<%BANNER%>

NEH UFSPEC UFPKY LSTA SLAFThe Sunland tribune
ALL ISSUES CITATION SEARCH MAP IT! PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00048571/00088
 Material Information
Title: The Sunland tribune
Physical Description: v. : ill. (chiefly advertisements) ; 61 cm.
Language: English
Publisher: C.N. Hawkins
Place of Publication: Tampa Fla
Creation Date: December 28, 1878
Frequency: weekly
regular
 Subjects
Subjects / Keywords: Newspapers -- Tampa (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Hillsborough County (Fla.)   ( lcsh )
Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: United States -- Florida -- Hillsborough -- Tampa
Coordinates: 27.970898 x -82.46464 ( Place of Publication )
 Notes
Additional Physical Form: Also available on microfilm from Tampa Blue Print Co.
General Note: "Democratic."
General Note: J.P. Wall, editor.
General Note: Description based on: Vol. 1, no. 44 (Jan. 6, 1877).
Funding: Funded by NEH in support of the National Digital Newspaper Project (NDNP), NEH Award Number: PJ-50006-05
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved. Board of Trustees of the University of Florida
Resource Identifier: aleph - 002071706
oclc - 02711399
notis - AKR0005
lccn - sn 83016264
System ID: UF00048571:00088
 Related Items
Succeeded by: Tampa tribune (Tampa, Fla. : 1885)

Full Text
.
T '. .
.
,) .' ;" 1'- .
'l'.j... 't ,
.
J It'. '..I '."," 'I. -. '. .
- < '.",.. W.-" ,\' .

_" : ,' _l1t"
.
.
4 t I 'I" I; . : ._' 1" -, .

I l' .A' l "I'
;- tL \'t .:'X.:
_
___ I 'II
? '. \ :/ r
t '
t"I. \I ., j > .

4 I / \\ 'k.

.. / I ..1f
,.: :,' ; :- ,.;.;".' ". P'" ,,y,;:,'''{I, \ I i
-.
\

'J'J-"c :; \ : ;: Ai't.. .!::'. -

," : ,. .7".oP. : .'
: ,. t'
.- ; : ;.. '
'. .... ,. .:; 1t' f <" ," 1 r;,.:'" { c
i"'i : .. .. "i' .: {.t. ;...: '., -
,
: ( ;:. > ; : -I. .. '
'. '' : :. ./ ; ; ..2 .1 _f.
.
: ,
w : .
.
I .
'r It .
.
; 'I t, ; ,.

W1I __-.'_.' _."____._____. _- _____. __-_ _. .r10 -' -- ... --- -. -.. __ .___. __ ._ ..__. _. __ _, ..___ _._ .. .-. -,. -.-___'-" .
S. '. "...
,
'. < I \. .'..- .-.
-
\ > )
.U' rHj' \1\ __ ., < ._:' _

-. : s ."'fJ' -,. -.
,' \ i. --j"
: : ': '
"
I"I
I
.' ;
: r I "
I
\
: t < -
:: : J .
-
't \ "II

: ; ., :a.mi_ fr ,\
1 \ .
_


..... .\9.. "


T'j : \ j..r> f' :}'. TRIBUNEL.] 'F t' I.


.. ... ; j '. .l 11_;. j... "it4. t 'i. ,. ,. ; ;

r.: _;. --. 4'1"" '

% % _ff ; ;. .. Y \ ---zno -.. ; .- 4 .
-
'.. _. .._ ,. '
-- -- -- H ., _
= : : -_
\ ,
r 't' -. -- -- .:.


: : j .UX T._ _. SPENCEIL TAMPA FLA. DECItti] I 'VtfU 28. 1878. .'rI.l.--{n.--l---i2 / ,

_._ .
--- ,----.- .... .
.t J. *" < :_ __ -: = -- - ,. x- --. .I---- I )

.. r.1d.:4. :_' .. ,' liE:' SUNLAND' TRIBUNE __ _n.t's i.v/.s.s.C.l. //its.itrsnv I .1 JO) !EPII:I I ISAACS I t II. LEGAL ADVERTISEMENTS -- : .. :: : --: -_ :::=
r KRAUSB I I
tf" .n 0
;t.'IJ,.. t '*- 1." ---. ---- -- -- -. -. .-- ._--. ,. .-- -'-".- --.,...----- .-.- --. II .
r.
-- r*(''. .J-\t'OIl r".X'. ,\1'c.t' Trs ii: ju .I /-j
I lNll' 1J' -'." T. K. Spencer, Tub'r &-Manager. I3AHBER [t ..>! 'ur Franklin A Xaik NriU- :, -Noti33 of[ Dh h 1r get : -r. .

-"J' .. >
r ._ 1 RICE, BORN (& CO. : MOXTIISKUO.M) I: E i 11.\1"1-:, h n- .

i;i ': ::: Official Organ_ 6th Judicio>Circuit.ARHAET i iniii| >ruT* nn
2k 'tif 4: .;! ::::-i :: \'rGlt ; j ::Jiaiiijumiiifr.I, I Hnir I)ri-x-in': I :,i of Joh.i .I.' t.111I.; ., Irto of JJ;i 1l':"'-'II'h .I .' ..J "

.., _PUBLISILEDON_ ).\Y_ roirr.icx.: : ; POMIMIC .. corxruv: ., in lluiicati,,t "h K-. >!lioj 1' in Di.V: i:i: I IX ALL I K1XHSOKAKDWARE J ) ) Coitnlv.) iloii-a-vil: I, will I1r.- lit Iii. linal :ieI ,! -< .
J 1&r' ..; :: . I ., III 1 \(1\11.! tho I lion. .J tiIe of
.' : : ------ '1" Mill lull I :: ;t.Iint:. i i IUIII : \ ; n r' : o .;
L ) ;:;. nrSZXESS; VA ItIS. LUDWAREACIRICULTURAL I 1'.Itl'.e .-;,;.l l < o:'ny( .ami ji>k 'i\ final' LUQ
; .to; ...= I l A p
E. O. CWYNN ".'hII")1. rr : A
: ., ::.-'" : & BROTHER kn'LU: ,\lIl11'ra : .:3.. ... ,CO L
-
IMPLEMENTS .
11'1 '1 I Jt I ()N. :sTEiI1: X.1I.Hl I 1 I P 11.\ N- "1 anii't.: '. IVo. " \/:14. .
AUCTIONEER Di.iirt: : i-.rii.iu: :!: IUItt1:1') : : j'
:
Grocers
: ':' : Imuortersani Bolesala HARDWARE GRATES iT.J :
.
\ :- : ,, ]HI H'( I C.\ lJ'JTEt: : :I.: TOOLS) \'.\ 1- : ( li ( '( ..-, -4- .,'J'.I -

f 1.:.:.:- r')r o SO anti as Park Place, !, O IT rl? J .I I'Y. i KEY: WIST, FLA.tuhl4 UI .\(;(l : i.\ K its: : M i'i'i.ns.: ; : MA'S S AITIIK: n \TE.I 1 will l I I i O a. 0 5- en--I

