<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00061
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: May 3, 1887
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00061
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
.


I ADVERTISE COMMERCIAL 111IIK PENSACOLA D kILl COMMERCIAL I DAILY 1I\"I''I'ITTAHIoItlTIIIC" COMMERCIAL: :


DAILY .
\' :V "II u rllK ror linndII .
mil > hi il nji.l.irly. .
,If '. IAN. r. i ll. r


__ __ __n ___ ___ _______ _________ __ __ ___ __ h__ __ __ : --_
---- --VOL. 0. PKXSACOLA FLOHIIl.TUE ( )A Y, MAY[ 8:\, l 1887.\ NO.) HO.-- ---

- P:10n.CC1.: taL11imoiit: : STOll.M-TOSSim( t I : :' ( i : 1 M:\ tii: M MtlllI :ll in \M\\N i I NATIONAL I ( ) I (CAPITAL I 1 I u In., ulilid, I fi.. I Ii,K u |hell| | Iogellucr

Mn>. .Mill-I (Ki'i-lr'M ,til Hull I'l ,\ I._i wuli, Ihcli, : h Hut. ,|ii,, ,s. :"iii Aiiiiilmn
-- -,0------ -- liii,. liltorip Hi-l.liiul I. -- uliniit I"| wi"I,I :itlili-,1 I EIII".I: ? nf

I mi : \ htIiIi.ui:i ; AMi t tI ion.|.IniniK -l in.11 i I
\ I.UC III llltU'XM.H: IN Tilt: I ICIMIII
>! : Hr.\"I li\
\, Vmic, Mt\' th-'t'hi', :pit lion foabxolnlo
HENRY HORSLER & CO. \v I"T.. ', .i 'iiitit: MOM M IIH.UIIHIIIII : !1'I'II 1.1"I..t..
iliiouo b\ MiAliio i"< ,
.\ % Cm' |
11'ulh ; ( ir-iiiini| 'nl of an
O Kpi-fo n l l: .
Wh.al' | | >,II,'. I'tlililii hor i-i-trinpipfi: i Im-i ,1"h"II..I\ PUN It :
Iho Ililtlmoio" Illnll'II'' hn- lIailih"I'I.I''I.II'.1 1'"nry- Ihrioix!, I il nil' iilimit, ,,
tin-
-1>\IFItS: : IS- (liilro Snni-r niI.OM \ rilih. IMniitiiiii* 11I.llld"l.
linliiili null 1':1\11:
% au I I hoi Th I ,' 1.1.1\1
\\ lull",- I I lttu'h' tIll.
Minio l'i
l-iiHili-r MHlMIHI: | | lluM.tiinii < oiiiliiliMi Imti'i iiiiii-iilnl' I ltnliii I"O ;I" '
VH | of lip Com'
(
siipprtoc i 1 .
CHANDLERYAND SHIP STORES 11'11'1'11 ICI'I mill I. \ii-n SHIP : :.Men 1-lIjfnlt..I: In I h. hamli-d. ,1"\1111.1<' ,", n till i'tii- ; Mi t Cs. Cli \- : l nun I".)
I (
l4HIIKHlllllltlllO (' I:It",. Ihr tin-mint. tjl-l-l-ll 1 l\ili| >lmtfllll si Ih"1
; J'I..I III \ /III lug jtutlguii'iit' ft' I \hi" \ Jn-l '. lio 1
Iii doi'iili-d.dial I Mi t OKprfonas I ; -Ilii-li, Mm-itli) H"'II, 11'1\ 11..hl1I1 \\III'
- r.XIr.t.1:01'1: :, : II: P u' 't'" .11111.1. n |1"111111'" Hinilion, /hl I, or-
AGENTS FOR AGENTS FORTAfMox 1118 itItui lo :II'llln.I .. Hl"11,'mil nni xjMHiili'm'i' I'.'uituiui'r'uutt. lil.llu. lo a< lie

111<:::111' AMI it: >siA HOLT IJOPK: : -- Chid .11t. ," of i iie: I 1'11' \v\"iiiM, iIN., I n (r. MIi.i.- iiuIllimp 11..1.11', \DM"ui'i tin- l'I'nl,1' Idlll-'I, I'llullIl...

IMIKD:\ : SITE;: (COASI1AMI ) onoVAXD) iii';\i I' 1)UCK, nr.t.ow 1: :MITAL: (Ciiu\ ti.i\, :Ma)' :II.-Afpoilil\ lint i ( 'III'I.II.IIl'I'loII'I, I: '-t I I II n\lo;' ,h.III"f I i'||tthu'll| | \\ lulihi. III II i. 1'1',1".1. I Hi:"u |SS7 will\\\ 1.1 thin

))nlut Ii, Minn., _m : 'I'Insloi'inwlilili (" I \1',1,1|, |I' "I I tin- I 1.1'1 h''oll1h"ll'.t.II.III'Ioll".1 \ 1"1 Mintlillllllll \ly the| || SiM'III I (ll' ,\ 'u|. ( .|Iu.\ uhiitui"s| | | ||| ...
-(:Jnhuul/cd and I'lass I IIl1r.II'III'I'1'I: I "wcpt\ OHI' llila iiu t >o\IIIII.IY ( l M .\1'11'1 i I IhI1C'IIIIII''I'I.IIII'II'I I In' 110"1! II'ullo-1 IiI

il.OllKrlCl'( :\ n1'; AXCIIOIJS: AMI CIIAI :>;8, ('OI'I'I'II1'AX1'! ,nlnlil i ) ,I n nit ji'ilcnluy.n, I Ih,' moil socro 11I1"I', I II.Ii., : 'h"I- I II-t, .1''II.tli 1'1 t Ih,' ,'jl', IKK: IK: titiitt IMI/IH 0'1 l'I\ '.
:
( \ wlili' Ii lu-e\iT tUlloil huo. Phil ( Ills Ntlllll.itltcrlitliiiiiol. \" mnl s Ill do 'I III llllllll\l' tinSll I

AMI Xa'iN, Spikp, Shod ami I Hoop lion, I.ond X. 11.-Old) Mil.il: (akin In I I'.vihmiPWhpn : I Ilii1 ilinnnirc I -11'1'1'1.t i PI'WI'I' a,inl il\\ clllnjrwlll \\' I I'. I I. (11,111.111'1' \-i..1 \\.hlllllllI.| ii-ii-tnnnli' in I it 4 'j 11}. ,"h'Illllll" I Hi') .Olllllllllll. \iiut'l| |:III n.tlliKTI .

Pipp( Slipot I.ptd Sln-tt, Xino, } WI' FIII'II-h, X'w1IY1.IOfn.1'IIH' t'ciIi noniU" .|'u'.I' O.i 'Hit. t ( fl.i who mi iMlntt I') I" I :! II tl JI'. % titk iuit'ut nir nun l!.I M
In I liti ki. riililliliU
I I I : (: I (ornci I I I.:, HI'K SIIFAMS :Mi 'r I HIHH-K I ()lAu., l for Ship* I.oltonis, "lIl1r'I tf l' liom,, .VI(, to lim linn.o. writ' St. IxmU. andan huiI !'mm'Non.. lall".1 I l ii..v>, 111"11|> I h"III', otini:iiui-iiK innIllIll Hi,.in.I. J'ln"'M Iml t l'| iil" li I.,,. r.'ts| | .
Ilimilnl.< II \\ ill lake $:Jl:! >,Omio) 1'1'1'1111'| 111'1.III"c t I' tianslcr huh, 1III.ho p limit, 1'1
(nITS: ANP rrr.uc'A'i IONSlOCl.HiX ( :\ PA I SIS, OILS)I VAKMslllX I i; TAK:, (OI.H YELLOW I:I )''I ii': .\ I I ilie stictl nml HOHCI 'I'IIP (RIIMIIIH.MKI I I hpoi'lion, was ,11'1111 ana Jut >\In 1'llt -h"l III".I.I'I\"II .\ ,' Iho tItle Cm 01. :Mr \n d.i M I.I :i!.-Tht| tin.

PlKII.Iil.MX/H: :: nIF.sr: : N i:; P.Ol ( ill I'CA1.VAMI me on tlio Bloik of piflceile,, :! ol t Iliu Snpicnip C'onil I ln-ili\ I II I,' lr--I" 11I111'ullII'ei In II'oli/e., 11'0"1111 ot h llnminii.n'\' lomlilion

: ( ; CM I .MSTSSHIP : I'niiiiliiH'' liiiioi| rli'' Tho ll-l III' Iiifli'iiiel the ronitthalit, was LI"III i .,".| ) ,'kclt II'nl' % of' \li'\lio, )is l't't'rlvhiugut

(Jinn! 1'MoIs) AiiiinuiiHioii, I IIKP.: : liOPi: :, ii tiuli', alioul, :i'XI!')() poKnni. II.' IID-O. |ltil'Iht > << that, ho hilt itihi'd (10 pi ,lo SI. Ixmllo- II"'I.c;, II 1"1|1".I..lnl. TIlCHIlllH'C I K''i"l 1 ih-iil ol illi-nlion. IfiiiliilnOirniii.
I I I I AMI 11OATCOMPASSES 1 1'1 HOV.sIIAPHi.M) uuli l It il.iiiiuuoil, fioin fliK l ) ) Ic"I mm, "tow In nllt'nd 1 Iho ) rtyiin 11111 01 ) mi rniiin',nl I 1111111"1'," h:lil
N'iikil" I, llraas mid Paper C'aitiidxo I I! i S-lntlu 1 I \ 11111:111CCIIIII II'C .IIIIJ 1"'III"CIlI1".illlI. inil.li- to ,' h'a
: < 'I.: \in St. l.onl" and mild I 11011 M.IC 11"1. | : >. siinl It'|' Ilip llnri'lin I | >ii 11''I"-li'l| I
( ; mIIIn'OWIXC"I': : TI-I: ; : ( ;: Pt'MPSlifp.in I I..> """ 'Hit-in ol nh.it
liar had boon i-t
'"e111'lIgh III'-ui-
'I lie I t""e'k..f" Ilie s|I. rmilmnlDu.I IIIIilclhlhl ): 1""h..1 l> ( .nilli I .
AM COLT'S.) JI"'J.Io: :>, : ':is: hull mini 1111 Ilic oily nn.1 ni-ir lit.mr 1,1 hil ili-liiSnid line llmint. tIe. > I I/.. i lln. tu I lil.111I, I I win 1'1.i .:% I tin,. InnlN" iniitiiiiiiiu-i .1-li'f'rlll""I"'II-' ,

I'.M-y\ l'\I-'I<'HAII I, MKSIOC ( ) I I.V.. .I)1IN) I >' 1 IM: EI'.\ 11:0\:: AM I II slITKI.KSXAiHAiifiiiiMV; : 11111 luil: 1 toniliilun I I In .tlin 30141'llirljrlit JI.IIO | )lonolim 1"1'1'1111111',1Iil .tIII'OII.III. 'hits', I tliin> |hhl'I.I'h".1IIh" l l.illon In' ini-i'Inml , l

JO'l'ATO-\: )!::\, A--bostokl'aekiiip, Mill lI..ul..I.floLIIIIII! !!r, : I : ) : i I ,i-n" \\fia in oi I in noil., .' 'lln, 1'.1' )! on ," upon I I. this" |IdinI| | | 11| tni'iin. 11 It' ilni-4 iiiilili.ilo 1 ',,- |IsIs 11:11'|
niiInn will liefioni I otliiliiN bnl Dilni.n1 I in.|,. of -IniM,!, on | pl.in. until nlli-i tho ii.nlinill.I Ih'I'I
"ulll
polmMj
Boiler ( I :-1'1:1':11I:1: : ; : :>. ( (ill |> li'l'l ,1011 1'-1 /
l.AKOMP.l'I.USrinoNOMinis ': 'II\'I'd'.llillg. ) dial J ho nnlil, hiMiliiniul. Im.. nuMoitlunit lint ho pnli up" I 1'I.r..1 ol $.II.U tist ii
) UNP-S '; ikhj) .Ii 10.1"MI. lilly u1"1" "
I I ( ,
I>(l.\0l.f': ( : JIIM:\ I I ) PAIV1S .11\ .1'11. the \\oik-h I ', .
ill u.tiit'eissitth.'I'huui |
: Ili'nip] tVinl.ni.in: : ( ;.inn! and TuiksPacking -,---- .. -------- 'I ho "III.t -. PMIISU Iil mndiii'ilid I tuiiniit| lor I lio I\' ', p iul l |
: : :: :: 1 IIAfl! N.\ LI \ )I.Ol'lisr.itont ( ) : A MeI'I'r llin i ii :tint-. him ('u pnhlinh mil. InnirlMtiilli' i I u I his- eiili',. 1'1'JI.t1 I "-"-.1 ot I lln- 1''Illi'II'I\, i| "u'lllt'lit

:MAUISE: ( IASI I-S: Ship) Stoics, Oil mid lloalinSTOVKS. .- : I IhsI, : K amVsHili;! )fllockq: (CiiirMiK." Ma l > :.1 l. -.\ uppihil fioinI'.in davit. I fir tlic lII".IIII|, )Is ,.In.Inl'1 In1 l .loopdl .linflH "iiiniini'iiri'il\10 fVNHim( I ( I. |tls'I ihi\r.I, m1'!!'r 11'0 Iho ID ttuuiI ho-
: fin >\
I PAIIAIIM: 1 HI'I.F.II I III"IJII'II s, (i.ill 1l'l"ulll" i! "'ul', I I'.ooni., I l'iiuVi ::: (Clmio, \Vi-., i>:i\'>< : Ono nf tlioni A 1'11'1.11)'' I l.lliol 1 Null.I hl'l' .J"'III': ,' ,',"4 nltei'niileil \\ lili"ImiKiMs I 111"1'11111 t IIIIMIn. :,'u unit ill.1, or..lln-
C( )II'JI I! PMMN I hniliiaiiPK ili-ioinpinloil l- .. ami ralilli-ii-.
tlii'
pi t
\\ ) ) | ii n
liiliion/i'. IIP in "llh.
'I hi I
.\UTII.ES IMMIN, M;IV 2.-TIlO Illll I Killnought n no 1'11"11
siiii'PixiiMAMPKSTS I
,
A ('O II'I.ASMM5TMPAT: Ol'Smippit TAPJS A, MOstVrCAl'i lain, tpknow'n in IliU, M-I'lion. pioMiikil ( ai'alii-t \\illiinu \ 111',1' in *!/", ti'n hilt, suIt| im lii'x In >llnl") <.1 riiKt. snnintli' | \
I :: I : In' '"- ::ill slav: e-I.'riluiy. lillinxIho ( ( m.lll'\ nnil, : ) 'Ilia ulli'i'" (In. "I< ) of thin
ANN" "
Lincf Hooks! and 1 Sinkou, I'i-li I': ilii.. publi-hirol" I Iho I'kadillv.. f.U .( ; \'Ih.) '.IHII'"III.| 'IC.11I1
":
\ air williilcniilomNof' l. i mini i'ml" ion, of t I am" In
1.00 I HOOKS: ( AXI I sr..\Tis::: NT.W I.\.L\M:: ( i"uh' ; In thin "ULuA lieili'M I. I.I 'I'h"1' Ii i-t In 1IIIhl.III'-| i Iho"I 1
1 1 )
LtnpH" I looks nml l'I'uhXcl', I "Ihl"\II, (' ,1.1111:1:1; wai' ilono III (liii'tihy on I 1..1111,, I i "I/.hh'I"/ iny; Ilio l sultt|: no hut full)' loinpliti I anil .I.I\'II"y, .

M-MCAL( ALMANACS.: AXCIIOIt) LItII'r4) AX)) SIDHLKilirs.( i : WOOLo\E\-\: :\. b\, ili-inolii-liin, ) plnlo (j.h..f""I., I that|1"'Mtl..lI.! 1'1'1'1111) lln, ol Inn uhy 11'11.1..111'I I i I '" ,'I.'I I. 111 hut mill 1"1'. \11111 I ) \111"
: "
_ _ _ _ mnl. Ki!!n', ami I in -cxci.il I I III..IIIIII'"M.1'11I.t" bhln.pialnlitl.a, : loinn-r I Homo 1"11': 'iminbor Im rotiiili| lion ('I'l Ills, Hi inn- mliliiiiolliir en i Inwin kliij in.Ic, (III \Ih'I'IIII.h'I'Iho ,, I
o |h I In lieownof .
1I111'onlllll-C IOIHI'< ( ( ul ono
theirlutereslour t AEverybody veil kciiieiil. aunt. ..h'trIIttiu.iit, was 1 lonlin, ; 1\11 IH-I" 'in;nil-lit 11'1II11'lnl lo I tin ,.ly",\111"1.11 110.1"\.1.1, ,
8hllmU\. ( rs Will Nol ice to tt l.iiiuuliiigioii.! a tlwplliiif nlh hun I I itjiti'hhihs's, InPut' up loi" iilu-iiih lonj I ll-l ol ion-ili| 'noii-t tin nuliosi I II 'li-vi-nll I I lining
""rut wi'io 1''llIl'h'Il'ly ilcnmlNlii'il., Ilir hPllhIhhig, I Ilia uoikIho)' miIn, I
,1",1.| | 1111.1" Irluet Iiut.t'stiieul
trIal .111Th,,' I I'
to it wirowdud
run loom it I..e
Invited to The loin In (hi- \\iiinil', tt' IIPII fully he tinili-l I thu rinot, Iliiiolllilil, In-
and Small gheusaCall. :
: ( Largo Cordially I in 11111 huh ipalinn' I .. dotolopinonis. for Iliuu n |'>lin',' In cuiluilnu; ,
I it-poiti-il \\ 11I1.1'I .hi"l'u"le. 'Iliowatu I'll01 Hpi-i'im' n it| tinihalini, tf sit Ihoiilh,-)'.
inn i |
'
i iii the ( 'wain ilsintf nipiilIv. 1'1'1'011111" XIIIIIIIIllIp.Iii. II'.C( r'thlitat'a, ho ttiitthu ofIho
I I h"'o i I l into
'I '
bolii In \ -
Mr I I Ihu n-iiir" now hl'III" 'I"e.111111 | .
l 'I'no !luinhi-i, 1' nulls. ha\c hml.to boiloi'il Illg"\lIr." lef"I"I/II. .liiik-uu, nu nl ;"-si''I"'I' I i itt> inininilU,' ami,

s'JNl' % T1IA1) % 1VL1C'WHO .I. m :a ...... on iii-i-onnt" ol hi;!)h wnlii.IIIMIIIN h '. I lilirl 1'11",1. I Ih'I.I..1 I dial I Iliu 1I'g..1 Noll" ; Miilni'H( ; titus.. i : ld.I..I..OII.. WII.IIIIIIIII.. '( In1 rillninli's ( In hits |hI I HID \iisloolIhoiliiiiiniKo ,

WW -- -- WI.IlIn.I'. ,' thin I plainlill i lu'lni IH -l\ liuin/o' |1".11111 MaliiPHI : ; (.! 111' tilyal) *:I.IHNIIIKIpi
: (
: :z .- : I 'i' cal' on I i'-'lininln, niiiilo, in l.nlopuol : -
WILL BE THE NEXT SENATOR? 1'\1.1".1" tmnlo, an oniphalli' tlt'iuhitl tirilt'lt'uitliiit's I \\ I uts, Illinium, |1'1'1.) | I llonil.ulliii '\'. 111.
r: ( 3C .111 ,! ,' nnil I liiu lit,lit, HIHII 1 til) lit'i IIIII"ilI'lIi, I Ih,' \\11.10
', Mn r :t. -'llin """11.1011(11111"111"1' \ : Sir lohn, tutu ; OIID' 1'/0
: rt> ( -< | mill-, nl I ll'iiinsluw', wcio ho ni\PI-111'I"hl.us a I a. I Ilo I I,. I tin I I til, M t II'.IIII: ; DIM, ) Illclll/l" |("llllll| ICI-| ol m"W'I''hgsi; ) in:illoi' wl'IlIlt' It iillimrillo ,
You Sir You [: : ICIIII ho toil ?Mi I" ( )li/oi'n'-pliui I'onlrin-
Aye 3 3"O JniliiliHhoMil, I li\' an ikiloninnnlinli |' Land, Icuigiur' Im MIII, III .Iniio, I ISM). (r..ltll'lhll) I iiuolii liirnkiiiK ,
rt pliili I Iho ulill/nllnn of t Iho K
Yo O tT on'in'n.il in, I tin-nulling) loom. allor II '|11I1I1'I'c.llllh its inmmji flit' II. fr t .II"'H.I. Wl-ll nfinn .uviuyoiniillor
IP yOU TAKEBLZZQ :: CD 3PJOTI0323 'Ii il Inul linn'lilc' M.HIIPH. ( "I llul ill} In iininuio. hilthiu
Ono innnUID' tjlli'ul mnl inni :1111no Us ( I llu nol 11'1,1\1| ,
to! Lz ; i bite ID |1'1'1'1'1)' | In t the neiyliliorliouil. : ..11'011111 1"'Iilll! I 1,1"11'111I0. I lilxh, IA'uigiuu I Ior mill ono 1I11'hl .Iln t llin liixln<.l In i : Ii" a I wo unit 1111'11111' (lin, 1IIInli111I1'llllllnl I
:::; 0 rt ... .., -< 1IIIjlll..II\I, any IVnlauoransm l'ulgtl" t HID \\111.1. I., nl.I I In"'oniIllfnifl | (,I Iho I ,1111 .I hit

B 'S TO T MANKIND I I'ripe :' ::rr: O .. a.olll< ,,". I Ilo I had m-M i' liavi-loil .f.( i.neuil I :'Mill\ In tln ifiouniN" "II'y.,01" 1'111"1uf I Unit' purl now nt-

t.-::oJ U:J.O) r- C sill'III.:NT ( )ISIj \ III'J'. liii \tehu I'm ii I* mid<1 lAOidon on I Iili.liICopnbliian ,; ol 1 I Iho'i.III./ .',..' I Iliniii'. nmkliiK In, Jiulilir in nil h'I'.f 1'1110.11"I iln-ill; t I )'. ru'( hoiu, "l Ii'il ionnliloiahlo wiiHlo hint *
biislni-im." I UP I had novi I 11.11"1' IIH'IIII'hll.I
111"\1'11
MililiMl t mnl( MINI i 1\ol'niiill\t'i\i'r: ; used l">\ MorlnlH' I Il I linn nntliutl iMrv !" ;: 0E () '--' Iho ('lull m'u'i' ..1'.1 i ,,' 1..0..1" HitIMiil HIP noik I | lil. I 1'11, ii ltr"I"'IIL i tI tuips nnil' IIMIvaliniii .- i 111'1".1)' u-lo tho plmivhli Ii ( )i/on" "

r.Jnil|. ee, nml, i-t:nut* muhiillel! in tip,, \\'orhl of Mtilii'lue. : : :: ----I to .\Nt.liiultlit- t'/llr. .11I11'1'li"I'llllh. .lolin \I: ',.11'1111:1 In \ I tln-40 tnoiitniHnlittnnil Al Mill' ll I) I InioHoivn.Aiompni V
: CJ> 1111111"1' I III
: ( In oimit/oil
E & loi.I. him lute inline i| in lioiiui ol thin ) I'clnl' ) S
Ma,1: Oncot'lhc P Su I lair t lIIello
I Pf I "
:sJJ !>T. :TF hIs Ii 1 in, ,
CJ this pill:
c11137oot: t I :EJo"t"t1c. ( 'tS :::J: rt III-IMIIIH, \I ho 11I1\'e just biTII, niinli, 'tcilul (iludHtono i hud hi-iotm, tonxoilid, ti. wlnisii, ititi" linn ht, Ilio I kliilnrii t uuiooioi I- shy to:Mo\h'"\'ellll" inaKiniv Illnn li\, V
an '
C -. thu I Homo Hnlo \In ami, ,',,1..1 UK-KO MIIIIIII-H nnil iiink", 111,10111' 1111111.1'10
1\trrnllh',1,I im a lr. \inti\o aj-alilnt) nil Koetx, oiitairloiix or liiftMtloint, pUiUn' <; 1Ilill"l.ho; ( C/u: lit lllth'lIl I lln-oir IS:7. on ii'iinlly .
8 CJ"U-rt Ollli Illllll', II nnil llf II I'lM-lllll, Ollli ml. I IIIIllhl'I )' tlu'tuh t.eut :II'. 1' I ixrippt I\' lilt llu-ir \\ tutlthi iialinut ami millirlnl 11'1", 11"1

WHO WOULD NOT HE A :SENATOR. ) () ? r: <<' o0 I Dining) 1'lallll', ; 1l1'1'11I"I'.llhe' MliCn, oflho ol 'hlil :c"I'I"I'I )' 1.1' "mih' I''I'MII'I'"I' | iHlliiymollli I nimnl Ii In will I llin iiniiniiii'la I I'nili'il. sinlfii pelninupiit huts "-.'

