Ill of the navy U .wolll ; ?ll7.1.) 'futt army num. 81111 I,avvuuo evl1llIth mmeob I IJdl" :*AIi.A, KUA.my .
liosklbllltles of inodurn *ben they tho old man nhufThxt away. I Then uro fifty ulmlrnln, hers tU.l'JI inmii llw navy twniitr-ninci.stinmvuMubc (icilnt In \' hi* | InnulyW
11.rl' of "There," wild.' Uoiiavuiiture, who has a .nioclcirm, fourteen cRI.lalll. I\'lve 111.1(' w itli ..lla".o; Ibctl''I'. 'In '| until ho rc.-ached the car ntnndlngt WHOLESALE __ _
0.1 ,1' w ,| '. | U, WiWamiut
oran.DLllh81It.l. .li II "r* |
frenchman's talent tor rvMiIvluK even nmnduni, twenty liealennnt clllln.de. then.fore, ulai-o"Jniau| tbe tho termination lear KUth ntnx-l, ali II. ." 11'1101' \. K, 1.1'.

Kort .lll" like It* modern coinmotipUcci Into romances, "goe a buit forty-olio II.UI"'I'"I.' r'IIY'II" inrgeoni, Important and growing notion. 811111 Ih.1 b. .I'I'I..1| | cloiHi lic"ldo tho convey, GROCERS

acmes tlio channel, Is mada of ompo fat of a chapter o bblvr. That I the twenty unytnaitten and veventjr-lKo L J. I'RII .iico. WI.n cur itnrlrd on lu outward DAVISON & LEE,
famous NaKilcon I e14.AL'I.U..kl.D tho clog' carrltivtly lionrdcdlio
bivo but big guns and modern set.noe out of a ( Eaglu._ jouruey
hl..Ur I nt the couu.-itucenient of tbe llth. Frankness ancl Conrtety.Two rear r.luiform and comfortably net- AS)1.-- Oivll JDu. hUHH.
rll knock 1 to piece* It serves book, which he .told ; Ott .TI.ed & nice bub placed arrest at 1I..Ilown on bin linnnc. 'luii In evident' conU'lnphillou -
"cll of cltury. 'bl weU brokm fUhbig" worth just undo -ANU --
purpose as the receptacle me to buy Is part of the (poll Olt o Pt. Petersburg the authoritiesthat of a free rldo. Ill* n-HM| ,
marauding. ontlaw* and murderers. The of somo brea.campaign made by | f eb In 'JI. uyi U. da 1 Ru InCh all they W"Ilforao t kill all bciHever, iva* aoon dlnturlxnl by tba ai>- LIQUOR DEALEKS.FocilStuflVi City and County Surveyors.Ofllco .

Apaclies are among the DOt .".lk and capable hi. elder brother and bequeathed t him.I. .Illiutnv, b It f.1 king*, and < "a t Fifteenmluutei |Hiirante of tlio oonductur from within .
bantedunl Court llousoIsn
elllro.a tho New
of and bis he Ib.1 In Ihl cut ,0 ol prlC. and lib rtognhlp nllghte-1 In of at County
iniira a
Nltb. bin up
A".le.lndln ate picttiro IRI..ry !fr b. Inter, who'l "er lolver.1 -JM t>;-li
.1'11.1.' I n. debased I'nr& For til Y.a he ..uy, f. Ot 1).re..1 the executioner, they hurry than he got ". rhlliMoplicr like, I and Flour ---- ----
| to 0 t (.
>
k'litly
ticking' as one expuct 8ft. learning of been hero upon hi, bb. I have Ol. emperors and princes want ho made no dl.lurl nre, but Halted putlently I
erMUd
to our
their diabolical blood curdUna numlx-r at (food porting ig bUI 18D.: a Ilnl t for the next tar, which ho. liounled
wko'.Il bought quite a frm | | weklll tliem I bang inch chat* as) they .
MI
; 'll.a.Imilal worthy death. nea the hut ihclf, and then"- vtliwUo .- 1 being ..rrIl' on wltb the tit- vck'iit| Unit hi* dog"l.lp 1/1, ninth ofJob'
are with low and and shnigged hU chief tliarucU-rlntlc for that wuuo
"lyl mlul Il Tho buoluelkr paunod moat franknea* and courteay, It -A*- ,
small, oui* of tb. Jttdlc.tluM. l"pbi lU ililTerent front elICit of
aly 'Ob. leo J'b..I Herald.A Ann got on earn
>y.h dk. aoule., ,I ha said, bait to hlmaeU.'When Th cur to.lou.t relieve* tbmoiiotony which ho wo nncereinoiilimnly, "'.,ulI.CI," lYotury Xul>lio.rricc .

fantasUrally bound a man old and and to by unit when lunt lha fancier auw him. Iw wn* WRAPPING PAPER
In kut .n wt I tied It** doe* 1 nutter? J fall hi bop referring tu& wboM ", .b.'r worn ear "h..llb.examined nn< waiting wrenely foi Hi* op|..rlunity l toluak ) TENIACOLA ConurnciAf.:
.
o, b.elfa a wbt p d that the sur I'A LA ru! 8T.ui'i'>t'rrK' ri.AitA.PEN8ACOL.A .
elmulot t mlt'I1. .lw.
token Ga.
t ; faoos .IL have a empty bookcane to r l lu thin Oaketoracalc another atl nu>t.-I'llUhnrg D'Af.CMBRRTK BlIILPINO,
cluck boma, small chin* .strong a coffin oAr Trumbla in Uon W11h th Incorrect 11 o hl bt tb.lll. ww.01 u-tt FLA.
Jaw*, bead*8 fi small and thin. York I"Uel.rtcent CODV IruuUt a< p I KU-Ty 01'1', Kxurea* Ullloe, I'ensucol. 11 I"
-'. >_ .'u' '. .'. ... '' ,,,,.
,. .... -'''''' _
.... .! ,
>.;...... ,r>' .-, ., .",., ."<""11.'f.' :. !" ,' "'D. "" .. ..' .., '
11 .
--


W.II, nut l I. doiilitletn dvfeenili'd, \ fmrn Tll.r: :< \ ''(OINTIM'i: MAKKDTH: IIV It.LlXiKAril.IUUIM'IIK : I NOTIGE' TO THE PUBLIG !

rmJi1co1i1 trommctth11 .',,, t'Xporlatlonii of the fnnilly.It -- 5Tl -
;
1 II.1 11.:1 K: <'A IT \I\ l'll| >l'l ( I IAIKI T11.11IIIIP.

t hk, ,'- II "llv" llmii.'nlil 1 1 y ti. III.' at n Mil.', Mil 1.rl'iir OT4
- The I of llnOri, lilrntnl MullliiinsTlio THAT\ TUB > HF.IMIIT.MKNT: WILL M IIK: .
I JIISIl lr | |
Molillo.ml
,'Iii'.1 iilut. Thai'imvil' I that \1110 'II\ Ht' d > fl In : sir et amwnt'Tii I ;t\IIS: II11.'I \

