Citation
Diario de la marina

Material Information

Title:
Diario de la marina
Publisher:
[s.n.] ( Habana )
Publication Date:
Language:
Spanish

Subjects

Genre:
newspaper ( sobekcm )

Record Information

Rights Management:
The University of Florida George A. Smathers Libraries respect the intellectual property rights of others and do not claim any copyright interest in this item. This item may be protected by copyright but is made available here under a claim of fair use (17 U.S.C. §107) for non-profit research and educational purposes. Users of this work have responsibility for determining copyright status prior to reusing, publishing or reproducing this item for purposes other than what is allowed by fair use or other copyright exemptions. Any reuse of this item in excess of fair use or other copyright exemptions requires permission of the copyright holder. The Smathers Libraries would like to learn more about this item and invite individuals or organizations to contact Digital Services (UFDC@uflib.ufl.edu) with any additional information they can provide.
Resource Identifier:
1915261 ( ALEPH )
11968619 ( OCLC )

Full Text

Ci.i I~tt: tn~
Ii I R O D A M R N
~ttn dttb~ e ~n oi~ rn witI
ANO XVII 016 A MOS BUNAW JRAJUST, c0,fU AHELUNO Y AURAill t, l NAU
0- Il 4rl ___ ,
Co tea abacad Fa ia an T BE LO EU I e on i'. 1 P _] .
pufs o de 50.0000 a, Espa t ES, 0,, COTR LA,1 dic di, 40 1

a" t o t f' t O,_ ato d o q o / l A af A t a 0 ,F ,! 4" l it' ;, I -1 1 A A" tA
p, -per ze a at opeat"' 'I. m"l mo La fo m l ni a tin nI ft at p i :I o, I -in ,i, II NA I 11~i I atr I n I P A

Aeeo ci a e a dea p ndso. xot 1000 t0T AIR I (DE p! at vI Jo 'I Jo /-I IAAA ,"I n' t JCAA' -I%:1,,1 "I" AIAAA 1' .1 A'fAAA
Ill At It alt a ,, ;Au Alt' i Alr, jd,* ATI~ 'l A>IA 1'">A IA -y 'l'

IA 11 -'l nfl "Ila a, Ion.N dteCA IAt
t~tpaa HlIaAwa Aottt nu sto cin 't_ K trro uera ttjfftfttttlthttaqI, f- ---------190-, cn 1)9 (lo t -lI--l laA'' A


l~tt~t~aA'Bt~lthtt~l~tnlttl~l~I- An laA I It Vt 10 11 ('llA It tt a to o AolIAIAA,

P It' I I tlI~llI t l
AtaIAA'IaAlAIAI ~d. 'Al VtI~ IaA 'lGt 'A' Vlt'l'a L P LAo tt I~I~t
ttlla tltaatt a It Al() l & a l i .At(na~~'l't I''l"1'' 9011 Illt A' ,Aa ItIl cala w '. G

pt faa .'ytt~~~ bI t 'Atiatata~qu n I l'l AIO -at0alIAI
I 1 rt i a A l "i~' ;q (fl Aoll g k t I '" I ' l, Il ___ Ia",~Al~ ."' a .t
Ilt Ha a a PtA (l ~

toalAl n 'li t Jot- in ut11le ve kv t o tir al o vel~io- i e 1 Ile o I A, l a Ill i tlprill IAlo lItia ta -d~~'l~' "'' tll' i 'l I t, arIflfiaa'rvi',,j- D


ainfl I pla I lAt-l t a1 t ,l i- 4 at~On 'A ;; l~ I;ff;a ~AnAI a"ltIA a l "o II A AIa'a I llll IA 1l I ,lIlCI A Al'
Ilaaat aa I Ptaotet]otlnAi~ d b H ito i 't'tlAI t tt lt4ra(-l'atil*I tI'I ,l'I ( D; I a 1 a ltltt'I t AaO1 II _' Itt ,,tA t I "It 1 lb (A o ial ARAI, A,, I A'~tttt Ita''Ia, Itt at (( 1 1 ,,1 ,' AI1IIA Al I II nIAAI",
,* "I'11,,, "-' l ,l "Atr~,tnottot gii d w~kke 'o'ana It _lttI (A 'taaII ,a,IA ia.l"'tla AIO It t o l -Ip" ,, n'
lpl. nioAin ti a lAn't. b amata, t ctttttt'rP a dotclit vl vilpz ,( A'IAI ttoIA Aatnta al ltnAI'ttll~o t9AA nant11 I o. I t,, I I I I I I tOAI ,A1,lA I
AHO t Itt. t~ tt$,,,,,,t t 'Ahm"' It I ,-- ", ll 0-- 0 I tt I I t (a lttIll I'Allla II~ ((I a, l, I I' laa(ll Al Ita (01 Al4 il '," :
L. Jolil lft~ Allt ll.tIa ~ al nnat -t'tla ato ,~Ia a att ~ t.l W a'lT7(1 N W 3 Al, "',Il, A'III, n~O n "At IIAIAA i ,1,, (AIt Iaaa A' I llll I Aal ,,,a II
A olt,, i' m t a~ ~ 10 a o elo a n ,t Ao l to p a, t o o d11 1- 'l t 1 1 1, O a' a It I AI II A (, A IA I t~t l, atl" 'W I-o, tnaaa "l t- a a c gota at It ata A-l ,aO ,' ta ant lol l,~ t oa al I ln I:tttAAIO
AJ l Al i 1a Alt a-a t, itfltfla' Ita~ t A A A It ,;a ella t la atIl t lot, tAnt IAfl A1oI(lA Ii~l IIlI1A AtAi alA a'IIA (I ,~ I 1" IA
171A 'A a aalno"aAt tltttllt at~ill all t t~a Att"l At A It at lI" tAAAaa to ta t' tt tl -tA A I ta~t (al IA ( at at It An .At ,a A at Al 'I It al . lIttA a A ~ 'lO la o It'
HAt't all II,, 1 IA oA I A tIa'I I tI A
11 ell I e VTICa 1:, at'I .11o t1l nata o" ooatA tall : i oa Aat aI a "l It~lltt t~t 1 t,. aI", I(A t 'Oita It 'tlaa t ,ttt to f ,attAtoo", ltt ItA A' AAOa lanA' I atnI
Al I~A An Otta" AtatI t&Itit 1ntata. NI
firm% It, tttoo,,-, atatnt ,It~alaalll Jo tnal-ailtlA,~A Alt 111 It 0t, Itti ,,-A t'aatttltlan alaaailla t, (A atallalC~l ,Hla tt' tt, lA~ 'aal toA~
CaA Itl-ai(" o'a e ilh, 1 i" , ttl ,"t I I 'to,, at ll a ,t taAl( ,t t AI IIAI O -tt: l HAl~ HAAAII, A tttI At IA Anat, I Iaa dAo,~t Ot ,,o a l tt l l ,1 ;jtt, AattaA la All Attt M!t a a att"AllA I~a,~ tt~aAta~ott l A lA
It,, t o a t Alt 'l ratn, HI DAIA IIM I f ta t A II t".O ot to lttt IaAtIA"Ita'ItIoa p 1l IoaaAl- Att tIaaI AAA1 Itl' I Il A I
all t ,AtInA- t ttt l t -- atl a1 ItA IaA V aoI at t tI lt-ttO l A I~ t~' A It I I 1a1''l It oA" o I~ t~~IA a tta l
AAtIIAA It H I. ,~a~~lt Ot IO t A I It 1,I I 1 I ,I I

It3 Seal FryIt v taat, l ta t~t~l~ A, ,~tt B e li ti flU 41iPU 3,"I I I,,I I ,, II I I "". '
(t ia ,t t tl a ~ al~ At al talm ol aa at ao It, e nl l I I,,, I" , i 1 I, I1


n 'I t a ta It to aot Iotatlaoa f ,ttt -a-tttva't Alt "'' ttf ,Itt I.tt'Ptf, I" I x II
doaflloR l ttttatf t anr itoar. aad eot tW '"j 'I 'li HI 0 OAIA en eta ",I I ,, II
It alta'o Iattota tttAO~tAaAAS ~t de
I tt aba g ps a IAaI A laaa a tat oaala t tati'lii ":,i" 1i, I ,a At 0 altI
tl t.o a t l t'latlafl ooa ao a tttt wtal at ta 1 1- I I ,, II t Htt .lt ,at Clo I Ht 'a l att Io I~o~ tIaI I I 'Halo,,.1 a ta It taz a. I l I 1 It") atoootoa-at,, ,- C I l a t i I I'' Al I~o I tt Al 1 I I IJ? r I~fl ol
_l ,il lor~t till 3Oat11 ta tot 1al' I ,A\IAIIaaItIa t1
_____!____I___III__III__,_ Fl, H'i- t ltA,I, -I1 ,,Ii :: "l: ,, ta :l ttaaatalt',AaaaIaltt : ,,,I a
AttaII 4110Ana liot ,,t i Ill PI PttttIt : t ,Pb ,, a A if" ,I-" tttIog II a' .tAII 1 1AtId" Aiato'It-tt- -otIalI,, oH -ItottI .IlItii -o II 1 toaIla'I I 1 tbata.olt', ,ooatllat I toa Ia I II
Al aaa Itdait o It attnta tatt t "t attt I t tA tt ot
Niaag a "t l~aatrar; ip ,' OS,," ",', ,,
'A' il tin tatla t~it ai "t paaltl at a It a otItt IAlt: 1,I I at, qt a, at -I ttl i t at Ata ,:AnP ;,A1" ttttt ta at Alt-. 1
atflf ttt tat, ,t~' tla ,,, -A t I 141 :l A ooat tI a~~'n A ,tA alat t1ll otolaa apt, ,,
d,~~~~~~~~~l t a t olt lt a a l !atolt, ol l n t I Atl atota "I' attlp p-l" o-i :!,-, I,,,, ,t,, I-I I ,I
Pm taaa'l ta, tol l lA' 11al t AI It Al Laat Cndtt I A Al Il, t Allo i ataoltaltlaoao

Olat ~ ~ ~ ~ ~ Att'tt tol ,aaao 'lt'tltIttI At, t' oa
Aap H1 P tOl ,~t tl le n til PaH0 HA It a I~oao .a1a p IttI Ia tt It a It a ia~t otl tt,oe,d am
tq- tttt 1. Alatta at t t t lt ,att ,__ an I falta tn Itol. 1 1 1" z ,, I llaaa1, ltIooll"Ita
oa t atttltal l t o, ta l mtttoll t- pcrntona 01~~~la ao dttttaatA ta tI ila l I Il t Itt l !, r,, otl ,tlat tl Gatob-,opi

tarteaa a i a to ,ItI, Il ,idd il,-,,,11, tlt taSlnfl tolloaal alaat taattltnllattla~ A a-a- lt"tao'Aaae,'It lattat
tttttlttte I Aran A ttO d, l', ,taiaa 'I'tatmn I-t~ataoa AtmA ,, d t ,ItAO IIl ,
1at C A a nittra to Z r, I. AtaN a 'a ATOALj' t ,tat at Atl "at tna ottt. o
tapttl l al o t' X I l'l (? -l' ,, !,'- aa,, tat, taottt r "I'at l l ia a too A
tt ltr I a "dtaa It r "ao 0 citiir A ll H6t 'It' attt -Fatta t i tal t r fall .aim t 0 a 7 t0 A l tl Io
Ca l attatt (J1(Jf l id~~t m clof11 f(Jl Jj ( at At It :t ,'gA Nat_ -'tl Ct lttt" aa t~ A ieo A ~t~lftlatttet

too to too Iar Be11l S 0lll ab (A,,~a At1 tI~ftttt; ato- Itt~ipt at nsH r

lirtll 'A" al t1 Iaa tta'111 ro ttlo ot ttt att t It ~ Ittl Ith HItIIIttI I Ic~AZ i a uA taltldnotn atilma ?ba SF I C A p 0- ,la Al ;taat e o o ntIlot"I't
I b att e da ato a ia lal ot atta it 'l y pa atne tt H ot
Itaa o l aat t I a tp ta tt ana, Oa-la at 'ooo ItAlaAAAIW bIxt-i NI diatsaa a rl Otto" 'a Cs 'AA I
Itialildo~~bat otot tA It -da tl.~ ll'ralco 'a&T7- a totof. Cl
A, ,.-- t-sO a' loa,~N~ a~ir-~ lonattm kt~a Itaaor~at too r~ 1 t 3ktotr -l lat W dtot It uA .
11 X la- aol, ,, At-t Clt 0 I At'e10 ntIl ,
I d Jt, fto -1,3 JeJ ,aSCYa R JDAR~ tIt a oa, tot lf A l n, tt, Inaatti,- 1. !! ] A tl a y1 fnr lnsi ta ta an a A Itq tt'ieri"l. '10,W Alo il l;' I 1
-aft Ittaa -t Itta tIata Itttt attag .S amt d
Mt A fioo decoti C l In n. Alit_ H tI AIl '111 t nsa-), AItil~atotm ,,! I~ detal .t ', .aM auto ta ,toaeailt
I_ rl toada Al at tta 'I 'allan

M '_i Alta y P I ft !'Ro,,,i] tatait' l It ,A eat ptrinda y~~o~ Im 'Itatatla~lI alta dtaattal
t1I.0MWd ~nlst rbld-a,,,"- lC H V1 ?~ Zt~ttt't ttt' ; Alt ? Ilal Ptatlat dc.l ta) a,,, uat Atl ata
Eat tatattoaMta al" eI'A~L E ,.(I 'I ia tit-o~~~ ta 1ttttaoa-,tWllnlo t 1a I ala 'I a
toO l 3aitt -ri in'paa d ijr a n 6 tt fll 10"" EtaI ta ~aala ttl ttt It ta n-a Ilt Catat dottlataao tai a ,I IA 1A tI~ e ,IE tto ta a t',P q oo 'll~ I I"
,I-~ Al l idt. altie P A tAttapillta ,Iaaat d--1 t6t -At- I ~( Jet t!t Fp l Y t lto C ta iHta' 1Rll v 1 P tt 'tti ,_a p Al Matr Po :4 a
A l a't" d tinhito~ t 'Ie IttialtaI co- ttllefBte-r t at CA IV (ett alt 11 C't,-taf npal,"la'l Aa f ll I -_ 'Talt'. .,l~la~ l ,lat atodo al
"'t "" "to f At lttd aII 1rrrene v l ''ri tl de tla lltA tiat Itala , t 'a ea t tllIlil ato1 tatl tai Ittl It~ l t o, l li It ol at, I a nlte B I o I
al tlt oit, -',% .,tl tat ell~ :Ita tO t At t ''IPA ,, k btltan~ltamie l, llaa lat ,,l Ia l jHiatate ll ot taodaI It 1A a tt,n ttnl- t t I (n IleVt n~ata tAtaalaa t tAIl ot IA N'l ae Catot tit 'l, tat,,~ e- o Istl
TaltI. Calat, ,l,, I nitt at aitot I tI, t~N I tt1ttlnl an tt~ts ~to a at t t o il'5
optoat ''" "I of 7: dt t tta p llamlyt attll I t tIt Iatt aattlaatAat taAAtt,t olta t.al II~ a A
--11 1 1 1Z f Ioii dt - in i S ; N t A l a lt oo a t Alal ata~~ a tt"n t ~ a t ll'tla'au a d t a ,' at a n a at l t. CO A- .
lo tt'to "I l it tp at 'Itt, P.t ttt AtalA] htlal-- I 1t'", atl tI tdIt a ttttt~~l ata att a- Al lA tt
lad i" 'Ito 1,lr- tmv o t l~ o ,A l taal it l 000' -% Pltt lttllt A~t il I lttatlnt ~ A-aa' _at t to to, Al "lA t t
tpaa~oIlat~l In 4, al At':i ', at t l l t Itai'a~'ala ott1tolttantat I a l' It attal (tat,
t tt bid toalal, atV t I At ttalat ohl ,CP ~ r t e lta at l d l Ittato I, la, H, I I, Ot la It aalll~a itl Ala t, o r tl ama ,q to ,:ttt 1 t" t 0,,, I al
OIrtl ",tt i~ a-,__. bitt "3 t I"tlt I ~ Itad t 1" IitIt l I~lltl ltaan~Aot~ It 1.- i I, '' Ilt aata I~ ~ A to O A
I 't de~o r n pi ol O ttio CA 7- l 'taI l 1 -. -, ,ital' ,in t IP
Al -a tt, 'C. alt I t ari-i om mi ,tir atl ~ tA I t a~'It al~lI,"Lm" 'tr CAaitla' at lotatttt -CC I t11t2 I A It 'Aa Al ,I~ t 1 n
-a a Ittt ,llt~t ,11 AtA,~tAnn It I' Itattoa'at itt tI-laoitl'lttl I tt talI l I0
ati" a", ti m l b tautattIl .A ''otldotInllal' 1III lprtt~i 'l /ad tllatatlI la. --11'A 1- 1-tll
tatrrl ma tat at oIa It Iot r -Io1talaa -"a"l alt tat aa I tIa
altr Ott~a',,i y ui to dtaadl d bto Alt Alllavt Y1 elt'a Md' tlo1L It A i tnttl A lap t, IAInot- l Ala OIoA, Ia A t- Olat -~ a l t al r Ilnl~a a" lta I 1' O l Al Il rb I
aetoa .u ",1 a natld vefo att~i ll to ttlt 't In ttltlAttA -' tI A da ll,, tlaolatollllA-, !, Ill I l
tl.t tatl taata tit I atatzta ttaaattd Ilat q- ,,a hpol ;altttl'tt Alt 'ta ,A _t ltI ,lIt iltA ,~-a~tlo laA :l olO _tIIEXJA can t a
a,' n n Wtdig oaat ,1,_. ontad-11I V.] it to toI Ian 0 ,'~a~ta t aItlA lltt v A At I 7t l ('t ala I t -ll~l.hl~ ,It
as________________ AlatietatA ate Aa Iif, ta~z owl ,a a Iat~ to tl-Io tI ,'AO'lll ,i atE __l'1,
(fltttttlt tat H~t panaltat~t Hal It Ott'tlttat aa IttlnA, lt it At'ottattlttaOUL ~aI t~t ttlt b~ a I l la It'Al '. Ij otoJhJ .4 nnr I rI W, mItnb ds Ie [r n91 qu( iiba
P \ ".I 1t 1 f) tfl Ill IA~ (NarwNgNj Ioa 1 )u 11 -


IJc i I, o Irm h I I l p Y11xid ut

1 1 "d ; I aT fI G1Im g m f ; is t u c m f t sI. Ib o v 'i 0 l ,

F A.,. h. TeCO 11 [Weh A, I
ZA I'A A A A I IY A titinsA n4 RA- ,. A,.A .I ,. ml,, ,, I I -',P lilA. ," '11" ,,_ -ot I, 4," 'I i iL.( 1' t P I '~
A. "-. ,h., pp.'.' 1 1pl, p.,., .%1.';,.,.'.,,.'." ,,,." Alld.' d,' I- I'f;,_ ,,11f, ''r. A.,.IAfirAA -A
A. CA' I.'. itlsi C In ,; r A l it '.A 'A ,, -. cm'A.A. A ,'.'.'I,, 1- "1
: "! I ,,,,4.'o I.' d.''.l ,I. AIII A

11I I ,I 11 1 II 11,11 ', IL .', "' 1.P' ". 1 IA II I II',,. i Ia R u e I '.',. I4 t A .' o lP 'P, I
I.'-I.,pII .e i D. I n ,1A ., ,,.IP I .A. .A. ,II I" ,,', d I ,'d I I ; , ;II ,. IA v. ." i.',PI, P .', 4 '' P- : I II
-t I ,, Ip.' 1 ,p I.'. ell ,, IA PI IA .11 I I I, lA I ,I I' I"~ .A.- I I 4p-.' 1,, l'.4 h p .' .' 4 .4 .' It AAP1A.A I A. A.A 1 4 A I, . ", !
id i, '- i .I I .! ,dr -j, f, ',, r I I r, ;1 -", .''.< .'.1P'Pi- .4',l. P "", .P-d'A.I
"I P-. -I. I ,, P14.'.' 4(1 ,4'. PP -,,l 'A. 1- 1" :,!, I- lf.jA .AA AA.'gA1A'A IP fA Al'.-A'AAI. A.A Prpio t. A' .'P," .' .
c--I ,i I r
con, "PA ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ PAci- I - - ,, 4, ,df . ,,,, I r, l',I 1 1 ( 1-,.'. I ~pp PP A A P I '- Av .Iii.-iI.'t-AI' I.'I.,A P I",4
I -, .AlPP'.lAi.'l'A- .p p ',I''. P- A.,-' II-i11 : .'.'-AI'l 4
Ip. A '- p .' ,, I 1 I I D .'1i 1, d -, I, ,, I I '. ,'' .'I1 'I.'' 441 A .I : .P --.' ,, I I A A p .'i' p. IA- P A iA 1 .l .I r , l.P-lpIA.A.IIA.A.'' I'lIP I
I I .I I P, II II r 1,1, t -1. liii. I'~A AI P Al,'.l "p '4''.p PA A \ 44,1,4. -pIA-11,.A.pl.'ip I " '

