Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Full Text
-*. -_ I. .* I-*1
~I

I DiI
No a teaoe 1 su rito la P SION A IA 77 GOBi RNO Iy _r% 'I ", aid
political. de Trm i de GASPERI EL __ BEEL. Wah ,_x, aguda: ,,i
*3 -- .l. l
El ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ peil Vicdc o"-6lodottl f# 4 j 1 to Pi
tWe'i Zr-lt on enilit Trisi rul-_ tt~lail)N IN
lin ob.r dm i tidr alo ejo a m m 1% pr fa Dr lre a Tis= so 10 eat ollo cia pri r'gdt olo tie n grttttrttotttt 1 ttivi'Rt tn litr gb tt fud 1q In ct 1
nI e de ida a. lin tejor. iadtra- bt f Y-p.t N '~nitttlt titatnttrn APZnunbrtA' tt itnp t n ti'aft i lIt
VAS AC N E UD H EN'IC01 E~filatA OR btte yatttttit # dite Int tni ieitattitti ittd~i ir tee c ldti NitNt'ciatn er N xS {'0 ItRIN(IAs PRNOIA 5l ME EVS
El OCXI.NIMR 212e.rl clones -nei Km r dim tu ritx LA~,~ ABNAf tnIECL S 7id DE~ ETIENIatStan D cE 14-SN~t' ADRnt O tititSI0 ettiil ti NuO eEIN Y ~ -~t~ toeilont lttnia1 et
tt t ln algd tta tapito .4 o ria 01; i rZEeitN oietirrt.ittlo ie SAt N t"iti :- 'S dt t dn iiittr at t etlt- g aii u'ctitl s o


f 'Hoytisert'idee 'iriS it
liiiitt It titt titlttttt 811. tiot nt It -t I

I tt ttltittLi ~l 14It tl' Lt'lltiDrEa f li I II
Subia e p~)Cl it e ~ tiett Ottittldttt ~ltt Itit"'U ~t~tt.IliI. ~ 77 Preideiic idn U tI oe aiua rln Cl'li


poll-fica ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~lei deTu a d' APRIE __ --IW shnlwtdl gd
iltdme eietl e~ut~~OtilAAtiti rittltl- t
nat tiIniib 'tltatttN E
nit tt~'netemtt~t l~leilli t-I
it~ pmet dlot5liil etl1 1 t t i dt~' ttntat tl iti tle ttutb tl t -nt
pt~tt irettcinloia Iiu stt' oittC t i IliIllI Ittl ~ tt tPtii~li i i ~ t

lttitttmttddt9a a l -c Ii n e I_ t, tantA-t, -At Ott tNa illas Ittt riyitt tt t Set tttttiit --1 t_ a v e, n t II i tut AC Ait
Li ten btt ttet' i It in t i i o n l l etn dt tabl tt ali a Itit -i tn ,:'- sttt tat A tn ti I" fx !~~a Lit" Tin le ti tbiu ti7ll.

t Usnaltotltt Au e otiitt I l Ceo a t de Ms I n tli t a So e a Tto. i lid q Inet i otIC. eOttt'tI" hniI a tithi ld Iltl i Iiitp li itbe I ttt I
tail~~~~~~~~~~ it dpI anltO dlt 'illi en ont~ b nltldalttttiltttt-N ttli t oitt tule., ,)a cili NI tta.t Po ttdt Itte tLtiti
Vt~~ ttetit ~ i A: Im iii ,Iot att a At oPud nnai i' ;,~ t i tuL 5ll ",_ i ,, i p r n erpT ,; PrL 4i Au Ittld tmit~e
titt." ,I l't- i d'tattiit '"oiit ti ,tttrhttlt ti i d t itient I et
Iii, _tti itli t Pita hall ottrailt- i f. Titt e In, t- ,li ttt ,, At Aic btda Liiia ~t1i teti tutu :1' I;I .,ttts en nt i Itottittini' t.r, I tbt El tl u Si t
t AS A O S G IO M't ENE A0 PL old)tia tgi 4in ltmdmtj ml,.! tlt" del- Phi"'i ittotn e -ittit- 1 -- -, (
I t ': n ne i e nit.- at it, IA~ N T I tn tt _i il" di, ,n en eiol It ttdi -!a 2 ,, ,
1i~~~~NS~t~~i iiti"ni 'a Ii rttreie~tt elt~ p-e e:i. .d ~C_,";, I.' tIi
bandt C~se ___ toIatn eott ietctcni 'NAtie' it u itt l din ret -_ i1 I -t- tIt ', Ittte titn ttd ittna

hit. titaz it a itt Jt r~ tI l tp y m i a" iiNl lPd tin ,," se An do ,a pae irtied ti Itatl tie dpi it t 't I s I i dii entat ite
-'itieoiiti1et p 't P t tt T tn nttt ':a ,oaitt idit itiatt ,ttlm atI'llitblit ttetti
'- ras a ', u t t otos is nidi I l- It"" atl n Zn ie 'i e lo e it i l ~ lm ,~i e ~ p p t i i t bi ote-ateti',,,, I pinitditet~U n tt l it I Iii i I 'C I I in ,t it i d l s u i s"d ot t, ti a i at i id t o e td t o t eta i n t e e
itm: ~ t le, otait ,. :,I I"~l ticttt tii t', te, (IIt )'s,, 'enditet Ittr- il tr elt Lt rit e
"~5 Set antbblittttm AInit tilea~i de eld "frzd Lit Auttitacti ritt t-oe tI teittiti Ac tit 1 : :
'n dtttedeie i_ ___t Nittit [I r It CItt dttt lu t 1 i Apt lu I i tittl nldt-tudt tt l s tl teiidett -n --etp Iil N il Inm C Art- 1
ttli~~~~ii'i~~~nitB~~~~n'itit~~ Aq-i : ta at t: Ai lt -l ll l t t i tt r l l S -i~ ace .- b t ed mi pe t d i p tb ti d tta tti tene-at
An _Elsol l~~ 1a nl-Ivri t .oepa, la dile tiit it Ntltm ti't ts _,, t I I I1 i111l! f -- ,Z' lilt ne-" tni t, tI tn te I i e idt
,A, dox Ib, let ogan isee"oe nltiein 'lti -i t 01stt. r 1WI I "
IAdAi ~ tt o d ~ t Itc l' Cpiletl pm ed e oa n e t t detn : l I t to nd t t t t d p t td i s 5 5 n I At - 1 i Is~ sit -e t i
I I0 '~ titt teti ten : 1-i
N ~ X!11 Ij .r -ne t o ttlat it -1ii a r e f C' ~ et n, ea t iti tast Ii talt 5's Ioit 11
ti ast i i i t eto c3t Na, itite' ,itt l iittteIatsui- ,, ,. pele n 41itt p i t mt 0 t I -- "-e , I,.
Nii ttt; it, ti -tm : et -tna blildi it l ,, I ' :I I 1 ," I I ,, I

,ltl i sW ,'t In tiil ettit atiitt a' ,~3ft 'f p1 I I ii It I al a Itst~ n Ia t r t t 2 0 o n e I Itin u tI il ti Itlttr tip t !uie ded it

ip ,e n o t, ttb iiit ds 'tilt t.'t m htt 'tI t II' tc rtt I I mIl ti ., I -! Ii Id th t I O S,, I a f 5 IicI I Il n ni iln itc c l
~~~~~~ I t i l I tI t i i A e t i m t Ii' I tIt t t t e il lt unIil l ti l p s it t
"."t 'n eoc a at e1 in Ii~ Iih Ii~ul~i tet a IiP~ I Is a it ttitt i I I "
clali"a ti a is At, t :ia l mis n is nnntenlilttiii
An nitI It tilc l Ii I15 As -t~ itl tt At pt tten!tee at-_on, l_-'1a"'ltt-pcdaitet-1catgisltl'nlotn ttllt'Iil, itdi tepiWetlt!ttItel Ais IiIII lit dIittil,
ti dt utan t c .t u Epl t Itt ci u n s h Sc ,i ,kl i I t 1 I n e I~ Iit It iti -i it: ti i -mtteIeN T Z t nit N te t dio li t I I t eti',, tt A A SS- I 7 1 II l 1 Si I i t ti ,t e t i t l t t tIt
h o tr Ite n h t i t t s t t 5o c- I N tl Q- t'- s In d l i l tle I, -l~ I I t lE a t tl A l, ,it ,r~d m tdt ,
I t I -iti o t I i A o1p_ at A hIn i A e t iu I t'i lit 4"tatP I C t"nS 1 5I I t a I tt a l Ic tl t u i d t l bi, it t tb l ,a e tt e i i a de ptlt 1e a: t"~~ T '!bti~ tt ttt-~A ~ t ~ 'tti ~ ~ i i it il d It s~i mii ittta mi
tiltV 1110,1 I tida liit e It-la oli aI"m oia t I e 1 t oe e-it del -,- '. e o -Ct- 'e i Iia t I-__ _ _ A I s ta i: t in i Oc1 I i ic i tI t taut I I- 1 II r II
itt ,itid t ta, t i I l~ i t' t-I I ct tei n o A tI it ti N- i-P Ii h I"ti II 1: s l Iitu tl t-sItItIlI
* ttiiosudnba t l~ ilot s e- otltA I t o t p d t t- I.I'it' t h -- Ia t jI d, o l d d I I NI et t A il d Ia a- Ii ol d h e
di e i ttl i~le pa et nt n it x to CI a u NI O nta ji, l ot A t e i t I t on t C- eg o -i A b g d, y: P n eu n oi e f 11t% m It 1 t r l lt i l I 'i N i N I it at n ut a I s t i lsas o1.Anl- Ii 6te_ I.1 1 a eow oiir-l _ ,1 I1 - I"~j l. o Ltord'q e',, ; dp ,t 1 ~u
Tin ~ ~ n nt~ e nit ottot to si tic de SI NI _. LA _e~dl I Lit mibo t1,S 5 teii t "t tit t L t Ii tA~ti a -t Int Attuti iI Iti
a ~item,. llt,,, dgr' I t,,,' ttl Oli titsili tt Litut' nia-l it, "' I 1 , --I "I"~c t I~p In Ibe It Iet Se It II~ I T I I~ tt d uit td s"-t ~ tai it A tttt .e
l e t i e i tt u c t At_ u e n l a t s l t t il i i ~ t it n 1 t t tt itii ta m t_ c c n p is Ii T N et sl b :, ttl et im A e T ,tt ^a u ittlat tta e dto li dpi, t l I t , l i i t ttttitt- itiii tt

d'noAlaitItr~ xnY L ltd tI l-~, it atlldtnomt, ei Edt 1tiobet.- a ,- ,,"
Gr e lI it 1t. ti etda. edin 7.-_ Ott etitr A. itntta Liar Li- l pone t- ti tte I ItItoIIt tie 1 V SEW ai A b nem a -spa ,
0 q- in ; t91 IL ll o q i is esi Ia 'i, p r ace d titt at i s t neA .h t i t-1 -t r et;
ditt--tote ietdeb dts o t --ala tI ta ildnids i dal i
Tt* ea Ill a mi Ifeaunie It o----c -i ve de -.t1 ,Ii iibl tanleteia Li t.t tI~ do LAa coABINL glibesAo or_ 5, At tebaa tir Pup1te L- eidei nt ttie ~ ~ aect ioeri .tn ad f reth aim a t bemitt. or. p bttitt;,tz ~ ttS tsittta tiaatd enIu talu At- tlt. te~t Ata se -t it neuutlafl.2!s s'oll. at .o ~ aln
N- Iai Otlo Qite teiot i Aoh- sI-ll "er til _i o t -- d p- ht, t,,t dttti 1 iiuei sa ieetandl i-mi piitut It N iOtt e A ii slai ""' "Ill LintaflIittdel ,, a ,lad indn~is t i itsi, is, t ti O ti u tit 'tptpd ntsa nd t _at_ e I .tiia_.te;l %!-itder- 1 stn i~lttcabIoaj t illti tilIdlt ilmuddu otiste "to Vetr
e.1 III tie0 Etari 'Anidtt-o eat Od-tiii pu tao Ati.la 2. ottt n ld,,scrxtt 'lt-t iilali itii tdt'tnli iN~or Sltia t'Pn jI I l onluda

L1O Act N-ti latelt -Itt lo lat nu ea i t Id is~ B n Al t otet a i e xo beaten: -,, n1 ,-,i -_, -, I I ,-- te, nlet! i ii a a t g e t it tta t. i P i-t f tl.,tie d A Mol
Id,"' Iti ,t Il',,atoit.do shl, Nitdaa~ ~ Au atcoi ti u It-It ei et -t dt tul il itii t o tlr ti ce td
teSS ~ ~ ~ ~ 1 It :t Ittt- emi tto dpttrbtt niisilti en ee p-trt Nu:At c-ctlttthp tlPtotntItit itonttlsielUiattblOt~tttt Ilietuoelnhtti
ml, ot taan e l e Miiioo &1Iitt dni ttte o n ot-edmtttad Pntn tu oa a -itdtania ~ ~~i~

I otaesltdt.u ii nt tmllpt traemitttt te n etmI C r '. I itd- _'' itetio Betinaim titiimcati ste bntteIle I "Peidoe d .nnn !I rts iin ottto ieai titntt tiittt
'I i tibutet. P siono f4001~xix lol, itt! aitoi Beuitt tinssti pi -ndmml a> Inm Sla B nittis At nERodP -~ Aiu"a lia hopiitint 1 4
Iue oo toAietua Inaa Iets ceat tai Itioniita dre ,aj iton _'nlam dtisamitit Pod le B ~Eta oinmpu, LA MAIN -- 'N-I Lu, is CPila Mrlltit .1, melit in rPa e t tiet i ota IsB n tipite.nd mem etititildi d,, ,ub id, mpte-eei't t t t o t t tt M i s t si b e A
ct ~ ~ d it ca:i -tare tuei -ittt 2i i t it lui etel to le Pe.i .
-atia totI o a Is ts te tm, ta nmtat i aatoic te a ut aeuo Ac iitt iaa w aO ttttt ituid i~i ~ idltP i dd itO Nitda Au Feas Ii 1d~ ,nt lad I" ttnbdetet Iptti T Ap "'to. etoi itt tou it titmt ~~e elatotP IltobuAi ota it iie-tti(d1 ten ttittei d "1 t itlI l iettionPelAllitlt Nid q i pttleit
pitdtnt Q&?a ItitI tlttt- 45 Iatl tt t I l ensltllou.lnul--. xa

tuimgpiee I tittee odtupiti tla Cal 'uuta i tit tPI;i ens it St, l I ole it til MI t =emaia litt
I 1l P, ,, 0 r
asaru-uoeni Qtise tstis ep it,,sa ,t~ 0 .~ntm di ilp It -tad m' mn Aloistt 0tpntutI tepitdd5i I'l m tiIi Io Ioeoto ot.t -_li~t A ets ts it tel i I t i I I '1 di i es

.I~ c t 1 1 I -" ,,-, I odt Imref :tbmi Iie Ieteittlisyitit-Iil h 'I-"I' A ll l t Ida d.', i t l
Li,~l lugrant tle,,tte, It Fun I I ttlt Sd em iti "N sco I platl a R TOGIBADO tie tdtt imittIfl 11 -" 1 Pilt. ttamt to it uutii ii L,~t In Nt"a-, intl -, i ItIedo1 t inctu At itttith ttiepi Ac I i ',:Itti9 ,


I

.

F'AQrNA DOS Ili Pt '1 7 :4 P U, 'W) (XV11


Inaugurado en Desmiente los rumores de crixis Programa de un
La Poli tica Mm! I el Premier I'arona
ministeriv
La Habana otro partido local de

Erocacilllm N- re"tento i ''[.it Aimv intoryientep el Prrxidprele no iine el I
Liceo del PRCi 1,1111moito fie hftcer romfoi(oo en ri nueva creacion
Pot Francisc. Ich.

ILI, A tt' CA 'I "Retnovacti6n", de
F On on,
6", dn,_-,, j 4 t fo-ado, xtll .or6 o' Santiago de ]am vetgap
KN I $tis

ete Is,
or n"
BANCO to& LA T%#0 rF R A ('107fFS R AN A H I
7
F-N 4 VNFXAL

HABANA


t r nolicm,, de ]a, actl Iflade, jHdillf"'I"
n

foo,
7, IV,'n d.,f


4
V-4 y
too ,:n 1, 1, 1


"xorA P" i,
4" Htl det)-do on in- t,: y
Achra eoncepit" el 11ioloo"
M
I'd., In- on h- V, egia
,a, N C.Mmildld
IMA rro hLA,)6n d, tie del PA"d
'I'l orn"i
(rtro ,wot y )A Q111 I -tt.-o-, D,,Xelj
P- , tint,
P A,.
t A f-, t, n, Potv ld
D, n- Victenle
p;- "n,
",gold f1-1- I 111-d"I I: d ndel
Hy I A
N-1- A,
Pritparan mi honwntit nor z
tu- 1, R_ o" ho, oil arsista.% at Dr. !"T
I
Iznl '1 41 11 Itr;- It, I'tifflevillo Aloji*o Piijol D-ignarin lider de hm

)a Camera
I l1r. kkarez Recio
tn'; I I
6
vt ,,!,,- Fq t. -nn 'l- c"n I t
F
6, d,
1: dw Inm -k, In I; llthop", 't Mnt. - ------ --- -------------- . ------ til I" note hto lote,t 0.14TFE F'1* ALQ1 IZAR FRO EN F mtW_ _m, m,
,olf. d e I n i N e r a r o u t T1 ji -, o' V.". rvi 1140, tut"'.
LIO R(lDR1CI'FZ ORTEGA pR( F, rk 't \J
flel afil, 27. Art entr,,Ni*ta . r rl. ell -,g* d,
ho *rpArlsron el G d-,t r
rat. F. Rati ta
He d, 1, 7-nt,
"I I I too I it"m
p l no
tt 1, n "t'n
fio d, tr :1
Al-Ide "I i I h"itil jl oitf.
del R".&,
n.d. d, -ielt- 11 llfll' -11-, i ,, pwbao .o n. qV,
pl-dW'. ", . . l"',
CtV. t# p2_j_ )L$n., P.,X _pUi, oldo, jt
del -41 d V dSabor
1 f""'on -ibid- P- I d.k- o,, I'loilot'loC nilolltll dit rifen., y 19 r l.g.r .1 d-to, Ahtrr Rel.,
7
"I no rill I Z"C"" A.r._: FOR L NI ETA lKLECCIOV I)E T'N
d, cob. XGAD0 AUTEN Cf) I,
I k 134JAS CAPA F PTft)0 dl,-- MEDINA
rolATIco r PINAR I'm, Rw do,,t l -t, ro 6w- .1 V" AIMY- to 11 all, 38, Nn.
6"', it tit, del t d, d, 1, Vf-- 1" 8 M'din-, on pro
r-RL t-', d, Xvi;,roo n,
,,no M,,nj,
dI 1. ,P,. 11pj del .111d, A-nInj-jo C,,


A n, kenerdoik de IDA ji)veneq bpo", lif 1- otoy
(let PAU en Santa Clara d.d. I.,
P Kar, no fi rol. tnrnp6or,


"dU1,A-,,o U It d1l
V 11 10111 11,-o Citimm para el demingo a
--- - ------ ------ . ilololl, I del P. L en Oriente
AG SAJ RAN A t LID Fit UF A,06n "olU PfRIODISTk 4lTfNTIco1 dl t?1MIrttft AnUM ftrit el pr6XI. d-lngo, di. 11,
ot., di-Ii., I., .4 --d. to l. 1,oad o,
.,a ;oe,, Ao CrnoG m- sKnuggo ot cuba, )a blea pl,
No le interesa IA PUBLICIDAD e P- ne-, pl."I oll. o.1ft"'a ell
1 .1 t, pr-ld-t, P-j- Inr:.l &I P-"id- Llbow In orst.Cuando *1 palodar int*rvi*n* ou. B.Lo, ZX1,111-1, I"
g, 1. dipi PAU d0li q
1,1_ 111, It, a ,,I.
A *I SABOR *s lo quo cuonta, d- In"Otilft' 'W'111 --- rf lwroAh"'! y rolemollr W orto, I- It- d. od d, r, d d;st;ngu* y d4orlwncia. DO squi 1. nn _16o del o b- e- 'on I- nnntolll d, 1,11,
P-1n: L- Vill. roirt"11"lni., t- -g-i-- pint" 1, Pt3C quo, con lot Ojos c*"ajos, cual- periw reolt-lWiro,
11 tollcto Mbs, 91, -pjr mi drooiado dIl Ptrtldo
nor )o lo, l1n1b1n or 1. jporqum d qui*ra dht;ngw*t por su #3ijuif,,d en "'l, W, lw
in ga sito SABOR, 6 CRISTAL tntre -t.dn en In, -droo 611 PALI, -P.6%
untni-th'a
rl
d, 3, -1v "A todas tat corveies, com* distin. v pt-1-ar -- -did.t p-n
In"Al dt Ix orylnlm on IV m2. *1 Cuan6o p n 1-., 6 .A, ,-1 -do, z--l %.- FL ONOMAtiTIC(I DE 'CUCO'
gue y difiortands, p*r @I SAROA, _1 Tt' UFTA
PC apbiari de =t -- .
adline, 'A un majocot6n J* un plitano, il? ltiDIADAWAN CON Yi. ril"). f 0,on. lu,"', 61. 6, flWAN,
momorltn h.- N-I Ii! r- "'Istrao '119,10
-" DItXTI1 11JU0 V EL '41, Il Iint
arem jom c. ilet. cl, 11 --, ,% qw P ,N do una p1ha de unit port. lirGUNDo CURTI al"tZ, (W P"16d- L. T'luoloo,
wel do da vilm6o Cld-r. NI-l" S- jt Z pwrillm TvWd.d.
y mrifort4ble, -on indi- ran,, 1-turia vfrM dIt I* Union o en *6tl *nierlonv, fl torn,
ZU1
vor- toiedo- ) ofi:
Una )ou a pmp4jand., "ITAIIA LA ASAMBLEA )EL FAR, in el 141 01-i- d. 1". Item vilratro W w

S, UW ,en" Igto TJr0 ORTODOX0 D I, it ruv* .4lrell& tob mni6il,
MARIANAC,
-do d.Xw r,
o
voew 0 bfirl&r a Camblo le A190 nD Ill ncr-ho, "ri P-1- "o qn, 11 dtt", .4 It
via Publicidad Fttifi., S A_ pm. 6rd.V- dIl P.,". Cn-o' 0-t"on- c., P".
C R IS T A flZy._416 I'm, Pot t Pr6xim ni"Ite W1-4 eA
1W Ppc o L., M. 11. G.-b- 11. nin -1 parlidt,
i 00 G.-bol -nAl ptg-o, Fri. -plp- lat vv,. r; -,eniil -,fid.t,
0, 1. ,,y ,E
,n. o.-- ;-in )a
IV, !_k
P Etc I _-do: lrl b.o, "
C111 F-1d, qVI I s sa b ro sa 1:
.0. 2 S 3 10 T*I. PO- 1646 V.d.d., Hi.- 1- p-on-ni, eon i1a m I
'tt
I ,Ib,*, on
,fI itt V, F.
ult-o POIltiral 1, 1,
Go &I


ANO CXVIl DIARIO DE LA MARINA --MIRCOLES 7 DE SEPT DE 1949 PAGINA TRF


La a Exhzben una peimla contra l L Cos Cjuintano MANO 35
CORjito de 108 tazucares de cara uto.1mpo ienne*o SA wf 255

111o1 III 1~I~1Fu1 mostrada para probr lai torj propaganda, I s t
que se realisa control nestro products bia soa n smscdd iber"persona ad ai


d1111 r14a M i vprckyA d 4 R 4 .1 o n 4 n
41 -1 114 d lam41d d11t o p e o o b41,111 I11411 -dd1 11411 A 4 I 144111
e a gu n tode t do obnoA gorntode e' ces e aw r n i] n a
$1 H A F11111 F R ',$A,,',
441a11.t nabo do GUTIERR EZM Y q1 Ci1s1o r Man nr Ntra Sra de L11 aIa d
(uatro h I-o1 gram41 Gah .n 20Iprrado f Ino A 8701o I1 l11 R p r M ir n E Rno 0e ji a 0 -0. 4na a1 1111111 11"b"
ISi.el mal es1 del para tan populare o nomotstcepotido do dart dos oO"t a -d
-,- C 14111 114 *1 -, 114 1T

( 1 5MAlfGUTIERREZ MARBAN o CIA, Drbuiior
Do or es 'Gions l r 206. Anenteo 1911d To ar oda Adm70n a a at t omellarse con nr t g 1 e 41 o m d u e
eii el Ro partl) Miram'411, C =1 1 1 '1114 14 11Cr-dit o e$0 0 pr
.111111. C g 1 1 l 1 ,. 41 4 11 *4*
Lo ae 411 e4kirices le permi11rds o r ci eok s 44onom1 de

1, 1nu a eobrmes ver al # ft14a
FC el AES eis del ot we o e hi dac on .,lil.1,a 1111 ist
d, ., 1111 11* 441144 1 d,


Iri E PA a Westiishow 4.50 I ,
&G ON .l sanara. L4iAS4441 4410mitES


m re 4 dorn ear y us 1o p d o n 4.1 p rofr dia 1 4o 119 0, A r oles 4, seg4 4dod
s11 414o.o, Welingh*us el Modd I e4.

Cia Electride Cuba :::1
Tamb.ea he side nombrade1 4n la

ExhibirAn los .11,1170
R Er' roley bus"
U ante Palao


a~~t do a6 0 q r
,TRKA~~~rtd priI aeaaind oitava LAFIS ON REC 1~d, la 1poca I
-14~tr e Aeoec / Iu 1.41 H.Neptun Sano Niaidain


mealosrseru*1114 gggggggggr rucos OR $UR0DA1Y11E1MA144ARATO V4
DE- ]A7W 1. 1 411111 4*41 doI TC iA
411 d111 1 111 114 y 41111114lC* z 41 .4 411
4'i?~~~~~~ tLC MJR!tOCA EOR
11~~~~~~~ ~r -b. a. AM1-r1111i1 kOA AS 114111'141 'l F l A 8 811,4 1 V 1.4
11 111 ~l 40C111411 HIHNIII bURflU t~ 1111114 41111 111.1~* 114111111,p11 4.2 1
t, de 1. Wuevo bii


Cia.oeicrcoet mlct i !Ze miuba oeo11.a do1-14111-1

0fo itma .en fecnI$em1,e et 'L ddd tp
%I I l~'MN

__ __~l - _. ___ I I1 I4 -,
1) I A It I O 1) F 1, A NI AIJI I~~ld II I A 11(PT NA o ,: ,d
1!I1"I e 11 NI l A 111 -lII E OR UG L L1A
AMwII, t. ~ld ," Is --M I "' ."w#I D
Nd 11."s 111 l .: 1 I .11 m 1, ,, 1d t);., II- I N 11 ll I di RI dl ,_ -
tlotId 11111 111 l d ! !V' M OI ". ,l
dlm dd IfRA!IINI1 v1* dc Idl dlfl-a (t' MIIIIl ,,"PotldeN w r
% F5 R7 ,, I IIl 117 LIT 1II N.1 PI II "N A: -11 -11 111 11 7111 11171 ____ I N.r I -K 1111 1 l1
1711 I- I11 111 11 111(111__-_-I I d. 11 k ,.l ,, ,, o~,,,I
DTR1 IIr 17 AINIS771111111 LI 1 .1 t,., "," 1 I 111 )l 1111 1 1 17z1,
511 1" o II .1 n 11111171 17 17111d' I w yR id, 1I 1s t~i1 1 l 1 1 ,Ie ,' _- ; I ,,,," I 711, I "I I '
I4 --111 ,II~ 111 Idhdl -1I1 -,11 ,. i I ;. 11 5, l 17111 17,1 1 1 1 1 1 7111 1 ,11 -I
111 "I dl 1111 171 7111 17711 .1111 1 177 VC k'U I e171.I 1111, I I *17 INS IL1111 R1*1 E11111 10111 71111 S 1171 U S 11 C A I PC I 0 M7 ft1 1 17 ____I_:______________________--_.-__I_______ :_ 11 ,- ;L- 1.11 1 175. -1 : 1111 .III ~ ~ ~ ~ 4 II 11)1 1, 11 1i 11741 .7 11; F i 711 -:1~ ,; ftnr- r,~ .1. TN~ l1~11,. 111111 1171 111
Al- te 1._ I1 111 n; I- I !. ,, , 1
--1 I 1. LW 141 -. 7,71 15111 I .l 1 1
1711'fr 1111 1 11N . .1_1 J 271 L,'. -k I _- - 17. -111 11 1 41 111

11l11111l7 d-- 77141 1.11,11 I71 A171 In 111 II I 1 ; 1 71 -. 11 ,1 ," l 71 1111,1 1 11171711 1.1 11 -11 1 l, 1711d11 11I N
.111 N, ''I 11 1 1 7 11 i 1117_1.t- I 11111111 -- 7111 I1
DI p11114 II A1 7111 I iI 17 17711111 1 -1
S1111 "t, RI I 1. 11111111,,l, M1I, 111111111111 I111 7 1 111171111711111 I 771777111-11 11711171117111 171 :11 111',,1' 111 1111111 1111 Z. 17 111 171111 7711171--el,, 1 I111 11111111 Al 111 t'1117 1 1 .11.71 I.1717717717'171 I741,111.11711 I 1N I I 11111:11111 I -., ,, 11111 ., 4111.117171 11, 1.o It 11 I111 I1 ,, 1 ,~l 7111111 1115 "111 11111111111 1: 11
Lt 71"" '1 .1.77 A- 1aCll:A~s M 1.,-" ,,- I< 1 1 7 11 ,1 7 11,7 I :711 ., 15711 I 1 -, ",, ,
11 77l 117477 171111114, I-- I- II-!, 11 __ _ _ _ _ _ _ _ 11 1115711111171 I 941.11I.Ill
4111-1711711111 I I- I .111 11111 !., I11 171. 1 174 -17111 711 111 111114 r IN
E1111717 D 17111OR 1 __II______________II______1 ," ,),,
I-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~1.71 77111 t11 I1 711 I .MauIr ,- "_OZS-.I .- I!. ,t.t" _,1
11 1-1. , ;- ''t'.,,, -!, 11141 11141 71-i :,I
La.71 e1N7>111111111114v1 st1111111111 111 1 '77 1 1 _11. 1-1 111 77I1 .11171 I -I 1141 ,, 711171111111117T-. 'I.'V ,_,,,_ __, 11 117- 17111. 1
n'raulll ,,, 171 *l "" l1' 1 1 ,,, I 7 .1111 1. -, I711'~l111711 1117I1117111711 otdod qtan pT trg~n h 154111711 77, 1171 .7.41, 1 -1I.4 1 1711 ,
~,, ,11 -11111117 777 11.7'; I, -II I1 I". 1-117 I I I 7 . I.7771 .1 I4'1,47 171117711111,1117 7_1 411 1,1171111 1-1. 1Iii.7117,117 .71 114111 , ,,,111
"I' 11111pdp~l.11* I7 I7 I771 I I7 .17 171 1. .i 77771 .17111 p17.111. 71117171111111177717 774 I 11-1. 111 7111 71 ,I ,1 11,11117 141 471 I- 1.174 11
.,I d, l Wl 1111 1117'III 7 I7.7,1; '1711 I "I t, ;1711117 'I,17171711.1117111 1117171:771""
1117 o 1 -7,1. -I,!(,11711171111 ,7 17111 I7111t. 71117711147- .1111111111 I l 17 1111 11711111'7.I1 1111T71171.1 171111 111-1*1111717 QLIIII _ _l 11,11 -11I 171111S17 ,11111 I Il 41 1711-11
.dljIl lllI 1, i117',l.d ,,,," 1771717117111171 1', I 7,77 ,1177 1117111 I117 I7.171 1171177".- 11 11I -i
111771111115,1171171711 717 1717111 ,1 1 ,1 1 1 1 7 I711 1111 11 -I 1.1 ,7711 17 171111,11,11 4771 11 I 71I71 17 I 1111 111 ,111 711 71171411 '

9417111 1 7 77.1,,, 1 - <,h,11111.17 Ill I I 1'111111 I I 7111 111111 7111711117111 III I177 11 ,1111 711 T1 .17171 111 N ,~l*II71 1171117- 11.o Ill 11177d11.111 17117', -K-1101'171- 71.17171t~i 117171111777771171,11 I 11111 111.1171 1.71111 177171S7111 "1 1-7 111 1 171. 111 ,,11-- .1-llf~t
Al11o7 7 .111 1 71, .7 I17I '7 (11 7" 1.117s5117v7111i1111177 11I1711 7771171 7111I1I 71III-7I1'11.71I1I 71711
d, Una mo-.171.7.'6-i-71111. Il 7111111'71"7 1177d7ll111171 till,141171 'o".11-1111171,7711'7711741111111.11I4"117.11111777-11771711n, III
1711I 1111171I I., 71. -7711 .1741111 111 III 11 1*411 !I.,. 111 11171 I717771 17111771 K. 1171. 15 IIa6 , I 1111117117 Al, I111 111,11111,7* -'t

171t.11175117 171111-71111 771 I1 1711I7I11I 1711.11117 I:
II "" 'o 'Ju11 71 1.,_ I'l,1177 11771o7774171117 111 1, 111111 7171 1 41d171, I I117711111*111.*. I ,11177 M111111711711171 ,1 111,1 r11 ,, -171 .I Il
'441 1I1 117 I7717 I7 7117ll --717 111 1 1111 .171171 d111.11111111117 I I7477 II 117111711 11 *. 7. 11 11111t
p11.4 11 1717', 1.7 7. 711~d otl, l I 1771 11 177 l'"lI All IdI 71111 17 11771 .117111 1 .111111 .117 11I 171 ,77d 11 11 -II I I. )1117 1. . -1 4 7. O
of 0 j,, J --- 111 _, ,,,7l-,d- -, II : 71717117171111.111117141171 .11141 dl 1 7 11 ,1.t1111_717.1" 1-7'
11114111 .11 17*17n 111171, Ili Ili ,1111 1 11 I17 .1 7 .14*1 1111- 1 75.17111 7.11 11 7 7117 1 XII


ACO XVr DIARIO DE [A MRINA r a MIERCOLES, 7 VE SFPT, D 94 PAGINA CINCO


LUL &eA6dtPw iW ~
La boda Gran d-ado usd Psd akIK


MEDIACanuor g amalhdwo


"i~~opOS fuete Can cr r dr Malan y ato
W6 dAtAA At pA;A

u en t d a o AA R Ana Panda
_rFr O Ind ,,qbt n ~ sv LL, / sa elB mi
ono
A~~~ At ttttt itottj .n n A;

it u b io Pot v esA n,nSrarosnucale
Regla~ comenzo~i aid pr mera


oA I cn d O n odeldsS p~a o


A fa"an L a C artd t ,n jl 41P Ai T I O SVELr TESS
Yucons el Lue 12 El Dukea p nesroDearamnt J
Nombe deMARI Helna Rbintin
ET de l y s s e p

Sanos 1 potico bnao
manoZt tt me n o b a
-n ttU LiAde ~-1 pano yi boy, u eprmba
Imot t jourtr en poc bemp unareu
"Ieonapreeb d > n me o r n I IoMt

o ent een Inea e sotttn tt A~ A t A A n I AA egu rao &an
Insaat ons e e o tler fcn ,is t ciatud ln, plen* o
*Gtrc EEgRAGLRA ELECTRIC A
es96 on secon esulede maysatifac


ses~~~ comrdle de ube
Tipe de pd yd oe nPintGENRA L ELCTRIC
P~r il .1 Mclad o t
P a ; eso c e rc a n o s o n o mIist ETco s
Y el nes os tflno P e r-t an tt it
~~~. umsFrness Joera ola, A AAAA tAL n ls r i a


M Cre de TARI Obleto subii t t At i t


Deo to ycd ArUsncs IQrencertse
Productos deettA BHusas Rle Spor
Car~~ latl synuy de que a nameprecr
stdet pilnt ygfy. and presenteads


CUAN S. A. PC-( hmr s dc
Torata 'mseos I F 1a e as r e ;uBumhmsei geaen a os An5lsd Jl 1,utse v d
mostracsones praichca sob com leb 5Iielegante mqi a v ite o 0 nrn vre b a 0a o ho y


YI esta a r lW lcrp rabstria l oran prevs IsCsted An P o Indwidual CIotaetos At t Ct i
E nfriolores de A gS dtl dl CAMPd a M rh Andr'llB657
GENERAL luGNR ELECTRICc s CYrt No ferte a d m l
trci le sI a E
me.mnttttyFrr t .OnmeLttor rLrFrnet a
torlos, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a Gn la Garrdo Jo a rsoasc-Y sijirt aisnpi~ an ql

convonlontos~~~~~~~Lida y prnmla. t'lcticasoYft4 v~vcinv~ia
GNeinu, deB demn Sportun

EN RA EL CT I AtP O UC.tt

N AL A SLIIIoA.y. oael Yae Isoy!
fwtttt Patmt A t
dMer: dad deadlereDIestampacEone Nrnosb De sMAeIAnHelenadrobinscocn

Tttlt AAA BetAant deiallettibl yn1o7 Dnel 32 ullo ~ t.~Uquepatu AedttiUAAIdtrAntn rA Aletr


tie itAy IA~t qr IA tportii10flmeosmun era v~ ~ AA ~ t~mpttte~tpre t ou c*ehoot


Pult ti 1 Ittn toi tt

TmMMmWP1"-* - - .- 1-1- - .- I 11. --- -------- ----
.

PA(dNA 5FIS MARM DE I A MARINA ',I I .Rr 1! 3, i OF SFFT Inj i 49

----- , APO on
11
I 111tesis 111111dial Vital para hi Indiv In soluctio'n
I I
Ti)pico Internacional "' i Joseph y-Stewart Alsop nos dicen: i
Catlatlti ----
algravelmoblerna deCuchernira
t i
,, ,,. .,- , ,,,,,,, vnid,. I
rn, Jl'; M.d. C." , I I I -1 OA M(AiUlfl 4WL17. t I I
, I I .: -[A ronpvt-Aci,'m allwl"Amel-i'Kila. bel T-Irnnn P1 printer jttetso en In politiw encrisninesd4a
.
Rerilli6l, (It, doctores rii 1V6,shi,,,,tm, I I I I I 11.111, a ,Ontener la obi cwnunista en los jmtixp5 de Asia
I 1 I . , I -De- alori)uu ion de la librit ,-lerliHiet. 11 I
L\ t Pat, 1 I I , , "r, I., - I "" I , , 1 , ,- , l -ni","'ll-, I, i t lll -, '' I itt ---, 6, II t"gu.
,:im" 1, I r1,1n1nt1r, 1, ;r n d-u,6, -- tj- ,,,,
I I .11 I I -, ;OI n-j- ,I 1, ,,, r -- rcnn' IT I t I d t C, r t, P t, C I it"". ,,, I I p 11 I I . 7 . , 11 I I I t. I I I -11111- 11.1-, ", I "et d, I,, ; I I- ntf"
- ,' T; ,,V-,h,-,,t,-, L- -l't", ,1- t 111ol, I I 1z I z I i I I I I i I I : ; 1, ,, i , 11 . I I I I 1- , ,,,, I M '.
-1 i , v r ,, ,, f; t ," , I I ,", I I I , , , - ". . , , - ", I I 1 I , , I I I I I , 7,1" ,,di "" "" , I I I. I , '. T I , T ; i T I I : I I I r , 1,,d,,
f I 11 I I 11 I , , I I i : i I lit, r r , , , I t, I ,,, , I r I I I , I , 1. I
q., I I I I I I I I , I 11 I I I I I , . I 1. - I I I I I , I I "', n
^ I I i I I I I I , .
I d I I I I I I I I I ,I, 1, i I I . I I , I I I ; ,- , , : -,
I I . I I I I I I I I I I I
, I ,,, I I I I I I I I I I ,
I - I , , , , , I I . . I t I .
,It i I I i . t L I ^ , , I I I I I ; , , I 11
it , , I I I I I In
1, I I , I .I.'- I I . , , I I I I I I 1 1I I I I I : , I - I I
11 I I I I I 1, .1 1. I i I 11 I I I I 11 I I , !, - I I I I , : .
L- :, , , , I I I I I I 1, I I . I I I I In
; I I : I I I I, I I I I I , '.1 "
i , I I I I I I .,
T I I I I I I I I I : - "'. , 'r W, , 1, I , t I I I , K, I I I r I I
f I I , , r I I I I I I I I I I I I 11 I I I I c r I ; , t , I 11 I I I P. 1,
I I I I I I I I I I I I I t I I I ; , I . I I I I ; ,
11 ,,, I I I I I - I- I I 1 7 I I I I I , I I I I I I I I I I I I t, ,,, ,-,,, P",'t t t I I I I I I I I I I I I 11 . I I , I I I I I I I I I . I I I I I I I I I I I I I I , I I I 11,
I I r I r I , , t, ,, I I I , 'I'l
t I , 1 ,,, I I , I I I I , I I I '. I , I r I I I I I I I
I I I I . - , , 4 I I I T IT , ,- ,
ti, i, - , I I , I I I - r I I T I I , , , , , , , , , , , I I I I I ,
ill I I I I , I I I I , I I I , I I I I I I T" . , , r , 1_ , , I I I I I I I I t , I I I , i'll .
- o- t, it, I it T l, I , I i r , , i , , , I 4 I I , I , , T I I I , '. I I I I I r I I , I
"T i I i III 1, j, T K t r 1 ,,, , I r I . I I I , I I I I I I I I : , I I I I I I I I I I I ,I I I
I I I I I . I I I I ^ , I . I , I . , I 1,
I ,d) , ,,, , ir ot 1 , , : T I - I I I I I I I I I I I I , t T I , , , : I I I I I I I I T I I Z i -: I I I i, 4 I I I I I I 1- C,
p- , d r 'i" 1 n it , I , f r 7 l, , r , I I I I I I I . . I .
t I - Id, , I , a I % 7 r' i I I I I I I I
k ,, I , , I I 1 ,, 'I I , p , t v , t . - I T ,; % : , , I I I
11 i i i , , Z , I I , I I I I I I tT I I I I . I I , I I I I I I I I I - I I I
,,, I I I I I I I I I I I I I I , . ,,, r I I I I I I I I I , I ,,,,,,
P, ', I I ,,, , t , 1, I , t , , 1 I 11 Ill -, 1 . I I I I I I I I , , I , : % I I r I I I I,, t
I I , I I , I I , , I
t IT I I I it 1,1 1 1 T I I , I t ; I I I I I I i I I y I ; I I I I I I I I I 11
I I I I I , I t 44 ',
11 11 11, , 't I n , l d, I , , I I I I I I I I I I : : I , , , , I I I I
It, v , t tj , , 1, , I I I I t I I I I I I I I I I - - , I 11 I I I I I I I I . ; I I I I I -1 1, i I I I i:: I
I
I t C, , r, , ,,,, . . r I I , t , ; nt- v, A, "i, I 1 it - I : I r , I I , I , I I I i , t I , I "
o , J, I !, I A t R, v r ,- '] l, ,, 11 ,, q t I , t 1 I 6 I t , 1 A t , 1 1 1 1 '- I , , I I I I I I ",
P" I I I I , 1, I , I I I I I , I It1-o' ', , t I i I ,,, I ,;, n ,, : n , I- - , , Re- I I it a i i I I I I : I r 11 , I : ." I I I I I I I I "'i
I !, ,, p i,,,t- P'n, r, R., ,, -sd-li ., t t I I I I I I I I I I I : P11
I i "C' I - I - r,
d,"nbuid", dto' ,h; It, , - I T, -^ I :",: '" -, -- 1, I I I I I 1 ' .
I I I I ;
,in r I I , I 111
F! '4t, p,-, --" P", I 1 :17-1-1-111 1- l c I I I : ,,, _ I t I, I I r t I I I
I I I I 1. d I I I I
b" "' jt !,[-, t1,1- !;- n't""J" !, d-tJ 1,111"t, ,ii A-,id- I I 11 I I ,I i% I I I 11 I I I : I I I I -1.
Pell,,, ilt-l, a n"',, 1 T,,,-, q- t,, -,-Ti d -- 11-11 Ir I -I, I I I I '. . I I I ,,, t I -111 I I It, I I I 11 I
lq! ,d,( -tt--, -, --t-1, d"l-', ,4, --,-- l I I IT ,, ,,, 11 I I - .1 I - I 1, I I I I 1. I "'J",
1, I I I I I -1 t, I ., 11 ., I 1.
,,I t11 ,Jrt, I.', t,,Tr 10,T I - 'i- , : If, T 1, I I . I I I I - P , . , - 1. I I I I -1 I ," T I I 'rI. It", r,,[,,,r,, 1, --, ,!, I- , v-,, ", I S, --- I -, 111. I ", , , , i" , I" 1,
--%- t ,"A I !t, ,;Ioont "'i, :- -,,- "t". I -1 I I : I I I : ', , , I I 1 , , I - , I "I,
11 -1 i ; , , : I I I ., 1.
I I I I I I ., .it I ;,,,, .", I -,, r- d- I r. I I 11
I t I , , r I 1- 1- ;.- I ,- I '. 11 ,, ,, I I I I I I I I : ."114
it, ,. ,, , ,1, ,i- 7 : q ,; t,- n, ci ", Tg ttt, ,,, W r- I - - I I I I A,
d, ,l t ,, 't [,,,i,,:,,, i-: -tl- "I ,;- ;, it, T-l"', I I I -1 I - I I Irl I I I ,I,, 11. ,In tt. I I I . I I I I I I . r I 1, I ,
t""imin I ,,, 1 T 't ;- . -,- -;- -,'-,i- ;, l, I I Tl,;. I I -1-II1, i
It, 11 I 1 - - r t I,;,i ,I, PI- T, I --l -V, 1 j" -- ,, -0, d- -1,1, I , I t '', Itn"It"I"t" .1 I
F rrurrilr -. I, ii I -, nn, ti-- t,, ,nlll -1 7 t I 1, , - --" , -11 - - I
11 I I I I 1 T I i I I P, 11 T 1, 1 1 't t 11 I I I t , I I --, I 11 I I i"
,- "r-t - r- I , ;i ,,,,, t, I eT I "
ITT, "'n-1, d- -'e, 'r 1w, ,-- \ ing" tit, 'I, ,-;", I, -1 I,' ,, r-- .- F ra f -om i Itt rebefi6n selm ratista flov set-6 . . i ", ", I-1- 1,p,-tc, 0-t-," plied, 'rrr ,ltr, "titi, l't tc- -ttm-- T - r, ,- I "I'lD esplim ie de
tle ( 111- dotm- 1, -i T, y - "t"', r , I"' -1-1111 11 IT-1-1 -- -",---,, ri" -- I I 11 r" ,- -, :
I, At,- ,, N- -owi, I I 11, z I i t1I I i ,, r c T , t , ", I , _, , - -)ro ii. de Y u nnan 1 1 C-0- 1 d, I F, I P 11 1 M 1, A i ;I , I I , I I .
d" d, , , T" d i I I I 4 1 7 -1 I I ,, I -, I e -- , i, T i't n n I r I l 7 i , I t
I p I I 1; Z it I t I 1, : I t , , I m r t , ttt I "I'll" -1 I - i ._ L, ll- ,-, IT, '_ IT i ,,, I I , i p e r s eguidoras
ci-iimli, f ,-i, In 11- lpil- 111, "- qr --, ,"",'r Irn lirael El toberwidor 1,a Han, lidor drl movirniente, Ae I-,T, 'r,--, ri, - -- I Z I T;-F-d-c" 16.lc, ,*'n,"'ti ", ,,*al I, 6, -, 'l, ; -n11- I 11 I I- ,
.1 11 I I I I ,
h, ,e F- , pt 1Inr41nl'- pti, ,i,-' p ,-I i erltroviAti-i rorf Kai Shek rippmi.,nflo sit nctitIttit ,,'
-g,,, 9 u 'c' "i, n 7 I n I 1- i I ", T, I - i i I I'll, 1-1 I- - 11 , T , - , 711, i en E m ergencia
-nt nr- ,- 1, d-Tl; :,rnrilmo-- o-r--,m, I I';,- 11, I -- -- 1, - --. "- till 1, ', ,! I I I I t I I I-
I I .
i -3-., l --- w "n-1- I ". "I I, n nil !
ni-ci 1, w I 11---, ri--- -,, ,, Tirtt.l. [ ,P--,, ,,, t, C-to- .nk- I
,,, d, ,m -i" ,,,""- lit! i I - l- "&6, r, I- I, -1 -r -',,: '0 I , , il 11 I UR'19 YTemian que mataran a
.-, I 1, nw- I, .: '--- ,,,-,,,,-, , R-, ,,,-t, rl, I- 1 3- 7, : 'T ,,- d. c- 1 .r ,,<,r ,T-Ti, ,, It.r
j- ,!n I-tuy, 'I., t, ", tou"', I :f, z-,,, d, i : j-tte ,4 -, :'-- ,, t F tli i
"' I -, ,, 4 'I, I ", - : ,, r N .", dt 8 1. I m ,I i, t I 7,! " 1 I 1- I i- ,,, r
I d : I I rt , d I 11 , no i ,I ; T ; I r : T I i P.nl nt I "'iliti_ d, ejjjid I
I, ,,, F, 1 Z , - I I I 1. I I -t , , ,- - nt , T f I, I T, --, -, , r, T, I : , ,, --tt' it I i-111
rri-i)." I I I , - l : I, -- '. - C, '- ,,,,;I tt" 1-11 p I
I 1 41 l , , "nvt t kI it, Tr -, it, 1111- I I T, "'
%1- 't, t'! , d't -T, tlid n 1, r,' ; r I I I I , , F, , , , .T r, I r- ,,, T - : it '. -A, l 1 ,, de rt,,-- n- ,tadn
-1 r I I -, I r I I I I 11 I , n -- ,:j ,, 1 1 , i , i 'A* t, : F , i ", :
P111c, -11 lj t, i -- it -IIbinl 1 ',,,, in - : ,',' ,i .' ', ,,-T, ,,, t,- tn,, ,i ,',,', I c, ---- -- --,,, ti ,;m tq, - in ,-.'-rl.";- ,' Hot l, itilt. ,- ,, ,, ,%,, I I I
,, "n'-,,, n, rtttttll I I l 11 "I I t"J" 't, lptl A,
P-i 1 tw,!, I -1 -1- I -t ,.--lro 1 ', 171", ,-- ,""'inc-, c- , )T, n, -, '11"""", , 1 91l T a d
ptl!i W- p- I I , ,, I, -, -1 ,T I I r T Totd:r,,- tt I -d-m I", 11 ,It, gL,,- it -t,- I nt". T ll ITA-1, .M., , , F .11 I III-1 V -ti,- I.:
I I Ili, ,, I I , I ,,,,
-- ,- p, -tr-t, , ill ,o ,, iiocnt, n-, -- Italia t1--,,, I ,1;,,, i,, ,,,,, I 1 "', , C, , " Sie- \ ,lt ,,, ,,, I,,'' T,,,T t, it 1 b, 'J", ntt,, - ,, 1 :1 I , 11 I- I I r t"' d n 1 '7 1 30 i A I I t, 1, t , , t ;","' 11 I ' I et
F-i- ;iaif- ', P.11' -11 i lt -, I 1, I -' I ".1-1 I itit, T ", t)
-, I I P T 1
wt, I'd- t- -i, ; I ""I It A 1, I I rt t b e
---- ------- --,-------",-"-,--- - -, - I I, I I I -: t I I I it 'C'. "ni 1 i -, , -1 I in ,- I tr I , t T , I '. I i I i 1 '. , 1 I I I I ., I & , "
I I -,- -", -------"-,--- m , t t n I I r line ]v ,' -1 !lt ,,, - 11 11
I t -- ,,, , i K, ft- I P 9 ,1 ,-, 1 It, I I I I I , 'r-, q% .-" ." I ". ,I ,, , t, -, I g' ". i -1 m ; ,- ,, -,-, I 1 .'- t 1. i 1 , I t i i t, e , , I, ,,, I",
E E V U gobierna al h tp6n par t, i I : ,, 7 t, I I -. T --" c I ,I, t-- n I Ct I 1,;ng --: d1l T1- d, I I t" -- ,,r,,,,*,,11 '-"'t,,, "l T I : k T -'11" ;I'll"I. ,i ,
I I I - - ,, -, I -Zir-11 q ll 11 li tlg ', r- I'
I b t I r, I I I in ', ., ,- I , I I ; : I t I v i I I it ", E - rt t- I : , ,,,, ,,, t I 1 ; d I :t , I , ,,, -, , i ' 'i I 1 " 'T , , 1 1 ,l','-" 11',
e, i ,1111 'I "', r"""'," I r, t, i I 'r. I ,,,, r-I.id. .Ili I
M odio de I os m ism os juponeses I I I I I A I ln t -, '. , I i I I t, I r F it I , , , , l ", t, I I I I I , ,
? -11 I I -- 1 ,I I I 1 ,, 'i" !, I I it t, I t , t, q it ". I ci -1 ,d d, lt,,I qp,
e I "I ,- , , , 11 i- I 1 ,t,,.,
: tt ,-- -T) I " "'i I - . . . -1
-- - --- I c- i T, , ,i: , ", , I I,- l';!, 6 P, Jl- ,I , ,
1 I 11 l T -- I % t! , I, , I 'T , I t , , ", ,, , ,,,, - ,, e ,,,,, ,- I ,;
, -1 1,1 ' ,,, , ':
7" i , 1 "'n, r g I T, j ( 1,1,11,- I it I r ,T,- -* -, ", l,, t' n ,,,, I I to 1 11 IT rl A y v e 4 ,,
Progrrsivam ente Ill G red. Dim gla's Mr A rthur h a if I 0 : I I I I I L , , I I I , I , 1, t r C , h i" t ti ,
I I t I 11 I I 11 I" i , ", r t' "' ("'- 'it. ,,I t n-I, -] --,
.1 I I , I I 11 , I I I '- I 11 , I I 1- -it I I 1, I I ,, P ,_,,j- j I~ 'trt;I1 r, I I .
denincratizoudo a tin pueblit prOlundamente fend'd I ,, I ,-:, ;I k' t '-- '--- ,,' I I, % R-in"; t Ai "'), it ti -t-, ,t ' ' to
1, -r-- ",",- i ' "' t"
-i it'n't" i-l- -,,, ,-- i 1" it I : n, rn,- i , I I -h-: i--- - - , I - I I -, n ,t I , -- , r , 1,-Ili, h.--- "I I 1- . "'N .11 t, 1 t -; m ", l" ,,, !I -i it, " I -, t, ; d, P-de", -,-!Mn,
"7l,, "),,, -",-, 'Illl n-t n T", P.- S') H, Tn-f- , , n't-Tv
TI) 11 I I C I Z 1, 11 -i T- --, r 'I T,,,J" H- 'R, hmd-vi- 1, , .
ti l r, I 7 "' I r : :, - Z, I - ", Nit- "! -,"I fi- I:-,- P is,, I, ,i ,h,
11 11 I r ,,, 1 Ik I- "" ,rttii, It. -- i rn, 'R,, II ,,, r.tre., d,! ,,I,. I .1- cr, .,-in
"t ,-- - __ 4,
-n,,t r -1 I I I Z r- 11 I I ill, 11 -, - , I 'rc d"T jilt, ,- 1, ,ltN* .- ] tl d-" "'re -t- E ., ,pler 8,)G tdkh, I 1 1. ,,Ood ,l qij, .fil
t'.1 11 : I I I I 11 17 It I , , iA lr,) re ,, ,,,% c PI d-t 1-- :w "". _'I'lT ,tt 4 1
t .1"t, 4 d, -!-,, l ,,, ",,n_ ',_,_ I. p to_ d,
tevi n, I I , 11 I I '! , 'rg IALA 2SI' ,T4 l" .0,lu -1 I ,,,,,, t, cl ,, "t-1--w, ,, n ]tl, T, ,
1 I ', , ,:, t, !n Q-'h,
11 . IT r, a, 6 mllin ,t l , r"g.j
d" ;I-T., I - ja p6n --I"- -, ,. o, '. ,,, , "r I re, it'le ,ft n',
-1, I r I -- it, ch-ung rinillni 1"' 'I
,f--, dl t",t-', n
gtnt7-cAn I il I I I 11 :. T- L ,-, F1 Intimo ,hino o,- f"., d" A&-o ,, ", , ,, ,,,, -, ,,, net ' '
I ,,, %,,tbt- y __,, - ,t
-1- I 0 I I r" .it, 1 Ind,,I H,,,de "" 'dtj li "," ",",r- lj' '
,h- i I --n-1:17" .-,- dot vlj- 1. ,III,, P., -rt., ck" ON )-'Ttil I it" '- 1, zi t," _T - I I h"J-o, 1- Klnll
: ,,, ,, ., 1-1 'tr i- ,"t"T",,, 1'."', I -' 1, I It-,'T,, - I 'i 'S I " 4 q Ile I ---Tt. ,TA Al ;-g, ; t-ill z -1 , q- d,),, dt 1 .- p-i .n, n, 1 I, P1111ft:
lt,_,,n',- r '_ ' ,!, i'l Tr
loa T, I I t, l'i g- ,! I I
'I-,' ,',- 1, 11 I I - T-e- -- t. do T. --tton d, -t":t-! h- ,1", L ti!"', p -nt-- I:Rn dl IPeri briili- p- "ri", i I d.,-- ,I t--- -l
I I "" '; ." ', 17", '
;j ,i; ,t! "" r T i I I l ,r 11 I _-, T q , 1. -- I I 11 -, n1ir , I I , t nt I , 1, Q i "'I, T ,- -, Ijlt 1 - 'r.- I I, :' ',A I !'' I "t I L,- I, d- -,-, D- o- d, I Allln ,
,Iktr I I I I ; r 1111 - d, ,__; p"', :T ri" !T 1 rt. I' ','h,", : ,, , It, P-dt. 1. ,i -ni
it.r W, tn-, N : i't I ti: !C "" 11, n y I~
I.-, ,r!,:, I I J -1. -, -T.--ir T , 1, 'if. I r 11 -Intll- Co,-,idid il N-1,11 Brltln, ,, E-,-i6 : 1, on el
litic- , -IT - tTe I -7-1, : n.d -n- w- -1. n- ,lin , r 21- .,-go I! ,' ,,,nIl-to
t I _, ,I, "!. I L. untren"i ""n"t", I. I-h. p- .P, P t- - d ,O ,O, nrd,
11 I -1 11 I - , . i' I I 1 ;1. l -r - 'L I:Mpl-:- -7 Itn' : , -- r, dt - ,,, I "n -n"T" I ,,,, ,,, 1- ejlr,,t,, of, I I 'I I I 4 It 1,
"'ITT' tn'l' 11 lin-r"4"r r I Itt!"', cl I "'I" I., dlrIte,--- ,- ; ,,pc,--,t, dIld, 1 I T I ,
d, ,I i,, "", I ,, , ,,, I A tl '", "' 2il 9 I , , I ,,, !,
IT11111-lavc, --, n l d I . 'IT I T n m I t I 41 I I I , P it -4 -' ':- 11- n, !, -, -, t , , I I : 'n , t A , I ,, I I I t a 1 It, , i T
,,li'l'. ,I ,,, li lr ".",
11t,"T1111, ,td I rt ; , n -, 1 ; i, , I l1b "I n. 'It t I ir 11 i 1, '. ,t:,
; 'I I rl ;,, I I 11 I I '. I -, 'I- I tj- 11 1- "I 'r !--1 G--"' ,- ---, 11 "U. 31 1 1 r; I ,r 11"",-,
"I'lil" l- I I Itt 'T,, T, : , ,- in i3, !" It,, 1 I-tn""I", B"", 111, ", IP'i, 11,1-gni
,,,,,- ,r I "t" 't, I, I" ,,, "d I ,, ., ,";, ;t,!; ,1,-,: I It, 11; 1'1
-T ] T, " I I I l, P n ,ii1 ,t Ji Nli-ol d, ---t1n -,",-i "I I'-, . I I -, N, 'r -tI, _jtql l h! It T, A! rr j ,_ ' '4 -- - t -- : -- -I- I -,It irjr.d. P-1.1'- ,-n, w- j ,,, d,1 F, id,, Mttitim Int-n- "," ,!,I P,-,d, zll ( -'gt-, it, II-lt, ,,, , 'd"
I l- 1.r 1 n ,,,,,, , -, r ,, I i_ "_ 1 I I 4 1 If ,1-i t 4 --' tt. 'T" P- 1111I '- -1 11C,11.1 --t- I ,, ,,* I ' 1 G-Jt, y N-r [ - I tMe I t- "I'll 11 , ,,, I ", ;, , R v i it,, I n i i I o , ,:' D"'I". N 11. 4 i" ',' 11 '-11il F- 1, -- I If I
R -r,' I i I D, t , ,,,, '4 i-I r-r;, -- ,- ", rn - I ,,, I- 11 ., 11 I I -1, -,r-!1,,d nn-ri- I,, i. ,,,.- -,d, I I ,--], il.dltd,111 11 t ;1, 11 nIx"
, t, , i
I I t I ,
1, 'Ili- i"r,", I ,,,, I it !--, 1,11, I! 'n :', i i w- ,i,-- r- I~ ji, 't ;T 11 n1l , 1t .j- :,. I- ) r-tn6,i de dl ,,.,! -1 1-11-i-I., 11 In" "I'll' li-Irl'-l"n T1111 I i' 11 -1 I --- - ------- ----------- ----------- -------------------- -"-,---"-,--- 'L" , ; "', , , ""'ite"l, z ,,
P,' , ij, i, ,,, --- 1' ,s, i , v I I 11 I I n- ) ,- L "", -111 1- ItIT ,,ri- t-, ,--ku, ,
il l I I I : it I "ZI i ,g, ,I ,d d ,,,,. ,,, ,,,, ",;,.". ", I"- i: ", ,:, --d" -,, S.IA v
I 1 I "'gnI 'n 1 1""'r 'I "'I' I ", "it"
"I I i I It 4 - "', 1 , -Itd, ii-,".- 'j, n, -hn, db, " T, ', i, I t ,,, ,, !"t t', 6, ,,
', ,,,, , ,
T", I -a cl M inistro de 11(i(-i(,tt(i(i,. ,' l,,",',;,' ,, ,A",-,,, ,,,, 5-1, "'
,'- i , 1, , ", 1 .4 po N :1, -erI- i -111---d" p
,, -:,I ,,, I , L Ill 'I ,I,
-- I I 11 i - r -, nl -,", I r, I , I-- Inv, ,,, 1 ,,,,- ,,I j,' ,,,, ,,11 ,T i I I T 's J- It I ' '. 'Ifi- "I", , 1,
-% '111 n" L I ;i r , i rl, ,
It'! ir 1; I -1 I -1, -fto'-d
", , I ,,, I '1I I Alt
,ill, r -' f e. fnon 'Y' 'l nI't"i 7I 'e"
,,, ,,,,,,,
!, T , 'It".1" 4' ll, , r 1, ') I *
J'1111 I I I -'- --it, '- i '4 -- I I I ,_ t--- 1. P" FXMF.p A i ,", "", I, hri,-_. I ,:,""', I-Wd- r.". q- !, ,r-,, 1 T=
t - 1- 1-11- 1111111111 ---- I 111 t,
: I ,,, T I 11 -- -- --- --- I - 't I t I I l - I ,,, 1 n, , I r ,,, '! '! r I, ,,, I it I S i I ff", I I T I I 1, 1, I %"" "' i114 1,klll 11,1111'T. IE I A REPV,, ( I I I 'i", , N I n"t" I "LICA FEDFRAL PY AtrMANIA
kin, 11 I 111 """ D,. Mig-I k 4t I -;" -'-,-.111'i to
,, In 7 I ,,, 7 ,,, "', - n-. , m-11;-1-1 - ,,, .01'-, .n. Tit, ,, !,- St REVVIRA HOY
-, , , I T' h.b ,T " 1, -!111 :-, ;I t o I I t ,* ,,n ,,1 rm,,,,y- pr,,ign d, 1 -- B ONN. N! e. , 1 ,ept T-r b 9,
, I ,-rr, 1,Ti )- p d., ". ,:-.- -,, I--4,
cl '), 1,, I 'I'll,, e-in" Derrota communist P '; !'nli "4 ";eQ,, "" " H- r, tri,, 1949 L, -ti-, 1,1-"ITT q, -,,he v- 11 L, I'i-- p I -l 1 , ,pit,
P111 nil I I I I i I I I , I : 1 T* Ild, -Fllt "t ,
'It, r j,"t R1 ,", .Pt -,,tiiI Y I 151,1l:i 11 Tn" I rr, -') ,tIl ,g-d, It ll", -,
l. r "It, -1 : ,, - "I 1 ',t re I r -tt ,I, I'l- to fi h.". n- ,-I """ 'j" "L* 'xn, 1, -,,rr D I H 0 llg,,-,, ,1 -,
-1 I -T 1 I,.I ", L d'j I ,,,P-no qul - I ,slt- 'A, N-t", tit, f-l' it "-t.d del R", rnnt-, ,I H,,
V. 1-7-1,1 1 1 11 "I "t- en la Gran Bretafia ,'-- 11 oll- -, 7 -A MARINA, "l-. T'a,-,n ---t, 1,,, I,- dr.t del pt,,il- d, I- F, 1 In, locols fi-It, ll, t e: I
'h Iitlw --- I I r !'.,' T- F-ilde, -T, 1, '1 1- X-Lj'gt'1n ,i o,-,! .t 1, ll-e- I n'), 13,A-, fit ,,! td, P- 11 P-. Ill" tt lnn pltn ,i rW
I 11 N 1, I I 11 I - 1, , - -- , , d , v ,I d-ll- ,-;d 1,i "n'lIto, q- ,". ,I I R 46ni
"t " , , t-, I 1-11-it , 1 1- r , B F ; : ; N 1-1 7 -, 1 i -'Zi :1 It'i ,k ; ,,, ,,,i, , ,,rr, 'I'tll I r r -, - P", , 'I"'A tl plb-tt, 1, All- , ii t "I D, R Mf A, N1 . I i I "'r , norni ,-, ,,,
n1not' --1- I I 11 I -1 ri I' pg'i-,, R10 d It "" ,
I -,t,-o !, ,,, I F --ftr c, "," , e, "'t"orn-, d, *- t) IT W , , ,,,
!- .1," I ,, g : t' ; ,- I , , ,, ,. ". I ,,, ,,, ,,, , i "i I ,;. : ,':""L ""'I
-, ;",,, IT T" - ", i , I I I I , -11 1' 'L l r 3 i 1 1 4 --ol o- IT -11-cl "' --, <1- --i", I D-folt'llad"."'t, ,- , I n '1--t, .,
-, ' ri tT 3, I , "r -, 'I dc, I tt,"It td ll e I T I r I -91A,1,t : ,I , "'!: , , I B I t11 , I ,I, I I T1 t )n I T ) I I P --,,
I I ,t t,, I I , , I, -, , -, ',,:",,,I, t", i :, t ,itl,, ,
^ T "T P "", F "1 I r Edlm- P-,,, , -t n , ,. ,
I- 11 I I I 'I, , ,,k, rt, I 11 -, ,r,, ": In, r1l1-;n, de
1 ,, I r i., : e I I I I r , ,. z - ' : I ,ii \ IN I I l n. 1 Tr i b I SpIm. ce 1. i,%",Tnr-. ,%, ",,!,r",,. ,I"11,, I """", 'I
tn ror i ,,, iT r- ,- , r ,. IJebtt -d y dt 1- l,, ,ii Ld ,
11 r--t, f: I l ,, 11 , t I A I nr! F- -, "" dt I ,, ,' -11111l eltd elihIF,; b I I 11; r I Z ,, 1, I I !'I n, -I r"I'l ll 11-- I 11 Ten-, il" p N. hAbli -11. -PliN It. ,Ig ,;,, B,,,,,tho ,, -- ,,qi il 11
I I t, , i 'itit" I Fei.d- UrIld 1IX1.1e- Ti d, ,In pill-1:1 Ili,, 1, )._t,_ 1, "'t

