<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFPensacola daily commercial
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048638/00055
 Material Information
Title: Pensacola daily commercial
Alternate Title: Pensacola commercial
Physical Description: 2 v. : ;
Language: English
Publisher: Commercial Pub. Co.
Place of Publication: Pensacola Fla
Creation Date: April 26, 1887
Publication Date: 1887-1888
Frequency: daily (except sunday)
daily
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Pensacola (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Escambia County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Escambia -- Pensacola
Coordinates: 30.433333 x -87.2 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: Vol. 6, no. 1 (Feb. 22, 1887)-v. 7, no. 162 (Aug. 30, 1888).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002055162
oclc - 33495823
notis - AKP3150
lccn - sn 95047309
System ID: UF00048638:00055
 Related Items
Related Items: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1883)
Succeeded by: Pensacola commercial (Pensacola, Fla. : 1888)

Full Text
.- -. -. -;... 7'J' : -. ................. '- ,
-- -

DAILY!ADVERTISE COMMKRUAL 111 UK IE-; SACO LA D) 'IIT C-\I--'rEl'' () [ 14 ICIAI( xt ;it ::tinvr, ,nl II COMMERCIAL: i'Mir-


IT MM .b 4 l'\\-. M inr Hnk.VOL. .
.


(G;. PKXSACOLA I :: : ; : I FI.OHlItTl"EltY I I I I : \ I AIMU1 I I I I 2(5(), 1S87.I XO.( ) ,; I 1.-
-
-

:Pl.Or.1.oor: : Es'tnb1:1.shn.10111: : ; i. ( 'I1t'l'.V.( ) lit *
-- ,, -- I! ---- Hnilili' \; ; nl.i>, ::I ;a.I I in ""I.II"1I, tt. 1'11' r:tihilni'il| I) (',,".1 IKIID. I .\II\ iuui'l| |, "I 'ill.la unit I'rlI'

jiirmami It iui.i.<. Ili-n Dip liim ('I"\n'I..r i'Ii) In': in'ili IMI Iti I. 1'.111'""..
i \m.i:> i''>\ IN \ in.wr.! or I I IIU I < In II.iti' I runic HIM InnUnr .. ,
l lt! MiMniiat. to tin ,1..1.
) ja'\II"I'I' I i-I J'i ,
HENRY HORSLER & CO. 11- Apiil :! \hip!
'
t-\IIIIM\OI.l In-null I IVnnu f''II
Mi'il.iuil nml\ .' 11. .r I .
j ,,
I'I'I, 111111111
.. i (I :I.'II. \ .\pnhli ti |lui' ilio! 1''I.r
I 1.11.1.
.
-- nlhll"lIh'8"11111" I; Hot Into, I muted I
plot I Ih' for Itie ttnrk- I I I."Mi.N. Apnl. :2"i.! J'onin 111111 1'1 1"\"
) BI'UI.I' -Thl on (Iho : .
DP: MMIN:!! I I.r lnll.ll. Conpi
--- Jh.r.
tin* "I,r I:\u'-I l .cIII. mill of lui Itn-iun
rinigritninii hug nu : il
) "IIIjlaillll/ 11Illk II".ltll\ 1111.I'r 1111.:!;). I i ) 'iu.0| ,t I U loanipilIhnl
I linunUlirillNllunt\ nml I irn'Mi-. i oaiN ,1 f,1 'I'l'a. | 1'-Illlill\I'.I.I I, Jnt 1"1'11 Iho '"' 11"1 / ,i nhli, h, rar-
SHIP CHANDLERYAND SHIP STORES; inn of li' (' olllic of Siipoilnli'lnloiil, or 1'1'\ 1'\\,11.I |>.nli. I UK' t "' 111'1111. .
I I 1 In Mm) IV"i'lit'I \\ "'1\1110'1' I'rvvill .IIIDII. |I'rIIII.I fioininI
I I'nli:lo KoaiN.: I : ; 'the ,
lall. Jnl" 1'111..1 oini'i-a: .
I Srnnliiilil Hiiiallnn III I 1.11' \ IIIul.l. |10 n.i'iihl 'Iho ("II"
lug Uii" Stotoiifioin I the .linliil" 1'\' Com I N | .- ) Oi'"' it i ii'lniito "-. ,
- AGENT FOR )I.XILr.1.11'1:( ) .. AGENTS FOR I 'lui III.\-I.CBlhlntltr I :Noun' I:1 t. niilloo, in i,1o\ 1 niiijuiiit' "rt'u'lI| M'IMHliitlio '. I Intpi ,'\, lull hII.i' t'omit ttilh lall.ll.: I'lilnl.TIl' lI'III"llll,1 al
.
III.Ml' AM II KlMsl: V rorT KOIT.: : I lui'onp1 of.ilu' lull pi.n I Img, I lIi'IIII": k. I 111111111: : Mn I,1111111 ill Is'ihoii'"I ti..iN! hi'lonjrlnir on,

UMTKU M'A'll:> ( OAM-( ('OTTO0011: m. II' II\TI\, T.\l'XTO n.i.ow: ( 4 1ITAr.: ---- for 1'nl'' 1:111111: I II,,11'1 l'I'I"'ui-111 I t.i iUK l 'I In iM'-i I : Ihl..lllh 1''ilin. l"I".II".I.I\i..II.II.\allol.\I I hi I.h.

('1I11111'.rOl'I Al'l'ilTh':! cil'I.l li r"iui-o( of t (lie \'I II 11'11II'hl.l. I I p.nil: a ti-lt lo (I'oniil ... mnl II'I\\ailll: ; 111" \|,, ,liiion.
AMIu.onr.uc daltani/od( and\ I'.ian llaidit.uo' \ AM" inttiliil llh t iml 'I'i > I i-ntglit lo illtt'iitl Milliiit I \ mailo: n Ilil't'il I : t) upon flit! ""I.llhl'h poliUlii'i.1' II) until' Nil 1 lit bill | | atnhoiodat

('OI'I'EIlI''oOY.: I tin- Ilit% tiling or tin- ('oHututitiiliflhlti ) ( /,'. |. hll Oi -I l\ \ t'eks' rmnpiij.ii ,. II"nin. tin."Ilill.I,,
: : srir.v: : .ANCHOi: ) : AMI: (MAINS: : 1111111I'I.n I 1 i th| 'noinl '\-
', I 'I"Ih'III'I..r I tin : n .,iln-l( .\n-tii.i I Ho ) 1'1111I1.tl'I"
IIil11t IWI'I! 1".111011." I lt 1'1"-! i l'I'I'II : : .11 "I| I Hn, ( |' si
no no.
AMI I Nails l S|,iko., Alet. and 1",,"pll''II.I l.iad: \ :'00. U-Old) \ htII(akin i In 1 r.vohanjro : l>'ci'tod I Hi'u ilit 1 1 "n"iimnlrs,u n ill l tie> the ,' Coinmilloe on lln' Mi--in L'I (llor. 111..lil"IIII n. lInt.( III vimph Ml h r. Manli't w.iii'nln oiipi,I" nt nl. fntin:"4W

I ripe. Mieoi I Load 'hoil Xino.hS tthon tto I'u rui'.Ii Xott iiio-l ol.tlimati'Ctcr known in luiiU'K-.- lutooglit In a flinil.ir lopnil n< I Ih"j ); ( .\11..111. for Hint \s u' iippilulonl and Imped' tint: ht.. .1 Imie IIP would ho
Dio: (. i\IMIIC: ( (010'10'11-1 I :, .. l.nin.ir 1'tItiinItr hi ut.t. ttilh Ilio ttouU 1l men.I' ) i aipfnl |ji li'pumlioiibut I when. ,hlo
II \ III" .. !:'HF.\\ tM I t-T HiNil-i, OAKS) fur II IiI Iloilnno.: (1"" l-nnl:ir) : 1(11,111' i.1..11:1 I a'-l-lnnir(' (InI
I lictirmlilis :>iriil.nt' I InntliililMM I \11111)! t.II..IIIIII''I. w huh 1'1,1..1..1 Ihp ililln nlit luiiimo. u null)' ,.iiit.it.i I mill lli. '. ??. ,, .
{'II.\J:1': AXIII'\'III.W.\TlOXS( ',\ :\ on.v.( I -VAiiNMiiTAI:. OI.HKIMIU: MITAI1:01 : :u 1'iialoi' \-mil'liL'cs, m i'i I h oil on n i l'IIIII'II.IllallIIII'111' I 11.1 1'01'11'1 \11' 11I1'lillllll\I hiini hid mianvpil 'lo tn" ttil: the\"ldllnl expedition

1'11'1'11. I IM.S.IX: : 'iruiKviiNiJims : i:. :( '(i.nr I -(n'lill Illlill llli Illnllllll" I mill RI'I (aloi' 1 I II lit' 1. I I. llt..11 I flli) )Iitisla: ,1 to I.vopohltillo.i liom
I'OJEHiX: ; CIIAK'I: : iiiail| 11.1 iiil nt I llic I"HlI'"I.t..1I> I lloli'l I, ethel 1 lliit.afloi: I'lul Int p-lii!:illuii., tti 'it ini-l n-, ami linalh to pmto lo IhoI lanli,.,tn II I! 'ii I-. M inlet ho od lomail

I ( I'MoN, Aiiiiiiiinitioii! (! Ai.\'AMIvir.r.: i : : II'E.XbiI. :( :. wl!010 I 11'1'' I mm I iM itt.uI IIV n l.i i'prmiinltr tln.11 I lioirX 10" siutu IMiili'i- I :mppioi in 11'11.( \ho w.mci'j lillilhiI' ', 1 am) toinpuu;| (hit

SUM'I A\ T. r.OATC03IlMSSiS( : I. I Innnd:i IVpir Caitiidjfo I t I ShocN, '-1:I I'" ( )S4: il ti-ilni-.. 5' "lltlll'"II.III1I"| II.I a)1'1"1'111.1111 lor I Hie hixof I the "11'.1' ( Inkiiitf up mmHintmil 0 1"111">',"-1'1"1'. ,! ,. I nun, l lu')'. I expnlilioii -
i 'IH'
1II.I'IIIil'nm.: ( .:, Inn nml limit: i. mi1 ,tl.t| ) In tlio lilt. ml"in: I Il'h I 1'11.1"111',111 .1 .111.1 ttni II"'I'-UI'\ lor inn' 1'1'1 h/i, l II .nu, nn Miuh: './ ndaintiil.it
) : IM.MINd'ION.: : ( ) niNCMI':>lhi: :: I -
toloof 17 to InSi .u.itai ill l h'n"p. .
< io\rinoi Kit: 'li.iiil-un\ ami otlnT Llull" a M in il I | | Jl.l.ainl. Ihcip
,\XII ('OII") $ IMI: I.KN, isur.isi: : :u:>, t ,tin.i.N will In1 lii'ip tit-iinnrott. 'I lie! I I1IIIoI'UI' nalor \\ all inlioilii,'"'.I llio folluttIntf Uh.it illI, ,!'IIII': ('" sin In l->7nlle di. '':.LIII. I II Its,1'111". I ntii hilnj, nniinl'jble : .
llI.l.s! I I 1'\\\1\11.\ I !: 1.01' iS: IIV.. ..IOIINVAlnliml'.ii : PAIIANII: : :: sii:run-: : *, )' iiiiiiinnh] .> IKIIII. till ..al'l.f'' : Inlln : I In iilalion to | |lii' iilmoolNilnltoit I iniplotpil, i-.ime: mean-to( lulio ( It. I 'lopoldtllh, nit Ilitltttiltuh'

uoi'Aroi( ) :>, 'l.injr., Aljll loul.Mo\e:! I.inini: X\'IIIA\iU I I 'I II I .\KIM1XIU.OIX :I : HIP Njlcnill: tiki: ,' in ilio imiiulo.\ 'IliU I' ; I I'> nulol'l., < s.iniiii.I II I l.it: nili Iho I 'mh lo( Ih.II.11' iiKalnhim. ->l I l.l it 1"1'1'111,1-11111 I hall.

"" 1'1'1'1'1'1' iinniiiiH :vii'iiiit l.miKir, unit In* 'nln 'iiii.I I I u ::un.lirltlgut i m 1:0"1'' I 1111.I.\ him tti'" ,1.,1. '.,1.1' IIP Iho pvpnlilhin was to pioooodon
I KM; MMS: ::" i.vioMirns: : : I'.oih Cotei' riltinjr : pailv t t'Ic ( Iu';.n tut ly cnlciUliiiil\ nliiieiikl'il the I Ilillklioionxh I I Htri ; :ani1 lo ii 1I'lill in HIP .alll' Inlll'I'. 'I IIP tool Elti 4101.1 lillIlIg the I ill- '4
Hemp, t'siiil.ui.in (iiiin :and\ Tmki : ":: IIXI'.IJ;I 1'MMI'.ACiN 1-, Inl he I a--oihte l | I In liu'h ho li iliieiliny 111,1'I"'le.II"
: \ ) : nt I lit' (. luai, Icsioii (Mil. h-lhl'I"OI I'pl'II"CI'1111" ; : ) "Ij"1 \ naih l.pnp( I,Itlllo Api II
( 1 IIUNO\II'TVI': ) :: 1'llI'l.illg. I ( .M.I. \ I.Ot'DN \l:nor ( '011I i lI'nal'. ttliottna I u-fl-lnl (ID CII.It.II., iniintmn ami\ nprialo! II lilt .ill.r l. (to 11.no, I" lamp III a \\1.1' Kith; \liii 10 Mi l t'. Maiilot' will .ho mot

)1.\II'oOI: : : <. .rr.s: : : : 1'1I1.'k' 1 : ami\ $nali'li I Iloi: k', in lining\ hue h"'I'of,,: I lie oirnfton: ,llw.hlII' aiIo4 I Ih,' I Ili.I"I'ollh'I lion \h"I'"' .lie \ill honn'i| 'li'il b 1,1'11'111111 I liloiifrui In hill
Ship Stoics Oil and( HealingSTOVKS. G.ill. 10p'lIlll'al: <, I'ooiii I.iiflei. lit u nmnliri ul |noiiiliicnt' ,lumlilijjnit'ili1" I 1'1\1 '1111\,1.\ : olliei' n iliiiii-. I II I' IIP laniinl IIIIIP ho'linto t ')'. :1110. ,EII li.h mid 1 lienihIMIIOII
I'llHIIH.' KlIVIIS PlMllH-H, nut ailti'nlnioiH It fun' I
Inn- nnii-i, v ,
'loilusi'tu'Urt -' Hie \
<' ( '
: I "li..l1 1'1'1'1'| "
corn) : : I'Mvis: 1 .
SIIMTIM I : AKUCI.KH( ( ilnlil nml ( .0111'1'ul \ 1111' \i"ilrl, Ih(' )llllllKI I 111'1'I II III'10 kill ttill lllBII hi'I' 1i1\: I Into: nUohiin ii'iiii'-tid| \ 10 llal'C their
A t'OMi'i.i.ii( \: '': .Ss: ( fl'1'MENi' orSnipper TAUi li AOM'sCAl'K ( ) ll.llln jo'II( '* Illlill, the CHI'Oll of llll'. Thc 1I11.I.r (Ih,' inuinln noxloii' ttii"eonMinu',1 "','ul'il. HP \onlI tin ant'I"II/ tui> i-leiiiii n I nl I hitervlie.I,/ .

)1 A X H'E:3T: Linci 1'ooks! and Sinkers' HliI.im ) ANV: iipi'llmi'inli'iil it' Public lliiililiiix-. in ,1"II..lolI..f) t tin1 u poll I'oiiipunni-e hti Ho I \, 111 1"'I'li'l .. __ uI
'
io)(.. I HOOKS( ) AM I sr..vrns I ': M\V: l.\.I.A\P: ( ; l>itcicaiinml tu'in inui.li lini'ic-' !.il of Hie ('lllilo 111 t ('onleli'iloa I' liniio lo. l.lkp, ltil'inill: | ..1.1.I Si I linatti'li', .\i II>HI.
'K.lIo"l..snll'\'I'aIoXcl.? l.iiniii mill .eiif I .u | : I 1'.1' I loll. nmlI \
lit tin1 ttnik N ui'lai t : 11:1'1.1.011: pii'iivr hil'I. 21. It U
1:1.1.fl'IIIII.I"1 .tiled that
woorKSliii :\ x -
XAtMICAL ALIAXACAXCIIOI:; ( : I.]( IlTXII 81111 I.1IIIS. tlic 'iic-t- .i f I tin- ii t. 'lo : Illlt niij: i >,','me lioin I Ih" I 1"111 h until'nnipiit I 1'11'Ial
( 1'llr
_ _ _ I aily aic ( 11111' I"" I\otih-n. tint I ;.i'l iltlI
- o inuiiiitt ni::lilllirv\ tt'ilHici nli'itaincil i I Ilavll'"I.: I 0- ailopUil( "''I\II\\ | ) iioit (.iiniiinleo. ol Iho pi'.nealilo: posses ion ( ) hi- M.I .
'Ill'o
III. ol .\ 'LltUlAsii I (line. I II I I' nil hhonlil I1.111" Illi.I'III.1
>niiisois Will Notice lo (tlielr Interest! Ailtertiseiuent.) ) nl U 1'1"1'1':1011|' jMtiii tit' C. O. .r Ilil-lollnnr. I lIuitiicuiu i JilljI'I' of I 1'1':11I. I..,
I'i'i..luleiut ..f 'In, l'ioiilc'8. Will'j Tho I follow inylilU I pu.IIII..III..c.\\ : I Ihioiillli cur look 1..1.1.11.111"111' '- Ihatl'iineo : uI.

I II ink. a iitl l mi \\ I'lliiuvl it nljflil I Hunt, lo lignlulo "loaiN till : \. till II hii'utiuitk' : ttonlili I ( 1jI'lelllltIhlllll'
and Small Invited to ghcus a Ctill. i ) to I I Look al i thin I'lamo 1'I"il nun 1.1.1 .
Everybody, Large Cordially ici'Pillion III linn"n' (ii' .I.HIII.:ii' ill lie IIhwl i II. "i) tiinpi : I

lioinc of 1 11'01'(.'i' \\'. \\ ii 1li1l1llClIIIII.I"o' *. I ) 1:1'1,1'11.: V \ i 'ulI"llil/ 111

,. r.L'O? II.EA"I Tt1F'L1CP I Peisacola to Ljverpol Direct.: : ( '.. A |lll :'J'i!' .-'UlC I 1)111.h'I I .... iMliiiiii 1'0111101..1 tin- Ililnlilt. of I, otii' nn i.I".I. l.ook al'till i' -liking 'lot .11111"1..1'1I"c. 1'-"I'c.lli..1.1.111111, \opinion.hh h l'i hue |I.!| ..

I IWE'I' tMiillnr I Hut in:iiki-,1\ ( 'lIlhllllll'8 il.it I I ." nmU'i' I Iho 1"1'1',1 I Imoipoiallini ; "- : loi He tin* 11'11111111)( (tb Ililgitittu. + u _

clllllollI'L I lir Itii.iL'ini'il.: 'llu'iotuH nol litti ; lo (! lo I 1:111'h.II,1: tal" niiititnpi "I'he.- : MM ti \ \ iMiusiui':.
1llr
I"0'1.SI'I rIHL I 'ii:.\M. .III.I. 11
WHO WILL BE THE NEXT SENATOR ? I : a luml in llu- -k\' i lio ilu-l win lalil Mill1 tutl'\N| s It lM. tl Ml. I liieil In I l lilt ) inlonl| I ;tilui.t I.inilNtllli'llterlllO
mill I Ilio iilni'i-iiric| | iooli.il lit ) (' ntei.lit I'. I 11.111' 1.1. 111""M.1 .
nI.UIJEHNAHU ilat '* In',it't' i'mil". II'I"I' 'lioina'. In KIIIIIO| ) 111'11110 I tint ii it's. I 11I1"7.\h"I I I I ttan uI I it ItllHIIIllll .iNKMUll.I .
You Aye Sir You I IB hALL 'Illi-! tmllllll!,' III Lilly lllUM \ ottnunfor \'tuliuo ('I' iinini:Ill killoil 01 Iii i ho ",hIll, I 1111 ho hut nori I I 111.-\1.1. I,t', l :2."i.! -'I he il'-
panloiKil, 1110 fur Hitting. II. I Ill I Hull .1II'i ,.
..In'cl'l'1'.e lull of |icnilr.|' ill,:lulling" : ; a in ilnipil ht "luiho.i-! \ 111 I (' Ihu
IFOl' TAKE \\lll (Mil I OH I'll! filll <.f May( for II t trpoI. I I large: iniinlii\ i' i,1'I i-l ItiitgI.1: i'*. liniiiiiifcIlium I I liy lihIII'I. lo lueltt': Itto I noiiiKil I mini i .alioii I hi, nalit I In t me : In ikey Ispiopult niflio ( '1'lIrlcl'IIII.I'I-1', II.Iho

Ai'i iiiiiino" I.ill.nn fin,' II' n:1: 'I l't\ (:M I'r ;,"* gtutiici' i oil on Ih,' Ilillpit lotviliiox .1101- nl.IIIIC\ a|11.\latl..1: foi lioin \hii h nil I 1:11\101'111: '. I .li'iinie \11I:11. "hlf""
I 1'\-\10"1-' : ; Hi,.* *...it li'"' fii',dim; 111111111"- I I llic loi'm nion (If hue pioiri-' "11!. I (taki'a i-liie" loi ) out 'mil:lilt' UKRiialii'il liy I till) niRiohnrU'lai -
B DOO''S DLZIN T TO MAD! iiiiiiiiiniliitl" nn.> itii| :il lo tin Si.u, utkI tluii. 1I'1.lo-h a' ono oT I ho lai'(ifM 'iv>1'i lit' l.iKhliPt, to iniiin-e Iho tlI' llmi (tin'IP i iimigli li'iiltott' lor ton i al 11I1.1,1.1 la,I 'lhiii..dlt_', hat

I ini'-' g i''inili'it i voi I' ftrn I in ( 'ha eleIt.ii. ilii'in pi) ot Coinitt% ( '''lllIi..I'"I'I'-I .1.1'1' | o|.nlalion.'\ 'lln n, atlir hll\ 1111 I llillti.iuI' HIP, indignation of tills inliiinnnil -

Nilium, faro MIMI ,in I 1.1 itirml.iiliMiii | I 1'1,1'1 |iiiNC-.
llii, )l lilII'HIIIII.\, .\ HI l Kll: il'tel'iuilltoitir Hstil It. MntnlH1( Jl I IIIIK niitliteil I' "try" fiiro I In I iviipn' I ti itti) th II Itt,W.t. u lutI ii' after ii'iiin. \piout.utIiutg 1 : iliitiilt mnl on ale IIC"III"II'1 I Di)t'Sttto.I II \hh'h i inilil, hot, .iki nlit' AnMila, I tIll)I III ill ',,1.1'1'1'. "IlIf"M.lo
I r.JII.I" "', anil ft.imU innltiil oil III I IIIl' \\ iir'il'! of. M I, illiino.Oialy liul in inn) ntina I tn. N. tt' Oi :IUIIH, ml'1 ti Moitliijf Mini I n null anil a I lloii-i' ami I:niilaml ; a* I IIP,, iliil notKpuik ..I Implhiileaiioilirr' ; Ill'gi'i :
J.tllI' alt) ml tun 'itilitli. tut' ni (', jiJ.MI f i up : 1111"11
(
hiif lo Mil ion ttlido I Illj..I'III"I I FI'IIII" '. I a-ki'il hil: .\iiul \hul11111 I'at I elsilii ho hahopii,, .
i.k Nimc, \
"Illrlti. t.1'1'1) I II In | I '
soots; Per :33ottlo.UarrauteliM .. M )( blJIII'I' V. (',LI.. A.hi-. (( iillioini. Moiiuini, ii uliiaicil, hl'\\ ( ..|. \I Ito I lamo'o: I-i,Ill. ? I FIII"I'. l'I'pll..1li'IIII'I. Hiixpiiion. and Iho I IIIlh'lle" havI

II I'l\ tintito iMihiHt; al I HUM ('iililn-'imiH or I Inloi lion* a.2-ln --- WllUlO II .Inrl': ( llplllll) ..I' luolulitug, ; 1"1111.( Api\ it ->I.-TI"' ; K, WI Ill glvo IIPI ) I (akin him, to I I'i'niuk 1.1 I 11.0. nnlirIn
-
li:ul IHTII loilnl 'loi 1I11111ill. 1 1'.iinlv n'li' 'nv,1. ) I \ 11'1,1 1 111'l 11"'lIl'nllull lor aIDIIK eiinpe I the nioli. So tiiiihly in *

WHO WOULD NOT UK A SKNATOU .' 11"-JuII"'I'h'' | )' Int lii'.l j.llo.IS. ttilh Minn' I thin inninliijf. 1 Iliu, 't' 111111'1' time.In ren-elmo, I Iho' poo),hi i Unit I Ihoio I N
I 'tin mill loi I iikiiiviile; I ith! in'iniant. Count i ID h'i 1111k-
II 'I In! piou"-ion) w.n nt I Ii very tolil.' ,1,1111"1..1111"1 l'I''e.111
I't' nut it nil until ;you> gi Mi'k. \I hit" inuiils I f"ir a |K.III!,.' or 1H.-.,'.. 1\1I"hllll\ \tlll pu I Iowa : --..- I ,I Mnl : ''I on Intono! 11"11.. 11'lIleB
tint a ttlinli' MIIIIIIII"" ,4 IIh... ... l-l-Mililan.( : eu'oi thug theiotci.( '. Si lo"'I'h',. to bi'ir-t' : tin' ( 'oniiniim' anil .1''III'M .lI1 l- I tin'10. 'Idlllllll

to I'. -NMo'M-:-.-)111-I.M.-I-;L\' :. s ( .... (;A.. .1."lIlIr' )' ,V!.tli. 1M';. not 1111.11,1., -Iall l; ; mill < 'luLl! Mamlinl; ''ii.; -.\ iniinril : \\lion 'I''in noi IhiClutlIliut ralti'i'Miiial
( .1//, ,.. I', "0'f''',: mill liin a.,nlaiit" ; :!.I-Mitor( anti 111'II'i. %' lo rlll.II'1. lir. Iltu''htItliltliilt'4 I In'i in 11Iulll"t n-knl Itl. Ill lo I Iho, I lank toll' PIIIOM I li4 iil&hit| the
,'.. hI.I'I, 1 1111 I. toilll, n' 1.11111,110!, I II explain' hi- l l'ctly. I HP lilt tti' nl his and
IK) t1" tolll-.llr \'''' '\' r uit ilitIit'; % l4 fiist ( 111' ( 'ol.lItil..1'. (( liiiili'sliin! anil nlullii'i nil,lii. M l I 1'1'1111"11".1lui.trl' l lil" a Ih.11
..1'1111' MI".OII"r} ,, .1.1111'" .\. (;,tl 11",1., nit I llii I lit ini Hi I :u Ill-man" ,111) .
III"I I ith 1'111'1. 1\110"1'\ ,., .( iliiis I ::11-1'1..IlclIl'i I 1 I l'iolfKOI4IIII i of Ionian .\ Iliii'-: mnl II i 1'l'lh',111 < at : ('luulCil\ lulill'ht I. 1".1. him, auditlook
.. IliatI
, Iii. 1I1I.h'ill .i highly
III ILl r 'ttpl I II' or \t's.i'I.t. nit ofI h"lII "' "' pn-M',1, tliionuli :I
11I11SI. lito h
I III,,, "IiI I\lollllilr.. II 1'1'\\' 1.,11!... C C II III 111) hititily IIIMI MIIIIIIII"r., tt tutu, I dhlI I'' h I illllili llU Ol I III' IIl1h..loI..o."IIII 101; li, lioin, I I.. I Itt i hit't Ii's I liii' 1'01 1..1.1111.1 II' nmi'ii 'in paillhi'iioKIOI I -
. IIIII"'M" ; 1111,1. rrlllll, III r "'"IIIIIII'II"ot.l1l1., \I .\: 'III"','. or IIi 11I,11', h.1I1. )"II M"II.I11111I ,'!!'" inn! ,i lioiiln, ol II r Slulu. anilillv ,' :,,1'llIld'"-- nl ile 1111,1111. 1IIIIIIi-IIII"1. I" hill : I -. Thc lit out"IIgII iln-t I him I Inot'n- 4
.II'' iItp/t ti IitIlIt, .... ""' Or \I hl"h I %%'114 Itt 1111I111., "IIIIIIh: I.. J:t.I. 11",1", w" ,lthllhllt, ..4t .1II : till-llm rllli I, II. tivil Miiiilli'Knl 1.II ttilhUoiinl I 10 )' man in I lIlutIu" tt ho 1- \lining and ,"dl.II, ami had
/ "lIr..1 "I'10111.. "" ''II.i t... r 1111.1 ot hir 1\1, III = ciliting nn 111'11\ I lot I hat IIO-K miiit ho I not him \to I uinkfoit limyttunld
t? t'itAIt' : IIIIr .11 J iuIIilar. I It t \try I I lln, 1'1" : ;"illi I -< >lull| | lillotvn Kicn I I lli'ilml HiMiiaiik, at I ho ( ni- 111111'110,111 1 hey lal.1
\\111I h itI" II'" I. i'itIU. "'III\IIII'I1I11lIl1'r\ .111"11 1,11I.) C. I I. I' S :JN"G-LES: \nlMiltliU." nml itt luel' kiliilirilin iimlonlitl)' hate 11"11.111.1'ir
(1. Ii. I 11"01'.11. ; louis Ionian Mini-ti'i'ii I III nlalionlo 1111"1',11\1'
It. t''rit, : t It Ih.' nl.o\l'. il willi.I t 'IM..tC"I'r.' .t..11 1I1111'h'M' tilt ,1I..ltl<' 11M 1III1I1I1flI't".1, h)' (0011.,1111., 'j; miit IIHII ; (dili ilixlin niilii'iltiui'N tin aiiP.t ot M.l I Intjptvnl .-.\K'I.OUIIAINtUJiili : II 1 11110" III I tin hamU itt,1' itlgu I) mh.
1 .'lit' .\IM..III'. o" \111.: 1II11111II1II1M.I... r.plititt ittut fur "III"IIICII..II", 10... h i. 11I11'111 PITCH PINE LUMBER and LATHS ant (ItlI(1 $ ; 71h-d11/C10 gi'n- I thin Illicit S..IIII..h'o.I "1'1'1) 1111111'1:11)101111'I"I'.IIIIHI. i : 'I 1 ho hurst npoil t hum, 10'1111.. 1.I.tMI.II'M
.11"1"1' thllt, 1'1'' '''>''11111I'11111'11I', ''' h,,, the jttIIIiIIt' 1'11111I"111. 1'1'ally.Tlii I I lii'hli titi.tlo I M.111111'1 I I ci.bitle. I.10 i l that llm, I liotoinm' ttill I 1"111'
(Ii
CMHI-iS; ; I.IMIIIHI( < i v \I ui inajiiilflrenl. lili'Kinplii'il( I Iiiitit'i'i I llmi' II I nim-l have HOIIIH Older allow In,' I Iii,' |iiin" <"4 to ho on-

-AMI fvwn, ontssiii4a.ro. : : ;- IlId"lilol'.l'lo, ".loirpaniiH Ii (till ..1111'l ohpit| lo I Ihink, ol In 01'ill."' lomiiko .lined 11'1111'111), III I Iho, 1'1/111111'/' )'
11g --- ---
I Ito Slate, unil initiicr- il 111'11'1"II'I.I i I ) IxniiihiP. U libthiitlitt I huti IP I ho' .
\ (
"' : :"' 11111'1111',1 li
N'r..IIIY.TI.AVU.
.
LAZ JACOBY Oil,. liunN: liolli ilty anil II ili-lunl loi- fl'OII111:1: ," '.
i (It. It t t-TVM'MlP, IhlH I INCllltAMI :,>. IuflI itt Ililll'Y I loi lotting iuiultr ofitieiiionli'n .\ ( :
Tlu Jllil I I .\KI : 'mi ti,.
I'l at .Mai Ion wltli, ttifoof I (; Ih'I'I'IUul ttilh ololiliil loinhatii. 'IhoCiinnl "II111
(- I ft KMMIKII.Ceo. :
.1'11'1',1 I ItiMkttltli" I ri..liop nf I ("' ii led inIliN I I I .
$u1ulat.j : 01,111. IIIIIIIIIIUL l'II.1 1.III..d.IIt"I' lh,' \\ilt I I llooill.'i I in |1'1 a ..liny ofHU

CELEBRATED CORNERTlOlBlAfCCOINIISITI W. Wright Co. ( hIll| nlnjf! |'injri-, )liy I the l.'ev: Chlo.COlc.I'I'lh cli)' -HiU-iiioinln- .- -. u 11I1lt -. I I I....... on M a) i Ilh.rw I i .
THE I l'Ill toe I I pail of Ix.1'ii
I 1 I ). I II. liuihii I Ihl "l'cllh
l'ill'I..II) ; ; A NolollollK HIiopMHi I I'M \. .hl.IIHAI.I S I Slullill'u
J in 30 Mi.1 JV- ___ i aim) ami Miiall 'ul'II'r..f lli'lxlnn IUK. \)1112.-.1,1.1'
___ iintuilii'g the I Iliiil- I
1II011llCli I lilid liili
I
01 wan wi
) N. Y. '
: liamr'i
I Aplil 2.-1.1: upon HIP nmliilon( ol unaiiiiilninX 1"1)1011)
--- _.-- --- --- I l\nrOIIhlli't ; an 11'li"I''HIllIloII St ali1"llaI": lllo.. I tin' iimuimlcr, of utl4aue." 1I111'lIllIg I ht) .111,1.'" \11 tiuut
Sliit'lyWttelievttyEesjtttCity 11.lcl'lI. liMH KIIIIH( fin 11'' "alt'I'Y: 1 ;.1 liy.I '''" ( 'hleao hliopliln i I Ijil'IIIIIIU! .' III t 0)1 (nll,1, '1 1'1' i 'UI .Mat I: II.
11'.110111111011.
._ 'II..hor"II. 1"1' t I tviiKlo-il.i Milionilpioil Mi', Hlniip i'mini' Into mint ul II
S. ) ol tlie (
-'I (I 'l In Bunking I
.
\ HeIha.- \ ) ; 01'111"1 b\ to a CliiiUKo ileltitito.Ihoioaio 1 Iho Count nan,) : 'I 1 11,11' ullllo. O'11ilk1 in inmpaiiiiil bv bin, iinm-il',
Hotel I 110 I ,". I. (j. ( [.ainiii ; I111Hlu I by' t Stii b ,'km't 11,11"\ lml/o I nlloi-
Unco UKiiliiNl
". M IIKIIII-I 1'itKion. ,nail, by the I 1,111111'111. I liialh'. hate' bill ono ohji' il, bill tt billiloiH \111
Immi'iliaii) 'ly he Iho '
win i eii.III -
her in I Unit rllt. ol..c.lmlIhlll. I / ll I U 1011.
1'011 I I I )"'U i-lxnif)
Ui\ \V. .I. .IIIII..CII.! I 1) I II; hCIII'letulI.l.y 1111'111)01 of I Ho sat dnttn t'l'iir.hly
-
H..1.. ). ( ). hutJlllpi.\ Intl I.ML'i4T I. paper liial Iho I"IVI* may 111111.1111.
HAS mi! i: i\nti.sr; AND I IIKMA: *OIIIHI:\ HOIK or Ed. Sexauer Proprietor li. Wi'"II. .111,1..0 II II I I Ito lea-l ulaini., I wulI'II,1, I tho pi'm' 'i eilingii ltdllioilimcil
to lii'nr ..IIv B"lvcul
1.1111nl' lU'lCK.AII I'l'IIJIIV. belorniii
11 Ill Long
I ttaiinini'IHI., ami KIIMU 11..li all I ii lame I IIH'III.I no 111'111"11.
M'IIII"'iI'I'U .\ t l.vii: r" .r 'llmiDlNllNllI iiiiio. 'Iho In I t 'uly I till h',1 I hl 11'1'1"11I win
Clerk ttiih I ) pi uny 101\0"1
Tobacco Snuff E. J. COOKE 1111),1 I "I.h'| 1Iio 1..1I"h. Hint with people 'Ihiio ttoiomany
Cigars Pipes, )', tin- l.lllllllKW: lllOlllltlHlliNlrll- I loIn cxli-u lo-ilay 'moic u* a 1lIllh'r
ol'ull"hl. | pirnont. \\ In'ii
\alh'I'.I.llo.Ink" -
!
GOVERNMENT ST., ,ilntv, ami 011'1'i ,1 on tlon. bl 11111 t I IhllllllllllllllullOIII) feign I coIl 1.lal.I. Ih,' DUlihtAlloinoy
I lie nUilil, ,, tvliulutti. at"i'lluukluuI'ullionn I 23.-'I In1 nl.I I Il HI.II" I to ttinhI1 Ihl "I'I'lu,1|
NOTIONS ETC. ( l'I'"I'II. 1'1."I'i liuto blue i ae IdclIllho
FISHING TACKLE KAbP: MDE\ <>\r \'IIII.1C: !k tAliI : lo heiiniii,: ) 10\,110
: ( I anil )ul cit I ,1..1.I uie i oc- I anng\ nr- :1"0 llmi Monday ol Mat. I Ilo i leinaikod -
l'hS1IA'ol.A.) H.HKIDA. : : Ch''lIido.'cll'JI'llh. .
A I'lltt i HIH.I I ,
,I.Si 11'1 1 I
: I clI"h'I.| ( |
Ihllll".II'II' t I Ihiio win I' I nly-ono I
.' IN TIIKCIIV. : WhOLESALE: AND KIITAII: Hoard liy Ih..IIAY.-- :-M--KKK- nr MONTH. lar nolliliijf dan linpppiinllo' in.11' 'inl olllic i of Iho l 1\ ( mnl, wlltcv\)' hUI'I'II.' sIte \ill ; hit| a/miHl thu did' 'ndaiit fur

"'rh.141".I-Iv.. I Iliu itiaiciiii mnl the plui-niu of (lie have IC.II'c.1l'nr. on nil tthono not pi i I I I II" 11 11I.1hIIII"III.' i ll did I mil mako mm li
-- --- ... "Iho t'onnl in-lili that jtjtiiillktiUlliles $ ,
--- I h '. I wl'li lie i )
Newsdealer and Stationer.lUllltOVll ) pu' ', of thil ln. one ho' unbilled on.
In I oillullohld
tvm ,
mlt ,
Cult ailinlnlKlialion. To that ( 1".ul.lll .
tthhli lo I
(
Pen la F ('.\ ririrMiii.h.CIIIIIIIH lint of (Itunty-lwo labor pnpci. mnl : 'BI'lul'cL" by etoiy I1lli ) Mimp on ..
unQry would el! I'J lit him I went)
mako allaik( \Ihll
ineaiiH, I') ) ce
0- I .\iljoiiiniil I.I. \ \\ t'ik iIi.. willI hat' lIl'lf'I'I'llho 1llill,11\- 1,1,11 If annul 01 to duLlain lUll I' hon ul II'. Mh km' .
ho ( fl..u ) till 1I'o.hllllll'111I1'
I TKKI.r"; IIItOI\ In.-: '\\likiU to all I'ulnliil iMiilit,8nlil! ami,, E:'celiauig.tl., IiiilI..iiily lloNruri'l. 11111111 I I"'KI. I %'o IICLII CI"III',1! I tliiongli, I tlu ai' axaliiHl hun. ho will iniploy naylii-r ho |i'itiied| )
.luilt .. I :(c.Hn jlllilal nixanof I lin 1of I. '11.11. I ami uepiio an lie h id nn iIgagt'iiuiuut out
low out
IIr'h'r8I'1II outslilu 1'iirlnB nlll Uioilte I'nuiiil| nml I'lIcllllIIt'IIUUII. J COSGROVE, : jiuhlkaUnn, Udnlmiil, U oei: .. ull"'Mlll" nn aim me iflhoiily tthlih ttonhl in, 'upy him
( ilottn. I Hu will
1'.1,2.111'S.B.HUTCHINSON | ,11.111 'IIIIII'r.lll. It i U MKiiiil- BlllOllceIICW
,, 2'.._ I Ihiuo.i.iaili II Intriiio 11,1111111011. an I 1111111 L imiKin lor a lilllo Him'. Jndgo Nan Ilinnl.In
Slip ail General BlacksmithFOUNDRY TAI"joint.II 1"I'i raiiiin Ilt In (Ilio Id I lb Ilclleolly I other labor 1 boj 1..1 t oniHtl I UIIII'IIUII.I ', I III OIluI' (lo ( n, bPl (ill) iasO fur dial at Mi u.,
\ \ jonrnaUIhioiiyhont 11111 ,
\
I Hill al 8 in.,. Wi' inlilillonal I icijuc't' t fur t Iho I lltli I I
piOHmUllte'a 1. (Iho connli I')'. '1 liu HIlt Isto ) on to vxpuno hll'II'Y"
[l'I'C"OII.On bo I ullleail in 011111 \ imloi-ii-" (unit iiunoiu Uxullon uml Ihou( hU l'I'O"hlll.|'
inoliiiiiof.nalor Willlinmlliai.auiiu I I Iho ailiiiliiUliillon. 11\,01' I II I pnlili-h' I ."lIoalloll ktalo- Td I.I\M.: tin: Iiil.Ilht.t. .
-ASI caft tlio ';(11 bal- .- lal'O'. 'inlng your bit-
AGENT: iou :Machine lot \huh II'O'I'UI"II'J: C.UI'I: '1'.TF1t3114. IIUtlll.IIII'I I mil) e VIM \ Iblolu( UhiN.I'm.kiiHlo; Join; Ih,' I 'Ii lit I.IIIKH

Shop.gU1U.I.l I IVl' i )'. :.U I ; I 111\11111.:1: ; i'utio, 22. FICldl IICW .IJ"I" '. $4) lhat \\ <.lUnV I iiliin,

JAS. S. CLAKKE & CO., : HONE 10 (MUiHanil : !.-.l ,xn..tl"1" '1ILI.o'r. I*. T. Illinium'. I>IIIIIUKI' Hull Auulnm I they will I cxa'|n'latolhu Froll'l population I'i ri ""('in-, 1'*.. Apnl 21..-'llm

IUtJS ..!tIlX1'1I. UItA nIt: \) nSI: : .:,;, I'ciiy I 3:; I hut,htiilt( :; Pasco. 22 ; I IIK (...," trunk hcllliil.NVtv In di'11111111111'. hatuIn (| IUH| l'aikii I', ill axaln apply lor nd.

