<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Tallahassee sentinel
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048626/00077
 Material Information
Title: The Tallahassee sentinel
Alternate Title: Weekly sentinel
Semi-weekly sentinel
Sentinel
Alternate title: Semi weekly sentinel
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: J. Berrien Oliver
Place of Publication: Tallahassee Fla
Creation Date: March 5, 1868
Frequency: weekly[<1868>-1876]
semiweekly[ former 1866-<1867>]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tallahassee (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Leon County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Leon -- Tallahassee
Coordinates: 30.451667 x -84.268533 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm fom the University of Florida.
Dates or Sequential Designation: Began in 1866; ceased Dec. 30, 1876.
General Note: Republican.
General Note: "Official organ of the state."
General Note: Editors: J. Berrien Oliver, <1867>; Edw. M. Cheney, <1868>; Hiram J. Potter, <1869>; Charles H. Walton, <1870>; Samuel B. McLin, <1874-1876>; Alonzo Fowle, <1876>.
General Note: Publishers: J.B. Oliver, 1866-1867; Oliver & Buckalew; 1867; J.B. Oliver, <1867>; H.J. Potter, <1869>; C.H. Walton, <1870-1873>; A. Fowle, <1876>.
General Note: Description based on: New ser., v. 1, no. 13 (Dec. 21, 1866).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002061079
oclc - 09308128
notis - AKP9175
lccn - sn 82016388
System ID: UF00048626:00077
 Related Items
Preceded by: Florida tri-weekly sentinel

Full Text
p .
t0 .
,
. I I r r -V

I.


.
,

'

.
r '


Bu \ .
.
.
-- .. rFITIE:1 J TALLAHASSEE I ] ] S1Nn1hIx11k\\] ] r ;\ ;,: !::: ;:

. "'Ih. A-

"-. .mI'iI.Ioi p.t: ,;*;oth.: I :. (


I in j. isrcititiKN 1 I (OLIVER.) "I'h. \' IHt''h,Utipp..i' dl'III..lu' mi', _
TAU-.V1IASSKK I I

._, -. ---. FL.1.111( f : IHH (ol.D) ) EIII'I : ", \ ( ';'i<.:.:;,'; :' 'I,1\' 1;;:: ,J r \

-- ',...... .,.. ,.,. -

.1,..; iri'i.: If,,, .. '/'f':'' .\Vi.itu, I I.,. I
"nll &t.I' .
= .IT. ,
The Sentinel. fthH\\I UuNi I: : I ii .ItiM.f- l.ut.miA & l ,1 i illlll. ; \ CITY DIRECTORY. ., 'If" 1.II." :
; \ .. In" ",',.i",1 Ih'l Iii. 1I"h..HI, I j I S ;S.'ltl' "I; ,' l ills lite IUU. ', t I"I ,I"I I Is HnHnnhdrntr1rI '! iiiilvi' i I in i' ,iiii, i..ni'i, >. !

I lit* tin, I tf.Iit.Iit'lhl.I'"h. Ilit'' 11"1.111( '1'1; ,111. "ii -, nl," ,il. lit' :
: I'IIII.I..IIEI; t\: ', mi i-; 11.\ 55)1 ..r ni'i'i.intniini t< ttit'hreltil h' i I" '
( it| niir SIUP, tn till Iii. t .i" 'hti('\' C.II'\| I us.; 1:11 .lolni .'t. (tin ADDISON ELLIOTT v .1"1111".11'11.111' : S
I'i lit : II Im 1111 iii'iuuiili. CO., I'. H. ill.i.K, ) \ \\ '
*
.d. I liy thf ri'yi. n.itiiMi; ; "I t .In h K inrt & 'tI.\' lininHrntlti)
l'n-li IMtiiiii
D P. HOGUE SON I : I iiliirr.ilir. tituhIil..tu t l.u; M l N
& a'lI: i it. "i'l 1 ot h M I hillsI'. UtlCt! .
suliinii, I Isi ,, No I 'l 1.1.1101. s.ll. ,J i niilitu' public hiKfi ,
1 i in ,1.1| | inirI 1'I', .Ii"; I "huh',,"h' ( |I" t ; ::;! ;
,d.ri ,1" i .I'.' ,< .. ..uiut nil% tin ni| | il, tin.iiul \ < r"I' sl .ll.'i'! > 111,111".11,1'I 1 ill I .Illl. 'i.itm|| .. 55 11111101111 ,dctoli'il. (i, 'm1,

I" Attorneys ut Law < .. ite''hit\ (tlu' ,,'I\'li"ll;i jiinitl ( IIe. 1 I i.lluinlt' I'"III( ) tluil; li'\.ilit, .nul oiiiililt' I 11f! ie" ,'h,1) I II I r"J.! ,' al II. helnnslilT! | ,II'1J.tL ',
i inn I sr
: "J'\ff iili hut ,, . .11.1'1' :111'.1 ":I\I. ii itiiK: >f I'np; 'I s mi- t COMMISSION' MKUl: I HAMS., "
; ; ::: .iM 1-1, '. MI I 1.11, !nhlt Iur11:1'i : mill tin' 1"1") ..r liiM ,. II.llu NiiilliI'irittirr 1 1'1 v. I iu; '1\ I in' ;. r i ,tI| |Ilimru! %u |lIt, Ihr| lilt,| /. II.'ii

'1,1''h'.IUIIIII. nilli I '"hIl't In ;liiinsilr, I'ciulstes,| 90 Buy Street Savnnn.nl ..' 'N'II I ,inii.itl'rniiillnfonniiilon: '
,
I'lli .it.
uisl 1 .
'H-J. ol II ( .Kiln i ,
: itt | 'in Ki'tiliiikti I" :11101t'rlllll1l1'I1I'11) .
\
1.\ 11. smttnI', Sisfli
,sstVJ/f///jl* % < \ : 'lIu. ,
l. : /.I.\'N1. wi'li! I I"! 111I11,1"II'.1) i liilu-i'll'nilli I tlif inti'ir-l- i lutp Iciii'iictl I Uml In li.i. lu. "I| 1 I in i v : "IllltlllU "I'rk!!! '
oiTi'rcil
: i'l' Iliut. anil I l.\ hiiiiiil'.iiii hIllt'1 i ) I'.null' '. TV'iiIK I > .lmll 11/01..111./ '
"J' .11.\.1 II 11,1I Miui-iii I in KIMS! mnl nil Ilil wi1 II i
is ) I h"
rs
\\I"llIlhl.t
,. y'l. '. ;. .) \\I 1.1. "lCI"10 nil liii-in iliii-l.il lu Iliilr crt tuu-t't|,| I":>rin.,' lui' MOM I tin- "".|1"111,1| 1 1ieiiil lite "Ml 1 ofMiyI 1,1 11'1' 1\ i\1.1.,111'I I I nil, I'.,ill,. nil,I >,'I""" ,Mil n|1'11.,,I l .\l< liv" \I'oM I uiliic. .1'111| 51 tn It,. I IMI.M I h:,, ,t,I. Natural' pr.n.

..... ..I. I 1' 1 cf inir 'IHTII'| | J'I1\1h | nil l'iiitnluuni' ills "'' 'I'
-
; I list 1'"II'ml",1,"u,,I'ruri!,i )!('nlli m.1' ,1111,1, I II Inll'II..II.'
VISI'V: IUVA> : I I p. I)' ,mill., nl Iliic i'In,lu-tic lutthltIlhitlht'h. mnl \5' nI |his Is I" t l'I't'I'.II\. I, tin'.t! inl'.i"u. in'.uki I 'lit On- .i.t rt hit \. SS i iI .'lush,. ,.i" tin r, i' ,.,.11' "I'ni"ii. 10 r"f,., ii ,,' "

L t.' !\\I Mmllsl:1I e ,,13m.: : ] m the Statu. I'rat tlidi'lnu' 11,1'1', ,irr ci .inn' ,'''I \iiili lilt up 1.,1.1.h"l, ) list licit I I. n"I| iu' -'. 1,1,11',. |, | line S I II .".,,,1 l Hill, Tilmi.L.-A. i is n hI ', \ \ .1111'111.' I i \ I" "" ,h I' I 01, .
in ot't-ritliiit, 5' II I. N \ VaIIQRY
: .1111"11" "'111' tin-t tlni, I Hi, I: 1"\' I' 1"1,11'11".1 !. 1. / .
._ .. 1\1'11 I "
,
1' .1 I. ,
Law A '
at "I.I! i i 11.,1-M f
Attorney "r1".1'
(1l\III, wan.I'; "ill "''1.1. lilin ,i ii'ii, \ .r"ininrnt. jiiiuii.ilt-t' ui\\t, N V i >. t lll.lIllil''lUl I II ;/, ,

11(10(4 IMI .'' !< I'HIVrlM.. |11 ./ I.'In. I .",,uui, .1-11". hi.-, Is |, hiulh; his:, hih1'i'ti| ( ,I .u II""'n \11. ttlu. ,itHi Illllll hIt i'i ,< I 'il" .1.', I I "1 .ill.) |lnlii III', Iiii ss, .s. I s I I .\ Jln',I "",",\Ilh.

11..,_ ...J li. .iMii, 1,. ,U'l"I "''ui i .I"" I 1.I'\R1'1r" i I\ \\ F"HIII' i F. "I\ \ '111.1 I I'l 111- In .I.". il.uiii'' unit' the 11,11; ," t. t tile ilni. will 11..r"II'in'',iUc .11"1' I I' ('. tt .,1 A. A tli"isomutnli I ,,, *<"i o llimili I...i illiirlnaio ,ll itiin S, ;, ,u-. iiiiil.liiu| niiit, 1 I lu it 'I'"iiii 11'.11', 'HUH.
I .
ulliuiiinl-n-t I t i .:.1..IIII.i I ,> nul llm i-.lllnulil I ,, I al'I"jllllll| "1' III II '1 1'1\,1, ,| Pi ri r. In ,.I'miniiKi',1 .. 1.1111 1 sub, 1..1'1 II hllliio' A """, I 111"1.'"" N tIM lull...I It.lii, o Siiiitl' Uiillett.,. unit, ii Un '

.,1'' ., '." > -.mil, loci" Mli. 1.,111 ,1| tin. I tu I .,n.l) ('ir nil I It ,.. \ "Ij""I..II..u: I,LII"t1..I11 I , 5 i ,, Semi.MOIlIJ! \::
: r 1.1 \ ,
1"1" i (I' It t < "'"" "i th' mi 'H 1 I.1 I \\lun "'SI ; I." I It \' 41ns iII :::
> 11.11.1" 1'1".1. 'ntl' ( nl, (In I luli.l Milit. I.l 'MIIi! ill tilul.ij I. II 1\11 '|1"1" it| lien I'.nn i Is
,.|. .u J J .u '',..1 "" ". ., :..i't.U'1' Mm. II' .11- .
I 1.1.' II ,." I.I I.ti. I. > Tln'lc 'i in' ti I"' lull lillli. "liii'iin'-. IIP TIll it ill ( "I 1 1lh IM' ..j -.I..III..II"IIIIIIII11.11', '! I Mat.-. III"I"" l"ii,. liini ul.i."t, !' lit | I 15811k' |1'M'. III IIIl.llll lllC.I; .. 1",11 ;Is tl |u. iroillj; in, I MU. i \ n
.
.llII I I'.iii.i h Un i. .mii ..
ui ii'iiiini..lllk.
,u1. I'.irlUnl.ii, .illiiili", .! ill I'lmti'tiloll I!. Illl ION l I' It OIKSI 1' I ,ii : "III'1 "
.1 1 -I ""
1 ( t tIle All A Fl. l.iilti! 1ld.l"jl" "
r""h(1| i ''I'| ; '1. 11"0 AUSTIN & ELLIS.GEN'LGOfflM'NieCHANTS \ S,ill."'. .V, .,,1 hi1.1,1 -1.., S SP '" ""
r \ I, I .-mm.' .; i'l I 1Ii1111.I I .,- l''" III"' -. N.ti-, I It 1'riiM.. .. \ ,. I !I'< 11.11,1.,1. "ill;i; I I.,' '" "I"" mi I'l i I A 'in,in ttlio'll ui.ilii; .ioii.li' M'l 1 Ill "' lo n, NEW} ORLEANS AND FLORIDA!

i t lull... Unlike.'I) aU .Iuid. I IH ,'} liiiiil'lHllliol I UhI I/ION I ) ..VVYNN< i Ilhul.1 i l (tin* I ll.'ti Mi!dlh.h. sctiiur UUIIIM nil tiM.h l Mi "I..uqhl I h,1 Til/ ) i P ix .1 I.1.1(11'1'( ) ,

1.1" ,'. Hii-ii '""- mul I Xi-IUiu Curil', I'liini'lilil", ( 1'1'11"1.Th. | l.i In- 11 11"1,11111"111'11'I .| :'inI, I 1"1| hkr II.."-, .HIKII ,111,1 1 'it"IIIHIII ni.il I 1',111"i i Iii I' -
IM utluiil.il ; I \ I Ail' ""IllS Mi i'. I .j i ic.'idlie ., I I l.ill.iluiH 1'11.'i111l1"IT.\\I; '|II'| | | .
IJ"' t- ,\, All orJ.-rs lll t I" mill ,, \ V\ A' \ .'%'\'. .I1' 10 ill' u,11"1''| "i 11.11'1(11.' I
\ \ t.i Inn" "'n. l IH I't'cxi nti'il, 'lii'in aid'inline I lit. >iii.nillni'HH I ,1i I d

ili-i I I Ir -"-,iiih' -.-.-- -.-,--- '| .\ i.i.nIJiJl'M : :I, I lit i''.\. 'iinil\ thric "il piiilmtilt', lie" im Jill 1' 1110' f"l| \ |nVlMIM., I'lli I'll-,' lllllli.k i srn" I"1 I''I 1. l't(it '1.1.i.: ,v I i'o I., ; Miw
1"EI' : C'-i| -, ;111 (Ill' }lIlt )hl1"1'1; 'silIIItiiuuIih'l' | .I I 1\1,1, ) Moinlur.. ut' lluI I Itihi. lint ilurolli.ttiiti, : j :\ \ .\ :=\ II til.lii.l\: | !' Iliilcntle, .lilt Illlllll Hit. I ,lll.ll1111,1' .l.llll.;, i II'
ADVERTISING RATES I I M. .itl'-lilioil ili.; n ,ho I",,11'1,1') .. Till iniifniiu liiiur' t\tis, uu' npii'd in rcnittiutin' I 11 I is 11'luilili, n'jioili'il, tli .it I'lc., Imlt'is, ,1.,1"1

? \K 1 1111.; lol IK ,1111. Ion ,,1.1"1,1 i pi,'liiiuni' nl tin- ".'111"1'1, the Ii",u' Im mlliii l 1"1'1| (liii' (h'sli. u.u'ii| :al ..l.ll l -llllll\, ; i" ," MII\SI\: : .loiivsos. '

( .thu i Mi, I 1,111"1"1', 1 | I h 1, I'hhitI'P, S <.sinn I In "i', ilii, tin* i inn 11( ic ,, i I i. for; 11/1"! I. toil S \\.1 \t Ihl"I.\ l-i ., i its i \\ll.ili-.il, Ulil I Il.! I lull'/ I'M, 5..>>.,1.| .",1 1.1"., I.I I'ii'i.iui ..iEfcSLAVACCA ..

l"t' 'l"ill.II"| IIllh 'in 1'llill'' I I i |l, |1,1.| I.,,1 I'l I.." .I''
& WEEKLY SENTINEL '.'- I.;' .' "II \ lil..IItl' Tin :N Im 11 I Mili.uiiinu.' | uisinloiined > ,1 I;. : : : I' \\iil I l \l" .
\
.t.I.lh.1 huh ,
"'III..lh,) ul ;.illtxi.iiit" c. ,1,1 I ,. ud .111.1. II I" "in' %""1.r 'i I iiii'i'i.ui >5 ii" .... .
l.h'll. "ii 'niillioiiit Hiillni.
II :1, '
: '" | Hit .
I 1Ioh"II. |, II Imul I lollilucM
H.I.KIIMI ninit I itt'l ,
b 1'1.1.1I.'Er.I Ijuiii '!
A. C. WHITNER cl- In I lite" I i. I'ountt' ', In tlml ) Inh', :ill' ullerltm i iI. I': Mmli t I, Its;? ,." ItS. -: ... -.
I "1''III. I I' i 1111. .. Illl, Illl .It I'I-UI.'I'f i Mill' tt.'MH I \\c lire cratihi'il, \ 'ii Ilif pii-i'incul" .Iutilgt'lri.t In uitc, Ilic ii" nfllii,; i n 'lor the l. I iivr.n.tvii.l: ....- '- .

? 'ui"I "' ."In.mlnnki, .< n |iiirII. >< I Vll.msi-I : his'', .\l I in LAW till IlirCmiit-'l, MAIllM'N, Ilic(' II. M.A). sliiil.iiiul, : "r, nml HIM, lii. 11,11 1'.nul i'i. I 'Hint'"I h'tin'"nis Ihlti'u r. _h.il\1 II,i". ii tIll.hI'ill',, am in, lit It \,I,1'11..I"I'I. isis I I. \. "\n (n. IIAVNKS i : ,\ IllJnl: I III | :J.I J. il, .'nul I IMi I uI,I l 'i nu.' ,mul 't. ili. Ills ,

I..t.: 1. g I 11.1." 1, !I'I;". :Vi.ttliJAMKS I tutU pi'Iulu', 11,111', I n' "1Iiul.I"\II.I"I'I"I',' nililI .i.ii.i.ino; ; ,\ AUI;' 111:1: :.

: : : II I 1,1 ill.i.liui. ; .,11111< liuul.' : I'ltli, I III) ,idtl ll 11"1',111"1, ut r Lottlldi, *. ( linn \\ ( '\ \ \(fl \ ." \ n\\'''.. \1'1,10, | ,,,1 Is' suit! hi"Isiil I Hiu., mil, Mnl h hi,.'" 'II.
;
.; ;: I i : T. ( : : IIH IHHII pit' Miiliiit' the ttilihl t Minim" luiimsIn -. I it ) '; 1111' '. llu,.Ir ii.iiiu; s 1,1 an \\111., 1\1 I \ 1."llt1I: "" 0111 :.11,
I.I"'II' ,
\ ,. ,
,
I 10
n hlihllsii \1.I ,,
)1\iEE I \:1 huh M I.UIS I ru: .viouii: s A I.VUK. si I" I II I is si'" is s II III I'i .
ill ui-is ssf \
liu .. .
: it iiiiiuni. Hi cmljiMle' In u Mi i 11'1'1.:00' '"
a'/I"'I\'II )
,. 'l,: i .:. ,.', ', 7 19.:. *P1"'n t I t ;;-.I .1; 't ,VI 1 IIUINM I KIIY: ;. .t,I;.I- I.VM f. I-huh i ill.I. h"Illl': /\III,:( M Isutr< ,I II\N Itank 'Ilii' In .nN nil lulled iiiMlr ,h'I'I.I..n..lI.. tinpulilir "''Ihll lnli: !Tlii't! 1'\1'; i 1..llln.I ", "i, Iii' mil' 1'1'1, I' Flour Grain Feed ( I I.,Illll 'I", ,111,1 1 P. III" i I. Iii I I., 111I I iiius" .hlill/ 'I.i'huih', \\ 5 I "'"I II"' ", sI, "I I, I 1.1"5, I" ) '. h siuttlssu lust, 11 Iset

1., 1, 1 1.II, :- I.. h.f 3I' .",. Inulsmv nut iMMili '"' Hie iliispli,',"_ 1'ic' I 'iiliini/nloii >< I S
\ J', 1 :"i IJ 'M I l :"$ I lal.III. "I'D I 1II'II'ilI"I.| | \"II.i"ll : ? "ii .1.Vi uii 111' IlKIIIM: ,
"II" 91, l 111 ; ':1 34 :,iir liiitc 'ni'itliir I ,'"il nor ollirr I 1111'I" iid\-\ and Produce ALLIANCE
,1' I ', t'i.Iiii. i .01,1, Hi-.ll." 1,11,1, S I-. .ii A
g 11 III <
'I 1 1 'P I .l I..I' ; BOLLINC BAKER 1'"II'I., mnl me inutile, I. till I K1111"111'" I'",,M II s-K'lll l'lllllll, I II'S I'> l 'i..i' ll.lNtl.ll." "
\
\ :.1 i 71 i 'I'' \ The Uii Innoii'l
I.. I 1'1 I I"" :: i 1\.111.1' \\lii .,
II sits .
', .. r '" I m' n I uIillir" l.il"I"llh'| .|" "");"I' toliotli ,, .1 i I' I I'uimiou: I tiii ,'" hi "' 1, .11"" ,sp .tiih' 10, .
: I, J"" "" ''h I'.I I' I; ', ( ; "' \ iircnuiu ,in I lii ifuI, ,mole, minii'iiuis sit ,,ii MI. 1.1 "I l ssli ''''IIlh
4. 1.1 i I ; \ AT LAW. ti t' luuit': no iiiiMitU, inini-ti, 1,, or ollni I '1""I'III" ( "1 Its ,
,I. L I l" UI :.l j 1. ATTORNEY ,; I II I II I I III lli"kMull.UU I 1.1 -1'1'
i '
I in.miauls i Iii' '"'K'Iliihot ol Hie IM I. ii \ Ci iiiii ,III ,l Il \ I riluliis, ,, , '
I is. lii
I .55- .
IV2 '
.1. $ I lit"I'I 91 7 '" 1 %J huh rn linn; linn uics I. ; of n-, npii 11"1 ,1,1 f sh 1,1,', Id"h
II' toriinipl.ini
1,1,1 sui
i hI
I 0" ''
; is A S II 'Id'' 1"I'.h' dust''I'' t' S
| |
Ih.il' 1.11,11.1,111"1.1".1 s .1.101'I ; !: n'\ \111p h'ii
ml lie hit i'1 iiiiiuN In 11"11"11'1 1IIil"i .
: :. I-I.' tIIIh: .\ i inplo0il r\i' ,11.1.1 ,
( ii"
> I..
,.1'"- .Ir ,"'' I."\.- A'"I I'l'K'; f. I' r.II.IIllI *" ,'h' 1'11,1lh' ..iinti ul liotnuiiU, unit h"lc.. 1'/111 \ ,11 ; ,I, (: lln- II.I'. | "I.uy'lhl'hl\ l 'l! 1,1111,1.1 .,tl li. 1" n lhh'h 1 'in I..M'. ,I.'., I'","_ >liili., shIll,) I' iii"""' ,\1'1'I II..'"I'hi''''' 10, S I 10 'Ill,. liii.,' hiss' isi', ,,,",,. uiIiI, I
\ uii, ",. iiilM.iiiiil'ilui.l I I Jy iIi" ."'ut "ill not .IKIuv, I/unit.' Hint, lliiililnuNi.i'iul.u ,. 5
V 'in mi' il lie Islist Tlc, I mist ul '
lIre ( S
together I"M'f II u 1111'11'' ji"h' h'slI' \ .
,. \\1 \ 11\ 'u h..III"
e EI'JIII! I'.U!: viiroii:; .Jiu. 'i osss 5' 11,1, ,is
'; \, 11'1", .u..I L nnrl.t.1, iIh' lli< 11111"11, I ,"" -- I l-ui;? 11"' "II MIIIi 'l'cch..1' | l'I"I"'rlhi'h' no \11 I h'gl \\llh I i 'i virrcc"lliil''i. ADVANCESJ 11",111', ,, ,t Is, ii hIs 'I'iIlilruS" ,,11"1" liii S
I mini luililil', I i slmiil I ', In' ItIii shoiil.hrt, WliMli'.nli "",111"1.,111 diuiir
1 I li ] 1.1"0' imily I \ ( iit --li. .\ hi \ // / i I'l
\ Wcl.h.
1,1".1i" i /
"ri,'"I'i';;,;;I;'i.I,IIIIKT':',I' will Mti-.ii,I In i 'HI'll.iilii-'l:|,:ir.ulMill-lnP''::I ;'t rl |!..l.tmi' lit llliln>- I I M., Ih. 1"1'1 J. i' tnr. HIT, JU. \I. MO il "I.I'CIIII' SIIIIIL'lll n (Mil' S II.;Illll.ill p.ll =1 Ih.il ttei .in sic.-' '/''''' ,1 l' .?'.,../tI I J I / ) S : I'l I' | IIS .Ih' |li'| .''it Hiniii-li, Mi. in' i JU i, i liu'Iu.is 1 S \11.11.11; i ; I ) Il:. I.MNM.v I; ,. lit.. 55s ,III,1../: '.. \ '

,. ; I | I. 'klinrl A II i'ini.I.T, 1 1., .'I I I
IH .11111.I '
l I \ 'in, I.- .1 .In."* ""l '"r 'ilu' 'niuiil> 'ri'rlii Dial .I" i u IIIII"IIII'IIFII"I ) M t \MM. 1'lLI \I.
I ""I'I. i,'.I.| It '' ill !I.', lii'-'it'-'l i -11't 'I I 'I. .. iiiiml'ir, ) of :|I PAPY & WESTCOTT l 1"1., ; III'llglll'l Iliciv IC (mining ttliilc \S itli \hIll h tti. iiin I II r-tinUi' i ', i lulu,1, In 'llil- iiiul.1, ,ii' .l.u. i 111"1.11, '%tttih' itt lhul I hr.
: ,: : I iliin r Ihal; t no ho.ly in ";"I.I.,1111 Ih"I' I. iii il 'ut'h Ml'N'Ko.' ; I VI'.D.V' ; : l I'll. 's5"" 'lit', I '. I." hitt, tI: ,
., ".111'r.. Ulllt.": ,.1 l ,Iii |II.II'|'tI: fl ill lit' i I II I.: iiin.litiiin \\'.. : i i; ; I l'1101't..tiio.N i in, 'I'" I In \i n Kiulmulpuhlic l-i'S' ,\ i.iil.'In.S: i iI I lIeu' 1
.. -1..0. \ 0\V>4VVVX" \\\Sr Iln11111 \h'lc" .""" t'iilii-! I I' ,, i i .itt 1 tt SI'l it mnl,I 1'1. I"Ion.
miIM. it
,,1., i"i.'i nl I i rinfill' I. Hi- %\ 1"1.1 \,1. S
I 'li'
in | "o.t. : \ \ ; in 111,1.111"I \1.1 le \ il tin I Ilclli"l is I"'. Ilil.' e\li iiMtely dnc('t ted ....in-, M....'. hlikA ,his".,uu i...
H> I 1"I .ul I Ilic.;i I Inicccltcil, IIH gu tol' :ti-u ''i "I''-'. to tin* "I ti.h.II,1 llu''l Ihil'stIII i II %M.IIMl.'' 'llMili' |.., M i' .1 II Alt\1' tin' i' i \ -.( '11'1'1'. St.eamer'
: I.M.I.AIIASCKK.: KLitlilllA.Ullioe I I'd: iIII1': genuine neiro, look" ilottnnillii .11111.1 is .1'111111 1111.1'1 11,1/11\/ > IHHII this, | .\\I M,,Illl, :, .11,1, t-r-| 'II.:, .\1 t II:I "s'S., Miit 1 11.11 ,11111 111I11., 'i' ".,hll,55'iiI. Dictator

Sin"; 4 RI I I' J I (0 oiili'. | Hie HIIIH, I '. liini time, il the IMMI"I" "o
I S | "I '1'1 111".11,111' 1111'ulll', II l.h it'uu''s uu in nut I' ,u ", ," i N ," .,,"n,,, |, I. i
I" Marine Bank Building .mil, out dl I hhuu tt.i.v like "1.lh"1 .!. gl'\1 'thiiiK like, Iltl |KIS, | tu.i teals, lioiil, .'.1 : !'IIIWM ,.1 \\ \l. I'.1.1 is |II;|:.

Ho ttlii, ,I I. ..\Jtiiliviliifttii: \ i. \ill hi' pli'iililnl in nil ki'l" uht Ihs'u' H. iilei lu II. v I 1'". "ul-luitla i .I., ,VL .vi.
( wl : M.iuli, :>. I";; '!.! ; 111 .
'JII'Vl.ld. l'lt i'1 'I 1 ii. hi m. ,1 Iu,":"' 1"1.11.011111,1'1.' |I- .uiu> 1"'II'UI"I"I.; S D. R. MILLAll .1.i I\1"11:110'1\; : I I .t: .

L 4 J', i ,x tii.tuiIi-' ..I*" 'itt.1) A. '1. I'KKLKIi: : i 111/11)/ I fly ,1111,1",1" "ll I.I. "I\111.; TiM I, I 1:11 I 'mi IMIIK' -'h'1" ttoik .I S I'roi'il. ,list I lit 1 thsh 1 I. '''.1..1 1 1,1 tin ',ilii.l| I: :; ) t ,! .
I Miul Iniiiiclin/' Ililslnu, I ul .Mini k ? '
lure I
: /
nunHi" lonimi ;
Ih. i l'\ II.NKr: I \ "I'M.I.MU" I-h; t K.lilfllK bel""I. 11II I .1 i. i h.; ITUIIV.Iliuu.\ I: : : : '
.
.
i-w>
; I.\\ el I Iliini .
lite .
.|!>> 1.1,11 A\ UO' up "h. ,,, iluw'"i" limit., oilin'' li.miIruin im' t iiMiuin.i!, nn.l ""I'I iu'tisl .Mr. I 1"tdi" (iv Is limn'" ; te.iis ego mid,I nlli'ittiirdsalMiidoned. COMMISSION .. : ,". .:' ... .
', Miulilliit i mnl' I''iu 1,1 .
II.IH "i -
t I' fill. .I" I ]I. .. ..,1 r.I., .' |1" inocl. riIiuig 11'1 mill gillcb.III"r; SLISOIII, hci I t icH'iuud' The "iniiii.Irtmtliuf ; ....-

; H 1,1'.".:S1 $. I .:} he mill 1'lglCII II tu, "oiIC"', In iII this, r'lilitny, tuniulmll I he ?.'11 ,fi.(.t. i'Ii1flpuit1I1djflhr i I.; v. IIIMllellullil I 1 ;. -,. .t ':$. "
1.1,1.I t in liw iiiiiililii's| : nl lii'iiiui, I"; Its' i-ii'.ilist" ; ,ihpili, hdiitt Hipcnti.iixc, mil hi. .. ,."W111 .
UI.I.'I. ,
"lt. \ .
,
'5: r, : 1' I I."on l II minion ?M -nil., int.
,, .1. \,1':1: u'' t ol' Ihi'iletil I Mi\e, Hud, illM.mri' luhucn llu. lint' ,
11.11" ,111..1.,1 "
hull I.IWh/
I .1 (1w ( !:
;
.ut 1"i At,7Plittiit.-ltl' .
'
.j ,,'., '/h. utIfliflhil-flt.! In c..0 or ".i.Il.ir'hluth'1114.hut Ho ; T" ". .( tIle ruol'ol' llu ':1 I I' \'I. MfipciimilslIMI h Ii I". SI') ).I.Il: :. ."_ 111", ," ,
r Mr l.oliu- I'"lt
I- t u, ,1" .. 'iS Land Ullhiil IhilIi" hums. tir A nettspiipii. ui I 'Ilhit'! lu, 'Iii s'ui
t and
!''I."r,1.0,1.1.,1 I ro. Ih.) ui nth" III .nll |pill.11.ll Attorney at Law Agent, time hllII; ,tll Ili'u I\"i" 111" "lulu, ,11; < .111",1111.111'1, ll |inpnsi' 1'1' II iiiseit, Im "m I ti I Illr i t' j 5 -V. t1iciuu'I' !l (NI llYttU"\ < .Y1.ru"l''AltMi.i".iiii' 11I111'lh' lii.il.iiIlll'l ISh'lilhlc. huh I o'u.1", ii S

'l j ni.WHA.S I He lat": ,. Jllull.,1 ,,,1 tIle I tiltsIll his otll liiri.'c!': l.hl'III."II"'III'. "I "r.'put, .,il.le. 'hopvpcls .111111,1"111',10: I Ii.Ii. i ,IIiIu, i .\ 1,11151 I' uit, I I'r: I llIhl/lI, ,, tuii}
.
r t I f .ib.' '', Nuit l [ I "'EIiN.N: .IN\ .. '' .1 5 / ;u. .-, .. .
: :::It : ; ,; I : i ;; in I Hie I (; 1 lemly, lo ii 11"1 : lieiiiv, I Isv Ilii- I 1'1" i : -u -
Lhi.ttIulhl.uh;,;;; ; .; A, II: II, Iii 10'r'c< u. huu. il.I' 1. piild h .111..i." Railroad and( Machinery! I I Illl I I.IMillllKIIIIII.Hll'Sl" I i "Tfrfl.lKil4 --.s
tii.t\ .h, r. ." 'lie "lllh I, ,t' ,rituu1.. Iii.'I" i .vprll I u i I.,; iMii.ni.IKSSKT. ';' llllollletJiifkmililll'i 1nlt, ,'/ 11'1 the iiiiiiiliul, I ol ;pini IIIIM -, lit leaihis, ol ,the Suppli'-.s:' 'i., I' (I.MMv I', 5S *. __ .-,

,,11' "r 11"1", utu. 1 .".1 :!h'I'II.r' ". '11". JI' h.t .--We in l.-.iiinille iniliiiinunts \11"\dl"il'III." ., lii'" i ihiil.Miii' i| ,\ ,sI" h ,,.,,1., i .nil .liinilir, 101 I I IIMSu, :

