<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00068
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: May 11, 1887
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00068
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
) -......-,-. .. ..." ....- -

II VII AIIK MOT TAK1MI TIIK


I ADVERTISE IXTIIFDAILY : I COMMERCIAPKXSACOLA ] I \ DAILY COMMERCIAL
DAILY
PENSACOLi I : I J \t > ,, II" i.. 'ni*. nil1 f.ir It nmlit
COMMERCIAL .
VMM'" i 0. .1..1". .i il I nynlnrlyI ,).,
I 'r i 1 1 i is |lo'r k.

IT AIAVOL. \ .\ \'U I.'U.

..... ::==
-- -. -
.
-c. c: -= '_ :,_ '

.

FLOmiU WKDKNSDAV, MAY: 11 1SS7.l NO.( ((57.tiidyfirstcto .
0.
,(' 1,1".1 S..I.... .\' HtisiiMM \v 11 I nmr.oilileit I i.'.\irin%>t'.\ui:s i\ \I.\I: t>. I "iodine tin. alll"'I'intj"II"'lmrnl.| ,
I ) I ) ( )x '' I'd bih t ; "
I11 ( U I :\ I ...
l. '
: *< liil In Ih.! I' nml'' I
KH oliliel'nrlollie ;;
\ in every Rdspccl | Al I.".i omul li) iliiI'mil 'rtiet om iitMioitH SI.IIIIUI'M| I -l ll.'iidi N-iidiian., leniise Iheintilninn
? TAI I, \IH..>F:, Maj[ 10.---1 IIP nun" il ,
,,
milled liUli li'mli-r rilnlntin' : | t Mini'* \Is in m !i i ; |\ ,iiulilniiindil. ,
"-' -' it > U.r nI'liiloil I
rninniiili'ibillolinjr : onu 1'1.
RETAIL DRUGGISTS. i Iti'Axm of lll" \ I 1.1' lo < 'iiniul.iIn 1'11 M.... M.i\ 1."I''IIIII''I .!,Il tint il ionldpi\ poitlonI1
Hotel VIUP :N'lintiir: : lex .. Ih.. ,; Ihnli
'),iiul'ii I'lilnri* .1h..nl",1 o AR\ ,1.11 11".1,1'11'1.111'11I
City -1>r.'I.I'R II.nru .-- H..tm-Tiuit IIIII.IIT. 111'1"I ., tl-l nl, ol I Hiu nnfnl rrnnll ol .P" I'li.1 b\ lih"'II:111..1"1, \
.
Pol,'rt', : l.loxliain :tl: ; Pj the i eulh, .<|I" iki In tho Malt) II' was '' MI\P lo the : 111' :llh.| I"P"
.. Hill IIMIi'T.IVu.i 10 Con.Ii.lein'and \ 1"1'11
.IIn-.H
Mtv '
XrwniiK .
Proprietor and BrnslIos :.Ui! Illnxhain, :t.l ; Pa..n>, 17ti..nrUKrii : *" 'I".I ne. i pining 11.1. I)', not nl..llh.I' iiepeKsarx pnbliepin
Sexauer Modicinos : mlltMiieailih'\ed \ -
Ed. s os | I..ry.1". "I lenl. Itilll \n Hi\U 111114, *lnnlinjf POM lt tlion/lil Hie sltle
lun I i IT.Poll '
|
j MJIUllgjlA il.IJ.nnd tho Iiiih ( .111111.,1 'ne ot'the .' ,'. would he V"III'I it it jinid' lor hilt'ul
')', :.111 ; Itloxliain, ::11'0.0.\; : lit at li-t ,' toeitotl'JlO 1.I .liiiited bv thn
.
I.111nl .1' (lieCmlolilf.C Ihe milieu me Iho tom
Clerk Ionn' <
E. J. COOKE, FUIJ, LINK OP TOIIXr AHTICLKS.eiluilinh A.lj\lII'II,111> PiMiy: nijihl.! 0'11'1"1. 'hl. the\ 1I""I\l II..1 mihnnthwi", >( .,1 I 1':11'.1":I tin-lies hli.lllJ iliiei I RIII'OI' ill'1

'. ,'nh',1.PIII.oICIIII"I'1 Max' 1I.--1 U:! inopon .- 11' .10'1,1 of. IIljl. ab 1'1'1) mile, but the peiilf-t dixlini'linn oiinuedJiK Hit I loll t.all win onleied, on henitol'MiKinm' ;
ST. ., |III ilnJiistiHreru.Y 'l'\I.I.\II\"I'r..
ami rllllli rxeryiirlle'eni nll.1II
GOVERNMENT W" lii I'll e IIIo'ill" .t',.lon : Poii'l: l ; Paio, 17lll.ixhiin : 1'.1 New \ ., in 1\ 1.1 :!. ) mile* Mnilh\\p-t' of lino. Ment.liiillnn nlll'llllIllil1'111,1': Mai-
")!' rVIIIIO: WJUAIIK, 01 d inipili-iiul. : ue.ilhir.Tho itd Alined tin,' Moor nml upokoinhijli
t\ir: HUB: {) 21 ; ( .omlrlih (Ki-p.: .). I I'n the : 1.\
1'1' '' II' li-in-lpi' fiom ". I ennld llio CtlliieC.iiioliit'H |"' of HIP, M-mluiu' ami lu
\ firIK "
H.OUIHA.li.mnl : '' : 1"11' ) 1'1"
1'o.oI\I'ol.A.: : .- _.- : coMpouxnnn.: DAY AIiuiir.. i 1.1'lltlOllllJ.! ,-(11"11I.- -.)., ..) -- .Itnmoi' t'mbili, wu* ledioiK and' ditlltnllt. dl'liiit nml Iho 1'111'11' \' 11 h.11. foi nI.in the w iv nl 1..I..I lilinluliijf

l>)' ihMUt.KKKor MONTH. in\4ir 1'lri'nl Nnxlmllo.XASIIMI '. llmhop I "'hlll'h..1 lo 10- i L'lM i ) nnle< BoiillivM-l ot it \\10 in. t'i\en the pupil- in .11.1|

('.LI7 I-0-7-1'?. -_. --" 11 Iii on luiaid.' but I.. Ollilen ..indlir ul'i'out'iiNion ',\Ihteeili tin'n n itimmillt.p .ni the House ap-
.11, \\a11..-AI otic o'i'lock IO\MI it : .1:111.1111'
I ( other la"II! l'AIlI \ -. At Ihelliil slunk unnU'nmlp'inl peaiedand l.unrilU. hl'il..IIIII' :>nittlii >
p1.onocr Es"tn b1.1.Sb.n:10n."t: : : tlili inointiiir! liio bioki* out,. In tinKi'i'oinl I.Mer." oilii'i' .\1,1'1',1' I lit I(1111.h.1'11 ( Join the lluiise in .111I1 1.1'11':
nl'u 1'111'101".1111"" roinvi! I
8loi } HUSH r.'TIII'rIa t The al "
lor.
"
__ .. 0.- 111 \ KOIIKIh phn e .( ) 1 "I"I. "I" \
nml .It'p"I..11I oiu '
Colh'co "
h
.n'IoIIl< : inpld mulpoweilnl ball ul Ihe House.
-hitik
< WOl'th' \ I"It l11'.IIIIII'' but dip < 'II'I Io.h' .11
rt'lhii, moM hnpoil\nt: buiiit"| 1,1.1. hid: nlll"I,11 tl.ill wo expelled e\eit ; 'loint H'.IUllh., :-\pnilo
& CO. of I lie iil'I 1 'lion hole! l nihliiii| \\ noon piimipi led voli'ino .lnoi. .
HENRY HORSLER pten.nie. lie had been miliioi. loiniloiH moment lo be ia.1 An ni 1'1"11.11. Mi "
\\ \',ipi'i'il In II inio w.'hii'li 1'111'1.1.h' | '-. iimi'iMimvi In' hl, < f,.llo\r |I'R"I' devtlopril 1'11 mile" 1"1 n*, :-11111'; Kiuiie's aim mlment IP-
fiii'inl|'' 11' Itobln: .lout" oronnu'i\ .. l-nutli Hie lor DIP
0.
one nppiopllntion
I b'll I'mliij
.
Iti'hop ;
"II'ill
In _I K\IHS: : IN-- I Tln MoiilnnU )' \,'Ioalllt,1) in mioti ', III it ho I I. hut HHthiika' 1111111" a I d itnoMlllpM'iimiuiwnlostb 1 )' nM'lpof "

11:IIIIO!., bill' \M4 ...ltlllHllkliRllI, ll)<*. In.lln.I'I'III..1. HI ll Ihp : hl"I"1. 'IhU, lolnmntdnlii" :>:I III::1."llIh. I.

CHANDLERY SHIP STORES, Abolll I oni'-bllliilu'il' lni|'>p fiolil l In MLAilliiii'H Hieloirof ".0.11.,1111, Ionhl 11..111..1..1''I\1 I 101. I 01111 \n. 1.,1. thill)' I'oel In the Ih', and, .,' Walkei' tin n mnpl loIlike
linnn'iliiil
SHIP i-lnl'li's > I'liiionoof the pawned alk'i'led lou I''i.i Imi'ii, LU iieil, \lh ,"llhm' and InutMHIIP ell the I amount' 11',1\lnl..1)
biiin'niliinl.liinr., \\eicrut
the tiid: n' a lluenl.Al'ti'i'Hoini' I I bi 1"1,1 weielorii'd leiii hers In the "" I
u .-- )IAXII.I.IOI': !', I loose, mul thr"I.iirpo! le.l onionytin' | pnliminaif i n""ilh".1 up I' with lS II.,1.I : ... and lnmeul 1'111'1 Mi-pi'nslon\ "t the lules Ihe

FOR AGENTS FOR ,'u.1 l iio\\il I n-"i'iiibli, raiclnnln Mi.[ (npii'iili'il ilh the ,lilphin" lillkell tlillli'llll, lobienlhIn lull \\iisiiMid n iliiid, limu ami pis't'd
\
AGENTS in.MPAMi: ui>siAiOLT:" P.OPP:' 'lATNTONLLIXV' : MP.l'AL: \ oc for some nioini'iil*. lint no 0111'm ". O'll"Il'' ulieiiil) boen piinl- I Ilinhiiul)'. At Oii| Don Pedio. bn \oieol, 2 toi:.

ndTl-JI I : SI'A1I':> OAST conov AM lIIm'IItTK.IIVlIlIi.1 : \\ lnnicil.| .\l 'J.! i. ni, tlio fliclonliol. WR. 'il. Ituatiead bv I.) .''alil.. A.I I t I.iwn in the, \iilnil\ 1111)1')'h' ''1 1 he Pie-ldenl and :Spiulan. nl'the"
III'.I'.lIlIInlo.,1III \
11:1",1:11'AXl'1I01 AMroppp.u > 1111.1.1' 'lolil [ ;iiiihain. Mi. ( > Ililen: klhlh.! think- ni'le killed and.. maih e\ci\ 11 Vn.iti' "lr'ned the bill nllou int; jurors
P.iasH ,
ami "
AM II -(:. COMPANY. :f1ll.uU, ni.ilnl( '.in-iiml.. (' iijtain nml nu'uin lot thn IIM. .bMtio\p.l, nt e"kl Ouniid C i, HontlioaHld in jusliitH* mints lo" lip 111"1.1, ;

: AM II (CHAINS ..III'.e.1 nml, wcl"I., Ihtegti Iheie loilt' tainilieiweiotlphluned.Ihe 111.0 the bill making '' \ -
: hO.I.I"IIIy
CJOIIKI'IC'l'H'JoY: : : Liad :Metal likui in I V.\ I nlit'il sialrn 11"1'A'"tIIT"'Ii. : 'lied ,; ,' 01Ih"I'"I"'I' ; MeUiain me' |'mile n.ids, In the IniiiK nlllieli Mll>-
;h"I'IIIII,1 1 loop Iron, X. I! -Old IUI'kll'n''I\ .1'1'1'111' .111.011'1111 "Il'
:
Nails Spike* : .
M: .i 11.-Tlio PiM- Ihelr I Imp "" : je..t. In Kinnishmont" 1' ".111"111 ;
AM) Pipe, :Shed Lend, :Elliot/mi', i h.nijfo wh,11 we Finnish Xew ili'nl lo-iliv 1I\I'"illll.,1| | ,1:linenV.. ". h"I'I I \ 'lion hi HIIIKC II 'Ihi'ie' ::1\1 neii 11':1 IlIlh..,. ol otheronlolIhpu "- ilso ilia lull piew,', i'il1"111111.' .'

iiMiuocirinr I : : OKPICI:, P.11 ilhSlIFVM't' )1.\1'I lliKH'x, ( ).\ll
\ \ PAIMS[: OILS VAKMHIP.S::; :::; TAP., OLDLLLOV\ :\ Ml.TAL: tin* I 1'lIlIc.111110": *, lo Knot'ueil Coni.ul ltai. .1'1111'wlI'h ionic Inlonliiit that I ("till' me lolalh doKlioxcd. 'IheMexlpaiiH C ; 111111, 1'1 ( I'nl1!
<'IIUi'sAN'IHTP.l.lCA'llOrouiuiv; nou.iirJALYAM7ED \ N. .Ionian, iffl iiQil.Moliillnllon < hll\I..I.lo aie miking' no ullempl' I 1'1 11,111"\11'.1.
pri'iiii::;ixTiipiN"nxpwOnus : ---.-. .. .. --- with 111"1 fi.i linj; Hint I mid wile intiodii'ed In Iho Si"II"I.
GHAUTS: ol' llio I'l..'inli Ami)'. lietand'ii iinnuiil.il, nmlnmoiuiieiable. !1,11I'1'lho .IIII; II"III'I'i'll .1111. ift.siH)
1'111'01" onh 1 li I p-tppiiipiiuHiii;
Ammunition : KOPK: : \ !
Pistols; (: [ WIUK AVhilo hn would notthen lumen 111'1 110 ptisonx \11111" > I'I"I"I' I.
; P.HIMV.: M I,ly II.-(:iencnil llonbinCM' | bo li\ln,.' In \fial\ HID. I".uls" I 11111 10puits lol FIII'I\I'M "'"li.I.I"I'" at the Into
:SHIP A'". I5OATCOMl'ASSVK\ X'nkol IIt'a." 1111,11':11"1'! | ( I C.nlridjie :Slice:; I.-, KDOVSIIAPIIIA.M: : ; : inolnll/alion .bill hits rttnmlniinh I 1111.. nmtliinx I of it '1"'I''h." I ; i'"lil.c; In it appeal'ii entne ." i 1..11"1. ; nUo one llxlim

lil.MIXtriOV.IrilP.MP.U: ; \ '[ ITMI's, '"II'II.IIII" licic.. 'I'ho Noitlil.oiiiiun would H.I)' th.it Hid 1\11't 11:1.1111'1' Miiiihnc"li'in' |1'1'1.1'IlIm'II' : ban the pihe" ru III ,1.11.I'lt, ( ot lill.. ;

AM II (.oi.rs iipus: : ItridtLUSULPAIIIS \ : : ; dt/ptlc; sijUN: of niiiihlinpoil.inic ilun whatm eioiMUil--iiiu.t t.) SOIIID C''II I IIPliad 1"11 .II"I.te,1" lo Ihu >\1'1'1,1 .II"I. also I.ovi.lilll II t-'Pueial 1'1'

AM II STT.P.UPUSN'A'IIIAX : thtn : vlfii'iinnim 101..11,111 ( '\ PIH and | > 111'01'1'1'1'1.1 ,' '".
aplii'its u
: I f'I' \.Irllll.
II. I.MS! 111"0 b\' uIlin >
1'FFJA: ..IOIlXS'A.hl' been 'hosen :
I'.Msh'! it. w. t 1:111,111..1. Uil ithclo Ihoiiolcilton
Moieiii
of HIP liken "( II hi" I )-
\ 1I1' 1 .1d11. 'ITloIY. ) "I1IIw
KOTAT015SKlli \ > ,.( ,.,Pai'Uiijr; Mill P.i>.nd, < exleimiiiation.Ihcv .
: -, liodv in lhioik of .\ I'lOII'hl '\ .
.
< 'IIM.VitNNA ln..1.1"1. \
1:0111'o"f'I': 1".lliIl1.IIcIIII' \" / I.INP.S: : l.AnOMP/IT.liS; : I Gum nml Tucks DP.VOP.V: : MIM.I[ ) PAIN-IS, May II. I'lio slilfo btuceii had not 1"1 iiblo In "'I (helot l.iiMuiv. May lo. .-'I ho Congitffi* At the alKinoon sensbin. Senalur
U..IIJII'lall -
; 'lent \klltl., lint Ihhlli 1",1 lioiiilist muil; ( n
LOPDsPalllit
1IAC.NAI.L At llic (; anil C/cplm conIIIIIIPI IcnanU who had. \\.II.I" III Ih'I'"IIII,'
CIIIO\OMIII.IS: [ I'aikimjf "I'lilaIl8 able. toiHutecl, tho In'Id 11.,1.11. the, bill
I.I"Ill..IIII,11IIIIIinl.I
link. Oiul.. Sli'ltdl Illoiku, vliili'ntHd'iipocciuiod 'P.1<' 1".I.r of niiiiiil \11111',1'1'1"11',1 (
) A ) iho lo adopt the plan i | nand
I.\JIXI: ( j.Af'I': Ship:; Stoics Oil and Healim* (i.ill;: Topunl CIt'RI'1"011I\ P.nllt'is: d In HIP I'litci I linn bptuppii < iui- "III'k tu Hlaml /by) it Pivo liniidiedioor Di. \. n I Ihu.-Cm.IIII,'It"'11.1II, ,- ,1'II'III;" 111'11: 1 1'1"1.11 tl'l land o| a 1"hlll.l-1 ,

.
.
1'AltAIIH.; Ill'I.FI1S 1 1I1\"III.'lIq, STOVES.ACOMI'LKli:; : COPPLH: PA1MS, man nml C/i'cli' li'intioH| ami Prof.M.iiH'ii | tenant'. had been \'I..lll1lhl"'o11111h 1'11'1.1'1',1'1 the (''l'lul Hillninvbiliiid ID;thf I"111'1'illi II 'Iho mix
CI
uns hooti'il til llio iiniti'iMty.Plci iflhU M'ar in 11'1111,1, but dem.imlin. : ,.turn ofn !
; niiibil lo l.ir eiei
SHIPPING; AUTICI.ESMAXUTsTS[ :' : AS OU'IMPA'T OPSmppi TAKIl & WONMKVSCAl'i : ( "PC ft rcct lights li.uo taken ]1la'e> not one who had, 111"11..llhl1111 olrampiiijxn that tin hi-h 1'11'1111'11. be lieatitlwlihjiinlhc c..IIII". ill 'lallahasspo want
[': AXX, al Piu 'iic, bttuipn" tlio (iiiinanxtniU'iiU ; 1''l'lu 1'1. !
[ :: KislrMiIOM 111.1 jinn Ihu '.
!
Lines Honks! nml Sinkeii; >, 11'1 ( jlI\'el'II' "t'PHI )
mob. 111\11.1)
I' ,
.
> ami a CVnh maintained
XP.W; iiLAI::; : led and ol iiini '
I t.orl( P.OOKS: AMI St WlOLf'Jo\: of In ib" aim;; w ilh tint! IiUh 'ini'Hlion.| 1'1, ol Muiiiitt'o passed tho
XAU'l HJAIj AJ. [AXAC-::;. ANCHOR LICH'l: AND Sill I'. J.WIITS. 1.1\ ISU. \'I''fllI'1I'1',11'UI'VIIILI.n; : Tit I. VMil.llltll'x IIS1'; I 'ho Pull Mill (iii/t'lle piiblisheii, a 11'111"I, II"III'I KOCH to' Ihu,
0ShllUllastN'S .\Mttii Who HUH :NotlJtt 1IU llnnxr O long im a ponnv "Hiu lined. 'hicunseiiinni.o 1'1111111' I Hint IhedoM'i, C nnifnl ban 01'del' I 'I he lull turning' ; 'tlio Imul. option

Will Notice to their Interest our A ,
hi'. Ioid lniiN.lowno M piison 1'11'11011"011111,1"- I..ellh" .
.. e\ppn kit :
: 11)lk ( 1'IHt
,
Twen-
10.
I Invited to give us a Call.HTOIM )1.\1I'JI'V'ITr.' Mli'li., 1\Iar had liuido Hi" 11I11".l'II"I'IIII" Hun | 'm 1111'111', ,111111. nml )1 ill 0 I' 1'0'
"IIII"I"11111'
Everybody Large and Small, Cordially IOIIPciuii iiio .lohn t'1)'lIn. homo 011'01Ihit'I.fJ raxo a lent i'axe, and ho 'Oll' 'muni \, hO'1 nnest" may .1"1'1" | flv"I'III) 1"111111 "a-klim'
b'.iiHcIf: tit
\ e, shut up nml meel dim ludlledi 1".1 .
o mnko it u tc'kl "R.I'lo" nuiiioi.!!')'. 'I 1111' ii'poil Is 'luting niiiiiln In.lo llio doi'ilon -
.. Donahue mulwtn
.
htsti't, MI'
\\ IIh a '
--- lint on the owlll..I. I tutTrNt. tnli'iiiiiilonul lnih\n\! ( 'iiiiiiiiny|
% ':nr.
AI'I.oflol. m
l.awii'iuc in ; t
Al ) R] I I..l C'r llaiiolrt & Sutherland, foi';. ottcn. .MnoMuu aji" ,onl ., thllljht : luilclliil\ mill iiHimliiK tlm lumU, lolllO
nI )Pl\iin'n Mlxlui'dluap-
Ponaliiip" MIII ol ..If'I'I'WII eairy on tlie' ,. Ictlll. ho' (Mr... .\ SelileiiK.nl .I'r.ili'lile ''IIII'I lIII <> I tlllHll'IK. Ol. HlV IlllVlll.tl [ 111'111'111.111,1. '\ '"
mniio in .
CO.VIltAC'lIMiBricllajers ; 1"111'.1.| Appnienlly ) )'lliien) Ihoni'hl \11'" nolllliiil MI' I ronl "::111..1. .

WHO WILL BE THE NEXT SENATOR? lonnei'leilllh the lioitso iiiilaliiNiliaun ulihiiliiul of IiUhCnmidianHwIio uonhl, 1:11'1'1'1.., May 11.-W, !. Si'iiulor Iln1.,1, 11I"'IIII I I'illtK'K'ilnlni ,
mul Hie
and Plasterers. \ lrI'li ilofeeil want to know Iho tendon. I 110 iiskudho Itovall, lexideiil t 011,11 lor, tho foiilii| ,/ .III'I'ill C, ...., nml u'<|iilitii}I
for jrarii, although, oitnpleilliV be llio Ind .'.. HP had innloii'tne
lo ban luiiililloiiul ot ( )
Sir You !tJlo' MIH. Ilonnlini'\ \ ,'>"'I'el"r'lhoCil CRII.IIIi. 1(1.1,1.1' 1 \"I'olllalll''III'I'I
You Aye ..lullwiiuiv hen to tin \IIj limn' Inrcland : |> I, ,"Ihl.11, i om- 1011",1.,1."
11111
AIL. KIM"!: Oh III'II.I'ISUSII \' Maif.lntl Ioneil' In and iliniovervil al enl, thought "llh1111.1', n pioposal, which MOIOIHI niMiiloil niiillllon -
pie :Si'iiiilor:;" |
yen> ; 'l'A 1mB IHINKIN: Tin: MUSIMIH." :\ i"J'IIII." \\ lio hail not Ixen out foi 'onld '
hey hud n leildi'i' in whom they t Mi. Mniul p-nvn will be ll.rlllory loIhu limn Hut illl/e'liM of KoWiifl
KU' IIHU MASNHIM; > A1'111 U'liif, anil, li'iini'il, thai laMiineItontlino "'W hop..- I lomniishion. Mi. UoMill\ nil .lnniH ho 1'llIh..1: l
l'lly-Cholh'" 11'II'RI'IIII.o loNcll.I.,1 UHklni I Unit IIIIMI |

B O' BLESSING TO MANKIND I I'I'h. ]'HI(matin riiinlHliiHl t'.\ 1'1111'1-:01.niiniplipiitii I:: ii, VllrIIHIK i ahhoniJi WOo::> hoeoulil hlililin In not tint hlnhhluiKil.iep. bo foninl.eainoIIOIIKO I "III'nlt'HIU,111.1 h di-uuiv.IIVI'I' hcr.1'.1[ Aipl| 'I. ) ''II'"h'> 1111.I Ihe). lopiekenl Ion' ,'IKu hlll.II"I.h.i'.i" 0.1.111 I 10 |1.1.11.: .Mulloiy., l'II''PIlI.I"' jointnHolnllun

Ulilk, I-HC iallt. itlnxeil .lIvlIllo
II | Tho I man extended nn ol llioClIIHllllllioll .
'. *, Mr. piumi-id" lo l"i'
] 11111"111111111
All nnli r. li fi lit .Ins. I C'ulIl" nr ill 'I'ln> woman tlaiMis llio old Illh 1\I"'II'r.'v III'I: 1.1. Ilholllhol'pl'1'1 111.
'iillun.ltHI I to \ \ lo """ III It .' tlll'H
teply
iVil, will ri' 'IM' ,101 1111',11,1.1.11 \
ll 'ILh'j11
<) \ : twonl 11\1111101 I (
C
MnrliU' Im.,* imtlni-il uirtl l i I'ri'm"'I: ) ": >, man hail bi'tii' In tlio hoiixo ) | |
., .I\'I"O; l'II'I.\lIvo\f'rIlK,1. l liy Ij l.l> \ nll piomiiid Iilll 1 Kb ill VII"\1 1..1..1. Im I>M< iilod limn llio 1"01.10119II'
M liI",1" mul '"Ol } I hail notxtoppcil
>r..jmliii'\ 'nml kliimlt inirluilliil In tlio \\'lIrhl IIr Mulli-liu>, iutirJ7:! .:tin 1"11..1.., Hu. ,i eat'0, ninl litr! .son! 'la\\Mtn" e, : I'hln.lcllhln. \ \I\ .

