<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Tallahassee sentinel
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048626/00005
 Material Information
Title: The Tallahassee sentinel
Alternate Title: Weekly sentinel
Semi-weekly sentinel
Sentinel
Alternate title: Semi weekly sentinel
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: J. Berrien Oliver
Place of Publication: Tallahassee Fla
Creation Date: February 3, 1867
Frequency: weekly[<1868>-1876]
semiweekly[ former 1866-<1867>]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tallahassee (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Leon County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Leon -- Tallahassee
Coordinates: 30.451667 x -84.268533 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm fom the University of Florida.
Dates or Sequential Designation: Began in 1866; ceased Dec. 30, 1876.
General Note: Republican.
General Note: "Official organ of the state."
General Note: Editors: J. Berrien Oliver, <1867>; Edw. M. Cheney, <1868>; Hiram J. Potter, <1869>; Charles H. Walton, <1870>; Samuel B. McLin, <1874-1876>; Alonzo Fowle, <1876>.
General Note: Publishers: J.B. Oliver, 1866-1867; Oliver & Buckalew; 1867; J.B. Oliver, <1867>; H.J. Potter, <1869>; C.H. Walton, <1870-1873>; A. Fowle, <1876>.
General Note: Description based on: New ser., v. 1, no. 13 (Dec. 21, 1866).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002061079
oclc - 09308128
notis - AKP9175
lccn - sn 82016388
System ID: UF00048626:00005
 Related Items
Preceded by: Florida tri-weekly sentinel

Full Text
-


-
_ -U-- --------L---.. : ..- u.p...-
-

-- .-
Li. TiJi' TALLAH&SSIl SENTIMEL, ,


\BY\ t. I B. oI.IYEI: r\u.\ii\ VS-SKIC. I ri.\ FEBHr.\HY
? : I ISHT.)
. \ EEHIE: \ I : ..YL.( ) I.\'n.: ';
-.-------- .. .. .. .. .
---- --- - .

S'.. 'II It.. "MUM' Kl -." 1

; : QQlt. ; 1 1 P; .f Iri tt ,. I S n\l If 11"I'i..i., ",. ,,i.E.' .,II.i i .. I "i', ", .. ;Jlu' (l1Ii'1rl'rhl11% $ ntittL 1 !;,iU.hM, ; .! '" 'drf\'ti( \ .mfl\b\ Savannah'; % t iilrrrtisrinrnt\ I

) 111" .
1 IADVERTISINC '.tI"\-
\\ .. '" I 1, i 11. I!'. lit i il KmI \ ., ,
: N I': ,, .. '.' .. .""I'
I' ,nt I"I" : I."' t I I '. $I"' 'i 'I ti, L .. I" i ii'I ,. d" ,1.i RATESSIMWEEKLY I NEW ,
I .. 0.1:1.I I it.01 i.. : ,' .1.. i II YOil3illi8AYAAII| ? II
.---- : i II i I S 1't (" I [ 1 i \:
.h"IIoI"" ti .III"I ,!, /., ) 1 CO. ,
I iht. "ll', i.i,,1/ "'i." i i I iI 'f { II. (

I in k'H'ili. ., IliM' SENTINEL yl.'I/ ( ( 'l: I \\ l [.) ) } I
\ '"' MURRAY'S'
,
':f.-I'. ;.t "'" o:, : 'III' i"i.' llhin I |i" i' ." ,,,01.. ''l,.1".1", ,.iI 5", 5"I'I i ""H'' i ,111'\'; | | I Factors : : LINE. ;

1 :. ) ;,:. 'f( '''" .,l"l, 'I _' ..1"i ... II", Imn" It II|il I II II ," ..-.-
.): :." 'Ill siiii I .I 'Iii "i ,.. .' 51 .. 'i,' I IIs ,',
.
,
|I. '
: .. '\ Ii I It .
,. : ..r ". I 'I \ '
"
\ '
111
'I
1N'.t 0jJ r.1 t l\ nt.. '.1 s, "M. S i. ,., ". ?
'. ., .' ; '1'.1 \'. PRATORIUS &
I" ..
.1'oM .
I IllIn' I. .
'.' I' / t ,m i'i, liMtmi' ii'. '' '' 11 lOt "I', .i" 4' i

If' ." I \ \ 'null .,i..1! ii''lull! .1,1(| | ,I. 'm "'H", (nnttili" tIn .' '. ,. ." 1 ," 1.

: ; .. ..,, ;., iilm. I I.i ii! m, 'm "I'M .; li"i '
.. .. :. nun 1> h"hIIIIII..t., | ,.> > ,rut
.
-,. .. ;....,:' ::: I.H'Ulii";" limit -nil" inliiliilr I.I" MERCHANT ,
i inn kiitt| nit : U 11 \.. .., i : f ; 555ijlIill -1. .b' ..
--_ tin' |hUll i ''nt" :il I in) iit .. :i :i :i II' :i ::<> 'Ii: : .:; \ t .
.
,
ttnnlt HIM! .lob. I'liiiliiiuII I l i ;' '' 'n I t i i'i i \\\i .inn. "n.i .liu Inn. .itKtii\ I II! S i ,. .. Tnllnl1.nssoo: ", \" ,__ i!

,"I,. .Illllltli'l, ?? '.. .'I I I | l. I II, l\' I" "I. limit,,, ;,"," I mill I II i I.i .u LIU' .ili.nit''' In I I. I 'f"| I e', J." 'U fll" $"1., i, fjil""N 4tI '0 5 or= .1oI
"
'. '"" '
1 "I 'link' \ '.Hi. ,...|11. In' )\1! .Hind,,, Itt, 'llll' ll.il.iM I I '" II t t. /- 5 II I, 'II '
I "I. ., ,,it I I ." '. J I Hi Li i ..,. \\'t U.IIN: 'KHIUPI' \ I liLt \ '; t I I II ; .." t;: "' 1
.11I 'I" .1-'
.1' 1' Illll.'' 111't I II'i II .i I I- ill :5' H I'.1 \. ; ; : : : : : ,
r-'t
': It'ilti? .1 -iitimliili,,,, ...'in I ti"n i in 1I\III1.jll,| | I IlhioI" || .ii. I 5 Jl !1/ l- I II '. -. .. ,.III t Vllll-tif, !' >! 'linus, I 1iisiiit' ,| ,i i iltl ,
"I"1 1, 'i\ ."P. "tii.I"" I '"'" "-. .1, n" "r' i ,,H,I. .. i i' > ",'1 uli"I, 'ilin-" -in .i.iii.illi, "iliuli. timln'muU'In I <' ,I- Hi "I ../ ,..i ""J, iI ,1t ijI ., ,,,0' 'in ,u" sit' minim

,", | ,IoI,,|. ,.I .loll' \I'MMI1-, I ., II "I. I 111. ... .,'.'. III! I> "IM. 1 1 tit$... -1'iiiiti, lliiHI I '' 'I'; u I. 'it! ii' .SZ 'to |tl liiI' I

: ,, "l ," 'll". -. "i Illll\, >", '' '" .' I I ..''I !I. ''I"1 v. ."! '11', )H. ,II-" .ttm,1' \ "Jill' GENTLEMEN'S : :: <>
1\\, I III'" HI .1 "iiiiLlst' llk I" 1 I" u i .i.i 1,. mli 'I' i ', V'' N'I 5 ll% I ,MI "i i Is.- .j.ii ;t.u! .11 i., .
j ,,.| .isI., I'itI'i', '! ', .i"' li'n' I ""' d1 in i I.. I I. i"li, tI,",i HI i'Mln: "Ls".s Iii '. ;I '/II I I'" ''I' "lit t 1'.1: i 1.1 -Jill\ n, *>" "I4._ R% !III' \w.otIf. : t l In-JIxcW. ; ( 'it ,

'. tin I! M I. ,,.I 1 i r \ 'I.i llmi, \l'tllM, !| Illll |II l 'i:' l l-i ,1, (till.\ I '. FURNISHINC 151\ I\LI 111:1
1 ii ;
r,,nun"I, l in' i s's,i S ". 1 'I" .s I i.ii II, Ut4 \ I .''.im' !
I.I-. I HHilit-Mif,, ,iillMnil-,\ ,, l>, .n I:. ,I'M- Hill"1"' I :iisiiiil:i;;ii I"'I'i..fr\.I' '' t :i \:.|,,ii IIM in I\:I;u;V. ,nlI -L'.5' .5 I 'i, '..' "5;,. .:,'. "" ""'Ui is ., '" 'h, .11 1\.1 ,,' \S\ Ill. 't. I MI.! I :
''
I I ,",. |1111.1 1;, ,|.. .i .1, M I.,ll"' '''- "I I "I'l''.' | M., I 1 nt' i ml. ,i'. r il illi l.t-illiiht. i 1.Ils.I stir '";. ,ii,: : "i,, .. . ,,. .51 I I ., ""'10..1 i ,', II S ttI. ,. \\ : I IU I IU \\II'"h'| ,| -.1\ tl >lhI
I ,' fli,,llll till'- "*iiulln, ... ...'I......I. i. 'i .. 5 I l I'I I i -i l'I I i'l' -
) 11"/I ,\. .\11".1 I \I oil I: '" .i" t i .I I t. i in. u "i n. : '11".1 t i .1 "nulli" 11N I I"w' .""" si
i \. Until i I. 11",1, tn ,il"' i I' ,in,, i .' -. 1 :"1"mini? u i'' I Isi 1 ( ''' .' I I ". "

.' .1"1.' I \\\i\ "I'' 11 lii, .I"J! iioiiiil 5 |1.1"' | ,5. .. .l'l.I.. I 01",1'I .It'I', t I n" I I I ', iiLit-| | / I I It "l's" '... ," ', i I : ,
i- |III" "Si 11. 'nn, i i inn' \i' M I i '11 .iii ",i. "i iI'll m.' ui. I'ipi' i | '01"I s. !. TUESDAY Feb. 5th
I I I ,,
I "i "i' n|1"" .n. 'li'' 1'1'') 'i "" .it Ctitlim 'im, Mi,.,,ltii/., I lilt, I i 1101. st
ini' HIM "Mm' ii, ''I.! ,in",I. I I- III \ :o.kll.I Illlifc'll' i- '111 II Slut. unl, I ,. i /I ,
I \\iii'I.-- t: > I. I I : OJ "-- ,II i_' t 19'II I 5'' 'Ii 1, "l|'|' ," 4llll iitii I I
,, I i.n- | n, .1)1:11)\ |I"IHII-" ,| |ntli\| ."I:iili "il,.. .1st| ,Illllll. llll .Illll, .,ll "I., \1lllll.ll, Imlil-lli; ', '' lIil|lI |J "' ,,I II ,,: 1'1", ?" I FIIII'II'I I: I .imi M.,., too'' I I' !I' ,I'I ,",
li'll'l. ,,lllii' .,m-i. iitlillli' mtiU'l 'Ilm |liii'| lillmi I I .1" I..' "IitlisIs, ., 1",Illi II "."III-" T H'lE I ''I""I
I 11I\'II'1.! .'II'. \| -( :I t. 'Illliui" i lit| 'till" .. Uinlorlints, R N
: 51"i 1 i "of'I ',ink, 'i-'llr|'. 'tl I I; ., \Ifill'' ,
:4 'Inn'. i, .lpI.rel|' IP n-i"H-, ill 'IIit- I. irI" llnl t. ,\ tinin > i I. "u .Mi \.null' ill. I.:,.i pi. ''' .I"hlill t I !' "miiii! "inn I .; i 1.1"\1'. ", -I I I IRANDULL I"..s .t ", Il I .

; |''"Inn\ i iui.,, ill I"1'',' a i I''.,illi? ,''i',,' "i'i'" n' ''I'I. tin pii Ii, imp,!" .iiiil. ill Uu. ;"i-.,n'...in 'Hum. i,1"rt' M 111"11111..1010. I I :\ I II I N Illilk,'rl'lll'I"' "' .. .. ., "

.I,,, -:.io' ilillii Him- l 11\ mi :.in"' 111.1 I i Iniiuii" i n .itM .\ S j II" ''in -I, I nlil. .Mir. ,i- ,imi., iii., riirlil)" ." i. .nnllliiiil I ,:' 1 1I'I'"d. I House S

( ,,.' ,,,10>I r I lI I i'.1111' "I' ,tin-, limn, h'l'i In"Hill$ |''i' \n.\ tlt- |'"" ", hiin-i ll itt' t"i Hi it, "liinisi'.iimil!' ) 5 ,, ) ; ,

i, 1 1 I" nl,itli... \lilkliiI. i :ill''' In?I niliiptiMii,' .. i nil .ili-.. iiililiil., 11 "i- i I HIM,' i" ..tI;> I li"in" .' Im i nltvpi'ii'ii I ) The! Semi-Weekly' Sentinel : Black and Fancy Ties & & 00., '

,t ,, :inn i" iii,,' sl:'Hi \I'HI' I II III,,' I Illlllili' I Mill IIIIII 'i.I i I Ilii Imi, '. I'.. ,ilu,:,! "i liiilntnmii: : iii'iit 'in I r-::;, |1.1. -t--, I

,, l"I "III I 1'''I'I''. I Illlltlim' 'till .1"lIIit'IIII,' |I''f| II, i \ni| 'tin. in, 1'1."n. M i ipi ii"i"- In.. n nl uu Im,j"h I : \:'.",:":":, t.; ..00 ( ) : ,\ ( i:1)\( ) ( : )( ) :
'I""ill I. i Inn lint, hi-, h'JI'I. 101 imil : ,, ,,' I"" Heat; () \ (tI.shIIi .
01",1| || ''I'''-II'I ,I" ll' ll 'll" HI'llll'l"' "I i III', 1'1' : I I im pip.iiiillm :' } WHOLESALE

1,1', Illll' Illll' Illlll- |.t.' "III ::11I'\') (1'1\1'' III Illlll I Illll',,. l ittpii i 1 Im" ., hilt: 1111- tin'itli l ii i n ,in-i" "iipti 'h', ,,,..,ii, s I. 1 "ill I II I GROCERS

.j ,till"III Illll I ,.Illl'll' \I M"'I) 'IIi' ,Iiftl"' "," ,1 I .I 'III' I Illlllin I i >''l Hit .niili, I 101111'I' : i I hi' inn' nut. nl, limits, mill, I 5." .1. ', : i I". ,I ..1515is ,',, I | WlitiK's lll'! Ih'all'H1 ) 'S; .

.' "iiiinlniii'M| .* 'iiiil! i ''lI.I% ll\. .I ii, .1 i 1"ll'i 11.1 1,II, II.. |1'111 l In lti- Mil'- .i'iiit In L'it 1 In"im' II'' hi.. mli '"is 'li- CLOTHING. -1

nil :iu' m f4"1'-'"11''.i 'hli'ii, i I'I".! i rn'i. -mini in i Mm iiiiill. 1t..II"a.Io., ) hi- -, ;"I" In ,im, 1 :1. unih I :L'OI!() and! :2M( )

";Imimiiimt, 'Hi' II i..'I'"," ,m 01.I in| tin". tn i nlin; .1 I Ii I, mill", ..,. tin'''I n! ltl'HUM' 11,1In;, ih,,mi,'i I HI. &:alt nlfr ioiul i nay: SI Ii'i't.

.i -lip' iioulil In 'Smiliii.'U, 'iiir-liini| ,,ilih" '. I Iiuli ,ii, iiiiill, im', i"iili, ,' ,I. uli.illi.< ,in ,i \luiil. .\ imiuiinIllll I!:,. \;, < viL.EVIX 1 Ui Inn, mi 5 i .111"I 'in, Mn In. 'l I .. $ and' S sea HIISI i

'1 :in .iiinl. ,III.I, i'i, iilin i II'.h..1' ( I 'Mil' 1'01 1 hi, I IIII"' "I'll' .. Mil. t jl, itti' .l II| *MI|"| 'III .,mil,, m, ,, in :Srit \ ..ik i Im i.i 0 'Imi' ( i I II I'i,

|10.| .M lUIIlM Illll: I"" I""'.II' ,ll", Mlll'll, i II' I Jit", II I I" limit' '. ,In 1111'i m im'"' liiml' i"i im I niiiilI "' I Wist: of Diiriurit' si.
1 i \
4 till I"I' ilI. t"t (II" S'Hltlll 'III!' |''l I (1'ill" Io. II' IIUMl I Miii-, ,It III. put' :'iliiiiml, ( II i -hil.r.| '"m'. "mil", II i!,,: : ) : .\ IIAKT.tlilNliN : \1\ :' '.I I Siyiiniili, ; (Hl'OI'RIa.

I I I.I I II "lliillllll. : !I" I IHMIKll 1..1 1 Illl llll, '111.'Mitin 1.'I i ii I 'Imiif!, I 10\, .\"I Imnii, ,,' in tin", in i-l .i-'iit' 'ililt' mmi I 1"\': It Slit I 'InltlI \IllI' Overcoats, Coats, 1A
\
1 i:1111 I minim, l" I' ,,ttuii'li, "In' ,n' it* 'litiiilin'' 111'i 'mi U \ Mliiiiil..,, i \\puii.l ... \ I"" ". .. .' I II, Mi,,,1,11,1, I, ,"11''' l mint? : \ \ .\ 11. (t\ I ,,-

I ... I Illl I. Mill, III:II I 111. Illlll till (ft III., -It 'III.Ml" I'l, Hill' -- !', II i .,
\ :MInl IIVE8TS "
I l ,miiiniiiliiitiMm \ A ''t, ,si' I' ''',',I l''11 ,I., ,. ,, .
i,1' li"' 'I ,
1 "I I ,it- intnimii.iitj,' | \v.\ II. \VIIITMI: : { I"":: '"':' "

f I'' i> ilitliinUt" u iin,; ilium' '.i \limn' tine .\ ) i M I 1'/1./ I IKINI I. lull l, II i ii i ,,, ,, .. ,, I iii,, I .4", I I.. II '"
|I".ikit-i t ,.iiiil, I" ''Iriii:'' liu'linir: ,,! ni',MI,,.ml II.>.in,,, ,i i : ,1.'iniinii. I 11 I I. 11 I l-ii 1;? I It \ IM'ISNI:: : ::, ."; \ll\ll I : MMIISIIN' ; I llnlillil'I : Mm -
l \ iimii m 'iii, i n, i -.1,i i MII,, ,1,1 I ,,min ? & CUNNINGHAM
1 1"inniiiiiiii, ', li'lin': tin ,mil,, ,n 'i, in'. :"n":.11"| Ih"I"|5 M M I'ltin imi St .,'IH I ,

J i \hiin, ;l\i| '| '">-ii" i" Hi', i "iillii i :in.r II,i. iilmIMll ,. 1'1' I 11.0rll'' "d.? : ; Mill. nlllll- '.Mill n"'., .. ;: \ \ / ) ( 1 ( i I lirhiil t I ( ;'m I .11, nrlovl! \ I; ::\ ((1ViiSt t I ,!H flCflIti.\ \ .

t I'till, t''",II'' \ ,",11"1"" "" '". "il.t.iliii'iI 1 t Illl'. III M ,I Iiilnl'l' 1 .IA :'. I D.) WLMVOIT.\ ;: ( :t ) I.St II..II. .'t\ t (n\1
I II.
.11 'Illll,' hIt Inn ,mil.
II .Mill II iini|| '| 'ii iitm' I I
f ,, ,, ; It Hi'M. ,ilini. ir I
111" i- 'iii'H'ii in .. I II"I I
ii :- IN
I'I.,Illll' ,111 I ,lilt I III', Illllll,' I llll 111: ',,1-1. I IlllllIlllll i 1"11"I i i \II i \"f..I'I" \ mn" '
h\I',, ally lli-lll'lll I ll \II 'III" l III.""I' \I loll I "llt"l, IllllIlllllL'll r ).., ., : llllI. .1 ll(III., lilt "|'lll, Illlllili' 111-I [III Mill \ i, 'l. M 1"I ISU., 11".1"I I I,_ i |1'1'|iHi 'II i.li'5', I Ml, \ --II I I I \\ I [ 'n | i.v, | ,11\| ; JOHN 1'. MA 111111 N'S SON & 00.Whll
|j".h, .I 110.. ,I. "' ,ill! >I.! Illll Ml i "III" ll\ \llll IIU I ii""iki. ,,, '\\.11''i irlAMlIS MADE .
i il in t. .111(1( I I" t mi mii. I l ill inm'" ,id |Is in TO I i \ \
11111 i
iilln \ .
"ill Ilii... .Nmrli It-,i'l I,>,ii." "mi' ',ill,.iti i il' ',ml uli, "'mi I ( h Mi" \11':0-| | ::
II m MI .mil ulii\ tiI" ; i ilu ui-i m 11 I 1.1' innlI \ : T. MAiiliCK.; ;
|i.l, null Ilii. id, i'I l Ilii. I'liinlti" y .1 i I" MIIII'" In i ii i : : ( :-:1-\1-: :( ; :: ) lr( lh( I l!!: lothin.JOtiItltOrld
1\
I "In- iin|,,,'' I limi, 'mn'.i "1111111" li. ,!iiimiiii,, Ii, In t Imi.' I ,\ 'tiu' 'in I It' <'H 4 it mil. IIH' 'n \\ in. tn".,,. /, ( i i I 1I .
ii 1.1 I.'1 1,,ilu' ,in I 'in Ii :-mi' ,in i." 1 :,. ""lid I 1,1",1", i iii 1 : I I IIHINM i \ I I IH I Nil' -III II I Illll! I S I II IN .J
tmni _
.1 nun 1 Ii, .1,i- I Ii' ',10, ,* ,.' -, 'lull' IM. mil "Ii ,Ii, indium, 'lln. 1 I uliil" tn'.11'1' t ,"I' immi' '. il. li,' 'm.11 I In' \l I limit I :: ,:, :' I .1 i,i s I :till' I ; II| i is II", II, 'isis, lit|'''nIn\ .r1 tiisljs'i'' l 10\ ilu". \In .1 i \\ I ,, /\ MiL DHAYTON) ( STS.,
wiili'-ul \11111'1111'l iii mnhi "i,' 1.11.i 1..1,n, .i. ii i M in;'Ihi i :l Io"'d,', ,' '.''' .'I I I II .1"0, > 'I"I' I IItl iiml in tlif htt-t,\ hslimnI :, \ \ IM uI.l, I 1\1\ ? \
Ii:mil (nil. it In" tni> i Ilu' l uu 'Ltit: .nun I I i
'till", 111.1: III U tint.' hi III till, I ,itsilt" Iil IN I ..\1.I "I" II I l'liiii, I -"I 111, :s.li. t li II l t I '
.H,1"\I ", \ -.' 11'1',1,1' ,,' "I I ,III'' -Ullll 'II"I I /I II Imn. \I Iklo, il, ,in-In im iin.'lit:\" ,In li it Imii u .i iIi ii I %! "( I'EE\: \ !ld\'I'o--11.: : i ii I I ,: :; ,. \; ,?;, ''I'' il'' "'"",1. ::17'l &? 3'/1/!
,(I'll I". Ill-Ill' ''I l l" < ,,111-! "It Illll, I ,ill 'In II ,I I I'l' I IA"" "' BroadwaYII
'luLl' "I t I im \III I" ilmi.it. \Iniili" I ," ,
"(1",111 'lull I ,unl, 1 I 1. ,.i.l I I I. Mi, MI, "linl,. III"l" &II' ,u ,i.0< j \ I l'tsilt\I.h' II I t TILL I 1'1.I III I--II 1 I 1 Ill I Si, :t I ,
t In 1111'1'1 I |"ii"iin, i IsilIli |it .,ml 'tip \\l i imn I \ mil? 'u" Hi" -,I.ii n mi,. iiuiiiii., ," |' "n n IIYMKS & : ) 11151' I .
n ,H < ""''IIIIII' t. ,it I i ii lIiiI t ,n i. i.i "i mil, I. i I" is 'i' ( I! .OLUIIIIIA
'lI'qll I $, ,
m' I mill' lln:' 'In.' -1! I I", 11. \li ,,il.li l h. lii" 'm .1.1li isi .1"ilsis,S III, i 'tunill" i, 1ss.. ill .i.' .1-i or. .,I I ,
..10".111. ,it hiii'l' /liml Ilii' in .i'ii 1 1 11""liu ,,in 01 I, .. ..
mi MI \ \ n-i -LIliii" h lliillllll, li. ,In. .,in .tilt. "i .,il.li, i:. .. '"'' & Co5 -- NKW,: YOHK!
Ullilil ill "In. III' '"h. III., :"'"IllllKiili I I IP
ii III"IIM I III' IM I '.,,, I

-.m limn I'"M 'milMHI& : -. m'"im.,iki Mum I liil l I .,mi, M"i il. Hull,, imii. tin i ml, ,i.:. "I LI-;; II. :\ .\ :> ll.I Successors to I ( I I : t : III' i III' :.m, | si| | |, 'is, ,III, .ti ,
illl-ll-l\ ,III'' l : iiIs., ,10.," IKI, III,\) I ,,ll" II.Jllllll'',,, I WOOD& MANN
; :
1 Hi' NI: \111.1'1'( l | i| S I' It i I tl\lt I: t: nl li'-l' I'l' I ti I 'ill II I III I--H: STEAM ENGINE: CO'SU
j 'miliiili\ null MII h il ILIIL' ." 'inn' pnililitii, ,I'.ji.iiiluil'iiihl ) I :, <: ,li i .I :i ,Hi: ;I'l', M \isl: TOWM I': "t M I"Y ; 1 : I : ? 1 .. !
; I: / .. "lilt ii "LI-Illilti,.. 'I ,uli t" I I. ni"ii| ih',. i ii, Ml M' iv ;\si i II ii" > | i Hi 'II.I ... i i.ii'''I..j'I| '',Is Il'' ,",' : ',,,, i.nnnAfrn
I'.I" l| Iliil III, llll. I I 1', ,. Illlll |hit11,5.l, .il.t ,
I" | !
Illll'l-,, :'Mill ilt'-t| '''l"I I tl"-' Illlllili" i 111'1 Illll'i | Portable and
till. Ill'li-l, I \III Illin i' "II. II'* I I'mlllll, 'flip") III. I I If,.i t Illnint t ii'r', till-'. ;Mil' "t'. Ii ", In '.| iiim| 'iilm. .. illjtiliiiiin ,- DR. J. S. BOND Dealers inF ( Stationary

.. .111.111 I ill "In" ii in"illi i. nl Ill-lull, "imliittilimiiin I
1 .
.
,
; I. l t 'It- i i '' i ills'" 'ii, t ,inl I I
,
..-. li; lln tn.ml ,In. .i.ljii.. --nh I, ,I' ..-uiititintin : ( )ll.l S .1 ',,,;:I ; i;:; I &c. i STEAM ENGlNmHNI) BUtLERS!