L9ISiiiE.Monumental ."'., olliiroriniiiii'iilul. work m ally 'XC""I''tI blank. 1. VOIIK, Api'II 2i.-A. II. Chlhl. mv luml 111 ( In lHli',1\ 11.10111" lilt' lilaHi U'oikiu' \11111

1'.llIr. ,)' \\litit, KmlHIilo: klXTY-x i'iMl ii'. I.U IT.IVi ntloincy(( for 1'. 'I..11111111.i tul.llo.lul I I al,11 l--7i tun 1'l'lel\ joninaU wnuhiihuil "l'iuliltl I It) IIP laid Ly that
Architects H.OUIPV. I ry, :U:! ; I llo* limn, :i.l: ; l'a .(io, 21.On thai tlio. (term of I'CUIIII I I! by Onu i leiehnl Lirgnnl/ition' I in .lulj.I '\I'llcallll(
i'KttAeOLA.:
I
Wlllelo unit hltvisliiredcnr! 'f) Ul.OKUKIi motion of Mi u. l>4iili N, of .link' hiM ilipiil "il"l.ol h. milt i I :**'.IU'< fiaim ami the uilur :",t"*> 'iva. mailp at I Iho hint (.(

AND! DF.AI.EUS IV- bl.LIllIll I \). Knit Con uly' llm i Jiifiu a"J'Jrl.IIII- for HIKMHI") ) 1/lllhl ( (Ii; I anti lianii' I lit I I r'lmno (Ill ttai, I it ttai iilnxod hoianno: the I'aikon In

Jo i9 11I1.1 v til next Moiula\) lil ul I o'clock. '('..nnk, I Hallway I fur I llm hut 'Ihucy IVOIO I \C11 II'\1 C.II' fioin tn'poiling I lio l.a-t ttvio not 1 oiijanUed. ()l'gaul.

uf (Iho ilephant JIOIH'10 inl vale. I lInt I IhU money ramo fioin, (iCIIIIII)'. 1/.11'1 Il'I'ol.\IIII tIdbit out, and

GRANITE MARBLE AND S STATUARY.w John Wales TAI,i.AIIAS.$. I, Apill, 2fi.-Juint ionK'OII 'loin( It Hot hii't- noiuio I wan /fi'inniil I but II %'SI(4 fiunl-lieil to I the pJpH" the whole II.II I: ) mnl Won) Uniw

of \ nii'l I In I Itrpiem( nante liowetcr, that thud railway ppoplo 1 tt lilt Iho ohji'i of Inlliii'iiclnu (Ihcl(It) I In tho ItnlyuUof Labor 'Iho

I! (,.' TilE ( .'1.II.lltl.: II I IJ in., I.I.( Tu km. "'01'1( IK-llvrrpil nnd'v", tit <'.-in"'(.'r)'. HAS JUT IIKM\I1: : \ >, INK: .' l'iy pietliHii! ')"I pioncnl. linn,) anil I haitI i Iho ( In"in 011110111110)I .' I Ihu union I U oxpcitod lo 1"11h:l I I

]1'liICES: WILL, COMl'AltK: rAVOUAUIA* WITH THOSE: l>f'X\' LAllutJH: A i 11f'1 S t'r; HIJ I0.! On niollontlii j J"IIII .I'HlrJ proLecilcil (eIghty cam) ovir lit roml fno dnrniKtlm al-o nahl that, Ilimnaiiktvai lining l'o.I.IIIue: trout' (11"1' I lghf

J'AnT OK THE I ; COL'N'lItV. G 1i'1' I "fa U. S. Senator, I riItlIittg ICKOII. 'thu Is tlituall' Ul nt (lii' 1,1"1 of thin ""C CIII Itt. .r I Labor i', but It ttill hoi I allied" .
I'! (the 101ioulcdlul: I Kllloincnt lor about |IOiKan. liar- Icinpt to ovc I Iho Kiduh intil* ('liii ( tutu go will I I I ,'UI'I'V (\1' lo Iho

Specimen Books Furnished on Application. Millor I >.,2.: l'iin,21 ; I tiox lii iii, 23: ; I iium', 1111"0. on lliu name lailwaylaul lilly l ami loou-l "In .n. Joll.IKer.o .hint (ilaimVoikcin' 1111..1 11"1

TAILOR-MADE! SPRING SUITS I'uc 22 ; I Unli-t\.". I iiiNNlrlib. 17. I ))Carweie4IlO._ l i ) ,\-.'(-.Ull .Oil ""'I.Ih",. 1 hit> > and 1,54)1), 11::11'111)
tvwifoii(
- I II
01 million tin' Joint' 1'I' I Drill lumruilnr lllmnliiMil. I. IMHIS, :2V! -Mm. William ohguitist -- ---
NKWUIlLCANDIIAVD-MADbtillUMi: j 0(1.'iied until i I I 12to-inoirow. \I..i ileuil at her l- ?-- Honliit.
inlllfPaiiiteranOccoralor. 2i.-I.l('nti'lianl I I :111.UI 1,1 le.l.hI. lior-lii'lnii

J J.-i1onni o niS.! W olio Furnishing-.x IIGents' Goods Til; ,.1:1,1,1.\1.: -III.uiiiiW. : I (I ',10111 I"'TBUI.1'1'1 cit y 1.1 pollio>11111, hiu, ililll I liccn I liiHlnaloi'iifIlio ii I sill l.suI), .lu Ii.iuIl. itut ha Snlunlay' boon retted 110"hl"Oi| .IUM\'I'-Her\ Ill ) Ilhll..h t'AI.I. X.,'- t thl Y.. .11'1 2.reply).-TlioN'vtfi to

Iho iiiatr'igii&'i1 li tiii.| Im-aUillii. 1'iniia. KUIE: IIIUJI'IHl'r 1'11'111ITf.: $ chulc.Ilh bllcnuvi nnflt for lui'i' lUll of hcllll''IICUI'IIU,111 I her. I .| I liniiliyi| s li> the t lilt h

colts' U" inuirnl to d li> I huh mid li-corutlte "IJIIHlon..dat IVIiim IA lOW miu. 11.,111110 Ibo I''mIH''r'IIII. '' Wi inuilc\ tt' <\ KfiiHitlliiii A mill. I jf Iho kluti'mont that 'Colonel Dor.iliolmor .
kill*'milling ."'I which' l"ILlol. cUIII.llt l.u-. ST. runn-iaiin: ; April 2.". A noiih- h"IIII' a luitor written( by
I Bintlnv, |I |H"r ImiirfliiX, 04 hlul 0011I1..1111"11 1'ALLII"r.r1"11| ) 25.! Rcimla metal o:. I olllicr. ) \
N 0 t Rry11 1>)>11 c. ,graining.llatoi ill!. A. K. McAI.LbTEltb..I..Id \ )) a. in., 11I11.r! Whl'\OI\ 1'rcnl- brain 111 Ini was Iladl'\\ tlio fiinon- r L W of 1 high military otllclal lullS I'li'ilih'iil I 'Ic'chll'Io..llnl) lefus-

rvuwinalilo.. tlnUdiuo. ( bliajolyfinnwi. ,, ItU Mr.I Wli. ... mil will. I builml iloiil pro (clii.. I In llm 1"lr. IIJy.III.'rel'h 'IIIJIBIII'lllelll boon arri'fcleil under ilinikunt| ill- I 1III'u\; bo CIIIU'\III MCCIIII
>rrici _. ... Leutd.onlir* lit tin t"ninm' rI'lal l loflli'd lo tti'luiniio$ hI. umnjr rrlinitu of Ito IOI'lhwlol 101.1111.11.I CIII..lallru. '('Ill) pi'Uloner han heen (: :
Oi llLlol '
PtM'4t'OLA COIIIUBt'UL
: : or |x .tl !Mil"!. H. W. 5KN tt.IL In lii' im' .. iU.rliri.CALL \ rules wi'te cliuuu1'! HO I' to roimlilurifbolulloim walhciulirKoiltt tlmllarbUi.nxii. 111 ixiklllon to ohllil early 'iiPtnoflIho fo Iho \ow, Iluirulit, X. \-1'hll
2tC. "*" AMI I:NAMINKIJohn I Imiiieiliaiily on I Ihclr InIriHliirlion. A I I I rorttantoil, lo I Ihu I I tur.IIII'II'I'10'llIliLH I \ \ and llIn I. no liulli In Iho ulalotnoiil.
fl'AI.EMBJtKTKBUII.IINO.: : _!!!"! Wales. uI 1"lillol1111 Ir a.Llntf lil. iomlo I MI.lcel"Ihat \ 11111 iii. iaw I Iho letter nionl toned.
.1"wlIIIIIIII.'r .uI. .III' f Millu. \\'l4. I ioIIiuII:I .'
ja'tIV im Jour r'Ir.3IC '( ho following 1'llUttoro 1IIIo\u'tl\ uiiii4Oii IN ". Cut lou with the N Ihl.u. \t.I. 4:
ol'P, 10 Hi" (,'LIMMXIII'IAL.
E1itrcOdite, j'I.* "('O\\", EI* .rll.llIu u


.

.-i8 5OT ,.;..
-.. 5S .
;:: \" ", L..i

: T--I f1Uii1o1.1lon\lumi!: 'i in: WHOM, 'iitiriii.( I I lie 11111 H'llllind und' ilirren
\
11
.hc tic nbli to pretenl '
Older
Ihlt nut .tiiri'lill i limit at Any
I I I I
Ilio I Illitninglinni \jrP'i,> I Illllwo. III 101 I nnil IHntrtlHnttil lusty I" lul | ) ,
Ih,' iblisliiiienl\: ,, of lion 1.1"1.0 t| .mi.nt- % (tin' 'i'r ('ussr.
,, 1,11,1110' hi.Tlw .
1'lIhll.h1'I I n',. w'.n t. "ltI IIIIII ) I tlilnUcf til IlmiHo of Ibo IIM ton.trie" 1 UriMilriiNt Ovrr ,10 \\m
_ _ ) .
lie nlinLsn .'nnicdf and Commission Merchant
Ilio U'nllIm t Auction
In
f.ivor of ruling Ilirlixon ne ni 'hc'I'' i |I..ill' bt living 1"1 Ainii-lenn Uililo, .h.11 I las jilt comlllnllhnnnu Tlur1' i< n nmn I
Till: u'i'i| .
III I
\rn.11 l, '"' liii rlh..I.. hut II.t fortlieren- ; ,
of imiloiial I nt' -urli lilies n KJI wot k I"irlli I l'i-l tmrl In"'I.
('O.l/.I/i>/:///.i 1'/JIJI./.I1I.\'U ('(J. t \10.111 nnd loboirn in OI.,1, I I'IIImhI.1 1111'11\ l h hns IMIISI VllM'" vnlinms., l.-l.li-i VkllimIn ) .)Hint h.Inn 01 s dlnii'y di'at.'r II.I'k aida '\
'Ilio A'o's
: I the 'ni 1'1,11'1111"11'111""IIII'llhl I } ttlllmtki' : I Impo-sibli' ( Thin flusk": Its> t.itiil miniUriif I fs I. nnmo 1. I .IOtZ Ild .'" 1 1i1 Iii lox "1..t,

Ollinn, : '. I II., I IP I ;,mil, ;. II: WtM, linttrn- : I lie inonopnh, lin adtoinct, of n hIgh li tmilf ii puidtwIlNli. I..I H..I."e.III II.I.l l ) Its s'si it.'I....,iU.rKimljillon r..lnl. soil 1 1,1, I, ".I l .'I'bo .i
"troil. 'I"'oll'lloll.l-| .
mini I.k"h'. I to full ,dind' nt nnt in. mint. Holmsihc.1 PENSACOLA FLORIDA
til 1 1l'u'.r
:iiml, lo"k' nol 'lo (II lit', jrenenil In MOJs.a.I1: Ih" <'''rni ,
iiAiinlain, tho l'lr"'lt WII"llil\11 N. I tiiim'ill I llm>-. ..r.a. nml h. d.\.. HU'IISrI.II": : \ IN AUXAVI." : I I | of tnolu-t 'lulp"iS or Mil ss '. lo.
., .ill, I inn' nmtoibil 'and inannlai Hind utlf ire. but .lo I the 111'I'c.l.l ofn tingle In I'.sunss, ItnTii lin-n rctuniisl' frau, Mf<'rime I I though 1",1,I >ct ,1nl' Isis ls-tt In I Hint dintHon. LilKTiil At1( 11II't'S .Made (ill ('ohIfghhIlleIhl.
- |IAIMIIIIIVirl.t" 31i, l..l l. Ihteonnlit. I I Hi I t In nnaiviif ld' "Im-vint little
.s'l I 5 kpi' 'Ie tiim fully |
:-I 1 1iS '"' m 1'1 lit'leu. 'I lie xin cm of l..iinl.iir: ", ; 11,1 01 ass', nnil' Ilio /Isis IMIKIII of 'the Mii-k" .< '
Mi itMoulin:M tIIlIi' .. I :>" I nt fnnii UkiiiulKiv 1 IIP I UnknUiim wnnt niww pccnlinrliy, nnd, Is IIMe. to i'SI.IIII| It to any Ill1 1- HIV:MM: -IX\NV! ,I lilt 'lllISi-I''S. : : I I\DII.t: !( I I'll. lillnlllv: .
'I Hi 1 bnl
i'In'ma wnn 1011'01,11\, 5 \oii' : ON M>'r. i if"IICllj edition In( l busty. sIlos lo N.III.
inn* Miinlli' fl"riiinlshisllii I'. n.ow.) 'I I lUi'Ir( lunKiiiiK" I .
_, I i ,inl'i,., ill l >,,iir roslih'mior I the Ago fnlNlo I ulito I nnotlirriiiy;' I In- : ) I lIsp Ann.Hi nil l.ililp &xlilt. Stir; |.u".h,11| Tim first. tinip he IIM ttn-i "hPI lie ".*Wpanmld

_ t plmi-df, hnsim' III I mum, |"'r ttu I k or .'< < Iwo lliii.N it -|-iuk-" .\ lo Ibo, Maiine .Ininmd/ the I:DiliIII nil the luiixilH4L, ,< <>r l'lll-s':' | nnilIII )' mil lot, wiw iil.niit KixUs>n )inni

MUM. $p, 'r nmiiili., l'lalllu. '10 1.'lln 111'1.,1.. 11II! elcrl.II"'III''I' Iri.h, :I.' '.h. f'Hir sliss'Iuut Ilponit lug' ,, :nr\'h.' ('dim, hIss
I I I ists'I Iliitdn, bnlI liom; tie ,' IIvnl.K.I".I.I. .. .ulT..red ".
- II 101 111'1'111'1 .I lsstgu a fr "n, .,.U) MI"| n '"'' I Id'ilKn. Ii- "lhchr"I.h..I..lnlllI" I. B. HILLSON
1IIKknl.\\ \ ('Oil 11E11'IAI. male, n''i p1 (,I sits, l It. I he i'nl no Ii! pub. mnjmity)' fatur .,ui, splustul issg(! the dctelopini I- list.. Xtilu.: thin hssuuguu's! "( t tin' Hnii'livlihllnii I wink mil, r,. .. (I" .II/ h. .Olt

N ,,,,,1011..1, no )' iiiiitdit! )' .tinlnir.. nll bum ioioialV unid of nt and di-lllbiitl. ,n .filI piod ,Is nml I"I".IA; In II"Hln\li I,'. llulnnriiin walking' nt.r nn iimi-nnlly, hearty mipM| ,
2111."U l ', I'.IilMs' I I" i 'inn nIdpilKfr : 1\,10 ,"llle | of 'rneklr and, of ten, thIn
IIIIMI "pi1' i
,
i North
nil x of A lsul'l'itltl" Labor' I bt' tsiu Ilu'li- t him' '"an J"|>amc, suit I in tIn ml.I.UII nPiip \
,t, ll-lil nil 111'1,10-1111"| ", l.'iiidiillilcx:: luau' I lid linilor t la IsIs of llin, UK'idinnt nnilnoof: thot Ann rii'nn Iniliati ilinlw.l. ninkliiK, r'usys'tgtsl .1.I"ly fell. (in .tha si l"li-ivnlk Tillxsiplo( "I'IIII 141JA "rl J II.

_ I luti I Illdetli, .101 In, 1 linw Isminl HIP III,'Ill-h ami, I h" ,'tiuuits, In IsIs, a.i-tnneo ("tin.l hhl I" nil .
ADiliniMt: HUM I I'll!It I) '- 01"1,11.1 lug 1111 t niled' (M Uo., and I to .IIII.1, lliue- ni. l.y .J' I ,
nnd, In lint oftlio lulu-, pl n 11"! H.M 'Ii Iv milker tht Slut "III.'r (if i 1I1..I'I.n'l| Thc( I.I..ln'.I.hlt
_ _ _. lulu onn |' cm oiling Inliiniilo' .
ItoiMmnlilo 11111 I fnrnlshi-d n .ll<-iiliiin.lll 1.111'e '
nn? inpnrntldiiifor
"| | 1'1) 'Iuuuigiiiitu'ss ansi iHn] 'tii In hIll tht' lllhlo In |
(?< I..n. -lIt liii II IH *M> MAM Firll I RMI Ol -
<. Illllllllllllll df I till lltMtinil l l III. l I rndii) I II.I use name tttn 11ln' ion i-o wll otliir o" ,nt tiit bt fieiient 1'h'.1 t.nlny' liy tlicne nolitliii I' Oftliesn I the fun.rid w,'" '', Uio 'luxt tin)'.
| ;
limn' Iliiin iloliIIf" thildf mit ns'r in I IiIi..li.uI. < ',' '( mml M'lthe. hole ,
| anil lmike.1
tn'itl' | Hln- I Hii r'I"18 i cnme at liiMmriwoaiidivmiiikisl
foaled Caillnlo'ii liWi
I hat I 'tie ( lookliix an' S tin'
,ndtirisIn 1,11 .IIlo
r"I'II" "il ii inlimhli I is hope foi' I lust of ourmeidianl nnd .'. it nail thn
mmo I whnt
a "0 nuts,
,
Initnrllliklsh
1lllhlill vonio tout \ nr -
5tIJusl
1 Jind i Sheet MclnlVorK I )
): IIM'ilium' votod by ,IIII-Icllh, of I the 11"11"Cllil ) "
1'1 11'il'lf I iei nnieii (Imrelin Hrlnci null'. I'tliloplP, 1.11'|*nK-r.i| imldishi'.l r"Uol.I'"lrl. On llm rl'il, COIPI. ,
; Our Snli-i'rlpt,mi II'nks. I'r ..n.>m and Inch u tic'1! nnd, toli-d n niiiHt I btIt an tottoik l In I tho ti htttnt.Hut '. TlKrc (Khlih hiss A rulon nrl'l > ",'ry ,,mh.) instill nlKlit ho ".'nll.I.ho\ I "n'ol' l.yiifttiiiK

MnllliiK I.Islsnn nln nt KI-I-I uio Ibo III-IKI. :mil,ill and tie I linedthe it is .not lo the ('IIIIIfll, xliip- Aiiilmile, I trnhm, I'II'IO"J.nl., I up In liiiipdlllti? ",",1 askIng for a di Ink
'I"f, nr. I I' r. nlninii, int II il I'l J"I"IlicIIP. 111. I he imu> bow Imp be lual I eonin Stoves Ranges and House
I pm runs n allies I I budding nnd HIlhl. ('nulsu'555-, Mi.ts3liluuu: I 1',11. Oilssi WI.1 ( Furnishing; COod
nnd Ii I .lil. lilj 'tOII .
.
mill ,' 111,111'S, hi'* flw 1111'1'1 Inn Inl ( d I I Icnrl"t
*
<.plII" n i for .lu : I tho \ollll (tint I look 11"1 Hln""., Ih"'Inl, 'Illnlnli, """'I. Javanew1 pn'inntura 10 ciono' mm" ) lug II
ti ( ", ? '" "'minus' h"I"I." il I fir iwMli'nllnnlmi1 I f I the l >>'moinlicpml tI'y .
:
mpiosc| ( sills', ( n-, I (hmil.i'P'How
"I ttliidi ntledi
;i ,l-oniciiinpnniid' l lit' I thonrll,,r'. niini 11"llilc.lrll. South for legl-lalioii I | ThuI A' ( for four AGENT
enough
laindj to Nut)- iimnv tinnalntcii-sil, "i 355 i niplo) 1"wns I. Iv.1 nn n-enlmly
me FOB
mid .nldroiis. lint fur 'uiIIuithuui! tint I. tin ) golnrf I huiu' huuts5csi's.I ,
\ ,kisl of Stun JU'V. ] '. Akx. M' one ysusu's r (tint. Its ttiin New Mux'Sun
"wlll
otldi, of .mil lush Ii., n i ..nl
5 nisi ( umlHil' nnd I In I HIP list '
Addle, nil Ii mill,I i-ntiiiiiiiuli lists'S In "Ilolho 1"Ilcl'lol 1.1 .1 J I"r.llh'tl\.IIIII. I of thoHVIitalics.' looking utter a tnlno in HipmnnmerdfISTI
.
l 'II..r I Hie led mil Hippci' ', b} 1.111.1,0 ( 1'1.' "tXo lintu nu Tinttork (Inilmip I ; nml it Hnstl,." Hint be m.st usKndiilnninintii | \ The
lrh.lnln. Cambridge Corrugated
1' : ( DXIM ( ( I J"IIIlh'llo nol' t dottn h.iitgfthsuui
I I'I"II \ hiI i fls n. "ho Nu'V i'x5stssus never nn
11.\CI.I.\ I! .lcll. l.y tie niUiliiiinriti', who hn. to KtmlyIhuliiiiKiiiiMi hl.I
; ;
I I : \'4si l < up'irlu"uuuufll' nilill.II .. 1""la:01,111. c'111.m'III'SI'"nl.llf( 0' ) I gss'rsl< l I lnlii-t. I I f Iho In Islets tiny 1,1., .Hint tin ttnit nllto, and im tin visit tiur Ifinrywnrm
111111 _. __ ICI1 <> ciniiitry
._
__ ,
-_- ---.n'-.. -- "ailed, I Ii slsuuuu'rtit" i ? It it doeil will liip' I ltU bointiso her (''" Inliol. 'Jlli-I.ihli.H.H' .h.ly! |Ml)'i I lhll XIKIIM1 11' IIP would InfnlllUt hnto

Iiml Il-df surully iniHl.'ikm.", Il I Un 111'01.11"1, ol'op"I.1' tul Itoe.ite- ulillftlt,'>' / Isi' il's." I.' '" t.micd .lindn't 1.1 Hdnipwlmtoxpciln '
"I.\y. A !ll.! :1.!; l i' 7.'I \ lie nliead miinwil. Hut ,1 1'nl/nlh'l, I" fortin Inns alidiit edinlnx, to uIist' > kmwliim -
lisP, poiltlun of Ilio juror uh > i x- I 111.111' /I' I II m niini/ BII. H 'I jirint.tl Iro., ==
,
-- I Ihpic I Isnu I 11'11 \iiv tin t Khtiild, 1.lh"II d I.mn Ih'r and IK' w.U "1111 nn 1111 U
l tin '
me tugsisust sh'rtutns'su nliop In NniiUt Ko Hint nrtidiui
\'I'I' IsMiM Jn7 the
Ic'I..111" not bcfoKUio-l In n do-iio loudvnnioIho 1 ira lustnr : Illr I
i'iu. .iii'i: III N wi I vI rh'\11 of Id,I s let luu\-j uu lois. lull'iv-l< of, the oiein' / ) iiiiinlHr In fmly, )'.nN In II.tt4. .1..0 urn I mot Kilo. \\' .n ho .nine to saul, tt anted to [IRON ==y
(11/111 know 'lint ho doing ho tho
'I he, mnlt-Mli'innf "I llm, Misfcl iuu1upi!|>|, In 'I I 111, Afo thiiiku, Ito, great, miijoiilt, 'Or I Hide.. Im ttllli S the (11'1IIII\ \ In HIP rui-otl Ii lt. r r"rl., hhhuilf'rtsilsh I uiulsusuku'r'us\ si nwl-tnnt ttns Into, lustitis .re 1"' ,
"Whnt nre' the ""W Ilihli for (Sun
_ (1"11 In,low New ( )Minns nml Ih,' Ip'utusuiiitu" 1'11'1) tile" cry iin- nine uf.lh:111: tutu, (cII'ltn mmIn'f \\e |' "'Ivo years, lug o n Itiltlointho [ thinl exploit
Dial thy, l I. I by no means nn us- 1' I'"lhlt in nol gllll ttllli Ihlll,1I I hiuti Hie ut-I' iiuus, 1"'I.llnl S .hnlhl Imust ,' N..I Yoik imint |1"1.' nut h",'" ]1"111.11tho hot day,two )"('nn' nRo lust minimi, HotnnMipios I -
t "
1110 latl".1 "llkl ( | tlit-n to bnvo IR-CII
tuusvt' .II.lr..k.
I Tad wlilili (' I II and I lie I.Vpiililn';i in.i 101'1 I.hl' 111100 11.,11.1 I"W 11)111'lltt'I I .
MIIUI I upon 011"1',111 tlstltstltti, of I Huh' piodnrlion \ I I ta HL Ito ears s's In I,, po.Lct now n inn fully
_ _ I \ | Juhl.
I rah illations fur fill me I liadc ,'nl I In" \ ". I foieinn sblpi, nil- "%v lint.U'.I..II."II1( : 5),'11"1 notiiocoiitnmiiig' bin nddusqaiid, ro ItOOFING.XD SIDINGS
'i in t I.: MIINU i t riiiyriv.M : 1III'cI..f 1.lh"I"111( pi 111 I ,
,
nmillt, (Oil nnd 'to of | ,( Hint '| Hint bo tnki'n thor In of no' .
__.1 Rnfily lale 1'1 1'01 'It Is a ') "'11I | ____ 'all"
__ 1'0'1
( 'HON.II the bt AU lib rolntlve unit frli'niln bnvoiKsnmilllk'diioltolit
smith ,
l roiiit iiuitlon tho littimof
l -
: I Mil i lug I lie}call)' floniN, ,iniiilluinihmo | \ICI'j"IIII'I' "1'nml'ly' or hy > \ hlni liurksl without Kowi.s1 J.\'nx': IKOX Koonxo-iin; h': nor: IX uui-: M III"I: I:
I slilkcsns I Impmliil our 0' toinonuotiK this 'tho oM lalMxl h tt.''' L
and nt llilsda 1'1 Mililly) \ 11'\1 1IIItl.t hiti-.lug g..1| dianee, tnhfoagnin
cnmo
1s ionlinu.ill flllllllj II""I'Hf. lli.it I Iso 'Jiine -l I nion Uoniiny piopoiliinisand t in 111)' mull not \ Uitnl l I.y IIiv"''that if ho' n hut with all bis FiI I Inloi'in.Hion nnd .Sanipks, I'linu-licil on ,\ hluhiesul huh".
IP, nunii'lintf I (llcrll | oitnMPs[ |or tlioso "n'a!.'('d In it. I I had lx>colii'culnussl! bylinhkit innkilig, at ''n. fjirocnn-
110'l'II'cII'C'IOI'1 out on in I the tums ho In liy n thatsonididdv
top
_ _ _. '! i of I 11,0, New Oilonni i M I I I'Iou'IuIs i ('oiiffie..'111\,ill boslu, I Ilieinhiltmto tilts niunv "hhll""II.| | work." Thu 1"111 w ill hnnnt.1 lstss'y him ro..I.lh'l iloc-
1- iliont Ito 0011"0\1'1" inn (lo I I.) HIIKPI. I yot
iilnn the r1 "le.1
miking
I !I. one' iuow 11"0111 blip : "I 'Jho (if Iso Hihlo, in tom don know exiu' whnt ( nmturwith I. B. HILLSOU
} |
till.11111 11'1'1 .1 )
Ilio lies I withi 0111)111 r"\.111
III) I 5 '
bo
SOlllhlli"1 him, mmlo 'nu
'IIIOll I lUO llllllH IHllr \ Ic'h\'CI t" 111.lol"'liIM limilii, I. $| tliiin U hit arrnngi'iiu ,
fill or
oils' : 11'01 Sceistas'}' of tbo Contention, lhe.cnjjroHidiijj ('on nl,t t lies I and I hI <'iuiitin t i ofiilib-lilioii, W.loJ. I"'uf nil tlio with ono of thus to find out, if 1".1,10.
: finin" 1""I"lh N0. 1.1 J IN'lIADI.NtlA: ) : AVIM1: : Ol'1! 1'L.\oX.
f S Hie 111,1! of Ilia "hllh"1" anil, inilllllllK link, the ('Iiiii'usstsss of the lo lines, of mail Melniclf they 111) \-itM! 11.l> flue nKUiU silo ikiitltuto ruI. wlunjio' really d,..,I- I"i lInt Ekirs's.| ITET :11'

$1 ] I'' lllllljlnlllllly lo usuuuh! isis CX- look lo K'e( I I'eiisiiohi binding liitikULMikDi-. ) I ;1 I Jlis lan lie SCOut nt (IlicStoioof (f. V,'. ADAMS &CO.) I 1))I'miiA
Committee I.nrroHPd ldl! nnd Last on tho Bo
; tl'lit Hint a iiiiiuliirof M-SM.In limiting on Kiciildput: ( ol I tho bil-lne ttbidi I '. IliSinilli ami 1 Iirnn 1))'k Tie L.I.
use public i pi inter, nil (ul' whom nin-l I h11'.11 e. ttould 1 miclv p. )','nl" to tlio into tin I, Mm. A"I/"I H, Titn. of North W'ood'turiulgo I ;p'II, -. 1.'la.: nlft; f t-t; II r
hli,11 .Il'l 'nl"ll1 lllo !
I Hutu cnllite I (Ceil hate i loccnllyKioiunled. | tbo on tho lift I I _
lie IK'Id guilt)' nnd i iially| MI until 'Unit dlt IK In il 1'1-1101.' wih ,'ul.I'. Dr r "I.t| f"ui "'n yrul of I ho : I. I.n.lorl.r. (she In tlolanimidl -
11 'his ma)' I c U'in'oiai' )', id- on S () uutssssle, I revolutionary wnr pnid
II h.h\ .
wI"I.'r. H I : ( ir.r.iiiA'ii.D: : :
they! lake IIIII'all'.aIII'IJ"'I' \ ole > by tin htnto df | Tin : TIl
II'lill
110Imd\'rN Iii lull to 1 Ifslunu :0. Inll.hlro
i the OX pi'DUO (if llllll.linllnllllCilKllljr IIIIIg I lUl. to dunI .I.y yenrs nn,111'0' nut,I $llt) by the Lnll.it,

I J1'c'll I* lOsOlltd (lo, lilt I II.I10 i and, Millie out the A"III: that has I tot nol only (the oal and iion tiade, Into tlio Minulm. l'ol'.I"lul.! '. \illlniii Mill, Tilton tsovt'i"' |500 )(nn old..govormclt
| ) tho PtN M lA DAIn I ? OMMI IAL Etna blacksmith Coal
.11"t isal I I In
hI'"I, gustily (if huh I tin'ft. .'llillll wll'i' Unulil natuiall Hick this, outlet win lllxgH 'I.'IL| "ty jun-son ---
llif by (Ilculgilig'li I nlso tlscll emit, leiupoi.uy Diikntinci7i, "in. oust of iftimiitiiittiut
in done nil mnsl bo' )luld cuuuiIhy, icrpoiifible bnl, ( 11,01 laqc: shuttle (ifllie glus-" 1"1
ond lins. (lo lie' rcinliniinll( )' eial I fiom tlio XII thisuscul.. l, "|M'nt on nn 0%clogs thhty iniiitilision ,' I',01555'S' In In? i'II.lll. nloMi, .mi..1.I HO fir
und It in n 1..lu \(>nt ho HI"'u SKIN and SCALP A1
Iail npoHtlulr ptciy Irl"lnle.t. 1,111.,1. .
S. lopinKd" till of ttliiili In I II v on cominci : \\ lusts" S I'slIilst' .1"1'11,1 a 'ain! ] ; nillie' pinple'i 111"0' uu" in Jinpaiilt.IiId .
"
.Hpin \'o''I".IIvo C.
cliiiatlor sunlit it IK \ "1"11.1 'I mid iu'uuii'ts II"n"| ills V. THOMPSON'S.null .
"i'ror lux .lie I by gom i al I"ax a.I \ill.lll' turtles II' 1lot! of states and! Itipic-" ] ".", In 01",121, linigimgi nut ditilei'ts, liiino-lv. IIlr..I.' mid, tiand in Slip mlIn -. Mm:
11l 'liU IH I Ihe petit\ situation ; nnlnth f.itor national nslslaiiic ('IIRUH" ('. 1'1,11,1 ami 1 IteiiullfU-iI hj' c''rll'I.) '
N.w.rk ,
1'10 HunAn I lit .
I lion I lor loud t 1 It I Iliu I penjii'N liimntH4 : .
1"11 thCI..rll' inn llenuiliiH. I -- -- -- ----- -
IJIOII nnd onh n'nudt \14 HieniMhi .. I I' Ilio mi, 'n'bant uusat Isis'. ttc -- -- tin,.ii,' HI minli and' sluit "i"PPM" piildii
objodiotmble.Ilntollxi \ill Me I l'Iui'usla" nnd, I' IotIuiIsttsI : IC>)asS <.rnli I If t the) take no Ic'liol nnd lit I Iso hope 11001"11 Illllllnlfin' I 111 Ii tug, llm iiliu Dr. A. Riser
ff olh{ I' jKitnU I I In (the I ,1"1' ,' lnllll ,' l>ulp, 1",1 l>ilihe, .of ('usittuigitsum's iiml, 1 n,1).1" ;,iniiij the 'lusttinpl (' t'nit: Hie ']lapirhiH He in-el I n
j'looI'1 bo, "II'ull'I.-.lnl'HII\ Ihi'lh 1'11"1,1 ; hnine mid nt in In ,
mailer i lest as it Uno\tlhoy must nil : p imam iiiLsiuu'iii I I tin 'in "Iti'l
do nut how ". "I."L In tho I Diiki'inul iMulicsfidfIMiiilmrKh S '' I miitindtt, Milk l i ,
.Iall: lint XO\ 111.11. E"/'II. rl" Inin i-t nissi. mid slits u Iiu'v link. tint' i.H nMM
11) Illjllg"llo, bo ('nillj', not only "I Ihe 1 In Mnln sisut 1 lie I Iinihiwof AlImny S nit' S Hi,ail, Sirs rlll, until .luur h.II..I",1, ( ,11 nt.1I RESIDENT DENTIST
I to Ililx I In the IIUIIII.MOIIililion .111"1 111 "n.hl"r I'.rllln"
niidiiifr M poil' ,
,
kill linil I I'm' ,
and (hot *.i)' tlionlii will nuke,: I II.f. Lit ('1 I gsuitly lonspiiaey ; Unit \\ bi'e, ( "s5t'ilili'Nliundi J'cl'l, has n libci I at aio'CIIII.I"h'Ilh'r Ilh'"rotnl'rll Kramlmothti'iliiilnisllato diillun, amimirmfi ir nl "kin 11..cl, anil ;I n'i 1 1St.Is SIt'-''1.1",' ,:dan I : i;I r,.II mui: ;uuii5,fur I; fll(:\p!:llinnil:I.iii, urmu So l ':tlinso, nnd:: \Inililiniin ,li.nidiMiilti II; :: S, W. nnd I Ink'ml.. ni'lu-lnil,
IIt.r.x
II win, nc( Idddal In t-linplj impoHhilile d lollottlnjr .I : .UI"'I'IUt i\uiilu| --In' ( \ anil, 1 (
tin, nt \\ Inilsni. \\ hi nttr 1"11.,1. I'r'lh. | H hills I leii IIM. fr'rio Ir nnl-
Illsll fit pdilllK, lllllutH hllll"lo' I It n 'v.lnnc' C'I 5 I : ,' Ml I .Ii".r 11I11 : :! \\'esl l In u :nidi' 'in $1 rest t.
I thinking IK
1.0 Wil' U'\.I" .
1.1IOWIII.l id
'11..111. mid mm ,mui :
11"1 t
this KI'I lionta ansi tic fill'III- 111.li"f jlllll'l. .1. rilic", iniill.t" nr --
Ill ( : .
uuuus.t Ilr.llhlc. hurl IN
\VOIkH arc ol''h.I, ) tuy mil and the, ui't'su'ui'pp-iuuui! an 11j'cl'lr 'u'II,1 1:1'1 niKht, thn Ki>ul 'nin'si'ty IKWUUi, lur, II'II"'r' "1 11"111" II
'time t I. constant iir-k of upon il extended Hut: Mr I h:1 I Iho dll.'"' 11 sii.i C'I I\II": ttill l 1st' u rCI' I..h.A .
(lint I I II I. ami I not Ihu lust liiUrvatin fmturo loni pctntorfliif A Coinjilou* ( '. I
CI compute bloi\ 'Uiuloof t |jaks' ,.tiiitl lo jiiBlil .1..1. I Niippotdlioii. vei,') lii'o, } III."I'i)' .I(Ibo 'lol..I.ull, thu iblitmo that fullnuri, tho ijiltu's5'tltl | 1 tunes ,,11.,'lid all ill\' hits'1", Ith dlua Terror to Evil-doers Cot htsgo ttilli i t .") looms,on IVIiimntStie.it.

IIII I Ifonu only tvus ).uill}', bo, must luiittuutieti VII 'IS ol I( usgs' "h"1" slio CIHI1U4 (. J.iitUiiiJiniiimhuv [ ( .IN (if ililloKiil, UmlH, mui\1 h..11 in'tilIniiiil 5' and, 1 tin u" n'nd 11 11"1111,1 i rum in .ir mar Union I lemt.| .\lllr ut

l.k Iu. a ,11\1"llol| of 1:11,1.: jiltionl I AI : or I lie n hole must be In.Id Whc'l\1 M'e 1"1 ,'ullll xolidlv for | (tubS n ( ."I tug r"oll. the Londi I sriiuiiuuusit pi'5pf, until. 'lit, .\ml\ie,' .,'\11.11I i ,'" H it* d 111.1' mid' |5ltset'i. I tins dill,.c 01 ios'hpieuis'e of
.
: 1101 hll' "I ontlcli ( ::1" '" 111' Pel''I )' nnd, MillIe timeh'n 1 1I' full df tmesis souls linbv fuccfl IMH"i nif; out of I1 u lailt t, ii'mll I ni,d Me.ii ,nllhh'l'! u.tl ('f nut| uuul, I sushi 1 nini,' pnlnl, .I''tuuu'i I I h,,' .t. DhNMS: 'lVpiiuv.
111) yuill I and ," Hie ,u'unity.V( lit Ki-tiMiiKM: : I tisi5,I Oi Illinois, ( the I Illilk | ___
| ,
of Ilio 1'.1 gluig' appoint nu'lit oflbi ir hl"'c- little w tilts 1.1. nn ti| | ,11.1..oftho irate 11 lii I ttlsPi'uitgts' 'I 1",1.11,111
h Mlsnlndpil| tut ; ICC".II') [ \ 11.r SI Ill, .
hll til I1. IIHilU MiHlttKH' till' I"hll
I I ) a'"I'
; I Ilionylil I I lliat I. let Ic I' ttnxtoonl- i.d, h,' ttlnlo Ibo people pnliieti ma}' IHI win llttlo us itofr'u'ks'.I 111'11e 1..1011) 1'1.11) : :
I Isssuu : I hI'I
d I tin I
"III'I'.U "I till} kit'eland, sushi boon | \liniu I the came I"111111'0" |1.1'' juimCKMI I..kll"lh| i'ti iioiikm i.f('l 5 ami, thenmilt .- ,.1'10'1111,11'"'tin |iu'It. im I'IV hl,1',1 \
flOMI II. Jllollllblo liluIstido Of I IlllliMimel 1.111"11J ) dnlilisll ,litlit liHin| tho ilay/liliK | IWII'I' '., I' sipS, iPuuil'\'lsski .
at hdiiio 01,1 ; l"I"llt niiHJiiM, t I n .tnlil ,it. tuadd ( \ hill' IIH C.
oiiL-e. I IK one of louior" Iwllil11".tIV. II'dlj: In,low. ltnn.1 'tlio Inilnlk'i "," "II. II ,i ,' STEAMERVILLE ,
\10h ( f.riuuislIP d 5 In the fie
( li\. mud liimpH'. mid "' Illoxliun: mid "hn"II'r. I.'s< iili tfl i urt f111.I I" 1.1/.1',1|"
'I CI'o."ld. u.uuiullult| lutliii tlulii Hie (|,IMI n,, tvlir i l.iiitsl Ihu iillilfoi / I K: U'.M'K: .r till p ih H, ,,,I us"'Ir"1.1,1.\ inmldiniim h .
\" 1111' the( (ion 1'1'1"1' hold, in;;the adtoeali's ol I ai-jus'iitl diti itniiiini,nt at the ( I|} liuIu''|, 1,1! "usluis'i (5. I% I.at,111M.1"'h""I1.I d pat:"'in_"' ph,',,, 111 I", hol"l'nrIII 1st.' He \\illtc c'. Is ill

'11'}' ] | lo think lightly, of' tin D/'OHTATI : or) IIHIV: ) oii; :, cub. oflitul I ('IIII"IIU: In srusIuult'ft btsicininjl fur tho rotnl family. Iti'i guuiiuttlllsuui" ut Ii liinui, d, \'". ",UHplll' | "un's' III \'lusl, I F.I I sii I I, 1. 111" .11. II 0111,111., ) ( \llill.. Nntt' Y'lllll I. 1'inl-' ,
,
IIICII I i il 5 h I i u- ( ( I appoint- Idi li-t nu lug -iii'ti I"
) II 'I'lall .to I. r.llliln h'I. 111' i ., "' 'r ..Iuh' ilI '
I diipliintion, and' uule di' lo tiliii'Ii Inipoil- ol \ ; \1.111. "III'nlllul"I-tw Y"lk | pi ", | :
nll"'I'h
cxptni-u Tlc gii'il {4100 I. despd the idol ". Sail HI.II C'nie.Ittim IIHII .ii I ''h"lool"I'" ) 1 1-N-u: tilt I I lint(
iiidlOHMof Ito lliMl lie, I'liilod oie mo Nsho\\ bt' I Inlali'M II'II..il. -_. '-- I'AI.\ i \I. 1"1'
111 I I h'll 11"1.11 I IK mine ( lllcl.1 111'tl' IltlllI n ,th-nit liln inn fur II '\\ < 1hlllr.. 'uVupu'lig, I in,
Slulcs would Iliun liiuo to drill lil I Minimal') Mnlcuicnl' ('I' I Hit that 11'0111 I llliils ('HIM'i'rnliiK' lt..i llil,Hit ridiirm.t ""11.'> i'f1r n.i ('lilt tIll Hkln, intir, OUR NEWS DEPARTMENT mikdatH. s:IHI' a.m. Il':"IHI niii.

\ TI'I."V. I )' I tlio montln hl'I'lul ,1.II.j"l, 1"1) ( \\ hut or or mm i II line, .f nit liainlH, Tr..in the "I'r 1:1"),
two its Ilhlclllof (uuic. 1'111 I'he' Ktu ( "I""r Ih"lnllnlh "II"III; tip' ti tin, rlst. I liinl iiiniiliiH. I\ hl\IV IhiLuuil I.' 0",11"11' r'.IIhl I"IlIh : filiiiiiinliivs .
; I \ df I uII .
01'1111111118 C'IIIIII l'cII'III' : ISS7.lhl Impoil- Vo unwilling li belietn, Hint nohomii.iblii a lUlniis 11'| '"IY ) for my Iii l"I'h".t till' II" 1.1. .
mid that I I I uf Oi'- to 7Itt8;! IOIIHaifniiiHt mo WMIIH one illilltleH. Irnth Is, ton, ,1.'I.r. ''MI'ip:IIIIIH In nu pin' pinuntil, I u "', I r nil till 1111''nll""III"' 11:1.: r": hi,
tlo X\ h.d' | "llhh' .
Iil .
lolgilg '
_ 'II II' mm "' tto b.it: c nltt atbdiutd ",, lip' 'il lllk1 I: li I I.MiKiui'H: : 1\1I111 .. tits sliPs nnd ( tiiniiK; "IIIIH;" HiHliniuoi
: )I Ihr '.. I roliiioim piitnuv ,lio nut nltoKitlid. 11'11' 111,1 I ''I this S Ih,' slsp 1..I"1
I hii f',1
li'iuiH" would be 01 Biidiinily I :1101101. dining 'C'I'I'' ( I t ;s lV'luluus' 1'illt' tobottonldatooii many 'nml nntt I II" "n Ii|\ ( 1,1. "I.r".1. .I 55 II nt ttni, i niKton unit .mlnt
1"010" I the ,nnil .I.h'I'rlRIII..r' usiggttuuui K.; I: 17i:iNorl: I'till' III'S' 5iutitii-, list 1 r.iuluut 111 1"1II/ :: nil I S imikd ., .
1"11..1 Iho dust iiosidin T.l'AIEI. 'iami'1,111'( M. 'Iall'u I the I'uuutuii I Hip
lloim cljhl ( .
I ""III"ly aiu 1"11111 II'cvlll- to high ] i Ih..r lull h' '
181"1"'I.h'I'1110'< Ihll'O full
nf Midi 'h''I"1
I i nr iuhpliiition tuur """, site ,H MaHH, 110, ; 11' t'uibliiKiit I lips Siiiunrl, \\iii i'null n,
I 'I. ii I .
gcions the K'peal outs"tax on \Idnki'y 'I" II II"'II'i ,'. him, bv Iho I II'ul'I" II'UI'o.ll II'r. which wo rl"II from ihni,, font, .h'rs I ,1'1'1.,1 tiiss I'C, <" lllh I tort llm rani',ns. nnd I l'sui'L I l'li'ksiis, iilinn-

_ and lobucio, iso MI out'noil :idocii- II'OIIhllllhllllcllhll Teiin-t lvttsIt., toottnbim tus u linn' ((ssl's'uuuss', andtlio.uo fr IUIil, or uti nut, if fin.tin"i. iliMlIuston, It('Ii S sug, hi .il>', limply.I '. Ptauiis" 1111".r.r. iii 1 hII'1-. lii" lug uhirs't In l'nlaliitthmfnlumt J iiiP; p,m,
; \ ) j; \ ,h'HIIOI. that .hlllOllil, t'hlife-t ainoiitf HIII'h mo i 1'\'\ious "ilintti lulls,"' I F"r Iho' 11.1 jtin,' I hue liiiI ,i .pie is nil Jliltulti'ilu' "'" r"I.I'r. Ihln liul'uii'i' lpatusliu-sIll' tin Milu dat tte.Ittgus| Hi hi uitisps'i will

led b}' I lie Ncw 11.I'UI.'JI"i.llcll'I Our 1'llolvOIII 11111'111'1'0' 1,0 1111 tho 111p 'IIIII Illll llllJH'I'illll Wdtnl II lilln'ilIK tO I.'k (.111HnmoiiK hill,'. ",'al) nml plinpli IniliiniH' on Iii\ I Suit nn. uu'1"u hllnH-.i"? ,1. mm (>\tlln'linn., bate I'hiliitPlX \\lia I I' I \Vaiiin.l S m nt II

I I''l. New Oili'iino) has her wiiy im WOI"IIOI | 1011111 11,1 ( t<'I" ; ) lt 1 I tin'10 o m.iiit on-den- ttio tvntcfl of '"1.1..", ( ".h)' nut Lie" t u itth ih I hatui pplliil, n limit"" nnintiiiillinilsil : .\H 'Slot UK I i 11 IM. dune .ii'Unlit' i \ ti'tlis'k> iiu'ti'tuul. 1 1 i.irliikls .
'
( I I IndicHfoi. their h'ol 01'1 II Iliot' loulil luilnfully ( 'Holy Knimliiii" nitmlywimliiiH ,, I' i trial "nut n Ithnut mn KHH, nniltthli ,, Hi',' | h"'II''iNI' i tc in pit In
lionsainl i\ell-iiieanlntf people' .11.lu h.ll. hll'lIil 1,1'1' n".r '
to jelllee and, of tliuItIsses 1.I) 'h "its N5t'|' ill t anil, I" imiillit" 1 Hi w. 1. >t AIMINirinl,
IIIVC'I'll vet 010 of UK good IlsutlilY| nl )home.I In ",'ly in sls'iluiuutluy,uuuuh BOOH "lt" 1111 Pius i nr nn" UIIH and l'n'I.ml'' iiisrsss'us', *
fledpicsMii;: the opinion 11 Sill III. .'ll il's. l- .\ I III I' II'- 1 MIJI: If or I I.t'uu,5uiiu: on Jloind.
iKC'dod _
lists 5 _
] nil iuuuuuuey \il I iiKllHh: of.tcci inonlKH lind Hut' tinro ill 0 rdiKious iiiituitsi" Ihlt I' noi .hll"I.1 In I thin .h'I'"I' nu'm nil liii' f"
11111111111"1'
I JI"i111 iippointuiintM t >, ,
and' inoio tot). obliged It 111011 I (HIO of I Hit ir ore |l'I'lul'>i I his elulkm, 1"1 I the Inn K<'>1 itli mi (.">Ui.'io n'h liiusiuto Hint itiHKMimeti UI\III. t Illll.. III iippliiiue I "I mini 'rn jiniiiial.' "I'eiiHiuoln mid IVrillilo Itulli ond.Arrhefl .