4 .." .,! I l .1' '"" ''I'JI'C'\1\1.11' I 1111" hiu'h hll"IO'III ,''hc. .,,110"1.h..1, t I ; I -: : :.\ ), 1 MIII to Illh"I'1I"II'n'" "'I'.11 ; imluipino I 1'1'1. upcriilifestsli! in, "IIllul, tin, in I In .lincIII ; | I I'.iini-; 4 Oil-. Viuiii; i II. Ulll IIIKI I'llhill.! ii | | t
l"hl'I."I" ,. l "n' I Ilnl 111 Hie d I i.l' ,' ; I ,. ..
"ul .III" .1" ,. .. iilu r I'laee IMII ';' tlin, >%linMilllon.uieii .Irihilli u th''h'h 1'111,1 I'llihli V'lilillill ;; / &( ; 1',1.,111| |
wk. I.'U l "" '111"" 1.1"hu .1! flu's' ", or'h. AT LAW 1'11"1 \ih. 1 ( 'i'l"I illl'l I II .. 'p. / .t"itri//i; ,
'II :
r".1 ATTORNEY u
.,,./ 1.',,",1.i h I \11"1'1'11111)|' "lllg"lic 11'1. A ('11,1 limn I 'apt luMllu.I the pupiil, n 11,1.1 ,111| ;:" '..'.. ii' ij *i/iin/ti/ .I//It u.s. ?/
.1.t
suIt I ,
Iiu.i.hii..f. /., ,.,,1" "f r t\i. :"iiul llii'il hlal'; I'ry I". % ', inijriiioilHmnl \\ kiioitiiioiuinindi, 'i' ol'III.it,' 'lo"Ilhl''I'|. r, W.HllcllV.C.| Marshall House. t iiiltitfilni ikltnf iIi,
: '"I'1" ., .. I"- : ('" ;I ell I Ii,' loiinil, hlII.\ \11". \Ithiinnieiie 11.11..111.1111.I"' lolllul. -.\11'1" .iiiiiui, ,liiiuil i.ill u.ili. ilu "ului.lin'h. Sin ) ".1.
.1 '
1.I'n 1" .1",1,1'1.1' Ii, mar. ( ) ( i ( ) : I I.N ( ( : : iiiiil I .. 1',111 .IIJMHIn, l Inil.-iiiii" 1 mill I ., ,
'I"'"ur. ,11 1 ) I I" l "."' in w-c-'l" i OLlrroJ 11\1':1\ lui e-Nol' 11.I liejplruniioi I mil he Ink.'ii IMHII, 1< in '" ,' to Sii.inn.di: list. 1 I '.hh'I LuiM I"->. ViKiiiiniili nun.
. ,I- ..miI" N-'l-e "i mill'
il -I "
1 ,1,1.! iilicr. ML r u I, ,il"ttii the .
lojpi ,
r iiiluin for the Ih"11 .'iilu'ul 'r hul'' the e ol he '
>
I Illl- ..4l.Illll'l I"' H, ''" "I 0 l'll'll"I"1.'' '. hurt) .' .1.1 pi "Iol pin piisnc;;
:lniipirtl.il- ,tu lIt ill' ,if, ; .1..11 M 1 .'"llq. our liiinliir li.ule; hiils l"h'l" L-HIII' auustI 'till u's'll h.II'. n leihued to lour; ,idollars I 'urli-'l I Unit'Viiy I ,'I llin.iivli I li.KiNI" (II''iN. toil' tin ( I,",, "'.1"| "
< ,
,1 111.nll'II. .,
inn" 1 i. MM i imi.! I'K.Jal Unit mil nilouinllueiilcnl.ilily I. .link 'his' Mill.nl.ill I'
"lli"I 111"IIIlll'| U'I'I"III'' I lion in inles, '
1 < 1"1"1
t.''IIl> ',l'I I fill U N'MI" I" lliJ'l-'l-H'I'l 1,1
: \ ,111011 I \_ I I I Is ult
lo IlieiulMtnliKeul, l n.IIlu.lb. 'ii 1",1"" li.n
( llu I hIlt ,
u ,"UI"'ur,1, I iiii. ,iiiu-'i"' I'liLli-li'-l'Innt' ''- ) 1 li.; 'l"-lo. il',''vWILKINSON tt 11.1111.111 IIi'Ial"I'1'; Hip \
.-i /,' .1 i I H'. .
MIInr MM.N.V ( II"I.'l'o.II.lIlh )
/ ?. Oiiliixiry. Lri" I" >> tl N'-""' linn' uIlullsi.| A Sll'l'ii-Kli; .Ml! HIM: ':III,II Alllll-ll I hI USilnettei |hi ulgi'Is!( / |1 I r.iL.-'in: < 'uitii'i IiI n-,
I n ,M ; i N" in ihuIu: : lu 'I.' I "Mil,; nr OnliliJ.i t l..r:. li.ni, lu ) (CALL. U il Ill l Iii>u iiineinlieri'il llml n > 1'he ol' ti i Kes,ion h ; ;; t' i ,' .
I ttfii i
\ 11.1111"
,o.auIl,t 'Iii. Ihtitul t.It..i txI $ I""Itulili dii 'III1 II.hnlill.\ 111 I I. I I lUI..MMi'll.\.VI.i.! l ; .
,11. inun MHI| 1"1'11'.1111'II"k, on I Iliu .\ ( '"." Hie Illl h, Is hiiiiinnK I :.ihi'. 4 i 111111 I', I 1'1"' uiliit'i'' tv ,
_ S I '. ,s. ', *t,., ful luul, 11'011'11' "I1.1 1"1 \\111' it' I r< i n,unlit) i
.5 11.hol..1| LAW I Im
AT : .
: COUNSELLOR u hiugIhu miniu 11"1. \ 111" ( mnoniE Hie iiulnlniHAemlv ,
IJl ,1
1111'"j.
1 1 I .\ "luilli.-lrall I 5. I'" Illl' I lilt '' ; I ,1"0 I ... -- .1''I.FI'HE1:1.11: : i iI
,'.k'', fig 1'lIlle. ttua 1IIIh.1 the luiglut all .c\pi-.sions point, lo "ieiisn|
: .i&
O -I 1q11 (ll"l! \' s, L' .1,1'11 I. I 'I III- 'II .1 t I II, !.''IV| (tIli
"." ,",. 1: it (lisLineu 1"1 the, piixmerInn .1",", ton, (u'l I'h'' of nioiilli- reiisHenil.liiii''in' ,'. : HHI, 1 IMrKIs' | >ll.l.'K' Ill I' I II'N 1'111'1'! S .. ..
---- ---- ----- TullalmssiM', I lislil. 'in'' ."ss'iijst'ul.oil | IIII--Ilu II "' iiirirril" .unl ihi'ti' ; n-ii.s" a\I.KM', ,,01,1 til,Ii,.. I t5i1i'll's" H...5',I' ill i hi1'iittl" ltI'F'1ll ia: > .\ 111:11:
I S'II'tlll'I' \ | : I'l'iiiifi-t. Miiiiili'Uiiu" ii hI' -S 15i" ",10 I :i. I'' 1'1.11 I
slIm
-0 1 ll.illliii.iri'
1OOO.SCIENTIFIC VI1 KM I I" atius Hi" ""''ul'' "I I'1'11'1"1; '; ,,\'I.h'e.I. ir. ..luliii i.f tlilM'iuiiit' u"I'' I s'Imuhsi'h'. I Ilic |"'H si'nl' se.hli.ll iiinuolllllinlli.y I i..iiiii", \ I"' a A 'ii!'' mul,. tt aj-iil In, ii..'. ,
UMLl.hIlt'I t'uul"d; ; :Mat." tuiult nl: i\ n.tuhui. _' .:: IIp.-; will', (I in iirrcKli'nir I lie .nl'l'' nniii- llin. Mriplinir. I lUIII)'"'' ji- lil.I' j.1 '"hut hs III lsuh"'

'i AMERICAN "I n''h"I''I''' nths'uuhiiik.' mnl 'lirinu-iug him to 11"1kl" )I.tit, I .!!I' HI lIlt|' ul Is. I'.iU'-n ol .'Ill.) II 1111111 t'I' '.,," 1'11"| I' \11' I till ,
'liM'n "I
'i"i"si.
> ; 11"; I
I S tim the 11111""tin 1'111111,1 ti.'glu 1"1 Bread and
THK HF"I I'M'Ell. I IS flF: W.HI.I. I'lili- lenseil, to hiiv.n: 1"1'1 riiiitiiri'il' tl) I 11.1 rl.I"1 Nil. nn.us liuui" \ I.II'.1 lno.\! l\l'\.H) 'W\O"I' \ \";\ Butter.

$ i 1 \.h,1} hhiar ) LI h1Iuthrt| .. a <111'1 1 I"'* 'seiipilitf; lium his eiiHloily/ heiilso .' Inhe MUM" M.A 1'iiiiitc niltii.Ito'n, Ilic 1""lh. [ I _
si\ "I.1 1.1,1, .Se" >Idl&r"th| tn.iucil!; 111,1 liu- McQUEEN McINTOSH, ;!; ;iitiiMiill; I'')' I ,.")'ln ; 'IIi..q thih'I'i Ic r.iph' stati-i, hihshii'.itl', III il the lio.ly ot r.iiiiniiii, iiii'iui.'iiniii|" 'I., t uiiiitu, iii'i-i,' .ii.i'. I "" I ; ..-..
U omit' 1"1. 'mill III- la"II. lint jii'itplc' is llioiou' ''lilv, niiiiii/-i, !(' ,| In' I .h, ..tuu.'iut" ,
I'e.II 11.,1!.! Jriu mitts u MI"r niil.libliwl! I'\c\; iiuiiilii'r.1 l ", til ATTORNEY AT LAW I;,;\11,1) Iil 1'"II'IIIghll., ', : lope I I I) \Iiii to hi., "|1'1".llll| 1"11, to lilt- ( '111\1'.1":111,1: ,111 1 1157 flay Htroot Savannah i(lJorglll. I Illl. i I.: Ml I I.TKMM. KliIIP; | I

01P ,-5 tral iHMimlulh..rlisimil iirliililmiieli"'1\.111\;' ,' h''II111'ln'I|1'1'111 Nr Ii). TALI.,UlAM-KK.: FLOIIIDV. 11"1)K \ li'I. titus killing 111111.; II' in tc'IIIIIIIIh'li. .I| i III, III III nlili Illlllll, 'li,I''". 1:1' II II MUNRO.MAIQE&.CO.

.is 4 tfiilliint, I.\II" II .Ui s hhIlIdel, ; iii. i \i.ulu: ,, hullitE ,IN ;:litt M4tttuK 'II''f- .'!i'1'\ I 1" !11III: 111"l'IIIIICll'llIWI'lil hy the ( unrlsJifffaH' .) ; tin PnI'4'1'lu'gutl III. Mild till the: I IVititliiiiiiiiii- II" Siiiilln I'MI I I A B. LUCE Proprietor In Ilu, n Null 'mil
( ,
C'Lcli.I.I'hul..ldlI| > :1111< .hmhr. u'\ itt I.ru''Ih S lii ,u's' < ':I I' il\'c"llJaljll nillhliiiii' the titiiii, Unit ol Aliiliiinni t. J "".I.YoIl. I' 'ill i I"i ,
inif; !". K'lii'i' uiiJ Art ,Iu.lp'ih. \ llnul'i 11.lh. 111'1
t.el.I''h"uuh'o, I InviuluM. tintintint, aervhme Nay .'N Ii'L :,h-is hl Is'mi il innjoiiiy)' ul. ton'lI.,I. lIeu., hi' niilllciinl, ( COMPUTE ES'I ABLISHMENl'II
.i I. .,Ui>i.. '," I urn ... Ju'oI h.. ?" '/ Iirhule' ;: --- -- .- Jim HM\U ". Mill, \\liliiv c ; llol "r.- \Vf le "',".Iilll'!!!!!) 11 I c Ii's I II..tilt,1.\ A..I. :.MILLKIt ,V <(0.) I BrOUKl.luli Street,
,.im .'t hilu., HilUliiJtlii-.strUXllHC$ I AMERICANi. (I" iii IIIIIII, Mi';nil liii-,1' .Mill. 11,1111.' ill ,.; .V J' //" sliP ,\10. "".IIY I'M MM.ll'.l ., ::4
,Is. <.rur ''t I H.ilui! in iluir nspiciiii i-alliuim. T. W. OSBORN {1"1; (; 1 tuguthiur Vllll NOIMH II I 4.1,1; 'hIhiii.\ _
1111"1 '
111 .\ \ ANNA II I r.llll'l .11I,1') Illlllll .5
'. I I tuuiiMl.iuia.iiiiifu.lioiu. *uu% u Iliim lluu.Vr.J.l tu MI. 31 iimrVun- 111"o, 1111'.1' loiirt ( li"'|ii.uil.: I' .lll.- I Viirnlliire. \Warehouseh( !

.3 U>.ilar. nun uathy. bu-iilin ulli.ruiiiK Ih,''a A I'TOUN KV AT i L.W, i i1TII.L (11".dil/. )' '1.11..1\hil sty,I'll' Miitnril.i,)' 11111; Ih, 1.1. "" 1"11.1" ill. h'II", 111"1/ |I I 'I. .11 III"I'I lllil, 11111... I,
of kiio wlvdgut, I Ilii uf si lurk 1""llh.H'W ,.. 1 o I:
I in '
ull. .
S "I\hl"I''u'.e ; uhi'tstsatIIsitig; t tcrjllilnx I I 'lllllnl, ,I'llllln, lllil I'll kill
hire..Vt' "I.1 1.1'
I !" t .ii.l >' Cumuli-. AIIahuto'.I'cl| $; \ IR.t'ru r.: tin. -rt. .hat I "inti"I, tin- 'I; I \ H.nli. .thuii' "s' |I.i.ihuk'I 138 Brou -htOl1wSt"I 'I'lIC- li.i.i-' I I" l ii I'l, tuits. 'n suit hi lilt'. il "i'| Ullll. I I ,
i.
si ''I I 1.,01"t. lulII..I, "c, V\ htalf Must, will i.rirni-nl'-. h. ,- U\IIII; '-IIII'1"luII. l 1"'lrll"I..ri"II.IH.I"1' 11. 'tile | |,uki, .:aiu 1"1, ., Iniki'.l. I ll>i.' Iniiilltii., Iiii, (il.iilv nt ."n. 10'11'.' *.iri Iii"" mill, Nlll .lll.l Nl.l-| | ,
t. S I i'lbli.' ur l'IJI 11.11111 Inn. I Hi,1. ii' mul au'iiin' I II"' 'II.' '',iurl \ h"'III1", till \Il.h .1"ilI ti"'I i h.VVANNAII. iKIrUiilA: III' l.lll.l/l.' / I .. "'"'H I," III..Ml thu I 'III. I llj' I null .mil I
E.y lil""III"III" I, In Mi h" iii : : :: ; {,.I. I
alionl :: "
: ; :
iiy I (li ,, ;. ., ',, ,
ss ",, hit. anJ l r'II .tutor.. ul I llu-I'll'-uluuiil'I' I "'! >Yuii.hulnizlhlhh. Loss Iklllllltlll( III Illllll lltO Illli s ; 'I",1 1"1 II ii| i.l.i.ii' ii.I iii! -' jss nitnI
I hUl 1',0\1' MCIKN I I IHl .\ \l I'll-: in 11 Y i lull.ilMr. 11"10 1)1,) ',,1",1.\ I '.III III' 'll.llll'l' I.. ISIliil'i'| | II" lit I Verdi IU, H'7.; 'lit l hisil Hll, It, H', ': \\ IIIIHM.MI: : imsiMI, : MIX (1'1..1"1.

I IL:11. \ti. I.\h udi,1, "uIUII' ii. Ic.I)' 111"' I iou' 14)IMIiK. M-'iii'H h ll.ink 1,1,11', 'I'uuihahsRsut11 -. ( .>Mtt. one our 11".I'"I'rl"hil '"1,1"Ie"IIIIII'I" lu. 'Iiii-' riillnli'lilih; | I II-- null' mi'S'st, llml.Mi : Muli I ,I'lOnl.i". I
.1 o I ..iui% .unit I. ,, .r.IUlr thou Isuriul, j "I : l'"ii'I'niiuli mid, ion aniiir ol'Ilic I \I.' U'
qu"rl 1"1" 'uiil| llml only ri I pur 1.II11 .tAlIll Ihuh' 4 ISISiSLIlI' .\ Kul I A""'i"Hi" "I nl
0..0,. .,11..' ",. l'g..... s\ New .ul'. Kil,. I I"', I1"" SH.WI'.III ; )'. lIe iliMm- 1'111), ri' t'oiijiis-ui'ii' tilio\ li.iti. u''I l' su'l.i:, ) In 1.1..lil Soreven House t
5 shIuttir' ) I. I I. l'II".Lco,1, \ M.tini 1 1411 hi.iicn oi'l is iu ui) iiiillionnoi I 1"1'1:1 1:111:1.:11'-0.( : : C's'Itli'stiO1t't'lt.i
f in llulllllllllt. h'l :
'1 "". I I..hllu,,.' \'H. ..J. ,I-\.dr..1 ; ." ni'e I Ilu -yuipitli.V: "> ('I\ cry hoiml lal '

..r Uii, i o|'h < fur, Oiic 1.1 s I t ; 1..ll'" ttuIluuu .l. I I-NNIS> : I \OLFE.: '.-Hi. 1",1.; "II lllil.I ,ll-". i i ..Inl'IrllMI-MU; 11111111 "I

"I";t.it'"-, Alld"... : \\liilhir llilliiiss; Un., h.inN ( 'o.uirv.li, llt.M 'MM I h. M.SIIMI MIII I I Illlllll, ,I. "nil I IIi'III Shipping) ) and( CoinrnKsioii() ()
\rS" A to V.\ ;\' \ .\r" .\ ; ..' I li ncnn t, in llic: Family Groceries
;.; I'uik ltV 'nl.y' \Y\\ uili-il l liv, Ills, nppiirent ilitsire lo 1'"I'II'lil', ; .n1hohl'lh. ,. '
Iuw. ail'l' >h'/i' ol liixxl I ,iiiii, we urn not 1 11,1 to '..iv II"WI lu-ioii" "I 1'1,1.1111,1.' |' RCIIPI'T3 AsriiMI'l.l.'IKN: \ ISTIII: IIl"' III
I II. I'lllill-litl-I h Hi'' R I t'uu .Ilic I I Uor' ,
".1. |
: .I.ulll11' I'KNSACul.A( I I M.A. i thiir I hottottr t\at I this: 1.1,1 1"11'1 il 1'''
,
M'I I ,", .h"hi "lb 11 1 1""llal"' | 2uCr|' ii 111 I nmr I thu ro hhlI.lh"1"1 t not 1 in :uiji( WIl I I 1.1.1'1.I ... history ol onu :I i still, .I sills ,Il "I Illlll I I :i.MMl-.
tao i tin '11 iliy .III1I.lw 11'\ 1't.\\\ X.\II. .nliiilA; ( .\
I iiit. o.l.'t I si4 i i" 1,1"111) 1"I itiiin' ,, 'shllirt''i ,mul, .
s \.tu I ; ; I|
.5 r'I i. rlN I .\I'lh.I"I"| | | 1'ir 1',1.11 I .lu| (;uIII"7.l ; ..li | '' '' Coinniitlec on Kliliihiy: 1"'j'\I'1;' \ I 1.1 I..tilhalil.im',i.II'lluslniL'( ",|"'< ;'itnl lip ; (1'.,"I' I I.1 I'' I'h '"''I",'.' !"!.' :.111.1 .C
Iv In I their i l.ilnn an im'mlii I II 1'11'1111"1'il.I.,1 |
IS. ,i.Md.'llirjUL-li; I IbI' tciti _ _
i I MI
.,1.in.' Hun Inil" 1 lln.il- ",\I'I'., .. ..II\Illbe, tiniio'n.' ; ami, .o they uireaxiin, Iliiu-l mil, miOll.iti'lson | Iliroot, !! : the IIi"1 pnliallun* .I' j")' I -4' ill. lur Mul ra. W I I. M-I I 111. "., "C" I I''IIII'"C' I hilt t S S

.5',',,..' I '..ill.h "'" 'l 1""I.1111.'. tli ",'1"111 i Dr. Charles E. Hayward 1 ""'amo. W'lhl,1.,I I/I Sri 1111: ,111)11"1..I..llllhc.I I I III 1"1". ul ti'jrcl( ; I III "' ." sat l |iniii'i' Sew Ysti I. l.llll. Ill Alllllll: SiX'Hl A Intl. Itniiiili ut lilt i \ii I 'tiishii-lI i l Igur.I i .
.", '0. .rum. Ihll iinrlltliin.foniiilUtloin I'FEtt'4 hhi l'mof".hnntt l .ir Inho Hi.' < ..H/iu t.r .. I lr II, 'tin -. urn of llu' tioil'l lli.il li.ia little eltum ii)' ; lust r.il itiltuniiM.il, I ..".i\IIII".1 I oil.u .""Ioilier ,
.5, 1 I. I u t I. "hits 1 l-\ 1.1., Ir.iv" '. ( ) .lIaIui.. .inI ,lh. ..0.. jwiliilnOIBrr I h'.,|It U iertcclly' nniiinil' l lu>Ma I III. dc olalion ol I hue Miiii', Kiini lnal> unitlliri'trnint "I'rniliu'c, -
'117d.II' ; r..r hIpt|Tc.I''. nl ..!' I' "|'|1"'-""' 'u.! I IIII Whih'IO. | 'IA | tolin ttilhln .. I'lutii-nlur IIlh'ull.\II..III" ,iir- h.iw III ni'lilor |'| > '
: .\ I II..uilMiiin' 1 H.1"1. luiilJiuiiiK U.l'llll-,. I im' lerence. I lor'o). parly, H* i inlir.iiliig ; 1111'1 1.1. | | :f. I'll.lli. llllllUII ''It Illl'l h -hi t ta's ll.lllll lll.i" | I'I
\ h II .:II,',., IIIIllh.. fiiluil ) ':'I'.tcu I". "". IW.7 '> I 1 ; pr'tut Iettiu'hi. as elllnl'1."c.'.| ttith. Hiieli nnpriiielpleilii'lienliinni I lui.pinc| gtiuhs' I\I"II..III''eI', I .h'l' 'S M t '"111.i' I hun, r., ,VMunli <' :a' lrT. Sn-vnnnnI1%. I siuii,hiuill.iihihl'l thiut |liuhihul', lit' Ilirl H.',1 ( '.'I'll ihi.
I hfl oUlllli'K, with ll'( ,' l'l| > l huur lIlY lill" "I, I I. iwr > ii isIs '
I- I I III
1'11uld -- flu I Ilillinir-his''l I Hi". 'It' "ul\ 1111 I 1'11 1"11 i.r l Kudu ul -< tell /I.I 'I luiil, \It lintilr '
.5 i. uu.dih I on .i| ( Ilthhi' I S I 5- 'll'iTU.I ih' 'a ui.1! Iliu
'I'lllFllll I lirtin .
li'.rmit "'' r C4 tthnlil he ltyl I.)' allern.ilehrihev ; 111I. i ; : : : ; ;. ; ; :: liii'lt", ii'ui't |tuiu> iliily I inn)
,: .
: II ii,M <'l'! t I.I II",1.." I"tu- .". al ,1 'iii': i S Medical Notice. Ihrenlii. il \ HM! i U.: \U.-ll.\l.i.iV 1:1:11.! :< I I ,1,1, n, .' S r ," .IU.I..H i I I 5 :I l. '''I' -"li"' i ,S nl: "i" I
ami ttillnearcclyljeilcnliil
Ol u '. l's'rhus tiiitu uiu.lt "Iroiu thin ., I
'I" '" "
: .. ffi "i 1.1..1. 55,5 '
.1:.11.1.,"s :ill." 1,1.... <-.::4uh;,,, 'uii' > 'jr. I I1OGO. DM Bl tIIWL'.ht.'fl.r.Tjl.ilM'W hI. "I'nifrMiMinl ainh: "urmuuiliujcouu"fdliu : l$. t, lrw I"ltKr..iU'lH'1'f : S Iheir R"IIIIIII"ilg iH-yuml, nml 11'1"llh"; ,*. I 1",111/1 I Tall.iliaiM'c liii I let 111'1, 11'1, tliciiut.Milit l.KSKIIMtuI.Mvtl .III Ut M.i.lNM" I'S "-!-tiiut"I' 'i."*' 's'Ihti'ituI1| | r 'i il I ilil; 11.MullKIMI I
.v tt hit
,, Ike -
pn.i I.wIh I ;' } |' | of .11 Iii i oniiii Iiii i 1..11.1) I Itur
I i 11 ',...0. hurt .11.l i NuiHii.f' |I"iiimliiin. ,ioll
'' I'. teuh", 1''*'- \hl lil'ino an the, leliirulnitollleiT nt Hint -- fist.I ii.rtnlii,, n. 'Hi.-, ionic it ,", Him' NATIONAL HOTEL

:"IV.'olt' 1. >" lime ',a.1 utrlioriiy. lodeiiile, upon his I.'uuulumynui'l si thur ',,1 Hnvnuniili. or I'Vruaiuliii.i' l luti 1' ; "' Commission Merchant
THE SOUTHERN FAVORITE. ; \' "I Hi1" retlIun-is \nlioiil' iniilioniv.nml luilut. I Our li.crchaiili. I I i now lo'lay I'clutla.1; _
il .1".1 M III Illl'
| .ll l > 'urisis, I li I 1'riliuil' rr.iuuul.cedla. .11./.h./ II' "
)-S. > '.",st't" n.ir.i..l4Ujrlinullv ri, I.',-.IS.U 'iti.' ..-. ifffuut miii 1.ltl I. U Z II Utl1hiihN. N. lI |,,uii'l I in I luc J..I..r. ( uuhugrh'auu. I I.ro e'I".li'I'| ( 'otlon ..hil'I",1!| | | r'I.I.L I / I ,inlirr NO ". IIAUHIHH' m.1I1 Kii. IIIJ; ; S'IJ.I': ) l'II.\IJ.t.TII: : AND RETAIL _
nutlli .
"d I! '.mn. IH ..[.li .1.i.fr (.rhitnl In Ilniicuniitr) IlAMX'Lril i'y and PHIIV I neci'Miiy 'lorni ; loN mnl" with' )' \I I I
AMUIr.KNIJfJ.S.M.atteixiiiUil 1"I'IIh.1
; W..- V 'i',"iu n".O Mir.I iiuhlifluiiK..iur. >. .hd"l) .J I.b,."cr'Ikrfv< l-Und.II. u.:.1 a 1.d..c "I -
I. .il h raiuUir' \ '.'. 1'1-1"' | legislation .;'IM'a..I| >'. aii'l |>iiripro"H'riiy| l loonr I iii 1511,1htiiiu'st '
,
inar' tu 1 I' >14> ) "lit ..D-.Im'l Ottlic in tin: 11"ur Illdll .uh I"I'.U' C.lmlll.I'1"111. ( i IS Ml MM, t>t
"
t lUjl !.. 'hi" Wn' hit Hi III a "ton', ", iniK ['usc 'IKIII ilopoiiili (.iiy nl the imkii. ,,10"\11 l 0 0 'nl' I'MBIA t'lI! I IIt''I.I'' .\.
5' '. "'ID iu Id'I flrrf Mum< 'i'i'( lrrs a I :}j:.lu'X, l by s Jil Isi. IJ-aisth hut, i \,1 h.I.1 Ii "wl.I'. [.J"rl"/r k Mni'iiyVulm ; I 1.,1 .".1\ LIQUORS
'Is'rk'u WINES
Udrut Mu'ima I, IUU'" ,1 I:ll-u : Tult. uf In" i l'J.. ju 1".tl"hi" .Iur day &. .
1;. nh< h ill riot I lir.' > <.raj n. Momlny t'sskf im nil. i '.I t I tie I ll'iinp. <'tiini' I-JH lo R. JOYNER Proprietor.
.
-r, ,"., .,'" ". WIFK I ,, lu I'I I, I 'ii;
r .
t\ I f L' (i04'Ii.t. ," '"' 'WiKE. MKDICAL! ) NOTKJK. I 1'1 f''W'I'//' I trrukliml' .I\11'1.. I 1',1'I In u .inxli-'j.iriuent. S. S. MILLER
M ,< 'I. 1 1 H I---0' "Th..1' and Mim, | I Irftin 'trtin.Ililll \.Mll *. I"" I'- .1.I.ITLASKI
-s \; ln f.r \Vt uniliioluiul, Ihc al l I ivti l"|..toll.y II.. 'I.lil.-., 1 I U I I".
1 II. i.. Ms..3.iry, I I ..-htr ut > J"IIt I lea gs'h |I.| ,
:".1. 'Dt l<;" i.l r.II1 ,
thi" uciw EARLE CUNNINGHAM &
1.11. : CO.
Dimas 1 ..uihi.. r. >car li .Jtniiru Tbrtd c.it, toe {J ; 0. W BETTON, M. D., Hill,) ID)C.I\.U"I.&J FIt i f. f-i ; t. r.k 1. for fIt. d IM "> "O'- \ were suo-l \Villar.r. l ..UluoniiuMriirftirc :
I' riiN **
: O FAl'nH I
: 75: : ,"I.1. (' : (lie reicnlar 1 tl ) T
t Ji.d T, : S ALLAH H."II'A. .\UII.U-S"I"i".tll.1ilg r> (r. /,1 l lo, iituj r"trtt; wy)' lli.it; I i ia i Mahogany and Pine Furniture Jolt( | | \ '-'ttX | AIM: -
:. .."'1)0 n r.t: |h. r.U'l, Jl U uhl'-I Iaui. I .f'0uc'ahrid'n. r'hS alt I'irxu IIU'II'lli..1' 111" anil"lituilrIruni I unl Vil," 'lull n fir Ix-llvr nuin Hli'* I "lii 'SI'

rh.h44iah W, lu. HI 1. ILL Ju'' BumWriU Jon. -. I I" 1.ulrS ; ihc"K'rf-iiml'ik ,"'1 "Dliu lmair, ,his Iiii ,', liml I ""fi 1 aloli'ti aAu). hy act'utuil! |MI| ,OII I I I- i 11,1, I, 11.,1' ," ','

I 5, > .. ,<)k,Kmlor.u"rs.r.: ran D.y tw r tcpuM.rf_iifn' lhi'f's UUIIIhhsFn n tI.e Hi"li.r.the aa'l :' ; i I 0 leI IIII'p.III(| Hie varlom |Isirlu.tnatkel the 1 I''I"lyt.I..I lor the \ IMHiirnl il'jtin hl'h4 ilinini ll. uiia II.h'nl..I. i I, C II 1"11 niti .ODd 1.'tI.MIIIIII.a. ". .. .. ,.. S .' SAVANNAH GEORGIA (l'iiiiiiiis( ) > iiiii Merchants' ,
r'"r11 lime
S that Mt till' \ ulira HIuiuihlii
Iii
nil munthtilclwl la .I".tu""k DR. R. H. RANDOLPH .1. Inn laiiMil ilit* 11.11. W, H. WILTBERGER Prop'tr.'I .
Ile
( .1..1'
.. .Mii-li- ,
\-Urii- 1.0. 'I u lo lirtikliol in uuy ) .\ !t" .
fS r MI.li.it .!"'"D. l.atmt OHEKd) HIS f.t"ItII"\\ IU- (., return uf kalintpruis' ; ,. .II are uuttllremunirullve I from I IV! .,Hull' .,n* -- Mifuu. 'I.;4f/lttj.li..I"IP.II.1 1 "I lut. I.. I ; .titiPItATORIUS No 74 WaIl Stivet, Now York

t, 0: < 'Pl 0t". 't' U .I uhls-Eg "u" : "' & T.I.buH i 11.lcDII) amid liinif, 'I 1..11 I liiriliouun So. I $7 IlrOuiifhhhiIhl ".nl. hdlallhlahi, .... ..
v;: .v .;.t: 'tu> .uM.l| I ..;, LI-.. Mil I. '* I llrdir.klt 0 Ibo 1rl.10 l ,.f M. ..r Lltu thin ;purl of null iiK'ii ,,lilp, 11.1.l io'lure- A lltu.il > \ i.st <>. '.IUK !"ir.' \"JJ -.\ "
i.l' l.ilui II ,Vail hi < S i t.arfuif I II i An.'her, ill n el t altcutiuw lo HinlmirWe J'ith,1'..; 71.1 & CLARK ui hit i 11 ii, it L'ls
,. ,111 I 'Kfi'l'-in.--' |Ir. Xatb'i uirnl lo t.I., [ : ;li-li tr.itil i jju..i lii. I'llliittui I 11 ''01 of a j I lam. all l unuiiiifliuuilliunu *

I lana .1. I1*?. 'A.(lBlu .li.iulillu lniiiU-r Iroiu 111 I l.> r. dInt null a ncgru in AUIi.iiuiA .. is" Iii's l '.HI' .its. I ir 'ss'isshiS." .",1 ,In."i..l-, I > .l t l't u liii., l.uiu.il.. Sui.ill.moO, EarlcAl
Demorest's -- 2.1 pr ..."."|, nii'l' limUrlUlo I U .cmi IMTruhir 1"11' : I 1.LK'' I, o uul J. I. III.IIIHI"II| ,t C..
Monthly Magazine ----- (iriotiif SHINE
.'fitihiluu "lil,1, tu \. Voik : l I yt "ulll MI miikinxuil uui i4| llir R. A

IT"IVER'LL '. ,',.I. ,I UVI UI f 11' W. .\. ld.t\X.: .::.I'm"Iuflo fl'll'C,''b..1 I I.''u. I iurt-. Hie .\''1' ritt-r "ito n-.kt'l tin- oilier, Itr-opfiitd Ibrlr IHsUrMu 'I

: IL'I, I., .i.' 11.111(rrjnutS w it'f I. 1urhIMn: I ;1. 11.1 I.her ".11-1.1 l now is r iMfor\ lie TI1n1itio, Fln. .. I I 's.. lu.uu4 I VlJ, n. itsus III |thai Wlv Ul t'olttIt
isi fll Ilu""a. .t
WIJfe < ti. O'5 I I "
AA 5 I" .5 i U\\
le.ftl I .
!)'I l n. "wd l mitt
Ck'l lit null l
*. tr f u i ,
io -
.I.r. t Auirruau .1. eouiVrti
I'm hl ,1 11,0. : .|I"r $'l !".ii4| |1".r..N 1. .1. ij-lfirr. cant ""H 4,1', t., -, II Oi. in uhlrr | ra .. '. .u.vli.,1.1' MIVr '. .-- ..in* M 11"ul' : Insurunce C' mwn. ) IMT tbouwiud MUii .. I hap |hirh'ah4k .r -M.ll. uii.n, I iini.liluil .1./inl truruif, Ihu I 11.ll"1 I .uhtt'hi t'tlIiidllutIChhl., iiul ICC I'tt-iiriil loui.il.taj'
,I). :.1 anil Lit'' ",: .. .\ "P., ; (Ilu.tushiu' ; "I"| '' luiulur' Hi it i- ",\UI hiU'l m t',1... .. -, I .ijil.mi .l"|'|, 'I Ilic .hip" .iu,1 I put I list k .ui'l lHUI.l' Clothing and Furnishing Goods i{ 'ijun. lur wiulsha 115111) luTIIOS.
;" I'tln-iil- fa. I 'llol j ,1"I"c .
.
.5 |ru< 11.111 "Mtu, .* .r ._.1oououo.IMIiI ilui titus prkv.r Inntlio pil k..I l Ml' I'l', "')' !>''' II" hut 4Liss5 usiIsi.Iti'y
| .p.II ( 'Ii i's-il I Ulllllli.wi.ii. I I: .1. I hJ.IJ\: )
M | ':
.
i .1' J. :0.1111' ,
-. i- II.UI.4I" us tHit. l Ii-h .i ilI' I ami mi l ilicu) diet. | ..I all' .llld ill 1 so'iii''i, .1 I'll- \l--lBf' < "
nl I"r ,fd.el, d itli cu>ll Etigruhngn DhI4eMds n.' | -/uuu"s4d f'a.iti.OiYit5,1 rate .. .* ul.
I s 1..1. ; lOpr 4 llfll.iir.ill Tallalw-w IianiuIm
l Utahil l">r (ahhilig "" I till lion ,
.nh 'lf
i "I I. a> rl. ,0..1.! | I'",,, Eiul.ruIJtn Utess : Jau.'onslUe. fta I'LIIMI l ii It -Mf an, cM' i I" tin- I : n Mi.iiuiiHi f< IN.; Miml)
anj a <'O".DI a Q, cv lou if uuli.tic iwti.1 I.rl llall if lit 1'"lh"' .AirUxir!. 11 'I'liI\ ur. tlfhIJ'. ( 1. .tI,.. 11..illlawl I \0.1 ill;',
.j 'I
tic. H .tb I' .. .I tend liienturr.tixin *.pt,3l'.hi rl"1i> ,.uinu inn ., Hiu "'.1.1 ar|." j( il I h tt'. ..1,1' '.11, unit .111 AtlfX'fjo! : -
\" |. ul ,.blrl .t&loraht"g, ; ''' .'li>|ii. \W kin Wu ill"f\.J[ | .1.1 '"tt,.", I llJin uml Jut iai i ii bih 45' 'i5 S ": 'I l i5tiiihulU 15' 515 br..t. aaii
ur UUv "f tutc. au do flihoiit" 10..U. I thkt out hub uf lIen "nil !1.,1 I l IMt n rd'st', four 1 heir s.rljiu: *f f l" "I Situ V ,Iv "u Wanted, ,