_1_ apj-ly to :lo.HC'". U. JM **imo, fountv UJ fJ.
.- ,,.'t'IF,- .,' .'. '' : NEW; YORK.ECKMAX&VET8BURG. .\ |10""iiiaUy to all .ks. CoiiMffnn.uiN Stoves 1 Tin, W oodcuwar Hsy ow"ar Jiul.(,', I"x- faiio Jnvls! of 1'rol.aio, ft.rIliltl .. I U .-.; 1
; N AILS.AND HOLLOW -4ili j j itt-tl niul! -.iii-l.u-litin -
IRON A&E > : I ii.iranttol. : ,
.
I t for onli ,'ll r. '
1'111I11010.n.:1) 1. I "rt'lI-h Coiiniy't ::.n r In .. < ,
t { t e : ; : I'mnijii tlli\-Frllnl ('r"dtl'r !;Lit. Tal.I' ,m.1 1'.k ,'t "mJ..ry li-( r..JI."d j: iral! i-tate: I 1..I..nin; tu Jiint \'- "r. o '.
AVoriv TinMtitlriif/ / i :-'In.'I. ; :
Tinuci i
_., J.. .>_ .'' .. .. ( \ *, (inns 1'iHcN; .\ . Aol n I U.: \\1.il( Itir-t.: n minor t >-" il :' ThoKat "J' >
\r '. t. Or. I lllJI l"lIril"rill U"l dlllii"11 i1Y '- I: ] ofthvSoiuh };\. i of So.t lion I 1:5.:: in .J ,- cs :
1
; ;: 1.V : .1.:\ Wholesale Dealers in : Lovengreen &. Madsenr rII\\ lIhi'nuth! |, tIt Inll: ;,' I l", I-:$- .: A *k d--C1' z jLU : .,

,, .3 \ .g TIN AND JAPAN WARE. Farm Implemeritsof al! kinds Sail l..iuU lo h. .tlr\.r: the in.llntinanro: i i.id :I, I I I.I"} : xrn :r. =
Ii z-
< p a roinj'Ute M nk of I .
.'. :
F! }$:<;' : Dry, Goods, Notions &c. .; Svlc Ar/rnln Jurflicltbr, I i1l4 1 h, :1 Tra,"f, r.
: 0)) L. 'l'a.I,.. I: I..C' j I'.iihor ;'11.1 Xalitral: ( ;MU'ilI.in.IVo. :: I- *
:. : ." 'i Stoves : ami GIA; >S, on Iitn': .l. Q j I -0 COo .
: \ i SAVANNAH GA. CHARTER OAK ::1ti: :\ IS7 -lu ;,: ,. .
: .
ruii>inri: ir.ailo tu hn t'r.1.!IMI all kimNof I. f""It. ." :
; { BENNER I'ii(lire IEflI' :1 rI.8.III.1b1!,' 'rki ,.. Ropes, Pain', 3 & Oil Notice. I r. 2\ :. =
\3i : & 'PINKNEY
: STREET c -
89 & 91 CAMP ;; -- H"C- = f'W
< 1.'. :.Iv. D.Y GOODS SItl'I: "f 1i1'ia:i. ),. I Os ;:
:?<; .i te SHIPPING" AND) : U..a1l11 lIoUM'. .\n-azhalSC" SpL'lc.'t.'l.ooI.t. HIII.h"I"II1: (.(l'I"I J t I J I: I i keurt.. ; ,... .... -
: .
ti. l.KVM 1AUCTIONEER> 1 I -
.
I
i. :,- .. TNewOiiii] :. Ti:4Iq': I ,, H'I" M 111' 's I his <:.IJ\-, Parley ( ...!-, or)l Aii/.iuKir.YXtnnr.i I: : I t : : : : : >. thst :3 z :

"", '- 1'11I1'rdla.1..1\- on lr..uil" ants nivi\nv Vt ii hatmn i nul! 1 ..' :
; of Atuii nI '
; r4- -; : i u \\ ilL Itt( < 1
5- ,_. <... .. -, c. < NEW YORK. M. ,\..IUX.E11N; ; J. K. MITC1IK1.I.; TVMI'A, TLA. fn..1t qptit' : illGroceries' ;liiiifl-t Volt ;11I.1 I jonr i n'jiTy' atiai-Iuil: 1 tu j rH -I. .: .

.,/::: :'i 1\it: : ."Cetton Consijpuurnts. Solh'iit'l. |.Rogers & Mit '11ell Will I I cvfoxxi.il! | :altfiiiiini t. all!! l'u.iJl! .. :,ti'ItI"I Kiiianil &..MilKr A I Homlir-on! I l cs \C ,.L.. -

t- Provisions I II
II t'o.l: -- -"- & uiin'iiiiiiiiu In)7:t ,
--------- 5O
; 'f".4' t in tla-liuo.; Koliirns: on thy of ,'nlc.VM. z
"" f '.r' v. Af I i I I N.,-.\ link- >'.Ii' >-'.: !" njn!"Mr Ufoiv I 11.1 I I 11 .' .
., ; .; ?, / Jas. SILTA I \ c. lu: t\\ x, JInx I: 't. ? ;
1, .. : : IMII.KY; : L. : ( : Jnil vaiul E4l1icio.1ns- cr.
Cram.
*. I Ci.wuty
',*...? Which I "j>! r nt Imiloiu { .rin, 1 for (l'a.I!| '
', ,t"I.' [. &' ;, -. Gri-ocers: |: or the IVixli j:cv ,>f the i ..i"iurBteUSmithln' I ie' cor i tilt' 1 1' '.It',. for "ai.1 l (",tiilv, nt .I hisoft'.io : c J .
: .:::_ 'J':3 ,; .' ofCROCKERY Brown & :rtl of I IMirtian :
tilt :
\
\ '- ". Importer ; I Swingley !i : at Tanii'a 1: o 11 lay "g J.
l'p.: "" A. l II.> 1 1'\ .it llld"d. A. M.! jiiil mint I -
AXD 1JXEI: ; : vIi:J: or I : ;
\"I Ii ;:t' ;? j! Land Agents ': ,di 'Krm'!lirvl l :' "lin"t %".1 an d V'ttt ''tt'- OO"t i ,= ..,

; i oily -.I.ld"l.ay! he i'.l,t. : .. .
tf :': l' !: l ilaof I IViiniUr. .\. I P. : 'i ,, ",
: Western j .r..l,1p1.( 1'LoIiILt' 1 1In I )amltlii-: ; _
/-i Produce --- ---- '
1': ll.' .-" ": ; 140 BROUGHTOXfcT T, I,, \ J L I. ,. .. witli thi-; I 1";: I : 11: !..1t:0 x. I t : ] .
.l" .1." I. r \r Jh- > ]* i.tl uuiilion I tu all I ('lIIU' C'ti III :m> | tri'tiTtl; : I. :IILE1 = .

k ;". ..: avaiiitnh.C ). tf ItiiMiic-" jiLitttl in llnir, hniuU in lit all kild. of f I'.LAt: KvMFlIIlX.I I 1 ;, :I j.v 1'1linlilf. I O c L- '. r,1-

.I- tt : .: : : 3 :_. J'ZLfl .1 .'/--1.. rr. 11: I the line of Inn'illmi! ..Hiii; -:\. J 1IS.sTATI.laNl WHEEL:i:i W :t1IT1( ; (. ( l l X SMITH1XC5. of' I"loriIa! fl en = /
III -
0 1-.. ;. : T.\'I'E Ull') 'I li lIo 1 M .\.. cli : 'JII.li, C 'urf. .! -
: -. : S. BENTSCHNER :, I ( ttTJ'1I: S anti wfh l'ahh11.1 on r*:irt1k I ill-borough ('0:1111: v ).11 ( C.)