TIU I !ICI'AV, MAV I 13, I. I Puml.iy, 1..1" KO>N< nun on Fn-d I Humihreyn I :t ass ur air i Is.' "hll' K I Illod .II|"T il.'ocf.'l.l'i 1."Ir,1: :.1.1'iM.V1! : : I I tin nn 11.111'it of l.l'|iior lo hivo: t Ib"1 naerlileeil.: I MlliKhl
in
to the, <'l : .'". il xlopp." ,ditnn I l Iy nn lrlt.li 1.111. nml tin1oi .0,1In 'nnilly 4.n ai(: iisi.u'lhi miPx --iiin-ri. *!, 'i.I : it AIII n.1.1,1
.-. --- r"II"lnl/ I ( sssasl ol'tliti 3lni**. ,xt : : ril h'1.I.I.i., (".'i.no. nixlo-n nl.l also in h Uf
- l fiiihlunHlili'InirlHTxIi'ip In I the Hull I '' I a."I.i' I li'd (., 1.1 di'liiijohnn of |liep4e hrandy yenM ; har.'eU .1.1',,, ",
riilHO\\l.: AMI (.tKtttf.: : (t In nhleli "nil th-, moil- rn, clis'trlnl ,IXIMHIN, May' | ImikVillitliank. 1111111 Hun ; .u' ,lihl t"i'siiss..l'ri iaty '
Ity. "r 10.-'Ip Brll.1 '" ("' l.i ; :\. M! ii .1..1. : old Wlm' thr.- old, nhmnt
1" cuars
1. I )
jVeii year ; inn' i io
( 'al- I snniii ( rn< nn C.I.1.1
\ I ; .
: ', Xo. I I hitmii > < CIII\ I
|
; if IV.IIiiid, Alii. l 1M InIhv "' nl'I.lhl"'o" lo rai'llilatv IUII.III."rk.nu. I 11.1:11 Hull ; a Klnli-r I' 'I' /
)Ir. C'. I.. WlKR'.ns,
'KIIIIK Klnd Frrl I up u( mil I Dliouf 111. niiiilli f"f'I" ', II'' I', ropi.iK that In ", .; Ilil Mniithern,-,- linn white KM, nil, In harrels; s.'Wlrk Stick Whlikoy, four y'irs oM: null l'liiliil'p'hi' M t II-,' ,,'
cliy.larn "iiirlli IiiIl I'I nml tii!,; ininiil", Corn- Me Ih. :
'li'l'I'llUlo. n """I I 'm." 101,111.1 ull 1..1; N.'iO:, nml ill: liiliintpn 'I l ; j-ellow! tl(4] I; ,,,.. 5 in. mtlie, tlrmei.I.OKDII.X I \arloty ofnl'ior' hl.iitirs.
,, "ll.inlorn" ivccl |
A iiihi,."". I M'I.| .1 iii.' imlantljr I Ihu I I ul""UII., nml 101111,1t S cliihVhlikej'. aiinip nifi', nn

1 |I. Iii| Hie elly$ l< -di> it fcliok"atnnn BRIlI,lg} 1""ll..1 out Moniphls, another i. ; luau I'i'iini'lli,\11'1'1"11, .laiinnry' Nh hi ii| :ill Ui'rilonial I, fur- I'sss'a't4su : .lil.i'ts. F I I lint; mi'don Hie l.'illint privalunalv, I us Ill gi'h fill fIr shy i'l 1"4 to not, us I 1": ,II I..

1',... Hi- cut MIM' nnn .!i.v n nilln I IK iml 1 n ring and the 'IM.1| .1"1, e niiinmil, "Curl-who.iiiiWK .\ "|, 11011. Thl I H I."t I lie MIII', | wall uriH'K I, \.! \1 I.'N.I"nT.I \li.p u out 1111 list of Oololior.Tliu .

Illy. M i'11, n hut ili HIV) full n I Iii) t %\rliihttiliat. 1" Teiiia-'olu IBIV, rniiininnil, her tnm-lcr; CailainVil| p 1"'NI.I1''r: . |IIlI.11 I II. II 'n'II' ,1111111,111 Ih.I'I.

'. Work olllh"I PI'I'IIII'h',"'* ln ""' '"'"' '1',1IIIII'v "k. nil, \if nlioiil II t Imie Inlll.d l.i'iini'ni'nciltide t lie luutnu's| if inniii. hnvllj I 11"1 Ilh'.II.Miiloi'n). i>ni! nl'llicITW I lsi'isi's 'isi'i'iuuisl LI\KIIIIIIII: |.. rnirus.l.i t oiillre niiK-k of I 0.11"r' \ not Sill! h>' lisa 11; .1.1..1. ,III (to 1'1.111"M I.,
\1'11,1n II'lnllll"1 ill. werewoiktiiK
: Imlldiug I* protticmdujf! tapi.lly.uiiiinnti limeen in '"11"11",1. nml, isuuilii.tI ) ) ( 11 \ H'I"'I" Mav l 1 I-1.' |sih lust. '1'1.....In n (tooI I ehaiiec for a pinr miin's: r.irlnno. in Hi re Hillvn\ pirhi' ,
dimand l
Illholol'I'I.II""IIIII.II ( ', mill lair ; |1-
-P |ninor Ii iliV"''*'") ,, hither I \ I em.irkeil, thai I It list all) Ihliu lit1 ("p' !iw. I I 'fll""I"I I 'iirleans., .M. l.oo, nnd the ', |Is'
I'hel one tIII, 11 II'i.IIII" 111111., 1.11; : .lh. I ) nml 1'ic I.lipmr I""Inrlllll ; gist 'r will sill purai.: II l lirnihle.l h .
linssli I or ohili.dAlllol'ICft. I worked him for nil h,' nan wu.rI'Is, ... I I.1 roeelpln. 1.'h"1 111"'r) ,
t; i rosed III MI flit I. I 1111' ifiihg' caino \' ''' II a niiinri'cl| Ii 11 .111111.11 I."d e\|1" '
'.. ml., Hi the h '1111"'d. "I'. I Inn, three, four (Vaploll| lullcr dealt thin I I 1""I.\IIIh"I.i.I.i: i I '. I Ihc1 hnier \ill rent tint, part nf Hie st l 're, 1.1.ll.inl is hut ho 55 ""III u..

h n- Hill ulher ISIS lia\iii ug| ri'.1.| eitM! .1 lnlilliaiiot several liluwn wllh, H h,.. 1111' h''llllr.
In HIV fl.( nf pioxriM., M i inn' limn nun ; liouvy May-'iiiin, r, I.Viirc.i-: VIlune I ,.
uictli
,.\. r pure' hiM purHm, n, idiunld) In* nllonodtiipivcin ".' >,,'. eimil'l) Fred Wi nt "il. nn, wllhhe A\\i\K\ (Iill. whlli llir I Kailur alt usv n.nifoaiiil I .lulv ft .,10,1.1-- Mh.'", hhu,' I aliinit' I ) |!O nt I

a nlinloe I ly.Tlio eolmtant rinyliiK of the lie1)" ) In III.- hlablieil; Ilia capliiln lullieicarl. I .liily.AinniHt J'.lhh.O- T.1"' tsP at : I' .rut',' uP' 1.1 truluilIst S ill AlennU hlieel, nt II,,. i In ?
nnronn hue of Ih".1| oketiuaii1ole wunnnouneud Tliu sa I Inc \va' not (ilaopil: n, lilt Aui.'usl-''ptenilK'r / |I'uI ii(; r, 1 17-iil. POWDERAbsolutely ,,.tol.1 "
I I. k :\.II"lr"II., n floopy cm' porn-' | IMildv!' a J '.11
IniikoN a home r ttu t'et. I I I I ,' !'I'I'II.'rk'I"I.'r lore.Then.
11 WII.III"11 Allu-kliluoA: s tloiomlM
1'.lIe1"1' \lrl\ C.IIlnll
I 11"". I It.. INI-II Kiip'InK h..I"'II' 'rl' f'III. .
run '" %'tIIs n thM'-liavxerl" 11111 hl"'o \t'u'u on l> Il, 1111 \ 1,1
nnil (III" fur 111111I1., ', "r Joarniioiv.Iliiinu 11''k n III U n huge" variety r"rlh"r.111..1 1.I"1
out! gulli' ,'oI,1I'h, i u HIP I \.1 l for Ai-nuul- 1"11.| | r i 4:1: III l 4 Pure.

) rule' moiiim mil tin' rulu of tin'ruhhlo wan 1".1 r..ul'lll". .'" II Fnul'lle 1.lnIII In IliUuiililier ':o. Tlio tcroiiil tim(a (if (hut U'lllowiittik 'l'lh.-ll',! uii'uv, I'" ,1 llmkn'.s.l.ti : For fnrlhe,' lath ii'uuluur's" .-. Ihe "'"h"":,5 of Ilio CmlMKIirul.: I non ami I Ii,' eoiuniiIlm : (r

I hilL I Ihiiliai'hmun .hlllllIIIII\I'.1I111, tolhron hin hat lioanleil I Hin Oi'elilenlal" : nml r mi NIL, 2 h p. in.Hajon Thin pnndor never varlen. A Ip".1 ol'