U Inn'Ili !eino, mnl luiiinljlneil' n moil I liol.nnl.llnrss: < hpoko' lo .th r. \\ HIII'Ii 11I\lIrIII IUMJIII I ncytliiuiiflioiil '
.
() ; 'Iho who' arts
I 1'01 1111111 tt tll'k. wh"11" :VictiilHfira, hot tIi- or IJpios: llo! >iilii;; will proMnl ; bnl he ili.lined I iln-i lilniin i pioilmoil. 1'11'11111.1.'
I\fIt "nil )!'!!! ili,igti I tli'il li'it t'i uig.; Inlciinff:: into' a itch about Inking I I Iho till it', I ( .111'1of
a wlinlu Hininmr'n. illianH.Hr. w., nilnuli-; ,.niille" iliKmicith]' I'ooilei. (. CVPII lo t'ulriuuhit, Iho Idea.AlltllPlOl ,"id Ii IVw silica i tutu, liimsl, mill, ofliiili pulling Ilii'li 111"11') iho l'nl'I"II.oI.'uvc'I' *
----- Iniit Ihot I Imvo gust l II
MMONH Mni.s, (;LYNN Co., (.A., .Ininiar)' 2nli, ItHT.I nil i ; the lenouniil iln-inUI, loa ('uinI --, _. -- 1 \ii-liniulnn In _jll.ly 11'1111.| Illllll, II lilll (fl'liI,
lal lo kno\\lnl/i'" I llnitllio .I.lh..I.l""I.I.1 'iIuuy niu" mil I Ilio "' I IIII. Iell'I'
t'IIul tlio lit'
itntlh, /ViinricoAr, t h: I I RI"1I1 I .
n P.'Iliukllk
I HKAHin I l -l>r. llii."o'8fo\eriiiiilliliipnnKlir, t III,Lro<111"I I on )1'1. Mnmm I iHlnnil' IyIl : |'nUoiieiMniulln; I.jhl:: ami lie, IXIMUIS, Mn\' 2.-Iho M:II"<|IIN| ofllin "I'" miii-n for sill guutt < I III.IIIIY in
," ", I IK,iiiiii.iliiiiiliil\\lllil! 'ii'l.| UiHilhtin.) of tipi Hilioonir. ,1 JllIP4. A. (Chlllh'III.i amiii \ t ,me i-riti'iMiiml, mining I Ito 1111.11 t in ''I"'IIIIIII'I,
| liluiM'lf, in ''ho'I'OIl At the I I h llnnlon wiitPH 'a to I In, :
, Unit In MD\I| .
nl ntli riiii-l mm or MM.I.1..1111111') n hllllll'f'ColII""I..IIII.- iiurili inn HII highlY --10-- 11'1"1' guuuttestJuya j uiilivlili'Ii i thy situ >pi'i In A.III.ln..1' Tuxinio -
I '''OIOIehll''III.1 I few' 11"\11'.1'11111 flinilh IIIHI' HIIIIIIIII" i "lIh'h I illilwlili llnnl Nillinir Oulimioll innilo ubiillimil I Hum 'lu 1 ( 1 10"luM.I.I. Inn ni'Hl ;
try ft mv 1.lhl'l'II.llIlulIl.t1I,1'I.111 ,h I icviU I in it 1'0" II fil ) jnnU,
II.HI' .111.(..'m: "",I. 1'1111I11I\' ri'ii'lnlili'ihitUt.' W. A:fllll"I', nl llii' inlll't, lunl, >nn mini Consignees and Shipmasters I sit-iili.| lie ilecjmeil Hint : ). upuuo olinalnlalnliiK '"mnlVisliiiiiriini! I Ills llml" puiilnit, lo th II'.. I'u-Hlilont
hllll 1111"I" hii'h, I wiw, foitimiitn c-noii.'li, (to I/.L. mil nu ,11.11'1111111..1II 1II'IIhl'I') In- not Ills inniiiinion! |' > flittedileathi ': tin\, 'ir t piiMillon.ItoMHlllI'M I t'1'nlulu' IIIJI"III"" :" ot *in Ii j jl'M.
nailing our HI k in l.lilior, *. I It inml,' iniiyemu, .nf, iliillH nnil, 11'\$, ('I r mnl,, otlit. ItwiHltiwlnili toiilil iina iinnoilunf' .. .\ \iguuutuiit 1101'1 U itch" Inn iiiiulu, )by> I Dm/.
I IN(. IH.bN i: AlTiHMI I.!> AlihSI: lie ,
linitH ",,",1. J'ti'iisc-M'ml, mi niintlit, ilti/en |Ilnllico., | C.II. l ll'p I' HAS ; Iiu 'I'liiiKim 1 I | I hliow HullHUM 'I hun Iliimloiii III 11 mo, ol l.nalUioon-:
mililiiiio .tliau to tinin, tlio rn- ItOllllllllH t I lIst "- I Oil 11'1'1'1 1111110
1 'I..trlllh-i II. 'I. I IKIOI'I I ; .'CIIL'I'III')I I: inoio ; limiitoHUnit' .Iliu iironl inllun, eou, lit'
| I I Inmi minimiI -
Ii' fi'irliu-" I tin- iilinM', 11 ill l IK nt.u Hull I Ihls nn('illi'hie IIM iniiiniriiilunil,, CiiiiKtiin-. Bar Pilots Benevolent Association, ilouoiIn( id liver thin iiiifluih iiiiuutt' I'.UIIH. :Mav .i.-'ho luniaiiiHol I I llin I lit M, w1! In,11111'111.I Iiu Unit i 1'111111111111"11,1.,1,, ,lo, ;.1-ii.m' ijiiindil" -
I IiiII' ,\HMIKOU niiiliilniiinjiurciiiliiliiin fur CU"IIIJ" ii "'nn H, wlilih In iiinilnkii lnh! ..lnn 'iuoilo. I IIl1nII'c'h I i ot 1' )onn { tiuiuuuiy ll'n'"I'v .11'111 "
|| A t'iil. | | ;
| I
| : I I who I at tl$ I : # :!.ilKKi' '
'
|iimiriliiit" tliHpn'Heiit m',iniiliiilnnr Inni tliuKinnniu fiuiiiuli. \I"h'r.IIII"I, )' Is n\ll.lulll.e.llu, ('iiilqeL nun wOllhIlIlilllle him nnlil the "IIIHI.OI'| H.s.I"I. ,1.111I 111'1i'1 t llu- iniiiliiK,, lUciiloui.i'. I In < \' \\01'11 1"1"1"111,1.| ,
,
\I I IHIISMIO il I
nut jir
II 1'1'0 (HID nf |"- | | | fin tiniliuihiiliin 111,11111 Ihl i winI
,
( I'lluliiKiN. (iiptalnH antl nilierii uilIUIIHI 110 11.cw'o miy |d-Illllol
Ouronlil toilmnxoliU
-- -- - -- .. ioniiL-lktl] L'haiHO C'omiltnpnlcidiy' I II I litIiu.eaeltt'ti | ollh"I >, |, mnl\ tahiti Hcuiiiiiiumiiii 'Ii"1,1(xiil', 1"11'111'" I ml piollt nl 4Mb:! : ..
lln heiiionrillnijy. lllln'
> tiikunolliu mnl
.
finirii "mm' utim.
| ilcsputlu' of 1110 I I Italian:, tIII.'V: mid I Ithuiotig ol h llii-,, H'li'iino' lunl', an h.\ laimliiK" '
I Oillte in (In! Ultra Ilitilti tug. 'Ilic inlnoiuiH h with ono CM "I'U"II.' of admiii'iK : IIII-HII I 111I.lllItilll. .I

LAZ AOOBY, Inn iliiurs' In,.Inn' Hn.nt .V CoN II):ink. 111'01111 inlollitfuit gfiillonion nnil I ofgtOIl il woikH, who I tuci titled 1"0111..I H.II.M 10 I\!H 111"i.11| \ gil|I H" "Y Ilio Illllll 111"011I1 t Ih'I'II""III..IIoJd'I"1 hut' ill) >t'.In KolihlnHioiii|; .>.i.nliiiK it. l.C'iisouml

( I I'd III iIIe.. Ono tnnl III:it I ho hll.1InlClul"llo UlipH KIIOIICH \ ( ,
SI. u syusuhhalu ol ,
C. leKcllzlc Oer1Iii.S AlhloO | iiilllioniluigii
\\ 1,1"1111 Clllllli.I.
wllli I IllolIt OlO 111111,1
inniiler thin Czar: I aicvohcr '
ind olhci' enilneiii, iiiimliliins. Inn | | I Inn
"'-1.1) '1"I'u' I I | ami I Iliu 1"1"11".111 < IIIUI II'I'C.
S ,, IoIl1ItnCI'WIII.h lliou {lil I that \\uro\ a nviiib-i i' of oral huts, mnl ihtn mniinnt 11"1111001"101,11111'. Inml. 'I In thus tliHlih ol Aiinpo I In honoia.UK .
lioinlis \\ ullh01",1101'. | --- S ---
THE CELEBRATED CORNERrIOfACfCIOJIJSJTI I ploii-miiiiii will foimi'd I, Wlilih Ilinini lal
'I liU tonililion '
II Ml.\IC\\: -:
S S cUI'lellho lollln liom I Iho O"IIIOII'Y.! IICIII. I,111111"1'111"I csuii.t'1uituttt' 11'1'w"lhl..I :
sro\.: 1\"l'I.III.ns'; hruiiii; 111,1 IlIcvlllolo
Iho band of hue Itepnblirmi ; 1111'.1 ''| ol |I'leM"1I1| i 1110 l luxullini .\ Iiiuri-Nl In II In' lo"1

(['hit IIKO Apprt'iillciM ANk IN'riiilr.Mlmi ,|ihiiiijf' HOlntioiiH liom hiwoikn., awl Ilio ,l.ulino of I Iliu lunl I'on U'sn toflllMll H,,"
lo lUHiimooik, I Ihie IcnialiiH of the "OlpO.CI', will' bu, IIIUUMIItH III iclIth'. (enV MKXIMI, Mi I ty 2.-A 1'101'.li"l '

I \ ,"kel to I ihtiteitie to-day for uhnihil.Ihoy 'lliutiilal nuiiUol| I I tuy'liuitiiuit" In 1"'II.lllg.|I| III!' I till) Hlllll 011|h\ 0-
Ciiu AMI, :Mn iy 2.-1'pon I hue 1'1"1"1'1| t tof will bo, aiiompanlcd by Hollo. lot' I liat month wtiu uttstuiut 4IOIIMItMM: )I. Ihh'I II"" I ill,, Iho l.lurii: gnlil

tucnlv-lonr of thilr! uppiiitlcii' \e..1. was a.1..0.11 accompany (htm, mil, thus i-xiu'n.lltniu. utluutul .l2titllIhJ, 'Dm' pi'\lio: l-if llKMVlifoi', ) Iho

Cuhhi-n. in /huxUm( gave Ihoin ,pi' 'rnilkklon -. bil rCuifl. _____ 1.1 intf 1 ( IIli'lho inunl'i of at l hsest luiftt't" ami tho hsUi'tY, in' 'nllnllii({ mn
lliU -
inniiiinK.Duly
to high work *MHlxmIKill.I 'Dm liuiiV)' IctelltS, ami I.HKllnh:, ami Mvxli.ni." lln inlnu Uinly
HAS TIlE: LAKUKU1: AM) BEST ASSOItlhD! { : b'lUCK.' ( Illlicn ot tlioin, wit i on hand' A '1oIt I'ulully I Sliol.. I i oniiuiall\tly|
IOWOVPIami Mi. Ciibhpii miiillhatnnloiiii I J".Tn., May 2.-A piobuhly,h fatal! I III I '; a 101 n .| 11.1.1.1..111.,1.1"Ii'lIlo I lal'lo; w hihh'iu ha. hi'uii, pun'IniHi'il \h\' uil.

lliov all ippoiloil lui duly very 11'III'orc'UI',111I I I Son t Hi llon- ,1 II'UIII I in the |iiibllr ilulil (JinIIIOIllll. l.onUi.onipuny. 'ihutip I U HIM ,illf-

Cigars Tobacco Pipes, Snuff S :XNG-LES, toon ho, should Hhut ilow n iuitiii, an Iiu Ion alJullllhllll/llIIHI, homas oiunii', IIUWCM i', hilwoi-n" I Iho I WI:
had lilly hi'KIIII wot k to U..e'ollllo.llIlo. old wlnlu I naclkall I alit Ion
1'ullelyfol'IY.lh'\ m I II I I Ii now Klllcl"l Ih | ) ilia I 11"11.; ({olil I thu Conn pi
PITCH PINE LUMBER and LATHS, tin-in. j Ilo fialil none of thu incmbpn ,1'omtlnf hun hi huige, (itt I Ito I Hioudna,I scttluuul!, I Unit will Isis nu momLiilU I. 1V1.. Iduk fium llif 1 IJoin mm

FISHING TACKLE, NOTIONS, ETC. of I 111(1'011 Mouldt.' I'nlon would,I bo xtemiion, wait, it Is thai httutI, navax*. ) for 1.u.IiutItsg Iliu, (Irst'thtI li pur I Ion unit, I tlio I Ih'ol, vulnino )

firilfSS: Ll'MlltltAM : allowt.il to II t I." woik 11111 iI thuty i HH, ultcd tiy i'atrhsk i rlllvli., a i tough I)liiul >'mr, that Iliu amount of vciy wiilo.MKXIl .

IN TilE CITY, WIIOLKSALH; AND KKTAIU: I' bAWKI CYI'ItKS-; would agioo stall I In fui' cxaitly I tlioK weiily-tl, )'1'11'8 wio klllck,1 11"01"1' Chili' oiiUliiinlliiK, amountnj u AN MIMXll ShE.:
"IIIO 11'1'1" on wlikh tiny left mid 1.11 t I ilowii and boat, ft I uvii'i.'l| )'. lo allll 419siswl! | ) will lit i'ouei'v. hulk Ilio hi. I.OIIH pioplo Imvo I
S 1I1 (H.r."' fut
atfioo fuilhcr to iiu any woiklhatHliould I vennedy, diow 1 icMilver and, hhot ,.illoi'tlio 1 I Inml u-iiiiivntvntii| Ply giuutt! t HiliiK III I hull Ci. "'"' .
Newsdealer and Stationer. unit f-TASDuin, n>tM I IMIIKS.HiMI : liojihcn I HIPIII. '1 liei niilnM'in'allaii | tulvl In Iho "1'0111. Kennedy' HUH ul'lliinutt I I.llIkllll ypar"', I "Mini' wllli 11 Ilillunlil

'LKH t'tItNI.IIIW. '>, hi- mill, mo In until a comlition, on a iliaiK", of a..1111 witlinlont 'lioiti! inrnilii. lit I Ilio I 'aId httt who l"iII'M'lel', ami Ilio nniiontmi'.ulllninpii
-pItA hat I they will I huh
Gco.W. Wright & Co, Scull nibtr btfoio I hey wi I iniiko an;' .Iallil; In I Iiiiili-Hton, Imvu it-lniin-il (I.o tin liii..HIIIIII, hy list iuu'
Holil nnil Kx: "halllr.l. 1..1'1111
all Point UoiiRlit; .
I I.Ii;AI I II 'lltlvfcT: BUOKfcllTltktUlo OllH'H.'Ihn -. -- \VanliliiKloii ami am tnllin"lu.tloIn : den; an olICIII.

irit.rp, Iruiii'" nuliililo 1'nrlli.* lUt'plvo\ ( I'mmpt and tnrclnl' Atttn Uin. JII" no Nfl-ly Chii, :a ll'ilovo/ AVoiki .1'0..11. '.Hum of the Mulilon Cn-rk lion tlioir | ,(' Sunllii'in lioKpliulHy.ID 1')1'111,111.1. ( 1"r.Ilo.'III,1 !lllo":
ruli2-1.tr nnniiij, ai hen ('oiMnuiy, a inajuiily I t of I lush parly' ll wan I tlu-lr ., in 'iitiuklntf CI' Con.cplton -

laktlhiL-o wtiki. They liavo about llulMl, honlli unil fioin tint way I-Iny iiihl/ :
-- - Stric'lyWtaiimryResptclCity built, the nmial 1'11'(1',11111.10 up of noilinlon ItrAiusd, l'a.May 2.-Inoonilhcieodav Ihi'y I "|1"'lk" ol It, I limy niiiHt liavo fallen I''l I ntvi-r law II tit (' Hpt-ilmcnu I I Ihauloino '
tho lallnm and liiHOlteniy ol
-'.. hi men ami appiPiilicpn.It I Ulily In love wllli Iliu cIty tutu poliluofClnuluHlon. (hut wtio taken liiini I llin ('011'
HUTCHINSON I In I Iho I I'lfuldrut of I hun, Muldei. 1'ieik t I Iron I Compmi I ')',
110 It
1"10,1. 'I
muni
IC'I'I'o."III.ho '
licy | t'plliiii' punu very
Hotel I I Ainoilulion I Hint "'h \III'alcl.! lam; tolling mill atllamlor 1111111
Xallilol l.f'II.e \ ,illy imnctul)' lucutoifillroinlliotiroi. U nolilahlo' "' ) I huy I It i.I i.
l :i ( IhUionnty, U w'uts ituiiiuiteut, .
t ,
HI.II'I: : 110 1'11.lol''lllln .nrllxiciuiiltaitli'liiuki'lliuhliatloiuil I ( I ijinoMi 11'111 mine, lallt'il nil or
AGENT loll itch I \ I ln\t II.I was tppolnlod' tlo
ii 1lIlIfllal ,
11.1 ,1'IOIU'O'110 liousuii Inno' In i'n 1'1'1'1',1| will new inanaL'iil ami
Ed. Sexauer lie ) "elver to wind, up tho i ompiiny's iifHHi. 110 11"'I.hllll.1111 I
Proprietor tidbit of (
l'xe"I.lvo Imal .'li limn Hi an lliclr |uc- laki kilvi-r
1'1'011
S. CLARKE & CO. 't. I tal I Or / lout, and hmnluincdtowoik al is. A"MI1. ; I I I 1111")1,11' .
JAS. & it (\ fI..IH'i 111"111""f'i., I ,,10Ie..01'1, CliailiHlonluokfi which ut-nt thil'ousgtt i Iho" mint 'lion In
E J. COOKE Clerk I'HIIY. 'Ihcio will bo a 'llin el'I"lcll fl'O 1'IIIIllyNow an n 11,11"lol"lhor.I I limn lie fitto .ho amount ol 42,1511),4l.) On' from

i.nusvii.i.c KV., 11011111 of I tlio doftiiKO lominltlien of oik 8"1 1'1111",111, ) ( .Ilio cailli'inikii." | I ltl I 1 1 wontluiful I l-o- 'ho (' : paM, ik ifooil pinl-"
mill I 011'11011111'
Inlcrchti'd III the 1'he
GOVEBNMENrr srr., now oOllllueHlllol'"lloll. "nioi.llnn, ami ph.w.i what uan Im t, uliippitl' In Ihoilalea.
Monumental Architects Hike to-luuirrow. It U i not belIeved lift'Uml Illvliloml.I'lia'AiiKi .10111,, dy a |linky> dty. 'Iliu annoiinioinniil i .
.
KAHP hIDK\ OK I'UIII 101'fcNSAtol.A 1I1AILK, thai any new !rangc-mi'iit will I ho I i U inailo that (jiuiniKaiilolanl "'I How mm h htttt'i'" ought it tip \vhon
.'I.U I:1\1.\\ nado, UIIC| >HH It bo' I 111'oll\'al,, of tome ,,: .I'llt A, May 2.- 1 lio, IVnii- uml mho will anhu lii-ie '
-AND! DCALEUS I.VJ of (Ito men III ( 1 I'luudry nowItlMllttinlloilOl .I\ I vatu Iii h liiilroad: Cunipmiy Ui-dm hIIIllfl'r I tuthuut I I lln-io I U 'Mloik
hits
IIoArI l-y tho DAY, WKKK or MONTH. 110 land, mini-annual divldiud I ,:r lOll 1 rU'H.I"y, ) ami\ I hunt tihihutiti from I 1 very I
Vtib.I4IV4-tV." wOII..III loi a stale, War Navy will l his iliulli'illo I lln'io. ,. ( mn. r'lUuio. U
_ all very
GRANITE J MARBLE AI STATUARY. :-- -- 5 :! '. pur' tent.., payablo.. In real, I nltoml. HID royal laity \hIlt, I In I Mil-,I ,1.111"1'0.1..1.! I Ilo hm not a ilollur 4

.l> ('itt h.hic lli>..lllll.CIIU .Ml C''I1': : Ml'HIM.:Ill-:It.tn Shy A ( i'v'rllloll'I'MI'I,, lll iso i: ,| I (ho COllt"Ilol, but t ho IH

AI>II, III., :Miy :.I.-A dl.jialili Tit plaui'il, at Ilio illi-l iHul I Ili-r Msjo.ty. lcl ;iiutialntcil| .
OrIpr l Tnk.Vork Dell..r4'd and Set I'11 In ('cIucffry.IIuCI.s PenSlcal1 Faunury IM I .li'iill uui' ul MUII'II IleitilCuiitatultl Inllli locinlilo tier, lo vUH Mount, \ IHIOII 'nly MIMMI I IIIBIIKT.Anothor .

: ; WILL UOMPAUK: KAVOKAItLY AVITII ThOSE: OK ANY I 1'1'01 I 'a liar' I II. I Itoririt., I iho Cplh"lc t an AnMiNNKAi'ni -, all.11 I Ito I I'lCHlilmt ami Mr h .( 'Igviliimlttllluxtvml I 455 hlthil'Isis II OOIIIIIY, licailtil .

PAUT OK TIIK COUNTKY. I Illnhop of J ut roil, him riki|{ .it, Minn., May 2.- I tho nmial ollli lal roni- 5 1 by I llainllion I of I U

J. COSGROVE I lihliopilr. 1 ho malli'r hail bpou kept ['eorL'O Cil'II.ler. Hlly.fulIl YIII" old, |cilia| I her' 1'0\111 |IIIIPMHiAljiiffiiof !| | I ( \ol'IIII/1 mini tloin hy Iho Comcp-'

Specimen Books Furnished on Application. ,Hi'nl, mid did not bcioino' known wan lonnd iiHtaniant.No. all Iho Hawaiian Mamlwill' IL Hlmnp mill liiu Input inniliii -

.,, 1-1' inUldu of t lie litihop'i hoiiMlioldnnlil y.J lint\ hlreit N'oithally" IhUmorning. "inniloK-nil I .It, dui situ Ihicii duty lo ( thuro bunt t tun inonllin, mnl

- .. - Slip aid General BlacksmithFOUNDRY Into last rvciilnj 'ho rculifnatloii Ills Imad was rrimhpil, In W."hlloll| ami I ICI I lo.nino herJDiirncy 110 ,ulu al'" Miy _all lfns'tor\', I list
-- wan lent hi) ,ItI, all UO ho wan tuilWHiil.'Ilio )wncr Miy. 11\Is olllcinllv. 1IIIIulIlI,1, ,
1\0'1'1:. I ago, and Its fonnal 1111I0.1" wo"I' mlppp 'I 11.\'II'Ollty\ "I.\n( I ituui r- most h IlItlll'.111, I'lt of ito(,lal sell, hut I thr pinpeiu' of I iso I.olIA I
"II.IIIICOIM
S til II HI; Ihu "IIIRIII. on ncm r <.lvoil jculorila) ,let.0.. 1101'0 K0i.l|) now ,I I W8.hlllglul h hI UIIID ali Honora Mining, N sit' Milling ( out.
J.J Dennis n Wol of tlui >orwul ) I Hie
o nor' if n-lgnnn will Iiu AMMachine ItUhop liorKPwni connotralcdIIUliop -- -. I iiinion'ilcii/uK' ) <'ini nt HII l.limilhai inn)' ha boon fiiifolu-il, u "1.,1

\ un Imrk fir hKIKK$n,. ili'litu, tunlr re.. ApiilM, 17t ali tlurlnghi l't>"|"r'i Hirlkt, ,'yule U'unl, ISillUli MlnUterto the( 1, !'I'ovl.lull (if thy Mivlcmi/ MlnliiKC'oilo.Iho .

pim.ililo' ttuU li>' the nw of alduniul. :: Shop.IKON m'vin I jtn >'oai Iniuiiilx-my, Mil.WAtKtr, May Si.-About rJc'II'r. rnllnl I hUic-K ami I MU* sh all Iii liltcholl i COII''IIIV1 ortmil/ml II'il./ .

.Not ", 111 AIOI'IIIIAII Il.ry.IL- I' c. Me1)I.IthNigIWc.i, -!':** )'IloSToI, (hAVE: YAIII) nsn.1: wllli the 1'ulaikn and ', wont out on Mrlko I IhU tutoriul tug lorin I high olllllac.IIII Iul". are '. rill Hiinbiilltoultammi\v.
H'liillnif lit I liU tho I Iliihopproinulifalod Inereaio of C cents ]icr 'I'ho (,' to : canto all h doldl.II'ul'loiu'd. ,
Fen.soIa .nil I'crtlldu lUllruatl.B and other ornnnieiil *l .. rkiit.ilyeiecutcirtlufox I rOhll"atol barol. 1IIIh 01111
JrrtCi -. PNACOI.A CoMMtBCUI.t : : Kj.tBUIe of oxroin* men liavo IK-PII rl'llvlng| from lil: a minor Ins ll, Ito tntriliii; 1 S

|L a.llIlI ] Wharf. "ul"a.lol: ajftlmit all who were ron- \ I.M insr wcpk. Thin eoojicrii In Iliobrcwvrlei may IHI COI.III.Ie.1 all'oll.l. liiuinoinlmiico 1"1'l: <1':01-1 I&Q4OI4.
l 8/10./ II rtSilAC'OLA.; KUHIDA itt Ike. of tho ) In iruiimnir' ami ..ue""on hy
ArrIYfla1I'aIiISWfUiDUL." 1'oll.h riot hi con mi Don, (11"1| not Join lint 1'II.h MIII"lur ."dl.1
D'.\ ami Kifvnl'ir. (,.., '.) U t. cele.ll" I ,
I.&IIIIIIIT&: DUILDIIIO. U.ve.ror Wllhli'W. 10:nut lucbei I I ami this XM'rltnuvtl Ahl..I.10
wllli Mallx-rtf' troubles there U In (Iho 11.1 ali 11
.. UKOt.:1l1tluLU1': t.0. I.IU.I a no change .IovllolIl- .111"lan" clrdulj 'S
li'" \
.rriu. .., : P. of fa\or, Ulll'lllol Ltv. lnrai-1 "rwor I lulnl*.rg |lru .
lent' tit rile. ,
)Pp. X1rcssOIflc Teniacol I.I. .I.CIYeI .." 1stIp.: ".23I11.I! ) ).ear al" hlKI ( .I"h..rlI
It

. .
-
S S '- .5 5 ... .. 'w* -.* ft f *> -,.-- t ** Oj

S. .5-- --


; m Hnla tonimdn1; 1:11'XI\: ; ,'_\ II XI. ox TIII i: I IS'I Eu.s'r'i. E COMMi.ucni'AW. i TAKING IN AN ISTHMUS GAMBLER. I DRIVING' THROUGH THE SKY : -

I I : : : I, W. H.

'IIhll.h'' "I i I''''r) ..I'H I MI."in l.'ri") t "utuliii, .,. :1 A Mitil frntn Hip llowri-y TrIps Ill. Ilitml A "O"I.rul 1r.l.( "... In <'lty IS HtTCHINsor
I / i \ > \ > if.l tin I!
1IIK 1/101 "ITArn' on., I \ t'1 n 1"1"i r I 'ItnnIf I tit llnnlillr 'III rmimiin.IXpfnlncc I Miltit.Dneillilnjncnrli'U '

lit (lilt Fit: I 'Puliu'iu. I t HIP ,'on.II.lul, shuut, )Iii )tlcM to ,, : HIP iK'KlnnltiK of the cnnal olwnM mo !
CO.IIA.Nt'I1'1I11.'ilI.' ; ; I / ; .\(/ CO i Ilh..lnl Auction
I 4 TIPnay|, thus li not' n fin" niinz i"onnry (Ilipilciiiuiiilsor, tin1 railroail, eompmiip work un t the Istliiniw linmlretN of itnmI nIght' In: t iiM-k In M hiimi.iils( ','nl.. n writer

1'111' ,.... .Not. ,II. I 11',11'1 I HVc: .I l drrtirnmi. I -limt il. unn't palo I l.inn; InI for, I 1''hue, l pinpo'e of ili.reulinx I I I tin* nit ofCnnirri'M I I'r nml t lhlorlinxo \1.1'1 limkltiK to I In 'ri,.- Avulnnilii-Kn-, : I II.rl n li'H.m Ifanpnnof I ,
nttn<'t.INAlllVliT thin cIt 7 rn'l nil of tin- \lrl. I liotNn IT' np I thoktrntml SOt I'nlnf"
I'hui I III, \\ hIV Iliinii-i' l.iiin'n Ilrt. 'lh'l .104 mid \ Mi'J'
i. our( -
Iho I line reineily)' ulll tip lo 'h ro 14 Ill, 1'"r\ 1"'y IIITO II I h '/line nil.t nt IhmnMit It ssns '

a 1 Ku 't"-l ;\ I IN AI II\".\ MI.Mall. C.I :. try t" |;iUiit ",',','ulill ; |h'h11itt | icpcal" ,i 'inmli, nf I Hi" ppnpnl| hiss: n* ,' hnmlH, of t HIP ii mini, c"lrn'llro unit nil- n hm k nppiinii hlnK,11.1.11111"'II"lh) ring, ofUllii PENSACOLA -

I I'AII\I '. "Iti \ ilr. 10) ? V' "" t hilt, I" nr, foitj)' uric"" iitiln-" mull*, tI-u pin pl"ji', nml cvory kind, of Kamliliim, I liinrnuil alit tlsut .' ,' "! I Ihlt I I".t .nrtiis FLORIA.
HIP .! .
I 1'1)1 .IIII 1 h. ;II I '.1 It |pill/pr| | inmi lillli- llnil II l I. n I 1"1\10" lor I "I"'I.nl of I Iho "mill I "I by I h,' slunu'lsr'u' ,to nllovl11'1 ,trnr. (, !ho ,kind .it IVI"'h I

'I 1 I h, ,.' Mniiili I .. I .""I \vn-ti1 ol \Iall.i ii-ril., uiiul of jml-, ) li-I, nml, lot Ibal, hlliti I of II stiuuul|, of It. 1 Ihus' luliory h"r' tt hone uh rats Inn' Is unit Ihnl it 111'1 lIla rithrr| I Iitij r.irnrnr In !.nutAnluMnnl Liberal) Aduinccs Made on ( 'tlf II'II( ,.

i i MII' )IIOlII II.I "., M< ini'tit niul h\'I'| In rutiuuiiug., 'II'I:1 W liiill, 111'0I I iilel! for, i Iho of' (,tee, hunilny, 11, nmiio ono of Ilio |Ir, ,. In.fon1 1 huh hiahl, n rinnhlmRniiij ,
'nl-lii'il) I lit riinli'i, III \ "r n".hI..iiiq. fIr 1"'OI''llnl olil. I' mill',. hIIihll: : .N s'Kii -I'I'S'\' : : : I !. : | | I: ,
|irliturn, lhflfllhhfl man ,' 11\1"TIttT' (1)lmII.\
,,, up tlml lii'ip ami t tlii'ii' n : ni mi If nri'hIM |" O IT
|ilmi'mill "lit lni irio"M nl I M I'liii! |I'r nri k nr f" .lal1 HIP | of ( ( HIP I 1"111 ''r 0.111
I'r 'in.,.nth.Kiii Ilw11 t "is 1 I" '"11." 11,1 \ tinil\ l'I"II. 11'1'11' I rh'h. HP IH Rpltinn Inn money t'lRitlirrnml n hriilKo, nn.l "hon I Inokiil "1,1 I M" iibnut' "
__ II I ronils, HIP In .WIIII liai k ID I he t'nltcil. State* lollvo. --
I| | ,I [Ii t hi- 1111'" l I. """' 11'1"IIIIIIIII" ) .I tl' .r | ; fifty In't np, In tin- air nml\ iipiwin ally nnly

///A' II' A'I.I, I. )r I'II'I.IHI.'I'/' "11111': nhnifilil > if IIHInlfii'iito | i-onntr, No miionnt, hiu'iuiet., : An ohl, Ni'Wnrk, itninblcr.loutil who. Inn' )'jni.li r"'III'' n .pan' nr''t.lh fla.hIIIR TIII': To Union
\I .1 .1'0! frifjupiit I HIP fet. Jaini'H I ImrriKim Carpenters.f
I. |.ulil-linl..' | i\i"j' "n'luiln' I'tinliur. nt I luutiuuiiug.i In I Issl I I.iliiiti'd frniiil niul I uouuo'l, lnll, null luirni'... .III.wllg, ) nt ft .
sit 5Il'r -
itent ho
i !'I1.tllI I si >rar, I I'.wlimi- in-. "|H'ilmin' l.nr, I'iiu' hitnl in r.I.cII".1 1\ n grunt says IH 1.11)111 Hiehatuc raphl pioe. 'lho' linpi', or the niilnmb wenai'lnub M DAILY! CMMC!IAL
rr. > ,, n'I".I| "I ll'oil, t ilcfputIliPwill ( i.f. iif the rtN K all HIP,
i opii'H i iII nil "1'1"1"11'1II'Iun"u ullli PIIII )jioiinmiPiilly: oylll r'hnll rC\'r ,Inl"ll" th"t"'I.II.| | rent if ore \\ < .Ml mi u? i
h .laiiir-
.. .. -- I'I-I | ( 11:111,11, .' '. If Pun nix tlm
.\ I: UMI: |1'u'l' II'!"' "rll"I, hlahl' nun ""IC ol Iho |'oiiplo "Ill tbi {Inl'lI.I"I. 11'1.t 10"lh. liu says, lie, will Iw In. k In New h".I..1, Ih"1 Thou hi..I",1 In.1,1"ni 10, ,on only |h'iiIIIiulI's| I to enmllil, fenrleM nl.l. nn fir IH'hll'M (U I III.' fill Unit 'II'| ,