'
't, "I r I I 1,, ., , t, ,, ', 1,,-!,! 1, f :- I :!I t I t 4 6 1 ,11 oi r" p- D , -:io ,-g, I ",n)I-'- i il 11'1 111-11 11'11)1 11.1e"1111 111*717, ", o )TxRis, i ft F 111P, E, d-j- d, It, N--- 1 ,,d- -1 l,-- I 6 ,li I ,g, ,,:ttit,., M "
-,;,"! IT .-, ,- -- --, -', I ,, 51'i Irt C--', '-lif;,- 11 t,' t l l T t ,- -I)l : ", .i I,.,
c T,,. "t", I, ,', t, I, Fit P, blt- ,t ,It- -11 1 ,, 11 I- ' ' P i-,i d. ml-,, d, .-td- to -- d, ,---n -,d-,),
111.1111tk 1 1,11,1, 'm ,ti,,; , T'r r Z 11117',:,-"q .,',,l '- ,, ,n,- It', 7-- - ,,, "; ,," ,,ilt-i, I ,,It ,-ir.
, , :. , 1: , IT; 'i A "'t., "" 1,1 1'11 ii, -"," r ,", T, ,,ti- 11,- qu, IT- I"i I ,,- d_ -,I,", ,,
ILL--' t' MARIO 11] :,A MARINA d, ; ,,, RT ,-- 1, ,lnf, i
V-toe P- n" I , , , 'i 11 11 "" 'T ,,,, -, ;Tl t IT --- 1'--al ,,l dIl -. ,da tt 1. ir!, r-e. dl , ,j it 11- )C-,, I""', I I
Z, i 1" ' -1 11 1, , US 11-i-r- !, ; in 5, '41 r "I ,6- , -4n, IT) I 1) , T,
1 "It- ", '-,;- ptT-, ,,, 1,j,-,,- 11,--''.! ,'I -, i "", F , Jd, ,--, qn, tI, ti I ,,,, ,", ,-!- lllnlnlt, ,
b-d" t- ,,:-,, -, ,,- I ,IT LIn "I'll- I I ', , I I",
", li'll- ,.", 11 i P-11-r, Itrg ,,, y I- Vuele "'
UntI, I il! -- T itgZ. tt'S r n,- F MI I ,-, , --I ,l S''i- - I t.,, --, V , i"'11, "gnif", I, I I : ,,- ,,,*,,,l";", 1l11,- -t- --- I ,A7t, g
'n , ," , i , t, l IT 1vtt : "'! l, I I ,,, "tit,,::, i,:,'-!, ; i, ,, '_ ,"'i ,:_, I!, .d, .,,I I I I ., ,: bu,,- Pjuilt, "It -, ,it --'- I :, 7 n --111 din ,d, ,I -r., I I ,
I I- - T, ,L- I ,- ", T I , L-d T, "', I : 'l,"i "n!" j, p,,,,t,,,,, I., ,"'."', -,--tdt-TlT,- ",:, 'er, t it' ,, ,fi,-- '! I , T ,:t , , I I 1 I I I t, l i _i ,- ,, D,,,,,. d, ,1 ,
: t ,, n, ; ; d a ,,, ,, i "_ fl, I d,,T, I, 1 k!, -, ", Ll -,, e;, 11 l ', "T, 0 :" n, It I!IrTTT ,n It, I ,,,,, T',("," d, 1, 11- 1 1* T , I 11- n fir.- ntil:- -,, '- ', t", -, ,,, rn, ", ,,,, "t,,,,", ", "y" , I I '-,--T, I__, I --- , .
hi- n ,,, T or ,,,,, I t, ', ;, 'I T d ,,,,, i
lit, :" tti ', 1 i, It,,,,. ci "' ', ",-- 1- I, T Ili, I- T' i , ". ,,", ,"', -Iti,!,.n ,, t,, ,it, "', I! mt-i- III F,
I m. ;-1 I I I n -- ,--n,,d -' n', ", n:._b" nit .,nn ,p_ ." 'I, t -, r, z-1, :,"I" d- A --,-- --- t -, , -,i I 1 i, ,y t% : i " I I ;,-, ,,, ji r f-, ,, n N 7 .
Til-11 101 .-, e- -n qit, j,
ll, 1 -,4!1 ", I bj- , ,n ,, -, I I --u-l, --t, 8 ,,, t- "" f ,
1 1 fro- L. P- It t .


;z, ," il- I", -, 'T ', -, :i T; g, I -1 T, i 0 -I J, I ,,,,, , --v d, i ,,, 0 i ", w i -!F
,, 1 I, n ,,, 11- -- ["I'll. I ,, ,,, ,, ,,, t c, l"- 7' -:1 ,7 ", -, ., -, ,,, , ,,, : -- ril. -1 I ,- "', pt,- --m, "' 49
1 -t--': A -1 ,11-1-11 l- -- . T, 1, 11 % ?"! . . -i, -L I'- m --, ,,,, "" . % "T t 71 .11, lti, IlV'1,1 I I ,,,,
, ; " F" E :I- J-n VId"11. 11.dirn-, i I'll "11 IT P'!' ,t , "* IF I -- '--,", -1- ' "' ' -1- Ft, ,-l del Tt- I,,, rt.l Sup, p It
I 'T", ,, -! " -,,, ,zllllr ,, "" ,, ,,,,,,,,t, e 49
A. t'."',17n ,, ,, --T- no, I I 14 ,", 'I ,, %','n i I ' z ,,- , 'i !" 1 n, n, . I DAp,,() ,. ,,_ I I l,,, cl' ,r,,i111I d l 1 L 1-t, C-1:11 In" If- r l '1 -t-w- -- -- - "Ic', , I 0 I --d, q t- 2-t7, bl1, II-n-111 c " d'g- i,, ,, '. 11 ,
"i 7T "til 'r- ,,, , it "n, - I I ttz -I : T,,',, ' n, ,,,,, t,,' -', ,, ,", h--J. de todo, ;o, ,'I Y It I It
I ' I 1-4"". 'I I T I ,, Pf-idirti ho, la ONLI 1-11-11111z % i'd i "'t,", ; T-fe-l't di ,t Ili, I ,i Tr, -,- !!",t-nd, qiT I, ,--- 'fp",
'.-t- -rv t% I ,il, l-, ", f, ", """ ''t",r"', F- I rt T, S . L-- _-, ,i ,t,] [Ing-11TI ll) 11 d- 0 A M 4 %
,, : ,,- i"' ',1,1, i accept a Nepal conlo P, 1 I I"
-- T, p T ,.x0dlTo A, M-ti. Rr dn la I-, P., , I Lj ,,IT;-r. 'T I It, I -m- d, (,
.) I Mittel ,C NT I 111 I ,!-111 ; .1nd'd,
-,. "b"'J" 'Pr" 'Fi t-tjtIno ,1, ,,,,; ", ,,,, 6o ".qt"',
--, ,,i-", i In I '11-11l r- I I 11 IVM bro (lei o rga ni- rn o c ,,, I I ,,e- C H I 'm
., illt ,- I I n I 1: ItIr 111"" hl n4l hi'IF" I'll' P , "T "' ",wi, !1--, D-r- Tt,-," I 11
"-- ' lit ' I ,, i-, ,,,I 1. ,-Id.d, . ,;
e -4,1- In"I" I,- :, zr- I'll- F ': rl ,' T, 'j, I -ntt- d, ,,)I'll, d, dlll
:, ,."K SU CFI,1. --,' I I I It d, ,A-4, ,1,,,rn,, -l"", at La coomEr"I'l m
:-, '' , "tt ,I d- f-vi., ,,, tnt-'-ttl 11-t"1111 stropolit muu"
,;,'! l 'It", rn ,- , It -rx-!, A,47,dI, I, Q , 'I T" l I
A c 1. v ntil :,. -t! Il I- ,, P- , --Rl Ct-e:, it, 5 1 in"Or I'll P.1-11' I ,,: .gmf- d- ,I-jon ,I 1-11- ,,,, Kt do, 1:-j- -b., --t-
I t, -i 11- --,,Je. -,',,n,,, It- Q. ."' 11 7
I-,: , d, ,, N-nr- Ut, rz, T"i ,: D-, "" i D'. "e" V-'X Sit- del 06st6 Amorlcorxto
-- ", 'I- "," : I "T'it, ,it, 1--,O I. "I'l -1- l-, - ,Re-, lit"n- FIT ,. X11d. H-111. ell L.
IT,, I 1, ,,, "n" tin w- I S*d* do Its racry0t ti*440 C101 MUDdO
rlg l :1_11111 1 ), -, 't , I I 11 I -,rlo tn
Ft'd-t7c, Edl- -' j, zI, dfI DIARIO ,, ,,,, ,,md,3 P-. rn na-, ,4 eh,
-,det- t,,:;ci,,[ 1,,r1.1p X nr.,rT," T1 1111 d I n "I'll" Il,"'m T',',- hlrl"'.1, 1 to, tdI-on,
g(, " ',' d-tt o- lt dlk.tn t, Centro Mw"MtU d* Troo Confinolk"
I -' p "' 1 ,L I ,n oi,
I I in H l pc" T,., "pl I ,g,- n t,
-1 ,s-,tnr,, dl ju,,n-, -- ---zll 'I" I. ,ont- rta,, blen ton -I
;C6m o Duele ,!,--2 o "i-,"', "-- ',,: y l" .! -- ,- ,-01- In, $",
d"';"d , 'I "'i"'n't" I-ali on dt -,- ,-;' -itl- pni uto q- '], tipl ".n,,- I F-- "r -s C.Wetc div
d, ,,tr- d-'," 11 't, 1'.t i "rit" I -1 ,.it "',",",
I li ,n- Ri,- tt"h., tl,'t-"fn n ,T, I 7 'It"rn04- y *0,0djnAmcw Attelm
-io :" e"et l j I j t'd i I t p 11.1'1, Ill lt ef-r- T'tr elvvw Un mundo d* deportes Iiv jtlft 7 do
,= = !,erl'_i' n, 'rts "',ttilr, d,
!- (!'I E'l "Iil tr ,, d, ,p, --n- 1"T, bl% S ,, I 'I'ln- I h
,,, lil ,bt-, pl,- t,-.1i- d7 "- c" I ":1' "' I I 1, ,I
,,,,I'., 1frm 't" 0- ,- pnd- d,! -tt, NA , I I, Al:ll 'rnrtv--6n ,-et,- -I "'Ad 8-t at lng "te" y-o 1.11" ,pl ,'t.6-1,1 Hep.rtll. S11 Itl I
f. 'i. Y .e I l"I"'. ;y I- !,got-, p E 1, M A ,,J, - -,,l --- L, ,-, ,,,, --- di, or d6lf',' , N .1 ll
on p _, ', ,,, I n bordtaodtI e I ,., Michipl,
I lr ,t;T dt,,ntirUrl, dl 71IU Tnir- in te" -, LA t:nion S-t t- r, ,,,I- '-h l t-q m -11- 1,i tn- -l'."t'it"6r, de J, st!"2-Fd [Ida I'" ,
db.1,, -t-1 q- nnb --,g,-o, --t-,l I I I. a. se 'e"do. Y, 1,1, 't clun'- ge-o titi ,- t- flistsdo, rr.d,,, .0 vr
o,, .10 ,, t, ,l,, P- Ittt.
torid. ctn NIUSTF I d 11 dt r-d-- p.eq, y do
-0-Imm"'t -c, I lr, ,,, t, I n- dz- :. ,]---t, I,-, ,,-, Tit it -eIrtit ill it ,m) d, t1t.1 Mel, I ad. *oq-i1e,,tr* -W'"
Rnm I I.P-b.h.yz ; Ir- l su VInti- - 'Tt'o 'A'I ,t! iju,6,, F-d. --cn e',1,-,I st" pl'4"", i, 'Wiil" ""', I R.b.n. sl : I dl ID4P n-'r, ,,, It, .11, ,; "I" ,,, "If", "', !!l, it ,il,"' fd- D "R.dfo R.I." di-1-4 ,I ,to h,", e -'- ", Tit- ,
'w" r','s, I, .11 61111 ; 11" ,- n itwp $ OJ.d, A nn-ino, ,, I T110- N., M-RM P
aftm It M net j T, n-,,, --, ,,, -1 d, l- V-r- -,tr-, P ' Se- [)j-,- del DiAR10 "a. SOL
= t fi,!-, p-, I", !. -l- It, ", Pd, q- ,d- X-,--111 fl-1- li-, ), ill D E ?,A MARINA , t 'I
par I i d"l- & -it!", Fil lpl.iiq 't, T I 'i "" -I Z-l r'l n-"' I
d, ,s ,Jjil, c , I 1 -, I I M; I 1. i 1, o n 0, t" n I I tt- i , ": cwd.d DlAnl TIY I.A AR NA, 'j--nt, 'i, nul tn P---ni. A 1, qtil 11 "Ne.D.- -l"fo- pl- Inert., ,-5, !",,", te'pttld Rtjnnlnl Fit -" Hit'- IT-~ 11 '64- jl'rf 1111 ,- E'- -Ildo --PaIelo
".:- ", '! !;,, I, .;, 1-Ig-, A bArli ,1 M-Fl'I li,,t, ,t,, ,,, l, ,,,,,,, "t"'t, -11,11 I ti """ ""t anw, 1, f,,I, ,,,, ",- ", if svvfimm AN Iffify
--, ,t , n I, I iod l I- t,:" -- d, -dil hon,-10
_1 dt"', T 1" to
,- t", ", m T 1 11111' Il I'll' %_11,11 ll,",;", ",,,,t, ,,,,,,,, ,, "I",
-,"in", t !'I'I"T ,k -- 'Ito 111"I '-' F-A' "Y' .'I"i"'d i -,P6- "j" ,-,"It, --l, p
T __, Rn"_ ", ,,,nt,
i it, rlde'l-
,W ,P- :t P, - ,", I t I d J-1,- I y C-11-- ,.,. A
,,-, It, -,, ,,--11-1., It, , "" , , p-onliet,,d ,,,I "111-1 I
It ,i'll. tint ,ii,, de. or, -,, ."it t-Ad fie ,fi,- i 6t,,%, d, nue., c'n -I -nt, "Iti
"n", tt, in i ,,,,,, -T, ,;,.nz "', Ct'. I ,, ,Z, o 4,,,,1_S,,,p,,1,1 61,
Xtup"Mm ,- -,, -1 'In t it, -, I jr ni I -g., ,,'I, ,-.1, on .,I ", M I A. tw-' .k .
I In, r ,, :, t,' n- ,-. ,,, ,- l-l"
,, 3 __J il. )"
P, r _,
rn-- - --ri-Itt, A-!n. F rl.ndv, Itti;t, Ctil- i "" I Ii-tl- .dhe.16,, gltl t- z D-ct,
I


ARO CXAi DIARIO DE LA MARINA )rll? H )11rM 7 W. PA SUE

.rnboda ert la Itfre Ifdr .Id
PILDORAS n n En lr hn A ol
ORI]ENTALES F .e on
0 1 AmyN pr t~-reriboe*
t arPedeedla ep nd n a fl I alar de Jr fav nta

ona war p to ra ae Ti p sca mui laqabl d1
11 L1, I ableIAEY NNIREE G~ r

Para Nosotros


EL VERANO HA


TERM INAO!I
APROVECbESE E NUESTRA DETERMINACON Y SUR TASE DE ARTI"C'LOS QUE NECESITA TODO EL AIID, A ------PRECIOS INCREIBLES
i140400CO00A~i' 4000 3401 34 101M[,R1 Of. lo 7 S Dls i 1 Of 1

SAVA 0 HO TEL

'A~4,~o-~~'i .01 0010 i~oSoiiS ONCEV& DOE LEON !I
belCwm r la ENE4 E0 M LTRI T 0850150 L Y0004. TEATRAL
Oo'o". 5 ~ Dl Ioooorx tbob4 A0A50400O EXCELENTE i, PREGIOS, MCOGERDOS
con fnns dorns ~ p~'~'~ ~ 54~ 44TO-DOSQ LOS CUARIOS TIEMO4 IA
ConE todo Oactoo

J erccsoc y diestel


.4 2ut;a del Jon ~ S~05
iti ra Faorita


Fb6r Wgi abIle
dr In Ahioosa AoprectO no ;nseresad

Io C7 I
iso, 5,04 ~ LA 5 DRAenELcoGAeTERO
por VSmisma.
'.544,5 Os OSyI.Nac]. hay Oudi en
A'ALEGRA 41SoAUND,, PT44,Crnpo Courugado en4,n arNiE
20 obu 5 idoioscim455 C G. TcOO
Todde las a praconon4erAs
Cepcorr19 '4 I


Si- 7-- -S4 64 T, I~i
20 Cbujo ds tos aocld y recA
Todo's4S 1 lss 'oo tall0as'. 5IiSa

1s.~ Vo'441 C
*o 00 ona411 ca e A
o v r CDe SHANTUNG en gran
-o4eded de colors PeC
aS 'o fu" u n de hM jr-se
104010 10 Cf2

DE CREPE owe 2.90

(lod a tero

Talics 34 at 44
40. J6.4 jo.941
a e p j de Iient ada e cnou


Woo r nLANA ",do, ocque,
Los clientes del interior oz amardle LOa1 bod e. aoq puedten hater $us 33 EN DErENSA DE SU ECONOMIC compros Ion. 0a ig0eioompooo an let ligulon.
VENGA, VEA, REVUELVA 11Y COMPARE to ml#oooI6. 9010lb Penode on exceleo a LUdANA
CRANDES ALMACENE c ssl. 4. Gk A to a to uoDe 23tro 32 23 4 0


"LA O PERA" Wartho Snooea 1ooi:2. 2. O
GAIANO S MIGUEL 1c Esqouin del AHORRO) r'. d0 1o 00aritae0 mas be010h' rard y n00d 0e0o1e0 oanII.
p0.000090 0'l 0 0000 010u 01 00000000. 101101i i 1 4 04.0 M10 1000000
Servimes Pet0dos0a0Inte0eroran10o0t c o.o db d01 Iis *=r
Nr, cL da SUAREZ pmd, -Wi BaWa 1"W -1i.dp
P144 s 514 0 000G00.0a000*101G00

'. i *so, A A, P0

1 La m10sma Moeanci a 0o0ev0eemo a0 vuelta cl correo 00000000010000100000 0010ca loIs 01ismas Praeies on DE1vuT4R SUT0ES TA0 an todas nuetoso Tiendas 4/2pula 363 AsVlasso 4 MOtfy Recesaa 55. Behedomin .256
VMm mole e0. 0 s l u,. 0,00 A 4o ao do s. loreles o Aol. Est. S. 6.0T.-.y. Ne-ptse1

FAGN 01-10 DIARID DE LA MARINA. M11VRCILS 7 DL SI PT PE 19449A"0


CART~liej A1, A A 6666'61164446 "wag'I oif,- In Moda 664
PA ALA AIups Y EL4.'t6~, HOG6


Perw Maria Radelat de 4440466461h 464666446'646~ 644666666 6 66

La Modar Actual660666644644 666666464466444646
Ei,~~ 46646O Ol
66P6-646646666
9466-666 6'4 06,66664646644666


$36 J,50446666666466


4666446I 4vw 1- 666644

'46 6 46'66666666 4w66.664 ~ ~ ~ ~ ~ ~ l J4666 I6666 646 46666.
466466666 646 r6 10%"66 4', I66 6 6 4 6 .-6666 ni 664 6 66 6. 6 66 6

6446666 EVROS64 646466666666 6,46666006" s l,
OLEGIAIESPtcti 4. Ad.'6'646 66
6466406~~~~~~~~~ootphto 466664i '464646666 i 664666666664 6 6646 6 666

66664 6666', pill46 yo4bt qocrb- taw d
64466446l 66 6't 66dt 466,6'644 6666666 66664
t446 664666y t,
641461666666'~~~~ [464665466 ,ii 66466'466664666
6664 6. to dl 6666h6-6I6,. I6,666Ill6 4 1i,4 6

d, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 6 66,664666 66o7.1 . oI nt~i1II
446646 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Da Maria666 Julia6664666 t664e Lara66 666664l6f666

3666664666I Y .4446 ANILINCIESE_ EN~ --d-'6'64 -644666664-44n466664464616446666 466 .6 4 .64 6 666666666. 6

EL~a 66444RI 6DE44 IA MAZlo 664646666 6t -4646YrI-p 6, tl ex ,N tN A PI
66'1 K.6 2" 6646666466466 '6666 4664666 Y66 6666664 4466466
4''~-ift-d 446 66oI ou66,6. 166 666'6'664 4661666
z 64~ltt 4666 Ix do66 366 .6 65 66V 646 w 66 6
466644464 610. 6666. P. y6A, 6466466- 66664466664
6666 titag 4666666464641666666
6 ~ ~ ~ ~ ~ II '6666666644 I64666666666 44464 666466 44666ir
6 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ill 6,666666 I64666 666 tne 66666666646 4664466
666646 ~ ~ ~ ~ i 6646o 6466646 666II4 It. in46464664
.,I 6 4664664 664 6666,44466466466664-6w.
36666466664 066, 1 6, lie e,46 6466646.6 46 4a 666466ii 4666446Is466
666646666~~~d 611 l666664' .l6666664.6 64644664'4466446666
666666~~~~~d 66 "1664 446 fli 466 It. 6in, 6 4446 6 6 466
6466446 ~ ~ ub .646 I4666664 Ill6466666644604 di,
o6664 64 de4 46666 I666 4u o"t
I 6 ib vo- bill,4664666 q 6lliid ,64 64, 644 -6 66464464446i 066 C646 66666 66i. 6up d, 6ip~.n ie1 1-
6~~~ ~ 66 64 6644466 46 d666.6 6
o646 "'In 6644466 666644666466666 t6466
636la1.oa -9 due" d,6 c666 6646.6 s-6646 6646666 6c66464666
6666644666666664664664on64el44666664666--l4t
1 66666444 66 4666614464646 446466 '6 666644446466~446446646 464,66644to,44666666666464.
4 oc 6 6 4641 io d6 -6466 ,i 44 66- .666 66,466444646 p 6666464446666 '66666 l66666446646646646
664466,6' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ fio 4464 466646666 666666en666,'4 4444~" 4 6 4446644 6646 466644 ~ ~ pii 6664446 666o 64666666 4w 66666446. 66666464 6446. 6646666644
SUSCEEASE V AN NCIE EN 66 446.44446 6. 660446.4666 6 6666 4 664664 644 6.614766444666446 e66 6_ 664466664466 664644 4446nDr. Mara Juia d bar

646466 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Crsa d4e666466466 4466664646666 464464666666

EL MRIO R L MAR. 46,6466 64 666J '644 444'46 ______________ ________ 6664666664466.6 46 666 66M URA NO46p6664
"ll4,6,646 6646466 6."' Jr 6c b vo do 666.
44de466664666 .4666 '66666 446
u n gra 4466666666 64 6666666664666666464
ireiti l'Reea
P,466646466 6 on6664 w"66666646666466664
6~~~ 1,,,________________ t66666 66466464

A R I46 64 64 4666 666a 4 6 6646ti e
666 46 16 664466i 66f~li d,466'6 -,6Ill66646 4446666, 6 46 66464
66644 4446 6 4. 4646. 446 66 6666
666664446 ~ ~ ~ ~ RIMO 4466666 644466 64 4.66 6666 46 66466 6666666 6646644664464 S66666C'6646666664U64
4466X6 66464644646666644646 66 66466'444466666
46664 66466466466 66 6646 46666
6664666646664446 46.60746 M64 8064 0.644d444 ~ ~ P"tc. -.J 64466 1.4 4 466, 666. 6666. 4644 466, 6 66
66 ara 164 441oLS4FE.EAE EL~iIRS AQU gDB,,

A4 44666 Ai-io bi mdil d. p. d
4446ARI 66S 6646 Polo adliolt.&I. a ,dgo ilcn
4 ~ ~ ~ ~ n 1.,, 6444 4- 666in 46 464 66 I'll64 4 66666
jt~~ry6664.44 tic6t 7,, t46n6c6444


6666'~L. nI66'46 d666 44666i -4w La Maenia I el
6'~ 64e, 666nt 466f46444t


666z-l".6t. to1 66, to6 4444666664664464 664446466 66. 666 4446466646464 464i Il6 64. 444666 6444 666n,6 646666 644664 664444 64
6on 6 664664 44664 al 66f64. 664 646666444466 4 44666646 4666 46 6
66 ou44R44~66 666 6 646666 46466 4.6466 6664 64666 66 66664 664446 666464 66 666644666666444466444444466644466464 444666446664666466464 666666 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ dh-hdl 4666 46 6666464466466666466646666466666644 646646646666 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o, 664646, W64 4666,64666646464 64666444 466644ll666666464 .64 6646666666464466 6il666a 6466 6666666 Pot 444444666464466444664464466646

NO~6664666664 64664666 en el4. 466446446666,664446664446666666646r~cs l~rrco Ator-Cooftot pld. t Aiiidni
4 4 6 4 4 6 '646 466 6ei fr p r m ~ t e p e 46 466 666 .64,44 166666. D 46 .646646664666446666
46Lo6666666 Co'666666.se no4646 66644 .666646666664464446666Ii- 44do 446444En666666666
4 44, -Pi 6644464 64666 h64464664.4 it",44 664666
66s 44666644466646646 6,aeena 44v64 64.6666664666S66461 eviO VI frt nz-y A .
31464466 ~ ~ ~ ~ 6446. 1666. 666 6644 466464466 4646 inc.66 446 6666
1 64 64666466666 146666~ 646.66644646664666646666466644666664646, 6)6d
ci6n en4 su46464 e O y6,6 664446 44441.666 co.644644466efcodet Rpbl'eo I
6,6~~ 66446 1644 644 66 444 466-if lit4446 Ilch y466 I6 44, 666d66666 .466
si4449 l u e n 646444 646to 66444 4664444 de 66664ct 6ar e114,4 6ri 66ev 666iati orn '6' .44 Pit' 01' 6666444664666646644,66666 6,
6' 6666 44 6464646464446 64661 4 6 6 6 6 64'66466 66 6446 666 44
466d4v6Iil 664664466446664664 cobra. 44644644 46466 de44 66666 6 de 404444 66666464 66e6 peso$.,4 4. P46664
444064 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ rill d,4 .4- 644,104 94 64066444644' o piro64 66144 eI et-io 4, 66 666. 6 46466464666 64 6446,64


Con6 644644406 reducidos 4444 to 6654644 de Estos plane losrnp ibes inac446446658$ io6n6. -.n6~ 6tt~ 46 666il d44 6666 6 644 466646 644664 466646664

bro ton 4mp0640nte4 00660 el odeudo D1crio 44640 94 roznole 4060 ely 66646646664 66 446666446446 44464446646646664464 del6664666o6.i oridt
-e~tia lotis roo odes y laos of4444 666 66 6644644644666 66666444646666644644446644666444666664,6de 646
dlo' riis94646 to6 Habana'-6noe consumidor.15 646aadrei I 66466664464664646 64666464466644 4 4y6 46&I66646 4 64664666
possible* mon944946ide4666d66 t64446y 64666066462446 t ir aroare ot M Ma, 44466464644666446 I"46 66644 66 o~ ii6466664444 666l 66 l 4466e4 6666466. A6
96 66 6 ,iatc mtd n 666 6 6oto1 n 111:""t
666 ~ ~ ~ ~ ~ rtj !66646466 "664664 p44644 6444666666646664666 4646 666665.66ill 66444 4446da 46 44466 to4r6t66 4o *"6444 "No4646 666664666
46c466d 6ioon~o 6644 4ilt,0 I6466 66466 6644 6646666 i 666 ta 666 ld 6666 6lt- 64 I Won6<""444El6644446666-fct.
Ft' 466 6666666466446664446 6 44666106 In drve444664466666446446666666
pi. ~ ~ ~ ~ ~ 4644464 44 o~ 1 blld 1 i. oii~
6666 6664664666666466 4444666646646

4 6416? 646646644644646446646
i F ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~d J 6 44ll 464 on6 66p.46664446666666644666,44466 Attiii6666466644
4~~~~~- -t 6 666464466664466
"iio am66W666 wo 6- 664 66446 4666 r,4666646664664666.4)666P.,te AiI . o 66446ll 4i- 66
64446ao 6,.AAM 4464 4444 '8664'd 66666446 Ig6oo 6666466 6666 o466 6644464644464466466666616 Ii444466666666666 a 444 464466444646.


ANDo CXVI DIARI1 DE LA M1RI\A MIWout 7 Dr Mi' j PAGINA NUVE


Paraic Unifrmesarata tg o *n a m "
VERANO wSLNuetrc8. radeDE LA SALLE


LUNES I Cm o $n 5

El Duke. No nbr du obla $O3
kA M,1 Cr00oA S Oi00 '03 o0io

*Ye0pA,. $1s45
o~ooo0~ 0 0 A 00~~ (00 e o $0.60
IhA C 25 In lI c ss 6. 0 pi rrou 4:s e d es ranP n ie $2A*re $ 1
forkt ~.0ousr y o0sOo ovennoooooo ooAo ' o.Fn ( n'oa oolo Fd pool oo 1Io 0a ach0 v n y oeas oadoCRU
/0 a 0 0 oA A0000 0~0000000' O0 0an0C A R Coes nsed vo e g d
$1.25of 0 I a' a0~ '00 0' 0 o Co r aO a y a l o r m n u e
0 0 0 1 e C c e ,0 0 0 0 A R d n oS 0r a5 p e r o p rn a p s e a r o m a r C A R D U I u n o s
ca ac ol ar doas 0ne de0 l 1 r U
000 v 0 0 se o c b s ul


00.0 00 oo~'t 010 0,00100010

lamarcua aa l, cus 1949v-1950


en~~~1 lt LIINn Ar dM -3498 Tms eV//nct n
C0 st lne a l eac0 Gopr o e d
C d D LA MA AC

km A me~0. sun %ht Bachelor of A0s B 5 Home Economic


GANESE~~~~~~~~~W Y PESOSES EAOS H.ee 4)oA fe0 RM A nenowovrs Cewe oecoe eehAported 6S Mar sOVn


Sellene~~~~d 15F-f",6_ Hhnea
FriOo1j!I~o P1 om10oooo 00001 0000F00fImnetistmad AR 1
$1~~~~~~~~~~~~~45~~~~~~~~ 0 -o00~0000000,0.0001 o o 0000000000000000
I000 -_ lo oO0 17;000-0 10-o -,0;,, 100
4 0-0000,0O~o,.00000, 00000o,0 00~000000o000~0~ 00 0010C0000
___________________________________~~~~~~~ &Iiia 0000000 do000e 0 0000000000m00 0000.0 0000 t 0V O eH~-a