I Hiltift i to .n> nlmul, him lii? I I.. lolieiEoicriii'd.TlmpcllllMi 11.111'I. r.Miily hen i'iicul I Ilio nliovo. fuel s. The crew olho -A'"" h'nll. H.uno' p'.irltv. Mnnirtli 1,1" liolowmeno )111 5 S P.mao ,I in lu'xt Saliii-il.iy,
In Ilio nlr 1111 11"0 I('oinmnnelie' \hOI May h'hji'l' (0 lid econoniloal Hum I the ordinary klndn, ,
I lu 1111' I,. V N. liiiilnmil fur hn nonre "S\ I 15 |I hutis, Is I ; )I I'ml.hl., I (k.11'1111 \\rro_.-luminous.Mr.xievv M.i,...liiili' 14111. Inner cannot i lie 0.1,111 I ,'nll.'II,lius nlth Ihu milltitmlvof On) the 1 l.'ith 111.1.nil I 1111.1.\,111. nicoun'n will I luplaeeI I III tie!, lutiul., of nn ni.I i ,, ,
of the P. ft *. li.ii:r.nul IBIs'lntf .Inni'-.lnly fi 4"JHil norti)" r.Puuls.Ausuiui.t Ion test, ncluht iihini ornhoHpliale
I Ilio completion | 115115' II". .1. The ifnnx I 11'1 : :H IIXI'.CITK.D.Tin : ; : ,
"lhh'I1. cl"I"I InnerAn rniii.lioYAl. .
% / \ pun don. ..' .'/ in fnrcollei'llnii.Alst.nt .
fEoncrally nlpied hy roprowiilaliveliiiMtiio '' ni" ruing! n c'hlr'h t..1 on him. iihl-M'iili'inlH" r i 4 ,.11,1 will r llAklxn ::1('o..
'\
In ilm Nnnali' '
I.eniloin nIncltlriil
3 *! tm ii. Tlirrn S'ptoniler-iie'lilHr. : Mild blur hil'$ nuns II'WII.lrp"N.lIAHINE ) \ I',', at-Hnlu, one half hlnek, Wial Kins Ir.lrl i ( .hnlf lot ::1 l. w. H ,.f |Is| ,,
risll NOTIH.The I'Il) Iliu lionlli I 1''lInly. Oi'toiiir-NoiomlH'i'' '. I: huii'rNuisiiuslsr'llui'ilulsur - -----
; claim It'Innliljr 'Ih
Tliu CoMwKiirui.: dil I not nny m -
CIT01 iI hXIIO: May I 11.-Tin1 lli'.l lnlollixi'iit'i ,, r. a, 1',1 r'llerSi' ', Mlehelot tr..ct, us lIlt imprnienicntn; n lion, I';iuge on I H I I. '.'. I'l' 11:5:
In Ihc. fniK.'csiiuiialioiitHioiliuuliii'iii! I Hinaek Harry .Iul.," yi'HtorilayMMilint Mnx'liii of (hue .1) I' IlllNT, A 1 IMIld NE'S.tSnIEII III"I''II"

s; .t 'in. I U I Mi iiiKhllho I IdoaaK'iodoae, and 5' lir tight III ,*) 5) r,1 Hinippi-rn, for K.: of Hiv neeoiint), ol Fiiliirei' 'i| "",1. (lood uplands, .MlUlikl : Idoi'k Neiv City, NirlhwiM, of NixhlaiTn, : I liairj Fane, ndh I linpr'ni inii. .

MI prulniiluati il ii.t I:. $.,uiuudrs & ( I.'h'I''IO'lollll.I''I' I'xlII nnny olllcci'" ', on iiplimUA I 11 I n'>d. low lulilillhiK, .5 1'.11.11' | ; : TOPAY.Am 3tl
roeeited\ thininn I oulloH l'II'II"I.hl.\lhc' I \ I ]nililic onlinary ft.Vpm. orillnary hit, I fuu II hut on Itniaana .'nil.1 Kot of Fiank. 'lustusi t'l recldiiiee, niih iinr"H'in|I mon
I
I :
fur '"') : : : lr.I : : ;
Tint Ili-v. 1'.111.11| led I hit morn'ii'i I nl Hin I 0111110.,1111.1011.,1 i I nlirorminil :> ;llbliiif: ::: Texan A 1 ll-l'kl i ;:: hiss mldV IiMil.Kiol I ",'h Cephas SI 11'1. 1hnll..II. :1'1. 11110

L 'l11l''I'.I'III1."hl.' \I h .... liu will )i.K> still Iu.uuuuh n'ii){. >0) ponipam.The I ordmaiy, ;. ,1. "nllnnry, M' .: no d orli'lllis U l-e,is.i't loo lo Peiisin 1111"" au). ii-\ciir.: :
ilk hal Gill) toilmmpper Meloll, WI. isle,..* I'tw\ d. II (''ink Al I', IM .., i, KM' Mmilc- is '111' I.
III ch.irKn (,I r Sk.indiimti.in, lIIi..I..1Ir..rlhllllt'xi mil. Mary 1.1,1. of ( orilie I .o AT.d: '>4i| ; 'III ,111"1' } 'Vi ,11111. .11 -
110\1 'x'"II11 nl'l ) udimir A 7-l'Hl.' "" ) S hI' II : A: Co.Nor -
dx I month'Mr. for Win, ron & Co. I AIII'I'lcII I Ix'gullon; I li: "l rvcn- goal : ) 1111" ) I.kin. 1.1" ,' I Ilr.ll. 4l.: HIIOIIOHAyrestud A. I I. ('l.tl'l' i M iiutgrsuir' ', A'a. W. M. Li'irix.
'ho j. W. \Vlii-rroii, In tlm ,'mlI,)' nf Hit W ,, ."". .r. A. 11 iinun. ( ) 1'.1.:1',1..111, ,
It. K.: Toil, ,' I'i'iiwipolii I'ltol InloNii.I.IMtlti'iiiil. 1,11"
\ 1.11111III i 1".II'hll loe, Company, hsi'Is! hat I In en onhedoi'kniit IIWAHUMIT"S. I II. The DC- Ur .hll'| !| Ki'n';l ( Murphi-I 1:12: )1,,"-
vtnrker I In ,, \ May May'; 12.s '
nn n hl. 'IUI'II.IIII11l .. .
Co.I'.r
In' to '"lh'11
city 1111 suuul) Hill I'liliT (ihit! employ nflha A. \ lll.iokn aler, han rep n, led fnrlul hail isicuut of : ate hus'iml liepiiollleliil- \ h lit--Firm, iiili-t| d' "1.1,1., lair, mid I.Ih. \ 1,111, 31 uurniuy.Tinilii'r I K7n, l'hllh.llhl. A. L. CLAPP" & CO.

J. 11"1'1.)1 rlili, C'unipniij ) h' Inul'lelof, I HIP Itilciiliini II Ih,' holdi" r. oiler II"h'.h'I.. Ifed; iv nl.orn to ll.inrs V Co.I.KAKKP. ,
Mexican lor l) Hpiliiv n di'6 .7n. :M! l ; r'I I '"'."!!' ToDVV.Nor .
1\,'. A. .1.PoMook.i.fMilKm: t run ilnun tiPciinicolaycnti 1'01.1'1'; ('( thILT. oroHfliii'' ( allolel".011"1'u t ; 1'gnl nlnliT7-: ('lIlllrlll sus. I, Kn ld '("ihi|. l> (' < Aiulersen. lluiTiIO' n ft \II lOC Houlh Pulufox Hi reel, l'I'\'Ol.\.I1\| | .
11111" I'Ktl.HIH: IN
lllh"1111 $ IIOI.KHAI.K AMI IIF.TAIf. :
ruIlly, III11II"il( llir t'uMMKlcint. : 1IIIIhr.'o ennon OIIIIIK iH'f.iru Hit I Honor, Ito jmldlpiittiMiD In Hint' "li'c Corn I I. 'r,1 't'"h.h'II"II.I.: : I huh r anil l.'i.nnosfi." lii list l.y \ .uu -\

olllou n \ The I I'oolor In lerjmuch thin nliiK whli-h ,s rr' illxpiMVil of im t the I. :1. 'I I iiuls'r Co. lor NoneiiHtlo.
nun coiiHiili'i'iilila :
1.11 caimcil hiirprlno, IH Ma 'Mi I I."ni.' clear' ii! llrnrh mmirop! FunhiHler. :M.inonll' a Inn,' American and Italian Marbles; Scotch and American Granites
I In l"Mi illi liln now i TurpoiiliiiI'li'ils' "'*. ,
\ 111111' fnllnnnlM.I (cnnlly I U 1"'SPI'li'tl n The rains ir jcnlcrd iy liml the t Icndoncj !I. .'t. Denoaii I diiink nllI.U."rl'rly$1i lit lie nlVunec. StII in thunliscmi -- -S.- y nuilM III,' of eiery ile.oiliHon| for llmldlnirn' I'i,\hut. nnd ('"'hll .. Moniim.'hl.', in,'
MAKIil'.TS.inilN. : Tnmhsioninol and ""'" nl hiss u'st Fills Va-es. (I'IIIH
;! ; los> 5
to cool ,nn, 'Iii 01, 11'111' ,111111"11 lu>ri>, nml, Penmicoliann orthlrly ihiyn.l.'iir ; or nml\ oltielal 111'1'llllill on C'I"IH.I..1' IS POUT': m.d, nil kinds: of.,.1.111' kept In stiCk or II.h'II order on