l -'-- -:; '' onl lili< Inn ilooi' for nliiiiMMIM. On hl II'ivnl In Mm, illy hn waililrcn 'llll'! 1.1'IH.I.\IIII'J.; : ; 'RI'lllo loi\ Ilin ii Hi.fof |Ih' AliPinntliy "-
:I3ottlo.aiiaiilolut CC 'Ihiiolil, man loiiyhltlpHprialn-: .
SOot per ) Son-
Only 1''I'h'I'II11I1I| tot hn 111'1111111 1111. hl'IIUII*. anil Slui>lltoii Hc.ll.o
Iv. hut \" iii taken lo Ilin ll.nm (D .... .
,iKlinm or liifu I Z followlii -
Conl i., 1I1
n'l 'I'ro. Pioiabl
n'iliiHt = Mn'I.-'ho
\l'Illi'o : objet't.
J'r : I plllabli'-looklnir 'I'I.IAIIA''I'
\\ 11 U.AlliT
i" ," (D 3 '-- fill! It |h liisino lieuk, nn no An Imlli'Imrot, AtfuliiHt I'liiiiie.I ): Iil. wno I II I'C"I 1..1. u IOIIK' .Ii .li.nix-inii nn Ilin pinpilily -
NOT UK A SENATOR ; >C .. ) an the usediiiiMHiHlo I nl' hiiininniilv .ili'i'lining tlm
WHO WOULD It (D lfj'hrn for Iho kll'ullgn act ion, 'IN'Mn' ]0.-Tlio TliifM nnlOumcM ) C ,"I I.i 1'- 1.1111 n PI"
-< li'iiaoti iniiili
1 )
PIIKPHin inn'ilmi lor \un
!
f'HrtilrI.11
hlllwlllll'.llho ve
IlKssliiK will prcCo 3A ----- that lint iroveinuiont | 11111,1" c111
I''" \\1I1I1I1I1i1 ton (ptWik\l'1I11I, wlii'iiW\\ hllill wilt 01111I11I0"f,>r R.Imtilo 1111"0." of. 11"0.0 /. :-: rt 0 v__ A <.HI\T: smiKi: i-itoii\iu.r.. New I onndland Hint\ tin.phn o In whli li they 1'1111.1. I npi'il.il II'.lJ' I'm' lu-101'1'\\ I.IIOIIHI. I.
3 -
!; (D eonio" Inloopet.iIon ltMlllei I '-To punish 11I1'1''I"'IIC! .
!
.I.U, _. /811,11', Fl.1: IIr.IIIII"II1I'.1, 011 :oil. l'illl"4 1.11111.1 I. ::; !C 0 rt '- -" -< Itliklintl \ Hlorni Itii'wliiK* A COIII'OM. II' in: <(lb
1'r.A II 1111.llr lIok",."'. r"'r11.,111'1111'WIOllollr, ,'. IIf Iho .,'hO"I'" .1"".... A. 11'110'111.' nll,1,, ::iM :rr.-o CHII'Aim, May Id.) -A 'I inixa Ap"11111'1'011I Coinan Calliollm, \\111"1111\ 11111011 I'lIall' MI'Mnnar, piem" nted nl n,lui in:'11-konvillo UlO Collxlltlllluil! .ilil, ll'iMlill'H\I' till" lot IIllon -
lu'.II".lulllI"IIIIlIh."llhl'III.I.! 11",11.1o II'
Iolllolv I liu
1IIII'hl" ( I
.1 1111 IIlh r 111111110 o( n"'I.. oil of \\hlllll .11I11I11'11,10.,1.III1! "hl'h I ;.11,1 "lIh'I'IIL = :J D. C [,1'11'0111' Nob., .o's : .hoi'Ily to illsin.M nlljliin "101(1" JIIIP'IO'lcly f Ihe bill ri-liilillhliniiMit unit' IlIalllllo of
,, .. ,. ''Kllllo..orlt 11111.)' fll 11I1 h' h'ot ''IIIII.r. ... of 'I'. .I. Potter\ fiom.ho and rapital, lemiieianie 1 mid I>-I"II '
hll111I hi I. II ( \\ IIr 1100 111111.. 1..111. )1111 .11,1 1ln c= 'I Im than::0 111'1 llie ofcrnelty a \ ; do II.
\: 'U 1 I"" I 11'c.rl'
W. ,
... r'IIII1I1'IIII.tllIlI. I U now ppiidln lllo'roIII
It
.11. : 1111.1. r'olll III". 1'I""lh In J..t.( 1111,1 Wd .h.lrlhlll..1 Cliluuro! Iliiilliifrtoii\ aiiiH/uliuyto ithor HnhjiHln, 0'11.1 IhllAmolcalll'l'cla" IlI' II'C\"lllol loininillrnHppolnlPil
'''III 01'" ':;''''11 ., .... .. "hl'h, I w"" f..IIIII".....I'llf'" ,'hill." IIUlI (,',,'r ,,".1 otl'r ," &. :r----l Hit I'nion Piiclllu In' piubabl)' the '. wi attend. Car* lo Il1hnll.. Ic'HI1. I to Into
"", ollJ.( 1111' Mh k 11..1" ."Gr.. It 0I1rt..1 u\'I.ry II 0 r- (D -, to fpli'It Inho On iiiolloii of Mallorv thuSennit of 10 11'1"1'1|
| '
Wc.C.Tho
"111.10 IL WII 11..1. 1'100'hll' oUIIIIIIU, l\IOnthur d"11 1,0\11",1'.0. ". n. IInol'EII. ::: ... f'o01 fo 3 leason of l'owh'I'ly'N, tiiii to llio ,111 Mllliliuli. tl 1"\,1111 ) iolu in'I'ud In I he lloiisnnmundImnU tlm oxpi'ilii'iuy .| HulilHIM
.
hll'll.oIIoI'olljthullllho ; ; .
'trull), nll\lOur".I".1. liy 'inmtaiitun r4 :c rt ilomlii ol"a Kl (anlio the 01,1., If .1.'III.III..It.. lit
I lii, fi.,rrlnit In. tlm nlitne, It will l.. w 'n that 11.1.11I,11..1111'cilnnjjiliHi no .IIH 'M, ,, ld. li l I. "'"'''" D'C U'cnt uio, hhH\ Iy ,'ul- A dlHjiatcli, In tin) Tliiien I'l'om I'111 lo Ihe l.i 1''hl.11111 loitiliilenl .Inill ninl, n'poll Mil, In ioio"
.\| ,stlo0 u Ajuit, iiiaiiit>,ilii ,iiuriititiilliiii| n>r f""' "".!". 'h.h 2'l..1' :'I ;:: Q111-rt I'tlin '1 lioC'., It ami (/. niidci Pot ha\'. : Kinnlinx" ovciln .111.11'1"101111
..,, tliei.'piuilii" amendnienlH
"
..... h"
( -
... iniNif Unit tin "h..II', .'.... ".n. "utzU'!: ''"' r : r < o 1'11I..II\o'a.\ Conit bairc'pmeil ( innvi'ulii.iisi; whl'h :
.. ._ ,. ,..' -. QI ierhaKO\cr ailheii'il tlio j''I.o I.nlphln f1,1"'IO "amiHleamboiiln fJnliisry" Dinkc, hpoar,
... __ u. ; .. In lion A'hlplllllf pnj' I'lii'inen uropaicl an lOMiliitf MM) ni. 'to "l IIIIa.I. 1l's-I's. wenappoint" *
,
,
"Piovldud
.1 ; n 'd, lot' ; also \, \11.1 Midl,1
... Dm! than Ihov aio tho pernon' an PHI hluto
M (I 1< < for Iho jpar 1IlhlNllhc tinlalneil uliullpiienl l I Ilia on
JACOBT InJeR In whh h Iho Hint milliliiff hll'.11 ( 8lcrlu'
LAS '=' W.- .,M'tbiiil ninl leMH the Ki'ioinl than !they ,' wilhlhe eiiw lailioads kleaiiilioalu' and I'lUon.
I arc I UP 11<11',1. Thin plan' U eat iloil, out 'tench CIIIII''III'' )' Si'hnnibi'Ion wan I Mr. llaxklii. C'liiilunan ol'llia ioniinlltial'i >

iinoii({ nil uilii'r cinplo\ci. <, anil It Inn llpll'aloI.lllllho lilal of wlkh11, ollii'r linmipoilalioii'x"II'wloll, lulPH eompanleii. as heiolbloie C.'OI, vli.lt Ilin lii.nii
lioon one of llio' iiiont iiolent' fai'ton. Inilai beJ11 fOI'IIII,11 "' '" 11"l.illl'( .. III | uiuiillii\\ciL u di'ik, nml Mr, Clink,
CORNER to plllllil"
THE CELEBRATED ( 'IIIK tho C, It. ami (). MI-ICIO upon' Iho evidence In dutallollctid 1 'mv"IIIII., nrollin i Icik, I tlm llminr, wa. |
bii'-ln U now ncM'ral month* and 1 iliLinol 1,11.11! II.IOIlill 01"lulnlc.l
ihu txillletit llnatiLlal : pant 1"11111- without to nlloml. tlii'in on th'h'1. I,
.. //'nd t that. tionf M. | ,,'\ '! ,' umli ",
enjojn. It N u u' ll kinjwh iiK bllt'O'kM. llet | aineinlIhu \\ hl'h, nlll In 01'1'111"1'1'01111. \\'.
ilmlnatioii, nso
Mr. I'ulel'11.. novi iiinliollcil l h)' rip, M. t '" mid hit emUmlim la Mir or dii-t" .ixrnonu in.Ily .
sl T I lilx ami that hU (I"I..y. IIM invnilubly tho Pnlilntln Ixujrim I ami lulewHpatierN title by oddiiiK niter. I tllc words r H 'lu limpoilorn
N III men, Mr .loliiiH- pu)
I T I 01 B I AIel c.QJ\ inevulliil.. 'llio opinion( Uvtry and 1011" ; and), |11 olul'l| |., railiond..' .II''mp'I' tt'amhunlcompanv ali) I lollCU II| ('III'llulin.Tlm .
ofIho Imlli 1
---- Hlron/aniony: tho cmpliijieii" ( It In an '" "IIU" llmiM' lefnsdl. totoiedofiomIts llv Mi, 1''I'kl'I'-1> Ini'Oiporatolliliiiit "
-- -- --- ilin that Potter tho 1 liu .
Union I'm: Syxleni ludlM ngalnH 1,1"1' Ihe Senatao bill mul limn imm'liUloim.Ily
: 1''1'0l'1O}' lo Intioiliipo Hie! ilukiillcation .. .. _. iiinendnifiili" lo (
M
\8TIIK: MIUiLSr; AMI BEST: ASMJK1 will attempt --- ttlativo lo Ihn .cl'vl"f(ifieitaln writ* Mr, I.alhaiii- limiting I'UI'I'III'
8)01I'm In tho management HilllOiiiNliluilia IliirNrw Mowm.. Ilitk. and lo John II. lilio 11111111111'',

Cigars, Tobacco, Pipes, Sniif! S XNG-LES, .Ih<1II'UII.I.well 'I 1'111.foiiinli'il! iippiohuiiHloii/,' nml Knight Ucvllonlly of- Yoim, May: 10.' -'I ho, II'II.hhlplC'11111 mid Hum' UII"ill".1, ', and on C'umpbell Iho bill.Piexldent atoinmltlcoof l'IIII'lo I'ooil, hl'. l'cl.IIO'1011'11011," o(

LATHS Ihu rntlio njuleni' .1'0 rei ently arl'I'oI.llIdlll- f>IOr"II'n llic ivlli ofKM
PITCH PINE LUMBER and Uibur alonjf Ily Mr. Miiclu-ll-li'or
l_ Main
ETC. thu mailer teiIIIIH" attention In ng II. ) 01'11111..1 IPllalnl1101I rOIIVlulOll Of IIIIIHlkl'H'loUllH
FISHING TACKLE, NOTIONS, CU'HKSS: LtlJinLllAM 1"11I1 vailoiu oiKanl/atioiiii< ali will i.r cnvpliiped, In lotf. No, paimoiiKvinxu'pl \ SicM'in ollho"llfuICICO I OII IINlcII"'IIH'
el Lei'n loinmllluo Ihu pail of
liavo on
O Hi Ion "
C11MIKCOUIl :: *- nilo/i .lcm.It William )
) HAWKD! nut milimll to tho t'lanxllli ') Mr. Llxl'l"' V -To Imnipnialaliu
[ CITY WHOI.KSALU AND KKTAIUNeinrsdealer : Kilil tho of Ijibor on thoJblcafo. a. Iho health 0111ul'1ioowi Hn bcnatehi Ily anil I Ixmn Alto-
IN THE fllIl ULE"' U KiilxhU Ir.llhforrer Intiodiieiil a bill lUiloW Ilil.11I1 '
.11 'nator
IXUIfH.fiMI'IKH : UiiiliiiKion mul (jnliiry will nOIIel'llt .1'.1111'1' II '. n..IIIIH lulhodoiduii lint Ion.Ily .
hTAMAKI: BilH Thondli
and Stationer. oln Iho Union Piulllc, : lIrgonlntlol({ lut have panned | will lepoallntf dll'ler l 11'll1le,1 Coin- Mr Itiililnuon" -To piovpnt bil-
JlkMltllll) that Iho noun Inicrnallonal
'alioiu aio flg 11111'01.1
ill'Ike. Powdcrly I U hcio, but 10fiiHCH \\ry UII.I"cIIIIIOII IliU, Mate.Ily .
o I OCO. 'V. Wright Co. to openly convi'i'*!upon' tho nutIcr. Icar away, _. puny', \\ \lh WM' I'mfeltml hind pei > Mi', C 1"rUI'I'I'o limit tliollnio
on !
tnll.lIl.tI: I : He; U ,quietly 1..i.llllullllC thofei'lliiK -- Ial "f""lllof !: ulilcli notiuli pnljllo BIO
Bc.lil! nnil ; fur
Wll
of
.Ul'ollll.IIoI'Kbt' fool 21 8 .1 i houuloM -
IUI: 11.11.1.\. 'l'I 1 1C:KKT: IIIl01tII.Ticl.ol': to ; anioiijf Ihe KnluhU, .111. lepotifii A 11'.1 Illho'llul.'II.rUH 1"Plt" uppotnlril, ,

OrI, ,.,. IMUI niitililo I'urtli. 1I111Aoolvo I'miiipt' .n cM-I.I i ( ly l'ouhlo nti C'lieakl" ko and Ohio Ir of Mum'oo iil uiiaii-
( ; ... -- --. ... .. Pena c l r udry Cblalo IIlIoolI\O) I[ -- I I'IIY 'olho Union lut Ion;* ami CI'OI llftueii lowcnlv polled, Maiiutoo) Illho J.o foimlnf .ll'I'ovMillJ lorlliochtalilUh.nent .
\ lonnly
Paclflc fuel bplow ihoonlinai ) hot of wan ,
1101'111 111011111'
B.HUTCHINSON, J COSGROVE I 1"11I11' the canal, about Iln'el iiillenibovo tin) con lily bill of lleiuto.'Iho I" | 410.0K. ) for I I li_i unn.il ami llnully ol'II"'CII -

A I'I M :"I'S. a Pitderkk. Tlm II'oll.'III'c.1III.t tho Kukt: I Im 1/11111'1111111" / nt dulnenlllowantakPiinp ,..1.
FOil General BlacsmithIFOUNDRY\ nlKhl from Iho illui I of Iho hiuvy McMnnu'ii 'llio bill of cxi) >n>o Incniuil, bv I hooinmltloo
AGENT Slip aid The llouimol'ConiiiiiiimNliiil'iiillft :1 IhoIrpamn \ ellllol'
aim Mhhli luvo nwollen" nil iho amount | ,' tliat vUllt'il tlio ."ull Ivntami
: & CO. (>'<'Imkllic In '.'nlll". tliiilnif tho putt fuwili) *. amendment for to 1'1'.1" / 410-01)I Dumb A-yliiin at hi, Aiifii"lli'e

JAS. S. CLARKE 1.1, May 10.-'Iho Home of'Joininoni 5i'\eiil-llvo men aio at work lotlavon 11"pl'lalo.1 wan I"IIIIK'rom|(,'ut wan n-ferrotl/ lo llio AppiopiluiloimJoiniiiHloe '
I ----AMIMnehino will : .Ij' .t."II.,1
tat until "i0:! oVIiHklhUinoriiliij : tho wiiMlioot, ami 10vlllll11 thoughtall ,
..()('18VI LLE. K" ., linxth. henatur la'kwcl lnu Dioniirlvcil.
Hiu oii
joint
Shop. ; irobably L reHullell1 lel tho fait* In l'elal"l Iho lew lliotltno for
On a' inollon belnjf put the -- '*. .- .- IK) paid .
Architects ....lilUilXd IMJNF. TO OHI\ >KltlltUN ,- Coimervatlvo building, now (11' tlio Mil ri>-
Monumental Mr. JiclWo ( Tried. I could tin joint
JHANKVAKIirtMM\ : nlxht by A unlive of Hie I'euce to bo in udin (il MI the Senate After olhiln.
HIUNTH, ( adjuiiruincnl, o hhoulII,1 In nliooU tol0
for an pnbllo
touincH
mid ) In
I doing voting qnirliiK
weis
work m ally txi'cuud UII"nlol CINCINNATI,* :Miy 10.-A *|11'1111 l niejnsl wlnitthey
oll"ro'II"OIollllll illvUlon llulijuluiio
PEALKK3\ IN- anil aiil ho a ll In )
AND! Mr. liiadlauKli .ehIre" fitr Inclined \ .h.loIIIY
that I to pay 11I.11'1I..l I
money expmitei
I'al'n Wbirr, KutHUn, C Ilia motion ho\v Crl Mount SleillnK, Ky.nu) ( ll.IhlM ,
11.11'81
on Sllai btuler' M'ho look tho tinuxual I In biilldiiiK Iho now ichoubolide. 1118111cly
rixmiHA.Wliicliri
bin motion 'lorhe Miqlro
I'KNHAIOUA: to tliowliiK
who were | Miller, J amothi'i 1.lgl.latlll'o1
GRANITE MARBLE AND STATUARY *ml Kicrwlor. tlO,000
IIOLlllT t.". who wan a .( foi I IpproJI'la.Ilh. \
IlolUle'. lulol wan rl'jllot by a nerving ,11,11"0 l hoiiator Walker .aid lellllllt.I"o ali pnblli nltu ntlon.'Ino .
amanlt Judge >eoii
J.Ullloly on 101.1 with Mr. Lunar In lliolulr
HOIIDO,
luI'KICES ('.IU.'''''' vole of 1K3 ) 10\11 r. unlawfully U under no ol>llattuni| lo ri fnni!
I'p
d fiiet .
bar
Or.. Denvrrr* m allctntitt lo on the t go wont Into Coioinltti'O o.llnWhuloou ( >
Tukrn, Work ANY1'AKl' Aa .ilrfitl.imnt" I'laieJ' la UM I>*liy further Itntrettual 'I lienOM'odliiK borrowed by Iruiitociof Hn ,
FAVOIIABLV WITH TIIOJB OK laid h wa at- alJiiigtho oocll|io of a pilnonrr. money 'hl llio Militia Mil, .uJ upoi'lIm '
WILL. COMPAHE\ Con u K Hi i A L In gimrnnlfwl to uttrartnluo {""rl Mr. lliadlaiijfli \ U tinder of Ihefiicral seminary, but ho favored Ihe appru.prlnllon
OK THE COUNTKY.Specimen ; \ ..fled that largo ( thonerc aprovlulon cnllro ixflurnoon ,it
| .t .lx: tluiH, .. uiuili, iumll
Books Furnished on Application. KIIJT olhtr city |,.|xr. (live It.cull. >"Krevil ont lo were wllhdrawr ax iii" bit adjourning motion. and \lorrow.[ 11'1,111,11"0- Me Kliine proponed tl \llliout Jefliillw \olchl.lol.


.l> H-tf


V ,,.,.)t... .. ', .. ,. .. .. t. .
'\. .. \ ..' .. '.,JJ< : -
"" 'fft: .... '$': .- ,.. ... ,-, '" .,' "'"" ,

.... .J .. 'W' ; ', .... ..)


.


.. --
1


rmmr.oljt 1.ommrrdi111 I i-hfl lii ctililleillo iio futlher favor< at ,1'Vlil'; Inr.r.SI': l; (11'1. WATCHING\ WITH STAXTOX 6ACHER-MASOCH, THE NOVELIST. W. H. HUTCHINSON

our hainl", nnil there II'n' otheo proparcil L- Hun. Win. 1 >. 101".111 ;
An Aii.lrlu.i Aiillixr'ii "In", i.f HID l.fe ,
Blli'inimn (o'I.1 Ctlliiliiy I ito tvoik anil! tho of ) .
J'lIhlloh"II'r lo tha lu gtvu .
> 1'110)1llil.1'lhv hII. ll.nnrlu.Wlmtcvcr .
JOHN M. THAYER TELLS OF of
\ UA "I'Je Ill'l
I \1 Commission
11\\\ TIIK Merchant
and
1111' 111'11"
of I'ensncohl n Auction
city I IJP tliv
11(1111'1lf'III"I.lol' dmfivi tmiy) I"luunllly"r
//'II/I//SIII.VtJ CO.IIJII''f''i i II Ihicotinlr I ) THRILLING NIGHT.
CO.IIJIf.'IU i onnccllonstilh Iho North ami Wc-l. lo'njr lt' In "Ilii' I I writer. If IIP |H. ..0'') ", 1111111111. i ii ,
'
n | |
| 111.111101 the I'renrli fete ,
,
: .II, 11'< and I n West liotcrnmilit Let nil iniinlclpal: f.ivorn: ho 'llhlnl'lfioni 11'1111'1 of tlii> lloifC," i nrlsliiiilil hi. ) mnl linlii'd make hil .Ionrl.Iil, I .1V.I ami 401 IM Info* -.t"'l,

"ini'l. Ihpn Si X. ami! l'IOCI'I'f.l 1'1'Ihal ; II"II"u! xloo.l. Rt"I'1"'I'III'h, (il Hour Iliff'nr Herrftnry unit II. frlrnilHllrlil I ra I.II.uhoJ.. 1'1"0 Kii'hnh, AincriiiiiH, '

....:II I.-ISL\IIL\III.r! IV" A\I\\S(.... raihoail ulilcli, will tnakponr cliiti \ Iloivlll.ol""I'Oldl| I' .lalll'I': lli. itin li.rt4 1,11.1 nn I >|ii>rtcilt- 1111.1"" nml KiiKdlani' IIIIMI Ix-cti thin re- 'I, PENSACOLA, FLORIDA,
| no rnfnipl I, nf tlin *,* orit rnl tty I'lrwl- \ h the I'rtliih ami totinynill
> 1"'cll.'wlllll" ". I".I. )
lUII.Y, < Hm i-iir, by Mull, S'IOI main tho < iulf 111IP 111 : 1.111.
MX M.-ntliH. !:1'0'l i > 111'111:11: 1.1' 1'.1,10' jolilif-ij' or ,I-I'I'p"LIIII 1111'III! : tti'lit >tnliininlt .HIikitiMi'i. ( lutrHrtrr.OVAIU >t'iimi'll'l 14 nrc ". r"'W1, tit Liberal Advances Made on ( 'onsiuimiciils.IH'SN" .
'1111'"' Alimlhs. I '", I Iho I, A: X. ilc-lri'4 lo pailiiipaleIII tin- oilli'u or ldl T.M,( nnd\ liwtoh'W-kl. 1 inn forcibly,
line Moiilli, WlFiirtilxlnii licrulfaecorilinjfly 1,111. :' IIUI.'to- [HI"' (...n.l.n.1 tlm hiwplluhtyof Iho 'relcl : : '* ISIIAI''TIIKKT': : ", C OMMCKl lAt. KH'ultH:
.... thai Irnilc, nho I intl"l |.rililly( ; nun nl.II) \\1 tlicro 1'Irlly lFnIusn.! !
|currier nt onr .h.'III..r IO\'II'I Mny t.-A f.I ilnyn ngo 1",1 C"r.bI.; l"lnl. 111' 1".11 MT-ir
Kcrutin'I c-loi'hi of .
('.In.' nr linsliieiii 1111'11'1.I'I'r' neck or fi.i : ami, ilenl r.I i Mie 111. 1'01111'111"1. npnroil| In 11'1"III'nl, RI nivptlnn u\\uli\ .Sarht-r-Maxneli' thuAnitrliin -- --
cent 4 |I".r" 1) .. 11111. ni| |>[IITIll III II II I" nnl llirn' Inlcniitliig It tier from ". I'o- \lrl I nutonInheo -
''lll II the past shut' u< III f.ollhnl'I'lol. 1, 1.IIn inrtellsl-11 '1"1.111| hit
olMiiiljro' dial 'J'I':
-- To Union
|1IIIIh' li.lh' Iniul, of Vermont It nni rntilliil "Unn the nntli.ir nmrollfin Carpenters
MKItlM.N It lie In lo shut 1.lmof1 /'rhll| ,
I UK WKKhl.Y ( our potter liinii /
/.II ii' >lfu .
\ 1'ip.l-
IAI.II | hl 11'11) 111'llnll"I' KiKlitnitli 1111ol, anil n-lnUil In any one' Mine.Adni.i'i
1"hll-h"l ctp-y Nilnrihiy oteiilni! at hCI'II'. (' 'I'nl n.lt. Ne.lli. : ,there U 101 i make 1.f11'4. III Ih,' Siilltlii-rn lit'nl Jul""," to JiTt tlie fninuiiinr hi) mild eL. 010': M lA !ILY MMtR IAL

!|.IM' frw n jcar, lent, I nn'i,HI am- I'lre.' 11.111| ; | not a -.liixleffraiil' of llnhU' <>r pilvl- :111',11.1 Mirli I'll'.irln to biintf 011f'I'IWol. I im-M'Iniy fnll.lur h. '.m,. Mr. I'olnii'l' "Alexander, 11111 II upcnt tnolinnnntmy PtN 'V.: 11 Iho 11 Illnl 1'1 I "" ,, ,

opicn -111'11"111'11. IU.lo lo that lo'iil, that ha* not 1lr liini. Tlioic niv ullior It'll. "n. l."l ul n |Mrnrn.h| In nnrout h.I. ).. ). Why ilMlior I can- liilK"niidlil. fearless 11,1., .o fir pelilers,to ilii* fact Hint. i if "iu ,ihe'll
A 11\' i.ri M E00010111 1"1"4 \..II.III.1 of.li-lilll.hcllllill)' Iwun nf 1'hohlllloI Onurttp, nut niiilcrtnnd wliat t hate ever done lo 1'1'1'0"0, tinIn Joopanli,

'\- I fiirnlslnil\ 1.\1. npplli>'nllon. 1"1 foifclleil hy nl.ii. 1C- UI.l.1011.- wlio-o ollli-liil I'C"I' 11'0 | ) II'I'C "hlh ttntetl that "Un\'o'rl1r of Nt> 1'1,11111'1.,1.11' ,".. nil Mil'1 1"111''..I\1.11'0'II 1. ,11" ". llllllllivliDiictr. | r t lo'n.,1 hl/'I..nl, to sl.i.p. n .II

\'| nC Hi.' ( IIMMMKHI. I" : alii.ii" of the! ; that l' l.1 not only' ufnlaln, ulioli.tvo more 1"1 II 111'wko, unsnn Inllnmle frlrnil uf Hcrivtniyhinn'.oii r.le.r. .'' : cave me tho 1'11Mlr of omipliini In lln> mini
1"'lllln. JII 11'11 I non-union 'MII .
more 11111 I Hi .it nf mi} | | Inthl" hut her lln> Sun Hi anil Iriiflo nml on tlio night tvlien 1'iaMcnt I \ IIC uflcrnoon, und nlihoiiKh he Ill-trillion I I' III 'pc"| h-'ii 11.11'0. Jit l.y in I ; 1.1 \
1'1' niiiiiKlpal' piivilcgun ww:
""f'loI.r"110.'rlll 111'0111.. it n \IIIU I \ ;I charier icr nI0111'0IChl.04 omit',!' Ihc laws (ill!f.I'lIol\111I'I'ltr; |i-inrl.li'| | < "I tliii Juhl'from Iho'rll"'IloIOI nnr "',, hR'hll Hlnltl mm inn lioHrnulor ppo-lii. ;Our ht lin l"U\'er.IUII' nniii'm luIIL.I l"relr h not Inthollrt. I i their IliohiN.HtrimiN mill cinplniccii, III |111"'I men. This U nl-m. n I'nlltli-al "1 i .
1111
--- .c'IIOI-HIIh 11'1 Hi Tliill Cut nlth Ibo rronth.liiNiHiihlmtiif. I \\i> fit-l Unit iliii | 0|.-rli.i4 iw-< "",'.1 nhnmii
if tin'Male.Tinpcoplo. ( 1'11)1)) 1'1111.1 Kvrctfliy : In II" In I'I'H: re-p ct nlll I IKenf. i ,
nnr Fnl.n-rl.t| nn Hi, "".. I'r. fwrnom ..nil.AlalMllir iiiil Mf'"ol-hll tl.'I'I'RI ninl nl nduiiii-nl' In 11111'111. 0
l.lntsnn-lilnil.Minpen" to I hi' Illpietionof arc nnt pottcties', nml /1'10"1'11./1'0 I / 1\'I'llokc,1. 111,1' I'al linnl knocka Iouhl liml Ilio iimrfiu-fl inu.lu tliL'ir Imo upjMMirnttco one In w hli h I'ollsli Iovl. tnki-i great of lion.-t """. .1111111,11\, ," I" i"1 I this .1.,lie. I'Slo" Nn.. 71.

