<%BANNER%>

UFPKY NEH LSTA SLAFThe tri-weekly union
ALL ISSUES CITATION SEARCH THUMBNAILS MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048589/00101
 Material Information
Title: The tri-weekly union
Uniform Title: Tri-weekly union (Jacksonville, Fla.)
Alternate title: Tri weekly union
Alternate Title: Florida union
Tri-weekly Florida union
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 59-61 cm.
Language: English
Publisher: Carruth, Kellogg & Co.
Place of Publication: Jacksonville Fla
Creation Date: August 20, 1874
Publication Date: -1874
Frequency: triweekly (during the summer)
three times a week
normalized irregular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Jacksonville (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Duval County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Duval -- Jacksonville
Coordinates: 30.31944 x -81.66 ( Place of Publication )
 Notes
Dates or Sequential Designation: -v. 5, no. 154 (Dec. 22, 1874) = -new ser. no. 256.
General Note: The Florida Union was the "official paper for the Fourth Judicial Circuit." Cf. Vol. 1, no. 169-86 (Dec. 14, 1871).
General Note: Issued during the summer "in place of the Daily."
General Note: Published every Tuesday, Thursday, and Saturday.
General Note: Publishers: E. Cheney, <1869-1870, 1872>; Cheney & Jenkins, <1871>; Carruth, Kellogg & Co., <1873>; C.F. Mawbey & Co., <1874-1875>.
General Note: Editors: E. Cheney, <1870>; Cheney & Jenkins, <1871>; N.K. Sawyer, Jan. 22, 1874- .
General Note: Republican. Cf. Rowell, 1872.
General Note: Description based on: Vol. 1, no. 169-86 (Dec. 14, 1871).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002038461
oclc - 02683874
notis - AKM6251
lccn - sn 83016243
System ID: UF00048589:00101
 Related Items
Related Items: Weekly Florida union
Preceded by: Jacksonville tri-weekly union
Succeeded by: Tri-weekly Florida union

Full Text
i. .. t a ,. ... c'. -r+ -. I. ...\ .. '.r"" .. ,.-'\ f" 'T" ",.. q".rn r ,,q T,q .. .." -,.... ...s'Jr'. -.- "''. .'- ''' -. -.. .. .".. .

.. \ .
-f--- -
f

.

.- .
't _. .
-- __ "
.
n
+
,." II .
"
"J t. '

t. .: I :.-. .* V\li{ ft .


; 'jt'.t .1\10/1'\- "


1 \ i. : .t ..' .. ,..t

.
"/ t .,:. < .. .

.. : a.' "
:.
: :
< .
., '
i"n : --------
7 .
: -- .,. : -- -- .
T' .f .

0. F. MAWBBY' & CO.' iTaU.t JH.ITiUk\ar, -I J JACKSONVILLE, FLA., TLIUItSDAY, AUGUST 20, 1871. VOL. V,, NO. 101.-NEW SERIES N&203.rrtMtt .-


-- -. .
40.1 "

{ !, Fur MtLu..1 barl.. ft aa arUi. (1.e.. ot.nw ..a !iV-J.Mash.ao lb.uesd'ds4t"tir 1r. .S I' WE EJUL DIRECiOR%.' ..,.1.. JOHN' CLAKK

LAWS) OF TII& IJ'. F.D.r'TntP.It' ( veil. ar, U artaw.. Wale, I* procared., fur I.qttraJ by jeial raaalattoa .f(Xagraaa. j i iFi 5.4 tsfanWda;. Ib* J.a aelta lfabdno.i .- ,- ran.paR&.a sswess .,1. IM6f Bat. J. L.I ,
trFWST t t.nia( doa-a Mrmaaeat Iron pti ei tad lorI OlUl..tiea ':* Ua ( k. tl rwas"d cJoilart; foe eF Joe tb* EJMC. .1.... I torah) r-ruieutar ; t6 .',j,. wnr Laara''
9E3StO.N or .THE FORTY TUIKJ) water ta! of tie* Calensl Tomm sad CbOfrea fit lMjlsltkt t He* I sod .ral Hi*(tapMI A ABttrewe,Ns wa.i
RFJ4.4. I biDI"Wd,t. U rem by Hew of t .[ lull .ad (fvhoaae% CT*thonaBd tAhtl.iM--raraltas.I.I Marts. I. ForyfII' M. ... L "t. pfa ,
LY'RJ
.ramp rp watr td".. lrB Tlbof+.rd a of Columbia fro tlK\atleH Ikn.,' 4flfcrrj.*d l's COT* at .._" r*. I L1na./J.wwi.----. MMnw; flraad KuJnaaL tt'rrr Pry ..< |
(theta?. ..TVBI-X.. flu.I| 1 and futty .r. dfara.t For LIllie amount, or art mad thereof aa I If 1".tH in: the 'creeaJtwaftiv Ibb iasapuRlsdeppspflatim tI/ qo4-A B. X Ua Julia ...Gt . mnrloi>. f. w.4ry rats. (, .,"rt A. Onmfllt. I
AX AfT makUi"! ifcaHweeraawtulbrlka/ tp .F- For macbWry ht eooQe. lor tier, tad i ii f guy t* sad prn..t6.the Sioajs ; .. 1Mft'i.* ... labarjby nG. II. Vo t r. i *.
-IP.-WW* 1 au.r. '
BnAin' Jon imrtl, .h. mast l B hMSnd u4 kfUf umlUr nue.rsrlts foar UoanuiJ ljbt of Qi* Wbeutno* or Spotted road rid u .. Af.M'1II'.1o.n.'*. rROI't"S'O' ..\ '.. f

.,',.r.tad Pout' bet /bfAwp i +r.For :: hamina awl "Chtllu doiUr j j. Tail kceiKir*, OIL eodditloa that Mid ItJUot'f! (1'IJ lie l7hdI aow.1ir ,. .Aga&uM Wwat, .ka .... -,- :;'.. :, : I It -

the Milt, Fur rrpair vi arci>al ; For repair of,[ th>9 "n.olah their rifbt, Her trMly 1] I. t'a.s.treurr tfz. ems lv.cs \ 0. 11HUI1 b..l.LkM.
\'QU1! lgttI I
._ I I Mall{>r .,... and to meet tuch aofvreacea 'ttlpaUriffaa,to boat U Kebrada.IwtaiyWivatbowaaad TUB UJIOJi D1BF4TOR1.RMBCI 1 e J .
''II a huerin/n.aTy ( LL.J.ll.tstCwrprtdiuaed. I! et.< tarn ., 'f'I ebi a* a. of.J Joiirt I dollar J Ji 1= iyiws'J.Pss.I4el. NtMrt.a.s-4. e. t ATTufCCT-AT.LAW.
dafiar
Fk/t la, l-tnty tbo aad 1 ;w s. :
the m i CoUeetWa aadMyawDl rontintc'-urir* .lariBf year may ,
For complet m of th* Ualf e *rt iron *Bra troataMvao.w Ike rvtoa na. liagMrnr a.AartsM.Brps. .
.boua Tl tHer IaU4. eowtl tlflrm,1IAJ i dr tiry.. fifty trvwaad aViilar vM.y, sad othr theism of cotured euUivrt I af Utrt and k *ta*r\ nan *!..,
light *t i{ ,ld. aduiloeSalarh af aid tlft'h lkf< lk>wia wfcu** awe I '
To.'O& tha H. Amer. tt mne'1 I... CraM "w be shmicy,tit War. .
bad rvDli .. .
of. h.1 awj -- ,
; for meMiractlut a ai tt t.r> brUJa aeraa thaXortli reel ; Meta tuOoaery CTtid..lw & -- ---' r
F.,re.sn tetba of ">)'*UI4. aL Ss.tb- I ..JAR Tint aad I.I \ KPIBi1T.' M. D.
B.
"1ft.oot.. Auh f.Uj I S By "ht-4k. Fiesta Rt*.r, at or a.*r ion LarMnia. toJurtii; &a.faraUaraadrepaAt*. BtUi 1 J RCHJrECTdL f ;I Waai+..s.jyrh' :VaMeatwrt "\. ,

L O1i.l.II&.lft+aT.laddafltn I I1t'-'If' \.. ftftc.a Utoad d4 avs. aad trtacDortaiioB ot officer aa4 ';.; to.Mi B BEZBK .' / LTtaa R r- FHYMCIAK ASD SURO$ JS, JMkmtortlk.t'Irrphf.
7. e.*"If. rWretarr bf, War to parrb tlfl'ApLl..4 rott41. a gtr.Qre 'hooMod R.i 1!ETA itt r .
I J' bal"l\ac a atc"t.botINf- StUet tkawar detail Cvarl. 0- aN r Pdm, m, -"II air airkwma ;
fcr the Lailed .
UTAI a EOOrXAX.BARIKRS
Hmilbwet I'ata Lotllawna, iota Uar aMta.. orfuMe !r. tt.1 r naoM.sa
ileput at
w J"
'I"/IJ) ,'iloMar f! ihetaut Iba let sail baO ft Uveeaoej taro.43sW7 ,' For use pkttlyt tiat aictUeal tad aarciral fI ji s tItwIIYla. 1" .. .._isptl I Jaet.ralt+l rMrtda. not I j jf
at liaeht.e& at. writ of WlaoW Uulliog F ttreel tnry .( Uta w.,,. aaspn r t-; ,i.'ilf 'f MetW-0. Wl tM rno.M rf 1l.i, $., t.W .tu.tW. .1 y. *. | } ., /\.f ."\'II sxciuyoK.D. R. n. H. I
.
tnUBcdiaUif JjnUJa the i4blb.tlcbtrHk huo.Jf J sad arvrnty two labeneb -' 1. N Oaa *
tU cf aad
.. 1 I.oai. Bd Tcttt i rear O.J _"U'1L tT1ORNR1'-AT-L.tW.
AUI..m*, Sll( !wip'l| i. tk J. T. !..
AfW .w4 re.derae ...dell..1 P .
lie**! jUa-u M Tenthliamlred a&IWt a LW.D.TUT.. .
ji i i. tI..... dollar .. 'nit MBB W.Men.liekhr i rUJlU_../ .
tom.A.A
I. .f1Nau. tArUrp'Wtb3.
.
.
.
JIW1 L 1 I'j -r.r"L.--4 .M b..by 1i .. t'A Full Assortment oft'Goods
Fur -m '* th* .tht .
i T r. Roo.c& ; pr.wla.la J.ala.n C..
M .. )User ,ad totntiblwh 'ftIfJ"1I dollars. or .. roach thereof tt BMbe 1 ad to roatiaaa oa daty ia bU afire the actiaff STATIOXKRT.i V. Federal 1 Oflteer* II "It-. .., .- _.'1 I ... .
in i Ibabu.ddullan ncfuttry fT the pu'r1' kaaUUat ar> soda Bow fD4| .ye\I oa via tm I rHABJJM aiTHEft CO. ( n f I MWIM-Mli* r.IrcoIa.fir. -- .- .-- .. .__ i
I end bIlOY' tbereae. tlfty I J I Wlader'l ] the firl :t BOO TK, ft/OfS A.VD Lt iTN.. Awt.tWlIsa/er-4.. .. Oki. A HIi\ETT
to 1 be i wati.ble wbay.v i.w .I1tatI That Ut vat of tAid lot adiolaing Inry Jurj met Tsar I Ii i Psaparrit d f'totC_L HRIyrYIll. CALL I i

h'uso UMrtrU ..U U .ww..I opah bwlldiljt hal! aA esrwd thirty.fife tbuauod :, For eo.tla log tHe paMintloa of die mfA- i J. n.ClUJ'. Mato-BdnM M. LAW. ,is HIS LIXR. fr Nwmv re CAM or
dollar, and thing e nxt <>f uul property sdj M"i teal tad janrooi liMory .f the ware to b. :I HTMET A HOWEU. ,-Ml towof f rrnf BM>WJMA.. A. gatgbt.l. ,