-r "j; :... 'i I'JEI': :z.i 1 I'i1N.) nnl-h1J nii-h-t" If ti-rim. I J To .\. Klsir! : "' \I Ii I I.IH ,",.ro. .

X'"i.'i;' ". .. : WITH: I,81 PoydrasSt. New Orleans', : : : >S, Ac., .",'. in IIilUU.ronjlianil I I .1 gt.I "ul'I.1\! ofVnwon, -, (art- 'i -- ) .IU:!: iiiiv; : : : xo'rIL11'lthtt: I .0" : = .,- '..1- ,

4:'A\1, <.:J.I. L.. FALK & Co. j'j't i Tamiu April- '20, ';$._if. f j jJ. 11o pi'viiivJion:njiinn! 'ivj-iir.-il.ioniiluSittial. | 40 tvUrfinv )-if.- J nUIil'll.h'I"l' give\\1.nil-d a etIi.tliiy Jlrrll\\.: ". \1'., 11 1hall.1.. .J' '-\ ....'-,} { :.iuiciil. lin IK in.i i..m..1_ .. U. T; -.- .,h. v .'.-'_4" t.i'N /

: : "llh, .I '.. -m C" Ed ., -.1 t f
J : WHALTONIJrP'Auctioneer 1
: ft.'iif ''\' .: Manufacturer* anti Wholesale Dcakr in I C. 1\ ? .. -.
cr
: : : \ ) brdiimnceNT.I : 0 1 i: ; '; .l
I ( ( J (; .l'T.1II 7 \ .
/?;r'CLOTHING : .I II J.LtL\ O. ..4n .' : .'. '.

; '- --:- :' .
r.4'. : : I Ir'i.r. f fl (')'.I l P1: 11'01:11) UYTIII-: TCAVX I; tU t' oiT W 1I I 1\, O :- ;- .. i :it. : !

.. ., "" 324 Broadway Y. 1 1d. I ,'hlllll.il I ', :I I'u'o; ; _.1 .rx : itiir1llR
I yi". $ 1 t lit.i't\ n "tTall'I"t '. .Thatfion ct ialla. "I ._ _
.. .. f. .' .. .to. ., 'j., '. nn.cn 1I0O, j i l NOTARY PUBLIC I N"O\V CM'KN for lit r".1 i.r< ;iurt-. and! atrAio! .I]-l day..l .1:imar s: I ., A. I II. .\.j l ,. )1 n II) o'" ,. b_ .:. I'Vt :: -.-,

: i. : ,f.J' .,: Cur. Wlaitabr & l"tIDI L1. &nDllu11. (;3. t I CUSTOM HOUSEBROKER I l7'.l.! ;it vhillU Ulitti.i) .I'lj.r1\ \\: j I'irMin i, willlik) tUI.l(f.t :11 -- J"J .. _:
11. I. ClSANi .
..ojF ",:?. ,Ji'' .. 'I JProp'I Cf ).I'i.Iu4 I. *'ro.t I.r i riiuun! *,n tlio [1 ntv *oM: to pay t lie I!' f" '- f %
Cr .
1rkt'bfl
:4.t'.vr. J:> _. :. Cor.1sentworti&Ktflt. -) .- .-' II; -' .4 lrt',1 I I Ihw". ur 11 I lie Jill""c,f 11I"I.I'.n I| jtiti.il :Shi'J.:!:l ,lu' ol --i r" 0 : : ..:

10. ; .: ;'. -- -.TIIIII'I, KLi., Xov 1 l'i t. I J.sT1:*. llic Mill; thoroi!1111t nil.) :*.::.**nt to 'Ihe.Hr&d I I is;:. cnl i.N: I.l.IU: 1oli'y.: ; : : ,;: I l I *M*_ .c II .-: .
_ -
; AJ.MILLER&Co. .
I I1ilile
; ; ill t1it 1.\t111'I'T.HI"IL fOh'c.1 i 1 j '
nnv : i -
or
; | \ .
: J ; .. \ .. 'binill -** *- *
;i'" ;: : : r II. I' :s-I.N, M. I'., I I i : J
'. 'W '. (>f n.tII.11; ::: \\ IIII.t..r, in .... .' ...
:, ..>'. .. '" AX1COMMESSION > i Dentist, PJiysician & Surgeon ]1':11 it. I. Notico!;; i of Attachment, j r-i : = 1 J. :=. \ '-

; ,* ;.:.; '". .* ff' .(EMaUilied ]:.) j NEVE & JENSEN .\n-y 1'.r..11 .r I"'r.na, cI,::; it.II4l) of :i Si.tif:. : I M -: Lo., U j jI t._ 1, -
*
\S t I I'I I' 1,1':11 i. ..r I ihi-i t 'lli iifiiin:' -hill.it )1. 11111 CM.-' ll'nol. I iajliItvrwBrt, ,= : :.
: '-, { t. DEALERS IX 'MERCHANT I 1"1'' .;:ul.:y, iTo .- .
\ .. -
'f" ; jI j I IAMIS> : : : IN \iilion tli-r-of 1 il Iit> M!t: : fl', lot' .lIt let ; H. I; I.Mir 'O.I -1 V I \
I : : i .
;; I i hOC of K tli.in 0 :
v**- : : : KIV i \v 1.ST; F i..\. :] ) lieinrs. to a rot r* JtniUt'I I 1,11.1'\1, ; \ TO")t r .\ RI: I iii.u I I :!' )r.Y (tTJrElt! : thaI It I- ; :. .-
: rr .
t i i ipootu lt1g'l< or not i-iotf il'.u:: ''if"t\ i I IS.M: -. t : ; '
; : t iwfilof .V 1;inf.t ( jimli uiil k.i I \
j ji.
I
FURNITURELi 1.\:1a1 utl.nlin.in'n ti Ill"" .\n\l.le. .1'a--tti II'"I, tli'' r.\\ .1 <1'\1.111 ;I. ur.i; ttll' I 1. ; -U : .
.
j l
iJ : ; : .ir-t: \" .I a nlel *s'lr!; protny\a't:u hi'<
t. |
-
,
I I Jewelry IIi of t X" .\'IIiI! .\. f.S7X} r. '1 n OR ORGAN snIT .
: t \ < t : : 'i .; 1
i. ; : lor. "tprsijs. i; Miiittin- dt) 1,1IUI t of 1 1'iaiuh: FR E E !
': '. .I ; .\I'I'IIt\.I. ..lollXLL.\ ,. Mnror.ti : ., 1'r.IIi. I : : w SR.; au Ar"JIt'I'K.n wllowtU

l sr' .1,4..-'::, CA.RPETS &0__ i JEI'IIEN4Is-\va11: :- : &'o.. .\. r..v. i ii : Fancy .Goods, \t:,M : .J"-, \II rnr.I.T\.h ( Urk. i 5 In '>;nil11! ;1-I 1'it'li.iil.;I : r rc..' .i' .me a Il..f_rhf'lutito n."a 1&cf tl n f."an llalJe f'1'ItNt._of their. > :,.