imlroim or i llu rt, n ho nro 11 11.110 the Ittno u 111 Ins hero thi" '1' |111'1- ." > I He cnniecrntea htmBelf M" lini-l 11 'hlo\\ niirnliim, I". n\ .
\1111 der of
i'i me mnl' me for theiiiH 'l\en. 1'01 lill'li'I 1'11 l f'I'II" Ill> 111,1'1,1111 Ollh dan .er, r"rI..II!!!!? nrniu mill Iriind.ovnitlm \ o Hie I'n-.l.l 'n.
( nimniinleiiliiniH 111'1,1..1 f., piibllcntlonnrimt no t-ilher the li'lello only In" n If liacIM Tinlny liovc-rnor Tlmycr In. In Omnlin, to the iilncallnn of 101. liuy, andllmki'K 'mil fill chond In' tlniM' Iml\ .Hint .
iiecnmpiinieil ,* nntrn iinnii* 1'111'01111 IU.'gl'I'111 n'KlHlani-c, In working tip mnl I ilinnri-d lilni the I'liluml lo'ltr. nt tho 111 I the cnntklnnl fr Jo>. and\ IMS lio'inofpnl. Ictrnst. t'I'lr,111,"I. ''A\VI;lc'III.I': '

PII"o.| | 1,1,1, fur i.ulilli'iitli.n, I 1,11 an nn city, or llic (11.1(1, or .(|;!.latnrvofthcblnto [ii-olci'lli.ii n'lilinicnt In UiO Si.ulli.It" 1. nine tile usklug him to (jive mo, hi*ye"lol win-on Wh1 I tho joiith In utrointt'lionuh side nilliii-nc mill (emu ml, ,11 I"Ihl, _Apr U"' __ _

hh'I'" KiHxl tallli.Address I. of I'lorlila, or IiillueiiicIlicin I cfiiiiKioliili'laiiN liavo n rijtlit to of tlmt "ono nlKlit with Kmiitnii." to ilK-iKH alwtiiHC mil.jerts. with In IIIIIIIIKT nr i milr,.I Its ,
all letlein and cinnmiinlentlniiH lo | H "nslnlsil7or isis I il.in't, rc'inonilxrilrflnitely lilrt tho count illxu.MT that his : II In-II Jjiincs VsmAl.sl
to llic of IVn-iaeola, or the ailoit Hiieli means of protnottiiK I Ilii'trlirini'lplc'H > Ir"h'oll. ,1,1.'I"U'II'IL \ ,
II' :S- .\CUI.\ H.\I.\\ tO.MMKIU; I I"I.. Injury" | nml llii'lr real jtut notv-tluit tliroo inrnilif} >rfl of tli0cnlihift I W"Inl. '11 tdcit' tlmt n nmterlnl Terror to Evil-doers
orI'.inclcil.
II mid I.VcHt 1 (..H'rlll'll slnvt.II 1'101,11'!> IIIClcol. I haI.III.I." 11,111"or Thnyrr."They liiie-itloii: may niter the Ihl""hl..nl ilirl.'IH In their PLAIN AND ORNAMCNTAL
lint tlio pointlilrli ml tittiiiM'llnit
.
--- 'I ho pDsilion of WI ccrotni7 the lntriur, ; iminrenf their n-lntlom Rlollh'II'h .
eII1Irol'1111Io 00 1011nl. ninl places.Ciirilit '
l'I'I, \tiili 101110 IM Ihaille"1 (IIIIMICa HJSHH!, nlm 'y general, anil '111"1, 11'110IIn.u\ to tnko refuge In Illylit, \111 "tI, i in'' 111"II'lrl"l. Il *'IHnml
llic it iluu to thetncthoilii ,1 "" | Painter and
cily ( 1'I"n.
|
W.ISIIII.\, ;1\ 1-.7. I 1''I.al'ola very Ilcol I-lell f'III Illr.dl 10IIIllho |K iliiiii.ti'r Ri'ii.'inl. They rcfuml. to iibtnlnAnihvw mlllro emUVoiild HI cenlnlnrH, on tin11 I Ihlh' 111,10 and llu1 Paper Hanger,
--- -- of one in'in, ninl the Inlercsm l HOII"'I'I |.i-nilu| ntiilcr llic Jiilnunii In I"IUII up 'my pulley,' "\ >''1 like n Htnry utrnncttT thanthonoxcl ,public, ill.jiriilwblt, nsllicy binelimn
-- ------ ---- ---- of Ilio cily have "" 1'1111111'0 in iluu'crofheinghlill 11111'I' nliilo hin: "lio ralkil it. Hllllol. 1....'.II'.y.f' \t nr, I".m" milil Sailicr.Miu-.xh, to I.'a."r'i l 11.1\ i sit eni-i, IIIIIM' sl.indor, .special. allcniiiiii \\ iilo\ Kill ..nmliif.

TIIK: MISsJMi MXK. fin'(her Injured I liy hiiionr 111'h' |' lo I DrmoiTulic( cniuliliilrs "ivfiwil to mi|>|Hirt Jolinio.ii In hl>nttltuiloluuniil me. "" Im6 after It nppeurcd I rc- i.hnscnml. liotcnii" tin1 l 11 It. UN 1.1'hl\" .'. l-'iu-iiiliiie ( ':" '" ,
HIII'II'I
1',1.1111
( I for C'onLII tlio' Hi*|>til>lirun |mity." Htnnton, Lotrfvcr c"\collu iiiioiiymom letter. In which the llnllC' II.C \\ ,"h' Illl I o'ul'I} 'hll 111
The 1'1'liol 11' our clli/cns ID Hieniiiiiafters
ofthl 1 I. .V. X. I 1.I.f'ol.! di-likca :} I Ihoko who toailylu lilt \ tlint 111111'llhl.I.II' Ilin liuill mljn. John .ii Irliil liy vnrinuniiiFniK I Hint of thu 1'iillnli f'"II. nnd' nilde UIII""tllg opinirtit| to r-Jti'l him, mnl nns n Ki-ncnil there would IK) no danger of a Hlmlhirrupture 1"01'11| IIMIIL'C 111 1111 nill reee.te prompt mil ntlnn.niai.M .
ptilillslicil U'Moi'ilay, Tor U ( Lo tin- l.r ,,' In MI-MI hi r IIIIM' i>lal.li >
pany o-Illg ami o one *
) Min ami MH i li'ino 81"POI'IM. |111'01101 |I.II'all'"lt U'lli'f nt thu limn tlint b.-llh'1111"II"f inilltnry iw hoI n """. In every line II. \ :iin.

the fpeeily 101111111.1 I'f tl. short lialf-vcllcil ,ilc,i IK In Iho Inti-iTst of In Ilio tricot contc'it of nexteartlic fnnxi to nrroniiilisli. hl. ohJ.t IO TlintHiutht ''1 n Ncitliiitcntal nppeid to my pity., IIMI| n 1',110110 ill Iniln lest.mi. 1111'\1"1 l I :1111'0'1. .
link : I lio con- lioinoiratii* pinly' uiul il. iioniincclor < ) ivnwni no The linnl phr.iso, inileil III this way: "lon : I 11 : rot: ST. AM>III\VS: nTIII \ .
why :
tho that him Illt..1 \
IICIO'II'r 1..I.p..all.1 cni.li8| \8 a' I the Vlcerrciiilincyami ( Ht"lollo.ty in bin'k to life mini that only I'AI. t.1:11'1 I.
of IVusieolj will) the cotlon, 111..II'ler In 110" Oiu> iiru-niooii n inii .'iii r I "clllle. : si IHIIIMI: : nun M \ \
OUR NEWS
.
Ilf'Ilol il4ollicial .
one nf | fa\'il; laiill'' 1.101'11 1'ughL, 111" tho m-nnto tlm IUlllllul nfLnn'ii.u mik lite Naturally 1 thought -5. "'" s A"i| rft.J -

nxi'ienlli'i'al, nml 'ol ami f'IIII'lglol' Tho : ,\ for piinclile 11,11",111111. \hi.. \"I"hlc:1" | : > 'lhlll', Ih1 mljntnnt ci'iieml oftlio wax \\rittcn hy 1 Wnlll1. nml tho Bccondcplbtlo I ne hate I.) ilill.-nl IDsnnalca"I rt :I iiiiiki' reunlir Ir ps t,. \i

of Alabama, U ono thai will nloncc'Iiallcnio for Cml'II'1.11"1 Interest raniliilalcii wi 11, I. M-ciftniy nf uur. Thin only c.Ilrl",1 my Ill"ry, r"lhl. makcsoported ih it ittti'lpicscnilniii V0 ill-ens Hat Ir m Iliid.n .
| city'n 11.lllh'llalrlll one ., \ n liltlo vilhiiW. iviiihil.li-1\ mosl 1 r** until fiillnr I I ,
111'(11: tin- kind of n I l.iivxo It nn4tliun I titcnnd I in 1111' I'' ni v
< OII'llill of fiI' own linsiiic 11"11', 0111 ilemamN that men, hllll'IIccolol 101 01|". 1.,111-thatDi'liinrralH 1''ell.1 that (1\'I..1,. HnniniT .'iit hl... fjimonnIni'onlo n Ith tho condition tlmt during thu iniil ini| nil.int ,'url'II I 1'\'II' nl the 1'eiiKin oln (in >\ cdi esiiny nr 'I linrtil.iv1'iieli
It does. not that of Ilio milloail 111111.1111111.| 'hll my C\CH Hhoiild Iw I fiat, mo pul'li", not pirsnnal. ninl \local In wii'k. nnd h' Andient II.it . It 11"'h'w hllll/o,1
nml not l-u l ofDIIH
11'111 \illi an cjo single !1'1 pulil'c I I ln H""I'II| |>i Ki'pnli- dl"I"'f'llo| HI"ol. ion ; Mlnilfoliled, "omclt HIM r Iloor..I'I.. \\'i- hintlilll" u.e fur marihrs lint I nr height nr piiainppl) ,nlnl
eoinpant. private Inlcrcstii, shall have, Ihc control lii'im |1.1:1111'1 conlcHl ran wonl- 'Stick.. H*'nator Cnnifrnn ptoKwnl after\111 : 1)"t. Ile mild 'Thankyon. 11 .1'I.rlI"', iliM r.'.' rimlillli f.Mit. dl I'al.ifiiK str.'ei nharl. ., I
The xalo of Iho olil I'cmlcr parly lilllo KCIV'ICGin | Hint n 1111. of H-nntim \ lilt Htantonnt .'11'lcl.I I Ac..''II..fn.I not Inflict more: o' Ill-ill- Co.i r.loiliKinll.itl! -. '
was ,
.
,1"111111,1 ol'lliocilj'HiillaiiH.OYWTKK lira niir ilH.ui-tiiH'iit| lel I win on.i.f tininxltisl IU"I'I.IIIl. o.uf. hit llii'in |, r. inlori Hum Is in our t nllon and lull saliHiin lion i.'naiair, ,1c.
l-'loilila 111'0001] Iw Mr. jII 'II, 1111 ""|"IOI.till| UK 1'llllllall.. The (1'0"nllo"l" / whuI w'r IInl". 11"I"l1C1 to ( lelllol> u.lcc, whlili jinl 'nn'nl III-CI-H nry to hiiMinlojrlsl.i- tt. AMU K-dV

Us pnrchaso liy the I. X. 1'1'111- I'At'KIXt'! AT 1'KXSA- purly |' wil Iy "llnlllg ('I""lt"I', lr 1 ; llniiHcy, nf ll"-- 11110 the1. most Ilt'rlll pro|,wal.t offriendship. linn tnr ilii-ir snpicsslon ninl I'Mln.n.'ii.As mar HI **T-lm(
0110 nml nn One ) 'Ir InIOI'\'lew.1 fast It i In1 dom-nlilimit
way l'Ilill UI"lhcl "11; AllholY. of Hln lo Ihhinil, mnl \ 1"0 ns mi II''I'ill
tion \\tis nn iinfortuiialccteiil for, Hieilly ( 01.\. / look pinto time to .
in1nf
11:1'.11'1 in Ilia \ pulls in that othi'M nlio-c" nnninii I cannnt nt thU niuinrnt (1'1 lluo RII \ ili'lil. lniH| >nliii tineUt lin '! '
of l'cloo"la. Tlio Mnik on tin- The (iull'vo.i't nllbnUn'ii O\'C.IIOI'O way can lie i.l'litllo tlliclcin-y' In pro- ..ll.'I fiHiiul, Kecii'tnry Ktnntnn ili-k-r-\ an.Mlilnn pre\eiiti-il niu lr"I keeping an and an i nr ini'iitiH nml' pirmnnifc 1".0.,
appointment, to my Instructions nc shall i'ilil to Uil" i'i'|mr nii-iil Iho'fl.
1'0011'01 tin* .lunclioti lo Selmavu. iivuilnhlc llehl for oysleiheiln. than |{ .in I( .1111:0 I i-lioiilil) propaKanilifin nukeany Ih..llo. "llln tlmt Jolniioii nt Ilin "woiiM. Kvc-ry: ntu-init onn| "r1.1.'I've.1 tocjtKt I Kent ,Icc.rolll I. London, Vienna, i-ilitii-M IHIII. mnl "|1'11111"| ..1 1".I'rl 11 jnurniil- PHOTOGRAPHER,

nl nrrcnleil ami si ( llic I'nrls etc. My aUvajs
,
were on
oneo new nnswcrs
Ihel Iho lhcsopllko. Tho Imll.I.) wannot I'CVIIIIIII In poliiii-al ptiiiclilior | -,, hy IIHO t.f tho nrmy, nmluo till ixpnwil stamped nlth dilcul coronet nndHltfned \i- ohllil/'h' lln> ..inio rnlito' ""I I f'III.. AT TIIK
I'C'lof 1'l1.n..1 nint Iho rtif hll'l to any prcat extent a )'car any iniixt \he for the tlio hnlo| > lot tho M-crotiuy "olh I paper AuaUle. Unu 1 day Aniitolu wild I. 1",11/ Hi possible memo cones." Little Hnuse around the Corner.IXI'KNDICNtlA .

11'1'1 Ircalnl xiniply OB n way Ration n n, licciiuta" "'Jlhilg wai knownuhont liciidil 1'111'1'1I If 111 1"1,111, lint I hf: '>lii, It.' I hnll."o.1 to ho tho last t I'nvo. me: t |1"111111 ,ii''lionl tinri.tintr>' lies Cur mid 11' STUPKT.AMI .
11,1..1 I oskoil tlm "rl'o.' c t-iMi-ial\ liispati
) "r"o'u'ill
Ilioronil lo New Oifcatifc 8avannali Democratic ..lonrmil.T1IK .10111 .ll 'I nnthorlxe to regard mo.' -
on In this Interior, ami .
, (iiiroyHlcm 10111)-\11111. If ho nnulil Ikq Imvo comininy tha Iljhl "Qimkly I )01 bandage, nmlnnw 1'1'01 1" Vifw*. AM. STM.KH.
& Moliih', hile r-tto of agiiinl ccaiisGvciliil not know how lo 'If ) CDIIIO lii'i-onn.l pnMilhoitli my Ana I.'MIK I.
> 'OU1 ,
\ I Ilcl111, the man love He
: COLOR I':. hlllh'.m..L ill
.hc.1 Ih D
nml L: mo \I IM Rivntly to hoe : Myu mmu
tlio West
11'01 Norlli 111. IJCf'l carry\ it on, ami WCI'Co.l.nlllll }ou,' siil.l h,'. I nsMiml .I'n..1 I held nut II. hnnd to mo mnl nll
in Montgomery w.uh 'If Intent thon li.iHtunderstood
( "ta"l.hlllolll maintained ilisevlmiiiutin extravagant, ppoilingr nuiiij line "llls. J.IRt ,1''Rllt'AI.I:" .h''II,1 I HI'IIII'I'II.ic. ''IP, RUI Hum took my ili-jmi'tnu'. that thy mo a ltlo. to nave mo, ill lw\c nlilo I'ttitorluN, 'acciiriit*', fn'I ,iindntirvHtini fKLKlHTiiEtna { :
n< ainsl rctn-iiiiol.t for tin lltheries III.1111 nent ovor to nml ('nlk'Uon ( I ncul Mntl r, i hnh'o1.,1, I IIIIIHIIIIS
; ; Tho value of theso however, triumph; whiuli IIII'IVO special 111.lllnloI' to cure me, nnd thy rolo to Biuiti'h me ; <
tii-iii-IIlof mofo ilislanlcillcM' rotfiinli'i! ttilly Ilio I'.n-t thai ."II- Ot n. 11'"nl. "ith,101 no hail I nn MII ile'tll'| 1"1\ thy homo. Let mine Kt'iiiliiiif 1.llr. 1'n'ol"1I.u('" IMacksiuilli Coal
hl. 11'1 111'o lIizpol 111"II1'f'fl'OII 1 Intcrvli ..' ; h.| ". Ho In- ( iniiMiiniiciilftiiiH ul,1 1'.1..Iron tin* )I'"
llunl, bo thine, und thwil Hhalt bo rich
Jy IhcJIj.St, K, 8\01"1 n* Its Icrininatkiinln. AH rcnsucola U nottho main point I h'IIO"I'lli Clhllc.1 votewas 111111. fornn',1" us that It hail been ill.utol totako nnd great, i'li>, nml ,11'1') 1 1'\1) 1'.1"1'1| u imnli'1 urI
Thin ili-.ciimiiialli.il lias The opposition was I'orini'd hy tho tinin fur Xunr York pworrul. ltMUt> III | <* UHffillllfHH.Inioi1tnit ATC.
"C'II for Ilia (Culf; so it nill also 11' Ihlt IIGhl "I bnt, 'o"o"bll" my ninl Sti'oI'VcntK :
1.11'1'.01 andIndependent' \nq olul"lel I | t'o"'II. 11'1111
IIIlIlclllo p.iH'iciigcr ralcn ami BI"I.| soon ho' In the oyster l'IIIt. New liinalion hl'IWoll mid H"I"I"I"IIR 1'11."-wan to nn batunlay nt"I"Ou." nml. Ho wnuiRiil II.> wife and chll. luo,1 AIII"'H ,',. nntl ,'II";fri II 11. nut) ,1 l>'iuiHti I.4, V. THOMPSON'S.WIlM .
,
i WI 11"001 .nl'lt111 Mumlay. Somo days 1 the photngrnphHIn I itM II ft the i* >"IU"O".I"u < our Mat''* >
,
o\er pri\ileii'H' that lin\o |' OrlcaiiH ami lolo tiro loo tar a'tny luit I Ilio 111011'1'! IIIII.I'CIIO IH'oIP' to |10,11.,10| for n funil.i}' it Viennese Hhop wlniliiw; nniniiK them 1 ,' 'I"lalul" ', IU 1 I tl.iily 11.1).1 und in'ii1 lllDr.

pil ninny 11'01 f'Ollllj lo our: ciiynml 11'01 Ilm (iiilI', t\ith Ion;; rcuclnHof poi tof I Ihl (', ftCII'hl. 11- \likli. ho 0.1".1.1 to do. That o\l1l1/1 IMI thnt of Anntolc, mnl imderneuth '"1')'.

hns In'oh.1 Ulf.I'OI'obll nml II'c.II WIIII' hcll'I'CI, to hccoine Hlall'll oiiiof l'I'cII IHiiK- him went. Inrl''IIIIIIy to H"r'II'y. Hllltl'a n largo iininlwr room .of fOUl1 sunn- W'U Uitvicre.written-" Who".S.knows M. Ixiil but "the II,nnfortunnto Hoi lie-
doivnol'thucolor
of tlio ln-ciikinjr n P I W = A. Riser
I.nth. lolhnsi/e nu kly nnn r rI
fll.oIIIIC..IOI., us 11'C."fllpolll for 11..lalI'hll'lIl. line. Tlio diiralic! clian o i< torn nml r lu."lllv.nlm, linwovt-r, left kinn might, hovhll to-day had I ,

( cl, of 1.1111. nnilIts of cither llsli or "otslcr not contlned lo the Sunlli. nt lOoVliK-k, fllll .1111.. with him ulnno. respnnikd .lil. e''I'.1' ".-1'arlj
IIl.I'lco. 1 nukiil him nliat otlluer nmi In coinniniiil n( Cor. Chicago ) Will he, a pi.cr: |. of S piii.'i'B,of I llu.' slenfnurlail RESIDENT DENTIST
I 11.11'IUM'll 10h'llItIO; for Iruile, with (nieces* anil "10 I I. Tho (lliI The cniii-iia of Ilin I'n'-iik'iil rrjjaril- Ibo tnK.|' uroiintl tho war ilcpai'tnu nt. ninlho TII. I "', innde "|1'1 the ereaninf lur.lllh' IHsnesnf ,

COIICI'CO nmtiiifiicl'irlen.ThU ojsler In Iliu host in the \torh1.IVuxacola !. hit ; tin- Kucordeixlilpof Deeds 1'1 the 1,1011.1 mo tlmt tho eOllll"II'g' ntlkvrwun The LadlM of LlniBj. tlint nnd such other 11'1 K.V.. for. I'alafox nml Intciideneia Mni Is.Kiilranee.il.'i .
DiBtrii-l oi' Ouliiiubla lias .' 4I> us 111 inako it a welinini* "
11.11 o you know lihnf'a'iki-t] lull ,
U In I i-l hltlirvctlon. 101.
pi'tiliuii it move U natiiraoyster Tho Indies of nro nil They .
1m 1.111 llnr in iitllu- >. West liilenilciicla-lr.i I.
11'I'OI1ICllilh thoiiHands of for hi' tho '1 know him i OYC. \ \ eter r.nnlly Mal
"lrl"1 .
1 will liriii tlio managers Ici1. nml ailillci.il plants nnhe colored 1'1111. 'L'nrrnn.l n-ci-eUiry.inlf I.'I, for r.'i'li.tl. ; have tho reputation of .Inl '1 I chum, pi' 'left plnecH It in tinreiuhnf I\'r
: 1"11) Tlio people' h.I'o l'I".1 10g.II ointlino tho 111.t licaiitlful In the \nr"I, nll mecthiK f.imih, In Went .'10"111.'Ir: mini,
of this I with tho fact mailo cloio to I the discriniinalo hclneen tin1valno liming tho ""r. .
1'11,110 ( rll'l at H I many placeH K lo them on thu nny ter slionhllielainlllarnllh For liriu.A .
that Iho people' of I'eiHacoln nniler- cily that Ihe supply practicallywithout of I Democrai" ie |iei'fDrinances :andlirpiiMIcnn In Ignites nli ,1\'ilo". In tlio sninn 11"| or (ihoppiiiK Inter In tho dny, ono can the current hMoiv 1011) cottage with (i rooms on lii'lnionl
1 11. and tli' Vnn know ".110'r"'[wisUM nt vveryilonr how lint nl his nn.l St,ite, "hut nt tnt) ,
) RCO they f'III'
fully Iho Iruo iialtiro a ml c Hoe I of limit ami the tvholo (;itilfcoii,1 proniiscc. 111'110. of tho nhllll"lllt. knowing Street, near I'nion Depot. Apply at
lll,1 nnj ut (-\erygntt.oHnliiK nnd nm 1:101. Wo pni| In nnr Weeklylosnpih
will poll no small 1"I"'III''t. them III their homes, the opinion thnnuc; ', | "
the Ilio railroads c"III1'IIlolah' into thin this infill" million and II niiiKenuVIIBJHT this ollieo or roriilenecj of.T.
| mirruinuling
gamo hll'o l'IC'IIII) to West 01010'1'
fl'OII (uh'.lol vole of the all you cnntlinlo after calm reflection .
1\1) proportion 111')1'11 u'lhio nnd IIHIf .
tin 'ninl DKVMS A\'ot
the hile avallfnjrtliciimclviBof I bulohll.\.I. 1''ll'Y. Inbhyou that they are not no pretty ns tho women IIIUI'lllululuuhll t r.ltKVl
ItijT against city \ fully tviih IN luiiniiH'nil.lo IKIJS Inlets country ut tlio ne\t 1 election. u I lot Ihe
leinii '
lib
once lenautitho rlll
II'c.IIIIllul 'I'rlt \ of New York. I tho ninntn, which, II'ro'ul.Tens
cvciy ptivili'go (11') aro within reMch of 01' oplcl' hoatsami Bituutiun, ninl auk him whnt nutlioiity hul'n'll they wenr In ,'I a coquettluli> way that of ii: > H'lIHH I.F.
co,1 e\toit Iho Thoso w lin 011".1,1 tin i'l'CKidonl't! | to I I..gl." gltcs them their reputation for beauty, Subscripton.VA
l h 11'011101011"1'11101,01'C"I'I' l.hllg 11"I. AI'cn.l 1lllIil.llill pl.iuu vacated byMr. Uhnt wan .olfl.t nf nuthniitj'j", I for It conceals feature except Iheirblwhlll STEAMER WILLIE C
y pin. tlirongli ICUII iMiel'iiieii uniloysleniieiiol IhoUliesapcnko oVIy
lioiiHJUhH. will haru occasion in Obkoil of lloverunr Thl) lnteriii.ting, | him, eyo and lovely olive pint paid or to I'ity Sulsrillxrj ,
of tho Ciovcrnor of tho Slato Ihel. anil, of New Kiijtlaml: 1"11-1 t, me naiTownoos and to noknowlcilKO "You ear," wild Uovomor Tliayer, "thatemigre1 pletion. mutter how ugly her mouth C"I' I)\ul h l"'I.1, JOIIS STOIii: Jlnslcr.On .

011 cmpbjci'8 in tlio city'ti c'olulIK. hero anil HiiccCH-ifully prosecutin i Ih..I' llic brradili us well as thefclnuciity *, In order to linhjo in Johnson, bail or her now Is; no matter how high hercheek DNK'HKAll I: ; $:.01 nnd nfti r April 1st, the AVIIIIe C nlllimikcdiiilt
of II'. Ulcveland's slalei.maiiship. IUUMS! mi net ihm-tiii)( that (' of tho IHHICH largo her matter K: MuNTllSI
This Is tho case lo-d.iy ami Ills limo woiL. Othei-8 aro propoiinj' ; to follow .- 1,1 or cnrtt; no .tII $1.11 trips lo iho Nitty laid. I nilsetc.
to oflluvra of tlio hcthcr fcho IH I ", ., as seheilule
.-X. V. Star.II 1.lolt 11''y.hnul.1 w ns ttcrnwny as it scarecrow IH r apiinlul:
for Iho pcoplo of retisaeolrt to know them, anil with. tho "ol'lllion I'Rlblll
nml uiuloulanil Unit tlieir Interests of Iho Ponsacolu & SlcinphU linilioail (i.--- nrmy, niuamui; theix-l.y Ihll no onk-n woman will pretty vjes look liainlnoiiio I; ; Uhaif. \\IIIMK| in.
Il 18'1 : ulumU bo of nny fono unlen lli.'y. took llilacourse. mid, Y. it COUTH n iniiltltndo : : : .. $1.00 neck dais, Mini a.m. HuHI u.in.
In hands und O'tH\H
aro Ulfll'lll) II'h' lie whole West ami Xoi Hi 1111'II'el c Hoems tho liiun Imlililo luinl Thli inuilo illl Huch nijerd IHIMtlnoiigli of Iko Tho nhlch Ispecnllnr I 111 7.-.CIH loi: !)