\ I I."HI I 1.1 (Ul I I'M' \l I \I I "rlt.j I I ',' Iii.i I 1MIII 1'h) tli"il' ,in' ,hi' mIn .,il niittiiii, i ili'mI ,' in', I ''I l I" IvA F rin::: IVittic; a id I

i i.i"I :ii i Imn n;,.it, I I. m" .i i. .i ".n" 1.1 I 1.il" InuiiMilir I 1.1.\I \ mi" I 1' tin, .l\i> |I'.t.i >I.i t 1.1. .1. "\pin, i| ,tn 'Mi' lit| ,,'' .

liin" Ii i I i' ,"n,,. In.. '10 .j.i ., ,,'! ''ii ," ', I v, ilt I 'tin "nl, |1'1'' i|>" i l I.i "lip, i. i ',il, "i st|1' 1111 "is.iil i ,iinii 1 .1 i'iiu.i: :: ;:, ; ;< ;': I .' \I I

,itti' "' Itt,I iMI'. I nl | uu I \ liii.. ''n i ilii'," i | i .5 h' .n I I.,nt,, .,m ml", ,tI"] ti", l III i ,tin/ .i i 'm" i 1.01 i| | |/ | \I t I\n f 1'\1.I MMI 11 t: t II nMI' > \ ;, ,,: ,i r." .

iiinml'S, liii lull' nun I'I i .ilnil., Im /Im 1/1.1, I Illm -'h'' Lii IIIM, : ',, it ;nnl,/ iIIt'II.I", "in | im-iii' m' I S \1/\1.\| | "ti"" 'i\ 00 i tl Is[. '*."il", (liii., Mlu" |I...MITIt'iin *- SILVER AND PLATED ,' i i I: :" '. "?.,: ,, i ,in, d Ii I-11 ,".,"ni. Il
: ,nut,,, 'nllim,, :' "iii.t I I'lin-in' :' in hi I lit,' tin. I iHiiliiiimt' hs a 'Hi ,In 1 II'|' '"i iiti,,I I'I Ii, ,,,,i, 'ti" ] 551Silt JlII'H.'t"'h. 'III ."I. I .. i.,. I

";.Sun;, \1\ 1111111" 01 Imi,, I I tilU u Imi'l I .,"' : i"'I'.1'| '' S I 'ih"i. .-" II, .stIll i ii il I )I'i.. i i i 'i.t i..''ii'.- t ,1. I ly !: ... .I i m.', I
'
r ""11'. \\,,iUt 'mi 1.01"11'! I !I. i.I, ",10'1.I. "I''! :>, '"i'. 'I '1 lln, n'''nin, ill, !ul... 'Im;" In,, ilm, iiL, Mili,i. ''i, ,; DR. R. H. RANDOLPH I ,;, '"I. ,' "", lrsss, ,, ,01\1'

,tint 11'11 1 11"> n .1!, u"i">|1"i 01 I Ilm, i u' .51!' .1 -ts.i'I| I l.i, .i |i- ,Mni .. Pistols Taiilc and ii rocket 1 '. .ii, ( .nun",' ,

;Nun \\ ilh.II i. Mini! I ''I I urn! ".i nit l 'Ilu/ it\" !:i t in,.l ..il. I'll/in, \In .,imlin.' unl,. 'Iini lilt" 'Iii ,ii mil ( >ii l, I 11:1.-m, : .'ii. Ill. f 'l .iii t, till\in-: : .i'i' iiiil:inN: It ii-,\i I'ii, -i,ill't.l5I,i ili "it t.I. i- M n. Gnus, y, I t i I ,il, "115,1,.ii '-d.) it.. "111,, :

Nn 1\lIh, mi, "I'' I ll"' '' ill I :il"'II'< < '. i 11 I ,H' InIin .I ,I I.ski, |1"hn i "Ini""I., \\ i. .1 I h, ,ill i iiinim, "in" i n'mmin ;, I ,Is- ,.11. ,nt,' .llii lit- -im, ,, ,. "I I M 5. -.1 i- I '.1"i' 'HiI I I t I I. ., ,,, .... III ,
'_ t tin'. IH .Ill illn II in' -Iini I '-iniili i :nnl, li, m ,ilmtm I"1111-I, .I t ii, mil, ''' |I"i "'inii; ill"' i,,I "nIt s. I I I ,II I 1." I I

AI, I.,i-l ("till, ,it .im'" ,11, .1.i nl I hi i, In, i mint. m, I Imi. 1 lull> s.l I tin. nnl ,I Imi, .nil till, Ilm \ ,m,.I.II. I / .,il,',in I"I"! :N S.ll .1. I IMI.ilsi : )Ji'ANY: ( H )( ) [ : "" ,

tilt... h"'III""h"'; ".\ ii "< n" .''Hi |i'l't' |' | In,. .11..m tin', Is. I'i",,, lln lIIiol'l I t"l, ,) liin ii--. |,ilninli, "Ss.l,imm -(0)-(( ) .._s.,,Sn5s.5, il. ..,

'limlll''' |I".'" .,"|.1| -H:';,,1 I II I 'linl I '. 1101., <," "-. nu'iiiii-, li'nmi'ili' id[ ,\ I L \VooVAii) | > I : I II.) :M':.. I MM I I: "i Issis'' ;.15111': nil: 'Illllll':',: i il 5: Illll:' -litl:: : I i..1. ':\ ::'! a Full Stock
,
,
I It ii ii' i sits! I iiliiini lull I I:n i ofj
I II"l |fll""liti.iI.| 11.I lln ''iniinn| /ifH uu' mil' I \.1..ii till ..- till. Mi/ MI, ,m -|"|? |101' .11' ""i in ....
INIIIiHN-Hllil \l I I-. Ilm.Hi. In ) IN ui
t I nn.NI: \ I : I IM I M' is I .1.I S isli iii mini-I ir n. I i inuil I u: i 11\1.
"'.-1.1. uu In ''II.: Ii ii .. ill' ,tlii), 'tmii$ "it i u :hi, III i 'innl?, in i" n li I Iii. lln.n, ,miliiinn\ ,Hi' .situ| :,i ,mi. '! \-il::. IIMI .Ul:, : I .Illlll' -it Hull: ; ,11 Hi Illlllli : Iiiul. tin I ti miI I hIlts r Ilm, ;," 1'1.1 nil, ... \ 1 I,
t In. ,,iM( I Inn, i i' "Hit .iml ;mi in. --i-l I., ,Tin' limn-.1| id ,. i miti" :nl-, "list) 01 tii.ilI ,. .., 'Sils'.illIsi l C" ." ,""Hi 'lln ,It"1" I II lhril.. -5.1 i r I "i- I. it'''01 I :5i ik. I limi.'' Ki l- "",..... I I II 5S ."
nt, 11 ,i-li, ,,II"i,,,, I 1 5' ,ill,lsiit's, Ill", |ii.-s' I inn'".,'tiUilllII .I Issl! |I' il l., ..H,,1..1.1,1,1.I I r-|,, I I _
.\ lit' tli "1"'l'll': li ifiik ,i'l'! )In |"uii-:, linnlm ,I i -i "ii mil I 1"1" I .i.1Ii 'm m ::0".1.01,1"1, .,,01 I ,ti l I,III III" ll. .' '' '''I' ,.L I "',5'd ',,, "' II'I .III I'' III, nil S I :
'10"111'I"i I IM, l ,ml i ii i ,1"'ii, n i'l\,1' \,) I Innl. I mlill I .Oi 11 In 'lull '"I..i| .. III" i 1 101,10-, "III' 'Him" S'i'-- I Ill"II il'" ''I'l isCOUNSELLOR "VVnre.i I
I i ,i IMIII I I' Silver -4- 5 .

I IH i'"iiti..it'| 11. in,i ,ii I I ilu u ..'. I m?I iii .A-I i.i: I 11.1.1 i iM; : > Ills I.Itlt..Ii 'L lll'I I : \U\' 1 II 1.1 KIN-ON, / < .\l 1.1.I I"."'. I .', k"I"" | I ,ul I'. N.,M"kn. I II"!" i n.1'-'H 10 11.l I From lI Four ; TirIt'.Fivc' ; i pow '

Inn. "I mlii" It .11 ,jlii. 10"1'1"|'| MHIII' |'' 'i mn in nt I 'I Ilii, l I..i\|,," illf, ''' ''- '..,,. LLi" I" I isim-| '] H-ill' ; M'lii.isssl' Slut' "1. -|", "nml lln' In in ti' : i ,,, Horse / ,
linn". 'lull 'in I iolll'.1 l I ,II., ,Iii,, mil" I'tlU-' Hi" I AT LAW I ml, ,!. -|;.., .ll: ,ll1iS,| I I:-t..:. ItIsti: I; ,ski: III L: ': l \ nEui
linn, Until:
:"in IHI.'l.| \I 10. ilmil. i in Lii i nun ALSOPORTABLE
I lln, ..1'I"' -it 111 I t', I in t nil,"!, I lill 'Iii "ii IIi I\a.1: I w

"Mil,* Ml' 111 \\ till II I Iii I ll, I i.t I\,1", 11'i.iiI I .Ii \\ I Iii nn,. ,ill il 'ml 1 "1-iim, "I l t5. Im, lilii, I, ,i-t In-I I |inlililii ,' ; 'I'alln : 1.'ln. I li''iiic- I 1.). I 1. ( hlHI: I : SAW MILLS.
:-::- ( ( .
i in inn I ,in IlimUlit,;, mil tin'' i : ,'n li ,MI, I .1 I m I il I. l i it Ll..55 I i iilinni.' 'Hi:it' K< |1'"lil.,, |! 'im' |till' .. :iiinl I Pistols.: :

'''niiiii| 'in a i 'tilL' IL 1101.' ... i.".ml.i I :" it'liNi I tti.iI. i :ilu'ii' ,nliilili, Hu' I lln I i \ \ II "I. l I II I I Ml t 'll.i' 'i i 'II" ml" I !I li 551.5'.'h mil, U'l'; I". ;"'; :.II', ,I : ii' .j. I 'li,I l ': : '|, |'I I I. u.l,.
|Iii "i I'"i| II i iXti : : ; : : : ; ii,is ,II". 'Iii. I l-i 0.I s Sill,II. "., ,i,1 ,Issill,,. ::
-.-. M in, ih I I i,,nil- .Iii, I i liii', ,i M i-l,,in ,Imi I niil i .mn,.. ."tii-, "I ii I.,-in'iiiii., i \ i ii n\ 1. 111, i i 1111111, ,,,
I lir i i II 'lln I Imi nl 'lln- -iu .mi,. 'liiitliiini i I'lioiiiU t II. S Y ( 'in | 5 I ii's.'," ,,,' i ,.,\..dll. :, I, I" ""'"', ','11115511" in.' ,M, Kill.,,, -mull. ,I IIsss'i' i ,,II. ,.,si,1.I ,, i ilsst. | | i ,, iI ,itss'Mii, nh, I II"i. .1.I I.,, '""1.1 I I.,?. ,5?. .",,"I ".. v tlill?' 5th ll!" |10, i tsi
"1" II "'"'' '''" 'ii,' ., .
S
.. '1' .
: I I. MI .ii, I I'. I I. iliti r I I''li-k- 0 l.iin, II ,. I l'l I" '> ""Ill' '"
IUISI1 1.1'1111
"nnl,\ ,In !lilt I 1"i..I.: I.,inl.i" 'Im .IMI" 1 I imii .- .J.IIIIIIIIJ: U, I bGr. t tM II"" !5 I. \l "r ('.i|1"I" il'1 "Li.t ii"111 M 1,1.,1., i.l, "itt k",'" ". ''lI'.l,, .l,. .,, '', 'I'' '.. ,' ".Itlisit, 1"iii"
,. ,
UJ"I'rt.I"iI1o, :"oIr.1'| i-inn. iii I' Imn' l link I '.dI'h.1I, ; U I M I'II'HtJY( ; W in, ,
a p ple Hi.t.ii" iliisi" ''ssntstt.s.s'' 1 1 ., n,. ,
-till :ll\ |>'l,II I-. '''iLli.' II- "Illlll- I"" iii..j.ti. i..11.I .i. I tI"/11sl,. l>. slits. I .01. llll.,?* Id. j )IEIIII'J.11'1'1.) ( : \ ( I':. rl'IlII IlIle) I II I )()'I't ( ') SI I. i m ,II i iilm/ liin' .m ''It, 'n,"ii "mini,is Iii.sIsitiss ri<, ,|I"imir""I.,iii, MM it..

,ill-timti" i I I'i t uin i t .-.miin ( ;i ". .d.lilh! iilm I liiu i -ii. M hiLt m \lill\"I.il I 1.1.1'< t ii ,lulu, i I 1",1." .j I ..""' """"I"" '>1" iifli-t' l |" ,M I,,il I .,,iiI iilililit.i' | I I" ,",.. .11,1, ,,,|
.in luiiiliiiullii! MIH'ilm.. lI.halll"I.(" I ii. ,ilir I,, I:i.tss.. .,,,1" "-II... Ii"ImIII. ',. link, t ,IMI'" l; I .. '",". ', ii, .'isIs' ''I 1.1.' ,,110.. I""I I"" ,'I'',', is I I'55', "In I .igisiis.I, .1l
| |II. | nil IIltiiliiuiti'tit4: null |i u In tin'ji' |..11 .ml the I ,, ." I I / .1, ,,. \l> i-l/i ., ,, ,
G. W. BETTON M. D. mil' -tl '''''. i t i r- it il sks 'I' 5' i 'ill tslsLiS' 'II i I I '''s I Inn' ."i I Is, .1 I ,.,. -10"|,, .II |
t ixi timi ii it| "IIIIIt.tlll'k: i< all'\I "Mill i nun' dim, 11 I. j j i |.' '" iittmi nl! ''h '.inI, I Inn' 1>'"11,1'111:01"1' : Kullif 1 mill.' mil M tilssiill. I"Ik. I hi si l ,.""

,-tmli-liliiiiiH! \\flniK.| loan. I'll' ili\1 -limilili \;I 1111",1'" ,ilitmi! :, .,itiiui' "I t li.u',n "it i n-ni r |l'ldlllli.| IliiMn" i ,hum I I' .. "I'l''.':II'lu> '.nli.i' i\ I 'll I'S In' m" "i
Iii hllla.r; fi, 1\ iiioii', nut- iilnii, I : ,IIttlsIiiI.4I, i i. nun iiiitilli' ,,ill.' ,sit ami -nmnimi-' 'I 111-it-m( Hit, I t ''sIt \ il--l I. I 1:11": ( : :! :: (rUIIIIIIISSIOII: MII'Illams I HIHlllA, M tNVII. 1'I': | ; '. II
I F'lItH'nood tiliIl5L5liIi',,, ',,, '.. \1..1. N 1
'mil li'in Im. i "im' mn, i 'I tin ,im,,,,,1 I 'uni' | 'll'ml'' in,,m ,Ii i: I'imi"' i,,, i'l|'' <' ."lin|' I I linl" \ in 11-111114: H 1-1 IIII-HI.. 'nnl\ ; 0'' iill,,,,s'" .' I ?. i s > !'ii; 1 I "ll"

,ilulmiii.! 'limit' m. I .liil, ..l.i, ( .uiln, in I Hi It i inM.tluli i III'1:0., :i- limn utll I Ii i i mi-iili, .limi} u nhilin I' .111'' t tI''" i 5..5 "Ii Mi.ssii, llll,,,III. "''|1"". "1'nl.il" Illll" kIlllll. I'm I li C&t-a-K,, Is, .

!nnl'\ --iimi" ,.,h. ."mil I i. mini i lul mill "tin" I. 11' innII.. I 11011'"' tin\ nln," | ,in null, ,li .in ilu ,1.1.1""II.lilllll"II',,,," |1.1'< Illlll|' \ll-ii."10..1"' .' ".>,I Wiikti III., Illlll.,,uuil t-uilltl.,I ,I hit", I SMAU.WOIJO, HOIK) )( ISS & Co)

Iiilt'Itv; a I |I"i I lilt| 'I'l' .,llll II.IIU'lill:: .1 It. "llll, Illllll -ml' il ill Inln 'ii-iimil .. I '. nl I
"ill n .mm!: '| IMII | : .,uI II,v. U Inn, Ink-. HI/IT NiniiSliiiln,,, I ::: : 'isis' i"si i '
lint 'I ;. Illlllt I li ttl I'ri| Mill till-\, 11'1"11.,1./0' l>./ : INJillI I iii 1- "ilt mi' II- 'n imni' .mil itIii' I i I' iilm, I li, li.ini ii. M. S. ELKIN, 'liMitli.' tIn I-Ill's. "Mn, *.|,IIL', iiiiiiw" Hunt" .1. 0' : !I.5.I', :, ,,i bs .ini I I l'.5t, i i ,I.: .i" I COTTON FACTORS'
I ilimi' IJ"j"Io'// .Irf/iil. I' Mn, .. ".."'I.is.. ... hiSs. ami" luSts. l "iimn| '' "! In ".' ,I I .i I'5.5"'i "' ,n im .. i Iii M."
//I! .In'n nn| |' .unl\ ill mm' |"niii'| '111'r"\ ( -. 'Dim .A. tic r l' i ox J K: i 1u; I : Jilt..In lit nil ill--i I illiniumtllni '" I ii" .I .in "nr ts I, .l "I'I li,. 5 .
-.-.- mill I Illlll, 11'- lit III'. \, .' S M i ,,'I I, -- .'SJG / -
i: 1'.i, 1'111",1' '
|1':11 "I 'tIl ,, ii ,liil,, /Ii, in I nlli' -r null" i I n !liSts .l I |si"I'" t x .
Inl. "SIL 1 1 irniN -.\ I II 1'1' -1,1, ni' unit' I IIn I, it illi,'I I "I .lull till.. .Ilm"mill l Iiuiinl. '$ |11",1' ', \.,, TALLHASSEE, FLORIDA
II lii ilV' '' 'IiIiIl'' I si':mil. m. ill'I lIlIli t .HI" 1"'LI null.iiuiinl I il", l-tl ll Watches and Jewelry in 01 Coimnirjsioii,
II In IM lull"! "' "I"il"iolo"I"? ,, ,! Repaired
| ; |"| I M I I II I Mi'" I "," I' I I ii'l" G Dual mmi i Mcht
/ ,, -i\i" u .. IiI, $ "iipiiiU'ii'' ,Hull ,ilu I,, miiiiiiii :11:0": 1 It .11111, .ilii ,Iliil, ,' ,II I LIII', :In tllli |.| "|" ,- | 'till \\t11.l: t, :, i ,p Iiuiinl;I; .5 l I 115,;- Ut.IIsI> ;: I : :::, Manner..MVJ'.Us I i" i '',I i"I.h.I..h i :: n :

i 'in" mini ,il hll''i' i l In sill, lIII m .1 1 1 nil,. linn'" thin"' !i iU' I,iu mii-l' I.,lUt' 11,10,1"1'
.\\i I I, ,n. l I" llnui' Id ilniili-, ,il I.... npiul> iniu| '"n li Iii ,1"11'I I li: >I'. IIU I.Kit .hltI, I. I..j. ll..i 'L.b : ':: ; A- ( ) / ',

,," III' "I Mn... I'li'i'linl\ mil u l 1'1'1'.1"' '' I ",, lii 1.1", Is .II. JWKISON: M.I' Iii HUM; I lit S HIM" I

i ,ii i"tin i I li, "I, In ;i nil".. tin" n-nlt, ,, "I. M Im, liii' ililln I I.MUIM ) DENTISTRYTDR. / > l I I Imn I" I 1..11I Imr. I 1,5 i iI '
rtJvv
lilt In Inn (tUI. Tlic, :NI n''hill' i i.I"| i (1'nf-i''iitiilIn I ,; 1 l( '.11,11 I I 'is'11..,, I I'I ,ll -V" 0X1151.I : ;: .
I II II ill, llll I III, Mm lit | I ,
invrv lit ii-iu' /li-l t (I''i.n.'ii--, Inn I'l'
." iil'j'n l.l I .. i
i iMl LEWIS '
I 111., '''Mil' Illll" I -10 j' ill Ih.,10", ./ Ii,,." Diliunl ; ( I I i: .1"" It/ IV 1.1.. I"I mi ,. ; : I .i ; \
N. I II I 55's I., s I III .IIIHII II I H'lUll I. I l> THE CITY ... ,
,, -li mi' limn, Minimi Ill 1110. ,Ii -. : TALLAHASSEE FLORIDA 1 'l 1st, I II oJ'5 I In II 5 i
,,1 I ii I I I..i I llll ,It I 'It 1 i I- Ullllll I!i :-in, It illir''' iiiili'" 14 I.", ..,.. nn In in ,I s u-m' ,lii;1. .l.r::. tt' ,-,,. ." n,. I I ,' 111,1 I n ", "n""U.I "C'
.._*- I 111,01, I ,, I \ 1"1111..1",1, IMM' 'I 55.5'', ''i5. llr. J. x. SVIU "li II I ,ir in l
i ilnli, Ill al |"" I, Midi II :: ; : ;; : : .,;:
,it al,, Ii III krrpUirulhu n.i nik ', '
'Is. mil .
v j i
I Ii HI inIllMil: t -: i II'IIOITALLAHASSEE. '
\ ,n ,muni,, I f iii 1 IIIM* ,mil, t hriini' i h..- '>ii-tii'iiii' 'i u ti.ilni' ':il ili-j.n-t! l Im" 'limnlulilii, 'i ,. "tinm' ,iiimlil '- ,,,., .. ,. ,.,, '. I I. li' ft vtall. il. ,'//'/ ) : I HfJFEH( ; & (,0. "
"i is In l null., I 1'.li'C'1 I .I Si,M mil, m .\I ILI i /,,u.v Itlnmli. it i-, 'IimK 1 I nitiliiiimm/ .'m" m I.s MI "",Hi,, \\I.I Mi, ,", ,.I ..1', i |uilnu ....s..s,isIs I..) \IM' tmtNil II i"' I n"I "'us'I ur I Ml.1 I Illll Ft.I.I I MIH/ i i.l M'I:In M.ISI-iUl, \i:, in' ibill ..

ill, I 10,1:0\, ,, :'\ "iini i : ntiti.l\ mill,i,, m' iihintli'" -iillii-, ,innl" i'ul I Inniliil" \ -imiiilnlrmit \ ,itti iiitl.t: < 'I 11.it.'i iI ,, .,I "i,1, 5 -l,iI.5I. I.)....4, BUS II I'.-II,. ..1. ,ii, ,, I IIIHIliRI'( I '"i r".1, l lI lu ,..." I IIII--I' "Inl.TItLIVERPOOL
III IiI.,!.. 'III''' Mil'' -ll" ll'l'l,';) 'Illll! ".liii I I.itnl! iI' Illlll, / I IM I |I" im. in all kiinlm--.. .., -"\LL tint I Ilim i ,tin I 1'1'''' I ,l .1 Ml I I I"I 'I II h I f. "-I IV 1 tillll ",

', 's'111I i ,U'I.1111I'; tIll t iii' ui", .in.I i HIi i, ii ill *'i. f it'inn: ,mm ,l" 'in:'1 i Injun. ,Im,. I ,thIs. I' |inlii-hnl.| \ BY J. L. DIHfcCf
,'"I''I'IIII"I"k.r' ,, 11" In n",llil, l.ilil, I Mill I I I: liin; ,
i a i mii'l mini i mm;; I ,iliilimi l.i lii 11 inn''' ojU io.CfU.U\flHlo: \ : -
'" ,".'"II .111 L."ll': \ I I ll lk I "I III., Illl n""I'.I" I ,Inii'iii'iiii a,01,, I ninth, mil' ilii.t' k"I.t'i In ''I.t 'I i 'Inili : ( & Commission 5. Sisal, III ,," is", ;I",. I,
'I'llM'i: im' I' t IlliHull, liiti.ris-'l' ,I '' 'I"1' i i iI '' 151555,5, i.','' 'mi'' "i, I UI I'lI'iii.I I .. l I. '
.tin' ';n'u! iliii I Iii' M",,, I. ,ilj.'L I'm) ,ilii..I I mil I ', 'il MM I in" il :ill liiimlt, u nh I. i .i i "nn iilinliul.tlilt I mil; :Initilir-;I :in:: ;(ILii55: :ills::: ; iii.ut:: I,, .Ullll: i,,? ;; .. ,:I ; ;: I I "It'I'1,, nl'. .01 l, .. t ". tl' i" i. I Ixz. \lI'MI"

tllllll,,; \Illll. M "14 |'il\l' ''llll St I I ., .I )ill.i| ||" 'l.ilih.1)Iriit.i. lii-im\, .i imlilii In mfc, il t.. mni' 'I ,In I,,,, m. .Illli ilium, pii" i-ifnlil, 'In III- Fits I ,' '''' ." :

I i Mli"I, tliini.lit. !' Hi. iiii i*. niifil,, I "ni'.t I Ipun''' I a al\l'\111\ i"liirUi'mili! I the iimii "I' imm' I 1\1.1\ 'i 1 liKO; : \\ SCOTT( & CO I,,;"nii i it-,,'','ni' "' .'I""t "t i"I'I ''II.','isil'i.' "i,"I.! '',.in.,:i,s.t .ji.', I.'n.1",,ii,,,;'I,. I I ,'Ilr I n EI I. \\'. :--1 ( I'IT: ,\: I '( I. I

im/' II ,u i "1"1"101"i -' nut willtnj'lv/; miiiv.| Minr\ )Inlin.1\"' -. m 'i'u. iniol 1 155.41,II,,iISIisIO i I'iriil-h' ,, Ih ,IH-I, n ,iiiIttlIsItst", :
'-'-'- '>"our ".,/<'/ ififlt" 1-tjtitiiiitini' -" mil I 'limit" m. I CoTlnN t : 1- A'JUN.NIJ ( ( ) ::> II.; i 'ill" .illi"IMml'iiill, /liiilili-linl" ,, 1 "H Si\.iuiiili ( r '__
.
LM Mini Ulit'i l.hll\l"l: U ill)I' > .
Hi
i 1"1'1.I I Uli' tn 11 f r i- i ,
"i "
'thIS Vlinenl Kuli'| > In ; *
'
r nn-11 | Ill"I .1.-", mi : x iici-tr.Jv3
Irt-i mi l >, (filil'''' 'till' nl i i-i ,n Si' istls! I "\.1..|.,", / .i..u
limn Nut'il'i I ui-li ilii ,
'In I liii.
1' i'l ,
Sl I.
Him\ I h, '"in m i I.s...i "I l .I\\1 I nt ,.f i, ,i' ', ni'llUiili I i"iir n.imi' \ln-t"ii., lilun. Mm,lir., miilHii.i m-ult, ,". (C'' iiiiiiission"' llcrclinnlsTAUlAH t nxiHAH I : H ( ) ( ) J 'i i J I 5 Ill, HI'lIIIMtl
I "H..I' I 1".1, I I I I' 1 I' j''
m, MII "tit'ii' :111.1 I Iuorl
1.1 ,ull I tn i ,In .iluililr \ 1
""III"U" ii-.il! jmir iiiinilii, an" > ., 1 iI IIIIM
1 1",1', ;all 'I In" ''f'I, |iii.,. I I' sIlls i .i .m mil ..i im I 55 .5 i li" l l's ''Ii II i'' I sits.' i. Mi' "Iii i !I I. siissi.i i 1 :I II II I
I Im ." / .i \i .iri'lii" >I" m 11 ,m, .i ,iii. i .?n.i 'nIn : FLORIDA I I ll, ,:, :Uu I:I :II\: -III';, I I-. ,II- ,It /Isis; I 555 II : ;; \ I l's ;t I"1 I ( IIIXII.K: ; r : '
inn' u u ,n n,,10"I, I mill'" I' ,Ii '1 1; In .m'" i ..n. ,t.i l us i I 1 110"I i 111' Imi.t 1 i iI1 I '555|O' : ; : ,V I.