rir Tha'by the I ear.JarWJIetion of the ..'-11011. : i 'b.f1' '.j .1 Mnoeam .hallllQt. ei- dittribntcd an Coazrm may direct alxty r.fRrJr.\'TA'R.4f Bt'lLfigRS. I fl. .0tetIpPflIltT'a'- -J.cit- n.fnosna. EUt1COIIPtH ,

nOlu,' H lfc. .ei ntlIW' \8 eat 'I ash I u., u. u..ad fi u tiOB tIIII by i iI I J AV.YM .1.YA ) // .\gK F. rnoviatos*.
ha that payt.irnt shall nM b* mail fur Htbtr|Jot toe of Itfatrttloa for a ev eifitton nf fir* Jid&PNrprarer.,
1 I..h.1 'M'I'01.rI.Uo, IiCbt-- sad the ''tltotMMKl of work /VaeiaVat GU.L4GHIL A.-.J. L C Pees. ATTORXKVSt. .\T-1.\W.I
inrh. .. uolll the till IhrrHo it perfect prop vnpir* entire : t I tiL' I .
DELI l,., booj, end .o rrotld.In KKtNE.: t..-1IJIMoraaa tNaahl.lee. .
the eroelldn ... fdWi.brr ui.t "'j rty ft'lftO laetrfatinaee.It That the nrwi,"rocrulAc sad lUa a*'.- .,. IIRt.'IUiIlTK i ...).L 1't..s.b..1 sacs:mK.riA.r I atMesd Br tan Won Mm Art MM
r 1' that th .. tlt_ for tIt exrMtail I 10.(. Mama **{. Han. lee.4nra.:
deeUre4
i I'
I liter _
..t.d hereby {MibbratiaM may ,, Ik Le4wnkBdt. -
'Mba. u.t Air 'Jl'.r' apl 1 '!, UVI.V TMK) A OU. Bart r.a4 tout._I c PSMMBoGhmlad T.aeemNartrei,fII4'4a"
Aiuu'i thirty 11"- d Ak.a L..tr aid part <-f Wuotliawa t'rmetery. la the city of x and+t the dtracttna of the Secretary of War, iir.Nur A.L'CXOLK. | C..atr.dp .-r. Nernac, San'i..r., ..

two l I. Iwrtby nt.lltkd" OTT 'h Mnnih Khnira: la the Stat of New York accepted ; without dTrrtlemeet ''I DR. H. ltOW 5ON. I Ii -nertr .of JnJn-w.O.rtf array A. rtfasa 11511.1eou e. r. '. w.
fifty,i, Cihln. an.l i l Mtaoari I Wrens. fur 'I by otaWrt' xrarna shall b* deened a natioa-- For '.(he nediral stattdld if tba 1 j jI i>nr flUO S. i I "dram.-T. A. reDraPIL af anm**. yNIPOCEiSIRM

r-uUl.limrnt of .KIa a"P'" .1'II. .I I al ceaMU.-r a fr oaly that Ib* bed loat |I I .'. .MrhJ-Ua.rar( fitueau. UK uaet :I:' rt'nru.au EDK."I' A cut ftIrfII..ta.Hee. [DIC. EIILIlT.nllttL.OBks .

.: of .aid oMker' gtttn tball be .".+red and I pendeil I babtwa the 'ppfn riaU) <* laajd by t.II1ZF. U.t*. I ftrrnrrn -J. W.thrice.A.erww ', loom at R< 4-orr. Mnarw Mrw*. ketwwa .
da .1HrllCCln.i aid benya le may -1 :;i H. r. nuutsanw.i -J.'. ). -
} Mrl tha.iMeams. roainUHMd. sea th* *rt?. fired fur. seder{< tba act uf July t.raly cieb, tflR! brat > --Fyier Joat.*. 'I rtnrantUara' ,* A. ..tot i.a-.aadtr...
f. t he e of Tf '.ulJtatl AXD COMXI8SIO.V
>F boerd k the j.irvvMom of .. applicabkt to aiUonal j dreif sail l\tr .1.i i* ., atiaBwd ..1 i I II'fJR..fRtJ/XO j I II h ,.... BJeBard Joaiaa T. I. to 4 r. r. f f.t.
1M kereby
,.! fur U.U rw*e JOHX rtARK. oajr o rr t p. WrMrr A > .
dt .
pa i' I Io'h' E U. II. R M aad Nik Prta. dmt shots C".lyraa.T Cfc. iMreo ItatM. Nab,
r,,"mired to lUfkU( the dMUra'! fn into (cemeteric wade aiaiUblp. I f I KILUVfN A '' > I IP. trrrarfmltlt"'IrfIn< .f'. P. "**-. .t 11),. v. I Pit. O tVtttefcrrmnn. Ulna.Cka4tra.HM. II.
.,n.' or two. ,, TkAt rtiun _,..1 ol an ad rBlillnl ".Is | For rnvrtvia oJ l"iD'ing| .t" 11- ',, KiMtJAlO. i .JtI Bat I'--W. w. t.aiaaua.y. L. -- Iof n0eb T lbgmw. ..". 'sissy
: th* luttratlajr the 01 the eognpht I red 1 FCK.ftTL'KK. CAKrfTS. I )IC. ". n. TICKER .Phil's .. ..kJ...
bf In ill rr rii .lmUr In thr .lrr. iy rt- > aeAnrakinK appropriatluBt cr | |Jet j report I Mae A. 1eIIetr' A. snauarmUl r P.
tiu. Aruy fur th. &tr& ad"tog geotogleal tiplf'tHin' and myi crud of I I DAT1S! A WltW. Toaan4H. f. ,. kiaiat '. S tk>oa. M. P. ImI', cufffrn. "Atf.au.." Lea
Ming! llijhl.bmu "If" : _i M b rrby i,, : CbanmU. A. U. 1'bilipa.xDh. UoMu*...F. Rult.IB 0III 115rer* .a ."1_ Io iM rwaot! Estraraiar .U ktad*. UMM. ,...
.th"I..1 W 1 kate tGs tIocY..1 grarDd fur thirtieth, eighteen hwi red and seventy five.i the one buadreOtb m.,.thll'. to be paWttheJia l f OROCKRIK f II fJUH.X *:J. ". MAmoa --itd. Jse510 1 t tI

all sash lltfhU .od l brMont sa se eras 110 I Ia I i I and for other p.rpo e'.- posed tt the ,'rer quarto Lure. the printing sad bia*. t.i ruBK. i* ( >M.- J. H. Brvwa, u. M, .. wntoo. ', Pdbrr. ILrAr1M and **"-" .

a mini net rh.ngtbl. tUuU, uJ .lakllla I I I eat eudoo. tball be roBttrued to direct tba t be dome.1 the Ooterameal "I'nalia Uihrv, I I.Wll W.IJUlX AIIKI.A.WHITtOCE. J._"" '. J. rurte Jatkat tsar sear Utt4 .too I II iI L1 I Oit$. ,

,)0"'T"0' canoe U m.. I II eau .f Jark....llle. I :

For w UblUblin' .l ''a. I.. b.wa- i the 8c-cret.rl of tba Treasury the turn Beet- the S eret.ry of Ui.Trea"ry be. aad HAT.ltnA ltaal'- I I PUAHU ;. ( II", '. I \laa '* C\a... II,.. (i.try
I ia tli Mltlemeav qf areuuitt* (or tr.m- w ..,. Htm Std n_
rang.s light..tl.>n. r.'JlulIl.. i &P' I bola hereby, an t pay A. H. HITWET. ;iI M..1Intc e1 A. J. B. 1 NOTARY M'BU llr ua. Hater'* Rf" w...'. k.t..t' .
for Miwnml lumbar night UtomftJ J JuU ,i and mbar .ream 1.. pOi.tltIjf la tbi'*office, I 11a'. firm of lMnp+ey aid "'Tonk. os inleavolty I A rvAs. i iI Habbard. L ". Utaa*. .. J. 11aatNyfl'e A. : Ins whhtrT.r ._rr 4 or w""r. .

For trtcUon of a ntw -.t CV> i. .a* un : .c M.. A' 'M PaN.omr .
'' Isdsl.M.w.i
light statue. UV Erie, Ohio. Mr tbowMinl '."'I-tMrd. eights ....dred sat "sty.ise In' a roused, mtlh tbe I\I()sties KparUovaiti I A. N. l1ODBl?. Kwaaurl Puna?. I -. '_ .r -arI .

uiUr] .. ;; .! sad MtrHi third .; .o hundred sod i fur furalikinj: stamped esTclupc soil stove HAkttW:,RK: S.f SII. ttOORS. Jt*. I II ..W. II. fkrMT.U. i5iK-ni>I A I.\. I.L. i

For rebuilding. beacon at UM .r..J KlrtriKhUMlUw. 'I wtealy ton,. aod tM UBJ M> certified halt paper wrapper tna ism of t.ealy-aa. E I LL R.HrBDARD. I J'tJoaltM ftMsburt.uma CAMMKIl: ; FRftTrt, ...,

( Fairpurt Ohio bur UNOMM ',; be tirvpted from operation of tU. Mid tboanaad f"r haadred and tbir')this* dot- IH.'E1 ICT a Nr pIUL elates-PNrp t.5rrw-Th .reeler liIa. .ATTDRXEY .\\. j' .

lullart, tail *ccti<. : Hut itothlnic kerela COB ,I"' led e'1;Utj-tuM mt. I'nnJSf. That H. A M.Jr70 WDo..Or I Qo J. tr...nl.. Omcc. Ibntf-t 11.,. pies, <*WM aad Bay {!' .
.
For rtbulUliiR' boaOfth' U.iW (T.l iiJ Uld .b.U b* eoa-tmed to *tT.ct the pre j preriocM U the 'payneat *f the arm b feraaieeliooej. I & SA'IX.", 4.'. At.J...J. ". meMJarkoovtU P1a. lo n.1 A ktM.Ckum.pMtn.TMuiwns t4C 1'1It opium_tires.rn..Heuer n''ri,

light) 4l.ll">n, Ol blO t au tboauad dolUr. .., jurifcHctlua u( th* !Second Coniptroti '; the MIrm| ey sail UTflofe II. f. COO i ORD. j (1f4.. Umr.Jr.Cb.etbra. .rumoa. j.j. a'tfU.n.n..) ... .> la 5s.MrluI._(Jr_ .-t._

For bollJiog two d.y-U-. U .H.ndi kylUy. i'I i>f the Traatnry ia this clue! of t. j, ball W1 er ap. to the aU.f*4)oit of lee |I, HOTKLS .',\1) BUIWL\'fJJIOUSA'S. I l.t' C..dplMA Taatkler MUk,lined, .-t 'I'trssra,

(Ohio (WrITS Ihouwwl duIUr JlttiAJ; That lb. Secretary of War I* antboHtcd I 1 Wra .itn.r.1. all die led dimly roils 'i' METBOTOUTA.N HOTEL.NOUWOOU ( .ul-.MviBoU.1 | *'. _..) .L..lT. 1-j 1 U.1 .'. ". 7IITI'II''LI. i if WU |Vf|.Jail r Mura.. tlptb| plop MaMwl tout