nru 111,,'h ""o,"I Ulr"IIIMu tu.thiiy' ( e Ixne, insniiHIun mil I ..1111: HIP, Milijorl llii ,luhat'I| ( (111 II.. (; While ,'"rn. Hacked car Its, llrnhip lilnlmin.' 1lrbln. II!.!.) .h.rlllll.tt.I' \\'I carry n h,"" sIck of
Inishel h'.. limn llri-liiii "'I."Illlh..IM.1Ih !
r$9 ear tViji
limn III"" )' Imtu liccii fur I wick |liii .t. cano conllini( d I to Ihu I'llli: lust, on 1'lul hoakluig tel Illel'\'IIIIII, Thepiiici' per. Mixed! ; corn naokoil: ear 111. Inls, I perhmhol. 7' ,. .hl,t' fl' \I tkai. lierifinan.HIJ." PLAIN AXD 011XA3IESTAL WON FGNCIIXU

.1 lit' Aini'r'riin HchiMHior, IXSI.T, A. !X'\\H, I.iiolmln, KdwantH: eur.lii|{ ami nn.anltIn 11\01' of.II'ollkll.,1 I ( I"I'I'" |lr liushol; lenn Hum I ear lots.. AK, |tar (Mish IllH" n ",'rll"III. A h' IIh'r. I7UI.. ,
,' fmiiXewVirk ; |tor ton duyn.S. | I ii'fcrrcil lo Ihl. 11"'Illg'* ol- \\ hit" 1111., .111.,1., oar hits, 4:1: '. 0 |.'rliushol llr i hip 11111' ::1", Mol.Hireii, I IWj.!> and or,' 1""I.nr.ll" ,.r..1 Haiiiniiround hots fIr l'iiilillni' on lorv linvoHt t'lms., A I nniHS'liniiofourxtnck
of li'TuI
v his in nrifo K' "lr'hlll"II. -- -- ,ili-| ilrlies lave nut fcuelicil \V'ashsluig; ; Isis Hum 1' .. 4 I If |js'r Inixliol. BtKKfl.Itliaik dinlKiinand priopn' in roHpi'etfully I"ii', huiul. may: All

fur 1'111.,1.1. l..f Key WmtjSaturday C '( '01' Ull. )1"I.., .''lb.I"lrlll.1)1)%, |Is'r hush. 'loronn llo'oi I, ',',rl711111. ."..O'l.Norliaik -- - -
nml In now ilnu nt thin |1"" I. IS'f\ 11' I car' Ms, 4l I, |.-r Inmhol. \ r.rilllant 111.1, :;.
h It. HlllohlliMiii, s .. f. II. I 11.ln.I I c'I'I. ILlI': in ,1.1'"ICI I:)' i\ TIM'; 1\. 'hlh..llllllh.III., 'li,.'. |HT N'ir lurk Ittmtulns. ';1; PDOPIDLCURIOSITYSTORE
Mr. Kiln-aril: Atkinsonthn u 1',11.1. ""'111. I ""iipH'iirod| that dofi'iiilant' hai, 'fl iIlI' 1" .. 1111"r III..fl"'MII'' | >r his Ihiii mills' k Felloe It. ...r".1III., .1:1.|:!
his recent iuIIr.uis iH'fnn'tliiM'jiilrul: Luh.r; ItilAN. | Inn.Hin N'nrlmrk Anne,
loiiKod "premiwn, hi"ills purtleHlio Hold I tinpri'inlnrH fl".1 Iln."I.lrlI. .
I l.yciiiinnf It'islou, t ld, hU h.'III'r. i Hint: IKwns ,! NI' KKKI: -I'" Imshol, Mf, 1111' 111 1 ..ti'43
'
S In plninlill lii'f, > m the expiration ntlm Throe Mietus
\1,1 II. IRc'k-\ t-KKK: : M. K $21 ) '
1.1'1,1. 'lj..II.III.Slr
u"l" Kiiluhl of l.nh.r, hit I Mini Iii un. ..1., ami I it wan held that thoilillKiilionn I,) IM liinx IVolialilP.Sr. ,ii l'U1... '. ) 1.1'1'11) J. hark i 1"1 A ., "1.Nor !

"n 1jiihI,fIr LL uiik.' of the In,Hor woro piiroh" in. d I w ith liii' Ijtiri", May II.I I -A rpeolal 11,1 I :1 E: "..--H. $. hiiilf ,'h'srl9iihiiitIhns: tail' L "t IIIII. 11..n. PKIH.Nor .
I'oinmlHHliini'rIn t.M" '; IMIIIIS, eniiMihH, |jv; ,; lull fu nsutut canlassed dark, I UIII'IIIlrll.'r.I I I I ulli4'5i, 121.!!
'
I l."l tint I"U" tr our 1 v 1''I..t| ) I'laiiiliir i n.nouiilli-i'urncal.. | | \1"1., Tfx., SIIVB : '11. 111) 01 hams, ,,, ,. llr 1 hatk 1.11"1", )111"11111.1 .' e -
: ":I muni fa\urn I., ihll,1 I N. null ---.-. ----- I 'holl", (111'11'1', I I 11111, ui fIl' I. I'-.Meaily, at prioen fiiien : tieroen, I It l I.k> 1',", |l.h'lIl1| It. Itux: I'n, M'ii

I thi.I.. N .I.r"" n her tulori'Hi In 1"11.11..1., l'I.? !$ \( .ol.1111.; .". the \elli \ lomian.v! | 7i>>9\. Thi'He aro prioes fur rl".IIII.. Nor luau k Pivoinsa. ,laooliM .. .7'i7.Knshaik IIAVINU ( OUT; Mil. 14. Kllll, I WIM. (C'O'P
dy I Ihu completion, of Iliu mls-lii, link lnt >. uns iiiinnl, last WIIIN.11III 1 Ih,' lit I run. Id'Hl I l.il.h',i'i< ".1' I'""hI'\u'isk.luig IVI.r' ll'ulio, Poroll.:: A17. JECJTJ.notlil'
\veon I this cli.v nml S.'lnia M KIII: 'in NTS I HIIIKI.: -.I. l Ir."I'r. 1''I'r.I wooiln Col. McMiuil'ii Ii) n i'oIi'i'ulhuoy IKc, liifi |I"'r pnuiiil.CIIKKHK I It linrk, 1'.1'117" It. 111'11. P551 i.I i. 1'ISUJ TIIK: S.UlJ: JU8ISJS: AT TIIK: O.I> STANDAvrrir ;
11'11' llalfiikim luu list! IV I >jin F.; li.VMod i.
: : : ,
; 1"1 l'I'b 11 11"1. S.I.'II. A u Ktrr.L AND! ( )>lL'LE'l'E: STOCK <
Klalmial.! |iri'piiriiiniiH: lookltnt! H tli,' A Mnnon, Vaj.l; ,t ( 'huutttliu, It. )tuhIlgisi, There were I throe hiti I lit holoKin Ian 1."ltl.! Im .I'II'.-IIII. 11,11. .1''.''. J

