Levy County journal

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Levy County journal
Physical Description:
Newspaper
Language:
English
Publisher:
R.B. Child
Place of Publication:
Bronson Fla
Creation Date:
July 11, 2013
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
Newspapers -- Bronson (Fla.)   ( lcsh )
Newspapers -- Levy County (Fla.)   ( lcsh )
Genre:
newspaper   ( sobekcm )
newspaper   ( marcgt )
Spatial Coverage:
United States -- Florida -- Levy -- Bronson
Coordinates:
29.448889 x -82.636389 ( Place of Publication )

Notes

Additional Physical Form:
Also available on microfilm from the University of Florida.
Dates or Sequential Designation:
Began May 1, 1928.
General Note:
Description based on: Vol. 2, no. 17 (Aug. 1, 1929).
Funding:
Funded in part by the University of Florida, the Library Services and Technology Assistance granting program of Florida, the State Library and Archives of Florida, and other institutions and individuals.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
aleph - 000579546
oclc - 33129639
notis - ADA7392
lccn - sn 95026738
System ID:
UF00028309:00454


This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

rrfnt bnff ff nn t fff ff fn nff t f fr f nfn ft tfrr ff nft f rn tnf nf t fnf t nfbnr bnnff nnfr fntft nff fffn t f ft nn nn nf f t nnff ffr nf r rnnt ffnr fft ff nnfft ffnfnfn nf bnt nfnf fnff tt fbnt f fn ffr r r n t n r fffr ffr fnffr ft ftffrnf t fbnn frnft fn nf ftn ntff ffnfrt fnff nffffff fbnff nfft fnrtff tnfft fn fnt ff ffn ftfnf nft ffnr t fnff bnffn ffr t fftnffrt fr brfbnt nff tn rft fbnnff nfn t fbnff nffffn rf ffnfnt nff nffnfbn tf ffnt ff n r fntb fnrn t br btb nn bf fff fft f ff f tnffnt ffnfn fn frft fnf fftnff t bfnfrt ff ff nrf rrrrf t fnr n tff rf t fff rnnr nfff tf ffnr ft bfnfrt fff ff tfff t nft bfrtrf ntf ff fffffff frfffff f fff nt fffnfnff fff fnffnffff nf nffnff ft nfn ffffff nnn ff nft ffff f fft nffffff nfnt frb rfntbr

PAGE 2

f f r r fn r tbn f b b r bbrrr rbbbbt rrr rbbbb b t brrr bbbbt brbrr brbbbb bbt rbrrbbr bbt rbbrr r bt rrrr bbbbt bbrrrbr tn bf bt rrrbbr bt bbrbrr brbt brrr rbbbt brrrr bt brbrbr bbbb bt rbbbrrbr t brrr brbb t b b b r f ffnnff trfn ft n tttn frf ft tf ntffff ffnt nfff fnttnfnbn fnnff tnn fft fnfn nnffrr rrbtt ft nnfn nt n ffbnnfff ftr ffnf ft fnfn frtr tbfbnnff nnn t ttn rnn n fft t ff ft n t nffnt nfft t rfnrtbr b r fnt b b bb fbn n rb n n ffb fn nf nfnf rfnrtbr ff rrb b nf r fbn b fb nb n f r n frfb bfn n trrfrff frfn tffn fnnt fnffr ftnfft nf f rffrft ff fff r rfnnntft ttf t f ntbbtt nn r nnt f tfn fbnt n fnrtn t tf ffrn nf fn t frff frff nt nf n nft bff fnrf n fftt ffff ffffff nffnffnf t ffff t f nffffr fbn ntr fff ftf ft nnt nfff ff ftfff frnnnfnff nrnff fftffnfr