Fo IwlUing Iwo J.y-b _. .tlUy In. to employ ant ticecdin thirteen :I by than e ej aaJ pros Wed for tba mi. naviwia: 01 Iurnt and ?*.au .irrru. E. J. B. *
tbttUMiuI k IUn. nthtN mfo tut uojf ar la Ui* t moa_ tore of the rartlopel .fure id. .laJ/ .rIC.j' 1U1mr.u. HOCPL 1 ".... f Ublo fuurtwn < > i
RtiroL tV Matlkjiw*).C.lluir .UTIUa. Ite*.P. ;; I'.U:Tit! AMU (11.11
for buliainjt a kwpr' dwHli.< .t U I tara. t i/OTfiry That tha .BU aforesaid hall( ba Put-n. f*.ti>t. un.tr ..a A. *. I oDti.emse1 rV,tll. Julia and Ads?ten. j ,
Fort Or llot |iKht. MicblgM* tra tWItnil ( T* aialh the Secretary of War teats teitH I. full MtUhetlon fnr all teal- and I II 1.'Sl'R..t.W'I'J.AD.iU lair Miw.. w. aad*r. .. : JATkn.aTulsf1.. I.L'm /I
th*pvbUcaUoa 01 the ortkUl reourJt Of the idcfcuad l U tba laU .iMnpwy .. TooJe i i MMJU U,. M. >,>ha': rr tr uiii nTna SL IWTstr./ ro tbrad.d _
dulUr I JOLYDRT.IAAI I II .art... R. H. "-u..r.tke1Jw. Bandar Juli\.1 %, ;. U.MIYMCIAX I1 I1nnrInpsrrrn I Ihl.) IaN Jm.lU
the talus sled IRO..4XD &RASS ; wTerp.UipWkhl
Fop rrotitiun of ..W-r.b *J Ifglrf. <>. him war of the rabcllltw. both of '; fur or by ,r.. d tbe utnalmoat of aU +i iI |'I een_ u A. ..tad a r. .; taUT uv A. .. :i; P.I t. .. ..I.11ai11..4111er.lrpqS111wbaaOrauitt I.
L ro t'
aortbvrH i nurtliwwttra UkM.thin. thou i ef the C aidcrt armies the turn uT dflreti aualrart. hldsr a r. r. tawklva Mwtfon m-rrv fun- I II | ('Ital.

end) ijoU. I'-wo-and JulUrt. Aced the SerrtUry (War I Fr pry awol of cwt sad charge of StAte 1 I II !I J''T1CI1 UP TilE rR.-t r A: data at a P... Yard ,KuadT. i4mil u (r... I ASH t1t.F.lIS.I I

for1..11 of f.. ahp.4ii t on Uw n.ifcrr. I 1 i I U fcercby J1rrh tad ta bare c >l'l' .fur H b. rub- I I!pcaileiitUrie fop,.* ear, c.3Ihi5g. maiett- I j I T W. u cu AS. Trek Marion t A.Ih-lianl.. VTtl--r la Bm ia bite f art and JarkanaTttte last Jarkwa-every i ottfo-.o.. anna M4 of Bar 'IB Dr. RnMa- !

and ftu.lli.CT crn ,.... treaty :thoi.sadd lie l'fioUT.u report ItMer. Ulrjcmmi, and ..... aid meJietl atteadara uf L'aitedj!.I ifftf.U BL'SI\ :S&PATTISON ...dAT V i r. .. 1, .. t a ....tin. (eaeral urdera nut beretofur copied or prlatj j i state military couittU confioo] in Ihtaj. A nF. rims 'rrsbTt.'nn rbnp I. mnw? <>f Owan and I *t HuteLV.
CALL A BA StTn Adima Mi> t*. M. C. .. b. It 1-. .
"u hb"IMh'j Ite rftb aal tuner at UM :1.,: 1.1. aid proprtly irrng. l tn rhronol.>gkl' J I j duly fIe tfao >and dollar. 1 tiNirru A LM itu. I "f>nrMH* $nmtvf rnlnf .l II u'..., slat t" L. ul1! I BiWkMv tab oawr akram, c.Mans, Npsr
Halnl fUlrJ.r ITmll.UlL(5t4{ .. L1rb ;... t m orlrr.Kvr. To IkdeteaUy the Puts fw tir1-* ***** rLEVIVt A P'MEk !t .lit Jim rerfiinv. : !._.l kM MM elat .. \ I .'uhtrvr >... .1'1h..w Met
tboeHind Jollart euuiAouiaj u|>cririirnU w itli breethI'Mtttaj by tlwftI ia earuiliait eiaipp c. sod 1I I A. M. H aioiir. .. .'., ; prut** amltBr earuaior. ".., JI>TICK OF) THK: i'KACK: : l>. Bwtm. Irrtrn. *>U Ptm.Ma foil
tiaJcr the dlrecUun of the uf riluyDlia: : at 7 H .'.... gnat m and rrMd, fmll. *. Cannaiit Dinwn. f)? and Tan
bullJlJ paw tour iflJ krvtx-r I Id..llinlt. I cmm, I Ua.purUag troup tur the 4alaawi the 1 I mrdlalllt Partied loatttad. Aul NtiTART rt-BUC. UlBrvta *uUf|'.tIto'. : uaita,' Paul $n.Mos. P kMftrulu orr.I. .
at St 1,1W ft1v 'r li.tkVU' 1h-.h $,..t'I1a'r..t.,. the ran uf lea Utnuuml j i i L'altnl ",. daces the Uu buomcUoa, B. B. AXDBEWH rr.rta.. ehrar .r Mrai sad I... O-mrr Bat uvi rtiw Mme ,fp-rtmlrn Ir mr het"k *, thus II.. Hurw HriMkn.l :
"
1gmn hh.np"tfiBe.Ae2ftl01TEW "" "fdblwk mmnrf aa'.p*********_*. *1 t,..b..Jral .*imythi a a'l MI_ --tLIQUORs, ..... .. Rtlr!w. H. TMttn haw e.ioel ; : lfTT IVaih*, Tarts 11.."... *TI.r WIn d sal
IAn". I For the I'Urtof letting 11,. Let't I Ii To proTlda for the aader eiUlajUw I II. Ions n..I. daptblasdwrr.Ml7tanl aJ .-.. Fairy Finn,
Far buGnn@( a Ilghihoa..iTk.'a I | ymeat r. tonrWM. I R,.. N r. W"11..r : wrrt.- .T.TJ Sun- E HOPKINS & CO.
.... the riuth d Yprk R3 tr, \1rJi. I Iafir. i breecb' uadim; gaa. .aJcf the direction of, lor bane sail Uier f" trty lust or I II I.IVKKY tiJARLE. .f a.vatn *t lli.'rfc k; m.hIIr tCelbalr' *. ,

.. thoUMid' lull. ,, lh* SuLtry of War, the ..na..t tea tliouta I: roJco111 tb. wU Ury tertka ol the C. B. MttTEN.XT. .N. \11'..-.rwr ef Imnu sad Sew era sea, WIIOI.r.s\I.r: KI.TAII. mocr.R": ItOPK AMI l 'unll."n.

rut 'b. roDdrndhl lets D:htbo.ae M Ihw' 51b41 dclllata breby srprupristaE" l railed Male fifty thousand' dollars.I :; C21ILA 1I1EAHUEC.t I rw..1..u. i
.. lktwkl .. .r...
s.d" sear nwt.
mouth of Tbamlcr lUr lUerr, 'la tb* Male i|j I To raaUa Uw Secretary uf War io ahe I For a remrrry of the Aa $Sb1I ftlver! !I Ii /|-../f .t lXSTllt'JJL\'T.' I drip. w.l.i ...Aer. t..rt". BAT rranrr, JA<'I>* \\IW .
stoic t..ildil4t- aod make tli* p proper HnrkllM* sot JUEO. t J. .,. W cumtaaUT ua haiiit a fall Murk rbulr .... hind Hattla*. Oouoo RsLt.
of MlehlgAa, twenty tboawBd dollart VVwrknl i i,I Nrtats i I liC'hlr.d .bU.bI.r :. Bxrra.ttTARIKil tf n-w trfmmt. l-firtl. Muff. J.Mrkn J I Mulll I ..iMMa ,.... adios
i f.ta"
.. . IV t.nmvl t tbInwrnt rab _
** Pkuttera
I1
arouad the to p. I /T.Trtaiir ,
TIa..tull. VetteU eawlec t>rloaying ..:11: and cMMtructloM unit tieffSittf fine thousand dollar to be paid fl'tlUC T.lae, .ti -Mk Wlrt
un { \ I x.BntiM, rptufvpaj mon-k,nJltlMltoo m.JiBM Uad all others wppim. no (tibrnl 'trM I Uan( kamsaa wkl.
the riter shall be ." *lie, hLatry pr'tare"''B to ex.BBK Car u_. I I 11"

)Iaht.-bo.l ,1. tuuq 1'1,'. r a worth. KtBMM,UK uni of twenty fit*thou. I| hertl**>r. n.tl* fur the IwproTnmt of /". OV.. 4*. .r.tn'ald .r..cI1 Mot..
.11" .. aid tin .. !. I MlMtwurf BAkIM fkcrrk,Pwtal _. 1- -
r..llJa
Fur repairing, u..c..1 i I i n. n. WEt5E'P1I.Pill lwasarn Laura sad nac. 1W1' Mac Beer.paamt roltI.E. i FEED
at HoekitulUr 1I1Irb MkhIgM. .A,. --.J I Nut.L .n H L 1 I Hl'ILMWiA ASIt fiKol'\r IS .\Snl ):cIC.I.\.1 l,

I t For Alttr 1) W.t8I11Xi1TON. A. W. \H1MT. W. D ZIon M kudHI K UM rl.N. l.cnrver uf U.rw u.. i. BOM.I .
Fur lli. tTKJbin .f d..wCoMa.. (M...lWn ..d repurUu! lufiut: I l J. II. MI1XHELL.E.T. sad CUwtvUi rtnvt t Re,. J. (:. \It..ant. I llayf Cum, Ildts.,
ufitornt Ii I5k NF. aatckkerbooit im-rbM, aaaonk
of tba oUrrttUun and report .,. I I
OMa I of adllrjiair. ABAl L.1I..TLClE1t.
: ">
| 1..blle.
1111
UIUUMBJ iMIn.t Imiuor.weat.wlCars .1' adssf Ashby 5d sr.e Pls..114 Utar
bl. Ulvtr. UrcKpa. thrrc tul for ben- / X.Be W. 01 n.aa4 r.It.. .arm
sal ih the flr.1 lUpltat. NnIOI'
f.lltJlhIf.' kt.pe.. derUlac sod w.-j k f by tetrgr.ph .ticuIi.re '; I rare, sail Iniprotetueat of p ttfe I*. L .I01l\U!.. *.C. B. lit.. PMOT. ,, .'W..ka" M. Jaair U .L..1.ItI1 hTO K.WAltK.
and throughout _
HUnf cotnroem buil bulklllll' r.p FUiuryTrnJturjr. fight.Wiahbyptua I iufcU-e ,i /i-.f L &-.i r.i TK: t.n twv lurT iSISTR
--'I fur
Ib* lilted t hutv*. m.- par (Uambia, wader direvtioa of UM Chief{ of .ta_Bile.M. .