\fet& 'T-*- Ji H': '. 150 & 152 I1UOLOlITUXT.> :,i C. Tirl'i: i J:7'., LTC I II Tallll'[ Xo1 1 111 i i.'rs.; ,. :;,'. tQ, ; : :.wuluIt( ("oimi\t .5: %.I.I*it. and aj'jHar I I IX..IF'i.: l'l'li.J'I.I'f111 .JI..ti,vot HT'O. !0 .2:. 7.:.-. *._..I uri"f rjal'-tarco'Lino or wha Onmn.wLt I vlil In in'_>cur my i on be loMruo tti<rtofrll (., ''" .. .",, .
Iliem .n..n.1 1'Uno 1
; *Vtf- *f ""-*; 5"*",. 'b'SAVANNAH GA. i: : i lht- IV *t.: f.t ((o'ti.y: r.t hU ,.lli.! ". 'l1Iu.ri, tb-lrl'!.t wltfctn forrrery',. I will luom-J la ;.
V ; : I't'.jli aH'lIt i..n't'll Ii lilt' '.m 1"111I11))i I I,1 11iiysit'iaiis' ; : ,it > one j crvUttttwmntilt .
*
: .' .-,-," : 1.I')) CASH I I : ; 1tiii.; 1 i \\Viiniiiig f i at Tai.i.! on tin 't'ih; ,'.iy ..r.1;Ilu't..lV. A. II. r'1ri C:'!.no1 for e enr Oryna tto to *ui>lte i' J 'Lo\r Sviul forrric : rI her t'lltn..r n.J .
; : ,' Itir Frcishu to Tampa. ) : -5 t'I-1nt.nt" & Oncut; wbrn UrmouiiMtiitv 'Po
;'T". i PiTscriilions.v ; I L,;!tl. : I H ...I.d. .\. I t.. "r jnk'II"ti I .:.un ruCioirnt: T.)IUIJP for any luntraVH .
rfrS- .., \ j ( ) I \vn.i. 1:1: .: ,vi TIH; : l'jt'J:i:< r.NT.( ; J ix ;!! will 1 i Itrt'i''tnd' :: .lin"l \1 ;...1, \: .. (I) = ; : ..nr. .iU-'r.| r.t tha Jou r.l nholroalo prlrr. ;, .
'' I Ul | < _
-- TnnulldtelyKptluln triuucui.frr nitertuycni
or
: : ''0& I. 1'111--I I I ; I...r1\ j'lIrp"of ...:. r r1.'t'lill !ld : iitlit.Is..s. I / : mntl4rmlltrJtb l.lttlu .
i t"j. '> .\\il'I"tLl.l-.cc.Ixny I : : 01:11.\1": i .lIil. | ri.jWitr .> :0 1.1: II > *may l- paid m1ictn.li .
I-: *f s& :* C. M. BROWN, j: .kEelr10J.leev' I lla.I'I ::1 1":11:: :x 1'.1.1'11 !tlu-' I 1..:.iI II Iiti''th:: "I.I>' :'"eIllI''r .\. I ; H .:'_: -- .tut I will tln .hli!. them tholnmnjmrnu. .'
r 1 known lit
| Thriii.-'it N In
not niattrr.
-s- > I I TfI: .Tii ni.i.r.i':i r.xtK.u-n.n.: : : ami I mt vlll be .j
w.L 1 1 ,II.\, .114 i'.i\. I 1 Iti. i.. iln>. l.M'KU 1 I : C:,>!hj I In Ir frlrmU a nul; cr iler.nl ( ihall mik 7" I
;". ', ". WITH .\ : (:.\. nr/riitii: : (.ELUU: : 11111 i i > j r:>rclnl ,ottrT" la r.-m. K-tUn; ,a ."""' ." ..
? -: AND : t M I I and II.. r..k: ,' ill \I-t- ,-lt..d! : ; i U x r.ux: ( ii. ; f. j H r---i j..i- liiolriinipnl l. from one-half ,
ll \:- In-c'ru,liu llio I l.i-t } ovil.lo\ ni.iiiiur, 1\ I1Iim ,- : r ,. Iwo-lblrdn. -j
'on I tin- 1.1.1 '::1\' ol UKtfi..li.r.I 1'11141'| I "tut U nnlliiKri: Ai>fc l t>y sie-ntl J'lto*ei>4 sue& '
:' R. WALTER & Co. aa-l.lTl i'AlTiuN ( .L.\I\: TEEII.I: :i > r U. : = I!.t ol ontf,anti nftrr jo i ).i.. nia.j W'lulry.1C'. .4' .
bf-: lIan': flIt 1'"i.lllI.i" I l.nt'.ill 'ii.I:" titvirI1r1Iry i .
; ; V4. '
.ll.ilr. llluiruir
1' ; ; ofDischar chin srci 'riw-nt fr A.oi-
fiyfev ;,i (Commission) Merchant.DKALHil ( ( .II '\\';. arty a\'i j'H'j'iii-.l to ,!o all in.innor, .' .id\orti. (i for >:ili-. 'lhiil.iir: : Notice ge.I |l-I .I .-Q -: -( .,'rrs.,.y .|.>..\..'%.IEI,. I.'naedl-sir.iAmerfr.lUKATTV.: "'a.bligt.n. .,::.::'J,i

: WHOLESALE l1. t"r.\J-rrnF.la OF I i c.rtOrl. in ih( I \arllill ; I.Ik,' 'I;. I..H" tlu-rn-f rndJ.0.t I I X F1( ,)1! 1\TLtho; tU- i '

'
%.."-. -, IN i :\.. WoK!: W\KKAXTii: : I Ilri'lri1) II"I ---illl1I\lIaI'UlIIC. 1 k,', I ill 1 ;i.-i-ii: !M-; l..S. inin..! \o.u'hor.t., !I'I' 11 ._.. ,&_ ..