<., |iroH'r uuisllrb 1IISCU l,'niuuiul, I D.iy, nn Millon, .'111 ; I I Ham, S"\ I'rVaun! l.a; hiri husk anil I Ihiee In hin 1.1'1 I A ', tlomaml for jrrncoi'lon, i'iil ">nFl.nl I It hiI', '1'1. t'I111. .
c There wan mi iluulil. of iniiiiler, 11.1 u. -Host nillor patents' f.V'i; lion '" skein. Amlreaseu, Ills Curios Shells Canes
l.-.nls K; e
I"III I''', ii iii iiiimt Inijiri'-Hlvo i'crumonli'4 > W. h'I'hll.I < I I.; I I Wi. M ; nl'ler I Ihren slit I: \ Ia' Honroh, hue, tesl illll\ family.I 11.70.iii llhark I I : I'I 1 ,h.III..III. 1'.rlllU,', I'i12: ,
Kml, lrllliiint rrulioiiH, IL Is iiHhti, t t. 01 Iliilhimin' Allimli, (In; N Crane, MnliihAlii '. I n AMI )1 K SI.- -IVr 'tuirtvl $::.1.'. Nor hark l'r'III. !!, \.
'i l/i I la' lu'iiiHliin.An ; I'M U'eHt.Clnol. .I'l, II; M I M M.', wl'h',1 I It. Ali.l. a vieliiii." l.ynoli-. Kll.r.PorHiiok.. l.lveriHHiLNldItliK. I llr hil, ki. '.,r. .liihan-eu. 7i7.Id..nk .
1 i '
,1'hllrlll Louisville, Ky I I A "ti ,'Ic''I' MoiilifoimryAhi I hug' \.is I a oil lo save I him i New: i'is;;jj""I'(; ,,. I ."li. I I. 31 nuts.I Uls.II SEA BEANS AND ALLIGATOR JEWELRY ;
1 : Mitton I ,, unili' ; I hu nml ..lameAlilieft I Amaileide Saio\aCnl.il.r,''
i M'ur.lu purly rII xeir I Hill cnuri'HHoil that: Coi'rKK.: Kin. uni'ii. \,mifi\ per IMIIIIUKlo ; :
t tin IIu'I.II! ,i'tt Ir thin Hiinlti ItoHu Itilli'i., HtiipIiil ; i' I. WliwIiiH.NAIIONAI. ,"., Kurmer I Into UKwi"iil.i nuisied. 'J-V per' (munil.Mn ills, Hill.,
< \ HA\r (
AUVAYS > A I.AUCE STonSHELLS OK
-- mi'c,1 l'0't..7: (' : I leliia/le. Kill I.'. f2.i \
I'll iuuit.' r"r Iliu liiMor li.iy nUiut I II J"H'h"l.: IT Ili'ile I M.in'r. dhol In loath: utnl I lids 'I.1111111! grullIll..I.; ; 11"'b l.lll'-l h',3i')glius. lir.T. .
hll''lir ,7iut. hlrb
,,,1,1 LuI i)'. 'I hii.y ,'r. "".''ull Hi. I I V AndorBon 111,1, ss ,., ArkniiMii; .1 I roliliotl lii iii. The only I sul'ji''L WI' 'IC'. -1"11"1,1., ... C.uiui', suiil liarkmila.. I 11111""I.III. FOR GARDEN WALKS ETC.

Hhi' iiui r Ni'llli' Tim Illll 'N, In pii'tlv mil Milnla' 31 Fin ; I IMtoiirxolnx, Ne" riibhery, Ahlieit I, '<* 1 lu"rxn I Ihiel I. t'I".1 sluullitun.,liii. 4l I' Froiieh l hk < !"ua> aiiiil| .: ,
Iihl.w. of ,'... Aa'. I l ", Ann hk lllauilin.i;, I', \ s isiil'lu,, 1ih:'|1.
V I ]) ; us I.r
Ii nilsoin p lr.1
fovniH ofciiili'l gray, 1.1..u".I" I 1.. h'III..1! W Hplnk, and wife, Now I ','h'II1.; 1"11"1'1" I l'lillll il\I.I' 1' h.I
ml thrift, N 15'uliiI'4, 55 luuhi'. ; I11.1. I If; giutli' 5.Iii, 51 5'itS K.: 1.1, A ('um'LYt: !'I'I UF-
.1 Childien, i: .Mm M (illlu'i-l, 1
nppi'iirnni't't I Splnk 1'1' .. -_- '"11111.1.1'' '. 1".I.h. 11""Ih.I. Am hbllll'"I".I'r.S "' ley, Mil.Am .
Tin- ('iui.l lit I ri'i..plloim I I'., uli nit in IT fir Late, I C Uiuiaid, ''nl'l. Ala.ClTV "hC'"I'II1 C'url 1'1) /", 3!II.I., :I ', t.I'I..II'hl.. hkln I.oil I t Ami"''a, WallH I li.ll.iiniiin. : and Domestic and Tobacco Notions Etc.
I ,.. .. $muss' ,tsr 9'"% lilt ; f""liSt I. Cigars
",
l Ill I Ilx.'iio 1. ,
I Ihu rnuiuii. ) r. \lilt'n.y s Null i'n II I Hum.--Kit.:, Su\iiui>". I',ohi'r. VIFNNA, llIITho I I I Ihrc.'ilpiici: 'I lli. I.", nil : .Hllt'.M'', i'I.J "II; iilit' all.ilIttuIrlil It h h PaeoSiliialllno, S 'll\ isr" ', r.ll.CII"II. Impor
ilrn.I i Knilli'olt: will piiMi' thn Mini' I iiii'ron-o of I ; corn al I.h'} .
., .M llouei'H, Newnrk N ,1 K M llainil I, U"I':1 II':tn. .. mid other ciirloxnill Had It to I 1"1 a.lvnlilaL'O tu placi- IliemHehen
mi'r nt ll.'vi ,ply )11... Tim I ii slurs nil ; ; eIllst'siliatlIfl) in An*! riit' anil I I ,'', in iniiii'eatinu us .this us,-'-elili'T lu lily .
,
: 111111" M'h liraeio: II 'II. :iW.AiiiHch ..1.E.
Ion, llo-tnn ; .1 I U 1.IIIIIlIlh. SI ,I. >uln ; 1'1'I' I 4ouiilry1'KANlrn. 1..1", \1 1I.rlh
piiHHiipiirtorili'I > Niimiiii>rHi'ii>oiiliili'ori.'laMrrt. nml nn inoreiiio nonlil "" ,

\ 111. Ill inmiin in WiiHlilii lmuiiiiiIIIT ..,, ) -''Ilnll.h.I.1; T N M ililhiirn, Ahl; I hiss in \IHI'ill.IIII'I:1| : !: 111') : ',. "\ h'IIIII.s.\, I IIKIMI tu19.'s linrliankami : Am stir I"I....111.. "Illh., iU. ..,, Hi.). M. COHEN Manager.

t M Moiitifnimry ry ; Nihrixkl, : I nml \Iii .. .'. .' ,.. h M..iris' W ( I j. n3ii.tf
liiHli.inil 1 I. "'1\1)' fur hIs "lIr. \,1. |>lre. rio, f 1.7'n/ $ > IHT hiurril.a \1. 'llllo.'I''I..J
l.hlll"
T Ij-ale A C I.I Calera ____ '. Am ...h Mailie 1C I A ).
: Hlnn Iii 1V lu'ntuslui. MM.I, Kalrrlnlil, \ HI 1.1111.1 ,onard .-- UII ,1 K.: 1.',,$1.2 tar inil'. 1111.1'111"' -
,1111'.1 ici,; c'm\; .1..1 ,| tIc .. h ', 11!,
Ala; F I lolimlKon!! : Mnlluo, Fla; .1 ( ) LilK: Pol I 11I'nll.r. |HTIOen > Minndrop
''"''\\11'10 nt Ihi 1'11,111.| III Hi.. W llanllnv, Uii-kwnnd. Ill W Frank IIUiMinl him "opened his I | : hens, fl.r. I tl"'I. .
;
) I nlIllr KKFACH AM l CI'IIIXIXS .I' "sn s.
I ) lmrr.il.I.KIIIINK .
Mnnllit'llo ('iinKiiiillon:u : Tim h uiflhut Itut. IIMIINH.New : |HT I NOTXCE !
lii .
lo > ( Hahi'in for HOIIHIII
I It 1 llnnllii. New I"it' h'nIlN V Waterlierj ,1
; 11
,
\ IKIV.
-MoHHlmin
\ : | (iramimir rca
i I. )
fnr l N'milur ,1.I'r
tll' fnrorlto 1Ih,1 1111 ('hu'iugo! ; J I' JiiokMin' Ni nil, Its'. ii. pii'p.ir.'d" to li.rnlnh I the pe'iplu nilh tin,' |]:ittn. Kseamlilii: ,' I pordo7ei, ; ..'rIIII
.lIr touiiMiiian anil fiU-ml, I",". K. PnHfOthi'ii ; -. - lio.t ..r leo, CITIIIII, lull"ui rut'm: ,ii'ii fiomlimilirry with a gii.uh! null CIHH| domaiid.IIKPIS. cxK'rienejd| : "',,. AIln' "'I r.l.t _

suu,'euuuIt tl>.\\<>ll-kiiov\n, pnpiilur, amI'liMpii'lit 1 I. ( t (i. T. : milk, fir Ihu fuinli-lrnKor, : "r nhlih In. .111,1), 'LI per harrel. iii's'. I Israel, h llolnlior! c'Io.r: I 1'III.1 llrui. DNIoNSTOPEJ

