<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Tallahassee sentinel
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048626/00068
 Material Information
Title: The Tallahassee sentinel
Alternate Title: Weekly sentinel
Semi-weekly sentinel
Sentinel
Alternate title: Semi weekly sentinel
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: J. Berrien Oliver
Place of Publication: Tallahassee Fla
Creation Date: November 26, 1867
Frequency: weekly[<1868>-1876]
semiweekly[ former 1866-<1867>]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tallahassee (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Leon County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Leon -- Tallahassee
Coordinates: 30.451667 x -84.268533 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm fom the University of Florida.
Dates or Sequential Designation: Began in 1866; ceased Dec. 30, 1876.
General Note: Republican.
General Note: "Official organ of the state."
General Note: Editors: J. Berrien Oliver, <1867>; Edw. M. Cheney, <1868>; Hiram J. Potter, <1869>; Charles H. Walton, <1870>; Samuel B. McLin, <1874-1876>; Alonzo Fowle, <1876>.
General Note: Publishers: J.B. Oliver, 1866-1867; Oliver & Buckalew; 1867; J.B. Oliver, <1867>; H.J. Potter, <1869>; C.H. Walton, <1870-1873>; A. Fowle, <1876>.
General Note: Description based on: New ser., v. 1, no. 13 (Dec. 21, 1866).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002061079
oclc - 09308128
notis - AKP9175
lccn - sn 82016388
System ID: UF00048626:00068
 Related Items
Preceded by: Florida tri-weekly sentinel

Full Text
\
-

.r i. ii r, i _

II r

f I Ip

I.

.... OI.l M111urgFW- ........ .." It. .. .. ,. ._ ....., .
... ... ..... ... .
.
f. J. .. ... ... ... .... .-.. ... ,
.
_.. ._
:. ,.. T'! 1 III. j iiiI Ii IIL1 ti Ii i
ItYYrtlni MAYI/nMMN I
..tttil .= :: :: ': = ;: ";'; '.--wIaue >l/-- r ..'. .......,.

11! :
? rMN'I+; = .
+
riaiMAi/irll :. ..7t.. w..
1\\ I nl I 1\\TIIM TIIV J \ I J I A i\ II \ N I I N I I ; A I I :1'\ r I I N I 144 J ''f \ i$
\' III. iII IIIIII N ftIIVI II. I

til .. -_. ., ..J'rill' -..... ", 'TALI' .AH.lUMlrlM.,\ I I f li'l" i\ f fcnl( I ''; \mililj; ,IJiI. I
-- IHII
I ..A1,1/r! I"Ttr. UJ'illdlJ' Ir, 11.'I'1iiA" __ _n _.-._._.. ._. _. .. .H_ -- I f JlI'I LA I I, II" .I ,I. .il t. ...1Ml . 'II(ij' ..,__ I

Mt'Mlllii'l( I Virtf'imliHiill( Villili! II ,, A'r'j jI HUM' f, 11 Si'i "" .U.IIi: "..... :U If"" '" r1MOl wI ... IJ'I, I .. :; '

1 1 "111" 1 ''ilf lit 'III1111fI 0 WIIIINK.II' 1 "I" ,/'Inn, '.iih |iHUH/ ) hllud,! 11" ,|1""ii 'lull, I'I11hd" '" ,f III'IIIIIIII"/ 'i "11r1iJlhllilllllpMliti "' '1111" iflliiiifiniT r ', I J (111ILdlili', I ,II 111'111111'11111' d'n.' Mi i Ililt ,


I I ..,II/'IItl'l I, /,' 'I \ '"//1"1"i.liflm" ''' III, 1.II," ,' / I I L I< Illllllll I'II"11| ,lT'11,"I'll' |fill).! ili",,, ML" holy" !II! "IN "II 1 I IK,M ii ..1 ill 1 U II It I I "OOI I ( I I IIIii I ..........CIaI' .
( 1 I
1 \ ( ,II'' '' t' WiiylMrii IIIIJ) I IIUJUVf'U 'IiIi1' .
I r "Illi I (ih,, I 11r 'I'U1,. I'll'' ii(ft, I Illlll' + Mm ill' "Ml 1 1 I I''
1111 IIIM ,
//'hl"1I1' Ililllll I
hhhhIlNlMI
....
u '' / \ .
..fUfll'l, I I Illll , i '
rtI1iiI I -
\ / r '
., t,, '""1\, llHlIM|'|'''''| III,' Jilt,*' f Ml) fll'IlN" ''' l III. II I, I HI...in ,n 1 I. I ; 1U1'rfj': wf. '
fi., Ij I, I I6i,,''6i'''eJ/If/ ;h)111Ilal) ,!, '! "/,1ffllf', ''I,' ,, !' '(J: ) ''I'' ",1" 'p1., "pulp' I"" '"IIIIII"II'iII"ll ', <'n\\ t II ''iI'\' \ .,IAMIIt: I ;I/llllllyl. inn /IIIHIM. 'NIIVII i /'. i Ih!. t '' ,,,....
I I to" yi U4Aj'II4' 'III I 'IIII' ,IbiIInN' f" ,,'ml1' I 1'.1 l' ) I I '' I fll' NI'IIIIIIIANII t ,
"' ('Ii|1 "" 'I',
h + I IIltlt II' I II, th''M' ,In/II/II,, ,' II n1/n.),!,, .I'II"I' w'1" j' 'lH' I I I"" II ," I ". r. I \" 1m'I I 11 I I, / '' '
; I 11 I' I f 111'1/I 'I .A"I I II II' ,
'I
I I 'fl" I II III' :'1 1 / II//1' I I I I 1"/" / .MIlJJ.
( i.
I ,,A I'IIII' '""it 4It"III'I"/ ""' '|, (I lil'iidlMii,';' '_/'ilii. liiUiiitf II"| N|II", |"""11'li'" ',\111 I I I II I ,, \\1"/1111"" / G I 1 'I' {, 111 Ill" I'l' ', lhl.IIiIIIIu / I I / '" II{, I'I I 'I', ,
""A'/ / '. V A WNftttiui! lull, ; 'It I 'MWII' / "

it I U'"IIiWI'" I'' I I I" II I 't'f'H"ytl' % 0h't t ,IIt1w,, t t/, I t A'Iii'KM),,,,,,.''! JlilHgjiifiilllifi/liill>,< / '/ ll'JIMjiil'/ ,' ', H' noil I nn, ill I )I mill" i l.iiilli'H1. /'' .' Hiiiii f |"| | < r' \M\ I Illq'' '', I 1'i|>i I I h .| IJI,,,/, f| |III I1 i I IMl '
(InIlllll I '( | II ," II"; "hu< ,?(" ,T ttllll l l /(llilM, ii i i o, ui' I'' I f I ', 1 JIIiI .
Iii
i '
' liANIIHUH/ |IIAW, I MIlAlMMMMM I I I /uIIIUIIIIIIIII A I Mil M/tllUrAO'lllllV/ '" "P ,, ," ,1 ''i iIII'!' ff1I"J" ,:1 a .,Iillp
11 I
'
,
I'll' ) I ,/I. i I IU,, I M//I I ) mil / / M'IIIIII' ''lIIh ,,,,U"'l'l/l,," ., "'/''') '(,/ ,''ll /Ii* 'III 'It 111'111' / ,f4 .1 I / N 11111' /*''/ : :
NiII' '/( i |"| l i I ( nun" ,, '' 111I1Mlll/t./ / II, I d IMiiJMriiiif, ( /I.TiiiMii C. ,., I 1' 'I II 1t ., $'
I nk'' '1'' ll" I''Ii" "II"' I i I / M I in.Ill,,, i, 1 '''' M Ii i i//15 \ "Ihiil' I 1., /IIII"i inn" ,Ml,', 1I Mil/" II 1 I M I Lrlk, \\J M IIIINIh ,
'I1 .'", <' I I'M' 4 I 'HI" I I"" I'II"I,', NIMIfli, "n, I h, 11111" ,4 < I Ih" ,, film, i'l'. ; l I I'l' 1 11 t
',1.1' I All" "i 111 IIp, A"I.,( |, ,, .4I'I,,' ,I I HI I II I IIi JIl, "' I.f I l hI,' ''''tt II
|
| 'J
II /
11, ( |'| I II 'M. I ftdft It 111111 II 1 1 i i 1 I
| t "
i i I
'I'I i ." '"in I "I'll'I,'., .' <"Ml,il) '''I'i' |I I'',""* '"li'nl| 'fin|/'' (\)'iMill.?.,,,, III,,11''t)1"|" i I|/|, ,'t ,/I\ .1 M.MJjII' :. : / / Ml/Ih::MH I I- '',,'in, I"II'tf\'IJI'/I'I '\, ,' /'. flIT rAfi'ifiJJ'T" I',I I ,lfn'"mil I I/ I "" i 'I| 1 11 f 1" 'illi I '11111b1 i i 1 i IN I | ,n, fid I(Ii I ".III I I ,thin,, / cI I 1"1"" 1 I(I I.I,1 ,!, .II, I NIIIIiI11I 1 .t IS I i iAs

I / /I" II III'' I'' I r" /" I I i I"rl i Hi' I lilt, I I I All'" .I H, ,,, i I'' 1 1I 'I" 1''q"/ I I ,1'', I 'I f 'II ; ,',1 ',1,' .
Ml \\/1.11"1/ '
"I ii ""I'rltl'IIJ'}' /' ',',, "''ll'iill.l'j l' ''\',' t'll''' lu|I|p I I IH.) 1 1 1 (' '' / ''I'. [I"I," Iu /,,, '," /,/[ (/' Mil'/ IIlil' /''I 'N'if! ji'i' )iiiji/, |/ iK|" 11.1 i ,,1 I I 11t \ .1.f. ,
I I"
s 1
: "
< I iH'iniLii '" I ,, ,
I i/hii/ inii i AMplll'l "hilt Mnlnlll II ud I ,, .
I I 1''J I I. ,IDI ''' 'I I, | | 1 II d ) I 1 I '''UI71' ''''? I" 711 ''II MrtfMflllt"'/ I Itl" fihlihi '" I II i i i (II in 1/(l 'HH in' NI,ul IIdd i | | I'l ?"i
',r, ,I |"1 AfiljI/UfH" J If I I I 1' i i (/h., IHI", I 'b1f1' 1 1
1 i ,
I nlnilll' /"I1' 1"1./' /,I'I'fllSif' I' l I I Rli"trif|' I I I ? /1 itl '' ( .ft.< |tll' ", > ,ui' ,
''I""" fll','"' ",t/t'"/ 1 eY. \'/ ,' /I 'i I I I I'' II 11'1:11' : .1 i.1I I 'iiiiiiMmTifiifiiiFiii'liit''I',IIA llJt/il r I ON (Innitiiiiil'" |/| liill'| |IN|i ilt'HIl( '''' ''J'*n I" I l il, "H dIIhd I r I/1" 1'1/// 1 911 "11 1 ,
In ,
it'::, nl il, ,1.1 / "' "HI iw' mil" I iifjiii i I I b
| I NMI' i 1 iin : 'f
II" II" 1 I III ll 1 I I H I ii' iiiiiiiii" I i I' i ,. .1 I''I' 'J'hr// I Ipi pi f '
I
,II ,,II r"r""Ilh'"l" (I",i nf, "/.1 1 .",,I,,,lib"J'!I l 1"I""'/I '"I f'I r u "I A iIilrIlly/ / ,iII (IINlvflilllllflIII, ( AgfllillIt /!/ ,1; NllJi'f. 1-111') 'III| IIInnAll4plI" ,|,, ,llliilil"l|| | | 'hl1 I "MM. I II) 1111, I i 'Id 1 1 f".r i v l 1.1. (f. 'n, 11'1' ') I'I't 1 i ,i A'I I Art I I'I''' 11I"IdT, ', ,I:,", I II
,, '
I I "hr"hiltpi" "''h' "H< "fin/In/ /' hmi' mil. I 1m .. ft.f+ )Mfl J''
1"G"rlfi IIIIIfIII, fr.., ,. I "ii \ t I I"" I .u ""t!
II "I,1 h'/ U" llu 1,1"I .I f I'' I I i 1" rl
I "' "11 'III"i UN 'u1 1 Iri/ HhI
"m6nl" ", ',' I /' !II''II'' "hi, i WIN' ''' 1'i MniflfM, '" \ S 55 11 "Ii I I'', .,
I ,m''11"1 I!. ''itlilillrVf.V.'iili' ,, /. I "I1 I h prl 1 iffritiiiitlIii/ r'''' '1111|| 'liiiii' tnflMlltt'li.i' 'Ik, M ,p "IIIr4IINHIf'fIIII"' ''" I I .1.1II
I I" I ii, ''I nili/i/i"' I 1I/ I''" 1,1'1/,' ., ,,/ii'|' lltt'Dli'if* ,11ut1" I.", "Iha41u, ,Inr!"T,,'"' .1IU"ffll'jillfjlijll 111( hfllififi, ,, ,n.fLfMW$ "" li'l'" l' '' "I+ 1 I I't i iMI ii II 1 ,11"

,I I I 'I 111,1",III""",t III/III,/" III'b!I, ,il, ''Ill,ll,,i, i>I I|"HI"Mil| ,11",D 1 i 1111141 11l) ,"H HI I I if r ,IU, >, WM ;nMl t miliUR, 1,i.. 11 II11'1 i III./ I nmilfiij' | 'fiff fi/|(,ifil I| wil f It "If' Ji i II, W. MHhn/IN', ,./+ '" tWNN A'l ,,'1, i ( ( 'fl l llrll 4a \ i5nlrl llilllJIItlNtflfllulllr 1 I," ." .1 I'''1f,, I"" ''i

I I''/r rr, IIII, I "! A ( f ''''''WI''''''' 'IhII1IliN' 1111ih' '' r / I f) I f I'1' A < ,I'M, f N ,Miiiiii' 1 I I *.' "ni ,,". r III \
//lip" I I flIIIII
lull, 'I 1"it I' I 't''1 I I I / 'fI'tltf.Y "f t ifllt'V/,,, IqI," II' "hY "4r f N h 'Ih f& JflJJII / IY t
,. ''I'I''Ilf I I'' I jo\\ 'ir''''' '>It.'f'f'' ',, Jd fI'' Hi I II fljlfliji i CtIItH; A'JOMMflHHHfI' i .I, i I"" i n P I" I
II
"I"i i "r"/ ". r, q, //11' 'f'I I1 .I, I MM'' "II, I II l \ I ,',ifilndk, t ,1,. 'n ill I pI IJI.I: 1i II1'111'N': '