All I Ililn 1 slmHH t tbnt NIl( )i leans" Is liom Miain, tl' UI'" not lompolled appointing 11,1. I .potter bad I.C"II'. ,1'11 1"1'r.lc.llliho '1"1" an Hindi an ItiL tkimiit tliininMiiro.an tiiu No ; ,''is'S In, 1.lko| 'J titus, l.ni.W e .hnl upplj' 'Hie H line i nlu, Inpi"('luls,, ItlLYulltlNll.
,I lit I Ino iii\ei'iinienl lo lust)' II\hll. .II..lill.r| \Vt. IllltO Mil'1,1 I tlllir It (" ItKMHHKHIlll and, ) 114 5Pu.HIIPIi' mi ,
l || l |
"I 'I.ilI nt I I'u'tisusulis no
II.i.1 ; n M
but far In \ UI"I'I'I"I', his ti' mid 1 I .1.0 ti rmiiins : A
poil Iusg
) ,
11111wC'lhlll"O ,
10111111 I 1'101'1) an}' lav 1.II's I Ihe dnh on bien utoiuul, Jll''.1 I AIloI|Ih'II"1'0 1\'n'o,' ito 11.1. ,tl. 'a' H, anil/ Illl III ,11'11'|| n Itt |nml sit, I hl ii.hunt ihi 11 inli i) .nr..1, Ltiivt's (sir )i i lit lsst' in:mi A
Unit lier 11 lilt' IMI1' nil |MI4-M In' HnllKfu' '" '| In
IUII, 0111 I 01'1'111 ho Amcilinn Imcis 1011" 11 IIllhl. 1.1111 lur" ||lull. 1'1'1"I .fo'1'11; 1"'IIII'I."alI \ill\es 8p i o iM
111'01"1" ape5 - - - - -
1111 In Iho lit -I 11"ivi
01' Sdiato if bills .
I can- I Hunt's "Unlit (in '" ( \\r. \llii-iiioN.liiiuKHl: I AllmnN.\ ( HIT 'HKMideiue.ttill \\A .
mo nttilklul, cxpi"n-lvo, altuuugetousus 11"11,1111, I o a ltu'euut dei i-lon. oni- 'II"lllnl"I I :' of Knullmdi, tho trim,h'rfnl H'lnlst Iltfoio1'ilnto avi N ltaP_]nr!_

und uniei'lain, and tiny miixl In (llo 1 dill von the mill \\liter "IH.-TIIIIII.PII.. p 1 ," null ininh, df AI'y (tluulI's' ami all n IK"l ill ItKtiniiK-iiin'milliKrmlieie.: Th D i1y mnarti l

undue of tilings eves 1'011111 HO. \ 'that IK ,shipped ttilhll (HI, the t"11 'II': KAMI 1 isfti i':. 1 of Ut'ei,'he('k.-1 ho (.'him'linmn. fl.I'rS's'' I:, no.\55'I ',.:.".'nnt., fill KIMS I'npmiil;; litMii h.,)\' I\T. r.TjWechhiiii

lei iiiitiual lu\\ n and ('OIIIIIIIM. I the' Voyage I 11 in iiillo| 'I I i'tio that I lust 1'11.' I va tilt 'Ilio I'nldlg I ('IT.r I Ilio I Lahol I'II'I lIsp, niatti of J"\.I'I."I.I. M I UIIII I. -end I'K, for\.IV" IK'lIKtlll tl.1(1,11(1 I.. lint o nl.le I !Eei'nll.'I.I"C"' I unte, (is'l oiiil, -( >ii>uir tu I us'. l A. l.iindinninudiinti ,

ocean tindo of cOiKaiw -I,"",. mnnnla< Inn'i', mn 111'0 Ihlll imiipi I tt' I is "' Lalll lor the l'elllI. nnd IfMttAiiuikuimuftod tlicKtm'trnni( K. .
und "HI ( \'clIt uuall)' be, ('ondndedtljiongli 'n-aled I'm I lldn tax on tlieir I'lI ma- 1.1111 ttlddillie 11'\o.liol Is to 0111 hpimlto .hlnk tiionj' wo 1)"till lio .jirfittd I I' its sS. I,iii tIll 111,'.hCOIIIIII., ( 1'"In'"I''n, nu I 11'in 'r.1 .pin- DENTAL SURGERY
I I Il al uf iHpto Lnglisli: GRUBS I ll, I I, 1" 5 in I ) ,
I I Iso poll tit I the tsi'Issl) I tlio rnoinimiK' 1./.1..11\0/ levy taxes Nilt'l3' "1"11:1,1'IIIIM. < ". i race women ) :"1. Si i 'r''II'l V'I'II I'' nl.1 "i .,sty' rO.I""llm.I'of ,
1'1'1'11'011. ) tlitir, Aim'Hum to Hlnuitu la I t-otl-. '(sly .
dnl ion hied i.ilU and piodiuU Ill list he conlcs-ed, I t I Uiiipldlv can 1 lilt ojh'I" ,InII""I C shuNt' 1> 'iitnl( Colle.-e In I the \'l'iiiul.
,
} only avis II Slut, )) .'us I test Si tit us pint olcntiy of .led. Hut ..111'\11( on- ) alnln ifioiind and as MM.IIas thus, hint til of itkiUltihhui., nll. I.h', nil.) rACHEALLO I -E-R." I'ti lint"ins"und P'hiuptigps'|"'I;,in, Itt Nat mml mid ami Mn'o W' IU. HO Al.l.I ItlMiS iii"De2at1h3tr3r

on Ibo dnlf( .I Molnlili I 'uiutlel's, Illho 11.1.1101 pay last It Is 1"'UjII/r.ll n polnnal,, pottirIho ilt'luH1iiivti fill cusiuutsislusiw| | iqMtuk, till'i i(.'till Khjiit, Ilig''ntly, RII In 1""I..rl.h' 't'uuu ligl'., i'siti tut'.iuuhitius, Hiiup us tti,.II us the C' 'iiiiiix, s,'s-i.ni I df ,1),1'1' :

fnfo baibor und natin.d tliannd to ol laves on I the nit "ill II | anil Ninoim, 1'ihiN. Mraiim amiUciiKiiiKit I I1 ulslatiiro.. make n d\nl)' I linn Iv '
IUIO I IN IHK S
ltlll' \111"01 I abt Mli-l' AMI
I II'OI a'I'ly. < ) 'R' I. 1.tuiugiry OlL11..1 stir)'. M tIll| |EIIN jni.h l ,
,
Itt lli\nl in
Iho
ot e one
Ibo nlfof (\vnl-il\ ktt (tutu i anKpccdlly 110 111.h",11.cII.. UOIIII'CI'' Shut "i..ut.I.1 II h\, New \l1\k liulll-rt, \\ |hl tusk "IIIC'O"1 !33"S'l'hiic'lb'I Flt1WI'l.t't55.hL1i {

und cheaply tie' inndolhlil)),. 11.11'' )' und,(IIC8 II iniiea-eil I I tostof 01,1oc''I.IIIIlv al I Ihe juiu'tleus(btdopid\, I sliciifjtli, (II It.enough It I to h.r.\.. II.,''011"111| (t"'t' i II Hint A stays IN'r l"'nImlatiimfl "Ih.I"h,11 1.1">..1"'h'urn.\I.. ;' 1111 ]I.'r h: P n: l 'W 11y: ( ENll.ioh'EItA'rIi's..

1"1111 I"W.I'IJ"I' 1'1\1. 'III' lt IIII'n.01| [ fn'I.: .\t I Imi--'inU, 'j-i "'II., uI'\t' lorfl.t.Ki'. AM .
In Ilio VOIIK (iUAKAXII.I.Ii.'liy
iiml tbat tliioiijilioul jear" II"hhll'II'INI. I In | J I Iml in II. ('11.0 both p:Ulles to put' 11 I Ihelislmltlnrfi thu Ollli IIM Irigist nml II"ml"l 11 I'olti l I'ini( nml*_hoinii' ,,_llimtnn I ,
way II"hhII.: I'ehlnd( the bini "- I |>s I In tit'vising I plans l to de- hut nunkHiutl r''I' 1"1 ivfitHlilngwimp. I 111 IHI n piin' | 'r nfH |pigs's,lr I ho sl/.o i.i'dii,. I Ur, WiUli'slUNiiiiKir I put t up Ill l

lIsa Xi-wOilenim i lor I the I HcKscnicr mmiApol)' hn- teat il, Ii,huts ttad done I In u l'blcn gi o I It In hot ttlto,"tbiT f..t. ,'" W. ii. A\il>MN. 'lv. K. LKK Hntlt. liutiptu' "I' pit the in inn .fom,lllIv Is.mn bin olllio liom ri.nil Sly Inl.r. 1.ti'srgiis I.K.
A"'r 1'cl 'ill.r
wnr \ 'Hdf Hint ttwk, nnd ,
hhll'I"l ) sn.'h ii hum rimll-K V.M., M.I)., 1).I DS., n I, uoln for
,
tho the list | ) lib 1 Iho Hi iiiiUK' til'lo focxl that im n
able lo t'Ig ( maiki t Unit ( emoiiats fusing Ilk '
publicans "
imittirmi lit innki :11
laifc'ch I Iso F I DAVISON & LEE ) 'it I ttiluune lust In.Hlrmtlto )esuu'.s, 05015 50 lug Situ Ii Igiut'st poll Inn efDud
ti tl'ollh 1"1'1.1 J"'loll',11 ,11"00".1"1" IHlls t bag I cached 4 I 11 I.TiDu(I IIIIU btian e in U man}' Ill.| ,I.I.'II.[ but (iso .itetliiitiuy, lialiilA ulilih slip I"1'1'i r""II'II.11. t'tiute. ; siij.nml I hdit >r nf I IhriK-dflhi I Miind

ua also til Mollo. It Mas Iheiinntninl (" .ful I has bei" I Iho com. Puts 1 I UICHO t Ittopmtien, I lIst h\II'1 one- iurah tu uu In hllu.r nutionnloueigy Its price, p'ansit" in nn' hnfitirt srI lixl H.sksif. the 1'rdfisi. 'I thisDKMKIMU

lino and, rhaiinel of 11'III', and lilnallon Hint I lnin| >iUof\ Ilclll 1 niibi I mo mien lor,' (I man}' )oaic, hut) luso in duo" ,.-.(..llnlioJViniN.riit.T 'Jlint HuuiuU' .i 1"111"xh'll. list' it in Civil 1 IIgiILrt. (fiiinilt,Vniuli,, 'in.in\\isi i-lliim rlo usiut I Its livnt' ,I-t:. s iinan P nc": should, itirt' : IS M'AIIM ,I-:11.1 l>.

us soon an aillllilal t I condillona me le- fist coming In "" 1' aduty ofl7nton.Thus I I ISO next national, 'II'IIIjIII,1' cnlei --.-. ---- AS 1> fninllliir st hISS tin. "lIrl'"I'hlolll' not milt, I Dr.t'eli-li'ii D nti-III.'o Is for sale at tn').

(lie lininenn' onllajH 01'llh,1 | Iho 1"'iAllllllfII.'I', : i U nloenabled Ihl klingylo 11'1 hCI' Copy Mltli IVn sir 5''sssll.htuo City and County Surveyors. nl' blsinniilt' suit ito hut m, 5uO iitnlm. 5 Mniiils'l | I liril-'Moie,
10\,1,1111 I .. solid UKuiiisl 'the I and Ibo wi.rid., \\ u I mill| rat In niir \ I* piiparid iil-n In out II Iy pn'p. r T.H.HIHi
I. 11M 0111'0 h'llc II 1.111,11\ la\ol' '1 quUUtwt. ny to copy with 'n or s'n. Ulll.e nt tin New ('mint ('onrt II. W..h.
I. Stales l nionoV I in ami I lust of '. \ JH ) mno 10 '"I'h,' this hf.rlll", n ,lipS I t until usuul I Month 'liislusus nl MI pi rim
I for llfi.g\ I II ilj.o" 1'1101101 iL cxpenmi 1'1'1)' ill U to put I Hut, hl.'Y svIgIut o\ir (tin "I"| .Iul JM ";-1, 1"1..r I | ,,Ih'M di tnlnah'o, nml .. niililt, iiml to Hint Ibo tmimis e.ui.Il'
--- ----- -
t1'cllllg I 11\ h'll i oiisinneu.Keilmllon MriHlm' of tiin' OH whhhou unto 5 to -- tinfiindl ,
1"11101'11' | 1"1.! ) hutS lot m""h nn ml, i'r tuuliull Sit HI )Iipit is.
I ('hlllll.) ale hlol'lcl.' 1.11'I } leil.ilnhv I of I Ilio e\ies.lte I lh'I ont.cd 'I bo Chli'nun Neus-uts- : It U 10- lull it tli'ni) mui liu\o hills, liaiitU fttt*, llii'ii Terms of 11"r. NI) l'tt's' | N r.\llt\<"IIMI.

is 111 bo, I In t t s t the I liudowill ( laiU Hlllhl1 aeiompniilod; liv poiledtn( hIgh h 1..lh'll cIuleH that lilm-e tlio niiitur to l.coplitl Hut on tin ih.UBt Subscription. ti1"'uUusps Itjrlili I oIls ulnnt I N mi bind,
11111' Ideal puf ( ) 011101 I oie. 1'ieo I Hon. .lolm, back Ironi tlivltft.vo, mi to Irill it an \'lIll' i.imiblo Thos. C1atsouREAL \'.\ I.\: 115 ttdl ns (.sil'tipi ill mid nil S itliu I,m il
I ic\'oil lo I IViiHucobi UK ('CI I sit usly lion ore would enable (lust lteh>eiiior' I list I 8111'111 I fit CIIIO-I tto cledoinltoics to the blank I"IHI| 'itIi. n ltuug'r of tho t II)' iniill punt. iiilut. sin" 11.1.,(lit Mil. ,\m usIup: los of any value uiuh lllmiK ltreBioiilt '

und Miidv in uu lei' mint ,11\1 hill.CIIANClTlOH ninniif.ietuieuloeontiol( I Iho mnikct of Iolih I \Ih also ,dais kf band, ktvp jour pliuM hi tho tusk or MS.iu mnl-ii-.il-" ) ( Ilh'r.O UPhti'u-ljs.utisSis| si jlu t..
WudlfdUi
s ; } ,1
II ( ciKf Atcry
( 11. 11011110".t I you si nt.', shut' >ini will that l \: \ Ktit: *iiii
IhUiountiv nl 11'0'1111'11001 'linked I ( I:1 Ilhll"ly I'ALAKOX 5utvu'r,
; 111'lho 1',1 I Illtl K MUM IIS
; : 11'01 1"1 :1/1 'uutt CUM qinttiAD (sisi (nun Sail ills
AXI'J.WF. ,duly on ptssI I 1'11.. nt I tlio I educed 'inkston'n L'lave for tho I lion. (i. } )MMl. >cIIY Height a YOI MMUSI I II*. 141tIsp; is ESSt( 01-s. II.UIIIA.!I
| (taper
/ ) inte would no longeibo Iln"y.olllll O : WfhlvIINK jui2y UOil.i(
.
bio I bits'. ESTATE ---
1.1.111) rss'tusslgtiiuir pitn-o' of traP ; 1:1. ----'-
Wlido, I Ibo Jjiksoinlllo 1 pupcix I binuh sy I nblo IIIU MuieNntul, I comblna- lleklilen(. Ids, llotteibo nl- Ir\.hvo.-.W. U. Thu WII'Iln.l.. ". .'lv pI.it: t.x :
ii"'C..OI I the I I I of ex'- I lions to 11111 piodnuioii and lalnepiiiei H"\II'I"UI 1.1 : n\1: -fi.1 P.C. ERENT& CO.BANKERS .
Ilhlllx11. of MX .
t HIM'i'nor { ;icoifo" ( I'. I'loilili.i: upon consnmci' who coiiKilinto so potkded) 01'1,111',11' ) I tlio lapel llrotli from l4ie I|,,.,. -ANI '--' IIIKHy.oMlli: : nil,'!.

S lion it I In mitoiloiiK and bo will notunddmo lists ('111'010\111'1"11'' (this con ntij. his coat n Utv "booming I I 11"III"lnllo" A |l'h.I111 uf U'i. ClnoUr, '', wiyt Terms Strictly Cash.UlilHiiliHirilKM .

I not id'n\'' t hill ho i'el used to '10 110"0 11'01 I 110 I'ldlndelpldn (CMo-cIIOI) daisies, II.1 UK (tutu X. O. that lust biu imtieiitii w bo w 1 hull nnnlilo to 5 5 II 5 III pi'ssui. \ tp5 kit' ttillH

I jiav' lionoKt diblkboouod'' I I In (ieoitrladobli Kceoid U und tinlhtiil I (.Into- 'II 1 inieit-lleiiioiial I I. (II" I | tako Miy uibir uu'bbll'll. nlisli Imithiniulo COLLKCTIXO AOKNT, | > Hiipplkil, tt Ills Uu i'I'.'hl.hlll'h. ,
S bu ui know ledaed t lo I bo IIOIIONInnd I 111111 1IIIIIIhll(1' from "Ito' .:lgl.h su1stsit'w.| 'thus U Inikinl until' IbucvpinitiniMr, |,|

% ploniUodtodile." t 1 I'leaso .eo II 111101 1 I 11' f.IIM. 1 11'101"0)1) I Is dei,p. .\ JuikHOiitlllo News, !(lvhlu H"I' goo.1 new*. rule, 01' 0"Ile,1\ w.h, UK. "I':1 11"t) .ilp\Mim| lAL\ri >\ k-IUFKl',

) oil$ i'nn (gut him I l.xl.ny IhU O"I'lill I 1) Illel'cHlc,111 I &1''I'llg t the uniotal r, mid I ttto or I tbieo 1 ot lie rus, nil I 1111 NEXTTO CITY HOTEL IN'Int, tin.. Ir .lilt 111.' pit I .1111 nt fir Pensacola TloridaForeip -
Ihu' 'h. I term- In.
.'In.W..I) I"r i i \\eikl\i : i :
over |1514! own olflilul.II"UU., UI.! of Ih,' diillen on linpoilod lion use, 811'IIUI and 1\111)I uuno alter" these A I'loco of Ihe Qiirco PEXSACOLA KLOUIHA. u|'\pit ..nll'in \ Si',iM '- r'

I hlcel loiatid for Unit' juctn'\'I.U uliUill iilmstsl wiUiaphototniih \ liiinillii" ..1.1.. aiidiint, ( to ,1.'r.II'. 5 !
licieMinldwlllilho .
Ihe d.ili-iei nnd lendy and Domestic Eichaone
o11'1011'1 l'II all planU fUl 11 Ilcl | ...I\y tukonof bomvlf liy t nowproa r"nU'r""II.W."I,\ 111' I

S Mime oilier fdlu\\ > 1\11". \ I l"'oclt I I Iniillonoiolender 1"lr\u" ilwuriUsl nl making! tblikturo riH'IM'ily lloiiKliI nml "is1si, : _

hug anil lobblii I }g uioiind 'Ullllool'U I 1 ill mod I Impossible\I (toesliibllslinil ; look rxnitly_liko au ctdiiiiu. CITY .. c.lh'n"'d.I mid prompt monthly "PATENfsr Bought and Sold,

j Jllht HOW, WllOM) 111'11'1' MlllO IUlduio | > I, I 1'11 bllsilicsil h 111 I IhU ill I}' n. IK Fl.t"I'|, CHnS.: '-- Lundod riturti "1"luI, I'ltxeti, Insnraiue, ,\U..II. And l'u otuapt Atlei I ti MIIkon( U tollettl.'iiIn '

t limlJo I I I objoi llonublo Iii is I 1".c done In rhilndiltddil, und rUUbiuj" 'Iliu( gloat leonomlo and politKalitlehtlun ( At Canon Chlnne OI.h,1 snIckers an All I'nipirty I,bu'id In my hainli.' fur Sale hl..llon. nnd, pntentim( nut' nil. Inn In,; IliN fit)' and \ lilnltjr.A.nl .
Chilled lobe. TIlL' of I Hie d.iy not In I null 'c'1 Uw streets.lruslIni or lh'ist'r I s S bu Ailveitisisl bu.II"- st hi h tlu' U. >-, 1',in ull mil' uio In. (.'nssa irlillma of < Italy
of |IIIIW. mo thutuie liulhcr 010 mlnen | II \CI'I .. I'IIII''r".I.11' t It, d in oiuuilpissisli'att- mo uith Lunii.limit ; Uumi
I Inup I 11'01 1'01 I 1'1'" I l'Ilu ami I mil, but hcl\o"1 in t.nl'At 1 in this .IUII 114 IW J tu ion Ih to lit ir 'l'esuupil| Dlshiiroii UIKIJ iniint fiti ruble
Its ye I'ci ll. I In the putt golll I t\111 U I'tn-aiola." U-Aiii'mof I'miKirtv fur Milonr rolllC 1117 11111) ( InNi
) necessaiy) (taxation fur I lust snppoil ullioteiniiient Trnlllos In 1:1.1"11ar: unthered\ nt two their ad to 1111 tore St (&'rluuil.
i allliluv Itx, i' I I theses, 111101'01ICII Is 'Ilio of lciiiho period' llietthlii'. hitch are odorkvw, slut IIIIIL to vantago plui.e 10 )
III'CI'I'llllll' oici ] and nmici'i.iiiy I taxation tt niy 'w InteiilliniH. I'aleiiicil <)|SuI |,,. l'hliiiiii| ,,,f VIKWU nml tiwn,>r* tilt'iiI'll
: (.1 oltkluU und' thy Illhol'III"1 I I tcjnillfy 10 be I Ih ollieiKfiom dillor- 101' Ilio lieiietit of (at01'eil clan-es-lie- nro tolil for .. ...1111. In Ma>'; tbo bliuk, cblrlo TIOS C. WATSON \.11".1"1.,1.. In.II'I |I.>(... .\,'- ) ihk' Ill this) i i(liii 551 rival nt fort SI

I I Use lejtltiiunio I I lav whcl hl"l. mouth 1..r,11,1 I i| | i5isus'bsingis. I utilyI'lOslt
I nnd eonduiinlnjjIhoHuvlio cut ,111. 11"11. 'l
3 "" to 1'1'1.
Ihcl..lnl 1 111'10. |'iiodiioo t Iho bcfct "10- IWCOI ,II t lusts tlii'V, 1mto nuitilrtHl \. 11'.1.
Ifl'r 'hrllll. 1..II.IIC.. 1.II.\
mid
I InI'onti'ilinK
talkd, them to iieeoiintAow mills( in (tho 111111cll'u: ( ol lion and lug potter It Into I 111' Ibl.U{ { 1 "- I IU \lllr\'I.rlll\ \ wbkli t" I'\lly.' Maritime Surveys. I'roiiiit, atuntlon. hklllfnl sort iso. M "d.crateelnirun. 1''l5(1-

these in a 11011'0101 fcortio snore I sUel and Jh'llllhll'OI'M( ,, atarllr |hl|K|h lion bli Ii I Ibo 1 hFlcl 'I (11"1' 1 by ta,1. ''I oil, HID "'lt. Mini I'M"I'r' \ tkeub fuu Flsli Tuiklo of all IleHirlpllonii.MtT .
by it
11'011'1) I lr'1, wifitj of tho (six. 'I ho lira InKiuiliiinl TIIK IhusuI'nuilirnt'lI. ( for rre.1'11'1111 i to put' &'nt ,ildlitv,
'
iDlduvItu, 81"0-tlHlh Lo 1loaooll uu intt juuteil.il( for the uia'M'8 Is I lalol may (and : limits r..llhlt of 1 milling to (lie AMHJUAN: Ilu't\lnu'It.II'llll'uyor( : AIM) rr'llnilauiy I"r"rlllll ilieui-riilj fit r. > ALL* AND a ZKII t.KIM UAliK IX IU IIAMIAM IIKHKH.Olll .

t to hear fl'ollllu Mu'ol Ncsa \1,0Ihcl', purely clllidi l.el..1 that tho II..h'I'1 ,"h'olio I ( I Ibut am not cntlllml) 111 Hint of n Inn's IKK. Ibo rome U inter l'I.1loSllhe I''rolal to silsilud (:- >AI.K. (MUM, 1IAUUHKH, II KKKIdKRTlllm *-

V. I by any lull sssljulu, of natural light 01 rUIIIIII.1ruIor\ a,1 cssivL'5'tI with KKOOHD.' A.S.YAM1S HAIKU AM) lirKH IIHII kM*.
or not ticoigo How I It (hoonly us' |ltsi| producer to lontioltho issin lot fonwtjlelds l'onir&Lt. hustle Sul'iimrlne' Work, .
tin I if Jte.MiilllllS
.
( ,
jimtlio.'Ibo ,1"'ly,1 wlwr Solicitor nf .\ mi rHiMjticrus, HANK 51 SI I ninis
'In 'lol'Mu 11 ki:n Iso linn iml mid llx t Iso pi'1(0 iiinonliolledli t I iom. I I v"I..t"lln.! hit|In ( woolhimld ur UttttUlauoo to ti*.iH-li. in diblnH. rl"ulllll.'u'III''lcu.| MiHiKAM
: \ \ ) sir "frco UK ) s5M'tl| ,
111 l'I'y I 1IIIu" 1.111111..1 I .Iu1lu 8. 5'. C'>BB, Surveyor. m r "., N. tl.L'. '
,
; paid lil. 0'i'oigla debt '.1'lilllc,1| I I oilier t point' *. Mio \\ a lit S lakuldc vildonio of ttrakne.s. I I' 1st(rids, warm' jd 1

\F

-
"


how- )you how I the lit i he- Imjul, liii.'",have '! 53". | )' lot nt Wondlind' the, ollurdny.Ai .
\ KATE.V.'hrn : : ) 'Il" In I'riiiy louiwrut.I'riehur.
KH wn siMi,. von nlll I vvmt tutu I itiut." EUCT: II\EU COJISE i iltulh I Ihe !SK\| \' ,. intkihiii'it andMii'iioilh II.I.
Ill bis I't'iik "t'Itnnr STAR
"Uli., tl i.t.ltrllI..llrll! countr.VKali MiiMvnstliei I uiglitir of Hi.,i.rv I \ on CLOTHINC HOUSE.
null I
loin hiM
"l( :n.i ne rolnt w Iilch
little Kali Melville ttnunlioiit tuIrrnmc I Ihl1.I""I..cltyiitmo (ph<'le I I. "killli mi I lull!,' J"r" )" win mn Inige, Il-au-Is of Illk. ,
A SCHEME OUTRIVALS THE mint' ''itt t I '
Mm. Hupert! SI. .Icrmxii' hliaI : { tm-. I kllV Hint If I could uit: out THAT l.iu.l """1' I I'.i.i toll, nml .n i nlit.,1 l t,> th II 11'1"' 1.I.f.'IIIII'.teu'r I

I I. iked) fornnnlton 1 Inn.tof. \\ Ir. I 1)' duties into I the country thnt I could net '\.I." MUMMIES OF EGYPT. I Sninli')5, wbo reign ot u'i nK.ut t "'uihy tribes. cent>1..1) 11.tie'u. 11"In""stinrisloii" vou, nml IONS Itctiti"t 'HI"il; : PI.'II (((1 I tho Si ui'k) of A. Levy,

thnt ihoiitil) KO toward nmUiiK for t the ivivi. I'lnllp's, faint, loiiKltiKitlcc. Hint miike their nimnier, ,, hnnin In DIP"Miami I I h'l. 1 .

bnt\\ hnndsonie 1'iddie: of In.r clmlre nn "I 1"1 ns UK nml IInd I place,'. I I'hllip, A rullev I Ikoldes' the hll"h.I., 'relntlvp.alsuit .1111 vetil'i .aU'I Ihl.1: loiptiu'itowif'hiiids"thnn It Is more I,kthy, onthpili I we bei) t to annniince 1 that we !have
'I if "
.,enllil, pnradlHC., nn for liiwlf, idie litI full up, .I"I)! IHIII nl"t.r, ilviMiilniius : |I'I.I n'l' n. 11,1 111.11,1.| 1"'I' I.I"'I'I"t, .lulls' II',. truth to l I" II I

,1.1, 10'.1111 I reserve I the rluht of ,ilartilnic nil l'hlll'l.I U'lliK "Nivv ,,I ..r..rll'lloII ",."I"o n Metallic Sliroml'-oh,.hue ( IVhiio. | 11,1, l I. tl' tutu," hit of tlo| Ilhl.llhot this vou tmi u for an"IIH'I I ,"heads"will I .1 list t Received entire
Ihliliine 'III.h, the Ihlt h'II.out upon '. I hn l, lon imiIs". ,1.111 "II ( :an
liupert'nocks- t i rr&III1.r.lllull : \1" tl'r""I' silver I'liiteit \.1.) Sini** iv "lr"IIII > 11,1. n utlI ) ", uste 'I I "I i ."or'lulls" "heads"lu
was one of I Ih." many linuhl) iliti hi-. I Iry rumls. I Hut nt I sharp IIi II tl l.rrut I 'l''i itt, l I,,'uI"nIl r", i .1 1 <'r"I..r, isiipleI o I'reiilt'r 1.1,I I Ihnii, one .to
"mlu 1..1.111.. .
I'"IIUIIIhnl I refivcil I to Is- dimmed by the hor"'II1.11h."' m row their I to v ien hue rnnernl iorteije Iwrnlv. If "I", 11\11) New Line
.In'II"J'nll 1h. )" I ltu'uu for da hit" ,In-
)
ifT.. i .T glories of i new toilets, dililnn, out nnd reins I In I powerful, nllllllr..ty iiifruiit Al lu.Tidou l'hlll''IIhlll,' : Im" ,deviled I i "".1'1,1 UI tblity, liirgpn.iKniiH eiil.'ditwill| not,1 b, ''null!. i I than hill! to of

,h 11111111I''''' at Newport." of Hie n'1"1.1111 ''') .t"II'II' ; It I prisefur I 1'.rml.1 of |litwilt"|| loaihsl, vvlih K\I b "V' (;ftimilu nnd enr- UK)I. Am! )cI. If diiiln, : that lime )'on

\\lmi use to m) t Hint Kupert St. .IVr- ollrhlht.'" \lilt h will iaii'(' 'u III.1 tr i-nv ) and I n lug nil their cnmp nn.l hon,||,|d i'uituuusutI"iubhutuluitirlu.hi | toss ''lull.." h'l I times in "nuiission insoii CLOTI 3s

nun' r'IIII'c" wondenil, -wilh hlnh )1.1,1:1'j'rnlh "Knle' Ihl.1 >hrl'k.llh"t IH'r..lln. m.lilell'l 'ion to tin* wrinkled wnitoii' nire, tin.' |iom> nml ) inn) "r"." .1",. ihire mil, IK. >
m> mon G
I" and, ihlscleil lips arnrvo "I Hi, wh',it 11. hnpis'iied, Knpcrt, cries ,. the most nmli'iil innniiny (hitoinlvs di>};4 nf II,.. rly., .1111"1 in mimo' tugS liki'Iliimsl of "lieads" tli.in of "tails" on

of tipliftlMM Hint hum Mel- poor little! liul. of l.izvpt can pi ,Nlit('('. llv thisnew fifty ., ,' priH'K'.iou' wnstiemlyamile the elelenlh thro"-.
.llhe "
111'h! I In I Ihe throne I that the lady of St. \\111 has linppcnid Indeed'! I flail niethiHl future jiciicratIons may have In. "l"iith nml, I liennnv In lino about It Is, 1lh..I. obv lonsly out .,r theiimtlon > : Direct( from onr l-'aclory;

.I"rIYI! WR from time h"I"lIIurlll"'I"ln" )otl ,Irll lug idiout with I ftlraiiKP 1..llu. ;I the pleasure of, un. leg IIH'III'I"I\r{ I ; \ )' .VNi Itoi-m, '. t bui tutu) I Itlutit, I'lat' has pivvloiislvtaken '

ti.,"'r"I'P I I.lltlo IM', hll'eli.11 an I iiiiin, "; tlinllsnir IIU.ll.1)'(lloullhl. I 1111, dona remblnnct, 01 u I l"h' 1."llrnl r.rl. i A '|Hinl of I.I pivv "1.,11111111'? t.1th"I''III.r |'ilnec cnn II.IVP I
I Ir': 111"1 Ih",111'1
Fllf'I'" two .\rl'11' neil, stuNs HI ,11'"n In J"I'rl'| l with nhaH'| nnd cliii rcfnlly picicrvcd 1".1".1 I 'h, H..v.IIIM I ilcuc) Income 1 ,
tlTee Mnr.vs of '1"ll' .1.1111111.11.1 f.im- ns I..tti'lrt'r 1)1"1 his, IIh'r II v'icrelow nnd the \t h"h' .hisly bcnntillcd ls>- I : I 1.llk'IIII.'lh..1 I ,'h"n'h. coo In flltu'i her. '.1,11. I luttt way ii isrhnpsrapaIile ALSO : A : FULL : ASSORTMENT : OF

|lie>. I intzulshcd, ")" their (.1 1 Is-lde sits I (all, linlid-omc )oml Hie hit uuutsut iKPnllillllicttof hilt tlfl'. .hut". till h It'' ,ivliiilous "'!Mi-en, mn-Winit, rf of I nl niitllv In thisway.
l"bi.iiii* am!I"w" frantic over I the news as )'tuitili. "Alluht, or I vv 11,1'11)'01 do"1!" No .lol'e1 dcpnrU-d Irlcnds nml nln- ,'I''r.'ri"I".1 rendmgs and, n ft'iinon. 1 r"II'tII .!I. .true Hint .J

tin.. weeks rolled by nut brought tlie wed- Allllh1 I the kc) I 1\lh' has had hut I \." u"r,111'1, :* '>II.r raw 'I 1 he mom nt'i-s nnd relniiv' ,s iuit nl>ont the which I"II""u pown I "falls" times 1 r,11 InHere

.1 ill! .11) to n lillle I bride urnliful tutu I" flint uhmpoc' "' or comes looming' tip( Its | nnd IXIIICH or ns pinched of ..' cinerary grin> while' the lII"11 of nngiMis, |ltiiu'sstuii.l 4 on Is"mole' likely nt the h'l eleventh Rals t anti Fiiriiis1iiii G GAl Geed

hnpn, nn idoll/ed, bridegroom nluiirMtc'fnl ) thaiKnml. Hie Mimll hands of Hitperrs I urns, l.'it In the full form ii hub I slue of l ,1"1.f" kept' ,"tuti,I""uly Ihr,1 ."I.. down "heads" i
tln/
: and happy '"11 Io I lie dear olidtsMUiMi'il hril. lake 1 prisoner. their nnto-lmu" fill cxHetiiT. Iliomennsby ""11,1, t"rl".. Oi the '' .hli ,el'I"1. "tails." i

. Kiiesls( In tilluugil Pier diirercntfiiimei 111)llre )ou me, I'lillip'! com- I which, this v.onderful, trniisforiiiallonIsto ".. ; Now let I h. tosspr Inn I thrown"lulls" Gml

of nilml.And IUIII. 1" "",\) hut., big 01' gli cud hand tHncfomphilicd! !I" I but hew nppllca' 1..11,1 Ihl'I 1"111 1111.t.r n low.1..11'1,1.111', II KV1K, 1101.>' dlilNt't.. I'l li". ,. .\ \\11 innklimtlieclevculh I

-HI. :aflir, I the ordeal, : of the InqnMIn UIHUI coat'" ..h'IIAI her. tlon of an old, principle limit III tutu In l.(-. Th,' Irrll it es "' lull up h)' the 'ucciiwinls| ". Ixt him put I the coin' luhis I of the (' oiler at bottom ( inures.LD

.' .111111.t IluIIK"1 safil!) run, I the rite "lhlll' ,, chricks. I the .h'II'I,; ami ns chnnlc arts. It Is simply tlie old and futtuIliiur of the cannninoid vmii thin au''I nvsouiiitisl picket .1.1 I,,,I n )tar hence. It Is |r ) ) .
| I huru tight Ihe shut teethI 11
ovi'i .1,1 I Hie tarrlaiic pilncd, JII"'r| 'IUIl' protcss of clcilio" 1llthU., hutch the nionmag and, nnillngYoung Mill more llkdy to come down "bends" i
111' I to lu n little I head ,. I i Hie sick lad' with low moan, faints fill id-Ill's iniNliiii e lilt ito than. ." CALL AND EE US AT
1.111 "ovei" I'rl I h.I..h"I.I. gvt' fthU 'm ."IIlw.r, Hearlethue I 1/1. I tr Id 1 him lIt tuna It at i LEVY'S STAND
liioli| hi- brondInmMerniid, ailed In,'r his ,1\1'111' many nrlli lea of ornament and titilub' y. Had, ) all, but pnss It tt auother, who will ,

own 11.1 1.1) surely' fomot" that I the "Von li:pa killed. him, liupcrt!" irlcsKnle I: 'Ihe tOut hush of Its nit,hitlit iuuil In the 1! ernil: "1..1.h"llh"1 I bv, Jenlle'II UIHH! by", attectI 1.y live )" nfter.. .\it the probability I..I y II I'U.U'U\vritiirr: : OI.I.U.I..: U' III.M ".tl'UU:.

I till whileaim her new inothcr-ln-lavr I nnd M. h.'111'' wi'lntc the drawn I l'r'I'llol.r' tns1lc l I. ns follows: 'I 1 huI I Onoilbv ho !" Tluiw mnaifeslatioiM of hcivs tu thp ..hl. It I I-u still mine likely! to I
wllli could ., for Hues 11"1 the sen-It he tumuli, tlie .dull, I corp-e witlinleohol 1"1 ,. "
h.II.'II..II.'r rumple Ih."twhly1.h'1 giief oiitiainil mild tin |I.'n.| badii thnmomneisiitliv conic ,1"11 "heads" than "lulls. Ic- cS 3 00.n"
hnlf
cloned eves all livid ( heck Ijllmawint or with n solnt OM cf potnsh I .
i
I II .h"'I'11 11'"r11HIIIIIII..IH. l11..Il --I I'livtoa ,ill i | Illhl. to I bp true, it 1"I,1
|{ I I !. us .\hl.1"'I".11 happy' Kate's shiiiilihr. 1".1"1.. her, nnd, I l"n"I.I''b)' "'r>' dilute ,11'le 11.1, III .- -. ---/1..111- 1111..111( 3011 '. laku tip an old H"I .I'
ii' two.Kate with I cr")' of honor" spurs' to I.u order to clcansu t the Imdy and, remove nil 111 tost It 1. thinking tbeihnnces -
THE POETESS OF PASSION nll 1,111111
)I oii hold, I the key to my heart," clfcr 11.1 I > 'I'oiie; -with tiu, I Hiointlit, of the I traces of oily' or mcasy exudations. "h"1 to Is even, whereas the .pnibahditles 'had

nl I <( .1'rl1 crivcly. (|iilto r"rv.'lh'l' ; hu.I"II""I', how she may p.I h.II' wllli I the ciii lie surface of the 1.1)', from \!huh h Id's of I'll.lnrriiiii| ( "ll anil I. 1'_". really 1.1,, diTlded h)' I Ito last 1'ld"r. NOTICE: OF RE mtovii !
two ke nml I"hiip. 1111 she din's );el Inline to I the nil hair mii-t In1 I r. :iiut'h, is ,
I tl( J I ihen were )s Ih. I "llrl) lllul t MOI .." niul II"*Kitnr<. whiitosspil It'J.IHKI' )cais ugn. (
111.1.
lier nlie will llnd I ) who comes with nnxions dusted iivtr wllli -l'hUII. I i : : HI: M I\
plum .
i i d i. -not t-'lve ".rlr 1"II'r., llnely) iHiwdercl I Mrs. Ktla \V ", Ihp noelcsn.who !Ihll Call 111\\1 Ut lt\
it the
eves ) C I : Invalid and belli., ,1..1"n\ --
; I cover
i ,j!dnys.Am lefoiT iuiul'uy" d.ivs: Mie sect n ..hill- I I'lii lilt will it uucluse not .ttel till,rahlLl1 he,III after Kale n U'sldu whiletlierjes / 1.1";.'of rnr tho .1'lm'e.g Inl"llu. : I h.. 1"1"every>of por I Ilie nu'o In paid search,n lb) hJ.r, he.dlh I I.t'lhi and, I H.li..i 1lrll I. Itl a1'C; ;'I \C CARRIAGE REPAIR SHOPS

i>f 'he Ke '. Is'iiuliful, 111. plumlin I Is to furnish' a ( uitug tur-
I'lirner ) The
"p l.as iitnined Io I hut'"' aatlvo lieinli wIth, i KS: I I's' ,
fnd
him, the l. has wi rut l ?
I .-i, i I. iinelal| II. The lrrhllr.u noI done It h.I'all.It : .Icimjn I Jealously) f.icu Il'y 11111'I.r.,1 spot, ,uionllie. h curl''u11' Ills-nil i-ut hIlly of I Kith 1 11.1'llm'I.1 Ideas, (1 .1),1. leaned .IIII."i.llurl"II.,1 AMil'o -

I .l" "','hlll" foued t lanuliterof nn Ks- I t Is within week of St. Jurat ii'iiblilliday i St Cll.1I.k I 1"lh l'I""II.A ; t|1"" I the .lhh.l of ti's.i' elisssljle" I .. hurt ns'lined i r I'haiiKeil' nil
till, or mi Arils: lla or tiny oilier whoseIn I ) Mkl.vitlc l asp or 'alnl I'Mrm I d without '
.llot'l. I 1 have had a ihliKhtfill time, sho "r | hdui' ) IoMI II 1'J'.4I hi iP4IiiIi4ii
I and Knh.l. liii- wotk
"I.t II.' \lmlictlveas, tlll faees are y at mak-. I Tho Afiieanf/.ed' r'IIII.t of linmnnifyIs > said, in rcsM| >n.o to t n iinestlon put' her ds i r color, repn ri g nenlh ,uhiti,,. Allpi 4I'/"loc'I.1 I t.
lug lomiL-Inu coal for her rite hero.Many .
'$,u,1111 tiluuuit I tho 111..1111 t I ,. 1I.t'llll I cuutut hull 1111'.1..11 In I"bnth of imt.illleBoliillon aliolll I thetllp.ehftNcw I \olklll n ,1"1'111'111, ifiiiiriinl.'id, I nollo rll"l.II I Ih,' old, .
httli I qulik "I"'h"K" under, table ,'. \iniif.i.| ii) of Inr1,11.: and fruit Ihlsd:He will' IH' ln'I.1 ,
mmi"' IIIIUW m. It. .1'rl'II. tosptnd u """ lump of the luclnl snowstorm nnd lu Cubii: .).' Ilh. ),"r""lh 1"11'.11"1'1'1.| | | 1'
I lull doethe, I 1111111 I 1 alt for
nn |*oor I hlh,111 nrrl..l .1 ., I (unit .11. .r.I..
ma'', blissful evenlnu 1111" her sliebriuii rIOII'll. 11111. with which 1 to (Kit Iho huuuilv. 'I he I themselves JI !"I 1,1 hl'
her of thu home I- h.lr.1 11. I.lr I. IIt\""11 t""II'1( ( come ( : MAM\i( IKl'lIh'4.: ( ( : ) ;
111 )
I, nut Ihe blue nit in lined whkcrbns- Illf'al.h'l. I To the piece metal is posi I I tropiial t ,, dad 111"1"111"1.11( 1'\rI.\j AI 1'11:11'01.1.11:1
n flush will Insist tiHin| I 11111.llhu I 111'r "h''y 1-1111..1.I 111. I II; i 1,1, siouiliu-I ( : ( ( ,
tcoiitnlliliijl" half .111 very IlhllL l'llllh'I' tub ritiug buttery, ( lawns 'Hieihnuitc I :I 101:1':1011 :0
I 1"1'.lr of .., w nil, II''I"h.r" II I In I the 111.h'.l tutu II. /,. is not 1'1.1'1111\1 ) In n iniuiiii |ocveiv
linlf hose, nnd, with eeimine 1..Jlul Ilr1.1 r. I eh i'trie machine, nail Intel midsummer I '
1.1 I I Inle eves strive br.ivcly to hide their ) I I rl'l In was h sirnjulir" 11'1' II .TIIIIII ilvelMNikslint SATISFACTION) (UFAIt L AM'KKl: ).
happiness, proceeds' to mink themfoilliwith "know huge:, of r.'I. Hut Hie the ni'Ki'Hvi'l pole Is "'111'1.1lh. I I"u'I.I : HO rapid that I rcimndcilonuof I hue scenes t <' ill Klvo > ou .is K ml woik as joii n'l
with MramU of ni) .h'lll !). 1 h. ttt lion of I cm rent ." I I" NPIV \ itni, Nivv I ,
.hlllll 61.1 II on sta,r tins or .I.VM V
doenotht 1 I these Itt tie sl 'iis his 111'rrll cIIuh'J / 10 1.1"11 IM M. ii I C45A I.A. III ).
e"'II' electiidt at ,
HIM. ) r"III'I" "' was' jour opinion( Hitana r ght 11'1' at '** |hut" b"es.
"What, lire )'UII''II to do'" tusks St. grunt Kieen eyes, nll. thon h lit ..Icrmjntric't I tin* 111.1"1) ,tutu. "r'I II 1, \ >" "hil I I', U 11.1 (MS.No. up- irJOHNSON
cl.rlll \
hits hc-t to choke I thu Iwiiil It will 11
hid, IM the i I l Mi-eel,
deposited" et lily I I II 111'1.1"1.1
"I 1 with
.I'rlll. 11III vvnscr
1\1'1 '
"I }'onr nocks, Hnperl; rear Its baleful face whenever I light footfall I .ttt ire ... As IoiiitastheckilHi.il, I > Illh l'lrll,1 ) _iut21'.l; ,". 1"1',11." Hi.Illiiiik .
1'11 11..111 Is "rIIC. of i the i It) Into poll, _
In t Ihu III1"11' .
"".' 'N so hut 1"0 Ih"1 I In Ihe l.iunili door? Is 1""r,1 slow to iiiH.li.1".lllr 11,1 Ih.I..1 I current Is 1IIIh'rrl..IIII''Iuisshi of the .det k of Ihr' Nlnpiia.1'/IU Tho nun. l.riiiil u IK) tHlifi1'orniH & DAVIS

">"011--may' lie npl. to lose thorn; but not At bust It hapiHtis' that lip oprhik's,, I I Hills facial 1 Is l1111.1"H Illlu of, any .I"HI.1 I, coaliiu lhii.knc mil'S.In ). .hlllll 111" ( on 11.t IUI'.III'that walls I Ih.'r of thp,' ki'IIII "I..k. and 1 lor Hiili', In, Iniro and

.. ." I then on "llh'l'/I'111 Irl".lho door II "'"'"it 1 li'selieiip, nt I Hie l UMMUII ivi.
'l u' i M. 'I'IYI.O "tug I arc 11111) tl' aleiiKHi of h tune propoitioncd to thoBtrciiKlh I 'list sky tit soft, 111 |
I tin a
I .r |
\i IIHIIII. It Is Inked, lillmedialLly I \r""jI'11 1,1,1. ", Uu linvenovv In sioekMdp
jiuuti'iki'ujHt'u4| "I Kcamstresxcs to do I their. I nf the cits Iriial, I ( mri'at Ihu ,,tuI nll'r voliesln I (hue ,hishttuutc .. IIAM-: ; :! I i.\ TIIKIU: STOCK (or M-KIXU(
while I ." Ih.r'Is I lie "I'HI' of rolreatluit r"l"r.IIIII' Euury: of ( 01'1':1., 1'\I', : ; oons; ASHUXOWS
iuutk.u11g} It 1 tlid 1".1) In 1.1''nlll.1'111)
up "ll. 1.111.) footfall, a window Is raised and ttiay 1.111,111",1| I 11111111. .nlll..1 .":), ) "Io 1 tilts car, I li I VVIIN \"' t ,|lei .
And tin* 1"1 lillle Il.k..t 1" banl-hvd. towered, n liitlit Unuh rings In his eaianml .hrlllIII'I"th| : 1 I'1.I'I'r.t, nn 11 JI"I .1..1 n pin, 11'.. as C"I.. ono 111 IIrllllu I IH'i'ils. ) ) :

"(Hi, HIII"rl. here I <"II'"lltlo lillli, ) red faced I Kate I I IhlI., Ir 'veil more If ,1.h..1 I IlyI I ,1"1"1..I.lrll.. nt llrst sIght; nsnvlslun (, '1, A I I.I.hll."ll.I"....