Florlillan, linn. W. l I. IlloxlininIn \ Kim: ka LuilKO N.'. Ill II""'. tiMiht!; 111 I Ip. has u >..Ily i IlIll'I1lh Mlnoaldniiymull. Tl I UM. I'M.tI.'rl.: .W..I'rl.' 1 luirrol f'J.ooiiorliarn'l.LIIIK. l 1..1. fl.l.'ipelinrrel I !..-s'll-S.liiIl-. .%.'u'ngi'U Ii'juiuI.a ,

Iliu fvt'iit >'r I I'lioli'f failing I 11 fall iiinI'lllii'riif '" '. Ill, ollloern are lo lie lin.1 illod. A lull usl I It ,.1 )I. r"r"l.h.llt, i h.' fl hiss lug; ; lush' I I'lirn-llnlii.!I I.li5 |fir_Imrrel. itii'ts, ii. '0 1 itIlo,
:
: tht'iii gu.uut lituuuu, '' 1.uits fIr nil "'IIII'vl."I".I., prletx, : PIT 111,", ,.'.:I; .per platoolite. ', IU 3lluy' II. ISsI, Corner Alcanlz and Covernment Streets.

1 man "hll It "till nil'nnl n. (1.1'rl I. I. I 111,1..1'I I Hfe'y. 11"111 l'II'H 'en. I II''luIIIII.'| .. M at Iticis'1I'tI.lltl Seal of Nui' I h''iii, ,111 amO.K. 1 =

),h'.url' In I'vli'iiil I'onyniliil'illonH' fir -- Jimt roet'hed, Ilnu .Iu.." ., ussu. hlrl ,, .: g I. f\y ACCor.NTOF 1IIIItAL11: I IIAVK: ItEUDKD I TlMiO; (UT >ATI\l\
h ur ree'irdid iiiiinnjcthiminy t : ; ;
Hiici'i'Hs, limn M'i'Hl I IrhuIzis| 1(11111 I am, Thoso uhn it IsIs| | In 1.'lIllrl 1",1, home dlen.JIH. 1'.I'n. \ :: ,
I Ih" linn.I Mophi'ii, II. .Mnllnrhn )'. had l.'lt'ir', allend, Hie, Anetlnn, ;, Sale nf .'hl', wiuiiloin, of I III' nlnote. nili a'i 1111')'. <. :, 1 llnxlnenn. I .hll. Ihurofore, for Ihu noxt FI FTKKN: : DA V8 oiler at I'. h'IIII\ II.1
111"101" .1I.h: )" nlnek of nnM'llioii I 11I1011" on a< count of Ii 'ing free fiviu, I Ist. : .S a ; '
\\ Inn a'lXMtily N'III..1| | 111511| I th..lr'.hl.. Oil ralnthiK', Hoi'l' 1 .;111,1 tugs, ,'"'., 1,111)| .t"'I' l It' apliri'clatod.MaiiiilHX : ami Ih i only tnha.'eon la the .111.111 I '.= ": .= .!! : hIts ....k of 1"l stus I"'4, (iiml\ Will, ele., of Ilio Union Stole, eonslxlin.'j' I in |>mt' ofGUOCKIMKS
of I Iliu 11111(Iliu I lirilllnnl mlmlTliu : on nt I lit 1 Koiiih ralafiix iii nut. Ilh : S 111111.1 f ;! : q
1".IIIII.r I Maililnx in Kloek can ut-iul f." r I lolh ol.en 1 lnt; ai.il MnuklnpFnr ,. : .
keep .'
Hisltl\omid the lo | I r,1 M L'OlN! n-AiNS S KTC.iruiUulJnlihiiilhiillmonhiiunpeolllel.Ihe .
| rl.'r111,1 ,
'
'
linn
CuMMKiiri i 'I\.III 10\1.1. "lh"1 I line, of .h. hl'IJ.11 'lit modoiiioH: nnh1 al nholuMilo h)' oE a Jl'ii
iiiiiinal liiiHki'l 55 Ill .,..u lu olnHod\ out. All the K' "ds anIn ;' It:2, -.
.linn In III1I\llh. 1,1'1I1..rIh" I KWIH' I I enliru hnnliiont, I ho 11,1, mil,I ul
U. It. Co. of HiI1. mid I opi'iied, lo day nru. winks "r HKNHTHl.Ali.: 11.1'0. II : W.I
"'11I1.11)| | ups of I. & N, th"K --- 5' ;; : '
& A., 1*. & I'. & S. Hit UUi, nl MnllnnKloil.la real morll." falu. to-nlKht nt 7 :UI':!"'. Nat thitt wo iLl 0 11"i. hanille fnr ,I,iiijliuifll'sis'us'iiutIuiu I Cho'c.' CaliCnrnia' Clarol, iii' sly tilts IMIlllllnll >' :a 1515 :;I IW I 0f:I Puhlio Auolioiil.y I )1 n. J K.: Sierra. All IIlt.. ha\iiii: elaiuin nKHliist tin tI'1 of l I'.
-- - -- hill the nay no Ih'.I'II. ', III IlKIMIKl'lll:I It 111 IS.Fool I 1
1t Ii. The following ___ 1) lii It S I huifui ,
"
I
May huh
T"v.llf. nallnn. In Ihu N'.II.j.. If jnur iir aut' sr I- I Itenohe ; Sunn 11111-1 priwiit name to She undersigned, \ Ithin (III) daj n or pamom nill I l lliarred Is
II'U Ihu "'"llilh'o. : Ar"" "'"I'"I, KraiiKlil 1 W.l'JU.A l"hl""I.I'nlll $ 'li'uil ', i'uurls. halls I IIIIHC halls, hll..I".b..III"'.. I 7'tirtuluiiuishi'n. $ \

\"-ll, l'I'lr\ll. T. C, llarr.'t, W..IDomililHini.W.D. Hllnalioii liy n )ounu innrriul mannhiti1) "'111 am" 1.. i IlKlxiirini i : Huns, loiiit ,d I rods, )IsIs| liiNiks, ,." HIM 11111111\ "'l'hui'ruiiuiitlir, :9 tlM I ami nil am iiiiitnduo the linn mum In- lull', ivllhin him ii.-'Xl .10 day.. Thu pn.

)I. ]'. I'alnifa.liirl. ( ), in .Irll ami hoiillhy, ean' rend, --- : -.--' | "" kinds lit IIIII'"I".II"r., 71 i
11111 w rllo \ I Iliienlly, mull Is Til'ltUf l'X.UIII'H.W. .1.tl'III' .1..1 )h'"" h''lc'rlll".rl'O ) i.'uns :: 1 1lca.i 1..1"1 nc euiliil| h)' the rnlnil Shorn will lie 11..110' rout nn WKIII, as mealed.\ I ha i
.1" linlt'ltlim I .1 u ( Iii It iuuuuui, 111..11.lk h.t'1 ,loK.lACOIirK.The .
I toulilent ,
; \.1.11111 Ihlll ,. l>. Hull, 111'11".1. 111".111.1., Ir "'11I1.1".. 1 5 I It :
nt Itlu I aemplnyer'n -- -- .
Milling
.1,11 Duiigl.iH, 1C.: 1'. MvKoi', Kinanni: I.lr" ) \11. ( "I can 1011I111111 tl .lt u 1.1"'r. 10 and all the t 1111'r..luro "'".1"1 .h..I.I.. 87 .al I iilsofnrnalootaharKainmi: Kiirloknonnlrpunip: hailnun of Son' K.illnns, l I" i I
"tl.u'ru'l lusi. Adirus) MM IhN I 111.1111.1111. 1'11"11)
t in/ Iml, I'linn. Coin, P.W. Kelly; lti'i'i'illonK. | Ilioory In'st romely, 1s: in) |MIIO|I | .,,',1 1111'01 ll' ''' "IIoIIIIL .II"t )lia)'
'"'. In papelrlesnt' ,|li OK .1.I"d.. I. )187 -2I t hour wilhllxliirc i complete, liiclnilliixclHtern I of 4,0.10) iallniiHCapaoiiy.
hi 11:1 |
K.ilinlil (
Mic'iaril| flialrnian, |>li'.v, 01. .. .-_ ".Ihll 1' 'I.r In us try V..HV. Cine nun I S. ""I""I.h' '., | ;