M'.utlil. Miurk ( JI.llu! ( 101. t.utk oU"!o., CEO). W SCOTT & CO m'i. <>f it ba
.Auiiciu. I'lr.Mi.lbir mail.il; tnt Y>,irlt. :_. ..,.' ..n ik. ", ''nv ..-tiwn.l "inl I .'I l ia ih' Cwuuljcr oi iliv New ''II'u. I'll it b.a.hwl I* roauil V, su.
t .,ttt n Taluablb : Iwo t-OI'k-t*. #Vw : CVITOX( F.'AYI'. IN tttip'd.'hisert'uI anil "h"\ ,.
1'11110
auuui lmlite al H Ik'-sii
art' '
en
Il.r. ,,ttsuuuiforc1huat<. < i>{ _.., 'T.io ; rop'u tacli.! (IX itb>the nd Br.l*ph.'n4udpm. |..rei ANDCommission Lil? C'PI.K- laW M lUu p'I"I' 'l"lt lt U.IN.(I e."_1.1; .,1'\lr,.,I. ,,U"fUlerl puldkan..* lu! bb., .lliUU-r mill I 1 (MIIV **-. Notice to Shoo Makers I iLi hit Jhu- for U.i, il o kl.-Uoi n-atkut r&PajMhsaiIdius'tu'riii'sNsn"l

'."- *0 ,u U >ulto< 'f1 / iu W".I"[ ,x tijil1,1 1"antis il".I!| "..11"1; !ILl .'" l.nl I uii n'.ul' "titliut-ul "'&1'1.1.! 1,1' K>. ..."..' -'I' J" tul .' .' "...',. "IH '* I \.V "KIViI I I'lMriiu.l ... ...., .1.I uiuaokiua 4 I M'UL.11.
'. I. 1..0". f .r Jl ,,'' iff* a' *$! '.Jcl'Lin Urr'bnntsTA&&AHASSEL t1.111o (".& il I r"1 al..I.l onI"I ., < .jI.!I. I.i>i. itt htli.' |>i I,'UfUtn iiiml"lo |_ t niU- "" 'h.K I i'ivrr.1 I bf '.C :luree ii. J J l "I il"if' : iii 'tI ( .1!' I I', ,- '.11.. Wi\ and I.a.l.. an S t3 'hi, >.ui Oil ID
A'i'l' .'R 1.1 ".'"' .1'} I l.t, ." "...-, tiLlilili. \I'|'*!lii4 i : it'. r. I ui'.v d.I nl ..I Mint I U I itt- lit*...U tt 1".1 l In I., .. A .,-.rfl 1,11 ;.5,5 l>r ,I1'f,' ,t"' *' "sr .sD .. In ..1.1 h &'1 IIIjr. *)"!*

I. ; h W. H.'SIS.. DEMOKFsT. tin Un "' '.' !I" r.i.'. M'h i. a "II.( 11 i, 4 t I S'I"i .l" I h.l, 'i 1 I I' "II V."," 1 ll (I i-'"I,, "| !, I I'. *. a, -. ll
S .,t .8".1"> l .l \, a ,.l Ir in: I -i; > i I'' i i i I.- '. I rtv |1.1|, ',1.I ',: I | I I.II//.I-I, ''. I ,' ., 'h l lS Al I TH'.Nl' l lEVKRY :>

S 5 I I .\ .? ,AIM GFO: w aCCItr Fu. I I .lolioKltJ. .S. T I 1.1 !t-- KM, :', S Illl I' .5 I I'' I'' 'ill/ .-. 1.t I MlV r i .1 I i I I I I I I. '. S SS
? g I sI T I. 8% !.HOJll f f N fL.ORIDA ., \Mi:
,
\ I I r \ \! I t I .1. ... I. I p ,.I '
; I) S5 ; '-i I Ii i iIk4u I ., ; SATURDAY. ,
s I "I I II I Sly
.
u.ua. tu.L ..
.
t 1 &*. o Whi4.ah i I I itt S 5 5 I

,- S Ii,

i-i 4nL n _

._ '_._i_ '7 .-' ,._&a .. il'__ _U.__ 4 ? _

_
jr:1 __ _" -
p--; : '- : ". ..- -. ------- -- .' -- -, -, --- .wI .. -. .- -
-
,

.' "

I- :. 1'a./ Ii"r

.
--/.tA. j

_. : t I

/. .M.iMi.vvi. _ ,
T .
.
A (' ___ __" '. _ _._ .__ __ :

Se : lit Mi I litinii1 I Illin :
< Miri'linei i
\ liill ti ii
\\> 111.I" .' 'I'I '
XKVAMtr Volt \
I I t - 'OI.RRaI ', t. ... 0. .. : < ji.a\rmr iii! Iu it-twlru-.l 1"II.llr -n ''" i'lnli.iigtin "-
1..1"111" !
-- 'Mphyr *>*. ;. .j- _t IT t IAW n t % nnll %TPO rrinsIvI' itili-lnd I I'he -.. -- I Ibe K\i Until I', ',ltll.I |1'1''\i I
; .' I '"I ( sI... pinnint .nl.l.oW 1'rt.i.V-m >'ritnllu Il' HInol many tt c-i V" tx' ilitl w <: p ,.".1 M, \VK3ITY:- i Iwi I-

.l..tt.n. LN1I In I Hi"i n.inmn. in mir I.,m llu( u UII bakiMnlilgiii .
"
-'t Jt'C..I i.ttiorjiu :.'i..nal'II" n' .i i athl ajtmilmlal .- I'fo111 'l .111 Ixviflnlni1!' t'--.miivl: lit, < :tN"l urn- .
HH'UI political Ktb
.cMli' i. .t gton H.I I ,hat 'llwl'nmrmitiTe 1'arty iintcrnHeJaoii'Mhi nf imf \ .11* Ill '
.1. 1anI. .inm'et.i! tn.l h.i 'fItu.le II III .mMl.\ 1 Mi'i5&.II.l'i rh "
J. tU-nl Johmon n l I.- .1 ..il. II I
with tPii .ri it .... Kloiida-<'II.tuuiol.I"i".II' H-achmtni w ill | I ia'' Is '
S'r nlele i 1..1 1 \I. UTvi'.mil; in nwiprratf" iriM'-cl lf Ion'"' at' 'so In MI. flCIfltk a lime .huu-Iut ssr.u i'.iiiinilti-.' at i Uintli
fljj' ., .1\1 1" *;I ,1t..1'\ \ llic itnrtlii-rn ami Wr.lrioMiirt I, Mnnn.il ihn-at'' wik-omo "u' l- t\irn.liil..l rimH Il.lI" | \nA\t 1'.lr i tain ai'-mn. ", "' t- hi' ("HI tW t'Mllli"liiiqhu ; ; HOTEL
.flOHfl3Ceflt I "i ni'iTn'i.' pnr-y of lUJii il I ..'-n. 'iflltMtigh .l lit- Si'.iM' .* "-ite, I"" I1UIH t(III Ihi t !ti; l ,
i 'tuti i'i
t .I i bO'A. .non : I li* mwl .h". b! almojilitirj tn. rinigmiilt fr Mn H"- i .rn' Xnt'hWe .Hii.nim Ihe Ulitlamend* 'li<< ( -iiitt isi rnilMi'l i M'niin ; Ih.'n "ir '
Yet not nlnn -t win'IN in lh'npiniift! 01"1 / ",... .t l In'r .Int 1111.11 I lla"l'"utI''r
p "I'D' 11:1.1. To tint the North. I Ihc /- finiilii l/' .1.1 ''' t.. 11,11\, l>'"" 1.1 ''U'ltyccc / t" 'inutli' ; .
niinibci, of Ine 'tailv filiation nA-
I': I. -iipntHsi'T in s'lTrniinrnl iuwbiiliniciir.1hi lu II la'i, villii ill to n Iti'lt' i !4. SSHR .
I 1 HiinI'
0 i "
Ivlnrmy itblc artkh- hrHKlo., T'1 h "l'i'1| > I 1 hi hush mrf-thiiii* \ tiMi"U t Iv -! in.u ,
ml"III % Imi .tuifl4 i lit
an the I ii
ft
Althaun 1 : ot '
1 I '
fnrmril lie
ycu. liondi.l *' I "
hnte irlkli V"1 1 > >
hiii'i 0-niin-rntir I t.I. I..n te. l-uuua i"ll it'i, .),1.! !ho H''iiatin.1 tOit liincn'
Kt.'lfnmi'iili
f. tiilijriin
(
'Ie.' '""" I, I .iiti'lt'i.l! [ .''dil.u..ll.r '
| .itrMnon 1)4.
WWha7auar gl "l>le* il' "< <1 PrPrlet I '. .rt nl. in I Ilit- :"iI'in !I\ .,111 'h"l grs.hsi.nir. nbiclirvbiliil.' the fact lhal HIMi the autt el'"-m.ix'uu" .All JO 1 t'i "-'
II ti. 1"0
i. I i'i <|,'.Ic manif Irvin ( .... r'lati-. istnii.l ; IHV- IUItnilllii.1
1 : I IV-morwllr rMi Wh.il might jcftlnl"'r"r''r't'lll 111") !I., ",1.I"I.1 'oll" Wa-"l'.I.' lit. llu ItH'licnl U-.tti 'H"nlinitnn 1..1. unit "III;;,. k"I"' mliliiH.HBl ariVu-n. the tlliof UKtit Ill l M'l i I:l'. -I l> i.- ii.i.' : iI'
; Thr 'IV\.1. m I il'tp "it!" '"1 ll.i-1'irt inn .
4t North t I'l
t-ivftreat .wihoiiiM! lh'lOHinml II' : ,
iu' I.-
om.i- lon.r.l Kil i
? I", I in 'rt l.i ithlxirhnoJ t'i'1 inti-iMi-i! run u. nrd! rii life knnrtii n I .1
."i I'rrsMcnl i<
lHi itl -
On 'OOTIIIat'IIlrolarr.llIl 11 1..1.1. HianLin notnl r..nn-yltatin sit'l fmui I ih ii l tiflujupieut J01dl..l'I.fl C \ illt I'.1.\ tu' Tin < -rii < i I' ftr'nk> n ,11 i.-.t'l 1 I 'Ml.
| rrySonlli I.hlt..1 immiKranu' \I. mloptctl lynttutpnnv
lillitr.f.f%
1 hv1i
"nini, |.inir, ttc r of (''' in ihmattff ilK -will 'f Sonittnf ltth. 1ht>
wb.r'* <" rrom I., op t*li' npon Ihf ,oeilnn I ihtl, iht' f .\hIoMII' jot spl-cnr) in tiP4ill. U P.iitlrr' fhnrfin* lilt
Mcthlnka Iba''6!l\tf tj8* titianr It itr* l. ilim nr.14 ....IIiOIII.It1ats. v-ciinn, The itViMl't) vot<-. Thin 10th cix c* y-'
1:0: ., hmrni', that the "" In M ol-i-lsu- IN.:
of Iht'ttnl.
lol'l nlf impftu unhu-oriblt- inisJrtn iiiiiir
Who : t"I tiiili
,1 tilth nrganl'.vlinn from ilhihlrPis4iu'It : rrf'i.lcnt
yrt 'y II': ), uli. jul nil that llu limo artflfinj "Th.il In all ihiutf.t unput-iimii. Til's I IH'i
Ill'lblnki'e V. .n w we'll he-1 Ih.o "n I. tritn.I .' its', I heen tDfIlI'\llh a plot In IOK C crim. and lyrntiuiet, i unpiMlli I I will i I .1.! i impnilml t jU'ti'C' ac hull" "Minfill.' Hi-iMin.l. ti--iii. I'- fl -
iovciy .1.0.1 pxrfccte.lin errry and 'Irom Stu'e inn impoachtiii-nt llii'ri'-i'li'il I at ili
Mug rapiilty nf llu .
th'-m-M.lti" .1' 'I h"lpnit ilialiiliiu
1$ I ., < I
h but I.tlNon. Smith.' 1'rn.idint. anJ ,"n. to (j'o"-- ..' HiSnjlh.) ili.il' : u-1-.rilin' i"I ''h,- "-I n.ilinii'iii' "' |.liililptl-llili-iM. I t'Hi-'i.--
1 the ,- i'l.hi- III"'
"i'l"rrlo .
.1 In \ oil I ill lo Ww liiuiloii
; whl. toil n.-iijlilmrhnoil 1'iwl.
.v throughout nir ..-*. hi.l 'till mil Ill in i ll O T K L
to ml.. .' / i"I' lhi Rrin-1 M' f.'lIlh''l"nr( tilt pnrli Whcllee: .ndver t.I r ? h i. n-ti.ln I.. ; 'nr-1 In to strike lopllnr ptii'lo| n hut once i-.1111'\t I- illiiidauini'l! I a\Il- |
II' TinOurl l tn' "i
flrlstI'ti. phuti' !
i '
tlllh..I, rule I" I"1 ttiili -
trrtH 1i.irl.arou l .'ii.littI' % il.
'I/I .1 )itt gnllnnll from, '.he iiiilrn'i- ot a : "id ,"n' ..1111. ..mJ\ l.ir.t'uif i-
imrimi'iirl I. il I""o "I 1 .i i-Itill.
1 tani tmti'il I u jjituignal ', ) .1o..i. krt'St.ii'l"l"' u.ttt |it| Hill cirtl'lj
niMncnl.Mil *11111| ; liiViiCir.nl tS to |
I II I. h' ilvlirinincil I, illi-nly In uomnib In1.Ilk.I.k' al A particular. and (mm I tin ir ,leo,'Intii1 liouiet.a. men It-f Inmifnmino .ni.puil Tlit'iirt -I--l v ill'' "I" ;... 11 |u i.ti-vMHi I : riiilul hi- > -i.liInf ,, u..t c-f hti i'l'-V.' .
I'K filllll l 1"1.11 lute ll..lrnv'.I1".10.1 tl.tiileii.I' MUililuilai ro .,.I.,1 't. > ttiaL'iMiiiiiUsioDer \ i iHii '. !. '-..nutili.nt'." TliBTaSli. ,' il I i !! 1 v .1-I <
Thu-ic .ind. thoniDil
UrW. .Ik nJl'111& .lIlon, IMI-HIM they hitte liwl" Il and :the pcMilencf I HunJred I'ht I'l'- irii. !. HUIIUHMIIH>
l
. .. '..' I < I that tr-mptari 'lUitirint! I I It.: n" -ut.u- Ii mi.
IIho" .rA.m.,.I.al" I .- th' hi I llml lhi .' ,new citil war, ami unnonniv <: ", anl I I ilniiM.ind' nn.n I\(,iouallisuf l thenditiriiyiil ahI1\< N I" liin' .i"""* 'or l.rionimn' t l-.." :"" htnrtaitsl; li iii h '1 ( 1"1 is rise- iuhiulllitlsiIv THEMRKETWILLAFFOE1); .

An'd' ", Imp I"I.I.hln; now oBvrlng In mnu l I'' Ihiiapit.il th'mint land\ ol I ltiut-.il Inill alti-ti'l 'h. i il> It>' illnriMTlir -> luilt hUh t to t.ii'l t f.'r |V't>"liitlnl pniH'W .
0III" I nnleat'ni h 4u ,
ttb .. .c1f 'op" 'Itll ii hilt piVfriniK-nl" Itil 1"000'. i'.II'.I'IOI..lcr 11..11' "If this, .u luwnurx. ate -crioiillwy and. forni'T |1''loC' to I l II | >nH'luninnit
Allr.eclnoltbatab' Oar .no1edTbcr'uRorfOW '- iiliii I' In "Impailial IR.j"r" .'ni-t ttlioiuIhrr their lunrf a IM-.I nlTi-elintM VVnitVtwiitiiiiiiilii.il.il% tii-ilay ut- As
{
Ay 1I11f1'. me | "I.1 raliulali-'l In inlinil'lul. 'Hn.- nir in thy North.Amnnjrihcm .- I ..l..l .1 ., ur .,lsuteo.IsIH.suul.aud. I Iritis 111 li-triil I Ih OOIFOTABLE.
Ii11thi I
n'ncrwil .. unit "uTiiril j koritro
MUtWItbCSO&Coft.ttj t
Itt
\mn.I1 luiunii'l autit.
I to. itul "h'Jnalc in Hie state.AdtIt1h ,ilii |.Hir I.tl.r"l, bo ,\jiflfleJ fur palrinli-ni, "J'1'dC ttint_ "I. itcntloincii from \, t iiiihilo.iuoii( ( win I'Ml.n r,
tmiiolti-., -.c'lliL"n"J| h.irgi.nititsht : Lil'l..iiii-inni h : I I II: I |
The Won"IC" 'A'bt _p- Ileciite nut Military, from il* <1ixliarii ".r ilul.t' umler I Ihc inflnoncr S'chr*..*. Their t trepritcntatiTet Hi-lilt. IV'l' \". Uolll'r-tl Mc.lile ll.l !i. .- riuKtii I'mniniltix1 with a ntrnng |tr; 'P t' h ",.ih" mil iilTint ln>ni inIrndcil Alabnmn; ,are H-klu( hotni in "f 'Ih.' i"'mi''i'l'; | : ::111 U :ah.ntiui ,
'.iii... "' ycL thy tie 1 ufolTfrn.ito. Ihn-nl.i I Ii' ihotin I "lily 1.1'iii' I ,.iiiiil nu uriliT I hut i III l':1o.c: ..I iouliriiiitlii.1. Tin- s-a u-lit Imp'.rt.ilit ijid t--
To mo In alP )IIII..r..r un..r. lliml.'iiiiuHint t I .IIIII..rl'li'e! pmt'nionainni ; nrp nlrcadt. Aiuoug. u<. tnoti j Mtannnh.: Ih" I'lmrj"I, I m. il-mhiiiii, l> t-ntiliminl inl.-i'f. >iiir. .i' l"-ltti\li I Ih I 1 1Eu : -
i i. miln.nmiiiK Iii.riiii-M.f the
) oow..lreO | tiolont" fllhlllllll'\' ."', Ihe trilling diimnnhlo I IIV .h lllillul'r.lIlIIi..i \ ; OF SCHEDULE.
A brliditer WOTMTUogcuWSprU i' C'IHI.IIIUtii.n at tictim-of the i eui.tidsieuh It 1"1": .
) .Ivll IM i'i'itfoil$ .I from our ( hljjlirtt rhaniotrr, | tniioii. ,! 11011| I'ill! "ml tin r.xivniiti1.lr
i' imtv
110..1. ftlli itr-imi. ;
; v.:7'IOIll' 'YI"% '. lIt I..Tt|it fun' he .nhmillnt In Ihc appro-rat';, Iho .rat II .'t! isO ou'''O.lIlIn nfi nud, ln"'ilTernblc negro ..1..11.11I, "kh'uri'11' ,; : "" liy Mifllclciil: ct i'leiw I Hi : oi: it I illus \ r.ili; linii h-i" IHIII( tillli'l .Miliiiiiui

rlrhor fi''* Jof' r ->,liMi.litn''nt i i. nllcnil f"r lite Shii. Al- "We hato lit ct ilniibtoil HIHI the ritnl'ltinntlr liicin: by I Ihciiurcilew I ili.iniwil ..iMh1? iniliitiliiiiviit: iii'iunKCO.l''t 'ii rxutr.l -
ti
In 1..lr..r hut
null : hate and ti-ni iii'- npnn (
Nicrui'H.-.tlitit.iK P8ll&
iiiar igal1j8y'i
.r II. liailnl l'ir in 181l8hl8ss8
< Ihc mijori the
be .f nill\ ".tr..I. tU. I'liii it"tc 'ii:
'itt I ttlii.li
tun
Tho rlc fQ tfp Ih" &flt' n..lillie thrrairnlngi from( HaJi- ) alit ( Ihe bayonetVe l, Iii ol Impem linirnl.ViniM.roN. iikhliinl hi. iirihrvi! I-u
1 1" h.1 t'".I h .-'11I1' II\ ( nliicli.l't ilint ol an.lacitt.prmlslrRiy |Ioii-r The I Fl I'nl Pini'-l K. > vn ,

I 11.1\ L 1 lbo IO coiiir "I, tin I.tti l'. .Inrmn' Ilh. r lNll"II.ll"'lIlro.. Ihnl the -role which) that Contiliili'ili |I lie,. in I .nl.I1I1.1 ,11.,1.\1111 nil \ ttolcnmi'the Alnlinininn (1.10".1.11 of-- \ rh '".' --Tlif Ml-i-iiiis i ..inInimpctihm ri-mrt| tn ( Vm ral I llnnciH'k.lna-.Mine es uIltltllSt: ,

With) rarer, richly ,Iile"; "' I.I' I I hi: 1..1. C'ill- !>rnrniiHly| romlr. n-niliil io conrt will I!: oust, ) t'mliMicn. !"< > HH-. Itollrjuilxtmnl teN Ihi-ni hi.iiic anil pUnlv prareand aicnriitIf ill irlhhtu.' rc|".ri.il I by I ilioummiltcc Ill tlii-Titi-n'iitli lul-iiUA; Inilnv l"ilitt i Gulf Cent. Hail }Idfl
"I' iiin.t lif.umiit: la. At
,- ", .t ." : indnifrminnilf : It. ,1r"1".rlll.l mi ,".. oton ii: ttntnniit tin;5. them : .iiiiim lit: Ihi \Vnr | ;
svfl1 flOfl 10 I" KJnrt.li) I II I". .11 11'1'l - any miiiuli -
1"1..1 I
'
.n.I' '
| nl the iarij. tta i.I.1. ol t Ii
1"I.ill |1' the I iiiuntimii
To j--l"7liml'l. I'.ni.hnIIO"h"ll'nl'd, Atilt ditlrc.t fri isis with' the
neh "II"Iul."
I itcrtv, III
| in niin it
.I| "I..hi..11 il. | t I. Therein
yoo.'r-- iliul 0 | out 2 I'u
'I'i'li"1"' ,' Imnmr I ra.h, in nribrln tarit, h"H-a.if nnd ii. .. Inllnttiil Mr
;;i-'t"-. ". I "--' Hhil tti.Ki-pnni'.hme'rilinny \II' lIulI""I. alit), the ubjerlt of IIIIII"i..IIlIf..II..n. nml. | i hi tiiilnte' the ciinitiiuiinn u' l'nnii'ir, i.l \\ 1uiusi.itt. .
; \.n ,,. "' butt. wielfd and diMrnrlino tn4iii I "'lIl'r. tie nil| iippoininit-nt" In the Svrciiiit.lni. | olWar. tn-l In th.'x'i"i"nl' in 'il'V' M. t.r.hhihiie .-
,tii .l MlWna ,pair."i"; I 11"1 I' ttlii-n IdnlUnlimImll have IITII .nrly en- Iho pul.lie Iniml, .I fnr the re'I'IIIIt"AY' of nrbitrary'I."er1111..1.| ?. The lie like intent. III mine Luitiit,oTlii.in-, lilm-k it i -. i2.1ia-
lUAt! KrAn. ii (In linrc emlraTonil In prepare \ the naiiii-lc ttixtof with I.IM. --
ownI.
H"1 at h
"iH-f. t. lliioniil in (Hitter-Miner( enforcing jfrHluilj thi-ir cnl.nnily nud: ltiujli' briil I I'lil.inel imiliiiK t I'i-iliy:
; fnrllir' ,1,1. inch comlilinn i>f tliiii' ito it """ upon II. Inil I tt'cnrmiH II'. ) aa ..in a\1 a- i .1: iiJa'4 at it
wlmnll- o othermi ni-.iilt 4'
11.1 nil and
the fruit to
;& :J l "V''r ,.1 I '''' '. ,"niI in lili'-limc' 1I1'1"hl'ml'nl..r| of thetliinifrr \I hit h Iliii* Ihinlire :a. l'oii'pirini; nitli Tliuiiui' iiii'l -1litru \ ti't'! r>--ipli In ilat niimnnt / i'Wt'llk'U I 11 titt* "M liltlUltl .iti- utr. r-
-P i're IW aud hare, not ccitvtl In uarn the cnuntiy tiuu iiiiiin.lHli( ,! ,ii-> -
> r' IvnetvV 1) ; ;iijtlflkt'; ; ; If nln-n (',".nAlhe orjpniwt- ; luartiuuul ju'' miiult "'1'1'1"11 I kiwnii t" liiii'Ii-r Mnnt'Hi. | iqnimwi 'i.. III'. t" irf'I'ln- ill .tin h.-tr-. i SIS
h'I'II. "lllcr "II Kl"l !M 'inthr4 that hat loin l I. n imM-inliiu.| hIs. North fn.i'i tA'-ni i.I iii- I'i- I'lllii". -l.iktl iluu llnilel.l -ulelii. nl ill -.lu..lt | t "tiltcii1tC.|) thiner., lT* TIhii.f" : th.i :
.niiin lliTOil", It I-i :
rcauwmlilin I
''Ihl" I"illi" inlimiilnleil, an mrly all vitmid |' I"prvxriit lii.V i.ltretlntKn
tuilliimt oiliu mill. "t
I i.4iIe.ly I H-n-hil i
5"11""' linn i- ihu, Ih.M wUli I lli'Mn.i'* :inn imliiiiial ili-Ll S it(
t .
: 11.1 "Ihc"lT. "Wrhail) nol .mil. hntttti-r. f..r \. lUin-piriiu im >>! Mic li.i r ijuiiM \ I i
I.' fnr Ihr pnp| 'UI.II.nl i an n-.i-i U'ti 'I 1 r.iit tul tj
threnlrncil ; ini-it irl utile Timiiu-
% or Ihe I.k" 1.1..1 ( nnti'iitlnn it wilh Ihoir i-xwniliMH'riln1 I: l,. -
Iho { VlU.li.
Iii
-
; ol liccn f.r .." nm, eil a, 1..1",1"111. 'rlll\lhil| nml lilnili-r hIii: ituihi i ..,ii |Iig! paid IN l.\:1 ,Hi"'i nf ill'frnm l hi-ini! ctery {.uo..r\'II'hr.' nehi.n.ulist thi-lr delitertiioc Tln-y ;., e Ilii-m ttelrnn. i Inn nf.OffliiHill., Ul: Mv, Jj. tMin\l ItS. mt TitcMlitntl4v i i t -
Iii ;
""I'Ilrl I"rl"| i- nl ttith armi-d onpini/Jili' i *i- ill I Ihe Mnlitiie'n rule. i.l HIIIIII.H I nliili,: tin- lissulIsli l < i.lltrlillon.Nt.it ( ri r Tj'lil.if: aittl Unii.tlU'irifUT i S
nl nuo tiar hati we llml innri1 compli Iv dixfraniliis.iin snil tthiili, lityoiiilt i have eea.id t" .">. 'I 1 lie :"|1'III.ih11I1| ..i lil ltlllK llu rm'w-t.iult-I lih.-} If.n1 .- .
i' hat li'ipe \
1iii \ npnii
We I \
osio-third, I. nl Iho c'I'rll"1 cnfnneil when ninix1 nm- a, a noit mn'iily ami r.-i-kli-vly I PI.H laiimnl\ < giuiraiilnil the '"-,,,- Kin \ M'll.llV \ ..' I" H>-i'.11 l) i nu i >Nf, Murcli ;d In UK? t'n'iti huiuuluetc.lel.i' ,i } nm ill Ttit l8\-t.. 'I ltnrila, isiil "n'nr. '
\ 111..1 IH I whirr Hit, v are i/c' 5 5l fIV
lIIHlgc, ; dilioiite con.lit.ili'm, nl ii u.e- tn tin' tutu v wi'li. Tlii'ina: Iu.it |UI.H till iiionbir- t.'tuiLI.T tiniuh.pti.iiii'l'lhe
llihemnlite knew that Uencrxl irani.'. :aflir truing fi \ i iMi-'irai| "olni"f I- "Il.iltlt 5 It t I \ t.Uii. 1 a u
1 c..III'alj.'L'1'.1"11\ ri :'i tln-wt "I (
"mall..1 Air suCh .1'"I1".e ..iiitrtrshi,' ttlii'li nuu.la
and Uii bli-v iii.tf-"l .
is imnMwiil mlc'l 1..ll"
I"Dd\.lulC > I t'oii.lluiil'tn .i" .1
I : '
I iAir.mnlin.irttin ) pie pntti-r hi. x-ntl pnir.5iuiiol -
11' 'O 1111. ,ami, innsnnnlnilly' wiwiliinUulf.1 .i laenbiiit, and n-noiinfini; I I II .t ol Ih" |untit "I! 5., .4' u l t" VJt .
: III IIII.I I tthirli prnmpleil hut. like Iii iii- 1'h..IIo'IIII', Jllh.I- (111 pn.UMptin: l puhilunlo __ T.illi.i--iv| II I l uli
jm.r mniccpl with the l'ri-.idinl. I fit
I mliirI"
rcccntlt 1 olT.rod II.I I'mpriitni'$ ii Iiiiiiiki.. Kiiih a Ihrral III UK fympathy 7' Amn-i'init( ) II tilt Tlmnii: ,ami .lillp"I tl l.ittlor.1.? ttiiuoicu .*iiiu-'it'iiiiiitoii iit 1alLshil'p -
; "
) into tin- -lale. milivpel _1- I! I ... tvliiehwi.il if iialitv \t. I
t Hi.reawi nu. tbriiwnlilt .n".1 fri.in I Is'4% .iF I iln- Hill "t Iti:lil*. I Ill ( tAut S M.iulkt'lu' 4ilr.i. -
\ nc.lt mi mi" 1 Kciil"'ky. Ir tin ihri-linlil of Iho coming rnmpnlgn hlir whom ulicttutittill tiikc .. Ill "...1.1'| Itu- ir fniiTi! is inl the riit'ut "I ciii''Mlii.iuirol 'ulilt.-i: .
In iMMH In -
el"II l I"
whMi ilielntesM toil by that' Jinn <*iliiijj PolEO'tE: \4; % i\. (<. .\ < vlI.plr.II'.I'| iiiti.inple.l li-i- Ii'. hi.ik _
iiiiltwln Ihi', nu'r'i.il' |1""r.IIIII.r. l 11hl1e.lo I li. ni.l ih-ciitiil Thc ,.1IiI .h"mr"II..rt..I from the huh liist-til nf I'','r'v..1' the t'nit"! Mai' in I'-' War; I 'll'lnli ( their' nun prjirrly nilrniptiil.In In *< 111 ...,u.tlu. .*> SI '
he in lucnn'li.plt.l
him h.i-
) i Ii ii tin .it.' n "'. IIh4iCflb nn IIlIe'ill'I''I..e| Civiux, Tliuiiniiiu$: li-MiT nitilii.ri/iii: : I liken I roll; tluin A jiiitirl'il um I i it :ii u-Ititt :
: 101,'. ruin Monnhn wnnM ,,,,,,. af- tin ir i ronMltutioiMl; iilili' ;.ui.ni, A tin i.n nani lien; .r.ilm, IVha I ) > lui'll' ; heaid, ot 'ili-c| bis Ink'- iwR.(. lim ,.llhe War I HliciI'l -. at butt: II I I'llc.tllv ih-lecliti-||.| \\ illri'ii'ier I. .i iVit.1 4tI> i i II

Ihi- i :"li-- will, )1..1. I.) "rul-"r lintc pmnntmcedoniii. 1 i of the rojpilarannt tli.IIII.IIII'.C llnrrr'ulent iliiuiliire' I r.... the ruilm of I I'enrgia.; lie isliiiritig \ |'i fuml'inu" l > nnal: V.ni'iry: lli.it I Hir I 1.1c'lui..oI lUMOtirc tintichl- In huti'h'Ii| It mil II.Im ..- I'-liii'. 5t.tulniu.Jl .1.,. K...inil!. !! .' II 1 ,
Iii they | amiStcri'tary
:11..h. '
II. \I :i "fpjblic
: tt'nh "" I'rrvili-m I A
: huh luiii lustliii' from the ol |U> i'oplv. .jsli-ni
"181,11 il Is U"l I" U- .111.1".1 I in )lidIIIU.IIIIII., t Ilial unli-rt ami 111* Flies : |
diiiMh.I IroinItitlieiil tAIl"I in hU iluiy, n I H..liu.IIIIUlidll"| I'KM.KI: TlillStt Ill.lM at FIt.i't
tin
...,. H..III' -liiKee ilinmvh hh li ill
i < "ly lopt'uu; Hi.-' .t. .|. I IIOIH pohlicnl |inrlly, h been i Itti-I bti of nf Wllr .li' iM n l ninn1 education has: liecn :aJopie.l ti
ly ohth'l 1 nml .HIIIII\I"| In 1I'11111oU. 1 futrngvou' thrcnt* ih.it I ha to ". iiMiinl, i u;ii,;e.1 in hi. t.u: tilite5lhi5&hiletl I ,cf Mil" ArnijI lir.ivy onitrilMitioii Inun (In. tix s p-i> t rsid .1 t.j.iiI-; t i i

n.iliip. ; I r< ptrlnlillily"I-II"ul.III..1 Imllate lo cu-oute i partUan Unternnr*. U ill lUini .sii' .4 iiit rh.ii l.lu.-ier mtd I f.il.rhoml. tic( infnrms the :.... ( 'I rictuh he llmi-i' xniiiliv, piiuli.ri', "I |..r.MiituimrLi ': :Inrce sa ill I'nlialyirevcnt\ ant public Llu ilh j-.il.. Ililtltilll. 'i.1 U i ii .,

-.-. cjii hi.'tliI i"lii. : iii"iiui I "I pulriotiuiami I oI'Miehigun l thai I lCd into ilka timl !. pnteiit I.-i in- UUi- ill u l
the IhiJ ,ul! t'lill'n who has tin hi r41 l lieati' "tIth.' ( vtil oh I 'iiiuuilltoc I I thieF fmln heinc c ir: i'-a'' I 5 If "jk .
I rite
th.ilih. ? tthi I mlhcr (hall: ln 1 iln-ilwiii:* still 1'i'iu.i'liiejiiJ.. mt.iil C I. '
) threiit
heart, .1(11)1( "iiitl'ly till rition ln.ni i.satit-uiit,
TiitNt.-We riliiru n'ir Inn; couraR. If it' nrv n li a-viil.-d lor "pliti.ii-nl tnirln the, unit_ thiiubt\ n lush, the Nine; nf ilu-t rliiiijj' Hi. riHiuriri .T il.tsvf icin'r-in inlial.'uauts. : -la'riO.'I .51 3oiunuh ::11ii