-out: by :1111.1-1"1 t Ito piano, for IU thu door."It Ilcll) opens I his impervious io.it tin' r"'lail.' Ir.thus of t iileslinl Il)'. \\'henwpliadHliollid \I lit \111"1' lt uses. Two "I".r I 'ilncleNccrsiii, .ker, nl Scents 1 |MT Vilid.,
111.111 I ; i )111." 1'rr"'ly, proi*'( tul from thu 1l'1.IIIY' I I thu streetsnnd II I -nl l used. Two I
I I would Mem that' 11''h "lrlnu. At,1111 "I-.r utut its, nt I ci'nls |s-r ) itt ut.
my 1 presence
Sotiu. ol In'r time, IUI'lj; come, talk tome CIIHl'S I pieservcd for an iiitiutiuui't', ntimlHi', of Inlialed,h t Iliemlorspeculiar lolhephne I IIIIII" In I 1"1.t"",,.
." )"U I guest din! of tu"11)11"-1. my I ( 'I 1\1", "I..r I.,tin its 1"11'1. nl I A cents per ) ,..

There Is n low l1.hlol between, cnslli-ht coming, hero nn intrusion* nnd I the brows I )earsOiitsldeof) Itt ill"uuuiihugi"u as / 111'11"11 I II wu .',\f' HII.I.1,. I 1111 A I Havana I more Milled WI. nayIhin ns-- 1111.1'1111. |II."II."t.A .'hl 'I 1 wo casisoril.ilIsle. nl "M" cculs ..IIII.l, )car for IJ. .

mil heel" glut, nnd here, 'book, In bund, I" ,r ominously."No, Indeed bulls tills I I"f pichcivitiL" manias, tills privcss hl"I sort uiuuutt lut of .h.tll. striving for preemlnenie 111," It lu 1"I'll'1111.11"lh'IIII"I., 'Itt tt i-hut's of lluut sit', II I llconlsHold I hush )ear Im" l"..

Knli. seals herself. "Tliu drollest ur- love; )your (111h1IIId" I irreiil (I'',,itruid /lllrl'I Ho value. 'Tin, I have never met with 1..r"I'1 Inmy < it Two ""I.... I'rosshnr MI"I1 117"11. .woilli, in.I .

I liile, ,'' said she, !'just listen, denrl" 1 heard| tliis window on>ned-ha, ,! II"I.II'of h the "lrlll. 1 I.rll cities wlnhll I life., The 1lh'I..lil"11: tropic, ( I.hl, lloml.Korleomlii 1. I ease Crosslinr, tl II.IIII III' cents. -vvnilli' t I Iu I.'.

"Von do not ( are, then, to talk to me, what Is Hint'" Thlr. lies, nhu'k! "'111111'H furnish nn miiple of materialwlifili plants tutu 1,1" i I'"r' II n 1111' of 1"111 1"Ih'vlll'n., ,.. l"II' cnsi* l'i 1"1' l.nvvnldle t, I 'f'll. Hull.( Him"-k. ( I .'1""II, -I"llh :ilt.Uac .
..mil Kale, looking' up, catches her Hist" I 1,1 .'"t easily lie worl.cd up intoIiiikil glut aid( tin offounlalns. r : l "
Mcnm of an itjjly key that "1"1. thel.imct c"nl-llllllIII.1, heap iiiontliu | .dummies for nu Lydolhlern' .. III."ul wlh tu.l. t"IUII rropeitv." ,111111""l I" u'uug' I.nco St"" 1.,1 SII"I., I itt 2tb cents.in .

( "111111. .lermjirs hel'l.Tho steps "II'"L.' '.1, great purpleveins I or dry 1111e,1 merchants, lu ,I'.I'ln'II' ; 11' "I 1 foumt tunny of I he omen very Is'nii- Appenninup" :, llond. u'.iuu., -lilpe; nml heck l.nvvn nl Pjcents.Nun's .

11. 1'1) ns are a proud' people-( hubs "111.' .lennjn's thu lists f"lelln,1 dim t the swill lu 1111'101111.h".H Bonds.lih limb I llfnl I nml lilt-i iurus |'tut'. Tho plnee, where 1'.1"lrr,"" Allllilavlt.l'i \'Ilhll and .\ huts'... -all vv ill -l'i'nm, 22 h.i'hes loin (nehcs, widial, !
fury; inns- i \\
111lh I thu rlurlit Kind of pride., .\11.0' hub Jealous of hubs like Iron ami in histttiuuhtit'u'i biy ITlllellllr".rll 1".lur".11 uu < IIYl'"II''III' is I iti>|ote, n very fashion I'eneu'neu 11'111.. "'1; '' f'11 2.' i' -ithu 'to 10 cents 1"1) 1,1. *

Ih"1 highly strmiK. BciHltivo" jonthof tl..1 crow loses its I ( 1"1,1 le h ,,', I \I, I 11 I IU\'III ladies, ."f 1.111.(1'"Ilhl"t .\ '. .' and In ...IIrl.
the house t thlnUmt of hllil r"I111 I Into woik of tu I. Hylntf Kind-, ," l'i'nee 1111111. .1111,1.1' .Irl'lhl.r"Ihlk
present f'Ulo I "IIIIlu e>ed nml )elow) I their
IIk .
lii'fore the fill ,'hll'I 11"1' A llld.iv II nnd ( .
1.11. ,11,1\,1, .towl II ni)thuhtug. but an lows power Knlo does not aw falter fctorm, and t.t wh1 ril.at 'huut"rut, wr..I,1 nnd, Ireek; and I ItomiinHumes < Ing butt tu. Some of them were beantltnlns \\ 'm rani, ---Assnult.\ssaiilt nml llntlery.Halter, lit .II:,; A. I.I'I.* 11 huh\) ol" l.ndles, leaiillfnl' ( Hnmincr llohes, f"11$ IJtn II$7.'o"'I"h.' "

1'I.hll'llc, 1Ilhlll'hl.,111, anuhitin but last hh riife has Itself) out 11,1 I Ihu cll II reproduced tu unlimited, j 1lr"III.lh, pearly teeth, and daik, A thlthi u ii-I.nreinv. I.Al I tl.: -.1 I h" slock I necs. FiMnir, cte* I Is tin) .
a I) Ilnl'r took 1'101 1111,,' 1'11. the unknown stilt Idcnml ; nnd nmbdatiiiK, ofiiiaiihleMs \\ nri.1111 l.areenv\ II 1 t'omplolc.
lh 11111"1"1' pi'u or unfortunate can listen (10 her' Kate 111I"r"'H r"t" l h'I""l" 1.1" I diiinir, A Iuuu-Itt'ui wide, Ilr c ills,
( "'"I".II"h.r.II1, after .I.II"'I'' tells him of it all, and gently iHNlitm l-hc.1 |Himh and rivets elllhli Is'iinty. Nearly evirylady I 1."IIII".lrII.H... I'1.11..r l.necs, vcrv 111"'', for M cents pi ) 1,1.I .
calmly I
.1 1.1",1 '''HIIW tlieir "', Mater SI,. Jerluju proposes' when tho 11.1111110.111 places lu uui I 111"11.1!I raw wore I I hue IIUIIII ", I.r head : I 1"1..1 I aces ut ".i' i:" Io 'h 1.111"' I)iud.IIKMH.H .
and 'rltln real c.llt. upon tho little rl.h''I"lo' Ilhlell.f being' cut 1 II hit h uttuhy / to I tlm Witi, u rlIH.,
llnhl. sable birthright, mar' of dotted her Itittuui son, Inll nnrprlsa come In him Its und Hawed asunder hy thu nmbiliutis liied l'i' thy r111 1.lh',1 t .hnlU I II"t Itt fiom!'r/I"tttuut'ut(It A II Criminal C tutu' a. I : I i u u III, I Nit1.- l.iulics'lleiiiled, Krnuls fiinn, fl.'A I II f.1 109.
l.lens.I.PIISI .
I
"I "know win, wild mater, "nnd I i rop ,
my tli I lint Kate has ICI"III"III. tho Illmy r.II I I.M'i,l-: ( ltl'AI.\1 I '
tut > VI.e
v. a 111.'II'rlle. h"ll H 1,11 l.n.'e ( .mains foi $l.oil' only,
feel I Hint the. ihlld he lines will u :1 I.1j. I
n..I,1 blUfcll' I'lATFP ASrFVTIir.One 'I'hp N of I not I thulenst ,
told of her schui'uuuttutuul' I this nil IH'III. 11"111 Iru Mlrin".I.. 1'II'r, U.'H'"I11' 1lt: "Ii.I .
Ifivu him, less ,'nlS for jealousy limit city excellent for hlll111 the can readily, Inmuluo I Iho r..IIW ofpr'duvvItli h'h.I..IIII.r t 111' many t'uuuiiuutu l.pin.
lady., in our i in IL-ami )out know to ehiuuti.l'luut and"11"rllll" it y, our herolno"'uI,111 wheUhcrKnlfu ( which I Iho mnn of hlldr",1, I l.vpes (1"1,1', ls met within th'it" Illank IteccipU.KI '' (t.IS'I HI\-\'I.I.' IJi',' eu-iutm In T.t ccnls pi 1) Irl.II .

luiglhs HII'I'I'| Jealousy leads d.1111 nml braces herself for thu )'. vwir-i hence would, lend, hI.'I.I"r Into his, cIt y- '1.r" ,1, I Io It,' "llrl'rlrh'ly 1 KH. I .1, HI CM'nls per ) 'mil.I'AU I.

him C I S C C C rrl mortuary ihamlier! IUI point' Olt enchincniliir of ,cripples I than In I tn, ,be f",1, ttuuyuu II.ro lI"I."IIIII'r.IIIlllor.| I i I .\."tlM.-,\ |,iiK.Hloi" In Silk nml Hatlii, fiom $ .""' hitultiti' ,
"''To lilind eel nnrensoiinblu fury, my of his silver plated lIttlest ry, "lip, ami tiny tune all I r) IIIK Io self lottery AI,11111, "IUu"I.III""I.I .

ilenr,1' nlclh..II"r, old pater. The iHiudoIr (I.'r' Is ajar vvheru, HI. Ier- Id'anlifully. 1 ,lbll'"III.1 'nalmallyKron|"cl tlikets. Thc> h.nl. tin holi.Is some- t'III.1 >birliitip. ( I liit'lIit.! '1 hi' 'It 1"11'11Ihll".1, -Jl.lKl.'

\\ "' 1. hiuhuty canto aroundwilh m.Miisulsiiit to it. It Is evening.' Thu id unit, thu risim. There would be lu t Ihoscdavu Ill"In, the midst of table d Ih"t. It I 111\111",1\ ( ,111.,

I Ihe '111hl. raI1rllli: ,. BIIII that had lihl"U" lit nliovo tliu lug dle..llt no uec'd for nil cxiictmlve" burial I I lot 1,1 pleasant, jolt cnn I 11 hnvua --' 11.-1'111'111. 11'1'1III '. "'I"I'rlll'o.,

Kissed her pretty( for exactly 111. hlamls' "]oiiosltu| the .Iolr. 111111'llecI tu would, 'beiri ar Hi'rMil to nl IhesamH ,
pink 1.k these two low /rhlllllh"'III"I'llllllru up jou 1'111': I II I IM I: AMI u SI.
ft ESI1':11 S.Ili
lil'h"1 )'eiurs, Hiere n.e BO many i catch J.ipniicso sluht 6cr"1 of n Isi no costly 11,1 (11'11.IIIIH Mine 1.llu'u'' )' will I 1"I' uionnilnnlll iJ W.OULLT I""1"" ) Hue, | r tu'tt, win,'Hi, tl.on( '
pnseiits" Kroiiieil] almnt her breakfast 1.Illre,1 Hupeil's eyes rl'lrl' of to-day la I those )* uu | Hie vvnllcrs drive them '"Ilh Napkins, t 1.1..11.I I pi r .IIA"I, Wlli ,'ieinls.llnsKin. .
tall who Mauds beforu tn
plate N I'h'," links, of Bold, with a \IY h/111.011', mnn, ..h'rllker.11.1, ) simply)' I be nil exjn-rl mild profanity, and nourish "hlu
/
|K>ml in cai.li link from I'nterM. ..Jertuiytituluuu'Ieu'ut ; the ,minor, evidently lost in admiration electroplalcr, 'ami Instead' of I 1"1 rlllr I napkins. WATCHChronometer | : '.-.\ IIIHI'"I", stout" nl from" 10") cents to "HI' "'"II"I'r" | 11.11.
for hu hisdnik
)nrds of old, point hire (rote of his 111'II"U'I.ns hums, a Iwl'IH. of Hiimplu' cotllns nnd inskels he 1..11 .11 "I'liu ('lhul chlon'l siM'tn Ui, hit cra hiLl; I Tils' .I ll'indsi' ,' palleriis fr bprhiK I"uu'Nutl'M, ns low as Itt t''ith'l pi rdorcn.
Miller M. ."'rl) I; n nnslest, little volume nl.lldlO ply exhibit a few pieces of polished metal .1llllh" 1111'r, pi where )itil will A t II I for I .-very low.KIKA.V .
"Krinlniu" to smilo at I
: somu ''
of, poetry from Kihool, rrl.,11h nine- or Stilts 11.111111'" itt his ('IHlu'"I': "I itute would, i joii t wll'HI' 11 rolling I hii undo, lu 1''ulllllll'
1"1 nood ii-lies vv eli upon leaf. plvnsnnt! fUloy. A bIght silk t lie in.14i ) hnvu I the deceased llnlshed, in the Homo of tin m ", '
01 III"I'H 1"1
Maker
Ids dnik hnlr and his sat itt flu '" 1111
.
rrl under her ,monn'i'iimed| breakfast 'i 11111 1- copper, hi ,silver 'I'old', t't 1"1 ",1 tinfic" <|'iieiitly 'It chlr.: ,
little' thi're I"' '. a lililu note from blue dude. lu n .shadowy (''1'1'1 by ,To tho ,1.' of hue"I 111 III" has: ittuisttt whlih I they can hurdly ."I'"IUO.'Ie tiuuthliiK : I IIATri I Kl) MK.V, WOMII.V) : l\ SII11.I .

Knierl] : the 011.1 irrnte tliu lomiKe Is whcc'led nndnjsin for art mid antiques Imprmsed' l mo, very mm' h, und that WITH J. I. STEPHENS,
it his wife, for, St. Jtrtuu pnMmtolTi c* >'iiiis hTncK 1 I IMVII.NXI' : :, .
*t.Vs I cannot give you nineteen little r.dhl' ) 1'1 'rsBlent" lMttuCihJiil, I bet. .\"""HII H plateil, Is tho way I they abusp horses h Ilro. Ithink : "I
IHHiles coil thin little eyes mo not hug In the little :JO.; 13. 1\ FOX b'lltKI'X; A ]ihaetons' Hole runs, .1cu\'I'111 with silver or I IK far I It would .n splendid action "cents ril )
11'1111111 Ilr.
''plciue. actcpt f.U me ono of each. slippers (if 1,11'1 Ilrll I Ill just where nrtlstie nml ancient for Ir. ItcrKh and 1 Ills assis.lutes. .Mm' hums "Iruw HaU..verv liat.-nt :cents.
Missed be tins dl) H. &T. J." tliu rllll' silk WI'u"I'r| | u't'uulu's tho I, suits Urllll'IIH of armor whit tire rusty) highly jlllllIIUI... or ]sinles tune e'ttIliIulIht'ui Chniiinmelere' Knitl I mid nil kinds of lleller-wllh, Uroad" Iliim, f l.uil.

What (hives bhu takes to INI btiro beforo floor II .hllllll folds. Tho luau at tho I Iinlrior prf/ed In thesu daii. Aimed with" hincunml ''11 I""HI panniers., Into width art, SUllh'IIIIHlrll'( ills' 1"I"lr..II'II' Adjust

hit' monlh Is 011! livery: .school fellow Ntiddelily lovveis thu ('iis Jet to a. shield, a ('i'andfatlar i t thus prepared' .rO\h.I"I"ulh, things Ui Hits k I store. ,ed. Tliu 1.' III"1 of hpiilt ('ompiisses npei CLOTI: ) NO( KOIt( MK.N: ANI P.OVH.)

I whose of nnme her I h'III.1, the. brown butt .11"h".1. glimmer In a trlco nml Hu I |titus>eit 6\\nllllce.hugs St.Jurmju. would, fnriilHh \aluable 1111111 to any I ''UIIIII si IU thu In/y' 1llh'r., 'hilly" ,_ _ ___ lip I I'M I__ ta-IIuiIi' n..II""III"r la, Newoik him' H 'lit them n luurgu. HI'''k of Hue, and, I',uuttiuitutl
luugs book IH taken nit'lug II'rO tho
hl'llllv nil collcTHon of untiues| 1111 l 1'1'1; II brnuIk'iintlful .loklll 1111.hhll |sitn, < 11.,
:
Shu Isn't Just vvhnt Ilonornor thu 1"1, knoeksdown hue .rCOI, collars 'ITol'l could ,IK produced by 1".1". through thu dustyHtreels. 111111 II lt 'I
Kstello, "lm's would do, for thesesdnsil tint object of bistro nnd proceeds to tune bodies wilh I I .II"I'rlll To Union Carpenters. A rii.Hlnieiehuli, t.. v. I'., for 17.10-worth f I IJ.
Arul11 the plating' rllI"'rhlh, byatmosplieiic A Is'innlinl' made Hill lor / ) woilli i"i0' in hoiisuIn
, him unmercifully with light rattan 11-11. fashionably fl/i.ix ) any'
friends lol of nppor temlotii by hit lion, H'. ,) .l liii yni find "Vryl."ly ,.HinoklnK InHavanaV lids )
nay' nieniis; but I"r I life Is not run In their, slick lie has snatched from the 6Irlll"r'hlll. peumuio' of 1 beautiful lirou/o., Ily /1"1 I I Mrs. Wllcox was asked."Vcs. \\fKfnll HID, alt'' ntloii' of 1"1," < nr-

Hallow" ('rnves, tutu\ the dove colored folds( Otto of plnsh or vilvet thesu hronzes could, I never saw nm-h n |sipulatlon,
.ifilk sink contentedly. ,IIWI by tho side Torlx-nr! cries IHHIT llttlo Kate, ns easily bo mounted lifter the, fn.hlll of today itt liii tIu'rs, All day 1"1 the hl"'I"from 1..lt.'.to I Its fnet i thill OIIP of our Inws Is MIMICS; A UPWIAI/rV.';(

"f the l.ru(1. or cl"'k..I/lllhll I I tho, cane with ono M roundHi" wink Kato Is A cops-r| colored rilaiive' '11 fin rll'1, rllr'U. ascends toward I 1'A hkllled Hnlesimin has hut-u-ui Io Ihelrslock cfHIns'S nnd that
a-the t 1110 rlliboued 1"k1 across her shoulders. 11 bu : nmokeH, -molhtrs, 1"lli 1,1111.111 fll"nlll| | nlmp isnk ninibhy cmplovi'il keep up MI
p.irasol I I this, l1.IIIII.IHI"II. might l'AhlJo'll') h.I\'I. 010 Ihe hunt l's lire HIM Lowest in Ihuut Shut,, tor Hi" siiiiiu iiunllty tul'gus ds. 'I hey Ililuktwealllvi
I Iho pony out idoiiK I hue country roads HII"rl1 faith In)tuit'your? wlro-llll, tlh RI o"e.I"lt 11111 of rcpoussa sons, daiiKhlers.' hablt'i, bulb tlutrcbu'u, mornla 111-111101, 1'1' IH'lli UMI,,1| I union, ut )ears mieeesHful, hiihlniNS In linnilllnK, thexi, KISHS| oiif'lil to put them
lll"U i Ihu '11"1,11"0" air can blow on tho Ih"I." jour Itiqicrt Thu !, plecn nfpreserved :;, noun and, niMht, ut nn aU and lictvvccnmeals ) lienilfH -
.lly weary Hill's (.'itt' ,Iwslde her. -1'llolll) baik' to tlio lit I he homo yon ,IH w.IIII"IIr.llo.'. I inoru pulT! puftl' puff!"- oV'utk men. 'l'hl"l. id 10 a 1.11101111"l, tin
"(flu, 1,1'.nhu i It I Is to lie rlih!" fries I..k 10 rol only I f.h"rl months novel und .far more IllIro hg'aut 0111"1' the Journal I Inlcnlcw. I.- : TIIKIIt I I i.AIHKH'I I U'AllltANTKD IIITIHN MIDI'S I I I Full I $.'.t5t-'uuuhu2'4
oil' mil, whom Kato I Is njto uli, thnt my husbniid should IH.-Is* thul Inw I In lids ri"ii cl will lute riifori'id, from
just now famous guI fateid' mummies hull con
hlrloll1'1. _" \
mid
Is1 loud Knto Hobs und
l.k.. was mortal of tho 1'huraoliH At llm Iliillloof lriiiiklln.At (Itt. nh'. I f.MON/ .
tho coat and hat tutu tniluI111 < No. 71.Ily Jan (minim.. W, Amos Itoliells
'Very II.O," ailnitU 1'ltl'. Ipl'.ol ; Iho edirt) of Ihu vllhmo house,
"If my piKir brother could only, rlilo out I niustmho bad KOIIU lon U'kt"-1 1'gI.1hlhul'II"hll1''II'I.CHECKING In ulilch 1.11".11 Mr. I'ailir II'II and I bin, ttvoihututghtht'nui (ml''-r of t Hie I Preside.t, ) I,

-Ittuor I'hlllpl" iH'fore, nml Btnnds nrrn>ed, In "Illulrowl CONSUMPTION They had! remained. In the .111" )h .::11114", $"it'. HeillhIer Bros.
well
ho knows
itt GALLOPING
'
Is I'liilip 111nk.. Knte, rcmem- !\h rlll'r I Iuttitttt'- I honso luring the, day, and tin ir prcMcacu Apr.).III-1 m _.__. COULOBUTCHERS
BIMH ), --- -
I.'rlll well 1 Ih. who lot 8 HII'rt-I'II,111 !" ami the f.ffert; of 0"..! on n Wuinnn M Inua I.lf 11.,11.\1 resjst'hcil| by our troo|' As the -
)Llurx nun wits over her ,'lmlllul at .X l, 5011 Iro III-"y hl'II"'I I Wits lfipiilifil r, day It 6"1.11. If n hut I he wouldnot James( Van A 1st
hlroiiLf m ins gather! up thu poor little m h- \1.1. ,
.dl"I. Tho ninllinl Orleini l lnimiideriilily I. so they thought I tbero VMI WHOLESALE
"Il I" !" antI\ tho Blrl'H rob Inn l II.ly nnd rnrry K'ulu Into Ihe next fMI"rllly.r le.v need,Il"11.. their Wheit, .
.I'III sols the hroad wnltlim to Ullt.1 0"1' .' of Miu h 15.W no h.ll1 1. PLAIN AND ORNAMENTAL
ilny lienuty.. 1'1 receive\her.h.ro There .11.',1\11. lithe I Albcni, ,.".lu witlda a fuw ilnys Imllocnl.1 vvns so sudden the dl..llol
'Not ttututr'! cries Kate. "Am I too late, cOltrlu I .I, I took rifugu In I Ihu lellnr. GROCERS .
,
In-side Ids wife her I fnnu .1..1..1"< 11'11'0. alILI -ASt----
kmrl 1 dow )
n pruy .III.h'l c'Iulluu WI' Fainter and
loin.of ,
to Idiur"t
Ih"I use. fur certain < lnni.it montli. 'hu hll. I ril.I It.'Is lu the u'ryu'utlu'r Paper Hanger
>li, no, dear; como tomorrow If the forBlveness. ,wlfll".hll thus roodto of t tie .Iorl, ami the batllu rage but who on
' And, Kate foolish little ago, now nptiircntly ASH
-
day Is line, nml mother will call! you nil for '. afterward, said I that
shu smiles her KIIO-Wly'l Him in thu w If* of A. I hll' They Special ( ID Kulsomlii'
tttttaI I lOll.lo'rU..v..y. nl'ulul
from IlrIII
heaven.' Ihrlllh of thn rily.When thus 11,111"'Ic,1 as If jIVI I I nuriiiir I I I mir tim, iiuii'iiir-i
I W. Allicrs, a druKKUt "hil III'rl,1111
she knows tho
'I 1 he next day is flue nml tho phncton, II rlr ,1"1111 < that all the lrolu"11 hail Ktvun Ids wife, upMr 1..y "1.1 h'rr,1 ,1 not tense, 111.111111 .h.II..1 ami DEALERS. UAVI.MI| ,.>l
'"oii'-lit i to I hit door at 4 o'chxk. Ilhlllll bt Jel'I1 uteri 1\1'" ,J1".r for AllK'iK, d'lor! try cm'boiuv fteul, hit 11.11 then' tu its I lull LIst, JII"II".rr"lrfllul.III | I 1"1"1..1.o.I..I..n I LIQUOR Ititlicrwlih tlm KIUH! will of I tin* nine, wu
Boost thou, nskn St. 11.10 I )I Ir d"tllhl.1 t emcd will I I I. nlior Ihitl'lrsl nr
\\11'0 uetlli'r" | HI ( lIlly Kcbrnury,
.
lln t \11.1111110 | ,
n<
his sake, jet he calls her "Saint Kato" to gu Situ inlpliurcltvil hydroui n gun > \11 H"Ih"I'| 1'lllrox'l. IHMT, thu7TCI
.1'r"YI. ImiiiKiiiK up ihe walk to where n'oliy ( almost a will curry mi
mdnilmiiU'iwI by 1'rofcsMor 13u'rgtsuuicut I \t 1'1 .
this 11..11.1 11111.
IlKiiro stands, In mott be- dlY.AII IYOII thu battle lencwnd. Thu
a nluht and i'Ioiii'1'41l'1R
C itt liliiu toilet. urrl.1 tho demon I b burled forever.-Eva France, and. rwuntly HI.TIIICIIU| >>| .11( It ended at last WIt', and with I Ihe first light the __ mini, I Ia!". .___ Feed Stulls =
Best lu Detroit Free Press the In ) TwOthlnl"t
I to drive dear." 1""llal 'hl.llhh1.
1 .\01.7 1111(0111 I ne, way,, love, do you think --- SIrs left Irng "ot dwtroyeU .b"1 yoiinu' WI".I, who\l'II''lt were l to minister to thuHounded I'lllt KT AMHCi\\S; IIIV.TIIK :; HASWRAPPING ( -A N It-
1)111 Ilal..I.I..I"1
the 1IIIliol top will arrommodalu Hint A lllqllM ('>llla| ""vuly. the tmatment' wan ls'iuii with an ImprovUuilapparatus alxiiit. As they I"r"l.t| I; HI hIlit IN ;1 IIOKKMAN
March 2ii.Itevultof II GREEN GROCER'S BUSINESS
muli erowl.lllrl'lu "f u hit )'ou wear)1") A mnHt ual'iuecyilingnovelt} tine jiutliopn on the rear of I .hll."', on their errand of IIjr., .", will AND

'If lldofsirt, tho lhl'lol, top fn.t IN conipletwL It ." lewthun a 1'111"1| first week-a gall o'wnek one |IMIIIeer. mercy IIIIIOIIK the first they found won t ayouiiK ,II 1.1") Hi, An IN Al.MI'S lilt( \\CII KS; A Till K8TAM I)
"' "ILIII At tho end of thesind -a "ut Hut ( I 'tot"1
"''feil r".llhl. dil.
-the there not lw ono of i 1.11 Confedi'rntii staff ofllccr
lowered | ,
'"ih hit unleycle. Tint IlKy-four 111.h.. of two half mik 1.11 011 flintier nolle", leuvlmi PAPER KDIt.MHtl.\ II I I'll.O) II V 8 A II)
pounds
-that In Mme. (; strict injunction full hut with, UnRiMit ni ki> I II. lu,11 brother, mortally 'I""1.1. I) 111(, as he I, Tliursdair of ,
.
Im\.au'l .wl..r w'llht. a clear gain of (hires half |Kiuniln for ediiiiMliijf or I.. ( OIINr.ll. 'I'* *. 1'AI.AKUX
1"1 ,
days Kato, tho lust greet '" 111 "' necmury, had rll'lll.II'I, at thu try thrvMiidUof utitut liny Mon PAI.AMlX HT., lil'1'OHllKI'I.A.A.PEN8ACOLA .
ulitiu,' I.lul two Ono of tlio f."lun.w that (hue A"I" Oi Next Io Nuts Custom Ibmso, win-
: ott lint; iian| IRIII not KollUJiilolie. fiainu' w.k. ,, I Herald.MliiiulHtluii nr it lIly on lioaril rw w&
Then A"IIllho .1lut"I"ol\ll' ti'nqii'raturf, which Ilia ., '' FLA. hope Hii'oM, l ii.lmners of J AVI Com, ,.
I usm| hll"lrntll us
nm wit It )ou> nhleli. U I Intliu is lust (, or to I I. ,
loll IAjuHtul.lo ul"I| 11. alo Illb of (hut, iliowol f rue of I't! l r' .11..1 ms nail, tnliiKiUN I lull unit Ihii
a is is,
No. sir, gsa 0.11.,1lu "" I liuv-ls. I
Anlinitls 'ClIfI
11"10101.1, lazily drawing ninnm'r a "luster t'r. Ono 11,1"1!I 0-1" uf "lr.1'1. .r.luh.. 1.'IIII.t NIit '
"' Hie iliihh .. I hulf an hour til UH .lu'uus. A full buHslii lion pnl.ll. iiiin'ri'llj, will il ve us n |ItlutruulIttruiuliuu
.utol on tint front thus other on the rrar I';. hI''ah: writing nollicna 1"111"I "
'\\'Ito all four r"u-j; by; a rr"l A"'I H, W. ANUrlttliN, \Ti-:>TH d rensomihln Icrnis, ltinlfiilly|
ptvlll' ) loeuri on
mlulit it then- or ecu- and the ditriiruiioe In might --i.i'-- ,
0 / lady until of Iho f mine, ,. singular cow of Ilml ry on thus part of in "Tlim I and
Iknuuir"I'nhllth I I"IUII..1 find agree |" mar Woik rcllnldi: cnrefiilly
|| | lu as 1".I"lu liy thus adjuht- t a rnteipillar, whlih mir- -- .- Coolson& Roberts
11'h I IIM'II and In half an Uour ,1.1 suddenly -- -- -- lnjiillij iluittut ii. Write fttr imrllculnrs M,
tho !ii"I)antI then Il t.I; am! tin fiamu on thu aslu, Tlwriileni'tit by r.I.t a drossy r"Ulw.111 the pal lent prlsnl, (' .Is Its head In .altitude I that JI iiry cl I., I 01 1 AMKII, 1'iiteiit, Attorney anil Mielianleiil jutiiJul tI-tf
("h"1> black |Muiy 1rl..I vl I facing In the mine ulItusthtul,oaeli ono |1.1.lalhiff I .'ltnl. lrOI"lul bwlla caused thu, writer to mlsUku It for Iln.c I-ugituu'lur, M, ( loud llnlldinif,
MI tin. tuklop, rotc perfectly
I ,curl.lulo Kuto turns 11,1 sa) the (MMlats (wing eoiinttcU'd with the I I. nut..kOlhll .Ieh nwlii the shrew, prolutbly the very uiiimul that PHOTOCRAPHER VVlnhillKtl.il. I II.I'. J BIEBIGHAUSEET
"I''IK| { to be A gentleman1loot TInt r"UII. gas ,
e'lll'o wheel by adjiuUiLlu gearhiK ch"h. admin |l)5 IIMJII| It. Tin r'I.II'I'iiA caU.1y
within afUtr thn
lung "
st, Jut Its ilaik for ee, for i two lateral -* r Tim-
tr"l niachlno rapid | [silnliil Place
gearisl It.1 rhlllllll.I/I. The Fashionablo
' t'iICtw the
the demon of Jealousy, ularitiuVi'l to nmlntaia _| "!alon.oli I cloarly "rlll' on tip the )head(I In the
b I. greet ni II 0"' by of ; .. ,1"/ If.1 Little Hous around the Corner. F1Illbill Gas and Steam MnAMI
vlmllctlve Hal! she line not unii who keep I heel 1 OlL ''bor ii no ...rlli ulphurutUttl, rha"'wrlt.I OI. th \IIJr attitude, a..uII .il"lllf .", |<> I.KT II 1 C < IIKAM IS ATG ,
It wan_a man though-thla she bi attachmuat t the wheel bydr""u "hl"D .u" Ilule. while IM'KNDKMIA HIU:'.
mill 1 be Mr. lavprovUMl I1"1 11111 pr'
"Iinlltert althWtss| | 1.1 by I.. NERI'S -'-- 1)551 Kll IN-
growled thO Why do gulilingwiU be done thorldrniiwayiugUiulr by bhniielf l U 111'1.10 .0 like (Ihe 10.1 ['OITUIT Ant> VlfWI Atl.STVI.r8. ,
an< ftimpltt,
'f' "' not follow her, foul, Lucifer boilimto and fiu-UosUHi .consisting .Miie ( ollt. that, the Aug I, IMt'U-ly OAS 'KKTS ItIl A'sYAllL'.uhoh
'WII'r your \ r""ITlr'L of two rather large tun*! botllwi, one containing 1'' 'Ihl \ deer IIANDiilMK HAI.'inS OX I'AI.AKUV HT, riXIl UKS, HUM ,
than her I tiger thu to run U)
., Irl\'rlur pony. tliu lagrallnnu for making carbonic odd /11 II -- ---- ---- IIAI'll Tl US, WATKUJllll'
Lucifer! ho commands. by ntterluna whistle whlih inulyaut vxpcrt This Kh'X'Oit: frmhincnt Hahsin wiios'ii' .
(lute of the which decorated the ami tbo other chargiil to gt-nuratu milphurottod Ch.teitEl'is, A.M I> Uil.D 'sVA'l'IIhIlhh.lIlul
.Meiiiiwhllu Kate the little l'ltU. gas can U'll from that of ulcer. The eye ami d to Hit' pnldlc ti-duy, nnd durliiK thomniiier
bin- I PHENIX SALOON
Ilcl. hr of Mine wax wurks, lu Thus Imlllw |
- ceiling hydrogen are A.MFIXTirJIKS I> II I'lINIS.
'II'I. rii'K
|, to none lump. of a cMcislllu are like (tieIUIhuu.
''llq alt 11 ami oh I.IIIP thin> don, .boeu to be a genuine lluWiub ", .'W by incana of small rublier tul.I of fi mm Mr 1'eal confesses. hehua nionllis this plildlo will bo wrvislwltli

.I l'o\llal to khow, HO you my new '"'"*. ___ ____ "lIb. gal U roHucUxl or itorol In a lurg : 1..1 ilocclved'nnUI Ihll hu saw the Hit' ( hoiio.t nf Kauey lee Cn'uul, JIK-UUONZKI{ ).
alinilar the "laughing 1 bagi" nml >11" hi rhcr und ( nkcii at ItmsonuhloPrleo.lev .
I "). tho bag to gee 1.1 foam He believed thlsiliuutloqjiwful OPEN "
j"'i nml new1'lilli' -
I'hnll. beg you t try t's.l.iutoU'l Feat, >I.k. ruhifiix SI reel, Nest to U. Korehelmer
' '' wou't a lMt\l\ by d.ll. Tbe gu flub an exit Ibrough trocodllo In Ciinm miu Cwkct fiirnlshiU fur Iliills ,
," Jrou 1' iou "Aunty Luelndy, Hill, who die at Augusta t'."dlll In a tyring*.-New York .fusAl.-i4tUr5 t. tl. 01.11111 snul other tnU-rtulnmi'iils, I'tNSACOI.A, ri.A.

. L"i. thdnkee, thankee, 6U (its., recently, ..one of olilnt __ and It's-lull ill, ilis1.Iy _ _
"''ryn," criea Die) weary r. a colored injoplo In that put of the country, ( At .rlc.11 tu. briitwnialibi wore Day Night 4)11) i'Ai'I-il$
"''**.baby under .bundle of and wan turnout of th ft' that he one. BurIal pf tlo lips? Qvrm. cream k brown bow, shoes, 'Iho IIIy'UlIMitIiIII.ttIih Isideliver.dt [
one arm ant! a ( IluriWHi, the I In imnntll/ g'.sl! nnler, bust to.rp tlinlnif
'util! ilollie. under the other. ...l the (,'ct of lady Wanhlngton durliif )I Jentle Jeffrey young gjrpiyqiwen I alov.rwn full huts trlmiiw.1 with velvet, vour rctldcncu or Hirouull tlm post ollliw'tiisT any ""

.< onie, I'ldlip, let Ihe annI the 1M "iritIhdettthd terra of tb* linamrtal, .b dml at Jiukion tlim, onIIM. mutt a "al ShIll at one tide Wllli. Itury nnnuni. M t't'llIitr ituttiul II, it In Ihu wol.I| fur nii'u cheap lit hut
nil
"I I tiC leave the tree I|>before s. I walt to 0"1-10. York Urphl. I 81, wu hr"! at Uarton, U. In b.nd. 11:11 6 I'lits |Hr wish mil' u.S.IXT .j-_ .. ... '
.. ,. .
.
'. :t!' =. ... .

: '..'.. .:_ ."'." ._., ., "" <" ... .
'i ;
.., ... .._
.:!:.._ ,.. "" ,,., _..... r' Jo.m :/ -

.


1 .________


., HHudj111'lIhll.11I TIIK i : \VJIOl.i i : 'IIU'TII. I llmlailll' ictiiliiMl) old! Imipnscil, In NEARLY FIFTY' MILLION EIDLE3. I A HARD MAN TO KILL W. H. HUTCHINSON-
nC01j1 [: \) ) )
Hint slit tic able I in I
I hit tV propnt
'11'lilllll'III.\jC'u I I ) I Ihnllwo.lh'I..1 I I ol'c,1 I'rlnlnl II 101: InnginiBF* nn.l "I..rl. llfcitvln lull '\tlhilrl1l., Drnd ot Any ,

01 Ivr, n'ti' .11..111.. "'"''1,1 "iiinlii, ) I ,I I tl, I lu1'0 I I l.l ii l ('on- I Hiorcl.iblisbmcnl nf 1"1 11111110'I.i. lull ii Ir..le".' 'l'y HID Horlil.The M.IIIII'Ml- % f/urrr I.Si..

nt Tin: tiicnK \rl'l I in I'm or of 1'1'1| ruling i lie $ II I.h"I'I"I"I.I.. i ) llxlns I HIP Ii' lip A 1"1'111 IlililunoiU,tjr linn Jn't "I' "h"r", ,H n limn In\11..1.1""tint lint I hit,for l I.tho I Patio ri-fl- Auction and Commission Merchant,
I "iii-h rates III' not "'nr. nf aiiTi l\ 'n 11frlo'I.I. i
I nl a UK work for (
CUillhi I fix I' I nml lobniro I in onb,'r' ,11,1 I'II1111'llal 1.1.111. ..II..r
JJI.J : on
CO.l.lA'1.'UI.I1'ljIJlI. hlIlv hut Ii'' (Is nn
.'. 'tj Tdlilllliw, Imlili-H 1l"ll," l win Ollryolrll'r II.t..k
-;;; ; luilhnlniili, |be, <.ni'pi, 114 lili( I II'a'II') will make II inipoMibb-ihuo A(:( "I I h"1.1. I'i. This nmke< liu tntnl miniIK n nrilii| "f .1'A.I". lome nl.l\\ .'"o IIIKtOI! ralnlox "fl4'l't,
f"r.IIII"II.
mid II: WiM t iiimrn.UK
< > \ii II. 11'. n'hornct' I lu ri Il' N punlj mid .rmtln-j
'ni -lr'I. :Hid, nuble Ibi1 "I a high I r H.I.I'.I.II". I | l v tlio soil I !) -Ii/ ." Hi "rtliiiilAill'in nnstlan.( 1.11.
IOIOIII'I'I'oIN'loll-I. .i' not. lo tingincial, In IMIO 45i'slI: > 'Hi.i "nirtilJirOllf I hk"H tn full ilind nt inn ,""m"lt., ill PENSACOLA FLORIDA

'mon: -is \\isi.\ iT7S: i INADNANMIIAII : I:. I lii 1, dIIAIIII' 1.1'lwII11'1111'01 1.1.11.111"1. of tile lll nil Iniiduiliiluf. w el fa ir. ,,"1 '(I t lull I 'le-ls f.1 I uliijje I Inhn,I ,t 'liini," Ills l st In Hint ilinflinn. .
I UI' 111'11111111/ iniinnlin I'fittntK! linfn lirvn rptunnsl, fi .
- I I .uinii'" \.r. In.' Mull. V' "" I nnmt-nf lil ti ,Irnmnl lilllor JJK'rlIh (I
the I li
of t ooiinlM.I | > lufnlly f
MX. M..nth. :a '.' '1 Innni" (" s i: I : 1'1111 sin, AIlllo 'In.t pnitn of the .111.k"kO 1.I
1'1 1.111,11. nillnrilr, nut, In niinlik-<> It to htht.iisutlFFt'w.I : ( OMUri.HU.: :
'Ih'l-o: Mnlllll! '. I II ;'" t'l "" I UkiiiulKi' -, The I Imkotnin, anuvr "XI.lull any ItEn.mSI'.IISS': ( -* Ji Illllllll: .
_ _ loi-ttd I l bu tonbut I '
not ( : I
>ni< Month "" .pII'IIO \flu I I.OIMDA: I : Till lisi'. .hlolil lU'-li-( Inlllll", I Inily.I _hill lii" Mi.1 I
.tuinl.lii
_-_ _ plnoi-nf hiislnoM nt I I'i iiinm pir \ui tr ,i iI fail. lie. 'ito ) .Aromdinjr to (llio Maiino .1"11111" I Ill? lfl! >kIn nil (hut nr Inr! .|io, anilIn >'eA" nit, and, Hint sins nlKint mutroii 'L'r
'
I 1 1 tilt |ur II"lh., 1'011:11 Ihl'I.I-I.'al. o.'tlio I l\-nliio. in'wl J ly tletlodmiin-. i "IIIIIO"j I 1'II.b, f'-nr ilin- t n..ln .n. 11'111 "r"I'h. Cnini, Ho

kkhi.7 11'1.101 I I Iii'Him i.MI! (inn-ililnl. *, h1'I beis of ( 'uiligI '.. .11) |tle| honlli' I ,1".II.\I"lal.t Af.I', .",1"Mixiiiicni'' H.'iilf". I'l-( I Ik'I. \ 111110 Iuullgu'ituun' RII twos I. B. HILLSON

'I IIIK I ) cini$ .\ ". :( IMl i-nuido ii\| of nuiilj I iln-1'iiliiolii'pnb'' mnjoiily fa\or ''tul| i.IiuoI ill HIP dcu1opmi 'I.] Zllu, lalll"I..r tin' Mnii'lnliklilniiilsnnil I wink nnd fill, *. ,, i-\i.iinK| lionnsnutwnll.lng

l I. pnlill-liod enxanirdiii' \" .1-1.1 nlng.. nl' liuinolo itt hue ioioral'n nnid ofll.iiiilallile" 'nl uml I ofllip I ,pindm .( '1.'r..IA; ( Sigh', HnlKnrinn : nfli r nn innwmlly lu-nrtr unpin, ,
11.l>o n JIMIr.ixliiui, I I'ii *-! inn. a | clIIIII"1 I. or n i'rnoki'r nnd of li>n, lnnho
I 1 N"i til nrnp
him in
_ 'Is I b) iinexloiiklon "- I 'w Inl | '"., RI.I t tn II.iIh. \
Iliiilor ltlupittut \II'I'kll JII'
to
hIP "I
rrd', ii-id Hilt ( .
on I ,
inpio"
iriili-wnlk 1 1ir
ft'll
: midili'nly | iplnti
1111.1"111"II'IHTI"I Ibo ini-idinnt toni: juin of I Iho A".rl'AI 11111,11110. Ilklll fortyi .llh'II oilho. rI'IIF: 1A1-YF: rl NJ ll.
--
,. his nmi tmien fnund, liimtonllnpMm
'4 ,\ i 1.\ i 11-i: )' lin .I""lr.lr,111.tttauhuiug fioniliiioHii I I'nilod. MiitpH, nml, lo ilabli I ttii IPb ( Al. '10". l.up.ll.y I II,I.h nml lio mno. to Tin ,
*
ih ad' .
llil'liM h iniikii Iii | 'nnoes
ly ( .11" .1"'IRIIIIho
nml\ Piiiollin In linteltin ( \ iiilei- I"IIIIIIII..r.tIIIII'
li! >IfflhINtII' I rimish"d! nn isi.IItt ( inly ) I"I'C Ilt\II.lc Inllll'lnl liad ilinlnf lii-m ,
Hitilo I.In'lltd b ll..R.
1111 ,' 'In whlili llio
1'111"1" !* al.1 ol.II'.IRrll"l. --I'KIIHI I MVf1l t BUI Ol I --
> ,'1"11111"11 ..f II l ," I. I II Ismuni I rni'in)'. Il I IK I tinnaino two I tbinUHint I u I (uiui'0 uitb. ollid- "'011111"8 bv fi-o- tMl 0111"1.by wniitUii 1'A Oftliew for Iho I fuuut"rrit wire |1"111 .xl A'I
| y Iho. 1'0
I I 01110'' tint nnMis' 'r III lhlHKlimi <|iictit aol iliicol I 'lcl', ,' His, frh-nilfl innwnntl\ lnnki-l at nndmninkc'l
lilttitliti Hlnvonlc
niluMsing I ililvutvl' ( 111i Ilia mi' I tln.'1.1. hl..rl.|
!
tnliniMo 'ull.lu' 1I'ill
4 r.I'II/) il ii U nimo hope (for Ipl'1ilI ol.II.klll lIlt a unit, I'IKK It was, and lira
01011 nr '
fur iitnc-lcnlbi oftbo( I )tiiio. 1'1 11,1.IIJI I.. \ and Sheet )IcijilVork
) Copper ( ,
11101111. I maiim-H' I ilio-c lot al pnliliHhul full On tin 'J'il
-- Ilrl'hlll CIIII'O' 1'llkl.l.( (' "' Hrhic, unIte. /1"1,11.| l.al'r| .1JIArl. ,
Our' Suh.irlplinn! Minks. I I'niwnHiiii pupil ('lIttle! incnibin' and voli-d ngain i .t I bjIt u men go II tot I I In I HIP Illhi y. llgro (C"bl'h hl.1111...1"1 nftir i'.,'ry ), ftf-onnd night ho a.I"I.I.1 it <'hers, by ,

P Miillinit I.iBlsim' iilwatsi.piiitollio Inp'i"tlininf :mil ill and. I llio l.'epnMieaiiH.: I lloentlic But, it I U not lo I'ho l'lrlllf i Kbii-. | Ainlimle, 1 Kmlnii' |-iill, I'nii (Uiiji-intl) .JU"III"III.. ," asking t"rl dilnk.

pnlrnns. nr < I'M rs, w ho mo int It' il lon AKC and I il-i l le, ti I ul I lostltuitiO building nml "','lions ol HI.Uo, l".R'allylal.' t l'all. I >ill'il'J i 11,1'' I. 0' luiw ,'1"." ho tail cnmo to Stoves, Rancs and House Furnishing COodAGENT ?