1 1 I Iiiiiii.I, :I I. n i I'' v tli. i .n, n ,,, ) M, Ilisli. 11 i s., i m,ml i, 1111' iiithi. i i I. 1 I.l it \l I"II I I- I TI ItS"Ill" I 'I-$. N; kI and ii Eiport .
i ii i
ti' ( t n
1 v.I'I"I 1 |I.i i 'Uu i I iti.|, |I', t p.iin' ,.' 1 1 )1.5.1' I. t n n.t M n, .in |*liult' |I'i uhnl'. '" .I I. "M1.I.'\"ni| N \ "U II I 1',1., I \ V I

"i' l ,iliittl' 'llnl Mwmim| iii 01'I Illllll I .' I llll Ilkl iI. ,,10 STATIC SE II : iiiul Doumstic
t I I tlllt-l II llll Mil I It ti !dll! ,. ; ; ; Hanlwaru
im" I n't. ilih 'ill I S i '
., '
i .. Uu, m II"'i4i.! .I! null'1' lnl.li.rii- hi"h.t'.' ,",,1"1" .. .,ni.i \\ 1" '. 5 I .is I :: I I A X Y. .
-0 -II I" ,ISIS, I \l :: :' I II. J JI'
ilt t"'.> limni'l'iut'' '' In iiRiitinii,
I III IF "l 'II I Unl' nl I l i.i| I 1'' I II"I I
I In mil 1) ti\nr I ,k nl 'hii The Female NEW YORK.
"r\l\ ,, I.iLiiiii K Inn I II| i.uii. IiI I
1'1111'' II 'I I h. 1tI' 11'1' ut, I
'in, kftir" MII', ) "ii.nli& tni''h",1'| ,,, I lit il I. I I. '. .n'li null' nun'-im M hiil I ml, .1 Imi {I McKIBBIN & ALLEN, is. I 5 I .II i, 'I I : 5
; i i I' 'lit. .iimii'iti,' "I| tin"' '""! |I" 11,1,,, ,M" l.. % I' illn 50,15,11 I ll.i ZsIlss.t' | lii' t.slr.: I I< I I I,1 I \ 'I" III. ill I
I St \il.I! .I
i 'I'llli-t' 1\" 'II III ''It 11"1 I I I'M'I 'l'. it I .. >\ :,;:s :sllIls'it.l;: ,,: i :il m :Ihisn :; : I: I I I I 'I Oh .
11 t till "u u i i i III' n I ,ml, .'I'i 'IIM I isis'ILls A.F. HAYWARD
i MINI.iiiiiiiiit i ii I i Itol.t si iii in t i It'll"i $" I Krv."itr Hllli i"IIIIH| ti nt ,"tff\\"I4MI/ '. | |> I ,, It 'I Iiii i ,
"i1.i mil' "111 li'ilri.l' | | tr| ''i "nuij ,in u it "ir. ,;ilnl, "' l I' (I'll'' tin '(Hi'igi- ,II"I I .m I hij I \U'llOLKSALK\' \ lE.llKIS) \ 5 ,ti 'inn'' '.4'''''| '11 'IL'i i 15 ut..j .51 llss'' ,tiriutlHv' s i i iI iit .. ,' I ," "
Si.. 'ti' .M/ mil" i lOr l''ll; It.Ii.t, I 1.,1" tilt' j I' ., .I.| -' A A. (III I) "II"|| |1.1.| .1 Ifl 'liii .d.| ," .is5 ., ,PiiIIIiil"" Ii''I ,' ,." ..'''.... ,

'l > ml h. s .ti,, ii.I| .. .ill I tit' u i." \ m il"( .1. i ''i 5.t\1 l 'i.. ,'.i.iIJttl1s| Innl,,, i slit i i iH I '.' I II I I $Ul/11"I' 33. 8I:1\t2rSON: : : : cc.. cc.
,ill, ''W'1 If |..j| n..,i .,11 i ,m.I.11I ii ."im' I vli' > l.-iul I -.h".11.| i .1. ir n, 'Iu.II.I.I |t..,7. .. I .I | .
iLL, It M s'I t l5 Goods 1)1! "II' I I,II- "i l III'l'.t' .Nil" I
S. -. ., 1.1.ii HIM i iiii' ""..ar. limiit 1 i min I IM ll-.ru.1 ..i.l.| 'Iil4rtuii. i lilt ,iMUini-"U. ills /lolU 01 K.l ii an I 11'1'' llsl .

I Ir d..llbL; l /tIll I In 'Ii II .Vim ll,. .111 M {' .
.. ., tl S,IIUfJlHl'1, ), ll4ril| ," lit 10' H" lit 'I i miiiiiii i'''HiI '
:t' "I'i| i u- S il I nilli .,,10,1111"| $ I.i '11'1'1"' / "' it.' 5I K 'l"' I I.' 11>.i.it i iI ; :i ; :ti-il i fit I 1 ;iriiii| : i IS :: I I I I I.. ,4 1' Ii' 'U. Ii s. S .5'1 1I (E'tniii; issi iull a I ) h1"c.hallll; 1
""I" fg Ia IIII'.h..II"h! t tl" I '., I .1' I I" 1 "I I ..5 l,< "i'ltl. .'I" '. I IMI, h unit lull m i kin ,, 1
I I .1.I I I '
ii! .. ... s's-f I H J"'L" '.' t:.,i.'U S .of, n .
S '$1"Ii tI,1.\ I in,, i'I! 'h.| I n irvI'mill i \ ''I''l i i I V 11.11.I
( .. Mt' .'.. tlHltallittiiutui' ill l \",.,.. I i .II. I II' 'i", i i .i.tiiljMl'
'.1'1 ''IU .,'. t1it i' i,. ". "M'i i S ,,....1".1'- ,,,;, 10", Li s 111'i i I I I l I- I I.1 I I 1 i 'l It .HUUJ I I .
I ,-.' 'I, K .. ... ,
.
is.s'5., 5' iss' u I.
 • i .
  > I .ii; s I I 's i I. ,' h. .5111 I I'I I'" S I s .,i'SSUI .. .d .. ... l S


  I:  t  ,. : Ai-- ... -----
  -." ,
  __ : t. 1 .- -.
  rt_w0.. -_ ...._ -
  .


  i-b-.. ; Srllli., ij. rtltl !. .tnthitI.t I "...fill. < 11)( 'll: "tllLH%I III ".11'U't'I. I.\II' ""f.'' .... ,,111'" S I. I'l', Wasliingtun' GO/J'I'lll' I n I iI I. LOOI K OUT !! LOOK OUT!' !

  I.
  'it i i .Ji ,
  i uliTI"iliiini9it' in t.) ;. ..in< iIIM t of' 1..11'\ it\ ..I 1 i'M ibn -. iiV, .lt.'I'1., i1'*. J .d .
  ; I I. i ..if'i "' I LW : i I THE ENGINE '

  -."<. l I' ,\ 1.1"111), ; ) IN !l.iM. bih'lifl.; i _1'I"/ : I n I l It. i I 1111..1 M- l1. I .I IM till I). I thiut It jmCTW* .' 'nl.'III"- ",' .It FOR

  l (::11", "' 1\1.l 'MI "f I IIn ,. I. III"" rlil ", t f.i iii i*". .I ill', f.1' i inM I II' i ./ /: % I Wh'llsi 'I'" HIIP.N III)

  J. B. OLIVER Editor And Proprietor I ,It. .1 V 1\ ,tli I tj, Inlt I I I u ''i ,itl I. .d. !. i slier'. ...I.'i. HI_'(""MII ", ''...O'. ..I.. ,. ;1.?. ": } I-' ,# ,S ,, .

  f j 5., "I." I t! | IM., ', i. 'I' ,
  Whistle Blows !ISII'I
  :
  / "I.tt.i .5 :1' I

  \ .i.I I I 11""i' ., .h i .t..i .. .i. I 1.' i' i l *"', "I.! 1'.

  i' H"i.t.t., i< 1.1'r| i i
  'l ,t'i, ',jtl .' linn' ,id' n Tin" .. i I. i "i ., O' Utt'l.ft .
  iil.l'n< i n 1i'l.-i i I i-.f 11 .

  tn I' .11 I" lid ii 'II 1 mi, I i it.nmtrt i i I '. i ", .i lIt' -. k'\' ". i '
  II" i. .
  j ," Mill, I" iI' 11"1.| ii u,ii., !. I I j I, .t i MI I I I ;.* of fri ""il) fV.iftiT HiI i I Nwf. ."t osa .t.I..m. .i. -Pia.I

  I1. ( npi. \S ".I.. titnl 1 niri I .It.i 1 ,in .MumIII I I I ", ,. I t"t Hi, ::1," ... .' Illi- "1' lii,.?,,, tIlt 1.5. I. i > .,1.'" 'iS. "ii I I P5 I, ,

  ,,. ,11.11. nit I M.M" HI 1'iililtoi tiIJ4eitI H ii .. (I"rrnti" 't I'i |h t [I."'ir 'tl.li'' I I I I
  I I Illllll" I llllllll "Mll.' '" d. i I.. .I '
  | If II i 'll'' I -
  i I ii 0"\,1'1'" iti ''I,.. ".i I 1.. .1 I .1.1I.

  ''hn".llh 1 ?tI..h.ilih.1. In, n I lln" > 'lit,t. 4 " .i I. ., '011(" "\, I I. :" .' 1 ,. .i I It .

  )1.,1. i- 'In 1, "in imni' nf ,, 01 i i u itt. I"('I t I t ,,' I .., .i \ il'I '

  III I ... Itit; U' I' Li., ,in, n M I In i I t t'lU(1 SA\ ( Itll K
  I'Al.t. ft/\ l'; ITunnriay ': "' lulltill- .11"1', .i'" i t I. t t, 'I". t''It.,.I" I 'i i ,. ". 'I

  J I1 ini, "jiiMiinin'' 1 itt .lit, ;ijI i.t ,.I' I., II" 1 I ii llpHi| ;. illllll \T II iliil 1" "n 1 I. >, I ". .1 Ill i Ii t I.: i .' .. "

  Morning Feb. B 1887. ..I ,1 i., "i i'n h"".. '"Iilll' I i- ml" '. "m 1i1., ,., ,,,I \ ill til 1HUM t'M" M I m> \ .|'ilii.ll "ti'" t i I "

  I I Ii. i "nn i I ", '. It ., I .i.i i ,III'" nf I ttl I .5 I <' .1 .t.! '. 'I. I ,
  ,iii'th'i, 1 linlllint If, "' *.|I..il>l i j" I I'l'!" InI ill ., ,,., I'. j 5 ', .1 '
  ii. ", ,,1 I i I. ;p l I !. ". i"I'liln 1 S t ] 4)1 r ( I od !
  Mil til I :\I."If't. -I' II 1 >'.'10' i.ls'i4'iki.| | |ft..i.., I 't.'lm .'1 jI I.t i .. 'i j' i ', ,il I" i ,jil ,ir .i'ttrt.l litu" ."n ., !II t '. 1 i.t. t f ( { ) ) ) (
  I "' S* . <
  'I''h. ,linn, ,, .,nil dol 0\ i m ,ii.iitin" ,in, (MM" ,. ,nl In. i I iltn pi ,i" 11 I Ii ft i i. I I i "I (Ui. "pn "I I lf> ..' ,.1 It".I1"'! I II .

  'lllil"l| | I ,III, II. I I"II. I},. -till" |I'.n" 01 I lll'ln. MI "j ,"I t.lI. It. 'Ullll III 'III | |.1| 11"" | I i i .". I I'I l |h. 11. .1' .I I.,. k' nr ll"ti, 'l\ ftlilI ,':, .i. I i I| It.. I'l |. till .- I S

  I ,!1(' ,It nlllr.PHi, till. llllll ||. .l.t'n. t "
  q. I'I
  I ll'in.: Ihl,' |I." "ii"iMitn| ni i 'In 1'1"' IIII..HM i, 0 lilt" M I III, \ | ,In"I .tin ,h I I. l I,' I I1 ",1 1 Ii I .. I I", 1111 I 'i" i 'I \ i.MII.FLesi : I .
  l I". i M I ,ttit, i i" i iii,' j li.< Ii Ii ill i t-'tl" lIt'" Si', itt I.t I"" I t* i. I .1 ,
  tit'nl" m "I4I4' Ill -' In"i II., dim, ,I., /Iii I" 'I, ftiM' "fiirni II' Im IIM I' ,' :.
  my i.in' |I" "I. ni. .illrtptl: I All ,1.111.1 \ .1"\" .MlliMt" ilii '11.1 II', ''I.'h I I.i I ,'...1110'I I , It ,

  ,lull .01 I ii ,.", m Itirsi. iliHir lIi/,. i>iti i nf "HIIf.l Ir |nHi-" .1, it l iii't! t Iii it I. "|'II.I.J| t I ,>,) '. ,1' slIt" iI'I. Ill ,llll.."I, I I" I

  I ll. |I''! '' Iln ,,, nl Inns In I i.i.. "tl. in 'I 1//III,, pn I h' I I..'i'n titit I 'Hilt,I J JI lliaii Wfiolesale
  nimiti i li'al> \VitilniH."ii", | I'trllilin I lilt" I I 11i.t-i In It t ,iiIii.l.j., | | I -illI'M ,, lllll' l" ,tfcit, i11,4' rl l'"' t ,. I Prices.l
  I II
  I. Ii t I iiti.IHiti .l' UtJt1 lillll till' ., I'' JI .
  ,
  > ,it' h'"i-l,, i II'''''|t''.' 10, JtI""t I IIIHIH Iri'inlHli % t t I ,. ,t., nl i.nit' it I'. i I",. I lill"" f 1..1"l 1 l. ',, Ii.Iltli | .I'ttiii ,I'l'lli'l'V i'lI'i.i k 'I. ll' All ,I ;, I it: i
  '" nllpl'lnn t '
  \\ ii 4 Xt't'lv, I 1I''j1r..h.' | I I ,iiinl" iii 1111' nliitltmw nr In .Hi" Hill' 'nil nil, i ,ill., I III, t t. ,,1.! nln"|. ti } I. I. "ill' I' ,i- ,<,Ii tin ,tilt, i ill I i | .., ti'l.No :' l '' "'I i I. I 'I II i 0 .i't.i! !"nt, HI--i MM I I, .ni .

  ilnI ',lint tnir fmx'i'flj' s.si Ihll'1. III tiiit, *. n| "lilt it! 1b.1 ii tinii, I Unit'" .lull i I'liin' ''h!) Int' nniit'll ', lit. t.i .n.iitlii 'lulu ".. 'I'l u\ "" .. t.' itiimiiil

  S Inn ,Iii llf'il' ..i Si, |'I i,. i ,.1 I 11I i ,. .1 ..1"I' LOV/IIR/ : THAN ; LOW1ST;
  wu i yrv.H nimn'lit" iipprntfliifi"I t '' Hint' till, .i.l" I Ini, I' .< .1.1 th., I .ill ml. n I"( '' TIn

  11'I I I ,111 "11.HUM-, ,, > I 1411 r"H f''III' I'M.'If"I u 11 -till, l iIn.'.' m..I'h. ., tI"i" IM I ,11111,1 ,,,!, ,, >"li -I 'm. ill ''Inn, *. I "ipli, tn. lIiiiti'l f" 'In ''.'.. >i' i .' i I I ,t",.,ilItti" ," '' '''' i ',. rt '.. I | 'lit I ,MM, l I k '
  1",1\, "" .I.r I Mil ( iitxiri TMiM'f' I i.n-It.li rm., I I h). Him" hit, im mi.'.i I. .I it. .
  I.
  I'MIMill' III 'tin nml ill .- .tHl "
  I p.r-l IHImtnil In i It. .'lI ,In tHi i'I
  ...-.- | ..I I tip null\ lltnhl il tin fill "'... ... \ l ." i" I I ., ,. ,

  III, .1 1 'llt-hl '/Iln mlilm,, ill ..ilh, ,1, 11,1 "I 101.I Mli I In l Hi''null,'. I lln "m lIlt" i .1 him. "I, 'mlI. I. LI P n" lilt-. Mil Illlli .I ,,I I.y. 'Hit-, l.i| .t \"lii Ill IT tli., I,i Ii, .. I ..., 1I i

  i MI nl I I I-l lliiliilin, '.'. .it'. I iihinilitn, *- iMiinniiiM, i iltn 1.1 HIM' "is 'I.il' 'tint hi. h"I'11I I pi' I \1 IIM, fI ,In,, .. 'to i, "" I li t > i m i ,}lih' ; In. "l i i 11 ll, ,,Iii, F tin:" tn, I I.I.1 !i.t r "iit" MIV ,'tlti', | | ill il nn .-,, it.. '" Ge.iUeiiiezi1sDcpartrnent1I: ( ''

  'Iln I I1 itnititlni,, .i 1\." .rt liil him n,mull "m It"iii' llm nl'linln, i ,,, .fitIIM .iI'ijij o.| i.I l It', "Mi, \t V .H. I. I L, i iu tr.iitii$ 1rhlll.ill", I', !I,1..I.i I I -I. 1

  .. III 1.111.>. k. i til 'Mn |1" "Minn t, Hi". iit,i t, 'In I.' 101 'ii I nnpi I I In" li I tit, I ITi tin| "i', rfil,..1 I iit'ii I lhtllllt.ii, "if "j'i i. i n. i I' mi.n ''I

  < < n I h I Iml Iln I "tVu 1,,. I 'liiif| "" # 1,1 M-lltj' rim II linn, i is hnl, ul' nut, Him, 'm "tin. 0' ,' .1 l h. I ,' it."Ii i I In" ,In., lln' ih'I 0' '.1.I 'Itpi. till III)"ittni'i-. Hut, 1 55 1.11.I ,I M' I ,1.1(1( ,ii ,.. t."..' t t I .\ \ !

  I I. S I l.l.tHi, I l In ',in, \ 'S \'. .il 1 ,I.I I. II, ."il 1",,, iI ,1.1., llll, Ml. "111,1,1., ..1/ l |Li|"i,, ,itti i | |. ,l, ,ti. .,, |II.|,, I "p I m i i in"i ,'h ito, M it t I. t i...\,Hi.' I 1,1 tin, "tin,;* ,'itim mi tin ':'ii ''I''I.n .,'. ti ,, ","ii q" "' II ii 1' ..I..I.I I ."" | 1 1 I I't'. .11'1, | .sI t ti t'tI ." '

  "III, ..h Ill Imil.. .lllll llir .1". n-"lnilt| Inn.f.il Iii, mt I t II 1.I' : tl. ,1 II" 'fil'! It n, ii ,inin, im" nn, ', i II 'In l I : \
  s ihil ,
  .. i.ittii. 'nn I i it tit .t'i< n IMIIII I tn "n 10", ,Ii. '.', ill ni' i Ii IsM't
  0.- litIl,!I I I. ii 'ii' : .
  : 'llll iln,, in 'J li *i tin .1 'Hn. > I 1'Ulllpll I t |
  1' Inn I
  Illllli'l. t I' ,I'. I I'lstMil, '* l I Inl, I., ill I i V. n 'IMIM lull p. ui." ii| ill lii. .I I HI" "ii. nl' ,tin '"""'111 ill l'i, 1.1 I I II "{ 1 punt', ..t.'I..1 I I ;, \\,1.1', i t< I ,t' i iI' I Ii .. .., ,/. I I ii il !Ii' hit -J.IMI |I. .5 I lilt.
  him .
  n MI ,
  -iI*. ,\ -l- ..1, it.I I I' !$ ,llll,, ii, .I! ,I.. ., 'Mil,, ,l.n II, tit, i" nniii, 'mn" Iii u ,ih I, iinl, l i I I '. I p'' i' ii it i m I 11.1.1., .i "h, ,0 .,pi'' i 01 I it tit', t I.o".I." i.i; ? |h' I ., ,

  "Hi-Ill." I I.if I 1..1., I 1 U'nr' "i..Ii" I H"l, Il III', I I.I. I.' : i linn. ilili ,In buhl' tin,. i mm I'I'j.i, A. II \II ,... |M"ln HIM, iM'.i, ,nm, h 'h., KM I III. Miiitn, I'M." "ii'" II t *' "Ifitni, ml nil, I i ". \ I I S'V|
  |p' "
  .ll! t II II 44,I't'il I Illllll, )Nl ttimii tlili$ ''. In I l-illiHInlln, ,In li..ul' ,li'ilml, tint fiti t\1"It'I.t., ,, | ilr, '!H'fIml I i Hrl' ,. : I .. ... I
  i ,
  11. I. v i I.IMIII.5 I m-l" .Hni-" 1\1\I1 'Hit VI ,ti 'I M ii i 5 n t. ,tt I It t ..1 \ I t..II, I 1.III |I. %'. Ml.
  '
  .. .-. 'lilli, .t -,,,110,11I'1', 'nn' ,nnn, ,, I l.II..tin, I d't"' .
  ,, hilll
  ii '
  I I
  HI ll.ll 1 i iiili' I'll IIIII'M, I 5. | 1.I' .
  I 1.1'' I In ,lint, .'i .' ,"I, ,tin, -.1.! l'i' "t, 'in .I'I.' in 'it ill tint 1'I" .1"I'( 'I "lt'r I 1 1 I sH
  .
  ii' IM iinml, il' i. .
  u "I.t .t 'lii. itiitliiintlmll tint I In,III. .i M I il "I! Hn, > p. "In I it inMI Hm i, if'iln., .n ".1 I I it" 'I i t 11\1
  ,1, Illut'i.. iIllnl, ill / / s.rwinniliilillm,. .
  "
  > "
  ..mi I Mi hit)t Mill: I llii''i' //,1 n .1 milt' M I Il ,t.ri' t. .i, t I : i/rnpln milt. Mr I II,'I.t .,n i us't- m m'',, i -.1 "l,' mn, > ( ; ,> .1.I II ..
  | ii nnlI It .11. ."
  Im 4 Iiln,, I (. .1 t'olnmmi,., I 'nln, ,n, i tlnl, ,mri til r,. li"I I. M "n ii..N 5 5I 'I I ".. I III" ,IIIi" .
  "nlt l: n pii.i" |" tin" tnip-i' ,inn" il-n, II "1.1, ,. ml, I iii' nn. .l.i-i 'm'' limit, uln, ii till"i ill" ill-' uHi. In, l'i, ,. m ., i I., l in | i.. "I I ,4 ., "m. ,,. I III. ti,
  llr liln I ,, "
  ,
  r.itnni limit
  Mni
  Minn nmmli t. "Ini I 111. !
  i" p nInnnil in .nil, tin ",.'' '''11'1'.1''Inilnl .It"! i I ,u; ,1.I .it., |",Si -, ,,1 jilt."jl' "IMIMt 1'' ,Itt,,,1 1 II. lllll II iii" :, .//.1'. ll.i,m I, '', 'i ii mulii I t.' i .I." ", ,n 'h.' jj.i. I I I I, ,.,'| ll. 4 I III! I' rl"n: :.
  .
  I intiil I mni I '' 1'h 1 tmli, "I I ",,,It'I",' I '
  it II I ii. ".II' 'nl' 'Mn ,hmltip'li l'i ''I, 01"I ttiil I 'Illllll 'ti| .lltl' I Kin'"till; lI'Mlhllll"lln I I .1.. li | it.. I 1,,. "il .1",1"I ; | ti I I. ii. 'Iii, I I II I. I I Ii iltI I : II I' :iii : :llluiI :: .,
  I in I ii.t, i H,. 01" I ii I .1 I Ilii) il./. "ii Sinn I, .
  l rnnHi'in" ml llnm .1, I Iln. ." .li ,ml ,nt, tn I tin i I Inm 'int 'd I ? .1l., 'I' ,I"I 'I .i iii'| |I', -.:.' ''
  t 1"11
  iit.i il Mm Ulf II I till I ilnulll, thi" I Ilnllil 'i t I "t. n. .". limn n Hi' "li | ..1.! <
  .1"1. .f I. ,, .
  nln, I'
  I .
  nl, tin I mnt,,, I. "in n "il lllliiIiI..L, | ill liln nnl, u 1'' I | ''C' ii t iI
  i | .i.ilii I '*|' n< ''i t t I' I Hi. "I' I lt.i, i m nn, ,Iml, Mn, |Ii l I ,I.: \ ,J I
  ... ,l"l, In III.onll.1. / ,1,1 ll; 'I..I t "t'l"i|1".0 ttl|. ".", |it l liiinl I I- ", ..1 I .? .1 t \ ii ..Mini' ,Itt 1,1|
  0. I II. Hnmi" ," |Its, u .i "Iiiitt lit''te ''i'I' I llnlil' it I ti t iiniilinn I i I I t l I ilnl, i L'l"tiln, ilinn, I iinlth t.. I I" tin ;' I. .1,11 |lii I'T ''' 1 ,
  "i. I lilll. l.i .
  tulf hnl '
  \ ltMlllllAl. t 'III 'in II Mn. 'hlliumi. ." Unit-' ln, ,,11'I"" "11 I ln| Hn d.. nl "Iml, |il.| u .n :10.. ,. il.t ..1. ulnn' -mill, ( "",11.I, | lnilliii i i.ill.rn ?j' I ,i I' "I I 'ii, ,ii .1 I .HI'' I 11",1( \ \' \ s'. \'\ \tttAv.

  Mi ,:. .1.,1.. I I I.n. MIA I 'l .,ink I' ,Illini Min I NM iillilltli" I lit hi, 5 .1...,.. 1.,1" ., ,ilti' M.i .n hn" .Ml mil' Im, I > Mni t'tini'l thillln' ll'li I,."' .Ii., IMIII',". \ \' \
  lilt' illii| | .i. i in ,Imi,", ,," him. ,, .1' ; '" I .i I' mil,' I 11.1' ,,<- I l..ji.. .. I Iln 1.1' I I i iii .',,,' I' ti, I ,,.
  MUM-I., Mi-, I I. M "It. ,,11 Mi-, \II.IMI| .,liilm. ilin' ,. I." ,ut. ,lint 1"1'1"1, / I 'lln/ I' I i 5' ii inn ll' "II.I I 1'/.1/
  -tillln, .
  ,n 'Him i MI i ii,ilhi "Ir .ill J "I II ,,, ,. fin I ii I"I ',"" i 'IIM, I ,
  F ii'i "tin, ill., uill tilKiiNiu ", tin, thu,1' I "''t '.mi I > MII I II
  > nl
  i siiiii1 .,",1 \ I lihnnnII I. ,11' "nn till nf." >MI .
  .
  ,,", Mi' .\inn-li' ? I urn,, Mi-, \ I ''''. "I. in.ilnlhirmi .I r.o I. I I" ,. I. /ll, IS I ,\\n ",
  "nnl-", 'mni, "I i ,hninli.il-, 'll.nm., | ,ill I, ll lllll. I 1" I 111 ,, I I I I. 1 I 1" n I..OXV :t'.Rickj.
  ittiil lllliirhinn ,I II" HIM I"Ml I I MM II III II, I I III /lhIII. I"I'"''' mni, M inn. titul I 'ttiZti!" 'ill'! ,II I t 'I Ml'
  ,1 I ii ,1 .
  I "
  "I I "f' '
  ,. | tatIIt'I ll-l I "" ,i.4i, tin nil, I.vi-nl, I tin i t.J))1'' I ii 1, II 1 t,
  .Tn.in.ilimi"? "I I IninImnn" ,1 I In, Mnnpln-I IIi ,\1111",01, 'Hn, i lil', nilh, "Iml" i .ti I 11"1"i" l '"I "I Ills', .ill.m,' itli.ii/ ,t 'Hmi uilli.. "" 'innn, inn, It i ilinli.hi. nnVi iliit Ml it m'''hil. t'i' I'M. '.l; I I !. r >. .. ", .1 Ii I I I.1
  t
  mli' ;'iminil' in" li iltt ,1 tmi, In ,, ,, ,llmMull, nnl liii- "ii-hull I 11 mn "i iml, imnItln'lin I it lillllnni., ,In.llMill t 'tin Hi "I' tin, Mil' .:. ..1, 'I', .' I I "
  i tin
  I.IIM.II-I,! "I I ,Mi-mi,, ; ,Ininl, 1. 'In MM. I ., ,in, .,. ",,11.', nl,' .1111' nn nn "it' / nut. mill 'IJUKV Ulll hiu, I In, 'lp"l 'IninniL 1.1..1 '' i il j "'. .. .1."l' I t Iii
  .
  ,' .11" 'nl':"il'., [. .\l, li.-Ill, ii'ilMk I ill, tin, Iliiillilii, 1, ,,' 'Ill I IIil: i '
  .
  t I Ii nml, ,. (
  s
  Ii | i II mil .
  1111111 "liliii in 1111 nut''1''" m' in" t 111111,111' nut, mnilui mi ,lit,01 'Himi, tint' L. 'im mn.' iln 5 1':1[ : t i "itij i.i I'

  ili'inl' I Iln I limml, ,tiihliun, ,In ,In in-tiiliMl" ." null In .n n inlnniii' m 1'i lutnli, nln, .n nn I, ,nm.,in !"111"1".1| > | 1 i h""II1'' .1.," I I tin ll lli/. ,"i. si lIilti; I i.I il tn| tin', it IISb .. I I.UMIIV, ; niil: '.\ ;

  t.. 'Li !Ii .'Hi ". .""I . I ,I. I .., IC'II' 'I. .,
  tin- nl,' nil .,,,1'1 I li, liii, ,In, "linn, will Itiniw tin : li.l tin lltll. 'n i I .' t : i .Ii, "ii' .I' "
  """" vi h nut Ininl" 'hnl 1'I., nnMilii ; nnni nl I l ii" I ii -MM :i. i .1"I lS m sit |I" '|Ill.! "1.1 mmi' I Imtt i''ti'I :
  .. I I.llll.I, .1 ,Illlll. Hlllllt. III' ,lilIli), I II-, 'III. plltlll I I" "I J" ;, ... "I.I I t'', t "--
  tli.. ,.. Jimll. tin, "milln, :HI., tin, | < I 11 II "
  I 'in idNil Hum'' nliln, |1'.11-MII nlm, m, -ill.I, i II.| ,. .1"! ml, m'hi. | i. Mit < t iiHi| I lli'Mii.lIn I ,. I' : ,
  -.-.- I lii, h lln't 1',1', I hi, i"n i milt .. i it i I Ii ni I ti i' ; ,! t I I., I.. l'II\f': '
  if.t, In l" II",1' ii"i il' "M 't.i",u"i ,is il n n, .t. I ,ih. 'In-i' pli HIM. mi 'I''l '11 I .,,, mill, i .II'L11. lll" """." ',.1 ,,, .." ,ii I", it , 1 .
  i .
  t.I. -, l"li.'i "" Im I ,sIt, .",,.I l | .iltli. I ill I .
  ,. t
  (1',11", I'' ,
  JIll' IIS I PMil! M I I' Itt." Ilki tin, ("HintIn. I lilt. .'Illllll, ,III, In. ,iln. I I'.iil: linl.nih,. / in lt,'t i tt., t 'ii, ii ,Illllllnll, nl litI| .|iIiitI| \'ht'i' I 'Illlilll' II ,, I is. l I.. it, lilil.i : "'-' I J'.l |I"iii.i I t ttil' 'II..IM, I :. |t. I K ii HI- .
  un.I Mi V
  lhi''IH I
  I,,.;. Imnnl. iilmiMt, ," 1 .il,nil, in II.. :-.itnim, ..,ih, pipiirnn' ip II,. v.i mil' \\.J, wlnnn" I'll-', 'MI":ilMiu' I Inm : "I' .1 l I",I't. \ ,i I\'',' fU4lb1.I I .. I
  i .
  plih t ml nil "'ii'/illi, ,i' limn 'hi .n lIt.. II n,. lit.' I :. I III...,. "1 ii '>!' ,Illll,,i l III ,111'It"t 1"1.' .', ." It I lfl .' I I*. t I 'I I. II I I. I k,
  I. \l\l
  ,,, .
  1
  in nnii" | holing( dir Iln, ,mull,, ..m t IttI.I.| "''Ii'IIM nml, li t nun ml i Inlilfi,, it ll tM'li" nnl' ,.nM ; iii. i I .1'i I i I i I I Mi .I.I 'I'' i .