4 I //1// 1// I"f / H"I'" 'I I '"I/ Jl ), '1111' >i|1">.' M if'il' I, nM/liliiHiiii i lift,/.,: /,in,, "'' |i f.|i'ilii' ,I|flu. iiff'diuli null, l hn.i lit l nj/ rt,iN( POfU''' '' '''I "' "'1'1'''' ''' ,tll'f'llf" !I Yblr" 1 'i1, I I', qd' ,:" 14I hR
(" HI/ '" t '//III,"/ M." Will' / .III' |I' UK/ i {lifiujli f lluii' tl I + I I It
.
(Ilr f (f hl1H'i(, (! 'Tit' IHWK fl1llI'Itrrllgrnrlt ii/h i/ | 111'111 I, /'.,'" I I !! i i I i ,.1 i 1111," :' "i ,ref i 1,1'fit > 'iii i | .n, i .111'} i, I),", "in',., .I i / / ,, i lit II "M I Hi' i | .| i 11 I' 1 I'' ',/', M t. N 111 t

.IMS I i;,., |l'1; f (II'I ,(1, V'; t fluff/ / ''t Wit I llui' I Iii, I i II I Itr'rr11uf4Y dl, ffl.H 1"ll,, |, I IlllH' illlpufil'f(| ,,I| llfllN,,'n MHfiiif l'IiIP" |/ |II "tH'I"{ ( ,, (,brill, t f,"I r ( I ) I
,, | (fill' 11 "l jj l lfl'
| | ,
,nfii, ,,,! lifilinr,( A/'jitir-y/' / A ( A'r' IA( "HIli( | |I'IAI" | \. /111 I In" I Ilr| ,fl I l I tl ', H I I \ \
II W 'I, .I, t 1 11t t inrt' 'did' "" 'fiiifi', *,, I Ii I Mil I Itlinlll" Ilfll //I I I !, ,u, 1111WAfifaihlN n n / II ( (J NtI ''ii, _II11iI., ".
'
'II'. li"1'q'1/1 11 I I / !k JlI'n",' ;1 "IIII'/!"I IIII 4' ,, ,' ,II.1 /ft 11 I* "Hit( |IN" fy'iJrtU'l<+ ''+ ,,. rrp" i if ''''I'." II,' I "l f .' "
(if/ !*! 'I'M'i I f lIIn<< i /
"
//.1 r t. Mill' "Jf I / / \ f I Ill' \ UK' '11'11'1'/| '' 'lii'iifffe. tit frnrSlfKl'i ',, |I',r aiulI,|||,| I, 'l fI I In fficl' iinmiMiiv' t.V.'k.' I' "II IJWi"" 1 I"6u fi'I'' ,1 1",.
I I'I
i h'I'(ii) i f i t, f fi I i i i ; I I {11111: '" '
'\ft" 'i"i( ,,, i Tin "I1'|' ft.'I f / m' { '; ''I'' 1/1m'1ttI'1 '''iI
I'fmt % MnN I P 'flt It"" '/ I ,i ,1
i ii ,' I''
.
+! rI ,if i n/ 'HIM'" ,fiitii, lit h"1i" r 11/1/I 1' 1 .II I 'mw / ,
I, ,, \1'7rlflill/N,/ *IY'' "11 IA'' fIf' fttfl'rttIttfIilrhllrtnlllr, "' / ., ,', 'I If'}" ,. I. '" I h, .'fiiM,| ,, eb1i14.' .1, i < '
!/ tit .
htrNl' / ,. L" '
rtWU,. "tH" f'r' WiL.'WjPU.L'lllr' + *"". Jl',(flfttI'! 'y J n'''F-, 'II u ( /IIflJII1'" ( "' 11(11( "fillip, ,I f 'I '
I INII'u' "
1"" >411! W '
lrlf" frI, '4 If'I 4 I "J t I f /1"1'" ," tlprlr' npPt, ,
1/1I I I," r.t ;f 1 //fI /I i "t I 'I", f',1"' ,
{i fl llNf(11I:( t inn ITt II.1 I ( I ;/IINZ/11, / 11 Nil,,, apr,, 1 Sfnfn i i (Hoi"Inn, ") fUt/f'rM"/ '
fJ I 1,1 'e'
fii' f II, ", 1,1,11'f/ + 1'I I./ II I 'Ills 1" IIrlrlfJ I gnminary

I ",.". n. ,I. 1hllIoIdA 'mw (IIIiilillrtNr,1'r,. '/I'1n/ A "'III'' "II,,,, fl' .iff'*' ,.fj i I frrlrJr ,
t r/ir/ "l + n114e1/N/ uIA/A/' M1' ''J ft'l/l/ r'/' ,f I .. MAOHIMfH () PAf KIHblI 1fIif1'lJV.''U mflrfl
e. \ 't"NIItlI.,: ,\. .' ,""ff t'' i of I
I I rt r ,iifij'f'.r* ,"I illW 'fff / I ..gx/.pll1, II ffi<(>"f '/11/il I IzhInnpl r 'I' 1Ilr 1 I I I 1// .. dlr
White Antrn tAhtt1"'tf 'irti f' I 1 I McU"( !flMrlN'Pth. ) fr, r'i' ''r ,,' .. "I : ,,1'1", '," ii, .1 fll" 0/, '

..1 'j/f"/ ,'jJ; ." 't'tnrtrray" A"1' tAW, '111' "f' ; ," I tlllftfBBB ,.

f r I I'I 11' I I t' ,Iff I'Iff p ''! #' r J 1Ai" :i'l" I I. ;" 11rrv'1
S ," lfll'' "" .. .,. 11 "ffltf >> ,ftft II' I/ I I I'nnutti f.... lnlt., ,' tt'lt r I' fUff''' I If' Ir : ,1 .
1Urrt", I t ''I/'I....y ,, '"".. P .itiP Iff" 1ffi' I1 1/./ .M, ,!
1 'II!: ','.r; ., '. 'II "i', I /,""i'lt, I, I ,"" ;.'..,.W' vi. f i l'rlrt Kffll'{ '" Mo'nHllV l r RrpamR, (lp 'illqI ,

Iluuf.,1. MIilnlirrANt7MUAU' 11 t W, 0MtfJfftf 1 I tp RArlr hi r + I r r.
; frt .1 :' IM J 'p'Rrr oa"/I.1/ I I .
'
<
..
elcr J I IP Ix> a M >. Knf HflPfW
*
; / /fNt '
p'prtif'/Y t r I '# rI 4'r.r ,.,1,1i.ti "VIA'" ,1PI'U'! un ftlHHM,, POff' Ii I
,... I .. # 4 r+wal tsr # .
_" it 1.e f'..r ........t s tre Ar+ .!, : ..... "",. """ .",."

H"Ilya' Rook MtIrny.'q ) t. i,Ci:A' r. r II.. ff". ,(. i f 'h".' """" PIt1I1 M 4t ttI''t"t I
-- I/ # i ar **-
1 r > e *' al ? .
t1 r + rf 1... 'V r" fff'nI.

i'fl' :. '. ?lt i.... jJff If I' ;: It4J

.- at ,. .... .
ri. ii' fit .." .. .. .. .. ., .. t .tj'V' t !< '\!Ij' << ,.J.IJIl1HL1f 'A.. If......,

.
,, I .. .... ,
".. ,. ........ .. ""IIf" ..If. Ir ,ff J.-a. ,

,. .: -- .. .. .... .
oj .i"jI "' "" I llllllJ ...
.. ._(,d'I ..... ", III
...... "
.,,. .., ,,' A. "" nfrif. 5
!. ...... .' ", r n'" c e a.Aw alAy11R T liT_ .III'I -V I ,,

.. /,i/91IiIP"- .>/k .. r I I'r .""" *.'' .1110 I/I'!> .i ; ....... ..... .,...

,' 1'7"'r / '',A 4 'f P' t f r t
1" .). 6 .a .PI 'II'"It "rgt ,. r re : !! e. .

'- .. -"II!' 1 Y'I. ..r, 4 .A JIu aNl!p.. nra '''
....... ,,.. "1'111I1M '"-> "" '_' <* KOfi J. .. "
j-8"' .. .
w .SSS

'" <... ..... .... >; ,j jI ,*; .' 11' IPM'0""krJfii' M I -- t

."' I Ilrr '. ..... ,JI r 1 1I'
...'t_ :JIll. *_ Iff 1 .111 ,
.... ..' A. IT d
01 '
1 1it
I ,.. !I' r 'iI"i \
/fI"
... yy:
-
J J"1", } : sr.....'.r p "' ......
'
*& tf >"
.. .. .
Jrl. k
!"fJ1j" .A
f
4 <'V f #
jfi.. i1IT *.' Wt& ""r'
; !:i"
,..: .- *-."..... :
',
;it I&n mnll ',..lIf.!. ."." ,- ..:[] rrt .
,
'. ,,
.y" p I IP I
'c'li' :
'."i _, '.. ... t ,f' ,, ...-
.,. .t ., $I r
s

)r-- ,

J'r .10'1I2JI1. .;..1.1 II'L I r ,Jp-, WAIk N f 'II1 ...5 "
.
'i"": '-1511.rr,. ....... ,. '. ...
-i4 .. ,. (IrII1r .' .. .. 'J" woo I Ir .... .>


1 ,' ... .. .<.*.; ,. ''''
,
.... .. .,', .. **.' ..

.... .. ., J; ehII ,I { .'Jlr IIIfill"\/:' J .. L, :=: ..;a ... f __

1 '. II
I" < .f' .-,S
....,....... I Jt ,
f ft.,1 .. .,1 .- .f ,f 1f..J.J.. .IJI J'.'" If1bo M' "
";E. i ., '7't.' ...... ->' l" .. tF .It

"' 3f, : ,..,,,,,,,,, _. Ii 't' :
.. -Ii.
(
-- -_., ',.. -"c-JL ft .r L'2J 11 ....i!I, .". .'

.. ." ...' i ,"
?"" ;
I um .. M1 '$
.. '. 4 WUBjP
,. ... \. .'..... "' '/Ifft
.. r ...... tl. .


,I IfIJJIf ".111I'

.'. ..J! f'llf.rrJ'' '" ." 11- 111'J .
.z r

.
3 it.q;'

Pty ,sI ;. ,! { Jfi ',1; ....." ."" 1.-' '

,
,
\%,< .
"dP -. ", ,
.. JIUill ] ,
1 ,.

FA ,r&:ft 1 I"}'t '


$ S _f r' .. l
I+
.

: Y .1'.. ...... 1

I 1
s. l .f"I,
'
{ /
*, r!"'"
'ti ..'

91 I, .... 'Wl.ft. .r '

'
tuiJSps '
-

: ', i a 1; 0s
f::

j := .--. -. ....... 4.,
..,
-- _1<.,...,.. -." '. '. .; ., '.. _
,. j; ..' -,-"_,,_ .'."
L. "" 'co .
; e :;; .
_
_
[ "' ;_ <' c'\ _. .
-, ,
_' .'.., r
.f'J" ,- ',",,_" .' ."" ,' n

'if. tam

K.

......- <*** .1. .

... -- ... ... .
I'll'1' MIVIiI\ WI !M' IIIWI'I'( '' '".>"1 ., .... '''II' '

"111111 II qUit till 1111111111 , .. .. .... .- .. ..... ....--.

I" II' ', '' \ 1111 111111,1111111", I n 1111'1' 1\1111'11111'1\ '
,
,' 1111 III I: All! IIMil
'j.i I HInili
,J,, t.. B""h i ) r. / ,

.. "II" -- a.J"UI _.__ ._..._._ ..__ ._ .... _. ._ _.,__._.,._ 0 _. _.,L._.,_.. ,. i \ RHI I I lUfinit iMilUHIHIM/ .1L.tI. .. .. ..

'IHMI i 11'1,'ins' ''II'l ",., I 111 I .. 1 11 I I' It k n' d r ,. ''r II L ill' ,....,...... .. ... .. ... -I L-Ul- ij l ntJ l.1l' 'h a Jiil 111IT 11 flI \ ..ojtIIUIHIIILI'111f1

I \' ) nit\i'. | .il"V I lU'I' '.,> .. I J Illl lllll' 'Illl' i. Illl IIIIIM HI") 'IMIMlll' I IIIIIM /Ml' Hill' '.HI |IIIII | "M" Ml''IIIII'IIIIIIIIIHII4/' I I' hi ''I \ N'' \ \ .flllflll'' U III It t"

I l III'' him, ., I i "| lui, I I 11'1' Ml ii I M I'* i iI I Mi I I i / ("IHI, III ( 'III ( Ml, MM

I ,, '11 I M.' lhn I I liHI null iin /Mni, "iiliii, in.' / ,, "| 11,11, I h, i ilillh'l t"" "I III I I I'' "Hii I I I II' J I 11,1, \, I I"" 11'1' ''Hllf/ n' i Mill''*' liih tlili'inili' 111, I I ,illll llHllllllllilllH ,
'. I' III 'HI |I"," i HIM' mull/ ih I ini-. ', 'liilmi''' 11illil ''I i ,Ilili III." .! ''I I ''I I"" ,,10 II 1 \ III dill 1 II'II'
MH i M nni n Jill Hi III HI |
1 ill I IMI i i ''I i iMi'lll'l i \I H "i in.. ,il I, 'I I II [t"I'' I 11 .1 If i in i 1111 I 111Ilhl / M \\ i iilljjiiif| "II" I 11 ( III' | lll | >MiiHI | ,
n MiifiH" / II "n' lul H 'lull IlliM, | I HIi, ,, (HI I I, 'MI" II.. i illlfl > "Ji"I (IlIilll|| ," > I II li \ |' | 'lOp1li till. lli ,, \ IHI, ill 11iiih III'' I,, '
1 ''in mi 11" 11'1| miilllil li I I, I 'ii (f I'' j'l, 'In i U f( | < I I III Ml I ;I IH (ltI'I", "11111 P1'' m' I "iiilfilili ||| / <"n |11111| "fl", ,
( I'I 'liillfll f I"|>, ..1 mi ..nimll" ,,, limn. I I.. nl /|| I I I".., I I'IIt,' ,, I I |I"" llllliii ''I'' I I II\ I''I I \I "ill,I' f,! ,ill j \ l ''I i !Ml.iilrlllrllllllf I. )) ,| || II i (It in' ..H' II ifltflii H "nil 111 "11 mill, |iin| ,iff miH \ II'' 1111[ I I I ,,1 "
""I i "I HII ''l'I,1i'I'd'l.|, i I n .. 1111". iin, l /in \\ ii h,1, ,i "i I II III i i 1111,1, ,,, II"" I 111111\, llii Illil.. '1'1' III II"
iiujlfif, II'' ,' I" I | /' m ni' i ilift. I \ /, |,| I I''I'| i In .IIII", 'n illin' Ii''Ilili ,n" 1/1'lt"/ | ' Illllllii,\ llH" ll'' | I lll| il I l'i ."I" "
1 < I Itf I"" ...I.I I I' !I'I .", null /li |II l> i ,in/ i ii'iiiiillni'" / ..MHi, Hi.i'i"I .. n IN i.. mil H..> "M lll ''If'' hit I I I I ,, I ,''iI\I'I"I' \ "II'III\ Illlii'l' I..M, i i ,lihi. I ill\" Iliffil ,mil iilii\ flu I| ,In,' iliin ii limit ml Hi I "iinin iih' ,Hit i ilmiilIIM ,I ii"'iih'I \I"!i I ill| M, I |i I. I""till I II) lll|''I I II I'd' !