_ _ j 111 nil, 1. '" fur 11'1. Itis :,111'1'1 'HIP Noi'Hi fiat I lucy IIIIIKI 'look I') llioHontb KianuiM-, 111'111, 'fblul. Knin, Juann prcntntnrn hill tat lio rmntf mar (l>'lnt( Inpiinii
_ _ I "illinium'" 01 I .
I i''II' \1,11'11111\ of Ilie I Iemo.intirpail >, ". -itHo .
IhllilC-IIIII. C'dptliI'nv, .
I.- ""- tin* fil 11111'1.Ihrl'II"'I'c.I Tlllonl.II.I.n.
::4 P 111.1 ..0'11"111.1, I $,uullluitlii\, lint lIP nn (' )' mo goin tal.I lo ml- ( l'gl-IIII"1. ,11'1 'J liuw niniiv' tinniliitiirHiln, Y"'I'I'I| lived on regnlnily' rnough' fur four FOBThe

p 111'1.111., Of | IM"d Illilil.AddrtMA mil ID llio lonlnil nml Ivnikirliip, I 1111,1 I I I .rllllinA I I nl I iiiI. .n asked of llm llov. Dr. Alex 010 cnm ally (Mint I.1.. .1"\1 In llio in S\MtxIon >
lel'I' nftir nfITi
III 1'1 looking n minimi r
all .nml "" (nlKNtU'OlA of tie ?li'il'lutivP( Ih.o
h'I.u 111111\111"11. I KopnbliuiiiH led tuuti.1 Mippoilod by 1.lln., I Ito fliI s (ligtno Ingil)', "V\o Imvu no Tlio ark l lilnne I. ? nnd. it """"'llhol Ito mxt .usisiulediiitinintliin ,
l'AI.IRlo. Cambridge Corrugated
: D\ll\I 40MMI llll\l.I but II I nolM'td'HMi ashlingfiiondly ,
.
:: uml, liii ufMii 1.II: 1/y tile 11.IOu'rk., a itt Imto U) ..11.ly'ho 1 1110 IM.'xl( AI. I.'r 11.1 an
I II I ami I 13 Mi>xt (.",','rnnii nt Bins'I. 1,1,1 'ol''O'ul'Inl'.1 I II I Ibis. gipil I iiiltu-xt 1'ei- IIIIIKIIIIKU of tbo country. In nhttli tinyInlHti (1.1 hun tint ho nan niLe and an (Ilu' Yflill her ,In
-- ---- 'ulli'd. | )iulituuuittls" i ? It il dues II will I III is bpiaiiNehPi- thira ho "..ul.1 ( hA'.o1..IIu."r
: 2 bap Infnlltlily
: : l'IIIII"'II'11 .
:: : -- -- Tlio I l.ihlofHN'h'ly pnjH I tltoir IXM.IMwlillitliiy | "I'y \Irll

.. .tutu II-Il \MII.| lliiitnt.ikcii.. I I t I itin b.i\o 11.11'1'1'1, oll'I"I.I'II''f'ulo', 111 uni trnmlutiiiK' f",' us.1"lli he lliiiIl't 1.1 "INlnlox-
3 "I'II.\, AI'llll.I l .0, '-i. I lie nliead 1 ITlnleil' for pdliiions iilMint cnniing' to .I".I) k"'w
Hi'1 hun juror' wlo r\- 111.11', ,,1',0,1.| >" ninny 11,1 .1'.1..1 lo. ==
-- I".ilulol I Into 1.11 I len-onwin'1'111'\' xbtnld I tin' jilin il-mn Ih'r 1111" it 111.. 01111 nn tinilfi u

1"0'1'II,! \ M't'II' \'I..lifl.II.1( llio mil be In do.lio 1.11,1t 11,1111.1 }"-nr 3IT: llo.lir111I,1'r I .tnl.i.r shop 1'11.1( Ko tilt F4i\idai n .
1I\alo'I "
1.. '1
'III..JI''II I i: : I L&; I of of I tIP .. 11"11-1 I In Is I I4.IM. lira / innio to mid w"k',10 IRONHOOFING
wi 11'\11 t J"W.JII.OI. I llio 111"0'.1.! 1'1' t Ito O'JI rnilIng fmly 3cal'l 'n..o 1..111.1'11 .' ho .1
mired timututlitnicur's
'lie* nut'(trillion I of ilia i 1.h.IIIII;| ; bvici 'I 1 ItO! Arn Hiiiiku, the gloat nnijoiil of lindo! loi it HIP giowin iinpoil-( In tin* rutseil Ii'1ti-r f"rl." I klow, i "h.1 100. "h'l( 1".1 .

4 ( mi ,fMVI N liUnw. Nt\\ ((1IcDIM) 11,1 llio' I II.II""I"II I ,' puil\') II'o'I'Y utti- I A'1' of .\I.halil I nml (imigl.i| :fhnnldloi mil- ""U\vi lint, .prlnlisl mi tie tnilvo in'w HihliK)inr-i for ago 11.1.lh.11. In I I HisllilidrxplnitnTiirral.1.lIul Ilt'lm.In i'itliihuliiilhn: -r- 'j j-i i. _r"W 1 .. "

.it lull| lotlialll\I l luy no mean* mi as- l'cI'1ahlo in not utlli Ilindallami : Int; hiI I"11" 1"'I'I'ch, Ito Now uik |1..11111"11( and timoj, 'liutMtlio ono lint iln) 1"0 )' .ngui lit mininiir. 10IR. l _
g"jll
Im (Ihl 111(1'1"llld( / 1'1'I nml, now com- ." | to hn\o IH-CII .''I.lnlk.
loniiniiiliilmilillations h"'o 11.111.11
fno.t l wli'nli I lie 1',011.111110 .I.l'
Dined
upon 1"1"1.1"111"Til' 1'1.1 lllliuitllll of their II'o"II" 1 ; to Ht. Jolin." Ho lrl' II .poikit now n iinvfully

fur fiitnic limittan lie' : "jll-MMf lioll" I lliindiods I of foii'lKii -lo11' 1,111'llh\hut .U''I'II'o''rll I (1.,1111" ( / 'I nrlttin nnttii tontnlinng his addit8. and ro AND SIDINGS ,

flnfily 111 'I:1 nn Like, iigoi-i: I'fioil nil h'1 "It Is n HjKtcin t>f |1'.llts 1,1t that rcpii-wnt. '111.tll tlmt ho .tnkt'n Ih,1 In in.nr 1"II"II. -
II.uo1 SI i ( "HON.II ) ) I Hie lui-incs b l tlmlitrU All his mid fruIts" have
?.j I Mil Ing the } call floods, mini IIIIIIH|| I SOllh11'1'1'111 poili ) iltln-r. wiunl.| 'ly or I.y ronitilnntliMi II to. "lv. be burled' )%VI.S' r.vinxT: iuox) i.-oonxc'ini; ) I E r.nsiiv: 'il 111 I I: MMM.I-:
( i-li h ti ikes IH as I hlilitly I iinp.ulialoliMitcr u ; )' ha\inu gi.iwn to .or lift II.I Ittti-ra' 1"1 unll.II.L \lh. <
"I 0\1 1111"1.1ho.1 ...
.oiilinmilh \ anil nt this out a i hnnre' to come )
ale 10\11111 (tIlL I Ito TIIIS.llloI ii ('ituuiiilOllPi pi'opoi lions 110111"010111) rllll.I 'A.ly. by lln/i'ra Unit hR,111 en n. lint nith( nil his FiI I Inloini.ilion I ami 1111lci| I'mnUlicil \111"11111.| : .
p. atttlili preen
dale, nuoi nlin; ) I piepaiid fulliiln's lor HKHO it. "' bylinnkit Inkilg.
I CIICflll elgo\I,111( I
liming oitI! on (101' in I lie ronlioveitynlie.nl 'Ii ninnv 1lhull''I'I ) woiU llio linns (ho la linuntt-il hy n foretioding Hint
,, 1..1111
rrpoilorili I (! XCW ( )I 1'lln :111.: Folill(.IIII..m.1\111.lh'IIII'! Bomilioily 'Inn' nhvo The ilncton -
(the piinlin, seulilill. Ui itt Iy tie ilulkit flinii-i.. ,1 y bll y"t
I t1
1 tin'it- Ii ono MOM 11..hll c1..II ; IIIIII "I Thn oust tIe III Unn exm lly wlint Ill..r I. B. HILLSOU
tllo.oclt"l t..lgl
.
Tlio ( lies belween HieSenelaij t I Hies \" .111ylll 1.1.
ho linn innito
IIW uitli liiin,
1111.1' arnallgitliulilliti
will IIII110'1'11 ,
d fin mod. one or I luo milis fioin limits l I. \ 1 lor III IH iittltwlfioni hit
Ibo C'on\'Pillion, IbucnffroHxin I 0111" lu's nml! tin flw\r tlio tit,nlliin itti Otto nf thnn t"> find nut, if puanlMo. '
gl'UIIIII"I.lh'llc8II
xo. 1 (
"I : i.\'ii\ii\ciA: b'iii.iru: : : > r SI lIE II' ,
hue In-ul: hue dUII"o,1 ami imjiiilin ( Ulo'lllll.t win n lie really Ills's| din.-Mud;. nndThe E. : J.\.HOX
"I lull .
of tun
tli-ik, I lie ( : of" I llioCominilUc lilr.11 .1'J"I'I. ) xHtvil Ly up'' 1'0 ilcstilulo !.
lu, iutilgihHily (I.. KIK" nn extent 'hnl'IIII "" .1' I .", 1"llll:,' I tie lUl.leltt.s.kli. e-jTsain l>1i-d run lie "rcl at I Ito Stoioof ('.. IV. AHAMS& CO., I 1..ulllk
I I ]'. \ 1 I I t on the tint.Mrs.
"Phi
_; Hint a iinnilier) ol tcxsiU ill'awing .III'O.'OHil.lloJ griutir pill I ol tin- 1.I.h... I) '. Eli Kinith. ami 1) '. Van !>)<'k L. .

P lime 'nth I tbc IIII"lllllcl'" al II' hll 111-1( Ihr'l 111'IIC111.1 Illrl'I'li.lll.TIII.ir .i.I"1 }"inm lo 1'11,11'tilt Hitilo hlll", Abignil, H. Tilton, of North Wo. SitlilIgs.\ Fil. ___._oil.!t! l.s.if;
_ _ less I 1/11/ I i Iou H II I Is llio 11.1 111.101"1 on -
IWI'II.I\o 11.1 ( Ir, brillo '
be until '
iiiinlly m 1011 ( IOIIIlol.olliIIII.III'lj"1'18 'lllp. hl.11 fll'I"1 yiarn
11,1,1 ) n11 | I 1'"MII1I. wlh
glil Mho I tIMnlttliliull
1101110'1' ThU, inn)' I Ii-ti! 'mpoiai' ) )', II ui'e II. Ollhn I Oltiluuto| Miilim, Dr.) H< In iiw linn- r'olll""lr\AI. > puld I TIN I t': ci.i.ri.ii.vii.n: ; :
llioy .laki- "lio'h nf Now Ihaluhuullirii, :
aiming ) |
Iy
(/f iiililiiioiuililie.lglnt 1.t"l l.el..I'( to ooil sty jrrnrs to i't'uth'i' tlio Out 'I'itttuuu'iit 111' .
/1'I'nl cxpinsi- ami, tbo/ I Hint lias II 11..1. itit.t I $1 lO' l>v ( Unilnl( Slnloti RovirnniintMill.
I / tut I II IC ie- .illgIo out \CIII "'nll'oltv) (Ibo mill 1.,1111 I liadii, into .nl.llIl.hll.II.lllol. Di- Tilton Is ovor IUO yeas 1.1. D
1'01'/10 Etna: liliic'ksinitli Coal
I ? ?
.11'oI1r "
II'CI guilty of tliH tbi-fl. l11i111 wli'di; uonbl natniully Keek this, cutlet pIll 11,1 HlKgs OII'lt| filLy ) I -------- :
'li I I llsc.ll (Innionuy Wllhll'l
I itt by ,11'Clghl l i also I\ontj Dakottntrsiiii.. Ito nr rtlAmA MMEtAt
1 is l done nil must bo lield ciiiillj|' 10upoiihiblo but' iil-o n bugoxharo (iflbegen- tI'1
] anil lUll' (lo lie' continually i'i'nl Ilic llio Noithwpsl. tliul lio siH-'iit on nn A.rOIO Unity tntiuhlii; Al'C.
I i.i .
ami it it MJIII I 11'011 f.I'I' .
SKIN ana
upon on tip S GALP
iiyLIM. '
Illrl."I"I.1 "i. 1,111. .
t\lii in lav I oplo' joopiudi.linld .
n on 10111- I llio .loin mil again 101' pi
li-pi'iiltd 1101 ) their li'\iiiilors U Is ipi" d itT.'i'hui.i Wh1 .il i'1,1.iiiEl 0'1'11".1| : \'I'slll. II" 1"1. nnd nggrtxsin. in uu'ltuu't.s lulilil| 'I V. THOMPSON'S.mm .
\ lit I.
"i ikes ilxlixt ( ties null r- 01.-
ineice.orlnH to I lie nut L) genual I luxation in: np : pi I 1'1.11..111' 11'11 !2)' 'Inngiingis nnd itinUs K enirnplii.li( ti.iml, In tin" I.in::'
IH Ibo pid siiniiilon the ( Iteiinlllloil I l 111'hIV. ,
i tine >
; '. (hidi, I'.ixor, .11'.1.1.,1.111.1 j '
.
I I'm' lotiil lirnclil I, lull.! It I "" 11111": ( w IIIIIIIIII.-li. -tw "UI.1 ," tl I I tin- pisiili-H hun niss I l.\: -. -- --- -- ---
Ihcl'lul' nml onliinnilx Id willi tliuiiteIies.!* I 111"0 I ) i HIP I nieidianl t nmlno I we 'ul"I' HPlo..lh'N.Im' thill ,")II'S, Ih,' 1111
I i'\ --kin iou, NMlpnfDiic.I .11111.1110.1111
objeilioimlle. If till')' (luko no liii lion nml lit t tlio hope' lo jpr Flnl',11 and I HIIIIII: A limit uIjuii'It/ ln)til firnii tilt i'r. \1111.1111. d "" Ilinn- .11111.. Dr. A. Riser
: lint otlur (point I* i in I lie jotlic, anil I lull'.' ('in,olli-l.-.lai'ksonille :1111111 \hIL', Ill11" nut 1)111)1191) of (''"IUI,11lr 1lrilr II 111 lul.I ., I .11 1".II, inxt( tnil the |'apirhiis w> nn-l I nhnine ,
1 U 1"1"11'1 in
mnl lor lost us ( > iiiinni'-nilirnii nt
tile)' ilo not Hlnti t how man 11'1'IC'11'lll i1 IIwII..y 111.1/11. 11..111 III.IIA. tip lnlio nnd. Ih.I". -\III"I.0r t1I'.III.I'8"1'11.1.: I Milk I nmt 111.11 ,' !1m,k Ih'I"'II"lo 11 IIH
) 1ljllg..I.o. be guilty, of (Ito Xcw.,1 KdinlMiiKh, II ,1'111,11101111,. lt AlItnnyat lily I 111,1., N n full, nnd. o in Inlieriliiikin ,11"1"1"t 1 111111.hl I RESIDENT DENTIST
I') I till n-poi I I III t lie 1111111) 111' \.I'hl". I.r11'lil .1 ,
'
,1 .11101; but of guilt' ,'( ) ; (ltd ',. ( "%'u'i'titt''el'rv hat Iil"- t'tnnn-H, t.h' ,vlrll III"1, mid, 11..1 I Hisi. ,>m. CI in i in, Uio ilnn.ir mid fun I\HI| .IIU Pu n'": mnl Hand.,
Ilii-v Mnmls llllilPul make, 111 / I LT ntkin ami I t 1 tit 'It NIImiiiliil.llii
11iiol, 01,1 '1) % of Holier nndHiinking mi.m* Ill ntulir Illr rcnnl ,i' i \lnltinn' ( mil f".llt' ( ., \V.Cor.Piil.ifii\tiiiil I 111(11.. in'in Si nil if
tollowin .
It .111..11. Itu'iilllllli', h"I"111
\us Ic.llo'llulld H mpl.ImpiiHMbb 111 ( ... nt Ind-toi.( 'i'tilI' i \ | "i'I iiiillV" nnd\ IIIB.iioiinnpnli "i in. '
MiitalilcMoiks tin
nt till-so p01' lulu iinlci-M it in and i 1111.1:1. C'I i lit : lip 1.1. I.o. 111 Oi' I'lilrnniiv'l'i: : \\i-xl In'i-iuli I 'latins'I.For .
nn n 1(1 ISIniHl Inriller lu
"I In'lii'f, llm I HOI lion \ns loo. inipnil-( I w1 III.WI i\tr d'I" l<>a\m 110( clout ii,. It oidv for nfclnt'lo hut 1".I.\, 01.10 inlliii'n nml. iiniinl,mid \Ih 1,1,1., .
,/ MI)' fiutliii an II I iltuth I 011"1.111 fid .. 111) Ir. lflllhll. I lo | m innlril ( ---
11'0 Ilh'CI'OII tic 'hir 11"11'r
010"11'01011)1) mil and (hut' u too extended ) : ni"lit, rojal min ry ROW "il .I. I" .
upon I llio rboii of I" tlt 1 IK-
11.,111
IhRt '- l lick of Hut Mr 1.11.A
( I'Vlo'l. I
comlllt I 111"hlll I nml lInt( tilt "I.I..lh.t'IIIN ai.'etuitlilS A ( ('liii'.
coinpli tc blui kailcof Ninth ," 1101 In J jiixlil'I )uiuth 1 HllppOMlioll.If I ,' vi-i) huge IIIJ"I'| )' of I llio ileiniH'laliootois i, <'f Ill' loliiiuu that tlll.. tliiMiiiH| ,"' I IUUOB .1",111.11..11, I I Ir I hd' with sk itt. ill is. Terror to Evil-doers 1 cot logo uilli I I I"f"t OIl llelnnnil I

\lh. I (Pill- only was ( lil I I) be must lie' \ ol I l'lut'ida. (." hIgh" win" u .ito iniu ., Itui kttluiniimltuvtn [ i.a..i of I kinilM. ninl IIIIMMKir mid' .liu.ml t > lliii-K-ilnil' il 'r.llllllr Si!i'col.. near lll.ol I 111"1.111)( alIliin

p l.k01 a 111\li'llol of 1:111.: ji-UUi i or I [wliolc 11II'1' In,Id \\ hi"'n WP 1,10 11"1 "Miting Holidlv for Inl a ,iliii 1'1' inDiiiN Ito n/.1 I.inul" t I 11,'nil .nt ie h'r. until, h*. .the, inliioI1 "- lu'PlIIl i nilh H n' d (pnlili.' ,irit.. II"IIII" ,. I (illno 01'
A'II1i/II ,
at IIIlhcl' "I tunny vnllcli I lioMimnI'eny" nml lit tin- H.iinoliiniinif.ii full of 11. ,lilt hitl t".I..ll 011 .t u hilt I 1.1'10.11.,1. 10111 S,lllhl"'II Ill,riljit Illll b'III1, .1. DtNMS: "'IU.K.
guilt nml .ln''r( (Ito pin illy. We At "t ii |( I tttiI I ti| 1'"IIIII"I" .1" I I the -__
: oflboir tittt. Into Ihl'llol.,1
of liu' l his xpiclul 1..1. \hul"Y 1,1> 11''c .1. I I ..
I MliUilpiilppl.) ) lIP 1'ilnjf IC".II'" ) g UII"iIIIC'11 Al 1"1 Ii .. imhlli, IniiHiii || ,
xi\' tlu
Hint I I.OU-'H leltc I (tua nl- .nlnr lIlt little I.II < 11 IK i ntIlKhui \11.Irlllll II"c
(bought t r was fa,' luituu tinppoplo tltD ) ill) Sill "hlo inMM; :i itin 1:1)1: 1.1"
i ,
1
(10 |1.1'llc1.$ I HID iiiiiineiu New i ,, .\ isr: InoluiMH n i Ill IK nml d I 'me ilin ing I III'' '' InittH uiituutu't'| ,
I II loll) and\ sail MMHI Us 11'1"'al'-) \\linm HIP) ('auth lii'i'o to 1'11".1'1111'0Itl.lil fr.ktNt indict' ami piiiucswH" ImikhiK' "lho.II.II1 cutuP i'f it '1 III I "I II', nml 1 Ilie ".. 11"11..1! tin Dal\ns tIly ll.
loans (fioni 11. pioli.iblibloi kiulo of I/hoI 10\,1) i utuilgit uxtn| I ( 'tai''ullt \1 I |', I S,int-Uitkll.. I STEAMER WILLIE C.
I I bonip 0".111 I h
four, (Ito boletour. i ,' niPPtingH ul 11.1 mgingllio sul was just .11.1 111 hoi 1 it wnuhl .111" 111 I. ,
ono or I I"ll
oin-c.( ,
| It .ito ,
\ mix the .1
I ilianncl h)' mini IniiipH uml, MinkeitiHxtl J .t xnppol' t ol liloxlinm', nml WOHOOIbo M ', ; 11'lnII".I.r. if i i niiii /' > i-iov. f"rll.I' nml "pniHpi.rid In tinfit i
ofc i'nt In'i' Until the ('|1"1. Wll J PIth 0.11"tfoi ItKI I : I U: W \|tim'.:, nl" nil ilia I mid. Riinrul, I'."". 0'011,1"1, 1 JOHN I SIOUMS: MiiKli-r.
,). ( ( i""I"'I' holding HIP 101"11 OH nt tic < liv U''I1'"I. m.,d .pat' o"uiL'i 'mil in u tin,
nfiHfnl| L-ntfi ," Itik'| Id f "n'HIM, d. tV. mur. I "h'IIII 11.llry 0'1' I r I C'.
'Innppc.irlo( I Iliink. lightly of (IIOXICI.U DIIOH'A'IS) (1 I ii.'ox: ()a.: tuli, ollli l.il' i'tu uuul, i.1ttc In ulis'uto b\ fur tIe U')al faintly, 'Hi" Kiui,,lihihlivu of ii I'IUI d, \"hi. Mo m \1"01 mud| tiM I lo in I. ., F't i I', 01. in I. .11.| II'111,111.' ,I..I) AI.il"I.I.o'111| \. "'\11.
wilboldingoiltaln uppoinl- rr nn
i-tniiigl" ) nut' t>> iuu r'.1 \11"h"IIJ 11111 11'-., as liodnlo tI|
|liF hllhui'ltlit :
of o'Ollllllll"IYI'k | |
di bli II "llr1
( tutu UKI lie lo w of will
lll. llpl"llill gloll nien 111"11. 11'11ill'i hind to .do-pd Ibo 1,1'1 Suit 11.11 ('lute.I 11.1 lie tho lilxlni" 0'1 I II tS.\'II. I 11 an- 11'nu'
nioim'MaNln i I. \ Ibo 111. I'AII I.t' ('uMMUd i : 1 11 I.
of I l.n I Unit (the I'nilpil h'nl cue > -- --- .
11' 01 ) lli.it Ilieio Is mine (ril' (1\1. I iniulil d \.Ih Stilt Klioum fur I'll la f"U itt rf. t
SluU'4 woulil (then luiM lo deiil \t liltiuls InloKl 1 snmmaiN stnlpnipiil ol\ I llio'licusiiif the "" Hint( 11'011.111101,1.. I oxpi Hint4 (1..rll"l, u K.<1liliMu I'JiliirtH. d JOIIM, HI ( lilt llm Hkin( enlir. I)1 OUR NEWS DEPARTMENT "iikilius, K:nil. n.in. \1'h'lll.10'1.1':' '.
I ) : I tin ilcbl ,'IIiOI \ i'nun' i "lIlt' 0'1 ni)' Iniiiils. I Iho, lingirlips ,: in: ) ''
or or tug .11 'Ir.1 ,
111')11 IIItl. ', xliiplii of llio Capital. \111"1'11.i "holll"II'1 tlugt'iti I In' > siniillill, it sniiuht to :
i |I"
hl'
( | of iniiil lumps 11 tin I II"1 4 ,
'
\l 11.1.'lolllllr l'IIlilK) I'ebinaiy I lSs7, tbo 1111111.i iof \\ t t'> bi-lu-xo I Unit 0011'llllhll of a 1.Ii" > i>o "' snftly I hiiv, fur my \rl.l., 1',1 1"I'oi"M tIll ., Ill 1 It III pn"si nt (In ntiraetiionnil I : |li.ltl. AtiKipin:
111
o IMP I'rl'o'l 11111 \ ,
Iliu I I of Nt' ( h'- IIWlil1 I.M mipnM" lip:lmi Ito .. 1 I Ii Mind.us. ID:IHI 11,111. f :IHIOn
a lit Hint I ilicilging w iiinonnli-d lo ; !' II.tlln.( 'IrntU (is, too 1"1.1" 1,1,11 t rmaUthetniiMtpnnninintand
li ,
11,1 ilI 111. nlo n'.IIIII.
II' : wo hl\ olwonIllc'o'.11 1"I 0110 'illinium' in'tin : LllCl'l.s, tlio in 'riiinir nml itiiiniK lilH| tin
{ ,1.11 ,
:HI I 1.10 1 'Ions ,dining I t 11111 rllgtiuutuu plitiircn' ,flu, out nltojotlur, I lull' | lot' iMnisnl I Iii! din',
l'IIS0111" ol llh ) >aily I piopor' ngulm-l OIICH- \ ( iiiM-i'nor Tin )' to bo' would lilly and ""' I 1111 ,11 h inrul. orl'II' In HI'innoi' \\ Iii liilli'tl|| \\aiiiiiKtnii null mlat
nslii lemlei" I I'Y ami iliin'eiom 1"llill plgbt imnilliHof the Ile"lll. ( (lie high I Iriixt icposi-d, niitl frNiiui'oi''II"'r 1'.AIlo\L..Or( blll.loIIr K.: T.I I'A 11\ 1:1 ail; (imnplon' '"t., 1'111' 1'11. ,. nut\\e /(/"r."III.-nml lor louil Itiiti: a in., till I I iniiki llio 1111111 I tiijiti .
nn.
Ills I 11C"'R.A ". ol Ilils. i in polled sllnIn| Ihl'o lu>piiutioii. tlr I' 1'Sill. M.ixrt, III.r 111"1'1'. 111\.11., 11111' 'in'liliii; nl tliu Nat \iirl, \\ iiiiin.'i. u,
( the lepcnl oftlie lax on \\ lilI.uy In' lo omnnndin 11 in him bv llio I jiropbwho tile piondtoonnbini lit It'r, \hk1 wo ntniu from .11<'1' foicuof ..lliI.o O"'II'Ilh', ,11' n' insnilh tort Him'am'IIH. tIll I lint ill'kI'lus, I iiliiinIniriliro -
i *
I on gbt IIilnlollhllltll us t Hn'ir ( IOMIIIOIiind I" en" diuil. of fni tin' ." lull,tug, hi >II l)', '111 pi)'. u'.111 I mil Inlllil ninro nf t to I'alalosvliiiifiil.Miii, .'; :u II.MI.
lobiicio / .
and ( "lit ,111111.
tti VocitI Hum
now RU / hai'la. lila I l Is lu
upon : ""I'J"I1111
1'11'10./1) 1/11111111/11 IO'II' who AIO ipiilion| I lli.il( Iniklinll 101111 t'lih'l Itutuuug' HtK.ll mu | IniH "
toil h)' t the Now Olo'als TII, .1 I 10110' (Our) lo'II.llvalla l I I I 1.1'1 itu ii's .1 Illi (the ( of thoiniKiil| )leans I IIIIK her W"IMIII (. 11,111', I \\'e-l fiIII'II" uavt-H of ninl ill..1 IIIIMII ppllid ) 1 ,. ,11"1 k, ln-iiiui.| | 4.I'd .
CIa'I. Now Oi w ay U8 / tci' ; ) el( "oon-den- 111.10"111. tuntliy 1.,1 a gun innn\ \1 t1.11.111 1 '
1 I Indies for Ilicir ( lonld\ 110 I ltl'I I I run uml 01111\Ih",1 "'I''ill Hi kits, u 10 II|lIlt'| InI
h'ol 01'1 \ nnd | 'lo-d n' painfully 'Iluity| Kaitiilffs" uitcilywanting I I out \\iihnut I I .1.0.ss, | I |, .(' ,
ions "11011
ami ( IliePIUHOU I | ,1'11,111"1'11111 I I. "tlw ,
is.
( wpll-nionning lIt u
o Jetties 1. AIMIN \innl.
,
illlll\'I'II'11 "I get ore of IIH good quality: nt bonio.l.ngllHh 11'"I'h' In ot hpli'itunlit, )',mil MJOIIIlul \hl"\IA .1'1'|' 01) nnd i-nini u'ill'l'l il( hi Ir 11111 uml .,
ft u'u'ly i-Npu-xxin' Ibo Ib.it ifHiejndiilal "11.tly .11.1' 11..1. in-.ll If or tn< ii.tain nn Ito nil.
|
I I I I .
.I I I :
all I II.i' I I 11' ) "II 1"1,10,1 mnnnrnoliiroiHorHleol aienlso bad title R"O itliKioiiH' i-Uttiri-M lint 1'1 1 (11'IIA. IIM."lfl.I' MC .111.,10 to i his ill fl-
.
I uppoinlnitntH
Rlolmll too. obliged to hnpo.ll BOIUO of I Hull' oio madopil"0! I linn (ii' 1"0'1 i hut'p ,d \Ill an l'"w.l" n.1'11"11.1"' that it HII\I1I, o.No o'III'H appli nno. "t ninthm jnuinal- I'cllsaeultil nml IVrilliln I In I tiiaul.

I this hlio\\ it I hut New Oilennsln ..hll hpnln I but t I Hip)' mi,* 1110'011"1. i cll'I"I.: IJ'o'l tt IKMMMIU-H jtulo OH nun'Ii 11 .IL'I11 I. thoiliuuiiirCt Mi'iliilnr 1.1 Lu' 'II hO'I. 1.1.I,. .hllllly; tho H i.1.,11'to P'tiu'lliis' .
the Hlll.IHAINH.
not Al a gulf jlllt( I, but a ii u'iCIIv f.ir lu- ed b\ llio hilt IPil I i 0I'l 11111 pay 1110111il1"'I'' \' 1\1, Mi', Illoxnim: 'I.."011..11.1 Ito or)"8 ilituig utilirosuliro.{ for hull'' \Vi' lUl, I 0"III' I'I'IC'II\1 >"O"YM: .. rlll us |1"1111' 5I 0'11'1 '.nl..1 A nit tea nt I'oiism-nlii tei minus, n:on A M
,
mi)' ln\ upon It. llohldos I HIP, dnl)' onllio would lin\o htOlIuliUlIttI, foi llio I Acl..II''III..II.o .llui'tiiu-u 1'1'11"hint )" II ,,.IIH nn 1".11'11. 'I .l "" '111 111' l'1-atinlni MillUert' . in on A
lit ml, ami Unit her "0'1'11 IPPI''Uo'lc.no oie, AII'nl 1111111111'1'8/1'1 L.'rl IrlO 1,111111 \ gii' In"iti r Hlli.rI.tl n. 1'1'10"I' I m'. "pi" 'i'Inl (''I'hl<( \1'.11.,11''rr'.1 \iriies . . . . a:ioi*. M
I'nilpil Males Spnalo in t the lii i'iL ran- 1 IiititV, "I.Ijlitof thoV ( I'.
0..1.11 0'11'0of \lllntION I : | ', N.Y. "
1.Ig } 11I1"I'I.n U-IIVI'B
ailltUlul I e 1"1.1\1 ilan 'eionnnml } .lou Id-put deiislon. loin- thownndorful, ('II IL IU.foio \111" !iiftit| ||| f
1""I.tllg i'u .-Tnllnli.isieun.u I t '. "nul..h.
linen'lain, ami lie inn-t In Ilic pay u ,11111)' OIl I Ibo full waler l'ituU'"aiid. intidi nf Aty K .flVr nnd all ( I '111\ H ri' :I'II."I'.II.I.I evil'iwheie. D i 1
) 1 I hit t U hliii'ped I whlill I t I on I Ibo of ()i'trt'u't'It.-Tlto ('lulrillluitul. 1'1'1"1 | I II.TIA. r itills; UI.NIIIKT: 1y mmu br.tTjVWelchMici"s
hIlt II IC of t llilg.( ('VVI I'Cllil 81. ti.doi "t'UI in': J\NL I l4St'l i:. 1. : su II', .,, l-npand. hi 'the

and omliliumi, Ihr,' VO'IIO.I I to I lino hut t Ito 1 ) I haul" Thl lalhlngd I ')' of I Ibc I Labor I'm-* llm MatU'r nf 1.o..lrllll.l.I I lull I Kit I'lll II .t..i 1' ('IIKUII II. I II., 11.'tllll, will tutu'0 nl.lo l"uljiiii.tls, m'our.'iti-, (r'I.111' ..-( (.i' lu I Dr. f, A. l.nndi urn.
.
I COO II I linilo of New Oiluinn) t-lnmlil, ltitituittiiItitlt5 11'0 111 IcII.Ihll mm.ppiiKiilid I)' In '-'ho Land (tor llm I'eople,'," nnd i HO Anii-riiuiiHiiHtvl tin'Ntnt-ttarH ((04 AIIolr I IIM..."1'1111 for "I".loCnii. ilk I IIHpaMH. | '111".1111' 1",1". tilt Millir Mall"t ,r,I lhnlu(...r."do.I.C.> i t..) 6.riuluuU nf ihu hIll I uuu.te ( nllogui If

uml! "i I tyelt I ii itt I)' 1 bo' ,'ololll'.1 for Ibis tax nn Hiiiiinw mattilal I""hlall wlildillio, II'IPOMhiolls to xpinilloHiinnkii ninto HO ,,,t.II1 a grt-at 'I' Ill''I'1'' ".S km IIU m Hlipmnnl. IliiI C'"II"I'III'.111 1 I.ilnrs 1.01 I""' pin DENTAL SURGERY

I Ito of I I tin1 I I b,>' llio PIICIIIIOIIS pioli-ilivo, levy ln\os solely upon l.iiul tallIes It 'dtu! (li tilt tilur riuti of |Ntipk>. winneii GRUBS I/11111"1., t'iiri lr l C'II'll\ ., 11111" 111"I 11 on I I iv r I/1' I of ,
tluongli 1"11 11'1.11'111 tiled lalls and ci tIlt' pio- Ill tIll. bp t-ontoxscd I Hint I t HIP pail I is can put tliuir llrllu,1./ (its to Htiinnoin I IU.brACHE.\. he' inn ,1111"1.1., nxi'Inlni-ix, (Illli HI I) ninl (folo0! in tin' Wni III.
only available lieu Mules, pint of 01110.01 antI till lilnttt. nf iMjtliiHliiniiisiii" ami tluiintltiloxtlniKsl !111| F"n'lll, Nat mini and. Ma'u. 1111.1. M) All.I hIMH ut"DeI1't11tr3r
titul.! Hut I gaining uxoon
( ( 4t ionHIIIIIIMN I OVER.
11'1'1"11 ALL ntn and ,
\1'111111 i-M mid .
uo'l "I i. ,
1(11) .
onliy on tlio dnlf of Me\iio, lilt I Illho end. niin-l pay tbo t laxt( -,' / ,itulii, iu'tui powi 1 llgmvH, flniiniiiiigo4, and in tM>untl- NillllllM) ; ', :| \118 I"0'1111111', e .iningsiHniiin nf. 0)1111.1"1111'I :
nf
safo liaiInn- and u imtninl ilninni'l to 01,1:1': ol laves on .Ibo Ole IIH wl'IIAII I.h. moic inpidly will II glow, usm.inv i fit)Ii t'uituiiiuxlulIP' nuLlity! ,' l KiK-nk. uit jinrMrs.iltiiiitiitly| l ingtiyoutnnlktd plnJM. lIlt )." %',"lll"Il'l., I'"lo., "I ril". .tttItVIlll.lutii'i I O'JIM\IIlIn'.llk.. \ I dill)' I 111th u' um. | IUHU,. IN 'IIIK )huL' )ihthhlN bMI.K, ANhtD'S't'ltlChl.Y

I lllO (guI f Of l l'lll-bi\I (Kit (I tll.lt ( 11Ibll'.1 piodintM. CII..ICI'I : of I In ,1..II.I.11'llh"I'( ( \ ofIho thivo. Now \ou k Imlii-s,'who limk, ce ", In oneiiiiiuiiili .lr Fl llMl'CL.t'i.1IENllE
\ 0'11 intint ( IIIVPH In Imii'iiM-il. tost I 1 lias : ) ilo ( mil( 'urn .\nil-

hpceillly nml diviiply bu inndo t Iliiit I )'),, 01lo'llhl puv I and pant.ingplniu1 I ami al"'I.I illlll'l) oh'\clol'ol\II( xtitngllii'iiongli II to tin linliitiiins, 'nn' in O"'OIIAlrlll, 1.lt / her ht in nho n"II"'R".I tl'rAI.| onthouliigo : At lit,I'Ii J-'Ints ili I'liiMii., 2."llloU.lhr Ni;,' ami'I.'HI.IHTrut. | h: P n: l W :dy lyIv :mm rd l ( O1'EthlU'M.W'0ILl ( .

uml that l In lionl I I Ito iinob. AM. UUAItAN'IM.li.'Irj : .
li 1'01 jrar 0"1.111111' in losn ol" ii Itt honi i inil- 1100 \'I'II'n' put' on I lti'iI'st 'iw hright and( dlrllll W I Ste "I'nltor I IniiK_ .1 hOII! 1 II" '!I. !
hllinttil.Aflerllio. way l\clIIIM., : I I''hhlilho I I tin ii ill' bur.ibi ) lug i am, I h'\'I.illl plans .do- till Jn>t nHttkini'tl t..1 1111 l"fn.hh'l' III IHI A "piiH| nfS pa-'i,"r i ihu sl/cnrnm" I Ur, \'( Il'tl's I DI-NIIIIKIC: I put up alnm

leans I I I bns lieeutiblo tent it, hlo'h1 I (. hli'ngo L nits'|>. U In nut ultngt'tlior .1. ,' W, II. AtlDaiiN. is'. ('. 1.11 nnllninili' lip of tin i'luiiiii.fnnrihiili I Is."in otllio Innn FIll tlilutI hy ir't.1 K .1. f.llnrgas .
XuwOi
: Wil' ililipcilInit'cly | 1.ell'I' 11'1(1) \ ) bat 'H of Uml it'll., 11.. such ntliir A.II., M.D.I U II b., u U iu'lior fir
lo ( (Hull' Iliepilio Ito I Demoiials ( with Ibo leinbliouns iniligt-Ktililo tul 111. ill 11110 nf n'111"1
IIil | I us ill iniiko i It nfDuil
I llnnn li I Ito pint' of I DAVISON & LEE 11.II'r \ \\,1"1" i "ijfiirs nieiinihut Ihu II lgllu'i'i | tjiilnn I
hulilla till
1'0'1.11',11 but tho loiclilIly
4 ol.h'I'II'ail.I his lendied if I II Titla ami as ( us il nun)' Iil-) 01).1..11.| xlrni tlie ilhini In i nr ,'" tin- Stilt. Hlit I II hit I dil ,ir nf t ilm-ooflm-I I -imiilurd
ax tPIIIO dlil MobIle 1 MUD Ilieli' toil ban butiu (Ibo com- pi-ur I Ihoso I Iwo pin: 'ties, I Iho S\'I'I cueniies 0"1 ( to > 'In Stub. nf iiiitinnnlpnirgy. luprlii. p'liiiHlt In I.'inhnUuii' (Itxl II.ii ks if thn l-rnfisHinn. 'I I Ins

1111'01110 Il011'hlllOllf l'u.ll am) Lhllol 10 I thll.lro..111 I 1111.rt.| of slpol mils i t I uro lor HO man) ) 11',1111)11.011 'lint| wiiinds| pariultixit. but II la Civil _1. ii1iiecii'ii rlllly.ttPlI'i iu'uiI in, Wist elil/i'Ho n 111111 hhi.I tieijnu Iti'):' 111, ,.",'r.. 1'I.MItlHC !IS M-AII, l.t'l.mIt.;I :l>

us NOOII us nit I liii iul lomlillons i I aio 10- fu.II'"mll/I In "\'( adnly 01'1 I U (cli. flu ) next national( "II 1"1'" 1.-lllo.II'.I'.rnt.- -- ASII ruinllhir, I wl'h' the" o'lro'll.hl.II'.1"1101") I Dr. \\'eli h's D nil Illi o U for bale nl
tlni I hnnioniio ott I lttyH ol1'nltml 'hls.hl,1'1111 I 11111 fa'(I l 1'11.0 (Ihl HI niggle 11'1111 niin ItS biotliem To (' 1'11 <>r l-i-nill. City and County Surveyors. nl hlsinuilU 11.'IIl.1 I /' "nf 111 111 Ill. Mai'iuln'l (intl.' Siotu.
10\.1,01.1 pnjov bluxbaioof I HIP lulu' ,.. II Mil hi! i>halunv uguinxt Hie laluit'litly '1'1 Wih 111111.rl'l.I 1. | nIl ''. In onr \Vt'ukiv [ii pnpiroil uNo to Mimlv llIl5'r| T"olhIII
1 quli, nay t<> "ith( | or "- Oilh'O nt tilt Nun ( omit Court ll.niso
Males inonex 'H In di gintt amidivdlng inga of piolvilton nt I Ibo ofAiuPiiiun eopy 1.1 ) .111.rlll"l 11111.| nml,,. "ur imlii 11111 I Moulli Wai-hux nl SIlls| rli'r
for \ nnduitilklali I l'XIII'I' 0'1 l Is to put I tint, lu>n\y might mr ( .ul"| ________ _..Inn 81 fc7-l) |1"1"1'| (In th s 11"11, III"ho, and nsi (;niilni, niuitii tout Iliu inilmis u.II-
|{ 1'110\11') "II'"III' |sr .loo.t 111'1.1 t on \hli h Mm "I i lit-, t Inl to I.faniili 11111 ..i at 11'1111 in lions ut the Mnulh.
I k aio (1111'ol' IIH (tlie)' 101'l.iinlj' llu'Itiutloti of .llio e\oe8ho dnl\' onMcp 'ho (hlo'I" NewxxaviiIt: (( U 10- (1,111 flu 111.111.0 tutu hnntls fivo. '1 1 Terms of 11"1"f. NOI'XIN' IS KNIlt U'lIM!.