.: J..,; < : .CLOTHXXGAXD : I I'l' )1"\1\'. I I.... ::::Ii!. .;.. ('omity I .Iii'l! ;c ,.r Mdti.ifco I t ''>iiity ali a-k I lo rn 'I brr I. no manif artnrmr ft Itaut ORGAN. t
: ':' '< .', SI./ Ciininlli firnn-i-ir'i, /'<'/)' :\ iiuito i :.tt:It'ntion to iiir Kl'OL'IC.T.uyju. 1 lIi.lri.t1.) ,"I lvs 'TJ ,.. 05ci thin .>4 aD" organ*fat # I
: ;- < /> rtf 4o.riJ .14'It" 1-4',! fhantl from tin-1 :iii.inli.HL-iij! aforoM'.MIVF.Y I or.ny vOter 'rt'untry ha. .1..1.many .
c--: r : 1 1VI I>.,'J! I 1. '". t II!. I J Itli. .I ., ci: uuMillt-liftl ImlorvnMni, La ha< "r. Ilr&tty. iron* .
I.
'' '" ri"i". .I'ru f/.rr//7 ftV/f!. Tin timl : \ :I'1! I' ST.State >n.t T'rr''ory' cnBhtL*.iwinr rrrdlcls .-"
: ',' : '. :- "t. l itrit Xo S-.r.iilt-i A. )itH!\'INIII.nt Q.c7it -Ibry *rii> the l...1 I" ihewotW." ( A 1T10- 1
: r 111'11"(1' I II ) : !: 1 P IMAVS: : .Ir. .
'- .'.. I '; I'liiitt*. (Hit J'ttniitnrc. TAMPA HOTEL! | { ; yy Miroi ht ronvnt ntofLJ(*... hiuidmlkof .
: .
: I 11"11" '. 111Ir..I., I II. ,'IIIt"! ; I-i-. I !FI I ;11.,1 ill\. : tuIUh.rt"111": <.f *no.n have foruriTyc1 in .
rnf
: !? : ,Ittl/I'II.. .t i i-l, l i-trut .\.,. !:1\\) ,rII'ItI:1I-:l : ,I if, Fli-I I'&'a; ,.' ("riH.k. I I"f"'I..I''r ;. I ,:". I I'm Z- r lII."tK.ntc., e'cfvrt.nce tAWl.1rlt tothnie anr : "
1r : ?i .JOBBEESfflCLOTfiSANDCASSMREsI.Baltimore( rnni .vviM.iiixTH: : : ( : '- r-iiv .tlu.1..r"I..r .I,1. I. :. IIl'.trio.4 ADYPuItt.t :
ro ,
ttl ; i KE'Y'W"'EST FLA_ .JL lilv N l utillcil 1 i-. .1.I.. I 'tt'.: ;l lh. ;". ;) i 0 '.L' 0 ff.. A< I>.\ M Kl.: SI-...UF.tTTY.'S.I- t 51
; o.i; : It 1I"'a :iii< nowlor I .
rqk l i-triri N... I 11 I- ('t'r*., Sav 'd&;.'. 'fl" '. Notice; of Discharge.I 0 d b.D 00C lflhtl1. New- Jtr.iry. I'. P. America.UtHI .
: ::: Tront :. : "I" I tlir HV. tI lit ,of -t't j t'.fJ : : I
." I ",1'onu .V I>>i\.il Sir.1 '* ( | gut :::stii. N;.. '; O p flrtTTV 1't. : o UIUO:1I "l"RF.An
"
I I wWMtHWi.lIT.w.TliKATTf'sii-'ai: .
i* : ':>": \ [c1. 1: '. tt;&. ("!>iit Mi! >. A Hiiji 'll j r,'' Hij'i'lii'il, :! ': ITho I- will U> -1I11.li..1| niihIdXlirx "-""-:y I I Ili'lI i1' x. Ii-1 IfljI.t. \UIII.IY: :m.iTUt..I II t :- I ix Mt ) TII-1 ,\1 I l- :t'I11'1'tt': i : ;iii I-I-t: + .f"ro 0 laU Tf-D COU.KN lUM.tK I'ARV'R lIWAN3- \'
4-Cfe-: llif nuikct. .i".nl-!: ;itil no : II. \\illlie tbt* ...* .l | mid .'
Ibt i V_ III. to I 11 ". \Vni., i'.rowu: ( 'J.k. r I IIK< in-wt i .rc.1""rUtD.Dta .
; 1 .
,I II.> <'. :oi'ih:a' .mill.I :. -t!. I>;;7"I |ire CI H f. Q. ', '
;' : fitxaort N'ntit'cilI.A.Stults&Oo.l "r l >nuimifi'-ttir'-rt l"\ lhl'nrnnT ntfMo, ,
I
; 1tl.c'IIa.1"'I'! siiifoil.il 'I
-: SALOMON COHEN "j'.iroil to t I o.i : :. I:. -.iii\'c.: : ot tin- I 'in'nit ('.irt ol I |j1l.1"'rhnh!! < 'oun- c Oz'- 11''. 4.Ir14 ItIIL t'l nt\T1'\.i .., "
; i K:.1 1- at li t.tir. (o'Mm tlie linui-; ; Inslffii. :.rvJrr..eyj'. .
tvoiu I.u. ml I l linil I :anoiiiit* :a. I IAHIIti.r : : jtmrrim.Wiirun .
"i..c i' (.IIt-1! (of I lt: ">l .u ot' ilulit! ore n,.jl1'oiintv. h i a -
.t-"f'i "' \:. :!: : I K I I"AA< I 1JA1T: I'lojn.i.r.ir. I '. I I! : ol !'ho will and (io-.ni.n.-: : c.rrlli.. 1.I I 15.IIiHiktr. : 'O FlllflO" iiJtPIirtiMtl.ohthI.rL'nRrlfr ihi ntwt..I.ht.trtaiw itilUl fta.Not& .
-
{:i :? I ;,.7. '" '- : I b:,- 1"f .Ii.1 {,"III\ 'let -I-e'l. :11I.1' F.c:11 ( fV'\. _'.-Sed.. g i- 1.11"'. itrat t .
1' 1..7- tf
.l ..: '". i. ':" :. SAVANXAII, (!L\. : Successors to T. J. Daabar & Co., ; .\.r I Tall'I'; I-I. 1. hiial, ili- har I'r..m ho furl Lor.itliiii'iinatioii i"-t H ., J c(3 Y.wti.ptr: full r.I, ..tit. (riP. I'foi' (tJtna [.
; I "- l r I : ;o ( : rn2 I'M NO 'r 4I1t.(;.\ N r..l n., ItY..t'l-lmll. .
V4t J'j j : -. E2PS A FULL ASSOItTMKXTOFCAKIU ltl'HTEl: :-? A I'IAI.KIS: : : J jx : I i': of Mid l.-t.ik': CI ro 0 0 t WAn U' 1.0-"** I" ....-i-r e.I.rrj! .1.
: ", .V(.:>! \ (G. FEBHlgeJlt.:; \ ( iT.l'LE ncurrenfHesolution 1 n. p I' \ I 1.1. I'. HrurrUKbAIlS f
? I
J > .
) j. .I\MI J> X. II KFi:!:. I r4 0 t--t iOrd .p !E I"I'lurt.NJ 'JOOI": ._. .
"
?-! *' '.: -y-.'.+ t. jL'nr.ir>;t. i n. L. n\xi: I: !-x" 1T- o -1-d :-
CHOICE OLD WHISKIES( I I
:-.2.f> : .. l'Ju.ro ; : l DHY) flOODs; Relating to. Call of |. Ci.otion toRevise '. .
: "
'f' :. .' TH'IM| : !t'I.I.'I.II. r lMi:; Is-s. ::! iiu! CDH.O
4:"i .=#;. ;' k EXPBESSAND PLANTATION WAGONS ,! LADIES1 the Co tit1utcn. r--f fflrcEBR.
.1 ,. > & CHILDREN'S HATS & Sloes M r 0 BUTTS .
:
-. I WIXI'A:: .Hnl\Xl :.- OIXS | : fYm
: !
; -f:1" .,, If,' t I 'ITI rn -
a 11 V.i/ '
$ : 1.// -i I .1' 'iI, "; t1I. Notice
:
4 ,' : ; '" Al*> fair I line of SINGLE AND )"- : C'I'IAllSA-c:; .1 I Tin and( Crockery Ware. : ,." in .*v.mitt mi I .l I...-Ki///.. .;,,... .. .' .,< 1"/ '" ,: ro t--tO. _. 1FEllu_ N o. 12 H. Eighth) St. -S _
St.Louis.
& '\: v ; :'- BLE HARNESS. 1 ', That I it i i- I Ih,. ,Id"nnili I :. i i"A: ,'II"i i 1- I:,' i.:.t!. ( HX: l-Cl'T( )Ht' A 1 1)31 INISL'IL- XI M .- kailtn r-Y frprr'.e tn t: Mo.I".
: '?" Send for t'ircularwJ :, Jartwarp. Cnllery Willow & flooflware that it i.. r"'i.i., AXIrAIMiAXS .!'.ublo...'.",D_. _d r.".. tne1\." 0' .ru., -" ,
Price r
