<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe Tallahassee sentinel
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048626/00004
 Material Information
Title: The Tallahassee sentinel
Alternate Title: Weekly sentinel
Semi-weekly sentinel
Sentinel
Alternate title: Semi weekly sentinel
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 68 cm.
Language: English
Publisher: J. Berrien Oliver
Place of Publication: Tallahassee Fla
Creation Date: February 1, 1867
Frequency: weekly[<1868>-1876]
semiweekly[ former 1866-<1867>]
weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tallahassee (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Leon County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Leon -- Tallahassee
Coordinates: 30.451667 x -84.268533 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm fom the University of Florida.
Dates or Sequential Designation: Began in 1866; ceased Dec. 30, 1876.
General Note: Republican.
General Note: "Official organ of the state."
General Note: Editors: J. Berrien Oliver, <1867>; Edw. M. Cheney, <1868>; Hiram J. Potter, <1869>; Charles H. Walton, <1870>; Samuel B. McLin, <1874-1876>; Alonzo Fowle, <1876>.
General Note: Publishers: J.B. Oliver, 1866-1867; Oliver & Buckalew; 1867; J.B. Oliver, <1867>; H.J. Potter, <1869>; C.H. Walton, <1870-1873>; A. Fowle, <1876>.
General Note: Description based on: New ser., v. 1, no. 13 (Dec. 21, 1866).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002061079
oclc - 09308128
notis - AKP9175
lccn - sn 82016388
System ID: UF00048626:00004
 Related Items
Preceded by: Florida tri-weekly sentinel

Full Text
.


,3 I


ai Mlw.1..,. ew. --.r-.I I I. TALLAULSSEE sENTIrEL i

I .
1


uv j. 11 OUVKK. TALLA11ASSKK FLA. I I'KniM'AKY; ( 1 1. 1i7.; :NK\V; \\ EHIE: .. \L.( ) 1 I.-NO( ) 11I .


----------.---.-_ .. - -- ---- _
--'- V V -a___. __ ... r -+r.r.pf_-


I I till XM-.I.. : IM \ \ I 1.. The $ c )% .tt'ccllit\\ ; drntmrl 1 i \ \:i ; ( & Savannah% ;\ Jlilmtformcnta.\ : ; ( ; : ( ..
ndhut ,
1,1 .
z.tj,1ii.. 1 h'.eiil. ; : ''in ? ''i i ; 'M I'" I. u. 555 pi.: "H 1,,, ;rtn.ctrntttl1mtr.

; ,) ','} I ii"Mii! nl, MI-MI nl, 11Mn, ,, Inn |I. tit. I itn ill ,I'1, rlll"III.I' 1.1\- 1\p; 'I"IIt\' .

I in'i" 'T, .' nlll.1| ./ ', |I.,. |,'',I.IJIIL-ulii'.ilil-i''! \ ( "i ,. lrcrticulcnta.1v'It SOUTHERN NEW
YORK nmVANHAH.d V
10'111I'\\ '1"\1.1'" : I .i Id',.iS ,1.1 1 1.1"1 ''nj of,I! ,.n.|! a i.i-i", : 'u.i'. i1!! lilu"iil.u-ilm., silt ill...,. ADVERTISING RATES I I. I <

--- 1,1,. Illil iltmnll, ,., lii., I nu, "J| (Ih, uin.I lulu),'y 11 I Illl ( ( II 11' ,1 House. ..-.-
/t t ( :,1 ( ( ) Importing
i if v ilnnl, u111111'd, i", IIIIIITS, \Vi-, slum" "ii, t l\ I tin.Hi'I ;I tI SEMIWEEKLY SENTINEL I / I I ti\ ( MURRA S LINE.

..t. I il ill.iv! 'I.l -ilii -lui, ill "i' ,i.ni"-l| t ,"'1i.r"\1" t ,

'" .',. .n'1 i-' lu Hi",,". lillliI, ,t'"'1Ii.,I "I, i', )ti" "nli-l-\ l IIIi l IAI.I.llsKK, "ilnilt1 |; .\. _' .' ..r.-
I : il. ,: J1, 1 ... I IIOM( ) : I : Ill I 1 II.-1: I I'I I \ '
If! !till i,. Ii- II.j""I", | ;1.1'1' (, ,ii,. h'lliu.ii: '? .'.i > u "IIY' ,r.nii II ; iounoN.; ( i ) : > Ml \ \- IUIa : \
', ,, :'.
: I ; .. 1 'Hin I V.iliku' in"i_tt 1. i.11 i '".IIi..I t 'i, |I'i '-ts i 1' \ I"" i 1.1. PRATORIUS CLARK .0'

",'... r,141111'.. ..'" ._, f. I \ ,In.it...iiM'V, tn-|, snip), ','.|1'I'\ >\ i,,,, i I.,,;" lit;;: I. ;.::: ::::.J; : i, : Ii.oiU'ism.l|) ; \\1'1Lltltsitlt'\ tkill'l'Sl '

.' .. "j.\- I lM. : 'HI'''- )by 'Ill-It III' )i'\I.1,\ | iJ.M It. i.| I lill' |d|t., 111||, "h"|| I .

.S. :........, ,. I'H ; ,I- 'air|i|11 1", ll'l\l s.| '
..:: .w.)..\.. '. ..... '" ". III,1. -i'i ti,' nils'" sus.> unpiiiM't' III Hiis' .n...1.| .,.. s.. .,"iNl i- i I' i i ,', ii; e ; k .

..-- ilium' '' illin, "nu.st..i. 1. ,Hil, tlii-\. It.ivi. |put tin,..;Ir t',sii ,. Mily :X: ?: :f f 9 :7i; :* Wines Llooors ll amiI II RDll rs .A. .t. "
I .. .. T,1111n111lesc c P1n.1 ,
\li niiiM! >lui| Ui|; -iniiiiipli-liiiu-llii'ii\ uiitMini : :: .
Bonk it list .',,h I'llllllllu. i, I "Ill-Ill" "li'tilt, r\ uliiili IH-SIIII''' Imlyear',,,, :'. I I-Si| I rr, t5 '' ;r'i >
ll.tn. ,, : iiuiK. ...\\Ii'I", ":. I In ,iiur.lot.?. Uri, i t II .r.M I ; : .ijn." h.'- siren, |pp'llhimrir,
nidI' \I- ,' nit) ; t'l-t 1'II'tit d.'elcl,, ,,tnl, thn,,, .1, .11'' i ,it,' Hii-i 111' nm111" : Inn i in Ni'..w Knulniil;,,!! ml, tinnrrritltniMlllsnl ; l l i< .< 'I... 'I nl. is '* r. .\ lit l!V kill,.I- "I! .I-' 'q t'"n I \\I.' il is II "i IIN, hi; ; ,,, V
I'tlll. Ill ,I'll' l > A ANN;
..I 1'1"' r- .nni" 'I'.nil-, '" .'in I t i.t* I p n (I'."'d"It I' 1. i Ml I i l, t lit (IlIh'I tim; ly I lln'i.il I!.. '< Hi- \ ilIn'1 II.*. "is I u. M. 1.1 -." ;. -.' i 1 A i II.l I" .\
| ,his, ,lid,t. q 'nnlli' ,inli',1! I IiV iniTii .).1r'l'I'11",1: 'l; ti MI', \i-\ n |11 M 1 m ;i t si 1 wl. .
knnlnf.lnli'. I'I.IMIM.. mi' .- I lit il.l I I"hi .. .... .
I' -
,11! .., m "I1 I ,
In" ,tii.nl'-,, ,. ui,.in, ,fil liitnnr''''' nl, liii "muni, .uItil: \.rink's, U v ml n "in tIP.' t1| \.t ]II. ; tl "' iit
.lilt''' t.,il'l I,!! h". "I", tin Mi'l'lii' I li, ,{,I.il'", .' "I ii' ." l+ *, ,,1,1, ni. *vi I in mi Lu i |I" '>>,| 'ui t tnJl ti- <
'In,'IIt'' "111.1'1'' I i.pniillv. In, I irpi-ii, Inn! the ,im', 'C, I'1"1, I .1"| ji'i iji.'. H. |.
"",il .ttli' I'urloidn" .lllili'l,' ."I, till' l >.i," ii I.. N'Hll, tun' ''III'I" !11t I'tili', 1lvlirlhlhlvutlblii'Ilnr | i ...! FURNISHING GOODS IU'l'KIiV( I : ( ". , I IiI
;, Illll, III dd l .1 f ,Id, q I N ,1 I. t 'r..11, 'I'I', ,iii"' ,.,,1.. I. ,. ',, I I. ,il i-ti' t-" I'"" t- I'9L1OlI\ 1 ,1.1
,Ili', |pu' 'I I l u' : i 'iiii-iiniii'' I !! nil in, ,'.'iiii-t,; tltul1111I I !, ,, Id1In'i( l'- ':till ''m'n41I, | |hV 'Mil .'."-11 H ..III. I .R., & CUNNINGHAM i I 11,II'I.5 XNN ,
IIo. .-. ,I'.l.nik-,,, ol..Hkhud, ,," 11",1" li.t.i; HiI'! ..iI. l I Ii,'"imln p.ipnl' ''' limn" xhlul'h''"!d' in stunt' 1 but l .\i .III *,! II'" \\ \ \MI tutYx I 11'1111|

I I. .1 I,,, Iti-' ,nni l t1"Ititt_ I I..nil"I ) I l'i" : '. 'I'-, Ili" pm-.iinl,"' \ '.'I""- "nil,I '"'11""r Hut I i'.M: i in tl If 'll "Illul.t, I .11< I..... ..t I t.i',.- I hutroltl' t .'Mli'. ..Illililln ,i 'nm| '. I i \li.wNilr\ I I I llclnil: \ f i It( ;Jro I n\ ( '" ,1 "i -u nlrl'' n" i Irl|1' \ i..t 11.1,
.Ix
'n.i.iiirilu.' .I' t I. "it > \u iit-ti'iil" ila 1 I '
lit n 1 I.V' All 'i.l'l,IV "l", '" ".I, I Ill ..11, -lit.;, niinlr Hi' Will: .- MII| /i.ilmis' ,, mei 'Tutu I* I 'I 1 ( ..Isslllll ., V -' ,II.* .

,' h. -i I. .n" nn-nl" llu' N..-|LI I. "nut .'1:1: 'Ii /Wiliii, iiiMinlln ,' N*' (pu'Lw' "iiii'''' irI'* ,, ,n I: rtiiiini''' i.if t' l MIl. 11' Iii, ttitliiti'iiinrt [I.m' ," n, in'.' I'M| ( 'nil II-, Nl': ll, I' ., 'PI.' I : I. I\ TUESDAY Feb. 5tk4
|pd" ttliiii'iiiimw' '" |'! ''ii i"I,| 'ili 'black', I |II II" }' In\'r I iniFNt V."i I t int Itl' .tI. I-tlIhull'uilph I 1''dliu. lint M 1"1 II ill II.... .11\1-i t\ 1\1, -,. I II ''ut"i." .\ (
lin.'
'
.
\\1'1'i lx i.
niii i| h-iiMt l.i 1
.in
| | "
it 'inv' hide, tli'i ring' lii-nui, "i- 'th,,it. liny 1'1' I I""" I I. ,. I .
I I IIAAN\ .
'
,
STATE INTEwLEI mill'. hllll"auillttuii" !! I'lniinnli, ',, M'" :iimn ,"it'rrtlrln,| ",h-ir""I.I I. *iilihi-,,,,, < 1"1'.1| .li.'nttiuiil. "' I 1,1 'Mlt niinvmnl 1 I nit,: 'II" Flall'! ,'dI 1 'nn,,", \\\1'1'1.| 55 Is ,

in* ntln i' |i'iipli', \\liii, h UH'"* nn ilnnltl. sn L('mnl' uIllil I It i, -..1"" I, .i .,"i i I.. .i.n: ..' \t ,g Mi i.i n' n "'fI1\,, \ t'611i" 'l vlmK],;, (Ixtil( I I'll'1.: i'.11'\L.( I ; I I'', '", I '. 1 '"111 1 1 1I

"din 1 ,ilittiifiil, !I'!hn, "d.. i \, li.in.'i> 111'/1'' / "ii ,ii' '.' Und, ilui ,ir, \\ill I'timiirli'' ''' ,In, iis.M t the, riliiinn i luiln, 'iin' MI, OMtniit, ,*. iliiki\ ..5' i'lVlll'I1. ( iliiti-. I COHNLH IIAY AND UlMYTON1S 1 : I I ,'slash, I II .', .
'
"
I ,11
.
nfSI,1IIi', 'in II. "t <, 'ii "ilii v ui rill"| 'iii sit",' .mil, \ innill .1.I' ,. \ I i VI
.lullnull'innnrnv 11 M I Rsi'Itil'1'Itl'' I ( II lll'lkl'llit., \ i I-. :tin| hi'ud'| ''| | I I., 11.1\\s Ii! ,,:11d.1I| |
I'l ,mill, I Hintii I "I dl l h' did l 1\ ,..10 I in im n SIIIHMIinl| | .I.Iiniillimi' l l 'I' '
lln, siilnii'iriin,, .,,1011'' li I" M t i.I! I' I I I II I : 'ii" I ''' I Iol ,
lit Mn ill r:> I' .. ,,, I -i,,1"' 'innn' .lii'l, mil,,\ nut tutu,,, ,tnli'iil, i I. ,,, u'' IV'I ,I' . :, ,., HANDEL CO.
,, ill I"1 '"
rri'l.i ,
\'.a. if IIi\. I I'M: ""I"! -ln\iim'\, ',\ Iii, ,phtlnllluiph., ,, ,lit,' 'I'liu Semi-Weekly Sentinel : Black and Fancy Ties & Cravats" :\\I.. 1111!.! .,. 'ill..".." ., ?. ,ill,, ''II .,?,,,.,LI,' II I

I II KM'" I .! uiMlll" ,lllltri'iil" ,'t/.h/I Tin, I I 1 : 'It ".

Mm. in 1'1'W, in' ,MIi I.1dnlnuN, '' '''' I r I\IH 1 I !'< i"II. |I. 'i, lit nn Iii ,in...lit. t 11>n 1 In 'nir" .11- 111, Illliil' ,,,, t.i ,iiII' I I
j Ili.'Iiiiltlllt. I .. I ,III.,III- HUH I ll" l\l lilt |pl." 1', Hilt' ,, IIl' '\ \ 0\C-! >liillCLOTHING JOHN WHOLESALE
|p.u'" I .ni\linilt" ,, 'Mi iliit" I. In I;' l nl l 1111.1'" "limn, 11Th'lI' ', liiIi. McMAHON & Co' GROCERS
I llllll-" % "llt Hill,,, !!Nlllil 'lIIIUntil.. ,,, .' h'l, I I' ""I'I| I .. ,
) .
Tin 'io
I ,hull,, i 1'1'h, I I'I.:, < l 01",1" i "this" 1*' 111' iittm': i is II in '. ,. .-u ,
siiniii, ,mid-mnl' 11,1.!, | tilli' Until I /..' ,,. I ".,'inn" '' In, it 1 /. .il, 'I'm; in'ci'i' I Ii, \.1 i itmii II I "in, K; -jlii.m -111,1,
1\.1 t-i n 11'inpli i N,, ni. ", ,ini?. k i 1,1,1, 1 -i.i,, '" |1'''i ".1 "n, 'ii.1 .1,1' : : .1"1"1', || ''," .
.\ '11--| |,., 11'1|' 1 Ihr'u: i Mill-Ml.Ill: nl t Ml II'HiliMiul ', |''I i ,|.,iv, < 'in 'nn, ;ip,..ilii.n niI, All' ;n an ,ml'mi.ilimi ,IIII4,, ,,t. -
.1 ur| IIIIIH' linnIn 1,1-, 111",1, mi" ,HIM" ii I /. ."ulh,, n. ,,10'/1" mini, 1 'ililnfs. in 'licit liar, tin,,: + :" it1 'I( '. :oi niiii, 2111?();< r-.iv\ : XII ,"t't

111,1 Ii.iviiisr umki'il, ) I II. I'mI I tin. \Vr-irin" In, nn !'t,II Mi, Iliv., tin
,
,., tnu.1I, ; i% ,nilIlli"i' : U11EI1IN .
.
', ,
"" ,1' : I : \U '. I'It" -In,,, I li, t 'I Ih,4| ,. .
.. \ ; \ \ (! i III I I. ""i '| '
,tin.. 111 tip| ,lii, Ills' \ Hni"'" ,'Hi'' sliiiiiinii,," ; |1"1' Ii, Inni, 11'61\<\; ,h ;J, i 111.nu" .1'el'1 it ,nliiii, 11 i! (K'nlnil.\' \ .1 i .
.' .nlx'intii'r, 'tin* Iii"lurid ul' nil, i-tin" IMIITmi .ri.liU"' In ,"11In, i i'\i ,n Iliin'; l,i ,Il11'Il, I "n ,till, ;inli" i. 'm Ni i 'i > 'il.' i 1.11' l 'I I 'Inn' ( I li.'luuMADE '

);I 1 lit 'In "nriKi', ,, ii -lii, til .IMI limn' ", lit. imuiliiiiitilili'iliiiirnl ., I'.1 I Mi,,, i Ii..I, t .,ilii, ''I"I| I l 'dk" In i, 'mni'i'iii GROCERIES &c. West of sivaiiiiin, ; ( : ,

t Inslnrllin' 'n'sli'iisi' ., ,iii.I". \ in la':, |I", Ili'. I \I .t ,Mind,,,, net, l nili ii-iln' "' .,il I It.i si, Inn : ) : .\ IIAUI: I'. Overcoats Coats Pants DlrUiH'i SI. : nlOI 111

lull, "iKM 11..1.. ,'" and tiiini"! mi r ,In, Hi :t'hvlliT. I'M'I'll-i'. h ii'. 'HI \ Mlit', Ii I'I., Ii ,i'li,' nni, 1 I Irui'I. i nlln'1,1 q : i i iu\ NV/I ., ,' \ Illi i ,

Him ,liiti,,, |n liril;" him, m |Iil., uin\ i "n'. il i i- in "In1.. I HM i lii... In, nl.' .11,111''" .ris ,I lln. '\illi\i, I\MIII.\M|, : : .. *. I!: M .i.f'I'I"I I I :,:, : I IIIW ,;, : : oO''I"i": : ; ; "

|h"I"1|I. I In h I- hint | 1'|I,, 'ill",' in ,|In .1.| I,'nl" ,, ,! tin. )Ii- i. mi"; I Ii, M hl'' .'"1111 il,I ri.Inun,,, I.Inr, ." I. 1111I ; 11" I 'I, i1. I "
""
.. 'I i ,; In ,,01 .Inn I. "ill', 'UinHiI ,lln, ,, .
.,,1, 1/.10. V. .i"uI'lmll tin x'I u' l u "n III')D I "I ,, "T" 'II
', limp" :Iuun, i"Ill' )1'1', | ll.m. :.n. imilin, it i inl \\ WIIIINKI\ : : : I; V N ::4 Ti 'ainLt; ,1.,.,, i ..i. .. kI'i, ,, '.." I I 'I. I. ,iq
l.lbll-, I ll,' lnili'ul. 1-1.,, ,' I : i I 1rrn/1.4 l | | -
II I ..
| is i |
| rutty| lj ;; lln ."MIIHII,,, nl l hit, I III., :Nntllii'ii, > ?ttNlin || i ': \I' I \II ,1\ ,.1\ I"I uhl" '. 11 'I .'IS I "? .
\\nliiiiilii, ... I.'M 1.11 iti', 'I.... at' l.iir, pti'< i. I'M' \\1\. .. ,, ,... 11nII, : ii.-/n':. ; I1' ,,roll, \
( | "iUlt, ,I' ,",.h, 'I.IM'Imlil, ,IsM I" ,tin nltU, "Illll 01 : I uI ., ,. ",, '. ,,,':,. 'i-11.1; ., ,,,
tils, "I, Mil"milKhiil., mi r slill .i"i. miii '' "I I'u:1', : I \\1. iql', .ti I : I' II "" :!rtm1ovl' | ; : (\
plv i Pill" [ : tin, ,nIs, I 'nl' i 1.in, I.|.li\'l.. |I''"ii\'i\'. 1'K 1'111' li.nl" 'hl > t III, :!!'I's' itI ; + .". i ?" I '?'d' .' .h"d' I tut',t : .Adrrrlb, rmrl 'i.;
", ,111.| ... o14| | I'inii h-limit I I lull,,, HI- li.i, | ,' -unitu I I -11".1 t In t inul ,- d I miInlliiin I I ;: 11'' :'uu.d1'1'' : I I II .
l I. ilo' '
.1 nn : ::
; ils ,' V !l'v'N///i/ t'liifit', ,'. '!'itWittin < ,1.\-: I1. \Vi\ 'i'I'I':: ; ( I II'I \ hhln. i nd, ., l l '.1,11, 1' t Si u.5.: :. 111\": :
/ '
"t'm: .viinlli > ( h inliI "iinsuli, upi' > -IMH| .,iinl, lui, lln,, I h I Ntd,. Iln" .1'i ,

\1.1',11\;' ijiiiii'" ,i -itin" ,in,. in' miSiiinl I,,,,"/inlil Ill"| ldllldr\ ,,, ,ll,,. 'lll| ;till I irlmns,, Ililmi. ,,,' l' \i' 'nn' :' '.i\ .t, ':r \tt 'I't.,1a i ,' t s!t't'| i.;, i IA uihn, .11. ", 1 1. ,,. in',,, ii ." t Jo UNMAII'U'lN'SSON11'C0.' '
III, Ml'I, Illl Illlll_ I.11x111.I | Ml I I Ill, Ml \1 I.i iin\ i .h'.1'' 1111\ ,,,, .
,,, :it' iitninnii" !! 11 !'II':: in shunt, Ixu'il1" |. ..k I II, Mill MI piinmiini.. "' nni" In I,. l ii .lhrl,, I it I ",mllic \' II.'i'l.i,,, i',"1'.t it.1AMKS : TO ORDER .. ... 'II", i' IIw1. ,. '"iq '

:and, lili H MIX. h.ll'l,. "Illilll, I V Illlli!;! Si. t.iit111d:. ,' i ',!! ,ini-l 'n-i"i, nni, huh. Im-uKiii.. : ; mn' Ini'iiNini) ,! '

uin" 'tu111, | illjlltnl II" IMi, IIi, .t riutl, ,| Ii.. ..illininlutlii l I u'11' ;lulu-, ) bit. ,li.i.i,, -inliini' Imili, "hull. ,,t j..i"i"c( : :: : T. MA ( JT.KK.;: ::. I 1\ ," 1l ,lu,, hi tit II.." ,. ,. .ap 11 ii''d' 'lu "tit'\', 'i n1, ,,1. I 'l-Wtln' !r wit! :a {f'lIi Simkof .Vl'lW1C.\ "111 (! Iolltin\' .
tin 1.,1.,, nl' ,ifil, i in ,mn,,,, s, n ill In |1'.011010'| | ,tiMn ,
: nni'
II.IMII Cti<< 11'nilly hop" limn' \ -
.I i "
llnu| 4 I 'lil.M'UM.Ut \ Mlill I ll 'Illlll" 1111 I II 1' .h Iw I" I 11"11I"1'
'I "" 'i
ii, r I .Iioinaniptlnllt, | ,, 'haul pi ."1... Ilhl, I I1. ,. I ,it-i, p.'", tnill| i Hit.i, In Inn.i.''' Ilh""i., '\ isin I 111,1\ i 1.1,1:: I illIn-' .. \I IbI1Ii I It111.1:, i:, Mn, in,,.,. Iliii: k 111.11'' Null,, II" I .t .,,111 inulls' |hV:< ul'Il|{ | I\1'| | H M JOHNSTON
.1. "t.
,, ,, Mini,,,... ttill'i'1C !' ,, ,, '11" mI \I. .
/ ill till'i Mn, In".in; /11.' -is "u.i ," 1'I l'I'in "lln' "' s "" 11,1.11'' tlM.ul'KKX I ? i ...
i "lU i ; i '1" ",n, ,, .1, ., I I. I", .'. n I .' i 1 1.' .
,
Ilir \
i nliiiI.\,,, nI/ Mi- "lIIi.' t\i'H' '"ii'it: i nlpl'titii I i l lin, ,, '
%1\',' i.","."i.ilul,, ..ili' ,mil'' i Hi/, 'nsintil l .11''ii"i, : t ." n, x,111'\ ,' |l'ke,1|' | tilt. |".'"e,1| h tin... l'i 1 I ( \ ; ; : :IXTOSII\ : ( ) ; "U.It, I I,,1.I -lluDnvaiit II 11 377 & 379!) Bl'Oiiilwav; ,

liinmini In. ir, pun' tin.. r,,,l'ili-lnni,, | nl ul .1. lu' ,, xni.ilh'.iII' ,ill-lllll\ Hull nxirlsuhu.r, ,
"
"IIki'uruh, '' droll 'til .1' II s-ml, ""iilo. l ltt \\ ti.li I i N llM'JI.II-,-,1 ill 'nn 'in" .t' ,ln, tin... .1, "111 I \ |1"1"i.' i i. ,naiii'iinit .\\ i nili|:'HIM.ri.,: .:' '<:,ii ,th" : 1'ins 11C'I'.ul';ItiiiK'; ,' i'I\I'\', 'MIM\l*i*61. \\I it."I \ ,i-tn, HYMIfiS; & 0JIA\(; ] \ C1t 1111fl.i'- A11111BLLJUi I'OIUMIMA. I

mulls' ," hill In,.,* itu 1 itr" >I in ..nit.iin, ..11..1'1"| '. i ., ,, .>,i InijM'I'. ''II 11.1. '..I 11..' I ,shirts,, iii. roo "1.1-. It lu ,n. .e. ill\ .I ---- N I'W: VOW

nti",. "l'i" linn. nil I 11 .dthrd i pili'il," x'w. inn" 'In'", > ,,,,,
Tin1 iinnl: will l. .it .1.n knnl1111,,, mi' Mi.inlii,, ; I ., ill, Illll, '"u 'lilt'. '",,,11",1'i tM'lllil! II"Inni" .t IIIr' :MILKS\ '';: ; II :XAS1I.: : Successors to I. 511'1,1'' 1

Wi,',iltti',.bn' andI'INIIv'ttin1. : ,,' i "in' .11111 ill"; ,Inn1,, i Hi.". :.niiiiinil", ,,, .il" .nn" ,loll. limn,'" ., ,r,,,du,, 1 ,it' : t w WOOD ,0 MANN STEAM: : >

Ilir, ':'linr .1.". Ki'lilltnni.' -itif.N" .\ ill ll. 'Inn tin. I MI i hist linlil, IN" Ill tit- 'iniitii-i i .. .M.i-l l h utq, i | ( vl'Ili;I :li: rl: III: Mt I 'HP: : I I'M' i'l;' 11 i H' 1.V I I' \l.l, III 1--1.1'' I row I.M; .viDealers:\I'Y'EHt INON l0't
I ,, ., Hl III!, II, 'i l N n : i1r.11111t }
|IidI | toI.UI'| I I
| :
,, 'I'fllll..I.,,' ..1I,11i..IIo'\,, .it ''i '11 "J :
'fnr :iv. : '" d i i 1.1 pilt Inn, 'IIi', tt.isti. tt.itint" tlinivtii hnb'Ihi, .M.iinl 11 -- -
nt in;g ,ill, .1.! n l.snnt ilir "tli'sitnr. ,it Ia i\' :ii. ,h sn" redid" uliiili, ii' lilt, li.i/i-, I 10 in, n-.11 t hid|, i it 'lull''1 ,I"'" I In : Portable and( r ,

111 Ills i |ivi'lit :i i ..i. in'" '1'11,1.1', 'lint" 11 I IS ll'lSilni'lu "ilini"li.,,:!!, 'Imln' i,ilmliili. .1'11'1.\ ili'in, I InIn, ,, 11 II DR. J. S. BOND I! I/! u,, ", I I IIIDr' ,nni' I Stationary; I

; : ,,, ,,. /'. run, Inllv ninli, ,m,<.1 l In.mis. -p.ipi' I Im..ns| t lr I t.tI ,
.II*. Ill n"i' Inllii '"l* ""l.i d.., oJ i iI STEAM ENGINES( AND BOILERS !
k' I I l nI'! |
Sr' AM'iiMt s \lt\v\ U l II( "HI .utudiunta, ,, I I 1'11. Miiij,, I li;>;:'i' ",,"I nili" "n-I., Imi h.illi,, i '1..1 tui t t\ 1 I I.I Ullli, :, '. |:i': :!,,11'11':!;::, :I I
*lln. litii-, ,, .nni\ .. "itt.l." ,,, It itd I ." ? lily In" t'v.1 I Tins WahAl ana d t Sc Wupplus
,III,rr, nth,, lllllll,i t III III' I flit: I ,lll.lt: Ihr"! I Illll' 10, I "I'H".I, n < .jnliliii- Sill\ 'H I M. i e n JIIVIry o r ,
al; ,e 1.iti, I U.m; ,,,, ,nl, A ., ,111 1.11. I i.I ,Miihii., in" ''I l ltli.in ,In In .I |1'H.' pi ,111.,.,il Inn, Ii '. '' I ill' it'll! I ,, I ..Ind.!, % Ij I