  /....,, nli.li, II III.I m Imn "..,,1.. "n ill Ml liii.. ,011"' ''I "i hunt''Im'i' ., I ,In,. Hi i, ih, I in ,nh i.1 I ImiMl "t.t Hum,, "I im t nn Iln, I Ini' lilt mil I lln\' in' I miliiiiiiillm 1 l"il'! il. i tttiiii i '" ..01"1, ; il. ii i!..u.ililt .mliim, M I I. '' ,h Mill'v t I I.I.".III i ".'i. 'n ,ii ., ,I Ill). ." "i .;. I i .... '.."," ', 'I '- I, 'it "' '" 'nl "I! I'l
  Ill .1 {I" < I "
  II' it'Ml' Iii ,li | / tint uillmu,,, .mil, I unlitIm I.I. .,"ml,.. i t nn tin' "i I.. 'ili'' .I 1.1.. t II ?! | ," ', I I I' \. I. ,, J" iii ., .
  .\ I 1. tunI, IMI, V ll tin t I tin. ." Mi. .n-. i>. J lull, up ,! III liii| ""hi.11 i'I i ,it, n. inimiIn I hII"iii u I'l- I I.. ill ", i I Ii., rt... I I. i .I. t ii 'tt Ii ..il"tI i .- '
  ,, I ,,. .. .. .. .. ii i Imn': I 1.n tin nn innl si. iltl"' "it il" iml' I I. I li ,. ,I , | ',' : I
  h.nn. Mull I VI" Ml I I. "In' m i iil.i I iliir.illli.tllt I i ::4 i : i im t nm", .iitinni, tin ilnMli .. : : ,; ; : ; '' : I : I I'tl
  .1" .\lili, Ni I'lll- I ii4I hll ml, Hum.. ill"' .\ Him "' "i i..'i.i.t' ,1,4, ,: .:.:i.: :,in, 11 i -,!| 11\\\11
  -- mini t-lnp I'lu' i I :,,,1'I 'tun, i iI ',, ,CM mi' t in "i il ,Iln. ,, ,tI.ii ii I i" i m. l iii I lt'i'IiI., ,j tl '
  I nlm. .
  I n | ,t ,mi, VVimllinrt .Im, |I.,IMI t | ml,,I. null .t t ."1(" i mi H : Hn Illilil 'ini itinlii -'I, I. "'" ,iitllilit|' 1"I "Ii I ,l i iitiiit..lt, .,unI nnni 'Ill tin :" ". I I linn t 1.1'I| I .> ,'., i ." .i' i!'''I. .1 ,iii, ,li.ii,. ,. ... 'II I-l I I I" Ii ,".1. tllllll' !:. 1,1, ,',11 ,1,1,1' II .
  .1. i I" '
  Hit.ilimi I I "I I
  "
  | 1 0" I 1,1111'| |
  I.II""t' m II |
  I |
  -11.1, '1,1'"I lull" ,'I I ,, ,Inn.,, ,n" i it.itit'i''lk'i1tit" ; ', Hn | .. I I III' 'Il l liii K1
  1.1""I."lt"HI tin iv "iin iiL ti I"j mn t m i i"|111.11'[ | I ,nun in'"'! "I I "Iln" 'in ti.,, '1. II i M ', ,;t' i i I' .1.1 i t'' "1,11I j
  '.'." ';,II'I ,. ..im.Ililn "I ...11; I ''. II nml I |m .Imlinnl ul l II t. '"i ni.l "Inn, I 1,111,11 i Hi, t 'It' .j. I' d' I' : : I | .
  | i 1 Iil ,
  "1111"I i i 'till,, ,tin' :.Niii i 1111'i H'nppl. iii, I."Ih'1111,11"I 5% iii.tii! I llnv nil" Ml ri I I" | II. Mir, iii.it 'o\'il.\\:.
  ialiiml,, mil. .. .Il. :PI' ,, il i't. "I I ,1.1 .,,1""I.tik., tin ., ,' .. .. ,
  "i ". 0. iirlnn. 'I'miml" tiItt' ,ii I I. i I ill m.jr IIL.II,! 'I' Ii i''i".i'| I li .>" ilnl I .1 I ,' ,,"l 1,1 .
  ,ul *'n."" :Ifl .I.il..1. '". I bh'|,l :'H .- 'i... pmiinl-" ,Inlil, ? .. ,ill". tin nun iiiimnitil' t I l.minilm ,111.1 :- l 11,1-| ( | 'IIIvltn.' :: liilH'l I III'ir, .1111 tjii'I". | ,. ;'it, ...t i'" >l I I., I ,. .. ".I,III- : |lls I .I'/.I"'h.' I, | | |1,1,115 l ||| ,!'I I |iii .1:. 1,1i ,, i
  'Inn tin I.
  I" t 1m mli 'I-. nml' < nt' .ill It .h" .
  mini, ', xi-ii'r11! : %II I ii I nl Iln miliuiiiL' tin mutil" ,1111 ..111' I |t'ii." < >I' i''l'. i v o I .li ''I ,', ,,.,1 iitohi, !, "'- \

  .1 Mili,iMM. I I.il'.' I "It .' "Ilin I I Inpli' Ilnl .11.., "II. ". ,iiiit" i .i ...1.10. Hull\ tin, .v i HIM ,1 I .Innii' ; tin .111 n, iii', I"" ,I "i iIn -i,, m 11 "ii, .'IIM"n"in,. ,nl i' (1'1' IM l I' i.tttli' 'ii' I I" ..\VI" I' l H", "I, .I I ,I -.tl" .iIi I,I' "I.'"!;,'1 : i l 1: < r I l > | MI\II I q| | f cs F

  .hip h.IH ,tiiki,, it Irmn" Ihii- Ilii' i itI ,Ip' i iii tin. n t.'" "n "lint' t i 'tiiit 'I', lull I t ," mm I I. il .1 ",
  purl inn i tin' I 1.01 'llll' 1" 1,1" ,| I. | 1.0. i .1 5 1\ 'in''' ,i it I .. t '
  i.sii I i.iii 'Ii 11 .ilI '' II .1' I "I IGo .1 I' 'I, tiinii, | |Ii :, i'hi? i
  --.- Ittil InMi, -t 1 ,. :. j
  I III"1 .,llli I "
  II .
  I | Illlll' .ii..i I I I i "hl.II""I"'I'1 | ''lit t tHi "
  1 I ',1" It.tii'i, \\i ill,,,, ,,I i 'i.inl.t ill Ml lit" Illi" : i , ,. ii ',. I IiI I q, I M.I I ; I I I : \t< III.I' 1
  in .11' I 1.111' i i null m", Imli' it, I In,. t.iiis ,1111' 'hr"l. I "I I .1.1! ii.. ,i, I ,n M i tit.I'. I ,I I ,t. ." I j 1 I., t li' \ .:. .W( 'I.:

  ,,'mn...limit. uln. hniuitMi I tin. "111i11 I MII t "- 'Im 1"\1" I "n. IM I ,lln,, "piinml| | ,nnl I I." 'mil'" ,itjl.i.i, I l .' t,10! ill,1.1 1 ,I. I t 'III St .Itt' l I '1'' I "" I I.", .. i. l .1 I nl,, ,, i t ., ,.1 ,m, II" i ,1,1. ,l i n 1 i I I j I. Ii I I I ''tl.t'.It' III. /
  ,Ititl, it, .,,i ,III! ,Ill, "IM 'III ,till, Hilil' I .. IIIiinI ,, "
  | w | .10,1. 1,1,1 1"1"I I'l" Il ., I I In J
  .
  .1" nn tnilii, |inliln, Mini r-hi) 'knimImn, I.i I k i )p.i I 1. '. N .ml.". Il.itti.i. ,,. I.ill.in' .it l I. ".11 I MII. it I II I Ii "il,,,, -.1, "l'i"I' I .ill'" N. ,,ilh "" 'ii I I inn .111., ,It .1, I. ,inn.. I. J".1"' "Ii''li.'i' I ..ii't| i '. t i- .II,. 1 I .I.,il't... ., ,.. i ,, 1" ,.i ,.1.

  limn. Min, I I. II. tl III".''' ,.",, ,.,,it. Iln' InippiIm l I. .In I ,in I ,inn ,,nii.llnr', "h'."nlm 1, \ t n tut" .. I I. ( ,III II. "I 111"\" \' II.u i'll't', l .t. l.i | ., .. o il.it t ,, ,i, lln, ii. .' n i. I. ,i" I r' ,, :, 'a:;' i: ::" I.:' 'I' 11': j

  nlti "I I .inil.m, .' si 'lt. I"""j liil I ..it )liutiii.: Ih',' Mi iil.i I S ..IA in i nl lluii' !i -M. ti", ". I mi "I' .1,1, I 'I M ii I .I'll I ., ,,: .
  Inn, IiiY n .
  ( t '11. I In ,iii.iiit..i, ,1 I I i 'h" i i \ m ,11111' 1.,10 i I ., ""IL'" ''' ', '.. "," VtII, ill I t 'It, I .,,1"t 1
  I""h.' ," .\ t nti, l In l in'11.1} ; llnlil) UcIIIIM I Kit "Imiiml, 11 'liil ., i I III"l lit' I, i l"lli'|' ,' I'tl I "II., | .Infill |11""j," I I I ,llih II M.I i i \- I .,1.i ,II ,,., ','i,1 "'i. ," ,,," ,. I,, t, 'I' 11"" ll'itl'11, I :. .1, .
  inn ,
  mum i 'limn' uhn, l'i .
  iI." I", I In, ."ml) Intiilnl" i i.pn i i.iII.*. ttlin I, hu\i i ii mil' I til I ili'.n .nnl lit, "..'III'! ;niiii| | >i"l, I .. .-. 'h 'II'I S \ ''I ., ,i' .. .
  inn MM '". ,,11.1"1 ill/ limn tt ,I. .
  ,liiiilliliil, uilli, tin pi .tI. nil) I"I In, ,,int 110 Kmilm nilli I ,: .I| 'HIM ,* l .nnl iilll \ ."nllnili' '' Ui It' I n'nlni" 'inn i nil' & un/i- It'. \ I ili' I_
  ; I miliili, i .,in,, hmi, \II,,'it *-. ..111. !) "t nni i. K ni 'nn l'i, III.I.IMI' I in. I' ..,
  is Iii, It I Iln. t inn I i ,11..11"l 'm llii' i ." Mini, I Until' t l.m| i',11 ,11 i ..111I1'1) '''im .1 II,, III, I nun, .in N.,1 Ni.il I I I it 11 I I I I'l" s |I" | IS I IIM I I I M" i \ I. .

  ,mil ,Intiilnl, llmiin., Mmitn, ,i III" ,n. II |ili| .IMIH' ,| 1I.I In.. n Ilii' 'puiph nl 5 IMM-"II:;, | | '.ii." Ii'' 'tin "th, i I 1". ,n 1' .n" I ",null.'I nnl, lili\, MI" i It"5 i i iI. \\ .n, .1 "ii IMI" .M t :Ni,1.1.n IMI .I i t 111'I I 11 i Ii''t., : iiitt'i'Jcilb; ( But t t and Shoe ;

  Iii II I I. ,i.it. II |iiipnliiti it Inmm. it I tin In.. I l'ili/uii tin: I. "iMi.ti"i nppinptii; !! I In.in t tn tin > lu I l"llln .. IMII t u,, .Miiiiiii' ."iiiniii .\ ".""" HIM, i i l\"I', VIM "| ,lit.I i'I.ll, ,1.11 I III' II, "j.I I ,i'l 1, I :" j"'IIII'ldlh! DelJltment

  iillln, ,,' t"h' ? II I Iln.. ,IIIM.IMII, I 1 l.ii.n.l'; inli, I -MI i mil I I'll"'It iln. ili-tmh' \ : :.1. .1 _.
  e.l. i M Imnn, nl mli,' 'HIKI',tn, I imni in, I inilli, ,,,,, "1.1, nimnn | ,,"Illlll.I,, .'' 1'.1., tlili I till 'Ii" I.i. nm" < (I. : :: I'' :t
  I 11..1'. ,,tI I It in '| 1'11' ( Kit,I ,I'l ''III. ,,,, ". ,, i ,li, 'I I .itt'i- III. '" "I'M', .' ;
  n lintimiiliHint, $ In 'uil,'Un/ lill.il I ,1..1.I t ,, In; 1'inin; / i l .1 tn i''il' 'in ." ,,1..1 hnlli .; ,,, "'I "
  li., ii.l,0 I Ihl"" tin.' 1.1"1, .I Iln 'i-l l\ ti lIt't t ttit Iji. it, it I Illllll: III 1111 Ml .Iin F'o"I,1) .i .I. ,n" I II .1" 'I' I ." 11/1 -
  plllii It -tilitili, it "", I'f lilt ln.nl' II.Ill,. ill llll' "I up .iml, -IIMUI.I i 'In 'Iii ''II, "n ,iln I ,linniil', ,. lii 'iii"l i llnm-ni'l, I"' .1 I -I".iltmnil, : I .
  i |I"' 'in n |""tnnl "ilnIi linn, .nnl, tin in.lnl-' l II! npp. n' .Mill" I I '' '''\ 'I'' 111 I: II I .1, ,. I , ', <

  t-"Io'. .... /. '/. .,iml i lull.nh. .list i.it 'mill,u t 'liilnili, ,ii .1. /ii.ii. I t mil i ml'" 11 t' \ 'mi .ilmil'li' i 'Hi' h. l Ip "lIM -.. I.."... .. ."..,.d..".:. "... .. .. .......'.,. ". ... ... ,... .... "" .. "".. -- -.. .I '. 5 '. I ,ii. .I :,,

  I 1 liiii, i t Mm" \11111.-i -*. /Hi-"iniii' ," ul. lIt. Llimlinm .1,1.,, ., I lln' .i i ilnhiiimi/', ,, nl I \In. h m" "ni i >i,.'tnli i i nun in iillrMit'lm'; Innii" in 'isii''t' ''.1. 5 mil, ""I'I' o".I"I'i'! ,, "o i 11"1'1',1.,1'I l, 1 | 'iti '' .. I 1:1":< il's I .
  tin ;M, i. i |1'5 i ilimi ''Mill, """ siiiniiirii. I ; |, i II ni 01 I ,r ni, .1,1.,1, I iii.' | i milltlllll .
  1/. i N. IIIMO lilt Miini.pinil.' ) 'IIM' ttilli I lli.it, 'mil, i mi.mill: "Inr .11''"''' .I..tin. tin, till ih "I'' In. 1.1. s 0 I. Unr i.i I '.i.I i. I I, j I" "i "limn" .nn i i ili I ,
  ml. l lit, 1,1', l h" "ii,,< .ii I Iln\, I "im i ,1,1 I I .A ,Illll.,ill. Al t Ill "'..111 h"," Hi,. \ :11/rli nl'l i."" J

  "pupil m u ,iiin_ I"lI1hlll: I'-Hi'' "I, ii 'hn li 'Hit' m, 1.1 i s Mn" -.nth, ..ilitlli i I, hum" .inlnitiriln, HIM Ii I Ii i In, .i .1 i 1" pill. I .I tin In ;nli, ,u"nil i 1,1| l .| :'',i.il.i: .. ,

  linlnit, "i nli' 'nun, ,inlilrirmi,, il l I. ,Inl,, I. i.. ,ml, ,.ni : i 54 It.. ,in nil II. null mh intltiniiiiil/ i t mnniii /., ii. .1. 'I hit II,. |I"I' ''I""I'| nn II 11",11' ,iki'ii i (ill, ii ill '.1/llllKlll I'l "ittIii'i") 1 1I ,0 .

  1 I -llll' 'ihink, tin...H' I IImpi' -'Impi' limn, iln. hum, I Hi'I I in Inn In I iiiiti i 1'11"10"I i t. I iln, Iln "n I i .1 I ilnl, I i li 1"1. "liilin'Jltll.' thliiitrlinnlIln 1 I In, S iiii, ,,tti I Ullll, 'tilts' Itl''lI|| IIIHII, 'I"liil' mi' III' I ) i il| "

  t-. li.pi, limn' ii HhmI I i"lop 'in 'tin' \\ tnl I I limn I .limn, m N ...ilh, l I. | ,' "Unlit. .", I "iim "Ilt i"III\\ "ii 'mi" t it I' I 1'. .i"l.. t'. ill;",MI hill ,IM i "in i.' I. i. ,

  'tin, I It lull i.l'. I liii.. I'l".null.. Ml', 'Imp.timn ,llii.. .li.lltnl I \ ,li ,nlm: ptpi i 'in l I.M.I' n I I lIt'I. i n ..u I''. I Ii, Inn tin. ,n ,I" '11'11.0"1"1"" | "'.1 Iln I'l'tuin "I, ,,n,,01 I I li, .in, NI!,.,it' ,I M. 'II' 1 t. ..i It Ii',on' i nth in,. i ivth 't)1' ; ) )

  ,,10, I l.n I ll ii II..,,., I Ilii i llll I ,.I. I I." I ,, I III. " 1"11' ill
  ii nn < i 1.01 :-In, niltin ii is K tilmlii i ''' "imp.,nln. "itiiI!I i'ii'i ,. "i.ll; i I i I J" it, I'I.! tilt i li i M itl
  Iiiilii; il iiniininla|', Im' Iln. I'l.-Mihln, t. I". hunt Hnlliiltnn : '
  .
  'pi, I I nun.ilinn, ni'h" '" tin Inilliinli, it, )It', ,' ''t.l It l I ,III l1m 't I' ;
  ,, "I".' lit 'mm'rm t I hi' |1i Iii.., 111,,ml tliln.limii ,' ,. I t innliintm il. 1 \ li |10. (. "III I I I V I r

  ,i .. ,itiltui"L i. \.iI.i tli 11 If jl,.i -.i ,nnni,, "I, .Ih.Mi.i.Hi l Im M mini' ill I "lln. Is lIt' 11I1 "''I| tin' :;unnl\ ,1-1| I II \ Imn. I,,n, linn' I..it, i,nil ,liilmi, ." i'ltl nm .1 I ,.011 i ,,.1, I .0'.1.11'I i I h, .t. i ii i'd., .1 i I'' ., ii I "'I'' ''d'. ." I "

  : ,. 'II"I nm i. 1111 I In. ,Im,' I liv ''li "' Illtii--t "'s 1.1 I iln, 1 r "h .ntmi'i, ill*' u Id. '. I ill'' d', nt I "h ,
  nun i iln I In, Iii
  pi | "lii'' iis' |lisIf 10. ,nl.i i iii 1..1, .I !Ii' "n \.1 IIM m,.1 I in'' I :n Im "11.1' IIi I-. 'lll "lltl" 54| (II I, ,
  tin ,h.iiilli. unit Min nnni. 'thin, iihi-n', ,li,( n.i-lil .MI t I iI.ti'i l "I ," "i ', mi iiI i ,
  iln", I nnm' I- .i i ilnil i I. "1'''n It.oI..h... m. \\'iliniiitllnit ": IIM "il i ::0. |," 11'\/111\/ III In, ,1", 'mill' ", 01 li, 1" ". iit nili, "pull ''I|, ,l.iililit.t it, Mini innll't" .I .mniifli.liln I 1'' \ I I.' jill, I 0..Hut.1.I i il i ii"l I I in in,. l il' 'I' ill H.- > !I I i\ii.I .Ule) ){ i" I mi; MO# i'iiIi ',

  :: '' Ini: ttmilit;'id :nnmitln: ':': : ulntlr.I:, : ,1.1 1.1111 i :nl:I I Iiii.1i.' : -.*, nn. (dli, Mum t t. nl I imliitiii; ,ni'iiilni, ,. "id, 5 n i in i in,"I Imli, 'III'1' "ll suit Ulll, milt\. lilnitiii I M ,1, .. I ., |1.I'"d"i | i ,: i .I li "tt.t l t i 'I"' !Ii
  i nil., it in-.li' I Hi ,I IM n ,., kiniti < itliitlniAnil 'pi. "''H '111(1111' Inli,
  I. ,
  ... '. iilj tin ui'illh 'I"i I" SI'Ii 1 1 d. \ ltI'ItiiIIt, ,,,' .iii.l .1 h Vt. 1' 'mn .J.,,,
  lit. ,I. .I" .thi mull' .I "I ulmli -i i it 'n inith R.PETTEO&CO. iij
  ,, -mil punlIs tin
  till I tin (
  \i I. II uiii-imin "mil im, 'II, tnlr.r I pM.pl. i 'l 'Ilnl' in$l |I. .
  I
  \ ; 'I t'
  m,, I" I... til..nlilr. ll-ln, I Mull" I .. I 1 IMH 1 "I. ::1 i 'inn I I. I'l 1 lit 5,51,1,1 I tin tut Ini., I 'ni i itt l L ", ..1. in., n i l. .| |1",, ,,, | |
  ; ,Ii. Nninli. lit. i Inntnini iiinim' nl, lln .nlhmt, / |II., ilipnti'l \ ; "nnni nmlt'liritn ; I I".ol"d I' "I' .i.; ." |be
  imlhiiutntnl 1.1
  .. "
  \11,1 It, till itiTi''t| | '. (llti,,, III. : 'I' ;
  j I .. I. 11,1.- ih* ,mil' .,iln it I it- I I. .tin' mm". \ | 'I I 1.01| ''I .,,,?, ,. ., in i I. '
  I. ., .Mlitll I I :ts\ihni 4 .l"ltnil"li. I 'ipnti'n' pint'liitiiiiiimf'i" .1. u limit' II, III' i ,i I I Iln I limtlili' I I 1'1"1",1"1' |
  In I Iglil." ulnl 'mn 'nun. 11"1 P ll-i, 'In ,tin, mill' i 'I unin ivr, 'hitt Inunnn "ln.I 'A ,1. 'II i "ti> il' I I. 'imi'i tin t .. '. .

  lit tutu i In)1'nr ,Im' i-nnn,. .1. inli,I ,In "Im,. ",,, 'li' ti.il'll'.l II,. ,Im.. mnn, i "I' tin' "1.1 1"\0. ,imnnil" MUM' iliniitt\ ( iiiini,, I IIM t tin nli'ti I. nth | m11 'inn i ,t 1''In |I|-l'! ii!, lim'ltM' li ,: "ll t", i \ ,'. \H v' \' '
  I\
  | VV\V'
  .. .-..- Mn,, llm I Unit tilinhn I ., .."mllv. < ..'in I In I -I I nl lIlt h, ]1..1.| ill", l I it l'ii' I i' \ V.S\ 1 I II
  M "
  i .Iml, l I'> pn' ill i ii'iii l 0 l..Hi: nniii nl' |iii .uilli, ,., t I' ./ ; "; \
  1111"i 1 r nm'". "1'nmiin, 1i
  \ 1'iti- Uik'l.tIlii'
  M I i M.iininii
  I I .
  I IiI ill 1""IIIt.i", ,., ih, ( mi Illnll..11,. Iln" I HI nMini I t It I lllll
  nl 'i .1
  l/i mil I .tin, I. ',,' ''h..1 'I i
  '' '' mt 1 -
  ? nl Ililii l.
  iln% S lul,
  .' in "tin.1 I llnil lIt.. "ippnil' innli, 'in mil :11"1'1 11' .mil' iv ,i- ,
  nhiMiilnnpl"' ', '' 'Imli. ."Inn, I I"I ..-in Ni tt \ .iii .iii.I I hit, 1'1'' i nn it I -'t I III' U 1 ,. '\ HEW .
  it .i I I | I I I <
  I 11 i.I I "In., .\ t I'l, niilii. I H'l.v\ ulll. i M',1I1t 'iii ".miniumilnili 1,1 .111111.I /I': 1,11" UIIIDltl' 111' I. III I I. III I I I I I I 5 ,", ,.. CLOTHING EMPORIUM.
  'Ilin. 'inl'iti', .it .v ami, niiliulnl, ,, 'mh' i idn I iti. utihlln lit mil\ I "i i '/," ii "'."' "". .III"I its ll ,Ii"II I til.,It' ,ill Ii''.' .h ,till t I t.l" I .'
  .
  1111.1 I I" '" 'Iii'11'' ,liimhl, 'Im 1 mil I inpiiluiiri ,, ,, Mil I i I Illlll' I i till ., .
  I" [i' V "I'l "ll I Ml, ; "I t l II J.
  ML'htnl, tits" ttii-t .Iml\ '-4'- BURKHIM
  i II mi.
  mihi,
  tnihi, '" '
  \ I '"tI I IN < "li'MM. lit. mn' ,hli I ..liiml.iiliil I npliiliiliilmn "II" .
  in .tlnnl tin' u In "h hit I IniMiini KHUN I 11,1., M inliitnIt FO) Ml.t' H W Uuixls ,
  list
  (CI l ,It \. limiii i Unit Iln hnlmi' .linn. ,,1111.1% Iii| it iinniil' nl, Mlnl.'l. \ "II 'ttti1t't' l \t .i. In" 1 Iii .I lh. ,n," "u 'it I I il I n" t np! 55i \I I 'l
  "I / ,, kiltin I InMs u
  .. 'itil ,mililiMiini ) uhn Sti| .
  Iln. 'I tli .. In | M.im.limnii I ,I. ,I. ,. MM IMIMIIII.. 'I! 1..1"\ ;tii.l i M I iIti i ,",11' I Mi I"" !It'i ,1",1"I i "m, II'" .1, I. II 'ii', .
  III till '
  ,
  Inking" l.'MMiti ttilli
  ; pIn itt ii" i nli I 11 11111..1. liii. 111I1.\111.1.| .1 IIM milltliniiMitnl ,
  .
  smilln, ,Innh, l"l' 'i i .i '. mi li"l. "" "Inn I
  lln lull ,
  tn l-m tS it 11,1.111. nl i
  1'11'1'1.,1.' III| nlmli,; .inin In. ih ti.I.iI| | I l.i i II| ,Il. i 'in tm Hi l.l5i MIn i',.HIII-II tint II.. I 'it 1liI', till II S 1. -
  4 m. nintl -
  1 .n t- Illlll' TIJM' :
  lidlu .1 ,
  .ill I hi .,,10 l ili-li, 'pnl i I In lln tiiiliit,' 1, !I..I) '.,,, i ,,, (tt .1.1 ) IM 'ui IM.AOfc !
  'tinlllt.in" nl ,lh > nn H..I. IIIIL, <
  .
  tiiiit, ,Ml, .I"I I'n, ,nlnit' I I'm' l '' tutu ,Iii. I nmlt,. hi. t I ii, .