010"ad peopic10 oi C U n
OOGO~oCO~ooo~ooo Po00, ob o 00011oo oth es00000t Rif!
_____________________________________d, ,,1ao 0 'OO 0010,ha, 001.0
'0~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~' 00o10'o0 lt'0 0100 0'0 0000 0PRoU
~~~~~~~~~~~da y00,00l Doooo !o 0og0.00 .0 0008I Do,~~~~~or cooooe'roar us00000 00001p0000 0100.00C0100'looooooo 0 00 00'000 000', 04 (00000 OP00000 0~0000 O~o~oOo'0100000O~oO "00 to 00 0' 0 1000, A~o 0000 0000 y 0000 ymoolooo o 000080 AI'OOO ,00'0000'Ooo 0 '00000 00 1,00 0000 to~l 0010 100000a
con0 o000oo"00o O' 00000000000 el00010 old. T':, nooo CA~Io0,d o'og *
boO 000 00000001o0100o0000~00000oO~~000o,00000 olooo,0000 oo'ooO~o000 0-00 ooO loooy1ooo 00
iv 'i ooo~10000000'00000000 0O000000000000 0,o000001 0000,' 0101'o'0 00010000000 00101 000000011o0 oooooOOOOOt'00
d-oNotOOo t 0000000 0 01000 0000
A~oo100 0 ~~o00 0o.~0 .0~ 00Io0000Co 00011 0' 0000 1 ldooMooPa Olp 000COD0 00

ooo~0 loooolo~o 00 000000000OoO 0tol0000,10000000000 V-ooo~oOo~~,0 0000 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~' -lo00ooOO"00, 0,0000000010000o 0000000000 001000

000 000 0000000000oo~0000~00 00,0 00 40 oooo ~o00000POOOOLOOa
0000S 00 Mo.GOo0,,MoAo ooo boo 00oroloo.


ooO.OO00 6100- vv 1 J ot fafl~o aoly adi


000~~~~~1 000 ooOo'0000LoOo


100000', ~ ~ ~ ~ E -00 00000(00 0o,, hol. ,'~, ,0 100'0,0 1l00 C-o'ot-0 de !0 icpia u

T. 0,heo oo Art U.nO 5.o 0.000000eon

o p o r f f Cin l l o n e a f s D ~ o_ V n
601411 N0' PESOS 0,;OS 000nd f -00010 0
6R0.o GUNIA -I,.0,000 Eo 000

6,ooO0000000 o
Ortopedic 00rso .A T4-9. I7
/4jm 13 o.M6 Hbn

IIIAIRIC) P -A YARI A 11FRMI rl 7 1.) ,11)1 i)F jrjA W 1 IIV, 11


Lamenta la Santa Sede acutordo I Noi lcld jAumeww progresivo del fondo de
podemos hacer I-mr su hijo? que exchi.ve el nombre de DitmIC-at(thca, diNersas Ilos anciuatos (lei, 'entro


SECCION CATOLICA lestimen (lei flia -I. 1111(im i6ll. -1. 4111t. regreitan, -n n -Pn d 0 411 R irld-A -OCiAl t 0010'rR
qK, h's., I 1wewel del mAxIo Dy LA lZAKENA ,,b% -FA
Por Juan Emilio FrigAs I ir t I tr d, r fnIII-cid". I I forma t'ritu id ta, La
-Nfaa palf 1" 1.,. 1 . I". I I Oiligoeir OM ii t, I,, I, y -Hplf"hR

f'' AIAIMA
i II-11.11- MARIA- FOOda
a


Z,

V'I'lidad do I f r W.,t N

El decreto de Pio X11 sobre la 7

excornurii(in de procomunish

Regumen del dia

del Padre Ha :uno. La PROXIMO; ACTOS
"Nitan(IR" M a t r i to la notable en el
Ccotro de DependienteF


w

r
A

7 G., W-1 d
M
F(,Iiz alnelibramiento


PAd I UAgIn
7


P-1. dld
:z
I d
de 1. F t,

"rda

ld"
Arlos inmediatoil

d
'd_ HI
II h h I'- fi I
;, p"nt-n
u ZT COVADONGA
Fl,
2, In 1, 'wil"
n- n 7' Fit,
pl,
Q
Iy qu, co
'A
)1ropjandi, 11
d b-Q-11 -Ial Il d,
J,
d' Lyllld%* -b. d,
Fn I f4ptritu dAntt I- V -t-g- A,, d, hrl-
A, d I
t i, '-I y ltn- roll.,jal d- t_ --,d le, lotilid de, dt, la doCt, l""" y q"" "nor ii -,
1) Dt RMPLFIADOSIP""
ntn. _a 1,SOCIACION F-n-d- r A 't
t.- '! 6, z r, de E LA BENFFICA- Vl ld%. tilt, 11 _"tr 'i.t ndh'
P,4
'Lye-" I, -vj. a
d-l' d, hl- ')
tl -5.qIj I. ,S rlbn I "" P., "l.", a, JA ,,dtd
Defunciones d, 6-Int. ","d- sl"- S--",

I-, dtl M-te, hP' Vl., P,
P11 D-Il R.11,

L, i PART DC) PR F I SZAA T"
p- t-.Irnpr- q1,1 VMv,, d I, I CWb Si,, C-1,,t, Vitted Ing
"I S G""' Am, dtj "Par, 1,
; y -Jld--d"t,
VNWI DT VTNDEDOR& DF TFjjr, ,j DERj.k Y QVINCALL Prbena progreista el 10! -0
dl cmire d Df-c dr,,, nt", 1" !it
e!,, In 1-1 dl T,- dt I_ It
ril- cti.bra gr-d '. It ll-nl l1jO dt IA S111- H, Prl- Qun
sr- 14 lt-,. b a C,- I.n
q- C-- N., NA, ,;a,- Z715- Smudet
CE]arl ,lC)N1A 'NU L
Insugurstri6n S-,- p-- -b dc,. danve l Ildl P'- 1 d
C I III c, -;e- I 13, Ill. IIII
97 de 1. C S 'I
fectuari Il erflagde de Lo del 1,c 'I]. "' m' 'A' I, ml Ur nd QUO Win me -rgullece y so.
l d-nin Onc, j.d id L-rib. y E-iq- _,edo,
It bl. dt 1.- 1- R u dl du vg- d'I n
P, In -.C--p-, 416 el Q h,,)* LA P' C-t F-- rer in
rW dIl.RiO, Vlm, s R drig-r, 44 d-s, A,, pt., Gr- enttiv. O ex"t e 'hol. ANTAS DE ,no, jeor. ri vt Flm ndez de CiA Id, V,,"tr. S n- H, c"ZIt"', r- In- UILA' G- -ri II d-nirl- All-, -1-6 1. gld
pltong de CUba, 1- -1 e"' q ,z .,fpend, I, -n Ajltjent p.,. 1. Ilq jldiel dt 1. T P, .I. mmtz*- del f"ttjadu, C-idld j- era co,
C a
II'v.rs,, et. 1. "Tiq Nfiv 1, 1- Y --Ir -,41,nl,, L pI, Nerto -- I,. At-i- to, I
97 c q- lsdrit on ,, p 1061 G)"j. Mt J6,In- d' U.t,16 e-tj,-,j6, I M,
dea P.1N., 1. co, M; l Jtth A R ,tr% F rn"I" "-Z. ",Ina ., -I Z
ExcelenUsimo lt o, 01-- H-P. t 100 P_ -dzes.- Cavo AU. ritt) rgz Fui.,,k -*lt-d. 1.
I
de Pinar del WrI, monsh Elllil 1 J )J 5 45 lh_ I Pad, L,,. CLUB CARRENO: B.nqIl
trtbtI-- In 1- P--- d, 1-1-11n no r j
tad, Rlh Blyt- I, S.,
G jo:r, 7lI h_ '.164nanIt" 11
mi,,, $I ttflreli P l 'I I*- j C-rl, 1424 Ilat. duelli in
'g." [del lAdr
27 fi,, JON ()RFNS N"I dt, 1'. ld hdfi. t6. ch,- P71- & 1, a, v t ,f, l ,ond- 6 '1., 1-1
h4 S,,blt Ind, In li-n. S,-g 'A
T, T.- Inn' S 41 v- -vtt- ft-, p.n t Pd 'I %,, ",
n.,IIC ; 'ild, al habr; d1IIf dIl d-l" I~ tr7t d, 1- CIX T E It
S IN
T--- -11- dr 1. dell,--n Of, cl-dn, pn, Ind-t-. n. I I n I I b. 11. 1,7, 1 rla n -, i l 1,a, 11. Xr 1 5 IMIGtrr' -,,d rnic qu, lI 'tilntt par. q,,I vMdldjt,
-r C -'e SAIII d; I"': lI,
Intl Ago- AA ntv i;t A, "d, I -"Ii" id,
td I '1.4 ntle g',n
WdIjr, "fir. 1. ; r-act6n de 1.
A% MID DIARIO DE LA MARINA MIFRIOLES 7 H, SH'i DC. V PAGINA ONCEI JOVENCITAS


''t M --'AA ~A 1
AiMUJERES


A co o


Cuha par cak
Pomas perrerierdo Md IA A~ ~ ~ ay~A propi pa ea l


FrwManans de, G"e Depa F;TlA87 oa3ocep orgco o rg
a, R* 000 07, j 2Con ag AW.AImA M--A. AI. AZ d A o I la1lt id I 1
ColdadoT. N- 7 .? ,n 0, noNOoG
In lt h act A ra l d'- Ah1 I 11111 o' 1 D A dll WIa ra n erXCLUSIO osoe o'Aff
MAMA$11 mAs.e .11NaAasade
LOAM. Ml


*i Ya nda puAtualm se Msus obA A ones M dM e esAo deI .AAA h d


*IM IAI AIIEIIIII IK ON Y V8A SM AMMhNADOI ,inenr e s im' AMA AAAAo op ImAismo, ,AIAECMV 0 NOS T
hl lI AlA 11111111 0ABCLES AIAiIAIM .11 .1.1 11114 --I 1.11AlAA


I~~~~ Ila MCAIIIAnII, AAIAIII
AWIIA AIIalI.'il Ii I6 Io-E No. 3-',Aat.IA6
AIIlAA All m aio e, nla hla
'II ~ ~ ~ de 21(1 Al 22,I aIAIA

AlCDA IIA'Al 1111 AAI

A1 11111O A 37A


Gild. 0, INl.,111
4P1A'-IA II ~'
Y ~ llAlIIIIAI I

Nnl l~~4II~>L gl


--d- Al syr. P I i b'll Ai al d 0lll l
'11I41eAde 1011 p-I~l 1 ij del di"AIrAi- CidIa l -0 I Cuchr.artz par c7i A I "

I 4 Ia- Ca'0riIr Ot. ad1 ild
lIA"A I . G'A Ill' All i
v~l'IAIr. PilA G.-A.Iiud. d. 101
DI lbyloe A111 I., '1111e Af I. Ill' at-~A ~ dl 1


l~"dA AIIMel. 11i III,~i ,O I-AA-II 'l
pIAl ddcll d dlI'


Fdr I. d, -111 1111

i 0ll l pllI l l I hF
111' ll Cl


i'A. G,- Ai-- 1 .-A A dy 1111y1 X10_ 1111 AAA'l
tll y I'AA MIAAI = ll A. 011 plilIl r n o z1Ae IAtAo yA 1.g t.BdtaModcaD A. lah- 011111 Per". A "All 1 MI I I I h,1tell. Al ud. d, deAIA~dl V01. o ~ l~l AII M A guIli delAS .111 111 1111 11111o i e l Il IE l MAAt.l Ail. Illill Lamar 111 110 1 A 11


1111~ ~ ~~~~~~~~sao dMl1~ lM 11A~WAAA ''lIIIIAII01, I


515 111151 ~'IIY 11011 AM.Al l~l~,II A Al Al~l, AIII AIY ailllI dItulmlt MsusA Vbiltoe AIII mI stfsod
-f', 1555r h.111t 21111k ; o.rA ORNE &CIAR4ClO YIIdA I'lldl AIN LA HAB NA Wml.I 01111 111 1

*ARMI TSl lV111111 R.1,N IIS Ch"ll 15111111 AR IlfM2 1,1 U6

S A 'et VC Al. I Alall Ia*Co "MAA 11,-1 A_ & AMCI.AS'W.
_4'.~l y7 UNAd2 C I A N' C'

rA ~ws TA naa 1.# -0 T. A. '1C Wan111 A-iI WiAIA II f 7 a ll oi malo 1,51
Iuan =AE-A Y-- 0'K A416 IN11 011 LA~~IMA~ A1lPllUlISIUIAMl.

PAGINA OC DIARIC)D LA MAINA --IIFRCOLfES. 7 E E7T' D 104')MIDAPO VMR

IIn1ten'sa labor en pro del turismno I1I)Celgado4s ;,I Piden $eis ain;o por 4durSra el 16ie laResiU herido grave ait ehocar

relzy osrtlis eCr n iCngest) i e proroc6 horrible accident apertura del tomooclan n_ utmi
Lo', "". idnntir, on I 11nd11r .- \ llrtrot rvS~wil Cwtndu in 0 (wrrf (if incenehos full chrf cnfu n beond w can n ri n lil 4ritinibae.-Alrnnnewao

irl, r in poe, in.r 1- au~re ~ bihr de la C. 1. T. pdfrf onein wrz aand ii rwir urso mulitar ,,,, ir'no po z "Aill volndora".-Um denunwka
I'l, I ,,- "" iErbjao Man Irii ____________________I a E,,--en n_
all. m al- 11"a1 I m a T A.M t , ) I L
111 mamarm lI JE O Im ma ma mam : ,I ," nia(6bcl 'Xv ,. TRI1C NAL SMam Raaaaama El hl amamm al l mI~ a,, ad ararmala ,,aaa&"mmmmaa Imm de
pe rIadl a~i dm rmma,,tt~ I II~lmmalmd amaaammttamaam ," -gr-,,,a
(IA~ mm ,m"laam a Pmm' mIm I1, Irl~ m am 1. m I fm
Iaoam ,a ) A Nl A mIm ,, r, prm11 ,- 11N ivii.1xIIa:m l i ,1 Flancl Va ---", mm! ,Idamma EammmmflmmamdlmmmIdamdlmrdmaaalaammnmm amm~ mm m a-am 1 aaa m mmaam A ammam am laaapmam~mlaaalrmalmmrPI.m
I ad ~ m aa Im a a t mEih jtb In e rf a 14'' a E'~a _l Iam mma.aaaaa, "I", d,"t-,aoh,
drama ~ ~ ~ ~ ~ 1 -AI- .r _ mlamm lraamanm Imamam -m~ I- -aam g a aama Pmmam Irai el IN I I'amm ,mrmmr, mlmal,
ammam amam ''"m "m lm m m a-lm C -m ommmam a- m a_ ala a, ,Mm Im-a ,jae mll, tmm ,lm maml~m lrm
[I _ 1_1- -a mIllI [- m--a-a mm- ;-, mama II,, mama1_ ma- .aam ,maaa tl- m W Iaa 'Ja maa-~ aralmia,

I ,- a,-aIm ,, ''""--ma m am-mm Im- I -~ Iam I I m I'la l-am nmmaI' 1:.m ma I lam llm ,aiaa dpaa-pImamaaaImdaaaaaa7a7,l,, da m, ,m, a'am aamlmmlammaImm mam11m-mm mm Iaa a mlm a Im min al m ma ai _:11mm _m a marm ammm amrmaamLmIampI.mmIrmlmmaam ,5'-i 1, I.a
Caaaa% amm1 lmaain ma ra I min _ra mm r a m Iala m I m aaamrlIlIl. aI minlmm-1 pmmdalam0 aalmaamldt
Vm am l m la am r alam ala am arlmm-l---a-lmm-m-mma, m sI maI m aI aa I 1. I I mI ,, ,, ,;laaI "mma JrPamalm-aaaraaalm am maml aa, admmam'.lImmm l ,. am, tIm ,m mm"mm, md :mm, I am ,MammaI ImaIam m da ImmaI ammam I laamaml, l! mmm "mm lmmI

1- 1 , 1 "Ia Ia~ll ,aaa -d ,aall m,- I Cmam Ir I IIram-I. --ammmaamaal ,ma Ir a. Illma mam m tmmm mlm m lm mlmalra"dmammamllmlta;ammldmm Imaall I
I1mm arm ",", 1am 1 I I I I araI'll, mlml m 1ll. I~a r m ma-am Im m lm m l alam am m a m a m rlmmam m Pam a A m!,rm m rm ldaam ,,mmmrmal Aa_ Al ;II ,,A l I m am-la ,-mml lam m rmmlllaarrmma ,,r ,a ,l ,a I, aa-[-t .7 -111 rrlmdlI-mmI am Iaram aadm ma-llaaamm llm tmmmaammaImarI mamI lalmmllamr,-P 4. a~ I "I",Iamama rrrrmmmlammaalImrmlll-m1l lam m rmmd- aam Am-.---, I ,,, I
raam mrm--a mm alm aaama- Immaalma': I ., I -a Iar I II- ma-mmr-a 1m;inllamlmm a- am-ma-a A a-mmla mam mdmammraarlllm am ra1mm lm aam"ad mm-mrIma l p a C m
lma-1 a m, :,,,_m 1 ,, ,- -- I, I,.-1 .I I" 'i ," I ,,I
-amr a- Aara la-m mi ,m Irm rammm aamaamam mall lllr Ilmama ,paamalmamraamm ,am rmimmian-m -m ,~ Im
a mam a- l- lm I ,lA la Am mm lldllmaamal am Alm .r II- II.mla I ",ral I a Al amA ,m mlr alm
a a I l mImmm Ia mam ImmIi'maIat ,ll:la mtm aal I m mdmmatlm I mamd amit fImlmma
ala ara-amamlrnaaam,.Ia ,, ,,I II a mmmlm P1 Pmmaa! llaaaala"al a l ar
m , 1mm I a" Pm" ala-a Iam IaamIa a-almamImm amm aammI Im ammim r a m lararm ImIIIrI PI-Imal a r aIama raaamIda PIpImmIal aaaaa mIm, m main r m mlam alm I !,.
-) I lm maaaam larmm mlaa~ l ymarmlmarlmaaaa ,rla m a ma~ dm al a ma Id,' IIIamI.Ia- ImIa l,,'' ',I~' "r1!' ,1 'I'1 .1
aImaaraa Im aaalaarImamImlIaImIlmm 1dm-amA mama alaill1m
",rm aa ,, , aa la--- ra>-,.,, I. I aaaallmImmI P, ram ,mlaalmama mmalmaamlIaImmmmaImI aItrlmmlma laamm mmalmm ,am Immra~ mm l :lda ?"am -6 la d- ma116


, , 1~ ma - - - 1 amIa 1m- a-a am1m "I II r I I l I I a :" ,,,, I ,,illl I 1 I , ,t Am Ia I lma I a a lIa aa I a lam m I i1 1 f,, ,, , _ M ,
adamaIaa ,,I amm ,Ia-, aI a-m11aI I I la- aa amaa a am-m a 111a a,,,alml
lamal (m, , alm ,mm- at a-mm rmamam mI- a ma ad ammmmmm lt mallim am( a-mamaY4mamamma 211 amma ,-malal a il pa ml mpmm
,-",I alma lt am Iam I mm am. a- m I ""a-ml m- Amaaaml ammlr lm am amlaaa m aA l I , I I II 1 II ,I i 1 l , , , 1
11 I n~PIaamlmaaIm Iama am am Emlm a : J" ma i-a ma '-la Pnam !Am ma
1l aa ,m~ m m "Iar Im lma ,am ,llaa amamamal ,rald mmI lam Iam amdd ma Im~a I I I- 1
llml~mI Mmam- m,-~~~m!a-l IamPA ,
(m I A m ,, ,, I ,, I
rai m-ama1 lam dmm-mal ma Ia mamlla amaa Am mm Amd-mma I~aam Im~m a aIa maIt Ilr l ,a~ a 1m.m m
m m a m l a m :v a m m -' "I d m I Ia I 'r1 Ia lm m -m maa ma al a m -l m m a 1m aI-m A arl m ala m m m m a m a m -ai aaa maraa m malm m mla *mld Pa a a aa
a, i ''Im Ii Iama Il lm- amaama --a am la, ma allm am -mm mammmmm am, Immalr Ia Ila I malml' ,, : j z I I .1


mammraama-r I aam Iam m lam r m ,mlam ma"mI AmIm a 11m Iarll maa- m mIm Immm mama,"( -I ", ,


ml- ma Ama-am am (ma I Im famm _,m Am-Ia--ama' t: 1 I II 1, m- ,m-mma I m -a 1 1 mut ml Dr.l- 1i 'I- Ca""Ii 71t I M.I
ammmamalam .-maam mam m t ,r r- m a I Am- :, I am-a I~mm m-mmm I a a a am f Iunz Io Io n ~ & O en, ;II, !, i. ,I,-" ,,-." t
lamt, I I Ia I~ammaam- lm aaa mm ma Ira al, I ai ,m am am am "~ E ma It Cam. l adaI 1 -m "
Mma a 1 Ala mm ml am aldm m m ,,P, 1 1I I I ", ,mm ,"I ,
Am, 1 IIIII am Am a lmaa a 4m-mi Ca al mm-ad a a m ~ all-ama 1mmm- m-m--- a Im I- m- l"Lm o ,:m ma aml Id ,dal adam,, ,, f"'7 ,"
-mmamamrlaa1al ma m-Immmm Im I am- t, mama-m IaImm I --in I m m-a Iaa-aama m I am I ~i d u c !?I~ 2 t~ t~ l lam ma ma, mamm mama dlmlm I;
ma am- Ih arm ma am a I- -- m, mIl I maa rI m ale dma I, I1m- aI -m .amalma I I ," ", ,
Il m d a P ma, dam, a mama aI- ,m mama m-m l I, I I I 1 ,mlm .I1 , t 'i. 1- ,,I I I -1 I I a, ,,m Paam ap Sn m r L an ,e m Iac e Iy Ia aia aia lag,,, -t Plaama Pi lam
am e ma' -m -,a~arm~a~ ,, m Ia Ia Iam -m dmm m-l;da-aiamtlt - :
mmmlma- ma Amaamm Im I aat Ia r-a a- -1 ma'm ll 1 a pm- am aaa"laam -- Pa azm ml amal Am am I mIIla-mamaraI:Ii
a-1 raammam min, ,, mamlll a; 1a~amm a-- t-- - - --- -- - amam ammam am-m laatma ,l ,, I I , -i-m rala "",IMP Am 1Pm! ; '"-I Am"amm-mmm -mmaalaalm a-mlmmdpmmalmmmmia
a-mmm ala I~ am-a lam a a a, - ,ara m all -aaam maa rma alma ma -,llmi iam m-
ama mam %mmIama _m mr- -allaam-m1mImamaImIina Ila t alla. m -mar-_m-_m-r--- mam---am_ am-a-alma m IramKala,
mmAlm mmt ,ama- am am--mamal a- maa I aI amml m ,mmarm m ma-al- I, Ialam dm atamml am mama !a-mdmalaamm -ma~laalam~ma l ma. a-maam-Iainlmammmar mam Imma a ma mm m a I r ,',-amrmI ma 1 Irama mla-aa.mmm aatl-m rlllaaaamm Immramm-mml Dr.lm C.C lam
Ia l a r a la l a a a mam ?-r 'I 1 I I ,I -ala a m mo ma m -_am mm Im m a a Cm-m ma la am a Cal Pa ia -a m "Im ~la It am a a Iad, I 1 ; -maam I- 1-1-ai amm- maa-mm,, ,ma Am p- lama mamm a mI I-adl ,4m am imfm-ma maIma
am, lam mmz mm- allmm am- ,ar al "m m a, ml, am am-, Immam dma Am maa mamm din Am lid ;lm trlmd a1 ".ai -,d~ii Iam a
Am '1 a; ma ,n la a m m a d e- : -la am i tm la a alm Pa a e main- la a n m aam e I lmamIm -~m -mm lma am m a ma am
--a--m Iamla --- -alat md r lm l ndmIaamm aa~

ai amaam aa a-m 1 I-III I-,I I 1 : m m Im ma W I f b l a ~ a m
ma a, d-m a ma,-a :-mm!, m m a I m llam ~ m m m m l a a a mama E Im l -la m "a m i ma ::I IIa n I P' I t I
S e ,, e stig ara -I I I 7 1 iI 1
I 6 t x- ,I ,I ,I 1 ,, I ",- -,ma R~ b Aa,4a ajap P m amlrn (hua toralllio de~m aV Pr lamn
r,1,r i ', 1 1 II, i, ,. .I I I ,-am ,- -mmmama -'J"'.- A I ,
mam rarram'Ii1Z, 1 : 1 I A am am mma Al-a alaam ammal ,am Iamm a lmamaI Imladaaaaelt pre Iem o de a 'lI -_ I 1 I mm- lamamlrmlm-mdmm a m m marnaa am amla ma -aPl p ml m-mma la ml I am l~ P lf-m ,l- f, ma a adm !aa adamla m del
Pm I II I I la a I a ma PI ml, lam m- Im am a -a a Pla Im ttmam a, !!Imi'a, !laA palm mam a m aa;,a m m m

9a 19 -l am ma II a -a -a mammaImm-a , " 1 11 Aml_ a mallI a, I lad ml rm m mma mm m a

mlmmmrmaI -amamIlmaaar hm-raa-1adIam amaaadam I- mm- "ra~ammlmmlammmaam lamlaa mm"daaammamaamaa
a : IrA aaA In-l I mIalara IaIrml aada1maamlm m- mam -'mlpaa II - - - - - - - - Imm I am ma',' r_ aam mam ma ,mm-m mA I 1-l
-- -, l-aIma- II ,, ,,I Ia 1 a1 Iaa Imm rd Ia rIrmr a a-a -ll a~-a m r I N C I,- II i ai "I~ ,k, o- d r
hammm ,, mai dmaaaaar-d Immmmtmmaa am H A O E ,J' & i ~ ~
mlminmra-,CmaImmlFm~r I- ,' lrallarml -am,_ -llhrarramtlamdm lalm-ammaamamamaadm-ama .ldesm
rm1 aallmmmmmaa Imaam, -m ai, in: mamma, al maa lm- min la ml mm- m -rlla ma rma Iaaalr m, m aa
a ,an aaraamraa-p m I I maatr mimmiaa a mm ma m ma am m- a ,.am rmm Ia za am-l da Im mDea-Im hlm Vidard maivila : alma a
.1 am:-a Im Amm ma Sa Aammm Am I'l ka9tam a" lma mamm a tad m Ia la :la,,a mar mamaz- aI amt lmmm m da al am -u


CmIf l atm, mtmll all- 1. I I -_ mam aa a P r mAbe rato dm6 a a-la- 1. mm-, Imaaa I maaaaamiaana mmam idari mli !--llmm dllmaaaaamr
Aamaaamm Aam- ma mmammal ___ Aamma lllmmmm Cinammamaminm C lamalmr~m a-a-malma pa mllai -, mama- m.amId m-mladmlmata
__-___ -a-a-ama -- I Iamlmaal mdmma mzaf I Ia Iralar aaIllI mamIamamImmIaImmamaamaaamaaaImlam m 7 am -.- ama ama di
ama l a~m aaaI ~aaamam amatmmamlalamama amma mmmaalaamallmprmalmmlrmdmm fama m-mma ddmamam Mamnma mm mai aaima amm 1am mma
am rina-a-madaVma ,lm-daaama, (mainf a-,-IImamammamIIma11.ramamalaamram-1amIramam I~] fmamaag amma, n ,; .a.ae amI lam MI ICA I aa
~ ~ ~ ~ ~ m m m mal aa.a -m adam ma a am IaI m- mam ap- -a ma- am, a, I"Iai, d~d ,I- ,
dmta~amlalamamlm- mmm-mlma mmiammaamaamm -am aam ma ml mi~lma
11m amaalamIa-l-m mr.l a a- ar maa ml a am I-i~mlrlamamam 1m ila mi amlmam am-a!-a l aara ~ mm a am a

a- I aalmm ma1t Aaa alld m m ad am am-I-a ,aaa mam a la arm I - ,
mall 1 1 Ilra mm mmama m 1. ma a-am Gam Amam Pm-amamll -mmmaa mmm allmaaam mmamaal ,a 7 : ,,, '"4 a.
1, t l r am-mmlam ma ma 11 mammmamlma darm1al -Paainmlam-alammmamm ._- I I ', - r 1,1 -ma--lmammlma T- b , l I
L'_ , , -,~lr~aim~aaamalr~ ramaramarma-m- aam - 1- 1 -,- ,, aaalaammlam rm-,marmadmammlmlmlmmmaaaala ma ;, an0 manamayapaaa
alaa m I ,- o n a Arm ,-m mm mm:m aaam m mrm m-- a aa a m draa ma-,m a alm m m a mI 11m--II a a n e 1a- 1 i 1. 1 - ,, ,a-'I t 4 'F I .
am m-a 1m -Al ma m- lamammmrm Par Irrm ,m- c- aaaama mam
_maaa--- aam-laaamaalmaaamr -mmarmmla-rm-aaamraaT3mmamlmMAUmDI ESTIm

m:al -am Im a -a r a z" 1 I am I am mm a-m mm -m amal a- ama ",- -,a am ama raprama ina lam Iam !aa dlaltm l T-t fl,- ma I, inrmm
aSde-lm-aavaa-lmm aa-a -- "" 'II I-'ammara~m a12 da-rmmmmaaam-illmilrla a
11 I I ~ lama marl aI II Armmmma-am ma mmmamaamalmamamm Ilm amaaim -i m am mama % "6alaamaadmlol Cam-ma

-aI'lmama alarm-III a-madam -n-lIdarm' dam m adI -a1m e Iam m 1ma1 1maIm- 1a, .mi mamatI a ,-mala IaI mm1almam fa alam:-alam"l, -arlainr(Cm;Im-,AaEa a1"t", d 1
amatm__ imnm I (a- I ama Ia ma- I a- m ma I nam raam lml am ama Pam min ma-mma A m maaamma ma --a a a ~a mim - Vmml ,i "O-C aama dai t. .1d" m
ll mac i m-e Ilam aammta :lama a 1,mmaalm mama Mimlaa "I mmIa Ar%, Cmm Aaa m ''a -lat
,-am mm ,ammm I m. mmmmm ala- Ia~~aamaam a-mar t 1. -~a mm ma Imaamd mat Ia mmmamd ma Ia ,l~ ,- Ilaa ma maama ma:,,", -ai albma Ama--It #

a ma m Iami .m Imd Ia Imaaml am- Imm Immmmm~m Imm a am I Imamlaa PA A Mam CI,~ ma Vada m I -1 A,,':r f!
camb d m in r l rmmm.m am r I mm min' II "I mamaII I I 1 1 t--5," da;I 1 ldma A ll i ml _alma iim a l am amlama dm arnmaa .Mbd "e
a1 Ia- am- I~am ( axap mia m a am m mm m lt lm I tm anl : Ca-- ,I Id,: it ,i 1 I P,, ,, I "II am ,lm aa Cm alad Maam m hm-m a lCm a- mmpa a Pa-- mama 11 Ar 4 Alz mamm -Pa a m l A ,a

am a-mam ,-a Ia~a Idam ,*4* Ia~ Im Am laai m- ama amdarm a 1-m ram ,ml dm1 Imal Imd a I Pa alma. ml-, Ama -,] -ad al mrP m IC aM P A naa
Iraaa Ir ajm ~ m a la 111a lami: am miIm !mtm- 1ama Clam Iaam-Paaa P-mi aiial l ~ L la .C % Pa. m- a p lam S
ellarm~ao lila 80lalaa Claaa Ca' m Art rI mam maal a-m I-al ma ammm ammaIm- mma PIlam 1. I Im mam -,, ,", mama'b~l' ( Am l ,l d Iam I l i'd m a ,a .I =am Ma, a C-m .aa SaaC ad ArII- I matm a-aa-m muamd ml mi Im Am "'l Am ma m ma maImal .n Ia aaam Im~ l pa Ima min I ~ Al ,m Saml. Or -mI
ama 1 I aI-a-m- I I I m ,II IInI Em tlada It" amam al ama pam llam a- l a m laaamaa ,aa mamlamma Ilam ~ al a -al a P1 a.l 3m
1- ma :a- ,m m maiaam m aaam mmMa-aaam m amia-m m tm am amma Imima Illa I I, ddIdlmatm ,f I, , Al-ai , "- I1 1.- I I I I I 1 t I n m -m Ia r l m m a m a l l r ll m ,m l a a a m m a a m m l ," a m! t!I C P m A M R IP I M
a1 m'maaamamIaCa ,iIra ma mImI ma.lImm-aaI r P ,alalIma Ia4am Pm-mm-aI amalmil1mI-IIa1 mamaIa-am Il-aa Ia11lIm1, mammalI ldpam- ,I I
,,-- Iama- ma Irm am --i-a m- m p, !mm Aar1l ll m- m-a. ,ll am 'I, Calda Iamlam a_ Am : 1" --7 a- 1m I.~r Ballam Am ma am,,", I C H Z N S P RIAmam pa
-mm A! -a I ma, Il a l al -mmm mmaama ma ia -Ia A ,,, , ,I ml mam llaa d Ilna m Ia a1 ,m Ilaalm Am da- ma Im aam '_lm aanmat
m-11I. ,_ 1 1 II ,, 1 m- a I ,~ "atm ml ,m-a lra m m A-lramm- im, mm ' -aa -m a - m ~ aa laam aa I-lnmmm m a m Imlar
,ammaatImam t, I I I Iamt a Iamm t mr I ma ,am m, Cma IaaaAm Im I m adma Mmammmmm-m-a malta am IIama__a. -ab-mdm> mm Ia Il ma Cadna Mm ml dI
I a am -dlamarlmam ;r. Am Amim-m mmma.a. m ~ rmmaamlaaaiaa iamaa-mraaammmmll AIad Cm A MiD mtmam-ma inS amaia S ma ,,fltmra m aaa a-mmllmdmaa~ala Im Aamd C I m O ~ ~
i~~a Ia a Am Pa Im mma ma-a a ma Iay Im z1am mIm Im ir & ml m-tr- 'llym -a p! i- &,, Pal Pa Iinmdma1I I- ,(n ", Elam d
i i , , ,, , I , t ,If ; t : 1 , ' ",I
A% CXVII D~~~IARIO DFA MARINA MIMIS, 7 DE SEPT.D 1Q PGN TRE

Celebran las primera. pruebas Reot de Ia "lua Detienes vendedlores ambul anteslCiea el doigoIts
tFkid. 1. RepuicsI~ tempoada de verano ar el
para Profs. en la Es. Normal V1 que no han pagaosu slices do~e. (Parta elerar

Citan a 106o paeit6Jtaa La UI eraiVJad contoeta vtnktoh" 1'i n prnc ale lo la*arrerox de idustrias (lie a 1. "'lrf ACUUlA ltu W Oi~1

condeeoawn a E Bryon S. Aguutin x ]a at OdflnlMr

A in,'~
Enar Per Re1 SaO AYni i~i 4n 41 n.jnyn n n ii
WX FOFYI. S114A"t i dt 144an diiid u i nM d1441 Win4104iJnn 11. i. 144inun nn
Wi o .Gta.i E.ltuna1. ilidn dnPininn ai. ~ ~ i.in, n A n l1nniiAMdo. Yn,1 MAuIAV11,A L. nniin
1414 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t,~ ini n nnnn nn i nn niio4
?nivi ini ho estin thlks nlon nl Un- rbud,, A-ed per luifn F l,,: InIA"'Xl nnnii
pin ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4iinna nCijn ian na l iin iii
n In Nota P.- dt inninu Jnni Arilndn ii1 e N AnC iiIn nii.nini
LCiid41dn d.,nno El4Dnn di ,pl!, MAATA no iitwpubrtden 1u d n mmf,1,dii iP. roroa incil m CAnnmn I""''gno nian, C1i MOD~ ~~N~~~~Ldr

to. ell,14 for -14 4- do -o 'tnn t -i non I1
iiin, cinti 141,;10 m i nin It Io p1. inn ivim 0,ai
44a41 mid nn nnm no4d nuinn Fh l t 411 i amiI ai nuli i i n i n.1
11 Poi I Ill1. Iiinn lo o dodiI .0 Iti. Q.#o Alt innrinP" Id. i i nn aan aid did 4 nt di d"Ct K,,1
n Id. ron -o. i ann. anid n 14 n. i odO li t-ni4uii
___ ___ __ ___ __ tlailt Idnmnd p." t
6,i NTGVj;- U' .e. ljlepnam n li(n4 i nnn 1:n

______________ anonlt~ in~a inn 1e4*~m ell 1jmaA ~va n
fornd mini. do, 16a me,-i n in Aan n ~ ~ adi
binU in.4 j tamin nidilni inn 11.1 P144144 14 Y'. 4,4mai l i e. d I ll
1'4 P din. i0-Vld. C b. 7A n.j j t t4
io no. inota qd--i too-- tribnunalni n .
istn rtsdndo ~'Uinift mot, be hnn~i sie ninnina p i liie unkd jriod11n'W .411 uid*niinO in. inill in n n d ini ro.c an "S. diiA P B 4 oai.44tno non In Usni art7 i.MA .nln 0tl"u 6-ln iiiit IS rpi.ti
01la.4 piart linin nts "i. n :, P ii 14 I F "7) inn14imn inyr _a y na o
'Nmdinnnmnad 1 ,s1t sIs d r,- dliin ned atn~l
ere,. Snidnn-i n,~i nC LI ioniidoain Afo AriA# Atoo ~ en An a in,
da M.n. i timd,

0 h.do) i n C o NOn 1, la. di uniianmRn44110 an p a na. ii nn -C in1 in nn 1d uPI. i~. i CO nNi n
inenonid innn inri AlN nuu ilnnA wuli Qua1i ,a ileimmia i a r n
,e int anoainm -so de aM11 1, diEA ;l A ~ a 1te n i In
eetn.". di "tn anon.ad n. diisp 14ve noido in anwr s nn o uiinltt-nl ~ i nmnmdn
sodun n in nndi.Ainunt tni04 ine Ion dis not nno6dsm inn ',1 4,t 1 s i dn.
anna nidn; A"Ai nArt*%ii ininrs ii dij i_,;ni a. nounnda ncontra ni niln4 o u onio 1

ninamv11d lpljta n j~ in o h. di no tn nieiiaro tie 27iin inA 1, inI, 1nnin 1ii ;i Prnn Y Yiininij I

pinion diji an"re tn el min i t unt rAm Xi n d d i,, 0 i n d.i n
Rmo, 14 inlnniiHnd n l -1 n auo di m I nnn1n li
dt. n .uii Enan. noeiodri -in! j~ tian in n nu,1A-i i ii mon. aunnn ~ ii i iinmn n.a an Alfrn.d. "Im aoll anaf -Fnn.~ tt- Ainano a, inn .1_ d.'w r n A lt den ian. lea~nl~o n 11 iin itdhni 411 di46.
din ,in csn 0,d din in.i den signana Id. An.~l6, &nao,di nnnnonnadl SAM in1,15 inno dei.d~li Conan Yt d 7in1nin. A
Jnim Ol. 1 gda on innins i' A A I Lt r ,Il t isinin R m~lcefsn1 dn linonin dii, .1 miiii ne K n n d" ms n n vo o n
nxo uAr nid idmniun yi ,l- M.-tnnifinnd -nis!.01cnuonlruinin
i idie in4n i dd.o ~i d RomeC Ton do 1. par -1 -J nine Ainni din C N TO SUt A REZ L. nninni
v ~ tin mul anturin c-mi d an. ._ni. i' in. .9 -i, rnnanodn Viii Onni diii 6iis Y.n- inuinui
Wn*ii In onn. doll. an ~d ~ r, an r o ;_', nn A inin io Yino nini prnu1 dinI
pnlnnnn aInn. 4. Man inn tind. ai~rs ;., 3nnnL-r I t- 9AO R-Ya.an.nln nmd dlma. i~~n inn L. 6ii
dnnon.nnn n mm ifidan m e i nnuin Y~ o A~r a in tx an ,T mmo. innin innrid pnin 14ri an n A -n u -. ni' in'aj ten r a n nini n
LAd n1. 14 WM mm= 4pjl hot Mi dif n!%iin. Ai 'a 'n. .4 An nanmnhi comiin. "IAIO 111*.,ona S.n ann.
leoada i POn ainan11 Mahn tm inn7 de of"' anT 4 ii, T~m .ni~~ ~ n iiii ninu N'. insior .delin-0014 inii .IV to i inli C10 ma IA mm .ini, 14inuifl di am bw innmn


d., ~ ~ ~ ~ ~ R pesnats a4KJot lase 9e I. IaI~i noghe't nA j,_f 6,WDiole~anoDi ollruh CaakctiSecetaia eneal e I Co feerai~nNaor.iaideon rrsd l m dli.inBenLdlbfePeietdlC I.es' T.~c 5trn Sereri Genra de4 141 la R11n feeac d-e, TrbaaoresNA

El generral durar lasint diasito p-,,y delme eneus
Ser invia pa estell media a- taa ls trahaadare euhan C

PATINA CATORCE M)ARIO DF LA MARINA MiRcOJo$. 7 fL P Lf1 D 1',) A0 CXVII

IIEL ESThENO DE AM INOLVWABL E, EPcenario Pantal


T,2 JON7RE ,,
S 3 DO EN LA ORUESTA FILA0MGEICA "'!" 'I" WO g00
110N Y 1O1N@ KE0 Pro grama Dobl
ZIoRI A ra de"LL aDEotas LA HABANA OtSo w.ptlro


ALAS O 4e to0ooe o0 20o 00
nnoo E E N LA cENA o
QUIERA )ODLO O05onon
00WINGandARINE AtETa
HumpAre9 8Q06A ___________000 o oe.000d 000 000OeoO.PP 00000INSMAi utot
to .~ao .tr v~ rIG S J I oolN EXIT PL FASe001 Y2 MISSo~ DEYhNAT EN0 ELIOOC MARTNIA tonOW tt(otVIVE CO O MaIn" COouo
110V ItANDMID010 00 oplFo 0rgrm 001F LOSR.QPl
I'ro'fo e Cor 000 ooonorearo rot t'III 1a0 fill0 a ~o

j 10.0. olor 0a Otv

T R YAS TOR E RS 'Voo f0 2,;
~~~R0T~~~-pr oRiTsTOS, eol00 ilrn nPrs rt
00 0 R~~1w Gcu a rb lsI1)f I n 11'? AS
'TOROS YI TOREROS Fooo 110C)N A 00000000 pLOS ~~oo


7 THEWREY EEDINA TU0 TS L BERGAZA
Eo F tj no [psooo p 0 0 Ho o ne


AOWnt ~ ,IcoNI aictoNADO- on
LO E MAR .,v
olol' ooo AV;o 4o~d~o 0000si ooioloool 0Toe
Ooopo 0 film00'"Deported"0
CO OA R AjCL OPOSICION PARA
NO i tolat10 0R 0 000 NUBIRNAPLAA E VOLN SGU
XG 11005 1 o o UBERTAD LA MAARQI
n 0ue c0. ave 0 5 oLe80
t nuwawnRI b nONnnO A OO O
NO A00 ,.0GR000~AN TO D RFASMNYVI5E KA EN ALMAT1Vl TOC CAALN MFRMA JIVT yearns ryorsooacanilarn nPaig
PrI, one~ ar I PreI gonese <
owlapt de laon paecnula
QU WARNERAUNA
c.P .ES NCI E C I 1E, enlora)*- *
bn e I Ofil que F ,l_2M-a

It 0sAr aosssot dot Ambs g-d o.nItjco ese
ES AN L ORV IE
PRICIP WqojfLOD IM
HOY~~~~SV LAM-RPSIUA

AP S4D LBERAV TAMR U SC


A0 A ao e n Fao o i R i l ma ra Etn e n a s reta


Oo~oott0010000a ana, on
A=ULA MEJOR PIULA


T~~L VO UNC DE FAcS

CA S Fp RNERTO-F m L
;LTRE 0. . .DE LA VE. TA.N E MOO AN. IGLT o AIDA.

olootoeoo~l~oto010rar 0de m 00100edosp"Cnieto 0 020

do 0 0000 20.00 eguo 0.o00.i0ego do20Ioodoooo elooi -00500000 N

0000 ao000agoo 0e ca0B0edo los c4s0idos de la
ooAscaco do Reorer de010 LA a ana DE

000100 00 ooloao para.norosr.so ondo0e Ben 0end

OPA L ELM PSSeo 0 oe 00000000 0 0 0 0 0coe LUNE 28 o mbr (9st~ 35.m)
"'AR" AUDITORIM


exor ,oa~ does es

Fo 04 S000 fO0oo P ENoo 0,y D00 Efto $Lk1.05 ,E' RGOM 1"Coletas 5r n'
Ve,- ""~ d or -KIe a "or Ok
i,~~~, TH PRE0, ,,EDN 811 7L $EC- Cocerooo2


WILLIAM HARTNELL -'e eI000 qoAos oo- N 0no

i7~mn'O 0000v00000 *a0eSSAOAR.(L TRIANQO*PLAZA
d Y ueodun" 0 INFANTA*OALAMEDA
U~"sciw~ de Ril~r, do LaooOa doHabanoa"lpoLALUHAEnEE oo hooeooeo no~ y ARENAL
EL CAALA Lt L TRE d d Po= Tcoo 00 onMd e01tOW Noewa
TAR S~rt NUEV ORUL P-ooWItoU11ooLdo002oodo an mDRMASO RDUE SlOCHARLES oooo wu000 so00 00000Vllb8
V A ALAUGHTON DBvAnven $ns 0w0 c

*00 n 5 0VELYNKEY PA A A .2
DES.00o0000000o Po.oo
DESAFIANDO Y ~00~o1o0'Od00cp,;i os P 10O0Sw" D O 1

M'0 M DIAI Do LA ARINA, -M1FRCOLF,7 D T D E I PAGINA QSA Nc
"A qui estti el Mfundo", un iia PROGRAMA.S- PARA HOY (Jitmplese est# fifto ei centenorio.

los tipicos bazures de Da tit sco Id l di muericde Fev dohoppisi _________C11 N~nt *je REUMEN DE DIA 1A -w

"rdoNilc nca EN VEXTUANJ FRO M m IIm, Aaio e UnitA. 1 i It- ttiI C t 4~ V-- ItII C
A t~t I p A rot- C wltuI ii iAP C~tAi* Ci- 1 1 d", I Y! C KA VA A

AtAAC 11t 1. 0A "A II ,,~ ICI .~ 11A.
Wit ~ t A ClA -ID hI~t. I I1C CtMtCIt Il tCA' riA fA IIIA dA


dA i~tt tilA~~Nd ti, .1 1ii *Il "Al I-CCIAC .-I.
~~II41A m7 1--- jAt iI IA C C1
7tti D -7~d M A M --AII, 11CIA 1.C A I. LA C lI
,V P~AC IIA C CI~i IPAVCt Aitttd l CI
4AIA ct" itMC.PIAA MlIilC A A.IAC
l -t~t It lAMA. vt Mtt OI tdI "tiIi CiliA MiC G-11 IC l
I PtCI I CCAIAC '"' d A ti, c,, Ittii ",C' A Al IA A "i Cll


,,I A d CCAC T-- ClIt~tA I II 1l At,,P.tt -nf- 1.t A~ C~ .11. c dl, Ct
tC M plA & i A~.~ .A~~ AI A ~ IAIIACC AI
A~t ICA 1AC ~ Ait~m~tt AI~mttl~ltmAtA A I AlIt"
t~iAAitlIti "t'PClCA C~ M ,ICt I~ IllII C pt~itAI~A
Il Cl-t I's -tl 111 Ill-AI A A~t~ l
A'.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~-1 AVl-,d ~ I ~tC~.CA AA tIIAili~AII IICAIICl

CA d iti I A tI A A 1tt, IItC, I-A till tI, ____________. A C (A IIIdI


tI I- t MA t t t tt t A I CR It CAV C I,, -IIIA A l
Al1Ad Alt 'r, Al ICC Ig :-' 'oA C l t 1
tC C I iAd: -I --------I mj C t I A O D C M DA A C IM ~
C~ p~ltItCttCCI A I'd Ai ,t A CAI A"tAi A

AttC pIIxwAt CC'A i. A A l t At, it CA Cl CIlM A A l I l A tiC AC A C CCC C Cl' 1
A-0 l IA tl AiA' gi t
P-dCAAA . I~-d I, ItAiM "I" r. MC;,4E N ME E E
ACIII A~ICIIAtIAA A. .A I. l A>IAi tt .I ~ C
t~tA~I AIIA i Ai~dA II CI I A~~tlh IA~tI C I AC IA IPwtA
l1AI lib- d, -j- inAC t-4 Ill AtQ I t A1 A Piit 1s T o
el AptACr 4A. CCAA 7I it.0 d.2 Itn atM
CC~~~t~t-tt idA 11p 1-rt C A C I

ICIA MCACMIA ADE tACAGERCtA AItCACA S.I~ AlkAild~~0 -114 DtdA I, .-tdi',t mit I ,tt 1- AAI-AC'C4IItIIjCC

C tl ttA-1 Mt AAAAAIA Itr dAt Ct ACICCIA h"ll !I."C~ it ICAICCIA.
NIt CAI C Btlhh C1At____________________________rtIMA~AA~ttAAAA III A i.? .ICC iAAI lC.~C~iCyAII _ _ _ _ _ _ _-!6 Adt t tt A(' TAIAIAE EA NiA C" ~ Al NC C (ItI MI CIICI CCACD C 1R E tC" ACIA ICAIICI
T-I -11 ar, d e- i.a,-dtIdtAtICtICCLiCIiiCCLClldAl, i CCIlI~l~~
y~ l ~ ~1MC"hI iti~A CCCC~C~~t.til~tiICC~~lIICCIC 1C ~AICCAII111
l ~ ~ ~ 14 IA "ItitI rICIII IAt, T- Ai N, 11,CAIC AI C u. All-ltdiCItlAI1--ICr
CA. 111 111AM l I Ct~C A IA (~~A~f)Afl5 E ( ]I(4 ANZ NARE R ( ( iCI~lIt liCI CII CCAI 0 11 CI I~iICA C I IICICAIIACIIIIG--CC i lit~I~,l~i~C A ~C tt M M~t-tl.'tt m~ttCtM.CIAt'lt ~ltA M A .C .~~C tIt.tlC A ~l IAtC lCI "A A tI lA AAI I IltCI AC~CAIlCC CC PtI~~~~ C'A~tltA~~i t AI AI.ACA MA I~i A U A S.AAIIAC' ACIlA CCIC T 11.'C C C CI C.lCCitC0I CC xC lCIIl'IIA I MCI I CIyIAlC~I Ch~~ll AIM IA ~ 1,AtI IA N1C El MCC A CCCAIIttACbAA.CCC IAIICCCAIIItAC tI CCCAlCAtItAiCCdiiICIC IiACCAl.C lA I t AC, Ill CtIIt I,",CC C IC A~t C~ hC 1-C AIt tCA D C AA A C .A CA C C C C. iIC A I A1C t b l IIlC-l. ICICAAI ClClCIIICI'II
AM.IA CCC AM CtACIA 'Itt A 1CCCCCI "tA tChl I- l jCAA m C", I ~IJA ".I,'C A tIt~tt IC ICIIAIIPCI
C t~~it III~d ACCIIAC1Cil ClIA C ACI CLCO ACAA Ci~tA C AI~AA CIAC PAA A *111 A l~CCAA.A A~CIIAC. CCI ACC~li ~ CCAI 11 CIIAICIMCCCIIA0IC111I
PCCAAC IM 'hA AI CIA tCMi I AapL yA F~ A~ Viiit 0 R_ _ _ _ f rlAAAIC lCtC~ll tidl~ ACCCC'IC I CAA IA ~I
idI~ dldi~. l~itiidiCl ~iD il~ A ~t. IIIICAAlICA t~t CAAIIIACAI~lA CI 1 ICA CICt Nillll,
tAlhitC l~lAAlC~t.Al AU T ) A~MMD V MICACC.AliCACICCI. hl IIIIIIC 111I'At CIII
AIICAI e (It 1I AcCiIA t1] vO M A I N .

oMACtAC C~l~ II itt Ft~ T ERI
I" C t~ttIhiptimt~pi. Nli tit NA 0S( 1o d mII R G
IA CICPI CA dl At~t~tI A III TtR C 1,AAM .'t
MCC'CC .AACC MC CCC A t MAI 111 AI I'c lA K CIEtiC MA
II CIti~l~ 4C lt C A C 'C i~l~CtlC~l'llA l. CACIACTAC At It It N 111 pI Ttt U SAN F AN SC


4t -LW. It PL IIA A eA T AL C Clt l'ltl-~~~l~C I
AlA Il ll t A 11', t Al li t. MI C .AIIIICiIy CC'IiA
IA~ ~~~~~ A1, si a e t s z n d

11 CCA -Nt TCI E~l C TA~ It exquLU IAY~C4AiA lIs 111 0 1;A X-PT '1ZNT S SU R ,

t~tl~, IC!A Ii' AA At' 1; R CIC P AL' AE At pt I. lAl NA 0,, I C
At 4,l ICMI CtAA-tIC'At


CM ~ ~ ~ ~ ~ "t. -'tt l it IA tI I A II.- IIA IC ICIIIClt.ACCA A It CA I A __ _ __ _ CI, --1 0- ~ tAIlA~AIA~. l \1'c


I,, A' C3 CAC,~ A~~tt ZA MA "It ST N V C tS
At. ~ ~ ~ ~ ~ ~ -- 'itI A A I C IICIit illd t At l.CI C I 'C' Al At it~~~~1.4 C C AC t~~iiACA .AAIII
Al~~~t ", "' C, ACCIC ,I t IC ChC A "CAC
BEASCOR UN
hpt. KiCI CAsti., t'm.AGAC l I l~i 4
AtA00q MAC 3- iitWI y~ -1; ItI i11C G11 1 111C~. tl lA.
IMAo 0 c N D AM CC I CTl o IlC~I IltlCCttA
Atqe At AlCC CCMAl AtA I CA n. ICCAIA P
AA.i At Ir- tti --: Au A x t tI~lt IC ~C C.C AA

1tCICAlCAI IC AC FANT 1,- L -Z
PPPTAICI It ~ t A~tAla" A' MI Itt~t~i I -AM. = AA. U IE RSAL

Iii. OR' IT "N' L- At4,l
Im7t lI R Es-mk I- -tt altt. -t lI A iCl.
DIM yI 7-A litA"A lIC I I II AIANSl ta Listont p a r a dae IIpom s e rvdci d o
tCA~tIA C11NO aIA aAI DI t V N A E e
"D1*i It* 11.1 A.% i Ant AN ittettit Alt APcCA C, -t.t Pt-CaCt.Ap
6.L r~~~~uICIA Dr itoxu l~ Al EX I NEM Al it t W rrit' IA. r~t'iAe~lonaaencd n etsaDw itc
A, IIAAitA ti, I C T 0 RI
Dttptmhit CINECITO~~~~A ~LAU iAi~tn ltA~l tAItCIII
ditiinpr itIC l tttt x y m UXCII111 A CII CAL I
At~A C C ~ l'tlX LI~ Cut lk A AA
Cli 1A DELIIN O i~ Ttt~l AtdAitptCt~~~nl
911SI nit Ctf itt tttMntt en tIa lei~eto AlCJtel~~t ____________At~tl~t AAAA itlA A~ lt~tA A~um C C l.~ VED 1)0 it~t. ) At IAAAIA11IA Al4AiltIINIitlt
AtM MAt x Nf E I .


ACAAMA All N. ,C 't ~


tAINA DIECISEIS DIARIO DE LA MARINA SEPTIEMBfE 7 DE 1949

hi~~~~~~~~~~ tL(l( npowoCo rs rtsa eliDescubren nuevas falsificadot!:!
Se estudiarin los problems dc Esperan bonos PICADILLO CRIOLLO Protesta dD b u fa i o
laelieiendatenoroxuno Longreasde certificados plata de 5 pese
tec emprest-to --- .mi-pems n
Re presentations detoda la Am wricaz se renrn on de 2 del 1'a45p04544 (14 m 8P g o s e n S ai ra b rid it a sa rl o m2 5 a e C r n9l e

d1' c1414r4444 '144411


SEP EM E. meIeHgre natentr
deE proveinaas.nElEmntPa axquiita frazadas de fuinoap s
ra lsuavebe yu cogeronc a godtasn

Cd proa ncia5 as

y bu qu9, sc a fra zato o de eae ,
suov ay cei>ge d aons

or 4an asan Mayacc* a a e ea or s 0 1 cremia d C 1orna l permte auste


-~~ be- a- --- -6-- ----- 2.95

it T 01 118 HES Hiayne; ;US ped dot peor oa treves de nuestrara O SC dd1Y00 re Un C df
essence Onl IV loch dd Utdihe este cupon en S 6c
on GRN ollkp 1 16 el almitf"ZO es!d 0 atd e scns
1, 1'" .4 E1


dlel Gobernador 2 it l 2o '
to fur anhnr<* E neb L m a a r las out noD enbt
is PrenetA 11- mfrn Lta ARTUL COLO PRECO p -cme Cm rr tOdass Quencet s -l o PC a12una, pieza,pud
,l~~~~~~~~~~~~~~~~~. .11, .444 ,'' ,14541 41I. 4.p4, 11.