U.' "-", ,"hh' 11111 I Ifnriiinhi'il npplli ntlon.Hi. iinl,, ""'1" '. I t |1'1..11"\| | linoroi I Iflllinl (ii' (the noinH'l'| | York \\llli t lie 'IHKHIIO. I lln nililH Hint wlnnfi (1"1'1' l..fun'hiI.II plitniT nut of I sight' ,, Imt OH I II (Hsiph'V InloroHtii nre' II JinpuriM' )',

.' i In'illation of t II t < ''''I P III I \ I" | of cooil |hNuIlti'P.' ( I I plnui'il, "1 Is pu' 11 I}' In,hi, In lliplnl'Tml ( mini IH mor "ill he can nlTonl, to take thin" nll""t isinnil .Ir, ( like .. 111".hc'll lunliiiok" ill" I'll IH.'IK tln'iiti'it In n.r nil t..
111 ru1liinliiHii' horsos mir
I'miio ,
I mini' thun ili.ul li' 'llnil lr \'I''llhl.| | 1"Hi'illon. of .Hn ,, klnil of I ll.'iaino 'Inro to pIle or ) I I Iuiuui.h, n'. |,' ,, finnil, l lit II" "I.Illnl.tII"1 -
iiiuinl ,
\ IL 'inn : 11".1 coiiipmitc' cr memibslilipil chlllr ,
| clll11,1 ( UMil lii l.y nniMin'oii u ,,
ri'iul, 'rtiiK' 'it n ii IIDiI.l' \ I I II.I iimko his nml he IH t (In his, ""or Hiov on MnI"1 Htreet lll. irih-, IHH.I.IO'II iuuishllii I li> in u iu
,
h'II'1 ill ol I IHO iiunnfi.iy by I Ihoin' t In IIP, pnblihlicil, piny get log
hilt 11"lillll. (IIII H "I'C' ; ({ | "n.,,1,1.- Ihi. iiln'fonim' hll thin .1111 nml i'inpiopes, I II"1 1'iiblie'IliOllllM. '
-- limn, It. Ful"'IIIT' I I"Sii I 1:111, It I uinilil, rx'pioilo mnl, ,I'.I'u( I he work nltli rl 111 I)'. Ho hooks like I nnimnl I thoin. 1 h" Iniwm .f Hie mr 01.1 .'r'"II. ini'li. This it nlm a n Mill

I Dir Ilh"'I.I.' on II. nk.. I'r. inmiii in, il *HOll Bllllll' killll I'f ,'nll'1| | ill 'Hoot of mm, 'li lit I Iho, shill ),lIs.uiIut'I.selutuluiOtlfltuuh ,, \1,11. traiiiiromiiPtliiKlttvitli' the hono'M' I hi fnmtr We nil Hint tie I 111SF, bin ."', muri'h n Ian in i'us:

_&I )Iullluui I,.l "I.'.,iiiHi.M ulmari'| 'hi.i I Hi.linil' h-, ,il. itliinofpiilnitiHiiri torr 'linn nml, OI".I"lr, 1"1" aluulut|. l, Imililrd, -Lplilsli" u.) In \lih li putT 11f, 'IH nll'I'S .lwlhlll, flew eapttlnllytlifiso romlnic' ( It ,..nl. |1""lfi'Ily; | |1..tlm".I. nlllbo.hll" In.11.11' r'll"t' ,.Illl. llltllPllP.ntH, II ri'-p rl will i
IIK. 'In I ulul51'l n
Ir '"'
_ _ ,mi' 1111,1." u i> fur HM' '* .P.u. 11.1\lnll,1( roin, nn' t hl'j'1' u I it HUPPonil (HIP 111.1"! IrriiU'il( hi,)I HIPIII rr"l"IIY iiiilun! 111 11111" York nro ''s nml, .1"1..1| list worn i Trot of.h.III'I.II u 55 1Illhll.II"n'hll'\'r t.r nitiuliij.'H> ol' HUH i1:ili>. CMOS N.

I "1"1111".1"1"1, il fir iiul.UrntiunimiNi / uoik" in ami JI'I"'I.I: nn\ cry "lly. 'Ilio other ilny the Miiiiuer 'Hy ..1'1',11.1 I.TIu .111,1., ,ir.ire\ii| >Himc 0 riiiij' [ 11,1, ) liinnl" I'J o ili it'.i Hi I I'ItMK
I ,. ,ni'i'iinipiinli'il I', Hii' "I'it'V',t, u:mi.' lill-lll'l- |I":"' lll'IO I 11'1\ ) Wlll.ltlF: III'; Dltl.M'; ; 'I IIIO: MNK.OIIP :. from KtwYoik hruiiughut. "nuro ,' "go .. |10.111 np .Main tonrnnltlio .111 i x ." ',111,1 111 I f.il, hooil 'his. Hi"111', 'h"llll' .
thud iiil.ln'K., imi fur .; ", (ml IM nil 1\0 I in j'ciali, "WI I Puns 'n.1 Hi, .nml, hi, ,1"'I"1 rw it lihosiulIiIIllg iioHitiimHolpiib, lotrn.l. (t'MIIP..in mil.Hiilo M.l I I'i n ,
1'111""I" I I tlilnn $11100 past ,
up I'll"1' 11.1ho. fur WIO I III ImJmnos
M l.li'ni'i' ofuiHiil hut" 1'1. 1\1"11' ) ) n : r.I"w HI. ,.,"Illllr tho v'.nn.lM ..r lilhil "',,, K 'Illi not' 1'1111'' Apr
'
I : four, I Iliuiminl' : 11'1'1 Illf'j""wl Ui'iiuikliiR I the | on HIP \ .ialixli \ 1,1'11" "tlI.IIII
Aililri'4 uuuiI I I'oinniiinli atlonit lorni'l 111 \1,11 :11",1 I'IC. ,. hlili nml, thetIIII.Ir tliiI'ttuu
ntoni
nlll"I'r. g.ut on 01" ( XI'I. Memmr hues. TIHI iniiili tho IIIl'ui'Il ln .f nn I'h > < |Ill |" "| i,r iiinlr.l I n:lormuiH .
'
; .\Cill, ..\ : I ."" I 1 :'"r I'C. "l'lii 11'ycl"11111 YuiiANt\
I I'I10'11:1' 1\ "I j"n In I igcniHhoiimloiih., I WI.I, hail( cot him nn t"h..I. nt"1 limo "U" 'Iho n.MMfii: \ \,11'1
mil 'I l iou uulliii.iiini'i'il ,111.I"II Ihl ,
1 1 nml I.I U l un* | "poi, vnn ,
I imlw
; _I 11'rlllll'I' ..Ih.II"11., wi'il him, hi" seal befonml lilt way lo S.in Kranilm.ifur crew 1. nlI I.tl.t'ry I'II'It Terror to Evil-doers
.- ... fir, I l.to vm." : I It t !I. ,' wnl 01 ,
-- ----- I l.iki'H I Ipsfl Mi'lk, (lo 11'1'1,1'1,1 n loan, \\I.II.! ..,', (spnlle-( liln, hmlih, HP \n hero jilt Iwo In'r. I, ni) toiliimi ".hl'I 11.11"L..1"I ilhuil) tli.. i huilulul. I ihiisu', Itiuth ii I i irl.'IM, In IliflrM'ternl PLAIN AND ORNAMENTAL
'l'tI':1.: I"'i. / IHIO t "llul'IIII'( I lo bo 'his luiiii". ln'Ir t Hum IIP spent, In I.khll of .II".IIIIIII-t.t 11 hnI.I"I.1| nilii-I '' triiHlH | l .
hllll'II'I-hl'l., of 1".1.11'1/ 1'1'11'1"II.I"nlllj I : suit I mnl\ ocinp.tln;; nt I HIP olil limn mill r""nl I HIP iK'Uenni iluuii, ..11,1 1"lhll | i'n: nipt null.1",1",1, |".l.li. 'II'IIIIIII""H l Painter and
1 in I I 1111 1"1 iu'Iluiii' ShiP un.lnnl't.-'lly, but thiS ,, tin Paper Hanger
_ _ fltl / Ii> HCIII : ; *. I nl ome Inan' nml gulls In I Hit bay \1h II. ",k.1 I "Ihlli ami N nlaluiH on tho i inlilh'himlsninl ,
; (
r.M'IMJ CATAUNi :. nnkp. liniilii'il. I'li,lii'l- .!f li f.il II of a nut stir, t "r. uill, himil'inn '
e.i-AUI: > l'.l: : ( OIIP < 'lil. HIP In CI""II'. liu tlii'ii I liii; 111.u rluill nllni puMiolroiiHiin" |irnlnili'J.asHn j
"hnl,: )' 1' 1'u IV.iin lit'I1 nrrpiI" t I olilun ,{ in I ,1111"11 r.'HIIII' II 11'1'0" ne- pinihlin lieU, on tin. 1""II.llltllh.I 111 11dl"Iho n llolKllliol! "111,7 Htnt-'t II1HHI till' 111"" "r \ ilurlniJ, 'h,' hist MX u \ PHI, "*, halo. .111'r.. Sprri.il ntlciiiion trmn in KI
\
The t the Iu him oflr hug I" '1 Ihw .. ,
"Monlffoni-
r ) hi '
111\'lti"l fr gull uppiishiff np ,I'h 'Illlwl tho air. i lMl us ln "
h
\ lia\i' butter, I mnli'llo. .1"11111111 I i'hhtIiih
RI.I : 1,1,111 11'01'1,1.I l'f"1 hmcl'K 1.'kl.I'.lt iif. huh' ( |iul. ,
:
ilmiiin' in I.lit IIH
for while t I
_ _ riy, I .j9uutuIi", in ,1'fcl"1 "I iii 1 lainnnuiipiippis unv of fanning, \\ilh nil 'Hiinx" rulkM.'Muiiif'HIP' '/ho In fill) tilt nml I HIP Ia>'ont --- lil"" 1' 1111 t"II-\'kl) ,
1.1. ,'hI"'I"I., clp., 1 I I y ";ol 11'01. l1tr 1111"1 1"'u'i'| | | > I In I l.irl.tu.' r.irini'i 1\,1, 11'\I''I.\'\ |> | I I'M' fuii.fnll lbh'aih'cuI.

iliarjriil wiili, I IroaHiin to WI pliuil', t Iliu I'limi'i1 I, I""roof a li'm \ his slut" ', .h'III'il, :, ,ulIIII; I IIllw',1 111\1 rO'cl'I'clh' 1,1..r' gill.nml, fur' )" ,,,nno \1., \ Inlio "plon ino in HI.l.iniilnu,/ I" the, rl\ir I his| mill '. i.liiloiiop, ,' Hull' rn |iut't i \\itli, .1. I. -|( |,i, M !
( tin I"iPIiiIII'ItlD, In Hint tIll' '-nml, HIP ) of I : tniilOIIIP IrlllI'1 Chll'IIIIl "rl.III anil tlh' uluiltun' |.li.'iii.iu >emil 111 I I.11..1 nlnonHpiiiemlnWeHi ulll ;
paily. 1"'I.Il I Ir W U. ri'iuiti'
Ilm'lll ,
_ _ } hIs, Live 1 I Ilm'.I.llhlr| t : RIII 1111"10 by I nlllll.t t hue rCII ,Irtti 1 r ila\s nf Ilumlii'lK" Ulnthrup, nf HI. 1,1. Mum.h H-nli.':, "t pnnnpt ill ii nil.
to I 11
liu\u' uiloplpil t til! (iluediiies nml lini'hof p.iini. ? } liC'I'( ; In n ; .ilk bill.! wiro Ilt II lunrkirloil ThUdireunrnlloui'ly 111.1.111.111 tins, truis'hh "IIr. nml, I inn .r mn.l. I" lest on In "hll' li jIg, Hi"it null nun'!'I t Im.r .
,' \V. "rtUinr; tIIII"'I' 1 lily, 1111.. HWPi't |ionlncH 'Ibc comlneloi'" to keep Ihl l mnl 1 limn i"eh! up In tlm InlnV. nmlnlih .' 'III".t"'r lr Is tout hu Ul.t ,11 In hi* 1,1, IK- till- hlH.l| >' if till' I pNu:! 54(11.5 -
Ih'plhj"IIII 1h"'nl'II"") : cax"iMi: for, stjuh h. peaop lra\oln lilt / 1\\11 (m sr. AM >II\\S: : I
n\\
|li"'I' 01.1 'lotonl ill-I' UI, lppuuus': in his putt" 'u I trt'iiililnm 1""II'lh..1 np n 1'llc,1 "piliuaiy "IJ..t In .01111 toIliU OMMKItl I \
- : I 11. 1\,1) Sbeiniun" : Bilill, 1:11111:: .i) l 1111,1 cgtthuhi's': for Iniiili', ii.,'. huh t the Imhtiii.ini any I ol ill, l\cn- hlntos bank hill IK nlmut, tie .11e| I I .8lati' in 'In onoonra' ,,, lr the OUR NEWS DEPARTMENT 'i in h: si iIlbul'' hu: HII

do., nl,1 opioii-il| I lij CloMl.iinl mnl. lil1,1 tuuui lii', ""V ITH mnl iliiikonn; I ', ', \In III'UI( in tinotlior" walnut anil throw, IL on (lie. ml Theuluil |HIII| )' ami, (Iiio iiiillilhl8luuii. or opium. His jt' ( lilt. $ S
____________ I I"'UI i : mnl \'(' l.il.lrn lor maiI 1'lkollh"I UIIH' "I"f'I"1 his iiulHelL'H.Hilii'nit, pxporioiui, II I this hritmlinf hflih1itIuhi' l I. of UP hate' \>\' illli.i nl 1..1,1'. it Miimlit l II ., if ,*Ji iilhtm'< < f BUI II I
Iciiilols inoi'iiliu '.
HIP HIP I Hi' It.Icmiiiils ,
I t ("lie Ne\l (
: "I pat li't I | iii u iniiiipy <., 1,1'1'1 c'n III'lill'I,' nml I the lii u l\ory 111 raitl.'il I nrnnnil, In llft.s'11 }"iItil. .IIIh"l. 111,1 Im IIIIM grIll I tic, nmkt'Hiin'rlPpllh'il| I,1'1 pli'solil 1"11 r.ioliM'iimlroailalih d /f,4 ,ilnHat fi t n i
us \oiy I nun li of HIP Hpoiihtli.it in, flnpo" In live, 'tl.' 1'11, 11'I'.! I Inippy. ,h'I1I"1 1111': '. wbo wns not It lush fi I- I hut, Iuhiliuf.Il.j|'| ,1f'I""IIII, It llnnll)' ill 1 1I |1.1'1)| | ,... hiu' i-Jut Inilliv, 1'in.la I, .f nil I.ini".l' '''' "'litniul until fuilliii' uihiluutuuiiui
nl tin ilni : \\ I'lllH'M:
l'I''I''I'IIII. I bail l oi'iililcralily nit ill i urn-lit Illl ll\ I
: I | I
11"1'1. I In Urn anil hi I lie Ix-Mint hii \111.
I llu hulls
I t ( au' : in I : Sutittc: "OIC'I,111 "cry man C"rll"I.lmll' ss In
<1'1111. UI'I'III miv "ilian I 1,1 ,niul 1 1'iirliifk, mnl M
Anili
11/111" 111'11'lh rini| nn.l. with ': O ol \ bill i "hu Unit" I'lililiimil' )Ii i r."nli. 1'11 > \ Itilai.
| | II pnntimnt has '
ciirehihy .
( ] mnl liis, noooinplii'i-ii.' I t luuuhuI, !, |I'hktl 1.1 1",1 \U\'OI e.r.11"t..I | tin''rihinai'lor., We lime' HillIIH' Inr; iiniril Kin f st Mil or p IMWI .
I IJlil.'Cllllilo I. \ ( IUIII' (llt.t bin, ini, ronilnil, I wcntovurloHIP In Mn ,
the ito lliin piexioiis I. .I"II'r.111 imfiilik'il II unil HIIVV It *,luiHi'tlK, Now York Illnn.li, rs, pi'mite ill'pr.n Ihs iliMno inn' liltliiVi1. at |lift| i.r hiuhil'x: sir 5 i'. nl P
_' 'I'M'I'l I,i 1.1'" t \1M friiotuii>1 ly MiKpci' I- ''. \ iiniirr I l'I'III'olu' : eoloiiil uulut,' 's finluml" eoniiiienceil wn* il i? flll. Iiimi, Minnitiiitn, "liakntn sliP rimlili., 'Ihu ., 1111 I tin.rofon'i.liill! nut Inlllit, inure n' lll'lll'A ( II, I r.lollllHOII! ,( | l Mt

I oil ul'hat'in;; himself, 1"1 "I"'lcI, Illk., I !living 11..1, t 111 .11' I (to I niiilnl/u| | I')' HII) IIII; In, ) bail 111( 'Iho Kinlloil xlluhlly, while! tlmIlonory |.llt"I"| ", hyt l.. of all iu I limn' iipnii' our mlors I Ilimi 'IK, In .our 'nlloii ;mil! lull KiillHlin In n
,
Ins linn) mnl tiiiino) il four or" live "" Iii II" Ills b.iso" I c\'c"il r IIP- mini' fnmliloil. In bin |"nkil.rmore | ", |1.llel"l| Ini KIT 1,11., an.I cnMiiliI | '.. J'\"I.' ""' '. hey lo 5111110" lojrlHla' I'. V. AMUinnr it
III ( '. TI'O .I'
t'Ilalill" lull) : lolll.m."I'Y I"'rM.III/IO, (11'0I"I'I I if ulili1.) foio, ami' not( niPtn" all )' hal'I'' hvanylliiiiK liu.hoy.' lloilrow aiiullnr hi from 'lo.I"h'll I ) \i'u> nf Ir'.II'h'K' "I'hlll III tIlr mipiosi.liiii' niul I'Mimti.m.AH lii ii-fluim

J.i'I"tI" is not only leIII"1 II.III'I"'II.'K 11111 \'rIIII.h'; | .111" 1"'" mnl, ln mijlit,. bn\c soil : I lh.it huehiutthpit his 'hiHlile pinkot, runiploil\ hub I ball' .. Mnhi .".. lIly '..W lui.n the fist n.1 111"! thuuuii', ,Iuiiiiil, IllOlirrillffcl.'ln
) > i'\ii-ttnoi'oriho r,
llnil ,r.iull like the i.llii. nml it Ihored hitfh na uiiil to labor.l | ill
lill-illi'Srt, uith I : ruiiii | on ( hll..tiIK t"
\ l'III.w wi FI".ill nn 'Iblii'' nainsl Ilio "nijfroiv i ;- lr"II.1 1' mill unil\ Jlom-y IIZiIl ( 4sI
111 I > ) pa minim' hl'r'I. ; ,
4 ,
l> ,
I" ball .11
II 11,11.1101., nl,1 rni', ..i I,'. \1' ; /11 iuiry \'lt 111'11111' nronmlHKHln r. \lnllnitp' 'him ln\i ntiil n plan, howi'or I., Ihhi' ft..
,I of ; mi iioooinpllcp 11.1, WI. 11\'a, ii their fiiomlulion \ I Ihlt tlmo, It anil l.y. uhlihoplniii, wo .11,111 II 1,1. .h'l"r'"I'111
) KI.I'I 1.:1"1 I"J'I, in I'li'iiil.i, I .- 11\ | II ran h.re PHOTOGRAPHER
( O 1'li"'M, I I. ,1' VilIfY I DIII.-\,. 1.1111 t Ih,' ,,' :\ 11'1111..1'1'0.' Mhe > r"\' Tint I llouiiy niaii iliil not ino\e U'ttorini.lihoiiii'r| Iliau In 1111.1'h".1,'tIll 'lil.. 111,1 nl'I"\1 jiiuiiuil. ,

!Ii no un\iniinl}. I II" lug to hhii-hl, I'l urnI'XpoMiio boppil the ktrunjr( wUllo that. Im nml wl.I thin dealer uufuMi'ilHIP ni rnso Mason are ton renU |I'r ilny, uml thornlilMitloiilsra "WI.hlllllll| )' I Ih..'1\. 1,1'11, 11'1,1.|' | : AT rilK -
in auuythu'uug that Innl pUHhuil bo bail hi to sic h"t innih, lio hail to pay' ho |I.'ifiit 'by thin thml that ,11 ill |nisililo 1""" Little House around tlio Corner.INTIMHNCIA
.
\ : .
( 11,11,1:111.: I IC.1"1)1-; :: HOOMI.H.Tlinouiipr ( ) : utui'autL/ 'no piisonnl ,1"11'1.( lo hi". fun lou t It UIIH OIIP I hue u if 1,15 Mi ihiuituuiiIunul obl"1 1llt."IIII' mailoto pmdiux'. a |...nn.lor ,. |HIIIIIIII| "iliioiiL'liont hi'I .'""1"" ')' for tiul'IlrllI'i' '

I Aniilo 1'01111.I ils pullit: lie i ,iloplornliuii RIII11.1' of I r.11 "Tbnt is 111'lgll. fir, hI,1, 1"1 color-, lull. I llu 1",1111..1." but thorp ua "1"11.ho ,."t"II' a-nmn IlI. that ntII ? .r"'I'I"I'IIII'I-I'11" i iu'ut iihuhlI. : : MIH: rPoltTKAITS

iifliiliiloiain" i) POIIIPM uilliaspcelal mnl I Ilia h'l1lt 110 I IWI veryihitlepuul C'IIIII, wlh JoJtll" .. "I .U\juurcoinlilion Illhlll fur II hit II lull) 11111 lilt pli'iii" ,10 prex'iit I'rl. .1mg( u lit ninue, of lll'.1| "'11"1"0. ; AMI VlFtt". A ui. t SMI h .
hull dish huuI, ii.illviilnalK.lni IrC'O111", ,rIlio 111. I eoimteil tho money out, uhiih, .tC i il |pie "iu I IHIIII rxiiiilmgly innloiatoistliuntp. Ana i, IS-M ijTill'
; I/ tho I 1uil'try man' pmkeleil IIH he took, bin E\ir Its ill
il'j"I"1111 1 I'W.I"I'I"'IInl,1 I I Is. in l.ii'l. a | l, nml t tin', lo, cl.1 ,not consiilcljnn ,- > ramiRii BIWB can he hut : My mmuc :
"II.illi. el"'II"t"I line inlunleti Inter the huuihcy nut t tlm, trees ,
Fln"1 ith
il.iilj)il 111111 I""U'O"I.' lit hiep'. in 11 1/1"11',, II IVPIV HPIIKP "I I |, lor } 11'11. nt I hunt' 1 Nen Ylrk"rIIS on I tlio I Inn pilnit lo I HID ,I"llnll.1 1..t"1 I r"'lhl, t ..IO.t\ Ihl'II"I., nml illimlt.. will li.uo nl.lo 1'ililoiiiiN" mii'i'lhrihi', fu'l mill' i:: CUMXli'A'll: : :H I
I '"' nei libui' toim I lio uonl iisnnlU nl I lio time \iuii' npoli'liv ( morningiirikos K.II'Io.I.
I. 1.1 j"I"I1II.Il : luil"l "uuuuig Htoamor out II I tie 11Jf. tllil MlimpiiHsotiKt al'lo. An iiiKli: hnynill, U IntPii-Htinu' I IIH'ul Mult r, i Iniioo, MihoilhimsiiH h .
I .li mi' e\lonl nml in Mid, 1'1'1" 1Mt. ufllie I lail.li'i'(. I linn. It. Ihl\'I..r! | I HIP linn-lulu, honorable., Allou 'r ""l 1m IIIi '. I 1lllml gIuig liilotliooiiltnationof. Iho | .01".11.| | I U"lllIII'r.! I Hpoiiilonoi', ', Etna Dliieksinilli Coal

to HIOW| him np "IIH 1 mi imliviilnul, In1-, I Iniliiinii Phlimali'il "irrinlly" I I ivutu-: """''-nt HIP, KIIIIP: (limn, "I'IIg his ilealor 'Iliu II rut 1,1, IIP laid ,1"1n. on thin 111"1. riser, nml,I Dr. Wiuthmp' wlinwimtliiRiiiiil I '1"111"1'111.11,11.1", '" 1011 III" |ioo' )

ly |ipr" iciit ilt'i'ipiixi! ) dfounliio l ; farIIIPIH ('I) ul, In his (t'oimer" |>pr." Tlioilriiiikon also ,#I 1.1111.) hill, hii \hiiul he saw hue hail |I.'ifwiiiiKUieiutHiiKi'iiH>iitHnr I'' 111,1 "il i h I 1I"'r, ) "' II.h.1 1 ofI
I..f,.r inmilioinl, uml hi 01,itV "I lln1' innv: now ..1111",, ', tliuIcntiiil li'llow ilicw" luck ns if be lost IIP pli knl it up nml tl',11, *'0 till tie """1'11)' '. Ihu puppy | gmvv nmlri I I.u'uuuul'\ 11111"1,111', '... Al'
fuiils,.ami ,t hot ,' : /Ir11 .liit. "", XI" \\lili li Im hail riuiiialoil Iu bin hint to tlmik'aloram .' niontli hi 'I I lino| Nut mull /mnl, Sli'i: '
"IIIIIII.III.r pin- I.H"; \liii'li I ha.I haiti IIII'C'1"" :- ) tin', I ( | omy tlio jonr, nml' thus, I'M'iilH mnl, i'lianiri'H!in I hssi: anil ,il I> 'nanlics, C. V. THOMPSON'S.
t ( III'IIII( fxponent) ; "of n n.iiiouinimloil In.'in whut: I I know of tnoil" ayi'il ''cr"bi' "I'h'I. I in gtI'Lut "M.iOl.1 I bills. I KIII",1 i"I.oon '"1 tip hirt iluiii.Hi- s, am..Hnr Inrpi iniiiri'o or nrnltli "ill HH '\1'11" Ih' ,. nun'si... of our Mat' nun l-.ni
r.itniH in thIs ( lliio.TliU iniml ,' 1"HIII.llt I..k "hllo\I'lct"I (to khuitl" )' I. to I maku m mill lii'ie'-
Helllshnt'FH i haiai, loiinlio"( "I Hliiic- f"II"llo: np my Mlul.1 tin I hits I hit UIIH II."L as eni-y nuny Pin) Star.Iho' .nI.1 11,101 rl..r.-11'111 '. I ttuiliy Iliui'ly
coat uml I hut' Mar)
liutatu' of Milvrh'
Cut .Mr. HiOHlovc-pipo ,
IlH killll In make $!WO) IIH lio know nf, lie, .
OfjOIII'llttliHIII." wonlil "rcilino' thin' tuuu,uuilu'i', of ,ni'tnnl, 1111'1 I be ,lel'I..1 if I cmihliiini, a nis ulth 111' ----- --

I'loase cxpiiso tIN, M II'. I DiHjinlolijwliPii ; OWI"'S, nmloikprn oflmiiix lo !,' gut" wlh a knul !I'--I ll.iipei'ii I i 1lna. 1",1\1.1 I 1\\1.rllr I'h'rlH, ))1"1"-1'11'Ihl."J ril'I.. Mlml' Hrnilli'ful>K. IIUIii.|> Family.Ihonomloiful His Fir,;:::!11 'I1tareial/:: :!: : Dr. A. Riser
[.! nmnowi' of ,
wo uunl siini'li8' ofjiiunialisiiicliiipp ( I,' ::1s7, I ll.'i.i IA'! mo illii lrali' I Ilio (tilp /inc., Nil \ ," k tiilui. WhllgtOIIth'lllh"

| | | | loleimiec: i.limit} mnl, moil I lti 'nml,'tirnjipn Inn) 011 I Mm 1'aimoin, of 1.11111"1' ,,,,tin Hm Ihl'I'.ol..r.' Hov hnto Jamiii ro- \\ III IM 101"1(ifx ,llgi.M: ,of u iliu il/inr our RESIDENT DENTIST

( we will not In lie "| )'Hpiiloli'1 Ihllll IMS) ami iMS.-istlio: }'par, ofISSli 'I'itsuiK: lalliuail:, al"'M" nml semi'Im 1)1' Ihn a I".Iu'h., M h 11.1"1'| of Ilifvn, rlr township,lilt, his n wi'llobililislnxl |"iiil\ IIh'I "1' sir ''h'r'll"r"rlllh', IH.mii'Ki.f ,