)1'0IOR8011 prospovity licing uricnlcd their supply of fhh, 0) .1111110111,1. liiRt hll' Jh'III elasticityMis tho haiiiU of (,". tliant, nho to lil.,'rl. nml 1 J.Ilrloll.w"rl"y ladles of 'I'llllKK: MONTHS: .. ....virlH 1'itoo 4in: | .m. r.rMp.ni.niidas riHi .
i'Oi I a.m. ;
and (liwarlcd by I corporal' ion Hint cal mnl | ( Ilio Athens, (< .,) llanncr : "A OHWI J to Johnson, n ho. ktowl by theUi'inbicnn nil lines anil doclnl IKwkioii" from thepresident's I Terms Strictly Cash.IHilKiil.sciilirs On tlm inirnlnv nnd itdi'n tiips, Ihr
HI'II-I'ol'OIII'I'ooll"II 11""lghI
lias In lines olrailroada was In .\ who | 1."ly." In eonipiiunitlii\ tho wife to thu Illh'I' nnoCOIIICH to the "o'II.\'o''h' n IIIhe steamer tx ill lunch at U an Inulmi iml.t and
I. money 111'1'.lc,1 I the pOIL oll'I"nl'.ln. IOIIIIII lhll1111a 1''IU.'ot| of ) Hlantnn, I ikwinnkil totho nfter your linui, In ( oollr footer I supplied null the .'I"hl'III11'1, at liumi u in., nil) mnk I lie .nl nip,
that lermiimte In rival cltlonon hlljs 18 homo 111 news Hint floor of tho oM nnr 111'1"111"lt anilfoiiiul Hlxtcr t the mnntilla of Spain.' I'usually until Ilieexplralinnir llo' Ihl..I ti.urliiiiK al Ilio .Nnvvtkr.t \\ iiiiniL'lon.

HID gulf und on tho Allanttc' wlioliuvo (ilVKUS: A fllAXCK.Tho :. 1IIIi'lllllhol, A In. Unsays lliiil Cmr wnUnl in Iho 1"101"1 out nf crc-Hi fl'nl 'hlll, nnd c..t anywlieic rale IM-IIU, or"011'1110li\ 1101\the'. IUlh'.llhl\ll'e' roil llananens, and I'nit I li k( ns, lelninliUdneil -
( WI'11:1IIIO11'1( ( h <-t at Ilio wmlU Uonr tow/ant tho from if 10 to fiUU, to Its Illr '11"1 11'11 rlr tol'nlalos nhaif ahonl .':: p.m.I'll .
] operated their 1'01,1, and Ilio cilyof elaily farco ('Ial't hy Iliu legislators paper' )111'1'01'11 III" I, 11111'1'11.lulo \ mi-lit. 1II'rhll: 1110011.1101 uvy"lb oo'I''lt."I" quality.-llni-noH Aj'res Ilelrll. (! the SemiWeiMi H.li-lly. to.. 'hl nen lei snlmerllK-rs mi for i lie tin eeklyapply 'ret -. t-ntll-dat eteniiiL'H Iliu ( I amiT ttlllleutcPalalox

ronsacola as feeding points foithoho ntTallaliussco In becoininifery is 1\'l'hh i nml lied und inno I saiil: 'U"loll. nliom do >uu propose to nnd to rcncnaU, tin.1 nnl to thosoof the ill. nh.itf f. r Waliln-.l'.ii nl lio'cliH'k
: ) llo fiiyn tho peoplo nHMKiilnn >onr IIK rior ollkvr unilir Ibo A UorffMtQ* Huron In Cmitum*. oinier Semi.Veiklv.'. lend of 4.
cities nnd not a tl'lhlOI Hlala and fl.lo.h'llllo Ilia people.' .1111111. For Hi kclH, i lu., npplv toTHUS.C.
for luvsent Ch""IO"I".r 'I bhall tako Duroneilwltli, the military nttncho of ,
tv'AIViX.Airinl
point,. whofc 1'111', commerce nmlmumtractuilcs These 111II'101 have S\OII obeillcneo > they 11'01"11 Ilio predicled o.ic,1 coll.iiio null'la,' lio I'II'I. 'only 11'1 lien, tho 0.1'111 10llol. was tRo most gnrKOIIH risll TAfkM,! _iniljf nrtoCnptain on llo.ii.l.Dr.T.J. .

slionKl lio fostorod nlol11'IOl"CII eOI.llnllol of thu IT. g, : l'I'ul/o nhont on I them und it ttrant, who my Inmitiluito sujn'ilor Ihlli 11 { Ihe,,'. Ills 1'lsli Tac-Ulo of till UcHcrlplloiiH.M _

ami tha Slata of 101 I is the llrsl ollkvr In WnbIISlolIIII fiinn Hmvtury light .) eoat, his tight whlto 1"'hf. .
'J'his
tl' Jlollla. l1.lurIhcoo 111"111 IhOI."UI. >:rs AM SKIVVS: ON
orilur4
HIIIIII. Kly aro to nihnlt no ono mnl his beautiful 1.II.ut 1.1:1
Tlio prospect of Ulolhol nnd Independent Inslriiiiienti I hC"OIIM thcii ICllolK llnancial disaster that ha* Into tho war ile|"irtnient unlcba byonler oltho made ono .mibc-ily nnlfiunied entloiui b.l., nlol AMILHKS: .MU.K-IO OIIHKII. Welch
llirmln 1 ham and it COIII'tl.K. OIKS, lltMMl.lkM, IIKIllllikllA
I lnduein< (lie I U / to elect n-ll. S. ciimo npnii \i Hfiftaiy, nml If or foiventti'iiiit nhen It cnmu ., andcord -
duly They
now r nnjloly Snecesvir .
1'01,118 SClllol' doubtless bo quickly followed, bv, RI) t Ilg..lf. Rl1lllo.'J. '01., w tint AMI 1..1 ("IM.IKHH, ( to Pr. f, A. Land .1
I ,
nnd
to enlor |
& X lo HC'J further municipal favors orKiini/.o anolhcf 0.01"1) culled a or* thai will |''il.'k tliehnuhloofllctllions \'I very| 81MIOt..y oildl.llh"l.unit Iho M-crotaiy. 1'1.wuaRitnlly can 4 hIIOIII"'r1111010 frogs luol IIIII. 11)01' He Clll.lJIKlhlIS, .MiJUlil-i IIISK II.\. f..OI'e., Graduate of tho llaltlmoie ( nllch'o of

In Ilio way of wharves and Iho lisa o cam'IH and Ihol'I.11 1111 l"I'ohy so ar- valne., und brinj; |">roieny| intho I pluniil tho manly nn.l iktvrinlntil clrle. hllwL 11.1, wlh Its nhlte In.IHO C'or. Natehennd 'lehi.iipltonhm lt'\\f, DENTAL SURGERY
to its le llimale piii-e. \ taken ".' tail Is n nnd It (Ills I.a. ,
our KlrcHs for railroad In I'alo matter* as to ,1cli'ullho election placodown Ilul. hy 1. CII'I' Tho M.vrotiry IIM I Iu'hl'o. 111'1"11 low in leans. .
1"1'10.18 Out Informant further fcas that tho 01.1 >ik.'lf i'enittinifl nuiiko until Aeiy, his arm likoiiilebutiintu'HbliiesllMiiiipiet.Ills -- -- - -- Olili in I), .1 Collr-e In lluVorl.l..
fl'le. that the may cover ttrotiml they Holemnly BWOI-O ti> make.Tha leather taints, tln'l reach WILL 1 10 A I.I.IN .
only 11 11h hour, occup) /ing Iho liino hi J"h'lt up'
nml monopoli/o lermtnal facilities nml caucus |I nothing else hut I Imiulof 01'011111111'0111( .lln'! 11,1 HIIIIh'"II.1 canlu'M'f 110 ituiiUon, the com-' *' of tho (...'. ls''ill, over \1"9, do not look liko real W/r P.C.BHEWT&CO.BANKERS

street pi'itilca'; H cieforo Iho new railroitil coiMpiiMtorntlio, ii'rco not to do l.e. inuilo Into Hieel: hi i.uo \lib thu lel"llo'RII'IIV| Finally f.ire, 0' even i'Idlng iiciuli-niy priu' 'tlce, 111 TIIK AMlaTfeTUIC'ILY >
'hl..1 JlOVf MODKItN hl'M.i:,
gela Into position lo push, luclaims. that which they Imvo taken a solemn I'unrrv roiiiloi'ii it unlit 111' 111., I .| o <1'11.,0.01.ott of. ni(0.1".1.0" 1 was 1"11\'ikene I loungeu
8hu hopes to do this'licciuinc oath tit perform.Xucanctu 11,1 (fioatly. ,'OII'al'ls Us 8uI', Wanton, \0 uUil: 'I 1.10'JOIII"..irrooja ) \nln tho dcclslvu I'russmn IIrchll1 ( KN'I'Li: OPKUVnoSX.AM. .

]her creatures arc In the City Itoatd con-piracy nor any other Ho had just ('lt".O"- Ih- ,--c.llollalllcll ( are coining fnmillnr to put Hound 10 Olt' 1.1'1111 step simply, Imvo,lilllo no round[Milnts on pieces thu .I\'ell of. silver 11. AVOIJK GUAUA\Tii: <:i >.

and believed to Imvo supremo, 1'11111 o"lhllUlol 1'0110101' should compel wiiydown 1'01 111,1 110 all 1 mild to him(tlint I"UII' It only look ilmignroim at I .11,1"r. nnd l'ALU'u: "'I'HU:,, Try olllic l>r. Welch's DKNTHIHT, put up mIlls f,
frnin KOI F. .1.
over city air.ili'4, nnd/ lo l.o 111.1 amihtistulned or Induce' tiny' honest man lo mipporlany ) \1111,." lo be nml iiniipllmenlnrv I.tho ivlii'f clmnghiK 1"I'hll" warn Iho \1'1 of tullo ilreiuiuit to keep Pensacola Florida lloriras, A..M., Jl.ll.,ninl.K..1]i hv*;, n 1'rnl.leaeher for

by tho power tit candldnto for V, S. Tlio bnt Iliu (;icat 101Illllll"'M- 10Ih"I' honovt-r, expriwHOil an iinoafclna*; 11)I;lolo.llu""rot. t : t JS >cnrs, nennp) Inir Iliu highest piwlilnn ...fl
:1'IIIlul' ciii-o embarrasHiHl him. I ( .lon' that Jolmwiii would nl- -_. -- l>i-iit islry, and Filitnr lift hm-nfl lie Mnndnrd
TalKiliusgco.However. honest COIN-MI lo ptirsno \. 10 I illopu i slillcd up to iho mltol and tried I to put .11 out l.y rOI'' It nan 1 Tlumtre* for All "ntlmii.There Forein[ and Domestic EichanEe[ Text HtM.ks i r iho rrufisslon. 'llusKKNTHIHO

this may bo, and we fear ; cnndid.tto, after a f.iir 1'111111. been Hpeak Iho little had cum- moonlight 1111. I got up and noon IS r.NI'AUAI.KI M.I'.
In thoilllfi.
>reiit nnsslnthentns
thero Is too much \'a.11 to fear lliat IIIH miido ami to take up another 111111 posed : "MUicr 1'II"I'f: 111111"ll.1111 I .". that "I only n ,i-hiinging uftho 1n fur l.litlo Kiiiwl.ins purlsof, IViles' tiermniiH Bought and Sold, Iir. Weh h's Unli ill, e IH for sale at (i >.
Tlio
I gunrd. n of Iho ManpiU' li ,
.t Mine
It lo member of the convention who Is not i value of > readablo paper. 1llh hncdcs, Fimm, U-ils, | uit
11' .
I'I' I cm-ouragiii"; seo our ; Ithout further Incldont, For K.lllillt Attention flvcii to Collection
"ICh ?" "Sister I pnsHCil \ 1'\'ernl ". Totinsuit AlIII'r01f > I* prepared nKo to mipplr pinis-r T'H.lliIII
jieoplo awaking lo I rcall/lng benso ofI all times I'ieo lo do thin, U not free todo 1'101 1111111 nlghtH thetvnf tt-r 1 remniupil n Ith him until Gl'III'1011" 111 .1"\0. ;ly and' \h'iliy. ushes and .Month Wnrlies nl Miperiortnntlilr
1 reildilbli) ,',) of theiitio for Tin'tarn has
n yonrvalued just b..cn
I 111 necessity for action "I soino kind hUiluM( and U under obligations I paper." "Kh: ?IIUII"I_I mn I tho lung fort fU'r In tho midnight nnr di'pmtmt-nt, lie contliniod for nliout to hold nix uddul ut '111., In nhkh both niton, ami Ao'll. I''aisu M lilttll of (ienoa, Italy, nf,I and he .Moiilli.lo suit tlioailoiis eomlilinns -

to secure moro favorable 1"11'1 on Iho that eonIIid bothttllh hU duty and papcreil \1111110 of join' ruidernlileeonslunl. wivk. uli moali brought t him. Tlio .1.111' 1m Mussulmans, and to \III yo.11 Ili.h"uct |1" mobt \o'I"lc NOl'AIN IN KVMl.UTIMI.

purl of the J,. & X, towards\ Pcnaacola.If ) hlnoath uf thero U an lion- 1. : "I am a valuablereader mini rwultnu, 1111 recollect I'llhly. that nemeii The arc only' nlllletl,>n raiv exception 11'1'18. 13TA in>m (uile iim ulun> i-n hind,

I thin action U not taken, Ihl'l tho cut clli.i'l uloo.( '01 I Imll man in Iho i of yonr f.tl.luIL paper, beaoshl" I Urn, II rant .1.111111>! chargo Ir ". or the It.r.fcmAlerolc:" ,Is.l'I.c..II'o(iionMiiiMiilmiiiis Ljmen. llhllKiilliitiiiif I'nyal.le & ,Iu\f'I) In... nml"rrh 11'II'n at Port taker' mI'ntehnrKO. as A lu nil,In! lien nsCocuiiimiiiiid nf any viilnc till, eneli i-tliei Illlniit|J HrexpixIUo '
nils- oil
Male of Flol'II:1: that I ) can support ( "Thcro miiil bo borne ik'pnrtmciit lnU.rlm, nnd then Hvcrvtnry .-Nework bun, sop I NUlyGKN'I'S' |ilaec,
people iiitiNt secure a city udinlnlslration and ono )' of their mill'rajses. ItIH lake, Mr, 11111. HOIIICU here. You Htnnton tunuil tho de|>artiiiont over to him.HutweqiU'Ully Olllec I'ji-klalis otcr Averv \Vonlfolk,

In tho Interests of tho ell)' nml not ahonl tlio abolition of thecuueiiB I are three jean Ichllol In }'onr Mili- Clou, &'holeJ''"appolnteOKxivtury M'O'IUO, I'AI.AKI.X SIHIKIl'K.N -,

of the U &< X. Itailroad, nnd by such 11110111' now scllplion., .'i.lliinKeiy \alnnblo toour of war, mid to tlio end ofJi.hnton' "IIUI A( ol.A. H.OUIDA.
th.11'0 Ihl'il" In thaI" .torill. Dm'Ing tho tlmo tlmt Kvt'roUiy : nnrn, fadi d nnd soiled may U M if
Ilgl.IIUOI Ilf.I, or ulhcrnlsoforce at Tallahassee U kiand.ilomi 'ol.lllt, \111"\_. Buuiton ituck In the 1'1 ,uYpaitniont M r nants H t l f'I'III',1 und nnrk. d lurl.ll.1.1.
-- --- cl rexli.ivd
tho 1'01\1101111'1'11111010 favll'"h. graceful | Ui'Bl.Miilo MuitlenT. ninny 111111011181 rrOI all over tlio north, 'IM style, i I' I'lninipil, ul
ninl
| or extun I'd nlUnnit
III/hll.lh" I.tl \ rivllitl ujioii Itrtinw | I.ju PATENTS.Inventorn
designs 0111101.111 Its business DKUTOITIIKNATIOX.. J.llr.: H''I, Ark., jfuy 0.-Tlionnnorlliat him to .ll him of tholr .>'iniwtliy nnd .11.| J\'IUU'K\S (!iii ils nr ttiliir.. repa 1'111 neiitl)' All .
1'1.\ colors nniiK-nnd
id
In sm-h I wuy us to hcnclU Iho city lil/h.ll. Iho'deaf and |I".t. ," among otheii who ''1.11 well iv.memljer : If you Kite.tunrclntlicii( to cheap imt,toriihntl.- and patenti-ci und nil lint hit'liiisineo

and glvo It eiiiality'| ns I tctmlnaljH.lnt 'l'Ur TOTAL lllll.lll\ HIM) OK1IIKI.HVFIINM ihi ml) .I / Tiiflinglon, itUhop t IIR Tho g..ll'l' ofthiw f.Ht.l'AI.AFlAM..ll- ; \KKXMHNTST8.: :: hands, Jn-t 1 loni; )01"I 11'.rl.f'II..1 / nllh I he f. ti. Pnli niuillee uielnvllid -

vIlii other chic, nn iho (itilfor :NT |l,70ll7IOri7.M. I nt nah'lh. N, (/'., wiu liidiiitf in Ihu11'111111111Ih I ) two Del nu \I'y 'I'b.1" slain.il, wrinkled ami mnnlly 'comehmnotuon. toci'iiiniiiiilcaiuniili me mill ennliduiit
I Institiito here is un tar>' via groutly pliuued' with eminent Pensacola, Fla. l'y.II und "ulIl'lno U aIratlr rolliineo iii ..n my Ililelily to llnlr Interesu.
Atlantic II: OI\11 Tlio debt &111.IOII./OWM Ihoile.CIVIIHO : of the ho I bUhop'* cnll, and, aftor the latter ha.llo'ft.) / mid U not |[l\en nu ay /a inunnes tocMry .
Xu friend of city of IViisaeoU of tlio the 1'11101tIUI I'II'II'I'*ho\ Ulii'lujr "|ioke warmly of hli manly nnd piiti-iotln! TAiii.is: si'i'ri.iKD WITH Tin: sini''i;!'r nnr In i'luni il\e hunks, Nl'W lllMMIllllllH I'ulCIIK'tl. < ".l In*
.III llllg
monlh "I' .\ 111.lo ,() 77 ( 111hlol: hello con ino during tha war, together with tlioUethodUt IIEST: TUB: MAKKHTAl'KOIJUS. hut t "UI 'I111.. 1..1 nnik n. >'mi p'I I Iin i.Miiloim lini.in.'il. ninl lti-efleil| lI'lli'iilloiiH
will grant nny furlhcr slrout pitvlleges 1. : II I >JIMU! In douomlnntlou generally. Ho aliatookoccauuntocommonil ,' .I'k. 'w or ..".11.. Itetltcil. tiiueun I'llnl.I'l .
Iho of tho debt klncu JunullU, lit at home, metlcraui\ .
or vi liarf l'lghl.lo the'K. ,V X. I"I'I'CII Newink by his will all other r |( at pi I. es.C llilesnmi k KicKleieil.rioni .
11"111.ho religiouiilennmlnntloni
1 Issll : : (i I tho rash in I lieTieiiktiry \t ,
; II I.UMH
fSIIIii.UHIJ bo feelivj t M"dirulu -
I I'ul AM ATir.NTI\i; : WAITKIHIN ) atli'iil.nn. hklllfnl u>rtlc
Jtailroad: or lal'lcl 11101'u.lcll In that ,W3,8/I.! i I Iho tfoldccrlilleale4 Ilow\ '1110 caso 111',1..11"1'. tlelcnuo for the great M nnd rnoour.RKenient I It KhltMCK.AClESSIBLK :. No. 7 Inten.leneli Mrw'l., ., char);, n. H n | ia, !el nr skeleh fnufr.e
(-In.
H\"lcl whether directly 01 Indirectly. OllMhlllll fH 1I.II: :; will be insanity.Tlio .. 0\01 I nhkh they &R\.lo the goveniinent lip'.lulin. 1"10,1. re) ir| us |o put nl il.ility.
I iho sllvir ", throughout the Ilnll lo. lluung : TO TUP.. Ill'SIXKSS I'r, Ilinlnuiy Inforniiitlon elieeifnlijr furnlnlnd. -
1.la1llch leIHIILol BIOUlt, + I.W ; Ihocerlilleatini ofclcpohlloutiilanillni + thou> nlghu of, anxiety Iryl'l nnmbilng nub i-ouTiox OK THE crrv.KOOMS .

1 Is clear thai this 1'0 I h'olll hu ", : ; tho :1'l'I.I"I"le.l.l11tdh1"'I. Mr. Htnnton 11,11 him. my f aot fi\lend, nmltlio A. S. YANT1S,

cIOIOt Its IIOtC)'. Let no furthot' 18L'o.mo ( 1'llllcl'; ()., h)'U.-Tlio grant riicn.thlp i-ontlmietl to the dny of hUdtalb. X}WL Y J.Y/J .YAM TL Y Kollottnrr.f AimrliaiininlFnrcli.'n| ralent'.
fII.il.OW .
privileges bo granlcd until tho Ilk to <0110mlll ( tho jury tlio killing ot Dr. .rhnrgts lie ")n ty known .with the ...r.rough wur niliiUler nnd- } J.ISI/ P/ PHENIX SALOONOPEN ttlll Ftlu N.W.Vasl.lnvtun, l>.f-

8,1111 U complotej and tho I.8 Xmakoi amount collll".IIMlosl or destroyed NOI'lhl.ll ul fll'CI'hl by Mu- but 'in tho intimacy ninny h.I'1 friend- J. KRYCER,
prlvule
l'nll
'
*( :> ; ended o
Biioli dispositions ami arrangeinonti ,debt *l.toll.tl87i: <) :(luIIIIIIOI'UHI! tho bcal'IIA, their labon IhICt'II
ns will Iiiituio tha shipment u! $1,701,17JU.'i7iO.: Tho the lh'1 tor In tho I lir.I t 1 ALFRED BOMXUON. Fruit In leu l'I'11 only I,' ec-iits, nt

this poiiit of all foreign freight that 'l'I'OUI'V Aprliiu: >ta lollullll) : 1ho bhootlnjf I U 1,1110 Imvo ( OV ANSI' THE uitdervlmieil. Iledilcnt Hnncyor for
4ISIIIJ2.1I >
: ( Hum tlio \ ; ca,e, OIl > S7 hut a lady mvlt ol the diploma > Ui* AMKlUt'AN sllll-MAS-TKIfS A M -
can moro cipcdiHourly and cheaply I' flo7"W-loM8 01 \h\.I) .clllg v. and ClATlllN.vlllclvo TerxHial Attention tooUMltfCatlun
b II'U\I at lit Night
at 1'cnsacola than at Tho c1"llallul of "Ulol".1 sllvci' Jr. Xuillmip 111l11'111 a* of 1."Iu.In inullclue and pbarmacy 01.11 IMI'K.KS Day llltbeuAHIKIC4M ItKfOKP.'
uhlpped any university at Voltttrata -
ono of Iho ro-tor of tb* order tjf C'ontmati mule for Hiil.m rlno Work,
III In hcHleurpttlining
IlolarM AII'\ : WI f,7:1.IOI' II'Olcutllj\ 1 I any quantity (
Iho (inIf.It congratulatod her u th \o
oilier >ort on
i < ( _* Tor peoplenml Ci.ho In tlitt this or aimlKUinca lo enwU In (llntref t.
,1Nil.. 11'I'llallul .lllljllllho lanl'hl Bret reoelve It In Chili. [lor .110 ehc'iip at .
o ,'ull i m. II. O"BB. a T TOr.rmuool
Ibo Li & N. ill not do Ilieti : \' him.
\ Ihl MII'cl lh'to 1101'0 engeanco 01 ".,, t.l.:\'hit I 111.llxl) MOJ. eUl'O DI211 *, Marvb 11 WljtJfh ._" ".. _, ';. ," ;vy r-r -
*
-- --


I 1


_ --
--

.
I I klippetl (nit tl re early In the morning, I found In Ibo -
blm diad tnere.
SJ11I.LEY U"t. nil nlxHit.tbo n."IIUmallhot cromeilI Tln.v tin. o,1 burxlor was a 111 tlo roomwlili tuciy.Khiugcr'p fur .von, nft.' 'r I nm", .I'a,1, An.I slllt.,FMntlintcniiMiiiH I did (GZIXnT\ ( rOIII'SKS.: LOOJ: OUT W. L. DOUGLAS

I'." though 1 wai walking upmi tlm, traik kimwed the shill I i 1111,11
I |"I'.r ho.II. tint know, bow iiiwibte| )on your purchase iIll.niU
al ,
ELIZA'AROUAIID.. I I rail no\nr forKlxe injmlf INwr Kljil! t kilnuinsl for I rewonL He dldnt know I II" MI,r tunsugIt )'on up' (lo drsiiU work, "' $3 SHOE.
Zy In that awful way, and I Won the reuse U Id, the / I
5hioe 'hill i was. 0'11 In I'h New ol' nlln( prom A QUINTET OF LADIES 'IN A SAN

otl" !! "$luigpre i'arhnor .n. In biding. blmnclf, Ke, I know you will easily mnki. ton i' way Tlio Mtll Iml h *Dunlili l Hh )In I i il.o.v Pllllns w ;
|Ooi>rrUlitisl hj American Press ...,. \01"1) I.'n.1 rrllile thIng to mid to coirn'oiit and M> nntblnv, I lint slot now. Now you tiumt"""' Inline, YUI rilANCISCO MCDICAL COLLEGE -_ I HIM IIIS)
] lli-nwulp, .h.II'II..1 cunie "10..1.., "'"' ii ------ .
:
II'O .1 11.101,1 The kid was tk to Ilildiganln 'UII.Ihia must xtlll # -I) SHOE
IK MW amtulliliij' IIK>II tho trick WO.1. for me I..b'n I think ho" I| as)'him Some tt|1"1,1" bipted bun \inirlotlngfnibcr. Jonx t.1111..1:' ." tlrn\e 'ihiMbilils 5 In Meirrlt nt tmttmnlml i i win Hie ii I .!, .i,, r
"IEII tiM-J titiur
tt<"p|lng you That nmka) m' I I suitor awlnle Ihntwu other young ole. Ibewbole story was out llu' ul 1".tl'll 5 Uiiotilrtlicr-l'ui'l Ilii* I Horror oftbe r- ,.-v ts4"% by nn imr
,jiiKsl nnd .ln gi,ml to rotoier 'him*. hll (,1.1 lint, Hhlrlny, I "01,1'1 what I l.iiu k wu nlwnvi I Irampmilthe rnglfch: 111"11' Sun lIh. .n .sa_ i ) $2MII1P