'II II itwiitliijin" "I i i i |'|"| ,\ Hi, I ili.". ,11 I i 'ml, ulili ,n, "ItI'"I,1, ,, | || l |'N< II'| I Hi.' 1 1 IIM lh, .1'i ..1" I IIlllj I ''I II II 'II I'' "II'||. |I'' I ,mli. Illl I I / (I nil,I III/ .' 11'11''I'll' ," IMI' "In 1 ,Illl" In HllHIiliilIII "

11111"11,1" ,.1 i i I"I Mill'" i "MiiiHil, ,ill"" '. ,H,,1,1, I IM, |II' i ,,1"1 I "ii" mill nlji,I," III(" I Hi" |I' ./l iii" --I' >| !| I Mil I I II 1// I I"" I II, I i Huh' ..him"I'lIlhh.lftli1'1"1, I ,' \ II 'm'llH ( "Mil I"l" 1\\, ''I, ll'llf' 111'1)1.' ) 1 'It!) ft'1' I I I t\ I "Ii ,

1 ''I"' ''I.!h', !II' |II! i "> i PI, l> Hi, fill Id" tljllli "lillli.h ."lh (Hi I /liijjlhi" Ilh'' WHi'l/' llili'M' I nun' "HI Illl I 'Ilili. li'Hi"' "" / I |II", |. .I| | '| | .. ''I 1 .t/lllf"'I"* / "fi n III P/l4llllM/' | I illlllllil'H" "' 1 1 lilllll. III "H I III ,HI llnll/ '| !| || "III 1 llH' /Hlllljit 'Hill' IMHlllfliiMilfiiK < ''II: ''llf'll,' "II II ", \ 1'/\' \ ullllliH, "I iiflnli'iilNlllllUlillll' ''' nl IjH'MillJKHit' llnntlMl'lM '' .'Mllll'h"' i it'll' | | /| 'iln| ''III"' |lll liM I Ii I Y I'' I I ''I
'"" 4 | | in'l I ",IIIIII'h' /' "Ililll I III III/ ,"II 111''Mil' 'Mifllliiillil, Him/ ll "I'l'iii.li'' I milil||,| )| l'l.il' |,| II h IIL'I'lj'\ 1''" I lilll I ''I '" I, \ I Illilli Mllll ill!, lifllilf, nillWllniHII "' ''' i'I' HID I "HiMlhlili! 'n nil 11'1I''" I \1m,1, ', Ill" I I "I' Illlll/ I 'Hiiillil 11"1,

1 Mill''> "foil) I"I'' Illl" i ""ljllil"" II 'fiiiiiilnl' ' Illilli, lliilli/ If"IIIh" f III!,', /HHllllftllllfl" ", I ill'' ''I''Hill'' llllf' I /jIMllfH" ,llHI IP It I'U' ''ii i j "IN' illinium' Ilf ftI n 11.1. Illl" Hlllllllllilll lull III| fllllli I ( Illii III}! ftHmnjIiM \ M ., IJllllld "I",,,1 II''\ ltl'I'' UI II I I III I !>,
IIUI/, / 'i 1114'H" lit, liu /iiMlimiflll/M,' / Miillifi'" I Alhll" ''Li.. l lIllllllll : ( fiflM. ,'I" '
1 Mini' III, / 1111'1 / I'' Hfililil I miiijTpMHO&'fll''illiiMiiiifiiifiiln | | / / \ li! ,iHlHIilll'il', ,Illili,, 'fill.lln) | II HIIlilllii t ,,,1.1. 11'111, I IIIIII } IIf loft" iAIiii '" 1111'' II HiIIIIIHI ,iil'lll'" llli'l' II i ,mini, i
,"" '(Bill'' lilijilli// 'ln|' ,..' / fIf" "' '' '/ Itlllllij,' "ll| ll'IH' I"Hlllllllllil'il' ,' 'Hii'lM'HI" '' iiIllilli ,, ihi, i ItIMlN\ ,llii, i ii I" fllttli I II ""I i H 11.1, .I 'in| i I ''Mill i" "II t ill I IMIIIHIII \ .. '' 11"4/1"/ ll" iii| t,11,, Nl'' l i I..
IIMI
1 I Iff I II Mil */|il I ,(lllll Illii' I fill, Ilil'fH' "I.. lm '/ Ill'll' I'l'llMM"' > |htl'h'' ,1/1' / |II. 1 1'1 1 "III''') lllllllH' l'I"h II //I I lilli'! r .,, ,inllii iiiifihl/ \ Ililh idil dim. ,
I I II II, | / t > i i ill (HMii'iintim'. (' "' I "' '' ''l,'''' ) fIt I III iiilnin)' | hi )it H.\ l.llf ( ( i mi '/' / iHiln limiiiinIII Mill" 'liiiliiMIl ,ill!I ,ill I ,I ,,1 I i II ""I '
I ll I I.. I I'I HUM" / "iilllltiiil'llllll II !" ,|I/it/' | .! //I,' IIlj/' ||, | |! H 1'II | !, lii'lj' (_iiii'l, it iili'li/ Hl.iilin. ,, /fii'i' 'n ill ''I.( ftII* f lii |' I i | /In ll 'i I il InIII ''If.. .ii"< ,. ill I"HI" i 'M' in hit'' j.ii. t li.ltin.. .! i iMI. "M||| I | | Illlll' 'Illlll' lllll / / llllll'llI' Illfl I "I ll I I'' "I'|' ''i III, l| ) !

II ,III' I ,"! ,"I i '"ll' ''I Ii'' ,' "' lll'l'l" '(' I ,I'llllH' \' 'I"I! IIIIllf// || '* i I"'..Ilili, i II'I.' |H" |1/. | ill"n', Ni" iii II I III f h'' M" 1,1'1'" i mull n Illl }| i" |"Hlfi." ? I'/I'I'/ ,' ,,,11"1 I"" I'. ..h'l.i.l, III Hull ill/) ill" I'M' Illltii liiiliiiin' "ml I II |i' ,i "Illillll"| ,, "110\II ll'ii'i' 11/1"/ "n 1111/11/1"/ I !/ 'mi'' 'uiifi" I ,III"! I" | Illlll, H...| | l "I| M I ''I II

I "' 1 I I'' ''I 1'101' ,III ( I''Illlj' ftllllpnil'l' hl 'fill f lilllll' 'Mi'Ml I ml.'. i I'' ,nli. iillnl" 'lln" | |111//1"|/' |" | nf' liiiiiifii."i" ||' I.." I 11.1". Inlil, ,il" Hlli' ,lln, hniilliif' / Mni' "iillI I ." ini' 1IIItIIlI'l"> "'In f.n. ,i ml' 'mil mil'' i I'i "i HUH lit'' 1111111 i iI It 'I"III 1 Ul| Illlll, I! ,,,11 ""I'' ,

.1 IIUf III Hill' Mill I "filill', i ,\ .' 111" "H', ) I'l' nl., ''I i ,iMiHiliM, I /III IHI nl i "l.f. 1 fill i,. I tlll'lI' I I 'mim' il ,m" n I li, mli IM 1,1, I ""II.. ". i |>>, mi hii'f' |lli., ./j Mill) flu Hi ,'In.,,. "L ill "iM"' I I.ill' I.. I ,Hill, II in, Illlll ,f. II I'll' Illlj III'111,1/) |
"" ",,1" I ,, ,I'ill' / IH llfii. 11111// it ill IHI ii" 1'1"' i M"l', / iii'illI inn nli Hi' n Hil' in'.. ""I i 'itui ""i' '" ''II I 'nut,, /mi ,ni, In ,I'' iMi ijinl, I"'1,1 11'1' ) Illlll' I In It IU'llU"' "".' '""I"""""*''III< "' ,' .
''i'' II ,IIII I III I H'' //11"h/t'/ I I IfII 111111I II III'' i.I. ,,,. 1""III" II'It,' r."ij 1'' "', h IIIIIt"IIIIIII"" Plitt I lilli'' 'i .iUIIII', "' i ", | '. in ''I'I'' I lnj' lini'''"lllll.. ,Hill,' \. Hltll/"I/" it ,i'l.Id'' "HI "nliH nl, Ihi) I 'llH/ Illlj'/'IMi' ''j"lln! (ililll HI III (III) Illlll III/ lllll 11 Ml I'HIHIjHHl'/ ,'|' Ihllihliili If t I I ,
/ "
1I ln 'Jltllf Ml- *lll fIn / III lllljlil/ I Illl IIIIHI| : I II. I h i"MIif"11' I Itl.11'Hlnlll
IU In | 111'1 ,
/
/ .ml/ | ,fli/fliMH/ III In." II".I "' '' Ilff/h' III."il. I lillllliilll llulillnf', mil hill Inn In11| fiifnl \ /
/ "I'I /" liM '
I / '" 'II'' | In' Mm' I I I iliili ,
/ \ Ilili | | ', nllli" "I'll'1 i lull'' lid, 11' liilliiinll inn 'm !II.
'
, il: 1,' l. IMlill I 'IIHH" 'In "lln" ,fcwtllliiiV. / lini'lc, ''. "h} 'Iii" ) Hl'ilMl'iHiif '' 1,1., ,ul, INI IIWflHIi I IIIhfhil ( lib Ifilliii1| t i 'ili Inlil, / fill,, I ,lllflf, nil" iti'lnMllliil ,,, (III ,)111'1' '! |nliiir"|'| I '

,,1 'I I 1.1.l 'JlMlli, HII/ 'in f! |1I1'ItI'III| |, | | Illiil' IIM' ""1 ..III""II |I", ill" I' 'III.iC'' '( \' | '" ilii .ihi' I ,"iii //I/IH/ /, | ,Miff," HII '" | | ti'' H .111"1))I II'' II .tili. ,, "lli'iilllll,' |/ | I> .". In" 'Illllli I Midi'l Mil'" /Infill, tllll,. I'"hlill' 'lIt, "ilmi'III 1111,1 I ''III' /' i< n n 'i.. i <

I I mif |I""ii i | ,ll.Milif 1"lIh, Hull" "I'UMiliK'/ HI, fin/' ,,,fiilflinf|| ,, .oj'l "Hnid. h ,, "I.*!,ifii'llmi( |" ,,, "I| 'H 'I. "n.iiiiiifii. '/ l il! if Hit'1'11 II i> i ," | |."|", I"' ', ,| .*' n "In" ,ill.Jill. ." 'lull'"'! ,,11111 I "|' |'" | llfll' "III 1 if fl"* III I j.\I (iflljllmiiiiii "I'MilNniilliliil' Uj h'IIH.' f1 f ,, //If. ( 11'I' / ,ii ,, '

I I I'' ,, 'll//lI| itIfnl .'I\ liift "Mil" "III /Hull' iiiHilf'hil, / / llnililHH'n' ', | '|"i I ,. ,nil 11111| ,| |'t"I"| | I f"Ii fill "llfnilllllfl 1 ""I""If HI ""III III !"III'j"' "' I III ''ill'I, I I I.. III! III., 1 / '| In hi'ii" '' n Iii milt nil I iiiili /linn' n \In 11,1/1.,',' / "tllI! |II |!, '! 41, linliiili' .Illll' I'II' li-r\hi''/ I I L/1,11\I ,', ,I II II

''I '1,1, '' ,f in' 1 iMIIiil, 111, '1,1" lln /liMiilifnl" ,MM nf' I I'll"' ""iilln HI I I in.limn"11.. I "'Ii, HliH" In Hlllli. "i "'0 I MIIIIIII..I, | || ."< "'1"" h, Ill, .'' 'vlll''| | 111'/ I 1\\ lh, i IfllMilfjfi illll! MII| ,n. liii'l' ..I..urn. ,I hi* ,,111| ,|"'( I 1 'hilll, / I 11.nl.I. inilllfllt' mlllJMllll\ Inllll'I I lilll'lHlHl. / '" 11ft I'-'" ,/II, lll\"I.\ I'WIIIL'' / ,.,,,\",, 1'1,1" 111, "/ .

'" Iiiiiii./ I lln' Uiinli iilii'iinl' nl Hn "inltiilf., "lif 'mi inflii' it "Ini' IIlh'l'' /" 'ill" n mill l I",it, I ii I'' illil(' him I IMlllll i.i. HimitfhH' > uii" 'it" in imi ii, H HIM' 'tt'ii''' '' M* i I r.il, ,., ""II/ltlll| / "\ '" Ii'' WAIl '" 11"," I'' II, I ,',/I '1ft ,
\\1"' 11'' t_, i .mutiiiiimiM .. 11\ 1,', fl'1I', "I. ( III, //lfi//i/ //' "ii,* i | "Wi. ,,,, |I..u' ,ilMjui" 10") ..1.1In 1 llHHfll 'ill I l II'lth'' '* .il 1 Illl' I'lll'lll ,. \ ii r '
11111" .11 I il'.jjl/nl' /''' lliHil'ilm' ''' '' ilml", f I"nIlll'I < lif> lllll, I It'll,', H Illl |II l ll"HMI "III "it I I Iliiii till NI"| "| jlll'illl'' I Hjl j 111"/I />11 I' / I'' II I (I' //1I1I1f ,
"J"" ilnjilli, / //,', f iiillHllfifli/ '" Hull,1,1,, 1, ,, 'inif'/ "I'HIi"' (I"""I, I ,iMiillnm' ,, n mull "..nut, 'itllfi" mil 'infilliiifi.ilIJ / "' ." I I ''I'M' ll ,I Mil lilllll "I I""III "Mill'' II Illl 'III' ,MI ,/ lllll InifMli t \ | .irll. lillilK wllli, llinill i till 'IlllWIIIlilwJlliiml tl, ,. j'f"/III'/ f \' 111,1, ,, II of\ I
.
Jf" IIII ft'lftl/ "ii iiiiiii| (I/n, /(, tIl"I'1' liHl, ', "lull!' IM, f llitliiiillillnllm. llnli nf llni "!|1"! '" (I |..ll l |1" ||"| |IHIlljl' lllllllNll' 'Ilid.) lilllllIllllllllll I MI iiiii "HIM tjiiiiMI" liiinliil.nl' / IMI' HI Hli'llMl""' IIII'i '111'I'/ I ifihlim' |"i >|in | fol IlliWirttin" ,IH| HiilnH' i iili'tljllllfj.llliliiifl 'If li Hi"'Mil "f MHjHihiih ",/ ,,, / III 11",1" Mill', ''I i, i 1'1111 III'f'"

r.I'' jj I'' If lilt'11 itl'' II"Hi./ t{ i Mi, I 11., ,mill, n lul., ih In lln 'HHi.ll, ,Iji,.| IIN ,iillnli,/ ,,,Ill" I "fllilllilllll.' ,, ,. |If"|l H /ll ,MI I |i) III I"I n in"m" ii ini" n| ftfJM' iid, IniM/ i f '"111'11'' '| ,, '| )i (/, Uniilllill'l'ilfilfillifif' "' "'1 {) ,ifiul 'III "UI 1II"t U,