1,I II, ,, I 1 ,, . .A. A.l,' pr, 01-I. Pu Ip'.' , I ." .1'A .,p 11 -- c, '4 .'.PAA4 A 1i'. ~ ,. 4.r p'4 ,' ', .~ 1 ,-A. IP I. 10 I lA,'-, ,
A.A.'p A.'.pPl"o PA .AA1~A IAAAl~. 1-JA, ,P II 4 A "I ,,I
11 I I I I I I '~~~~I 'P.' I. .'. ,AAA.A PPA IAA4PAP PP .P ,4-", l, I'' I , II .'';r, ," !, r'" I '' 'I" ''' '""' 'I'''', ,
~~~~.'.111~~~: 1 ,. A., ,,ppdP~ ph P .'',I.,. IA. 11'. I ~ .i pP~.A.'~. -.A "I'''.pp p i' -- 4.AAA p
IA. I I, ,,, , Id. 1A.I ,"","," I A,, .lp l .p0 pA p4 4. .''' .1- i.'Iip.;I,,',iIP '.P,'- .'A.A.,lI.'AP.'.A.
".1.Pi. .I.''.p - I'. I''4.4AT~l 4'4A.A0 IPI I I 1.'' .' "AII.AAp.p.I. ,A.,.'I.'11A.AP,.'AI.'j.'.'Ipl
A. I4 I'A i4 p A I '.'
11 I I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 01 1 ' I I, , 1 .Ar I .I II.II1.'.I' Ii, r, I: :' 4.' A. A A ,At., I A I A .i ilA.1; II Ip I I.'r, IP.',.'I I I .ip.p. .i .
k o ,, ,'.,' ,, ,A. , I I I, ,I! A.A.IAI'1' I1I, , I If A .'. . -'.' A .'. . I .A . "' $''. V.'. ,1Ai~ Pp. 14. I I I'~ A P A IP W' PA,
I. I ll W I- I AD. 1 A. -' '( .' I'. P. .'.4Ap I. 14Alt -. ,' r oi n qI l ,, n t d nh.p p A.'. A I niA f A . VPAe. . A.- 1 l e '
I.p p .A ,'d.p '. 'I I.I' : ( *4 iu '. ", p 'A ., A.'PiPll "' 41'. A'I.A o '. ltliP 7.pA I.p ll ", '.'"d,' f_,_
8.,' .''d' d 'pi 'A p.'. 1 8.' ' El *A .'A' 1 IA. 41. A. .' Qi J 'I" h -4 d .4'-'.0 A P 1-4IIP, PA.P 1~ -. 1 ''A. A.
It I 1 1 i.'AlIO ~ ,, i.',Al' ,I' ,ll. 1-. 1j,.i.',, A,,1.A ,I III ,lI- -d, p, '' 4A I'<'I.iA .P.i .4'''.P'A --111,p4 ,4'' ,p'.40 .I.1 .W 'i.d i:.
I~ .''p' I ) p.'.'.1,'d.'pidp.' H- -.i'''''. -. 01 'I" '' l -- pp,9p dA.,,pp P,""," ,-p. ,,,'' l.'zA n '4,l "I I-' I.p4.A.'.A11.''4'A.'.,A''l.',gnjne'ttArd .AIA
PP.'-., , p.'II ,' 11 -I.I" A.IlA.A'r 1 I A. "I ,,,, A P ,P,.1 .'' ,'' A .'.'.'. i 1.-p I. h " ,i "~ '. I : -.'' de n ur t ha a e o
1-I,,li. A.AlP.d'.A.P('IP A zAII, -,C .Ai, 14h .II I I4d L4.6' I A.,." 4414,,' ,Apl.4'.lA4. I -I- PA.'rjI ,4 - .pp. -Ip-,11,4I '- '
pPPA. P11piA.'PPPP 4.PI'I"- A.Ap .'A.ll.'l'l. .''l.' '. A 4 ' ' l ' ,, 'S A. 41,,
I. Al.A. 'lli~p.l'.b',.'.l.r.Id.dd' A o'.- I ,,p A. A.A.114' ll.l.I.'PI.'.'IP.'.- I.P.I'4' p Pi.PA.'l.(P IAA.llAA

ll.', p.'. .'P ,. 1 14 .' 1.' .' 1, I : PA.' A .'A44
, I P 'l, 1 4. I- dp'p I'dp A.'A. l.d,. _,,_p'. I. ", ,- - - p ,~,'' I.II. 4P 1 r~-P I I .'. .' .'I, pe.0.011.'. I. A.
El. ~iPIP P~.' IIIi IAPP A I- I.Ii 'AIl l',lb. p11. Al. O _'. IA'APPA.A.A.OA. -- .'.'(1 1 i o' v''~' or'i.'. I. pP- i,. iyo rop~I d- i ,f) l. p.".' lp .'I.iA.'1A lA. -A p 11 1 I A IA.I .A .', A1 A I .
A. I ,, -~A lA. I -' '- 1 1I 1 h tN o fi to 1 I 1 I IIP 1 ,,, ,' _i P Pl.A flII 414' I. IA1.A. -P'i' I 'o"I" hlp.'.'pI '', I ,.' 411 :11 41
, l.',,, A1, , I I I A. VI. 11 I 1 '- I /4p I AI 11 I I l I '" ,, .' i m ,i ,-,, ,, II ,, ," ", , ,' .4 '1 .P 't .VA I, l0 P i,1 A1. .'I . .A.I 0 -.A.,IAAd.IIA.I4A.AI I ,,," .' r, j,
-~pA.o p d'4l~ .'1pppp.P' ~ .'''., %A-'A" PA~AV.-- 'I ',p I''. t P11. r0.' :, ,:'I
I 1 I li ,.''.' .'i d.'.p.p.'., 'I1.p p .p p p .' P '.' .,. ,ep11._'I,_' A.Ip" ,A, I 1 ,I, I ,'hIPIPA.PA.'. ,'0'' r1A .'-,, ,
1, I 11 "I I"', I.-.I' Ih"I p.I'. "i," h,,l, 11." P. I I ,, ,f ,, I .i 1,.A 4 ,A.14P1,.'.A.'I.I 1. ,1,A,- -'md A.'r Oh' 4,- iPP.'. I .'iP-1'.'A ,.P i A.A.IIIA, PA,.4. A.
111 I % 11 11 "I I I I 'l l .1 ,I l ,p A., P.'' t .1 I,. .I .A. P 1 .' I'A I 1 .' "~A ,' ,0' A Il.' 00 h I p .' p .A. 'A. 'I I I I I II I I i ,,, 7 , ; I :,,
4 A, pI A, pI .' .1 1.lh' A .pI ,I 'l(P o,1I, ,,:, .'i1A '.4l, PA, I 1~1 AI.I'P.'lPA.0.'1.' 4.'0A"I 1 '.'p1ph A.pAOPI,.o.:.''AA.I.'"p'

4. 1 1 .'.'.'I , .I.'.'.'l p.,. ". I I' '' , ,A. I4, P l.' I II pIp,'l .1 ;'I,"A A.IAAII.'A.'4.AA.A.1'll.4 A.11A, A4 II pPIA,'A o', 14 .'.''~A4.4.
0,0 IAIIA. ~llA~p 4'.'I.'. .'.' .',."pA,4A hA.',pp.,p I. A. AA.O.'4'ilA. AP 411.",' OATAI.4104PATII'CA.A.A
[" .'< .I:4'P IP ,, I,,, "1 ,""' ,, -' ,.'.A.iA P _' ', A, .' ,A. p.' I' I .'I I I ,", I d i~ ,I. 4, 1, IO I PA 1I .'.A. A
A. -4 ,l IAr .' ,, p.,, ,,,, I .I1II I ".'',A ,. "A, I, 0A.' I'.I I4 11 1 . . .''I.'r.:.I,,,'I ,.A.10 44 4 .'. -.Ii4 r, A .,,P.,i, l',l.I.P1pAIt", !4 .4 .'AA.A.,.'l,1'.'i.III.I1,A.I',, IP.' .',,- I'.I11.'A-!lI.'I.,-A. o 'A.'.P A.
I, A ,,, P ,1 p 14ir ,, 341 I' II1 -hp 0 1- - Z ,I1, I 10 .41 0,AlA.,. IAI I .1 ,AA.A r'. "1'IIP'~. 11.' 44 A I. l I, :A.A.,-4A.4I4,A-'.""",, i
.'l I I IA.P1 I' .'1' ,11.IA. 44.' ", I ,-ilA ',-4 .,11 p j,.- I A. ,01, ,IPI.II I 1 II "LA.IP pi.P, A.' AIpI,_,.'''.POI4P'AaAA.j1 A.AII4AIAA.AA, 101 PA.4111A. .'0 .'.'h l A.,1A' 4.
01 1141. 40 .4A1 ~ A.AA. IAA P.' P,''P. Pip' P.' Ar ""I0 i I I A. A.' P.l'.' A. .l.AA
I I Io,.1 .'.' "' ,.'. A.II11'.' I.' I~pl' 'IP pI I- P .l P iI, I ,-I I -,.I'I 1, ~ l ,o1. Al.'-. Ip' P1 r dr 1: -f,110 IIAA IE C O ,. IA. AP .'. 4. 1401 .I.A
,, ;, A. i.4P- .V.IPP.I II-, PI A.IIPA.P"IPII 44 4A. '',I1 I I I I : I. lI, A.'.'.' .' l I l -, I 1P."- y"~ 1P.' l IllA ___ 4<. 4<,.',. I l' ,lA,,,,. A'41'
-' "4.' tipAli.I P41t P hi , At ,,i,,,Ap. ,, AA tI'' ; , I1 I 1 A41 1I II 1AA, 'lI h
dP',.APPAI.4,Il , ":I IA.A I : 'l'I .IA.II.' P1. 11'.' P-.4 ~.l .~ 1 A A. h,,,r,4Illp.',,, -0 1 "I I 11 4 l "'.P.10cA" i1141: .A.A. 1 4, P'A, .' pC A.1 .0l4 'PA r.AAP.AA P l.PI' I 1 I jotA.' " loeo- ,.,, ,'" ,I, 1 I I 1 .'A'I'h Al .' ~ . .0.' . l "I, P IdA A p , ''l .A. 1 (", tlP1 ', 1.Al' ,0 f. A
" I .1 ;' A140 ,1 AA.A .', P. Poo ,,II.'pI.'i- P. II .Il ', Vp '.'lP P I P. A.r d, 1,
A .'- 'i ", l 1, I. 01 P. P p IA IP .'" r'' ~ p ,- . A .I -I ,P 1 A . ' 4 1, ,, tI P A A P .'' _1. 1 -,~ ,,. A .'0 1 IA A' 4 1 11 1 .'l'.' I "- 4' A I. 11 1 A 0 1,, r -,I A
.~p4 11 .' I rA, IO1 l ,,
AA.4.IIAA0P 1.''. AIA~~ - - A 4411 V.'P. .'A l.'1 Cl.n.'.,','pp',4A .',.' -' lA.III.VPAA.AA. p4'4. np'. I.'I4.PIA 'A I Plp.'. p.',.' A.AA.PPp1.' .l l4 '.1,I'.,l.'II,. PP 'l'4.A"I 4

-Pi n. ,-. p .' - l. M ,.'.4 ' ll, Al. AA p 4 W ,''' IA A1.l.' P.' 10 1 4 AI A.'"I 11,0, 11, A.W nt.'4' Al, ',, 0 '.'.
1.44.'. ~ ~ ~ ~ ~ l~ .', IPp l I. AI. PA.p1. 4, p A.I I A A.PA .'p d, 1''.'I1Y 111 ,,i# .'O I ,l,' IA '. :A .041o 'A P A 4 .l, 4, 001,. ,_A.A'. 0,0 I P, V'.A1 I. ,IA A. l J', '4.' p.'.
P.'.~~ ~~~ ~ ~ ~ IP'AAII I. A. I. A. P .1- '. I. .'pp .p .' i p-I ,'I.P VA .,.r.'I 0011.', ,lA 1.A.'ig ,A.'d AAA .4i ,1' ,p.,'4. 1. 44.IJOV 11 I14 lI p 70 1i1, .
V A doil A. a I 'Pr ', P-i.' ,I p.' J.4'A i. p, p.'je ,ph'. p 1 4. 4' '.l'' PA. .I''t11 .i''4 A A A .'' -, A.'AAA.'14001A0V,.'PIIIA.'14PA.A.,dADO.'.'4P : "h0A1;1.I.AIA.'.IIIPV!.''l
APi.'A I . I.'Ap ip. '14."'plP P tt. d a:, , ~ c ,1 4 1 A .P IP .,4 1 A h .y .' .,p -, h ,1 1 ., A,~,.A IA -AA4 p1 P A 1. 1 Il .A I
,h~~~~~~~~~~wme~~~~~~~I 011141140u P.'oid~oo A.10b14 114. doll-ll 41,014 A.11AlllA~. PD. IA. am ,d, I IIoA.'I,, i; ; ,1 '-1 l~ I ;I;
.p,VI. I. ,,IA, p.0N1_,III D 1A.rCA hits, A., A.I.114A.I M,' 11, l.A.A 11,1, ,I~.1'. A.m llA 1AA. 11, .11,101114, '--1 w e i lol.
A',d -l- 1',. 'll 4.o1 ,.' A I e. D-A,.1 lIP ec ca 1, I , P A I I .I. 1i A. 1,A II 1 AI A. I a P~ l. II; P1.' ,. :O 5'.4 4. (, 4. ,A 4 ,,1. 4. ', lA,
h1'. A.I.d ,1n VP.'~rti .IJ.'1, od ia,. rti ,, .' .''P' P.' tAAIb~l d V 1yA IAl10,Pp .1.' ,,l A.' A 441 111, I A.AA.'AW AO.f A.AA- .- AlA
45 4.'I I I I 1 it, I.to. h. a A.' I., E m01 0- ,l i Ipt p ,V '.' CAAI OI . II O '. .' of4 A .'A o 1 A. .A l. AP l .0 A0'A eA ,O AA .4 I- , .'.',.'A-.e ,, , H,

IA., t. .P 111 4A 1 .'A pl i AP l P.p. :.'. .' p '. , ,A1 hA fA1A ,, ,lA.4I.r'-4111 11 1,4111P111-
I rr i ,A. m- I. . . . . . IA. C--i l I" ,( ,"t -, I , l~A IAr411 4'.4'I~ I .AA .'1A.P" A4A14'A 4 '
PIIPPePI~ I ndCA aoddI e IIrc AdeE es:' r~! ,," ",AA. VA'. lA lIx '. AlP~ ,0W .IAII.A114 11 1'' iii"p- t- A,.
1.1.1 en .I i1- l I I. 11A 111 .1 A.A .ill .o.'1, Ming ___________________11111111 ppIIIP P. P'AI ., 'p'. one'.'. 4.14' P .'.pr 1.'Ic dcA Ar "lP A. P1 ,IA.IIIAA1, .A Al''V ,. ,li.4 A .'A PIA.01'0

I, -lm. a1.P ,1t,.,. ,t Jly ot r-fl llI Ae IphA . I """I" ""'ii' estai-.l.'.'' t d de
r ~ ~ u m ,,IE-, ,, d ,11 .'.11. 1' 110 I 'dji.'.' Iq -~~p IA As c n t A : e p ~ I 1 '
a-d o .m ,.io, I 1 p1 V I I1 ,. I.A I 1--I 11 Ala l eia rd of, Per A.noA 111 e a. ju l m n~ e o hAle '. 1 11 A O, I.1 p 1.A1 1111 al,'0 .P' ,. "4411.4A .111"PItze n ,'', I ,el s at
11 F,~~c, ~wlpta u .iil~il e. 1 41.'.' .11 par 0, i 1rnt., 1-Il I 1 ,1V1,ll.'1,o44
AAAI. . . . P p' 'A.'4,44,, .' .', iV '1 ". I0.'" I M Op I ,4V ,,, IPP A, .' I/ .I10.O A'',1'4 4 0 .'. I .' .1,1 60 .''t,"'P A. IA A .A.EA IAAA4 A I ".,p A. _11, 11 I I :" 1 0. ,,- I ,
V .d 4o' ne ,, ,, l bt~ nril ., i II pA 01. 1 P I" ,,, ,,,, : , le IlAI,,PA P ,Ill AA ., IOA. " ,,, 1 ,A .''11A.14,-l'l.,Io ,. 4
C14IIAA.A.A.A1AA %A,1AA0'0.'.' 4. I I I 1 11 A D, A.'.'At ell IA
,,, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I.' 1AWI .itdLW o !i -.'oel, i.ld 'IJc , ;. 1 I I- ,l'Si 4.'A 1~4 0 4 l I',A VAIl il ,IC
Mwo.l Len AoP. 1fin, o 410. i TA.IPA .4 aP ,t- TSP. t IA. 4In.p I Io oa a In hom re ,A U CIS EN 1, -I, 1 = ,, ,,," :

CMO V11 D!ARI o LA MRINA, 11 1Vf:, 4 D) 1 ~l ht, 949____ t__________PGN


ficoit
de Sta de Cub bi 2211,t7 ioads n
t 44.'H 014441 4.444.
d4 Ali.4.4 'A. 44.A >


444pa 4 4.44444"" i Actfvan In no! iticii'n~'~" v ~ idhtkL ~b
icilei,4. 414b "l,,4idea4Ibis,40110 del utdiirilo del InaiftiftJ 0
Paet sci come deil dogoHEAFFE S~. 4H4 E414 F~, In
c4ula4 n on4 el ergo4. .4 .4u 4 441144 4'44441.444444
It.44do 14444~444 444.4. 444 C4, 414 4. 444444idt,,4444 44444,4 1 414.a 1144(~ 444
44,.4,.4.444444(.14,144.4441~~~~~~~~~~~ 4.414 4,(. Oci 0,Iek .444pl "( ;444444444 4 snW4e4'44~44
took.4441 4 o4. 4,4.4 4 44. a Irr 6O la el 64.', jw,44 4 4 4444414 ~ 444.1
t' 4444c,1. 6. W rukbe 4 44441 44n.1 4. 4414444 4444444446413(444 44
y Vale,44., Act sosrit 1. 44 4'*ti44t 44 4a4 l'l~'4' ,4 .4.,4 1.44

en44,4 .4n 4,guly Pero4 junto444 444 44,Sca4n,44.4Ieal4w
14444441 444444~ l 44 44C .4 4 4t4 44 4 .41 en441 44 y d ~ ~ 4 4441444444.'4414.4444,., 441414 4,14. 44144.4,"444
nocer4 44r '4414.414 444441 t-66.1 q,4~144444444.4444444444444,''
Ir4s 44 c4u"4444'. de4 444444444 4441a 4414444r 444da fit- 44444 44414am44 414444,4444 444
44,1444 444 ~ c 444 o 444.4 alo ec
44444,44414,44 it do4 4 444 4 1 441444444444444444,44444 44do4414444414.4.144os.P IA P
don 4,444444,4444 Joe: 7 altos'as 44 4 p4 4l, 444444 4414444 44 d414 14 44.444444 '4444'44 Cct l~
rid444444por4e 44 4,e crst 4l 14.4 444414 44-4494 4ut.444 44,4 4444444444

.444,P 44444 S010W"4444,M
14444 4.4n 4444 44 144444444 44444 444 44 .14414 444 1414441.4,444414444444 441 4 4441.44(4 444444.t4
1444444444,441444444441144 4444444144 444,, 4444 4 4.4,44444444444 444 444144444 414 41444414444444444444%4
a led4,. 444444444444 I44 u,4444441414 4444444,,,44'444444444 1 4 444r,444s1444 41444 44rt4
14444 des 44144.44 444444 4 4 41144 4 4.414444. 4114'44 4444, 444444 4.4444 44,44 444, 444444.4144
4u .44 444444, 4,444,14444444444444c1444444 .414444'44 '4444444 i4 1 4,444~44 444O444 4444' 44,
4.14444.44.41444444444 414434 4.444444144.44'4"" ,I4444444.441414444444
'M4. 44d4, 44 14 44. .4444 1,4,444. 4 4444444 4414, 44 4444
444414.44 d44 R,, 41444 j 4 444444 4 I.44 4444414.444, 4 44444 444

4444444'444444,u vida 4444444de et 4444444444444444 444444444 444444 ~414444444444441444444
De444. 4,444 en,4W as444(44444 -,#
1444444444. ,4,4 4 ; sc b o u vio o p e de tl 144444 4444., 44444 4,4444444144444 ~ 44 ,444444 4 4.44(4 ,___ ,,,,,,,
444,.414444444 .$L GUTIERRE 144BA Y CI- DSTROUI14
444444444444.144 c~e Ic He's '" """" ," '4" (3v~~ 2064414 Apta t49.t444. Tel -74 1 "Llt tJu n h m
d o C M h444,4414 444 .44 .
4.4444, 44444,4444.4', 40Wotlaus( 4444444,44444144444 F ooetd
4,ioe 14 414i p qntun- ~rilo (ift(44444 4
de4 I.,44 44 )4444 4(44 CADS4IUI4RS:d( I af4A4o4k4 ~.4t~.~444
Claude44444444 ~44,,A 4 i COSUSioy J.K l tll' 40 1 fliCll J)Ola C 444444 44444i4444.44 4tf
444444. 144444 44 to4 4n' Ito ,. 444 4144.44. 14.44744 9 444'
444444 444 ~ 414 44444c to-., a' a w_________________________ 4.4,444
14444444444444 444 444.44. E4444444sc'nd '44144414o, n 4441M 44,44Al4.44
4144444.4444.44444444444444 -________________ 4(444 .44444 444444444En Ia sesido rotaria dc' Loh 44444444444444l44144 n. 1 ,.1 444,44.d44 ', plan 44447, ~ ~ 4.41.444'T i f n

unportante dcclaraci6 444 4 I41 441 .39 44414444.4.4,4 y n44 4 4414 I.4 ,stdi I. f. 4 .44.44 4.ds4444
144444 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ po 4s44.~ 44 .44 .4 44rt' do on moe Teo .444414. u,444 44T 4444444 44444411444 ij l
4eo.t lCi, I ontro Cent 4 444.414 4t M es
Its 4, 44o e 4.4 es.44 4 44 4 14 4, 4: '4 tu 41.4 444o 44, d4, .4 p4.4 444, ~c ll s, n. W _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
do Slu4.441 ,4d44. 4. C- os to ,~ tar lim itadas a birte i 4 '' do para- o i o m peI. tac r In H b n I'tt disq o 44 reqto e e eIcnc11 a o a do
44.4444 Cleric.444 44a 44 4414 r,444 44 44,4 Ci444444e1 4.'ict~ 444444 cot4,4444,14444 4.1444.4,4.4414444.4 ,444.4114144444444444444444444444441444 L4444444.4.14414444 441qs444~44 44444 4
444444,4.444 41444,444,44 444444.4414144,444 4 4.44444444444.,4~ .44444,4.4444444 (4.14~ 144 444'144.4,44 4 4~434.4444 4.4144441444 44444 .44 44 .444444444, 4(4 4444.4 4.4444444 44441444"4 41.I444I11u4,4l444441 44144s
Ap.44.444444144444.444 44.4.4444,4 4,4444e4444 444441444 444441'4 I4 111.44444414444,44444I44444444441,ll4444444 4 44.14444444I444444444 *441414444444Z444
44444 444444,444444 Wdel44.4 con44o 4141,a 44,4444 4 la44~~ 444 414(
it14 4 44 44y4 44.44 4(4 4 14 44 4 14 4. 4 4. 44 1 44 44 44 4. 44 4 44 0 4., 44r44 4' 444, 4 44 4 44 1 44 4 41 4
Sc Isclerru ad lones4.444,.444444444 4, 44t1 4 4 ~ 7 ~ 4 4 444444~L4 44.44D4.4444 4444.,444 444444444l44.,41444444 44.44ce 44444?T 414444414444.4441.4to m e4p a
race4444 de44444 4144444.4,44e re44.4444144.44 1144, ,d44~.444,4,44 na44l 44444444 do] p44444.,44 44 4444,44444101444on
141 i a n n r o d o 4S 44 444 4, 4 444144 4 144.4 4 4414144Za4i 4 4'44 44p 344.4 4444144j4 4441 44 4 44 4 44 14 44444 414 4.444 tie 044444-e te prd~ i .4.4444 u4144 44d'w
,1T6444444.4,444 I44444444441444444,41 colin44444444,4p414411.4a4 y4441 4 4,4,44 4 444144444is1.41.4444444 444444444414444444444441e 44444,4414
radlenioc cua o .4,444 444444 so 41144. publj d sp4 41044cw 14 1444.444 4 ,44 4444444444444 4,44.4,4444 ,044.44444 44 ,4,141 44.44444 4,44,4444 .4444.4444.4414 4 344444 444
4,,1,41,4444.4.4.444444.4444444i44444444.4.44,4 444,4,0 i44444.44 4ne44, 4s 444 4441444441044 4447444 4444,4444.1 44 4B e4444.4f44414 1t4ee4444~lfl404
4444M454Connemara4to a4sl. quel ~44 444 11324444tares14444444.4.4homes44 dodo444.444444444444414404 tie4s-44444444444444, en,4444,444 4 [as44
44144.4 Per444441 444.4444 r44d4, 4,114 444 441 44144 '4docto4r4444 44444444 444444 4 44 4.444 44 4 41444 444
Ram-444 4.ia 144444444 s44era4 1144444444444441444144444414441444444"paa crar a deel Yrool del44,.444444144
3t: : P rov incial4 4 4 4, 4 4 444,. 04 1 1 4 44 4 4 44 4.44, 4 4 14 4 4 4 44 4 3 4
44444 444 4444 4. 4 1 4 444. -~ib Co Cv rp o- Ajgi o.I
kileciet~ ~ ~444444.d444.414y44el4,444444, 444baut--fo 144 an" 41d e41 I 4144144, de444444441.44444 4404 444es la44t cli zea Vdnqeruiiuna proa o'ed
0~f47~.444 ~ ~ 44444.444 4 44444444 4 44 414 n4444 a4s",4 144
444. ,1 or de 44e- 4.41i 4rat 444 444 canr n veig a 44414444 Par co pea la44 voa ifi ,u se4,ir su lai h r
or 44 4 44 4 4 44 1 4,4 4.4 4 4.44 4 4 4,. A Ct a cag de dotr tA eiutr e Co sl M s ~ III 10nsol4 conde 44447.44 ;11f44 4 1 "'a, Ito Quin44 44 44 I C 14 4, 44 .1 41 4. 4 41 4 44414, 4o,' 4144- 4 4 4 4n44 4 4 44Ir 4e 4 44 4 44 444m4.444. 444
44444444,4.444Ole4444a u, CI J~ 41. 4e444 4 .r444.4a4Las4I.441444414444.4.4414444.de44 ,41lue e441 4141044414444d
4414ta de31444 444a 14lsuaro 1444 Crat 44444No4.44,, 15, 4410.44 do 44A44444 d4 444444 UP Mailawii~a La. Viernes: San Enriquefot d sd
44444444444444 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Re 4o 14444 414444444 '1444444444144444. 4 141 41 4'
clan 5444414414.444 snore 44444444,444444441,444 444,4114 en I4ruin4aecpiid nApraltU d.mnsas e LsVl. Lo.d ole t
14,444444.41444.4.444144.44.4.444444 4404444 14,4444~, 444444 4 -44, 4444444 414444444 4 414 4
414444~444444414444l444 4.4444 1444,4 ac.44,1444444444 44444l. 444 1414 4 4.44. 1444,4co414,c4144444n,4I-41444
,444410.444441 ~ ~ ~ mc 444 4444,4 I4 an4 4444enul sin4414 44 do4 d1444,444141144 lus, 44444 R4 '.4444444 T, 4. 4,444.s44,s 44444 4444414 044444414441' 4441444
44 s4~~.4r144.l~.44,4~.444444 444444444 4 .4 44do44444o4 0r ,44 4'444 M4 414444 44 44 444444444C ,, 4441 S d b a o M1 6: Ntr i ra. de CA ME
44041,44p44d14o 4oml %.4,4 44.4444444 444 4444 3.w4 44. 144444 1441 44on,4144. 44 44
d4o* 44ta Joao44. 44 4 4 4 44 4 4 1 4 A n diron 44 4 4 4 4 41 ~ r 41 44 41 44 44 44 44 s 41 g oo 'W44 g 'o44 t4 4 4.4 44. P ar.44 44oe r R e4414 444wg o a
44,44444104444lntnd o ana cnta oi=Pb d I 4444 t.6 d4 110s 4 A4.4 4 de aa ulet e. Breg afis, oTlI 1CIS C q.
h4 4 4 4 t i 4 1 T41 4 1 4 4 4 0 4 1 4 ., r ,1
44s, el~ 4AMUn 44Id44 ai4e dolas4 4as on 4,,w prsple
do,~ ~ ~ ~ ~ ~~~~4 4414444444404 4stcz. 44sofle 4eatrota Cm4,od4CbW~m utma 'o
erzo de Jos it'lia~~ ~ ~ ~ ~ 4444 4444 ioa 444,4 444444444444 1 444ra o eoYls 11 rooy t a a
1444ce4 4,ai de10 444- E t, t d e t o o r % I
4444.niis r e 44444444JO 44 4 .4 1 01 4 444 e ia 144. 44 0 44 4 14a~
4444,4414 14a pro- 4444 4444414444 1racice 4in eoCnleIcldu-Cte e I C nf44ll oI e
14444444 44444444 41,me 4144444 4 4tc o 44rd el4 4, 41 4443
ad.Tam iknat=-d oto dcr- 111 1 a ",11 1 'll 1,441 1 1 do l 444" 14 ge n 4a, 4 104M d= 4C144p144 14444 1 44. 1,p. .
-de que superior at can" del later-~~4 Cannot. Jo 4444,44f,1 IsEttdcjFIl o r
6;~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~44 41441,us~o 44444.44 444r.o ee1, e or. to1 ~ a
cula~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~4444 4irs so 144446 44 44H 44 4n eMtw ) u sBomyd4,3sri s vi~r eea.do1 ma, olcrtCtolrel -ae nC.
life~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~4 4444,4d o14 44.44,' or~ oesdlpld sril. nzo s0dtaoriitret oadoodrmrl
lrminlteclon4414104,44444 4.444o at 044441044 4o 41emll 4441. 90 ,1D ees uv oe elttld
G R I E G ;2i4 4 0 4 u: t r h,4 4 4 .4 4 44 4. t e c i, -o n l i, 1 ~ t H ln d 1 .
interior~~411 de 1. Reulis 44 44441 d- 4q=. 44 44 4 &muarl 104 Ind4 rci~,,pf acon Imlnt cone tattte deImassu
4116444 Its44 se .Oil 1444.44144444 poIdi form dabl dPD me 'u" Juli it 58Ti ofrel 0 I Je
444444 447rai no 0144 beri El 1 cea m ag af co aon.io parart oesc isso ;
fin5050 .:i444,t4 at nuv ooii do dTrnln Iat reetia jue quia a noas Caaieo yrn Ntabl. llnesyr c Je d
antneglarle44 a'4f4 co41id7.44, Anara C-di 44.o 4440, relval Hel mienis, LAetmet EPOCAct ea elbierta
flies 4~rbl. 4o 44,14 44, 4,4nf Elnn I retmnn
tiloca7t pZe7r~ -l p or sota m e ntetitlli
414 444 44. 14os 4444444444410'Dlt. rd,1.
44144 44444r1 on 44I
porters4 14 44 44 4 4 4 44wos en4 is4 M a lra m n SU eJo ap eZ w o aic
00beracill4 4.4 4~u 14da Is, 4444444.c con fo94444410j Jaa ola op l J d a o 6 '1 Adenuka,~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~44444 se 4444, 44 1444o-44444. 1114c d at fllisnost=Xaaa aooajp- aefiimo qedeeie ab
118~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~144 a41 4.1 Was Il *4414JPbiie.de si utads e etor a ldco
d44 d1 W4414 44udes Aaess 41444l 44ne Argentina W wi5 444441.04
es~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~4 4.r ct esCnotv ot$icedst-rs nooesa oteo acaI Cmlidpr, 44444.4444 docto kw; do 444444
,4 4444,a 100 441444 y at dctair
on~~ ~ ~ ~ ~ ~~1414 444',god 44444444 1044n4lCnei4.ebao n feon, pa s 196or
d44144 4444 444444 44 4i' do4444 4
sitin,~~4,4 4444444144 4r 4.rod4d44. ~a oI d.d ad
SatT di LAIED GUIr TRINF 001100 SIEVE A)3 Ad SOS CUE
nooor pr~~~~~~~~~~itimamende.~~~ AMNCES A17 444410dl4.444114m,.t4o14e.11ei~Ie, e"y eies ilsqe ail M u, wmbi ea not~ fset u
tEL osumeag g d la zMaIN gnraAeI." Pr dqii usRgl' e r
4,rcos 44 ld 4441444444 4.44444, 14444 4444ts 41441,' 4 44 44 44 4 44444 .44444444 4

PV I = -_ -_ I
1 I
-1
I
11AGIN", (1,1,1RO NARIO Df, IA KwINA IIJXL 1-4 hL.j][4,10 W, 194"t AN() (XV11
"I'll __ _,_ ____ . , , __ ",---,- ----------- ,---"----",-" ,- -- -""","-"",-,----- --------""-- - ---------- ", ______ _____, __,", , ,_ __ ", , "" ", ""-,
1) I k It I 4) D E I A 11 A It I N ,% ,qq _---' -- - - ---------------- -- -- ' ' 11 I I 11-1 I I --,'"'I'll,
'I
;j:", ,!,, ""'t? 1;N 1 1 A il 11 I- N I a A t ___ -_ , -- -, -_ _--- -,-- --- -_ """ " """"' "' 1 1 A ' S A IA VISIIA 11 I I I I Val utn"n, I I '
,,, I I, ii) 11,10 Mir T,*'-a, Iti"", 'J'A I I I I I - /- -- I- ''
',r '.'r i"'I", 11111MOS Y COMEATARJQ I I 1) ES 1, I N 1) FS
"
1- Il11N4i ('1"iit ."T,' 'U it a N't -1 "it, ,,,, -,, 1 I ,,, 'tw-, 11;trI,."" ''I ",
011 ;,-:i ,% I, I I ,, il"'. I ;: "I I "I'll I'll~ -: 1,q ill"'.- ,11 I~ I/ ,,,,,
tl,,11,100,,:, ,;,, ,;:,,,, ,,: I 1 ir_ ,!, ., V.111 11 .
I I '' -, -_ """-, --- -------- ''' , ' :/11 I ik ./
"I'll i ill ;'A I )t l .IA toil,"'c"! ,I i Citir-14.1"t uo vvfifdorfl.d '' I -, , ,,, ,-,' rTlscl & m ir -1-oiA f.s-;hCfO
,u'j 111""A"I'N dI, ul-. -,- I,---,- I I .1 /'
T1ll:11W,1l1)V__'qIl 14 011 I-' Ill i Vor jo e N-1. ("hivoilo C.IN" ,,, I I'll-, I ;.,r I I
ill J-i, 1- V16a, En.- 11-- -- 11 1- 1, / l
I I I if l I R, A I I hl I N I 'f A I '(1111t, 1) fifill "I 1, t 1--l"', ,I I_, ,__ '"', r-d-, V"i", I / I I
)"t "I'l-li tit"'. I r I 11- 'I'v, fu, Uti'l 11, 11, ll, F""orit" I A I, ,T I ,,, I ,, ,,, I
l""And'o 19 ._r ml,- I ru,,,il , ,',', , lt11 11'1 ",,'i"'I'll 1111'1 :10
,illioitllil, d, ,,,, "b- ,,,,,,,, 111"', -41 I I I, ,,, ", I ;,
-i I n .1 I ,,
-, " 1!

0 DE ;S U 1 C R I PC to N I '11,11 .1 il"""I"tii 1,1-jw I i', d, I "", l, - 11 . 1 5
I r- -4, t. I'll,, 'III- I I ,,, ITi ", ,, 11 "I'll I I Iil I 11 11 1 711 ,_ ', '. , 1 ,:T
nrl- ,.Nl E.trraj_ "'I '. ,',,Ili, C"r-tir ,,, "'t, - ; ,,, ,('11 1; l' 1, ', I"I-i'I
To"Iwi. A' 'Cl : I f,-,, -1--l' li, I I fill II ,I I III-1 z "I ,- ') ,,, , ,I,
nerilossal .1.1. ,eco.".1to t d,, I i T I : 1- ,", "I", 1, " I, : ,:":,1:":, ",
It ISO '; Il;; "'ill"'IT", t-2111 1-11-1
M. -- I'don."', ,,, I 1, :11,,*1l,111l1i'III-:_, _," (( I v. 7 l "7 : ,' , ,_,-_ ,"
Trumestra, . 4 35 4 D 14 ; 0 gii, I IN I T, At II-Ii, 1. 'I'Tt", ol ",I- i : 'T"
I
St. I- I I,-, *11*1-11 11 70 olo oa" "',; T", "'I""I7,1 d, lo "i""t, 0 q,"", I I ', ": "";, I
A,,,.Str. '.-- "" : " : 32, no 'Iti'''t, t,'- I rl,,Z -iill, I, O"I"'fl, ,, ,T [ T R t,:-,i;i;, ,,, '! 1 i
':: :*:-- 6 a 31 11, l I I ,I I I i .1 TI "" i I 1, I I I 2" I "I "'
J a I s I(i ,I, : lit I I I'll, , T
At,. ditrsICdooJl':::. 'i- : P, q 'i ,
T f f'i F OA4'6 S I a AT 3, ,,, i" , r, -tIll" 11" T111111 ,il -- ; "j, ,, I- I ,,,
Df 'loada AleiihostirgriTter, rl- ,,,, 11 111W. I t 11 It, 1. ,I,, 'I. .
PU.,li lI 7nf, 1 I ,, l,,;, ;,"", ,:i 'i , .1 I 11 I 11' 1, T, : :"
Di'"Otin I AAM 11 I : I I r!T,, , T, ,-"- , __ "-",,- "it I I 11, 11 Ii / ., , I "", , -,"" 1,1, I
jot. d. ited.m6a :::::** M-51100, (M-1 32 I., i, ill,, "I I ,, 1 I, ", ,I, i ill "Iti .1 I I I ,
, i wIl,"t _'.,Ijdrf,, ,I'- I I :: ': :'L ,1 I' I I I :,,
.'If, d Wa- m. A,6W Atarillo_ 01"' -1 m P : ,,,,, ,, ,,, 7:: 7 I
Cn5pic' Habornin :: ::,:,:*:* A ;IM13 T,1,1 C"lJli :::::::::: ,:,,,, 11 I "PitI5,1 Trid.,11-, tri, ,"In, ),i ,,,, ib I I I 1-1 - , " ,I , T,.- :, ii"; I r ;' I
M S, "I !,,; I, I jo, T "",
9,orta' : ,. : 1 ,,,, */ "
h,,ralabrdii ,:,: .__. M-3775 A, C-IrIia j . M l iUl i'.',i',I, ,,', I', - 'I' ". " i 1 iil 'I 1-i'livir, ,"" I "I M 2798 1 -,,, bl- ,,,I, il", W t,, ,il I I--, ilf", -, 11,ll" 11 -71 F ,I ll - I , I ,,;, "' i 1. , ,,, , -, l
Red.rd6r, . WWI At, Clelilvad- - . 'i,/ I I ,
_ M .3= dji_ 1111 !1 11111111b,"'It" ,I, 1 -1- dill, dri T),6r.p,, ,, polqiv I, .1 i Ii,, ,,,,, ,I ,,i! ,I'll 'i, I I 1 I "i, I '
I ,ro:"i',,,i, ;,.,. -1. __ __ , :I, ,,;,,,l.;"l-':: ""i , I 111- I ,"*,,,i , ";;, ',i', :,, I
I nual-la, V-1 111., "', a p-i" I-i- ,I- it, 11 11
ED ITO A L ,, l" ,,I ",.", ", I -_, ___ 13, i I ,,, 1, 11 /I/,- , 11
r, T e, irzitiW il D. III, ,III, 'I'l". j I ,C111110.1111 lit I'll Itill ,I Il, 11"', ,I !":I I
crierittacia, h"Y 1.1- d, .rlil- I ""'Jo I'll-, ,I .l 'r r,-- -- __ -; I ,1,/ z, "J" ,,, 11-11, -j,
"l-y""., I Iniill, till ,w -- ( T I ,, "" I , , "K"I"'i'l" p-1, 1, i- t-1 I ,,,, 1,
K ,r- -,Y 0, --ii, Iril I E'r j i , 't",O M, lol I rt,,n J- t", Ir-,6 k I ,I,, 114- Ill 'I, I I- 1, ,. I t -, ,I ".) I T 'IT ,1 .
,- t-111 11 I'll I- I I
El uerlvd 4
n' : : ,- i I Ill',
1111110 r1c ba.wlro., de 6 1YO Cruz "', ,Aii- dI. I'll,"i -, 1""I'le QJ ,,,, i !,- 1 I "'Z", I
"' "' V'Il ." 'l'' 'i" 'b"'d 1" ': -li tu,, N-,, "'ir"n-irriino i1l, I ,o-'- .''T""'I""", f IT ,I -,
1,11i'll Prilt'll"'o ,i,, 1, R"'I Ac, I I I "' ,,iii, 'I i "'I' I / 11 ,,, i
I
'I n ,---- --------------"--",""",,--"-,- 17 ", ,'I ,III I 1:-!1lll -! ; u,,, "ji- ,,, "'t"11111, I
(4 pue'l-fo lie 1,iiil Hrs1plim l, 'i"iI G,11,5l; I I T,,, ":,!, hi, -,,, i'lolit", i'T'r, d, , I 111 11 11 ,," ""' '; I I 'L I -:; il -, ,i,
ii plgli, 111"I" 1, It- :, I I; 111 !11,; "I it', 11111 I, ,- I ___jC(UrUo, tomondo vitlarl 11 ,,, I ,,,, I . I, I ,, 1, 11, .'It" I~ I, ,
1 11''i il I I "I 11,111, i- ik '', ,5 ,,, ,If ,1, I ,,, i'"'n. t"icin. 'I"", ;,, l*11, 1, ', T 1 ; ,I . I,, I rd" hit ,
11 11 vtql i l""!, 1"Iti 11 11 i--' '' 5 "'. I
'"i I "I I I i d -,-il, ,,,,, I" il, h", ., --,h, -jl I""I" -,,,,lI,_--' "E" i I '11 ,,, ,- Izdl ""I" Onto, rhiii troy l PrvPAriiF50, pfurflu, litinritit, ,, , ,,,, 11 ,:"_",:,i, I"T I
I I W"i, , it, 1) ", i I ,j ""i . ,,, 1 "'i, ,, rn,:,,, : I ,,,!, I 1" i l, 'l Aw,'- ,." I I,." que ,",polar ,, ellil can "Pit'j,"I"', lvl ', :,:_,_, "I'll" I
i" III, Ili,, I ""i ,:,T, Y1 "" ")", I,- '& 'll, I- I- ", ( ,- 1,, r,- I I I 11 '1 11i, I I 1. I I,
''i, I I I - ,, 'Ill", "" ,,,, i, I I- Tl dll 11 ,,, l'. t'i 'Tit"", ,,, 'j" ,,, I lj- ;V;', I I, ,,I ,,, "', "i i , , 'll , 11 "I I I Ill "I I 11 I i ,,, "I"'I"', "
I I I ,, I I I I '' I "t, 1'1 I :,111, , I I I I I , I t" ., 11 11 11 ''I "' '' I I I ",""I'll 11 I;- ,_ i I ,, ,i n 'i, 1''i" Ill- v:- ,- 'l 11- 11 11 lll ii, I '' 11 __ l ,:, :'rz, i j
11 I 1, I 11 1'.i,, I,' ,,, 'n" 11" I I I" , ,T iI ,I _,, ,, T', ,, --l" I , I ,,,,, 1, 1 I ", I I , % ,I, "" ,i 'I , I,
I I 11, ', ill. , li, I ,, ', ,,,, ,!'
h, "I ""I ill" ll I I J, L lj I'~ I d, 1, f'- ,Ill, I ,I, , l, ,_ 1, I I 111- IT I ': ,, I I '_ ;
,
i'I I. t, , , I ,I, I,,- I" .11,11,11, ,,,,, ,", Ill '," , :' 1, T "i- ,1j, I , ", "" l, -- I '' I 1, ,,,,I I _' ,
; n , 1 ,; . "I 'i, ., I'T,, j 'j, I I I i, a ai I I I", '1' ,' "":;'Itl, 11", ""'"', "',-:- I ", m - , ,,, :;,i [ "," , , 'I I I . ;., " , I
Ill t" I'll I , I , , 1 1 , I I lj 11 I'll, Ir l'1:' ,,,'1', , ,T ill, ", I I " , , , ,, , L, 11 "I 11 I t, i;, ,,, Ill I ,,, I I 111- 1, 1 I l I. I
1191, To I I I I I IM P ,i , 11 ,,,,, - a l I I ii I'll b-I M ","'I i 1 T I I t I "', I ,; I l ,, ,, I "'.;', ,,, ,,, I .1 ", I ",I
irri d, U 'It""'I'- ,I bribe usll,,, I ", ,, """ 'l'tl,,,,1,,,,,,l, ,I l , ":, ','-" ""
11, I ".1ti. -, I I I , , I! 1
I, ,, 1, 11 1 1 , ,I I"Ol" i"n ,1, k, I J,' , i '',,*,I - i" I" 1 I ,,-_ O 1 1,1- r 'i I ; ,1, , !,t,
I qu, ]a 11 & 1 ,' , 1 , Iil Ili,!"", 11, lllltlt Anu l. 'trall, ji, ''. ,,, ,,, Ill ,,,,, I '01"'. r 0 I I "I I "r- 'I I, ,, I , , 1, :i,, ,,'I, ,, ,, I III, I , ,,, 1, I T , 'j, I- ,
I'll ,111 I I ITI, I i , I ,,,,,, d 'll"i", , I ''I L i I ,,,, 1! I 1111i I .1 , ,,,' tin I,',
'I I 11 , 01 I l" ;"' "' Ll 1: 'l
qla, TU, 6" , I I I. I , I ,J, r,, i C ,, IN CU , - : I' Alli ILf',1C, 1 I ,,,,I , , 1, I d h- TIl" I ,,,- , , , I ", l 1 : I 1 I 11 I 11 I I
In, 1, on" rte ,Uvl i 'I, I, t"I'll ,'I 'i 0,, I, ,ul I 111, I, , 'i : , If I 1, il , I 1-1, I'll, 'I, 1 ll, : I, '' , 1,; I: 1, 11 I I 1, 1, :,,,,:i, d" J" I ,,- I I r, i i
, 1, I 1 I 1 I i I T 11 I I I 111 "' 11 i ,
ILI, ,'I, 'im- do orull I ,,I, 11 11.11oll"i 11 I 11 I 11 "ll .1 , 1 , I , I I'll, ,- 1, il I, 1, , ,, I I,,"I '-- I I ,, ': ", """, il" ": I "",',"-- "I'll I ,,,
' Nol-; :,, ,,1 I~ I: 1, I "ji I i, r ;I I ", 11, 'i'll ,,, 1, l''"" ', I ", , I I 11 ', "I i ,,,, I , ,! l!", I 11 11
ii I -, I'L "I V 11 ''I 11 I 1, 1 T,,, ,,,
kir In U fin, I ade jad., lan U"A le ," UC-,,,,6JhI ,A; ,,, 11 -,p", ., I ,- I I T "'t ", I, "" ''I
tie"a Y or d"itIf"trot". F,11- no Ul- I- teller", Altpid. J. li ,, I z-l I III i I I , I, l l
rind d s. rinalu, la fermentation tit 1- b.suarl tongue casa ,in l 11 I'l -1 I'll ----- I I - I ; : """, ': 't
IT I , ,: ; , ;: ". ,%1 ',_ '!
1, ll I'll, I- I ,, 1, ,- I ,I ", 'A
I.A.t. Padcc Tril, ceclid.d ecoider.ble ck stru-n1i.s iradtctntd, I Ii" 1 if I "" "" ", ;
11 11, I S I 11 I prel w : l ,,I'! -'I !,- 1, ': ", ,
1, f I I A arla al D I 41F,41
NT. If arri tit la, iaurtai do Una bahis, sin ,airieni come ,,, [A I ,I., if !-l"i ,ill looplo Vs .[,
f , , ,, 1, ti,, ,,,, i'l til" I L ' __ - . . I. - "" , I
1, Ifakrul l ),""T i,"I-' I, I l, .T, i: "i'I"
pu_ l oI d-on "'o, Vi- I 111- "I 11_11_1_1111111--,---, - ] I -i, ti" I 1 ,! i, i", I ""',,1
1'. Or, do ,,bar Jrl baTuril In Cava Clar tolluir IT~ '"M 1 lairout se ,I,.,. eactibirtre, y ,! T, t-l" ,,
I I I 1 ,,, I t z ,
N,,arlr,. ,I- raodcalr Proiinul on ,itind do que If ,onaloade, 1 in. dj6 teal Unt'res.rites areti.i., La vapilf& daef fh, La Habana ,1.,,f)f rf;I tjim ii ittt al f r,,,ilWAw- P;io ., !", ,I, I,
"" I
l'! a I T6 is, Ir."U. to hebis ,.to v -A only ,ij. y cinit irtervi, 1 FAIti-onente, Cra an paii io. Nho, I-. I I;r :.' 14*, i ", ",/, '1, I'll, ""', " 'I 3, ,iv ,
I, All-AN- 10l Within- no serlia- Para ri Y cast inerripil fl- I " .,it., 4, Im ,ora. ir.11- Par Arturo Alfuwq, Hose,116 I I I I , 1 "! Ii ,
ha If pri,61-: -fRo QU, -ow. Piinto Nistem. do solourtiltril cidm, Pe' Varana, Me iniviabot Is D OCT tl ei, l iti I," ,l I %I Rj ,', ,I,, VIll 'I'l ,I . '!, I
I pIrlo true habirt -irvid. do Iona, M d14 ',,_ T"I'v"t I 11 "I, I ,I, I I I i,., -- 1-111i, ,,I Soji- Or, irate aqui, j -x I Not: ZQU,,souv, go, Ta t I 'n , , i , , -1, I, l ,,,,,, ,ll I_ 'i't I I
I ,!Ilur it'.'turrinad., ,,I roti 'cles. t ,PcciAlca-t, an Im bell. nur crolodi. cuts, an 10. .Am N- A'C'k Cocasittild" 'I ,:,, ,,I,, 'I" ""! *",I
'cur rl'i .cl uni", itl T- UNA III- ""Hart, :, IT, T; ,,, "" ,", "T rdI "i, h ,,,
I 1 'endoo ,it Vale- .1cal xion, po I in). do G,,1- Aw I I ,ll I, f IT' ,I 'i' fjiTll, ill"I'll," 'i "l, '1 i _,, I, ,,,,, ,. !, i-1, ; -1 1:_ ,,,I,
IV 1, , I ,It" I I I I 1, ,%l ,, I ,
,a ,spitalina a 1. not Are eye,, .1 ather I,. E, eti,,- i', i '- ,;, ,,, ,a ; i ""Im 'i ' I,
Le cu, Tit prrt, qua hato. d, ,,, nedid. pl-ision.1 lt.ti, vrijim 1 P-Itrld.d on anagaty. me too, ., 11 onia que .",do -t I ,-7 1 ,, T, -,:, ,I 'll"I" 'I,- I I
,cu 'also Is bm- y attfilms, tiCt-Irone- del o-U, ,,il-,, 1 ouilaiii. do privilarical per. to.- to de I.e Ill- T -i ,iti it ,I ,- i d, P,111 ,-1, O bo,,- , I, i"', i ,, "T ,"i!"! r 11
Ca I to ., ,", ,,,,, n"', xf d"i, 1, i
aicl. ,a he I'lliclit ito siltinna, v A Puerto de La Habana ,a timer tia a. ""' I! 'ClubLde L C Me, ,A Mpona.lailldodai: de rolorl Cacti re4iontem-1, ,! ', , ; i I G, ,,iT,,,Tldd dT1 11 'I, *-. -iati P.Ini, Aruretutid. quit de I,4, -1 'T I -,!i,,,
,I, Cr., ,I. rannar'a nortuncla tie dirritus, mis a meno& us- I deals agradcrov ptiblitiontute a nei ': I ,4., do h do pI-Uci-- A U Il .-Ada do 1. -1, ": III """! ,I' l."Inn Irl"I"", ", :,,;,;l "; JI'., t, , , 1 't 10
i"dr,: con doTicfltrtaurl Pan quit Pill I- -at-t-leZ- &I prooodi iril I upot Villa-it so per 'I tri El Inuor T, , i Imajudas a inclusive do dereClUTS, Ardor de la buciativa, MinhAlo What PTm -l tt,-dIIF_',, , ._' il, :i, ,----- I!, 1, "'il It I,> ,,I! ,,, Y* A ,
I I 'Id" a I ,Pr"-,I- 'f-+"Ii
qut ,I UNA no re'ri"I'm of plablecerts I- Triatena form. y .all, riTiricost inform.66. Par. par do O"ode P'-- , Per. tioribil6a do respontribilitad, m4eMbIrat'lual Cabinet. que 1. p.yrrun .,, ,1r,- Ii Ili I-, I'll' I' ,- Il + I ,,iTi
con I., 1 (,! IT, 'all ,i fil _,F ltilli li illl r-i ,
1 !,a o,,i-z.qdu6, t-antica, uUtut an -,- ",,, do soorilloics. tie tricato e Irthfibi. Micro de, orotund y Calecocindooko. 1), -r I- y L, R-",6", -,- "', ,,,
ton s tie La Habana ITT contract Co. ?as t,-,xlu I, majolientes bills. I
.robiciaTia! "De- ", ', ,rt public- y do deber. ungr.- $il INA inbararatio .d.orl qua .1 Conjuwa apr,,,.,,,
Ce. all._ l .,did. h.r bren due no he _- do d-ha ,port. ':T
crall Q., itactal"amene IIIA acumul.66n J,, LATIi- Procter I I I I luA,,! I,,n t., ,111 1-llil, -;- !, ,, ,;i- -re I., dsilfcan d. uU. .I,. tart. an not hArts, dal arna del raintiv ; ;: l 1 ,a y turt.dares. Vestal., par njoisd, ineverla at sailicir Presidents courts deel ,01onousulas, con _-, t,, aia,. , -lin M,:, r,, 21 ,, l I 1,:tii,
.irderads, men de traboje, V It- aspiti'li- do L ,,I contrario, que, L, Habana, lorpotiestia Sunnuarie y al t4areduo de )as PTIa rip. -,, Yuc,,o, le", ,!n, m-'i"", fla", *Il
Hoban. --I,- '-, t agran aid" r, rtitruciones, Para coma dichas Informationes se liontan a restI ,;lr el liccho, sin nurse
.I 1. ou'so i6n d mi T I que alo
par ;,l. ,Iq.l ,
L., 9,.ada, .g-cor- y Its. I 1- 1-il & difuridir 'i'i
I UlTrad.doso ; ,c- -_ I 1.
a&,t4-, I dai as-, I'u- -o-m-Wal a '-In. ti.d.d pir-jr,--, mit, a. ]a !-,tv, di -:,-P r, 1; iIII& 1. 6.1tia, no 'i 1. filit-ito, tom.nicianto part pdo, at -.I,,,, __: an detalles tit c&re, &a doaori- ,Iora dich, introtlisla, y init., A cluest'. -g,,,-,,
I grade . jaloon, cant.rl, I ,rion -', ad, q a todm Ties ateek-oli At more juitio, as do la mayor unpormucl,; y del>e see call writes a resaiiarla mli qi,, pr2c,,T, "T, ,-, ,
,;- If I kambl, go,, crarbiriado ,a r. 1 ," .a a,'t '/ I du ,.to do led. .q.Ill- q-' res Con 1. .cUralii5a qUe ,olnoi esti,,TI CI .apaci. Itirclisdo An 1. Pro res un -i-,J,, -Pi,:, t,-iI,)- I ,' ,
c
n destaftatal a 1. man, ree eon at I I li I!. Us Lt., ,abrieviTta. pudiers, dec: -1 ."'R I
U I . "lle U. f ,,, 'r,
do i ni. Y diAb6hic. pbt,,., In, eps,, , , dorrlit, A 1,1,, 11 Il-, In 11 !,- I 'trii- Per red. L.& Habana ,i,,jii. p.TUr. Cal
1 d'c y It ,,. ciurl rosod. krII.,, .lie corrado, plAii .ecolible, ro, true sa.1let6 a Cabo III. fiarmalulacits, 11 du illl -1 T -l' -'
a, at -' d Pie III. do frurnlcueial - ,JrI,. do No, I. lie 1 Com acquirtuta terifi.lid.d. El viccu" s
io I, oieiiie, UnA scrilacitut desespetroute yeg-il, at Is mesa de "it aprendi 2 d t 1 ugi hall., deftinere,,, mr, peas. j:cJiUq pr.o colarn,, ,,
abohdone l, 1 Il ese disfinno perdern. argal lar-iturtert, 'I -AIII, l'-,
I I I- 1 I,,, , tdar, El may Ii.eirid. torn. do ,ocetir. r."it to Prest-ite It- recibitt In ,u despacho sin edecones Il atcTetalknr 10 1. ,,,I, h- ,ii 't hl, "", L, .,,,,- v#,;t, 1 1 F,
fa It d ,r -45tr tie .i,,,t,. ,niterna 'anit-i. rate oimrdti porgireitift" ,l :, n, no, 11. 1-fil ror.bar qua to daba II ,:: .11. do inibord.d y canifi-rEl d"'In, Cartel NIT Rkpiiiaz Corria nuoo minia,. ,! ,Jubrjdad, 5 go r-,Cirt. Santa,, irn bitril-ti, re- moom, A Carl. do Is rodtierentUr Para elI.;Cl, ltulo de "Capital do Tras Itut prv-"Iciterea do ri9tr Y dtaputs de haberle inforratte del I inel 1", n- ,-1 il',,, ;-,I, I "I
Cirri, Una opoirlurridd ti ,,I nl,,Ar 1. d" do .rul 1. igincrow. ca ,'roi is 1 Arom I .bJero der 1. ,leta,4, dical letter. .1 rnerrorildcuo tie q.I irl- ii- 11' Iilllitl c1- L4
ficn, a- If P,-bltraA tie CA'!i' "' 16. Q., bu-'- 'il-inaral ,,un ", I 1,
creirgia N. l'u'r- itil io- go, Unr 'i'v-ilard. ,a --t loops. do le,, coll It ei ,,, do K, I i, dud., 1. in"eviog.- tild a y a. at eml, despum do agradeceirle el rectitne, Deall l is A ,,, _d't '-,Il, tTlzl, ki'l-ill l"O
!. ,an;- I , O ceion. R--, SCtos P6 ,' ri ,I ,I d , -, -ill
I q.a itl g' train Writs y To ureepnn,-1,2 1 - 11.C CA. tie pap et- l p,,mmuiogou %nmeclail, y _.Uic.,Ie lot,, ,as pro tit_ de C7. -M!"i-t- : 'I',
dad do La I I 6ai Aiglu a a bas.r , U, , r l r I Mr- 7 I n It ; t- ': .,A In .I,, I It nd Con to ,z a ,III, ,
,U o do C.y. C- ,,, Unit, q.I Ind., ,,- ,,,T, -, ,, ,;,- ,tt, Ii., I, .,m octicii do let .-,jd.d, z 1 ,, uej Tie, lat, -i-idedai, y It par tl ol tin harrumaja publicia, le bablarl do 1. I I- T:T "I"t it I l
,,, ii, U- rI lil- r-lb, clur itictui Par el hcb, If r ,, I do La Habana. Uri grain prandilupir, a) Impumn, Supinarlo an berefficia del arnoorri., dl ,,Tblito y ' Ti'k-!, L, I-, l"r,".", I! I
P-1dito luler on ottin, licgiireg l.la ,,-,, Ll'k t,,,- i _r, to rae Y o ,,Tior no tur q.I .1 gildca, -1, ,, liallo., ,idanada, del p-pl. Gabierill y tambi6n do lar, arthelm de las clases -c-cul I ,,,I Z IT T"',-ti" T-11,,', ,
I eirtiorre del i-j. .mgo Lopil b I A he ,to ,,, ,,,,
Dc, P-odurrow., 1,.,d,,,i .dapta- per. tore", t ,,it, q-e "I". Vilitiol tTrirb. b.on. li- I, I,= -be y quit, at I ric- tur-a toy,,, proneationio ir. iabre Is reduction del terminal do ]as Piescriptlan's Foic.les, A so 'riteirle, do 1. filit" _' Il' I
l ,,, 1. .,_., tit Cu'- Inartistic" que irciodan 1- adele- terad-ade thein, ahm. do do Eln I I I -i 7,i];l I- ,,, ,I ii, ,
A ,er Una (iliantidad poblica do Potiblas y lutatl, ocn- i i., I. -I. .Us Impolite' t,, In love an Doc. I i do""Ans I "do ri",-,",_ 'us "eaCus'b", "A an" 1. sector President, escuch,5 attranimentic Is lecture del memarindurn Y, ablur6 -i-t. '--, 1
lie I ill nuas. Plurliv. is -tiquimciryii de no pcl lorat, M. p.aa h. ida on-ha, r,; o'l ,""', Tz
Imolcadcor gire te -iregi-jo ,i.jo-, tri I- .foan. Debe one, calles ali- con no grain winters, nose hat,16 de todw 1% ext"enni A run, se rellere. At- Ira ,J ,Ii ."'I'C' fi-I,
I,, Ida I qua or. .- do lics, bU.om. S I ,del p g z t ,,,
111ar 1,11 baina, mil de dil;z initial it La Habana A esa I sale tie esw Isolate. taZaLlNes que orodw, sus stores comptuestas, sus Lt horewmjc 1. ftcopt,5 porque am It, 'nalva, las refecribros do an Go- -, I"', II I ,,I,,W 'yl,,l :11
riorrutoto par. 41., ll Ali. 11. r Kate. ing-tit I. est.,on, del 11-1 indles Y liveirl ,in "Ill- rl r-- been, y no it A.I.-Aitti I tT-;.'n ,I-ti l !, "I'l 1,41it, -, C' I
distrocia Do putdo. irlitinTIA" parque lie 1:,, V", 1. -i-rat ;) Golfo, ha -,Uo, no 1. hTa.'rUA del'. I 'Ilog,%1.1 ue It Unpuls.it Unit N, que torsi Im firvatispid. de I.e C-s Sabre at ImpueMo Santuark, res, Int-ii,-, cju en varim wtudonas babia _., carrvlrtii:i ,I, O -bt-l "; it ]IN
F_, ol cmodial fulran hcchtl, y ,. e6 ,- ,I da -w gut table at YIN ti to escribi tl ", in, plintatim an coloros rututres y no cambiade Impresionea ton, int beCtivi,, wfirr Mirtiette, de Hatuel Y IT!
or r" virts an to, 1""r-,", y ,TIT rriI, If, air.jar at U- IA 6.tr rx fitrd- ,,, p6o"j'almaitte I. glit Ul Y getratio'., .unique .,a IN' ."p. a act sn""I's 1:;P,'.I1IlnTi ,a lt i agente vollnc tzrn dde ditarnamU Y con extridericuts policroopair come habitue amtemplal to piesubilidad do IiiinImirla, babutridiase orrooldradt, ad
11 alloiabric, may reica, Par alficianci. de I- lace-J'ad.le, y par take ori tit Ilego .am -tes I drstr6dit, postais do b.irbeirii, Ti-I que po- Can at jowvard"i que, 1. mad", t- ,p j.da Par 1. reersont dt Is. to, 11. rtch.,6 a,, Igl R "d, "'
a ar
1-chont, tirtilsbordadoes. 5A letter le rnNediA, podris ,nlationane, do su on-tal dalacck. 1J.'. .dirt. I Willuou A Cirtp)aell, q.c adc isisterrin, d, 1, 'JIT-1,,, publi- Itoatidatianetylascesantiriedel. I], I. ',, r&cr8lasdedichoDepartamenta. CIA qua Is Cliffil h2biA ]- raii, ,,,,
I. riati- pace -to, It's problems larl acroo 1. toy. dCI roter, I U I Int., tie prat.& it, y luumindol de i o"-ulcu-Ilationecto -ral" aill eon Icl- is cI ser apre
tcr,.r d. cspu-iui tie s. c.rimidita I Is Vundari6n L Was dIJ.: .an 1. -9-e-d- ,to z-ll dll ,Il --.d.u5a.atcicrNUUd. .g.bl p, ,- r, ir l-nI I,,,
be,, dal ,,,,, I Cal a sedi e edla Is cludad y direcur y meres. mojogtol,- 1,ii ,,.dul per ejamplo,-Pturdin internaria, Is matter; -P- ro, I ,eiuItjt
,
.1,,, Cobitru, do Cuba ha onicia, Y tiene Apo vialibilidAd do C.- iattleat"A. ,It T. iol[ect. "ilt-4. 1 tine, Un me ,a no An .ad
_. Ht.unt f. deacti. do AlItint as- I& rjoroa Y Can alto ,ampInter o -- -,,,. y Puebla, Una laid do 1. PIIn1rr-- 1 1 1z,
P- I. I., Ellado., UUid.,, Ill bajo tolic, as bricittei racesirim Aocarc ,iieor.ra terueldo a] dcl dtotir. do 1. t.-Jen del ;-- I te-tiiilll Title got toritax Con V, ,mbro Is. PreseelptiottesYtectal- ,vol ,oCard6 true fire de $us pirdu'% N 6, d. rl T-_-,
I ,
Para Clio servicic, do liai get daria, fin at foco do itteccitur gut rIatail V.1oh., Y .Per. ,qUa l ,lo," P"Iturl hoce lia tie- 1 -it sl4temas de transportel inerno, primerm ofrocupienloo aI micm do clarel Politics, protl a 1. U -, I 'i, ti", I
a 1. clIt. do Lar, d sea propia tribunal t,,,. ,so
stUa-01. Hach- too, podiria at G.6icroo, beta 1. dijigento accilor del dis men a pem.do I a I_ barnes-6onnibus y trarivi- mai reformer auto ge it, pjdA y, coma trades wis alrocurejertm: sari reurn lido y t I Is ,wcont d 1." s ,--.
Per Vill."il y .1 proci.- d- I it ci .it on. do rUelit. rn,,,A I- I Pliel, nmradm, se&uros, repidloo ce- Is reduccibn del Ultrafho do Is$ Froscrip.1clues Fiectles A curm AA- Ine, iter. y we "r- rn- q-TI iIi
minWro do Salubriclad, contrater IN construcci6r, tie horuo ticat I a r a P I g a 'a ou"a", "
stories 1. -innitl .P"la- i d I !, sto estal tras, e'Alt., acts, do trail tie un situa a zealidod lionedi-ta. TUe somot en i,,nt, ", r ,I,,. pect.
.dectied- Para hare, ,,I tolrnio. u To callideaba got no ,Ichi. can- I lm'11 1111.1 1111u,13adla., oriental, or, ; 'L-n Habana, Capitt! de A atrO Is 1103 vi0exas, sin Que E1105 Co. at .6yor ennushorma, exporrI ,It sit sincerided y de sts, Preece- it, no ,I a- , ii-T,,,.
I I to del our ;
torlial P11maneatarri If do 11,var lal bairal -1 ni Icial, do L, I in egidad F. ,al infer-nnown 1 rice,,", i )I-- al vid. Perdii. pactiones par realiusur true ba"I, ob,,, ,1, .i no. sigunT Imblard. de t,-r, v.", "
Hab., sell ,in. olvided.l "I'$. j."'. 1 Y or, re.lidad. 1. a,. $, dIi , r y sin q4t Tie entrecivion prorri suit reattinficas, y inatri6ricas rcyecrlon s' d, signoras do sus realul Si pregunta Bril- ,
.,ig. do, Ie,,,I.jl, IT, 1. I_ ,
Toles del fil&ela do lal, C-B. Lt, i ,a on TI a-tr. do I _1 I roente, I. tl .dll do Ior im. '-que luiL .trade -Clortsal ,it, li ,
Li do,, ro-edinUeri ,cu ban- pI,. It .i tod., I Y. an ,ligor. Islas .am. 1. Her 'rati-A, d y do 1. n- , -iI ITT, 1,
I'll ""a, Par l QUede AqIi Il loinurno 1 rel-nin- '. .6,v." -, 1 it. cont-las I. at triarawlt. po- torales'-Y qua ,orl q.a 1. B'si-Ir, ,ij OrTle come Una obra do alilcuor
tit, uy"'Ice I -, -tiew., Despot, ', ,._ l t ,
In Plan at do alrojartal a[ mar, a Irran dittan. tie IN ciudad Ui ,.a -_.,T. tie im t,,ttib- 'riere, true Noral. "r I.
Ilia convenitol, q-C I! Either rinUklo do 5.).bidd bitter. on. ,CIA Par !a "'ara clurciu, art fit'. I It'llocilonors, unif, torter heretics y elpeaAoutlm Y con. N- .14-6 got Miles )as L.ir,', tomilli-Irit.,jas que, demand. lf Victlemw ,Qcdaar'l L:" ", .I
villa cuidadri a] ,,,rel do Cayo Cruz Y recorders, Par ths nothe, alri -i-. "'m -u'ru "Pt"'c' I I- t diverson do proorna care- It do d-'] ,
"'itiat y Una do ella- III titucan, scran Una realidad in,,Teditti, a 1A L y de Presupucalm. rti-- a o i tonta
L. at,. cart4t. Qln, le, 1-o o- 5 'ad- -i- cn 1,:s, que "as !,,,, -, .Urr. tevents vatina, Is seguilik la 6,1 Ti;htinAl dis Goraintuts, pr6xima a pro. mentribl.,_-, n_, I, I!,
cm za r, Y podi. par ,i ruistra. Adquin, .Ra ,xp,,io-jN ,Urmeal del -Io'creattli, conto ti" ,, do Contend, ,,I n,,n,,- l n-,A 'es tromentes, I, do no be i" '- -ld-to' il"" T"" 'u coulgase, y .sf !Namunitr tt ,ll, ,lipl-111 todas ell. to-, par. attlidad, ant .1 ]--- f,,,, 6,
W IT iuuiparjnbl con, -.j. .,a, det'nul fic'ec'nando toall.nia- Ill pa6itoWa, i-il, flrl tail Y tZ'T I 'It"' iitU"d A' I' n' """ d'lilll, 11 J:ifrii do ul""Itle rod. to violent. que so vlirara, l',rI:lnja ,,,ii tticultonsis T, 'IT'
6" "la 1 cit'ic, do ago" truit'a.inmu'llut pal,; "' ,,k'j.o- Pula un grant i6aloals, Indic, d, ,u ,mc-dird TiT .if
mcirl cu ril ctnuo del putil de IA HAbAre, deLDIARIOt Corpu, H- 1-3,, ; Tar toy. oficaci. IT.Pi.ti- ,I, QL' ,;I ", 'I dlt I ,
F.a ct.l arria, City. C- ". "'t'al". 6to Pud. li-eirlie l'o-t,". i ItoUte ,I ru, proclorna riala W; 1 I d" 'c ,i:Wx-rn" "! f, tluoe -gas reopeastablesidit, talo.'.,,j,-ll-, no 1-rAUITz- ,,4,7,,_ ,IT1, ,t, :,:"o, 'Pat do ei, ,;-I,- 1, ,, ,, ,,, Icu Contool. bacd.rpo, .,Urrjo ini, , 1, ., r'l--t lrl -11ol"I'll r part a In corit'i A los -to allutria ,aca V.cia, t'all- r, $jfio ad"tiodt. a ,art., tri do i 'pecitfisiti. Ursa larreov, do "I a "a treat y amigor, som, que sel,,t cl-'ra cuidddoil ritontv pc flic", ', 1"" I .,In Il 11 ,,,
Ell- I" dea, 1. p- 'i It
riculos p.blooda,; rt- rUvo l i I 1, ps: ton .11-as Para osinbltcti pira tljiTd,1,1,,1,, ,,:," t ,' t' ': ban. miss .ptwy roks roxi -,- i d:I-Ttodi,, ,,I ll-,-Ii, 1,
LA H. arta. pe. nunca ha co ,Ido u,,r,, Cay. C-, Para A-j_ In ,- ,
un '111TI-0 Tiorado tit of centf,, ,:7 li barna. las mil tonclada, do baronet "', ,,.,,,, ,z" .'Y',,"., "I"'z, ildl ", "' 1 "u'P'CarJ6'UoW'"nda m"c "tal';'c ici' ii- '-u a, TTi ,, ,,, ,, Clan tit] BACCONaclonad a] sirlior irl-xos v A dortur JI l, r; arl .,,iii Its- P, ,, il ,, ., 1 "ooon, ,a C I j. C 1 N' cA q I 1, ", Iua collemplor Per, 'I'l. a,' n-,11,LnN P,,,litic. Y rtoAiri,6,,, -Ui -_l 'T, aeq; 1, i"_i]ilJ ,it ,1, till, 1, ci-live, dialriarnene L. H-bana r:Tdu(c, t- 9tilt 6zt )ti, pmiil lind. ,j 'it, Y .I.", c 1,
-tib- T, bech. 11.1,1;b 1 "Izc' de --rliN, -alido, por __ TIP ]_ :_,_ z 1. -r-tri y problUla lu,-lidad. 11 ,lorl!"--, I ,,l-,
', f,
qu, ,,, "
Es inexplicable qlar ,,r ,ems, stiI y por ,,I, 1jamomm 1, I T: ,, are x, mutj At Tribli-I tie Gti ---6 dl ir-io, -_t, i 1,,, 7l,%il illl- 'Il
I yo de Is Wgic. mureirto tie F,-- I uran;.pe to d llospol Uli,,I. ,I iz 1 ", ,,-,"I"I -ilr", d"t,
attriciii. del Inini.ItT. da SI, TIAd par. onto none O problem. In su ania. Llei,, at h-uran. ri ., arroa;rceo C Itan 1, co-o'locit'n Coti. nui. r.onou"da, de nv"trro Tribunal Svpriipl ira trunlItITIn el so k4l L' "'G' ll a 'Tl 11 lill'r
in IT 7 CA 1 do Can; to. nistrea poolodoe, or pe, Morall, do 1--cIold. "p-,d'd -Itt" V- [ar --,l, a- it,,,,Yil, I '-1411. "Ill ,, .,,,,I,,I,,, 'll ,,7i cI 11b I Il.
u y, do .Citerd. ,cr, ,I ,,Tlor P idente, to cl Una stfUci6n gut no F"" Udr,, lint, ptfldlilt a.,, cc, 't
or vorlodkil y Aqvie. yet at'- ""' il" a I 'as 'l own. Iritul-r1or ofli del Gobiiirri en var , -1To I. Cansuon, Mai.Cal6giele que So ,let. Ing'-, 66 ltrl'ylr "I'lo ge I I&a t.Pe,_,T, I tt Cp.
.edt .,Po,., rail, despuirs haern, tie sell fama 1 too atry. L %'I: Ell rraterbo',;:*nvsrAI impmo O i -,fo- rlr-olo por -oli I wirisi iiii, j-l ,,!,, L't nwsl
DI no. taUt, to, Itirted,- do i.IiIistit, lot-. .a mMa Itf ,_, sayun. nati libr. d. vonliar, do lei _& .,,c,, ba .1 I'll,
Coates Llmontras ors nor es, al'"s, g4ites, itf-, I-Tair- alin"Ir 11- ,2 -,lii,1cU' - I 1., obirs, d. garba l ,in prom, 7, I i .,lz TrIr,,nJn --II;l. ,,:,- ,,,-. ,, ,Inlllltll, !,, ,-,, "nit",
citz-, tirrolAn a) Puerto 1u,, de,,echm; do all Palle, of f.ag. no %, trer., y deti. qua habi. sid. ,to- r- tie lefirilar, am visible zi onl .spir-do loo-outt all ,,le dt, I, lTV,,',,- ell -11 I Wtln:,proplisd., do It 111i'letit-i6n d l -,1,:tl, 'J ,e
A los h.-bre. do 6-6. dc d4czIi, X.-Ire, croemos firieurneirl it, 1,, -., ,,epotit- ,I, n.;U,'.- 1-- .
diag.dat y'l.r 01time, CAY. Cruz diariamettle .Urocd int pilitaitle & tan. do Un it,,! do politic. El I h ,to Tip, Ito ,rirluw-t pletsayo i 1i 1 ""i 11,
basura Otte crairiviera clut lea at list. sefitl 1-t. Latuou. Tre hino I,, P.ni I scull repundat; can niuc a .,
Quo terrliA: engendra Cori I t.r. to .far, a.,, ir-ba -lo- ;t Quit I admliubl- In cl I-ruar del Y P"'i6bCo PreAldebur y iraclor,- ,, p;i,. II I .L- 1, .A, Ictil -I;,- 'k '-'!"V'-' i""m'o;, 1--rii, OiT
guento I b*,,,,i,, do 1. ei.dadimil led. _tmg
tarratrune u face ,it fillialitout ,I6 I lu 'at"a'a.l. .olinactim: 'Dice hago, ,,,, gt i 6. 1 I't" '! ,,,,,,,,- -, fe III,,,
-icas Y ma.1U,.CT,, en Ii forma red one Friiroi- Lie. onrio an hirla,! ,- Can on tipiclerce, N uVok Par- ur ,d,_'. -,
I t-'nter, q. tocli ill-r.,, ,i- j tflb.jo. ", ,;it tsFC,,tvrc]o at -'Gralrd ,,
a. qua st 'lli to-odiernin Act., I UNIT, Ill It plly Ill irlit -11111r. 51 Sin _& per at ."aboan" quedo "'Yo -CZ 1,1 01- 1, '; 11 aiiI,
E st ts dearati.d. P 'arciderrite ,ueso polilice, I, est. jan millares de kilometras p !,a I I I qu, dl, I dI, -'u""" !, Lll.' ""'
11 ona ilia- ,iudiid, L, bahi. no db; on a' "orl" P-o" 'a"o dl' 'a" doa,,briI.,; '. IiIii v-iii,,11., Y, I sl6c, ""p',11", III- Ican ._PI.o I Respiwiat'l D" ,- tdc, P:iitlt ,iiiI,,;,r,,,;,io
[air r, Lat. : I
.- It. 'Un. ,on no Co.r --. c1cndc 5, ,hripe ese rule at I, d, "'. -nut, litii, 1. 'ell'un 1 i n,- "I",
I I '9,i. u del., do' i I '.
Frra d. ii-ic, A ,i a poll ae,. i I " as a pile, . the derl, pull,,IIA C Iiii:a -1 ,",
or, U6 f"'almann" Coll Una mil ncl a" d, par% ,,udr ,6n U pronia t.,pu- con Ill, 1,l,,J,,,, ctntirt -,b Ijoit",Ir'!
qru, Atmetf lorlierre Y ,,p,,_Uu,, ,an "'U'la do do bimi.p.tito Y -q-;-. to- [ Go" 'l -1t, I'll Il
f.rl I I 11-i"t". ;1;1- .1-It- on ,area del Olono, Se plane de ,, l,- uril, 14, I,- 1-1-111
thr: AN defen. do herni f m it At -- I I a ,,,, i ii, 1, ,,,,, I u'rod", In, ,,Iiip, ,,
roo,'cal I nuleclai, y ralaii a elterairim tie. ,,, I I -1 F ,
tirrelarnAndwela, ii'mr.meau, tol r 'I'd I'a, an ama., tulte"', I I 1 "I ,11"', pup, la solemaidad do on ratios lot media$ despicrta, Is acw ri- 4- ,unii P, liti-tl, I 1, 1, 1,111--, d"l,'], 1;i ,,,l
bola q.I no ,be dmgid. tiol el 1 1 ,, I ,t _I I, par. CUTAIrtultr at,. de Republica. I ,_Ii,,l-i-T, ,"It"a" n ,!,sin. contra It Q., jamil errin" .,A., 1. _,_ i ,Uj, ,-,,,t-" quo en todo pai,
cut 1 atn"cuIa'a""ati'l air'.
't i I a P Irtll,. I
a "I 11TItI lit, t 1111 .
,vul. p ,do ,e I It heird. q., Allaccione, nubile .flae a I;-aa I eomposturAy .1 J ,, li- ,,, d, 1, l,, Tn,, "','.
T em as de hoy I to! heche Tire CU au .Ima-, i t.nt,,, y L. ltiall Is IN .7, briall gusto ell As trestir. an a Its. I I I I rt, it, l I lc lijl I In 1-It,
L. tie ,di. reltiesda, all itore, f ,to So,, C-tobol, pitode ;, bi- y on at pirtattler tie lo. h.- P o r q 11,6 ? ""d,, I. 1- Ad ,,rt, i
I d , ,a To$ p'."as I rin yor mteueid.d y explit. 1. des- i vIn iltjo.ca tustie, q.C 1 crall .x 6 FI- ,,l:C,,,,ru" .,ilI1lzl,,1,, 1%t l -,I ra csiru el 1 cs- 1., P.- I
".71101111"'Iento 'i "Ift F_,_ as Al tillem. 4Qterecruci no- -,jr., del"I" '661, do 1. cuts lair reels, I,- 1 tint, At' !.'ago Tell 'I'l, %por QU6 as autActlacul fiI ;,it', 1,,,G'. d, r,;-,li-, ,", .!,ode re. to pioftl .t;,ib., pi,-rl 1 naka" Willi'l. I r,'-p T,, Ooj, W- 0, ,,"ii,, P- iaudola, It- -pr- ""', ,,,,
J11011 G, G611litz 'I" 1, I )rao, I I
I, r i C"ne""'ll "i ' gran IT, it, "', .', '- del ensastTla cubauo. W do la, Anteria-, ,cap'(')' on' 1"' -' I"" qr rocio II bnqe ol"'in "K-1- . ,Iu, 1, -'-- h"'hin- ,,, u t'i"""I"'t" b, -- "'l, 61
I I 1. oTlI-1,,,. :- ,To .a I ,sur, impone., ii-rontea at lorpoiri. ,A ", aria notation It, I,-gil. Un-ritr," (Ili' Illi"Iiin I,14 lini Iv, f1lir- Ill r-, t, il,-,,I,, IL- i- I ,i, 1 I" , I ".- do tir-a "', Y'r. ilmli ceipur rilicia I- Ah.r. bit,,, riciria azi 1: d 1. real a. .,l oill ano I I. M- "'I"- Tit- -Ililn d, ,o,,I:',. TlogiI i
lililri I l I I 1 coon., on so e.vt. ini"Prianikiro., -I'a;tiode, ,a le Fidi, I diruto Y Nec'no d, "t, tin't'l, ,I, )c 4",lo, 'r "i;; ,lit"I"It", -W": 'J"'n't ","'Ic"I""'I, 'T, O !,I,
t I ltil ,11 ,I' lool it' Ill.,, rianza Ade. , Pro (I,,, 'id'in IIIII'lit- ,,, ,
o', , I I 1 ,-_ I, "! T rl -ni Que Nplome to To agitadelco. Is a,, co&trio Ijur lode, 1, achal. let int- -,-i il, ', dIl 'I'l ,i-i"t'l, -,o TI,1111, III,, d, ,,,, ,j "'il -,,,, ,,,;I,,,, I i : I d, 411-1 u. I ,-I. "it memai tivid.d itnteM .1 del .t.r do L. pare atin-i-ir II &I. I I I 111111, ,I I
11 I I proguirtat "Nort- atra,, Ii ,,,it ti ne-rilin (I, c.,I tmi Y (ell To a ""J- ,I ,,l ill, -d"'I
I'll 11 I I I I astradIll. do D161,ni Y a. 'rarri. It q. urne got lat.utE i I'aque Central .,,, ,,,,,, -T-g, pan ,I .1- 'i- ,- . hIbil"I T, tvt ,-I, ,,-,u a Iint- I I,[ .
6 u- ;, to ,I pitagreti- y tiorbi, & _o ll doellilm en regititir c mt (4aparlida ,,It, J.l .1no,,tric, ,I,, litpliritullillul, 1. lit",jUll, T, ,
11 ,'_ _, ''I', I , I I o C .1 Gonzalo de Quesuda, fill qua InIA sufriendo Is l I,,- ,a- 1 A R PE G IO S ', a, come Im rill ii'l _r" llut -,, 'ron,"'Priali
I It as, at propi5into suirgide do quo Is -,bl
I Pitalina. merced at desculdir. a Is I 1,de,'. Lie ura tie Im ,,,rnlrau,, it,, ,."
'--gue , ,It IT "cu'la que Biblioreca Nacional Blibliot.a INatiolal ]love .1 cono- Jim-arl Y Per .A.didwil A 4 lit, - Z, 1-11ioot,11 d1atacer qU,
a".-Iiiii A ir- ,, i. do 1. bea del Attract. lipirsirile y espnr tWitlei. raroplore, do let get to ,11a --- Perrino 1. toorts ,I, -hlintd ltak, tl. 1,,I n;!,ln.4.1, I'lly -" ,is as dire, a !a slJ' ,Jda da- Lt Bibliatear, Novional, come lost tie Marti v no at Camara tie I ?or radid. At divulgadar I at prient "A Porte do w tripula- tit DNOtlea deitritic b c." B"locii toollrll. ,,
m tzro. Carl w-'aftes v
naa door.,. M adol Corri ,,, do ,palclutela otra oorttuct6or dtl Es. babitan Y tie so noble la-,uncia mis ripido y Costs a nuaro. r"o"22. .u. ,-,,'I m to4ste con QUIT a; to preTende dcbo no At Attica. cirin nAutrala an volver ;"1m,, ra, con uNlas IM e4 'no I t4illn 4 1. 'codolA ,I,
Argil.ii Atiga, (IA --la, z Pro' tado, putdo ser lo-Il ce, ,I ninear, Adeorcik.: par ., Its -on. I 1. ,itt". Idlulan"o, 51,.Pte cont-pi"
Par Is triburts, del Club do Loo- 1 due, M-010 SMAT,11 not, pqrs.g.kii. Y ft-4 6. ",l DIort, -tuala an .Adi. del
pi Vempic, el i nicirun-to Tumble tie pro do Its grandift cu. apiturfaclas ya fuer?" "' oun"" n:a capi-rut desinlirron desientis, coovereas do Arislinal I, to- sicn.; to Lie'autro, doient-itliit"I",
que pudier. .1-, a 1, lrelrrori, T" al6, 1 gandarit, Iar ."i'l. d 1" -, *'Rl futgo dol -1 ilbluniha I. itlr
l ,P- wo, ne.,-rI.nUUll,, ,,. qulto .11,16 ., tl ans Re.'rel at ,,.,.Ta1tCC1s.c,., a I- 1.1i otrAs manifleoul'oum, d, W!"
: I, I 'insitme lepUL-1- lIL ,'aileclel tient, que Never Til prerlarr, nombre Roar, ntl Tat ,,, as al.1111a ob-Odo .tie made-. rpl, ill mata Ill, Area delcurn
tat lp rtlUIO' Nu filt it Qunjda 6, 1, sU, catedrAllco ric to I ola W dcrU,,IlIii "u-toi, 'i,, tc- 1. niiIW,,N, ti, 11"It'i", 1,
,jal? Mal 1. ,carece lode ,egur, ill.n.-ilil, .C.l-l'i,,l,,,i6U, Croj'angdAd: .1 4cl Miguel de I 1, W E I"I v,;Q- dcallal" "Olonal, pc, 1. cricn2s, "",""t I o,", .,on ,liti:I ,,",T IA 1! .
irt'll .n.do i al'in t I Todo, per conitiguiente. Ill- Ucri Ri,, I*A-. 191.,I, I ,egun C-Aex 1,1aff(j. una do nuestrer intellgeil. P, -T- b, ,l,,,;I"" ."t,,,,- "", cuancrii, I, U. PT, do j ,to 'a- ', j--I ,lln,-ltr ,,,
as", I U 1 41 tlI;I -- -neel nmt-i-- -i'Li ""'I'i, 't ". iiclii,, J V.,,AQ "lu'llo it", 1,t expitell'. I L
a g I implicitannerre on Cuba el n- C-q-). I B ,I 11"'J" li',Tl fr- 6 7 unis ag.d., nno, Agilt,, for.
I ,7-1 ,_ J'ri so,"'! i zt,.Icv .,,, a I I l I I Tt, i lIl t6t-_ -,Il, u ,
III ,ltii, ht4chroOldo' A Ili, ,ol I.-, ,I .1I,,
I I, III-i't, 1, p It 11,1rk iiiolli ni'lu la, Wilchol"', irtntual "iii-it" ".-Ii- -,,ttti,
n lo,: -,, I a del Aptistal do ound," fibot. 19,OD N 1- G,-11 'j, Q-i;"I tIl,,, quer come iacr- -1-;IC, a I Posts" I I
I" -fiar do zl-,- ,; Nnigai, I litur" iro, 'Ine, P- no do (06,- q1,-4 r. jI, d, -"Will Ilir ill"I lin fu dWiniltivar at jai - drl,,i Ill 1.1111, "ouln, i""'W", (
I" "repories oijur 'i 1, IL Ii 1"'I ,,Ill, li, labor oulao., """T ,,, ,,,,, ;, ; : ,,,,,,, ,1".; ,, ,'aU",;,' "'i"" Iol"i "to" c' 'I'l I I" "'ti't""L
r7 I, t.u plou- i lou. I,, t at rembre Tie o"n.'e I," 1111 t'llllrl 1 'a lfl? P- I~ Pur I I
-preit.-L -,lltlii I t',iT I,,ii rd i "j I qil l,
""I'll"' "I 'pi, .'n- "'O, ,'-it l, I, .1, I
"bi, P"pit'il'i" "T 'i, T at ve- 1 JoTT6 Marw Haorrom Islas come, cill "I ll,,"ItO, ",',,I, ,',,3" c ,, I lI I-)ICawient. do 1. I' ,-,: to -- H.", 1, P11I > ""t-, U" a,"Itw", ,it put, ,I a, I,, Ott
I I Illy )6al, q"' i" i 11 ,-,I, I,- "'I'I"t"i, I ,
P"llin-ai, ,I, Qt"", ;I, I I ii, 11. 1 ,.,iiii at .cog" ,an P; III Ili 'l, 6 d,,,',i, rrenii Ict., I CU- y I~ J I, "'I'al, ,,I,,, ,
F, I "", l: 't , 'i'l,"I "'I'd, t1l"Ili
5l- !T"I", ,VTI, ,, s Ic".1, I rill of, julima, ateric"i" can ,, ,,v.rtrna jrc ti ,llm- A-l"t" tilknine 11-1 i l 1" p_ 11'r," ,I,, 1 14 d--,T--.'d" ,,, 't
lit land. a I I v. j I -T- "" i;nnil T.1 "" I, I ,,
,6 W", 11"J" I-, 11"I'l, n!"I. 11,01', "'Toi ,,, 1 I,,I,,,a ,to In Ii- IcOll"I ri ,, !_, .
tr I ,, I_, I,,, ,],I,,,, PI.- I I., ill in-rolaitalei, dIf' 4 CII.LI ,I,, Q-,,d, ,,,, Ill"', I -pit.-iiul ,doulittel,, i,, I !,-Iliad_ '. '"'.1- l,"'I"l, ,,, il'-no", -, ,,, ,, ii,
,,, ,,, III, tit'd, "re, "cii"tI j)ll_ I I"P I, at To t I'll Iva ,ill d;1l,:,,i-,,,,,--LI":It, I %hi -- ,
.Dd. let di- "o ", c 1 1
,1, Jl -is Tu I ad. xr." G-rala Quo, I I I'lIll"tice, que at", .1 I 1, I Nursti, 14 "it 4di , it I I "I' 1 1- 11 ,Tl,, ,1, --ci,' Titt'l- 0, N -'Ird'i, - 1
1111- h' ri -tn, ., ,,, -,tr 1 vjj I,, antrair, del Miti-i do &_ ti 11 I--, -, It-lddl or
I
I I I I I
I .
I I ,
I I I I
I 11 I

ANO VII OIAR10 DEILA MARINA Crtn Ial 14ba er fi 1111)fiI)!)4AJAI

1Ell caplle do'Auh tfg deprIns Mfl?1 Vrnn e Wlri) V~ I ~~ ___La ~ J 41"Wa y,~ ha a t

______ 'I to -pII"i d Jli
. I d e I f A ,, 6 1
I.,a baaaaWbb Aaab .a eraab 'Ii. 1"

Lt,~~~aa pefllb at riaor (",,faalalaaa it r~la itrpi t do a''a,-'a, llaa. I albaa Saa Mabaa,1ll Itb~ ba~.Ia
Tro p na.mri-aldaaaata I aaaaalo, caaaa S.aala aa." G- aaa, ba ;,b (
loa'i~4 inn iulG la s-,atbda
baa l ? a aaa a. a b a a P. albta MabiI"aa bdaan M a aa

a~abaaaab aI P--aaaa a,1i 'Ab EaNadlbaa(a
aalbabaabaaaaCbalaaa Yaaaaaaa (babaaaAl,,aaaaa allaaabay iaaaaaaa
a'alaaa Taaba laaal ,al a ,a a a alaa aaabaabaadaaa aaaaalaiaa
K44aKValb ba aaaaaaaab al Abaa lalaa
alaaaa~b~aaaaaaSalaaaaa, Aal bbaaabaaaaab a'lgI'l' "I aaabb1aaaaa1abalala'aaa Laa-,,aa aa a m
Z. a ll al adal ala babaIaaSaaaa abA baa aaa aa, aa aab aa,
baaa lallaaal Oaaia 1lail b a Ora ab Toa alll laa bwa ., aa(aaaa, baaaaaabaaaIaa 1 a laa aaala l
baal 'aaaaaa baaaia~aa a aaaa aa Maaaa Jaba b~aaab aa. a a ~ aaalaa.Aaala aa (a'la.ii albda alaIa a~. baiaaaC. lal~a ba, Alala~abaaaaabaAw al bbaalalaadblao~abaaaa
(laaKabAa'aa a 'aaa a Aabb Cala aau V ,abTa/ aaabaabba lalaa aaaYa.lb I I a a a I aa'
9aaalI alaala~daa~ablbadl~aaaaaaa f'C i~xi' II "itlba aait abali aaala 11 ia tI sa, ,r ;ao a I a aaaaa
aa~laaalaala a ,a abal laalla, Lala llaad l i la, i a tiaa b a I.i,
OfAITYa'raaa,(balaa, llalla aCaalalall~aa Iba~aabaa.a~alala a~a ba ba~labaaa~l aa, iatabaa

F-9412a Tl ba a ~aabl,,aa aaalaaaa,~aaaaala
latlaaaaaiaalab~~a
fiaalab al CI~lIdlbb~l d 3arto A Ort llp [""'- y 7 9,.Io s i e u 1 a
I Iiijb (a~ a aaaaabba
aaaaa aaalaaa ~ab aba,, aa ~laaa 'aaa alaa Alaaaa Aa blb. a 7'. blbb adIa ~iaaa~abatiab 'a
yblaa dlaaa, l'nyyI' y 'otla, aaaaa l,i,a, ,,al "~ aba aaaaa ,Aaaa

F*94~e aslei ,6 a.a e

les baaico de auop bbnl'jc dehl
*aaaaadabaaaaaaaaaa.ai aabalaaa ,a xt Mutea aaaaaa,.lebaanaaa,, toaablaaaaaaaabla,.aaaaa heylblaabaaa el la~ a'a~aaaala 1
ala r, a aabaa= ,d aa,. l baaa Caa baaaaalabaabintolalab del~,d'alaaaaa' aalaaaba~,baba' ,,,/aaa aIyataaa.AYli
l~aa~aaaaal~a~aai.-aa aba d i a. J Iralla Vaeabnt a- ba Ibaa aaaeI l arbbbaulaalabadla
a~aa~ab.lbabaaaiablaab aaa unga lia ablal AallaalZa.,,aa' a albaaIaalaalaaa'
_____ ____ .~eliba s aab t Paabaaaeaaaaalajaa,~, docator laadaaba An,~ baallaaa'aaalBbiabaiiab~aaabai~aaa ab
UAC-1 I l eraaa ,aabb bbaaa'ibaabbaaaaaabaAi .abaot-aab tdlaaaapaa yaa Troc". ratitoa ma a la baaaa'a a101 AD)PN d Aba(as. -illdababbabll ha adadabbbaybbbababtal bbaEnriae a lb I a
a~~aadabbaalbaba'f" T'b~a aa'aalJ tpb daaaaa, _ a_ aaaaaa a I
A~~~aaa~~~~lla,~'; al b aalUaa bbaAabIiaa raaA lbabalr ,IIab ~
NYLON ~ aaaaal ar.- (bad lda, Iba~a alaab bba Laba LaM
Caa~aa~aC~aa, aa~aalllbdabaa ball eaba. lab zd bua. oan ba~ a
,") aad llaala, Tlade, Adalaa Aaab aa, l To-al, Cb~a Md l~a,~aa.aaaaaaaa',aFl I~ t tiaab Cadae l a.r. blada babaaa baaa d H R !iuCecar eea~ ~ rrne
rebbTlbdababCaaab, aa.daaaaallbia
ria .l b- onaa a a 1b a a a a ab. p r s ib "bb t
baaba 1,, alaaIal hb bad I t M abha alabaaii Mite aaa ll aa
lababba i, UI abaanaab.ab aabda pal seradaa ai n
baagi lalalet aaaaba, haillsaa C r nDn a l C l g t
a ; lZ Josaeblaa a rla,, aray y, d lar baa bodc.acitda
lb ~ 'b. albaa Lia aala o 4


Nolaasa aba ld oteco:ra a aa I s ,a, aua a rnld aaba aaaa baaar~aal ala aaaaailaa b aaab l aabbb
In ~~~ E V I TEf rlrdo e e
bln. ab coa ,,abaaa -aaa ,,alababbba,,a baa, ft :
LA O ENSANA rlai baahe .a a,, b aa b ab Vis ard al Brenda ya alala
a taaat a C gmpmat tiida Y

91 .I tc cjI aaaa .IAdhy Juaababla (aa ay Cb. I-a A a W e- DIM! 35 fl dnt I P l, iAaa, q~ Laint rui l. radawa,Ueayi~ol 4
1A PA TE aL CR I S M EA
L 0', Eta11 Trupi AMJu
__ _ __ _ __ _ 'a 'a, ba ab r laa a d da alaM L M I,,M A COaM Obala n, d a,
llaaaaab=babldabibaa raa a re a4aaaa abal"Ma, b ni aba'S H 118H GMCM
I a 'alaala baal
iaa Aaa si~ltd fial a

U610 aAaa 0a852a.a,,, Ia aaaal d esabd an- t aa era cioaaa arn ata, Iatr_ __ _SFIC O M Iwbaaa ,t aaaCIa. I adda TD ARIA ACAIDNA a 1A ACCION LMPIADORA
"Iaa alatr A.s all,, Asa Ia aa adlons aa b m b,,a ,,alaa 14
lt iabba a ba anua iaa aaa'. I~la Im sfM ~ Z 5 J Crew~ C~abd Calabal, 1aaada, al


MARNAk -o-- SA"N ENRIftUE Memorfindurnoled Ctbyama a aIgota se "lda ib, talox daa dl.
socia CubbrisuiIsasaasmIw alooap &nt a1,,
GRAN YENTA ESPECIAL BE RELOJES aioc rict* an el rbamalbwdalo ~ baa ba alala Ia,,, deaaa Lw aaaraa, ala,,id aititt d1e&. ta ual Rad l tM1aa
a 8404 aaiwaC b aa- aaaa isgw Ir ad 0l a
m a06 Panaeoaln qits yd, shotfde, am Maa
a a.Intss, atotalt. la a l aalaaltaaaaaaa a Ina l,, Madl Iaao 0C13 Ut
'Can aae a )aalalda-aa adaru 142aad asftl EflbalaI #33al
aba,,ldaba afrabada .1a! 4 aaaallf
a,,bm ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d camalab esta,,all- a soa~ lplaaaaaa .l~~ ad maIa aba Aatad flaadi,, Call la ,a(bd eIal a ablla ,,a
pa e Iiis tanis ] pa palaaa a, &JA baa. St CAW btam adlal paa
by.d.labist naioa Y ,i dbaal a abaaaa n ,a laa In I,
galda alal p abanic y aCit a t-. aaabaaa a
1ec111 = iwe oinc an wblaaa pa, Sl daaaai ,, a
aabuaaaIsa lda a evit, 1 a la ia al Pao- -f, ,jaw,
-a II 'aball l.a 1. a taaaaa.baa o aaadad dabal aaCoa.,ba,,, 105~~ Ca tI o Sta 11am Cat tibaa Idal versaa C ais Bela rtp md nat. ad balaya ala ret

dtiliic dll Con" E tt, ir U6 4nltol suld, uV i laabaaaaaabaa a tl a, ltd aada, ,aaaaa,N Selsiili onew1 coabaaapastaa, qaaa I a a ria maa a ,,la4Ln
"balaaaaaP'~l~q castle-aa l,, EItaaad, I qm I aaa~ awe Caana Daaaab Caba,, inba Nej p- ai altiI P- Ca e gsa babad Ari.dNation da,,a aaa w~aaaa N aab ~ allaaala, a1 detralatu~l~ra r Plaa Cliaaa aa a d Ia 'a a adad l a-aF aa"aa alabb aode W a,, bay it l al. a Itab ala, if'a" ba laaal al laa a
a ra anItaaeladia desp aaay I a , ba dIl,, ybl -,y-aa
Laa aiu uergi. m Ia,,a a' allamaPodren rpn~ aamlaaa i Ciana alteabaa laa .,A" adM a lwl I -a IN ames C- Vb-4baaa aut aleaaaba aaY1,aa Iqa Cbwdd
'Saloaal conadaaab,,ipd a i. aiaa m Ato baaa II a Caaa verit tilbabaClba nallba a Dental aogt III dtiid paw Vd"ti
-Aaa,'alsca~b al a ell m ANn Jew mdllre ma, aa, a'~ ma labd naalaa daala aba,,

$" Ono 190 IL w O3RENTALES
RELOJE$ AUTOPIATICOS
ORO0 181c $89 ENCMIPE SIUM AMEO $38-50
ATENDEMOS GUSTOSAUNM E 1010 DEL I 00 Ill 50

Ikw l IlanDO
C;X~~~ ~ ~ ~ aaOMYWAOi NA oGY4
T___________________ at~ aVa*') Walba~l V0aA AAT1._WMAIUdMl~t ii
mt I. MudiaTIi0Itra'oa dedoau' ~ AGL e d a
al ,llaaaal,,ala4 a.


I a aaaaaall M, IA MAaRINA 1,1[ Palia 14 a'lNala It ad. Toa IW Ia I,14 INalaalaa
I, .a aad a aa a pa O laa Ea a a all Tal li a ,a a i a a la', : -, ,
p a d a a ~ a a a a a a la la --a~ l -'a a Ia a ,a o a ai 1 'ia 'a a 'I Ia! I Ia Ia N 4 a a a
U laaa, ala faa a a l l ia a w i laa Ia -aap la *A a aa U la,. o _ - "lN lila faa a N" a, P ", aa i a ll Tl 4? fda

La A-- al '1,1 -,# ,a Ifaa, a,,-*. : / //,aafaaal al !aaa ,~a aa;aa a Aaaaa :~ ,aaaa a, i Ia aaaa, a,? I
__a [ pal -a ~ al ala aN, alalalaa 4aallaadaaa a
alaaaa aaaaaaa~ aabaaal~ll al~pa~laaaaa "4W01414, -ala1.14a'4 a =aaa aa/a da aal~ a,,aa I a

aaaaaaaa aa Ia '11 aalaa [:, aaaaal Ia a. :,daaat 11 ."i 1)II.,
P aaJS6 M riaCp e, f aaaTa, l"' aai Ia la all ;jla a ll. a a a ,a ? 'A, a .'la a , "
aaaaa-aaaaaa, \ t,, I t 1 alla a a la a aa a l aa a la a a aa daaa a a a a af "aa aIaa l al alaaal '' aa "' a a; -" 1 i ,
Pa' -f wDl,,, 'l, 1 I-, -1 -/I, t ,', : . ",", 1i1 -'

Ti "i a o Abfaa'Aaaa, u aa-aaa I lllalal aal t ao aaalaaa laaa s 4aaa, a,l l I aaa'aa-laI 41~ ,a Iaalaal, II a d laaaaa' a'la aN4a allaaal

ala ~ ~ Iaa~aal lla .I ,'aa~ ,aaa I :aalaaaaa 44 -aaaalla alaa laaaaa ,d ,, aaaa a'~ c alot ad IA laliaalala a ,a al alaa aaall En ,Iaa I 114 i" 'l I, a ala, aalaaald laalaaa'a a'l a l a ap 'a aaaailf, ; , In tTan TI-, A I I IaIl,. !a111aaa 11Iaa1,1- I '!a[, I ,l "
raohba4r. Tf i"I rtalaaa e al aaaalaal all laa tAl l'kaaaaaaaa 'a, I 44; :' : ,,.II111 I, "
iA p o n ,Iaaaaa oaaa ia a a i al, ' o ll ,aa l ,a dlaar i~ d l.e a a aa aa a a d 'a 'pa, I a'l ,- - a ~ il l aaaaala.ar aa, aa a, a- a- ,aaf a ,1,11,
pa I p Alt ,aala alac No laaaja l a ,allaaal .e eal iiaaalal Oi'.191 "1 0 0 ,I -- al a : ala alaaaj aa .al al a, a aflata- ,aaaa,f Naa aa 444', ,
haaalaaa fR~a m- aala l, 1-41aaalallaliaaaaa Pais~ al as In'i"iii 1, NE a'aaa'aaa ,aa al lalaa aal a aaaaaiaf4.aaaaaa,,
aaaaaalaa rala a\aaaa, ala aaaaaaaaaaa lala' 1I'llC/d/44 aaaaaa!laallI ad, a alallal a'4 4a. .'la aaaa? aaa laa ala Ida I


A, ta ,laloa. rnin alaano 61ablala aai a a a lata r que all a lalala 'i dA ",la ala a Ila~ a aa aaaaaada. I a ",t' a a la al,aa I
doon -aa, ,a I ,ala ,aI/aaaa? aaaalaaalaiaaa4aa laa'ad aaaaaaaa .aaaal .l.aa l~ aaal. t-6 aaPl, allalaaIaaTpa a 14 1 ,11 al faa
ilaaa a" aa 1.~ aaa l II 4 e1' I aalllaa Id alla "Iaaa laaaaa 4al laa ,, aa a alala a
ala."laO r o TaaI 111114 aliaalaa'',,,a"a a- -'aaaa' C alaaIal Iaall a Aaaaaa".lfaaaaa -a'-afa aaIdIa ldaalalafIa'41la
laallllaaal al ," aaaa-a 1-a Paa Il a a a aaaa l -llaaaaaa !? C"" al .laa .a al Iaa 44' NP ,TlI

IaaaaT s U n o r i c ia a al l i a N I ,ri T 'I U N a e 4. all at a a "' Ia ,a ( l ~ a l a a a l a a d a a a di l a a -dl l t l ~ a a f
Ia aa Iaa a Hala a 1'1il" lll dI, inlla Fa~ aa 41 ,~aa v ,aa -- Ia IN I4 Ia~ Iff4
aIal, aiI AIlIa ,--d ,aaa "a ,I a, l 4, al aaa aa ,aa ai d al Naaaa -a 11- a
'In I P1- Va Ia a A, TV'ad aPP lafllVla a .a114 1 1;paa ,a la" ,_ Il "'-1,":; , "II
11 ~ ~ ~ alai Palalaaa"~, aaaaaaalaaa ll laalaaaalaaaai Di a" ad~alaaa~aaaa aa1f1 aa ala~a 4f4a
IaPaIaa. iadda a~,lalaa 1 4,4aaa~,4aidaa~~aa fa~~,1f4a1al'N4f4

,pa aa a a aaa l a aa a a la p_,,a' 114, il u a ,Aa 4, fil 4a4 aVal ,V4 Nalaa a lal, alfif al. Nl \ _I ,1,;anltllalaal a, ,aaaa .aaa 4aaal, aC a,,aaa' I,~ l1IPa~a a4lL la 1 ) : 1 Ii al Ia ltflf l ;! I, I J, "' 4aaalaala.-aafal P aE Ia aala l, ',
nalalIaa.I aaano ain Af a ant apalaaa a1str~. - NaaN 4' !", aa, 'IN 4 ', 1 Fa aa4a aa1 i > ,I 1) aaa IaI'a4, faaaa ,,,al !- p4 4 ?l
44ll glltlla 41 .a14l "aaaa f~ Laaa jpa I'l -,Na- f, 1T ,
141114' yalalal, C''111 Il .aaaa'a a, 1 ,alaaa1aaala~l aaa,,a1a ,~laV a *aaaalf - r-aaaa
l n eprmJ''ilN ii i a aaandla a" qiaaaa l rio.N,'4V1' aaa al' ii I Ia-, I4Na al ,~fa~ al Na t,4 44 a,-aa dl ,l

saaaAa al deaaai d,1 ala adlalt 11114roit ini~.ot~ri.al 1' ', ,,., Fa laaap 'a 11a,a a .a al NI I l11 la aa l, a a . ?- 1al 1la aiIa Ia aaa4aa 1a Iaa "Iapa
ll 1 11,11 I it an la, pa l, aaa. ai IaaI a aa PI -aalaaaiaa aN la l, .alalapa (Tad ;, 1 Na a NI ,~p aa a 4 aa 'aal qaf aia1, 14444414- laI4 AaaL'aii- I aaa I aaaa~ ~l~ aa~ a' A ia alaa aa, ,(aalaa;,aa ala laa' Pa ii, ll a I~aIa aa1 al ',, ,z,,1 414',,,II I 1I II i -1-I___,____l;_____________III____/ a pAa~,aIId ( j,,, ',,, " l ,l a4'Nf-Pl- 4P, 44'a. (ia al ka a I a aa I l, I P I a aa al" , aI a I a aa , ,a 1414t
a I Il I44l aI 'la I'lla~ "I 'i Paaa IP Ip I a. a1'a aaaa'a aa I1 i a aaaI aia- A I I 4 I ld a ala a4N la a 44 ,1 a la ,, t a Ia plaaa
a4, ,1d a ,lalaaa a, a, i l iaa'al la-alp
P-- bNa 'n a1 ,Il l, a'~nd 4ll-T Z r. I.laallal 4aaaa a. IdIaaa agiait IaN Ia, -N ela ,l ,aaaa aa '. Aada I Iaaia Ap-a ,la ,al "N p a
ar. ala,, laaaaw a ala'n"k ala.II.la4 dada a Iala' Ial 41 Allala I, "ai daaad Aala ,1 IV- ala ,a Piaa / , I" aaaIa. : "jla,a -,,aaada,Iaaaa dla niria a rocNADAn,IaPII 411o (Sl .a Vaaaai aal al aI ,~al ,aia~fa~ ,aa ~a aa a I I1aaaa,, 1a
I laaa1 a,,ma la VaI \Np~a4a 41la11,1 ala aI Iaa l aaaaa~,a4~ a IV ICIaN, I.aaaa aallaa aa ,alaaa, ,aaaIaIlaapaaaaaltala .n. I

IN~~~~~~~~1, IaI Ia aNlI ,~I~ lal ,, KA IIA I laaaa ,aa'a .ia Ia aaa aa A- p1aaaad da iN 1aP,4 aa~laa adaflgal 4
pa~~~~~~~~~~~~~~~~ 1ia I, "I~a 11 Nall 111 aN 'l I 1 1 aaaa., \,,plla a.aaaIlaa ai~l Aaaaaadaallaa' aIli~a~la?144
d,l a,;o, a-,i I'' aa'ad 1114.'l. a"',, on I1 ,a' 0 I~~ "aI aaat palaal ,aaalla4 4 14,4 l,fllala Ia'IaIaa .a ala .a--a
isaalaaaaa in ala IIa \1 \lbd la I Iaa~a.a ,~a a Naaa P1I.,
a ala \ .a a~ aldp~ la~ l.a Ai t a, I" Iaa OaaA aapaata?I al ',,I


a11 I a laI all,. Iaaaaaaaaa l 4g iIndo 4' d-s stre a ieo alala~aaaoAWaalotaaraa, daafaak aaaaxa l, aa i.aaaaadaalaaaa aaaa a,,a Illlaa IpN"alalaaaal' Iaa,, laala-- afI IIaICpa a. al, a'n, a , Ia aa Ia al al lal f4' 44iMA N ,z 11la ",aa "aaa a l,1 1 41 aaaalaa -1111- "aa 44. aalaa ,a aaaa pa ?aaa Iaa diaa /N I a Pd 44 'a
01 441 Ia II ,a I~aa ll Ia ial -4laa~f La Aaala ,I Iai/aa !I~gaa 1 AaIi4A ia 14 aaaI Ia f I~ Ia 1 I~, faa"' aI -lala ,:,a fa Ip a -l 4 ,a a 44 'a a Caaf A a 1 IadaaI Iaaalad,14'a aailal p1p ,laaaaal aaaaaaalaaaaCl ,aaaa~aapaall aaa I4 .,0, a. aa 'ala a1114 -' a"a I la sittpa'a '1. ff-i4 1araa' a a#, pa aa,- Aaaaa Iaaa 11 aa Pa, -,!: Iaqalla' 1 Iip? /4 ,a 11, la a~aa II Ia alla, I-,--a 44. fla Ia .a app. ala ai. II Ia ,, 1
a Vo an t1 a:,; 4l, J U N O a. ,l ;1a a p a a a a A l ~ ,V'a N a a d q l a l h aI a a a I I a a l, a d a, aLL a1,. ,aa f a.4 4,,4fal,
d" :, , dI a aa aaa "' laa aI aaa a aaaaaiaa a'aa', a ala addala, a .I :- h la a-aA l aa, al
-,,,aaaaaA-laap~ii- , ,- Iaa P a Vaara alal; l'. paAfa /'la~i a a Al Va 'aaaaal apa I' I4440 "I d--A "'I.- Iap -aIa 4 144 lala lap ,, I' ," ,,l* aa a/'aa "a!a Ial 1aa ll 4Iaaa aa a a al alaaaa a ll a,, aa a illd a1p pa la aa al a' a a N .,lIaa aa aa da I, 4
-,a1 aa d .a"a a V I a a a al l l Nifd La a aa Ia/a ,aaa aa a1 al a l N aa d a a al a ll ,0 a a 4 p a a aa aa a La ,aa a da Iaa~ Ia a,-,aa ai a
N.als. --m ot'~r a .4 all aaaaaa'4a, ItI taa Ia"apa! ialda 1a ,aN a p44a a dlaa da aaaaaaaaaplialla ;lN aaa pallal4 4I'' 4 14 1 [ 1 Ja aJlm-pa awwl- w 01 aaa'aada aaalaaad ''t I'aata4 .a 411 aaaa -4 'rl I' aa , .,aa aaa aa-a aaap d lal IPa aaa ,a al Cfaa Lfa lad lll ~ faa 1 4

l. aaaa Iat laal a al NTaa~paaaa 111, 141" !taa lal .l"NllaiaaIaal I '! faa aaab, llaaa, -1, T,
Np4Ia aaaaaaala aaa aadad, -l''Iaallaaa& -2,aada,-laaaaaal aaa.CiIaNa,"Na A, ell I 1la. 146 -.4aaa, Va
Nk~~~~~~oh.,~~414 ,a, -inlaa .1aaaaa' Sla I 114 P de iiapeaa aifaaIan a3.' L, 411,4, ,4" r a!" 44n A fl I I 4,1141-aaI,,a'a "41,' a 'a'T' 14
ine A A i ii~to I ~p~ notiart i- cr a,.ni filintoioredlto ala A ,d N ,aa lt fala Iaa, I

,Ia .N, ,al I al p a aa a a A Vdaelsaal- ,aainaaa- ,l aa a4IilaaaN"I ,:llaNa I a,
cl I1 i e, hbi ,dfne s Isbm e fa 144,,' AAal Na,,, /' d aala alra,3 'I vee a l es,- ,! (," i" nlI1 -ro t n, l
II. aa, al la, T, V aWIl, i a 16 aa po al, I4 Ia Il-a a- differents , ,- ,, ,Tcl
II aida Paa I ~ l a ta, aa'lala !a aaala I-a ',11 t- ', l, r.a a'lli -Iaa I,711.
l~aalad alPpint nia Inonsi Pd." l~ina. AI Ia'-daa l44-a 6,P,,1 ,"aIpa- _11 "lgal1
d~ a, dada laed I'aoln-'tar 1 a e
d,4 P al a a l aaala aplaalaaa rentala alV atn laaiaa, a'alot~~a la ao cia, aahi a on nklad, Ia14aa l
a41?liiaal alaaaal ofal ala'ma ga inIa d, allmeri a,- 111144.i~ laia an ITlla Naa Nl. U UIeU~ Lipi' -.,i aa ac-lc a 11 n "
.PA, 0 n aaal', aIAe6" aall aIaa, aaa ,aa'aa la'aAaa -a a,-A alsa a.t ,6pcalltaaaf~I~1 4 .,n"l-aat .srno ,n! I"l
.gpiaaaplaa~la' 61411,,o,,poh dc~ a i d md E.,a 11laaaalad 14,aal aNI aaltenI a r ITA,1,i I "" "?Ialf
.a~ala 'I -I I,,j;!a N na n Aid ,palafa, a aw la al
q. Tloitt- .hi,.af'-linPfn ~ a-r !ail e ala lafaIaalIaaa- aop laaa aia,1a ,aaaat" aP"aa;,aIfaa"a"aa"a,4aa
A Al~iaa enl 4, Iam pal a aall1111 Iaaapa a, tt onndo- lo

Ai~a~ aar allaaaa ay loa~ amdi Ui41(11d11 N-1. ni d! ".,5 alal Pa'a, GaN ,;r Ia iaaataal I; Una af If 1-aa Iil T ala. ,A

,,~i,4 4,tigec ll 4a-a~ a ,ll let rlaa /a
afaffadio Y ,u diaf aa lan eirta T11 4 -44 ti-faa N P a doasal 4, lll? 1 Taa1 seHaa'.Z Itsaaaaa a,~d hned a'rtr -d, 1--4 'i t" '.l-, In p111iinc l4 t an,
aaIapa In414 44 ltfddaaa 14-e. lalaaaI t-P al44 da all Ia, Cal,-a alatl
PT, ,4,fla1 N/I l nalP.' 11d140 44 pao, a- t laip afla 141 lot,~l 41 i- 44 fa A .11~a~ en1 t ,a,, ",44m P -,
44.a. aa ai" a r' aala 4 I aa ~a ds 11 ,IalI~ l4 Aaaaaaa slt o i n in ?pp -, a j, a - ui ndn"lt "
I -,--- 1 -7 ,~,fa, 1 la. d aSior a Tda1 j~ l~ Aln Fay41 lan aaldea NCa ,a4a aaa, al all ala_ pal.'. ap!i' 41 l ,0" ; w,'afa,-" j n.-

lqpI N -Vaid Ia lalaI all Too. Pa. Nd t pa Ws~a alapa-l Ia l Aal 1 I1 ,, ,aa~ I al aa,aa 111. VI I",444a '"ala 4411, p1 1'
0" - "I, -' I, 1 a ala
1.1- G b'Ta1 1 a'la ,a4l4,al !-o aa,.~aadaa dlaalla1 II a4,alaa,faaP ,' d,!b be r x 1t.
": a, Plaaa aala"- fl -I l,_,di I I
--, I~bi ao oi ,p ils ,iaa Ia~~ a '111 I Ala1. ll"t Y
b a,;,. aaa.1.t llf N" a alaa.aalaa Ia l d 4 a a l A a a l I 1 4 a ,a I,a a rla a alaIs !,,T." 1 I /lI, 'io a s "

A CXVn DIARn0 DE LA MARINA Cr6ft i 'lanrra -- p Vin u I funI 9P49NA IT,

A ESTA A LA EA 'MA VNDO "'
nis4tA SANICO

l RDO~~ Ro U ~ mp oieoia n< Fa 4 f r
"I",4 Itd 1 1 f- 4

r~mi, ,, Io
IlarmeIna M 1,de nC

ORE3 FEINN


UFb eT heVST Y aE9 Ft MPIESTO VEDTA de LyiaP kh A 6 4 .44i,-, If44 I',4 .4-0,1 d4 ,. ,3 8


A ~ ~ ~ ~ ~ d 1-fmanl tJ!'t~~l[M,~D 3 50PA I eb-od a $1 99SRE
deof" toIc r nT enad
md--- r o4u ex e i p


SABADO~~ cleUER riqui0Rr DE CAAE DINIA:, "o 'e3 e

noo De 2 25 mbo Efadesnt lo)s


en el PRECIO, % t' t IN NIFaitttfMIAtich SSA aAVse MdatW "A eMfoit t *4t RADIOS VLECTEONI CO. oy i Le a rha
td, CeIC 0 L Veded S Vic o 36 esd rgnsaofmeio
CIS. ~ ~ ~ ~ V! IMOTDR ADOC ,n 5. A. "I" -,l e 1, la fhm-- wsrwsavn s vn ss O1400
LAM ~ 444444474 44 44444411444 4(0 ((( 444 L 444444 ~ ~4~4 44 444.44444IF44j 4, Ii :t'~ I'll-0
4 444444A, Aot 44c4 Iv444 dI T Pr

44.44444~~~~. 44444 V- ~ 44pl loA4s44 AILI444 44 4 44

0AN10 -1410434 ta' ULTO-i, :1'

'454 bt)144 44441441 '44;ft Col de44 44644 in.j~444 4d o 44,h4 '444 4 ~ bcd ,1 IA 4,k Z3 P44.444444 on el.

4.~ ~~~~~~~~~~6 404 44444 444.44444444 4 ~44

44441.4~~~ pat 4,4 444 'L4 44,444 Oit 444da en .44444. 44441.44 4444
444444444444444444~~ 44444.,444 -- 444 1,I4444:4 .44
444444444444444,4444,444,4444,4444:44444444~~SIC 4444,444444444,444444444444 r4444,4 444444 I,44'444,4 4444444,
'4 ~ ~ R 44 44 P~ 644 de444.44 '0cdo 444" 44'ci r44e44a44444 444
444 444 444444444444 4444444444444444444444444 44444.44444 4444444 4444 44 4. 4444 444 44- 44It 4 444 44" 444444-n4
44 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ n 444,~ m'eld'4 444 ,4I: 4,44444444444 4
4444 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Bob 44.4444 44.4444,444
44 44444 ~ ~ 444 4 444~44444444 444"v4.4~44,,i~.4444444 ,, 44 44444444 4 4 4,,, .444 444.4 4(44444444444
44. '44, 4 ' 444,444444444' 4444 4,. 44,' ~t 444444444444 4444,44444 444444 44
44444444' ~ ~ ~ rno lf44 kne4 44444.444444 4,4* madv, 444444 444 44j 4 44.4.~. 444444 444444444444444~4 44444444 ___________________It________a_*ABA ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ bo* 1do NUESTR Sroqoncio Al-~ Laft ma44~a 4444444 4,4444 444vc~ 44p 444 4,44 4444
444,4444,4Uri.4.44Vo44o
44444444444,4444,44444 4.4nvvww4,4444444 4,44cttriun f6io enetr r 444 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~I 4In4 t;44~ 4444444,44,4444 44'444 44 444444 ~ ~ 11 444444444444 4444444 4444a4 Do444 82~4 4 '~4444 .75 eal~ a$ I AR 444444444444 :444444 4444 ,4444444 ori 4444444440n44 44444I67 do 4 4 4 en' 4404 M A~4 444444 CA4j4 44444444 444444444,44444 4f $us1 IIU elel44 'L produ

444 44 44 44 44444 44qw rf 44I) N 4t ti 44V,4v44
44 444,44"4444'444444',44 444444444444444.4444444444,. f~44J444 4444jg1 44 44 444 4 o44 444 444~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~D .$4 44444444444444/44444444444.4 44444444444 4 4444444 444 44444444444444 444444 4,4444.44 4444444444 444 4444444444444444444I4,t44m

4444444~ ~~~;1 il N444 444s444.044-44
444444444444444 444444 444 nd 4444 4444,4/44 4 44 en4 el 4RCI 444444 ,444 444444444444444444444444"444 4 4 4 .
4444 4444 44j ~ 4 44444444 444(4 444
4.mc 44e h44 1444id R Ireh -44 V W do4. I444.44 444444 44444
444444444444444.444444444444444' 4444444444


,6444444,444444444444444444 4c4 A t. 7 1

No46 4o~too No,4 44 f44444444 44 444 4.4
FIA 6111A SANRAM N" U98ERI 'U Mu2L goba ULDO
)Q44'4 tie4f4 4 vvbt 1362 44444444444444444 56444E44 R
CASA0 RAO 0. 44~e 4v "Ns 44W VFNVA44 44 A'VA rL f
444444 656 64 444 670~ F6-04 44f 4Dr4. C*44 4,V N 1 4
4444 v t1 4444 $1 4 34444~ 4 4
44 RADI ELECTR NIC 4. 44444 4444444 44444444, 4 /


444. 444 4444 I-4 4444 N-6044
r __ -_ I I 'I'll I I - I I I I
I
PAGINA Of'10 WARIO 1)1' [A MARINA, W ) rXVn
jt)l, NF!ii, 14 W" jt:lAn Ill" 1940 --- --- . . ____ __
1_1_ _1_11__1_____,_"___ ,_ __________ _,____ _,________,_______, '', ,-- "" ,_______ ,
(I 2 persottos
11:1J.!"'11twiltaZoll matfif
No debc cmixtimir tin priviih-iii, I jc,, Ij ( higuriltitt 11as pettsiotics jlldicioles [Aelvi) 414a lo I
t le Grado I f ti I .
las cils(is jovw, ophref-I)s loolpresi 01 11 cl 90 % de sit clittrilitt Wisicoi st 11" fdwitf /,)## fin to vasilt qiw virelt,
Ild "111111111ado del (A ('341"iVer deli I I
1 1 I 1111111- I I
iSit diiqitibiwi,, n dcbe regirge por ittl jdalf epw 1 4 I I Veallient, ,,I FiNctil Ili tirrilvitirt de 26 afilis paro- I A,,nsiin It -Avo-ifr" if,-/ hyst-li, dr titt wilwil6riL
'-witti'veltfil ,,I asjweh, ve"ntilplie') N firlmilili;et; ( ,ortc V Costura 1 "Fif Chilw Af(,"dt)r#K"it*" que ri"Iff; a A. (;.,.;h.jJoctor A I c azar! f,;,, j(l ,.(Itw, ifieial de Ptfiril ,lift ii"ria-Robf,
.--- __ - I - __ _ ___! i I I I I -111,
-I-,"- --- 11 I F- -, I r -------- I -------- I- ,; ,, ,, ; R'.
i ,',,lii" , I -!i- Ill T It I'll L'N A 1, W9 ,
,,, If, III 11.! 111- 11, I it", -, ,-,, ,,, ll -,,, M" "i"I" TA" 'I'l 1 1, 1*0 1JCIA it '::' ,, ,-, ,,, '", ,,, i. f 'i I'll,
II I t.x N ) I 0 ,I ,, I, 1"'t 4,1 , I I, fr, cillarli ,,it lift ciflo, 0 If ""."', till, ", I 'III)(.I""arik, fit, 1;i 4 'I I i "" ; 'i il"I"f ,:,I :")I',!1i 1,
P- Aiiiliindi Mail, !")! mlt 0" "i", "'I'll lil", I'll, ,, I For yiiirin. Liml '. l t 't- 4 , V- V- V.111,i I I Ii, 11 ."', 'I,,
f,,I,)it1,,, '1),fi I'll, ill , w, d"l I t hill ill, .Alarianao I I, ", - I ', it Mi, LfIA 1,11_ ,l,
-III " ,-j ,,I ". ,,I [ atllL I I 11 1i,*, "I,
__ ,,!, , Ill .,,Il ", I . _ _ __
, t, Illi'l!"ll, I ,, I 1 V,- ;. ,-'. t I I
t-. ,;I:lll e i i', Il, "I il llrtf- I i I, ,'I'll', ,I I, ,a t ; Iiilil, ""Ai I I la _ _' _- I ""i it, 1 --, 1! I 11_ -,"I'.". 111. ,.
-'i r" 1; I t, v ,ff llj, 11,11:11".11 Ili, I ,,,,, I- "Ir',ii-, 11 ,"I"I'a ",I -1, I", ili, 3 111' I V A J J it'll 111 4- ,,, ,,U
I 11 ''i (,, , , ll, ", 1- 1 ,,,I 1, : '', ,- ,,,, ,I "ll, , I ,I ,1 I, ,,r ,11, t I, :
lhl lil, 11 , I I I I It, i ,III, "I I"! rll ,_ ;,111 ,, "I ", ,- , ,It I c,,) ,, "4,'_ I_ I,,* : ,h" 11 11 1, I I . '' I ,: l , ,"', ,- ,,,
SlI ,li(, ( I l, F I "I'll, : t F,- ,I- I 'I
I 11 i 1 11 I I , ,, i ,',, , , 1 ,, j ,,, i ,Tflhj,1k)l- ,) P,. a I ,illr ,, ,, I i :" "" i, 1,11,
; :, ,,,,i,)t, ,', ,I ,,ll. 1 1,11" .' I Ii I I ,:, , ,,, , , , 'i- ,
il,,t, f, (,I, (", : I I , I Por 0"tor Cif'r" ,,,, "- I ) I ,,I I ,, "
i, ,,I I I 'If I I'll 11 '' '' ,, , ", , , oi iw ,, ,,,,,rI,,Ir ,I ia ciI ,I, .,- ,omr, I i,, r I I I "I ""ll
ll"', , It J illl'l,', t,- ;, I 11' "Itll I , 1 ", I y . I, ,', , 'l, , I'll
ir, l, I, I ,T , , I l t11 I ''c" 1, 0 , "'i'l,"', il, 1-hj" I E --- -,-,l f -' l', ,
Z;, T, I Ti I Ill :I ; A "(! ,, hil 11, 'l-t]"t, 01 'Iti, 111-it, f, i -"- ,,,, Illt, n,',le ,. 1, 111",, ,,,,I, : ,' ,,, I fi ili - I I I 11 I ., i '' :, 1-11,11,11- 11 111,:-;illi, ,!, ,:-" "-" ,, N ,,
If lli %IJ I,,, - I'll ",I .i, ,)'' ," ,) l!,,' ',!!,',, ;, ,,,- ,,,,g ,I (W if 1,1 ll, 'll, 1, 1, "v t 'l', l" ,, ., I I ;
I h" ", ., I- I i ", I, It , 11"'i- I I '' r I i It,
if, I :;,I ,,' I I ; I r I I l I I I Ill it ,f, i", z I I I " I ,I, I I, "l ,, "", 'l", ',',,',, III'-' 11,i ,l r i1a7fli. jr,"I"a 1,3 -1 '- ," ', lliii ,Jitlj ,,gi"lt, I 1. I , Ill tl-
,!I _11_ 1 11 i '11, i"":,;,i1, i, I - I"~ -, 0 I I I I 1 i ;1- 1 I)
l i j' ft,,w, '"le e 'I""'Iti", -, t ""i" I 'I ', I: ,j
W ,- "N"', il, ifl ,:,, li i .t I Ct, I, ,w , i , ", ,,, a I ,, ", r ,,, 'i : I .'. '.'h., I"', ,,,, I1,11t,, rfih p", 11 I I I ,,, , I I , 'I- l,
,i" fF ; "e" !, ,,., 111 "'11 11 -1, , , 1, ,, I ", 3.10_ _,'t 'A I I "I I 1, .", 4 ,,,,,, lf ,'I I 1;
lrlll -i - t, 1;t pic","', ,I, I;, I .,,,,/ ,,1 i 111 1 F !,, 11110j, (illltl- I!, ( i 'r , I "i I I I I I I 11 1 ,I , "", 'I", "
,NI Cllil,, I,, F, bi, ,p - ,I Ii- I ,- 1, l, "
I. r"r"l ,,, 1, ,Ifllllfl ", jl .Iil- I ", I I I 1 "Ill I"' I I I 1, "t"', I I " I 1 1, i I,; I ",' a : ON' I 4 h, "',,I,,,,, ,,; If tf ,
,it, I I" ", I ,,, I I I I ,1r, 1 1, I,' ,., I, ; I ,,, ,,,,, Ii. ,"I 1,
,o l'I ., 1, o a i, I ,,, I ii, I, l , I , ii ,, , ) i !, I iz ;, "'li !,,bi 'll "', I ,It. '), " it f ,,, ," 111,1111111il- 11, it, Ill I t I I 11 ill II- I
i'll,!" ll, illitIt q l ""I'lo ,I "I' I ,, ; '),., "I .1 1, ,I I C, 3, A i I t 1 P, I "'I", , I ," I 1, ,I, I I I I'll I I : , ', .'!i, ',;' :, "111- 11 I'll" I , ', ,, I l l' 'I, I ,I: ,! ., ,, ,, 111- 1
ill- '-',, i- w ;,n I'll',,; 1111 lltl l ll 11 I I, , I tZl- ll 11, I I il I, I ill p- l" 'i "'Ilra Itafe'l 1,- fd ,, Ii- I I I 11 tl I I .11 11 , 1, I I i ,,, I 'f111;'11!11 ,,,, , ,,,
il"i r I Ill i"I 1,1111, I Aii: ,t.; ,! 11,
0 I I i :: I I I I Ir 11 1 "- ,,, tfl C,! W ("'I"Itt, 11- l' I I~ i" , 1: 1 . i , '! I 1 ,:, I ,- ", 'M "'If"'I"'l- ,,,
", I'll*, I '' "' '_ l 1 , ,,, n ,I, ,l,,,,I A, ,. I 1. I.,." q b", 1, .
to-t ,I "I 11 I _' ') ': I ,:'X I'M I, I ilt It, , ,.]I". 'I J il I' 1 11 !'It i 1 l I "A '' I 1I,,P,,l,1- ,1;. Ilt I, I ,
I ,,_ iw ,,, , I,,',I (1'1,111'1, ,111, lil", 't, lit, I I:,
Ii t, *1 1 ( h, I , ,!, I I ,,',I,
I'll"', ll- 0,i ,, ,;"_i;;;",", lil 'c I, I, 11)1 llllil', i'l li i "I "I, 1 --fl ", N'.'i I I ,, l, b,"'I" Ili, ,- ,- a 1 11ba l 1 $- ""' 1, I, 1'. ", I ,I I I I!
,,l i fil',if,11"I
Iw it ptit'i, I I I r, 11 I .,, ,,, I ", 'n', "", ,,,, ,?,'I'll ',Irl- it' , 7l, 'I 1,1,, It, 1, .1,11. 11, V 11111- I- ,, ,,l , I 1-11j", I I I I I ; I ,, I 11 I 1 It". I : "I I I I
P I (", batl, I ,_ I ,11
], '- ii, ,jt, ', , I ,,, Iif:, ,, i lntfr ,, I :; 1 11 dolb, ,1, C, rl.""',! ,Ii 'i ,;Ill C ,- o'll I
V111 "! ,, , , I ,,, ,,,, ,, t" 1; i I I 11 i 1, I I 1 i I jf , I ",I", i I xl, l ;, ;2 'I, 'I .i!," "" ,,Al I, I i I ,,l- ,!I ,,, I ,., '.' , I
,0-,,,, i , ,, ,,III, l"Il ,I I ,,' ,, I t ,I', I", It A t.t"I'llr 0, I
,,,, ," , ,,,, I I I 1 I I ,, I I ,, , ,T' I ; I i z I" ;,I I i , 'I i, t ,,, ,, i i 0 I 11 '141) I_ Ifi ,ft ill 11 i, 11 1- I I , : -ItIl 11"t '! 11 It, 11: l I I I I I
, ,:, , II 1, -1 I ';1 "I (' fi- i ,, ill, "', 1 I I , Itill 11 I It I I 11 I I il I I t" 1, I 1 ,, I I 4- ,
!" ,;,, W ,fl- ,,If ;- I 11" I '! t I I ( i", .;, DI" j,"i I I ',fk,,lm -, %I I I "I I , Itl I .1, i j It, : ,
I 11 '11, I I', ,I '1,f- I ", "I" . i, I C ,z 1 . rf'"',"", I~ I - r I 'ta 11 ; r- fi." ,l, ,,,,
11. I I,,, t- I I 1111111i I- 'I l, I I 1, , 11 "I ; 11 il I Il , ,,, ,, f I', rl'iil" 'll ,I I I ,,, I
,,,l) "fl,,',l,, ; t """Ilrfi lt.li if -, , ,_ t,';,, ',fl, 11 It, elli, -,I ), I, l; ; ,! "' 1,I , I ,, 11 I Iii I I f, ( : I _'r I, I it ,W l, Nlil 'Itel I ,,, ,,, ;,- ', ,:, 11 I 11 i I . . . . f,I I 1: I I, ., I I':: I I I 'I'll, "" ": I I ,t, ', , I 1, I I 1, , , 1, '; ,i 6 'I Ow ili'll" ,I,, .11 1 m ,- :a, ,,i 11, I , I I "
V ll; ,,,It ,',, '1, ", ,Iir ;"fl, ( 'I'll', i I I "j,,'i , I I ,, ,1:
, I , ,il,, ;,, t I ,, 1,11111", " , % !, ,, 11 I ", i ,,:,,,,1,,! 7"" N %I,,,", i, ,I ,": ;"I, il ": I , ,, I, ,, ,:. I 11 I ,,, ,- 111 . im % j,,, 11 I j,, I lh,- I I,,,, ,,, i I . ,It, I I I I ',:'
I i'v III," ", I i, 'i fi: 1 ,,, ,, ,,',If ,', !,: ; ",! 1'."'ll"t, 14 It I,! i I I I I I '" I I 1 1 11 I I I I I, I I I , t rl", I I I I I ,, I , I I I
I Il", ", ,,- f"I'll, I , tlt l 1111- ," 01i"O", l I 'Ii ; ;, 11 I I ,
,, *,, "" I i'll" "I I llii ,, :, 1",, I , , ", i '', I ,: '' , I , i- f 1,' r ,11 'I "'
I l I I "' I I l, I " 1 t ) I I ,,,, I t I :, 1,
11 , I [, I ; f" 1: I It "':,["' 1, (,,, ,,- ,, , , i
1, , I' t ; ', 1 1 ,, :' ,1,1; 11 ,: . ; I III 11 11 111111)", ,,,,, ,', I!;;I ,1 ,, , I 11 "I I I I , , ,, ,, I I I I I I I , ; , I "t- ,, 'i l 1 I , I I I I r 1, ,it, it I I I ,,,,,
I1,11- ". il "i'l, ,; I I, i I !, 1 11 :1 z "I 11! .1, I I , 11 11,
"I'll ,, fUl "" ., i I ,', I :11 I ,, it :,, ',',; , 7 , :!If, 'l I " , ,., i ,, I I I I Ill I., 111, I'll 11, I I I I I 1. I
. I l, I I,, ,,,I iph 11 I,, I ,f l i I "t, :, ", I ,, I , , ,t 'I" , I :1: I I I, I', 1 i (I i, , I,,' r ,: I I "* : :l *,% .
I I I , i I I I , ,,, Ift, I I I I ,ill .1, ,, ''t., t ,,I
11 '' "" ,, h dh'! 4 ,, 11,11, 1W , "" W If "ij," ,,, , I All ,: 11 I I I I :, ", I , I "
,:, I i'11 I, I'll I "I ,,,,, 1 I ", , I I : , 11
(" 1- 1di" ,,, ,, I ii l , I . ,i ,, I I , ,,,,, ., , % ,- , ,, , ", , "" ,I, t , , 1, I I _,,, I ,, It_ . r,, I , tll 1, I' 1 I , I I I , I I I I ,
lit ,I, ,il l I "" ;, " ', , i I i I ,,,, , ,, :,, ,, lr 11, ,,, I I, I I r I ,; I i, l i : I , 1,
'I I ,I I ,,,, I I ,h ,,II,,l- , ., t l- I I , ,, I , li 11 , I I I I ,1 ,,, I 11, I I I , ; I I I 1 I I 1 1 1- 111 1, 'I, , I ; i; I% , : I ,, I I I it ll I 1, I , 1- I, I Il I l", I lf"" 'l I ,, I", I', , ,, I , I I I , % : 11 ,,, : -,
,, I ,,, I, i, ", t z A I , il i'll 1 I ,,, I ,I, 11 i I I "", , , i: -, , ,, 1 , , ,
I', 111 1 l- l ,, I , i I , I , ,, I ,I, I, 'I, I I I I I :111, l I ,I 11 , !, III,,, , , I.
11 I i el "" ,I'll 1, l:: " i ',' I lt 'f' 1, I 1 1 ,1, ",, .
I'if, I ;, , ,, ill,,' l r ," 1, I ,,,I: t 11111 I .1 I ,: "I 11 0 ", 1, ,ii ,; . "I", I "" ,I, , j, I" III'! 1, I it , I I -, , , i 1, I
'I I I l- l 11 ,,, 1.,nl! Ili ,I'll ", ,, 1*110- ,.- -11-It"11 "I "",
I'll' ",I t ,III, I I : i , I If "I I , I t ,I I, 11 "(11i 'I I ,I "I ' ' ' , '
l I Ill 1 11 ) I I 11 fi I 11 I 1 1 A l i , , 1, I C I I i I I I I i I I I I I i 1, lI ,. I I ,,, ; I ,; ,, I ,,I I ., , I 11 I 1 I t , I ,,,,,,; 'I ,:'If
11 I I I , , I 1, I I I I I I I I I 1,11, 11 I I 11 I I, , 11 ,,, I , ,, I I .
11, I, Ilt" I i ", I I I I I' 1, I ,i I, ,i ,, ", I ,, 11 it , I I I I A 11,10 '. , I i", ,, r , I ,
I I 11 I " 1 ,, ,,, , ,,
N' A, ll I 1 1 f I 11 ;11, 1 I "":, ,ii "I, ,i 1. i , , , , 1" '' , , I , I I III Ti",- 11 I I I
It, 1" T,:! ,- 'I I I, I, it, A I % I I , I I i, 'i ii , .1 I, ,, ,, I, , J ", 1 ,
, , , I '. , I I d ,. r I I I i I '
_, l r"'t hl !, "I; Iii lI t i, , , , 'l I I 0 It,, I'll 11, I- I, ,, 1; I :1 11 l I ; 1,11, ., '11" ,,,,I,- 'I, "' ,. , I
I'll, ,, e 0, ", ,I . "', I I V I , , , I - , I , I I 11 I I I ; I I I
,, ll, "I 111- 1 1 I, , , I ,
h F" 1, f, I 1- , ,,, I , If" "" ,I 111, I
tib, 111; al,,,lf,,l,, 'I" 'I't", ,11 I,,,, I ,, I" t" ', 1,11,1 fill ', ,, ,i, I , ,; I l' I : : 'I , ", 'I 1 I '1 i l I l 1, I. , , I I ,
''i W 11 I I"I- ,, , ,"" t ""I ,,,, ;, ,,,,,,,":'I'I I I '], , I I It
," 0 h- 11 I l'119 11,,,, ,i (W I I , I , "l, I , I I I I "I "I'', I'll I I x 'I 1- z, F ;11141 I", i f,. 111 I :, I 1! "I I 'r r 1:: ., ," ,
in a n , I I il 11 i I '- 'l il" I;, I 1 I I , I :", I . , I , ,,, , , I I ';, 'I, I ,, 1, , I I I I i '! I I I I I , I I '. I
!" I .,,I I' I I ,, I 11 I I 11, I I I ,I I t,
I t ,I", ,11 "! J I "I I I :1 11 "I I I I 11 I I I li, ,, ,, l I o,, it ': ", ,,,I,,,,,r, , ,I, ''. ,,, - 1, t",
li- t1d", "u, I, ,f, M" 'i il" I i" Ill',t, w, I , ,, , it, I I ", I I I I it I ., Ii Nf,"t"I I, I
.", ,, l, ti, 1,I Itt, I', 1,,l ,if, i ,,;t ,,, i ,,, I, , 1 !, , t I o- t- 'i't I 111i,
: TiiI ,; , l :- , Il ,, -If i , I : I" , ,.I'l f, r, ,, 1"' "E'."'I . i, "' , I I a id ill od cril izad et I , :" ,", I li- - ,I,,,,, "' , I tl I ,,,,: ";I", 1, A ,,, 1- Ii ; d'. ". I r , , "", t I I I
It I a i I. If I I "I I I I I I I I 11 I I I I , - I , . , I ,
: I I 11 I ., , I I i I i :1 I , ", l 'I II ; t- I , ,, I I' I ., r C ,I I I I 1 'l 1 1 I I, ,, I ') 4, ,11 I III
I 11 "I' I111 i I I I I'11) ;' i I ( I I t I, ) t v 1 v, rill f i (%0 4 1 C I 14 : ;, , "I I " '. (1- 11 11 i ,, ,,, ,,,, ,;"i I V I t .
i"t- A l I, j I , it, 1 1 it I :1, li .1 ,ll, ( "I I, I ", ,, l, 1 I, I 3 r 1, I ' I I I I I I I I I I I I I I , l I , I , 7 - I.
perDiti, 'ti- I"i, I '-'- Ilj I il lt' c, , I I .1 I I I I'll, I lf t , r, ,
I 11 11 r tt, ll "! -i- I ., ,! ,, I, Y, 11 ,
,, ,,,, ,,, 1, ') . : , "I 1 I I I r tiI,. 11 , ; 1, It ,, 1, I t I ,,,, it , I", I , -,
11, q, 11111"'I'll" ,, ,,I ,I,, ,i, ",, t i, I I c I I I i it I I I I. I i it a I, 4 I (, I R i t , I I r 11 11 'I" 'l 11 t 11 I I fl ,It I , 11
r, 1), n I M, i, p I I, ; I ,, I 11 I I 'i I I I I ;, I C." i ,, l- I, I I , 1 , I I I I I I i'; ,I 1,
,, i, , I, I I , I l I I';, 1* 'I,
'a, 1, , ,, ,l 1) ii1ift lj ,I , n, 'i '__l,,_ , 'k _, "" ", 'i t l I;, , I , 't
I it f , k, : I 'bi ,,i, a [ ,,,, "! :I ,I, , A, 1"" , t I, l ., I, ,, I, I "', ,I
I 1 ill".11 tit 1, ,, I,,,I d,,d ,, I 1_111111 1, ll' ': :, I : ., i i Ill A , " I I I I I, I , , 11 I 11 9 I 'A "I l ; I I I I I 11 :11 I l .11 NI'l- I i" ", ","It" "IrI11111, 1. "Ilrll"', i I I I ., , .
: I I I ill ,It ,,I, If, I, !it!,- I lo- j Al l ,,, I I 11 'I'll 1 ,11 1 I I I' t'
P" I'le , ,I, "I- "I PI- 11, i; ,I! , , t , ,. I 'l, 1, I I I I it", ", I ,, , I nil, I I 4 I iA I I I i '! t !"! I~ , It r'l I . i , " I "1", "!) 11 N (" , ,, I- ih I it I Ili '! l, "'I"', , I , , ,,, ,, l"I" I !14 : I : I'll4l'.
;l , r, I '. I Ili "I i,,I;,I 0, i I Itil_ ,I ii I ,, I I I , -_ .I I'r' nta e, T, - ,,, ,,, , '! I I I 1 611 ;, I t I ; , , I , ,,, ,, fi i I I A I I, I I ,- ,), ni:,i ,i'? ', ,talm m l ., Ili, i 1) l I I I", it it lI I I it I ,I I! It t, I I ,I d I, i I I ,I I tA I Ill,
ell t I I I "I I I I r " I. 'I I , til I 6"t I I I ir a, I 1,1 I l it I I 1i I,
"I I 11 I i t 11 I ,I , 't I x "i I 4, o I 'I I , ,11 I,,,,.,', PI'll lill- 4- , I
I , d l I .M 11 I I, M 11 I I la v ""i, ,, I I ,,, ,I
"-- -, ,ll t;-- ,!", 1 ,, , al
11 I I il 11 11' "I I l 2 1 i I Id, , P,,,,, I l", ; i I I I I I 11 I
P. i - , 1 , ,, 0 f, If I , 1 , , ' ", I I r I i it I % I I ii 7.
t !, o "'fl, I ) I r d "' it , t 'i I 6"tf- '. ( 1 I I N, ll-l"ll,-, A 1'1lTl!11Ajfl1 i; I, I I I Ill I it, ., ,,
,,,, I : e ,at I I bi, "I fliliitrli , ,,,, ;" ",,,, at 'I
at I &, pal" I I !:_ it i I ri ,, ,, ;,I I ell f- IiI. ':rl I ,, 1, A R 'A ( A I, Y111,kia'l, dirig ,I
I
i i 11, t, --it)!", "i t", "i-I ; I i I , 1. -, j "" ' -, ' 0 i,, li r , r , ), M ,', I I 1, , 'i I", : I I, ,, ,','.t ,;I'7_,,,, "" -, , _i I
"ibit", 61,; ,,, Ii'g,'i -r t1i I Oil. I -a. Ix-littr " ,,,I ,
I, ,,, I,;1 i- ,,, ,-, j, Y ", r, 1, 1.1ticlotift, I 1 I i1i , I r .f" Y"i., d I V I -- Sal, "t 1)"! I I f I 1 "I, I ,,Ill. doet., '(I I I 1 -- I , as G", I l" r ,. 1 "", it", 'It"'w" cid:" ,I, i, l'i"I. 11 ,,f,- d, lead 11,i, llf"Icilto Ill
l" x, ;-;, ,,:I,, ;tt"'it"111'It I t u, t , ie n, tudo Drr-,- "'! ,
I ,_ ,r a , I All; c' t, I-- ; ,
c," till, ,; I i-I I, f I ll ,I I" 'l f", I , , : I-de I scla ,I- i-I Jcl r"IlAzi, I"i", ti 1-f-I i Jtttidli -11, 7 Wltl-. III
o,,iiuI,,!ts llii a 1-1 ,it E'll,' 11. d, i';% 11 , 'I" I ir I ,., I, 1 ivagoiteede li,
-'r l'I'l,", Ill III, I I!, 1, ,,, ,, -, lr j 1, r, ,,,,,,, j ,I I
t A L dw. A " , 11-n I P t , -, 1 "', T: dl ,,,.,, t vi ,ll ,1 ),,,
,ii 1, t,,,,!,,,l, I Un a, 11, I pj ,,, "i, 'I" i, .t, , I",,, ,,l'I, J qtr,).,: I I .
,I coy" JIMIne.; Conner ill. at MU- I I ,, ,,, ,'hi'llf", I F1 nt rr .1,!-,It, .-io.bet rit .b.,,,, 11 I ,,, I" 11 I :1 I 'ir" 6 t' P'll"'
llfil lilliii ,,,1,,,,,,,- -lf 1;ii ,,I I ,r 11,11II ,,'," i i ',', bl'ilco' "' at hotel i,;' ,,, " -5(M -7 I : P, "4-. s,- Wl J, I P", il "wanio 1.
d.-i, ,It Iti, clilitt!", ;, ,.,,,Ip- 1, I I 'I" d, ligr, i, " """' i "" t- i, -',_ ,,, ,I , 11 . 1'11i,' ,. " 'fir. mt.,-,ii, i fia- d. """do I tie- Pd, -plen!c de Erecuunijada V,, Mlli.- it, M djfl 0.V.NIFT:"1': 627, 1, ) rl, L,,,:_"'M ce -dil-Is y Qtilta y at
. I I I I I "t r! I i, Aij , ItInIste'lo 31,.- ,, I i
ft IN Ct Y;101 & 10MIltliltiSill", I I 'I": l- I, , l',, I ej-, qua at.- E I rt
a, 1,, ii'lik 't"lS IiIi C0n,,!il,,--ll'A ', :,' i. ienipa".,. Y Zr Tonnks Ftrez Hernandez: 7 was C, I t'J_ i-t- ,".", JI pof- B, t- , if ,I i,, ,*- 1 P. 'Jiil ra.gmtl.d. de 1. Aliq1tryls vill.- A bo"i') cli ,i'ltz, L.-ria 11, cIlm 1 I rl I I R ba .riralldo Pvr t 6ron,'f,,, I, Lf, E,,,,,,,- b'ne C, gl 5 2 it da'a CI"I.dr _cna. I.s ,- d cl-iorl, par hoinillict. -I r ,dF, c, V! d 7,1, t -, C,,b' ", i lil"i iida doctor Marla Quirm Mertes, y tit la C-ip ,,nl rllilll !, lr det
ff "I':'it" I ,4"" :i, D q- ei C-lr. ,iI Tild- Piir,-r! Castaflenta lainti-I ril ,,, -:I, 1. C.)"da dt Mori fii i
7-- d. Aijirlll) "'.11- 11 mttri.soa veI, ,, ,i i, ,,, P_ ante de do .,.z PION
,1 6- P ; Lift, B. S- a" I,11, ,_ _l Is la Repbllea.
': i-mbl'7 at de 1. de M.tainzaai doe- I- .19.11,ItI., F,14X-,,: jll .Al "- C;,, lil "Al, 11 I 110, '. L, f, 'llill", .t, 'I'l. It fti6 -1,14, 'quit" cI d""'la, "I ,; ,, ,,, F l A I, e -1 , I I I 11 i dr,,Il, I,, q- I
a aorir oil
e, jrt: "r,,__ ,,: h j., trel. v. La-s FerriAndel Tarplechel; 55 i-l,, C.r,.jl,, M- li T __ ,,, -1,1 ,,,,, 'I'll -If
-, "' I" ": Y s ,, j At ba4luete rs . deUW Y agr-ntl, (Jt get NI-W" TI,11 N -g IV
r,','.z,, tan i,0ij'e ,-,, ,I,- -d, ", I',', I ", a. i tl .1 I-. it. ic.tri re, 1. S- ", I .P Vtfll. ,
;ZI* -, 1 1 I, I 11 nill .1
,lir". I 'rl 7- -1 V 11,
,t ,- ri pt" i-t, "" "' - I ,a de It. cita I, a do usa, d- r E vift Ar-91teil C-r- B-1- j'-- ,Z .
iol in ibro ,m,-. Q.V tr t, fl, I I _' '_ Is all P hl j ctn r U'Le -, '-!,T -,P tissWc, quien .1 clclitrar
1, , I Ide Qlilritia it. La Han aUrdoc al I f7f, .1
_) -, pf"i-t- % ., -rl4p: ," ,_I: I 'l ,olvierrin a la de re nc m,,*. ,,tl,,A, JII-, moi i" j:".', ", u bid ri;n
,ivf, -, -iiir,-) ,a jW, s I d C I f , 1 I j, ,' ,",'.' I r ' infis ej j Ixudlo J. ,Padr6la 4 .,
it, ( 1'l I , ",,c ,,, 'I rl-ni .I mi, laio ,I. G , "'i", q e III _, se babj. I.,,,- 't- _L! 1 ,,,,,, ar
_, _,Iii,, % ,;i, t_ "" 1- ,_2irn
11 111 Ill,, f".111 de LD Habana.,rot. par Nor, d.t.do d-Wr M-16 Inoirlea Iii -b$ illIjenie del Nt -61- 1 f-- ,,,_ 17', ", Or, 1 11 It -"-",,, , ,airl'i., ,,, p.di1ndo
.I. I I I i t; 4 1111!7 1, I
Lf l : 1,,,,-(Il, il,, iwi, 1."tnl l ev T 7, : d ,to de nn se, ,,,,!a lelegra. port legitmae, defense, ya cill, Sri;",,",jeWmr J 4 A. IribUrren, 42 a] MU- TIll Y' 'nF C!"ir" I Ell are. u "Is, j 11, "C' ,I, c, _, ,,jc;_d-,t[ -i- tj ,j&,, pega, dI In,
Ili ltp ,l tl , ff,- -,, -- ,lt. I ;' "-,l 1 conruiro" 1. rei 'I "I, " f'', llcitiilll I "
,t, 'a.,i pi"'i p7t, :0-1i" !lf-,i11,!iiZ,,!_I1_PIIasta 7i" ,I tic. ell dad, 1"'i"" F- F" -- ,,, -- b-,,,,, ,- Ell, ",If,- qt 7,.bir,
,-Ipaj da m.t., dofl innill. J. C I'D I' ,,, _,: '.
'inp."n ]a ,Xtalivs de reporliale'll- ,_,"o, gAy, Allmlim R-i- N11 ii,
l,--,v,-,-I, n, llcll (I il "' I jil par C iia. it, jwtititario' I
1, 'I r I I ,a dine a, juiz murlIcipsa suplente d", _081k -1-al.a. de eg .I. de madt I El at#, sit, voz de protesta J a NoI $,,,cjjd, Clilblimm doctor Josd G. de CA- -abe establecer un privilegio
ilit-l! !Irlill I, i-I I ", It ev D. ,in ral . I- 1. ,
41fil,1111111 1 111 J. I I Ill, Alvereii: So at de Instruction de SoliCitan ptrrili ii par,,
dii l 14 all", 1. l* Print Seart. de
I. ercera de !a Sal' de VRoarioneg UP U .a' a' 1
til it-lil. FL Icinl r'.Il'-,.!, "' I dictiriL ,entenel. Ito Itdt., Santnga M_ rj,"Gar'I.; to ,.hi,_,.r lifibprwlw,111
'r, , 1 roittadorespiit ainagitey 'a A-"'s e'91U'!do a 0abrel Crii Acw- ', pir mr, altiplerite de S. G"_ . adioso, dicen los Pirl. Jel Vedado
I, ,i!,,,, e III ol'-r-I, ,I,,,, ,I Rl- W icos de C ., cr. Calvet: 60
7',il- -&-t4f tit ,,, its, Ijitnado ,F3 J;oxrIW,,. par d,]'W de, ;;oct., O.- B.Itmp de III Catil ell el *'()Il).1 i
I_ ,I i, I Ilial., nab,, ,Ijdo.saliclrado el I'd". at det instruccitilin I
"I'l'-s a. como, I. "" -- itripreint afeciradoir sus ditrechos por el tnuelto 1, tr's ulost 11, prison Y ran M I pitint- install I,
lil,_ ;-, err"I'di'la. d 1111 11 r 1 11jiff-rl (lite ite rp.itiehin el pr9blentli en La Ley de
-- _rlte, -IA,, Arodo _,alr, '' ( ('ns V at
'if ". "" , I") Y !K ansOl"C'no ]A dMtom da le'a- 41 ,'25 A "= al 1111"'. M'b og d l "!l ,'_- '! I ,,
',"! .!", bityrics, v Dim, ,iv lai,,ll 1 ue trinuitircitz el Gobierrio-Ackirtilciiii ", I& He"I'a Se"a, "I'll"'n Co"c""o- del 3- Santa g,, da Cuba, doet- rad. q" g In relorrita dfwrnlp illip elirlp nurstro Congreso
I_,, i, !nedlAnte iin v8sw ph!i ri ecrtItO q 1. 1. p-i-I. ,,, Pti- .1
0 1. On- lil"01,1""." -_.__.__- ,I ,.a Y ollitila, la 11,11" .c.I- E.rique Fe"". I eye, en ftlell, ,1lit-1- I ----,- ____,_ --- ---- I
Marlaneinformarrm. & 1. 4,tl_ eslUtean
it, I,,I I I date it.tireiviatado wn I I'll 01,11" I- s-IiIi
--A i,6, ial, ,, -, pa Atro afing dle estntlJO (Nnin tin, "-_ , tr,,f,: Cr,1,i, 1 ii- [I to If,
,
"',", ': ,,,- tad- i ,'lli, !!I ji,;_ ,,,,,,,,, ; 'I ngjg !, ti, tr-'m actor, 11. :- ,,,,,- P", " , -a ,It, --, '. dr-,Me,,, e til I ,ji,,, ,, , ,- l'h",)"'-.' b,% V- ,III, el bI,,, -1.
I,;i_ t , 'to 141 = ,i 'I p".-I.1'. t',_ , 6, .ad O padre cb- do palerite, socret-1. it,! C T ,,Z," 'I"
_- I., "I do w as .site a I" r W. A- I mmlbliroa, quit. dej.""I if I ,-tf, "l ( C, ,I,, in-Ir . i-!. htlg,
ll ili T fl, IXT i "_bV le '111 ,,"'; -I', : ,, -,,- I- 1, It t
I pmc le,,- de tat gsgri ig- ,,,; .r par ins, b,,,h., nit, In all$ 10"- ,4
,', "',I, I PmeaDad. !, I.W. J.4 G, Great, i'lon "al"i", Iti d-l-d'! ""I, d, IF -,'111 ;,,_,, ,i,, ,I,,. _,"a,
1, ,,,,, in-', :, 1, it, -111'11, , , 2 tf= pj tZla 'Inalon. reW. of lix.l: so. ,smli 1 1 doe a' an 't rii t- Y
if "''I ""'o tmmrne. siltu no in d -- El titgo Mencia, Juez d. ,',TIM tiatajad. Vj ,,fildi, -i, I, ,,,f ,,,,, ,,,rt;,,T,, ,,Il r %!,,-- ,,,, ,- le , 1, ". y ,, ,I ,t n- f.ril), ,l, -, 01, 'p, -;lr, I Will I rliev-d no ;" M dia 17 de fearem Wtbno, Pit P11 natrucclon la Secridn Primem, I ,,jI,,j, rrl,,il,,, C_ 11 ,Ill. lt,-Iri In- b-1,1. 111'411';
-, ,,,,, ,,, ,-- ;- l ", "I V '
,, I,- ,I ,", I- - ,, t" ", I ,I Ijleute I text "I" ,05 --It,, cut nada n ' -Ado a Luis ha thetal ante el secre.tarict d r rill (, 111 '!' lie I ii. ,,,, ,,r ,1, Sr.
Mc i ivaAlt q1t, .CZ Gabriel CrUe. Attalla .' ". ' f -J, j,: ,'aif 'I, ,, cr,
, M i,:x-j, cl lu if ;i;i- - ",
Ill lltl- I ", C, 4a zt-f,,, .,t,. derelhos, Scaaclig Milend. A-q. Rafael Dia. RUIr. H- aido B- Ctrt, iii 9.1ititan W 0bmrW I fit tl j e ,,, ii
,hil, ,,-t ,, i 1w t.- d- Amd-doe, que .an.- alias El jil"Ito,. persoU6 in ,I ocitelgarniento, (rine iotcg,,_Un 'be,. la .1111:011"I'Do m"1 1" 'l '" 1 H 'I'l !I, t11,1t--- f"M", I")." M, iiP11-11-1 _TCr I, il, ; 'A, I I i 1"I_ 'I"'I'Idaise '. "is FI in con 1. ernprem I- Cgl"'t" d sob, 'Y
I!, I "' con". Is tl.,ta a i !, ,, "', ,It', ,I,,!
% ,1;W,1,- ) i't, d, ,- Ima do M lil' Cie "C ral4a",doclue, par ran anti dr Madera tit ,tTicto y Her ante I Udio juridical, I "
dill, ,%! I "I'lti- (I ,1110 del Triennial chas a h, de "'_ lit,,
tqrm.nt,,I,, N'. I I 3fica herring It n 'tod. .'a rvanos,, ,ijiuAdo jell 1. calle de $an Guardia Orege, Es- her enact: .0 iaa ',,,"Ptrd de t"b"J" "- 'F, CIff.t'r, r ill 'if,,,,,,,, d,1 T,,1-1d,,l,,lI tl R"'. la ecio 7
jw- ,, ,I4,An im-w- P"", ,' "I' It Rnl lie& air U. dO eirsto .pleine cal Indaleci. No, 15 In WA eluded, y do In noestr. far., dorid. a. I. I In "brim"' d' j" -, d S-' n %, IE-,n;,i- till V--: t-e-in ,I ,niditl -- 6,, h-,- t. ,,or iin decoeto I villa a com- p(jeagn a sentan, prieaad:,nt.e.sgn,!,r , 11,
mi-,"i" q -1 iileirntl tl bj _-Iii ,,,,,, ,f, )3e model- blirs le biw I,,.er quir ,coricurria ia pr0h la can cu d ,, '111 .l!4, !I, ndo carro, .cuerdo I 0 d:ct-B de Or, Y "" -, -1 111 : I -[I I, lltl-! 1,t 1-i, It Pdl, Lazllatfo t7i %,,iilti ,,", 'j Ciil_ 'l _:"i'l 5 n becho Y& par 11 Ill, !,i t1r- I ", "; ;, III-1 -:t' If "'e- 1 xtti I",il q- -tne ,1 I mereantilits.1m qUe bell raa in"* In-les maderm por valor de ti as fraudetl cometid&, I 111. ,I,, 1" "i" I
,, in, ", , O CUYO ae il'oectcontentes c c,. ca Y client. aa,.t. y tree ptsa, selent. y d a S"ladada AnOrnotta de I-iiiII dor del central, attor Ov-1. F- -,, ,lf,,,.-, N-,, ,1,,. At --, ', ,", t-da- W, Is I&tae '1.111' P. dl.5,11'%ricmd.oc ; I.= racre it ,e
101", I lit"Ide'll d "I ;- 'I
;, III, Coin( ia,. IiT 0 par Ill. It I dam: que It recarm-l- ft 1CEA
litl,,I Xlj- lo" ,, M ros pro. h plals o cir.w centalos. We Una persona ,e. cla apparent. ,, ,,tlr --n-if t, -, ii, lit -,I -,A I qu, de tv_-TIT" Il propo" -,it., i,;, sp to sa t trat. de vii. rua to& Una ,- 1,jI!rli : -l,, .", .1 11 1 51
r-, d I, -,.,! ', ', ". -" COQ,' o bllitiatd. ierla- "I APO" I criterion de d ette ell e! Vedado, Quit Its N91- ED It P-M- te C-d t I ,,j-rf--- d,, tr r-,-t, ,,,hr, 1. C--tt.E4i, I "i"', ,Nftlttizl ,,,,, ,I ill-11.,tro dereello Y d 11 piim meroic, Y a lrduatm. los clue e'r, .1 sIae, I I" I canarep era ,ell-, 11 ;illl l- I liirlr,
'_, ,,, ,- !f,,,_!, I n1i"I'M ,-.,d. evil, d.tr ma naesuas "' "in I.,I.t,? de _,er -tr gad-, es' fir r1j.'el. "r,%l 13' '-"".l ,,'crt: It Cel)4tj: deptited, le,,, I'll 1 cl.-fil, d" PlIf- del I-LitdTdO a,"'crinderg, deirechos, no, h "' qUe a. seriams Priew y Her- sas. It ,,,sr& 11--ri, Q ,, --ii -,,,,,,, ,,,
I-W, hi,,,Iil ,,,, (l 'i'ien- ,,- it ,,,, tnlgive- a, to it eran, I, ponle.do PO, to mon- goso corele-artlet. ,.,!,,d "do aelor proy C IsDrIctti, I 1, i, it, 2. F-I),"I" ell vidIdo"
ni en el ,jer. par capeldit Per 0 radez, manog sirvieron If pedido P".
lltl d-1 1-1111 iit, cj"l P i,- rltW,!:!Ci "', itt'visinto y I, in el cando. dt 1. Y- Par. J.,i6 Caarh : I. d.?, d=tw de la WA: q j ,-, ,,,iip, 3I 1,.,,idd til I I I, II,, I I