  Hilt' ,mli,, I il In. linn' Inilli ,Inl'lt'imx. tutu, 1111"_" .11 I Inpl'iniii nlm i ("in' hi luuliut, lln, m, 'I lint. IMII mn' ,hilue .. .I lii il'n it''ti.i"I i'I.'itl"u| .', "n il'liii 1 In, ,it pin. llm, i.l\I I 'il i up.i, )tIIIt.i ""j., hi,-ill,1. ,\ l ii,I ,ui.I. ,\"n, 11',10' ,i ,,i,"I ill i | .1"I n 1 1I 'I I "' ',;. .:I : I .:. "" I"I > ', I jioNaiil t (t o oA ls k DBrsu !

  .1 II
  ,, 'in inniTi ,llnil mi'pitr.1' timl ninth I,. ill 1' I I- .1 "llcn"1! |pit. -, ,llir l.lllilmv muni.' .
  I i 1.lhll.lI.. I .. nil, .urn ill lie mit'11'i minipii .' nlil 1 j. iniiii'km' s ..,|iii| h.iti ili'm'iiiipliiiiiltiiui-t. "
  .,il l Inn ,lii tin i lit .il" i ill l ill i limn' v \ :
  1 jiililn" mi' iv .i; ,iml 1.1 M, I 'II.ill'h"; / i'. I It.I mil Ink' *iiMn| ... .1111.,, ipi.1,1 .t nl : UASTINOM( ; :,

  i tinimr. liiliiiin imn in.I II ,' .'. .11'.1" tint. ,lln,i' "i/il/ In tm ,11"1" I IM hill, ,mil, 1:11'1, ..i hi .,nil, "n. m tin, .1",1. Imltiilmlli --.- I .ti 'It. u' t FESH?

  mn t I1 MI 'I.. Inn' nml ,ni", ilti In 'tin, ,' ltlIi, ,, i'd 'ml" I .mn, ,Im,' mil, ,pi'nlI \ ll.ll., I', V ARRIVAL
  lit ilnni' II \
  \\Hli,' -in him .lti" \ I I ill MIII;, nml,, I ttiil' li.l-,; ii m I i il,. "I'ln l Iml I \In < I. I 1'I | | | ,I''t II. I III.. ,i'.ii'i!) .tin V.ui Out! < Vtuii"| .
  )ill 1'' I'.III Mill. I" 11.,1, I"i llll ,,",01) C'"t.o 1.1\ .li.I,1 'm M"'"' ; "I\'I";, in, I
  nmilnillhmini n in' tillim .
  "I I
  ,11I".1, ,hi llll illlllllllll "I. .i II Mil l '11,11, ', Ulll. i Inippt ii'lnnl,. nl, JIMII I ,.nln, In,, Mip illinium ., MiiUmi i nIi 1.1 IMUISI i i |in|, F

  i Mli'II.,imnn; nl tiiiinnl" I Ill'' ,in. In .1'i nmpl, ,'iiIK .ilih. ,in n"'. tint I. I Ilnni, nml uhnli. .tin lit' I nl ttnlntl 'ulnl\ nlil in",,"_ ttiI. I|ilmlll'"IUllll "m'In 1 I i."Inn S iiijtli, I. iii, 'A.lil| lIlt, I llh '

  II...- i nllili, pnni l mn ill -II") Ui i. in nn 1"1\1'\ i tllnct hl""h.11', ',, lllll'll, |I"1 "till'C:>l lmm .m i\ i u ul in i .t i .tit" Mm ,,1 n "il', i I. ui. 1 l IJ liMMMVs) : ; ; G'roceris.

  .-.- I", 11.nlI' i I.Hi. .,' II. iiIi.i I I... in n ii i I il' si,. ,li'i.ils., ) ,, '. .' 'h. .inirntUiiil I'll'I i itillitil, mUTt' ilium. : .n-.i'. mi 1 ill. nsa'. ,lit ,i.m it ,ti.,1| 'n ''H' ""IN I I )
  I III.I I lii llilti'I'' i'i'ii" I I ." t I "ii' ,I' ,
  \ Nlil, 1 I.ISI III, III, -.I"1., | nnllM' |ill nm il. ui put/ mn. hmim-. Mini uhn ,tlhi-i' ,.i liiiii "M' .1 1''I'tII'a hiimi, i Hn h in i i l. Ti m, h '" |ii tI'i, T'
  lit
  .Iln", snnihi. in' ,i- lilt, Mn 'mihiiit 1 5ttlilli .. I. I\.I''liii' ,ii I ,' II"g 11I"II''r 11" At llr. Olll' 'i 1,111,1, I I llll.
  1"1") nitlini, '
  .tn: 111.111"1; tin ,itillili. .. .Mntilnl. uliiiiMi' iln -1 j. In ii! iln NH 'HIM'lit n.nm mil, '!'i t u n I/I .i. i.t |.10.ll' ( k'it, i' "I "ii," .1, 1 1.0, ""I ; '"""'' :1; tin i I 'nln' til lln .li "111011.1 I \ iii lull Imi.I 'itt, m I \ I''IH',

  I tl.i'11 inttlnli' |Iii. ;:n. at' ittlllliliilil l\nn-| I .. tin[II\'l : ,i- \ 'liti limn hl.s'si. Urn' III .M 1t iiiiinni' .1".1".. I''. ,I. .1", I I". .., I 'I;. ." ,.. "'"I'''' lIt. ,Inn Him" ii. ril" tin, .iiii.ini' impiii-' ,,111, ul J:

  i ...11111"' Iln. th it ,i-linn' iiSil t Iml .till/ .ilitt ii, Ii t ,III. "..11'1'1' i 5 ., "I'" EU.BRAOFORDJR.
  l- lti. ,c-1 1 ili.nl. 'In nl \-liiu, IMIllliinlnl I 'in lit ii ii..i /uiI .h.I\I; l Iitt iiitiltiil| "111I",11110 t.i ni-nii. i''. I nnl tnppilie '

  I Iillln. ilmi, I Ilk.! l i Stil"I. in, luiuiin Ii I I I'I i'l, lln. "pi-l 1 ,mil,, .1 .ililnl' In. tli", \tlnu. .1.| | 'lit 1" ltisii" "I 11,," ''I'' ""'IIIi1, .''III'\' : "t" -- -- i

  "I tin ,it I ll In'. i un 1.1' "llnm, -,), I | tI-1'I itil; ...10 t" I iti..i tt I"I ,tli I RlIO1L :
  nthiiu.it ', OF
  '
  1 I Id 'Inmm ili-nm..ml "llm minti. In.nut i .,in |1. .ti 4lln i u .is-iinl i 111'mn In isilil.!) III..1.11 .in i imii 'I.I-.I .mil j I H., I. I iil, 11"11" ItI'" titi.iii'i./ ,,' ",1110.,1, i-it.t' ur u XBSSOWS 'I I \t Kl.l; 1,1 I | UllfcEsE I

  I Ituii 'MIIIII 111'11111 i ilmns mil! li.in-mii, "., | ,,1.11\'I, \ il I I"'wl 1nnl liil-n lil : \\ 1111.1 Itl'' I .1,1, "1..1' Ill' I" "I.t.l.. till_ ,i.l I I % ti .
  | : '
  linnmil,, I 111'1. In 1 ut. In If- l'ii'' i in" i tteiii'is\ "I i-hi, it -'t.ttt i ..i 5 I I, :* .& 'iM i
  ,, tl..111 t Hi t ilimi-In-i, .ilmnI'mI -. Iml Ih.II ,nnn I till mi In in l pii I mil .I.ql. nutu 10 M.I'r
  ;' |liii,, null till. h.nii-l :' I mill, IIhll".IIt.!, nnl ill h.'lil, Iln Imn I S I I I s II I < I tt'l'IMINU I ,
  "' '-111..1 uliili' i l.ilkm.I -. 1.1- I 'Ininilli',ill Mill I limit.l liiulit "liii Ill : I In'' 1.1. Ij {
  ,I .
  ,' nl' tiii'si t I ,\ I .
  liilit.ilimil. nlm nnp ( ut-laliiit I I V
  .i' I .Hn .
  ; nn i I nh" HI, tlu'ii' j ; II"I'J. "
  \pni-- in i i.i '11",1 Mn I niliin' 1. ,nnl, ill .mliHit*. 'in-uit( I I111 Ii Iln i I in.tli i I I' "I' I 1,1,1.I -
  it 'lull, tllI'.1..'hm- il limin | u. iinii" 'm iiuiiit ( i.hl"1 lli'itillt,! 5 .\1\1. 51 I I. .
  'l.MII, iin .1 III ill N. I i IE;
  i ii I till- '" linn 'Ul In. mil t '". < 'Im ill" in'.llim. t I I .\ t t& I l : ( H (COK.VM'N :
  \\ IlIh' Inllt., ulll ,m.l' In mil. Ii plm.nl null (In.111 ,- I 1' i ,1"11-.1 'II'' -ii m- itlil,|| i,, II a t r t'S. II f IC ( ,

  .in::' mi. ttl lull II i. ii- "... .1 u ,Hnin! 'i i. ( 'nIl,: \\i hmi" il"hI.|| .In i-liiM' mn' "4 ,ih mli nl" I t.iii' j'I Ititplln\ I 1"1 I it .\--Miilih, HI :I IIIIB.I tMtllui" S I I ,,\ "I I 1.1. 1.\ II'o 1.\ |"|
  ., 'In 10"1', iS I I I 1.\ II I I" I it I ,\ .E.
  Ullll- ,MM Illlll, 11- I IK
  t 'IIM I ,llMII" li.Mill. t it," .n "hn'M mi lit, nnh tin... "ili.i\. I .
  11.1. i 5i.ii i iu II \i|, .ill' I S S. I 1.\ I .' .. I I. ,
  liflhl, 'Hi.nt' ..Iill"I\ i i- piiiim, hull, ; hi I, 1'1'1'' ""II.d"r" 1 ii I I t IIt I I. I, I'
  i.ii. i
  (ti.r ,Iln. .i lillli, i \I Il.l, i. ...'iitti.ifl-.i.II. I Iii. ? inh .iml '. n I..11..vim./ In .'m ilnl' ilvniin.1' pin| I ii .' '. 'tI. 1,1| iMiiifiiiil' ill| I ,p| i*> 'nil 1111,1.. .Hi luu \ 1.\' I I' I (' .\ I : I'' ",ii I''I\ III( MM :, II.HSIK; ; i il '

  ill...nl In .nl" itili-. nn. tin in" lint n hn iup..ntlilt .ihi t i ., ,, i 1' uk m i 1. .HI. i .M 1'., 1 It l..nun, .1 I lit it! "Hn i i 'm h,,,. ii' IM -. ,1 n i I uiflliMl V I I 1t\I I .tI1 .I' I' I .\ I I C I i I ; li"CIQH1

  Im lln.nniM, (Inn' n-i I."h' :: I' '. ,lii' .t4li i liu i MI, 'I'M ".pll."I ,In LISt 1 .\ I 0 I" 1 lIt I I'I
  mill. i.mill i
  | '' i .i ,1 .llhI' ii..i| l lulu |I j jmi \1'pl.1"II' < \IlIi' I | :
  /Illlll",' .k \Vlln. lllli.lt Hi., :NI..IIIH" .i' I'm' ml, .I,ii..t, I, "| i ,,( ,) I S t I I.' 5 ii 5 Ii I .\ I t tI I t:1 I :.
  I III illt, ll intiru' ti. Ih
  .III"% |l I' i |1'1"' "|'|" I i 1.
  | '
  | ,
  'h-, .111" uiijiii' \ ) II\ '. 1"li..I..1 linn It. .l ill I i. -i' I 111.I tn I 111 ,1.j I Ih.I".1| I .\ 0 .\ I ,

  .. l-. 0- link" ilminiMl, i.imitm'.iliiitli' i'l| / I' ,. "I'll, t tills' tin ""Ihl pii', ", .ImuuMJ S I I .5 I ,\I i i I 1'1'I 1 ; I in'I 1 .\.1.l

  j ill lli. ll'ip' "I' pIliM.ltin' I Iipli Ih.t, 'Ill' ,ill Hi .nlli, "( \l t it m vt 5' I I ,\ I I
  \\iniMiii.iiiiiii--n-! : Mi ''oI..II\\\h., l I ivmil.l' 5t1.iI.i, 11'11'1"' I itilteil| ,'""' ii i'I I '

  h'l*. iiMilllv pint' -I l I ,,101.. 'm Ui-Inn.. ,inn:: I.i'1..0 I..' u- Inn. i.ittii.ti .in h.1! nli-iMi i.hi I,I, '"it'I it I ,t'.. *-t,1,11., i ii.ti't"itt 111 I 11.lhlhlllf. I I ,is.. MONTK'KJ.i.oI ( ('I'L I 4 \1

  lirn
  .ii tillltili, iiI in \101'1 i liilnini l V"
  In '
  ,., linK..lt| Imnnl., ,In ,mil. "till ,i m( lIlt Hit'nt .10111'" ,11 I I"I .j l ,rtjmntliiV" I $pall I .,11111.1' IH pMlnnnl, I., llu"IU / .. -. .- U I I: : .1\1 : I Ila'.III\; \IS. .

  ulnl il I' him ,iu"l u ill in" 4111111111' t. .luiim (LI, I. .t| I I : I, rEx
  min| u ; 'II' "% II. .I'ri. nliut i |" 1""I. 11 "II'1' .\1' Ips" ---_0WI"I _-

  .iiiliii.. ...ii |Ii| |i' Iii 'tit Hn I llm I liui- :s .
  "" it m |hlluv "
  tli \ |" 'n,, I '
  (1111
  ..'MI.I "t.1 'h PMlIL, ip/ \ni'i.'. i /'ll'I'li. I"1'0' '
  h..1 -ui|11".1. nnl .i i ill, In In IMIIII' IIIMI|"| "lIiii I I H i tin mm Him linil il, n. '..". ilium I 11, I' ) ,Iln |l'i' i lilt ,. J 'nit I ui'h i liiikp.mii HIM ) "l 1.1.,1 I I ,id I I.r'"ll :
  I
  ; \
  tr- I 11".1\11.I I n inm. lilti-li .I., 'IK' iii Innli' ; 'Itltlll.llll ) HD'iii 'i--i, ,nl 1 .0 111101'11_ | I" "" mill..IHIII I I i\I'PI\'
  1'.1.1111 i | rim I I '
  nnnipl'ii IMIVl.
  11.1. I ,Ii rM| u : i I
  1E"1 I II Iii l.j-I' "I" m 1,11
  itIl 'I
  I
  llll i "I 1 i.li'i1t. I .hI
  | al 111" | ,
  .
  llll' \1'
  pll lllll ,. ,"\' i luun nt. unit, in M i (III' I || ''. I* HI.| IM- .i nl, ii iilii pn pinit' t ,t .1" \.11 I Un"I\; .iI ;
  1..1 in 'i.Mii.14. I, j ,I'
  itIM.lull
  4' ,IM, i pi ll I .Iilii .ni-.l uI'I"1 l I. .11.11\1' I Iliitiknull I I. if''' I t, 1.1 I I
  1 t .
  'I"I"1 1..1" t [,,
  IIl 'tut tin* '
  t'li. ,' 'IVilili I "" .!, vii I., \\ '.1111'.11I' I Ill'll" h till, ''. i"h.|| "I" ,i ,,,,.ll I .t.ii.iii.| (ilj. ",IS, ,I" ?'., t. lupii' ni., i'I| "-I, "' bhll. t mill' '11d"l un !t'k 'Hi. .| Ni, ,. t _I. .1"H.\.4.I ( ,
  ,
  l'I"">IU4llll.ltl I sill .iiii| 'I. il I It* .nniilM4lv. (V ll I I Vin i.li .1': im-l, Hi. ..nili in n. |h i'I"| /illttli| I lilt" i i |II l MI.. ii' N' u \"rK, ini'l .'I run-lil"" i u IIM., IM 'n t.t'i, i i I.I
  | ,1".11
  'Iti'plt' nl, ( nm-n I i I. r'li ri.li; iml I ...."Iht.\o", \ ii i I llll' l it.i "Ii I"H" I '|l.iiitt| "Ut .lltl'\ 1 t i'''p' In |in it' m 'Hunt '" i I I ; | i .1"'' 1' ) .I ( : -
  IIII i :
  .1.1 'Ul li| llr n I. I n I .\ '
  1 li l lit | I ".II, |, I Il"H" 'i'I'f f, I,2 )"lq t Hi'; II-
  | .
  ill Hllli' I iii. I. n \ h ,
  t i 'I \11'
  I I H
  1111411 "iiilim \ im |Ii ,"I"I: I. I in I.I! 1'.1 n. It \.' .i.l Un i i i Iu i i I" ""I'I'I'l | | I5 I' tin, i u :.. i'' ". ; Ei
  Itll, ll ; . i Illfe I 4I '* I I It ,1.\11
  "III i lilt .1,1 null, nil, i i iiftsi
  I\II""U I ,",,1.' mill", lit .
  LI .i9ili| nn' n-i un ,i.i mi 'I. iiiim'tl "lit| t Ii'. I n.'inpi. \ 'i.i' 't' ,
  I .
  ,a.t.I"l .',,, ii liu i1|"|ii| ii 1 I'| i inmiili, 1 ', "''tili m "ill,. .in' dlkj. nniii MI ".\ i 'IIL'U." tt"ttIll imllt tIl. i 1 i ,. I|I| I 10I'IH'' Iii.'n.''t'"4h', \1.l.it'( In, mi '.. 'I' I i "I I .i Jv..''<.' 'pt. Ii,) "I IIII 11 1ehtA'. Pilllr, 'I'I.; \ \ 1 .11\ UA'l\  ,' ITI .


  I'I.


  .
  ', Sil


  ..
  i ... .. .

  4 ; f .. I I. il ,

  I I ,."

  S I
  \
  .. :
  .

  jt1t4 I


  \ :

  .


  ..
  .
  \
  j

  .


  )


  . .. ,
  '
  ..
  -- .
  --c ; .: 'F H -t : d9 '- '
  :i"c
  'l- & \cn .
  w. ; '-- U ,
  .. .
  4'JI"!"' '. .- :.. .-, -'-- -  .

  ....... .. .. '
  .
  ... .. u' ..
  ....... -. -..-.- ...... -,. .......... ,- -- _....... "'0 ._ ". ... '. .' _e' .j< .. '- ." ..: .


  .

  -
  I.

  'h i 1q" runt.I \ 'II, v i"nl I'I t''' -- --' .

  17 ( bt ttlll.a'tthl' Srntintl.D Hi, I ''t I 1.;"i Until S.." IIIIFIn I ; DON'T' LET IT PASS REGULAR GULF PACKE1ALLIANCE I SAMUEL P. HAMILTON .

  .
  I I'l' I 'I I" ll"l. ', i I a" "''r,. I It, ,",* ,

  I lilt,I, "L. ,".. .,, COME ONE !
  .01 I I. ''II"'Ii'" ,( ,1 l"l Ii I II I I 1111.1111I ni I I 11 I II\"

  !f- i I..,',. i and, 1 I luni, fi, ..in,, 'hit, 1"",,,"-.| "ll'" ,-,, '.d t i. DON'T LKF: THI80IIANCE!: FOR

  ,. ",l,,.d/.11, ...,.,1.) ,, hi' '< iilli r "rh, aye) "i*. i .

  'I .. tiirat: Bargains PJISSI :r a a Fine "
  ''I I i l. i' ( In I Walclws( i

  i .". -.I I i.iki.ii; HI, !'' i ,

  It "i "111 ., t "M,I i I t..1 "I'",o .i ,

  -- -- 'In I "I1'' 'i..I, ''I' ... | I'I| I llh! M ,\ ''II' ,,,n"I t, ?.. ,"tI
  TAI Id AHAIHUL; ..._., Come All \ IN !, JEWELRY

  .
  --
  .
  | ( rti"r Mornlna' Fob. 6, 'IBO7. l..i., in "" ii .,\ Mi-urn, Alt tiu,/, ,", i,", ?,, I I.'u.1'1111. roeK UK ..

  I,1,1, ',|1'1? | 111,, llil'ltin.n: r.ftlli' ntv" ?' V. -'.. 1elt\I\ \\. \\a\c\ : l'\011\\11t! t

  lull I pull ,l' fil, a i l h it.I-.1f .' 'm ,t d ", t n ,n.,., I ASH'
  ,
  '
  \ ,1"1\\ \\\\\ \\\ 'nj n ,iMit.nl.' a..Ianlrn". i 'I.I.i i i nm1, Blankets. Cloths and

  ""I"' 'III'It' I'l,.. .."H' !It "* .|"i-| ,|"| l |I. ,

  in, hi" tnIII" "" > >t' : It| ... Ladies'' Dress Goods t GEORGE STAPLES. Commander
  if Mr. .Inn* < '.II't, .I I .IA' "n,' 'IIdl I | | aNEW SILVERWARE

  l .. ..tltitrinK"' .,I1h,'''" ri"i| "n ""I) ."u'o. .I li'inm, "inti.,1. ', 1'h'iV' ', Vim." ,.iu", I \\' "" I : I IM I Nlll I i, I .X .iii;, ,11'11,,
  ,
  II r Ii ljll.il I .,', YORK COST! ,1' I t 'I I, 'l' II. t ''ell'" ,
  ,, inll-llllll"lll't'' | "ll" "' """ "i 1 ? n li.nl, "III, lit' |It"," |II t Imir, ,,, ., '
  'I, |11'|| "I'' '1. ,. ., ''.
  i i' 'II" .1 '
  x11.1, III ,I u. ..1 .h' .1"" ,,, .1'01.' 'i' n 1' n,
  'I I ho- .1.11,1.1, n Hi.VP>T I'lllih 1 ": '' II > Ml k ., .,'. Ml.., Cor. Congresh and Whitaker-sts
  I II. ''K tnut"n" "HI" I 111\1', I IN 'I'lll1111F; ", ;'eL' !, ml \ .,
  .Inonn" | '' f" II ; inn Wk M.-S. pork. I'I ,1, K i u I nl'I.,, | ., '.'d,| 1't i ?. ',

  ,, ,iiltli' nn ,I'. "l-,Ion ,dtblan'I> "I' "'' "11, "III", f"< '6""ll maul'',, ,l,. ,Inc 10 "_ .11" 'I I'" ,",. ,' III II"", \", .. 1\ \ \ \\1L' "'," : 1
  .
  i ,k lu-. lii-HH.il,t" in "i'l. rlii., n.,.1 li.ul.1, 11! MARRIED ;.11> I U.K.. I.\tal' IJiinih.: ;ah'lllurlcu \ t "I"." .'., ,' .. ,' .' i iI
  .,,.I. "" In ]1111.1 ,
  11'nl1! I'I t l ,
  ,1..1, t h "lnl1 l kiwl..rI n .1\" I''" I. I Ii: It"lth'' d,,,,' I I.", Ill 111'; n'
  ?,,,',. |b..i till- ll'' |'.irllt.Jlll| 11' HI 111.1k"" 'II .,mth,, Ull In-fit Kloii'i.A 1"", Iril t ., 11., .. .

  .1, Hi"," l Ix". "I 1 Hill'1' IIU1l' ",III,|.10"' III/1110 -.I. tli"n., !' I tin ll" !*!tli. --i.i, i? If|; .,' II 'ti. "I ': II' I ''I"" 1'11.1: '

  Iwiil"I", ',,' ,,' ''I,.'"I' ,iV.rili MI, i I''" VMii.r.w-) : ;,I'II! ." ,,.,. .U 'I'd! I Inxn1 ,It : .. 1 ( ; .n,1"11 Itntti' I I' nll,1, I I A nI .

  M. "i ,,. In, ,1.. I I.1 \I \h. "\.n.fl." 1. -iv I.I I., ( 'h,., .,., .\" 1'1\\1111\
  km.l., Hull .
  : I t'r |pAntln, | :: ,'l, .111' Hi"" U"H| I, 1 't ,
  \1.. C,aiydiililC,, ..U hhAi.I, .1""1" ...1" 1\11"\ ,
  1..IU, mill,I iwinlnii,',, | nil ,n" nl ..MI!I Urn !I. 'I"' ; !.
  d!"
  ,1? .. d.,.. I nlion,, ; tli,, i mil'inil' I hand. i.l 1 -n .min. Il"|.,n| .It.1| STKAMSHlV"ALLIANCE.:
  iin, uppnrnuilIII* '' |prutlMf .1 I !nn '
  delyi1,, n | | .
  SIIIXK A
  I I/.11. nun. nil I I I,.a,,, n,,, I h I, "nU I'ILI/ER r I : S MASTER'S SALE.
  : ill.IIha"1klnn, 41 .,u"ttI, .11"1.' "r. ,
  ,, li >''u 1 n, 'x'nnl'S. 1.1/ ,in. i ?l I"n, ''I.,' : I'l II'c K; ilnrn. |11 .,
  I ni .my) -Imlliii -tnMi-lum,, ill i 'il.,. .I l n il 1 'tin. | i Ir l lU '
  .
  .,1,1' ,II lf'''! 11! !.? h", I b.1', .'Ii i I", ,"",, \ ,, '"ti I'' I I I" 'HiI IN H\I| Miikir" .In',I:;* nl, 1 tilt I 'n.,.lit' i 'u',,, .,, frcloit[); rariff for St. Marks, S, rionila,

  .'until, ,_. I t.. ""II"I l !lilt.,| Inn, 1.i ,. n, till Mnlillr' .linliil.il' t Irani' ..I. rlniiil.i..llm." '. r i I
  i dl l I II \. I luiltilty' ,In,, mnl Inr lln, I'I'iMiiiti nl l.iiin." st.,iti __ Ilan
  ____ ___ __ ,
  ; 111,..1'0. "rM'iMi". Wi"! ,1111, |M'.iiiin| '' l i"i IInInikI.IIIII.IIIi fc- I.'Inrlilii' '11111' >'i rttin' i .itiin" u I In,, ri m \ilii ,r.iiilj, |. I I,, '" I In ...1. IdI \- '' : ..1.i I 1.1.1'i 1 n ., 1i

  1"11111111'" l TAr *0111' "I.iIIIIC,, MARINE INTELLIGENCE.fnin l 'inhtant nod,, \\ 111111111 'i., tnnnii' I i- |II i, I II rlnt" ., ;1A
  lio ., '
  r 4RI'Ol''I'ieNt'i'mr : I will i iili'rf.ir mill,, li> the bi (h,.'t lililili-r, ,mi MnMY \: "n "u '111 1 .I" .1 1 I I"'I" 1., I, .' d,
  tlli,1h.bll.l4..I., ,, l." "I/' nd.9I,1U'.1, .J,. I l "n l 1 .1, I I" First i Class
  ; I f Uocxls
  "Ir.Iu", II tin fnnrtli dot, nl, M,u li ,m' \1.\ II 'lvr' :,10(, .p, !
  (II" l.'ll'ioliiit! iniinl", ,. .1/1' I"I".u,:grn,1n'" our, ttli- : Ill .- r \UKr-; 1,1'111' rnnl ill. tin, fniirt H.MI-I. lu lln 'ill III rillilnK" ., iI M'.iin, :- Iin., Ill !I" ., ,.?, ,

  nil) In. tfnnll iililifc.nl' l11IMy, nl' ".n. inliinu, 16d.I, (I'in.lir.l .t I ,,.h'n'-J'k., M I. l tin" l.illnwin'g" ,,li.n',,,d| l', .u,; Him-'I"I., "I I I ,Mill." 1 \ i' I
  \\i\ .nil iii..ruiihiil' '''\ *1nti'ii" Union''' .I i .1, I-ih, 'it., ."n'i

  i.l, .uli.i ,lll"l'ri*, Mini Illll, tllllli" '.ll III" ,hnul'I, l I* In'ill i "n \l lib,,,,*!' Inn' t* of bald, known mnl ih.i, ,ill',.,1 m:, 1'.1.1";' 41' I II Lh. !/Inhiu1, 1.''11' h", ; DII''I\ILlII'IIt.ll\ : i HiuM lilt.Mnii .