C'ltill. j0 '; i-i not ut limnl. 1"1 lv |I. :iiMMI: ( ., .,Ini HHpiraiilH 'innsl( hus,: 0 HOIIIO liih The man' nlmcofH) (to I tliu barlMT: Shill ropulnliun( 1 for hull, ability, to lomto I Unit ss,'k. nml Kiii'li .' ..III,'!.' K, W.Cnr. l'amrux:, nml P lull ml.. n..'lutKnlianiT
111'1: nor mo \0 ilisMimnl| lo KCl'IIM'.fVl.lKKl.lKK) ) : "uf ISS.'i, loilu'lH ty mi memiHiiH "'" Iii, hl.l lou nuk. ., nml hi iniitli' IIH "lllkl It I1,1"1"", 11,1 II-
.1..11. tr i Ms life : :!
:1.1:1. brouhiujf ginnnil, *. 11"1 / varly I M' f.iNprii'c ;, U'i'st I uuhiuuhumiiu.u i li
to liieibllo I In oi her |1"110'. fatnihinulleiH lo Ho-'iui' if:IOHOI( ( :: for I Ks'l, i 1ya'c'llllh'"II.hl'I,1 ifH'il lo bu. I rll, remi'inhi' wh"1 ho UIIHiry \ni miiny tllni,* oiillnl IIHMI| to U'll his IIIM .h'I'li\I S plnri'M II It\r hi f"li11 h II.it'i'sti" i\

or luke, n 1111111 W\',',',. Hii'ii 'liMo ." l.ii', :i In 1\,1111,\, to ('niip" ', gu ill. uuli I IIPH amiihainn I\ numi'iiiiiH, 1 may mlil iniplonxanl, highly" i ".,"...1'\1111.,, "II.TO ,,.1. .iliuiil.l, fmmh in \\i-nl Mm din. t\.r: >1'' \11.\)'

t Iliix. HID iilii' 's /11' II\i'IM jouplry( mnl, ili.ininiiili! uillivery ,iii'luhhur of OIUI'H tonsuilnl, "' "1. I IIn111,11,01111 hxilnit. I IH oll.I'hnt I he uisrr gise .\inii|'li'iin iul. i/mi mill, i'\i'iv 5 "I"r .hl,1', 1"r.IIIII' rot 1i'nt.

castiguti loll hue Ii'I"lh'l is .llcl, iII uliomo. 11,11"1,1') I h I I". ":i"'ill/1 i I' t 1..01./ p .. ) I Il I niiiitbi, \ out )'H'.I'n| | )'.'1 ulili :I.111) Hm, (piupor 1.1111",1 to toll "r.i"llo". many felt ullli I tl "II"lt'h.I"I', nut 1 ," ) A colt ago uilli 5 I'uotnson I'.i luuuii

Tlio 11111111111 :IW |, ::1.IS| : 10 MilulO, . ( '. :! ; 1''III'lahl""I"hli. npron / 1..1".1 I \s I h d>'o 11""t or i'in,th ",111" imuiynf .11111 It woukl boniKiw.iry "lly nl.1 :1.! .. 1111( nail'innml ',;, SI i'rt'I, lIme Union | )vluiut. Apph
I HIP I i t I" I Iho hIll, Dm nnriil., In |
: IIOPIIinnlalion t thrual h of I "
tlieuhulepiiHiss
(>i loans '111'.11"1'1'I ', nml nllioiallllialoil for I Iss.'i, I. I;, '. .lo HIM'mo |:L'0KI.I! | 1:19.: SI Ingi 1".llill 'UI r"II'rl'l' illtf thninuli. Uof. Junio M ; \ piiiposti I'Ilr W'kl', I thin otliru or iL'riili'iii'p of
him I tlio '
on nml ullior roxplomlout wan "J..I't"r| | is of thus Ramo family tho 1.111IIM IIIO"IItol Ilt "r
\\illllinlllllHolllllMHIll. 1'ill.a.1 rll'I'H I HI"'I' iw \
'
II ,
pioliiiion' papeiH' 11'I tibtitiI I'Mli'I IIIPHIlthmiil Illulululry or HUH urn 'nml\ HinollN Klin hii{ ". this | 1'.1 i ( ) I dll'"II'I'" 111110: mnl useful .1. DINMWni >
hue this .no' il hui4: 1"'c'I.illll.. i-pi'i'lal h ( h poipor.ilioii; t fivfim.Illl miMhlnu, bnl to rVrnll. 111,1 .I'r.IU, liiuhuuhls| 01 thl."llIollt lot"In' Ittin Hi ami tin in'U ini'inlit, I llit'iiof.
ilanlly nblo t I') lake caio, of I Ihl".I"Hhlllho \',' Imposture i'ibr\inu 'IHIIIK 0,1.1 (iou ono l'r"'lh' nr tho
I ) (I'll I Illllt llul IIMI' l.'lO.IKK( ) ( )A HIP,, I fun n.I n ills lIluuuihliuhueittuh ,
IHTKOII / Hl.s| | |>
"rlho Illlll II 1'1 111'111 fnniil.v. 'Iho familv WIIH oiiuiimlly Terms of Subscription. H'lll lilt| [ |II|
1.11 Dlspllll f.iinii'illiv Hm IWI"'" huh I llii, < ulalp. '1 ;.j ..... ...'.1.1hl nt thy hl'I.'I", t Iii hum' dlY. ItwiiHtlmllivl f,i'u in the ( 11,1 of IUIOH: IUMI

\"11,. as "(uIgI ii of pelMin.ilKilermiecH" I In i ISCidollioinl; J I ii'poilH shin sv :7.fiNI.< '/ ""Ik hoini'iiloail In I liirue, roomy, t Inslami I hail pniuimtoioil'birinu |haul\01' the family'ol't.rniiitinkHl I | to rrance' C, I'AII\: STEAMER WILLIE C

L mnl high h I tiiitl' I 11111'- Ilini I It I wili". "" '1 Iliatlhi, ," ".\1"1'1 I 1" story l.llik., rr'1' on I:iiloii nml HoM'inleari, nr |'"''rll"'I' or the "II.. Ihoy .,1..1 tho Mia of II)' '"IiI".IIIII., nr ili, hI.n.il I tl(I.it). Sulk ,

rinlf has, I lioiiio. /I rUI'II'I', u. wilni\u! l kl"\, u, ,mnlliotiHli'il Vlim Mu flits, nilli nnipln Kn.iiiiils almntIt KII'I'h"1 I askitl 11 lrl hi. iliil I C"h'l' t".' "" to KiiKlaml; It uas i 1.1..11" rn I I') i arrii, JOHN STOKIS. Mnslii.On '.
\0'1' plenty '" 1"1'" of dim, in iloomi'il. liuu' oh ".h'.lly t nml. (I'lHUrntly oinmni'iiti'il 111"1 Iu that line now silt, : "" "r>' I 1 'h. hl"'hhl". M 'hnll'. the f I INK: i'Eht'Ii : $ .00 nml mitt r Apnl Isi. tho \\ illi.. I
I I ban in lion I \ I'w. iii' itt ou n, uml I'l'PHH. with Hliiulil.'ry unit, (HoutrH. (hut I tlmfronlH I 1. I haui n row inMuniorx uln.h3,'. I'liiUil Sml.si llaimi,1.1 ilIluip.I .- I I:I: MONTHS I : mnkodml.t trips lo I lln' Na\v Vml I Icle.

will be kept busy cnnn"li Innllnjf Its rise 1III'n.1.I'n, | rotunniH' np- llnl I IIIIH KOIIU out, or riiKiiiun, a ,iNHliU'al"llislilri .11111..111.1''iuihy,Spli'it. :1 111:1'' '' TI0, $1.1. ., Iii |h5 rHilioiliili-iiiH| | ml., d :
|K'in'Inn II KlolO lt n 1IIII.t"n'I., nnp I jronl many |'uilo| use I Hiepatonl USE \ .. I5VIM l.in\ii, I
nnalbomas ajiiiinsl' Hio' ".\il\cilinoi'' Amlrpw I I'I"II'lio'A" upallli ronipii hulunge I.'rllll xi'rauiliiH \hlh Ult from iiiluilnuconiiuiiiiilsiit) | hump. .Mmynn \\ \:rMA : rulanihalf.. Wan n

11,1, 1 (utlioi "I| iu highly, "Ici-poi('laliloun.. pail: \ ss I :11 "prn- I tl ,1.,.. 'lie Si hll11' nil tutu, 'n uuuiu uu.huuuiis.i luwll, ilu' I II n hmheritliup I.IIII' 1.11. .fr 1ti ,. : \ KMt: $HX W'lik daiH, K.IHI: a.m. tstu;

I ) ,. tClill11"1'11. III..I..'' u Unit rl."h.l. ..1. I'M"r.t"lll tIe .I."t, t tutu / lo hu ilyoil, 'I lion, tin, I. Ilk," nuiHHliluil The o.t-t of Ihu 1111'II"II.I| ,' i.r 1'1'1., ox!l' )IIS'I0 71" hulil:: "
.".
truly 101"1111" neighbors uml 1"11.1(11 .I'1 tl l.iMiiioii' wliirhUP ,! IIIIIISP Wlhll, art Ir,1 hulls ami, Ntalrajn or h limp. lilt' I II"I rl"IIII I'X. liiiivn of. I tho ..IIIL..i'.,".llhl wilonIm TIIU( i : iS'I ... ..foils SIt 11110 lni: p.m. "
1 teluuiuuuiailes., me 1,1,11. 111',1, for, I hue lipuclll, \ 11111 (gr&'uut iuhlunru| riHinm' ",,110.1lh IIIIH 'iw linn.li lo sI.1111 II IIH II'lhllll '> MM'\ Is 01 l.'ioo.UKI' I ).ear, the Terms Strictly Cash. On tlm 5, in. Ii|mm.;i-nii: a.m.mnl '

Tin* CIIMMI u ..iuup'IAI.' "run I N I Iho Monl- of (hue .\ '1"1'i"II'' lulll"'I', nml uliiihinHllppoM'll .ltll"1 ami riih fuitiitui1!', Nuaily, 11 eUe. I hills e IIH'I'' hl .. tl 1111.,111 oiiH'iiiiiw, 111111 up" for nli.nl ( Hil, Niili-H-rilii to Hii- N'mlUitklwill' mill Hun h? ul Winilnulnii\IIIIIIL luiHliaini niut
rnufiillmnl to kl'Pp t 111' "plior' AlllOI'll'llllunikiniimmi" IIOUHOH lire nf 1".h'rl. 5511,11 Ihoy \\'rl 1.ly grit)'. Nuu they fV; il,''MI. nit h UIIU'l '. Tlio hit Mippluil' uilhtlio i '-' '-.IIIIII Uciklt' hiuhuI:: a iii., ulll ninl.o tlio iinnnl ii|
"iiiiiiy' |iijieix! U nuli limn rowilpilIn .! :liltii'turi', ami I In .lrlkl'l u inntriiHt withtlm I 1'0.1 pioml, or Illr" 1In uiuuusiuishuis' that 'hl.r, iiisiii'luiii' nii> |taut. Jl.yuu' a joar" tl* until I Hii' l'\ 11'IIII.r hltuim' I nni' Ml HIM ill.;I m'.uiu'lihiug nt HIP Nmv > ur.l, \\ u
lii'iujf
i iini'aiiUi.-i lo I lio hi'Iniil sliilusof atI '- lln uull liv ill luaiiHlon, I'" pry 11"k, alit "","'r i liny liaxoii hit I olii|' nn extra huir olfor onptjiliiH. nl..nt, trim Hm t'tIgiiIIsrs i (uttiiinyoar ''rl".lr.IIIi",1,' ", Pail)', imhhuss uimui't' I'orl Ihiti r.iui'us, ami I h'ium'h! I ll.hiiu ,
1 ini-l ) 'pi'lilion wilh lhuu"luulIlhilu' nml! miKlo ofhlih mi of tliu footprinlHof t 1'11 I 11'1 I fniill.'i 1 (.uul sliurt I"I ami tho II,sun' iii, .hiiilmry |u.ll..ini'ii ru.iviM.an iiitvauri* II' ) uuiuuut fur Inn iliroi| in I'alalov u Inn fnlHiniOn
nul ikonvlipi r,1 '
lalllll'l 11,11. | lu".f, l.uropp.: ItntwlnilI'M'I' Hii' 'I hi* lornm fm, I iliiUiikhill ) ,
I ( rallipr't'liui'In I 1",11'11'' ui'rs IIrl rId of thoir C\rll1 of i.S.ur; lilu: rramvaICoval 1"I"IW"'kh' hiilnidav ptcnhiKH tho 'p unloiuo
J it uitIN lo I In- I 111'III.I: .thai it IIIIH |ili "I'II)1 1) Ihll 11)'lhlll ) h's mnl, wills, ,mnl\\1' tliiMuof, Hit.I'liin o'lliH
I I ty ofoik lt mnl run liinl .\II'I'I'la", ; ,' 'may iln 1"1"11 HfH lnt \',, .1 nil, IK tliu luinliof hkuthu, I I'rl,11 ""''I' in WKH! h that 1.,1) II 'r $ilii,I. ',','klv. tl k, in-toad or 4.Knr .
1"1" IP w"o h bo, nml II IH loss HIII..1 Iliilmiiriil.' lii ki Is. i te npplv, lo
AII''w niu" HO lout Inn- I Ito ti'iilh pri'Blili'lit, or ranlloilliUHiiuaiuHliart KruuliiK all Ihu I tiniu. .
11"1'0"11011111111111111110|> (ittuuloy.| ., ,1"11:1 11,11 I'niii "I'uilliiiliuij' Is llfi' sic| Hint mi, or I'l linv Albeit lins IHVII 'IIIn". w XlhON, A. nl.
ll. Iron,, 11"III'M \\ | |HIIKII| fot'l, tlmnliulii y i nua) 1"111' 1'rn. J 'r.'hllml'lutli : t ,hhhl tr Hm il
) 1" I* laf'll. IIII iu lln:mvoliinl.'pi' cif' 1.1 'minoJ, il "' 111,1"11"8'IK'11 ian'il| | uilli I Ihl Hinnu nmloilal, hI"I ilun't u 1" In ui' 111 II Ihcl 11) 1.t pronilnont nhjist In the I'i"I. 1'1"1 ortiitiiplain ( IIMIU four hair ibis'oil uuuy me I In 1,1. nf llahnonil rastle fur many' yoainjmnt. | | Tiicklo of nil cNcililimtH.(
t I ullmiii'V I i fur I li'tnnoinry"I')' 01"10 t Ihn wlnidnlhuui'lnnl 1, r'.111 | 1,1111 urauilo 1'1111. :, I 11.,1 \1' I .
huiluoi' t I,. IIl I llinnsainl 'le CI"'I'Y.' on Id front, ui'xt t tutu .Ir.I.u ,I"'A'I ililU'ioliI klmlt of hair oils IIllIrl, is ni.to huts u ioni|>Atiioii In thoHhninoritHliuilarhtaluuor NKIS AMI bUNKS ON 1,11
t .
Joiirnal-t." .Inh hIllS sol 1\111' 1"lr I Ilio Kimplu 'liiHirlpllun.laini'X I, : K. lWliliill(5' ( than )un eoul.l. coniit. Now I tliu juven, whlihIn AMIll.I M/KH M "'1'it "'1 I II. Dr.T.J. Welch
1 ucur on I tll t' \!s ,'.. I I'olk, ti'iitli prit.liK'iit of tin' t fiiltoil Kit iiluiHt ullli, t 11. \lfioil Triinihlo. In t ."pnwhUil 1 to 11'1 mnjosty ana jiilnlooim 1'u 1'11,1.' I I\ItS, IMMMIM hM, Ii I.,.".f''A. .
:( ; li..MI"I"I''f"I'.II'O I. lail-Ilio, hIlt ('III' for 'mm'ml tbo -'(SiicccHsnr In |)r. 1'. A. l.innli miiia.lnalo
1'1:11:1'1.\1 : YCII'II'II' ) Hali'Hs, ; him Not euuulur 8, iliiil .1 iuuo' Nonoik \ .. by tonnnU on tho IIII'lnl.' IIIIIH.tmi I I AMI lit lut: IIMUKIIH,
,liuiKIn \ II\'I, any .111t"AII 1.1, I IK III.! 1t' S.II' AI."Ilo) ami lll klll L'Itiit&ss. -l'hl. I I1UIII p I IUS: IUSK II U I. IIOIIS, Al'. ( nr tin llalliinure I nil.-. r
( : ]noso- wnifcfi I ininui'M On I ho iilniM' tlio 'Iu 'utulhthulSlhIttS( | % ,
II 'I'lh'I' 'r.1 i Is .iii Jli'rlhi..sialislli'S
luilll | -
I Tim 11' Khlf .
: ) II Allllln. | | 1,1.1,1 C'or. Nuihhiut mnl li li.iiipltniiliiM, DENTAL SURGERY
11111'1"0 Cnriipnii ,' huts ,
i or n "roponulil \ I | ronnly Ir / nil .r uittIu' "II''r, r"1" ( liavu just I 1"1 iiubllslu'il onIliosnl.Jii iinirlH-if ,stsy (irhinuul. l.a.
ulllllllOI ilno of tliu Oi, Wfipif I.h.i 1 n ilav! forinxlilo, minoK,, 51 tutu \11"lt'hll. ( I Im, \\1. I mi'inlior ofIliu I 't of iln'un'ohi I lUilin. In IHMOtlm J. w. O'LLT OhloHt Denial (Colle> I In Hie orlil
i /i'IIW8. n II'll'dlllll| | mnl :11 .. PlO Isiuhu' miiioih, mnl, thus Ti inn-HMM' Ji> iHlatnro, gn\ornorof. I the I Uinilni'ili' I ht I pronoiiniiil' ilii'rinj orihxoru : Wll.l. Iii) Al I. hM! > niXeiatistrV l lIV
: I
11 111"-1':1.1' I .tiko 11,1. "" ( that! .' \\oik I lout' HIP IIIPII K"II. iiionilH'r of eoiiKriHH, Illtlll of in -IIJ I inso' ami. tutor ll tm1.are: P.C.BREWT&CO.BANKERS

1"IILI"11: high II'in'I"I'I'II.I ( 1111 jpiir: ill HIP uugpH UIIH 1 I h9.' Its lllixt (llllHII| '(Illllt ("""II" |" ,' I IKSI I (M; |ssj, ; "l; IKS.I: 7Ms, mnl |PSI|, .

Bio ulno inukln;; I'M'iiinionHHnil, )'10'0- 1"lil Mix (JmnPjfiu get Hi nwpiiilinK or tint hiifiHuof' r"Ir"'IIIII", hull pii'Nl' T'll. I I liilal nf :a.l 7 ill t units" fui' 'llvuinrH. WATCH I TIIR Mil-T MOPKIIN: SIM.I: AM'riTt '
ili'hl nf I Ilio ( .
I Ijllnj i ; In Aliib.una. Tin' lalci-l. runM'll i PiCI'ut nn luiii'li us t ho a| Illh'-W.hll 111 > $TllU'IL> UliSI'.ll.A'-
( I :
!I"- ( l'lllllll llnnulriT' Dr thi'Hii !l.lli7cnsi'H 1 I I 1.071 1 I AMI
(I ilA'ILK: Ul'lJIt \1IONS
of OIIP tutu uuulieh 1 I,Ilrlhu.
_
| | lo In' I lint' Monl I oinII'HIU )' piio (pmningii table II toliillililit' nril'lN: |I.'r lr t .
"It Ihl ALL Ihh''
111(11' tuit\-ll\u, ufiliosc I AtiiPiiuinlalim'ers WORK CUAIJAX'll; :
I | | | h kb I Is I I 10 I" 11.I',1 1'oliiMli trrllllH'r fur Irult. uhulo; lo iliiu'rlIon, I"I I ,l'"i.H I.'r iiuul ); Maker
| Iol III M'lJsriifilho :' wll'lll/ I tItle, fur, till I'lllllxll flTtlli/l'I'S lllUO lllll.lillly. Iii,- unit Hal ('II"lIt. 7; III'. ., |ir oonl) ; \s hue ChronOneter I'AI..Fi IEhlIEl', 'I'iy I Ur. WiU'li'nliK.NTKinr, pin ip
aliont 11111llg., 1.) Ih'h'I'I"L I Hie )'t'ltiS I u ..-N. Y.Mamlaiil.TIIIMATOIIAI proM'il I Iliu ilohlrablu iimln>' of liuits." in Kill; uiHoH ili\oiie ui lou Kianioil" on np' hm Ohhlusj iruiii Konniila li> I'ml. > *

I niinio nl.II''I,1, Noini'lioily, )' sIht \h'r'r tliu 1'r"'IIIIII', of Mils I'linioiit count, or I the homy/ iiinilnnl l"II.IIlltcr WITH J. I. STEPHENS, Pensacola, i : i FloridaForeimanA 'llnrjtiiH'IOIIH, ,A.M.weilhjllltf, )I.Il.I.iu I 11.1114.. lliltlll'ht, a li| m i l I IHi

r ,!'1,1111 iliu in'oiuii'lii'D' mnl, liinl Iliu : : ( ) : KVCK.l'iuM'i : :. ...1 intuit I 'lllln IH 'aiiuinpanltil I hue rO."I"'II.| ", I Ii I on ni'iminl of IIIliialmoiil ntmlij mnl l.ilitoriif: llir 1 h 1)' 11 linruiMi uf lr nml (h''r"/o,. nf >7 on mini( or uniinili.! 20.-I S. X '' Domestic Eictante 'itx I llinknif( h tic l'riurut.I ''ii i"I
tint uouuv.ilsoflehhy, blur I ] ( I 'I ll I aLionttt or 1'\\ 10 8'Jn-
inn' on '
1"'llg."r 11.v Inl.I.111U.x- Ilhl This, Ills Inn'illy mi usury Iu nay)', 111111. antipatliy: on nno I'KNIUIrIC 14 IIM'AKU.I: I I.H: .
limn mnl liiiiiil.ill; I \ho luni' |l'I'lli.c.1 liam uilli iipii'lly hvnvy ; \ 1.11 tniMii| taut unit ilnrfrnlilatlmiiin1, .ninntlir 7 on' iiiiiut, of illueiMIf < hroni un'lent (limit' I aiul nil klmls, or and Sold ,, Ii
Bought l> %'iiuhi'p ali' it
r. Il.'iiti I llli'O U fur
HIP *. 1 HIM of ilullara nml\ Utliir. ( h I the maniacs, ill-aniuillnl, 07 ceo h ,
jiioliTiionlsni' mnl' juinpil Iho high, I KI'llt"lhlll'IC" 1llgO.1'| ) r"lt. I Ihlll' \ SIIII'IIIII.I"III" ills' UII"ir.11111 Ailjin.1oil. I' MariiuW 1lru, luio.U .
ni"pli, 'limn pomlui'l, to sn> |1.11"| iiiniil/, tliu fruIt, wllli I Ilio ". ,IKT or IIIIH than I'ljoars' .hl'II"I. but thus Tlie | I of hpbit, ('ompiiHHi'H u Anil Prompt Atlonllun fhon to I'nllootiuns I TllriinliHKi
tuilir vitiiblii.liuil |1\' Iliu, H,' 1'1.1. hulk i.r t tlio illvunos fill Ut'.Ulil" pippuri'il nl>o to mipilv jirnji. i
d'"I.I out. n[ miiiar ulll luring tlm nmlrlayoH of 9
lioth I, in tho I DUnioii; Kali mnl priu' tl .
7 ) hllhc.t In (tills amId .
II III | (StW CIty Vli'lulty.AenU nil h Mnntli i Wiulipn i II r uulsi| nOiiulity
.. ? IOHS ,h IK' lo 1 13 jours' ilmallun, an | laruenumhir 1..llly. _ __ np _
.J )'ILI"II II..IIIII"" (ioi'ilon "laihui)' ( linrlor" to mi\, nolliIntfoftliP IIrcl\r. .1.hllln'lrl'I''IIIY Iu I HIIIMI of(.I"'I'ly ( lusn .Mariulnm of lion.HI. Ituly, suit to Milt Hm MiiloU'* "all
hroiuiht up to I .lllllrl. rllill r"1 lo 1 Ij.wars II. AVlllhllN. W. F. l.KK tlou of I tliu Mulu tI,.
In (the
"
__Iu Tln .li hl.I) lOUM'.Minrp to IIISVH ( I I > cf|| Vi'ksclii PIslnirBoil upon monl fnvoritbletorms '
) nu'H jiihl pnhlikliul ru', h.iuihi gis hug \'nhll HIIIIIU i'wu'h! '1'1,111)8| 11 Ils 111.'r ..11.11"0 NI) i'AIN IN KMIIAC IIMif3T
by I ho linioan of SiiitUilixitiv" \ n lolal |l.i.Klol I Hiain.itrol'ompaiiy iit 1\1' I 1- Imrillm'da, n ul pnilitlc' '.lrlll. 'liu fart forenre lit lout I Ihu cr I tho illMiruM\ DAVISON LEE \ ilmut Usult Gill uulssii)5 ''i i 0'

tor t that fnonlli ol IKKIHIHI aires \hh'h IL In now .1111 that the iiiallt| ) nml ,1111' of Ilrh'l 1"1". than HI )sup In Is$-I,1"n'o l & I )llilluall.ai nf ViHIIIs nml ( inner taken an Hill IIH CuiMiaino nml nil < tli" '. '

: ;', 11'111111), utg I tot il lor i ho cm 10- have not 1"01 ORI'II'I. R'I' I tho 1'0"11! nml' onluml pnHbulHiau U UI.UI.II 5%lit pniiiuiiiioi'il, in o: 1.1.... In Civil I ? I' l'u>alie| i l.'iilaji after uI ris itt nt Pill ul Ani.Htlii'lica nf any value, t'lii'ii lllinun
-c Ii I w Itli Itosi .lonoa. Il till Plftlt Of "I.| ." Ir I the illlTorenou ranuoil rr'l I II 1 to 11 IJinH Iirhurge. ..u'uhti6.uyIflEI >HK| )<'tlte pliuT
II'IJll; iniiiilli in ISSli; utotuhy : ,!!I.() 1,111.'IIII\llil I Ironi, Air. h Dieu', 'ii arinlKiHiiPiil IMi'llHO 11.ot'ICIIII"1, r'rll"'r.plaitunl' tuiuillHUlliiMliI 11- )" "I1 '.>; in ,"ll It its f'1 J HI to SO, --* Otlk'O-Uji-Hlnliii over A\prv & W lk'I'ALAKOX '
( alo 'lor" I HIP 11110 '"lllh. nml Hiin ui" wan oxer 2i) hrilKH.
Unit IUi\hani'H title 181Clliu 11'lrll" Ir. It City and County Surveyors. ( .tL) MOL'JtIG.I' .
c11I11 :11"1" :HI. 7Ms7, wus y< IH miteuorthy I that of tho :3 itf)7 1 ) illiircerefi 1'K.NSAiul.A. rl.ouil'\.
---
"Mippt'iVillimn" --- -
l lor HID IIC! :,1e'l SIi'i.- 'rri'il( (lo, 1,0.11 I Ml to tho huuhiisphuhi'lhthurl | Otlloe/ at the Nun County). ('1\11111 :! tNl.: I \M ru, fmli il ntul sisilsul| giuruiuiluts may IJ Klt-tf _

euiil I Maioli :8 il I, l Sst.( The t lii tiiiul. \\11 isumu lam, 7''J to uoik ,| i V< HIHI, I'lumieil unil Hiirkttlupln tlrit.i -
tug |1"1,10| I ,
-h. 1"1'11.1hl'I''a. Thi'io U d"II'1 for, In I DiainonilHoiik'lit not t.III' tliu 11,1 -- -- -- --- |lisp tit |o, roliim rvklnrtil i r rlianunl, nil
,
worl oi
." lu Iii tutu ( I l'cll jllrl\'III, 'OXtt lo liilslnoM 1.1,1| | | ', til
uli'H of thv bhiH'S, ,', crtaw or iilnt I'Mriu lulitlioiit too.
IIIII'IIII 1"1 I I t till) 'k nn J-'ri'inli | Injury
( HIM 'rllil .
aI",1 C'II'I"nl I luals, nil |Iu t Hitner\aiit fj.i PATENTS.lnfliliiru
liii'Ht liillnin nml, 1 totheiali'k'nili'Hiif
rll"c. | I'oliir.
11. I'.l.ixliain thus 1.1,1'1 worn I lii'in. Mm huh to fiilntrviy IH ii rui ring ni'iilU iluiii' All
miuiaiiun, lor Aluicli I'liini 11,1,1 l'u.II'I"1 : artist iii 11111 lonineil piuri'M i''lorn in.id.'mi.I tfuiirmili'iil nut (In ruuh, ill,
wan nml IH' ,' itt. tliu '
Ill IViry" ullli hIss lubli- Ihht. "lrl'I Hlnxi', luiiH, nml '."< the tiillltai' T Tilos. C.a1gonREAL ami all '">Ulliuulni'it
cuuhuuutihtN : lniniiil) ,'ellhl.I.II'1 00 ItO \ I Koloii, of tier shies, > to ) onlcr Anlo n I If ) cup Kivo jdiii'cli.thi'ii to s'tluiliui lni'<|lii rI. mnl paluitifS
1111III( ) '11 11,1 ( \ iIhtti hill. nml\ ivi'onl illi, itlainiimN IIN'IMh.Ihe. I I I.1. lellKluii, 2rt2"C" nf i'rulest'uillts I'lU'isI IninilH, jimt no Imi' ) ill will hutcKlulniil with tinf.I t>. 1'iiti ntnill'iltiiltocdiumuulpnlvniili iii" I
: I lii'lmnl. 1,770 noollamlniiiiill Hintiruwils ii
; ; r"lu'II.'r hh
lull' iliaijji'* of dark' noiilno 1'1,111 I 11 I uf I'atliulioK. \1"llcr.I mnl s nrinkli I ami mnuttj i'uihi'| como \ I me '
-- l.rl:7: ; I CI'II" ". H.I.I! ; Iuauuii'. 192 ; Slulo I"III: (fur tV.il', I niiil\ 'In 1" iiitihtly I'1 Ilr !ti'- I I1111.1 'u of .ht'u I lia/etle; (liitmii II ton. lifln Phi 'winni'lni ltt itlr.nr ilunt jullancu tm loul flu 5? Uilclii)' to tliiu '
AI'II. l.ils.: ; Ilh""IIII,1, h I uhuiga.I 11,1111lt. I 11..1, I lint thov inav Iuunrn I.-III:1/1 anil IN not KIM n u\\iu in u inainii Intun IcruHiH