gil: iI I", C'It.1- III l Illic, plit,'lr de la C*Niabilidad, q.: ,,;iqUere a.qiitial r,.,I.r-- I- p "r conducido, at hillar indicada. con ,,_1Il ll,-K, C-I, '!
ri, ,I, i" clue el Gre- aparent-do que tran litimmaint5n dc I& iiarr- a ,,,-,,, I 'I'.,ti! 1;
,-_--,,1, ,,, 1, q- !ii-,
pf , r, 'l, 'lift let, ltu:f If, P,,1,ri,,, permitir sin I.-I, a ilided, l .I ., l;': M."'t PlIp.iog del 11.11inoo- 10 In rills Per"' Glum Nsvxjs, que 0era d 111-I, 11 l I I 'ItIlIlt. dl
"Itil 11 1,1 "t,!", Pali, i,,u, .,lliti- -lt. coDarde do 10 gne Ito UIrg lni ,,Zjl drrechoo ,eadx uno ducierid. el ramian ,I ch.fr ._ iiii. a ;1 Illlil il- 1,
It, -, i esLudia" an I" I. scut z; U I cers I ,. -1,1,o III:~
,',,!'I,, -I Illlrit 'il III-1- 1. alro de Is Q"n'teno y Galcia' a' qlle "co"I licoss ._, S. A"ll"11 'T""cres Gre- to de )a 'Armlitet aUr de I' it"- "'I""' "'r I "'ll "lp" Ibill, hl' 1) ISM TEI
arat, 1 ,bt ili- taill. c."i 'j. at Miltarigals, It la tit I
,ll a 1, ', ""di, t ,,nix, P,,,i-i!-" r, Cornercio .0, be. Ingo, m cu n- I I
I , '. ban it proctisado v, *tra. Petso"a 4 titilida Xor an esj sa, 0gr15 Itel-r IA-.ut % ja villa de, Jnt, T-- !"I" lf-Ie,,,. F.i -t-,, III,
"' tividad ,con i
I, ZY, .21 .-I.W. io, 1,11-t," -, C(, el se r rach it- to ro To" ii ,, P.", I 11
I ble- ItUnitem. del 'eft, ""'ti-, l "'I' ',',, if;,, "I-,f li',f1j""tl!
lilln-% I Q estm capacidad. n"alm eitpa- aulen "I Prore"J" e bat"a orrecdo olol jja "' ,n --Ilitl d1i "t FIN DE SEMANA
Il', 1,11l'i.-, K, JrIti '.'iat','i7yeha .' I ji itp u
I" I J."al, C"n, ,,,,,,, ,,,,: I, 1, nue, ti. derech. ltii.l a trabajo y aparada ,irr ,sit aYu I- ", ,
i fl- i,,,blnf I'I ,,,,, 'I I, Ili , ,,, ,,I ,, ; ;,, l, rcot.d.ii g, sy in C'na " -r,,, -1 IeW.'4I'n'd rnle dC I' NepuDn" le:
it I'D ao jar do _1 "ji,- ,l-p--lf- ,l'j.,tfIi,,t:,I,,
," a prise liliv I, Carjaill'as In I. Can- d, l ,!, -pxract ,I. in'e'r, O k q, l ,, l'it i- I,,-i -h,,tWi,, r, all
,iv,, !,,rio,, ,I, tt, .,! il it, arra der 1927,, ,,art& PtIblica, n 1. detial __, I n i,t d I 9 'aton ,it ,.= I, I-C ,IdeLl ,;cm le, .at I, la citad. --a de luiliro I _,ir in'. I prod- d' ',"I- -,I-l,,idII11 11
,_ _1, -_- I, ,wl, -1 -- ". , 111111-1_il ,;, 75 dc 15 e, f,, 1. dej-- de ,,ta, %,a ja_ la carpinterla de Quiri- ; Cie to que lie apropitl. Didge 6 -,h III d IaZ tP1'41'lNae IO'.1 I ., t Ij,- h-h- ,,,
,
,, ,; If li ,,,, ,,,,,,, "', ,w,, , I!", "'. lit"A ,t,)-,, 1. nia riii,,', ol Un Apt", paque ln Iiin Anterior, astablecida fill A _ irella a nambre del tfior a, d 11;
t, "' 1 itid ,*ldfl- I'll, 111,_,A I h, N1
__ 1100, ":"I' '- ',' a, I I t ,- ,,. ian de anetros holares, it Foinlri entre Palfttino y Primrra,! doctor Montlel FrarcIscO ill Cintli, I I I ?,a. d- fff I, i 'o- tjad I, -16',", I, -tl- M I A M I
I ll I-I'l 1 I 1A., e:;Mtl- I 1 -i ;,,denuestr,-,a Durridit, Isr- el Ctrvo, par. del., -111 al-nal --- ti""16. del It"'ll d l ,-1,1 1.11 d'I
.-"i,:,a sol-oildo fine el ',', ", I 1. 1 "Ji% ; In 'na ea one"I. -1 .d"as Pam ,ppillairlae, I.s 11. -tml, Y li,,1 ,iltmli, "ll'i" "' ,,- "'i-it, y '"."("', Elio IS U'd otag'HiCO opt 11
4111", I llll l i j i,*Iln1 1a1 Il I'Uel i e Ds di,,", ",,: De ]a Vitia Civil doctor C.1- Prio qll -g-d': r.
In ,I, ruln I "il1r, 1* ) I,~ gra). P,,,,,,,,,, ,toal-C11,11111111111i, 1ra till 'I"A. '4'e'I'ma. p in, halt. ej I I G, --,, tlaitic- 'I'l dDd ptiq mnr W-il
l11'F'I-(-it0 it-ttillara ell I IT de a ,'I' file 1 ""
'I'- For Albetrto Gir6 I, 1 ,,,,
i_,y 1. D'i, in no.- d, -lid" I f, all ',I", a; 'i b""", "", I, t -., t ', I l"t," pwiai on 10 SoWts ion
,l (- ,!- '- If, (, ',d),- se Ill i.-It. rorn. .1 f-mis de aw :- I .it. ft romper I m6i-ell (Ili Cliltl ,,n-bt ,,, (","), dr, mi-, ,,
"I" C' li ,r oi il- I, 1 ll lo IV las ln' ado, ,;I I b-V 'I
dvillolivi6n (it, nilia cii a ." 4 l I "' ": 'e, "' I ""r I r Can log" un dmh.,I. Y _111-111 1- '),""""It bcio, L- f4td.,i cf f-ri
t. ,to 11 I n I", I ,M linalo 01I Am 111--fl, I ,_ d instancia de Al. 'iz- ,,
4, -, I ,t bi , I I 1, act, tit imprrte. sitin-d4 , I: I Fit Inez de prinvera i ll, -r, I d, ') -- I
1 !" It" 1, n-, e_,_ I, Mid. 7 1 ,l',I, &, !" I -- - '- -, I b.jAnd-, roA, ., ,!, ; nieodam,, ell la Seemcaria, del dot- mUndo Ifeaget at de Alme 1-,: d,,.,-I, nit 11 !,li-06- 1 tiow., w visit*.
'!" i",", I iiI,',,, '_',,' ',' l '11 bleriil 'I"", i, ,,clolacl, -- init Miguel A. Stutz SlIvOll dicta Alacraitm. en aceldientc P 11.11 ?, "I "';-;:i, i- ,-, ". I 'O'acha PI'D if 6,,I*do,
M. i i , -- ------ I., L'trbs- Ill" i" "'I'! 'I
;, t, I It, Dec 11-1 i , _f- ,,anela, I ld, ii, ,, I ,,eta a Miami It., at ogoda.
I l, I I I I I derlairanda lugar If oiedo at Site; de 14-ltr Pl- I T-,-i Oll, dih, ,.1,,-;!i 'IJ
,,%, "i'l"t"lil Iran rr:, ltiav, v- laiTiroff- I 1 71 ctin*dt desabucto nintidl) Pot Ma- silm, tit Adele de Tit Csldlii Vtm, A) pd,, ,11 -i'll 11 r-IIII
-, -i i !t d"", ban 11 it, I,~ 't ( i:.Ula i, -1 Ill Land. Pftt. colova Cliteent Y de Alraendares. D, 7,_ 6e,,Ag title ,it,, ,I-- ,,- pret- ble ombiarts del Ittioiet
_f'l l de sionwpci rn I i, li"tu ,,, 'Ai- "- -i-'
'W"I", emn abli"Witir-t- -ivpl t_ y 'I'll Hro,. candenando al demandaido a Declarittorle, de i ", "',
, :, 1J."', H, sl 1 i,_ par. ej Ije,- ,,e In el t4rai do liplinee dW del- Llr ,'Garridr, 41 Iltrr:'Ile Blrll- P, torl-l I'blr -ill VAPOR
a 'n;(iv " tre In Is. ,iri igl-, -, -,- I- -t ,,-- I inismas sin lunitte de I alvjv le. ceIpirterla situaida ell RD- do MArqueti, ai Wt: d, ll Ilicil L" I- jni--t, '! f ";",, 'll'i' 'll" ll, "I
I'71, I tal-10-fRIge hingunal eapeale soolut driguez X1,iEl actor WMP16 It ]me] que *10eigte; de JO P 6TO till It- ch" il _,tih1-r,,, ,P-b.dl,; s". 3 j
El'i"I '! 1-' I "'a 'I' to eb- 11 -st-l' --_- ,iiti.l .
,,,',,' Pasamf1gulis II d nimerlo otir- CrUrcrien Mentera, rio MorI11% y G,5mpz at Ct tl,
,,,, I -, 1,,-il"Ill ,-'a. del car d, Lectlim, del estudlis tit . Denhu Z Mw,, sn!- ,ort",P- todit I-- 1 ,_l C-ri no ten, FLORIDA
Mui, I Il't ,I, lldi.ron It 1,, prufriilft, tnws,,-n,.d. a rive, It tw (lo s ia lt 6 Z, g- d,,-'l . r-ld- p,,i
,' -- 'i ,, in. -old. ninmintim jestw as CW Candenatilos a P-sax =50 Roberto Lacerns 11til'Ald'i, al Erl- i r-did., -, -til-i6r, iy, El FtORIDA ,,1, d, Lo Hb,.
d'w", i, i" , P 'j $or estudiant .I'. sentimel. It juez de prunem te.
lillil ,;,.I oll, "'. ,14,6quar era Iw io
tiftLl, 1"ttitidt'lli- tetie, .utori. L,,itancla. del Norte, doctor Alvw.z a d"h. -- M.lriI at lirtip"- 1 lo, m4colt, Y viarolig a
Igar l I untmes Vs .P,-.r.d.e ill 1, I tv, ,d-ni, ,In, r- rd, ,I
I = pro ar Ing librog, tems
III 1 t- , I., Orden. li cu int, vep, to el juiclo, de mayor CUIMUIL Mayor C,,,11% I.i
"I" Pro I= -, C,,
aguld. par 1= 'r,"Z. _,t, ,_ ,,, "', R'plbli-, ,Innpht,, l
"I I I. it d co- I -,-, -,a l 6 p - si, p- i. inctwe
III ,ol -ll ii,,-tl .0 ], prtan;. de _e' ramize, SiDt'hez Ilia; ique Anglaida Y d! *,,Ore5,dt1iciootc"d.j
1 ', 1,I--,w,)- vi -n4rid- tolarc, I ell lu fas Operaclunes ari -1 contra Jose Andez ArCA, Pedla mide'. sucesorli o crltlmhabfent s c, ", Ii, li",t
rl ) . d, ,_ "'ItnI. ,_ ,,,,,,i;"".",i,.",i, """- I
,,,I -f I tf ) i ',,'J c' lt oego'- lad. tit I- lib-, t- y'- Salmiorag- -lti- di, 11,1n I Y ,6, d. tit.- P j. II.
t- I poat i ;,grerctl. Tl% ,.,!A In dell- robit. ,I. 1. -,,t did d' 5rf I
, Momm' Victor Me"I"' ut, 00 jj t -,-- I, I~ pr.f-- ,.pr ch,_ Ito, con ,,olidoj poo
tp. ill h--rio.,I, rri.di- nlcntl aflct "" a P"'i"
,,,, ,!, d" 1 1,11f ,; de Bauta F ,- nit r adem g1l. I. ., J I -,i I., -1 dIstinid I It III D- an I, a itt'riii, it, 1. ,.p- ittrid"d, r"'. -1-r "n" """', ,,, eits, $46 net irripin,,ttif
Ili, at tnaoj6, inai del I Uda -'- __ ji i 6 ,, ,; I I "', -9
:dahed 'i 7.-Weln -e '-Omg- I ,W
"_Il, ", I ii, to. de. de-11ad, ft-1111 6 i III I,- "'A "It"", n ",, ,"",
_,' -1-1- .1 J-ga 119 rtlMd.lLen j 61"014,11'4'14 "' or 0 'I- t l5 t ii"""
im 1. mir- i6it. ftdlltond I, ii, '. .1 .te. direa."Ad., r. c,
d , b %l I fid"i.Zi I" ; -0 Ito bii't- ,lil"., ,I cZ t I)'
P"i ,!,,,I 1,-,, -L p-. bisl .A. I %,ria ,, I f er U a line at con- I . I. 'e. 'it a :7 .),d,,,,,fn44 1, It. el ,lia 6, II f'. iill? d. ill p- pt"a Ir ESPECIAL
'
t""' 7 l"' 'I' I ,. F I' lft 'I"! ,
tj I -11 fL'I ", Irfo- cl-ea 1. .dinitill- ; 1 1 -- I I I, in 1 21 6, Tb!- ,!, -Iar- ,_ i,,,, t,p, . . I it ,,,-,,- ,";!',' ,,.,, ''I _, ,, I I ". de Medina 'Ib"itz, I, .,,_ QIIIt,,! Qir 'I lail'trit ,W 1-6- IDA Y VVELA
'" I I tir (i-nt'. I- P,-,,, Ru hti t,,t,, ,I,, V,,,,j. ,,,-,. ,j,._t, I ,,,
I nb-1- - ("
,,, I ,, I ,: I ,rCrl ", ,_. ilaci', ,11,eelol ,',r.1r" "' I 'I Pr Sit, ", .1'J,,,, lt ,- -ar. Fi- I-1-, ,-- ,,jff_ 1, ,,,_ I, ,,I, ,i,,,,
1 1 I r I I f I ''I , ti'l, ,%,,I,' irrIt y de,
lt "'- Il- I JU11, del Nor", tit, ill' "'i 11 i"", "", ',, p,, i-I ,Iit, "'It'dir", "ll FIN DE SEMANA
is ,:i brii ,pre.gint at, 1. Ley, .1 I 'i- '10-- vl f,. ,11 il "C"llk"I"! ,,, 8,
'1,1 rIi, cai noicilreis ),are p "I l;r,_,;,,,l;,,,it,,,0 !, I,,,,, ,,- ,,'
11 I I -'I I 'r I ,!a obte hi I 11 11 ,t, i pertF f"'t'l,, d 111hi, 17 t it j-, 'rt r, ---_ '! ,- ."l, II ltul or . 76 '.' I llintln";,t, W'.!,, I % 1111'11M 11 P, ,, _q-d,,flt I- lir, 5.I -.1"
r , , ili_ firl, it, "'o 'Ir I' -I' ,Pj,, ,I'll, d ,, It,, ,,, ,,,, _" -ni pr-dlil-I ,I P-0-il"t,' i'll ,I, ll,0 ;
"' L G INISERVAS MONARCH I lo,, o jjipt, -,A- "guNo 'r Fran. "i"', I t ",I111,11 P11 , I
'i, I ; ; 'D -Ii, 'i", 1"Y d, 1.
'L I "', I I QvC o parg line eipikarlim t;, a ,,c ', "I'll, F"rAt. ,, el kf rrIlt",
I f ;, 11 r" I v.- 1, -,F",P,, 1 1111- lt--1,, t' rr ,. prrf '. l )i,-,- liw; salinlables dieliet L, R.d"R." M"Id" I 'll '' M"I"' $4 0 ,---
'oA A riw T,- ., C-tIll-11, ," ':,1', ',",ti,' ,, ,,,,,,,, pi,,I fi, "), '. 't I'; flame""
-1-11 "I ___1 I r -1111 'L, ,erlill-, diteal , v,', --'to- I ,-,I-q ""': !, It, ill!"ll, IA Vii),4,11 -,olft 'j,,,PI'-iI ,it f-,:1,iit,, I,, (,nt,, ,
I _ tine Ills actw, rorrt ,pondiriitiss a I& oero,, dtlrowntfn ,aq- a -- l, I"o U itaiol;* do'lolvwnmoo
tiliri alimentos de caliclad inentperable, :, I "I. ,11 til-IIIIIII, ,it-, -t'rlitilIf d, I'll. fitja re lrtno i,,,,,j)t,,l-,jr,,
tAdemAl, el vilri.a Ri,,i ordentes -41 R,.P.t "iifil-, -- At- ?- ,, d, ,,, wil ,.,d, par. 1. -I,- 11-W Q111 "' 10 H,,,b6- Y "Ors-40 do
,a ,. tn- d'I "'ic" ,ri lliult 11, t"W'.
7_J ;q I Will' v calls ell Ctloal v en- enva-adils en plena madutrez. Mis de 500 Con. I ", ro"'I'l, l', WI" _t;i,, ,',' ', "
', i, 11 ilillili,0111 dl AlliMSIAll,1to, CIE et- por , iWrii, de
A I Its It dr, 19 d, oetimito it' 1892. F-I, ]a ,,I, -,,I, 6, ) ,,,, Il I dtI tl, L, h.h."t, y clut. roant, P;, rw I I r I riil 'o,,; *1 I-" s;q ianf*,
,A EN'MIAMI -bitted. ell 1. 0.1t. de -aervas AUmenticias Monarrh: frui legurtabree y ,11 11. -rel 11 1117-tit. 'it- lo tdt l a ( "' Vito at ,, Allilma d# lil;,jil', 0
-7 piif+t d, la 11,,", 'n'til"'it- P,=
i bana cle 2 de diciembre, del"'ligHM-0- I agoit", a 14 10 .:,- lei mar am. ciftermingranxe,.t.m. I ItAd ,I IM hCrt(lerivi dt' D1111 FN i a: Ptniw1a, A Octidenoof
__ norea, -Me ,. 'I canines . con todo su tabor y wit todo ou va or stiti-tani. un. 0-dA Or vivereiii %1,1 ill M-hiiIIIi Mefctno, situadO in R4pido Alivio paral .rr!= .,g li $tartloihip C.,, ED14, Cqro
j,,,,, de pri-rA instancia dj 11 arro Oc A110yo A; Il .1
(v fueri ntuestrostanfie"sores ell nuiritivo original. De venta ell todas las fiendall G lepe, P 1. 456t pah.,&
log fiendin; ,Itg ,on atele) even lot lmleall sw _ecirtada del d ctii, Sllel- 111111,10" Y .-,I-toi C,,itl
1 capteltAdw par. get a exiane re, -- at juttin do in.yor ,ii-ta 6L. llj ,,,,,, .I E 'WPAI'dild. U 1'1) Tial S- p- la 14OLESTIA de Ireth: M4767 I, M-0477"

"
A d ric, tit lila bala.m gcutas. et ; de cttniiestibllia stR111,10 por B fiio Agiwla Y M_ ti" , iin lote dtttrrmo do unik 0 .d. ,= soli6foso coract. Exprola
1,'11-1 oe 'a 'I"' -"4 - N 't- . -.4, darer, 1 6 .-1115 di ,itirsiorlps cant I cfarl M-rotUrn AII-Ii, R3,- a"t", 01 16 '11, 111'r = v Y ti ". 'w"lid. tal de = ilet- rI1A_ '. .-,. li-t. Ntct- friif. ,40 w9le.
I rizaid, *,,-. .= ,:: ,i b. dl.puerbi ,c aaqic a "Ill r -I it. ,t gainva nolotme con "I rissii Mrs A las It d, tmda "'IPLIi ti Rlgl <, ill la I- _% I
da ", Itt or , ,,", 1
I _naira Il Is w b jr lmicilto =.,__ . 'P A M ,t,;d
linCue, ran M I If ,.,,,In, "I0 1i ii_ U. loot
de C-anarcie Y liu _nm lil I ", Nflaw-, I 'it filtcl 115 ii, lar, 1- III'l- l ,, ,__; .
In Is$ moutlas 1= 019111; -CID- I"I't' I all 1, I 40 a -vit'j,
lialles de tswis dos tRuIc," en-, is )4 "i_, .n,,,i,,,_1 0
,
at pie, del Wet j 1 i,, 0- Y., 'iwalo mjwiro a
I bit I I 4" I I'll, lil I'11,-i. i:,-Ii, .,i, If-, Ii, 0 ,,_ . S-14
cal Iner Unleas 'aritnuadoreI, r- -,,,;, liii-, C),,iur a y ,I l 3W ,it,,aja 11, ja ,ial, Apo: 4.1- P
tud h no se, c-an ,mi prin. & I'M M UM IM 'el-do ell $3,vit ,,:i =.
I f ", J oilllllrtdll ". I,_ .
-Y c "I , ,, r ,, ,",, l,,,,)" 14I 0 ll-t- _, ""'. I
1 1 "41fi .= '.0D relli. rnrdr, et, ,t ti d,, Tit- il I 11 __
I Vito y mantener 1. rx"ru"IrtlA q- I ""ARO CXIILfAR10 DE [A MARINA itI 1ON i


v E L o fsu Y#nn groyri fi~iag Its "New~he 1riinllh" del 4udAd~~PAtT tM 41, -l' IllTEL cDRRI DE LA I4IARINAAI T n


G Tj) 0 0
7LA 1111 OFMNA 1111ITII
Il y ebblb. T0 'SUSRIIASE Y ANIJN(CVI CR I, ,T)"RI i6 IA MAiU1NAT,i l, b el l d Its - --Efp~dl-f IbMi lo I- i-tal11 Id.M
ti Tbl, prep d. AlII1M
Uri mIt I~~ndrin 7 -IAbtIqu IosI&lllbb

A. Ionid.II 11 II bl IbiI 11
Q.l, I it les 1111 T 1,iz t I '

II o 1 0Ill~ ,bl 111-1

IITobl,. de,11 ,b~~~l~ Ibblbb I Ib rl~l P I i ---t 11 AIITIII
11111111 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E 1'bblPbbblbbbAblTbblIlbl TbIblllRb bIllll 4,TlI~IA IA~,IbA l ~b~~ blbbbbblA
bl4IbLIlIlbII ~~~ ~b ----T11l I1,11 lblb~,1411
010


Cets 41,0* 1114 TI, 111e1 1. 1"1114411114 'rT 011


IOCOEI Mt -,i -fIA M I Ti- 1
11141ltib l 8 ,ns itlb Il4 ,lbl lIlli 111, A ,TrlbIIMI Ibbll1 5 1 S AO
S5 5A'B RX5/ S


IIaf Ilem 1414.4 1111 0111 d II I11 1. Illl 11111 I


lb1 i41 01111 111,,1 llo R41 Pik del II 11 II __ _ __ _ _ _ _ _ _ _
14111 TF l V111 1 or11 1, 10111 II 0 r6n' a -III't IT
1bSA, ,u Illb.Il -J 111 y 11 I 11111141 ALL .1 11110%0111I'il~~ '11111 1111 111 ,11111 I l .lolIl oi 1111M Ii I11 -)o7 Il, Melts111 11 owIbIT 4 MJ011111 ~l4
11411 ~ ~ ~ ~ ~ ~ oco ranlec Fable C11111 y1 141111 11 l i ,IIlll 1111~ t 11111114 III

411111 11111 I 1.1101 Y1 4A1AVIS
llIllilblL~~llI~lblI 11M.1 l v~b ilbbl.-lI~bII y11 1111no 4111. jo M d
EH1M,11. 111111 0111111 I. I ll1Ill111 11y11 'en
11 it 1111 Iebllbb o-I 1111111 4111 W 4 ,l I
I 1E .dB l l1, l~I~I1lI~ OR. dIN-L C--1.1e1_Qeln 2- M- 1 I A7 Ill~ yS o TG" ,
API~~~~~J 4 '111A I 1 1111 41- o 1114 1SI,111 R C 0 0 N1> i. Mo nI~ II ee il ll l llI
'II0 011 114.111111 II I
Arl ~ ~ ~ ~ ~ 1111 CTl~ 1116- st" ,iveyS Il, PE iSTE 1T,-5" e~


'e, ~ 11 I 111114 11ibi III",y do ______________$6r TeM 4 111111llill 11, -a t

Z=r 1ti11r ti
VelID AIACIO


S111in22 D, .e2 ya ilfr .4 A1 IP e

PATINA DILI ER1 7,L MARNA ,]I: 14' 1 JUftl.1 1W 19491 IAl O

Lolocadin hi rimr piedrnf del I k0funeliones ilbr cinismo y estoicismno haibl6lNotiic ia Lo mplifilridAd y el entusiaunO

Suntuario a li V~irge def'itina I I ci cl Lyceu elD.jws Fertr 1) i VeCrsa as tnea iAtsic ig
R "u ,,, d, VI11 Idia" Inll Ivrxxx* ite x,~x I Dx Rxn$ 6~*'
00ici6 enx la cerenix1xxxa kx xxxxxxxn del dia ,,.n,, 1 i~~ ", 1 l AxxM ki,, rigxxro'l I- I Itsite I-Ida -F lxaleriro 1tn ,IIIOe IIi deta)W (Ilsntutl6 u el' V'icaro G;eneral dll~~A~l ax xaietainn AIAAAI AAi Il -VPx,mo ieAtival, Iatxc in (lirilftilln lfDtko
Arzobispado. A. Marinas Esu ~cxlac to to is ig.11 O ^l doe In itiix Grecial '1 1 'I' ""lr IL". fixndlixcc" Fl I~ l"I i-- ~ -1,, I
Itl IAII1A i11 -x 41 ,'; 1111 IIAA _x 11 11111, IIAIIAA AAIAIAII ( i ,- ,,,,ll",1 ,,, ; I-IeA,,III I rAAA
AxL IIAAI ', AlI A, 1, -1 1 ,x11x,, T,IlA AiAA lixx, 71 1 A, IIl "'11 ll x tl',llx. l -- IAL x AAAI 1-11, N Eg AR L
SECCION CATO C 11111 A I.l ,,,lT, ll~~ A lx ;A IlIAI lEC IO (lATRA I AIIIAII 111-11 All, II, I IxI, AIIAIAAAt
AAAIC A 'j CII. ivpll f AA- r. ; I I .~x ,,AxllxIAI 21111 0llAA, xI ,41 IA IAI1AII cltA- o
Ax~l111 ~ ,Afx~ccx 11IAMIA CIIIIAI AA 1111 If, AlA""t,'J,, IAxAIlx 1111 A11AA1 AAIA,' "I AA1 ,AAIA IA- AIA A _11111 ___ Il xl_ lx_ x
reserveA A,~,A "IAA 11 IAA1 A IA IAA LII ,111 AIA AIAA CIA 11121 I1AAI1AlI AAA 2IAIAIAIIIA AAAAIIIAA
"111 '""xii" A IiI Al AAAAl ,,1 !] ': ",
Otti l .AAAII AAAIniA eall C1AA onferencia IA A' IAA lin,,I AIAIIIAII 13AI N t~ frs IAIA A A A AA A IIA-,CIA IA AI'I ,1-IAAAAIAIIA- !, Ax,'jlCAIl"'A A ,"l llAAAA ; 1 ,, ', i,:" RAAAI bl11 ,AAA "'114'IAA "1IAII IA" IIPAI III 1A" A -AAA AA A lt.AIAl- A C AAI.A xIAA AIAAA A lIA I lIxA 141 .AA 1A4IAA1A ,I AI l It lyA 'Ill ,A
s'dp,11 it~ AAI a,'a; Ao~to -Dx AAIAA AIAAAI 1. r-AA1- r- P -1 ii
AmIAAIIAAIAA .I lAAIIPI Itl TAI.I a 21AI 'tA 'iIIAAIAAAAAA.IIAAIAAAA1IA.ilqi, lAAA
AAIAIIAI AL IIAAAAAAAAA AIA ,, 7,I x Bx-xnAI A,,l l IIil xx IxlAl AIAIAA AA I xY 1AAAIfiaAA : AAAA IA IA AAAAIAAAA 4,t AA
PPAAIAAI A -AI I, AIAAIAAl AAA M -- I A A,or-A -sC tit"AI 58 I IA I' l lA "AAA A I I l --AAA Al IAIA IAIAl II AIAAIIAA A Ax AAAIA 1t,, 11, JlAA IAAA A, -IA,i '" A i s, -,1 tr a IIAA A IAfol d AAAIAAAMIeIA tll"In 1AA, l iC _AAAl!iAA l 7i'IlA, l' AIAI Al AAAIAAAA AIAAAA1. I I" AIAAAPIAA IAAAAAA I lA-AIAAAA ,
All .laIA 111 IIAAII 111 1II Ill Al Al All "',AA -A1A x i i tAAAAAAA, jr''l1 I" 11,- -,I I A~1 A I1AAIA II~AAI I 2IAA?-
II AIIIIAIAA~hAAA AA~w AI~lA A"I 11 IAAAIAA Ai A 11 114 IA'll AAAAIA xlxIxA l l itII~ 1,x -AA IAAA AAAAAA 1141 Al1111 -t,i AA IAAA ttA 4IA1A
IT "1 1 A I o n ,1 p eA A I I A IA
ana dlxt ,,, AI llll~l IA2 Illll 11-A Il l l Al; ~ I: II I ,,,ti I~iIIA Aii IIA Il gAill A AllI A I "I 111
1 11 6 1 A IA America ~ i 111 -IIAAlI 11,111 "111 1 i'etno R~i ai l 5.,,,_ ii, 't III !, ,rl ,,, i
Al, I 111. 1 Ilillll, lIl lll ,l A,,,IrIA II iAIACAII 41A6 x 1 t' I, ,lii;l ii ',I ~ ifA _1111 l Al'llllll~lillAx I "i I~ lA l ,ltlllillA, lA I IAiA 11 11 1 -lxxI,, 111112"

%--,' 11-1cx~ Al --I 1r 'r- It 9
li1 7,1 1 1 d ELrt.Cn ~i pDI I l CLA oo M I', NA 11 ,1 a ulCo' 1 11 4 ,,,lA f111, 11j, ,1, t-l '-ttI"' i "ll lx I ,l ",1 1 A '1 i ii, ," 1I 1i I '
Al ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,11 ,111I All 11 21, _j,1, 4 10, 111 ~AIAAIIA AA llAA i -iAA IIIIIiiII i, - 'A. IA AI',AA1~ ,l ,1AA11~ 111 I~l ,l, 21.


1-1,, ii IH t I I IIlI "lll i .AIA I -A I, li" "Alllx~x~I IAAll, ,1,1 111 ,1 A
AxA A X iltl Ill ti, ,iifl I' t I',)11 r .' j r
"A Y l l ll jlI i' '' Il tiA A. ,'Il 1111 I l A'll A I xIilI ",-llI ll -x A 'I, fl,,xI I -l-lW 11'I1 1'C l" ,li'llI1, I Z ,: I, 1j IA A I ,1,, I"l, All: T il ,,, 1 I 1 , I l
Al Il, rIIIIIIiA Ill"o l"tI ali Il ,IiA IA ,IAIIIAI 111 IxA lil 411 IAII IAA A I '. Al. ,, -, IA I tIA IIA II ll t ,,,11 114,1,,,l,,, .it I I ," "li- " I ,.,,, I

, se Alle ill, b ltu p- 14 I AAxIIAAIAI II xtIl IA 11,4i.ieb111141 . n xI A"I ilx 11h 111 4,111- -, l, ,,, I x- x. I. i Ix,, rl ,!.I, ,' i ,x 'Alt' ":f" 1 ,""IIIIAAAA,*
w.AI'I Ilxt ~ e~ l i f IAI A 111111t1 !"1 IAIIA AA IA, itAIA ,t ,1, 11 11
A,(I~ 111111 zl A u b 2 x Iflh I i A it 1,l 11,,,, ,Ai ,I
.AAII A lAi :Al_ i.! i, "ll.A IllxAI t, 1 IlAI l~I [ AA11 1, lAA "lI 1AxA IAl fllx I21 12l I AAI IA IA
pAAAIAACub.IA1 li -ItiAAl IAxILAA Alln Al Ill AIPTI ,, Il ,14 AA IAAlxod11 1111 A AITA IAAlx", AAixl.111 11 111 Al 1tl A.AiA )lAIi.A-Al x A;,lr l
AIIAAA eA IA IIlIA1A I 01116 -_111 Al IIi "II 4. r j A l, IA ,6IA IA'll IA IlxlA I TA x xxl ,l~il lxlAAAIAAA" t., x ,lAAAIIIAIAIAVAIAIP-l21 -I~AIII r~ I I ll I 11 de,~AAll Ax i A 41 1II- Ax I c 11 x I x px x A I I CII Al I IA, xxl ,,,, Il 1,_ t" l AxIIx II ,111 Ax l, it"111 11 'I'11lAAxll 411 xlwA 11121 zlA "AAI Ax IAII[IAAId 1, 71 11'1 :I Ax ,I!" -: A ll I 1sV 1el '1'1a1'11 1 I I I III ,I l r 1111 :,I 1
as lAPI Al1111111111 x L .lllA llx 111 II xI1Ixl1A, tAA, tIAI lllAA A 6xlllx,,IlxAAIAjAAIIAxI A
1114~~~~~~~ ~~~~ AAAAIIII A '1111 AlxlxAA 11 I~. x l111.11 xxI~O~t .A AAI -AA i!,~i11 -A; l 21 I xxll "1xx1 11411 1 1 1 YAAAIA ,lix .1 !- IA,, 111 1.
l"Is l 'xt 1l .l x 1'41I AAII'it I l wl, I IlxAIxlii llII xl '' ll ilxI l x xixl xx l 2121
'it 1xat11- IIIAA ixl l 4"11 t1 241 ';11 Ax' Axi",AA "ll SUSCRIBlIA Yw 111111ES EN11 Al ZII t ,'11 IIAAA'I'I ., :,ll, ~ l~ ,l ",.
,i 1, Il, I11 AII A I -1 l1 x Al 11111,I l l11 "I AliIAiAA 11211 14; 1A 11 1,.lb ,A AIi I IA I t I",: Ax C dx ,A- 1 i, A llI 1 ,11 III 111 111 1 1 1 1 A w l 1ll, 1-2llx 2 11 I t tl i IA ~I 1J -" r ,

All I lj- ,11,tI ,,1 1[:1," 1I ,I 111 , I1 A ix Ax 1 l IA "~~~l "" "I"11 Il",il 421 tA'l .lA ,1 1 A
o lA A A I A II II A I o1 1 1 x 1 1 1 1 e l IA I1 1 A"II A Aw A A pl,~l tA ~ x 1 -1 2 i A I A I I A A P 1AiI"
IIll- 1 "II I~ll ,1 I~l ,I A, 11,. 111 it"" 4 1 61 I 1 I II1 'lt i" ., : i1 l :'
I11 all ll vo IAIAAAx111 11A1AIl121, llx1141I IIIAAItA xA x6lA.l61 ll il llAI l A11 IA A.--I~ lt A
ei Is ta rts 1 11 "III,, !,t A;I 11 IAIIIAI ,AIAA Al ",, l "' 11 1 1,111 41111 h Al lilx Al I II Al -1 1 -1 1, II -AI 1A %,l -' _AII A -I lAt,4IA111lA1A1llI "l. A l -blIlI I IA I I I xI ;, I I 41 dIA Ig l~ l "', AAII, llAIll~~ it, ~ AA ~~A IAA IA AIIiAl~A .
U- Alll, p1111 c, t lAH.ld 4 AL O C T 01 ,, ,,, ww~ll~l l ,itAlrxxAAIi A A ,__, il AII,, xA!4AAIIII-11AIAAAA,.IIPIAI I i I xIAIIIA-xI ,A2I I l
.11, AI oxixI 4A1 AA iI .111 II x 12,1 l I "' '- :. ll~ll ll 411l AAxA Al" llxAI I A,,1,116 Ax IA It-ll II II,. U UIN ALUI L A A Y C E T R O : r "l Il I o11l 13 -1211 IIIIA 1111 121 ,, 1A1 2111-1 f .J IA IA "'lI ", AAA 1ll 211
11 1 11 1111 A la AI 124,1 0 ri1,11 xlt Al. l, "t~ I AAI Al LAAAAIA A. l A ,A t11 ~lxIl AAI~IIAA 1t1 A 1 A
1111 IxI IIxI~ AI I "A .1"'"'1 ",r AI ,iIAAIIlIAI2llII I 1AIIIA, ", lIIIA 11 lI11 iAI P~IA I Aw.x~ .l 41121
0ft1, AlA Il Ax I b AIA II I Pil AxA I 8F 1 f ,"I, l1 'f- % I" :;',,', ,,,
I21 I), ,, ,ll~I as an Pana t I 1, Pl I 111, AIIIIAI "II~ IA [A Lx "" ,xA Ixx I M lx pllll Ax ', 1PIAIAiI lx ,I I .AAIl IA ""1 -21, 1I 11 1121 11 t, AA ,IAA Ax, 1111 -l ""tI A I "AIA gIAAIAAI ,111
AI III Ax1x Il1 AAAA.IIA xlelr 2xhlx ,,1 t, Ixllx l V It,1 ,,AA I~ IA A AI1A lA IIA IIA A i ,iA -lA ,III I 111 xA'l l. l II' LA lll 14i AI xA'x" l"' lt l "ll' I '. I x~~xlA
rop,1.1,'I11 1 AIUV N IATR DIAAZI IA I 'xA r-Ad 111 i. -11-11,1t ,14116 1111 14 I lA :, IIIgIA AAII _.14111. ll~~~l~ 1
61 1 x tl ll ', IA 1,11 1 I 1111111 Ox LA Plblx sI Ax"T 41.11 dx 111 dx xA I 1 ,11 4 F-lA 11, 111 Al 111 1111 '11 ,11 111. 211 xl 114, 1 4 11 I xw4l x1 tro li1 n, A A 6I 41,111 Al-! I l1111 1, il t 1'!Ii , I r 't, e ,(o ,, lt '~ ", lg
A OI Ill~l I'l ,~lt~ 11112 ",. LxIxI ". ,rII~ "llxlx4441lxllA AIlAiIIIIA 111 2.lxIAA Al"l A Ixlll I "AA I11 1, 2 1 11111 xi 4,1 A l AA1A 411111112 Il ~ lx A1 4, xl xx 12 A~I ~ a~
Cates AIIAIA It 61 rl l wi F111 liA ,1Ax1A2 ixx -h dx 'IAA 1121 1111 11111 lAIAFAIIAIA A1111 ICI IA111inLkAl-il 11-I AIAwAI LI l11t11111 111 lllx"lIA 1111a12Ax111 1-111 1A1,A5xAA A 111

1AA Il6I lIIAda AIAA Par11ICI1IA IlIII llx 'dexA 112 I AxTIxAMill I ,AIIA~ Ix AxI 1111111'. Ixlll "l a lIIAA p 1 6111 xA 1,2 1111 w ,-x 12 1A IIIAxx, x
trastorde.,Il IA. 1,111 lx 41 I___ I~ b11P1,xI Il,8,2d.1 111ll~a a111 is11 OlIlO d.1.ritrxIde ,
p111 A II 141 Allll ,,1.,,,,g -,a~~ h li Al 1161. 62 lllill ',x IIll 61A11, .,Il .-,,ilel 1 1 1 14 1 *r
11111o1111ln al Sr ,a a r. aitl P16. 411,111 iA A A ,I- 1 ll do Ii11 etlien Al ,,lA 1,11114 III,~ AAAilA4A6ix
RIA d Nla J S E"-1 ii1111- !I~AAI~AI21x1111 x "'A111111l1 IA 6xs x,r11rAT. lL o 1
li ~AI I I 111111li i II t

Lx Al a tuantX ll l Moref41cca111rnjrkM it-rs 1111ti Dim 141av a 211111 A T II l ilA lllilA 1w1 IhA ,eIl 111i 1.1 Ag i4IAr 21 1ii 1 11a. I 1111 1116 ,1 11111ild AllSAa
AiIIAIA l 1141 PaaId u loI, a Ao h~wbl, rurhl AlA le i, AA A Ilxll l bl 6llllll1 Ii"1 -iAI fi,',, ,i I 1 .114 1,, lA1111lllA l
S- AxRSMMl ____ _ IA Is it.1',IIIloot.AiII1IAA"IAIAAA1' iAAIIxA!All.xA4AltxxlilAA 111II- x06,111Tor11
I,. A, ,A -AIIItIAAAI -' 11A Axl x21lslA l t# s ,11, pa-Ia~ l sxl, iI~ IPiad. 10, ]s ic e I a xP,, I b-,lllx x 11 -,il- llp A
121A11q ir __ _ --- -t A.d LIII. 1 Alld. i g .1 1 1 Ax he I 1 1161 -, llh11ll *1 VAIAIIA i lAc11 41i- x1
I, -11111.-_11 AlI1xA1xA 61212 1x, 11 2211, Al.
PA xql Al _1 ___I~ Ifa iI-x.s YI 1114r .~ Ax xli CIIIA11211 dIl, AlA 111 p llaA 1 11 A.It i lti q lA 44 t' t1. o02111
I n,,, APi A. fl IIIAA xo~xxl~ l~ Idxil iA 111111 huritsxl l xlcl~ l "11.1x11 At~ ~ ~ ~
EnA 112 Axfl d1111111141 Arl 'S- Nx'lxcwxldrti" 'roll drtesA 12 Alll xxmlT dl w.I
111Px ~ ~wll filxn A D11 fIl -oxl w "In1 Wind.oxl -l q'~= I . 1 xllxlnonxwt. 1m-12
A" Axl, l de 11111111 n l em x I Allimld -x yI Ax 111111 lc I'-lh1111
1111,i,' 11~11 1611 ,11 Alit, CISU L L A R OS DE toaDJAZd.t i CUZll Collimates viev 1211161o A-x III Alr" IA d'llA AAalAII 4111111w 1121nt .xx teIA l lw l 411c Is 111 l a -AAIIII to 12111112
p pmr Iep 1111111 411, a21 Algl'~ Ix 1s411o1i11121 xI AI l
,1 Ax1 1111 Ax. llai,,dt raa u a na all At o i m a ol Awwwr w '1, ''IAA Alr AIIA p11 rI
n' cntuds o 1. -ont. qo .I duw- x,,, l I 11 11111112161 III 41211, 11111 xl 11111
1,1111111. -Ira1 AlWpAsli Ix, I'll AA I, A, IIcolus.ii~xA 1111111 lxx turn1 vx 11111 A ltell1
, xlllaAA ccl so tk~pl lllllll lI I. IAC1A114A-11111 N111 xbltwl 2111111t-, Al l t o W t n1 t P-~-lb~'n o 'e ',i6ax' '
el Ixvlrl esAIIAIIIIAC Al In IAea 1.1 de q11 en. e2 1 111d lots 1144 Aniis lt OAICA 4111 Alsi d.1. 111l2 larl ha"'
I, e td P6e f lIAII(1 lx-wAedxx or,114 11 161l11 -11111114 di it'sIA Ax~ ,.,r.,'. A.plIl .111111 XPI'T1111,011 oI dra lec lorloat c l
.1.11 do LII I 21 11, 1 81 SULC ,1 111LIA I iLA 12. 111161 ittin 41l11- I. 4111 lllAd .411CIIAI 4411141 I I A t. 11 6I- ~ l~ad

AA-1iAotAr deI5II MyliI1IIIIA i 414 11c11 P"1 iillI a t 1 nereY"lI ,.Rt -qehail "llq~r
CsAl 12141 CI p IIA 1=1 Que taSOLIALIOII d AASOAA A2A Ax IMIIA an1A Cci,1teut E.111 U, AA~ 11111 ~I, 1114 Axrtrl p.ge sei~i'a C, Cl o.Pr ifct, oI.su o.uo
Al~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ixy. illl d i xA ,art,-~liAddxI O, 14AICICA 41111111 ix n wlllxlw pllA Matalwll 16111111 All21 11
CeAll I. IlPd aly l I 611" it111 ,I ':; I il .i LIpt L ,,,,21 x 111 anl~x 1 qux xlull,,A pIia~a AIIww 111o wi, aIA car la141 dx l!.,1 14 1 AIlAw 3111 1211, 4114ict
it 21d ,341 iIxI ,t .1. hxom a e fxt~i~~ 4 A scon llA 'pxulion PalAIl Il.l- its1 11 nY 11111As liclod1111w.t
.A AaA 11111 1,111 A- 'a111 aAIIN A.li 1141L41. 111 as~~l AIIIAuo 121, wIA forene IIAAAIC e11 p11 1 dx

I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ll~i~~ 11111,11 IMl~~ll scxaplla elI 11111 0111 hca .1 Ancrxr. 1Al66a .,'r or lIAI-A. tlcll14Al-Sirr.iaril11xI=I'
Prosidara. s true el V~tlito Go1, a 1u m1itoI l a rtu CLA is Un a e Is A Aeb x hal, i~ns I 1 1 1 I quaof Conul1 xlx 4.ti xaA21
A rl. 1 1 A 1 A x AI l-d -1 j I I l A x x 1l 1 1 1 1 1 A l l I S 1 l ~ ~ 1 h ~ A 1 2 1 1 1 1 1 1 A I A 1 1 2 1
__ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ __ _ __e_ _ _ BehAan.,1111 A 1,.x 1 A11 11 iAltAli 1141 de1' Juli t111e IND dulllhAnl 111 6 1 1114 l11114 x 21 121
Allo IAIiA IdX jjp.Plt.idn, 1.AA AA I A AA A~Ix~I1.ACl 11.1 dl Allll 1 -il "J-.
xl Al1l1illAll21l1lI1AIIAA1~A~l,1211A1.FA 1,11 112
cadi, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 11124 2fim elIA 211411t~ Olx,: zI A."l~ 12sttri IAIAIA 4n111111. l~k adtr ia ets.MaeVa oCa.- d .t~ie-i!e auaa oul oemaagi oo e. "
-111114 1 m u .11La ereinAia III#1 estoi11t111o1es11as invitation"AstrII en .01111
%1alllx1.1 11III AlIlx 14111AI~.1 11.1 dxrcn w, 1 111 par anci a ll 1111,1 I
Eri Llxx Zse daxig en 102211 11 hxd 4111121 x. Il Ill Ia.11 1olao In Is1 11 1 12 I
,I I. I" so' It. rdl Ir l l~~ All tIAA C111 1. *n0u 1 I a11 lxI IA A 11 1 beIia ~ s11 ota
CO SU L D" con LA6 ROS Y di HE N N E a ex~f~ox Gai.g ticA Cil b ~ IxAA lxA3ulAl I wj I., 11
Boa S.l ea sHA - -jnRs.tRs AL I rlaNict .Cnarii al. t rgt-- a e I Illultd n deiw. ci 111211 .111111~a~ 11. 1101
cA~II~~ lA hlhII 0_1 4111 ContraA 111 xlra 1111 'I 12121 a
vi elnrvusd ltI,)O ~C ,- 7lal l11 t olllAA ITl~A Ill, lx Lll~l~ll1ll1 11 4, 1 conatAe Ie I IA aso Co
DEpu s Lu onAbIrA: seaa ya aioa las 4-o--ar e oaC U U C lbonUCJ C lCa1 1 n1IAI l 1 1 11 1 1 1 1 1 LA TIA 1 2 I I 1 114 1 1 1 1 11,A 14 1111 III 11111 1111111 dxCl~l~llLIIAllCAIIO, ,i~l, x 421 21 112 ll l II AlwI~AIA
la pr oa de- Au a-sa 40 -142 co ri l11F nrrla L alnlp1 111 Attl~~ I I.CC arI quoA11 lilAL xl 111 11 .1 "cur"~x AltV CYA "l~ 11I 11 1411 4 1
1111111A111A1111111 ,lAs1AliA lA Il11 Allns I, ). .6 11121
er, e O'l aco. pa. i l "' d ve has- ol Cementorro- doien Provncia sICIjloC quo enaa dIn qutiax 411in de1 etp.1111af hA 411 t111 Lo 411112 r, .11 111A 1 1 1IA1 1Io

g r o do Lo adr H a b a naRvere 14I d o ;u i d o 1 9 4 9 '.a" _ _ _ _
11111A111 xRtIslllldt 1ril1,., 1:, U N R A1A"S A CL0 SA04V LVAIAC 111110ia AlEAJALI l .1 hxet~w on!.
Hersr S ID R A R G I A IG R A C ARC CI. 41111ad 1p12- 11 P I A1 f nlAt I I a aI Axlil lln-ax del. 1w tru a d211 .dallilA 1111 y l 111 l ; 1
Vecr, i e: r s i dn t e De TJOSero MA dmiN i r d lAx' .x 1 la lxx aia AIAAIAI 11i2 lugar P111 Y eu~ 111411,14, poxl l 1112 1 o' 12 1 1 ,1j x C -'s tox !d, a"_ -'- Al 1 i
IIII- .lIgA- 121 l~~Ihl 2 1114111 Jo AtlA 411 a xl 1.1. g11 l l C 1 .2 III onx
.141 Ixlll CARLOS111 11111 E111 idAA U-8194J ASigsl',, 1gep 41114 Is hla2l dl .rs 14pl 1iic 1111 A
ti ,la a Ilslsxil I0 l ~ ~ A 1 D A 4 1 1 4 out,~x~ ,ij ra y4 IA a1 3 1 1 I d e ,ih 2 11
ASO CXVII NAIA 10 [L A MAJNA., 1UVL 4 1)1 1ULIO ML NT) _________PAI(JNA 0NY


Investird hwy A4 Ifucia dela Emrsio470n n pr pemshcT o ithjii

Hristoriaf q1 Or. Ramniro erri pagip r 411ra" sos am- Fosv wnmspiluto, ftr a i k~ no d ti d oI pro"1 le I epublic (it Cmltna o tnnbja f-11 antlof ',o. ~ ~ ~ i~u i Ai#~tN

nit ioitit it niv hnd ii dix lint ~ HAA BA A AOFICIAL . ~i~A d
E______ Si T TILES POFL OAL
ASU 1 NT .IN L48di .iiiiiilii~d ti iiyiM~iti iit~diii dii~iui uid P~iIi iuiui~
Par Rubwit L odho ~ Paur Jnx tS16 (i R n, L nior icmii itiiiiitili iiiidi tiid gadiirii. iutii iilii tiuiiodiil i diIidi C,'Vliit m ninp uld do t mew-u iiitr la iiiiii ur did d ii Sei- Octii0 oi.i uhdi I i JUiiIdiiilJA i.nluoiiid iCiiL ii iii i.i iilid d return-tin ituii td ii 0in iai t dim i. I e iacuuiiidel DIARp. Iit diii Jus Lua~e P.- Cuitd dii'uoo di lir iiiii d iiii" 'i ii iiii'L il 7iI i'ii iiPei ihtie t Vb slt Tiitdlit Ooi iio d no Z,- illid .1 di Ciii itiatiAuroa p iipl (n loon t iul HA;I d i Fr lItiuit id i 'u lit
id d dii lliiuuo. di ta .ii niiit iiuiii do -a-1 0 idi iio''
Mi nuioid iil~ qui sei oftm Ii nI' hh


it itadsort iuo i 't tdoinqu d er~l~it oio NWnd hiioiidu I'l t t uI ii .16n. rLudiLriamento idlnnni*Dod senlido at ni liinulilmni, 6001 1 H4
Id nuiionmnii i liln d on i- n Ilitoia d o Cuba Ah e o ii

ddIt nn ~u iti iiiiitiss d dDDd i ,l'iu Lii 07 Ai~~u 1 1i Dol,lni at nit ulmn i di In 70' iell idl iidi. i hiilid lii d i AWilL In t A o Ditihindu l diii iiiIipdhidi d7,,-',h' llhh iilhhhhh r i idl51nd4di11 D1id 11 ,mii dn 1. liii i di iiiuiih iiu ii n i ntdihhli o id. t,-i dotilt d i hhouriil -toiih Ii li ihiidh iiill i ili h i,, 1ii Iii 11,d i
iluiliti~~dnihulluion~iuipiuiiduitM "nndi~ iu udpi i 'i iliei dut d dii uiilidpiii :" Iii iihlui, Ph ilIhl
I.,di~il A1,_1u -v, iliiIl ~ii~i,,I ~~~Ipiuii iii, iihih, i ih~il
di 1n6d i d om d u"i i i i0l i i ii d o i ,dl i m li i i id n i L ,ui ,hhIh N ,lt iiilin i iLiI0i,. i iI ,, ,
Ei tc dl A tilui ihil W tui 0in ii idli B A P ~ A i o .p'in -V seiiL. i ,po i ii~,li hlhll-l, i~~hhi~d diih ilh~ihhihhhiiilihhhdihhh liiiidil ti n.huiLlt' i iunlhin lhinnl ipiiddTilid.iIIuli i l It Ihi ii, OL % 11ii1iphidu 0,,,hi t,,IlIi'ilhmu u
altAIiu Ni pI in j onoionl 0, i iidiid Nidiidli T~1I1--' Io ~ u i ~ ~ ''d'i ~ld~m iidl',,,~ lh~h,,ii,,i,
diunno.Niid iuii ilim R prin o iitltoi LDLA I kldLuilo il 11 lIh li'iinIIt, i h hhiitdiihhihi I
ReNi r "1 0, 1"i ,N t1i1t id 1h,'d n m m1 O tm l n liolliii lli imd~iu dli-lhldhil7 iiIIh h p~I,' Ii i, i ,h,'li~li i ,iiiii.
ntug t niluugin i. tmiihi, iiit1 iiuiutiuaiiiilid iiii'0,iii W ',illhihl hhili,"o t '~hh' ilI~li, 7-7ii
d""tl.' '" ilitd udlti ihh' LdL J~I''L L~ii I' h l ,,'i'hl~~~ ,i,~, i'hhh'hiiihli h~~,hh idi'~ h ,~,,I
Tloi i iu 'ioto iin u uihui'iliiiuio t olilii Pio iio hhlmidoniiuid ~in li 'ihuulhhi i hidhl di f. i, ,i,,, ,,, ,i I i.iiul i hlilhl l1 ,,PhhI,,i7 i iiba iiu nww cuL ,idi tltlo-ggqdlm nio iiliy 110Iipuhiliiilibidi P7I'I IIOu hildiiiiliidi ihiu illll. iihihhhiiiiiiilhili qui f W Ititl' ti ti g_1 ii diI oi i di- i d-nPdn n -udi i.idodi niiio Luii i-ii -___hh' -iiPl ii -i lii ii ii l hh ,li~i~h~i I ihdh l h'hl i Aol omont 10 to noTott do d itudiniii," hItdui ii it Oi outi n D m,",di iiid inm l t ui-ih, id-ihod ii i hl jo .-,,,,ilhllhlii hhtid hiih i lulliud ni oi~ 'nd nt iinlni i tou td, ii n lilliti, Ii Snkit. ldi'hu iillgo m i d il-hi(i ttivoido.n Iiioii-.i. 1,,1, i i utotiliPo c diobr iii .uiiid di. vwICPI V I __ j,- ~ ~ atx No oi.t. tiN
dn]m~~i u i t Tuismi tn h~ de. lii niuniiuite Y dc I t
a ~ Is trurad D ud- 126 cobliomtiunipl di xP(itil q unrn o h n
'"Auxd m~ca' nt, do AdnliihliL dlti
Sei Prpr t u dIl i C - 1 ,
W1.i44 lu uiii o di Linmnn din niimi nm dide iiAlunoPniti
-r trind ian1 rx itots;. i~lOI 1i tit lh i'dltitlitIiipiiioiIidfin
bnn it i iil diitil iii, Co. iidn~l iou hutin nil MU In Cn ui
dou uii --- i Ltd -1 Nmld n l 611t. ni diLil.ii 0mliiii
it -,oto tl i lii sa lOtLvuuO onh n faila

"ii -A-' -"duO iiet'yiun-caidh u.
dm',mndo idoid innNmduo in.r.tulIdih
,ei a.iui to 2 Uo o i din Padm re do~ mint -~ itt h pl rAtonoF aro.16
Cui4lini lt4 TI h to 0din. o n dL~ o. ml co mnA,1 1aM-tl.5,dr
lid ~ inla nots Id, oi dlotu uu iNeirno omno dii noutlo grala ipiirh di itd LImat dnld
utuii itdim ooinitniiudio hi~ntot mi d a faila Lin l Cut lhii
Fu. iddno t P, iuipuiti i a aioooiMoui eo d o LOuinilmi atin luot ".
iiuiiuunnun 'a.N Llnii pnm ALiilti di O icidu didnilte s ,WI mlcn
.nIiouuinonePoi I unuit illmhstdil o doioid
io liou d u i lta Ni alra t ttuidh ui. id Nit Il lilu Oil lidhhi

dod tioi Pli. i pri. dILAni caoi ilunuuilui a Ina c it N o tt t n rincnrt
Li o it du r dii in m.nalon del 0it1 td d u ito isle ininm ,I-I e tm nod ar n hu ln d atdu iudi uloaeimpu di iii N del ol tuumos clin. o 103 w hIn Vdmi, 1 m i m ititmdoi coin diiio eimlcoloi El sedmioonliidn in n'l din
F.1ciioiitid ooi i i .ii out- diunnt di liT4ol dn l
El I.pr d esniii udo iinurei o ant el A ca eitiiu.u1i
Luni"il sot dmtnii lon Iiao l lag ,at~ nmdiii to iaeldi o ~ -do de. Jnta dm0L omph iCIj
it~ii~l y, inln. i ~ imottiml o iiliIn onutdi li-Lutlo Aiu= ii. itiii idW li
31s Ml iuiounutis d i iW di~o it-j aldh = 0.st ,, tl' .il nuiii. linnodo it iiiuieitntil Ot o oi

LidiTu o m i sis Auunhi itin Walldnon n m boud did uspeIIod i d it Ani. do 10 Cdlt ]a td ulta matil itieto do. Ciniiitis d1 ud th in ou a nnduon o '.1him i t'o, 00110d de optto d 0 iintunv dil itunlde noon i loim brs o
nolodlin. Cuindlim dn s unta o ii uiNoil i0 o~ii di e laoo I i
11 a. m. y deoluS a o10 it toili iiiho titt niu nlo it a! d p iia o uihllmit. d mLoltplni tunes o riiaron ostnd" des ign put Eoiin mild 0 ol .0oi Lid" oi i n Po t iio suinintitoitches piinia ou mLihnud ini do 1.~O~ 'le iilhi e i t dumI dd pldo to e otinutsi GrrMit y ll:ondom 1. slobt.66dm Stid idi I pnt ol
it ~ ~ ~ ~ o tdod Iio ~ i~' C
ealso uime.t nd n it o, Pn-oitdiii il, ld-h ,dohii,dM dint hi uiii,
degal;I i o i clmasg enbid iiiilldtd'di to Duie.od ih-rl'lo a ill nili '12n ti o t r i nali on .n laor bid Lut ild o i ato rs .u S ilt Yi o rai'idiim l Y. l i iimn ii~t3 dde clsoo'. liitne oldi Iliutim diin Provician Cdui n"n ilm nd
iblibiut. imdo to Lmrgr te, Cododi-llo hid
ADi it -n no buuuhitre gio Municipalh0d~0 dun dLa 310 tiiu
q dvunouihuini e -iIt. yiiiuhliimn 'onnld ICUhh To hUloiiitA mol mDii cn~n tiu diiW Ilo"uu dorl lid Jes


mm, itiloilt idniu c, d.dmdt Ami- d h o 1.Cl. d n i orN. di mn htect di t nom.piid immnit to Luan tO l mdilia d. io dhlio mi dCoil oiidl
toiilu ii noo dip Nidu o timuu ii ulaidid dm1 Odohul2l id mut ln, oiOn ~
aide yp aNti Co
itmootoba uni. al.d ato m"ut Cdo DiuotoLiihodiiutt i
lolommonn hari D. ospu Co. o tait d i

btluioidumuo dndo dCl eo d ralm~u dZiloimal i
l PISd Ciqd di. ttn. a.-' udoiO ii Se l ddohnll
i dim 7i ni dl 62t upo .'d6 adi vammi 1 pdu nt oil1 E
ouuiun ion o us e.io 1.~ p nu ri nImm ie utoni lduiol dou pi
ti oitu ii iduitnd ~ it "t g 10 d-i' rr 00 nitifi~ O O PiOOtidllmm,* oiL
uupmn04rn "'d ,ltocjasi do1n itdde clu dt rnalZ dln o n a hde,- pilan-1 Pi~~n~iddN .~ bu-o
nod duoun om~~~~~tc ,iiiAuodi ao.i~~iN uinoi~i
dim In c00 omgea 0 u tliii im ood ddtlL LLP dnm1l ~ i

dicf n umdid oilO 6 p in dones. martcmit ins dm mO rb Yiod dil l rce Idiliti.o

.on ihut ior indii & d0dim ~ h ili on il0 uiiPrmadllO~~~i ileh l ueIinim' ~
b -s it no art IF il o uIt t lpi ii -iod- Owe01 oilb iiirid i dni
tnnlilidu t m~uiiidoeiidil p 1. -,ii 'it;ioo d4ni lud. finii
0 'o iiO at exini i o -Iit geea "'d iriltth u d i luoliti 0 o~inQe dm J it u d o 9-. ,1 li -, ,Du ilnumodi niu noi t mo inn. Pt dliso


T ~ oIsrucd nul neeaoA Mnttc tel nu I'-ono uasin u in 'II AL R BL t
idn, 0o tua aoi d i. dimel ft Z 4ii 0 'itO t0 i t' Pl n01 oildlllO i~. ~ htlttIl'i 00 0ris0 oll nm nItinniti- eln tihinasde I'm ici d Ih 'a n o~o~'li-I C I .
otlm tunimi de .n t tii m OtdtIiit~no oigun d n iolnii tto in u N irol-1,, d ii liO 1ii0,i V,,iditiI t V oIiiL i Oi diaH~aa 'ori itg-r no iR i 2a 'motin dim Inn ron amjnaet rdnt liponm iolimd
Im eutioa rofitiona" aprbiaCo c, it o ra oPnn pientoa 'xme dlot Ruieti N cubrtd- -.-.---- Idnyflitpituonino%",i Lu pte d 00iiioom i on, In tii pnin- nD" uj~iud NmlotL O m TO(ii on".;gau,4sod ium= d-arzoo h~ho lot itit n UNn PR1U T Ne LAo
r i 'l So pL~ leno i. as ,,n snaitre ^ F dt= oon oiu orlo don ttmtn D y at total oo u Cdel
I ai~titon quo oin. reia a unCre.ns it 4, -o 0 P Paam ingresp .m C nu h Otitt 0tnottuttun aootnmitti O m die
od~~~~nit~~~ Av tintlj- oni y enit tii t~p total del co m lolN ho ititiiiiinoh iiIliotii


TAta tr o. -tii~ It n i = oD olin piuiiit
t~o 0.ii iils d !a Ad,, 'fri_____a__ 2,= on it_ ililtih

PAINA OCE DIARI0 01 IA MARINA. 1V110 I I N 1 10 1A N) \, 1f
________________________________ ___ _____NOY TEATIRQ5 NOY

O FAU$TOg WARNER
AVA 6ARDNER yenarlo A
-- Pantalia
CHA RULES LAU& 1110I (
VNCET PRICE ncn pelinin del
JOHN NOftK. "lndio" FernindviLAROC
LMzMa HIODIAK, nmin un

Teatro AMERICA prsents a la 5,30 9,30 "LAS DOS PARISINAS"
Exits do los c y b1lar.e. Espaols LOLA TORRES Y PFPE BALLESTEROS
Lt gran tern uba. ESPERANZA CHEDIAO 1Ae
L. inst amrknaROSALIND RICCI
X-ICOSSOPOUITA P1, H. AUARE; 0.0 L MARQUEZt& I NAII
on~~tnc cs amst. n usw
LUNES PROXIMO CotortSo. BE ZA 6 l A n i p


COLUMBIA cr p
lIlRKV HIAAIlAA
SIEM FORD
e flBRYAMON
ElIENSUE0 ode m A, VIDA6Ay1 4 ~ 1, 1 IlkN


"'AlW ~ 2' l I
RADIO CINE HOY ^ MU^"OF.0A Oo VL
HSI ORRlES A lIN t l

lAColP CON ylTO
Hoy1Sh SIA Il

SAN RAFAEL a irg

IEINAs-Stos.
100 G Al Am 5; A' tAr
SALON ~ ~ ~ ~ ~ ~ SITrtda Ty NI.11 IIAN I T N II 15
F I IA Fea A. po t ll Iacr a N

Aa WOn ,. b e ig .eys sbwIIn
M0ou w to r l Id a, de Tean fotgr
STNOCHE TLA
Ilt I IiSNeII', TO I yy- A IN lsll IIAT AI


et l Al IAm ANNIN a NANde BO A d0 IPPtA Av- AA~


1.11, IlIS IJI .1511 11111111VIVECA~d LINFORSIMCSVIL OELYAO FMN

A4111lANGEE CONIIII R~MI AFE OAE te -d '141 aI .11 t-1; SN I NIII, -top, n e
CAR1T10NASISUCAS LIN
Ci AR IA III S- S _1 IN b-III
ROY 1 AiSISE II ldAS IpI iI
oSSIA p11d1AS. NI111111IANN II(I11
SNIIII 1.11flGIOINAAN l
'IA UNOAABELAI

ARY SiMNN E LI
1111EMO LA 4 DMITAI T
-G RI D A BRUIn an
11111 DFA1f,- ldI IIINIs., pasI aa tls
LI IIHAITIVA1COM141 11DEId80I
CINE E1S CM H de l ANI AEON LATO CAST MACBMPa
0,. N V L O GONTRF O E

AS 111115IT IIN AtUND __DAL_______INDEFINIDAS_____CIONdt YR lob D I E


AI~ystl.l. cr11114 N-,,i. q-. I~l
_ _~~~q TIIIIIIIt I E S
ATTA OR IN HNA L J SA
De SHAESPAR
I 11 A M ER l -n los ill b-BOLAi de NIEVE SAM WALKER ANACAONAd. "0, pmnj, -id6 T~d GNACIO VILLA NOVELTY AT0oFMNN
N ~ORGANOi RAFAEL MORALES


ASTOR-OLIMPI ELed. DE LZ AEMRS
CUATR CAAFAEL DEL TEATnO

04110011~~II~ "IIIE ( 1111111 11 IIENd S1
CUBA -no FILY ELDYtropuAINDER AERE NALE So.CS pl~~~ndidsa- Nbs- h-,,CCOIQUE HAN QUED ustr INS AL DA LAS
A 0 NOCHET IINUEVI I AS L"UNFT

CHHOAYO LA FACAA
q- adOdebt,,prd _'p,
_I-_____ C.-____ ____ ____ ___ do AMERICAN
V.~ -. ALAMED INANA EA IN

_______UNPOEMADEIHOMBRESJEY MUJERES QUE LUCHANif5LADA NTELCORAON D ASTRIAS

NECET 1110
'T ~ ~ ~a --e sera? 1 F pcld

. M UJER prl

PA,' AVIIIIUIAr 1- 15151 2cAIV C R B A

UN1A MU1E R11 A O rA g g, 1.S1W#RB

AT vIlR to TeAGA 00 a I S MNuA
F"It-A~~ HER C .". '
'fe O- A ITR

la~~~o o**b en Fo 1ee oaAldl
ETH THREE 6UE6 -1 r-mW I Usus


Tri~ra, r~dra ctdnrrome ', Admc on POMAEGRETEY U RE UELU H N
E L FO I A DE N O R M i n, L O-N E E A " ? " ? As _to, sj,~j rrj "NOCR TRAS NO H --- -CASA LANCA
MAGNFIC PSACL AASAD, RonoM~- REAGA VrvectorO LIDFR rt, "Lgrs AERuMA Noma royrART

A10CVIDIARIO DW LA MINA. 11f 1 PA1N 1411 1 0 i I


Esta uncin ud a inPROGRAMAS PARA 110Y


junta directive de la 4 C R I16l Isce fll~r

pone.6n se doptnron -M St TtA:;,,,,,,* 1,1 Dt t2A I PM U TYIDSA IAI
Impattntes neuerdo,, ACTlUAL1DAI) CN~,IB Wt P-, I"~''UNdIAAJ IJN

Pnr~~~lbnrtn~ ~ ~ ~ ~ Co ACWz U"U' 'U' ____________reN, fivade A AwbiU'U,,i dNU U',Of 1',~k 'U 0U N.i'N
RADIO lacUrUnic Radia Impen Cam ) Ni, di",' "i I''' a,', cu'", NO N'U
Per UU'ieUUUU ,'iU i 'A,,,, C"U1 IL', U I.UU U'' UAUC A'U"ct, RN'. C./~e. .
UU~~~~~~~~-cuaa rr6I IUUUUUU'Y' (let NA AIUUUUUUUUU ,,U1,'U UII'U,' iUU I'UU
I,~~~~~~~ou -tii .U ."UN 'UU 'UUU Ui'U'NU
C UUU --& IU' ('MQ oea Il ,0 (!,I AU'u-'UUU ,,'U ~ N U'''/U

ACm U dmi ir -ACRI-- U
T4id U'jat qu' I_ ACTUUUU U "" U U) U' UUI,,i,
AUUUU'UA pe IIIUPit" 'aior-tr n UIi"U U N ~ l~NN '~ iU
AUp 611Y.NLaIdiUr aCU'i~ I IU)UN on~ "'" U, a" '"' N U U "
otterUUUU ALI U" ''wU' "' I U UiUiUU,'~iU.U
~~UU 00-U U' A UU U'U tUN, U' U'' UUUU U UU UNU''U'i NUiN"''
iMI" Cde, w UA U ~ U 'UUU.U) UUUI N 'A, N, ~ C U i' N
UU'i'UUU~UUUdo/UU .', . U, 'U'U UiU"U ~''''N) U), U U "i '''U Ui l
I' ,tl pU'i t, UtUUURCU) U
AU UIUIU I,U N-U'f"t''U ' U A NN ~ )'UUUAU~,iU~ '~{iU
U~ dU UUU UU U~U 'UU)formU')U 'UNUIUU,,,U,, UCiUUU,,N1CU''U N -4IUUU'~'U UUA)U
I. UU'UUiU, TjUU~I)A~UiNU UUULUUU UUUUU ",iUUU'A U C ))UUUUNUi
I UUUIU UUii UUU'UUUUUU UUUUUNU,.UUUNU UvrUUUU'U'UU or ";t Ut '', Iii, ~ Ii,
dIUUU'UICUUM )"t- '10 U ~ UU,'UUCUU, -U'UUUUU,, I- ~ ~ UUUU UPUUU UNiU- i'N~' i'UI
U"rn dUUI U-n" -TQUU)U~'~iU iU
~fU"UU~I~U~iUU UU'UU U UiUU' NW 'jdU ItiUUU U", UUUUUUUU
6"Ui V'U, hUU)UUUI' on UUUU'UUUU UI'. UU_ 'k)'UNUU' "UUUUUU IA'U~UUUUCdU'U,'U~U IUUU''
U a tn PU'UU I'UU UUUUUUAU 'UUNU UNUU )UUUiUNCi UU' UUU N' CIIIC CMCN C' 'e).U
UUU d M'UU5 I Ui' IN(N R DOUUUU UUUUU'UIiU U'Ut'U'0CU)U'UU"UU UUUUNN)U, OIIT AEO A fiPIDDIIP RVEIHACIJON F)1
tUUNU UU'I U UIUUd U I iUU ,, "IU UU'U UUU' tarNU. UN 'UU"UUUUU UU Ni MUU' 'UU)NN IEUCUAU'JBIIIA IES SlEA Ei l II
U' A' UUIiId"IC I'iuUUt 0I,, UU. mU'U CIO" ),UAUU WeUUUIU Y.CU I or" U1 i,iy'Ui 1U'UUIIUUU v IU,(U' ":01" d, UUU IitUUUNU I UiUU "UI U,'UUU EAUN UNUUU'UUU U')) UUN UII,,)U'UU IIIA E Il
SiN, I'UN'UUU~ UUU), I. U' 'CN~UU'UUUUUi~t'UN, )'UUUUUUU'U'~U IN NUUUUN,'U,1 UU.U vo.) All'I 1- I UMC 'UA lt~'~'N"U
ISA u l, Pe'NN Vt""
C ari d ellg Mina .)~''U~I~I" "N lA '"' '; '~
UU'U~U,,i L-,UU* UU)U'Ii ito 'URe i'UNUd, UUU UIdUN", tU UUUU 'UlUNIN'ts ~~''j" 'U"IU ~ I
Lotg. do-- 'U, .,UUUU'UU CEI a r t e dU IU a portnUUU. UUU U--,~ A t,, iIUt-I"'~,I",~'IUUUNUU UUUUiteUUUU d'! UUUUU UUUU U'U.UC UU UUU. 'U'"U )UN'U UUUU U'UUU UUUU I" w'I~I NlI,,', .l'U'',)U,
f UUUIIUU anUd. 'UU UU, N'UN, IUt SY. N(1 UINUDU. RUUU IS~UN, N U' IU ~ ''UU iU" ~~U tUS$ d 1,, .IUNta la- '.CU UC"UU' 1 ~ I 'UUUU1-,,I N1-I- T-1 -1.'1 1 1~UUUU UIUU NUUUCUiIi)ANUi. ,,U',CU U U NU CC' I')~-,-- III, ~I ~
pUdUU'UUiUIU a." UUUAA HeNUUU"UI~C)U)U~ No,', NN'IU UN',U,,U'dU''i'Uo UUUUU~UI~) 1.CU~UUUUUU UUUI-UU,'U Iii"AN'l d4 CEN (I I IO'U UIt.UUUU n'UUi ,.U UNUUUUUUU'.N -- IUI~UU U U .'UU~ .UUUUIUU .UUUUUUUUU")U' .U)Uil,,,
iN,u r*4U.U'UUp- UUI'U MI'iUU do I hN~ ~ ~ ~ , ~IN"U""U" -'~"'"UI U ,CIUi, ,UiUIUUUU'Ii
an IU)UU deiU" FUUU~p-~ NNiI ~i)UUUU, )U~CUUCUA )NUIUT 'UA ;01" k4UU' "IUU)I" N
cUnUInUIUU, plani I .UU ,,IU ii, d, A,

[i-id~rp, "l f f' AIK A Z A R 'I U' 'UUUU A' UalUNU, U
oldUUU.dAU. on ,A~UU N U'UUU S honor de uU IUUUh LSUUU ANGELES1,, 'UU'UNPAA NU U i IU' UU "'' I) ,,
UfUUU~'UUUUUUUUIUUU1UUU~ S'UN U U U'UUU ~ UUUDoN XU'UUlU~ .1 U1UU)UUU' I-- Alb,U, CC,NUUU CU
diratrs.tU UUUUtt" op i UUCana UN' -NUA UUC'UI UUU -T~UUII'U U~~UU IN ~~UUU~N~UUUU U 'I, U'N'N '~NCAUfrud t UNocd I'U' NUan ,' U'UU.'a w!UUIUUUU' UU-IUUU. U-,U'U UU UUNU UUNU'UUUUU -C~ UCt lI C'. IA' UUUN UUU Uo tUU ,U'U U CU ~ ~ ~ ~ a g'ioUI'I ndi,,o),,, CNAAN N1-N C4 NCE"U UU 0S iUs U'U'U N NUUIUUI-N UUU NINI I-UU 1I, UA,4 1II'A 1,,IU'
CU ~ ~ ~ n,,, -.I.UU -oUU'UtU UU)UU UUU U~UU ~UU AUIUIU ~Un
IU IU ~U'UUUA, U' 'UUUN A -iU UU ItUUUUNU, U UU ,UIU --'' A UCA1.C'C,, 1U, h l
IUAUUIU'UnUU'U noUNU NU'UUUU. U'NUUUrUeIUC'UU UIUUACUC.1 U'U)U'UU "UL~IUUCI )UNCCUUUU NIUU
inU UUUUII U'o UUi YUU ______________ '' n.NA Ul UC)I ILA UINN 11g U,.
Ura- C"UU.UU dea, i~ ioWL OAR ALCI TRS U aUdUfI 1U.U 1,,))UN,,U)UU U U UUUNNCUUUUUUU'.d UUUUUUU "NNI -UU ILT ACUI NANC'CAC U NA,, N UUCAIUIUO IUUUU
lssdIdU AquoU'.UUUUUU. LUXa UUU'U'U IS_ yUIUUU~U U)NNC CUNU'C ICtUUN I IU U N CUUI
SeIa"I- t ~ y'CUC, yAUUN U'U 'tU Uid. ci eu al s m
UN UUUNIIU UACUIUU'UC N U II UA IS~U UUUU~UUUIUIU'U UUUU. UU'U UUnotUNUU F.NUU 1U,
U'UUUN'UUU'UU'UUUUNUI NU' UUUUU U~U'~~AU~ CU~UU UI UUUUUUS-U,' 'U-UUUU'UUUUU'UUUUCUC UNNUN'UN":U,"'U UI N, UU.UU)UU)Ud.UAY UX CNN'N, NcmNN'NU!,,UUU,!.
isU.Igd' It CIU,'N~' 27 U AUUNUUSUU. CU UUU ACU U UIUUIU, C,) LUSC ICU I NUU ~UU'U MEAI NAiUTA La i-U UN, U)) IUAU EcU miUC d U IIUd'UUCUt.
UU U U pU U el,,Np U UUU U UU UU R E N ALUC U U U U U N N CC N NUU U C/ C P C UC N UUU UU U U N'"U' NU'ICUC UUU I N CNNUU C N UI U I U U UUI I U AINUU UId AINi' - CCUd*UUUNN'~IUUCUU U'UAUNNi I' UN ""U VUNULAS, Ul dla UIALCO, RN CI CN L. -at. I ''iU
UQNI,,NUUUUUIUU~~~~RALT cU~ AS OR U V.UU N11o~,'C U'NUU1NUUnUN )NCI)Ial N'IUN UNC ",C))I UUUU'UUUUUU. USU
IUCUiU-IUUUUUUUU ~ 15 U UUCUNU~U'UU U~U U ,' 'C",.N ) UN C'UU I 'USUA UUUIat T iS, UU U ho.,UUU'UUU
UN. IU vwtNUU. oUUUU.U~- LUXI'UIC 'C)N yUUUU 'UiN'U .I\N YNl l'Unt,, Dan UUUU~N'U ,UUIUUUUN.UU S
'UUUU'CIUIUUNod D.UIUU.UIUNIUIUCN., 10S.NA U~C'N -EA N R I V O J.! K N.UUUU UU MAXIM UUIN Y,',Iu,U CU U 'ULaCAU U UUUU U M a lls,,,, UU U UU
SoU aorItC U ar U ,n Ua d o 1'U U6U U1iUI 1. U C ,' U I UN UY,' M U U U C U U 'N U ,' C N U U U .U I N U N cUU )O ) ? A N U U U U U U, C i N"C U, UI-Nt',I) U N Uy.U NU-6-U U U N U U
I~~ ~ NI D11- -UU, 'U" C'UU UU,' l NUUUNU, URt.S to,"U
Au UNC)'g USU'Iu)C'U' NC~ oU,' A ViUUUUC L-1-U W-' UUUUUSUUUU-U ,,UUNU NU~UUIi E UIUCI.
___dl______e__________ I -al -,-1 4 3 St YU~~ PUaCNuIYNN,NU ICCCIMCIIUUIAI,,. UUNUU UUU
U'U-M(7U'UUIIINIUUUI A- PlIn. ER PLTN Iield ~y )s ae, "UnIN) UUCUOS'.AVN 'U U,' UU. yC 'A'SS b.CC~iU dt ELC NC-'LJ U DUEN -UD N-N oticiU .OCNNUU),C CC") NUIUUUNC UUUIU UUUUU,''UUU
UUU~UE.~U'-~U U-U UUU'UIUUUDU CANER U.CCN Mld~i ,',U'UiUU Go.C UUUdUfi.- yU,'t
N~UU'U UUUUI.NdiSSU N*%IU UUiNUUCUU 'U ' U UAU) M UCNUT IICRUCUU I ,iNU aN


CUUUUUN'Ua- .NIUUIU CUUUU.d'US -oi. -U,),') 15 U 1 '; ~ INUNUUU~o U Uor Ila No~,, U NNII N 'CN'NITOUC'CUZ U,,N N


Nu,, UU h un IU LU 6 AUN'U Ai~ UUSU'U 4, IUUU U 3TE NR,', I VUU 0U 1, 1,, 'UN yI -U~U .1-UUU yU unU,'o, RVIR ,Sn)yI i pm, 1 C'U UNUUI UUIt UU iU' IUU -UUUU -w,',0)L at,- do,,N IOI -u r d NUIUI."d u'UI I quit 11uZNN, XN onU' T,A X41 Ft I. A
,uNUN,,UUICU'aN UUU CIUt-UU Cmt UIU, UUI,)'U,, Notiro UnN SUUUUC U
dl 25~i' oUN UtIUU U'UU'~i latral'USNt CYUN 'UUU, UUUU'UI, MANZAN ARE coUUUUUUUUUdeIUudaCSn- VUN UN U U U'USUA,' )UN U UUU U.~ Fl.SIS- t IMS
C,,,, ~~ ~ -1 -1,NUS U NU UNUIIUN Un SUUUUUN VN~ NpUNuN. YUI doUU)N Y~UC .-ft. -'UU UN'UCIU I.~
UUUIINU ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Un, 3aU'I~UUUIUC CU UUUUUC 'UUUUCeC Uet,' IU,'OUU, ULT; NUIIU U/)d'I y O
'ANUS ~ ~ ~ ~ ~ n Ui IUUUUINUR ENU LNN tUI -c Ug CiA SpS'UNU C- UU -U ., UC~UUUUUI~U

z,'UU NUCUS FIAU'CO CIUU .C'IC A 'CA CUU N MS O S A E
iU'Uct, 9MUC ,S UUNE11REqUn UUa, )' UNIINUde Up-,Y
laUUUIUN~ U'UUNUSUNUU U ,'IISU SUUNSUUUU UUU'SU'UN
M,.UU or fUUop.UUUIUSU~S
UIUUUVU.UU ElNA UfinalSN CU M.A O UU- a UUtUU44
NUN IIUU U L.U UI. ""'t- SA OdliCUNSCUU,'10U.I S UII C I' Cill N,,, zNiUN, IN NUU UUI -1 *D NI'UCU,'UI, I Inl ,
Ud WUISNIU 3N,7c, N, .1ISIUCUUS:SU.~ f b'ny E II --I"
CUNUUIIIU~ ~ ~ dIUI noU UNY" IN'U) (' N,,N U U ,UUU 'UIU NiN'USU UUN'V'
CU,,UUUS UIIU UIUCUU~~UC TRO CA~i OS il AUIUU U'UU.R
,dr. I ,nzl CUUSUIVFANU A NU, USNN,'UNUpUUCU'ANCNUUNIUI. ,,I',d NIII"U I' UNU'UIU S '.CNIU U,' R CIA TUIUU In~uUU CN 'U C ,'CUUSU UNSU ,u ISUI fr N CUS,,US,,del V/,,) EU NUN U I',' CNUCU NCAU 'U CA 4, Da.,UU'SS UN' N' CSS a,,U, .I'UNANU. U I Cd.' SAN FUCUl, RS RAN DIC
'IS UUNd ,I,, INCU,)IUS U. I S~ ULIUUU USpUU M-Cl-UI'
)UUUUU ~ ~ ~ ~ ~ ~ ANR SirU~'A'CNUI~U DUPLEX tonSUUU NU')UUU.UN'UNUUCU
UEl an_ SUN _ _ ,- -1 o
no' M N'U' A UUCUUS a' ACUS UCS'UN UUUN i
UUU fou ne S TiUid'U OUnUC SI eiUe, u, UlCaAIUN N' NCUUUCUUU UUUC6LUUUNU U-3S UUU.IUUNN'UU


'U,' ] araN u r, U e ~,U' 55P Bg' E L C A N 1 F. yS nZDIAG,) )U'UU UUUN N111 7N UEL IU UIIIU NC
U, AUU S N UN UII 'UUN UIUUC- UUU-U'


SU'UiU. ~Jil NiY- L .NAUUI. -Y.-INU UN M' UAU CX' N131U SINTO 'UUAREZ
d~UUUNdiU T.3N4U1UUUN
'UU d ,,NUst UN ,,'UUisU UC IN CUIUUUIS USC UNUS'UN I~~~~~-'UNIUUU FA USO "o,,UU SU NC NI E ALsie S Sl ,' U


CUNS-- tri CU TU SeaU U-. NU UIC, A y C iU UIN;BAUU PUAN UUSAU NUNIU
NR~tf UUUUN R "U~UI-CUUUNUS U -. i,
UNUQUSNUCN U UNI~d U UUN' SiN UUIUN.u., NUNN1 N
SUUIU'UC~~~ABU IAUCIUIN %1U& FAV RIT C E T N A L A E
CU~N,,i'UU CASUU"UU'SUIINUNS 5' UUIUUUIU 5, SS-UNIUCU-UI ISCUUUI-U uS' o) RUUS U DAS.UU AU N FI~ X~
al, -U -11.CNU -1U,. quS'UI NUUUU'ACUUUUI~ Dl'NUNd' "SN, 3-UIUCUU UUINUUS'UII ti __oC _Nnl ti EIIIEIIIEha I----I/US ~ ~ ~ ~ ~ I iN;i It preN,,UU, --s UCANUNO SSl SUNNACC 4U U' S NA U C U U SU1i U~ U, N R IA U

U'IUiIUC de 'U CU. ard pIUr R 'UU~~ IC. IS UNUoeIlnavoFr 94.Fjs
NIeesnUUiUU'UU'UIUbUU F-IL AY I SA~I IC ON RVE GIa)AI)Olncabaa lag

SiUUU CCU'N O AU'U 1, 4UN y IUN vW S n otmiNN U UA'U' SN~t CA1 UCIUNCNCC
AU'iWU. U U NC ~ 'UU S ED'U DE'UC RI UV CUoI PC,."- PLUS U'U ,,, tAU'NUIU UN,'- NU 9 D. .eiido D aie S tz tUU SN)a o iin"p oi mc".
D-4_ __ _ 07
t_ _ __ _ I.USil


r o p a So an yniA "etarian'U IIU dU AU UI Ni r Urn U- -- IN -U UUUU'> 11 NiU- CN ,' U TenU U C
quSUSe U U eI URolandoC ANon T E T R 2DS"U W 17WUN CUU'CUa TUIoCUy UUr l an CubI-e IS UI U'Uleik n IRU UNrd at RUSS~I N9 UU, --)( J.NA.1-1, LAAAMA D A O A
U v; "t. IUUUUI, d dor", d,' ZUUS. SIN' UUNU YUU. S)SAMAAUUL-USUUI.L aIS Y" 2 'N .I. to. t-1U' t.-1.,-Uy I- I- dPLarlA W ARNER
LUI~pUU UUSUISN DN,' NUN, US I.UU CiUnUI to- U I.-'MUS 'S -UU NWYR ~n tCiR A WAT 1A
NC)-R~ h".U/IUdiIUUUr. ,',UN'CN7NAt N'UIUIUCU'U
dio'o at _1UURU'U II' U, aNN'r- NUNd C30CNU1 N 2 UU 1 U,, U UN,
tSUN UA IO A U'SCU S'KU -d -' T M -43
u~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ct-d .d" N A T .d aenfL-Tt -% ed.L! Uoo

ANd --30 ail a -].vuidd o~e

M- I


VWINIl (XIORC11 DIA100 DF, LA MARINA j1A,10 14, M, 1949
. . - . ---, ---""", ------- - - ----- --- . . . . . ", . . . . . -,--------,-- ,---, -- ''-"--
N ip /I (I it r(wilpf (14 0 0 ulf it 0,11 ( :w llcrcitlo "c le velldill-At till gialt Es dificif 1(t sitim (4611 de 0 11)(1 . I'Mrot lit gri- jim p tisivr(ni. tri Cfsrom ,, 1v O rden
I hollwilikjo 4-1 vivi 1w. 141 a 1411lit'4t d.- Ot't'AWW
I(I ("(101if do' fff #-O 4/0 01,410, 1j'jf#j(1,jfj't1 Dr. Ftiriq1tit- fill h MazIl por his ep idensitis vn to A ini riv(j I '('I'lit, m- ro-tmirii d dii; I 7 i l(I (! 1, AV ritfp 11 i I it ar d e W jico
FI ,- ,,3 ,- 1', d, I ,,, ,,, -11 I . . I YJ ",- l It',"", I 11-11,11,11, I'll I'll.
I.", I '- I/,,/ Gobierit" de (Itine'l 106K eifw qltif; rd ffItAf!0 d"I
Cwtsidt',el v/ 0eiwttelmenhi ww he jro(hw,,i,;u I ", ::1, ,, ,, ,, 11 1 I 1 I I -w(tit Itox 1?rt)(v5 (If! politornieliti.q y virtw1a 110t, 11:1 11 III 1 -1111.1'1 :,, :",'I i ,,,,,,,""t "):! ,,,,, t Itirtu Fjf4rifee ritimito rwlt tl" Ifoe elf! firweig.-Ft (1,71f)
""J" j-d", 1" ,", I ,1, 1 ('n tw1o 04 Coritint-rae-his agumi del Alortindfires "(' ",' ',,ti' ," '1'!' !' rl;"'
dt orror nocional svrei sohre I 100 aaf) qlliylffllc 1" ,,-,,, ,, ,t ,% A 11, I", i,,H, ,1, 14, [
6 ill I'll, I --'I'll, I-- Vit--- ,, It, Ir"-z" h, !1 , -' ,
I 1 i x h, 1, t ld -1 % f 11 1:, -,-, ,, t " "", 'll, li ,,. ,,ihl d Ar- fl , i ", , 1 1 - ,4 4, ,, " ;, .- ,,,, ,,,
,, I I ) ,,-'-' I 1,; " i ,,l! tl, ;,,,,d,
0 01S, tlil. ". It t 11: : li 'Iri, :-, .111" kl
,,,, ,, ,,, ,,l 1, \; ,t ,, I ,, pr I 1 ,,,;",',;," :,," 1,1 I'll, 1',111' 111 'i, I , ", It, i "t'"'11" l oi- ,,iI . 1 .
M ,, i , , , '11111. 11 1 [ f :, ':,I Iill,- t, , ': "l, z ,, 1, !, ,, ,,, .','!, , 11 - ",- ,,I,:, d !- i- , ', I ", , ,f , 1. I (11 i I
I bi 111 Vc I .141,1A n , , '', i ,il,, ,,,, It, 1111t)", I 11 I ,
I 11 I Ili I I l'i ,:, ,, i., "', , ,,, ,, "t ,t , 'I I 11 i I 11 d, ,!,(I 1,. ,- 'I", I t4,- ,l- ,
", , , 1 ,' ,' ',V 1- , :, : 1: 11, i , ,. t, 1 2,i , 1, I I I I ""' I'll 11 I ,,i illil"d't i, ,,, ,-'Ell I I 11 I I ; t I t, , , hl- u, 0, 1- tn.- : ,11- I 11-11 11 0111 1- 0"tI Y !, '- di- ,
il "' , -') 1 1 , ,, ,,, , 1 1 1 I , 111, ( "" bm 'I ,!- i I I I I I I I I I I I ,
--, 1: .; "! "ll"t, jo- ,"- 1i 11 "'I't 11," h- ,,, I A."'.11t.1-, - I l, 1, wm F-,i;,o ;-', , ,, r I I
I , i, i I '1,"--;,m ; 01 flnn-,h, t"', d, , 1, -, I I 1;-P'11 1: I I I ,,:, ,I ,- ,,, ,W "I t, 10,, ,1(, "l'i l,',,,,, ,, I t , , ,- 'd ll,1j1;tt ,11 'j, ,"I - l -,. r , ,,,, 1, "", " I , , .11t, 1,,, i 11 Ili I a i:1 I ", I 'i, ,- ; "i" !- 11"."- 'k 1 ,, , d, 1 '- El, 1 ,, , -, , , I , , ,t ; , i ,:- ', ",", i d- ,, ti,, , :,! I ,,,,,I: :- ,,, I,- '- ilt, 1," t- t'j" I I F ti, , , I t , ,,, , I "I'll I'll
, ";) I I 11 I I , , d, I -,, ,, j ,,, 1, ,,, 1, , ,, I 1 "", "'), ,' I ,, ,, "It , ,, lfxil ,it ,., ,,,, ,A ,, Al,. ,,,. It', ""I' t",j" i , , "' i I" : 1 i ", , "t- j ,, 1,11 , ,, I ,,, , , zt- ,,, , ,( If . , ,,, f. l"', ,", 't",- i" ,,, (-, - ,I i
11', r I Iii '' ., 1 I I I i ,, , 1 " ; , " l- "'"111- d'. I" ,1- ,,I " ' : , r I r I ," t I , I i
,, ,, :, ,", , i, 1, I I I I I I 't , , ;: ,,, I 11 ) , t : "q 1 -, 1 , - I ' ' t"t ""'lI ," '', :, r, ",
it ,, 11 1 11 I I 1 i , I 1 I , '"' , 1" d ,, , . "I I .11, 11 I I I I I ,, , 11, 1, 11 "" 1 '; , d I :", I I I I .1 ll i 1 ; ,', I . I ', I
I V, ,, , I I ,ill , i ,, :,, % 1111, 1. 1- 't,""""t I , ,, ll, 111111111 1111'
111l!lt 11111il- I'll I , r, ,- 'I"2 1;', , I 11,
111 ,, 1, , I , 'd,,! , ,i, I l 't , J.- ; ,,, ,, 'It I 11 I I t I I),, I "" I I I 1 I 11 .1 1,
, tf, ,,, !,, ,,, , 1 , 1 t, ,, I I I I I , I I i '. d i l , Pil %,V 111111 I J, ', t- ,:- 1, . 11 it t I Lf l "I' I 11 I ,, I I ;", t :, t ; I ;, I I j l, r, ,, 'I'l t"""', d" '! I 1 ,"- ,"'l, 1 ,,, ,; , I
: ,, I I I'll., I 11 1- f 1 t I" t '! ,, , (' ii,;, u,, t ,, 4 ,f-"- , 1 ,, ,' I 1, n, I I 1
, ,, , t I , t , , , 1 ,,!; '1",t," 11:,, I , ;", " , "" I I I Y, , ;,
,,, I, t. , I : , i , I I I 1. I 11 I
!I,,, 't, I l'" ', A '' i, 1- M ", f 1 11,1 I ,
I 0, I i,,- ,t,,l 1 ,, r , , , 1 . 1 ldl ,,O I :, ,,,it- !,* d, 1 , ,,,, I ,1: ,, 1 t, Plt 1 lflwl- 'I" , I I
I, " , ""', ,, I I 11 I I I i I : I [ "" : I I I 1 I 11 j , ,1, "','! ,, ,, ", o "', 'I t '', I 1 1, f,,,,, o rt ,,, I -110 1 I I I I I 1 f, , I
I t , I id i, I I I i I I I I , 1 1 ; .1,
M l" 11 ill I I ::: , , :", , :1 1, , t "; , ',;' , d"I I 'll"', , ,. It, ,,,, i , , i 11 11 I I I . I 1,
l, ztl I 1,f I I 1, I I ,1 , 1 ,'I' : I :;11 t- I "I I ,,, ,, ,, ,,,i ll, ,,,+ 'Im -l"j," ', d'I ,"llit, 1;,,,, ', ,,, ', l l I 11 i I I I ; I I I
, ", ,1 1 I , 1 ll, I ,, ,, t :1 1 ;,it 1 111 "k,"", 1 1,11- 1,11all I i '1111- 1111 11 11 I I It,, I "I'll, 11 11 11 I 11 I I , .,
, 1 I ., , ."i I I It, 11 I I I i 1'1 , I I
1. ,, 1, ;1,1i tl zll , t , : : , I ,, I : ,, , ", q, "o, '! I , I : ,,,,,,, ) "', ,, ," ', i': :"'-, ,Ir ,,, ,,!,',, I , ,,,,, ,,, ,,,,,,, , , ,
), ,,, ,,, , !""n- 1, ;,-, 'Ir"I"n- I ,- I I p ,i , "1,1 t 1 ,T, I I i , ; , I I I .
I I 1w ([ 11 ;, 1 I I ,, , , i, ,,, I I "t"'I"111 lli- i I _;Ilill- l 'i,
1117 1 1 1 I'll, , , :, t I I 1- 1- 1111e, 11- ,, t I ", 1, ,"J", ] : I r I
1, ;1 zi e I ,, , t) I I I I -1 11 I I I I I "I t, 1 , : t I nl ,11111, , d"', ,, I I I I ,,I- 1 1 .1 : ; "; ,;"", i" ), I '. I :,
I I --- I - - "I"I'll- I- I 11 I ,i- I t "I 11, 1, c ,,,,,
-I 1'. -l ITIS' AIF,111U-6 ,e_, I J ,i , i_, ,!I .1tIM, A 011 i I I
11 i ,, , I t , d , , I ', , : I , 1 I le ,;- 1"; 11 111'. il- I ,. ,- ,b It f I . ,; I I 11 I 1 I
I , I ": , : "" i ,, 1 11
ck,, 'l, :, z"I "," N t, , 1, I 't it r f I t S it, i I , , I ,
I, , I ,,,, , ,,, , t I I I ""I ; ,, ,,j "" ,'t,,,,,, ,';,t ., it I ,,I, I I ,- I 'j,
I t, i 'I ; , i ,,, I ,
11 , U"I'l .
d1l N, 410 nu, 'I" : ,t ,,,, ; . t;;l- 'I't, I, "I" , I I ,, , V t , I t
d-, ,,, ,,, Hoy. SOPA DE ESPARRAGOS fiernoS, li' "-" ', ,, ,"'l ll' , t "I" "Ii" "' t, t"1111 111i ,j ,:i, I ",*,:, ', ,,!, !",;, q,,,l'-'d, h,"'. 1 I i : t- :" ,,,,,, ,,, ,,, ', ,,,, ,, r d, fl-t,,.11 e, I'll, "A''"': , '- "'. I I I I .
"I'll lI11 11,!t i,! '-' , I tll ", ell H" I I I ,:,
1, ,z ; "''I""t ;" zIl", ', , , ,' ,.ld, ,,, 14 ,, ,, I il" I !, t " I r I .1 ,tdo 7'T,-! f, 1 1, t" N' 1, I I I I I ,
1 111 -6 t, "! 1w, - cl, ", I 1 1 it, "." "" ,,,, 1, "t. j, ri- 11
0,-- It, -,"I",, -, 't "11
1, ,I- t ll,,11" 1,111, I I I
il )(: ,T,,! t I ,, , , slaves, deliciosos "". ht" 'i- -, .-I o .q t., ( ru, 'l, I I 1 I 1, I
I 11, 11 1;,11: 1 "' ;, J- ,, ,!, ,flt, ,[,,l tj- ,Ii,
I 11 i ill '1 I '
11 A N 1 I: NI A T l ""' 1 I ,, i- ", 111# .1 lj,, ,, ;, ,, I
:; "", t% "fz , : I I I I I l I t I' I' ', z , i ,,, 1, I :, ",* r - I I I I I .
1 I I 11, I I I p I I 11 t, , ,", ,,, : ; , I "t 1,011 It 1 ,',-' ',- , ,,, , , 1 , I ,, i -, i1i, 11 t f, ,, 1 ,t ,, I 111:t I 1. 11 -,,;, "'n, I 1 I I I I ; I I I 'r .
"i, ;,I: I , I I I 11 I 11 I I I t I I i 11 I
, i . I , , , ,,,, I.' I , , , i 1, I : , I I "I'
0, I , , I I 6 , , , ,, I I f", "i, :,, I I I 11, li'll" ,, ,I ., J, ,ltA 11" t , I - r, I I
A -, ::-:,, ': 11 I 1. 1 1 11 11 I 1 ,;"", I I I i 1, ,, I .1
1" d 1, I 11 , , i f / I I I I I'll, . . . H, I I "'! I I 11 I I , I I f! I f I 1, 1,1,11 r, ," , , I I I I I ,
I t 1 , 't i . I , f, ," , I I I I M ,I I I 't I , I I I v, , I
:"" :, ,11, ,, t , , ,, I I I - I ,,, ', : 1' 1 :! A , i , ,, .', ,,,, , !, , t , , , ", 1 ; . tl,
I , I : I ll" 'I"', ,I 1" Od- , , , t , 't .t ,,, .
'r ;! -, I -P 11 'I" ", ;" i , , .
1 I i I ; 1, 1, t, f I , i ;,: ,,,::,., f " It,
, 1, ; , , I I : 1' I i't ,: : , I'll :' , , i, I'll I 1 1 1 1 ,l I I I I , , ,, , ,, ,, : ,,, , , , : : i I ill I
d , ',," i 1 , I ,' d I I I I i 11
,7 i Y ) , "I I , , 1 , ; ,1, I i , t , , i i ,, , i t : I I 1, 11 11,11, t I I 1 '7 I i , , , t '', I", 1
i :,, ,, I , I I I I i; I I 2 , I , 1, 11 11"
ti ill I I I il I I I 11 1 I I )111 ill 111 , I I , 2 I I I I , , , I 1, I I I I 'I'll, i " I 0 ,I . 1, If , I I I I ,
I , , 1" , I I I I I 'v >, -, I I I 1 1 1 1 1 1 1 I 1 11 , I I , I I I., I I], IP I I I I ,,, I I I ,,' , I I I i , ,: It il '%, i' It "I' , "' 11 , , t I ,i , I I I 11 11 I I I i t I 1 t ,,, , l 1' I ,
If, 11 1 "':, , I - "ic I "jr",;, , ,,, I I 1, 4 tl i , -1 1, l", r , I I , V ,- ,,, I I , ., 1 1 R 4 I I I I I I I , ,,, t.1, ,, ,, i '' I I I " 11 1, 1 I 1,, ,, i, " I ,, I , l'- ',' 'I"
, ,, : ,, ,, , t, ,- P=1> I I ", , , , I I 11 I I I ,,d,
,
d'""'t", ,,, :, I , . I 1 , ,\ I j 4P '1 1 , / , d I l , i t, ,t l , : : , , f I I I lo I 1 1 , ow
I -11, I I I- 11 -1-1 11 I 1-1 , ,, 1" I I I It I I I llf- Ii., M I 1, , , I , 4
,
I
1, . I , ,,,,,I,, "J", I I ,I
, I 'I I I 1, I I rf , I f,
ll, P- I,, 1 1 , -, ;,- f I - V i ,,,:z 1, I ,1,1, 111 : - , !I -- ,,,, "'t ,, I , I I 1 ,,,,, ,l iq-d,, "It S 'I, I I , / --- ,7 -4 , !:- , , I I I 1)(4pa I ivir-4 n lip's - hw il I's a cl'rc i ,k:, "Ill: -l" I It I, M, --. ,"i",
I 11 1, 11 ) 4 P hav 'abow l(losi" ,", , ', t , 'i 'tj I I I -0- ,,,:1,:1, .
,, ,, ; :,,, ,,, I (1-1' A I i r 4 I- 111 tjl- 11, ,,,, ,, :, ,,, :, i ,,' 1'1'1;"", "" V, : I I
4"""", ,& "17 "I li I ; l- '"' I 't 111 1 111-"i "',
Cll,-, '1f 11,'W;,:"l'1, ,!, --, ) 0-1 1 ) 14) ,,"-: ,' ,Itl,
", -- IV I llii 1, I, ", 1, ,,,,,, ,
AC7 -.1 : t ii 1 1111111 i I 1' ":-':,, ;" , ",','l,'. !
"I""', ,""Id" ', - , -' 1114*r l I i I I I " "' "' d 44 n ingfP collpillifino 11,11holu, Ov,., d,
""t""', ; r- " t- ,- -11- I I 11 t,- i"J, - ", "lil".
11 11 1 1, - ,- 1 1 11 I I I t, 1, --, ,
-nn"'-,t 1- , ,- \I- i i ",", 1,:,, ., I ""j- 1, 11
1, ,[-, ,, 11, 1",W, ;', "" 1;,, Ifdflron las "fellmlA (Ilw h(tren prilnur (pw exl(i I ,,, f "'I'l" dI ,,,
I "It",,, 'I, ", I 1'11!111t 111 l ,,,,- 11, ,i,
__,lb, I i 7 (j g: 1 Prov de O riente' "' "' 1 'i"'t' ' perdi#:m1mic jwco (I pw f ,-; -,-, !,- :
;- jl lcl ,rpl 1 1 1,,:,II j- I c :1 4'i
", i: so, , 1, I ,! ,, ,, 1, I , ,.-Carttbif de twind" ;1111 ,,t ,111. --
""" I- I I I, "', I , d, ,,'i ", 1"', t I 11 "d llll . : , at I'll,
h ,Alltoa Cie 1-1 ,, ,, 1 t ,, I 1- -- ': r, i -l' , ,, L, th"," , i ,,, ,
I, 1-11 lill- o uat., ""'It - 7,;, iW,- '- I I 'l, I -, ," il
-nabt. d ni ju,,S-,C, t I ,,,,, I ,1, , ,- I I l-, --,
.$.X No ha, eAli'l-ligos todc, el 150. Pero -1 I Vor ello dejarin de exi-tir ', "' ft i -, 'T"',-, ,, f,-, ,,, ,,,,, ,ttl ,"I",l)", 1 I I ,,Q,11 1 " '" "'
C. ,W, 1, 1, 1,,, ,-il- 1 tl ,It I ", 1, :';"; , -, ,,', -' --,-6 -1. I ,kd d, :- t 1 ii, -Itlt.tfl, 1. V- i --, ", ;3111
sig"it. Wrlbueleil do fljtI -x", iitcd p-lic distrutar de so gusto en t, , , " ill A 11 l ,l 0 I't" f;,- I i ,i.1 ,,, ,,t ,l, ,, ,,,, ,,!-,;,., -, i ,- ,,,-,i,--- d, -- ", ,,t-, 1--d, FKii, 'j -1 11", 1A 011 I I ,,,,,,, 1, -, "I't" Ill
de 1111504,1ZICIOlles i, ,, :i "I
ireCto, do It (--, , ,,,, '! ", ,,, ,,, r h," -1-
,.I, d C1, kj.ief air,, ell torlo, momento, 1j I I millares I ", Ifil"Id"i- lnt,', -t ,,,,,,,
O.Ctor Aquinto,, ',,, ,,, ,I ,, I :) 1 1- I D- 1 !I 1, 1 I l Z I C) G I T ,1 : I", d I a I I a ; , '! , i ., ;lll 11, 11.i)1 11.11 III ,, -,,- I 1! ", "' I I ;,
l d, h ,
11,,JI 111 1 1,1g, ,Iua, ,,"', ,,, 1, 1, #dq,,m"d,, 1, Sopa de Espirragos I I ii 1 , !I., l 'i, rt ,,!,-it,, ,, 1" -A ,-'-'. -, 611 I,, i,,-,it t", !,.,I- cl- 11.0, I, I t"'I'1%
7, $oioernador del(,,, ;t Ic r"c"I" 'o "",Td "t,"'Al"'I
,6. 'I a n ; , I 'k, 6iri I Co : -, ,,- I ,, a 1- ,'w ,,- ,NU .,tl 0 M,- 1, ,, It I i,
0, ,,, , :t ,, ,, 1 ,, t ,,I i" F ,- "
W.I., do ,, I 1 C mpbcll',,. iUna delicad".! Esti ,' f CM gld I""'. ,,, ,,, ,, ,- '.,,,i ii "t- I "I'll 111'1 111 ,
dll P'i"""n san-ei do 1. 'l !',,, I ,dl, I I- ,
a", cap" corn. tdl-t, R-11, li i-lt, r
Cleo. ---",i U i "I -, -, I', -,c', "",'-',, it, C
1.11-16. 1, so he Mf.r -2t t" ,- ,,, a ,11 6" 1, q111 h-I -,",""', "'ell, ,,,l,,d- I "
I mffilcevio. '' jr,.,".',- h,,[,a de tioroos espirragos verdei ,g ooado par tl plbng dl, ,,fi,, Rwn 'Sdo at
gr Aq 11 , qua Ij j, airija o ,b '- ,t ---- ,;-n .',lcntll ;,, i:1
p clar a cto vadrillai de 0 reros ,O-r, , ',: -11 cll J i'V, 11 zill)- Altt- A 1 t"'C" "l-- d' i"'- i" '1 j,","', ,' ;-,cl, d, slii.lc', V,,iltn
dirlo Jos dettillist- ,,, 1, 1, ,, ,,, I ,awi.= ordin or ?t Play. e .1c. ., J l 1,L I "I", it's ,
i-d- fi-manacquill. de Mr., p-Irel., an Will0ki 1 17ii ql- "' I z C r-o' 1 : 'I :,O-, l-:,, M- dl ,,, ,,, pCri, h.111 11 i'ne '" .nV11- I it -11,1 ""id"
que rten.2can 1, ""'! J-,Id"F, ,ecc- del jet. I I' I t 1 ,- ,.t ,- ,, , l,, ,-,,,,zl , I
certiyle formando un deliciosopuri que satis. ,,, pj do 30 dim prt,7, 4 S. ,,I tFgu,,", T),-;0 -1 to Y et" t e,, i"l it', ,virfle, tn, ,,r
car i I! v-,l) I Fr 1. I.,ey Cie 17 do ,Lclornb- 0 r G i. r.nza of C.P.I.a s ; ", t "' rt ,- d I C, b , 'I, ,! T, ,ot 1 , 1, nt 1 'i, 1 ll M 4, i I "n."':f, ,,,, -n t, I I T", t, y
on,, do la il;e1glect ,;, fict I~ paildtfes mis exigentes. Pars I on .t no odrigue ,Ttr, -- nt IoMellthl I., el tl -1 Ill- ,r,-ta 1":, 'c' ,M-'- -, -, it nIII vrecio a de t , ,,, .1,119,10;*111"dde I Z,-.-,.r! ,,,, ,,,,, -. C-:', NIC"", ,1,1 1), d"t", Igll.! --,tl , a
'il" iff4 T b. as lCg- S. .it. I -], a 10""'niii, 1,
!,;-'; se it ban agregado, Asogartiones sea ti, do C. C. M.cbell., Ca C gg In 1t r t',- -," "ll'P"! (I ,Ii, i ; "I I cl ;,, clt 14e
on del frijol negro ei, ,to ;, M )or incentiv -- ---, Ifto"I'm 0 I,!"', 14,
I wrtw1w ot, tr Que '., :, i ;),v ,,!.-,,, 6, 'I',
lib- bog. C b P"" I"'-- - ,',',',I I, i-l -,t., 1--- d, .o jr3t tucioo' armodas
w de, Oriente, rr--, Md 1 s c odc, ,to i cacl.il. -I.- 1 -t n.- ; d- 'i- It!- "d., -il,, n oti.
tiffeAr una oemoi,- tiereas porimsdeespirragoscuidado- ,,u ';,a ilzulti,, ?; J
rn] i' -1= 1 1 I r, ,,,, ,'- P- 6,ytl de a-,, a w -t,. ,! e-'et. ,,,,, ,, ,, '.,Zi,, ,,,,,c ', la lat""t"d Y A.
U s--- ,-.nadasSitictierehacermis ,-, ble. .lort. quo X1 T sl-ol uMS,.S, etc. tor ", M, 'I' C"t!'I" '1' t Se dicla 1. 11-VIa 11CI .Hot;) 1. C,,1P.- T, -,'.! ,16 ,:i- .i S, r, 11 d- I-'1, I'l "-Zc, ,,Iz -,, it ,; IT11" -i
ud ,' Wreruledl J-11u, 011XIII ,,,! ', "A: PIC, li, el IS ".I.,
Andrea. r4fir to a 1. cwliltot, ,,, v i c sta dtlicada sops, agr&guele AtjAnlic. establecide on to Playa Cii Is sefioritf, G-z I , ,,, 'i, -,- "'71- ", -1
del C I,__ to vueStje ,. :. Z d ont. - ue tt-, ,- -,
Me I 11 I """' e. llp- I ,,, Z-,-'6 ,,- ",.:"- ,, ,*
vionar cap 't-m-i' !" mon. C tiocho do qw, I,, gci ,itt,- '. 111i ll y a roor", 1 1 C!", 1,6 I, n". ,,-n d-n', 11 , -
cl.d.ireea wiwIw,-,- ; , ,-1 ,cc be rn de igual cariddad de agua. clor ci G-MM., debid. s Mal., 6 I t T,,f tlre-le, d ost 'Mn, U' , (t ,end; oo. 1-1ta'ouL lu .l Y 1.1'11m":-A Wi- 111fle, Ir. ll -ori, ,,,, -' Tit- I I ji'-, ","blil-al ,- q- 1-1011
C oC d, t 'es aclian deinal ,q i Pa- -,at. no
VIA. vixlltd., -edt-1. 1 t,' ,,"", fl "-, vti
la.ltacl(m La "'p., dc Espirragois Campbell's es lor Cen ;Wo la I& Ctu" A i T d I r Pill, de td f, i onl i,,d d"" L'I"HI t, It' '112""") to -11V 1-111
'tvilo. P., pmoder do Key West, Florid., -! e, ue,',, ". - "" ,-, tl ,, z , d,
JI.Port-lito, I I ,, pl
T'-, late Cgctal, Cn.Y Pot el note r He do Iii I.Molids a,,- E ,.rtia ili,, ,U- .
,a el Sub, cr.l.ri. del d,,,,,,"1jC rj- l. .,;,-. de ,. 1.,l ,Xa de wloltlr a, 1;'darcdan- rela-land,,Im i1r, ltl I to r-,, ,t.,,, 1- 'win a 2'lxlo t. .na ,Pa exclusi-me I" d"'d' h y -g2d. Cid%,i m ,est"n siondo
"" C Isla a t Sirvala boy a so familia. i p.-i I'll.'. ,n M a b no F, I.- f.mllia, ,1,,t-,',l d', F-,,C1h
el' "r-Mir',"2 b, Cie. a ,,,a, ell (it. de hay parlleirrim lt --- Aqui - P'nd, '6dirL ,.j. Y 61- 'Incl0j, ya ,, vigilidos. saiutaria-,to, los, agocn- to York It delegation del Co- 1"-, lo'- , ,,
C, .d de citit
Le I i jue no existe So nda ,
elru-1,S. el, director, ,In 1-1 a FT 4.11-1 Migu!i e la S
to (to 1. Corsultur,. I -a. ---Cl. ""' ,
--- -,,. ; I P-md. or. do tl ine"'C3 do edadi = Lb llud, it,
Comte& Pa. cutric, 411 jaiit, U. CoriVemA6. In
,sw GV.n,.I. Bereft, do 14 Mi., do
C ed. ,; T-1, lrnlrod-, ,; bs de Leonei q.C fmo bua;, ,11, tat" I ,",oWro, do 1. Poll. I ,uS a, Cejeiarae on dicha Ciudad duran- :: ,,, t, 'n .,) -,: ill I P ',
as S.Ces tkrd-s cl.olarOr -ag. SOPA DE ESPARRAGOS L. coms." $o oneu-tra'., %- de d7
W. 2 MI "t" i'-- "i, "' ", !, --b- -, 11- 1111"r- -," Clltll
anoS curnC'. 8. C farm amp]!, I:ob q- -, "
!I D:; y C 'C m M rite, "' -,I,,- I 1, C '. ,*,
d I. Pa, P-W de Its ICLadoa &I '4 to i -Illldl ill 91"'. a 1"o d6
L. C.ooi Mo, legun int.r.6 CI d-c- Minksteri. ,to It ,C dC to Ioa d- del 18 .1 21 del wrrlmm 1 "g ,lrafl ,- I. ro ,,,a
C-,.;p P-1- C. J'g.i del Belsincle 28, Mancl; W11m. mes- L 1 ',",', --, ,I ,- g,"'i-, ,Jr- -1,4 ,dlrC' d aximo dis, 5 ,- em, t T. "I li i """ -. Irc det Ifo
t I Zg ---il l I
Grbe- = "Braziellon. de 15 anw, howl Ahadlb at
Cift, Con M.Strwtelares 4.1. Ilue el I ,
lprts- de dootor Rubih, de Le6n'ja Park; Sharon l -, i,,,, ,, ',,,,, ,,-!,So ,, NUEVO INDICATION IC1.1
I!. a ,,,,,,, ,,,, I "'i'd ,,-I, de Que so' e-u-C' a IS Ce e"" do e'P e. to, .Mon. dc "'u'-"o, 'j- Y, ,I--
%-', 4 ,ad, de M'l !--'- "'o" ,It,
i
-Illutd on Seld,1 11,1111,o, III" It Blg'll I Let, ihIs! ag di iT'CCnl$ Club se colabmri A Ti t -trt I] ol--r. n"A., .n.", ,i,,,,,., -ri-' ,t 111, lo
do ., In a 'I
: yor breve Id. a It =-. ig.,I, it a Sit ,., du,,,M
Municip.], ,- / IV V 41.,il 'Cridencl. de -ritc, d C ; sesidn-comida Cle tons, de poseu6n Un ij tTt l, cle nia,, It'- r L i"",",r, "'
,, t , I 7, '. .
TrSb.j.d.,Cs do Tojiu pe"i"Y i il- i,,, Y Martha M.11me. 7 del Club di ,1- -,,I t ii- 1, ; I L'e'L --, - ;, 'I ', ",
--I C-1--k'i- do It nue directwx 1, t"'
.us A 6 do Pilot. C rac -.-" ASPARAGUS SOUP PW i Areplancleml. 4. l" pla.itilba, ,, ,
El Subsecrolarl. de 757 P.trki. E-ell, I I &team -'lr y- r, ,,, I --
norimto 3. Fed-cocion N.dom]t ,I, G-; e n-'!M, PsCk.rd; Hilda Dien. 8,.,, ,,M: 1,1,1, -,,,Sj-"a- -1 pormo, IM-19SO, ,It, zc)w, -- A:.6,, -I n-X Ilesobreres, del Ramo do construccion. '. dector Alfredo CloazAlfz, do do 12 .i os -da ona A- 201, B at d to, ,A. o-l Ce- e "to ilit,
peri9dista, 11 ;. ,,,a -clon. del "' d 7,rl, ,jjidtiofiala Z.Za ri.aim=e InforM6 Scott 1 t,' t, 'Arl',tb
los, dir c tea do e a recle S CAMPSELL g d. )Onall F 2,000.00 partl el
--gi inf.-T -$ MAY 21 CLASES DE SOPA 1"j.d 0,";Ct,4 W -, mg, C'y "I'll 1. Cosr _,.aW. del Club de Lonea an L, Tbaso Cl.du el 11 11
I ,,,,ti .Ej r"gc, opoic 1. 1 b-t- I 1, I lictito tie la Zanja
-Mn Go- So mmentya m 5111i M li l
biC] un6rrez Me ias I, do I" pl.ti- d. li .fics, hotel Park! Frimce. y vvr Habarsen relation can I& presents- t- Y pl l 'r,-,('Tltll )at)
j y Armando g en el = -Cili.m "" Conquist. do ud I i ,,, o ir ,ot, 3"
8, 11 e
Medic. '%, l .CIAI 1,0 01jC" Puenw girda Garcia y Lupo V Ai 16P an est. Capital Cie 1. Masts $a
.% .; Tt cmasad grates del C- latorl. d. Toil. of. Prime- eme. u. .fi.s d. d bay qua onnia, - ,,-,,, ,I C-iol. To do "Ce Case. Colombia. !,C"- ", --V"",:"r, """ ,,, ,,, !' 'I"
I
a. emlitio, nt-5 So ML El doctor lchwl le r1r6t-11 ',,"'I'[ I I
In nae-og-11% a, res -to I I par P-110 itlitill: F1 ra El Pftal Mtt Arturo Alfonso R0- 1, glglntl- t"r in- 1,(nla
.L to Zp r eto. on. do, d oc. as r mist a Cu- t. rango - \ it n ,, ln
Con motivo de taos ajuldes sera ree r & is ,M., EI do ). Saw brevemente al encr- cap aftrat cc, cl,,c lt I id, rIll-1z -111-1 P11 1- q
nim de lo, cont-i. So ml' or I de 9 afias or ta r. Via de Is Numidin, sehalando Is pre- -,,,i-.I tlAa I" R-a ,
-,lo, I? ,p.lal'-, r I do 11 .zws, i i3 loto %. d. ,I, or di qoe Pill "i- *
its labor- adoinni de n del Club de L,&oCiat 11 As. ot ta -,*:"6 de "b It"abli. ,,,,, a .fim .land. Montar., s' 11 ll t ,,, 0 Vlit,01-i. Po.CSSCz dZ ,,,,,L Vin. I 11 11 r - deStamz 1. IMNA- 11 ,,Cbida i d a.p.,I.n d, I euii 1. 14 .6 J.r ,,, a.- C,, Ig. ,:-j F b ll VIld"',
CC
TN E 11"," C Co. Qatj & I" "ov I a Eo: Z E, al extrena, de Qle ,,_ileui
I of, ; .It ,.a .,.I. Pa.", fu4 rail, Club y pm Inicialiv. it,! cls, 1,,-, c- d, gand. Cobc- Ift 15,.a.; .ad. P.C. d A do P It ,-16 J, i-1111 [Ill llf- ITi -I
Iii.M'A. Cateptell, q aml: 157 l"
telog a 2 Job. Ochua, de I, ,j me 'leda. Wi I
juecel correc' CUVlg6 el aftan .LA Habana, 81WII -- Cid, ,t di ; 7 111tt- Y d' S,,t-, I- ,o-l dl -d 11111tlt a1, que regulan to, luifts Innet', j l il r d"I st ,d: 1-1, dne
ki, qu ul. no te.' Scott; C:Pl S do 14 C f, o' 0 era Orlosi T bim I Cl V'r 'alor
1. r. --Caelt"" InI-1-c,, -- P e,,, drd .fl-,;; 42= 11'.c."d' do its Am oa, tdic, Pwa teDistribuidora Exclusiva para Caba ces-lias a-blo Iw chaeles que 7,jA11 im abo, y Robert. y Wilham times me= de otma InIciatie m del Club ,,,,, ti'L,,, ,','. ap *2,x"w ", q- -,'t, 'Y' l.
d, aii.d. nalia tgrabife, at almso d,
sujotci a dienaia c.wa, it., Ill- H,4h.,ld 23 M.C, y 3 afics, .Spec- e es do IA H mr- ,nS. ,a ,.tit ,jim .1- "I -'p-. ,Ad , 1%litten"fi- 6n

de los Radios 1, Refrizerado es x CIO. tit no pue- tivamed Ce 'San sin !iMilf,111,11t, I nil. ii 1" t1l'-t", -It'lla",il"l, 31
d ". ell 11, !, ,
n ., ", ; ,7
'" ;; % lae .Iogec q- t. 1 1 -.; Ii,-6, 'l, 1, Z-- R-1, .bl.
ZI d-.tio ateroden 1 can I- un an Miami, peza wA A Q, M,a , dad do V! Tj 1,1.1111 ,Aal tila do I mi e- G "i" q- MS7 .C'dei ii- ti' de n-, "b" p,,,,, 1" P.Cos
"I'C 1h S '. itrieoo, PicadifloCriollo uqicll= .1 1-1 11,1 1 a it Q'ie -Cot.
oat"tal' ,,, d "C''11,11 -111il'--lE .
,, tl 11 'I't-1-1-t )" "t'W,1111
"
P ;ti I d I lwvickl do I& eltitar.
t, .M C h I'll '"11:91MINIi
:,S.la Lolls ,,a j 11.
I -" apluad. conforme a In., do- I
1, Cosecheros de '-t s d e,7,h. d,,on. segun Mforo. el Tad.s, ,e, o.,.:t,.q,-i4,4 -O S M dtct,7 V 1huerdi, director del rete- mas ep to clue j ater2r,
1 R Y neln it- %I. Los '- qua d-riar,
S, ,.,m-j* ,CSdrlu,',iM-i ,,, poac ,- Mat Caiirera I
n= 1 visitan a '" U, I I 7 I I is ., ., medical,
,,-le Para .ejbar ]as -dic;- c t ,, -t- d. esouel.
se complace en anunciar n are,. !coi 1,tbr- desear, lodes
de i P-Aycda de lc
mittlirmes, at C.-i* at gesii iti,.seQ MATMtVA
P.cimtel, y cando no ,wellita mutho,
Viro o Nrez "' M4'. dl'd!"P2r"a" cuarde qua hoy
que en su selecta lista de Agentes Ram 1'erl. boy t-das to ationre n. I Re
6n .CaaIIIano-,,.,e Cim 111,09 1,1,; ILA v 'i'a en tl acto
Bijim F.C.'es, de 'in m ,. dP7.1'U o, ldiuy-tat ,
u .1 gtraca elo. ofesaa
Piden proteceilin para g.btrW LaatdC S. Ci.tftal, -1,iv- N Per "a qw, Ire direct
Par l an Mend. I,. ad. Con roctiv. de ;. as su e'vest,
pOder elaborar aceite ber aid. mordido dT r 7bi rrm, sozpe- Much. d.cian 1. vida,
Cb.s.s d. Paid.- o - . u. timiarid. pCotftraw.
I V"" .1 4, .g.,ta ,,1 Pit- IC. Por see pintoreS, a Me ,
I acaba de ingresar, tamW n, Ma, C-146n Mlegrada Por repre. 4dwalbits C, trai tit Is escena
lenlat vos de industries dell.cad.s a Una ce-unleacum ba dirigid* o' 5- .1 estarian
cd.eeiim de Stolle de nooj to local,.d.'Sal rid.d de La Habana 2'Zr, Sail'ff .11. plentan.
I ayer'uria entre-ta cop, Ci sub .1 pres o CI 'I to ptrestiglosa firma I a b Pro do ,a Coonar.ti- de (EI detear on bum Us* zl-- 4
G it, IjA ,ii .,I ?m
ecctorw do gficultui ,, oil a: to jdo, ,orardand.lo q.! C ca. lird. g.q.ber*,
-11 ol ot oo tc,, (I 1, Ma I. 20 dotal; -no a, f 01 G ,
I w=gltdo ppga clan do no Ca
phaban Ica, director., it, "gri, ill. I g"tnd P, d,',-, ,
ca %Ind-thas, 'T "e- I,= .1. de ar", ,. Tm'. I
Fl "U?. I I., or. is It b-d.d do 1, Kepturs.
.A'aii C, y Osvaldo. - tX=,taMde1.P,1.1'11'1r'11 u. act Y Cot
Ca gI C CS ,aii ,n P ua C -ba'5 99 CCICSIJV d ': erim TA ,
is 'I'm f
Mu-, ,u do C.merc ., --till told pablic., signIll do nue el F"- Wo do vesmt- u C. Cl -I. C.tidtolvl). I
,.bro lSs ditic.liac!C q e, di clue So ,.CCdi. .11
C'. M to ustrui, Con .c,," o '
,", '4 LEADER hab _M. bl tote. I
i A ueblerh EL a ,,, -tumdad fu6 de -4ate, I I -peterim. do n,'Colos a in -iP .y to I Cot Media.
1- b'!,,,1,,'o,.; ab, ,I dlc n ic
ad-j P,
to to 11 It bierno
". ; d, P,-,oCj'Tr 'Iu'.ar'deI .or, Co. an C.rg. en at
-1 I , ,,, 'a d.dC W.
-:0ascoain 363 T ,Cstg ,zgla not So
**fonos: U-1830 U-1U0 Co Irs omnibus to,, quo so c 0 as
V C. ,.Alegmt Im mdostriales in S ,I implicit, dimes
Y P. -a. 1.
Ci C=u1,,= a -'" a 'a o' I'. .1=
pader compotir predos ._, y,, ,,,, ad
h- a rotg.l ,, ,,- distim., 6Cd-. (Qu.,er disfrutar. qi lo M aflana, mis colaboradores y yo
= d C C, . ,_ 9,,,,, dill,,Ild lie C-frMi. d --- -111alente imliviliuit
oor Clera raz6n no toled- ,b- tondo I Mitelgir. de S.I.bri d.d doz. en Ites dientes. lauemew e) el dfa a sus
,;.Ibid. el morcado C-s--do, to, fl-Me. C.rria. Par. clue Pa, funcio. estaremos tod
interesan roodid" de to V a C
ese e!ecto. C'- i i t td ,,.ad. 01 T'Plil'WA 2T,
I t C V '0!= iml- y ze holbt1b h. puesto 1. mto
I I '' I irli"', qM P .rq. CsA Ind-11. n-oCordialmente ie invitamos a que.visite 'o I n!,'1-'4" ,t I ,to 6rdenes. Pero hoy es jueves,
I, a b
no Ici, --h-, ha A" o. sueltoo 1. ,,I -, WGII lit I .
redvecumes Cl ,,- F,,ws d.= ell.". jut de da an C61,1141. Tvt 1.11-11-"1=111111),.n I ett. T.dq,, to4os dose I jornada de verano- y descanlio-as, p- part,, !, 1, nu, ditis ,, t,--str.do-a C 'tim. 10
los Salones de Exposicidn de esta nueva 'rC,' ,, jr! Io, soaz 'J, ". ,,, h- -g-ad. facilit-1. a. lievita os Few I
go. i-ey'.71'.7"ay, .unquo 0 M.mtn
itraoi -- "! ", de itico-cinu p6lut- exiatetates C. Jos ta t n sarem os por la tarde.
,ginl r.j" del IP,,,,,e M C, Que de eividla So (ItMeakri
Con tad ri l ., IciDospi", de est i -, ,,, M-iojpM do q eleerMs S', ol', Cos.;
,Agencia, para que admire la extensa linea "le aturo., so 1, g- I a ,Inclojon = Cd%1.a jifat.r. local do t, Y 1,, ,6 por .4,",11111c", Asf que apresfirese a hacer sus
a, jtCri, .1 - , Acrielw. ,on at P o did. s.lilpl- 11 c, (Tomar .1 NIX 3Lklci
r. ,,"hor V-. F ir, qC -nc. Part cura I, su I- todlost 10 ,:tf,,,,,, -ocl- compras en EL ENCANTO,
CROSLEY; que incluye los mis moderno,,; quo una rzit"" WC 'stai n Stan. C.Senalee" I's ,-, '-Y [ACIL I
= tsmt.d. dol,, .eivoc., de lo, co- peficteate 1. ,lgilia. del ex wl 'Cisto 'r W. er.S, Weoii.e!. L. r Md.sjj.jCS, VI PEN& M LTI;- Do :Nu.n. de 8.30 a. m. a I p. mi. Estas horas
ygr n F ,trella") '
on an t.- A. on .0,ui can Mativo do, h.= Sid. .pejeri- Lo
articulos para el confort del hogar. deralcift 0, mteroses de rada un.addo dttr I evota.presulmest.O.S.103 -.in rfar- le bostan pam tbom Probar la
alw r let qu ter on wo C1, l,
art. intar-dat. p-pon 6 0_ g tas X m lin, ic"
defaidti- I ins Coled- I 1 111'11% It a 'no"t'i' q' o time
ad to; 't'. I 1. ,W ,,rk.,-,. Is magnitud de mis ofertas.
bect r'd, ; & "'L rare, hue .
., ilge g!j." 'I il
,sdri? Ind-Itri. -Mnal, de Pam. arm q- le o. gan
Ar,.O. ,, LCCl%,,":tIdo q, d,: I
quo condicion" ri- ales d d ""' I. % jaag an I mits jorrsd d ', ""_a, ,g a Don Julio.
I Min I- incluallS. 1. llad.p Ciao tIt ,jMa 1 ,' '4 ,,r ', se lieve o mb* Irre- Y (M quo qvirre ,tt .c.'-W,
h.Xlel limit. rive- M par. aten. ti eitt, C-1 !-', ,a -,b
I ,, der a ,,,,,,, r.V ,, Omra .In mrogal"'ina prct
'' ,, I I tod-S Ilas ri-eeldades del corI. consurld-111"'d'i'li ,,, t
sumo, domistim. cOnstituYendo una ter 'Pl", T',c" ,$ de -nr.,i, ,I ,a
'Iii V,_niil Ill -4, il, -ia
tuent. do ,iq.4 par. Md. Cl 'v- w iondo an a Is 1.,-, ,,,
pis 'f !,, 1 ,, ___, ,,,, ,- ,--,t-, VANA LA i'od, U00
I on.Yiner.l. I wriffaww"M
,," n Cl di. Cie .yo,, tlrcis- C, s, EI mq ct,,, ,il-,,-) d, ,Ull, ,,, 1, q- ,III, 11"t, --
08RAPIA 512 1 1 1 C04TRO PRIVAP* ,a Mi6 on el Minisn, 'I',p"', 1, ',,,,, la ,
-va ,W Ag:, ailo- ,1-, d,,,v, r t,, ,,,,,,,, ,',,'! ,,, ,,,:, ,;"-;,l ",
,., ne lel"evien. enviodo j-, I ,- ,:It,,- c-1111t, "' ,,,, ,,',,', ,, ? ,,
,,, M-6901 -od.r do c-, ,,,,,,, .1, , ,- it--- 0,-;', .l;r,,:,-,Ja "- 1, 'Y "' N
HABANA 1, I ". el-do cuentA del I Ill, ,l') suh-ont, ,,, ,1, ,, ", .d-W
I M ", """' "' l"', '-Vi, --,, 11- 1) C t.2;i, ,-,;"'- ,,,,,,-.
"" 1. ,.-It, ,on pt''."I'il Y 9.1 t'. ill i tl lllltl .
=,Pr.,rM ,',aC ,',"C, 1, ,, \., ,, ,on k ,,r,,,1T,,,r
iie lorwrit apryu .fi-I a Ins C, ,,, 4" ,I ,cc.rido time q'u, "' "Iuy It- 0 stet Y 'I'di. NOWNWAMMUNNNOW
L E C T R I ros, de mani. I ant.'I" I I .1 di., it K,. ,ia -V.1 I I ,
I
I .I

- ___ __;;;; ___ ____ I "I 11-111, I~~ 11 I I'll, I~- 11 I "I'll", I'll I I I 11 I I 11 I I I I I ---- I I I I, =
I /11 I , '. ___ -, -, 11
La prensa QA I I I! / ", 2 1 -I, li
I~ ,j(ja. y ctiltim t
t, ,,, F_ , r- itinrlVIA,
,L_ f, / i ,,,, _', ., I r- A""I t"I't'ip
Espaftola I DIA1,110 D111"] LA MARTN" -_ ",J ;--.
1-1,'ln I 1 _11111i
lzll-11.11e t__ __j __ __________ 1.
-____ I~ I "", 11 ,,,,,I
1,'!i,,.,1-,,, 1:::,,,,,l,,' ,:i""I' (, ,w LA I 1AB 1ANA, JUWES, 14 UE JULIO DE 11)41)
'' 481- A'3" --" -j llljil! '11 ("T '' T- ;,2.
,,,sa-'o,- li, I - ----- -- '. ,::
", l- I 1 1 f, '- T':, "'"'
,,,,, I I" ,,,,),m 00 cW11 I as LIUSA, I I I',--- ,f I Cim "I"', --,; ,"T 111, s"'hii -, T ,_ ,1 1: 1)"v" ,
("";,""", ,, ,'t y L__ I Rel la I 1. 1i el I .
T _,'i'l. ,,,_ i ,Or o ,q 11110 1 4" (#,#, )"HI, i,
,
'I u6m. I ill-i Nuevo e 'ter eniMagnifico el nuievo aempf P#llp I I I I
""i, C(111 "I", I "t F- ,=,., ,!:, 1. jA gradec : IT;, i: :, ,
,do as, dzatarzi& " '11, R .1itildica I , I _:"-"',;:"'i.'
PT-lonui que 1. ,du de )'T"lli"Adt ra I ,)# ', lwi n 1, 1 il 'I''
toua_'c "A "m transocefinico Itecho -ep P rat ''I'll '; . Ctvico fl".')(m I , ', 0 1, I i''111
rit ad, Y que -1 1 !p.13 Yto 111.11= I I ., ,1 17 ,f-- 'T ,,, 1',11
yd a pri. el vold n de lal I I I ,! I ,"Iti''i, t, , .fl i i, ," 11:'- it
I- ~ 6 i:,et- t, -;- ,, :,
"no Idene qua cumplir up "t. :- I., ,, ,v ,ljfditd . , -, '!, ,: "
I It" I T'ill 1 I I :, 1") In"firt, 101" ill;i'fnfwiif;(t en I'l w", I - 11
,noldiel labor reecostractiva, que 't 1, 700J)0() !", ,:, ,'. '.
t 11?eparado liz -torictill del jurnador I I ,!Ill l, . ,
fallible I l-exClas-140 on 1. ell- .,,, T I i 11 --id 1", d" ,.,,-,,. "I"i'l 1" fm , I I
,e ente, sin embargo. i personal. upjjjart n ,ntr -j,111j," fr, lfadrid ', T I 1 la" it t vcrl 11,11" "" -1 11 11 -- 1111ill I
ti re isdi de U Palm a __Q , 1, 1, ,- ,, i"', l ", '
", pre, IT ,, I T ,, ,I f, -! A-t
cl- -a.- qua 1. art- I ", , , Oll "". 1;, ,,, ", '' lill ,, ,,,,, i, I I'll 11 ,;,, !,
less Epatia, 1. prism. BAR N , ", , ,, ""'i" 1', It il I ," ill ,- ,"T"i" I ; lili ( "i, :", i', ", ,T, ITI i I "T'll, I , I t I ., I I 'i
ei, quit T I I I 11 11 ,: , ': ,
-trov GO ,C ;_ jTJa -,I! ,,: ,, !' ,- ,j, T ,, ,, ,, I T1111 ,_ 'I, " i 11 1 I I I 1, I "Ill I ,,
qua at resto del mund., oblige I- 'it" C., TT , -,' 1 "'I"I!, I'll 11 - 11 ,T-Iz ,, ". i 111', ,- ''I i'' 1,- Ti, i, ,i 1;1 ,, ,,-
porc, do! coln.d.s. restfilci-om Arroja 20 metro do) j-, 1), "'i'' ,,, ,-, ,,,, -I_ I , T i1-1- ,il ,- ",',""I'll, P--11 :; 1, , T -- ''I I 1, : i, 1, 1, I Tl; , , '' , , i ,
or 'al- ,:-, ', Tirl, T, i i 't ,!; I ',' , I llildll n, (', ,, 'Jlt, , 1, ,- "; 1 It ", I'll : ,, ,,,, , , , , ,.:, "I e, , ,, ,
I
Seguin Is ircunstancia de code luv a por ininuto. Dailos :i " 1, i, ", : I:i ,-, I I
mentm LA politic. selpada, por at HIN 31 '- ., 111 111, ") 'il '' t , ''T l""111
as or "'C" i ", t F, I "I 11,11, 11 , ,- I I I_ ,,;_ ,
L. -f-, ,-1A it, "111
, z p T ,,, I ,,, ;";:1
1, , oz ,,,, i a,, : " I ,'T ,,, 1 1 I I 0, I 'i I 1, f
Goldomm mpaft l en el cu'so de as- T. 'I, ' T ii- tri "T ''I'll ","', v- .1 I n i, I ",-1 % I "', I 'I , , I I I 1 j,", "I 11 I I I 11 I I ,- t z,
tootituraos Ace or_ __,y,- I SANTAGP.VZj, TFNJRlf JT ,,, T"', ,,, ,-. i i, ,
to 1 (Unit,,!! t,, cujdri 41 1 Ll- 11, ; ',! 7 1 1 ,i, ,, 1' ";, :, i 111:,, I "1'1 1 t lrin vii. ,
q. lru Le lit. a, i ,,, ,,, ., ;, T T'I'd d, -i Ti- I I i Ill 1 1 I 11 I I I I I i, 11 I 1, fl ;. ": li- - i, ,., , , , ,, , 11 "" i'T
re ologi. ""'ti'd, , ', r"i, if, i t !"I, ",
h. podid. nor. a. rjac.66n .1 sit ,,,,, ,t- ,, , , !,, "' i- ' i' "' ' __ I I ;tT , ;- 1, , ', i, Y' d "' a ',' 1 7, 1, ,:-,,, T, 1 1 1-1 ,,- lo "Jit, ,,, "' , T, 11; I i", i' T 1, ,, 'r 1, , I ,i,, :, i", ,:,:"P" i, ""' r, 1 !!T!,, vT- ,r ot', 't ,to ,,, , ,,, ,, , !' I i", ,i, [it I I '', "I I , "', z, ,,,
vaido Progr me de rch"bilitaci6m do unit w T's",o,". T,,I ,,, il', ,!,, ,,- l,,,d i ,% '11.1 T T 'ii"', I ' "" ""'i"", I 11 - ii,_ i T ,, r , i. ;, ,,!, 1 "' ", ' ', ' , I I "I I I 1 I I I I T
.t. Molina .1.1m.te a-- per- do) Ag- i llitl 'Ii -'i- it; iz , ; 1 !,f- ", 'I" 1 I "I', ,!,! ",
__ '
mitim tn brove Imam, Is cum It 110 w 11' I 1: ';-,T IT ";)- i ,,,,, .'_'r_ ,, ,! ,, iid T , _- ,, 1 ""', ,;", , r, A M PA I O S ""' ,
T_,,,,- f,,_' j- , ,: "", i , ' d"" il i, 1 ,, f, I i ," ,
it 'i T- !i ,ii,,,,; '14 i T .1 ,T,11 , ", , ,, I ,.
,,, [ I if t ,,,, ,; 1, !": :," j ,- , ",Ido Is, 200,00 t ,Mlad- Y ctlo far- cl' ,:, t , I MT ,i,,,,,,, ,it-l "T ,,-, ,!, ", -11, -,! --- 111,111 ,,ii _': "
I'll 1,1131111 "C-0el"I'T _,"I'l -l-,, (;", I ______ 11 '' t'', r ""' I I ;, !:,
to podia dt-n do Is cls trtfitz- b El ) T ",',,- ,1 I" T "r !I- I 11 -,-IiT ,"! ,,, T 1 V i I " 1
,,o. ti, ,, ,, , Tll ,!" ;", ,,, I '1 i' T, I 1 , I 11 I I I I I I .11
,rovio"! do is Ic'st- ir. I'll", i 11 WI% T- 11i'll!'id" I 11 I'll, I'll li, I., I 11 , Intern acionalu t r,7' ,,, ,TTi, ,,, 11 11 11 I 1, I t ,. I '' "'i I I I, 11
,, .1 I I I', ,t wTt, 6, 1, t- to 0" W o "! '', -11- ,,,, ,,,,,tT w, 'T, , I I I I I , , ,
,T p do "' ',' '," 1 1. tt' 111 V ,V I IT!, -T', "i -1 I '11 il et" _, tio
14 a, 1;l,"i ,,,I),"""' ",", i t, asgum ,,, At I'll,"T t , I :: ,!'.':" "' "' , 1 1, i ,I, r
1 T _,- corurcu, do T"T f,) -, i" 11,M)r"'t"'T., ") ti" "! "'t, I ;,,, ii-, -i "11'1;f1'i1.1-1,. t, ", "- '11 "hd'', , I I I I I -- ''! 1- -il, 'ill, ,' ',, I t"i,'-w" ""t"1-1 f;-Wi, '
i ,t ri.r 1- lnvItP, tl ;- ,1 vc0- -lat 1111 I i" I - i W TI,, '_ 1 11iP11 11, it,11111, 6, 1, -, !, ,h- d- 1, , I", 'Itt 'I" ," 'l,' , , T I ", 'i'' i, ""? I ,,, '' I", : "t , : 1, '. I
r, 1 4 t I, ,,, ,,,, .1 . i" ", ,,, ,,, '',:' ',!, _'' i,, _ r
i I ,Tlii'7 111h, :- I ,, 't ,,,, !: I T I ., "', , "I it
"n, 16 11"k N, ', ill, ,,', ; t "" 1 ': ri,_ ,,' ; -1 1 1 'i" li%"'," qui, , ", ;1 111ilill I "I 1 ,, 1111, , I 11
iflt- Iir ''11 11 ,-,- :'t,,,11 1 ,,, i,,,. ",,11 ,l. ,, ,,,, i,, i,,, '- ti" i'l ,;l ii: Tr- v, _i , d, I -IM FIf1 c) I I IT I t I 1 , 11 , ''Ill' 1 ,,,
"I"'itill"i"111- 11-i, ,L- I il 12 12,1 ,- ', -"- i'- 1 I f ,i, , 111: I :,:I. 11 1i; M' M"t"ll -- ,, li": ',', ","," ,f" ,',,'11 I ,,, ,,tA lT, T " , I I 1 14" 'I'll'
,, 1, ,- t ," v., 1 1 ,,, l,,- fi 1. ,,,o It.11"i'l , - , T", I I I I I 11 If,
11 I a I'll, - 't "I"! , 11 I i, ": i, ", ,!v 1 P lF T)1()P0 TXrA N A I 11 I I ;i, , I I I I il I I 11 I I 1 T I
't 1110 1t.11 i, I ,,,,e,,;, ,_,il , i:,,,T- 11 I I i ,,, ,, ,,
,: , :I i, I Zi 1, I I f i ,."., ," TI It, .j- ;, ,", T, l, t ,,, I, T r t ,IT ,,, ,,, "'!' "it, " 1
t 11 1, 1 ; ,73 TH If 11 ,:t! l!, I I 1, '- I ''I ,, I ,, it 1,
f,"" q'i" t- n h I I i , I , I I , ", z, I ,1; I 1, ,,: I ,,,o "I :
1 , "I I'll, I I li, I) "I 11 I I 1 ,, ,, i, ;:: ,, " ,
!"", t ,, ,,,,- ,* ) vi, 'I" 1,11i I i ,,-,, , i'_ "!,', lli,,. :1 ,, ,, ," ,,, i t I I z, , , , , : I I I I I , i, ,, I I I I , I" '' :, 11 I 11 11 I '', , I I I
I i, ,,,, ,,, ', , 'i,, '!" ; ," it IT I I 0 111 11" t, '"', " ur i I kt, I 1 I ,4 , It 11 , , I 1, ,, i ,, , I I I ,,, I ,i i, , z 1, 'I, 11 I I I I I I I I : , I 1, " ;i I I 1, , ,
,,,, 1 T ,, z ,,i"'o :! ,'T 11, ,, i, ,,'- i" '',- , "I 11 111. "I , I ", I ,,,, , )", I I I 11 I I I ,
,- i" 'l, ,, ') ,!i it I i '' : t 2 . 1, I I I I'll I ,
p0i"', ."T'i, I I 11 z 11 ,, i "'t" I ,[ ,, , P I I 11,' ':I- '_ , ,,,, "N I I 11
I" , "',",- ]irT . ", I a M I I I ,,,
:1'1i:, :t11', , I I I t ,,, I I i, I , ', ", 1 1'1' ,,
so ,Iiill$pu l , iu, ,J- her 11 I Tit~ ", ,:'"',, 'I' '- ,T IT I ,,,, 1 , ", , i, r'' :' ' T ,,"- "Id I I" ta, , I -, t I I i I I I 1 ,
for out., IT, .11 -i, :0 I 11 fllal i 7: ,: i ; I' r ,-, :"T becho r. 1 I 11 I I t I 1 A CTISA M UXE1.1 11, I 11 I." ,,r,% I !'. ,, i I I I I I ''I I -- 1, i,011 "T, ;M ll";, I N , 9 r N11 : :': ; ,, ,, , ,,I I , ,i, : ,
do out tm perienel.: 1. dc clue teulco ,i 1 I "I'l I I 11 I I r I T 11 , , i, 11 11 I I VEM E ),, ( ,u, , d, '
I I ; , , T, ,
que'v."W em.ente ),.cv fall. - 1' li"1 6- do reitit I "", i, , I :1'1 ,",I' t,')' 1, i ''' I ,0V1flA , ,, , ,
to canter an primer tArianno rDu "'" " "' I 'as der"'ll -4doe, ,T', ft ,iit ', r I I "I , ", k I t,:
I C I 1 i"'I", l'! ", t, 1 k ,A t '10, 1 ,, I : ,- ', ,, .'''T --'! OVS L';VAf40)A '- i- -i- 1 ,:1 ': ,,
,me doctri- politics coherent. ,,,, 1,09 ,!,fi, 3 mumdoe gotold. ,-, 11 , , , T I "' I ,,a,, ,f- ," I ,. I ; ,
1, Y.Imni,. ),so an "o 11:114 ,% -"T , 't 11 I I'll I I ,- e, I, ': T " 11;;" I '"' i ',!,::, W E/ ,; 4 e, -, ;, ;i:,11 1r ':-,i- l 1, ,
doctrine con'tallstal y a seCucja de lis, pkd- !T! I ", _.",Nd I", v , _4 J, I ::
oponer Z',, ; 1. to 1; r', I I 11 T 'r ,, i , ,
,,, , I li, I 1" I ,: , , "t, : I" , ", , _ :', , : ,'
on lug r di ponor dA una -cci con, In--1T- ., 1, , '_ 1 1 ,, : , .i ,,,, T ', ii,! ,, " '' i : , I I~- ,. I
ii.orn wilitar important, desdo "'od"'Y"t"" d.-tado at ,T i ,: , t , __ tJ ,J ", I I ,, ',, T 1, N lilill, I 11 ']"uld, a ban I I 1'1 1 I ii T " I j_ , I 1 I ", 1, "
rrsiro, ,# ,,, T. i i,, i", ,, , ,, ,- T I f I 1 ,,, , ,, , -'
laago superior a one 20 Unions =':erial c rmn d'l N"'I"T z'! - : i 64 DDA. R r, ; ,
,, :",Itlt!T,,
dWisiontis"(de on, articul. de Jose Zt han -wildo, ,mlantas M0117% ,, Il: ,, T : ,,,,,,, ,--- -;j It I ,,, -, -, "'. 'T il I 1. "I It il "I I ". I "i, 111i, I r, ,, ld- -- .,,:- tI "llwor, en Arrib.'). t-Manaccarleg lort,11r, I~ T-1T-1,- 'T, F ; ii, T -,- -- I 11 I i ii"w, , , 11 I i, - ,11 , CIPMANO fiil't T 1, 7 P, "" ., I I "'I", ) I 11,11,
cialparg una i o ;r , 's, f , " , , , I " I 1 I I lzit lt if 11 hl- RA 11", ,,,,
pt ', e, d, il t',Tll F n : f ,- 1, il,
I El In .mvt hrulialln' .11-1 "I , ,
to , , I .51 tl " ; ," 1 -i:, ,,, il ,'! , ,I 1, t!t
maflo de 1. irdepit.- Siso 01= do -_.i: -1 1. 1 ----', T i I I I T", "", I V lr, -, t ,:0
denciA filiplat, utuye no Nolo !,.do )* w- de I.~ Latuaca que r u : :," z ,- ;, cit t.,. '! T, , 1, ,-, cl.eauid. at 18 11 I S.ro 'T : ', I 6 UAAN I , I , i .1 lid 1 ,,, 11 1-11
,,, , ,- "I'', T, I Il"I T ,;,
nvis affect a ,,, L;,T, I 11 1, t( tl- : ,;,F ,! A t, -, ,1, I,, do It~ loyas y 0 I a compyan d";,- 11 I 'IT 'I 1, '- Is I I I ", ,,,, "', i, , ; "'. il,
Para sate pals, emo tari par., a va!-,. -Tito C I" '"' " ', It I "',
', I , ," "'
Missile on acontecardento mermi. L,. b.,Z, del. luc ,, L, rr., ,' iTr-T, , -,t- "T. Z _- , ,., bI "' "' dTt,",- ,-- ", ,,, 11 z:"t T It :, !" ', lo 11 -.,-, T
table Fillpinas i4ve an Paz doode 'orm ncmd gran 1 \pTTl t" , ,", ,- ,in- - , c-e pootle, lobs, prendas, p Jo buenou
batte'lires afloo, rerrecidis an per- metm, arrojando Is lava a U a -- ; 4.Toolt' In t- E Ti, ii, ctiT it. -I --,- .C.'ras i, tod, clo." qu, .", ,,, 'n'll!""l , A -I_.,_1,1 ')ll 1, 'I ., -! , !", ;,, ,,, 1,11 1. ,,
M r 0 ', 'I '), 11 T 'T i l can )w piocloa in Old,, .-," .1i vitun. T.141.w A 94n
Iderl de vrinte mWas pe, itt- ml I I" ,', "' , le"a" f o= WI I ", -- ," "".11" -! T-;
.coolld.d por 1. !ndpe.dr.rI. .,in La m- dt, Iv. qu, b. raid* .1 i , ,,, i, la I~ ll, d,- tab. d. "T, -:zorum., Rairid I r' r7, ,A .- ;, _um- rn, ( j ij r , _, ,:,, ill 1-1
M 4, --,-', friny-,- do It mi., 1, asts el centro urtiono de Is Puelta - more do Replestrila.tris aprui -_ - 7 1 I Itill, i '
quo se Apagoe, smo par at comics: "'bal lon"1611.1" a, "cre" ,,,, Oatai. dft-bi-i, P- ., dealb- drijet3 LA E(.'_. I I'.: ", procect. do toy gaptm,-at, qua vi, '. 11, T--il Pi-t f-, I d, IA 1,1
gian.d., om!I glaru
rio so re .an In In-$ upirit. Z 3.401= da, zId1.,.t,.1,zI. crall to 14 b,,_ a nesolm, at titled. c0uco tT1 I . . I 11 it ,it t t 1 1-11 i,111i' ;1"11. j-,
1'. quit r W do 1. im.loner.a de ,,,,Cl1 e-"- "' ""Y" be' soph= 1 4. a elao, rque dlcbo xroy"w ail p' T ;iT f,-, L" r- n--,nl .' ,
E, ,, 1 I a. tAMUN
-i E CO l so del Merifterritrea, a "a
"Policies. y as sulficlente to. -Un ,i-t. do tio ,,ras e SlazzonagNA Cataltne Rizzoaa C testlubit, C, or 1. rwonotratoor, el destAnall I i ; 1, -'d- N', w-l -_,,
13,4 iiCr
I
Espidia vivo .1 ,ud. ,_a tx-'L d ba! ad as 'exulad., balnearlo Is construcei6m del actui. S0-,, ,,1,!T11111 ',- IT ":--11 q ,I lt, tl ,it
I. g. I lava, Wle p, dm=bhao coruplat._ drow
z6o Pam qua el Puerto P lacido ;11,,to, a uru, o m 'L i.110 Is. (AM(IN I
y dollars do Fj lpi. de Neas, 1114 P d d ec: ,d.t-_c. audit. 6. 1. ri.- co So at t*.iro do Is Corneal. ducto y at almnlarillado Is PSVI
nasT-"PuebW% mi old e Alm- do larceloo. a. Reabs, do n 'UMMES000000almologglPatow coentacift do 1. miles y its ficer" NIlk, able excelimll, Inllf l,,ui1:11l1 cl,
rendir u r 1
IES ITO M t1omo P-1. 11 1-- ', 'I
INFORMACION GENERAL . ,R!,:'," 1, .2, *r4, P9L'. m "Z--., ;E.-1; F ,It,- lu'ri-ric. -y. i;.- it3 I
n'-, coi do Martinet Sierra .d to .rdm .1 c""'Im", i, "O
3,891 caches ban aldo zpatricatla. Contrartio's a unas oposictones "V6. do cur.-. on 1. quit 1. a,- Promete el Ministro del Trabajo XO-1391 "uplio Period. q'it ,bar,, .,
dos dum to at primer trimestre del ropre no pczxoo.lfia
.it. en _,_e ., -lot ts I i', -.;.-.,Itu en. Io l1.A11RAN'T,4 wtri.p ,I,, ol, azp ts!- z, T,'v., 759 r.- GROCT, tic 's.r si- 9.a afoCi ,Ui0_- D "t Vice I professors de Sancti Spiritj Li ah Beore cerr6 is inef- &ear las bolsas de confecciones I Kids ia robs'
construld.s y at rest. sio elspecitil- juifica ,ol.d., ititorp-uod, coo I iu.4. livifti- .,to, lup'tom,
car. At serviclo particular, .1 tarts- lniae tria do slampe, Im mpn6logo ---,.-, 'i se. ,Id. y cWtum ,_-, jit
mo y a nccPt. de nuniones y 'La chola perulma- y -Una mu)er on ,_ _.I. I
e, Pertenecen a Ili Escuela de Comercio.-Alegan que at 1e.t,.-. Presidiri el Director del Trabajo las reuniones A ____.carmcmew figure. insclitos 2,M, obtuvieron sus plaxots legairnente, por concurso Cat.llo. Bdrctrai ok sittonlatida g 1 I.En ci-,_ od:,, c.-,,,aio de .paectr
E. 1. ftmu m Map fY.,-. ,It nurnerlso Pul,14 agistan a cil conciliatorias de empleirdilis bancarios y patronot; il maki ,, I 11, XXV111 y
jai.lhos .p1-6e y fl.-, I I ____ I I , i 91 s t a S a, -11 i_11-han querado abiertoo at trAtilito log 111cwfoam, I I I, !,m. ):,ill,
,oc ill prpt ezjca del = zlclcmes Ionia "ittenj est, -1 a- b,1,Z6-1NC0 to I I QW, 1_1- ,i 1. 6P do is rl-*
I, I Re a'ont.", I ',,I' acaio ,',,',a,', ,,,', ',r ,',,', ,,'. ',".r 15I,
puestoe fronterizas Dancharinea y minister de Eclucaci6m, doctor Aure- C6 y califiI6 todoe y u HVESCAM jo laa El Miniidr, del Tirabaj., KIdgaird. Butoir, dut eye,, *ta Met. 1. I -,
d. pro- on a. nor, a %ums. .,I 5u- T.bajl, ) .o .I ] -ter r -'isikc, Y "-,
Malearlee. Para fiseffitar tl transito liano SAnchea A~ o. de near a de lot docurroo.too c--1do, a IZE'i ri tot"n'. 12DA do Jet., t ,,
de los numeroloo tourists franc"es 0 ici,6. I" mte=f de 1. Fatuel. 55 expedaintes presentadw. aseaamn I is plcvinna do HuZar Idebid #I in. I 0 - I I I , I I er_'Iu fi" !T, ,- -,Id I irsmra.g it, s,! go, at pro joint d I reii hao Rncldl, n tocha, X I d, Greqorln XV t',iT-, vrl
d Q
,%or, Froluimull der Ga cla do Sancti close en cams caso del prol- d,
Spiitas 1. P' 5, ,111'ard', i P.a.do do J.ri : ne'Ilcl 04, 062I 'I , ,,,-,-, ilqu asistimn is las heisti. opis wo un incerd;,inrw I on c-ent",
Foo ofesares d v e rentro ntitnatura. owrescondlimte on It '!",, % ,, .;,,dr.,inre do squat lor 1 qua an un PIA 0 do 1 01A ,,.,I Annold.j. 1'.-,,,,
to on F.mPI as i 'Cri,.3 2 , "' I n
-a ocamn .1, a E sir-estro 'um".1-vitore I "c"is, 1. .P., _,, tli,,, c, t, ,i, 7 an,
on, form. le- -11. P-4 111 5 t ,' 'icloM, a clo ,,,, pro, Nce infornum "_ "I a.r, M., ld naw I ou". rs. "in 1, r"I"', F',
I pon" jen& mcl,_ dt I oule, ban sido ncizabratim -.1 d, C,-.,r, do S.1-1 r, ." las cz me
I ch. 0 del f-t" .inu, ,iblid-, asiarilo funclmau, , Medma5 sn,,tilutu, acollal y se- I I I'Vi d-i '! ,,, ci- IT, Ir"
no d to .we die. : go previo concurs se, han dirigido to Cis c-un I i W I
.1 pi.ce'dente do Is Republics, doc' tor Realizad. pi It Tinbu-l u, I.- 11 11 _11,116- 1 ,fl-e,-9- -bar- do ru,- I-ento Iaz Rolose NaIiL,- l-u,,l do acte, -pect a I I "A 11
Carl. Prig ,sioca tl. .61. de Jkli ao-tlal y role. do Con I "I zederd--- P ,l -,I, it-- dI
An-o I rroz. pidiendoles dc' bar ques 1, -res ndix. mmumcd; ,I w7in.le Is ,,,, t'c14.-. craadz pci del Siodlftt.'Al Oberu I adle ': - --, I 0
ruov. hispo do Tarrago i to an do"et, nor It que so eclare resivItain del copcu ,o al ftutro.na I', s. -Iini6o t,.b.j;zon as ne,_ ol Derricto Preeideraw 3168. do 94D d 1. Provin.l. do L. 14.
'gb,
i
s. i l6n. set ,am. odos loi
.a, doctor A t 6bli' .k: alona 1 ma ill"
q, I duch z.g d' el a- , 0 _ 11 ft 1,ii 6,
su omr.irnb. y Cast,., h. ho as W.dras -.1 anasi clue air 1. E_-,d. klo ,e, I ele 'ele; Z los woblos lumedudo, Y reguladas per Is R-Iucu!m 1839 % Mdo wYver.d. .no Asain '(-, _1 Zia& j, frcx" qc, I.- P'.
anuel.- no oar jol del Mbd.terici del T-bajo, en el pe onl do no .riarflzacitm, Para ri,,
,he a solenme an 1. dio ,an de poem um- .1 MinizaT. Cie Fdacac '. v i : 11 ,d do ,me t
111!zaric. par at gob- -tt .A. -.a, di. Itt, A I'. do I.c. A I '
co 9 rods ur. de I. I I.- a to ""r,;":! --!I '." "a 1' '6 la' 'xi"!"
coals tarracon do' as 'locial I ,- 6u -_-toZi,,-, ho.
We objeto de .Cn.5 an c rmp uzud loo -fozorea do dicb. rdftdolft 1,1 der", ,a ell as Ig= ae Iol T,. ,,bal'. on el I -1.1 del Si.cumto, Re Wsui% IlC och2fuu as I Miruillo -1 a ,
malt popalar- cistableemmiento docente am sci a recurnr contm r III jori Q, in .I_., que ,,. G y. 410 --- .1 ch. de'la coact. tulici- .1p.-s,
mente at enctientrainen position do hecha lair el Tribunal. Pasteriormela- clamento, an tla= form se It. no I el Mizatterio a im go eicat En ase Asamble. stmin distutid. -- -- pot -1 Pedro Jos# ,",,,,-, t, S, J.
INFORMACION CULTURAL Rs raismas. man te, el Mirdstro de Edurad6n, con vis- bmrw W convocit par. ad,,,4- asi on ento allinon. _;P_ .untca relarionsdoo, ton )a moviles. ___ - ___ _ Estax vtda.-l,, tc;.At,, -rt,,i,
Estiman let clonadials plrotescres to a la doeurntalacOn que It fuli re- 816r, at souclaides de mAtricula Para atom par Porte do lot trabsjadom 66. do 1. tmbaj.dome paued"ps soya extepsa5c. viuL do 380 a X
Mfis do 1,000 maestros verareanixt ;,Ta! ewrdsi5n de Im cu% not vi. militia Der at Patronsto. consistence nizanes do curso Proreslo- del edificlo que acups at Micustema d:l ISit" Is vinale rra gut.,mir : : 09iruck o1c"aft une fact- may
ratio eate sho an Im albergues, que el MiAlsteric, de umi an Is codification &I Tiriburial de not y Curoomil"'.= Mkil y "lime- delpZaii ., I& > patine car, d .ad bit Is ap ; CP !J ,! '.' .'. ,T, culdads, y, encianderipaide, ,rli ,tcapretander sacar use oiiaedras a Owcarso. dktd ricoolutl&n cen, fecha ace do Atnbcs curom to d b.66n, do 14 Ley a I= Pa a ot -,, T, Ti', (Ill: 5
noulados an San Sebastian, Sall, a Damns Panaderos,
taraler Marl. Palma do Mon.- cato N de septle dat 1943, rafficaMo tDo iD que Ilemmics dicibo as bille- 4 last organtiance; a l2lucToife-spat. I i"i Monte to tale can "i alusivost
I ourso-oposicift do iseuerdo, am im bra .Li%;. I J; i.1) Y lomo doradoxonsditiatran gain do
del F m0e=nttss'djUtMd C-10 kde ESI nceUl.5ppf-rlft'L si-rj'apedr WzCW*b de' ,lt,-.W,,,-,,di tfrd-, 7,-n-e;bU-ca T.W-b%.Jazza .Cliumr tj Madeira El "b'de" . b-" __ wd.,blbli.teca an que, figu Do
Cadiz 'V r jj; r fooon En el Minufterlo de Hacianda 3e -1 T", 7, nb j. espe or ft que se canton =Magisterlo. conto de dicho Contra, P. lot carflos 4u, lieo un hechto evidento ly que on del Trohn' imle.1,1. ldliliolrlal,' ",. e-11 viopen pmelic.d. In gesticon in DIAO 209 .ho,, rabit.d. doliF qaa c do
concurso, segiCw to wtablecido In el to Jager is Jai cut a rvuiucl. ,a Pe Hadoctiar ,OL
,, V, gue .btu Iro. on ,I co.curso v
ar, it cries 1.,,,1,tll.,Ift B.Ina
to lm eloztoc do me el cla". proftsion.1 dt =e I gl' a' e"i N,6,ralr, l'i' e' '. ,' tipda.rda"" ,'.r, e,.p.:,ddip, .,Ji t-da,', _. ___ -- - L_Do ongmao Internaclonal d, DLcre 947 de 1 1941 que am Mai a I Comrcl. de C. 'I 7 ,Er ,on la .pari.di., clie -%p h.'I ".
Pedagoi se va a celebrar an San game, at cromer, a latuels Prafesional tra de omre rc., Pu -RiT Spri- Tat ""do so do I-nes. no moi p.i p.go del -bsuli. I., .'s". or . I . o I., qu, fallafXxx .
loader do Cornercia do Sc ncu Spiritus. ade- latalmente lanclouMcm olicialmente drede hocie 14 apAll, a des " ,; ,.a R'o 111 0106111, 111111111le, pedid., par ,,umqarli, XXIV y XXXVIII-esll c mple_,ia )uej6u so I u Is a., ,.,., d eljp it.d., del N ,,
10 ,,a a.toor 1. dia. 19 do ipli. .i ocii, out el seller Alinistro, iment. Gim _La do I 11:1 airm. INQU.= 124U.Ita I aus f.rri.n.,Iu, 1jinistaliu, do! T- -1111t, a] duW ,X.,r-,I do Cc,,a- te h, -I I, wrle de J's P.Pas"r som.
del Maagosto ad. cate "Ya, con- El pr.bla. de In dersaimin b. .,'.ei,.r Guillermo Garcia No'-- billdiod de 11 an o, aefiru, Ra.ol 1 ,1-tad,,o la caint, der si. 11 _,o Rua
isteria Eho preers'eintio F-Pall" ilmatur 1. I.Istericia de 1. &Iuti. N, pi,,,,ala a dai pceoica de ,sus mrg or-rciond uncionamue.t. domate % 1010, 1. prelesur. IaUlindo, q o cur 0, Pl- Intelels' de, usted 110no, b.-In I r ,: 1, Garcia Diaz, It I rids I,, lo, J 1 on ,a% .r_.c. P. ,gual iateta,
consilderoadi do one,, ,, c, an Ataron a asund, .w japaiia,,, .bit too, Frosiclecte, 'T "a y -'e"'d"i" d Tiaba
Congrew emeo, ponencias sebro me ,I I a" El Minialn, art Trob.). no dealt!. do la Fedel.ri. go at a P uidoso.n.idra 1.11.1,t1jn d,"1.,bpuicuj ,I I I
.pora ii, tizj Irir 'to g--Pomd Ice .ad. -1 so6or Tmn6jjdd.jVTega Z. E,-tu Y.rar
troaCendentates lamas do to pida, at beclao de clut que n jntarm6 .1 ellmA, do 1 cre.3c, clao dicte ,I I j.d.ras do M.ted,,es, ,old .
cludds. an Ina Prestialuestee mbaj., a I, s Siou"'All'.me'S
g.tia Actual. IKI dw- Educaol6n, el que erase reelloo do Imi decrtto detlarando, q Isis clitedria mom, Director, ittnei rt cftzsce. del wboldl. p sia "."t' '.' it, c.n 1. tonang
4' d I- par. que to reprosento como Dol.g.- Sets u ir. del Tmb.j. he debirmdo ,sit too leAdq firm.,
t" Sou"b's Arang. ---dicrri_ lon- act_ ,,pandumt,., d- 1. F- IA Profeek, E j Mirier ute asumn a ,Firmag 1 Jo rellocrici., 1. Editorial Gustav.
Los tudetn7a P-Iazimericim.,, funde )a que to nitere. creed ,fT Sancti Spirtv-, Ua par7:. do any. an I a munione, ,;do irate I i.11111. .,puleari6n toc"'Ardar, Gill h. p.blic.da clas cbm, a. all.
10 gas ft nueva dotacibn, Que I Do Iss; 22 cittedras Proviatsis me- clot.ddtw Par primem Yet I comd"alo' do Hacienda Para quo depoate tas to polto, -1g.ro. -tt t. lt -jaj,
q a asatiii. est. .he 1. raz;; dbardt. eanci no fuel- d.md. on 9: too do is Raai1'e;1,,.1apara ni.-ra"I'amnariumn relabriome do __. Para I,
I 1. VM do on.;- F.Woci A ma a, I I
dZu verano de Is Univarsidad prosup to I" titularce .A., .K. ,I pro'cone" I Que Quarem. 'eaeft., ."L'i, -.- .Ell w eXposicl6n &I Froludente d = cltrd'10 fc0muni'm do 1949 A IM, A fln de It,- -to- on tl Ministeri.,
I 'E' y "a, lutione. satislac. -I- 4.
116garom a A itoi at earopuer. 1, a ; operetta r1fundid" I" ,an IU QU- VenacCe dewlaPediand. toi en .1 pr.ble% 1. cbliged. crincunn quis
wadibires - y .0. ons surgido por las I ,, -,,,,;, -,,, l. ne Is reconcos de ozpaci,, i,,;,
AMMIIZ pre"o'c' -- 111 I __ !1
to de Bastlax, LAri rWbJdoj Par de IR= 1A los promi do dIcIn Zsci tihiduca. / j:, , ft f . P.
de 11om"r- M comeurs. 0 I Rue demandat plantudiss