/,'. III'' ) ,'IIi.111"0, ; vim li .* ,.iiI In( 'I\ill 4', .lilllli.III. f"i .itiiidiiis k* ''hinonil itillue.nccd I." :ami that: "Ihe Stmii'in'( rcni"MilTlic : IIU..H the Watt1 n l.irL'i ri'nlmli'f I '- ,. Miili-vn 7 i i
F71Ig ilefimlinthe .iciiir.il the
I / ril "l-it., ilneite onrwlti, \\ halvtvr mayi Niiitheru |H.tiph. are: K'liHi rliarco ni'i'lioi In < l.iuuiy nml Mil.jict lie 5t-ile '<> I I .
Tin
1
l 1.1 l l.i-t tint
g en in in .editorial minimi", "n li. thu l.llun1'ior. Irailitioin of the pni-t. hit oipusing] ; ananht moral ..ft.e hat departed frnin; the givat portion inh rvk' at litrrin the l'r 'itlelll o-k.\ ".\,i. 1 1t I11111I1111'111".1 tho tnuur-tnt ami (1U4.ihtt.lttuh Xtfi.: "nt'T.ifc'! iii 1.Ilair .
iu
\ ihI.' j ii.t aln.tilh I Ih .-..11".1.l lo tic oUiil ( .5. ''ho t nilwlftati luIntu I I.| .it-I| ,. 11 i
? In lie : our lire in-li Ili'lt the thai (Ii.PitIdtiit\ t of urnjcripliou n. II| Tut.his- S
"
:1 for ItalliiunrcUa/xltciall
iiff&, uphnlilin A
: and The -.y-lehl '
1".1.
n Ihe whiolillml t tonir.ilih niili iii .lIIi/-lII..1I i-aunnl In1 bail ..tr". '"'. tyranny, of .tin Iii I "I "I'ltr '"H tliri.iiu'i! Until tilucli to prOMTiiln.1: a luige il I i-.i if I 1 1' Am-.i li..uucy: l t

t ,!_. Coni'idi-rim, : Ih"I..ilill ; nhall ileman.l ouch I'liinii,*, eutll I.ur r..I.IIII' llii- "pm,;iif* .IIit milil.'irt ""KiU1! .1i""I.I""t' puppy' .(lujtiiin"and, Hint' pHtH. a i IIu".1 gbv luiK-rnl I itr.iuf A'li-r, u-ny iitli'iiiptii of % i it II1.! or IniMiut; iillii-e
/ ii.iii-s
II .rl.i j.niiniliU'iI.i : \\i'4 lielhi-r pnn I ly -N. of the ( ncral in-t'hitl. IT item of tiniritilegiiJ| C tl1.5. TiItl. ) l9i..lir a'i si -iW.j
: ur'I" ill n iml. ,.111.: ronlmling national ili-ix.lii.lil, pO' iLl it. The people I n"pool to ,ipioudam, uirapThiM' I ill- "vcn" lii-iii rut, KiU'tfv: : witlnlrvw.Tlii til.n me linhk1! to pny taxes aii'l :uaiit i-i ln-.ir- I5 -. S

all.1 (lie t'\Ill knl 1.1 It. Ini-nn aniMiiiin or >; t.'iiiirvnlltiIn'llinuUi.ui''liimt I'niloil StaIns' will lake inre In with1 thi-tv ipicsliinni anaceii.nliou. nt which,, eoiitiderini t ilil.ali"li. IhucI' I iiln.-.M'liini'iil, : I nriKlis ivalIll.llM.ll : iiiu' the burdens of gotuiiinent, an-l tlit iu inn-: l.utiLilt\ .11 5 >i ib Mn.l.i nfrriii ii

I'ditorlally llc'nud, ii" prnctieal, piintuiti" f.tlIho I I"'.mi iluHiiilsntt., inir for .lli.inclvoi>, nll.1) I lln-i. tthn m-< ,In i III thURiinreu Irom I tthieh they cinnnatv. the', bouth IOII.I.I', lll'il hl't. ill t" I'Ti'-lll-i, ''.I! i if r" loiKlimi I" traln'lil I* i-ilrtil-itnl In i i't.th"1 ..- "' rl"1"-- S. (S s

hi.irc'imlcl'ted. for I IIi.' Inllnttiiu Ii Hii.i., i.ii "II I tin-I \\ Iii iii- lenglh. nml% bn-nillh of Ihriml n ill Iiml in can nlfi..l to uullr. 'lonei-al\'I''' ottii 'monilen I. I' In the S (n.iti1 (ill ''nu: -J.i\ mipriucipUeil: in voting u.i.l li.ji.liii i; >'li) < e.iin.l 'rtV" t .
their lirgillitihlI .
fnr iuimisllnle eoop- piny force u* only iu uh low. 'iut i.lssuutlili liiniwliiiiuilMi'' .I'suVront tlie 'si.h! nail lionnr.il.l. 'llu 1 i.i tloiitt,
VTINH.I "Wo lint i, o nohivil ,t iiiHtil| | \ i niiiii I ll t) ,In I nt .. ttilhoiitIhelr wa.t held hit 1 I'H.l'sMliti"f : ilnteatiay \ iso it
; InllioSl iii' Irish luau thet lmti "-","! 1'lllnll'I bclorc tho tt nr. tt beD' nt iiitli li- i-.iii ;i'nlinn.
Ih" the hour Ion iacim-lbli
I I7"rf. i Ii l Ii> be lnne in that ;; ii.illi of ntlk-i ,
tlio muMciuiipVlo ..nli"II.1I1 .. 'inialhy.Vhaleter 1 L iStlhl I'll -I. ... -Ii M14.I" M.I I l.| i. \
lion II pri.iioniiein; il mo .1 > | Kjci'iiliicnmiiiiuii1 lii iut, :11".1111; reietil I :'-.irott, i Ih :..tem.t| us n Lieutenant in For! ruhvki. hea.,> hiniMllmade. i i< ali-unl. itir.ieel'til ninl ri'.liilmi.llii : .- JUti.l fur :.m i. l"rl> 'ha ln Slnh .,nil itu: .
'
llllioi> in Klmid-i. I'he ii. 'ii'i-l, Inilnm1 '1'Ii".I%'. I 1.1 our StoIc I lliU Itotrrumeiit bt inilitnrt pottir.ni l It y nu onlr.uTi-d eilizcii of Savannali toeiiH'iiencea A\ ...hllIlnn.lMI tilt, st Huil'-ocy ul ili< C in.ttiuitii>:i .i .i iwljll.. 1111! .ill III- I'-ll -ii.lsub (?; l* ,,, ,u. jI'.t'lirl.
l'rillil; Ii in.lrt, ailritenienl, at 'l.isu'.vrrt of "ea,.' IILCUM' inilii-'Un.Si: >.il,'. cmliT anil r 'liiilin M-ili1 it|
ihiirnl
the 111,11 F
and iiiiiph. fnr I I lake *cn 'nti<>ii Mitch i lii i. ; whole ii to lU p.
4 nn.t
sorlnieiil of IHI| t. ,"hI. % o their "i.lc- <> > reltellinn of more fonnMnhli pmjMiiiioiislimn lU-mou-trnlnl by Iii'c, icr W ,. ir.tnlw III' iili/.t-li9 ol the State In .ilehs ..111cli a it,.. rut 't-..:. I Ii i-lu I .itti I4Is It i u. '
lo.r-; Milmill tn cou of truth tint aliaii'l'inviOlu': ri'in trite U-IUeeli Ii iii 11i iii
Hoc ltailii.it I '.naWe re-HTtlully| .hi'd out the i-uiinM-1 havi llir Ii Pt t- .liiuuI
"rk. while' Ih'.l.--1 Innii I that now cimeoclnl hole a rru bulletin*. ti herein lie narTated the performancenf : I' ma.-liinuy "t I Ih11 at rilu"hl nl uti ill tcnJ In liuitilu euhiL.ii'c'. :iutri.liyiinil i It .)L I.Lit
rv-ni-li the
.1.111.lr.I1.III.I.I.1 I'ud mhor, pn..i .-". ,-.Ii.., li-l' Jrihii: tthieh n cTrryiiunlir. bv .the i>lronn nrni fit. the ;,,,\'l'-. nml the priwlilconnplratora feal, nnd hiteommnu acute waiplaced > I' long ,tn-forr'li-cWon. llic .. tint'"ill l'au', il'1''! tin- ntiir Mibtt-rsi.'ii tif nil law timl j"iruinent i -, 5 -ItI,ti L S

I fliina .. M'1' 'I'11'I i"ttpMironjnya | | liko thill..MKIlt.' wonlil ilo tifll l.> .se* lu.lnn lion. I'.v' tho eimiitry it lull he announced lhal brinir mailer.II That HID t..l.>l'lU>n of tin li'MtiiuiInumil : al II- I:

the 11.1 11'lr bn- a 1..1| i hull il'mii,i \ r... Sll.! -TIlV KjcfUt'lTC: I'nlll-, '" hit licndiinulei;| : n ere in the imildle, and that the Hull-1( i i. ,St illicIt| al ..11! lie iii..rauhmiutiiriirl' '| I ill it i niiiiiy: u-o. l ci'l/vlia I fioiii aii'll tent

f I high ropnlalion. ; uluji''I nl'lhe' Mnlonf I Al.ibanm. : IliM in .thi'cityIi in that rcccnl iiperiem-c. HIUiifrolrcal uire tiling: A""IIhid. ", .Majnrliincrnl :.. Tin:- nii'l the Scn.ilc. xnlli Ihi-l 1'.11111': (iflliiMiHrnmfiHiilIn iiniui riikia to the Male ntar.l I Vr {'ti'iinMami 5 .IAMKS;1 ,J. VKLM.BOOKBINDER( ,

111.11 lar,;" lil b(ri i.hig and. j j.h put rI." ; iln Tho l t fnlliut im n-sitlnlloiiH tieirniloptoil I'"!* ilid l t nm trnnlilo, h u h h 11111I"1I I -. I th" Mi'(.'".\i mv., No ilcatiov hir hue rut iiiui"1'1"-1, '"iii'iitan.
, Induccinonljtollcicd In an "II'lriil% ; -- tli.-it tthnni I I'l'iicrnl Kranklin nn.l othirtater I i.-ii---.-I .) otin:v; lu-r pi-Di-e aiiil! lin|>pi
"Tho ,: :a in-iii .
finl'Hi- I
rmi- II' i.s.t. I-i' 'llml n ('","ui dillon tit Ihrtthilfpii'pli "'I hi l.r..t1iIIc0" the while oi'liar-l-nott limlin thi-f iti.uKI iml bolieto\ on ".''h. should tic new lievTThomai
l lite ;
who \lit I 'o r-iCMk ,il.iiJ'.1L'IU'UriLaOl'ti.4nilr'
1.11. ht.t iii "I l Alaltain.i.! ttillioiil' Ilii t'corcia; fnilieaUU, l,-liltini 'to Hie tt : i
piople, nre i-xlriiiu.lt l .lo nf ") iloiniimlinn uuntterslili,1 '' __.. .. rommamlinctu. 1 Kit M\v.I Much I i Tin- enttiniiiun'T vliluti'in .(: H iihi.ilaud in aiMi'mii' tu HR n.imi. --
pil.ll.le ,"rl". i opNrMil| : triihoul hanilinow. ? h\ ol.. fitaulon" nu the. ui\Ils byietn.ralll.inkt KALI. MI.
| vaicd Hint In
/ -.- li.'iilii'til, nil.rnle In Iho iMirriimcnt. Irr nil l'i ./ ;. ,,',.,. I H.n- : on tlicitcvc.tith.hy trlle.1lIIll Imxolrmk Uir lii-'hi-r un;is. I Haifa I : n M ncd l>yIii'l c l'nnil'.nl.i I
mil (
: .r..III..r 'use Aiiiu-ita: | /' "|" J
: ,hi,1! ii|, Blank Book
ul. i Mamifaccnrer.
r.m ill-li Iii- t iiill
.--- i.- _i --_ i iillc .111 1 1111'1' .11.111.1\) |>irM.ui tin* i hulo.t.t| in .inj slit tuu : !
I\hilt ihu ninth.
j. Jud i' nu I million -i.imllcs uri- ,
ciirhth
.. ... with the on the or by ;
,
-Vie hati- hail I IhiIHIH ur ". anti-it I. .ui.hihii nml lu -" ill Klnriila, tte hare nut -tthile .IIIIMII i.r hist.jiiiiiuu the tihnlc I'h'n| ul iiiiiii.iriicli.nilangraii.

.' e- I'l.liroNtl., r 'all"h I. Nntii.nul, Di'iinK-moy I of Ihu ualhm in the aH| : bite antlbinM! -. "1"111..II.li,) lhi rioriil I llnd;, Ii, ',11'1') I mourmtd' onr the "l'lit-i urn ntt.hitttl ; jul.!! nml a-tur-i- UiiiiuiiUuliJMti.in. -..., S S

.; ;;:' : c : llml Mr I l ttill 11.1 I nut, l 1..II.I.illg i-l.i'liim fur 11 i-ol.ktsl .,Vii-i'l'roi-. ;. eal r,..," and .1..1' litorol.cuinc"' ili-plitcil) A Hide IV* tin* aiiiiiidcd tc-unliv |o m.i!>iNett -
toured that
; -; ; ,; \ il Its ticiil ; but it id grenily, In IH : IaIrtruhis flaoliSiil.sfl | > m.i; 1:1 i.m inM vmn.N ,tmI '
I Jt dr Ill nl nl thf I'niH'il Stall*. ; I 'I'rlnn, llu | | nf t lit; >inli'-iu ,li.i.U.lllalnti .
ill kii ((1"ri- .i ."'I.llh lit-11 ItniiHiiru renrRiidi." by nlinill he nn Mjrih'! .'. (jeinTil 'I'll 'iiu> I ie e.ipio I .L-I-t l.- ,, lb.,1. Ujt |II| fc .,
aolite I llillilenou .
Iho -
; ,1.1,1.1"- .,l. Tlul iI. in I lie ..illillll..r IheCouK-rtnliTi: Ihi SlHlr I. in..re Imlel.teil. In" i \\ v MiM'Tjs ( K.iuv-. .. : .
: nlln-c Inilur. ;; hmi.il-t ui. h I .s u | ,, t ii: ? (, | Min _
.Yi-ir. mm niinlil hat iliw, War :
: "III""lr llii'to I ini> journal: The 11 I Si.id. I t:."-"lIlil"i C""IIIIIII..II..ho"hI. Irtin- ,. cirrted by thy ulei-ph-M t tI..t- ..I. si".nniinl'hir .uri'iiimlril. nl \iliuia' I 11 aiinin- 'Ii'II l liU |>rivati': Idloiiiil tlhiii-t tiul. ii. ..ui ,hi-.' .1 .1- u uI' I i.l / ,.- bi.uiul( in, am -It I. -

I Ihc L-heaH-| I\iil i. 1'1"1| pnlili.heil in N.nlli piuIn n-iuli-r il ejnilieiit or iieiiary Dial tin' nttimomi fuir Ih.' "(''">til'iti.m.iii'l\ i-itil u'"teiuniont" ..U-tll'I"! : Mro font in hit ritunlIn.: ttnultl haIr: nml then tKiliii tin'V I beI I 1'ir-iilrnl 111Ii... -.. all il.iu.iu. The Lo-iinilllit tn iiit n.i-|>til an nriiui n.i i I I'.irliriil.ir .ili.uH.'ii "..hiOlflir ? ,, ?. ,Iur.tli .5-
l Ii \Ve hue I (.' 'lIli hill Ire callvil l at nn ciulioriln.t f-lautoii: ttIiUt ar tii.'n of the ii-il iimdii'ljntirtti
) one t lit- ti-r) .t. mill! Sink1 '"' 1..1.111. Iruitti.I illative tn liu cull i | i S
.. I"IM Inreeil In r. Ih'lIIl. .
"r..lit.lnl alH.nt '
it 1"11 lui ini'vTin
( Cnilti.ko |
the tn acliu4
termnt 1)11inrry ) I II fcltall hate I |Hmer ; 'Ilaij 1 .i
i-iininientlatmy Uji.me| tu Uir I lonilluii" Bulldiii- .
in\ i
J NI"'k'I. I Iic.r"e. ;.1) Thnt iitg ejii/ent I In- iipiHiintiil lo ri'pHJr all F1.tIi hI Itihiti inc. tilt I .ip ili.-r I In u mi-la- ___ : \\hi-key Mctrv ( niMinis-i'iij

811,1) ahilily ttiili tthieh, i i* <-on.lii1iil.. l"I <-hliix'tnn.. In reninin there, na InnK n. inmi ken ifful. I I.' v I lilt- It1. triiimpli ol "miM II ,iltisliOlsi" ti-'l Its liui'-liaiiiitiii, ami i j- |'in-Miiii| "fN" ri-.|.11.i I.Om Iniiil Si itNloriMl Il.i Ilim.lltl M.I.-.I :.. iv.s ,; ,
under.I.Kid uf
Imte inti-nult' ol I I'.rt..: ; "" I.; I 't" t-M irit MIt I t -is el| I cinuiinisIu.sue u-u riI|'irusl xmic -
/i"'i'irii ', we .1".1..1 thc political
Savannah In !IAii
1 I If the 'irt repreM'ul. \lreiui-li.., an hiri-uhaii ellmlhn I h timl 'lu'nuulil ii'inr.i M.inhi'Ih.:1 \lmtlaiid: I-
'tt-r i.l'intfi'iiiiiiy.
' uliennml d"'IIhl.II.lir prairo, Ihipt" i'plo.' .mil in kup our IrlemU of I he North I.t.I' luih1t: KI) t ,the ;"li"1l1.11.1 h'Y" I the uu-lpii' maiti-U > lilimt.iinl I 1 f.ruin.r m d.it niir:? .tu ilfceiiii4.iclii.il GUANO.
MI the ttiili I llic l..\ at t" u
ill"rl..1 halii) lite -l.tli nter In framU
'
made
ttill ni.-iiiil' inmplimcnliiiiii'lil :a ::It i.i.I .llh.t Mulu! of Affair* In Alnhmna.'nit IH-OU (In I i.f Ihe il'.li till lhal the Impeachment I ( 'lIIlIIil.I. I- ""\'l'lI1I1| ->' K.nh: I, llu'iw tilling aetir.iiilf.| ; Tli'j I i>-

4 Iha ttt* hiui-h-ari'il. our inr.iniiih-ni .ll.iilin. : I That the (riemlaof thai: "Ul are cnriurlIr "luiilillr iiii'ii"ol, ( Ihe lt.iilicilp.irit.I tihoh.itomignr too iif-i-u-ii lit nfraiil In Irll-Ilheh I easeUJMII (U'lbrH.r iT'ill"nJuil Itt tin >Kt'iiillr i. ua. > In tnl I.t ih.1 Sen-iio, nr. I itiii-:'i'-'.. hii'liin -

1 Kveiitlien: IK; t-nn it ttanilin-elly>trmil i"I.' mpiIn| nIn\ |u>litiiH i t'lti-M-il'; iu etery in mainlHin: ton it and nu nc'lve eminty|"of ililieal the orxaniiiimi 8ia'e-, i ciMtli-il n Cinirlilulii.il. In 1".1ilkll.iii-h an.1..11I.11. Mi-ul liThe :i itlo -. Iho single ground ,.. the relifit al nf M 111I11.11".1 i,I ia: >i "I.n;v Hlavk uivniiii ciukv| .,,'Mil HI limn: w t Ihe i ..I.n.1..1.l.tin1 I bi joint t lilt ---ti'ii lu, Ifli In'I,it In- miln sU 1.1| giittuim d n aa-i,v\.u's as ; :ii. t' tilt| 055 t t Ur'.i'd: t *'tif ..T't'i|(l lit t..ui| ut l ( S

make It palalitl.lt- .im .
aliinl ti-'i.riiii. eihlnrklln tttih M liiw to till n-aily tiisnpMirl a ii hitu "'- ( ha.I.I'r1l1ln..I..I" rake nm.in Ih,- "! l.uiiif ( ..;ii I a'ljouiiiC'l.Tlu '
(lirre \.i. nltta.tn, liii mlildle .,' lamliilaltt. fur rrr UUiit lus 'I 1 lilli'' hill I tii.iV.iii. tueIiiihlIlty leiinllaruuui'a-'
Liiiialliullonal ,n''lIIl'lIt iimler MI| mm i-'n xir '."II.Ii.'e.IIII'"l'h' at iiu- ;;m
.1 a lug\ nl imh'M-mli-nei'| ami tsiih.tit hl h, pt'tiiiiiiHIU nrUo HIH'Ihate I Invn hetiril Ihp.[ 1\\.e'I'IIIlf| ut' .t..1 >>il |lila .it l.l.. t.> Cut (Illi hcrTin1 ; S
in Iho
"RIe '
t
linleti'i' coDllOKcni'lra Ihe I |IIM| for rhar, it al-"il..1: the I'n-Mih nl.1'liis .- viimruni nflrneil tit fire.Ni. .
I'lx1 Miiiinl n.lmiir in jnnrnall"iu. ofM'Tnn. M'.u-lnneiit| : Suiireinc t'uiirt in-i'.ay( juru.'tUy nit PHCENIX GUAJ O
UloM
itlmvt1 of Maillnoni J. J. ,
IMir M. l) i ,
1'I Illhlnl' liil nx. II. K. j .ibtl.tie that tin.) ini.r o.nil.l h.ite enrriodtheir "cel.l'Ie l it alike ridiculnttt nnd liuniulUlin I nouiul'.Xil ufilkws: 111\edt '111,4 Yniih., i Jlirth I :-Ilirinini'x: Mii-cimi t
I
TI.cl. \ mi : |Mrhnjpnhli U-- rnrwino. ol Talhutejt ; hail l hi. Inaleil Ilinni li 1111.1"1| | '. ii ill sill In-- tilt litit- and nn .1 tit tho animal I MiyMT.I> ilti eel t.. i.ji.,1,11.,1 I ir .? ..
1'1'1. tint
il Ihry in ut'lhl l.il T< KT Ai; In ;
>InI'ilo. p..iut. ji
of I III'on tthn |ni. Iii, uiii-.ii.i'.iuiialily
and Juho .
The i'ijnnitl ;
Komylhr. .
-Ml far w huh i I. t',1 nun i' ,'%tclijs t h'. nrtt It'.mlall of V.llnll ;; men ; | ; I '. -i-deili.iyid t Li I'm I.. it I V !Lui. iui i.lniiiSKWYolik. l i-niiil rrij.ir_ t Inn .,! 2.f5uj-,>
111 Ni.rlh( In I lnh.ilfofirn ,I h ttero app Inten-it inutiiiuolfrinu
illi creatt-r :. ihlnl) rewilnlion. thin Hltilo who hate I Iirelnliiro liUin-il. 11I..1 l : iliAnllr'-:iimciilill lot : II, *"'"l fn>!iorii'; | libliI'.l N.it.'i.sfl! .
the committee( hat Uir.iSritnltln | :
His )
character auil\ ixiullii rn. lI...It''- -l.. tin* U"" ill nt "lieC IhM perpetrated .\lI'; in oJ.,' until \'lIIl'ld''l.| for tl'iO.ono : .u p-niuooi.
inlliii un. : in Iho .rlh'i --- -- -arurtly In lm-i.ntnci! .Iho 1.\.1.111"1\ ( tin- nlmlot'ontrnlinii I n fraud iijvni I lies;,. and .1"hil..llh1II The Vi n-lar.v sit. the 'lu-a-i'r> .lcvihe.hhiu it ill die (ruin I i.. hum. A |..irii ticirttireImrued % Ui-ut. 4.htt.. .'i_ 4 u YIalIIsiIilil.-it i.lil.n-

l tov u U 1iowt rrI'I.n climiitt.i.. II fraud ami ii ." Itiulhi The pi-oplo. will at ln>u '.011".10.. an- il.jii| in II ;iluiv_ .( l It ,'enI' \. fal.u-.l al 4 S.MO4. Tin t..rill.i wnbi A i .tur.- i.t l9h'ls1t.iI. | I'KIU'X I is
cm Stall1.I which might lo iu.ike ti try >ml lit \ MiW ABPKCr Of Tlltt rlnK.Num. Tilt imxt prominent hauhur cut the 1"lienll'.I 1".1. Ihe eonntry. 1"111'1.; lkoanI'.ICIII lin-k (lie i11iIV
mau intented, in Ililil', I I ii|.. I It i if ini't 11t' of the frieiuls of f,. Jnlinx.n are r nuu "s'r jierceite that the ttholc iuiH--iihiiniu| nlTnir. ollc"l I t "I ( _ul.suI Tneut.t1glilnuliils tn-re Ii'inci1 1,111. prici a; 8jluln.ii. *i'A jH-r |,MI i'I t .'ii.' _
Mid wlthhi'ottn Up* lo ,the n titer ,.r Ihi., t ti. $ 4u t. I I1 tiul i is I
1'[ linnot, honorable, .1.1'I tr-u-- \\p.>ri-i.ii' >f :ituliiAcnUmculurt I 11., iioliil Mya .Ihu Ktvannah< >"/t'Vi>tnf niiuph' and ni">>t di.rcpnlal'le parli-mi trick 1ta IllS .Ilil..r iIu. I II.. .' 1..1. Ii ill lii- j .r l.Jyjt s a t i S
il il hJ not beru fnr the aid' Hliii-h titnveinil Tliul.iii iiuuilk-rnf ihv NaU>u i Uikiavert fi.-b.or ?Vi imjibU' I-l N.M.MII-
.. The iuiie.iclimeiii' tins lia-c\l ill k litil i litirr.iu' I"'\ivirirkj ,
III.
nd alUnioHrZuly Ciitiruil / Iho, Illi 111.1 t. timl tU w-ljiiq .,,1 Ihc UIMMT' ut|' ;nothing | 5 ; I
"Ie.lllr"h nili-iimn. Tin KfpiiNitIn ImpfMhiucnl will In.m tomr i of tour imqt cuiinin--| reln-l Icailrr I'lIlil'"I"' .I\ "if I JWllovnl; : \ lf t yuniLU If Iheontnuiitii'e I I iiiii? I I fill!, Ill.;; 1\1KU>1 sUiui) tiett u nf (iUu: Pliwl; nciiiLmicli'iu plan PI UII NU. I I'iua: \ I IN ftMi, ;

Northern p U, IttprmrnUlh-vt' res-wet to ,Hie Ci.lltiuliuu HniiM hati-liner lu nuuln- .101011 i huh l's.t thai ii n ill nl unceb 111.I Kin: liull (' ..tlllililuiHillri I |lout I aK.lill Atl> r lti'f.iiii i ; the Mluatiuii. Uicn.uilui.ionaititiil ilirrclfruiii, l\r.t.4i A. em. m )t.i-- ,.,. ii, .
i roncbv.t llw of I Mctropoli'aii .r'n 'lii l.-ptllt_ npply to him but will ilefeat itself .1.... tll.1| M'-Kiv. ii lin :atvmiiUMin. llic "'.11 jtSa\jiiinli.,<\.iKncia.. lurfalVc ,
Jlh I U rt Mnuiioilin.Wr
l-litl altir I ihn 'i.hiu; 'ni"Is inr uliiiiiilnni.n-ut ..r I nl i ii-, that il ttuuKI proli.il.ly IH; a> a. ill -
Into t :
eonslniitl eomplrlu i .
L and il >.- 1"Hu.1 d ,,llnt.l.it ill that,: lie rvxilntion \" *o.| by the I lluutu Iii; ut fn.ni Kiutiiekt.lu \ nin1| : ilii-- ln.-! v In. is1.j ; ,
.1 uninr-nlll Ir. | 1'retiilenl' of the neitreouhl bait gn| ,,majiiriit lu.-itlur the .illi--ril ,,,".n n|1",11 which Iho pa.vi;e nfIhc the 1 H.irxen;, 01111 vtrUil :auiriiilmi-nt if the v. Uu-; i>. fiiiiM tinin Nmilicrii i miiiililll'li nil time, to appli Ill Clio a- ilrallluiit
II i 11.1'llh"n"h"11 MTIIII.Aiulrin JnhiiMin .
hoio| In #ec | willioul Iheir aiJ"u I tot lunt Hi.cnneumnl iir.ili Use Inii.i'liinnii arlieles.( wl.i. liiriMliciisn.l 1.'I nlfidmiMini into t'lin li'l. ituil .' .pnnnt. ..r oUii-r 'jti.ij.inrmilit.
awl ajiuo, rvM.liiliiiii nn> pnnnroil l. nnd: anackiiutileilgiQienl I I. ecu ta tu | ( aliillatej : : : : :: ui- aaiiulifiniie '
our ft t ite.Nl l'uil," Sink* whereat. ciiiiMiluliiumlly ilK't. J I[ Uri>ri-i.iiMc.t-.ir.| IHJ-
of the li"lim" iy of m.tny pmnilui-nl K.iili of III., .iIi'' In inaiiiuiu. the xrouud.If .- Thientli xxtlMiittnirlrkr.i ; linn- Knigi-r Milii.iry h miuii.nu I ils ( Inlirull> it'-a Bin! (l'r"llill\ lillt,' -
--- 1 ii-...'iy, Mr Ji>lm-on I U ViixTrefiJent fast thai lie ''."Iellli" ttnnlil mil. ami si I |ii n.e it'vlik tbev at 're :iil"|'.iidVolt.
lilt ( "
\lr.ll'l Utiiur.iIii 1..1.1 l-lir tdilforoul I .lit; .1. Mali.ilutliiirjinj' 1'ic |I"oni-nami itulk1 Cal leaden In .11.. I Ihechar. it 10, be ;pn-x-utid are lu imludetho : ,,u Hitiifjl, ",lid.I.'C'I I lii In Ntitir4licMine !" t a. i. lining im harm ill il.| ii n-gimi. Km tu \II.uN. ( HMN% .\ ( ii

piiblislii-il; in' ij hue ilratliI hate ended iu a pctuiMimt aud hnpilcM, ,- >e Itticiriimliaio.l| l-v tIe| |11"1'| t,( I tolc li :n. ..1 nil all. e\'I'1| | ll'i ln.( "". tti'.. tOtitr.itV, tuviiiiii ilnuhiii... n-.pn.lfir
liil" i'f t. .i> Ilr ( Ihe l-nviili'iii in eonuxiurbui
I"lrl. : Ihu lit iill i.l Frl'.niMj if _|iin.i '* |I" laiiis.ru.ui ot 1),, ;( u I. : .
pinlMiiou, ou ) tcniaitti* Itvlf, u Ihu tunhut-he|' | hll.'ut tnal \ tthirli |10.-,1 liy (I' t I. law :ui.I hit uifiriiii iNiliiicul( lucili.i uhili'
Ariinl Stillbornc\i liitn, itte, 'lil.III111'' .-I 1 ''hil i.ltliTr They argue that thet'outlllutlnnI.H 11'1'11"1 | \ 'u- t:., .
t rnnlilnl irtoru lii.l ii ii lice ii m ule\ in( rv .\ |I'n>:''l tijuiil IIII" h' : I..II'I".N| a> ill lii. r-iin4 a'lmi.' >i.ii. hull t ihp niili'lrin.ilol -'ae.niuh 'it :u
Ux I I
ofarrui IU-tiiii t <
{ In iu fnrmor, '.. l''h lrl'Itilliriy i "I PIu y In CUMof the tloaih' rr4gnuitlun or "mil.lir ba.i- I lu Iii nurd,.. ,...1 I iii length thai inn 1 n\t it iil not all" i-h| in (lie ;rint.'il. llulli-r, lluuui.lsiinuhi'e
".u r
.ulia build il .II" lh hlulill llictliiu- a,-tI I I.e! his|], 'V5 .
fiiliu-d I'ondiliiiu nt Ho: ttli.iliinillilltin' ii.nl.iliii. .I| ihu 1'rv.iiliul llwl the Vice Puoh.ti'iil prttenl lloiiie I of Itopn-wnl-ilitm\ ,( and iii I Slctiiitril -leiil'- riil'-iliii 'iiiiii; ii II i'Vni t5 iistirv ; u 41. & itii .it i; a ii.- t
i.lh3ert .
l'.vlirnli-m 4tmiI. Il.
in "In IH-rln-tM-hirtu am) diuiomhutii'inil it ill hate pad ""'"piil'lie,' i i. 1IlIlIg lH.n| I'M HI.'Hi.. 11 lu( itch |nr tin- I. ui_ .mh It.iin,. |i MiriottliillyaikiiottlcJ _,
iml : Iml Ito ai-.1 ;
wonder i.I Ih.1 HBlt>ii an Inrgir .111 litll I In- l'II'I.I'ul;; Inngtnifi1 :: t ;-
ttoiiU liaro riiultnl in ihitu.ltohilj.u if iviiaonliuart the tolini'iut. nil) "..11", u ,-....hl.k,' I iitauiy-t-ii ..,..11.,1 arc tinM'IIU :><- is Uut. KIT 'upuuu.t( at HitNj.ith. : -
i iu ti in l"Te"i.leni fnnn nfllcf etui
of
I'hoy' an*. lulling I pul'h-hid : > .ilinuiImport u-.. lIt Uieiiiii.intl Ihe etlramvu crfi'rls h.1 l not Im u iiudelaiKvurc lli.V linixu in, Hit e'''. ii' ,. ->n I ihcr ntn- < !Im I- atra % ,_ nm i
tvr nHiM.-ui/i. the MtinICImutiiu i ( ..I Ii'i itllli! n-.itgitalioii, or iiuhilily lo di.- l iriii" !! ill Ihi. lime I Ilicr. wmild U in h-! to' knpiu.tin tthilexloitn. ner u il.tlL.LI lImoS t' '