[]C~u ]G oTL [ CET m in n( SbrHantes v mo, dernksm
bronpahe orNombr o le e am-)r11io 3r1s v Verde 4
Calle NoEsv o ellis los mes bndos YLe ITT", ee sets ed 0.70y au to, de Pel, M a d c gnd n g,
E,44.4 1.4 ,, 1l ', 4

qumaul aA m. 4damen44 Ca &4144 '.,4 11, 141 11411' 54111, 14 i ,4 ~ 1 '11l
quir das 4 .14 144 1 1 4 4 14 111111 ., ,4 4 414 1111 1, 14
famthas 1 de a 44114 11 4 4 1 41 14 ,,41,1 111115
4,,,praio4, de.4 is1,, 4 J
fo41 que la 14. 4 14414 144 44,e1, 414,1
lG.4,,.'1.14,4lll. 4 41CALIDAD4'1' POR CALIDAD. ningun. 1 141', .4414, 41,14. 41 .14
,,,.,articulo le cuesta mas en EL ENCANTO4414Los Articulos,1,,441 de oa cetne E nat rnenos de444 0141 que uste prense 4
1.,44.14.4 ubl 4,e,' ~ '44 ,,4,4 4411, 14 1l,' 4444.144.11
h~~L Pteav elar


~DAI DEL MARINA ___Qixeirwr M0C T tQ0O"""A A AAA IR LE57D SM EUD 1949IN DIFCI URT


Lsnetro gicolas contra su. V'st Agriculiura el Ejecutira


IT d1Fdt tesplozamniento de Can grejeras dlet It Cong-reso de Coarter c

IAAAAAA El eta de lsPoitecnicm es "no hoy nhr It ioro (i nnwtAhr riiV~vt ae iP

lla tI; t-nnw y tl eomto semtbrar". pero no excedencias, deelaran expir ttoir lA gatiltd.-Ctifitj on aititcarero.; A AA~t


-ni, An Is AtA BAAIA I'l In' ~ t Nt AAAOA, O~l tCAIAA Atttl tttt ttittlA A l tttt lt I
AA~~tAAAIIAA dlt i IAAAPA A t tttt A tO A t'tttl A'ltA t. ttAI ~
dw t, AtA Ig n litt A, at" I";_ 'aA t ~ t to ~ ~ ttt' A t o ~t lto~~~~~0 1- A- A'c~ tI l t~ l
ITO Itt, ~ t" ~ I tt t AA t tiA t t A tA tt t't I ttt A ~ A'A ~ A t
A S Sl~t~oAA t3 t "1 ltt fIl A t AttA 0A A A A 0It ot 't A
a-irl-~ ;a., OA tt tAtO Ot- Ctttil'Olt o to t 1 t~ t tttlt vInttttIt l Att"A
lt qAtIAA1tAtAA0 AII- A~t"'At A t t ttt ttt l
AIAAA IAA dt 0 AAO A'0 A tttt A A ttttA At
I -AAAAA pl nd -t Attit IA A to A'.
O~t ~lA to 0 '.t 1.A~tt I t A AA ttt'.' AAAA~tr.OAX
tt~Ittt 1. tAIA ~ A 0' tAA AA A ttt t A t O~7. ~
11 AIAA AAAAITI -ItA Itt.' "I'
it tt~tlAA At ~ AA ttt~ t tttt tt ttttiI A ttAt t
C-, ti A d, ttIA A C, ' t ot 0 A tt~~A ~t~t~~~ 'tt tt
Av A 'At IAA AA o Al AAt AAAAItAAtItAt tttt tt tt
I, A~ IA A t o tO A AAAt ~ A Att ttt tt'~ ytt
0-,AO AItIA A AIA.~. .~~ .A.A AA~ t tA''
AAA~~~~~~~~~~~~~~~~tA~~~~~tb AlA. -1~tIA A1 At; AAA At tllt' AI'llt.lt ~.ylt IAA AA~I ttttt tiItttktttt tttttA~t.
AAA I '.tAA t ~AtAt At IA At4 t t t t, A.pl t'It tt1~d IIAA tt t I t A
-plt AA-AIIIA PAIA tt ~ o AA' A tAA t AAt ~ itOtt tl tI iAtt t
ttt, Al tAtt tt AA A t I a t, tt ,A AAttII A tttttt t~
Aojli'AtAoAIA A Ao A A tt IAA. l l t~t'Ittt
Atll IA tl, tO t ti t ttttt A l I tt o t .ttt itttltlt
I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ip c in Atbe, Atttttt'' obra AAIAA A tt l AAt tA tt A A I ~t~t ttt tO 'l tA tt't tt
littld Ao, FiltliAtttA t A tttltA'tttl OAAAA tNA o tttltttt~ A tAtt
to polA',A'A ,t,~ttt -AAA~A tAAA t -"tttO At tn At Aa hA ent el tll lt ttt p'ctttn
d, Q l'AA AAA tA~A~ t AAAIA O l 1 t ItAA ttA A ', IbAt ttitltt'tt. ei Htet~t~iII
.1tt' AlAft tPt t >,0 nA I tt'ltlt'A, A ~A A~AA tIA t ttttt~t
At itIttttAtl"A~t~AI' l~tt At ttA A ~ t, tti Al t'tI t tttttttl'A t tti
IAAAAAAAI h-t~A t-A"AA--AI" P-t- Ater ho r d A r~ tr lr Int Att AIAAAAAl, tIAttll
A1.AtAAttO l l MA '.A-,A t. AtOV An tra hitttifio (irr deltt~l ItritA ir 1.AA A A~
ott.,IAla me o i dA lOAAAI e A AA Att AAttt l t A At ''tIt A At
M0 Alto Itt AAn, t o .tI- AAA t A l 01 ltt~t
STAtA A lt ttt d AA, oA tI t~ dll Lin tF t tt ~ tttll ttlttAttt ,~tt~t A A A I
JAI Al, tiittA-At 1 : CasaA "PRIE~ttoA ltAA~~~ TO"t Attttt AIAIA.It '
11, tdttt rcnes At IItIt-~ AAQtAt ltI
AIe t AAtI t e u i. A fill nl' Attr IoA AAIt AAAAA W Lt A10 TW: At'ItA1tttt6
Ade s t 1tootf 0al lfo it' A Ait"tt ~ ~ A AII l, tt A tA A A
tLa iltllioAe- tln ~ See lie It t tA~t la C00CCc Ao alndWtt a AAA Itttl AAA t AltAt At A
At ,I~ C'Ailt ." lAO Y- d tE E P R L S enITp

tt tA. 6ll, P C 1 1 dB;-A; di- It I Art I "t 'ia AIAA At-I dt t IA
I nt A t sllttAtl At I.,tsqrl to~i rvA l: tAtA l ~ It t 'tttt~tOt t~o A ~~ atA At A
A AiA, A A A IAA' AI"t Ai -,IA' t I ttAt tFANTAttFtA N BYA A i Vt YLl
At.AAIAAIA~oAIitA a,* a~o~ o A OAO tt A ttltt IAAIAA ~tAAAAA'. A~A~AAAIAAAIAAAAAA tt a~PRET Att t-~t M-,tt
AIAAIA~~~~~~~~~~~~~tAAA~~~~~~ tltA lli It~~C~ t 't10I lAO 'tAOAAA' IAAA~~tA AA I AA A
'to 1-i~t Alt A oONT 1 t T IE ,At AI Ot F t A l AS. Itt0 '.C lA I ''.'IA
I. AAiAAAIAtltA tttt o toAAtAA AtA'_______ _Alrad, IAA.A At At'. tI tAAA~A I ___01 AII btI l t' tAO --it, At ott. 0i ATIEA~t I t__ _ _ t
Ap- ~ ~ lt ei"I'da AA'AAA -M Al AAtAA Altln A4IA'AAA"I CATttt ('11 1~ dl, iQJ ~ l AAA
L~lAIAI At 01 0I~Ta,- 'd~~~ tOt ~A'~AA t~tl~oAtA~~lt 11 01 l o
'010 Alto At t~~~~~~~t 11 6 AAiA At l,IA "1 Alt D.iSE IiIAAAIA C 0 tt t t 1
QtAAAAAA t tA V EA l ~ I A A tt~tl AIAAt AAlAI AA OtltU IU, I lnt -In'. AIAtA tO
-. -l It IAIIAAA A-A C O t A t Atoqt-oI~Atltt~Cf11oAA AAAI tt~~
Al tA~oAII AAAAA t t o Alt ttA~ttt~ AtIAAIAO t Ot A At~to A'.AAA At ttA1. A1A~A It ItO- A~tttt IA ~pI tol I) Al- tlt-lt AA1t At
A~tiatt~p~o AAAAA ~tAAIAAIAAA~ttA lAAIA'. AAA~tAAtAAAA totA~t~tAA tA~~ttA tttittA IIA tA I t A I lAItt AA l t~I'1A A B A E pE "fx IA. lit' AAIAI' ila~tt ~.AA.0 tt~tl t ttto 0 A AA tAAACttA tAt to, -N,-~ VttIAa rn; 1 Alt tz 00 itjdttclAAA
Allt AtAtltlIA AO O01 lAAIAA~AII A-~ l t- Biba Barceltonat t~ ttA ~tA t I oA' t~ttIt A 'A"'1l0 i ltttl l' It t tA A lliA
tloAo~t~tAAAAIA' 001 01 A t tt'ltt t~tAt~AA~'Attttt'.tA~t It A 't''IAA l~l'.AAAIIIIA~t A ~ to 11 Ap 't FAAtA t-t'tttlittAtttA h t tttAItIlA ~'
tA~t~t~tAAgA~tlAtA~to t~t'AO~IAA.A~~t~tAAA.AAAAAA'.AO~tt'.tAAOIAM t't ~'.''~. t'~AIl'A~itA'.tA'o Mlt ~o' I t AlAll IIAA~oAIa A~~~~~~~~~ ~~~~ pr- I~t Jr- IT:, I lt't TAIIA Siolll~ .t't AtO ot t 'AtI
10 AOA AAC At At't.AIAAA'INAAtA'.A A Atttdt~tt~.t ~AAttt~A tAIA~AA~ At'A AA -.1 t ~ ~I t t l
IAOIIAAAA~~~t~tIA 66-AIA iA' Al IA AtVAlA PO CEA' AAttAt;.tA A '' t ttA t q t'ot t t ttIt.A't AA't tIA t 1t--,At X rS A A tttltt~
A ~ ~ ~ ~ ~ ~ r 1tt A I IPIAt't ~ttotA~A A ottA AtA~~I AA~tt A'71 At A'. A'L o'tI iA -I' tO A '~~' tA l t OBJi0 PARA ~ t 'A, 4, A t 1tt'1
AMtAIAtIAIA OAttoAittt AIAIA -to t'tt lttttAltA. "i Aitl-tl'-'tlt- tI I "it~ ~t"'tt tA~At t tA U .
A tAlIAAA ttAtlt A '.At IlAittA AA AA tt'-p- .n'a t ArAA.' It 'A 'lAt 1A .t.t'O'A A '-tt~A t t e c ln IIA ''A~~i". A ~
AtttO~~~tlIn Vt it-,It ll~i
'0d -in tdlt tlt"." IIAI~A~~ l'tA.'A IIIA~ AA i t ItAt
FiiAAIA ~o lA ttt ?tt".AtttA110 '. lT~AIAt.tttAlIo,__ _ _ __ tt t ltAAIA '
V,,t- t~ttttt.to A t tA t'.I A'.t ",. AL ii'.IAIIAI et'AA. f-. ttlA.~~I tltlA tlA t'tAA.ltttA.AAtl
At deIA~ Ills 't Atllt~ ttd :V44.At AAA~lAt~AA ~ IAI t'It.tI


AAt At!,atA ALCAZAR tll


Ae glI '1it A-v -1t1 Ia~a Aorc~ tArr concrete.t t
d e 1 X A lt ttt- 10 '. A1 e I I e 1 t o~l 'A l e ~ t j P y l - 't t

6, I t~i d MaerAd ton ito onIA losc. p -lbraa ttloJ. M ti at t tOA

Atl A tih l peotoy "ttl Ito. As lh-i 1,33 A01br dottt MAIIA MottoI~ Ay American
Il'Ott AIAA t AtIA AA 10 t tdl $1511AOttl~lI ld,, I BAAAIA-ti J
,ta l A.I- ll I'l l 0 T.io do~t ol b AAAI 0 0 AcAAItAAIAI t htitIA A. 0n414 o1s1$AIl 00 y 001d, 11 JIAlra AAIAIi
II At~t1At AtA~tIlA l A0IIlAA AA tt tttltt~ Al' ptA~tAt ,Attt~tto A 1 II. T0wiadi tdoc~w isltloo 101 AA8C~o A lA1 t-.1-0
0150-66, tIAAA dAAAI AP, lOt0.I tOAttAAAtAoP 0
y11 qAAA AA1AIA 1 l-ol 01 1*1 tot, de Aj, AAptA 0 o tilte ,tAA $ll hc o1.M-ly Ao ~ .
Ito'.alri~a iott AlAtuci~ anO AtGonera- l tltl


t A~ttr tI tlnllr F~ 1 tptPItA A I
AAIAIAA It At At II A~A ."t'.A~tA VIA'C~t.AAA~tAAAOI~tIAAI IIl~~il'. 1 tI ttt.lA otF
At I ott'.At Alt II ~rIi Alt IA AO t tAOA.tt"t DA'ItA1AOI tt.'t.1 M ttn~~I ttll.ool' tA ~ ~ ~ lt A 111A -X IA A ,-goA A lt t it'l.A t ~ ~ A.AAA~ t~ t~ttA tA.t.t. I A 5 1il5.1 M~l S. t~tt IAtil ttO
At01A11 ~ ~ ~ ~ ~ ~ rlg A'g-AA t iA tit tt AAA.0 1 011A t'It.ttAtitltAI lO ttI V t telo10.IId, ldAAAOA
At ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i At-tt% Agr.- ,l At n;t ~ A A~IA0tt~tlt~AtibtI lIt
lqlA Alt Atad "I. ~ I t1i.AIAA ltIA -'.AA0CtAi' itg-A A t-t :A.t wI A
ltOA It, IOA~AA.t ETA n A Tn I,- ti CIA- '.A A Iottl~~it t111 t', l __iia__d,,,__9%__J_____ ___ _Cut
A,, y______________________ IAFli'-dL.At iiA iN--IAI5ICA fH


1 1 11 1 .i tt'Ai6 tOl Az It At'. t ,, AiijA A' AAAAAIA A ItAAA tlt t. r A tA t t,-t
T D--A AAAI.5A ito -, b
tip- E l, d Iplpi t


It~~~~~ttSO~dci l, ti It "it 111 I. 't0AlO- AAS t
7, tro-l 1;1 l d,~l *--t- DE~t PA ATtO Ylottl
11t A-t Att, It tal A'.
~lt AIIIAA 0 '. 1 ~ Att"5 '~ A AtOtt. tt0 IAt I I A I. A tI I SE VI IO AP DO ME SUA 0 lttt AttAA~ttA tllAt 11111i AlA 11l d,' t-A Alto tV A1 -, tt1T tip tOAl 0 A
AIA rAA i,,,et- f I'Al"I I A in, I -nn- LA HA AN '.A'. [A GUAIRA A lo
Mlo A itor .,I lal. itt tItti t tI P f i 'E AAl~ tttt t~ttt~~~
Moto- Pn ottl 010.-lti Y t1115 PI A IAAAI i- hA d,' A tt~tl eA I Plrii!~A~l.Attttt'
Ato0Ar .OA I0 A- Aok- l t ". 7-I Alt- Attol '. v. AI.0 tCt A
BAAOQA.IAOA~~~~~tt Atoto 11Blt .lA o- oott1' TLA.FR I.EP.A A ARA t I t t Mg,, '.L.~t Alto AI'tm Il '7 AIIA. zL I -m 20 IAIIA IAnAIY~~ Ill ',Wl n
01eml~. AIOlrrrn dt 0gll Y tnrn AAOLAat Bo~ady1 tira, t.EX C LA MO0 CAAVE ct'a, at p.wi At- AispAA
OwaA A-t teh,- o !- A 'FTA Ito 1,Ar- 0 t Agii. 00 Al I4W tT M t l At-At lATin

plumM otet a,,~no fnta~ik Ccil'. A Alt tt-t M "Cor-An "A ndrea Critti" All lAAt t
O~tB~l Al15'1101t o 0 OAA t-A.! Mot 01 er tlot Coo i -dt. Wt-olt. dl LA 14ABANA eon d.st0w 1 t 1001yt0A

C-om ltt -1 l '. At io E nl ,l ,Itt. At lii Itttttttkq- etAto It dotl-mi At s for LA W LAIRA, SANTA CRUZ I E TENERIFE, il Qit Y l)o t l~rlA ITT
017 tl d-orldt -r0-C MPAftIA0. AB1IIII" "' I Atoll4-1.b,, 10 tl I BARCELONA4, MARSEVLA yGENOVA. AliIAAt


A0AAAS TL NT C AtAR L IA Io 01 1,t~ 41 80 1.0IACIA.I AIdA'nt.tO n.1 tIAt
AtA -AAttt~t00Vapou Cor**$ ffpafilhs.,,- ~ uli'0


O~ttltI tO~oAA 511101 lA I Los aeftot'.s 10ioo debenln .1100110 por la Ccit do 0 A I tA MA tA~
dw~Alto IoO --l de sO0At 0
0e w I. (t-,Alo ltl "CONDE'. AE OIITIEJOt 0caoo tAIM lodo"A RNISO oO
d,, C~tc.tAIIO A e Sa111 doAI4 BARCELONA C~rmOst~sdmpr ro~ui y Mua ds DSIU dl ]a MPAAA do 41100 dia.
,OAIA~~~~i,-e oelt, 'IA~ ~ IAA
-Aosi e l 1101
b11441 t AAAAA Itl At 0boe ta6d O T BElsua &_ _rfe~ 7 owos1 a A wAs Atmd ou.otocIt oott
do,1 o fr. m Il AIOOAAInd~oatt3 Tl io Cll owculs* AUCANTE y CADME no1e~do a -'n an44Moa lot mbk ps"TP~m3.1Pprg tl1a1mtt1lAo
10.1111r peI tllttA y 0111l LA HABAA 41146*606411 da ll 23d CTlUM AGNTES GERALES at SteltAti III ttt 11118.e
blAAAIAit t.6dt po 11 to, At- IPA OLE6etiona I" indatmios .t mod01#a y -raj-dd B000T a 5 1511. Cn d.Ton S

1. 3AA y 1i It tigp -il oi ttlqo 11115 IA na 0e.cwotmun oo oot~qox tl*1q1dol A *AA CUBA OCEANIA TRANSPORT CO. IFRAIN XRNM
5IAA -~ ill ix AlA 01 t Al1 1 Ew lwWnwIU4OUJAS RRADRM LES VALLEJ, S. A. As11ad co MARNA& oAAWe tt t 001
1"'AtiI tol 1w~d 101to de11( 1. Cst,1 Wil Oillet [- I
r1.011 to to tareo AC tl GARCI DIAZp 418 CWINC (AL PONISOI HAJAA A' Iit l, --t, TC111 d
t0 in Ill mt A Ot o tA At I DEL CQ".4ffC10 f4S12 M112 A-302 Cuba.1 52 f*8Cinal~ a PeiC1 Pobre) F- IA 1,,t5I luAwt
de~o itt 10110 P014 l. APARTADO 1017 1NCMOO A-$Md-l 1 Al tttl
50It Il-t l en In' 1-e tpotod is"4. "M A
W-o .1 -PA. P-SIJSCRIBASE YAVUCESE -N
q- Ala l 02;A,0 AI f-9 PertM A
-i~p1,. I'~li AT g~f a 1,111EL. DIAR10 DE [A MilitAs

PAD J'A MIECIDW) 1MAR10 M, 1A MARINA> MU7ERCOlL, 7 DL Ei 1 1 04) 00 CXVIIActulidd Eon~ica Las acciones Sc vendieron a precios m~s bajo en hb Bolsa de N. Loi Refined S yru ps compr6 3,500

LA HAP__________ Ironehtdasf d~e Fitiptn a 6 dwsI'.
Prinwros tfecos (it, /fps diferenrla' Rt)POAPIAHABA n &a or 64,0 TOODON a -o 06060 Eta IpX'r 00000a01 Atyr, oo33ooa 10600,3 100p
ooaaM OO3 a 0 0 op. daooof 0 tait Ev la 00 h o ot !",or "w",0
pogooflo por 1w cnooIn 303666300
nzcr'co o. otn.qoh do deind hocf oooooo 6>"3170 160o E ~ loa 111 A0660
33blat66pa6>laa~oo ~ 3w >6. 3*y6oaalr3a.60 tada>r
arcaa~~~o or ~ ~ ~ >>.> L~o ECDS ~ dtp030>63.
Et 099c360(66613166a~al63)0333>01 vo'oo.6.3.
aloj a a >al~ow la al >,wa~ p~a >~b, aa >1616>3> aaao>,0o3>3 Po fr*4ato rtlonrort oA,- ddaoa owoI ,ta 3f

W>> L >3>a e 336333aoe a31a
pa, 966.3>33036 '>~ 366636 >1>8. d,>l 33a>3 l 6 6 a> 0063366;A
6ra~0661300>0>> 66s t00p a363 360633*1 a6aya at~Aa&630 r3&33016 33336>66M

06.> 16 a~a.a 4o
aa>61a~aaa>. >6 >laa>, 36 10636.133 9>9 al 0107 al a~a~a1 a~oIt to~ara 31' >b a~ata~a30

>d All00 060361 t ao66 00 ara' 1i66 O*001066 >>ft
boo aalo d I 661~> ~~6>. 1 a3> 106. ar~oIla~a lo .33 or 6 oa '>ar a1t>11ooo 6 *33a6133 Oaw 0.00 ad~ooobdrN03>Il 1Al
6 >639>6o6olalo~giaalaaal6a>3366o~6>3603>>aa roa~oao. .a~r~0> .66116 .6366,306at0A66'. oala>6>6003666*163>O6>>3A


-J-aa~a>a>I>>ia>>.631>baa~aAala' o66o33'o o*0 F6~oo . ; >>6>6 0663 >0>>361t~00a1a 6 6aar


316aal6a 11)00 ~>,>a 6 >3> 6 >1a~o~a>.0 a~o ala10>,3102>2 630 >1 o3306o606 >.3 63 0>~ al330ada63> ataa~ 6666.ato oa 0, *6360.3A00I

61336 6333 *6'>. 3>3. bto >061. >~ o>.*>o060 63> ~ 0.3'. 3. ~r w,>i~a o'>a 66 Oaaao6rI>0It63t 01- 01 660


A66113, 06003 0636
>3>~~~~~~~~~~~~~~~ M-6 33a 3t 33>>331003>.3 >>63o 3631>6660,1t.36363>66>' 6366*6 363
ao1>o Oala63a66'6.636'3>6a' >31o 6133aa~l36ia 'o~o>.* >* 63636.36' 36a313a3633 'iah' ,ra~'> 330' Oia~aaaa 663 60 a 306q
6133>1~~~~~~~~~~~~ 1" 1,,3 44o 663 > .'0 666oa> 6>36663t 63
aaoaobiaoMaa .>3 163 2.w' o1a 0 .33>336>6633 63 1 666 033.wa
'T3 603 >31 3"o~ >3 rt3~2z 210 > >'3 toiodtOto 60>6 o
3w6 0 33>1>6631~13>61366613 >>33336>33 aotaal>313 ioot33M '> a60 a~o > '>w>6r>>' >o wa6100aoyt601b260000- 1a0 3o36601o>Io>61~lo~w 1>a3.3w>0O >36616>36 boolw ol>oo 10 >3 >6016* 6 1>1.63000363616> 6>1 06>06a303a6b13010301661>66O 6oaottotr~a ,06000N
0>33 0 306 6>03633360 333 >166>6 0>33306036l6>>6336d63336>aaf 6l- 3006It 335 031031
3101a60l>3 >316a66316>6633>3366i360i0,I 6>01>i~aO6Sr 0 0.63366 >066>*6>. > >33360 11 330606361660T00E36R

*3130al33333 0 at31'oaa~~woat660a6>6,3>o 333 603336* 6666063066621
0>36 13336163>333333>>363>661166661>3336060 >.31636>0 3' >33*03 . 0 10063>3'I'I1( 13>136663>000663 ~ 03>>OaaaI10a660v36630631
1i316o609.atOlO~.63>33633666~o336a130 33330t663a6 a330333>OaO'>3>03 r 3 ota'Ojr 9066>13 >16600>36 >at600>at63>wl*0at>I0633 30633006061 >63333360


63313 6~a>l3 1,66366036331 13'6333663361>>66~76>03 366> 00160600063033>666003663060163i3t 33 3600006'A0030 i>'661133063 Id06 I
3333030>6lala>3>1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Alt 1031 16>33,1"> 1 ">>6 a .>363111 63>1333.>0 3>6363
633336.311613 ('>.6 333 066 1333w>3660ala*16a >o~aa>6o Or 3333.16>0>00 36063 0A6>-33-3 033 33003'03 613> 36>>363. 606 66633 63600360. 0>0>60>3333>">30 t >63 6>63>3>6 0>6 oo 3>0t 66F33>6oMI336b.63a033>44"y3
l~aaa wtd~~~. 6660>06160666330> 0 >ratoo 6> 10> >663 d 663>60>36366 0310>30. 060 3a636 336006>03"I6>60>
3> 663636>33>636 at 16>3>63>66t> >33 663660 >666 I 1 3060 >~t >63a333o6>3 1333 636 06 06>
130' 0 3 ~~ 603>6 d3361wo~r6l606b600Y33b0at06~06>it
*31316636633 1366>>166>36I>'3>6>66>363 l6336at36 3 13636636 013363>6 3> >3>666d663t6> 11 6Y3>6513iue>666t30>6at600030M6>0 .63
030036.~~~~~~~~~~~~~~~~~ 60 N6 >0 S>6 V0 a d,, 6 313a666060 o6363 a 60o0 1

3333310 ala0>633 3 3>1363663161360 6>66> 3 010003 3336>3 > ______ 66>6336> > '1t61336>'32303 63m0 10533310000l l00663d66
31063336316~~~~~~~~~~~~~~~~~ A:3> n bre603 0633 at ~1> 66333~ a~666 0660>3 3~~660300
933o~~~al616>06633>6>663>6.>6 ~~~a!- 91a606>>6>6oa.lo 61wtt 30 66 >6>>663300363316>6363
63606>6>336>66>6 36>3>1613393616 1>336 01336 3300>3>333 6 66016066>06 l in.a36001306003303016>13-330
al3316333 3633 36396 330 >6633 60600 16 3 >3>03> 6.06 666>033 >33 633>33 0 306. 3w6 06306> 6>03*0s
.03 >1 .3 160 0- 60 60 3
3aaaal6 61>36 16 1>3>6363339>333363>. 43360,30 63330303
Jo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ( (lraoad olU 6606 3I33 66 S4D31611>0>6633>0 >
oAtodiLo 60316>3>366 R>6> 3 OS.316>3 ~6>3>33>>3~ >~ > 63>36>>>36 pod~>6066006 ad
6000, PARA06> 33>663363>3t6>p33603 63663 66 PT 66>l>306 >9133 10l I> 336 >33>>6>33666 > 3363033630>6136366366
,I, paa663036O333>3 IN n016 a10 ~0086>6l330 tp 0 '0 >6~>'> 6> 3 33666t3>3666>63>666603331a00 0.030
03>33> TO T, A81361 ?ARA~ta >6360333>6310 6063 636 33 7 33636 l 3330003336
063633336607>636336316060 1- I- if.,006 033 03, 31330i6~o 0>33oO36~~00raooo>6030a03ao
lodo 00612 96'06>3>166>6363366da 993360066>30603630 ~ 666>6> 66 366>3>6 36>6.>6>Ot>6>103>a033>03333>3630

6>03333360 dat NO' PCu P1316>6 6 111 1110010 0 13140

13000 1A0- 03 N,01 KM Wt'> AT R >63 00 do 66> 120 'rot

9633"363696 3>33 3606 > > >0 > >o~o o~oo1>0*> > ROII DIO Eat 333 96663 9>>6>63 '>3> >6 630 36 640 est e06 3 6 ,
60006336>0666 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 6r I'll3333ao 6o>1a36b3a63666 dv R 3>3633 630660 63>3633 03661633
ce06666'a 06633036> 960036> a
Lp333633> l d0 06>66> o0 6030>3 663> pl666>331 000666 66>066>33n' 30
Abaa 0 3160 i11 r;36dt I I u a6 fl066>3 coo 0> 10 163 10 doo>>>> %a'3 63 6 903300
0,333033 ao *3 0.oo>>>>> 306 363 311 611 6<4'It
3333>330>6>e, I0366063 gaq >>> 11 36 61 1 31
Cab.60o~ pooipo 66660 1666>6 1133'1661013hobo330166 006> 0>30> 6 >666616 66033 00600>. 1>0d ptl.>>>>. 33366 01 toda31763136>336663 1ogo361 6at>6a6 00311 3a.6>bo3'6966>6> 6>6> 6>6> 6 >0>'>> 033663363>> 6163w 663 03 06 11-*0q >1o oooaloala 633636630336>6>0666333663 3636616l003>3>a >406063>> >6 6>33001333>66033301 AGODO \ 0333060*>> 6 3363 > P, 00306>603633666>36166>33636>6>666333666>6366303309600, 15423.7363636>3>6>6o>313333 d2 3
1661303636333~~~~~~~~~~Ta 30036>3336 366>363>l66a66 1,6a6 36>06 63 6 6161.
dao~3>3 al66>6 3.3'~a3.>63306610 3330>660>603 a>33096666>6130636336633a 313003333033*0336 L>0030063000303~ro0>013d 004>0t336an", t
36>61>3306>6>3313~~~~ 113693 *1~6> 630>005>3003360060331 .09e t>0.>>463o*06>366>3>336 36>010 663616>6>30000>*6e06
6UNA 3 >6666163 00k66 EPR >6>1~A
60366 lu 00000 003>0>003>3 >qU tI4 6rdcl 6,, 3~ 6a

>3361606>336>333337W P- >D>6 6 0 66 6 6 Ia 666
TARIFA 13>36 P- oo 0> 033 000 306 6301 r
3>1333003145, 336 3' 66300>63016
363301631633~Di 1San3 Ittan y01 I>2m p. 933063.3633
l~~~~~~~~~~a~~Cb 1-d66133 .>3 330 06b 6>>>013>633031336, 10333>
0309613360016>3>336>3>63663360~~M-4 -1636> 3 > >30>>63Oi3oooy
106606>633>6>336 op66>>par361>13-oa3636163pa03l70f6t!
033333366' 313N O 16333>66696> 3> 13136'3.6>3>666 3 33>336> > > 00 0.36
10331663~~Par 3ogr 166r,66 r __3 3333 3331 y"> I- > 336
613036313 3>0333631>6006> ~ :06063 >'O6>6036336 '6d> >330 .630.6 I163336633609363000d
3336>0>3366633d 0>6366 63666 373
31336360663366 0030666 6.33>133.9>6' o061633331060> 60.336 > >& Ca 96'a~o>3300633.0033 033o6I060663at0de 33San 00J1191 r03.00part363H30>M3O61- 0>K>
636>66333>63333> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ D 63 333636630303> 0 6>33 >30>63>>366>06610630>603'060
6363033306666>611>66603666>6>36>G~nt 1.>3663>633306363> 3>3>03 33 3
33 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m aik >m DOT36 01 6op36>3363 6 363 3' 0033 003* O6oo39~s63lo 6>6>>3>33303 63 6>33 33 >9 33 3> 6>00306o 6>>3 3336306030 a0 30 664 6>13 1.3-.d13V.-'d36Tdo >,
1333636031Matanza it ",~ 1>6.f3363 '>> 0 06 6>>360633>>0>3166>00o>ooloo> 03.0 30>663 l
60*00300006.- P -' 1-
366116 316 6>936> 31.03 6 3 6. 63ao6', 166 33Windot66o>.6 6a16d13 6Ooojtoo>.> >
10166.>4 2,69 36> 3> 1D# 36>636333 >6.36 3>6360> >> 3>61- 0 636>'3363.3 6 6636.3313,o6 v,630.o 006.6 30 00> 306ao 06
'>3>3'>. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~at Doming666 3 303 >36>>103>3 406310la 1o>3.0.
600>3366> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 527 0336 S.636>3330633 ,133.6 >>~i d.333310>>3610 0a36>par
3336613>63 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ D 1363 >ald 1>101i36336133333666066303>33660 13636 03
600633 ~~~~~ ~Sat dClara 166 b.03363o9>-6 3666663 66636>30 >3>6>66*60>6t M-3 660 -6N3 AttrO3o
3360 0 >33660 030666 3 16 930661 9>>66 06230!0t001003>33033tot 1 0a 66> 6 63363006 600>000336033 6>0013 Lo11330600>>>a36 30>66636o13o1606630 6o3> >66636 t 01006 o> 14po~ l300p663 6.1to3660 00a*arolaotoIootloeo0.i60 2
33063 9.006130 do ~ ~ 'Ie a6o6 00i000, 60601*603343033100001003333003303
0633 ~333d63t 10 0133166 636 13> 060>3 96)0 od 6663 000663>0>3. 66336633o Sa0n0 63 10.1de. P>oooodelo RiooIpa-00Lien-600600Igool03*3*1 tooooto 66300 6>oo63r 366063 360>.6303 s06sj Aaoooowt06.oo3,o 34 t00060030 00066060
l16>9drtol~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o~ San3.3666306 363>63633160666 Li2 ~. y > > > 630331 a ,oo 331 atw dor Xoo a00 0331ro 10Itao
6 .076 .>3 3000D4 Ad MPI,18. pe

PAIOPO>~~~ IA A 10- 60I 03. p' > f f f IA' 7 1 1a3>I6936003 6366 06060363>366
S,5d Ai N-R GAr 33 "iZ > > jd-.0 > 3 3 63a306 0oLd30a63>6>0p060606333
OOAPEL ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r C1A > m,=05' rts>re do>s .> -' >0>33606666330103>13 10, 330333 dl0>d3 6>3>10 Cbo

PA GLLA 00>909 S' S~fl '6> 6>~> l>3 >- >33666366336631>6P~oao 6>63360 oo 613De63,sw03a 601>336606>
AP o TO LLA NN >06,0 d 3oo~bta 333'0 03333 6633>063 60 >O~~a~atO 03333 *060 3660 0


02M011010SP60D0 AS, AntSJ ft103< 4R. 1o4140 I._____________.10003660606>- 003 33>30333 060l M lt'>93 000333 06363
6333336. "Ill Pala033331333> 33330.0360 i llo d 0 1o33 O-roba 300000
0600 061609 00>033601>0000 00 >0 >630~~1.1 1330 6333 ri 0033333 6>Ia. 145 t3301300 a 013 60 6300
IoIrI--ALLA oMdl>
A~~~~~1 to, 63Io 46363 63>163
____________________ ~~~ ~ L H______ iAiC u303006 Ioao~~ u60el0era
>-47 V>_______ 063066 l-603603*0 0 603
ooo do335$ o --5, Rra-1ti~ 1ao036t Ej I-3 uf,, "A1031>53613> 3n I'm y6 306030033 303000too oo
I>3oor pa'otloooto .60 0> 30>.63>06 rw660 a oo03t63,o o
Viooio "ta 1ni 6010 6>,3333110 o063oo
N d > io~oooto'io >03 1 oi~t 9 m36ooaooidt0bt3>~o3ooo~ 03>0316100063100-t33p0)0
'"6>63> 603 300 03006 003033 01660 36 >030061.0 0 00006633>600 r *6
1D. -a 1-klO 003>33363 .00010
Ak(i CX",fl DIARIO DE LA MRINA.-M NVVLES. ) DE S EPT. 1940 PA(;N IMVConciencia Agricola VaIa NIa Sol pidenr~j Lesuhi para,''l At 1' 1 La crisis de la posgfluerra
i n t(I1CIcra1Sj trabajos de1 vp'at cif fi Gotlf 0 4:w:l::.t, ti Mili !-
Aprovvhttri Cuba i oportimidad vIt lat U (AT COoo~iolo1 Sigie rt6b tjdwoo .z., ", ",, "t-,1 Ir,(.,"(it,, 11.1H 'l ,"
I'OOI~~U~OO~iIPEOI od oga 00 ,,10 ooiO, 000I': 10000.,Ji 00 I00 ,gtIo, 0,10 00
11 ~~-I,,, ""' I ~ 1000 z1010 Woo ;000,, I~~0 0 ~oo
10001010010000 1000 0ooorollobooo ~d W o erait~itt arits. Woo, 000 'llIO0W0 p001110 oo "",00010 100010100000 010I000,,
000d0W1Oi00b00000dO~~~~~~~~~, -oO~0o 00ood 0010 o 000op ,~o 'j -,, El, 010000000100 0Wl' Io oooloor ooot. 1i '0 00 10
Per Mgue 000000001100 F1rog. 0010W10.l01E0000 000 dO .11 .ooo ~ pOW' ", ,, -00 1 0 0 0 i~,1 1 0 ~ 1 0 r,0 I0,I0001000,
I :1Oll'illo 10lo ioo Ioodoi, ooooO OO,, lp ., W ll ;,d ,,l,,lO O,- o' oo xP U FR GJ A"o ooo ~o 1 0 1~ 11000I0; 1001 00, 10,01;00I00,0 g0ttteA0aga01100g10 tt00t 'Ii 2A.Ol 0cd" If0,0, ,-W11Tw tr01-,i00l 0 ;i0 1, wi

b" l-olo '11""' loo dodooo do-! (.001 y ," do "110 l-p11 po 110 o,o 10 o dp I o 11 I 0 0 I loo P01 000 000 WoOl 0011001 ".1 10100001 0000000-00000, ,
1.1 00 ;0o01, 1,1t I10 00 0z0 00 -,1000 001f0I01, ,,-,,I,!-',- ,,,i,,t,,,
000010010,00000001 0100000100000010000 OOOloOlg, ~ ooo~- 0,010 t 10 0000. 0, &, .0EO0. -,i. qOo0r0OO0010O 0OO, ooo"o100O.O0I,0to000,1O0jo01,0O0000O IooE10oI
An, ooooooooooo0d d000100 00000 r 00o ooo 010010000100000101000coO., d 0 0' I0, ,_0,0 0 000 110ool 110,0 ~ool000,0,Oo00000E0
0,000 0. OOoO~O~odo1. ~oio~.0o00110000 OoO~l~ldoo00000 0010001100 0000o00o 0 00 00 001 00 0' 0 0 0l~olo 11 00000,0 1010 10 0 1 00 000 000 100 000.010 0 odo-00001 0000
1000000000 f-,101000 )i00000001100 Ifoodo00 oooooo 101 10 0 0 0 01 00010 looooo
O~l~lo010lJOoo.(oo~dC~lO. loo~olloo~odooooboooooo 001~000l0.L100,.00 1 00 0I0 000 0001t000i0 00 0.010 o" 0 0001010I10ll0I0lI1 I000001 00000110-,I001,o'IOOErWO
000 0C000 I000, To 00010 000000 ifl ,P,,, 000000 111 t0000: 00.100 011000 00000000100000100000 0p10000
0000.0d to CIT ,,t,, 00100000 0000000010000.-0000000-01,00 0000, 000 701 00 000010I 10000 Me0 00001000001000100010000011 k't ttil01. ,;ooooooo -z o"ttiI 1, :R. tl h dOOO'ioo .0,0 ,ie 0 i ,1 1 i;~ i, ~ttd ', tio", r op olo, ,: r ", 000 ,0 000 000.00000,00000000 do~~~r, I00.0 I Io000000 0 0 00 00 lo o0 00 .0 0 0 0 01 000 00ooo~ 0 olll~,110000100 0 ll~
010 0(170 00 00 100 00100 01 1 00 00000, 0, 0 .0 0 O 0o O~,,o~o, 1.0. 00 0 01 0 0,0 0000 0, 100 00 0'; 00 00000 100 0 00 0 oYoOOolotiooi 0000000. 00 00000 0,
P-0, 00000000000000000000 1, i00,010 112. t, 1000,,00 00010 000 00~- 0000 F. 0~l Bab 0100 I 1 ; I"0 ,0000 'I"- 000000I,' 0 I d'
00 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 O o ~ W o od l ~ l o l 1 o o 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ~ 00 00F 1,o 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0, 00, ;0 0 00-00 0 00 0 00 01;0 1 L a r f i e
0010000000001000 10000110COWO(00 00 p 1 1.0 1,0 00 00 10000 00 00 -00 ,00 000,, 0101 0000 v" _0000. F" d I, t-e fl ,- 00000000110000000000j0d00000 0ll l "i* -tI" d 6 "".i. I1,yl!In d, fv, I 01 00 00 0 ooi od o o 00000f, ,, 00 ," ;,A i ,, ,;"" "
Oo01ooooooo 0.10 0 010000o000,000 0,1 0 a00100000 ttc1,lO 0110 ".000110) *;0 100 01 oooooo~eo~.oO01010. Eoooo000o0o,
;1 ,I, I --h-ll ,-,I;, i-10 o.000000000o -_ 00 0 0 0 0.tt ,GRA04 C,8,24z I --ddoOlO -J1 11.1 lIW chr .d 110 '", -ll il m1 ,,101ne d -,0 d 1b, sort111 1 c ,_ 0 00 I C1 i pl 1" ,: o "
10000000010000000010 000010001000 "I'll, 0 00000000, ,Oo 0000010001(10001010000ti0100Ii00000010ooo.000000100.oooo
('0(1000.00. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,, I000. Ilo~ do0100000000010101 ,00000000100 0 000, '01 .00.000 oooOO oo ooO" 0.01101(1.,
0010.0 011 0100 q- 01101E do- 001110 l,0 _, 0010, 00000fr 0000000 00 -01000 010.a' ,00000000000010 oooooood ,,,,i,,0010000000p0 00 1 "Iii", 000000000010o.01000 1! I "' oo, 00 00 ,4 ld, oOO100.000000100.01 oooOBONI o,010E0(J1001010)0It00. 0000 1ooioi0, , ,,,,, (i01
00 ooo- o o1-lniq ooo o11000 '.I 0O000010110o(10o. I 0 I0 00000 01 00 to.0 0.0 0-l 1 do wilEloo Ilooooo -0000 i00001o I'll Iooo~ do', ,,00010, ,0 ofoolo
to todo ooo oo o,I "d_ I _. 0l100001000 0 -010 0000001.,f ,,, l,,d. I A Io~ E 001 f,~oo~o0 t.1ott00 000000010010000000010001 i
11. ,o ;i i, di, 1. -s-'s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 I0000 ,oo 00000000 000--06, 010" ,- '" l" I, t i ," ,- , 1 1 0 00000000 1,I, -I i, d ,,, -,I ,", ~, ,, ',,,I ,,!,tr,,,
00 00000000100001, 00 01,- r J0.0 1 0000000010000 ~O. 0000W001 q- ~ ~ o 061 '-d-0 -1 0t t 0000 010000 1 100 0010110000 -,0 00 1010 00" 0010 010 leoW 00,, 01,nc ooI-ooooo00 0000 0.o it oooloozoIo-o_-Ojoooooo
,O~OoOoOdO1l ,-I,,1 I"o~l1 Polooo. 0000000 -1000110000 00000 ,000000000000 1010., 1o0110010o 00100000010010000;0100000000000100100. .II0I"0000001. 0010 1101 000d10100010000000!000000100000100 000000000oo100.0ooo0I 0oool000
0000oo 6-t-000 1 5 4- 0.O1000. 0lO101o00000,0000 O00.0 i0o i , 100000!000O oIooooooooooboooloOW l oo ,oO 1V 0 0, 000lE00000000000I00E00000I0I1 OolOOo0 00000 "o00 "10 0000011 Vo oI- 000000 p00 Oooo,(1O",olloyt0.010oo0000
0000 ~ ~ ~ ,,, ooolo ii0-10, 11 00000 10000111 010 0000 1 oW 01, I 110.00 I 1 1o0 I W o 1 110 000,300, 00 00 1010 010 10 100000 f0010, Io00 00 0000,, 0000 01 0 .00 10 000000010000 010 010 10000
o ,ooooO10000oolo 01100 I 000000000loooo "i0000000000A0000000W.0000000i.o000010 IOoooIooOoroo0.o,,o, oIoololoiooollooooro o0o0,1o o 010p01000000 00010. 00000000, i, 0111100 l- ,O, 00010000 1000 00011 001 00nd I 00010 00 (1001 00 10 0 010 (1oo 11 i_~ o' I 0I? 0 bo,. i ,W 10000000011 (1000.100 ,o ,,, %,1 0 0000000000 00 010 0111001 0 100 0000 Wo 00 1000000 W 10 01 0 01 0, 010, I I~ 1 0000 1110 I0 Io o ",ol"
n00000000 010 10 ;'It- ~ o 00000000 0 O"o lo0001 00000 o000,001010,010 0000000 0 0100 0_01 1 000 ooooooooo00000 0001,000000 0 10000 0 000000100000ll 0
OooobI,0'oool.W~~~lloo 000010 000000000000 01 00 0000 0000000,00 ,00 o000lE000E010000 0101000 01001 0000 I000000 0100000 roO- r'100000 0000 0100 01 I00000000001 bo I0010 00 v.0,0 olo0 A", ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 Wo oooo,11 cflol 0I0 00 00,r r" iIta i , I" ".
000001 10000011000000000001 0 l0,00, o oO oo o0 0. 000 00010 000010 10000 000,, 000t' I 00000 -to01 0, 0000 I- 11 00 0 I00 t!go folooo 01 0110000. I 0 0 100 00 00 01 i P "o000 -0110001 1 110 1 000000.", , ,
0P0010I ooooo doooodoo 00101000000 Oo0001o 0000,0 t,:010100.0,010010 o10010100o00000100 lEooO O,,01000110,txm0o P ,I 000110100010000. r 000 6o1 tlool 10010 001101 ,.""I o,,I I, ", oool 1)10000 do ,

000 o 000,, .00, -1-'-L0doo0,0, --0o 00100I,; ,: I 11' 0 tl 1' I I 1 I00 110 00 100 000t0 0.0 00 100 .0 0 0 1 0 0 ,0000 1010 ,oo0 0o lool 10 0000000 10 0000 01100 (1_,0100 1.--_oI~ -01001 00:l 1 011, -oo 0000000 I10 0000000, -11 100000000 It, 0 10010 Oo :OOO "ooooO Io^ 00000 I 1 1000000 0 000001 1100 I00 00 0001 0000 001 00100 01000 Io 00000 I0000 100000 Io 00 1000,,,I,,
000010000000000000000 Pl~o~ooooo1r11lo ,0000000 I000010~ 01.00O 00100.00000 100 00 I 00 0000 0000 00 01000010, i00000000011l000001000000001100
000000 oo000E1 00000, 00000 000000001010 000 00 Oooooo 1,0 0.0 0 10 01 0. 0000000001000 I000000" 00 000 00000100000 000 0000-0I00I. 010001110-1lot --o, 00010"00000 0010 100110 0 00010010 00000100
-- l ,, oy "",Ii 11000000, 0el 00000000_, 000 000000 00000001000 : ,je, t11,100 010000 I00 ti 00 t000 00 000 I. .00 I0 ojO0 oO 100 000 000011 I00 fi II- I0'10 00 000100000,0000 0001100000100, 00 0.0010 'III0(1 tlO'lt 0 100 Oo,11 t t f ,W 1000000 00000010 000100e 0 0. 1,.0 00
010t 001,00 (00,100o 1 0 0000 10001C, 00 000,00- 000o1o 10010 00 00,0 010000000 -10000000000000000010 0010 0001100 I1000000 10100 obl 00001000~ ol1 loO~ 0000 o0ool1 000f0000 000 00-00 0 o1, 0011 ti"' 00010 001 [000 0 0010000 000 00 i W oo"ot o , C ., .10.f 0 010 00,0 .0I00001000,,,000, N0,,,,0 0 i1, 000 I I 000: 0 0100000100 00I01000000100 I Io .1 v 91', 0t0--0-0-000- _0101.010.0. 11 1-1 I 1, MoooO IIoOIO loOOO

10-00-0 01.0000 Oooo1i f01o 000 000000I000000I In
00000100 I00 --000000000001 00-, 0010000010,000 0010 ,0 z I 0 001 I 0.0, _00 0000 10. 000000, 00 ,oooofo ,- 00 01000000 00 ,'In o0 "o o, 1101 01 10 .-" CT'000p0101000000 0000. 1100. 00100 "I0.0 0. 000001 ,00000 01olooo 00000001 00010000000000 I00 0010 0001100 10 I00 00 I t,,00.10,00C0000000
I z 00010 011000o0000010000100;;-0 0000
-~~~~~~~~ 0001 000 )oooo 000101 0001000010000000 I0 000 00 ,00. 0-.", i Io o.o '000000000 000 1, I0400 I0010. 00 d, 010,0 0100 00"" 0000100 0I o o 1000 00000 00000
7o0oo0oog" ~ oo oo 01000100000000000 01000000 0r 000 11, 'I, o 01o00000000000d)0000001001.10.000OOOI0 oo:O, IIIoI M 0001 000 ,00010O0 00 I00 00010000000000. 2,00000000,00000,0 -, -,, 0100000.00000010 110000 A001o10 000001000 100.010 it00 000 000010 ,_ _;0 0000" 1000 00 00000 I"00010000_,oo00001 ,0000 10000,r oio 01 000.,0000,1001,0000,0010(10 0000010
000000000 00 1000000 000 I (1010 00 110010 P0111 ,0 00 trill 0000001011000 o100 I000 in-0000. 0 If f 00 0000, 00. 01.0 ,
,l :o too d~oo~ oo t 00 00 00n000000OW ;o001d00 000100 i 000001000.000- !000. ,00 00_ C I IoI bo"I Io!So.
I":g 0 001000 -- 0.0000 0 0000010 001010 Ioo -0000 .0 00 000 WO 0010 0001l 01 ,t-,-0 00, 010o00111o "o0 Ioobo ,1 _0 00 0000010
0000000000 ~ ~ ~ ~ ~ 100n10 00 00 0010 : C!.00 00 000 1, 000000 10 0001000001 000 'Io ,0000~ .0 00010.000 I0001 000100000000010 l, 1 00 L"je a A Iar x ne de, 00 0010000.00
00,000 ,,, 0010 00 Iodi I 0 0.00.I000000 000000 01 0 00,1000 0 00 1000000.0 0i001!000000Id 00000 0 00 0 1 0
yooo000 0001,Zo000 000. .It0 0000010 01 1001 00 00 000wi -o.o0 Cu, lol ooo 0,it0 100000- 00000 00000 1 001000'000 100000000 00 10000 00lmu ua 00000000 I ,, ,,,,,,, ho-oI d (1t 000. 0.0010
Ito V-0 01 0000 00001010 I0 10 000010 1 ; 000 0000 00,-lr 000 "1 000 01 00010 I0 .1'~0 I00 0000 po 000 00 I00 p o 0100 0000 00 000000 0000 0101 t ab- rfILCt
t1,, 0 too e d o oloooooo00. 000 .I 01 ,00 00 0001000 000 l Io. I.00000 _,0.1 I000,0 00000 00000 0000010000000i00 ,j' JI., ,, 00 00000 P,00 000000 001. 00.1 ( 1 00 ;,
0000 o do O doo Uoo I,0 i00000 00 00010. 00 o', 1-o ". 0It., I 00,0r0I000I0I0I10I000I1I0000 000100 I0 0,000, ,0I1000 01001-000000000110000000 I oo E'o, f, 1d, en lazaporIco haber ioo, rooo ,1J o0,ooot I0,I 1,
000 ~ I,,d r m ," _I' 0101 00000 10 ooooooo 10 001100 pooo 001 0 10 ,00001. l 1II 1
(100 000 ii 10i- 10000 110 roil --a- Inunc-ado I, 6-10.m1 1,00,,, 00000000,, ,,- 01 00000,0 0 00000110000I 0, 00000 h t 0000 000 o1, "I" ,11 000I 01 ,,,0000000 01000, -,,,,:-,,~,, 0003
0101.~~~~~~~~~ 0, 000 100000 00 0000 00tl 1e t 001 00000 1 0010100 I0000 I001000 .0 I'0l 001 1.'o,~ :1 10 o .1 -00 1 000000 01o 11000.00000 I 0 001 0000. Coop 00.1 1
N o' pAsp nuooo. 000~t v0000010 10"J'. (100000~te I~ 010- F":0.0000 l-O0 0000 00. 0000 Iooooo 0110 ooldoO 00 I0~ I : ,I"""1
I001000001000000 I *0 P000 ,00100000000 00010 I I I I, I. 1 iI- I t' 1 II ,fr"" -,i 1 f . !- "
dol 00000000, I """ 01000000 ,,I 1 I00 00 -0V- CU" ) d el"t f o v I f ,, t" :, 00 "" ,I , 0I 0I ,6, ,t ,- I ,o 00 1 0 I 00- ,"'"', i, I0 1;1 Y 0100000. 0000 -
01.1 000, 010000 0i10 (10100- Idl J ti1 d ii 00111C-00001,00000000000000 d fooooI10ooo,-i- ,I r 0000000010 01 1001000000100,, I00100 000000 0000 0100000 0000 01000, 0 10000000, 1i, .000000001000 ,_ 1 0000000000000ol, :0%0000001000000000000000110.00000., 1 t I f 1 0000000' IOooOo0 I I .0 00 1,
p00 -0I000-- 1. ,I 0000000000000 00 ,,;V-_.'- .1'r0000 0000.0 0- 0- I ;. -100000100'0001000r01101000t- ,000 00. 0 I 1000100000000 I000I00o 10000000 .10010I loo 000. ,00
BP 1 oy ~ t 00,000 c 00000 do -tt 000 100000. II N-O 00otoooo 10001 ioqoi ioo ,-dooo r ol, 0001010 000 ,.0E0ooo~ 0t oo0ooo o t00,0 0 I 01000 00111 o 0000 I.o I 0 0 -1 01 000000 1100 000l 1 0000100 (1000100 001 00 Or Co 0; 0000 ,1 -oo Voo ,?0 U Cooopiio Viooo 000 l- Io 0100 001 0000 001010, 00000 0100 1.'I00,10 1,00000, 0000000 00010 00000,000 0000000110000000 010,0001 000000000 000000001010 0.0001,0 0, .0
.0,000000n000100000010000, I I I I 0000000001000,000 0100000000000l00001100001000I 100000000o1000 00Co01 lo
's ti, P ooooooood,, . v,- o 0 0l po 0.oo.o001, 0o0 10000 0F, 0 t 0,O o 0, 0000 -- -01 o-00101001 0 00, 000000000000000o;,ooo o 000 0010 00001001 0 1 001000 0000. 0010100 o 0
00000001000 -oo ,b00ooeoo ;01000010000.000 0000I10001 I ,I ,,oo -oo01- tooo0It 00f0, o ooo ,".000000 o0000000 ,, 00000 000 000000 10 0000 t1000I00.
lo 000000100 0I 01000,i (ooIIoi I1,.01 0000000 I r1 000.00000 1000 00000 010 0000- 00 to 000000o 10 1000000000 0000000 l"", 1oool 0101 ,W-' ",
0~00 010.00 0 00000000000 01 000000010110 00000000000000000 ~o,10~Aoooo 000 000 ~ 1001000 (10.~ Oooo 00000000 00 000000. 100000000 o b (1od0ooi. 1. 1,oO0o 00 000,00000 10 o. o~bo 0, 1.0 000000 ~ ~ ~ ~ 0o 01 0000000 00 I 0001000. ,_ _- t, ,,
00010000 0000 .0d00000 ; C, 0000A .00 00 00000.01 000 00000000,010WI b ; o. ,;000 I0-0 I' 0000 -- ,1000100000000000000 .00 Ot; oO "' I 1, 000, 0 tbI00odI I0000000011100000IO oo 0,10 00000000100tdo000 (100010 00001; 000000 00.100,0000 I oo;Oo 0I1000 "0 I000 000100 00,0.1 0000000 -lfl oO lO O- 000 I I,000100 0100100000100 01 0000000000 0001,000000000. 000 00 W0000000 100000I0010 (1 01,71011000000,0
000000000~~~~~~~~~~ ~~~~ bt0000OO00000 ., 0 .011000 t o0 ,, 01 0d .100o00 0 0000I000010000 000, lioobooooo~oo1p l Coop 00,10
000 do o bi00000i0ooj_'Ne',,i. 00000 .000- 0100. d 0000 00; 0100I0 0000 0000 0 000 0 0 ,0 ,0 001011 ,1 00Ti 00 10 00 00000000 00000 00 00 001,00 000000000 I000100000oo~ooooooood00loo0 OoI, ,od 000000000 o",od 00 boo ~ t 0000000010000 000 "i":', 000101 0000000 10001 0000100~ 00000000, ,, .100, 00001 0 0010000 10000 000100 00 W"I 0100000 00t0000 000 00 00,t, 100 00,0 0-- 110000000 .,001 0 100 0. 'Iod rOol 00. ,00
,, ,. "",, H0000000000I000 ,1- ,, : ,f- U 00000000 "I0 'j I (1o ~l"' 100d.oo !O- 1 C00000000001 .o01
1000010100 ,00 100000000 000 Io I0 01I0 00 0000, ';01 00 0001101 1010 000000 0 001,,10 00 100 000000010 00 100 0100010 10000000,.00 000
00 01 0 1 Co'lo j. . . 010d- 10, , I 6 I l IIl Ioo 10 00 00 00 00 0 0 0 0 ,,00 0 00 i,00 01 0 0 00000 I 1 l I0 I00 ,00 0 0 0 00 01 0110 001 100100 01 00 0 0 1 0 01 00 00 00 1 00 00 10 0 0. 0 00 1 0 Io~ 0 I"0 0100
0000100 00011,00 00010 00.0. 000, bob, 00010 000 00.0010010 ,' 110',, 0000111 00 10 I011 00"n,, 0.010 00 00000 0_ i:t F ,, l ;7 I- I )-! "il",1 000- 00 ,,t ,, ,, ,,,,, "'lo oooopolooo ooooo. ": ( 0 0.'I
0o~~~~oo~~~~ol.,~~I oo i .I 00000 1100000000 0.0 000I0000000"00 lEOW 0000000 01001 oo ,oo~O 10101 001 101, 1od I -1 y 00-1 0010 100 o 01
00 1 0000000 00,000 00 ro 000000000 000_I', -000 ,,, 1 I1 000 -Ioool (1000 00 - 00000-1 11o (10000 1000000:"; ",: ,
0.0,1000 00 0,00001000 000 100000 I 0 4 01l-o 10 tooo p0t_00000 I0 I0)1 00000000,-0 0 000 ;00 nA 00 0. 00--0 t 000010 100-t 0,000 000000000 00 1.,1 1 b7 t r' 1I 1 I.I. ,--r 00 ,, Co0000000 1 00000. '"' ,,ooooob 00, 00,000 00 P100 00 000oo 00 000 000 010 010 0000000010101010,0011 0000000 01 0 ;f,, 1 rl .I "I
01~~~~~ 0000000 0100 _00 1,1 ,0- 000 00 001 010 ,00 0000 000 10 t 00"Olit 0100,00000 1)00000 1.0VI (O,,10l 00 100 o',_o0 ~ ~ ~ .oodool 0.010 0000 0
ooooo, 0. odol0 ,,dol 01000010 00.000 001000 000,1 tPOOEOOOEO 0000010, I0 000f' I0. 0' I 0,c 0000 000000 00,100 ooooo dI00110 00 i'r1 II"'l o ,Fo I0 000 I0 0010006 I, _0 Co 1 ,o 0. 0 I1o boobo (1000 Coo.
0000 00 1000000001000 00000 10000000 000001, i~t I, 0t-xI t, 01 r 0 000000000000000000 100, oo, oo oo0ooo !0 I 0 10 po II. 00000100 % ,,~0, 6000W 0000 4P0000 ffi 000~ 00 vx000;cl ,,4I 10,0,- ,oo0! 00,i -f; 001000, -000. -,; 0001016I .00 1 ,-It
oool0000.0000 000 00.00000000000 0 00_ 00000 00 0000 Io1~ ,0000000 op 00
00000, 0 ,1 kd 00 000011 00 0; 10 00 0 o "od 00 0 01 0 0 I 0 00 00 00, -oo o o.00000010. 000001000010 0 0 0 1 0 00 o, 0 000t! 00 0 0 ,0 00 00I0 0 0010 0 0
0.0 0,ot 11001000000, i -l 00 00 01 00 0 0 0 0 1 0 11 I' l,0o- 000 10 00 I0 00 0 00 1 00 00- 00 00 00 00 P 0, 00 0 0 0 101 0 00 1 10 0 C 1 o 0 0 1 00, H i, ; 000000.- 1o 0 0 0 0 p t1 00 0 01 O F0 00 0 0 A1 0 (1 01 I0
tood000doo 00000 ooooo .oooo-o 000,E0I00000100 001000000 0I0 00001 oou l, O 0000000 0I000001000 1010,0I 0 ,000 00700001ol ,100001o 11000 10 000000000 _oooio do(1000 010o01 .1000.00 "100 0100 t0oo~o~o 0 1.t0 6- 000 001000 00010000 010C,. 000,000 010 .0 00 ,0o 0 01t 00 00000 0000000 ,00 00 1 00 00 00000 0p01 0 o oo 'l o ( 000, 000 00 0000 010. 0000 0101000
0 0 0. 1 oo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .0 ~ o 1 ,0 ,0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 M. 0 0 0 00 o0 o 01 00i 0 0 0 0 0 001 01 0 0 00 I0 0 I0 I1 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ro o o 000 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 I0 -I0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 d ,i
Y Ioio 0000001, 010 10 C71 0'j 01000 000000000 000000001 00 :00110 i7 1 100 00 0 0, 0100 00 00 oo 10, t 0000 1100 0100ooo do 00 ol Eoo lol F! old oo Po J- 00000 1,1000110 hol SISIBS 'If ANNIS EN. "t,,;
000. 0 1 00 1 0 0 oo 0 e ~ l o 0100.0000010000001100010000001000000, ,, I 00 10 010 000 00 00I,0 10 0 00 0 0 10000 010 000 000 !,, 0 o lo o o o o 00 o Oo. ,,,Iq I ,, 000000,00000Pi0.Go od"lo-o00o oo i o l o oo o lo d l 1, I ,, ( '," I ,'" '"
010 000s 010 00 10 0 00 0 0 ,01_0f e0000 000(, o o 01 0 C o oOE, o o- 00 00 o 01 0 1.000000 0001 0000 00 -01 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 00 0 I00 0 0 0 1 0 0 0 00 0 "o~ o O l O o. o o d o 1 00
do ~ ~ 00,00 t00,00 00 00011 000100000000 ,oooE I0 0001 .f000.1 0000- 'I )001 000000 0,. 01It00000 000.00 010 00 0 00 1 00100000 10 101000 1000 t-~oo~o 00 01t loo00 L o IA I E L
I ~ ~ 0 10 0 00 10 01 0 0 0 00, teo o 0 ~ 0 0 0 0.0000 10 00 00 0 it;, 0. _ __I_ ____ _ __-_ __I_ __i. I d ; 1 '110 ,
0000 n n o g- 0000000 0000001000 00 0100000 00 010 P00000 I 0001 01001 010 ,," 1001 0001100 01 0100 00. 01000000 ,oooo 000100 ,00 7.,0 it ,10'it 's 1 1,l : I M t t _I ,10 0~ 0 0 ttl0,o o,00- - 0oo0- -, o. 1 001, l- 1100.00. '4- 1 f, I ,11 ""
oooi ooo 00 00 0011010 10000000 P- -000000000100 10 00011 0000 00 t,110,0 0000("t2 - '1, 0000000I, ,,,