) I 1,111 I I I ; innj; | III 11111'111111 I ,1111111111 plninipH. A iu oil I Iliu his, ur I'MllUii Sir, K.'Kir tho oiluliinl : ESTATE HtrnitKlir nor in :< ii-ni ilje bonki, New IiivPiilloim rnu-niiil. nlil ID
li.SSl "II I I I ol'iiil.ukor/ color iiilfjlil IIPmlileil I >UH| >il\ In n liiuliiigrain on tliu ti,itiUimlon .- 'III'rl' Knit hut I 11'iin trKu ton UH $tuIusI! \\Iii k an } oii mlin l.ml IIIIIH IIIIIIK,ini. until iLiiiit"l:( M.I'llflil .'
; 1 l'il! Iliili claimant '
_ _ I )iuuuil I)P 1\\1. 1,11111)ILII S tu Nuiuuy''Ioll."I., MJ() !;; ', \vllli thn .'now ion.liluHon( on I Triitli.- -- theatre.' "111\le..Iu a Irol.I'u r flit Ni'urk ul In.in.. ',, nt T
Italy, :II.N.l.l: : ; Iwllol'IIII, (;: ; oln. hi.'lk.lull 1II'ciol l'I"'I.-Jlg -AMI- t Ulll.lAMK, lb l
I'l' I'OUIItlll'B. lil ni U'ooil HC'II LI'nl. 1'lrl. ( touts Ii 1.1... ('hlm.. Tricks .r 1 t.p., Nn, 7 h hitllhhilii'll Mrn'l | hklllfiil sirs Ii 0 '
nkiun
1'arln Ibo Imutni' i'laiiio u.rs. Inhabitant of Muho 'i 111) i'hiiirgi *. Nii'l nnnli'l or
81UI'I.118 | llpjll-llll. M
ollt flee complaining : AGENT I'l'IINari.!:!, I ii I.
tlili, l. huM CI.T'C'XO friii ri'| nrl mis ti |i t> litii tuiiity.
_ _ Our Iii(" 'iniiiloii an to t iiio TCXIH Ilflll: 1"h'.1 1.llll''IoXI'W h'l. 11,111" lrllll"It lr Ihorlk.11 lrI..r tho Chlmw. I'r. liinlnaiy, lufurinaiioii iiliwrrnli) <'unUhi
"ILlgl ralliiT
luau* I r.III' tll.uhlil to 1 leiluo It U ui.l 1111 ii"lil ilut wmlh (s mounrawiihtlmt
I 1'1'01.11 Marol county t 101,1. n. lo I Hit "' \o'k Au'ml.I', ) to I".KI.III lupn"il' 11'111 hIs .milary.. the urt'iit man WI worth I'S till, CI.1 uhi.lsso| 'r It NEXTTO CITY HOTEL U. YANT1S

,_ ," IliU j cur" \ill lio a ili.. I "II'lill" N'poinl, : u I Sot I i 1".h than Iho ulverugu 1.'r. nml ut tho, IU"IIIII fluuiw, hlisi'is thl, they A. S. ,
1''H'I. I'\l\- the lust shuts In rKNSACOLA: : ) FLOUIDA. Si.lli'Kur nf Ami rli'Oll ilililKiill I.,'" I'1' '
,
1"II\"II.r rail
11' hlIH" to 1'1'1 I h.'lr (linn ilm-t Niillk' '"lly. tlunvby |
list lo
OIMIIO \S pll Im
h'III OlO 11'OWI"8. In u'p. tlt11 I'Ilievnin"II 1101| 'ut lil. ilmiK..al t>\'frCukllnii Illhl.-l'hl"II,. 1 tnluh'l nnnh utimtLluhvrr| nml uUo (ii.uls PllNI SAbOO fill F WH( N.Vn nnliliiKt'in. l(1,1
,
tri'Csaro unil, slu. ; | ..
lot fatuity wunrly) n \ I.llll. 111" uiul mix tin lllm, rt.trMaritime :
1 U". lIb Usgill _ ___
glo box lio niisi'il litlm t their batriia$ .1111h I, t tho '. ------- ". CITY Properly Uuuj"L and Solil,
ofoianyoH "I 1'01"nli Ilii'lr '* i.iO hu'et'ii I. '
(jo nil uiih I, I, I lluilun --- inniitblyrtturn
Ijiko Wi'lr ro'lonanil, tliU klaluolIlilii 1 IlgllIO maik'j; Tuxc, lusurunoo, &sj., ul.temloil OPEN Surveys.
( 11. ) 111.11 \ pr\, \u>ll I I an It Of Into Iho1..1' tuhiks lm\e Us-n I n ..1 in* iniiM."That to.

I );* nl11 clue\hero i In rioiill I BOOHI; I., (l, Vow Ymk AnKOtnbly often lU,1 )Iy"lllhy Ainvrlinini lo con- now iloutlsl who ennui to IIW All rroierty| placed 1 I. my IniniU fur Bale TllKumli'riilctipil. lii'slikiit nr\C'J"r;; '

}'iou hult ;jl \\'hlh\\\ ho caliiinltoiiH. Tinfrost in'inilo t cllol| ullli I t Inij;. unit their |l'h.leIIIK'| uho uiru Irlvd'll list '"trisk U \hll to make 1.\ln. ur ltonir..r. a ili'IIuiiWii'riiiul.) sill 'Iw A.lvoithuil the AMI'ItItAN (.tuuu'I1ts'rLht: A""";
of gui go lo hi. "OWI I"lllllho I lintel win, a"II'1 a New hum, saul the iwktnnuter. tor" Illhl.,1111 fltH Ut'CHAIlUt Day and Night! I'I AT II IN wit I give h's'rwiiah, At.i'nllnn 1eIisshlieaLl.uuu l li
> oar lfll'o 11.11. hlo\lul) dow V" %Il. 1 Phil'."' .|| t.r ', tu n )'01'1' Ainerkau |l.h.lrlll U"la |uinon. "Why, ho ban I 1'1' ""'lr. I'misTty fur $uIe, or ItoulHll i In the"AusKKuC5 Itft'tih
cflui'l t\iU\ year In I thus (lihl'l l.ij ( Hn'blll l a 1110\0. l don't o \ who "rvrrnlly ," In I'niw fur nil- Ilt. ( "tllel uhllu you Cud I to lllr.l,iiuUB. to i>lce lama In |_5T l'sllmtraits maik- Biilumirlne 'iS i'tI>
I of bhossoius., Ih"I II fulhl" be- Vice I In ary linimrtaut vaut'u1cuiguTIwu. I.. I In llronklju ,my nr uIsllhuttiilWe lo 5estiut'Ii In ilMnim.
'I hove lit those liiilfua, ) nu'OKiirc".'' ., 1. rl.l'r.lnnMlo THOS. C.WATSON. mxilm 8. I. C BB. BarrO'
IVnuicnla, ilnrcu U Ko-ly

.S
: .-. .-. ..;\ .. ------s .-._' __" '' .... .. .:= I: ." : ., ... :tA.,I


.. -- -

WILLIAM JACKSON: CRAIG. an If h.fnl clint Into cpnoe. V.ry i'fli"n he I other |>nlienti, >. and\ fhe teemed 1 In huuu\I! QUEKN{ !I ir.nii\v: ;\ SIU.NS.i ; A' Hqnlti frntii nntlnn rnnili.

: the I point of : mir Hi" liec'iime quite l.elll"IIIIII 1111"hihl- The t.nl.t"l 5"II.h. In I 'llh1'| \
An Initlaim, .:clU... nllli n \'.., |tpMpii'lnl ".'.1"1' inane ni nml he Ik""Ioh, falll\ Ufnre .. n. I''ic n ''\1'"f\ rest ,, earth, db I ,. i -- > on I 1.11'. I I of 1 ,.kl"r. !. STAR CLOTHINC HOUSE.

iiiarkilii. 11101...,. him, \his face, ". 1.Ide,1, 11'\\ hi. I lift) yeartnt going II' and,\ shuts I rtaliraxeK ,. :i SEEN IN A WALK U THE POLISH t'nt' Kn: ': | a cn'ts oi u 11'1.lltle.\ .
[ (Vini i 'n.i'",-,. ] checkery .pnleHis turning mattre*"os, s"til,I lion are ml .IlIsrI i'sshiti'ly, 1,11' eon. I
TMIAANII.IM| ApilU'i.-Ullllaiii: niwCiaiilhU" w Ito, ho\,111\ one tif her hlhlrrn, o" fn>m Hi,Kir to llocr, ''''1'111 enrhi, 1 ,dtisi JEW QUARTER OF NEW YORK. mmllth-x. nftor nil I I .,' In\, fo 1- i Ilininjf Plltl ('cl( I Iho Si O1i\ of A. Levy,

110,1 nil npirlonoe, long' More I Ihiutniiihnl hd her I Ill', niul l ,'I"e, who held anothet, Ing I I huw's'II 11' son" wise "1"Ilh vesselsSinnmndeil .

\ hi* fiftieth Jonr that \.......'lit* tlt kept iIIIK. ill the time. Hector came every dny to nee her terrflcil -. A l'r"1...|l'U to Prrlilii| r Onnf by nn 111.1, "olllh',. 'linsltheonl ,. NVCn\ )(* to nniKuincc that w linvof
.
"IA.k nt piipn'' look nt papa'" \ ns hevns lt, this ,ne\ sit tRust iulu, liealways ) llrlllsh Irnl".I.II. EII.I.\II\ I (
nrli'ty nf lire to bo f..u"11I1t'n'blui", \ In tlIn ,.. I lie turIn *lgii | '
.\n.\lh.. two little HUM, ,lighted will found\ 1..1 emil, \ In.lhl nhsil\ "o.II.'hl"l I iiiiiidvi I In clll.lo" 1'.nl ., .ltIst f
*, the ft fly, llimn.v mid\ pulitliv., Piwlllial the motion, the, J")'. nml t lie lirlglit nil, alan)> .h II.lnl' Ahnnt .'0.1.11-lli'iil.rh, nml elm Allrtflit ,. the navesMi ) t Hcccivod( nn entire

lip I h ln'tli" i known, In tlm) .luit 1'1.111. tittered cries, .'. \ tlieclamors ''I can't 1""OI.1 n Ii. n\\' |IN KI'r llfltrrev IIIIIRIII*, '-\ ')', what Is this'" "',,'llhl"Ih\ I ,'
Ihll .hhl.\
ulnco within I ho ''.t few month, Im hiu I hI", horse 111 n itnlloinml | ; I dear\ ,' ,' : :-, 11..1 n I uglisli: eommamler, In/ll'; at I the, enomIhrougli ) :Nc'wtiiip of'I'I

l.n'Irtl\ In 1 iho 11ln""I.I.| H'II\, \ |> "hiII' rldor trl.il to dl,k him, him. Ml New York's mill's nf slgulmnrds preseti I bis teli'" ''| '.| IUMIshl. |>s
NIII Ihll tnntrrlallr 1"\ alit,\ rolled\ on the F\erv fnle. Rrllvtln. clevourc\ nn endh-M, nrlel, V of I'nvullnr nnmeo, ex. Win I'Vorv- ono of I hits" 1 Is eontrii| leil ol nIt
hit llT
I...nlI..II.. .,.. III. tlln,'v (..r-vufc.....* ..iniii-_... 1111 1 the. ilrl\cr: liml I..tot don n J.tII\ with nllli.h.1 e""lul: n-k.: eitp'itIons and,, ort'io raphy, and n thit s'r plan ..111,1f"1, \ Wliltilmlp AIM, CoIITa-
''' ,.1 I' .'<. whli,'h intl.ruii't'qitt'iiu'hy I 5 hiss IHVII Irevtih
l'nllll Mr. Craig I "I'1; \ no I Iliilar "" ,'h',1 It hi" "A"I."I' :11" pity (0",11 IIUMI' '" Ih''lllo' 'II' .
he \ hue nation I I glnlxTh' ,' I 1,1",1 I to I the \nliant fix-'
,. ''' n lu UxItiRton Ih""h011: \ (.his w Ife from n cllKtaiue"Try : A"I tIery wnllnl.w'r every on 11. ..1.1)
I Rlehlnnd to keep I Ihe children, In n tom of discouragement nnd\ ilexpulr: odd, slKiix are "'",111'| to In I Ilio*1' At this moment' I 11..11. I loml,I evplosloti

county, o, July bug like I thai.; 3.,' hiuc the 1"1.oen'II'runnlnunwny ''N'.dllTennec' junt the same lixtllitle-sof Ihe i .t. win'iv the fole'lguerof Theu Ihe 1 ,I. h,. ,',1,1\\], I Diroot i from our .''m-tory) ;
Then I .1, .,ilnv have \ clonnsl no itt onlv' I II I MH h.
M' 1M4. lloHiunhe with me' 1.101 nI'IN'h'\ four iicenain n.ition' hhI.." 1"k'h"1 I .
lnnlIcus L.y..h.1I '1'hey brenkf.wtod cm the irann In the brnted, lh.lelll. who cat la-mi nrniuisi< ps-Is en. ami timile' up I ,1.1.11 Ktholreil: \ I Ih, 1're-ail, ) was lift --i tin h I

taught the illUIKO Ibis slit Vetlnet, w llh the pnnlsloim: they; the 01" ,111. Hie lit them cvimln: Ivilv! I heir, onn. 'ii : a few )oar fitrHtfn, Ilis-l. 11'rll'I'\ vnnlshoil"IKarnie1 '
liool; nor had,\ broilkiht nlong\, In n IKIX. her. f"'IIIlllchl'tlll' the 'hutS I tlu-re lets lnx'ii an Immense': 1111,111.1.1, I .h..I..1. (ho 1111,1: eotn : ALSO : A : FULL : ASSORTMENT : OF
with of the I'.'lb"Is ."' to. I Il-u iimndor, "thKlsver) xtrangi''
was he mill, 'h olderwhoiiuviill Although I II ":"" 1'1":0 driver lookn II ) I 1\1 (," )' 'lllr 1h gun
.Uxl\ In after the .. ,.'.,., I lector wa< ala eye "''ut to Ilk,' her walk," raid,\ one. homes lu this i-lt) have 1".1 nx a rule. burst nl tho llrsl. tIle liaigo. The 1"1' lads
the I'lilim up to HOC If labs minimal\ did no bhl reamed Ult. \lixiilitl In II.,\ I Illvlsloii. Chatham, '''''11'\1\ plans, I rs'iss-lul.ruusl'I\) (runs

,,lI., fiill-tment III''Y.tv3 I 1'UIII\1,1, ,,' Istiug or oilier 01: ; nnd he |Pill ttei\ "I can't til)' good\ gtntlcinnn-l cnn't; Ican't. Kssex nl'1.h'l '11.11, The Mori' f"'I.I. 1",1\\ Is fore. I hay 11111,\ HaI t \ G Geiits'PiiriiisJiii G GAl
'?'urring In the lint, him on the luck-made, him cut bremnnd \ .. 111'1' 5 ,. 11.llhl,,, advertise thel. Into sss'l lion' I I'linuot' 111"111'1'\ aii Goods
;:'iiiiinllii uf the "nr. \ ,"k"I and\ siiar. Then II'Y nelnod nl'1111\ \ her out othe ( Iln" In sl' \rl. In I I"'h.\ rluirnrlers. \\ hat dm's It mean', I\
lilt nervlivIKKIIII I I', declarcfl"He : ", \ : I ,'\ Tin-ini'-i 'u-hoary, olisenor Is 11.1, The 1 'iiicMion| was flts's55 s'rh h bjnbaill': ')'
: nimy with the II n first rile trotter. Ho cveixhiMik ..h'hii; flip xhpned\ from I heir hand'nnd 10 note with soim i ,,,,
ThhJVet, \ Vlreirnu me uji n hll.I ; but you crumbled\ donnitllofa lunp on tin' sit this' :511th' I I. wrlllin. l.fl:, ,ilh II.I. holuht b) f ho explosion, lush lit letiKtlik'sernil hi of abovo
- IAClM"O Kuhn, |ho how null kly I gut ,111.1, .-he found III\ hiliml lIter, ntterimtHUih' hideous'\ u lest halt lui)' 1",111'I (nol' .11111 I tho prleo ,1"1 ,l 1'1 the cl.m.ls,. on to lluIllIt ,- ( Oll'l'ut hotol)( ( ) ) fiures.

having, that Klnto nt 1""I.y.thi timnith his tunster, 1"IIHI he won't try' to cnrrlid, ,\ her lint k t"i the chair, ngaln, willIlillnlte h ,II to 01. usage. "hl', II' Mi dork
fnme phi) more trlikx. 1'1'1'11'1.' Htiad, 101 u u rIt lutz I' in I r.ngllsh: )"'ltI' "II t iti'itllsmtal, I this 1"\'Ih Illh CALL AND SEE US AT LEVY'S OLD
any STAND
10n.I'III.\ 1'1"| except IUt This | |'ilithese I hut to signs It a' dlllletilt)'. "',liust I I I ,
whllo I \ .\. he '\ the parly ret uirticul\ f.,1 I'holllll. gus\' n ,1".t express \,111 1'1" nppropilate'lv .
of n rvn 1111'.111.,1. .
n.I"'IIII'' by .I .. ," Ihll "Ilk' -IneM,, ." culled I Ihu, 1'11.101 ". saved,( hicoiinlr ti. 0 : : 1 1: i..14' '(
way "dlII"1 .
with (It'll. Fremont'* Ir ( ).. "Illlol-l.w.t.I I : .1.0..0.1. :
100Iy""n.,11'1 11110 II'UI
,, .\ (Its' ,standing, lit I this ,
lint iiinmiiili, >r ni n. In Virginia, Inicliirneil ,", 1, tast: !11 1II'III.\, Ilh car old "0111 111,1 .OI\N'.lhl| ) any: imu'rtswork I nioitir| 1'1'10'1\1. Ihl.1) I r""I' ..II I wa
for
front of :a liquor st ire lu :" \ Mnvl
\ I he | onellheri>iili. 1111'1.1"- I
'In the to fcoeonil IN Hull regiment linn., Hewn to wit Ink rh'I'1"I' u.11"1" ''1"0..1.111.S 1.11\1'\ I If I Inhiiu'e .,, And ,1"1" 1 1,1.r carried the 11'1, "'1111",111'1 altimpt to decipher one o uhI I He I 110, ..1"'lk.| ri.,. his "')" '' 'lo I tin' S Ivc- z C O

pirt Mink' rllilMins, were h""I' to hio ",, let he',,I 1.111110" 1'101 smn InmrdH I lie was nccostod l"nIon k. iiilenipteil( to "comprolienil I llu,' ..-.hl
inemomblo II.lh.1
1'iipo nn lint I'I'11 YOIUI I Arc I 1.111, I I'l.iie il lu. rhiiir eMliilmlng."It bv aiieldirl)' U"llh'I".I. who won,' Ci'listruitloiiof, n new, toiKilo| tOll ,siiuuk)
t'l.ilR: hnII, \ chain of tllo.l.II UI' AIII. In follh.Concorde, 11"111011,11 miiillicht feoer w.inM, be Innnltelv huit tee In \Icing n 'Inl I I bl I k velvet, 0111 cap. Ho I ,l t.1 ami O.ty.)111! IIINIII.| 'I ho eriulyuI' it nil; .. I"nl"' .r the "" or'hlch' hi"r 'ben'. I would rmi us far I....." I 'h 'u in,r '1IIIh,' could\ \'uI'ho, was past sitilu his native land hill)' fur OF RE MOTAD I II
tlio found him with II I Inetlvo III, Oi 11.1 .
lot""I",. nWI'O\ 21. I'.l)I. when hwiw \ the 1",1"11'.1 11.of\ hnrl.... I He 1"'I'; .III'! at' the 11"0 h.'I. BlL'll '' I ius'r-h-'is'hitistge: i v\i I: ui.Mii\Ki; >h n
i I
"I UltN. ho Nt, .
the liundleH of .1,1., 'I Ii -lute with 1h,1 can jot 111"III.\I'r., .1..I'ul)ito? ------
Ik1 lrMII'r ,1, l'ulpopi' Com A inadnexi, 'n.rile nn Intoxlcntloti think, of '.iuihu a l.n!, :'" ".11 vii, I can. roplioil I his' sIl man llir loiintilii l'nintil.In .
.f .
I inii. i. pifcon hfo eoutmued, 1 ttmux'KU'iitoon ,. 1"11'11. Itui .1 nud thin, I.lie reads, 'l.iker store, I Die' REPAIR SHOPS
of life, neemiHl to nKitate nil I lint : "u.r h'y lime to ntiv- lop the square elo.-o 1 by Is n statue It
lie,, during; nlikh, h. paneeifrom \. crowd of |K'ople, rnrrlngei nnd nnlmnln. HIM', 11'I < vi'Mhiu: ;! sill: ) lt'- tiutlti willtl'.LI 1 best 1' Trlnki, rarmc'giilaiilno, of resent '''''IIhll,, CARRIAGE
I.llidy to A"h"'I'I', thonoe to Milin And' fur .11 out' tiIithi.k t"\l Inn hoist '1.1.: I 11,i'i. .: "\\liv 5 Hi.I: i isn't I Hebiew! ," cxihilmoTIhe and, n ,Inking' fountain. 'h,'" AMilolln : \ -
11
,
.
niul 11111101" I 11'"''.'' to Illek.llsr ', or guild. V ;j i .j I .i lo. I It '!".'I', 1'iy ienr%- It I linitiiil i 1"purler. "That'* it nilxtiinof t\... thur.'huuiut'u of wntirlu 1'1'11. I

IIllllly: I. ''011110.Wlh llei 1 I.,,'. horse pnsxeil\th ,,'' i i' Tn.i.lat.d fi'i the, I lnillsh mill, tit; mum." but even that Is mom than" "'' can llnd, iti 14.4g I

I ;"I""III"'hll tlio"111 itttl Matt.iim o of prinoupn, lint liPwtq :0..1111,1"11111. than ''U wan .'ll,11 Ill. ', I.. I"" _ _ _ "ijiilie! correct," ..11th"\ stranger' .. I most, of Ih,'" plain, I 'a "', and, t'lhui's| chill)' Ilu."p"Juu-inJ' uhll"I..pn
:" priwi a II'W 11',101, ; \ he ylmt foruard. at fill, Tim Suture nf Our ''I hii Is what Is klU.11 nn JiidlseliIiint'ih ; to I the S traveler who has Just loft Svll.irImil old VLiiiufii'l' "i-y' of lime) A 1,1'1,1., :UIII, Ir this Iah': wl I 1 II"l iioiuivd inei'lvo -
'li Itiiyn.
life lint wrought ml ,severe chungo III hill I ,, luu' || seems to me, slnio I theKnglisli 1 ., .
trot ''1\, \ I Ihe MnMe, ilisplte nil the I I Iho I".r| '"llh'l' vvutiTlH gnalNo mid i \h' all for
Llllh" '1''n or-liuvil\ hurt t'OI the IKU cOurts "of his rider lo I''il him In. It .Ialli. to ,el."lhll: nil JI\'a cannot. words t have h"1 HO r"'IIIII" I)' Snlsx village';, 1"1", no town si, (r.\iii\ii! ; ; : KKI-AII: : \ni\Kr 1,1'1" :
A I"wn\ ', lute Achieve wealth nnd fame, lint I the )' 1ISUSI
\,11'1 h"lil.1 ) .: (sir leliltiul 1.,1. I the' "1'iiine scareecHiVi'rs II.v1 crowd !, but' nn hoiplw WOII.I.\ISTISI
nower 1"1
111' .lnl.eI ) 111.1111 ii< tisi: ': iioi.iiSATISFACTION : ( ;
,
tho l hi the of Ih uuitt'munIt
otoolll Im'I.I. Sl'"lb rl'; 111 II ,," of the I'ulult Ih 1 go ) 1"I"rl.1 r.tlllnle >i li i I .1 i'lsi ii-nitisi: II.l'Iis' | Il.e 11-1"1 r"'II.'lldl.\ IUI hr I : ;
lur \.'mure thin nonthi'rn I 1.kJ! : ,..I.I" nreturning riudustrle\ the boise, Iliiilhiu the \n 01.(1111)( 11'\ larger What I., \, In Isliii'iUd I re-| 'itir, I 1.1.,11 t the ,1'\111'\ 1.11.1 lug 11\\ I.11'11.1 I" 1.,1".1 ) H ill \'lmU.: : )
from
I .0
t" pruont. \h"l dour, turned to the right 11'h."k.\ Into ) ) tliln.t: 1\,1 1 101 soini., i ,,ilng' 11.111 .11'1..1 11.II.h. water, 1 hhh leaps 1111 j"1, 1,111.1' H.
.
1 ,
\ Mr. and, honor of -
Im Craig (lip the : : I
r'OVOI'\, 10'11 gallop.An 1<'llhl'l. .III It"'I"nula I I. 1".IIh, i ol"'lt.1 curve I hl.ln1 h n 1" II.h ) I .' _A.II": 31. II I l l. SIll ).
with 1 .
of & In lilglu r
utiiily I..v 1",1,11"11' Dickeytit a mil fiI. 111"11101 I'lie I Deiilsih night 1t-, .
Mainfli'1,1, O. black nnl : \.Inlln nn npron wni ...IIIf 'dlenlty of. laW' I 1"1"" .r .11lo'h he1 11,11 01) 11,1 |smr" I tin' "I" I II
1''llnlnllll the Htreet nhe .r sill "I Hli'mil I I ,
>cry (]Uletlj; 111'1"II'( ) \ moans lle'biewlioimnn I 1"IIUI'1 profusliiu
lint hustler Kil him to 1"I"", istlll, ftiI) ,\. Iw just' In II luctur's wa\" as I hecnnienlonu thoe\H.'iieiieeof| I Man, land;' boywImwiM I ; I li s is not language., ", but ilia thi'su Ihll"1"1, \ ns .,.1..1). :
tint ne xt>enr lip 1.1 hi* nevvnpaier| cx|>or; [ nt fcpenl. I'oueilesA to master hid lift as's s'ritI 1 Ih"I.I"Ilulhl', by lie father, 1'1.0'' athe I I I I hei-e nnd, I here can b" found.\ ,

run-, by 1"I'hl.111 Tho, Dlfll leaner8ix 1>'I.I.fiI he )tiled wllh I nil 'his, mlilit.: Ho ,1lul\ ,siimndir lull| ,', I. ns," man)' 'Iiu)lu* I I.-I'HI I I | ".;.'I 1,1.1 I IIk.1'Ihnl'I"1," I. inline 1111.1 h long nnd, massive I 111"lh'hl"I"I'111, II I I. B. HILLSON

yetirti 11f. I.h Th. Huntington ii 1111 slit-' lie)':1" w1111 hit 'h"III',1 the (Is, I 5 thai! It Is W'Uh'l I ,".- "minutes'' sevenloll. hurt uiiis't'ts
,. ,'" uloik tllr-I-I.t : nnd\ ho did\ It sRi n way I Inl.hl"'I'I .
\'lt.' 1,11.. \ILO I II '' ,'I,1'111. for' nhe l.eplieaceftilly 'niti'is luit( Us ""' "," 1"11( Inmm.in I miihlv |KHir nnd,, 1 niggard .dithMo of wn ,
lio jmlldiil, circuit, nllh-e I that It became tItus cry l>e t
I an 11tl1I1tlat '
llu
I' wav, ( It.ontaliis: vvunls I.hl: almost I I"1'"' r'1,11111 uro ) 1"lth'
hell by him dui'IIIK two t'ri," All Dili tlmlio I Iho tuOt. I\OIII 1."th'l,11'11 11, Htiiikin by 11'I ,,he eoul has e 11,11. I of Ii' the went lulu nt not') 1,ui 'nil'. but tlio extensive use ol" with n 1,111"1,1, piiislmoiilons: lit iti' 'III ii .: l4I'14 '.' I NN II

v'us Rut active \\10111'11 retaining yrnuft"r chest of the norse ru year I pmmlnont I.II'J In the uminril loeomoti\e, Mie went rolling ) nominal wngei nml\ p ltd llio rest of lily expenseii Ihll all I.inuimgox' would lie the historyof slat no In I the modern tl"I'0 t I ride 1 I tin'
of his nrty. Hut hu r.,111 t time t.> ronilm. 1"1 U"U,1 out of hits his the ful I line. Helearned : the | It. ami, wonhlxhon imslorn In Italy Is not, ,,' whit lust t tlor
i | wh. 11.1"
speak .I IN AM> )
\ l Ills reconl In thlr' with her, In the air, after IIHYlii1 he coul.II\ n 1..11. -1'KU/1 IANl.'U'IIIII'W'Jn '-
,
largely 1111'11111,11'1 "llrlt. ,. 11 1lcl"Y I 11' .11 -iilai ss.Ih'I'h'l' of i I ihe.Ievvx than In I EIIII.j,1 'Ihey I'llh tihonor
.I"t 1 ,. of Iml nay III Illnet threor.llla 111. liehead. tlu.ro 1\11"11..1, n Hrst sime "' 'lh'.1 very eaily I Ihu 11111'1)1', 1",1", 11" ","'_ (rllh',1,
Ohio, InUiiinu antl, 1 Illlnoii, vonxtructcil, limit'lil i iVolcefl of (ccl ," ). I I!) tune he giailnnte'l" ,, dato t.th". woild's,IU" hutsltiry\)I tho .lenx Italy. No town but han, C ', .