:. a t n'% iI''al I le nl.t Ihr I Iran 1 lii--, .111,,i I ( "niiili, .1 I. ,i'l I ,ill,,,! lil'' II luitl, Hin t.'illi.l,, h .ttlllnx! I,,; I 111.I,,.' l< I J\! \.1 IMI-I.KI 1 : : I : j
11.-1 I Ilnlluo ,iinl'I ll"t I tmlu'" "' "I Inr,' Illlhi'llint ', ( 01(lOll( I 1.It'lon: I ( i. ,
"all Ul'\\\ t to 'ill,,'" |ii' >i"'uti'd, (uniiwin) K, mil" lini" I .i i, I I I 1'I11t\I'1' : l'1) I 1.111 I tl.l.MI \-s.i | i.iilMIH'
r.IlIt"Iw"\ ", M 1. Atnluuln", \ !: ', In unn' | ,niiil" I IIIM ('U.i ttilii, imiiplili'' : I I.n.'i, Iliiiin', IIII11.11111udi i I 4\ I'llll),:, lit, ;| Ml', ,"Ml II I Ii .III., : lllllll, \tins,, I SILVER AND PLATED WARE, I I .

nil ,tin' line ol iioiui., ) and,. \ AlilMiii.i,, in \\'iI t i i | i and,, ih-iiiii'in, Tin. .. 'HIM' ", ""III. 'I" i '111 '. 1 n '111 rnl, |II In, ,,in,, ,, I I' I miti. fOI'wal'rtlll' & (hIcl'ill: : r.GllIlIIlS5lnn. MII'cIJiIlllsHnvnlll.J

1 j'li'mln' ,, : uliii. Ii "illl"'I'"Ih"I| ,|| |" ,lit,, ILII I !) in 1 mil I ]nrdidrwI| ; I'Hi'l.' its, ,n, I. tt.'i: u "I-ii-l piipmiifii'i | ''' '\' it t .Iy l I 1I 1 1I

-4 in \l 1, KWI'Vr itnilii-"told, ,| tin oil;"" nil ,Inmull'to ,. Hi.,. (I--I,, I.' Iin, II.. \ "iif, tin. 'lint t l.miinl I DR. K. RANDOLPH -
ith.itivii., iiilui,, 1' mi, s mud,, Ii ( Pistols 'Talilo and Pocket audI C3f'a .1'" I4% .
,
.c : ''llill',' lIi., slrvhttipilla'Ilmilt.pl.' | uu nlpmiHilt" h pinpni I Gnus Cutlery:
'': I L, nl' Illlll'Illll' nl,' unlhn,,,- |1.1;. | ,III!. kHii.s.: I in I I< I'IIII-KSSISM.| I : 1 1'" i II., i I
iiuilly, h11nr, 'tlu'' pntlir' lit ill, r.ul.v. ,i'n: TininipiiHi'iui'iil ,p'lt 1 IS. II 'I.IV ( I' \HI/, .I 'I'111161..1r,:; : aid::,i| tl. : ,n,' t.il'J1'1'. .. '
l I is ul, Jilnh 1 1,,, l Iv ""in'cH.ir, '':\ to "niir" [innrlir I pnlilu' ,I'v I pi ''I..1'... hill tin'' linii'llmlili, I r I i i-i \pnslvI'Mlnpl '" I uiih, ,r- 6, n 'it tin. "iiiiij' Mini. ,irMi--r-, 1.1.1 I I ,' i), I >I* i".. .11 I i, 'Ii. .'' i I .., :i III',,, ,, ,"inn 1.; '" i 1 i lulu Y 11',Ill|1'?" I,,:lid: ,' l / 11CIIK'IIKSTKI

|,, wi\firi': an li| Hill inul, ,, lull I'inii" '' ill\, .l!,.M'I Inpi'il inn tin, i nnunMI''' .'' |1.,1. 1.1\.iimn., ,, Tin." ,HI.', .l I .1 i ,1 uili, 111, h, ,. iirntiipt"' nil, nilnti..'1,,' I .", ', ,', |1"l in','".... ..u'I" I ,i. "Hni,,,,' <*,.l",1',", n. t, ", M,'.|i1 a
ii uiili\' : :.illiiiiliii'" nil, ',ii'i', ""iilli, t ..nI, I I f.,1i. ., I, I iimn' i.in, nil' I 1,1\, 'him, inn i.m,,,, Ins nun :-Idlr,,, mniiliin |(I-IIIHI'.| .HIT I :N.-n->0 ill". ll' iii.. '"i O(1)I : i : 'limli' w", ni" i IN',',', n,n iniinrii, ,! ,iiin., I Iii,",, ,i III| ,, I
rilhiuulhrnth"n, ullli Miill.il, I LIImil ,nil,,, 'ip"ililni:,, 'I 1 Inulmli. !pnlilir,I, .. .ili I lit"1 !i.. Mills' ti I Vi, 1', nl I '"11..,ii, ...i,Iu"il ,1 i tl 1uJ i I", ,mlVr,
'Hi'nl" '' n "Si ,
,
,
L \\III\\\ < )( ) \ \lW.! > : ; : | I i | ,' nlI ,
:.11 'Uni.u l Ii ilu'i,',,1. ..iii'l. I.uyi i uin, ;li I In ,uin I .,ill ( Inili iiu.lilt, in,i/' 'Lvl ii'.l \,1'ILunl.l, I I.I dui, I I"I, .,,11'1.h A. ':.. L I II I ', I I11'd', ii, .' li I I aiuill.' I ."mil' 1' linn, I Ird'' h, II"I Forwarding orUonimitiijioii/
,in.inilMHi'11111111111 1: ''''n i i"l.: illy.' 1 WhillKi, MIHI i I I 1' "n t l- lintt 1, Ill' i il i M .I i 1 I" I n, lin. i ''ll,1, ,I'i lln l,,l Ioil| i imnl I 'H'liSIMI I rIlI\.1,1'11R| \ t I I 1l .1"' n. in' II,..mi,,, 1'I,, I n HIM,,',. llri.,1,1" I (...10'' I. I ,
:
,iM 'itliin 1I'.lI'h nl, tin ll, ,n, nil nl, the ir" .iM| I .il, l HiIllllr. .. l Im, tin... lion. .,lit nl, ,Mn.. I liili' l'i' i "n' it I In, lull .\l- ,'?.I ', ., ..on.:I ,ii rlll; >:i -. I I'I',1; I\ ; "; : mil' //10..1 I ,nn. I h"miI I ,in,, ,< i t'n'' ., ,i.liin, itimlli. | ,' n'( .mn., 'Ii" .l' Illlll | .,nli,hI, ,Illlll,,,//.h-, |i.IO, UI I
|p limn n'hliliin ,'' .. ''I. ,I''i'" ."h, "i'IIPII,,. ,nl,I III vi t .v \\ ll".1.l.'l. s, a in 1 "I'n- i ,.,M' S.,1 h I limn-,I.- l Ii liirlii'. in,1,1' Ill,, .If 5
;h! .1 lll.ltli'l, .ill I 1\llilll\\l, 'ill ll'it' .llu", i'l., lilll. imr'" ntliiiv, tit.nitii, '" .IIII'' l UK nI! II' :II'., u.I III ".1 I ,1,1 ,It h,,, ,I'M .It..,'llllhll'' ,' I I' ., i 11,11 I ,1.1, ,.,.1'| |1hr" "I"| ,.01.| I ii. |,. "ilil|">, J -
'11111111 1 ill, I litirlrivi" ,: IMI\ i ""Iih', "" i Hut" .ul, 'tin' : .Iiniulll.'nN, l "ii' i tmi't. ik: :* n.'itii'" 'd,' ill" I .1 1,1,11. ih, ''i.,.,m i. 'MI I I,1,, )l. I n c'.Il?. ..I"l ill' .1 J. DICKISONr ) a.Larj
.. >.. d"duntlud'u111.' i I I'o'c"I'.I' i n.,).iliiiit. ,, m,' '|1' nl.iliiii: in it- i "urit,11li, | i r Jinn'''' II I !tv Silvt-r Wm-
|M'minimi''' '' in niiUMtl\;: \ ti / : : .
,. ,, ,, ,,
.
,,101 'III' 1 VII.' i Iii in i I Innin' I mil 10. {' '. untlri'' .. ) mil -.lA'ii"/, It'mini" i 'I 1'10, nlliil 1.1\I Ill| thurrut-I' l )"" in' I''nin'Iui, I Im I.:,, i.nil, ,did|,,|I'| ..M., mill/,, I I I tsin
I I.:' 'II,I i- inntlii ininniilt' hi.nnlht, ,,,, -.inn, ip, ulii, \\'II.I\I\\ 1 I : ( I\: (CAM.. -|I''" 'i. Turk I' .lin' I 1.,16.i,\ Vs.Ikli: HIM., sn" uM "II il I From Four to Tbrt'Tirc Horse Power.PORTABLE'SAW .
\VniC'\\, : 111", M" n" *-A-IIII illn ,maliuululu', i: iiml", I npmi'" ll'Ji'l'l' piil'mr' III- I I1i11, ,in pi.nil' l I .ll, mil.,,, S.,i'l! "|pn..nnil. tin, ,troy.. 1"1'" t '''ill'

;I" mil..irnl. .'iiliilinii|" nl,' (tin', I.nllil'iuUn' ,,u,nRlVto, 1'I"1oi.! : nl HiIi.llu, .,nil: \ pniliil;, the.> misiitii-' COUNSELLOR AT LAW I' I'", h. p"ill.,. ,, I "I',, i1"s'', 1".1'l,,| I .Ik,. Ulrklf' I .\ DII'll" /Mini I II IS'u' : / tl| W ,Illl I I",

irtiuiuh I .ll t |"IIIIH| | .>.|r-,. arpntll.h( "Hi' h.hlotiiu, || ,,- 'thin I linlliyili, .,' mm 1'.1"0'', 'Hi" sii ,inn, mi ,tinpimlmniu uirt.u, niinh, in I 1,11,1, ..,Ili 'ih" MILLS.

-limn,, ,,,, 111,1., a,I(1 IHI| ,MI-.I. il l I.. I 11,11 .t:1 inllfin : ", !l'l, li\ 'in" mnl" :u 'min.' IMI "i'i""n """ 'I'it1hlIk) l :-: :a't',1"1i: Kin.-. I D. B.I ( i UII-: : Uillcsand : :

in in till- \ it ally' 'I.I.I, i our> Ininhldmil' ', ,\ ... ., nl' III" iiniu, "I'| i Pistols.: :
'
1 .oIi-.I..I'V".I'I.' I .. ul "IIIM s in" | I !. 'Ii'. il'1' 'sit' I i1111.1I1''' onrt
IW"II'.v' 1".1> l piiii, I l.ii'T, HM'' It.ill!, "Ii .u.) .t"i, ,,, i III' Ilnll" ,.sfllt'illinll'ililt'''' ill'tni'l'hI'I ,' : '- \\ll L \ I l' ITM! i. I i. tin" ( HM' i I- ul' 1 |II. inli' 1 I in.u .! A. lJUTgN !IItWEH() & cu.) \\ ', III.I,: ; mini: ,: ;I si.I, ..501|,. :| ''|, :, :;: 'yih./.nil:| :: :.:
Illliv Illlllllnl. ', .111,1, IMIH\ll\i il'ilhl-. Si\ till'liin1It.uilLnuil.1nh.Iduyq Stillnpnll pit ,, ii.' > > tli I ;nn; i|: M, iti I i niirtH,: "it \\ idol, ,:, Tin:,: > ;il\ I I..11'.1, 1 SIM' I II..ll SU| .|" '|1'r| |l |II l I,',,'oII.' .1.1u1''''|, it, ,, ,,. n ii-M" ,, ,,'.'. ,1-1', ii i,,, list,' '* '?, \,". uimii, .
I ulm, lii ,
ii" .inintrv tint" il'-pniir'" 'in ,i- t\ ill" mil,,. I'-, .
I t 1 i ,
: sMlnii r ,, ,, .
i tn '
.
out| ll,
,Illd. ll ,Ir.l, I Hill I null, '!, Mil PI IV( |illlil|' |1'>l rill' lilt' liMKDH'AL I ".) h |I. iu' Ni,1| | liinnl'' III 'I. nu'unIl
ll 'i
", I I l Illll I nl' -, ,In| ,,,01 'it- "pin' illij. 'l Ii'. tVs at. linniir, linn' .i |"nihInllii I 'wU.. I .11 "'I I p.. ,1. 1 I'' l-iitiil, i Hi,.ii HiKl:Io I"' Htt i '' 1,1', ,1' hy i 511.11.| ,' I"" I i', "Nv, linr I to, ,nIY", ', l Ill lul" 'uIh
n" h.tdinlst.lnulllnnlit, : ,, \\liu-i, -,'rtir.s'hr ... l.iull: I pnn'mnl h III ill 1\1.' u:,ismpi, ,' Iinlli p. ::1.I .. -. .-. I''p, M'In i l ,Iol',,,| i.q'll,' u'' ,mini, ,illklti-,,,! .1111'1'h l l 1FOl'WHrclillg' h 1\\: ; ? ,Illll.Ill'lln ,,,
Mill, \ Idly" "lll'll.ll-. III 111-1,1 till li.lIllUllll, ui'iiiln,.,, 1 1:1ut niin.'iiil. ',,,, ",l IH.III i niiini tin ,aria| nuil,,, i vllu
.01''
( ,hue,, i !1,1.': .' -fn MI I" "i" M r 11 nlI
\ |p > :NOTK'K.G. ( ) ( 'l'nlll'lIwll"oeh.lll'utlt'l'Y' ".e I l III ,N, Ullll', ll '" ,n. t In l III, I tintxrIxnlu,,, ( I 1,1,1.,
,
IIIIIK|' Dinlil: luili, ,,11 Inn:; ,niMiiii, ,, Huin' ..iliuiilinn ,Ihi- ,,1..,il'li' ( ,. ,1" .
,I ""n, S. I l" ""j ll' m' nn-pi uuharrtill : ; & Goininission "II,n, I.n 'in. III. 'Ins''I' |nnn rlnl, Ins' ilntiprr./ In,, u I. ,"nilli'Vui
l ,lliniiNiinI,! iliill.it., i mlil i Inniiliiil, ,I "till" liliy' I 111!'' inltnll! '4'ntXIIIL :.si 1.,1', It i Is "1)1) nlltlll, "'(, .-. 1! II ,.,,,,tt-n,. '6nbu., ,,,, inn,,, ri' k. i k.", .'. l ItOl| :',i"Iinl ; niliiliilli, ,, |., ,. Y. 151111> .| 'till| nun 1"1|'11x" 1. ri'inili''u.1Ml '
ilnlliiumili' nl, "nun.' 'linn limiiln'il' '' ,1|,ill, .,niunrlli Ii111i) t Kin It'll.. .,'rlit-' uhh'1'',i :niii'l'" ", I ,inmiii1MIi ,, *-, l-r.,1-' ." ,. ,I. ,lint,,1 .I' ,.ilk-.' ",,10',',. ,lush,,,,I ,II.. IKill. ..,,, .s.> ",. ,Inllv,, .,1, 1,1,1, "I tin, ",.,,, ,, "" "I,11
D tn.
"l'Mil.ili'i' .it.ilmil: Imlili, i unilli i \i nulivr '. . It ilntt iliili.irnltilt W BKTTON M. ., tint lUil, Itllll.iill, ,,' l.llkIII M 1 Itl'illlll, ., nil, ,
t In n'lisi pulls 11 ,
'' MERCHANTS ; i I .1,1 in' .111In' nun' '
.
.1..1111-, ,inul! li"iii tin. prod", (,' r.ii-nl In-1. Ili" I \ \Vr-li, ,III Imnlln,, j.J I In IlirInn, I .0' {t.lHirl-;; llllt., 611 I his. "I"I.'I"\ :;::,: |:|: |VV:.1\h5II.| '|! :

tin.dI..a1, limnlit'l, ,, iliill.numili, % ,nl,' 1'('ii'il.' III i 'I I Inj l'i.ill!, III, "i"runs' i-mill-is I .il pn"n-xt' IllllM I 1\ t"i tit \ -i 1 i i 1/1:11'/ : > 1.'IIIH'V ( .uod n., '. I ,' ,I.n,,. N \ n'|'vI

tIu' hdilllu1iLi/111. i'l t tin-i imp In, impli'M" ''I I 1111'':. ... ,Imiinl, lit tin.. (}nun-n-i, ,it11t-.t, Nx In':/ Iuht.' : "",, .' '" : 71 llly) SlI'lTl., Nii; > iilllliili (iii;I I 11' 'i : V .- 1 lySMALLWOOD
I ,, ,,,, ,,,,.
I".r'1'" '\ iiim I lln.. l linn' ",",1'1.' ..' 'I.,., i, "inn' l'ii.,|" -. I'm k1t I 11.,10.! sit lint M tnmn ,
| \ ilpl h tin i tt.ml.i' pnli'Mlm" n\nn- ., I I" I l.-uly
VS In. n .\ -''|1'1'1,| ', ,' n,| hiI, I.ninlv, u.i--i\, liinnlii, I ilill.nNII l ,diu,," Ilir.. (Cmi, lilnimi" '' ,, ,ni'l u Im" .ipM"pli-ilni"'| '' ; Ill _. -- -- 'Iii! s i, ,"i.. i lniii| ., 1110"" ,... tt'nkn Hint', I lilliiinti, ,,,,,,, x. Unrk ,. ,, .. '.. ,
h n "ciniiliy' nuil. ':niiini,; "dam11111-, ,, m,,, u -"I. -nlisi ', "I| ,,11,1.,, I "' i I'lln.- t\ nunl, / l ir'. -k.. II"..,, hirniihliivinu' >, Iliir, out, I 'IHI.KM' I S > ,1'".,' ", I, .i.1', Isis, ,. 'ni, i
I :nn" I I: I I t'III" d| "
'11I'' I t,1. "i u i
'miHI" npicil' I:iinl,, 1 nlti'l,' iniiililli| ,) li-i! niiliin' nu l nllii l "'I I'In' pn' Inl Iti-lui, Innii'l'' II ,iilln. III ill M. S. ELKIN, '1',..", nulu'x. ,I ,I,,, II', ,M.III.,,,' I ..Illllllllllll,,, / '' .III,,,.,.r lli 111,,> 'li" ,..,, Hi, 'illSOllllO1'il i | COTTON FACTORS
I ,1' tmlu!
ol'li'iMti Ml 1" I''" III" iml' 'In" i"| n : I
llniM', \\lin I-It In ,iiutri.ilr! Iniiii, tin .I,.xi t''v in 1 iuin-il: 0' Im I .n n, i-n i nip,,,, ,, nm "' .Mllln i oisr K KK; I''I. til I ill ,Ii h" i '"lid| "'''" 1\U'
>'" -.-, 1111111'llji. | >' ,tin',' In. "ui" '10'-' ud/ Iin. ,IIMIIM) --..,,1 tinnni" \ .1 I let -d|1110, Minn ".1\ ,rillinl.ilitniv , ,, 1PC'rr I .tl, ..1' >. ,Inill,, ,,,,. ua.inn, ?, .
titnl" n ,iMii.,il i Inn.ili, ">,..'.' It'innt: i ,, Import and Export? |
.iml TALLNASSEEFLORIDA.
ihu..- rdl, ill mn' til t iiIVi"it :/ inn (
_._. i WI\tchell\nd Jewelry Repaired in the best G Gcaora1 C CommissioA Mcant
lln .,nni.,, ilmin silts, ,ilir. i rill ,Int nl. In'i'' I"1' :
iti h In i tit i mini \ Vl'l I'M"! I" ill Im- 'm D : c
It. 1.l.Jih1111t: : : .\IIMI--IIIN, Tit.| | A.i; tmlv'riilunii ,nni.,,, ; ,ilntt' \tillimn' litmtii' 'INliliVi.. ilnuninli \\'l11'i, I iii,, ir,, : ,n,,: I:,: .Imiinl, ;,: It I IIIM:: ::iMi;; ,li; ,nim :<. Manner :.

in.iKi, u VIT.V .(t'vuua11l" .. "nlim- iu, ill its ttlil .Kj. wli'Mli, ,in,, M t In .11\1\I i hI''... .inn nt. till, ,,l-" .I 'i'. ii-', '"> I iv MVKIts[ ; : ,v t HUMAN; ( ( : < ) M \PAN V.
i I
I'll' II"io'"t'| III"idalllll.li: ll ai,,, hu111vpt'S ,, \ IA t nil.unnini'nl,'- '." 10' I.".' V t / "'l 11(1( Kl l

|'. ..w.. ll>tir. Illlliltts( "'III, ill'lll-liy, nl;f''I'll'iininirv '! "I( lln'iinii, iu, ,t.dilr', nl t ,mild i Prlliv" inI : -n- i t

L.rtinnly'drl.i "" !" iinjnl", ,I d> ,iln'in'minni'il, I I I linn. I"'KI"'II' UK 1"1'1",11.1" ,, l a i Mull- ill nip' DENTISTRY.DR. N ]V YO X .

t li\y ul nnr'" l.i\i'>. iiml", tinliissnm| Ill| I I.ny.. ,, II.' ".mil' "sni j ii, t it nl iMiniil'ii-: \ .ininpi I ,I'M" t'""pIn ,ly I II HIM. .ti\| VM' t.I s vtll' "I. |I1a'I, lit" ,'nV, VI.I IJ

linnal, ,'oIII.h'I., ,, I, .n.n* ,il.nlt I,,; l' :"ipj' i" lit, ln1, [ )I... lilnHl.ilr| ,, I Ili I I i ,Imlillv. .itnttiil lli.lt,. lilt. P. P. LEWIS I iiiii" i"1''x1'.1, 1 ti.i, i\iv I I.II, Ibnil I: iliinilliin, |,.'..Mllk.'r.'I. VI. .u I','I u,.I I .i 511 i I .' ''i %.", ...m,,. :I''I I' in I I.I I'I' s,:,,,:,.|,':i,:,?:-I::l A furl.I :. .VI s K i.
I
, |p.( I | ,i : 1 ", .1" mi !- ,In, In* 11111U|' .I nmi, | "1I11' \i, IIIil n 1ii I i THE CITY HOTEL i.' < |P mini i,'It .".ill l 1..1.. 1 nun.i n ,.nii.|1"I I ,, I IM "n.II ,>'IMIII. I Il Irii
. rrt.lhnu. tti-ti 'liiMnt. ,nl I "I Im, I Iiiln, tin, I I' ".t! I ,Ii,, .npln.rl.l| | liifntlii \t lin i i- tnt n l II i .nit, i'. t IAIL'WAS5EE. flOHID' i 'n 1 '' 1.1. i,,' .' '' *,i., M.W. '. W s, ,,'n KI" 'i ,, lids, I-, -. .." .I' '.' A'N

. Tel .N'I I 1,1, ,In,. ,,lll'l, /I"/ ';''u i ill" Itn''Hjl I. n6'.n'f 'fa- .,n"l "I, imn-i., x11') in V In, IIIM 'Un 1 ,I. lilt' '" I INI,, 't 'l\ I -I" l i' 'l i f.r. J. V Mltt ,i u i ,i. .I'1 1., III'"d'/,,,, ,' i laEuropean i i I.> II I I' i a ',, I Il

ti,,,, Mn I In 'I' 'I. nit. "Ii ,, ,,, I II I :: ; : ,;,:,. :: ; ill 'III, i lI.tfC'I.
i n.i.1i I ,in,' l.i" I in Inlil! In-, 'urn 1 ii -:Iron 1 ,n till In ll'l In kis,|> |1111" : "il'i ''-I'I'I.TII ; u '
i rth i.|kull, nilli., liilnnir, ,itt, "lulus I ,, I' ,. ,, ,''I[ ,, /Mir''' "' .i. ii. '/0.... oJ"i I 1 Goods \l 'K |prl i ) ,! I I. '1 :''r "' .i't\
V\ lui I ;nl inlrit.il\ i. iii' "l.Mini| III' ,I- :" n |> lillml' Id I lln | Si' .. '00 ink,., "' u?. . '., > \ ,nvM; Ii. UN tMi i I 1 I. i / I I I; I I ,
iwlln
mnl'! tti i 111'1 In; II'. iiti:, r tini til i i I" ,. uli I 'uimni!! .I .ll.ixsn' ,,",,,1 I l.ittiI', ili'l I M l I .1 lU, ml' I 1<111 told,., ".,i- ,,1 M.<.. "I,I'."n-I 111. I.....i i..|I"MM'I, ,I'. ITALLAIIASASEE.. FLORIDA ". d.. ..,,, .. .. .. .' ..".,," ,Ills,,, sill, 'II\1''R1', i I ,. "I '.nli'rni, !IS I'llirT

.nni'>) ''I nut. ,IK,,. =,d', Iv upptol.| |, h,',d :ail irnsniiI'll '' I \ ,nun \ """"'" 'U'l" Si:"ni'11" nr'"mi' ,1,mn .il" tIm, hAi 'I I ,Girl' Hi' I I. /II I- H'1'lll-I'.I l : ,n', I L'k-i''lls. 1.: I ( 'nr

ttiMi' ilnil.t, .\IIlli".I.( x,' 11.,1.1,, nn!:ralH. '. % nc "hilt ill lull,, Until"| j", III i'l''Iht. 1'11"1. ll iI1 i- I I L. McGUFFIN.I I I' I tISh. A. .1.l I I.,\ |",.,,,1! LIVERPOOL DIRECT:
I.il' it mi in"nt in:. ,il .n tint In-i'.ii ttlu I It |1..1'1| |, t in 'liii'iimi,'' lit lilt xun'. > inks" in' i l" l I- all I,, ,, BY J. ,
1 .
r I I\MM.II: VII i \ .I I" .
i n.li. .,. '
in Ihi' tl.'illii'il I |huts, ill mh.n.ti' nl tin tin' ,.I III' \\l-t"t ,) ill iUiorrUaucouo.JKO i e f :, l l I1bi.1.UiIVII'l.i
'|iil.nlir" : !; "I'ltr lilL.'i'il' ll'l.'ll. \p.ll I 'I I 11I.1t''i.\llll.\, r'"I. /i5.. .. Our, rriirru sill yln
Trilintit', Nil:; unit tin HI. Ircal.h, ) "tin ttn, l is .1 i i ,III', I IIV, !"1..1.|, | il''lill I fnltiul'hn-, (i.ill, Im'tbi I'Mf.I":"I' ''' '' I''>l. 'InHull' l.riltniiii'li' flil.l\-( "-Hti Ui.lt.ulil-,,1.'s" lIr'", ''"' ,r. .? '. 'rtiiiii ,." ''h.| nK, ii'i1/, .fitni' ,' fiMik* *
1 .iulI| i itthi I ,* '--I IMitifiuii 10.1' In { .--1' _
"1'.I-tl1 lilMllt''' ,' In tr, l'"i.1| Im I out "I| tin.. IHIIIIHmnl ", ,1 '.n-. ,Iml,,, .nri'i'' l a' 1111111111" 1 '''III. II..i" n 'lln VIIM ,f'r'ti'1, il Hi-,. '. IxI' |Ili.> ,' 5. .'( "l-l. To lit", I f'l i. nt' iltil,, ,i'JM *'1'1''""""