I II'/ II fll r.. mil III'i mini" "il "- "II/H./ i "inlilllili" / iilfl,I On linn'" lif \ Illl! II lilllll/ .if .lIMMlHllf I K.. ''II Ii! J J.. I I ,llit I, 'lilllll j 11'HliH'illl"'' | ) | I fit Hill ill.,! III II! Mll'lllI ,' '"it in null It) in'" In ,ii I I.MI.. ln"| lliiMf' itllH r.., hiiifniihmniliil I ltI., .. I ''II'' i ,ill. I imi" ulllli N"" i 'Hhl' 'n, 1'1'' ) '"II II. /\\ A I.h,111. / ."l lIII
.. f"If'' iininili" / in.. nf In m iin/ill/ Hllnfll, ,', Hi ',11,111"' I HI" III) i''ii "liiiiflif/ lliiil/ ..ill |I"..i 'fniiiliiiit,, i>. .,.I. i '"I li, F II I ,)' ilni Iiii "Hn," I lllllMln.. 'nl/ Illimli, f fII |" ; nliMli |..rtHlirii, ||'| H 'In IIM'I'', llllfHiHI ''ft"'I''| '|, |t.f l l' i" "111,I., ,II'',I II I ll" '', I ""I'I ,

I Hi"I, fdiJlMl' I MM' M Hi/1/ 'IDlijlliflil''''/ ''/'' ll'K"' "", Ii. '""1'1'f' \], / I i I" ||'IH "Infi'iii' rlij" ii fl,* t"" '"' I "finlil, "il ,. ( Hi', I 'i "iliillini.lii" '. ".I'lliii''l."' | I, \rt |,''il f"JI"I'/I'"i ./i MI| 11" ili.. 'HUM ', 't %|11M )//I. l/7f51'MiM/ ,il'fililft'/ I lln fiHul' ("if) ) |,|lnlll| 'll, ,Illlll/' ,il I 'Mil'' ) ilHI. l"! |JI| I Imfiiiit I "" '"'!1''f."llll"I I In" IK..M"II" ,if i '
i ,, .
IH' '| 1 jr ( ,|,' \tin\ I. nil i"in ,lift\ "it "Mill (ml II Ih'fI"' i ,jiiliil' ,ilMilniiliiiii' (f.. fl mi." n lit Mi, \ Hi' lln" Imi Mitfi "I lUHl.llf\ |'itii'iiit| || "till \1\\ \ 'ni'it' inN"'iiiim/ / \ '" in ,fin' iiiiiuiliiiiiIH | "' urn ,nliw, it"I'' I/..i| ,, r, '' I
I''"" fliirJi'''"'' ',MIII'' i ftill"! *,lIt l" IIH'IM Kim" ,1.1. m.I./ Hull nf \ "M"! '*' 'iii.i. 111,1 ..HI' i HIIfiilHif ii'" Miliii'llniM" tlv', Irmii, Mifilhiiimlililiiiiti' ,"II'lKllllNlH ,' i iifilwl! lull.ni'' ,, .
n" "illmi nil flji! Hmillil'lllI'l I III"' ITI'' ,H, I II i I In" I "III 1 llii,. | "if 1.1 I, ,Mill 'n ''''1 111'I I Milieu' ilii'it' UNHIK IIIIIM' / iitiiiii'ii iin'rinilifu \, / iiii I' '' c ,,1 : ,
'_ I W| | '| -| | |l''" |III| "'" |'|1"! | II"" r II'' I ,Hi/ oj i i ," N.dlii. |II t fill ,il I I "I ii, (ill i i il ,, ', '/ ,., 1I1.'hItl"/ i ,lliilli' ,, IlllllI fl.If n If "MM* It IlllM ,
1' 'I' ill. i < |lit l| \rtjlit' In ttiilt Afli' t lln',' "Hii. '1I / limit i n i ll i1, 'iii(I, I in' 'ii 1'l ,in I I.. t. 1 'I fhfMI' I'I iinin" "ilii < inii.iilin| ,'. "inininli' I >,illhHnill ,' '", II ,! t \ ,
"if.11, "" ,..ft"'t'" (/, J/:'/ "i.. ml., l 'mil In lit'n..linHfiii, .ln"< lift fulfil''"! ,llnf.fiilhl ,l ,iiii. i uni". ,,,' ,iti. mti' i 'in..iiii.. | ''. 'M.' m ,./M .. I I h" ItLl, I, I I II I I I I" l lll I ..i, ii-lu.| | .ih" 1 'li t H fHMI llnil"." il "I'llliljft'l/ ,/ / "' "'Hi 'lu.lt. / ''HlN ', 'ImkltiHiiiillnliilitlll.,,,, .",i.in i..'" jryr'' [ "; !I','? \,

,ifl'lliii/ ", 'lifili' nf I".. lim,! ''In, ,I'lltf'" !*"! i"Hull 11."iii." ii! ill ulili/ ID i ihfil" Imi-lnii' / i I I' I ''I" M "I ,llI I, "hilni" ,Mo, i (umiifli' 'n IIIt, 1)1,). "iji inn f fHlfffiff! I IIII .tf1III, "I IIt"IIM "' -, -
I'.ifJfH''. ', II, It""h ,iliilml! Hiil': ihi' l/iiiiMiiii/, .f.fMi "Illl I'Klflll" ,f Hi, Illl" JI'I I'f' 10.thw .
| ''IIIIIIiIII",1I| | | III lln Mould ( nil llil' In ,ifil, 1\1\ /fhl'inn "f f I/'Ift / ) <"I I II 1,,' 1"" i Inn, I III I 'illllllllll'' / '! I I. "II" II"I n | "i.. .
ifi'llfi It tIll" ,
if fnfli fllf ( .101'' IK II' I I" i I. h.ttUMflUnft1\
/ I ni' "j"
'III"
| ll ,mlf.Hi flnjiiiiiiii I""ltl".II"I'1/" / i 'I"llillll"Itt/ i ,, I I" i I I fi, h '' 'I 'I I ,liONI ''tl'I"' "tllljll' ''II"\I \ ,,I lilllll' I 111 JjlliflljIHlI'inii lln ''t'iMIIH.iM.' | | (" 1;. "IH'ICrtni' '" H Ml I "> ,
'mil III' filiifl 4 ..1 fflf imfn t .tfid" "h I." "II ( "MM ll ,iM !
fl in' I "" ("I ll-ll mi I n. Hi ."In '
,"""IIII tt\ ', (ml' ilifjfj. If tit ttlmltfl I Hint" "fnffi,f |p flnllll ,
I I I ,
I I l 4 II nf ( 'In Illl Itllllltllllll'l
II 1 i '' a I 'HI"
HiHlW,", "flUH'i'i" I '" "',"f/' 'II' (v"l' |(' ill'IMf''' fl.iillliil." 1 ,'. IliflM I 1,1t I Inn, I ,' ,
| .
..if flii Iiii" "Ifilili' iiilil' miiiiiiillnn! ( "I Ilitu'Klilif "film '. t liHIInl/ lllf.lllln I1lfi'Kill, ,' "llffilM mifltltfl I "llii'i. '" ,
: | | I ,I h I"III'I"JII'\i \III>* I1"11 "I'1'" ,tH' ',111' '' "' NIIUI1t1
''II "iiMHitn, f II (lllMVfll, ,, H""I" I ft ,iuliff" /"ffliij.rtlNmHlil.1 1 / ". flnit nlinii.| 'i I fill" '(,"mHlif' mi/ I 'till, ,,11. "tml fl! IMI, |II| li "tin. ,i.."II. i mil I i ""'|111t |rl1h. ttlilinifl lln 1/1'1111'111/ | / "r IIAII II'tf"I' ,
| i-i
... / j| 'll,* ",,ll, |.<'l"lr ,iHl'l'"' ,flu |I"| ''II|i II, II I "111 I III". ""liMh ., \ ( 'iViiiiiV I i>I, Tin, "ifij f ,vr, \ir. .
/ffiwllnli hi iiiffllflilliilMrt,, fill, .. ..11 ..I1ffifl ., Tin 'Iti'ifiihfHIilii! itnild' knti "
n In tllIf till nttiitlwl ,
,Iiiiil Illllllllll
( HMHIIU" ''' Hit llfftffilllft' In"'" 'hull Ililh" it. I III Mil I ||L I ll I l"> "
"th Illlll li (
f"H,' If HI""' ''I ", fl. fillfl11 <<(" '"NI niiMili" /II. Mill' I II'I ,HII, / Wl, lift'I I II ,I' I "I'hllllllll.l /, fni /dm 'inii.h.', .f nl,I 'fn lif.. Hn lull' ,', il nl' I 1"1\" ," ,'
fAiMiwil'' inri.ifil"" "lii ; M. f n \\1 | |
,iffffrtf AtMfftff"! 1 I'', ,,11'14If'/ / l < "1ft"" infill III! 'fllll I. ,Illl, ', I IMllll ,,1/,1/ I t .1 l MM I if i oil ',in nl' nit'' i 'JII"IIII" 'n/linflM' Kfltl frjiH' ',', M, Ittl) ffjftWl if IJil "I. I ( Ii' ::W:" 'l i' '" ,n: ..I"h l '
Illlll i
( I. ,
f i 'IH' ''It"" i jilHifn' ..if(/" ,\ "nntll'tth' h''" 11tldn' HI 'Ill I i i I" 11 I ,ii I.. ,Mini III Itlltt"'fI"| ( llIt IMIfi Wtiltfi1' iniM' Hit |I""' "i ii.fI .' n 'ni4 I t "mif iiiiffi' "iiiii" 4 I Mn,t 'ttitij 'ihir'' ,III".t. i iii (fii-' nf illifffiftfPil 1 : W'''. ii.iil| M'i', ,' ,,' I'' ,
'I Miiifi" I iWiwjiii| I Aiinfiiit' 'iijiic/mi/" / iHMrfm.fill llfWMi.l! /. .' ,Iiii., lillli, ,l linllll.rnlti .1111rI.1f, "HI,1, lflI''" "1'Hi''" Illlll" "Illlj' 'Ml' I li. I I f.. i ""I I, It I III. i , i i I. i / I i, i Iii ,,,,tl, I IIt"/)" /fl' ""| 11'1| |, ,. | "lilllll, 11,1',! lit Illl" I ',, til rtmt i f'I ,llllllIJI,",Hn-imilfMiii,.| | II I M'll, I jl'lllll' ,I> ll" i .. F, ",,Illlnu j
I Ifif" illflTl, flfAl| HfWilM! ''ilfill, "f ft'' i ,nf" 'HiJ' I "I i mli .n imlli, ill'' i i "l'lliilfi. III I ,ilifiu' ." ,Hill. ) i '' 'll| .l t 11,01", "ll I I 1'I 1/ ,, '' d | 'MM"III I I.. 'I I II" I I"I. ''I, "*' I IIIi\lNIIjf'! \ ('' lnt| | I/11 tiltil tl.w| nihittfllt M'If' 1 i.tiiInn', ,.. "' DM inii' ||'Hiliii' rlt. ,M inn linn' ) i if nit' .ilp jnwAn/i'i.I,if "iiii" ,Hliil) ', r fin i 'n '"Mill ,"i" "'
ifff ,ifllPfi II 'Hi "ifi I fl l I''' "if,, < iflln'i', ""I'"' ,,11f. I ''I'.fllUNf | ..ll "II""I"1 "II I. I ..I''' 1.1 I I ''I I I' H Mill ii I d I li" It I, Ii !I II I UK HUH/ > 'il | ,'..1" 'M: JiiHrtl I m fl/ ..I. i '" i iHllill
| lHwi .""! ", "i.. ,fl'l''" fit" ""Itll1l.. i UHiflliIiiiiii 1 ., I III! full"II I !I'li I"! ''I I II Hi, till ,itftff''f\ ', niMi' "< lil.Ii" ,, .| f I" ,Li'l Pit,., ,Ilinllinii' 'ml Hi" ("tl' ftt'MHIfl'. ", ,til, / llii ..1.1. ., ,. /" ,I |l ,, :I." Ill, I'" ] I I I'I ,IH." ,r. ,
,,1I' I, l ., n (H In "iflffli, 'Iltl"" "if mnliilliiii' '|( iitnii II" ,III uf I,' ,till"if, ,fit |,'fl r" It' |I' I I I.I ,I- I ''II l i I hfe., "ii >"'I" II' iiill 11'1 i "I'' il I ''I t ,ifli" 'I. "nil Hrl.lti. flllltlnllll'' 'if lnilf" | ''f "I' fI!, II i"! i ml'I I It ''I""in I I I I I I I I I 1,111\,, \ n ,I "nn..". tin ,illnt.il. llr, ,iiluli, InI if lllll, i H Cii'| | l
W, K tniW. d flfif ,f fimi j /
f' jfl "
,
ill
/ ,.' .. ""I. f lit '" "I wflff" II"" I I I i ' I I I I t III, ll, i i'i"U| ill || / |) |ii /Inti I it Ilii ) lln" ii ri/iiiit(/ \t" IM 11\ iiI ,
i.f ""I/HII./ i ,iifftitrfi/ "II' 'i., 1" I mfMlniWfH,, *" "H Itli "t' .lf I I" 'l't'' III" ilK'li1t / ,
m tiflif tlrl't i"i i.i fliifi ,
"il"II'' f I II'' 'tit nn; iiwiH ihi' 'ifhpffl"lTMi''' till "
.
I 11'Ifft.ft '
""I"" 1'' fthf ) .
''' '''' '' h"" t''" rJ ''Ii fillnt ,ill" .... .
iitiVit III I
"i "iim i I" fls frniini I nl' lift r'' I < < | If "IW JtWIIll'l/ Illl V ''! I II '
1'11", I II IiIlllf I Iff1 "fit I1'It'f' '" ""II"' /
I .itlrflf,f\; t f I iii i Httjfl*" < ii, lf| ""lfIr"" iii'' "h ''If'f "tfli'Imff/ I I,,,ftH Ii I"I I ,,1, i I"k-)! '|| i lllf '1'1"IIa"fll".I.. ( .t. I miSt 1 ? WJlMi'Jtiw1 -
"I f f ,//If r ,. """"'" | WfmliHr "> i "nW -ft't/I'' / '" 4 ""If rtrflfl'lflfllifl \ / I \ 1.11. I I "I"INtn'fl in 'fniif'iif I IfftplfniPm flll fttr Ir, NItt'I'I1'
n.' If*-fI /II' !fI, ..."f ,' ""ftt, < HiiHlHi, .11.I"f .fitnifl, ,Hwfcfliift' "hlihltiiiii, ff ht ""I I'' 11 It'r Wlftl' II' 1 f'f III' ,Illl 1 I /IIIt ,, 'idftifti'l/ / /, I mil fidffNntHi If' ,,11II ftitIl _,tjf'fI' 1 'If'ii' ,, 'I if'! ll ,iff I ,I"f. ""iii ., nil f'.i lln' "in 'inn' ,id I, iifri'tiHfif' n .tell |In" ',1"41'1'' Irf 1"1' I 'Ii IJIII., ,,) t f/liMii/ ,| | lit.J.l'| Mk|\ i 'iiiiiii, in ? "f'ffwf' ifi nf fWWWfi, I." tlPIffft,1, I I ''I'p"' tirtni,, IIhll'It", ''' ', M, "flif, f III ft 'Ifiii'i' II i iII 1", I fI''" 1 I r"
,11" rtt ifnof 1'1! ''''''''; ,.,," Ifl'It 1'/1'/ I ''III'' lit. 1'' ; ltt"IoII." fI1It ,' 1 I I ,, |ItII' l "
If I ""f, ff ''ttV C'l I IW ,,1ft' ftj, f "" I ,' ,rtJ ,, I II ,{ \ti IIIIW1t!||| | "ll! li' HIA"" "" I ,f... llii,, '11 I I'Hr I I ". l ,, I II'"" ''I""" lit, "...,. Hlf Iff.,.. I'' I f ,,:ft nlff' \11. 1 I... i "M'' iii\ If, limit i *lilfl|, 'ImmiHi, i nil ii" I I I"I f l"! Ill l"f" H !I"', I "I .
I. "
,i"lt<"|f fW" fti >lf<** IW" I "HI' I, il I Iit infmt,. i .I I iifl.l\ !' ,liififf, II If r "f ("" .' rf, I' ""I"'tlltlf"lfll"" II' "I'' 1"/1, / I ''I, ", .II' I Ii 'if, MIl,.,- 'urn .it hi* !ft4ft1ffjiw" | (it HIM' ,i ii ", "