  : !I": .1.,1, Ill I Inc "Ih. I"1'1' .,",".1' 'I'th' dud,,,,' \,"l M.' ,ai,11,1I, tirl. Iin -iI!mull," r lliitrni, Iiinnii-, "iilj.ii; t niTii". "n'It." : llr.ntti: .. the 'lhH>k. i.r the liitnl" !>l.iti' l.ninl. ,Otllt in \\,11.,, liirnl-' "Iirnngi-' '' amt. I rtlitlil. jut'" |11.1> It .41,

  y |I""'i .eel I'I6, ': Illi.iiiil M.i,.. "I'Mliiin'' .'"ll',I 'I t.**. liililli-on.' ,,, ,Itlwlir., ll Ie.i"i'll, I Iliil tln, ,lot, Ni-, a N'.iktnI ,, I h i.iri,, '', it* fnlloii.Tin lt'lI'ork.MV'-' ; ltttl11IId" ,, *", II I'litiiini'', ,.' ,, ,lut. I ''','.1 .n \'i.rnotttt- orw .
  Smith, Kn-l: ; 1111|| | I In" | ,
  ". ....-.- I-' ll. Hurlnil!, ,V ( ",, lilll, "":/'urn < !"I 10/I'n| ,, srui'| \\ Im" ,IllyEiu." : ,1'11I11 t I ,nl,' tin'iimrlir(f.'iilliV' "Iiclinti,..| ,inrlM linn,,' I?,ml,n, .mid i1|, I ,"II', I ;', 11,1\.1'|in 1 II.i.: i 15;

  ", ,,i \miiiifiM'' I",1." / .. .I', "' (. :.Mwliiiillnii, I ,, I Ini. *,,,,.IU.i.l' II".'lki, .VI I I. ',,1-1 t llBlfllf till- N.lrtll, >\'.,.t l 'lilli'' h I "..I., h ll'.ll' 11,11, ." Hi I,', )I", | ,.1.| |I',"i il 1 I-AI'I.M: I :---1'I I ItU| ; 'I' IIIESTABLISHMENT| | :-.

  .' I ,, .,il. l"l l.inli: t ."fI lcr 1 I.MII.,, iiNu, tin' Nnrth-KiiHt, ,, itinitr| t aut,1 1in,,, >: ".uihhunt lin.' ;; \Mi-ki,,, Inl, l I lull I (HI" liu.I l I .
  i"I .,,1'Jin-ln, k' mi) MniiiliiJ!" std' llijit-il.i.i. Ciiimm.li.iiu'' .I: I. .I r"I" t a." I'li n'. II nnlinn I K'' 'I t,. 1 1"11. '.,
  pit-- i iI I ,. "iiinilrr., ami,\ tlir Kii-l,, lull, ) nl 1 tin \.rtli\\i.t. ,inn I
  timiiiin-, ., ,, I'lii" filuwli, "iilili(!I' ,iillj, oi'll.-'Mi ,ifilii ) 1f.; "It I., llt.i! |, I'I ," 'Iliirtrr, ..f o'li..1I! IlllrU.. .,|l..'. tin Cnlh, 11', .' I I- I 'Illnt, I Ills I 111.111"111'111, ill.1111 i :

  "nhli' ,ml,, In Hun mln, I,inin.I' "n. in-" to, It"".i .1! Hi"I 'ii, Sii, "|" "i. 1I"h\! Im ",,, 'I.t.. Of nn, Tnil.it' ..p/ul0n1114' tin S"iith\\i.t,, I ,'|iiiiii u'h i 10, i nod\ HM \\ -t 11.," I. I 1.t,1, u.01.i I vi' |nr 1"1." | jo ,
  .11I,1., l ,,.,,1"I "ui,: .' .'
  Nutin.
  i mi..ii-il.i, '( ,.> .\11 1111"'" I" tln,> "t"in|! I ndlu, !" .. \\ i, li..i\ ? .\ (1... llnlf nflh, North' Enl: '|iiinrtr, .mil\ I the Ut hall, ,.l| lI.oroI- \ 1 *' I( ,i, .IUL, VI I. \I" '
  nil 'b', ,.,. ttf liu I
  I I' ,, i '. |h. .t.| sill I "
  ,
  '; Pill' (II" ills, rlimi.. nl tin", ,,nhi,l "iii-t" tin n'' .'",,,1..HI in.ii '.ll, l ...1.1..1'1.' |,., |. i liiii-uliili,, r.rV" I..H.I.I.ll"tll I. ill' Vnnlll KiHt t 'llliirlir\ nl "Mntltnuil/ n,In .il.n\ I ,I"\ .f"I.I'1'' 1! u ntilre" .ml, I I a
  'Ile S mill K.I.:, t 'innrtir' unit,, I the IJI-I; lull, t ,.1| tln, <
  'J ". >kind/ ,'!!' .II"'''Iy our'''' < .1 I ,iln hull,, I.i, ll -I,'m IMIII !\niithi'_t .piiiiliT'" nod tin \\', d hull "t| I Hn', Nnitliitt 6rtul., Mutt' ant, iii ',,, i c o: r.... x:>
  ; I IICr' \\.1". .. 1 H.i,,'on'' 111,1! .,0, 1 Ibedr' K" ,Ill i iU'
  -- r. l'. -t 1111111 r, mnl,, tin t.i-t. hull' "I' Iii, Ninth. 11".1| ,i.u 'p' I
  ';',", |1'..l ltd, 1''I' I'.oiil." II.I.u, |' : ,
  ,inirtir, and\ tin,'lie ni-ri'i ,In,, tin n.utli |1'.''H .,11111| \ NIHI 1.I |
  1 p.> ,.SI' l IIII I" liHII" -MITIIlirM' : I l ,1\ |IIiinlltutId.In', 1 lill-lll.,V., |II"|, i v,
  ( OMMEllIA14.( ) I I I : ( I 0,1.,, ',', 'I'nbbLMl' ,\ \i'"t hill i'l 1 I tile Nurlliil 'iiuitir nl Mn.nhim ",
  .
  .; l' l ili.lu-i. |I'n I Mikio, limn' i mi, ;ib;
  -- --- i i.
  10 t Ihr riild' twilv |"II
  I I
  I V
  '" II0Ar11111uIi, nluld I I. 1';; I 1\\1: 1 I I 1'-4.' ::
  IIII" |1'iinin.l-' ,. ; III c. I I h'li'l, ,, 'i'A!
  JO !
  \1'\ ,
  ,, litflitli. inln', < n"rtli ,nl, M.iutii-i, nodr1' 1'.11,
  .
  'In I'II"1 Hill! III Hll. i I I" .i % !' i.>l|"|lu HUM :: l '
  nlliiliM-wrf. I'rli<''nf nrrt'iil. I'lci' t.ciiH'tis, 1' tjjs;:! I'rmiinif raid ; al.n" tlir \Vi'-l (mil nl tin' South, \I\ ,"-1 j I Hutu, r, \ riikin. :KI' ""1(11'.1"1| llhil,,\ I I.'
  1 mill' '' ,. in nlll-tiltr' Hint I II., ,Inn, -| nl" i ink'i' ,"I I.,.I littI'i 'r,'linn\ lhlrtIlinv' ; nl.". tilt Ktfl hull 01 imar llnVttrtli 1 I Htl.ktli, *, II'I|. r iln/ I I.l'mlHnei.li 'I ",all, |TMiik. tmil uitin"' ,m.-i,, 1, I I ""1.1. I m.k.. ,

  tHCil, 1..) II-, has, f" do.|' '". 'I I "I, LUI.UE* r.u." hI' IIIUllltslH I 1"1 '."IIi.It. lliililiul.SliUikl'it Kin-t: '|iiinrU'r", nlfitlnii thirty ""' ."il.*.. -', i .n,, "h I I'"mimn ..1".1', | |''l II", I I'IIII '
  i ii
  '
  I 1 ;r, t u-i -i I., I.II-\.I., ; .
  -'-'*- AND Ht'lt.l.KH. I -.h"o."IIII'II"l'lh\"r'. ,1110, \\-t t h.ilt, "Ilii'Niintli Ili
  )
  ( '
  .i < 'Illll, Jill lilt. I IIII' I', .. I,''." .1 n, '1.d American and! rommi 1\Mtfaclnru.\ : \ :
  ., .
  B.III1'III,1.\ Hi. ILm .II.t 'I""h| i 0'! .u" iliitii .in -,,,,,,,I Ilurnty11n.hinlC l tIIIII.h..r I'
  ::0. """ x niinr.nl 'IIIK /vr Tilh.r ".i 'rl.rl I I Ililll.11.11,1. .n,1,1 1Nll .11 .,
  : ; : ; f \ ,( 'lull:.lll". :illl'lSinniiN 1 \ .n. ...n"t| hll'III'1I.'h ,, 1 Inn''. I'" t 1
  ii-, ,,n.*.i-tin'lll'.i|' '.uli.\Ihnlna'e"'ulbldl, i : ,,' 1'i| >- I'lihl" .ri' I it'iiHijr, .I IM,! i nl' tin- Miititui\ ,'Hi"* .itnl Ni'ii furl" rinnl, .\IIHi, : |'. I". r I 1"1. \ III, iil.l' |.i'I"!|.,|,"" ,In *

  'tiol|1,1" II lu" Uill f.lj.. .ill I I I' ,ll.l.llll.. ,": h' I i |,MIlllhill' "II'h..>nt, ,ii iiiii, ,1rlud'brUy. ; ,tin, |I'.n t tiit.l I ) lu Imii'"' ,ili..i'rllii',il mil: liiimmnl, li'iti' in' Conn-Mi, 1'"111, ", I 111.1.1 .11' ,' dI'* '1111.' ''Inn' |p' ,::1. VII,1dt"In CLOCKS
  .
  |."i, Ml" Ililll' "!lIlllllt' ,ilnm' Iml ,llli!,I,'I,'stand,,, Illl ,L ll. i r''<>.d,1''I" ,\\1 tli', h ,lltt hnldu." \' mi, i'i, mint' I Ilnr.lr:'' I in "in llutiLT, 1111 ,r. :Ninth,,l .mill Kn-l: 111,'', Iin'(I,,'' sit I |, 1.1., I "11 ,," ,I I H'I' "It' ,

  I'l' !"limn, ." ll till( u mii, "N.ii.unii| : i.l 1 .null" "I ,miniin' ,.'mil.'''' I ,Iml,,' link-, ,iiiniii,, Fnl:,, ipmrtir. Iii. Smilli Kn-t: quinli'r, nl Ni'itinu .l Ian "l.' l-n; .' mi I ,
  lf Innun I ';' iciiuOi'i' Ai"r., 'l.l.i--; \\ 'mi-, liirli' '1\, !in Inun.( Inn' "'"!, KIIIIUI': l inn,, Ninth: ,mint ,, \
  .
  ....-.- pnh' h.i i 111 (initi' II' "lotliniMnlilhii. 1"1 ill-" ", tin Kil-l," I hull nl tin\ Nmtl,' End .limit, BALTIMORE SAVANNAH\! I'. "i, .mil I'M' ,i ,i ', t ,"MII,I, i"I. i I',.. I li i n ,
  ,. :"l.' .'' rod lln. Ninth, \\.1 I of o.IIIII'"I""r'\ : \
  I
  ill' \ii TII It tli i: I IT'I( In "ib-piniitn I n' I 11'i.1uth'' iiII. Mi'lillnu'l, C'IDI kn S liuii; \V 41 1' |1II1o'r" |,, I
  i lJ.ll \1
  I Irr ul. Sri tlmi tin In 'lit\in.iii| mil" Kimii tlirn
  \ ,nliro--tll.lt, III''"' I "udn'I.1, I IL'lili. ,., "filII Ill",Iin'.,r> :1 I i : | niti i t.\I 'I i M I'\'I"1\
  : "mith,,' mnl, :n.l. nl" ii, I I. "rely lit > 'in tie unt hu not' l"|llrf STEAMSHIP P LINE I
  t Till, Inlu11tt't.lal, 1111" ,, .1''htli" 1" mm' .zitiiil, ,mil, 1 null" rh \Vni..ii| 11nrt''rvl, \Vnn-. nl II...' I1I i.t hull nl 1 tin :Nntth, \\i.t\ 'in.ntir.
  l I N |"Kl |" I.I" I Mlllllli \\11I" h.1 I Inleell11h.l1\ In 1 1'nii n-lli, inn' ,, K.: ,,, tI",. '
  On y.uiir' HUH, tin. "IIt in.inli! ,l.i aril.Itl1, .. I | 1111:1 South ...._.
  end End: brink, ,,,. in, ,limc'li,,, I nl.l n.iul, ilchth at In n nniihI Welr'grp:
  ..flit ., IIIItI! nl 'lliii K'uinn, nl i 'In 'il'i l'1l llnluisil/ I l.- ,I'll, ,, rnii t riinjt.mil: !Slimv' 1'niiilii
  i it nti'll iwlI I ,11111'I \I""Ii"'II", and, NY, fort rot'hl.' nl-o. Ih. 1'1I1! "1'11 i IIMHIIn: ; I'1 i 1 F.NI-11i'''- ,

  I 1.11", '.S.t ,iimli, ,' 'it l.i, ," anin' 11.I, '" .11rP :. Inilli" liulfnl\ tin. North. \\i-t ,|iitiil' h", i .1111111.) ... \Vi.| I ,. .
  >*..-.- II,UyI', '' I'llfiS .Him..', Ik .d, ,IS"1 I. mol, I lYruieM.m,, liiLiquors|*-. mil nt tin,, Ninth F".' *|1'IIIlo-r.' < (rxiijit, ..ihiniilll'lltl "171 1'I "! I

  v\ li I rent i t l .. i ". Ilii* ".ini'.iiik' ,u.'if.., R\ ..:..""',t too 'tiTI, Ill l till-rlhlh,111uuh1I.i.l :; m" "! 0 1
  tlnnl.IIiii. ,,*. "V !II 'r?''OJ ai inn-' ,,1 I nt. Si 1 h'.1 1 our, in 'l oxuidpnul| liiiT,, SILVERWAREUI1tlIltntt
  "Ii. III to,, dii" .. |1'111"|'. l sit l 'u1'1.1, I.. nil loll''lll' '' !lint i I I n'.li 1', n' In ., I I,1I I- 1140 South, and',,' E..I: t nl.n, tin :North End; 'iinniuml I

  mill 1'1110''( I." ,"I"".I ,i -Ml.,", he'll I i 'i.:., miliiiiiimt ","'1. I ,ilh..n" M nk."i I'nkli'il yur' I I.I tCt ,, lint t i. ,t-t liult,, nl I I6e Ninth' Meld iiinlu| ,. dud! fr.NORTH" ,

  !! nut .ittnrilnl, h> Mii t l'iiir, I Ar.i, But I II.d:: ::: ll'l' III, kHllll *-, ;: *I ll I: .11: In* Rust: hull, nl tlir S"nlli'Vt' 'ijiniili't, ittui,, tin, ,L.. ,Its, ,,'10'1''| unj" ItI.nndl" .1"| 1,1,
  11111.1\onhru! I '" (liftUl .
  Wt'.1| !hull, nl the Soiilh Kiwi:,' iii.iitci., mnl' tin. tooth ..
  HII Ill. ,dltu" the,,'\ ,il I", nil..ml, ni.iU., m.I', .11 I I ,r umii, '1 tilll.ll ''' *'! Nnltlll,,, III' III "II ,lull'Iliiiii ,,,, "I'r1'', Mil., .. t tin Sonlh K.ml:'| .
  ..iiolninMil" ., ,d'i.' 'Ml, ,, :"i-t '|1IIn".1 : '|1Io'r..1,, | aitl"lnili "
  "', Itll Ill, llllltl.'ll' Mill.,,,,10 I' l\>',!I'lv, "r i I r..h'! l' h.., "Inn*(t. tl. nix" In ToMiiblili'\ noel\ KiiiKi'tno' 'tort!; Ih!! 1111,1,. P'l1-<<: IVEutfil.<<:

  ..-*.- I Iin k. II- t In'I,' h+ !rat '" I : .Y11r1.1'1 t .... (In1 Sniitli,, Ai.st 'iii.ntii| .mil' lln' Smith : :
  I noel,, II,t.HUM.InnI ,. ft A. .41'1: (, ;.i'lI.M.I tl'r.l ipmrliT ,,1110. Nmtht,, 1 *|ti4irtit"l, I Hiini' ,, ...-..
  IMI'I.KMM' .m llmM.IMTII' i. ili" iiunutiii' I niiiln-, ,,, ;'d1'" "' 1 Iltlr'' .",,111,,', In 1'.10'1'!| inn'. Ru11yr; Ilea, Noith'

  Iwu1II1i,11otl1I' ,, i "..Ilium".I ,i. It. I I. .'mi,!'> ,d..I t | il h''- v n ;h'of inI' .t tI lull' \ \.".t iil"" >n, the. Sniitli t-ii-t '|IIIIIt'.I-, l : I,",, POINT AND FANNIE

  lieu',- ii-iliil" '""-' ''I..'''/'' "', ,., I t. i urn xlI,r, 'xI i Int::l lV :l lI 1 1 ..n,,';., ."'"' fIutn i ( Vi.; HH*: jitjlll'tl.; thirty} lilt', in 'ltiiiii.iii, ) | otn, 11.1ugl' i liv,i, '';ii"IIi and! AGENT FOR

  I il, 111,,," d.I .. F.'.I. nlh.i.'. hill. Smilli \1.1 '|1"11'1'' i *,1 l .*MIIOIIilrtj | ,, II I, I'l \ IMl.l: I till ',1 ,11 ,'?. ,,,"| s,|.
  Mllli" hllM'l..ltn-/ .,,, IM Ml "t, "tli', n>.-1,1' ."iliittti '"n.' Iini. ,. il "Ih '" I. In, HI.., J.1'l'fI' } lil.ltl.ll., ', ,In, 'litnu( \ .huh'|' 11th'''''. H'III' .i thin, Ninth, mnl, I \\ ",nIL' :i* ,: :,:, i; :. ;i :,11I\I"III: II-IH\' ,MH: | '

  (. .'. 'iii.n.i\;" i lalih !III''" nt, n,, 'I..11..In ,..iidivi < .'||?. I I.,, .,iI Il ''h.? .. 1,1.1ul".-uIhr114. -II1,111,, dI1" Nllllll I I.I.I' ,,,"!.? ,,,,1'l "1I .. ,"I, I -, I d1nu Wtoler] & Wilson's Noiseless
  I $. .!4,. 10 'Ilii-. Bad hull.., nl tin :North Hi., ,.,I11' I" I'' ? 'I'" I I, It,.
  I
  r ,,
  iin,,', ;:101"| | t .. 'tint /li. i.i doll,,, .l..i, I '.1 ."." r ,1'r I I.r: 'iiiniii.' I old '
  .
  I ,loin,. 'nii." ,iltnI ,' Ii, i 11 i. ,I III., I I. I'al' ';':rl .II"I" JI..n' Nnrlli \\', .l iintir.| .| tin \1'l, IItI"f) ,111.1in'"i iI I'nn., i'I"
  | ,
  Hi- i. ,' .,.1 : ," I. ,,,1 IIII ,
  I lour I I'in,' ""I- i 11',1' 'nn
  r1 "I Si'i" linn,, 'tlnrii, 11111.,. ,m I ,"ii ,n.iii| .in 11.", ihriionhiiinl ,
  it.i1 | 4 ? ",.I I I ,I "I. '" I I I.., '11'II .
  I e..1 Ii .I
  1"01'11"/ I 111, I I. I'l' -in' 1" > .. .In"inIin -. llln-" 1'! 'r i : "
  \ ,,
  11./1..., ., ''' .!1.1111,111 H Illllll):" I.1: .1 I AIlln' (Inllioim.' : I'li-oiml' \ "I' """.
  ni limit., ,. ,il III, I unnby' |i mil,, H"( |. "ii -t"Il|"|1'. I M e i Ho .,,il... li tt' .1 I ,lid' 1 : .. tly, ticFour I '. ,,,.. ., ,,, ''It ,,. '" ''h., I."+ I .

  tiii\ III| ,iin I" 1111', "''II. .. 1 tnni.il,, .HI.' ,1 1 li .' lint., .. Hi- ". *, .., ( 'mix '" II., '\ \1111, ., salty, t I.., III..1' -,I".t, ''nl"'I'.. .',,',. I. ,, '" ,I" 'Il'I' ", .. "'"
  |l.Mill, ,. 1.1,1.,," V ", in' '? M. limn. .. '.Ill il, 1,1,1, '"1111',1,' "'ln, "i'|1""i. i.nr' hmnltiil,, ,! I.iii.1, lilt ''u'i ,, .
  Hill" "of.f lll| 11111'0, 'Ill 'IIIMlH.I" ", Mill, I ul',| Ill" II ." 11.111,111,, 1,,. -iiM,1: "Id h"_'., oro nun'h, or .n, ni.mv, tin mil, *- \\n.\\,\
  I III. |I.1' .. ,,1!,. '. lit', '' ,, Illlll I "irnI V' a ., .? ntlii'ir.l.' tin' Mi."In, 'hi' nl.li, I II 1\111,111, .1.1. 1.11 I"?" '
  I. III.u II uplr| "I "| ; 1,1 II 11I" Micm" m IK lute in drhtil.end.1111h .1. '. ., ,
  I Ai
  | i|. |" ''. gbr.n, and: .1 wrno. ,, tli 6"| 'li I. I I., ,inn, I I I.11ihu'1'1'I," i iI In-k '"l'' "i.I''' 'i J..i ."I.. ". '. I'lonlolinn'Inul.' \ ,,, ndIlupi.uu" ,\' un n mmmm.I \ \\ \ : \ \ I
  |
  m 'i\i II "Iii',. ,Ml" ft"1"-" !' 1I ,,,.h I' ,.., ., .., r) ." '" M.I. usWi.c .1 1\MhS I F |\I WKSUiM Mn-li-r i )1'1'I .li I,, .
  1111,' rii'' In 1'1':11111' I i.Illll E. L NEIDLINGER
  -'-'.y i 'li 'inn ::'nM ': :I': ';" ,,; >:,' ,:, ,H, ::. |I.V,; ':"l.lltllg, ...
  "l"". I .m, Mill ,",' i .i' I i -
  \ huiif-i l//ll/ ''" .m' HA, i'i\ ml' l.ili.iki, I.I I,1,1 11.. :'IT.,1 a".1 ( 'nnklllg. iir.Ai.n: :,; INSaddleii
  I ,, ,
  Mm ( I "? \I\ltlll' ."I I I M 1111"I I M I i \1111\l I I
  .TL !>null litil.lni,, ,,1.,1111"! ilu...-. 'tli.il" ,liu, ,. 'u.rldl Mil k'l., I I1 .. Ili. ,?. ,ills. ,, 1,1,
  l.11It1III.t' ,,
  Male and, F Female High b 'I"| "I'K' l IIt.nli, M ', ,1"t Un lio.linot '
  3 I t" > uII1n11) 'd"IUnudd.IIrll". ) 11'M. .li in' il"Illllll "Ntnl-,,,,,".. t--1--", : I i, 1, 11.11.11.,1, School .. 'n, i

  i; ,, Illllltl,, I ,IO. ""III, 1111/""- ,It I I-I II, a Illlli, ,11'k", lib >. I ; 4 Im"., s liFiillcs s antllIarness" iI' .VII p.1i|, ,.11 i I l0,, "iil.IKH' I It 1. nts ,
  \ I''r. 14.14,1. a lutrI'I nI1, "1.1,1 I l. WA.tJIKDb1N1'III: : : .
  ,,nil (il I Its ,inlliKii., r in i "10,11", ". nii; III., 'ininlniit'l.llltV k. rx" 'ooL' telalt'' Il 111+ '1'y'' II"., (".1' in, i 1'. I ii.\\iiim\I I I ; 1 ;:>-.

  ,' .1111" i""I' "Ili 1 n-at. II, -. 1-, III." ill 111.,1,1 runn., ,, .. .. .tl.I, r.1, .". ., ,I.' Jefferson Co. Florida. I ,
  Irlrl, d" ,1,1" BELTING 1 -HI'' I .,II .Mill'" Ulllt...' $t I".I> I
  U *. h.h""hlll tl.l-. n..il., II ,- ,nn.l.,, I i 'Hi. Iniiiiulial KicirUi 1'"UII., '1'4. ,V \\to > ""1.41"t a. 1111.111, \ .1 hntudk -n 'l.lll I'. I I.., ',.,.. ",uia ,

  .''i'ir\| \ ," "ti "I l Mi u 'nIlon1' 1 ln, in "" "i" 1hueK111'rtLnlhlul.tigdailand .inn, Lirir. 'V Ih i lt't', '' : I ; -. .\ "h, Inn III .,i.iil.l| Mi., innlt' ".
  r I! II.III.' I I. ,111Nilt.'l ,- ,1.,. ('Illalh' I" \I, W T''I: ':" : : i.riln: Xrml:::, ,nu:: In:. .thii"lir, | ; : rnhiitMIH : II -11111'' .. ,
  ,, SADDLERY WARE II r ,"
  ,' ,' 1 < tli.Inn' HIM, i i :;:; : 1t .: ? "
  :,. ,nl l fiuiri,' nf ptilillr rn-tnitiHL'r"' 'In It- 1 I"> luirMnnv IIII/
  trjitm. \ViidnrlIiulrt''. I.,," i|. |.> ',' 'Iandngr. I..nir|"'''i i:1--: 1'14, .. inr- rg'r11'I| 111. ti n ,Innninl, nn.1 i ,,1,,..i, "il,, .1 lr,
  ...ili, 'I.iniili.it.'i'r ,,'. 10' "' I;; Cinl'y1) Iv ,r00mb'Ihr, ,, mll-i. of < iliirjllnii' ,, ,. Hfirrmil,,' 'tliintjiin.irlliL' I
  .
  '.'ilda" r-, 1"11, I., WM. H. STARK & CO.
  / 'h", ,. OI'" ." ,, h tin i, lntrili'' nr "ili-fn, Inui' Iti tin ,1il\uli, .,,,., ., nn'lit' 1.1'\1111:1: I : : 1 ,
  -t-,-. liiini'niiiir ,, $ I 11>. \\tf'i n, ,,r tlirir' rln' liln u.iUlln.riuli I
  ni>.\.h'ilimp l' ". Chtuuphgnr/: ,
  l I I."11 11 ,M.11:I; nil,,, ( 111'ri, "It ,"i'l'!11.< ...I.-, I,11 "I 1 ,, I 11""nli, ,I'C'j'\ H" luifril y\it14 t \rtcl .\:\\\ WHOLESALE

  '10., .in' inininilnilnrnl" 'in .iliotli.' i ,inlli'iln, I I.,.1l ell.. in" -.11101!:' : I, ,1,1'| |, ,al'101. I.uf:: '! .iNlt': ('dy" the t'.*-!kct Trunks Valises &c.
  I'l 1111 II."i. I .", |.r mini.. HI mhi' ,'nr mnl,,, Auiiljli,, I x 1'l ('11111'tI f
  bii I 'ill.d, ,, ,\ 'Iii.' .11,! I l- ,in it..!' I 1,0' "in, "ili/in' I 11 IK-, 'Ire.l ..run })> V -II, ., 'i n'. tliiKiructliiii: ulll IH-"' |,iiiiinnil,, 1 ) '

  I I.. ,tun, ,In hi ili huwilnlh.,I ,,, >.,n.ili,. I h,md.nd' '.Itin. \I'.',.. Uli'kllnpir. "' I ,ul. I1"' .*,I tlllllfj, ;! ."" I < >i l"Hip.! ) Ale ( I I I I ( ( ll' 1)I I I I
  r ; ..
  i",3:\ (,!(. 1 'III 4TM II"" 1111111\.II I II H.MI "K II.S Itn.Nflt.\ Cor Bioimhton .unl Bat'/iiaul Sts. ,
  I , lln I.'Ill! \ ; ,
  J\ al.lini'| | mi lln l. inn-' "I l ;' and I.HitiKot
  $"iilllliA. 111 mini1' and,' M' mill, \rnhti, .. f dl|
  i muii" ui01c "6a. c.Igwn, '" 'nl'p' I "I' 111., ,11,11, ilu, uli "till i I I'wttI. i ; nil .i'fKirnnny.: .XrltlninMn t-iivh"liirniniiiir* !nod M'rilinc" .*.

  i 'lln 1 ",, ,",,, li.niiiii.,, ,,, .nnl,,, mi .ill., i.l"Iiii, Wakulla Sheriff's Sale. hrn/.',nil,,\'. Ililhi IIr"''.k I., ."tin'-.'.h'.r, MntlnlnitlK, :Nnlunil" ,,, N,nun, .Iuaicnn I- -.\ VA.N'NtlTjL.tiMt : I I f I'ouuui' is'oll .llcrcli.'inls. .