,inn'..I b'' f.I..r'III1'.h, .1, I I.n"!, |.in'lnf i" pi ll'I'ti'il' Mm. h1, ", ...1 lilmn" ,, ." i In ,1 lilii' ( .:( ) \\V\' SCOTT( ( & (CO( ii I :q s lltlt! :' HIMll t 1. i" .:.l(:'< ;-. 'ii'.V:, ,: ..'llV'll'' :. ,' ',. ;'Hi' ,v" ,:aqh'u'la :: H. A. TOPMAN (n Jf;( ,J. W M( 'f nyI tVm( 1
turn..," Iml, tn iil-m, 'l.iss!:,, tin', KlH'ilnn" I liniiini: 11111,.-. Im' ihdrtstd'nr.'I. '| .lit I, I I.i fpiiu mil' I,iili'n I arijDMitil,, iii' itid, ,'ruiii', r > li Mm 'I.| >n nn'I" .. .
I iiM.lllHIt, ,,,, .I,1i,* I,iriili-ll. 'I") I.,1, IHI.M|||| | .H"! Ill I III, Inly" I n '_.1." .
'mil < 'IIIIKI.S.S( .is, ni, |pti', .. nl' i nnstlinti, .1, i tn ,tin1Hatin I" I ininprlilinn." :. | 1.11 III' 'II",' ilniuli',, n K ,ImIn ,' (COTTON 1 ) ( : "KACTOUS( ) :: : "i,. Mlyiitlot/t-" .31.1's-, 'I II, I I. 'lii.'-kul t .' 'I' -, I I.<,"H'i 'a> / .1

iaticnr\: VVi i.nni.i-r, t\lin-4| 'linn1is I ir <>u n 1rhnitr' tii i ,'nl ll 'liny, tin nfin,' ..i 'ii'-'iii- '1' r Tti' n I'* iriXK CLOTHING T=. P. ZT() ,
Im, i'iHn'1. iml,,, 'il. Lull. ttii I. ilmlislirl, l I 1.1, /r .1 Ii iniKiinni'''' )1',1>' ,|, mnp',' .1 11 mn,, "rnuri hNl:) TNE

Bali I, IinIs ,anI, "'il ,nili I *.'" I I". $pin' "iimn,, vtniil'liM.lll 'liIsr.hhiIllI..hu, \ ,. t ..",1 |>ill." tin v ui11 its' I5AH: IJOO.M.STATIC : ( ) ( ) : / .I 1"11 1 "

I :a: |lip|| I vrtlliimi' 'in I I., '.il-kipi' '1111. ( ."t, 'tii11'.niuur. ,, ( (,iiiiiiiissioiillcrcliiiiilsTALUAHAVsE.E fliT.lt' llniM, ( '", ", i rill
> 'Ydl.
Ami I null' ,tin .,. ,, -lii'l"tt I, \ i Im I ii, i a .t Ii ill in' '. II' .j '" 1., .. t''l'nd'll '
111 I. sis il .
.
pi .
,
.. .. ,. .
FLORIOA ,.. II' .' I le : ( ; ( ) : ; Atl' u
'I" i 1 i' t'
upon lln. 1 i.'iintit' in ,Ins, i i 'tin I nliini" innHllllll.ll niii 'V \\ 1.1l, ilir ui 'in ,lln ,, i ''ml,, I ''In Imln'I ,,' t .. ,111, .. 1'11: II itI ; I (

( :ISJK I, ll'lll.lkl., ,,,,, ,"lilt. I lint' I III I |" l ,1," "itp I 1.l\i nl, Y mki) i in' "1111 l, I .t" vv sio'ii\. t I 'i ii ii'iP'.Kis/ \ l v y I 11.1'1 I' I .''I.i I '" t' '.|"| I I Ii I I1 x// U1 I 1" l 11/4/1 '*

,.. all. Hliiih i i tin' I t,"iihiii'' ., i I... Ill| "in'iint| nnillu '"I --.- J 1.M I VI UIMiU I ), :N II II ,l-'li'>l''t..Nl: I' / I.t

,' L'llnr.iiit.T' nl' liiiiuiii| |' 'I lint i in in 'I I ,,,'11 Kn i Mi III. "is."r pnlili-ln" '-I I MI mn' Ii I .I .mIlll SKAIINAUV.: i M I in,.1 i i -.i.i-. .,"',M, foreign aunt Domestic Hanlwur] >
J Iu.attu: .ni'l, 1 In.li I ,. I Will .\ I; I I ...... .1.1 ,
.it nar; tMtli Ih,1.Iu, aids' 'ill Illt-ll. |''II. 'hldsI'h' '| ll'l 11" nI t ilpl ihI 1 rl. .
I I \1. i' '" ., n',, I Ii 'I, ( \ |I"V| 'I.| l "i '" '" ,' ..... I"1"" IAY, -" J'UINEW
"
.t li .iln ,1ism'iiml "
,,,
nary, IHI, .IIM llu/ v 'l.iinl. in lln |p111' 1'rtl.xlmttu. s ,uI.It. Iud1.14111. ( lid |psi. C .", ".1 '. ;
'' InlltUln'll \\i ri" ,'til' 1 ,In, ll at, Ilui, \In. 'li"'lv, In'i' ', TIi'j Female Department YORK.

tin /:Hinlink': ) .h.olll"l ttmllil.' .,nni.. I 1'\1 i t'I I iilniiii a mill '"PIIII Ii. n*'il, |, III' iiiil iiIldplvptiii McKIBBIN & ALLEN 1 : 138 Congress & 55 St. J"Iil Sin.VNNAII Allbril. 1'l|1'l 111'. '' "ir,1'h !i, !?," '. ,nil ly I ill

iIlxnrtudlIN' wild11hnm| :Nnillniii"nn'1.15iubrrlhtii.I "nphi'.dU'|'| lim imii.iim.lirt'li, ; \tll.Li ix i ,,i* ni'II.. 11,6'1, 0 i itx i ,i r. mill,.. ,
"il:1: : !".\ .kUttl.l
l :' I ., linn'' |hnnhy",1I..i11, ,, | | ."" nlnstt IIIIM. 11111' h M .nlt'i,, \ 'iln -.ipH'' IIi""I1..I,. In, imninllii TO" III. VII vv tut "I: ilii' : v i: H tin KtuMiiuft 41, 1 MiKrs.niir ,- I a A. F. HAYWARD
Si.
,
i / Mm. ''
AIII| 'urux'Ill iI1.lrllln111tyi
',l iinni' In. I' ii I"lh, InInnn '.l iKiiiijil i hs U', IIIM In .H'l mi i'.,.mi,, i l nnl K: '
tn '
""" 11111".1 i \[tH liKALI till .. \
d! 'lit bf lULlMM ltla
) HH .II 'IM filriilrln'l i 'n |nlf I' my .I. a .i uIS, 'I, I I 'iiiI
\
.nni, ,llnmi\ ,tllnli. > |,;, > It.ltu lull-' I ,Im, InII.IMII: "linn'tl" h n i sl' ipi"t ;I" 'mum' \WIIOhESALE\ ) \ MI,,,*, ii* n ..u.,,. CHARLES; : L, (COLBY At CO I I.

-._- .tduil.a-m/iii.i |,, || III k .> III nl 1.\l |is 1 ii.>1 |111..1 l li'l11mil .. rEIiMrI ]. SFSON ctiIMI'nt 0<...

Till :N.; m i 'n"i.UN': |'as'; .. us IMCI I tiiiMiS'' v. :.iml Md i 'in >-, '" .MI ,nni h mIn. '11''nniin 1 I \ \. IH'IIU-' I*. i. ". n:' :ii" ::i.: : ; i I'I t I*?, 4,> ,, ,iii,eq General': C''iniriissioii' ]M.rciints'; ) ; + "111 1 U'lMI.tMi I 11,1 nc.-|
It ,I i.' .,. 1 i Ind'; ux'Ii PIt ii r>/inn ,y n1
i is.i uull. .r.d'lr, LI'III''I"i Iii::i iiiuiiN' i it lu' n II. li'ln ;' \ \l I."?'I u I 111! n 1. .
\llnlu-il( ,\ I'lilln-il.' ttl ld.|, |10 ,u" 1., ,.Id|,|. .. II', I"". ill, -.-* .- III li- I', ,ititny, ,, II* (nr'ni", ill f AII I \ > I ci ii i iioSAVANNAH 5.5Ciluwissiit

(tn tin I'u-uliiil. in "|iu.i '1\1"( Inn|" ii linn |' Ikiiul"Ilil'-" I.;/..., ,i.iim'li"|" 'in -ii--'i! I| ,, 'I'" ". 1t s' ,.". I ,11,,,, ."' ,','.1.1"| lrtKII-I- f 1 III C'.EOHI.IA, i i M H I' h a
) .
lit' 1'1.|. i II'I, Hilol, I, i lIiVl'I... ', ..rd. *. ''illu \ ""II.I .,r. N j..t:: ;:' : /: ;; ni.
In.it' In nt | InnKiil\ lli".ll \ rl. in "? ., 1 ,, "illin "'m \ I V.VV+ 1''V I ,a'', ,1iiil ''., nni,, ,. "
.11 I till 111,1111, Lt'|| |Ii l. !Ill' | ll.'lil "l I $" Jill. d.1'|| l I IMh I. lilVlll ,Ikshtildh: |" |,|hl! s .III|| 1 I'ln i xMilllV" nt Ii| I ,.til, .,. -,. ..'lilt.r. |a.4''al| '., (.v,,, n it *. 4 1 .ft II Ii, i1'S'i.It | ,.'... 1.. II HM ,/1 ltfhl'IM'Y" '|II/t I If
n.lli'.l l In ,, d'dl liiilinnlI'.inipii'tI. \ l $ \t, .I .M Kill. ffU4H. |, f Ui i tan .k.. ? II kl| '1,1 I IIi'ns'' 4N'm44'i Iisl ..III, ,,)
,
I'l" i|' f i 'lln l h,1| N.l.l\ \ In' I" titltik', ,tin' Mlinn' c I
pun \ .. .'. ii, 11"11 I Vkn.. .,,' Ii I III.. l ik l I
i u",1|1"
,' ....t 'i.i.l. \ r K""t.l f"1, V > t I f R.( ," I .1 Mk(
''In" .. .r. |1".iiii(4| ,.li.l.i l ''. ui., |li; ,.. ..', ..1.| ti.ill. ,I"I .. I'. |i'l,,, | Ill l| I .I I, I' n I'l, I I" '" Ill h/m't I l 1 rIgMll I. .. 6xIi !1''u .,". HI fcMV4 "'* |l ll III, 1 1 Iho1., I" I -1 I.I, I, III, poi, II 'Iq
"?.d'..1.l 't'1' ''I"I .. I I 'I I 1. -p. ll ",III I. I" ?' t. ?, "I


.I I : --S1I.mr -._! Y ry-wr r

.
4f
:
a ,. :' J ,
Ir>-rritlrm State News.l DON'T' LET IT PASS !

A ISOHM. ..1. !:SIMn I ... Ill."' 1''' 1 ,( ( \1'i11 ri ,

bt, tUli. Jtthll? *yrnttntl.l \ <,W.. I i.Holili'h." ..pi. nxrd! ,,h-ar I,, I" urvl. TELEiIL\PIH' 1 IAI1( I.. 11.' tl I .,HI". I ', A Ih, 'III

M mdr. mil Hi"l' ki.11I'mttliHh n unlxlay ll'HIIllltl ddlulnl, I I'i'Nldlllrhln', '. fox
r .1 ft. pay 11' I Iraq i x1Y111' T" III// IM'n urni i-m-N I I1'g1I11 noN r LET TlIISCn/VNCi/
"burl linn Ihiilliil, ,lln' 1Ynd, "'r 11 I I.u ,,,1 IMNMUrrlut. lP' -11" xb u" 11'ndll' "hl.lo' '

r// ..-OLIVER- Editor and Proprietor.TAII.Alt tlio l IC.llt-. "- rift-nth |l'"hl-I.11' Hn I'" h IHI i .l.i.,.I.n. lln .*. 1 \MIIM.IONWCIIIM N ,11I"' I, .-1't Un,tin imil" r"i'"n Dellnllxlninlulhl,".1' '".I.'' '1', '' 'II' (; niil+ ; IhruJiins Tiiss !
Il'
iinilin-" Illn l ."" il /""., l" Ill .h"I"' Id' '"", I .' i h r uml. 1.,1., .Tn\. .linimri, '.*i -l,., "t1..,IhM "I Ml-. IIINIIddn'llntl

I tl k I blr I 1 L1' d| ,. ,ill-'nut, i n tin hit
Ml -i ; i I 6 L- nliiiii' .o .
I" hill "I' Hi'. ii p6 0 'Ilnu. t I
( I
ll Ml.!"I" \ III 'II' ," I'" 1 1 ,01
"Iplx| | "I I (I"I'll"' .1.! "'ll| | InI, I amt' 1,' 11, "' i
x "MdnN 'Illl (I'M' I'hiClwglhn: | null M'lh" ,III,ill ,h" 'r 'i6'; : I;. imi-lMi, n"I, n rN11n,1N1' I h i I" '" ,'. II\ my., ,I "I vn "' ?II 1 I II II
'
; \ .lln I'ntlf-, Hi' *" 11"1"| 1 ..1 _' urn' h'"",nn,in- limutlii, |11.0'l ",i'L.t'1. Ih'' I I' ,boob,, I'rur.' i .Ld\. 1. nunwdl. I ,uullLnp .II. I ,

1,1111'\1' in 1 1' nr-l, .Ilii i L'Ilwll.| 1141'I", 11111q'I.. "niii! MM l,,i. i "'I'", t, I I'NI' ,_ Ina ;I ,, n. ..1"" r1 II/n" ..1.1., ., I M IUI I'nl K "rK1,1 '

dais t ""I itiim 'hli il, 'Iii, in '" If ,0 l"i',' 11'x16' umdlhurhn 'unlel-lNUdl'ndhlrytnl/n' / "ir-tllllM HI II ,I I'Mlttlil ""I;"" ., ,., .." ', .. ." 1, :, "

I ly ("ifls'in, hi, "iin liiiiili\ (1"1 anh, 'ml'hi \ p|.,6' I in t ,'Ih. "ii f ,ll"" Hmt Hi' ptwl ''I' "I tin "I' .din" Hin it. to 1'4'! 1aat11x111 (' \It111ttv ,
t "ill I *M, ,| linl, 'lu tin' ul. In' Id "l'j n" lad
UIM mull
11' 1 ni'l'lt am in b'
wi.ikninf .Oda rims Inl,':IIH \ intl, :til "I "' 1"11.tnl.t.irn Ire tnti"dlllk ilnrt'iiilli'.ruV" -i.tllii, I iiit. .I "" iliif ltliDliilhlirt "-nli| hllf "ll) ,rill rly' '" x411" to' .

r f .Inrinif. llf' gMI1111iY111'II| | invi.hit .Infiv "|'ililj till H"'lt| minim .. with bn"i"t ixid"! m, al'xi'' '. hlHi il I illdn| | Ill, ir.HI' IfMi' 1 1 lpfd.> xlanb' ( Blankets.; Cloths andIj.ulk'.s'
'M nibvlNlnh ""'I, .'in1 "" I'llil"" ,
(f61 riliilll'in. ,, iizilii-i, tin ).. hr, nflhi l n 11".1 Inik i ul :
Ilil h "" ,tll"HIlIIIX"l'UI| | :Imd'' "ll'lltll'll lr -1. .. .. ', H ri'.n-l\, Clouds i 'il
I IWtinhiiif
\ 1,1 Will ,vrll l.inill" liti'.r IIP pu| at''Iflhi' -''t I Ini'itni. l Dri'ss) 4 .
""'1''_ "I" r tin. (niHir \Iliil' .iikI'lirnh, \' ilI | ,illlM|+l | y I III". I liknn N \ \1 'hit i.In tut I III ,lin. mil' unulh'IpUI, t| l ltillki .\1 ..I.I-I, >. I nllu! l "iittli"ils, \r hlmuin I I '

mI iiii'l I'll" end i limn mrnuun' r i'MI 'I liniiuiriilli I In ttl 'Hi"" I"""." "." i COST !
II"I |I. Mill,, a "lui'li, r, "I'' nit' iii irlw mm* m' nnl 1 i I NEW YOKK
"MM'I: ; ; : t. fl'i > Mmlunl! //,1.1"." MM, I I"a i 'r'm. "I"I"I I nnl .Illlltllll'l, na' I'lmtll'
II In. < ll'l MllllBi I '
r bolt
Illl'l ,Unit I"unpin v Ti" ''"
Illl ,
ttllh, hiI.. ll'ltl 'HUM. l unit inllHtt i tilinlf" )>iiiwlni Mitjin 1 I "MM'I It'll F.IIU .
I d'I H I" !
| ilMltll'il, .1"I. Ju,, I .1 it'd'' I
I'I11' xlnlAll, Illl ,tilMi I..I I. "|.t''I.II..l|
Morning Feb I IRO7.l In 'Ihn iti'liiitine .1111.." \\lnl' I l'iMiiirMiii : ,I .'.hl" I HinnlltiU lhynr.tllm| | i I'. '", 'Itl "
Friday ; I Ii I Inr' ./"iliiiwui, 1'if'iri 'l.timtiHiK "'" 10',1' mid.rIlllll "il'" """"'III "I /lllnl'l'" im.l Ii 111-! M.-. tlul .
i i. |. 'l and iiniiMi', ,, .ii..lniti tlii Inviil" + I/nhlr, iii''"flirt isnitlt.Il lull-Ill, 'In ,. 1 i Iii i, ) 'ni'l, n.nlH"'il! niiiii, 1".1 'illumine.Im / .

",., r .lit. Hull' titt > in imi nil' I" tiuii'nfroi our ulm nun Ii .mi'l' "" 'hi- -li"li,: nun t bd ""|imrt Illllll" !<. Ill'. MO* .\ Ml. r r,,"II.I.t. ;,I1I'1.1' i liii|,> ". .in"I ., !, ,,1"1.I.j.> up i" I I.' I' M I. In, tlnliitii. mil. it' .it III'-; i M.'ir r.iitiih} ..imlI'm

Nerhlt'I 1 rrnlrl' ilHinrnislnil Mn 'IM* mi ,,, I hl> pln .lnil ibllily, n at t i\iti-| | ln "in "I "'" !iflill'l'i II I'll S1 11I.i
'.11".rlll" i hIm I" Hit! | limn'
k\\l
'Hi"uli", npiNnxuvl> '' lI'ill
| | St.lit nl Illl I lit,.. mini ..iIn 'nii-niiiil<>'' ..1 .Hi' i iMinniiI" I.li, ml l ,ii'i! 'I"1 1 I'l'ituii'/ ,iti'l, \ Im ri, "i" I ,
.
.
"r'I Iml, I Miui-trili, ,' nn, Ml" It"it n11Illbm! Mfilr, v 4nln| III" 'Illlllil, ."I, ili'tui\ ,tIp Unlit 'tl'lIn.
1".I" I I/nlhl'rhnmllrvu' II. ilili riiiln' "I'l'Hi t. \ I < II I
A .
I -
I error 'lli HM Mm 1 llrmini-Hi II'| 11IANb'm" 'I 1 III' M,II bon. ,'. all nr l"II .ua'I "II I Hit I ...Intlll.lt .
\Ii .Hi, I" l ugdny| 'Ilinnsiliii'' in' iilnliMi I run' l'Ih"h''I, .11 I \ liiil' JH..I and" HUM H i "Hum''mi'l I j.lKul1l .
'tiilullll '!.:.VI' lull"I, inllnn a l I .."Minn d|I''lit 'lulInlbrhlxrrlnynl I H, 'llmI 1 l ,h. ln nnht, < i >. Ati
Kllnhl i
I ,, \
Inl nun .1. Ian' lini-l' ""',1.h' 'lotli'ir" i 'Intiri-t I .1' I \1 l nil, |IY 1"1' ehn il np'dl" .
t Miihili, .\10. Lutlnnk I InKt'iniiii lu I h tin I nHlllllullu I ill', I" .., "
Illllllll < i
I" '" I i
rl.\I LSL.uI1rin6611111/ I ( | ? bur, III' li"l-| < h"II"
; ili'i'i 'I I bn.r x4,1b ', |IH' I
\
I"j, llni-i nliiim mi '' .
Mmitjmiiiti' with nil" id I siriiinl! hi lln nn .! 1..111 I ll -f l'I.dn
mil Ill, illn ,MH |i I
lli I 1:11: r I I- in : '. 111/._ YIN. doll, .. lM.lt I'I n1 /III'. III, ll'l *h" l llI iplHi'lit'' ..1..klH AGENTS WAN'll'U KOUllir
tlu'll'xrrlorrltlr, It (mil l.If) hull,Hi nltnu "luNinl'" I i ,Illo ,Mi I Inn-ilu. ril.iiinti-"I I u I..I.hI.I. '! !.I
.. i ,m.l'I b1 I /1111. ( n Illlll it Inn,' HI ti .Hi i' n Hit. In In til I'. .
.. ----- Ill' 'HUM ill'fl IHI'111. Hllll. ll''l| ll'l'Ht' "" "" 'I'111linilllllv *-' : .//u6n 'bn1'r "'111!'lllh| 'Illilltll ll,> Illllll,t"l' pbdqx'' N II I Km.: l.ilr Letler SprwlM's AI'r
Mi ,
1 ll i ,
"I' '\' A "-W'r 'Knrn lotto mir iiliiiiil.ii" ha i ": nf tt 1."I.| I'l nm r ''', ",.I I'll, |I"H" .\ I! t sis lit" 'ftn' > I In"IT Hit Mnnii! ,itiiwiiiiI ,III' hlli'I Mi\nriiln" ul, IIIK.1!, rnlililili'',I nmihl ilhm I hlunuldlilr,\ \1"",. 1'I I 'tinMi'itU unml.Uhunlnhilhlvrisinu' I '
:
tin In ,Ix ,LI6lu lulu, ili I I'6cnlwl
M mum" '
rnliHHUii I Iiinl I'. W Al,. Irokxl.:-q| Im.i"IHi'l' h"iol "Irmu ,HnI'i n' l l.k,'iiuiKiir.' I'uYl r.' I bl 'hi.pi Iliii, ll'''-mil\ ,If lln II" I I' m i-'in del, < ,dun, Ii rut acrril l r. 'I I 1''In Imil) "Ii "'.11.11" I Ilu' "I"| 11 |, II l Volt hwaw I :; 'i-. .li :111'"i, | h'' .ni'l" IH- STEPHENS' l I
II
.pi nniinintli' In Hint' .lIy. uml Mill il.tnti hlnirrlf. 'III II plitnu'l ,' I'lIT In Itll'll'l il''I\Un ,,,III'ItMm rub iiiisiiu| nl ,.111 t tli/i us ir. "H'I' In ht' r. 1 bon ni1 ,ili\, mill nil I.111 tlimi'iili'lHil'llU'i... lush toped" I thu' \t and' Ii,:: mi ,."" >how 1 'II.! Hon ALEXANDER ,

i mhiMiilt, I", Ilu' prm" 'Ih. ir bin pn1U| ,.1,," tin' IHitxiliihil| '- 'llirii I 'illinriihli|.| ', |"H'rU.-ln' 1 111,I limn I Ill' 'llu" ,,il'lmn "I ,il'l'l', "Hli n huh 'lln ""H'd I mill I", \ .1"1"11"'| IH, mi ,". I I tl a" "I Hi. Ill I ,1.1 I
!Inw. iiliiiiili' "I, 'iul nnr ntiTitluluinl' Uunlb' .} ,1.1''."TH, .1 in. '.i>. '11 n 'inilii', ,i| ''mi lobo' !: ,., h" li "It .IK lm : ,l"l, hi- |II, .,1th 1 I ,I, 11nm 1 01 Hi hl n u 'I I H Illli'l' Hll l I '

-.-.-- wry* "'Hi' | iiii| iiiiiiii "Ilii' M'irl'1 Hul mi. liii-. : tint* .lur ll'iiinlini, 'tliii tiimituiL.. HIM' i iI'lllllHI Hi, 1'1 "ll-i.tllll Hn" .llt.-slihi, 11:,4111 I "Illli' tNIH' Hit' ill. ltd ?i"" l.llll.ml. 1 Inll' /L

.' MITIIMI llr 'tl HlllI'VfST, IIIIlM K'HNNlllVt bond, i IH mil I 1161, ,nit' .!. hut,. UntilI lintIII' I Ihi', |pit-N/ i nl I i /h..nl'Idlbnl61np1, ,I Loa: Hn. ll I''III 'till '''|Klt' lit II. I Iar l' | N. r -lull' III! "U"j Sit) S ml ni i "iMnlii,llld) '\ nu.l'rd: ( lit,. hitiu.'tin 1 nitii H ni lla u M'ni. I M.iNM.L6hn-II Id.I I I MUM- rIllh

\ hntii .Irmii Miiiiiuiuili, .\;M. o1' tin 'Iilh tlint,,. hnlilisliinun i, |Ix/lplr| | tihi.\ Ir/p| ; | him. limn, ,;. I 1,1 iilm. h MIIHI' IIIHI" aura |1.1 'Ihn I llniisi nl' and "I'Ilt Ilium : '.1,1,! .ban 1.1.111. 1"it I" In"r ::1.1'1"' "H nor -t I Mill,11 hl

mil lu titmini'"! In Hull 'lunUnilli IIhuu' w'I. nu -iudhlrlyxllnud, l>it I i. I ;'liilinFOR '
| 11,11., i I6
'Ilii.hip .\lni'rim iiplulii Mnnriiirii' mm ili'ninlInr I imilt'.iH ,h'1 tt'ml'l, ,, mi vtlnl'K;' ,ll lit IIIH ill In nh- /; I"I M si 1 1111:1Lultlhll\UII\n): | .