i g will lip, in (Ito Intiiio, (Ito timleillieeitUi | mils ulionld bo uiponipunipd 1 by ( / I high |stilt lutti ,'I ivies that 1.11"0 1M WI lo .t-oplisl lint nil tlio ili.k Subscription UTiln.H Ojrlile Guts u hi ii MI mi hind,
ItUI' ii'ppul I Hie duly I on I h'ol oio. I'rvo )01'1"1/11 I I li ciiino back ( at IhoUri.to\ ui to (I.rlll it aM ni'ii r an |imwililoto T Tilos. C.a1sou II"I IV: an will Hi Loittuilio mnl nil I I thei I,ni'.It

\\ I l 1"1.11'011 UH ucit al ill)' lion '"I would ciniblo I Ito llpx>eiiior I 101.South t hl'I'111 with .lll'H-t\\o I ,'11'01 ( ) the think 1"1.11.. a llngir of tho, n hi)mall lust paid, ni ili' Iliinil to ( It). Sulkmulmsh Alll5i1, t Ci, of any value, ouch Illimi; Usnxpuiilti

,
ami finely an % tlIt't' IIIIK 01'1 bill 10 lull la'II"'I'1( .loeonliol I Ibo Mini ket of Miles In hIM ; also a duUypi Itt (bund kwp )oiir plnoo Illhol..k( nr MSns ) lurriir, Oillet*.-l'uxinlig| I 1110) ( our Ayriy ,1 Woolf'ilkiI'ALAKI.X
pl.lllpo..It flint tat NK: M-Ul
P1 ill.', niiil nii Hill ( gi'iiorally
,
) > l' $ tilt
HiU llio
CIIANClTlOU lonnliy hiiI pioseiit lutootduly inked I 1:11111..1: I:I i ittl'lilkstOtt'iP 01 I HIM:h; uhlNtI4( : fcTiiKKr
11'01 'ou an fast ao you comPOM $
) copy
.AOTIJlti. Mdl Hut nl. llio 'educed [ .I ollik. ..1 lil L1ENn.tlufl,,
"ill I / for (lie I lion. )litNttio. \, t'i.ultlh( ) Itt
gidve H.l"18' ). a nuiglit ft liia\y, olilnng, IIX $
01 iwiju-r :lt
JA1. inloot IIIII I V longerbn 0Uli laity hiSii.irP.C.
bio ilotii',1'l1CbiieiP ESTATE
Ihey011110 I. REAL '-
-
tinigulnr\ like" of (lirnw or giiusi Iltth.l : ---------
\\ lido (lie Illo pnpen laj I bn, able to make Li tin.i I "- .wn.I.x' : !
.lad'11 hl.'o'C..111 10 I hlit I ba alao ir .ti>o II H" in Tho Wiiur
null I.IIVKI.OII t the I Ipi-l I l dixilH I I ol'px') i lions to limit I 1'1'0.111101' and laiso Helllcllllow"I' -\--- (NI: YIAih: $IIHI BRENT& Co.BANKERS .

doM'iniir dcoiifu I"'. 1 >U'of I'loildj.vlienllU 111'1101.01'111.1.1 ., eonstllnto I I poikclcil or pinned on tho l.ipel of Unit fruiit (4. HIl""'. -As I- IIIKrK I : lS; MOM lilt hIS. ISSluis 71ii'ls;

niitoiloiiK alit bo will nolamlilaio 1111'111'0 I 101"11Iioll'l UiU ciuti itt i'', his coal n Kw booming 1 11'lul'I'lllo A l'I'oldll ofV. CluaU-r Ia. ni Terms Strictly Cash.

not di>n\' I hat bo u'lnsoillniav Tlio Ibo\o 11'011 I (.0'111".1) ilaUles, eiiih us tbo N. O.TimesUomoi tlmt hi .pntiontii nbo nlit'ii totako Hid HUlnurllHi- Ihl NiuLUwLh/ will

] bonmt ,ilibl Ito Uo'd I In (jc'oitliloliH Koeoul! Ua plain nml! ( l'hll\lollhll ml, (the Itiiinlnghain lily otbir nnurUhim-nt, rdl.h( brothinndo COI.T.IW'lNO Ao ENT, ln mippliid with I tin' i'I lihUiiliiiiinViklt. ,

bo in'know li-ilj'get I h, I bo liuneHl I l'ulhlll from (tie .:lgI.1 .I"'I 'W, ThIs l.InJlVtl 11111h."\|I'I"IIII' f hittIr the hut I Irll'
ol.II"'oml.111 iii in I t. 1-lom.o MHI" IIon time itt of I thu Ijilx. IViinui'olit' l U iloi'p- Ago, Jiuknoin'llio News, Mobllo lieg- !0 .1 lll'WH \ .110,1 I the I'111'11 I' \iltit't'' r ALrhllllhT: : ,

) i-niivt liini tixliny fIlliP I IIICI'I'Ilellll, I ( 1 rnti thug t tic iomo\al lolir( nml two or thieo ot tIers, all I told. NEXTTO CITY HOTEL 1.,11'1" IIll ndiiu' pn. .nt for I Pensacola
0"011111 ( c< 11'kii I fir i"iI' W : t i Florida'Foreill
.
over liln own 'ijjnutnu',-: on, (in., 1 t llurilntlOH\ on I linpoitod I 1'01 oio, Shot man ami Kelly I i-uine alter these A .. .of III ynecn.juttn l'E Hill|> ,. ulrli'lly lo tin. m'kri.0"" "" I i't'Lty..
( Vlt( I pli-ascd' H Ith a plia.tugrnpli : .Co'I,01!. \ ril..r.II.
Now (
.i"l. tinndlo' nmiils.. ,
Illit
I, The I lion and Meel ]>)lanU I lctatett bcie il.ilxloa ami found them ieatl)' fortlulipliuking. .. 'I'.ly 111 hfwt'lf hy a m-w thrIller !-t'lnleikli. hut to Iho..r I ami Domestic EicbaDKe

1 Tlieio arc MHIIV oilierJngtml fllut,ligutip '- woiililvilli i t tho plcucnt' I a ii II' on oio *-hI.II b dratrilietl( A* inukuig tin ltiin lil niui ,

loll) III aionml 'lultitIitieo 1 leinlor It ulinoht I Impokkiblo, to esiab- 1.llur lok rxnitly- -(. llko an "ll'hllt CITY nl 1'I.wrlJ. and trultl lit innnluly R"I PAT'ENTS--: fought and Sold,
--
i: CUIL.s.: tide Taxpn, Illnnriineo, Ao,, ul.
itnnm in (
MaU' Huh I l ill 1"\1:1'
jl.IIOW, fulll'I' 1''ul.1 nn I Iron buui.i .Illhl'I ) at Udono ( And 1'iuinpt At'l'flifl gihoit U Lollotillnni

uio Mill I moie obji'i'(tlonnblo (tutu I ." In I'Iilltultlhilti lilt ) I 'Iho gicnl I ipomnnto Ulo1'111'11101 \ political .At Carson Chil. opium nokrn anomtlo lOI.II'Iu.All'rlll'rly|* 1.110'.111 iiiv hinnl, for Sale I Iniintnri neil. .p.ilont.fi am) sit|| .hulii.huxliiUMtu In this City nnd \'klnlty.A.inUlussa .
,
of I hiow, ate anktilvil lo bo. Tile)' I Hint me i fu it lici' I l'llbllll | of (Iliu day 1 U not l'hH"1 t ll'l, tlw .lr"1 or Ih'll.f"r" (I.'tlll I'rll'111"I I I l t Advt-r' \ "lili Hit l.b, 1'iliiiiniili.c' mo tilth BIO' In"ltiillouiiiiiauiiliiitiilili : M.nlillniu I of I Ilinna lulyVenn' -
(1'01 l'OI 111( dado and! b but bctwcinncoexRUiy 1 ruiflt" ( .. P"IIII A' c"ul.1!
I tun I t in MiBiftnu* 111 111. J
liu\o l'ocI,, busy I In I tlio putt In 1 t than U tull fir Milvnr UinlwllIml limit rUlnimuiipunuiy' lUlehty to (11 l I)lhnrw.d UIHIIJ mokt fitiuMuleterin
g"lill 1'1'11'111. ( of, TrnMles In nglainl: IAllrl at two 0\110,ofo'I'\ .I.. Iho.l. I ,
.
IIXllol 110 81Ptl'l "r to luin "r *)
up nHUliu'iu, uulI I Iluatos/ I'lllul'Slllllh 'llio PICI loijulic perhuls: Ilielillf. whit and \to llulr plat' IIUIU
(ioM'iiuiienl t hl : '
oll'cl'11111\l. 1'1 011 unnoi-m-aty lllol R. ; Niw InioniloiiM' ) "" .1. 1".1 Ohllgiitlnninf ViKils anil (twain> Itikui
of otlliiuU uml dly iinllioillien I I tc P to bo Ilclll Ih 1 litis. fioni ill Her- for Iho benefit of favored rlasx's- nro Hihl fur
J jiiKllfy I tin'HIM'hcd nml eoiiclemnlnutlioKowlio out lonntilQH to pio.lneo llio LCht 10. t tweon Ibo legitimiuo oxpulsool taxing \hl'l linn), I month ha\e Uftiro nnd 1 .iilltniliinii (.iitnu. ||,,,iIrillllklllUlkN lltsehttrgo, sill l'd.JL.1'l.tt .
lifter t'lirlxtinas ( lUby
: lien they Itl-Kloll-l-i-ll.(
iiillid Ilieni to aeoo\int, tilIs lIt llio inannfaLliiio[ I power and I HIP nlunto of I IICOI'c'IIIK all( t latItiliur ( ri'lit.it: I II'Iali
: of lion ami \ I I It I Into a HM-toinof 11. II'rrll"hfh ..IIII.ly Maritime Surveys. 1'roinpt alli-nllnn. hklllful sort 1"0. M ul.Friitoihargii. .

Now, tlieio In a ibamo' for i>onio 101'0.nlavl steel, and Ih'lllllllll fjvou a high wbldi i Ito 0)111. .", hg' I Il' hUI".I. 'the 1'11. 'hit nnnti'l Dr kotLh fu" Tntklo sIt' nil Icuicrlpktilii.
8101 by II'OPII'ly lrW8111 MiM) of tin tux, ulna In TIIK for Iron rut) ill ).
uml. HO i-liiiiilil bo ploabcd, ) ( t taw maleiial I taken ( nml lo.lorolln.l. 11'8Ih'hlllr'or 1.111"'llnl'IIll MET* AM HriMCS (i2 HAND
10111'tl for Ito 11..11.( away 111 .:IIIIIIIIIL' from that of "IIIII'I to 110 A M' 'Ul'A IIU'IIA.nI': A""o ir'IIIII"11( Ilr"luml"l .eliourfuliy, fur AM All. H CIa MAIIK IU ttlllO'U.iNtILiltuji .
to hear Jhuon New bctlivr xcltlbli\ that given to hoPe I that 11 io ( 'llio ( A' ( 11.lld.
(1'01110 \ \purely l'caMII iho de\ .lie< II.t 111110'0110 Ihll I 111" em I"\'el Illlo AII'nl, it. mils, it nmutHks HKK-UII.KBA.
It by any primlplo' of ', found In or still cn\en-tl with >ln..illentlon "AWIIICUHIIAID.' A. S. TtlllH, .KKmruoijiKr
t' AA1KII
or not tJcargo F. Dicvr l U tlio only., uKlUjirotlurorlo lontiol I Ibo muikot KlulIl1 AM: ) UKKK KHII
I r..tI ontrai-U YAXTS,
.
Justice. ilecnyisligitnilon, hit when tho f.r IIIo"rlne Kollollor nf A tutu riestu 1(1111 kls, n*xK 1111 I. run>M, io.Mi'lUtli
Ii
in Moiidu I ki-.o\\n who bus not hIll llx (ho 'loo I ndilUlrkU l.ti> eo to vessels ..
man I ii pi umontiollodbyconiipilloni j 'J ho try offrco( t liado" U an nninU.lakable I )li-liU lIgLI) nml Nluulo, In "|11'1 ntKlh> 8. : O"BB II aarTeror.. F (HI., N. \\'., U'likhlngliiH ild.ll.VW( ,
II
1le Georgia tlcbU. if oilier Miv arm 1'1 .-'I lie Algulllt t. H.f. ( or. Nuit.'Isi'g and lilioiipllnnlaii,
paid '.| | \pulnU. wunl s cvldeme of \iutkiusi \ ) olll 1''U'Alla, .M.reu 1!''y f.tl.li' murls-if Nt.y urlt'ans. It.j .


,-.. ..- : .._-...:.-- --' :-.--.
-- ---- -y -
-
-


.


fthntt( yon how time him the haul I.u-lies have I III' KLicTKU'LATin: ( : ) courses I'' "- mim' lot nt %'iisli. I M,| th< olhcT dny.i 111'0 Iii 1',1., 1n.-r..

s.IxTKATE.\ \ '\\''"I|..i.. v.mninl I went iiiittliiu I I .\i, i h, i iliulh hill' tiil3 \ iinbntinnl( mul rr'1I"r. II I'Is u t'i I I'c."k. "('htnneSnut STAR CLOTHINC HOUSE.

.Oh. thi Inalltifnl' beautiful r.nililrt'Kali. "' ,' 1111..Ih I Mievvanlh I I ,' iRliM-of I Hit.ry .I I.111k.' tnm" lu-i n|' n i tie 11 point nhlelInn
I ,. I mil I I Jilfii,V, nil,> "" n \Ill' Irnitiolluil ,
I cilyntmooj.hi ir I I. kill < "" .
lull leristisl almiwlrteivlmd
Lli 1 at onie' I Iii
nlh..10 .
Miltlllo nl
.hrlllllllo Knli "n ) I know Hint If I lonlduitotitinto I I'.,} mid 'in u I Id.I.1 t.> tin'htitnlt ', Inl I I'lircluised I llu' Stock of
leronuWr! Htilierl St, .Ierm)II ..lie II: : IH' 1"1'. 1.1. I i. notion, that I K ton ( lilt ( A. Levy
( ) ,
ikeil fornanlton limit. of ttlM)' dntlei! the CIllt) that I could Keltvul, MUMMIES OF EGYPT.pir I }*, "h. reign o11 iiUtiit twenty tntir a 1'11. na h'IIII' In 'illIedlisil,", RIIII Harilg
I I. MIII I I'lnllp'n, rulll. 1""IIIL,, -- Hint mnkethi-lrmiinnn>r hi'iiin 111,1 )I minI conn don n 'lull", It Is tiion' 1
Innnnl inaklnu for thohran l
huiiM : I that
no Ik'I1 to have
(hat nleIV'l.h" the linm.-.li,itxri about W ) aiinoiinco) I wo ? _
hAl! and I \
us n place. I'ldllp( I the .1.I vent'i I lit tonu ilon\ (
'. 11I1I1I1.III11lu1 I: <1I of In'r iholee nn 11 111 A ii iii nn OM Principle.Miking .I I 1"1.1. htg
lift .Utt and another, ilvomliin'es |l'I.I.nl.| ,lilt. :' ">'re hs'mtt'lIt" "
l"lc ,
,. parndi, II for hnr.elf the Inlet II' ) 1 g 111 1111. II hi: (ruth 11'1.1'| to Ic I
.iii 1..11"lily re'eno the I'ILhl of ilarnin, nil Philip l Is U'lnu hntv led tin'fully alotutthe n Ml.',slUr Shroml-shonll.K ). biirld N I tliefoiiiili.if I (Iii. kind that lit..it II )iill 1,1-I-I fil. 111 lonr'lieaiN"nlll lst llocoivod :a (' t iI'

( 1 icks-i Ihl I litne wIlWi crutill-\ I nti"I.I.. that le:ids out nmn| the conn ln4 MlUi-r' 1'1".1.r.I'>-,oun.rriil I lin 1"11',111 I tI) lull Icui" ,., |Vi7; nml, nn onni not ,.\ivd "t,ill "or'lulls" ''heads" I 1

linrt'-: Ion| tvat one of I llu many lu-iuht ant I(1 I try roniN Hut at n sharp turn In I Ihr (. l.IiIIilh,5. I [ 1,1 usum-ioTl. nttrai I.l n.n,In of |1.,1, In 'i i'ti"Her till Ihli I"tilt)' one (tutnentt Now( Mno orOLOTIlG

r'n I Hint rdll.cllI., !I.. dimmed? i liy thu "NII/II'I""I1, dashes. IK rosn IIll phi' h I .t I.'I I the. alive |vip-nut Thr ( ,' iiirtege I '. If )ou hiSs. r". n da)- thn In-
lll*
!1ut: ,M' ltore! nf lietv toiletM, dining out and\ reins In I|totteifnl animal .I,, .ty In An ImccnloiK 1'hlladclphlan' ha" .1..i..1. i .i.l.leil of n riiin\nn of (lIlt tv larK "Imhll| nut I K "-..11. than iu II| tu. L1)izeet

Ir. Xenpnrt.hat rout nf the iiHlonlshed polly, .h'I'I.111 It n hIM. .. fur I tlu> piv crtatioii of lmdlcliih -.. I ,1.,(,"" 1.,1".1.iih p\i\ fl"nl' nl.I'nr. I II ). 111 )it. If .11'11; Hull h time I )11

\\111I11.11 ne to "ny 'unit llnpert St. .Ter- ontriitht. \ nil! 11'1 it bluih <>t "fit ) mill : I n: int; nllh'lr I tamp mid, li rel.itlM-s hlnh, held, "Kale"! nl'iiost shrlikcd I the horw-man mot i titli ntion (in timiitU( I h. wrinkledihnk F'il.'tt hg ."h waxnti .< n> th. .,. ",I ,' )11 inn) oftinilol', I tur! ,' will, u uomoi-e
n' :
nI\ w.II'r"l-wlh" It Ill, I'hit, Pius hll'I 'I"I. HII"'r.cries of I In' in'Ht am'kill 11111'( I llu d.iH-nf I tll,' fiilnlh., lilllnlN inK In noaioeiiMiUu Iklll..IIf l "heads", thin u nf "lulls" on

11'1.1'rll. II ti >liftin"I hl"'I"IIII"t Irln'o Mil- poor. lull Kate. hlll. i'f l.t'M't MIII Ill,shut. liy thinlien ( 1111.11. 1 he "Iufli1.5Ili wan nemlvamillin t" 'h""llh I throw-.
| from I'wtorv
vlllr ii till:I f"ly..r I throne Unit the hiI 1110) of M.lirnivn What ban hlI"'I.I., Indiisl' I find letll.flt\ 11' 1'1..11.1. nm)' hate ; li'iuth mid thenin- In lino( al >ulV I It Is, Indeed, iibtlmt" ,lvont nf thei\ni'\ I II. I ourALSO ;

. ( tva' friini, time Itniiieninrlal know )'11( ilrlvlnu /1.111 h" ntraini pntlenian 1111.1'o'lro.r| Uu(. 11.| nnt-rotr)' "l hm>i.. m that 1111) I hutlllt'| I that ha* pnMoii-l, ) I I

.ic'IIPYP I Mlllo t nw, And anr.tclle 1 11.II.nl I I IIII.II..L\'C1"1011Ihl.( In n iluBoremhlaiicmi, u. their i.ainrnl r.I'I. .\ Mpud\ of imlliv pro* i nti.t the entrnniv tiltheKniiniiNof 11"1 I .plnietan, li.ite 11"1 thetolnnttiideni I 1

t. n 1' loreneo, hlh',1. *.HIM nndtl.no Ir!" .101"" II | 1.1 nllh olinjv nml unu(tIle, r.,n,fully preicrted I liP ..n.,1 Iho Uer., Daniel ') tu come don n \I)11111 than : A : FULL : ASSORTMENT : OF

I) Miirjn' of
linanlxhed, nuked their, (' nits I lul. handsomeomh ,, )'(nil the tlttmwt |Ka ,lhiltlvH| If< tint lire. I n..1 l tlv ,'III,"' in'iv !II'S, it>iiHl.tlnK el of / "',1\11"I tu ." .

: ,1''I"lret.,'1' the new as )' ""light| I ill >'olid.mil!" No inure "III 'parteil friend nml. nlntlri |1'1'1)1" !,'II"111 rendlut. nnd\ n ." '1".1.'j way. $ I to In* true I 111I mill '

i 1.111'.uii. Ircw"frlllle) l.roiinht. the wed- And, I tin 1 the key I Hint 1\111 hits had, lint I L treustirid lip ni bundle nf man I I hi' l"n"I" relai\i) ''i Mit almnt the n-hleh lias come pon I "tails" '" In

day to little I Tide xratifnl and n fifnt ubinpse( of fome* Itmtnfn up it* I 11,11.1.or nn 11111(11. of 1.11.In tlnernry Krnveithile the "110"11 of It IIK'OIH, IIIITMmid nece on IH mole liktly at the eletenth Hat aitil G Geitt' Fiiriisliiug! G GI Goed

.111' '>" nn/ Motived lirldeu'rooin nlio nult' ,xhnH| and the Miialt hniulof Hitpel tunis, but In the full form mill .11 uf ..1.nn.} kept "Mitiiiiinlly (.I..lnl Ih"I to tome ilonn "luadb" tlan"tnllH [
htipn "
hnppy' nnd t to" lie .111 5iHI' I'M bride lake It prisoner."Stii I Ilii'lr Rllol.rl'l, .'xl.h'I. 1 ho tnonimby I.'nn.ll1 Kin\eoit thi' uladiiiK I..ny. .
.Irll.rll1,1,\ lit itUoKelluT ililfeivntfianni. )' ttlure )lIt lire, Philip', !" commands I \hli h I v\1'flll( ran"f.iriniit t I.m IHto \ I tl luiliUer( mMlimhtsil.! the liieilrnenline XII let the tosser wli.i I lias thnmn _

' ''III.Imcl.. Kate. coolly, hit inn one 11..1 hand lie accomplished in I liut I new uppllca' lKiinnlon i lianl In g\\n\ )' ,11h..t "tails" "'IIII"H rdr:11 r"1 niaklmithutletenlh ,

.\lnl' -"' aflir I the "rII"r, the hunlnltn. | HJioti the elli Hliftr l.xll.r. linn of nn ill .principle long In 1154' In I""- 'I jill. I l.f"III HAH Caught Up by till' ,IHH'llWllltl, | Ih.w. I 11 him put 4 the nilti 1 InId I All of I tlio above \V(' oiler) at bottom) ) 1 figures.

.' ,XllIflt itt had Ix-en 4i1tIy run, t the ritetva"ivei "Philip1'! "l.hI;. tIn demon; (and as : clinnlr 111". It I. '11(1)( (lie' old 111fl'\ of I 11'111111"1 and' HHI Ih. nil1 IMH'ket and los It 1 )tar hence. III is*
I lit name come through the shut li.lllnr tIf, whlilifurnishes Iii till tnoie Ilktly ti> comu( it "heads". I
ind the iarrlaie HIIK| 'rtIHUI Ih I l'r''I'I 1 1lnllll .11.1( "lh und nailliiKYoiintt Il"
otir to ttlure n I 111.1., .h.1 i the sick lad, ttitli / low moan, faintcattat. lulisk ill liutt.-ithii. I 1111 m iz) |I"y hIm I. 1'1" \ .."'."of at'iirh I than tails," Hr lei him nut (l.'s's It at :, CALL AND EE US AT LEVY'S OLD STAND, _

l '. lilt lIla, of ornament ,nml Ittlhll y. all, Imt It to who
hlx.ivtn many I hue' miul 1 hottolvd them lalheKra\e I The) PIIMH ,1111".1. 111".1 I
11"11( ,hl'III"IIIIII'rll,1 .1.II"r I le'C kllhsl him, cries 'Jhe nutliiKl of II.H In flip I Il'I..nlll the ean Rfh'r..Ih.I ., I'U.U'O"I'luI'r.: : 41'1'0"1'1: IM Ilt. *>tiin:.
nnd Kid) surely I lie "y.1 111'rlt" "1i1"II11 Hied. "(bstl I.., Jenlit' lloo! |ly, a.ivlquiieir ) 5 II
while her new f"I'J.t, r..III,law Kate; nnd( >t. .1"'rll"I "''1110 I lrl\1 I of lunikI I I.* I. rllIWO. 1liicoip I : tliNid b\ '" '1 hose mniilfivitntioiui nlplef ( h""HIIII lit' coin, It I I- *.1,ill more likely to

.11 "Itl with rnniple" ril lin.snli.Hit Hie sennit ,11".h. the .111.( e 1111 thoroughly \1.li.w'th\ ioittinii.il until thi' piutor liade thu, comodonn "heads". Ihli "mils." ON Z CO. I

Ilulll'e"'II.lllr. "Ir\'"Ull nrounilHiilHlt'ilietk hnlf closed eves ,and t ",,' I) hlJ ul< ohol 1 or (I olut ,, of caustic l p t. moniaeiM l'tin' -J I'liMon ( Mipiswlmi nil this to l>. true. It would\ SJ _

I im" .hllhll"ll. "hl>|1111 happy' nuaitiht "lt1.h"hh'r., lulievea tier iiili f"I.II.'r)' ililutu Ill nbc! null, in _.__n_ ____ _11,11111 appear that )ou iiiliht take up mi old Ito n" 1'

HUH I I iiiillL' "r I'InoIxnle .hl. / with I cry of I..1'1.,u. I he pnls( spurs to 11' : order II<"II""lhr bushy and, remote ni THE POETESS OF PASSION limn coin and,( toss It, thinking thet liami's

") hold lie to heart Ifer 11.11.11"11-with no u tlnnmlit of trace.of i>r grills) ,'XI.11111.. 1' to l lIP "H'I. n herein the prolialillltles( had/
Oil I key my .1) NOTIOE OF REOV !
i .") (mite f"r "' hull' 11h', hu\, nhi'inaycil I home tvlth I tin1 entire "" of t lit' 1siuly.fr"l tvl Lh li ,.,'1'. i>r I'll'tmeiHiiie I ( ulut .i..l IIM ltrltltltnl > really I lnvn decided li)' I Iho last (Ill(lilt',
,1101 'rl''II"'I. ) and that I ii 1111 I Philp. lnt! "lie divs get home to I the i nil li.iir imi-'t Inent In I) n iuotil, Isdusted A\oiui'ii_< liildi-rn suit tli'incni1 nhutosiMvl It a.tKKI) )ears, mjo.-I'hlladtl
there I : l: 1UMOHi
tl I tl I 11'< "I I\ _ _
\ )1
) mother. who comes nllh 1 II"llt. ( ovir with ixivtdcrtd ('allIn .
, d.not Kite her \\lllllndlnf.ire 111' 1,111' Mi., Enlh'h'r \\ lhoHie |I5'tPi4, 1,11 ---__ -
."'. to I"'he I lii' faintfuK Intalld; and\ l 1"1(1. care I bclim II i cotcr Her) Pri i .ktM
i, ,,1 (111)14.Aliii tvlll mil till Ian nftir while of the nho "hil hi.\ IIL trip I"1'111".II. net LIG 1M) MOI' HIXJ. CARRIAGE REPAIR SHOPS
; 1 1.fore liliI'I)' d il5 she ,". /Kliln- Philip \ 'I tlou of tlio (""I''II.lh"I'lel.' n II xtarili .f 1.I h and In'IlrI.I. _

Iii' ('oilier of the I..')'. Iho I lieiiiitlftilI the 0)1'11r"M.1,1 he llmls Kate II'.hl,' plumbaipi Is In .fmnlsliii 0111'lhll Mir- has iii tin lilt tu licr native liealli with nItlHTal -K.N: l h"'wirn, fad. d I and, Holhd, irai'un ntsT
him, hiI .Ieimn jealously him, fIre any iincoti ,1 spot' Ill| "It Ihl corpse ( ,. AM I'II
I I., .si' ,IK 'l"h'lll| last. 'he lorrldor noI. 11 '"II.r| | I Imth 1 nnd "hl'I,1 1,11".I dtiHl. .11.,11.1 noikidiipln I..t. -
J done It nil I 111"1 it break In plating. 1(5. 1'1 IHH st lo, c-'h''rum it-sit 11,11 i r ctutiiifeil,
I. 'te. ec'In.I I ho foued lanuhler of mi Knit "hll. II the I oramten ",1 elgitrt'l ) 11
'II. or nnAr.tlMlIn: or nay ,1111 w ln.seh It Islthlii n tttsk of St. Jvrmii'alillllnlay A MMAlllr bllliiill I II -I h,"',' had I dillKlilfnl time," she jr. use ';1|'aim eMrinl I d nlllmnt liijuit' 4)I'5444MII)4'iII JCMlfllfliMllllKMI "
and Kate Is lul'> at k iiiak- of Immunity toileraliont d* color, repn rl K ueailv_ ..1"1, J
1' miinnt '
hulk lite 1 their I aid. In to iiiextlon I .
j"
IIH are
< nl-iiiio us t fl.'r. ( for her colut rIte hero. 1'hof'"II,1 In lilt Ii of iiul.lllirHnlullon .1".0| I | put I '"rlllll I,' 'nnd, uiniriiuliid', I IiI'S In rmth,.Ill!. Hie old M l of llnrvev ,(. and, fr IhUd lie .pnreil. lo relelve
. inilinu' | tho little In,'hie. Iw'I'I"11| /1""IJI'I..1 Is hlll.r.,1 I I the Hip "v eliftewoikln I 'l '"lf.I1 t >r> 1,11111. "nil ,1111. |'. -
If
iilve voiiriliitlies '
I lo ini'Mniieneed
11M1 I i suuumblici under tim1 luaol ) u I i
uluii14, nnd now /M $1. .Jerlilyll' "11'11 Many lill | I conialniiiK / lump( of the 111111 1111lhll( "".w.t.rlln,1, Irrl.1 In Culut so 11'11. have 1 and ''lh' "I .r.h'r. foi
lilt I'liisfnl etenimt alone nilli lur Mho 1 ,I.I,1 the |I..r coal pet a* t the matvr *- with 'whli it I I. desired toiout thp body. I.IhI". 11111 I'.. nomeii fanulnu tliem- hllIH. jnsl 1"1 ,' "II, eome |[ : : ( ASH UKI'AlltS: (CAIHMM' WOHI.I'\IS'ISI\ (

liriu t out lie hlne satin lined tvhkerlia- h."., I Is heard, nniuichming|' mid( I 1II h I.hn"r tuetiil in attiuheil the |.1- ",11" l1h'r the tmpltal I mis airIly dad .111..I.11"1 111."rllll.III,1 I .. i i'11111,,. "cII'II. : I I. I 1'\Hlm r\iISI AM H ll( )i.M; ':>U01'.INJ.) ( ; _

1 k<'l noiitninlm? half /,1,1"1 pans of try I n II.h will Insist "IK'1 Inhlll. ""lllh.t(to I |1" of n "trull pdtnnic liatttry or In I Ih,' IliniHlest linnsi: mid, litres.' 'I'he '''''' and, Is not'it,veil ("Itt lit 111 iniiinn d.

inn half hose, nnd, tvllh I sigh li of genuine IHisKiHHlon of Ilr Bttivt f"' \ < I I powerful )' tIi-ml rio machine, nmt 11'fllll' ,Intel (. inlilslilnmcr\ II I ('\1 sirn.'iM' not' 'In i'l urn tIm Ismks' SATISFACTION HH.1t'mm.\{ \ .
hiippiiii"' proceed I. to Dial'k talo res Ktrlte bratel) to hide theirknow1edieiif the ue'K"tito |mle N "III''h',1lh tliolHnly lapid I ivmltiiledimoof. (lie OC1'11' hii t 4' ill vivo von UN tf oil ""II as j.m hIt t tm
r.iithnith tvllh hhinina .11'/1,1. of 11'1 an) lilt r'I. lint the demondoes 'Hie 1.'III.e I wl.rrll'I.'lt 111 I ." :.'" \ .>rl, S'w'ml I an*. II. Louis, ,JA3I14S '1. 1IIIIIAIJ ).
hl"1 Huso il tIe signs bin ( dlllill""I.II/ at lioine, lu-li.. .
IllD-l. 11.llcl C"II'| of ihittiiiiy ,"\'" ) lontnieuiei, I ( jour "opinion, uf HnMinnr" "Jhl 1111"I'I' pi ''f
tin at uiecn C)'"'., and, though M. ..linnjlltries \In' wlih line Him Wil \\ n 1 II 1 ttix, nl
Vliat to .1", asks St. covering I 'a .t' '
\ lire *
>011'111 his t>c-t to ihoke the it tv ill 1..1) No, 1 laliinlem. It I'm tiit.
1"'I.t. metal which, Is .', I lie. I II iliarmed with '
. "Ilyr 'I I wasoryiiinili )
my nsaeobi, I rl Ii.I.Itlaiik
npjiMiu.
"11'11.I n ni maiklutf jour Koikt, Knport; rear Its baleful: ( face "hl'I'wrllht footfall I Ill ire sin'fai c. .\. IIII us the eleelilialcm firstlev of theilt) ns W
N xo npt to livu them In the Linn- Is h'n.111 the l'I1101r. 1"llh..I,1 I 'ri nl It 11111'1'1'111',111"1..11,I | I nf II fr"l I the des k of I II. Marina. Tlio nunMiiniuK l.i'Kiil nml ill Its. ..f.. JOHNSON & DAVIS
Blow
I Is
," diinr I | .
1001"1.t i metal ( I limeMtonoalU of thelinnOK
Ilny ( nn
.h'- .\ lift It liapiKin' (hat IIP sprliiKHllglilly cUllhll. < Ih. "| nml b.r mil.1. hi, I UK" nnI.III'I"IIIII''h"II'
tlniH ln muilu of delicd thlij ne'*. that 1"1'111 1..1. .
"due llll' )' he nit to lose them; but not 11) > ra\ii I the Illusion tluyueierontilit at ,' tiviMklti
the stuiireul'-e and tries the diHiruf
.. HO I lon im there aiohoiitkeipeiH (Ill In a Iciinlh of ti' r"I.'llh'I',1| | to tlioMrenulli I out of "old. The 1 sky mi, Roft, II.
a Mr I > r or waniBlri-.ssi'j do their hia wife's 1..11.( It Is 1 lis, kcl Illliul'iiilitcly ,- of (lit. tiMl Irkiil < iiriint Ito tIlI ninlH enl.r., 11.1 I the MilicHln tliodlstamoMounded ('l.Milp- I,.I 11"1"'." hniullse. IIA\: OI'JSI-: : IN 1'\1', 'Iml; S'lOflv( ) (tlf IIISli (ldhli( ) | >S, AS
I f" tie, sound, 1 of .Ir
(
W irk. Put It till Kale, while I nm I liy." 111' ( I..trclt. I Hie- Isiih mi)' lie i nvclopi'd) in /tneliillkMinimi 'iiiusiuiH)' |II o tile 1'1', 1 It wan \1"1111" I il ,1".
And the jmor little h lun-ket !I. hnll.hcci lug' (,.. I window(, Is raised nl.1 an eighth or, I(iiiiiitir of an' hIll h jnsl Hinh 1 pit, I IIi as conien ..tie In I lh'i'ts. 1""( 111)IW$ :

"(Ihi, linput, hero IH Iho lowered, /llht| l.inuh rings In hi* cms. 111 I Ihtckncs-i' tir ten lull 110 I if desired. h Hythis .lr'lo'-I'' \\""h'l.rI, at llrst .ulgluu, aslslon 1"rl'I'lt'\ I ,. "...I 4'iill'll.
. h tho piano.1"I'c.t for mil nfl little red faeed, Kate meikl)' ol. I ImpirtluiH 1 i cit the 1'1",11.lire I lima ,I \ nf the lelistlnl( elI y. \\ hail tte 11'111't Altai"''lit ('n" 'l'noeimei i'l ri I ','11'1...8"I'r'I'r. ill( A ,'.'nt* 1"1) ,Iii,I.

und,.nl 1 I ) II.I-p"1) the door., rrf..t). 1I.'h',1, fri"'Ii ilict) 11111Y( I III 1 had ,hlrlh',1 l 1."h thu dirloiH ml",1, Ih", It In I tIIt'IiilIlIIL < asm, 'I 1'n enic of I III its, nt I IM.nl* |i'r ) lii. .
,1 Iln.I 11. "It would that I lila .
"$ love; come, talk to seem my 1..1.canscnou Ili4tr%id for nit Inililini'e iiiiinlitr of I Ithilui4 mid, Inhaled, I t.,.1.1'|IH'nlhir .Ihim' luimie, 11"1' In I Ivil Act 'I no 1115PM" nf hats* holdr, at (tI Veenl" per )aid.(

." tlc )' I 1..1| iliul, of IIIIal"-I.( ( my ) I no u ere Slit .', I that I 11"111 nivs any I 1111'1'' In' Il. I Aeiloni." 'I 1 no i'a*. of II.ill-le. at in tu'lililMIllul hint )eiu' fir h I.'. .

11'here 1 i h /low "1"hloll'hvrcl, f fiiuil gaslight, "Ollllllro( an. intrusion. and the "i (intHiileof I 1,1'111110., us n Ill-i lint I I tiling but ....h.ll1 A 111'" tariid IIHsoitmeiit A htiuhitt. II II Ilipletln.Iliplevin TnoeiiMe of 1".I.( ., at I II I "'"-11"Kull".1 31111' lulll l li.Two .
111,1 ) of hits, I Igutitt ,
In pietiiivliit{ proeeiM of HtrlUiiK
nnd I hire hunk 1'11111" for pre .
II"HI. bull .11,1. llond.bilin < roHhiir 31 || 7 'lit t III "Ill 1.I
11''llhl. "No, I love; lum thin Jour faith rune I".II. al ei -tt ill
IIhI TIe7uurgll'i
Kate ( "' (. "Thl diollest urI I"III'rco.I'III'I'I.I"I \alne.( eiiiiniuce I lUl'. ,'r 1.1 nltli I'flrl InIn < Allldiivil, .
I lull1,'. Bald Bin1, "just listen, dear!" In te1 ( If t", \rlll. 1 Inr.e ItitN( unnlilfnrnlfli I )' life, 'I'm he gardens. Idled ulllt trople I.Imlitll i Ilitil.lrtulimIiItg. I l'itlllI ( roH.hiir Mnilin al lileenlnoilli' ( I U,

do not idle, then, lo (talk I.) me," "I heard "this window 0xned[ -ha'whatl i nn ample, "" ply of innloiialwhiih plaids, and llonii. ;t1 tIll In 1 bla/e of r Itniid, In 1"1.111 t'nsi... l 1"Hie ene, l'i, r.111 I 111\'n. \Idle, t'I'II. Hull, Him-k. I 1 215 t't'lils-t',, lii :'l'i.Uueeiixu .

nil\11 I Kale, looking up, rlllhc. her llrstI _a man'H I. (hut coat' -'In lire tumbled lies( aim heap, k! I UIMIIIthu coat 11ght ilnmmlet easily I.fur t'" 11"II: Into glory, mid, !," muslial uiili lie t tinkle of .:s..II11 I .(Ill' .1111'111'' 1'1'1'111l'r"'I'1' I Il" ". .lrlll',1; :"1,1.. at jll! eeul.
kd .
I:le un nn ugly' key I Hint opens lie wllhi.nl 1. 'Ihe pmploteiii 111' plateil 1"0 I fountain nn.' I'.IMI'" 11|, || 1111 I'In', k Law I at I 12 i'i'mihim.
step creat or ilry pulls mirilmnls(, in (li" ) liiK jnrmeiitii "I I IhenomeitMTy iK'mi- AI'II..I'II""II.
hcmt.'Iho ( m
l.ir-niit .IUUIJII'M" .II f"ulllllly.f I'eiieiarran' mind Alliainw, *-all noi.l-lioin 'JJ It elii'H lo In 11111,1's wide-nil I
'clllll. St In
'
IH( aieaprond people UHIII[ 'rl'I' fll'ell.1111 anil treSS giiutls. \VIh "lh 111' tlfnl mid, | 1 lie phuenhero, AIII"vi. S'llnJ ,
his fnr, the Ills ( Illur"'I"I. eiitiii: finni !H e .nl* to 10 eeul 'i' '"',1. m
( p
dllh. 0. I 1"1"0111'1'11. pi I
jealous 111" In Kran'fnl an tm I fashionable
mid with the right Mud, of. AII11'1 tin IxHly Irrlllel 1".llrol (hey ld". I'I'y I ,
Irlh' tIns of his Ihl"al: like Iron mid( In his 1"111",1. \ IH autlful hliH'k of('lm'hiiliI'r'm-hhmuk and In ,'
eunld ivniUlylxilraiixfnrineilInto 'llrH.
olllh IrUl ( liiuihy bath, nhere I I ( ",
the I hIghly $1" ) I" 1'1'111 111. l.f on "IN'nee ,
<\.f I tie "present' hOlH 1"IIII.fll to thinking, ofKate I madness. Ik the'fin'i>1>the,,11 awful",storm its( reasoninupower that: follows a \1111"11 wnik l of Ill I. I lln. Khullutorti (- I eed'I mid. )"('1.1.kllll.l.h.k 'moinluu 1'11'11 A Hid..iv 11-111,1111"1, 1111111.( it., null I 1:1-i.: A l.iice 1 1'1.1) ol (I.UI"1 leanlilul" Miiiinner' 1"I"N( fl'III f I 1.1 to '1.IMII'I.I...
<;ireik HitnuuiIlKiirea I lieaiititnlan
wr batli of them nere ,
who lived donn!' 1111)thug hut anaiistiKialic <.t"I' 111 11,1 :UII' \m' r"II.-\"II'"II' 1lh.i( ) .
hit Kiito doe I lot (11.1. and I hen at cllil I I"ri'I"il'c,1( .In Ilhllet it ,1"11.ih |H'iuly' Iwlh and dink' 1,11'1-1'I I..\i rN.-: -'I hi. Hlock uf 1 1 uu'i's, E.I: ; ( mh'1 .IH vi l I'). I'oiuph'te.

SI)lilt ,1Ullhhllh.IIIII'lhln" took. last his r.iji'' ba-s uvo-iu 0111,1 the IUII 'I' 'hl" 11 n "lh 11.1 I.I". 'I.".. ejes and\ '"11111111 fornm, ofmatildesH \II-I.I..li., ( l I M, l l'iut .d 1 l.m, "e I duliitt, .II.( he* I'tile, f.n" |I" is ill*.
/. <"lc' In.'r, aftirxoine dililK'ia- pi or" Ilrll'II"I", can listen to lur, Kate liiKlles flhhi'il, f"II"II'\ \ anil rheis cmiM I lieanty. Neaily, .'ry hIlly I 110"111"r \' le.". A ll-ni i-r l.ii.'i'H. ti i'ry wide, for.Vlei-ul* pi I) lIt ii.
(,"I.II'I'.t'cr.lcl' tills hint of It all, und gently.Mater I: I I .
I .. 1 their lelnihithlilis calmly) find Iliial reHtiui phue' in aitmnseiiintiiirfiuhloiuililu *nnore a hue nimililht n\er hi'r 1111. 111'0. Hi'Her I aeeut"'VlulllHt; .m $1.I'I"'r' )Illd.IIKMil
Ii. "d.lc,1 II .llw .1011)1 pioposm' I h1 tho. instead( of Ijrhm rut I WI'rll.lo.A .
and ccrlli/. real estate '11"1 tho little bill, hi Ij-'ht 11.If her ill hath conni In Us I und wiued, 1"111'by the uniljilioiin uu.il, I \loxtly hid mil finis) added I that Hhonu(a piiimnt' tint rl'ul urine 1 ticiieatiitho lo, Ihl 1,11, 1 ln ('rlinlniil ClIMeS : \: I-I him; )NliL- Lining' "" 11\,1\ final r'1' > 'lih to ft.'M'>.

miildI I know my san," ./lclII11'r. "and I sable, ii ill' dotted mantle.. to Kate surprise IIIIH been him lull btudenl.HItl. Illmy fnldH, l'rlll.I"I.. 1.1',; Itr.\I \/- .- Mi e Ihri.i tnnUu hlo l.aeeC" n lain. fir tl.lKluult' .

feel lull iti that I tlio ihild, hu II.1 told tuth of/her In.II".11.si|hi me, nnd Hit, thluklnu, this an 1 I'IATF' AS..t.TI010 \'. 'Iho heutiiiii nf I llaMimt are not tholeast Mnrrlatro 'l.leense.Mi Ilul" Her, for IJ.iKi' and( ,I p.l.