!\ mi rt-h-int, hi.. I 1"'I..1,, r Ih,' ual.tti: .1...: ihv l..\Irt .'I)J iute| V' llI| M i.Ku'; ,he ,.."It. wbiih wvn. ,* in..itiilnlbt | | tt''l; :' Thu, iiiililK Iiuni3i. unit siiSeriui; In I"'I olA iKuimni vm>,h.. II it- Trlkr. InitilicliiutlI hut iUahtt ;li> iuvr.ii' Wliii i j.'uy ilii j,. I I 11 I' *.Fi --k *. "lrt* '-i.. II !'T TlA.I -

i'ifi. l in that I i-lty imulautiou. .I Iiall iletoltc IHI lh Vk* i'n.iili-nl the .ul"'nuini rci.lgvllziiiul.rIil UlUII..1 poilll I iif tUihlMUll Hill itt,, Mlblllit I-t ..I. a; .hiug In tmti' nnlhiiij lo .1.. ttilli it itill 1< .it i.uu. lilt l.\ ill id iiu ,atintlu fillci.iJUiia lul SLuuIi5 uut t
mm
>:: tin nm
n-jr-ii tluMtff'.ri. nrnmule 1111| :m hu, ,t audotvry Tin Ikrktta* .in.I. ii lu .iiturni the "cll.le t'tc I'mnniauii I li I i.ccit.iil. I'luiUi.V* .\I| 1 I---------------- -

lj prudi-uiv .11.1 ,protvrhinl uvu.HiyWhat 1'i.i mlrt_ u.ioli the .1.'I"1.f Iliviluliiviillhrrii.ijiulby lu bruetlt tUi "'." tb. n ..irrniiir i irinmiauert Ihe itiiiM.tiieiil 1..ln'IIu..ot 1."I.I.iI nl'tt l < x; |'..ixiiii:-. ,".111" )11'"I-c| jiljuuniv.lIn ) ..i.inul t.ryrilnlijoiiT lilt t.flK wilt ? ,.rs-li,1.. j -
*< lu wish in In I *lil
in Otl
II"! puii hiilu.lri.il and ooiumerrUl' {inu-rol hut re It. u IMI : "k.-pl
) dott ihu fuini-h iimti| )Ir. Jnhnnou niiileml il lienMaryllmt I the o.'O"lel"l M ,;c"I'h1illllr.'f'| .uitai.lf..r
eoninie.il.iry
a ,
Inducliiir u. In IH I m inn : l H.iCI: Is Ml M.IJ
I ili.iln.il.olfivtofttnr" Tin tort 1"1 ,1"11 use ilulUi of the Vhc iYckklrul nhouM U- ,ri-j.inl ru., lie ;r.i'irt.'ati'.ii it p-m-'t' o.iii) 'ictil piriiiaii i-.i.luiini' >nrritt it I". ivdrnil tii (the fmuinil'ii .4 .i hcilaim unir nu Ur.ton.1 Hi 1 lic.ii. tui au0. u i5..s i ; IMI
"W 1.s4i h. |
itoltld U1 .hit I t.i.t Insucitimb'% I.) Ih.i an.l arrordlnxI.i (thai liny wervtbiirt.lt ""( u \i 1"1'| mali:nily inwartU' ihe I'nai..iui |]K. I'nilulSiaus. I I on l tutu; i hsit'.r.l uu-1 iiruiiUst. unn loiV> U-inr-t in
iii-i hsigMIhyaolseulbes-icrsun1
tie upposcd liu-nt.1 of the rtiull are daily .li-i'imiiij i ) r'tmuiiii'if 1111.1) In retain in oftiiv au iiulitidudnnitersalty I.> I: A rcuiiiii, .ira.H-. ....,i''..' it,,- iiii.liiiuuliit i profit l.y llcni in all tiling tui..iitituh.
flit !Ir.i l botit in touiHllcdA | I. I the .Si ualv t|,t"I ItenUfnt pro frM .w, nut a I I lion l.ilU!
nuJ H-xxiUilru"
I
i Ilrc.u74.. a \ I thediup|laiii| mm illalTcvird and I .i.f ill- >.r';|"tiui uUrt -
mli'Mtt ihc
contemptible tn
j ,,'hl Vii t IiiJu lit, to |'n Kleover ill deliberation. laic t'miti-niinu a. till t rest I in the JuiliiUry I'orimittcrThu ( Wll vtVe iu
> uiiuibrM of Ibc ui I, a a l\ % <.t au i
Mr. Wa le U : ttholl' lunik tif Ibe. K.oplf I Kit'4J I |\i j| uuil lui'lll N-tutcri-MHiki-JuuivacliDieut \l M<.'.11111.c..r" ..
.. Ii LIIL't Ibh that < uoi 8OllTllllR
uitiulMj uf u.1 u't rfU:1 iLctsuurni tvn.inks ([ Ni-n :
& Law Iraiucd fa.iI' IIII kiuj! il Iiing i : ; u-avluii.ni lim sir 1itni4T.btitp
U'l f.nicit m.rxuttr K
t'U'iu M !
l I"la'I'| i
I' ,.; .irlii : ornipliMii( > t.'r 'UII"11 '.iakeuu" \ ite l-r.-ivli.nl', Ml a ciiaiur itMU Ljlilu, utluri thai alt pirttVllt iwlnUtnliliji, N't hill 1 IhrdLtanVoliou it. a* limIt 9|.iiluf. Th Ua-licaU uuv, U.nvter.ivuuu.lnl tibjt Its. toe:1pi.dur iinin-c l.vi. iigrilttIuutt -

) irc llu I gi.U-r iu thai i iiy. auJ ailik.J"hi i i.e tin rta ..ul.II.1Ii in UK- rv.n-M-iil"- -.- .." lk> nuuH IK- rtiiaidttl Ui'i
|
*), : .&*ll )\1l",'", II UuKuj. : -I.- !Iat.1'f. uv > u i vthileilcUgmtciu tin M 1 > | >*

.ttiati.ucv ImiiJinl mill i\lt rrtinl| .li.UI i-f Iliiil Stall wkle-oprra.1, we uia) !I". nul.lul tn snm a.il IH iiv. ..-, ki. lUlin.'i. trv.inu.nuh.ithi IlU uutUu.Mv t'outiutiuu hiu |.n iKjbtnl iu thaiv. theniuiK-
iVrk'n'ttlcI'llillJ i llml .iiral Uc| '.ltluau' M.II THE GLOBEInsurance
ii..n lli.il, hue *., lil,11.1 -.- ".... "truth nilINinii .i thin ri< wa> iltx-otcrcd hut Ihu .\I.lnit. UsutislituliolI. the I iMii'a r.lThe higlis-ot. ; c..Wo( the; u.ti: of scvcrul ("Uhhtliiii hilt .uaichy bci-ia.

i-IHH. Ili.li.' I .sui. ( o lilt JMHlllllIDUukl ,.. ,... I. 1I11I .. JU'I tI: ",\.- iiiii IjoU" W c afv aln-ailt |iix:|.n-l |.t ivcxri' ( i ni; ..,101, List In l hi r a-oj| >ict| U-i'Huw' majority ,< or il> tu-'by uai ",.II" (nt> nLk-li sa.nzur lliiv an Uv, r it'w.H auil :ii-i! autel n ,)h.husi ,.

nt t iH-iirxli.Mmcllii; nkrui'l btt nnjuui nuu'.in: ; uimn Ih..l'i inl If U-iK-0 bt the .\.1.1.l TirmtloUk 'lia-l by Inc Sills ii , ll _
: and lull1l ->-u U t< iu
t : <. io Ihe Utc ..ti"b.l..u rvts went lu "..r\ aliitaiihitl a ; iikuit-t iu )honor ol rclil li-a lir. Hv Company
'I, alit t'laumii-i-iiM-r' of the Knvduian'a llurrau hich t.illt.ten, nIrtu.i-lv. nil Iwirvt al ; oh.Q, bating rnulnij tuv i.tuiyul u-vi.is.l 'srtt : < unchIn

--- Ihi-Male: I llu it.ttimh \.*. J- ii. g-uiU rrmarktIt comi-aclt i Bterrd into after lUcir arrira | up iu nvouttmrliiiu, InlUtJ is. hi mak : |>n..x.lun uitljoul nulitlj u-u IU. 141. 411 \ hti! iu- Ji tin; Pivlilit. PS-fleet. unit I TI.

.. 4tsI ,' hh- I i I. I'l'.itili lliai In I Mime lasts the plin ini,,liwmi. i lwreThe x\rrl 11.1..1.| .u.l nmibinatii.uhate a ....dl' "( "J.f .".1 ..! tltftrmi utUciinl 'v ill meIu4lie "..Mliwti, uili''. Ji-J. "ul of any ttljo Utv (Aft. ld5stIiutkr,

TllIlitU1&rA1ik 11.. 1".I.hutiu.t.. 11.l4Mb.mtUt .. nil.t. l,w'U':*'lt Tle fiwilineii ansi Iliii' already ri-wiltitl in curtc_ hug inin tTt. I iiartofllir control iu ItS. ....." vi adopliu. a l'uu.I lulioll i 4'4 31-14.1i,II ..-5 list t >:11111" .r (l.ri'iiJ'luring HiU li ihi-rv Uj uii-re 4VaJ1ingi I. ri.sVII.I.K KYOiHM.
nit
ub- I Il U"i l. linii ut.ii jijjusiry l-> It-mi ". ,KlTr4)tui .\IIIOIt'1"1 the I- k> ;"" uniinnu W..hlDI..II l I' M.i'.iwn or 1'J.ty couutiiiu the i-unutry Hi
. iia l >l. mmiin / ,
t. U.e great > a..1| .li tin i l .I fnuiili.mu> > > | pn i IIHI _|M> ,-, ,it

., auil the.r"1..I''}. i4 it ril'.\ ... \I t. tts Irj ,'I"nl11101 Mralm Ihe ration: '4i ihr jut.pU.kt .i i-unti; a M-I o| minima, tIlt ibe i lIlh nil I. IH) iulluwin; : .'r._ it soki .;..n. literati UK inemori il p .-ibc t| alt ili<: uita.w

\I '" .t.ify U k-uuiluuiil, an.I =rou. I'HH Ux'u "a inllil ,'.4stititlh.fl "lild i.. thai, Tin- \... n"..' n-d in Ihr -upph-uu-uul nimulmrlion .kl-.jV\. M riU I*, "ilic fl.:'* ..1 i-ri. i tile klai- iu<.u ahns. yihjv] they tric.l li unit Iii| SOUTHERN STATESCapilal1Oc,10lll1$288,43I.H
'MJIIJin; I lImit I .. in thiVuaU
t tint : Jack IK>U'AJttnUu'.* iu ai I'd .,..U..ltI fl.'renable thvni to lit;, niihnuibeli I'uiwtiintiiHi Ii i lu.vtmr, it will U loun-l. inivutampnni I'-P.I ol" ItulU') .lull ralif'' ,,01", wn .1t'l.IHI l iu Ur 'cui.ial'4er. ainvuituii.ui. .%Uuetli :P I II prothliIliii a uiaj.int > > \ '. t lo.lIlJ troth tin1 liiv.:J.,;. .1 hiS ." .'
1 |na el.w. unIt tiic d.iMnu'"I" i.c -an.l if llu re 5i ai> MilH'Hl ""I"'D.i. >!ioli' wliK-li jell llionlinkgT'un.l iou>iiluUon U''liI',1.11|; l toiaiitttlw.ro I L-.ilJU '11' I.r. hiltiir3 itilul illlul"ulvr ,0- Ii l'iti.hilit.&u.trcit.Ius'

.lr..inJ bit txi'iiuius i>i.11. iuu.i' i.,1 liilitt'ii ''lu j ti |winit ilure .i> any mtur lao I uf'iH..lik.) >n to pi'cut.tnttiin i> ciitna'vd Ut in lUc btu". alter leu iUt ru4dunenxWration Iiou.11 an- tn I I. IVnvtl to the CtMirt; .nJrciUil ,

," II.n Ur\b-aluroi. I I if liic ttukli 11. \\ i- Ui,1.i ,11' I sut.-( i!" n:|I..t ihe r'rmlmt'u'. llurrau u tbe ltn'M.lIll."" Ibal rroeiona
Uiul ihipUuti Sutc Late lUll tlul.I."Jiu ur "I her ttWiuiv. Ci'U aix Jein.ii.kil l a Dlili vt the t.uuir, *dititiimi1lnI ditlerent i \ i.(. > ifir.. ,
MiljxrInr U'i'tIl' tt iib tile uu m r. abkirf In Ihi | nay ?
"
boy aaj iu Ui.- Ua.iu..i i ;"""" ; # ir peiu and Male "-11'41..'" (ball he hi Id Miuallaoemuliwith ihC .
,
cry cr If !x-O4t 11 UiU fspital pul4i..:jini 11' t u run. a' i lui.: 'i t. i b .4.:.'5,l to wake I'K cipcri protinj$ lo be Ihc tll> "l'.ul..r..I..1 >llj. foil lot ntifk-ation of Ibc conititutiudI'lvcijt I \*,rt "ill U ik irv.1 byntew st utc-i.u.t lii ltasuilm: uk.Iu us1. r

lit IU1tilt we fiat. will \I. U : ) rutiilu .. -al il. O'lufital'li-- otr.. 9 |- a ) Nr 0' hint ii,>i .l o.iiii.ii U inimaiuiil ,
'l.'Dl. an.l Murrilt. w i. atf 1.1am
lilich, \iiUiouy uerun'0i
111111
I'bkl Juiiict tic
.; lilr; 'l&iiri. J W i-urii A I-i M ,x !" i"In- ""IIi""01. prefrrring it .. .
a (rantl Uu.b lie I Hillraiber than run Ihe rKk m -, .. ., "" 1"\111",1) "1..I"i.. It Ih. auhjti l alit > laen.au. >|IM.UI sue! WiUum,. fucbiig-ir b> uieau i ( al.i t ,-. i.r lijbU-I i.uir Stock Plans.t .

: tia.i S"0 (* a >|.vinuu : iuD i4 iuJolvBl iliM-tv in the ittklnlit. .\'ulltUI.I'IVl.U" Un Mi: Jv..\ ."\ VIeaudorlt lIhe |ale ailuMi ul .sIiria., wi rr-pru.'luit-I >,UlrK.. iu the 1\.1"i. ailaJiuj lu lib *ll; u-Jiu'K- rnJ. situ the iiuitnsiiim ,,| i,
,-it4b44s. 3 .' ti. Dal aitkli-. uuU-u IT. iUiu"l: uutittvl ,I"
Viet- ItrNdiulof ,Ia. Ui, 1.n.r."I..rial.n t'ic fn>m ibe Now Yofk 7V. -
Inll clialt wiiuiMtiifr the ,pnirciino "I Strpl.tu uib-taWf. aii'l niiicli 1\ a- U.1 i! I In llu' arrtrat iitllf ;1'

Tht. < ul b I'liiU'lilplii* .\ rrmner .rtk hiii m.lkliciul ij n.xiheiiti7 1401 1 tiiiaItttbaI TuFt lo ahiui fIU. t\l l KK t I KMti: i ra -
I i Ir( 1..a.i' M. .\I."" 4r i ni the Jl| ISmi.ttihk \\ .. .., | .
I )jiIk'1i-i4lkiII| Iuil l.uD crvailt. euIzi4stt i. ltui04" 4.. ; niimu .fttI Duma .uM'lto of Hi. 1''IIoJ.II..111"lIil'b..I.u I iuurtie* The ."(- of the nivuxnu'linii Mbeim ill Ct-ai.'. vii.l If tlt-v lie ... *.i !...,,". a* I *i *o-i'e! | ito. thc X V. TUtt... a> Ih.ivfc.. Itnu. tl.-'iUCU jti'i J' W., iml- 'nuluc TtUU.1.... -I jl I.!.?.

\ 1 llu-m uuiurlRatling Ibc hllilhe with him a few iU> .invu. ..1 I Iat thai be"Tcnturvd .tl4bsn;; will nol nevavWU want u-ar Tlfnaunt knuai i luuv HIU In-, nu-1 utiliaj Ju-1je awl) .i im if l tur.tu..l imrrbltttut mttou bale rt.. m imVe fair
::1 hPI'N"t.ill J tr Ti' 1"'Olo1..t II.'III ptwol iKirpoM' I liout tint nkl: lb t iVi not ..I.iI.tn. (U.;, J'ur ijjli-t iB.-ivni C.D ..,.
} mailer i jit in a. I-ir..s.11< I i i. a f na tUsn- of t".ti .*... .:tuIsl4t' that a .i.lrm ol, lo *u gitt t.I'nllIt.', >lcpluU'that I* ._.1101. r
) ( \ilh I'ur ihi'.Jrtn.lluui : 4uu. M.I iur rjiliuwil t4i-lt1uM1 h.tll In lirttouj! | >.r>.'l'rtIlat' ht ...1.1 it|
L f .\ul.. ill a lun>l ni'ant>utnmtiyiiliu hi ..J iln rmw! of |a'. hId rapiuL .r lIt iiil l.n-t..llr Tin ..1\,1": ". ttliile aien thruutuout ihe Sute-prukihly 'Vonlnolyo,. Mra. : ''Ii 0. .tuiit. p.-cLsi, U ibt Om tim Urs uu'i! or b riitti tu .LV5EkflflStus!%c.-IuI.-it Jr. JX i5 tIlili.S.I' *.- it --

lit Itt an attraititv ..t I'.hlt 4.34t "..... r'1.1) BUI ( a hoiitlretl wUiii-$ ruea wUo are not' thl l"iu; ... tAiuiDll'Hv VtXi 'iilttloJ Inr IIt"I luiorlt Li9 the IurtllLmL p.ur i-is, I J h5ib-. tltM..:,. ,
1 .-- tnt \lilt etpeJi.-nrr nf "f'1"11io tLI en tgTht I 'pe.ml! \s at. >,
not Utiur (O iliiir iliiUlnu lhi .1..Tlt "W.II.1 am tiM au aiiiti lu.-u floe | auj ranOl'IMn fcr ofUe* frij! 'kineBUrT HU Xoi :. e..mNsoJ II''QC''I certaInly be aiitL1ut ii.-b tiiiuSiiosr. Vant. 5. is* ,,

.l'blili..Qldic. H:1.1...)N Vjeuly. .tII.1.IM-l |kit.-TlK Nrli4i urto-.w TWIt" fit" }'"" l"w"... lluwttir. don't uiind taylB i wiul now malt it* 1I f'I'AI'tI1<. la tbi- form 01: f Itltk4 lUc Il-uui- a4D>.""'' K Ibe lnak titiit. ; i.y 1 asoy r'kelon

Ii .. I'hrUl a. .IIOCU ;.. Ibick Mr. ..I.\ nr-ckvii.ni .ou .1 > .ii.|.>a 10 allis IIIIIJoril1u1 the 'Olft J .iu. '. l>laclu ..
,t 'Z. ) \ a premium tl >'i'.t ft ,. (> rifib'M! nnea'y ( lball I : pi V 11M1| oivi; ( Iat \nic- { -- A Liberal Reward Offered, tYts1T

Y4M.tmeTkaIidLt1i.V} of 111* -'i.ti..tl.e7er l2ita (ifotii mud ? a.iniayai a ii of iaJijoatiua. br I a gul iliiuf-r the ciw.oir.t IU Ii ite U-.t Hut lu lii-teitciiM the n-ijlntioi ft ie, r. ui. I iU .1'I..IIUtDl; ut u ao-ijrf*. Tb Scr<. i: M. Utth-Iitt.bdt. n( lIly to.ib$1bisioaree.... t-t

L1 I.f t and lau rousl al v>,. t If <'.inr waurb b]( wamm lat I ran t-. \ bate le>4 ol r>&ulrin$. a. ai prt'.II.II ", (Iloic try of tUStniif thai S.tt i iunji> .linvirj( rfaJy|> lafcinu iu prr*,UiUe ,,; I 1uui.ut* A- s{. Uroa ao-1 utl.i r, U.. ,. itiu u;', .,.-* t hIutU )jp 5Jt- bisJi.aau .
II u I.15Le
-- .: nuhy in .-,., I.i UiriM tbcmv-itr> iuu> 4 ; Lint Di-iny I lUm-i btilltt' U a aniniuJ uiaa. orgy ofi1 ,ow rrjUu-ml hit Injicaiioui IhhlIutIuui-jiunit-sit t.-ial Urttily tat lig4T nJk l tfttUuttii bate **, j.i a.rt s.J ugt.Wte .4.I .. p

-o i tb- S.h: uunnv tluv J ifttii 9uU neror rara aboti-Hfl N 4Mrrf :XI. -m. and Iou iwutoib ire nol bi ieAil tUal *ten thou the (vCgrb.nliII5Wi4IuC TU UII fc.< fao.lia; the y U._ AAl .*. re. &. Ls' ii ik* K-iMcrvjr TfcrjrUw gw.ilatiIy uuk JEi.i

1be Jad1CI NI l I" bl"I lUiuec. $ s ....'. lheihiasioiuuTiail UnCJ arh aft.c ... .tI. -. ,J-I 'K'LIH
a wil Ill |>r.i Ji t.1 liatr Uuly ma'lr nf. vi.1. a wi oJ iturarrt jt clrarol. ) ;. Ij jntoi 10 .i| iset4 Ir (II Uwt Ii.-twti C4IGTeIIliO1I ot3r.M3.iprt. _

.iih 4itorials la rtIa njwn to "ibc rijrbt. u.tuiiikji7.ciabm4P u< rti- l>y M u.liu; a 11"I.tiolll. ts, (..rn- pr)lag f.*.. k .J U1 1* ... &. ia il If iberallc l.-uo. (.. vf .k... It) it ui4iit11t ... I.J.Jowu.lI I UU v... iar.! .. i-l ua&'r lUc nfulir t'I.-i ( (.jcoi4i. Liquors and TobaccoJI -

gmt MU a i1 I a- -.U. .: iI1"''iUlinn ia aU ut a mi..nry j.,ujixi lot pail) cnui btiiu.rf.iu-I and a>iiiiiialc Iji.H, --. Ipt4i.-.t(all Ut ilr IiUio M 1.11&; ".. on lit. .luml'G, vire It14in I,, ;. .:. 51:11..i1aIiiI : -

N. l>. \ tlf au u .: rUiriitVi .. Al.-i-i A* lul; rvpeitul.. tbc "AI lp.ft II vould rncourajt IbiiUra \pcopt w Uirrr Ti.. .., 1.IIt'\ -. ia .1. titij.-,., i-f 1M' Itii h.:.., t..a' .f Iir 31 ..; -.1'1';' anti ,, bill ; is Jiitr li It ..lrts- ii.ic.u -pVWM
gnu Oie T& nJu-al via all mMil %II U' millll. .t. 11.1I! ,- .
lhal I.
kntion i.t' > .it..l. r..oro il>t r\iniue ; .t!. I".I K.. b..1- r1 I
txl. litlk ..o. "I" \ I 1.ri4-.4.st '. P.u ia 4 '. .n: r.- ,. -
I' "iili )liftt4 j .1.. "I|iirf irUu<* mu.i ..' ,' I.-. .
Awrrkan liiUMto *t 1 ,.1. r. .It !_ r. .r, I 'I,- i' I IraI' r '

k rig..ol IU fcui't ..1n : I '. II I. :. '.': ''_ '.n le ... I';..:. .:: -. i .- ..4oT k _' . 1. '.
'' ) In ilii' S.M.J., 1..1. ,,1. ,1',1.'M I \:: ,'. i,.. i i .'OI" I. I. .: ,
I.IU". 1' I I. i I.t- V. .! Irii.n"
a.. .,. J.j ''1 .. 'T '.f' i.' ,1 t, .I- ".. in Ik ..1.111' f. ..ti' ..r'taw i'I' r- -I I 'M n' t" ,

1' .".1' Ma,. :. wJ' .. r '1. : I.r. <-1.. tt .- 1, ..brI i r .t I, n f ., ", I -i, \1 4 4i I .

-, I- '. ''. \ I1. .Io4, I I. 1 i. .' ,, ,?' '. r I I' P ., .

,. ; ." .L"'I" _

.... - i- -- .. A ._ --

1.I-- .. c. ,---- Fl :-r-, ,_ :... ; ;. '.. ,"\" : y -__,__". ._ ___._ .,AJ,;;;, "_\.. *,_ ..,.. _

I .

I v-

"


.

,

,

a.Bu -,'


'


.
---
-


-- .- -- u u _ u - -- - 0 .. A. -- --- '. .\

r.., id* titinrl$ IflEflTlE'DT: : t HH.( ; I HtH; : '

TIlE SENTINEL. r Rt K rot.i TII .ii.or MM l T I.,"". .?' .i1:" .\\tUr\li'imn\l'l I i % \ t .!, ,

tutriorida .P'sq,1. .;, II.,.*>.. ." 'if"V. /.I. .ly .PH E
.. : '
Stale \Constitntional Conntion.t' :iK-Tlu ("lloitliu t Pt M l|'I-III, 'mt. : -c 0
ia"rllhl LOUISVILLE COURIER
I" 111.1"111.1' FnU'fill: : I IIII H/4\1.\\ \
,jHw-i-..!im. mtfiftt:ttMnn it.-fir In )timtfiiti Ittlbr W. R. WILSON & BRO. S

lnlin1! I.rw N I II Is"f mid ..ttousl'I )Kii-l: I tint I 1., <>" Iu I h. MM' o tttt l'ni'|Mi" ,ui, h" l'l| 1 0 ; 0
IIMMlt :?> OM, Iar< .. .t, l fI. rHoio .i i.; mm nndirnit, .. put rut! nflirilir I iliiilli), <.l l the hat tie "r, .-.d 1. .*. .o "itmftm, |I.'i ,n N-ltl I I' ."II ,,
.
..
,
1-1! It 'ui...11'1"I 1 i |I' 5t | '.1 0I
--..-- .- --- --- 0 I In I tb. Unutiflil I Imd if ( 'liridn lijI ill I I tttnrulcllnii I in liiBt I--I'. mid a-llii>-*. ".il'l.| .h.| ., ,..- l \..,\ iMi ,..!It i il : ( # F4) \
;
Patronage the sfate.V'v -. I\ll,I t'tcr lit isle I In yon. mid tnlli-' lit her .llh -0-I"l nt,. 'ii This, 'I t SI' ] -I, \ ,. ...1..1 ... _
[,11'Tiisl Mortising in r Ih o I
) I .ml of Hit 1 IU-M..II. 1.1111141 .'llh i ,. t ulu." ". 0",1" i. 0 'liliililiid, ".hlhi'lt"l''* I 'I"(. ,'.1 I CCsh ec1ers ... .". ';' ... 'IMtlnf.ml.ntlnr." .hi.",'. Ih.. -a

Hm'Ui'l >. III. I .tm inrrii I tit l, Inrnimid' tun but dtitliu, mtl' ," r.I. ,

\\\ \\\",\ C w\'\\ \\ \v\\uvv\\\: .''Itli.tS fnlr suit, limit. .-IIn, ...,,1.-," -ml| t i'l. im. imit|' 'a", Iii,. hUICi,., (t'uul 1" lit I Ililtnti:, I \ II..1., I"', .."lllll i "nl'III II--tti' Mr ill'lrllinuif port i... 1 1it

,,lllllWttcr I III \ Irvutin, iiss.l I Six Aurk, t., innkinulitinnnl, Reduced Terms.in \ ( iOODsPURCHASKD, ( ) ) '..d ., ,, ill iln,. mill utup .'
,
/i' ." "'' I. '/"'.'. Jit mtififif 1 vn rf.r" : ii. ii "it *
i'// 'Irishiiit fl.iiuriitlli.t, in lutiinHI.II, l ii tilt dillir' ttir,, iimtiriillt; tnnn tliini 4innl 1.i 11 ; : ,: IJ
.. I ) | |II| | |: i nl |1:1:l M: ; i 5- l t |I-ihrhs 'uS I \ '. .. : li.if t.lrthBui Ion mid 1 .. nit iIi. r4t'.. of! H'I""h"r'h'" ', 'tiil, tl'.I\I N, ll.pll. I' II is. .. II,. .,1,10 : I. '. llll'. ,III,. "nrrt .

; Roadlna) Mutter on ev.', page | one ,).'.,( '|.'| Im.iiriimnluit'idt.clliiitH01I .. >"11 tutu' infirrrd$ m.nilni-1 mi' lIeu l.ut Inn l a- 0, itnl: l tt,.'i In.; tin,: 'titnrrMMI%, n m; suit';!I.I!n, -hi.iititi' : 11u hi:-*t"to nn;,.nl.,I."i'N tin'-IF Sp555huilu. ,. : KOR ,. ..l.. I" I 'I.ro'' _I\1 I.,
CASH I
I for lioltilliirviltir I liiit liit I it I Iht' Irrrimdni 'irlionIf iiurttil t l.i |Pesilif l Kl I I Unit t priM.IIH Mi.i'tlmir. 'Ill r Mntkil .mil Illi. tl.-hiiis| |. '0.10 .r: ,..i, '' 'in'm-niii i "
.
_-- We Mnl"Uhlili 1..1.111'.1. .suul. lit Jinn,. ilnr4i, 1,1 '|'i' u'i it'. ,, rtiinttttt|, ,' tlitnl.l., and ,i.inilttiul" t itittti itn .Un,.,, : .'I ", ''F I'lllll\, I"lllll-. ; ,
|1-is| tin ill' 'It5( -"iittmi-1 liirn' il 5,' 1l'Ilt5| 1 Iiii. .. ,. nlnl.I I I. ,, '-
\M inm ( iMV"t. ">" M.HIIIILCHf !nlin IK'> 'lutnl-lu-i.ttr, hninir, t .\". 'nol ii I II ITI j I inn' nml. .i 1..1 tin |IIM-II\II.II| I 'h.l) i\ml| I ,. ;;.: i _iiii., rr ;,litIirltlus::: nr I'u--.IIs! : til: tin 1: : t ,.,ml: r all i I., '.\ I.I. I i' v |I'l", .\ \
: mkni
t.. I tti" iiitt iilnmd{ mil q'FI II.r"olllIII" lir ilnv_ '. )* I I Inuiut list "1'.1 iiiuisuiiiihiiil, In tunr n.l. ..l. "ur 11.1| ltti, I thin j jftilimt i o.I.kit |p .I II.,. it ntil. ,rtlinhr. r. rnllt. (ir.tiil itn all? the 1 1. ilm., ,.,, And Sold for Cash ,t.' .II ,1'1 II. l,.'" ""' "' u', ,tin I timti n ltihllihtuiiIist \ m '- .

lit. ilttlll I I In. urn Iliitt A lit" M ,lirdtili Mint Into ,, :Nnnjjil" ,mil dim luitu 11 list, imlluin. tnitiitliriind nl it- I lin i .,;.1,1. ., t:: uti: 'mil,::, :', :;I.::'-,1:'.3 lill, t. r"h" hi'" .

lU 11 I "" M'Hiilit I I..t.I i t lnnl'>) I Ibc In.iir. fur the .rntul I """,In., ,Vi. HiIn I .,. ., .. ; ,. ? tli.\idwl., inn. .1''
I In, licui Rill It .Inll.I"l ifort I liMmt ', 5 Ill"LIe' .\ MrUIIHi: : I lIE I'II. \ nil min tI 0 'ioo.o: |10 10' ", ,1'1 '. til k 'tit I.ilii .tins litlnncVI",1 h, ': ;
ml, \ ....I."rllln.1| Ihr t train* C't1ll.101..1'l n Sunlit' Iii. 1 -us. I tltrr. i. I tl iTun ...., lI00 I .. '.i. ,' ,..
nhh .liunsrtl. "itrH"..lir. wlttnulc' I Itu' iliniuin "' : | h'tiiulstsnt'let, ', tuir) |I"|, ft.l. I I.., Ilin, \t irtin It 11 i ili II" I t Hit ;ii .I ,. I *In.t" ,( niiniiin CrlmoN. ,;, :,
,
1"0' ,
1",1. *lt is, lit.11) n i ; i nut, I ,t"ili S ill I liimin S tin-iur/"
".,i4,I .." ,tlnnniltiii, I .. "ito-dliiKly/ ." HI Ihcinnonut rnlirr lildti.i| >nili t .< nkiri"it' In1' j I: .1 I. I.I"I,,', I Ilu, fulh>Hiit4 |h-u i|>ir Ill-I ii', tuiti', I II I- s'i I "h.\h., -' ,, mull 1 > \ Hi li.1,, ''h l 1'1 |
? 'AMiA i ii > I
rut Km. tl.Hiih l.vtinllIlli. I I0 ; EI.I'; ; (t'C I I .\M I ?s | Is'. M.ik( ., .r .lit IIII., .. .! .0' 'II.I"uth.tllhlnr.rmnlll 5 ) :
< : I'I..I "I.
-'-- l'f." I UIho | riiiilt-pn..uU| iI| UK, liti. J.iiiu Kil-t" I. : 11111 ,. $ .
iptling .1.1
I Him I ,
lilt (. ti.il I I',ilITU. H.-Ih." tliiscoinliu."tinnmtik '" t i In "II .-- --- l I"i (li."d- I 1"1,1' | : P" .itnl t Slim... ,ii :n1:,n..i,.iu I:.:. 'I'.:' :I"' "IS': Hi' -|hitill,, || ,,Ittleli| | : ./
In Ilicliill-. | ,.lilMIII' Mind in l I. U its"M, ? '" ,
9. ell'" i.I'llu j i ,' "('HUM.tilluti I ." Tin h""llIll.r.| h I isis nu ni'rt riti if tin. i-rml lint piud> ktmi"I, ""II li r | \V. k. 1'uIl. ilnl. :Kit ,mi-nl, himl l.i .lam.'S' .1 I.EIt 1.! 11)1 II lilt 1 11.1 I c', -t'u I I 11.11'1 I i | t.II""rci..I.|:| | ( | >.10 "Htil ,..llI ". I 01.'"0 .5 ,th! i>llurITitiiMl: hlriHu -

'I ...ti.t .in.1.I .i mi <>lil hi.ill\ IIHHI| }iniiiKiiiuiiltltr, | '' .," j lli Whl KntI i'usujs, t i 1-.,1'> inn \ tIC I ill till- ''I I "I'' ,
t
i I' tin) l>fl, thine "I 11",1.1.\" lintr KTII, The iliijuuul. jrc, i I .1.ilin Hi" .ml, rutitir, did I sii ,nru 11' Iiml In i i.t _nn,,'I. l "to| nit, M.-,.itihlint '. t I/ *'I II.II"It d"T, uI f I
,
.
Ulan' out" niarltrid' I IHI.HMikii In tin 5 -l'i.| tint \ ir. 1 11 h I :.1 '' ,, "
"pi,'1..t.u: |inisili' nu" try l I. I|<..I.II.lhe.| | j "to t tho lift" : ,1 .t tiimrt S. iiuul.( 0 I huu-slli t i.n.. mnl' ussr. mi It 1 ':, : .: :

.Illi I .lulliiu, IuIIInIgI; mil. I'miumiiii, Wclc.fttli 0\.III'I I"I"WII, h'l I 11"I the dr-iirtttlnnul. i hitc, I Ilu. lust I I lint dud I'"lt.Inml knuiin.i-, I Iti! n/l, i |1""I"I.u.1"| 1st u suit I'js iHrisl "In a t ItsqiuSrusII INDUCEMENTS OFFERED TO CASH PURCHASERS .Yal" .

t .,n ",'''001.11.1.,1} unit er In ttltt n' titlirr I'iilnrr. *. ;tin-. .
) .
i. ..,1Il'lok ,HIM, .1! |I" ti II.TI("i|.lik 11 lltf (Tin"tidlii::* *.r.i |I. Mttf. i I N..ti. iii.' H t. 9ln |'|i.inlii.. *.:. iii t.'r \. .. ItiatdInrSliiili II ',uuu1su.tl.i'h".. .,
.
I I tin.' nrt/iv' t id,'i 1 Ulumd.. inlirokttiIlit \ni\iii' iiHnutil iln,' tutu 1"1' 20 r I.. I"I
I i I' .
1"lhrl.lo,1 I.,5 < ii- AxemenI1"
4 |In| .11, ,111'1... 1 .till ,llni I. ; i) lunjti.nd ". ,.r tot lullS :.. ii. h. .1 i-mil nl 11,itil-.i I lull .,.' 1., ti. ..|1"t *I i-- "irli .") Ii.,MtuM 'Slit''''llwiiit \\0 S BS. NIBjSO 1 A A, ItltO. U I ,1'0'kll.,,
0 thin liirtbr ,tmr lliilli 145.1.l \ nl $1 i-.i M It L
-- "
.\ Inianor tunis tin mutolir' ( thi I rtif. in IIMM'Mutt Mom.> in i\ in -i ut II, l'ntortlt' i ." r' ur hi, ",ill- uniHliiiHhi u, i "t n 91---------.I.'n..1' $
< "\ ''nti-smil t -1 I Iii .Vniiiiiiiiit. ( uni-i'i .\llu.Ut lit| uf M (d I. UMir Stir 01.l HIInnirV .... t .initni" In' |iii.. 1,1. ".. .1. ,0 nut ttli .1" I .. I 1..0'; 0 i v \i l.Sl : : : :::-:-

liiinl-"iin, lrIui.' I."l "nnpiny mid iKnOlur, tilIlii. rt hnIA"Rn" .. .' Noli" Turf:I :'. frisusuS' t ii.it iiln i Hn lt't.|'i rud. 'ii i t- i .i. .'uii i lot'| - -- .- _. -. .- 0 ."",. d 1 "!. .<..
HI 0 imHi.,I, ,nu,,II' 1.111., "hA.I, "I Lilliiilin,. In jfitltii* iiH| I 1,1., 1'00..1... in .1." ,""'0..1.,1't tiri I"I It I"t I"I MM- sill -
t Itli t flflitiuIt. I" '&i : ".* drtnilillirnl' ol' (. I-n 0 I'mI. uf 'irt 'Irom 'unitIm. 1.,1.. i .md, .1. I liHutlet :. ., r.oo. I l s k I: ,.111'N,

11> h. ;.Mi I I. 8. 11I1.Ullrh, llriM.1 Majur BmnfotJ | 1"lh"I"rl."I"\Il-io. ) Ind, vmi llnMn| HIM, I.rnlilll'In .I. ,x. 1.1.: t In I mil Hint Itrltimnt ,.1| HIMI XII I 515i59o elsie-: I .S |5't5:\ t:'::iniiU 0:! J5iI.| ..iin-l.-h tHt ijl5Ili 1 |! |:( 411011 i E. D. SM THE & CO. 0 -I Mltll'

.. ,, III th\\ .l.cc tm Bundij, 'hut.Oiiriiiiiiiimiiltt _tlirtilkiili 1 ,
mum. .mil' .;. nimitl | ilttuiilil lul S"\1' I.llfl.I: (1,
.
,, UK. iiuilii, nl.lipitlitin. III 11011..11. 0 in' in, .111. I I. in. rtiiiim.: | A |usqi's| | \. KIRKSEY &
\\ tin' trot, nnil 1 JOHNSONI
nut tills n tiuir Ii. ililt: II. 1; II* fHlilMtllt lull t .
,, I t t \t I I1'IOlkII
in'Ciiinpint I iII .
Mill l hr
In ,
ii> t tlml,, I In' in, (110.' |1'11111I1.111I'.0'I | out" mullet t".IIII"h. .
tr.1. 'irllllCTlcWOtW i-litik U I I"I t 0 0 t : i IHIIMM: :
In .I"
t mill tim jtiUnlutu dnicriniln SlaltIis'.ijriuuuui I I
I un

I i Int...n'in 1 in-ui lutii,I initk-id,tmu nut., ( in, it iMlliir|j'jI| iiilmlh'ii,, Ii... nllliinulMiimil mid( "I': Imrll ln. \\lniklion I 1.1.. UP mm h ". liii, lIt ., nliui ("hit' .11I1101'le, I 'innpiintlin ilnlhir. I 1.111 ml 1/nili, 'Is. II.,ink C.III.I SIsulusuullu.' .ilI .. State Seminary. (': ( { \ : I \ \ \ \ I ) 1 ; \ \ 0 I 0-. Ildlll111. I I ; : \ dM.