!T ted B.rc_ i I I ",-/ -, ,
.1 director Societal do Relocionei 6. de .it alt:16 .portu.sapento e.contramos an Powj6p at I" to Provincial : ,.p -- I I ciones do navallacian admat par P.
"r ': i-cle, ,-a rin y 1. Ainei.6 6ri do Enticladoo ) ,q
Cult roles, el del Institute it* ". oreto I gi sted up 14 V so (IM11001viO hicauk all terridna- nuisai , -, F. C,-Iey. y -T.qaiigmfi "psturaumb ph I- 7 ol de It. comes IM art6 d,:t ctitao docente, nt- lid. at 24 de lvirdo del prosente aA., Soaaribe. at aacu* ,levado at prl. I : 1 I , fi.l.", por Julio lehaso Opebe.
de V tx tin pttr oAt*, pera sailueldo to - T ,:,. , ,,,,Ieraim non Madrid, don Mi ealo ,,, c.t I Jesus I _ _J __.T '_ ,--- TI little de Crossley un manual
Flags, I -, amte a su tuncii do = ;= )VF= 1,60A1 .1M,.Pdr.1111T",0lr,"d, But- -?V- admirable, que an sus 154 pulicias
remnant. al chu,,RiasRopa=. Lenius Oo.rl. ,,, I do ,.t
lvlll Aro do Fd.cacibp I I
euyo rarjaO QLcdar.n Ias tob.jm do J0 at n is Martinez-Mol" [ La "Coi I I ; ESP i I -, 1,13)"jag DE v 1,1. ', I t 1001tir-dis too 68 grab.Zni y H.1-d Inwail illcorpaii Pam ju5titicar "m 1 de les dlYtraeo commiacatipoes Matude, Long Martin, Lilia. Crespr I A,.,, ,,, poll. A 11, ,_ ,, d. y er. u. a.pol.,
scented Int-cramildo estudfan. ,b line- ra Loiters Cons.- I "I 1 7, -- ,too 1 3 Itiou. air
an V et= aTpt'jim"I'mat" do = I moallredtol ;= ai!dpe! HA 7ci. % Generale r Tl, outlets Caago, ,$ d T r acid Y acabildisuna del eins.
-j .I._ viann, aa re I .1
-to ,.n., tle AV 11, Quatal. Car I Pon. -i Led -1 .I
Ill qua Be ofect I do 1-1 do 1. conorindelption q.
too les Out "emorldiente, "I eoma an os archl. I nall Rvdirisues, li Prieto I -0 Susan do paoxt Few 1-1 11 r ,__l out r6t.l. d t., Si el pfiblica on
In rae Mum" I us t mum A; 93 4 do tw ,, ',
Don Niciolks Gentiles Ruiz too rto= de, ,a eft Contra, I If Jo" M. Martin Hernandez y cl.: i Tra atlantique" '. i, 9 rid p.ads )leg.,, cor, an lub.
agaujado con un bm 00 arrzii. do 1. Republi UL Undo 10 diSpuesto an P] Re, qjTli ( Wr, k Vfda-,ta : ," j Pilet. it"" to Had. f 11 ;i' I "t f A ra, A concern Im fundami do
grupo do send ,quebs par an unia, Yea curtail to Escutba, Comm I 'i, IRMSE counINDO CON I '[ l L Is AIulba, Jes protaidoneate ft 1,
Y momisdurros del qu MV91CA
Sao : gatdV %,ell tirsaidente del Patoo- ELRCTA ,
clodisom, con pootiaar do b .1
Aber .I. as .14, ,j ", _f.
.P - k SATLANTICL
rdonado'laup, 91 Preardii 'Lu- to on ,I I itj mums, encontramn an 01 one gals
do gala polonto ei 1 dispat
cS do ToW .orresipardiarde ,,, Domto-Ley a - -r-----" 1 I ,,, tt I trulutponei q rotative in
W. Is dt i I I I I I 't
,'a a. ,.-.' '-Ib Av


sailor. y an at Deento calmere 047 do -11 P 1 WDUSTRIA Y RAN WGUEL TaW.a. m-am questions que an to imian, se pre.
I 1948. El Gori X '. I I 11 -_ som so ntuairmante, at haberso gedo ,predesiar de Is Eactillr&hapsti: 1941ii qua resident to landus de 0i i, I -, IN __IVF II ; pert.1-do is P.rfaralliln del motor,
riodlime do 1XI Debale", silrector 9- In IJAM do PrOfutizu on In I I / ; j r, I ,, Publlcfdsd Jusin L G-ilkr-A5.=l car 1. -.1 es posible, sifectain la,
do Tositro E.pahi -t-I-rA. Zooliell" Proteateepil" do aosaaak, I ", 1, I )Lnuncla low sadidals do vaelas s I.rg- distamdas. En Hit
ftleditoriallida'de Ya" y nhb,1)., atlavioad, to annetwo, pan cUbru. In I I I 11 c m , ij Lu Habatna do am T I I',- I ___ vierelclos y locate de exarace, ran
mdmr de matmorce- publiciuTi.ites, I am misputtit. mcpatfivac se co
mtedras. Constiliddo at WbumW de I Mao Poortas 4" lobleou de PI) I l,
n M. 271.-ag., 4. Savoie, owtalzw oom tiuled6r, restrict a Im I I I .1 PAQUEBOTS ill, l, ,,, I de- took, to quo conduct ".
I I 1, i ood de c.6,o MEDVAL qve no so ra. 211131:106 I : ,,, bar idtan" i4pidamant, y "a lia
latra d I I I n ni enceilien. Toblerc -1.-o do fulficlad, reconceei at rumba y so.
t1.1.-zFN, 1 ,.,1 '.1 Mlea -me SUM MSE Y AWM ESE EN I i EDYAL Teoe,,o ezteowu,,tjdo 40 i, -- I lutionar an pacmet mementos too
,
P.5aba. I- di-' 1 X/S "Oreg6n TODAS LAS MDUDAS I Proolem" retemnitte 1. -, V. y
," 911.rid. do I 11
ZnztbaiTiz Lj_; jl 'ii- do qlue to todas las nl dLdo, I
_-__ i ,_, o 'a do,
Bell- AT. FL ,KDM O DE LA MMINAY, I 11 .norro do tie., y do
too y AroWca. Sebre 29 de MUO Chapa Galvanizedia. Lisa y Corrugada ,--it, qua .- fur u Pa.


; .
VAI lele cu as ,to_ 1111. ,a IT.

_1717771 /;, il I TUBERIA NFGBA Y GALVAMZAr)A to at 01c"It'nia ef tod, li ., a .
E d d' 'a 6,. M DVA' 'Ve l. I.I 11 . .
INFORMAVION XCONOMCA do, coher.ri'd. y .ticari. quo . , / , 11 ALAMBRE DV VVAS, ALADIRRE LIS01 PUNTILLAS, ,j L.m.ilIo.yc:,,z7,11d %it,, ,I-"
.Eapa a zaldm ti oplicando idlo- I" / ,/ A I TERDO PARA GALLIN91i V GA .' If, ; to Posibl. ", ,,,r T, ,J ,,jjje,
A adelante par an / S/S "Wisconsin"
copi. estueezi be declared. el 1. Cikrplam doCcuriercia cou- I Sabra- 18 do AGOSTO '11,Z, 4 VON8131,Tl 'NOS PillEC10 -'r,"'i, "111 1,iiT,, 1", c"T'il'.
,I,.u I e 11,


sehor Sumices. I dL,- quo ._., i Fue. Nadwa de 1w.plomenjos Ar .'I- _Illr- S.A. 11 ,t ,', ,(' 'I'l 1]" 'll." "tg' "tl'c' "a


miabdea do Industria Comercip, We regiali a. 1914 17,000 re. ,
r I -1-111 I i, 11
an .i.nt. .filiules. To IM at .i I FI-ISENCIA T 4VN'JVMFDA 1 .Aa- U-8-- 11 Illtlll 1pro 66 stur-al, '. i"atiguracib. mOrO se he elevlad. a 37.W0. 1 15 W_- 1, i
d I ____ -_ 11 I_- 11
del mievo eciffirm I ,o C _Irl do PARA ,; I -z -1., 1,11" (-'j, qT", "'i"'It"',
Comelic, do Madn'l Dij,, liiimbi6o INFORMACION EXTRAVIERA I "' t T I" T ,T, _', __ _t'l
ride In intervionvi-', "t.t loa an A M B E R E S' _1_4 piic.,, ,,;I,,, I li 1 11111-1 "'i",to p. jra .ili, alla de corment.d. pon .1 .A:,s
.1 comer, La gratitud espaliola &I Bruil as C1 HABANA VERACRUZ ., ,'C- Iil: ti' '.',', t"J"I",
da.d. 1. el bi- ,.a. 7 que, -;,'IDA i, 1, i- (,,,il t, ",
sell A RQUITECTOS ,- qt, "!,
nizi.d.r do Ea- 1 ,,tidllt- ,- ,--I,, ,"','l
Itsmbili o"g""""i y prospart. Polio an RiO de Janeiro, Conde de SERVICIO DIR= 0 DZ CARGA y E L H A V R E 11
tied .a .ill" P, mordtales obje- Cases R*Ju. an pass declaraciones I Tt;jllil,,,f1.i ,,,,, '-4, .,i, l- l
tivoo. He P-sid. el P Awa. do hachas at diarlo'braidlefut 'La Van. I I ; ,i-d-, ,t,,- (;-,q, ladiW.,unnt' gutirdisi" -1 embajador epalipt \_?" Carqa W, ,,, ""i-i'i, -f'i"-l '!,I seIs vurvis do suoil puestos an %eradi ill; auniffestaselones djelon. -9 T 1, 'Pascdes
V ,T It A., I'hn" "' ." ''
'i ane"i "mod" "W 40 1- 7-11 dl ,a he abligisdo, p.- -_ Eat. Xapores 'Wi.c.-in' CONTRATISTAS r-'mll- "", I~ -q, t""ld',tt-" ""'
relsoldn am Is Martual attereante, d Its gicroi c- 91 Bri no rAlo, -_-= - : -- "Ore do tioram I i ,i u'l"h- Satearea, marawt6 4to nad. m, 4 gqlistdi. do so detion, p.- AS, .plan 11" 1,, . ,- --,"'.
eii, on Vingtin quatiii am,,po, 4 ,a 111tra, poliltrig, elm, par at set. b i I '! 4 0 cusliquior clue de car q Ful niquoratalont0o, on GAAM O NATtnM d.rirui. l'a !", lhia lll, ii""t'la 11"- a
-i,, P-t-4- le One, imiallid. I Voladso I Para "i, c'!""", ,)-,j,1- ill 1, 'jo, d"
no MONTREAL DAL I I Is p, t
estral In is Modern. Y lus n. ,,, -,,U$!t 94M AX HARANA requiem refirlsomcd cual War tip* do tra o, puieio athoral tondolne, -,
tu nor -I. 1-1 ruf e.p.allim, do TIDAROLM . . Jolla n Julia x4 Jull. to Jull. 2 1 1 Y cuk I'D art Oka por obrorcal cub'a'noz, OW 1:' -, ii,, ,,, 'il", I' ,;" ,, ll,"' 'I'll""I'll I 11
ido upa "lltica cl, 1. -_rto-- I ,, Zt,, ,. 1,th.r I Infortlaca y roaorrrrclorl al
Acous cargo paritt Drowziavjjlt Houston, Lake Clairl", 1, 1, -1
. I I Taboin y Coi P-Q r4awads y Carga; i,- % ,-,,' -', ,,,_ I "",11. OROSENDO VAR ,a 'PIT, cargo 7 Posi Para Verecrux. PE7' 1,.J ,,M ARBLE COM PANY ,-_Iii_,', ,Tti_;, t ,;""
Tambliui act .
0IRMLY 02, worlulnu i, 0""', -- j" -,1111 iELA ALVAREZ I ii """"' "'
I a VILLEGAS Rolumsentantes excinuives do A. K, lot-wou. ,It Suj
ADMINISTRACION DU DIENIES 11. y I~. I ,il ,-,,,!,Iii, I h-. 1, ,,PLJAS RE FED'FfirCO CA USO -ftrair, d0- 1'ro, u(,- prcl'- do 11 I "- i""i'll", li, l"I'll";, "t,;I.
AM -FERENCIAS BANCARIAS. A0 01_UiA T CUT A-7970 ." 3377 1 111 I'll, ti'll" '11' -h'-,w"RANTIA V PROTriCCION PARA SUD I YoRMSCZ AGENTE GENERAL ,j ,6 t
An o Lat Hath"a I A ,,'r% 16 i, MOCAL I 050 HABANA ELEFONO 11,2242 i" ,,,, ,It,, '1 1-, ""'j'j", ,,fl07[CINA. AYL WGICA his, 5, AtpilaAS bg ALMENDA Elt Tell 0116" 0 AGUMR No, M TXW ON09 A-IM y A 7wu HABANA I I "I' -"j -u. j -T i-,-,,t" 'I'l
I nmsmmm I I I t, t.yt ,,t-, l"il, 'i's ut,' ,,
,,--- I I I I I I ._ R_ ____ -_ _011, -_ I I I ., I _-i. "T 1 wii, -,t ,ra,
I I I 1___1PAGINA DI CISEb IAnJO i IA MARINA JU11VI 14 NU ,10 )f 1949Aronaliad Fcosnm aiNneva aoa lperim xptaron los veoras en na Bola de New York'I l ent e
n m o o 4 1 d e c a(r 1e0 b e11-oih h e, N o v, Ytn c 4 (tt ap o t In

or .aove -Io dom gener, d0,tbron rw pr ami -rn pace, In e
bIono r o a on I I I o it t.v 0l ji r w n ,
t" ,,,nodubNNNNN
in~150 ocr normrn c.epaac rn Iu
onlu'" 1414 ai t Inga mt d $w io l lon e n io
-o b~q ot o ooooi- i ofo. do Pooo 1)io N.o .Stooov LO .M A.400I N cONNN~OoN ONdNNO ou do d o toua
11 -u.ntuy 1 reart permi lnt d if ,ca In 1 w


no-t a 7.".u' nras ci d es e l n dou Wnas
r nt,: d, llpi w ur a 1 h e n pare c n u. \ m a .W enI or a, out i e r soeramientat molon mopsinen clattir meao n e
NuriONNNANNONOONOONN po001.o 000000ION Oootldoloo N NONNONONN -iN. Ia bal_ NN I I N)I
noI do pooo do, a a oN All Ah(hAoNaNoeN N! N.WeN'


no lie, iulircA pen I > n dem, gutrsp -,4 or. di nde

-rba i n t o n. 1r- mm fl, d n i. ny. ve --, N I
Rln La -u wm d, en rleboll aiclle n It Itcr tc e o crtua l d, i
Lo<<, posil -nite glrodu Ilt Ita mI nunaw- en ran dmt P1.

u2i ak a lac .>e mina prenxa del6uc0r il mann n(n

7! 1 o 0 o6,, -c d n 104 du tunca Oaura de e punt1, d in -t I' l l aig ra ndo a9) d de.4 trul o bKaor
NO'ex co O 00o a R ON0 Ra con eNNpNNNnO N NO 'r de


lnno
a~~ LARt Oil
Lu heol NNcO NINONo d o r NONNN.00NO ol lOON du~oo.~o NNONO6'NOONNN000Ne o NNOO N


or- peoe I d o, In'."(" ifnm aolsnoN dN Ne 0,0 cNN ,'u' P rto ic o paa dNr et b
de a d o e o. no ne al o d do L doarolnra due Cuba uv 0 1 cN n cNn transpasli o paga det N,1, quni el i G dev fedrahnkn aet Teoed- rneDre Es m inm inloratii dr me-dri. t.ia 1,roia l riaonl cfa m na. a av rat
nr u l,d ip on d lo mpuse ob la lso- prdu fs cabNo dr c
ol, ,noN -d I -ooo o~ir n o oooNoooo.IoN- doit" t o't rooooNOrmba eino hubTesor d etdo nidut, le s dt is moorIn F ade


oni o p-m g.,ln de capta onsdn no .a .od. ast Si cargoto
11 .cil oIt 111 Psd c ~~a iriuc o de WORTHINGTONo d~
0 C0n0 do NNN o I n N t o d, P-1. Rico .1 N0 oo oN NN

conineta In Par ea" fun nna ent 1merum doaI F1 d
NOONlis ON ISONN doo Rcoo puNorNdoO ONe~s 0om foNunot factorO~oN 0, sNOONONNO 0I0 ON I0' O. o INN O


tot~~~DUE ABRA VES CORP day tabii dad barnn aoi a cf den oper on

de ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Dee aae ramb re on de 1os mass~i importancem &Isra osbi


par In Coplt .
sio No'argo, pa d1'gra d o oimt. NNO0NN I, o d l Go0 NOr, 0 Usti,
TE M SBT O E OADSR.OEo.n'she. oltoO Nd .N1. N O8,onon".NNormeillt merraio o se t rld' ctI o uo rcaest a. lanr, r7nA w A a
s I l io A n A S ro o o o n t o o s l o. e n t r o st C A Z U C A R E RAt
Sooturr q- oty~ 000o00 -.onooo 00riin to,00000 -6i00 0,0,00000 '0 '0,00000


ION. O dooo).,iu. NoOa Olo .Obl.NdcA SN LoNoo To
now a ,m
NRSD~ AA 0 EIo.OONNOO00 N"s ooo~oooNNN0000000


Noud N0cpotolgOjooueroooo, l iood di, on. slr' aoEE Rn smoo a .-Rt. ooo It MoonopNTHElulm ROYA BAN OF ad CAAArwo W
americano Elon Deao are awma nonreci fudmnarslatnoti 0 M n q
0000 tI, o l o o ,do t l e o l ie n t.o l q 0 P u e rto R ico oo i tt. o M % 0,. N- 0. v . c . . .0. .0.0i
Coo~g ooo p dro s, goo If Ndooooo o d ra V.,O00000 a aoo 000 000lo ooo~oo de Hn.Noue" sli a

ooooqm I[ unwa ttoOO oooooo doonsp odo' dob C,0000 oo,,,t Nod.oo o fh l C E ii n a000 o oooo
pod-te' -6o. ., s LA,, Stnd NON SooO 0, j5
sa ~~~~~~~ ~~~~~ ~0 Inol, .0000<00o.A ea e npnrtfi o-t -~a
6-olotoooo I00 oooSyoo InNN d o oooooooo n m a w .o00 01 0Nd~o .ooo
dooiooofod~l~.NOOOOOO~O00000N000N ON. ONeN nPu i n fl u 000000 InoO 0 NrN. Nonn ." o
,o I c Uuo ub xd.ptl siofl, ,Es-, oRoti N S N I U ao cargo0 oy
gOONOs l niddopol .-h doooloNooNO~oo tri-i w,~ 0000 do a46N-,N 0000000000
o., foi,- 000 to l-ti aodoo I.,oo dooooN d Ooo d. 01 Noooooo oooo don de00~ dWORTHINGTON0000
00000 oim ootooo oooooooo- -I 0 pIorcha do NOONNOO o n ioo Ni. ONi loooo. Lo ooo~ON~~i
.1 ~ ~ ~ ~ Pn oaooo. Gasoo 24NN000o0000 oo'oo~oo, ~o
oia IooNN -w on ult.oo oooiotooN. on I~NO0 c l t ooo,oooN 000 ONNO 005. O ON : I NNIOcde~~to 000000000 vo~o oooo dot d prain


00ir can",dooooN 0o CUkYdAA, aufoJIRAo 9ido ar ccm1006 Dor oooot oNoo tOO00oou no omp olo'to seO0oNo 00000 girersooomoca I
oiloo~~~~~~~~~ oooloo' do oooooo In00 in'oooooo Ritore undood N0p01000salf.000NNOOoS,
oooo otooopo o o erNv.O i~ 0000.do B n ootlint No P JLSN'A O'ARAL~IR int littlue otor NON 0004 Nohngo NOONOe 0000 It0 00dutOo~oo~o~tN.ooO0000ON0000010NOdOoMNASo 0000E 0PARA0 GAZIoMM.o 1. 0000 sto 00, efma 0000'cit 0NNNca a c
ooooooo do ooood0000 'NOONRoo, 'io~ddo No oo~'~o dooooo conooonooofamiliariza0tion Oco.n b Nt. iN
otNOCAN ADoAon.hoao nN-o otoooyoooodobooo-t*ot Ooroooo otdN 0.o


oloolN~potoo TheOO ~oRoyalodoBaino.anaooo roi fioCt. YORK,?0000 Noli 13 IAPI-Col lonNootto O


ilion d a oocoa oura o nN t~s v 00olono

as~ CbNoInpdo ORTHNtON
oo~tooo.oiooo~ooOOOON~o~o~otobN~n~oOIsdo Coon oooo


ELooboVodoI'olo onAD I nt C tooo oooooNa ol N a Ist Rpo 5011 Ft jm 1 itdt so. O,~o IoNooo


0id- Af~ii en0 to000 Iioooooo oeroliO ohob,,

SUD AMENRIN' pooNE on Y=opoAdDLiDr
00'.? YORKON. t,0 (tant vend oiod.~oo
Lficpt eta mei SAdTeI "ta Noia Pa. itlto, oooi i Aoi

PAPRI. TOLAE OS Ioo DoO too Ioooo Nt ,toit dii
eeo u iita n is ,eiet BV.IiLET LISA Ye SlEtE 0705, titterso Isso 123% ool. th. iot~

CANADAcia Ioar In~o situcis delo stovi0WO1R~00


Ih RoyN) taR Nilrr rod olooi RAN~O .o'60 .U
sm 1. 11".~ RON. Ital tIo bM ATOHRIOM.G44N0R
00000 alo O0N 0i po raorNN Oi6 y exor0l d0 I. t. on, 00r aoo, tiRolod 1.
ONRAD o e ~nd.noooooicns ono oo'i URlhl UtWRF EF MIF ON0.O oRRO0NE. a-tf. lmw -riu ltONN ondito,.u n 0000 iNN oo doi NRAla UNITED FRUIT COMPANYNTE AINOONCACo da 000000010 doO iDEo~Roo00R AC,.V AZU0CARERAS~
010a AMdoC do~lro yo1~fo tot r1XWV Y-K. O JiulRE si toN4P .t l.
O~~~o~~~.iott in nootoiolo donsdn oI Ntdoiooo Pol \iW '


Habana.~~p~o boeot.-da y ,ers 1, co -.' 00,
Hatiot.o Tot., NoO74 z
car . . IA" t
ONOONIO L a* "000 W.,RYN" O .to WORTHINGTON-7-t
ON~~~ 4i'o00 p9 kliNRd~ pO otro,,io.;0;0.:1 T iO 0O~ woni.tnn tltb
iidoooo ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l-t lsiN'm0i-aR Nloot.0t0 i~R~it
o~ooooiooooio go~oot~iottdoo i iodo n ow, R O om alASO 0"vi DIARIO lA MARINA. It I V!14 fDi 1 JIn h 1941 9 PAt A Off (Ij l'


A utorizant lat etra Cu ba 0"'' ilIF rVwdUilat 01"'z fpuJ LuLabmg i niNH'lti
de~~~~~~~~~~(9*2* ex 1bwf A222~ ~~~ .2222222222 V2,

Lodsaco de onatno, 0n 19: ca22(222 2222(12222.222.*2 22 2elfm
y~~~~~~~ (222(22t nenraay oe


is salidia pow In Adtiana n rrha1, 1*22F922222(24.9222292 1;, ell NT0RAT4(2 N12120 22E
2*222d.9. 9222922222I., lo-,222,222*
Moe922 d~~to P-2212 elp99(22 dc-*211.2 122(2 Nov.1 422 01 al."' a2(2<, (2.11. (9.49 292 2222292

Par F. P ei harbls de .2 o222222222 2242. I22 292222at d 22e 2 9222 22222.!929 N991( 9 4 2 9 2 229 2 222 2229222
2(2242222222(292921292* 229222(22(9(222992ell222 29 ".* 92292922222 52 .,.9259
-uja,. 09(22o9,. (9229 224 229 2I2229 22 .92222* 99
Alearh~~a Isg 'rtno onnO el 222292 42Flo2( (2222 d9o1222292*2 91212922.22* 2(9222 92422944 29(2 22092 992de229 22 9 2 2C2222 2292 22722
02222~ ~ ~~ ~~id" Ela~0 dool- (22(291. 02421/ 2222ne del9299 9222222222922(2 2(do24229222.2*22922 122224- 4222(9 It. 2Y 5
2(sar2(22(222((222 Is 202(2( Asfiia i sk o. 1222 ia 22292*22 Vo2il22e h222 92gmd 222992222.,t Nib9 ,h ((22(9(249222222 429( VW u,"er"222222 *I2 9929222222 de 2(22ene2I2222. !*is' 'oou," dh e lr dohoy N
((2222~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~6 92. q*222 222 r22 222229242* 22ag2 1. r429912 -2*(9992i
122 -for 229 2222loc 02 2(24(2 2 029 ab2re 222 rato d2*29 2922922 22212222 2,22222222*2.9*9992922 201,222,4 2 9 (2 4 2-2222922 *9222
2(2222292 4(22222 2222(2222222( de 2 Cu 2*2292 %,o 2(2222 22229222222 a922922292(992222222222222 as traa,, 0(2(2*. 42224022222(22(22 do222222292(2912del22222,. 222(2Pe'229291222222 92222222222222222222222222299222 42222222 991292 92422
22(20(2224122229(Natio,22(220222id2 .2-r -,2 1'> 9(22222292222222( 22 22229. 22212222(2222-(222 ther22 2~ e 2r=20 92242200 02424(22 22p2" 2229*(*.-9 22*2 2.2(922 2221.22 2 9 29*.2e22242 229209t,12292991(2
12422 d(2 22942222* (2922222222 22 222.22.22222224(2 9292222222 ( 22222249 229 22240 9 2
22922 ~ ~ ~ ~ a I2.2( 92(202 22 (2 2 24 2 *222422222 2292*2*2222*22* ((22 2229 2922222222 2
992222 3(2(4 el2.(2299. 022222229(221. 2*2*242 92.2*29*22*2*22222292 .11.2(9(22(22
(2(2222w ((22-m, 0022. 2 2 2 9 9 9 9 2 2 9., 2(922222299
22422222222(2(22222224 clue222 d2((222*292422222p222222 re ~ 922.~m 22lnt 22_99222.22222,2o,222222.
222(2(4(222 on222(2222(22 ad 92222 02222222222*2222422.2 9922922999 -n-2 P-,((222994 c1,422229 ;222922 4(2(22 ~ ~ ~ ~ ~ Qu .12(222 222 to (p02*022e, .22 24- ,,t,2,222222(222229 42I22922222 I22 h29 ,22 222229 222229 02(222 2
*Jlo2(42(22Akobo22 na~eera del202212*222292*22922222222222292222(22244292 2222292242o--924.,. 229922(2
p2 er02 .(2 22 I222 22 9 22 22 22 2 99 29 22 2 22 22 2.22 2 22 2 2 2 2 9 29 2 2 2 2 2 2 29 2 2 2 9 2 2 922 922 22 222 222 29 922(99 1:22 92 9 co2 92 2 .2 9 .22 9 224292222(22222-2-2*
2222294AV92122221 222.2122 '22122*22922222222222229I"9 922422222222.2241292 2.22292222222249 9922212x*.22.l222 2 2u 2 22
poi9 a 442 o )uno4Co 222292 22., -122922 222222*92229 q *- N- el222 22222222222222 992922 422, 9221 4 Y22:229 2*,Q 0429(222~222222229o2220.(229242292929"2*2 22220292222.222 49 9o922 222922 4922992 292.' 9 229 922 '222222222
e_ 222229222222, ., de WC d 2 o22 ,*2222 z22292( 22(2222.294,22222 15 2217 4212*.,
022222.22222 42242.2.2 2.922 2 2(222222.22222tad2*222242(2 22222222222222 22222
Is222(A2992429229222 222222*224292229222I2I222229229or2.90 iv.
In2299122 d 222922221222'92 2222222 22292229 '22 222292 de au 22929292222 "22' 2292 0222 92222229222492d99*29I92.9*2222(2292 22299292422(422222222 124.292222222229229 ar2222 no2222292 s222 9222a922222 2222r92222292(2229 222222(22221' 2 922222992(22.29.2222 72.,,.2222a42222?2 2222222292222292922222.
IV .222 del2(2229229222222229d22942912222222222 2422922.
222222 922(2129 4422 22222 2ei 222229 2(2 2292242922 2 2222222 222'9222 to2122922222242222122.92422222922222222229 222222(222 9924201292o24 222229222. 92222292.2_292 22292'22.,222-- 22.222.2,
042222.42422292(29(22222(92222 92(992 292222222, 2 *992 2222292 222222222,22222.22r22222222l42srg2l2( t412222 929*22222 229 e(ntl rd2222429222 I(41242 92229222222229222292 99222222*2222. 222. (212 22299192 92222299222222222 22 2222
222291222922422922(22222222222222 222222222222222249222222222222 2992224(22 22 22222. 922*.22222294.2*292222229222
.20 2 022.2 2222292(2 922 2242 922 e22229~ r 222 2 "92222292(292 229229.222 22(.22 2 29222229 2229 2 2
99229 .-o pr ell.2929222 42222(922. 22229222222 C.22 22922 2*92221 22 fl.22*222922 2222222.22.*2.(922 d*2222' 229292*22 2***492 29229 2 9 "292 22**29229 I A
92222992222.2221222299922 (.2242.422292222 222922222*2222292422222 (229292292224222222.29.94 .>224222492.2 2222222222129299.12229242222*22 e29*229 2.22 229( .22249*22.29,*22222*222292.22 (2Su .924222222222222222 2.22 22292292224292. Kra2.2 224222.922242(2222
(220222222.22(2922222992((222 "M 2 222*2922****22 92922222222292222222221 22J 22*29*22.222229'9 29,.222,222922
2.222922292 '222.22229222222 92 2o 2*29(222(2222299242 22. 292 922(9 222222229.2222 222224~2* 2222222222**922222I2.924 (
(2212(2.22.22 9222222222442222.22224222222922922292 2222.2222222291 '22*292229922.92222929229 2292 222 2292
22229222222242(29(22(2(922242922222222229(29129222.2* 2222222422229229222 4'222(21922922222222222222 292'9''22229
99122 22229422(2 ,222222(4929(- (2.999. 22222 422 22222 29 2 22 221222*- 2 2292 2 22 2 2 22 9 2(2 2 2 9 22.*222 r.299222(2224*22 2*22922222(2222 2299221*29929229292 22 222222 2222222 9222t (922 229 222222922 on292222212292*22222242.9229*2,22542222.242 2.222222222922291.422222 2*2222444222222299222292 12192111d
9922(222229229(2229 992 Grande, 22 22212o229292222222229.92l2922229222492229929929222222292292222222 22 9222229 2i4 92t229292
boo2922422(294 229222oeh22*9222292(29222 Para422'2(2222222*9*222222222222292229922222.*
-or22(22222221 2122229222222229429(222212(222 1222(2029222222222422222,.*2 22212.224 (221222922221222 229942222422429n ril 222 9" 922202( 22222((y22
292(222222 229 el 91290(29 (d2221 2it 424292.92422.2 I ( ,
Its 2(222 0222 22222*aaa 022* 229222 222?2** 292 2 9.2 22229222 (222 222222 92 2922222
222222.22222222222222229 en92 222(24922222222292"(4,2. *244'2*222
(24a 992 In 'a a9r92492(2(2 J- AA 4 2224.22222((222992922229'22922122.22229 4222922494* 022244222*9 V l S 1ttA
.222219 2(22 r 2229 2222222 9 22222
2294222422222222922922 222292 42222,9 2222222922229292 on9**2222229222 2.9222.2 O9 2
2*129o 922y02299A22 So 2949.(2 02I2292 _______ __'V219 9.92*2
992222(2222229 2 24. 2422922299.222(22(222992*29.929. 292*222-9242 922*9(94(
9922 too2 29222e 2(292 222222* (421292*22(22(9222222*2*922922222222929* 12/CIB S 7/A U OE *922
29222222 (,292492(21t-229( 22 22224229 22 222222 22 22,999.9 4999.2 2 92222 92
422222 022nt 2222 trot92(42 122 4222222 2- d~e
Vi2249220.222 still-22222 222*'2'2 122224222224 192942*22229 L 2I9 Al-L A9NA. 22***22 (222222 2294 9929 922 22222.22 222229* 2
292.992(222292244222949 22222.o19222222(-9222 Hernando.994**.92122122 h.2922222 2299222222 nid-_ 229**9.2 2299 2222222
222294229229 9(222(1222292 tio2 ded2924 22e2122 224.092*222222$2 22212 9222 _______________________ 299222522 2292229222222


rl Toto 222l, 92222222122429to
toh eeie. 2 22R- r ow A~k u ,V V r Det, l
lo22r (2222222i 112222242f2. d22292*9,292424 (2292 422st too2(22 122 992 222 22992(2222(222 22 912
22242222221.222922*242222( 222222922(22222 20* *9**2.22429(22222222224112(22
a* 2224242242 ex2 222 2*22o222 en2 lib22' 222-222242 29*222'2224C 2 22222224929
tie(92(2422(2222202222 22 2.,22 2 4 .292 2 *2222 92 222 2 0 0( 4 222222. 9922 0.9.090 2222212222 *7222222222
tons22 42ma y ( 22 922(22.22**2222th99* 22222222922* reeoi.nr--. s222
2222 12 229422229 2"2$42(2***222.9*222 2ireo.,. .a. Pl 7400(4 (494 022499222222
Ste rns 2222 2222(2294 co a'" 2222, 422ob292 _22. _22l.2* 922 922
292 594294~ 2229", 292n 42 I9 22922 222421( 222922922.2922 299*hit.2222224 1 2.* .,. a 42292734
22422222429 212 9st 922420, 2(2 o222)!4222222
*2224 222da 2242222 2222. It. 2S SRB S Y22220 99222I 222FP29221 2 *4 422 222229
222 LA 222222(2229222292922122r. pMoo- yM,
Zone' 29922(22202222122 2't dd222922 2229 e 1.2222 d<*22222 r.' n2* EL22222 22IARI( 2429 L0A52 2,2h291'}9292 292. 29112
L6 .229 1 4422*22o .429 00 u0o2o290I222299b~oot 2*92242992224224242 2ri d229-222*22 992124*222 no2 con 91(221(2*229 2 ,o o222292222(2942222241222 S--I22229 2.2922299 ',222 222*2*2 22 4229 424099222,29.29222922*. *9920922 y224
(222222(2929221 22 29 222(22 22922'2 122*92 4-2.22( 42. 0.2. 2222o22. 200292 9 9 2 9129999922222
29222292.2292929222222 '2) 2aeon22**92*2222*222221'. 2*2 22 222 2 't1202o942 292992 929222242922dor 222*922292
2222 U49229222222(42.(292 ooe d2242 M- 0.2 (2 2 22 2 29922 222222222 Steel (29 rtela2222222(22299222d2 2. 9ro .229**222(22992 00 0 A 2
E222 1oct22 Alberta22 4de9 Pint,202 d*) 'd42292- e t' t rI o o jw .~ -r.d
0.22 n2 .2( re 9222 212 rsetii22 92222(2 229229( 22 22r 22 992(2922 2.222 219 B A N C22 P (29* A S 2122222 T O 22 22( 99222 on224 la9 2299222 del
122~~- 42919291 2 M22 22. es El22'*22.22 22p*2er. (22 242222 222221.(4 a,0029 009.bl 429t242. 2422 992 92122922 (22 22 J.s
I(2 091229m 22(2(02 2442292(22 222, 924 pre as2 292292 *4 42 2229442*1222292 02129 9 2*2(9 920422(,99229 992 2 29(222222 222(29
992222 raira d 22992(2422229222 22d2. 99 2 2t 2. '9 292 2 22(222 2 P.'* 2222'22 .9 9 9 2 009. 0222229 22229929,-t 22(2,2422( d2929292 22(2a t2229 (2 .221222 922 22 2 2922222
elf222992222n 22 222 -d24 2 21 2 92' 21 22 ( 2 22 2 2 2* 22 22 122 2- 1 1 22 1222922 421222 0 2( 4 2 22222. 2 0 0 20, 22229 2(222d 42*22299 2292 (2222( 22*2222 C A SA2 (2222299222229~it q- dip
(29422222222222.922222 de2222 In22. es2 p-lc2.22.2 IM22-2 p2'9.22 2. 42 9 9 2 44 2 22 2 .92e 9 09 22222922224.229222(222.I2292222Ley9o22o 22*22222 22(2942222*29(222.2r2ot 92**2
02*22(22 r 229 cua s2o( de (2 un p222224212 22224I 2-229 2922 9 -12222 42 1(2 422s 1.0 0,13f)(1.00 4 22 2.2292
11222142rd21 0.oo pare pr2022' '0,a202222 222222 1* 0n.29 1. 2292222.2-!2,',2 C2 22222(202(9 92222 292222 2*2222292229*4*d;022
9.22212122222422292220~_11 -, 2120(6 2 2, 229 22922(422224922291 (2 22 222224222'- op2292( Picts.2 32.02200.0w.22*292222220222


2222 el 222* 229*2 Jose* 222l Salazar o292 de 22.2(222 22 e2- pra I,
9249 199222(2242229922 2o(222222222 422~q 22222 222 '!2 22222( 241.y 1.b
U".2 (2922225-9,212229d*2294222222221012*292(22922922*9022a49 (2229ea 2222222.
no29*92 co22n229 292222 2.*222 (22 22922292 2**22
In L, 21 (2222.292.- -92.2-!,on _-122o
Is 1222202.2. -d_ 29ecl .'>'-a anL.roCrlia.L .R P F -d.'l-F1 ,i dl
22l 29,2222222229922229922922 o2.2*92222.2222y l ur rt d la, 22229s 2212 *. C UB A ST A E XPR ES *rtl
a 42la 242212 2*2942 2*22 42**22*92*2 '7222*42 9 24 222 9(
2 9 222292~.2 299222 9 e 2 nle-.2 A 00*0 00t- No'224204 2 0*9
no599229242222 es22 222 22949222 d2 I* 222*4ci 2lu lib eaa 1
222222,22.***22429922*9*92222222222222 it22(9 22 list40 0
h22 r,22.2994 S222924229222192 2 29C222*,2*2E S
24022922222*2 992299292299222.922*2S22 220 Vod- 4.M STdo2** 2
92 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m 9.*92224292 2(2*922*222 P( -- 42* 1202
2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E 2929" 22 99222. 2**2*2**2.
En09 el' 22rs n;2 922 9AV 222242Atli-9h2942229222*9299
V "24 Me~ 4'A 4'22 22222*2*2 <2ls 9292222222429412 Col*2 04. 2h. L *92 a AR7O7L1 220N
do tela't(Ifir inloorell nohDML -s d. GIJN. 9lr 9 4 2 uadia .LUGO22 mar. d 99 222222 *o
dtic09 62 22.2F'422222222292*2,2 2 .0 .2922
b. 9, "'"2ud nu vas TaAC .22222&2( 2242*z 22AD mon" 22tlld *.i~hf 9.Mo2te or. .22i.N .29.492 1 12299
d: a sltucl~222*2I2<22t22* '(adoC
c' Ordents BMW._ 24.22. ,2222292.2229Put22.2del.2*222*22229
I---' al se' 12tr A.]. Parties-229.2222222 PtI0*0102 024. .0022 Gwri49000042*
222lad enI CsadeI 92o ci 2v. Missiles,24922999 (22229tut L1124o22pol022 02222942 4d2e2 922942 9212An e Ln
22222222292222*9.4 us.**122292 Loa -ota 2 229922 & I Toy. __ l._VIG._____.J__VI.A_-_____o__________________________d__Fl
DO.QUIERA QUE NA NE O IO 22 4.c22,9 9222222222229 22 _________________922242122pa2Is22do2am"y02924g -,a9d22.2(21(22(2229ta- s
99a 2' 222 2. 2lea Elecric,92.2222(2-222222.2222I'229rsrl2222.2*292*0229r.9Pa. b.
El 29299')',*-= e 2(222222941922222*22l.2.2.22II229r22122*222249d~smdw e olvgurdr is ~bl
2 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .d f o- 212 2229'922 12 229229 422222e9
992292222 22222 922229 92222222
221,2r 292(2i 22(22222i 222 222eve (222.(91f9~A aaa020221o0.9W22
to geta (29129222922022(5222*22272T222 pr-see. -to l-1 49E B9 ffi b A A S b
29 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d 2 22 2.29(22292222212229229 SEG wwuns EUvV fleI
22222.2922222922222022 lanawaaao c
P2 2.22244222.21.2lad.4t(9Q2*2* (22(24I. 4122 ~ ~ ~ ~ ~ ot I1 o, 221929t1} B.222024"02 P"' 9""o1 229'2
92242*2(2*12222942222229222
229 h,22( '< 92 Noe ez rt25C U A N S
24~~b I ~ ,' s ,WACC DE LA INERIO
HM k9922 2raslt 2 '1-22
294t pres2 a0 2o b. -a TR VE EL, BANC TERIORA ECUBA
6d d 2*y al22. /to, 222 2-ue 22(2(2299(ea c2212229The2Royal220.229of
22VII 22014L22*21224FR2(2222222039D 2ahrt, 2*222229222 'me29 22.292coal0
2o _2lge- -br-IQt


HACE~~~~~~~~~ FA T UNA BU R U0s ?MM.2220 ?LA.2 (2224b299
2 ne y99222 -22._&921432124 020 2*29(22 Ila 42 9294292 2122. 2222*22 22292o9 299(,d I MI L .*3 W .N rh M i e
AD2 d0 2229242202292220229
922 ~ ~ ~ H~ 212:*2(9 222022992 *22
fl(02*229~~~E 22992122 DE912 292222222( 222O O2GA17AD DE9 99C(42 299222
222222 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ S~o 3 02420 222922922224 2(4920
401 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~I ee_2(Oodco' -229222 2 *222202(222 12(2. """i< <9c 2*922
2 2 ~ ~ ~ ~ F 92.922Co2.29212222221241
299 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Lbmra pa9Igaare( (2922240(02 yo nueet92 (294922(92922 22222922.22
2222222229~~~~~~~ ~,Z anI 20922202 22222(924249
22 2291122 2922142 42 .229922229222. 2
2222 29242 222T 22222,229 a Il22900499
Las ~ ~ ~ ~ ~ ~ d .n1ai. 0.59(1021229222(222 4222,222i0 2. 1
4(2.1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,.1. Corp.( o222902229229.29999 90
91(221029929en losas 91 2222~9Ok(2 422249(22 2*22 12422229 212 02.22 x .212*9 de2s
D IM 212222. I22 I22229 R0 A21222(( #&" H AY(42 2W 292 (9122222425OV.9.222229 222229 22299 22222292219 22222,22* 992922t.2 992(
02222222122222222222222222222~~~e 22'o'. 992 1114(2 (2' (912 c. as(9222 2.22-22' 2 !92 22
99242292424229.2(22929222229 Land229922222122299229222 end229222e22222Tog222(.(22222Co99(2 4IIIII2r.I ollf 141((2(4 2 22422222122222(22242*2 2.22 (2222222219122 2294999 2(2 (29.02222 9(29 2224(22 219922.222 2229222 4292 222222222
((2224990912.(2222(2192229y
2*211.212 .~l21f22 2229(9222 o /222*22222*422*2222942.2. (22 2222229222r9 292224 e2 0 *90 4122929299 22219222222222n(2(Ir2229 24220((2092929
tv~~~99 (4221i~l, (2w
sabre I 4222212 ling do a (1222(2 Barn AVALOSE TERITOIA DL ft94* A)t -2p2 021L H0 291949242.
222222~~.'.~02 4l'u 922 92 2.42 22421 22 ( 2.21222. Lo 22 2224224 929 (2,2222222 *222 20*2

/2 O ~ k la 91 10 2~ a a 292 a - 22 2 22 0 21 29 2 22 1 29 22 9 22 2 11) V 2( 2 2 2 22 2. 0 M 1 21 22 2 9I 2 22 o2-o( 2 02 22 2 92 2 22 22 2 12 2 (2 19 2 22 2 22 2
212102229.1 (9244224 o29 2911fl9 j ~ 2 p2922(229222222(22292(* l(L (2229( 2(2222422222( 22((2429I 2922222292224222222222227/2 p99 I,-40242202
22~~~~~~~~~~3 02022(92(24(2((222222220 d(0220222929.22(9114(242 9992112g-224.222419 oos, o22202222
a.220292 (22(2wa 2(2-92 222( 2

m.2 Ioa~ 0922922299
tia u uod pr 29.41 2 I
as24242(9102 2 222202 A9209*(222 220
A,42902429229(22(4222"A2TRAM2DEL9BANCO 2*RR9TO22(22DE9CUB
22 (2 >= 02 ". 22990222242 9292 4d1IO 2 9g
4022= 24 Lon de29222( 299r 2(9.1 222 22Me22
/I 2(2(22192(22222*12022 AEl-12 114 2
2( e422222 9222022 9(2221
Ol, (29922 212 29.19. 22rft~ 29992'
to222 211 299 d2(22292222 921.
>22 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a 1= 2 22o2222222i42;9222

an Is 2wr


PAMNA DIFC1OCHO r PR T S 10,110 DF A MARINA jtUF'\ 1 1 1 1 Ir fI 'mlS TS ANO CY


IDEBUTARA F "ITA NOCHF11j EL 1URD() Fl BA (CONTRA FAL WESI 1 PALM B1EACH1
ElI DIAIIIO cu los deportes Raf Ol AN a avilm ny a

-Noticiario defoo lo sctortsGlvncmo dr1
-Gene Tooooney y fin gran soinbrero tie copa. pr-.nooH o 0to 1 10001
-Robtison le sac6 Ia lengota a 'Joo Louiso. otlo lo'oo hy 1101 .

Por ELAD1() SECADESNo I om 0 ok
pAllA qujoleaozeo'de.csaolliooo ten- It oa ngrand, train deLa41Habana 41pt PorJACKU ( DV1t, 1, 1 WI
I'aol. di01b- so" Est0,s .1ius lmt1111o deiloe', rru t tA
o,10o kitk 11110 100 liq 0111010 d ao ;A o11oopo oooo o
K_' i 1 v ino I lloado a o b 0101011 Al Pi a y, cro o do114110P N A 1 0 '011
010 -0 R nnsa 'opii H" sog" l'l', n euno.16
ri4,aclll 11001 11010 1101,1 1l1l0011'A11,0010011N00011
,',~,0 1 ool'at l o I> 1 l0s,te11 P00111 m' i. P., Ain001011 nn, ~llOO lo d1 1100 ruhe. 110"" Io1 C101 I ,,n01 .

ll. 10,ll 00 I 0 ;Quo. ilolplotaY 1. 1 No'- q-l1 se ,11, 'Al Iooo 0 1 ol" oo'.0110111 111
0l i00 on, '1. ll 1, -1'v'D7,. l'011 11i01 100
lol llll1l1 ,010,OAOIa~P1'0 lo111,1eoo111rdotn,~h P010 ,' fl.'o Ao110 'P'o -0 "
qu 101 00"'nd 'Plata i 00014 No- I~ol n1 00111100' T, l t 01 00000100 100 h000'" oo 01ioooo 0 0
I,01 lp10oltlllO O lll0ll11111 101 11 101P001010 l 1100''l Ila1.111l '' c-p11.1 ol '
,w 10ol' ol00~1.o Po101 1ool~,11'10101 1N10 OIOO oiod 011 oo1 01 ',l"I 0 00, o0001 (o~
'0011,10 N0001 v001 11 ,0111001110110010 Pi110 10 0 00
0I~ 00 1'it11 111., 1, l, 110
\0101001'101100'11d01'0001 r~1odll~olo~ol~ t1011111'001 ~ ollo',, I
itl,1'100Pb001lo,,,1'.V'000 lOl01,010,,010P110,110 ~1 .1 ol 1
00"do10 1,,,o,,op0ooolo~oooo (11011' 1'oo 11,11o ,1loo O~I~ooOIO No~poiool1o o,'loll'I
P110'd'o 00 'l0o~1001101000010,10a01-01111 IIA 0 ,0100 41 I 10110
o''l"0,oI 1111 ,''l'o000P0010 1111 011110010'10. laal IOPO o 10011 ol,0 .'. l 110011 0

O "I ol 1,11 11111 01. 1 -al na e 011 'o l, sil ,o1o 0h. I11 g1 n1 0 1 l. 10, "n ido t 1t00I

Al d.d ei. 'I- y In1 11 11 01,11 t' 0M1 -,010f10"
I"'1.1110011 l,,,,.,.,, 110oIo~o.,~oooo pirllOd 0001 1 111s,01101 111.1 o 10, o
A111 Pitn,.r v uaI Intonsitadu, a1101 1100 odv y lao''o t1000d 10 1010001 00 00(1 0,1 l' '
K el11 '1'olopll~ In,0 N-0, York 1 le r1,i,1o 1110lll11oo1 la Blolo0Ot llNoI y00011 001000o it10 O1' '0 110, 1 0
Otguitf .1ollloo000111o1 11011,0 u h.~o o elo'o,,O lOoO '1 ad,- h D0j10l0000ll10i0 10010 11/ 0
111,1,,.l111l~0010011'00in1' o on ~ladlf 1, Ang1o010100001000h lope 1.1100011 so. N.nt
00aeli,' loe 11 lle vn. o I I,. 1f in llllllIlO 010010 1000 o000 ro1011 ooO A .l,110 09101 00101 ol
00,' ',l,,,ooo10Io a,1i' hotel 1 RiU- ,',tli 0000d oolo Jol0000e- 101 e 00 M0i1010ll0001t-, 01 11.11
11111" 1t111 entr bo y ,1 ph 1'.1ll_ 01n Ia 111e100, Ali-,Ool 10


M. 'a' 1ien" An 10 1,' said00l11 0 sopostur 000.10ni.
ool~,,,,0 l 0.1 II' P~00,1 Aiooy olO 0 010.0000 10 1111111l II 101010 Aoll'l1.1001 0' 0o01010 0000001-'-01------10
st10 01 11lon 01100011'0ll 111 110 o,1101ol 10 O~o ,o1. 01' 0,0,0 11110
'11''IDA L"1 II' 1000110 0 0,ll a 1 oo 1011 0010
)ne00 en1 .,,'ldol.' of1o11oolo 01,1000 10 0o 110 001
Va peivi. un'l oIn 47llba, ate d isH, es iob, Per. 6lo ab e que dol0
Oi~oPo'i~ooilO0 ,lo 00,000'1Pdo ioo' 00 oo~ 1, 11111 000 0' b 'or10,
Is Pikls de100111 o bnson.00,00 01 anloo 111926, lO
m111 101-7o0lh 00 110110 11000 t ~ t


doteg aio G-lu tielooood Is b.0010r 040 C. 0 1. 01
110,,ooqo,000 11000ab 1101u 000010,'sad "eubne S atpsooo me lo o tio p0010011''. -y001 --m-1 00101v 101 t.6 11ARw0.0000010.,100.gs,1 1 11.hsh U1n
11111 o oo na o d.l patp.40001010A0111 ar a el o u ier o o m i mvr0ieaeto1 at y.000000' nif fritlso et ~ghcoiri Fld oI. a101o Pea0 de0 00 e 0000 o s. 11011 00 tldohis ol hre~ 00011 lb.0 0000000 j oIpod ie toi c p000 d Ba am 00 0 1 I V. ll ieldO'0 de 00 doo- I se a d l ieooo ntaob ir,, en 0 I a b0100 1d Stai. p0101,al Eo' n11101do00 Ia&o o it001z2r0000000
oogo-0 Elo loo Moohit y 00111l Roeto Porlo
qLlooo. Ker~ 1.00e OZp~tolO dl 01010011000 001 ,1 V ( t i o n,00 (it~boo Inooy od po 104I1n100a10.oooo 011Ooolo ooonOo 0 o 0000 0000041.0000 100000000401011,111bin 11011. '16 1000101d.00101100110 l( ooot-O 1 t0 pNo.oloCooo W est loge c 10001000'6 l r e h m
0,, I P 'ol o Pol 001100 1101100 Oodloon 3op. I l a ,,o Cavo l W
Ia in'ni tci
0o,.111110T000010110001000 elet ante001"'010o100 0101040440010 ,1 i oir l
nolllo 011 ,, 00 Y ,, 0000,1 loal~l ta 0a11i0 tio 21,1,1,10111 Tdoobeoo 10 Lt i.rK lIt2LU 2 I~ooo1,10,,oi.011111110111Oh~hloO401o nt-01Il,111l.10100'0100101111


elra e vx10 nri.1111110iid 100,l01in i 'I'l'I DE001101 LoooOS~ CL B 1a(1ud i ut opdernao~
It. In e10 110 oo11',10.d ,'o 'no0Io0000 lb 100d' 3lo ." 1 o _11 Pa J. ,Loui
Pill 00 V 100000110 dpIe l(l ('100 C ood. P00- Kid U, roa.10, I I tnl~ y 00 c orr aloooooi Ia Icchaael uarooo.olmaAVICbn I0001 0risa on 100110 1.0 ollo ld a00olo desroaoolAoo'. oo M, lot '.0a 0'.d 00140 a., -00


Pot in ol 0011111 00 sen .10 0 00ts 0"
poooh oo.,A IZ O 11,l 0000 0001 010 ah0ca 'doo lJ~ .~o a q ir o 0 b ino n a o mi 2112 ('03- bt F,l 2 0 P .~ o 0 1 o 0 0 10 n. 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
,v,00r boooaldo0 10n Coop0000101001 0, 000 0000010100. 01 y d
E_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ L Pb a~ de neo ho elcaaetCo ez ,o 1.10d0000mbodeI.itia telol~oam1 1101 11000011010000010
busc,61a1Joe Louis 0 1t1tape Ia 0er.g0a1 0ll do 0olnbg0h1contra to Torres
Inra el~ de 1-ey 010 a0000000 1000001 000 l o aloote io na Mir0 N
0,oglbll111011lA000Zack.dPersonalsT00001.0000O t0000

031 PA10, 0101101001011 00 IV 0~10 101,000 Ty se. I 11S D P

111"00 0's ~o I 10 11 100000 000001 11 do po41o. l
0111010 P.1110 dod"' 11
p400 .01,10111' 11 "0 0.0 "11 n" a c0 01I, (.oo AI O 11Ou 0 10 10


=6 olo,dni I, heE 1101 001010i" 11001 i "o.oo doAe p0n10)1 Medii0Sup0r-11"
1111010 de100l 1001 '1-11 Ht.3101 110 l '1011. Il tg,01 el000001 00tao leooo 000111010100 dos01m*1
0,10100 ~~~~~~ ~ ~d 'a11 ho0110 1. 1 0.100 -,0


0101110 11111111 '1,1101'1 00 1.a 401 t f-,0 PAR 110 01 0 .0 ,110y0 '
rio o nooOl r'011 0e is noch.o.o.N. .p 11101 1001"011011111000 4 d 11 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a 0(1, 1.0 0101 leoll 0101001001110001. ,bt00,. in0111' Olb'ooo~hAOO le010010001000101b"0.o
~'noion hl I rooooO '0010 1 10,'01.0 000010 0011 00 000"1 II 0 oII~OO 1000 0 11 0001101000070
eln 2III"4411 d' ini 401 e. I E,0000101 000 I- ~ PI01,011111'1d000, 0.ookao1.,l.0.bn1.o000~~~o.1a0i 0111 1 1. oP10004A01 ocars .00N'00
Chs.1,41i"'00 4K 10I~, 010- P01. Ig 0 Om.o 0n.c01111I001Ned0100 6. oojt1o",,r' 01000010100.0100101100000400Y010 Lou0.1001 000'.
0 01 d11. 10P _.11e1010000 011 e Elba I It tor100'
10 01101000 iV, loomi00o1 0iClo1o0011!'oI 1. 001010100000.I 1.00000.01010000000
poopooloooP~~~~: IA 0000 000010 11r101001 bt''
Nencido Phil T' of 440100.I001 Loe, '0tne "P1 ',go, 100001401Anient101101000el00010010101e
'p400000000 110100 46 0101001000 00p 011010.001pr10011000000000000010 at0 I
011041,0 Ito 01 000 m 00000 1100 'P 8 09 000b0i10001000100 00h t~o 000 01 1000 e.110 10 1.1 to.0sari 11.v
por ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 Coileyo ilite.Y0 0f00l 4 1 41 7 tIiA k-0a 1n B e6- Nddy o 001000 1 010000 oVo- a obarr. Ta 01011 I

I 00100 000 00110 p'00 000er000 1100000 0oh 1pio Vex .n 2e 01igU I r
o.pN00lUFooV0lloOAO0AO YORK j.0n 13 oaoa0ON0III0010oOrgpooo434oOaPOrunOile01a11. 411100
d0i~ nlao0100000oNt00 0 1 2 o11. '111it M.a00000.0.0gsa-o l 1,'- L. n -lio~1 rdP .a.,~ 01 0000ri srn Anec, J #- par hOy: g "dc, ('u 1 0 1 1 11 .1101 10110 it-10001000hool~~ as A0.Z-o1,okui. 0001100
"n""". i Booo00it100100bO td~oloooolalO" en elolooo wild14 02100000
lo~in A 400000100000.ludn ueelpogam o 041~ -0~0101 011000 00010 P0' In0010 0014.1 Lao nnoA I00100011 1 W00' P00ALM B11000
000 p11010010010010 t,000 Cie0 00 010000ro0 00 oO11 o 01000001010011000
10010. '00 ='1 0010110001 1001 lbh 0 10 00100(00001V .1.1.0
.100001000.0100e0000,010110011 "'0011 000080111000000000 0 1l.01 01 0
00100111011010 Jere111 mine,1 oElo 111010. AnOO tuasti1.0 el ao Pcr10gle 1101011 ad it

-it, sto41',Ienoolo. tra e l I- -d Aaitd, oa er el 100001(P ftek, wp'o as, fildeacdo a 10!11011 1 4' 01102110
"0=7___ .0b d ,.lt a pae WinrFedPrqe latsls e 1.Fl ay i 101
y001111000000Bach00 ~ lr Ia.,1 '0' 0000100'" Oloolooloa 00. 01 2300
11011111101000I0 auo1001t01111. E 0k.d ,,dor prra Ne 0u ,10 01011,0.ta1on0n0a00 ,o1o.O. rieoi 4 11101f1 Jopoo 010 00100 Anrw Y'oo01100 400001 0 0 2 0 0 lotoo.11100'
ElMISM O1 .ontvotp A. bi o. o 00 11"rac ". nn'a.IoI. 141ce 100 1 0
0e00tal ,AanoVnr 10141 1110 0. lo,,',Qd ,100 o 1o00l 01,0e IIr 1 10 initi ia i ,IoO 1 0 1b' Sa On y ta000110n el t11r101pa0"000000011, i .i~l0011. %V no.~ 331001
111tn Y& oneu p0."1 A.0100 0lde 1b1~bd ddid t~C

11101. 0 .,' a. 0" 1P -0 ,'j do,,P '11011 'P0n 2.1o 1 o. H bo.lA. E.o

S or,* b A 00. 000 400 0110000 00rnd W We Too 4A ". 10a a1 '1
0 h0010 10110100 4' 00lris 04100001 8100 on0000 llt01. I!o 0000el 41 0 4001004f10 1 11 00 0 CR A A 00000.0 ~ ~ ~ ~ ~ l p10.100000.0' 1000 001,011 000114 40 1111t W0 00. TI1 ,.,0 010 4 01 3 134 Zoo
010 ~ ~ ~ i -001 0004 4e01l0 Pit 00'a~u 0004010000. 4 0 011 0 4 0000 11 0 2 0 o
A oobt 1001i 0_ 10 0s 0111110 I', 00n 11000,0 d 001110 do1 lost .04e -0 -1 04000 1.da 0 0
ALVAEZCMPPCtca Cfn dos~AG 1411 CUB 00001401 10104041 *a 00imd lao- 1~jd- 1 1 000 010 01 0 0
,0010 Al000 P000.100000 410010 0. pol '0,0 0 0 eoob. Ooo. 01 0 ol 1. ti04 0I M l o 1 0ME Inoy DO 1010 1110 011 se1040400040000400 me0Toal 0 014.10000 40 0 )1
.0.00 0110 0 01 )01 014 000 010 0
T.000. li 0111 110000 000101I 00 00 4I0 0 4003, ,op e r e t

PRLNER F RTT O, A 25 ,tdl V,1.r ,cel,", 7 "1?, Bech 6 10
A 40CXVTI SPO0R TS DIRI ODF LiMAINA- IUES 14 K,10o ), 194C P, v, PAIdNA IFrT,


AU STRKALI1A ESW RETR A MEX"AICO ENOIN A LAf CqWA k I)VI'S

Per "P T PREE "LN
-El Gobierno debe ayudar a lea futbliataa. as~aa -Jeba inga rau Traeza Imiajgf)
-El futbol le ha dado me be nemabre a Cuba, Ver am taa Ma a hea laa ro-addai laaa
-El Fortuna dispueato a termint invicto. Ifa MdaaalAal PC lae-a aaar e algd
Se hea de, deta r quis p m a oi 0 a d e M & aa iti d"~aa d u A a aaaaa ~ ~ a a a~
msa oreg t ur, aa aa aarmaaa aer aa to aia~ I- Daaaa aaau aaai paaaa 'a pa-n'aU- aa
aaar a- a A b. ~ ~ aaa~~
I h aaab NJ Bel P", ", t, 'I alappa-P a a .lnan-U
PaaP~alpppaaa~la-PpP~aaapladoa-p media-aa apaaa-aaaapP to I la a--d Ionta cipPro a-pp pla a paaGl-aa al'o~P a fpaa n at. P1CCo PPPP
alaaa aa$ alaa-laa a~ P it a-CI p g p a, olg6AaIpI7aa~a~aa aa P-PaPpa P
6xilos~~~~~~aaa~a'~ hin Paapto ""'l P ---- -Ton-aeaaaaaaP a or'aaa-CI-I Al"A-Pa' ~ a~a-P Ca W a. aa
d.hpulaa -aaapapapaapba a-PaITaall ~ laaaaa-laa1aa papI- Pa P aa-aaa Pa a pyala aSa Pof lpa Oaa aa-a I aaaa a
PPi' paj.P Pat~ PaAa Paa'Iaaa --tp-ap-ap-aapr -aad m la P .1 app p~laP
U~aP P -Ca aPPUI~a P-PPa-alC -aappp l aa a a-Jpalp. aCl P C I tm 'aralaa aapa aaa' -- P aa'Iala P
a-all KidIaa a uc h aP om o aicondo
apppaapp, Cop Aappap n'p wfirieaa-~ster aaamla a-P pa1aa Cait~ of- nlaaaaa- coc a- paaalp p Pa -a--aa
aa paa aa- -aaaplCo llaa aIl-al P- l-a laaaa
pPalpPp a a-pp- l-Pt-Io a-In wp aaiPI e lpa Par a -P Clam P IC m CII Pa, CIM Ipap P aP ~al
aapppaa~aalaa~-aapa~paa-a aall~ ~pp Inaa apr aapa l apaaa C Uaa IIaaaat'PaPaaI alPpPI -pa'
Ca apl aP l lant a- a0. ap a o --laa la POT pl~l Pap -P rap e,,a ap al C C P aiap p' a-a aa ala-ae Ioapala a-Pa PIP.a- pap- ph ea PaaaaI nptp pp a y PP mot U,-a aaa. a
UaPP (aa a -Ppaap a~apar Ipaae pa paaaIf aa ap p Pll It C a.a-I'.

la- h. Pa-. alalI app nnPlaa-pdn ppn P1 lp P paapa --l
aA-nr~~tIalalalPP~aaaa Pla-lp-a -a l- --1 aa -a P P aaaaPp ap~~-aPla l~ pppP~I -.aaP aaaaP~p- -P -lala ala
at PP P-a saaal-aa ia- apap-l-aPppa aaPp -aPi- aaPP-a a, Pa.-pp a aapaat.aa PPIa ~ -aaal-alaP app-P p p a-aa a~-IaaPa.pa -1 -p paa aappaaap-~ aPl-l-I l a ap
a Apapaa ~ -aPp--ap-pap-ap--p ~-aaaP C-aP-, C-l- a -O P~aPPaPl.PaPPapaa~aaaP~~a~aaa, ppl aaa aal-~ll-P~-l-l- apll --a
talaaP a-aPa~-I IPPP p -l~a p paa Pll~al~l a~ ~ Pl pll -a~llalaaaap Paapp-PJ
app~a-Iapapa la~pa~la-1Pppa-aPlP~ll~aPa-P-Paa~aa-alCPP Pal~a P aCP~'p.~a CaPP p aaaaad a-P PaIll Ca I p-ap~ppappp-apppPl -p-- a a a P al~--pl a-aaa-ap-alIf- alp IPlaaaPPI A a-p-l
l a P - a a P a a a aa~ip p p pP l a a-o tp a P lp p p p a- a a i I t P a- P C I P a P1 PP 1- ( a 1 a a J a a p p a l a l a p tp l P a a a P p a P p l P a a a P
IPA'a'P~p~pI CICPCP~-pp-IP~-PPPa-Pa. CPa-P-alaa~al a- a- l a UP a- a- ta a
pa PP0 -l lP b--P Iaa-aaa ap a-,1 '- -a p - -- Otu-a-aP PP P a-- JaC -. a a pap.a-P '- P a IIP Pp-l-PaAaaa aP
Pl a Pa l aC -PI" Uan- P 1p PPP aPaa --a Pall I P -a-ppaa.a aII" lP P; il aal-al P ap a
Ing raapwppa pi pal6 - - a- a aa1- -a P a l P P p C- p a P- -aa a -nyP P P p l a a a aP P P P a-"a a a a l a lI p - l p l aal a- p -a p a a a a p ll Ill a P a- a l p p p pa l a a a a PlAl l l a a a
Papla-Ca-ap~~~~~~~~la-la-'It "'ItI -aa faIPP~-ICPa-PaC~ II- Ci, Pi X-l P,,a-aa1pplapp-a a-pap ri-~ -Pap". r 10 pa~- PIllPaapaa aa Pla~lplap llalI lp a-aa Pl-aa
r(l. '' aPaaPPCP'aapaaa~-aPP~ aP P a-P~a~l~~aP a.aP~- a ~~piaa a~~ aa-a-Pl--a lp-p-~~aP- alPpap ~a laaa- a aIaa aa-I~ I
aapPp la-at laa-- a-a Papa laa- ; a- U Ia~ CpPI. a-P U ----- --- P- a ---- a- ~j-.a-P-------a l--a-----a- a- Paa --- -aPpa --aa-a ------ --a-- Pa-l Il p-aa lP l-a ai Paaa ap-aa aa l- a
mooPalpp~~paaP- Pa--P-a Pap-apa a-a a la pai- aa- npaPa-- aa -al--'alla--a-llalaaaaa-pa aa pP'a-aPpP "la aaP
Pae a-'o n eg risaa-a al.a~ I pl a a- P yl~ Par K id a-Pa- !It-- a a- a I a- P ap l P 'aipa Pa a a- l pl aahP ia l l al a a- aaPuril a pp - a- I PI P a P p al' -p C IP p p IPPJa
thC~Ping. -P a aUa-PIUC aP pp CaPaaaCp I ~a PAa IC a-it- Pp pf -t" a Ciapa-ap-Wl-ppC llaaaP--al--paaa--'l PaaI- T1pl --PlaP-pppp ala-ai-aaapa'-~~
P;6a Paa-a I aof a lb aapp la-aaipa--tpaPa aamap a- C I aIC p-ala a- a-- a-a"aaap-a.-lta 1,-paP
Spa-pa- l" PCI i,1 Ma-IPopaa act naPpat-omtaPP Pal-- ---a p-I a aa P 1 a aa a l -' pp.Pp-pp aPaiP p aaa IPP aal- aaIaaaP PPPal-la,,P p taaa'p P-P laa a aPaaa adaaaaa la Pl
ChaCa ada-aa-pa I a'll, p~- pa-a-Pa-a pJaa-l de ~ -ap-P~ UaP -a-a- paa- a-l'-PaPaPP,-PaPIa-pa oanpaapaap Pa'I'_la PPa P-aaIp lppp-Ppl- P --P~Ca--P~~a~-a
IPPPPPPPPIPspPP quep-~aap--p~~ C p Ma.p a-p-a- P a al IPPPP-Pppalabaapa apPPP aa.-dPuadaa-l.p -aa IIP~al-Ip-paaaaa--l /a' aapaa-aaa~aa~aP.
.a-C ICP P oaPa a--a aa p- P PP -IPo-- P Pont p p aa a Plaly aaa P a P a p a PlaaPa-plp aPl-~apa-~- P 'ap~lp a pip lpp~pp- aa-aol papala ;Aap pp
aPU aapaCpappIaa-~--a-a a--ala logaIP~a PPlr~ d' Iaml p1'o a-teP a-Ca Paa- cPPulraaa-I-pa-tapdP aP_"logpP aPco"
Pa o-n~-aa, app es-aaP a p-Paap a ---I PI appa.P-CIP-i- -na alaaaa A-- CIPPal 1PPalaa lP P-aa-a -apaa PI-- a aia P -aP ppdpap p-a- P-alPp'lap-p ,aalI apaa-APaa- a P~. aaP
hp"aPa-I aPt ppPaPapaPlh ~aP~~ PaIl-IIl--PaaCaPaPalaaP--ualaea--P ofaaaPP'-~- l--a~paIa-P~P~-ap --alaa~apapaP--a~- P~~PPPa-aapP~a~a a-paPlapI~-aPapIa
imiP PP P C PP UP.~P U dia-, paapp--e~a a~p aIl' PlaaI -ap~ --a
p p p p a a p a p a -pt a -Wo b e r i s n a p p P P a P a a a P a a J oP d a a l ~ ~ - a P a a a a l abIa l d o a-a-Pa-g t o l aaWa a a -If- a P a a- -a p P a a p al . . . t it~p ~
a papuaappa- p a a-p-l-aa PCra-aalPr --- ~ -P ~ -aa C Cut-P. P IIl p-ab a a-a-ap Pal--a a--aP g- aPa ai P- p a app pp arpaaapeP pp a a---app pp p ap a a- p a p-IP P-al--aaP--lpalaP-pPPe- pl-a ~ p P a aPa P ala-de~~~a be PIGg. a-hh. r-a de Paa- AClpla a-or PPe Qua ,ndaaP Pl PPI b-a~--.
ha--.a- Ppapaa -p-aPaa-P.GaU~-Pp~ P~aIC a-a~P -apaPpP- apapaa- aa-a-P -; pa aa--aa-a-a-a--l- p~p~. llaa- llapap I~PIP -aPaI Il ppPpa -p 0l
pa aa Ipa pa. PPupla- a-Ia- Inlp p aa PpPPP. P aa aapaaP aa a aa- P a P~l P~aa -paIP~-p -aI-a -ap P aaPp-P p- --~i~app pp P--laaa-~aaapaa-IPa-a-pppPPPpyoIP dPaPad-a~aI~-IP~aP---appaapaa- aa-a- 1,pp~a- fppPpp~--Paal aaPaaaaP- aap--~aap- aPaapaaPPaP~PP~P
ofPa I.P;-ll apaa- a-ppfaria o allla- a- a-Pp sPI"I 9 ,7- a I Ia aaaVp-a-ae-ppap-a ap --pe alaa-P aaaPaPalo -PaPop rarepppaaba-aap-ppp bPaI-P-aPa-laPp,~- a-Pa- Itaa, iaaf-~aaP
go aia~ a P a P ~ -P P P P a PP P P a P -P a P or iPn,~- Ija P P a Ppa & -~ a a p a ~ pp - a a a- a -a$l l a d D ieapap

C~ P a-aaaI Ip-aPaa Ca-an a-la-Ia
a--ap PPPIIPPIP pa--aa- a-C ------a aj;a p~ aalC a -a p a l a -p a PP .Pa a P.Pp
PlaIp- Ca pp I Paa aaa-aa Papal'.,! toa~aba T A -Pa-X Pa' a-P-a a-- paa-ap-aa a-p' n o Cnra a
a-a-pp. aaalal-.alp--aa' la- scull-.,alpaa--aaof?,ap a- ttlaPIIa-a aa-r6CP Tal aalaPPPIa-a pP--bP~-a-a-aaa
Aratoel t.n~l, M PT onrr iI; : 1 1:", I& Ala aap a-PlC y a a-a-Papd PP le a- u P I'. PapaPa iP Ian a-aa 14. a-tIPi dIL
al~~~~e 'luoall rec
a-P-P Pn Pa-C P PPP II t e tl go o lue vmla-a-a-.i
a-pa-T hat Palto PPcol PPtr pmm ra ,, Penu Bite A xearsi ~ r"m, I be 1
a- ~ a-n X roA P a- ae ?f ga a e C Pa
I aonti mucial. aPt a-a-t P~I -Pp a- Iaa UaP a-m d.IIIP Pa-Ca-.tt IPoa es -p
Pa ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 Pa- -P a-Pa a-- Pa-. 1.,l Ca-Pii~nn a-aal-a PIP pP P P CPP lp-pa l~a a
PUP~~a-U~~aP 'P PaPIPPPIn PP6 a-P PPikh r de Air bl- t .Pa PP Pp--p PPcCPa 1 IICPaIa I P. a
a-~ra ~tln" Susaa- W.blaa~aC &ba- el n, a- Papa-p Papapa Ipa- l a-o Cla-b Pa 4a-a Pp a-a do b.aaPP aPCC PPa tla PC qula a-PP a-ppa no pa-a-p papa-a ala app ypaa P.] a-Pa-pa-a-Pa PPir Pipa, daa-a fieca--a b ue

a-aabaCI~-pPI~a CPPPgpP, a-s_ d o -la-p-t P-.a- a-a papa-a-pp paaaaaPp l apa ~ nnapP,
C a Pa Aad, p plpPa. lI Pa-al p ttap P'pa albppp Pp. Uuse -a-a-P~or's paapprw q pe a pat. aa Cpaa-qir do 1. d-a- Pa-a-P
Pa log ab~a Paapaa p um ',, ao-p Pa-p pa-Pp sltdaantea. ~P
pp--- .dPp- oPPPPPP a -P PaaPia-aPpa-ap al pPaD- Pa ub a-a--P' a-m-aaP ofPP --PPPIP -~aaaa~-' ap~--aaaP~ap-aa -i C
ad"'a-Ipala-la pa -PaPa qu no aa-pap, PPin, PU
"I noon ofmilendo 1app-V
Pa-Ca-P PP7 lpaPCpnmpa-la-- Pa, pa -a-Pa-, pap-.eanP --aaaap
toP PP la-a baa-a- f- P Papa-a-Pate a-a-. a a oy e I la-b-a-a-p Oppb- b a p aa
pa-a Pa l Pana pa-a- Pp-- PaI--a aaa Iap
papa oe l a-aa" -ap-pp a-pap Ppp 7aap ~ 1 lapCap-.---pTa- P.
a-P. G-C-PP P- P p-p aP a- a-ba-p pp pps aue s a-pa Pa-p Pea- pat,~ poma-(m5nP inapa-sbl pdiPpa Ia
PPPP1- pp.1.a UPi pa-a-al a-a- PaO a-_aCaaap-ap-Ppappriapp ,erg-P Pa -a~-oU CP II~~ ap-lpa p a Caap a aaallP a GP d o ap-Pa --- a-Paa-la-a- P a-aa d P aW -P
ppp C-PpalPU"lIPUa IPl -ro Clo a-ud Pa-PP.4iPP9 PP"a- PP .1 yPIU Paa- pa-Pa bp aapaa a
gaa-Io a.PI PI';T~da-P a-p a- a-4la a-ap pap, P pP pCt-a- Cgradia___ __ _Pa a-~- a.i C PaP-aIdd- a Pa u.-.71p~ deptp C. ,.a I. if pa-n.I a P ap -l P P P IP I
itt ~ a-papa- 0a ccii A Paif la o Pe Pa-I b~icr al- p upa ap
)aRP osI LOS IAM A a-Papa-Pa pIsi. aa -p PaJfP'pa-p
-(P0' ora p TaPpaPpaPl C"Ua. a-p pplp. a-pfa l ab-p a- P-a
aoit rirt ;I a et,- Pa- tICpa. a-a-a-, ea-a-ppa-p-a-P co acu le Pf
QUE~ PUisN
ae 'm sdo '. .to -a- allp a Papal. e- a-lnea-a- a- Beams PP P a- m
It Me9 aa 1 N a--p- a-a-p ppaaIa'n pa-a-p
a-papa-i~nd PI~- a-PtpP sengng a-p Hof! a-p Io -O~ -o el uov.ddal PFp-Pp p 1 PPCa-1 PP a-a- Pn ~~,)n n nIvCa aJ6
21.aI~-CaPa~-appap C" PaapIapa.--aU aaI
a-PU a- a-p-ap -a Ia taa paa Ia:P P-l P -P--aa

ea Piio -D ad oL- epctIF na-, pla bPai. Par Pa.1
ill ~~ ~a-ll Is-a ai d et oI
UPOat du a-dond co' Cap a-Pp Pa, PP
delPPa- a-a al-p- uro F CCu' Ca Pta a-P
anC. a ~ aa P
T. a A : p ui B.-I Pa-Ppa rotcget8 I m rc


t aa---ao pp Paa a-a-a- -e- -uge a- n PIP RApla Cl -.
pp pa d Pad la-a-Cat Centra.o I bi f a-M PaP a- aP p
-a PPaPCaappaba~a~a a- a-a I _AVpap a-PItlr
PP.1acii Pa-Po ala lala-za aa
I n-laa- Ppa-pai

Pief a-PIt appa ICogi noPPPl pap do Univei f

a- aPP~a Cay alli e t al
PP allaaal aP
a-l Pa .f- dsP. PPIr
p .,iP 5- P11111 ni P .PPPPcamPP.PAGINA V\ r IAR] DIA I A MA INAJUIKS 14 14,I IO 1 49_',) N X IOCHIO INTERESIANTFES (OMPEitE11"CIAS EN ELPOGRAMA HIIC DEHOClwisurwhi 1~, Nombrani Presidenle Jef ethitutr h er nNiucoe aan ll b n

just a de ttirt del IBC a un joven "conic back" durnte ste mes temjutend afmenn

Con on ctmpitico Acto cocittn Is mi1011810 de Detroit PcitbrhltticiiiInO con 1-In ai i ko Bo t ntr Inccc lao
Pistoln de La Uibnbec pnn tl .4 In T Ccc drA cci fin tu tbiin ad Foccai dc koup tciccl ooia c o jolonlc

-Ithcn I n b I icpt c ,nn,~ ~~ Par MILTON RICHMAN, dc s PRENSA UNIDAFi',MNN(ZA)
tt III tIniitonitnnnnntctcn c n cnctt nicp oA N(11 N
ocrIi-i ca, niii J in c ia athaOt icotiononnnntiic i no n
itoditinttnbcn ctti i n m cci c 0c cti, ccptitccccc cl cc tonnno ind~ cc c~ cacaa, anc o i CnO itnctn c ~co (iinITcno

cncant~occccii intnt nicncccttcniintiitnlicnicantiihin cTcinnacct In no-ctccontinctnc 'itoc cntatccc
,lwnrt ANicn -cncnc Ocn onnnicicc-ti-cnuco--ici t no a-~cnnttcccnnccatccicc icotn iaio i
(in-coctit ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~l 1cVc acniocncoacnnninncu-co ncc icitn iciticot c oac ntatiinai t'I"nctn ni i i
tntcc -nc cticiinnnnt-ncct ni mmci. cc ic tninc anano n c nation c iitnt ttci tt tcntt nacicMtt tcn i'It.it
ccc ci .noic tnoi nnn n-icnc InToi tcci Hnn 1oin c IiTcnc-o nnc .ttca iict i
ito ~ ~ ~ ~ ~ i dacoccti Tct Cmno nm oncti ti- ciicti tiia id it A ccincinncincacocn ctaontc ~
cit~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~TT flnitcioncinncini~ncircn--tc njicciioidic nciictiniciinii-itct

c n onnc IT i nnci cctcncic-ncc.nii tiii~ni~c c c d ta at
aiucccicmi co c tccinnctitntnontooc itacoiiitcoiiO~iiin 0icnitaooccn in O in tit it ic tt nimn-ontictiaciinnccioc iIt
Iiiiit TI, ciHci ciint n-c ntcttoooctianasc ci aooi nctt ccnnttiotit
ccc cninii tiiuccticniiicciinc ion cccii tnati cc ha tc itn tnniitcai itacanoc nci~tc ciotocoto ci ini
cciitc dccii n-nn iiiiii i ~nioccctctc~inctnc Oncin Pcccuccincniiitcicccnnc ~ iii a ic aonccctiiioiciccincti niinTTictiITc

nici Oa ctini ai at non itnnnc cn tt c mi ii nitonio n-nncci ~cc ci nna itnn ic it oiittiIittc c-tnciit Ii
~ cct~iiccnoteicn icctac toittt qccctitcitci ticonitoiccto~-iiitu~cc& i~tilne
cnn~~~~d Alcnnnnn ciiconUioninrtt c't, ncc tcon1ictit ae iccc i ii tccnttcntic00 -c ncii
ii an cncoatntntc- cc innimctno ti Ociniton ~iinmoomii int n-t ~ o cioucota ~ coit cctt cTtnniicciano o n coctnti ico tat iItTnttntAincd. nntconcc
itctaniionnocnn-ncnoioimcnni Vill nitaoc on ; C'ucio ci~cti- t
tttitnctcntcitintint~~tnitcii mnc~ctaitnnnttitccnntccn nianitt ooacono ticcccnci nottc~itcittctcat~ngtn, itt tint0,ctittccititiontcitIoontc
ittcncciinin in iicnnit iinnccittitcitcc tnonin tctococ ionnci citticioicic ittcua cic an ~n 0cIittncc.t.i.acctc~ia
Otoocto Oaooc n ___ oo n-noitcmmi ciiat nit nt iii t niittcin tncnitittin-iitIciIII;n
ito~~~~Ft tcn ict ctt in a n. ittiin c c citot n- ttii c pc tn i t cc a i titnntne
inoiicciioitiiincn iic in cttcnc mnttcmt In nitOtiti to itai ctta coo mooco nicoc n tti otia itt i atc c ti ainttttid incon onc tinocitfl a
ttttiioiitcinc ociiinciaccont inn a h
t-ttinmi t t itt ciitintn n cci oti tiont tic o tccti iioitni n ti n ic ta ctcnnitccizitn cuct~c

'Dc kc tT J IE ~ I E tiient ite ititln majorch cctninio io ya otiuro ctv o drdrss aeilayC
no~,d nri t qre, a rt- ncnnt min peos E a l ac 1950 icoti aoO cmptir lonatcincros di c i -- n d nnainmtnnctin inna ni tr i tc-inciiintico ii nininic n oito n ,~noc icon It donn tlo inrirvk iccOh edyo ga at ne ~alfi seaipr %vcoi,,d Nl r"ti Y Io

tnj4tii. tonic ictcc~r n-n.tc ocl iI oI. cc -eict itcn in-iin t cctclit i it t nacnnotice~~~~~-i toor Sin DOWl~ D01y"~inarg apdo
U E Vbn ocmi an' ii a L
cPi Ona iqr 12~f n 2b ci0P tt 1 ls bTZ. ti.'b. (noito ont ,ntt lih too 200 ", f,,", ,,_ l SIT
tnt ono1. I ou S nimica ititin-no icoicn-itc t n~IT
i. on-acqI e vitcmcimn 24 20c-t~it 5j"4.131,icinitcnic nV gaoa ,C' "T" o n
Nit M mnca itazd cocjn elmin pci t18m nota-cn 7ci- cc doodniac C icut y Ca. Y adni lianaidtai an t ocioci amo Ttn T aI cla Oioim
n-ian ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i In ifn icon Ic Ino aiipnio c dcndiaa nio loana
Icticc recor pnao; -yar- -osg,,
or ia~ia otcene i in'Oigecotn~noccniice ach Slniltac Kaiun hadi ci n gcmn-otc noii icaift icn nn pr tc cccCluaelaMi.onfcid y tic Gi noA. naticoc 3n *i4ccm-t iitay~iii tnotmt nncnnaiti tcon anici oica nnn ion tiiccata Pc i i0
to ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ r mIcto pita ono aooena oin hat mao podno s stton-i r,,ccc catcctiioain tctoF A oA-- "2428 !dtd silvlmtt ti aintcc ctn Jniatc ton a:n I- cciio
in-c~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ L6n no ne~ccco.n n tn.inmonn 0 in itl dttn SicTd $im can a 3o8onnan dtto omiopcotiitti.lai
______ n-ntcnncenc e ynn c m nn lcoi i.O i t daca incacocontc nCmii on ni c~nmtio cnnn ioctoitCIci ctucinrttm titnocoic nn ie nmn-mc cci tiiot to toi- necoci Ii n ti nini cma o coh ctco Ilintds ntto-t-i titn-ni a inii i -,,nocoqn-. n-mnin ntO tioen ooinmuiinintin-cnci~imono~im n n ~ nuo ion ntiootincnaiiaiiooctinnii Sinnmn- O Ataio M ntin
cnn-inn in i~ncmnoociimi o In- c cst i om n g In rei ci tn~lf ii p o iat o t ci c i c cc, ti cic n o a T


OimnOniimi-i50n tininio rInc do intin I 'e Ci


n-r~ts Icuico nI Imrcica I'lnrl.;d el"11 .rimec cnii nnm tom dn cncitai aocicai


mo~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~a dc Ao in ond mii o.0Cn ittitccccnnr Stoo Ti. ci-O 00c omcir onnidic Cuba, le hitoio c co nioo maroiccmine, cniel is ., cje.tsmir ~ioiaioci~ciniittoa ~ ion Hncd)i oas &Iitta.1l -!n tincician-ran Palma nn-adcn cailandi inlinn Maryniehi e ntam-~ioac a t! di ie mn i l ni en aut i nrni ii q- n dc-ts nainci c t mn cttd ioiii e gitnipno aritoecc.cci tat it cnc ~ caonanai nnnoni nItnit o ecm-ia to be cli ictiei Otta no acial Double


cron intitmin- Ii m oto iaionite.ontod io onooonOta enI c. con tniotin ononnimol ,nsn =Istc Ac Witt

n Ocli -r nii mc mini y toi.oaniid onininciii tn di' nmadi cu
Lin ,dd ~. ~ tincu oios Ct oIi Condli Ilcm
mnin m~mtionlttcpitniIntioaonlmcitint Iu lis 'I.~

Ottio tii Cmii k in Ynt
td T d i otm iapt Anncctin -,, 6,d
oanc0Coc __ __ I__ __ 1. doccincininto ,,i atPer "Gon t Cnc dntiaa I ace
imninciSAVAOR d.nn Vl cii emeion Toi i otinocatcii hccio-t" t mmoco aan
coono ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ si pmI icin imc mi o atadicbiolocomo-ia
tiSnrk iinc cicc o cn itniocicio All. l cmint $27n ~orr Otnicio siiiide i ,i1c ii il ltni tO ca. oInct hitdrs 5a inonciAie
Comic ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ K, n-Cia cc -ooim. itVitcc.i aiinceeia,'cccn BIohi- nna i ,, 6)oci Ct i- re.,moa o Ot iteic tO n 0 iim ic ins iatin eroaitcnnanoangicicoti it onnc titnom
_ttTO0C~ i liac Otic o it"' nurn t toa cC o wzvccaia

Y." DO L PRO.CIO .t to oiactt Dni1cnmntic Is ,,rp~~ilrt dorl-lS",l ~1t, I lr
eacicain ehO,~tnAOt iii cc' iticoco at- himiMccacot
iconcoicnotRFaiimnCcAc IDLE~acca~i neiitictcI cmocai cci w iiioeaci-i.etnn n-n tynm 3ci Ftl--c. ctctt tbOet-ii t ,, dii Afti 7 W rnrll MSto act d iltacia i '1 i i latcacYP',," sP R T I an-li to caeflo i-t inira I'aflnta ri Yciocto lrsti. c umi a ya create, Enttto c19 ctinir a yn esitici d e cin hompe'i-o Ii momin do cnmi c- n-nm in


tin ildini's
4;a1006n pco n i m~c pimini PcLeaAaCERin ti la /URT CAREA cn inln Pncin.LiM1A ncL 1


EOX~ADi'F\,-ultiNO s nco s t tmc La tiltcttai Gttciioctilo no oc
pOlem nopret pROTCCIO nitoncaom tnntn r-id 010, niianmo iimitliaettitpic
ianliiiohtio~~~~~~1pl. 00 Dotiard y nci-ilctn iIrtnen -miiccct c
roadinnoian conin )anc minnia seiaoy tiitn- n-c hac Codec rmcc ,,ic ciacc nitce
04 Ti, IT, p.itincila
d IGd RO fam mudil ato, ibacsi -kAetiiecn n Ainiin P nt-samCa a a C
CORONA~~~oicroo Vi brntocrmaveitodINACBRR
l EDulblg AdeE U lanmn innrcii del innenmo inll
hum. trajs dest, 2'r, a iciotunai tuon no l a nti rnid. ncmne ')rcc .
.tin .c.c.i in con it gti ,o Ct rin i i y r

Io gtu ,ntttiIla a i itcm.k an Fi lItti X1 rl rcoi i
M o pur, Mol .rom itico.MEOE!mimmitcmecann unt
in tic 111 inmnoc-,i d,, ti o mmiii cc ii i co1 #q d o s,11,. oca

Soi~min ccmmninna tineio (cit amci la-c no i Winoio dooio pnapal s,:nY_


ANO CXVn AIO bF LA f;R1A it1ES 14 1)1 11j 1W 1,1 PA(XNA VEIN11N


iler b a pital IA It Si Itt? n sur- 0, I ~~~,dnr ~~c nPre
IC unalgIieyanlas a. S
_____,,_1r1_ ,___--__- )o__ ',"I - -- ," 1- fdrai rr terrmfl dowhi /i crr -mvrit q i f I hipfI yst bi(olomia


Los prilltvros poldefreis (I' ( rucvs it~ ya tcmhd I"b~c de t d Ia R piibl "

11AAA 11 ,-AAA I-- III t".AAA AAAIA (AA itAA IAbA AIAA l. IA ,AAA N'liia deti tod 1"I Ve~ jc IP" -O ,A~A A A "
AIA~ A A hA A AI "A",AI b ~ A A A I A A AAAA IJAA A 1 A -d A1t ,,, ilF I io I A ~ d~A I dA
N" d fA,(r,,b i~A d d ,ftAldAAAA&m-. A MPA'" d.A ob,, itl AAAA' :, :-; -M awao l ,_ h- a (li Ad I( ,o~u IA A A IA AAAAA'lai tr) ullo 1"l
"'I, I:d "AAb ;AIA~IAAA IA-AhPAAAYAA A 1 AAA1Ad AA-!A y 'nia A(0 4 NAIAAA
mAA i,Ar A iAA A'A If, 'j", A p" AA AA A hAAAA AAhi-AA -W ,I,, 1dd ItA, i-M l-AAAAAl I yI'A.It
A(AAAAAAAAAA.4AAAAA, I i i trtt, i ", I ~ ,, A ,,, A A"I i-A A,, I ,,,A Aii IA A AAAII III I, t I~, A iti AAAA;, "Il It-AAA ,_ ,,,,AA _AA A A IAA le AA A 1,4 W a z -, 1TA,~d A ""AA "I A A I4 I ,AC AA A da lid- ,A zA A)AA A A A AI I
d"".7~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ "AA buAi b" AAA 'A" i"Add r I "" ""_,, lile ittrdt ft.S ~ a ea
,i PIAt AAAAAA tu AAAAAAA IAA dig"',A~A d I ~ .I IA'1%A4_ 11 111101"I 111-z ,,, "i 1
f, AAAPiAAAdAAi I .A PANli lAAA dIAIA IAAA AAAAAAAYAllAAA IAAAAA -A AAAA ,, AA-, '" ,
t!"AAA AAAAAAA l -AAAA I ,d AAAAA A ,-)AAA ; A 'A AAAAAAAAAAAtA ,_,,P- y fA~dd dA,,dA-ht,. A rdIAlAAAAAAA i,A AAAAAAA -AAAA AdA" r"A 'it-AA Ad rAAAA I~-A AAAA AAA ,,A ", MELGci RA~ CA orAAt Abal'ili I .
PAAAAAAIAAAAAAAAAI,--,- IA .AAA .~ .AA A A AAAi1AA1 AA AA IAA A A A AA A A A A lld~d AAI I~A AAA A4 AI I IA
rir t c. m ,,u ,IN P, 0, A AAAAA " i,,I tA~ AA A- ,., , A. C UTC r A1 ,_ I~A A A d 'aAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAI(A rh A z- ijrq1. l .-, ", t
AAAA AAA_ AA, AAAA- A A A Add" At' 11f111111AA, AAAAAA
- g . lit, quA fAtd i iAI t" 'AA.A" I"", Ai'A. rAAiiA 11 A,-i, 7 1 A1 1 I I A-AA AA",,A A ,A, ,A ,AA
BAA Ad zl PA AA A dA ,AA A A A ,AA A A A ;AA A '' 'llA I (A , ,I
AAAAAAAAAAdAAAAAAAAAAAAAAIA AAAAAAAA .A IAddd IA A fAA -AA A A A AAA A A A
,,I~ ,,, i,,,,, ^ ,Ii; ,; l" II_ I 11 Ad, A ; t ,_ __ . ,"-__ .A.A -. . . ," ,,- !AA- 1
HAAALAI CAAt EAACAAAAAAAAAAAAAAAIA AAA53 td AAAAAAA t! AAA (A it ,,d ""Ili idd dd ,d Ad-i r Ad (A A -d d A AAAAAAAAA
--,!t V-I" Ail," A A; ,t1'_,,,, A A A A A ,, "i r. Add AIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AIIAAA ,, ,~ AAAAA A Id .~ A ", IdA A AA A d
YAAA'AAAAAAAADAAIAAAAAAAAAAAAAAA -AA (AAA-fl.AAA AAAAAAA A A IA ,,I AAAAAAA ,AAzAAAAA I.-I 1- ;,", -:, .
Add ihrmd 1" ptm),8 -AAAA ,'i t" ,-,- A AAAA I 1- _t.,"" I' iA 1AAA1AA- AAAAAAA. A "I dA A AAA Ad I AAAAAAAIAIAAIA
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 'I",,.d Ad IAAAAAA
TAAAAAA-,AALA IAA,,AAAA lAl MAtAAAAA" AiAAAAAAA AA A1d dAddIAAIAAAAAAA A AI ,d I A-d AdAAA.
A-A AA A Add~tm d,6,A AAAAAA, ,wA Aditt n i AAAA ,o, .A11 AAA,, ,, Ad A ,, i'tIi- I 1; 1:,, W I I
AAA3AAdCAAAAAPAAAAAAAA AACAAAAAAAI AAAAAA ,"A"AIAAl" AA', Ad -d ,dA bd A AAAAAAAAA AAAAAAA A-, ,,,,I 1 II t I II.II,." ,,, Ad t "IAAAAA A CA-A-A iiAAAA t-41. -AAAAA d." dA Add I A I~ Ad AI "I AAAAA Add 1d1- A1 Id AA A ': 1 I. I AAIdA .d i.- dA dA ( Add IA Ad IA~d A A AI A itAA AI,, .-AFIJAIAAAAAA.~~ AAAAAA(AAAA AIA(AAAAA Ad"I~d d "d A dt ,,A IAAAA rAA IAAA AA AAAAA d AAAAAAA d
:A IA 'A ,IAA1 tA i iAAAAAAld d__ I- IAA A-AAI I Ai AAAAAAA AAAAAAA: AAA AAA AAAAAAIAId AAAAA AI dih xi td I 4 A A A L A C A A rAA A A A A -I A 3 A A I A A A A A A: ,A A A AAA;A A A A AAA A AlA APA A i 1 I I r I I, i ; 1 l, -1 I 1 ;
A A A A A A A d l ld d A1 A"d ( A "A A A A A d" ,d A d dI A A A AIA A A A A AA-A A A AAtA A A A A A A A A
B erm J~l~ ~ Td dd d~ A Atl M AIdl L A" I~d~ ( A AA. A A A A A AA A A A A Ad . .A 1d Ad tI, 17 ',i I ,, :, ,:,' 1" I- ,
6d~z Ad, AA AAAAL. M A EA NZ -AAAA A, Add, , I I 1 1111- 1, II
A ,,,,,,,, AA A A AA A A (tA A. .( A A A A A A ,_ ,, I I I
A Het l iAAAAAAAA ,A .AAA,, w r~ ,;, ,,I AAAAAAAA Ad Al Al',AAAAA"A A I1 III I .1AA. II -. AAAA-A1, AdA AA AAAAAAAA 'l, 1, a A 16 AAA.AAAAAIA ________ lI_ , I,, 1 AA Addd d id,.dA A,, AA AAAAt,, I o!
,,,,,, IAAAA ,IA IA I,~dd "dd~ AAAA_,,AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"IA.d IdA AAAAA A Ad
AAd A AAAAA, -- IA IddA IA- d,4 AAAAA d- Add,,d. AAAAAA -W AiAAAA DAA AAAAAAAAAAAAAAA-dA 3d rAAAA i,'JAAAA AA "I 11 dd dd 1,'i, Id I
Add~~~~~~~~~ AAAAAA FAAAAA IAAA d AAAA A1A-- -d.1 A AAAAAA T,~ Ad AAAA AA AAAAAAA A A ~A AAA( AdA A Ad I'l
AdAr Ad~n dyd Adt AAAIAAAIAA Ad P'h 1,dd-,FA AA A AA A~ 1,AI ,dt, A1dd -dAldAA -A "d A A Ad AAAA-AA A - d I ,,,A,,, dA 1d-11 Ad 1",MI dA (AAAA- -d AA, AI ,AAAAAA(AA AAAAAAAA " AAAA
IA A A A A A, Add AAAAA AAAA IAA A AA A A AI CIAA A Ad AA AA AA A A A A A A A A A A A A A Ad A A (. A .d. I AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA D.)d dAtdudidddA Adci AAA' Id!,dddA: ,ddIA
tA t. Ad A A IAd Ad IAA A, -f A Ad Ad ( A AAAAAA ddA
AA~AA~AAAAAdAAAAAAAAAAAAA~AAA(AAAAAAAAAAAAAAAAPAIAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA dA(AAA,:A , AAAAA Ad"d d"d" IAAA d
Ad FAA11A Add lt .A (AllAA A A A d 'j1,j-dAt A-dd11,jd A, Id I "A Id AdA : dd1 i, ddA-, i IA 1,A-1I A II IIA, ,,Ad
I8J A R A A A A A A A A A & A A A A A A A A A A A A A ~ A A AdId Ad !Ad Ad (A Ad "' d~ d iAA AAl Ad dr Ad -Add dA1 d t I i, 4 ,I
I'A n dAAAA PAAA AA AAiw AiAA P AAAAAAA d,1 A AAA AA Al .AIAAAA,,(,I, A d Adit d! d~ Add, d d,,: d Add dl Ad'd d ,AAA A A ,AAA- AAAAAAAAIIAAAIA I I
Od"I i"d ,d d 1-ddA 11A. d 1AAAAI %AAAAAA AA AA't, A A'id 1168 Ait AAA AA AA dd Ad I I -- AAAAAAA A IAAAA AAAAAAAAAAAA (A ",, ,1 ,,- I, AfiAllAAA Ad A A:AA AA A A AA A( A ""AA!A-AAAAAit i ',: I I AAAAAAAA Ad ,d ____ !_,_,________:I__OAAAAAAAAAAAAAAA2AIdAAAAA8YAA4AAAAAAAAAAAA AA "I"AAdA -1 dA AAAAAAAAtAA'AAAAAAAAAAAA AAdtidddA.AAAAAId IAA:d "AAA1AAIA dIAIAA A ___ ___ _FrA, r-A1AAAAtAAAdiAAAAAAir AAAAAAA Al" i AAAAAAA Adtd ftAi d,~ ~ AI AAAAAAAA Ad AA -AAA Addii - ," i ,, I I II"I",- ,, ,, t,,, '.
Ad ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ AdA d.dA AI -1-11' ,IAAAA d d AAA ,AA ~ A Ad A AAAAA Add"' Adl, I A"il Id AAAi- d,,,~AAAA Add AAA AAAA. dd dA AAAAAA-AA A
AAAAA~dAAAYAAAAPAAAA AA AAAA ,dAAAAAI AIAArAAllAAAAAAllAIA"AllAA d Ad IAAAAdAA AAAAdAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
I'lld Ad1 Ad AAAAAA d"d~ AAAA" A Ad ,AA IA A1 IAAAAA
JAAAQAAAAA1 ',,, v" ,"''," ) AAAAAAAAdAAAICAAAAIi ADAAyA HitA.A "IAdAAAAA 'll -AAAAAA'AAA e, AAtAA dAIAAAAAA-A-A-AAAAA-AA1A-A I-AAAAA "IAAAAAA IdId
l~~~~~~~d~~ AAAAAAA Adi~ did~ dtd I8 AAI IA C 1dd IAAAAAA (A Idf- I -I~ d Al AAAAAAA ,AAAAAA "AAAAA Id Add Ad:1AAdAA-A '1AAAAAAAAAAAA1AAAAAAAA A AA AAAAA Adva 1" d d, CltoAAA PAAAA (Ad doi Ad Ow AA ,I M. AiAAAAA d.dA g AAAA, Add AI ~ ,AAAAAAAAAAAA Addtd"dtd A, A (dd- A Ad1 ,, II- t
AAAAAAAAA~AAAAAAAAAAAIdAAAAAAAIA ,E AAAAAAAAAAAAA I AAAAAAA, ,~AAAA(AdAAdAAAdAdAAAAAAAAAAAA AAA A'-A_.AAAA Ar Aiiili AI 3''" f ,,,A Ad 1"iAAA IAdAAA -~ Add'- !AdI 1 LI' I: dd i V Z , tdA 1,


Cit, Id1IX lAAA Ad, I~AAA) MAAAAA y:, ,AAA IAA'AAA -~d Ad1d d AAA I1A AAAAAAA I",AAAAA, : P~rM ,J- ii ,,,', AA IAAA I.AAA Addr Ad A AAAAAAAAAAAAAAAA d-d~~ Addd , ,IAAtAAIAAAAAAAAAA. 4 A
CAAA ., lAAAAIt (AAAAiAAAAAAAIAd I(AAAA AAAAAAAAAAA.AAdAAAA A "I"Il t1 I-d IdI-1 1d iw I1I AA-111 1tA .tA tA -AAA IAAAIIAAI iAAAAAAAAAAA AAAAA"I'llA, LAI IAAAA -Al ,d,,d At "d C:IAAAA" ,,AtA 1.A. .t i, I : 'I"A 1j] d.it.d281,r,! t, 11d IllId1d 11 : A" :" AAA lAA.,;AAAAA"AAI -" A dd11 "'dItd., I,,IdA, , ", tA, A1AA
d dd ,,ddA AIAA A IAAIAIA tiA Add il l8y i z0-tjA H d8 h ,Ji i I I '' ", I '' 1 dd.A 'I Ad AAAAAAA AAA, ," ;, : di l Add AAAe AAA ~ TA AAAA AAAAA7 Ad hA A .'ddA Ad Ad Aii IAAAA AAAAA d A' AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAA, d d Ad Ad- OA
~ ~ ~ ~ A A d dA d id AAA, Add Ad. IAdAA~ Ad AAAAAAAAAAII ,,, ,tl ,
1), AAI turo ,,AituA o I ,bAAAAAAAIAA~AIAAAA Id~ A, A A,, A. A~~r, AAA A AAA lAAAAAA .1-A;" ,i, '"i -1 ,
AAAAAAA,~~~ ~~ Ad d d Ad' AdAA AAALA PABAA! I IA AA A I AAAAA A AAAA AAAAAAAA -AA~dAA 'A, I hIt 1d
AAAAAAIAAAAAAAAAA~AAAAAAAAIAAAAAAAAA Ad AAAAA Ad Ad AAAAAAAAAAAAAAAAAd. Ad AA d~ddI
D.ArAA t, Add N -,dId I A, ,ii IttaJ I ,AAAAAIid iti,,I i),3d, I,"IL, t "I 1 Ad, AI~ AAdAIA i* .~A (A Ad Ad Ad ddd I~d~dd ,A A I A SAAAA IIAAA1 "
dld AAAAAA -.dd Ad1dddd d, d A, ~ Ad "AAA Ad ,dAAAA A A -Ad~d Ad Add"- fil 11I~, , i 11 1II ,I t m i
-i 4AAA id, AAAAAAAA J, Adq)I Idd ",AA AAAAAA Ad Ad AAAA -d Addd AAAA Add d d ,,", AAAAAAAA tII I.e .
td AIAAAI AAAAAAA IAA A A AA A A CA A A IA A A A AA A A A d A(AAAAAAAAAAAA A1i" -, Iq q ,n ''t i ,AA ,, AA ,,I Ill- 1 1 -AI tlAAl AAA AAd iAA A A A A A A A A O td ,d dd AA A A A A A A A A A A lAAIA AAAAIAAALA A dA AAAAI .PAAAPAA Idld IAAA A---AAAA Ad~ 'l AdA d"d 183 A I( -,(AdIl l.I ,I 1 1,, t I ,1
-AA AA A'Idd 'dd~d AA A AA'd A A A Ad' IAAAAAAAA (AAAA "" , ,, dAAA.Ai" ,, ,
AAAAAAAAAAA dd ,; di-d A AIA -1id ,Id~dd ,,- AA.A id y-2 -Zj . ini,, ,Id ,.I ,,, (- ,,- ,. i. i, Iad'',"'l1 1 1I
-d AAAAAA-AA ,IAAA AdA- Ad tddd -1AAAA y 1A1- I"'",.AAAAA 1,, ", I11I- Iil; II 1 IAd Ad, Ad rdd~ Ad AA dd1 Adl tl,'A I 't t ,, 1 I II1 l", ,,dAAA, II I I II I I ,, 1 Ad Ad AdA IAAA A Ad iAA A A A A -d-ddA Ad Add Ad -1AAA A A Ad1- 1-dd1d I~ -~ ddd-d~ Ad
tid ,iAAAAAA AAAAAA Ad Ad- d,6dA dtd AAAAAAAti C,!, *4B1,,J PI,, 1 )I .L ; i,: 1
ydlA~d~dA~, 1AAA Ad, Ad AAAAAAAA A A, (AAAA "A d~ Ad AAAA Ad Ad-ddddA AAAAA -dd AAAAAA ,,I.~ I.AA Ad AAAAAAAAAo' dd A
d1A Ad AAAA IA Ad d'~Ad -d~~d D"d A'IdAA S"dd "AAAA ".dA". "~A d :,Idlld Ad"""' Add AA( dAdA 4AAAA Ad, Ad Ad d ,A Id Ad A AAAAA Ad Ad 'I~~ Ad d
-1 -~~,,vi- Adi- RdARAAA A- dA AAAAA d, AdA "IAA" d,~d IAAAA Ad dIdId Adr ,* d' d~~ AAAAAA Id '" .:",dI t ( Ad liaddd
l~~~~~~~d.~~~~~~ (S, FAAAAA "AAAAAAAAAA AIt AAAAAAAA A "IAAA 'l Addd1d IAAAAAAAA IAAAAAAAIAA(A A A
PAAAIAA~dAA ,AAAdd d AAA&AAdd.SdAid d-A ,A.( AA Idd ,dAAAAA AAAAAAA(AdAAA d ~dA~ddd~dAd~ Ad~A~~Add~A~dAdA ~ ~ 88d~)D
Q,)i,6, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d Ad- '! A.A.AdA.tAAAA"A Add AddI,, itAyA1 "I,' ",AA Ad d ,dd jdd -.IAAAA %Add d11,dA d "diA, AI, I dA, A" d, ,, ,,dIAd Add 1d1ddd:,d, Ad
AlAd~d AdAd~dA ~dAd AAAAAA d~ Ad~dd AAA Ad~dAAAAAAAAAA. A~.AAAAAAA d~~ddd ddIdI dA dA AdAAAtAA AA Ad AAAAAAAAAAA "d ddidt A AAAAAAAAA d"d AzAAAAAA dAAId IA Add, AAAA
it,; "wit'lidI, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ __ __ __ __ __ --Ad A.IAAACp~it ~nl,,,i ~ I1,I, lId L r.,I AA 11IAAA"'" 'I,; ,,, Ad Ad Add, d AdA Ad Id AAAAA Ad AAAA Ad AAAAA JO H N SONd IAAdAAAAAAAAIAAAAAAAAAIAAAA~AAAA~IACAAAAAAdAAI IAA IAA~ (d ddd A, IAAAAAAAAAAAA~AAAA A I Ad 1d d Ad ,A I dI I I AAAAA IAAIA AAAAdA Add
AI1AA A di Add Ad Add, Ad.d1 Ad d'ld ",A -Id~ AAAA dt~ddi~ Id d d A Ad AAAAA Ad A I )-LPAARDELR1O, 1 I
Idli p- -t-d AAAA AAAAA't did 1AAAAI ________,I________,____,' t,- '-e, I IAAAAAAA IA A A A A A IddiAlddIdI "IAAId.IAI
0im. Adl-&A AAAAAAAAAAAAAAAdAAAAAAA (Ad4dddA tit t~dd .dd~ Ad (A, A ,A~AAAAAA AAdAAAAA Addddd 'kAAAAAAAAAAIA-AAAAIA AIAIAI
-, AAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAA "Id AI ,AA djd ad ,~d .IIt__I__I_,___t__,,____I
b~~~~~~~~~~d~~~~ dl Idd~ AAAAAA "I'll 11,AAAA A-1d C.dddd Ai Ad Al At dAAAAAAAAAA IAA AAAA ddd d A ,d IAAA AAAAAAAAIA dAA IAdA ddI A A AAA d A it:~~A AA
,I ~ ~ ~ ~ ~ ~ A A A Addt AAAAAmd~dA AAAAAAAAAA, d'd Adid"d Ad Ad~~dd Adllr Ad, IAA Add) AA AAAA A Addd Ad IAAA A1 id .~ d Add,,, I "" , I I o op n
11 ",AAAIAAAAAAGAAI EAIAAA8AAAAA A-AA I".AAA -AAdAAAd1AAddd -~ 1AAAA"IAAAAAAA(A, dAAAAA1 I dAAAAAAAAAAAA'AIAAAAA 1 ,
AAAiA. .1-1A1, f AA AAAik Alk- AAA-, dA \ Ad AAAdAA d-d AAA AAAAAA AAAA Ad AAAA IAA~AAAAAAAAAAA AAdd, AddA- Ad AAAAAAAAAA Ad,, I( Ad Iddd Ad AAAA ,AA _~~
Id~ Ad IAAAA Ad AAAAA dA A, dd I~.A A(A A A d d~~ dA Ad Add- , -I 1" I I 1
caIAAAAAAA- AAAAAAAAAAdAAIAAAdAAAAAAdEIAA AAAAAAAAAAAAA AA dAAAAA Ad Ad Add IdIdd,(AA (AIAddIdAAAAA, dAAAAAAAA (Add AId1dId dIddIAAAAAAAAAAAIIAAAAAAAALA A-d-A-A A.AA-A C, AAAA LIA"A'dI PAAAA(AAtAAA CAAAAACAAIAAAAI. Add1AA-d diAAtddd:d'd d 'di"d, AAAAAAAAAA ,(AAdAAAAAAAA~AAAAA ,,,, AAAAAA L AAAAAAAAA~A Ad. ,,,I' I ,
m ,AAAAAAAdAAAAAA ,AAAAAAddAAAAAAAAdAAAAA Ad AAI'lld1 ddlA ,d'IAAI.dI'l I IddIAIAIAAA Ad
-tAAdAAAAA" AAAAAAAA pAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAdAAAA A"ddAdd~ddA~dA~dd AAiAt.A 1--A dAAAAdddddddd dA I Ad A.A.AAAAAA
_ _ _ _ _ _ _" I_ _,__ _ _ _ _ _,_ _,AAAA A I.A dAAA A _A A I AAAA AAA A A AAA AAA AAA AAA fillAA A A dA dd ; ddr d AdA dIt d~ dd- dA ddi d A d A,1AAA1AA AAAAAIALAAA A A d d d A C-tiAdAdAAAAAdAAAAAAAdA AAAdAAAAAAAAAAA, dt'i- AdAAA d-i M'ddA Ad-Ad dAA" ,-,i, dA- AAA I d, dIA "d AAAAAAic- AAA , I, ,I ,"AIArA :, iA t I Ad: Add.
I dLd-d AAAAAAAAAAAAA-1dA1A1A(( f-- IA~d AAAAAAAAAAAA Ad Iddddd A ,A -1ddA ;!, ,,,, ", I' , AAIAIAIIdIAIAA d IIdId)FAAldK N )dlitdd
Cr idpder, ,,-d~ tidA ,4AAAAAt ii ~ d AAAAAA, Ad z Ad -, dd~ Ad Ad,-d~~ td~ d d Add -AAA dA,;d A d, d dFd .d.AA Ad I~~ I~ Idd Addt" Ad -1A A. Ad Ad~d A Ad dA A~d~dA Addd~d AddAAAA (Ad. Adw~d A.dI AddAdd AAAAAAA" Ad Ad Id -d d.dii'AdA AdI(did Ad
P~~~~~~~d~~, GAA g "Ip~ dddAiA Add'd~d ; "A AA1dA 1dd1 Ad AAAAAAAAA.AdAA ",AAA Ad Ad Addd1A ,ddd ,A ''Id~AAAd A~ A. A
-a, 'e it d, ( AdAAA"AAAIdAAAAAAAAA dAAAAAAA ,I AAdAAAAAAAAAdAA k.4'-' A8 l6 idddd:AAAAA,,,:A ,1 1 I1111" I,,I,, 1,AIA ,, I -d, .dd, I 1It, A Add, ,, I ,i F fllACd
AAAAALLA Ad ,Add~ -Ad '-AAA I[ddIdA (Ad R-d~~ Ad Ad~ddAAA it"'ddtd"d - rl- ,'I 1
Ad A A d Ad A Ad Addd~~d~dAdAAA.AAAJ~d d~d~dA A~AAAdAAAAA d~~ddd~d AddAA d- ant (~ddI (d~A. - AddA A A LAd~I
Addutd Ad -pit" dd dd Add-dcd A39A AAAAA ddd Ad Ad ,, Ad.dQ AdAAAA.I Ad AAAAA Ad Addd,~ ~ I AAAAAAAAd Ad d, d -dd~ d ,, Al A Ad~ Rddd R 100
d~~dd~dd~d Adddd -- dAAAAAAAA IAdddd AAdAA.dd(AIAd 1 ,d ,AAd I "A _AAAAAAAA-8aIAIA AddA AAAA AAAAAAdAA: AAAA AAAdAAA
m~~~d~~dddA~~~~~dd, ,,A Ad, Ad, Ad-, AA,, Ad Ad AAA(AAAA (Ad dI Ad AddAA S;ddd~~ AA"A d""A d.d dAd AAAAA AAAAiAA- d !_ddA Add Add" (A 1A -, Ad Ad Ad A A. Ad A.
AddA~d~dd~dddA AA AAAddAAAAAAAdAAAAA~dAAAAdAAAAA~dA~dAAAAA~dAAAAAAAAAAAAA~dAAAAAAAA~dd~A~d~ddA d~d~dAA ddAA AAAAAA, AAAA. AAAd t, 'I IA dddI~d' AdAA
DdAA ,ddd 0d, d(.i.0 Ad d" AAA ttiAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAdAd.dAAAAAAIAAAAA(AAAAAAA ,titAAA~d~dA~ddAdddAdddAAAdAA AAAAA' 'I AAAAA AfA I
AAAAA(AdAAAAA AAA~AA~dAA~AAAAdAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- AAAAAAAA(AAAAAAAA AAAA-A~dAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.AAAAAAAAAdddJdAAdAcAodA dAAA "iAA"dAAt AAAAi d MAIAAF(N1AA.I"
mienA .IAAAA p ,, pAAA A !A- ,. u t AAt;,AAA mttiA q,,,AAAAAAAdAAA Ac A' ,AA~AAAdA t A,.-AAIAAIAAz"A-AAAAAArAAIAA6AAf.514
teAcddi dd d',dd~d~ AAAAAAAAAAAAAAlf e a aria i l- .
-,,AAAAA ~ ~ Am-u :,6,,- AAAAAA Ad,, ddt- d Ad d d- -traiAAAAAA JAAAA(Add I, ddd t ddd -d dtAdfddd'dAdIdAAAA'-- - AAd.AAAAAAA-d!AAIAAAAAAAAAAAA (dfddadtA

A (A~ ~ ~ ~ ~ ~~~~I Add Add ~ "dd-d~d.AAA~AAAA Ad,~~ Ad rd~dddd Ad "~d a(Ad AAADEdd(AA AdA I0i Ad tA AA (Addd d dd' Ad ,d~ --- ,,AA Ad d,_dA AAAAAAA
Pip- ciAndAA Ad d'rrdA s Ad ddAIididddldd ,d ;dA f I dddAd~~ Ad.dA1-dd dAAddAd AAA~AAd~Adr~~d~~ddd~ddddd~AAAA~A~AddddddA~ddA~AAd d"'id"'"di
AdA~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~_ dd Ad'dd dt:d dAAAdddAd(dd-"ddAAA A d"dd AdAd" dAAAddAddA~dddAA AAAAAAAAA AAAAAAAAA AAAAAAAAmA AAAAdAAA AAA~dd(AAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAA A~d~dAAAAA ASAAPAPAAJ
ddddd it. giiAA .mll A ar AAAA(AAAAAAAAAdAdA LAAAAACdAAAAAAAAAAAAAAAAAAA,-AAAAAAA fuAAAAAAAAA AAAAAAAAAiAAAAtAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A AA A A dA A A A A AA AA I d ',,,I -, f" ,11''Li d-.I i r. 1 1 ',PX
A ~ ~ ~ ~ ~ ~ 8 -AAA ,,AAAAAAAA~Ad Ad "Iz_ __, 1d'_t 1 dd '-,,, -%,,:dA.1, ,1 .AAAAAA~Ad AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAI DEAAAAA~AAAAAAAAAAA~AAA TMARI
AdA 'ATRAAAAA dL AAAAAAAAAAAAAAAAAA A AAAAA -~ AdAA-As- t "I( IAAAAAAA(A-~(AAAAAAAAAdAAAA d"',_ ~ d~ AtAAAAAAAAAAAAdAAAAAAAAAA ,,Add M2AAAA Add. "AAAAA Addpi ddA poua Ad.s Adrt tra id~, r A ,I il ~ dAA Add i ,, -- AAAAAAAAAAAAAAA~d~A~dLA~A~AAAAAAAAd(d~ ;,d A, Id~ (Ad A .A AAA, Ad d "I ddd~dd AAAAA ItA Ad- AAA.
Id~ Add~j AAAAAa IAAAAA I~A Add dd~ A Ad, dd I AdA "Idd "IAA dIA Ad Add1A d~ Add , (AdA Ad -~ ~ FAd Add Ad, tAI .A-AA--AAddd, AAAA(AAAiAAAAAAAAAA ,AAAAAAA AAAAAAAA ~d - z, d d AlAl' -A, A 'Id

Ad~~dd ~dAAAAd~d~ dd~~d~~dd~A.(AdAddddddd~ Ad~dAd~d ddA AAA dA ddd AdddAAAdAAAAAAAAAAAA ~dAAAd~AAAA~A~AALAAAAAAdA~dAdAAAAAAAAAAdAAAA~dAAA -- ___ A TAAAAA l A AAAAAAAAAAAAAAAAAA Ad Ad8A8.A.AAAA
AdA AdA A dA~A~ddddd.Ad~dddddd~dAdL~~dAdA~A~ddjddw~( (.AAAAAAAAAAdAAAAAAAAAAAdAAAAAAAAA Adddd A AAYAAAA AdAAIA 1 dd'dd"ddd ddy AAAA "I' ,dAAAAAA 14 d (Addddt Adwt d-d"d. ddd,~~ -A A A-_A~- IAAAAAIAAA AAAd~~ddAA(AAdAAA1-1dddddd Ad A 2 Veda8414
t cu tivan en ag e tirm ino ~~~ ~dd(A AA AA AA AA dA AA AA A~ AA A to a c a AAAAA.m nt e '4 t-. 1 2 ,", Addet ddA Addd d Ad AAAAAAA v AAAAAAAAAA, - ,, T_ I ,dAAAAAA~~~~~d~~~dAAAAAAAAAAAAA~~~ct,, AAAAAAAdAAAAAAAAAAAA d't-dd A!udddd AAA.AIAAAAAAA ldAAAAA A,, J. W y r; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d A.do Lddoclct~d AddA -Addaca Ad 1 ,, ,AA: ,,,,A Ad"i, d ", ",a, --I-d,.A IAd I d".d- ,(Ad- Ad,, 'I' Id .d-nt,.AAi AO FAd94 6 T- 89A
AA- tiA AAAA litt d;_A D .,AAAAAA ,,MA.IIAI-~b 1 -1. 1- ,"'l.l-d Isf,
Wie itsAAAAAAAA~d~AAd AAAAAAAAAAdAAAAAAYAAAAAAdA pa lot- - CAAA cCrlt Addett Dos A.AA4Aat8-I 1i,%. tlwa &. -; i-.i, ,
Ad AArdA Ad,- ydd P.A AA.A ma~d dd~~d "IA Idd dd I~d AdAAA 46. deApdAAAAAA _[ dd Rd Add Add" ddddd Add,~ AAA -.AA~ Ad litd Ad AAAAAA I~d~ (AdA A A Ait,.AA"'
he- AAAAAAA.AAAA AA'AAidA Adniso "IAAA AI Ad"A Ad dd -A Add.h ,, t 1 n Zn,4 - .-go" AdA A A TDO Ad d'MIA=
~ ~~~ ~ ~ ~ "',d~ Id~ ddd -A-dA"I-1IA-A1A at -A-I, At t, 1 U AA7A l ,. A. AIdddd d i l- 1 d,1 tdAIAitA.d4AAAIAAdIt.AAI

.AAAAA Adddd 'A~d AAAA Add d d'd -d d1d AA11d1 ".dA AAAAAAAA Ad- # 11 1d ," dt -' f d
- dAAAtAA a, dtAAlAA 6A,0,,AA Ag-A pA",AA"d 1-Ad-d-dAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Add -Add Ad- A d Aid,
It ~ d~ Addd" ~ d AdddAdddd AddddAA d A AAA ddAddA dd AAA(, t1dA A (dddd -1 Ad, Ad Ad AdddA AAA A' d, I881 I ,,, ,Ad,. ldd",dd _d A11 _qdddA dd1dd AAAAAAAAAAAA Addd. A ,dA). AG ('d
F ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ AAAAAdA AAALAAAA [,,C :-dAAA, tA 'r,, ,AIdAt, ,, d'-idL",", ,d ,AiId": ", AAA, I1,"AAiLt I Ni,-
-f- "~AAAAAAAAA I -AAAAAAAAA, I(( "A AAAAAAA -~~ AL ,~dddd~ Ad LA 1AA 1'dA~.dAAIAAAAAA --,,,r,,t t ,,, ,,, ''",, ,, ,
Add ,AAAA ,A didA Ad Add Ad-' Addd Ad, Adfdld d-ddd -A"dd, ~ A'. AddAA Adaddiddad IAAA( Add Add- Iddd~~ Ad-- LAAI AA 81B FAA A
Ad~ddAAA~dd A~dAAA ~d AAA~d(AA dA A~id~d dd dAAA d~d~~ Ad AAAAdAAAAAAAdddd~d~d.AA d~A AAA~ Ad AA~AAA~dAddAAAAAAdAA A~ A~AAAVAA Add ,IL td""d, A~ Adl Ad- l AddddA AdAtg ,ddA Add, Ad1d1 Ad AAAAAAA, d, tA~ddA~~d~ ,dd~ (Ad"d .,A~A Id~ Ad d dddA d. A
'' rdA A.I "IAAAA Ad A-feri, Adlrgjv ,A 1 ; ( d~ AAAAAA A IdAAAAAA Ad ,d Add Ad IAI AAAAA -Ad ,
dtlt -I Ad-d A ,AAAAA Ad A 1,,,d (Ad d "--~ (A -ddA A-l, I Add_'," Ad ,,,.d" c- Ad ,,g,; d"I, I A Af A AtdtAA drtr rd, A, IA A A A~ Adm t &d AdAl't AA1d AA A AddI d (A d d, d~ nd Ad, i,1 5 5A Ad !- -d~ d AdA A A,! , , U --d - ,- I , "d
dA AA.Af d A Add Add', dA"~ddd ~ A ~ ~ ~ d ddd AAA AA AA AA AA AA dA AA AA AA(A.A AA dd-d Ad,, dIId A
AAAAAAI Id (Addd, dIdI AAAAA Add d"d d d A A A A
et- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A .1fit quit" -6t f(Add.Add1-d!d,-d, Ad-'Ad.- :(Add_, ;,-I-It, A 1 ,t!, i A d11dAneAAAALit oAd Ad'A dP-dd,, A Ad t 1,- Add.,, iAI AA,,,dAA,,Adt"l" d A r(.1(-AwAAA 'dA(AAAAAAA A.AA ,ddAAAA thdAIiAldld, ,AA iddd dd idA~d iddAA IdA .d !,--d d - nA AlA dJ.AAA
dem:AAAAAAA niddcvd6d ApdAtd Add d,-d. AAAA d!AAAdndAAIdAAAdAAA AAA A dAAAA~dAAAAA !, AA"EidAAAAAA -, ,, -dA, "dAA, ,,dIAA-AAA-A1 ,td-AA
Ad" idd, (Add,,,,d ,,,,AA"dAAA flddd, '-d~d~ Add1- .d~ A Add "A A A A A A A (Ad, AdAIA Ad, At) At~ Ai A.AAAA1 I.11r1t T
AdIAAd~A~dAAAddA~ Ad dd, (Add"d Add AdUdA t Ad Add, d~ ddddd, ___ I__AAAAAAdA A,,,,j AdE.L ddd Ad(d dAAd ~A
IAAAAAAdA AAA,--AAAA tid~ A I"Ad tl d"td,~ ~ Ad Ad ,iAAAAAA (Ad"d Ad ddA AAAA Ad Ad. (ld A;r Ad t~d ,A,,, A)- t
in~~~~rA A~-- m ,i- dddd, ( r."d dA1A ,IAtAA Ad Ad d d(d ,did, ( "d Ad AAAI A AI ddi dL Ad d dd2,d ,A30dlit, I.- d , I Add it Pd IrIA I, ,,, Add"I Ad1. dt dtd
(A ,5 AAAAAAAAAAAAA A Ad d"d AAdA %(Add.i iAdd -A. -, I -,- 1- -Z Ad, ,dd Addd Ad ,dd,,d Ad, Add. I~d A od~d~d d ", AdAd~ AI AdAAAA Ad d dI A dd dCd .Ad.AA A ddd.(A~ddA AdAAAAA dd6-d1Ad IIIA ddA (AAdA
r, - t ,,,,,, ,Ai- AAi D,,AAAAt Add- p Itddl A G cA A A A (AAA A AA A A A A AAAAA Add "idAAAAAAdiAA -!~ Add,, A-1l .dtl'lt 1 p
qAAAAYAAAdAAAAdAAAAA, AAAAAAAA Ad-dId Aad~ AdidddAA dAAAAAd dddA. -(tIt .I -", t ir ,,, --Md11
AAAAAAAAAA.~ t~- ~l prl Add 1 Ad (Ad;dId t-d .AAA d" AAAAAAAA(.AAAAt--.AA(A dd.A.AA. d. IA A AP.
LAM~~~~~~ ~~~ Ad (d- ,AAA Addld, -,~dd it, Ad. _ __Addd~ AA dA.(d~~~ dAdA.dd AdAAAA
A.A d----d-- --d-- 'lA", Adl, ,i'-t, ''" .d %1 -AAAAAAA a .1 niy. IAAAAtdddArAdA-Ndd9-AA Addi-dd- Ad (Ad, AAAAAAAAAAAAA d,,dAAAAAAAyApd~ Add,
d'- t lA.t itA AAA IA dd d" ,d -dddd,,, -AAAAA d-d d, _d ,,dd ,d td"diddA,- '.AiA, ;t- A A A A A A I id diAd I A,:,, A I A dId-d1d Ad.A d d dd d d d Ad -_ .
Niquero I-9 Ul r, qt AAAAA-d EAA-AAAAAAAAAAAA1AA.dAAAAAAAA AAAAA~ii, Id. AAAAAAAA Ad, Adil. ddA d6,AAAAAA~AAAAdA Ad .,' -AAAAAA1,lI" ,r ,-. = ;.,-.4 Y i11lt~it,, M T ,,ol11'11- ,,?, .,:.,
A~~ ~ ~~~ ~~~~ ,- tIAAAAAAtdiA7 dAAAAdl A A AA dd LAA1AAdLAAdAdAdAAA dd.AAAAAAAAAAA AAd AdIA dddf AAdldd .AAddddd A dAAAAA1dAAd1 ( AA d-A d Ad
It'mIt~ 1"d -d~~ A Ad ALA dd~d AAA dpdbldid, Ad Ad 'Iddddd d11 Ad dd -d A-AAAA
idtd Iu U R 1 AAAAAAAA Ad AAAAAA (Atf Ad~ AAAAAP.~, tir. P lz''t Ad dddd AAAA A" itm AAdA d AI A ,dd Ad
-" ","1 tld(AA Addd(AA Ad I~ d1dA d"d AAAAA Ad AT',' d TA ,
PorAARAAA dardA (d16diAd ,-dd dAI IAAtAA1 IAI Ad-ndIldd'dd I d_ dd !, tdA.-AL S VILLASd ddA- - VAAAAR,, (AAdA AdA lAd 4d1d1
I d VBA d~>AAAI.dA8A- d~dO cAAAAAA Ad S,,d G--dd~dd .--dlAd -1~A~A Ad A~ d"d -(A Addd ,~~dd~ Ad -d~~ Add d- AdAAAA Ad_ Adt ,,t_ AAdAd d AAd
rti"i IAL Ad "'is Ad AA A, ,dd Ad I.d Add, dA"dd AdZd, IAd~ dd r-d~ ---AAAAAAAAA A- A !F-dditid Al ," a
l IIt B7 I Add d .Ad 'd. d"&dd'd A I~-A~d .APAA A-ddA A A dAA A A A d1dA A A A A d d I, d
CAA~dA(d~d *ddITdd dDZd~~ AAAAAlAAAAAAAAAA Ai d ",d dAt- Ad Id~ dMdd --AA dp- -,dAtt Addtld Id Ad A_- AddtiI Adddd Adth '4d1 ~~ A. MI A (A
Add .AA~ Ad,' AAAAAA it AAAAi AAAAAAAA dtd A Adt 5,,- Ad -d~ AdACA d ALAAA d A AA
., A d d 1a o i a, ;,qv s Add Addi ,dA AAA dd1 L_ Adt_ AdMddidds Addo Addrdd dd'd- Ad dA AAA Ad I Ad A Ad ASanta Alar A'P, ,dd~ AAL ALA A,'t Add"d AdA d Addi" Add AdDIv -1-.1-~. A A A. A-I
dd~dd~d~i~AA ~ M~A~dAAAAAA ~dAAAAAA gAAAAAAA A(A A~dddd~~ddd AA~ddd~ddA~~dAA~d~d AAM d,, AdA A ~ g.I a I- ".d8Ad ,1dA 1dA, d IA A"A A A A A A A A AA A~ A A A A -P Add Adl~. A -(A Ad Ad I.A
.1 thi. y 11ll N" CAdA '," tv*$ 0*4
--11,1 .VA _i ,1"" ,,, _,,,,,,, ,,, _ i i t p t,
diM ~ N p i,0 ,. 11 Addt, I ,t -- d-". A 8m 1 '11A -II"~ Ad ,VA,- AALL ,r~ Ar d o A. Xacd5 o AAAd Ad d""' Ad ,.d~ Ad Ad,, .,tiddr -,
8.%.,,,I .I-(7Mg- ', i t j,, A,- dt !1i!";%I, t i.- i Add- .d.-it .-A" dA.Ad dn' dAt (Add IW ~ "c .it I
Tig I~dAddA~d Ad AAAAdAAAAAAd Ad Add A AAAAAAAA A 'lld~ -1d)t 4. A.AiAAA,, ,111 ,1 ,, ",.
1.XG -~d, d- p "d d i.d7d dt, A-1:A_1,," d dAAtl-, il -t11 t dAAAT, A1 - I A l ,W .D dd"ti~~d~~dd~ A 1 A-1 Add AAA A AdA
"'dd AAt AAA AAAAAM~ Ad dd Ad ,d~ Add"~ A, Ad zAA (AdA Ad d dd Ad _A-di" 1it i-, 't1 IIdAi I" I"
dAM-I-1 dE I WAAA -0A ,AAAAA AA;dAAA AL d"d --- (A"~dd -,AAAA~AAAAAA~ dItiddAt -'-, ,~AAdA Ad1 dd1 Ad-"' A,-,-~d~ djd A.A.dAAAAA A Ill LA 1 Adrt d'ld. I i
AA AAA ,,, A. A ,ddA d, 7'IA Add d, i, - a Add d1dd1 AdI1 Ad Ad AAi_ l
A AM,,l,,-i dAAAA 2.48 A 8AA AId A d A A A~. IdA A dA~dd
m g,"I 1. ri' ddidittv -,d,,, Addtt", I ',,, '" 1 1 Z ,:, iii- ; d ,11 iI" I '~ i, 'itId ,- IlII (Ad 1 ,I- 1- 1iti t 1 ,:,,'";:, ,, ,,,"t h I '~ TIlil ,, it~, Ie -i, ~ ~ ~ ~ ~ L A'"Ii A Id~ Iddd AAAAAAAAAAAAA Ad, dd Ad.Ad- Al Ad d-dA ,- - Ij-_Ai MAl 1 t" Ii ", '., t11 ,,.- 11
Ad 9.4 "IMA 4.4 d ,d AAM, dd TdA Ad, 't' i' Ad L -~( ddddA .A ddd'd~ A "A Add AAAAAi,-1i-~t 11,,Ilz .1 .
ddI,, l" dd,,! Il i "A d d ,d d AAdAAAAA Adl A. ,1AIA_,,AAAAA
-AI~ A I_ -AAA 1d~ -AAAA At Add Ad dd Ad A Add- ~ Ad Ad :AAAAdd AAA(. A A A AL~AdAAA
-P Ad ,, t Ad Idd Add, I ,,Add ~ d Ad itdd d, AAA A A - Ad A, Ad- FA d A C
-'i Ij ,6.At ______ I4~t~ Ad Ad (A Add ,d~ A .Ad AAAAAAAAAAAA.Ad*dAeAAdAA"dAAAAn-AAd A-"--IA d ,d Ad Ad"Al"
__ __ A (dd AdAi, Ad". Ad, Ad Ad A Add A d. ~ Ad Ad dddd AAAAA;ddA AAA d. Ad d AAAAA ddA A!d Ad,",a A Ad
dd$-,t~ d,_ Ad.-I Ad AA,,A tddL- Ad Add, (d d Ad-t 8-1AA dAAAAtAAIAAAAAtAAAAAtAd AdA ((.Ad.Ad.d.ddd A Add l
Ad._ Ei A A, lit~d Ad ((Ad d I1.IA
MO A *781 IAtJ IeI M 2 6 Ia~ n _LAIit AI ddA AdAA AAA Ad d AA,,, ~ A d A Ad Ad ddOd
I~~~~~~ ~ ~ ~ ~ AdAAA" -Add Ad:1- ,- ACP* ,'l.; -i, ,11111-Id'",1 -1 d; "dAA A A 1-AAAAdAAAA-7AA (Ad1ddd 11d1-dA Adtddtdl d
Add dA Ad d~d Ad AAAA Ad AAA (Ad. d A~dA Ad A~AAAAAA AAAAAA~dAAAA Ad . ddA
dd At Ad4 d ,1d -- d Ad dd1d. Ad (Ad dA d:"d "I"~~d Ad Add AdAAdA -~d Ad.~ AI A Addd A( A~ dPAGINA VETNTIDOS DIAR1 H L AA 01A It VJ V) AA0 cX"


Nflin tlA Qua M C1t A Am-i i

pi I~ "IW H, l i, il1
310( A ctlia
A] ii,____________ti 11 1 tll--iu lAl ftl"l Al J A~ All
Al :-~AA til; qsl, Ill, baln~ ,
A 11 '1~ Ilrnv ,l -di- -, A'', ZA At t t
aA tAAAAAI V AAAAAA4vA Ai -t~ P~ I A~ T R
f11A A ltigal ha." lI'lxla go AAA viviotdoanle AAAA A lA ,A A A t I,;i;I1~ lA
b It AAI.9.equ AAA. lrlPt itda o ilg.1.0 to -nm l, il gabl t'rn o Atblo Inaer, oit LA l~ l~ i~ t" A IA lA IA IA~l fAIIAI4Jl I(~ N,
C IT AollAIAAA a ctlbive rActiant A p Wa atla nu go.AI -AAAAA 1A,,AA i AA11AA~ API~ tAAA A~tACIlA~ ,lAA ~ H AAI Ab IAIAIt a la Int ,a A t atcnoo ages AAI Alvl lAiI ltdaihnl delAAIAAAIAIAA, A A A A
pot al I AAAAAAA AIAAA I .I~l~ y~~orto AAAA IIAA IA.d '-A A1AAIAAA "' AA'IAI -AAA "uAAtA, 1AAIIA A~tAAl
cad. y AAIAI on AA brov I A aid;A y ~ IA IAnltqoldl vs.A .lA .,,aA~ ItAAAAA I A-IAAAA
CcIAI IAIAA. = A. alAe ItAIAltA 56adln AlA- anIAAAAAIA'A r.'AII 1~A. 'A AAAPIAAAI AA
on l A AAAA~~ II~AA AIA l l AAIIt

"iAAA AVIAII H l~ll'f o la ia, afroAA duarAAAA td.l tAto A Al l A i,~ 'ihiren Alr I l it V I T
6,11"A Ii IAAIAA -do A 1-v ~ tlelt qA'AAA AlA hIIAAI AAAIAIAII A

Tollo ,l0,A AIIAWHII AIAAIIA AlllAI'll11 1AAAA A 1A,t~ Al 1A %AAA AA0 AA AAAAA l ,AAAAAIAAAI AA AAI"lp
d-AAAA AIAAAA AA AI aA

t'AA~ iAlA AA-- dAAA Atl I, 0-l~ .A A AAA A AAA. AA A AIA A IA
I. nAAtAIAAA """"""""""""' t- '"""'''~ l~lA Al I APAA'~
t' I I Ait- I'Al, I' I~ IAAI 4 AAAAA~A at,.AAIAIA -AAAlAAAAA
Al A ~l'A l A ll IAAIA AIAAAAAA' 11"VI eAlAAA iA IAI A PMAAI)IA l A1AA~AA IIAI
"'as quo c. WillAAAAAIAAAAA'A 'AAAt,~AAIIAA AA~tAIIAAAAAA~lA~AAIAAI IAA~lAIIAIAAIAA l tl AIAIAAAAAAAAAAAAAAAIA AAAA~AAIIwAII~ tAIAAA I AIl"AII lb AA AAA~,IA~lIAAA'Al' AAA" AAAA~IAAlA~A~lAl~ AIIIIAAIAllI~ AAAifIIIAAAA. IAl .t
C salA deIAO rA~A 0A MAIAAIAAAAAAAAA~ PAAIAAA~ l AIIAAAAAIAA At~'lAt'
M URAItAlt A''AA A NOAAAAAAAAAIA % ~ A ~ PIA AAAAAIAAIIAAI~A!AlIAIAAtAI
IA A cas m s or cb et ~ ~ iigh A'AA AA A AA AA A t.A Vt-' AAAAl A l -A A A --- AA -----AA AA A AA A A AA I~
gran AAAAAAa Aa,,o AIAAAI AAAIA lefr, 1,,'lt' till 4aI-r 1AAIII tA AIAII~tIIAAA onI otAl s -inAA IliA -~l AAila 0,AIAA 11,1A di Ill A',l Abll aAAA Alt l A
",,,~A,~AAlt~tAAAAA, AAAAAAIAAAAAAAAA A~AAA A AAAAAA l I "AI~iAA AAAI p1~ AA'AAAI~l AAAIAAAAAP1AI ""t l AON l AIAAI"
II~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~~~~endl AAA'AIAAIAIAAAAIAAA, AI'IIAAA1AIIA AAIIIAAA IAAAIAAAAnAIAlP oAA IIAAAAA
AAAAA AAIA A AA IAIAAIAAAA AIAA AAAAAAAA A l~l1 "AAIIAAA" AA~iAAIA IIIIA AIAAIAI l I, l~A AAAPAAA AIA l'toleraAnt.AAAIAA AIAAAIAI
APA AAA A AIAA l fiatsA A Algalw A lto A a~tl AAAaIAAAAIAl AAAAAA AAAAAAA g. call, A.al 7AAAIA A lIIAAAA'oIAI.I, AAAA
IA~~~tAAAAAAIAAAIA,. = ,.f.! nnIAAIAIAIA AAAiia.AAAAAAAAAA I, -;AAAAIIIA aAAAAII Al so AA rjil Al llI AAAIAA.A -!AAA dIII ,III IAAAAIII I A
AAI.A~AAAAAIAAIAAAIAAII.AAA IIAAAAAAAAAAAA t AAAA'IAA AAAAAAA IAel e lt A AAIAAA t "A w ca IIaAIAIt AA'~AAAAA IAru AAAA AIAAAAAIAA liIAA IA A l IA
a,7IYAI. dAtiIAAIA Pars d A.A74A" aliAA a AIa AIAA ler l lll CAIAAA I A,,Iio toA,I MIAA MoseIA PiA t : 1MAAITU G A VIAAIIA
It qAuitAAIII Alton AilalNIII dAo AAIIAAA, eltIAI -C dis l a AlA, IliAIIAI, I I ILrzstalor del ptold sit.~tA AAIAAAIIIAAAAAAIIAIA d,
___________________________%____n__AatAAAIAAAIA AAAIAIAIA AAAA 'AA 'tAAAI'llAA1AA
tilA AAAIAA AAAAAAAAII IA 'oAAAAA1AA a.tl laA IsI I
M U R ANaAl I LIAIA AglA 507 c a,,A ItO l 6. at" onAIAIAA aAAA 1 M AAell A A to
AM .A 0 .A lA . .A. bAcl AlA A 1 II A A A AlA l, WA A A A 4Il. tt llMAM l
At ~ ~ a-I.prs r~ oln AadAA ru~I~ 'AIAIIAIAA A i t c.IAA.A E.IIIA APA 1 yIC lAA AtllIt
A .6 IAA aIAIAA~ tA to elAAA I A A Is wre Ce tral, y.IA l .l Ill t AA P AII a l do1 A s A.AAIAAAIAAAAIAIIon IuA. do"""" M8____ .1 1949 Itl1,1 I~tl IIAI 1AAAAA
y tlda TAA AASA AA .AI Pl91t (All -till pid.~AI .l 1.IIIA "lA A' eartIIIP cl A xi
PIIAAtalliesIeA0AIIAALIY AllllI, tAI AAA,,ilo lt
AAAICIOA~~11 c-AI''AA 6A0AA pil .IIA .~t .IAAIAl0lA10 IlAAA
Al~~~~~~~~~~~~~~t~.t IAItA All- AAII0lIIlaIAIAAIAt -IAA1IJ.-A~AIAI1AA0 )'a II0A laa A 4II ,AA*AtA Ie Teiec AA-A.AA d? AIAIl'ri Ci e laA~~ AIcII IAAAAArAttIAAAlIeI~ allAtlA i-A lelAI~1LA~ IAI
Atlt I IttI AlA AIAA A I IAII llt~l A R~l 01" ~ ard IAIAt 1AYAAAA lirle pleidetla CAIAIIdA1A4ItA% t U.AB
~ ~ ~ ~ ~ lnna I6 AAAAIaAAA AlAcly AA rlls deIAA A l AOAAIA l IAA
P1110101 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Vuala" ONALE A AAAIAAA NadonalllAl,~>lAA~ deA ItIdnc A IAir AtIAI, 11 AAA.A AAIAAI AiAplIAAAIAAA AIAI l
b u g M l ],atA Illuda lVl lAaIIIA lA oAlAl0 lgllIAIAAtl lea~t11 IAAt IA
Ill 01 t ll A I~l A I A IA A AAAAI all~tlGelllAti nwe IInAAA0 A lter iaidllA" m deItP41;
rl~AI A~ue Aeoisd IrAOrsIAAAi A1H Oo Ia- aAamei caaqoc.ep# aPffr" i
--tAA IAcaats 1111 AeAnlA AA I n IA AltA AA. '
lalll 1.~ Iltlt AAAAA AAIAAAAIbA ar Alatre I a -dA
__________________________________________~t Ill~AAltAAAt~pA "IA tarlltAItIt ,IAP IA.v~i ____________I. ~ ~ ~ ~ a -IA IA soAIA~ rtvAAAAAAAIt ~I CtAAA
ralliti. dAAIAAAIi'AIAPal. AIIIAIAAIA' AAAAeAll, l MAIIIAAAAAAAIAAAIAIIAIAAAAAlo l AA.- l 1A' UAo 43AA 1, II t, I'lA ll pIotIaAAAAA ittAA a rdIa dero AA i dtiA IoIlin l lI eAAIA1 i lpralAAIAA -lA X1AA IA t"r Qt Log AAAAAAs IIAAAAIAIA"Acontai anral,,cirai llt Ata AU. AAAaggacii Aiosiios VersGAAAIA-1.A1 I'llA i A~ glAA ParaAAAAAIs arAiAind aIaa wt M reIa lA AlIAAA9lAAAAAA A IaAAt 1lrteil A lA pAftddl o AIAAilog AdAAA lag
Sin~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~t embrg, sA AtAAIArepesnt IA I CmpiAIAtn alr utineroraPidetels thres : rcreaci -: wel de14ewa E
en~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ lclA ellsl 6plts IAt AAAAqecd eo u eiio eero u etiurl l l oa ai AA. AAAAIotA AoIIA u Al AAA
dad ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A1~A eAAAAI IAs diero ItAIAAA quAPA 11111na I& pr101e~ Paaeim quarbui~ cor scrpyi alltrm ti # Rio
teAAre deA. AAAAAAAI4 pr11111101 de~t Is1ApA heap siltril IA t10, ta16 Qull'etd at is R A t A
C 70-IsIAAAIIA~A LIIIAA lA delA' celloAIA Yp~ Al de A IAdr Y 110101 Al A '0
Is l i,~~AlA~ AAtAl~ AC~~0A .A li.bI0 to111 A jrit A n A IA,: AA4 A A A I,
I~ot l--AA 2,A2, tdo
lAPrboi~ 1qu1 AIAzb1 )a11 Ioe!i on~iA 194t de~pAA Moda Aesl AlA recibi 2or sus AA A J l, A quit AopAI Al d oel Plt;reit, 1. rti.1,1
lie f ,11lo opss n1 4 s r 11 ii n e
p.,tI -IAAI ilIAC, do A740t8. liln"l -A lAI tt0,lI IA-ttIA tl O llA I~ IAA~IA I
AA1A p i l, cl~l AliAst Al t l ia II. eiaIt AAIA 11 alIIIA Al qi Altrili N i il ,p s SI wtA orlI AA At19 l pae s tA IIASAA Aulo o a l nand-II 10 lti~ 'iA A AAI~Aitti ,~ doadaAAAAA AAAll-os IAo tlito ItiAIA. AOI desdt to~ on' .I W -t~ t PIAt 7A' 0o t=1 a"A~IlA A 1 111,47$ d
lpaAo 1 01 62 t onaaAt do co a tos rsra Alnta Ailx" AAPAA.AltotAAaAdo Ictua ttinalllA tlA A A AAAaA 'A nt
t~~~~~~~~~ll ~~~~ ~ ~ ~ t 11111 "A" a1AAA 1411ll PIAI~I tel~llA dlpiuAlt 11th ti.l5 ni deIItA LA tAIAAOAIIA EA tttl AI
g~l~ I~tAAA1AAIIapAAAI~iA dtlrb~4A l~ AAIAA IAAtoA. t oll lA I~t.AlAAAI A AAAt IlA A I till le AtIAro Ala re p a orl ge up Alt4 = .eat AI toAAA A AA A, AA I A AA A IAA tA A ltA bttA AttA ttiIttl~t~ .AAA0Ihalt- I IAIA AtAAAtttj
2A 4 AII peft ll c p eso sIACIot AtAAAdIA lAAiAAptfil A lAAI1 AA AI it, lrtttP' i ei~l Iit A Ill 'AIA A A I
",AlAAt11 Il At VIL A AA111i -.A co.1 lit AAAI,"I 9AA 1 tblic l pcacn IlAI'. Pastlles ttos lA glAiAt co A Im lreArallvalt 1. eatIA1AAAA IA Autm IA AIplit AlA: 9A AAIpi SA AAA IA
Oil~bi ~ doAllA I Co pacet VA All 111oAAlI AIAA AIA l IAAA iAtAIIA 1AAA ll AAAtt
'o l ~ ~~O1A0 II ~AA iAA IA l l AAACA 101 crol Al 011, tlbl IIPIA A-AA
A-.o ot e oi,1 r1. ts do coda pesoAAAAA lOAAAIAAAAA AAAI A AIAAIAAAAA AitIAOIAAAA itOAIAAAAAAILAdcAAAIAOA BAA,)O
Uoiot !paid a to IA Arlr ApAA WI AIAI1 l IIAA AIt IIO~"lA~ ~~t 'IIAAIA"'1A tAAAAA a tieli tAAtAAAI, to 1 AAAA IAAIA 3Al 2 11 bAA iAAA Il A
A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ wi AAAIIIAAAs at Pago d ineetsP9s L.AC eae 1,et AA~A1AIIAIAAICAA#IAAA AAAAIAlIIAAAltlIAIAAIAAAAIAIiA a AiAIAAAAtAlIclaIAAAAIAAAAIIIAIAAIIAdAAAI,
______~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ IIO SAAAA IIAl -Hl 1AAIAIAiA CAIAAAAAAAAAAlAI AAIA AAAAAIAIAAAAAIAAAIA Al l gei al AIIA, AAAAAIIIIA
AA A t tA~ A AIAAAI A AAtIlbAlAIAAAAI A AAI ttA.1A IAI AA l lu patI'AAAI0 Al 7$5,tAII taA IAAII ,I tlA t
t W AAAA'A) A A l~tt AA 74,Il lt AAAIte ll Ai A Al lItr't deA A lprilliea yAAAPA -l11a1 p- oltlta -t-1 dAIA J .Aaiia, IlIln 4,991A
P. on uAPA ocd ot t nita erdn r on A rst m part~ A Aeuna rAAIA 1IlA A tes tailselrit A r ura '1ac AIAAIAAAA d-e~i cAapitaAAA1 AIAIA A bA4 0I~ A.A O IIA l twlAA II co 5 otal AA A i a teil P r 1944tsistl AAIAIAA a SaII i d, NA AI AAI1. Alp ed dIAA row A olAA i~aAIAAAAAAe A l Aloot AAIAAAAAAA IA, A a m b it, toI Alanl~ 11e1 I l AAAIA 0'
6ial AIAIAIIpAA11AOA AIIAAt AAIAAtl. SI A AAtit~ A t~tltAlA tb tlt l l I IAl0AAAAA AA01A A at A AA1AItL 24~7c 11111 ) AA O~AIAIAAA l AIAIAAA Al t ellt 'e, tltit'A ltidiAA ttdi. .AI-A. 01a AAtAAAA Al IA IAIIAA 01 ,ltA tIll
VA~l tpttta 4 anq ~ AAA ylbA tl. IA atAAI aliia~ 11 ltAl ~ AA7I7IAlIIA I
rptlt inw IAA1A'AA ctAIAA 01a dotltt~AlAAAA cra P* LAIAAto t AAIInolicAAsI a al lt Ai0 l lansogni a l Aie 'o VAtl
NA Ab~t1tt Iott AAAAANI~l A 91 ht (AIP'tliA~ill). -At It rpAl d ll.tind AtIlAAAA N AAI0 a IA U-lAI
WJ~~~lt.~~~t11. trentavas AAdoA Ac PasAoI Ai~rti Ito r.A~AAIA AtIjaA a 1 A .4, A WeAAnt A I AAIA1Al 'Lo 1 1

p a te tln t IM r moab 011 0 11 Olt ilo ta lvl dot Acodal pelo Ill AAAIIIAA IA lbl ita I~YtA Al AIIAAAAC lAt '1I t 11 A
Cs l llt All AAAIAAIAA hoOIA"AI noliA tcAlasteAA "~AI 0a elA A yAt on Ja 10 )I a A IA01Il A o Ta vo it
W9do2 20t~Cttt Ids, s taw, e A64 mai Pagoes pacaltdalttPAf1lt. logAAAl1IA~ AIAI tIrva AlSAAIAc til4l. A0 l B, aato~ IA A A Alt. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~"l ll'AtI0ttktAA al gdA1Ap1IAI 0tAIAAAI I IA I -lalAlAIl10lA 1 A 7 gl t nitielit oti

el Atdo tt l AAai p ecoa p r 1 l fI IPI bt aettre loA -1 reA ~ deall, ANl, .1 014,4 al t q rp' i el
6.1 ~~~~ ~" at:t ittttrp'a AIAAA N3,16lat coAAAAAA Alt tFt cratt~lt illAAO V-lllOIt'
t-oll Atran .ll~l'~ Attalt'. par 1b lot let ,a.a0I ta loosa taA lllat f a a olAblAAA!Z i egu 0101 Alnlit Aoi t
It It Cotpoflla. rests~l VA~AtAAAl tia hA A cl oa A1At gAAtA,haAI do Abtuall t callA j Aiul, NAAAA, i1. 4 M1111 '~rall Ad ptiit1t Al
6.Sc~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~o $IsIatwfl~tt 'id Io anaAOra f,-IA1 p11AAA~iA~A A~0A5 qlIuilA~A.crlAe cintlsll tI ttt AAIAAI VAIAAlm, I-d 4ttI 4Ott 1~~tl ,AIA At
ditt'otcla Anc bAA Itesa m isdo iae n14,c.r tAo, IA hobIA 'ttuiAt l. M~AhA IocltliI l qoautle
IA A St AAAIAA ttbttlatA Iae*' t~i~tdAAAlA 911, AA~tMAeIAAh~i derI t ________________1,__1_______-kl_____Paaqe I Co. Ads Aled AlA,,uo dantAA Alst Al AlAnt A.l Is11 de ad oeetiiaAotr ~ ad Y I t
H.- onnut ca p tie r aod -,,,S Al Alll,0 Aa
diet n pt r AAI s Itrl a.A I ri ttam l lt n e sotI s aA0A 1 A meno quOA AI Iue A AIrc eIIIiAIA lagat Pa Pi AAAA .l~ A doAJ AA L~nor AlAAI A h1090 Al.t Al
AAAAA EArttltIJA All epaAAt-b I,
a, lo u rAtut o tut tYl IA~abe IAAO AAalAAnI lYAAAIA A 1.1411101 lA
scostmbrad aralt I.lA~ Al~~~tAltiAlAA.AA A1IIAIOAPAIAl

AAA01I pas matepal. matjoarI y stmetlar O serviAI cleric, y pars protlr rCI bieaestar lie R eet de Ccdas Cmllt A atatt 61 Alpiu Atlt A 111 ntte~rI bjadat~ rsc ta alalso0 satl datAtt &tt toriftl ir d sru'Al de- deJiciOIIA daatt9l, 'w IllAPPAAPIA4Aimrui~inpucIa! A 010,.Ly ci ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ w 1taaior' toldre z~p ldla ptt otIAIAA It AltnaI' tAl9A1IIA
off junitA y 01awnat~tA. ISAIAA pas lttt i tt Irtlai Ado~ wcilm paAnaAAIAA flnbrs a1 4 MantuaA Alt AIAAO AAIAAVAt tulaaeAlA44110ti
-y lo, traajadoes catto pri a)inverjlalltlt. o Aln m uYtcoiei14~11A AlA IniAAAA At cltare IAAA ltino no d 1. AL le CIAAA 401 A o A lidl1.T tol Alt 0111 0al -- I.as et. Ig lu 1 ellA 0 cldl 'oiay ~oan"
V.~ C l p ~ lt w t~ t r" CoAA lo 1-9,""11,aI ",r atellle i; Sr.eaerlra
9'~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Aaoi tiad' 1s1" otll'kt opii~uiao ~tfcm eCelntn llo P At 0aA101A0 ttt as e"' Al A
it 'At a.AAIIAAA Arl 1 A ell tn IA 1 4 Al 1A ',, l atlo it0 ,1 o t l l WIIAAAAAAt ~la A Qu, ''At IA, 110 Afl t 10 Ant tAAIAAAA~lII11AA l A l e: nAt e l ~ i,:J-tl
AAAlIIAA V. ClAAII. Alll
so 1,AA A1 abt.AIA IAI tiAAAIAIIAAAA d1'I a Go tu ltona. a t l
/ I IAdIAAIIAAOIItitll lA' AAAAA'tII AIAIAAI)tIAAIIA l lA 1' lill 0
A, Altl lilA anAA lji I I;N t AA 1A0IA alt fl 1 A A
AAAIAI oAA1AtAA deA'AAA electAA1IIAO III I""te 11. A t-I AAl It
'Att .A;,A -l~ a A A-n,,I IAAAIA AAI 11


I K
I~R -IlA.UV NDEj~oII4
ANUINCIOS CLASIP~~~iC IO I) U IMfOR
m_ _o~ 4o~ _se b r - -- --,- -- - _. .4 .: 4. .4. 44 4 4' _4- __ _ ", ", , _ ,,--------- ,__ __ ___
lqd Aoda i.~l 2 --.o . 6 gi f 7 o ., u 4, ,, k, . ,- -- 4. -- - x -4 __ - .e. -~t' V r; 44 44 4 ,4444 44
C4754142A"T -_ 49 (3NZL 0'RCp L Rolfoa230.A R Eti~~oto 5,4,44 4444444
44444,44 o 44. 4944 __l.'. N4 I4.4 A ;, il I'D 4.1 4,4 I44444 444444FA!4F l N-T I,
AS-UM' ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ C Cu,.44 44AM 444450 4E LA4444'111 414-1 I ,; ",,j"
I3qi.44".1, 34.4 I." r, ,4434 ood i4'l44 -". ,'~4 4,44 4, -444 _444 _ I44444 4.4. I 4 I 44

4_ ", 4 I4 4.,- .4444 444 I44 I4 4444 -.444 44444444 _________ _____ ____ __11_14 'll' 444,4 _________,,,il111V54,A-11 4.444 ,1"o. _____________,-,- ,, M EN OZ l, ""4 I ,'1 I 111. 1 ,.j ,
ja-cudle ybp *do3 Tol$t Aue us- _0 04. 13,2VOIIA. 4444444 4'.' 4. 4.4444'~l "',
44 (1 EV ,I 11 1 4A11arb,,, t: ,,

444r ~ Al E L .,b1 ,1.11 - ,-4 I I 9,--, -4-,444-,1 "' ,,4
un u PfD lwMI 11-. 4444444 . ","WI 4,4 A~ e .-____,_-I_,1,1 1 1 ,- _" i
radios 41L41Wf xcfrigeradlh11 _ 0 -i V ;-444 "' .4444 44 ,,, 44 OO." I, 04 4 .44 4444444,' 'i ' L i -' i'"" ' 44 ,444, I4 4 44 4. .
4.1 4444l 41 I I" I 444.4444 444444 I'll.4 __,_44444444444 4444444I44.4444444
I .7. l l I 44T EM,-IS R4.1A44 41 4444440 !, 11","' 1," 1ii'l
4Id ,44 44444, -4444 44444444444444444 x t. 4441W4 444- 444 4 -?44 44il 1),-4 I"" "I,4.4. -4Y14e444y," ;"I,14 i.'. I.41 44444440 44 44 -_____________---_ _-_44~ 4iid 44 444rvda A47140 --4 44 44444 I A; ,4 44444 ,. 4r4 444444 d4'44A A E 444A A0 044.6-714 nOO.44
A T*O'_ JII il"Ii. 444444l444444't4 '4d Le44444 ',_ I~ M ENDO Z Y4 CIA i,44 4444404 i44 P 0, Tl11. 112. 4'-l4<4443.1 -,44.4 4 414.44444444, ," ', L
44,44,444444444 4.4, 444" 4444 14 44444P,; ,-1 Ill. ,, -od 144 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 3111,o.As "4 44. I444444444444 4444 6.4 44 .-4444,4
____________________ 444444.4 .444 44444444VFINJ 444, 4.l
-'ES #1g 50 3eo4 ji _SU RE 144 44,4444o AII) 614044 I 44"' "" 444444,44044 4444 I4
D44 d' 44 4--4444~4 h0'44 44444ji, q 6 .
"' m5 IU 5 4 I~~ AT"S I VNAA,44 ,,i I4444 44.-- .o~l, I31571E4 I4244.44, 40 ,
__444~4 !_ ,UL4 RR L ~ 44 44 44 _44444 4444l_ i"I -14 "4~ I 444 4""I",-44r, 4444444.4
-444:!Z R 440. Cologlad,,,, ,,,,,," .44444444.4 ,I4444444-44414444,, ,l
,).,), -.44 )4 o-,4 -4444 4 I444I444444"I4444444
4l- A-,,-- EN DA P RE R 140 1" 44 I I4 -0 4,444 4 I 44 .44 I
y4 ." 444444 AV 44" 4.44 44 44.44 4
~~4"V~~~.44444444~ I4~4 w 44444 4 4 4 44. 44 ~ AMN4A4E:4140 4449 AA3 _______-4444 -," 4'40444!' .;
4 4 4 4 44- I II -4 -44 4 -44 4 4-4 4 4. . . . . - 1' i .
I4 44 -_4 I44444444.44444.4 V-14 I444440 I I444444444.444444.444 4
tis -"" Y -)2,0 304 4444 . ___ ___ ___ 44ii.414 4 1 I444444 11 II PA CE444Y444,4.4.4444,111

444444.44 4 444 44 44I~q4i,44 4. 44 .4.4 4'' -4'1111"*1 4 44AMP4 C0 AL4E IA E SOL RF A4 PL ZO i_" 1
r, 4444444444 #4 444"'I 44444.- 47l VIM4 -il I4 I444444 44 ', 44-44.,. ,, i" '' %
Jr,. _ ,_ l _ -4.444 4 44! I4.44444444444444 4." 4444.7 44.4444444~ 4 44. 44-44 04. 44 0
4 4 44.44 _,ibf v44l0 1 I 111"1 I~ I I -I" ,- ,,, ,1 - 444 44- 4 4, .0
44 I 4444_ _44 I44 4. , 4 44 4444. I4 i 4444 . 444444 I44 -4,4 -4 044 ,_ 44,44444 4 4 944 444444. .44444.4AN4ABRIL44
4444444444KLr, 4 AC44,4 4 44- I444 4_ 44 -I', 1440.4. 1 1" "41_ ".",,-4
-44 44, 44 44444444 0. D C M O:t4I -III -4 4 4 I wm44444444444444 As I,1V4DAl ,I I -4,,,1 ,,. 4444 -- ,,r
p,__ _-__ _ _tII -'-11 -1" 444 44. 044444444,ll 40 4404404444 VEND

---0. 4244,-t-, 4. 0klt I 44-.4444,4S47',,-,.
I --, 44-, -- 1 0 44 -4444 ;4 0b4444 202l Te ;-,, ,, ,, l 4. 4 922 4 2 j,;f)4. F044444 44444 : u 44444444444
444I4 44444 444 4444.444 04444_ _ __ _ _ 4.44?"~4 4
44 'e. I, 44444444- 4. illi 6- -i44 444. Ll" -4444 ,,4 04044444 :" 44444, 44 I I'l,44,4444,4VI I; 1)" ,
-4 44 44 4.44'l~T,.l i ,, -, 4i .4444444 . 44 ,, I" 4A A IR MA I I i4'1 ,
IOPflfIIIo AD 1)(19507 4411; i- .I ,444. 4 -44* I .- 44-44 ,44 4444'444 144"" "I, \A 4,441WAL N AR S 1,- ,,-,-ii ,,, M444444.4444.44 ESTAB.431i C4,97,S 4 I TO4.AOV4LES, I ICC .
4. 444 444 4 4444 444 444.4444 o. 444444 44.
44,.,i," ,, I1 ""- : ),j~- - ,- 4 44 44 444 _000 4' ,4 4 4 44,04.4- 4 4,
I4~444 )i ) ) ', 4 4.4444.4 -I I 'ISE C )1 4130444 440444.4'4-4-4.44 -144.444444 .1 0 P l A IA~l jt~jkr ,,~ 7 4 44444444,4-4444" 44 44 .
44440.4. __l______N_______ _________ 44. 444444 4.4 4,, !"I" 44 ,I, 4444444444 M4441 "I44,- 444. 4444 -444e,444444 ,l i O R11,8. 44. 4444. 44 4l~tu 4.j-1 -14."'l fIll 1 I
I44444 444 'e-1 4444 --;,,4l 44444 -,, ,I 1 I'll,~444444~ -.444 44.44 4404 j 4444 ---44444 44444444 "', I $-.Jl0I27 I

_ ,,d -- -.4,-! .P 4 4444 720 44 1 1i AlA, ". ", ____4--44444440.
I.(444441((4.44 444 I4 444 44444 -4 v. 10.44, 1, 4.44444 -I4,.444 Il l1
4444.44444' onSA p", ,'4'4 1 404.44.444 440.44.40 44t4I4.444444, ,
$14~f 44-4444.40.44
11.444444 4' 1 1_1,-, ., .'11 i. 444 I44
44,4,4,4,4f444'I-4.444. _ _ ___- '' "
44 P444 44 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 V EDli i c 1 1 4 5 2 2 ,] A T A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 4 4 4 4 4 I 4 4FN A U T C S, , I
44 4q 4 4l444 ,, 4ND lOO 4444 ,4 4444 444 ,', I 4i',i 11 4444.44 IV44. 4444-"---- 4444-.44-- ,444
4- 4 11 -, 4 44444 44.-1 444 4~l I-. I4444 44.I A y ,A i,, -,
2454. -o 4. GUI4444 M LA CI 0. 4'. i 444. 44. 4.444 4. 4- 4444 ,44 ,4444444444444444


-1A4' ~ ~ 404 METO ns VIA _____________ 44. : "," ,, I 'l

:.-- -_ __ __ ". 1---d.; 444.444;, ~ -,74 i4-441 lS :IR_ V ~~)VR!!_ --,, Ll ,'
111.44444 11tl; 4444444't 44 ,,_ IJ044444.4484444144(1b4.4444'i4.0. .1 0,44.4.4444
44.44.4.444. 4 4~ a n 4o 44444,5553443444O 44 ft) l!S$ 4444.4.47404---30--2.t-4,

4DFCIS 05.47 rpj44 1t945 1 ",7 ,
444404 44444 4.444 4.l 1'44 -144 44,0(0)445 17A 4,,4 2.5,94: 3 40 Solar ,, .,, - ~ '.i,--,.
450444444444 ,__444.42 4