T.V.. .'Iuii' ', M. llanl/j; Klnor, .Miunik'ci"U. I W.S'I'I'UIIhlll : I.'k liollloH, and\ wan, eurod uf IthounuitlNin IJIIlimnn draw nrappiiiK "|tsr, Jusroeeliid Itllllll. .JII.I.I.I"7-I.lti l II. lUwhulnroKpoimihle' for all I'lalnui against!! liii' 111 u of 1>. Iteaehi' .f Foils, and allnmounlniliio

II. lloli rlH, Chiit. .1. \\ IU" ", 'I'. II t. of 10 3 tunis' .Aliraluiu dy _. II.\ iK. 11111"luIII.I'1, nlm'oM.iy lt,1'$7, 1.1.i,
horn ', f ir lllit ill,'llux lu thu elly. .I'"llh'I. -- ---
) Ilio Unto innnt IH) paid to him. : :I.
Turner W. It. ,. HolKllle ( Hiio alllmiH"The .
Wllb! Lire, 1.IU'U'II
4 r.r \su'iks. .h'IIII.I. Temperalnre.Mny' 1'J. 511. f. ,n, .1'
J (''"lr'111 I"I 11Cr)' A, ",'rl.I., of .11" inrj-ill; Apply at thin ( Mil T.UKMIIVAU ,.lh\, till thIi'Iiuu' I Inne' etelhandled 9:1: N I.:" "TOOle. 1'-1(-) in riiiiif.illenliiinii 311.1 ',: The !'III' lu Htoek, I""IIO and .'h Ntuint'a, \11N Snli) Sepnralely. after I Hie 1 'lh.I and
e\ierieiee. IiKlivtrlii I ,'.
II"hlllIlhl. elly, thIs at phr. In myJil JemV" | II"'IIIIIII'IIII""I'I"'IIhl
1": ""'1'1..' Tile 11"1"1 "1"1'1111. .. : : Ills loris.. TliniiatmlH of i.tln. ii! Ii' Ar- : correoled for TemperatureKlouil'on ., I ho Kjore renled fnr n |riiKl\ of not long limn nnu year.
r.li ; nml, Mninl.inKiriully.,
unit hilt to join thn IliouuVr 'lil fIr MontKuinery '.V. F, ."111"1 linn rummed his ollletlotliii havu, adiliHl huh lontiniony I ko that tin'I \ei' ; (&' ..
Florida Store5 ---
IIW uuut lug, itt 1.sItu vs .r 1''rlhll ( ()'. "'"llhllUIII on Kant: I 1"\1'11"111 diet In unanlnioiin. I that 1.1'.1.: Ililtoin, ih I '. Curiosity Weal her ':.IHCU hero.WcMiher .

lid)'. Tlmnliolu jiarly' 111 I lulutn liilVniteola. nliwl' up Htalrn, n horu hu may l I., fniiml nolllue "'uul'(' all dlxeasen of Ih,' I.h'r. Khln"\s inHIiHxI. ---- ----- Klatlnnn, Tom. nml Willi

In nhoiit ten cluyn\ en nmtu' linme, inn honrn in Iil! ( inly it luutif .tihIur n haitI I. nl ('rt'o liny S the Hun I kL'L' '1\1 l.siu ilo t tin ., 1111I I lii I .',,;,. K;

1'111'11'11. ".hlllhilI11h'I, )' I,.mini -e eent hirutg Hr... IIOKI Ton ever niri'i-eil. Ills perfectly 11r' 1"1.Mnliile,' ''.'. !I J haIr' WFair. W

1..kh'l Illhe proper' ,''h'rl"IIII''III.r Mr I \VANTI-I: >. S S 'h '"111. aclcnt, Ideally 1,1""h..I. lr"II.111 i 1 Muiilifmory. ;I 'h"'I"'III'I.lt' :

than whom no one IIIIH hten II A | : fur Koneral hoiikohnhwoik St'I' : '11,1: neier falls I II cliu olll.r.II.II. .. I irl'uils 7J.. 1
1,1"111,11,1 I lo I the sis" fIr
1.,1.1. A as' IMTHOII ni'cnro ,
Inner f'\ellllo\ this oily mul lu InlenwUtMiivly I'hh'/ I 1"lr I More, 'ii Went I ". ,,"'.111111,' it .\"l.hh'l. Pulurov meet nil Kiery: pnekase jfiiar.intiid.' Try 11111\\ yi.inlll 1 a liuliOHtiinCorpum: '" hrlsll I Inudf., I

Ilio i.'ople of lio.pllalilo anil KrutefnI'eiiHaeolit "I"'III.'r,.". mljlfClICIU'll 1.1'. 1,1,. ,. at Hin! "llh','. iuu,I l.t.e !I. .no ol her, Palenliue (INItroniiMUlIe I g lomly., M:
will iml 1 let thin | ---- -- -- I IlKIMIKItll I : IIHOM.hno ., 7jItioliramleC'y ( lear.: SKI

t expretmhiK! In I ,'r.II I their heartfelt 1'111'11111)thaiiku lo'f"J.: Wo lu.llhli Mi'H-rn. |)nw A Il' are, oll,. \ | .llo| AKOIH"! i I lomly., SE: I. II.So. III.LHON
in I tuieItisi5
Honleenn Hu, \ jirioeH W. L. ,
Iso two ,11111 \"IUII.IIII""IO W\1KVII
101'"II'III.r"'rl O nf I il. pitiM nllhniit t lal'nxuilMllllU 1'IIIoI.1 11"i,'hl"'h
morning I "'1'\ lot lw>| lime\iiotly I at liloelook, Is tied hy I 31 IAII'jlll.\ M a IMI\, --- -- -: llllo.S, MCU'ADVKUTISKMKNTS.IFOIR: Han fimnionoHl thu )IUIIUrl"llIr of Tin, ( Copvornml'| Iron Wmo' for I Iho Iii's till Tr.i'l
Kin. whortMr 1) \
Fort
MCJITH, .
A, .ro:,1.11.1.1.1| In ." "IIIIIII. ..i) I lie I. work, 'iti'ul"lllho111111 .", .leo nt 10.''..-.. .\1 IIIM>-TIA.:_-m\us.: --Tit- i.isr. I ltni: U puier| I liii i4n just rccohed I hyI'nw ,v COK. mid n III usa thIs npuoo 111"1 tlio Puhlio ahont lilt |i.ois'. 1'loP8.11", I I-I INo'rit'i -

11 11',11111'1,1. ---
4 lug Oi Men telephone.. A I h cllo) 10 rm _t'J..('HIITilN, 1'/.1.,. 'lIlt' JttuIgeut nt Ilio Sew UrU'iinn, Kvpiwl.lion SAWN TIMBER

1"11I.11 nouiiil, liii%%rtlb l" n vi-witU 1"1 S awiirdetl nil the 1'I1..I.lho, ? I It'III''II. H, \V..Iihuiui' 11.1..1"01'11'11111.1111.1,1:
throe lo ,, iniloB ilUliuit. earh oilier. tiillit'r Nemeln Hayn: "( nlvei .
1",1 'lIlhllll' 'ami I t'causitsituiluuI it highly to t the li'ililrinU- sill kloie lining I !!, for .,10 only hy

ami In cIIII"IL that ho nlll Im ulilu t II'"rVIM thu lilititent load uf muni fnr .111"r lu lilK pulilio. I It lull liceomo' I .1"1,1., hull I I. I IIII..II A Co.r.tm'.MK.vr .
"
thu iliHtani'o hU ktiilloim IK ivur sass .
it In ntnek.I.Kwm .
111".1 hun
cr -
cteiy gn IN TKXAH.:
the "Hpparatuii. |H.'OIIIO. nuiru pcrfeet" )'|1' If,.11111. \ is Ill lie nercptod an miltblantinl Until A Co., : : .