  'i tnyuudlutulrrarl' 1 iiniiui-.ill, } tli knunl., iU< ,1 i | > MlillEOIN: I t' VI'. I I InV:: I i-o.il Inim', th* 1.,1 1 \i Inili, uu mil rmtin., ,. Phil'" .ni'l, Violin, "nli,' i I'' i tni'iitli'' ''' :. .. .: .,. ., ',,

  ff \lln"' |plktI, .1I1",1"'OIl".ll'ill.-" I trill Ilioiuli. I I > ll, k "III ,, ,1; 'I ll' < ,ni Illl. i.I "II', I "llki' :,I''. inull: : Tli. ,\.I'I., 1 ".,,",' mil 'ii-ntil.it, ,. l null,' .in l. /mi'
  nil ,n, ,1,1,,,, ,!yr '. .I I. uli, ". ''n1111", Ii-", A M 111,.""- '. ,11\t I.N Hit I'olllt.lliiii ,plat, KflllllKl.' ,Nllll. vlllllt'' ll I''Illlltl'''*' IIr ,It. III, .lltlll" f\\ {Hiltl'iliIlll N4 ..TSONAlI11IIII1 : : 1111
  i nlitliliitliil' l ', ,' In .,- inil'li .111,,, nliiiil. I a-, Inn, "|1'1"| .,,1 I", I I'llllllt'tl, ,, ,111,111 ,r"', "11'd' | I II-' 'II II." I'lll.lklT I III rnnil7"IMH

  a IIi ,I." "e\"I.," bill iiMil lioin,,, Un. ion-i,|"rutioii' l, U'd, I, ".1'''' I Ln.' '," ,, .I I i"i'> '''' '"1'I' I 'il'ei' ,lor. .,i 0|. | hoard can ,IH loin. ill Irnm U ,lo ll'* 'dulh I' .+.,- |I'" c '
  | ''''"n', ,ll,,. I II u Ilui. I.. ,01", ... r "".,, il II ,,11, .,i" ,lln llr.l 1'iirn.l.Coiifeclionerie.s 1II'h,, FORWARDING 11 0 R H n I N U AGENTS H n N 'I'
  "Iinnlnluli1'g.IL, ''', ;"f |'iiiiril" .,,,,1.1111 ,.1' lln. ,, 'i' -.:.. ir S.
  ;; :: 1'e Muliiku' ni, Mirh, 11 o"I"!"' 'I 10 I Iud" ''In..u' ,t' I .1 V1'1AII06EIlu, : I'rhtrliiil' r H E F E It IIiI111'tiIIti\ \ V I \ n s lHn"

  ;] .ihlI I 1,1.1,,,,, 1 nun in I lie, M.n; "* l I" ->' |1'1| ,",,1I' II.." 'ill tnllowili' ?l t1nba,' |1"tiiM| Hv ,I. nn 1111\,1: I" 1Ii: H Mill' \"tthli/| | / ,
  "1 l.l'iK'! Iliili'li",, II'f-, ,.I' I 1.,1" ">,i"0 .". 'I.till..' I Inn J... N.i; 3iMtnAOEHT8
  'bpl'ndlhl| |> '' llpnll' him! ', eudiu1'It.II..1'.., i -i. .1aY i l\.t ,.I t 'Hi. Mikii'lin, ,, I I.;.,. ". I .' I I Iinni. ,, .. -. -- -- rtnni} Gin

  aY 1,111'6!,! l.ilniiri.. iiliii! li ,in,,.,i'i, --in' "'nii| I I.."il l hi.,", ,I" f, ,. ,,ll I",",,,,: ." "",- 1'l! l II|, ili-lti, .IV, t oo. ",,01 kn.iniI'n : WANTED FOR AMI; ;
  '" "l'Ihunlt."d., l; n? nil.in." '" ..lu, i |ponn.uhln, "I'1 1110)] OO..11n1-.Y.: ..
  '1 V'llt' mill, I IIP: lit* ,l.lll I'll'l'', .nnl,,,,, I.i-l" n'd" l.ilhh.i, -ir i """ of II II ll i 01.' I I' ",''ii.n| I"- Ihr" |.roni| olllirilm : 'ho Life letters. & ;

  y Mill 'In, I .Ijllll-lllll, III .1 Illl, ,nil I .11.11'| | cal" "II ."I I ill, .tiid., ,-".1 H .,ilk'i,I I"nn,1, null,, -1.I."',' i.*.. -.ili-i',i-l 1' .| -1 .1, i, 'utinii' ur Sioecli's| ( ( ? ( 11.\11'1-:1:1':11: : : : ( II\' (111\11:1'----/ ( ; : ;: -: '. \ '" "III., ,1.1 II. I ,O,,

  + ", Il ill.il. I- lli-tltnt,,, .nnl, ,,10.1' -m'ti;, Ivlln .lanun."otI' ,' ,I".. \ II M.I 'h. rill '
  .1, ') Una-- i1,eltllubilnlin'1,11.11.1' )I ,- .1 Uillin, ,,'_' J.li 1'lWo'1 ; '::111 i 1mCorone's r" II'' I II, ,,111'1" HOD. ALEIANDER H. STEPHENS 11"j '" ? 11 ,'". !10, 41, I Pllli" I'l I ..1111 I i.'ili: (illiilid' "ninl/ (( 'in- ,.

  of ,tin .i "-inn, ,,1110, l.i,.,,inl.itnli' |II11idaLit.\ iii, Iii"ir. I II Anicriain lly IIKNHY::- (LVVFLVND: K'M. M 'I'I III M I III'I I' '..:,', ,"I,' I"" I. \MIII.III.I '. '..t'' 1 I'II"'I.I.I.I| | .;! | I.lini'' .

  '1! "i'r,,".. it, .11.1 I" I1ennnutl" iii' .;j.ltul' 11 Sale. Ulu E'hlnr' nf 'tliu VU.MI 111 (Uii ,) ( ''ililltiillnliih'iHM ,, II,1"1d, Illll" "il'I" ,'''v \nik. i tliwtl'lll, '
  ('ijllfi.tllnlltni' '
  '
  \ .llu'l'! think\ "tr.nuill, nl lln,, l.i-li, "I I .nt.v nlliuit." ilt I.I III1'I); ,L; flu., urn nl I .lUii. ,turn, l-U"l 'Inim,' Hiil. I [), fur' ('11" "I.,. ninl I''' 1111/1.t. rev mil,, i Oil,,: .it) (I't' h n''' II.ii',. 110, "Lbux' I, I'm, it f.. 11 i, m

  t nil, ..i' .4."IIIIo""in.in, iiln; ,'.11,1,,,, \lli\ I I- 'IKIIIt > I 111 I. rk ..11".f l.i'nlM,, linill i'tunt", I. tliil. ,to. 11x'| (tin, *..t tI 1J crintl'Ul nftlit' Murkililn\llflSAI.' t i>. I'l llll-MINi.' .11
  .r tI\I. .. h. "III 1 l iMnu 1 M 1'hlHliH" mid" 1 lfi:" hJinl', Sil1llIii I \1':1111'11 1 : in 'r 1 ill : ilms: :>( 'C' '
  ,! I"t ,tit., "',11111 tun, tlnvc, ur liii) duller" ,and, | I i- mil ,, '. **ln" nil Mini, ixolliilntlininiBtnitiir, I ,,,,.. .ill.rv \ lt.r ;Nnl\ ,\ ul\ .. .\\lnlniiiN, Allililn*' L.FAh.I.I' i \, O K.. >i V. NV 111:1.171\ V ,x X S .

  .; "n, o. in,. !Innilt"-itnl' |" "". 'Aflv'' ," 'li-n it t In Un, I.,ii (, ,ilin. t...1. ,f 'lMilul.Hl.. ,,, ..,, 1 Il.n.. t h, "M ,i| tiioh| ", iiliilwillXjir II IIldll"! ; ll-iilm"" REMOVED
  .., i "*! (for ..,1,'. ,it' pn'iMi,,' ">iittiiin I tli., rtr.i M.'intH,, inMinli \1\I I "boat 1: lu' I'ti' :N \ -dlnl'llhl/ |i |
  tiniH" ..I tin, U*'i .l.itn'in, \Mn.ionN' all in it 11.;.. >li" l"i.' ,Iln .I.M.i, ,.f 'Hi. I hurt, lluil-i 111' tin :. II"" Blacksmithing. STEAMMIIP FLORIDA.)

  1i,,, ,iny!,, .\UiliuHil.i.i", ,. i unin-,; nil' o. 'tiilliihi, ',..ii Hi" tollnunu, ; .1.| 'uitiul (pnq|Mrijfl In' i iuit 11,1.1. '

  -- -'-'--- .I I.,ul.:" ".. -."" '11I.1'11"I vI '. 'iii ''In :Ni.Mli ,i.MiHoliitt, \, lln lilt,, I 'luni' ", '(1118: L'NiF) :HIbNEIt, K'"II'IIII fur |putt, lmtn.liu''i' I n I I..n;nnilli'VllUKii-lt::: :i-l!II I- ;.tun:' ll :ill:; :lhl;,i. d1U.puxuhlnnlnl."Win: ':\: 'Itollk'.: Kill! lHlkitraft 1 Ih'|':.

  .\ I Alllil" U 11.1. IV 'I(I'11.LIIII,'I 11 C l.lll", ,,, lullIMI -. if 'lull.<'lti-n UI.II.IH, 'nn.ruM'| ''uu'' 'illlliinun.' I.1| \IM. | C'ltruti' l 1 IA to Inform. tlii'i" >nlillrtliul tliu liUACK- .ll on hit', mIud, ) will, '" |p,101"| | ',. "n k I I.. 'Uu, 'h'.I1'| |
  nil''''ni ii* tli, IITH II lit, i'l t -.I.nl 1 it. fftnlitnt,. ",,,,,1.10.t > .'"M' ,in $ Mil II IIL'$: INKsH: in nil. Itr liirlnnhrjinhit" '" \ pl, ln'1.d,' '| ninl.. ,ell.I,,, 1 ,iili' ', ,u.'"l I r.'i,

  I, I I..uturuthie.u.nuiu,, ;; '' lh.II'.I' ,",. Ail.int.i' ,, ..ili-l-" -ihl "ril nl ,II.,,.i i 'linlri-, .1. T MV. tar'nnr'' Ac., ,\.c. will turned' nn ut Mn t lihl,,\ M.unl' ur II. II titu' w.iril:hit:: it-t' I:''I'I; :uvd'whnlltini I:' : *ui* 'i'l I li"' Ii-,':'iin"l onk:j l "l*li..il' il'I':," :,U* :1,11,11141:: I: A I Il

  Ni n "iirluiin, Mnltlinun, : ,., .nnl, nui.il, 11 Un 1 li, t l... 'it-whl* nliT thu imiiriiiti-nil''ii''i'|' '' '" nf .r,nn Ilh $;'I'I'j\rd.| | \ ciiiii-''' ,L, tli", II,, -' 'I" "I'll", 'nv mnl.' July I, lash, k _
  |I'
  r'1'1'1.i; '' (mi".. 'Ihtyhatebriun.n 1 ,, i--,, iurt.y" i i .--- -- (,In, HIT knoKii iu. .iii;. ) ulni',, 'hoii.|, by |"uuniilm | '' ,or l ,. 1 ,
  I rll' and, tin. iiinlilv| nl l Ida. wnrl tn nn ril' ., -huruthu NIn1 in ,i.01.1.in, ."nli, lln,,, I tint" i ,hu,.,um, "
  I'li.i.. .,nnl,,, Inin -ulliit! ,I ,in tintnnlnii/Mt,,; .iln iln-- Executors' Notice. ul. imliltc nlroiM'K'| '' 1 ""., ( .1-011.: <"m .1.'.''Itttry mud, ,, ".t'l"ui' ,,, |,1 Ii",,, vl'h,, ,, dp1| | -\II..i mil. ,1,1.1,1. 1".1"). ., ."

  i -- ,nut"tlle'u, ,11111 ,"tlllnlt11,,,, -llll.llll,, \. ;.. The above Stock ul HiirK, iir.it, tin", vml "I 1 1 1 I 1* iv innntli, 'illh'innl, \"i i-in, iiil'htntli,, ', ,,, ,, ,tnlli i* ;',il'n'''',, inli," "I n, ,
  ,, I II. I'l.KM"IN: ;ud' 111, ,I tu till< i-,l.it', >"it Milt t. u til I I'1.y I..Ijtl I.- III.' Mini., In. llm,' In, l hen nhl' mph 'III u', I I uIILVII .-
  i vhiu li'ln.ih, nt tlniM' 'il.i-, Moil 1 limn, "
  .i'ui 1I
  11114 | .
  : .
  I.hrat Ihu., I ,l.ll" 1,11.n11 ",," \. 01"1" .' :1. I....; S'r\: \ ?i; .
  I ,
  I I "I! ,, n. q I
  mil" 1' HII "
  n
  1 til" tii'intli- ,", nc i.illii-tli, Bliif.-I pd* u invi.in ,k. i'"IIII",1o'h", mi11111111, '" III i "
  .11 r..1, I" nu | -- "-- II' 'I,. 'lll-, I.> '",," .., HIV, ,,1'1"| *-ltni' II" ," h',, I 11n1 .
  ) i l tinilnvi'tiiiii., ti> ->"|1'1,1),| mill;, ..1 I li..it..i. ..,"i ili'itft'li 1 mult,I'ljii, d.innltill, ,, lln I -li.ivitiir,! 'lu11nnam..1'"l 11:1':, I .M'lri-ti'il, ( with ( iKKATTAltK : ( : |II.C.DII'WV.j: :(. < : ; / : r, .h. d,,1"|"

  '' ",.h.1I. ilu--.," tU' u,",.11I. nuliull' in lall.i ,.....1. I.." Mid l 1''ft m111 I till, IU ,ihllt. ,illlllH, ,MtM, .tli ,llM.lliniMu I linn' ll," Il,. Itt h" n'-I I 'Ih11' !''-',''',,,11I n' lilj All "III, hnllilUilll' ." M. Ol.KAI.'Y; : ( OMINI.MMI / II.:
  1 tent I t'ii',> rllit|,> Ihl.-\ t. (lull, lilt| t.i pinili.i-'' mi aii'l t I'l-i-l; Cmt- Excelsior Brick Press. l.i \ -HIM. .I MiK' \\ / i!' in I 'in i i in' i "J i I n 1111,
  : nc : ;
  mil >f.r pltdili, U I ill "I'll ul I ilii i ii 1r'i u\t i vKnl.KKI 11 ;iinni., > 45 ,. uii- ,,.: >i In, ,tnii, ; n.i:I
  ,
  It nn.'lit i.i'tli'.ii".;lit "Irtlu\ ,,l.'iil.it.'l, I I I''I"|" ""'i..i.'. I:' : I 1. hKK: K:, 1 Ktiuit":; n) i li ,,' >'n, ,m **[ Atlvi in i uiinni'li" i .jI". ", r.1t'II, 'I'"' "'IiI" "":, I It ,11111,, "".IIL, '
  1 I t I" 'T 'r-wlt: T''II1111'twill''I !:' ;r-tnuul: :; I:1''in' l 1111.: ;.k.ri.. ..t1d4y.r' : : II' rIi.: Hlu: "l'll\Nli U HI,II-IKK 1 ,,' .. '" I ,, II.I. I ,.
  'In i uii-,I "n'lil; I tn,, him ,l"ulburuln. i 1'1. .i.inuni I I.,in r', li'l 'tli.'U will : I ; ; S" i", i .,i-l.1. iHARNESS .1,1' ll id I I hilI".I''
  -lll \\r : ,
  .: ,
  -il., 1 I"I, ,1'd, ?' i. ,m. .I "I I i I,
  t, ti""",, 'nhgl"utrapil';; <. 'undd.dn 1,' ,, t in Un. "l.iiMtin" .' 11+1 C'Iny(,ill,111!'hu Ill.rt annual;I'IIY.EI' len i,. '1K':'/ .it. wilt.'I lu 111111111: I:, :;"t1'd alidmukeu ': r II'"1 I1,1" .I "I'll'''! .

  utiiituit'l" 'It .10.\1'\| 'In i.illiiliu,'! uri ';,l.itl, I't Uni*.i Henry Hicks It .l uud. ,t a gmdlty'11' '' Int. 11)JLI : M .I nil, I M I Mi, kI
  nu1 ) )
  ninl will ...t'I'! \ / ", \ danhullt: I"'i. : : : : !:,;j. ill l I I. '. '
  .. ,
  ll lib .
  I'IM', ,' ..?',",, ,,,|'II| |,.' hil.inllir"i'i| .nod I I..M.' )"? III'| ", nit and ) wnk''il. x ,I'b, 1 n 11"11\

  nli-" <,1 l I .tll.ih.i-Mi, .it' ,liniitn., n, ,".11I.n, .it., mm,,, 1 I- ,..11\' I"HM\NI-NIM'; in.\iL.i"i. tu. ttltH Tin-\nlm" K : IIr Hit ludtUiu,. "MUy \fo.' a.it ,11'"me il I liuniIarr ''heI. I ." ', I "
  .,' 6 i .I"! ,< HI iii., I laut.A,6, / up"n| | 'llnl.il IjtV' tinNOONK AND CARRIAGE I n 1 .1, I?
  ,, t a- profittiifuic 1 : i"V tlurl.tlw. rainilii/' .
  'ill,", .it" ih. kind I I'.l: ill In, .Hi.. '"I" h 4uib mil, I |1'', "|1.1 l Inn "li Mi, ,l.l' f 'Inilli-" n, iiili Fur 1 Iti-Him, ,' .ili'l """ .' ** --

  Til ml'' lln-t r a i iini ,lliit.l Ixnu, ,, tin I. ".1.iiiil, ,il 1 the ll* "Ml,,,! 'u ..tl-ln. tn-n. 111.1' III killllnl, ', t-Xt hi, 'luli imi K l'IIh-, ""

  I I. ''n.l"'. ,,,1..11.! li.t i,.. I1 i. inn.-n'1.\\| \l'.1',' I 1", ti" ',"t i iiii milk,, 'III 11.111.1', h ,. IIllll\I |II'| : Ii.I.aillh4| \ .OHI'i, Itl l ihunit' 1'111h| J'ln.i I 1'Xr.MJl.lSII.MKNT.: : I I : SOUTHERN LAND
  W.,""11 ,, f rail:!" '. li11e6" d'. *v. Ml L'1'ill LO :m8T.l .1.11 I'\ :ird rir. iiw :
  "'t" 111ak1/A':' / pr/I, \lthu,,:-li ..II"I, t'1'i'irv ," ., ,' ,, 01"" "i 41IIII111111,: \ '. itImmigration

  ii' liiin, Ibrfnk .."I,LI "" ,, .4"\ .:. -ill ,
  |I"r..t"|* i li .11 /x. 1 TO PLANTERS. || '. I I. l I l 111.' I.' l.H V I IlIo..t.\ ''IUIII..N I '

  < ,II I,,..i |Lult. n, lUuii laili-,,, .. ,in," li.nl. ,,"' .''I.1I -- -- I11 I .,,' ".' .,. ,,' ( ( 11111 pall}}.
  : ( ,; UUftEDTO( ; t KfV
  I .1 .tin gnu 1111..11.1\11'1", \ '| "ni. "i"'U' "ili, I I. Ax."ic.uet1Noticl 1M unU til niik* (.A-ll 1 AlNCE> ON tut ...
  < : \ !. I Jt.: |\ i : ;: ,, "t.,nn.' i', ni.l, I **|i", -miIkI -- -
  .I IJ' will. 'i'l.') ." ',.' ." \.uIdul/nha11, I'oltNA41)1'ItUIl, I/tt: %
  nnu .mi.iii n-. 'thl IIM'I, (I1' '. ,. -,n Ilinn,
  r !II '' ,,, .
  'I'lll I 1'1"| | II-I'.NI: Inuu., ,1.1.. I, ",| | "ll.l.l' I N All\, AM b us TIIE I! INI I : liVIM.i ln: I "? 'fll.t' : : 1.'l: I- /':,11111,1/: :/,1 :I i.i ,1:?y Iin
  : :
  m'l', ilitiniilinu l I .1'n" 1.1 1.11..li-| ,, ; :" ;:;; :
  i 1'l' tin n |11'x1' nintln ,11'1111. I llli''I' "i 1 \ I r..In" III M'H' 1.1' hard, 11.\,..' I. -"II |\\1 .1 '1'. 1If.". 1111 \,,IMI / .11".1.. ,. | | Illlrl n it wilt | iiiiiij' ittx4h|

  "t' ''''- .\ mil ii|,hnlil Mn inA ,.? ",I"|/1"i, "to. "linn,,,, ,in ""|'1".1": ) i"" in,.,,| 1 iiiiiinnlUlu ,ini'jij'l'1\ \ ( I _I !Illnllll' ,1411 !1''*ii I1" 'rRENT. ..I.i'. I l'n.t',i'l.illii" I ".", '1'.' llllluHIM'U 1.11I'nl'la lirtl", ':i1' h;,r:>'t,>"jl'l'!I.1,;,;': ill T'lthtI---',,1., i,:;: : "':Hnr'iliI ''I :;'" '

  'I xt kll't" lll It"'* Illllll y I b'u,1 I* d*I. '.1'''I 1.1.i I., 11 I "I'' '' ",' .'I'- I VMI.'I 1 MMI.I.t I...-uh,,., of i
  IIUl1.hU I : FOR 1 lr." )I''nu-."'ll' I nlnl'I. I lid Mill I"INI. IIMO'llr,., .,,
  l 'ill 'In..1., n u "uhu.1ul"n" "n U" ', A" ''k'I. ll "-\l. I. Ill/ .I" ) ...hi" 4,11, 111., ", .- II.."" 41 I II--.I.' I ll.lr.\hl till ,,,,ill
  I / Illl"K"f 'Ill UUt"ul .
  I I'I.'II'Illl lirV" Ill "' .
  II' m n .. in.I'. b.',IIV, "II''mill 'IIMIIHIi '" \ .i'ii'. Shown with Ploasuro.J181 .\ .' ..". .' III' uudIt.1'! !' -m", "Milo" "j.t.i. ,i.uu I Iatr i I I..null, f. ,,, ll III"i. "H ll..n-r' I-, ,a' ,:>.ll' lii ,
  -I .' lllIllll ,
  "I IV.|-"" i It'. M.Iltn I I i ,ii \ i,' .' t 1"I I. .
  .
  I i,1tb'" < 1111,11'' '. '. "* i ml, ,in tlr II* t' 'r1Id I IIIItw I re t 'L' !I."' :-I.. I I1*, 'tf nut'tl miliiU." "ruuuhu'il' l. *.- .. -In.l'' -I.| *kl :4xI: .\ I.q..ud\ ri>uiin""liui' .tore 'mill* "nin. nl 'niriin'
  .. I'I .i
  II' n. ,1'lel'' ht'III" k' ". h,4., 1 1\"',; %10, 0 I tan I '\I"' "" uwrr 1'I' ,11111 '

  11.1! ''II ''I" .1III.; 1.. .in'"* II'kk'Ill, l | li'i'l I RPce1vEL': 1, I 'll\ > .\ltli\ 11144 I .
  Iin It I *. JI--H <, ( ; AND BUOOIfcSj 1 ; 1 ( I I ( i
  ,
  ; 1 li'l.' tit 11'),. IIIIK LIU $25 Rliwarl\ ( ..

  i h, ,UI't II" ..1. '. Li,.. Iarnlti141.. I it ivri'" "g" -n'li l *. i'. ., 111-t' .' .'. .. Inn' |I.ail TIII\C Cltaiu.. I LAW NOTICE. | ."* 'I. "I"(.1 I'Ij 'Pllfc' l4'k '1111.11. .,,1-1 I : I
  .
  0 ',1.' I 1\, | '.'.kill.I, I'i' \. la I.10.1, 'I.Iit, i., .iniut"l.'.. I i im \I i I'H' ,*,'.k ;jii ilo/ riant'n" JIll"' .111.1II ) ....I.M, ,. .14 >MtAt I I -I' ",'.1JI 1 I. dl, -r
  .
  IIL"a| I ?, |.. |II", In, xl| ii-l il "* on' i IMIII In,, ql 1 ,,, ** ",*,. '*' 111> 4Mil, )II'( 'Igeluihaa' '' '' .i"k '1''. i .-?.i,* 'W/1 ., ,,1; ."i I ii l i l mi' t
  I I. l'it I'1
  I |
  ',' 'inif Mr "n ',,,,..,, "I.| ." "4! Hi ."I. ,.I t la'. no II- .I. ''ir. n. ii* 't"i hilt Nl1'I, ., It WI.I! 1.1''li% I Iii"it ," ? "of' f, rl.l" i .<> hM.Vi1' J..1; """'!vr,, .. '"" MtZfii
  i'i
  !'"! .
  ; ., n. ? rl\'l--u- 411 x I/P/,
  .. ', I .0.1
  .11.
  l "?e '1 11'111, "u. 'I. .t ,.i. .1 I II .. I' 'U1'' w \I.hl 11l..1t I .rrU" : I d 1 A."ooM'"
  ..1. ,I'l I./v | 1,1 .II. II II ... ,' I in'\ If.,. ,ui u rui
  M' II..I
  "i, "ni, n',.. | ir, i'I". i" ?, j i I n.t'. \yir I : I i 'k. urn i JlU''... ill"> 11 II
  Jas lh ? -I. f .111' '': Jili..'" I I n. ." I'
  1 t'' ., 11,111' i "ii', ".' .- I'
  k
  r''


  ..  R t .d 4.Q.1L aMI. "liltI, : ..........


  __ .._ ,i iI ..;
  .
  = ---- _.- i ,\lrnnnlihilvtdiscmcnlo.t ,
  laltahu>ttt <
  ., ,_, t. .J. ," .11. I Y. II "Ii r ... '' '
  .

  1 C CABINET A I E T FLIINITIRE r t I T I; E'': GREGORY & ARCHER, f fI Daore: ne'VVoods.: WITHHUN( ) I :  :M I I. I I'I ,5 I _
  I n i .:- n|: fn -
  Fine and Plain of all Kinds I IT In I

  ,-- !IH ::E3IoVSE: :.
  HFC'm .en i I''r : DRUGGISTS) : Second Stock this Season

  GEORGE DAMON.