Ulvu him le8 ,' ( for Jialoimy IhnllllY the I remllly lnm lno the feelinwi ofpr'ilu lalcivHtlntf of the many cmioiistH'S ,cltanlcN' I.ein. I I h. Amuirtnl I l2' nl to ;.l -nl tilL,
/IH ('.,cellelut opportunity( ( for mousing" ( ell I I 1.I'S St H. 'i ei ei pi r )
Know to tvhatLTiat Il-il which I hue of liundrulears t of |eople to be In Illiink Id ccl 't*.
tideand man n 1"111 !
lady In our 3011 ilunim nnd killing It, our heroine lucIa I lItIl : I 111'ul"I", 10) "'111114 pi'r ) lItIl.I I.
h" heals I lienro hIs \lhltor Into hum! y- teenis( I to a Ilrl'r 1" ) M hii.HIIIHIIIII.
ugh linpert'H } wnllII"I.1 1"11
him" I jealousy her knIfe mid braees h"r.cl for the fray.Iho mortuary (lininlier mid |x>lnt out enihmenilur crlllh.I "" to IK' f.uIIIIY\I.re | | la'r.inlnil I I'1.1.. I I'Alt \\snl.s-" I 11"0"1. III NIl k nnd WImI him, f'1, $I l.-tII' |Ii$111111.'

and tiiircnsniiablu fury S S P S S of his xllur I ,tine, ( I .,) are to sell, lotterytlikels AIIII, hIUIII.hl"ll. .
lip" blind ol-l I'h"1 mynVar iHindoIr door, Is ajar tvhero hi. Jerni liemitlfiill( iKillslii'il, Mini, iiMlniMlly"llh'1".ry uII..cl] 'l'iity hlll1 nlll'I'1 4 I ml..'Is Koinetintexlii ( Moittfiice, I I HUM( :IN, 111 I 'hi 1 i"1" Hi."l IiI'i.t- JI.IHI.'
1III.II'r < to ellIer. I It Is '"I'Viiilin' The tillllii-liim-' -l lienlt(! Culili'' I.I .
In "
table d hole
a the HIs
) II"Ht In thotwdaw I a : :
\\ 1\110''( Ilrl1lny camo nronndtvllh tho ilit'xsInKKlas nlHint I the room. I'hero wIII.II. Ihl.llr nlillls--| I iieull(, null.. ztl'l1'1, iinNpiroiinee. -
I Hie blight, sun that had lUht were lit I1KI'0 lug Ill) neidfnr an fxiHiwive linilnl' Inl not 1,1'1'"II., ) otl 1'11 1111hl. tu hniit > -- ---- ---
kUsid lur pietty I pink clieekx for exaitlynlntlefii tvhli h HaniU opposlto( the dour, andiH'twccn ( I Inn r..hl""I"I would, I 1 iH' uar ", tit up to 11 lt I IboHamokime I'AIU.i( : I I IM I-N't1: /'Ii 01\\.1 I:I ASH N ,M'KINH.hiinniHk .

}"earn, there lire ever HO manypiesents IhcHo two 1 low J.ipaiiesc bereen 11"11, line ril I c""llo.I"lllro unity 111 ,.I'II.lul. I as the simp 'lIlt's 1 \IIIII"I'II'ull'1111 \ J. W. OULLT I ','I'IH. \'r)' line' $2,7ft |hs-r ,,1"1. northfliHINiijiklu '
sli-ht of *, l "'"' r ,lulau-lm, tvoitli( .Ji'inli.
ruuiKHl nhont her lrIII"1: I Is 1,1"11 Ktipeit'ee's cltch 1 film ml of ti-ululV., I In those iluii Ihu1 the naitefH diho 1.1 uil \ hIlhl r 111 pi

plaie, XII'1 link of 1,1,1., teiy tho hnlI.III',etldently tall man, lost who liiadmlratloiiuf hilml., he-- dertaker! Mt i nlil nlmply 1 lie mi exxrt| profanity, und 1 / of while lli' >kliilliiiiidiiiineHliiek: nl fl"II 11..11.1',111.1'11') ', |1'1'1'' puir.'
'h I'nt Jvrinii tire tt.lr. t napkins WATCHAMI
1"1'111, cat jimln Ilk. f.1 old, jKiint lace from; his iiwiiLhatms( for ho' tn li IH his Kiimple tleelroplnter rnlliim 11111,1"III mid tankUs lie 11'1 w
.1II'h'I'1 llh'r ..h'I'I'IlH.h..t;' littlu vulnmoof ilmk! mnstaiho an he hums iisnatihot. lily, nhl"lll few plei'i-K nf |H>lli< ,', metnland .1.llllho 111'r. (( gil nln re )ou 1 'it ill l'I'lrlll,I ,"* I lire.''*-very I"I.

pnetivfinm Khm.l. frl"II" tvlth nine- "I'.riiilnle"; or stops to smllo nt Homo ( h"l"h'l| nf hi. CI.III"I"' "lln 1111 ).1 11, 11"1 ruWl1 I/l nmlii Intho

wl.hl'tt rltten upon the tly 1"lr.rl1 pleasant, fancy. A hluh silk tile 1.1. )'11 like tolin\e( I.lhe'L'i(14iih li KIIteis! Homo .' 1klll iltfaretleH Chronometer Maker
1"11..1 lila ilaik hair and his sal In Ho sun- mid not, elixirsnhlili ,
nnfreiiieiitly '
lur munnK'iamed, breakfast 1"1 topper, ir 1'lhl' 1'10 nSrl I ill )
] IHler hl"'I. ,1.1'1" ; VUti) :
,
thett lulls a littlu note from (giutS I lie ( 1M. 111 nhadowy l'UI'II'r by 'lo I man If hit 11'"' nlio liar 1 they inn liuidly' 1111'10. StIll t.\W IA': IOlt lES 1\1.
plate
_
Kngierl: tho open irate the lonnuo Is I heeled nndHJKIII title for art and\ antiqued' thiu priHimsnlh lhll, ImpreHM'd' 11'ol'y 11'h, 1.11. that, WITH J. I. STEPHENS ,,1111 1101'1( II UUISII: ,:. .
iL reclines his wife, for St. JI'rm'I'so'e.lo ( they iilmsn horseit there. I .
nay
illlh'H. AmenloiM
.
platedvllh
littlep011115 hl
\ I give nineteen H >
cannot you rngii'nt | 20) S. PAKAIOX- S'llihl'X: : A ( "d Muuv I
the little .
In ,
not long he Mild nf 111'"rll""III.IrI""r l"y.
think It
I mI1llliIi1l ac- ;
far .
U"u't'h'l silver niil.il bo mnro .oul.1
and phaetons, Iho Itt ie note rUI., or wllhi / .Mm' klintvv I I .
"pliaso accept trait mo ono nf each. Mlplieni. of. golden silk hrol leachcHthaII.Kir just where artistic oriiumtnlH I than the runty mid\ (Milcieiit lion fIlltl lr. 1 1'rlh and, his 1.'llh.". ( hinmniiitora", Haul I ,and nil kind IrSlllh'III..lrlllll.I"I"lr"cI"1 ilul.r--'it, Ih Ilr.lv,,"I"I'-'I'V Ilh", .I'w-it, .11. _ _
I the familiar blue mapper '" '" lire |
whli h
1 Ik Midi HIM, ,day. H. ST. J. Hulls of armor me HO highly I Hlulh'cllllc. 111"1..1111"'lr ,
fold 'Iho man at (Ito ( Adjnsleil. -
In *
What thrives bhu take to be. sure before .hlll'l I these. ilaMi. Aimeiluith( lanee Iminense 111"h'r., h.II RIO
no vs.f .
I (tIlI'llIN) ( ( JIIN: AND
loners tho guHJettoamilHliieil (1'11..111 Tliu 1(11-Il( illlg of ( '
k '
Htoro.Un i.nipiisscK 1"OI
mirror tnnimti slus
( ironded tliliiK
tin, month .Is I Every: Rili.Kil fellow 8mlch'lly a inumlfiillur IhiiK pri'puredwould II / l"h'l I
huso name It out, the blown binilIIIKH \- glimmer 11111'/i mid fumeS ht.Jcriuii. furnlHli Milualile 1,111111, to any I tho mountain .11 tIle la/y |ieddler, f\\,'' lull( )'. ___ op |hIt_ VI'In- .rehl.lent 11)1 In New > Ill k hits slit Iliem a laiiiHloi' | ( k uf Huo ''111'( """"""
of her, blithday hook IH taken an air- rult111 If aiitliiieH' IIlcl 1,1':1( / "l.kh'l .hlll JSKII 1"lh'"o 'I' _ _
Inn, She knovvH it Ixii't just hat Honnritor t lie room, knmkH dow n the screen, collars B"IIlfll elTedK rllh1\ < prodmcd, liyplatiiiK I h"'I'' .1/11"1111( through thu diiHtyKlreit To Union Carpenters A 4 'it..I""Otlh. I r. V'. rfor $ttll-'it"clii |U.A .

l'>U'llo or AralHllit would do, fur thesewhiKil I hue object of his Ire mid pioceeds to cane Issues wlh cnpHr| whih. liy ,*. I.-,,,1IIIIi..I. fuHlilinuilily iinulehult, lor (iri.iM' )-noilli }j.1.0.' in any IIOIIHIIIn
friend nio nut tendom by him. unmercifully with tho Unlit rattan ., ,. aHHiimeH til lippcurmue "Hid I }on find n'ryl'NIY"lukh'K' Inllaanaf" IllS el
any nieaiiH; 111111 or11'r| 11111 their Bill k lip his Kiiatched fr1Iho stranger's 1IIII'rioctll... / hClllfl1' limii/u. liy t tIll 1 Mra Wlleox wits, l.k.,1 "\Vr', 'It'Illh: i H1", "''t' ntlnn of I'nl.," <'nrM )

'" I( uroU'H, ( If doto colnied folds hand. line of Ihlh..r lirnnzeH couldciihlly "Ye*. I never BMW .1111 1111111 SIIOK.S: A M'I'H'IAI/I'V.:
1 I 1IIIhe Tin-bear! cries pour little Kate, as t..o nf All day I | iiti'M to I Ihl fact' that' nun' nf tilt h.I.Is
fiwhloii. nf
.if silk sink cimleiitedl)' down by the Hide )lie nionntiil / In 1I'f. lUl I Ih.l/c"'I" rll
of thu brown, del.ilnu nr chec the cane with ono strniiKi'i' thvviuk, l.s llay, A copier inlonil nlallM', wi'11 tinWii'd rlKiiiH III cllll'I'IC nwemlH 1 touardbeaten. rvgnril "I'l'p' n rk iinidiby ,' ta--\ Hklllnl, 1""IIIII.( !1.1 i'niploved' 'kiep, up their Mlnek I-f 1..11'1"' I' Hint _ _
H- the bluo ilbboned 'k.dlllghll" broken across her .hunll'I. "I'ml"tooh mid pollnheil, might, lx rxhililtei) Ml .:Icry 010 Hinoki'H-molher, *, 1.'IIj,1,111,111 the pih" ... "" Ihl ,,,,'*t (In the, 11"1.1.1 HIII nnie' iiinhly| nr ittt ,| 'IIY hhiluikttl'luly.lito

I"" iHiuy out idling parasol tho country I \roailH HujHTt, Flu jnur and' IH this, ni excellent hpw'Inn'n of n'pniiH ) 'nrk. H*>IIH' htUKbltr, bahlCH, 1'"I'I/nI.' ( imirnInii 10"1111( 11'1 1..IIj lli-muI. l.y union )eiu'* mieeehMful ,,. '** In hllllll th,<..e nnd, niiKht to put tin inhi'iid

win thoU then" )our faith In lute' Itupi'rt, farewell 'Iho nf gill, \voultl proilmo tf /1llllhllt, ..11.11'11"1'.1 I .
lu HiGneet, air ( blow' on lie piece
1"1'0 /1 luwk to thin lit he homo yon I / I I -Now York nun. Thi In id in a ', '! that llulawln I
piilf pulfl puin
< ) Wt'llry j-li il's| (.ice beside her.ih -1'1Iulll, few short moiitliit preserved' 1".11' mnro valuable, mnroiiiAil ( 1111. "II"II1 'am4l'I'IIlF.I: II \IHKH': WAHI ,\. ) III( I'InN lhiuI-li Full. $?.MKl.tiiil'JS

"< hiI nice I It 1 Im tu 1 be rich'!" cries that only husband,I \ should lie-Iw and f.r 111'1 lieaiitifnl llitin Iho JUlrlllllll'r\low. I tldri"'p el nlll (I., t-iifuurci-il fiiini, '
11".- girl, whom Kato 'Is noty bifrleiiiiltn 110.h.| my( (.tIullIlli ttold fuel mummies \tlilili tIllI -
{. Just | nml Katu Bob* and ihokes mid I hull all that, wan mortal of the 1'hurunlm At the l"II".r tr.nkllil. (his. .hmtu', I'::ION No. "4.liy Jan. ('ns kIln. W, A mo* I Itolierl

teals the coat, and hat mid necktiefor 1 Itcuml.CHECKINGGALLOPINQCONSUMPTION. At tlio filioxif, till \IHaKo n,IIM it IIOIINO,
of J': 1'lillailelphlii "
Very nho ndmita Kato. n'I.-' (
,
oiih'r nf I I
brother could rile out Ih. iiinslachc 11,11"1 lungenouKhiH'foru I"t In v hli-h renided a Mr. t'm&rtt-r" and, Id, two 111'r..I.I"II. Bros.
--pnor"I my I'hlllpl"ponr only nnd stands arrived In tho "lilt ho .llllhl.rl. 'liny luul reiualmd' In (ho .JAMK Me I hi; IIKIIAN, Hie.Aprlluhu Heinliera COVLO ODT$
(iooioodb ,
"I Is Philip nilhiK' nskn Kate, rememl brown nrnplM't'ho kio"" .0l. I I "tlrll tho day, itnd tlulr l.r..I.O _
h )', I Ittijiert -1 h01.- bIll ,iti'd I An the -
l l4rll l.lfuf | by our troop
({ well I Ibo It the fdh" who not sonuiiiv FITpct or (ls..i oil H'liMiiiu \loss ,
"No, joii nro not-by heaven1"! ali tho lilly it HIH If n lit t Is wouldlint James VanAlst
cverlier at Illu."I. .11.11.
eurs \
) a.m ihnmplim( I \ IIIuIISIIIlI|
\ MroiM aims gather tip the poor 1111 aching fmlurmty.( of Ji o.The r Orleans Umiuidiiruhly tako place, M they thoiiKlit (l.ro nan, WHOLESALE BUTCHERS

KchoolHu 1 l I" djiiiK'!" mid tho ylil'a no)" rob body und carry Kate Into IcxL 1".tlc'll exciu l the i'u l.of Mr/i. E.W. no need to Itavo their home, WII,1, this, PLAIN AND ORNAMENTAL
Is turecelto
(lit day I. beauty. 1.1 where the broad <1"11 waiting Albirs, whiMU ,01'1'wlililn a rl. iluviifrom battle t elloll wan no,"d.h'l 11)' daridiinlliae I .
t her. Tin re contrite 1111411kneel .1,11 GROCERS -ANI-
"Nit Ibltl" cries Kate.tm I too late, I"llio her ? w.Io'h.rl l I u and they took rcfiitfti II 11 "1.1,1' Painter and
don lie-side his wlf"lcll.rl t 111"1 Ollillltol hu Inmsv h In Ha i Paper Hanger
then, to lie of use to hull'" I ) nionili( 1 lrl"III. very 1"1' ,
for tirghvnrinssAllh 1Vlall"wlltlhy.I.tlll" nf (lie shrIll, battle rautd almut( GREEN GROCERS.
nil, no, dear .If the IIIII. -AMIL10R -
(my In line ; come IOllIIrrmv Kulef.I"h, hill ho Klle\. ago but whl \nlw 11'IN'IIIY..1] | ) rmul It for lionr, They Ifh'rWlr.1 said h thatnhile hivclalntli'iilion flvt'n lo lcutl'uolllhn111g.
null call nil nf A. | | -
mlllr1 you situ IhrouJh her tear, ti eOI"let recovely Hh. "If. thai horrid din lasted, It seemed its If AVI I Mi Illil Hill' I HIT thn llnti'hi'r'Hlluclun
mikil' 1 fl"II"lcl 111'0 I"rtll VV, druKiiUt of thn( rlly. ( n .
And a of 4 lirlxllun tglthlm'r
'I 1 he ; la11""lhllo for kIO\\'I lc1111" t"I'! AIL.. proimiuiiit lilLy must( of terroi i If It did not (t'lilI'hilt 111',011' 1'11.,1,1 DEALERS. a t'oruer. -
day la Sue' nml (lie wife, tlo
let phaeton nIt IllItIghI gnexKC that \hclal Ibo d..' .1".1 "lvolll.( up of I I with tlm K'"l ttill nf I Mm ami'', wnnlll
J1'1).11 11\ ( St(an lltiiliKi HI'I"II."I.|
lie door at 4 o'c'k. tt maitua of liermlf (or deterniliu'il, to try l'u'I."lr11/ whcl .. ,1111. I I I, nlli-r tin) I'lmi liar nf IVbruury,
\ /lucre' guest( thoii I.ka f-t. Ills wile 1111) I.Saint Kate" to 1lr. and..ulphurpttwl liydroi| (ii* t fearful exHstatlon| ,, "or.(1IIIIhe (linlimlifl nilh .1. I. Ho| h<-nralafox1"I"! IHMT larry on (Ito7TC
calls her ,
his sake, 3-ct he ami that >ilmit a will -nltu
.1"rIYI, loniiKintt' tip( (lie walk to1"1'0 I a.llmuiidstere'h by I'rof..r I hhirgeummiut I.yuiu 1111, I WI. 11 "hcl res prompt aiti 1111. Feed Stuffs aiul Flour
this
fairy IlKura MtniiiU 1 In must beithlliKt.iikt. day.Anil .bnttlo' Wits 101'101 'illS ICI" nltfht initial :I liu.nm =
( urravd tt France mid filth __ _! __ _
it tho tl,'min Is hurll torovr.Elau.t .llly.sl".rllwl\1| ended, at last, 11,1 the lIst llijht the

"1 n11U111( ( to drive dear." la Detroit Free PO. the hwpital Allient'lift In l'hllI..IIhl iluntroywl 1'wothi.lalfMr "hm )1111 W""II neut ,"1/1 tnlnlHler to (lIe HT. AM UI\\M: mv.THK PAPER: 1JAOSWRAPPING -A P. I-
h.li. r who unattt'iided all
J the way, 11"0. do )'ollhllk -- tho trvatiuent win IIII with an Illuhirotluedapparatus w"I.I. \1" 1)111 : H< ; IAS.I '
the this parapet atthu 1111 Ifn' GREEN GROCER'S BUSINESS
phaeton top will arcoiumixlate that A tnl.U (1.'lhig Kotoltjr.A an Mareh 'llunultof al."t. I. ,1111..1 (. will, --slits------
niKh( ,'rlwlllllrll.le or ) wear?" t cyt-hug nut elty lull just lusncompkUsL of tioumlclear. rear nf 111 hul., I their urll,1 nf ri'vnliir Ir "'lo.$1". An-
/hit '1 unlipie flint wk-annlu u ps Itlt.N-IIl-.t-v-I-III-S'rANt I ) )
ole ( IN AI.I.1 1 II-i
the first
If 1 tuiidiinuuleyrk anmiiK c",1 WIts a
l Iiulliirei..tiio I mercy
a
the ItUiiiitliiiigliiHtliuii II'Y ilnto
Ildle't phaeton top nl.L ( m-on'l wk-n "* fr"'llhl. lul
At the end of tin ( IIV
ul K.I Cotitelm-riitu KtmT "- Hair own PAPER rOIIMrlti.l in ( I I 1'IKII IIV NAIl
hat ilaie not Iw lowered ono *. The I Ill llfvy four h.h yomiK flrUI'r nolleii
.1..1 Hilda. half h'ulnl
",eh-that Is Mine. Clmponu'i utrlit In- full rondHtvr but with tangent, "lkl'lat I 111 welbtof[ two 10"1. mnlli I brother, mortally Hounded. 1. I llnu, on Imluul UIII..IIX)( nr 'Ihlr.hv (.'. ( OlIN bhl. 4l 11 H, I'.t I.itt'0X1
hnlf
.oIIM. cli"r nf tlimitiad a |INII.1 fallen at tlIlI't, \'r throlinldnf I'AI.AHlX HI'., I IUTOMIK I'l.A/A.
tlil Nil i lull.
}nurliiin"KnH Kate the limit hclnil( neemaary. I. fmitun tht 1111" ) ,' hl Next to Niw Ciislum HOIIMI, win-re weImpi
'1".1111' first; "and 1 am'lwcrlll ,the nle eiWuiIsunehIiIitICaJ traIns. wn One uf thin ..lllt din home- '/ I 1'r/11 nr 11..II" apply un linrd, PEN8ACOLA FLA. tin ol.l. I iMnmer* nf J *II IS t on..
1IIIgllooe. Arolo,1 .. wlii.b I Ilia
I I III ,
Umii| elhllllt.I"1I to
or
'bin. | r.tu. .11..1 "hlrr oami IniiisriAS ( t.it s Kit and the
I mloinm i ,
"Thol am guimig||> with ) adjustable 11"| the tho nli'miM f"ver of WJ d"Ih..d. t nr I I'uvU. si-li i I MlllyI
.hlb. 1 of mr o .
CM A h"1111.11'1
ll, sir ." lazily ilrnnln ( of a "tixti-r totter." luis rider bate I I d.1 .f 'imul"I""r ii 1",1. & .I.hl..I' pnl.II.' i'i n.'riillv, will uite us a llI't'rall11r1himlO
II.lo\ hour A dnip ( t'Ill jad IllS
mall'r In limit
'"', linu .lIIsii 110"ea.
'Who Ilg1 thin-/ lady or gen- end uf thu frame,1IIIho( .1'0"""" In weightnjualinnl & i food for lii| liniftiiioil.. airuo. u.-rfiittly Kith Ihopktlint UHliiKnlar tnseof iiiliukry, on tilt part ufn iniir in NT.Uni I lliihlo, tier c'lirnfiilly and Coulson& Roberts
I lli'Miniir"" ((' inn.( 'h oa pnwlbla t tin.a 'I I'lihltch Jelly nml then ;" anilJ liH'iitnftha.fiaiue on tha ash,,)llmrldinalt and In turn f.I""lln 1.1" IU htwl In an attitude, (hiltcause,1 JltmryPHOTOGRAPHER I,. tulI AMKIt, I'nt.'lit Attnrney nml M"ellllllleul I jIlIl 241 57-11
'11411 ) Illel I I a droxay .' ( tho |ialkint to inlstuku I It for l1"UfHI. rllirllieir M, ( loml lllllhlllllf,
'1101. ,
I the black each onu thu ft
J |lStiY facing .In the lame )1"1. l I 111'1'
8arlhrl"kl vl .1"111. .he a
'Ill the tnrlwtono the (.lnU witli tinwluvi I tu 0,1. wIIII.1 frl"ld. .I |I" lirew, prolialily I Ihotry animal that Washington, l i.t. "J BIEBI&HAUSEB
Klio Ilra 111. sling | twhig .1.1 ruachn the ,
) ( guts
"I I .III. It. 1 IK ri In caused ,
h"ll be Thmai
I"'Ulvo t n Illcmllnl" by wljimtabla lorllf eblh. I within after (hIll adinlifbtration 1.)1\1".1 "1'.11"
lung ). TUB- PlaceIDdhT
I'uot ( lark la for *, tat It *111 i t"l ly 11.1 a |iwImtItltill l \ The Fashionablo
Jermyul 'hluo \\u the Il4lerlllr"lullll
''Ul crawUi the demon ul jealousy rl glariLtfji'i lie necHBiary geared to malntll ral.III great sh54.5l i l In ord'rto breath I, and the!I churncUrWIo clanrly di"'lhh 0 01' on of the tO Iw.l!, I. .hum'tl, iiliiiulutti llftwl In the Little Hous around the Corner. H i E: < IIKAM IH Al'C. FlnniliiD., Gas aod Steam FittiDi,

Hal I she ha% not kwp( whli o I. I (hit, moiitli (IM'KMUCM; (l\ bntl.KT.I'OIITIUITI ; .
the nhevL lbguiding < luljblrtW)< u. partHIn --AlilltKtlNltlN-
tva* n man much .lie linn lnitver Improvlw all 11 "hl. NERI'SIIAMIsHMK
t UNtil by Mr. ra was -
'milted' Iholllh-Ihia tba iwayiuj prnlllo' look like luutb of a vertmuljrutta AND VlrWH. ALL ,
be .
do
will ( lTYLU.AUI
Why ,
dOle 11.. l by hinut-lf and U iliiipln, consIsting liKI-i MI.M'KS,
Y' Illwl.1 BO I Tim HIMIIO nrllir UnU'H that llm 1 I. lIoly HM.txiNON I'AI.AH\, GAIl KIXIl UKH, IIIIAI ,
i and fro.-
not (
I.uclera bodluato
foul their TI'.al"III't
h"iftcr -your --- -. of two rntlier huge,\bottlua, oils conUlif tIger coliseum thud hambur disT to run to Itby -- --- WAbllsrAMH, HAlIl I 'II. lli!*, WA'h'EIlCh.hsEI'
traveler than heru'iimhilli I"IY. I lug Uio 111.1'0111' r,1 IlkllJ carbonic aeUgu a whilithtttihkhl only nn expert ''lid r.himnt lb rreshluumt.It Hal.sin WHIoi HOI' ASI Ii inl.ll WA'lCIllliill.r.11
111'rl'l
I.uelforl" ho commanila.Meanwhile little Uno of the IlltU.ihich decorated tin I and tlu 1"1' cbal'. g*iioratu nil- I can Il'lUlL of a deer Tho eye am,) PHENIX SALOONOPEN <'iii d t ii Ill pnl.Iktoday, mid iliirliiii Hiexuinmer HI'K: AMI I MU'IMIIS.FlXTiritllS .
l'l *
enlhtu.j flnds Kate rahca the. br eelllng of M.n 1'Wld's was works, lu Ian-. phunttol hydrogen g. Tho l b"Ulc&I 1"hlll"( | of a .'r..I.I.. am ao like the luonlliit th" pnl.Ho will IM wrvisl
111 Philip Uh< t don, beta eluuoterul to be a eenuine j41.WssIIed conun tnl by uteana (if mall rublrr tub. luiujn of ( that Mr I'enl coiifeHHOM ho
Ill IOWIIIIU, anti oh, BO thin! tlngoilncolleetwl orituml In a hugs I UI' huaaw with tin- Iholietl uf Kuuey leo ('ri'unl, : JtE-UUONZKU.)
lIes 'IlliCIt (lie --
I I.. d..le.IIUI aupMMsl rl ami tahiti nt ltt'ullllIiKhiU 1'rlei'i, ,
coma to allow )ou my new nwdbyduntiaU. lit *-rl
bag alinllar to the "laiigbliig IMI" f. thin Ininuitlnqjuiful liireel Next to (). KorcheliinT
pony, I'hllip, all beg you to try tho new iwliliigtaii's Fe.t. The K" finds an tbro" a ( 0111. crocodile. lu obtalulnufond. I.'e I'H'lini aim Cukes furnished for halls I'lihifus' ,

i'ti'lii10"CUbhlou' ...->'ou will, 101" yell, "AuntyLwlndy Ld Hill, "bo die at Au- ru""lube ending In s .yr1ng.-1aw uk1'1b .-Nature. and oihi r Knterlxliiinimts, ikSt'OlA lIly tb146.'lvIll KLA.I

_
"Ub. thankee thankee gusts, Go, rwently, Was 0'1 of oldnl --- and VimIholUlLyfoMMiiUfULittlllieaullvenil < ) Il'llt.Io
J' 1. 81 colored In that part ol the country At a recviit wwlUuig tiS brlil mall wO Day Night
; rittyn I cries the weary I 1.1,1. IlatUI ft lh> C.fptr V. wIth dark brown
and of the fat that abe owtwonlied cream gowns, 1. any quantity In goml order, Usttejp'lUulnif
il.1"1".I.' )1111.1cr| Ole 1IIIId I bundle .the.f...of Lady %Vashlngtau during "''U JefTny HarrUxi the young CT, glovea, Jrw.foil 'trlmiiMnl wIth Hi v our rmlilemw nr llinniKb the poet nltlee |III thu wnrli) for l4iS! ChIMP alllil*Iem4
.': .under the other. I the tint prwUeiiUul torm of Immortal qilfen who dinl at Juliana and a .aU whip one 5141. wIth Ivor/ atltiH-r aiiiiuiu, 00 iwnU iwriuoutb.a'a 1l'
I ;
"ine, let iw vn before the inn- liwr. 81, yip burteil at ,:11 c-viit* |M>r wis'k. '
J'blll vYJ.U..ID
"I M lol
lube l tree lop,*. I want to Ueonn.- .\ul Url' uI1:


I r-=.. -

.,ii .
.
- -
: .
-- -

mi ; i i.nr.u.M-: -- IM>(I\O. .MKTIIODIHT: ( 111 1111.5111Irri I M \BI':11: IIY TI.l.l.l\l'll.: -:- I I

'tmJiH.Oi'; ;] ;' ([fonnnwinliif.MMi >> l lldi HI> .I l., I I I I JONES
\ Ciifliiiiil. nl'I'lu'uuur41 Arrlvnl'-TI" .111.r"nlll",111 I IIU.TIH.ilir I'KOIHCK MlllKfr I IMll.Tlll.illK. i DR.
''Otnincni'IIIK cncli n.Klit. ., ) nt7l"ii'i :, / aeYAIJt.MG
Oirrlrr h4rII r in ln liiiiiiInlj n4Il'trtd l.r""I.I I )Id., April II. I ,

Nl Ilir-A |'|>r"''''., etc. lot k, I ,,'1"1 I.I 1Iy sot\ '1'1: till inl', Mr el 1
MIr1,1/n1lna'n ,,I it. 'MIH| l r :. : ,xlril ;flit "
f".II
: ,\rii11.I.y sii, ""M:. .\ r|1",1, rnr "In- ( "MMf IK'ill, 11x14 Inf'iriiiiil I'r'G'. r Mini't, Kni'iiil' ;'.,;.'': laiully,O".tl, :i..M' ( I..HI, ei 1) 1,11", | r :.'.11,
iirriiiilin tlicflif, I ,. nllli hli (,iiriinilfM.illfini .'. Iwp M
llil in l rnlim li) "1'"NInmlI4.1. .In 41611Ii i; tlnnr2.wn.VIriihnnld; 4.
y fiirnilini'r.tHi.'nuw l I "I'liiMniilioii. nml In n III ni't hlifllltlilH : Uii.nluntil.MII I Kit'.,1) and IIrm if'I'I Iirjfrf'l ROYAL P12'glIT
,MIM 1/\.11..1\1) i.t\r.u\i.; : : toliV., Jr.1.11 a "lrll"lor l \. IMTiland. IKI
: r 15311'x11
;
III Illi'llltl, 'lit imtti' l III Ali
'< '
liiilMliiK, hull. I | / nil np|" .
)1"r.hull.I.II. ,HilicrN, HUH tin 1",1., IIrll'I.II.h'l iMa/.1(1111.11111 ,'. n. ; lit Ill rn/'t, Ill red \.I"r Ir.'r II"Ill ad/1; .i.2
tiln III'rll .
mi' i.f IKO rmliiiiiU Iii 4,1111,1our" ,Inter if I r.1 > Il'.II11 i I.
ilMtiHvhiidyfinht.'lli." iinc., i.fhlili ,," nliiTflliiTinllllnn (>rmnl "r'j ':tlr4,14Ihi oinmilfrn, li.mi) ,|)itlf? white 4' '

1 .< lloniil, i>f ( Hi I nnnnlHnliinir.I, him'MI'P 111"01 Cnmlni' nil II'I.r.'III! Icmouil I hl"! 11'11111'' fH") It gill, ilnriiiK' HIP ini'k.M.O ('', ''I): ii Him, 4"(,, \PSI, ru H rally

< | |11 n 11I11111r"r ililn' Miilii'//. rlhl"'lo 11,11,1".1111.11., I li.Tin. ) :'lrl'lll'. Hli with llm rnpltlit, if MEW OK! ( r. \ J

)Ir. John inilmtuHii; In \l.hlnu, Mm, "lrrh r "'fl, ', xnlil Mi." \"injt'1 \'Iii J'lI'hll"'I.lhlll' |peon,. riTfiirniiinn., In tW IAIK C"I.I" :,, '\1| HI f. ,
... I'liinnii'iii'i'" nl' : 'IN'k in Tni'mlui, I'oil- .(. HIIJ.Illce ;
y I. ". It,,id TNmi, SIIJlh1"1111 y" II' liiniiiiirntiit.t liy Jai, I l-l I "'.'1..1 I liil.Tn I I' lr'"III.. :9 I'.o/l'J.' '
)
,I, 'Ilii,, I'iIUKltlltL'n" *|.'flul mill' AnmH'ln- a nrl| "r, H ilnj, nr INS 1 z''''. Mr. .". Sliiiiiurillnliiliii Piii1 .1') KU'DlKHlj.: I'"I m.11"1,1)I C(1,1'1' 1"1.1.,,| | I |hi' nml i7.
-
li fur In4,, I Iit.ckoiil < I l'i-i"nli 1 a1''M I I i III) hug l 'I"". "" IIH, liilll.'.
I"
4 J
lul' |in"m teli'irrnniH' 4'.t114 'linn : : IN .\ II.\ II.V.Mir 1 Ir. I
In upldonl11414w11111hntrlr' rlid'iiull" nnn'il, A"\'II..I' J'H print., 43%, 04'>: Rrhll. I.rll. 41';;:
) n* tumid |lid ll.i' Itrll'IIII mil n | llm ( 1I.h... sin lint NU think IIK II i'I I prime', 41"II".1; In riir. 1',1..: rlllr.I:i'irflj GREAT SPECIALIST
\,'r) rcHpeel I lhlr .!) I""r( i .1| lullMunich, II.h rr4gd'h4'd" hll'l'( ,!! lll"f III | t 111 ImllM'; ll.C lilt Will I |11r''IIII" A > ; choice y ,'I\ iliirilhtlli''i'! : -4K
Al0111hail lie | I I u H'.litiHi i liiuhinnlwU' IHhllll1| Inll) |"nir."| "prime 1 ', At.
the, ...cell.'I| o if Ili'n' tiiornliu' ; Hurt'willrni ..1.,11',Hioiiliiit "li'ii'li'liislil.'lliin'"rIII; 11111IN'Smnw11nn'Ix1'd IIH I IMiiHtr.iti'-lt' ,' ..10 you nuyllirvdullitri ',11'. H-Ijtilet) ; i ,pi I kelilc.1 I .lrl'II)' ,

I ) lit Iv, ho"lf"ic l.'"" r, Inni'tHiii'Mil* pip"i" "iniii'li I.l. "'11,1.,lurirloiiMljiiineniK I.IliP : drill' t",1, "r.iliifox nlnn I iilili', month torn \h"OII"-| 1111 dully' PUJHT for l.rll..li6111| ; 1"1) .. ;; fiir fi.'liti'llutfiili.tn 41Md" I i-tt-l I.rll ti.)' i-'tiJ.'i 1,11., ,.;. POWDERAbsolutely lla inailiIllmiil I : ,, i'ul'nuin orull kiinlin Sprrlnl Slmlj for (In- I'l"' nn."

oftl.o "1'iU 11111111Llnlll""II"lll' 'inton lull C"II'111' gnntl poininnii, |IH6.} J1.IIIC.llll I. jPiMUil-wi \'lf'Illli"I.r., l I'K'I' 1111 lct| fi'i-ini. anil ('11"{ '- l'ililiiinl n
Hpomli lit of Hi'1Tliili'K1'l'l 'Hint, ,it.lit llm |r,,11'54'1111ir, '
'Inlliilm\ Nile i urn O"I'rlll,1; ,h'I'Iu'lr 1.0, i'kp ...t. rl"'II'II.11 \1 I kuil', nr 1a' 111.
n' sups, thi dlrru' 'lo i lift II llc.'i iillliln, oils, mill MirrniinilinKllnl.iilliUiiiK ('111111 I of I 1IIn CIIMMI IICIAI: ri'iiclnii, nlIritBt ") MAIIH:f.

I 1I1t,1, Union Ki'iinlur. by tin- Klnrnln. li'id. tlm will IK NiKlilcil mi.I, plintiil" i'Hin ri'tidrri.' nml,,, rcncln-H tin'in l 41) er., I'II'AI.1' II :i..
014111141414111 failure." froiinil ) iltiy ii.l'k, fir i\c /lii ) Klnur-Oiilet Shill' 111'11'' : : "Tfl I.O'U "1'\ :unu IINNI: :'
,lillnm, ill,II' hi I'll "h'.rl. 'fl.I11'1:1
1111"
will gra'x. 1IH.101') mil I."I$ ii-rjr 1. Wh"II.-. ", il ."rlll. '>l11i ; No. 2
Mr, 'I':. l 1..0.1111. former iillinr nnil 1 ,prr- rrMtlyV.1111rpiehynud| tiiHl fill ""'"11" 111111'4 kl, nllhiinttru' rliuiv, 1,01. *: .. Absolutely Pure. tIIOI'l.1111)1"ri/r uni AT o\":.

lrirtnrurtill. W,<'.! "I'm hla, I"ri'r.; Mull, -- Hum' milling, i nil r to tinIM nf r<'nili'rn" C Irl--S. 2. : '6.ni)..

1111114.114711. 'Hie i,It,.. m mill, f.r "I'liliilVu, M'.tvM'ti'Mits: : IS 'HH7. ."".,' II ui kt or IIH In"IUI.11 t41k1711n10r" I.Ir.I' This IKIM',tlir never told ,MlmlewimenHM.nrlf.. A Onr'f.I ol
; 1''U1'1U
r/0. | sin )10' oo! NP* ITt.1'Ai'iOti :
t %thort,, In, IntcinlH,,, ,,, (Mm.* 1111 llm stun of theImlljr Inn. I'.Ihreill&I" Co.'fNon \11'1. Hilliniic It 0'1 If In ivni'li I. r"II'r.. I 1.lr.1 "O"k-2 I- (.url''"Ilh'''1111 tll) tht onllnnry Kind", mid .

I Funs. the Mn'lei' .HiViiniml 'Hi,"",' 1' 11. url nrr', I. IIII'llh'H SIn.11s-lry" Htt'l ilnlu.ulil., r-, h hn\eil, C'lnnnl: ."IIII"lll"'lillnl11 I | Hit' inulliliidi'i'f -
1 M'ltid'ii.' Miiy'Jinl, lh., rl.ll. In onr P.iily tlitn )alt nn miiiiirn1 lb! ,\111, III; short ,'I'lr. ln\ctl, I Ki(rs an, ''n. ilium or oiTin--iior.\T: 111'.I'IXi. I'l'-sr.vtijs: OITOMTIiv/ ( : : \
\\ llh nil ilu t ilk ulKiiit .licliit ,11111I11,11.1.l | | iiliHnn of their iilnnilaril, piil.lleu- 1liI-ky'-1 IM. plioBi'huti', pnuiler. tiili/ ( nulii iu run*.
il to Nit|
s iluli'il" il Hputclie.. "IIoIIII'ol".r.: Indulge, i lion, Hi,' ".\' r,cnii Nciicpupir l I',r it ry.. Ihh1y hl"'rllll i'jii I"YAI.IAKIS" 1'1\hill| (' '
S lllonlliH III II Hc'lkll, r"r" Ikh ) oil 1 III) I'lpht W ttllHlri'i', N. \ 111"
lion | nlilli'liin lint In ""'"" rlll"II HUMP, Tlir ncu icliiiiic i (inliiliiH tin xlumelioII .. if il 'IHI'I 1.1 MilthKr, JIIO-. f.lw l'o ----

| try tliflr lianil,, tit n <.1,11"'l, I of nil I'IIH. I'lil.licnlloiHH'inilmirnlil) or 1"IIIII..r..II.lh 'l.m i"\iti.f, Ajrll'.V -
1'1.0"11'1 .. '
Htl llm "H ill) a1111'11klyit 1
1 I Hi iM'latt, il ,licit H, If llir new H Ihry ran K I nri" uny "onu ul tlm thiut I hniiHiinilpiH / C.III'I. iMAHINKNKWS.The '
\ 11"01111 lln' I IIIIH tin1 HIIIIII' ( | .I 7"itill.(
nlili,'h Ills ( .imtiHiMl. : |IN' ''Ur'IAI. 'lr"111111 1.1"11"11. 'LORID.E
\ IIIH' I. fn'-II iiHllmt | >iH I 'I''II.III'r: (1411 rettlily n- IIH llm Ui'-My ( for H ,nil-mi klli'M ilou'liiiint 1u Ii. 11-:11 .. :I).
C'I pnhliMlu'N. f.r".I'"o111' hill| orltinl fitl '.I..r.l. '" mixed, 41'j) ; lili-te: I I.1. 1'I''
cliciiliitlnii. ( mi) ruor'')! 1"1.11,11 |1"1'r.| ) onr tilNn.,' .11.riotl'lnllH Imrk (lilniy. f.'om .
I til bland, l-.iiiii, )Mini11"" I iif ll, ttilh r..I'K. Irll.1 A.Ihw11
'I'.I""W. Il/I"'r I. 1,1'rl.11'11 IH r.ml In inn .IIllh 2",'iH oHlllfH for "l'i' HUH HH ken t"Ilr ) )
",'rr SexiniiT will fiiti,"iliiln n whet 1 |I'nit I> i nnil" } 11'1111.1. IIH II''IlillHt I III Hill Wl'lkl)'. I"r"l iflnllH I"O.'r.1"1'1. Hi HI-II'of, i ntip Ant'inc.I'npt.C. nl" SSORE

i.f fi, 1'1,1.111"1111, nlii I >n of hIH."I11' Mi( 'Hi. 'I II1 11 NctlNpnper Mircelnry Hill 1 xrMlltil) Pur Ih '' null" )"ou 1 1.HH'II"1 pin Htr.i.. doll,irn, for Ih,' IliicnnC.inr, rlh, ".1''; Hltles), 1.1; .'.F. 1''r'"I. nf, llm, nclintincr' I I" I !
," I 1 h) Ah. i.IM/' .\ 1.lolr.: tilililiurriveilutlhiHpTtrr.nlll.ivi.im
1hi'
1 N
lint ininltciHiii' ) anx.rrJrod1111,11h111111 11' 1' ,IIII'lly "II1I.h"IH. I. Mh"II.r.
t .
I HICK, ninl It iri>,neHiniiity .\""- -. Inn Ihu lui-t runt, of nllmr liinor Inonnil oiif.hiill ,1.llr. For II' InnhM (Me.ir rah MINI; H'tlw: 1,2.; }c.li> ling nllcrtiiKin' rcHirlH| luuIIILT !
i \ .r.IIIII1"11 Nit '1"lh. Ih' inlvirllH'ulIiitheIhIllyrilliINiuMnyIn11rn .IOIII., lino'. "II"u".I'h,' :! ''t flint., wl"1 inn I ---
t Imppy return of lln'iliij.IliiHiilil 11'"rllllll' ; I 1 1..11111.111.11 llI"Ih, loIMTHHIIHofaliiiiMl In Hi. Win.kly llMilliiMl "Turk -Nnmlnnl.llnniH 1,1.,) .H HnnHicilHl( ." '" Infill. Hi len
inl 1') liml.i nml, 1 pruf.'H "uirur.tir.il II.V5'411N6 I .!. hy 11,11,
hill "I'uiHaenlii" ,,I. Ihn'II"II',111 Hlini. AH n "i.i/ell"ir !tilniip, II I IM 11 ell north i mi I* or f II. 'I..11.1..111)| (ilii'HjniiIIH.nnil Lnr'I-41111k'P'4' ,if ..2'1'.+i.:.ii.U ,. .lroll)1 ii 11"1"1'11"0. f"1, tlO: ",Ilh'III11. ItnCKN'TIA: ; IUI 'lill'I' OIT 111:. S. KIM5. I WILL ( ;
\ u llinli'r:, f,,nilii", ninlmi re than likely II'. Ftlnli'; th > '." lionr nml I Hit Hu'lilnlni IL\\XI co\
nil\('III'I1."rI"111" raga mill I li> tniMU, In, Hie "pi,'I. c f'llrlI., J'l.'io', Inr it r"ly'( > ,""riIH" lit IIII.Ht., II'yI. litlxiiniN' AptII'2b. .I"rl; \I'1",111"1, 1 TINI'K: IS Till: U )n: ITIISI'11; ,: OMi( fTAXi

nli, r. Tln IMHIIII' "* cii ry toiin II "hl'h I"" HpnH| ,.(1.,1.' TnriK'ntlii'' tpiiip ni I int.U .\ AXI> : : STOCK OK
tli" shipping, hl'I i I'liiH In UK Hint Ih" lun.liii'B j 1"1111| ofIVliHin .: : : TM>AY. WII ,/ (Om'LKIE
n': ferry 1'ii-n luiu> Huh'. IT nny, llmlor Intlirin 111,1 I't |1",10 1"lo knnn ulHitit' tiny I nlu oilglit .tn Ml' llltn thin mnl, ,null i"ln il.ill l : I..I ..110,11',; /'H"' ..lr.III.IIII.Tlr I unluirk (turrit STEI.II Elun111111ri1,1: ,,, n, >7,

), mill lira iiM|
4 Ihi')' will nut Hull n mulch. nunihcr' of l 1I\'I""H 111.1",111! ilnci'inriilH nirnrtl' hy tiinly puiK'r' In ,Hilnnml '.'\II '.':I. 'L.'I I"I\lr.ll.l.'I' f.'I, lull', 1I.it ,
Hi" I'llli'il, Mud, ((1" I I mm '(1 )I",.
1''rl"rh'l I.I11
r l.xclmiiKc: A gnat dill nl" cnrlimlly In Alosknsudl'nundn' IspulntlhL'utmiurn'nxn till otli.'r, ri'Kprrli, )' 41'4. U.KAUiit: : TO-DAY.)
,hunt, tU )H nlu In ,,, > Ihe) Wi-nlfir, )" li'lliTiirllilu, imiroof, 1'1/1 "r" SEA BEANS AND ALLIGATOR JEWELRY
fIl tliniiif : 1,11,1 t"f "iM t IIIIOIU) )cur., 11 i.MIIN l h.C'K, WIIITKr.I.OMHIN .\111' Mill Sh'l| hrn 111rl.I '.Iu...'. 41.111.I nII11111114Th ;
purl1's' tin- Hint nrvilinrxciln Hi I hit "h"l- 'I'hegro1111151f n4'11Mp0)5'ISIll14ntnrnrlllr11'ishi un 1 1 .npor Hum )'nn h.iiv I'li-rlmtt, I Ir.I'r Apr'1'16I4111111lxnllury I )' Mn.ptnn ,v l'. fir I'mi1tlcnec .