.1 Iiriink) nsln I'V l'i'tori"I ho ," ?y "hllllt, Into the (xxir t.lo,, b a! M"ll I.u'lut| the 0111111.,.Her. I've got I|1"1.111, bnttln, 'n. of one I Uxxl, one |>nreiitIUTI ( nutrition KiMiu-|. No lor.y I.*
I .
Inuthutr-tiucro bo I 1 that unknown .
(I" AWIIV.Tin
lnt .b"11 .01.1..1
llHut tin, link "t llut ,ill.ln
Journal
> my' '
Hip ;"'hut ilnnik.Tl >, ". )nil knowT I I know the ii'ime' of the father' of I"I two I! i I.I was n Iow.hub ohuuggerol 111.1 r
.l., l I. time th.1 1 nt last'II snd. i Ned Jmltor of tin- CixiperMisli.ul
.< IIP |I.I'L..I up *a. a I..t" 01.,1 Rhll"Y.1 now kills, t'otlur nnd mo, rllngiier .. I.. ,1.h'I" -
I Itnusut iul
n
o'l. "
young 111 > .11..1 nilb'ue .'
uintiilh
.llh'I nun
lInk lilk \ 'iklliu .
I" n
n t lull' H, and |1""lh',1 .wore nlmiit bin ,. | toil 1111)4 rlvrs smt Mll.fnrt.on All
f .
lil H"ol. sunny wonMiit hell h. Ha to blm If ( a ilh ,. ,., .
)t I.n I" '" IhiBeri nut ,"II. I In'e II I wUh you look I k"I'1 "I 1..t'r. boa.I UI'lr' di\ 1'.th'r..1 1'1'11'. ":"1.1, I II nt'K' If'rl'1 hut' .ui. n-sn.. -. ..111. HIilimi. tuIfluhr.ui. ittuh i. .
Hue 101..1.111 "I k"lt t mcaitni From all wo i an out Hhll. I 1,1..t' >|'|, 11"| \\oik I. I I I i it' Nil ), lIt I all l.tllrt.i.ln.l, n.ihHi h.nllhWivr .
11101111. tible! In blm. lila, It- cuiild not .1111 11. 1'1'( \ t.nl'IH."r'"I. lu,. Ii,,
nt ) un .s'i.i
II''in' IH M 'nimh t""t II %'MHVv
an
It : grr 111.IIM..UI if ( briubt -h,I. '- Hps:
put' Into, his The wall-t I '| i\i "iu"\ ) hipuulhn.
IH' ItItulurl' 'II
It I seosliha I con- : :"'
ilhiKeit.' pt i l h81'1 ,
Ilo pill I lit did. If he his if
| clur
.1 \ man thought ilmkeil ibiiiiMli nnd bul nlm. Ih.'iiji BEWARE
n OF
,. y )elli I dunt IIirllv ) FRAUa.iVO K.-yB
I 1.11. 11'' h.U .lull It. Ttuciti ..1'llh'r n.I.k.ra.I want,si nnytblnii that wa "* 1,11.1..11.1" lew nut ,f has Ins, ) ui'ot nii,, ll.us , ,
11,1' prod*'Usl There .1.1'lh on)tbliy i I. .rlt'ui. t if InIhlslif. MlKblly i 111 h.O. u ttiu| iui| r. I. n rum .ll"r
$ I: Mv *"". I"olih| )'our tlly f''Iloll. was"'"18 ulioultbi have, It I HD I niliw mull .h, n s.kr.l ,,,,, .ff m'S,
w by I.T ,
1:1 I.b. "I else, t<.>, think I HIO rllhi Mnv ha'I It Ilo ui turn out )ou iv mi I hue i bunas, of )oni '\ I si,, ,. IM va p i. n
A ll I.I'.1.11" pin hli I lscr ,
1.11', 111''I' 01.1 1..1. nuT'. Ihh'l, n 1Lo. 11.1.11. I ll.s-i. of h'.III' funali Mull, thin Ihll.1 ..1"11111.1.I.r""n nt h.t"I lUonpi'it) In1.1. Ibo J.llh'r I ,. I" ''1 h '" ulIftihu gt -f fIIIS' .I.5."T I I a F 1 us,,. ii's.t5cuuuiuuue.5' n 5ufl'ulu"5""5,', iu.TIIMII los
|I: \bll'Hlhot .tl,1 furl IK''. n'I.llnllul tr.1 Eulgt'rly's | file Idiot'! why n'tuba look Ilt the mwspa- 1"h\ ,1.1"11 a hilt, hleug mir 5 UK. | kliM nt nnd In mime xnrprlii I IhiiiiiliA tuiu.s' iniUw until*,, w rr nlsi
lit K"N'! ) this )' IuItuuiL'ut | I It bad IKS mot! I lulotilt. down of \. cxMiiuv h Ho I got 1,1 Hn I itrlie lIre sliiitjMil tin |M,MIII *,f cuss U
along rsl I 'n women never | .
.1"1,11' 01 |I. ni uski'd what I I shot. W. I.. lUlul.\4,
,. I )onni4 llroekluu, Mass.
'Vluy, Mill bo 'her I. 11.1 IIYI'h',1
: Nw your fvit. of i-utt'.
111"110 uu nxii",good? IMIOII:-li to uujke huuuLI 1.1 h.'r. t"'I'I.nl In'\'II.rh'l. my niother'n 1111. that I I remix'. 1..1"| I they)did, theVI know ::rI;::,:: Wh.1 i. 1.,110 hWU ba\i. iimiu .. 1.111 I"'. l hit'uiIeiui ii III llml U to stole .\.lian

l' 111 hunt Uxm| )' the day I"" 1I I : interitnsso i nt lip in mv life, ," bo )OI11"w-.I. we hn\ti conn1( to lixik nt I tug,* loiln 5 I lop IriniM nt on*'i*.
1",!)" walked wuuy. liny, 1 '.1' 'M.I,' says I. 'will you swear to thief I II! ,1.1lb I HID il.lrxl. nf Ibe (.UI ,Ian I."un
\\hatcoulilba\e c.lh'II.
(?uuu4) Cm), then's Ilia I"IH'fholn,11 > that''' |1..1 Ibo |I.I I.Ivll" .y.., sa>s .he, 'I will I If It .Ol'1..t me "I.I'Iiltv.WIInl' .Inll'. I 11 111.1:, SKUII'!" girls, 1ll.hlo, fililitfully 111,1 lonlinipliilin -

\.I'hll,1 I limn' ulc right | keep Into trouble. If It .1, I'l swear I ,, It I lie ihukid up, .1,1 liii annt hi. the ", ki In the Ibxir wltb emit LEN44Fih.
her, mill' ,he did iuut I I now It 111' li" 11"1"1",1| I the 11.10 ring w'1th do- II'OII.t niv, own ,I, evi ry word of It' I \11.111., Shnkv followisl bitn mid linked 1'1" lint, my iKnr NoilnnliUthin '. ,

inarm If Ihe cnn Ii wux rent II Ilhl.'1""k,1'. at It fiinilly, BII |I'IO>.It t. 'An you divtil sure thU U that llu re same 1'rl.IIII..llh'hl.. '' .lt..II'.H.hi i'r-ill'n.1 Inxlbx.. ,mild i Iii' jiinllurey I a auCi'L PaNtLi isOItSetItDLTtIIS MtOitulhlrep5 -i-lit-:

III,'u ilnrkneM. 'he 01 I tUtu had, Uvn "Isti} rlnu Hi:it ww In the >.wel Isl I l il)9 brothi, she 111,1."n'hl" \ nun li "'htlhuiturulaM'tl. 1 be )'omiu bulli, I
It a ipmint, iniuh I chin.'l'hucus ik'nronc"Kniwule
m III' 1.1.11110 l limy IH- pn tty IhhlI '' 'IKnd sure. I"i>iit > lilti-rn tuy I t'iuhi iitlu r. aiitl ; ,tlhu'iuc itinned
I
1."k.l"t
; 111 I blm on otbersldi painful I
an In Milrli.' i thl I CITY CIRCULATION
l I h 11"1'1'' .11.1 y."Yen,1 1,1.1.111' ,
til woll""Mt.l. 1".llml! dal'" 11.1I.r Thl'l I.II't .In until, llin 1.t ,1..aL'r| 1'1..11",1 n l
hll, klnilly after nil Nl I H"IK'I. "Mjinotlur I ncMr wouull! I I l bUr( hndinu nnd I CAC. A.
]',1'1 nhat It I've her I 1111"11 th..t 'And I hsui suiru' \.u'resoni..1.1 a huuuhutsuuh. Ir < ; .'h.ldll 1 ,
i ,' the Midden fmptilftinim ) % 11,1..1.1. It it m.olt ..ko I'lii" 11 w-iniian 11.1" 11'1 oath t"> .lint she Ilrunnt.' 'miirmuivil.! ", 'nnd luuugust) I that 11111..1 of I the collein t''II), 11,1"\111' ) -ft. L
O IT 33
Is,Itei,' thai fume f i'om homo uiiKnow I 110. "only thlifg I.v..r '. 1'to got that, |*ixUsl bi the l I"'k of et'i'r was the janitor nlniw Ito '111111 I PHILADELPHIA.Ptiii. .

I..UK Burnt of men rnm I., I HII. mid 1"1 I coat tier to till lm,'. I II t"II") t... It oh"II)S npieaivd| to me '! .ui.t ii ithi two iNnnlifiil woniin" I Iho .1.,1 |ibue. "Ibiniutlbii. It," mild I hut' jauult...r.h'uut ON Dollar

ill III .uuuuul Iii III It II:loll llf 111" I I. .1 thr.1, it nl.1 starlet to 1.1 feet. that j'"rllnl. ,'r knowed fur i\rlaln he bad ,cst Ixiift\ on earth It. hll. thus cunviltngblm he Itlti bind dnbloiixl, ns with : Ill IIIKIOI

I.11.1, ;. III." 11"11111. In 101'N ', only .,.n.lll.s INIIVIN'! .,1.hn I 1..11.1..111! him, that be could make some shuuuhhy whit, OMiifulUi'sHf liui'sisliuuth insitim ,, '"h hums .llw, I.r\'sllll.11.1 stiles nnd 11111.111.. ." .

.nlh nil hhuu" j.t tHy Iii tui, ''h."I'lt. thulll.I.k wiireantranRO 1"1 nf 1..h'll" hut numltmcu'ul oh\ A.o" ;;h.I h, v.uau.Ire. .mln.ahr'd.
l"n>.rfnl rIght nrni, and .imuil 1 Itron '' '' 01111! wiuanorlKlnal a.. I the Ihlll luau,111"11.; wl'c T, 'Molly ) take tldantuul ( HH'ihniiiH; to their niitim. "'I In'1')' \\ ill bobrln ..m' .1.1..1 lute .yu, fri"1.lil'iuuln. t
". outul' IIh.l. 'I.\'EI XXI. site I .1 T... ) ,j h. DALW! COMMCIAL
it bad
] I I..k "
side .11.1. \
III' litik tniino 1''Iarh'l gut .I'llk'r'l 1 this! thins 'tl ,'(Inrf 1 111h'rllrl"1, here next, lo glee I." fruui t )) rauurr. eel, tIm 1.1 shin
\t I'll'' uni'U Init, int Hie I'MKlno "Inn.k "1111' 111..1 lonl I )11' 1ho 1.1 11 bail fir jour ,," .. Itsnlmttlu full of luiubinum ( And thlrl.W.1.11 but noun.thing huh tbu lot-shuts 1.1. In nnntonij ." I". .' ct-al asI. a5.uuus. ore lt .1..Ii.. ;.ln".

ii, I'll.! I 1'8.1' nuuI.) kuio.huI tutu off' tho I > ly all,1011(11), I liltlo ut a 1 la;li.>"e, 1)'hlI!" |xl ._ .) iilulrht'3'. Krliinlilivl lii,' in'l Hi-ubitiirnf nkiblotH' iw I .. ii .n, h. at,..I. usuuir' 1..1. 11.

11,1 I.' I II 111" monster BJHtl Oil With Its i on otto illicit ( '0 1"> out throuKb 'txt thing: .1,1 tbnt ring get on the She Utah gut hI otir bxiklng, for Ahi)thuhuug lie inn'fully. killed,
iki,' tho1"g II b.n thol."lllh..of "' .\ol. with his hOI.I. I'I.IIrny' the' yofluig IIW 1:id)' tbat It to me new in h.'r rl.h.I.. ( Inii* she bad dreamedthatilmngemlKlit Inn on tin iHilpllnl I, II..t iKiM'.d. { ( IM: I uimi:l lioN| | l H: (;.IMIATJ-ll: :

III-O' I ii him.>iiipll Ihelxxik" < hllII.1 wiwlmlf a th.I'mot'r tuniC prl.l itt 111"1.1 1.11 g.II.Hkll'/1. l here 1'0 1 some linpli "" ""', but, that was longhiinv rut. "but It I. ..1 1111; If tInt fnttilty l.t'iiul I nml wilier I'orui 'IIIAV 'I-III.: \\ 110( )! ,I- (iit'u'r.| |; \ .

1 Lu i'0 atlll "ku uUI' I In iuuuui' ;-lrtuuiuuluuucu'uc to that .nt. ShebililciaMsl. think It. Mho can Htniul U, I rnn
Kip ) lot ini-ntiil pbiliNnpli, friini a \ as.int jiiusl | nsk lo II.UI kip' in sink, nnd, fur sub' In 1.iru'i' tiiuI 'IION) or \ 01111 u IMI-KI: :
In'n run'lul ImiiiU liftoil liiin klmlly I' In 'lnl"Ir. liny nimll, have wuike, ,) nlll mo In Ilio M't r finv furward, und ilnftisl on wltb the, OS kMIUIKPIIK lltVT" .uuuutll '| ..bi'iip, nt HIP I ""MIII inMlli
oorl'I,1 Mm to the HI"0 house. Io ,1.1 1\ho I In'Ki'M) uih buioryof hhl.'t' minds of (xsiple w itb a pn' tidei.if )"'1'. Ho far ( for herstlf Die )"oiui4 1 nlliii ini'iinwbib, ) Hindi tbotnost ( ,'. 1".1 I him' now In HUH, .k is I'is'-t.'ov: ( ,.\ roi: 1111:11: :
1..lh'l
laId uluuaiu.
know, It (.1,111'1, I gentle, ,. : ,"kl..1..II.lnllllly. o that ho had been All "Admit that tinit. I beanl of tbe deatb of n ..111.1 lifo '''I sit' .1,".. nf I IIll t lino and InnpiH haul. i in.i.ftillthu !) Mil)" I Illr.1 i..f Mt'iibiiniUxu. l i.\i: ;u\ i DI i ION I NS''eii A \\i i K.
Miirltj's own .M| |: 11 Iho iblldn n'n'l! all on" her bandsnow. til womb, wblib I, tin" i anil I III idx.M.irlv..i .
101" v 'ol. toUtti "' nn ol lt I fi k'nd of Ih, I wen nn th"Ih.1ollrIUI.,1 ; .
r tliliign. "I"II"II"UII. ) l |), 1..
"Ul tin iionr" ','I"I i ; In thire Mulch, |101'1. of the straiigo conglomerate! n> "I..t[ 11 ""II.Iy. 1 coiiMn bi.art ( laid, opi( 'n to tltsuui. lulu 1 nn In \uiu''him, nl ( ii'i'icrii Hos
bed 111.t
lilm mi my tothl. go the 1.1., my ftknl bad I "1 he'ro n i ".I tu 3,11. Hbli'ley, said our 111.llllhllO I' I lint \'i.ll.r t1 100"0..
long hl.I''y w ill bo laid Ix'fnre the 'lr )11111 5 I nxi "
thu "10 to lihiM'lf, anil imv hiinsilf *. hi the uurighuual ,dksl C hailgo of ""'1". wa. all Ihlltoull 11 frbuuuh. Mis' HIII'Li. "Ihi'V'tenlldnno girl to "", n |11,1'" lbs iii ally iii ; A 'I11'011"1'. il i 111'111"11 I UHI...

Imiiitiful room, 111111( I tunny Ia ut. | 0.11. 1'111\1), .ul,1 11 h..r. lx mistaken rest'in my also ih. I jnmixsl' cuuhilulu'y. .1..I.I.I"I 1"I'n., nnd It \>.is Hliilid I that tin,' rlil" i'tiiuiiiluuuie> In < I1",. : : i:MIM.OM It:D 'io usit.uui: i:u
tun nmuiul th'r- that 1. Luiew, nut I'OU'i t "lint I ne\ir got in) mind olT' that thuv TII.lh. 1.lh'r.lalo bin.i.I wire part, nf I 11; one I of I h,' lulilhit $Milipo'nil In t "..
tbo JnLiu of it Ihl.I..rlll "a. hl '
Mime grc humor- 'I III.: I Iiui.\-) C\IMii(
:
IIH.kt.l III'n''II.1' kinill), CM ty om t. It Alerial ring I though about It off and on for the Illly 11111 At C'hiiitninii It .n m luxiN nu.I, I blair i h"IH'r.II'| Him I 11111." tint i niNlinii'nt.AIllil i ;( IAI.TOnn
"r.n.
non' Hlihli-y fluid, lln'ttit EuIu'rIy. IK'IIIf.I"H I And b)'stituly. Html)' 1 hlgg.u ie.1 tli. thing out the drat tln be bud ish I fixit In the xtunobonsu h'Illr. 'bin wnx. fun nut to \11".1.I ,nil 'In I 1"1,101! | lii. si INC i.'iiu ;is! (OIIM.I:

1..lnl'.o"l tho ant it'nt ,Itur. JOI'IN.L lucre U.I A Taolr..1.lul't Ixn' I don't IIII't 1.ihlil bniko in 011.0 The )onng sim, ,' I..f I nl thn ago of W!, Mug nnd I tbu ti'iu'her admitted tbnt KII! bud, Introdmed |iipb'\ln$ ,, .. I.. I'uu-: I HO I \( II'| I.MI-I: .( ivIOIM
old Ho glanced (" ono 110"' .won n of tlunil Hut, Tuuisuhaul objist letuuum In (111111,11,11.
01 t Ilh.r lily n 1 llgllsb: snout Iui.nrt' nhkb bi's nt that tune r n 1,1 A iimitoiny iw nconnw .
Mis "bO m I inn 1 hi re nin t nj thimr I reikiinisl If I Hi t"rh IH nflir Kilnx.l hours line 111111"1., \u : 'tt MAX I 'i\vo.
'rl.Ily. tier luis soul! 'ihut' : ) gotmtonoikwltb
hll"'I nobly. bl,1
Lo d. know 11'1'b' 001t (II ulwayi klo.,1 lu'I"llo 111" 1,11.1 1':11.1 bild dnv/ii! tl 1.1. U .. I 'rl''lh, htuusuI I In I"h"! \ 111'fast.
1..I'I--.lol't glvo "IB ana} lUhm:in bntnnbt that oxer Mean and, and Unit wasIn of tbu 'I"I. I year fimilk'
1101".1 Vxiiutinn .1
11. on utuh5zitiiiul lor riixnnnl
word ought 1 eluehle4 inutib but rh'l 11'0
.
fu1u1y., .| Ittobir. lion did .' bbn i ami) iipx| '.. ; "1..IIwy.. nnd dtirlnu: I Ito chums nfoini I Ten Newsboys( )
--Ne\i uuu'evrt"! "- ""hol 1 ofl'l nll.II. !( \ .ituy It mm' I" "lh.11111 nf I b 'Inn' Hhe rt'uuuusnku'h, 1'111"1.
Kip, .1 Shiihuy. wlun the hit 11..1 01 it 'I"U. 01 0 uiluluouiauuuuuuul Tom nT".I,1 wild .1'11 ways tremen I"1'ldlr' i s Appeal" ut"ut,'' Itnnit."
I U> tifinid" I ntked DionnloCarstone, olioho "b'l, the net.k of, other Lii I \lil"li WU.HII't douslt I Io I wore I 1.1/. "' nnd a slum bed tbnt .ho bud tin/id, 1tl'\ npliinl(, u.llimn I I 1"1.1111' Allllilavll, MAM:
A 11 iliinnio-1 Ills JUno I ( ", ithnmUbl""I l mef"Afb hiI.11-I the ol-t ntwdod him up, and nf a iiiuu nine, 1.11 ,l birKDim) I 1"1"" I nrrniil. IP5tNISIMIi'itit.ti's: : UN
Ho had remunlicrlhat .ell"uuulI "11.1 ,, tbiinili, ubbli nlia wnuld not Inui', 'I'tlI i ,: HMI\ $ \i i.s.
fiinn 11.1 rl. IH.I i lr""I. 'r that re ",'r 1''k.11' 1111". utoryTbe III to giSt bai'k to hIt plains an.I thomountains 11'1 1"1"1,1"1.1111111.11.11'11'
rniilly Icy \I Ijucut| 1 thin blood away IIUI.I". years 'o, nml, tholllt |nmansblp. became illimni and more I \hum bo hunt nxim to bmttho (r"hl..ll'illlt 'iw (mil ,ulghut. < \orllli.A .

a moist .|'Hmg. I Ho nhuilih, .nut '"ouch fun to till l him wrong 1'01 old unsUnlvit "''Ib 11 thu record thin RII Iln. oroll'I.'I I win tI.t k'liningiipHKiunt 11 w..1'miit/eil nnd I I hair cuurluts- 111.1 1--\/11,11111.1.I FiV(' Ncs Doalors
) "Don't iutniM, ;' tty \\-" I If tlulr htuisluu'r ''III-\IIII'rj.
Iu|IR'I"1 | ran Mtill. the one ltiitI5| .u 1'1'lhlll. real lug nixni ono |hug 1"110.11 11,1,1'o.llho I .
0"1'. \\ 1110." 'Il'" Ilm.. J.lrllllll'.11 on: blo J.III!)' IIII''IL .1"'h'lhlt I .ilh his, bat 11111.1 I hands In tile luu-ktt U, ,.. I rorpxn why Hlionlil \\_111.1: 111"11.I i '
liNt I momlier. There wa tlulr nuxli'Ht 11:11 1.11. I"INI ) 1 111.: IIAMHIM(; UI''titi
I
Hn looked from Ibo other 101 ,,' a htihu' auth bilking' uas InlerrountlonNimu ,
001. At one point' tin n* wan mint ion of n'law- 11'1' III."lh. gil tll IN't"i lil/nni ,'of I'iliiens.,
raiiKiiuwl, Itolnrt Tilffprly A lljlit ..but I've giv o tbnt up I reckonI )er whotunnsl, out to l a .pieclonirogno '. nlxnit thin ... 101 bad gut II of thor Imvo mi nnililllnii I. I \s'i-ii"I'"H.I I : DAII.V ( '4)IiIIii'I.tfa) (
tae anil Iiulf I dnampt It. nlxnit b.o'ol nnd tho I.h'r. tome' noUil nn mix'ri nf tbe! '
111.11. 1 Hlio Ho UII'I. him Into tho far noNty bnbit of bowing t.lol.' be vOlt 1..lt..1 I'.j W'lroll.. .
111'1
as A
I i.it'UA'iix i: ( )K;
I 1'vu lyk'I'y
nutty tonmil tlio Elll -bllll."Ihoth'r know got good blood 11m", any I, htu.' 11(1'I. the law our 10),1, butnlkislof! "mv paitner"' am (entity, ,".1I'I the I'Hk. h.lllt iii 1,1 tu his Is,ilininaH'iisis: .
wild you tbako ." U ) 'I'lh"'I II wax fund. of his a,Ih trllh.."HI. nnd lint I i bin, tor mi,\I'hlll; I rop' I lItiuus, I 'I I I'AIIOV.Alortisors.
\\itli iiiof11' Tho i part of the bUlory the reaib l 1 famll. and w 01'kM blue 'Y''I'y' i on his \n 1.'IIIt ails nut ollho.llII 11111"1. I H In tbat giVe them Info, I1" 'IHI x.

Hi,I..r oxtondiHl, Lie to lininor isithu l-i bironklppisl. Wo take! up Itip'i l.l I 11"tl I)' h,' ",'It"k.I.".- hliu "urh taklnit .I ,njxiik,his uuulutI II ,I In 11."' 1)' tlon \w1. II t their |1..1.1./111'llc I they In.Id u MI"'I''I i u| I I.u'uuutt'' .
nll' troubli' ulxiiit went to (11.IIIt .1111) ,
,' lolh. $ I. In.III .
11 trHII"| '. hail, .U"I and ihuu" attain at tll.IHill: ) I IK I oll.'ol"llh"t. It hll. Imxly "1.1..1," niul ,ibildid I.,'MII1 I ,, .
"1 found uull 1 again (% I 1'11.1.1. '1 1,1,1"I.I1, 'III""llhnll"'I""lh inodlin! 'lluyiuikt.it I huts Ik It.I'
-luliml Kb (loilknoni what ,'Io II ,.k.rn. Ilo I .1 i if thi'd give e.I.I. h.I..rt"
\ bnnil tutu lxl. ) .her "huy beroneejo nod her "0'.1 In a\ II'|HHI|. the, won! of tbo Ihul..I"" o ,lvo. ) She, nnxloim to t Il. Miori n .NOII: 'rtiii-tI: i: PACISANirilli (
him
.
Ih.I'II"I'* 1 1,1 blle and his iidnplinn aftcinurd by an I.hii. '|111111. 1'euplu h'I were iiiioinpiiny tll. .u. tl"I""I") i 111 i ,,111.,1..1. ..
1.1.11.I. ) 1.1 husbund, give 1.1 that Uliewiji t'"tll'I.II.: !)'. 'Hiiro wtu c\en I 11'1,11)unbili til hll. I" told! tnlex of btif Hint Ibeni, In I 1'.I..h for kll" 1",1,;,', 1,1,.I Iii titus' II.hll'''l.. : AliDIIION'M) l"t''i''I.iIt.I
was hliiffiir Moll keelus EIIIh 'ouul'y lOli t'iIliuigly guru tar lonxeiitTiMlll ,
"10 | h"I""j and of tho ring t""I,1ih 1111.111,11.I that mm I.lnwond i'bil n'"I..I.\'I' ltsugi'. 'I Mi: ( 'OMMMlCIAlYHCIKCI :
hll.goods that iiiini-s don 1 .ibimney the chill. 1..1.1,tale'ii along witb him 1..1..1.. H.I on__n en_n.1 I II .I r AIL IN. ""I'I' lit cull <'inn I.
"nst" \ \I. Ibe lust hits,, tu thin I I'IIOH) (il.'OUIMjAT ) (
that him. ,ife bad llu it in h"llloly1h Tom. thus Foul jnnltor niro -- ---- --
Then followed 1 record of Ihll.11,1.1 by Iuuvuitlguutl family n.I"lk.1 '11,10".1 If In.ro camo look lo tin'm n big '' man, wltba final, nnd told him \hit rixmi to nliovvtbem I NATIONAL 'i 1'i in I i: icA'ii: OK ion)I R TOMX (

I not fitv Sonutimi. .long 1. a both IU"II.r.III"III"llhl"11.1 money' woithy" tho cirUiin dignity of .lib, own that Ixxame blm thrimuh Ibey piiKnul, from HOTEL, COI'll.s( : A I iV-4 LOW
orh'o.Ibis oi.h: ast of would \0'
humanity 1).y .
lonnotbir, I '
.tle dOWI nnd woik like a viiliztuI man mo4 legally dilh'/IIh,1, It gal of",h'"t He miiilo will Ho mine, too, with tho title that his And r'H'1 MII.tl.II' "Xlr.111 lS IH.II'hl 1.11' tsljt-01.1 11"1"11,1)" l I M .Inhn'H and, I oniini niulI Ai i i\i! ( :.

nuililiiilfor no apparent !'d.I.lho and( 1,1., III..lltll, fatbir bad 11..1 him In sport| In boliixxtucked whh h111 .f ''.'IIUI ,"' I II.IH.I' l II |
) Kpnit camo nx| >n him ngaln, and galnisl, brought paxni| bUlo. I I II ''nl wan a wire "I Kin". you Unheard Of.I
10 ClrlOt InjHti'rltrf Something
-1 : would tip and, awa> like u 1)I"Y. n.r. Yet bo II"UUlkl.Kip thai Kip, the was rlll"l. tlioworthlttw | sun enough Io'rlnr'I. governor of the not want t KO 111"1 II 1.1.." mild Iho \11\\ ( Jo\ci" lilnrlil SI h., I Oii'| | 01'1'1) I HOIIHP,

simply In his Journal that,01 a "1 ; ,tramp young I"'II'ry \1"111 blI.t bit fur- a* they rnmo. to I hue diuatr'l lug' ; '
I took n notion to go on tho tramp." thrown wolf". 1011,111', 11\.1 t'I..r"tko tunes tntlvo ytum, Ixifure lib, )"ts, Ion "Am they ,"t I h'l up nny oner l.ko.lllu'I Mrs, C. Pfcfferle, Proprietress. Till I : ( OMMI.ItCIAL) : HAS A

Her In nmnuhin;; that will diluent the 10"1 kl'w ".1"",1.1 to txi 1'1,10(. olibxt girl ) wbllu I tlio, ttuiber I.MM.I.: uii: :.\ uIil'l: ( : I IN l'i'N.M.t'UI5A' : .
bike to hide tie little tbe 1.n.ly. TIM: A(> n> liny.Ni
1,111110 IMT
tramp .
> r: tUII. 1 be and I.IH"'r wambled about the 1'.oo
held liai'k, shun bud b ft '
Ir.l.r hit .
fin.I it out.Kip .1111 1.1 $ ( ( hIUilII ) II'Iht.'lION ( )
"I took a lot of Jo.er t Moll t keep wfe. kl"w1).1 old bnl" togi tin r, tulklng' of thin Its hi" I lie janitor liifiirmid I 'wlv ntnl I lIu'uguisut'y limilHlnd
looked over sang. AIIIOIIK the bite bonie kn.v Hu the l"II'lhl Ilw.r him .luiilgcredblm f,
bras and' tlnngn was a"'II'lou.I.II', bluo Iho t"I".1 01,1 llutKip "Yul I taut u little pale Hlilrloy fume to ( | ,, for I hiss lruH"II. hut thu )ounu; I'H'1 i M; KI.'AIHIV.Everybody.