,'.tlvA f dolla, lhl.oNlttwuaai4 i I cUt. or rrpair of l1'lrOruloa1t, l other F: "" RICHARD, VfUU'l.HUV aIome. ta.tfe %..., H...... W. M. ; t'hsa.Piero. A'A'IJ/A' RP1'.'As 1 nrv Jars!Pea!.tkanw, tiw rHAItDWAItK ".,". eAaltb

I i aecewary. ItutnuarBU; fur Uktraphiag r. : EIIJII0' grouadii xmtb ol Earns M.. RKSr.lWtAA'TiLrnru.. ,.; D. JOBM. Trtrr. H. wlarIMTtl meanlet. stoMari.dowrtrtIvSK WryauhoulIi.ue I t +.. ,
Fur the .ui lrorlUni i>f a cUUr sid br IKor". fuT nl tniir nf l ., aaaouuuit iWI.. nrrrEUNLAUIAMItlU. .. tat ad ail W.s..kya of rr.b asst. .rtp.M'. r. ...,.. .. roamitsI
Smhh' IlUoJ ullw. IWuh i sat | Ian Ihotwaad ,. W, low twlattmr to ".. la U .u.. to !
I'f'poIl j at s llgbt furc ft'j.U.nut I II l>Klr> No. r M Ni,4ets. N.; K.It.Krtotor. 1
ItutWin IrrriUrtone ,lhoiu Jdulkr 'U buJre4 '' ( prubabU approach For tha SnUhowlaa (II.. lea ihou- srA''r 'I.A'.I I -i; '" tone Trier. a..vkir t* f awut "UM'. util tuiir aaie.1.lt rlwM kalawa4 ) ,
I'I I ; fur cualiauiBjl lha..tabll.I...'aad I I Mad. dollars J. J. HoLLAXKT.Y 'u% Ut sdi MoadAT of *vk awatk.M. tour atom, with anrplxw la each two*1. II
*. I* ooaaertlon uf atatiuu at IIf_ivinn l taUua j ji Fur f.l laetu.ia uolati sides I J..n.f'I4" ". u..A._. J.I\ rlcn. I ..s kaui lark how lariat two feat
i
F.r C".I1, at AJ..inI' 11-1 I fur 1""u".D..I.uu.: Armory Ni I" ; t 4X1slld'srlRus H'OAA: L H. ..; V. RvwefcRnK -.I1. Jnisawtd. I. Ire uk. nunan sal drlnvj <>a vark .
ail lk k A w..I"- H <
1,1a'-b.- tk aD41 ass aa. i4ra
TmkorI. tine sitepr.u and cbm. sad lor a*|> % L B. HVBBARO. > rstsr e.a 0atw. taM rruar' of vk Bnalk.l lifts plutt ariuM IB* retire "'111. w. Nalta
IICh."A.'Iobln i i I tat hire, furniture, soil ra]>eote* c.f office At* ibooMBd dulIa, ,| j tM.J..5.linos, b.C.: nand"...,.*a" .i> ._Tla w Pak haH5)YLa rno. W ..
U.tlUu..1! are bttaOrihl tlulUrt I V.VAKKTAKKKS.LWAXIATV. I Mac Trw t" N>itMla .llntt
mtUUited for puUio oe ia title or pure bet. Thin U.l C. taw k IB*. Kcewrdvr. R.-tahir m.atlrrs .laarwadikneatirvL. lull w..u ammo>14th
1
For four reeritM eea I
sale, clip Pwrpe5..wl 1 Iraam oa.* For a light IHMM i. fr>.t<"r''efM l \ '. .1: t M and M Tar***?of.ark Knatk..TM .. ruaalBK, Ulrr fire bark l.J for doubt
.I.lac rrpi-rU.lurrUtr-rrpurU. of maps i,; KUth rtrtwU itradiac. *aeairUa( I Ijrt CALVIN OAA. !! wad.M.r hut "_. Ism, flues, Dot'rep Hlpprts f\M'tt r11M(brlH. ..
.Iun 1.". U Uu Uy of ia I''ta.iMu,
.
l lit| bkllMia t. be di.pUyc.1 fbainUer. ofq.um.rn i etAVrwsaL .(I.--
lack
aid I
.11&11 cur
"li sad saws, )* ;
| i :; H'A7.r tool WATKR I
(.Ur..nl. lei Ihuiand duZlin I' .f
..
...l boardxif Irad rooirt aod fur UKMwaaJ 1 <| -- ilkert 1. RsrrALN.tmmtlllwf
For a firrt three! light IKMM ..tI fc*algal :j, Jutribuliun fur boob ..d *ad 'ii i injf' fit a dutlar POST-OFFICE JfOTICB.& .j rpaa"need MatrD.. I). 1u..e.. .ITaUahaa.lllru.J sad pump wtisln ir*trrt irf U Wtk ..41 I
ttluBry I
l'I..h' 1\1.1\.11...,. ..nrI I: Fur InchMlBg iJaeola S-i ir aad for par ABUT AL LCD PCTAK1TU Of MAIIA. Ink iuuke4. situ! raneabM ands flnt fret TOllACX'O AM CHUH,
at tit. < :i for h.eWe.l.a l eipea- sot olherwita |ro,i\l1 l- thaw "f tree and teat, lira '--lid. 1 I AUUT*. "_ I II tt'ard- L P. I.hrUa.. to nwipuuL Throe kuiui4 w. r Itkla (urn NM t >>(
la >
bU.o. uf the 'l'I'1.1.tn.| | Sp 1 N fur, thrc hundred sit fifty fir* IbuuMBd tars Nurtkera and Wratera.lUiif, 1U.H... IW r..' rrhutbrt.1rwrpl.rurdrrtnwg ou4barks
i>ruv. Jaw la.''. Hbua baaOr. ail I 1 ,tbre huadrnl aad lBly fi<* dollars iortkM of FraaXtta I!.I rn odlB.u4 "". L Jvxk brawl ir.nlia -C. WAI KIM, iJxkJu- boa fineuUT.1I1ad..whaled. t. -. y',... tlrylall T.-.la laird %adla ..
se"ntr !-, H *.l.u*.|Mhl IaJa uf War uitesdI t', For twp.Io.a | I I I ..,. .R.i .u A. u SO) r. .. I *Ue.V "a. M>nui4( a aft "-"Ik' r.rwn orauirlr lAw ".., ad em.H "' TisS1fe. ham sl"
bane. lh I Tu enable the ivcretkry to I-r.tare. K ..trft'ul' added to shoe I I, lust Autui ... sad Paula! ,JnadTnn.enr'- U OttleT.D. "ooI") wm luUfofAfull lit. "!".'0 nklra la "....'iII ; adder NMImT To .c'u, ..basda drier.rysad .
.Nellie h of
.? tad l ( .rJ'f'1"I I I the Use of ruihury UU rph from I IVncoll gruun.le! aril fur C".dialrJetlDr .n......., ein5W/ 1.+s) r. a. TAO .. u, UreadJIandwy C. Iwvkla. ibtlmsvtUe,1Hotalrupdetn utamre. Pasch sad tt-trmtad rrapv-tlm*. all'uutrr aura, .Ckta, T *aciia, ta bap. Ha
llun "..Ie by the act uf Jaa Uath. .mbt caliuaUrnlaml In I ( ..1... lva f.M tkrtftt arowtk. A.. ua wattMdealPar an Utun ,.nnnoX I" ( .
to tatup Yrrd aad{.mp A|>t>'b* ArltoBa of walk aid fur co-i{. fur 1 i, ICY W MI,artier every M aifae tar.St'UIl1EB.
.. I adg**: graaila | e i iI ''U"I..WWJ.u.'UIII.1) ilk beta.. MarkiH sod Lltwnr. I ,
"'''1 tea lor lbItua .s' duUr frvt iW. Thai the {I .1d B A. u.I > attwru a my:
ut IWUbutt .uJ PV.U* .t 1\JI.t'. tr Ihuttuad i! fuaataia-baw! aid p4MMf tree,UrM lbua> !i I ."r?T urfc> yratal .. psrtrt i tllnTt Sme 11IRtaa.rlra Mary mad a kalf kMM.4 ,.,_ n err. kulMTfa !
a ** Ssrrt.rj of War be, .nd b.l it ."1. .ulliurlied Mad ddlar.I Ea..rprt. Iht..D.\1. Mail 'P''j ,..-.G. '."'.. ".aM 1wrsadsa..s I '!ITU In ib*prwut ....>. amt oonnn n kf bi* .
Frmla t Hbt| utU> ,trialntnjii.sradsLjto > *: tu pay .u'C'aot t>l"'ra liB4 and i iia i Fur .I..t.a.I.al fir 1UU" bn.n. seta of stilts WduratsyI tuvvr*...IUkurke%.) a* s nnai* mt>lrnf+. .IIB< lur fart tuatan ,
bwr by ro_(I'I.I.t..l{ beclvn repair the tru-gr (.h llae coo | be ,li Uaeoia tt "*,. I'I .84. tI 4. To treble 1h. U.ht.nhi| U> I I ( I j Uaruta. to placed { sad Mtur. t F1.Km I"....a 5 tTlrn ( ...'.t dttlaar kvtw ." lee II.. I 1 ),... Sla4 LN4. (lw JIwQI ((15en r h.4.
W I Ila Rs.Tw.ley
sad .|'r.t sl by the ar .IVpirw tbrea Ibuiwaad. duiUr*. >i AsM .. r. i IL Sad lea tori.*Ilk laif rNwrm. ho'..... pautr Raba i...*..".lla.ssaa l'M.t1 boar'
b Uu. Ua.J
liuu bas t>|.rtm eu la retatiua to f l v iU, meet sell Territory out uf aat ..." j t ttor Fur eoaUauiic taupe**em.at of JoJkUry F wi Umint Tellow plus led .W fVIUo tt fSS nraayP. H < pf1..1IW"rn. *..riowt anrt wateru. "Uuw Ooura. MrliMtMamatlktaffwraniin I ilMk.real 1 T., raw far, lt c., lifl 'klAlao 1 arcs'.
"lt'f .Ign.la.ham' *b* prdtrtia| .f Uwrtxuatrn'Ul Mr artti "J IIIO"aor. A IM Ibot.M $s.i
vr ( Hit Mid liae. ** y A .
ar r 4
tutrla, dYe lhuu iaj JuIMn I' ryoMrnl drptlehee| ,I S-ivure, purees af -U, trte. ..J ever Irte.r . /.0k> r.r.true. 14th L ttU",Mal Mta1.d M blab iowidyailMn
ate waa** rs u iudu slier the ,pymrt ti creta aad fur ...1., ten ttflfcttad dotUn W"-1a Sr1 P. vim Mrictar.ai.D (." *-.. 1. .. I I. u I ,

Fur liuiUiuf a r lisf U I IJ. JlE.fLTHr. J.Yry.lVSraW (1T1'.1 DUel tnMe lOot aaaieMw M weMMM, alt uf'tthlch
Mr U.. U ajJui>>a to 'h. aiwitai btrrlufer* mtMwtUaeott* "II"! tb* money t cabl. M. %\c ilu. M a)>A. .. I**A. D. l'r- .. twik-rv UttlB. [
> i
tkuu..J doUan ary a ( square titan ba avid at at lasci =t.i',1ItI' bsrul rood smi wtMllaIl8II sk at all !
flIVwuiuik ur.0
.|'.1.1'tf'I.'Ia'| | received ia say are focal year I. U sad aad the _., obtaiaed therelur shall ba I' omcm uarBs: idemt lieu J. AUeraOa. IMtrUaaa. lam. "UIkaM Io (.. ... U.* ..re, \ will be told' low for ('..h. ,
lb rM>f It aW.VU '1 be r.thrwy. oalv ia !1")'_t fur the eipeaw uf that year. tha Trea.ary b> the trades uf the t Tke Piw -*' will Iw open dray<*.B*B.i utaaaao.wcr ) a*the owaMT It Mlroai of Mttttaf Aad .If i -o