> .tuiK'rvislim. For mm'ly two j"'1.10111" flhonted: ,"' ', his money wai 11 roue', but he ":nimble\ \.1.1, I \tub (II h'hiis-sut'tsiu-s. I the 1",1.Ih"'I'II".I. 1..10 Kuimaiiiielo; suit I.1"I. (.1'1.'I\lr, Copper nnd Sheet 3Ielil; Work,

lie rllhl"h' railninil ui'rvlue WI'1" :-itsuhi him!-stop lon to ""lr hid "1). I llu Kipt on h'a'llll.! I s, .\1"11.l i ,.','nll,'and with I for. the most pal't, -1,1''tui.s of I Haxamo '
of 101,10 11\\ Cim imiatl \hit 1 b Hector hung on the bot' mnno, and thus coiuseuJ ulu'iico WIM that hl Win' "' traillmi. IIi'ihiills, 1111,1III I lloroand, t hersIt" Via '

haul' \ of "ny. Ih.lm'Iohllly"OII"IY., lithin yell' ing: : rose to an c.xcelletit pwltlon, and\ today I 1'1',11 I t I p.irt' of ; \lh, d'A/.ogllu w ills no statue'. I'1",.,111.11'0'' : Stoves, Ranes and House Cood9AGENT

tthoit tuna ,..10",1 projioity it a 'I 1"11"A ho N In receipt of n spk'inllil\ _Hillary : \ I lii' )11",11'' I I I I ('. .1\I I""II"t< I welu ait, 1 are not lit itt' I than' SItu' ,'lli.f Mr. Furnishing
\"110 (hut cominunilcil, n Kooiliuilt1.. U hoi 1111.Khnrk xudilenly\ \ )Kent him (lyIng coliHldered ono of thu bent 1"1111 111'1 1",111, el' t.1.1.;" (1\1.1. I',uhiuli'ii or Sir I H.I.'., 1"1,1111'1"1'0" ,II,
like the of hl.l.nlh" (,111)1III"il. 1"1
a over I ets
ho took tlio plunt nf Tho hiiiliu.uuuieuliu.", | Hi'iitlnihist '\ fesflon In thocoiiutiy.Mr I the, Inlii t i ', Ing horror of all Is n statue of \ lor Km: crt
Into, 'h'm., of I antI\ country \1' 1111 .
to right n police IIhle
) June tho |>iK>r hail RIII'I'I,11 pnlul'"KO fnl J"h"I'I., \oulcllly I'lami, an I almiit the tnilfth century' mantiol\ hero In the I 111..1,1 t'ol'I' II
luau rushed In front of him rail
but iiinli'r, his inanaKomont nidcliInrrcoMMl I"'I'nlthl: .tlll.I'.I".llof| I'.II.lvllhi the) v..n-stronuly isut,'s'sui'hisuI,\ liMiormanynndp.iitsof would\ bring I blush III ,'II'k.r nVankivMtone
Its buiiiu.huh bocoino 1 prnlltaliloInvmtnuint. necond, n furious 1111'I..tl'\ ., ,11 Olt 11 n sham el..I'. In nI''III t A list rIis. I Hero 5 they haiinsl 11"-01'1,1"111'1, Man The
luting crowd \ h,1 ". Cambridge Corrugated
Mr.1
,
Mr. I'raljj li now a II'ml.', 01 11'11 nl.lt hll. parly 'Ihom.ol the I lieiiina; languago. Ill.
And\ a \ who liml a of the \ li rl.t,11I11I1 /
cel'lnil -----
tho Dt'inoorntlo commitUi. oh11'11'mI 110 piesldent llI' "INU1 l.ilKIpm' ''i of I thu In
,
.1110 nU'lt.o big round\ } ,. '' \,1, l.kkII Ihn .. .
lu the hliops. Knriiii's of
:
hli hr"nllll rrnjer.Tlm
AIIOUI ,
hi I I.
whom *mlvlra in 11IIht in (lie con' /Ielle.. other count Hex, I th re-xnlt wax "
iliiL't of campnlgiw anti Ibo ihaplng of wornn big' white I1't"'h,', oo'm.I'"I\ Ball; : < Il"nee", of the Italllmoio mil erate of ; ""I' ..nJI.I., Koran has (Ii lie.I. the hours' that i-7A
,' '. I'ary Iclln.lyex"-I.I. Ho repented\ o\er Ohio, "'"\ one tlio Ix-st 111'1'\10111 vonian 0"1111ll'lioh.' lit' ., must, "be ons "rateil, lopravirs. '
( nnmi'd
) .I |hirst| 1h.
IKI .II '
_ 11,1 Ilnll-,, : the country)', wail ncleik IIIY I'III I llu' shut, iloment, And 1.11 this pra)ers, naioa/l, 'are live I lu iiumlH' TIl / 4itrim ... *,s<
I. ON IIOIISKBACK. "Nlcl'ehh'11hon! I man's nt cl.imnyns ago at (11111 uI ut lint. Inst.inccx' iiilill- '"I.I,' pot pouirl, of most ..h'llll. the morning pravor' It IsIhu IRON1OO1i'IN4
Jou, 1 ho ouu'ht to Blay nt home. Wllna lello cOlI.I Ixi cl"d. nnd the mninl ofthem ,'"I. Is Itlu, 51 IIIIIIII"1.J I 1,111 liaiua/l, ; It Is ultoioil, ufler lin.

man doesn't know how to ride n horse, ni would,\ bo lenrl n trade\ nml to Ill,1llt 1 :I we're< also II MIIIIO f.11.11: ,11111, Just Is-foro thu .i.I,1, of 5 Ihe ,sun.Thu .
When lloctor tin rSrilHllnwni 20 they he IIM'I't go out Into the ,11.t to kill trust Industry nml, nl'Ilh'ntiol for pro I lish vMinl" I bat -i.inily, I I UI', sen.ml U the ," pni.ter, euihluimni. .

t.h'l10\ flmln, Itnllol for him. niul\ hanmmiKt'il ."Ih.. motion. Tho fill lire of ou. lojn In the tornuda i .'tor In Ins "' |.11hh''II", ," 'ho third, jklndy)' iinma/l, 'must'

to ui't Int 110 marine ulllce on a then four hIl npiienred, .arlnJ future: of our ('0111', ) \\\ have not, the ".V"' ,',hl.ition .'," 111",11011."0'0 wliloly dif Ix' olTereil Just Ix'foro, Iho I .,'IIII.r 5 the
of 1MK the old woman. She looked. sllnhti'st elonbt that It will bo huihhlhisiutistiti sun' t' ,
Milnry h'uo. Tlm mi
:'I> 1' lu ; I the .hl' 55 lIst "It. 1'1111 praver 111'1"1
His first three jwiriot olllcc life were with her cup 11 nwry over her )'. Hlilislanlial.; but the h.lh, 1,111\\ ,.. fu..1, 1".I.IJ'1, | fur 11 Illll/l, II 11,1 just Is'fore I Ike shadows { AND SIDINGS

llOITlljlO.' 'are, nnd all ( )with ilunt."Take of inmkeil, HIICCI'SN miiHt' nh")' depend, ('lilt iit', tutu UII.rllll"M. their 1".11111 I "'uili't'utl! ) the !lilll, I'lually, Ihu last haul ,

He tutu\ hRIII.t unit some fnnillyfriemld that womol to tho nenreftt drugstore 11.'llhe| capacity nnd hulu,. ,,.try nf (lie 11'1 illaloit I gave II'lluhh.I plaie ., sill 1.0 rest amiixillshi llftli pra\er" jatiy naiua/.l, Ix uttered lu
.r'lhlolCI, jicoplo 1 I IN' Till I i': IIt Uk ii':
ho liNoil In I ho arlstocrntlc niuili.mnal \ hen h t lingo to the, liolitG, Htutlou." IOIM,01"1.\, that must lie w.ke'011 of O""III\'mt\ 'I In that country. .

\ plroi'lmif\ tic! 1'nnlitirit; Saint OITinnin Hector wnlko'1"1. iM'tween twowlieemen. nnd not' plujeil (,,1, me able to tike: euro 'I many)of I tho mit,',', howovor. whl I traveled 'I'hl hour of pruorx" Is regulurly pro- FiI I liifoiiiiallon; I nml HIIIIIH: | | Kmnl-lieil, I A |>|ilii'ulion.
niul ho liml\ ninile for himself a little A third\ 'led bin horse. A of, (huu'uutss'Ivi's. The 1,1"1" Sn ho 'xl'el| to 1'10'I ,' roast and I ",1 III 1'eihind cllll\\ I. the hut lu fith Ijy S tho Imams,
c irclu nf nciiniiintnncefl. rowd follow iil them; 11ni\ of 111,111, live ofT of money
In thlx Ninluty Hector do GrlMIn met n the hired ciirrliigo 111110 uppcnrnnce.' are (hiss ilrone-s In III ideal" nutlonal hive 1.11, anil 1"I"IIY the) still tho jar I liakony I Ihe minarets, singIng I. HILLS01TNO.
Hpoak B.
youiiK girl an imlilu niul' \ poor us hll.el Ills wlfo I'nl"ont: lie nurse reeined to of Industry.-Ihuill ,< ""llklll,% g.n. 'hul'IIII' In distinguishes I from III I mi'lam holy volio, I this ,
nud married' her. ... her witx; tho chiI.el"hhnl"'rle ,\ the I by of lllini : "Hod t I iho most
he home trim.Mr 1.- 11 I I 1111.1111.| a 11.1'1'1, ) I.I: IN'IKMil'.NCTA; : : ; ; SI UK; ( II' lAtAH
They hud four children In two yrars. "XIllllethnt \olhhe Tho llvrny)nf harsh, guttural teimlnallon, 'lu-It. Ixthis hllh I \\11111 I that I them Ix no HTmI'1 WI'S1 ,
four the he had accldently k'"I'k"\:, womnn ., of, Miildleton, who linehn't'tt I hut (! |. I I that ,
years more I illahi t nf the Hhlih In /,1 1I"'llhl
111'111", by poverty, know of hOI.'ho1 IU down-that the \hol.nfTalr nmounteil to n 111:11", ,,"", In 1.01 with hisown the tlieutrlial t 1'.1.. .1.,1 (hits prophet of 5 1.1 I'.":1.1111'"ld' 11' ,'$ii t ti lii's, "run la-Hoi-ii, nl I Iso Sloro of (;i. W A I 1'I I : & (JO., I 11,1'llllk i,

"""'Iell. than Sunday walks In tho nothing. And hln family went elf, wild hands: for moiu thiin fly years, him tllll 1.1'.1111.11111111'0(1'I'ulll 1.,1.,1111 t of 11\\Vllol. ;; 11 iodl I I oW(! fiS-lf
Chumps KljHtva anil bomu \'l.ita to the with I.h't 11'1(l'IIIIII'lelll( leU,. Tho 1 Ilh'l tirely by I Polish .1.\111 1' (Ihu most lllhI! 110 II no I htsI! but. S1l huge( 111'
tulcu winter At station matters Were very liixl"! \ nro for
thentn.-onco ur every ( "/ IIhkh he.II"1 lyo".I.lllol AM IKS r HI-nut: TOM.t' 'K. Ilhl\I"1I la.I'I'I.,1
thiinkM to free lu.ki.ttt procured by a fellow quickly)explained. He haul\ to glee his, (hint iron lots 1.01 age 511)1 I \ nnd, the, 11'uIIN., II 1"1 I""I"N I .IIT,',
ilerk. name Hector the CirllH'lIn, .le.1 at the continual, jar box the elTci to 1.1"1 the Thu 1\,1(I.k,1011 man paused toask.1..0 "I hiltliitt repmler From conllrmwl; ) mi that, I tluy rail- A 1'rrll Itir inlHriitloii.Mr ; I,55. I 'isis liii iii. A iiis I CstieI'l is,

lint, all unexi>ortedly, alxmt the comm.I""II'lt.r marine ollli,; and wo 1.\\ aWllt new a (:enslhHtre'mth of h'OI, which Hlntemeiitin lint thniw Inquisitive( glantex toward thertoimin I .
hits of (Ito oilgluul I Hebiew, Iangnagii (1 iniiil Allin' reiont vMlor
'
Hprin HOIIIU cxtrii work wise about (hut Injured woman. A |1".lc odlcer IlliihtruteH, by ,xalng: I that the ,Htepof tst'uii'l'iiigtl 1"111 that may promenailliigon I the, I f.uI
that out vvlthV"Will KtiKliind: I, IIIIH dlHiovereil II! migration
ronflilnl( to tho employe by hi, snjierlnli'iulent was Hent to make hllll.I"1 Boonreturned. 5\ I"'III'W may ,Ixi Ix'iit hack hush\ the they ,111.t',1 I Hebrew, tongno i* (terrace'* of (Iso h""I"' .-Thu t'osmo h ban wholly.[IN'I overlooked.Ilo 1\I OVLO ROE !
that clue had returned IIld"11 "hl IN"'I
tutu'\ nn cxlrn ,ellle."Uul olIKK 101,11 but confpluiiilnp.alxitit (forth" without, ""'Ih'l. but nfter I few very llmlteil In this nunilx'r of Its words, xilltnn.[ _ _ I HIIH ItndH. I tl'I worMt vvee'iU of Kntfliind ; -
him. to watt 'earn'servile llwlll I break, matter howu'II'I'o'I'1
: ) francs nccnrded\ to eOI.clol'I. ) no
WI. nnd ,doe admit readily of extended \ I \ luxui
awful In lur hlie lot In llnrn llniilmA N'olllllll\lr'III\IIIi"hllll '
Jlu Hiild\ to Ilia wife when Ito paina' II.hl W'I IhoHamoloHX I of tonsllo llariinlliN

iminoy hnmo: holbtho n housekeeper ti'i: jearaof UI"; amlwuatnonn \ "'I'lllh 1,1.,1, 111 caiilago .".1110. ThoIN""OI vernation| ; consi'iiieiilly prey' | "1"'llho' thu resource nomiidxweio Now YIk delh,, 'In .lr Ixiokn reM'titly freiin,,"I Ihee'iiHtornioiinlileMof"o ', 1 .11 EsiOutcu:liinuy ,.Home hutre, BUTCHERS

"Aly ilenr" lletirlettt', wo inurt really an Mie. Simon. may I. safely \I r'I' for a CIII.I.II. ( sail,I to a mxirlen; : Ix my
nf older to vvui'dH have bein '\
give '-. somo little eiujuuynuviuvsaySi WIOI, ho found she was not dcnil IleciOT )ear, lint "U'I aftir I that short I time theylegln ( 110 1111111".11 11llnloIXI".IIII h'"I',11' ""111,... Without lrll'I slnaikl .I. 1..111"f.ll
slut tlilnkn
.1..1. lug \ | nnd we wmn
"' party' for tho children." brentlied freely nml promised to pity to break, nnd thonu of t IsIS lx>st rtml-| th.i. Jrl" I\I''Uu bl' I go out of the trade. Wlh"lllhl, 111 .111 111"(11. -Atsl-
the of her ''hene\, .1.lld will break nfter of eonstnnl nnd, \ 11111.0.I"ICIIIly\ : 111. cmll'r \ "nllnx fioni every \part Ih"1,1.1. They
exiwnncii :
\ I hung It won re- Cln' lt ty vears xtravagnnie pnveity .
AI\lrt. I db.cl.I.1 cllllI.. 'have 1"1 111Ilowlll ire uonorally, 1.1 )*, of the very worHtliiiillly.
little In (lie coun to the drug store. tryltig' wrv lee. writer him f"I1\lhlt\ I 'Jhl 1.111. Fmsiit-Is wx nholl,1 mm' 'h GREEN GROCERS.
\ .I.ly "I"y I ,
.. t la'e I pIcnic 'il ruliiined lire lire hlelly of nnd obnoxlome ( the warlelier -
luob In front of the floor. I 111 I ,. 1111 .
There n suit barn, of I tutu Ixst Swedish Ighter site I sIp .
try. dix-s The old woman 8 Hitting' III a chair, wonnonnlng ,eol nnd elhy\ 11,1 tlm of New homely ,h.llelll lust itIli. 'hl 1 dlsllm t.e.h"i.to.1 111 H.1.111..uuIIMI."wlll \ ,I nnd r..II" plush., whim one o fairly t'I IM sl! Illirillll'b Ill'l' the ihuibhst'r'eltiuu'hut'ut.
"once |hurs'r
"Jfn fol! crleil H ,:tor. no I." eaily "t.1 Isle illaloct Ix that II 0111... 11111 11'1. h I I ',
nnd with her arm II thu 1111..1/,1,11'1..11"10 .exl'I..lo.-'I'ho Ol I |l|-iHllllll I ii'is'r, t Hirellior
Imhlt hire ail tuen curHIIHC 11111 .: : have IK'come no ro".11 they 1..ll".f y. They
wo inn 10.1 .
l"nl I ; slum nnd :111111. IIIY.I"Ion| by ,lows WII"oJ"i.b 1'01'1 1..t '', w his tin- ,:IMH| vv ill of thu HIIIIIO, wo
the Inert an x- nelilul when nnd hint bo sold \ t1tllte .____ _
for hllilren nnd nurse, .n I" 1."k.1 Ih'O"\11 1M
IlnI/1 eOIIllot CII W.oll.hosIU ,
,
you lie Two have 1"1 101'111,1 It fx found will I, ii II -s HicI'liM I liiiyof IVIirnarr,
of ntiixir'| njmn her face. intensive smell is : the welding hent I 11 11.1 here., Ilulioxoll, '
1111'1 liheu (it the livery ituble. \\.111 Nn nil h.1 morn or I,,In ns". It I In said to exist Iniilmiut IIY h.lll 1 1. .AI"I. Ti. h'au.r. IHH7, <'uur i on the
were Kill examining 11 ( the of wiling
AIIII'III wi) <0 mo II.\ \ week they talked dolor Kino'were "'Ok"I11\ (Ih")were afraidaf lasapplnil.I'ornn'rly all 111IM: "rolIi by thu : every It Ix extensive Inhabitable.!)' 111'1 1..tII In of Axln thuKlolxi .hem. and'\1llil to Im'ur (lie neci'sslly inost fatal sussil.ellilt ,' room'1.iiimoH paper In In, 'Ihl. cj liondon'llndeni, "IIIM1, rontnlnliiKai /, '' 7TCAi.tl

Internal, leNdum."Are hummer, which In Itlo "lh mx'lui Ixi, snliji'i-ted" to.
pretenseum
of I.Ihh, ( I Ihe exclirHiiMi, rip Icllh',111 Minor, and even In distant h four mile of paM| At the millH
Kieiy;: when ho came hoTiie you .II.I'IIII: Ileh"IP"\ I and, woithlesn! Ih.Mh.1, (fur, "oii 1\I'II"llkl"" i-'or Inxtante, w hen I wax In Kurojxi: lust "' h..) Ihuutls, r IH rolled' )-
C\'I'IIII ) "ow1111'111le" 11
11'1 the Hector wOII take hIs "th, )'eM. (lit tilt the rollers makes, It |MISKIII||,| |o gesture, with hln light haml,. Had itimmcr, I \11 sent lor (.eXllllo (I coralu ready In ..hl mlnnlo HI t"I.tl"IIl rupld l
rldeKt boy, make him hil leg and "Whore It hl'lll'IU' run bars through" \hli h contain the |xxirKtxtixk. Lliem, wherever )on go )IU 1.h'lll collistlon. I 1111111.1'1, gust h. uoveinent that I the \hillier' | part' at this GREEN GROCER'S BUSINESS
""'. like I \ in stomach. inlned red with lavish hamlH, |
| 11"\1 my ( I Iron mado newly uII | ujsuihelr '
jump and d.wn. MJIUR: I. fl'l 'Ihe l icpoileir( then ,.khll\ to translate "'ml of (hit, work wllh minp' that unumUIke
11111 "A dixtor I \ \: leek and hung their IS AM. I IHIIItAM'IIMAT'lllKHI'AMI: : I
In
'
I going to ride ore, "'" I poorer ouuliiy "IeI 1"1 .111.s iixin| '
nay pupil's 11"11'111'lbk "II.r : thehlgns: h a i lap of 'I lii 1 line* order
next Sunday on the promenade" "YII me t 11/lelll C""H'tho\ I hit Ilto I.1I'"Ulul'.1' vvhli h wrap, 'jn' the.le.f,toien' "II' "lhllll.1 wil. '1Iy Ixxikx hush, pnlnllngx, inly ,I I wo dayiT 111"1 lul'Ily.1' painr nhoail KoltMHti.V.' HVI; '( I'l'll.!! |IV M.% lIt

AI\lllha rent nf thu day tho little fel iceMentr" ron Ix III..IICI.hleh\ now Imported The .1.111111.I "'I I must tell you Ui'oreliali'l \ "10 their rarest jewelxnru now mil (take from three luamifuetiirir, ass C. ('5 sUN 11I, 'Jf. 'I- I'AI.AHiX,
\ \ clmiri mid dragllng111111""lllllho "Yen, Hlr." Iii lurge qmiutltliK. Thu writer, IU niructlial that 1/11 the Jen Inh U.proHTty| of Amerluin blbllophllex, midlollectorx. \ .hat It ha (Iso r..tl/l lulviiiitaue of Next lo NfW I iiMlom lIoiiHe, vvhoro wv
/ slallll : "Well, lie womnn inuxt lie' Ortit 10 ab."plll hOI worker, euirt'nce the uplnon nlmu.l, whl.m'liml, cnrrcs ch.rcl",1 I It would have bwets sushi! ruin hilly t'liluihti'tiiuuttNew York hopi' Ihn dlil I iiHinmoiii of .IAVIK J t'ot I.*
|
l hul h..O' I know n lIttLe where lucy \1 that, ns this sciap 1101 may lx the old\ sue'Xpriwi the Ih. _. they .1"'lhIJ| tu. them to 1""llhll. anci-iilral treasureso \\It MIX Shill I IIIIIHIUN < iinvxii, ami lliopnhlli
lIe kept 1'1'1'/.I Ia. hiM wIfe, rubbIng Ilko for six f'III"1 n,IlY.'llh\ you .English: bur 1'01. \his Is sixty Y"III ego In HI"IIIIuII the English:, 1.1 \.y oithog- drift ( 11111. "f thu I Purlxcolectorx ,'i putridly, will gun si lie a IHiinilpaliomue.
lute, lianils r"I"II'hll whIle like me .haw her 1,11 there? wln.f little t value except for henvy tIes, It I II. Iklll .xlr.,111 : t who would, readily l"vI dlxrov Tie l'hurhslIs'i lu lV.liliigtiin. 1i.shtt'Ci| t'iu t I)'>
together nml, raphy. I wil 111 I ito sass' lttiliIl'ii.| | In Olia Ililnw, however, |I. ci I Istli,.
"If would gIve me an Hector thanked him delightedly I. unlit for trims or suspension bridge ) 'rl111\ origin. fur nwayAnmrlin, III"
they 111 mil 1""lln the1 our own language' ,
n Ill lit, hard to only inanaRo I would "e do- W"lt hllo tomfotted.HI I. The mailer t vvhli h his man nf long' exx'rleluc mil l'lh'.ol )the word, wlllnoumllist ...wew., they 1'0 mifu from IIHI..IOI.- Ily /thu I'lilted\ Hate* IH there ,blitherreKurd / ,' 'r'. Goulson &, Roberts."J. .
for him In tears. Ix you 'vi 111 1"11 s'ow Vork Journnllst.Kl for I hoI muiice proK-r| amon a mlIvnled -
wliuwun alleiillon
how I can ride; nnd\, : culls I cry II'I..L'| jsuLrt'tv
fee \ullli II by I the
luh.l.,1'\ j' nx )01.I'I..1 11'11 .J..kel nnd lm'iiti'il niiiple than rxlnl
Koothed, her."It Ixi, list
1lc should ( ----
jou como, husk by way oftlm mt one 11,1 11",11 sI1j.. If ignorant Polish, Jewx, iliauct -
(' wo'l: JI.t8 the |ieople' areritarning durxu't amount to nn>thing., Thin ;eneral l'i\e'ntigntiit-lbassui Jotirnnl.lluw l 11'0 which eI..f made, familiar I bymimicl g" mull t.p on ll>. HlrroU UIIIOIIK (WatihinKloiilun issuer| and BIEmGHAUSERT
hlml' f)8'' much .. In 111 I.'el lowhere will a violation of any of the acepteil .
lii> lloUi do IllloWe. wonul bl'III.I"y 1.11. $ e>f nml other Juwlxh klugu.huraeters The ,Ktngo' make up Ix now uxe..lllly
of bo
We're. K"I"H to make <|iilU> a Ih.w; three da)* more Ihe'II" nil right ngnin.had I'.el.h.I "ml Illi I'.o. I.l writing them romemlx-r well done by the, majority "of BI.I. rule propriety more proniiUy |

unit. I wouldn't iiilnd'\ meeting, nomo one I her to bent I 1""lllul.amount 1 U WUI'Iaoll I won nn upprcntlfo ,1 tlm old, I.>miivlllo .. I hat thu word lire; nil written hind end\ 1"1111 1.t".S full In Imlnrlrlll'lllllur.' vlHllcd hire,by WiuihlnKtoii the hlwhent Herald.To notlal. [,ut'isiu1tiesthutit F1ill G Stca Fitti

f'.1 hut 11,110e. Nolhlntf like nlylhillg. I t .101.nll-O'o'10( I I. h rrentlenwaxtlio fO"'II.t. hllllllll her ( ,
IheMi little tlilngN a man Btand nothing at ni. lie of I Is remarkable combination of"n lot the. original nt distance
Ilko man 1.1,1 I
t. I Hhl"lll1 -A\l> UK VI Kit IN'-- -
he "le.u I ,
the office next dny llw. 111,11111 nomiitlvo mortlllintlon U nlnoHt
An tieoplii n -
COOlS \.I if however, the
veil with HuiKTliitendent. 'is ore no city liermaii; I Hebrew, xald the 5u IUICO.111
01,1 111'1
tie Kent to ace after Simon. He found 'II.e eoll'llo Isis liml n* it tahimlty..-1'lilladelphla. (IAS Fl XbtlKm. l.lt.Ulvr.TSMIADKtl; ,
On Iso day hone amlcjirrlitgu \ Mil" mnmiglug "hlol In thoxo da)* ( ulpoln'e the door. bowlful of noup 11 01,111111. facial war jxtlnt by the Call WASlilASi'| >. II \ I'll II lit, WATKK'ci.ohr
W.I at ho \\alll'i/ 1.11 uf Kenliu'ky, bail\ Ixvnciretnry dry gixsls ston anil\ read the following wi'ar hi
lie went out and lok.1 at the nnlmuLJlo ,try eOII"II 1 IUII'r."WeU" Uull.I'.I Ih. I'udcral treasury, anil r1 n glganiu' '1,1 cllo'1' sign hoard.Hi \. light of the the effect Ix ihnldudly nn- 'rt. i nor AMI CDI.K WAIKU
hail had foot ktrup lUlntheil to his ho unkcil. irobnbly learned a lemum or two /vconimy I r lit in lirkulusirsisi1tr 'leasing.'! A woman who thus uldx 'miure llnll.KUS I'll'i: AM I) HIIIMI.S l ,
iwntaloonii (lie slay \liefore, old liad\ %belliI'lalnii II W"r: retired ho cnmu home to I*'u. ll<.-r, hiuu.'si., HluU -to put It mildly-may Ixi f"'IIV""t
with a new riding whip nines thehrthuuIuN "Oh! nl'I l> dear gentleman, it's In.ttbo xinlxvllHj Whel and\ cle'led\ prexldent, eif thexulslllu 11 ptslllLTM Ullll lllliHttl. hut a man with (18111"\IJI\ unil\ Bras. Fi\Triis( : iu-uitoNZii: : ).
"%e. wime thing I leo Ri If there \8: and\\I Nnshtlllo, Itnllway comwily. "I think thlx .11 Ixuit (Ito dry good "'ye* Ix a xhaxtly 8jl'II. UP'" though Isoshuics
lie lifted up\ and felt each of the horae'ii lothlng left of flue I a bit Utter. I Hut first order wa to prohibit all .Ign," iignln nikuthi| reiuiurts'r.| guide I. Iwlnng Ut % uml\ Is of (huts I'.il,ifoln-1'1 1Viixt to (I. r'orchelmer

loge, one litter another; pattwl hU neck, The dix tor del\ lured It would.\ 1 Iw nece uuese* exc '| lilt nbc, hut Iliiuku; tented Ilia tack with lay to wall ilt'vcluupitieiits-liu' wee nf ruldf \ joint dlxiussloii at (Jrennlxj.wwn In front of nil cxpi-e ulllee amixilnli'd 10 lie tie veruhlsuf a number of crllliulvople WHOLESALEGROCERS > |"lNV.Iy