-.-.- .lllu' liniuiiiinu' In ill "1.11 In i.l ili I.iii.l IluPriMilmt '' I slots I'V I tin lull.in I I' I|5-u I .."- In tit m,. ,.1 t .l.unililM -. 1:11\ \\1 lt.\SS.\r\IE\ ,

1" A l I. "HIM I .. II ,\K.-t(! lilt. inillhtul. ,111 lint, 1114 I.ikiu hi..I. Hi" rnlloitin'u i : | to 1. .1I.I. .' i 1't ni" ,. i..i I. ..in. .

'I 1 r ItV. \\il.-lti, t tin' titir:.:'illiH.'t t iiI' for 1100: III j I >mri,.:jii"ii lu'iiil: in I the 'liliht litlttrin I I Hum, Hurr. ,sustul, .'.'101 \. .I.h". | ,,, II le and IVinalcNO U"IIIU" ( 11'1', '. I I l iioi: ; 4 I 'in\ 1 i i I 0: ', |I I I 1 1 | '.

Nhir-is, III"unit nf Ihr Niituninl I l-liiilinnnV' Pntliii, ; 0 Y.III,.1 1'.null.. I it.' nnil it iti ;Hi" tulil: .\ir"I itl. .1.I I .\l-tm (GOODS) CHEiI'EH: : ? 'THAN EVER. '"
I I.III'II.U.II..II.I.I'II II
..,iI! I lin-l" IMII'|1".tut liu. lln Vmili, ,iiiiinliir. oft, I litti ,.!', I : 1W.. 1t.I'. I III- I I. ll. II sib| i 1l1.1 ills i | il,, ,115.5 \. "o I I I'0 I lu ,
.io I ii 1 \
\ln-\\lntihi .idI :.r 'I'I;: ; \ ; :: : : :: Savannah Ga '
.
; ,
luiirtiii Ilii" nl'ii. < till' \ I 1,11,41 nnniliri, i f .%,illIO.,, tnlli n' -niiiii, I M.-inn i."III-ill,'lit-tir 0 ,, ..1 I II"I I"lllll. "I'| .II
"
.
.
" .
.1.I U. ..lulniM.ilIliul "1 1 lt i.tn ""I Iln' l.iriin uili.I "" ,,' tll-l''t' .'I. .
. "I" .uui.. -< ul 1'I" Mi \\ili-iii Ic.r .Mliilluti. dmII 0 M t II men II LI. 'nun n" tool slip m, i r, "I 111100 In II.h.,1, | |is- itiltiniii' i I" ft. 1..1', I 'Ii .
'; I .\, s'N '. I
tl ss I 1"1"l lI I 'u .
Si---- .
It eI in .1 l f ll'll\-u\'
'lltllMI I
5 I :"ititn Ji I it-tiMi. Hli.I ,. .. 4S'1 i. ...
I.n I'' H. t.oi.dlllill. I.. is I st, u .isli'.I I N l.ii-l I) onl rofilii Hi mlnr F iuuu'tl"Ill
\\ ..1..1\ 11"00' till' 'l.llI'lH-, I 11.li.h.1I11 lllU I ltis.,\n tm ..,n Kind lit 1 t'li 1 1 .. Hits l'ri-'Iuiuul. ,
DuniinhUncdl .
,,,ouiut, I 'tliil, tin" "* 'Ii |.iwilril. In tltn Uninili, /, I" .. Sir' > ii lilt 'Ii. I Im ,
lint mil* I'm, !! ".I. 1 1 I 1 1 u o I I .I II i 0 ,. I. I ,
in I I nil..ilnt-M" ", dm, in., MIII intiiilli' nrJiinuHrt, t"1 1 I I: I\l sllIs: : \\ I" 11101-1..1 1111
B\ uK i ; 'uIttltua, 'link In i In 41 ti- 1 I'I In kMjicir MIIIII' 11.,11. 1"111.1 t oo : 0 0 I t ,' Rutledge Institute.
i )" inlin, id' Iln' .-" til' .1 I s ( t
J. M.
: | uili> l iniirlil \.1"1. 11' FAIRBANKS
' ti' 'inn "I 1i'.iI'\' '| n huibe' Hum, unit nu f.i.s1. Hit In.f ,

II! 'lilt" \'r.III''$ Ml Ill;;llirt "I I till I IIIIHtMMililil' "* I ir du In, I It I- I.edI. illilii-.ni) ., 'lh'n.) I till I t is, |'i.| 'Iron'",
? HP .'.1.1 In.II' : K-< \ .1 Ml KMINV I ) | I:, I1 1 .\. ( Lioi' toIl'I. C1rn.r
-.-.- U '. liiritln' t,.'P ui Fill,ml. riliHint K. .I Miuliirtln; 1111"111: |1'1'1',''| < lil it In hi. |nnll 1111. 11,1 I" 1)'inh'c ? ?1 >,

\ \\ I I Ilii I |','riiniiiint' ,Im .11..11. III >.llll, lit .1. 1. llll-l.t.l Hit' Uhclrsalr and Itrtall Dralrr in 0I I* 'Vl'l'II. 1 I .I'.0' 0 I I 'I ill'.. llll n'I llll'I 1.1'lh'l', | "I|,

I llUlmvi. .. I'HlU /'A..infant) "I| .Vl,'. .In' .I. Vl). ti..lull Iflllll ll.nl sit jin. .1.t : 1,11-t I. my fimi' In, Inm,,' .inItot. i'i."t: < '! i \tlI \ I : 'n 1 1 "'Ii, tooI. 'I--------' ,- '' ,.,, I, ., .ii I., ,1 111 loIs, ,, tint, h..1'Ih.I l ,.
<; fi.llll, ,,i,. : /kluill I ii M 0 tin 11 I ,. .. I IIiml I "IK Iti. I ,mil I !nt 1 '1. | | ( \\II 1 1' : "," I : ; '' 0 I I Iln 5! ..ll.iunillll lit '
,, inn, I.ii.tuiui'I) | thin iijniii ul tinlull': Kllh a llutilillMil .t' 'il 11.111. 011 0 1 lal.: .in. \ ,llltIMM j:, 'll'i'i; I;: I MINI l: I' |I- ,,i.hi.i, ;, :: :iinkiiMMli. .",,. 0

' ,., \" i iiln '. .' |'Ii.Ilili, lit In hl. Iniiln VXtliAicin WI \tink'H tr' Y.IIII' hf..1., Su idiM l iur tin. ,111", kiiinn .5. Nilli'.". 111.1'1.( '; 1 FIII'. II II I.o., .1 I ,I I' inn' I ." ,... I I, .001! ,.I. .
I l lii.i 11.111. n LU h rnnmIt Th.I .91. Kiln, sri 4lte tun., l..iir., Itn,, .\inti, ., ,ikli.I uml t | '|I'uul, I,""i, .ii 'i II.t ll to i ''' -'- I n. i I. I im I'S) I
''t'| i "nu' II. *" > i "iittiiiiti| IHHIInn 1111.1,1. lu 111.'u. III" l &iStli'| ;:| | uus's'ss; < ::1111,, ) be Furnished .,01 o. .o 0 'I. ,. i .i i. 'nn .Hi.I .

,I "I' h I tin' l 1",1 i l nuikiiiiiii-liiiiol tin kind iiuut&iii' \\hlli, *.'>r lulul Mtid tmin". nit i ml Hit : l 111'lu"1 .\N\IK: M 1 |H| :|I ; I''I'- l 5hlii I'.i lilt.I I I. Wil on Application. .- I ,u-".1 I".,"., .i.. t .' ,I- p i.. ,., .1 li,",nl I..., i Is.'I .-. < 0:
.
\..u \\f.: liu.' irnrk iiu4 01""" lc.', nt Hilir| \\t.. ii Ios., iiuin-in. ln.nuiilo .iii.-irii.nl.'. I... til l ..llllllll 0000'' I ,-, a 4' lilt I. rn. I
"* !bi.> h t ih! It. i t.ttip' lilini.,' ., mix itlaii' '. It H until I he. /,,' < "jl : a.1 li piildllnr I us s's., < bun, Illilrn, In )I.ifl4. I. I Hi. -i I 1.11 I I Sill I 1. ,, HI' I I' 1,0' I, io- I o 'I l l i I I. t 5uiul.-' :: : .
,, Tlniuiu, ,hunt, dii: \I\_\ dim, i.li1m I, ..iI I H,.ottiit, oilier < iiniilr IT t.IIMI I ,1 "1 itO Inn, I mm. I 1..1.t 1' "I I II IISon 0. \.1.11. 11"1 1.0".1 No :|>llil;| II .I 1 .I .' l'I''h'"lh.' | I. !
'.. |i> "hil. "ui'" nink .f Iliinkinil "1..1 tinnli 0 I..hlil. I.ldIUill'l.tur"llhe nlilL ...I SI. 'i. ,0 > "mm" 1.' >I.,i .1in .. ,"i '' .., i",II I 0
I 0 I"Ml unit l I. di -, 0011' I
,
: "'"' 'Ioe "" *'" "'01.1.' n. ilii-il'l% " " n u .00. liiukhitM I mri nf .,'. mir Ir Idlu.l. inn.I,' "i I. .hi.) .,"I. ". ,".I"II-' .
.1 |lii.. "-: 'I f- ) 001.11.11' J Ii a jiMitinginlliiiiiiii,, f.flr. ., l"niidii t HI Irlrl.l.. .11 ol ) onrnlllu I o"r. ."In"III.I"lnllrollr. t-lilln' i.1| ,|HIII' nI : < < .\ > n .\i Il> \ AM I i :> ii.i,, <. mi I Ii lil I flirir < o ( )nlof 11 ,ilii I II,. '""'.11. I0t I.I. ,. ,. ", "'"ti II"
.!f.. iniilutM (.if nil 'the I uSher : tin .1'.001'1'I | fiouss II so'-t, .,| I I", ,.l Stiululls ,lii.iinnnim "'
i 1"t "'i I. h..h.. i hut < f wuillij 8.lu.t.IIc |1'1" I".rflc iii ill, ull ii, .t. Iltl-I: l. (CI iti-.i iIII"I'I'; 5 ,",'. -, i o inlinrii n 1,1'. ,| 11,11,11, ilrbu|| i",
., tff 1,11.,1: IIIHIII him ur |nMiiiliii0"t ul (Ihl' Cimveiilnm go mi him I thi..ill i dit id Mini II,, I 1".1..| rtci. I tin' I '. .I...I ..1. ....I'I I P't.'.1.5 r | n. ..nilil'iin ,- t
'Hi" in.' II hi. him 'fJ, 'tho /tort'/imi. null, isiuit'ii mnl ro% il\Utu I lu-re IHII |, I diidi. h.I..1 Linn. I llnil.lit-' "'lu 1,1., IU'"I' ?. J.... I 5-u ,. I I" .,5.-is.,,, ..1't I,. ." '... 1.. i\ "-' ,
'II_ .'itnlil.' mir ni tin, *N* 4tu Ilj-t: "Ill| l ill ulin" iimrtrfi,e-, |l'ul'| in-iniiiil.uml' '. 1111'1I10 )I"II'I, !:.I. ___._ : 5 I', lu.u' ...lI, I 5,55, .- 1lIt. II .1 l .in t-,1-1. r .5 1,1,11 lo" .'"',1

.ii tho "IOO""OIil III! I lurt'..* ..!l"'.. IIII.' S. ull4Iilituu1' ,, I, ill the In.ili iiifl l ''lrlllllhe( (''r'IC H"lill loiikt.: l in.lnilin:lid.-i, i-, .IIlrIIII., 1.h li.ii.kmnl. 1 :IId. I, l\tlt. > nil I,:. ,,1 I 'i III ..5II'5 I 'Ill I .1..1! 11. .III. illS stl- :0 0
.
.rd)"III' 1111.,11.' ii im.iniu, I lie mint I ..> liiink, lit lit, h) |J .\. Mui-tnr In'limirlti-In midII \ 111111.111 I I Olliui 1,1"5 n.105 I il l. I..l. n'.h",I. 'ill' *,nli,.., I
.. \ .
1U4 .
I..rl.Ir"mlll CII'I'n' .
0
.
1 11111 r. .1 I 'H :o.t.h'| I. l I toot, Hi- .I I I I. 1 o 1.11 n" \ t ,i.. miii" '., .
iln linii slit nu g'ss .. nn I JfJini'i ,.," "nn, 'to lull isut, til "t'ini 1,1.1 RUGGLES & ALDRICH ."I"I ., "', "i 'tIll i 001.1" ,i.l,li. nu.hi, it" |1.,I- ,, I
I .I' i 'l Iln ., I.,,di I i 00" u19uIO, M|.1u u in., "| .1 u" fin lit.inn''lini'tniitii 0
I iII I. uu ilinnn riliuii ..I ,' ,,,' 0 1'1'1 I
.inn | i | .
I'hi lull lilm klinoj I"ll" ,
,
--- I .
"Jo ; nl os'I ,
urc. ,
.1 I n' 1 .
i Ii I
0 mal.s" Ol.h.. 'I I.nu. lc cl"tl'II"Iillli..l. nliuti, W. F. I l Ml I S \ M.t I Ill. I Ml. III: _I I tn |5' h.I., ,.. ,,, i. ?" ''I t1h5l I
iitlinii'd dii .1-| SCOTT
i \ \J'to ISIM| 5 : UIIIN. -Irui. In I' hn ""10., ntiirl i tn, ,Vi" Ills I I ho I l"..I n 'Hi Ini"i iHi
., ,. tin "nth I llnil hki "" jurlt; il (111' 111"111 lile. 1111 111111'11I" (1..1.. I"m'mini' to |list;; < 115511, ) .1.i s. i ,. ,. Hlt'I ; ; I I ll,. HI I----------* I I." ml I ,IHI I------, ,. !." ..ill.
in 1 j.uu mil Intnl. .1..1 | I llul""H I MM I:I I Ml I IIIhirltooin \ ,. '. .. I
l.i 111'.1 I t------ .1"I > '>
( ul 11h"I'.I..II'I'11 I 1 1 .11 \uilii4 i t llinii-iUis '11'\I 1:1\.1.\ I 1 I 1..1 I II. "In-Ill"H
I I hk., ii I Iu.us I hinil iiml %, Inl, mi.| i-turi ,; 0 H'hl.I"rhe' Itrm. .I( ) ( >TS a l SggOUS of ;all lvlMS i'I' .I MM Ihtsu5.I ll. S l.'llltdiaries s

i .itlnr.. I III r.III'.III., Itliiiiiis. "|i'nnitli| tm Sutnrt 17.1//1 "vl"f' i] I'nd Li';nntd, d. Iliutt n |us. Idl,v Iiist: t I anil Hllliard I Saloon .1 I. I .
, Ih-l Mull txhUillimiBUl, ?Mariliihuitiiiluii ,. "lit. ""shuts 'Suds, in di ulu-luji) Ihirit In Lliiituirt' lisuptu > I -
I-lining II".I.t11) i-tnit lo i| |, ,vKllrl ;
I nvui\4| ru 'OOiolllll' ut..1100 "I'\|' \< n ( '', lI .1'. -", I"he 'lluitilui-I"l\. : ld. .M Tillinnt : 11D Ocn'.JOM \ JStX'OOl., f ; I ;,

.ik I ..llh.I :gisI:: ,,id uhl. iliinii, II isis d.dn.11I..1, I I ",lu.I .' I." "I lnl |MI|>CU| tin' MoiiMuun? 1' lllll ill-nil ul llrilni., u-. I.,. ,. ,,..., EX ( 'IIC( E ( '( ) IN EU. Oppo-iitti Pulnskl Hounu, I \ h'c'hlct '

... '. : '..-t.r, .1.| \\ijil\ | in Ihir ..
0 /1 i im miii r I I, niiiii , .' IJ.o".A ,V. i mill, null Iii' Ilin -I! 'I-- I' iS ,i.riii.'iiilllk ; ( : ; \
I .11\loo''r, iiml I..I/i./ Luilj HI t lull f/nol c I n.111': : ; .
110.II"I" Iln .
.ol. 'I 1. I .utirilh.', i l IH lirtc. Inivt' it I., ,IM'* .L"' i iIn .1" '10111..111.) I inilur, ,d I. id t "I. lasssi l \Vilnllll
.. intlliaiifIi si I 1.1 (Mr A. : \\ I I | I' I 1..ill -- \ t i I I'' .., ,, i o"I'o i" "i,,' .,il ;,1,1 1..d..1, ) tlimiMil : .
/ 5 i. 'im ,mbi' IIILII "I' tin lu.1 : : : \ ;; : I": : Jacksonville !
: : j -
.11.'ecJ. I I'i', ,
t.i .lti e \ i.i..lnt. I '05 I In (omul hlh. I I. 1.1.-" 5 k. 1"| ",1 1,1 I.1." > It I '- -ll | ,o I l 0 i 'lrHU _
j kinittii slur Unldli.. SI-.iu I, sst,5s" |: .
I .il 1.1".1' 'miinililitih iiurliiU'lil luii'li' l, l.rIIII.III "u. I 'I sit ""C"o. \,.,. null" i IU.> I' "I.t I
I : us dull I I I- liu, I m tin" II 1"tl -- -
SlitS
\ult- lunik mid I
pitlull Icilj.r to
: 11.1.111 I
\1 !i. I. i Aittn \\ Inn 'mirihtp fhiml'l tic 'inlt ... "4i.i"ul "ii"dJt '' I .00111:: N..I 1 1i 1"\ III -- --- ..
( r .. : 4is'JI; 1 :.:.:. "'If! I lHARDWARE l l\ .
.,,1' In !irili nmi; ,mil! nil HKIII' -tiltiirtil! uj.rmtlutii. \ kimlI --. ---- I 111
I1 I i \i i 15 lilt. h.11 I hi Stile,' nun miin.It lulu tho 1,11"4 t.s'sstiuul- 5 I'' lnlir mid, I pitli InL'irdui' I II..Ir BAUM & ENGEL:
liimlltitjl.iiitil itt"I sllsgI% re .
I Ihc, I l il' )J'lit.t. I .t.I .
I ill\ I 1..111. in:,it' u hit.' nu" '1.0.111-1:111 in, In I 1''I''f.,1 Lion ,

II' //nl. lust lUIMllfllU': .Mill Illlll' -I'll, VIII, ll. : |l.rccl'.111< l"' "li HI, Hi" ( 'ul.illl iii I I, l .iMtll' I 1 II llfllilin !, Cofee. I IRON

1.1h' IUIIIIhlll,1, '.. "le II"il' ICI"" '. "uu:4Ils: ,s II.I .\, 'rufl.. .V: H.lr I 5 \M IN. 'HIM' ) "..1.i 10.i .I :i .1, 5-I'll. I s\ |Ij! \N |1'1:1'1.\1 i | : | | |itt.i | M I 1 EIS| : | \ ,
I Ii.! NUNUKIISdm : IHII1.HH1M* \111.1
Mjlllll III r'lltl-l' I : i ,
.
,
I Mill >T11IV I.AMI OlH'f" \ << Kill III .\ 'r ...I .1.I S. .\ iifl.nlil ro' i-i I I l | r iliun roooo".jII \ I | l > M I l 'l : ,
ncmi'l Imt-', lUi I IdlOllhvbluik lu-1 lla I 1.1 Inn i t'rtu In h' fur HMIIU'tt ll iimlunit : 1: 111' :
: \ 'l
lit 1141,111 "lL
I.I hut k'e I I III rUKHlllnllllu, Ull : Irirtl lo IK il I 'I. Ciimil
Lll ) | | inn MIDI' i IH n- uis. r> )
0'11 jioll.; .. .I"cil.II.I| iu imil llr.l 11111 .M tin I Islsui nl Mr ln-l! diiilh' Il unid 1.,110. 51isi, ,niiini, | iiulss, ,ii .IMM! :, ::| !: ihi l and Domestic
I HI I OlHut
i uiuluti-t ( tin lit' 't'r
I 1'.1 "ll 11111.1 1.1.1 ( Uillin, Ii.i. In' ii I ''IICII. """""t,11o'' I tbt. I" '!'ilTbi ,. linn' 11 H'I' t >\ MenIn, Ihl MIIII ufl 5"I,'i.'l 1111 I I tht supisIsi i I \\n\ .I( ",. inn MIH 11'1.1'"r"' Foreign
'I>i thin : i" Ihi i itt mm ill. ..he i i' Ion, iliolHiii' from I wlill SI,
; "IIII..t..III ) | Os : .
-1 Icu Hint ". 1'111111. milmm In I lonnl,t II.ld,1 : .:"sIll,! niniitt I In I 1"*:!III.I"'I I | ,I Ibi' i rnlil, i.f Mr, |trmt.* 'ilial 'Is-rs-l S. iiMrv "Ii iirtiiiiiiri I" sit ils" moinnnrilivnr Leather Belting J JI
'"it Ihi HIM ""' '; t'Iu '' I .
.
I 11100"1 |1'1'"hlor-"I.| .
; Ku-l nn Ihi9 ", MIIII, ol' I.j.:; InttilI lif-l nhlih U MM' rlilit l shIll' |mrl ol Ilnt
iiml, '1 Ilii- : illinium I Ii "ill kll'iwn In ussr I I"i ) 'cllluil. ortt | ftI ,\\ >
: ," tiil-i tun" "It.. I lit i hmiKO III I II.itumi "I.I fI.".Ii.;; It)' uni-' | 111.rll". .tI'O II. .
difld "I' id'(hi ti 111..01..1 I UIM. .llh .1".1.| I r""I"1' 'Ilii- I til' e ii' tl'
I I i/l LI .1 i urn III I Ihi' is H dim I ufllitn II lii" Imit \ .
In ul *l .(I'll' I, Jnlntl I) owinj lit .1.I S. llni.tmiuthi. rguiIII In., trli. Hj |I"'r. ,,I r"," In1 "itttttinu" |nrinlelron
.
11-r,% iinl, lists, It 1 Imi h.h.II'" md.. nliu Iliuriiiich I Hum" IlI'SIC ''I"l'rll. ,"i'r In .\rontrt limn 'HIM ""I I""UK I .iiI Goods I "
"ilti/iiti/.il'. IIHII-. II< In liilliilm....... a mrli suit Ilu, mor.,:4 l,h nlll (lini IH n.1:1.1 litit.l ,. : 'mm",, ,uml, uiiu, ..1111.i|| I otlni si "I| '''n l I. II ill I Kth. Mt inn O.I tNOTICI \ Dry \ !

di ft I 110'1 I kui>" n In.tin n' t nn arc 'lullt 1'.ollthl.II'i ,. ,
\ uii '
ii '
i.. HUH''ml r Mi* ijiil, t ,to. Ihi' I.giti her. I I
\ 11"1111 {I Hire HKiiinwi. unit I ,tiituliii4iihni'iiiri.iiiliniiiil Jlu.liiiK' .''liiiiidll, li> anulbir rtccipl)'I II''HIT litm-, : 0 MACHINE PACKING
5 i. I'lu-iul "I ""Illuming u Iii iuut htin inltmlmi 1.111' ,
,.1 ilu >ml umililru, .\itci imtl ui'illttiiutilj' I < ,mid |,rhl lilis|'! .1'0 its I mid itnhltkniiitu i I ;itt I lie IrmiNiitluM !, 11 tin bnnkn nutt In tin 'hmiiUol I 5.1. 1'HI-UN Imli'' Sss-sh' Iii I il -I iii.t ,1 iinliir KriIJT I. I IIl
1.11. li i I nn'Hirailil' I-ul-o n llji, ninmnt, hi list lit IIIL 1 VI- In.: nl ttiikiiiliiiiii. ;, : ;: ni) Mi" il.i i : .:'M|:I. :un'I In i.In I : I I "ol'h UH Shvul.
imil hillmrmi jilt .
I 1"'IIIIt. :: 1.1'"lic.lll" | .idt' iii' ("iiurt uf un I 110 I duu' lit u' mlinlnUtrit'ir ri'iiun' d 'In mini' lotuiiiil" mnl nl h 'tlnlt iiiiiiiinlmt't I I'A I N'l 'Si.nilOl I I.S
lik I lit in t rvou ; : .
\ I > : .
: ,
I. I..t.. Inlin-ti. nt, lil-.nin| |.killnniii' II ill tn %Lrts ""h"'I.1' Mllni4 l1"1.'r. i Hit i" r-i im (h.hIlls' clnliiM' ii.iin-i I tin I cuiui nn' Iuitulo.i -' ,
t Hi' him 1.1. tin In hIs lit. l I.- I ri-idinii' .1.1 imililt,' i.|'irmil, ttrnirmid tu nhMil i ; -" "" \1111,1 otinl,| lo Ct til liu S llutportion :m (Sn ti nl:: 'ilu, -in In :iSle Hun: ri;|\iiiinil: ;.I Int rtnin::: l l1'1
iM.im
hu-li: II 1 .111 I lo mt :tin: |::ul II..:ilinn? nl t llil> ,inilliit., iirllir, (.unit.I'I Iw |lit. .nlIn .\ I l 1\11'"II I-
I I )''i-, .r-"I slur |1'uI'I.|' I'luv, will nil In :.ljil, | ('i sill ire Idiuk, |irlj' 'lit.in; nvi 5 I Isru.ut us, l 111114! In I" Iwul.lu: ', 111..111 tmriil 'tin'Ir runt..rt :.\\\\\II.li.\( .
linn. HI.1 ;" SI55-I' 'I I .\ i : : ( ( )
MI -mil. .t guilt miii lit. 1".1 .<." "',1 by I Hi", nml llilltun'. haiuulirii A In. ,"-
.ft. rnnn' "I..IiN u-uil In Uiiul I Hlli,.v dm uv In iI (.1 lip1, 'oiniiilio", the .liillottin; :; |1"III'li: SI\' liu'lit "I .IHilmlo. ol.c'uI Suit hilnlinlll4 I.I. l-ll'IIUIt' '.11. .lM-> llll' S lilt I 'H. |h'isll: I loll' I (IlltlWHOLESALE I

I \\' tmrl.vli f'Mr .liimmM, liii-t.VIt. V. Mni::lur. IruOin.-ai rpn' lul
lIrulil.l i lumimml lutii ti tin miiiu Itliiul MKI'II .: --- '" :( : : .
ditty lsting In tin ill' "nre" .10(1 rII.
i iiillilittt' tit mir. n',iilir_ m .1.111'Jli"oo| | IIIIC partinr' <, nub' sill ulhuug niiu hull aliiin' unit" "Ilul NOTIC.K.; I

,0 sii, |;....11 hi- miih"i. il-i.nln u. i iTut 'I line luau k nuiihii'hun -' imuu, nndi, 'r mt. cnnlrnl nt I tin. dulli nl, .1 l. H. Itn-l In, \ I 1. 5-l'h's55'u45 I lujjlu, ,,, .hII., .islt5s.l ilsu- .:.1..1. HOUSE. I I1"1'
linn' ,inn, Juni' fvil j 'Its h.o.I., r. 1.lv .I .rouusily I.-'u. "h', uSisi I.: \ 1110

tilt i II.Mll i.-.V/r.. -J. II. -link pusiictu1iI .1 lus.nil run nlliri'lthc I'.r lilt ;. I h,1|hilidlu' .hush ruiiilKiiiitid :sur 511111 I :iiIuIiIII, $ : : :'i u.s, 'jll.OI-;,:!,:: : lii:: uI lIrrIelsu_ us ,,r I:.I.'r., :Ibis'.,'

} I In i,Is.I 'mitiiitiiin I llut. ,.1.,1., ,.rt .it rntt midftrlf. I '',. ,I, siil "r n.-us. lit .'.I.r I. .II..t l J.XO7. FALL AND WINTER. fl67. '
Jiini' I Ih.:; I 5dbiritsu \ r 10l".III'
t II 'I'I blL4 ( ( E-
I r .1 I I. M.1.0011; m Itu' |l.r"l..il..hll', | "I''Ihi.I Im 11 11"I .. 1. ; 111' ... ill. Ihllc' 1", ,Its. i.uul, sit. I' .
I o"doll.orl"1'' .,.""* iiuviil. lIst: Sot i .'u
" I 1111111, lilt inlmi, .itt |1..1 ".inr muimltmi | | "I I 111,1.0" 1.1" II 1.1 ( I .I
II.it i on hi'mil inun l in >our lilt I 'us I 1. Il
) I .1.1,1.1.10' Ion lust ", tn till JOHN c ; & (co.( )
: nilli I Ii u'. IIih'"II"lc"I I,' u-iui L .I. t-S'. .'. : J JSI111
,, | I Ihul In i* (illL "n0lil I 'niuii in I 1'10' .11' I[ .Mionl I llmi tt.ti-k 11'II iviKtirt I I I I bulcs ot' 4iu l-lind, 1.,1. !'ij link ,.1 I 11.1.11.| I.. ll' -' \I\IEI |IIiiid| IIi-iii.::: '.' iiml( 'rull,

.1.l .Ilhl ,'ul.ll. nltiiitiit, I tiiiirtiiillitiiuil. nl.h/il/ : ,"Hung gins iiiiviiiiMjllil.t' (inn-nil i' ni II>4)Ibc )I. ; ID.::; |.iilr.. ttii.hiii4 'il.r'i S : 'III-., IHIIIU I II 1,1' mil. h.1 \I\' int- I IfIIOI"I'I'] I .1"lt"'I'1 "I!

.. .1. .' Itn-l It. .\.
tuionlrnlIn .I| hul'i > A
of
Mi. bn tsus.-ruuiliuts ( priHifl 0 4 I II.
ill 1'itlii ul ls'iiut it iiiilul' J..illl.h OJiiHicIloiytii
ii ilimn neo
i .1.011..1 : > ,
/'lllll; I l"li'
,ml' 'bint l"kiiiu |ItistI! ill "I.inn. J4lu i I ru,liu.4 tf> um| 'ml' ,furlm rMi4iinlJ -' ''' ''' .
Ill' 'In kmiitii | h.ll. Itl | ( iiitirv ,% 11.I.h..II'; Il'e1" ni| I r."W "k MY) GOODS( ( ) l ) NOTION.I ( "Ul I JAIAI1\h1lI\T Jf \
I' I hit Iniinlli-' | ..1. Ihi iniiirnl,, .If.JII lii. 1II ((1113; coiidi-i.'ii mnl( tint Ilu-ir ili-idinl.ilinkiiivjat I | 1. 1. (I.,5 iiNti, I.. 1.1 I .,in.,. ,,,, niNO til .Ml ,It I lit"llll,' I I.I- j
"I i .IuIluluusiisI.' h. ku'nt w |I.r'dod .Iil. the Illtiu hour at lli'.tmill .lilm'r igUlc, KI J. K. )/(ii-t'. I 0'l'. 'u1ul.s : I..) 5115,55. I "lliii' ''liI' I. fl.1 I :.

I", iftiilkellln !; 01'ceel Ilght | 'ill )t: uf .lit* rmiiitii ( 'itn m i.r (ISo n''.iM. mill I. I NTIdOODs-; { ( ; ( ) ( ) )
, ih I liu link lIt ( Mi I I I" rtret loi.e ,
MI. ( I.. nt a t'nui'l l i-uinr| | itin nn I Hie IM"i'1.1..1. : I"I t"rolr'I.,1 Innl'l." ..1.si. 'ill- II" clii'.1 I as.-, r. "iiiintlll | \:1 t I \ 1'.Ufl.| .M UNI, t\IU UN II| \ MIit i
III | 't ".t'lunlii, luumir'CI1l'lit 1 I Ihifc.llottmu! i I. -lalmnnl ul '.') built ul' ci's bat aui'h 155$.ls5l'001.1 pit I"..1 I sir !",iii 5.,.I I >>jiuy
I. 'l"c. bin mnl Mitk i 1111114)1) I linn. I'liurntululum I. 1'1".o 'I \; ." Cornor Broughtori and Whi nk l' Streets! Savannah Oa.i
\ \Iic 5iI'j IliStIII5Iu J.
.
r iu..rk..l ..1 li.i h." .h..1 lute b..I'ut8ll-' lM.lonlti4, In S tin Urut id liu-,1: A Mca bir, uhiil, .
> ,
I I'iiisIII '"
nt hItS i iktiottn itt Iln 'l'" I I'jitt.'ul, t : \ sr5i.-y r.
y. l-ii ""n itl l lit .uui.i I lhll'', liki ,I' lihinil. |..lroi, \ I linn' siiisr mt iniilriil ut Iho ikvlli I III .1.I r1. Itiii-l }nJuni liru-ity pS'. I"t" I.," /"

I Imulmi .md ,iihiit 1'iitlli', Hi low tlictiu. I 1.1'1 Hnn;li>' Mrimi.Urjorili'! "TIn I i '_ u'.iii:I' Fen.' Lowest Market Rates. j.