te ** : I.kt. i' AIrrojirittoi> ...r thC ft U' .ratol 1 ltIl tun --ir> |o MHFlorida '' :i ; 'lolJS ) ( ; ) : f 'S. c.. *1. r'-rn5L. of 41. k1< .IId .ua.Zi.i .
; '. .1" liit'nhitt' t lilllli''l I1 1' lilt'th': c.f ca 3,1 tIe in h. ... .
v: --- FURNITURE & COOK 'II '' "Ii.4ijl pCbWa 19114.4: ,
mmM : STOVES J ir.lTD( : \1'11( OF.) Ynl'm'>t ;
'c-
ii'V ',. H. T. : hat llii- lit! U.11. jtt tOll IKinUMilujioii .rdrgrg The PHYSIOLOGY OF MARRIAGE1h9PRIVATEMEUICAL.ADVI3ER .*
t.A ER.VfJI I .
-" : < I. ; !INDIAN VEGETABLE X. .;uin'.II"; III.'!'' .\lnlll..IIdllrll": Kl '
it ; : BRIDLES B1TTS SPURS &c tlu-Ti" |H'<'ti\i- joi riN ot t t'j! tuoh "g Kr
,
: ; 1 1- ij.t.I"I' .Juut in c"'h! > 0
l'ltl ilii-
l : : < .
M.ir.
: n u..\ 'I.(...ih ._ _, .
I BITTERS. HIM-- .f tin-I.q jji l.itur( willi tlio t(/ .*- ..$-tinay AId 1.- .11.' tm In>!1 nul> '
: Ill:,\ \ Y AND Lknr: t'.nliitv: .1.! H > > ".1 w;ill f..rt..il. ull I fommiuni H ,"'.1" 'c t-i .. Sid W--.u" .'tpy iI. .
F' .GENERAL COMMISSION MERCHANTS 131 Bay Street Savannah 'Ga. : :111.1 that tin- -am/u-l// i. l'>. iy lijto theIi.gihttsn : > mi -0, tilt t.It'I'U t I. I I.. iii.uli. :11I.1 l \\ tIt \\ + cd4 '-4 tticd p-/'!ua loti 1'<, hi..U-&.Theyn.D..r.r...-s.t&ril7.. 1'_ 'iiiui.u bo-.'.b.aWm.e&t .ki pss: ''4 .
( Ii m.1 : ....... ._.. -
: GROCERIES 1 isi-M: ln-uau' i In i \j/> H. : -ultit-.t I.. iluiMrviiK' in.ilii ic.f tin. r--4 t IA .. "' .1....... II fl.ti1irVd,4 C\ '
t"1I1.; -ill\li-liol 1 in I I. tlin' : | ] 'J..th..h"'in.PmnD..DL! .utrrvnirM < 'K.
.rt i- -
f .. 1' .' : ; DAVEWILSON" ( | IH'"III' \. n' anlii.iiiv iniM-.tliil l 11thill .hZ..UlIOflWJ-Il-h-. .,.v.-'l.,i1I..'ooI"tt;nniwlMl -
ft ., -. r<* tit I Ihi.Odh': I to/' tl ,' t'h.lltlt 1..1"1'\ p p : b Ur tun.' n. ,,4. ,,'a.r _
I' .bl s'ftI.
oontwi ::
4 75 81 l 831rnnsrRJET.H.r rLori: COKN) : ( ; I ] iliv (.'(111 It i n 1 nliiih tin-. Kxivnlurilinin: >. but ... ... rhix. _
:. 77,79, n< ( ':e i1iis.: : MIAL.KICK : the tit' for hoo-iir tin: il'Lq.i.IllUrl'I i. H r. r I. MI nrthinf ikM {t &U knw Ik* .. '
/ irii'A ; cd l Seth id .
Of TaUiilt'Urr / ,. ? TTtim of rv lnd .
Leree New OATS.J ( hlrlun. .uul!( .n.-.iili! :mluxe ni.ulo iu ro- tJ cnCf.4.zI = .. lj'.ltI.. ...'tt./t.: nl nn., iw. .", olMrwla*
: \:- Jfew .) near PojUra*, Orkau.i : OJ'Pla\. I ". -- "I.run .
-. ;_. .. i H. s.\ I Li'. f'. '1"1"1'1': :. '.l'(..\ 1 I. svi 1': I j I IV.. 11. I'.l.oXUM.I k.Tisan: elf -tato 111111-4 ; liny inn t ifjiirt lifouthe I l-l cl.l:' L.. 0 Q -: '> -itfc1.l'ir and nIf'ti]W:>.:M In* u m ;;'icni 5----.' '
: ,: -(!): Myers&Bro. I of .1 IITI(': .\. 1 II. I 1S7':'. Cor tl.i-v will U ik.iftuitli I.' r.o X --.. L..it'J.'urn.t. .- .
of iho, 1.lh..1 t 1'iiniil.t. |1. 11'n.rrii'r\ .. .. t
cr) JIIAI; : : P; IJKAXS.FERRIS' ; : ill 1.1If. i-uri UK "te -60. ( "
tit I I L.l'I\! I 1': E
: riliiiK .
t. rn
zit "
I4. .
:: : .: for the sale of r Northern ant Western llut tinaliow i i- :Vtuii-I : Ji i rl.rj-.j| fo|'>' oflluoriginal pJ or" Q. ;:, 'tn.,. in..st.on. *.,i.unir_fl., m euti_Uth -
3 ,>: -. WIIOLI.L1': 1-:1\1.1-n-: : 1 :, CELEBRATED HAMS. I iiowA.it til.. i|i ihioH! ;: r .In IDuu.i u'.I.-t ce t..Ip&.l.tzftv.ptvt&r. _
ToUupl.l'1II11l r ::t'i 111.I i b;". III"or.t' .
G
J. "!" t Dln.IX/ ..1/. 1'J.-II JlI ',1 : In ti-tii.iom! !Ahr. ,'C haht'l": ,. tlt( NP1 OC : .
I .
: TPRODUCE.E& ..
A >' ; 7.1 .111Ihall.1 niiMiU\iil llil, -tal 10'4' 1 .
t M : : tirvat .LI. : i'it.rt.I.i ) ,1i1. ( ai.fl1k J-.1'r. 0'u. ..
'. 1: :; GOOD SCPftT OF TUE FOLLOWING ARTICLES 1 ToiMiec <) s j ??'fin n
% -, 'Y"/-: A1.WAY8 1IAMJ: : 1 SEGARS 11-1. .1. I 1)Itl.. I";). J'1. To .\. i l\i. vti:. :III: r4El -"'t. Ec'.t .' "p.iii\.l.i .' l.Nt"'4 .
I I :" ] I \v. j 11 I r.:| .(O\I\M.) : 8 '- .? \ 1I\.0{':"l.IhVl'iiUW -
> .vui: : IIIm.tlI: : FIEII.: tlt:11.I
( r --
I I F.inrv \
:ff .. PORK. BACON, LAUD And drotvrii'* of *'nr<' \irii-t\' r 1.:1' la nt nr.y tlmllarI .-.
: Cigars & Li(11101'S. I : l. -' : III >it I :. r..r 'lit.t i of .\U. luiKiit !h.I" Imn iuiutli5iin ; \ ,Ir"II"'rfr'r, .
.'... *' FLOUR, CORN OATS l ] !!It. h"1'| on ll.llld a IjrjO Mink vt" I ;UIMN! I ; .1 ttit it t1 Q _\1' t..'" I' til; .l'tr. 'rtrli -- .
In
= d II It l
i-
:"t .: Nilxtaiiti.il ;i..I-| t<> -int tin n'lIl1lrIra.. .I., : } t M it. sni'l I Ji'iir |''U'rv| all;', t"I! t tu .... |.. .
,.' r 't- '
t 'm'll
l i A" ; : : / BRAN, HAY, COt! MEA : : Sa.aHuaI.'o.] \ :11IIII'; i'i! in,tii'l'! "I' I I'-ommu I ihirn ( ti ,
-
: ntiil 0114rtiat! in :,: -. '"r: POTATOES ONIONS. 1JEAXS, ()r.ier4 I( wiliiilnl. 'I'romplly 1'ilUil niuli LIt.f.re. : ( ) i :iiiiiniiiitiiix$In :'J'i-i'; ': : \ : .. ..: ::4J';. i-- c"f tin* 1 -
_._ .
t.,..''. : ... .' -. : DRIED FRUIT, Etc. Ii ntl.fa' lIf'n (;.t i:,\ J.\ "ll'.J.1t:i ). :! !F"llili,.. I nml :MIK![ sii" ])1 i,: IT t ''Ii'.ixi: ElIt10..1"11:i I t ''"11' Xo\v ;HII, |,'- :VOlt *h.l, .al'I"'a| | )!.f..n' I II.I I. ; S'l':;.:% ;,' '..-ID' i 1:1.< "' .:--'\. IlIlkf"'i-'i -
.. _) -jI ) llio Town ". 'Hint Onlinaniv i 1 -'tlnl .lii'l,,' .,n.1 I I"tli'i.: .liu'iiv -1'"fti ,,, .
1' 1'.1 l at tlio lowf-t r.i!. ( o 1 '(1 lVI> : CniiU1. \ LI :it.il" ''
-a)> - -- 'II. t, }1. aminiliilii\I :,I'Mint! 11I'r.- : ctftltt.J'.avtfur! -: at t lii. illhiat fflf *'*>.}- tall vl.K 11 l. .