PAGE 3

AJ fff ffff ft frff ffff fft fr tf fffr ttrff fff tffffff fnffffft ntrrrr ffbrrfrrfrr rrrfrrbrbr frft rff ffnffnftt n fffntffff frf ffft fttttrnf fft rrb br ftfn fffnff fft f frb f fb t nf t nff fft nffft nfffnfn tnffff nf f ftnf rffr ntnfff rft ff frnf n f ft nf ffr fttfrf frtnr fn rn rr nnfrt tfn frf ft fffnr ff t f rfnnnttf ft bt ft ffnffr rfrrrfrfr nrrrrf tbfnt rtnrnn rnbf bfrn f bbbfn nffff fffff fbbt bbf ffrff ftf t fnff rnffff fftfntff ffff frf ft f f ff nffffft fffffrf rt ffffnfnff ffnfff nf frfffr ft r fff ftff nr fft f fnn nffrrf ffffft fnnr nnffnrt nnfftfn rnft ff nffrf rnfrt ffr ffnffnff nfnffrf t ff fnt nfr rff nf tfff b fffnffft fn fnf ftff ffnrfff f ffft f fft fffffn fffnt ffffr fnffff f ftn t ffff f fr rrnffr fnfft rnfff t fffrf ft ft ff nffft rft fft ft fnt frf ft ft bnrfff ffnf ff t nfrtnf ft ffff t fnfnf tnfn rtnft bnffffnfff ftf fnfrf nfnfft nt bfnfrrt ffffff t fft fnnfftff nrnft nfff fft ffrf nffnnff tnff nnnn frft bfrttrfntbr

PAGE 4

rfntb ffb nfnrn r nf t nf nnft ff ft rf t nffnf rr rt fft fr fnff t r rff nrnf nffr ff t ffr fff nffft nnfrn n rnft fffn nfftf fff ffn rnrn t nffff ffrff nff fn nfnf nffnfr ff nff fffn rnnff nnfff f ffr ntff nrft nff nff rfrff nf t ft rrnff f t rnr tfn ff tn frn f ffft nrn ffff fn nffnfn r t fn fn fn nt nnffn nft tn n ntt tn bbt rr r f f rf ff n ft fn ffnf fntrtrftrfrn nrff fffft ffffnf nnr frffn fnfff frt ttr fn r f ffr ffntffnff fnfft ffrn rtt fb f nrn nfrfft nnnfff ffrn ffffff t ffffnrr ft fff n nt fnt rn frf nfrr nrnr fnrfr rnfrnnn ftnfffff ftfnff tnnf ftnrf rrr ffn tff nnfn ftfnffffff frn ffrfrf ff nffr t nt frr f fft ftnr frrfft f nfffr ffffr r fr fffft b nffr nnbfr r r fbt n fr nrnfffr r r fft fffr fr nffr r ft ft ffr r nfr r bft nr fr r r nt rff nbr fffbr nrnr r nt n fr rffr r rr fft r r nr nr fft f nfbr fffr nr ffr nft nnn tt tn tfbff

PAGE 5

bb fn ft fn nn ft f nff n ff fnr nt fn f fn n nnn f tn ff t f nnnff f t nb n fnnft fnnf ff t nt nnt f rf nn fnr nt r ff ffnff nft fr tn n t n ntf n fnnffn ft b nn f nfft bnn nf t ff tn nnffn nfnt n f nn fff f bntf r rt nfrf f nfn t ftf nfff frff fftnr rt t rtffff nf ft rb f nr rrnffr tf fn nfft nffff r rt nn nff rnff t nf t rff ffr nft n fr ffn tfff nff ftnff ffn t rfr ntf b n ff n f ff f f f nfft n n ff ftr ff rr f nr nnt fnff ffr rrr f bt frn t rnfffr rrnff fffnt nnffff ffr fr t nf fnnf t ffnff ffntfnn f r ffnfff t fnt n fffffnrrn nfffft t t t t t bntff f n b b b b nf f nfr rnffn ff t t t t fn n ft tfffftt rffnf fft ttftn tffn tn tbt ttf r rt rt rt bb t bbb t rt bb t t rt rt bbb t rt bb rt bb rt bb rt rt bb rrt trf tff ntnt tnn nt ffr ttftfff ffnnff fffff rrrbnr rtftf fnfft rffrt tfttr fftffft tffnn tnt tttr fftfff tnt bt ttff fn ftffr rfrr bnrr tf tf fn fft t ftt rf ft tffnn tnt tttr f ftnt bt ttfff ffnnff ff ffff rbnrrtf ffn fft frfrt tfttr ff fft tffnn tnt tttr ffff tnt bt fffr btf