ill" ,." ,, ,n
V t. ,, "'''!!flI"f'! 1 f l'II( .,. "lli" ,ii,. ., >i. ,, ffM I 'f Hi l i Iff" 1. 'i' f i fir mffW, <"h' "ill, it 'trf" ; r,,,,,, tf'4ff't1ft'11I Florida F I
..1" HI HW frlwf, t w1U ,fHiI JIH lit ''II I, ffil ., ,v" OJBlillnry r y
f W i lffiW''wWPNl* **f nw" fftti' !H1'I l !It //I' i i .it\ ") l imljtnlwf.iitti' ; / I 1fItIft ,II I 1.,1.,, I q ,
If' ,. ..,,4/, .. It'" f l l| 'I I'" I I "II'I' 111 //I fl I '. ... ,,11.... ...... Mtf'
> mrf fmf 4* i' it* < 9i < in NI f ", < I" "I "f' f'' < 'f I I' f > \ ,..."'" ,I) "| t 'Iff'" "" 1ft '11" ", ", "t ( "11If', ,to, urii4. /< fii rr, ( ffiA
: "' I "
( ",1 'uttf I f "lli t ti f i "i JJ.
In""" ,...,..", 11".1 I II
...... + /' i''tfflrflftA'' 'Ulf. '
( ''iiMj 4 -
t tfJfl "ftflllfflI :J? *"f'' '" I!t.' ,nfllll; ,, '. .
T fill It.... .... .. ... .IJ. .... .1 n. ., Ib; .f'li; .. "11f
., : f '* "t ,. ...
'f I"
rf ,, "" :. 1'L dIt ,
r. otlltt /tIPf "''III.,1fIf "..,., IfJrh ''i ;;;&; &
.. ...... oIt4tIIf If' .. rr''' ..,." ''fI }fI1
." y;;'It" ''II' "... "' '''If .. I ,. I hm.' f""." 'j' .. ,,, .,......t Ifftr.! II ", 'H < (I'h'! fl ', fli'' *' !| .t 'lfIfft"! .. lit Iff "" .....,,"'., hi r/-/ ,'If/ttI/.fft, ., fIi hf I..... ,

.. "*" II -t tf.114' I < I" "fl". f I I ,1I t. of' ,.f' ........ "'I1"o 11If ;*f.nf. 4.llt.\,| /, "tfoifr ,.>ff:j ''I "'1"' r t ,fIlII" "'!' 1fti.' ftff'il"'" ttW (

,; -- ""It ." ,. 'i ', "Ii' ( 'jf"" I" '" If""" 1'IfII'Ilfttpo' > 1. ,, h'rift If't, I'ffIft't., ....t
I ', ., > I .,. Hlft. ......, ... 11'f1 I ,t.w 1"'f I ., ,
"" '. i ... "fto ,f' ,IT' 'l.A Ji 'rifl1I.ft' I If/t't. < "if" "' "
'" '' ,,, If. '... '* 1 r. .it rtuk-tf ttJ... Ii II'ftM" ,It >j' ,*. .. ,,,I ofIit1ll.f11.! f, ,-, I ,. .'
I.Hf .,,"' .... """ 1- i ,''',r :" fI 1 '", ''I,. -It; ; if l' .. d. ."... .. '.J 1'1"-' .
,. t ,.,... .", ,.... .. "U i 4. r ,, ..1. I'.r", I j jfa ( > < t rf* ,..1 .../ !t1JF? '1' ,,..,,. / .,, !!!!! f""," ,In I ""f"rIf, Kr"f'

.", ,.. .,.,.". ,.". ".,... .. 't<' ..... .,.. ,,,,,, If I, Ir 9,.. I i n t (w .nl lfr...> r. ..... ., J1Ipf *' !> ... ,,...., '"'''' I.' .. .$It1JfIlOlH ,,, ,....... |

.. ..., ttlWf' .. '".' ". ... <. f t ./I.. /Sr. !,.f ,< .iW'
.... J. ..... No \ < i ; .
.. ... .. .. ,. .
.
f' If' '
.... ,. .. ,> ... ... .#4M.. \ "" 'I'''' t. '
,
1" 11fNf .
,. ... ... '1'"' .. .f '" ...... .. f. \' '', ifw" .,. ,. ,
-' ,........... ,. ... II .... .... .. I,., It..". "W-. .. ... ," ,f. .. lfWt n .'
,.. < r. ........... -, lit ... .., ,""""'" ..,u I '''' .
.... ... ..orloo to> '" 1 ...... of '.. ...... .. .v ... .
.. ., ... .., ..... ..,... l "of ,ft.. "'" 'I' ii' .. .. '
;e't. il. .- ", ... ,. ..." 1I't' ,.,... .. .. ",* 'Wt ...
'. ..... .01iI' .. ,- ..... ""P' 1'It -''''' Io', "
,' .. .... iI. ", 'ft ,., .j# .. .. #I' < ." ....",. ..
"'" f>"" '" .... :. ..... ..., .
... '
"f ..... ,
I "
-* '- .*.", .' #1 -
........ .. ,. J .
1"-' f"""'" '" ..
.. ,
,: .. ..."""" .. ....... ... ...... .... .. .,';11", '. "' ; .. ... .,.... .... ,.. ,
.. .j ... ..... ., ,.. '. IfIIIIIhf ""' -tit1" .' ,. .. .... I, .
.. .. .... '. <11 ). ....... MmslJt
.
< ..., !/ # ,,"' -- 'I' ........
'J ,
... .. r'' -- --I' '
.. .. -. .. .. .. .. "II't" < .." it; '.' ,. '''''t __ t
..... .. """"" -,''' -H' -* ., -- f> 4.
.
,< '. ...'"""' .... .,;, .. ... !' .. ., ),' ..... ,., I .
.... .. .. ......... ....... ... ,....,. ;J ., ... fl. r ..
*. 4fas ..
,, ,. '" rt" .
""" .... .. .... ..... .
,... ....... .... ... '0. "' .- ., +. fss' "' .. JItP'! .K' .#, .* .... ....... -

-" ..... ......,.... ** 4J'Km -i i ', >ti- ... '" *,. '* % 'v&J* ... ,,;;----r- ..... Jl I J "

-.. .... .. ,..,. .' "*3T"3F ,,011I "i, ",. -,,' ... ,. '''' "'
.,. "" ,....,.,.. f tf>m&! "* ,i, "i _'" I' .. ...."""""'" P.. .;/

.. ". .g ,'... ..... '''i' As It< ,

<# ....1... .' .... .....'''>jIjI.-... .- ", ./ J-Y '-' ," lAw, ..' .,
.. ,J//' ........... '.. .... .... (.# .....

t M* .... ....... ,. ..... i* I' ,3 ,'. ,*" .
I ", r nap* -'" .'" N"' >J<, '....
'" ... ....
.1" "
... jI" *t 'fI/If"
". ",." .. t ;t:i>'
,.11 jff.r. /, .' .. .. % 'W' '1' "
...... .
.9//< ,
.. .
.W .t
.. ;>I\'I<11w '"

., ,
** ... 'f

...,. ,. '
Hfofe, .' 111
..,. .
+ A'tlil-...
'.. j .. .;r. I'"f .,.
"'" ...1' .' '
., -- >
....... < Mfic. < ,4tIIII.L J 1 oi _

..... t,1IIiIiIIIIIt" -
.
'" \
; -. ",!''W''":

-11" : I


1fi "if 1f!'
i 1"""" '" >1#" .
; ., ,>. ,, -
.i .. ." '$" 1'1'''' J'
"
If ...., :1U i' "
W.
'J t if t f* .
ti( 0''" .. Ir'i" ,

"
.., i"fJ; p.

1-1"' .' .., 1\1< ,.. #. '
.*... ..


.'
;:
1)1 ;'. -.
,
". ... ...' ,
-
'
4. "" '

1, :,- .t t ".IIt" dO
,"oj.-, ,.,,,",,, '
.fI?;" '"" '1 "
i. .J..,. ; ,,'-1 'f'' 1 -

,;0' <
')
>
: ,., ,t ., ', .fit" "" _-' ,t

-II. .ta. .


1, .,t

;, .: I .. .. .JIJiltlllIJl.iffi


.,

M..' ," it .. -. ,
-
'h ((: -


,. .;

:>jiI.'I t ,"t.,

, '1r Jl.


''1ti: .itI. "
f. .,: 1


, ..
tr .


"

-

._, ;;>- .
>- "-, ..
'-. -

.-.T -. -. -'-.... =
: .
.. ': : : : ;: ..: c. :. .. ., I & -.. -, .", ,. '.
:

,:_;l '_'.: :; (;":: : ,< : __ '., L JH -.. "" '-T;, -" ''''' ,- "" ',"", -r ""C; "' -, _. .,- -e. ", ...- .. .. ''f< ."' .., ". '',- ":,';!!" "" -wN' '" :! .. '., -' I'0'. ,, ._ F" ,f4 ,- .. .."" ..

".1"q 1 1 I 1


,

.. 1ft .... 1m.- .. .. .. .....*.. NNNIIMNtIwu'rsLI 1ft. ........ .. .. I,". U,. J hi .. .?..H.r1.. ..II..,. .... .. .. ..... .tlMAYIA'M' ., IIr 1 W"'IL Ii 1 rl j .. ......... \ r 1

.. '_ lrM>
.. : 1 j ; JlT ; --.* i oJ f [( r ..1. .l llff.t.. .1"1'' __ w -= ::: tI! i "UI, I(.1f"C'.. kU'. ,itl ,. ...p 1 .ifm e"nf" [ { t.w