Illlll I', "mi"" inliiu I .wxhlhudlu I .I I pn." I 11 til "its In NIII s- .I' .1. ".III. ,III I Hi llu I I hiiil I I I ivpml I I huh."I mpnhlih '
I l.lnrpnnl I I n.ltrliv l: a I 11:11x71: hiilruplnml 1 I I mtIllll III'Illlll. old .the, IIHH! |poniard< Ira, ) 1 I "II i > .1'I I i. "i ti'.nillnilili mi ui 1 IM in I 1 KENT.

mill I "KM 1 "hull-Mil 1 I Intel, '11""I ,lullnx I I".,' I I III'i I"JI'h. I ', .inin.' '.; .ilni I 111 Iinl !1''I mil 1 I'h' ,,il hl"'I'I I 1 l .u tlrrl i I hi' 1111.1'' 1.1"h. l.t'ttMnl"' in .ludn/rhl li I 1- m mil...I is. nl 11111' iHtiiiII / I /
I"hr' II'h"i'I I" "*mitlin'Hil'lliii' dnnnnnnltubrplh'untr".m. -j lu 'nnddullIArlmhdullunrlihrlnn. I ,. tl'sll.I ,Inn Inn I list, |pnbhrdinu M' l I tit 1 III I"N u6'nI, | t1{ null I.I-MI ih nlaxr11
lln' ,
'I liihl' o"oJ \ilui Ipluiul-, I IIuIUIJINnnuNld' ,: | "'1 Iliin vhnnl'l' "'! Ix"n l ,It. !1,1 houunur.lnn, '. I huh ilu I Iin |pn'whl, .In 1r..I., I" ,. ( Irmiltlil" "l|1'111"II >| \ Ilrnt' ll I",in.." -I* ,ill'i I I I 1-ii'-i I-. /lln qunuunullnmbnhiplxll | I .11 I.M n"I l' 11 l"l Mxl tti I tnA'

m, WVW' Nlu, 1.1.milIk',' \Ml.: |I''niiiii' ni'l'' illnrinns pngdl. | plllndnl,I H' rualtuuu/' /1. u'n l| IH l r J I UllllUl f! U< ith'H \l uII !
",ml 11.troy/ lintill'' ilfl'' '}! H'l' ,Ira,' Hn II | | | | | 'mn', iml IH ", Pabl'thanla, I l \ I l'l | l nrP til till r/'Inn nl I lal I M"
Ilii I l"lm, : (< I I lhlxnnl t |
/ err iiili.iimiiir tin ihnInn
im-nun mi si
< I
71 lulil, ., I'Id I : 'iiiinltnhn. .
|H4 Irlil,
tn I'll ,
f.r'.I' ) hul' nit'lhi', iitlili"-" npiuiuunand I ,u6iubminro
IHHI'l'i 1.'h.
..1"I' "III' luni and tinunii' 111| tu in a puunr IU; Mini "irilinl. ullli SHIIUUMII. ,mi ,und' limn, llllk lit' I Ml "It nil" '1 yq'h In'I'
1 1"011. M I It.., ilm., il tin- runnt In lu'ht,. dull, ( ", n uw 1L'b.'I'.dlaax e
,nn .lu "I udlluulhu, ''; '' pin' \ HlillllU, "n > .
"I ill 1 hullI, I'I"I 1'1,1"
till" HIII ,
..r.1. III' 'I'h. ; ptxnnnll" don t ft I i. r, nit
Ih..II" litlnln' mi ti'haulxmr: '" Hi"M" lln Itl'mi ,
rriUH'.- \\ r 6x11 nn" iml hmii'iiu' mini+ lumi I.i., m .tiniiinifli| "f limn' (poor t mi'l, \ ninlii'iiiinliiilh d/IUI(' 'llnl" III', 'Inillll'l I l"l ,It IIIHHII" Illlll' *' rul'lllh'li1' | | 1111 IMl I- 'IIM.NIMI
urrin|'nmli. 'ul, ,ul' M,it'nil. di; u iiiuiuimli. .illmi Hmi" uliiit'tir" mn i miitihnt''hiii, n Nmili ,"1"! "ntnli i ,xnrbll'n1inglluhlblr I, ..MiluNinth "iK. .1.".. :.ii .\. Ih1( s.'iitlii rn IIn11 I: I IIlliilllll m.' : ''"im' ''n li it ,inlm. "I I lu"'n i n nor' tutu !I i li. Executor;> Notice,

.h''. h Inn horn' tint Imiu MI".I I ..I I flu ,luuti, I I.. Inn I L II I Illtlllllnl" illll, 'Illl I I. Illl'l x111 ulmyl, dblmlubwrxbullhrlinonn Hun, IM InuHllil'l'-, "I, mil, ,61 -1..1'1, I t ,hint lil.'lil "n-iihlllntl., urI nln' |,,,tid Ibrrnunnrxiux ." a i ,In,'itimi, m llu I pin, ,hu. "hmm' t'iiisimipti"H' pun" \ I I I'1 ISUNunl, liliil I b' flu i la41 I MiHi '

I hii.iiimii.' ,illHI' | '|| | bl l i lit, Hint. Imil, nlihhl lnllj-1 I'h.' lit' .hhh I IIM II Wllll' |' '''I b,, l Iil, .; "Imlii' $ I I. I", .' / u t Ibuu III ,'t I' nu rvnnay ihn i Id,
Iuuhl'1lrludxhb, N1uullunr'hu'6udLxnr mnuu4lhl Iuu1hul'unl
,
miw ,
: 1.11'1'1.1111. {"..1.1''In till,. II 'Illlllllll r, ,I" uI'IHII'1| | | ,In, l..1.| I' III'HII' V 'I IH it' nn" *.t."ill I ..'. .lui. iulhiiiiii, in' IM Miin| I'll t b> mill iiiiuit'lnl' |III ul n> HnI {
|
ul UK rluiil'' "I"| ..il.ni-. it' hold, III ll llis I nnhli' luni"Ui u6nhhl, ,1., ili/iil, 1'1' .I" I.inm) mil .dllnlnd/'nupplh, | !' -in.uilii' dl liliil." Mill."ill 1 tiHli,' luliihi' I' l r i ih ..il ( uud'1 I i I: n il 'nd I nil Hn i linm. Ileun .1 x111 I ,

"Hit ll.utllftt) till' "' "Ia1lYunxl| | Ihimntill, l'ir "MUH.H'IIIwnrlli ,luni' lln' 'mini' mill IHMI. ,In'Im "I, in,- tin" u I"ll' \illn" i ululannlauy' n,111"1| ,, dl. .inn ,in. .'inn in, apinnnl| .old, ,I llnl, lln i 1,1.. 1..1.,011' I"I.I"h"h dUl, Pdrp mil |1x1 111 I tin ut thill .mllii till' iltililillHiitlt +I
Il .
(1" I 1.1"1"I | I n" ut.iiii I" Huiui' lnnii I t tic I l Smilihi 1"h"I' ",., 1' rum |pn 'Hi"I 61 liu nltluuulul i
ul 'iiijurt) I UI.I".' r'h"1nlu"" 1 11:111a "lilt'' ,,it' xindl Imi i' ul :
1'.ui".I. tu inn' 'M "il tn "11
nlMlnriu', ; "In out ri'mlir" tin "..llmi11,1.I I "II ," III I,., pull 1101'I .,ml !.1.! 111.1 I ,Iliinmk .\ uun u.l.rnnuldntul I Hi Inn .linm} mil hit: | uuil'il m hit Id Ih' a u'ulln

nl, BilL .\NI'iipmlmpli'"" !I" "' mil nlihli" ii'ilnla'l "X'isiimi{ hour ,\ Kliiinliil.mil" ; iilmh, ,illliin' 'ion' "Iwuuleldl, ,im m nlm, lilhi, I Iin '';11.' nil.1,1.. I I Ihi'I Kill .,IIIU.ll-nl' |n|. ltu i Itwl N Illllll' Illlllllliiii I Iill I I IKI I. I LIIPI I V I.MilltiuI

illt '|11'' "irid" nil"ul I 1 r /IHHIMm In hr | III' Illllll" L'liltlllllll'" .1'.1 l 6< "H wIle' linm' "I "n ". it inn {;old' Ini, plii I nl, lilt, in11:1' : 1 H'f' \; i: ':) kui.nii IHII ). .im,,1) 'liiiiiinllt| ') 11 4)) Ihlhalprnhgrd l I l .' |Iw., ?' .IIII
In h Int., "in liui boll l I uf'
mi miijit "I' im ; 1".1 I lebuun/lal, | | | 111 ; ,' inns" hut' HH _Ihouurl, i "linn v
nil ,"n n,' ududtynhunbl pin.IIIIHHI '
dull '' '" "" \ "'" 6al,1',111"| 1 \'lh. IIM 'II I |1/1'|, ". lit Hi', 111' ul, llnII Henry HicksI
nils, .it'llMISil "I."II"\i.hl"olll.I" nlm li iiliunl, iu',n nn6lunnllnanall. I ( l lIn
loot mill .Illil/l' I ; ,it,- tun.) |I" im.im" lit' --l.ituh I l"i" (Ihr.. I 'ill A Nl liillmu Hanlum-i, "r In \\ mliiliulmi' .("mllilni.hl li. .
-1-r- nl rrdl \h. '\I "ll "' II ; .111 ,'. nn' ulrrhnlldullllhnnddullaro, l .MiimiIlii nilli nl > l I India Imil', |pu' si I n's: .iniu
I I lul'.116N I tin
.11" \ PI IIMM'. MM Ira'
t'l'N.I 'I lln ,hillilll I ilnllnr In' "tin1 ilolilulHiti' .n In I "I' 'hmu-I' uud I iiul'Uliiiiih; : ih. him., iiiu1! "IlliH .ih ml iinl.\ ,nil .uul I I-
1" IHHH "I I'list. 11'I1 nni lot ii tun; I I'M'pnlt ih .linn,. uI m ri I.IIIH" l.tlis.mimi .,mlIn mi' n iu il ; i Iqd' i n xnhuuxu .Hit' i I blluu I 116x1- I lea n M il'h "I'l"; .U' HnI fl

Ihikiu' from' u I. I llir i.l''I' <,<'i tin".1! I uxpuudrulxbnhA'1'dbduunn'n ffhll Illl'l lui" liwl ///tmii' "InillDI) Ilt nil iltnttI i I", .. HUM, ,in' .,iii{ ., Inn Wall.1 'll i| llu NuilliHi In lullt niiiiiilIlll' ,Hn' u.-.1.1. ,1111 I uml I I pn11q i dl( I hmlh Hi i ILI liu ml. nI rand i

I liu links' 11 ,11 111.11.. i ann ill ,tint ann' '. I'' i I. 'lum llnl, ; l"I'nm 'I .111nunrr 1.11., i u "ihtii'lmiitl "it I i nw'i ,, '' x111 h' mil .1 is' .iii t u nun In .mi 61m1'I I
nl""h.. ,hhrn -IIVI ,\I olll'' ""I" 1111 1.11 .I'II'" Hr 1 1..I SI I'I\I; .lollNMiiSII'H I' \. 1'-11'.1'' > ,,,1.1""hu t :mil" hold Inr i milk II III IIL I I M llMIIIIIIM. I II\Ii hi ) ,mi ln, i
'Hit 'Ihi 'innim"ill'. |pl | un'Ilalnluolllnllwe I .Ilndu'npllaxiulhiv I : 1.I"i
N,1 1 t I'll tin 'tih llnillii, oho, I III L
li lint nmeHi lau'A. nnn .V. A. Ml
"y' Ir.hI -rus. 'hlnullinhauunndNUIIell ,I i i. imn m ;iiiul s"ulmn \\ aIdl I I.nn p ; 'rIm
art ilK'tMnl I mth, K<"h' .''I h.l.liiiniu( mil InlMtlnmd I 1.1 'In, .1! Ihi'inniiKils'; nl' illinium, ttlu i.i' |punul, | t minli' '\ lln, I,milling"', "m ,.,1..1| m uimniinu', 'I,II h. 'I I his is" .iiisiimi. .|:iniiipui' i nil "I.II..II, 1" 1 t mlI" in-ni < 'ti I I1''H HI, r i n IMli 'I Ilil SL

'Hull' if It 1 I- pltnislnl hi, I Hill lint' null 'IIIjiiiutliiir ..rhr -,iinllint" tin '1'inlt ul 'lln ii' 1,1,1,1 1 mm, I, 1 I""il h/ siiuh". llnl.1, .' i l- i ."in.1 li mil I mill,' HisN I I ri .,irnN
lln'limIlllllsnl
hu-lm liilfmlui'lniiluiilli Init, ill." "innir' nun """ ,1'1'1.11"1.' | ; nin lln riunili V mh '11111 tt lui. I'"i' It mil n,mini, hi ,1 IJIr,i ,

tlivirrdlt I'lllin' .ulml" u ""luni hurl I fund\ I |puwellul, '," .",)", |Ihr; mil.. illInillliiii '' ,n "ii ul I. 'u. 111x1lihLu i and d M'linl,,, iilii, ;n, 'U Iill.6dnl t In, .\ I' 'Im t I"i iniii P" ": | <. \1 I"" tMilHllll, 111 11, I BlucksjiiiUiiug. t

bn'I rob nt' eldlldhnnnum"| ,' !. .,
nl hiv i nuiiu'' ''MII-I' iilnli.' l'i'iniil ', llo"'I".I"
IlrreUnnnxrllouNunlhn', !lli' iiMmlli. i nilli4hlpli ,' II |IIIHI | \1.,1'111
Ih.o siu 1lre III. nl Hu .11, m' i iptipi ulm ,il a iliii, in HH l "iiil, null,I "lln, ,. l HMi.M l lui I
| 111)mll' f I'lll. I IUI .nlilill l'duel
tntulutiirilliiis 1 li il and") l lunlnii. tin hl'I"/ M \ Ki i. ,\SII I > .-I NMliI,: ) pe i iI
't1 uf t> m hU din mn i > i
.
| 1..1.1. "ul.I. h""IIII'I. l
"Ut I./h' i mil' mis' HH .1,,Hi" mi ul Ih,.,it' ,tin I, M, ,itu ,in tin I ""I\.1. .,iinlii\ \i arunl .IIlt'IIo.1: t xtl 6l III Illlt Mil till | llhlll Illll Illl h).AI K
j.i ,
(, nl' HII./.I./niul' 'miiiiin' rlnr lu'l"' uml ";iinlv, MIIH"| |'| ,",",11,1, li\ ,h,' luunlvnllllul' lluinn.iii .Iin .Oaluuul( pvt .inn xa"i.i I"I I I'"I, .1 I I1 H| Hiisimmli, lauvld" ,hu' mil Mil III I.I--IM--S., HI ell It- In1lar I'lllulliK,
l 1al, ,limn lour' uledr, I'uiplisU' Im, ,11.1 I '/. -i ,mil, ,,i "linm' 11 Lain, nn I MM !'Hi "I. r
"11111111,4 nptuimuiiiiimmi :1,1. ;
eu'rllunn lu liuprun tin', rl'"I'' 1"1" IIHtnls"l : Ixdnu'" il ,"1,110' Minjm.li'I i .1,,uu" 11'1' dill In i Html nil Id llu n111 I NLnul! "f II It tale

wlu.0u. llu I.. 1"lh,1 ,' lunii l tin -ll Iilili ml'n iltilmliih thll paid.
----- \\' lliliikr Illll Illllll' M "I "!"ourinli \ I"I Hi iml Ixunnlnllhnprulu. n1n) 'I,' lill' "n rlmiiinl | '
11"IU..1 'null', II' ,. lu n-In' ilml,I I 161161 f klintl u ,I- "I I a? I llhil Lnp1) I In I |lauwpl| t tII
sin lih, t nulu llimi llu, M"Tin. "lln li 'iiilm'M'' liu'imispnhlli I \rituM M.\\,: ulfl.ll\n i: p| 1,1 :1" niHn -
"Mi..\t llrnr TO "I'mITIi i t I'I t'n"I iiunlili. IIHL "' r. 'hi I hr Inl Inn ill i IMIIUIUIIH, ilmn"tlittii hh'l'il' m' illn, ,nmiiii, hilul, ., nul ,inilu. nbnumd"rids ., 'nl'llll.'l lU r "ll I Ml I Gan

tin tiiiulm' t ul .tin' ruldlrln, .. .1 uIIN6nx1Ir1. tviittiitt ,,,,", .| ,ihii' .dluonuwuunlx111" ni. Siuliuiit, :,.,. .Ieu. Yi Hi,. In,|. \\ilinii, n III. nlnl, : ympnlhinduilhin' | Him, 'nl, r i m, ,"I llu |pnblb |llhml.ql; 'I'n u'l'1- 11 nn hill
"Ii"l ( Mli. n'liiui ullln um1 ul lln rod "I tlU'lllhI
ul
innr' rl nl t al I i n tt
,lur llu port .Inn ,iiimilliK. ue 1\ 1"1..11"" k tilth W" It'ill, I ll "till pool Inilil' (ill" lllnlimlili, ann t ,"Il (un' .llu 'inllltlllt', Hun, lilli', ,1 {fl"lllll/' ,'\I i ul-l l ..itllli' Iin' 1 l 1- In 'nnitimtlln ,1 ijiiiiiii I nun.." .0".1. "."It :"//, I I n HI I.Ira l lI <

the "I'I"Iy.r| ,nn rnbuurd" viiilhiiuurrruui Non. 'Inl' II Unix, ; ..,111",1." inn niiiil' i mil' "n linn" "I tin pM'pnili' nl lln' pwI ,IiI. i. mimi;;; In'in'Ii mti Mi l.'in. I n'vln: ,IM In. bra( tiu.iillnji I \t uist INII, ( ji' 1\I1 si, Uri: i IIM, \\i, lull .I "i, P-ln : '-nli

Yur6lruynrnullyn, Miisi, iti. u/ "I I-lit" hlil/ tin tn .llu ,, tunnel "I| ii' an. ,unite .ihli ..IH'| ,"id In- .Inl, MiMlMili.m, .Hu li, tin ,
!I .iin in Impiihlu iu .mil
,
: 'm
.I.t"I'1 'ullnnllIdnpritulr' nn tins, {I. iniii dlpludrxtIgnm | -11.0 'I'lln in Ihlnl I ., 1 Ill I.
| '' (.Iliinint.: i '' t.i I" Hi' il hem'
llmimtrrtmn ulhii iii' Ihi ..,,' li llu ,luilil.niHUllnrllli ,. I ::! : : :i: ;: : / ;: : ::: ,hu, .tin. ihr, U'i'hi" uSi leelS Notice.'I'lll
,1 1 IIIH i niiiiii)\ Ilinni'inii" MIHU snuiiuli1'I ,1.II., 'ii) nun Hi in' In'"n h.l.ni, I LI ranxr, 61 urud, liritlln"""1 oub" ., ,il I'tMitnil. :uuuul.; ul "I\ilc 1"1,1 i r .
II unnf till. Niulli, hem, 11'11"1 ,,- nlii'i\| null ,UM In
iltlnii' itutlt n1tn11I1'h11nx I IIIL'uuull lh-n| 'I. | | nn" mi ui"
rllrllll'I'" n.i
I\bl'I h'Mi.M H
nil' Inure IIIH
"I"|ili.l. itliiu"! 1YrghrLJnxnnrllnul6om( l ,. I |"I lli.llll lull'' ) xII I'M!'Illllll'; t III I I II Illlllll'l 1"V."I"I' ,01'. ; "Ill' ":11.| I u.pl.Ilnlh| fir.Illll" till ,tlllll' ) Inn. r, 'IHIt ILdu' ,' |pa, M i lln ,161dnh' lum i i. ,.nliti \, I 1-ur/ o1 I Mil I Ch! haul: Illlllllll nlgnlbdrd,| ill| (illmis
nl, In ilnnhliilIllll nl' "Ihi' rn ul' limit nl' mil. plrlii hldN.l' I I ll,.. "loll IHili h |11 tin ill tin Innl uh lln. .,ih" I .
,
III'" Iron n
nil rtilutliKi Ihul, 'I I Inunaxulb'' (:1 h.is .urp"nplllulxnrlll| i in 11.11.. IunlLuilyOul' .1 luuh n uu itii'i'! hi. il tn IIIIH ni n 1,11111, it In HI,iki |pay uu ul
.h"W"1 I I/ I''I' .nn ttlm ilinl ,In |1''" nut" liiti'mini nt |In mitlmni IIIHHull I in,.|IuulutdllialilNl, lili"'l4; till | | tu n
; ,
riUtthlllfll' 1 ivllllll illhr
sll a
'
born nlm h 11'I ,1'1,11|
lad .1"I..I'd( o noun .1'1. 1.1".1111. tI.11 1'unbdluric liiiinsliiiliims, ntii DM' M' /'.. 1'-1 'Ill'i-- II 1111.1111; ,
i ; "IM i I i i .1 hub'U, (, iw,; 31''IY'
tti' ore miw cIJ".1111 l'i m ""llhl' I. Htillli it'ul lo unity 'Ihii 11 il Wil I lln ,Y 'IIH" 1. 'niHlnn. | nut inn I tin ulutni| | ..1'.. ih I "htiiit" "aNlgwdl IU.M.i i. Illlilnl'

"lhiiHiiu.iilh In uuti '"'/ i"iui' Huh .1''hi I hI I ul ill.I'h, ,' tills llnhll'" \ |illll"l"l'. nil", Im, milIlkisinill 4'_r. ( I' Ih Miiiiints, I I'I t it I.MI \\i, Hi M' (ph. "i .nl, \ in mn'I it ihnII I\-1" n"I

li il Wlnli'H 'him, mill lint ,faun !I. 'luni iintmnl, tuItn Ililnlls' nl IIIIMHI, hli. Illl -VH' 'Illl' 'IIN 11"I "' \pillllMhlll, ., il Illl Sh1.61IU.. I I' : \iint" ', .It aye, t 1',1. I I'rrdmarl, : I land, ,. nnl'1" nl.' 'M'ssIII I 111Lw1 II III .Im'.1 I t, iMli

UMial illlli t. Ahulll il illi/i I litiiililn rs, ntluilli' il tu 11'1llil .il i li 11 1 ;"null ..1.1'mnl) Irllnn < ilt/t;'; u vim h.,is
the Fn.vaiunn'ii:: liiiriuu: : : ililnkliu;: : .iiinl, nuunnluu' :,:, : i. in itiiiii' ","i"|" .. in IIH ."" "it "il! In" |pnl, I h. ,nitlllll" Itllhllliiu, ,and mlli'l Illlll lull II "I I'lll.l\1111\' -- I IN Til I 11"1 I II ,."." :I"''.nu' Ul l1n t.lilti lull .Illn/w16| | '- '

iiriliiK' uml ""'Ih'l. 'm llir ( 'uurl' boxer" nlniitiny Irnvlutlhnlllhr6n'nlrnnd. ,') .n ahdldllni i.'lu,. nlhr : Il.nlllnnlm, ,, tn; ti ,iiiu ii., l.i. urI i k ,, nnli iiiili\ -I, .-It'm, Mu ? ,,, ii \.1,. I limn, Ile'" l I'"isl' mi "Ira i mis, uannllld, I, | null 1,1, llu It "t" our y rtitil
iiinilu, Ilu ir ,, him' trill" Ihn, 'luiin I'l.,., I M,Hint 1..; Ibd, I I'M: ,liiiilii., Sllllt
illicit ul' Inabet
II'I/'c/ Ntullii |,' hall, i il, u ,I",II! "" 'unl' "I "11' i liii; 111 iilii ; hut' Unit, It lush, h. |pn'| .,,1. I'll' 151'151"lidr. / III't' !
1
In iin mirinir furm 1 mnl\ M" "I"I.II| nil I in |1"11| mi 'Iniivin Nnul6ulul.' | Ughb" i Ml"
A Ms till 'll-illllt /.' '.I.ll .-ar \ 1' 111. hi s 111| |U |Ill Inn lln lbxrc l nl III t
? : '" Hill
'Ihi' vltfilniu, nlllm 1 nut limit ., ,,6rrp 1 11"11111.111) Tn ,plan ( '\'hil' tin nn uu. nl inli nm .I'"fl' '.111111 > I ...N. cal.
111.
l .1lhalihry, rruN/d 1 'U "III MM alrnn.ll'nlal I | | I I'u.l" I |Id| .li .n .II' > t ". I III IhI n ?II t.d,| l,|,|,n. Ile| || ;,II| ul|
d'.I,.11" U nlm' inlny I.I.II.h"hl"I"n.n cur 111 It null' I .lgg"-1( Ihal l i null,, |l in,"I ,,"l,, llnl rlnnl1u I : "Hull 'Ils" "MII'll.II"M Illlllllll.' !! III"III Illl SIlilt"I ;- IN R11.II11 : l. u1aU'rrly" .i hill I" pit" n ul'poll titiv "i I I'h I I'INnnl l inn III l.lli'iim; ii.,| ili Milt In

.,titi r"",, IH" 1 1 usury lu .111",1111.1,11.\ inttliu.iril nil'")' ttnlllll' hum i'in h ill| ".11"1,11.1, Illll n. "Ira liiiiil\ ,,,mI'tk .1\11.\1, \..I.I \\ II' a"I I niiiii. llni" ;in' ihmil, ih" uiih, i ,mil beta u. In lit. I .ml II Is'n u I
h"\i) I M ;I Illl' I I"; t I Ih I II' I I. t I I"i + Mnl ? IhI :, Nx,1n1 i i I I .nl 1 I I/n ILI I
ly luijM I ttill l hitlur'In'l 1 'Inr r wddlrro 1 I l I 11UlrplhlxumuuUndYqulrlun IIM-I", "llliiAll nlnh ,0""II.O.' 1\1 1111 MiM'M LEln-Ilr' I'.tin' llnl ..11.. \ihiiiin' | | '" n 1 hI.I'.I, ) 1 nli. u .uti' ,Ii ,d| "niiit'l', i lal I I i in in pn" n 1111.,1. In ,il play" mn rhik I I'un ,nul ll'in IIPI.I i II IIdILII 1 "I plimt Inr.u'11nd l |. ,mil

Hut Ihwr m'H' any' iiniftiuli \Lrvbu | 1111' liUill' unpx n.1| \ .II' "'"'\,11. mi'II trill, till, .1.il, VII. 'm tin. nuu'I) nt M i t i. "iinn, "'i 'Hn 1 ,. I ., .1uu111" ,. ( ilmuhiiMiit hnpb| | im dL c
'I' lly |
| ''inu xll4r 'mitliuritUii III'.II.| | lulllmnrN( spill '
chl Ih. s,iiuni. tlu' '!.I nlI \ 'ils Ihul, Mn1'11 nnlhal.nbpll, i > Mil ,
uni. uml Hut eliti tin tin ::1.11" Ih'ltll 'Hi "I i my nn "it 6'Iluuunn' m II "JI11 I,. \ MImus..
lll/i.iin au II'ml"'I'I.I. I niD" ill I < balm" ) IW"I" I \ "LIIMlllN. .Inntlu'rhillpr/pl'1/1161, | | Ibluw/dlLlnr, I I'a h I IIMM \* II \t lM.ll,

ln .-11'' --.---- I mil III Clnllil.1, Im III'Illli'l'' Illl" .l-l'l 1 Mull 111nI1lxuvJnu'v, :1 lln I I'n'-nlndhaurhnu' I "wit" "llm; 1llli-, III ,'' Jill; ..I 1 Ii "I", liil" I Lbnll.. |, IIH', Illl ;
'tin "19,1.IIIILII\, I'lIILIII, liit V\ I.Iliiuillmi I.:.
ni .
in llns iinik, nf.r iiilmli''" ,iiinl iilln linnItlhpllllllllt ul In t'mi;;,n. altn1bn111n141ubnadn I ,. tutli' 11.,1.,0, I" I ; iipim, Ull mil' pal .Wiuuu.Illll .
A MirTKiimm |. | .I. 0
'T'MI''M''I..ull" I I", I",1, "I ( 'luli'Iv, mil, in IIIMI, nn--i i.. In 110. luI.,id 'Hi.it .i M na ..1 .11'.1' I'M hli, ,;. 1nnu Inds\ ill, llu' llljlul'" Isln 'i-lllds

xeY6e iiiuiu mi Llih rlv hdv. ,ntiil I>iimi vr inn mnvnl cimll' Im ""Iin' I ul I'llllhllii'i r. and toll, hilu tintliK.i, |11"'h| / tin i >n |plum' nl tin ..iililiI ,, .i ,.". 'ill..1, II'' h :I I" "I Mi. :u lui.i,

tit' llui, ih" |1'>nt' in 1ulluliuni.il', ml llu Fiuliin, nrHnt .\ flnllllM l.tl'lIlll i h 111,1' ; nl' Ihi I'l hii| ILIII" t 1 Iduh, I lu ,nS I".ill i I,,,, I '..l Ill lull til". ,il III M.ithil 1".1,, |tin': nnl ':i\\Itm. lln' '"I l1.. u. |pal i .nlmI. ,ImIllllll' I,' REGULAR GULF PACKET

'imiiiili ruin. i'hel' hail wllli 'Hum' nniillii, "IIIllu -.--- | rl| | I bleu (rw, 'lu'I I Ills" I ,1'1111.1; ,HI I P .\ I xldlhxtdlullull"I inn I, IN |p1lrv,, thNnlall'.nuonidrhdiuli n1 n ii-nn-" ,tin, .I".o",. i .'. lu,.. \M, IHT'I Illl U "lli'IMl Siiulh", ) 'hnnrnl' '

. |*iMi.iifur"-im tnlnnl Hlniiti loot w.'k old. Nlll. \ "Uh 'Illlll'M \\lnlilil" 1 .iiniluix \'tismi' pit" .iiltit'. i i. m ,.1imi, .I, ," (Ini, tin "I",).II nn',"' Hi.Ih'urn 'ii nlililjiiti', ii-nti.'" i .."I" """., i mini lli'. ni "Iil, unin' 1.1. ,HI.. M i ,I Im, i 1. nn M MrvM-siin-

wlm ,{Itli IlYrlulUingand, 1 i Ilhl"1 c"II.I.II"'y ( ,,nm i.pinimi. intiv hi lln. pldilir111(, ins hi..t Imu',, lilt' l -i.n. ,I.il I ,uluirnlin|, 'tils" -11111 tin tin HI.il.nnnlhi.bnmu, I I ,. lln\ "1,1",1" | I1, \.. :/./,, /,. 1,1I

r. )/bl|'hc (li-nih, r I"lull 1 li.n ul I' n 'uigm I Nor"u"' In ul'/Irr'/'itLnmllurN' nlm."n .i'l it, nllr'unllly. 1 ilnsi' nl Hu \.1 bon I ,, ululnud mi Jbnnhn ann ,mil. 'lln ,lull. ".. ILlly| IIIHI.ilili I II. nnI ..-. .
.11' ,nrlnrlldl I Id,11unu' It-t 1 do bit r H"I I,111: i ili.nl. | iiiliu':: I Hut,' I 1"11 n|"rn I 1,1 I: ,|.intnliHut; lln, Inn -i vltnh I '", I I'u I I 1II ., I i\ I 11" Ni st, i i ii n II.I I ii L I .ih "IInn
IIIK IK u' 1 JUufl"I lwl; llm I I I lllu' ) niiumm 'Inn I I .1 I i .I'dew 1 Hull' il i i. l 1"1' "I! Hn r 1u l ) uhli I .t I 11 1 n '. ;"' i 1"1 ,ill i niiliniii' '. .Xnii.n.I I I Mu' "i i inn .ih-nliiti. |HHhil.ilnn. ,? 0" HI. lend,I mi d i pnl' it, Hi I hiiili, I
/ Now )'. ii'1.1' .' tlM"y mn mi, lluir inn ,h,. :.11,1".11.,1 'u" _.ii .ulnaCl, I h.| n I x11'1 I Ii I .. r ,
.1 I hrpu6lihullulhr| | gli" nt' iin .,ohlI'' alt i llu' 1.1. P tin liit"' ,mm'. iinini' 'll1lam' "I 'I'I.II .,imiinl", ,, Nmii' l.'ii'i n'h tin" '.1..1 l I I ,
Niw I lih.UIM, lull lillhl 1 riluru I Pr I Iw: ''liihn-i.n I I I I ,u .1 I I .ililii 1 1 .illn.i-t, l mi.."lm"1.1 1 1 n 'In 1 .1".1..1..11,1.) I I | I ,,) 1.1,0 I Idr -
i il., Illlll, Illlll "III, nl, si anal nltln l .. n 'Ih I'M ,,mil,
I r : I lilt "
'I'hmllu; lit i "| | II,I" IIS. ul hunln" rlbe, ulgxnlnw' 1.il".0 il, lit in. lln ,nrullhl.ullnlnngn i I I ". 'MM Iniilnriill \"
/hn tuulnlbxluloldnnrrthl. ii .1 Hcil litllt un.ti 11..1 tin mil,I.nl' I : k ,Im lh,.. ,, I'l" 'I'nul I ,11; mi lih :tt :int" : 'nn,I pal
'
)tlnlhliow' lln' ,pelt. "in, in.I hlnnllilln n \.1" a 1"iinm 'I L _iI"'I'' | 'i i il .in, al. | id nt MIL 'lint'. riulilin | ...t ; T...
11rd. 'I'hi',ihli llu iutiiul' lilt hi Ihr ui KM l<'miiiil all l "I 1,1"111'1., in' M I Is'i'' ni,-, mi tin n,..in-" I lln I",II'1 hlhm 1 nn" iri'.ml-' iifliiilinml' 1r-.- ti al .6r.,. ,