: Ca" Advanced on all Cotu-ignnicntu (:*.ti I KK'UMioT.. 1'. M. /.H.:(;i.nI'SCILMIDT : :. lIt'ITllliIlrt'islllOtll'I\ : I., thoollonini' I .1 :: M.(.tI"II. \\li.witiition" : Tiiiiiv. ll. :'4'fl.4e1. ,c.t .

'; PeruhAble.) ( ; ( ( > TinM.iiv.t; | |"Jf t ilu- i'oiMii.tTninj'.i "IsT'.t; : nt III ...I.Itk A. :tl. j'l'lsMmnt will ijvv'c has livu i tiKiuuncil ,a y 'j,41>: .

t / Order Repedfdy Soliritcd and & .11GL1Ht. .j ji ". in litiking nrrt-t-i hal II It.i v1- \\if\\- I I II !I.. nii'Krul :as-iin: \o ItI tn.I *our \\r"I"'rl\ "'' *i>erlllo f.ir llwso l. m.. .. :
'Ilnl. |"fir 1'\ln'n fit p 't
r !S .A ] ) ] ) L .I fl ir nnlhority( 'all I 'l I ,.1.1| iI...' ill 1 It. I' / .
fit lowe.4 vuzrLri prk. ( ):|x'iiapH ronKr c'r 111I111' 10'Cw 1 !rrn.f. Sltt or In'k.: filled ; :I:i-i: : (' 'H tho- nl'lit' that ho .
: I of ) r-on to .l-.Is i liiiu i i'if' <- 1111',..111r I I'.i'iHt \\lti. ;)th ila% i-f I n'ii1ir .\.It.-l I 1 | 'IJ or lil.ln3'.di. / "," ,I
kit-) iii l.m.1 :1III..rtnu.nt..f i xll I It ... .., "uU1 rlii.at. ,'
t 4wx. w. ooiumx.W. u. nnCWIU)(. i Whplesale Grocers HarnesMaker. Upho crel'&c | IK.r"'II. or ivr-'ii- l.ultiu; t\ M |' iiitl. ..',;aft 1 ;'4_ *. <'ut !It.aihor anil i- .11. ,It. riiltantial ..r.'U(IrlIl.JflIt1iIkf.4 / ,.r
I U-tiur.l I f.i,.I Ii It.I1> It S> th.nt'than ti\r nnr ft- r1ttlt 4"- 11/ 1mH'II'! ( ;ill! i\.r: ;" :irl: |Ihr.itt1! ."" .,.Ii1.t.r. .,on> Lh.,t..pt.... I .:,
.... W. GORDON & CO. I TMl'FLA.. ,I' Viltlnllu-\ :t tho T.iiMijor (" >U ,..1'III' : : :titI I matoik at fiir orioi ". -: tt ..':I.'IU.11. I .z, -
'I Aur.iiui-tnilnrs i i Nut 14e. .1.laikn'" l''na Tampa Fla. .
( II It ulio n Tlor Toitli- ,
!: IMPORTERS OF TOfES AND LIQUOR S K foiniil at iIi .' *-''rn r 'of :MilKr A. !I I I-CnrrttiPApbeIl ..
.: Gordon Can llil 'l'.i.,f.l !1.\ iLt"fonll-4( I tlii- !. I l'x 1rll1'1 I' afh'r 11"'l'IIli'nli".1! urJ i I .,
,; 4 (&&ccs to TiJOOJl & ,) 149, 51, 53, & 55 New Leveo, kinds of'woik in lit* lino. l>< ]':iiriii); ..f I' I 1I'IIII..r. .\. I IK l I"7* "'jijiro\ol I. > } this ,..'t!ji t- I will i |\re-i'iii inv I&titltltd. r.u' Utc'.111.. ...1 l .-JHIUnf,rtf/ : .1' \