Ms flMut-r opmieU' bin mouth, Isle computation, 'I Ijuurus W lowlll Archibaldlixon. oat the, f.I"1111 story prlntcil lu \ho chlleo"1 a Dugsh : -
; ,1"II.1 Y"1l
.
\ ; 1II1w went I."el )ellow ux| >n' 1.11"1 I.fI u : ni tor recently, and'\ l'I'i'tt I: uieiiredoii reunnmihlotorimi.oik
nf the 1 1)'l
.
11"1111; an the rest CIIIO 1..11.i.1 Ih..on)8 .,ked .1. l'r.ll \ Shlpmaii to go win! Iu11 \ relialilo: earel'ully inul
I eliiHle Kurnltxche pnicm I
sort of lecture, theu- \letter to Mr. "Ak.II'| >< (lie most elaborately touchcHl\ up\ wo.k
lJufl. wrote
Kate a a
11. Utlo 1111 I.0Idrawn, \Vrlloforpiriloularii, i il S.I.I .
and\ clear but I I
un''IMr situ unU Kontrl
;
II iler xn'
.. In ; rc wWI.I"h lint they hail eeeuuhi tlioshugu.-lluis.
lioiwa icon- Ullh.le trip IMUI out and\ Iwrk.Tho 1IIII.h 11.ll" eo. l 'uilAvirii. rateiii Allorney I nail Moohanlunl -
f.tcalll.ll"tcal. ului to I
.\ ..In (lu"I"llur. "hlLI the niomuut bite saw IU/l lorgan re"e.t1 reflined. The next I 1"01 ton Herald.,\_ AM>- riiiiimiirM:, I loud lluililim,*,
the that he
.
full
I
lie Uiluei' \ ( Him reporter ,
ilcchired to 1 I."U''lelt normng the. leading, ly \v axliluxton, ll.l
When \ "I rnii't 'o mush nn move myself, my .lt.lnp"aljh '," oblnlnidullXlent,. information a* to A r.. ?4uta.
nil
Journal reich :
"
111t"ken tu The u 0..1. "
r''Jlv xiiir clear gentleman! I "RI'I, move my- f"l"w8' "WII"1 this clttsrte.teu' "of lie ".urd. lu the ,
> In the cnrrluue, he 111 Ttie : IK being Ly a
n comlalnt
|1'\1' -Any man or \omUI "II' hll O.lnoc explored DEALERS.
tuuldU KlrtliB, old then, tlluiblng' on nMirrup lelf at ul. 1 bate got sOlelhlll1"* going ,' ngnlnxt the l/oul vlllo nnd, Noshllio 'ollxli Jew iiuarter.----.- York Hun.Ovir French traveler, M. Chuffuiijoii, who haxIrewly LIQUOH The Fashionable Place
fell on the 1 IKU.k of the nnlnml\, to \list I ill the end IIY ,' Hallway couiiniiy, to w.ll It out In .- \ dlv..lllmerol' error In exillng .
runclimn hIs a I'rmlplc* I II Al'Ci
\ < ILK I UK \ VI
Hec'torfelt n Iii KT
c.Ihh.r >
whiili \ the extensive it'I.
dunce that
iH'guii to 11\1 11.111 the doctor what he ful for these column Near Mite-I I ('al <. iluy, Indian iiiajxi "llo
niul\ wry nearly threw tin rider. Hick. Ho nkLcil Tho \ had a 'buxhe I of an wiv ntillo colluctlon. Tin l'llt.tlllC\ Feed( Sliill's unil Flour
NERI'SHAMMi.MK
lifted hits day JOU'"U011 kill'sl by '
Honor, r111 it little uneoi>)-, tried to bought alxitit It. The dlto. up ClllllllelUll) The morning Mr. nan .. II I"UI"I. over l.ro'I'I.ll *. n.1 commlxHloii I itS alwut 1 lnvetlgnt
him 1111.1 'rentlce buudlei them all up furl hIgh|; ..11 HU I.hll| | fish bearing propertle of the Kill -M.uiiMiV I'M.VrOXhT,
quiet Ilulmo all .
tI8
right, toy friend \bl can I do abut It, my clear *lr'! Mr. thu following 011 of thee will mid IIIUTOW loulllllll.Ilb Iliac k htream, of Japan, alibIs, 1'APKIt BAGS
"CIO. Ihlt' tent mo 8wI I. Saloon
a when ef- \ luth.lo wlh lie 'lite the Kli'ant lleni huiont wait
aknig Thin
Fho any iwllng
tell I
I |
ell't "".m. (. ,', prexldeiitand \ o In R high ,', H
flottu: J. IIUluI
tml' ul rlh. lift her, F.s her chair her lUilbnly, U'lUiui ami In erlf"l thll'uilo ,mid, tho
1wI wh"1 home liml tIII"bi fo.ll. made to up. cit I. N IL'y: lerewlth llnd ,h.or and oOI" lur 11.lfy "temiwruturv and ellinte -A.XUWRAPPING- ON| 'm d to tin piUilli liMluy durlnn
trnmiulllly, and the rUler IMJMWIIHlon an't lie tiio\ecl from tlio place to another undry le'ttcr Irhll I |I" rfiwilul the woman ovor Ih.II.k. of and arthlelugo Siiiiniieini"iilli, lisa piihliu will Iso wrveil

his lultir asked: h"I vlthont causing her to wn-ani bor.llly.I ot I your IOllchl'l tlll mo 1.0 IUI'I"I"1, 111111 Iii SQl f'I.lal the bottom of the In iiiiuh the >*/AI'u'III lunne. 1 Ihl PAPER wllli, tin' Ihoiiett if ('alley Ice t'lvuni,
\ ,' "Well, ore you all rendyr"\ mi'II Iho I don't HUM.'* In Ir I'U.111\ every 01 uayoii Irlllah climate I* modllleil by ( Gulf xhi'rU'1'1 and Cake nt Ueawimihlu I'rleen.
Alihe ,11.unnwvred nt oncot nee hI\o\ of \her. Ho lonl a ono of them. The Journal\ clot not a ---- Hlre.,1 Prof Neuinner, of Iliimburg" VA l.A FIX wr., oi'rosh'rI: I'l.AZ!A. I 'etreiini aim, Cake furululiid for Hall

Yc .actually 1'0 1.1\alk. I I right t paxM.* for what it prints, but for "hit It Great Mlilcfc. utlclpute that Antarctic rl.I".Ull.I'\ PEN8ACOLA FLA. ind other rJiU-rtnlimn nU.T .
Thou he inrve the word ot command: hlnk Cue I I. lying. Yours, fl. I). I'." I carried I I\1\111 more and more the custom wh,.great Importauca bits \ I u'-hIts,
'.Go ahead!I" The oIl "'OUOI lUteneJ without nioTig (.lpp." ami the pnnxea hiswk.l'huiclttnIlowttrd to ,1.1) contract ami, valuable\ doemient how tho Ihe touth pole wa acstiitt'r of _I"iI lN-ly

And tho cavalcade farted. -w'atrheil with \\1'1 cunning 0)01. lu Chicago New 1.111.t'J\ writer In inline lx'p| .anlill a1.1,"* forth* oi.i* 1A1'Iht$ hu DAILY fiiMMKIK-IAI. will U'deliver.d

A 1 eye wen turned upon| him II* Eight day pawed\, then fifteen, then a Ink. I "at IwcauMn ail hern ., a polo It ho any iiiunlily| In good onle'r, le'.I t'nrIn't lit vour ro.lde'neu or Ihronuli Ihu poNl otlleot
1"I.\I"\ the Kimliuli sl'lo, with u"lr. ,hulu mpnth. Mine. fllOI never lullhserthseir. A New York woman 11 lent cur& a r""year they lire t lie oliltralexl. ellevod to have Ixien for the tiortlicru..rkamuiw .- InhiK lit the world fur lulu eheup at (talus tt |>er annum, M eouu pe
,"* the motion. Kvery \m .- She ate "m .omlllj until the br Itlind* aoavuucUig bff .-Atuerlrau Or.r. ,1 rareler. Ul'-e, uuit(1 Pt', ei'k.

down npun the wuldle be "fP UI"aI nl"bt got fat. cba" 0
.
ht 5i' ,
_
-;! r.. rt -r<:' .", .! ",, :!:i _, .. ': "" ,_ _" ';" ,<: .. ,

.

-- ----- -
-
----- -


I 1- gwoncoln: 1 (TonunwiaJIflMlU. )I ( '.\ PIT \ :f..* I! I I I '" I :May UnM't'I."I,1 2.-liiirr, I Ian kiulee, ,I, --- -,- NOTXOE I -


IjflHl :NiitMl'ft ('Ii'("'IIH-Alljillll IK'll lu I lie a lucinlicr (II' tnlnIlica, iOTA

W.II"H.I"1 XI lgiil., I |11111. %' al i I he I) I
010 PI .I II
: '. I IA3, I-K7. [lee, ,','111 to Iho.I.1 (romiuerpTnl( | I | I t ,. arirol. .',11 lilI"! a II I -D-3 TIoNSTOEJ

- .. T 1 1IP.I K, M i"y 2. | hoiim'' 111. I ,I ff.11111.1| l| I ,
\ 1.lh t t I I ,I I I i ,
t'IINlti.. .\\t) l\Mt\L.:: : 1'11,111 their iiHiial hour winy nllh n full. | I ii MII11,' ,illi cinl 111'Iliu 111",11,1.' '
: 'I 1''\lxlTlu' cimimltteoK to I the ., \ 1Vlfl
.Mr-, .1. :V (_l'oonit of A "bIa.1kIiI.' IIi.I .. I'lloil.i nil and art. | | I '. ninl I nxlc,) "," '1" I Corner Alcanlz and Covernment Streets.

l I' '|<'tiilliiK, II few weik' 'In 111-, 'It'. tlu'ItIII'4t II"'IIHIIIIIIIIM hl'llrl.1 ) ( i I '1"1 I llnukiti"I ; MI lii'c.l t>)
non ready, 11 report Hi" of their I In-
r>r Mr.1 .liilin L.l'lnne)'. roll I I | ( | : : | I thu men lutil; :ti lidl II'
Th" of liii''ii] nl.
fly .rerun'nee In nw.ih.r. column, II wll'lie \I'.illllmi..: II! one( or two %l'lIt of liutlIIl tlnitpliitlllulloiw, Inpntlleteil. '" the hll'h I llm inlnsln I |gIlt I Iln' Os AlTWVr OK HAD I I.AIIII: IIAK: I'IIIEI:( I ; 'Fl) (,I I CIT I ''I' AC\| | .
1 mill. | | ,H
net" n thnl ibpdiMMnulu.m.iden: i-IUIil, The luiiortiint| top'p: mm "'II. ; '. \ e i' n lilt fl/111". HK Ih"1| "I i liuiiiucM. lilinll, therefore. for the next mTKKN: 1.011.1 nll'.hll''I': i|ill, ,
error In IN II''poil I of the. (In "nntlav nlaht grIsIstlIg' I HIP lIVe ramodH'al) | | r, li I the r.11toii'l I. ; Tlio ImllcH (| '
;z III. .iI HM .n'y' iinlnli'iiiinnn1', 'mill' I lie oppulimliy "O"1I..IIII"II.lro." and, 'Iln'ouch I Hie t | | ( uliilc, I 1"Il'.111" I; I. lire ,ls'k i lIt Pl\tuic., ml \III, i'to., of tliv l'ulll Mine, ponslHllnn. 111| n.r, I ,
I
(II' luI 1\111
of niiik; ,HKlliP.. eorn'i'lloii, I 1M gtiidly.i
; 1..tl,1! | 'i.tPllnrtHnf ml II,Cl Ill ollli lain lohaeHIT | lolloni'i] 1.1 I 110 ciiinliii' ( : WACJONS( ; IUCIEM; < :
.i IH .1 I ili.di of. "Ih.lr win ," In ninilluifthoni'iiheHol t ( I I rnrticr of 'U111' Ill Mlic'l iOlmns. I.IIl0i rt.

i A mini, dim i luck I',il i tho I'..IIsa".I n i i.Ilicitiwlenlut I Hip liu 11..111111'( li (in-npiil "tin, .Ir wi-i'. \ ( lUl Into HIP ..11.11111..1. I I hull mlil uiihin Ihllmo Ih1o ."c..II. I the lLr, | .|.Il'Ni \11! ha clow! 11111,, .,I

ami, nfl".r luiViiiii; n I IIlth.I I rllll. ,befon HIP Joint eoiiiinllli". lliinx" bnvp otllecf" 8 tIll \MH '
I nl'I'1 I' .Mr.J i K.: $lerra. All |iarf<* 1111\ lag ililm n.-nln. uI' ,
pli.tlnji' Mn'," "I IIi, I lh-1 $inipil'' I n nnil l.ppoiup"inljrhlH) ) I''" 'I.I," .Man) 11..11.1. ,." : ll n '))11111)"UI'I \U':i 4iiMtl 111111 AIIII.II ) hii'i1e .f pSoimtnnt

"'"IIII.Unr'.IIII,1 I lilniH ,If In ,bpBhnl, .I lI l\ h). I lift pl.uihllilc r, .it llIr,"* of I lieliinu'itnun l'I..r..r.1' I.n'o.'ul same t't' till nnili'rtlj'mi! nllliln (P1 hap H or I"l 1"ull i

'met by oillicr il. \1'. It. (k..d"II, nhcn' In' .,inlim.nl. whh.I I I. nothing Nlimt of n 1.'hc.l 111.
| | ( tIll '. \\ bile (.h I. nil .hilt', ,1111,' ll" llr.n must bon! \ \ I II lIla the \t :Wiiliiju.' 'I'il| ,
Itractfnll ) I h lh.I, .I, nnil. wuii'ilii'i, phi, ) mi) "I'ainloiaV, b.>xM 'Ilio *'iippnl'| tlII'rVhIllilt t ( 111" I ''.r.ll. and inn I 1 (II i 1

Hum. *. ided, taki I('h,' "bl< Kilt"Mil of Hi bill. III, Alu., M.iy I .. III h,' rent .
-In'l Iwmiono, "'1,1,11, >Iil, I Ill I 11011 ItrJ 1 ,11..11,1' n H'H'I n* I n.n '. | ?', ,
t'apl. W. II. ltairo" '. oflpiie\ n.Ala.whov [\nlk..rll'I".II..I" .Hip ..1)I in in onheci'tnmillco | I lijl.1, n ,Isi, I go I piilj, "I POWDER

OH mauler cf, Ilic! Ktcainor .Iii.i. .I| i4ilii, > "PI 1"11. t t (111'11] In |>ra| plpnllh.ho | I | fl'OI I llelenii. I mining; 1100 r..r HI'I ill I nlMirmilu nn Kiirh: km' air 1"11.' lta\ lag n rapnely if-Jim' J inlh.n' p. ,

-! Kl<'r. "icjiuilcil iinnthi'r' ..,,111'1111.' i rieeiil- i mibji, pt and, (I nnilclfltiinl, l the III IhoilN I (" MlilCH hi.Illll Of lll'IP liuiirnlth ('IllillIll, te. li.cIniliuKclilerii, or 4.0:1: (.'11110 "111'1'' .

S l Iy mini,, mill, Ir 11,101.1', Mnrlln, ', (..Ink, ofIII "rlhl'h'IIIIM" the bill. Wiaddhd' with t )'I'a noxi" iniiiieil WII. Absolutely Pure.Tlil I llr"

NIIIIII-! \.....'l,, nr.. In I lie u, city I t I ID 11.1)i '. Tin- I l ',.lano'n ainenilmi, I Iho 111'1111111', I (niiniKcil, HIP JMIIIK I H. It MII In- IH regions' 1''.' for nil claims, ns'n'imt tIlls. II' \ of I I'. I'pacho .. Num, and, I'I i iiiinniiiitiidiiulhe ,

J lUll I r l I. cn-r, '11.c P.r Mnlillc. w Inllii. h,' h... he of 111 nun wcaknci ( within Ilk inoiilhH.. a ]p.IIIIIPII Ihir.iil"( |mn'di,'r never vm leu A man el op'.irlK' '

iN'en "ji",,,,'.led by Mi'I .. Mnrlln I i n nil I1' e littleI'lieM I t I Til' IhlllI..r I 'iiiumlMidiin .hll'Inllnal ( )'. Tlie nrfri'i) "IL (II Hln until. mid, Wh"I"11 I..M. ,Mor I Iirin muni !Is' pa dluhliii. I. 1111''h" :
), I Ihe giu'I Ihl) ordinal.V. mn
4, who Inn c I 1"l'lI lUinK rrN inn* time ( 'lId I'uni'liiHltP., i r clni' II (nhoulil l"'li-l I I (;linilinp la"< of; milk. AH FII! 0111011"' 1'11'111'11'! coiniH'tillun nlth the mill l.liiinr| In Murk., 1.111040 nnil 1"I \tlirl'N, 1 ill !is' 1111\ I Hi-pnr.il.> niul the "sinr: .' r. Ill, i

pit.! nl ";linpui. nl""'. I llttnlcof, Ion, 1.1.l Khort niluhl iilnm l't
1.'r I In Ihe .' ) ruingNonn : HIP milk, lie ",' 1r.II.I' It)' ..W.mil'I/ in ",".. for it pi'r.txl; of nut,,1",0 limn uni ) "'an.
\VnHhlnjjJou,! hpi'i'lnl( to I Iho 'I'hm'nPriii.rral "I'b1\ I I I anil oll'n.1. 1.. '1',' 1lo"llllt'I""I'r. (.I)., n'JMfCURIOSITY,
nf, Jmur.l.i}', mij ': '. The 1'1'1'1 "I| of''ill nil., ban' 'had I damagingel !) I I I I !/.,, I III HI I II Jan I Auw A. IA.I."I'.w 110 Wll.lr.I 1'11. N. Y.
(" ," union;.' IllovJnim'n following. Minxiaiir : I l I I lie II'jl'O I It
the Ktihjcet" of the rciiiu\nl mill abandon.tnoiil I I I InWI. I H'l rtrningl - -- --
: of Hie 1111\ y ) u il\ lit I'liiMiriiln, Hn.IH an-\\i I r I\ Ill nppiar lulu ,daV, 111"'" I | I Hint: I Iho nc "ro liu.I hC1 PIORrJbA

iinili r cuiiHu.lorailon' IH nut( uiily In enVettun1 l'IIII. nnil luiieh, tIll .tI'l)' IH luaullcHtctl I II | I ] .) \"" "', linl tile, 1'1111' MARINE NEWS.
know bun henlll meet |t'l'll '. llIllIlgIllIll'Ilt. I ;, .I 111111. ,
: Imt n.orll,1I1,, I' II,,' Htntcini lit iiiadi'l I
l h>. "0111."' 1 llnriiion Ililcfif (II" HnriMii:' Me.nlil the ninclH r,11 I It IlelIllilIlile, b)' ---.. KNIFIIKD'lll-DAV.: : :

iirln mid I'|>H, Unit Jni'd hut lucncliiM'd \\cluCHila)' II),hl. Ihn ]g \ill IK- up," and, I I ) ( |IH' ltd ml hat. I I I..' l'iii't' gu'liiii'ill III, l.lixar I ', 61a. linen.. STORE!

: ( ril (.cm' nil nnik' l nntl, i lily Ihc I Ill.nomination/ will be made, during the : May: 2,-FinnLrli.icli: I lIe AiitH I II I" It"ll >".

nninuiil I iii'i'e.Mii')' to ( Lit C fer pnlillu |III">|Ktrl HCHHiun. I iminler, lias lieen IIP- ( U'AUEI '1'0.1)\.
)' 1"1' IHOII t'KH| 'niti 11111 I Iliu punt tUruljcur \ Koino 'ID the Connies( It ilk 1.rl", fII.lln.; 1'1".1. :.11 t'. (' -. -----
111.1111.| | I f' inmcie'al.iTAII ) II I llinl.cr. and, ." '"III'r h)'
: or IH pnitlil 'il for under I the gI8llrflI ;') \ on iliolnnl" re- ,1
.*II .. l..K, M iy 2. I IieiniHiatlccnnCIIH I"hle. I llaarH.1 ( 1, for ('lIrlIhhi.I : : ( ; OUT S. Kill1., I VI IL (COVTIXI'K
riaiiiin tlil< ciir. ic. 1.IEVl'TY HOlil 1.
| | ) 1:1'hll01
liit in the '. Ill lit it t'ee I lla'l I nl H : ( .
'
Vloriiln 'llnmcliiiatil, lukmmliem 1"1'1" ', 1111 I tlintisniiil, minks ha" : INT TIIK i: SAME 15USIXESS: A' THE OMi
1"r"rl : l'l'i'1'k! p. III., |.in 11111111 lo 1ljollll"II., tonoin I P1 TOUT.Mr 8':1
II }'I.r'da'n %callli "nll.. rr"l Nlimildknuw nalp piindldale (for I'nllcil, St'lien I ( ) tcil for I iiiniiiitiiciit ul i.hip .:'1"11111 Crn-iliv, I PJ7.1llmhlp WIU A Fl'LL AM ) COMI'MOTE: STfH'IC ()

I Hut li.. iinnini'l' :a I ( i'jlml'I'ulhol'R., It l.arkln, ll'l'i.AniHliip .
(> ( 'Ih'"I
) i l.r.hll 1"twlr.h"r "Ninalor, hpiiator .t 1 Kinno in Ih'dlllr, andlghtllpini'inbiid .
I
,
: | ( N ) of
( t $1".0.(> 0 norili of HtriinlHTrh' Hy n"ol. 'IIII"lrl1 Curios Shells Canes
; .
'
"niI' pii'Hi'iil.On ,- (militliH, !H 7
| ':$. '; .\ lIl(1VM.: \ .111,111. >
.; $:HII I 1\.rlh cf 'IIO.HK; '. )I.IMMJ) \\ ditliof mot'on of Senator M.inn HIP i'llillIll I \ : \111 I. H"I'III."U.( I ,

R'I('i'; ,a.mM'II'h( ) if I.c7. ; $;:J4IIIl', ) irueoi'dcil' to lake I tlio Nt l\l-thlid billot. I bite com" Backed I. cnr ]loin, (ill's.hlJ'1111, lluN'ii. I Illll.n .
) I I i ; Icon than 'lots, ', .'r .
Wirll Of : () ) ) nrlll of llnh 111111Lvtr 'u | t ILK n.Itl.mk SEA BEANS AND ALLIGATOR JEWELRY
Hpulle') ; % 'I
.IW. which N'IlllIP'l'ry : l I ,
\ corn" \ I, 'lIr u HoC'i-Terrl/7nno, r.C1*, ;
( .; |,l,.'>i,0l( HI) wiiilh (,f cl iirn mid I to. ;844![ niii\linni, :HI ; I'IH.'' I'l. t | ; leHH lhll ear lots, iVy per' |11111111| I It hlrl Inrlnrl T'r.1 1..1110. I Ilno"'II I, fi"2.!

li.utoj; 'J..':3".In"( ) uortli of uliliiK'f"' ICIIIOIIH, NIX rY-rot mn lui.i.iu. I ., Haeki,I. cur lols' l.tt.tfpir) .l'IH. Llr.o", '' ALWAYS ON HAND .\ I.AUfiE feTOCIC ( )
t lililK mill *; $. .IthI4l> noitli til 1' !>I l1lli xliiiin 112 It.BI ; than 11' ,loin, 41 l per bnsln. Norhaik 11.I.h.hl., S..I."II. IIS.
1'llnll'' rryll ; ; IIH"o, I Hacked. ear loin, 4lIIj: fi {ls'r 'tilisll. Nor It 7'!>.1.
jmiiK' nnil .. ; 'li.IJO nniili (.r ouiiar \ rv.I I rut IIAI.IOI. | \\\ I ; "II'I..IH. 1 ll'lg per l.io-hol. ., lIlt,1,1 blr I \II I.otlr.II.lo rlll'"I.- !. SHELLS FOR GARDEN WALKS ETC.

mid iiniliiHM'ii, ; fji I O.IKHI win Hi ofricitHi; ,. 1'crry, l I):>; llluxhnm, W; l'10CI. .H. I I '" timnlh\.cnr' tits, fl'II.'r. | Nor i'lli'k" I"IIOI.Ir.ll.O i\ho'on'! t22. ,

I COIniirtlinrfiilar( nUI':nIOHNO,': ( north ofnlher I ear IIlo.fl.MII'r( Nor dark l''olk\iinu'l llenr.kBcn 1'i't.! AI.M). A COJIl'LtlK: ('" I w--
--
IIU.1111 lll.'I' .: 'ton. WI'I <
1"11.l'r; .10) I,1) 00)) north .r ,'lItIII. 1"'rI7 t ; Itlovh.nn, ;S2; ; Il "'1, 111. >!>per.- 1'cr biiHhel i"ii.fi. SOl Norl'iuk hark' 1'llllnl.. I 11"1.0", .':r.., :;.

t.hnll": ( ) Tlni luti'Ht in'HA finiii" NeYoik \\ MXH-H.I I inn I (n A i.t.oi. : :::nMKi.Ilenliimlilyf.l.ri0; |' I 111111".1.1..1..1.1 .".I..nlll."a.. and Domestic Cigars and Tobacco Notions Etc.

liiillenlUH, n m. S. loiiff epurKi| { ;Bhonlilcrx, Nofltark, I AIIIII't ,E\'rl'lIl'lllI'll., AI.h\\I.tiju.lll.aik );! Impor ,

Bpnnlhli inimn liy g.I.r., tv'imlnr" Wall Ih"1 .look the I., or mill% r.tlenul I ,; cam asn, 1 J h"i; ('aliloi I'lIil cau- I II .II AM'inr.-, DeunilrelH.n'lNorhnrk I ,' mnl ..Ih'r ,'11111 5 II Ill Hud,' I It In I their aihunl.l: to 1"1" I HemhcB .

in.il 11m'i hts.l I It IH Ill(,(1 III liiinnng, I UK,' nt length the [erplevlly of itie eeht- .. MI (1.l Ixl:iiiil. (,,|ert'I'll. (IHU. In l'llllllh'lItol with nn, cither to hn)' or Hell.

tiniinil-\\oi( I k nf tin ,n4p) iniiildHfiiidtlit'nriitln 'and ollerwl. a r.hIUol. that Hie l nl I"'",'''' jrlvcn ; I tlerecn, Nor Imi,'k l'nrll.l.lh'r.I'n., 7MI.
11111. tire pnei. lor, rll"II1I., | | Nor I.ink ) III. I I, E. M. COHEN Manage
arscn"
I ( I Hie niile.t.il-li, H mill II (i14. I I I IH nlso Mate ('511(111'Ii"toO be ri'iiii'Htuil'| to I : till', pirponmleook-, 'al.nr "
J''CltVI :, ; I.ink' I I I llaiiwu, I H
IlIol in fi'Hto .DH finin ('h,' (','hliligs mid Il. (1111 I HI.it., '" i'lil 1.111 for I HIP pnrKiHp,( | of 1 "'r poninl.' tin 1 hulk !lIm'l. 1.II'hl.l'r.I .: : I-t

.1, pHNlniHK) \ n btiikln' dull ruNt. Hi ritoforelliln iiomlnalln a liennii'rntlr'; I'unlldalu, for. 1T, I Hall!sI,lIlt Py; I.CH! cream, 1"1 Hi* h.iik 1.1111'1.' Maieon'ini." lnr2.; -

(inaliihtl( lim 1"1 NIl|pllcd, I Hit t4. Senator. ".'11111,1 llian .Hiipporti' d I Hi' i .. ... t It I Ik, rrotlilin/a, It, Uait'o.i'HI.Nor ,.
11",1 ril griM'cileH hai k riTelima. .lacol.K.t '. 7'!>7.
.Ni\\' 1 (Ilk nimkit 1')' I.'IIIK' 1 iHlanil mid, Nt'JeiH \ rO'11111' N'liator Mann t I """II.llh., .1 ,' putentH' ,:..:"tllI.'; '. HUM 1 I.ink 1'ihr Itinhe, A7.I .