PAGE 6

AJ rfr n tftnfrff fff fffff frfr fnr fr rf r rf fffft ff f ff t n ftf nfn rn t f f rr r ff tff nf t f nff ffn t ffn ff rff frf fft n ftff ff fft n rnf ff t nn f f tffnf ff nffn b tft ff f nf r rnffn ff t t t fn n tfffff ttt rffnf fft tntfn trft tn fffn nff t ff tbr f nfft ff f nffn f ft f ff t fff tn fnfft tffn tn fnff f fftn tb t bb b brb btt bbb b br frt rffr tfn rnr f ffr ff fft tff rf rnr f ffr ff ff t tf tnt bt tff rf fnf tb ttrtrft r fn ff ft tff n ff f t tf n fft ntbt rftnn r t tfff t t ff ft tff tnt bt rtfntrtfrft ft trff f ffrn r t tf tnt bt trftftfn frf r ft tf t t tn tbt r ffrb f f t nrt nfr f n t tnff n tnffffn ffn ft t n t ntb t fnf ft tnffn ff tffnn bb tn ftn tbt f t tnff rtnfr ft t tnt bt ft tnff ftn

PAGE 7

nb tt t n ff ffn nfnff n tfff n fft t b fffn n fnnrffr fffff f n nfft rfntrf rfnftbb

PAGE 8

AJ f f n fff f fffn bf n f ff f f b n f fff bf fff f f fbf f f f n ff ft f t f ft nt fff ff C F T L frf tn ftfffff ft fnnrfrrrr ftfff tnfft nntnn fft ffft ntnff nft nfft nr f n t t t nfftfffffnt fffrnfrf tnrnnrfn rnfntfn tfftf fnn tffnff nffffft nftnn fftf fffnf nnfntn fffn nntfnf nfffffft rnfft nfn ftfff ffnffnnff nrbrntn nrffnt nntf ttfrnr ftnt rfbrbbnft t nrr rr fnftnft nnntntnnntnt nnntntnnntntr nbff fnrnf fftfff rf ftf nfff ffrnr fff frfrrrf r ffff f n fft bbnff frt fnfft ff ffn trrf nntt rfff t rttrrrr ffftr rfbr ntttt n btt ffffnff nt ff nt f btt rffnnn ft b btt rfffnn rfffffr fnffftrffft tnrbr tt t ffft r nfnrnn rnrrrrr rr

PAGE 9

rfntb rfnt bttntbtrr ffrtrttrtr tttrrr ntttttr tttrt rttrttrtt tttrr ttttr tttt frtrtrrt tt rttrt rtrrf trrtrnt rrtrttt rrt ttt trrttrr rttrttt trttrrrt t rrtrrt trtrtrrtn trttrrrrr trtrrrt trtr rrtr ttt trt trtrt t rrttt ttrtttrt trrrttt frttrtr rtrtrrt rrrtr rtrrrtr bttrtrtrtr t ttttr trtttt trrt rtrtr tt rtrr fntbtbnr bbb r rtrtrt trtttrr trrtbrttr rtrf bttrtt trrrfttr trttttb tr btrrtr trrttrr ttrttnbtr trtrt rr trrt rtrt rtrtttrt rrrttr rtrtt ttbtbtrr trtrtrttttr rttrttr rttrtttr trtttrt tttrrt trttrtrtr btttttt rrr rttrfrrr tttr brtrtt rtbt rrrtrtttt rrrrtttt ttttrt ttrtr rrtrrrt trtr ttrbrtrttrn trtrr tttt ttttrttb r rrtrttfrrt rrtrttrt rrt brttrt tttrrtttr rrtttttt ttttrttr brr trrrtrr t tbrttrrtrt rrr rtrtft rrrttt rtfrrtb trrttrrt brtbtrrtr trrttrrrt ttbtrttr rtrtrtr tr ttt tttnt ttttr ttft rtrtbt ttrtttrtr bbtrtr trrrtrrrt tttttt tttrtr rrtrrtrt rttt rttrrtr brrttrtr tttttrrr tr rtrrttr tftr brtrtr rrttrtt rrrr ttrttrr tttbt tb bttr rr tttrr ntttr trttrt trtr trttr rttf nttft rtrrtt rrt trrtrtrrtr rtrt trttt rrtt r r trr t rtt t rtrt rt nt ttt