1: Cotton Factors I llarn--I ', :NiiMS-". Ac. ntiiuiil! t" lopn.iii.t\| ] 1/ il.'"lI. !'; \ \1.1.. I II :-:.1! \oiulurto llulion.. I 1! :4. t i ir.ih.im \ & Moen :ManVg?. Co. C. "iz... 'I |(>>' ..i.>'ri.li..>-. .hrlJu.\f..I. nml giitIt1I.wI4.N.; l.. .. .
New Orleans. .1.It..t ( t'.iniv' .hti.h'' ..j :\I:iint.-i' > ''Hint'' f>r linjl; .*1..t..rl..u. ,, ..
I IK I ki-tj'x'ii li.iiul, :i p,10..1 M Xidillt-', liri: .ll->. I:n.rgv I Il.irii*"., > : 1 \11 I rLand i flUIn 1 h I.. 'iiUiiu;' nt. ;i\ul :t-i. tI oln iii! liaruril; ; fronitlii- L.t\Atcn tL.-t tI ; 10) niip*.) ..'m. 1 I U _

$ C. E. PARCELL I.I: .; (;irlh.C'. .1.1.11"/1/ ,. T.rth.I : r :a IlIIi:!-:ration ol' l tinl.! l.,t.iki"f .
I AND ,. ; lirrul'irt'illI. / 1 illAXDFOItl is + JI T** & .' U 1'Ib1A-,1I.7. '. '. .'
_, .1. m<- ( i. \Vii.tit-? h.tt. of -.LhI i "r.Til\ lic \ .
I ( lor 1 ;nh\, 1'.1.; rum 'STHl sua mOle. TRACt \ Barham'slnfallibtoPILE _
Architect and ( \ ) ) 11OSE./[ / '
I Merchants --ontrador.. I' \-11:1. 1 1. IIttii-i, CURE. .
: Comfission Coiitaiiiins Hi.1' :"'roof c.' j1! | ii'f lr: ti. N'\ ';14 Ailntin:-..r.itoPRESCRIPTIOIT -. t
PLANS AND srr.cincATioxs.Furnished .. i pl11' 1'1..(>." / \t ithJtl l( or.uiio I troI'oo; I 1..ld! ;I Ir.' : ; : 'In. II, .

NO. 112 EAT ST, SAVANXin, GA. now Loariiiic f..r *".<'ttflL. fr II! '.m,.. "Itt'l' FREE !rI. 1 = c' :: 11'.:,. ,"
and Tie advanced for BuildingsBOTH PRIVATE BOARDING HOlSE"lOXVKXIKXTLY ) \\iih Itio; aililit1nn.il nrttfor '' *)'b.- I'luI'l . I A bTKLL Then I:+im.. .No.eta..>r Tmost u IARI- + II...hll.te m" M..i-.b.w. -
on I t11. -1
t :
Begging ,
? crop i r I"!t.- -l' .h' Mr' -vi i \\f.lklir lost'i I .bMI' a out tp K CI iJvuil r ri.t& '\oLV" i (. ru.. .... S/... h I

: Liberal Cah Adranccs made ouConsifninents PUBLIC & PRIVATE, I / : anti I'l.i.\\\'T-: : .u-1 5ItHMtiil: in the CK-ar \V at.'r ..',tioi.. i."u.*ml f.'Ii.'....c.! mill< ii1..II.I !'Anv, 'r.!1.-i'l'm. 1._pmxlit_ .i h i ii<.tli I t";>'Insr-I null* 1 I ._7'. cc. SrUIk 1I.c..L'. A a.,_wup.1'..t. .awt.1*.-,- ta **b>.,.II"otiii.TfKANn -q;::g'---- r.r$._L._..4.'tI I."...a&Mn ...Cb"' -

I VVLY IXWATKI m-ar tin riv/r IIn.1fr"lItillg tiiiK-j* ruin I laYJow! on I'II.l lJTui/j'/ >::1. :IHI I siMit-.'. l>.. J 'CII| ... .' 41.. I '' '' rmp& m,3 ,r _. TWO I .
: of Cotton.. E timatM FiiruirJu-J wlu-n Itt..irl'J.! j I 41 inilos l-iitt. Ill Ui..l M\lli .,1'..... < Ini-tiin.ill. U. .' TONS eott ANt PUT vrM'.IINO 4 I ----- S
on the Smtli) Ft. Brook itinl I the Iron! 'Ir.ir \Vattr l It ic1cIltIlIalII THE LA:' IE AII. For.. .' u. ... 1

-': r .Prompt and careful aUention guarantee! t S i>crintondin!? tl'ecun-itniotionoflluiM-! : IL&y. Ii1I. i "-:; itt-nttliy. 1'r 1'1-1 ,ur. n1'lI r9\\anf. nr".h.rT* I .1..41i.' -( kmdw&r b.ii 1 ..w..w... .lib Pp.:."&GJ&.n aW TbOrInnl..t..4u n" )10"1.. bihltrtrp... I"

!-3tr A. 21. '!np a SWXJALTV. 1 :. r.II.\ lIFlm) ) I.i" thlHtfil''. .J I.' -tf. .. \ ".F'\ t.t.! rl. .|'.. ->IN.rtcillMu ; : P I U M (-I.I ? .o&. ....i.totbI.. -4
: A*-4, .:<*,"sev*> f"t ;: ': Pro175vrtrt-1 t- ? Ap.". '.I'1, ".-N I" ..T.". I J. I U Ot.IY"......Mi.,,.toO ,..".'I"' '. .'.5


&': r- '
/ :
: .; "v' .5 ; ._ _


-


4 .' 1r /

.... .f'f' .,.or.L .
'l ..- ..,". ......, :