Ir"I.I.'j'I.Ioo'h.|, ,nil-IN.u Iru.rl.le' *'Old CilT,'' iro I'll Tit ," HI tl.\ i mt I iiroiiiul( the Imil.lin' Suldi.iiiii.tlii' ilux.ultlu.mr, in, t1.io'and Now Old Hugs Wan led Avont

, 0 IM 'i Until i 'jiiiil m rti 1) n:rjn rl, lo tlmt"rr I IHrt I I stir, "Jolin I"'is'is Nml gui < M lr"lilII"I'; I ITr I \.iik., 1 'lidm, lulling I *.',,''7tl'' s, if |"I .. i.imiltillin \n I iui u 'inn' lurroN. uV'Ill. MU.-.I' :' i 'iiin j : dnt ( i iHO\'EJ I { ( ) : iS: UAKioirsKLASTIC -s.-lIIo{ ,"i uln> I I I 5 ;. **," ;;
I ,
I tInli 1 If "Id HI Hit hljliift I'tlii'll lr 1
h.iti, r m t th huiuli l-i>r I lit' .''"IIII..r jmnun. .tui|', lrmn| I liuiii)', I Ihi' tuiitintiiiii'I iiiinln, ,sue |Hi.rii.iiin mill "
d tl. "t.y."t'l| | > lu Truth Out
,., uliKli II I'." il> iiuttr run iKint iura il. tin tint_ ftrniHiliind whurrliii .! i *.dd mt MaIn Is 3M, |I... lor lunltdiriili iuir.ilit f.n I. .,. '. "-I'S, "I I..U ( ( S1'VJNI1tCIIINES1' \ wi f fml < .

I-IS Mr t lljil uiifljiitl. ill d I 11l'r .;,, I I- I -.I i.li Mir InIK TITI r .., .,,l.i". I i.1,11"I IIIH ':t. 0 i *Ir"r.
' "i i t i i II..c..r 1-igo i I. ".j|1" m ttidi I ,11.1. I udilV )ii rtuwlnid ussu band .ll tint .urnndir .1 I '
IIc ,
.hd ,
u,1 nl
,
,. '- .\ul: I I.. l I..j. :\ !19 ,,"" .I. r. -"" ,, "- \ss5-5.sIt.| t hn
I"UIul I' u" lll'. "iiida.n: ,1,10 IIJr.I ', I I wildUitnlnSiiori, i twin.Uotrotid.. a 'ti > ..'I. run Aim in : --. -- .'i,. ,. I i,.i. r I---------- 1'in.lni. IIu V
0 -.-.- .\ iiiuihu tillri bluu s tir> <;bildIraui" I In .into."... rt.in* I'"r"cl. 'rhisuusu.vWu' % I "III 1 .li" -
.
; ..." .. I I' l 0 0 "H I i ,
;D.III"i! r |jI.u 'I. liis.uitii ll": ,It .1.' I-S. ', -I lrmii|'. I s-usui. .t i ) 1".11' Iinwlln4iirthi .. ...., :kull. mnw.Atorneys ; BOLSHAW/ SILVA 0 "
,
itulltt,< i ii'lirI'l HH I.iiitilIIuiiiwI4. uui. I., b-o ti ..j thrt ru-li ui'im' llulr .|.nt v" I l I'. 'I",>" .1 iiii |1.1.11.Ii." of W. I I I .I.cudl.I Hi ( \I.\ FOI' Rent. 0 i i1VlitHlM :

; .'Im 115 iiitii,lr. 11.11 lulu, plitM*, 1 lini imtn'lir< IbntUKli our liruhl i Siiiini hutilbme '. r
Iul
tout d l In I .II at Law.
k alt, .ii I il" | *1".1 l "f Inmii'iii'li'Uiil, | .. .ili'. I', ""'1' |"nMliii4, : '| tin .it, iii ,amount of "",,''j';').!,! I bun uidlid|'| IIIl5UI| ; | Ii I.1: \ :> \ > IM .\l, M.'i: /ISCROCKERY a ,I".i(I'll, ,"*>?".1I.U''. .,.,.1)1"t .Mill* ...Jul lllll" MiU :I

tilt lil ,I.., 1tr..nl.. Mr' hi. ant M. H.- I nliunnln, : it jtjs 1"1 Ir dnrk dud-, Ibi luirful ''ilil I Iuro. our *.i.l.'I In |uiuiuit, uf the d-tU, and olbir jn-t .. \ t.. 5-I'LI.lEU." i'
\ II
.) MM: li-i.l.. o Ii I.ri".r Ilii < ."olltll .,. I II II : di iiund of tin liriu of Id,Ir, KI.L.\ (A mid KM*! '" '' l 5S1 I II -

.' '' l..stl hHI' .ttsilulr. -I Mjrib JJ Ivts. il Ml ,1his-r' jinl for Hblib\ I |1'1'1'| luniben YI-ll ? (luu J.It 1 CHINA .
." : ", 10 'll til tit- rr 1"lllhc O .t. :. : ;; at i mil. ,it I G K. CLARK
|tu lit
.11"! : Mr:.\iIIKItT u | hiaii | 4
* ..11.1"1, .,"r\' \,,,: -UMr' I: I' 1.- _..- 1.\ ,, tlI"I.i I; IPi.'h. 10 ,

fun.in in' im mln r IItlh unttninm' ; --dndml inILU 1.I."II.l"-\<. ."milluiri.4d to ..lutCI ... t.-lt. Mjnb a, l.i. 0I WATCH.AKER :

* ..11 I -ld"'d. II" .1.1'1. that lisle U w tlii limit': ul a linn In Tjllabumc -.-.- -

In i'1.1..1,.Ih.l'II""IIIIli-.iidivilid rtiil|'.tluw lilt1". I bill uliviiMlii.Uitt llrlil in T.I..h..n 11.1 A I HfMii'tK I -I lil i. nmriiHliiMiiiii| | || iiutlior.ilt Work Wanted.IltKfl'H ( In mr, g'1'i' i1i'iie, Ijiinips; Oil ii 'I 1 1 I I t\ :

-11 ill, ,I.'II ,1 I. hush, I ill MuiiuV !1.1. Mr. 'Ikt'. r,1' this .|J. ndl.l f'.mlt/ir Tb.: ki-u| .. bit b Iusuiugi ,. nl., n liligr.nii from .\I.ul'l.( ..I\H I I-u. /''" ,

.. *'"" Jiff, twin in Iron! of his ttilb I'lmuit Uujiio" |.>iutid VII 1 U..1 : X"Tf 5'0 iou fri,. WI- Fine Gold\ and Silver Watches.
*rt -tuti' ,i 'i t.inn. .I".I I Ird.u. ,.." .,1 tin :kllb.I'; '. Mi" InruiioMil I |..tS.Sl', l .' I u. .1t?' I .t uiiliii. JIM) .,, \ MHouse (
.. "r w.,. A wiltfl'l 11 b on il. sisii.'l.-- IhMl Ihcwiiilc mi") lie uun.ba.-ed, 4', .11. ku.d' uI utirk. HIM iluti
Mllltl "I ''I' J* .c. j I:nl. I ). II I hurl, "f I ICiKirutlunI'ur (IKI I. my .11.6.
.rLcr. In lln rr., I I11"ill"Io11 "o..nI.i I I'KH" II I-.s fl i.k; l -. -I' "|t.oo-I I'l Hill'' Wan' a J ./il
Ijrreur
.1. .11.l .1 M ,,.111' III our 'I) lhO.I..ln "al'lu."Ii'k..I( I Klotnl I. w'uiujsnst-tl| | | 'III:it 1,1. ,inii: ".irfttllliuK I '_ 1.1'1"i I."t | itcal < \\t\t\ \ i. >.1 "rM'nur. .mdHIMIM VJ\ ""' '' ..1! I I"i '.' il' lil'rlil.tIM.I.IIUI.
.. Lltac ""Ily.I' buu.ehe. i .mntrjmmi .1 li.t inlrliiuk IliU d"'I' I JJt. "I', ... .. i II,I....1.! i-'Ullt
1 I i..oo I Itti.d juititi usi.S-r.t.i.l. sho.s.sjiglily. 1 1.- **i. b .( f lioods. eiieraII + > .h k'"lu
'r' I ) .\. Ii.nl.iirj. who U : '; Fiirnisliiiiii )
" I" ; ;
h5 :1. lllll'I amir MID' 'LII .mritI d' 1'ii.5a1
,l".ri.n..l| I dmtli. al Ira, : Ivl .iik. fur Hi. nun .[ "" "-"Ic'I..I"1, Hiiimj; np pairing 5. m.
* 'I I Ma .,Surt \ il. and all)) 'f
tis rMlivrt
,
with tin il.itituf She suiflt.i.. hat a'li-tl) SIMI r.-5o4'd and
s.f Mi "aDle I hiiJn uiLssla luril. .. ",uli I Ibi I II I 11 ... Watches. Clock. Jewelry
.kuII' .i i null "" 'I HlllLiU* tso.l. ".nh"1' .. ; klud. cd W-N& IhI. s 5ariri. r ,5irn15.il7. h. .
Ivtti I. i -'I. UK lit '''II'bd| .tiiil .nlu.I! ,' ble, IIIU"I) ll It*. itiiuld *'-|.ri-ad th riMirt*' tb.it her Cltrk lliiTem $P.r .MHI' time, ansi lisp 10I"Ue.I" ai.4, 5.5nsuapS < nl' I r. 'I.lulI". .5 l ."... tit ,tl*< I i .AI-4., 4 I UOCKKIt'( ( ; :: .> .. H, .l in' I i I', I U:. t .. d. ml 'runli.i-ii-, hIt s'ittlu; tlII.5 I Milli I ,i..' 0
h1.hl.
l | "rhruij I.UOIHI" haul vuiut. l., Tallnlui>H.i' Nuj t'llMte |_U tlio ilixxpiutnl itfllLwttb .
l.(1 I 55l'.I.lhl Ml
4d..ii.l.i i ol Dt In.r..d. 1i1iu.e. 0 f.i
.fh. ...II..I" .
. U' > j ullii ".c i I. mole In I Hui *us lion tuI <.r. 1'imr lie ii aiililntl' "O \ I M IM rrw li HIM O"h'l I n vii vn.nutod. 1
t" ...tn,1 ithnud ni Hit' tusit4I IIJ'ifr| ) 0'cnl 1I..de. < .'| 1U' .I.'o Il.'I.I U'1"11..11 Ii'; s-r 1 J.I.\1 .\ 1 iias: : -n 1-'I.' .

mjr. |. O' .1 I l.i ..1,t.t.t 'il.un'-w.iiji 1 .bli: uiulu".*. I |UBOCtl I LII,{ our pst tiiHuf r.riniii4 up In. tin 'lull uiuun. all mdm Mot illy 1..1 l.y tlic rttntuUli.mlilli .. .i. .n \ iw I r..I, .. I", J.. !

.. .. Ik.I""' mnl" ,prolij ibirtctirt/liij "|Is' r. lukralij tin wiiullnl ui'nl,.ralin and I t
i- 0-it. 11'1".r. ILl I.L ; ulllil r."h,1 bt | :'I"\\'I, vi' ,, i ,,1, MI, ,.1

ft i-o.uus j I Inml Ilirou0'lioul nil. She Northern It.l. .. I I |.Hikitl ups| ,' "i..ull'i| ). or n-HjKil' by I She 1.1 li Important Notice. Aj\lcatiul fur Dower.I .


Ij N. I "'l'A J-Honrt.-- ktbc of u"..Kiuluikjtall .."H'1 t I Iloll"r| .\t' mmtbir frloidi lirai(.a, tic lie|. "mint|"''|1..I..We tu j.r.ii.. I I.iul'lI nrI :,':0 d.| 'In lie l I..1.nut)' theft.I!' t.'"flu"tu.nil.')iirluinly rrl.\I.-be'and M.III.toluti ) IHBJnut _I VlfK \.\*.El.t'MKNT.' .i"tlh-til.,. l Ii,*iiii 4?.b...'..1...I NI..I,.,. I'jiiiP Yst'rIit.utie. a \ SAVANNAH
..
to lit ii NI. -1.d"I' u dollar wlil. I wilblJi U I > '
) I ea uuki curry tuuuitit : .I.l" .. .
\.1
I ; ( I I td Isi.I-.sl I t t..l'b. I ll ? .I" rIsssss5
1"11) v 4> : "'
'1.
'
|ytnli nlin
TLia OIL l Ur.- .1. < illit-tH isis Ii 0
( titus -Mr \> 4. .\Ir.. of Luui.uUY. jut! IllS u """", fil tbjt (jur|.. 1 I. In the purilWM.oMbl :lb.r | 4\tHtJ vrr> .is4 uli1.15.i*. l.IvHKllftil.. tt'hUMI' "o 'h' pUhlivbW M;I III U\.UI.\J:

K. nUiik) in.iitnii, .>n. It".n., iu lugl tun krlih/cr r..the I'alllli.aK., atu'n dnil.an uutlimit fur (ilual'-r I.ell' Itt.i lit. it u jtid 4ilii,,* 55.., uuku .1'lulhf. ...| I U. l Oi .1 I IIves' I. Jan .11. 'In I J f

.T.. Inu .luitu. .n'u ,uui.ui'" for lij U* W&Jiiijwmu 1! -Me ,. W. II. KMulrniUn t.r.ssu .ulut&iitl, l i Ibjl. they .te MU I iglvi. ruiuti ,in tliu great A ft'" fljiHiili .f Uw' .'. ttitr lM-.,-bMul 11 '-... ..
. Wi.D. f< pMc-tixii I. IMF li.sauliua tfit il IruiM ltiliiuT I
K. uuuu-'i' > and iitbr 1101... MchJiteU- tbruu biiut the .i uu lurul.b ji rrj'uiatidiTtr Tlx'y art lml I "'.I"II.II.1| >*ciwI '1 I iailu.rol Ibe y.*,. 1 I-*A. tlb ilriIrachiiy I ICOI'UCI' Notice.VII. .

I 'li.11 *lin..i tiidlias\ ctrtlluili* Irtimlhclotui j 1 lv.lsuuutijg: I.tutb all.1 I the | *. I' ili'.ii.SI.lIu'rbu. -* 'h' all h.. ... 1 of Fashion iMiwrn Jiiii wl> .. tf
of c un S I
p'so5151114
I (JL* .*' 111. I r.111u o.1 ollm'I""I' I ll .h-HiUt rur* tb* '"'. i. |>.IK Wt l KWH \ Emporium t aIo".
ink. uim.ki ( lu the *ol,m .. I i.u ,( ,. i I'' Wlh i '111 lulu ifcciand I rem
i .corssi Iht-. .si. I UiU tral.-i. MiibibKii
,1 l'"IO". ( t I' 001,1.. fiSh li f"r. Inn if Mm "'.11.1 .1'iinr nr' I' tn** i <. < at 'aai- .'ssnl15051515. nuliH'iiti.lii.' .silt 1b1i54141h4551515-I
I .HI. Mijr or ",.. )
"
"11' titndc.nil bmiinibk .. 'u.lourj I K"ttriN : ,: Jiid i i lust:, ite'lime kU .
1'3. l.r- | t.loofbd.'u Mnff. II''' .M ---- --- *-iir<*'tw, .lm i I. ,urtb w<>f. lliau tb i.rtrr clurtf -Itt.d dill. 4Mlill mil. is prvcllsssj| .
wtlh ji1 Li'in .it nun. h IburubI11.lb. rtmluof. Pli'i. I.u.iios I IJ : | vbMb i. MM Itr-l |UuMr....i'4. Hull ". ut I 'IM li>,., oiul 1"hal .
I >vr, ,,1.,110 Ih I \i u..luitluU il- "I"| eiilu.lTiljr t'* I I'unbad ul >u B"rui.U i I In biutd 1 I UKd IbeI.iuountxMtw : i. ..1. an' plow (mliii bi| IN l.5u.ha.. .."ot..
rJlll. 51445'559, '
' guuth ,ut Ku.on "". UD". linr It Uattt.I .0 It-tJUUlU. |" rw.n.Mitunii of the 't.it! ic-t ]KIK'n |iiilil-li| In the I )i4 North .iMiipIr*&, tmoiir l.qs. *t til MUM. b,> M-turiw. Ihi MUM VIIIUM /. BMIHI Il

\o i nuiitnjr bud. t.o au4 a Ull 6x1 iuart. iu drill, I II pilate-thu. I I.esk h )ii.i. rimrl.| otiuesuhjoup. |.r Wt f> r r* imur << .\>*tt '. steal.t r :! IbU .lIn II UttVklV 5 ,.. !
un tin ,," Uii. Hint UT > ttr m t I in nil; \ "I| l i l 1'1.1 l t ,
i \ \
dVlu. I olicte .Ila|" Ixddi-d tloHil "u 1.lbe jiibeUiid.Vgl'OUiill a.-. Th.iiiJraSlaJ i. ,. .. r.loaj. I'IIL't'L' "JII I 11)1.1 \ \ \ sit.| | .IuJa\; h I;tlL M I tt
bftld r. I .. wo,1 'ilitU.M"
.... 11..1 .1'1. I".lbl : I his one ... .. .. ; '.4li.I-d 1 aslI -.u r'i; :
| ,1.1 ,I .L! uuii d".ui. .|"iitnt seas HH. |. r n. ) lit .\< I .o I .th4r5'-I ,. iU. Nnrtlxrusjli.u. 't: 5r.. 'IIL" J...I.. -l 1'- 'JIs.jj&MSDAONSWS&C. I

I't* .1", .' l..."... \. '-iu on.' I.s.Iw1, jml I I I Tlc rv.ull itj.lC .lour.-. tliebind I imo .ui iMiiiinil,ik .the. IIU uununiuxd,MJIts. |,.r, I I frame Iudh-mui! (oo-4ililll"ll for shin Malt ofN.ortU I'u ; I. IH.tulIr.J ala I h.IM.1. ._.. ; Draper and Tailor I

!1_Urniibat .Uould luikc it a fattinlv tuui| intIiuU 0 .N..0.1,. / /" > .M I. /*' "' .' t.u.ly 'Ihu" 11"1 till." l(1lliluh.iaI'cdi'ut.a : l IIHl IIM4l )

wM o. The C. ..,ib mm M V.f .... .I. -Your**.. *He I JI jlWm- Koli-ral mklur, lI'tsls.gslartllhIShul Shot. Nails, &c, I Q I.\ f

L1..1 AtUuu.J %V. Burke ind I Js.uiJlIrEltItY' wo'm ami liia.li.il iiii.ktt' .tan.lms nora l'u" hLs.s.s.414. '
MIIKT (
"HI MAKKH iKOVKIt AM U llOSIIvl:
.5Cut.- ,I Ma ,i'u. .. tHUir tutuljr) 1."II.ml 1 I :I
nr-MiuJ likU HIM kisi .. .
.-- ssu'u. a are rirrjruiililir SU'J. \l. I .
14Udtst \l.I
I..t- 6lubc I (114. N1. .
i. I t D t .q.I.1..1, n. ..t I IL.L bl-i t! lU' iud.| I t *''.(% Milt >. ii.,. ".tL'r l'I", 1ul; o ) i II"ir In Ifj.loK"D.in Fine KCJH | I I -
I.r. ladc () luH.
,$ i,, i E '-e tU.M."it 1 .ti ma Rrt4 lists d.rl"lu.I wi. Thus *." .. iu rctfurJ "rm.n trm: I ''' If iud w Wu... lui.ik t .> ( n: ,

-. -IAJ t. :...> tlui Mr. J. U 1 Hnikr. i I .-.- li./ a* a trry l
I... t.. \t- '. .1 'l'I..tc4.u; ':1"I ft.,I J'ioet. \\.II""I"- tUunknI! tkurko ui f,r ...r sILos: MI ,ii'| I iii-ni Till' .'>'.< i I. ':4liiIII W1 11. It*; ItHWH I I"\I J I l I : I I- | | I -si S I i M II| .s : "

I I. .. Mr .I rr. i ", I 1 Li' i0.S I i ,
Glpbr ." J'hilu'V 11"'L| I r, (111"' iui .llrd i. "

:.. '. ?.. ..dti.! llr a Ullrj 11..111'\ \ il m-ral |"Trf" ... Iillr ) .-. -1.1"1SJ; | )!- 'IIf\SI.I < 'Es| .\ (;' ( "j'"I' "I

t! *\'. _. tn j I** il ''it litely. il -.- I Ii I.. Mutli I i I .. 'i lit 'I- uI'. r )j------K. $ : : .... I I.. Hats Caps and Straw Goods. :

.-. lid ', :IM! L.ll'.hti'r i. 15555us, '.;?4iuIbi> ) i f ii".i ..! 'I I Ii..".* .,.-4t! : '. h-, .It,. I. .,,"I:.." I 'V A
intnmi.liu
1| l t. r. i I uu- I hIs: Ull'M,;li I IIk
.
;vwl ''-jt. ..I. \ r > f'. I. ",-'., ..Ull I .M U..I.I ,I', 1.. I .'I ..,III iIh' ...l..l I : ). i.a. M* 5 i. i. ; .o' I1. W,.J*TIBPlvlnct Jfjy ... -

-

/ .
'

;-tJ-I' Jr"SII.

.i1' ;

.
\ T Y
.\\ ,

.1 .-=:. 0
A Se
I fa to n. '.

1'A. .....

.o.1r.I'1)h'r .. ._ -_. I tI" ",
; .
':
( I I'I ( IIII.TI'N t\

,_P; 'l'.ct: ,, M 1 n'f": eA 'i'-A"I.r'. MLI" \ t:I tin 1. c 1 l1rl\1\nlh\ \ :h'nthf1"fnt'i.( Savannah\ % \ ) (dVC ti$cftrnt to. Savannah;, :drrrti( $rmnit$. HILTON & RANDELL

It w 1" 1"Ion .,, /
J.- .?lnthnel! r ; ... cI. .,. :
r"l ,, % E. L. NEIDLINGER WHOLESALE
! III"e,. ( Ihnr/ n".tOl 'nr91 .\hlt"'.' SMALLWOOD HODGKI8S & CO. \\" II'' IU\ .- .\ U.\ ol.niU.s: ) ] ::> .\X 11 IIL.\) : I.I-.I I-!

I .. no. Hneoll 011I(0)'"1'i I ( .:..'I I hc''a l'fHI PIf: I:. M Aim IN I Hook. Stalioiim. I'iatininil; !

Yet nut nltnc Mu, .m III. -- Saddles Bridles and

myec JI syraa 1mIRlguudkll'" ,, :MUSIC: :rIOU8B. Provisions Wines Liquors Tobacru( \

Z ;.' .' ... "from 'Ihilt|, :. ,1,10', ) I 'n ill HMM/ :: E"-{: : s\i hI i >i.Kiv-\v\ir: : ; 1:, Coinniission( 1 Merchants I ( ( i ) ) t ,

i AN hut "'ulltl'OO'If..hlt '{' ::1|_ .ill. I.',. \llllll, 'HUNKS ttllM *. A < .> .,

' WI.WhnUhapcaoO'UhhiJs'lConc'-wclVpIc..., mighty pep 01'.. *. 'Whar: """. '. ,.. I tba: ,I.10'' i j. 1,10', < "I|: it"",1" IIIHN' t\Il' hlliN,11:514Ianu1.a : :' U'f.il.I ll\t K 'a-I ill-en lit"' ;k. :,ruin III' Inlrrl' l ut an. |HI,K;: 1 HA Y TIEbT.V.: : : .\ \ \ .\II. ( ;.A..
.l'l < li.r
II, I.cnrgla.' *' tnnth .nil. jn liir.i-h f "h i >nhi.
On cantMt talrf.. .c .-\rel"fht\ \ k II' I Irt II I : 11I, 10 BEAVER STREET NEW YORK.W. .' irrni, i.' mir. tl"ii.r ;NnrtliW ,.
;>'l\t.t.caA, whnr'. lit n..1,1, I 1'1'1.I 'e, hit ni* the ailftiilnit' nf l i.imtrt, Mi-nlnniln.' luutiilitel ': 'nn-; .\'ITE''I'ln'of' ( Ii':1I.1'i( ) ) : : ;:-; t I. rll..i I i i1i11uititle
'
vplahl'ltnl "h"Ie.I" INlnnminl ewiprl'htpfirjIhlnB '
.
Itplhlnkthat .. ,e, he tnti! ns \fn.. ,.".,"Ip'lu.l i Inlhifn? k VllliilHrr' Hint Mtt'W1 IIDIWt 'I jsTiii
I Ml/ : ll!( U A- .1NIiI'I.tCOTTON :\ : :: ) :N\ hl\'k ,
Who, yes ayim yc 'hcw,"'c'll t,I'IC" )III'|(,,_! -1111|) | m" | |11'1.| |. hue )lii'ipn. .-"ilMnniiiihibi\ ,. ,",' u,'Ioln MOIIH" ilinhr ''' t,1 >
J/tblnk1 I lovely T. WOOD ,co t.... '.1 M'i-1' l .I: ,In,, lui'i.i',, it'll, -Him'him,

I h bd %iJl"lOD'I" ,I III .h.1.: i "n, |I.,., oj i ; FACTORS Agenr from\\cnre Fun.l.ekl' lot tin Ii, -I "I'.a'" Mitniiln.lnriiml. GBOOiJRJWhich I i

'" torcni\\ t II', i,i. I'lll i ,,1 i 1,1, -.110. ihi Ir prl'' -
Merchant
dferfi' fii-MiiiM- \ and ForwarJiw<< llSrtldl. '.."',,' '''.d.., ,.. *"!""..i-an.l. I. n hi,
'I'll1'1 xoid'.
1.51410ee'Hi tae WU'aeiili'11 '
/ -... ; rare tnul''uad' III Ih.111,1, \\ \\X\IT. ifNini.M: I'n i'. << f "unnuh ( 'A: ('o.' ; 'lil.I1 .1"11'|| i 'IIP..t" !! '1.4" -, 1 .. ,
r
..
I
11O1'l"; 'At h.n .)(.,,111} ,Jtlnn' t lit HIM I" III'III' tll f n".l.t""I-: itlnnali run, aroi'a.'U:/|, \:: ':,. I 1u'-i ''j t:.1 I I.;I lir\Hoi: ,:,:"r M I ", ''n "i n 4 l l ttey e Q offer a al the Lowest I Market l I Kai .;,s s"MAGNOLIA" T
1l.1,11.| | ,
,11' II u 1/1/ 1:'1 1 1.11 1 i 1" i .xMinwv" .: .1 ii :Nn 'W !I'"'!11; 11 1 i I. .1 1
ShO 'I'A:""I'l! all'Int., ,,trl I 'I II It"Ivd I :
r I I. ? 'nla"I IJ WHISKEY OLU RYt WUlSivBo'rl'H
I I" i
An'd ,. 1111 I.. 1'l,, BRYAN. HARTRIDGE & CO., "
,
r."* TV,. .- weir fn(1.; ( .. I't'nuny. 1'i',i pt11ltrlrvlanl I n1161 'I"'I 1 11.1",1\' V s :MiMi.ni; l"' ni i II: i III.MI-- 11.\\ I i.; 1:\' '11\1.\11.11 1 1 1 \pull n"in i lui. HUA.Ior, : : / i II m'
A.lf l-ec'lloll thittli Dai IIny ulggn ,ww d+nxlit .10' W ANDERSON'S' SONS &; CO., \ IDS 1 |I\ !o.\ \ .\ N\:. Ml, x1'Ilau'tuntht.il'.I' I imvindltvl. h limnili, ..t I tint' I II.ni"i III I Hal! |,,nnlwhlili I I II OLD l HoritHON: ( ) WllIsKK .
I".t'WltherID4.Co.!| | ltc.k win,; i I.t",,, uudJOInlnb, | ,) ) I will I/h1I1I'11I tin In. "nilii' ul i mil M'I\K-| linn, :'< uill i. in.. \l.\\;\ \IIHI( ( GOMMlliulOI i KHAtm '

Thcr, Borrow t lo rtI.d\-,) \ ,./ -jl t nf| qlfll..r't' l'n!. it "'in, :r.nn.Thceoltoniorxh K ACTORS \\I.\II1.; : IIH'lll.-l: ; l\::.1 1.1'1'I'' :-.\\\-\\III.y:; : I I V. 1\\\\\v", \\\\, \\\'''\\\\\, 1\'\111'Y..., i

., tl ti 1-iiigrtnrkn11d I lun, 9nVA1J.unlJ. C3 .
wwillUlpeh' Tome .Ml tic 1 ncr I" elf' |lf.o)ht-atli the '"inli'n nf inirI.nn GENERAL COMMISSION.\'0;" '\\\! \\ f Clllll'11 1.a ; \ie11tt" +.11Ilu : \\' o r ( \ I\Ultl.. NfO< Iv: 01' '10' / | : .\t'(0' ( .( '01'I'L:\ ; \ 'lt\ !'I 1 1 \

A lirlL'htcr wor w..A.II.I5N
tolll) illMMiiMilnli, innl, 1 ,, Ilil. -
vl' "1'i|' .
Tile (,['uliil8prll.-jj" | tta': lIre -" cil upon Uu lmil 1 ly lin, "i.t. Forwarding/ ) \ ) Merchant\ ,.1hl) hnsiul'1'11CN71; :! \ !: \. t\: II")' 1\I9lill\1;: : I: ( I:. ,untl,, l.niq. ,.; -.r : I.ru:!, :it"l' t ti.tiitn :: : l..H"'I'In' : / : .' \1,1': IJF IIIZ.\II": 01-; :. I\lWIIJt.: h '

In rli-hot rntllftiktji;. ,j the typurnIn" r III .nl I' innl, I Itntni il. lilnl lli"rini: N.I..r:.' Niirll.rii. 1'irlI .I'"I'.h. .' 1 ,t1"CI: I\,.L, .111.1,, I'a '. Ili-. .4 I't] .1 ;
t OIIHT lira) ion &, llrjan Sly.. I I IMMIX/ M ll'llfi, |' lui!, ', .r.: ll'
The faded ".,me tlifnlr hrotiI,1111111 I,iw Iii. In ,10,1 I Critical Judge Cotton 'till.lt,41t5. ttliitli, nn .,ill l ,nll'in,, .lit-i, | tl. Hi,*, 'ivhotlrLl --. ---- --- -
-
p- ,\ AN'KAlt. ..OKOHfJIAJ 'I, dllhnls. .\; t II'
IUC ,
..ln'rfll.1'?! "Itilil, liniflli. "InrrUtilt' 1 i-iiiiat( tln .

W'II, \, r.u.r, ,111-1 upon tareln'". .n.I| |hmnc/ |1.1'14,1i.hh|( ,;,";,,, ..in bdll,, i"'ul ,HII 'IL., "' i i'all Ilili"'. ,:" hili'S' Iui111/l'lill'I; | |:l I 1.-0 .A": III.1'I't1 I \ltKM{' I :\ ". .Inu. I I-* Col* ':'-'. MALLON & FRIERSO( .

Will) ,)".II.! 52'! 'InT/TiluclilMrtn' t.ilnlt., t .,til tin,It .1....,.. J, w. ANDIHSON I.:. H ANDERSON G. W INDlKSONJi- :.1FI'nli1)turv1.11J1.I'iI: :- Ii.. in' I I. I 1",1"", ,, I' n-n nK' S ". .ii.I;1.. II I i.: I' |I."t
To yurrr- a > !lhlrhlgnin:! !1 !.;, h""II' nil'ubLdh.. II ) ". JIM LiiU-Uv u ij.sijjujli.j., "...1..... .x1.LILILIIIRlsItiS,1u1111 l ,
Ii.4'/ h .
; A .
5 lUinni'KM' IIK..t.
.h..I..I. tr. "
r.ultbo'Meri'- 10101'p, iii iid| Mi, \\MV| ill mil .. milt' .i.ud-i, | -.KiiiUm(
: ul l x ri nii 'Mil '
\ } '\.1. |\1.I.111"111 i,I- I. "11 I liunl. I .i I I..i v. 10o .
;
,in .itli I 11 lit,. ..In, t. nnu i<"l,I. F.tV'.1N,111.11.11J.11'OOIIIIIi. .
1"At .krrxtn, 1ldr upuldflhdh" I'loi. ou'll'Inl 1 1 ''-i'''inn' ni' 10111.,11'11\1.1\: MIIIC); mi i : : : : : 'mil'''' r 'I.'. I.... .' .in |., 1 ) .
M -F.I.511hItI:1111Illicit : !'
t 1'11.>' fi.llr rucnj 'to our i iirinI I |pmer' .1' M-MIHMI: / i: :-' ( ) ( ) ( ) | )( ; (, :- :-, A\ (C"< '.

'. < 'nliti't And, lucnclhy nn'i', Innn' n-. Hit., .nr r.. !I' : : : A. MM: <;. :-" ,111,11111' I : I '; 4l.tl, I1' Hats! Hats '
J '" 11"' 1 -; \ .\ \ CKOHCIA.Ki ( ) (
\
:
,
'....... f Th'owurol.' "h)' htnkicrllili' ; "k l 1.\1,111.1,1" I liaimJciinr .
I 'llnl, the d'AIu..IIIII. .unlli.w, "uJIearl' ; Wholesale Grocers,

f OnUIritoll" In pititir Iln 11111"|iriliiliiipinni; ; 11'WHOLESALE I I i.1i':( ON: IL1\II'I'll; > ): 1'1'111.1'\< ..11'll5N111': i

"TH 0' nolllllll'k Ilia, itiniili i.I l a ur and, 1:11|: < I" \11.,'i". 1 11',1' I liny I StroH WHOLESALE ORE& HOUSE I ,1. :'itpr11l'! !: < AIvinii. : ( 'n? i
I
\Vo ,. I'hiitnti! Iaal'rulul\: ( .
1's I
!: .
,111(1(, mlhuii Ird'.1'fh1" "il 111"1"1.1.| | 1"I'h .itMII.. I. 111111.11I. '
f I' "".1:1.,0';: From KO-t': | Mill-it rat Is, Uli, I ilg nl Ktn. II. -- -.-.- f'rn.,1i\, i"r .1l ill-\I''I'II...

urudc.ultile 'I! .Sinlli.! .f'. 1 1'; ,..11t iV (1'....
HiiMiillo tin trin lii 1.11 and l,,.lrr Mul k l I.ippia|
n\ 1.O'., ,.. .11101( heir III to stir h0pa., ",," !t: ,uli'. nnu-:. 'riii.: :M i-;: (i'Iilltlli'II.; : \ \' i.: IUN\HII.I: !: !:) TII.MIC( 1\(111-01'\11.1-011.111\1':, : i :: ; : ;: "hale I :XI Illl: I.>f>1'. N. I" '1111 'IIIII.....-AI'1.' I.IIOM: a ,Ilrg.; t t'"n\ '|,.i'itlfv. :i'i:, V ,Cn? '
\ 5, 1'I.urn. 'l'OIUffO.mcans( : :< I ,inf.ni...., /. .iiuiinl, "111111"'I1 Un! mill' ,>ii l I: \I' M.1.11011EX'L : A ( ii. iiii" 1111
Hut fhiiuMI'h,) wl-ilnniMIII\ \ il-lH I ,II",, 'In WOOL AND FUR HATS l II.> .\j 1'1,1| tV! (I'"..