1PtrtftM: & T. i, Aad a foil report of th* rwelpt* ail etpeadItiirea ) .r.\ace.1I.lb.lmprovsmeul of **kl *|... ..) base. A... 14 f ,... I II | f n_ U. U tbt''. !.. .... D.M tliiioari afc sin b*let la toad aarUr*. I Ito 1 Julia CIUKK.
-
t ) rij.wv-t>. C. t)..ln! J.i-k.iormmlfV :lsl .
30 I. sppil eke owerr.J
Iiva U. ta p.ttItnrrn
Ikru5Ila A'k ..tl.a.twFe ,la _a,HMHi *tb Ibt said Ulrgraplttfaw 1 For taiprufiaf tI rlnu. re er
Hoek I .aa Anneal Kutk irt.s& liftl.l shall be uwfc gu.rurly to the rVer Uryuf loeety tbouMad d.UUr*. tjoo'ductr. .. 1 1Tke .aaa.ste11e. ". M.t":'. tlllrt. rataMuf Hat tad NwiIAI.I iwte&a.
1
"u _tl.. Turk oa ,.. nisei aorkigibJgunarrL I I W *r through the fhltf' I'\IP"l DfTiwr. For repair of tb. vartoiu iauaUia ta UM ieaenl sod Dot T*n wt. .m et apse at Odd rellew. Al... BT taate pant. tor Ml. or rend, two Mwtll. I5I.. 1 .
Done hs .r..wai ".! the ."fclrf M
bat wtthla in* iHlgiwnt I I. mirb ihall ritrad I l.m' 01U .,0.... No. 117. nKTROPOLITAN IIOTKL I., Lott.
orA-rn* Iba im MM dXWndanu, Jama I ICnnprr a. and 4lqnalinrallon any nEI.TIfff. RUTlBKR PAC Built, Ibr brat rrrnrb brtrk n-nirally li>..1 I ... a l.
do mm n" i.FATIF1 No. w>. VHt .ftr* la nraat rnunty, "n mil" ; I. JsJg .rr.l.
and Ill wlf Thirsts J.I l'u..p..r. appn un'tr lbs fuu, tiul htrI.b.dsn.l
nr profit from Ms'kmvIiltpIlrstSpi'ta."i>'. In Jarimiinflll; fnoniuibly I. i a
and towr lh. rmnputnu Mid.. bill IM inraoM .paid.. 'n* y mnrtrtd or aninlttil .hall nrnnrlim -.. I.NQ. ___ AtM daM n.III\ .,., ,.'1. Knr pale at i a {;1 --
,DIM MM rtm* .ball h* n pill to. par b.luilli tiitrul, trmlt and pmil.hmnt a'nnllngtn No. (. H.nlalo PlanlntloMi ,.n iMrinln.' t.'ur |"rl r tad U-rm apply **> NURTUN I IkOOKCR. t .r.os
B. B. ARCHIBALD.If'I.J''If'' I I... All mnr omrm who shall huSh< Slut( *.,Tin n u r., Crurkfry, I'mnp, Itallfat rtftr term mtlm norm J"z..III' >**n kip.iluti.l' I" ,.m. I., Ib'-liofrrii'ir. and I t.y himN.. II. V rllallnillMlnumbrrof IM
| I'm.lloor ..1. Ormorn; 'I.HllKnn.: IJVOiMTrn' rl h >cpropiwU
I ind wills Ib*.",_ni ..&-, Midi, In prlnflrld l h. portlra a b. will Improve I Ihrn.
CIRCUIT: (Ol'UT, at frnm olDri- upon Iso ri'. nBiuvndaiti.n of IIm has ii, f., A i-ark. V'.unr ..A.\II you Mill fonlIflu.< CASES
Hlliid MouldingII'IUUMILIJI P AFTtR "o? ""r. PHIL' IT.Tu .
.... pbsII0I'PItIWiiI0 ,
but I hry
) *rmv and ron I of ",.1 and tx nla.. to landlord
IS'1. a
/m h J./iM Crrai l, ItmM(.-,. F7.'r.I4WiwiwLillis hi' Ilklil. ,I. & lUst' and front"r ahmil ouo-fmirttl lulls", wllh Urrr pay tint your
trArOrUTOM Ac Kory mum noum.. ,H .,11I" nearly DnUbnt ;
wntkbRirnl aminllnv m law for any inlmlriurair WOOD COKHNS AM: l n'UT: .,r lush wIllI.E.I.E
sl5'5L..r thIs
t "
.
yn.ur'.t. ".. 1'1' STATE: Vofll WANTS.9VKICK .
In nfll'*. All i'lh"r rlrll utRfrn .hall b* trlii OAHrTrmo.! uoonsa. Jonmxo yiLI. ON OK WHITE: TO

Dial I. ...u. f Intbancrr7. >, itiisi.'in.'anor' In iifflrp in .n
IT ba.ln. lit.. ".. a",, br ."1.,1& tii.' 11"1.'",n.,""h". ( Done to Order.IV nrVhlt always weIcoiii.THESINGER'. SUj-280' .. : : mi: MI( '\ HPl 11ltI.
lbs d..t..n" 1_" -.h".I" *hft ali.vp < III.b.i1l.n ..1.

nlltlfltt sod bvfaod rMMK Inn,"llmlU,. out ef.f lb lbs. H iromaM.,l" of .Mrni.1.1.I "<.n..f..101" IwHf|o oflhtloo ('..iI'slItn.. : I __ .r' -r l I'' i'''y. *uiHlam HTptd ., I a. ..
I I. II. .t.
llo.
but Within Ik* Coiu RUIM, II hi tftxrtfuMi otn .T..'.mrh.l.. l. l.IUF".Ihall hat I", Rich Farming Lands 'I\', = -
< <4 U.l MM ilHHi Un4 *> .l>.f end (axwIIM "h'l ImiulBg ".. brartnK Ih..e -- Tor l'aIIlIL.lutrnu.dlalf' 1..lIIIlnlC",
.
romptalnnnl'i bill on of brfor lh. Bml MoilUf ru,.Id .. Ih. di.hi of In* ... for Ib... IN NFpftA!KA '
In .... A. t I. IN74UHfAH or and forth* support or Rttaif JlI.OCKI ,
llel I.I.ln. lll..ln. for ?ulltcer C'lioup.ffh .
\
IIART.nMtamiltCiurt.H lnnball not 4)v ) I .UIK'f.J
nix
JSKTIKXIMI
1.1.1. .pl _
0'
r. L hIP KC. Imln Mual "'. '
id nr any b tuci l.aurn A TlojfM.
('. U tUiHl'' fil,(_>t IMnf l<<,11.""'. hun or .n" nor khall ,rm". '* bOninsi a \an Crrl(, I Intercut only A prr : y Hlrt-el it

JvJv$t. I"'. I1MJWICIKtTIT : nuni owner or Murk holder many nnnpany. a.
-- -- orlatlon. or rurpurallon Tlt I,*Ulalurr .himl "The PIoneerl"A 1331 f K. t.IbU.TE.' I Tb'''"\. ._, fur t."prlltll sadiilaii "..
Is 'Ol'UT. antborti any munty, ., I'lriHigh.' l..i n. Send for I 1..lrl\l'll
1 will leave an ahoy 11 on TMldajiml
blp, nr ii.rorpotl'd illlrlr' v borun*a ifo. I k. l IIlouwTitn I '':TU.I.It; iirnmM:".
.r.tA.li1 VmU / fforUi..r />"41 I handimm llMi U*u pat>*' tnllnlli 1I
aworiatinn .., rorpnnIon 4!lur-
iolrtr In any mmivnr LAW. A MCW puLhnl. 1I I aaiuntafii, and n-turn Wrxlnoailay ar
(0..011. ,fir to oMaln or appriprlai" nvinf f for,,or i iiian In Mulled lo all paru of the word. Ad I .
.I..uCJ.'U I I It* Tnlll In. .n, rorpnrail"ii. ...-lallin, lii.
1 Altarbnl.Ausi.Lwtl .U'DI..D.or InHiflilnal.AkTItll. C"mll.I..II.U U. I'.I B,. I Ship' | r* ar* n".|UMitnl 10 K ml freight" *."tlunng
r. XuViu, u .url IIrrlHrti II"- ( KiJiA. NrTIERS' ,
__
I. _
...IIIa" I
,
I th" afti"rniNm, ,..
.
.
-BI-1 I ) *fof Artlrl ill .f ikr Conmlliillonxrrby I.
11rt1$1it.UAl.! lIt.m >wonl t", "
... I amndil .aii in n,..1 .. follow CONCERTO ORGANSde \ J Uiut ACOB nniH':. Agent

'PHI dfifnatUnl sail all I ulhnn InlnmlMl wllu tIII Mnm V 1 h" uprrm.I'ourt push hm- ap|* _
11. SoUl's Or I lie r.mnwair'uwnl or Ibis '111" ialaJufl'sullrIon lu all ram al Uw and In riull moat braallfnl Ixatyl nod per.I. i .li J IM.\.M nu"rl:
.04 ..IIoofttt, iiaulri.4. Pprcr wid nl_l l.. rcsmm.iir'ol l In tin.ull ourtx and of appeal frobClrruiilourllnraiirarUln ... <" ,.n. C,., mad*. The C'ON"H.TO = .
lb. aVrlaniUo nlml. within tkrm mnattui 'mm *; In ,. louDly MTUI4>fh< b*.! ...r .I.rl !. ..), : Avoid Sou 1l"k""I
.,
lbs dale of ibu' fl.4frs.F1MiT n." u a l) iiirt .f,I'rotHiUand In tb mauagiurntnf raran. II it im.lurf '
a iNLZY. $I'UlntllT'. "U'TL. tbmlaui ",Infants' and In.1! rrlmla ,, rich*, prrallorly .olr.dUso KKFKC WOOD) COFFINS, (10" ( laBoc-lIoM most I'lrbi.u'lsi's .ti.r4uu '

AiM** *, &a4. IVIIMMJTICK. Mm s.iuns.'nrid In lb. ""IH*> Tbnoi*., ,,Vwhk.s MU.T (1111111 iriU.md bOILsTIu.IrwAn.uaI'IIrArIN : 1110111 tI Isiti a.
,... wrlUof, mandauium nf litOICK I
nail bar p tin laoS*
I ""r. pninlbiiion. " or All Uoa iiiulji qunlllll'
aJI I s rita anvMary nr pnipcr In th*mn) *smt4. i
1... I', (,ria, O..H. Pwrfn ywKrliit ('( nUt .1'1.u..I.. ..r jurlmllctlun. Each. of th* Jin' \VATrilV 1"lbarmonlCt Viper |
>.". jjurnj Ownfy. U..h.1 h..II..r' to bwun writ of baliri' A i lAs r.--t\

PULL.UVPRAItDTuowAgOAu. i hula a.I..Ulo.| by 'l .ilTNiqi i 'K FHKNrlH-A 111(11. | .n .".a.kuy pirwin .,. % -11,.. tAP hess ..01.. iwWr...'.*.r..a.TY UM.PIIANT !! larble and Marblrlird Mule MniitlrFutialcby !,
'; aDd WiU4AHf"rllBl'r. ".1..wl wriurturnalitn .,. ,. VOK'I.IM Htrt.al volBJiti."? loan AGAIN I 'I"it'l I 1 OD and after Varrh IT. the On. ant .1 ,'rLIZXIK
I Ilua ..lf tb** ('nhIfl. or any Ihrronir .
B. FAIKA jl.lf Suitable for I'AULUH, CUlltCII: .or "tl llrartbll, Lu' It IIIKKII
II hfforn llmill Ja>lg*.
iwoni la, I"'O-Jlu"d IM. InO.'plUd Mnrtlonrlvhl any. f Artlrlvkll, of th* "' 1,1 tall, ) ALL. -- (tomnandMl by CaptaIn' P. UIUWE will li.rnfannkh
'IIIlun I'lA.VO! TALV1 OAK
.ll in Inlrrml iVATiNr: \" Krnlr .
oi" PMUM an brby autmlil *n Ii i rrad .. frr Io.II..I'It..
1 kmkr .""D..r tk. mamomwnii-nl of 'III, II.aacrio* H. Tb Instill.Uiuru plait bavssunl1.u. "' .,... power nml a An* alniln THE WORLD'S AWARD Jarkwinrlll.Juo 1'. *:. IVtfHKGt'LAH r...riHUMiv. nnr-M$wiia7rr.HABrFiiiNA .
Putt& and to klrnd or ditmur lb." on or .".re al Jurtxtlrtlnn In all raw In .|uliy, ala In alt Ions, B-tfA all modern ...'0'....'.. UNA. kKONVII.l.r! l'ALAl m A. sail Inl.'ime.
Iii Im uoday 7 U UrlnlM-r. A. II.I 1X71.tMW'AU trial taw In Which thdrma dur th.'.!.or ..Ml an tJUkIPIAi'4OI 11I& UK. { { LINK .lat. landing, arrtf Ing't Jarknnilll and I'al.l.
: HART. n.... 'h* pmp>> '| rxombi onn buwlrad dnlns rtira.. Ohgas.und Ftanoa nrr vrarranl'. AGAIN UECnVKH: : BY I h .f,,, W nlnwlay.Ri'tnrnliiv. .
p, r. *. i.rr, it. c. 1".1 I I. and .In"l.' ". th* mistily of any laMnwnirnt .|. /." ..u. PItIWB KXTUKn Ih.' IJ//I- Peter ml li.r* Luau*
toll., or inunl 11.1| Bn". and of thu '0 L' LUIV !."...h. ." part rash 4..lb.l- I IUH3T. PVC", Tbur l.f at*A. ..unit Jarkmnr Fridaylornlngat
\OTI.t-I ion ol(tin-Mil' .miry and unlawful dntalncr, ..h"lor me. in monthly or "..".,Ir pa|. I a* T j II EV 0 II L I I I S K A V 0( II I T E !r' J u'a'iurk. arrIving In darannah Kilur.
I !
or Ib.r puvwi. iirlll.. Iteof'... hiaw< InairHHtml AUGUSTINE day .'olnp. making .'|1..i>ii. with lw'flrsl'nis.i
.
rPlllllli, In pus D.". that mf wllks M.I: .r.MA II .1.h.lh.Ilhlh" 4URNT9WAN1ilk
laIteIfsiirha5g* .
;
srfwh ld-whrl .I".obll" han Haltadornd
1 "".IIIL had Ml Inf bwl aol, board WIIBIM, "0"' .r .1.may ..D..r.1 rrmln.l., Inr.'I'. | In *..'r I.uiilvi.sfh. .'1... ..1 ('*.. I'I Mn jarlnlo, for hew luk.TII .
.
nun. and IbM pupa UiU dale I furMd all |Nrrml .Tb.'..10rhl..bl '.. ilaltfn .id*. A llb.raldl.e.usItoT.dcAe's.Mlis.I Ibi- lourlut, or I Imalld* 1 bill runt offi-n *iiiilor -
Iriwl ..,on mr amniDl.or purrhwinr of rrl ... In-ruining. tu lh",'.. *JI,1a1r111 J"r.IMI.. >ni|*ny from b.,< oi minima. flt4tiJi E'AItAIAiI/IC.W. Im1vd. I I Tug PCHOOSKU: ..fully rommanihiti, I lh. laId I. iMippllmtillh