IBhIurUUl/hit/vln/ KI. ,,lln I'" 'Inllin. iinllu' .. ,In.l lui < ", c..llliIJ.) uilli: nlm I h I its 1 ilih,. ml, maul, i_", .h.O il, lb'i mm, ..imilmunl, b16r.1pul'I'1 l L1 lln.' I L. /KI;' hiliin' ::1,1' "".I"'I".1| | 1 ( nlmiiiliilln \ %i.,mnl ..,.,. I |pet t in iii.ili. .rue r .!

iiuitli' Yud| uill, ,Im it h Ion, "hl,h ,"1.1o'"I.I'.h"1 mini lh i ,01,111'.1, ilu' ,tin-. ,,i "innuml, "liAini i .HU. "I t ,"t I 'I iin inpinilt,, .".11"| i""li'" III'' |lmll, ni' 'lln. 1 pro In I....mi-tli I I hnnnl",, ..linn, \tilnil--t-liiii a
itirjr I'd Nd111.11111, Mud' tinti itmn nl' h."h IluhLlt' 'I I In ''"1".1', ''. uliii-i iii-l urn" nlxl' do', bh hl' .ilu,
dullnu1INIUInUughuluW it' l Ix n ,niinliil ml.pnki, ";" n F;" in' ttiliiinn l 'ili 'I I 111 i .i i ,1111' 11111' ,' i > : n1n'I i i M liiill; ,nnlm. -Irxnh'u: """ mi 1)1,1) 'lli ,hott I mini i.
| '"
i ill liiiiu Inl Im. wi, ;..1"0'" iiith.iu, ; ith. 'lull) In Ilu' .uul|"ill':::: t .mil'' IMMI-II: : ul| | :InIHI:: xln:: : ,i :' rub' : 'InnnlIII ': ,.,, Hula lltl" U"" IMP,. ll. "llltl o Hill, I 'ggx'd| | | ,11 null,1'1"tlllllin.
Ihi I
I flu nil illt unit n1In61u'ruuuurudil
( mltuil' ) "uni.il mill. In mn' CM Initial'ls) | iti I a i-ul.lnl 1 nl iiilmi, Mm tin mi., l linilil AL1tiANCEQEONCE
Innnlii, Hu I unlit, "I) Mi I himlli, t li.lsuiumiiht I \ I ill ..flit- I. liir.lll. iri 1,1I, llir Ih'. ,uw Iiiiulilll
until' mpt liliiKt, blltirly. uml ilnlitiiil 'Ihul) .lu"ttmld ; .tn I Infer nl' nnr hlllisi llhi'l., 11 Inuli, Inn', 1 I i- mil' in' 11"1,1| I |lu, MM. ;i, r |1"0'I l l I .INI. iiilli" .i lttinl -u ,,' ,,,. inn!(tin" "I,| nud.dII'xlun | ,' ,
'' ; i InudlnOhuudiruueurdIn h-nnl. Hit' ( liluli,, 1 llt I, .
\ l.t on MI I' I ,
Hli lui duo W. burn, ill i ul\ iiilnnilitul rdu',| 'I I In ." |rn dl|| yl|,nul" dILI I ll.. lltl .infil
Ni4wrl urn ,1,10" HIII' tu Ilrl I lull' uhk, HIH, | tun h \piiui' nl' ..I 'tin nil" .nt l"l "i'tin .u'"HSlttNStll i I. ; ..1'11 I rrpucu| ,,uu'I ".Illn' |niiii| "I' ..I"n,.i : iit| : .si ", all,' dm .HI.iti .I| m: I ,ann, ,, I'I'| tin|, .I) ,, STAPLES, Commnndtir,

Hint tin;V "ml, loon' T..h.'i"n 1 I.I.., .. mi'llllmrknl Ibpublirunwuluurul' 'Illh |Inl'auiuu' iililmiilimn ,1 dululh! "I.l in... Inn .I 'I 1 lln InldlpopulaluNl. | | Mri.nl: ;"n;in nutIn;, : Mi.;LI |I. I Ihnx: unl: ndll) .|,IJt,, I 11'111 I : NI-W nCl I I IS .11 tin I7H

/11rIR HI Y( lunminu lit him Minn k" In, | Ir 'ullul, Illll, M till' Itulin i.1"1",1 l I |, ,r'ir: .i. .,ult mn Iilili "I, lln inimlii, i .,ix ,inililit, i .- ul' Ih"|1'nilli' ,. ilu A'' u .u t nl, 1 lli, ,-,,. 111.1 I i nh m. iilh bit h.t U. t .mil mn run
our nl Its lull,, '-| nnilllii IH |Inullhn| || i ini,| "ul1 ul, I wed! hli null i uul' | An, _
,1pYlurbLuld, .i Im.: mi n a imii ;.' t".1, Iii, I'IIIUM limit, n |,'M M' nl'..itiiiii' Hi ."n .1..1.-. '11011,1| | illlli pull! Inn hw:; nl 1pILn lunii ,.HIII 116n11
nIL 11 I Mi-, |
imil. nl' it 1"1,1'IhllI, nut mill' !,,/ ",'''/ pupuliiitunl ', ,1 I run ,it Id, "hi llllHM "ll ;into Illl I U'L'HI'' I HI 'IM! and tin Mi 'nijn-liii) nl' "1"11.,1'' ininniiniiltmn ..,11-, ''h..it,.I.. -x|1".dlnu'd( I 1,1161, "rbn'u i| nl I nl I nln.1 In nl| I" I Hn"I "I Hn i.II b.I M, 11dIL, : nu of ahuul, !,
liih Mill1 nil m"l\ 11I
iu4 Kill xII yunuh|' hl'IpruxIlan |-. ,, Wily' ullwprl l i.i "I .,1 :mnl ,11I'M-.nh" ,n,.,!,.... ii.l;;! "1.1 Uimi Rl. |pit .I inliliti ". ,,; ..,,, ".1 Ii, ulini" '" I Inr Adllllru) I nl ut HI .,ilt.itliiit,,, un Mli ,lti' uualnr. lln .Mh, andhauuILI i lS.l| Imllu LMnliUililiimilh

| ft .
ktoriiit IIIIHII, bn "hOI"..tin'iilht t | "'I., 1.H'I'I' SiH I "n-, \\i\ 1 iiji'iu 1 I lint .1 I 'thin 1,111, l l 1 Lit, 6u"" it,. 11 i, d rill r l nut l Inm :lln::; lii: |:lllill.::: ': ; Yb'ud;;: :1'nadnu;:i:' :: -I 1,in, :m:II|s I ,.I i 111n1: itIllllll I I, |fll, I I .. .ll' I Gnu, Ill'I 'bnnul, I h 1 1 nn'1uaxth' |.| I" ",(IIIituil.ii.i I'I I Ibr I'n alb.I \I'|' ilu Im "I.i nn miil.uul I llu fll hn 1 1INI
,tin' MllliHIll, I -till' nllillllll I I 'I I.IIH. h luuil' 'lun i 111' I'r i nit "
til 6"i"im I 1' m II tau' 1'til I isiiiiikiiivliir' I "ii hilni I I iluilis.iuh ,Hn / '..I 1" 1 I I 11 Hlll"| | x1 Illuu ii| niuul flu Hun Hip, hIm In ifcll, ,'tul .itHi I
III' imltrr "I I hu I ir-uuii
Ibiiin'; xl'lui I I'll' ) l YI u; nin l uln"rn' )wed| I, I nn rxlu i I linn, tin | .1
u I limit
r tli nl ,
I
.1.,1. I 1 |111 l |
| '. Ninlli, ami, '" 'm nin inmill'l I' ',ml 1 1 au I titii nin I nl I i 11",1.I i t i tli 'm ..IIII ,.,mi,| | ,II n ''-1.1'| Inu| tniii t ,|
rmil. "' ,II. dour tiy tin. 1r: null ul I tin. i.rmOumlxii "hl' 11".0' "I pin "ih' snlisi "iiphitits' ,I. ,' ] ." I k nl, ., III Ii ,1' ; I nn"hd.' ) u. Hun, llntlIII n "' ml |4th| u'nv1. lab"h
.
l" ill. 'nt- -I LII I I In I" Ihal'dl l 01
; ,| ,, ) I i I I hl \- A IIHs.lit I,1|
ItltlllU' rCliu.l. l"lgi.llMltj!; | pupnlilr: l ; .Ms". hi .i u .u I -i 1'111 it'i'l- n" i IHII..II' I 'llu ,I-i, I ..unlntiiiihiilu1 ,
lit', .hUtm,) nl Iliusiiuu "Mthliinuii uml' | ..., un ,t.ii'iuij':" ; in n mm' \IIIII'.I..I'llllh.,1 trh. ll .nlnntliil,, h.,11'1". | | HI inlilllii" Ihlmbiall uuin' 'Ih llilt. .lnl.1 'In llu, 11.,nil" u: ILI, I Imt \". S.n Mill .in
.Mlle MtftltKir," who kliiiwi.' hilt" tlmt llu ID unit br \ Niulliiin 11'nl'; \\"lh.1 .I.il ,,,1 :I 'ill. "il' HU i lint;. tin mill, -mm' in ,I II t.im C'p1'I: | ., ntitit.I ,bnnL. I In nm. 'uml i.titlii"| ilt.i.t. ,luni \ I.VMIM ,
( 'In MI\I'nnl o.
'1\,10" 1"-1'1' now (Ittl.: ''i'.f; "I I It'' I'nrt' ,miuii" tn ii r"'II'.1| | I ti,1,m' ,.ilil/iil "'1" "" ",", uilll I i'1'triiliiHI. I I h i \1-1.' ; il In ;iln ill..16G n trip (." \i nl' 111 i _,u I I. \jiut. M 1 Muk,
oaul. Lu ft lli'|.l IIIM-, ulio, tlllll' Illll' J"H'| ,null InwtiiMe '1 al, ,1..1. 'liu ni'wl pllrll m" i """1, ., IIHInilil t" |..m' ,Hi llmi!, mill, limit, ,' ht' tlu --l.il' ,' I Lrriv, ueld. I ,III "Illllll I'l II.). '".1' |IhI'|, pn'rlb" ,ill' ,I' !, ?.""",,,, .nl and. MIL, .dlr. Illl'"

url nmt xrnug) hit I HI IIIIIHII.IlilK u | l I I all tin u lru'I nm' t III.Illll ,Illllllll. Illlllllll. 11ubt.dln' |I"h" Kill,, l lMiit 111"1, M. t, uii' unl' !huuln'1141brn' i I i tili.n' a1Ll/luu/ ,
I. w1 .Io. 11'1"1..111 lunar" (frn, ImilInn, n i I'll'Ui' rerr tin' I'lmt ul aI ) || \lit; !: tt i Inlt, I lui: I Iho::: i n, s.i :ILI;:I- l lullii:: ui., 1 ul,. .unl;::: :ill::: il;, STEAMSinp"ALLIANCE'
tliut, williiiiitilmil, IT n>'"I'| **' ul, ;kuMiHK' "lilt. """ ) hl' 11"1.1'.', iinl I is \'l aol,? IleinlniJlnn'I' mn. "iiiuni. llir ;,hnknlHu. )pit i "ud I lln ,HIM.I In" _n ",. I lui 'm n rl i niinr" I Inuuu i iIllllllll ,1 Hikm Hi. dlIhllnnalLldl,, I ., | nhlli' ,

). llltlO "Mlll, tU H MrtlllU 1'f dlxglmr and nduulAyuwrululx'droxdld I. Iliuu ll him lniilf/ itiiiii nill, ) drpil ti'il. 11 l' li.iii'iillnnly ( ""' Kl'|'IIM'III"Illtl-. Illl Ill-Ill .1'I I Lt a |lnq'uLdhNl'x'elllynddlnllunul |' '' .I YI I 1Iau N .. I "ik, H"I I .I"limp" i,0.i .u.'i. m., p'I Il

tuuu lln* .iliirk\ """ ,., riillml utbutluii' ""ll ."fIli/ltill ut' hi \\'I'"J i It .ml ,del I, ,lily ( null, .Illll III iki Hll Milt, 'lln in.'.ihllllu-, I .,tin. I 61pu.nd I .nlm| ;r.l.i .,,till u' |1..1' Ih, ,mob IH,IIII I..IhI, n, i III. Fri-isM I -, TariB for SI. Marks riomla.Kuril
I'rx'I Iliii i lilv I I hu 1 '
.
Nltof"tkHitt li'l I I\1"| HII i ,. ('inli'i'ins 1 I inn 'in "im' 0" ''nl 1 iti'Hi I I I"n l lull I I H'.r I (I'"rat, 'm 1 -., Mil Kl, I'. .mil,I Mn. .1 IhNb1h I ..I".i.,Ill I h., ,
i I I lot tHiitillu" null
Ill 1 nil i- -n
II.lm" ) 1' I 1 I II 'I' '' u nn-l, Imniin s| th u nhr' 'tin I 1
,1 i '
) .1,1011'1.11.1, lax IIK 1|''|" till I" rAl'1rlfaxnrUlitvlh4 tti .mi' nun Ih'l.i.III linm 'Hull nuunruu'ill' miu 1',0.0'1I I I ''hI 1 .1. ",' 'I (poi, (1"I I I I hnllimiltlHII 1"1.1,. Ill', II' .ul MM, hlllxl, .1 i nhauuJa. I Ul t "Ira' Counlrfet/ : COlterCt l I : I! I! }'Inm wlll'nnl nd, ( ',IK in
"I'
kliilo' / lln iln" liiK .iilutiuui' innili In ii l 1"1 iimiiKUiith'l" ', ,until, iuisiiii 'I" 'nnppnld' ) II I P.1| "'I"'I'h| \ V I I i | l,,. 4x| 1 .1 .
Mini hUUi n |iruiiilitk 1111,1. 'mum /luiluuult uuimnIbc | | >* n Iw h tiiki, Inilil it! iui\' iippi'iiruuii' "I I Ipmnnwdnllnnd -..-.. ,1., hl 1,1., ,,:.1| s d,|:: ?:?:,, ,]:? ; ?"?: :dA, :i Ilaldln4|;| ,, It,III. I bual; I !5 Ilea 6 pir I u-k. ,I iIA
nnmUliunn'd, ..-r1r I Illnpl/rl"I| | "/ I I- .ll-'l, till III, ,." 11111111nr11n11111111' x111.1our I llnlt.il '-i i I IIIIt uml
.n lilinl nriik, I" lt. ''0.11' iltuhuAtipnuliiuly ( nnc. \ \ glhl| i iilimil, npi6r| hit 1"1 in1rp/1'I. / I lm h, i.l' .'. Mi, nl' M M Ion' noun u ill a, ,il I,,, u Ii. l.n I Ion bur. l.uuiuic, M
I'lilliuul, ,lullii.' lulhi ludguu" ul' "Ira I."I& "I pimiiiiuiil i ill/ins nan 111'1,11'| I Hit A 11.NM, ..1" I I i. I"I. tlllll 11 i is ,1.,1.1'1,1' .I'iniii' nun' Hir" i Ills' M. .H.., ..", ,1 thlllM.s I. I I iliiIliliil l'i pii ,
.1"1 | pit'lltxl mil
lxnnlr Until mi Nilniiliit, in'IIIIIK. and nininniitlii' aurndx4 nllhe'Innu'nNx' la'uivlUnlr' ivliuisu I.I hll".1" ,, ..Ic il-f, ,'' 1 I ,dllhl..,.. 1'11" i i.i pir poiuul, I
4rf. Iliun (I'l I i-ukl mnl" Ihwl ldhra niuhl 1. ui nil| mil, ilu.iji' in nppl.ilr| [ dm" 'U.HI., Ihr||| in| .1| Iliinui end I1'i I i-h, j Kill, al ,
/ mil
puiil tun fullouini .1"1 tu n un6ddrlbanatrn N. II11N/IIIIPII| | "| In I I"hl, linn I ".1 wit.. .AII I n \ilii hi. pn" Ilanddnl" I id114114Innnw'In rdgr: iiillii'" ..11 11ay |Ira| i .nli IIHHI '. nndxu I ,' I II II I1..111.-. "i M li, lhh d. p. r boo "%

fruiii tin 101lhlll. .., uullldar niilti' ill"lI\1; \ I..- the hiM I nimll' 'dj| ki :) ,10"'I"I"I I INVnllllln I "lllnnltilliltld"!.Ir Inri.tiiirmt 6111 I I i'," 'Ole., ,HIM.. ; i ii, 11..1. ll' ,nn. \ II u 1.1- nieu.r ,ru+I I nl.'ln, pi r unp1. U)
)
1 Inu illll hihi ,
( : ", \\r Inn kunniiui4imim. \, lpld' ar 1-UtllUIIII
,11I'hd'.I' 1.li" Him, ,, "n (1'until l I h |: \ !'I I.i.! pd, Ih -\rU Itlnthrmrt |p14 I Illlll, :1111.1 |
Bata 1'utiikui: 11 ) "I'Iilj l'i ,.I ,1.1\ .. ,luhlt' in' m ,In 11"1' li ?.1 1 1,1, t I'IIhnh"' | I lie; hsh inn I .:,,,iin, il/" .,0.1\' 'kl.1. mn'l PnIIIblleud I !' Him-, pi lum, 1 Lis

IaPAmrA-3lulllr'InuIllxlnuhul' ,,"1.,11\, \ and. ndlhl, .. Im, liiiiili'h) ., t I ..u I I.,"I". .m, ,Ito' "..1..im i mi llu li. ,L.'-!I"IHIIi, s 1'11'1-r-.'. '
the gwiiUUir In l'hnn u, and ttlm war ,nli'I" 11'wdnnlhtllulr, l in, 'i lit', ,iiinl i Hhi, i l'ullrlure. i Mull' $25 dI I-. I lln 'pt l I isk, 4 I'KII

yrara 1"1..1"1111110' Mnli 1'11..1 bun 110..1,. NIII'It. Nin \ nrk, tthli Ii ilitl lIlmmhmrota 'Ihii" 'iiiu l liiii I hen I'liimniiii. ..1"1'"ul"1 \ I.\t Illll! ..III. tt III II,".',.*! I 11/, lib/ ;" ,1'h1,1)4lnnl Hcwm1 htiiliUVhl kit ,old I I
lipuu 'fU I, illul II Miriim ". her "p",I hit IIHIHII. arm' an'l| Im, in I I I "i.t n1 inn,', uln n HI. i \ I 'mill .liriti, I nnin | SI'/ IM.' "ell' 1"1|: .,1!', rml, U m, I '! ilu pn In-; 50I
) I
dutr' Nlu'bIW'pngnrnl' ul the Any ll'lllldl'rulelrr.IUrn' l. I 1.1.1. 1'.1.,1. Ihupprlunul/1', I II. .1 I <| "M ): f, k" I Him I I i m I nl, I IKI Mi.i-iiniiiinUiilit|
I bld'n ?"
I ,
her liiunl-'i'iiii', Ion mnl ih h, i unrll liuiiil.mfrvMf ;,1"1",1.\ '''''', and, "I'lh' unit puiiinIllllll !' i ,In ,,,"I.,' .m lpllU',1, I h, il.; I'l' 1."b\ Huj' .tin f it a iMI limn ; 111 uu.n I Ii,, "I.| a, |I. eel,| )lino,, 11"' 'I, 0 ".I 1 i lni., i i n1 i and I.i "'I""I.'. h'in,I- In I hull I. I.nll I iul, I ''n'' li.nl. JO

1 1'IIIK In Hmiuu iiiiitri.iit nilli lluii'lnrIliirv sill, '!! III ( '''I'M rliillls III 111 1",1" nl ,Hn 'III.siiifi'il 1" IHI' null. l'rI i Onurrllr" 11".. "t,1"1' i lan'I" I Iilimil in 1"ill -In 1 1 lln i-li/.ilimi" ; it i ,, |I. tit \ ', inl, nt iiiitui I ii.ill.ii' u, r,' ,it un'r...r 1 Ilxlnhl'nalud, 'f/ S per ill- 'i hiu ;MI
w. hu, Ju all 1'n'Inns. mil, nn| siilhr limn 1",1 lln ,li""11..1 "i |1"1..1| intiliiili, tin m m' ,.I"I tin .1 LI nr'nm1,11. '' iitl I ..I. "."n.H.i mi I pi ,
Pour I .IO. |
.II. 1.1, u> i nilprttuume. 11".1| s ilniiii. tiinl, i""it I.. In's lull1 :nlitirIm \ il. ,1. llunl Mnl,i i I ,id nil., I hti-li Mikf, U)
Nhr ,.. lint H "",,1. ,.'.. nhrxnxu I n |ni'pii wire :L..c .i nuiiit i '.110 "| 1"1 sum.. .,h"aI.I"1, ii'I In' a i.k tin\'m Inilnii\. u : (a. 111,1. in "I iin, Ihlii ml 'lln i \ "lln" ,I1 i ." .1 peal| l4n' i .? h'''I hY'hYl.; "I'n '.VI'1'111x11Coroner's ", I II I' i ihiIiiuni. '
,xxq t'l.111 HUIUIIII Hllllllllnl. ,.Illulllll. t I hill. I.Ml.Ill III lil1"\ | lllllilll. II| l Hll' Illllllll! I 11",11', tin I inllin .Sin, I ..Inuell, ''h"I., siu him'n .111x. h6 II. .. ." I. II mi I 151 nor, pi r bur, 7."i

11''.' 111 'h u utt 1..1.1 nu'61 hi i MU.IP null I It U u I h t"i..I.. ,,111/1 ,"i\1\ nl. doll 'UN a "- .1,1', lu' : i n, mi 1'Il11em\ 1 In,IIIH,li ii hu in'm ii.ii ii-niii" .\ joitnr {lilt u ln mn' niii d| ..I Lull| IIIHK, 'hop'. It.u.'U, pI1| Illul :.. id I I'miih i |PI.1 I hi _, I mi

Ull IbHl' .".I"u.I",I I llllllllUI. sill ..111.) : | | ,I" Inn" an I II.. 'Hit' Lri 1 I laulrr, ali',i. ". limit floe 1"11..1' 'In '"1! 1jr|" me' mn nl iln' tltohnn. .,",." ., |i.u..iu. pn I.il. : :i" Iunl I plrUulP| iS
mid ,tu our u Im it n- lur hi i.tiilh' .li''IIH.ilh .i.1
i luiiff '
l.d "OXfc- ,brit .h. 111 1 rln! II"'II,1 I i 1 'In r liui'l' nimll 1' Inti,. Sale. ,|. | mil nm i ,|,, I im liu in.. pir Hut, :: i
Ilrhubr' nmrlv klllnl her mn mi Mu' xn"1 I 'i" uiii't. n M \.Ii ; nppuuhdc' I 11"1 *
.t In her limisi iihi n iliuiik, I I nI d, |l"i', II Ihlhulu-llralrundununy, Ai limn. tlu ,",,1 l\, .11'm, rillnuuh I, and HIM. I'lnklll 1 lull, I ,n |pII| In linn nhadrll| | I | |Ill I'I, |I/1. V'l.ll': (Eulu: .n in: u, t,, IU, ., i''unl| rural' ,IUI I'.uiti'i |pit' I liiiiu I Ihpr, in r <'ml, 'T >
.1,1.1.1. : l pu
.
'u : "Uil.i.i l r'l irnr *!
1"1" xxunidlnnl, "I"I' 'yl oleo, rnu., Hill, ,I.I puuii'l., :i ill ,
In ,or. .. him' ttilli nil nt nmnui' it"I'h ,.t. iintu i>l'lliiilh IIH in Olin, di,0uuuhhnl, l N. I n,a' i L .i.idlNUllJ pit I tii"lll' ,1 I 1h lln. Ilii ,nl6uld, ".,'."I'h'.li' ttllllHlll' durbl, I "III'I ,"tl| ,|| .I. tih -'n' \ "". I'l",,,'nII 1 ,Ind, | .Ihlhvd, |,III | Illllll s.", ,, IIill., I. riikm, :'iii I tilu per llhil 4,;ill

IK drug'' lit hhl''m ,ud turn,, 'I llu 'liutmiiiilluguilty llllllb durlunrul1at411r. l"l, hi,. I ..I Hn .I "I l mm' ', i 'nu I /,'. CM'U IIII', I ttillll'lll weal" _' IllllV "!! ''1 JV"! nnl' | y'olh' '",. \'liii"-niii'r.. ''|11." \ ,II.',r Hiu kit-, pi iihi/ I InlranplrNall I I,. I IKII.IU.H

.. |,"I.h'"II.| r Im IIUHIIHK llu IUH' who | /1", ,'ll -.-.. .. Q1II I IrLrdxnl I 1 n. 1".0'. ''" i i o h. I:i IKI'' I lbl'> ni, pi i t II,",, I lunI
rtiiitk ,.r .n. u 'tit ..11..1.| ",.,, ''.milt bong 1'ourrldlnrlx111dllvl| I",,11') 'Ih,' I .m I'lll'lllllll' yx'' ', ''I',,. 'n J"u I"i ,iii'\'i., 11".1!!. !, +N :i. Lu h M. m'' I ul' ,1'1 I r V-l, "11I '
the x111 iii-km nl, hrl i lull a'illu tliiiuit .| nl 1 ;! i. r-. oleo| || lK-||| I 61,1" I Ull.l '. ", III|, ?"'ni. ,i." i, ? 'in "x" i lnul, H,,,",, w, .?",. I6 ,
I l'nl.It
linn I"
11X1 11
fill,.Illl' quulclhr) | I..I.h., pl.t.ll ll nx l ..:1.111I.i lislM.ilis' sniih ,'1 ilu !Ikth' nl' ,'Lnupuy' vl'I'n| | l! M ,IMill I'l Illl. |INI inlhl, |".| I Lll il., ,?"?", "'h, ul'. dl'I" "'. '."..' .1 L "t"( ,pn, .,f ;'i ,,., .itlht nnli. ,|INI.Lmh, aik, I,, ml I!' i 111., i pu ,it.iiiV I, IIrnap
xl
.1. nIluil In I,Himi, i. h ,uilli, Him tin I Illl .x11111| I n.1| tin, p"it.i. ,.1| Ilu I'M-i,Id I. nil"' .I I Mill unn> nl I 111'1"1 I I || I":I'll!'- 1" I I. Hill, Imo' ,1lhna, ", u'|phI|| '11Ih| |:| ,|",fi| n n" I., \ .'" ., p. t bur lu \ 'un .uul I |+|iiim En