M'I No ..1.1 bail oil 1 Mull got her eyt'e Ilw'r ,1'nl.,1, vtiithlng" think, what I IIDW, und grlniLsloiio bUNlncss bulli wild tin'y would gts In Pfefferle
Katiitlliil
Ixxnme
that than oho took. a ill SIte gi'ablxKl my .h 111'lu,1. hii'\| your life ban lxs>n." ''No," exLlnlmid I Iho 1..1.1, with mil ,

and sa>. clue: lOut biforniation liuo. Afur Si t n hue Ihli f toe ut< b S,1uueeittut'gutui I 'I but'en't bml fun oioiigb to '1"1|| inn, Iltul.? "th.r.inlubt ItoiiHiilijiit In Ilii"10 I .MAN I Ad I It.miitfi in the City.

'Kip, "he".1 }'uu gut tliutC lll I Ijn\jir that a I'I't" II R Ieuh Htntu' of tliLtiiiiixMltliin' ." lint imTo
-. &)'. I, 'it'll nono o' )oill bitted bllslneai.' t IIIIKH| >'t be WIH.III"ut lusl Ho "Its a shame, "hh.l.y. bow you bavoworkod thc Kill" tboiiKbt Hint' not 5 to visit hilts, ut'

'Ob, very well,' ii she, with her l bark b.lnl."t him "iuiuit- |l"IM.r| Ult betbouhtlx 1 fur out ull succor thought of It r I" 1"1111'11ull,1 npoll thai fiuilnrii nf Ibeti '

I: TIIK RAILWAY THAI If. like, 'uuttuy l Ito I know thing .. your al-,! .ttoixmote, to uplinvof huMy. fore.. 'Ip, nnd tiny wi'nt Iu linn 11,1,1..111, I, I nil who O.D. nitl J. W. EOULLT

1|.1'0".1 Hip. Ih""Uy bo I.'gol\ ''., and may bo I .lul'l May be lao Honolulu t to lie inforred from tho .Y..1 Hlilrliy 1111"1 Hvll.lt was n 11II"UI""lhl"'hl"1 nf y, ,, lit'mum w<.ukn ,
talk. .011.111 1"1"'rl"ol
tony
.
hl 1 that ring, afore, may IN I bulll't record utuuy. niul I JiiHt 1'1..10' W'I al AIIIII.In tbo
: euultl, hitS, "I Butod | kt.. I will musil.1 a riN'liMt
,1".I.I""h..I.
"lh"II' jour bo you and that ring l longed together At point tbo vngnlxm 1 diary luxointtionce "Hut It must lie a sutisfuillon to you to xli'ipnf tbu lh..I. rimly for 11 tu-umu.l, I inrvlux I
WATCH
llmiitwsll .
,..1I't, 1 C hiilk that don I to me." right, and I may Iw jon dldn, 't.' direct and think bow acU nil of us bu)* turned" out," of LIst illx-niliiu, 'Ibu sight euro y'sumYsiEE OF( UAluiK TIsh ugrt.ntriuteiy

'Hi HI"lpl n littli', then WI'1' on. '\\01,' aayuu I, '1)'0111 Italy give It tome, 'Unit 11'1'In im a line l"rliIK.'SI.ldl 1 bo sky was continued loinwith'
.I 1",1 myiihU| 1,10 IM"11 KI wangooil I... ,II'. MHO soft was blowing It won every one of us now U) bis biartunf tlniHii| trxtltioiiN vlivisl mi I I '1.18'111 .1 n".1 l riivi.|OHI tu this
IIH). Thou lirou Iwcn 1"11 1.7. 'r.lt ItfV. JurttiU T. IWMAN, tffeJ.lun' V, jw I'vk City.
my Moll tbo bulliH,
bo' nluht
'Hip, snj }on so flue a morning, 1..1 Hqiieczit thoughthe'd family and bin lonntiy Wo'r. a llltlo 11 hit l"11; 1,1.1,1 I Chronometer
l.k'n,1 of joiirH. UnilenttmiU, t My "No a w.r.llo"would the kl I go a wulkin'fur biultb Ho wu awalkln' haunt conimon, It I do say It ly'I. And 1'1 nimlnintiul, w"' Iths Inlinxlisl'( HI'I 12. 'lily Maker,
I 11,10 ma mud Hut I dOI't tho know distinguished and inurktsl ,' On luau nlijit 'I -- --
grul/o edoimahlng' my folki nlong with light dignity of a alwohiUly (rtnin that 1.11, 1"111 11,1'| .
)on,."any moro, lirotlur Imt wan nlwuxj Miro of tbut hut (Jio .. JIIU"I11 with a i'k'ar ouuueIeuieo. men Inure wu die' .1.11"'7t'" IxMaini i titrnnied, and It I' WITH J. I. STEPHENS
CbdHtol
I. that "\' 1 ." wax Mimu |ibxlial chits, llmtlhilrti t ,
Ho day. I"k a lit and Ml down In the .I..t .. htuuhun| I'MONUMENTS
rauKlied. Ho wa growing," ullot at hu l.x ibi>', A "'".1..1, run lip around blm rrovldencom "And," lontimieil loin, with a siniuk, of ai-btr ontouraifed tin'tu to b n\u tbo iliHni'itliiK 20). )s. TAI.AIOX hiinir.bron : : .
.1 Wh1 bosi>oko iKKt bU voice old rot lfoulltell self slid nml, I Into ,", roomwlnruii
I'you
'Moi. ay nt l4uwyu.n | tin're In butt samosin ""Ihl"'I"Y.Uit nni t .a I.rho parlor 11" ,1.1 GRAVE STONES
18 l"llon't l : IhOll1 Hint ring 1II give j'01 all the lot of 'ak o' HI".ltllll", a rough comfort ll a woman to know, Ilt bus conipbito, 't mi nt lt 1.1"111 < mil. rs lln'n I unit ull klnib, ofN

I Iw to barf on brotber. ) Mh'r up Llo tlio lu.bo knockout soi'riflcisl tier bfo It, bring up gixid 1"11. win. brlu' I brnc iiiulil. msnlii 11" .I I'.lll'l"1I| | k r.MlN 1"1'1111..I'ithsl.I ottlitulms,15 mil linl I liiHirnini'nln Hi pnln d nnd .Viljuxlid. -
11..1 haul no rbo". 1 d n been a RI "Hh.wouldn her In-n.l I lull a g.II"11. take witril.,I hlnio vlxitlntf, I Ibo muni'inn II mitiiralwinnlirx 1/'II..wl.I.I. Iho Uo-lllllng of.lilt
| up .t .
01" him OWl. Ih", d"I" wiumarlyilawM piomlnuit 1,11..lllho III"Ml'I' III(III 1'11' IIH', | lunipiixMH n
mail, t< Imt lUCk W'' n.ln inn. -1 1. this Inilli'X tu.1 I liiinliin t/
< I..tlo"f block ntnir 1 but in uk hi r old olf Ihe nitiKb 11(115il| blue Kill tin'ru wax ."11.11"C''Y. on Ibo contiary JOIMIK 'Iluishishly| IH-t
oiiiv, for I bail gixxl UK', your '. I"I.r up list, sit iuiiy, I.'J 'I'JIAN. np __
.10111 rye .hllt and biiiMlieil off blm, them was blthirmsix, In h-4hirhi'y'us voice ""III.llnlll"ollk"1 IIW
1 huh I Imvo nm.lo It I If C".tul', bail gOlt"IOIII Ihl 11.1 asuowu'reuh! wih I larch, In nr imiti;niif riiuii*, M.unitir I: 'us S Ill It.
with tlm ON : "Clly.-.II'"CH I
piinlon Ixsit manner .hl
mu up, but they didn't Lui.li-was al I, 'is anuutithiigi' ,11.1.1 41 1'reMHNewxpaper I 11 I. 2iIm I'
Ih"I'lllk Yes, A 1'111'1
'h..y be klll" HD badn't muili, lainfn't tliotMli tllt'.lkn a man ""IRI always ._
'' ----- -- -- -
nlllo. bll'1' .Jiruwilim. Il& you .r b/II'I. In | to 1 bo 11,1.1.1 III great men toilimbupbyHow -.--
llorcsUxlnllttlo onco 111. keeping I y1 .11 110.' lIgyehluriuivcIIuuhi.H.lv 1..r..Ilrl.1R )ou like siuba bfo of self 11. .:"".'1. AIIHIIIH Teni hers.hx Tlios.C.ValsollREAL %
.uul .
'11,1 of the EiiglUlmmn'i band Ho kept| 'Hh. .. for Ik 'No you .Ion I.' say. 1'1. "ho" lice lomf""Ioh Tanner ftDelaneyEnp Company
it tho ininuUi It youm If. I
ruling, the rough I"I"r' eo on | aklntf nf 5 Ibo' "W.1'IIH'r' | In I OIUM hixil 1, l
fuw Uoll
eye iiwn at Ull mealKiuttherliigUn.t, Molly
could m'vt-r gut DIIOUJ l'I"rly';) .llg| blm. Mi.l< Mary! diiipixsL' I 1.hu pli tiliduillnd kwl it up, tlmowner.\\ bintbeinuMirliareil He II r', ."I-Ih"t'. Hhlrloy.. dll"'II..IH '' I hun I lion inoblH. \V A. (',"1. .Ihl: "' ", Such wblluIbu i- hthtIIMII"st MIK.IM \.

mnru"I ho tiilkwl: ("' w hilo I got It out of brr. It .a wan a bonmt away t.I"r. i if luu, wn (xmr, the roughfilkrwoH 1'hey gutbonsl. In, one by one, thin Carstiine 1"11.1| | li'Milnr prtxent innblii "1.1 thl, tltnl'., 'Ibu I HlNlniiiHiliil.lluln' 'i| IN,.',: 4|1.,"0.1.,,.

'I "','kll l'vo Inwn .l haul .they ". ,".ry. but tlnro bahuu'I Iuts'n cbikln'ii, now thin ('/.I.r mi'n and 1 wumui in.WMHIH'r nnd thus, band pli'l' >lni lilnihliiiiN| In tlu' ,, III.Klin ; .' ESTATE
,1. 1 in 1 Ihl. Ivo killM a man or 'lure wax tw in brother of Our tllh'r I. .1'11 this ( 1"'I.r.h"IIII H. l Hiltl-MIIU
u. owmr for thfin paixn down to AII'bad 1..II'n.1 A HIM prlso 1.1 'br"' lit bundSliy news I"I"'H. a.,1 II'I
In t""I,1 IIt Illr' ..
my tlI. I in no .Hloiu li. I a rich man and a nob AI.I'. buH- ll.ls I I ,
of Hhliloy's rare 11/\
I.nt I thisirtime. Ihiy'refahbnnlluUitbeliockof Ihs t nf laSt
| | ux HOI' .
1. Y""IK"I'hl,1 111. .11'1 '
taunt link all iatrh.,' And I m'vor .I livln'by di- 1"11.1 1 I : Illlil Illllllllll IIM OlllllllVfM.l .
I| '"I.ln h".t hind I Iho nut lathe of ) -ANICOLLKCTINO>-
in HII/I.r. my 'llu' buy that gut 'ciii '' oh"wl uncommon' o.tlle I knowr of u mbixil wbiiu IIIWH .
Hltiin.' Chalk that down T (. JOlrll1 n
wild My |
t 1n 1"11 gotxU /. t'othtr .1 had lilt k agin blm the gill I of the jx.rkxl As grew ohul.rtItle | |.la<'uil mi Illn. All I I I Ibe iii'WNstuuul .1.1"1 11'h. Nii'4litliy.
I.uuuuuao: 1-bo.l .hit II"ayo I'"I/r w.r |.if | '| 'in u Nml' 1
luhioul-iuu tub r.r
,
( mo "II'J"I.
Ho crowd. g.xl ""a 111. Hlllg.'r 1,1 tb"1 Tin.re tho journal "'1,1.1. at I.a.t all that taste iks'M| mxl Inlo. a Ki'iiuniH 111111. aocijinpiiniil tho uilitorlat ntleriintiif "'11' In for nialuKU" :II.ouw-ly I AG KNT
ilaln bin with titus
raco wo* Irouhlu of ,
It.W ithailng; l.ir g'H" could Imnmilu uilt' Ibeiowas more.Iut it by that wlili'b Is U''IUII111 the .Ir Lburo nf 1.1111. und oxnmliialliuiHwerii .
Shirley bud Ixxin - ---
Hhi wol'hll; tutu by Ilkllllho divvy hll"l. And hu anus only Incoherent ,,muundiTinif, Iho name irli I of bliss IK'riisl-/ slnivre nsolve t make h"hlo"'e I'k.. 'I Ini nnly ilravv- AIIIISIK'.IOII0ltli..
b..I"1 t hh wunili.ilni, talk, Ill-it, ,,' It I nltbt, not to .tlrb 'em. of "L'urslono" ciaild, .mail" om%) or t\lie, vomi'thing of; il honk t tbs ul.'rll.11| I Iso ,nH"O\'ry, NEXTTO CITY HOTEL,

I puulnl elt"ol. tItan moro and IIUIIH.I. bml, big yard, with trees. and onii) tho iiiuno of "M'tUuly, and thewor.l' Alee| illd mpy""plaipioH" from thnnnos.Hho (if no 11"1 biiiivnlnblu' 11"'"'"..', wbiuutter I '1'1 our t im'vloiixly! iilnidhl, uiiiiilulooiilill |

eagerly catching Mjry "oN nigh Hugger fonnil a bait gate oppn. ..I.lwr.. Ibo tramp, tao on bis luxtk ". nbrixul 1.1 thins )PII studying thlli. '"IHI r.HI.lllly hnvu 1.1 nl' /I t\po i 11'IIItlI'lul'\ 0 1'INSAC'( )L.5. KI.OIMKA.: I I

A no,look mine over bi fan, tb look ahihilcl| | In. Ho <"w a woman carry sumo- 'RS. end of thU Ktrnngo' tory 8"INy. In" I K 'mo In I'nrU, Munli.li and, i' |xs'tt Al IIHlr.lor, "1 liiforini'il hfuo Jilst 1,1\.( ,\ 'vI'I'nl liiimlinl\ ilnl-

lliKiUing. It wiu DUO tbow> :\Into out of the bouse nnd lay it dow and, 1 hum wireMtend 1..III.klul iloiumciiU.Unowasto f..I.I. Him bail coma homo f .r gixnl now, bun nf u nuwttpnpi, .x..re. nf I Ibinchuroi 11.* Wlili I of inlililliiiinl, I liM| nml h'roin'iy limiulit nmt Knlil,

lilfvnewi* that iometiinetiiiittli) In the a tree. Tin n the went bark tlm ,,' .u., a )our a and was bate her sliullo In P Kite 'U'r nmonii IC'IIIre II. I dliii nut ; i' ,'li 1'luiin sic In (Ixillcr CITY ni* i'olliniid, und prompt' niuniblyritnrn

I'I,,at llw twit, win n tlio mil U l-a>'lug | out .".Ihhll tlao whito al,1 .laid It mule MM, fom' or lIen iilonoliianN.nl yinioil, ,"with 1ng. the last of Iho children t .nlm-ati-d ali whore bo watt lomiiilxxbiiier' wlili, b iliil | | llnni ctcr tpiliklv I amii 1 iiiub), 'I axis, imttti rttsuu't', Ac., ci.
unknown, was found auliquul ,
body At thk moment traces I by the ..Hllg/'r' Ihlo. provliletl' for.Nowrihliliy. yoiinit' man lit yiarnnf IIKO who 1".11101 tuinli Lu,.
I, Kupremo slips along blare, a 1 lieu" tbo NIIIII, rwx.KiiUilnsa hniilnr 'IbeLhildwoHtikin : 11"01 whum.thtu'r O"I" ((01'111'1' lor" plain stunt All I I'rnpirt luul in, liiin.ls for Halo
1.1 l and far that, were never up Olt "' lutlnm.midafUTwunl was Ii free at The illd not know thus C""- I ) | my
I""r appear ol klllp ttuinp their mark on a, ln, uuul I ln>sdown tomethlng c. I totlw adoirttxl Ht llil'l'vii.li.by Julius' und Kraniws bad flow and. gone I.t. ways ) for wliom bu 'bail jiiht voltd film' 'y jut" wink, Imok ami i luisIIhIuhulCl> |> or Id-in,fur nib ilnlliiii' rind, will IIM AilurtlHinl
YOIIIIh'I. I ol".III '
,
tlie went In. Hluggrr! wiutehusi, and wink, Llr.Nonlllic. Iu tills e'htsuuss / /, pg lit'L'IIMHIK
cniulllut ut Wai
that death b ( none lift 'Iu the lust but Hhlrh'yal,1 Illusion nr
I" taking for own.
Ih bark Ho slips up and I Jlw'rlyo 1..hh., 1h"" ''r I In I 1'i'iinnriiU" com.pili Owinrsor I'roi.iiU fur hnlnnr Ib nt wll
come Hubert ,
A thuG
As Hhh Icy this inyiterloui, e.. II Eilgerly."Tlien's I bur lolhor."bo Alliany )OUIIK laity 1"'lb'r.' It I CllloW
I.k. an expruvlon' of horror camo Into 'hor two babies .1..1 and a along ,Inti'rnul ml.lkl oliout it I hit Alice .lalo of 1.1 rx ,nod tolent enerul[ (1".11111 to (hut, \.0 of Ibu 1'1..1d"lt' ) Whim (lisa Column hat, .Ion Oy) OndlllolliilrailviinUKo t.'lissrgo. toplitio snino In
'tiui. Ho bu 1 habits racy bk. don't Ix'llete a word' of tlio it' my |
It" dome 1 nndeluLbinru 'iiinlily < "
cuuiiUiuiiiutv AU at she and hwrfou-Itsh l skill leutralt CIM'lt 1t'r .IIIUol 11/111 | WIlk 1111,1
O'VI onca ; wild to ( .I. |I.ht (| ThIos. C \VA1b0N.uulr
Ho .
i oho haul, buenitruck. Ih8Kpd E..I.I has a |1'k.l. .tllil hh peiu.uuti'uul.'luell be fattier"Wait, and Hhliliy blm aliout"rll. I know your a of Hblrli.y. 1 be band of 1..111."tr. to 11101..t. lien .111"1,1| hit humhiss out ","11,0 I (low |"n lirs: elsa rg'ut. (ilvu I
I In Unit ,
..1 7t4.'tJ.
ann and nhiwk him. the los I"'k" i strange' story, *, twin bpilbirt, pnxlucisl better Ih.1 any ( CUHU ,1"1. knnwlodui" Iliiully re I* )'oim 0.11",11111 wo will glvo )'uu
out, Iwbkt old box. I'I''t:;; : \; illixl that iirliu. -Ipnl of tbu pieslleiil'acablmt -
-Iti'Urt, Hubert, quick( I I thlnk-I knowed tbilf who were toli n loue thai noble, beautiful t.. Thh..the (11 Mititlai I llun.1J '
<>b, 1 dull't know wbntl! For beaven't 10 knowed the bablisi and be Hut Kolx'rt ha.ll"t.long to \alt When ,u''rl Allis wu pru|>arliig ("r thol all. wan a pbico, for bin ilothtx. BIEBIGHAUSER

bun, huh, auk him who be In!" events do begin tu bapx.n| lbo, 'D In arush. to I.dune ami unveiled tie- These nru .lulu'"CI'foiimlLd on tle.uml, : ,
.1
r" .I'lu..u % fl':N I H d .
lively, Hlugger ltwnsuoutauluytatrwbeu "-ExLhuuiusgu.lI.l.lng : sncnri on' 1'111111"11 ti'rin*
al.1 .
1
blKeily laid bU band the "N "ar twOUli fore Until all on ( day. Alice her- Icurr"lll >.t.
uluouu Wo, '
| the and be slips along man not thin lutter: 'hr"tIR k n II"i I'l", Itt"her.' < tin'fully anil
dolges imlliv
liniilder.! Hu roilswl blm Reutly. health bad devlsud 111'1.101 draping for /cjuu/1y tIs anti, N.
and aide anti brings My luAu Hut-My I tnll. tb WI 101.1 I.utelll" PlEinliiDi Gas anil Steam RltiDi
l 1"1 iitbiieardo to the inun'i Iia.| I oiigb .1.y. Moll says h. more rapidly than you think figure, half fuuclf, and .holly pagan, t. ".. I'Unil ('ottun.F.xiunrhuus.uuls I h..4. omits .nit, '', A 11.1 MoilniiiliHl ,

klminit, a dead man' hijue| now. Hu : bOll to yon and Iii,"," to come borne and stay gave vivid effect to hits head and fare In ralxliiK' IxbindIT ..1.11.1, M, ( loud llulldinif,
tin for
'tbi'ro's of k 10,10 t\ll IKAh Nit IN-
bo a 1'1
1 re, sa I 1..11 ,
:
> !
hui with Ibo not of time.There worked It
alto me my wu a I W."IIKllo.
are
{ striking oil u In wuushhss'nis A
Al" 0 IIIIIK
l'l11.
A 'I.I'UIU, youl Into A hilwl.1 '1 be oftYral for 'em.1 U .".Illg, on my Iln.1 In tl wilb are his .181,11 ui, 1.111111 ------ '- (II IAS rl\ll Ills: HUM hr'H: MIAhr,
410'0 family Ixfil rVimo
M\U
al very
do and a rlnky 'cc.rli.
,
tramp It ..I gBlo thing you. 1 ought hav.told you f'.re, With a pardonable SYAhI4i'A'ulm'4. |hiAIhh I 'II'IW, WAI'Kit
beyond but Itch urtk le lit, niahiucit
t4 glo'in"i tho Ixix It wu a I never could to do You would "V"I.t"riU. Irk" ; a ten tan at xiiinii
o1suuol
mrtbly It talwel of a l> > \Hluj"r says It bliwlnl, ber eye. t I know It .' hllgly..1 my at any It ratu. l'ur. I w le CurxUinm .tht .1. JI.loll'from Slits ntit 1111 oil thu Inland Clii'KH, IHU AM) 11)1.1) WAIr.lt

..1 Hu fumbled feebly bi breast nt.thou things In It. lute uiui't never teen hal"| it may lo so Usrrll.le 1 you to bear I bad not bn w..tistf .r Umo. ff the UJOJit 'IhU year will "pluiitnln Hefiuliei'a Bras IIOII.KK.S I'll'h; AM I) Fl I'II Ntis.
>' baI. a I Muxblng or "" slni Ibo things wa a I tIn tulb 1'11. I am sure my .Ifn aunt I y.t .lIb all lion )lalxarloiu plaies l'b"re nnly C"IIIUI cut, r[
1 ho a tight Amniig \TUIt LS: ItK-lUtONKKI( )
l tendwrly
hand C"I"! | iu tiftoulng limkln' bine ring Klugger took up ru 1 I"n uvula at..I.1 stan, sli.could not nuke blue portrait ..IbybI. nu II" been r.i befune.ChlcssguuTiuuus.st .
U bail Uin "
.1
Uiur to wo I"
)I aoul.1 : And .IU 'a iiiitlon In a lulillt. He tuld Moll an no yiMi son could hate yor" A.I ali Hhe |1"111.1 1"1)! tro'l a Ib"tgrlrb, l'uulsttuulilri'ct, Next toll, rorcbulimr,

hlll"'ul."Uo umn| bi fate, with roW woulul be ralwd ol utth'. toTe, dutiful haiti you always. were 10r) us.; smi from Hblrlxy h".I wbo 1& '1 'hl 2'Nu3ACtslA, KI.A.my .
b.I.( "' *J In be now and tb n. Wuuld llalhor Have u.al.l. i WHOLESALE
t.t
"| .bll"r| they ciiuiln lie kept toKetbrr. Hu'd take could have reallaxl more foitbfully, a fathers pl.tur ..1 iasu.lv
1 _
1m your b"lborl.! aiidkuii <.rtia< The other bed ami motber's brightest, fowk'st bopes.llut All she could do, tbnra mmaliuxl In the eyes "%S'ell, but I you can't bear Icr. W'but

itb Moll!Y Thai w'lb1 other w as me. uie. IbxVrt, boy, you were iu* Mir of tbe picture an unfathomable depth of "lamholy l- lye r male yon proprxirr""Well CROCERS W. 11, AVilluoM. W. K, LKH
CHAPTER XXIL L.Tile j L. from the time I bora. own son. Ue : aiwnt from' borne for I.I. marked .to be startling te hail danced three dancci, anlcl"hll'HWu
:\ agin me .. several ye. I our retuni we ",lnl'Wy"u It expression observed andcrtUtlsed I of DAVISON & LEE
TR.IP' aTRY. said haul, wait till got the Ht.Hikb .. n.t (1 .
Let" ui gather, up the tangled and "Hlu"lr 'Jhen be\III'IO th rw.r.I, .guhb a lonely) olll'etiay asylum.littlo buy Ioui., Iu of our old by this fuw friends who saw Its.1tIetuu.l ltblul 1(1)1"I'uucl. AM IiI ,

Ib. al.1 put thorn Igolb.r lan .I.Y' t the un- friends knew but you ..r our own. You face Civil 1IlgiII(41"P4
from a
ban "ItlooksUxj sorrowful for -
nut chute lift knew It Nhhrlsy, they
11'b wltb bbn. wasnt j lusTer
Kip SIal buried upon| Ibo bill, with the Inoklu'blue ling U would I "Your xinmtAge l> unknown. h ont, said, one and! alt A Craving for UQIB DEALEES. -- ash-

MOIU& Shliky and Drownlo would 'h 11'b. he said, old 1"11 tables pro clew Is the fu.rp4.uus-flt4 ring, tUI't.w.1 Alice tried to |luelluh, It out-changed 1 overanti Keith GI.I I City and County Surveyors.Ullli .
cravlnit need I jnnt laKlrl
In. Not one of that brave old race Wee tb babie was U"I jlnooliw lo a blai k russia around your niut k. ir over again-but In vain. I COllt) now
was lo,t ami, dote liulde, ( _wixmblo Kli'ls 'Hie run- at Ibo Now luunt) t onrt llonso
ll.llor tonilerly re )t went out 0 the tide that 10mlnl. I'liibp, July, I"' 4 Hut 1 BUI I"you came foot In lew 1"1" and blllUjps echo the cry Feed -- >
o.oThey repine | sura
111"
aiI lie could got of good lihxxl. When we ( you tneiewas I"n eve "( lonely Imtmnitoailini, and hundred ntulstritchwl I
found his doed Oncer clasped ko.e every ai" b. 1.Id still that about you IbM sbowed you bad I lilI w""I.. was not OiWUhtI.d" at ."tlilg. and loiiKliitf, eyi-x mutely
aumvtblng the I oO"Iul.r w. '..1 Imn Uiuli'rly cared for 1111& she ".'uJ the strange DII. BAGSA
1.Ib brut o bh peopl awake, my appeal to the east fur succor. j I J. Dennis 'o1fo
t It black at 5 o'd.k. b.tu. "I braver the pain of I I ail look tame Into liar t all UOI.llrll
py.1 baull
.. wol.I..
raMmed awl hli.nock by wollt.Il cord. brother ..Iu.a slUp, starteil over tsu & It la -lO', her pbutugrajiti Th..a a In come baumgleas too trh ur lra w"IWI. 111,1 I. ., I -A it

.. opened, but put aikle the never laid .on bet b."d .gn al know you are not to be my bvtr Ilie It like ,b shadow of a fish, o like the survival Listed t,1 fr.'luolly. I le.u I'
D fo that burnUirmer ,
bad Iu must to a itutant nlailve, now In party .. Iul licj.JrrieK
a go TVotiiry
anti | u"lou Ilu""r remorse for done > .
ty
and .
poor Kip ue tr] IHle' awtll de .
t Hh got "1.1 from Autr.I. luere Is anotuer Uxnigbt that Uuody banded amxslnrs recently stopjMst ovir nll' In I WRAPPING PAPER
BpontbebllJ. At
!
I know I agone. (lie ,
now county Ihrre of Iho .
after away ( as"y. th& a >1.. "r. I'lNtAtOI.A CoSIHIIICIAf,
riered about ide tlllt b..u& I teen able any rain It wu there, would nut be painted '
B".n( gnatly p.r nearing lii d1 t olgllo. and this country boy l'A LA. 0)Hr.ori'UbirK 1'I.A/A.
"I..aiwy loy.* die a "I ; 'U a. b. save rmub (u yo from O I/'I II 0t al.1 I..nlu them, which broke el'tl..1 I'AI.IMbtBTK DulMUkU.O .
FLA.
into a bt PEN8ACOLA :
1 UMPU.dai we b I. .. .) I b.v.1 you 1..1. money ,. ,
pilke > off Ie i tlbl U much COXTIKriD] Irl\-Clwho 1" >. E OlUne IVusaiols f lit
utueuui Just for o tunef .k L.JI... .gi. & 1" I 0111 Ll t..il n. J' [T(f wpltT) | | im H ,


** fev
** V
% ">
". .? .*'i!


... ,, u .J.: '_ % usl ,, ,fILVI' ;- '
.. -""
,I .. '. .
.__)'I'.... __ .'' ,. ... r t.: .. .. .. ., ,,...