"y, lint thu Iii HH r"uu,111I thorn1. MUIIIIIJIiHiiiueh '. me.iHiire, IIH 1"111 nn evidence" fIr \\I.I' KB 1 | I It 1 hulk" t'I "\ di" n/a It, 1',1.11IO', '.
1 Int.th'I' Iii nlll., (IIH Hiu, lilu, Hums I lees III hcualor, .t Ill r npoke a aninlItHniloplloii 1 I I> MP\I.: Pirb.nnlfl.1.1.:i I It "lullk" I liii' "ue" 11111.) 11" = .
110,11111. 5111k. ipiKil., I Hun hulk H .:, ( ,
; .. nioiv 'highly t'oloii'tl, 'mnl( iclalim( II. ; Mann 111,11 i't. 11 1111,11 I the IVBolulion crop,1.1:! ,(iI t'c.; "I sned tIll' k hIlly tggitiui, hlllllI., M''i.It 1ui."I.,7.

,1'1'11I".IIII'h IOI"I'. 'I'lie Ini, 'reiiM'il ili,>> ami' 1. ) UI. IlId l1111 N III'illg; | culled, t I Km, "' 'II. I l.'iti'ls; I |I.'r |Hiiind' ; I haik "I reliio, FlIlil.11.; .

I 111111 10'* hl. t'liliiinccd Hi \'lIIlI"' full!;)' I Ibu 11111"! ) IIIH, AJ; IIlI) ee, :); Hothe I l : I 'ilf ,pi'r pound. \Il' li.nk, hki'ln, AIII"'II..n. (its.Illniik .
,
rtl graniil.ited', ( i'u7
"
)
; I U t'TI.
) tnt'iily-litu )H>ri'int, mid IIH Ilii' hiniiu' Hup 11101 pieMiilcil., ,. f 1"1111.1011.1'111'1111",

j 1.ly IH infi'rlor, In A Ill 1 IIktil, Katp, ( .. | \ I. I. 1*.
I t'irlci In I Ililn Mulo lire mipph I IIIK .Voork elicit that "\\ IIIMMI poiiHtltutional dill)' 1 ". I d Hiinppi, whole .1C h pir SrIIOCr.NFKB.AIII IILI.MON

e"lIlm., 'I he. ,I ninnil, for I I loi 1.11 IIIMMI' lunt lo 11'lr.rll.o.I tilled n It!. S. 1"llllr. ami; I I t IllIlt'Ii, ,i4 bPinth'HB,* Ti1, i nt I gutted I 'nder, cell 11'11'1. |It''tl| ||, Illuilwoilh., hill NIl 1.1 I InU'iidenelu Strict" West of rulnfux.Has ,

I | .m\Mi lUeic in Hnnm lulk ocw IIt Hint In IltIl'tl'llVt' loour Oath "it 1111111', upnow !111..I.. ; Am HI,'h $I.II Vlekcrinp." I Hanki'll I :M'l. ,
I. /1'III1 I! ((1 111"1,1. r( 11".11,11,1. ""II'lp,11ho M.iiiiifiietnrp of Tin, (CopH| and, I SIll WilI i for' Trade
Heh I! Olililil, IliJ 1.1111
t: York paiUi'i vs'iiil lhi.nx riieloiiclit'it' N tint ,*' ho thru mo\cd UHadoption I ,. iI t : !). I h"IIr 1 '
IH'hlrl" 111' ) IIII'I. ., \ill HI hi' Marv.l llnlil.ard.. 111111111. JV'JI.: and "I use' I till to Ihn 1'uhllu nlioiit Ills l.on 1'rie.. Wall I I It I
'JV'u oil' f ion' to .1"1 h'l
Thin IndiiHtry, In .II'li"11 tn Ill" (11111(1 ; ) yetis nnil, ni) U lH'lu'4 calledole | \ ; A ill Nun, I. A I 1'h\I".I." 1'eti' '. 1
: Jl I:HI' I 'Jim, nil f jut) ami
;
1 protluililiionulu n\nu. of N\\ 1111'( Inn: WIIH: yt a4, fi7; IIII.VH, I II; NI o Ihn niotlun prpI \ .,, Oil. iJ.1 Am .""h| A"11._\_V_Childs.Toirey. ___. _, "IS7..ticrtt .

nnil ( h'llIl IlIhl lo I. 'nib II.N'II"r. .

--- -. '- .Mann' ago Ill tIll'ii, I the Do' r, nniloltoitda l "Ill t3' lriMlui'p. /, Ffi,/ "l Si rrift 1:1)11111.lisirt / .
1 I'I': S.\'UI.\ IIOTIOI.S.MKIII : .. 1111).t \ IrirlnhiB, \\ai:>,. '( l'l"N ()llllcp,
t that, the caueiiH iiied I '
"
.111111 I 11''> New lurk biirhnnkH Jl.n' S, 1 I1S7.a .
: HANTS Ilium.- KriKi'r, 1'itip'r. IIhl| i)', null ii! n nomination hu made, or the :' ,(( *i |I.'r barn .

I .1 I I I Ih.llrlli.IIIur, l.niighl.iiiMich( l l, ; I I': 01..1,," .hll PVpllP.N ,, f.1.1.1'' i ''''II', h. 1.: I: IIh Ii
'. =
( '111'1..1,1'1,11)'| 1'01111; A fillllI1II.( I Ir I': 'nalur I'IIII'"I"111 I ill' silt Ill', that 1.1', II|PIl''I ,1"1.-1..11.1., f:.IMII'rI/ 1 : -- ----- -- -.---. ---- .---

1"gII", I 1 1.111111, I; 111"1 l..ol||, tho "'1111..1"1 each Tne.iliiy nielli, I Sew > in kf.Lot! per bari'.d.. 5 5. = ()\H 1II.ITlt. NEW EN'I'S.:

Uohl H ?M.iilin( AV Mint, ..M.ilillcV; 'IiiH I H"It..r, Oiman" itllVrtd nil amemlnienl' t I l h."IIIIH.I.TI..r: ) | I.... : ;i .S .e- : "! : ,0 1 It IH n fact' n hlyh lists never I.con ArIVEU'rSr

Wll Camlflit'iH' '' Al i ; ,1 I I I (hlll"I'i mimili'i, '"',(,iy mil, 1"11)I id.lilt. ( ) ;t: : ,' 01111 1.1"11"1.) ,) "I ptrdo/en, fo; .$ '1 i pure' Idood [Is mi almolntu ,"'c."ly dl.lllldIhnl 10

"Senator Pt'% l'liil nni\ed lo niljoiiru until. ( : '.111,1)11111 I 1"1 1 f .. if'ioil '114111 1Ih.I Non In lilt Bprlng and i ailmiminer BENNER'SFLORIDA

I.01111: : :- HIK.-- Munilay, IIhll"I. \iinan.l, IMIVB l.i Inn I WI'O"'I. f J.iiu' (per l.aiivl. -I 'I. ; t:mo, IH tilt neeiKhlly)' of n 11.1|,
H..UJ:1 1 IIS I 17 : filiu 1 $l.airel loin' ,
called, llm M'lo ( ; ; n.ijB, ; ,1.I'I"'r SAIL LINE
WIH 1. I puriller' mndu | Tako Acid' I IroHa '
",' Ills, 'ltitl i "l'I"lr"II. 11
; 1111'
:t Xliw JIIKI>|,|IIII> JIlCiiM| "'.' H Ihmiii HO tho molloii wan |1..1.| tin motioii. tin* -.. .. -- -7:17W'I"i I 'loll)' 1! i Hi which wi! \llali/o tilt, l.loixl ali
(> n'H'k Simula In iltt* Clioclnwlilllrlilo ciiueiiH ,inljoninetl) until I'. in,, \\ etlueipei : I I / I: l-ulr. Ill. the
t lug Imu
nhN'H'I'hu d. : M'C'tTISS.: II) till ;1144 141 ,_ __ I ('lenr rl.I) "I I.nlh II tIle face. 'New York to Pensacola.
f 1.11'111. .
) 1 )' if uvpiy' .11' who ban Maximum )
) t'bU'rday moiiiin nliiuil, 7 ::811: o'flni, tin |"$;" '/lal lo I lht< f'I"I'I''I'.1, | | | i'S tlfriitiinm/ /> lo let Us M inlmiim 'I'IiI'I'lIiIlill'tl.1.I.rlll..r." r, 7J:I.1 -THE-

l ,Htt'iimi'r .IOHI" plilin* "Hpi'ni.'lt r, \\ h"1 rnniliiKilimn TAI I nil .%INNKIC 'ih lly il.-\'ole in joint UH- I' ( 't.. bn ,known I. thcli M.IIIt'II".III'. ,. 78 H'A..ln '' KATES OP FREIGHT GIVEN:
tlio ( run "Illhuk 'II'rllt" 'tin" II ) ears 70 4
'h'IIhl"'hll, rl\r.. BomhV: "".111)' nloiiil, : 1'erty)', 'q; 111hll. 'Ill"lilg f 1111' 1''lloll.' HL',, : .. II leinponilmv 'lli't', 2 CITY CIRCULATION ON APPLICATION '
ulMint U-luw l Ihull. r..I' lil. ill' ; I'IIHCO, 1; I 11..h'I'h.. I IS; MuU holler, 2; t | | ", AHihuiii, ami' In 11 1'111'1..1111'.1"111.1.1"1.1., 'li"!!| (
> I, Ala., mnl Hank. )Mm' IH not In I %('I')' I and Inni .. No Mn
)', :U; i'IIlll'y, t 2!. Ailjoin' nod. ; IIBI a-i" per- Tomjjcialnio l'IIlllIl .11't ) N. A. BENNER & CO.
innl )1111"1' 1, ,
hu .
prccailmiH HltIHIII, 'hIlly 1'11.,1"lh ( It nithont Imnniliatu relief. \H. $1
AON
hlneu Jan. 1st,|I'l"T- lII,41i2
lllllulr.Mllik'' lalur,1 c"U.IIII :
'I'( ) (H ;\ ; ; il I nl c\u nn)' CIKC, and we h\ IO Old 'ltI", NEW YOU It.
IUI 1111'IIIIIIII"'IIt',1
I lint hue Nlneu" I Iln) hU'iiinur, 'I'I.\ )
t itHbnit .
IIH 1 | duly of all |"irnggistn to I ice- HuIIIIIll'II.1111 HlneuM.iy lt,tOOT, I
I I, I 'AIIIIII, )luiipns to I thv Miiinii ciiipl.iyMHtnunklnu ] j (Ihu pom, ih I III' ,', .2 01 '11111D All OiMil* Lainletl freo of Unek (f'Imrffi
\ ( Hlnilliir inaninr In I tin mum : I M.;-tm I HID nniieualilo ( l'.Illlh' .II'.ruln.tny. n, 711.71.1.31'1.71.1'
1.ll.11M"al'l | .| | | | I u'y nuo bottle I IIH IIIKI) I>.INI| (-\) In rh I I Inaiirnnuopllculuil under OIK'1 1'olle)' of
rl\or, hour t'unillU'( Kin., mnl, InleivHlctpailiesiiro 1"11.111 wh I llo\', llloxham lu the ,, 1"1 il"rnlo. I Ills
Null 'lubt Ihiiu
) ear, nnd I III i CIIHU liiappreelnblu. lIt % CIII.11 r dink, iiinliIJi
nun' In tin' cily looking, I lor npplhiiii'iH "".Hcneu ill I Ill\'. "irel" \ "Hlriitk nn. 111111e"I I Ir"'III.lo1 curieetetl for Temperature D DAILY :I 1"1
( WIIH lepoiled. Silt h n medi COMMC&Ll"OR & ) l er wnt. on thick,
hy nhlch! In rlol! hoth NOHHCU.MUIKIKII. and pliiUedlilH wuid nut 1111'1'101' le- Kluvut: on and Maud.ird .
-- that I t (//1 '" '/' cannot ho ten UrlIy toJ'Hpcclnl' nttenlioii paid to thu Ill re'lli4'
HH IlK
I alllunliiK Ily
: 11"111..111 I ) I II. Ask ) olIn 1111.'11.IIIollll. W'i'uiillt'i' : '('. and nalo of all klmUnl, Mervh.iniliM': .
"hlH hliuuld be cut Inforo In 1':1,1I(
IIKI.I: -CAIfl ; I I ho ri's'ilt'iii'D'! fIr 1'IJhlll'.1 .II ; ; ( (10 try, ",'.III lOecnl.' Itogn. Station*. Tern.lit Weather nnd Wind nui'J.'iHl.ly_
bu nrllten hln bl.nI
Iliu her I.A I 1-ral.tiiilo Hhllhi on ; | l 'II.. Sold' b)' all I ImigiilxtHund Atlanta . Fair., SK ONE EDITION IS nUEATEITHAN :
lii-ide'H nun MIH t'arnllnu C'arlcr, .
(ivHpomleiit of I thu 'l'IIII'.l'II"1 | | I I'lIt' 'd Hen nnd I'ciiKaeola 7'JH ... l'I".lh'. hi.: :
I Sninlu' liionilnK, M.l.v IB MiM| ('* 11111K I Hinnkitl' loluew! I fur l1".III Ihu IMIINIIIIH -. \- (11111'ln. Mobilellonl.'ineiy.. ( ( 11"1\., K: Ti WIOLJ(JCUIA.

lAI'KHlr thin city, mnl M It. 1. I.UMAXHKI 'niul, /i/it'ij// ol' llov, IluIIIII. is TIII: SK\M IIS <111,1, hKrn : TION OP ANY OTIIEK PAVER LIGHTNING MILK SHAKE !
N. .
.I., II 1IIIIIhll! Ala. i'lll'l'ly I ull liners of tile I In.Ill will, r"'I.bll. I" ) .,). comeH rl""II"II| )' luln re .tiileaiiHhn.VPIIO" t -71.) .... r. IE IN : ACoA FOR 'I'IIEIREVERY

Thu liildn, n ml irronm, lift I tl eli Y IIIHI I 1(14. 1 irew In Illlll'IIII. 'lu thnnkH for \\ Ills. .'IIIllh IN A WEEK.
li'lt! for thi'lr, fiitim. > honit' In Iln mlnglnm IldllllI"I.U.I'lkd .
) .
.
that thoieoplti .
| (Ill 1110 t ..
N .. < \|I."III i .11.1111.| wranu I 111115 IIH Illllhlil'rlltl'iI t PiugH, I ( (' ', SDown. RIOJAVAMOCHACORDOVAl'AltCllli
lll.tn II. louily
of I Ini Mn 'Ihu liiHhton' l.aml "Salt .
I '
IN TIIK: | : nn thu .y.I"II. preclti. the f 'h'I.1, I Seven Carrier
r \ A I tho tlniu ut. till bale, many l'leelllIN 1 would troni' my ow'n 'iiliBline . f'IIHlmIH. Boys
l'0f.| ]."" pnipo.c' lu |>lvn tlio |lee'llie| | of .1:1 IlrIIIi liii' ) AM) Glint M> J.\I.\
Uuod\ nchiiHl nt thin grout naerllleu of Ihupcoptu'M I I I. W. I IIAKI'KII'Hll.1l'll I / hIlt .11" "
I'cliHinolu 11 t'vldliitloii I, of niid-nlr t )gilt ; but whoever II tIll ItioOrandcU'y)' N . I I 1I.. AT 1IIK
la adulterated
.1011,11 IIII"'lo not nnd
"'|"walking' u fe\\ tin) *, I f he iloi, .. one- their hatii | | ; on W, 1.. AIIE EMPLOYED TO DELIVEI:
I lu throw lip I nnd' 1 rl'JIIIt'ohIlt I can rcuoinnu ml to those WJK\'KI.
half I Ihl) tlarln' fi'ntA hu 1.11 nlHint' (1111)( 1"1"1 Ir. |IHHOII| | bad bccuinu' 'Ihu I,irje! .tliimled tlt'lu fully 1 -81--rft.; --SIgum.ll..' 1111'0, -l t. A. THE DAILY co nnJlIAI, TO Caucasian Coffee Saloon,

It \\11 I ho tin In yrii' iidi'bl oxhlli. I tol.rfll Iillt''r : 1'ropilelor'' In the wtnld, uwiiliiK IiI :. I I Ih'OI"rlll'11I11111..1, 1111."I'U- i.Kii.vn: AI>\ IUTISIXIINTS.The : ; : CITY StISCJIEH-O'lgn I ) AdKSiv KOU VLKI-CIIMANN .t urnCOJIl'UUSsKI

I 8"11 J'ciiMtuola.IA I rIot nenrly tIN large an I Hm Malu of Now .1.i 11""Ih$t'I, ('lHIIKICtL earnestly, reiinesU HH NOT EMPLOY

I > S.HAY.u ,1'1.,111. failed by onu of thunrlot | _ 1''u.II'"ln, Ha, fill loiS to HOCIIIU I till plneliig, of mn.h 'legal MOKE THAN TWO. 1 Y A"I"!
\ -
igl) iiiiiui'M thai nbonmbd\ lu (tl \K'II-, : / (' only II cents IIICll' lIlt, t'rt lstlhll'lIIs as they can ('(111th,01 In Its ,
< )h\ \ H Ihollh'll') of I Hit' hour at n hh.1 1'1111
n r)' ofliorlihinn'i< ailmlnlstratloii.Thu ( ANNI'.. "'oluiiiiiH. The i Ihlililel] I II' 'Ill ('l't'ry miltwliprv
Hm paradu" oll.rt.l.( con pled w1tIiiIIi,,! tIll l'hllIIIhhl 1'tUiH at Ihu llau of I Ihu : S Ten Newsboys GINGER ALE ON DRAUGHT

Unit thu, <'mIMKll'UL'! "llllhil.' ./, v. Nut' 01110lll tlinnly( ) Ml.i l.ltllu t and '.\ paper' ill-play nt 1 litt' A jlll'I'lil'.lhhh''lll''lllrll'llhlh'lIl01 I
: ) '
ll-half' holiiiny, I rcpmlof, tin I Inrnniit IIIIH r"Imlll 1 IK wen bnil.. hl..h'Hlghl'f t.IJIlh'l nowspaiKTn
ittll'rt! "Tho( olh lifi'ii u rum | .
prchonulM'dcHCrlptioll'. '. "hlllld"lllu l"row.of I thn whole 1"11 mlali' I I 11"1"1 |NNMVHHIIII| of I 11111 pit.' .pi rly, but \\1.. lialln, tints, IU' ., gllil'. \ 1.1... 'lo 1hr.ll. saliM, hpiH-lal .M.ibtei'a MAKE HANDSOME) PROFI'S ON A.

nlll ho gitun, n | hut iiuuleIt'lmhu it. they wero 111'll'I"ml..1( lItl. try point b)' 3 Nilm, hiHikn, linen anil kiilen, ItillK Hioree, t'oroiifr'kaalca, ttu TIlE: 1.1SALES.. O.D.
Ins
llolm' ofthw 1'.II.I..r ocilo-lon. Mr, I 11..101', 1I.'lh'III''"," (nf whom (on'. 11 klmU atJIK Ie"" Ihu D.ill.v ('toIliEltcIAu. by .heinllng To u nJoUI

lllosliiim wan thu ('11111'l.iter ) : : jAfOUV.H.. t 1"111 IJ\I."I'II', .. crollonBot 70UI. nt.rrou. ...kn..0rl'
tho 1'rcKH wril'm S "'I'hl.I'JIIII. I ----- ) -_ Five News Dealers decay IOMOI manhood. *o., i will x-nl a recipe
IoU HAI.I: '
llrillianl nnil niul '
known an I Ihu great tlleet'rk'i oltho ) I Luxury ('LltI': roit rn.Ks. reclpoImlwlUouroroa.rilEEOrcnABaE.TIiUcn'iit
Aflr Ihll lUu! of May, an)' one (tlt'Hlrln II ami II U)mid olo1"0 ami Snct't I Homo 'lu IH. had wai dlaooTerod by a mlMlonayllloulh
least AUOuuo
Male, lit 1 I hIlling' I'iloii nip kuonii by like
lIlly our Ilijuor (ilcpiirtniint, wllli I \ 11 UK! tn.C Co. IOI.llro FIND! THE: HANDLING Ol Am.rl. BonJ a IU.ald_ envelope lo the
1'lsBloa'n landn '
111"II"r 1".t".r Ul' coii'retl w ilhthU prtMlneliiK u cry tIlHiirni'alo BKT. juaxra '
tlic mnl 'Iliu InU'iiHp 1.'lllrllnl THE DAILY T. l.l Slollim D, ) .rk CItY.
liiiior| nli l'ItI1 tl valunblu timber. 'Iheru I I. ill'won thu and nil thu latent Illi'l'liIt'N! 1'hh.1. In'r ( narui. Thin form, an cmIMJH'IA 11411122. },

jlr.'IIliM'I. fur ('I')year, l'll On 81 I.0 can \\'III'I)', liiimeiiBoipiiiniiiln tf nil uctlar, | | Jil J ACtihil '14. wil 1111 Iltll, unil A ( llyMercnants
tllK|.*o (or HID Imlunno of Ilia Htuck oilier- Il.111 1lrl/UIA
which la cumildcl-ed)' taluublu, not only' 'lien, ) Il.hlli Ol/'d npplle' IIlIlr r.lOKiinko'ii Cl'PATION.Advertisers.
\\iiliiueonhiuiiltu' Hell I 10J unpt) III i lilHOoiinlr' )', bill In Durope: ", whero large : ': :' .f IN Ti\\S.: I'i'u: "hh.1 lil'tll> illrepl-" H HtaI t l
wlilxkcy nnil irrcln 11'1,1)
nil l ,
Ill'ruo or ) .r".ull' lanlitlOH or I nro 10e.1'1') 1'111'1"01"1' "' IIIIH l'l"1 c,111: I the Iy upon' 'Ihu 1'llrlll'I"'I't. OlIN."rbliiit tIlt tu
Ill
IIIUHH w nlll mild lit
: 110 Iwrgiiin.inUliii I 11"IIL. hl..1 "wuti. I huN 1.1 VHtlinaletl that Ibo (1111.hr : 'U, Teliy tlio remarkable 111,111) I inn 11''n.e illlJ, nnil ell.,ft. ,

I l alone on tl large 111'11,1 of thu Illl1''tlltNtllee I ( | r. ,t. K:, Corle)', nlm nan to lisa permanent "I"'. :)ln'llo. Atldruo'hu )::no 1')\ 'f.\X'
\ :
: Mix.
.1'.Ht\II. worth r"ll $ia tu $Jil) an acre IltillIli 111g.N ( "ll not turn In tied; ct 'r)"- l>r. lltmanko 'elt'ttit'lIlc ( (I., l'l.iia| O,
-
A A\OKII-'Krnirisi- : ;. ThuliiMirliint. gr.I'b' of tlmutr InhU : niu tl> luf) of ('1'111111.' I Fur tale I by II. o.'lln.nimliuiu. SHOULD NOTE THESE: : .'ACTSAXU'HF 1 ('on. l'AI.A.'oX AMX.UY, KIINM: .;. 'Stee.

ri'Kioli U Nhonil by I thu filet lIlt Hielonjeui I of I Pr.' --.. ---- AIII'WN.I'T
Our | | *> oUn'htlu kinin ll\' IhU I I I IilSl'\ liheovcry Pensacola Fla.
tutu 1.11.11 they fin IIIl'l I"'111111 pioplc: I, ami\ hlroiiK'ciil Hhlp Hpura aro gron nmi : 1 I ,I tillllI.llr! hu 1 Mixht II Tintr.i: In.\f\: ('OMMII1'lt14'SCIUCL'LA'I'ION : ,

Illu In till I'K "or. ( 'uvitiKii.I) It. Tiniru I."IWIII'IIUIII! for KlurldupaiH : '! a l.i\ 111', I lhlg'ii) Nin II by ei ry one nittl* 111111.I Bin.u Id luko Acidroil IS (mO\IXI: ; 'ABLKS: bl'PPI.IED WITH 'fn

111\'rt,111 IhlD )' cull l I\11.4 I In nil Ihc III KuroiH': and thu "r111 gIlt'riimenl ; I Hie time hn had taken tnt) ."'Rrll In I Ihu "1'111/1 I / : Int. Ilieauteliu AT THE: KATE: OF ( TO ISIWT': THE: MARKETAFFORDS.

Ill lIter tl'Iliillreep. h'Ih"I'I11I1 1 ) 1111 weikhI'liMVIKIil'IAL I h IH I'"hI"\ high U ';.lK1'lIcl) li.rpiun'runuim '. ,I I Pin miry, hu nun 11.1 mnl 5'% Htt'hhi U 111.11.lll..I..I.. Ad.1Itnn SIX ) A DAY-A"orn LOWA .
f.11 1. )Ii', liB| .lon'y I It In full- lle.li CIIF
lIlt 'Him 1,111. I Ihlrl) .81 iv imillid I .: HII'IJlh. ," .
'h''l'\'I'r) "III 11111 :11'1 1I\'au.t : .; AMI I
,
mulKil lh.it I hero from onu tu lIt o l.amtfitm of, this fer, VEn.\t 1'011' ATIKVIT\K: ; : :
puldlu-Hpii' 'llt'il iirnKrvHuh' ) u I ale ( I I I : (I Ir at I 1'I-l'O" ry I hu 1,1 l I. lilKil"h and Impure' Aeldrun l\ \\nU
mid IIIIlelh'I'ill.I IhufaiiiilkBofNIOofour Ing 11\1)' aero (.f gl'Il((ii." fiv"' .it t rent'cnt l Moru. I Kin: ih pnrllli'i, and, lil.illxiii., M. Ik.anw .'. IIW\'I'I':.
man In Hie city, glMa I.lly 1111 ._ _1'1'11 \C'l'l:>SIIILE
HI : TO THE: Itt'SIXESSPORTION
dllJfiH, anil, lH>Hitlt>iithU "I'h lor tile 11111111| ) or I ha h'II.I-IIII' { (' Acid I ruth KutlU: willdo tIll 1."lc.1I" Something Unheard

('11'1101, Iliu advcrtiiiuiiiciil I. if I Iln I' let tIle pn.inilmi tin manner In which hit' 811. .: II .l'lltil rurlliuTiinntnii Ycllon '! ""W. at once. Of ( ()I' THE I CITY..
was made. Ijke uM metal In cxchmivp p. '
'palr.Jiu ('(lI I II Itigo III IhUueollon /n !/. r .txn XKA TI. r
1110 of thu Y MnU) mnl 1111 hlliol thu iltljiimiitjkjitloiiH Tlnillll| the 1"j1.1.1110, In upkHlim : ) Il'W ril 8111' IoltoniH.II Ul.l.X.1; Aht\: I.I.U..\ K. TIlE: COMMERCIAL HAS A XI:1:1. .'
iniKolliill, ,,inn for ihc alu I I, I '. A ('ii. j'U ISl//
\hl.llhu wcroln'iullntr IlKkT \ the LAIiliE READERAGE:
nl l.imlmimn, Alahuinn' mill Ihu uliolt' 1'11 Kil Wil' rlr'II1, IN PEN.RACOLA'S : .
iuiiter mm ."I'II' I'rrllld8Urd. ,\ NlNitTI irnlHcs, bon', n..r. Bait 11,1, Teller, COLORED J. KRYCER,
CKtirgiu. _ POPULA.
'Ihu : \ u.
pooplt.'g lepreu'iitaiUt'* j 8-ly
-- I"' I l'III'lldlI111.('h'hIllIot'rl.' ] unil elI nl' )
ISin I lh-\Vhcro uru ) OIl pilniil1JJnm wore ulluni.il no \olcu lu \niatlcr, but un ', Ill I' nxcnu for I 'rrlI"I. "U : UI.II| oHltl\uly enre 1.1., '1XXU I 11.\CIE8 ANDH 'IIUI'lltl'OI.We
-Why, 1 HIM nola Ij'wli matter of fact, inaiiy I pinunni In Kuniwkueir : : rUltl"8. UY bale the best
u | thu ua)' .Immllt t'II' or no pa) "rt'MUlnd. I U K'laraultHd luIt mAf selected. nnil moL comutiii'k -

N )JI H YOU to I'lui'O lily unlfr lor Iliu quarter far more uount Ihll'IIIOI'llllbll l | I t'IMII,". If "jour ttroeeror ( v IH'rfeet oal.r""I'OI' or money .rloll"l. t 1.lf'! of hlp Ulllciur b.nhnl
larrcllee of Flour mv to rwvlu'ju they did (lieu l.cglHlatnre..) mint*, tilln, urnUlie
t tty I l ndm.m "lIllt.III'IN., VlueiAwnli 1 I..r box Fur talu lS't'rea. Hulling tackle (run*

few day V.Lt 'IhU nwrvp ')WI IlIhllIhl,111., older to I ni HKIMIKKII linos. l\11 l'mg' More. Everbody in the City. atid iiuiuunltlon In III*U.South.U'B8LJ1 I Co.

.


.
c c ,
o