tu the proieiit llmu Mr I l.'illwni; him not .uot'oeile I itusi hsirlt3', an Neaxeln In thin immt ... W h" .. I l' i .'" liri'iil exelleinonl han 11"1 1.11..11111111'I SALE.11 -
for 1''u..II.
I" l I. the ) .
I in arlioiilatl Npiii'l oIlI"III"III, |{ 01..', on thnforee. uill'Jiou's'ir. I .- lli'lullj of 111'1., Tex., y tflllr"IJ. :. I
1"111'1111111 fIr till klndn atMtntji reeoitrj of Mr. J. F.;, Curl' )', us ho nan M, I
)
IhnaiKh hIs sot' phone'. 1",1. tliUeimt'iitinl Perfuniory 'h11 El; I'll Kit: the, LIGHTNING MILK SHAKE
:. h.li.I.II' could lint Him In hod ; I''rjhmly :N I'DII"'I, ewmrs iinrlhniimlerslirm'il
lo Ilio '" '"'"'.. Ir thu' s) stuutl. llymeami 1' I"'I"'I. HXOUI of I HH, Its, ItlujisUisuutiihilli
Al"r( thu K'lh of 31.i)', nil)' Ann ili-slrluu; lu> -- nald hu iva of C )"0""I'llnl. "
.1)IIIJ \
of lAphmloim, h., U rniiMo Iii (') in: im rn.r.H.: IIILA. Capiaiii Murray, Si Ill --- -

C'lrm.II1llll'III' I wrii'ni'f shut mul' \ IniiKfininiU In ". liny "lIr 111111''I'I'IIIIII.| toollier) ss lIlt Itohlnf 'nit> kiuinii hy mnVlnr.' I"".. A IrlaJ IKIIIUof | ir. \\Iiig'si New liUemorjuunM'iit ) 5,000( () TO I ) () iw "'.1..1.11| | for ..Ills.)' dehlteontraeled liy
Ihu |lIquor and lisa lleeiine" 11,1 .. Hit 1'\. him. Flndlntf ".II.r, hu ImiiKliI i I1..rl.IIII. (((( (liv "rl\ \. |. RIOJAVAMOCHACORDOVAI'AHCIII'.II
I J
|
'lulL| till nml l Ii) Iht' "', in In thu Mornu I 5)5. .lIlhll |n for list' )" 1"', can do no, an ,a em" uuuil 1. IMIX llll tUI'
(em of ) wnulnaiul "'II"" "'. emivaillly 1.111. nfler Thin form, a. A vi'ul.
'I'"I.h, | I HID liiilauou fIr Iho HliH'k, oilier 1'llul \"Irl., .; ly thu Ilnu hu had taken ItniHililenofilu 1"11,: n'M I'A'I'VAt

b 111.uil.l. St Is'..Wohinuinih iil Ito' silt III) cmpt \1 I. Illind, IUII!! mid lrulII'1' ( ) l 1'1..0\ )', hu nan n ell amhad AM cun'SU
Theru In a I'lirioim H>oimon of thu Pile, oiieo lo the of I :.
| ) 111'1,101111 10'1
111'1 liarreln mid un l h.hlt In llu li ihlriy-nlx c poniidn TIIK
ulnnirj Iliu t''lel liaik, t uuu' '"1"1.111' I) whlHkey lug lot I'f,mot ) 1"1"IH 1..rdo. '.. .. 1'0 Itemedy, us huIu'lt not 1" illroel Trl.il)111",1 flit ,'. of.Ilihs I I''IL 'li|"''\r fur : : tlio PI'luln. oSi II.

InK IIIIII.III.r I'alafot nharf. A Ilul I". ,1.1 u 'hl'h "i .1"1 ly uxiii Hie purl ell'ei |1.I.lh."rhlll the lu 11 tie at ('ruuiisltIlrulg "I")(', initch! D Pine !Tim NtIUt:1 ,"". ... of theKlltf Coffee

Kill: .hnll, la* hits 111 lull, hinlnlKili'i, ii h/rl"llI. 1). ..N.'In'I' morn, allaj IIIK' Ilio h''I'II'IIIII1' fl"',:, 1'.1111111 -.. er & : hill k "IA"I.K M I All III.II" Caucasa Saoon
!IA'llk .., noleu''eiiln for Hit) Tiiunton, Yellow will' I I le nmsililii, for mi
lira mm" loiiKer!! than Ihiwu I ..11 on Hit 131" lull u |M'riiiiiiieiil (u.. hll..M'ho \'ln' '| Shin ) Alisn': ; .-I'IU' .
conlriiulixl
ilL IlagU liiiK, unit his uiirn, of |'iroHirtlonalilu | ,\ CH" 1.'IWi. l Ilr. 1,1., )1 lh'llIc ('0.. I'I'IUI| H., )1111"'ui.and, P Tiku, oM! metal In "S'III'Ie' "r ..al'I\ hy crew 15131 I'laSU': EAr:

5.. nro inanlpnlateil In Illl Iliu .111' Muuiifai'lnreiliiiily liy the ('"lrlrllhl.11 For .,11 l 1) I. 1..lllhll. nhoii \i) finiilnli new for nhlpn' I ,1"10. s. EVANS,

iminuer an u rahlilfn--lhii, >" n r"\\ u"Iull, H) nip Co.1,1, FranelMUO, ('11., h. F.vory; ailjnnel--of thu lollol I utile taut I.' -_ II. -Iliiusi- -KK ,( ti. FRESH CUT, I L.I.I I I KN'uiis.Iismuius& ('I)., )Mai.t r,
.
lahl liiU'k, nlth pi-rfet't liriuxt, Ilu hloll"II. 4 h\1 I. \'&Is a. Thin pleannnt' & t'uillfrsuiiuhlituslul round ul M I mill in M 1 Atils, 'I. lirCKI.r.N'rt: AUMCA h HI.'l'IKIK.r1ALK IVh':. ItUNOTI'Eo GINGER ALE ON DRAUGHT!

..11'1",1"r."IO| l on the bAlk 1.,"",, Hitunuifwhlfh | r11 roimtl) may lit' hud at CreiutcutllrUKHiru --- -- lu thu noild\ fnrCmnHrulnen .
lilKuunerviliitiulkiiuw. If hi Inilllen t I at '" 1110 or fill! >IMH ItTII'H.. i
; l.irifo lifty n.\u.'r hnren, I'leem, fall basso, TollerClinppid Class "A. PI.I"
tins ii Illllu talli r, u lull lu I Iingi'r!! ulII I itt(lii' flush dnllnr, II Is.l llu II.IIh'I..II.I'.III.| Truuilolloaeyof flii\or with Iruu cllioaojnf II'" and nlhklu l U'hll Fit hut enplnln.' tier
knunn loelenuna Ihuynteini nctloii, hun been alluinetl in UI' tuatllluhis.i'iullfiriiliu 11..1"1111,11.1'11' or tinnlinvei of the \ .
thinner den| llo Ihu rulililt-workliif I'Urtami aleO"'lhv\ remedy \ | Ann.tr'an
; ( '
,.
Iliu, ."" u Ull, hu Houlil, niulu allntclunn I ,'1 "in Ihv l.l\er, Kliliie) *, nmllliwvla 11111. null reinttly, Hjrup ol tI"I.I"8,11111,011\11) 111'.i. APPLY Tll hk IIUxMNAP_ "UII||| We nave luau bent cloeteJ nml nn.t f""'
'I'.ur t '
and, l nr tin' pay 1"llln..I.| I 111"111..1 II for any dnli liardwi"
Innlu r..III of "
Hn skIt "
1"'lh'I.1
raxor-liaek. 'Ihu lirulu I. of a ; lIly jot IhoniiiKhlj,. ) i to tti'.I4'tIIt'itdiichias | 'In-( ploii.nut Itht'lsiris-UaiUrn.-ll.iu.ormniH'j ... I dy Ilio crew ol auld 1.I"h.1.1' .I"I.r. "
.f"h. .
|Hjclui fuunU III fenlriil Krnni'ii, \hero the) ( "hl. mul ..."' .1; tu cure ,fOwIn hn o renderwl. II hiuu.uiu'suw'I) impnlnr,. I.rl.i callus. I er For alu hy Citnwill SULLIVAN TIMBER CO. "...1 K.VUAMCII. l"dul.. .tarnIshes, .hlna La""III.

run wild, Mid, tire u innoh-wiiiitht IllIV") 1'"O'I"lul, llullgi'mlnli, mul kindred ..'", nle al Ihu Crem-eul I'rli More. 1"1.. lsruigl't'nui. 1.1 lilT If UilMt w. U W ITI'I. 34111515.51'. awl uuiuiuultlon Ip hIss Co.4 .
,,, tou.ljjliee. H. HOKIILICR I
_pol.WVD. TUU fellow eaton '' "I'Ut Ills, ,11.

4


: -