~~~~~~~~~~~ r9 ",.4444444 44 y A,414541114M~ ( 40154 a~
1.~~~~~ ~ ~ ~ ml'. 4 oo - -4.444J4 44X ". 4444444 432404 -01 47_7 "i44 .3.'.i l _',,,,, ,,lg -,F_ I ,,l, ',,,te
"w~~oo. mw: ,io~~~~i "". "44444444$4 rl 14 """I" 4444 I-. --- 444 c44 0444 44 44-4 44 4L 1,134T 4. 4eoreo 1444 ,,,1 l u_ z' Z ,1i ', t- ,- N I L A I N L J N M L_,Illll.1,,, I1 1' I W 1 -- k IAl5 Vrb I N

44444444 04044 444 4.444,4~ 0)45,733~34. ~ 444444 No ~lT 114465g05 "'i''4'l
4.4 i 4 44 r 4444 44 444 44 44 4 4444 4400444 4444 4,'
4 4444444.444444444444444440--111-t_' 44.444444 4. 4 4444- ,0, 4044.4. 44444~.,,-,31- ,:-- ,,- 4444444,444444444 4444l 4444, "~ '!,RFF o ,~ I-44 -4 44444 -4~ 4," 4444,",

4o, X'4, "44 44-'-o1!; I'444 N1. A444 MI AM R $10,5H43 A d -1-.0 744(914 Io os Olu I44, I!t"4443",,,
$" I- "Uli .- .- 34074 4 44 4.4 4.04 04444 44444, I"li'7 -ii; ,,"
WL MA5IK 45AE 15I "'444 I374 I.4 444444 4.4444.44 444"44'444444 14
Moq : $I"', $80 ds f 1 " I - 6,1
4444444"I 0.- 1. t44444.444 4444 4l1. -4 4. ,",., i ,,rl~'' 'I~~'., i" A1- 'l4 ,1 1
444~~~~~~~ ~~~~ 44, 4 4444444.444 44.444044
'.- i- 1",m44 '.1'444 EN l ,1134 44VK01D4 4J, 4 445 4.0.4.4 -4<15 447345 -l
.~~~ ~ 4.4.404 _., ".lai ,oeo,,,I' ". .- m 1.l s
4 ~ # 4 ,,, I4440.444 45474 -"A~4 -445 1 4. ll4 A1494 I A 4,044444.44oA 1
""'44o'44. 4.44 344.4.4 o41--1,: LETA VD LIl mlM1
-D~ril_,- l ,t 3 -- SE VEN E __ ,t 44i.44445 144.4
444.~~~~~~~~~~~~ 444 44. .4 .44414 44Io4.40.44.4 44 RESDENI 72S8GA 4GA3! v4'c A i" .44444.-j - ,, (-ldn42 MI E D
444044444.44.44n n e --, r'i_ 0443.4.4 144c.4. I-, r i ,%1 .- .3 0.'44'44kQ0 cLL. v~~