00,0000 00 0 00 Eloo 0000 I, ol 00 00 Ooto 000, 00,1 d,;_ ;
I.% 1 d- l.d0 000 ie- o 01 p- 0 00 00100 do ( 1 0 0 10 010, .1 So ooo- r- 1000010 00 000 00100 ,' 000000 100 0000001000100000 0, 1 0I,00, 1000000 00000 00 000000000010 000,000,

00 'd 0.00 00000l00l000 000001,0 0000 00000 0 00 00 10,0, 0 10 .0 000-00000.0000000 00 00I 000001000
0 0 0 1 0 0 0 ,. 0 1 O o -O~ 01 0 0 0 0 0 ,0 0 1 0 0 0 0 0 0 ?0 1 t -0 0 00,,- "
.b~ ~~~~~~ ~ ~ ~ ~ a 00 o.00. 00 00 0 h- oodo 0,0 Iooloo (1,0000, ol do t t ,- 1 -G3,, N t
h00 0 0 0 0 0 00000000 0t, I 00 00 000 bo 000 11 10100 Io d 100 00 0 0 K.0 00 1 0 Pl o 10 to ,0 00.00-l a : ,, -a 1t '
0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 It 0 o 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 C 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0; -0 1 0' 1 0 00:0 ( 1 0 00, ,0 0 1 0 0 0 0 0 1 -0 0 00tI , C V 3
00, g .0) -0. ,,110100 P, i 000 OOMtO I. Q 0000 1000001 I,3 ; rt ,7 v w S O E 0 t 0 0, 000000100 00. E p ru a a r c nte i W~


t 0 0 0 ( 1 0 1 0 0 0 0 0 0 B RN N 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0


Noooo00odo-- ;ooo o,0 00 0,- 0001 C D 0001 00 Iod 1I000 doh-~ Crt10.0000100000000010
0 1 0 I 0 0 1 0 0 0 o b o 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -0t . 0 0 0 00,I t 1 0 o o o tb b o b o 0 0 o 0 0 0 ( o d o
lC6.0 0 0 ooIl d o.; 0, 0 000 00 00 1 00 001000,-- Ii- ,S 7
I000 1. 0 .00 00 t 00. 00 P-l O 01 00, 0 00000001100 1 Itt r t ,!, t- -, I ' I3 i 1 C Ir P .0
000 0000016 010 000 0000 _-, ;, 0.- L 00 -I -Ooo00lo~ do 000,0000.0.1 o m e00. da00rop10.ts;", v :
00 0000 00 1 0 o0 0 0G R J S I D S R A 0 0 0 0 0 1 r o 1 0 0 0 0
01 0 0 .0 0 0 0 0 e1 000000 00 00 0 00Il I I
Cootl~ 00, 10 01 00 00 01- 0000 00 -00.0, 0000 00 -do~ I0 -to. I010000 4 ,w ~l O~ ~g" .- .- 9 --~
er Y IM ( ta o oo PPooO00 1, 000- -0 ,0 Ao ;0007_00 ,, ,, I .;
0 0 0 0 0 0 0., 0 0 0 0 0 0 0 00 00 0 00 0 0; 0 0 0 0 0 O o ~~ ,,o 0 0 0 ,, 00 i1 01 0 i r00 0C
I oo, 010. T ,1. 1000 0110 000 000i.eo
00,-- oo o 0.,1 00000001 1101 0000100 000000000 t. z-o -OoO I" tl o 0000- Vs
-0000000 00 0.0.000 100. if,,,0000 00t 0000 00l- 100'f1~l, 00 0000000001 Lea 000 100
n.000 00 -b, Jipr, 10 -P t t hob 0 000000 0 0, ,y 0000000 7,00 0, 10 up C b em iif--i -a000ond grilI
jo .o l 00a00. fl000 P,, 000 000 00 0 0 0 0 0 0000. 01 000 -0 00 0. 000000011 ~t I E

O 00000100010,,00 0 Id. z& 0,, 001 a ,, 0 I, t_ 00 Ii0 00 100110 010 101- 010 000000dl , ,w ,,It,, ,,~r 11 "6I ,
(1.,00.Pooo 0 0. 0o0 000 00 ,0 01010 0111000000 001110 010 000 00100 0
rio1000000010000.! --.00001 0 ,000. 1 f10000 0. 01 00000i- -r1000, 11 1I, -i -,, t' ,, ,, ,, -,I," 1, --, I, :
0000, 0 00,00 0 0,. 0 0
000000l,0 01 00I00000- 0 0"00 11 0000000011000000000010001111001 000o100011
,-i I, O IoOooo A to 000,, to I 000 I0 HOloolo 00_I0 y- , d ,, ,"1,1"
-, , dlw,0001 000000 .00 __ . .ooo0 Oo-11o t0.00o- ';" ". to,, ,. o. i_.0010000x0000.000000, -,!0f000 P 01-00 Il"' J 1, ,ji) ,
1.~~~~~~~~~~~~ 00-0 01 00 Zooo 0100000 , "'I- 0000 00- 'lo (boot, 010 0000 01 ": II,-I $
"I , --, - 00 ( 2--, o0000 oo 000000 00, 00010 000 "IdI 0II0. ,,11,It1
000000 ,,0 00:, 0,0.00-00 0000 00V 000000.0,,00
K- oil ), d, ller., f,) v10 uc"lgirculto ifetiriu tit ie~p 000000000t1.n00- :%"fz- "oo ~ t d Io~ooo 000000;0 00000001~j0 0000000,,' j 'r '
1000 00 .00 I0g to Wiloo W _,Ii 00. I 1. ,AEo I~O -Zodblo 00 0. 00001 00,0 000 I0 00000000. I- t 1 n 1-111- ,1 1" ')- , -,,_ "-" !
zmooednoieli Io ri eu 00 000,010 O() 1,, i( (, f,, ,01(106000I b, rl v00011.00-" 4 0 ,, 3 z4t, iO d M;--1.;",, 000000 0T010o000000,0t-0.0."l- ') ,1000,- -Iu -,,
000,-0000 20,I, tg- ,! iiIt. .__o ,"- I00 11r f oooooo 000 I w otoo o I.o 0 101 dol- to lo1, I 11. P ; t 0000 001 Aoo o t ', S

0 1 0 b oo17 0 0 0 0 0 p t l I I 1 ,,d o o d S ,1 0 0 0 0 0 o it C C


'000o0 Aoao 0.0, I^ O O'7 z' 170 AN _~ ro. 24 Ipotd -00 000 1, 1 0010 0.00', 0000000000000I000000000,
I o 01~n I 0 0 0 0 I li, o d 000 01 0 0 ~0 10t I0 n ; 1 0 0t0 0 00. 0 0 1 0.0,., x
t.0 0 6 0 ;.o o 0 0 0 0 0 0 !00 0 0 0 0 I p i i N t i a
11 ,o oooo o 10 -ooo N011 D 000, F. l- ,-,6& d -i 6
0000~~~~~~~~~~~~~~~rl -g00000 -,L 0000 -t 00 o.do 0 04. 5 kl : % 0000000000 0 0 00 100
00-, F, 00 0.00 ,00 00 0000 l oofi0r1ool,
.1 ,t, b C' o Il ,i ) I1 ~ ; t E -I I 0 3 1 I 0000 0000000100 ,- -P II- ,. e,,", I1 ,"$1,
0 0001,0 0 (10001000000 O 000oroooo11o00000000 0 0 I o 00 00000 00000 10 000110 000
-00 00.00 15,-00000 0, 0000000 0t 0, 0000 bo 10' 0000000 0oo1'
:nwT!, I 11 I
I

I '
PAGINA %11,N'M S P 0 R T 5 DIAR10 DE 1A MARINA MIM 0115, 7 DE VU DF 1940 1 ASO (XV11
_________,_

CONTRATADO ADOLFO LUQUE (II)MO 0-M,41 P011 EL'E'",hUJP0 DEL HABANA
I 1-111., --,--- ---- -1111-11, 1--l-"- ,-, ",-"--,"-",-_ i__- ___ _11_-- ______ __ 11-1111-1111-1-1-111-11 I "I',"'', ----I______ -111,111-111,111,111,'ll""I-I'llI 1- 1-11 I,
l i 11 l
11-11111--- Firmi6) Adolfo Luque parl-I actuar

I I 11 El DIARIO en los deportes $I J1 i, I
I I I 1
l, I -Lo tie Cortifials ha gidu Aainele 1, I I t O slo coach con el club Habana
"Ir I L. i
li l, : I ____6 11 I -Pero lo de Shirlev Mav France ha qido operpta. I I -,. ll I !, ,11 ,, Gorl741,z lilzo Ay'r ,I arlunclo, I nformind" 'lilt Luqwo "r
-Calaiq, paraje de nadarlores avrnturero I I.A I cttacl, en 13 lin i, d prlm r, Y flminj n tii, jari ,J inmrwtor
_- i,
I I I d log pa4 ri je'v,,r", dtl -juI1r,,, n la pr6xima t#mpvrad
Por ELADIO SECADE1, % I I . I I
( I t M- I;" -il, lilr d, ,,,, !,Jl'-'1,-It1 'i ll, f,,,,,,b- J"'. I, i, C,
I
pc,!i I q ,,i:,:tt, ,, i,, (', 1, p. S, c""t'it- I- -, -Il ,i,' P n rlcj- I L':- d.: 'I'll, 1I.It'-, .nl-,l piip, -. j ,;,;,,I !4 ,,,! Y ;!!- Gn'-I"
ll, i, q- 1 p"p-l'i lil"ll I Wui-- ,,'A---- ", ,, I t-,, 1, I!- 'll '. ; -",#Ii, d, U 1,1,lxlii "I'l-I't- 1 T,,,,,,, 1"I", ,ty'%,'- Tll -11
.1, 1, I n - ; 1 i,,, J, T- ,1- 1, p,,,, 11, V1, , -,
; 1, L ,,,I I!., i ',,III,, h 'nielign. hi, ,5iil I, ,,!tl, -vv, ,, r -, -, -:I I I, I I
": el 1 li'lat", iiI% 'M- ,,,,,i,, 1- ptrl1,,(j:, ,, I ,! I -, , I -, I ? t t 1 i -tl, I, I,,, ,,,Ilw",l, ,,, 1
ti- Cill-tt A' ki-n -1 l- ,r I 11 'T, I I,, I I I l 1_ ., ,,,, z 1, ,,,,,, ,I "", 't, 't- k 4, 6
I ,,,,, I I I "
,, 1 t) t ict'l, ., ,,,, ,, ,,Ii",';iw 7"" 111, P- t,- cl'--!f, "t, !; -,,, .1 f, t, lit, 1 I I i it , l7-11-1 T, I d, I I "'I" ,, i -,P iv i'll- ,''r" - ,.--- I I 11 I 'i'- , I I I 11'1 , i I ., ,,,,, "'I I- t,2
I i, ,,,!,i-,,, T .- ,ill # I
-' F'p" ii 1,tr'," 1 11 ianzirll ml, d:'_ IT'll, otrl r, I'-- iilmr4ili- I 11 I I I I I., i r ld, ,l
lo I ,!Z. ., r, 1, 1, I I- l i 'I", il, '' "', Ifi"i llt"
,Illt,__ -_ I I I i ",
1, , I 1 ,, 111-1 pl-- 1,11-t ,- I- N, ,-,,jl, , i 11 I 'I" hiil,,1 4 --h!, litit"r 4 :1 n- 1 t , " I FI-kit F1,111, Ill, I)IIlrl
J:I: ,, , d"'! d" l!"l l, d, I :d, I I,-, t-- q I ,, iimt 1,i !t l- ll- ,-J- I i 1, 1 I 7 .
"' I I'~ ; e ,,,
,, l't"'I"I'l, Tlor- l'. iA P Slm -, ,li! ,,-, Ill :" ;, r ,,"', I ii I I t- I --qo, Ill ,- C -'-'j l Y 'i
I
: .
pad, 111111,11-iiI I i,-, I 'l, ., : , Jl-ta d, PitIni-ii m,- ,11 ,11
r, 'i i I i lt Im" it- ,j mpltt, 1,3 m: il t I i I I" I A l _, : ,' -, I jl I;lgll tl, 1111,11 11 D1411 Cl
ti I'll 11, '[1- I.M-- T"!,- m. 11 1 ., I A, 1, 11, P, 111' r ,,,I
t'i, I- T-r-, 't, li'lil, ,I -,i ,i,, t." I 1 1 I I I I r', ,I', Ill l ,I,
I I, I _.", ,',.,, .%,," 1- " in", i, ,,,, l d, l", pt,
, ,, I ''I "I'll' "I -1-il, i 5,
8, FRIpto, Btli; I '11 I """, T "'r, 1 ) I, IT i" ") t 1, l.liit l", bvlf -, X -i'd .1 t ,,I'- I 1, I I 11 , -1 ,, I",
I'ttg',t, ,, A!, i,-,,i Tuhi, In- s,,,pc . ; 1! rn"I"i lu'la'i'l T- ll 1, I- -- "i 'Ill .; I I i, , '-, nl-l, -Il,, io I- p'll
i le I I -tp , ,
zi H, '! "ll"'I", "I, 11, """ ,0,, ,I-, zzzzzz It,, I I 1 1 , l-- .1"'tt 'I,
1, I 'l, 1- ,,jo-.- li-111 In I I 1 ", ,, z I ,;
,,, ;, 1,1_11- ,, ,,, -nrql f ,; ,' Ill c ,I 'A P-d A- Iii "I""Ai, ,x ; l F. .1 .H. _"il, dl -1- 11.!,- -1-mi's, -!, ,"'J" fl,-, 0#1 l "'il 'I'k, O-Wl 1, I I - ,7 ,,, I'm ,, I z"'I'll "III, , I I
,111',r, ",l I, Ili" P;,-Ii, ,,,,,,, ,,, ,ltn. Ill: "" I fri i,, lv ,, y AdJf Luq- ,,, ;-r4l h-1-1- 1, I , I ,I-', .1,,, w ,, 1 .1 -- .""" ; - ""' 11,1 1 -- ,1, -tl, g- " , l- i I-t- '- dI d,,,=j.,-Jj- d'i "6,1 1 1,,,t, I~~ ,I J.,J-t. ,. ii fj_', 1, r I ,. ,I,-,,. y MvHy
I, ,,,,,, ", ,i"! Mlih- ,,rT-- it it I~ T il- I .q- h. ., C ,, ; ,,,,,, i i, I -i", -, -, j", f:,] ,J
-, 'i"," ,,, o. "i. -1171 ii-I I I PA .,I- ,, TI 1-f-Ill d. l" pflh- dl t- J,, I ,, I
-- -,--,--'-'-"----,-,---,- ,,-,---,- -, - ----- -- ------ I- "I'll ---- I 11 I'll
,,,, '! -'14'; t-ti-, -, ,i_- I : : '; ;!" ,_ ,
:-, """, "", !, ,"",f "tl!" f 'f d-l-, ,- 1 "'t,,"T, 11 .,,i, t,, , pi t I .1 11 I 1, , "'i", ; 'i, 1 r ', Y"
1'i ,, l I, 'w "V d, 'I h tl lll, I 1. 1. I I I it , "
lil ,, r d, -!- 541 inv! i, I I I I "I I ,,, M.'ll ,
"' 1,i !" T , ,i- I III I ' ll I I I I I I I I I I
I r 1 t 711i
11 ri il''I'lill ;1 ,,, lit-i-t" ,,, i-,- -w':', ,-i" i t, P,7 im I r ,
I ', 'I"",
) P I 1: 1 I I I 1, t, I I ,, t ,,, t r II t I, C , t I ft., q, t,, li , g l d I ,, ,' l I a' T, Y-I, i" T,, I, , I ; C onrado M arrero perdii(i tin ducto contna A ndy 1, I I ''I -, I.-I filf,
,11 I", IT1111t, it, -oh"'d, ,_ l rr-,t-- .1 l:,,z,,1,_ TIt"i r, j i3n, -_11 I!, r" T;i I't, , - 11 I I _1.,1--I I I Z'' t' '-, 11 lt, I lt "' 'g, 1 ",_- l
11 lo -,,, "'! "Itt'l ri""IH-iti, -cItti ,,' I I i" 11 I .
I e. ", t 'i 711-1 I-,-:1'- t, _, 11 ,1 t Il, I 1,,
, "" ""","! I-r", PTp"', 'l D ak recibiendo los 11avana C u k ans cros 1, 7:, ',I, , !, 0, 1
1, I ::, i:, 1,,,, ,,, It 9, I ,", .trill, !- v,),", iI -,,,i-'.1 """." -, l,--_ ,,,- 9 c I "'I'I
"i I, "i l, g: ,, , "I' li iTA, t, 11 "I It I. 'n, p hrl't,, ;, ,,,, q- - l .- ,,, A lt z -11 - I,--- 11 __ I'll, I'll, I I I ,, _il,1I i:r "';',r""1I1i"1'; -1'1'11 I I i I .,
I 1, I ,,,, i l i t'. r ,., 'l. I.,
I ,1, "! , i n I It- "It It I'ti,, "' d'I k,-1.7g. !,t Jil It 1 ,,.,,,,, -1, I 1 .11,l I (""'P.,
'T, l ,
--- Q __ 1 1, 0, lf I iiz M. : 'T :11,1,
-1.1 ,,, j1,TT_ I l -, -, : I I 11., ii ":-I'll, i 11 I It"I"O ,1 I,, l "', iri, j I i I I I I :", -- t ,I I 'I . . . I "in il i", ,, I ,I'_ ,. r""" 'I I I , l , ;
I ,, 111171-t1l I i" i- , ,lt -, l - I I 1, I, , ,- l", l: , I n ,,, "
-i I I I 1 : f - I I 'i l ,;-, 1, T i ,,,,,,,, ,,-,, ""," ,:!!"
-,,I )',i- 'I -' 1 T 'r,-. Ij ,,, ., ,,,, I!,, I 11 I I I ., R, I 1, I I I,, I' l1r. lj j ( , ,
I ,,, , , Z:, in I !, I , t it,:
I l I 1.1 il ? l il z 11 1 ,,, : : !: I r
, I i I I
: f, '';: CII I 1- ,l,*,, tt, "p- j" n- ., , , 11_x e It In I ,^ I", _r" , ,I 11 I ; , I 11 ,,I, v,,, tlll, I 11 I I I
1: t : I , .V'r4 1, Il-', "'pe-j. 1 _, tItttl I I i I "l, 11, I
-, I T 1 ,, "';,", , , , I, ,,,,,,,,
"! ,, , , ,ii ii "gf, 4 1 7 l- "g, I I I I I I ',I!, -lil "' 1 ", , ,,, '*,tr,, ,%, ,I, 1,
1, -, , ,- ,,, "'; i _,,, "" z n, ; ,,. T, I , I l' I'll ,PFTER, I ""t ;4, ,,!.,
I , ''I ,ti !- 't - prnlil .11 ,;:
,_ '' ila -11 ", ,, ,,, e4l, i I I '' I I I I I -,--t ,, d, 1' '111'- 11r', 11111 1'111'1 '11111,,, tt"ll- , I i--,"pi, ; i ,?,, 1-it"", i,--I ,11 ,,
I -1 - l:, - -li- i*- , na l, I I I -; 'i',,
,- ,- f,- -- fIn y- ,,t- ,_ _,,,-_,,,, r -- - -,,,- I T I 1, 11 1, -, , I ,i, ;-., 1, 1, t, I .", ,11 ,,,
I , I ,,, _,, ,i '. : 1 , : -, , ,,,, - -- I ""I" 11 I I I I "d, ,,,,,,,, ,,, I I ir,, II 1011111 11z""'I
Igl, 1- ;;'ii, f" ,I -- !,-, ", i," -- ", 1". ;, __ I , I~~ x I'll I I I - i"" "" I ''I'll"
I, 'iIT 't I: :Iz', 11 -,t l; I I I I ,,, I ,. '_ 'I, 11",,1" p I -11 1, ", ,_. t- I, i, I_ , -, "-" -, i - 11 I -- -- T -, ': . , -111111 1-1-1-11 -1
.11, Id r-al Ir e'l"t"". ;t -, ", - ,, -1 -, , 7_- Z, -- , I , ,
- v" t. ll, , 5 1l:-, '- I I __, I L"i
--, , '."- I I I I I ",
Ili 1111 tllill- "I t1_ 11 1-1 &l, t -- I~ It a 1) i n balines '11, "', 1, ''111,1 I'll I I'll ''I it. 'Ifi ffanzas Y I'as w"Hins "m lfm pu
ll,- ,-- gi, ],, p- ,rg-,, 1- -h- -1'1:1 af :--, - I I I llr_, ,-1 1; I'll)
it-'- ,I, L,,tl-,. -P-- I- Vc, 11m. ,r"-,5,a, ,, it Z -," -1, A-l"i'lk,- - I i , ". ' 1, I I 11 "' 1 ,, I, I t l _', 1
1-at%, c;l-,- 11 11
11'1l , I , l 14 ,11 I rt- ,, ,. l- l, V I'll ,t a ,-,I: -Dit -ptnt, i,- -t' - - -, , ", , i ,
"o- 16- 1, ntr P t, I "'. if, n e I Isiplm E-1:1- I I , l -, "' I juvend
i -",-- 1! ,:, ,, ,,, --II i7"01" 1,1 ,% I m p egos de hi justu
111 "liad"'i, en- Q- _t, '-' gr- --- i 1T, 11 -'- I t'' I
,,,, ,,, I'l7fq,, I t, z. !-!, 1" liirlo. I'll, I I I ---,, ,,,,- I
1 I 'I"', "i e 1 1 Q- pki-- PI-1-1 ",--r-- - - ,,,, q" 2- I 11 1 2
, i_ 1 C- 1 Ic l , *1 1 '! 11,51, :,I -, 't ; i, ,01" 'i"'o,' 1- , , ,
!"' -nq- ,I I ; :: 2 I., , .1 ,,,,, T l",_- q , -, ., I -_ , , - , , ', ,,, P"", A,,,,,,
it; J ,, 1, t ,, I, pTli,7 'I .N i,- -tt, I ; , ,I, I_ r I i I z - ," z,-" '' ,e , , "' I I : , , , , F, Y, tt- I '' l I ll il- I'll" tr 1 F, 1, 11 ,- reV, ,,,Ie ,A, el
lll' 1 w., ", il --,-I -, i- - , 1 7--- , IT I.: , ", l - 1 : 1, I - lt "I I _t r ,_, t f"", lc-, -,,,,,I, it""il ,It 1, r1t ,J, Ei-lblh I_1 t,, ,Igo ,,I,, t fr.l Ilj g, -- 1, 1 "', ". ",
I lrr, io m,,- il rlr,!-, _--t- 7 I, - I . I -1 I - ,!, ,,,, , , , Ill 1-1:1, I-- It, ,;, -- I 1111111-1-11, Irr- i-gi, 11M,1,1111111 11) Ili N"lIta- v
A -, % I : :, - : -, ,,,, h ',
,' l ; .1 1_g i ,st, Pt', , I 11 I i A I -, 1, , 1- I I L, ii I I", ,,
g ll Ili I lt i, ;, , t T I - : I : T -, I I t- I ll, I , I 1. !--rl ,""i't, :tv p", C-IiI-Y ,I ii
, fl-.-, q- 1, pr- I __ 'r , ' i ,, 7 1 111,N11f I" A l 11 11 , -11 ,,, '1.d lln, T,,p;ll , '_',I It ",
Ii i I - I I I -, z
it ; i I. "I ,, t, d di, fr llmz ', l.2 t-, 'fl': i d'. It Fii- 7, ,-, I -, N i, I : l : I - i I I leglind, r- "',i, 'w 1', n iia- ,il ,!"
cl-'l 'I,,- 11_ -ill 41- __ i 11 l" ,2t_1'?p1" l I;,- ; -l-I l- -_ ,_,. p" V ti, !-Ilrli, 1 jfrii-n 5U
1)" , t1il-tr, ---t 1 1 t_7 i -_ -,,,- I I I -- I I- V, 41, In A, it- --- ,, 0 1- ln ,Lli. il rtli - "", ,,,,,, ,,, 1, ',
14- lh!p't-zlil0 ", :t5zl- r, I -,, -- I I tt- I_ I it,
riil ,t i-Iiii, pil ,Ii,! d- Ttsidtte pi a q4,- : -- I'l- F _- 1. T I ,I -:m" l't'isi.". "."". ", 1,
., I-*- tI, :--' ,- ,- I ', -, _ - - -11 i ,,, "' 'r,
,:,: I - t- t, I, !,nnicc, 1'r cI,,,tpliAqD
1-!,-t r_ P : i 1 - -, tz 7' ,, " t -- , i 11 vIll Ii,,*;,Jl , ,, ,,, aide 1,, ,, q- h3
I I 1, ,it "), of -, pr 'i-1," I!, ,I, I , 't
.1 --ni", .,- I 1_- i p I I i I I 1, , , , I., i ': ,, I f ,,, 1 1 i, ', -, -'lt-'l. Fr- d', Rl, r"'ll-l"'t, I,, "'r- . j6, d, ,t
E, ,7 r.tv, I eii,-d ses riJiu -fli,,i
,,, pueci pag r ,i prestamo g-, ,- I, L 7, : : - -, I , I: --I '! ,,, - i I I l I "
i ,yr, I d 1, ,
I I, ""n,- tl l". -_ I ,l ?- n o ;-- 1, - ': 11 ,,, l ,, Ii(:, 6
I- I, -, -lIt, I I I I !co I I 1ju .
til- ",bi- qli-l.il, I "I -1 1. I I N 11 +, i-11-1- 1- , , ) , ":
, 't -, ,, : -_ 7- !. I : i 1) i , l PI-1, "I'la ', , "I"'p, ,", ,,N.ip" ,., 1,, I ,,
": -. _- 7D "': ,: I ", .rl I ,-,---,, --1, I 1 c -, t.m ,_ - , i n, I -I i 1,, , I I 4 _,,l f",
,, h;e:-, q.-Ti, lils Z, 0i, T, ,,, ,., 1, x 11 ", I 1 l -, ,:,,-, ,,, ii F, n , I 1 I "I 'i, I I.1" t. gf, :i ,I,,
; ", : l i -, , it- L'! : -, ,: -- -, I - , I ?,
i ,71-1 1 d I! i, l i, r I ,,, T_ i tl "; z il z i, a i : I - c I., -. ; ; _, , ,, I I I I - I 11 0 1 1-1 I t lW""'in - i 1, l', ilIv ill" ul h il,, g-,
"t,'i ]:, a. Fcllt itizq. ,:, ,Iztt 4, zn- i*zz7'-iti* ) , I I V r I I c i 6 f, I 1 I I ii I 1% I I i I no I I , il , , ; ,-, - --g "CI f ,_Iil -1 l- In. ,- -,
,, 1- 1, Ki I , i . d, R1111. 1 11"l
,, d ( 1, , -, D ,- iz-', ,C nt: , -1 l ,-- I I -,:-, I'll I", ,, , , : l, I-l-, it !,
it I I I _, a - , ,_ - I I i -1 ,- : z" '- D i, t aud, ii Turpiii ,,:'L I I I I I -, 11: 1i ,- il- -11 "-117,'_ i- 'I", ""n, P- ,,1 6-iI-t,
,jri,,i' F i , ,fc r,- ; ,'m tl, ,i,.7 ,, 1, i, t ,, I , _. ", : ,,, I I . I I I . . I I I I I f : i it i I, I "
z) , :",I ( , , M ,O i ,id, I 1 I I . I : - - I I ; , , Y d'! r
11 i li 1, n I I , , I , - I -_ ""i, , ", Fl, i 'r I )" X,
I I- - 5 1 ,i -, I 'l
'il., I - I I I I e , l ,71, -- l n ,_ it, I , I l
;, tl. l''', It :: "t t:ini l, li M 'l- I I I __ I I I .1 I - I , , ,,, ; : I :L I I ; ill I i
i r ; , - (I ", " t_ ,; - , , T, --- 1, I 11 11 l I ,I, I I I I I I I 11 I I I tl I l", r z "I , -, 1, !,i t- 0 r rz N, T E
I 1_ 1 I I I 1, ., 1. , I I I ii"', AN \ ( L 1i "'; ,I.t 'i t "1_1 ,l
11, I "I I t t, "I 11 M ,tt I , , r, " I I , , I T ,i T.) 1 "! V C K 0, A, 11, ,
I ,. -' i - ; i - I i I I I 11 -1 : z1_ I- I T ,, T- p,,t, ,t ,7 ,, i, 0,r
,,. , ,, A ,,, 1 -, l ,,, i -- I!,
11, '! I I 1 it m t , I ll, , " __ I 11 , I 11 A tl -, 1 . I -1 I
,.l , w ,, ,,, 01- ; i I'V i, - 1 I , , 11 __ I I I ". - , IP If , Z I I I I 11 I t I 11 I I I I I n - n, i I '_ ', 1 1, I I ,; I 2 6 I
x I I !":, 'L'L ii,
11 , , z, I , I I I f _, n I I ll'- :,, cl , 11, , I I ,, 1 I, I
I 1 1 'Tl ,,, p't"", Il I I , " :
i' I ,,, l-:, , -, 1 I,' :_, i I I -,, .1 , I I 11 1,- I ,, 1" ,- i : ,,,,,, 1 "',
I, t , l ,,, I l I I ; : ll I rf
q , -, I I ,. I I 1. , ,, - _ I I 1. 1i I I l ,), . : 4 I, 1 1 6 0
I I I I , !-, L, i, '41 -1 11
11 it t I I I , I I I z , I -1 I I- c - -- , 1 '2 1 1 1 I 11 "I i -1,- l :''i'l I it,
11 : I I 'li T1111 F, I -,l I 1, I I -,.-" I - -_ - I : I I 1, I '. I 1. : , i" ", , I I r I I I I Mtl- -1 1, _l li; "" if 4 i i I D
I I 11 I ,t, , I I ,,, p .
I 11 I I t , "I., I I : I "
1, ,111 ,-,' I ,! t it, ,, n fi::, !I nz '! , - : I I- "I' - I- I I I I 1 4 I -r It 'd I'll tl " I ',' ,I',
F, P, Itt, , I 7 I , I I I I 0 11
l I Ir- ", I I , I , , , : 1, I I I I '. I I I I I 11 I p-, ,t! -,id,,, " 'i 0
"I .1", ,- t t I 1, % 11 In i ', ,- I I- 11 I I I I I , I I i . 11 l, . I I n 2 n 0
1 j , , - , ', ', , I i I il l,
i, !, 11 ) I " " :-I- , l, , , ,a , T, I I , r I Ft io,. 2, .
ii ,II, !. rt. ,,- F- I T I I I , I' 1, L ,t
, "t I I i, I I 1* tiln I - -- - I 17 'l li lj : ,, 11 I I I r 1 I I I I I I I : '. I I ,, , l , p ri" d Ili: i 0 n D n 6
I I -:, ii, tl- 1 .
I I , I- I I I "I 11 I l I 1-11 I I I 11 1, T ." 1) -1 I I, 11 'Ill , I I ,o , : : 1 0 0 ()
11 L : ,,, N1,, , ti, F', I C n"'11- -Wl l All-- inigria-,
t"d :, , t, 1, t. I, -l I .n -, i 1 - ,% , - I I p ,', I I :- ,-' __ - -1 I -1 I I - , 1, :1 I I I r i l i 11 i ,I plt- -- - i,, ID -1
j, I I 1, ; ;1, Ill _'_ B.: L s, t'' : I- I , I 1 I 1. - I t--, g-ild", l, zl--; nll I Tc!n v, 3i3 1
j -,! -, - l I -1 I , It -1 : T S , ,,, I 11, I I I i lil- ,61, l- I,~ --l""'it ,I! I
I I I -1 I I z I 11 ,- 1 P(I "Aitz 9,
__p_ I I , "I'l'i, i jl I
,-I l- ": ''. g -, I -, I , -,,f, , , i T, , 1 I-l,", Iil , I "I 11 I I I- I -,v" i. 'Ir 11 lL 13 p't, G2r,'"ridin It i "
, ", I 1 c, ti , , , , , 'l -1 t* --r--t, Ii I I I ,',-,,,z 1 z, T, ., ,!,;, it ,
-1 I t !, t, !it I i pd,", ,
1:7 "', l-, "- ,-- ', L I 1_ 7, '- , r,"'il& I,, IT
I ',: 'j 'I- "' I i I I ' 1,, -dc) Ti,,'i.
I I ? I ', : I I I c I I , A N OT li, D , POF, ENT 't!, ,11 AT A N ZA S
I 0,.;t%,:t ,, 1A "g-A t, -'riz ,,I ,- i, r I., li - :, - , , ", IiADAS -'-, '-, n, ,,, -1 1"i, It,
11 I 1. I SM 7 I M ,,, -- 1, -_ : q I I I t, l , -, I , t i , 11, C. 11. (), A. S.
11 "IttIldc, 1. F, I 11 z C ,! ,I ir 'I 1 ; , _, I , 17 ,4 , I,, '_1, ,i,,_,t'p
-, , -- - ."', I I- ,,, - I 'I:, 10 "H, -1 11"Irld ,l ll-l I-
1, '. -x i ,.-,, c, -, ,lt- , 11 I - I I , , I* 2 1 1
, , ,l ,,, 'i : n, 1, "', ."Y- i 'i -- Ill, I 1h T Id" I "- -f'd,
___ ------- ---- --,- ,--- ---- -, I , '11'1, 1 ri ,- L S ,, --- ---- ---- --- --- -- - - -fi., iiT, - d, ;.__t,, .1 ',11111l, ,I I I I
-, I I 1 -!, " l A!,, Ft")illd'! 1,1 : I 0 ,I D
oi:td% .,Iitiw I Wll 11, A. Ah.;,-tl1l, 11 0
-, -,, "! 7 2 1 _; ; I - I p I
I I 11 11 I 4,
B oro i v v pordiii !I -1 1 7 ', Isp ira el vubm to G uril4n 'K ild 11, En la ,a "' Y c"1- Aid- -!, If, -, : I l I I 1 1
v i I rictm-in r "': r I 'i ,'tT, de n
EN LAS G-RANDES LIGAS I 1 In't' i , , 1 , ,,- I ,,,, I 6, ,, g' ','; n",l ,r"d','n ","_ I 1z , I
(,/ l"' 3 it !IT 1_ )_ tr,3 "I 11 I I I I 1 Ill.dil"', 2 1 I I 0 I I I)
() j .V I ___ fjf 14)'S 1)()(1 , -, ,, ,, I '. i pl"! I
"Ifliftl N -, ., a: I ,, Ira p e , ,
1W , I: - 1. ,i, o, len contrn 1"un R obinson i l li liilll P1,111-11111 mill, I I , .1
ITUIII Pf 10, ttr- ,_ I __ I : ,'I L Vi 1. 11.1, C_ l , I 6
I 11 -- I I I 'i'll"
11 I i _- ilit'L _-,, 0 I ;, """i"JI-ill i 11 0 f,
,,, -, T, 1- rli!,, Y, I it ,,,,,, j I I "
", I 1 1-1-1 -1 ; I I I I I I I A .D r"t'!_1 ll '-I, I a P- ',v N!Ail "li", ,i!"", 1, -- ,
Nlp.w ,, , I lil-1 I- m-dI I 11 --- 2 I 6
11 i ,:i , , 1 ,' 'I I I I I Z "' i,' 'I ", ],,, Ili IL, .- "
: -! -1 I 11 I I I 11 .3 i, _ri '. "rnl
I I 11 I l I k -Z d, 1, t-polId ,
IW I 11 , r, ") A i -11',i I A 1 Cjl I ;n, l, -,, (I f 1 I Tll 11 " , T. -, ," i 2 1, 27 1 I
I I ll A , 1 I ,, .,, "'Il I It I-A
,"T I Ll ,,,,, I , I -1 I 11 I I Z: 1, "', I ,,, t-l- PI, -t-d_,,,,, ) 1 ." ", , I I I I If T 0,:, v" -liJL,"q_, ,,,,, i,' ,
, I , I I aiil, i,,,, E, it ,;rl 6f (I 't J'i I ill iM vit, "'! . ,,,
kl" lt"I, ,,,, r ,,, "N' ,,, l I I 11 I , - , - I ____ , Ii -i"" I I'll till L -- 1). -!, I (in li, 0,I ,, 11 .,, ll, ; , 11, 1 - I : , i , t 1 ,!It,; .
p- i, ,i I I I -, I , 'J h 111- I -11 It, I,, --. i 11 I %11 i I ill "
'I I 1 I I I 11 11 I 11 , I I I I -1, : For J05ii W b F00, U P. tl "I ,
I 11 I L t% 'll"
I l I I 11 I , 1, I 11 Ill "Ma"':
Ccltl I I I , "I I I , ,,,, ,,,,, , -- I ,-:l ,1 i I ",
I I I il I 11" I 'l ,- ,
Al t ,11, ', , I I ., .1 ,, ,,, It 1 , , " i, ", , I I _- I, I AL IIII, "T', r1l" ,i
,,, , i "', , 5 :1 ', , . I : I'- ;1 ': i, z ", i , S, "I T 11, I I -11 , I !z r: -,",*. : i , It , '_ % Is I rl ,, n i T I, % I , l,
11! ,,, G I 1, . : : I I 1, ; r I 11 l" , , l z , I , , ;- ;, i- ;, 11 t I l
, ; .", T, -- I I '- , ,- -, ,. ', L '- -111 T, , l t ". I , ,, ",
J,,,- 1 I t 1 ,:,I '. kt ll I I I - I 11 11',', .""I I 1, Ll (;, 1 ,I,,., F,: it 1, ", 4 III B,i4 I I I _tn _" ' ' ) , 1, 11 it, I 1, 1 .1 ___ -- ____11 -----"-,-, _,__,____.1- , , z , , '' ,., 1l 11 i 1. I I i 1 11 l, robd.,, ,,, "vitb'd Ptli',
11 11, I I , I q,, N- - , I 11 I 11 I 11 : - - ---------- -- ----- I 1, T, cil"', It, % 1 i 1, i T, ,, I I),,nl,, ri P,- F" n
I ,L, I ., t I l, -, 1, 11
: I I I 1, I ; I I , i,,;", ,, I "", 1 I; j I i, I 11 I l, 11,1 1 h "I'l ( lI',.-,. ,l ? ,, *.- ,
, ': I I f, r , J, I zl ,,,,, I *, 1 """', I I -Il I ', '11, F rv vel v; sh d e ) ,,, I IT, ,, ,,,,-" i 1, ,
, '. I ., ., ." % , P I ,, ,,, I d z , , !, ,, "i ,rd, ,, i ': ,:,,"!" t,"I -Ir 1 , W- P Pl,-' I D,
11 -- I "I'lr'll iom m, f, if! 1 1 ii , ;, , t , " , , L I I , l "%I _', , i , ni, I ,-., I 7l m- X, "t IM
_l, I I ,,:I,, !,, > 7 ,
I ", t ', L I', i I I % , , I I I I I I I T T I I I!, , , ,,,, ,i j 11 n s I? I 11 if p 11 I 1 ;c I I U ,e ,i, li-II I". l
,;, -ii I I , I I d
l! 111111 : , , , A ,,, , I c 111 ,.,iI 7 '111 I 1 L I . t ) I i
,I; I 1, ji 1 n a t I 7 v, , "- Ann
11 11'1' ll, I : '. , - "I I I I 1 3 v a () fin ill : , i I , I I ,, , T 1), 'l I I it I l", "l, 7 L
,, I r I 11
l ; , I I I I ,& ,, Al,
I I 11 I I x "" Fl, , "' I T1 1. l" ' I ,l I ( I IJA tn, i I), I I -"i'll, I I I , , , , I I , - , r, : I I I
I '. I ,, ", 11 ''. ,., , , " l I , e I I :, I I 11 11 l,-, t, l ,, ,, ', -, I 1 , I I j il ll a Tj I : I I I I 1, I - I , 'I , ,l" :
1, I , : -lr,-" 1, 1, ,
- ,, I I I I_ 1 .1 I i I n ',I 1 I ': M l I I I, '
] ,z- 1 ., I I ,, I I 11 I I ro'llc, l, , I 1 20 : ", '.,' 4 1 11 i , :tl
Il i , I I "I I 11 :,, 1, 1, 1. --, i". t, I ,, I'l "C7 -,"L riNAR DrJ RIO
I i" 4 I I 11 I, I I I I I I: l it) i i , , " i ,- "I , , I I" I ', ., ljtt,, I V, C, 11, 0, A E.
,,,,, ""T , I ", , t 0 I , , "l I z ,,, ,,, I l C, I i 4 I I .
fr il, i I ', I Z, L' l:, i, I", 1i - !Tl-, I ,, I _I l it '_ : """ ,, ,Ttlr, ,,- f,-' ," ,,, I --, z 1 'i" l;,, ,-l -,"', ll I I , ,, , T- I I -1 S 1 r, 'll Ill, li'll'T" --z"i, P i 0
I- it", ") il 1, z I I I I lcll :_1 11'1 I I 11 i I I t p- i-li, ;z
"". , -1 LL 1 I : i. 6, il%- I ,I '- ,,, -A, j -- I- l , l,1,1,1 t- I ,,, L',
,,,,,, ,,, ; !, f I ,,- ):_- :,', i ,' 1'r. All Cib:, Gi '- I"l " "' it't ; l'I'l, L ' l ' 'r , I n u
I 1 I ,,, , i,% I I I I; I , "'i, -- .1 1,
"' ,C I , ,,,, S ,, c, I 11 t I m c d, F t.d- utitl- -, ,!,
Fit Ii ll T, 7 li Intl t, 1, I ; Y ,r, I ,Tl ,,it I- lilt, il "I 1, I I I
I ill- I ,, 1 1 1- .- ,
h-- ,,, I .g A- -- i ,, , I I I I I IT,; 1,1 1, I,
I t 1 z " ", 1, -t -1 13, iull ,,, "Ill ll I ,r_,, ,,,,I,
-, r,- l I'll, 11 '11-11-1 - -, I ': '"' I t j- it I , '11-11a I I 11 'l i1r, le t i, I _,-,!,, I i 11 21
r I "': l -1, I _- 1 _l1-1Z,) ", ; ', i ioi,- l'-"', ,
",,', _,": fit" N" I I
I "I. : 1 ,,-? ', , 3 On
I, '11 -, ': ,,,, -p -, -- - , 11 IT _. 1_3 t'__ I 'l, -_ -13
Ti, I. ; ,v l.- 't .1 11 : 11, -__ia '_ -1 I I il, 1;lll d l l t 1 ':t- 4 7 tl-!! 1-4 1 "" 7- lc l, J, ill. I .l, 1. -11, d, D, el, ,I 13 11 11
p I I T "! ' lr .'I' ,"Rn T, ,;"t '
'j- ti-ti'l 1, '! 'ttli'l-t, I C , -- - l,., c -, ,,, ;-17 ,L- ,!, r :, -!,Ilil - --;, "'ill 11 l1ill I" A C -tr,, '11. 2 0 0 2 1i I
I "-? i "I - 1- t, 1- --::,,,,- ,Il ,C, ",-, 'st, "" -- di, G- 1 , "" ,-L- 1 ,_ , !" , I V -i,. in I "i I 71, -:,i R ""!" c '
F- i-ii. , : 1:11 "I". 1. I i- V-2 ,
,,-:,,,, 1 dlit ,_,_,; !il' m., -_,:- FORTON ,_ "'Ru'd, 14 1: -, , t ,-- I sin1h 2 11
"I -l"', Itt'. 6! r, ,,,, "T-"; ii-,;
11 1 dlf c _-4 i, ;r I !!,, F .- ", i Nsm,
,i,, I tr, z Ll ,*Ti-'. Ill __ I 1 'I
_'n 1'1 ,: l ", I 1 f -,, 1 l 7- 2iii -, ,, 1 T __" ,i- m
,,, vi, 1 1 i I'll", hIC) C, -1 Tt , V C H. 0, -A, F 7 _; n ll ; I :,, -, ,, I I I , 1. 11"i" I ,6 4 1 li.,ptl"l c" 133iiii- p : f n I ,
iI I I I', I -1 If. 11-12 I 1 71, lr c- I ", 1, I ,, I I -11 lu) pill. I i' ,it C,- '-n, L'
-it -1 I ill ril, 1, - - - I 1- 1. ci , T, Ag
Ii all, I I iz Ill, K"t-- ; I a- -_ - l ,, ,,I 1, p- I I"" "' _11: I , I l" c ", ill -,-" . 1 0 0 I 0
Opt, "I I 1, 10 , ',J I ii_ 1" !!, I, 't,'"! 4 f 2 7 t 1 -, -z, I,'7.i !ll I~- 'l 1, nr .", I li" "I I'll I I I I ____ - -- - D ,in, ,I , I 0 0 0 A 0
I 11 4 D 0 t _' i ll, It. , ; cl: -K, I,,, ", , "', i
:' ;- I j] - Ill" - l! ,,!,.,, l,,-._-,., ,
1. I I i -, "'T _ir ,.,: ,%1",'l.,1l,'_i:, Fl" 'I t _-- I I -1 I
L 1: ': !' ll ,I, ""'Iti, !, C,,d,, y ,: p- J- 11, lt ", "' I 1 '12 : 3 .4 11 3
L tii, N.".-I -I, 1: "' I n I S11qpcndido v ni'tjlta(lf) 7,,"' "" ""' 11 1 3 1 1 i -, 'I , ,,, fIll ,.- ,- : "', ;, ti It, ,V1,11- ', ."I ,; i,-- ,, I ,
I L 11 LF1 k Z_ I ,
I I __1 J,-I- t -,, l t c player DiXiC WRIker lT 3 I., 2 1 "' ft, : I N-o", ?-', i it l 'il"-ji, C -:,v F I I LAS Vfl, A ;
I N FN j H ii A V I ,L; F1"", I ,:-% : : : 4 0 1 0 n ,I 11 w 1-'ll '. l", T "-, 1'.1 '6 -, - I '_ 'i, j ; -,, 11T,- r t, 1, C. U, 0. A, & ,
- i, ,,, ,l ,, 6
Ah I r__ 111, -- I.: ", I !! '. II ,, 2 0 0 4 4 ' l -1 ", 1'_ ii' I I i IL decT!"'n" P.- - -
4 _ : n "- 'I -I tll' 11 -,, -, ;-_ ", ,nc,
, T I'll.
: l "i, SBURC,14 ,;i--,i,
I, -It - -, I, ,
,_ r 11 ,,, , I 4 i' D f 0 C 1 I ; i- ,-r l,, T I - I ii,114i I'll, lllt-fli ;,i', 'j- -, -, "I'M r d, lt'nj ,,,,, If . . I I I 0 0
Ill, ,, t , I C', A!, I, 'I : 4 ,, ,, I t, rin, ,, ,, 'It-it," 't P". -F-d F", l'-1,
il F 1 1 -1 1; I I I I 11 0 i 0
1^1 , I i': % -, : 1 'I I 1 _- ,,, ," ,, 7 !" - 1 I I ,_ ." f 'Ti, ,.-,, I t', I, T i ,,, d',-ndf
S , I r 7 :1 , ')" "Af!:: J' 't'l', !, 2', 1 ; 0 0 3 1 1
, _, i _i l, 1i 1 ii, d __ I 1 1 I it _'__"' _,, '- il, I I 1-1 i 9 0 6
F,,,,, I I I I I 1 4 P" F, , --- I 1't j k It ,12' .'
""t" I, l r I I I 1 , "' i I, 1 T, ,- 11 1 11 11: "], , -de ,,, '. ;-- ,,, ,i- -- ,")o "', dii, "', "'p-,"n I I i itl ,ll S 11 [IF" [ I kll I I I 0 0 I "I "d % I -1 I ,ld- 1,i P-, ,, , "
N-)'', I r I I __ - : i l% I d'! :_- , 'i'd- G-i- *-6 1 ,I i- O glil., 11 11J1 1h, 1- 1-I'r ., in, I. . 2 7 1 1
I, , , 31 2 6 Z4 r -, -, 1,,- I I_ ,_ Ti!,, 2"
X r j, 1 l, ll Lil-, , 4 3 2
I' I il I 11 11 j Il I- I r)"il WIlkl!' "I I ii t rIld,
1"" '11'd tc III 1iltvi,,-tc, wii Il I "'t-i, -11 11 ; rLili I--' -Iltz I'm'11 11 . ', n ? 4 4 6
G, I I ,, I I 1, - I - I,- A-l-li, I 1, pl_ lil", , '- ,I', "i" 1, T tt- I tl- T, I '" .- qi- e""'Il, ;t F, "" ) d'I " 'j; ill ill, (;"-'i1.z, If
IZI, I I """
B- I n I 1, 11 I .c 1, I' 1 1 14 I ', I l !"', I L, _.
I I "t,, d-eit, C-I.- -'J V asLg mds SPORTS It"di 1 2 41d,:S, I, : : ,, , ,I
R1,11 1, 11 , I, FI 12 1 11 RROOKLYS I I -,_ ij!It -It 'r ", i , ,) I, A],- ,, 4 0 0
_- 11 11 -I , T I,
S:,I ,,, C, 1, I It I 0 - L gf- , "g- l" .'I,- ll, -,,,,, i " """' I" ' "" -
a, 11 I I ', r r' -- ,,,, -l-,, llll_ _,-- lii ,ik- r', Ti,!,- D
I, , I L 11 V. r, ulo N 1. I T.ig en la pidgirm 23 'VI.Y"'. ,,l q
1. , n 16 'It 9_6 4 27
, I ", Q t, I I "I I 711-il -. -,I t, -, I .bl- .It, ,-- it- I t,.d. t
L' ', i I i Ili ,_' l4 -, :; 161. , - , , -11 .11. - r , , I I ill 111- ff" : I ____ . __. I - - --"-,----- ,
T I I 4 1 0 1 , , --: 1. '), W (ft IN I il -1 I I "' , ,,,,, B_ ', , i"', n' 7 ,I, 1. tl 1, I I I I i 0 III, ,", , il', ""l _,,, l, T ; Lt, Vll ,, I
I , I, . if I __ , ".,301 Ox, .q- ,
sl FN % YORK F R I N I I -r , 4 a 4 I A, I I 0 a DOI 11111maq i I( 6 ll,
_IJ!. N-l-I p t I TIAGO DY, LAS I FGAN
V V. K, ., :, IA" A- -nt, ,'- --- 2" , 4 V c W (1, N. Y I I I I I BZ -'- A 1 lin ,,-5'-' '-" g
tl 1- C-'I T., itZll
-j ' 2 'd" -I
. 'i 7 F T l-l I I 0 Uaveros a I 0 fid 13 Ali,I- I I 1 4 0 , ,, ,,, '! -'t" ""' 21 1" l; _' 1 ;,-_- ', or-I, R C."m
11 I'll I -,-! R ", ' :,! A it, ,,_, r I, r f_ I 2 0 1 "I ,i,
I,;" 11 , I I . 4 P 11 2 0 01 S-1 : "I ,I I , a 1 I 00 9 i 11 li,, .V,,,,,, s",",,i ,' ',',: ,',,', ;:
Thl)" l r '7 ;!% !,c ,; , P .1"! 'i I' 1 ": .d,, -,
-11, 1 ; I , 7' C-, z- .3 1 2 i I p _'_ ', : 5 01 01
I T I I I i, Q, VJjl 'bviiil't Fma, d6l
111.11l : ? " N, 01 iii., P. S -- O.w
n' 1 r C f ill 11 ._ -, l ._- 3 2 I I a "I z ,
Th- n 4 0 0 _",, il 0 E -M 7 I J A 11 0 R F S Tc!, f;", z Al'-, 7. M-1,111
T 4 - 4 1 1 .3
H--j"' I . 34 :_ 1, ,,, 3 0 0 7 I a 0 .2 3 s 1 , T"ri, it
-- 1 12
4 R' I )
_' ',' :_.-
w"t-l! ", : : 6 I C, LX. 1-i- I Lljf !If: Al- 2 Man 0 WI:
, 3 2 1 0 i c, Z'l' Urn,
K". . , "R,, l".iI t, 0 7 n I" PantUfla% de P1411 a p" 'T"', m. Y NI-juL
'. !,, -, i, Pjmls
8, J- F I I I 0 1 0 a S, 7 -, s I' I I r-kII, cil n-.I T, ,,"' - 3'r,,- l! -P,
1 'K I ,, , : ,, "", 12,1 -, I I 1 4 CnturC,,_FS d Anotador; LArcjda,
- - p'),6lt, cr-d ll, H d "C. F TELIEFON08
.9 4 5 r, 7 C' Rp- JI -r, ".k,
'ki.1,,i li! L) rg", 'I, zrrt V, C R. C A. F I
A-t llltl r l --,I z N."'."', st i "__:I : D- 2b, tL-- 3, RAgE fiAILL .TUVENM
l, l Lign cle 1.4 Florida Flll.l Trpl,, ",, v, 11,rr, "a- i N1,Y.- d. , strit fintlidgel camp- ,io Juirmn
Fi ad 'I f , IK10 Olo x,-,! 7 2 *4 9 P_ "i b d 1,I1 11i
N-111 II-11 M X3 M-4 S:Iti 13-5 rlbJ.: 0- ._ Siiii I C, Q,-,t-0. If, : 8, I 3, I 2 0 .2 9 J, 0, P, Iii. Av.,
Car-IiIi;,l'I -i'll K,- N-1",l 1 ESTAII. YINfAL DE 1,08 CIA r.F1 f-', Ri,,kl- -,M,_F!I w fi-,, '. "'.- ,., 3i, . I 0 1 0 0 01
W-tr .3, *-1-.,,,i nlj Ni"L, ! Rno: I I tl m, Sl II, 'a ",, ,I , -, ,,, 6 0 1 2 4 2 cartsram Ta Cole- M.t-- . . ,I 2 0
t,,,': I, L __ __ & ,
I
W- ,, 1 I, t, , Th,,- C. P k- i 'FlIll-1; H ,JC,, % M,-, Q-d,,- j.I, Q, "i"', J, 3 0 0 dn twla, a L., Vill. I I 9 2 0
S1111fill I 13-_, Iln ,,, - - ,,, : 0 0 Y "AGros 8, I qw-1 0 i w
,, I -i ,7111,I, ,1,1" ,,,7. 13, 1,,,,,, t_ r,, 1 J GT,,_:; 4 0 0 1 0 D I I I 0 0 low
I I, ,- WITI-n, K- Q-dld" 1- t ., .
'11 rr ,, C,,jR,., , 0,5 l- ", b ,-,!!, ,i F, !I-, , 0 7 I ,
I t :1 0 0 0 f:il,,,,,,,,,;i R. : : : ,
., 11 -ii 2 si_ 111 5 , "; P R, .:, ;, a I I 0 1 1 1 0 0 w
Fllidlifill 5. N11", "I ,Dl lj SIx 1 97 3 - i- "K -, N" ,,,
lL- B- ,y 4. i ,"'!n H,,han,, . I 0 1 0 MO
Jin , -,h I Al , A, 11 4 f-, ,,, ,. ". I I, : I- ." ; 0 cllirri,,
2 S J.- V) M In I 0 0 1 . . 2 D 2 a ow
,iiiij 4,1,3tll t;tn,9 At
srp ,,, ,t'.1', B-Ii.d P, -!-,Ili -I, '_ 1, ll 1, 'i. . 12 t I a a 0 2 99 8 __ -
-,t, Y '. St : I G -"11'1 1 j5 6 P-i 1j, L I I'; -Z t . 2 1) 0 1 0 Il't,,11- I M i, 15 0
, ,," T R,,, z '', I , 44 5 0 ,5 4
7 ,,,,,g, ini-- 0 y 11 ,, r g I "- L-d.rd.l &, 12 ,I ,cl,',, 1t,;I_1,T r "",-,. ullt; _r i-- 13 13 11 11 W L-14 Go.Alm
P,,,,, j 4 'I'-l-c4A i, I I I C'm Im 020 001 L .1 I
or ';, "r" - I I veg ow ow = 00- -ff- ff- I I U I I I I I I I 11m = 1qp C-P 1.6in
p, h t, It ,',V. d B in-,, , 1 I 2: Ili r'' '5 kpManemdl" g . m l 4l4 I 51 s i at 1 W" F F -1