.., .1 '1111 nf llinlii'r tr.1 llaMriiiucutInniK | ) ( .1111 )ni 1 fun* J"NII HH men In olhi'r .. .. ,ni7ltlimolBii ALWAYS OX HAXIi V J.AIHiK E hTOCIC Ur< )!
I : 'r0MN1(14\ mitt hi lion 111.r"'I"I'r.: I : ".iml \Ill{ (.',% I .
\\ ) I TOKAY.fMi'lilliin
rciclntlnti 11.
Il In IIIOIP limn likely Hi"it I clips HII It ilt'iirly nlI'11 I upon' chum AIWln.1
If ) nut Hull thin ) cur l< 1'0' '
} wII". Hindi' 'HirnUKU Iv, nl "pr.H'iiilniiSH I \'r tho f'x."IIII' fuilli in your hit IILrunn M'iitfr'Hs"| Kiiriiin., CHIION.l.iVKtii'iBii. f cnlrnmt'n nltfii '.' 1111., r"'nl'olllh. SHELLS FOR GARDEN WALKS ETC.
Ill
In llm rll' 111.IM 111"1.,1.1' 1.1 ; ;: : I ::, ,
ILtunsnrlyduyuudllntIt, III '.','n. otiom' mid l.iiHini'HH "1'1)' ', unit, HiiTi'Torc, w .. Apnl 21. orMilllnitlmiolHi'ii I nw- : I '"lrL]
still. lu :.lrl.la 1,1; uhlli', I Hm hrMlou4hlniU ( 'lupus' llrni' It till IfHH un'rriug.I'IIuu1sbl.lldIIldroMAA, llrl.k .
I.f iHll'lL' Hilt "llrtllflllll Mill Hnnll ISnyalTur.HA
I; NNIliu1 III till HOplll HV'VII. '
| ,
fIr till' .rCUll'Ht IllHlliry --A1.vOA! ( ') : K UK-
( 1111, of iTinml, Ilu'ltllekrII -
1' nlifitiH u "" r ,h'IIOf : !! !! I ; I I ; Sul's.T, I :" C. I.tE'I. 1'111"
'II.IIII. Irnuln ixlilhilHllm ion' Im PH; HieinhiHi.li mil ixjort Lan' 11.1.1.r .
Mule.-ofil'i.( l'i" n till
) .,.
Picayune: Whi'ii, 1 niniK iiinn itllh n litipBt h'r.I..II. ""1h'M.I; KinmmIn -('.\Ut- ('"'.'HUNKS. I'III l fll"r.| IK.H (a Hteinly(:!,.''N.' h..I..IIY'II', ; AII'rl'II.laII. I '4)'. Irtvl'rluinysrlld( l.i't'n tncnliiini'il' in i 1"1.1,",'rmI.|.1'ly Imported and Domestic Cigars and Tobacco, Notions, Etc.

I llit'iilogical! HI, haul K> ti. ti in inniilh- II "". .
(IIlnll rr"l I J"t un klit'H, HI, uml I : .w1 kil Tin' miif tin* unit rl'iiid0iiipnuyntltipi AprilVnjr ;. - t iir l.n."III to tin Im ttimlcH ,much, lime In lies, Li I 1"'o.h'l' I cli"'"ereti'.i'i Ihu iniihl 11"1 l I.y Mhih 'In tiiiikfin )Iir.111uu' . A H7-i>140', >"' I.k Ill .1 l i It. l>,II''rlll .hllil,1, rlhur| ,11,1.,1, llml it tn Hit'ir n linut.iiie tn ,pirnt'in.'' .

11'11111'111.' .1.III"il/ Iruihnfihc" 'lllhli' prttmincnl, lithtanei'H lc, 'n Neil llnmpHliiri, ,'knnii Ifil, im 1"lill'nl 1 HIM nlil'i'iil! u under .luii"-luly' .. .. 1n,1)114.InlyAugnMt : Il. IKIf.rnlonc., ",1" ( W Hi IH--I'I'h"r to i liiiyurmll.i. .

: iillKi'ii. 11dugM / u hi, hi) )/h "u \111 nn, 1un1w11ry( thiKt' mi'ntinn.il. .11.11.1i1d1,9- .
unit tint 'h".1 Im tiholo toluiufHlmiiiiHmt llr
nKt-iich. I" A-lru
i 'hr.111 uml Vlr.Inln, \ iriiBl-N'piemlM'r, A4.U4I; hm hlt| "'Hflilul.IN' E. M. COHEN
'
M i n I I. Ihnk II.flu f.r' I41rnus tin1 Manager.
Illlll 1 HClllcilj
hut" IH"1 1"1',1.' Illllllitll gnarl' euro '1m* In'.'ntiki-nto I ciniipiiny' 'lullv! .tipiin'finl K h"d') Mill 14plnd''Mk'tir.' II 841hut-. n22-tf
i etiNugh' ", nudIel'du1b1'tirguld'\ 1'ltcli Himtalii IIH r"IIII'III, in II. vil'::. U'i'' nmindl6h'd: : : 1 1 Mr, II,IIrliI I.ii Kiii'oni., 211.,1'. \I'Olll'.
110111.1"11'1' fi tin, iiB.'of ( hull n' ''- $nls'. ,",'rh'll. ,',5iNi' Imli'H. h Itr nlilp h Fnt: rprlm. Lenin, I.: III.liri .
it r 'i '
lulu HID "h. "
1 ()
i nt 1"11"1" .1111111 fl'III I"\H hciiHlto nark "of chi kind )''II'lhll.I.I.IIII IIII'III. II. : .
'. of our I 1.1, | iiLhM' sal In > April, .. ., B.::((7411,1 .Io >lilit| nllxi'in. t'uilertIKI7:
iH'lolltf ill ,ihun4Ire,111111,, IllHIUlll'Ilt( III llll'lrliii"liic ti IIIHIIIC iiecnr.icy" In "'II if)' di hilt Ani' ) .111 .",1'11 nml, Atln, M nriiH stud I"I A pill-May,, . f, :::1-11< Ii'IFlan111111.Iruu.1111111IIIIIIII'11I11111' .

) ji'i" I tin ) | 11111 limit to 10u'HHI. "UIIIII stud' I r, ] I"' .11'1.I HIIIIIII '"lll'' 'H:'"1..I.II'e. .liii'if-loly; ::I : : r.auil.InlyAiiKiiBt :; ;;::I > 11' hhll' Klnhinn, l.aiklii" 1 ll'l'l.Amxhiplliv !) .
11'11 iiuiii.piiiHrH
'II'lllr 'rl"I..IH 1,1",11)111"I J A t .I I1 I of I lloHiim. InirL'"ira, ,IUI.| '.
.' noiilil ktuiitlsu Hum' i iilinnro fninillar, 1"'I''lflllvW" I ; Ul., Nil. A. Au (uxhw'plrwlxr| | i. .::111 llrnhlp t ''rlH/'lirillllhx, 'IKi7BIIIKB.

t | ) liiht, neck .stud llm fornmr florin nf thin. linn, ,, nlm .ire nnMi'll 1 1'51114tl': "1 Ii, A pril .1i;, IHK7..n ""'| Ifinier-iii'iohir" i. :II *\ .
I'111..t'IIW 1"1111'111.11) I ( "' Aitt.iil' It ,Initk Hmci, ', ffH.
'
Aiintti Hi ) lib : } I Ito ii hi iii lilt largish 1111111 HIkimiin - 11'' IV""IH'r 'r'ol 'rrIUIM.
"Ih..I. '
hIHlo"\I"'llh.
,. (.r.: oi' ISII\IH.: : ..I."Ih.r I .. rI.IIII"'I" I It Inn. 'k l"rl'lrlllllll. 11111'11' f'1'!.
Ir,1 tiink hold of llm malt' 1"1 KII\V 11 of all tlm AI..rh' AdiirllsiimI'oi.ici l'OI ... .. ,1.,1, 1111'1, "nllll"II, .11. ] .
li"'iielit of 1'1'111"11I111'1"1' lit the .'100 nf .\1"11'.. Allh.I, of Hit Inniti'iiHi' fl'ftil.illoii of I In'Hut.v I'llllMBIHNB.l.l ( A 1,1., I l.lH"II.. mjl.Norl.aik .
I"! olilniin il hill, .Nf IN. m7.Ithillk I .
Kili'Miilec' I IKI I eily -- CiiilMKIii-l.il.: nmy i phiehnre n
the fellntl'H II 1101 ': rot KI'. ;,. "t ,ilm folltiiiln fni'tH, : Thttlfliifry > \ Htl'lll'l." All| il III. H".I 11. 111.1141I..0411| ii.n. JIIrI.ON
W li 1h,111.11111111111, Imlil r-ioil.'r'
r"IIh'; Hit) fIIW1.110'1 11"111111lr I 1110 'I It.'h'III'r Nor lurk I Artm-mn, TL'I! .
.1111'
HID tirKnu'H ctlmlH, liy III ri'iiilrtH| IhrM'rUirNi of live ui'liioU .1'lrlld| ly. it hiTO Hpiltnr lit I hint Aimt Lurk II'II l"rllr, I"$l.llr l. \ 1:'Inlemleneln, Sliif I, West of I'alafov,
i It 511,1,11Null 1"1"0 nml DlHi.i'iliilli'Hjinirrrlliiu ,IB r Hn! of our Mr.Wi'lN 7-i I : )',1 I Mfxlfi'it n intiM" ;sill431.: I HM.Nnr ; .
; Of Mllldl 111,1 OII".rI.III ,, ili'in.iml lurklhnu41lhgn'rlII'In11e) | ,' ) nf Tin, 'opier' null Iron I fur llm I'd ail Tr.i.l.nnil .
1.11 III1"111' I'lulilhitf. ( I'nrneti( 1) fnr. 111. f''IIII'I'llh Ilr"'I'r | WU\
.MedllHil, N.'J.N.r !
...1IIHIII '
,, p'lpieil tlm lm, 11.1. tinpnpi'r to 1'1'1 "hlI1.
in .I'.r.
'd. I llii'im :|!
y 1111'luly H.I.IIK1.1., I'.li': Load 'I nr 'IK. I 1'olktutiir.. llcnrikHenVi.l.llr I. ,ill' IIH. HiiH hpiieii In tell Iho "1'iiblltt ahout' hU 'Low rrh', I 111NO I
('1'1'''< 'i u,. Wo niu'l n giilng tn piny imin Ilr "lllh""r "1".riH'ro ( S"I.-'ho I'urpsllhlpirliN, .:91x1h1- hark "UniicH. M,, H.1".h
In Hid "rnlhu, C'IIII. IhU inornlnif, llm 0",1.,1,11).11, '| Its pnlnili'Bl ,111),111'' ilnliin)4 Sorburk, Illfll. |I11.4nIss'I,5137.! :; ---- -- ------ -

le. Ir.I'I." rulli d I ",,.I"lr.IIIIIIII..III.JII.I' Imtl Hn) lur" ;i'Hl rlii'iilnt on i.f nil) cirv UlllI'iH1': : )1 \ mir.rs.iieitx. : SIr Inn' k l.lllhIH.I 11 II. Surd (411I
l hy IIi,, W.II'"III..I'"I"I(:, ( 1 1 ), ( Inli1, sir, Htifkeil, ear loin, I llnl bill k FcrrenHnn.ril.'l.Itrl.nrK .
till '
'Ihu 11 drfluldul In II n IIH ilmi liurKi'il 1rl'lh ; |pupirhtrpl/hlhhrd> |,, In ""UIIH'lf'II. nt'icr .HI".I..
h 'tMI IldI.III"IU'l 11.111,11111! '1111'I Ni""' ,' "' | luiBhel leHH than ear InN ,">).!? IBT I ,: ..mt AmlietiH, Will.Nnr .
iln it < kit tlic 1111 rnglur11 1 moro i cmrcr, s. huelu'I. Illull
nml,, Ill", li) H feel lunch, cncniir.iKiil, li)' rd"vl ,1.f'"IIII 1 1.1 .It 1") ) enrii, Hiifkeii., ear loli.. i>7iipir hark A11111',1Ihi'Iwg1,11l/' .
.V. Ihnl nmtlc) In (heir ,'111'"f "'''III'II1"11".111", ". tnhlIn A large nnmlH'r nf rily Hiili,rrilM-rH' IC".h. I MiBliel; IfBHtlnn fur IIB.| iV|> IMT IniHlit 1.1 .-ri'ilHIn Pult'uP11hrq11.II ,, .
Hm Ilbrul rcHpmiHi' IIIIH no nml, HII| : I nn in lilt :" ,,1'11' liimil their pop r thnniKli | "l'i ; "' 'craw I' \\ Itiiu nalH, .'lkl.l. car lulls, .l.l'j.jHrIniBltel | 111'1 II .II .Men r', I Deaii.lrelH.Asj'
lipicnl'| foi help In pnteltiiHii,. I I to-r Inn" k. l"IH'.I"II. 1' ; II'BH limn ear ((111. 41 It1 pfr Inahd.| | k nltlkko, Kcrirmnii.nl'!. .
,
Ill'll'! L1I intiki' linmlBiitim l fiinn Ihi'iltiil
x 1 pr -
) ) .
ill 11. lI, ,' ..
Imxli.el
; iitsutsMn4kt1Lrarlulst.P/prl N.rlllllk iNlllll.l. ; I
Id"hl.. ,mlti' Itl"II.1111 In kiep Hie \.11'hl'H"\ 'M rmleiHfiinn :' 11110.! 1 '.nil ly, riii>lniiitiiliililii.iiiJ4, ; f 1,4x1 i iiij Btili"; ,mill In HIIIBII llm nilfi of thf df.ileiB, 1: II'BH 111"1"- loin, 4li> |I"-r luishri.Illl. hark 1'11'11.' IJ'I'I"'I.III.S"r ", ." ". ''. IOH': I\' Itll.hS. I The 't nlre.dy incr-hlnck'ctl, uiirch'us, S ,'

t 'Imic linn" Inlli (I r hill iliiH. old, ,hit)our inffri'inNi'iirln ''', '. tliuothi.fitr |lops| f I7.r.o IHT Nor hink, r1g.i, I 11.1. I 1':1)' 'h. "pnl',lit" ul Inn of the I'AII.\" ('IIIII.j: llnlfli loii'il A. Acnslil nil hplnxilaili ."1'
cell UK there,1.1. \ Ill" Hm r 11I l.ulnn il, IlKhlliiK aid I'liivlnir; t; M' lhrhisturyir' i 1 craw ton; hiss Hmn car .$IN.nn, p-r ton.Iliuv. Cur hink 111'1'IIln'hl_'(', JIIH'n.; 112;. plied \ I ,; if Inn .lutii,
i l IHI. in l pnipcrliitn'l fnr tin, Y me in I' en I"'II..rlll II4., O11N| T 'ton. 52.1 I till. remlerH 1II".lr" ) Ihu utl411x" "ofHi 1IIlllllhll"8
tlm, or nottla, .. to I Hm, >\ eilKmlerti or tn. "'1'iliiH.Mnl 1 11g ITK III'I HIII, *li "lloil" "0"1 minlLi, .) nay I"I'NI'' r Y,:r". "I'er IniBhel, till. 11'llrl 1..IIh I III'f"' '\, .M.reiinlni." It'J. Ilin'mil, Ininilhlllrt, iliHJv'erH eliforml, tom and, 1101"" 'iHuN.XKWADVKUTl.SKMKNTS..
front" 1.1 ,MI m' Cmmlilii'l' crllli nml din- pup r, tthfllmr. 1 IIH'I! ir, f ifinn ; Hi" ('oilHKlti (141 ION hKYII: .MK.U.I Ui'btitmliliJl.r| .il. SIr 1,111k t'1)/111x11..1.114,104'' | '. jli./ er11IMlugpurlus5n4O14tu01, ; picialent I I -

; i>nl liyi; $Sur\ hK I ill,ii, Sumo, ribUlinKinn'Htj l 'I l ll. 41156' iulo' Li u'ry Btr. il. 1)'I.' ')' nml 114.1x6! h UiiHhaik' "1'ihr Iliahe "I'etrcll.' AT. h of nn oilier on : : : .
Mr. W. I I':, hjiclr, IitHH'ctir| of I'lililic) foil iluiH.Amm MKIIB.I 1'. 1'. III/fl.'iirKi UshlndilrN, I II I hark I'iot di'ti/a li, ll.i/cln.,1.114!. ) r'I"1 IH..II. 11I'.11'1
f.'ilnr Urn null bun '
tn Key \Vei-t, nr- ; } 10)01111 ('i), 'iiimly" c'I'r) f",Li'ill'; II'IH. ('111\ l.'x! ; ( uhlurlilunn- 1 11'1110 t o.ii.i, I. ltn//.n | vx.IIAttkKN ,"rllil 11:1)5|: of llm N'i'k' tn 111111"e 1"1.| '
10"1 \\ pliiKnillHiiiili, ) ImiiM';; huuir.A :
)1111111"hlil" 11.11. l.lHBtlt; IlllltlH, 1.4f IINK1. altii'Hj; foru lilm, licrcaml Ihsr1y4,1114''hdlrpnprr ,
'"I.II/.)pu 111111111 h''. In llm cnnnncnccInilil f!:,1rllfydnx i ) 1 y Iiinn, iiltt''IIIT ht> lio un mliTrtiKfrnr, '.AIII'. .tenil) nt piIfCH. 1 ;'lieu ; III tIllST'1'h4'M' Am I'klnHeph, 11(1 I Hint' 1. l'I'rII. .","iMI.) iiill Hcriceicr THE CATHOLIC
of llm, I'eileial" ul 1111,111. Jnliii .liii'kNnn' null : r'I'II Hm clllri1mi 'nit' pilecH,' 1 lor; rll'"II1I' _. UrilO'.NFKH.Am ) 11,111,111 mmi-pur'
(
hllolll riirniiix |1"1 {1f ; mil, nmy Btp 111.) i.Mttnirui.: & inHllhaiiu HIOUH.IIIIiliHl.'crH ,
In l'flo.n'olu,, lull IIIK' |K't- Ill .x11. llehttiihli''J.VpirHinmeiHikiiitr | | ; n'li (.n",1"I I II II. inuiliiniHi: ; ), 1suwluudnIU0r1111'55 '
ll. '11111'1111 HieUliind lit C l Ivii lIll)' d ilu.iH.I ) 'iluy ut l Ial:: > p, '1"..II.I..r"rlh'.I'.II.' 1{".'. m? l IH.r iHinnil.. hst, Ilanhuiil'6ixz1.' k.Inni'itl nl uml f"rII"I' In ml In- LAD IESA SOCIETY I
'Mm 1.
fninifiltim, (lilt I'M "Ih'h lINk II Ml r.. 1111"111'1/' Hi" tnnlilK' n'liilmimil' in IIrK.I. Illr.111 l Hy; last civnni', ltIB '. Sl,-it 1..111.e. Ninth, "IHJAniHihr Htaiil.

'ill. I. \Il ""'11,11 In'ni Mltrral0n'kM AnnoVilHnn, ini'iillnni'tl' nlmi i', \i IIH it. I llm' firrgulng.11YtIIIItl'1'L. 'r piniinl.A ).Mury.l lliilil.nrd' Iliililnnil, K9.till :I. Th"I'"IH"| 'r it ill do home' told retnl, h>' ,
brisk r"I''rj. 111"1
*>*
)Ir.hprlrxuNt111111)11'rxlbulhlbig l )I II..1uhn, I In' Imkir, lilmjlitHini ---- h""III. 111111. i Mil I. IIIK A
pmli'il' I liy .
In llmlieljhlioilmiiil l'r..I'r. l Pi.in 1. llt'Hl rollor" 1'111. };,. '; /.( ..Vjwi1icit'c/ 11"Oh."r".ollh'"'1. every'luruditifhhufmull, !) hi, Hie Imnil.
0111 I lie ol "lillek, mid It III cnnl : ( :S.
Knit: ri'i't nml lilmHIIH
HI .1 ,
.
hind }t.Tll.asin'14th'lru ) !
111'111'11I.11 uml dmLfr" will lie l.nii ilniin iii Hn GRAND ICE CREAM
i nl f f lln,0in,11hlrh' nnminil, IIIIHt'iiit. ln, IIIM Htniiil' n nl'{hlly otf) )', r Irrll',11 l nIii.tuu1P5h1u54 W. 1). Iln) t I. t'"., hn'i'Uiilo' cud I 'tallIrugglxl1 ( .. "I'i r hinri I. fl.l.'i. ____ A.nl| _i\ ISM;. 1,11 mud of llmHtreit..

''H ( Ii' tipln'nprinusl., ., in \hlili ilrnnki'ii tmiilHnml nf Itnlm), Ha"! ) 541)1 t Wu linioh't'ii SA I.r. I't'l'Mlek, l.llerpnnlMy' -= -.--- -- I

] .1.. )I. AI"I, r nnor" nnni'r i of HID nlihi'i'ii'') lilMKiiiiK'i ii"'1'" llir sins oh.i 1"1 ,,BflllnK "I'r. lium'B, Ni'iv I liiBfoii'Klt'itlriu 3. t'I Uii;"' .'K.KK F4'w'nOIhull. Itin' I:I'.C."" I'J |MT |iouiid, ( Ile _. :U'I1 TO si.'ns('iiiitiits.: STK ;. I L

)llrlliKU Hlilp) II. lili-df I Lol, HI', \\liiilun I, 1"1 tilili, I'liiniii'li'riHtli'H' fur Ills lust tun, ) I>IIIH' : Ili'l lu'rs a llni'klfii'K AI''I'lh' r tin.( ". .. 'It? |\1.| t. E S.:: '= Miould) tiny r tn the lun.Ciitltlt'liflll. .>' I, wu..tl' S'I'IY.

In tin* city. nlm'O tin1 \ '.H.I 1 1".1< iirr\iit) in mnl, Im gill| 1ht411'f it. f"ir lun )" *11.. H' (11lni'r liuntlliil, 141111. -1'111',111'111111',1.' t I ,(i;7; (' : : olll'rl.
: full t Hm
this |curt I '| fur IIHIIII, -- H Hint a'III' tall, or glti'Miii'li unitiriiil I .lllr. ( .I .: 'ag 1 ) 1"0 \pncruliitly | 1)'g. Wednesday Evening April 27
,1111,1,1,1. o"III'lln' I MIIl11111'lllld li'sn11Il04.YNsIIYIIIl : '| 1 ;: ; l luMir Him \i'o"t. r I bn'nrl/n' Hi,1 ,
I1 -"I hl. /"lh'III'.III'"llo, IIIr'II"I1 MN: .vi'oit .IONT.S: oi' I"ICHIII l. Hnli.rl'lhl., 1'Ih'n'lunv 1"1 Himm inih l.I. It ,il Himpp, r, 111, If pi r pea ], : maim,'i meift' icpoilln" tinfnilnro ,'
I'lli'ct il li lli.'BO Id'im ] Kinml l f t t : 1,1IIII.J --A r--
bou1115NIy
"lYiimiriili' tn" IIH| 1111 C'\ rfnl I'liti'H ) 11I1 HIIIliU | ; ,1'1. ) | 11.I.r : ,
MKIII I 'HI. 'tnkl'. "< III. n lilt he nug do"INII S"1'1 Mm, ell). Nn mil "'"-rxurlm/uuuurnl'ull.' ,, M p' ,"," I ', I"11",1., i i04> ; 111.1 g.S ; v J ul thin .I', or t. II. I.. Wells,, Cleveland
11111 Wo linio ivi'lli'd; ut illlli'ivnt" llnii'H utidgllllvlhIi04.' : = nlin li ,m clinrpi" Hie'elly Perry
fur | u iili'.nrtiikw tmuUIII IN Hiiinpllnn" Inn i* IH'I ni nl;rt-ly I'tiriil, liy hilt ni T""if. 'rmul.fp' ) ,111,1.1., : ,".i Pnr 11'1'11..1., - ,If o 'lr'IIIIIII. Hal
lilt
Ih.I'IIII'"II. I'nplt'H) of mi Ihh'.H .1'I",111 1"0.1.1 I" I'II'H"H i ) ) 'n S 12 a 'not: cnnicu'ent tn cull In ,jH-r-nn,
-.K 11,11111"1'1., ami, Im will n t,'" ))51tI141511t I'r.' 1hlg's1'a "IisIip1)'. lit' JVI. In 1111111' |lo'r M.i'k, '.'I ,'','- ; a 11 : i,11 0 W \II"Y I "I'Iiia KI.IIS'1'O:" I\K \ :
1' SI. l Ihr) hy Ihu JII.I'hllo. W. l .I'll'1 I ill % I I ."III'orlu"I"II' Mr. 1S't'Ik. in cur' AI ri. KI:"> 1' .
lirn\c' 'ni iiilHiiliii| ) In lib| Iii,' "llkl' Iak1'Ohlcuslnrrllunsylli Cltrtiii': till hirs. ti'oi.I A'Vnll ; H/'ll' l.ijjo.1,1i"c' oil; "fjoiluiiditpnurilH 1 i1 1'1 I li f I S1f 1 ( I'AtMI-M1" IIK TIIK-DKIII': :
.h.I,1',1 ,of Plnrliln, N'milornf HID H" 11 2' I I Cl"lr nf llm t : eiilliuH' ullciili'.iiliillw lS Tit
.,o'hIII,1 tin 11.11",, | >ii4 "'1'11"11." of IVnmiTlm .I''IM."I'lllll'll 11111.'.. EI'h: 11"1).t I Ihl'." |1"11111"1.| Wu Klnl'nnt.11'1 nlan' s. Nil',I by Cr, H' ) ,III. Ilihuu111'1'htt'uiurl5'r,75(1---, fact',\\lt'IAI., nillHiilllee.NOTK 111.. /11':1: \1411, ) ( 111". IK tnci'ine'n. uml ull
.t. II'
e/lit's pupuhltIII. real I Drug'" M 1 i' Cntinti'y I'rniliu'o. 31(1duuuu'I'hl'ruuuu'lir i i <7 UMinnlemi
IUH ('mm. I ) IIH Li'iiiliiK mi "stl nl' 11 KIHIU I Iniie.
11.,11'1111 I -- -. ToTIIt51.LHllx.
I'KlM.. \ iivinliiH, uff. .11.' U5 7 I-! )
1'111'1.' i \\ n'111., hlud-Nrllingnldr11111 ,pnHHilily llmt of Mr. )Irn111.1111'Mnin'rurhiciirs'
111.111111
I' \otk lx44 l
innny rrh'II."t, Ill.> hll' 11'1'' nf Hl!nlnxull Jniii'H lilinm'lf. ""'"I.h'lll| ') of luiJit.h lit.. .\ ",,"111.1 1 ".., fl.i.ll'fl.""T"I11. IH'r| ",.". 1'\1111. Kxii'HHol: eiiiH'ranrc| ( yT Tlm liiHiner "Knilf k this'v'un,1"' | "I 1"10 Hl'KN At 0 I'. Al.
Iliu fur CAIIIUI.K.I:| '.t,2.5 'lcinpcr.it"recniiHt.iniluco.lan.lN7, -.s null fir Ninth Klorldu tn mermnIT 'next
rnmiiuinii'Ullnim 11 JIUM' | 111 roll" )' r.'u.'hi'd UK )' ,. iimrki'd In this percrale I
thin M'l g'Nld! LINK 1.1'1:1'11..1 I ,,'rB, f,l.on' 1S'r 4111x. 5'rulrrnoFOuuSlnnti'inrn" ApiilI i iI. iluy 'Inquire nt 11. ,ITeilli.,r', fnr purlieu.IIIIH .
) huiuliiritiiinn Hlnnili nnil HlK'lliKl
Only : 1
I
I 1"1101. 11"1111 ) I I. 1M47 -14 4
en: IICIIH, I |1.'rl"'I. )
AT I'OM'I' 1 u:5 tfKnkn
1141111111.111,111111' ili'Mi'i pnlilii'iil, uuI. 110 him nltlioni a Hlmilmv, of "A UH or JIIHIlllciiiloii. "IMIINH- .s.\Ynik.f:I.MI IIH'r III'r..I. ft nnlall fouM:ml nlin'o Jim. '..1.1"1.II| ; |-.> .
h HIV mull nlKiiiKlHimiil' "\ 11'1111.11 HOM out I'K"' | || lKt11X11.--le'MxlllN.1i11' ( Itieln, H.Unliir.illvniHlinUin.i'April. I .. --- LIGHTNING MILK SHAKE I
I. t Iniiiil I,'"|; ) 'Ililx( liiiiiint'on| nllVi'l IIH 1111".1.. IHII I jH r BIN. ( lieu inf'} tinh.. Hi. of nil.HriMiHli .
HII.
: Kili'inl." llm C' \"tl"I.\ inniml Inky ., Iflhrrni4unylhiuglhluaellu I hrlulu'Sanlnlntwl' not lo Hlntl, riHili'Hnr l I IIIIIHK.Bfiiiiihiii: : iinini, ) 1'iijJ penln/en. letlloi7Ksu'
'rl"II.I. uml | ili'inaml ,"). : )
nilli il gsNI| Hiipply' gusuil 1"1 I Inll.
tlm n HI".III', '"' 1II"I.I.hll111"1'I no 111.11 iillinjli', nod Hint wu ili-li nt \hi'il money "n.rllI..I, ; mm Ihoiimnid i-tikcH ifniup I UK: IB. -Non }!rai. |1x>r luirivl., ..'IIIIII.rlll.\| \pril. .0, "urn. r, A)11151.7l.U) --

1'I., ( r how I"H.11 inuy I! ', \Illnnit, I IUW. 11"II'.IIH In fclundi'r' or Mu'l,. liny mini mnli'HH'rliill 111"'rt.o| mnl .1"II'.I-rr'.1 '11,1Hnl Tl 'u'x. W 11. '.'.,"IKT liurn-l. "" (- ) In r"llfI.1111,! IIhrll".1 IH.:1: : ,,1)1: II-NTH.;

rniin' \\ I'limi'*, Tlm niimi) nf Ihu | ) u iiinn of lulcnt uml t'liiiiiu'ti'r' inn a titer, crnU to |l t iH'ri'tiki.* LI)1Ki' KUBI.J-O: MID' lllllTel ISIS, $1.15 per 1"11'111"111"1'1' ,''. 'O\\lIICI it. I'tiritCHlly)' reilHHU| Ufrit RIOJAVAMOCHACQRDOVAI'AltC'lll'.O

'<"I l'r. nut fur 1111"1111. bin 10 ii<.niiu> Hlimilion .1'"" 'II11 iw Hint In \lili'li Mr.JOIIIIH I'II(H('KNr I'HUi Miill,:" hum, I ; lush-I'I''IIIIH.-| |. .f''121).-)-per- lur'l. Kiel: ul on uml, Mainl.ird' ir.It Tonipernturp liy.W ml" tn HDCIIIO i lilt pl.iit: ; i f h'gal ,

tinItlllor Hint It In II good, rilllll, hll.III', '* IIIIH MI' 111 In |,IIIIH' IdnlwdLNu '.'jn "I'nliifiix hln'i't, uliiTtlHL'inenU tn they h u h c"11.'IIII' : \s. (atO\'NU IMH.Y
1 Tlm !HneHl' !lino tlm lute.I imiclHcHlu
ciimmnnli'inhin Ni'ii llnililinK, 1IIul ml licr : licl'C.KliillonH "1'11.' in rt''Iy l iiltcrujudiiuii'iit AT
1 I'limimny' ni'iy' l'h'I' Imio jnm'fully) ri'trnliuil' f".1" com. app C'I.III "IH" pniK'lilc' nt Jug .1 tout's..IIM'.1al'llh'II I.a.\ 1hll.llillil IIIK
nlmirtu Ihl ml'. IIHU llmuioii. tif Mr, J"'i.r, tint Teni. Weather nml, Wind, iHohlaincd '1'1IIrh'll"II"llol'
111111 . in .1 ,"'Ir.W l hail I III right of iliHlirnuiliiK' tit" uri Caucasian Coffee
i .I."lllllho truth nui'inuil' to I"liii'i'lio- '. r.s . Spap'rIn11hirhthistillIlwtbnllullsm |
.1'K'1t l11wll" 11.11" I'IHI"III. 1'1'iir." S Saoon
I'I'H: 101'.1 114)1'1 ::1. ".
Yarn | | i'hishill.puts ) .
trnlilu mill bulniul' 1."I"lallllll. M I-inr.
toit AdKXl: '
Hifli V .
11.I'rc'III.I. : < 'I. :"-( )
U II" --1 Ivrjiter, "'"'I""' | ,'r"I'rh": ,' ,, tin t""rlh.t Mutrh luI''I''ry.' M. ll"'1'. SVM to t h'it.' m'e-i, h|"
hI'1 |1"11;"IB|, Imn Ids 'tarn IIH US14hibir414111111hIu -.. K.T: H.BJ'H I llliiHlnil.'il I I Wurkj. on milu l l'i Cr"'IIII 1 .. I't lent. MAtlnntii kiilo, llillH fl..I.I'or".I.orllr..II.. .., i lallvlptli C'O.MI'llKi-sKl) : :\ 'n\: "" '.
t' t llmilill, 'lit' I"111 hprluimt' 11111 W Tllld111 :ISKLS': coimi.ntIM.: SIn'I1,1111!)' .. ) PAILY ( I. hy m'tidlni

, M' )IOh'rA0gnlulndJ I ; MfMitiltr' Monicninir u 111J'hhl'lr flTlii Ih."111",1'11"1." Tin 1 darts' It* lln "I.t I'IKI., -- Kl snubLhtlu .. legal uln'iHncm, 1KIIU, -----
I IIIK t'liliivly, pulillu duly ,- "t'rhl.1'1\\1 IC' II I Dot'k.Illltl'Hlllll . I your sits
Ih. bl.1 11,1. .. .
t )', Alaj t M I l.ciy. .MlilU( l >, .\h'l| M I I lak'nIllIHtfrnul" ; nml for JMIIIIO I" uiiknonii 1.01, 1 I 011 1'ln'IIIII 1414 la'/.* n. Minimer I IB c'I"I'I.' stud" ullli 1 tho 4111)' ( lit ( Jell-. P.RI'urpus1)rixlinl : .iiiiiiTr.Nr.Tliu -- GINGER ALE ON DRAUGHT!

z HoKiti'' Mlit >n, KinV; I Sannilini, "I'uPuIoink li'UBon.hfi'hi.- 1 I.MilsInIk1)11nhrruh.bndunpu'11Oduiy t | ) Hint of any ,paper In Next t'l"rlll, Shill 11,1 t.I'"I'OH'IIIUI| Mill ,pay hlo r.I'11t. lluir. I-K: .

Springs; A M 1 I'u sir, llnlthuumiJillll | II IH.rll Ihflfur U out Its o'n'IIIIIII Mill 'U' Hit' 1)w hiss Bl'fior| Il'IIO I1FliMt' lullftlullhrw,145114 t9d(9Ilh4' ftl l" .. ( l"ur. h14ninistll'u upper el,"try of llm O'Xcul huildlii/, ,
) rnklughlspl11lgel1 ,
It mnlur..., III | Hint ..', "19'sls,1c11lunrwllpnls'r MI i-HII.', next In') l'lly 11,11)1,1141411 I l.v I hull, ,
1"111 H""I.I. ; IH bill of miy "by' puii'lniBluK I'ontainlnK "
'tln 'jKiiplM of Mm'Mil, nml his |!| 11. )111' 10" Illnlirunili'C'y .. '
' KluiKilii: )hl'I'"II.' Khi| AV Mt-Uin-r, 1'illiu ,'iii lit lii, 11,1101"1.' | AIJi4r1IM'uru14111111otalkfnurlnw'rlluIIIIIIU I '|1"1,1'1', fiinn HntetiiiiHoii, .1 AIIIHIU.II. W. i. I..h'l. Irnnlulsi; uell nduite|
# il.ilnli':' AlnV; It I 1'1.' it> '11111'! Ala; ll"u \ ( \ \\ Kfkl.Y: I'liMMKIICUI. -- --. --. 1.(W"\lI\'KU./ pi., b. A. 1.11"11 hOI.. Itent iniHlerali" '.
.1, K MatkliU. U I'I'li'iiiiini tU\1 fur toinu i pin l |IMwr/ nml I InHiniiiMH' loii W. .1 Ih 111' milll iuulmnl "I".IIIIII Apply' In TIIIIH. \VAIBIIN'Hnmi.llltn.
at uml
IIII'lphlo| ; 1""INlull. Unit I Mry rI1 t'S Cull mnl 1 f* no riiti'U 1..111'1. .- -- C
1 llnhlli', A In. 111111' '' 11 Tin'0) 1 hlv"ri' t 111'11C III. -. -. _- ktiiiu lining, for .110 only liy Wonn'tfnli! u'jcuUfnr Ih.'.IIh," \0111 Itcal HHtale: Agency. Mercnants C H BOte ]

/'III..I' lt4h'rlllllle .1"11.11..1| '\; fiiKVM.': II. 11uKsLSS.1l'0lcl Mi'Inl ('o., mid tuko old! 11'11'11' fxclmnKOiihi'tl
('IT\l l'rI.-.Kil. M'xiiuvr, Trop'r. fiit'ly flivtiluUil, !llmt ImiitnVipt, HUTO .- TO CXIHItlsToMUATS.Write : : ,
Priink, Olouinl linn | npiilur' wu 1'oh' Il'l fr Hhll.H' buituuw.
V Ki'llly, MniitK'iiiii r) ; .1 \IIllln., Miv.lino IlirowIiIining t.I"1 d".lo'tl'I)' In 'lulu lest Oii'iim Siilom for 1'1'1'1111." nml I.1"'I'I"r..1 i" :/ : 11. 111..KI.) ('0. on olio kldo of th"I paper> or in I inn' 1'11'1'1'1: : \S.

G ; J Pual, .MilliniiJ, ; A 111. Mnllnnil'b; II lib I rirli f,1111111; stud cry |111551|. In ( 'II'.h) Hm I"[ 1.11.itih the Tin'r.' \III IHI a nlei \\.10.,11" |lilt of "'rl1llul, Iw hl'111.1.' |IA't ) mr, HCII.tf '
Ihu linn Tea
l; 1''hlo. Cull S N 11' 10.1100'1' ; I| lily Ibis '111 limy' lt 0"1011110 hlIO li 411repnbl'Mluvl iit'.t of lee I'n-um' niitnuriietiiri'il o'nll fi' million I'c'"", hiir-i'u 'l"IIIIJ| | | ) fiver for ono duly' on Iluy ,' uireri'd.lut Ills h.IIH II. theINwt'I'o lid'* bonlinrt, owl ,put jour' rciiHliitholinplcnt ( I'AI.AKdX' AMidOVEllNMK.NTMi; :

K lli'llHinulli n' Viik 1 \.'III''llr' .... lit onr 1'oluniiin, fiimi omnu ,du'ryullll, furlbuflindsldugU. ( ithltli ImInn that ii ii) ,, favinmuli. '11".C IH 'Iontlnrally\ 1,1",Il'r'I,puro IHMHIO|| | fnnii" lio burr, for" Pensacola Fla.
J 1' : J Joiiniuliliiih cusf"s1d In hu'u.llh'o, Mlin | | IIIIII St ,.rhlhIIO "htviil U Ihu ,
+ "Kniiluki; J"I.IIIH. t'lr.11; I' MiMi'I I! )1',1rlyronnwit, lih aha" \1.11'1"1'IHUCIIII fc'i't Int.lllllll ) mail nf nil. .
ilnliymini. l\a that ID ulio _
'Inn, A 111"11; hum 'ImnipMin" Imlliimi' ; A 1"1',11'IIHIII| I Ihr .llj..'., We donut .I It ill IK* fnllnii 11 hit J,14 iultuiiiiin'i klul'U'H, K.: Inli'inleiii'lii 11..1 f"l. .II..tllll. -.. -- TAUI.is: WITH THE
a tlrll.h.llllho Inn K.tfty: Kunrmitivil. Try It ami Wu fnli'u.'i'ii-y, :tIIJ.IEJ .
'1' Julio*, -Now Urli'inm, mm tiny such ri ktrvi't il-liv, pncknvu )oitulll bl'ulhu fnr ininrt''r liarn -
Ft .. .-- I 'limy Illu I"'nl orrnrnd. M'l)1"101"11111,1111'01..111 nny II. Inlet' !','r (iillnii, t-M; i'sr| '.11., 10 ---- -I use no ol licr, 'I* of Klour' fur l'UI.'Iul", IJKS'l'; T/I': MAHKKTIl'liriC :

"'11'. $(Hi'lul ruK'Hin r ,iiHintiili'. 'liiwj I.eiiullAil hniiu'iilr) ', IlKiMiruo llKim., l.icon UK .\Homs.
t inlon' 14'iHlninU'r, SIr I Julel Ih.'ivlnj; null 'ur/ .11"10 ,. in ( ('ti.

'UtTI''I'r. Hull! IN'! %try Kind, .* no tlioulil hut, 0 1 lnwiul Just r'o"Io.I.1 lino .u, Kifiu'h, ran.dies. Ih'I"III\\' ,'., invoiioofllulrtulciitPIKI .Wlmlexn A.'III.) ,',*' on : AM ATI'KNTIVK: WAITEIW'
I Ie hud
{ In 'Iho C'lri'iiU 'mill, ji'uli'nlu) niiiupluof 1 rUII"1 ,7. can nt
nil) tin v Iliukt. iniii.y' niniitlii, IDIw S 11'\1:c'.. i ( : : : t'ou'H.Thill \ 'IX HMIVICK.; :
Ibo 1'01.l 111111 Ht\TI.\.X.U. I"w.
1 only
JU'lKmi'Din liy 5411 w 1 Hut ---- --
mat trainiitliHl'. Oiiuorlwoi'iiinlnult'iiihiIIIIVD I liikimi 1' II tintrutu 'In Ihu inutti'r, WC Uuto llm 'U>.t whi'U'il mid niont coinplflo ) lnilU, litiHi' Imllii. lists, milJrllltll Mlh,):I1 ita, Knt \ lt ) c'IIAUII. of IVnauoolu flue-II ix-'> -|..dUplay ut P.nv .\CnsIJ: : TO/ TIIK) P.l'SIXESS:

{+ .tlml "u 'uw)1 If iHHullilo, cxom-riila thin HiB-k of ship!, iliundlory, hsnl11un'. riHJH IH.IW liBik lltuii mnl\ ImieitMi'iiilylwooinoifri'iitly cxi'lti'il ou'rtboashlun11inglots Cpe's pnH-r 1 ( OF .
c biH'ii wt lor lu by ""'b tlnm should' lio M..IIy nP. l'OITIX 1IY.
,1'4 I""W Ilolh'IIIHI.W"llh'"n' \ frmii uny' unjtttlinputullnli )pulnlH, oilvinrnl hi>B, that of tlmlrf --.-
--
1)IslrlelAIIoruey, ho In ut lIolh'l tll'klo. JII. | klmlH' atJ"I 1.\'rll : .
1. hut "limcriliirni'tl.Not '. \ I'IIIII )illy' huio I Itrn ).tlt upon and Hiniiiuiiltlnn lu llm 1"lh. .111'111I'III.II Jmmv.i, 1"1"h",\ .h' 1"1 pninminml try tlmlr IITII'S.1lSIA: 8.\\;. ( .VSj,. ; Iff. r .1 .V/ .YA'.t T 1. 1'f'UR.PJSII

Mill -. .- .-. --- lib b"") .li'rlnuHvomliiit I I.)' uii)' IIMnroiniiil .II. 1II.IKI&('ti. ----+- 1'.11.. Its "11ruhlu and (wall ull li.. Tin; IIKHT BAM'K lu llm itotld (1 r ('11114, Ill.

.A or tiiikiml I'rllli'. Flti\1'1\l III'TCIIINMIN & AtXWTA milU'rliiK w.Ih that" ,h"'I' umnsU'r ('1 n. llralMii, bnrc*, \.h.'. Halt lib nm Teller J. KRYCER
w, 11:!H.\.lo.\I. --- --. _. : iIU.\S: : I.";HONS.iraiinnur '' ,
..- Intve till |IM'Il u-Boriment, nf ; .iimpllon, -Imio I'wu' eoinplutely, cinvil. by ('bnpisdllunds'h'Ibinlusl'0rus' ( uml nil
Hint wo IUV HKi'iilx fur I.orrllhird'ii" Hinllli Wlnro )uu 1111111111| ( mnl (9nne14nllia liynn 1".1"11"0. ip7iy'
11'11 | "IIlh'l t AililniHD ', 'Irumi'i mnl' Hums. lu tin city, i)r, KI"K"sNvwUlslrowryrurCOUIdn11pJun! Skin Kriiptlonti: still | iwitltu'y ctirc 1.11,. 1'ltl'l.U.
k Sun, tloii, but tlio way \i Inimllu this $411.gallop 1.\II-Wh)', I inn lining in | '\1.| .I."I..I."c.I"r., 'lur toIti" Hie hut il" '< ini.illtely' .
.' only .rviimly > ( or no pay ri'iUlred.| In tumuii'mit( '
I)nnr ftfivr or .Ik'iir t ( 0'01,11'IlY m dor fur tint iituri.'r IHrullcll11I .'II'.o... ItroH' 'UI I to An ndierllMMueiit |IHCIH| 'In th5 HAII.V
Hrilllnnt stud Luxury Kite
K'llu RI. ulll""II"111 ...Cllll.C.uld. 'rrl'IOI.rl'I. I, or money refnndt4.' |'UMUKHHL IH KUunmlM-O In ntlruenl'
m lhbalnlenhItounulrliIo4UtM4lsulluncnrdi, Imrri'Uof Klmir llu'y mv lorii'i'iioln u ('lu.t'llrlrlll! ) (.h..1 klxly ii'iiiHH'r "I'htnl'H' Pnmrliu nml Mui'l Ilolu0In 1 1 ti"|bad| .\1110 I"" Iml.hIU.. ,.11. fn>cHI ""rl.:111.II'r i 1..x. r'ur nil.. I.)' ('"ii. leant Sit Imifii .inni'li nttenlinn BH If h,.
rsllu1 YyP, JlKINUHIll Ilium.te. fin dus. Billion, at I I ,'. nny oilier city >aicr, hue i II a
IKIN\tUC UI". only fnnii 1.45Is i Hmtu.( 0 Civnorut llnl More, '"i"11 f I. rent Drug" Mori'. .81..1.1 l ..


i

.
.. .