I 1,1',I I' '''' a II I I ,,I'1 1r I WlllllHll" ,I/ II JI fit
I
I III'' SliNTINI'lnI ': ,, 1 r r4'iiiiii'r t
tI Ivnn' hliH nf
"I iiii ,IV \ Ii'' j 1\\ ' I ''I' I I II <1'1 1 11111 I II4 Ifr IIIiiiui' '' (
Ii '\\1'4 I ii I I I ii IP ? i M I II II i in '\\11' I W', t t' tlII1I1I" 1'lllIlIfil( I '
I
I I I ( ,' II, I I III : ,//1 I \ j ,, / j ,,1/\/\ ,
I I I I 1,1I/s
'l'' ,
I
'Ii I .
I' I It
I I IHI'IIIII I $ I VI 'IM 1 111111.I VIII l \IIII ( u \ I I II\' #I I I I
( I I III I, I ft \ ,
I I.
:t I I 4 Hull. Nii'Mi" unit I
rJ1\ I \ ,, ,
.. INI jmMiiiV I IMHI.I1, II WiV I 11 ; f,, Iill ,
'
$ [Ill I [ I I M" fr,I I .. "' l ''III' I I;r 11 ; ii"" 1
inil llTlmi
"I II
Illlllll" < HUH Illli' 41 I IIll ill (II I III i I I.., 'IliiM, HIM I, T I i ,''I I I II i i I '
I/ ,I ll '11111111"I _I 1111111,1' I, "ill' It) 1,1nli 1 1p \Uiilili'il\ II"III" I Ii i t III '' I I III" II i i i I"I I i, i i, I MM t I I I I II i iI > I'c c::::
i'Iu11' 1 Illlllll riiiriiiiiiiii' \ in mil \\III11 111 p | | I fin Hilni "i, MHI, II| 'I Illl I Nit' ''I; 1,1, I \\1'I'' tll'' ""I
'
II'. IA \ I ,4'1JI1lf'/,! / 11 11II V"niii i 'I'll, I I I"I, '
i lull," U. ,iii iiili, i ii 'iiMi' ni lull' ''II.I (I I N) "MIllli IJIlr! t i ; i
111 1"11/I I I I'i I I'I I ,II I llh I 'I 'II I l It'l> /Hi'' IIII II l1 Illfi I'I' I ii I I n I ii i'I i ''II'I .Iq1 ''lh'I'1' 'I"I I I I Itj I I II'llllllll'' , 11'1111,, I "" ( -......
II"
\11 1 hull" 1'\ nuull'' r" l I,' II III, II" I i I Ili ,
I 1"\\ 'l "i\\UUH'\ \ I I H 'Illli II' 'iHII I I ,lllllll$ III I I'H't illl' ''I'II'1' | I l, I II I I \\ \\ I I1
I 1 mill'11 ''tlll la tlln, [I ill I IlllIn' .. I I 1111/I'll, / j Il It fl" 1 I\ / I I ( 'II' ...- I
) n.inyi I ff d.l
1.411
I Ii) "Iii'l i MI''N l>"'"ll"' 'f1/' .1101 I' ( INII :: ; dIh1il\ 1:11: "I lIiflll/t1/qJ I 1I I \ ,
1\[ '' i II, 41.mill I t iiili 'iii fiHiMiiii' l J J11:11' Il'I '. ( '] r, -Ifill'' nln\ I ,
1 I nI I / / /lI I' 111111( \ I III \
1111111'111j'r I '11 tj I kiii'ii'liil.'lii'li'lil,,'i .' ii..? I Il ,iiiilMwniiii Ii'[ lt r'II"I 1 )."I'' "I/1/ III, ''II ( ,
,IIIAAiIIl1A' MAlI, | Nil ANAI" I hAwNl III II, l.fa! ; II II f I II t U1fy.?
\ : ,II illlilllillll'liflltll/ ,, I II''J I NJ' !I I/I11}i 1i JI"U'I! !! I '' I I IW ( I \\I
''I'' l I I lllllll"' ) III lllllll" I Ill I , ""I"I"llft"I I\IIII"\ IJI ; Ii ," qll/ :Vf : III\I\ Mill' llmih' J llnili' 4 t
I .
"IIHIHllHlll l l ) Iflll'l) "' lllllll'/ IMllll''lit'dlI IIi Ililli nll, 1G11 I /, I illl / 'r I .......
i I n, li"iiliin I I I' iihli III| HiMltili i ill,,' il I\Hi l'li' I II i iIlll (( I f 1 / I II'11' 11 ; I Illlljl II "
rill llilf "I lllNlli,' ",iillt.' .lnMllii.4 i 4 41 PI 1 '1OIIIIti ,, I ,, 1',1'1., 1 I
lllllll lllllll II -.lII || | || ,1'I 4)) nil 1 I mil" "( I I
I I I '1'111"11\l \' ITI, ', t ,II,1 II I t I II tiliMI,I| ", \ ,, |i|| |< 1' I MM,/ ,(Will I / 1 Iii"1 1I IH4'IIII'I 11'1: ''If Il/II" l llll" ,;\ lrlll! Ib 4 I..iIt" 'I II 1",1",,, flftl I IIII I I I. I I II I HI' I I I
Ili" I I i i Ill I I IJI"II'''''' ("if I ti I ,\ III, I, I H "1 \1 II ill, ,,flll"l, | l | I HII I ','II I I" I II \
I I'' I "b I ''f'' (1\\ I lali' "hut,, I II IfI IIIUt", { I'OH NiMi' IIII u ii II I. IrI1
|" lit
I | | | //4 .
llh I I I'i' I I I I ll "MM"1'I''III III" I II' I I 'I '
\
I nI, II I I ''d', 1"It) I II IjiH M,I dlb1tI, ,! I .1 1 I"i i i/ 1Ln, 1/1IIII/ iiIAI1, ''I'I'I Iti,,, I I II 4 I ""I Illlllll' II jl"I"'I' ."t III, "I II'rl'li.'v I Illllii diiiim( iMiilli'r ( { ... .... ,
lu, IlilliiKlIlk, ,' "II"''hi i l i| u iili, ("in" II Dili, $"II I I ,,11i1,1, t flii'il1, 'I.. i ," ''i' '"w '"" l II( 'II 'i I'I ,
/HlllllllNMilllfl.\ /- ( A|") | I ',,1II III iil, iiimiiiiiiiiiiiii; i,[', /''I IiIII lillli I, III" < |lh ''Ii 4nljliH|' '' I ,III, '" \\il t ,. II" I ''I I I ,
''I' 'I 'II l1, '111 I I llll"IIIN. II" I I M 1.1' t./ iliftd1llllll W/iljKi'l)| 'hl ''lite 1 ( )' i
111111\\ II II I I / ,
I 1111 I 'llli II ,. I $' fll"l/lliI.I I/ 't'/I i ?" It'III I Ml li"I/W) l ill ,, (ht' 1( (Mill I, 1lIit1' //,1:"' flijifi I '! i t tJIIdlIj'1 i '( '
i IIIIUI ,410 BII "f"( ,,' '' ll I I I I I:!' /. '"1'11' IIII I diill,! iii'i''}, i 11.|. : ;'/ i ,in riiiiih,' i : ) tfiWi'iiiu{ '' ) ,
Il" I" l ( ,, / II'. < ,
iilllliiii ,
I' I !(1t81INill/ t I 'il 4I, > (III, lull i illUi( I |i, :
"ii "II III"" \I(AAII/"UII" I jll'Jl.' I 'JIt1l1tll'I"I' WHOLKtiALftiok "I' (i'' ''i in. tn/' i I Hliliii+ ,iliii/ I) \Ilk/ t i 1111 ii i? iifV|. I'" '
,
'II II /
i IIAI Utllli 1P / |
/1111'' Iii II ''I"lilllllllllllllilIRIII I i Illli" IHII, / luiIMI, '"HIU\ "iiii, I IMI l r ''fV'iin., [ I, I > + I ''
I VIH, III'' (illl H H, 'I' I II I)| III llil'lll'i'/ I I I I : .
,, tl,{ "' | | I
I 111"\,, \ ,I "lit. II // f, Hid I" !' 111111 'i i jI>I.., / I III' I iI
N11i1I l I I'llfli' ( Mflllllih / } jlin "
f Pies"MI'I In.. i ni'it' 'iiii'i' (ii iiiiiii'' in y iiHiii' I Illl I II ill, IiiNIIN/t, I"in I I i I i ill i' /fed, '| NI"" "' i II'1(' (i I MM I I I I Ifn :I \ I THit,, '
nun/ 'nil ligi" i '11I IIIIIIkI'II I : I'' II I : II: I'' I 1111111 I : I \ I \IIII\ n It I i \II\ \ I' II: ; ,
MiiMfH ,
"l I il I(1111",''III'" ''' ,"111 i It 11 In',|l,l llu 111111, '. Mini'"I 111"1.l", ''ll'll e' lilliil'lllll'lll''' NI1d' 1 || iIII"f( "n4I1. "IH11"'(111 I I' ., 11/i'Jll'ln/'', |I,, Idylllnll'Mil,, \ ;,, ,, / "fllllll'oI I, ". II, M, 'J IM.I''if' l.i, / I It'.,,. i in|I |II i i M, ""it nil, IMI 1' n I,ii.""I['"I'oi I |I III' I , l|' I' 'I ':, '\ :\\ lIt)4 II I! )Itjjij WlflWi\I M '"HP h

IIIIpIIAI '?Jl"'lHJI] Ml' I'M' I HI I Hi ,I I 11..1.' I HI' I .. I I I I i t
''Mil 'I11ll ",',. f Illl 'iMlll'lll' |nl'Ho' |' |''llltilli'il||| '' It ,, .'' II I'' ,' ''''' \' U1J a I! ""' 'n'I.f"' 111,1 I IKrinlkllfii I I I nil'iin'1'' ,mi I I' ,ill "I"|," II I I III I I f II'I I'I'I I I II'I I I I III I ,I I I I ,'. I I "MM '
/ Npl'I \
I"I 'i4' IIIIII i4! Mil' fi'lif' fffh, ; I 'fIII."LHI' ., I 1 rl
", ,li. i '"'HtHl'i' "ni (Ml, t iiii' n "hi I I 'i Iii, Hull I ii III ,. "11 I.'J.r/ ; : Hi"1/I/ ll.ll" I I III In" Mi ,_ j 'f'i
iI
I I' I 1L' lllj M I

111,1', ',!"", ,ul Ii" "(II"-I ,, lub,11, ,",ni,, iill'In: Ai i I l/MjfNMjli lln// ( inlm J t j Iii11II4 I tin Mil1iini "I I "J( I!) |'/111111( "It",,1!,,01"/1 I / ;, ,o/n/,,:'V. ,(1\1 1 I i f r, ;wj I ''n w., ,I, r p/'Il II/f ,!I t'i I' :;' j1 j\,';\ ; iIi'I ,III.''r'I'p '' '"I",'' II'!I', I'('',"IliIl I""' /;1 Ml"M I, I I?r< 1 'i \I",' 1'11'11I' '" 111111/1'/ I 'I''"' I II.i :' 1 I / { U I Ifi II :'A .

,, ". ''il"iiii i iii .Imiin/i' '/ iMilifiMlhllijliiifiilIK / 'i tt illllll' i 1 (' ", 'II H ilMll' ) 4 ftli""II n 'lull' III, I t"I'. ((1 I ;'llpCI. .' fh6,1I1i/I, ,' / "I; ''III'I"I I' II"dI I ; \ i: 1 ,: I : 'I I .
OIM i/irf I'liimif I
II M.iil' ,
I < MI 'in' ', ,
| ,lid ,, imlln, ,111111,1, Hill" rI It,11"" I'I '" I' .
ntl IIII Illli A II I '" "|1"| I \mil" i / ,
.
'''I I u if I I ,I "I'ltllfi.' in ..HI I .U!!!) (in ,Miii. i Jf ilP'1Ai9)" 4 'n" I .I I I' 'II N." I II I
I ''' '' fill flni' MI ih! i In' II11l'Ih11I11'11'' > ,I'l'. ''I'''" II
'dllt" l< .Illl Ainu, 'il I' ,Ililli" III' Ill It III-- d(Hi" 1'd'1 / ) II i'!'III, ,,1/11.i III 'I'1' n' I I" I I i I I, I I 1 / ( "I' II" !
"I| III I iifiil III" ,mix I'HiMiiiinliiii Kmniiili' ,Mill' I I ? I ''"'I ''' '' 'h, I ', '. III I"," l I' I I' I I I IIIi'iIIlllll I Iul '
"'' pl. I \U\i'
ill 1,1'>l '"I1'' 'll III' I I/III'1 mill Illl' ,ill" III'' HIillHi' I IM ,Inll4 1' $41141 1S1/i ., '" ,
l '
I i fin I 11'1"1' lnloH I $ '' / I '" I I '' I I
Mil : ,
'" "Ml I II i' 'i
| HIM' I l' II' 1 I"I't III! "
1,1 Mill' 'Hill }",4i> liniiI |f ,., IIHR I iiiiMli$ ", i '/$"" '' 'IN/1111' / M''" I I IIIhYAN 'I'I 1'1 I I I" I'' f I't'; 'II'I l I '
I HIIIHIII. I
Ill / 111"// lli.I', I nillfilKlHt/ / f Irt'l i <"! "> iIn : / I I I 'II'VIU,
I "h I I III" 'ill III'' lllllll/ I Illl I I //to 'III 'tn I I !I'' ,/'1',1'' '" /"f''I"'I'I ''t I l' I\ ::1 ", 'Mf"
"I rti I1, ."ii$ (III'" IIh'.It. 1 ,,1 iii'1"I I M I "II.I I lllll" fl'l" 11 i ill" HI'il'Mlhi,' ", ,, I II I'I' I t I I ,,1 I' la t I iNI.. It t I ) 4 I.
.
I |Unvi' I I "III' III/'' |'|" l "I l '! II' I I I \ I I I V < .1 r I 'I I I'| '( I
f'. I If.. : : III'; h !J'III :II .:, ;. ( ft/t; : I'/i// ;,:,;,/ ,t.I"It iIAHfHIlIIN4hINiI, : I14'i) nM, 'III" II < ,I I ,',
'' I1', 'f"ilrM' Ut* ft'' .it I ifli'firiilitlii '. I.n (.Id I.I I.. I'' I / I I MI, I !l'i" I I \l M M I I I I I'I M I I l li li II '
I I Ml' |" 'Hiliffl' l 'illljjll I li Ml, Ill III'''Mili f I /II" U I ,. 1 'I Ull,Inn < ,'II'' > flU( M M I iiAiiiN If M I 'Ili'' I ,Illil, I utI'I ''I f $ I / ft'I'4UI' / !, '
1/1,'/ "f' c t I" ,in* I'tih' i l I" 1h < ; ) N MIIIIiIIIAN'I'NHII111IIHNII I. III If! ,
i 11'1,1'I ''' I i "iiiliil' I '.vliiiJ. ,' nilliitl'ii'iiii, ' #lilt/ I I Ililliin ftl I1. ,iI"' '..Mi., liinf,, "ml"' ," n I iH/, 1 II" 1It"MI'I t'Im'r f, 1, t ,,. ,I" 1 I ; 'lIi' ; ; 11' ; 1 I" I I, I I I i I" ,,' I I'', I' I'''II ,VI ,
,
.. I
i d I Idb 'I'' I I n "
Iii iih< .11" '11di1' "I i "n" I r II i iI I I tit Will all IIuII .1". .
I ''I II I I" 'i1Il41Ii1Li'"' i',,, f 1 ,IIl ,llIhlll |1II"I"h||"|, "| Kill' i i I ?li|' ,I I ,,i H'"I"I : ( /ih. I I 1 I i ,, I Iiiii rum I I I IdI / 1,11\", ., I'" ,' ,p,, "' "
K ,,11'1'/ I'I '' M III'" I' 1'I.I HI" "I I I I "1 6Ii I II ,
I,,' It, III i.. I |I', ,4 I''II., Mil",' I"I"., ( nAI... i 'Ililli' "iilnllilll' "I I II ,, I r" i ''III
,
l I ihnl" ,,,III, li "',1"I" ,i I Hlnu' I l -I'l-' '- '' I i 1'1' I 'lUni ,| II\\'ilhl
| i > |
i fl
I I'' i III| ,I''I"l I.'. I "."I 11 I'"'11 i> I 1111> 'AI') '111N11i1111.( ''' 'liil 1f1'IU II 1\\ [II i iII ,"i 'ii ', IdIIIIIItIII ,
| I '
,,
I 1
I
4 lfSi, | ff, flM' I ,,
"III I
"ll II
"M I i (Nllillr I ,1 II 'III. 'I4q |I'' "U n i \U'l 1" I llI'lll'lMtll'l' /' I I'iil I I I" ? ill| |1'1< | I" M//1' "It 1Lt1I
l li ''r'1', "' i nlnl I | I In i | II ul dhlIII < ,, "him III,', I nil' I H, ',,' nII 'j "III" I I rtIII,/ I II, I ll "I I I I II ill ,M' il I I""n II| i I i '. I I"I
,,I |i II Mi, f I 'I/4lll| I'' I I'' ,Ii'I 'Mil',/, 1 11 I ViW/.V'f/ .I I, 'Ti'/'i'ifl'" I,'/',', I .. .. "11,1, Io, I
,, M,nil, I I 1 i, il I"I I I I 1",,,,i, n,I, "III,d i n .iilllfhiflf"?$)11,4, 1,1 I,, '"i i, Mi/d I I ,i PI l u iYIrdrl/A/i l| I 'il I .. .m..m.f11AMA4, *. .., I H< ','MT"I I : '"" I i"1, :'i r .' .1"1'j"" '" ', ,"'j" "I ,, ,, I, i I. ,, I t I (Mil, h. ( 4 IIIM I ,...