'"' who tun '."|1"\11\ n '"""1'111. him ., .. hi.' in.iUi, n'nlulahdr'I nin Imii'lri I lanl I Mill 'tin.0'1'' n, null ilu'ir 'him' .Iii knji ilii. Ibsn| i .nrnlr, | rulhand.I I I. .i i'h.|, 4l.lhHlM i 1.1.I 'i ', nil n''u.' 1'1'.'I''". '. i'1"' ,' !""111!"" "'Inn", "1"!1..1 nlr, /Ilil ( d i U 11 | Al udplhn., pir. ill siI
x1111111111111'11 ; ill 'tin 111.1'' ,'1 imtniiiin I 'II.. minis! iii ''hj) : III In ''h,' .V'r'lu.tMiin" I' axd! aIle|| ul, ,dl .., Ikili '.' '"ICl
..1"1 ) mt i u |h |111..1||., | l bl, ,,, ,j "P'l 1m,, .11,1 all 1"1'1 ,,, aua n, 'lx _?I Ix I nl r.111an I :a' I iiltmi, pn ,
Ml.llll I IIIsM'II, ,, Y1'lI1NIN.I UlllllUtl\ I 111'.11'.1 n. in mm .nl HI tin u.iin'iiiili lilllinil. ll-l 1 11, nm ; llun tli-iin.'iumi; MI ',, t'IQ1I1.' I' ... It ..1.I ll'I I H'M ,U. ii
.H-HII
.
|Iur'11" Ill "'ol. cold ni'tM h"Hl I .II Ill to"InuYndq"Imub I i niiiii' ils da' pii... "rurrdlY, j, .11. l- .\iltin-.i-, 'llu uujmin" limitiiiiilKin. 4._ f::1 MO 1.11111111Wakulla Ian "l I-
II. all' ll. pih. In .11 'Hit "tllxllr .1111 I I. rrI .. I I 0. ,i'I
Iilili nil hi 1..1.10,1 ,,mn lu-i ,tmi cal iilniiilllu '' out 1m Ihr "" .1" I Im; tln. |hit ...., x ll linn' r!r.ii| \\ '. and' 1''h'Inrbl i I'i-Huls.' mi,1! hiuIm : I I I I: Mil,
hum liiiiu. tilkiiu, ,.. ,nni.. h ,IM ." ,i.li ,and'l lulli,, 1,11"1 .;iil, iiiuu dl'IN| 16x'1 1 li> .u, |h u m luinl' in, nm.i,. ,,ih In Hu n"1 HI,. nl ;ui .t, tit k KIMK' IK illiinul i.i Lad',| |hm | | .I'h.,.11, ,) } Sale I 'I lui Nil
-.killnll' "I' .Alkiills.1, pi lull. 'Ihry haw I I. TmwIII time 11'
1I'
( || in111'u'I ,
,'hlul. tl-'nll .Minn. lux. rl, ", ). Sherif"s I Illlllil IU Hill "I.1 Ull 111' II
I .lull' iihnsi' rr_ ?" ,.
'nun II "in Intnl.ilu 1 ) unlUL'UI )
.11 mini nu.hr. \ lG'l!! a tumuli. mil, \ IHMII) ill, ,
|1"1"1" I mi'tin ) i"iliiu. ,I | i liiiiu |tu ., lid IH 11H1'/KuF, ., N : | u1d, lm, lh', l.n.r m1.lpwrh I'Hinli mil It luUthlau III
i In .
,. If uric .11.II Mill \\i .IMI| !rant IlkitIII I 1. rhr'INttq"i1i ii !d, 6 ''" "'"h. < '" ".in n1 M iknll lit I'Jlll 11111'1' I 'I'.I d'Nad> l'larddudl cool III 'P
Illl' Nmllll' .III"i''... pllhlmlil| .\ 1111I I ..r.r. III. 1'lit: n II I'll ttpilus ul| : nlm Ia.urb'pnu11.16G1pnn| '; ; | dllhn|, ,( iT ." Ja'.I, d' .''""'41 11mllln' A 11 d6nnx nnpln.i liiiiiiinil .iiil It'lli ,u'' it,/ nnl i II IIIIHIU. L I l.n, I Ilull" '

If.; xn4a i'Hi nl .ilii'' .ii.u :'in tiiiu, i .'I ilu h1' I I lain" I 11 Iii;urI, I .hit) n1 lunli iui' I'muuv' ,, .Iii m, Hlhiu hau,INllun'/1" n Im" im 1,1'1, Until .-. I 11,1""..".i'i""i,. i ,.11"'""' I I 'Irrn lad..1 I 1"I'..'I. I"I"ml'd' ".'it"''InW.lk./ l..rjl' l mn !u''il tl.n s.ii nl.| mil ilu ,n mil, II t.l'i'l.,1 ln| Mml.'i ml6rrnndNld/nul sl"i k I i ell 11pI

iNli.ri' rhrxmlln .Ihul Hut inn uulpuunnadlognxnh nl I" -Wit* 'Inn 1 tin ,liin I InnImiii'l / but lull mllii ra.i i<| .|iniK: \ -\ In. ||"| .| |h..I..I\) thane! nI ti urn, ,, ? vl ? ?,nl ,,1,. ?.??' hmu,, ,d, .ah, mil i nt u it ml lli" illli'lin "lilli 1'I'I ii" 11 m ,

linn uI/1..x ml" Hit 1'.1..1.'1 : Mill i 'Illl'l "llh. Ml.Hill.ill /Nil '. i Ion h 'I" .r-t- du! I.mil. .ill.ii i h/11I',? hill' Nl: , tiimittii. 1 'hd'I nn ,I' 'n Il| |plun/ w Ira, 111.{ n If III I'.lit : lM' K lll'llll' I'll L. I .Hu l
p lul lltlacnrpn'bxbb 1 rhal/hlruln. : elllwinlhr'' ': 'l'lilllr', o n 'u""u d !I an"v1 I .1 'h 'lad JI x1.111'n
-llIX" ll 1r.gnunlu.ll '
111 1 tt
\ "" 1.1..1.I I ? /!L"" n" Ix V. | II lr .N'n| '' "I It I It I 4)1) lll*> 11 d'
iriil'.iu' l In, Imi, I i i V Infill : ruluure| ,ill' I' ht.nudu I Inl III ,wd Ih.| h rln, ,I1 l l | ui'l tI 'llM W VIHH.U'HS .
| 1"1".111'|" mi.," +r' ailiuiiiisllii .| r_xrI I I III 4 :1"1 .1 ?? | | I Ill, ||Mil I ,10,1 "< "" "< 'l4'' Mini ion tunull
11,, (I'Illllll' U .|,l lI r.t i < I | I I h.lll' I N! .|141| ,.Illlll, I { || 11 I., Ilu In" ,' I ,, ,, 14 1 dl, nn, I,, ol, IP "I"1'dl' 1 p,+W ll nl lhl flan 1 II Illl I K'.
Ills u1 ,Io1
1 x- I |bl U| IDI. U .ulil' nolbl 111..111 illlllllll.il i II 1 U It'll'1111'I
dI nl' bit|h >.iii 15u hxxl' u''' ; ftmi 1 JUu"I l 0 I I..td\I qn'1, 11 l' 1 I P d nlnq I. Ihr I I1 Id II I
1'1'.' SH HUH nl| I Illiuni.\ lalilinl I. 1 I Hull* I IVI1xIlrplnl| hit IdhN a" .1 .ih'| IIr4 I I I M4.I4N U'"I"h a: 'IInxl. ,urI I. h..I. NnrUIUaA.I a .ArtIr'nullt.IntuNl INnlx ',, In'n. ,q1 i n. "i .1?Im Vlill. do n L.
,11"1 1lhl. I -r-. ? ,+ Sl
,1in 1 I'. 1,11. Jill HI flu
.''I.II'JI"1111) ,1"1,11111." iklt Inn li.il-. 11.1 Ir ''i ". ililiil, o.1|l'I I till |/x 111 I.IU, ,11. '' IIr" .1 .,111'! bout 1nl'' /.,, ,I.,,.I,Awl i t IwE'b.Pl" !frill I Hi rill I'1lplae' rasf: +'r''Uwd1 t'. e II i pI n,I.i.' ,


-

1I
i'}J.. J. ,.',,'r,- w.' ... w I I '. I d .- I t -o, ,,". ;."i. .. I), \. "

: I. .
.
< .., ,. '
a 1, -> ,
/ e, .
I r
I
wrW NIs A '.i


at 1't/ I t ,gang \

"+

R


: '. 1 1r


.
-- .u .r l .
_..... ... .
'
.: -. ......- .. .. .' .....- --- .,-- .- -.-- ... --. -. .

\ .
( ."....., t

( .\ \ '\\\: \\\\\'\* ,t. SAMUEL p HAMILTON ( 'It II linili ( \
(!: (, 1 !] I (Iul111(1'\ ( UII McKlBBIN & ALLEN, /


".. .. .. .., '. : 'l 1 Vt' I 110\\I \ Mar Logic" of Fnrt nny Infiucnro!
1I I I II1I--I"', !Iti.I.t., f I II Ii Ii. Ili ( ) I'I'Il11'UN t )

I i t i, ,. Hi !put .Ill.tt., i I' l r. i 11U i \\tE no \

I I, 'il1l'"Tat'lu'\ .

Y'lltk: 'I, \nl t < r'1' 1 ( ( ( 'I 'III\( e'. x. ni'n, \\IULE IET.\IL I

\ 4, /'JI' I,. .. '.'

; I ,, .' i .,. i f,?. t <>-crSE: :. Hi' : M 1"1 i i i 1'I, I Ip I \ i ".:.\Mt-; ,: \

i ", ji 5.h', ,n S1'

:. .1t,.1.1 I i 'I ""II.,i i :. ,, ''i "
JEWELRY ,, 'I, .''l 71111II
I' .
'
1 DRY GOODS
,, "I i ,? i 1\) i I' i I' LIQUORS &CI
I ,
,, ,,| I | | 'Ioth" .. I .111.1
i .1d( ? v ||| | IN ,
,
1 .
I I.'t." iii ,\ It 't '"IIItli
> \ '. c; 1 1.; ",,ti",. ,//1/'l/ I in." .' I U ,. '''' I'n'n" .1Ih1.\h.'I.' \ ..."t7.
I 'i i l| IIIIM( ,. JIi|l, II .
| .
m. W-:111) ,
I ) '1111e fit. a1.1..Iot 1.-,. I 'U. H'ililU\'
\II\II
| ( |b.i| tilt I, n "I."
:' ,!) 1'.1.' i i IS3.,, ., i "I'- i'J : MI", nl, !''1'11..1.l II I,. ,n.ltiv' I

t .. ,, '. .' ,' '1 '1 .t | | | ,|| I, nl, '(1',,i.1.| ill,,I.I',|I.' ii.. "|1'I,?"|\I., t II '! J4. I : II IIIIIII II n I i: t A I I Illl: II. SILVERWARE ,1, I I.: 1i'" I'' '". n,.. ,! th' ,iifii rlK"i" ,iii", ..ll.l> I "

.) ( I ', ., .,,,,, l I..IU'' Ihtla' II. 'III-" 'III'' ti' It.

I ,' ,,' ; 3 f I .I i t h: ':1:,:, 'l I -It..:. 'it i 'a' ; I nil' i up: :,:.:llioiiMiiilllil : I : Shawls and Prints
,, \, .. .trt 't |1" ee1'still, i'ih II It'AIt'st I s
"
i .\ "ii i. .. 'I'I ii.1 ',. IlL' tI"h 'ttnni. ,liflM. **. :
,| 3, I I t; '.; l1! \1 011,1.1.I .
IPWHOLESALE n I II i' i ,tl I Idlnllll I, ? ,
and Whitakor-bts. i It"
Cur ? .t
I \| I | I l 011I.1l.,' ,Iri .ii,, ,111 n, \ Congress :; I ".. .. y I 1' .,m r.i ,.- '1 win'i. i 1,1 (1'M'ra. ili"t, ,,,. ,"tI I 1N'I.\il )1.111 1 ( 'I. V 1"1:' Ila't:I tII.\ 1 I",. t
I ,' "I '"'It.III. t'11,1' llulMI,, H'
| .1 '1'1'' 311 I n",,10.\' 3 '" s\\ \\S\ ill .i I'l: ;i.l \ ',. ...11'i itli.it" n, t'll'l'itti' "|1''i" *,ii 1'1''. '' '' 1'i' ui h I' "in, 1111151, ,,| .1,11,1, "I'111'
I i : '"' -> I I"" ''I .. .. .... .' .1'l,

| | I ,II,I t'.1' | -t I. ,Innt.b|, ," .11115" + '\1"1'111 I Mi KIIUUN .v \IIIN
I I \ II I II GR.Q N... I',,'', ...
'"' < "' \ ? I ERS '"I N > kI 1-- 0
'. ,.. ,' I I i I. I?tn, I M I.. 'I, .. 1J
,! I ,.. .
I ,
1 n II I, .
IIIn I 1. I titl'I 1
,''' I |', 11,1" .r 't l 181 BAY I ,I. > .i .,| n. i. Alpacas and( Merino.
I ,: I 1 | ,1 ''?', 01| STREET, 'i I.1 I 1. ,In.1"I I I'' ti,. n"

,, '. I'll l I r.. |,.I'| ,Itl'tt,, thtltklllt t I ixlnl' hi,, ,.dlii I, '
| | ) Ig1a" .1 I
I 'i ,' / '''' I 1111ih1" ) | :' ANNAH. < ; |,1,1.\:\ | ; < | S .I .II 'II',1. It I ''I t, 1'i' >-II. .'. .11".tnl,, t' .r""x,"! ?'Ill' M >' ) 1'111', II | !'> i. i

I .. ., 'l' ".1, It .,mil. "l"i I. nil,I" hi. M'tlli"it ,
I i I I I 'tl.'tl ll ,511..1' I, .. I I I I". 'n, I ill 'Ml |1" "" ''l .
.
I -.. Mil HI"' l | '
I I II 10.| 10. r', I o. 11
/ i \ '' | U I "N II \1\1'\ ,,1'iX\u"I.1: \ u:** ii.. >,. i ,. nIt .I'1 1 111 S A SI.I1,1.I I ( >
|
II | lldl| | 1\I'iuin'linvisinxs\ I 'I I II
\ ,, I 1 --- I I, I '. I .
/ I I I t* ,. ,h", liii,, .1( '".nt'i,, 'rills131r
1 i i Ill- la:. .1EI':, ,, ,
l'l' U A R Y. I i f "ililll It la.ul IKI. (lot II Ml.Will ,
,, |,, I ; I I : .1.I i IN II 111111 11' ( | Merino Under Shirts.
| : ( ) \ I ( ) \ .\ 'i'' : ." ,'; I'lll' "tit.,, .I In
t : 1 .. '
I ., I' ) Ii'ii'sl C (1Ia ( ( ) ( )( I I11'111' ? ':';; .1 I 1'im I lio/l-S: iinnM.. i, ii.hr /i'lultx, mul
| tit tin nh I'll'., rI"1111111 i "' .,,,, I in,. .ti It 1-1 ,,i i ntn'? ",'|1,10". ,Iu | I "" ", .,1| fl :.Ml
'1 ,,,, HI/\. \ "t'KI i !.' tin. t.1.I, | I "I I.n'ItIisw,. ,, tit' tuinihij" ''' ,,,01"k, .i. \,"
| in \MI' ,"I i| ,"I,) ,, ( m.'.1.,ini"|1.1.,., .n l 1| .Milu 1 ''I| iMl.M' \ i"li",",. l nil. r :'hll. ,,tIll limit
| 1 1 ,I I t n in- I 1xr, I'"illI," It,..1\1 I Ini,, i 't i. ]pu. I? -li.nt, t -, ,I I'I
IMI'nltl I 111 l I I."M
: !) ) in, Ui\ .i"ihu,. Ili-tiii, ', t *,.n. 1,1, ; ; I \ I III I" .. "'t,in, I 01\1"1', \ III. ,1,11"tt .,i Mill" II, hlHIUXtV I I. 's.Men's .

\ ., i I ( I ''' t'' I ,",iiiiti'I, ,| i 1 J''I' I,, G 10: ce ): ) .e.5 '- it III i, ,in,,, t h t 'IIMII'' iivtn' "kill;; tilc., ,ntn'i, ,i. ii"'I '
( ,,, t \ in'
I, i | (Hill'" II .nl.H.' .- ,111,11,,.., 3VT: l\ 11 IX.1'n O t; '1..0 I'M ,.
Nttii il .
1 I >' ,, Liu It I l l-i
a ( ,' jit, hi-l'ti" ill TilLiln, -. mil ll ,,, I II, ,''''. 1 I ,. .,. 11' n t,,i I lea''.11 nits, I 1111 in, .,hhun,1rl," ) Iti I ,in
j I hnddllid,, | lint' :, flu. I Intl| i 1 1 \. I al" .1. ,11 \I.' \I'' K.\i'ir: ; : :-- n mi ; inivESTABLISHMENT i. ', '",in, ,,' ''it tint .I n ,at\ :NnltltllMi:. 1.0-1.I In, ,litnn-. 1, Boots.
'' i I'nl, ,nut, I hid. a i 1111nit, "MI. IMI 'nit n'. 'tliAl' iintililinii, ,,,
i I t | li,,.. U'liii, ""fill mn' ni'tt ."ttlll", ., '" t Itli'l, Ml.hi-( "Ihr\ mil 'l ,,,',. ,t Ii"i.1'i' r '
I h.|.. .1171,1) I Illltlll' ll 11ni.1'u.." 'v NEW YORK COST.In. ,' l, I In-, I* ,il'l I, "h, ,,, /lml I nit /lH-.lt 'Hi nntt III" lit I ', 1'11\\uHunt \ ium.n1." vtn, Mist 11511,
11,1 I I I. I PINaA, I'I' ,,, t IUIII'ilH" ( |'\ "-, ." l i ill
1 l I h", uth11ilh,,,, ticiinni-, "I. i ''' !\ I Mi K I"Illll S ,t ,1I I hnn :\
inkIII 11 I
i |" | I .! I : .t .. |\ -| "-t1111/,,, 1 nt ,'Itnl Hi "li I,. ,- ,11,1| !' ,I'I I-ti : ., l

'1 1, i ,.10', 1?, ''IIIi.u| ,.t Ii. l III" ,. I'aui i libul Ems *,.."*l I'.. I II"Hi ----- .

.. ,.. ,. I. 'Ii\111, Mi i ,... 'Hi,. I,. ,"I I'll', '' ,hmk. .,
? I pow, : |", "| ,pntb, | 1 I,' |I.I l t I"?" '"Ina Si, 1 ill .t I it i II ht ?"":?
I ,, Mn, "'i .ll '11. ,timtl,, ,, ,Iiiii, ,, inntnli,, lit. inni fill-, i,'11".1" litntiii' Hoes &c
.
,
,, ,
"" \ ul' a i (itinti, ", t l | GOLD ., .
I. AXl'S
I ,ilinii.t' ,f..nnn ,- |110,1''ik I ? Hunt'," ,
'| .. 101' i| tt.it. ..11.711'nn'I-It| '' | ,, U 'i? L, J OU1LMARTIN & CO. Mt .Intl.' iiltt ...I i "htrdlh" ,,," ,n I I Inimm.lnM, 1 I'| ,. 'lI.t| mt,,,

I i ? : I | ,,' ,' Ilnl" 'th .,1. urn nut 1'10' nut.'', i Slit, \\i isi > hiI'' '".\. nl>, M I i t.Jit I I. "fill-, \ l lor I 1"\\1'\ \ II \l-nN ( ) M I ni :\Igil'II; tl'/l'' ( HUH-, .', .hnlh.'d11d,

| iii i ,i. ,ihmil| ,, |I.., ,,,,n., "1 i iI. ,, '
i.vKifxvA'ivi I n ':s HI llrlil vt t II ttiiklt ,, I 4 '|1"l_l'iililiinii
,
l ', 1.'I".1
in ,Ini' n.l, iiiklnitthi ., .1 l ,th.I ,

I "', 1 111s'.' ,.I nlirti. ti-m, 11".1, Cotton Factors 1.11..1'\ I' I 1. "11/" I { /tl'il! I' I.I ////x/ ,\ find, ,i.' I llni I il,I "I n,,

.t I I I I'I : ,' "|. I ,himi "l'illnlll.il, In ,.I| ill',, ,iiiii,,, I !I. liriuil, 111 'iKi i 1- .
| ut3wl|' | Ini' 'I I:1': ', I.inn' IIIIHi.' ,illnillt.' Iti.inl. UlllliViIll' lltlt ( "Illl"" ill,\ > I I1 I l
: : } ::
: \ :
I\\ : : ; .7ti" :
,,, II h. .i't, '...1'* II iihi'. In -I'liin"t I I IIr. in, liiu'l>,,.I no "inni.l' 'iln. mil''

,,, i "", Vliitl mini, ,, .. nut rttnniti ,, "I'SBJP'P'lllTG ,ililv,' \1 l I'uii., I 1iitthall., .,il 'I l 't<
IIL'I Miicncaii anil Mallnfactlil'C.CLOCKS
FOITIEH ? 'tin' I lit"- u 'n' ',11111', Tiir I ' IPI'
; l I I ,,, t, 1 i '), ,' I l i ,iln .1' 'Iiin-, Ul.a'In|, 33,1.,1.| I "'': > '",': :d; I .I'll,:': ll, 1-1. ,11,1: "I"'t 1 :: :, ,, :,', : hilt,: \limllli., 1uuu.IIIiIn1'\dl' .1nl.t'i|
,, Ml, Ifl, "I'lnV.n, ,.,,1 n't .
) )'!. IHIll, I'I 111111'11, ,I1ii'| ,' lll, "ii." ? .:III
I hnlnij. IKliln/in' Mllnil. -I n u''iHi
|.1'1"1| I iicm-" tin mi, "n"ii '
,,, ,, 1t'
lit \ "rutiit' nittiiic.I .
", Illl, I Illlii, ll Illll, IK "Illllll, is III, I .. ,e.I t lur ,,iniilli,, r Ifv ilnl, An p Mn inn' 'lln'', linn, ) "riniulinl "l;lmit' >.

i I ", : I t I ,| | ; I, .",,1 tiny., ,1-. "j".f' 1'tu. .. Hi, 'Mu.'hl l ', t ".'I, nit In nil,. li. Iliiln, t I It, nliii. IH/I, n Inn- ., )
S
I 1 I til. It ,ill nl, nil. "I| ,unn,' |ill.la7111||! ( 'I'll'"' ,In, III,,)"..I ,11",1 1.101 |I..I" ,ililil
,In li i tt .1 I 'In III-. t > 'l'iit' ''' il,' .,. .
,
ti| ,, ,
|I" I 1'Iudinl I lllrlllnt
?' I'
AM) 111 '
I unlIli'nhs
I'l.lill m'I,I I. Hill, ,Mil, I'lllni\ I 3, "1,1, 1 ill
'a"I an 1 10'I I I. l i I I' 1..1.
| i \ n bin 6'i |01'i> |'h| ,' 'in-'' i I I""n. I I.?,, i 11 lit I, .Hi- I ,,,r I III,111111. ,,, ,-ln.tt, < nt"! .

1 I ", I,, nt tth,. h-In' \0""i-.11 I I..n' "iiiniii .,? b"'s'nl l Milir, U.N Ml,\, ui.1110,I ,. ill. 1111 'I tin, .Hl'M'i. I II i .' i .11",| ., ..1| ;i'k'
'Illl I"II-I I M 1\ I II I: IIJe'VVel.ry'/' I I.. el l I I nililt.il, ...III..' "I| 1u M,.1.; 10.1",11', ? .ml
: ,' I ,' nl'In, 1111 '' I .
I r :1"0'' r. n" COMMISSION MEHUHAN1IS "tit, in,l-, I ll M. h I" I \
( I I, St ll iii,I I, '111.,..10.>.\. : | tt lid"I nn' ,Ini .. |law| Illllll I 111.1II'

I i | l -I,,1', -nil, ,. ,ini 1 ininli,"' 1 lin.lil., ,,,11 l| > .' I 1. inli-. ,, ,'. .IIllll' lung' |1'.ii., I I i.litnit" 'Its.' 'llthnl" '
i lit, ilnln .
in I.inn. Inorth ".1 ilnllni .1.I
: I ., : ", ,\111.1! ,,, ,, 11"1"(uli" ,. I n,, i. 178 Bay-St. West of the -i.1d,I 'in. tin, him .. nl'" inni pill-

; : \ ,,, 1 1 | iil.3 h. |it" '11,1' nu' i 'in" (...1| ,and,,, Exc'ge, I I. f tin" 'hltrllini. liiiii .nl t tttni. .\.1 l.t "n' ,Inin, ,liniliI. Shot Lead &c
; I.,) ,111'1\ '.l-t ,-. .., iln "Iir-, ,, (
I ttlll' ilnl..., MI.nII ..1It1'' -,,.. ,ik I Hill l t 1p) I i' Oltlllt' 'Ml. l'I" n i.nitnn' "I| initn \ ,
I '
\ ; ; f.VVA.NNAII.: l.A 'I'l ""I.I I HI-' nit .IH, ,ti, t mini ; '
'
I I ,."h" .-"I l 1111.I I I 1".11., I Iii 'i. iiil, "I' t 'n' ,I.. Hll',,'' ,1""I., ", 1'II'
I III I \ 31111' |I' IIM.MfllllK, nl' 1.1 :Ii:
,, ,, | 1 in ""umll'''111111.' sulk' llitnl I "K It \ \ I: 111/I'I 1 isI 1's ,
1/1
I / I | III. |IO..otl.m It 'lui'lllir' U ( "'\-litNMFN l 'I I- -I i. mil ?,"?", Willi||, |ll, 1,10. |.1| SILVERWARE I I'h"1,11" ikn, ". l"<.,.ril I it-mutt' II.tt, HI,I \i,, IKIHII11,11' 1..1.| Ii| |I.!M' ,, |I' I 11

| p| I l'rdnl I Ias.d| Hi, 1.l I ?"n i'I >. ', 'I"I"I, I "l'i' ," ,ih I "n',11111 i i 1' ,, ',", "I I I Ml i n I -I'lll-I ,.111.. Innn.l ,"il' i Ilillllll, n nlll'ihI .x55'11., I liink; I i ul I'' II",
I i| \ ,, 3 i i I II' I.1..1', a"" ,I''. II' I '\ 'u ,ill'U', ,..-, Ul i\" Unit', Iti'lkm' 'H'' 'In, in,d I 'nlnlld611', ,, I 1tI'uro Ii3I..If1.'sl'll/S/ I Mi/ MI/ Ii 1'"I.h. |ill
., I .,, I Inm'uI, ,. V* Vi'"A.1' ,; II I i l k. \\ ,.. Sixlrt, ..11" | Ili
,, !'.iI I I ,t'l,,,,, .|' ". ,. |1.1.1 ,i-, i ''I'! I m I, -'-' '-''; ,'I'''+,,thII I"i> <",i?.,tm' "i-il" ill .ii < II'' 'I t tilt! i inn' '' .Ill 1 lir .,.I| .1"1 |per
: 1\Jotnl.: : ,nn-,, ,iln u- iiinllili.l' \1111111.1| | | .s:

I : I l i i 111, t !. t I t' ""oI% I'. l'vli, /111I" : I 'l:.'

,' 1 Hill 1i School] -.-.- -- Nnlliin' ', m '"' lilnr. t'liillli 'till* nl't mn llnu ,"<*o l'llt.| |||
s WM. H. I Hi.;,: ,i :i'i',,:it-l I: :I i : ,,. I'::Inllm;, :: mv: I- 611 I 11111,11: nl,:: tl; e ii-tinl: i
STARK
t \ I I & CO. .
Std' I Hit ( tin lut'I'IIHn, 'in i. n. i aoun.l, ,I Tobacco.
I I I I : : .I N11IT. AGENT FORWhooloI1 I i ,, Hi. n. In.1,1,. til.' lln. put. .'

3 | ,' I, WHOLESALE I 11,11' I tin r i n\iiin\ sIS. ItI I h IN' III" \Fn I : 1ullUln' I due" p|'i 11

Co., Florida. H" it1S', .1, I.. li ,Iii lln, ,111i., d'| !In Ii''. I. mil. ,, 1"1.
& Wilson's N Noimm is l ssS I 1,1.rh, ;III,,.,1 I 11,11! ''(ill,. -,, I I1111din.Is." I "16"1"1.,1.'"'"' ":> hint lltl ,,linn, Iiln.i, i d| n p, | |\|.


I i i ( | i i iI ::,:; ,l:, I:, l: : :" I :ll I, limit''nl:,: ,in" ,ni t-'t II', n.|"I,. "ih. i ,.,h..I I" (C.1 I It\ (C'1) (C J E I II\ S. '. ,d'.. 1 I'1311111., 1'//,1'/ 'j' :E> a.1",1" \, 1"1', ., 'miM. '

I I I '"t .., I l I, ) '" |' ,lit"'n ,, I it t 1..t hill, .I Ii Ii', '' ""I' ..i. "n tin -l.tl. 'Iln -ill- i i''u" ni. ., ,'1 ,hi, '0111111 I I \
,,,,, ""I"' 'I iii 'i... il' \i.".ndls, ,it I"nln ', ,?. ," .. ''r"-"
,I '' I |> 11t dn''u 'II'n. , Inn: I-IM I.-n lit,
\ ll. ,
'i 'i ",, u n n,' i a 4 i ? I "' I, Ih t ,, ill'
t ,i ', ,, l ,1", In" ,unit, ,II III. I'"It n "i II' ('wiiniis'oii .Il1're' IIaIIlS '

,\ 3 ? ,7 7 t :. ( ( .
'"
II'. '/ + 1\ Brlrk Brick( !