W MT 5I SPO0R TS DIARIO DE LAkMARINA -IE COLES 7 D SEPT, D M9 S P 0RT PACIN VF IARALPH KINER BATEO AYER SU JONRON NIJMERO 43 DE LA TEMPRADA


Men1divil otra Bomub6n Oriental Lleg a'o U turde Ills poliasy


iutu~i ~ (i11 lat peLenI estelar? del salbado ji ug mmi ntlm con hish~co


-Afioran par ion triurifa lo atlotam &Il "Le6n". I ii Ittr Lo onbto M~md oono do acO ooI oi o ooi~~fooioada
-A lo mwejar lwo dlel lberi p)agan lao plAno rottao. i oaoo o lwt- d- mooaoo prt-ttto. El proan oo00 mio Aoo~ ~lC~oooo
-Accidente aceido a ion equip de futbol eopaiaal ol~olob ~ o oh aom.p o oi oo oo rooo


~ 4d IPor "PETER" Ioo~lo~ 00000004 011000 fCo -Moo0 oCoUIoMooAo0ooooo
L.~ GaoidI 00100e00 0 041gl000 od~qooooo to llooloo pooo 0 i o
ooi.1o d, 0001000t It id4, 010000,i 000000 i., 0000 00000n000 6,0000100t0000t10.-6,,0
00.0 ooI.41,00 oooooot 00 ooood0000o 04000 n1 0 000 00000010000O O O~~oO 1100000 0
4 H .it o o oo to oooo 01- ,T, -1 b0000 000 0 ooO 0 bo 1 010 1 0000 0010 1 o 0000 Oo .01200.ll10 000Clto. t.O
not oooooopoooo. 11 oio000l 01o fo". pr 00 1o fo"", 0 0,0 00000000-0.00041010000000000
04000400ooo0 0-0000100 Ooooo loo.01 0 0 .Iloo I 100o40ot1 1 0 000000
dOo 1 lo. ooo00loo'.o 10.100P 000000000000o-bIoltoot iof 'a jool oooO ooootoolto 1 0 1000 t
on. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ iA -oqt 00 oo10001000000000.0otoo ot tt 104000000000 1t 000 to 0oo

ttootooool 110000100000.00t4O000l00000t0 000000 to400oooooooto ttttoloooo00~o~o~t~O~o tO 000 1100000101000t10000000 00 00000000 itoOO
--lo -t lll 000 000100 0 000 0 000000110 00 4ohooooo lp00 0toobt 000104
000.M" olo taoo pool. dtot Itlopt 00 t00000 ltto)lo. .0 0 00 olo llot
1'ooooo 40010000404000 t~o. 0 0.0 o 0000001 ho 00000.00. ttoo,140o00000000000000 000000 1100000000100000.l I oololooolott t110 C 1,,0
1060 t!0000 0000t 000001 C-~0010000000410 T,,o~O~otO otg 0i000. ooooooooooooat .01yO,~ 00010Itlt o 101 a 1 ~o
A,.0000.00 40044f000ootoodl00 0 0 00000p0 0000 ~ l~oo
0001 00+004 100l 000-00 otl40 0 0000al 04
oototo000~~~~~~~~~~f 'A 'I 000 I C000000to00004 00 00 .00010 00 l ooo.o 111I0lotl 00 1
001q00 Popi 0101 4000 1010 ooot 0
010podd ot lb o ooototao 0010 tto00 0000000-a opoo loott 000 040000010000 00040t 001 0000.0 00 0 00000tM 100000
tob, 0000000ooooool 00001 10000010 Cto Tot 10040000000 0110.000K10illoer ooo 0000040, pwttltOecOOtOoOoO,,O 00 00010)0

Piloloobol ooodo0000Iolooooo00 Ioooo 004Io1000o,00 oot 0.1 lo0000000 0, 0 0100000010.4
Poooooolitodo ot~lot~lototttOd~tOO1000001000100t0 oool0.ota p~oOO~tlooolo~o~oooootoootoohoool ott 10010 001 O~oooO~oOOootllOtotO
00000 0000,0100000to0000000.Oloootto 00 toot 41 000000-0o00000000ti0-0 0 000 000 000 00
0 1 T" t ~ ld otototooitlO 0000 000000 1000000 0Oo0 l~oo 0100000000001oO~to 00000 001,0,0
V0~ ~ ~ ~~- d,1.0000 O~Oo00 000
booooooo 0000 0011000 too40.000 000 0000.00.10COOOOOOOOO 1000 oo.oo0 f001
0000000 ~0oool. 000040000014000000 00100 000000000001000000000.01,00000 t~ol~o~otoO~ooOOrolo.0
0 .0110010000000000000000l0440000110000 d ooootoooooiopoll~otoo~loo lo oooo~oo06 0Oot 01000 1ot~olott Ilol o010000 ttott1l 000
iO~oo dt ooip 000000 Otolo0000.10 00000 0 440000101 PtlOoO 000 000oOooO0.0 O~~lo 0,100 tt. .o. 1000000110000000
.000ol t oooltto 000to t .00000 ~ooioi 00000100 000 Ooo oli 100000 010010000w-0100000 oop ooto oollolo 001110 00 3(100 ,0073__~ too, 1000001.C0400100 000lo tooytl 0000 o100000010000-O1o.70011004 00 01010 10 001
1000100400, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ g 1t000 0000 0000 t1000 ttt 00100 10 I. no N104 00000 t000000 doo Iii0 11000 010 10 T Ooo000100000 41000
if00 0 0 0 0 0 0 1 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 p0 d O0 0 0 -- -o ---------0- .-01001--0-------00-000--000-------0000---00--- -o o 0 0 0 t o 0 o o 0 0 o -----dolC~oo~ttolo~tioooOO 1000. 00000000 100000,00000 t0 0
"a,00 0 00 o00001004100 000 040000 ooornooo oaoo iO0~ooSl l~ot1,004 l.o~l.41 ooO0000000
Vooloo kolto0t 01 0000 0 0 t 0to 0lPF~olo, ooot 000
Nt "oooooot o~000000000000000010 00010 0000 01004010100 ~oootooto10 011,011 001
10000000' ,o0000 4.00 0000 000000010000, 0 00 0 1 0 00,000000
1040410 i oo00t 0400l00000440b00040r0000000000014. I". .00tz 00 ooo 00J00000000000. o~ooolo ooooo
v,00000t0,0000000l00400000000000 Moooooooo~ot~ 0- oj.o 1- Z001 Moo.00lollooo

hu ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 00 pertd Iooot .!0.0M00.00---------1- -- --- --------mertura 0010000000401.100 deoo00~ 00e~ ao o 0 0 01000 0100000tlo00 010/OoOl01 00001.0
0001000 otth000 0000000 00000 00000 000000 00 00000 0 0000 0 000004 00,0 00
0 1. 0 000d 000001d 1000 0 0 0 000ttto 0000,0 00100 I0 010.Oooo 0004000400000000 00000000-a0001010'1 00 0 0 oo~oo0000001011,
1a000 l0oO 00000004000000piooooomtoopooooooooot0OO100000000040000000000.oOO 000.0000000010000 ololO4 001000
Oyapolott~ n0o0000 Ioioooottlt oOl41 0 00000000t.00 0 00 00t001 000it0o0toottot o0pt 004000 0000001 0010p00I000o t af p00000o0
g g o o o p t o o o o o b i d e. O I t ~ l O l o o o o 0. 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 o 0 11 0 0 0 1 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 010010000 400100400.COO~i000000040000.00.0000000000000000000 001 n40O0cht
0.ootabaooo 0000.1 ooooooVohlolo 100000 0010.010 0 0000 40000 010000.10000000101000010000000000oolotoo~oooiotoioooo Pl lo00 oo~olO~000tloO~ D an0000 0000000000 0 potoool01qooaotolool00ototoo 0 otV1404 O'TOA. lo 00000oo Qoo00,1.0000 00000 00000.0000lOl oo-OOoCoao 000100 0000000040 000001P0l0. 00000040000 ol
e00001000011000000.0 0.000600000000ol0010000000 00000000000000000004 0
L0o00000b00dt000bpo0000l00i000000.,oolpopoot o000 000000000 Coo OlO 0,iOO t~0001000 000000104lo00ol ootoo 0.0ooo000.010000010 00001000 nIto o abora 100 00000 000000000.00100000 000 0o000000.0t00000O 0 00 01000000001000001 oopolC000ottooo 00040010 00 0
biro 00000000010l4O-00p000000100 hl-btoo0 1-c-,11-00000000lOO.olO~Oo~oo~o.Ol0 v"oot~ot~tO~ oolo000ooo:ootooo 101 0000001000 1p0oo
In 00 d0011 40000 ood lotoo"eoo lo 000oo~~ 0000 o
F.ol~oo00l00Pot00~00.1ooop,0 401 001 110000loooot
004040400000000 00 000.too000001000010000000000 10 00dttoio o a 1

00 0 041100, 00000 0000000 00, ttOoooot,4 0.0 00000 40140,000 0000 00 00 0000 0000410


do 40001000.0 o Alin- no0100 c0t00 1 0 000 0000000 0 toOoooltooOO~0

tiill000uav
Ooojttgoo 00 000 toO00000 totooo toto0. 0 ooolooot,000l0
000~~~~~~~~~~~~j- A-tolo in~o 00 10 00lozpot 00010 0 000t00
0L-100 40 Tim 0000 0'.0001 ofi 10400000 0 0000
-1tl00 Lit 0 ti1 00J 00100,00 0oooldoo 1001000040d
goooobioolooooo.V 0Op~000040000000l00104000 0010010~nnctl TooodoooooOoooo
000A"0 ,0 A-od olv0 o 00 tooo4 00.6 00 0 01
000~~~~~~~~~~~~~~~~~~ t 00000 1010 000 0 0 .000 0000dbd 00000D n e t o h
Pit-p o o ol otlto o Ooooo ir
P00000100000000001010401000000100000lp 1000 idoO000Oioo 0
00l000100 0000 oobtlooo 00000000do01
PoO~t~ootooood~ttoltO~ototO~ol00poooO~oottO~o0000u,000000~~~~~~~~ ~~ 0C 000000 o1l.ho0. 000,- 00n000000101000000 obo e m t u

0000100 000000 ooodo000100 000 10000 0 1 000001. 0100 000000 lhoob000 OOOO0000100 olo
00000 00000000010000O000.doppoo~o0 0010,~00000,1 0101 410
0o10p0:0000000000 R000000000000001000a rea 000 000000000p0
0.000000 l oodoo Oto00 0000 ~olotll. 00000,000000 U ooktooo40 000Pe,0
Fo 00 0000 1110 Elot 0100 Ot 0 ~ 0110. o 000.040000 0
ooooloopobotottO~~o~to~lOOO~dtt40to eoooOlOO 00000000
OlI.400100000l010000000000O~lott~oloo 1000000ttd01q
00.00. a0g 0.a nd.e,00
00,0000400000000000 e0s00e4000000a00r0040000 M a1o0t00Ototta oooo 0de00 P 000 tpdt[ 000000000 0 Ern001004 00tetli
ll~~~lfliU~e H. 0000400 0000t00d
0100010 1010 AOrlo. 'on 000010100 00-o qlloop0l 001d 00 04000010 0 a]0 t ilo 0000 e0 0040 rrf 00100100 lucal 011000000 00000000 00 I4 00.0100?ooo41
too 100 I. Oloooo~o otoMolooo S' o ta 10000001 00000S 401
00000 tupao Fiimod0. 0 ~fr en0 m01000 p0 01010000 000.100000 5te 100f 101 66,,ure10001101000Co0 ootopoo
do~~~~~~~~~~~~~~~~~--- -oot -olo -d------ 0000.00000 00p0100000001o~100
ft10 1 otto J b o o t U l g d 0 1 0 0.o 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0100o000 0 0 0 0 001 0 oo n 0 0 0 1 0 0 0 0 0
otodo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a 400000 00 100001.So oo noo1 0o0,10001. 1 1p000 1 l0 r 00' 00000 0
00. 0000 0 lob 010 lolOt,0.00 Oo. .0
O ttd bltO000 00 10 4.140000 0v 0It00,0 0,000000
TIooto oe d00-JafaJ 00000 eloo primer41100 A00o00010000
too i101 Lo t. 00I 00 0000.0.0 00 poodooA404100 o0. o eo1000 10,01 11
oto'o Otto oo io e000 0000 0 Is e dFooi 01 1 0 0 4 iA.O o 0
.110 010100000V, 00104000.00000 oloq ,ld"o ootot otto0000~tO 00 GttIono I- TiiaadSuvs iet nleuioaora 111
oot6o Tolmo~ .1po~oOt ot001oo0t0000 0000010000 h-000 Ao00401 f-,, o !- o
.00000. 0001000 Poo 0oootoo701001.otoooo.Od~o0 ~00000000 t01.0001. 2 e
pooololooooooooooaoooooo, qu Itolac plen me0t coda00 01000000 q10000001 se000 Vot-j yoioo A" o,,"
00000 00000 000 000t 0101 t 0040 I!OO 00000 01, .0.Ppoo .


ioooolo Cloloolo Vegas0 dool 0.1,b0 lo0 0ae lCgrodrde1

de 000100-00 01i 01.00 -d 1,- C


000004 /aoO 0.00100 0101000EB
d,,, 10040 0 -001010 00 0.0 001000 oO.00 0001 ;00 00-1 pi 00. 00 01ttt 0000,0 I~~poO 0001040C-0
tel.oooooopoo01000-0O o ri~ d o 0.0010i tpoooooo 0101000 00r0 004 .t~ 0.000 1001 0O7 0 10pod 0l~oo
do Myro Co- t de log potio ado0000,0 10e Savloo dao 00000004
unjd~~~f III 000000eo e
Estin 6rgnizand ariat Bea Ds teae
vld d uea pr e len nH.Md i

1o11lo,1 ila10-d6 ootjoloqooobood loo oo
toe 000000 iloOdttO. qtO.0SIP01
.1i ol R1ooF BooP.Lbobobo 0 4bo oba Cor ,0 01000ooko.000
cicobooP000Rioo 00.0 obo 011010000000 I 4000 000P00 otPoot
II -yploo 4o 000 00 00000
0000 t o000 1 000 o00 Ayoo00000l t', tro000100i
d,010 p000 0111000 Faoooooo PD00T 0110o Foooo 00 Apod0l 010 opood 00ot NoO 010
1 T100 0001010 40 ".'I00000 00010 t00, 0 000 o~o o. 0 1000 01 ooo1o d ooo 0
00000001 ~ ~ ~ ~ ~ ~ e 01000 0401 1et,0000.p0 000 0000 00 00 0 t ~
00ot 00 0000lea 11100 10- TRI0000, Yaa a ape irHlpi e Nim nop0000011000004 0
01011 Pitt 10140000000 ooodo 000 000t. t:-1;,o 0. 00001- -go.000000001P00 O10 00
R 1 0100000010000 00 0 1000 00.O';
1000 co 110 401. a 000 00e seo 0000000000i At1 0-, SnQoo~mrmttirjms otoMo
040000000 to0.1.0o01 Op00. _n, nodpoo -r.01011.01 0 0 00I -00 0Y 0000000100 -oood 00004
0000 ooooiOh~otoapooOO Oool oto 1000 0 00o 000 dooooam otoooon* litilo~odSOOIOP tR eU40 g 0B01E lbYrtCOo0ooM0.P000AooRooI00
0000 D. ,,00,oopoo 000oT1o( 0 0o, 0 0qz 000a 0000,O0i00oo~ olo ooooooolo
00000100000000400 00 000 000 1 0000 to o o1Sl 4b4C, oopac od 000000 op 1I1 01100, 0
4oo~OO~to~ooto 000000000 OoOtoo~OOO~o~doOOIOi~dOoo *quo 00 qest 000000000010Iii 0
00010o -oooybb0 obo01Opo~,fla o /aojolb'd otbccsd 1000.1ool o 0
cock0000 o00 00ct 00000,0 00.ahy e
00001010010000 000000 000ee. v0 10nd 40-0000 ojp~oo41000 0 00o 0 000 400
00000000000,0 1 00a, tono loototootoo 0 0 IWWUU.0o0la ere oasd ub ohao /claP 0 00000, 0'00000
ooopllotoolo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i Y 0000004 000uldc 0004del0 o00looo040ooo 0' 0 0040oo~ 12,0011
PAGTA VElN7TDOS DMAR10 K LA MARINA MIECOL. -I DE SEPT DL . 20 -0 MNO XV


I urad I aptl Saia Cruz del Sur darmt porque le sea devnehat In planta di, LA CRONICA DE 110Y
E --- __ radIioomuni~wi ann pIf, quitar-ol 1v es propiedoid del puebflo)I PI N A R E N AS
IPTA flOSRtTO SANTOS9 o1- 1-nm I 3M- I1

Hu r14 oba4 1Apr1t(lo nt rg de'jalri Noricias de toda Ia Repfiblica At"~T,,:'',(I,4 ( 1 ,1J'irgen trahajo a onto ha got : cc I


olcoolccc Icoco, 4!40 oeccce, d cctl d& o coyoo Stitg dll ca (~ fl hutLa -V atagod C ajco a m)auez- ti, -,- ,i


,,, -,,,I d ccc,1 -- 0c i i, - clo I P. d oococc 0cc ecO1:ce 14,4 o0!00 I 4 boo,, ,.


llcc1 cehc I 0. ')ccoccy "', ,,o1 ;oc" .
dA cC DE PRADO REA D.- ItiA DE I'tE -0 00, -I- bO --o" 0 4000 I0c 'I- I0 o 0
,(c loc -3cl 41c I l ', 17 I cl docltooooccceo idc- - 1 ,., i iM T N A E F D t X J F I I A
Ioc d c c o ild l fo c o r-, olo "IS ,, ;i t : i 1 ;- i, I,, I - ;" .i v~ toolo ~ ~ ~ do' ococoo,, do- Pol_~~ poc 'Io co, rooodo -o1 c11 "oI &",I Culot11 cc I oloc010 co c l ~h d


Ioocll -r o I ccc ,,, I c ,I, , ecceclccco ce ooc oo ,0 0 0 0 1 1 it coo I-,ee cocccoo c~ hocc1cO coo1 llcoc'oo,.r "' I':3 II III,,. ., 11 -II i
eclococccee~~~~ Ic oecooco cccco ccloo d d cocco 0cro1 -oj lI tt:22 eccccc eeccccccccjcc coccoccf 00,cI 0

cc lcccccc Icc Occccc0c 14 4oeicccc
do TIC NAc ccecc PRD O 3 loccc cllco, co D cc miN ollc 140400 CO cc hod11 1 x t. I l'I. cdcccccc 1 4c Ic I"o ,c 1 0, ccl 440 Iocl c, I 00
Oc~~~~~cI"le -leeiclcccccclccc 10001 -,, qo I, sT 1 d-c loIoc Ic coeccoc I~44 -hoclc 44.ccccc ceccl 1c Lc KS.f
40444 occo ,eccc --col 4-, ,lco 'I; 010
_7oc"c_ eccccccccccoopc "dpel~ol c' "cccc-~c etce ilcct"'" cch, _, 1 i 1111I I -," 'I ., -o


;c oic do ,, ,, ;, l I I 5' 0 I 1414 i it .,, "
(leI'icol _0 ccccc l 41c114l100 401 Iel cclc"Icccl ,, fr"Ico7-loclcdiocO 1 i : ch"

.4i ,, .- - - cI ho Ic 14cocccc.ccc .111 10 oolo Ic I oo ,cc Ic cc IIIoc ,0 14 1
-1 oe-co l o h o l oc c g d l e d-odo ih c o c l o c ccccoocco -,cc ,ccc.,- ,"I t ,i IiiIIi -,- ,, ,,,
cc.,l ,, bc .o-e o cce410 lo -c-d 1c t lO i00 1 I Lc 1ooo 00"c, ce .;. I cccI:,I,,t Ii- I I,, -ccccc cc cc, cc ,,, Occ ,0c ,cccccl ,c --,oci --- 1-1 ,1 i ,0 010 I
I 0 0- rc c I, col IOoe 0-- I, o Ico ,c ,i ,,.c :, 00; I, I 0,, I I 0 ,, 1 1 ,,, r IIIoeoo-ccII,, cc"" ,o-- ,; ,, - c c,, ,- ""' I %, ,"Ic 0414 ,0,,- R t G 1 P
occlO~ccoococI c.c.c. c 10 4,cOdc cc~cccchoco~h
I0-.e-1ill- cccocec,, ccccoccIccoI-lo- ,- -c-oco -ccccccoO I c. p ochcccc 114.1 ",, cc.ccIcc.c iI ,- ,1- -,,,I c.iil
dooco i" Itodo olocoo dcccociccclonooco Ic o-ocdco ccc ,rch ocoo o ., ,_ 40I I0 -0t- 1 I11 -t040II 7" c0.4070400 ", Po .4 .a04 I0 ,, I, l0
n cccIIi ,,, ,,,,- 11 II' "-.I. cczco ee'eocc 1 "cc Coo, ,,,I" II. I'I 01 --, *- -,
ce c c c c; o c c c c cccoec , ,cc ccc";, ,i iI-% ,I1*" I,,, 1 1, I


do1 11i I "' ,~~ ocoooo iolIcoclo :c ,c lco hobdo o Ic hod t, do "ce I~ I00 I -4 101 014, 144 4444 %cc 4,"co to !cc~ccc c, Occocc coIo "II -,Il l" ,"
loe~~~~~~~o~ ,o o-eicd Icccctoo looto oo co oo ,c cccoocc o -c ItE c? ,c~ccc. cIccc~coccccc dol'c
,coieolcdloO.oceollc ,cce100"bcool 00,0cI ,c 0c:, oocc co cccocdc ,'- do c0oc000 oclcooe" ccc li 1. -.-II 1- ISceccctce ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Icccc 400 cc~oc do col I00040 I~. -c cI- Io~ccc 0 occ cc, 0cccccl 0000c Icccccehde~~ c: ,,,4,410001c ccc d 40 l clo

So o~oo. do ccc dc -cc ,dcI -ATINAd.
04440dc000 k-0 ~li clo 40 Ic doe 4104 Icccl ccc ,cc 1cc ,cocccceccclc oo0 04Ieoc.40alco 4,coccc444010
',:, 1 J ,, , '' "''ic "'' ,c, 1!cc-c-c oc5 ,c, do- I ,, Il ,:0cc ,occc ia I ,oO

I, 04 04i% I0100 ll ,oc p _ce ol I" Iloco do d-cioc dcccl !, c .4041 .0,c 0.0,0",,, ,
oo~~~~~ pIpecu ocoo 10044 hoc Io hcci do ,~~o Lccoccc cc e, 0 occc~l oclcl clco
Ic I J II 000 044 d'occt 4 'I 44 delc occchcc 1 4 h0 c I, "c00 c ,0 004 ,0-c cccocc cc c, ,I~c Ic 0 ,."I 40I,,c, I I 001404004000I "
1 ~~~~~lcco Oh ,plo r04440~04140 Ic 01,- -- -4144,4-4.~l" ,. r,, ,i
c"col "ocoocccoceoccli ,ecoc Pco Clcocc AolI, ). ccc-. ,I ," Icc'c 44oc00 1 10 ccc cc occclcc 40 .- Icoo I ,
., rI r I 1 I ; I i, I -, I, , ,' , ,.,: -" : It, ,,, It, , " - I I I, I ,I I _,, _ I , -l-o i I Icce-dI 1 I 00I4- I
Ico dc cc clocc 11.40' ;""
Dcc,~~~~~~~~~~~~~~~ hehc I~cccc cc ., ,, ccc ccccic ,,01 "", ,c Ich~ccccc I.4 "1 I'llccclccccccc, 0
( i~~~~~~~~~i , ,,, I~~~~~~~~coccdc .hco ,140o 04001 40 Ico de ,I"iI jcccclcccoiotoci' I ,, ~ot -- !, ,' ;I 1 ;"
n "" ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 0 lo ,occcccc ccc.- I I T1-.I', .1 ccocccco-.1- ,,, , i, '11,,- I
I ooooeiodo lI' oI04cblo '140, I dcccc coo dco '-, '", r fco 0% I 10- 1h1.ccot.cc':Oocc! 11c,, 4o ,c ic, cIlcccccocccocc t ,,O 40" I ,,, A0, "00,? i0I t ttt,'
I I ecccdo, I plcccoI ,,, I. lcclo.lc.c.c. P o Ve, corlco ,dcIoc'Ioco-cc-IccccccF," c, ,,4,1, -I ,,cIcIcflc,,ch9-,c dcc" :,IC .o . ccdoc , : ,c:1,, I -,' o1-"Ic
I; ,0 0 4 0 0 0 j , . , [ c o o j 1 o c I cL I ,I , ,d c c ^ I II I0 -Ic-c oI 4 c c C'c'c ,o ,oo c c c c o c c'0 4 ,04 0 0 ,0 4 1 0 0 e c c ic 01 c oo;, ', ," , 'cc
ccoc-c f0c -I coR-Io; 11 ,,,i ,,, 1 IIc-:" 4, .ce ,ohc ccc,co oc~ oc Mco I0 0, I00.c Icod 000c 00 ,
1-~~~~~~~c Ic100 I01 4400 (,lO.c do ,1 ,, IIc o - c Ic oooldd 4001010 4, ,.4010 poc. 144 Icc II I00, I Icodot I "ooto, oootoooci , co, t oc c, ; oo I II', O"e I a "o 0 001 I I 0 ,0I't 1.c. Uccl 1.cT O IcI I11 .i1O, I rI r hcPcr. ob 0000I0. 000C I0I0
c c I0 1e o P c c -e 4 1 0 0 1 c -5 1i, ,, : , I , I I, '0I I0 i0o4 o I I ,- I I I I


I"o adot pa Moo !j stoiote do 000 cc ooo p on 4 o0 00 y ,r II I .I0I , I.I I 11 400 o0,- "0 00 I 000 400000c c Ic -o ococ. - 0 c 1% ooc00
I I II I "x , , "I r ol-ceIoo I , c cd 4 cc44 zc Iocc cc t-cl ccc ol ococ do '1 40 cod," ,' c, cl dcl C- ooccho." I" "'"
lAS VI llAS ro e 4, 0.4 Cod, cc ,cc, "c, ,, 0,700- 0-cc 4000100. c c I I I Ic IoI c' eccoc .,4I ;--, ;0I 00,0, c I, ,c !c cc, r c, ,,,0,,00000,0I0

-, ) F ]- Il . L , 0c1 004 1 4 I1c Ic -0 oI- c 4c ,;, I lo c, 14 10 ,oI- !, cl ,. -',00 -- 4' 0 cool,, z01 00
-,, cc t, 0r- 4c c I .4 4c cc cc -c c I0Icccc I .1 c 40 Olc Ic I I 0 00 I I I I I 0020c 0440 cc occ c. 41cc lco cccooccocco I0 ,o -ceto ,0-0 .1cc co l, occocc cocc 1- cclcc 00 40 L'cc 00o o Io Ioc4 boo , ,,
edo, h, cc 00 i,, 1 ,;:, coo,. i; ,'! cclo"ccclccc olocc ccc,,, 40 .,,,I.,ol I4404 Io Iooo -occoc .occ I04004 Oclo
cc'11 0ccc 004 ~40~ 4 Oocd O o~d 4cO -1c -, -4ccc , ,- -, -, ,, .40 ococ 4cccc 0I :00040001 , -- .
,I I~~4 ccIIc II-cc_-I cclccIcc.Io , I4o I-o I11tccII I I411 F4 tI444." i, COO g :ldc ,,,o ,ccioI., "I II t 0 41000"!" "T
.10c !c cOO % 44- 40 0 Ilecl 0.11 bob , 44I 104 4.0 -'-'o"
40cc. I" 1,"- ,, dc!cic--,, ",,III1 I1.11 ,1,: ,, 1,,1." 04 01' 4,04 c. 1I -eo 10-000 ,, ,, -,; ,


SI I II I ce ,.c '4c c ceI oc cc I c c oocc 40140 4, 40000 10044o olocooo
"c docc occc cccc4d c- c 4.cc 10c4 do ,occoo 4. Ilc c Ic 0 1c0000 400.04004
00004 4,0101 cc Oc 111004c440,
Deb, ,(:i,,-,,, I,, ni- ,, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4 ii6iC;cfrcocci d I, ,III 1 -" ,f 441 ,, Ii lii 0410 III00 f-l -ct-o t in
I000 toIlc Icccc cce 1fcIoc r- I 0.ocod odo0000to
.t .10~b c'i" ,c coo .4/c dly, 0 0,- -ccc c 0,cccc 0040t" -0 40 I- 0 4010 c ; -clb c c 0Tcc -1100 I01 d 0cc .1~o 40 c1 01 cco o, cc,, ,",.,"t *, '
00400101 ce c c 00 e,.crloo 0. M~ ccc 0cc1400 Oo ,o 40olhccccooccodclccc""llocc -occ Io00- ia0- ,cdeao
dtP -i m -;I: -cccc,,c 4e-cctcccIccccI',, ii cc>I ococ Ic ''I cc1 o c, cocccZ 0cco ooo4coco--eo
toodo~~~ -.oclo -c 4co/ccoccc Ic Ic o" ccc ,cf 00c Ic 00cc Ic de Icc I4 401cc00 11 tIc ccb- ccoloOc Ic -0c Ild PO"W c -Ico. c 4--, t1oco qOi c ecboA,
hicI4y-lcccccO eehcc/0040 p:0 CccoooccIccobooocccho. -1-1-oc ".50ccoocc "oo -Ili,-,o
-I-occ :00 -. Ioccco .01cc c I04c 1, 11cco! ccc'col, Oc cc lc~O c 000OJI 0
00000 ,I,0 (dii -1" I&-i III,4- c-,cc cccc4 00:c ,04 dol" 4u' 4110 cob 000 ,c 010 "I"',cb 0cco ii:010 01 01 4 0 00 I0 tO,1O 00

,0144 Ic tI d'oooe Ic-ll c I A3IAGUEY 1- I -1I
001I Ic ,p a -c La Iaan a Oren, ,I Orent , La H ba n Ia I potleida ~~tl.

4. c o n 1 I i 4 I 40 0 1 cccl, occ 000 a nt" :l 1 ,I. 1II I a g o ,,
4. - cc'1 dccc I1 Ic 0I -.4 0 - 1 1 cc ,0 0 cc 0 I 1 0 1 4 ~10 111 .' 1 1 ," i 040, ,, , ,
, -,"'11, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 00>44 ,c.c I I I cccc-00co co !' ,, ,Ii,,o',, ,,
o~~~l -c~c0c ---, 4c, 40 tcccccll Iiccccl 0000
Io~0 c, IcIc
,0 o 4, lo .cccdcc 01 col cc Icc ,, ,,: I,,1,


P-, r- Ioo Io PIol c Io~o~ 4I Oo -c0 4 0 c 0 4 0 0~ c I 1 I 11 ,,,,, ,I1 l'1 ,'l i, ,, ,.

00000 tcccIcoc ococo' ccj cc!- -ho l I a 'mo occo 40 Atono r- cl -,Inc- l, ooe -le ciss re e tci mode-rInoA ," ,,4 Ico cc 00o1 cc >cc cc. 4ccc 1. 0 0c ->/c .1-1 -.,
,0 ,o~ 0.10 1r :ccccd' 000 I dccc 01 ~ Ietc. II,,,: ,, II"I,11,,I I1 '' 1 -I Ie--I, 4 0 00 le 1ocO o4 c4 c I. -,, I Po , ,Id --', -14ccI I I , I I .- I- I -,"-, -, I , , 1
cc 01044 Io~ 04I0 I 4411 Ic0~00 40 -tc~ clo, I od II 1 I - ,,
CLR CAACE S-T7O ECB
MA~~~~tA- ,I 242Ac ccocc Iiccc~ "c0c A T
00000 004 I ~ :occ cc ,oc 1, 72o I0I.Icco -II ,:' 'j,.c,, ,,I4,-' ", 1. ,I,-,,,ri 1,0 l 1 1I.' ,1,,
0' oIco flccc ;.coc c-cc. i "" :.iI ",,,,, -' T I~i, 1(,- P
4040000 0410 ccooc coc, 0000 Icoc Io I' cicc1- ,"o100 00 c0cc co .0000, ,acc~ cioelD iictd Pe-aTeIttosect.yM rclc
0.01 00 o 04o014 0. Accocooocc,.e 111 - t , I i l ll 11
deli0,0 ir t0.04 m-p Ai00.001 w ootelcoc 0010, we ~ cc tr1r I 1
c-oOO tO coe "cc o- -C 1 c c~ -l c 0. 4o 0100 Iocbeodo 4o 00 boo omoo -10 to qt -, Tn MI2I Habeonc-1 I II, III,]I. ,, ,, t,, t
to 1 IO- 40 ooodoo,,ccec.c , c, , ,,c- I cI;, 00000-0 coo 0c6cc%,ci -ccoc I ccc 0ti0100,! 0000, 0 I00-ANU CXVII DJ~~~~~~~~~ARl VE LA~ MA RINA. -4l COL_, SEPT. F 194(),- A4A\lll.k

Mother of Pearl respondi6 bien cuondo ht tiraron,j Nitmrerosos peregrines Ilega~n a Civi(. aciu ANNIO LASW1CADOIS

pero DA Pepe no pudo pensar q ite ganara, Mton it int alr iia El Cobre 42 D n ~ lE I ITIA 11011A
~a h a la a ~eito o tba igar gaar a qa J kaain (U rmauni M r na ~ rai ot~maaa 010paoamgo ~ a. Jtaa Mmm Orien rmte m~rao p amarsiii amc 25mtimr de Ayesta-aniu IAE N ---S
a1 'l -111 1 l- n--- --a "I',"", DO TO UE M l I __-"-_",___M_ ___,-'
widv En-or &-t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ba~f rn 4,t ro J d TI t II' hl Irgr0 l rA 0 q-a1 irmi i- Y c(1 4 i tff4li" 0"nt" llel a toiff i _1- 1 I- I i --a_,_,_a_ a ,
daaano a-o a aa. *4LV TR altaoloraaa a aaa l m mr m Irodaa in alA-mLama ala V Namaaaa


Ttt - a r a nl t r I .1 I~ ,rr a a a ama
dm -trm 0_da am--tlao dl -R armH,, I- aaa Ia ,,am ,m Iirmm -~a ,a I da r, I. ,,nl -- Ir a, am I a- I a, ,m a a r a a
or tar, a-A VA O ) Ia ammo, tlraI:',* ._. t' a: _~a ra- ra am __ao Iaarm-I I d1 a dt dm I 1 I mao matmaoli.'" mde ru m ama a a-a aar- laa- m-r-mI a amaaImI aam aIa I. 0a-amrmo.

maml-a I am aa rlaim,,,q t-lm ma ama p ot i d Ivd limylra- yr I n at a 11 ar1 a -L -l- d ma a raarmaam am aam m ,attaa r df li daa Iraa m a "aamm mm ar'ara mm m- mo: aroar mm. a ma 'ma a-l am mim tiram mmaamaaam- ,aaaa a ImaII-mI- I
11!,I111111 o n -. 11 ram -, la ,~ I ,,, -ma m oro pa 00 ala a.r a "I .r 1I I Ia a m I-aI-r aaa-aaaaaa-araaaammamaamamaIamamraIr i- Iaamaamm Oaaamammmraam
Omlaaa iI ma- ma noia aaraa Imal taIrolarla -ladl(-alorrIm r,:iP% Ia-im m tm "' aild-aaamam-r-amrma-mamaaaaalrama, rara-ao I maI aaa
maj i Ir-a atr mma-a ma am ,, lam q - m ,a0 Iai a - a Or 0-0 0 11 Iam a IiIamrmt- l- "am


,g an g ,i t '- aa-a- ,,, r- aa-IIf .m ~ t% a -rm m o I I aI Ia ra o 1- :, -II .1
al aai. I-a~ m m ar a-mamma, I "I 1., I, a I da I00 I llram a-i ': roll a, I I 1. ',
Illam maaiaI, ama-ama-" Ia a I al a al a- Iamo I Ia a ,id I ma aoaa or 0 -O I a A di I- a mamma- ma a--- 1- o
- '" ,,ill rl ma- alma-- I alma I 'l m Ira - I I I-. - 4~ mI I~aam 00 d a l. am 1 II ,,"
.,a-i a I", a lmd--am a ,,,t, l l m I a- :aa r- a- a 111 aoltmI ,,,. .t,: ,, .
Ima ala d i IroI 1-ta 1mIm. mt, I.IaI0 a-ma, tlmamaal m lo"ridma olal IaP a tr ota ili. a- ma aa main 1 ,, t l or m m I oa- I I I 00 am I la or a-a ab maI mama. ,;, I a A-mama ra all"' "") ad aaa ama- -dI. ha- I I da -aomt mm mar aaI tdaalm m l __I___I_____ _II_-l_,I
aaIoI aaaa l-al at mam -aoa it a-:1 T, .-',: OrO a-, rma am a : ., '' II. I . Il -- Ill ml amom mama-a- I a
a 1sM -!,m mam lomoaa-dam ld-oaaa a, i- 0110 a r aIa a aa ,~ a-am m0 la rI ," I I II I11,I-,,Itam moor ar ma a I -a almamamam 'r Ima r.) ,I ma ar 1it Iir~od 000 arm a Il ar1oato ""Iaaa, mammara- "!
a- d aa a loaima amma-Ta-r roa,,ll I, Tmlaa doa11~ a ma- rrmm r I -oma a I Iar~am- aaaa A I m Iortm-m1iaoamrIaIa-. aa "I Irladm ramaama maa mama- ama-am ia : maaa r mao ro1 I. a I min I-- I m aaa I II Idmam ldlaa amo -7or ,. '

11 0-~ 11111- -a a- a a1 a"l IratIIma I I ,II: _:, - I I I a a-- aa-aa-,-maa-m- ,, :,!arl ammo aam ', Irm a a -roa ,,n r am i m l la .am -- Iaa.I I -, ," I . a I a- a atr a 1" I ,, II ,aama a ma mm.
0m mtit mamlmlo t" Otl- -,, l ,,,I r rlr atI ma .oi I roa I I I I -m o a- I la am ma lao a ala i 1 I ma mIm I Iam Idr a ma a 01raOa ma mIm a a I ,-!l dal roa a-ad Im i"t Al Y IMIN Oam-aa a mom Ia a ma .a1- 0d 1 3 00a000a-OE a, 'r, 1tt a Ir I-rollm 1 ii maa- -a mm d, a a a ma ma. do ma- a--laa aaa
rat?1& alk __ _ __ _ _ ___ __aI-amIa- -I I I,.
Ill amim lliaii hl oiI.'. -, -,- .,I ;aoaa ma -a I ma Ia t 11 00100 Ir-mIa amI "~aoa ,a rma ta .am. m m -a- a --
t- ,,,I,,. -121 m MO00Ord -Iiiam a lam a.m ma rm Ia '0 ml. . .- _l ma ,ma am a- a I Ii a aa ma am a m ma Ia aama a-a .- a mo a .m .lm m a I I
00*"mi Ia, a aaoaaaaI, I -r ma mra 1a- I- a- Id Iaa mio aI am - 0 a-Imo-a
f a-In 03000 aa j Ip lraraa m ei el a-al _ -, ",II - a. marl am a.i .- ao m I4 -iJ~oO~t r .~ mo mI
j' I,1 .amr I- aIa doI 00mm -maiom taaM maP R-ld- m 3m -a a-ma-o -1arm mdr
', ar a"I aoo raraaaoaa ,11 too I r ha aaam Immaa OrI ", I -o- taO"r ,aaiaoaml a a-a- ma mm-amo maoa roaa I- I0 000 .m .ma a a-ma a 7 amta-a-_:"'a am aIr I or maa II Im ar "daaa I a a-a-:
E - ladal - ma I Iar Im a--a am Io 'a I. a ,,,
- A,,,,P 0 4 ,, Ia aaoam ida I I I a- Ia7f - - - - -
II- "IIl IatO Oaada a a rm a ammr Io Imaa- IIN P rA
lE, I dot Idallaa ao .ao "I".a ma 00 00 a, I IaaoI0
am_ dolam a--a ___ ___I__I__I__.

a.b a .ad .a. i ,, a a-da Ia- arr Imm amam a maodlm a- aaImm ,a-a Iea a ar aam am aaalm,
a, ma. ,r ma iTmm olammmIa-ra- ' I aama I mma Ima- a.ooo - ldra, o r I00 a am
Io a-I m aoI ma 1 a-o a am maa-ma- dr I I amOO ,, : olla l ar Iamlm-raamaaroaloaama a-m ai' IAa Ii a Fmm)t.r mala mamI.,
DrO IRP T GUX A t-da-a i rooatol-ma- r I ma- o am a .II I ,I- am am I arram I m ar a- daI mmtmI mamd aI l l a, Iaoa m a ____-______ _. __,_"T__,.
mamaO U I,,1 1 i- maI Iom a a aaI Iaa a-a am raa mmao-a-raamama---om- armar :oo atoaa 1 I I III I r .I- 1 -il

Ca 25 aIt $ ata1 ma, 1 a-m ai Imam l Iom la7- I a-,I, a. I I o o ma- 10 Ia am a ,,ta a rrla ra rt ,n .1 _. I a mo, a- ala- . '
t'_ ;_dia a _d_ 1 ara -I II -. da l-a-rroao m ari a ar a-a,-maaIa--770a-a-ara 001 m a m a,-1 ; Z ;, Idm r aj ar- a ,', a a l. a a m o- a Ioa ,, -maaaro- I'-aaamdoamdi ad go ta.tail taaoo orl I aao . I
r:__ _ C t, ,_ - -Da Iroar- I a- aaamm,. Iaa - a-aI lr-o1.lV1 a -maoa am lt eaa .I 10N.I .aIIa.I .- -."m
-n m a i o n mm c ?1m .OO~- Iaa r. Im a aar'I -1ama-rla-maamaa-l IaI aa- to agaloara
alit ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ml a1 .r am- mb- mal a-ma mam .C--~a r01 ma "I zaa-oa aar maaaltdamaad arm aa a ,7 at __a amr DRAS. HN S. BRVa- ma ma-a , m_- - Ti a I 0 01 0 Ia am am a:il am Im rr mama L11 -,,' ,,
f11a a II Ala ma 1 m; lol-mo Rmr -i I fm Pt om a. Ido ra-1o l_ am- a- -o lt -E C -.1 -T-A lti


,- "I o a., - a- Ii.l ma. ma ma-ad- 7 ,,!,
a- a-m -01l IIlrtIlO aitr9 Or-Io armr
I- I I sIe" d1 ng n" I io u to ma par yd earwn s MAQINAIA I -"---L L ---- J
,aa ar amaa mai MraEILE WI)A -rma ma-ma,,,- I_ _,1_ -^I ,,- , ,A
OrI' 1 _ __ _ _ __1 ,rrra a- Ia--'rar I"t" 11 T
Dma a-a mam 'EmIarmaaNnm,- I i -1 !Qll
ae a e t o ii, ,,r l_ I t~ o aj mam-r t EGRET1'1, 1- .
J,1_ r--_6a to at eariaa0 ttram t, mafior -, ,, lmfr oad "","! CE00p I cha elr Coatdraa-lo ,; it Ti1poto 000 Trio d elamrar I Nter~)in jjllj ,jC1t1A fom a am I ma
ma 01MAI Ir nPI~,~,p-_ a-" -n- -tma-I ,,-n .1 .la Imaal da-_im am aDa- rrro-a-a oa.0 -no a a m
-m1 T im o -f _l a a- d. ,aIam Or', ai I matma-laa- a Om-lrmm 0 1amoll ai -mamma l ,am aari a man &d amarae imma maolla-.aaoa ,n .t,," "'
M U CH m- a -t mo pmamaoa1.11 1 ,7, ",;od
Dett, "- i TT ,,irm -ie e -ttl;ohov o. .i v.11 m a-aa 1"m d 1,a


IiaaI I a x100 raa a1 _r.a- a-ar aima-amrirmmaaama ,a Irm,-,amlma-amaammr ar
Cabo 01sa o iss 00e ira ,a ma I-t ma laa aj', r:- o a -C _,.5 0gg0emu fl Trtm- l -1
am irm at ma ra ,I~ a aaiam ii a- ara ma- ala ,laaa-aa ala baa-a-am aa jmm' ama-almlalaim al aro i lima -aa Err lim a ,m mama a- a-m a Ta- r Ira oam-m r ,mlaaam a am a. ae ,lm av-a a-ama- 1" I N S 11j
at,,V T :,,-,: :~l_ "",-- ,--" t.I",I malaaa m Rmm a il, o aalma.--aI
00010 --,. A aat~~A aalma--mom mt-al _ma aa, a-i, rlaalaa-maaaa-mm-oR, 1,I&r 3
aro ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~d ai a-m -a-,-~ dm t-O1, !mmtIama amra- l-mmmoaatamatdlaaaaadaa-ama-mraa -N A laaaaaraaa .;!mtmar
Ooma mJro .t a-m rm a ala 7Irm m aamm a-a1 Or aialmpmaa "dm a 1ia aiI' ma Von~ ma-ii Pr malr r-a r
a-a mm a mdI m Ia a-am t m aq_ ,ai dr Oiam""'amla.a-ma ~l I ia T dot ImIda-a-oI"raIa-af00a- td",l, m "a it, dat-- a1 al sA tCAM Im,, 5a0arrmrmrag.1a-rlrlmaa ama.,


rim a d GOME aR E at ra aa- m ,r ,a a I- d raa!ima Ia aaaod laa ,,o mm-, ,,o- a t Ill ,,ITm
C a Oro ma a-a ,m r ma mo Ia oh" I, mai a m;ra a i an a m a I Palm - i m a-a-a a,,t r a-amr maoma nIam ra.mm"a, ta a Ir ,, aIla rW
r-7 0 1 ,00 1 aTl a- 100- moaaa r00 a -i 'l "- -i.1 i1I I IT
"'mb a ,mat--- a-a a-mm I aomaa-.II 0 . I ram 0 MaaIa -am m 00 m r7Ta amaaradmaaarotaraarml1-aaarom oammaa oammO 5 a t la- mat004 a-d ,lm Flaa y a I aa-- II I .mmaam tilamaa ra- a m "d"-m a al a, oa a aaamama .aIA rArormmm
,-T 1,-a~aa I I, 00 Cr - al-o ;l a "' I ma. "fr ia amaa a-mamable mAm r~a it) a~ao
1000 ritraom at a, am ~a 0 0 0 ,-0 a-m r oaa aataaam mo r -0 -mo im, ho b 0 a La ;,ra imam,% ;, ma n!_, a, amm 1m ama- ~
raaa-at 1mm 1111 or ra a_ k t ~ al-n C mat m- l 0001,, 0 ed ma" ma, rorlamlralamr, I^,-, oa-o:; a.- Ir to -a a Iaao-" a"par a a m
;ilaliaTrtatr vaam-ta I I omaaa Io oa-Om1 Faoll Adr00,_- -0000 "T~ I ? I amI-a _ __ __
damaortaa-to- ,,- 1 m -~- a "0 I mim -- IT000 r I ,d -h ,, a-a- artma A ata a am m a m la ma i maa-.39 m, Oa ra-d m1r2a ma.a 001 p.ra r. 0
adova-trt~a -a a. Ida-00 mmm taan a a-a ,- 1 -- m rtmao 0 a-J r, a -alIram Im-raam mommaI BEACH 0m0 Mr- .aaa
aoo' 1m 11 tO 01 0011 am mmmaL a ~ Tm ,I -. -0mitaa a a "mr 000.00 amm raa" a-,a Olam mm m m a la-m m- S .
-r~mmm Ct- .--att a. at A Gm lam oa ma- laaaa m-ma ora Iad mC- alm maaa 1mrmaa--maammamamma E ,,
fo no ~mtaa-t OOOm -r-a ra ar a-m mm -- ma -m a a_1-1-a i- -mlda -aamr al al-a Cad -aor r
I. 101 A F% AI0 Ir t *- -aarlad a om aram-r m Aaama 1 0 a:- dal* OarodaO tan or a do aamrraitmam-iA dcralma UBE REDS I "111 r1 1 I.Iaamad T ,, li ta ar0 maim o 00 m l ad de 1000 T,,a mama, a a--rm amra-om-a.lla aaomammao nm 000 ama-li. mm iaam l a t I L M-14
lorao -a ; hmr a bameo msem imama ma- roanisma 0" I"- aol s ya roar q e aoa d e a to salrama.amnarmammMm100 R mOrin "'"- :'roar711_. loq.1aa 0
a-a., ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Pa-aI mI 1.05 hillaaTe~i mao ora 0N ma0c-arar a-- arai _______tIoi m iL- ama-am4 idoa aam-r a, maI at a, a-, it'! l- ftai -_ a ma-a -a a-b Ia- 00011 Iam -0a-mrtr o a ., aorta -Uam 4 olno 9al
lVrllridora-preterima sus1 ld ama-ros 0000 Au ae a ,," mammod ,f,,, IE a H l aa mipa.E uor ama-a diataroa amor ',,.lM I a a- mmiaamaa- maaYaaarta 0000
Fmtl-t.0 A Rm-r M DKIA SCA II r DeRtit A a ar r,mt~ a rd e100 es olta ii i-aa III] tammae mor"l de 1. l a amm ~ e a ns o i s e a e aal m milaam-mamar- ma Vmr -'%aamaam ra la Pa a HL -at
00 110 a~~z I- m~tA 0 1 1-1 0001 100 aa-l m --m aaa O laoladm aoomoaaI a In I a-alm -aroat ramor. PaI I t1i tara-nl
I-- a~~,.1 7. .T -m!a- : m ara t. 7 a-a-0maaj d'I at- da 0' 1 00- aimma l- Pa marr ma,,i C a a1 ama"'t" mammmaa ama,,, aE-ra a -I-- 11:1 4 hoamamom-aama-Ir
I0 do ,lao~ o ,,,7T lmar0 ,,,, ,, A-- i~ x~a- 00 00P,,,M o '"nmd0 mamar. a- ma a-, "'l ~ l l ,"
1130,g 0 ,t Cra clamarlt a-I ba-ma,', d -aaaaa aoaaaa o amo-oa af
di"mm~ da, Id roar ito 10 rimO ,dO 10 0l caa ato I ammaa ,,1j"r n oa a1 t mamae, A i, "T1,.~- I, -,, ,I ,- ,,_.,4
10 d Olth or ama 1,0, I a-a-a- -IT IO0 a- ,00.0 tri amo 000, t amam mt, 00 e '" ma,,- ; ol roI polaaaoa a_,- -I pT
_, I I I -, ~t, m a t C- l told a . ~ 0 rVI, ma toi, p"' Or a' a-I 00d i0-aaam Ir m mama .ImI, .