.


.

._ _ _
___ __ __ .
_. __ __ -- ---h' -d u u --

t. .- m rmj- acila Conunrnirt!: TIM; r.iiKttM l1LhItlIU. HOTICE TO O THE PUBLIC j'i I..yj(" 'hal I 'I

Tim IViot Olllrr( <" tin llrmovpil Halul'titty -
- ::= I hitf tin'ApproiK
:. Nl lglut-l 11'nlnn-I"J .,

t WI I>NKM II.\ r. MAY II. 1 "'1. .let, |IJ.AI: I IS MINIi I I I THAT 1'1F 1.1'II'ol 11 :I'IT.'I'TlU.: Not UK: Mil.liat : \ .' ..\, I'. ,

: --- .. ---------. A ",'I..ocr| or han ("i>MMHKTALllii. morn I ( nn nHHirlnip.it. tar (I.I HUM tub IT.' Ih1 saerlllepd.! I limpcllliit
liiK itt",1..1 ''h""wh Iliu now ,noaily (out'p1"t"il \t..II.II'no I 11'0 tl'

I'l.ll.HONli: AMI I.r.M'.inUI : ""I.II1I, nml, I"R'U.I ft"taut or (ill "di-inljohin "liiicp I ID h.auily. H\IU| 'n .M HIM uhl, ; twr! ", !'n h if! har 'N, .tain: ii- i ; Granites

I' .In ''h,' II'W onildln; < fur juur mail. Mr. I'. I'. YOUITH Ih.l'o,11II1..r.lb"t' Ilu' 1 1I ,
h J "rtiiti: C flU tin. it )'etlr* ',Itl ; Cat i winVln, :> Hire. y..r. old nlinoht, I limit! I Ito I M II nm,, I'I
< |
.
!ulIIllI>' Hi1' rhlntf.T |sHut ..,nc'l will I I.e. lno\H Intu tin iifA 1111 I \ !
I I 0-"'. ( ,
i> men were nrmiiol )"I .1"ldIlY, fitiilhlii'jtindd 'hun''$atii r.hua' iilzhtt nil. In hii'ielHj" ; XPW Vnrk *t cIt Whlil.,) tanit yt-ir< ,',1. lift) I'Mlntc, 'p'llil, Mnilun'I '' I' .. ,'. 111
I near J'nl"ifuwhnif' an.1. lined Inrge '|iiinntliy!) of II fiiniltur.' It nlri'iuly ,
hand and (tilt I I air' \Vhlxkcy.. KUiiiii n.H'', nn I a tnrlct,r ..r"t'll" I lipiur" '
I this III ruing\ \ hy liii. ( It )' )l'ro'old"I.1'h' nu dll'III'IIW 1111 ) ( ( IXO.

". :.rM'llii 1 will t lake tho |1,1"'| .., IJI| 'iH'llU I'lnriM' In puiltlun n ,,-t I I Ihihindh'M I If nu. .,,'.1).1lU Hip IV.hat |,,rlta'pmp: I \\'il K"t oiurif my p'I| 'rkit In net at I','lIt fur t.'rm- Al,

\S 11111'! C. in a Xmy Y'ItII'.III.' .... t null.nppp I. ('mi d'lonllll th.'lr ri'xn'i'lin-| I : I ,
Ihi ut
) ..!>ry r'I'nln| : nre mil lo on Ilio tilt pr.'Ihu littI liiilili>ilH. AlaiK-, hit of HHI| 1.1 f.nnlInru I 11. lin 'hp.c 1,)n'IIII HIP.. ll' ,,".nut 11.110.1.1( l of OcIII.r. | .. | .1

I t'oMMKUCMI.'ft? : mini oMl'ii-4 linvetiyelaliliKiiiilen r ftrr, ITt'f,.r All 111 oCt'ic lh di'parlm furnltiira" lit IH ufvlifrr ln. jet)',1 and to. T,, '!Ura ht.-k. nfdr.xt'ripfi a I If mil "lly thu, t iiispi-pcd. ( | willfcitmiii. 'I,Itiui on thuHh "

In I tIt. ) anl buck of llu> I Inlll i'ry hI.I.'I'I) 1111.11.1.Ir. | : liwt. Thero I IH n KOU. I ,'111110 fir n ,pi'ir III.I-I'H firliine, n* t Ih 'u" lll .n 1",1111
,>, finin which I Ilii-y ,put ninny' n g.iuil alit li'itt'r f.irrh-r, wn'lri'
YIIIIKII itaut
m..... \\111! ( oilihi'ly'/ hi- h'IIII"I".1' l liy July lot, IstIs&. I Ibc Ir.I"1 nn.lll". l.lipi' 'ir 11"la'I"'III I ; uuiil,I HID (1"I"'y will I.. it.tlh. .Itarl'ely.I 4KIM6

1'h" 1'1:' liiuptupured" Ilirx-:" wonham- thn falniM tit tl. 11"1. 'II'I'II', hill to I rovlih'il: the l.iirr. will rent tint part of HIP .1".1".1"1, it 1111 he \\tl'lr the : RE
IIIP. R, nml li iw nil .Ix l ('lrlnnri' lit wink... pan In (ho last ( r.. h.1\. lug IhPi-n"I i-t ,
IVlllll'.ll-: .. I Mill mliwmloll oftllP Cl'MMI ."C"'I, \ lug I I I thllt tIuli'". HliH'k.., Ihu 'lulanep, I'. gui! nl iniclli, n.

I'IAI. w.I" neled. iinn.AliarlhcinnflernilhlHiat| Tlii-nliiil( IIU.11I1, ) wl) liupoiiipl I ill'I ) T.I" niiclion' mil .nt I'". 0 .'' i-f 'Iii.'criuuiti'iil nnl Alcnnlx, lit tect. nl the I'ii'tin POWDER .
P I '. .. of hut nml, nlli-T,
t (( lit" -lUg/ 1Ij thi' l.'ilh Jlno. nlli ( 1.1'"'

(h linen HiiimilniPHliiep I imiitiunl I upon' f 1111f \,' ili-iarlmi'tiU| wi I lu oueaih.hiil|> Jill) l tI l. i1ltuF"'. : I : : :| ( ,I"T" UK At( u\ |,

f d I inn iinuhlii' ;! Inrnllunihu$ iliillneHH in,> i'oiitnii-tor K. H. Ii'nniird, IIIIH IH-KUII nork Thero "III I u large.nlcly: : of r.tlhlll'a and, nlil.i.eu. nen cniiu 'lt.il I"IIII"lr,: it 'Id.; Absolutely Puree .
: ('Ih'ulllI( miniiiii-r' ilii> .. on tho "upp.OIKhi'H, \\ latch will ).llnlHli'ilIn I < 1 \ Ill'"' 'H\\, 1,
iirrt'Htud nhiut Ihrvo uii'KH, Knr fin Hii-rpiirticiiliiMiiiv (HIP poliliniiii of I'IP' ('''bipluti i a. n.nv, nnd I''.' ...Itlllnll, rfth Thin i\Ml.-r, tii'Vl-r Mlrli'H. A marvel
iliiko.. Wi-Il nan ; during' thnproinMolnnorihe.MciiiphlHS'i'n | I : In | ail' t nr
A full of hiilhliiiKlndi'tiill, iiirli| > niri-iiKlli and Mholewiminpf*
I I lo'AU' KIIIIMnt -, .1,111"1
h l'i'IHIII' ill in nt K.ilnr.l.iy. I kin.In,
.Mi"mphlH, d.iy In-r.ire. ) e>HTilii\. \\l liulfntr will IHjlvtn( "111111. i-oinih'tlun] OhllllllIve, cannot ecnimmleal lit mild I hull lu eiiinpet HIP ordinary It Inn n Illl I he ; ( : : : : : < ; : ETI.:

i I III!. .1111. (II I."'.,.. th rehl'>...IK ''''I.n"1 d.nu lln I HIP l.'itli hint. all I ontHlinilln t a.'eonn ,ill 1.I'JII..1 1 in t'n! lininU, of nn ntlnriu-y. titude of low tpt. Mhnrt ui'Lhl uliiiii
: _.- e--- pnnderH. ,' ,alI only in runt.Km I I 1 ; | ; : I h.> il.ii.nl. .' ,
U.riniinla HIIMI Inn, ) Ilicir truck out I I. r.i\ciii: I I l.: ph'iHptiale
Tlm ( : : rap 'AI. lit SPIll I'ow i'l'll I D.,
I lh'i; inorntaKfi r I lln> purpimit' nriircakliiK" III : "1''C.'J'hl"I.: Ct I'J'I'ITIH.IlIn cIllu..t"I. mar IU-S7 R'.w IID Wall Btri-p, S. .. | : ;. Hi,, lim |I'
th rhnrM 1., nnrk with I( t the ( nu I theyhap ,' in.nil IH nun i-lrcnl.ii-H were Kent out. _. ----- -
(thud ) -- I; .,
otirKlnrhln illti hug fl.ll for Ih,' 1,11. t'l ( "' W : : ) : .(. : | : I'.IMII.-III' 1, n
.
had nil ,,,1111111' TliP) IIIOVP IH gMdonc, For / "II.I'.U.I \HII''I' iMAHINENKWS.I.NTKIKI .
iiHthi) I inn.l> iHiliiildi-dly" |IIMf.r: mmhorn ."'I.IIVH 1' IIIIIt thu I lliiior'| trnllhto I c.rll'eii INACTIVELVER., Ii In UN. --\\ bin "lrl. niii'ki'il par I"H. : : .iaiytt., 'n,, |I"
g In' th,' \onlli, or thu. Hi .ill-nn h', .V<, |I. r hl.h1 l II-HH. I haiti i-ar hails, iAij" perbiiHliet. '
-. I Hiirked.. lotn, (.. : : : > TtlUVY. .
pur '
J : ttM-nly parH old., Hn in,in "Irll. I I "' I I "
I II. ..01I1."r.i Ilio n im i>r .Mr i l II. Itciiehe: ) ) maiiimcHplH eo IN r hiihhel. ; lit than ear 111"1 ttf \10"'r IniHh'el Aimt.k I'.hiiidiiin I'. \ rnnli'h.Tlil' ('stuiLS 1 I ,1
STOMACH.
i I Iho 'Iradoof (':(H'ieiiti" r illlUernmn'ii ,ha\p.1"1 I" Hi-nt in, "'IltIlhIll Iiit for I Hie pri/0, 1' \hIlt OilS, Biii-k.il. 1. jails. \\t:\ |I""r \v I. WittlPli.Kreiieh : I : | I : if-'i.i ,. .11 I' u ,
who N If-ni'iilntf |
1 (" ( luLl 1 H', many ff t"1 eonluin n'al iuiurt: IRREGULAR hll.hl; liHHlhnn ,"I loin, .1\\\f\ per (lumhel.. I'k lliiuaiinil i' CnUoHI2, Itl'! (-, I
( ( ,mill this miirnlii'z, ( Inul, HIP fire that the PxinnlniiiK, poinniillpihap.. : i taken" HABiT. 1 I 1 null, .,I par loin, I'l"| |HT hunh' t. II.I.I-H,1C.:, '. I ( i ) .
nml mlilillii 'llnii-nif liUlninl Nplit upon out ..C the hotuniiinlH ,'1 list thiiii par I"H, 4lf |I'.r Ininhel. ('1.\: HEll; TO-DAY.
much lion In IDII n
hy II ."I'ull|| HU" lie will rii'ntir I IIP U...' ..h..lh.1' \111'1 llilii'iiitni-tf, "' "'. llki.. n r"". I II I I Y.- I 'IltIlul', I Hmnih.ear' I.'N. f I7..MI I'r| Am .'i-li Sii-an N |I'j|. .k.-iing.. llia'ku'Il, nl.O ( I I! : I ,( J-'MI_. mi,, ,
r. 1 ton ; | ear loinf I is.uo' |H'r t,". ,
'tor
tif tlic ..11111111,1,11)(11., 0 'ap Hi k ill"I iligIhi i Chill 1,11.11." ; 1'11.1111 K n InmlH'i' hy '111'"II.t Co
,
) ThP In Inning II' I thu nain )" u'nl\ pimt- Uy d I,,y thn, ..tru,ii'i-nt \ .< t uhaki*, flIt '. pur ,liii. deii'-e. II. lll.M: I : || | :
'l lr. \V. M. lx>nii: of HIP A. I... ('blip| ACi (110 HIIPPl-srill "IIIO.t| | l') nl'hl I) I toki-pp Hi ) I n I awiikc, ; (. luitMi: l'vI: Per liiiHlii'l ttf.CiirniN \ Ai.Ht. bnrk. tu n (lilt, ll.iiiiii.i, Tiai.nn: ) H II
>. MnrMu ('11. IIIIH ,,'1110,1 I. (till .Mi.lit'oini'ty Itl'.II.Ilrc..r liar.: 1'111.11.; I' lie' a>\ aid In ('rii'f.. J2.Ki..MKtm.,I. '1"I' MKII.ItfNloiinlily h i I $21 I.M I' ruin ii Hmh. r irid i'utb4I'IH f Inmli" Vlit'r.t .. I | nfler I Hie I I" I at.l.1 1I
: T.l.llhrlnxHrilh'froinlnipiilH : (a'j A C' fir ( "
$ ( nml w III on lo-ni"im' ''' p le.cUp I HIP l'hr'4 |.rl/p.. 'i'i, Miss| MHr, nnt A. I. d- .r' Ilt.1"11' < --- ------. I .- I>. S. 1"111 i'hi'trS'tIuaauaIlirs, llnnilip 1I"llr.. : ft ." I : I
--- I 1.lr iI.I.I.
1 flr4ipur limil of unit ilill I r I Iho new niarlilowiii'kM. ". thug) "'. ".at alial .iii.; ki-pond |in/i-f.o.( fLfio; baiiH, ('11" I I''!.,; ('lIlr"II11..1 : \''". timier. ,,1.,1 I '.1 it,f 1111,1, by. II
.. Tin- "'I"I.C t l.' prt'in: H, ImiI Mininllii'l I I I l'i rr\', Ilau.I .; \' h'"I._' FO <. Ilio.;, :: C'lillll..;.
Meadv at tienen
1.41th. I
11.,1'1,11 I\IIII'H gRIll ,
Irl'p. : N India, >. Inen. II-.VKIO S H lultialatar
14 ,
u.I riiUifi'X, .m', I. IH already 1111'>"'._ ". n<. C,'
| I 1IIII'rll":, ', .I H, 'I I. 1lhlh' I It. Ilinlli-r, i'1:41.: hi-Hp nn-prill' "1lll''.. In. fortlinoii.' -
A hill ill Mure on 'the pre.niHiH of U in.lluil Jai'kHiiii\llli.. I >, Kla.; r.nir.h. ; |'il/c. (Ill, .tI I.| tsirritui. lli. I l"hl'.1"| I''>rpouiidpiNik-; 1""r.o

I I nn, I'Hliinluy: nf crnunn, pallid furilinn l.ur.i; liai-h.. J.ii'kn, .. n\llh,>, .'h,.; linh .pritI4. > hug CUKIsiiK., lliit( .. |lN'r itkilntif. ; IH-H pivinnf IS niHT.

i. nn n'uiill' 1'1111"1111'0 I lln- HlHlnnct-. of the lirp depii-lini'' nlIIIH iippihtl 1 tin) lire hadIKPII H\II| .| pri/i' 'I ti. 'Il I.| l'atutliiiiu'liairiu', ', I contain >|pi'i'nry.nn hrlik ili'inainl fur trrupprh'H poiillniiPH., .11lrl.| Ihl'ih..IIi,'; (

h e\liilnl JII'''. Ch 'IIInlll.III1.U wonhl, Jai'kHiiiivllh1" Kin ; w\pnili |,ll/j-flil, llow- Mtrrnry)' w I Hiin-ly ilunt-oy lInt .U".u"C fnmilfl.7o.Onirn 11.11; u.' -Itent., roller palentH, ''',.ui; In-st JliiI.u. 'It. | io.: ., !

t, lUll 0 li.'vn 1 lit, lii,ui1 (''IIII''U' )' on HIP ur.n.n l lWlBt tint A. lli'ludlit, I"'III" (. 1'".k, Kill.; I'ljlilli I, Hini'll mid' roiiipli-ti'ly' di-ranru. } tti'uhde. I AM It Mit\l.--I'er Iturr.'I, ':'l..1.'. C.III1. h Hull I Alexinder' 17 in.llr '.
I.nil. Horn-, Hvrolld. pr.yo f4, Kdward: I II.I Ji>nlan, ." "IIIIlnl, .).... w'IIPII ('laII'rIlb:II throii'li| thin nim-iiH hit. r.Par. Hiiek, '.IV"'IHI'I. $119) i hip MIO Su hum Mi-l.iiiri-h, I IIH7.
I .Ituiit't, h' mid: m'Vi'rlK'uii-Ml, Hu .... -New prop : '.(,( J'u ('. BIKKB.Ithmk .
'
prl/uf;, \ rhiPi'H.., l4iiu'hi :
; ( ( '
I
Tlhi llaltlniorvniii "Thine innnt l-e ..11'111"hoI 'hl.llllllh Ihllll.h'r. n'III'OII Cufir.K.Itio.. i.;inn H-r 'ler.'BU 111.\" I, 'I'rll1nll', MH.ilit I WILL I COV-
| poiinil;
) Imi'kinjl' that paH'r| for. I ordi,"red in;' I.'1 hi.; "'lIlh | r'/.i. J.\ HIHH t na llalhi'y, Si'. .'(.''.I.. hIlt pri-Hpript'nim froinri'piitaldi'pliHiihniH ) Ill..., ,"..1.1. -.' > 1"11.|1.11110. ; hk.. At"Its, l.arimn. I'Ut.' I : : i STAXH I
I'hi.Thi'iilKitu t'iu ah&aaiugu lIlly 111,1'1 I nr. t"n (: Ann) tiark I It ttrhl.\: I..'XI.Norhaik \
AiiKiiHtlni1 IIH
and I "knort' lit lourHiorJ liji@i;
__ I nr.lll.
__________ h pap r Htopptd, i.e nr IIIAI. 1111.1.1/11I1111"0 ( : (
pri/i'D I h IM.all pa'd In f.'I I lotheKooil in |uM.ihlyih'ritu finmIliini. miiar, 'ij.I'I.( ILIHIIIDHHIT.: M7.' )
_ _ who K'tt' 11I",11111,1, .'"I'IIIIII'h'| ., hot 11 .h Oini' niiiiiufui'tur ',1 TKAH.mall pnddli-H, :iIhalI.'i9. Nor hark lloiuiilnx.{ Nurd. I ill'..
thu IoIlIlIImll"'I'' r HCCIIIN to conic out jnnt HieBHIIIC. nil I. I lla'I'H l Cat ir. I .' l"lhii. It ,I '. ,11. l If I'" r Italhaik. .. Keliep Ii. l'u'rfl'iih 111,1, ril.:
." ViHilihh man, don't Ihlnk Hint( hePIIIIHO fli'b'. Jttjitt" C'Ihl IIlh"h'. \e ho litis ..hllrll" h) K..I. (C'li"lu-y ,'11.,1'.1..1. ('."'11111111' 11 1'1,1 1..1, : ,h'.I' II. 4l9 h'"I.H""II... r!.. 1."I.rM Nor hark Anne, I II I:inneii, nan.It .
I of I thu. r-'ipn'slri I tin' prt'HH .i-f Ihu statutu nii'n'iiry nnll. hiti-ruilly and, net : I' <1.. \\ litilt'. I.,4 : 119 5 5uinI hulk, It'll A.I'll lieaa.lrelH.n*.! ,
t.II..1 .111 111",1.
and II'llr.
.1 ,
( yon P't on )nnr car 1' }oorpaHrit ill .. Nirluirk.. Inland ( )
Ill inakpiiii" >r >lihledilli'ri'ni'u,,, pupy this miiioiiniTmiinl, IIH ( Shill) N hiivuln' dirpitly I tiKin| tlu'. hlHIIIII.IIIIU.'I.I .I.'C 'IPPH 1111.1. 1I".I.h. "h"'I.h""I. CiJ..II.III.S"II'1. <".
| tS ) iH >'i'i 50. t. ig. I ;I C""IIII. 7S
I. < u roi-i'lMd I I Ir"lII"Y i-i'i'tlon of tIll "Clho .)0"11I. In |1.11) |lug 1,1' Cut \rrll IIII. ..''' t''Iu'IIII.1., I AII''I.' ,. ;
wllll I Ihu run of Ihu, "III", '. Tho editorial, .r ,: tu 'Iii tIlt I' ,i'L. ; )11,1,1. !1..I.I. 111"11.
which 'oil' lnl.il, )on pliiMiil nolIsir Imif-ihu'i-ii, Slulu. Cimhu tnnu" that ) ou get) thu 1(111111",11111 I I 'rut'. (,' ....1: ,I.uu' I.a.Ns'. 1 .. ttll ; 'I4l. IIcl S. Illrk IlIrn'.llllIrtll I -.'""r. 1011..1.
--- takpn Inti'rn.illy mid in.uh) in Toli'du, 1,1., (I ,,. ,:' "alP., I'.r II.k '"IIIII. lIo ; OK(
men HO much that thy ,10..1'11..1 forour TIII-J HfMllV ,.\\\'. 11f It hk, I'l.niden/ii, It, HIIX. to' K's;.
I
pap.'rfinth\\ith* .AI\MiHruiiiciiilicrtliiil l lIy K..1. ('hul" t ( .u. (' .ill 13' IViHliirp Norhaik 1'n.ehi-ia. "" ,..',. 7117.HiiHhiuk .
n papi' r IH not, run fur I Hip liciieht nfono |HTHiMk I li'oiiimniili'iili'il.' ] Saul I t)' DiU/glntH, lol'(- i..- |Itr I"lh'I )'I\.t.. .. .''rlhII', 4(.1'f' I "','h, 1'1.' l't'l nil. 77. ETC.
An open li'll'ito thu I 1.,". A I I..Av-ry, I I iii'.ii I.IUTI1.IO..w: lllirbllllkHami I t lank,, I'u lIt .,1"11111 Ha/elo: 'tiC.! ;
hill fur HID "hilI!. (ioandtikpudrinkonf ..
I' I'ri-ilih Ituard' of tutu tiuhtutlaiii'rs. niHp f !lj$2.2't( |l'r 111'1. Han Lurk Jllr'M fII.IIII. 1"1.1. :
I'fl.
I' Df ( he"iiK'iiku| .. JIll)' and I Hien li.ik.. nl.'UH/ C Mill AUK.-- |,1./' "( $.I4tI |IH.r ... Suid I ha .k. I / lnl. \,. : (
r HID! HII! ru nnd 110 ln.\y inui-li )on limit Ion vlHionul .I IIIII"I"I.C 1''n."III'1' : ii' \ K I' 'I l.f1".11"',", .a.. I" It bark Treniti, / IkVI.Nnrlurk '.
.d I Ihowuter. When" hn". 11'111111..1Ihll I'KAII I-Ill |' t. )nnr | ulilh'iitlun: ('11 ; heiiH, $ | ..111" tl" skein. A iiiln-atu-ii fi li. Notions Etc.
( r yuiui In the A." IlIc.IIMtt IC !.,.I.II. 0, lu ( ''I''S' S"w1'' ..., $I.i 0i| <'rhiirr.il.I.KMONM. 1 11'1'1.1 I* S del ll'im-hpllo. riirognllK, ? ,
Kiii'l Ilifiiri'i yutii. pan put Hiein dun n IIHrn'lv.etiln. .. MehHimiH' IHIK, I'r-inb-r, li'H.llr .
| : ;( ,,'Jlty I ,aeciiratcty;, Junt lion and, 1 I II I, o Mc-Clolliin'ii" I 1III.t. 1.11\\0. fr TIIK: viinirr; I'NAsllOl'l4. KiiiiH.rneainhla: ":1.i.III.11) ,| I'g |laIr do/en, Link lloial ',,Ilmll.o..I"hllll" i't 17.It -, tn ji'nc.! I l.ui! "
much )nu iimniiiit to Indlv iluully timnrdthu Klorlila, nndi'r will, h )ini It."lr..uI \\'. I II. Knit, | lllppiiH, I hid., tunil. with 1"a.il Hiipply and iriHid demand.Uf I hn.1. .::111 It- .M', Mnrtol i. !1.1-:! 1
Siimhiy Ian tin i'ILr hrifHto 11'11:0101. 2.'i! It lik Amaduiilp SIIMIMI. Calal
1'lrllll ,. per barrel. I'l-lni'lpj
'
I Hiippesa (or C"UllroJIIClhllI\1'"O"( ; itvlNM.un..t II,>H: **( '. 'OIIIIII'IIII..h.II.) ) 1.1. IIH -S.llru.. linrn'1 l'il.Ithnrk, .
nay that h. nun )our I 1111.ti, Ilialtu.u.aisu 'nl Tt "SI' ". I-.IHI r na Manager.
I''r.) .tl'1 'HIDi cry IH-HI ri'ini'dy Ktcry: Imlllp mi'dIni4lpti Ii u it. -latttlu'rii.: fioo, hlr,,'j.loin .1.I.j I Ia'l'lttu'ri'h It' (;rntl. .'11,'. i'i2.
hi-lH u ) 11'11111, hut Klmply 1\.CIII. f In eb cry "".". (Inn man ; PHI' harn'l lotH., "I.| barrel. It hark l.niui I'. .'1"I1n.II l ..
|
: 1I0'1'I.H.JII..R'IIAs'r.II".r.I.J. : hu IH liiw-al. >hliir (' mid, IIH ain-h, f'l /nrii/a ', Dill
,
__ _
I 111"1. of ItlipiimntlHtu 1\\I1'I'k
: look Mix I" .H, nl.In. 1'1.1'
"II I'llpH-Hllnil. unit HillingI'linititely
h m lilt lu'ud mid, HII) M nim-n to t'bt'ry law Abraham IU..111 lUllkRMIXK.I : : .
hi'ltIltiif. :.
I KrjuiT, Viiip'r.' nft Hi' land, lii'thi-r n'xxl or I.ul lint I if ID ypaiH ; / ('nf d I by "",I'A I'r""h) Ilcth' A itt bkta," l Kate, ('.\ h') fr.l. .1..1'
I C' M llr.ilic: I, ,nlilli>, li.1; A Hunt., MI, what ni'dunut\ 01'11',1"11., 1.1 paillal' or mi, I "pea, .lr'I.I.' : 11'lhll;', lihlo, IIlIh'll:S"l'htu rlnld. llnhoHitli' a llit'oi.riln': l-lnlil nd- A flu I'kln l.uti I ii .Aniln-HH, \\ ill In, (I'll.nittii" ; ;.
imilli-lno I ivirlinndhil .
_ C'lnrlniiatl. ;. I. uchmirl4, 'uI .ltlL.; .lolm! U\ua jitlon" ,il Piifiin'i'iiii'iit. of thu la\\f, mid uoAitiil'i III .IIII I 20 ).PUIH, p\|>priunpp 11110 I.lh''lrlu IH iled, ID I thu \1"" A nrlj 11'I'h'ul.n n IIIn'l.iy I Uh; I'ni'iSililiillinn. 11\'nf'" Ala. :,
'J'lilKIH'ii CI. .II'IIIIhlI..II.I'I'XIl..I; I II I KimNell .1h..llhu; C"'nK' : my Thi'iiH.imlH, of iilhirn Ihu lli-lilnK., Bonlhp nil liill.imination, : : HCll"I"' .
NPW Vink.. ) .1 C I.niiniKi', Ilrl.(l.', W (' I: itlir II, HU ny Ihu, alt(Iia.iity : Ilitlpm deinluii/p" ut olk'iihluneHd nail hi.inn..h the A lIt ,'h (iraein, H'I., III uutlu-tarl. ii. nil.Am t'w
)"' lII\'II. )l"'IIvlol.; Ma; duo I V Itiil.-lii'lil.' r, nf th'i Hall-| > c..l.tlluh.. I I lie 'IIIRlh. thu hits U I.I.I"t" thi'lr, Ii-Htlinony Hint to 1IIIho. II\irdlrl do- .!.",-.IIIII.I. Tett' rand S'u'III.I .d nr.i, qii'ek-: .. '' .,'h SIIHIIII S ) 'rllll. I llankell I ; .. ;al";