,, ,, ,, ,, I i I i i t \ \)\\ \:\ \\\\\\: 1..I/, 1'/., Url'k
\ i I, I"I "" ?. ,1, I', ,' II.? ,-1 1I
.AM: S E \\ I \ I "iIiIIII\ES\ I: \ E I t ? I I. 1,1'0 I 'I.,I." "L.| | , ?,. ?, .- 1
", ..1 -Miil.it, ,.,, I \,niltiii ,' '' ""l'.. i Ii, |I" !1- 1 n,.1l.t I /1"1.1111| I.I ","I *.m"
) I I I ,. I | | :' i ,"'" ,,, 'iI I -i. "n,,0'I '. ,i II F FflRIKABDIHC 0 II II n I G AHGNTSM ( II S 'I'"." .lv. I 1,1, 5* It," | It t i l "' ,,1111,1,' I I.'t'-.t' nINI.: I '. I,:.: I: ,.: ;I : '1,11.1.i:!: eel| ti,i. Ie,1 Its.It, I
.\ $ ,,., ,, If 0" ,,, mil, ,, ,
.
I : I'll.I: U I. M ll II.N M 'MII- w.- -l,I'I, '" li' t, "?"I IHnililill, ,'1'''. -itll.1,1," ,,,', .,.,I-1, '.1 1,1-1 I iiiii'Kit, 'ml

I.'V., ,1 I I in." t ,linn,,, 'u" -.1, I M II lll'\ \ ; | \ |1'' ,", : mi I I\| \
nl |II i
,III "h I."11n1xn, ) ., II. 11..11\. ,u'u'.p.' 1I It III- '' '11,1 t\ i 1Ilil'i ; M/ \ I I"\ \ t 111'llil.l : "r"J, -\11" :111 |1:11111; | ; | ( \ !:| '.

| I I I M illn. 'u.",'''.1ini.11. t-,. !lour 1yt'itatlu4tiil: On. ,' \ : II nt" Mmil "'n'd""hnnn\ ', I Mi I I'1' t .
:! I i .,, l | I ,l' ; .* \ "i- i N-.II, "inlln itiiin-ni, 'ih n 'sd' ,Ill mi'l'i.. I ,III ".111 ''ii pay'| | |"|. d In Mid-II I, |'|,,.
. 1 1l, ,n nnk I 1m'I', nl, ,,Ini, ,,,1 li", -i.n" il In Iii- ,,1 I 1111. III.I l ,". hl, ,in in"lib,
,
,', ,, ,, I ,' I end'I I n.'in' .nh, |71.1 i ,ini,, 'lilli i I \-ll, |,.inln,, | ,, "l.l-ll.\ I K, ...1 ,11,1''a I ', V-ifc ,ouniii.,I ,

I "ill, 'tinlililnl, null, at,6'un I -.11' I li ., ? -|11111.Illh"I"-1" | to"11.11, ? BRICK
I
i ) ,,, ,. n n. d'| t tt i. S. I1AMII/K..VS I II
l '" : .
lns.u'nllh'Lallhu5lpnrun71- '10",i, I"ill'I b I'll .1 I -lil in"I I I n1Lr" "I..' ill-j', | | ." ,
,,, ,
I ,, .." il" haniI", in lit .li'.Ilu. |I'", hil't', 1'\1'11\ i:1I1: ( :ill.Ill" Mini (Cur's" ; I ill''u' I C'HI.II,, -.Illlll I U 1111..1.,1'01. I ,u I I I.1 I-. '''Ml''.mil' ,'' ,i. I", I lillni, -lit<.. itin-1' l'I ,"11" 1l| h..7, \l 1"1' Nulll. I.I
; I / I '< 3 ', .1.m, 'I-, IN,? .11-11 ;In,", N. ''II''k I ,'
11,1,0.
). I I ) ,, I M VN'H 11.111', .l'i.l, |, ,I ,,,, t ",, ., in, li. I Iv "*" M t II||I. ?nnl'l.t., j | ..1 ,, "S \-iiNMll' I |Ii| KM-*
llhS.I\MIS \* tllbt.lue( \ / "-| .| :| .' Ill i.ilni'" l I' "nit 111,. In, l. I nil I'I h. I.II-.'tut ", '..il, ,it, ,f", .
> I I' UIM, ,-. I I r IIII"N \ I.
'' t tit Its "I.I' I ? ..Iin l I nth," .
', ,I I", I <"1 !,I' Ii 'it I.d., "| ".I-u II'rd'lu' | | ,, .'Itt l 1".1" I \\ililu.Uli.' "' iliiii' Mo "II I11',1'b'nn-'ant, .' ., .', '''. ,."," .,, "' "In' IIi.l \:1' ) \:sS ''II'IY1111.
.' '
,
I I i i ,
? I | SALE .1' I I t 14 ..1|11,1111,, Mi. 7 ".1 1 1,11" 'Stn i|"'. ', .I'I A M.ikii in.l.
F. W. SIMS & CO. lltnkMi-n.i, millnlh.. ,,
BALTIMORE SAVANNAH it ,. i. r n Mihlt > I II'hind. "',1
I, I 1 '" I 1 I I MI I ly l ,1,1. 1".1
I: I : "i,1 ,I..t\ I "lit. Ibn,,,, .1 t hit hu -i i mill I. null 1 mil c.iiii'in', ." 111,
: Iii, \t itn.il 1 hit, iiI' J IIIMHI, t In H.innii,
i I in I "I, 10"11"Illl,' I '"Illl, "I -AS'A.NNAir: : : fI.\ .. iiil t'L'I.::; ", ,lit tin,: l-lnl' II'I :tlMiliiitn I : ', ti: nnl,: ;. .,'I lulu, ,I
I I l I ,:: I I II' iii" "I, I Ihnnli' ,, .11 III'. : in' STEAMSHIj1 S l' II; S I P LINO.L I E FLORIDAUOLLlUIA .

,, ', l | ,,, ', ., ,, 'Ih.Illll'' "I 1.1 "I".Mil..' ,.I Iohrrrln l
i i..HI., ,. 1,11x1\ns'III."i1. Factors and General A GRIST MILL
,
t i '' I

,, i I ;/I\\) :." ':' ;: '.:):' :dllml,til.;: :huln, Inn:, ;I' nt''''''I..I';:i :.HI It: ml MI ml IN, i in. "1'1,1.hlp, \MI i \-i 1 -1 I \\i-u, 11" / ? AND AUY 1. th.. 'Ihnk, I ltl ,till, .iin.l,, ,Ini' 'ih 'ni lniniitllxnl", ,,, |, |, illphI.I '

( I ,, ill,l M.in, h in'' tt' \ ll' ,II.i. in' 11l MILT ,1ul''lln' ,,in, Ih, Millilli,, II 'lln IHlliiM.fl" ,r

: i \ "" niin,11" I."tin ill.'inn.. .1 lt, ,;"I.1,'I <..illiln Ml"' ,'I'-mi it" .''I. Wm\( ( ) \ () \ \ hIIICIII1/11ti; \ \ \" Mm' u1, il"lI| <,,.. ,, mi, 16nnlry-nl. i ''."\\1' ,t 1'1, ,,1111

,, I I I I ". I 1.,1? I I"1"" 1
i ti' i i"I'
| l |,,| '', ,,,.' I .. I I l hinl,, Luilw I 11I'I I ,I, -.. l nIx 11111. i' ""i t 'IMII- IS-I I II'.I I ;'IIHN I I lain .It klmmi, i Hi' nn:
.- I :: : :
rx 'r'.i t, I -, ,'",,,1,1 M. I I.I ''I'l' ,' ,111111.,, I.., ,i.n, i ilil li t ,, .
] '' I I .. I I I I I ", .. .1) Mill" I I. ""I Mil.,,1 fl.illn( I \ ? 'y"| i.,1 I"t.."' ,,"i 'I I. 11it.', ,I Mil, I I I HI '- nu 1 i : NI-\V; (< 'IEliIINiEMPORIUM| < ) I C i

1 I) I ,I ,' .. 1 i ,I /- a Produce Merchandise Lninlm1 IfllUbcl'!) ;I' and | t M I -np.iud'nd', ,,,I', i I".1 t .ml I.I.- ,"! nl,' \illn.m n
( I I | ,,, b I "t' ,. IIIMI, ,Illlll ,tl, I ,II'?,Mill, 1 ""I""I'l. ,n. I
'' | |l | | 1,, .. ,-.nlli, 1\ t,11111,1., .nnl' I tin" ..5. ,. ; -.:;;. lP'I: I 11111'; III' NMlll.l" I M "l Low,!

,' I : i I I ( \\ < I I'111.11111.3ilunutul|,, "-,- ... rx _'' '' 44' COTTON : ."." !
>-t .. .: ';' ."- II 1 Iii, \ M, I'ntb I in,, nl I ,njliii.ili., out 1,11' .
1 I PI I I yuil,, '" .HI'I. 111 :-"Hill ..' ... (I"l nut "
|
.
.. '
.. .
l S..pa.. ,,. try.M1'yt'/pJ4v( .,.J.. .1111. nut'I. .1// n I I
,
N.'illi, \\i-l
I: 'h.,11 tin
| I I nl' h.I
I: | i i
,,, ,, ''' l .. N. ,ilhVVi-l .. ", si h' I \III. ,",.... \ I'1,1-1 I' I I..,i lit ill I Pn'14,1.f, 11'1.1 I hI I
limit, Iln
/ i- nl,' I Idnt.u'e, I ,,10, ., I .
'I I III ,lilt Illl" II "It II l I II. IMII. Ill 1. u
I 1 I I ,I l 1 I 11. d I .(,,.11"1.I .,,,,Illn. \-l I lI NORTH POINT AND FANNIE ., ,101.! "iiilni' ,ml I 'III', -. ,h'Mil, tinhn' |,", -, nlm' ,' ,inlilllnlIn .1. IIIKKIII.il. Merrbaal'I'allur,
i i | I, I : ,i I titan', ,. i alr'l"'I lit,.. Vt. I hall, "I/ S'' 'III I'I I;I 1tit,, 1 I i"I : t :ill;1 i,1n' :i,, :led::: I I'riMlin; : ':,, .t In' I 'Ih',,pnr,5.1rul, II, "),.. ,
i | nu ,il I uihi|.' ,nl ,t" nit,, ittilnl, in 1 InliiilMm ; !::: :::: ; : I.r: :
', I I | ,' l "I Iniii" I h" "IV Him .d-". I V IIJ: t i i. iin( 'sit' iii' fldn": i 'ini-i, ,, ,, III ,lbuntnal, iiinri, Mlllnnull" -, 'nl'IISI'n" n ni < I ,
11'111,1'1: : : : I ii nnl link t'lt 11
1 ( ,I II ; : ; \ \ ; : -n" in p., it nxr 1 ni.xx"' 1 1,1ilnl 7 IMII'll"lllll lir Kl t I 1II'I
,, I I I : ., I: ,,, '." i iinl lit I I.i I 110.11. ..111" I) i I. nnrai, ,, i'"n i n 'nu i:1. -i t "ii'in, lit' L1| '," 1'k, I I ."nil,, 'mil,' I l.u'Inl, ,, .lll" .Ini'lil, "|11"| '
1 : .1I"llh.I \\i-lliilttllli', t \.." 'nim" t III I t, 'h'lo, u1u'I "i I I.m'I I -null, I ntihti \ tiniltn-' Illnllnl' l.nitii" ''I'| ', nnth'4nw t aMi.inim .
I 11:1.: Mi .
I .HillN nl inlln II" 111till" t I- 1111.,1" i : :: ;: :::; : : : : : .1. I | 111 il I "ii Unt. ii-Kiiiiin, iii 1l|
,, II. I 1 ', ., I 11'"I"
iiiii I Inmli t thnnl.I I mil, uilh I I. 'i-l' Flutn1,16F, I 'ii .mil ui- mil I- "
unit j 1
N"lli; U.-l 1 lit lin-lni'-
: iitll linn ttllllihtilli
\ I ,, '' I I | Kit I h.d'.1' i tin in IHII | < I'Miltihu Stall
1 | Illl ll'HIll 1,11',1' .11111.1 t n, ''nl' 'n' |uiktl-, ill, inlnllllllhin, ,. Hi"' I ITi| p 'nil he.l ,nili'HIIinllI..I.MI. ,, 'I 1 Ih, "' 71nd" I i" i.i'itnl'.l' ,,'1 I I t'hn".'q.lnnl<| | mill I In init I II.
.1't' III
| t ,3'1 'in tini, .1 Ir,1,| itnli,, 'UIKMHI' 'ixniiiniiHli' .I .' .,I ,,., ,Ml I U.n.1/lll.r, |'|" 11'1'"I Mrll'i illl'I I HoJiiilV '
1 Ill' I ltd' l-iK! | I M |3511tH -hli| .1 ;
illI.hnu
I nlh 5.1.1 ylbu| 3.r ,,, \ ,, ) ., ,, z ) Cllilil
', I ', I ,' 1 Iwiln, d"UKI", I "In:! -" cult It <'l l 11Ir' 'ut'/I1''h'' __ Tr al ;

\ l Hi "I, \1"""p' II,i.,hi.l,,I N, i "I',,11 i 1 1 \I :< 'j't "", '' ,ii,,d'! III' u, t",, ni 'h,, 1.1,1"-, il, .1'1,'|,. rnl I I'r .11-1.: S-'t', ...tin: I I'm,, ', I Ui, HI,, hill, pat
\ I hill "I tin. siHith, \\i-t I Minnl I.l'1, 'n. ,- .. ,'mi'''''I.liy l r'1lsld''t. i h'I ntnn l 'lll I'l III'M I INl ,1,1' 1 h. ul.' ."" in.I'll' ,'''u i'111111,115,1' I "01 l lii.riiiiiI ( ; SliiitMI, ( : i'' I ( ;")11.11-/ ,
I :: 1rt,1 1 : 1.\\ M'lllt( I Mi 'UN 'lII 1. .\. ,
I l I '"' dlr.|| ., tin I 1-1: Illll, "I 111, I ,I- I 1. I.. I'llllM'l 6'1 I
,,, t I I Ml-l" A \ll\MI.S; :| \. m-,, '( in', ,|.h111:1.1 I '. l .,.oJ.II'I, 0 ,
I : I "I -." 11"" thirty, ut," ,ll-\ ". : i. i 1:0.: C. Mniirni" .1 H litV I'liinii. Ii"" "" "il m
1 I,, '' ,I I ,,, I iniilli" |1.11'1., nl Ilif \5. -I 1.It..1. .t I at,,' 'I', n.I II \\ : \ "Jo'11i1' \: i to i IIilm, ., X :N; II It It. II II i,,11111'' : .1 II 1 lii :,".. 1",1.1",,, I | '" I \i 3./'lit'Ti! 'Fir ;a 10| | S.'llll |BIII!| 'C'II( | ;d "

", I ,, | : I I ", ul .""ii"ii, limit ..in' -ml' .I i I II"-,!"I",,!. '!':, .t\\ .,,"n...It, ,.1.. ?. "'"'''"' i .I11FIthlw. 6 1.=ri"""., iihud, ". '" 11. n ."
I ll, til -ill ,1.110.' I 10" I ,Ilnrrulr\ 1 i .,ni h I ,. "hi'." ,1 la, nu .il ,litnnli -In.h lib" .inIII"
| ,, ,I, \ i ''', :: ll'i'iinl" Illlll, ," \.', tart rn.nl,, \11110 I E. L NEIDLINGER I 111 SM.IMM': / I l.sn.m l ,.,; Ihn'I1A.,: I'. ( ,").KW ii in' I.dowt't Iln ',..,.,e .,",,1'ull' 'i. ,1ir.'i.lIrnni \\,11' :"ol ,"{ \air; HUM ,
.
,
,, .
I 'lln I'm' l t nn nn i in-t> < nl nliilNitrhull '
I ,I I Itinj,,, 'mnl III ill.: in, '1'"" "-.hll'Ih sNNMI R M I I\\'' "I l { M'iMIl 1 "Illll 1 III I 'liuh ,1. "

I! : .",,11:0'h:: \ ; ,, IlKAI.KIl: : : IN I .t it'I' I K( II A Ilk I H I :., A. II",...ill.I .n : 'unity'i
(' l Mllltll' L.l-l: Ijlllll' I nl >n' 'lwu, I .1.I HI, 1 I'1. 1 I"1',||, ., ,il I. ". nl, Inltl'in lit,'., .tint. .' Intlir 1 mull Kilinlnr, 6,,, ''n a\I "llfTi ,
) :\ I )",",,, I H."II"! :,' :' ..01/,1 t /, ,, 0iutih.7, I't .Ih' l Ib.1! >i "I I '"iill"l"iitr.r" >II)1.1 Ir ,'I") 11t

I 1 I I: 1 : '" I: III..I, tin S'Hth,' K'' I MM.iiti 'i. "".'''- I- I I l't'I I'"IsM nnknnl TitiM-linii U.IL'-
'! [ ,| I I : : I Miliil"' ..III" Ninth, I Irl: iiin," 5 Saddles s sI Bridles s and d Ilamess V O \\ V. \\ VVVv \ ;VV.vSTEAMHIP / / I I-I'l I !'",, Ih".1/I"I, ,Idm!,, ,M"I,, ,! ,

1 ; I ,"tt ,li-liiit, mil'''' U.lu: ,:; II"" "t ,

i .\ : ;" .. I ., IKintl,, liii' ." n-"ii'lii 'I1lIli, Invalids. HATS AND CAPS
: .. Ui-l, ., A to
: \ | I 1 ,1110. "h ,ilirl.'I' BELTING \ FLORIDA. Call
; til,l ")"!, Klll', l ll.'ll.-, "'.Ill ,
l I
,
I I I i. M I I 1110' '' 'IiS.n' i
i r' m '
.
I I I 11' ''l "I'ml, I. ",I. litli, .'i- '"i-li"i,, Hi .\ n, -. :-I I I I. '""t; :-mil'' 'h "in, 'It; Ml" tilt., lit, 'III' .1,11. ,4 HillliltTAILORINd 1 !.-

1 I j i I V.t I J', Hi" i I".,.,,1. "i ti-! 'In SADDLERY WARE ,n' ,L'" en,..f y. .1 I k,., ..fc.,1''. ,U1t.. illit -,11.. ,
1 ?: ,
,, I 111 \\i-l, "..iijit'i, 'L.'u'I 111,. 'lIt I : Mi I "nil'1 ,nnl1, ,mill,, it in '* Hinl Hit 1'1J,1. u I,1I' 1
: i 'I ;, t.i I ,ii.nl.' i .'t \, il.l'. ,''i Hit : 't','..' .I i, .m" '1"1"1.1" I , ," '. I.mil" ESTAIISIMgNl
'ail.l.,,,, In, ,. ,. .. | ',|. rtnintv,
) n
.ilftL Itt' I IJ I" I ,
,
101. !i.hlIbInlr'111 I
I t "ll.l' 'tud't hi" itnui'ih'il' '
i '' '" ,
3 I I : "" 111 IPtlnhll"n. l It HI.'', IP; ,11111L\ I 1n I'l., ,;,:''I'I.I I :, :I. ,. ""I"I,,; qi,., 1 'It I5'IM;In 111, :III.|11tut:: :imi'l", .' !II,,.::nlld'nh, I. ::. 'I Ins::, ,: ttill;; ,i. 1' .

/ "' ... 1 ; 113,-... Iln. N'irtli, KII-I.. 'purn.t, .. '. .'_ I lll.ll"I ', I. ...i I t 'nl' 'a11111, ,,' I 11/"1d.iF II

; "' I | ,,' N.inli," 1 Uc-t .| .,mil,. 1 1I. ... *- cI''

| | ,, I: l -"mill, Ui .! '1""'i'",11.11"1 I tin, 'Trunks Valises &G. '....S'...... ; ..: I .. /!I-''I; ,.S'1' ;n. I 1' I ..'l I ',; ;1 It.-r''I''I'' I ,IMINII "I I I I'l t." '. Made to Order at Short Notice
...
h.:.,-' II.'r"' :! .11111 nhtll|, ,
.
| \ : ;, I; ., "Mlli' '.a.1 '|116,11'," < I l nl i tf'ilnni" ,:,. : i i1. ii U. ii 'a' ..d.." 4 I. ", \,, k', k I .> t xll/I" Stu. t"I Si'INW, tiI ell"I.

i \ | | || ,| ,, I : !| 1 | '|' not' I C!.111,1;,. !t.t ,, Ninth, .md i .
I
; h WiM, '|l.nt"! .,".111111 ", ,,"'h- Car Umujjlitnn and BanianlSts..N'.NMI : ,
.', ) !| i |, / N;",illi U'-l\ -ill..ft. ,"I !l.iii"ii. .M. 'Dl.KAIJV.. ; : ( '.MMMIHI./ :. i II. i11110" .1 11,111' I..um. ,d I.. -x I 10 '... I. ,ii

|' ","' K.mj'. .Hu'i, t., N.uth, C. ;il IIIieIhii'IaI Cases( (
I .\ \ ..\ : l\ 'Ithi.l I MIH' t"a\.a1 I i 'M", 5t, ,
: n-nill- I I'.i: t 1i1.t''I, MI'I. n 11'llI.ltl'\\: : .1
I I. Hi.Nt l i :, ,. NtI.: \MI, H I
I'll-
| |, '" I it V nu |.i "iml n \MI\IM i I ,
\ :} U.n.i.!; 1.1.. .... .1!. Mil,: ,
I !' Ol.l rub,, oil, .,"i "". till i. $4, Ii.","n. 'I I..", 'm ." .ittl
1 | : ,"", U. ..t |xul'1,, ,ll 1 .- "' ,1i, nh'I' ,. ,',I'll.. lii" f. :I h' I'I t Mill nu ROSEWOOD FINISH.l 4inl I .. i* r> i*.iu. .i>h itr ti rut iu ,in M. rt" | mi' lima' "'r. Viii'lijnil" Mi 1- ii 1d" l 'll. 'li '1n' "I, .1''* .1. ,in.: I, 'in. 'tlit I .
I < | | ,| i | l \ in/.t: I111'I/1VI'I/;/ : ., .., 0 H'/'I
I ,kill/ i,1 l i.'t'i li I I..r i I pt| ,in : 11.1.' nHi
| I: 'Ili."ii II. -I I ,tl." I., l mil I ,t' .i', I-- I II.t ," V,, \ 'III.Mlt... .. M.l I i'r' 11,0" i. .1" I.I I .1"I
I I .. ll I 111. 'I", ', "' ',, |full|' "I.o alt.''ntt.,1" l f ''all- d I tuii, .i.. kKI"NK "I|
| | "" ,"| Ile,1111t, \ -"3ynerlu, i Excelsior Brick Press. n linn! n jinjr" 'ilii i I'< k ''ll-l' li I I." i I'' I'l "i .
.Illl.V" '. ,
| | | Ilnl'\ l1'' .dl, I n I I" .n."
\ it, 1'.niu hG.. nu' ll'l' tilt"t I I'i
| ( \. "' I -In/" ,. N tI II, ,. i .J I ,::5553'MISGUIDED -
: \ I '! \ 'i, llji'MI'iMii.' ; I I" r-.1., .1 pnq'| | 'I'lllt "INIM Fllfl: t. 1r''' '. i.t I l I'' I I .IT41. inMi 1 i iI I i r.,. "l'I i I. ii'. '. t I ; ; (I4O'I'I-1 ,
I .IIx'" mil ,nii'iilil, .. it'lit" II'tA |"ril.., ll fit ,,i
,! t "(, Mnli ri.'litl' In. .oil' ,I'l I Mu'kI 'tit,, 'I"i. ill" 1 I ) .! "10"1", inn 1."It"I..1| | lilt' n." I inn.:, i l'lll"-.u' | I 1.1f"JJ' I k .,'- .'it .I'M., I'"\' 't SOUTHERN LAND MEN 1"N'V( (CASSI 1 M KIJ-; | ; :,
.
I'l', ,I'l' M' '',1'l' I I..v "t'1.I | 't HI '"'"I'l"t' ''!
| | || l | I ', HI, .m* Ih ?,I. e'- 111.15. i" mil, 'llillii-' ., II'. ...lntt' "i r3'I- lin UlihI.
,' ', .ll.l', III lllllUI" And tin Uw of Charity and Miriy.inn
\ I I : "I IlUt i Idol' K IMlliiiniimaliiui ; nmAvmn
I ", '.1.I ...i' ,'''Illll-l', Ml. Ill-, 'I'I. "iii.. Olin" h n," i i. '. IM,'.i"Jr"'tt MI., ,
1 I \/ .- II \\\,1'1'.1.I. ,I" "ltl' ".. ll. '...1'r' t lid. ( (f.' I '* 1 i"'' ,o : ;. .:' 'i.n:;' ; "' inn: :' ,' ,51 i, in,
.. ; ) II IIII''illI\\ | ll.i, "' I "I Ml I.I. rw1.l l ,n Iu.CF: : .
,,, ,
|, MJ 10 rill'( h.mnitI I I. ii J; ,in nil M l tli'" i'1'ii' I" I !it, Ilt. ', IMI 1:1.\1.11/ .\ .1r.,
I'Itl.-'. I''Ini t I I. I.1'I "I'| 70N'r|
/ ) | I ,, !'I I old. t s' I l.-inll.' HUH. h .. n. ., i'" ,1.' .. .I I II" .,0.|> .
II III" "'1,111'' I'inll"716' l >
I | < | II.. ,II I IMl I IN It'll" I.IIHiV ., h ''u '" '
'
I" ? .10' ''I""UI' 'lllv ,.
1."' I I I6, > On ( I nilA11' I I'r\ i 't !/ n.i.i'1; !; "W '"I"
t p"I'd ,
T"I,7.I .., ,l' l ,u"" ,: :I .,: to(:; ?.?:;:! :,:'I ,i'i,; .1:l, II.,.' t ... I .I' I. I w Luul.I 1 'ln.a 'i
'.. ,, ... I. II : 'i l-tt niuhjii.i i 'i*.. i ,
r ) \ N'1'iliSl I; "" '.. ".. "
|| I, ; I LAW NOTICE.I [ :. inn it ".. -i t "' } uii .. i ,
: :
| .., I l'i'\J"I \ r :MM.IIKJ i ; / .: ;I':. ...|. ,,1 l lltH

I' : ', |, |, | | |. || ,, ) | I I dl' S ll x lit 'Alt I ,.t. %' ,I" I;I. ,1" .."to. .It ." 11t | "| ."' 111":11| ':| ,. "ttit"i .. Ji t 1 Kicdvnl. ( WANTED: !
I I ; ;: : : :ulri7'Iil'.i.I.nr'l.': : ; : :"" ; I ll. '" .. i'l Mir-. : 1/i1.,<< '1n..ar. ?
;::: | | I t' ti'MI-.. mil1 'Iri.1 111111" l't.', .in.. u It..,. I. ,a' t "I't r Ill i tl I l.t"i III I'11/ I Pilot, "h, "t 1,11.15 \1: \1 t "IIF' t.H 1f.1 f... 1,1$131'111
I '/ | I | '. ; 1,111." I. I 13b.s 11. ... '
| '|| i i |111 I. .it l, d \ I I I. t 1.11.1,1 1 ,11" i < 1 '
1 i I j .. I I I' '. i .'. i .> i II i i ..| i i i ii .In I I 't I .1
II I

I fII. 1.111'" .r"' -"" ..I\.ii" N .",. "'" JiI; ,]J I ltIl ::riAL li"


.
.
.. --. .... -...- _. r -- -
l\l\ \\\nitht1ru1icmmtr.: \ ..

?;ittuhaitciirnrimTrii\ .:\d\1fdism\fnt[ \ ll: \\\t.tHb.lI.\ ) ( .:\ {! ti'.lIl1(11b! I Tallahassee( \ X11\ \cccfiiarlucltca.\
.J I
., ,
I 'II 1 'I I 117 I.i I. 1 '11",1I I'I


I II; \Iit! \ ; I'; 1' it I GREGORY & ARCHER, 1VJore: l1e''UV roods: i il \ \11'I".t' | I n.'t-.KMAN.: ;:I I I' ., I'. .. I II 1'iloil'-de ( '
I : I 1"I I I, 1 1 ,1. F ,v [ I'Ut'l I'
Fine and Plain of all Kinds !III I I ,


I' ,llF'ITIM'.ll. : UN ..,. .:.. -. Second Stock this Season I.l\H, i ,I',1'i 111\ 1.