  .
  -- o I -
  .nXI'RIRJfn PKVC1l! flPr"TIIAUII; dI .'",.,.., I AT THE OLD STAND -' '' ; I .
  ( aylnl ( .Al.f" _......._" 'M'hh ddd. lap". I
  ,. ,,.
  ."'" l..DPT.M. .' II
  M..nrIPMn... ..,,,_, ..pI'ke'f"' .... ,...........I.on....
  With

  .M'1th Urjrll Cta'r' .hut nl.a; of Panpnr.?y&r.nytlnn, ;-'|rut<' .'oft' r d i I,51515151inIof.Ii;i. :thl;i;,> nillkit. 'LI.L.II.I'E.: FI.OIHI\( I'I Six days tan Nw N York and al Urallv Wiced PnwAT II II U JIIIIIU: I II E: t\\ I Co.! !II) q,


  .A.XA!!O .
  II./ ".I.n* i ; *I" I i .
  (llii-' II": "''''Mllf. f".II'1| 11-1', I -
  C-DUPLE!K Ak Y'dITMYv "I'

  Plain and Fancy Groceries PURE DRUGS, MEDICINES AND CHEMICALS, I WHO.! ..ESALEG.ReC.E.R.S


  All nr.Llrh' ,Le.R. f t 'b' 10..1 pU'MM.. \Ond. tute'.h .11,.-1' I'.11\'I'.1)II.'I: : ) I 1:1'1.\11\: I I HM' i '. I II. I I 11".1'1'1'1:1 I !" ''U.l'M! i & Johnson's
  nrl nullrr Prodder
  Talaur.rd. Wot. 1411r1d1511.Peosacol- .- 0 _. I F.\\I'Y< \M 111.1.1| | M.'IU: I.I.-: Kirksey ,

  Gepa Railroad : It I i. .mi i mti,," 'iilimi" '. .il,I .. i I ''I'| "i i |11.1.! 1'1111.1'51', i I in, '. ..I "III" ..'. ,

  'uii..ih' : '" 'lomi'i, it H I 11--1:: 1 11.\-,1":1: | ; I 1.1.1 i I \IILI"'II\II..I i iTin' 181 BAY STREET,

  CHANGE OF SCHEDULE. : f ii.ilitH- HUM ntliii,.il Inr .:ti''n, ;,,,, ''i''I'|', I I"" 'in'I' I P H," .1| |p I-, i "ii .!ii. ii-,. t'i.ftir > -, i SAV.\\N.\1 1 ( i EClI:4i; ) :< il.nL" 1.I 1.\ .

  iii'iii'\ I'Ht,. InIi" :.nli''li. W' l I"n "ii- 1# l"'ii. lie, ,In, .mil I "iiU. (" '",in ,n, IId1lr, .' I ,

  h'JUIt'l .
  .wi
  I I'ln-i) "., i- .ii.,.1.| .tli-), 1 .I ,.. "It., ,n, ,inn', '.' "111 I..i i Ii. .ill "l nun, Ii" M > win. .ml" Our Puruimsos: were made J -'it' ', and thorotbro( ; .

  > ,IIMi .\ I ,Mii.lMi \\t'; I I. I II 1.
  'tALLO..'.ll. Ut WI1 1 'lKf4OVA.10 we got nothing ,but i I I I.. I ,,t

  o HfTfH. mil rilH:n-oirt"\:.id.T TIIK( li;.ii"THUNH llnlrtiwli, Oh Just Deceived a lame 8 lot of (gosh (Men Seed ,

  will run rAIIIIEShy.a il.ll, .. (."II"*.1KAIN ..Olj KADI.MW' PUO\' ) \ I1 I IGQ 1O1111 ( ) \

  L L.n.111ha.,. tl.th' ?::_ III, 111 17 :' A."Y. ( '111111''"1g.'I: n i .,it.il"..m ,' 1. \l. ." ,' 'h1, ,Ii, I i 101"i .1 111." i "h I I. .. |1,1"I "nun, ", THE LATEST STYLES ,

  IwV.JnnrtlenNJ 91T. d'1 n
  1. HiillKin' No A. llIrr1 '
  Is.<...l.l ikn hIM| (111.k.t"I "J"*; "" I'IIV>: M IAV: :> 1'm.M.:: ( KIN: IMS-/ :-- 1 \1:1111.1.\| : | I I I i II oMI'ol" \ |111'11I ) | ; | ) Fresh from Foreign and Home Mamtfactorieb.CJnll ceI"'iies

  Anln .....on.h.. 10 ?. M I ),.,' I I""*. I '"Mi.,; '.\ iL'tl: ,

  PWKV.KK; TiaiN:- Hiiivi. UK8T : -. ------- ------- _..-- ...... I I 1111.1,1.. i MIi ..ILL i i'I. ,I. ii .' -MMI, Mi
  1,44.. Htunnih .t f (" A M. I 1' \11 I: o.,
  ,/.... 1\|.. o.k.' ''iI"I M '
  Am.. .' lahr I Illy.' 7.3uArr1 Ii. LIVELY
  .. .l V.H'''iD .l 115 and Ujtniiilijo; cititINJovv "M .ool nf J NEW YORK COST.
  "
  lnhr.l! Monllrpllii 191Ardra '
  at' Tell.h... ...+. ., 111" t..1, ". 'S, II"I II .
  ArrlY. Unmrj .l n I Ut SIfHKIi.lll .

  I .XV1! > A<.< ..iiMM'il. ).WI'IN I.OIMI. WHOLESALE RETAIL DEALER FALL AND WINTER GOODS. I r i\ 'IM- i i HIM.IN"
  K.IMT.Iwp I -, II(' 1'I l '. I I i ,'I I ll III, LII In" .xnll.l''I. '

  r.ll..li4ii. .iT ., I" 11" A M.
  l LA'.r., Mimllrrll HI.vr I H :'I' F. W. S 1MS & CO.
  >. M.Urm u 3 "* P Y. INh. ,
  AnY .1IAhlIlr.t' IV "
  l01'u" MNhSMI: |; | \ll.sr; ; \ III'| 'HIIHI.Is; l\: I.I' M 'K \l \1.\( *.. (;l'.iiMli\/IM: HA V ANN: : ; All. I. A..
  rKKK.III. AND: AKOMMiillMHiNWKKI ( AI.I.I (c'IILIIJS| |; .\\11: | |11-\1:111'1'1.; ; ; "II.\\\I.| | | s. 'I"nl\| | ;| .,. | |IM.IS' | : ,

  : :MIMHX I I.U.VKIN: : ;: \ | i C' M'lX.v,; Factors and General
  .
  ,I.....' IAhn 1'lly a Mr A.M.tl .
  .
  "..h.. "". .' I .7 ,. II''E..S.I"'' << / ., MHU.M.s' ;); :' 11(1'( 'I' s|IIL'I; |1-: .. (MU.MuKAI.vI'MIX. ; / :
  t...... "Mnill-tllii.. Tullnliwiw nlArrlvfl a, II 1 Ml1:iI "YMI' too : siKin.nsu: ; HMI' 1'111' I.IM: ; 1' I II'\rll: ;: \\11\< > |I-.mixKK: ; i

  J I l.J INS. i.l.nl.s., I ; .. lluMl.in' J ;l: \V : II IIIIS\ IU1 }II IIIICIIt11'iSAYU \! : '
  UIlKr4'III.lS.t. 1.
  1c\tE WOOLM' : I' \l I ,J/;;/. \ 1,1/ ,, | 11:11
  ..re T.IIao'.'" a 1l 101 E
  Ariveaht Mnrk. MI8CDTT II 1 ,, ,
  Lrrt.. MI '..... a . . d I'...Y.

  Amo.t A lln\ .'..Taldl.rn' 11I11II' lirloitti.d sit. Viilnijr, 1 IliilliliriiUi. .,.,1 A'ho. :[' 11a( f FL\( 2: W Yh O'KT/JA, 1001an.k.ee Produce Merchandise, Lmiilier, TIIIIIJ i' and

  ., nil) oinufcl: witH the tralmi.
  KUUGKI WAI.hEJI, S'.U' UFi YII\H.hltl..yq.: |'i :: .,1 I IIk r. ,. \ It < ",", ,,, I "in.. in)10 lulu
  d.tU. UI ii. ''a'llIuJM'rl"IC"IuL i iIMTV In III""' nh|'','| I'liniHlli, <.'uuiI' ''', u"",.|,,,,. -4 .J1 l d' I I I ,, I "III" 1 A'1' : I COTTON
  /hir "" L-I miiiiu, I Iml "Mifiiil' rhnhlugn I ; : : i Vioiin.7l.: I l-m'il'.nl. "' l>. f" .1" ''/ ""'.. .'..' .' I ..1I LM
  I ... .. .
  ( .1ld.| "iSHI

  ) -.da- 1111\11.111: | | ., ", | ,ivii''I|. \I.f| | MM'.i| :' ,i. \\.1.| .. | | ... --- I Ii 1
  S T P POIHMI1I 0 n IJ E .11'.1.' |; ( |/1'1111\1.' i IJ'.II I ( 'IHI.llliiililr'| '' >.I I I '.th '1151.11' I I'r.L I ., .4xI I i
  CAM SEED-GROWTH S OF 1866. IUIMI/ \MI i 1\1:11.: i 1.1\1.\ .. II\M'\MII' ; IC'nIIr1111X1' | |; :. i ijucK\ I I"l In'r.'IEa ill::; fr-ll-, ;x,1;III;.1nlr1Ux III.,,,|, ,Illltnl',, i.u?., I I
  I LMii.i.:, ,; \ \ 1:11.1'1:1: : I n.i ii. i 1.1'i '' > nit's' '| .I\ ".in", 'ut-
  I MISi.ssi' | i |W\U uliNAMKM.l, ll r 'NI'IIII\111,11,1: ;. I .0 ,11: IHMH, .. | "|, ,,'I. ,;? li-nl.I. I" ."...til i .,'
  "dlno I 'lll-llll .51.I,51I I 1'I'1.' I L' slur tlllll' l.l.ll Illlliilil
  :rioolvrociAND 11'I'/ | I > 111111.11\\| [ 11111|; |.;. ",' ', |1-.1:11-|: | | ;:.... .,till, lituI,,,I..no.4nU, II- npr.l( ,IUIH-I I.-' 'lilmtin. nljintlM1.IIIU'I' "
  Rn.'V'o J1.Ult.! : IO'I\I.\IWI.o.: -I IIl's'lnnm I ... I,., ,ii '. ,,1"'eu, i"il ii i .,n mil i Iliiiltiilull, I heuol,,, -.lll, ,liirni-ll., ,,, Hem ",.,.111"1"| ,In |,illf| illlpIII
  1'I'rilnii. n|'Ih,> .. usl.dull.d.ldelb, | | ,11 In II,. Iqu.n'" null. ." tint'" I 1 II ,IM "ill. il.inlil, '. I Let 1511II, ,,''h'r "im I. Ititi" .II. ll ni- ,
  III lilt. I'lllilll 'tll. hxgr.l, .ts.urlh.rHt" uud,, II l,, I I L' I..t I 61L'UI':! -I- H) 'tlml, 11J. I I.1n iilli,. sit III" ism LIQUOJ"t..H.: ctro., dG c;. c>TCC.t.'I'I.I .
  pcillnii. It ) : \\ ILL/ M.I.I i, .\ I' ,IlKlnmr inn IliiH' tin. .1lurt, ,ti innni, |, il In I tin I in I,\ ,oil,I ,nl t l lln'" I,,,llnni, ii,, i.tli .\Hliik|; : MUHN:' 1..1I.H' '
  .. ,, ,. I II" I I ,011.1.I < I II I I .II.III d I I Illlll., .. .",,1 ". X I".I1| I".I|hd, ,, i''e6|
  I a6uge.ul1xr.HrUHd.1hl.lyld. I ( '. ; '- 1'i, 1'.1.I .uI "' mnlandn''II I I :. In.1-I ? |" | || I |"1J | Hl l 11111.111' "IT" N i V l I l P i .it.VN
  mi'r'I in. iiiiil, 111..1.mil"I I i i n..' i I : i./ uni, n,ii in. t I'! ", "MiI ; ,5.5 l l. IK' d|l \11 I 1I1f"" I I III. II .,ll "III'" IlllM. I I'''.' oIoj I I I''II" 1 nil' II II I'' M ,Imil, : .1'1'11.1 I ;;: ;
  'IIII'I iimtiiiiiiin "IIKII/ "I |Inn h.,,'. '. Mii. U iii.i. I L. ,ni'lli' "", n I H In null. l limit'", il ,h. I II'|'l. 11"10., .1 .. I..quo, SEHIs, 1 s 'I"lr..nu,.." .
  lnilmxlg.'IHnt., I 1 I I ,>!iii ,ii.mli',..." i .dLdu, 'im H.l i l u..' IK. lu"rr, '.". 1\\ ,III" I //L1 r;dd,
  .M-. I".M '1,1.1-' I 1l,III..,1 Ii ,I.i".\In h.51.I.I i .iln" I'" ,tin.,. ,,| 01'| l." unit |"1..1." ,, i 1'1.1\| | 11' THE HIGHEST MARKET PRICE PAID FOR COTTON. 51 '1.1 1 I. ,. I I I"I 151. .I1,,,,,'I I,,' I I I',, ,.
  iilllll/i ,, ,. .. .. .. I ,,,, ,, .hn r
  LOWEST CASH PRICES IIIIIII'\ + I ,111,1 :Mlll'ir 1'hu'I., I 't. \'I' I "*M 1 lntil/i.| < \\ \\\ll 1\\ M .1..1 l MiiMhUlli I 111 i ImI. I II.
  ; M. LIVELY.f'M I. t. IV i K I II .\ Ilk i .. ." .V Hi nil.,

  -.-... JAMKS: I KllfKsKV.I : ,L. .JOHNSON.: ( ) : ( ) J,.,I I t.. t I"' ?, III" ,.

  :Nut I II I :,111 ,.... .
  II II Y I "r r I oltll: t\
  lDJlL Jl ..t

  ( II \ MI'H'I, I I. KM\ I. M 1.\\ \
  I" linl hllnslllskl. :\ 'u. .16 i I U''" k. I i ," It''; .".1' "." I I'u'' Inn I i I i, Hind'. i Savannah. .\ ((1\'nti.rmr1\t5\ \ .
  I I'nll, VMnr' ''I'll"| > Iin nl "15 I 'Hi' "ll -' ,. I .j

  Uncoil Sides M. LIVELY'S. \"hult'1' aI4 ( r'cc1,
  d f t,. 't1 I, I'i, .j I I. ,1 I( ,

  I a1'ttnnlllt\ }\ .ldci'li'lrtu'Ittrt.\ \ '- ( .it1T1)1i11S011&1LK1.11'\ I ) I ; I{ : ,,, ) ( ThIN ) l "UNI-): ...11 \"IHI\IIIo.n| |' : : :' .


  .
  IIHI' \KKKI.S iilless \\\'t\\\\\t"\ \\\tI\1.\t\: ..

  ) ullel 101)) nl' UII. mill ;? Sr.| .'.liilinil3ST SfI'C'f'f'( .
  ,\ \\ III ".11 "I. .i... n. I in I M-MM i iivi
  Pork
  nir" rt.r ,1 i, nli! i enl ,,en tiiin" < t I Lnp .'U.IIo,
  B ..A..1' .1k. Lit ./ \ I.XSTJJ4)M S.A.. V L'\. :.N ..a.. !:!: <3r :HIS O U:l Cir. 111 1. .i '....I 1, d i

  tEl.t. 11-! ::;.

  'in <(< '..1SItiHn111N I BAICEJBJ', ![ Wholesale Dealers ..
  ) I V v v- \ *. v \\ ,. \ Irll11\I11'1.1

  <"7, nu; ) IIwl I 71 I HIt.HI.. i ., .t l t.n"nunn" t. IN III I 'M 'I., u1' I 1"1| | : C II ".) :--1'f.\I| ( |;sM

  I .1".1-i I ". 'Iu|, ,
  CAt:1-.1 p511t.I .

  Harness and Saddlery Goods.

  .lun, 11\1l1ttIS: M .\M I 11'I I H I I:1: ip:" HI I I SCREVEN  Flour (all A'1'ndc04)! ) Ship Bread and Crackers <>"1J"S: ;
  "111 .\11. ", H "I.IU,111L'III' I I | ,,, I , .
  I' .1 | .
  | n ,
  .. 1 .t 1151 ..hu, .'"" .,. "' '",. I-. 1.1" ,,U. us' I,,,, ,. ., i',1'' 'i ,. M ,h'j, .H.

  11111 .,1' 'X111 111 \Z ; 't.1 t V. '.11111 \\,"' 1' v. ." ,' \ \I'. \\ tMl*,, "["(ur'. 15116. ,y. :> .\ \1\\ .\ II. Ii1'ORl; I :Ii J.\ .

  in. Kl.dS; i.'i: MMI \ IT.( A 1 IKO.: 1)11',. I't'tr t. ..- r hr.r. ft i i 4Hr*, will/ I I.. ( j 1.1., ( .II ,It,, ,Ii"j?", ( |i.( (

  .1.,,, | ; I I'l xnt I" .I II, .,h.,
  III 1..I"j :'I ""l'I''II' 'II''

  II 11IIeI'. 1 I ._ 'IMIIIII I i I ,\ llnU' I 'iiu', i. in ,.
  11,iiii.ii Uri.nrlure I ."t. I n .I 'n" ,. I hi I ?iitni, ,, L, I III",,,..,1,,nt., |t ,","
  i KA\K I'UII/II'S. "Y HI I rain nl end ,, .
  DIRECT IMPORTATION rur,1 Wet III'N/.h. l.1. I epl I I I.nh i "u 151Ih "Hit
  .1 I" ,
  l. 'oI'I.\I 1"1') ''? '''r
  I III I I.. I < ."I 1.11

  0 ..... ..ri11 01 Florlcln, with /mr.rn;3[ i n.i: "' /jFl -__ -_ _u h

  MI HOXKsCheese ',", I 1.11.1"). '" .. I ,. 'I" 'n"l t "I. Ill'' Carliarlliillunl' t \\ \.1\.1fo"\; I IMIlllllr e'"L ilLV )f",: H. C. RUWE ,
  'I 1" 'Iu 'Mill.'. u, I. 'n1 l" I', II I II' M lls" 1 ux',, I"',, ...i i.nl I "! .!lull.n..". ".- mnl, Mi'tnmi,, ,n, ,,1, ,'."
  .II \rl| I .
  I ,", 5VANNAH CEORCIAIIHMI '

  Drug. cll1Cers' ; end Wlioteale *" vc-.; It,::..::;;' .1 ;: :; '' .," i.. M 11: i>
  .! Medicines" ;lnd Oooils.f ''l l i VJ:ru Liquors; Alos) Wines and
  nil i Him11, ,1\.111, inV. | ScganIMI \ !;,

  All nl t \\liidi linn', I 1"'I.III..j".1 l d\ I K'III\I:. :xJC'lnJC'la.: .. In I! ,.,' '1.. .51 .'"' t \I .
  I'iMii
  \Ii.-, l :
  .
  :.I l I ( hToIacco\ "1 m\i "I "hI., I hg ut..s, ,I', '. \I ( OM.MJ1N I | : '\ JII'II"1': .
  Tin' .111.111'}1'im,,,'nlin n,.M |1.'Il.t, il t 1.5, HIM. 1. i IML, : ulilitinit .1 uI| >|1lit. Tlll'i... 01.' 'I., .a''llrflltllll'' ; '" I'I .M". l ". nl" I t.". II.tun-r. ". 'i',in .1 t 11'h.r..1mi. |11.i In.1I ",,,.

  "Ill* I- ,In Illllkl/ 'tllU III,llkl I dll.il I i ;"nil ill ,ill. ih'l" 1'"P .i Fine Mm ad I II .11.1111". | f\'.11. 11.1\ "Ii IvI .
  arnCLOTHING .
  l I .' .n.'I'''''.10| ,"I. ., "n I .1
  ,
  t \ ..
  '
  ";; ta '" ,
  1 .I Mi.-, .., \I I I Ll'IIC11'II I I; II 1 I.; I II I h 1111.; I II
  mi ,
  .\ 1 1.i'f, .HI.' ) gPII1'I: l .... ....ih," i" i I., ", 7 Irl i ,
  "IUN MI" .1111 l-o\,.1 |Ii; |Ih111 ,
  ( ) ( I \If. lullK I \
  'In IL\IIIXEI \\ '\\\YV.V.. \) '.'d. \\ .... \ 1:+ 11 V 11\\X11. I I ', .""I-.h Mil III I.II"'I"III'ut. :., (1111'1.' .

  .
  ... Adapted to the want. :; oi flu- 'Il I' -ill' v.ii.iiiiuli. Jl, :, 'li'l" 'I (IIIKRARP: ( t'.RR: 1I11J&C0
  Ij cI I Ih' "': l ,
  a r 1I1lIJo.--: :: \\ ILL ISI'' 1'1'| 11.\ I'I n 'I"| > \\1/11\ i I i 'ix-\: | 'n n Southern Trade.( II,.,,.,. "I .1 I..i'.l.r.l. !,1.ittrdndl.ur,.",'!UIht;' ;19 Iuutnnlrlamn.IHtilt'" ,''", nrrr,' ,","w.. '.1'', .,', 1., rI

  I .\ .\ :M 1J.t l < 111)4: ; t 11< ) |111Y,; 1.1,.. .

  I..I I"'ij.; 1\\:' ,:..n M.I II.i ,. "> ,11,1., ?;I. \ sx u,.1" AMERICAN EIPRKSS: BIJIlDlNli I I P. ".LI-HI Itla.d I "tl 1, HAIiI 111111 ) ( ''ot i tOil( 1 actors<

  I 10 II11IPllrlli ; .- I I. ., ""l.'l' "I I"r ; ', ( ) ( ) (

  EDWARD BRADFORD Jr., I REAL ESTATE AGENCY V r. ;,;, :,IH anil lit IhnNoii... .'L.( 1 Hi d'llugax',,'in.-i I." ,illnl/ ull s .1'I., .11./In"J r "\I I
  J"" i "I f>Jtxnn..h.|' n', ",
  i III
  lccl' I'
  "s .. r. II "' : v 4'1'
  Int'IionIrraud f hl'O/1': in I fit* I',gIlK i
  I ( i i1 I"M.. l\ I II< 1--11: | | A << i-p.i: ( : iK\: 1 i ii

  I Mm .1 II \i mim" -i I 1111'1I. Nc'w "STorlt.EARLE -.ifK'iiN.( R. H ANDERSON, G W ANDERSON h. I'HIflul ( 'uollul.....lnn 'I.'I..hm'',
  Heal blstato; ( [ Brokers uv\ I-.hl I II cult;
  -
  I I. R. ---- -
  STAYNER'R t
  o JNO( W
  CUNNINGHAM & Co. ANOERRON. SONS & Co: }H.i.\ ;-im"t I. iv.immli; ,. li.i"l
  Nut M. TULAHSSEK.: ?
  M. ELKIN'S J.-or ti> lIul'alhutl l Strcnsi : FLORIDA. j
  S. ,, ,,. .. .. '' I b''A ( "I'OIlti| { .
  >\ 'II'l\n 'Inr' '
  : "mi ,1,1 1 I' (PflTnF.ITIII) 1 : -- 1
  .1"| Ml i HUM I Lss 11, "hnu.1L.,, | i. ,,,,, ,.Ira i .
  and Sale Stable : : .,., GEr1EFAL .
  u
  Livery 'q..1Il. n. I ,
  Hun... 1l i ill j>II'..I"' H "n N,1.1. \.r.1.' ,,. .I'l ., .I."rtiiiKi.. ..,ii,. t'II"' Iuu'1"'. In I .'t.'Cl.i"!i.I. .""*.". hNTC'ollllllission1l'I'C.lmllfs\ COMMISSION \\' .t' ; "; ',:',."'" ; : '' .:,''-I. 'I lnu':.r I'-.l l' ?
  l ,
  : '" "' ,. ".I.., ,. ... \I I'Fi ti I I t luU n I i nru., U.-.ohbd!. | 11'.51I' ,, ,
  AT HIS OLD STAND 110151. ILUn-. 1 ..4I'l.h. Miliki I ,,,,, .h f'" 11 ( Hi I .' ..
  will |
  i 'I4 I. h:51 ,
  u to, "' 'h. IMd.r ... ( : | II' ? I .I hxh.l| ,? VI line
  111:1.11\C: H.\ IoII.c.r.IlI".Io; in..lhrtlu1. n IIII I' ,. .,. h .h 1. 'I., >:ir v;i.ilill!!; \\1 'rblul .. Slat, l It.; V"l I :i"-I; Its.I; :,Ill.,. I .I:mil:in. i null, ,,, im,
  Wi.11111': t'l .
  \ im.'Mt Iiu"i l mi ki r,. M 'It' o." noVa" h 1 11.,1. 14I4In." ,. "I'j..1 .U1 NO '1 WLL BTRfctl I NEW YORK ,
  M IIPIIr Inn l I. l.-uuil II ,-." .Ltd. Ihq*r 'h. 1-1 Im; In. II Hull. |1..1 I It \ n', ts.I\I.' II htttfl4)I )K'itutir --
  Taw1 or .4N.: Ilore.a, 1'i, !,,>.. Ik h..?, jim. .1 1 1'11111., |Ii"; in t 1 i.Illlmii ,'.\ .".', ((1"1HiII. /" ,IS,. ,"''II,, I I. .' ''' .iJin Intllrr "r"I'' '' .\ HI :ill "I., ....
  ., nluraiil I J.. 'II. I ,, I,..., ..
  c ) rntui Kitilll Av.Ild n I'ltfMlrhitl -i.i i 5. 51 ,\ -. h r L 'Is.Pp' \.1U\Jj h.
  ,. N.llj, M."III .1. ,,, ,, v V \ II. .: .. .
  .1' 1,5.' n..dq.ud..wAd| otM rki ct Iliv IIt rl | 1'1 ''I I -kl- "II V MilllllliilKl, l..r|. > I M'Kf.lA II \1"l" I 'II'. .111
  .. _. ,1 vl uW ,"...... .. |In d>Tl tour by inni-l: \iplnl. Mi .uI I -III i ... .I ,V II ., | lo' vu) ....",..
  .h..I IWI l..r.|IA I.11111"| .i| Sill I Inl-li" I Nil.I'lm.Ur ". \ :} l \y" : d' ." 1.11'' 't: :: At-Muui.II Ii
  !""b"I.III.t 'tj [WOKS AND I) Bl.l N PS, (II It'\' : .,Ihn. in-. In; 'th d ;II' '.o, juj *,h ,.,. .. 0.' '" ,: .;'. i'tlu; .: 4? ;%;;: I 1,111,1 \ lllal-H', ,. .,. ,, Ju
  )\\ \\ \ I\ r1 t11r I h. I.."... ,.. .1......,...... .. ''I. n" .,.ri.iM i, I |fn.j| .,., ,, u.n h I .IlKiH-k. ... III.u I .. fl.7
  1 1 .Inr. tom"11 I '4.51u ( A1t, MU'i u H..:MM" 1 ',' III I. ,i ., 'd i '"I .' ai '' -i. j,..... .n ,,,.t. .t I. ., to"r ,. ""f' i, .. its .. .. ,. ',. J r I. .' ,. 'II I II .. I ".HMO.. Tit
  .. ,
  I.1. N.1)'| Nnln. Nnll' 1\ ,..1""".5" I ,.1' ,.. .I, Iu'lr,. U 11111 I II' I'; ,'.. I
  "
  ''I 1 .Ep' IA.u. 'ul u. ? 11I 1. '" 'J I I !. I 11s 0 X ll'l ,. I I .
  LI Kl\llfik I"I UN Mi HI" '. >'II.IAI.J:- Y. to.\\ 45 i iIII" '
  ,
  Till .1
  > IT.CKIYt: : ; : A 4 I1. r'1' t ?. ... f. I "
  r'-\.Io. u .Vmd.I.I '10... at" I !'I I l" I .11 !1.1' I I .1 I '. I'' ", 1, lilt o
  1I 'Yt" I' -I' '4140.I'+ .4t'n1' ? I ,

  t"" .... ,!  I


  1
  \ Vl .
  .- '. "
  .. .

  .,. ..J ."'II', '.......... 1- r. ..' *
  "
  .. 1iif1 *
  'Yc *
  1 :. .1ii *
  .
  '....,: r''" All.. .... .....> .a ...
  .. lr TiiifeJ,*
  I

  .. .
  ; ,
  I I tt 1

  .II 1 G r,  .

  1


  ._ -::___' 1 -- -