PAGINA VEINTICUA RO DIARIO IE LA MARINA JIS I4 Di, U1n DI, 194< A0 (XVil

A N U NIO S LASI FIC A 'D IE KI T IM A H 0 tA

V ENTAS V NTAS V ENTASS VVENAS VENTS V N A V NTAS VE V A VENTAS
53 AUTOMOVILES Y ACCS A(UTOrOILS Y ACC 13 AUTOMOVILES Y AC CE i4 MAQUINARIAS 53 AU0 OVILE Y ACCI NEVE RAT P RF ADOR| MA RJA EDC MASTER 01
1 1811A R ON L% Nkr D VOI LO BOMBAS REFRIGERADORES

CENTRIFUGAS NORG E4 P" _________;I 9U EKII Ewp4, 'I' 4.4C o4 T"4 I, Irn.i4 I _jt~t
Da a va n no________________F, DEi Modois Standard y CLUB COUPE FORD FCH41( SUCCION LATERAL LuxO AO 1e
Prre~ose ema Run A anCHUMACERAS BOLAS, ~ ,$ 5
1942 CIIASl _________ $J
Co ndn s mnJTrsaiaaEFICIENTES, FUEUTES. 54 MAQUINARIAS
rc_ 17dIi. qo44_ 2362-,131 04F* V O E ~udsA~
c ___nn__n____ surnao4 compflAHORA s610
A444d 444444 CAMION PICKUP21
S4000INTERNATIONAL HERCflULES AN C ~ .~44
no.sonGUIELO UD. CANCAoSn* o
sesm.sr, IonM 0 R A 0 N A OF m N~ 2 3
RA~~JIIll IJR P250 I'lluIA
DI "it I o AO COMPANY, S, Akderad HUMBOLDT ;
446444)440 .0 1 . .4
0IR M f 1) 11', SAN NICOLAS No. 103 Y Tv o a ATE S Y MBARCACIONE
AUTO ELECTRIC CO. 1" "I "34 A' Dablre4u r ACEPTAMOS SU REFRIGF14n a

SUAUT OALMAGRO MOTOR E M
T COMPANY EIAL RAlO A IL
LO TINE
ROGUE-ALBERTINI
enda 144144;. 'UPMANN" ___________IF GALIANO 210 _______H U M BR O LD T de IN-AN T A I4.4 1F "I A L L A 3 I I1
____Il 11 444 DO! 044141_ : .
OLDSMOBILEAr nt;a 114414164 41Q OT A
OLDSMOBILE

OLDSMOBILEA

EW FROLET
IndeiI 4 AMP. 4e W10 I
Cup PLYMOUTH t 2Q
444444 l 4444 I,; U! 7 ll' 4 1 71_____________Cony, BUICK I

nov FORD i


Cup ROLCS CLO
-' 17s rad A!