1 GEORGE DAMON .. D RUG GIS T S ) i ;.,ilVVl\\V\Vl\\V. 1'\\ I\l\. '

1 I, .

(11.,11/111.1\: 'I ': :,'.,.'III'. ',Ilr'IIVVI.H !I'I.U'11iIIu.,,;,'tLlp.,,.;., AI. ,1d I ;idl.uld I Mql.'I ,. ,,'. I, _. AT THE OL.D STAND .4( > 1I I II II I I "". '" ,10 ".,' II n ,I. ,'
till to 101' '* Mi1'.1' l' t.1'" Too" I. Iturt "-

mill'00 IIIIMI,,. ,.in,I.In1,I.I,,"II, .,ta.i'l,... I...I,.II.I, .'i|p1...i.'i.i.toto ii'") ,TI.I-'i, 'iil'"i. >'.'11 r..ll' iitl'i.li.-,, Mi,,."),, 'iinl 11'I,,,i ,',..miiti'in. "itall.,f. .,; I TALLAIIssl il: K. ri.IMI( ) : l l n> \ Six .tars from New Y M' Sill at t tolly' H Retail Prices' : I .1 /i 11.ln J-I.-:' 1-11 R11 S.11'R1 .

-
A.LoI9C> \ ''\4t11r \\ S" \ I \ \,11" V.' ,
\
I II I..HI HI'"! I ll,
'1111'' II ,"'" 1111" I1. AT T'II\' : ( '1..1 :-01-:1.\:( I;:,.

Plain[ awl Fancy Groceries PURE DRUGS, MEDICINES AND CHEMICALS, ," ,.1",; .


All ", ..101'. ,", ,I In,, Mil... U. lit I l"rt |I.. "I'H' 'TiltM| | .11 i ,,, ,I'\I\'I :f.oll.ViriJI'I'A'IINI' I : : l(1> 1.:- 'IT'.F-\.I'I..IHJI.I.F' ; ; ,( : [ ; t Johnson's
I "h..ro "" 'IS "ImteiiSIcoIS "
.. ..' II 1 '*. '" I V.I'1: ( / 'I 11111.1.1 t | | 1 AU'IK'I.KS.! Kirksey s SCREVEN


P & Ceor[rte Railroad. I I. t '11 1101'' "Ij"" t. .01., I 'I., 1".1 .,' ''I''!' "I.'. "'111t.ii111,4 IIU'\lhi" '

?I .oJi. |I'.n!.',,-l ,01.i a I lUf-T: I I 1\ .. 111.1' I I' 'I-TXI'.I: I I' /IIMIT) :EJC: > 1.T3E: :

CHANGE OF :.SCHEDULE. 'I'h"'' I H'ililii'-' II'1\1 ,1i,','"'" I li'i, nur." "|1'I.r| I ,<> ', n 'Hi-" ,1-1.. "n. 4. ,

.illi'l, ""1.1.,1 |1"1| || .111..1. .. .U i I .n 'I. 6l'I" ; I ,I'l'l, j I.1.L. ,, If.,,1.l, I .1,1.I :,
> \ VAN1I.: UKol.MJlA.: :

Jfr!# '-1"',''', n. ::..ii." -.-. .., f""l.JlliO.1'1'.1, i. i I dI, "I ul I In 1 01'! ;in" "Hi"I 1 1 I" ? HII,,"., I ,' .1'i' Our J'lirchiisuii won; made JUit and themforowo
W V.': .\I''__ :vv ,

'( All MM--I' H", It II | M, got nothing I j hut ( ,ill-I'; i I.A" llnl"I I h.II""- i" '' ''''
-I I Hit I "IIM, I : -flll'y' TI'| I I, ,.1 n..l.i.. "I lv I iiM.i-liiil. llii'.ii-li.iiil.' I 1.1' I- nm. .
s \ \I' :
f J ;,,i |!, ,, ? ,1 I,, .II", ::;II,1"1!:, : :;;! ,, ,, ,- !: .IfiilMMiJr, : Just R Received G e large lot of Iteli Garden Seed.I. S II. i>.| I n ii-. in t'i.', '".tiilhlil ,,'
.I : I..M..I.I u >li ..I\11'. IV., | n.li.i" ,
"I\\' ;:><",i'M.I ;it HiMN( i.'ilv.' ; 'I'v.-l I II I I I'." '."I wllH.

I, ,1.. 0lI. ,,, ,, 1.1.. I.'A ..M ,I.,,11 ;Oil" 1 01 ",., '". .. ,II \I.I ., r", If 01" .I, II"".1, !t': .. I.I ",I '" THE LATEST; STYLES
I I. ,". I ,,ill 111i-! ."' 1" .. ,
.1,11.1, ,, I IK,"
1 I..II. tillI I c. RUVVC
'. fI. 00 ,
'I. IM M llll'llll 'I ll I II I"
I 11 Min it-. ,l.il.it I.in, 1111 I1d..I' "n l lI .. "r I I.. "? I'llYSK: ; I ( I \ \> i I'lMv: I IMI'IK' "''N < \l'l" I I 111.1 I .oMI'ul'NIH.I' : ) Fresh from Foreign and Home Manufactories. p .,. ,i i .1 .iiiiim. -.1. .1.1,1 MI.I.IIHI' I.i..n| u', .

\irin' "it -ii ,IL.." ,,1. .1, ,. ,Iii ,I' 31 S V M N N f\ H UkOHUTA I: I
IIi' I -. l >it; ; ,\ i "it ,
I" l ".1.1. 'I 1 It \I I.I'J \i 1Y1,'!N I _--__--.-n-- .. ___.. __ .. ____ _____ JI'I7 I ll 'N" 1111IMLigt11'J
I 1..1., viliundl,,,,,, "1 iIII' I MI. ::, Alt1-" Wine: and Sugars;,
Ih.k, 1I, I' M
I. i1.
I"'" it" .,.k."I,. it i. t, M.: LIVELY 1\11
..
,, M '. r. ., I'I\I, \II I 'IIPN, \1":11.11\-/1." : : I Ii
\irlit ill' "" nil .11 C,1tIi n". Ij ...IlluIii.I Oil f INI tilMFtoflfc.. s-ti' ,
lulu III' mil '1100'lit t l| "VII \i' ''., .1. .' 'n'.' I' 11" i, i 'I".,-. ,MI.,, i I... ,pr'n | ',
AllUl'lH'I'llI'lll.,,' !"" !' ,Ill' ,iii, II i ilf l I'sJOHN
_ \llltl' .11. IJIIIIH' V III Kl, M.

III' "Ifln 1.I. IfI'II\II'o., ; ',"1''' 'DEALER FALL I
AND WINTER/ GOODS. f
,I' 1 y'I'I. WHOLESALEDI3M
I I. .n.'rdui, ill, Iu/I, III.. C. MAKER & COIIIrI .
.
l I. .1.. M..1 1 ". II. ..1 IITii
lf.t\ M "ull-iui. ,,, ,1 I : IM
Mlle Ill' I..1.1 l ''It I .i,1< 7 l'I '.1
R MM: : ASSiiUTMKM': or' llltliCI'S I : : IV II.\I\: \ l.l'V\ *,.. IJi'MliWI.M-; : : .

HiKMtlll J: .\ '"II .M'< "\111111/1'1111'\ .nl.S<. ( ,\1.1.1 ( 01.111:4 \NII, II-\I''I'IF''I.: ;; '1"\1 ::, ,, "II \ \\ I.., \I L'11ti': 1111/11'0' ;,;. .. ,, '
11.I 1.$1I. I II. 'II I III imihl; ; >-
,:' "I 1.\111 i ;: 1:1:1; ; \i-i-i I \ -TN:> A.
I I.. '". |.:, l nv n I I. \ M
I. '.)1' nli'i'ii I ,, .il., '1'... KMI'liKss;: i l.n'lil" roi.i'i.t. ll'xir' 'sKI I: rlAI.MolAI.! .> III'i

AiiKi'ill I"| >. llu' Tnll.ili"i,.,II..,II.,..1 1. "I II 1'/" I' "ill I'l.M.V.: ilUI'KI'NH: "l'l\ll | 'o-| HIM': : HTM; il \\ "\ i. 'n,|;>ixUN'S ; | i

: i.i\| "i-s; |"|ii "| |1.1 i Cl; .
t M I M S It IIH'I\ II 'SIN.I '
\\1nu1.,1Ntt. IH' l\ISis; \,1, DRY GOODSFANCY (
I 1"s.,, 'I' ili 'h....... ,,1' "' \ M j
'rol'I" lnk. >- .ii, '
,li.liti.I, "I| MilkIII,, 91' M ,1 J

\rivi-fll'l\lllll". ,01'I 1.11-,11 ill,U'l'-i-i,iKlUirll. I ill '/""" I. ltlillltllll, ,, I llllil I,,,"AtIHIIV ft'I I! I, G.k ..r.r,1py1( + F, : a, ,I..r.( ... U'gTfJ S q 1001 )
Alll, inlilii.il' tiMli, ,Ih,' "Ir.nliK.,, i
(
Ill till' Ill 11'.11" 1:1:I;, ; Mi\\, ',1'1:111": .. .lull. Ill'i'l'" ..II.I ,.,.' l i.,. i I"|. ,MI II 'Kllin < lil'iu'''' U. "I'll.U., I'll" "IV, .II.
u, 1 ; III ,I., n I ""I" ntd,,, ..ud. iti ,,, I I-tin n ",nl. "I' 'Ini.l..I'00..10.. Hi" In', q( ,n, l i "n ,." III' 00'l 'l.iil., ,I I inn", 1 IP \I|.'. uiu, 11<..|"iiIi an.k.ee: : LTotnoxri GOODS
t 00'' III iuuu. .. I Inl-" II,' ;'nal' llllil I "IL : ,


slll Ii i It l T ll T l I'' It n, IJ 1i{E \\ I ; It -.-,-. IlilMlvrii' IIHIIS| .... Ill'| \1.1| | ,KIMo: lUinl-i: AM' > ll< i.X.IIMI |; ,1'11/1111/1' ;

'. I GARDEN S-GROWTH OF 186B.M ; .\\11'1 \w.i: : i IMA- -.. ii \iiii\\, \1 iium;( : >ii\\ \ii; ;. 1I i inu\;
I 1.\1.1.; I-; \ \iiin; : 1'1 i 1'lil-; : ';; ICIM: Kii'i.: : ,
Hosiery.. Siimll \WJIITS\
MIM.s \\1'11.11\1: < -l\; \\IKMS.;: ;; ,i.\s| : \M. I'IIIV1.Ild: :. II

1.1..0 ju".t :rlLvi IVOl.l IIAT.S: tMM'Al'S.' llol.l.iiU \\ .\ 1:1-: :, t ;1IlIj; 1.Ins.|;|; | |:
Y Mm l K I>K <; i\ll.N!| |' |I'I'I'|' I .- I""'" I.I.' ., ,' Ilu...,,,I,, I"1.. ''I
nl': OIl| tin u.uitmil., 001.,1"I .1 I 1..l. '00 II I I,,,, .,,' ,,,. ,' ."..I, ,100..1". I. ILi.' 1 ."I' IlI ,
I li 0011"| 1.|, 'iiilli'. 'Ili'Iii.l. ., u.HIM, ,, .i.l iii I'I,. i I 1":1'' .I ; | I\| I'I\ 1001'I IM" i tir liri ,,, .ill". '.Iiu I lln-. J.IQUC:: ;?-: i c.feO.+ Vic, tfoo.K .
"r 0""Ii '... II ".i uldl I" 1"00' 1.u'IIu'" I I i. I.. 00,1'I', ',.' I I.MM" ilnii'i, 'Inl 1//I... ,"imi" i ..11 "I'. 00" nl., ,
\\i 111\ ii.i. :sr.i.i.T: I .1.I I ,II. 'uIId11Ii' HIM I,., .,,,', .. '. "" ,,, ,I I"II 'I < I, .\,. ,.0' ", ., I U'lIJUONS: I )( ) ,
I'lin-'i i !'!1' \\,11.1.! AI 'I''Iii ,11:11,1.: I \ :iiiiin" "I .i.i. | I. 'Lin ,, I I uln.
I' I..,,,, miii.I' ,, '' It .I, '' 1'.1..tl, ""I.I .s I', .6 I ; HIM. IMII' ,'. i i i.i. i-,
'. a': .1.1.| nl.h.i, ., I ll.I. II it I III li.\, ilil.'
00"" I I '"' "u..11100'I 00'" I '. I I' 1.1. I'1 10. .''IIlI"IO'' in1. I 110. IH .i. I i I 1 I" |I"" .
'I In ii." "''nliun,,, > i'I.III..ul' | l..i. > i, In.. I Ii in.il '.> nl., 110.,. u ''i 1IA" 'rill: I'luuiledl.iIII! ". I .
i ,,11 ud'.I, | I 11 I a6.1' ,,.;i" i nh'" i ,,,it p>, I.| 100"" iiu. ,| ooh,:(. I
II", !. 11 I 1.1.1' 1,1 III, l.llh "!"'0010.I .0. ...,.I MI"" I'l.l. ll'" >, M nil.I! .11.( ,'.iil\. ill,' milt.' ,}:', nml, .1 111P1101" .III" TJ1} HIGHKST: MARKET' TRICE PAID) FOR COTTON.
LOWEST L T ASH : RIBES E u'" I'IIII../" : nItr, I'II" pp 'I ..,1Luu. I '''.ln II. 1.1. i. t ..i II/i. M.1.l I, ii 14tIJ'LIVELY."{.. "illIIt.\; ,\v ;,uil(I Slri\v; \\ ( ;Jooils,


I _._.... ,"\'IE: : KIHKSKY.: ; I I. I K. J JI1\( ) : (ON.)

\J n rt Nlll., I II I "III!
1 \ .J
rJl
fj:1: q :
f .._ ..
a\U.Jib-h ..J-.UU-.J. ------- HKUUCKTVN( >. WHlTAhtR: St.".


III I'I';,, I |.' nl.li l.nl IIIIiiNMIIMil: \ i,.'1,11. ..?Ui.| ''oo" 1//. .,..0'' i..in.. .1'.1',1.' ,\\\UU'i\h\\ \ (h't\ti culcua.i1 ( .
I I'l uiil, I 1'00"\\00"" i ., limn i I ,,i .,ii.t ..,,1| Mi, Iniij, M..I., ..l, ,

l : arli) Silll4 : i M. LIVKI.Y'S.V :SAVANNAH., : ( iI .
; 1 It. "t. I I'K. I', '. .

.---- -. >---..-.. --.-.--.------- \ NIEIi I ) l : I : S ( )fN WILKINSON\\' I I ( ) ,. .. ." .

;m'\\\l\lth\\ \; I i1t'c I i IIfnl'Il1'I.; \\ \ "

lull M.lihl.S\ ; ; :;

ios and! io( '> itnan., ;tuiii ;; si. .iniiiii, .. ; srnci I >. I; I '' 'I" I l 111.1'; II II I 11.\111.1.':\ ,
11 1\ '01"I II Ifol I. ,1,1, 1 .. If ,
Ifll'SS: : Itn-li I II U1.+IU, uN i1
S.LV .l\ isi r'7 1111 :rs
.8. SGT ..i}" :N' IM / :''L ...f.J.C :::::. 'I: .i). .

UU11RARD; /{ ) niKRU.I.&CO: .
"D ; I I '\71::' Wholesale ,
Dealers
'11'' 1'\-1\"; fc 1 A j JJL, la1O A. K, ,A.lJ] 1 rILl )


II ;i in !s f Iii; :11111 r i \ \II\\ \ :-41..t. ) I I. ', ".. CoUon( ', 1il1O1'S ( (


HnvnJlul1. 1LI ( ..'. .;... .

Harness and Saddlery Goods. ,.

..J'.AMiKl.s) : : : ....
M \M I i 111( II ; I ,i.'I' 1

..11.'ItUIl' --.. <<
Ship Bread and Crackers !
all i-Mlrs
( : )
i "! \n 7'7'" II! I nll'\|; Ml l.i. IMM I ii, tit I .e" I ILI.I|; ,, "l IJ.-IV:
? iiiMflMI ,1.I Si''I' I. '. | (list!
1" 'I ; ; : |, ;
'
.. ., ,
'III'n" 1'1. ',1// -i"' ''U 01..1",1"1" I I In. li.n,,! ..li.l' l ",.1|, |10. \\ir',,I.I .

\Ho;. \\ n v1 .,,' V, 1'' 11\ 'A 1111:1 .\1111'A. I I1.: -I"? I ?I' .

..U'I KI I;< il !i\: I.I' '.Ml \IT ,\ |1:1:1; :< >., ((1111'' I'ri'-i.' .1' too". 1"ii, I I"/Ii 'ir.. 'till! \I..- |I".i. |1.\\, .I I ;in ,I1.! .. I div.i 1 \\' III.n.l l,M I|;i,,,.ii'li.iiuH-i', I04;! :44' l'.4,dl i,-|II:I..M..I inn. m.'rm.P-niulyd''',''; :, )\, .hi.In' itI.mil ,

I n\ 'III .7 .,.111I11.111h, ,. I '" \llll-lill..lh.ll I ,. ,
.1 I 1.1' I... I I'I'I I" 11"11'' I Iul'1:11'1.r1.' | .,IIII'I n I IrliiliU, ill '11 > ink
.001II" 1'00'' | "I ill' >>Ii clli.I.Iddldtu l I 'illlieri11r' '
I' ii .H. r .r

DIRECT IMPORTATION i( ; 'rinurs. 111x1 "I iud I runt 14-earllnr..A",,% a......h. 'IrttniN...i. til and I.H"I': .\I Jo:

U,1-i ii II.1..I i li .in, ,v JM.II, iimuli. i..t.
i. .. \\ 1.,1.| .,,. il.iAllllllltlt '
Of Flon.l.i' will l i r4J'IfI1J' :; I I.,1. I. llll.
11- ''.ii ,
__. II.llll I A I..II.i.l| .1'|.i
-I\Iti I t.... er .!C. Y. 401: __ .1',11..1. I \ ,11 il"oo'. .1. il,,
.MI l III-; \ ; \UL 'If" _
., (Carhart'hill'onl\\ tt (Co "IV.IIH.V 1101,i.l.' .il,,
r_ /\'r'It' i''r-i''::11:111-1': | i 'III i III, M "1 MI. i\ 'in M i"i.- I in tin' n" 1 ,. ,,1.. 0//' 11111 I VI,1.. I I. I |- | I.1|; |" i. II'''..". ii .s win, i, 'r.iiiiiiui ,., n,

I'l, N-H I "I1 ,00" ill' I 1.1" ..n "Ir..h 01 ,, .1 I ,II Lull iluM
4 j 11 V V :S: !' I \1, I I I.i' I1. I.- I. ,10'111111 I,. ', nni I' r.IM-\ it 1.1..m' iiui' ri.i
Manul'actlll'OrS WllUIssalBDUIOI. ., 'I : : ,, : ; ,: 1'iiiuit::' 1:
Hill \1. .
) Medicines lull .i v .r. A HiI t.iin.' d.' Ml
Driiiis ( .oods..Ml ?
.! : ;; Fmn; ( ,null,, I.I.MN r\-.i M .S ".,.1.t. 1 hi .ai .1.. L-...""" 1'1.,.
rii milsl" II Ulllllllil.' ,, ,1.. |'',001) ., M, |(
.' ,-K lit I I n \1.." I i ,,
:.II r.o.r.so :, : 1.t' \\liir1i!, lii\r: !I?,rli,"I i-i\ ., 01| l\ I l'i: I INI I \ 111:1II.: : 1111' :" I l 11:01\1 l 1-:11:00'!:| : '" *'i' I.. .1 l., i %i

'I'll!' ., I'lJ'i' llll-lil I I' .IU' H., IH (f" (I. I.d., \ ;ii.v., .. |, l.i..i| ; | | ,| .| '|1'1" I.1., I Nl"'i" '.mil' id'' 'I I u.,

.;111'1 i ,l.i liri" lit- Iii-I in ,n I I i .n 1 1 .., \ 'in 01.I i .' ,r ,r-\ Fin; Mm ad d Coarsc I MMl I x1..1 ,.1., "| "% I IVES'I

1' li :a 4* e0 ... 'in. \I I i Vl 00".11",., U.I. .,1 l l t ;I ,I'l",,., ,I'l 'I MII I

I"I 1 .I "I .' ,
.\ 1.11:1''. : :lIld| ;p III nil .1 iill'nrlil" ,1 I IV. 0'.1'' Ml.HT. I'1.I\I l II| I",HIS i I I EMPORIUM OF FASHION !I'I

III J i\iiii.s: ; ; : (CLOTHING,1apt.I'l t ( ( 'I. II .,1' -. in I r i. ,
\ .\,. \\\Y' \ ti"\ \h.\ :,\ \ I\ ,\ \ '.-'. V ,\ 11t;v"i'& i I I. ,1 III." '.1.,1 s .... ,. ? I II
.\ ( til tllO Wllllt: i 1:1':| till' 1.'I', I """.,10.10. .,I .Al" 11I I I,1 ''II"", V. .. I I" ., 1 ,, .L.1Vr1NNAh1 '. II. .,.".,
.
Ira 1'd l I Hi' -i"1', I i.', i iil> onil.I I.1.'dI" l ?. MUIII-II. ., 1111,1 i t, r.P ,\
II1:1WIS'ILI; ; (1:1-: XTTKNUKU: ;: \\1'1'11111'\1'1'1( ( Southern[ Trjulo.: I I In, 1 "I| I In 0I I ,| nut Iilti1| n i i n""llr.oo", .,til".",

.\ \ .--('I1.\III\--,1.- .. ., ,.1! Tiil..i
: ( 1)I| 'ii..i.i-: p i II I ,.IIII|," l> -mill ,iSiiii.ln., -M", : Sliin. 1'd"I.

.l.in., I I.,. I I"'ii!! I-IH..I, i \I 1 'i 1 I' "- ". i t i. :- 'S \ \ m. I t. \ hi.uHICAN. : I ESnilM: : ;; COILUINCi, : I I.. .i. -u "inn.ili, i'I| 1,1.,1 I II II. < j ll" I'l 1 ::111.1 I Ii1.1Gill I "I'.
III I r.xiitii'i.sIi : : "
--- -- .,.. .,
Li .e I'luin.' "-,ill. .i 7 ,in ,, ti
EDWAIU) BRADFORD Jr.AiiHionnTiiil REAL ;DI.;- ;,i. Ift) a I 11I1( /it I IIIIII'",, i iL.. I. ." ,,. In.dul, 1'' 'i i. in ?
.,
ESTATE Ir1111
AGENCY ,1 "II. .1.
Ila ,
I
1 III ,I' U. ) Ulolhiug
,, i Itl'I "I.lll. II l-Ji'i; ,
.
:s \ '\. ..I 1111.11"'. I -wl III |

( ;' ( ; !. 'll KiRoal : \ NC -Yorl{ I VV Mll:[I If! I H Ill| R II IKDIH'lftM: : P' W NIKHSPN, j h.'
I II I 'I 111" nl II II -I \Ml' UK I 1IIIIII.| -
'" : .. I I. II.1'I''A1I'
u 1
inFARLE AM f )
I lilsluto!, ,
L. R. STAYNr.K'S}: l'olOI's. JNU( Vv' ANlL'80N{) !: SONS & Co.' :;
CUNNIN & Co.COTTON
( JAM[ :
1: Nest dour ,to M. Lltl i i'l II! b !Urn':; Sli-ii'. j TALLAIISBLE.[:::: ; n.ORIDA l 1."I' SRTAW"COODS.
M. S ELKIN'S ( ) |I--\{ \
,
,! I II I1\* "\ IIt\I11'1x" ur.hm-l,,I x11| !..? ,, "" ( MMHI.'M: -ill ,.-."u..I.: '-Vli.i-I a 1.,1-M, ,.., 1.,..,.. 1 ) I'ACTOIISCommission [ ( :: Ci: !fJ" ; RAl. 111111'I I Iiu',"' ... u-il, inn, .1, .
and Sale Stable[ I III. .t' | | ,III.| I II. ,, Si ,. ,, A SI I' COMMISSION ( I ,. ., ., 'ndrl
Livrry) .'. ..., .. .. ,,.. I ?? I'm Pp II L.I.| "' 1..d i 1.I. 1..5. ,r..,"., |11.4,,,
,
ri.'IM.i'l 1 .ill, :'.ii,'I.. '. I'M llll !'oj'I....-. 1 I. .'I' /I" ,o ?,.. ', T'' '" II'" '" 1\11 1 t- -Ml l pp, I l.,' I 7.I| ,. ,| ||,' 1 ,1,1., PI| ., ,?
AT HIiOLnSTANn' I I II 11.u, Mi, I.. I"" ,". I .I ll', ll. I 11 1 .' "II., .1, Nm-lmnls ..
I'.I"-h. .
.nit i i n ,I,1, I II, "I. I I ; I'u1'tcli" I.\MIU INK.-
,.:: .: : : ''' \\ : IIiii llrrrlloils/ ,.,
Allri1.IiI.L I l in,11 :in n'I 1 i I''I."" ; ': / ''''' :
J I1tII\V: ( ) I\\1: I :; -' IIIII'( .
: nll" .' Mill. I iMIik ,
Vini't'.ii.' I Kit: i I I laikii I -. !III l' II I.M.M | NO 1VYALI STNFEI: Nt.\/\\ VOHK 1
..* \\llklit 'a '* "I.HII..I ', u.'l ('". rtf I'III, .'...'. I iti-lli II 11,,". I.I.ud, ) ,- ,,;III l .:i l \ M. l\ ri.-ii .''rnrrN 'Irallnn.\ 'CIall\I: '..
*: Ti'liii-nf, ;: H.nttlli:: lloi, :il: ttl l' UN t .< ItIn' I'llllltll 1',nil, llll I ". ', '.pLI. II L1., ,?, 10"-.1."' I d" 10I \I. AUSTIN
III* uilei" ELLIS
I.
M It 'llllil d! tmm Kt 111 lit kt riltU 'Ml-1ui,, | I I" "III." '" i. \ \ Nn. ,
H-11 '
Ml
A
!. 1 I 1.1--nl." ,.ui, .",..,1, inU' ,7 i-.l ,it.. lll'i-iil, I'0piI| .11.. IISMHIl' ll.1, I I 1 .n.. I.I ".. ''1" ".,.. I' 'I I H"-\II.\| | | I
,.a..ii... .I .1.1, h.. "., ,.I.,11"% w1. 10, Iunu'll", ,-ILdr4. SI1'u/ : I Ii '. ., I ,I.' "' COMMISSION() MERCHANTS
/..'! I.1/I ., |t>*nlyli I I.| .111. ..III.' :-.1'|, \\ '' ii. And',. ,
ltll Hl | : I
I '
SASH !HOOKS!() AND) BLINDS) ; :\ ','In '"( .' II *i"t H tfl' ., I. 'I, ,, ?",, ,,. I, .
.I'l III kl..I".II..I.l ) IItl'r'I :; > : ( < .5 r:, : .." "a'H
n > x iIlli u. \
Il1 1' 1i \'W 1'51; i IM u 'Hi' 1nh.ii| | "'". "f ni"ikin : Tiil'tiiirH..I.I IS'''|1.'I 1\II'SI5NI I | Vllnl.l' l 'I'/I .. I .. ,. ,. I" ', '. ,, '. s ". '" '''' '' I. ''' .0.,1'' .... ..1'' ",, I Ii .
sil: S..I l :\.III) \\ ,'..,{' |is h. [I ''i ..,,I. :. : ,.. ". '" '" "." '0. .. I SAVnNN\H CbOllUIAI ;
I'l.nlii'r, .V, .\. l'| "i l I' > I'll. I .. I i II ilil h- I I I I
( in- INK HiH t '111. inn riUMN-' : i o. .
\ 1'I\ : : : I I. 1 111.\1\- "f .I.I,' 'I. .' ,
s ti'ui ., 111 .fl., ''i M -'t I '1411 I ,' .,.11 .. I '. .. II", I t "lt 'I I ::' ,, ,' j .1' > 'I .".I,1,'- I.leo .,
I 'lt '.


I
4. 1II

"I'!, ,.. t -- '-.". ',"._,.'"M... .,."_ .. ", ..p.'I. .....10<> .
4'W l.....
\ .
-
,!'!Iii!III''11I""""" .. >, .. .... ; : ..,. !! C;
Z ... I .. .:: 1 .- .........f'. ., ". ,,';; ,,n., '
t t
"
'1 < 'j'
S J.
% I 'I iIi. \.;:. (,


I Itt
I i
.

I ,
I

r

.


L
.
r t

.
:

"F. II I

.
.::

'.-. ': "' "' "' :$ .. .
0\ L.
: .tf, :
A .. '._" '1 __ '. ._ .,