PAGE 10

fntbt r fnf r fnf tt b b b tt b t rfntbfft rtrttnr trrrtrtrr rbfnbrtt ttrrrrt tbtr tffnrrtrt trttrrt trrtrrtrrrt trtttrrtrttr tttttrttr trrrttrr rttnrrfn brttrrr trrrtrr ttrtrtt ttttfr rnbrttrnr tffttt rttr ttrtttn rrtn nrn trrtrt rnnrrr trntt rbrttf trtnr ttfffnrfbrtr trrrt tttrrtt trr trttt trrtt rtr rtrttr trttrr tttrtrrt t tttrrt trrrtrtr brrtntt tt tfn rtrt rrt trrrtt ttrtttr trrrttr trtt rrrrf tttrrt rttf ff rtrrr rtftrrr rtfr rttt ttr ttttrt trrtrtr rrrt ntrrtttt rttrtt rtttrrtrtrrrr ttttrrtrtr rttt rtt ttttbtr ttrrtrt trttt trt trrrrtt frrrrtrt tttttrr tttrrr rrrtrttr rr nrtrntr ftrtrrttttr rrrttr tttrttt tttrr rrrrrtr rtr rttft ttrrttr rtrtrr rttt brtrtf trttttt brttftr rbrr tttrrtbrrr t rrt rtftt tttrr rtrrtr ttttt tt ttrt rttrt rtrrt trrttt rtf rtrrttrb ntbtrrtrrt ffntb rttt rtrtrrftt rrrtr rtrtff trrtt rtttttt rrt trttrt rbrrt rtrt rttbrrtt rttt ttrt ttrtr trtnrtrr ttnrbt ttbrtrtt ttttttr ttrtr rrtrt f rtrrrtt rtrt rtttrtr tr rrtrtrr tbnttt rrttrr rrt rrt rrtttt rtrttrtt rtrttrrrttrrt trrrtrtnttr rntttrn trrt tttrttrtt rtrttrrr rtnrtrt tttrttt rntttrn tt trtrf trrttrr fttrtr rtbr f t trrtrt rnt trtr tt ftttttbtrt t rrtrr rttt rr t rtt t nrffn rrf nrf rrrrr f ttn rtrt trttrt tnr rttt rtr trr trttrt trtrr trtrt rrtrt trrrrt r rt r tr rrt rt rr r btrbrr tt tr rrtt ttrt rtrtt f rf

PAGE 11

ntrbrf nrrtt rrtrrtrtt rttrtttrrt r rtt rttrtt rrrrtttrt rtrrr rrrtrrtt rrrttrtt rrrtrrt ttfnrrtrrr trttt rrrtrt rrrrt ttrrrnt ttttr tr btrr rtftnrr rttr bbtt ttttrr ntrt ftrrrtffnbr tttrtr nrttrrrt rtf trttrr tttrttb r nrttr ttrtrttr trtt ntrrrrtt rtrtr trtttrtf ttt t rrrrttfn rtt brrttf rtt rtrtff ttrrtttt rtrbttrttrtr tttbrtrr tfftfntrrrt tbrtrt rrtr rrbt brtftt rrtrttt trtrttrrff fttff t rrrtrr ttrrtttr rtrttrrtt ttttrt rtrrtrrrtr rtrrrrrttrr tttr rtrtrt rrtt rtttrrrrt rrttrrtr ttttrrttt rttffn rrrt rtrttrrr trtttr rtrr trtt trrtr nrtrttrr rrttrttt ffrtrt nrtrttt rrrtrrr trrrtfftt ttrttrrtr rrr trtrrtrt f rtttrrtt fttr rrrttttrtrr rfntttt ftrtrrr rrtrtrrrr t nrttrtrrt rtrrrrtttt tttttrt ttttrtn rttrrtrrtrtt trtrtr ttrttrrt ttrttrrt tftrrrt ttttft rrt rtrr rttrtrr ttrtrrrr tt trrtrrtrt rrtr ttrrrtrtrtr nrtrtrtbf tr rrr trttfnrrr ttt ttrrttr trt rttrtt ttrr trtrtrrt rttrttt ff trtr brrttt rtrttrtt ttttt nrttrtr rttt tfrrr rtrff ttrrrttt ttrrrtr rtrt nrtrt brrntnrt rttr rttrtt tttrttrrr rtrrn rtrtrtrt rbrrttt nfrrrtt ttrrtttt rtrrtntrr ttfnttrrt r trttrt trrtrrr ttrtrrttttr trrtrtrtf tf nrttrrr t trtrbtbtf brt trtfn rrtr trrrtrrrr trtrtrtrtr trrtt rtrttrtrrr t trttrtr rtttrtrrt t trrrrrtrrrtt rttf rtrrrrr tftrt ttttftt nrtrttrtr nrtr nrrtt r rtrrttf rttrnrrr ttrtn brtfntbrtn ttfnrrtr fnrr rrtrtrtr fttttt rtrt tttt trtrrrt trrr rbrtrt ttbrtt ftbtr trtttt brttr rrrrt t tr btr brt nrtrfnrtr nrf nrtrfrttrt trttrtrttf rtttf rrrrtrrr trbttbtr ttft tnrrtt tnbbnr rrrtttrr rnrrrr trt rrtnrttnrrt rttffnnrtt brtttttt rrrb bnrrtrtr ttrrrtrr btttrrr trr ttrtrrr trrttt tn tttrtr rtt btttt rtrrtt ttrtrt rtrrtt ttt n trb tr ttnbt rrtrtr rrrttrrrrt rrrrrtrrt trrtrt bttttn btrtr rftrrtrt t ttrtn btrtr tttt n ttr rtrrtnr rttttrrr trtrrr rtttttrrtr bttt rtnrrt tttrrrtrt rrrrttttr rtrrrtrt rttrtt rrbtrrrt ttrrtrttrttt ttrtttrtt trrt ttrrtrtt rrrf ttrtn rrttttrr tttt n rbtrr trr fr tbtrt rttrtt ttrtrt rtrtrn trtttrrttttrt rt btbtttrt trtrrt rrrrrrtrr rtrttt trrtrtr rtrrt ttrt rtrttttttf tttt ntbntr