Jia.is.ADXI1MTJUTOU'AIUHIBAUl UrljOOTICI| 1141111111.J.n".I'I4. :. I! .n.llllr"Ie'.ntlnt.I.I ., maltrra .1.'tv..n. IIOII A< K WATKH KOI, SKWINT: ; .MACI.IN1SAI.KS: : OK 187:1:' : -l r Ih. I lieu I lbs ..'..I.nl. mu Ihnolhirfmimniiidiiilon
% ",0.H".li87. ,
prnliitnd by law, ., haul' .pprlnl J".I.I"D llroadHay.N. I I "IDA SMITH are Pnst.'ia.s| In rrrry Kvim-l:
Iii raw an.ln. In llw court ial. lad yeS' amountnt W ri-illng and iniuuini iwlnflilrVfi I i
.1111.1 nf Kfwlnv Mt 'blno RalM fur !STi: abs'si tbllarblur "iir
$ > .r' f In w hub th. kniount or f alu* of ,mrrly Tn Tilde >. >"'. .r nn iijunllf, r.'h'I' rail-
11| Ib. Mir uf'b. 1.uiu ym II"!'. Tile labln abu b i't IbM T. M ..
*. brIng tarn In. r .o.'r pus's r'Apt n. a" .
Cti Bxmibi alIt dam. I aaU apply for ay Dvullni \\t |" '''-' dollan and upworilnd BETHEL COLLEGE a I ,. Ihi'. "Ir..r the I lUbe |i.kur .Iliniuuh th.
Ci rbamn H rtmlnliitator upon tbn Miat .1 of nilliiianor, .11."., any JnntliVr i I limning. regularly b.-twn Ibis r "' .'"< *(. Aliintlnr. raimful >*a 1.I.h'lot..r ...tlll..lo..1 bIb
JIHM* H..wfry ThurwlnyFor .nhUI"rl. .1111..1.1..11.1 .*. > .mf ..Illie tI.! .<
r>.y. 1m. firrKHHKNHY, A.lm I I bat. puwpr In t<*u* writ of m.tiiUiuu, InIDIII..II Kt.SSKI.LTILI.E: KY. Freight l paMaga ar Cnartnr aPI.lflu I' urn Ib. ilvrk of th*.i...*...fprr Knn and III.1tf1t .
wamnin thmuiihout u a Ihormigbly riitomliln. <>n..
-- XOTICE.- and all wrtu";prorrand...1.1.1.1'"lh 1.10.' LOC'.'TION! IIKALTIIV.IIUAICO. fur III. (...1..l nanirO, Hf the numlirr ..r I 13.t' I Marblnmoi ...rly I (ll I". A. K.\ IM< 'U I.n. .,1 .'" mrs h<" /.. nor,".' ."/*-,..* arronvlaH :.

.im.of Ibilr juilxllrtlon.awH.mtinofArilrlo.il ( IIIUFEndowment I"'* Hoy mm>t, Jaikxinflllr 14.svII.l.os&vIlITIot'IL* .n*. JUIIMLAIla. Agrtil.l .

Sit mnnlna liter dal. w* will |>rm nl lu I' or Ib"eIMII"h$ I. | VM). IMMIIM: TIIOM: or .\: oriir.u: <'''I.I *.\\ ''. .. S -- -- --- ----- .<( at Jarkmiarllln.HM ) .
\iuni JiMlirA of liuiral .01101, our Roil aiwual >. rn-ht abrogalMl.portion .
and ...h.. a. Ciwuinn of lbS lil will i li-rrn I: of Arllrl 'U of |OBaltMlkui | *T KR.MI: Full ACATAIlsdlt'i..al. I I I ( UK" 111')1 Ut: :,
and lMWHi nl of Ula U.I.".. Hr. itm I.i hrby lltw'flltsil *i M rrad RilfcMNrnio ..l.lri-ui LK LIK IVAUCKiUKII It m.y l I. furlhrr nlnH'il thaI Iho ulinbf I'd an r'linparol lihl Ithiun> of I IHTJ. hiiw a rs.lulIv.'i' ', I (lltOCKKHind
laM of fRill """'. and ak for a anal ill.rh>r( "" ii. TbCouuty' "'Hlr.II.. 101-IAII tlialrman of lbs Fai-utl.. .''-' Inm***. bcnuul Ih .Iiv! uf usihimaurri. Iban of any oihcr' ,.,. ,.Innuooa. In 1"73 wiuld .kpllnrrl., 1:1I.lIun.1: (c rIflh..", lIsu'r
from said admlnlMrailnu. .lak 1..I..I..r a .|n '., In IHTH. Ibi Mlr wore dralnr InU
Jw4lii.. t* III.ian. | ry. and of a.linluiirtr.lhm and t. C 0 n P"r d.T .' bomn. Terms frm. Ad. Spring,
.rl.
; IAIII T. ll.'jAUlitNl"w'OT1CE. I .I" tud> 10 lhis.ifrm.ili.f Hi*. $50; 4U> tIrfii.in.KTIIIONU0.1Ptiitlln4.Mi. ( i it A 'I. r i. oi'n .11 I. PHKIINAxryAiTtuuoy : .
.ad of ".. aud lu .. .** mauiIyertaininf .1 .. 1 I I .3..1.I 'Iu'hlll" In Etrcma: of Our Iliglicit 'ltmIU'Uor.| .MIOTIIIU LAM IS<>R OS 1IIF. ('l'IUWAII.t

tl.lla. .. to'b.dl. '. -. -. ,
lu -
\ : .n .b nit it.
.
_ _
uuisthiaft.daI." w. will .1".1 slid) ,..pplle.rqul. Tb._ DiturM arr all Ibf mur>' nmrVablr fir the n>a.in that this Mli. of -Ih* '.tlhrlpal..ul., >.
.ell) vuunla sad *.*.. 'a 1k. '1".1< ,' J"r.I,' .1."I.I..o' ADVERTISERS ''n i lid. am i kM than lb"lr MM l In lid ; whrrpa M tim 1 hewn .11.... our MM! haf. LAanitT in.IIAKKO. Corn' Slral llomlnjr, Crarkril ('.tll.
law, Aud ib.lAiuiy J d ball ...' Ii) the owner of the 8 floral twwnty, FV rl.la, for Inal .. ..". |. TbH ai-oiunlnf alM In from loornrolurtui '' I l.r..J ,
will apply lab*dlarhargml from lb. admtnlrtra ,I ...1.1.tb* rlill ..ennlnal lunmlniiow of It will hardly b*d<-nli< blnr*In 1 fully .'.11..1..1.I I UyiMouGRAHAM t1

HOB ul Ib* ..*f Jiihu I'. Bamlmint drmuinl I".r. |nvar*. Tboy waralau ..JI 'lend rl*. to CKO. P. RiWr.LL A CX 41 far ., all evem that Ibctr popularity,, in tat bouwliuld. uO'I"I'IUu..bI| FUJI'R tRACkkli MMFAT. AO.irull ; .
IL. 'kOjIlLI. .1"1'of ourS pnMtprdliw rataung 11. low, !. V. fiirtbi-lri.'itiAH: p.IMVAZS, ..howigrn.iufa -

T. ilAHTHIlMlr I p so ttt alawful.' lbs otauniMt. IUU cf i rldl ( .1 vi to UKrrull I' <"* ". 1116"1 ITATINTHN OK MUMIIN "ILEN ; Sunlnir and Mixxl Turnlnir IOHUKH. TIIK: STKAMKIl: : OKAIir.MKr.K.;
AdmlnUlraior itJ. I'. lito." .,.'. .lal*. rut* > > I W p|. *. ,
111'1. I
inn' 11
tw ldd I law Rom 11 liri.
Hour u waf pm? by I'uvrAMKI.
_i.ira., bk...JHIM,'SJ5ilxoTirr. J .Ttlou Oft.-rn ru f ArtlrlM I Ill of Ih* 4''nslttutPn: POSTPONEMENT fbi linger ,IU.I: II JIII.TJH Inrrraa*, li.OItt A. U lilt ", Mm.t.T,

citnVi I. lirroby ainrnilnl w> u In trail u follow aha.uIN WItlr A WII", 11'1'' I ii.i'' 1 Iheflss" 1,4,1004ImrstI. I W i-.l "..1. "|illl mail Dollfrrrtl by U.rd ur 14.4.]
IIKIITOUM) : A\I : '
TO I I. ( .. V.44II1K.N.4I
IX ihollomonlor .hail I appolritu: many) I .... ... 4.111' 4I1AV4 lss'cr-ama. ,' 1'll* **,* 3tu'ktoiif Illitfry Thurlny inurnlngH
its. J MMiuf thn I'r.ifi k. n* may iliwiu: nwrMarynllrr II irurir A II...'.. :kt,1u 1,2.11141 I.. H o'rlork. UJi. II. rllll'l ; Aifu'lsi.
In r'll'TII A.M LAST can COftCF.KTIK : 11.441 I.. ... .. ,1f't 11C'dll attrn .. &, lyitfMV
nf Ik Viv .hall baSs JurlfclU'lhiil w.. ::1.711II I J.i kun'lllr. Fl July 171.
.
.. Mul.
AIJ. Bmun.* litdrblrd MI Ih ratal nf i luHKMii.t law liicaw* In which lhiniiunlalu .. :u.? :,,.. I...... Ml'S.4A1 .. .-. .
y l.,. il*._. ar* rrBnMi| In Biaki : .1.1 1I..n. 1.llcold 1.-.
.._1. AB all.. > baftiigdttianiuiagiilnlMid I Intolinl doua Dill ...1 unit hunvlrr.lkilIars4 l Ails or TMK 11..11 .. No roluros ,lr.i.ulniatmIi l4.s.ls I"I'V' HrerrajMIH.UII -. | : 114IilftI'J4: : ':,
to
and In criminal caur* ibflr puwrr* .hall MiMial 1..11 tloutrn
Mtat. Ira r*>iu.lil In prmrnt thin dullBtk.nilraiwl .. \! I... Ihi? Mia dull aud niwlblllliiHi >. ) 1..1 ;rt.tt.J 1.._. n.1111"D..I.
wltklH lba 11.1..1.11 by law,. by | .. 'UBLIO LIBRARY of KY. WilMa a 111115 '
.hall un rvgulabxl law. Tby u. .. n. II ,1I.loct Im rmu. O4 TI ilK ( "1111 Ni"> 7,
b In liar .f .
a T lb|. BulM- plrad rrorty 1.-.. 11415t.miflLufl
l"l 'h.".m.I.''II.I..a nf four y u..uhl I. a hose 15,1115' II.IOI' Fri'Ightiuic.