i I I'..I II.I .' w r v ftfjor f i f\f tr'1Jo', ., I 1 (I'Irf1i' .. mini" ii i i ,i ihlVi I ,

I'I''/ i '' 'ill ii, i ,iii f! I'It "III i I I""i i I II i ? I IIP'n' III I III II' IIII' 'I I, ,, ." I ,IMIlHI I I' I u "ll|4| I "ll ,,111 II )It) I | ? "I I I Ii1,1 |"| If" I

II, I I"lu I I I'' "i II "'littlfulurlIlliHIllilttdalllam: '/ ; ; '. i I II I 'I'i ,,I I.. ,II i,, 'f i ''ii'i'I' iii 'fl.iiir.iM',' (41. ,1, I 1',; AI" 'II f'tll' ( "444 III/,||' i .
.
,, III' 'I"r 'I'I ,,,> > '' IIIIII I ", (l It ra' JIM /I1 ,
I .pucnl"
""I"|, l 'I I ,1 i I I I I ii'" l 'It'I.' ? Ih i n Ii| '' | I I I .JJ"" J Mflll'lU t ( l I Ipn ; *
II/ "' |1"1' i .d I ,III' I ,tit/ll/ )', I 'I.. MlHitf Itl'I ,ft",1,? I 'i1,1"? \ t '" .IPJI II It, /I. I ( ''I I f \M' ( ( ,
d'l "ii, ,ill. i Hi, f if"It, tillin, | ,r i ''''' '' ''' ''''' I
H (u it t ff'1 l''lt'll' + 1 '" / 'Jhl I II '
,, II ''' 'vi'M ,
I
I -rlli'
i |"'i a I I"" '""t I ,1, ll A l, \ i I (
i IPJfI'IT'' i ii, i iIMI "' i I III i I I OI"IlIln find Mrtn'fi i i iir
"Illi,,. I I "I.' ',", .. .1"4 I t'' II ,,
'' I I"f-IIIH| ( I.Ilt| ii I inU lrlrfr;" ("UffO' i f'q.O (f fi ', l I
I' II I"" I 'Ml ''I'' I h IIIIII, | ( ,rf/ .... '4' 1111 I
i < f'rlffl' i -i 11"f 1 1 4 r i 1'I MI f i ii I if' i f rI I I I I I I
,
'II' '"'1if,1. I dl' "Hlft' I ( ,"IIi I .111', 'I I II' i il ,11 I _tJtTH A1.I'.
i/I, I"(r .1, i "h
: 'M/( ,, ,. AA Hit I'll' I > 11 I I I' I"I "
4
\ | I Mi I l I ,
4' I' II I r "t"' / H II flftl.I I .n I II I i i HT" ,
' ,n' iii, HI"' n' 111, I' | ( if ''tfIH'"f( If 'd .- U"UtI". | l | 111111)! II I I ( '' I ,f1It"r"rH/ I II
r .., r M I I I' I VIi 1 1 i (/1",1. i "i'i' 111 I ( '
lliYI 1 limn' I i i i iI I
fItf
.1', .t '1)1,144,/ ,./ """ 'M" I 'irtl'jr{ .1 I nfMJIU; : I I hr' I', I 1 I \ "I
/ 1. I I ,", .
'II II
"If '/I" I lit rrdl"" "r ''' 44441144"ffl ,, \ Wnlflf i'W f II "
tf Jf ntAf!

' I''. '"' II,(r", I i /.fi.fMf< fjrt;* ,,+if'f" (, t,ihf t'A1',r" a'"I I"*I,," Lo, 1'I.' ,IAMAIA'W' I'" '... "If "n.' f I rfIGtkIM I II 11 1 AI II 1'1'' //11'I' f' ,l'l'I '1, nI IIIIIYII\ n N .IIII'll'lllllllllq' \\' 1'lIff' : '' 'I/ ( :; ( i U'tl"' "trl; ;

"Fr 1'11 ,
4 /I' l it' I I. ,/1'101' n" 14/ pp {Ii dlI 'I "I'j'
Iit, "It'. l1"tf rnrttt-ltrtr (nor"l,. I I i ,
I..f ""I 1 Hr t', I Itll'' "f4I,. ...', : (/, ,,_ ( lt .
'JG1
I Xtt' M, i Hot PfM IF.I r I a
.! >,. I ,n" 11, .t. Hh', I ''h. (Chi'' '" I IAMCTL I
t'I.' IIII ,
I I .11 f 1I, I I "
/' lfll'I'
''h" 1.,1/ .
.4drf'r JPH .". ,I .,. ,.,.AI I ., p1' y' I i n t ( f r' i I IItrpfi I i rlUnrrlltirt' '
.
'
ii:. 1f".tI'' PI
.Ift. (
I r 1'i #,' .IfI .,;rf1 11Mr, Af1? l 1'IH rrffft' !"' ,
1'1/ It 1 ,, I 1 r
I' I
4 t eI ftt I."f) I '- vlfYV', +1tf1f ,-." w1r r r tn ff' s ( P. 'FE 4't: .. \
'f ,,' I"'. IIfiI1M I I II
,, >f "'f: Mxrt ,R'tr ,.IR.f fINAApMyl / I' I II'. I ,
.
_-''J"I'p \ J'.o 1 I .. .
1
I" .1Ii. F"f'.1M ;: '" rti
q
r .
"
rtn I ;' f 11 ..
0.' I s' I I.", .......if,. '" "'''':t'- : I !' .. '". '"
.. ...... -H. V I .?
,
J rI ;; ,, '

*, ,;, "'QI..... lit
.
tun, IJ { ; I'H '''i'

""'_ Pftfdt' L ,tf'? f" I I iIt ; 'I',"tM;'; ,
Lr ...
/j
.
,,.....I I t .tnt. Jr.'':;': .

..ItY-p ifA"- A+I'4 rt df. .n INI ,., .t1I L r e
of 'I. 'ff
t"lItf1f kLr "* 1 ,
.e "' ...td ,t ldkn' 1 411. '" "., #_1 ",.,.' : .. d....1 A1Mpd

...... ,...-yr yinlH t .r aprif '
W NIN ". 4Iyr' l .1IY I ''Ift. .", ... ..1f '. d rn,
'
d "
r' ,... .. ,..
.. '* .-' .. Ii It' ,\ ;r: <
Mp + .
/ /
/ Il .
"
Iw **** IH f "I Kf _14JJAJJ t'. .. "
c" '. ,._.., .... ".. ;: .f II .. M 'I I'
.. :
--
"
-- : ,
4...j"" Ml i' : t& ftf't u.. ill' t- t .. __
fdlwoar ... .11. ...- f .. .J'
......... II'W' 'tiJIINII,4' / ., .... ,1 ...
", .... ..... ... .
4' I G4r1ft1rr I ._ w a A d p + ,.. *iF'| ,'l** .. 4 > ,

.. > ... 1 ..
< '" .
;
,... J .. .> r-- '- !. !I ... ;. 1

.., ; '
.x '*'" '. T'tO"! "' .. ,'. -If/h .. . ;
R t .
: :: 1'" ,-.. U .. ',* ,,, ,. .

"",rl "''fIIif". .. : "
." 10

re q '1''' cxq. r", !."4z 4 .u.. ?qIg' ... rW\ ;." ,1 t t tM .

-. ..., .
"' < o.- ift1';
'" .
.. A #"L : i


....,, ,
.. J:fher' w a'" ..


QOOHtJ.. 1. A.II-)!!, w !

nmrr l '
,
--AI 1.IFll
..,.. .
-.i 1eI a r r 1k
., ..... 'J.!'" ''I TT1 116"1 .11-, .,.. .'J 1
1
..., __
.
> "' .. .. .... .. _ =' '-1" ,. 4

.. a I,.F..,
#"tf !


-l.t 1- .. R -- .Ii'of > .. ..... I I... ,., .t.-. '


.. .
'k"-
,. .1/01> awN .... J. t .. 'I1fi m .
., ll 'r'"8"
", "
'i f 'iIilJ. [
$ ,
,, >
.
"
!f. 4. !
t ; T" ,. ', rr lIT JIIf! l""w rm .I '
.it"'"' ;....... ,'. oM. ,,,' yI.
f"
.
)
/" :
i't .
:'
'$( ,... '" j

.._ aw "'" .1f1I. "

.. .
it
.. !i.

r
.....

Ift. :

.. .., .. .

\ "1 : t. ',f. e.r it ,,'. .. If) I....... ,


.
iI # i iI
JJ at fill NIA.. I\< "

I.
....

it! '


0' \


... ... -r I I I


.-. .

... 9> *

""


.. -- .#. ", -", ,'._. : .0: i<._,--., .' .''''' .",,_ .' .' ,_ -- -- ,. "- .
.
:1t
-- 'I "" '_ _<'. :_,_ 0.-_,, _.> : ,, _
: .
= .", """, ..._,,,..,,:;.., ....;.,.......,;. .. ;.J. .,,:ii i-


I
1 YM


...1It..11......*M.*,>. .* .
.... .. .... .. ,
flpihl I t W IH I 11I1/, t //11'1111'I! """I nl udlirn, s II.. .Iu''II"(IIIgI1llllll'+ d ....*........t.. rN .. n Ix ant, .A I .. .. i..b+ NIM+ +w
w.. finIHIUIih' / I, 1'I -
I I, I ,j if ,IIIIr111114', "I1 i\\ Iii "' 1/11111'11111'/ 'II"
1 l"< "I I )"! I 1
1" I "I I'l' lilt II 11'1( / I I.II: I II I nun/ ui br Ill", t
I ,Ii
.II, MI" I, ( ( ) ll 1I// I' .IhIIMllllrrrilrt' Ar/111/IIIIHII' M

I ......,._ _. .......... ..._ & ..La.. . . .. . ,. .. .. .. .._,,_u......... h .. ... ..ddl..tHJ.. LlJJj.. .I..rrjl.JU.i. tU.. "" :;,!',",,"I1IIItI !
-- -
,II1I '' 'I'' -

IIIN1 I I '111III ''I'. I IIoh I' I II Ii inul I I 1.IIII""IUII"h$ I l I t d"UIl."IfUI'j" .' Illlllllllllll" AIIi'1111IIftiIIIIIM1III II \t y 1"'IH"IIh' 1 11''ttfl"tl1lf'lIl1 1( 1 ,u"lhu 11, ft ,1\durHJfUU"f\ r
I N 1 j i 1''< i I, I
I .*t / r ,*,H It| HI i i iiliHHllNMIIIi'VlhhlilHMOTIIMIIM $ It AN' Dili 00nhiliilh(
III'I I ll4.| III< |III I.' IIMOI. ( 1.1 IfM I.I. ., IIOOOKI88loilillllHHiiil & 00"
<''I''I' '", III'1"1 III{Iu1 I il ,.I.Ik I ,r'' I I I I )' I ( 8MALLWOOI) .
'
I' ii<', ,MI hill\\I ''I'I I I'tit +I \'M4N\1I" / \' ,\ 1111111'! IIIII, \\\'IIOII\' ''MIJlft 1 Ultf1f11111 I I ICI t, IIM ,
'iiii ,
'
ll I i iI "n11I I I IVIIIIIIII11111
,
1'1' <'1''"' ,I, III "I''" IIIIII, "I I II
I I I l 11''> j|I Ht'I
mil I IIJ I II, I II I : 11l Ul'l' I ''Ml/ Vlli Hlihll) "l" 'Hid I.I.II i '" \ ''N ''H t u

1 'I n II""I" "I, I'' ,. l/1I1'/lJ'/I',''ll,II INlllII' ''JI'I'I'I 'I I III, rll' ", I 1I ,MIA' I,, ,Hill 1 1 'UWilll' 1: hlHIIUV/' I n\\\M\\\ \, \ Nit) ''i\fM1\II"1'/1\ \Il / 1 ,1 I :I/I/n/I! /: 11 !IIIo4IL1 i ''II IIIIUlAVIm II II N'I""IHI'' I'' I ullW '1"11I1('
1, 11' /I'lfjlHli' / \ ilnl I i I I 11 I 'iiJl'.jijllll" I + 'II I" "I "I'II 1"A 1 III'I/ 'I I I I \ ',,, .1'' I,, f L. 1', I I I
1 I'' ,
"''IIIh'I"HIII'I"/'I"I"' \ I I / !' I" I'IIn|l" .,'H 1111111/1 1 / HII'' I,, IIM (" ( / rl Ii//I/J111lirr' '/" I tJ IIIN..' l nl I| MkMl 1, ,jll I"I r 1 11IIf W. 'T. \WOOD\ ( ) ( J I If''N '
/ ,,)IIlllll; "J'' If'f
I 1 I" i ii 1 i u, rl, U Iu1h1A' _6, III I 1"lrRI p'IA ."1111' u I II"II/I I II I "II ("lm a .PIII II"."lln U'IIIj, ,,' 1 "hI111 I,||. ftllMill' I 'I'1 II h t f

"p111p16' I I UI ''f ', ', },!' "," ftltU:' I p'lllhll.dllfl'I ', ''I, I L* Ci''i'I I '/"'Ilrww I''"' in'' "i I' I. ii t 'lull l''" I I I :
I Wlb.t'f'fU'A'II": HlUMt .. III! Ili'llilM,'' / / I .., "I Ifll I I
/
I IIi Nimimillh; A'If"'IfIIl I
I .u..r- '
A
,1'1"1 .IS Mli'H'J I I ,
I
I ,I ",., IfI1 I I I I'' t, t ''I I, ./I"Ili, ,1"I I 1""' 1111I' / M IIIIJII s Il IIb/// / I ,, fI', '111 ,,IUd ,III' ,II. ) I ,
1. I I 11 / .J ,14IIII NINI1LoIaHIIIIIIIk r I It. I I.
''II+I III M/fR, Ifj'/ I "IIIIII
III, 'I'' ... ,1I lUll Uj.IIIU, l AI, I I ,II II ''UUII t, I II. ..
< ,, ., ,III 'IAI/l<' 1. N11111I1IIfI ,,,/ +, / VIII,, ,11''I 'null" 111 11 I Ilu11i1