PAGE 12

rf nrtfb bnt f rt f ft r r r rt rf rfnrtbb rfnrtbbtrbbbrnfbt bt btrfntbfnrnn r rff ntbfrff rft rfft ntrfftrfn ftbnnbb r fnftbr rnr r rfntb r nrnnntnntbf tnnt rt nt r rfn rfntr bn rfntr n rfrnftbr rfnrrfnf rftbrf fnt brr rtrfbttrrrtttrt tfftrr rrtrrrt rttrtttrrttr fbtttt tttttrr trrtrrttrr trrrr rrrttt trttbtttrtrt rrtnrttttt rttrbtrt trtttrtr ntrrtrtf ttrrttrt ntttrbt trrtrtnrfttrrrtttt ttfttr rrtbrrtrttrr rfttrtt rrrttttt nrtnbt rnrttrtt rr rrbrt tttrttr trtfttr ttrrrrt ttfbtrtttttt ftrrtt rtrtrtttnr btrrtbrttr rrrbtrt trrrtrrtr rttrtrrttt trtr rt trtrttrt tr trtttr ntrrtt rrtrtttt ttrtrtrt tr rrttttntt tttrtrt brtbtbttttt tfbtt trtrtrrtttrf tttrt trrrtrt rttr bttrrt btbtrrttrrt rrtbtrttttt ttrtrttt rrtfftrfttrt tttrtfttr nrrttttntt tttrtrt rfntb rbrbbrrrrrtr rttrrtttt trtttt fntttrrt frrrttrrtrtrr rtt rt trttrt rrtrtrn trrttt rtrtrr ttrrtrrtt trtrtrnfr rrtrttrrtrt rrtt trrrtrtrt trtttrt rr tfttttr rnt ttftrtrrt ttrttttt trrtrtrrttt rtttt nrtt trrtt rtrtt rtrtrr rtttrttrtrr rtr rt bb rrrtfttrtr trt rrtr rrtrr tttrr nrrrtrt rtrft trtttr t rrtrtff frtttt r nrrrtttt trf ttrrrn rrtrtrrtrtr ttrttttf trtrrtrfft rtf ffrrtr rtrrtrr rttrt trtrtrtrt rttr trrrrtrrtt t rrtrtr rtrtft ttff rr rtrrttrt rrttrt rtf trr tttttrr ttrt tntttttr rrttrtr tr ttrbt trtt trrtt trtfr trbtrtb rttr t rtrbtt bttrr tttrr tr ttrtrtn tttrtt tt t rtr r