AdHiliiMralnr' wllb Ib K.* Will IKIfblNlt AnaviPd.SOTHK ,..ry rui in..him.I.1 ,1 lim''' f..n-a.n' .I.rar DAY FIXED FI..o.11'I'' r.mpint' 11.1111 1\\11.uoq I Inrrrux.rat I"I. ..a.1" .S. ( J. &! \1. I. T. ( CO'Sn

.
JocA.rdl.1 I. ,..".J"z" t. i lfa. II,1170 iNs'r.iae. tjlllk4.SM I
I "11'1 V. 1.1.[ IIte.1 .Vr. A.r. ". u>
AID 11..1 1..NIttIoI, ,
TO UKIITOKH: AMI CUKII.ITUKH. :( $tnrlluu *r V.'n of AnIh'I. al I. of III.It.liillllllloll .11.... .. .UII I...." ...
I. .amninlnl pi in,_.l .. folium. .p. 1",1, u\vi.\\ (; .%ssi'uiii: Alma, :UoII n.iir.i:all I D"'"'. 1.IIU ".t .1'0'11.
b.tI1
"nti.iN 1, Thi-re IfPltrrullJuilg** kilutnl ,. 1.1111 .
( LL pvrauia ...b4 .l' la Ik.nrtau uf ftarah H. .. by Inn .h.l.mud ronnrmnl by ,lhnaus V -OKMnmUf ..:". .. K. l ranii'.loir S.IWI' 4rS is'rr.'aos A ('uo| ur Turk'. lliiiiil Suit' -"'"l

1Hianltoy. lalof lI.n.I..hl't., art wbo .b.1 hul.l Sham iv p<.'*.m.t., '\
ro<4H. Ui SuIte loiumllaUi .,.... and all I Ib.Irriii of .l .rl".Q Ib* timwof ihlr iiuallaikw. UOth Auirmlipr, lh"4. Our New Family Machine rue BALI mur.Jim' .

' pri- kiflnc dxnuniiU >(*la.>t lk. iahi Muatriam .. .. ..)iftil. ,d ItOsJim DUKk PAY n-mFrr. Ja'.k".nfin.s '1.. '110'! fKIINANIMM 10 ( hi: til
,
aoiia, In arrwinl' lbs MHM> duly .Hlkntlralxl I trial llrrull.M...1'.11. I.., .".tU"'U"knit fnlforinliy I
.
.rl'oDOI".II..Ior Urallon ; MEl.
wltkln ,.. yan fn.in lb. <1st. i>f Ibunu III. .h.1 .I.lh III. 1,1 LAST CHANCEnut uliwUr Nw and LiurnlUI l'rIiu'il'iosPiii.ii.'lIy. | T. A. WLIJ| ON.! Vf A.WIIITUK KKAILItOAII .
liIk* Haw pnwrtbml by law. uribi. n.4litwill ".JI.tl..r 1 .".11.011"111| |,. .h Ju.la oh.1 uf J'flwi.i| A>tl
.... ..." al ebb AU. HIVAU 'l5til1A| aTo ikflABkklt
b* Hrad la Urni ibHr rw ry. 01111 b-raui "' 1\'"., .'
I.KIllli.K) A. BIUKTIKY .,. bn |*.-rlU.I by taw. ami, b* may bout - I rt' 'rt 10FkaNAkiilkA .
Irma with or without Jurli. Th. tbui'l,. AMI STEl1tA'lS.OHANGE ''PAk kkta. X I I ,
Jolt It K.I.; at--.U.$ Ailailnuiralur. :
.1.la : FOKTrNKI ) I: : ___ __
: .. hi. illwrritnruurtli-r a t..tnuwsrgny| A.N KASV SINGER Before Purchasing Any Other.
S .lrbalsyiufeiri'uIiby Ib* .1.".. Jcl<1..., ., Test THE a :ii> m I'.. a.'ull IW '" T.w p m
OTICE TO UF.IJTOItH) AM I CKKIl.: ,od.aills1aIiyJu.tfaobt.I4' a gi'00'' '' .p* OF SCHEDULE m.uu li .' '.lloadn IHM / ..:st "

ITORS.VLL I .tat trim,or partita ir mi. In any "h.'r clrruliin pnlp "."'.01 of tb. nn.l..o..n..r the I'ub. 'n'UI': it-: "'." 11'r': Lua'r. t.a* 5' I..u., .....LW... .. all "
Ibkl h 4ft "
ou in wblrb rntMii. lit 'M UulHin
.rM Mlad.m4 U lh. Mlalu i>f William t anirkuliinaufthiCoantllu- III' library of arnliK'ky ba* brn M p-ncrally( an. !I '" .. t I '1"1111 fII u
|
4 Alton. Ul uf Krwa lv. 'pla.. l'UHMialy. > ..I.Illb..r br. .m..I.. HI aa lo n-ad .PoilfiwsIpiiTii,22. 'I.||.UK|. and U si nwulfmly for tba low,..or /J' .:.m ::!';; 11,11"101.1", | | '1111'.11'1' .

( riunda dw>nu.d. am rwiimrtvd lu malt Tbn *'si.rai Judli-lal lin-uitio/ .11..1'1.11..1 II muni nuwl hoe .PI"al| l i|" lai. 4. aymval. sad all .nuD. ka,la( dv I. ".1').."* ...1..Pillows, .11.' b Ttiday K now from alxiluirlf'b. livd and lb_ i! IE SINGER MANUFACTURING CO. 4 11141"j j m Hurrtn.nmarkp IO. 1.11I"1Ir.
.111 uotarlailon BOW an. .
p".m
said ra-t am nsuMlvd lu pro shall |, I II'
ifalnM
birua.ptma.4 |> I Ila
=: Ti"r' J.I".I ","I .unrwl. A .umrirut ....,or lirIs.t* bad bern ,
HUM duly auibvailivtod, wlibia Ik*liaxt ..1. anu Rosa WaJlii. ... tnabliid lutubatahada 1111I I /tn..II. ... ,1,011"$
t nwrlbMl by law d>r payaHial. or Ibis IIotl.i 1.11> WiUilngtuii, .IsiS.I.III".h" ,. a.Id lo t bam braid Julr.but a bun poXpnumavM larv draw"B waiiosoi.irrwt \4*. 174 Ilroiiuliloii hired, siituiniuli, (.It. Afl-. Ibl. ..-. lb. Ft I. .ii." i( ITT fllNTIII IM I 1..11" I Waldoi4 li' l4iI .
will lilt l *d U bar W rvni wtb I .. 11. 'jlln".I1', III" It
i'ami unlll fur
.u'l. I. ) pivfcraul lu a panlal, draw Ing.f(, ibilravu for tin u. IJ'i, ;: .
'
AUIS, Alma. i-iiad Juillcuil (1"1'.1..1." that ( ,'. TOMIIt'R4JU, .Uanwrr.Qeorge her 11..11.lie I MWIBJM. j > Arrmtouiloll.lUrel f> t .IBIn
n buriw 'la mInd '
U lwIs ooh iIji4.. AS.i. Ii;:. Ih. nuull-olUUrif, I II"J. bn I 41 'IP.' "'" '. n!! .mIU .

iwla aba.lu.OTICETO. .M>,". MadtioB.tBrlur and l. "I" W. Frazier Agent Jacksonville Fla. :UU 'rnKIl IIIt'rA'luu, II hi" ;' >". 11 414 .
T.II: TUTU (JUT COXHUTTHK ; 141'
j rh.Thlrd J".IO.I shall Iw nrnipo.nl of ,. 8. I C rtAI.1 L. \0..'. a.M" \Ii. HroBwn Ill I
n>*." Hu.u\iu ( UKIITURH: ( AMUTOUH. rlUPI.: I. Ij : LAST "'1111'11UU. F.VKR: bR 'VENU I" '
Hradlnrd Ala4bua.and | liii loam, ''.,I'.n rriry Tur dav vfiniur anilrannkbrfrry .
jt. ISbIIL Till ( lI"IHtR0 HTrbal TII& Lid :i4J| ,CalUIKtlo, I"I: 7,14d.u
'h. r.'UIII.lh.I.1 llrrull tli.H be l'uIO| I' M4N..llllkHT. 'K.1I11I1'; : 55 ntnnwl.V for FkiMrta, arrtf imTburlr. *.i116! |! *'*d1 k",. j ,IM'II'. II) "

U. iDilobtMl (lulb .twnf AMkar fIb. r.Niilti. NWMII .e J. U..llvlla. avery ?
t PSVSOM .1.,1.1'1"11
Inam, iduMa *. II win )iiisilllS.'ly. and Un.lol'.nJ labs Protect Your Buildings IInl'II"1';. II.! I. !HUb t:1.I.
\ llroon .1. I. i
J. I'.Al>lrlt> of Ui'a Hi' lim, yuualr .I.h.1..1 \ .
> lloflUa dMtnuxU am .|."| lu ussluIIsMI0411.pSp.I TII. link Ju"" 1.1.1.1 bo rumpnmil' .. .tIa.si aa aan un.vd on I tif I'alalka' ..n Tbmxln) s. iili, >v, J.. bs'nriiiaMs.fy I I If finrl Frrigbt ...1 TIcket ,Aii'tii

and all pciwtiw aatla* da.ataad .ruuulliuf \a". "m".r. 1..1 Illll.ruugb I .ndIlJo :uoili :4), c.nth..r "".Ia, 'innrnlog lo stilt 1".1'.11'
amiaA Iba avid, Mat am .... laf .' I IN''I Ik, I. .... ,,1 "III' MUI day. arriving al ftavaunab and CUaf Jt'KMIM II.I.F:,

nwo.1 I lie MUM duly "U'I! .. .,I. vllblnla. lists 1.1 VI. 'bat Ih* owl'will .....| &.eunblry .tObnla I WHICH MAY '& OO\ilt WI1'1I '00 a: foo'' HI I I I III: 4IHL (XI'EMr lIT I'IIIS" I.ion iifvrr Aaiurdiiy, to Biakr 4110| mmiMDtlui!

ilM 1 prwrllml by law, kvr paywuml or Ik la act Ira nHhiu. lasts l ,. .r ariMr .1 lt uf Ihi-.oaniuutlunnrviiy ud Ibal ih flew Turk KVBnubiii. onsacolaA Mobile Railroad
will hi plva4 la bar uf ikvlr rrruiory, Ie amrnihil to a> |.. rvad a. hillow. I Paint. Ibmugb Tlikvo and tnniugh Ililia of Ladlbi ;
Slate
WILUall I". 4.1..1.' HTtok 1 imnd ant l udll JU'" .hall tak .I .10.000hll GII'T%. Glines' Patent Roofing .,ls'a.
n,4l(,. at' J.II. I'ItA : II liCI.KAVKNKI.. c u. ..4 .
fro.. tb. ..,. fulrlt uf Ibq .pn-||,. I ) I 1.
".MUM. Tb uuuboq of jumn to, I.II.r I 4Gt.a-'OUlllf 5 .0115.

OTIl'F. .-1" ai>' vain May las akml by ,,. ; : A Ul.IIUAIN'AHI I l1.a..D.'