1 I r1 1111, ,I 'I' ',''"I ''I I I II I'IIII., ., I fI, IV' HlMM, ,U'M" 4Ml(( /" |NI l 01 M Mm" ", I"I I Mil HI"I" / Mill" 'I"I ,' "IJ''II'1 I' I 111"I I III.''r Itf r/II..t l f I I / f { ('' I ', '\ l 1 W IIII((i twffl/ 1 r hN;, II'1' 1 1I IIII I//,,, /
I ;
j lAJIfcH II / ( : 1.J( N :{r; 1J1\r I )
II II1'ff'
I "I "I i! : )
'
{ f
I II ,1'I'''"II II I I 'I.IINI.j nltIIII, INIIN" ,, I IIOO'I'M) "mill I MIIOI1H: I I |ul'|| iillI'm ., 1'I I I/El'I(I"ll'l'I I I'1 1 I 1/1"f >, "J'I'111}I'.( :,I ( I I (I ''fln'l I 'I I I'M'I I 'II'/ I ( / / I I
All .''U"'i' HI 44IIIIU.. ifii
,
I ''I" "II",//1'"' ,111', ,,' (II I4IIAII. / i., /It... ,.,.u* 1/11 t "Il/11,. IrNppNlllp ''h,dull j( j""/1,,II ,r''tI'1' fK1lI'ltl.t,! I IaI ', I 1 "/ I, IIII" VY. ''t VMMMI% ur*, U'h'ltfi'4' '1' ,
I.. 'I 1''II" I I i, U"H"1 1 VUfhtl ''' '' ''jf/'U' /' 1a1INIII111( "

', \ II 'I.. I ""I IlmaahI'I (, I INhIppINM I4A11NNAll, I ,, MiMlllllA/ .\ 1. I J I'I I'J : ,lIl'IHI.uf' !. IylII1III111111',,I, .! II,( ':.' tI'nl" .,,\, ,mil"+ I, ,.,,,, ,MVl-Nh( I I ( 'MlIN1 'mi'MHIMH': "' "III| 'llhIU11111udlllriII4lII1/1,' / ,/i i,, i /,

I + I" ,, r .,...,''''', 'f ''' , I
,,,
I "tI'huuf.', / .. l'II 1 / / IH I 'I"Uf"" III" i.1. ", 1 I I i" I II h U I nod' I/11 1nal.III' i Alluuiy
I "111111 ,
I I'"I I I"" In Ih'' of ,1 I I i
I I t # li'l' .li t 1/1 y, ; .... [_ t .'..'''.',_ ...J1.t.t! ... 1><1 j ,t.., .. UH'l'IN' & HII11/1N, / .lr ,,''NI II\M'llfll"|\ / "/ Him/ "fill HiMU'li/,' /,' 'Mil., 'lliiliiAWiiMMliMlff'WI, "' / ,,', A"" ,InAI,, M I '"I '

: l I l : l i t e I I I I 1 11, "/ II i 1I" I N N/AIII' ,\ /III II II I 'l' ". All 1, r""fl nI.INIII,,,,,,,, I I
I jJ at'lAUf 1 1 ni I:. fill MUM & ENtL{ (fJUN'I (HIM M'N fIIWIf wr I ,r"I sill/ nil!,f fI //'f""l1.'I"II ''j I"" 'fll'I I/ "I I I
jrn I k 1 ',11 u//II
''I Ii I I R IIG! I I \ I 'II 111, //'ill"' I f I', "jt'<< I Ill'' "' i '"' '"nn//' 1 I IIIII
I 11 I ul" ',.l "II- '". ""1111, ",II.Ifs, ,I Mlnl,| ..HI.luiH "IS I'' 1 I'' ''''''' 1// I NII-, r'l IJ/!/I f'I'If' \1'111' .
/i11NAUb/ NAI'ANN111 Ilf"I/III.\" / : I I "It IMP" ( ,
II! tU/WM I 'I'WII'I "I .rr |I' I(Ii I / / "ill \ 1 WI"I I I t I IdI
I I H /flll'fl'II l"nf't" II I I,' ""m ( I" t\MI''"I M I \1'l I I 11111', I I IMI III III" |111"(I*' M I d.*. l 1"1/1"I //. ". I ,11111rwu .. '. "II 1 rIttlly

I '
IjllW.* U/rt/ /.vl1.,\' tt Ird, INU1/I r, .1 IVHI 11, I lift I MARK,ifl", I I.. i.. AIH lli""I I 'I I'''"M I,I'Ii, ''J IIII/, I I' iiilt",',\I'I"|.4' Ilp i ii 111I i
I l'orci/n' iiiul V ,I II ,, '''illM \ d '
1 ( ) "tH' f It. I i ''I 1 | /' 1/I n" -1'' oI ''Ii" ii II i '"i IIKII" VIII' ,IllillllI ; t I IIIRVfl Ilrllln,
( 1"1'
Jlbd (JtJiftm H1 III J M I iMNiM.ft/iifiHikiiii- / II' fif iiiM'tyii''Vi !*/ I '
,
Ih'i'il"t I / ," if..r' fl. */' ,''it "I(,I l *"" "' "i (H "I'd I II, I I 1411, Itn I
!
'1141II'/ / : I.Arl;)1, fJ, f ..IHIIl"',''" ,I r/ I I III'IH"II.,1''' I"'I.1|"l "pf 11(lnl""'lyllllllll hA' Ih"/1}/'|,| '//'''l l11I11 4 HAVHifuX" \ ,( (fill"Iflftfl" "/ (' I,
., M'' ; .' ( t |, *Illl, II Illl III/" (IIII I'jfl' I /IIIMg* l I Ifl WHIIJJISAJJ1 "''nISII% !
rl
r a I ; ''llln II III ,.' ,. innl I ,,* '
fln.URrt'1
r.v' III ,
; ; .; "AM 1 I I'' |'( '111 I"I.Gliip.' "|f'"li. :Dt.Y4: Good (\h UI\\\ t \. f
., I.wli ,, ,
f'tll""' t I 11111 tI 'I- 1/I 1'J/ !I''"1 II ,lAl' / ,
j! Imi-, l I III" 1111''Jw AI( ,NrIIIIr
S I l4I'" 'il 1IJ I /
f"111111 A II I A (IU"" "tsVi'r kt 1' "'l! :,,t''IJ'':' ""it.li II'll, I.I ''I'I"'/"' '/ r.:. '111""l;r r'.I''. ,1',: :"; ..1d',,,,.,' (,to nI., F t" 4 #'*
II
VlJff'!, I I / I d' I "I /"/ Uw, uulduu f A/tv'r/" nlrllllt/ 1 '411! '"l HW ("III'"lii'HMvl'/ / I HI"J jyi.Mh' | | ///l/|| |II'! (IUI" / '11II'" | i MMflflljf / I 'II'"lI' ,
(Jtt"(, ,, JflftftJ 1 1aAVANNIfII 'H w ., /III '" f .',, ?, | 1 II.. tll",,l" .I i I., ,?,, I 'I', ,a ,1111,' I I 'S\' M (Uf'" /II 1 'b ,i, ,
l "t.. AI, r.r.f"I'ftl"/ fl'J1 I,',,, i '''0',4"I. I i'i I i Id I 1AI< I il j "i" i i II' rt >
''WIIII'A,,' I I'I lIARI'/ '1'.t I ''I'I' I.I'',flA.fI'tmlfftrtn /) 61AANb MtKM U't'W"(t / \ V v \ I '''i A141' ml 1 i II'' A l | |'| "i 'li| !
II : i ||/ I., v(( i ""if 1.011..4/ I, l' IW ,
'' .
11GI.
f 1 ( It (l lj'L( Fid ,, Il'' III" "11 .1//'
r ,/lIIfllMl s "' '/ "' \ I 1"1 I
'"' IP t 'si III/1t4, li1PIIII
l o '111'* "t tI "I ] ,
.,1 n., m'ftJ"W"! '1 ,, ; 11j'b'/ "I{ mil 1 '\\11 I ;(/ '
1 W" IMlUGired 11 I
b bt tJ ,. AbTb: ..
: WM"fl
r t'.w".
AoJ 1 IAn" "*/ -q II MIM.AII, !iflflU/ fift"kfitT," 11(Wll.in ,."'_'hrru'nf"
A LklRiI/ref/' ( / ', //ff'WI' I IwKrYf.AAfM /11 "DOO_ i f
(lIntlMltt (InftlNII""trtt""" MMft"ttn,,,, _, OMMflAIOtiI' III, ,, 111, I, W "Ilrll\ ,/"/ll, .I II"" Ij I I II'
,
t II v 4'r 1rAIrAAfII I IJ| I I I I I |I'l"I Ii Id I |III.i l
t'ffHf' ( <<< f
Mtt fit f (
I rtiofl 4CM
: "I\J". ; 1Ilr
AI11ritIr'fASI" NNV I
l'IIff / ,frrlflJ' (ftJI.t ".r & I'I n r W A I n oc M 1PP r r, h a n I II I '

/uINNAM' m, nlf40A imMt| (,.i ,Mf'/.' rM41I1rI/ ,. I I "I' I I I III"II'" I I I' "'Irc'/, I (IIIIIUI'" I
uirevI'r' '' I "r'rp4'r'.i( ( \uoi( (i.r, ''If'JI.4.( .e.r( I I
l Arl/IArA rA II' WI"A" \\\m\ *H "' ILIIIruflfl$114$ M"rhln"'v, Hllrry/II+ /)$,."
mI'4'I "r
,INIIAIM" 'I .I I, ". N *? WT" ni.Il1" ,, k AAKKM. J !!lll..l1J.it. (t"I, I I
Af I iM4l1/ rllutrllA.R/ ;
\
t I I
1/11'/ / .
1"1' Irt.. ; t'OBIJST OX'J11tI
,
If tI t rIIA I .... ...-o. Jr. .. "'. 4nnd 'titlr rnfflJi T.'lf HOtflftIHIY ; lfrtfltJffl"t I {.

*'? r IIN r-r""fIHn4r1 rtr.rnffrnfR.. ( f IRGC. inn winren.' 'tery.r.np..rr "r i I tf" 11 I I I II I I'AI'KH\ (I: J \slv//1\\ I 1 ff I.: r r ( ) r f Jf I:


1/ _r ,.*,_All M/1rr'NN11' "M, nftffn" ,f ( r f'N' ( \ f( ''I: II ( ( ,, / f' tlr.ys*I"'.JI.. r' ""'t dl. 1 IfU '

l p.INrNi/inr/f>*..++. uiuwr'" 9,141rrrty'" w49Y r I.I, r "I'' to r .r :f f .
,,, ,'f"rrl 'fI' .... V ., I j ; 21)11) Bryan and 70 Sf. Inlion Hfs
I 1I P ll "r AIAAMV
,." '"""". ..,..,..,........#.UIiitrttI........",.. r nOI; J UHf tr f( ,,,,..,, ''f r L L r I': fl V r ..,.... ,

rIro U I. ...., ,1 .. I Ir,
,1f" ,, \ W (II '' '0'',

t3emmH+alrfer n..w.," "'J.I .brm wirf !II'' +r.. a.Htt.. tMrHI.k., fkA. .. ... ,."... ,

i iifDiJ/MiIliM.. .titt-.Jt ."J..$., 1i t.i 1 "

...r ., I .,...It filii ". ",. 1 A( 11tf I ttlrll+' tHllI 1.

q urrVPx 4. rsrKrar'4 I ;, :; ......., AIIMAiMIrrrV I ,.

lylY k YA .p;. ; AMMiMvncrrtIc rtt'r Jf'I'ffltf.' "' M'f' : mnw"". I '" 1A "f" + t

f 0.- W." Cn". -_ ., l .,
If W'7J" \ .
VA1tr'M 4 >tZ1t.,V-,'
........ I AiM'n $.,MMI/IW. M.A1UjN & PKfSKSGW

W'.W'tn.1I fW MfIIfAWft.t.w.. .... r w_\' i ..... .. +IM ... '....... "... '/

.. ......,.."" rill ." .. #> ...AVararwA t -_.,..Mi. ;frr: Sr ,. #f "iff MtiiAEtti's.if' ; "" "" :. J. Y-- ,:

....,- \\IIIf...... "< A\t _Ji 1 Yil,- r ?"
H...........&1 v't.'........., 4 t A. .+Err
a ffnW" "fHt "fI., 'lfH' S'7hiMGwr1' .
.
,,, 1.4 M p +frr. 1" ..,..
JIII b ..
rltd !
.... :'.;:_.u J .,r.A.m I VI J -'v .. ft .,1,, .If. '....,."" I,, -" ... / W
.. .. WfiftlpfCWTEK .....
'];lU" .- ."" .
S ; p: # .r 1'fI,, .. IT till -- ... .
1fT UBI_ __ n yrs" ",,.

; ,' jJI" ,
> M' 1 q1. dOi I y

Lilf. "' ." 'ffttf"f'I IIli
.
..., _> "
.- ...'- '"
.
.... l r T J J.Jl fiJ, : -4" i'- 11r + ., -f1:
... .. .
.
.. .II 1717 .. ItJ..' .. '
IAApm* MAAArr
"'"

t i r eu_ i4 Ji211? .,

..tlif/ltw.. tl1Ji'! rJ\.1J'\ '. r "1"01 ,. ''I lllnn n ur. 4T I" .. _

KM
4
Moot "ifi'I t i.

,. .... .. '"L ,'1\fJr"\ J! '. -11Jt.r .f

-.teJI'.,. .. ... ... rtim. 'nlJ.. al.
-a W1ir1x a #* + .. .. '" r* '.."- !i\\
-( ,..h ,
.' ....; f ;>1:'-. ... r ,_iii..a..,. ..I, ".;,,


.... ...It. IRr "!.1Il. I 11 2.. j. It' Jr

... \.. ,, waS .:fis ,. r.u.r. .. 1I.ffI "

II'.. 'j \\I .+ rM .. .. IjI Mie r

IAi':_ .. *'. jI.. ""' '''' ... .. &::: ; ; 4 ad

'" .
.... It ..- --.. ..

".., ..
-
.....
1 1J ..'" i liflBF :, -._, fjW' I. .;t1< >- "Ii<

i I W 'WWI" ..-A ", eI'p.

.., .., ..&I. .
MIl ftaJJ ## s .. .
lL '. ,
'. tP: .t iffl1ll1&I'; a-aiir

--J
j '

I -.aa j" "" -- ... ..,.,,'
.

ow" '1"' ,..,. ,, .. ,1 I'.... .. .. ....

-
.... 6. I'r.I \I! ir L/ ...,.

,... ...
t t' ft .1. ..-. ..'-- .:''' -.. '-' .. '-, ,',_"., __ n'fi ,,,,,,_.,, ;_' :.c ', ,="-,,,, ,"'" _,. 'o. '._:. "" "-- '"" ",4'j',,_.. __ ,_. __ .
-.'--' :m. ""ei : : -_ _. ,,_.'_<_,. cc__,

i ,