Title: Bedrijfs-economie en Commerciele Economie
CITATION PAGE IMAGE ZOOMABLE
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/UF00017098/00001
 Material Information
Title: Bedrijfs-economie en Commerciele Economie
Physical Description: Book
Creator: Universiteit van Aruba. Financial Economische Faculteit
Publisher: Universiteit van Aruba
 Subjects
Subject: Caribbean   ( lcsh )
Spatial Coverage: Caribbean
 Record Information
Bibliographic ID: UF00017098
Volume ID: VID00001
Source Institution: University of Florida
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.

Full Text


UNIVERSITEIT VAN ARUBA
Financieel Economische
Faculteit

A 1


,: ., ,. -. ....1-
.. .-47
1.
Je Bachelor titel halen op Aruba?
Je hebt net de middelbare school afgerond, en
je wilt het liefst (nog even) in eigen land
blijven studeren, dan kan dat! De Universiteit
van Aruba biedt jou de mogelijkheid om op
Aruba je Bachelor titel Bedrijfseconomie of
Commerciile Economie te halen. Om je een
idee te geven van wat de Financieel
Economische Faculteit (FEF) jou allemaal te
bieden heeft, vertellen wij je in het kort
waarom jij zou kiezen voor een opleiding aan
de FEF.

FEF: De aandacht die je verdient!
Bij de FEF heeft iedere student het gevoel dat
hij meetelt. Doordat er in kleine groepen
gedoceerd wordt, onstaat er voor iedere
student de mogelijkheid om tijdens en na
colleges contact te hebben met de docent.
Hierdoor wordt er een klimaat geschapen
waarin je gestimuleerd wordt vragen te stellen
en je actiever durft deel te nemen aan de
opleiding.

,, ,,," 4,


i-
,,,' :',,' ,,' , r
* 5

Toeltinsvorwaaorden
in ~ de stdeictn bedrjfseonoA -e
*5*ecil ecno i Sod *Iela5. 5 --
di i hSet -S b. ..van

deadln A of de afeln B va-e

b. een in Arua de Neerans 55 5- -
of Neeran Aekee getu- 5ch-f5-van-e
met *oe 6-oi afelg eicea e 5* n
school ~ ~ ~ S.o Hoe leenVotee
Snewj HAV0) nindi icea e e
mist twe va cle vake 'Ws un
'M ngm n en raiste en55 5S. -
oma*A 5- 5 *- -
C. 5-n -in Arb Sekee eugcr
van een me -oe -eol afgleg S S -
S O-A incie dit -icea e tenIS SS ienst
vake Enes 5elansS
.6 rjsamnstai en S *jfseconom
d-. ee i- Neeran verk 5
Ecn mic en Admini5' ati S -. S


omvtt en twet van de jOakk

FEF: Gericht op de arbeidsmarkt
Door stages, praktijkopdrachten en steeds
vernieuwend onderwijs dat specifiek gericht
wordt op de Arubaanse arbeidsmarkt, wordt
iedere student voorbereid om na de studied
direct van start te gaan in het bedrijfsleven.
Indien je dus na de FEF vindt dat je genoeg
gestudeerd hebt, dan heb je een opleiding op
zak die hoge werkzekerheid biedt voor de
toekomst. Afgestudeerde FEF'ers werken bij
accountantskantoren, de belastingdienst, de
Algemene Rekenkamer, de Centrale
Accountants Dienst, international import- en
exportgroothandel, het hotelwezen, de
touristenbranche, makelaardij, marketing- en
onderzoeksbureaus, de grote handelsbanken,
de overhead en in het Arubaanse bedrijfsleven.FEF: Bespaart je geld
Vergeleken met een opleiding in het buitenland
is de Universiteit van Aruba goedkoper dan je
denkt. Door in eigen land te studeren bespaar
je veel maandelijkse kosten zoals huur en
vervoer. Indien je toch financiele steun nodig
hebt, kom je in aanmerking voor een beurs.

Vrijheid om de wereld te
verkennen
Wil je meer van de wereld zien, dan biedt de
FEF je de kans om via een uitwisselingsproject
in een ander land te studeren of stage te
open. Dan kun je meemaken hoe er daar
onderwijs wordt gegeven of hoe het er daar in
het bedrijfsleven aan toe gaat.


human
source
nagement
FEF: Hoog gewaardeerde kwaliteit
De FEF opleiding is een opleiding van hoge
kwaliteit. Daardoor wordt de FEF opleiding
door de grote universiteiten in Nederland
erkend. Als afgestudeerde van de FEF kan je in
Nederland verschillende verkorte doctorandus
en master opleidingen volgen. Daarnaast wordt
de opleiding ook door het NIVRA erkend,
waardoor je recht hebt op bepaalde
vrijstellingen wanneer je besluit verder te gaan
met je studied voor register accountant.


0 .[

- E 3
Voor meer informatie:
Universiteit van Aruba
Financieel Economische Faculteit


MJ. rausqouinplein 4

P.O. Box 5
Oranjestad, Aruba


Tel: (297) 582 3901 / 583 5036
Fax: (297) 583 1770
E-mail: Iunivaruba@isetarnet.aw
I. [rausquinplein 4
University of Florida Home Page
© 2004 - 2010 University of Florida George A. Smathers Libraries.
All rights reserved.

Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement
Last updated October 10, 2010 - - mvs