lara 11,"T1a a Oaomt maaia a a Or o~ 010 I 0m do Ia ,li mmI e d I ~ la -d 4,amata l aa-, 1'~.0 ad. a-00A20 itr-00 000 tu 0OM
a ama ~ A a-or 0m al", ,a~Oa~ am 00 am 00 00 roa ,00 Nl ,orralrr Iohlamm ,1 0I01-m .rar dIar o .ao ,ara to am dam-r O
____________________~~~ ~ ~ ~ ~ a aarli ba-o ma Ia- tiiaam r, laaaa omlal. mi radr"alm a
11a 102 a- 0a ,ara x Im. I I o a-ma mamm jtmaa ,, l".o~ am tmmal dl--00d 114a a PalR O a-mar mar ,aF-8217.
Ill ,,, a _ _ _ _ _ ,ro aro roa. rammo a .1100 o0 arom "Im In Ei. ia-l alaKl It
i n " T 1,, , 0 1 0. A 2 K 0 0 Id a t , I m I a m Im i n ,a 0 0 1 "1 0 e ; v i a m d m a l ct a m 0 0l a rii -a r a a m a a r p I
PARM CIA a-- 1.0. 0 12K baaaim a a 0 00 Ia n (ao~ ~a-m draoam mom amaoa. - oa~a- maama a, -ar ma a-rjI a-aair 000 .aa1oo A


",_It P2K am. ,_A A-,7 010 a a .;" 1- 1l m o -. 0 q-IIIIIa-a -a arm d dl m dala mio- 100a a-ai aI am ma ,ama 0m -, aa-272401 N01V ao, o ,,Tl, I a alm at Im am ,- I - l mI E"1 ,1 ~ ] 0 a aaod a la--ad rlaam-roaarro 2admda .,am "oa'IoI" 11 1,, "
1 1 1 0 2 K i7 ,_ -1,- -l "I,1 00, -,aaa oo mlt tmamamma--raraammlralitatoa-ma arararo I o~ ., E D) A
0 "2 ta C-pa-Nl ma darroa 000 a ooaa 00 ma1 I0a ,aOao lotmr tarar0aa mail" ;rm Or'o lama t mrl- -IaOaa0 0010---0


4~ 7PA7V E NT S V ENTAS Y FN TAS VENTAS V E ",T AS V T'N TA S VENTAS ,VENTAS
_____________ CAA j-OLRS a A OOIL ACCES AtJT4MOVILES Y WESI .s AUTOM0VU5 ACCFS, 1 4
A 1 1 .111 1 1 1 4111 4** 1 1 1 1 1 1* 11 *4 111 1lV
II,~ ~~~~~~ ~~~~ 711111 11 LXN*A U4T I I 1 '1 11 11 '4 41*DF W01 4 -T-___________1111. ILII I 1AN 45 11 4NT VA ** K41 I L 1 41 14*1411 1 1111*4 1


~~~~~VIRORA LIIBRE ,swmm.ufi.m
4441~~~~~~p if14 It 21-1 t HA$A jI1341, ~ 41*.141414*~1 1
__ _ _ I I* 1 "'0 A 7T- IEN. dI, d
ANT, N1 If I I I I4RI I ,
( ITIn 14 1. d1 14 41444 114
IL 141114.11, ~ 11* 11111 %141 .4114 14, llI,111 1 11 1 ~ 41111114 14,141114 '144111414 11111411* 1111 I 114 4414 4

841W11 111. 4111I~' 1 44 '41 I, If 11, -d' 11*1 414 '11 1
xf4 I1 i414 If 111,1 -,
-CIJIA -44 A ___________NI11 I j 4411*44 n111 P4111 4,10 1111
fit- NT .Il111.44 6, 1, 7111 1 ~ 1-1 AI
II 1. 41. 1111-110-1. 20 F1* 25, 4 414 1 14
*4~~~~~~~~ NNA TO E441 3 41~~'141

IA41 1A NI 144411141*1 444A4 1,4
____ ___ __T 114a11
4112y- 1 1 ,1 __-_,_I_-_-_____-1____1~~~ 1*1144 I t A 0 A A
d 11* 'I.*4 de64.~4 12 3 4 MALINiJE:, O CA NY, S.lh A.
HABANA~~R IA 621 aras. A. $9,1,W 11411-3-! FODy E
V E A D *41 11.14, II it-i *A NIOA IN
n11 m4 R4A atia RI f- 1 -Hl

Tr1adill I2 1 111111131.4.1* T. If, I, 2 111 1 11*1 II * 1 .

14~~~~ CH V OE 1994911 11.*1411141441 3
11111111114 DEI BUC 194841
_ _ _, p-osusI .T
x____ELIAS__A1FUA4UIMPR 4* *1*1 ATOS
$12,3501 RAS______ $4,6NI4** 1 1* 141
11130-RESIDE:C4Am~va fl-I~ W flU 14VR1 14 1, NASH-- ~ 4 41 MU.l A.m.
14111.11111 .AD 114. 6644 7 V'44A 11111*41 1, Ivzi 111111i.141 P*4I 4 7-11'- -- - --

11111441&.1*~11 '111*11* WA, -1k1 14 ,11 111. 11A 1*14OLE 19481 M R .


4114.4. "t44 A 144.44 1 h y le .1
St1411411 Wan 111--re. do#144>414.411.2
1%NTS1URE1*1411in1o,_1,11elsd 25 D I. a1. 214,11.441111111 p m. M E -110-YU PACKAR EO-- --1947- -- -----------PU- -1. &.1.11.4 4,1 rnan4444L4111 fie 1 11. ,44 A1' I ,1 -111 1.4114
I~~~ FND C1411 H L_____ E R4 1947
____________ I14111 H. M1 ,.'P ii.o.iWi s.$,0
UtAt DE OLSOBL 1946
RVIRAJADI 4.-2 2IQ1ll 1ll 1% A l14 It __ __ __ __ __ t.1.1111
-1 I m d1 t411. .111* -4 411- 11411 "' r 4441d" 1
$12,3 ~ ~ FNCO 1141414414 BLEN Tw~< CHMRSE 1U9OS 4 141.41 flC*11111,1111
44Q1EO4ORUN44.4~PR~ A 41.4. I ~ oot A 11*14 14 44 ,*141 SUD BLER 1940

IA.41 4111 1. D OGE 1948 CADA 1940 ~yli 14 41.141444
~ a SAN OLAE suis D .
___________ 'IVRLE 1947T 14 -4
4111tl~nl *1111111114 n11111 CA IL A -- I IUL 1 4 1 41 F 4 1111NAI
ENA$7,01"111 -- - -- - -----441n11 4 111 A 44 I'll111* .41
1111. ~ ~ ~ ~ ~ PLMOT 1941-1 A,11 o-*4,~**~32.1 1 1* ~ 41 41411
mu_________ 411t .hL4~ L .0 +1 TOM CARR E114144111 1 ,1 . AI 714 11, 1,

'*4154.411S 411111114. W,
VE -A -0-- -- -- '11~1~~'1~ 1 141*144 4*4 DOGE 198 AILLAC 1y 4 P .1411L1'1111 A1*11.11111*1111


1441~11 4. t* 111 1 411444141 I.I1' CAato IntenatACa 194155 _____________"on., "AN dot,________________________ 4*111111- b11 *~ .11171SUD B.E
1.11, 1,- w rt 1A N~ VI 44 14714 'I 4'14 41 .4411 111*1 *1 1 41 1.111111.1.
*41 'A41 11KVIA BLA CA*41
d1 11 11 41 *4 W.1 44I A o;414)44 141,,,,.41444
*11111"FIN, k1 Panel:~11 MOT41 A C OMP.,VS )4 SA00. 1.1. 1114 14*.1111
44141 41 1** 4.4' 1*41 1 1 11 1 1 1 *1411 4__________________________________DE__SALA
1111 141 441111, 141 4. .111 11111111 PLYM 0440 Cidete DN FA1.0 T14, RAAR4 A.1.1 I 1*.411
1*114111*~~~~ A R 114 0*4 y111l~41 1
41111444 11.I 11 1 11I 1*141 -&4116.A 44.
11.AIII41IIIIIJA~~~~plla TVw YIA 41*14 (1I-1'd *1414111141111, 1.*1
AGN E TW ADng el 4 D iesl,11411l Cater b-1*11*11111111

t-14 1' A1 A1 1*411141141
111~~CRYLR FARGO s1,*, Diesel,____ 4141114 1111111111
14141144114 FARO 1R.~41.~a4.*n44 ___________44711114 *111141441111

-1-A11 1110--1-11441------1411141EE
1.'~~~OL D .4r nt-1 (4lia d44 T44,I47.14)401714411%1 11111
c111,14111 ',N10E04' 104 onr 11.EUETSY C
______________ 44l~~144*41.41 4111 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ C 11f11 '4.1.('1 411 4 ______________4

E E SOU PA DA A-PLACON AL41114l" 414 1.11,*11 4111SRUDO 'NS de11 10, Dtusraino gratis!* 411 41464464 441, 44
151e11*41112,411 d Srel: i I potaa14e1UDO1dl41 Drd* 15 hsy 0041 San4* Ra. N11 Iif.
-IV U U v6-TNO rearo dt It-1.11. COS AG N U DCRSLRF
114 4 e 11 7W "" 4 t"1114 c- 8 D0 .uo aionIt cu cprdd prsU -414 a
Tvi AI*4L. 4. No~.r21 oIsa=a 11. _________ raIIAT E44345 I INW DIATA44*, 11S~ C iR
fwILA.0414.11.4*111 d. EITALJC4M4SJFITOS D E L V IE Ds O AGNI FAG 0i),U 1A I)D~ Din 1141111 14411441 Y414141.11. W I$
1 '. 14 I 414,411 4141 111411111 411441*.111 f I fl *
A 14 11 14411 -- (C.414a -n -.ly oth.Cryle IABLNCA
11~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~LAR MOTOR4**111 111 .11.111 ~ 2~ 41114 111*7111 .4003
11111.41, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ MOO C11M41, S. A.11 1*111 *~1414 4dpoTT ~ IMR

MEMO: X-26 HAANA.1
11111* s 11 C*1I*11411141I
11*73t 41111 I A- uuyCmoe, 444444*1114*1 4 4*?*414
0MAR1IEDE A MARINA L,7 DK., DL1949PAGINA VEfLJINICO


A N U N CI O1 S C LA SI FICAS DE UVJ L1T IM A H0RI A


V NTAS VENTS DINERO- HIPOTECA ENSEAN ZA S AL)UILRES AL Q U L E RE S AL Q I IL ER ES AL QUIL ER ES
n OWTAE VARnt l OWWTA3 77 AAPMA AU ARM.1 8 AAIildIJ N-AS
KKW TM ULOE a~ 09'TO AMbi ifM AM AMA
AMMAM AAN A APRA N0 A At AM9 A1MA AMA.MSA

DINERO ACADEMIA PITMAN : : Oficinas Elgantes
-. 1 t" ", g l EN WHPATCA ens w m." n2 o E lPlcoAidrms. Iireinn
It-';SE COMPRA!I_ _esassu La!! al P e l L O A D
REFRIGERAD)ORES9 Pat .am U s Eerow EAQ~tl n e y u oe a gniad ren 17 ra e I,

Cocina de luz Irillant_ m _. .: O.o

.ogsS A N A .MA.w. I A 40o9
HUA QUI ERE A R .
ne?"If~~~~~~~ cA1a1a1rea sso e 11R1AR1,.ce a
Ij., .- 8o1c H in o s sus trhin
t et .AMAMAA .A A QW U 1 DEP AT MN O
usM.A AMAMMM MA A .A"Ai nAA A ace. .
MAMA. PAMMA ,I S A A. A A -Af nt IM L
AAMA AmtoA Si mm-AM 1.- 1A MAa A MAAA A a?

AAAMAA


COMA MPANYS. A A-. -. -.
sAtA-ent e aracitan rAMM uAA 4Mab A WA aAM a sAAA. a n GotA a s CO CIMAM AM A A e u 8 MffO S ARA M ND Z
- - I DIARA" MA M AAM M A AArMA MAA

AQUNA i",-p"gr SE.U
KELVINATOR. ~~A EL IL
%~#SAILA SECA(X AL 4% ,AAA AMA- ol *$ -A5~~~jQ ,
verno : T '.- M*.A Local Mod rno"

O L A s n11TE"RA A gar 1MoAtrint nre(M ReMaAv TMifaM 11.9276 E ALQUIL REBJAO YESARN antos MAuArez
.,ad, 03 al
REFRI-CENTIER M M A A
ILESai M55 AT O3i.$ 1TI oTEyvl
R I PHILIPS 1945 Mr. oso -A7 A .! Al al AM. 'A


"Ia to h n o do D to do j tueC

E AMA-M AnAt aTA AA A a AM
POMO 3AYM M
AST 1)J AM A A FA AMAA MA AM A A


on VIN OA sigd as hi te I to I so Ima T I s mu
$1.0 i"fe" OUIOCS
A A A~
A AAAA A.A -AA M AAAMN FIT A1 VMA AAAMAA A 1A. -A MAM. VilAi A .AMMA__NTUMNO_-MCA ArAMnAtAeMAAMA6 y A7 0 A A

ATn.-a presad. CO PA Y PSr tA, >n un
51 ANIALE aIp c m _D_ITE _PALHOA5 A Q L Aa, AAdMa
MMAAAe MAA51 AMAAM0 A AAIAAAA AAMAM AA AI A
SR.____________ AM.RIA TE -A!A I_-_,_- ___,__-_______-___ -_ A A M-M- A A -A I I%" 1M A' !- IAIAAM otAnonrnro A.MvrMrESA nM AMM ArAMa w A.A AAA, It M-.
MAQUIA S AIATI 44MAT

un.~~~~~~uad mee*2or 7' 1as rw-as1;":,1Y:*: ?-.:. .,- .,
BACHILLERATOBANA 0.a u sreacot
AAAMMAA~~~~~~ ~W CI MAMMAtf AMM IM AAMMA A AAAA A MAMAAA AMMAA M
A-! -LAI AM


AA A u t a de Mnt ercA alsA.1FRB DE GA CAF4 rI espaclosate a!tomer l 9 qui nsa A lM laAA- M


UHH.57-1 SOLICITO Go

CABALLO"Lv 4R4BE TOMO VAG00A,1%SOB
Vendo~elf n 11hallM 'alto soe r t o n st o rn
bha eo, enter A lo lAs Mpd v ae0blle00e detomr 90 lrstmlnsnd r7 VDMA
SEMMAAAMA A AE U YACHT6)~ t ttMt UAWA-o M A A IAIMAn AAAA Aw --d At. w- ,AA24ATIA5AR
SM ArAte1M181227-8 A- I A OMCA, Af f M Aso EFECOS S ANIARIO53

arantIUCa 1ddc my.nst IN GL E S3:
I M O Y A A V1 El TAA A A"M D I COMEMR A L MT M A A A
1A3 IM S r i CoursA e M
__s.__ ByA Pam BAldAA de tierm 10H2n3-PU 3 LICIDA
.M.MAMA AAMMAAAAA M At Ian AM Aot MAti MA A A. MAAMAAA AAPAU JLA ANOBELACADEMY
ARA-MA- PHILIPSZI 1949 MAMM P.AAMAA A AM, M.AAMAUAAMAMAMMA Z
1-,633 Ly I-55 I n 23i" 7 Vdeo
A MT TA AM A1AAA A AM GUILLERMa NAMProde411AcMre Ade, L.oe'AI-1con I Ilk"t k l I. I 4", . I
A- SUFA CALOR ":r".: "J --: ", A


.s. .bu.o Aln eo rX n o m R DO A mn m. mae ,a
A7A LOPEZ:AAAA MAMA. 1A-3158 M--A'MAA$ M- MM AMATM ''AA
BOrT APIA et 3soHv ol ms a L AQ
,,1MR MAAAMA MAMA tM plo,. .1-M~= A-t AMd AA.AAA AM.A MAMM M M-AAMMA M X a a aMA


"C, ED IT A D 4INEBLAoo S AOLCIT

VZALOS,~~~~~S ALOU LAM 3I IA tAl~
Xsd -~~ at- JAI rX 1
A. .A A R T PA MA L IAME T A MA A-A, :
T. A & AAMM1CM MM.A AMA MA.A AYE&TAIMAN

(e Al. DE V 56 s r s s n~ot orn t etydama o m ediads m 4 to*o
AMsquMnA A leMAnAeMur S aueo s o nAUArure
DA- A v AA x A. lA r," A MMA IAMAMA A M


orar cus "lot.a LS CID ala, comedor dos hatuts.l 8174 asTRA oVE. DA.cW.a .a


AMLE LAD a,1er "a mic '1,21 fsto r n -21 1,msm SOI CITo Wo L EA

anu tra e > u. ust re Apr tamel n o s ran conf r AkI AC~ 94.3 ceAt Fm us azaVCTwa MAMAMET0 AMIC MAI Au t M1M $65AMA AM AA$70.M ~ M M A M M. M M M.AMAA M.MMAMM


MAAAMAA -- ,M A -M MAM -AMA AM -A MA1 MA- .A MAA A1 toA M M. AA A

_,ua i"Ve PAPUA yL preeio .oom. s .,.w m nmn4'~r
5AMM. AAAM1MAA ~ MAAAMA M AN-MaE aAATAAMM 4tMMMM IAMA MAA P. MAAMAAA 1 AM I?3 AT ~ # I
MMan It AAA If WO prMAMAAA -AAA AMr* IUMMAMAM MA40.4 IM AMA AMX AN MA MAA ItAAAMA AM A A MAMMA M 4 A
inel rm leis c"IaTi~T i. .
MAMM INUE MAA EA MOG~ 1AM A-AMA MAMMAAMMAMA AA

la",~*-w Ilar** ** l- I qit Rto' .,I tWInr'PF Fo Pas. ;7- no ,eIt
MAMA AM A A RORRT AA. AII f A A A. AMLMMM tAAM A LM MMMAMAMAAA-A
IA-MA.~1 AM A h A Mo MA Mabia caA l __ __ _ __
MA Aooto A A AM A AA
dA MANIIVNj din AA-AAAA SN OPA T MZ A In.MA AM. Ave AWAA MMAAA M A AM AAA MAAA


C-237 MC-62
MA AAs aMA MA - MAr dAs ALD l TMlMALA A-RIN, M A.
Ano MMM A A VIAMAtMIA A AMA- A AAAA AA
At AAAA I&G-- AM B M-M A-M1Aw AAA M MAA M
AMM cAMAMAMM AMAi A AAAiAAMM AM tAMMAAe-MMA M -AMAe AMM a A I IAAAA TMAAAM AMAMM AA MAM A
AMMAAMA. AM AM A MAMA MAAAAMAMAM MMMAMAA A MMAMMM A A AMAMAyorb*A M M MAA M A M a, Aiif AM A2 MAIT AMV N'M WA MA, .LlM 15 5CIA, )AL-A1
AO MA FR AA MrAMAg Man etaMA nr A,, -,TA M M M AAMM A-1. J_ __
AMA AM A- AM MA A MAMMA MAM t" A.A 1A- M. AM AA M AAMMM A A .,,AbA ItA $"AAJMAA qunld IAMA Aedent MArjo Arpi A. A AM AM AM 1AAAAM Ao d A.AMMMA p t 0,AA MA AM
~~MA~~AAAA~~ ~~AAMM M M~~ A rio A AAtio, AMMAAAAAA AA AAA.p MAAA MMA AMAAAA-AA A
~~~~MMM ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s MAMM DMnM AAM AM4-A -M AM A AA AMMAA M MA. MAAAMA AmeMMMA~AAAMMAA.AMM3M aA URAMA-ADA Anom~ MAR. DMMMOC MMA A MAMAMMA MM MA''
_________________ AM A-i- A MAM --MAA AAA Alt. yMA4-i,
BA~~1 1,MAS MAAAM MAAMAMMA AMMM MA TM A-AAM A A., AMt- MMA- AAM AA o M A A AA MA MMAAM A M M
A MA-I A M M M A M A M A I S M OT -A A A ; .A M A M AMMA A AT A AA.M MM.A.AM.MM.M.A A AM.A A M A -A A

41B 0 A B A-K MA-CET M AMAL MA M MMM-M
MAMAMTOAM40 12MAAA0MAAMMAAM AL 1A2%MMAM M SOHRE4 c- ;, ('>Jalmenlt I- bA0AMAM b.AAAA I.-, AAAA -lM.reMAAM AMMAMAMA -iud -re --1 --M It.,AM t-AMM A A-MMAM A AA AA.
AMndArM ait AMMAAMAMAAA* _ _ __1 vl
MA MA ClAb Caad es CamMpo AMAMAxrttr"1 .WXT MMAM-AAA ontro MAMAMAM It" I" tA MM M AASA VA~~A AAAAAM- M A
AMAt -eac Avnd Dolores A1 AAMA. 4. A-MAO AMAMAMN tAAM MAMMA-MAMA 1M1 AAA
MMhlltita Ma4 RiMAre VAA I AMdA M AA M 00MMM0AMA MA MMMM MA A MA MAMa MAm~ e enliMMAAM A-17 nAAMM MAAMAMM A AMMAMM

-N rgAMA AMATEC TOMA* MA AM ICAAM IAMMAMA A*AM AM -M
AMA ALMA A MAMAA AMA A A MA MA A AA-AMAMo.MM A t AMAA ASTA. I MA MA A AMMAA MM MM AM~~Allq MAM MAMMAor s" -F1" -0fA Y4A M PAA A7 MA A. A M.MMAAMBAS A $!AMA i Il MA MA a ni AMMAM ANUEAVA MM4AMA ASAA OFA AM% L M MA M AA A M A

IVORY __________ MAMA SMA4 Ait AViaAA S, APRA ETA AAAAAAAAMMAAM- AAMMM AAA
A AIM ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ All A. A-S. MM-A AA. AM A M MAAAAAA. MMMM AAAMAMAAA
____ ___ ___ ___ Con A15 ara A MAMAJ AMER IA - MMe# 2AMM boho A'Mt A AMMMAAAA.AAMM A MAMA
__________________ AMA-AMA AM S-,,3 A S. 77AA Ma AtMMAA MAMALMA AZ AL-MM 57AA $C" dome# AMd t MAMMA ~ t MA A-AMA-MA-A
CABALIA4) _549 1 AM-M AM M 5 MI 5 AAA-M MM.A AA A AAAM AAMMA- AMAAAAMMMMMAA

WersA hiAMMA,. YMaA Dere I ACAYNA AFA AM-MAM D. At M'AMAA.AM -M-MAAAMAAMA~~~~P t-tti A-MA-S AAaT 0,AMA 4MA CA-A.A"AM MMA MM _ _ __
MAMA A4 M M Anrt a-t A 7 i enAO as MAM AM A AM MMAAMM A A AM MAAM M MA A AAA MMAM
f ~ ~ ~ ~ ~ ~ o __ __ __ __ plants Ati Aon AMAMAM

MAec o $42 .1 A.MAA, MA1 AAM01 Mils 44 C-4MM ~ A5MA AMMAMAMAM
C MCA E eAlMA-AMAAMAMAAAM herAA-M. Fix__________ AMMAMAM-AAMM'
P U I L I C I D A D AMcaAdsMAA A MAAMilAn, MAMAIS NMAM '.AL
A AAAoo MM AAAAA
- A MAA MAM MA A-MMAAMAMMM AMA A-A-AM-MA A AMMAMAMM MMAMMMMMAMMAMMM-MMASA
CEAMMM- MMMAM --L. MM '1.AA MMMMM --i -lAMA o", AA AAM A AMAAM-M A A _ _ _
UMA J-MA AMA-MA MA INAA A M A -AM-A AAMAAMMAMA
SNN BE ACADEMYA SMPTC M M A AAAM MM-AAAAMMAA M -MMAMMAAMJAM OUCITIAO CTAR
X B633 AMA-6 X-3535.AAI 23A yi t Ve r MAMM AAM M-A M AMA .M-AM IA A -9-123AAMA, AMM AAM A M


AAMAMACMM,- AMA AM AAAA A AAAMMen T-47 AI12 IS AIA M MAM
MMMAMMA ~AM AAA. ~ AAAAMAAAMMYAMA AAAAAAMAAA AMAAA'MAMMM 4AML AMAMMAMM, A- PaloM eAAAMAe
G257-C. EAM WP1A DEA 1A I HIC-

i M P R A 5 REAA *: SAN T VAX SA V0

R< I l) M V I I N h l () If 101, ESO A VT rn
SE SO CA N 'EDA P lU .AAAA A A4 A A4AA4 ~ A A AA AAAAA AA A I~V
IN~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~R~AAA Cn4*1ACC ~l t tdIU4--VKA,11 '11tRk ;1Kf
A ~~~~ ~ ~ ~ 7 1) 1A AA 14 AAAA4AA A ADFIf DA I
A Al O7,
Il 0(~ 1: PA.4 10KHA 11 11

________ ~~~ ~ ~ 1TAPICE SUSMi~ _______I1"k-, d ht:,1 V I d, DR 114 14 I Y1 1,104 N FI(4O $>*7 GA 4C A4.44414Y A' ,1 41 l~ I I I l 1 $1414*44 14d4 41444

1 4111 EIIWR
~ ~ ~ ~ ~ ~ S RAI ___________ .A .~MI 14 414
______________ 54 44 4 PTEl 441 )A A*1>W _______I __________________________________________________.La
PARA4 JO4 4141 414141411141 4411 4.1.14144,l4 IHI14 444 4414 IA A S MI

.1 :1 11 T.1.111-4Il11
444 k4111. kB 11 A144411114 H. I~ k4 A,,1~ 1411 A IA S IP4 41141
________ Robllll
109___________ 1OTREA 114441S DR ALJA DR 41 41141 41 41 i
M_____________ N1I
414141111~4<4.411 14 1 444414 514441.41Ay 11 1411 1114 141411 4 A17 1441 CE E DIN 144 D41 4AS41114441 44A
4444144444441144441441414 4144 A1 A A 444 1 41 y14 145015501111 T 1,4444 1 44 (154- A 1 11 d 114A11
41~~o 1144 ______________ 6E 44444'( AE4
11114 4 14 11 1 A 411 41

4,111 1-311!
411414 ~ 1141.5 ~iu~i~wu M~X 1 144 C 4111, '1:" 41 411
50* I0$T1JEA$XODSAS1 V l A 1114 C I 411.5 M IA V A$1
144.44.444444~~~JOS 44444444 4.441LSE O RERN144 1
:7:44444 __________RLA \(, A14M AJAR S IH V 2"
_________0 Y 44RR111


.1111114lll~~ll.14144~~. VE1 A 4 4 44 4 I, 4 1 444
OIACITA ORA 444444.444 444.4 4441 ___ _, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ OEN i,. 121 111 A4411 44 44144444 4 N_ __ _ 444111 CON C.1.4. .44 41,4 14
AGE SIDS A MIO .1), 3,-711 p 44414444~,14.1 4 11441 1 4 .l S~II ,.
0 411141 tt1,iONPRO441, i.ODR
Q-R.EISA 414414 o4 1it~a 44, CAfllt 1NPA.
11411.444444141,.pnao 41.444 1, arl 1de4 b I .411444 4 1 17, I A MSOI AlA
_________ t PARDO44 X4NV I4a4tc,4444,,
4444 4114441TA .11 sufraA AI ni44.4 de j, 14 441 4 .
44 4111 111.2.1 41 -07 4, 4 4, .44144
______________~ ~ ~ ~ ~ ~ CLL ___9_ _______________ t. 4 IN14 SIXN
4444444da 1',___ ____________________ 4414 14 ~ 44444 ~ 44 444 Il 1 .4
414 1.444144444 4^14 FRAN ISC DURAN A-bIZ795:~ COMP 4444441 l~ 1441 4441 .14,4
________-~~~~~~~~~ P44 TO4,1.4A 111 LU*4 DlIWUL~ 411 14414 1.4 444 0'44 444441. 44.144
. . A. 111114. ~~~~VDAD 441414 4444,4 . 4.14.1. 1 744i4 M~.
1444441441444.C 0444~ !ASL P5 A4lA $1S4 Octw RA t A 1 11 10 11W1144165 41115
44144 4.4114 11144 414 1 141 41 IbAFO ~ 41
44414444144 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A~rDO Yl44444~~~ NOTARIOS44 S ,414.444 C 44 141444444.'144 1. 44 4414 '44141 ~ ~ ~ ~ 11 COIRA CO.FO 44-B4444. 444.4 444 4,14 44 41
F_________ REGO 4UET REAL[ .FT SW 1444
14.4444444414114TIN $2415j41 41444 004
44 .44.4.11 444 41 4~ ___ ___ ____ 4144 41 4114114 4. 4 44 4 14. 14414 4Z1A 44 44 111.l.11.
ALMAENA1114AL. _______________________________________________1 %1 11 1 14414414, I101 ,444444,44444 '44?
114111444 14441 41 .141411114SO O IIA445 l1N 44 ., 44.41 4
A i4I 1 CI11 P-cts 414141141 14 4444.44
1144.44144441~ct 4444444144 4 411.414 0C A Ll 2 45 41144 .
__ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ 44144 4441,44 44441 2otn el. in B414444 RENAU. AY 444RA.i4414411
44, 1,14441 4.41.114 4444141 4411 ll14411 ~4 4141114114411 4, 444' ____________ 4444 .44141.44 I OIITSO T1 4 1.Il 44444 41 IECMAE
AGXNTES ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ td CAIN, finu*04 b________________41444 44444144414A: t: l. 1d 44. ,44.147-4 -1144 4 41 4 44 .SO I It .- I INS.1144TO DE 1111411 11 .414 44444414444 4 4444444
AVENTAS ~ ~ ~ T CON1 CAM*O FEZ Al4 4 44 44 44 4 4 44 10 SOAE -~ -444 1144-- --14,4 444 4 44.4 I .4 O EIO51$II 4. 444 4144444 14.RAIO 44444444AN444OS 444414

4150 1w, 1,441,44,,. -p1t,1 HABANA,.
4q~~~mmIU~~~~m~~m~~~MP] 44414444444444114.41144 41 114 41 74.4 115i- 045517.2 N-. -444 11- 411 ,44414
I4~l4141111j~ -T-4. I 441 4441A 1A. 4. 4.14 .44144441444444, 441.14
an14411 4444 4 41rti 1.0 4 14 41 44 41 ,44414444,4 "A4


.114444.N.,.3.
44SUTOI DR,144441.4444~~~~~~~~~144 444444144 114144441,.DA


AUO-MPEIA & 14 4 14 17. 14 4.1LE 4144444 4f 11l~ difier? 1144 nd 1- STSS 4. 444414141 ANO UE LOPEZ
ACADEMIA__ GREGG___ I~u SifLS4A 611- 1.i
44444 44 ~ ~ ___________ 1 4. M~4 All 4 4, 44 4
444444444.44414.411 4111~ -SA.4~.l4 44141 -4 -.14 4 4 1414-1--4---444 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 9EO 4414 444 .5*405SOARIOS .______.
ORALREO4444444044411ml 0 llr 414A -1, 1, 1"', 4,4444
WOO14S4 444544444444* Paro, CiuA (1A PVEb41D4. 4 44114, ASATA $011. C1,111
144444444441444 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -255 C Oa4441 44444 4 1 11 4, 4441P4 44.44 PL4I41pO
4444144444414 asQ If1144414 4 441
44444444. 44144444 44444 41 441 1444244 41251. 0441150 4414 4444 444144144444 444A44,41Y4 414,14444 1444 44EL4411111 41 444,, ~4~1 4~4 .O,.A KDA I 44 E 1A A114M 441 1A 441 4444 4 ,4 ,7
14444444444A444 44444441 10 1141p44 d 11A4114 44111 441,1o14444.4 1I4 14114 4* 44444
0p444414414144444 444444444 4 ~14411 41 11141 4114 4441 144444

VENTAS 11VENTAS VE N'T A S VE NT A S VE tT AS V FN TA S V E.N 7A S V-'N TA~ S
4-_ _- A AS __ P__ AA6 IA __ -_ -__________III
I______________________ _ 3 AT UVHSY A M(( I S ATMOVaa A JS S M VLE IFEN
asa -A ---a V -_ -- a- - IMM_ --_-
11 "I'll "I A1 ANOLAR ANMA G1 ANN %AM4AAMA f 1 1 %A IWA 1 1 ,,I_ -1111. 1- -- 1A I-1a 1. 11- . 1 11.111 II1" NIIo.
A I I' IM .A N N A
7:, , NANAN,,, t.,,_ NN17 ,AAN AA IA, A N W x a M ,,II I, NA NW NNN A NA A N A' N

AM N MMNA NANAN ,, ',l- ,, M N- NA lA I N NN N INAN 1 IIA NA AN M A "I'a R. A NA N,, , NAaaA .NA% !:_AN A I ,__

S A -ANTO tA L A RC N A N A, A AAN 1aNW 4.a ,m _N A NA N, IAN_,N 7,
A"~A N A A -A N A M N N N $ - ~ A I8 IM A N A. . .N A_ .
-'1 71 '17 A N1_ ,aW_ N A N N A 'lH A NN, 1 5 5 ; I -. ' I A ; "h : _- AN
-AV rit ,aa _ _ _- -" I
ANNNN AN -'- AAA ,NN -. NAN AN ,AWNA-N.-' -_1._1_.-___-_-________A,_._,__ ,-II, ,__ 7__L-_ __ ________________ ,, 1.1.I
NM ANAaN ,NA~ N .NANANN NW % NNNA NANNA Ai- -AA~ A. w-L RI NM- .",", .
,, NA N NN N A I-,- I 1 1 1 A l C 1 T 1. -, -1 .- .
a AN NAAN NA. NANN ANNA .AINN MANN am -1." ,"NANNAN~~~~ L ;AN ANN AN, NA ,~l ,7AN~WNN NA ANA a N

$flMS vr ITA I ll., G iI AE A_ "A MAN AN A- A, ANNA MaN. I~~ AN rA. 1. AN I ""_,*.--'%a- ." '
"ANANN NUN 1- AANA I~. AM AN MANA A lmk a A fa oNA NA 1A1ANANN __ _ __ _ NAANNYNN~ a, MA Ia 1- VNIAA

!NlNNA ~lAPNAN- ANAN N %Na .N, 1. A-a A'. MAN.1.- 1 3 1i :L '' 'N I ,.All ,, AN IAN AN] TN-NAAAA I 1.,Ma, ",!,, ,' .AANN A N.1 MA A AN A'N AN N. A',A'N, NA* A ,lA _A ANA . a NAN -_. NN MA
W "" 1 _N --. -A ANA -NAA 7NN ,A A, ,ANN NAAANA Na AN MA M I a- "- :A A MA NAA I I-1WA .
NINA1 I i --, A-CNiNNNNA IA-NAk,-A-A- I. S -n '. -AN IN, 17A -,; A "A I R ,' 1 5 4 __ - _AN Wa-_M IA- -a-m IAN7: -ANNNA1."' NNN-A1, AN MN a- NAA ANN a_ . 1,NAMANt ANN
a ~N. A A ,NAANN ,aA N ,NNAA NA- AN -- AN,,I ;., tA
-.A I'l 71 ANN ANN--NNN--ANNAA ___________-" '7 7.,':, ,",.: ,- *' --- ___ ___ NA-AN-NA~.,Il ._ "'I"
LOSADA 5 I~ TM'lOS -___________fi F3 "_ .aL ,". ,,,! .L,__ _ o AN.ol~T~ MES AW MAAl (AINNNANNA MAM AN AANN NAN
__IAN AN -A.NNA -~ Na M-~- a - A A NN AN NAN AlfN --N -a a AN ,N A ANAN ,- s Da N oNA, NN
,ANA ,M A NA ANAN ANII- -' a ';- AN l NMd_ AN" -; A AM NA N -a
3i, ANNAA AN rl wMNA.a .A "
IAA S vaN-a.1 A. NA NA AM .A A to'~ ,A ",,NNII _- IA ,a ,AN. ANNMW- -A,
AMA.1, PI. 7NA -AN----------___ -AAAAAA> MNWAMAN
ANN1 )A ,A IA ,,, aA,, NNANA I,, NANN MA NAA, NA, L'AA -NA I A AM.NMAJ AN ANN ,:AN. ,
I "bNAN INA 1 /NN-JA/E1NAIAAAA N-AM I M A'1 1, AN, NW, T AN AN N . . '.

-._,_'.k__-_______ -_ A NA -AAANA A -AN AM NA INMA --AN a1 .__ ___ ___ ___ ___ __Aiz N-- 111 ~ --MA NAN ANN .A:.M,. ANN. ._ I _1 AN I1.NA-- N 7 NAN ANN ANNAN. -NNN INNA'NItAI '
AN -AAM ANNANA $IAs AI I -N , NANN1 ANNA ANN A-ANN M_ -N NA -*ANANNA:N,. ,,, :, "-:,
ANAAN N.AANA ANN-"NA ANN 'Ti A NA'N ANN NNA NNA IA AN- A-IN AN,, N.AMN.AN.,NA L ; A Aj NMNANN N M II. RBI
I~ I "I I ,_ N A N MA N ANNA 1 ,!F II"11 ,IL
ANAW AN-N N, N. Na AN %AN "'l 1_1'1. N. N Na N AN AMN!, MA: ,, "NN ,, A-tNAAN 1 ,.
"'7'.7 ___________ "" N A- ,-NA ANN- IAAA NA A-I AAAN-AN NANANNl MNN

AN N a NA",'IIL"' Lp Afl. RA C ORO"O AA'A 51 ESA MN AN *N A N, - -ANN-AN-NA ( NAN ANA NAAN-, NAN VI A,
AN l NA" AI -NN-NA- ANN. .NA NAN '-AN A 4NN SNANNA NIANN NA .1NNN 1,1111.1 .~p -l ''--SaIN--- -, 1a
.11 ,NAN.MA N - t, tA-1 A 1.I A,NN. --- ,I A. NANAANANNANNN- NA A FA NW AN,,I, " l


P,- ,_ __ _ _ __ _ _ __ _ _ A ANN AN l.N .AA AN A AN- a-~ -r ANANM 1NW a- AN -I .- .' _ ." , ) M T S C N a- 'tNNANA- ANN""'N AN


NA-ANNA- N-N ANNA NA -~~N A N a- A NA ,A A AN I .- NAN - 1 A1 IA N j ANN -A N N ,N N A .NA.NA' AN
~ ~ ~ ~ ~ AANNAa NA _A N- -NA ________I_____.____I______ I- I, .1 I .
lqWI NDF1A -NAMN NA-W NA-A- N- IA JN.FNAN11 - "" IA. I 11,.N
V. 1 ,. I N W LMAN. ANNAN- T -NA1 _ _ -A~ t 1 ".'''% -NAA _-_ _--- ,_._ _ 11
PR O AI W D AN WINN -N ANANANNA ANNI I-N- 1 O ANN NAN -M" ANNA NAN MA, N N NA1 ,I," -- ._- - MUA'IA~ AN A -_ MA ANNA- II.1 - -, -- -- -_ MAN AN- A N -a NA "I ANN-AN ANAWANNAN AWN BAANA AN _N('"! --NN 1,kAMA NAER PNANANNA
I t -T .N-A NA N N, N INN.N N MA r .T M,AA AANN .N MA ,NN MAN.aANANNNNNNAAAAN
~iAA ~ A AN -AN NAA N_ ___ AN A _________ ___ I AN ANNA- I AA.AAA NANN A I NA Y. NAANN*NAN. IAAA N1NANAANAA
1 1 A NN1,A, MAN,,dl,-, L- - - - -ANA(-IA- ,IN NAANA'ANNN YA ,

ANN A1L N._ MN ,AN MaN.'. -_N ANN-N AANA''AN. A.* T-N A, lo IN T5NAA NIlC- AN.N NNN a aNM-NA
$141115o c ~ a ANNA ; A N A- ANANNM ANNAI 1 - III 1 I-, ANN 'lS
N, ANN NA AN INAA-AN I N N-MA _1a A NA NA "I A ,NN MA KNA ANNA N FAlA IAN 'AI ANANAA NA a-NN ANN ANNANNAVA F jq ,j~) q
NM A -M,,. -_ AN IN' , I 1 I a-NAN. MA N AAA A- -_ -N I .1 A NAN ANNANA IN A ANN I~A MI IN !. t I I . 1 1 .I-, I r ,,-,, ,a d mW a nN Aa l n l ,t A N N. N .A A N N.AN N -- A -A N N N A! AN, A A 'A A A N.N.AA AI, I I ,
".A cuadra del TMail, ANANA -- un IP I AN AA a AN --N ANNA -N o~ I N,-IA ." ,.,.RU E E SN V NNN NA INA NN N IA 'll, IAN e N I -, C- NN 2- p, NA N NM N_ --- N- AN A ANA A 8 M ,T
A-d611 I- A 1, t- NN- ._NNN ,NA AlA A'lAj: ,- ,.- I A MANN N NAN NNANAN NA M AN'A AN N N AN ANN NA 'llA 111- " C
dare deConfanz -a- I,_____: -a 1 '' V -A b $, I/NN --11 2 I A- 1 1 A N A M 1 A R N ANANNO ,N N A M A A N N AAIA N A ANIN NJ'",N N
TAN A- INAN I-E .1 A -NA I MAN I~ ,_7,_,:___-___I_-1_-_________ _______: N7 I ._ r_ I1 -AAN1 __ ___ IS ,S L RK _,"N11 II, .,I ,. ". Ia~ ~~~~~ MA A a AA N AN
A MA IS -1A 7 NA aNN ANN INNA N-NN A. -a~ AN ANMAA NAANA.N _'NANANIANAN-IANAMA--NaM -.NNN a-AN- AN. NAN A.N AN -MMNN A .-- -_7 -- a- NA. AN N-MN-IN NNNN A ,a -, UWLI" W ULRIIU,-L 1
NI-NN I A* I 1- A-NA" :,,,
I-_-_____I__ _____ I________ NNiAANNN~A NliNI N -QNANANANAN- ,_'," A-- AANN 1 .,, o
NA A~- NNN a IANN, AMa AN. NAAN NN ~ L lI IA ANNAMI I ,,,1 .;' ,^,.: rianc 4a; n55 ANNA, a-, ,oAN NA _- NNN9A -11._ N1NAM_ Ax Y ,.Na ",.-- aNA ~A A MAAANN ;, ~A ', ,--I] y .

314, ~ ~ ~ AN 3NAAMAAAN MANN-MA.t ie~~n 111.1-I 1-I 1 -- - ___ NAA N- __ ,N INANANNA-a- MA -A- 1 IIANA,, A1.ANNN t-7 AINIANlI '_ 7,-P ANA- ,T-i,-
NMN. 11 AMNA I AN a NA NA- NAN NAA M AN _ qa A AN t
ANN,.- -a a Ia a.N -11D IOP l R U I A A-N-N- A-A a- "-, NW MA tAA N M- ANN AN AN "
ANN A-A -ANANNAN Ma a, REATNAKT- AN lI5pANI-~m. g ,g I r- 3 ',,N., ,,., -A" ,- a A a NANN- '"' CIIN LU 1514*4 ANN: ANNN Af 1
NAAA ,u, ANNANNAN -.,, N A AO AM,0 MAN-E -1 N ":-- ,IIt,-"1 -"
2A AN N.4N.2N5a, A-MA AWNpo,,_ I1 T 1lf 1 R -- ,,-I, 1 11 ,'r, rsA: 1
-IL- $8170 IN~A ANN NAAA AIM AM 4* iIAANA8A PANN __ANANA AN IANW -1 AN NA -L A -Co. ''- 1.1 1"" N,-, -.m Y WIOMNNA D
AMNA ANA AN I_, N-a, -;--N NA. ANN-A. A11 .NAM A MA ANN, N-, -A- AAN -N

TrANN tiaN 462. ANA.A -AA N -A AN a a _Na N -'' I" ',4O~1 ANN AM.A NA-ANN-IA-, a A* ANN A, NAI, AI, I~NNW N a .
NANANANNAN, N AN. NW' NANANANA A- 'MIANN A AN -AIA G 15 M -NA NA M "NNIN INN AN. 11 A MA- AN, AA N N A A A A, - ANNA AI NAN
AN-~ A.N AN .,-~a AMA .7 VR A O R A a a-I a-a 1-- A/A-NA ANN NA ANN ANN AM ,A ~ a- M -A I IN N NA- NNANNAN.~~~~." MAN -NN "ANAOa Ar' AN- A AN" A A NA ANa A-NN NAN__; AAN:NNN. AAANN-AL-AM
.I,,-N ANNA- A ANNAN Nl-MA AN-NA N-AM A Aa, ANN, ;,, -, ,'r _- I - - ---- --I. T A ,I O N- A N a -a. . -N IAN N N-ANN-NA-N_ NA 1A.A "" '-,N-AN-MA "I .1
,.I.NA- I'll A N- a- AM .AAN IN~ a NAN-NAN ___________________ MA AWA A MaNA, -, NA1 IN- 1 tai AN -,- tN NA ANN ; ZN -N MAN a- .IANN ;k -ANNA 1 -] ANN ANNA MAAAAAN NN.ANN_ NA J_ I
~ ~ ~ ~ ~ AAN AAM NAANN NA N 1 I -- N IANA N-ANL ANANNASNA. _A __ AMN NANA N NNANI_1I ,,t "Il NA A NAN -ANN -~Ma A jaNN ,1 ,/) ,-,-,A A( -I M O Ma MAN A-N AMA I-N :, IANN1" , ;. -I1 I, .