.Milton I Klaj l ; Jim ('iilnpiHliiiih-ii, (I larsilo, llrt day i.r lIe, wi'k.. a-nl ) nn will ha\u to IH tall II1uhnol.nf thu 1"'lrlo it I tIlt.') it orIlliKxl. I)('I'c b)' l>nru\n rniphlaelk) Kilild.JIMI '1.'h. I l I'ont, A It'ii.th Ilih., rNoo, HID.
II )\.1)1'111111.1"111.1, A ltiililiiMinMiiliili, ,', Ala; npinlllui. Ilililu and ('h".II.II" : )' Itmlflopruitlt. "'II Itt ,11"1"0 1\.r. at C'r.-.- ---- -- .1 m h MoiriHV' $7.Am .
Only' nhalf tra 1"IU" .1 iii'nii. V'H .".'k ...r nuii'llleH nut In' 1'llhl"I"I'r.I
Jim Pay, Ni'H Oik'mm. l.a. Hi t ill, ovurthlit, Arlli'lull .1.1. m HI h Maine I I'': Elllfl.lnlnn' !r.1'>
I\.III\I'lHnT manual lulmror i-l'iil Uuu, ," '. ..1) In 11 npliiipiated.rou I. lIp nib snnudrop, ""11..,', t'!.
f'lrlddH tiny 1) -
('irv HUTKI.IM: : SuxniH'r' I'rol" ". 111..111. -
I, \b aniinil or in i-lninli-iil pin\i' '', ('s- Ui'iui'inlH'r thu popular drug" nluroof I hue KAI.K. : 1...
J IMuhnnoii, AI jIll h.w ; J C HIIKI.M/ J'uiu cI Ih FltKNCH ;AM ( KIIM\ .
"-"-1.1 til minip lit n uf 1".lIy. IHii'it pity Is oIl utah hy MAIHH tx A M Iu'oo". Aft '1' the lith of M I t.Ini .
.1 WI'I ,
Cil
1.1; I IVh li'lii'iul I. 1 Iliirun, ) t lIt I ly iiny .1'11.lrll/ (.riiiiiimir, reading mid lola\ ,," I
-
-
lllnl, rhllii'h'tphlii' ; Will lii.run.. Now Crli Ihl, riiiuiliut oftho .lr'I"-'" it a I'urjiillflHltai '(. .kt'res HiiilH and- i-niiln and MttU, In ,)' iiirliiiior| ,1'1"1111111. lop'ther willi an i\M-rlumvd| Ipin-hi-r., A"I,,'.. h.I'.

>aim; I1X HinlillH, ill JuliaV; M I I.efl lii, I 11.11\0111'.11|| 111,1.10' 0111"I curt PI .1.' and run ml, i nt ai'kn.. ( mi I taut a\\ n'o i I HIP liipwr "11.111.1.1'1.,11.1 ,,rpiiilng I tin, Hev.Inriiel I llelnhi'l'if.parpof" I "
J\I"III' IIIII"ln j ?M I Amlri', '' n, l.nmliiii, ; tjniin.IMilliuli'lpliln I Ho 110. su CUM piury, Ilh' l".qo.. ii lun HIIIIIIIU X CO'M pri'mlispH for (''lit') ,'nr, pan do HO, an nu panlllnpOHOOf .._- 1"'IIIII'rl
; II 1. Mc.liinls Ni>w Ymk.. ; i I': K: "lrlmrcli/ 'r to knplVhiii'ii' 1.11...., \h'I'uIIn. 11"1""I. -e .---- I III Illl'llin'O' of III ) Htlk'k.., OMllliu tjxnl ,"'tjItit1 .Sirni-e AVynrt.UllKITMl'H,Illlil'e.

I'..i 1m", 311 'ltlguii.PiII1l) .)' \111 hllllh(' Iho rlrhllI"1" fniiunf' thfthar )11sn ,'.\ IIIAIIS: Tiini'isr.ThujudxP \\ -. \\'u hn\u on luau' .1,1 tu H I tin. pinpl) Mav' III, J )
-- -- -- to thur ht-aiU, I ('IIII"II' IH (thu innInKofoiirllM'ry at HIP Nibs *ihIIIIH K\iu: |, .lI l- \hl."',')' harii'lH, nudllliy)' kerw-iiph" rrelx,, ,

'; ('(fllI'1'' elahk'H ma' a 1'11"111111,1' Inn n\\lrh..llllllh" pri/i-H, tullu-I I It'i,..'Ita, alHii I hiK lot .'r IIIOHH "hl.1 \ill IH- mild. lit ..n : .-s i ;
$ ,'r .di clrpnnistam'i'AKhuw 1 rppomnii'iidi'd il hl .hly tIle li-iuli-lnk- PAPER
'
Thin. morning: I'illun I Dauic) xiiHpli-luiiH n 1".111111111 11"III.r and ( n bargain." a '
thin to I hp a '. '. Inn. hiH-omu. n .Hliiplu, and a e .J= ; ..
iliiu-ii''l'r' ; J1 or t III .1.| ) ., .1).0 liiK' 1'111. I m.'UI'.ii: l II. ItfiAriiK. SON.Vu : ) .
Ihuih'H' r'ranklln, vagrant; t'i nr li'ii I Hint in'iiplu may ilrivo nnay fiinn tliunlifU '' ""'I 1) finH'cr ban I In htm k.l.KUIMllKAII. *-- 5; NE ; :
\ Und., I lIlt' )!h .-r.. I IIM' X ('iw nn' mill ,
il ( 0., : t.
till) .. tlm rnnii.ii. { of I Ihu l.'u f.irliuy" I nui-pHiiily : = : : OKUKII:
iunrini lllmnl, uiriiiil\ ; V or leu ila) n. iniSnniliyf. A'lh'h..I, ID" II. do not 1 "li wpltlii'r \v linii.'H.il.i, _Cl in.ii'ltor l'i'iii.iculii. the 111111, Hl'iH'im-rH-----"in the. _..I)'-on prleeK. f:: To t :' I'l

Jlinmli t IHnarilK: I \ tugt'tu" itt ; '."' or len tilt JI"ltolIllll.r, 110,' rlllllIl, .'( ""-ill- '; .A\VA- -'. Chu'pu, taut lttti'iu' Iii ll"'I. itt \ty i-i-nlH JHIKiillon =S ; = : ) .
Tomo : ;, : ; ;
t1iiit. lilnlMT mid IK'luhl l Irnlnn ""III1hl' at HKIMIKIIII IliuiH.
-- -
-
\di'r l I.'\ Uh i ai-li huv nf Custom House
An
A. I> nn tint ,'hllll"'(' of ," Hut y..uHlum i-h'k'iint |IHub \ i : UI ill( W 2 II
M. 'IIII.lruII' Ihl'II\ :10
"" uiiilillHonliMl
;jousu parllnllty In ,, Ilia Minihiylaw .1,1'I Lt'it'.u (tioH-uinii l'.i\\di-r. nt (''''.''''111 Knol bull', lii: Im I In, bull, mnnkH.. itloti'H'II,. ;11'1 l ni'' 5)1 ltN I; (\I I tt' 12 (II I :
'
( till IiiUutl to 1 Uili hint.
'' "C"I'I'h,1. t loli.t, d I nidi, holm, lists'.. linen andniMirlin tl I"u \.II( i" I W 4 I (
Jnlin. IVUTinn, I'liihlnt iiiiiln III fllyllniltii \i. I.'jlro"t".hl"1"011' llr'lllhl'o. ---- gtait.h-atll, .klinlH at
; |3i.r .Ix III\H., $Iatk' law innki'H any ovi-pptlon, or allow- icr. riuM.Krnnk ; ) .. Maximum I ThermoniPtpr, MM) ,-

njjilfl' Poimon, luthlnx; nmlu III c'.ly: mii'OH, no that' i-vi'ii 111'1 Htoiu 1111)( wllI'lllfrH I (I llo\nnl. IIIIH "|10'11',1 bin popular --. -JI"l'ny.-- Minimum tt'tlllit'I'tlllui'l| Thi-rmuiiieli> r.. 111 (\ .

linilln; $ 1 nr iol I U ilnyn.Julin and. c'l.;;iirH. Tinly I )111' Icu ('i'111 111"1 for ltu HUIIMIII" nml IH Thu liai'Hl, llnu and all HIP lalpt noeltleiiin M"III U'lnt't-raluni,' ford. ) PtirH ; l

""'"I''I.Illrllllk.|' "lIr.llljC uiitl an 'AIII'I.AV. prrpar.il" to lurnlxli thu |K'['plo with I Iti'leNt piin.riiM| | at lnK. .Ilium 'H.l.'iiiUiamH KM-i'HHiiriemperalure: .. .
-- fiom llui' es 'lempi'raliiraii' >" .h".IIIII.I. .S7-
.11111
sautli hug l:orti'ii ilnju. of 111lrI"'II.1
; C'"I. '
Clll' Itl'll NOTIfK.: "I hlran wruppliiK' papir.junlreeelMil Temperahirueiiimlanl, .hlu May I
- J .wphVlllliiniH. riiri-liiif mid, iiluiHliiKiWIIST ; dairy milk, for I Ihu funilkhimtof" whhh In.' hy | imil CIIK. 1 I. l7. .
.:. .Ii..10.11(111) it. Thi'iunlll h.I Ino Hpnlicmi da)' In. the has / )'r'ly'onlo.t, with. 11"I'h.I! t )'. ,-------- -- Halnlnll, i-iinnlnntslm-e Jallu. Itt.lMt(7-'
-'. _-- Mi'thiMlInt I'hiinh "",ill I thin \M'i-k... 'I'h. m,in. It n ill fiirnlHhp.l nl (thu fidlun jug G lola H.

: ..::IOU IIOMM'OSII'ANV.! : nioruliiffM-nli'vliPKliiiiPXnPtlyiit' / lOuVlm-k.., pili'pm )',-, 1(1I1"n.. $.'..Vi" ; in-r |,dal", IIIri'iiH. NI'Irl'QJ HainrilluiinHtant Im'hen. lihlh'(' IIIY ,|",- -'-

The( Wi-nt (:ml IIiidt' ('''IlthlItull|' )' litve, itiuivtul. 1111111"1111| nunk-u at Ho'ilook. All SiHt'lal Patti "'1 I b'g' r iimntill."iJUKI | H- Temperalniv.May. II I I, '7 attn. Mn pin' ,
hit their now <|11I""h'" cuincr I InU'iiih'iii'la ,,1.11\ ,I In 111"11,1., til, I linn nlin-k.. of ""'..II.h pan.llil'H \lI} |)ai>h (-) la rainfall, I eiiluiun

mitt UItret'lh.ulat' iitroi. It. ( I.. Cinnii I >, I'aHtur. .elpiuthin liiiippreeiahle, : h ,
__
Florida Store liainiiietir porrueii'd, fur Tt.tti
: : ( Curiosity lha'ral
'Ihu IMI,) urn migulliitlni. ( uilli I Ihu hllaliy .om,.,., Xoit,,chit : .. !''"' t's K'othiwu cheap BoapH at I hit, C'nsi'a'iutDPIIU K.b'Mition: mid stand, o.1 (Inn' hy.ii' I ir (taut H'lul Tra.le
1''IIIC'U'lu,11I1I ('''11I1'11.1'' In tlio tllurt. to Iliu I'lKK'i'xl' load of for a dollar hupvcrsau. -- -. ----- I. \\1IIMKVKK.
,
1' ,'IIIII'lIlI' thi-lr.. pruu'iit M"iU) I lini'kfur a \.1 | 11.'' -- ,- Illl,) Ihu Hun hit'at '' l." 'Ano" It IH the ___Hi ''I. Slymilinp!' '.. I'. h. | Wuli h. I II._I

I llk'hli I'm', and III.')' bI iluulilh', '**mil "''''', I ', I iiui'cpled (IIH HiiliHtau- ( 'HI: 1.'Ut IMMM. hi'Ht Ton cur olb'iud.;' Itln' tu'l-rpell, pure --
\\1111'1 : :
NKWAOVKIiTISKMKNTS.FIlOM : .
J 1(111.,1.1 I'll., mikiinwn" hy limi.liir.-, likuIHTHpirallnn and Is ,
Tlielrnrk I (hi') uou run nanpuri'liaiuiirionikTinaulu I hal, anlhorily) an NcatcU U the monl Mill.Hlanilal tilIng it iuutilli-ally Ih'II.I.I. 1..I"ulll H
( HoHji'iimpanv' ami, (Hallo I ,;t'thi'rtolii'iity .. ollh-cr on lIlt fnn'e 111 h |I.2t pinducliiK iler) diHiiicrccalulUhlnii '1"1 I that ll.\i-r. falli l'i' chu ."I'CllInll.
-. furthn joiinjjIY'llnnii III biilltll.'. after 111111 "1'1. Thin form an lU:\lIt')' paekasu" jniiiniiiti'i-il.. Ti,)' li ii tail ii.n
-.. -- Norii'H. well an 1",111 nnd 1"1,111' ''I" ill tiHp nu otln"r. SAWN TIMBER I I

- i 11"11" Scnl'H.: .\ny 1.1'."" nUliing. to Hwnru llniimunfniii'hairnfa I I'lh'H,) h.IIIII OI"U lio npilloiilhui| ofl'r.llimiiiiko'H I 1111"1111111.I _

Tlu'ro urrltvil, IhU morning fur K:. K.: .I"t. on l'ulilonlnil will u Itt'un.ily, which net directly Wh.lo.lh.I'IIM./ ; 1'\ 1&'X .;n," I I'
Hiiniulit ('..., tin innui'k"' l.:.1I"1II..1t'0,1.) at thin: iillhiu lIt I l-l.! iion I Ihopailaclloitid i, I. nlo.II'lllllllo In- -- -
,
iiiply| ull.IlKIMIKKH .
Knkii" CIi lni (
11"1'1 { nun, '
fiinu .::11011'11.., n II li il.lKN)hIttlalt-lit| | uf Span IxlimilukiTi'l -- l"r..allll) ing/ I lull h.llhh'IIIII.1' Ill'" cl-! \ Ill I..t.r IlKlM, I.nlI.II' ,| .' -

2m) IHIIIIIIH| nl'. I'lili'lUli tutu 'I.KIpimipiinu ."IU'I' (> I'hi& Inicn |H'riuiiih>lit innMiinU.. ,.lh.H ---. FOR : I I N.tt t">"lch"l 11.of !I'011 I. ;','I'.
; IUCMI! IHIIII \\lili ahiuit, hltit'ii .,.'IIC'"IIIIII' )' hy thu I'ulifnriiln Figs The I 11,. lluHankn' .. )I h..lh.II., Co,, l'iilia| II. l lttitti: paH'r' III just ,.o"'h.II) on this 27th ul I'.1'

hurii'Uiif Ixtuvli Huh ) '"I'C'O.11 Kraui'lm-o, 'nl., IH Nail IIr.I'ii For uh' I')' <1. II, Itnmnnhum(' IIw."C.I. l lieai: 'lni it rvslitluttIltItl oi
Thu d'hiMiniT' Mill tii K.: Kabul: li 'm llnlnli- lnva Thl.Iiu ph-iiHiint (' > .- --- .. -- all pu' ) mcuiH
1.I\Ilvl. .lr"11 Kicry: R.ljUlc uf hut Illh.t tahlupanlH) I I IV.. JohiiH' tulHwloHpacking' milliNijrdand : ,.t..IO lIIu.I.11>llia
of liur I.'
Ihu lilt 1'it'iui'ut
I il illnrlmrifi cargo fruit ri'ini'dy limy h.ulli *
1'1"1 (IlItlual itt .Miiii I I. .\ MAIUHIX'H.An l klmu llnliik'' for, milu only hyH.llQIlHimi I. ItK.U UK ;ll '
Tim umiiU'ur llHlii>riuiin'ii I llmo linn nnivi ; ItriiKMiro; large hottli'B nt 'IIIly PI nil or '
-

\\ 111"111.. Oil Ih" 1:0.: mid Ptlu'thu "'III"t"' "1\10 at 'JA ccntH nl Civtici'iil IMiiK, Moro* I\CITIMIXT IN TKXtM.I : ,

sit m'nil-ill I i'' ui.I Illh. II tr, kldiii') !, nml .-- -----. ;.rent pxeitpincnt him IM.X-II CIIIIMI) In thu : ( SHAKE I
ONTIII'lAVINO. II iwi'ln iri'iill I)' ),Pt thoniiiKlily' ; t.. dl |nlIliadiiithi't ti\iN: ,\W.\%'. \li-liiliy of 1'11I'1'I.x.,, hy (hue rcmarknl'le" 1 I OI'M

I 'I'hti link' nrlopii U III Wll-lilnilliill City, I C."I. and Ku\vr | In dittO An cli'tiant IlIbb, tI.'p howlih paeh 1 hox, nf rit.ubtry SIr. J. K.: t'nrlry, \11 WIIH tn
I taUnx,," 11 liiiml' In Iliu (lliTl'irnlnp''; flihl. ('oiihili'uil.ni. Imllgi'Kileu, mid "klndiisllllH. TII"I '''. (liMoaiiier ',,\tIer nl (''''''''11 hi'lploH, IIP (' not I lira In heal; c\ rHH.V )"- I!(
11I,1
I Iti'lniH'ii, running, Ilio" ully Ko\uimni'iit In _____ -- I'nl Stoiu, | mild win dlii or ( tailsluunhhinll.A wn Pit itth n Pine Tic r I J H A C 0 R nOVA

IVimai'iilaul.lilnu I Iliu, honati>rl.il tlxht. InTullnhanMiinnil .'ln"IIII..t !Maddux kiip In tusk. a full .\ \VflltIl 'I'u'I'IN. wisi':, Iriul ..tlu..C. |I'. King' NewIHMoury
liKikhiK" after I tuu liili'ix, .Ixof Hluudiird '.. \\tti M'lit him VindliiK l'I.r. ho bnucht al.irnolintlloiiml
thu rIng.I l II 'imx'rai'y In th>> XlitllIlIlIl"IIII.| IIU"C -paUnt- ..11.1'.11. Our InmliiLbH moil oiiK'Ut In "'nuw I hy tIllS i a Imx of llr. Kh'I' ('. New I ) 1\I.\

till' Ihu poor fi llou' U .ki pt' vi'i-y him)'. Wu huvu tutu lii'Ht l'h'I.I.llIlhlll.I. pom.. I limutbnt I they i-an 1'11..1 umrv' pcoplv I lay, 1.111'11I.; hy HIP tiniu ho liad taken" two

The wonder U te hi
f &lIllIr)' H" k'u-1'rviililiiiit, of thu 1'i'ii.iw. 1"1",011., \II"I.II'H. t.hllll .. mum 11 11.I I Iliti n they can b' )' ,.I.I.h'lll' nil thuotherilty 111.111".111: thlriylx poiiudH, Saloon

culuA A I Ian tin Itallruuil I, hiitahHi'furKoll I II uutl aiiimuiiltlon' In Ihu IIIIIHTH, 1 tlIll.! allt wockly," Tiliilll''Ul' ,'. uf hIatt (irAt I'l.ciniry)' fur :
I Jlu u lit rrlamoj. fur lilt |>olltk'iil, |IIIIIIMHO.TIIIJhT.Mi | n. 11".1..1.t ('(I. ('tIbi ItEltt'l \L 1''''* "'\try jcuk nlil1.II.l'lrIL..I.I'I I'UIIHIIIIII lion frue nt "'",1"111 "nll tt.o. Class "4t." : : : : -( .S S A H 1"
: *-- 1 I.h.II lath '- p l :
"III"IOIHilll : : : "t\lr.
: IIAIXiH.Afur :. .I SH\TIS.\. I mail In Ihu pity, and fm-l ) AVu nrennln n-i-uU rnr tInt TII I Ion Vclhm | I
Not Ihut nu aiv .1110 l.orrllhulr4'ui. rainilii'orMiluroiir (' ."' mid, U-HIH| Metal ('0., and I.iku.. o'd! 1'llIllu "\i'haiiiutthiu AITLY TU | .
the praollce xlniot at N'liMitliui., hut Ilio handlu I IhU, INIItiiihiii ,' .
llllC'IIII'H way thin 1"1 '" Ihu iidu-rU"'iiii-iiu i.f IIHpalrmm we tall, laishi! for Hbll''.' I otloniH.H. :
: 1'aik. jiblvriliiy Of"'II0I, thu IVmiiiuiiliilina U (lit, M'liKull.in. I ) "ur Kropprortuhauviiiihii halo pry \ ittaugu tint haaik-t In thU, Ilel : : DRAUGHT
l'Iili| hiihl IIII.Ih'hl,111 cannot, r"I.1.1.'t..1 fonlii, 0'11'1 ..r lint MiUu. und, thu adjuivntnoitluiiH UI""IV1: k ( o.IHThTlivHAIIXlOA SULLIVAN TIMBER CO. 1
I IIIlIIII. vail' .
: of Alabnmu and '
I. JhazJ'llllll. l.llollll. !
IMIIIUU ohull"IIl, .. film Huh (ii'orglii. : 8AIA:. mTI If
tthoui thu htutuehiiinpluUHhlp "; I -
to u 1.'b nt i''ay U'Uolon '
tl.lo "tI"lbl'l htiit.u' \Mof North Cm ollim and Till' ItAHl-XT U. (IMIlT\ATU\M. TIle HKcrSAi.vii In tho worh liar ( JOTI'E. .
r l>. "' rpunnli tint True ilulivaiiy, uf lliiMirIIU" Irno plh| >ai-y" llrtilu-H, t nrn d
''hl I II"i.o bIt h mutt' tomorrow nl ht, I. lunoilg MrillKHthui'iiplnlii: 0" lint onnrN
oil "II'tlln
.nil auei'pt ( L'hallL'nKii iniiuy wi'ii.h'iH, uf, tho nlai'lpcnlh I'l-ninry, ofaetlnii, lute bii-u attained In tho tuinum C'"I'I'.1 l"nI., 'lllllllnoc'lr". tiud' nr ",ppnwljfiie of the : | : ,"_ the Kr.
: Tlio dale ff thu uliinit him not yet INCH on aepouut ollOh'1' frw fiMiu udiilli>,,*lou> eaIC'rlll. lliiild| fulL n-imtly, /) PIll nfKl !... :I'III.U.n.1""II.lhul| lun'* 11'" Irian I bk ULAMMMA. dehm 1' \ l | | tii-fiino it'1 I he .r*.
.
lxt.d. Ihu only In thu marknt lln-l : )iluanaut "little und I'HiieiU-l.il, (i r no pny mp.ilrcd. It U guarmilitd t \"J"lolll' for any | | fur .taid.1,1.
0111 11. Iho crew of ( hy IhonrvW "
('UI bo urn) for both PIPH| la:anil olllu..h'l... huve r""lun"I" Immensely 1.1'11. i ill o i irfwt >aii.tit.'tlon, or tuoiipy)n'fvinilwl.. I0 I .'. \USICl. '. JIlLAKKK.N.:

.'" (UUI,,. of all kind. oh.nl'lt For tutu *t whiiK-nulo by 1 Cor tale at the Crvm-eiit III'Ui 11.'' l'i'aaiolv. I'rk-u 2 conIc |I'r IHIX. for *auI. by 1'r.. w. W. UWlTTicn, > ., Mf.I ".

)"BIIII It( il 4UIK'll. IrIllr.IH 1:0.. ''lIt 1\111"" ui I Ml <.on' .lgiu. (( *. ..11r" c.- ;. .- - -- -- : :,.v'-t ', '.'- .

__--___ _.-. ] --a- -" .
-------- -
---
_