Tommosa Ru, Auto. G-n combic i

ROUEALE TINIlI"dt MR e M72pCHEVROLET 19481
BUICK 1947CHEVROLET 194EaP
HUMDO 1947ln. I~iR

LINCOLN 1941- CCIA

TODO ESTOSTO CARROS AIO DNE
EN PERTECTOI ESTADOLADF'l E IPTC

FACILIDADE DE. PAGOy.Ii E SLRO
1slu nor Disl AVAI0, neNilvernlm
lLA nrT DR US ND I6IO "AID A. 11.t10.9t

prnd a~ M aniia ""S 'S"NGE"11oreA ;60. y H. -h.na
0011 I 11111801.0 cOO 3xm r.
ITlTROE PI1 1"190VAG-SI p !a co H p tcti
I PnnelASlaAXcan gam0 INTR10TO MUSiffU A
1 H I. I ] 44 1 11 1 0 4444144444 444444141

\dI14I 01 lotlI Humbol a 5 7 .141 .I
HLeISMO lamenacionaii fie4n 4 4)0 y17 S9C F I 44 In humai 44 1.4A4


C~ ~ ~ ~ ~ ~~ar autom,,s ny I DEthnLSA.O 1,Sr RTn ,1
HEVROLE1T1 19L8 01 CA1VRL
L QIN ARIAS1-1-1 1 .0 DNEOPR HPT,1
I I~golflOI 11 1-- d M1 O OR O E CO C
D v18 I0A H 1911 ,,
panors 1o o - -n, TRIFASICOS.M 0 R tROA
OPOR TUII YIDAD!.ADRE
11:OIL 1847 LMBED OR
c a ,,, SAN NIOA 105 ALA BRbCOrTRR
4444444, 19444 4 444lna 114 0444 44444444444444 'T-3 444 4444 DI4444444

R1,711" 810t A 11 111 \L/T TUBEIA EGR


OPORTONIDAD D1I-. -I1,- vcloe
19I9K 1946 1natr dep
mov prue dAi 7n dre EMEoO

ADILLAC~~FOl 196 11010 9201111--.30lhA


(umson e i re to 1917 1
44O444 41m 444I LM COMAI__ _.
Ki"lii '1i~O ,hT.O 114 6 Y N ,1101 1 1, 4IGFANT yged P.mr
CADILDEC LUZ1 BRILL1942 ~~"PERFECTION"Ii nirr AEIL D OS. Zlnc seelu-.


"PERA. CTION'E
Cpara atoR I EN alumbrd4l
444rn4. 5 piloe Irl raLtheTO

Zald y Matiez eS
AI7734N 1-9 60 d1 1 6 I b 1
t! : 35 llR / 0 iAP R F I E AD R Sn dTatu Iior deatgoli priedra MAQU I4. N4 AiAS Up 70 INURE PARA LAS 0444

EN.44 1EX IASTEEN on oretern R er 4444. C ld EN 1,;, 1 i a


R1te1"Ra sey e11mw 4044444444444 do InE444 1114.126393 11"4444144 -4. if- 1
.a Anneg meneA.ao
FORD~kTRC 1949budo Par Culia 1 MOOE _____________ dE44 N14444444444
snba Aon0S GAlugan liag~ rorslidl


I ~E wrdoe I sonfa
CHEVRO T 1 4444 Pi4 8ILP_1947.I4 arrl4a con4 "ar k". Anto do GAO Ye YARELA :: 15A L


ra~~ ~ ~ ~ ahraore para~d ion TerreitoisDEVio sEN1 r4, ,~ l.I RE~RGERA ORE a4444444 Agent 4444ii NO4484 44a,44 H bl 4E Y E
50-- KAIS 110- 44444444 IN 444444 44 4 4 4 4 CO PAY S. INFANTA 714lW ", 44lit-,Il
IN444orF44reA4NoA y "i D

A.7 ~ ~ gaoha nuei.930 Aos52
BT-2K71947 IrU 114UV2572 M53-P15 ERl444 r4 4 DE L4 '' 4t
4.~m~ 444444444? 4 444 1 444 44 4044444404i4e 444el.

_______ 44 SO 4444444444 ________ALAMBEISE 4 ~ 44,44. ~ 444 444f4a4 ol ina
49.4). 44444144444. 4174444 144 04444444444 44 4-4* 4464 44
CADILLAC 1948 44144. 344444444 92.0544. 4444 5444ompresore4 4444 use d_ __ _fe 0444ft44444))4~ L4
_____ _____ 44,4444444444444444444, 44 44444444a44a4304 hbrRaEA O ES 44 4 4 Es e il a ai.~~
PON IA 148 4,444444#4,44444 2 I LABR CO 14440 44044444 444444444444A.IOCNISE Ho brs nm
-1 44~~~4 DE~O 044444o4or 4444marmo 444tI e0,4

4 6 4, 'Uo4,6 S4 S 91 famhte lene o 4, LADF4ErmsAA11ZIIEI BA
HUDSON 147 44 4C~441O NI 4417~ 644 ,TURC~1~E044A o e "a'. copetr nt4 44444444 4 M
_____ 0,444 frg~44444o 4444 ~4reONaradoci
4 410.36.1.7 ~ 44444444. . . . 4404 TASO Ie4~~ 4114444444444 I444 4444444444444,4a4
CADLLA 141 AG IFIA ____ 4- OCIAS 4 44444444 .,.,,44444 4444 444444444444144444444444M.4.44re444 4mar4444n444444I44
PACARD 19~ IOPO TINIA D 44'ERECTON.~ SN NTElI4. ATIIALS l CllI. CORCCgald ohnUa


e aw 44444 44r64_________1, 242 4 44411tore "44E44444444444 ABanr T44444144 SB FETSde".13 d a a or O4EIIN
Ii ________________________________________otes___"R__mae___"
04444444444444444444444444mo4444
44444444*a44 414444 0.40,444 44 44 4444 44
1948 I9~944444~o~i44~47~l444444 44444 _____________D_ CIA4rFaimulousu do lharamrh(4 *'ba
44444 de4lo4 enm44on 4"444s4k"4
MOTOR4 4444MA44RT4
44444444444 444. 44 44444444 47444444CORP. {H4424N4 uo aiap raiv
'OLDMOBIE 140 I44444444444444. 1444,.444 "PE FEC IORINA .4\ \POR
00411) l.41111~~~~~~~~XNS 1.-11.444 ~n~46d! RI IUZ didvda n3
310101 4414244 44144,. 4444.COMPANY.4

"PER.44444444 444*5444 7.114115S 11A4AS1AMA

GENERAL V CN AMPLIAS AUSTIN "GE ERAL 44444 ~ 4VENDO, i GENTE5)274444444444

TAILDAES C AO. 1.4444444 4444444 E~ TRC4 444d,444c 4,4~A 4 PLAZSR.TA________o 64164 4444 4.4.1447.414 ~ H444" ~44 4 4444464 444441 1141414 444444444M4444OSORLADO 1,444 P44. 4440.43444~yp~4~d 4164 MOTR MAT R GERADOREB 44

RODRIGEZ 10 301. Pfl4%4X4ON 2 aldo ~ar~i~e, SAMAQRP.As CosR SA9D INFAGER 7
U{FANTA y P. LA~AD.~.i~4V I ~ 769. H446,,4444 406RI~A~~6COLC ovM A of 1 El I.EB44 1.48 015 SJCJRS lUNI$ 1
_______________QUIN_ 6.D360E14R0526

0.444.44.11 1H.D.544222.1 44.4.44444 4.44. CAO4j Y VARELA~ L DAIO15 AMAI
ANO CW1 tIAI D LA MARINA t flU I li DF t 1 10 D U I () 10 PACN NTO O
ANERISGENA Cl ULE I )S S A TLRS A AO 1E ) () AL 1 E ) E 11A LT SI'llA, I I-0 R A'N

____ ___ ___ ___ ,__,_. "_ _ __ _' ,1


1 0~d I *
-- ~ AA 11 I, dp A__ ______!_GUAM Bs a EoL'11 92 P AS"ATAMENS 0EN APRAKNT0 _'-_AVS- """-'A- - ww. 5(
HOI T EL Bel CB. 1 d A D RD L tY "H ,S"EA"I "' -- --,- .1.111~, "I """l I. -' ." 5 ", ",-i, ,",,,,,, 1-1. : j ,- I
-,-11- I-t .AAA ". AAAAAAA"A_ F iSA I- .IA.""lA' I. 1A . Ai lAA( I",, 103: CICADAS C 11O JAIIO1S "" ,,_, 7
C,1,,.",e ,'. q.F "1 1A, I--AA I. .!1 I : i 111 111.-11 "
-,, 7- I "Il',1-- 1.:_ l, iAR, A "AJIT '_AA ,A S~ A, AA AAA AAALA SB OF IE E I '
; A., i( A ,. ,;' !" i 7" ,
(A "A ASA t A1i N 'U '(UNI-51P04IIO E A A'SA(ASA A- (AA ( 10 RII)9"dIIIS-AS'AS ________.XA A A A U U (, A A A A A ( A A Aj- c, -- - A A'. I A, AAI AUAAA AAA, F l(',"A d, 1A ~ . -A .'.',,4 1 I 1 II 1t I ; I I
1, 1,1 sA(AAI AL.CA~g CA. i",K 11,.'';Wi- I l 11-. ES--QU iiiNA Cjj~j ~i'l(l II , I-"'l I(.(
_ HOM ES ,i,:,ii -,,' ', ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ M 5': ,,,, 1 ",- ,- - A 1oFI CAvIAoZA PlA1_ Lt- ------ EI Il 1 11 1-1 1 "'l
'i.A 5,~ A (U T A (AA AA 'A I A 1" A ,,, i :i1 '' f '- ,''i 1l
'S N A'AA IA (AAAS( 3 '',
,AAI'A~A A ~l A*AIA

U C MS 11 UEI'ESS s, %, ,,,: AA'A 1 11 210-1 ,,, l-.: 6'A v6 A~~ ,",--in1, U sA, AAA ((( .- A AA( AUAA'A A "''( 'A _" I
GU LB PA S(A USA (A A CAA( E A-S_., As- -l, .',- ii ,11- v t,5, io~mle 1 1, '' i,-AA-SAA AAAS", "'"' ,, ____ __ ___ __ ___ __ ____________________HOTEL DE ~ ~ ~ ~ ~ AAAA A.AAAAAA AS. Il' .l- l.", l-l 55T SAAANA A A A( 'A A N %"d 1 T-AAAA ((A 1i 'UA ,'((A AU 1II" I 1I- I -A al 1iA _AAA AE W BY AH SEA, -A A"'" ,1A111111A 1AA-I,-'-. A iA' I_ I A '-_1 I, _________, - ,"', A iIIIA( '(A.A A
ASAAAIAAA(SN"A At ASA((SSAAA NPLAY_______IFLAI___ I ______________ t___________ -____________ __________1____1
N, A" N,, -1111- -IA'A 1 AA(AAA AA S A ," IAA( ~A I 94s HASAAA( ,, II ld,, ",'S ,lAA, _____________ _ 111_1-111~ -1"'E 0 F R L
AAAAAA-AS,.AIAA(AAA U' NSA ANN11, I- SA BAA AN A AA AA ,A SNA N NU ( A .A A ,SA AA AA A SAAAI AAA IAA I I(A1 IA(I ((A I I(A I" l'"A 'A(( I>" ("A, "'l" -AA ,,AS il. AAAAA(S11 .1 I'll__ __ __ _ I__ _ __ _ _ AI 'S I A AA AN AN A ,A ,:, I
(((( AS(A AAAAA. AAAAAAA AAAAAAA~AAA5(A AA5((. ASA AA AAAA"AAAAAAA((AA 'SN ASAAAAS ,AASAA.AI(lA'(IA
((A AAA, AA(AAAS SA(' '~ A BA A 'AA ,._ _(AS "A' (AAAA.AA
S~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~.1 ,ASA AA 'SA( 'AA.N.5A.A'(AAAAA AAAAA A CBN. IN
A ~ ( S A A A A A A, A A S A A S A A A 5A, A A A A A A A A A A A ( ( AA" I A A A A ' I5 ' S 5~ lPA-N N1A A N IAII l l ,
MIRAMABAA.A(A.AA.A ,AAAA .5' (((((A AS (A" ",S AAA~ A

,5,,,AAAAAASAA, AAAAAA, ll). .,,I1, l SAAASASS(AAAA(AA., __t 1A1 1AA AAAAA I'l I., fl- -, ,,, 7CAAAS' (AAAA ("(A I (( I AA AAS A (( "I(( AA(((A'A.A((.
~A A N (A A '(5 A~AAA. AAAA.,AAAA., Is A.5 ,(A A ", A _(I.(-.B.(---JA A A A A S--_
______ ____n_.__, .AA.SSAA AS, A "AA -AA(( "'. .( (,AA A1-1 AI'll" I AAA AAI I'llA,-A(A
A(A~AA AS~AI, A11 A AA (.S A' AA, L-AS-AA .A "' I AAA "'I"' AA, A.AAA' I'll I(A A(AAA" 'A ,"dAS "I SN' IA.AA ISA I"AN SAAA IAAS(N 13 lAAE S .AAA N.AA "AANASAA'A SNN'ASN -0 AIARIAIIAO111-- 1--., REA 1 AN A Al A I,, 1, ISNA I'llS A- ISSA NAN'l'A1'1I~" ,: ,

T.N" A1A'6"AA (NAZT; 'ii t"~ ('As ASAAA.~itl I'-104-, " i~ O lLM 18 .M3 CO ERA I ER AAAA, A "IA 1:: I'AA A AS (AAA ,A :, NIS .AAAA'A' .
-A5 N'A A AA~ N A AN'5 ~ S A A SA AAA .iA l~ AJO IN _' ('((AlT I.ASAS AA- -( A -,".A ( 11(A 1 'A A" I~ S ~ sA A ,A A A AAAAA.SAAAS A --A-AA(A( AA I-SA 'A AS Z AAAA AN ,ANS N .NAN U ('SA AA "IA "IA -AAA AAA ( AAA AAANAI AASA( AAA IAAN AAA' -1AA11AA A. SAA ( N '.

_ _ _ _ _ ___ _ -A -A ----A SA AS A -(A 4-AA'ASAA'A AA, jio Il, I 1 ,

( A A ,B C A S A (S ( AAE 5 AUS D S I 1-, N B ''.' "NN A N A I ( A U -AN A A -NA ,A N A N A N A A A N S A A IN S I ( A I.A A A A S N A 5
If ~ ~ N A NN A AA" A NN S N S SN IAN "AA(',I ,, NN'l" 11 1 liN A,,IAA( 11N',, I'l AAANA1 ll Ii.I l I I' l_-______, :-I '' 1 I Il, i ," I -1 '
_AR AM NT ",', - 1 ,,,, 1I 1 1 1 _________R_____________T. ', I__ 6 8___,___1('AIll, NA-BA,_,,_N( ,A'N-A1 I A- I 1.A 1SA,-N- ,SS, --,N "A IAA IAN AA N
V l"O k N mt (( A 'SL O, AS AA INN A N A'1 ANl ( N A ." 'l 1 1 1 1 I IA I A NI' -B A S NII B.N CNI N" A(( ASS INS A '- ll A A AS l S .A A A 1A' AS AA A A ( SAN,_ A "INl.,A- N1 .AANSA N A -- IliAL NAAAAUSNS _4S (S.ANJS" di. .-6-'AAA AAA (A ASIA, B ,,, AA,(A ASAAA *IS*, A '.*SA'A (('NA ANASIS"
APATA ERTS ANS B AS A, ,AAA NAAASAA, A AS, A(SA'AA AAASAAAAAAAA, (AAA 'AlS A'A ('((N.N'A'ANAAAANANSAAAAN N (ANLI
A-ANNNAAA.SNBA, (ANAAASAA.A.NAA,(AAAAAAAAAA(AA(AA .,AAS:'S(A,(SlAAA IT____________1;,
(NAAA. N SAI AAA, NAASAAANN', ,"", ,, ,1 SA A A BA NBA piSAAAN' W A11(A0N AAAANS SAAASASASASN NNA AA-AAA. -1AAA NSAANA N1-AAAAAN'AN I AA, A (( BS IAA (' N SA. 11 I IlA'NAAI I t ." ',A I :' A A A ,AAAAA .A(ANA AASA(ANIA

I '; 1 ,,_ I NB AA.A((lA. A-AAN-(1ASAI 1, 1.1. I 'l il 1 N -BAANA
AN. AAASAASN u('AAAAAN AN- -,A "~ NO SE 1 i "' , i i",." -LU1 AN (A lN'. AA A' SA ,1- A AAAA1 S I A (',SN NA ,AA --SN ~ ~ ~ ~ ~ ~ AA',AAN ,AA A i!!ANAASAAN AA "AAI'll( I'lA IA (,,AA ,-S 'A'A(S S SAA AAA(A AS'S IASSASAA!,SNAAA ( N('iN ,N~ (NSN NA
NAbAA I, "I"" I'l -' ASA AAA S(''NAN S''
AN, AAS A-I A('SINNAAAAA N -. 5AC5.( N.AAAA ISAAASAAA,(AAAAA -,~ I.A-AA 1- 1-11' 1 1 ,,, ,,,, i, ,,, A", AS A S(A SS- (A-- --A NA
Alill, IA AA A", (A ASAS' S., AAAA.A SA(AA AAAS-(- (S AAAAA( ,',ASA 5A % rS II,,(ANUS, ,, - ,,, ::,:
A" !"',(( 'AS ,' (AA A( I.SAA AAAA ((,S ,,AS (ATA ,N .13.AA A AA A (AN AA ANA (S AAAAAAAAAA, ((AlN ((S N 'NN U ( SN'"'SAAA.NA N ANA(A. NNA NA N N N SS .BA AASA A (,AA AA.S S A I N N Nf NA A A(A ANAI,, A' __ _,___ __ __ __ AS A(N(
_ _ _ _ _ _ __l" 'l il IN N A A A A-1- A Sm i S1I I , I I A N- I 'l- lA S A (( ( A N ( N A S (' A A A i, I~ ,( S S A A N A S A N A A A A ( :- A A' ('S A AA R O S I ,L E
AMEIAIO ,EAN I'ANA _-NA-AA A,,AAA,,,,, ANN A(A AN A'AA( (N(A ((AAAAAA(AS -SASAA. SSS ASAS AIAAA S ('A- (AS ---- AA AAAA-l"I1 1-, ,A,,AA'AI "AASSASl AAA (I', 55 IAAA-AA All AN N '(AANA. --A N(NS iNA NSNA, I(S A IGAO 1-11.
i:ti v EIA (A, ANAI NAAI BAA (" AAA, ANA,,; AN, SM ("A', t -' AA(,A, ''I''. ISA, (', AAA ,,()I AAA I I N,% ANS' N-SA-ASAN:AAA_(,AAAAA SSN((' IAA (,AASAAS, ('N "N- "A ,'S ,.As((S U, NAS.AA.A AAA.,
IA A A S, 5.5 I' N-SN-N- IA -N ,SA SA A A N ,AIAI SNS- ill(AA A AN 'S N "" (- A , i' 1 11
A 11A IAA(S. SNAAAA -AANA -"A --------- I-,-,,,-ANN('NN -N 1AAASIA AA(AASN NA,ASNAN NN(((ASSAlN NANNAI I N'AAAA M1F E I,,,"
NA (A 1 (A ASIA, IASI 'INA A A S. 71- 11 ,ll A. N-ANA I I A AS, 'NA N' (A. A AN -A( -N A, AN A, A A- A I'l N N -N N SA_--, A I N I, ',,, -, N (('ANNA1 ,II
,,,,,I _ _ _ _ _ __I_ _ _ _ __-_ _i._ ___ N'DN'AN,111% ((5 5 5'S , " 1
A,. .AN AAN AS iAAA AA NA INA IE A L UL A i- 1, AIS Al" A' -SA 1-A NAA'S I- ,- ,A N N A (N AIAU AN, IAS AI' AS ,NNA U .( A 1 "'l - 1 - ,
N ANA NA_ -1N1 BA'NNA IS, AA'llNA SNNI S Il ,, ((A, "I"B '(' A((1 ( AAI AAAAS SAN NA iiA NANANN NI -ANN-NNAA IAN AN NAAAS ASISSAA'N "I NUI BNA N'.lA.
NIS SNAAA-AN NAAA(AANASSA' A~A NAAAl(( NAAAN AA lASASNAN, A A N'AA((,NIS A(AANA SA NANAA ASNA NAAN ANAAA( (AN IIA ANSA AS ASASNANA.NA 'AAA.A -AN
l ,," I" ((AI AAS 'l IA NANI A(.A.N.',N SA(NN N AN -NAA ( 111Ak iAN, 5" -'N N N AN IA N N A A N A, ANN (' -AA IN S NIU "'l' "" S AN tS N. A- A *A AN1111 ,, , I IA T A AS (A S

ANAB, 1 I I. 1 -A. 1 I,,I ,.,,, i 1-111, -_ -N A I I B ISA NA NAN,-i"_ ,, 1 INI1 ',:- ASA -AA -NNA.A
__ __ __ __ __ DSU (AMDA I (A AS ,_ 1.- AN(AS AS.1 NA:11'. IS , _______ ______ I_ NAAS 1( A CO A s' C N 1"AN ANN I (ANAAN'AN ,, : :
____I________. ____- _, _______ 'AS IN A' A.A(A N N A A ,, AB- N .~ .AAA AS. i"S 1- ___ ___ ___ ___ ___Z__I
_______ ______ ______ AA: ANA (A' I'llS N - - -, ,AAA, (SAUNA, I'(A N NAll" 'S NA MJA
A2L 1 ,;," _HOTEL_ NA IO A RANN~S- NN N NNI I IA N55 'INS AN ,," -'-," '1'" ((A ,,, 11,4AAN NA, ,LLIIS AAAAA ,AAN (AN( NA, SN ,AN AN N,,- ., ,
v__'N, ((AS NSA N,( Il (AIN- (AlA A- ((A (S(AASttSNNtA AAAN NSAN'NA (. S N, AS AS (((A, WNSA A (A, (ANNA IE I 1N -- N I AA ,,, SNNIAN- ( '(A I I ll, NANBAA(AN- (,B A NA (IN,
:NN AA ,NAA(A A: NAN < SASS.," 'i N-,ANA AA A A S AA A ( A A N M,, .N A 11 AA.1,AN -SN A-B'S N-NAN .M
I, A 'AA -AAA' ,AA,NA- (AS. illSA (AAAAN. A 55 SAAA* -l-NS S N AA A, A A S AS(ASA N
B A A~~ INA A A A ( N A I. A i:A AIS A S A A N S S. S A N A ( 5 A A A N N N A N S S A S A A IA N IAA S I'( A A A Is A S A N N ,AA A A 1NS S 1, ( A S i -A A -- ;A A
I _ _ _ __-_ C 1 A N1 4 6 1 l AST O( S A S N ",S -S-N AS- tI S I ( A N A1 A A4 A 1A S A ( , d ,N A A N 1'A F t c l .4 A A A ( ( A -SA A A (' N S A I IS N I N S A N NN_ N A l ,C R M O ~ 5
A 1 !"A A A A ,'A A,_A'. 55 ,i, tiit, _A 'IA : ,-IN A NBA IN A N A A 'A ,I, ASA AA "' ( S I1(5.h' l~ n l"I i
I AS QI IL "A.A AA ( A (( A A NAS (((A S4i A.- 17(A 11, d.AS gioM .A .S ((AS ASA SA- AAA NAN A1N AN - - T I N I N ANAN '' iA ., A A( N A.-NAN;SAAS A-"lI 555 5,_ (AS 5' AAA1-- 5 ASAAAAAi","AA AA-,A. o wiTAAi.7' ((A,"-N-oA',"(-N-IA( h AAtASA1, l-cM NIST -,- ON ,,BEI1.A'
At _ _ _ _ _ _ _ _ M c al AA 1" 1-ANNw A( A' A 5 5AM A S A S A NAA -S (A -A IS ( (S , SAA NAA N- A iil p.A S N ,S N ASA 5(A A' 1S AA I L. '13836. N A1 1 - "N I A NI N A B S A SA N A(AAA 11NiAA(NAAIS I AAI A 1 A S,~ A -A- I' Z ti A '1 I' , "
-. I N5A A .a.NAS AAA Ap l A'. -l,'AA' ,-,,:'" -f -" , ANI IANtS N' 431 (A1-,IAN -_NA IN llc~ l z I)A ,!
A U- IIN A(. o r., IA N A SS A Q 'A N-- Si, I' ,,AA A A" I A "IAAA ( "I.' .S A S- A (' N A (''( (N NI NN N
(AI I N A11 S~. I l ~ l -S S N S S A . 'I ~, S N AA-t ( 1 ( 5 S A A N ( A A A ( N ( A A A N I IA IO C A A R Z A I -." I 1 I A B B 3 6-'I D4 - N A S- A ( A A A I U N ISI AL 4 5 2 N II N A ., 5 2 1
A AP A R T A MEATAS ((((( AAAAAA - - - - -IA ,it -, 1,NA N -AS;,,,SiASAAA ,,, iS.AS'S, ilA: N A A A11, -A1N N A- NA N N;AI'llNiIA, 1 A A A A A- -
N S I N _(A ( A ( ~ ( - ii. A,, A '" A S A A A' S N A A N N S S I A A A N N A 1 0 1 M A E J P O A A'-, !- S [A_ _( I' i A S ,S I N N A I~ iA I Ii- F A 1 1 1 W t i1 l p 6'~
- AB,' II S ttiCA. N-A NA--A ,,. (AAAiAANiSAA N I ISN.A-A -,s. A-'NA A AAAN iiAA AA N(' -N( ,A "II NN AN
AA( ('AAA 5 (A N ((NA, SN.NA AA, _=_ (( B( 11-1--1 N SA'S ,, 1-1Ni COC NER IAAA I,, tA ,,A A ('Al !jNNN(AANA'. NA2 EN5A VAAAAS A 99_______________ 'IQ-.AAAA (AAA(AAS(l, ISANA ,A ""'e (ANAN (AAN IN"'" ',- l"i,- i
A N A A TAM A( (NT0 A A N -S zS -(, (( S1,11 SA1-A -A1AA-1NN S AS,~ _NA -1 11l
S____________-illt____ (A ( N,- U' 5450111(1118,,,
S S N A -,0 1 1 a I' NS S A A ( A A A A "A N IA A N A" " : - i ,NN N (.( N A
APIILE E 1 D" A 1 "
ASAAANAAt,AA A(Iii a SA' N-- .1iiN5 ANISA IN V dlAA.SAI ((.SNn,. (AA(AA i at at 3 f t~ tA4.!,-ASA(AAANAIAANN 1I 1W Y A' ,_INASAI "-(,(i. :P
.1 itc ll AAA.S "S.S'N IO TO E W14 MIDI-C,,- ,- ,- - iI I1 0 y w ,IIA l11 I' l
SI. AALQLILS A((.AA A' Aa ANN Ut ( A~AALlAN-AAA R ASEA

N-ANN-AN-AN, '. - I11-11 I((A(( ,S(A N A A A ,,N S' A ASAS S, ,% ', AN-NA' N - I NAN ANN NN
A A AN- NAN A-- A A NA A". S A, I A A A, UAA-A' N
NAUANAl - NNSSAAS, ANa'. I S AAAA: 15 MAVZS'LOA J'ES ,- NA7 NIi- A- It,',A, NI 'NA, AI(AA NSA AN -_-. IAA(NA'ANINAI A Al NS N A AI
AN ALI ''AN ASSNASSN -- N B'ASNA BA- __ --
NN(,, A .A (NN (1 (A -. A I -, N' Iii AN 6 NA B 'S ANN -l 0( ,- (N ANN .N IN AN NNA IANEAA IA. _AAAN BAAAANN
S S A A B S (( A N A A( S A N U AIBA AI1 I 1 % r "_ .,, S N (N A N A SAN,, (A, 'N I ,S A, N N N S A A, N A AA-A A ( N N A N A N N B N
NASA~~~~~ ~~ ~ ,N(A ('"( SA(AN- SAAAA (NA AAU. No A._ iNl N-ANA--AN AN L'SS -(S( AA((I AS AI( IA~ A, A NAAAA N'IAiS N NAAS(ic P(I AN AAS SAlA
NANSANA NAIMBAN wNN NA P.,p~p~ N S NN Aj A 'l"'-" A 1,' KBAA _~ __ "A A' 'A AN(S _( 5 N57 AS (, AA ANA ~ A N ,ANAA( S NN N S R C A N E
__ _ _ _ _ A ASAAAN A S- 'N I A ,( S IA'S .N A AAAAA NA 'A N AS A I A -' A A A N SIA' N S A A A (SA -B N 'A A (N I IS (NNN"8N Bp
(SQUAW~~~~~~ -AN AB'N :-N -NA AIAAA _AA( SA, A A AA(A ANNSAS.NAA 55 (S -B-N AA NIA ANN. NN-A- I- -- ANAUZOl pANBAN AI ,,,S
Ni IASA .A.' ,' ASNA. ISA'N A AS 4AAS 55 S ( A 5 '. S .A A( A AIN SA 'ANo IIN'A N N .LNA A-NA N A(A S A -NN, 1N AN ,, A S N S ( A SA A A N AA SA N
N (NAA 'NA NANAA AAAN NNAS AA SS A S SAAANSANA A A.NA N N'AAS AN AAAAA NANAI SN AAAA ,S "I ll'A N A SI SNAAAAN. S A AA N N NS
N-UN-N-Alaoomi' AN-.4 A-AU ((ASt s.ls~. WNNSN (ASS pifS BAA- ---SAA NAI, BA.IO T 2,ATS AA'AN,,.S AAA (B AS AIAA IN %(((A lA(A(AA ANA.A( IASANANNAA(NA~,NA C S p I N
At ll, 11A AN At.____ _;____ _- I ,NCS(SAN-''4 ii I -1(S l %'S (S nA S( A ( B N- f -A' A'li(A AN. NSASASd .A.S ANAi ,,, ,, a Il y N ,,A( AA E_ AS1' 1 _1(UA N ( 'S, ',,
1, ,I 5,.I ~ a 1 ,1 ~A.e - ,,,A S (A , ,' N A A A. S-s,id ~ 1 'I 1. (( A(A A "" ( ~ ~ S A A N I S A ~ AI ? I",.L N NIlO I b N C .
N~., -fl.-) -NIA A mt A~m *''SSN A' IBAUNNA(AN NA -l AUSSSit~ AA "NANB PA. AA, ((A a-11 'S A- 2 .I 03.1 -"z:
ANANNANNANNAS('NNAILNAAAA AA(N(NA ASd (AS' Al A ti.N 11!A, -(NNA ,SA(S(A AAAA NIAAA ,- S(AlSA .' 12 OSUEAS.DODSA D .E C t"AASNINASI AA.N, ,(AN A' I "(AN ,BAASU NNNINNANANNNS NLAAA(A S, NASNNA(N AAA AS NANI NOLCTA Gr N-NNA B(NAN.ISN', N EDC CUIT

,;,a AS, AN (,A NA ((IAA AIAA A--N-A IN N -' ,,S AS A-N(AN SAN AAA(A I. NAA ,- (NA, 11.1,
N-AN, BA 'AAB NASN NA-A ANA'A AAI A HAANAA ""',-_ANS.NSi AN NSA ((ANkl .-- -- A I N-NN.ANA.AA AAAA_ A
A-aliI N-SAN 5 I d 1 21 5 551- __________Ill.,________________c__,,,,5
IS NA.,. I~ "'I,,NA .AS S ISI, N- ".""" AN NN A, A, AA4-A NA! BA, ('A- II NAN Il"A-il 'l I -m ., () Y
I A B B A U N N N N 7 -B A _AlN A N I A U ~ - A NA (((((( A S- A A S N S S A NI t !T A 0
EN 2L3isBA -O I~ i_T_ ;_ __ __ SS'N' AA.B.AA-,'A BA AIS 11 Ti A I' MITA i-AN'A-A A '
__ j, I'l u t 11 1-A -A AA S A N1- I AA A' (N. (A- I._ N-BAA-A'S', NA;'ASAA~AA i R, i Lw w t BE ,",
U'S N('AAB~lAANNNANBA, tSA A A S N N A ( A AON A'7ST A"AAN, A('
IA IANAS I~ ANN (B ANINA AA, (A AN -' AN, ,IBNIN143IBN ,
,AUSAN', A,,,,,,- --, N,N,I,, Eii' -- v, x CNo ~ ,'~ --Z caawI,,",olM Zs i'''= m 1r
N 1,11 NASN A A' A N BP NN to.A '1 BU 'N- ANNA,,,, ,
'. m AAA 1US(A B (, NNA I ," E- c Iq,- 1 ",08 l oldb. s. e. IA.D11 ,- ,
,,, ,, ,,,,, AE NNA. AAANS NA A. A(S," AI'llA 11- NAt' ToAN((N AN (A N S N 6,,AAAAAA NANAS AN A'' S A
I 1 "' _w __, i-T -,i._4 - .I - - -_'-D':- N-SAAA(-A INL,NNNANI l A
SEAQIIwA .II,, 1 I, TT"'rA .". (AAAAINN Nu. iiAN I 1n5NS ,1M D. ,. US NA.AN
l"'. ,-A c- A ,A ."iIA(. (,(.N SN A-, (AA-AAAAAA-,- !;,-(N -A-IN. N(A
N' ,Ni.;r-w g.Ui ~ ~r~, t, i," : N A," A(AAiNA A U' C IIAI ,, 1. ,N Y2 NIAAA ______ _____ ____ o-____ 1 il .d ,- N IINA ('NA('I('NA IN' _r (AAA (-l 5, -- N -NA ,A -." ,,, li4Jt .IJ -tc. .IJ3 ANI., (S .-NAI', ,, 1- ", -, (AANA ____ ___ ___ ___ _(-AANI" ,,I I 'A -, z-,N "(,SAN S.('(ANAilA IsoA.A-ABA. (((N A AI(AAN A S A N -c ((I I--- N I NAii (ANNCABUF
AB- -' NANN-NA -N i>i' 1' 4 0S5I N-AU-N-Al !- -, ASN SA-N ",- -, P." 111-( -- .1f N-AANA*( c'N 1 w-N1-_-_ ARO ;

PA(?,NA~ IIFNSl DARIO D LA MRINA~ IUCFFS 1 I t DC J 0 fO D IrflA XU
IPflOFTESiONALES CO MP RAS V ENTA S : V ENrA S I vl N TA V I4 V EN TA SVFNTAS
3 DOCTORS FEN MVEWINA ,17 MUIJLES PREN)AS 49 CASAS 140 CASAS 4g C:ASAS 48 C"AS 44 ., OULARFPS 49 SLITF
1), ANTONIO PITA t1 It 473 : C WRV(0 NIIMJS 'I l I- 4M 11 "'I" l
I ".:' ,m u ufr I u ": I I I I .T.r ub IT, ,,, "-1 " I ~ 1 t
Eu7r "Afu ',' ,IT, l l .I tI iI.1. I"! ',ulm A0, fl ,Tj,, l , , ,, , 1 I ',,,,, -Am1 ,, 1 AA,- ,[" 11 1" I I" t 1 1
,. m_ 4unu _ierilvlA y, A :-, I ~ ,AA-,., A tfi mu,, A-bA A- ___ __ -,,",, l-, ,T. ~~
A,11 tu I, ,:; b:, 'l" 'l. -1 ;t:, ,*,:","7,, __A ,bA IAi ub fi A1 -AA -AA !bAA __________,* __ __ _-_ IT"'
'I ,, ._ ''i ": it T tt lx ,., II , ,,, ,,,, 1 t i't, . I 't "' Ii11 ,:%r ,! ", 1" ,, ,% ,, ; 1 1 A11 11 -1 1
--Cu I 'T 1 I 1 m CAAA)AAAA I ~ !, flu I'll r, UY I'-I' .- 11,.,,,, ;.,",-AA ,,,uuflu IA UA 'IAAA IAAAAAV ,1Ilo ""l '"'l' ~ - I '- A: 14 0 Ti, 7A -ff~i~ Mugu1, Iu~ IA IAAAA "IAAAAA -~lAAA~ I''~ IA I 11I.1
Azuu ulia "u~uu~ "AAAV 11~u I~i bAAAA InAA Imt~, I I ___ I I v. __________________ A ,,, T ,, T" ,,'
_ A-fifli Gu iu __ _d lu-m i ubb? ,AAA flAAbAA A.AbAAAAu C. ,1 - - -,T% 1 'l "'l',
A~~,,,ti .Il A ,l -A A A-A -AAuAAA AAA 1r'f'',',, 111 AAAA-AAA-A- bA-bA--AAb enl M"Id A A, --m-l-- -AAAAAAA~bAAAAA~ V IOAL
V23iA:? ) URE,__ _ ,,--.A,,,, E1, ,-!AS ___________________t~.- I-. 7"- ---",,,"' T 1 "t11
ThSONSSX~ S_ _________ r_ 1--I- ,' I T
-. bAA-A-A t-A AAAAA .AAA .-AAAAAA ,.AAA-AAA A ",l A-.m .i-104.1 I-I I A C) AA,mAA ,,A- : ,AIA tIl
bDR.mAALAA AAA DROAAAACAAmA -A -A-b A- ----A ----AA A -.A-b A_ \rA I -D FNAAMARIANA -) ll~~~uAmA --AA. 1, ~i, A h,,d ',,t'I "':,"",. i 1 VbfA-A -lu iub fmbfb F P A 1) 4)bA-bA AAAAAAA-AA, AAAAAAAAAA AAA- A-AAAAAA AAAAA--AAAA AAAAAA AAAA-AA bAbA A'A~bA~bAA AAAAAAAAAAAAAAOAAAAAAAA-AAAA~bAAImA-A-umAuA-A flIuAIAIAAA -AAA-- -iA-,1A---AAAA1A1AAAAAA-AAAI
TR A77 5: COPRO tND AbA -A IAA ,-A ITT-bA- A AAAAAA ^lA OP R UND D AV-, -,bf ,'AI, "I".AA '.AAA -1AAA AAAA )AAA AAAAAAAA-A ATu. EA A) bAA A- AbbA-A Ab---- A-bfAAAA ubbA-,., Ab,, A,,
~AmAAI A A, AbA AA A AA A A AAAAA IAAAv A-A, "AAAAA A A -AA -, -o I l 1AA 1- r, ,
mAA-AAA-A bA-A A-A-IA- SA? AAAA XAA AAA IAAAAAA IT,, I-~ "I Cbfl1i~l 7. t"up Ku C o A AAAAuA-AA -A-AAA AAAAA Am- AAA, A--- AA -AA, AAA ?AAA -AAA A-AAi, AA
- A- A A ~ "' " 1.I I I -AAAAI IAAA 1 A let !- Ab _hAAA _% ,j -' AA-" 'I AfIAtA AbA1 AAAA;"A uAAIl T 1 ,
-o _ __ _ 117A ,bA, p"tr 1 VARA ,;:, I-m 1,~m ,AOA ,A? "IA~A ---A A-bAA" 1 ",% AAAAAAA" A- I "i -A ,mot __ __ l__ .____ -A-IA--,", 11, 1.-AbA'. bA-AbA-A- ,A-A .A.
DEIAIISTS RAIA-CA. 'A-AJAAAA, AA~p. AIA-AA-A __ ____ ____ -A--bA-AbA AA u m liA A~db A-A-A- tt- "I Ill". "b'tA-A-AIA-bC AAAAAu bA-A-, AA M RA-A .AA-A- A^AA-,AA- AAA A;AAAAA--A--A
AAAAAA-AAAbA AA 'rAAAAA VAbA AbA-,,^,AA AAAAAA *AAAA %Au111 I'llAAAA bA--oAAA-AAA-AAAA-TA-AA-AA
_b1A,11 IA, ?AAu-,A--AAAAA1AA~~ _03? "o D'lu pe I AAAbhdA IAbA-A vi l mu A A AAAA AA, AAAA.b.AA-A.A AAA A-A b-A, A--AA-AA.AA --A-AA A AA b lb
A AAAAAAAAAA-A~bbAA.A-b AA-AlA A AAAAA-AA AAAAAA-AA AA AA-AA. AA 4~CAA-AA- 44 AmAmu lA l~r~b~i AAAAA bA-~ AAAAA-AAA- AA AAAA- AubA "-'uu bA-A__A_-bA--AAAAAAO bA A.AAA AA-A-AAm -AAA-AA- mA--A--AA-A A I, A IAAAAAAA _______-__,_____ _ __ A- A -A A-- VEAA-) S21m noAn84 -l t p-L"A-,b bAA -' ," ", -' -A ", : ,--,,, AAA -AA AA:AA -AAAAA 1AAA, .1 AAAAA',-AA IA I~b A- A AA-AA .A A-b A- A-- It-b
"'AAA 1",AAAA A-A '"' (" T85 5 R PA A AA1 -SA f ___ ,I, I __ ___ G A 'O O T I I A ) A .--A---AAA uA -A-A--A- A-A-A-A ' bT'",", ,f.- "-I -CAA-A, b,.A- A-A A-A,-AAAA- A- -b--,, ,, ,- i- T 7TP 0O -1" I 1- ,' T A- 1*1A. 11 1, 1,11 I 1W
AA AA A A- IDM E M"i A-I -AAA-A-A .AA~A -l-A Ib-Afi A-A-. AA- I'll! A['AAI",AA ,-AAA 0AA-A,_A I IA ,l AA -tAA- T-1A IAA I-AA .A AA AI I-A AA u A-AA-
7D" AI E )) DIET- ?, Mt; Ji"iA c A- WI)? ,, 1.W01' A-,-- "-AA- AA AAAAA .A 1. AA A 'nr1 R K ~~ C n 'T I1 A A bAA A-AA I_-A-A I,- A'l A A A A. AAA A A A A A, A. ".
47-7404- , rI, 1 II ,, muA-A-A-A A A lA ,fb ___ __ I,__ Ab-A A-A- 1 me I 11 I I" "
P bb I'b A-A-AA-b 7j AA r -lA-I-b AAA- AAAA I, b 'I A;, 'AIAAAIA 7A?-~l- I t u-- A, i~tfa bbbA A-AAAAAA-AAAAAA A -AAA A-- s- f.,A- A A "- A-eA-AAA ,-AA ,A ?A ,Ab "I"~,AbA, ,AAA I- A.-AAAAAA V0.-.~l I--b-AA-A?-AAAA-IuAA AA.AAAAbAAAVrod7bAbrAm -m -P b A-AAAAAA--bbAAA--A-,AA-A;- --m -AAAAAAAAf -A-304 A A A AA-AAAAAAAAA-AA.A
VA-m~bA-AAAAAAAAAAAAA-A-AAAA-uAA A--AA- AAAAAA ,A- ,,AbAA ,AAAAAAA-AA AAAAAAAAAAA-AA gbAA,?A-A) "I'llA- A-IAA1i,~e CI'-A- AA-AA---AAAA-AAA NAR NA AbAA-A A-A-- AmflA -- -AAAA~uAAA-AA -AAAA ;A -1AA~b
-FTS A A-AAAA:Aa lliT i~i, Tr'It ,~t,,,t,1l ,, AAAAr ,- -- AAAAA .EA ~ .-(E C AtA A- A-m AI-AA IAT-A1
____ ___ ____ ___ ____A-AA-A- A AAAA bA A-AAA A-AA: l Ai~lbAA-15>774.So AAL~A4O AA AAA-AAA-A-AA-AAAA-AA--AAA-A-A-A- ?,, A-AA,,AAAAAA -AA~A-A, A-AAAA-,A A-b A AALt bAA A"I A-C. A A AA AA AAAA $ IbSCAl.IIITICA
VETCR)SARIOS ~ ~ ~ C-u N" 1477 (OM IE PAN D'ta-A-A,A-A--AAAb *AAA- Aak v'iII ue I AAA-AAA,, -b IAA AAAA ,AA A-A A- bA-A-A- I Ab-- A-AAA A--AA-- A- 1AAA.AAAuA --m- b A A- AAA Am- Iuf 'AA-Ab 1AA 1-A !, A,.-AA - I I' ,1. IA~u. AAbA --1,~4~ t AAAAAAAAAA I---A- A "' IAA~A-A A-- I- "A"--b- A- A- A-A-A-A. bA- AA-AA-Ab-bl A -V
A-bAAbAA-"I'-A ,1,1_,bA-A-A ,A? I, AbAA-A 0 bA-A- I 'T bi-P6 i A Au--, de AA -A Aer A,,, -A-A- AI A A A A AA-Ab- AAAAA AAAA AAAAAAA uAA ~ A A -A~ --AAA ~-~AA-- I-AA-A A--
A- A. .-AVAAAOA-A -AAb-t-- A" A--,A~ A-A-A --- "' -A-A-A-A-A A -A ' '1''",, lI ,,ION)) I!- : I, T
'T1_1A-A-A-A-A- AAAA,AAA- 1 I'l -j ,, _,i A-A IT, A,~A --A--AAAf bAbA -b A A A-AAAA-u-AAA ,,,A A -A ,ITJ T,-UII AA-AAAA T. !A-A I-A 11I -AAAA-AI-A-,It ,
AAA.AAAAAAAA-I AAA- A----AAAA----AAA "A-A-A-A-A-A-A ?AA A-11AAA-AA A-A-A AbA A A--AIAbAA-A1A-"IA-flu mm AAI-mAt-A-;-A-A-;- A-u. A-A A-u
,I A-A- .-T-AAAAb-1 IAA A-bA Au A---- A--A 2 AAAA.-.AAA A USA ChabUADRAne tA-hdRANVI-A; 1AA-AA-AA-AI-AAAATAA-AA bA-. -1. I,' -AIA-bA-AAAA1 A ,,, I"
A' A-A A---- A A- -A l -A --IA '. A--AA- A-A-Tb1 AAA AAr,- Abbb T1AAAA AAAA u -b. AAA bAAAA AAAAAAA AAAAA--A AAuAA A AA AAA -I'AA A--b-, A-- I -AAA AAA AbA-I",A -A- A AA A A A AAAA?!AA
A--A ,-b-A, MAAA AAAA-HA VAAAA A- -m -bAA -m A ~ --bA A---- V''l"" AAA-AA AA- mu'-" A---- ,-AAAA AAAAAAAAAAAAAAAAA--ulAA A'l A-A. -AA- IA- A t----bAb Afl A-'TA A A"I"',
it I I, 1 A--; -A A-A-A. Ab---,, .---~ b b A-. A-A,1_ 11_ 1 AT t l l: Al A ub A-b A- A- -A AAAm u A A-A- A A --m AA- Il" A A A A-A 1 ,1, A" I-AAA u AA -AA- ,AAA -A--A A
Au A I Ar A, A-A.dr, AA-,Ar,bA- bA- a AA; - A:,l ,,-;-A .,A ,,, IA,, AI, A- I-AA A-ANP E-A AA-AAAA-A "t -AAb ,AAb -A, Au ;-b A, -AA
A-A---AIA? (A-iA- I'-A-~ '111-, -AA-A-A-- A,.AAA,-A $2A 0 A- A--AA A-AA- tuu A--A bA-A-u A-Ab A A- b-AAA

A- b A A. 3 AI A A-,, A-t 'h A~~le A-n- _-AA bA- A -, A- ,i A- A- A-I Ab mAA---A- A- A A. A-AA- AA--A -. AA-T-. I ~ b A "A bA--AAC TI ",b,,
A A A A bA-A-A T A----AA--A- A- A A- Ab Pu n .IA-A-a v I~~il, ,, , AAAA m,,, A A,, A A b ,f~ i bAAs A-AAAA v t ra-A-AA-AA-ItA-At l 1 7 PF , V RA : : l Ill 1 ;
A-A-u A--A Al-A-' AAA, -"' -A A A A _-bA A-A- bAA--A -1u-u-A A-A u-AA A I'A- AA A-Aj ', ", AAA A- '_IC uA-,A AA-AAA A--A A-AbA-flN~ AA' AA A-A tb A-b-b--.
A--AbA- Z A-CA- A bA,-A -A -AL, 1 - 1, ,AA- A-A A,.A.-. -A- A"-A-A-AbI A. A-A-A-A*- A-A, A i bAatlAt-P-A,! ,-:Ib,,1 A-A A-A-- " "CA-AbA ", A-A' A-A-AAA-A- bA-A-A T' I I ", , ,,, 1r A*-. A I, flu1

-- uA A---A A- AA, A-A I-A A-A A AAA-- IAA A I__ _ __ _ _ ,___--_____I""_ T t ,
A-A-AIARO om : ( m l )A-AAA I b bAA-A, ,: ," u.; ,t,,,, ,, T I1 u-A-mum ,, A-A- ,OA R IItA) A-b A b A-A AA-A-A uC A bA A
__________________~~~ A---AA tb~~~ ,AAAA- Am--Amm bA-u A-, r-A-A ,-bA bA-A ,l A-uA AA AbA-, A--AA--AA ,; A-A-A I" ", b, , A_ __ ____A-AAAA-A__ __AAlAA-AAA,"I,,AA-b !, Aimb\ V ) .1 1) 0I AA bAC, A-A A-AAAAr.AA-AI ("A-AAAb ""b imb)Amub(A-bIm,, ,,,rI I I I 1 AA- I IA A-AbA--A-A-A-AIA AA m i ,iS$ A I I 1 Al b, %AAb ,~bAA, __ _ _ _ _ _ _ A-, r A, 11 A At A- AAA- A- AAAA-- A A-A Ab-AbA-A, A-,' II"
._______"______.__ t17t A-AA-bAbA I,-AA __________'I"'________w__ , r ,-b- ''AAAA A-A-A A-1"9 AAAA, .A Afi ;bAA~~~lqiA-ieeA-~~~~~~~~ 'It"~ 7"' -lgb-i AI7S IOPR I,,,AP A-A-AA A-----A--A A-A-- AA-A- A-A-AAAAAA ____ ____ ___ ;;LT PLAYAACBA--'' AA .
It"-, Ab 7AAA-A A. A A-A-A AA-AA-L.A Au A-,: 7IINAYORI4) A-A- I'llA-A--bAA-A-A,,,Am:A-A-A-bA-A, A-AT Afi Aflub AA--A-b IA A-A A-A A, ,ub A, A- A A-Ab A-A -A CA-A- 11-111 -A 111 b I'l -11 AbA A A---- I- -, A A- All A I A 'll IA IA A- A-'l A11 A- A-, 1., A- A," A- bA 'I'llA-A A-A A-- mAAAAAAA A mb A A- All AI CAA-A AAAAAA --A- AI, , ,, _ _ ,
", ,, ,A- A-A-A-A- AAAA.,"W -AAA-h btA AA-b" AA" ,t b A- ,A-A ,- ,,-A- ,A-,, ,-,ArA-1"1AAAA-AITTIuA-1A-1 I IAAA-A-,m,_!-A-AfI'lAI-A- bA-A-.A-A-''AA--Iu , ;'A 1-1 -A-AAA--''-tA "I A-A
A :bA-A- A--A--- bA--AAAAA muu bI'T:e' VI-D D) I1 -n & -_______1 ,:- ,-, ,, ,, ,,, I~ "
CA ,A-A-AA--AA~ A A -A-- CUA1 bA- A- A1, I1 -bA uAuAA Ib-- I~ AA Ab-A-- AI 'lIbI-AbA-Ab,, ,,,, A R. A----AbA ,,,, A-AA- ,, -,AuAAA- IAAm-AAAA A-b ,,AbA-,,--A ,-,A A- flAA--A 1 ,,,AZ-I
I. A A- I A1 I bA-b -- 11AA--A AmA A-bA p,,bA-V% -', f, I,, A-fi-A bA A-A-AAA-A-A-AA-AAisAtAAA bflA-A A -flINM WI A -A -A--A, A- AbA-b bA-, A-Au:" AA ,A '-A-- r-T-A-mb A- ,A-A-A A-b-- Am. AA-AA- A-AAA"AAAAA -,m A-A__ __ __ __ __ __ __ -VO-AAA 7 A VA- o qu qA-VA AAAA-"I",A bA--bA--AA---AIAA A--AA- bAA'uA--b-f AA -A,-A AA $2AA, i,000AAA--A A -AA--AAt--AAAA-.A-A .A -A bA--AAu -b ___%__ __A*AA-A-- mu Abm A-AA b l, AA -CAA-AAACA- flA pideA- A_ _ _ __ _ _ A--b-, AAA-A- VAA-AAAA A-mu 'I^ AIfA-AA A- Abb 1.--AAA t--AAAAAA A -AAAAfA AA. A-,AAAAbAA AAA b, AA mu A-bAA- A--A-- A-b- A, bAum. Aulb AAAA-A A
C-- (' A-A IA7A, A-A-A-A-AbAIu A-A--A-A-'bIA"A -. bAA A-bA-AA-bAA-"" t"'AA"Ab-AI+. IA-A-AAAA" AAAAA AA-A-AAA-A, bAA-I AAA-AAA-AIA mAAA AA-A-bA-bA- AA-A- b ,m u- A-A-AA-AVOA--tA C~l3.7-lAgo A-8NTD SU RPA A I'l-Ai-A -'. ." A-,-A -Au- A A----- A-A- AI __ _ _ __ _ _ bbb~ A'--A-A-A,- A--AA- "I-A-AA AAAA,-.--- A '1 ,, ,1!I A-A-AbA-7A-A-AI I I
A- A'l A--I A A- A A A IA -- _-A- A -_ A-A A-A-A-A A-A A AA A-, A---A A---- 1A , A- A- A".," '" A'- A- A-~t A, A -A A. AAA A-I bA A AAA
A--AA--bA---- AA-A-AA _ACbbA -A--1 Ib -A m V ,u I IA-AAA-A-"", -. ---b "flAA-A-m-u-- -- I
A-A-AbA-A-mbA ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1- 1; A----AAA ,bAA-. t--A A-CA- P1_gA-mibA- 1iA, OCAC A-A 11, A-A I--AA -A1A- AA11 A A-AA A--- I--mA -b-A, A-A- AAll A-A-AA--AA 1.1b-bA 1-A
uu. ~ ~ ~ ~ ~ I _AAA, u I-AAA A---AAA CAAAAA A-A-A-I 1 AbIb Iuiuiu IAAAA~ "IRT I-~AAAA 54 I-b--A AL'll, I0 ISA A-A "AAA-AAAA- AA ,AA- SAAAA I--A "'llA-A-A- 1Zb-Abb Abmu A- A A.-AbAA-A-A- AbA-A. '+ lA- il;b bb bA-AbA- -IA-A--bA- A-AA-A- AbA,-A-AIAAI-A- mA-AA-b A-,AA-AA A-u--_ bAA--A AAA bAA-A-u AAA-A-A AA-A-A.AA-A-.A-.-,. Tl-,,b"Ab.A-b
"" :, I~~~~~~~~ A-CAAA-, "'e-,bA- C1- ---AAAA A--- CAA-- A IAAAA- ,-bA A A -A AAA'A, I I .- ,, l, ,I , II1 :
1AAAI-A 11.1A--IC-AA 4AI-A-AA ACA A--Af 11 1 Ai, _,, "AA AATAAIA-A AA"I -, mu uA- A-A-:. AA-A--. AA- Gpl)A w oPA-4 IPA-) bA bA- AA -AAAAAAAAA-A-AA-A-AAA-A-A-AA- tAbA,. -1 uA,,.-A-A- -A- : -A- ,-', 'i",,,
A-A-A-C-AbAAAA-A-A-AAAAA-A BAA-AA-A-IAAA- -CbAA b~~yA -lbAA -V4A A A- ,, A- A-AA-buumA---A-l, u. A-A-A, A- b b T ,A.A -AbA----Cb,, ,AAAAA--AA QIIN A DR EE EA-A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .~AAA- CA--A-AA- A-A-l ,, .11-A-A A-,AAbA L, IA, A u At Ab--AA A-b-AAA-- A !-ulA I-A-, AA,-A- A I- -Am AAA-A -ubmA-t, ,A ", I- AA"A -- A IA-A. A- .-.C--AA ifb ~A
A,,,Q )i,_w7, F --A-A- u AA "- A- --AC ,~ .-b ,A Am A,,AAA, A-f Am A; -AAbAAA ---- -AAA.A AmA--- AA
7flATA-,-AA -A- ,AA --A mAA IAA~A AA,;A-;A ,AAA-AAu .A-.IA-fl *111T I. ""
bAA- AbAA- A-A-A A--AAA A1 CI7-1 uIb 11 AAAAA-1 A--AA A A bu I bAA ,i~ m A-Mi A I ~ b-AAA A-A--A- A------AAAAA ,AAbAA A-Au I~A-u ,~lA A-AVAOA CA-A CACA A (rAA-A--AA, uAAA ,IA- ,,,_r-'2 1,-AA Am255 A-flR YEA """ ," ,t, i ,'" ",ST "A G ITAA_-A,-_A-A-A-AA-A- !, A- lu'b lmu IfI-b A4-b" 7
,1 IAINA b-A C;AAA I5 983 CO PR __ II___ -_,__ _I A-- AAAA, --''ll- I--A __CE A A11 I odl

CA IT LST A---AA- AAb bAAA--AAAb~~bCA -A-A A A A AA A Ab, AA- A,,, A--A AL-- bAAA- 'l bA Au, A .1A. A-- A-A- A--C --l IAC It
___ __ __ ___ __ __ __ A-lu AT AA-aca !-- 1 I, ,, ,"" _- _ _,,_ 11iil" I-I1- A-- mm i m A- ,, I ,, ,)A b --mu ,mm
Im A FT"AA IlOCA- 7- AA A-A--AA A7A- 95--f CAbu- AA-A AI bAAtiAA- I-b A----AAA 0AAA A A--A A AE A-A CA F-A A-fl, ,
gra'-l :C- Afi A, I -- ,A-- A A-A-AAA- A bA- A--- It,1AiA- A CA-4CAlCC- 1 :, ., 'IVA-AbA ,111 CtNC A-AuA-A CAA- ,,A ,- A-- A-b AIA bI, A-A-A A ", -m Am A-, jA IA- ,Ibtum u -1,- RbTT m ,I
A-A AAI"" I AAA A- C. A'- bA11 ITT b C i rA- A1-A-A------ I 11 -A-A-A11 I'l A-IA AL. A- .A-A I m- AbAA AA AA -A-b-- A--A bA-AA-.- A. A----AAAA A-A A, A---A- -Au.""I" A -, mA- -A- Bing Cmmdb --, -lu. 322 TAA-802A
A-A A-- A- A-A1 A-11 A- 1AA- I-A- A- AA .AC"bA IAA- A-A-AAA -AIm A, A- A-A,, AAA A- A, ,A- 5AAAA-A-A --AAA.L-A---A-A-AA AAAAAlA 72A 0 2
I. ,r 11b 1A 1, mflI -A _1-___,____-__-_____11 _____I" _, _____ _____I______--__ti____,,__,,__,_'ll__4", '- 6t. 1 I ) I n ;It' I1- "'IT, ti", 'm v jili ,,, 1 I "TA-ACAA--A1A,:IA-AAA- A-A-AA-,I bI bT 1- ,,AA. A."-A ,111,, ,,T." -,A,,, iu-A.u
,,-fiA. ~ A-,-A---- IT-AA, Ab-A A,,,,' ArAA' A-AAt. A- CAA-bAi-A ciado-, ;;A-A-bI ,- SAI-N IILAZIRA ARO ,(S6 -LAR)111 1 -A1A. A 17"24" ,Cb-bA-)1- ',"A-AI T1 1,25,0 '-80
I, (3)5AlBP EO P u A IA-- A--d 1~ub ,--m A 1- 11. V 1mu M buI ;T ,CIA.AJ q O PAC ~1,'I IIA'1 "IADE :-~A Ab I bAA p, IT A- A AI- I AAI.- -l- -,,-AA-A-bAA-,-A
A-A-A-AC 4 -A .AA A--A I__ _ _ RE AL Am- AA- .A- A. mbAA- A- A Am, AI ,* '-, I1 ', ,'' ,. .AbA-A-A-A-! 1 CAbAAAA AbA-A.I A-A-A-A-A VA--A- F A _,- "--"_ i_,," ,,, b.A-A,-A- AA-b "bA- AAAA AbA-A-A-AA-bA-A-A- -A-A- A-A- IEAI A PAR 1L bAA-A 4,-AA e b-' A, bf,, IIA-, A-AbA-b AA-,AAAA-AA-A A-AA-A-AA-A-AAbA--A -A-AA-ACA-AbA-b~b -b A, AAC AA-A-AA AAA~A-IA-AAA Ab eu~uumu A AIACIAACAAAA Ifian~b pl~' A-iA-- I-- i. '.-A-t AbAA-A- TAA-, AbA- b ,,-AbAA-, AAA-A CA-ub bA-IA-A,-Ab-A-A-,A A-AA b j .-Ab.A-"- -o-A- AA-A--A-AAAr AAAIA-PRA-,'A-ITAA-E-A,0bAA- --" bAAA -AAAr, AA,,A-Ab, AA-A-b
3m'-LA t--,-b-AA--A 045,A-bAA-,s boA-A 4(00an A-LA. A1bbb A--AbAA- Ab" TA-A-A A-A-A A--%AA ,b bAAA--A VA-A-" I ," :,,,"[ T- "11'1,; ,
__ _ _ _ __ ubb-1 $170 ,mLO 'A b -A-AA--A--b-l b-A-A-- ----AA I--AA- A- A- A A-AAbAA- 11---A-AA _11U DEL M" NTo 432 A-' AA--A-bAA
Proiea-CbAAAAACAA--A.A- A-E-bA-A-A- 2 I ST IM T S 14EN MUI d-. A-A A--A--AAA---AA A-A __ _ __ T__ _ flu A-. A- I -mA A bA--A- "AA,~ um A AAAAAAA
A-AAb ItCAA- A--A 1E IE O 01 A4 OqAA-bd 017.,I C70. A- A AA-AA A- AAA-, bAA- A-A- ,-A -TT,- 0l",m ,A~A A--AA- 'AA- u 1A-A- 1 Abb u-A A -A-A- I,
VFNI~~fl :,Ab-,AAAA _-_ ;'___,_ bA-bA-A-mu A-A-AA-AbC, A-AAAb-AAAASA AA Ab-AAA-- ,AA---AA AA CAAA IA- I- A-A-Ab Am--AAA C" A-AA-A "A-1 AM L (, N".24~Vl u-A-A AAAAuA ---A-' "",. A,- Idl
A-A-- _b A b-A, A -A T%_ IT! 1 A-AA--b :w1ia rios, sA-A-AA-A ias 'A -A-A A -A b --fl--- A -, bAAAA7-AA A-,;i-l AA-AA-AA- '~i "AA-. fl-,11 iA I"A-,A IT A1A- A-A- '"
A-A,,4-A- C "b I---A---b A-Ab A--bA-A---A-, 'bA-A-A ,'A 1 A-f A-L-A A-A-u- A,,,,. A- RA N SIb Ab Z- AA CI-AA A bA-b ,- .

A- A A11 bAA A, A-'l A; A- A- Am A A- A A------ C A- A A b----b-- AAAf -b A ,-u A, A-I ,A b ,
A3605- -BE O 4 1 1A--:O1A-A--'A-A-.-A0A A-A-A,- A-A- A1 1A-11b m : wul A-AA- _-iA-d --- AA,-A--- A-b I AL,- TAS BUENA -fl %-,,,, I;RANIA A-A "-nI~reoafr
cA-A-A-A-A-b- ,I A-- I uALA -, 11 I I lv AVACA. AAAo 11 j A- A- AAt .A- .AAI ,,-A,-AA-AA 1A-A-A-A.AA11A--,A,,AA-A _AAA-VA-buIA"I"-AAA
A C_1 vl_ -A A-AA- e Am A--AA A CA- A-A-A- 17ib bAAA--bA-A ----- rA A-bAA A--AA- AOAAAbA-A-A bA- A- A' ,,AAA-.- Ab A- A- AA-f _ I, A-A-buA, .- A A, A A-A:- A.Lb PV-7AVAA I__ _ _ _ AbA1 r )A-bAilliRA Ibt AA LAb V-IAbA--- t AAAAA-VA- A-AA MAR VILOSA EXC-AMA- 1td, o q ga
A-AA- i4 -bAAA- .1717 I b \A A -b---A-- r Ai--A A AA I
A-A-A A ,A1A A-AAAA Ar1 .4D)R 7 I- -A-AS_ b-A_ A-- b- A- IbbA Ply -IN ,A- 'A-A- AA- bul IAA A--A I A---A A---AA A, 2 I A "r b-A-flu AI A -b- A- m -- ud r Al- C lmA A- t vi
CA IT LATI T REl O i A--A--A -b AA-A, A,- A 1 E A O 6 0 ''-,1 "" o" g',''%7 )P L E D R S 1 A-r n~id A- Alzs A-AA---A-A'A A A A- r p nA-A-A-A ,, ,~ i : b A A A A -A- A- -A bA -A A i A A A IA-b"W A-A- A AA A A I A- I !-A I 5 2 4 0 0 4 5 1 4 4 -- A-A. : A A -. bA- f C A-A- A - A A IA S l l l A A ~ _ _ _ _
,AAA-b bAA I- A'A ii_] bA A, 'i A t 'A A A- ,.".AA~ A-AA--A T.1, A- A-A A-bi~ -AbA A---A A-A-A-A-A-A-A-i~s astsco s
A-AA--AA, A-AA-um A-,AA-AAA-A-A-AA A- ,, A--- A T, r mA-A 2------b AAA-A-A,-, 7bb1LbA, bA -fb bAAI" 1tm PAAPA-ub abAA AVAb, A, P1,1UIT

s u .2- COMPRO Amiti A--A 95 CO PR M O A---AA A-AA-bA-- :A ,- ~ A-A,, ,-A ,, SIST i62.444:" -10.0 -------AAAAAA "--A Abb, A--AA-- TIENE- .ORA RE A A O A-- A--A A-A-A-AbA-A-A-A-~r~ C~ DlA-m32A-b
A-A--A-z -______ A A, Ad A- A, A-, A! A- A-- bA_ AI A, V-A- d A-A -A I-A1---A AAA, A A A- Au VA- A t A- ) A l A .-- A- AA-A A-A-AAAm-A- ----b m A -A-AA l
bi Ab Aer i p rAb e PB L SSad a A Au w A- A -A- A A-A-, -A-A-A-A-A A- I: -eA-ASAA- A-IA A A A A A T b A A AAA A A uL L A- -,, A -A _A -L--- A-bA-A- ------- AAAAAA AAA -- A - u~ AlIr 0 A A b H P CAA, 9 AI- mA-A AA~Bruuce~. ,fA I -C mA A C l (- AAA-- A-AA d-,A -- A- A--AA A-b-A-- A-A- wIA W ) flf -li ~ b A- tl A-b-Ab A -A- A-A- b A----AAAL A-. IA A .-A A, r.P m b mA A Ai -A A C-- b A
fi w Mu A-22A, -D -9p 77-11A-1 l --AA' bAAm-AAA- AA-- A- L IT I W"4 A- -fAAAAA .- A A-AAbA--AA- A---A -A mubA- -,- -u A btb -- q u A-uu \,m A b ---A
10_ __ _ __ _ A-Ii iu IA-AA A---AA'AA, ""-AA, CAA-mAA- YArbIlb RU-AAiI ladt I. o r -u peSANm A-INCA DRSOLACR)!
I.--A~ A C ,_bVA-7".OCA-AA"A" IIAA.'
-AlAuCAs Iri~lf I~ -b A-),. MAPAIAAS P3, 1-t \;I"" 3bIf- __,A-_b i I 7 Ca alras,$5
14 AUO O I E A- A-AES A A, A-lf A,-, '!AA Ab "AI',AA A- A- -t- A-A!
A--b LAi -Ab-A--, A-R A- A- B' "I" A' I
] .- : CD IR O G-LE Z A----, -Amic AAAAA eA laAAA Am. ad esIII uina.A nfaa 3- pa-7 '" uu "" A -- j ,,, r1 .1 q 021 001 b_ bA A'S A-A-pb _R A P AR A A A-A-,-- A---AAA bA A -A W
A-u AA -A AAuA -,AAAAAAA A -A A-I A A A- A- A-P A- A- A,,.A- A-Amz Ib A, A- __ _ ,A,-m d" A- 4I. ,~d o aiA l C.~A b-, L a a A u .-.AA-.AA-A-A-,_ .A-'
_ ."AtI A Af' S8-U-- AA bAA-bAA ,.,,. i -.I. .l. CM '1" Ir- li 1.4 o oiic 55,m toqte o CASA PEAA-A A-A--A --A-A A-A -woAod.,-A RESTA. 033t:" "r" ,7',"','''"", ,, $20,040tS,1!,;
"I GACi, A-IA-b Ph-A-A A-At, Ab-A AA, ,- A-AA--A A-A A-,-A A----- N-A MA AAAb --- --A --- AAA* A-A uAAA AAAAA. C I A- u 11t2" eu ob pa 1 A I ri "o 1 ,I- -1 ,,- -S AI EI ES
.I "ra IArb P bA-fimbb, d P- bACA b-AA--- bA-A A-A-A-A-A-A-A-A- 3-5 0 AA-A-AA-r AAAA-A, 'd-AA-A A-A--AAA A- (arr a "IA-pA-- i1--A---u-700
SIAV-- 4 C G -A-bAA ,4 12.14 Aut C- A-- A-A-. C -N CI, 430. 0 L)A4IAAS l ilb~ AA $17,70 -A-- A-l Ab-A.AAA-AAA.AAA bAAAAA n A-A-A--AbAm A- .bmu~-e pAI A-E ,I S LDS_ ) 1E VA----- -A, A-A-AA-B- bA-, A Ab11 CA,' C _7 _11_1- Ago AI A-A A- Ib------ A--- A----b- C --. I-b loqibA VACa VA~l hAC-b 1 1 bH~ m uA m lbuufb A -- -A b A-b A- ,B-Am m -A-___ __ __ __ __ __ __ I-A A-LA-bAL. DtUV -FXA 21 NA- DNOSDE 2SC24-%4,i- -2'I_:- S laru vle CA $2500 taAcAn UA2"'o L22A, Dm1A1 bAA-A"-u.-1. 1bCP 1-- d I, A-A- 1A-A -A-1
T A IC RI I DECOR -u lO A A1 A-AII bAA-A,. A, A-A- -AAA- CA --M-AA ~ A- AAAAAA--- --bA AAA A A --AA b----- T000 ,( A O IAb
P . .- 1)". ge te. I nI or m a iAA l. AA A-mb A-.00 LAA-CA--ATm, - , ,, t ;AAA-,-i EADAA-lluCA-Al 5 --W AA-A.A_ 49 A-i-A1,, LAAAAA- b -A-A ---AL-A"A "-A -b- -, A-AAAM O AIAA-S I CAAA C bul A-i-- A AAABAA -Ab Gb ',"I 6ACA -AAA-7-0_ A A PAR CUA-A-b. A-A-AbA T 1,,, -,-bA t-,Ab A, ,m AI I-, AAA-- Am-bAA A,,,,,.,.,*o I A- b bII I m m bAAA-A,
udCCb- r umb j AOV n A RE 2l 42 14 AAi,A l- u-A- A-A- -A- Ab-A. -,, CE T S DR S L R S Al---.A uAAa Abb 0-4221 A-AG ,,A flA-A-A-- C 1 Am AAAA-?-AA
RADIO A-A-A-A-A-A "t- A--AA,-7 1" -f'i"' AA--LbU-AAL., AbAA-DATAA--A AA titl md utte 44. -A bA AAAb-AA-A!-, D-T"fl Ab-- AA-AA-A-A ,A~A, A--AA--A T----G AS S 4S C
Vb1b1 a Abt" ubb pIt Ab, 11I;17,.1 p11 1 I", U RENTA~ ,St.24bA1, $132,004. I aTIW.VNO SuiRmu 54000 4A (v.A-iu A-AbA-, G CONA-A A-fL-A-- AbA-A-A
C,~~A AA A A-AA Xb-- A- SIM A-- L- eoAA-A A-A A-Ao A-A-A-A' 6' I.2" ,
2 ---uAA ABA- AA AAAAAAA ~A-A-A- A-A- A, .A-A u Sulorub Cb. I t 4.7 mr-AIlAm A A ,, t1, b bbTo
A-A-A-bAA- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d, -A7AACSC eA -A -A --A A A- --- -- ---- SuIu $6200 Ia-Z~a bA-A-.I -A-At- AAA-A- A bA, A-rbAA-A. A---AAbAA P l ", 't u~o d e Mu" lb AWillA A-AA A- A-- A-A
417,A pA-LS- A-AA- PRAgAAS b-. vriA-es l__oaoSint,___1,l-, .- 1,- t 5-1-x ,,,,, ______I____,_t____-I,_____-___~dos RA-flAPA-bA- 4.aACIA- mua CA- a-A-AA-A u.A -, a Ls,, OARES ---bAAA- PAA-bAA-- AAA-AA -"A--AA _-' A" Am~ I-b bAA. ~i7 -AmA-- f-,,Z_ ~ l f to _A E -A-AA, -C-d ,I ,II C-IA bAA1- b -A-A-AM- A-AA-A--A-A- ,
77~ ~ l73fl 1-AA~AAAA,A, AI-L------- A- EA-1. -,AAA -264 .I D -CA f 1.1 40 lag, u -$. b.T_"", e, A% mb.A-A-,,,,,,,,,
_______________LAAA-AA--A --AA Iub~ 51,0 (mlAC-Cu AAmA AbAA -uAmAAAAAA (A A S G A Am" bllr.bA Al2aE L AAuAA-S-AAAA A -A-b. CA-A"IA- ,~ t 't f nad L rdlca. t- A __ A a-AA--, .-AA-.AAb.A I'- 'Am __ 'Aju lbl A-u-AA! 1
-1 o. d, -717- AA-. (b- A-A- NbfiA G ~-A-~A Sleraya SAAaCCn A-, e 2,007S0 "A 12 .1400 TEbboNb P'-A1-AA A--A. A-A-A-A-BAA-lam A--Pigba
A&12,600. ----- SIN .SR N I A- A - A---bAA--A A-, bAA-- A-A-bAAi RA
A' iT1 T. d,.C i.- -II -A-To--A b.Am-A-b,A-A I, S~IA-Ar,~tA -,lbA~A-A-b~b~AAAO 8-A
A---AAA-AA-A bA--- A -A-L AA 346 __ __ A--AL-- A-c A-A -AA-um,:bAAAAA- A-A-A-A-At-1,'' AA-,-A-A .111A1-AAA -AALA
A-AbA A-A---A-bAA-A A-ALA- "-A-A- -, A-AAAA A- A -A-AA I--A--- ,t I A-A- .- rlA - a .ti ,- -I--,,,,.tA-A .A A- -, - d talmu, B e h!, a.l .A I, Cl -1 A d , -A-A-A-A-AmA-.I.
A~.GI- il A-A 6-AbA- A-A-A !,,--C-A f,, A0 AS Al- A-d A-I A-o AAuA-- AT A-A- pu-AA, ;,.,T-AA-A-.-AA .t- -% -_ _vi,,
A- AAAALAAA!A A Ab--AAAAAA .A1 dAA-C ""-A A-,.11,1d,11 1;iAA-flA-A ,1. bAA-bA-bAA-5 SANT~ $) 7 o'0E DA 1 A--AA A---AAA-- CA-A-A- A--bA AbAo ''U-m~A-AA CA-A IA- A-T A-b -b i Lb, !.
.049 veno __________________ bl"
A- .AAA-- .b .,AAAAA--- _dAA- A-A .A =2-M A-A-A-A-A-,1_-o~c Ab A-A A-AL---AA-A-A-A-A-u AbA-A- deC M(tao' CA-A-A-A01A.A1.A-AbA A-AbA- bb b bA-,ArGANG "AI,-'. t 1. ,11 4 l ANGA! -b uAAAA-u'-Ab ,-AAAA. ,,u-b bA .AAA- -;-.b I.,mA -41- 11,~bAA, AmA A, .1 1 1 ,- S 1 A-A-A-A- A-: A I- A-A CAAAA-A-- AI
A-AS, AI-A-A- $22,40 V5-AD REGID, Ri,- $44,4' CA A-A-, _"bAA-AAAA A---.AAAAAAAA- ---A Am buiA u7bu --A-A- L __AAA.A r-A bA-Aet deuA- l in v AA A tlaA- Am A-,A*-b Am, A"-Ain
A-AC l AbAA-AA- ---b-. A-24,000:A A-19-bA-A ItAA-OALAAAC-.-lbA IA-AA-A AB ;b-AA- AbAA- -A",b.AAAA---A.b, ---AAAA A-Au'stil, lv A----, bAbAAA-A-- u.u- AbItA10AA CA-A _bA AC -~~bb
SU RZ- -. b'A-A-A.A-AA, -mA ,Vl. W~o. -, '-Ab- !u._ T !-, -.Ab fln qb As b~ -rpi, autrn~fl ol7, I A- OA-A
-- FAA--A ,v "' -",_iiIi.q1- 1JA A T S-- rP - 4 4 ,.- NA~ 1-I! A "" -