VFJPN N I ______________I.___ ", "
NA'r ,,,, MANAANNA ,N -_________,__,_ :-.
.1.1MA AN ANM' 't"' AN, a-a-:-" DAM N-,,-I- : ,I ,I:,.N YA A MA AN ___ ___ N MANI ,,, ,I "
NANNAN AN. -A .~-N A1-4NA NAN N -a I- ANANANA NAA AN- ANMA NAN*NAAANt -A K R NN.1,-A ANNA -ANN 11-ANAN N1 NANANANNTANl 1 1I , : ,I F
ANNA- 1 1 ', N AN-AN ANNN ,NNN W .NAN A- I. IN N 1 2 I1 70 I ~ 7 IaN AN MAN a ., N-N-N
A N a -~~~~ .AA N a N N A A A N A N N N A N N A A J ,NN N A N N N A N N N A N A N A N A N A N A N ,N- A AI A M A N _N LNA A A N N A M A AN A NA a -N a MANN ANN -A NA A AN NAN MA MANN -N'"A- "AN N NA N N N N-A ANNA , RSNTI $1.4 :*NN J1~ I"A -NNN ANNN NAN -_Ma a-tt -A 1AN.Aa- -'. MAN N N, qA;N ANNMN r___ 1 I.NA N I CI
NA. a W A aMMAN. I AA I N IN NA', ~ a r.NNAAN -N LAANNAA AH ( MAN NAANN N NA-- F M aN NA AN-aN -N N ,- MA-NN 1. AN-, NN%,1NAxWANA:,tNAN. AM NAMA---A- a-NANBONM-AAY FAAN A .",, ., _', -,", _11A7. 1 N;71 ___I -A-_IN A4 N.A M A.1.- ,II* _.I' ,--,k- -M -AAN "AN A ANNN MA. AN -A NitN NANNANAN MA N- ANN AM IMNA 1AANA AN Na VANANAAoN pAINNAa 8A
C1,. At N7-1 "IN IM A N I ? , I I A -NAN- NANNA: ANNA ANN ANNAI_ NA I M A AN- WANN-N-I"" 'I : A PAq F .N .A/N -V1.NI IN.M-NN ,NANNAN -N
N-NAN a, A !,AN AN,N -A AN a- A-A A- t J .~~ -R AL SO EG LANA,. . ,t, 1. .Z .
ANNA ANN MaN NAN laN NA -a AN -N AN 11~a -A A ,, %-aMA - ANAAN NAN C i AM A N- MANA MAN" A N.: . NA N 71
AN, AN NAW NAN ANN .-N~ MA _ SN- 0-NANI
NATi.F tl -AN ;7,NA ,- -NA N. I 1 VeA 'h AM r N 6N- rANN -NA N w,-I A -do__ -- --Il- V- __ ooooo_ ________________________t~~i.Y AON -~i -l ______________1001100_1,1110_ _30 '000 s1 ~ l
5 AIF rREs 1; (ra a m ls i SRMNO U I j 6110000001 OBAT0 AA15 7,IHISR, RFSR, CDMA I OU 9
011-_- __ ~l -- __ -_1 --- ______._____ __ ___________ ______________0 11",0'l 1100 II 11 II11 I 1 A 11, 1 1 17 0111 il :0 ___ __ ___ __ ___ __ 1,- Q MjLR S I",I, .d .M ". II u UAW \fm 0 I00 11 ZBrUfl. -j w,, lj & wA 0.1 1 0,,111 1 -11 1 1.
I 00 11011. I 0 A 01111 1 I I ,. P. 1 I I,, i
I0 . --11 , 11 "10' I 11 1 I 1. ", 1 11 1 11 0 110 I ,1 0 11 1 A 1 1 11 1 0 1 11 1 1 1 1 1 0 0
-,LJSB S E$3O l 'm __ _ _ _ __ _ _ _ 1I, I IIo "A _. LA7. r, -1 N0
000 .11, 0 I1 r1 .V ,, .o A 00 10011011011 "0010 .00 .01.00 ;1 .100. .~o r A 1.A
,0 1' I11 0 0 0 I10111 00111 1- I, 1 1 1 1 il"1. II 1 ., I I- i0 0,,00,1 I Iw Il : '"
__ __ _ -1--101 000011110101 *,
0 0 1 1 I I I I 1 1 I I - - - 1 . I :0 I A L R V ,I I_ I % I i i , d r

$I0 111 I 00 1 IIIIII I I I I1111! 1 I' l _r 1 I I 0II11-11101, i ,,, 11 '
01 1 .7 0 01 1 101 0 -11 V -11 -111 A __- I 1,T :.1i 1 1.i j,!
01; 110 I 0I 11 P I .1 V V Caj 101 IAZ ,-1 C ORP1 1 .- - ----- ,'r;,,: ,, 1 I -II-I, 11 1li, o I Iddr o dl- len 11 11 r10 lol 01 _~ T5171A0E110 PF S i ,
de Miq ina de14 Escr11 10700' 11 "e a __ _ _ _ RR LI J 0.10 00, 1110 ,.1F-_CO1 %qoip A I.l )IR IP 1 11 ) .O cdl N 1 I I IP 11 _11010 110 ,, .00.(U$ I R A ILZ S (O S In o I I K 1 I -- - 1 I P 0 7 1 1 8 I 1 0 ~ 0 0 1 I 1 1 0 0 1 0 1 11 1 1 1 1 10 1 " 01 .00 1,, , r- . I 1 : I . I I I I I I I ,L .
id- I n a I caIIn- , - l i I P O H I O E I -1 01 IAA ~ n r~i T U"U 0 1 11 1 010 11 11 .I,, ; "
1- 11 ,II l~ ) I ool Il~ h M 10 : -- -, 1 11 l I- - 1 7 , -11 -, I 011_-0 ,
.r o I 0,1 adI W I 3 Stcru 1 LA MA.N S --- 1011 MI~ I I 11,001. ," t, Ic sI to ol hos I I I 00 ,,, 1 j I ________-___,_______-_____-__ -_______ 11 00 AL 1 II 11 1,1 -- ,:7%' I Al .-A'".
A7 0 IAR I I LIO:I N 0OELA E 1 T RC -100*II I01 - "T - i- .11 A .11 .11 01 11 "' 0
Lho.N p .17.710. -. I -1 11 110 , , ___I_ 1111).1 0 1 1
1. 1111 y 51 ,~ _1 111 .101 ,11 .0000 I 111 .hTE S WAISOS' ,,,
________,_________IIIIII_ 1 I 1 I I I. .I 'I '0 i1 I' -11" r ":, II I0 0 A, ,1I.II011" 1',. .I 1 I 0
; 1 ,I sa 70 II cI I I_ _ _ _ I I1 .1 1011110 110 1 ,-,,,, .II 1
,REAIIZAMOI _______ _____________II 11, jj -yI 11
,i I r Al 00000 II I0 I I ClSE S ER._ __ _ __ _ __ I, II II - II r I L : 11 ,,' AC O MA ,d 0.1 :
a,-II .o p .oda .n a go ,1 ,11 ,00,0 11 0 0.1 1' ooo, do 111 1r0 Ie .10 II 1 40.0 I 111,05I110
. 1 II I 1, I111 1001 01 _______ _ __11110 00 0 1.0 111 01 010101.0 11111 01000
10.i I I. I 10 I t La Soo 011. I1 10 I. I I a4 do 00 I T I l 11., ,", ,. 1101100100 000 100001 "I I __
*0 M1E LE I -D T aM EB E 7$ OFI IJ~ NA0 :, -1 ' a o i e o .- I r, I.II I.- .II% iI 1,I,, % ,, i, ,,,,11 (0 Is1.11
0010111IES OESD $0011 ,77-77 77 po -, I- I'o "I 10101 .0100- A E AICA d -0 ., I-,-,- '
11 I0I00 1111 II.I .10111001 TAO 0 1 .117 11 bo- do 1 11 ,0-0I*A SIN EL A
01001 ,1 ", 11 011 1011111 11 1 I I I IS TO IA U A O I11 A I ,1 0 I. 1 Il 11 0 10 .- 1 oI I 7 ., -. 1 ,0 1011110: 10I L 111
1111 11- o 0 11 I 1 l I c I I i C I r I 110 Il11o I7 1 i ":, I " ., I 111 1 . : ,, ,: , 0 .11 .01 00 101 110111 ,101110
_ __ ______ ,_ ___ 11110 IIIiI '' I. -, T; I.11 1111111 Si 10 .OPR o OL '. ACIEOI t70 ci I. If 1117 I- 1.01I1s11I11
I11 ,,11 ,001.11A C 001 ,111 .00 r, _,10 I 480101 11 ., r v oo.00o, .%
11001,011111 1011 I ,l 10 I~ I I Ia no I I 101 001 .a1 10,I' I- -- -11 4. -'- "
_____II__I__I_____ "'!I,1 .1 100 Im 10 0011 ,01 __ __ __ _ ,011 0001 00 -. .-.r-. ,
MIRE EST .1 4I 1,.o 0 ,1 0 011 1 111 C 0110111 110111 V 1071 11 111 J 0. .A .
0 1 (: 11011111$01 0 l 100 -,01 I1 011 I I,,I- I.- Al ', .',' 'IT L Sl, r ; o1 1 100 .0 -11 1 00.1101 'I r: o.1 1 00;0.
t~~~~011,1 (Io m II II I I, I 1- , - 11 1 40. rIi, II
,,,, I- I 161olf-1S- -i, : ',:. l 1 I10101 011T1 _I___ :____ _-_____ __ __ ____ I- I ____-I",r",,1( ,, ''.,""
__ I01,011 01 111 a I L' 1 1 L0 Io 000 11 00000 00 1 00 I700 L.11 .10RJ 010NIP 0100 LA01 SA U *1 1 "*. r.1 (1 0 -1040 "I' .0 ,0110
,, 100011V011 10c 0. 0. 00 I I 11,100r0000,lit]011000101111 I 10.10,011r0.-----------, --- -1.I ~ l 11 1 0 I01 11 I001101 L1 I. 1 r, ,, ,001. 1 I 1. -, 1 Il
.1101 1101 01100 051. 00 1007 1.1 00 11 011 0110 I I001 ': ooo A, 01000101 0
1, r L 1 11 1 I - I I, - ,I - - : I - I 1 : 1 I 0:1 11"I'll ,I ll r ,0 0 I ., .
,r0I 10111 010 10 -0 41 AhAYLE C 1. 10 I0 I -01 1 I 1 01 1010 00 I I 000 1. 1 1 0I -- -"111, 1 1 00101110, , .- %,10r111111100----I---I.-----., -1 ,11_I0I 1 0. 0, :,11 11100 I, 1 010 .A0441.00 001. 1 %I, ,
.m 1011 0 110 I 1011100.loo. 11 0.00. 01001I11 i1,! -, Ii 0Ir.,,' l I11 I.
ma:,- m- Id cl I0 1 :0 000,01 011 r10 1,C I 11TS , ,' il 11()" ",1 11I I 0 11 I -.,,1110 00,, .-,11 01.1011 11010 1 111110, 1
111111110 I .1 00 0 L2 aCASAll ol A BE ,,100._ Alp .001001 0 .10I11. . .1101111. 1111r, 1--V
0100 10 0 11 1 U1 Il RABfl .O E I11.00.111"1 : I I .A R J ,7 1 --01 -.1

r010 I1 I. I 0 100 00 1 I . t I Pla le 0 1 101 .1 1 .- 11 I'l l 11 I 0 11 011 1 1 1
carni1 Aloo I 100 I1 0111 I ,- I I 1 -- __-- - -01 -1.11100 gooso a I . , .01I111. %101011110101001 ,-1 0,114,01
Cha* _____ -I ___- I I_____ 1, l itNi I 0 111 it 11 0 .0t 1 001 10 1 r-"'" 001 .011. I I I" -;1 100
'0 ., ,, 1 I L I. 11I M I r 0i 1 . I .--. I-I r1100 11 .s o 11 1 11 0 1 I II 11 0.1 1 I1 1 10 100011 !010I
11011 010 1111 1 0110 IUL.$ o Il OVO 1 01. 10 1 00 1.011 .01 -11 1 1111010- 05010 'I0 0.1 0110 01. 111 000, ,,. 11,0 ::
- ,I I, I 0I . I I 100 I,1, )I0" ,RN ,0T ,I0 11 11 .1 01.0,
RE110 MO ,,0 1 (. .00 I .0, 100 '.'I ACAEMY % 1 111.11000.01 % 101%N00. ,"
1011101(; 11 0.0.1 0 0.-111 CIP AASI. : 1 tosoK~ ro 1 00 :. 1111 ,0T 0 -OO O R S 110 -. 0 11 1 ,r, ,1 .
OOWOE lol 01 10 11 0 01 11 ,, 1, I 1 I I I II i-1 ,,,, ," 111 ,1 0 01. I I 011100101.

I L : V70 01.0.,: '. L 011 0. '111 lo 1 0,0111 p 11011 Roo ,loillorolo I 011 ,1 0 . I : , 1110 1, 0 II 1 00 -010
00001. -, _ I I L ., ,0 I1i, ,. i .1. ,1010I1I1%00,I I0I I00I010I .01I I 0 I I I I1I I. I I010I I1I1I011,1,1,. 00 . .I 1, 1 ,110.1.I,-,
LE I P A '11010110110 1( %.I0, N,1~0 ill1000 CI~ 0100 %i010011:01000o111111=-11100,I,, i "t _z 0011111 1001. 011
141101- 1-1,I I1 .0010 011. frooto 1111 Coolo 11.MTI A II 100100 0.' -, -- 11. 1 10, 00110-- 1 01.104
S RI 51 r 1o-. i ,". - ,, , va O LA0 I-1 -000 10. 00 c1 d 110 .1. 1, ~11o .11l1l1 11 01 0011 10 00 0 00 0 1 ,,, N1 TW O TEN110 I0
10 ,, I I I M TRA E CNT 1, ,_I_ 11.1 I C. .111)0 010101 1 00,001,01101100, 01I111 001101100 .00010 100011 1, .110.1 ., -. -ll0l.10 0l .1. I'
,1 01 r111 011 100 0110 0- 00 I 0
010111 . 00 11010%10000."orl ?i- - '4 _~ 101 111110111 01010, ,0 1. 10 :AA111R~I NU V I0011 11 0.
01111 r -, 11 1. 1 Oo oo I, I100,0i0001
0, 1 1110 Il1 .1 1 011, 111 Y 1L1t ,11 11 AR ,s l 0.10.101 L 10 1 - __11 -. __ 0 -10001
_________ 111 11 I .0 101000,J ,C- o ur 111 111 0.0 %I10.1, 1f 1.11. A_ Ii-,
__00111110.1.1,11 -~ ,g 1111 100 _10001 _, 1 2 10d0i WIT COf. I 1 01' 1 0.10.1 110 ,_1.11. 1.00.
01. I I I. III._I I ,,,7':. . . . . . . . . 0001111001.0. 00 1.0r100.1_0
01 '11 1. 010111 "I 11 10010- n .I r r.1 1 0 10 0 011 -- --- -I- 0001014,I I I. 01.I 1000. 1000101111
10100:clq 2 BEO A IO ,,- 1- No I VII I. n ~11 i - il I0 J LE ,I'Z L0 1 II I011 0. 11 11 ,11 ,ll go - YP: 11, -, --1- .1 DE 011 110 0- I.0 Al 0 1 1 ,,. .11.
0._ ~l : ,0111- 11A4CA A IL.l.,.I'~.c.11.10011C0100-,0.0 ,1-I- I -11011-1100 ol1101110-. 0 1 10
,,,,,-. iol i1 (0ioo Roleoil nz 0000__ 9 .110 ". OI s ,,' -11011 01-001'j0,0. -;,.
, I I I I I I lada 10 1I 1 11 0 :5 I a 1091_0111eC10,I0W. ;;
,_I,_I_______- ___ __ O 1o0-.
000011I1I01 L1 1,010 Ulrn ro I flL'W Io .1473 om wn r 10000oo 011100 .I ,. - 11.10100.o, q- .I d p11.011
A. I ,1 PI ZO -~ dI Agoo _ fl A N A DRO 11101- 00010 101101.:0i~ .11.10. ", I000,1,011100,I11100-,

Vs 10 dlTRE~ ,_k AlA 1011A 01 I 0 0000013 __POOIE 01 "1101 1 000111010 11 CASAS11 DE .11D~l 11 1 : .111.0004l, .;,, :,. ,,:
'I'I :IiI III :, 011 00 l. flE I I 00. 0 0o 101110,11 0000010rI 0101. I 1000I111I1

1C__y lI o t011 I :-,A 101 10 S10 0010 11010 v 0!*I ,n 1100 )T I -1101110 01010 1,,001011I- .0011 0100,011
.00 : i" "L RL1 0. 10000 11 0 Al -1 -00' 1 '.10 0 ,101 -, t-,111' I lll A" 1 I ,I"IIP 1' 1 .1110001 10 .110 t1 000 r0 ,, 0. 0 _--11 -110
I 11--lll c-al 11100 1.10 0, 0 00 -,0 -, 101,0 01il_ _, _~
1 11 ImI.I, .II11.001 II 0 .C1 Lo' 101-s Ma-111 1 1 100"0I001 :iio~ lo o 00000,;, 11 11.1. 1% ,,-! 7 -1 I ""I
______________ 1, c1 1110 m p0 11 ee a -~ ,,o01 1 .1 1 1 HAAN -UIES H TL P A A ~ IT RO E 0 11100 0.10 00- I I 01I1
NO -A I .ER0IA OE 10 II 1 .1 ,11 11 ,o picl. -70 hoe-1 01. :,'i,"- ,,. """-, ,,-:
Cl.f" .211 1 1 bo o ;,-_ .111110 011i 11 A0 .LR N 00.1 00 100 '--I, o~o,11
00,,I 1," ,-", -I 'I" 11 -0 i11,
0001001 1101 110.1111 11 .1. 011007 011 AGob 0001 111 000 l ', C D A- --- --- _I0 111 001 11 0, 1 - 1 1 ,
01 100 .1 ,11 011 1.10 01 0W00 0 00100.0,00II, ,001 01 ,Z-11 01,11011 .00 0 .0 1 1100010 110001.000-I 0 10 Cello. A 0 0100I11 -0. CII sstcod
11011 i0 0. I1 .o I1,--,- m 11- qrl1 11,, --- 1 ,1o-' ' "
1.11 I ,______._I I 0 L I I 'I r, 1 0 01 1101r 0010, 0011 1 I ,, 1. .,A. . 0 71000 $.ct a 0 P aa doau __ __: '_ 11 0 0.", I, :. '01 1.
,, o 1l. 0 ,T .0 I I. 110110. 0. 110 o- c 11110 !r11 1 .1 JJILUNID rii Nltoo .1 Ha-.0. 11.1011 101 1100 01 00001-0111 000 001011001101- 1 1111

,0 010 1110 .10 I0 Io ., I0 0-001 001 101 11-.011 r0 e_ 0o00-110.11 v -- '. 1111
I 11 I10 I 110 0 .1. 10 ,0 001 01L li Yk'9 i ,11 1" ,, 1 .1 -10 "1oO 0, 11 I" ,- - li I1la p eics cu on o iI9 T Ir,, i :. :1 ,0111 ,04M 0 010140001 1100,0 ,110 1111 0000 11 r 1;0I.
;1_ 1. '01 1 ,RMC ,, EC RO IC Il '0.o 1 I, Il o0. oO 0 Il ,, 00 01 110001 0 -1o 1.0 11 0011 10 ,.11010, 0.110
__ ___. I ,. I I I r 11-1 ',- 11 -IJ11 1 10 I, 1.000010 0 ', 00 %100 .100111 11l1I0I .00.0
1R TE D I4 IASO to 01 00 I -_0 00. 111 -'O--o _' HOTELobo 00111.0OS 100o- . .1041001100000 .
0010100011~~~~~~~~~ I :, 0.11 b 01 -01. 001 I0,0 0. 00 101 Vo, c~1 all* "lo I R11 d1.0~,, 0 1Iaoi1 '1000 0 11.00 oooo-- 0010- 01 010100 000. 11 10
aoIN 10 it0001 "~~o~ 11.0'.10.100L 1- --, 0011010 _____________ 0,.
071 s. o apld 'r11011 I 010 1111010 110 . 111 01 10 00 ,10 01000. C ,,
50 10 0 010 I11 -41.110 '00010 L00 III ,1V L OS II. II T
10r511011 I. 1 10,00 ,I I I0 00101 11 0 0-00 01 00 -1, 0-l0 11 __ ---1 1 I 11100oo -~~oo -1 .1001 .1 00 -,
1-,. .,I. ,0 0 00 CO IAO A NA 1O A Al i-"j le,11.~ I~o I 0010 -10.000. , 1 111 'l, - ]; ._sP~

11 I 1 .-I -, 0.1010 000 I0o~o 0 1110000 l."" 1Il 1

__________ 3"' ir I. ,: 'd 50i l 01111 01 - 1 ,oo Vcono7* oC
II- .- A01 'I.,1 01 II CA TE A DR .1111 PR 01010001111 1001011 1. 0'; "o 10010 .o d. c. o
_____ I110.s , ,' Fl, ,ii NAV!,tIA __o ____ _I0. I 11 00 10.L l 00100 W0'lr;l, ,1 7 011 1 II, C1 01. 11 110110. 00, 1 01 0 10 I0100 101 -1011 11i-111, "I- - I O-0&
. 140 . r, ONTUMNO 1Z0151F00 ,: ,, I Pl-007a -0 1100, i-I 00.1. ad- .0100 0.' 1 NGA -, in-, 1. I 0-0-1,
111100101110101 1 'L10", I 1;10. I l lOO 111110 2I "ELL"S 10000,00,,i- -' 1 0, .o.00011 c.o-ooooPooo.oooo.
111010000 ~ ~ ~ ~ ~ -000-1 I I -10 I0110001. 111110 -1 11-e 111 Co01a ".I -o I .0 11 I0 f 0,,,1 .10 -. i. . . . P'110.00.0110. 101101110 .1
011011s ,r I-. II 11 100 I.0 ol 010100 .ell~ 21 MI L'0501 111 011 "1 ,-d ,- ,-, ," "
001110 .- 0.r" 11 01 0001 I I 1110 0i "1 11 HOTEL.10011.110 CO0." ", --1"" "-.1 A-Qt


-, AK'0 E A AR NA.MIFRf(U ,I lSp, !4 - - -- PAN i ?

A LQILEES IA LU ILERE LQULEZ S IA 1QtIUILFRES! SE SOLICITNIS R F C, E N S E~ 0F R E C E :N IS E :::O:F :R E C E N:::#:
U ApARTAM"? - -__ __V _C R _$ __ C8 AL__ ~ __'____(_____A A II I I I. . II1 A l I1 ltR tl A A II A A ,_- - "A O 1t KA A AIW~ 11' A -C WnpA, 'L,C C 1% HAAA,
.I.W lALM IADA Al i a A' I AAAW I-A lL AI Ill~ AaaAl! ',"' 1Al O 1A I ,I --- - 11- I-1 1 . 'A A~A .AA A.nIMAL-- --AALA IW I~~l L LA .1 ,. 1 ,II .11. 1 l a~ AL-,II*"A',':A ''I- 1 : II I I. ,,,. I. 1-l .1 .- I 1III 1*11

ll I A I a~ m -I I, ? 1~ LA I Al ',1 lI I 1. A -A Il -a -- .I ",1 I I l I I b In I 11 I
I .11. I- I .1 I A I A1 -w JA L1 1 Il tt l A AL AL A I I A "t 1- I 'lII ", g r,, a l 1I l l II 1 . -3
--la IAAA -~r~ A AAt,~ ALA A I.I- - -1 ,II I.I I 1 l 'AL'AI A 1.AI'A' I- AA.A I -()1kIf F fi0YR, M A j
LAIAII. -- --.I T --" II RA L 11 I ala I A AAA LlllAA AAAAALA
l'AALL AA L. ALA it IAIAAA IAA AIA Il A-T IAA ,LlAA Al AL, Ii '.1 ., ", ,l "."- *

. Ir mat -A A Al -la IL A AI AI-w,
"II L A PTOAa~ VEama1 '- .,SIS- ILA :>a,--,,, "l M FA' - 1 I1; I 1 :I. LA" a " :T.A .1 A ~ L A W A LA AA# "A .A A l Il a,IL A A I1 2 I -~,A L ,I t IEO A OJ A A L Q U I : A !f l R A W Ir it e I .- A I l I ~ A A All A1. I I I I I ? 4 A
1aa -aaa I AI ,, ,'r . r; , 4AL I - Iat:LAA ,ALA I A A I~' A 1L- 11 AI 11 I -l-A'.I
'. $t- -. - ,,l A Aaaaaal ALAL,,, ALA -LaA A1A IL IA IL a I IW~a 1AA A --E AI2 AAI WA5I IAL- I',A I. IA A- Irb j IA a I I AI L L MI I l ~ m a a a I 'T- LAAL I I -IAA ,., . 1 1, 'l .
L A t ,' A L A a m 1, Aa m,~I~ A A1 I~' ; tllAS A N A A .a0.: ,R O C N O l l 1, 1
-1. AL. IL C a1m a i" At IA .1 A. Ull .LL "LAAALA L l, A I I L'A",IAAI. ,.

i7 -A, WAA*. ., A SC ALiIW SLAa LUX 1A -- ",~lL ., i AL" ,L~ I,,I ,,,A A I _I __- ________I'l ___II __-_' ___,_All _I_- ______1- _____- ____iR

". IAWa~ Aal. IALCAA LAL LA ALA I Al",I AL mA a I -a'a -1aa ILA Al ,L AAAAL;ALAL. 1 ,,.II I -II11-T I-I
IA~~~ Ii AlA a, a, .A IAAA .LAAL Al I AI AL fL AL ,- -. AA ~ I
ia 1 1 1 7- ' - tI l I 1 A a, Al It I 1''% A I A :At.I AL -l W A L A A .I I Aill -Al A
7A LAItIAAA L -I A A~ -1L- I Ia ~ t'' !LA L'ALIa A --l Ii AL A I A ,A -A II AIL -L -a aaal iA LIt' A A IA A t.
,, ,L AA AA L L, Ia I iA A l A a -i A I. .L: I ,a 4 .l -I A I L L I A
A A, I I l L AI r -AA A A aL I a A ~ a a ~ a L A I A A ,a 1 1 1 I I A IAI "a , "Al-A L A.
a l IA~ -r I I A __, I t, t, 11. I. D ,, 1
-, r ,l IA A AlA L A A' I ~ I, I IL -A A AA A AA.AAAAAL't ILI A ,- T
n(4I, L I ) l !,- I I tI I'r , : .1 .: 4. L. A ,~. I I .laa .a ai l : ,, a A, l .,
Al 7 L A L - A A L A L A A. a . . I! 3 I 3 5~ 11. AIA II A. I~l tAl. 1 .n t 2 :

a m, .a ,. l A tI' A t ,,l I 1 Il I' I A l.1A LI L -' __!_ __II 1 I I I ,I I . 11 I
-1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a -11A! I- 1 IJ 1,, ,,1 II .I 1.II- 1 I.,ItI 11- I 'II 'l, IAA .AI A, L, ,A, a l L AI 1 I ; : t , I I I I : 1 IAU A I A W A I A A A A :I A L a Id A 1 A L A L I _'_ _,-I_ _, ,_- ,

L. l r t- A LA, I I I, I A.'. II._ _ _ __II_ __II_ __I_ _ IAIA-,-A AAIA A A AA- ,A A A 1, A A AA,,L A A IA. A I 11 -'
"I I IA A __a - - I I 11 A. I .A I A .l-lTt tI I I AALAAA-t1 lA I 11 A Al I. IA : ,'L A A IAA AAA "- 1 Al I Ai- I .- A A'

'A A b,~L W -~l li t'A aAA IlL A I l I ,A 1,1 Lu A E,- ~ M A A !,,,% ," : LIA L-a aAAA AI AI 'AA l-W .',.a1.
I I 1 5S 1~~ "'.a. 1S, "C ,W2AAA ,LIA1. L, i AIt L L I'- L I . _' A I:l AL t I IA11A-AR I ',AI IAL ,AI 11AAAI, I : ,l, A:
"~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I LA lal ala 'I I A;L A 'A '' ": -I'I-""I I ,",7,,'.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A I l'lA,, .II 11. I. 'l L- --'-1.I _L.I' 'al Al a .L Ala I AA A- Al -AIAIAiAAL
AI.Alb. ClA .,li a ,.A I A I L A 1 'A A LA I a (A A)() I A, A, IA A ,Il%1 1- 1 1 L I, ''J
NA I A I I I, LI IL A I A A. laA ll T.a I~a .1 1 -iL t ,. ,AWI IAAAWAAL
'I A I " I S I. L I , IA : I _ _ _ _ _ _ IAl 1 I I I I I I I I II I I I I I I I I A 'I A A .L A L I W I L %A
._________ A.r,-,,"' "L-I. AAAA AI ai ,,," .,LI, IA AL a I A! I-A -1 ALA i. A.I tL AL A Al IA
I ~ A I ,a.a 1 ItI - a.aA L .a, LAAL.,,- 'l tI A I-1 I 1' IA IA~~ L IaALA IAA AA l AAAALLL .I ,,Al. -1
ama. ALA Iaa~ a A LIL '."LLL *.'I' AI C I, A A ,a ,- L AlA ALL ,L A L -i L ~ l 5 R I ~ I amaaImi I ,I I A I hA 'A I ,,. II AA WA.L I LLL A IA I- A .A
; ~ ~ ~ L 1L A A AIA, ,. ALA.;- ._ _ _ -_ _ _ .A L .m LA LIA A A111,,'I, I I'
-A- -AI, IAL--LA l r Sll LI a I AaI a L i -A L AL I IAA A A l aa AL _, AL I 1, AL AAAA LL AA A AL LO'A LA IC;, AlT I. LA
LA -~AL AAAAA- AlIh -Cll L .AAAL" I I ,: 1 :L ,. .". I- I S"'l
LAM AA LA A P L AI N U I' L ALA A A A AAA 'AAI At L ':- 1-- 1 I A AL Al L I_ A L A A, 't" AAA7
I I L A ,l L, .I A A ,A L a m a I 1 1 I : I I Al A A I A l A A I I A A A A A l A L I l '. 1, 1,
r._ __ __ __ IA:: aaI.: AA -IAL I ,L AL AL ,AA Aal. ,. ,- 1 -t -'' 7 A~
Agi aYLAb nA nt all- ,LLLLIAL I 1 I 1 I --- - IA A A, I.- II A A IAAAA Al AI.', -lA Ll' 'L 'l' l a l
4. La Sierra.AALLLaAAALIL, lla ALAdr Aa :" IA It L.la .1.1 AAAL ",'ll AL Ni A L AALAa
L A A'L A A A 4I .L A L A LI A L A ILL L I I3 S I U O I Z 'A L 1 ? A A I I I A A l A A l i A A a I A A C L L A A X L L W 4 y A l
a Clm a cin A AAA. ol -'LA LA ', ', :, A; *IL A I i ,la aa AA L MA 'I .R- it
I :r, A I A A A L L A I, tr _D R A A AA LA, Il W 'A A IA I 4 L A I. A A L' I I .
'LALLA ,. LA L I AI .IAACAA A 'a a1 11~a.LLA I a. ', 4, IAAAWa I'-IIA, IIa I aALI----IA I-A A A I~CA 'AL IA AOALI IIlLA I~l A1 A I IAI L-A
,LA L I A L -A I 7, 1 II I ALA L A ~.A L _._ _IIIIA__ _ _II_1_.__ II_ ITALA,.L W'I., -r AAAA I A ILt' AL CA j e. I 'AI I At LIA [A- "' ,LLAL "L "AL -L LA A, '11 A'L'l' 31 '. DE AO T LATA AIO 111 A LA II AAA A Il A. 1."'AIIAL
LA AaI AA M ALALAI' IA Ill II. A I -, I~aL AMIAALIAA-- II- -- -- - .LIII ". il .,- ,: Aa" L1.A ,l IALI ,All. AAI ,lI I A IAILI ALA ALI-tLL AILAI.
a" .T. ALA ,:' ,AAL L I 'A l l~.' I A 1- I- I ,A I IIA I a Z
_____1' i, - ______ ______ AlA L IA A I L All I a , I -L I "A I I "A ,'. I AA C S A S A" 0(1' IA AWIILA A AA 'ILI"AA A"""""
""LIL A A L L1- l AlaL L Ia 0A 1- l A -lA lAI xA L A A L A A L AAtA A I 1E L AA sW AA IA -I II T I a m I IA A'IA. AA.
--A _~A am ,"L .A I a Ia 1 t II
GA~ AA I A NAA~ Ga AL A L A A L, A I A L A IAA a- I. L l AL A L All lA I I I I I A L A I 1 IAI I l LA A l I I A A t" ll- "
A:AW_ _ _ _ _ _ A'TD AN -'1 A'IS q Al. WM I~IA Il ,a L A I LA AA--LLAI-IIL.- I ,
1W a/AL A-AL AWL 'A I Al LAILLO1 I ILLLnL. Ii AALAA
ALOAIAAA I AWLIA AAALt -LIIL AI -'I A I ,a AL 'a A LIA A IAA .I! .AAA
'LA, LA .- 'LAAWAA, Z A -L~ W.AAALAAAA- ILA IA l AL A A, A I A1 .aa A I. !A~AAA AlAWAI
"II- .1 ,;AAI~L -I L I-LAL I I L. A LA .a IAaIAL I L.-,,,-3 -S Et 2 ANOSSURZ M NDNT, -1 11AAAL IA A I '-l~l'~~A ALI A'AA.AA A-LI II' -ArIO L TO "" tj-W TK
-A A AL At N- .L Al- 'A; I, ,, ,,. I 111 I a ,.
- 7 w ;laaAAA ,A LA A -L A L A. ALA All A IA -A I". L K k 7 ," A- A Al A' A A L, A A I V aA. F, Fll ,, aA A1A'.'r I.,
6,TAJ TA, t, I S .A O F 1 IL AL AL I .A ,A I A ,A C. AL Al A lti I. I~ IA AA. IL AAAA '.'A-T A -ALA ,. "0.5-4
LA 'ALA AL IA L -I - I am -A A- LALAAII 1 l. AL L9 IA St- "O I WLAW AA I I M a I AL. A L L ?AL LAWALC lI L AL L ALL r iAT
ALL-.t; , ~ m A t Al it A- -.~ ALL I_ ,, LA- '
U l~ _AT CO J AL I I I Il- ;, A. ', -~a~ AIAAALA -- I ."l ilIRI- A 61-u- .- 6 -'' = A'L'A- LLA A -AIIA LA -L t Il.
AlL1I l "'ALl- ArL "'t-L -l~ 4,-a, "- IL 11 a WJ ID J _i- -AI''TTJ~P AIAI NL~ L J LA AA-AA0AA.
AL'-LG.AAQAA' I11 AL ala GI TI V I AMA AL L I A IAAI -AI ALAIA A.l- LAL LIL.-%l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ AWAAL LILA. LA tL0laa ,. .LIA Al4- LAL AL Al ILAAI AL ,/A A'AAA--- ",,I -I 1-- -t"" ,,t, "- ,II IIl,
VILLAL AAAIAIL AAQA X AL : l IA LA -~ ALLL Al4f r I,-, 1 -,A - i1
AMAF AALA mA am ALL AL IA~~all LA --LI LI A-'z A-A l AIA AiLAAAL *ALLA A"AM -AAA' A'AAAAA ', A 11 l-, I A
;~~~LAI LA -,I A, ,AA A-- ,~l~ A-t -LAAW ALA AA- w ,WiI "IALOI LLCLA,. AL 1 ,l 1: ", .1, LA A l a ,L AILAL
'. A;AA 1WALLA A It~t lI All tAA A, LA --A -LA LA -ALI-A II I 4-Z A A A- mA AL A-Al,: .a ~ eF ,
AL AL ALS LAA ,, A .AA "L L- LAALAA : ASAALIO -L~ IA : L LI I- La.- Al"" A I Al AL A 'AL ALA F LM A LIR( (J aL ILA .1 1I Al AAAAL N LAA'AA
Ia LA A A, -l ALA---- -L ,IL Al l , IL LAL ILIA A-l AAI AIA
ALI l IA 1AlL L1! tA,- AlA AC- Al "' ARA AWLLA "~~A~~, r. VAIIL L-lA-'-A-'-'-IIA'I', -l I
tL-. IA- IA ,. AL A" t~1 "WARNEO ,A IC N R AIWILAOL ,,;, ,
.,AL rLL AL LA tI L1- -.L- I IIA A A I 1, I I-- --: Ima' IAA, I I A I IA I Ia IA IAAAA LAA LA .t0 11 k V lS
AL ~ ~ ~ ~ A I, IA LAal It .-I A I lA -- Al LAIALI- II A, A A A I A ALA - l lA LIL LALA'LAL AaA A1
RAll A , LA aIL LAIAA WAL LLA A' I I ALI "A A I., AAL L, A lA '~ I LI .li .lll- A ", WAAIAAI. ALLILAA. L I
I11 I --AA~a~ LA l__ _ _ _ _ A!-AALAAUA~LAt LLALAR ,ILAtA -2iAA AA!! '1A1 ALLAL ALeoni LAAL AL
14 7"L -,11I--L-Ai- -7z-ALLA-A-7IA L--I 'IWAL AL AAA R a la,,.'-.A.L-a.-11 LAIA L'AllAA- HaI1939.Al 10A8A ItALA -1"

1111. ALA i-1-A' L l'l- a lMA i LAATAl LAAL--, l "a _ I.,--IA'A A A. Al-IA IL-' LAAAL IAl -~l LAIAL AI LA -AI ^AWAA 'lmma' ll.AA LA"",:- I A~AAA LW.
LA AL. A A.t' l. -, ,-- -1 I 'L ,a L I I It.7- -L ,1nI 'I -A-L .-T "" Z *WlIAL ALL L A,
_ _ _I__ ,_ _ _- am "lL M ADO A AMA 10LV N E ALV N E "s" "IAIA ALAA "N l amlallA aAR .
AALAAI~~~ 'LA .A AL.AL.l .A ,,A Al W-LL A. AL IA- .__ _ _ _ L A It- -',I "A LA-am -"A "' aL. I,.A. '.LLAA",',A- salU A T IraN AN

LALAL ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ CAA amUEL- AL AL La I I' I'ALA A CI 'A L Aa Al AL AL a. am .L IL AI I- A AIAC -- A", A. ,l A A -LCO at-tf
A~~~~~ IA ALA 1 aIIAAA l A ALAL lA A tIL LA A Aa 1 LA. AIA-I ,A LI -A L'AL'lll-A y jg Aex aA&nia elAP111 Ore.AAL Al Al, AL'A' -AALL -m AL t-l it I- --d.," I) AI4LWIURI LA 111."C',L A LA-- ecae, io o ois
"~~~~t A-l dLAL AL MA !am~ Abl. &1 3~ AlDN ,2,-"l?. A I 44 rEE A~ I CC
LAAALAA A AAA A :1,A -, LA A AL C P. LA Al ACALA 1-a. AL' Lt IAT .l LA "p A LA AILA" AL'43 1. H21a19
AI- 1." I aA AL ___,_ _ AAI'AA' 451. IALI ---AflI. A L -L Asc LL Ai tiniA 1 0 Z -ttAAIAiiAA-1- 11 Al"Hi AAAA-AI"' Al A,, d11- AL1, FLAA ii,4l L'AAAL- Il ,Il - A Lt oC. ALAL 111EIt Al IAALAA- IIIAAAOWL CA.AA.E.I'l.l.
I -ALLLLAL~ALA AA CONA~lLAA zLAAAIL
A" Z 1 I La tI-lIl- IaA A LA AL -A.'L AlI S-A ALAM' A AL A I AL .44A 11, ALAL -L 4 I - l'A. ,. d ',. t a." 'l'. I ,.W A -A t N d.aA a C~ A
Il- V7~ PALL ;- M All- AL
"I :__ tLA -. RAL ,LALI aLL:; -ALL -LLLA ALALA A4 'AL AL A1 11AAAL4l ALLAAAa'AEa MlMD Mx- t?1i4
AL4 aAL.L 1 ALAL Al AL. LA MATNCAAAA.IA 'UN IOI 11AAAILA Al- L1" AAALALII- L-mA lIA'AAA I lIt9 .
.1 . AI- A'S I t, -ALoC AA'L-A ; AAIALE ORE ITA -~ "Ill--, A. AAL .L ,I -- ,.,,;L OA I.L, LA XIt- .ALA L- HA A,

A AA LA LA" Alli ,LL ING AN LA AsAsAA L AI I A
CS_ _ _ _ "'IL EASE ,; ,, . - "T
"ALA, t" A- L ' LA AL' ALA A1 ;-~ -LLA t, 1-A. It ,,, 1 .100- im, L m A -A II I LA.t AAI ALAIA LA CZCL aIA CAAAIA CON IA lZAII AI iAIAA~ ALA- RAL am LA'! W4
CALAI-a ILA I CLAL ALA A MAI ORCIIAISTAE AILW AAAL ilO r L-.AL"' 'l l .A1a. W-L--,CA I A1- 1-11A-l A., LA.-1-A1-AAAWAIAA AI W,"-O---; A"', -- At,- IA
Al AHS LA IA Al AA ,LA ,L, ,LL ALMA lrAAAAAA Dr. FIT A*.AAAAAAL--LAALAA LALAILA IALAOA am ,A A A I -AAA, Pl

LI I L AM '- AL il A ALiAALL AAALWL pLAILA AaALAW'L IA MA- IA AI, A AA.
a, All A'LA LL AL-. I,,,,-- AL-- I' L AA A l lL A tO AA~ IIaa IALISALA.-d ,- - t ,, 1 1 ,;
ALAA A I A L ,- -,- ai -A LA L A IL -L A ,L L ,) AIAA A -1IAA A IA.
,, i,: I IALA -1- 1 LAL I- A .1 I1 AL I I LA1 I A ,I,1 I x. ,I " ,iI -1 A1 al" AAL'- = iL I A .A. t t A AA AA AL Al .A.I '!- 1- -'" l
AL~ ~ ~~~~ L1a A IA1 AA AL A AL -A A L L a A L M L A A l I ~ L A I A 3 ~ A A TIA I ~ - IA - AA -L W i -A A L A, M a A A LL A A LIL A A A IA L-AL A.
L a- .,A, A1 tIL A 1 A. A A A W I AL A A AL A .L ,, IA A A A ,- L A 1 -A L L Ll M A ll- " ,, 1A lA A A A L L A I L A L A L L A A a I I A V E A ~ l I: IL 115 L I'g A ~ A A I L AAtI- A -A A L L. L A I A L I l -iA A A I A A Lt LA
99. IAIT,11 All AI -.A l -- LILA AV AL rIL -m AL, ,0 IIID SA RA O I____'l.;.-_-___i, I__111-_1
*L All, 11,I? 0AL UAALI A-LA am -I Al ."- ,, ," , ,, ,-H1H-1
AL aLLA LAA ALAA A IAAA A'A L 11a 1 A-ALA IA.2A3rL-A ALLA ma -AI ALh AAA-iA. AAALA AA I -lAil L
A ~ A I.,AI -AAL am .aA A AL AAILA AaAAa A AA'A' LA ACIA AAWI L AA ,- ---,1-t--,l7 ;z_ ,- LA I 14 OCAI I AA lAAll-LLIIAMA IL~ To' A AAITIAL AlL ES t L PW
QALL" A -AL- Al L ALA, PC LA --- AL Al-tL -AL '-OIL -, l L A AALA AL L54 A I 11 -~ LA - A 18o.ia A aLL a~ LL'o-ll 1.1 L, p.- All. A L IL AA IIALAAA
1111- ~ .LA AA AIA 1.0 IMA ,-LL .A -L ALL AI- A- L,,, lA t-AI .'. .'. Lal- tA AL-11- laaa l LAIt clL mA LA"LMA t
I ",--."A ,,A L ' A -- -- I 11 .L A I"'11l ,
Al-,,W AAaL :'L I ALAA A ALAL A -AlaOPAA'ALALRAICaRa?,PA
,-AA- It 'I ALLA A, -la .LL ---tA IL L IA LA LA L AA L 'J !AAAAAA "ALA'I' IA -A I. ILA ALA. L-a, L -L AL, LIALLA .:I' -1AA '1 AL Al LA AL A- A .IAWL LLAL "t' LA am A, ,a AlA 11 13 C.5 aUOSAS A A ALI AL. -IL At AL AL A.ila I -AAYLAL .A ,,I A- p L A-L A14 A. Al
LAAAA L ALA XA1 VLL.AAL W I, A R P EAI -Ik A- -- A ML ALLA CAL AT AL WLIA IAA iLAL AlA iiam, I "a Aa I,., "a,I., All LW I-,,;
1,- - -' opt,C CALA ats A-A 1,0AAAL 1R 'IA ALAA lAOSI lAn All
Al .LAA AAl9yI LI I aet, altLa l Al LA LAILOLC m I- AALAL LAL-I-' l.L N AILCAA1-I-LAAaA .ALAL 'o aA.I
;"-AL TLA IA IJA AAAL A N I AA.L'A'.- A' L, AI AG .A .AA' ALA A n nIraiai~ ~ ll LA A A M A'A.MAUNA AAA ALA Ave 1- A. LLLAA- Ls S -LLA LA m SEL A Cl AA l ALLA ~ -L -IL IALAI AA.- --LAILIA A L Al A. a- LAW~d I alA
AALAA# I -AALCLA -- AL a A v. A W-4,AL ., A-' A, -6 LA I A F.A Al, A A- ALC V A R QVLF- "'I" -"*Al,,Z : C ,-2 1 AS AL.A At -AAL AA AA -, tIAI IOI L Is',", I ' A e Al- -1,,
MAL A, LALAIAL LALL 'l LAA AA LIA- '-iA ALLIAAAA _ _
LIill -AL L"AA, Ip de. "Ill A-l 11A Ma-51 V. I A, -A1-aL A p. _______ .___ .U_I 4 L A S N~IA'. IAACALO I A'3IAA.W. PAd t. IAIO I. IRS ., I IRAAAWL IAL O LA CAA ( ALLAL 1J.-A A 6LLALLLIAAA WALL*O b A-hAL. PALA Tll AA L-AAAI AAA.AIA CAl Cuba o_ el____________ Dirjase
lia liAAAA-l IL t A MI2.6.,,3 ALAAAL I,- A. Al M'LLA am LLL.ALL "l1lAL "'ILAA LAAOA AllA--1.,WAA

A amla WAI LA 1,, A'ALA .A.A- W-A1', a-AL AA'ISPA. 10IAA ALA*AA
C.11 LI411l- '41 AAL L A l M .LL AL AL AL. -A ,A IL Al ;LILA-1.-l ALA -A LA IA ,_ACL A_ LAALA LA O. 'AL AZ AIAAAa IAMA
--l____:_-_""_"_I_.____.__._$- LKK A.)ON'C"Il" -t- 'L AL -L t"> "" ' '
,IA A IML"' AAOAALA AI A Al AL AL' 10 A L-IA AAAL A A'ALI'a -'A .lA l tl Ot- .AL AL
ClAIA AIALa A- ALA3. T*- I LA AAAA I' III.Nt ._______________ ALA. C A YTS A. I AI AlA ; ;,- Z ,- I'.Ser,.ai~
AL AL-ALA IaAALALA LL AI ~ IALl- I ILLA -~a -- -Z ALAAL ,4~ -~'LWL LWA I L A5111T t I II,1'4 I'l dL A-1S IOa ALL ,'I? -~'. AL ALALAI A,
a.~~~~~~~~~ ~~~~ AL ;.1-l- -- A- -FAA-A. A-LA LA AII A A.VLL 'A' -L- a at ALA -A i "AA0'1SEPTIEMBRE 7 DE 1949 DIARIO DE LA MARINA EJEMPLAR: CEXYAVOS

M~ttis di(, psr~on Srfo o ua por techon ton tov (.4 t i wtra 0 fl-rmfoni j dit virint en TiM a
1" t il o d dit 't Itte irj
Dnue at ampr/nontdoAgdoom
intiutaraqataOtt eatpi anrip pat
amdc tOdiEU VETAANA
enti T e ei, 1, .4 a
R"' 4h lon I t ri r1 1r i1 11 r
adt 1i tn h7

p lr, cl t Slc st t
I nstalada una tutrnat t tba UttOt-i-tP

nuciva pizarra itt-ti ,bttatti-ic persos n qtnenes tiene Ud. u

en Tele Jafos, c3", tci nt;fshi:ed~esr eir

t taiiriutit ato iffaI sy n ent o ons en nueistros deprirt mn b skn. la r ini, Tokn
raa tuutar r itx v Y videtd and de fnos aobs q jtos, qur m puede U. adAlcllirer Srte I ofert onnte rpueota gram enta.
LI OS REGALOS

Mc lu e us try s, n r u


vii I bi ht itin i t - ,?tt, ,jo r
iF!laTCndadoyel DukudNombrrdeprora, prtuientamoi dn nueswrosrdepareamento, unaxmnmeos
vanedad de fmos---t -~.-. -ha eu q uo quinrtnocondcone vtaietatosas aprovechandoblas it-iC- ontorln I a Jtlofertasnidelnuelstrattgrana tanta


iirinit tIit n I

( olon a en
Contr a ialtolr o
un-rat--l.

it-irt Ini-iwtn--lo in d aiobr Oat-tt-ele
proa ou )i alta t-n-n0t39eleg

STAN MODERNO COMO LA CIUDA D DE LOS RASCACIELOS


Antes de camprar < noenordo i-dlGbe d ii it" 1. -.,an rai s dle mesa
;A itaittl-di -1

tot ttac HOLWO sro tli igttitttt d P- u-tet a-aa


ra Pef Jlos RCA Vico. 6o td Co" D.A~ . rA de au Bolsita de falla
fa enr 9053. NEW YORKER y carmeltRCA VICTOR ca

itRALLA 4CS yit- 7 TEit y M 6
ali Mat-tatL mtaC
a. ,elbri it-t-7"1nap, l idttitt t -a i
-dlc~t eiet.1 i alttti it u i

Gaitai ,. rt-ir.t 'd

MI TT i IftACTUALIDAD NACIONAL
SUPL DIARIODELAMARINANTRNACIONAL
ROTOGRABAE


DIRCTO~i JO#Z I. RIVEO ERNANDEZ LA IABANIA MIERCO S, 79D SPIEMR DE 1949 AMUin Aon All 0 o noaArr See

OS CEOS DE BOLIVIA NAO


LAde
la Gra
GTN
Ita~tiva
wran
SUnidfle


EL "BRABAZON", EL AVION MAS GRANDE DEL MUNDO
LA MUZSASI)E -I. 'wtAZmrt"-Sl "9ttbatat, q" a 01 Mtayor .sittt tordt "t --ptrmlf t #,r1 Gititiat iblitttiit it ttid tti

torm ddat nt -tilti pru.N it Quo i ty. o iiint~a ti.ta t so" ttitoo xw a Clt ttl nstrld r~io ne owd" e*td.o~

Pal. tttrta ell~ CA it,1 attutd onta titittii" ?ait Mut Jottt ittttiit Un.CoI tapo rl"P4 aV.
itCt 7ttd dettt ftag itt eat0t wiien pft L.tt qaild~ .itiiti toa pivtitt. ila orh,#
.o parl qinata bayonet del ERMto NOwC APr Wirephotot .-A Wrphto "'

Lit, it i ,


it. at iii. it.rat, t endo


iFottPi EanBacit aiuntandadi itduta.elaioatan Cainpeliittip.no

o.t.n
.,h ft.tl~ Pot mile P-. it-tWiflL-L Caitttt di mbtbtiti dibeb Wt At.
el~a lttptrtu mardirt at 16ativ pat.t, ctia at daiitr Pq- idbo n k rvat.
tit _t iti- upj diep t. tiiitttt ii itt itt pt. ia. t
igtif An
.rmd.
A t I A l i
amn i r A u 1 Pnta i d at d n no a hall dt. atrm dp

pt tttt ti
id mpiLe
:l~a ttttttiti di ttitia it at it.litittt aiitii tt ttiti pap. t i bi itttil attatttti p. itpulp tatlt tt attii pti ltb. at I)AIO Di i a

SEPT IEMBRE 7DE 1949 H APJO BE LA MARINA EJEMPLAR: ~AO

DIARIO DE LA MARINA


GRAFICAS DE LA CRONICA HAJAJNERA?,
Pa LUISDE POSADAins

flu(
A

enl

dv0.
par :I,
1"ao 1-1 O 0400~l t' "A'Tl a 54 .f.' -v0


r" -'S- 1*qw u* rrr44
grito do.u4 1NJdvr1
VIA- I sd0,t.f

0~~~t f,1 ;d0
.O~ C o.Slo i lo' 0 lo0O .0 Cool


to, nea rla ao oI o lad .r a.0000
.1 pood olbedr I 0000.044 eoba
fm.a- I.",' 0.01 aola1.00. 100oEo
mootr olyo~ a0000 00O o*000,I 1padCOSS oTS EVLoE Llong oATrSVE
CdeQE nOCySI.N


foor ooatloool fell pAo10.0 N 010.000 n M tR0000

S0W00- 10l 1.3.CI T


4,@ mRo wM~~1t. wno 1 0. A4#.TL.00*
Ald- 11,,0 R-. n,14"loo 1.
nl1,- loll. Sani. 0000i~j a )Uol
-'t-oio lao. d'1-1 o o n, -r01 rw .tI01 fbsay~tm t ewt ~vd'. a-yvw
Z-toooooyio $o11- o~ Ro 10k0000 ad. do-i .9 1- al4d WLL-Mo .Nt Vfpjy
l~oo.E~iooo~. ,000iodo~o ola00140010o~lIooa o O

V0Cao A10


dEn 1.00A" 1000 3 A.M0-.
Aoooooo~~~d rido yo Voo w.O~~o -oooa 01
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ mr .0.1om w0 pfw- 0io~~ 000 10 1.014 ~
c idio,,0l.ooooilooo On3 410 00.100Eniqu


0o0A~.i0Oicip010O flaboorlo ooaoo-aR.ola
0 1,0.001IL0 AEL. 0 d otI. a00.tool-" a 00 01410,1001 oda doLalad aoodld
Robo 05l8QEPO-4RN .
I~ ~ ~ ~~S TRqlAmbWa3U0O t cot'' 'TT4hlbl do at.11
iIUAZIC P.,O OVRFILS oao~d EEAD O~lSlr ooo0010~d00010.~0gooEod. A~a o00
Vdmk dooo 1N -1-.a 001%yqa qo o S 0 0a oN40o~d otoo 0 000.
oe 00- 000000 01 00 00000001 00i00o010, oiaoa o0 0000


1IMR1 DE LA, MARINA1AWoe& NIAV03


EJEMPLO YCONTRASTE po77 Jr7~~~ LA
7771 7777777 777777 Mf 777777 7774777777 Ada 77477117777tli e c&,
D E LAS BOIDAS E N F*.nt s imi n] I~=--ja~t NAt JV d*tp
mmAdamehnd 4M I1 .7 VW. -r IA q1 d -A,7,7 17477op" ,,, tEN NORTEAMERICA .10w par 717777777777


771.rm.&e; *i47-fr, p 7777777 7 Ia 7 h.- 7417) u71.144 1747 I Umdn"td rtai
ac.7 A.S1 t77 7777774477 4, af Tt.7.l 777 7777777 mt17 77*777 777 6. 77 47 rcd~ 77 77y 747777 777 44 7777" 177 r*-*7 q-7 7167dtd 77717 h,,34744 lx7 Ia.174 77 qa4 X7 7717 Y7 77tI & Ia no, 777717777747 .7 eou w447477 n7774 Ia vnlktt 114" 7*. coa-nre 447I a 77177d 177 77714747 y7 a7717 (7477777)477771.1t Q.,I".pu- n- 77-t N-4,77 77717 177n 77777177.q-747771777 77714 17 I7.7, 17-s 7 P4, 177 77 71aj 41177 r7714ft, I" 77777 77u 77.777 7.t 7747 Ina 77 .77 in.7* y 77747777" Ait
77do 7777777 47 777777r 777774 7717b177.74 471777 '774,7 47 m = t o -A 47. U"7~ 777 7787474 77 71 7777. I iI
177ij q-777 m4 n,,It 71 ~ a~b, -b Ia77 7 14747 .77 Ia 7
-16-747 .w-. 17777 plq6 q7. .77 7777 77 77
d, 747 .477777 7 tf-7 da ",m- 7-i77777.1 777,xtra7W7.777 777 7777747* 7777 77777777741 17747777774,74777774777 774a 7777 ~ ~ ~ ~ J 7.774 777- 777777, An pl-.7777 *.747 7 17177 7 7777 dtWo 44771474 "7177777 77 unld an777 v747 474777777747777 fra 77 77Ao7 r 7 7 74 7 77 777 7 7 77 7 7 s 77 7 7 7 7 7 f7

wt,7777 74171 tml7 47 Aa77.7 d1 1 377 4 1" 777 7 am~41


77fA.71.7117 -777 'I.I777l~ r Iloi*e A lyd Ait o m I4

J77 1 7

I. =g 777.
I)-. 7 777777 an77
a,'. 0 = 94, AlaWk1 COMA1,6k 1 f77747777 In dam dl 47%777777a
.41~~~~~~~7 4777. ma iawduC- f-llllv&. me" AAA t*77t ev-t~~~~~~~~78 y777mdstacumtm m us"Ir d, ~~~~ ~~ ~ ~ ~ 7 7777777y -b.1 arte Ml 0 ,
rnm~~~777 An,"07"71. b~a as & atrIA rmpe" 4t skm&6 &m mbm -,DO ex opot-o nt.t&; t 4:n P do14 Gazott 777a1177 477Ax

moss~~~~~~.i *77-.7r1*1 777
7 7 4 7 7 7 0 7 7 7 1 7 7 7 4 7 7 7 7 1 7 7

.spac~~al C,770
A, II.$exi
7.7777,7..777o.


I,877",771-7
7 7 7 7 .

7,77-7 y77
777--7

'7,a a,

,Af PC c7 7 .IA. "T n

8 7 7 7 7 7iSEPTIEMBRE 7 DE 1949 flIAPIf 1F LA MARINA' EJEMOPLAR: -CEIFAVOE

Ec Cr]


en


LA FFTIVIVAD C~ NarTA SLf iC i L AC CA C OR
acejida d el e C prcica dc M-la -i 1,el~ 1r Vicca Paa
cia~~~~~~~~~EP" dad dac a icdaciaDccicc.ec ccaap ENTREGAD A LA BRAN',FOTRO PREM1O
,1 0, ~NACIONAL DE SEGURID.,4AD C
V-L' -Lo ,f


Jaiccaca.~~~~~~~~~jp cacata acdi Sea ccica-ctacra radcacc cr~HEBMANO~a. EN CARDENA


'-wCu ar t
C IIiTJO DP iid leictitl 1 NEOCIO-Tra cccpraiecaia pracacacfa ccicc aaa~c Cati.a.dad nel a cccec dc
D~~~ pt.eccccdc.ccciaL eac iafa rc rrkda rcaarcereiari acc ied laa. La A. Lar
feb raacacc aicccadciaececace rep al tcciicrc p caiac cc reaed criiiie c arapartatacc C rce ceaca 6c C preceacia ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ cr Moni acaler SU Sciecc iccrccCeeediC aci i eaeaciee da erecCd ceaee Pa lc cere apee car a i dsi di .eiiac. ci Tieccel at AiZ e ceata- ra Td
erec dc 1.cerecd ccpfl cc reacccai ala mcc i-ccped ala race.ert tedl tacaccal Cait doacc pcarfi c e cr
da, mi.-Acsd aa ala- a.lct sine~a Alc 8-~ Ce iceC ietic.Aaaa
cccO Cuet ciaaccadcciadccaaaraccer a.= cc~~j aid racea cal ace ea