CU wrk anr tl*l* I Mill aMily u ib. fuuaijrj UVUlA Iii. .0,000,0001II I : iGENTS WANTKI I I IN KVKKY-TOAVN.{ I ) Ji ioUI.Nrt) Haf.JKrKKKVS f biiMM>7irMi =elI

I- Jud *iif hoard omialy, M loltoin wf Mail. MH|.WI. m-iva and uf Anirli-.litn-M. of thhls4ilsitk.S I lII .tUs. }'. .nseJa.Jtu'itv's L.tiM >" U i. J.
: O. -V.. ,..,, cz ___..MAMJ
Mrailua apiMi Ib..aw aad fMfwu of 1??. J, H. are .II.. B*ilurtrlvulvd ty M among tb.tlrtd .. ,I

ba><.t>l, lata uf( paW oHinly .1.1. .,... bardrn. them and w a nw .ubalaoUalroof : : .t nut: J.rk..mvillU .. ,
AlTHlk till..vllou LI.T OF UIKTIIl A roof NSftPt. wllbiir"1 ,b<'

Ml JAMM rAIn. I.,. I may I ..' l u> !last that sill laM Pin plans. CUrlnl or waro dihlngtua J. ADKMS, Talatk. () Train will run a* foli..aa ISsastluim
jlr.05rd(""1ft ,...". Tt.oTlcr 4ll-Kiur of Anllr .. .if Ib. Ona Uress.J l (.h nunlily t3VM I-1II l lllrmnd I and bf application pi' tale ".1. *Iv patrbd and II bristle lo tbrlr plan and lisps &.. T. A. I'ACLTTI Ht. Ati1uMiu.
fruin W lo I ,.. Old. rouft ran
I: (\I"I..I. hmrvby aHicn.lod HI *In mad (.1ud lab Uln 1.ILLIUmu and uulini l iou(..I ih.-re. >i III. *p all bolM !lu Tta or Pill noah, and I' TaAl'$ t.Aii.y It H I IM I sir..pp1.1
lMi, kM>kln' uurh fcrtlvr
.
; lash liinlirmnd 111ItlU. louts bring *al In (y. uf". '- ...
fmOifThlnl .top. hi- UM n 145.511) .150 j4. nil i i
i i ..I.ii !M. Tb pr .p>-Hr of all ourtwraltuna, fMb f.m llun. 1 Ibac MVW nlBglr altbuul tb mat .11..1" IHIIDU' toll ,I.MI,UN UIHII.I : I

_lb. astir daU I will unwit Ut tb* ., bers4oPs. we ... lsmrp.wasasi. (a* Nraud C'Mk I'll .uuA The rohir of Ib. 111. when list ippllrd l I. dark 1A'4I". I 1Ia&1ab..I1.. ,) 4 5." a u.K .
SII: iXiuull JiHlr of iHKailluuaif, rimMa, a., I! Ian suti4u.4W &Ulk' PaId properly tluh diru. |i>.uu ouch kivuuM ) th* Tout of -Milnllnr. .II.P.. tbanpilsii. abnwi 0511 w a light HBI- I I' l*10 Uulnry l III) a w
thai anwalaad * *MUM of RmufcMlTttnMrr.tlwwml lal. at Mkl I, '. '..alab"(mrpiv' I l Ia fab uiiu tivMi wk, i.vuimV Tb. kpUM of Mating nrw pbluglx l I- only f ._ I Mn .loMadbJOB 4 M p m
..., of iHital, .. at Ill MU* Unta will an. ykw I: AtTHIC ISrrHIIWaly4Wlluf I *)li&ll4fti. *>UMk liu.iiiliiuiM ) ml ltifrimpljl.rlog ,.. Thvaiau.. .',.in To all IntfHt a.J pnrMi| ., !SI.I.. .JT- .,. 1m"i in
S IM) ..., trvw tb. turibvr ....is '. .\I..1lI.a. <... *lllU.lIlII 111. fitOUF again.4 spells or BJlag 1 .. Ur* Uai liOaluVlfll.s.'
lbS *f MM .. .. ', ",".'k' In' .rtbVul- I ,lab IIln. jLiwttwbt 110.0111I aa ais, ba rally txd bf any on*. ana .".' Altbougb t dow dr,.,. rail will' not affixf u |ntliw b.:1: .v.I.st.tp *Juan A II lap in
1II1.11'IIIWM4 A. 1'VELL ,iliuS.n..i .f.dIswi& I All I.. 1iIn. 411) *wk 1.15,155) truss |b. 1..lroau.I in.'l Inakrlb* ... un* hour a/u-r applying. I.if* ..|. 11..1..1.11I!
aus.1ha4UtI0I AdmluMrauit.Ik *> M. Tbji lion>n> r->ball bari>nw.r in 1I)1a.b .Isifla I..'w each It.. .' ir. Slit I lo any part of la* IVuatrf.by ra.P"s. HTIA1ElL: : % UIlIt* rfl5* al JiWUCIDYl1W 10.lh III a I (Jam
t.si.vvua'.uf..' llrwicr Uruuof kitf tituntaklugf l. I.b uifu Hflou.'h 15,515 Sam Tariff a" for Slalril Hoof (', t). U. kt lb. Mluwlug prtnwi,
.r {ar".I. : .1..1.uf". rkbnwlng dWIwI' llnna Sims ,.. ullllt 15. N, _dill If bw thaI a Iot.. ar If ont.r*>t la b*MBI.* Captain' T. W. Lt." .... VIAlS wK r ._in roa IAVASIAII
part parti tsftli. Mil Mall b. I F** II. kad Irna "II baa no .ual., a* II "'0' ik. rVr.lu '
.1..1 ..1111.. (.11%. AUra> k IIII.WI li.igki Ik noBy m "r < 4 an T*uuiAa>ai >
11. S karal
.
Johi. i '
bpt.ti.ne .IIMIP.brtw055L 11.1 F from
$ 'a.1rw1ubtp or 1111.11'
'I'H iumr nic .IIM JA(
> law. aifl llrHi ur nw. ( lppi'opmallulsmappiuv.0 by brat, nmtraru by .. and Iba tviwittl fur Urv bokr or era. k*. (I IJK.I I
L N. ._-c.. W. ,.... 11I._ ., to Imrtlratarly ." wf >..dak *llir>. t w$ B tj*
vball b* sold U" M* r> a. I II wat *. For ._tot, anar** It .tn.i ill a. t m
JulO
..,., _. Ciraivt Tu& QUIa, all cwk M> MOK I Ual. and Can. ft foil i $til Gal. and leg f 1P M
b n. b.ia..sSW
br dI.aI4Iw* ,.Ih.,.soil HmlUrthUM bit .I tapmi a* U win aoi ourrwl In lb MOM pi* Ir'.I' toll Es lay liiru>iT, at II o rkirk, .D, i .tr*niMUii and l.pu.svL.atilip .
hi fO.rW nit at I' old s.asi upp.dW.. .bllto inn In* ".'tlh'inn.AHYHU I rutiit TliKttTS. olplBMi* Hour ruym.1 *Ilk tar koMUIUi. Ml I I i .1111" k]>tj J lit ..
IWrcIlM tfi l W Mturdayt.f
A. S ui j.1 'Ii I L,05 fAUtia P. m-
Mmu>by W. .. W a*. ran b* Btad .alrr-tlgol al a unall*ip.> ')* rflvmtJJyelb .
11.1"10. w. H. WEST I. W. TIc... "III 011II ,.. Mat fal nil Is HARREL.. fkiuu .,* H iUi-a,ILLS al I u i.lurk Muaday mumfara t._. . a.Warn
,. .YH>. "..1.0 Anklo li* u lbt.sa.ifia. l1v l r* M uu KIM hvuinlnrd, vMluatr flu.. .., *ba r- I... ,.. M4jiI. 7iaas
APMtIMrkATOR'$ >OTtrc.SII ta brft *n .k> a. furwwiHTIwk : I T..I.. or art (>*nuj. ." i Ml EllffNel, ('b,., 1 ..1" a III bo iborvugtoly rrpalr d slid wanaMr.1. brtariiM al 1 u...!.. k, 5$05 14J1pis li.ll .'Ia as
,.. A Us.ai.oaal.IM.ssflsui .ball bei lWboIst5tl..1 .. I .
rMMNfully uiwiwd.lot ,
Ordort ( M
wmaafurd.1 wtU apHy U Ib. lIsa, i al I.MUIK tiiur a*>d HIM-**. C i' 15n1P4I lao uuHb two 1 tII.1\I Davef s bSU4SM "U.I" lost uSI ... rvxumavnilalkMU (sara. Mil Juiaip al U'nlok at.l linlVI dan> mlBoy "
..
ikuur.M
(MM LOD
lu. MIIIIMM M.. Itwity J .lg. H| Hakrrlb tar Uaivruur, wb |. .11.1.. amirtnlllil I I I kbin .i Iliuf. of 5ye r HHir "*dr d uf tw'. 1 laMiraax rt U.(.' and Mbrr Miunnal. from tbtb lilt liii Tttrwlay nurnthg.RaTVKMbK. .'* M p III
I
as'sai,. ". 114 k4isq of a.a.aiMribus sm baU..tb* NIBW. II...&.,. 114wtol .1. lot J.. ... 5dM'f Pi14"P. ., .").-* rosily lur BM w w AILS prr (alloM..datnfly linMwrat adlb Kv..... ..pl* Iblngt. nlisledaI ,. k II* VQ 51. IC." ". (".... TuilloASs *klHOiT >
Mial*of Jai|.Ahawii. *V4, I II i..".44 nl wl Ib* but 'oatS I t of lbs bum uflbIq III Mr bml Atmu.Jbrnl 4tmmt It. I'' .. W> tamlb I -
"IU.U", a. TATlA R. 5145 lb.fl4. his lbs .., _.l-inM a lit U .tt.wd U MU.f. Ib* aaamtal tut ItM pin M> *|Mlw bad in .>n UU Ukl al U, BOO*,Tutiurklv *!*/. uTtIsir)

A'aJ.,05. lb4Ii&l 101. it ',.514.III !I.I b* . V. PILATE: KOOt'lftU (4)., : W4n>*lay noralag .IjIfWu) I.NLWIVIL4J. _' .. .. :. .,_ ,ua..

_. .. I hk, uJttrMl .. tnwUn iwtUlklM, Ml KrUnllan fvrwl. ; t lla.. Prw'r al To'rtwk.w" .n..,. .' '
-T.i.j- t I .l. Xt Tar I I. used U this I'uip ..IU"II d> K. .
( ...T rnitwii I.l duUna M aball 4*. a apfAbsiboa.'nfl I I IiJI IIIAitI"tM
It, *H,*4. Fair tfck. IfcI bur .. f'-\ ..,.. IUS UuMa M o4 atari U* 50451 InM Ib* K s.I.daM.w T ra liy. r.Un4. *> 4 ..11 a. m. TbSNM?. : : : '
kfUAKILKTTK
l'.04 Ulatk, II ; g\. .II Is.Urrl .r'rI la.k, I il:1: "1' i.*Kf ,M fcwlil ,lb4kilkiy *, I II !as.f. U i.r *d k4 PM itw fmeM III Iwu rtf**. "" ..rrit ..11 JUUssiTII4J ThMrI1 uIsf.Tuffu10IqlsMssyia W4L11&Ifvw
-I l try. bsa 'ta.'b.lTb' ; iota b-*4 l lass...... AUq itBMtl4
111055, .'.111 '* tOil J. .I tal sass a..iIattabr.alfbs1IflI4 I F'.I( #*. ., **"***. >* I. I.i.dy. sill k 4 sS Mrh *WWi.U. *. '" JotUI It. II I. 1. ". ... lu v. fC'r
'wli.111r Io'tUe ria tuIlbf, 'LA'
ai.ei
amiN
WUlbb0, *
., .t. .O". *w*r4 .bh.fl.n Mb, .H 'b* h4< :


.
,
-

f .
.
I
\
.
I .

I 5. I

t ._ 6 "
- --__: ___l_ ._ __ -