\ TIe, ,, \\.h'.1 fur: du.: our fn'i'ilmu, -hill I..: nun', I HIItNllll l) Oil IIa 11/l. ( IYE: >VIIOLKSALK) < ) : ; norsK( ) ( I'11'. *I.I. is'I, ii in ( '""'"Iiltl') I' 1.t'! (l'iiH'Mlii'ii, ,,5 f'd.:! | .
". ,,,,,,, I ( '
,\I uli/ "1'ianl tn tin'" lininililt, I In MI" ,1'.i," \\-4; Vt >n HIM ( 1.11'111,1' EISEl'lll: < l\ZEIII'\I':4. Win. ,,"II'J., : { .,

I I :Nut; IIIITUII will, but'Udnl' "lili.nl I In. ,IIHI.H | ,. .1. II. :SANDKKSON., ) : :: : .lui, (the !'01I1o.r HUH.1) I ; MKlIt'INKN: : .l'lIt"I\.I'Im'nll\' : ( : :'( '. snVI's. I'MMs: : 1'ILN., FUI'.I"'n.I lin\i: and Cliil.licii', >lnliii!' I 1'. MnitiHi' iV. t Cn./ ,
V I I. 'MIKH: mul nil, mill .II-. -":"ill.Puuul, In n I I'.iilU-r.V: ( (
I't'rn.l'l C : : HUl I J':. II. : Cn. z
', -m.i ..i. ,inmill., ,, ."i>mi .v. V.'ilkin.inHI A I..U: ",
:
Stocked Establishment. I, Mill.unl' Ml-- (.:,' II.VI-, Iliu'" ,,011., .. uin 1)i iUlllilillilUnlr : i
l"thdutrr: d\'ntirmmt,$. -' M.KH{ INV Well Drug 1:uatnll, :' 'Ilktit'' ItiM",the I t.,nut I I'I;; I\ ':::; ''I It f':I'll-'!,. ,,,II''.. I III in' I'll. -li\i,' <'li.in l',,iliu.\ :1:1111: | HMIIUnuilicrii' : !' cilitii.i,, : ( 'I In '. i,', I I' 141

i | ',. .| |"| ::111,1.| :>i,!i.i.t'.ni-' : l.iiti-l! I'-:"inii-l.! li.'j.l.! :..! 1'-:ahl"-, I I. M
\ .\ VV *. V, *V\iV":W AW;VSADDIKUY \ 'I'In'in'iii-l! nl Mi I,' I. 11. MAIIMI.: ill Iln'. urn: li.ntsi nil) iiiiiliiiiii'I (' iis in tin1. "hi, linn, ninl Intl S. M. (nif.hl.Ni.: i. ; tll' .11111'- ] } t '
11 ill III, |llllisiil' I 'III llIU a I 5,511' ll'HII' !lit, lllllIlN, 1 111'uiiin,,| >-.1 l l'"I. .iviiiniiili. 1.1. I II I .M'lll-. :
REMOVED hrpn! | mlI.a,, I '. \Is!;. !I-H I! U ,
(drill' 'lor;' .in\ .\ 1-1 ;tin ,ilmu. diritt-I., I t
; IIAKIAVAKIl.; ;
)
tin" .I t l 19G,;;. I l 10> '
A. A. SOaOi>IOi\S & CO. .. .
i AM Al,I. KIMmiih 1111 riu'iuts t i nun v.tK. \ ------- ----. -

I I:. I II. )FOOTMAN)( ) : ttm( ) 1', ?| .\C'o\lmlI.( : wluunlall,11.1: i II .\ 'li'l'IMM
1111

01' .. 'I I iiiiiilai.fined( l>allior Work. ;a 0/' 1 Illl. ll! .'( All. lit MM-: : 1t\ 11.1. 1-1.: I AKIilUKlN: .\> IIKI: HHK; \T I II'I! I! SAVANNAH CAM II. A. 'IOIMIAAI( ) ( (tV CO.( ( ) .

1
5 '\\".", \,,\.,,\,,\: .,''! \:\\.\.... ,
il.t-l: I iliAlirl.it| Niuii'|' ,) ul .t) :MAM: 11'I'* '

1b-;;..J'- ti,11'.1NY,111: 'Ii< iioU I: 1


 • Jl I 1-..,. :Ki .11 !II .\ II
  lm1J iJi,1 fJD', jD

  GREGORY & ARCHER M. Krauss & Co POIUJST ITT Stock and Exchange Brokers. V -

  If/, .limn.I'.,uli,U.iI.V,, 1.1..1"| .. 11,i,.nil, 11,1.1. Ill Iii '
  MHilMALK. UKAILU IK ''r.hII". : A. M.nl... *.,ii,inn,'ih'' t ,.lti, ,t'\nit H, .' 11". lluf'nn, : ,.iuMr ijs I :: '0\:\ (Ii HI'1'/: : .IMJVNM' :. I1 \\N\II.; < l.o1: + "

  I I'KMD\' : l) I'i. thc Non', nut 'Iliinr /11". \I,,\,\'1111.11"1 11. I....;. 0'i:.;irk..x11.

  f lull HAVE UMurlincnl. II.ol Mi-iliiiil JMiruDrugs \ *, lnri'initt l lIt t"t, it BOOTS L SHOES, I.PAI'KH'I ]1: WAKK-HOUSK\ .I I: l j i I : I Plantation Ooods always on Hand Clothing, Shirts,

  ilJUIIIMI I.RACH KlirSWIINU' l.OIIIH. II \'ltI, AI.KXIC.U.V: : : II': ILL.WHOLESALE : iifactiu'ed to Order.- .l i--."," -. .'" )

  I nibri.llii.., Trunk", IVolloii", .....'..r' -'- -


  t 9I' \ h I IIM' r. ''nrh VtM'' A"mlil.il'., AV n < IniitiIlll .' '' 203 and 70 St. Julien Sis GROCERS, : WM KNABJ;: NCO. Baptist a Female e Uollfltl[ 4

  I'' 1 j Medicines -I kill ;I'', 11; Ullll.,, 1'It-Ill, ;.:' lllll' < InlllIII ; Bryan ,
  : I : 111. wlilitliiti, inn"Inil k i'f lli.il. mill i' ,.I'! ,..",..,..... ono tllVN1! : 1SHlHIIIIUll ". Of Southwestern Ocorgin, CutMIfuard l .
  -hro. Hut Ins In ilt "I \1'11I' '
  fn'lil', I tli.I,. nwniil,' '14.15.' en. .till, It* 'III".II., our I I,11 .''IKit I -.v..5. n.'... t.ll'Iu'1' r.' "' 1'' .' .. 11.1\! : F.\I'ITHLI-( : "

  .I- LHII| ni' Nnrlhrnl' ; !' ,::r."rl.1,61. :inM'il:: ::,,rictUIn; : ;: .>l In-lrutliuii A 1'"r
  __.... 11. :.. mn itiin'iivin? fl'i'wftt' n "llutt en.m1L1.II ii 1.'l.riplu.
  .
  .
  .
  .. .... --. ... ... in 'nilAir'lIHIhW 1 : : 'SIIAII.. KM I I'. II. Mul'
  4'"S7 .",.. ". --- -. lull, 11 1 I",; iIM5tlt.' l IN nIt, I \ I '' III::-V. \I/ t I'lillll'l! S SIJIWTU a aIT and l ll III!:t.\' .I 15.I NIIHtUlMiJ.
  r lGm.lHl, Ml"- IMI tl III-: IIMI"'. w
  1141:
  ;: \ll I'n \1. \ Ih I:i'? lit I.Jill I :: .
  1'alelll 'IeIieiIi \ KM iIINI.LI: : : It: 1'1"1 Mt ,
  l ( ,
  R. MOLINA I'sl of all Kinds nllcl! I- cri IliIU. tap| "it.ii I, Ilnud.y..1. lui, rr I.,tl. I I-M )
  .
  It's. ( ; : II. I"1', 'l' .
  1 ) '".11 Jl I I001U1.u1sl 'I Inlliiiu' li.Miif Jl to ',, \p.., I i iMiin ....' .' ,
  l 1'[ | { I (4 I-I TPiano
  4 :>' .\ \ .\ \ X.\II, ( JKOUtJIA.riiinii ) firfi p
  t I Ilimnl( |p 'rliiinittiln" 1"I., .i it 1111| i tiI
  J.C .S.lIn. { ,,, ., !IIlonlllilGf '"l. tinltiel. niirlimUirt- .' IIMI'''I ,.' "
  I $ < ilj uud.-r' l lltu tit" ti n II" i I'M'I: I I\'i--: < .: T\VIM.I : 'I I \II -I I '
  r \\IM. II.",ii'lilt' tilimuliil l lltf' III"' l l..' $n II"I Fortes.No. I'i, 7, ; :::,in
  II!I 4 orin r l Hull. nod: llrminliloii; M acnl.:l .
  ii'i "hr ,ilnM\Mi\H II \1.1.. nmt nllii. Hi ,Ilii I'nbl'II, I \\Hnl-l.s.: |1'1/| : /iII.KV./ :: Ut: JE1
  -. I'CIl'llil'lllli u I 1I.11-tlt '!Irknl( I '-1 ..- W.F.V. SCOTT &DMOfl'ijUj.Master ( .

  I511151.51d ;:11I,1| ,| l >illlH-tH i SI'; III'., ti11utkiIlg;:[ nod1'hrnim'l's.Lncrn4Snu1)5 ;\ :
  .
  Iuuh: \ HI.\
  111:1-) : :: nllo( Bricklayvu
  (
  |: ) I'lplS 11'.1IIER11111IS.

  1 14"Hn..' "' ancl tl (.., &!5., iit tlicM.itv I linn l ,, i .. ""I'"y.11' null 111.0nn. l lDavHiii .

  : LU\\IST; I IVTIS: I: :-'I'.1'f1NFI-( ) : :: .' M( I'l'l.llvs.[ ;: A',... ,\co.: : '
  350 West
  r : ,y: 11 |1I.a\, \ ni 1'lail.: : & Wapplos Baltimore Street CONTRACTOr

  'I'oiltt'tidl nUri-nnil. "iln' ,.r* il I....liln. tmttlilliu' hunt' Ihu mil, AlIt i iNhlK
  1',1111111, : flmk InliiM. : J Ll I'.\\\', ll\LIMDUr! : t Kb: I Ill .''.\lah: : ii, ,.,ut,'',,. .n'n''
  II In)jjlw HII n i mums lily |1'nir .
  .1 ., .
  i I At llu! ul IUMIII. ,
  Mannlacturers' Prices. \
  1 i !Ii i-ln,,, 51Hrnhrn'l Cotton ]Kiu'tortt 'upili U i ii.lnullri
  .
  ,
  .,
  I''n1 I hi'rirn '
  I' in' 17.5! h ,01 I I
  \ M T 'll.niA.DUTENHOFEE&CO. .
  .11"11I,17." ---. ... ..... :t'J.1.. f,0\, I)

  _. .. -'-'-" '
  Forwarilnig & General Commission! Merchants
  I' ., : | : : INslKLMEM: : U-n, l""'11 Inluii |
  COTTON FACTORS J Y1 l'nl"'I'| 111'\1. \ Kiinlin( .nil- (In ( )11'01.\| \ 'I'IIE"E, I'nlilir "tur ni'irU.. Thirty' \ i-iirn, and THOMAS HAY\V/LHi/ j ,
  SRvR-U.un11. C&oorg1n..trlull ,
  upinitliUr' t"\ .11011 '" uluiiuiitianiiil; uu uIII".I..d.
  ''
  11151/irlanNIle/( +tIipinu( '-AMIUoncrl i.rt' iniiiaiKi,, ulutli iirtni'iiuititlitni" ,on''pl.drd." lain, I.I lallulii-' S-I./.. M,

  i II' UL (',u'tlnll l>. C owpounded.u11. Commission Merchants J.I \\' ;\ IIIIENII ..\ '" I Ii\o::,n.hal'I;It. hi IHUI ml: llnlr 'irauUImP I \\V\ \ -\VV. "- \ .

  011.1'tilln plaulhMand.IIitCt'owm| ( .v vdl .s Jlrrft : TONE
  .. :91. 1111. Illl ...irH rehll nudfr..ud m,, lm.liii. .. ..nl iii.u tl 'lo wilt "Iwiiil-, llltcj Sll.ri' r'nl'to' ,
  71 I IIV STKI.KI': .\ !,:1.'''1 ;!:I. I" i". s;";-1\1.I \' a* n : "I.! 11I1I'II..r..II': r M"nJ-nmlirei, juat; powir, tfniHiiu-j nod lim' Minjinuiju '
  i !Sxt u n n nil, ..'..rll'.. :Forwarding Commission .ilii}', ua tell i's crud ,,"..11,1. t COFFIN BRUCE BISHOP (K .
  or C"III".IIII'IIIIhlllll| : | tlicinlirCMjIf. llnli' i iJCOTJOU ,
  i NI I1 'V FllE SIl nlll l1I I trul' 1,1 j1'. ''''''T. Sg.Ylr. I liiiniili'|' "'-'rs .ami,Iii I i :iU, ,
  ; COFFEE j nu' niii I\\iili l'OU''III''AlloIh'I'.I.b.' ] : : :

  1 I HONE & GORDON. Idtin' 'ifiiHv!.. L I- |,linil, ,,nij ili-ln. uml tntmlr I lict, h,,nIlu ; I HIIIIU\: : ; AND >o\i'! :
  J. J. 1)1C') 1S0N. : -lillnihiiiinl, 1 Inu, 14,1.31'Luxu. I Ini rIIli
  -.- and n'6alrnllu, ,. IKtikfn In '. ]D W".[D..t-.g
  JmiHirion ... I'. !b. \III r II",. lit. i ul ." "11..1 will\ ( ban ilnnm, tii I i \Voi'kinaushij:: 1 j
  KiriiHiitHnit f..r UMI'ivhuj.inl. ,' 1'uruitidlnv' / J..1.1'. ht.1'' NII ::s: \VAKLI-N!: :: SIKH-: I i', V|1:11: ,
  I I n'INC u..n.HHTI'TI.I': :: [ |iM': M'l'IH' 'Id' i and Novll if, thi.in. inn\iillitl, ii-in. ,,\{ mint IMI! Hi' I1. .1i
  Wines Liprs 1 S8 carsY : i .",.11I11'" III.I.'III-ihu, : l.irt'i. "" 1'11.,1, tluplgtt'd), "niiuil U..", I lit low i I Inn, .
  OLUBaker i our lui.in,"'-< tuiib'iii.i.:;, im In Knp /: .1//
  "
  3000 tinitiniijll.
  Shop BAGS COFFEE I I' |1"1" E:. IlI.n'\ .\M; liiinn iii.lotk IIHII''' i "i i iM
  ol liimbtr
  ; : : BA STREET,, *Vi; iiuhintiAll .III" ,III o I
  our friiuru'| I'luiior IIUL: our :N-'t I 111I1..1, .
  I I'I ,iiinnv. Imiirovtminu, aix no* |ir> innd its lunil-li I lb., t 1-\\ .\\N\II.:; : iKOUiil.V: l.'I i BOUSE & BRYANT I iHtr-lrnii); tjlt, mul tbr.trallc'I'rtbk.I .. Kills It V '

  I 1'lIhfle" Ih I Jt' \\nnnulil tall -[14','Ill utltldto4; .I., "in I 1,1.1 MM, '' -Mi. I 'I ,.. r
  -0" ; iuruKtl' tat t k'umilli.i' I IGeri I 1 1'r' : I a l I i l k -
  !>ev frrkli Itread I "fniillntlilIn" i 'I';,:I.I',''IllV''I, i mil:;': ,1; ::liri" ""r:.
  'I l Mule \'.'nl. 'lui *.tnnrla and" Hiiriili, iifMiinln .IXMI AII.IIIII.I In I .IIrir.'I511,111', !l.'inili: I, .l.nuilo. ,'. | | 1 Commiss'n and ''t.- |.t"iuii| an "niii" n.
  |H ii :
  lin'
  t'.krt I'll., old ,I Mntili, nl l" Imiltil I'U1.1: :, tn I'l'l- iilnllnll' (I" r ;: t-iuin' ,; i Forwarding I l 'I i !
  tihl". : Grand Pianos i SQua1'll 11c' Grands1 1 SI; nil. il 1. '1-4.1.'' !vi -nlfi1. "
  4 o.U..ln
  Julyi1l4I" i 71.ulrNraliollal IEIt: 11.\ \1'-:;. f

  I ..l Mil kind, Illl H.) llrcci, ..*vmiUHb'III (6c.rg/a/ "I-.\ '.Xl..ll AlaMI!" Unl .1.7: I
  HARDWARE | I ii.I t IIMN! : '
  xIdhannulIle.urpa.stdhits| .Id.'alNtn \ .t AND
  I, I () l Sa(\\\iiiirs Hank.I ; IRON. 1 f, \l\ .and, Polsstdhla alai: ln< iil!!..M'UMION HU I + nl;I tlillli.Nuuil.IlcitUuii! ; .M; ; hiO'l.I"III l :i- Hit I'uiiu 'mart'i 1 .1.1 Htilni'i lli.in lij-, I

  _._.. 1su.lumrnt' Alrukrrylurod1'.5dt1II.llII.IL: 1 I! >i t btuv.ti.lu ilI cotton; ; Fao'tor
  ; IMI'I; EMtNTH.; l'II i rrUUIN4. \< : I Eld 1'ianoUnrrantcd' for The hurl fY* rAnd
  I 'I.VI.I.AMAs KUItKAM: II OK ..111: unit 10 anti 1 4'nn-i.iiiin n"|>ttiriillv .lIcll..1. ) i,
  I'J W. t..11 i u|1'1'|ijr* cur I.......... mUU | ..".\1 E: n 1114' I III'aldna'r.k: :: IIHl,II,:. .U M.K. 9Yn.'hbk:: : :: ;nnlin' M....lemb,1. 1",1 MI I''IY; v.h... UlinUMK' .\"..". )' rurC'AKIIM'.l: : A. NHDllMs Gen'l Coiu'n McrcluH I'I
  ':
  tuldoa.5'.ltlIhis -, lililimiin I'kMiun .. I
  un..t\a11sitillii
  ('unlll' e I Frdniau's Savings;s and Trust Couipauy.MONH 'l'HiL"o: .. l ill"il Inm Intl I, -M"">.., .111 Sl, '
  d.'trill. : .: : \> 1:1II.MI: : : ,, ..
  'ii'1:0\; II'II'I"1 I"i dirt .1.i \1..1
  ; n i
  'O M Inm
  AT P IC.S AS LOW :l>'rnil JOS ro. 'M.HDl.N: JNU I.i tl.\NM.II\M: | 1
  .. \ \1. .
  : IIPl'H\FI I : oil PFI'UMT frnni n \ lrmiiiiiriniili. "S.Ua1'1.' ,
  | > .. ', ,
  (114(11.
  1I1I'l'lr\\'I.
  ... a<* tan 100''pun'' h'd Uito Nunht'ra .Ih', unit, in iuintilU| :/ : t III liny. Mini*, unit. IIM'UU. tiilh:: ltiwn.RAM'l'i : 'I: : ,,, 'i. 'Ml.... ll.il..I.\'urn\lt,1': I|i|>|iiti, : |h"h., |, CLAGHORN & CUNNINGHAM. :N..1: .' Ut-t Ililtliit.' $tl.I' ii\nunil' ,a1-(
  1 r .,,11 run ho.o,.. t i 1''IH E:, u 145..1'-r: : iHllul: fnr: :Just/ to tad': :Ul.5 .'t. lilui.. I lui., .hull. I 11',11 Fnrnt. ILdlinnr. ,,, ,. i Hifir to O..I, I'. M, It.n.rt. ,. Mil'Iiiili' '!'
  I Umr.uu. Ve.rllrrln'oly HUNK, W. I.UKUXIKIItlln..la ni xlilnor 5" Ur N..'.Ia..m".liltr Titl.Hi .11...MHtkrr.lluW I : m..urtid I 16. 11111(1' .in t tim lulu:, tMnill Sinmiililnj' IriinI" : |ri.nv.. Wholesale and Retail Grocers, '\1'1'11 I 1:5 1: IMii. i ho. n ItPur ..IjiinlllruiiiiK'' 1; ''lu.i' f'. ,Molnlin.' ', ;:SLl'' ,\tininnliiu, t\: < ."

  M., mbar :L l''11. \'U.&III' 'It-vi, llutt k 1> 'I.Ka.tiil.u .. uiliVit
  pl' 731'1| niKlU.I'' l .
  lull Oml. (kill i
  Utj) ball '
  --- uitU mini Pau.I : :: 1-M.r; xtltn
  inlrliukint flun. JlltOUtf llotv Mlul, tMiMiir! :: !
  >i Mill SttMl. '. ami lltilnnl:t trust, Sale :
  .
  a :u"il'i, ..",,.11.111,1, ,,,,| ",.,|i .Into, I I41 it, tun IxittM* i AM 1'In Mar I 1'1.1 I,, I.IHSI.II n\i IMI nimr .STMET--, .n \NMII, i.t, I ,
  BREAD BAKED EVERY DAY Look This II I. n ',1,10. HLIKIALV: ; A o,
  : Way WKKD; ) .COItNWKLK( ) : VN(: MIIH I'til'. III oat, ..nl. II :-...
  J F.BI'rokrtuIi' in I ml' a ipltttf' .1 .Lend I i.f ( Mist: u' tiI')1
  and nil tmli'n tkliitliar I I. II al lh. Hinrtf uvtliiu K : ; : : ,
  I lo IvtolllotliKk FJmlh.l'IAUI.dm; : : : ,niilMili: :;; : : .Mil I I huntleclliin / 11'41 l lured I I.'H \ilt] | i.. |
  nypll. t a i
  | | |
  I' !M.i.r, taclnli' ). will In Allttl end .1.11.,1I :NoI'll! .\:, ('III Illtill'.liliill: :; M I.. Nllllllllll.'llWHOLESALE ;/ ,,' uf I Ll4ntir.' U i.....and I'orUldtns. 1'011I1,11), .\. K Mil" LIU \
  | ThOIesale
  \ to any |Part uf Ihe 'lly.HIIKID I <**.*+.*- atlruihil' tiiana. .. itil> _itiniblitiltpl N.n.-1: *, 'bin 0.1, In ( '; I'uc.t'r( ( .
  ,
  Mpl 110 Its; 'I m." I. U I I".;' -7 flm I

  -.- JAMES E. PURDY -' 1\.lrJHO.A.l i l) I COTTON FACTORS

  1 TI I1'._, I"\OW: UKtIUNii: : tin lurt.l:; Seed Establishment. .\:' .. ,
  I TIC'KI".1It h .I.I.l Hi -' ', M I
  .
  .
  M"ik ill' dutiUa. In lu Iliu etrrI4 DRUG STORE. Eating House
  wu 11 I "' .
  ) 1.r M.inlli'/lu.n.nur.' All KI\51MUE11tltIEN. I 11.:111:1 '''',1 HO\\H: COMMISSION MERCHAN i '
  {
  ought, In Tallulnl-utt1. 1111..1. or
  ; l .:t.u*. lltilboii-.. ,.jl., trim anil tirnannlilil. I
  .. 'lrx. Hlimli-," I'linl-. .it ruu-''dlUy..1I hand and rolJ.
  .. \ (Gents and l/adics' Saddles .. .. -- in S"rthl'h.. iiuiiitill.,' .-"In I.iki*uil' |ph,|I'.'inlin., .|hurl."i.. arltrlt,Ih..1....I i-.DI'Ih..1 ttrirrnnltil| ) | | il I. AT Till: DKI'OT! i :Nut\ .V;..1.! .is..Ii"I;,1. GL';:! ::11I.1| Iii; ( (I'wM ', "

  for Patties and .. .1'k I .,K-.I I I.', iiiiriinii, h....I'll, 1111ludrlIhl' !|
  Cakes Weddings 1 ISTOTI033.: U 101 HNS: .\ t1... TALLAHASSEE ( l. "i 1 byJI..r ? ,,i 1---- '
  til' tIt r)) kliul and iiialilt| -, K: i unr14).udxblluk.. r-lrt.l-' FLA.l"llgPRUI'UIEluK .
  11"1'1.11,1.| ) ibi MiortI Suurr.'t .. l
  Iol\"uh. .
  Mwar.ml I lluuMe" tlUj( Y llurut, .i'liN., >nlli,. errand .or.' 1'b11..IL.h. X EfllI.E: \ : : \ \ ." .
  -.- 'I'lir r: I' M'lKMi.NtH: ; lutinc fumuula, | r ln luunitllnu .. I),. 1 J'0 I G;: my : \ : rnlonu- III. .III.U..4'1'ana. i ,
  >IInY. oilli uu-lalllln 1 .. VtrcbI, IM ; .
  .
  (pn,1unuulh' u (I"
  1' un'Mt! II in 'n
  i.i I l.1' Mukdiri.n n in ,
  i ,
  ,
  :. MiKKOtFANCY' .1.tt".AIhb.! *" utu( pelt Juft'iHiM) i..null' ;n-" linm | .r. |.Hirtt| I 1.lu'.. -" lit, trail lilt a wt II ..tli.lnlPiiro 165 d" |1.4lili' Ibn il.. Iw- unntilBailroaS >

  I .Tl a' tl 1.l l t.,t 1..nnr.t( SOUTHERNBAG I

  MI' oil "III' Wr... i IK GROCERIES l!l'KINE''ON Kulm.lilills-| slips Iitsjtt.., Drugs, Chemicals, Perfumery, Fancy Goods and Toilet Soaps. MANUFACTORY a Ealius( a B floase/ ; POOLE & III M.

  tin. l-.i.ll-li;; I I.. atlni lirlillw and \1 1111."I.., .H.... a lar .,,r | '.iini. t1i1. \. i BALTIMO1eF: : : : : ,
  : I
  & .SPILLER l'luaulih' .uiiMif, N\ \rp,\I"a' (lila; | .1/1,1,i, | I'ntly.Ml ...11..110.. i i' ''iipaiciliifnnii.h' M..I.1.l,,, [
  tkt el.tlb". ''II r..ui'J!! ) .'''Illul.) Exchange Wharf Savannah On. MIMiAt .- UII'tI'I'.1RLI.1N1)
  ri,'Ilt put' ,, .
  tad
  hrYalaL -o-- Ten Minutes' Notice ) ; : ( > sT\ui"N
  ri" 't i ail ju.lfi\ ,'f bilau.. :
  I SMALLWOOD HODGKISS & Cof I K'K.XCIl: |III\\II\! ; ) \V\K| :\ :::> ASH (Ili.tl'olJx.::; tl.mrt.ik, '.1 I.'., ':\pI'an-It'tII.-. \ 1 { I
  Ulan 1 I..alh'raudIIth.pll4llao'. | | laUitaind (.tuiieum; nan du But .l.li 11I...... ihtanviianital STEAM ENGINES
  t COTTON FACTORS l..,".1b11| II liliM.tiral, ulln ulll.l., Its' umui ft.n. |.. III. IIi".1 "I'l.k K.I: I.H\M I III llun! : '' Iluu-t M iijlltaniHtl| xilli' "luiilt, tutmt-, At llu.ni t.'uruoa. al Uwtttuui.sod oljll. can Ian tlulr mi-ni: n at' i
  : $t.. llu.v> .asdl'1ag011'bi15i.jt.ruN.nrllu'1." ; Illl "u"III"1I' t ,. iuwailtfi AND I'.OIM.I-' ) ) !
  1 f 1'1'u l 11.;; |t>r U .I. Cum, Ma, 8M, Attrrroud I
  5 \\ ,., ul.t II1n1'i lUtnitbiMl vile lh.HE5'r '
  II 1\.t'1' ; 11 ..1110.| !UrivitMiMliu, .|ill' ll"lld Hall. Iluu/&hl cud kuld. ClKVM t Fat En.oS-;: I 1,11,1 I I.I i

  J Bema1 Commi MmlaubI i H'u.t' 'I'l'i* .."..Iruui Cult/5n.I: ....1'11') : I C.' : II 1351155:" .. .hlu1., "t dl.$ .dIn al.4Ll llle.Ir.lte, : x111 ghat .hriu.,,; sit.. thtmah. sE.t: \ II.K.: "' .lIul. lun:. Balls. "r.ul., 'AllllIo; FI.ie; \..'. TIIH !ntHKt.T: ''.'(81)". 1 ,.' UiniU.' TurtiluiWji.r WUtinlurf -
  u I II\1'UIIEuud1x111ill' I 1..1/ht '.nayprier. 111ubilio.t.raudrlu" : tulir511dt/4. 'ud.till ,_ "' MjtUiucr), furul II,K <,n t "
  1c 5113uww1y 1 tIulu Uun .. : "'1',1 '0. .1. 10 lu.kt 'Ih' t.ilzuad : .
  : It.. 1i"'I"l'.hll. I ;: | THIIII o, "" Mr Mitt.ll laI'Iuwc\ Purr 'lu,uutur, Flimr.n.- Mill M t '
  "
  I I. t t.ol'l l'ullt,s .....t I ll.inL-ir.
  NO. 10 UfcAX..:NTHKET.: T. H. WALSH --it- Equal: 11111 U.. *< 'nd l..rCinuUr mail
  1"' larl! ...01 Magi 11.1. ..., (lu | | LJIIIUB lluuwlulh. Mau.lltal. > l.jr
  .
  (.. .... Gold .l >.>% lurk 1'rlry.. .Iptill'J, Ixil. to.si
  Haw Yc :it Ii.y "....III.Ihla.-' 8'. 1'. /\or l"!"'110111 a'loJ| ".....,.. //I''. ...,....II..H.I.. hilt Id ",,'I'II| ;: Uoiu.' of ......u.- .ulOrrUj.uiU; ) .kiftltKUb-a. .t lips AllluKIUf -....-. .- ,
  I., ,.. .lJurrl,,, .. rakeRnmkf.u.111.51.5; 1
  /to w .r.. .... .
  \\h.al, J"'A -t-ainl'U' i'Ci'k. rt"i .U- . 'tnIlllil'Ultltr.
  ilt rmalluwul.l J..H. A 1 P1. tfuiiaiv l'iul., I Kugt: and, I IwUw, : \.' 1.l.Iar1'IU1.Kah,1i.lu4lbahl'ataruiiun' | -. h..uLltlOn'.I.'k'. LUMBER..F1tTy .
  I J. 1. an.u.roue.51.5101( j, ,1 SlUiinil: :: ,.4:, A ? xTHIM 1'!' 1, Iai. I'l', ,INI,., lul.' ..lt 'I'IAI' \ O .l." .. Haw, and '..pper. carl/| ta f I. !
  ,.... U. P, BEAUFORT. ; r HTduica 4u tu : FIVE T'lIIl'S.\' I I'
  IIuDbkiM. .
  .
  1 i furry luuilo, M4IH' ,. ..*, ItwTM HtuwVVi .
  pl'ia. .
  .
  f u 5u ,
  .
  .. ? tlr OONE -So. .
  ( W. $lorr. Ha a. II..IA1 > "n i \ l o ) :10. ... t "Iif. M..1(1I iloO, itb.I..i"l- IL i n
  .. : .. .
  i U. U. roods; (4g. 1 | all ..[ UU'h.UII4..14glprrp.uuul.. \ rf'/tit., .. .. I ......'[|p-r IJIe4.paw .. iu sa ti. I Would rv.wifulh, \ uuilft the tillI /. ..- ,
  .,
  1'IIJ11i'I It ES' 1)EI'I'Iall "p.'II'tI per,> pos. Flakxlln'tse eu. I t c snit tuuilr, Ibut 1 still letlt| i .
  TK .. _I. llinniLli .. .:" "!II"* to J\\tfi F: t'rUlI". WM.\ M.'I'I'1NI t\: 0 eliugie. large stock. ol' ill ant I" 1 '
  1 "% )VAN' ON AMI ".: .Llj'. 1 TIN'ta 0111" I ? I... "Iud t ..0fn. iff aRedhlr. Id III lwat1 I w tilclil will icu luap. l..riu:
  bUnTIIE1LYURTJ.' nr fnruard. tow Illr-h: '. ,* MartU lJ \. I'II, k"lf) ln.ll-i.MK \MI lt T Lllb W.tL1 '.I\! BAlVKI3RISand: tu.j User oo hnrt mitifc ta any ptdht. 'm ,i< t
  Ii W KYN' JOIIKw .. .. 'hv_llu. .w 'JUI. ...2' .b1' Mall *ta "* ** (nest "raiuni or at . '.
  ..
  : T.IIo
  I'owl
  LIVERPOOL DIRECT. COFFEE!: AND. SUGAR Hardware Files I. cuuovtituo\ ..Un 'la, la.: ...: Ut> ..-, | lilt,. iKninily be finni wuuM lo funbcr d) all'nuiify LInda the of Blai.rutilu.\.k.milb; tu..' I-.111'i '"
  of
  ," .. .... IrlUDc _, ......... A U ,'otl'tt'. Cutlery i Edge Tools Commission Merchants.EXl'lUli& wpl4 r abort "IIft\ al lUc shop. lormtr t 110.1.Ileny .
  Our .....nenloa. I. U\'IUPOOL.: 1III'I I I 1'MYafe 11:1': bU" ,tp.
  uwrl"s 'Rio It 0 GvocovicH
  _" ill 1. .h. auea ufilut tt-h1 1a. 1 I ISo

  \)4 AWIy, I.CHO. w. scorr. Co. /I, uauJIUail. T.1 i I. ..1<1 .-.II-.IXX.U/. nnLDI\O./I/I.t *.ht.. h I "'!l t'I. pf..rl',-lj, .,,11-.11'" ')1, \...,; ,
  ; .i IvrlIlhral; / /
  .
  !! Implement. -. _. .r, tu."'" FRWKLIS:
  .,, Tallaln.. : lin,1.. roo r .,'. I t --c'- !": .I l.ilil lit T...
  j-- .f More f r
  ; > ,
  i.\l l. JI-VMN:: I. N" .1' .k i. W
  ..
  .. .
  .. .
  .
  (s p <- .... .L'i' i \HFni.ii: !; i OUVLR. ..:. ,. N.i, La. I'> t1.' "\'.. illVr a) Uilt u .> x \01.
  Powder .
  Shot
  Lead and
  Rubber -
  : -."-I.'..Jl .....tit'1 to :' ''IoC. Caps Belting. Delivered Free of Charge. ) ,i I.. 't. Kt !:'

  .1Hly T''"' I RI
  : MM'' 'V'rN' : : > 'I' ll\'i"\\oi\ t : II
  d.1J 1.10._. i y., f "
  "II F R
  :
  .. .. 111itlti. 1.1. j I I
  .- : .. ...... .. .. ... .
  .. -. A.-- -__. .. .... .- ., "'- .
  .. _