PAGE 13

rfntb

PAGE 14

b n trb btrtrr rrttrtr ttrbtrrtr ttr ttrrttrrt rttttrrttt rtrtttft trt rttrttttrrr rrtttt tt b n btbtttrr rttrttttt rr ttr rrttrttt nrttt n btbttttn trrtrtt trrtttt ttrttr rrrtrttt ttttrrt ttn rtrtbtbt ttttttrttr rttrttt ttrtrrt ttrtrrtrr btrtrrtr rrt trttbtrr tftrb rtbttt ttnbrtr rrrrtttt trrtrrttr ttrtr bbtttt rr trtrbtt tbtrtrr ttrtrrtrr trttrt nrtrff ttttrr rrtttrttt ftrrt btrrtr nnrr ttrtrrtr nnrrtt tn nbtrrtrr ttttrrttttr rr btrtr ttrrr trn tttttt bnttt trr tttrtt ttrrt btrtrbtrrr rtr bb b nnffn n bn tr trttbntbntrf

PAGE 15

nnnnn ft ttt ft fb fb ftt frr trt t rt nrr tt tt rt r ttrrtr ftr rt nttr ntrtr t rtr t rt t f rt tr fbttr tr b ttrt t ttt trttr fr r rt ft nr r rt r rt n fr fftr fbrr nrt ft ft f rr t t trrrr r ntt tt tt trr r t t ftttr tr r rtr t t rrr rr tt ttn rfnt rbbt b rrfnt fntrb trtttttfrtf trtrrtrtrrrttrtt btnrttrtrrtrttr ttrrttttftrrr trtrttr trtrrt trrrrttrntntrr rntttttrntrtrtt tttrttrttrtt rtrtttrtt rrttttnttttt rtrtnrtrrnbtttttftt rrrttf btrttrrbrtt rbtrrbtttrrtrrrt trtrrrrttt ttrtrt rtttrt ttfff rrtrtnbtrrtttr trtrrtrfttrtt ttr trrttftrrbtr rbrttrrtrrrtrrr rbrtrrbrrt trrrtrttrt trrrt

PAGE 16

tr f ftt fttrtt ft ttrtr rr rt trtr fttrtt f fr fttr rt trrr rtrrrtr tr trrrr tfttf trrr ttrttr rrr rtrr rrr tfrttt rttt ttttt rttrt rr trrrt trrt ttrrt r trttr n fr rt ftr f ft t fft fftr fftrt t fttrtt rtt tr tt ttf btrrb tttr trtrtt rrttt rrrttr ttrr ttrbtttr ttrr rrtnt trtrtttrr ntrrtf trtrt rtrrrt rtr t btfrf rrt rrr trtfr trt t ttt trtttrrt rrbt trt rrttfr ttrrrtrr trrrrtr bttrtttttttt rrtttt tt tttrtrrtttttr ttrtttt rttrttt t tttr rtrrtt t nttrtt ttrrttt brttf nfbfbnntfbb tnttf trtrt rttrrrtrtttr rtrttr rttttr ttrt tttrtrrr trrrrrttrt trrrrtr ttrrtrrrt trtt rb tn nnnntrrrrtttt tttffrtttt trrrntttt trttrtrr trrtrttrtr trrfrtt trrrrtrrrrr tttrtrttr nrrrrtrtrttrr tttrttrt rtrttrt trrtrtrtrrtrn tttrtrtn rbtrrttrtr ttttrtttt rrtrrttttr ttttrtrttr trttttrtfttr trtrrrtrttrtrrr fttrtrtr ttrrrrtrrrtrtt ttttrrttrtt trttrrrrtrrtrt trttrrrnttn trrtt nnrr nrrf nrrt bnrr trtrfrtrttrrt rttrbtrttr rrtrtttrttt tnrtrt trttrftrrrr tttrttrtttff rrttr bbr tnrnnn ntrttnrtrtr rtttrrtrttrtnr rrrrttnrt rrtnrrttrtttr rtrtttrrtrtt rtttrttrrttrttrr trrrtfnrrtt rrttttrrr rrrrrtrrttt trttttntrrrt ttrrttrtrrtttrnt rtrtrrtrtrrtrn tttr rrtttrtrrrrrrt rrtrrtrtrrttfrt ttrtrrttf