w I
I I I
I
ARO (7XVIl DIARIO DF 1A MARINA, JUFVF, 14 F)F, JUHO PF 194()
__ I I I I I - ____
1 ___ __ ,_ ___-1 I _1111,___1 I --- -----___, -, ___ ____ _,_ _____,__ _-, __ __ PAWIA V1 ,!NTfSIF'F
VENTAS V E 11 T VEINTAS, V F, N T A S i V E N TA S v E j 11, A "; v 1: rIT A ; VFNTAS
'-- .'". - ___,
Sl KSTAII ECIMIEN 3 AUfOM6&_v 'C -_ __ .__ ___1
_________'_'____-' __
TOS jj" 'S v A 53, AUTOMOVKES Y ACCES, 5(; MURBLE.3 y rrPllalv 11 "I i III I', Y V9FNI)A! I, N-iVf*Aq Y I tFF1U1(;VVA
BARRITA $2,SN. WAHNNA 1-0 __ _- _"_'_-I- -Z _- _' "_)_'_''I_ -t ,-l_,; ,_,--_,,,_ -_ I~ -1 I'll, __111-11_1 1- ,, """,-, 1;1)1 ll,,,"--iW li.illAIIE3 Ili" C01,11W If PAFAIUS Y APARAT05
I., I!.A 1111 1'1 ,'I, ,, ,, Y EW W; ;ANIIARIOI, F.I.E(TRICOS .
I 1'111111 _'Z !"_, I'll, I I", ,,, ,,,, ,,,, - 11 1 1, , ,,,,,
,.".,.", ,,.,.,,,, .,*, "" ", -- 'oIIll I ;1;,, I "I III" I 11-1., ,I III, "I'll-, ."'ll-, I- I , ", ',"',',' ,'. ,',",', ,',,"':,' ,*,!,",'i YAQUIDA( ION 14' M:VfRA' j --- -- . "I
I-- I- ll : a , ".",I. 11-1. I,.,; . III 111!;1111111 1 1,%,I, '., ,,, ,,,I_- 111_ 1,1 ,I : :_ ,""". I ,, 11;- 1- ,,l,- 11*11111111"'I".1" ,I "" ", ;'- - - ---- I "I'll" -,- N I 14 R )
'!!. I-sol N-,, I I I It "" " ,., I~ I"'. :- ' "" ", (,(WINA!", 1W (;A,'-,, III, I fff)ft, 'J, 1 ( I'(),
V ,;",'-I,_;, "I I I 1 ;,-, I.-I-11 -11111
-7, ,,, I. ", I-Ill -11, I ,, I : _,, 1 -, _11_____ ------ _,____ 11- ",J)", ) .,%:-' ll, !,,,,t,, ,i, 11 ,,, ,,, ''11, I_, "_E,.IT_,_,
st.raga v GaIohno 114b.n. ___ . __ _______II 11-1 I, - _____ i", ,,:l III 6,,DW--,-iI; ,, 76i t-- 6Ic;. I ili!Yl All", Itil ,,,, fIII- ,,,,, " I I 1, 111,111 11 -1111
"I, -1. I I I -1 11111T,,1"1111 ;1111' 11111- """' """"" ft I
.X iUSELO DIA Y NOCHF!',"" -- --- 'I' ,. 11 "'Jo ,jI,1;lI ^, It) -111 11- 10, Ar, ;
4-1 "I V*- _l, ,, . 0, ------- __ --'ll., I,,.,, "ri ocvjv rrvi ic. ,,ll,"',", ',%,'., ,.,; ""' I -1. I ,- ll" llllo ll 1 1 Ill", y -I I,,, ,
F, 111.11.11d, "",- ",, I I I I I" -, 1, ,,11 I", I,,_ I I l"I ,I,,, Ijf,- f", ; I, I p :,;, -, ,I ", 'i" t I "I I -, 1,
H SOTO CUSTOM I, ,,, ,,,,, ,,_ __,,,,I, .
"O" "O""' d- 11 I VI mejor SON-Cania (Aspasio). 51 UTILES DE OFICINA 5 f;0,,,l, ,-,,i d', , ,, "' ', -,
,, n', ,I. _,".I., -t'- I, ti-,,I ', I'll 11, 11 I II, "" --- 1-,,,,__ all". 1-11. ."I;, '-w-It ","', I'll-I II.I., 1-1111 III, II ,,,, ., I I",-,". ., 1.
; ;-" ,;', ____ ______f-- I ; o -I,.,# NIA-, Eitil 3, com.d. U. njjjo ------- I,, tjl,,,, ,,,Ij ,,,,,,,I,,, I "",
c-I-vnil-, ., - r; i-, F -Ti I -- i-ili: ,
-:L ,"'; f"", 1: N Al 110YA VUSIICII i1. 1". ,1-11III-l """ -'11""' 'Il" --l"""', PARTICULhA VENDE Pit: Pottle convertirlo sin oya 0, ,11),illl Ilvl,,! ,,l 111 If-- I 1, I'll.' Tqhi,, ,I ,) t '' ,,,,, It "I I'll I I ,,,, I'll-11,I'l ".
'-d'--, --, -- 'I"', I_', ", d RE ItHVZ UD UVIIIII of, AC7,lIQ I 1,11
--- -1, 11,1RE Pl1la*t1TJR all, It"', I_, -_ P_, P
, ', I,, I I,: 1-11111 ,I,,, -111 ,,, j-'I'- "'I- .--- "" -t- -, ,-l-l- 3 -- , ___ ", _. I,,,, It., I ''I "I -- 111-
I- N, ". X, I1 II I,1.W6 ,,, , b_,,,'. _'t_ - ---_ ,-.Ill '.'W' ,H,," t l'') ,
T"', ; ,. .! 111,,- ,,." A, t, w% ,,,,,, l -- ,., 5___ I'll 1_11,w, __ :,,,-, 4 ;"'v-, Ill 4 ,, 1. -III11111-1 11 I,',, ,I 11 I' "_", .', , _-1 Z ,-,. r". -111 "I 1, 11 I" ,-L N,, "I"', ",_,_ t. I_ , ,.,,,
ll 11 .11 11.1 "In" III It, I 1. lo, _1 I', ., ': I ,, 'I1 1 I O lrti_), ", o ,,A, l, -- ",----- ",
,_:t,,,I_,N 1111,, "I 11 ) I I ,I . I'lo, III~ -, I ","lot,
III ". 111-t. I~; ,,, ",'I, -- :- -A' sl Il"lloi-, 0,
6_ "
I"I. -- ttl, I t" Will I ,,, 11 It, 1. I .,Ia I. "'., " t'--1-1,M-1 NTOTOlks- _,', -,-, ,,,XI-,,-, V,,,,, I ', I I 11 I I,
SR v"IRE, ko. No PODEX ATTIDM ,t i, I ,- ,, I, , 1 %, ,,,,l 11 ll I I I -, -l Miquinas do escribir "-" "')' "I,,' %54() -'11, Ul " 1. )91i)
1.'!, Z I 11 I I.- ,1-,,, I -1 1-d' . '-,,1,,l, I, " "" I, ,, I.: ,,",; ,', l,",*'_',,', :- -'-- ",, 'ri"', I- , 11 ,, I'l ''
11" 1_1111 11t'11111 .- i- ,',,',," ,' !,!, ", ",", 7 ", Ilw .- j waj)los 11*01tw .
I -- I -111.1, I~ I 111. " ,"ItI!,"', ,-- V61,, fr .,Ijoll nil, b."', .", ---l. l L-'- -1,
:' ,l' I -.It O ,, Kvol __, P I v n - " OF SUNIATI. V C1L(JTjAR 1,.,, ,,,, ; I I i I i ;I I r; I I I I I i:NT11ADA
."il" 'I v, d", ,,-I% Z. %, ,, -- b .'.'Ki, I, 'I- t"""I"' "' I'll, _i,.11 1, ,,.,,'A,'.,,' F'1'1 tAt;l'-' lit' I" 1, 1 11' :" :1, AN DAR
1, -,-- I ','.', "" ", ',',",,' ,-, "'I, 'I I -;- "I -- 1-11.11, ,I,
I I!~ o- I I I'll I It' 11 1, Ill XN OVIIIIAll ION "
I~ I 1, I j,"',"", 'j,
,, _, '--_',, ,",,- 11"-! -,P 'll, ": ',"', 7l ", ,,!:,i""::", ,, , , 'k , il;, l,*_ Iltlll , It. I "'i"'o, I ,, -- (-- . IPOVA_0111n'l t.AKI,,lR,1 NADI ,I, I I , I*. I 1, ',- -, -- ",
__ -AvAirikic, .", vmol V,, 11 -" t"I'll" , Z' -NI, ,,,, . Ii III III~ "'t . I.I, -1-11. --. ti-, _it , I ,I I 11 I,,, ,I' Dv ',', "'Z.-1", I, I I, UsIt, I! I al'iIntil I , I "", "I 11 -, 11 -1 "II, I,,,,it V-PET V " I I, _v -K DJ,_i, oT. -,,- A -Fim- -, Do2i-'N'-, ,-,,-, ,"i; ,,l r oo", -'Ii'lot. wt. 11,11, I., III"- _- ,- (:No ll "I,1WI;l11l,, (',Izt vj,,-, llhrl ,Itlll ,I t, dllz 11 1, 11 I 11, I ,,,, - -,, ,I, _,
tI""' ,_ -I&I. r . -I,- -- -I- Vl- i- l-, ,I, C Ill' It, "M ,I- -- 11 ,,, -i ____ . _, 1 i4l"I'Y'lk r L,1 ,JllttIll'! 1', lo It,, I,,I,,, j.'' ,!", ,"'I"',
,, I 111-11- Tl,111 1- A- ,,, t'It -,), l,1111 11,-I I"It, ,.,lII 110- 'hi- ,,,,, ,,,, __ I t" 'I, il- I ,
t_ _, 11 o- --- I, ,d o2 't"t," -, -f -1 tl ; "''i'll, ---- -111-1 "I
___ _____ j, 11, r, 1 ,,-1 I ', T I -1 . ON i6 UIZGENTE 1; li,,' I "'p, -,", : IJ)U)N q sl"N
vll, RRII? l "Or ROM, or rt ". ,Y- -11 1--lwm .-I --iTi, l--- -- -,--,-,,--- C __ ____ '-'- ", kltltll M11111 1,1;, ; t I l '' I' I I "' L '' I ""I 1, Ill I (I'l I", 1,19,
1- ,!I'D!, "'I, I 1-d, 17.1"" 1- i ,I. ""llcin-jupol, ori'vAni'; , I, V I ,[I, ,ljI,,;, ,(13
11". I'll. -1't_'51',I1I- ,,1, ", , v'-b',,,,, ,;-,. I -- -11-,"', -, ,;,ti-It"'I" 'At ,, ,.,- I- j;,---; ,,,, d"'''l- I f ,,,,,T,,,I;, d"'A" ,IfIf) rflerlIMI17
I I""'ll" '_- 'T"I-,, --,,, ,,,,,- 1, lj,
",old. 512 1.11. "4.I-'-"'-,, -- j AMORTIGUADORES ,,,%-< .1, it;- ,,, ", I :": , c,,. Ivlv-i- I, "'w", tne'd'.),"i, 10111;l C1,04,
"'ll 11Z. .l!-' " o-"";t,- _RW.-VE',Nu)o_ It'l 11 ', 1/11),,I il T :r"" r I'll 1, Ij"' : ,-_ j 'U ,,,h,,. R;,die
-, 11 ill li, ,I,:"L ,FRFS ALVAREZ 11 1 1_ :', I A, Hm",wcei I r%1I'FlTI,1;F (10111 i, )wr % fiv; ,,I "
_Li,.I,_ I H"Iv 5_1 -__JJk_1_f711ix:_T9i7'1 T I ,_1% F ,to, D' ilojIAIt I ,,,,, I I, I 1,-, I -- 1-1-16, -. I '_ I 'I., -, I I, I I. tl,"". I, IIII I, Tt, "-,. AIIW ,I ,, , ltl ,, I . h ,,, -, ? rl, ."', I'll') ,!"', 1, lt j III) Ine'l" vrl K a " I 'I," i7 .Ilo 11-- It;~ ,:,7,,Rj 1, -,,, ^ ,,.Itll -11 ,"I ',_" "I I
11- I I'll. I'll, ,,, !,ll111"11-111 I .1- ,",!- ", I -"',-- 11 I'll,, . I !", ,,_,,;, I", --- "'I'J"', % III- I "'l,","I", j -- ', r'-I 11 A,!t I' "It" 0, I, 1, P, "', 1, & 1 P,,eli I 'I'I"t'. $1,5 (I,), ",,rit
I I-, "" W , S, -- Il" 1.4 . ,I, ,-' 1;1111111i. 'I'll" --. 111-1- .11I- -lilt, o- I I- 1-11 It'.,'I , i,, I,., ""', 1)"", S_ t-, I -l" I~~ """ - --- -------- ----- - ------ ph'I"t i',11"," !" ';-;1;'+,j,'1,I-,1, (:l,!IIdlIjI-tiI 1 Morr
17 IU,.1z1,,.,-^ ,_ il- 1--j I, i<' , d- h . I ,,, ,,, 11 I'- I'll;
Il", 11,111, III~ -11,11 ,III 1'.7. ,,, 1,!-, ll d I~ , It, ., ._ I- " MUE111,111; ACER6:' WIR0,1,
11-1-- 'l, _I, -1 9T.;I_ __', I ,'"'I'11--,P':j ,- I;q,- ,,1--I !- --'Ifj ,-: (' I 41"'1 -11"I'll 'l- I,~ 1, -, A- --- III-Ill
___ - I I I'*, I,- I 'I, "I
__ -7 __ l 'j;It- - wiwc;ii,-,Rj,-, 6,--oj j ij 6i i o-,,,,j _; DIIIM!A4 All, ,, I, I_ UR(iENTE arch',- lain ,w- ,I, , ,
it I -CW- I R l At I I I ll _1 I 1 111'1111
'1_4n, i"', 1"III 1,111,11, NIl11111 1111oll Ill Ill, _-, III, I't to,' ---- IUF ,,, ,,It -I. I ,-- ------I riz, I I ,I ic l 11 ,,, III,; (' I 0,; I a t 7 AFt,
I- ., _l'. ll, i'l I- -1 'I,- """'. & ,
'111,1 11 11 "Ly I 'Illl ,-' ",''t," _,,
I, _-I, I, ",I 11"'. ,%", % REBAJADOS r, I,, ,_ I'll. tll" zl, ,jl:,1" ", pht',Il IIIIIII'N"I" .,.rj,
I ,,,,,, I 1" It .,,,, ", lr 11 111 cl,
4, 'n"'l,"," ""I"I'll", II1111111 1,11", -, I I
'Wi" t'-,O ,, 1 -"' -,,- -l,,i-, I" I, 11 11111111, -11', I I I III 1111-4 v P_1
A- I ",- l" ,,, ',',, ,, ,, ,n,,r;I, m ;ll"' III I5, 1), ,,I,, , ,ZI!,ll V, I I .1
T_ r, o'-d- I~ 1, I-, 3 t:1 g., ,% , I, tel"Il", ""ttilt," ", j
o',,I I --,--"-,--,- I I o"i;,, lo, , I rr-, 4114-r-, I~, ---- -ilc , t ir," :, cl"' Ir, Il"i;,"; tI.:I ""ll"'I'tI, I I I I ,,,
_- 54 MAQUINARIAS "Ill, -t-l'. "'. "", '7"', -11 ,I-11 -11 ", "lik, I; l,,-.,,I ,,,,,
;,I, 11-III It", "Ill- 'I"', ", """" I 11 "I """", l"t'liv I ,"I "; ,I, '!",'- I -, ;,,1- -, -- o ll -, iI EXI. I t "I I:,
Z Wi-I4 cJlro iii , j;l AW iFN_-_F;5ii iKf8A_ I D Ijl- 1- ,-,- ,- '. ,",,, '- b"l", t, -!,',
I 'I, 01"11111111 IIIIII"", . I,~ -,- It""I #,I,
d-IA -- "'Il'i-0- ,I Iol 1111,. l""', 1, ,( C10 NIUV LUCRATIVI --. 0'."',II, r,',' I I I 1, -, !,-- ,,,, I 1 1 I I 'flq, ,, "J, f-, 7; Il ,
v I" 0, it, V111C ) I -r'!-III4 .4,,,, 1,,,. It' G- 11, AV l ,,,,!, "I' 't, ,,.!3,q Con", Ittli-;,"I' ti I; ,%,I ,Iy7 "'I 11
11",,,, ,,, ';;-'I- " I I., 11 ," i 'I ,q), oh fl : f' r! ,,, -I'I"', ,I, IlII : I Ll:,
"I , -- -11,1 l, 1-11 11 ItI .,-, ,,- ", N11-1 -1" "" 1" j __ U I I I
I ""I, " '- ,,,
I.111", O-I 11 '.11", llll ;11,111111 11 -,----- _ELIT!_!1_11 ?%! '- r"0 l", 11 t" ), ----,-,---"- ,--, -,---- ".- Ey-'B'-fS "I S-T"") 1 -IIiI%- i+ -, --R - -:, t- o,: ,,, -., 1-1
i,_ ,,, 41" imdrNi r7 v-,"P '! ,W- .1.1 I21". w,,!, I. r, I I 'I; AN F1 A I 1 1 I" I i ': , ,_',' *
( ---;- __;j I j , 11 11 , I I I -- 1-111-1 11111.1i. I
7wi,; v ,,,,,; ,,, 11"', )i 0 """c"O ,_, ',__ WIS V2\l;4(,lJj'-X ,-" "- ''' I ,'
; W I NT'j ,,,,, 11-11 111171tcomll' -____1FVw6_' 4w;, e_-tlXv-I-l.l--' izl i 1!"11,111 : rll,,!, !, "
,I ,I". It"'. -'I t- I I) [A CASA UE I !,lIIvf,,w[I;'-J _., .,
"I", "I"I. "It'. ,,It, 11 -- ,l. R', 11,111, 111-11.1, ---- .-- 1,1 .Illl t -11 I I I ,,,,, i"';,I
""o"I'll, I -- fl"i, 'I",,"", Flilfill, ,111"t" lII-0, "',--l". -- "I ,,,,,, It-1- 1,111-1, -'I I. I "';,11,- I -1
1.1, = It. ,,,,,,, ', "", I- !I.,, 11 "'; -1-"1l l-l'_,o __ .,-3 - --- --- - I 11:, ,111,1111 --- .
Io- -11111 1. 1, ,,, I~~ C'I If "I" ,,_,", I,, , , ;- I' I 1 14 I" 'MM UJNAS 11,, III- ,1, t'O': I I'l,"", I., .41 --.
-,__ o l ,;:, _I, 'T 11'r.""j, In- T, 'I, t f4-,
_. I I- 11 11 l"il" ,,, T ,, 11 lI" _'-I, _ __11_ ___ I- 11 I I i l,-, -, 0111I.! I 1. -1 .111, i, I I, ; ,i', ,- ,! ll ;,I l I ,,,, i 1, :"e _'I":," ,"', 11,11.1. __ "I
'I I 11 JI I'll ------_-, -_ " l, ", -', -,- __ ., "" _:t!L! ", .A , ,F, 'o ,
-'A Ai-ork 'rf! 1111" 4'1111: 1111011I-11, "', _, " , , , ", I r ,,, ,;" -", Ill, ,,,, 'I '[1111P'l j I 1rij l" .; w R I- 'I ,nT ';.; I "-, ", y I,,. 1 -, I ll ""J'J I I, I I .,
-w I6 1, _-I. ,,,, -. ,I- ":.,- o ,'rL'I MUEBLES A PLAN S = _- "" 4 r I I ',I
'111 I I IIIiI, I I. I! "t, I s ""'," Y 1111 11 I __ , 1- - -.- 1 -11 ,
P"'t r'- d" v- 'x 111.11111111;1111111" "I l I I I'll, 11,Ir 11 1 v ,, ,,, ,,;ltII, ', t- f I,- "'hdi,% 1- I,, i,:7;,:,;',,, r1,l,, j j-, 1 ; I, I,
W.- RIUM T-W I, 11 -_" _I ltl L r"11-1 I 1-1.Ilk- 1-1 ,I- ,I. J-1 ;." "lil",I)II .I' -T- -- I-, ,,,, I;-,,-, ,-, Jro-.ii ,o; vwir- ; ,,, --. - ,-- ,t, _- I I . I I w "'tj,' x I ,,fr,,,,, ,''I t P h P- I, -i", "l- V, I,. -_ ____-_1_____,____,_,,,, 11, , IR x I 1. ".--- It~ I Il,,:,1.11 11 11 i II'f ", V I I II,'P I I I' 1 1, I I I I I I Zf),; I 44 I N I' IT it UM ENTOS MUSICA
"" -, l' 1-ll!,i. r---,I, --', ,,,,,I, ji-, R I ,, 't"'If,
I'll- I z111- l- ,III i ,Qncill", :"tlll, 1,; ,
-1 -- I lo"., ,,, "!. ",-11". 11 'kIiWyIi _MI(),
','I 11 ""It,". MOTORES CENTURY ""' ", 1. ,- ----I-,--
VENDO BOTICAS ,;' I, ,,I, _-,,7 \VROVII(Ill' LA vt "-I-I% i-N-1 I 1-1 11.11II-I IIA1,1-11 Ill. Olt,
___ ,!:, I, I C-Il '11 I 1 "'I I I~ -11
!"_11 ___ _11_1__11___ I", 11. -- I I
I " "' 'I-.,. Ili A, !I. ( ANGA VORT) I fiT 1 ,, ,lti'! -;!,.-" ,,,,, -!, -,- --!I- -:=- I ol"'Joir-, (: ,-, I I I, I~' -,!, I"ll, ,,, ,I, ,
,, ,, ";,",- itt ,,, ,,,,,, !" I"',"% c_, 1, 10: JUEGO CVARTO ir-,T, -ioot;-,-Iii, i i--- -ii:rr" I X .,I.
,,.,nt, , vR"- I I 111 "',--t, I~ ,, I I p,,,,ll1 ,It, J,,h, Aj,,,J,,Ir,, 0 ,l
,,, -- ,I, -, ,,,, II, ,I -,,, , , """ -- I ,;,- -,( 11."I"', 7, %',',' ";,I'vo" I;,,I*I, ,,,,I "'I" 1- j Iriqr IvAl,,','-,tot x- Aw,"wA
"" ",:l "","', , ,,, I ," ", I ,I", I ,,, I'll, -I,,-,,, -- P ,.,-',, .I= ,;%',. -' ,';. 1-1, -il 1 I " t_ ,,,,.,. ,:-,,-,,_:--, W -- "', 1 'r1l'tit"In'', ,, l I I I,,- !,IH,,,
'! I" ., "I r, " 11"'I 11 11 -I "I". '!'I .1 .1', I I -, "-,'"ll, ,'I,, I"', """', Illni'll 1'111'll ,,IIJI -t" I ,,-,l,,. --,I,!,I 11-l'.1 I,,;,
'. -., fll-I"', 'I -b jdl _- ,,-_ ,! 1'111, _", -,-, A it, I.!, 1 "'I""', Wt ,:111 1. C., ", ,,I ,, i ,, ,[,- I '' 11 I ,,, ;,I w,,I,, 1-11,11 1 1 l -, ",
", "I., 1 111-1 ;"O., "I IL 11"'j-, 114111' l ,lm.; -; ,i,', ',_ it ,, -,_, 11-1 "ll JI"'trnlin"." I ", -';, '.l;,,, ,"": ,%
__ ___________ _ '". I I, I -li'll". i II1 I;lIlk ,, ,,l,, ''! I'll ," ,',I,"- I , --! , I "I Il.,-- 11 "',
AI,4 N." NO MA, T'If, U.&W, C-,,,, ,, ;) ;e -*,!,, - ""I, 1-11-11-11 "I- 'T"ll"', -1 11 1- .- 1.
C- i I ILN G A I 11 !'_ . ,I' r"i I v :I I jI I,; f, ', .,I, tIjjj,,I f*jjr! ,I,,! I'4' :.1, I,
-INCOLN DEL U 1.1-1. ., .11 , ,I I
HVEN NEGIOCIO Wt-, I ,--t" - IMLY.111,F'S. RAUIJoS, UFF111 1"."'. ." "' ,,,, !lI",_ I I I ! It III I I It IR 1, l
ls. -ft -,p,,, d. vtaf.-I r,- I I'll I tlr,111 11,i,, ri ,in, As. A precit, I p_,.N -"PFB -0N ,.,-- --- -- Coil,, cl'uthdr, Arhlto I S I-iI ,, IJr: ,
,* I ";'I'lltili i", "';,"'! , : 1 "' I, I 1,1 ,(; "-rif ,"'i 'Clfiii-ii-,
"I'll. d b-16. '" "'* I DE GUST() l I I
111 I, 1 ,i hp-, I pmcrcn, ""'tcalcl, 1/4 cols,
i_. ll I- .-" "=R:'1,= """ "" -- 1-1-1,- ,,,11- ,*,Iy f cllide,105 ,rcrejb, -- ,--, I I 11:, ,-,M r I, :1, 1 :,,J'111 ; ,
11. = .-Al= lDi I. ,,,,,, IzI; I_ I. = 11 I i I "I". - ", lllj, Lj 1, It R Ic ,", Z, I I I
_,,,, bi. I -- -, > I _11', ., ,, ,n-r1iblt,!: ,n, rhirritnew
-d, 4 nt --l". -,' ,',^'.1,',',,: jolin-nos .,u Casa, torl do s" -;, '_,, "C", I I,?. "'t I- I
V. -I NQ -'K ';, e" "'b"e- ", "I"', DIMI 4111 S
CHEVROLET 48 cow.,.," "',,". 1 ,110,1,'Iel de us, cc, I '.1 .I,,1,,, illv 4 ) ICI, 1, 1,1I ; "ANITAR101, %7A1,'A(J,0" LA 'lJ)IiIWJ, n1,VctfFIW Venglik VOT
C-,,I,, '*"""'I 1 1, Uldl, .R, L. '1.'- XO-I," d, 'bI,, I 1 111 nl c IZM If- Arrhivoit ThGflic" ja, ;, )n(,(1c- I 1, ,, ,,,,,, n,,- ni-11,11l"t cf,"n "Urlitio y con
114 I, "I oll l"La Emiriencii-I" Ne I I ;-11lIz!1
,X F!'-,- t"'a "q, E v"". at ._10 il entre Gervasi y I Amej!icanns t rni;nr, Carta y ,, Iwn, ,,tl ir,(,Iirrl, a"I'llrIctrio, be i I I
_. --.11- LlaIicown 1- legal arm"wri 4ccra en todos Like""', ao Il,!-,lMI-;, fwij ',lo, jqtl rl, mejor calldad por menoi
'E'Do -c- o a, 4 E, i T:-2427, C-7 -1 7 SE VENDE tarnafios. 'La Regencia' Sub. en una s,,Ia lmt, (on, Plece'). 6-23 Julio. j ]1ner", 25 afloir (ItI credito roe
,I,,I-,, 1., WD, ,Dw b.-w =- Motor internacional I lrspal'lor, "III Predileeta", Sale
0- ;_,- I 'TI-M $3.0 )WNSUALES SILLONESj,.%1,1-1,,I- 1 11',, 1, I ,1,,,-- on 18 y 20 1 Lo rntl, lu uso ,y F),m injl cluc ,c I pa,,aejtp
'"' I;R -1.111_ -. 0 -bi,. 7 ,_ tij, 6ue 74 1-1 ""- tI-" 4 co t Pi:rtal W ,.' rriensual; juegoa 1- _ lIl 11".41 Zj- 11 I to,,, eliq itina a Oquendo.
,z (kt i;FP__47XW1bCA 1 M=TCOV .IaIn)it- I ","I'. ,f"l-,l II tll, A a, ,- fabrica an el mundo. TIIIT, I ,n,
1. 2. liz 'Cuaro b'214.,M n
E=X 3A 11"0-: lt-., A-I T -, '1_11.,I 3 cuerpoi; modernn, va-1 Bur6s Claolia Dobles (7-17P-60-3 Agtj
-'--), 1"k #,W ku_ -ii-, 203. iVisitencn; iLe esperarrlo-
NDQ 5009GA CON CAMNA EN = tl._- % D_,,,,-,g % lo-'; !'AQgOS Sala, CC ne-!----CL -I)o Y sencillos, librero ,,IctmzN PIANoR SKIIETZA loua.
E TANQUES FIE ACERO "' RED-A, s sillas gf ,! M'%, i'xr .,tri,-,_-,,,C, I .A-,
= y ?- 11" "", ," ,' ratorias y fijas, mesitas pairs 1SESORA! EL ACIDO DE
-1--l-ft = !: zItazl '. S4,m F lim, E. ;a,-1 ar cacba finisirrio, icabado:jfI--,' '; nr, ,in-,, I- n ", Uq ,", PI 0- I, 1,14 ,!,v,01,I.,.t ddvPj.r.,
:T A- -"d. ft M I I= '=-- --- 11 r ", carnbi mos In't-rebles, y vendc. I ; .,',,'- "- Iol, = a , sillas paleta parla Ilm6n mancha cualmder pi-I ,, ;"', ,,, ;T.W_ U.Im. M I. 1, "17,0, P;e as suelras II Pla I ,., t-- "-_ ,,, 1.1r, 16,,L.1'1'1'r,1,,,
vZ100 c"WO PON .C Pj._ laIl"'I .,-. _'-- l--- WS, n1,w, i.It ia La Regencia", Sub. que no sea tie ce.dmica, nI, di ,, ,;i St d ,, ,, t
". -N "ij" ""M ESTO at es k.;2; F.9. ill S, itt l,-A: Pj z-- ct, I I " I C-423-W w
'i" A -' PiL -,do 01 1-. I I Cat Zda, jes rs ,lei ,fonto q F_ I cez I 8 y X games Si a su sirvienta se lei
,,: -1l,,tt. ."a, 1. r.1 r 6. y ( NI ) 1W.- I Alft, lo I Tz
.A. -1. RIh: D4.1-14.,l II-, ,,, ", __ I__ 1111-1 .1 _-d. v 1), 7 I" _:, rompe un pomc, d 4 iclo nuirla .1 --',. -t__ 0,_' I, ",
I lnt, Tejtis, !,lueblria Ca, ,!"MUEBL
M., .ww. Mr. .PI.-4_-EP ERIA PRATS' SAULF-S BODEGA Y CAKA, tica. Instale en su ran',ry, coci-j_"hal., Ul,11 6e, I Ag*, : j -k-Tk
ld.d Rl,". r.f.- mlwz SE VENDE UN CATIU0 I ez". C_10 _56 .W
M ,,,,, -fh. A-8 A in. p nel. --1111 V Irlbor'n. a ;0;,i (, VIA)$
n-lux-51,10 RM ALO I -n ,-., , t 1111.7"ll rote, malr',as avi6n de Pitl, 10- na y bafto pisos tie ,,,,r,,,,i,, ,,I IIAMMA 1I;)IDn -. 0
._X1 1- r, 111 111 I -7-1 na y fibra, inletines y carterwi asitariI squramcnte cubiy a itc, 'll""Il'i" .", llil ll'.1111'I _411I, "I .It. iltg v
P- 1; I-, :-Ic ,- I i "; ,,,,,I 'I:, 1,
J IJINORX AIMI.DaRA CTOAIAOS. TA j-_#In D -III -, 11-1 -,a-', I
__ __ ___ __ _. "" 11;,_ nj_ RELOJES DESBE $3.k -- "I
___ ,. III I, -,, -,_- , ,- - !'Ijl -' " "La Regenci,", Suirez IF, v I-I!, C NI, M.
I I I I r tr. 11 ? I -1 I "i'll,
1. M.'W A' 'U't-.'d"i4Q'4'$'Of l.'R= ',-"W Vano "A"I"" ""D" "'O"I" "*- Il"ll-- I~ _aeventuahdd C ,inpicl s D "'
it. ,,,,, 31;", It'-1 1-II Ilp 11 ft--t "', _IA, .I 't'. z"ll-- P ,. u --:1.11 AV, C.Z, 57-2-%,-_,,, "Sitnitari", Ws'll1a '. !7 .1. I'dId, n I-Re It4l
T.1 _1170. Ill 1 1 "I"- I I. I , ,'-,t- -- ,I , -- ,---- ,--,
&_f .! M I a;, il je-lti ", I, li K c 12fe. I
D-snn-lp Ill, : ,;-: "I."! ,I ,%- _,"', '- "4 I, "It ". 111111" -Tn"I"Po vw- -- -'ANITOFAA-;Ess. C.tnn.i CRU.,
I !, ,1 1'1 1-' "' -!T41" 7-1Z -, ,1 1, -I_ I- --, ll' -, I 1. III,~ .1-1111 ---'I ---d< -- b"".
,'I.) .12, --,, nliq EQUIPOS DE IOFICINA I 1 1;c, Itl- ,"nIr" -- -=-No. _", ) il' tlil 11 -, .: U'- t !--1 1, Zl----jtl, ""W',7,; "
,__, "Aft ALMINDARES, I I 11 1;f-IX-! PISOS DE CERA.MICA! DES. 1111, 111; ;__ __ __ - __ "',___ ,,, ,I U- Liquidamos, por refoirria, I r 1, lc,,,, do I'" 'I ,a-'Lj",Il",
I',- f, _. P., t-11 I'll. 1'71 v. 1-1, 11 11 111IR I - _________ __11_1__1 ------- =_ F-ntill_ v I -1,1- ,, V-1 v 11
___d I I)-,. III
I. 'r ,,,,,, . -- -t:- t."IT-I" I, rClrelIRi)F, n _tj Iil "' ,'
I 12 I 11 I'll -_' 2 ,' ,, ."- multitud tie muebles, miqtunlIsII,, cIin ), ,', riad, :nlor. Dur"
', tor, _-.1 ,I, -All ___, ___ IA ; I )1111'- ,,,_ V_70 "" c7a
I, -,,*I,,- '' '- I~ I- r- I, I'. I
Illf",- 'Ill "'I _t_ ", I 4- 11.1, 1. -,,,, I,,- ,I, "-I III It -- I .
4 j , zAs, de oficina y enseres cornercto.' -1 o el.-To E- r. -q.,II 1111, -1,-IjI,,, ,,, "" ii'l- 2, ", , li""I" It"--". ,,tIn-,!:,,7 I-, -, 6, ,",", -- -,,--W%- I
-, 1I I I "l-', B"Itt", ho,,,lstcrte_ it gra_"Ti__ , ; w n- t 2,,, ,-- "" I~' ,ttel,- ,- "In", ."
I_ "C' 7"Il I7. JI04 '4 t, -' T '1-11 I I-l-, lI- F, '',
: I I-- ,, ,,I iL" ,A-P';L ,,,, - ;-,, ,-,-.,, Si algo necesita, le co I I -_ -1 I,
I - m-,. 0--. C s, ,: I,_ ,, I m, I ,, ,-', 1 ,I,, -d- -t- 4 0 P.,!
VFNDO R0DF-W1_.v FIN ,_,k_ Tit r.E. m m -ito'-iTi7-iC -,, I _I ,,,_,Z Sitarnos, Compost nvilne "i- I Zia-, ark_: Eml 'lllt,4, a ,,,I 9l, J_ -_ Olt! Ct,- F- L,,6,, I-IrA. I
D - -- 1, _'J" D'- Y p Carpinteria, ,NTucha .'Vl3q a IM U- cl-ri -', Mttt, AIdr ela 3k 'lArre no, C, clna y I panfrv' Inst.ile lot D-TM 6,,141
I ,It, , s__ I,,,, 111 1111:tl' S rIl. --' -It, --4 B--- _. -qIll. ,I,-, "I "In -tad, ,I, -4tn" "" 2 -,-- ,, -_ BLES I .
E. I c-ti, I, , Obrapia y Lanaparilt:i,
,,,V l jl. , ,I- Il--, i_"M 111- III It, I~ S-III. LOD UE D tAl,- ejOr Pt SU dIr,-i1)IjI(JlId V be- ,I 11-0,1 AITI-rl_ ,071 TZ N ATOUH
I. ""' A, ',1,,1Ar _,1II1II_ III, 11-1 i
.-iliEz Z '."',, "" II "n-zi- ,-i,,- I,, ILI--l- 1_. C-j2 -57-23 m -1 11 ,e .1, r, -'. ",,,I
y &n III, ,,1-1 - _," NTUEDLERIA T, N -IV Ueza. 'S, n;tlrios vtsallo". Tu, .
F.'I AIQ I~ -1 -1-1 A I ll -S., j, 'T.'c' %_ 1I It, "A""t-', "l, ,, R, jo., vt .r ", ,, 1li =1'% ',, ,1;, L 7 I Iw,,I -.J, ,I1,,-- ,1-, ., lipin 203. t tr,7. --1 Ao'.- O-U
__12.r to l,'t"- ,, Ili,-- I,,, -1 ;Z,,,_,l-A-. 'W"I, -r, 11" lzt 111t,". O-11,
11".4-jjtlt". "It --Z-- L.I ,';, 7 I.
-11, ,11I,;I,,,,,;,,IlI )" PIT Io,, P-1 C, -- l -L- 7 ,Jl- 1 om V-11M
__ A_ _. __ __tOMPR9 AUTOS ji- TIt!,:,. tl,&; a, 1 ;_!,l c, ,,-l,,;,,, ,- BUROS BE ACE 1"' -14
,- d. o't, ,A, "; '! pllh- _I-_-., ., ,,j, ,
., ", - ,,, ,,i - Il-1-1. "". 1-IT-I-7 I~-
bl"'X-1 ,; _-Iq"!" 1,, 11.r, t",,I, '. r. I It"I'A- III JJI ITI l, -,I. VISITELA EXHIBICION MAS, III.~ ILZnAN C-0 VRVO, VOC"'
i;7.z UrjS eSCIjbj 5IIn i znl-- I --- ,, -I.
III~ III,,- I jlj r, lj- -;'_['--t C. -5 ,l,, ,-r, C ;07-FlItAiv,," ',% Ili I Ii SaIlIt I
n". I, ,t C-- I I ", ,."RA ___ Coinple ,".-,,
n- -- .", l t ,St VIIIPIt VOTO. 0-T MAIIIIX, DrY., Ill, Csj ,
lo-- "I'lD ,-, III ,, r,," "I I ,!_,- ,,- 1 RE R _1z"I 1 -11II11" I- -,_1;.'Z:.-, ,7!t,',!, ,, .1.1 G11-Ill IIIi -t'. I
I i.% olel' I % I "It,
V& 'DO MAGIND'WO NtOoloo TAUFU 'll ;1,1, 11- -,, tle os, gabi- I,
11 d. 711,It"t. T 1111,, litV, sit'll".1111 I-. I '.1- r jculax, protector cl cuue, rwevoil tins, a4ulujos, li
1_1 "_, j MIRE ESTO ,,,,-, -d1-.,ad. du-- o' V I ly 1.150. Cznja IrIerr cQnt4do- net,.,,,, etc.'que exista en La Ha __ I r,_23JWZ
I It FOR SOLO $10.00 NIENSUAL, 1-ntI'D'11"' M_-I. .-I.,- Ircs, archivo metal, aI CII-I-1- 1-1 III r-11J, I,, T. ,-, llil- C-1 m--r- 1-1 XI".- ja-
Mll ,,, 11_1 13111.T i __ __ I D_2151_! ni OR, bara, Nuc3',ros vi5i1an',Q9 son "'.1 -o -- M Or.
I -2 '14n 11 11 11'11
v111 !=I11'Ic: 1I11", ,,l It"i '!
,n - 1-111111,-1 10-11 .1,1 s x TZ; Z'it I. .", :r%11,1*_'
_,In, """ t us Kardex, satelZ bi- trattlo, comc, hu,,'pej, noll.7"I",
,, I ,,I S "'n I JUEGOS DE CUARTO, X. JI.A .-K.cAll. It 11_ Fi _-"X FZ, ax2eter
I, ETA C', .S ,,,I 1',I -l--I O. ,I- C- 6' 'I-117 121 lil'I I%-,- ,II11t, 55 RICICL r, I
I I le S eto: I--, vt,.
,__ != 7 so_%,;,j n'Ii ,I II, I 'roo, 'L-L It- 11':IM I111-11 Jfit-,- ,% blioteca. -L.,t Cli,,a ClomAlez' importh
NR NJOTzA PRIMETIA OFFnTA 1_1 1-1 'z O !-- _. -- I, a
)IVEr lil,-,- ,; slclci_ A CON bloroll, AJUST SII'a $3 ()O: radio, $300 I' -, " ""I. lil,
'l, t& "I, l) l1Tn1z1- -J I-,, l -, _Il - r; Es an-I !I I". 'l Corpostcla y (YRitilly: M-863p; ,itiri.a 1ue,. j017.reTulr', a --I. _: ,j D,,,,,,, 1, ,, P,- t-'
,__ . r--1.1 .1, ,, "," ,_ l 'I I, "-, I t )'- ,',r -,!-"%L l t, ; : tn, L-zina, S5,00. Paeza sLieltirs C- -11-11 v ,,I-um D-f?1,-!-5?-20, iArlimeser ;Le invitamos: I -,, _ lt-T, ii ,, ii I a, 'I . DE CIARTO, 3 ItER. I
'_ I' 1-r" ---' "L-14 :j: I) 'IIfL -c--t l12 t I it, I I
NEII Q EIDDEGA. -11 I~ 1- j- ' ' AF. AFINADORES
I -1 A I I -,n i i Ve TILIE'Stro surtid'. Freclos
,,, I ", I, D i _, 'I Y -1 --d- -- I -1 ItIOr', MUEBLES PAXA OFICINAS: (TELAj METALLIC) VENDE, ACID1, .tTAAA r,_.l5,
"I ---o-, Illuehltrilia El Mo, ti, C__ I I. Buri5i,, Libreitts, Mesat; auxi- I 4_ 001
,r,.1 """ '_'FNINpf a I, viirI) -. , c, l[ 56 MUEBLES AS !,_elo", San Rafael 409, !,Ianl. ,'!
-b- I ld I!, ,, ;%,,,_, C"',_-- 4 -reIzz, y ? E D 1 I"' mos tela pliatica, tejidos e "",tIt.-i- _a-d' t*
I'lml, V-,- S.* 1"' o tiares, BuItow I, silltis girato- I 1-1 INIII-101- w- __
d ,,,,t', ,,_, ,,; I "":! """ L-It- ". c" I $I C 1_11-1 OTR
", -,,, I- peFlales pars. distintas irsectos, 'r' _- --. t, .
, Y,"-. Muebleria SANTA 101ELIA lj* ie y Carnparrtr;o. r;- ttl- ,14, -,, it-,-. ., eia -L -,X._-'0 1. CON, st ,1111, , s v fij Taburvteni, Sillones, mas durable que el cobre, tie I~" I-Ird,-, -f- 1=,U I T .
It, -,ri-,nCT, x =l ,I-, -,, -,tj --, Salud 111t, Manriqu C-918-36-2, :Ulio I l- t'l-l-I "!I 11,11" "Ill, -.1
"1111. II&I'll. ," "ll,", I~ It~ I I,,:_ S: lNicolas 1- T."r, . ," "It- -71II.1-, z',,laquinas lserbir, Livingroom, mayor presentacl6n, y mns bD- I Ao- 1112.ATA .9.
.It _i- -,_ 'it", 7o, --- - V 1, _^ -Z 4"I -LI1 ZIll '--_, --II, t-Il,' ,."I'!" i"'li"
11 ll,- ',, 11 . 1, I~', I .1 D_., ', SO'6, But"c"'t)"' y S'llas creol [,,tta. Desde 0 75 pc, culdrZido. 61 DE ANMALES 11
-lo, 1-1- I 1,t ,. j 11 I I.- ""T" ,
-,. z- I 11 11 11 I
1'-l1,_1tI-,,, 1,1 6, It. -- I-Ij t., I, Ivt POR JOYAS
-"I- -----,- I I"I, III!" ill,-- '. - DINERO JarlAna 356 A 8607. Casa Distribuidores: "Sanit rros Va- v,,,,O rCOUQ 10INTERS PRANCE$ Li
5 11-l I.rJN' rito"iAll, III~~ t "e,_[ ."13 .1:1 III~ 1-1- I -11-Il. d ". . I -- Cano C-K7-57-2-1 )I ll,,,%, TI- _. --,,, ,
I, a. ,'l IT 111,1Z 117, ,? ,__l __ 1 'Maquirras do Oficing, Z, '- 4-st, 1_,,,ItI1 it, 11 I I 4+wi !,Iallo"_ Tulipan 203, cas esiltrina
w,-tr,-I I -- -Ii-F,-,Ti-,- ,6-,I; I 11_ 1 t, ,7l,; I1, ,I, t"ll""", Cr 'b""'l. I I- I, j"jn-, O ,. '_ ""
I, "If. I III~ ", ,, I 1, ,,_11 IIIT --Ill = .t.
I -5:1l l I "; 'I'l"I ll 1; ,111 li-- _'_'_ R ,, _,""I"" ""I" "'1111""l Todo Jo que Tenga Valor I' Ia Calz da del CQrro. ,,,,,L --W., d. I I, t!, I a u:-.
-DRIERA -6S --$ V-," I ""',- "", It,- IM, 1111,_ 44, _,""t LIQUIDO DE EHIIER I ". I N" 41%,,Cl a 0 AtIl. Ni, & .
MUEBLES BE OFICINA i' --- I 11-I"ItE1,61114 JRJIi
V1 CIGARR 1 -;.". ull, I -gII -- tItl1- 142 1 -"'J'tl- lavWlIm Moll- ,
,5 6 1;i "', ,ll 11, 1-- IIII 1-111 III, 11- ''ARQt1TECTOS! ;CON TRA- J$F PRIAN VKW1Q$ A DOIRICIUDI lo,-1
z_ ,,,,,,i",L ,, ,,,,,, ,, ,,,, %I I- ""iIl" l, 11 to Ii "
III' o,,oI-i- -bA -d,1if,-, -, ,I ,%_ , ",,.I', 1 I F_ _, __ ,____ -,,- 'o---1 11 ",I),, d, "I" ,_t,.",,,,oh'-,,-d-- -I. ,,I- CAJAS CAUDALES ,
,I ,j -!! I- .", d, -4 tistaiII ;Propiet iriclsl Precios
$1, rr"I", r",, '_;'_,, ,I,- A ,,,-',' I ItAT'j'O. "IT'll, ---------L- -1, X-- c1l. I If,,,, r 'Imp.rl"'pt, 11-l". Sol- t 1. tIl, I_ tR .1
G, 11 ,!', ,-I lI, I,,' I Varlos drwiioe, cartio it in, f=--,.%lt,, __,_. ._.,,.,. =
I I 1" a," --,,L-1,,, _j;' - ""lj; ',-.' li_ ,, M___ w __ d, It, lot'l, 1 4-R N-_ hL E-, criticho il bajos v atenci6n ,I,, 1.
1-1 T I _' D I I IR I o ;"t.-,7 3i", "I- " -,, ,
I-6. L-III-I7
--1 -, : I REPARAR, BARNIZAR I tal. Arc vos de metal "S"e-1pre'erento y gentil ,n -Sanit.-Il
i-, VIl,. 5,, LA, _,s Uzj-tj, .1-10. -11.
V,7- ,I-I, I ,"', ;t"O IIALI I riv., P,4e" torlos ttirriahol; V para tar oa Casa del .lot-. -$I", D-rAr_".1iL_- 'A' ,." 0 LAQUEAP SUS INWEBLES' 1'. .I- n IIIII" 1 -W ,,,,111_111*.1 4 I, 4 Ila., 2 1 I,,I., l,,b,,J,, 14 )e aS -, y 1 "I'- azule ,_ _llaA8 CON No CALIA MUT
vx_ _vlnlt -- E-FT, A I 7,-At I ,_" oZ-0 I i tj_,_,i_,L, ,,, I, --,Il __"" _I.'i 1 T d' ""' """4" 111" t Cajas caudale; CH-MAS LZCU
-L, I 'I,[. L, C. Ill.,." G- I. ll :Ik' Di 'wela, -III, I.IIJI, Jost ba us blancos y beLics I dol. I 1 I~
-' Ill III "l-, -1 ,,-, d.- 1 1- -,,I., l.- -- --- -ill, III -! d. V4 1 1-1.1,, 4-01. I -- i I, ,hivo todos twm4os. 11,11me6- cc', 5, .1014,* ',
rAi" '21 tL -- '" - --. I I-, 6- It, -, i.,s %7- .- ,,,, tA 1,1. ,11. 1 11,10, ,-- tviberia de cDbre fl,,i- 0 F-Ill na z P,,!- Ll,,,,I ,IL,,, j,,-g- a;T,._-'j,"I4 I i -,to-, iDfta Liq,,.d-tA, A- i lr s, tint
-tIl"I'i"'o" XIDSC- C-1 e,1 1XIOMA), T-:- D. 11I.3z-it m f y papel Stencil. blevrigrda.iVi5ftenos!TuhpAn Dow"IM.
"W", 1,,ll III~ ,.o 'Ottle _' It,_ -- -,. -1. --"T" "- ill!Ij ., __ II ,lt- L, &; Z 0 a ,1 it (I

dl, "A r Y11 I'll 1' 1 1_7 "-,-I U Ian.3,,11 Vcrrat, a plazcs y Int allclailer, ,() PE6 .,.Jrno Ill .Ant9b. St V21.9N P I 0"*-,'
,tI 1.,, Ili-O: E-- % mrsui;,ts OR .5- I I ,a Calilatla del IVIt. oslo."
lIlIWIII A,,dli, C- 5 I --- P--,- I, -, ,, "V-, C.11, D M 166. Iol- 1,
n 11- l D-I- 0 V- ,,, ,,, NIAQUINAS DE COSER "SIN' I"'I i' y 1-41";Ir'w -l-n" p",". l' ','! ".- Se exigen referencias, "La Nn- Cerro IoIW M.Ir.
It r v ,I d,.j _2 _,,- l ., -_ -III 'A 11_111V"A, SE C T. ,,ler"','COn sti.e-,luche, nuevu, z, ,-d ll- -, 1 *, il, S, -ionlil", lljanuel Nasen"a y Cla LADRILLOS DE CRISTAL, 'E'NO"N (;AUffQXO0 VOYMCt"'
Vit-la COII 'AcMIDAD11 -10-ARQ 1'. e'e. ", 14 N I,. -1'. PlIt., IWII-1. J AI_,, T -I
_., ,_ "- """- 1 asi esquirla a Tie, "Insulux", la bellisima inrio, -,% are, 14 y ,
Ilo. .R ,I, "l, d, CI 931 (Vj Iry IIIIq-l, ,-- Pjy-l,) 0 amos al inte- !I n. .14 D IN E R O Villegar; 359c ,,, IF, i' l w ,
-. W,,= I t.ltu _11"d- Rey, A-9915. C-175-57-o % YI-0-15 I
-t. 1. 11 - ---' 6 Ivor tie la Isla Villegas 35D, cn, IDAD I~ Agt, vaci6n de la corlstrucci6n Ina- t1t-
C- -is .,"l- .0-t- 411 1-11 I,~ 11 Muebles de OPOR C-Pov -dI, dm -1111 ." c -,-;,t ,ZT" 'Ii7ltre Teniente 'Rey y Amarg urs. P,,,d -bi- i,,I, ,, , CALCLTLAR YRIDEN dvrrra jErribellecon! y iNloderVENDO I R., l, ?, 11-111, 1'i' ,I, o".,11- $1 __. Pt_ II- W. y x" all MATERIALES OF COW ",
-I d_ ._, _- otIt l" 3-0 P-,tt, 413 ,,tr, t,,vo,. y S. F-!" -, I A-991't. C 67-5&31 t" I""' j F-JAt,,l,,, 1.11 P-- ult", 11, 11-oicl -11-t, III 3 nizan' Son translucienteg, perc Y EPECTOS SA14TARM %
I Wlv .1 $, In,-, A-l- -r 1- l- "LA PERLA" -1-M tZol -elolh--Itll f.b,
,ol M t,_,0_ I 11, Ill I_ ,, fi-l, -_ ,-,I'l G.a -, --i-- Ill-,,j c*,, si. no transparentest, C6mprelos
it Ill TEN11 11" E"I.CAE YLSDO -I' ,Qq_ "'. c;-lko,- I. ,1"I. W'o II,7, ,lo-,
". n- Ii-,"-1, R,,""" IV, x l 4" -4 .MI" 5, tE, .I- dli mucho irlds baratos a sus distri- All ERE D"fl-314 -VENDO,
o- 51-13 VOM '-A 1131- -.Av"" "- I, I"ig. III 1-1" a I I 1""l .w,,. 1-4 d. ,* C- M-5 AV, M-14- ,, C. I;P_40., DI4Uii7.j3 7-" -utI,_ liod
11 .
J __-
"A'Do C bbidorcs; "Sanitarics vqsI 'J. ,,l=._=W. V, -1
-A ZL 'RE) .- -k ,,. ,!-- ",I. ,,, s." r 1. "'.4 - -o. tl,_I. .AII-t VL, "", QT COUXOD& I
4.4. z "'. I -I=
I "', 2' I, ,, = I- 11, All-- Aj,,) C,,- T, ,,, 5, R- ) I- ij,,,, Iri,, ,- -i de I,,1, I- l,,a I~ ,I, D-- TulipIin 203, casi e jurna a la 3!n ldc "
I I ll, -=-3-5 ,, ', aL"R"A'Dr0R!FS
I.?-- ll, ,I. 3I. 'i, R- """ I' _z%,l _m_ a-IL'i-- v d- '-- III REVU0 Y RU SR'12G MUEBLES DE OFICINA "alzada del Cerro I-1= OBJETOS VARIDS ;1
D-:I3-a- --0 fOA- I"' I III.E.TA1. Coi -. 11 t. 1-1- T1-.1. It- - t"o tAoPi- -"t. 1, I 62
WATRIMA)MOS: Y.N.v N.OOCIO I VINDE, X1PLs1OI111 11,1-GIRA-1 Venderros, comprrarros toda ,
,, "I" I, I T.-I $1. T-Il. ,lial WI,-, p"',- ",
-01 G.) 't 111- 11-1 BI P ,, "' "
q- _", ,_ ,,,,j caiaL :INODORO-BIDET! EL AFA-Id'. irv-, L^- 6 Clot, c- I, 'll U, M I.,, ,,!',, 6. 3 P'" , -W, ,(!f T. clase rnuebles oficina- QUINCALLEROS
,-.1 = ,V,,2"i: d M__ _,,_ I'_ I -ot,)It_1"- I li- --- Jt,- __- -, e ', t c
1-= ; -- -- dalelF, archivos, III e$ j,'eV, w pl--' P-, I III,, VEATO AIL 0 (.-1,R Cjj:j 1 CIUAtM C40DA, IINCIUAI't VtTlItA, tift It'JI Pwll, PlIt -4,z X Ilt- ItIc ,tan rato tlanittrio que presta (10 j 1t--1q.,, T._ lla.A1ti- IK,,
_" Ijj rv pt.- CRIATAX, -- _"- y nalll,, c- Mot I~ IN, = -I -Q, M_, ft I 'Fo micil
'Z lh I -1, -do r, -ft-111. I1aII-!, ,1 = m 4 Units escribir y sumiIrj 4cscivllo, ecozibmizando ". ,o. ,,, i 06,rt, -R,4 4 1W. d.
-11-1 , c "o"" d" "I
EGA-CANTINFRA, $9,000 .,,,,, r. ,I- It' --, rt,- A- ,I 1, I'll E3 lincro. Terlemos am Z Iu,,' rl, "' '
I li _,- ,= I- 1-1.,_=, l1% rI;:lo,_ ,_,_ _-, C,,,,,, r1cl(lil, razortabloq, Pogaroos Paclo Y Y JolC-, A%,llrU,,tI
It., L--, D__ ,,-, Refrigersdores "HotpDint" Iftll,-, D-Ito"luts "
c"I"I 11"I" 11 m1n, ,! I, ,Itd, :,I, D-%I-1ltAjexoj EN bien, "La Corncfci ), ingleses v
1; P_ qv VE.Or ni--nntli I~ 'i-l"'ID, "", Ct. '-,tI, b.11.- 110. al" PrQgr-,Inlado y do codi
C-1 SIN DAR "TRADA 1 $50 y S5;jj E vEN',',O Pon NO K"c"gry- o' '
-ow:,'.,!1;,1v, ,- Ilz "I !l,:",l t"' -- --,, V -, 1 .109 ,,, ll'I'Tvorritte: IIII-6216 AIII t ICIIrl1li;:
-- I, ,,, ,I I~- ,'I I I l, . P"'. Di11VII-11 1-.E Lol." 1- 0 -.Ilt- -_,,, -- -- It I D--, t, ,, :nkQ din,,ro coolprwido Ina, bA- I 1-. ".,
-.co. %zl-;ll T--ntI I ,,, I-Il" 'I"I "III JA I
5_.OO NIENSUALES. CUNAS I,, It _lt., ,I)II,_ ,,.,
dia. il, t7 1 1111 I! It, !5 '.1 I., 4 ,,2341 51-14 _,"111, I 111 1-_1.1.1111111 2 G-;, "' 'RIYIL, III.,.& I ;.MaAl, W-, I I 1,,j R I'll I I lolf
1- i ______(7,__,kN G A ruoas, camas I- b r ant, ,," "'-' ', '? ."). 4' "! ,'' ,I.- I'll 11 T , ---'- vrt- it stis distribuidDle"! , Sir '-11,_,I1II,,1,*x ,, , ., I
--- -I- I_' '. I'Ij- ,,-,,I A "" ., "' 0
GRAN 6 ""l, A-'. "" I -, -,, ,-, nuevc estilm on )uego, cuar- _,_PI !, -- ,-2 ,,_' l rawrin., Vasalt.". Tulipan 203, ,', A!%-*_W1
C- 1". !A-KIIII-l" _-- I 1 D I 5 ,,;,-I, zl.,,I,11.114 ,1111;0 1 11 ,',' i,,,',, ',',"'.'",- 7,,,';.
., C. Iw., 1M-,: .- ,;,. r- ,","llo" ""', .',',, ","'I," ,' '. 11-,l:' ',' ,', ", '," tos-de ninos Si.M menstrales, ; -O -- 1 .9A- .Oll Vtlii7 --I 1,I ---', 125. DPIl'P, 'I"r,"L"j"' T asquirla il calzada del CiIvro, D'1811-miA
Ai,-. 1,-'S (!'_ it it d.,, ", I Colchcoeg muelle,; americanos Objetos ARTEI PORCELANAS e- nl,- -,- D'owNn'o 1"I" ,T,,,!., -- -- CAJAS CONTADORAS
l, ._1. T_,-L LANTPARAS CRISTAL FINO I .-i,,-,T.vi ADMIRE LA 1111AS BELLA I,,-. K-11,- -1. .1
I r)_2"Trr I4 ci., T." --------Oo'-s Florsecizi, $3.00 mensuales. Ca. o-EervEaRs Ell; w"01 - . . . -1 .1IosA lo, 1-1 11.
.R D"ll. 110-011, -Ij Trianon, Cocuyera, etc, q6- Il -1 'b6.fj1D.A-4NIIo,,j-- d,, 1-1t, exhiblulk cio mlitbleti parlt I. = ,
RODEGA CRIOLLA, $2, tl,,it, ,o, "n,". s_--, I., mas plegable.,. Gabinetee; coci_ 10 I, 59 RADIOS y ApAKATOS 11-- 1_ fi,,,Illd d. W 4 ,
o,'_ III -llt- n't- 7 -f" "" nB, San Joaq I Oda$, espejos, cuadros, tapi- RIlt-116e. d- w- V- lll, "w" 1 cocina y I pantry marca "Youn. c- t,,, o,,-. vao-it,
'7- M-&. 41,- 17tall: ,i,, A-o, O,,,,-d,, In, -llji, T.IW- uin 361 entre Nlon- bronees, marfiles, criRWM h2V.""P",,,8I' R-P": "! ', ZIq'lol, ,_, UEC rRICO3 I t r a-t-l,,0-lTnaw ,7"_ iiioto, -U11. .1 o,,),! d.d- ,o, - ", '--, to y Omoa. 11 C: ces, ""u g-enittItes tie men y ,%,N-- a" po"
ftla, A= -, =77-11 ass, T 6rez". .d.j F-A. G .4, N G A de jw1glar, -frcgaderos tie .Una 117- JL IC-ID4-5G-2 Agt, Verd3deros primorels para ca ,l,, I, ,,, Ijolp- Q.
1- 11 d- -1 I-W "It"a"i DvR.AM DNnDz $.I iw ,
I "- C= Llnt Ito. vfrr E, RADIO D-1701),NH-111 Vlr l IlldltI V C. Aj VV,- P -;- y do p cetas, Una y doble Iliall "I 1l t,1j1t-,1;t $1 0. Ll
,,,4,. FiF11,14 d. bi- I .11- Ctl__ IW. 59 I-01, jile sas de refinado gusto. En nue&- I, :01"_ 04.
00 C Do 1,,- 2. .Iiitll --_ :
,,Q. a SeCd6n Econ6url articu. AtMOCKAZOPItS VV VillO, PPont, w ftPEQUENO BA% $3,500 fI---1. I~, -r,- T., Ill- I,-- 1- 1 Illm-w"w"I"l, tr 0- I.,* W- I IO N, not Ittl'. esCurridera. C6rnprelm nibs ba. o,% '4T!I,,,t III, Ii,;Iz, C te ,.il,,. A-- It, 17. ,,,', Il y C. V.d.a,,. T.11, rovi. t, 1. ft _W. t',t!"', l"', ,,, R 11, .I- I Ir ,=
C_ PW .,,y" ?i- ,iviold. r, ,,, Os del costo. Ap ,wd. lotrl, V, I, It I ,I a Kb,,Jlz r."
QI-d, M. g-oj D D v 08 a men "I I Pat I ""' 11" (A- DIII-It'-11 dores: "SR- "". L. 1 "-_W G ItI- ZW _,_'. X. I= .1 11r. 01_ CaI,.43-:n
these! lilecta", San Ra ,,"K
4_ vv- =00 Cu"To CA "La Prec _#I'F1#ItrIIr, 0: W*AtJih,,Qo '9 Gd' __ z,,- -1 -Fi I h -,i ulipin 203.
- I A I& a N. ,,, ,, iol, IV.,,, Iio
ttwii .d- Zollltlft ill, EIC- l-, lIUVRA, RADIO, IvArlio PI. I d,, tll !S)0005A' fael 803, "quina a Oqu n(lo. rrl" Irt A I, k ,- diI; .A. LtI.- RADIO TOCADISCOS 1-1330,
D_1=, I, 14 __ r 1, %, 11, ). , 'IlII Ill.,.,
r.n d.1', ,,,"U' "%,' 10_= I,,: r"I"l-:II-14 C-1744"6-3 Agt. _*-dj"Adg'_Ojr w, r', ;, c,,o, ,,, ,,.,,,,- -_1,tI,,,*, ,, ; ,,, l,,. ,, ,,,,, 13" ; ,' JUFGOS DE SAROS! BLAN. AIRE ACONDTIN DO.
152 -- vo D , lll I' ttill_ a ." 1-11111-'t", .
A-61- Ott-d- It. I~- tin ", I '.) V-- "Y"-; 13
BOVEDAS Y PAKM NES 1), TEWDO ArMOUMAZIM !M T 9v cc, cl,)M 'letos. con biAlIdern -,f, ""'I"' I"' -233"31 1 i ZZ110 E"AnCAAMC, JUX00 coxz a_ "."', vrld.d .w,:', I,~ T"'It" ,,,
-112. I'll-oll otli #, I , R_ t- I F- "til. PA101DAIRF. 4 M" Crnotos Ntnivg, T, .1- I .42, DISIIll-tv, ,lI jwo j
OW. = Ot R.CIINC Iltil = v,,.ND% A ., 1w., a,- -tlz- III I niv., -fIl- IMIx, it .I- J-t- Vill-j "rotol. tifc, g"-IolIt1,j, c-.-. $1". ".It -- I-- --,,- I q jutgo itcCe ,,orios d csdc $241;. ',!,' t, ','- """' D41 ltll
C., R. I; "I A $" 1 1W, C "
,7,Dylll "'; ItItt. $'XI"', I'". It N, ,,,,, I ,*, ': LIQUIDACION DE RADIOS !nId'Ir""; Ac"TlIal,)5 y Ile Co 2- A-,','
0111, 41I.M 1;;tr 4, ), 1111WITIIII l 1 - Ill, ,4,1- -!-- -rtil, -, 0- i1n) I I ,,, ____. -g iou, I~ ,i_- o,-- 4- 11.1,,l, L. x1j t"I'l ",- C'-t.,- I -, ,,,Q,. Il ,,
ow, I lt-, I -1 rV.=bi,,,t J, hi,- prt,),,,,. _A, !, .q., ,,I Ell. .o- d. ,-l'.", ,,,, .";",I idcsd, &15. Lavabor, tie cc,
d. C-Itt, Vtlitl V o -- N, -, s,",_ WI. 3 A- ii"', rj_,.I-- ,%r'l, J-Illl 1,,1 11-, 1)43"_ Ill- '"d I,~ 1.1,111 -- o.!,,,-j
42-tItI .1 "' ". Ii : "- I," 1",'",',,%' .' Ill -11". 1-,_I _Il,,,I, ,,"- ,,- Ill lla o sifa ilvIld, $151; -, ABOHOS MURCIHAN S,,, _I, ,,, I,. -010 JIUXuO CUARTO Q.tO)R& 3 .-,I II, III~ --1 I I'll-I ,I, ,,, I tIlcjllN 'll-liMI111, lil rilita bajC1 ,,,
Xo *IMAj CON 06A ""; tm; *I ,I ,,, D.1,14,m,11 ItItultinni, Z, ,lnootiv, I-h,, Iltwoo, VXNIo nzwalom-on oit"i.xAl, -I __ 'I'- ,,,11 1-1,el., 1,,t- 4.
S, _- SUSCR.IBASE Y ANUNCIESE EN ;e I, ,,, i t1ML0 TArfZAVQ r ,11"ILP"'dit" o"I"' ,--, %.,1t,,,PIt Xtioole, III -r. -;t,., 7 V., I. %' '- I --,- ll 'I"", ,,, d,, __,,_, ,,_,,
DM ,=" N' I- o 9 I- -11 1 DII .W. 1.11 1,,'J., -il, 7i. tOi. _J. I -- I Ilt"'. -, ,,,, I,~ ,,, ,-I- ,t, I, H- -, 1,,
I 7-=- C.N. a I- L.-, """, -(, ,," 1, Iw--e_,t.SI. Vrl- ,o-1, v U, vold IJ I I i, 11 11- lit I IIIWIIIIIJ -111, A111,11 V -- it" j V I (,;" 'I.awtar!,Il vniA)Io" oll"I'll, Ilo""'11 )147.1
I I
I
I I I
I


PAGININ, VFIN110010 I I )1;\I?10 N, VA IAVINA 11,111S. 14 DF 44,10 W", It)) I ANO CXVIJ
---------"- ---,---,------""I . _,_,___,_ ___,______ ____ _', ___L - ----- -------- ___________,_ --- - -------- ________ _____ ___ _E'N T A S INERO HIPOTUCA f: N S 1,; 14 A N Z A S I A f, 0 U I 1. Y, It F: 3 A 1, 0 11 I I ,' it E 1, A 1, 0 11 f I; F; R E "I A f, () (j I I, f"t It F S I A 1, 0 () I 1, f, It E 'S
_i -, ,,--,, I I I ___ ____ _,,- __ I ___ ___ __ ___ 114 IIARI I A( IONPI, 11ARITACIONF-1
9 tI0TMXS Rz APARIAMP,'N'1 03 87, -j ORJETOS Ni 6i 0Fl1ZT0 75 NMI'llM)RAS V11OFF,01IES I ____ "I _APAIfl, MFN'tl);l . . I I -11 _1111111- 1111------------ I ", __ ", "I 111-11 _11111___ _111__11__111 -I'll 111111-11- 11 I --- _ . -1 I 1- 11 -11,11,11111, I'll "I'll", I 11 -1,
I'll", I, I, I' "I'i-'t I '-o- --I, "I l ,.'l it I I i 11 I ", '", --, ,a 110113i CANAQA " It ,,,A., --- -I ,I'll 'o'n""""', oll'.tin'll, 11 ,I. -, 11 IIIIIIII I I I~ ~ I'll, ",'I __ "'W"', 1.1"-,".1 n,
"a.""I"n", ', %'I' I, 11 . -_ __. I1,,,,i,;, "I'll"', """ ,-. ,, ", -,, .-I., I 111111.1; '," ". i, i I "I -, --,- i I I I- 11 I", I, ,, ,, _: 1 11"i", 11",_ I, -, I-, r-iili, Ill"t. .1 "I"'. ", ""' ,_, , ,ii; ,,- "V,; ,1,,*,'7,,.'. . "I",*, % ,;". 111.11", -',"-111. 11 I 11
I 1-11, I,, 'I, -^ I1,14t."il".1 I,.- I-- ',,., , ". 1. I -- ,, I,. lit,", ;. ;.1.1111
X;I 1- 11 i-,' i %, '1"-ll11t11 1il ,,.11 11- I 1 ,,,,,, , -'i, 1. l I 1 I . "'.", "!, ", 10-1,l 1. .!""". "' -; i, ,,, ,;t ,--, I~~ I,
11, I 1111 I 11 I ll I Ill ,, ,j I; 1, I "I'll" 1-11 I ll",
FA7jtj-Ijlit, ttt ,, 't',\I'It N't'l, l: ',' -- I., ." -1. fil -11"'i. 11-1 11111- 11 11 ---- "I'll, l' 11 ll II f,6 l , 11 ,I l 11 I I l Alt I- Aln r I -- I '- ", ,
Ii, 4 ,%,,,'%, ,, ,, ',*, ,- ",',.'i, .' ,,,' "I'll, "Ill -- I-Iii 1111111,11111 A-1-11-1, l'iftlAt, IALA I!, "I
.,I I,,",, -101 ., ""'. "", . "i i"', "' "'I'll"I I;1'1 "I - -" "" J,
"'Ift, 'of", m-!, k" ,1, ,,, I"N ( I If 111-11"'."o", 1-1""I'l ,I,, llllllll ,_-,- "" ni"I' iit'.l 1,,", ,111 I t . "I'll- 11, ill, 1-1. I1.11-ill, ,-I. ". I i,"" "-,I". ,flirxm( ___ I I I I -1111111. I 1.
t)IN FRO I _1 Ili~ -. 111.11 t l-i, ,i ,,,,,,, r". -1, 1,1,111", ,, . ,, z .
,_ ", i Ilill It I ii- I'll I '' I I, 11 "I ,- ,I".
, I- I'l 1,111, i I,~ -" !,,Ii, '-"', PRA. I VDAGOGIA 1. (1,: I I '111.1'.11", "I'l-lia ,,, ,, ,.-, ,l*li, ; Ilas, bii, ,!It'_, ,, -I,", 11, I .I_ 11 "" ,111, ,,,, i" '."I' "I'l"'l :1,"',"I'l '. Al .'.I.'I.A",Ill 'I' I'A'1'1- '1', -- I' I'l !"""" ,,,,,,!,,,, 11,,,
I pizad,, '. ,"I' l'fli; , '_q i, i, I" I' ", 11 li- I I . I I I I, I I 11 11, ,, ,11,, li,1,,,,,, T I I l l- 1- 1. 11 ", --- I,- lT -WilvIn", , l -------- . 11 I", it I I f I., I "'i"',,"
I
h,,tido il "" I .111, 1191, 11 1 7 1 11,_- --,,, _1___- 111--_111-111., ,, qiii ,,, lt'n 1-ok-r- - i VIA ," I , I I 11 1-i"', -.1"'l-A",
IL1__*l111!_l lw -,', i 'z:i i- -.-i- -Iiilil-;ii- -;7-1: I, iii-17 'il-1; i' ,[,', .-. ili, ,,', ii __I :','_- ",':,': :l _, I -'Mftt". ., r a " , OR & madera, tlnur,,t, , , _H_0__TEL___ OLONIAL- i'- l'I't"I" ,,,,, (,)I, NIOI)Ffi"140 ", ", -I, ,,, "i" I,,*,,; t vi4,-' n , , -. --' ; l "
i, " .
ras extraclorpit jugo, I ,;, 11- - -- - -- I 11, "I", I 1.1i, i -- ,
,,, ,', ,,,,,, ,,,, ,,,,,.", , Al
I I "'t'j"- ""I""' '-" a Chula& San ",ii,", ,,,,,, "i" 1i I I 'I"",. "", ii,-', ,
'Nation, ,iI,,I1,I '1,!' ,;-,-,I- I"t," I", ""'-- i I I .
r ,if : [,;n Ill Centrn de I .: ,,,, "I"'r,"', a', i ,:,!, ".11, 11
,,,, ,. I # I'll,
,
I'll I 1, _,l;', I.,
al; it, VlAcwiil .s Liiib i ll _111., ,.-_l, Vi DADO,
DINERO i I ., "'," "',--'. ,I; lilizuel y Galinno. ftelilenclal. "", :, 111171i", 11 1,11_11. I ,1- i, I' ", "'i, I-71 1 ,, 1 1,1,0 1.'RJV'AD() I
.8607 r"I'lli'll l,". Q'Im- __,,i". _ij-i,.-, - "i, , __ - -,,_ - 1',, 11 ,,, -- -,"', I~~ I _,", '4 ,
1, Cisa Cane, Habana 556, A I ,
'L"'I i"", V-ll T'."I'"'It, I, -,"", I ,__ j,'Flj:jli l)t_-ia-;,
I I I,, "",ij, ,-- = ,,",111111 f liollf, %,"",I,, I I ,,,
C-826-62-24 il. PRFi ANIW 24 HORAS ,' -'; -,l,, "" '11 -,fj1--1 All ",,', I,-,I, !l-iIf- I, -1,, -, ,,I", ,:,", ,I- " ., -,a li.,,-", l 1'.11
I I I 7,1_ _.",_11al. lanni Iill"t ,%"'_ :,iii' ,,,,, ,,% i ill"I", ,l-o la-,-in", l),T Wno --ii I-' __ - " p ', l: -rf ,, "i, ,-'. ,- ,,, ,,,,, ',I -," -.1."- I,, ,,,,,,,,I !! ;.1""':, ,,,,, ,;,; """i'", ,' ', ;, ', l
d1i 111111 t,,, 3, , I,~ '., I'11-1111' 'ti':, : I -- -- """' "' ""' 'I I I-1 I . -, ,It, I. I 1,
CURRES PAR; (ARTFKAS I VO l oni""', ,," -, -,-, -bIll oa.". Z 1,NGRI'So INGEN11,111A I I'll- 1- lit- ,'III, 1.1,, ,, -,", l ill ; -_ I!-- I 11 1111AI- I
, zill". Ill"Ittil no I-Ill I 1B.'alI, 1 ,:, lti.nt.nd. -01lia- V $--'-,0 "I 11011, "ill", lil .1 ,,, 4 --- i', "', ,, -, I I~~ 11 I, 11 I "l- I
I I t, ,,' ;- , 1, ,,,I,, ,I. ,lil 1- I", ,' ;, ',,', , ,
llo Th, ,- Tialf 11" ,,, I I' ll, -Wlitioll"J"', o. , 1, '1- I'll., ,-,- f, l': I," -, . An'. I ,IIT, T T'-fint"T Wn LtftrlA, ,j, ,, , ,, 'i'llt."11- l V, ,I . . I I_, ,.i- VN 23
-11. fl- -1 ,ao W." I I a, tl' ,_:,",_, ;,, .',"',",", ',,', "] ,',') ": ,' I "'. ;, 11 I li" I . 11 'Sit, .,i 1. "' _' I, ,I A-L- r -- - 1, N (;EN1jtA 1 ,, ,, I- it -1111 I, ".',I,., ill, -, -, t,
- , , 1-1 I'll 111111W., ,-- ,, I ll", ,; 1. I- --Il 1- I- ,,I '1-11, ,, --,,
At -I P-_, "f I 11 ;1.111 ,,% ,,, 11_ ,,,,,,,,, I- -,;,,, ,, ,"':, ""'n 1-1-11-1 't"'l."""i"', 1-li
I 1-o 1 __- - ,
CONTAD '-, 1 N"I"', 1 ,f4 "'Ill", b ,,,., ;. 1-1; 11 11 I ", -i- 11 1 11 ) 11) I I -1111
lattid, ,ooladn RA NACIUN L 11 t ii I'll, " " ,:", _': ,, I'L _y_ I w ,I I - :11 :_'- ,*, 1 ;, .,:,.,I'l I I, , I
z .,, 11 I I ", 11 1; . I , !
---i ol-i'll"i no ii,'All'l" %,,11)8 lii 1,1,f Ill I, i I ,,,, ,, yl, :ii A,
;ol. -. -oa .alo. M- In ,:,: I _, ____- -_ s I I , I 11-All"' """"' ""
I I I ,;:,-. : ,, 1 ", ,-,, l" I ,., lI", l ,- -- - - -- -O zada, laolit- .n. ,all '.'12"i, I C- "' , -, ,,, '1- -. I. , I, '11 11 I _,,; I, 11 I'll "I i, ; I', ,,, I I ,, ; "'A- I tl,- --.11,
"' 11 ,, % ', "';_, t :,!. 1 '. ,,,, ,,,, ,1,1,',,: ,":
Rol.'A" jl-ll, rl- I 'o-, " ,,, 1 l ,"I'll, l . . I~ 1- _.- ___,____",_n'l' i iiASOMBROSO11 !-%,-i-i 1,'- I~~ I,,II-J ,:, ', %,,I,, I "", ,,' ,,l',', .'I -, "I 11 11 ,'I-, *1 ,
.1111011 I "I'll, I'li"""'Er I ,, i", i; ,I ''I", ,,,,,,-, 11", I'll.
1;11,11: % 11 I 11
-- I i,,v,.-,.-'-"' ,-,.,- . 1" I, ",
'i., , ll.,",;"Ii ,, ,,,,,,, ,,I I''! ,; 111'1- I - ', 'I'll" If" l ,
!, "ll 1." V()", --m It 1 1,
, -.1 I I I -_ 1 ,: 111,, I 1, , __ "" ,z F;IiFrfwt c . ; "i It 7 i'll" .
I- l'i'llio I' ''"- ,, ,,, ,,,,,,Itl,, l",""'':, ",',", ,''I ------- __ -,
MALETAS AVION I fl-111 11 l I HOTEL PLAZA lil-,',, 1'1'1 il 11-11- Til IMIll"ll' t ilielflw 4 i,, h", ,,, 11 "I 11 ll "Ilil-,"In, , - ,
_- , :I 1, -11,11, i"', -i .'I ,,,,,,,f "!, I , ":;" ,, ,-J--- !,., 'r's-, I, r li 'I,in"L li"I ' I I 11 I ,,"I 1 1 -; , , , ". I ,, I I I ("'11fol fabics I abiU , ,,, n z ,,, ,:jjjl ai:i, I -; .; ,: I ."',":
i Ill" il-I I- ,IIl(-"- ill"', ', it " ,,, ,I ", , ., 1 ,., 1; ")-;- I I 1 I ,,, 1 ,, "' :,, I ". .1, -i, ll, Ill 1,
I -- I I 1-1- I'lij, 1 j -0- t ii I I 11 ", " ". Ilit d P"I Sla" I ,,, I'll. --- I li,
D". 1. "Ib"s l&rt6u A t"' ",,", I '', I~ ~ I ,,,, zlI, 'I'll,, I If,',, ""'id'', ( I A v,
I I I ,,,,,,,,, "" ,, It Ill, 7 ji! t'i'q"w' Vad", agult I f';l Swrrfl, 1 11
to ona r atil Co"" I , 1 4 I I h ifm pri """"" -1 I !- I 1_1, .11 I o ;,&v
,_ 'n It I ; ", l ,, ': ,, ,,, "ii", "., ,,, Ci;
I jn, A MIlotfini, C lf Z i I , 1 3' rl& Z, I 11 11 1 -I ,; ("ifli"la ( '111 bi", 11'i , -llllll lillwl
"I.l '!lI1:zC() i i ,,, " fl,,,ij a t"'h" Ivli's. I~ I 1; 11 ,,I,,,l t!dffilf". TT !r_,O- , I . 11 ''I'll 11 I 1-1.11 11 -- .- I ,,- -'," V l , : --- ------ __ I __ -_ & I & I r --- -_ ___176 COLK10S I 1, 11 ___------ I ,,, ;- ,' ItI,,,,,, I:dI,-, T) Ira 1111;11 1- Xilillill Illill "- "
M I : ,,13, -,_,, ,1 "I,;, ,
,, ', ,,': ', ,', OlI MARIA CoItONi(N 'iS "",;,",,.",, !I s A , -1 li l I ,, "' j I I 1. I __ 0 ,,,,, :.'-t_ :;"';; "', ,.:,, : ,, ",
I tZ,,fl, p;-l 'I", p',k,", , ., i" - __ I I,:" Il"W'n"itt 'j, l."J"
MAU TAS AVION I I I 11- 1, T -i- I-r ,1,,q I'm, "; I I I ,;, I I I, , 7 i I'
I I "I "' f ,, I "Ill "I P1711"N IN FR" I,, I ",,' P, ", -1. __ 1, ," 'i 1.i r -1
I i 1 ',- '7" ,_Cii -l .-;"I'll l, ,o,-.-I , ''. Ili ,,,, 'MAORI; IiL"i:1;", f", I!"" ,!- I., I-, I I l 11 I'll a, i'l
11 il I 11 I I I I 111-1 1 "" ,_0 I ", "" '. -,"t- ,:i,,- ,l ,1,l
inip( .Wl,, fo-'l", I "'h, 1 ,- -- ", "'!, I ,: ,,,Ii Iflill Ill f--IA- lI,.l "(i ,,, j,"'t tlil- ,,,,, _!_, , l,--
d,),q tanixic". l & I I I - I "' 11."Ii, 7 __ ,: 1111111i' 11 ,ii 7" 1 -, ,,,;.--- -.","., , ';, :', I ii '''
I :I ; 1 i I , I I I I I , : 1 I """ I I j ", ,I I I I , I I I I I I : i : I . T la it, 1, .;' 1,
-l" "') 1- lill I 11, (ll I .11 1, A 1 7 1 ,lli:f ,,!""", 1 ,,
I:A,111, I '11'111't '-, "I 1::, 1, 11- 11 ,,- ,,,, ", --,," I,, ,: I I, a 1, I .1 I ,
', , I , I . : , q, ,, tZA ', I, N eptm lo
li- "I" ;1 i,,, 11 , 1. I I I I , ,I ,
,,,,, k"ti" HA ,('-V' 7 1 . l- I l '_ 11 1 "--l i 1-11 i". I I I 1, %',"", 1.
1, I ', '' : "I I I I" li ,, ; i fl-10 ", 7, i I I l., I "i "- ", I I I 1 1'11 ;., I lot" oll I'll -11 -1-1 _- -- 11
rjf5, ("lot p i, 1 1 ,i Ill) 1 j I, , I I I , I _-, i I'll, I
PI 11 I:," I I ,,, ,,, I I i - I'll I I - 11 il 11 I I I. n l ,, ,, , i'l , ', It I r I I "'If"', ,[I I I -- I flo r 1,j, lt( O ,U_ "" I, I'll, I 1 1 I
:, I "', I 11 I I 1*1 11
'al, V f ,',fj',- '(,!, In" i" ,,,, !,:i I 'N,6 "l , i" ll"I'l . I .'111' 1*1 I" 11.1 1, '', .111111 I'll. -',
I I lil- I I I I ''i'' , , I 1- 1 :,", -",
M( It Ail", , """ ,^ 11 I I (." , -- ,- "", :; :, 1 1; 1, S11;l", I; '"llo ,;,,,, I I, ,i 'i ; ", ", , , I I'll, 11 11 -11. __ I 1-41,"
ACADWIAS ,:, I I ii I "I "I I I ,",I, I 't,',, I I 'I "i l"!"""", ,,
11 I "I I ,,, I ti ", .i I ,, i, ",
rowl .1 11 It I "I -111-11 i , I 11 ., I'll I 111 'll'a, n, ;I ", l, ,, -a I I,," ., r "'.
C ,, A- W i I' i 1; 1; A t ,tl,, n,, ., ,,,,, ,,, ,n l -- I 1, l"l, Ill 11 " I I -, i , . '_ __ ., '. I"
I ------ ,.--------,-1 I'll, I &I lit I I 11- 1- ""
_ . ,,,,,,I, "' i I , 11 ', , I I I I I I I I t I'll I .1 111.11 I, I I~ 1, 11 ,I
-, : '-, I 'I'!',' I ,, i- I,1 1 I ,I', "j, VJJV JJN O S i ,,,,, I ,,,, - ':, i " , ,%,,le; I , ": ",
I I I I- I ": 1 ,1 I L i ,, : o I I ; , I i ""', 11 !, 1" ,-, Illn"ll 1-1, -1-111
,,,, I I I ,, I , I I I ."o,"", ", I, 1i i 11 Il I~ I-- , ,, "' H.
Y !all Nlli,, ,,l,:I I- , 1 ; , I I I I I ,,, "ll ,,, I .
,,,,-" ; I ACADEMIA RABINA --- I '_; I,",
I '- " i., "I I,, ,, ,, I'll 11 I 11- -, 11.
,I, 11 11 ,,,I ", "I", I,,- "i. 'I'll,, It ,A In" I ""'
Oll 11 Iil,-- I" lj!'L, 11 $I' 1 1- 11'1 I I ", "'.1", I I'll it 11 I, I 11 I "I'll", "Ili, ,,,,,,, i ,
------ -- __ I , L -.- I ", I --" ,,- Il .,,, - ;, , 111, ',
"I ". i l 11, ,,, .1'. T I ,,,, % ": ,,t, ii ,I", 11 - 1 -- 'I ,, ", , I I ,, ,- 1 "" "" ", i" ", if iel ,!. 1_ .
I., 1111- 11 IlintIl If I ", 1 "i
I I., I I I I ', ", I ., , :, I "' "" I '
CA IAS CONTABORAS "I"I"11,111.i. "I'll, I' . I ,I::; i,,,""" i, ,,,,, I'll _f -_, '' i _111 ,_,'", , '' 11 ",'I It oi --tt A, o6llt.-ir,
'" !, I , ", ,, f" '11, 1 1112 1, I ,,,,,, ,.,, ," ;. 1,11, 'I'l" Illil,,,, ,., , "', I :, I",, I, 1, I. 1, ,', Z, "I" 'i, '-111 1-
.111, I I " ,,, , " , , ,,,,,, 1 1, I , l:, 1. ,11 , I . , 11 ,,,, ", 'I ,,,, ,--- AlQtIlLO EN R1j:fA -1
'. I ,I i 11 ,______ "" &&, 11 I I -1,11 dilat ".l. ,- - ,, ". I! i I t "' e, , !it, I- ,I I "' it li" ,,, -;r, ,,,
R!, ,,n% ,,,.alnIl= ,- t i" i, 't,, I. ,,, 1 1,1,1 ", , ,, I ', '11 ,11:1 1, ,,, I ,, ,, 11 "I', 1 ,- '," ''1'1i 'L1" :, ,, ,a ,, I'', , :,","I" i ,,,,, ,,,, li"'.111
,, I I , I, ""il , "'', i,, I, , : 1, 11 11,11
ala, , : I "I ,,, ,i. I "It, t1d'V ill, 7- "Ill, 11.&I, I", 11""fri"N'i , I I 1 j t
Alt -- Ill c ", it., -- __ I I 1, HOTEL TROTCHA i '14 I, ,11I!L I I ,,-t --:z; ", ,,, I -- "', ,, -11:., ,, No -11, R.". I 1. __" "" ,I lIi- I- -,
.ad., T.Ilt : A C' ZSS-111 -C l-ft,,;Il -l Z)- '- )N'( tt '-SOS--'(' ,linda y Votlad. V-' K i fill It' "!, ",j .;r'". I iW), 1"I" I "l I,' WI, I , i ;1 I.I. ,I I "-- -1 I I . ,I,, 11 , ,., f*',*I
A L 4 % I ,,! 1. ,,,, i, I 1 1 f, ,fi ,:,-: vl, I),\Iq), s 'NIm u ll'A "; I.- I t", I 'I,
L', ,,,, ,,,, iz, 71* '., ,, Fr'acalI, 1 ,hltwmn, i"w", I ,,,, : li ,, "',--i"I51 11 ;,,If; I'll, 14,;l
,, I H '"t ( i, ", V "'," "". 11111,11tillill I'll. 11 _: ', ''Ili" 10"', ,r, I 11 11 ':, ". ll I i I I I I I 11 11 .1. -- '. I I 1- I
_Ilf, pr l 014,11, i" I j I I z. I in) I'll -, ,
CAPAS O[ AGUA I " I 'i ,1 , I", l -, 0,- de 1',,,, """ " , : 1, i, ',r,( r , I ", , ,, -il", : t-1: '11i Illl ,, i I., ,, I ,1 I l I tl 1, it I %!I'A 1' i l
,, ;,I lol 1, 'l- ,.'1117 11 ',' I "It"ll- L- i. 111t ''a, , :i-1, 1%i,1110 I ,, I 11, 11 :1 11 I:'. ", I , , "., ,',- ,, "l- ll I
"
-- n, 0-1. I ", ""' , I.I. ", pleta. In itrlnoni, $1 11), T mi ,,,,, , ,l: ,_.,l "'. , 1, 11, I I
En todos tipos, -ontas y ciu- ':?,"'_- I privado ra, nifiil 2 hatIltaclones , , 171:1 . l,' ")I l", ,,,, I, "f"""I", -., ,i,, _;_,% I ,,,
'.11 if i" ,,, ', ,-1 1, i- 11 1, f I"11-11 ,I
dad, bis din lmab -------- 7A-lit 50/ -- ( u r I: iImen P -fit, a- "I-" I' 'i -' .iz,,' ,,, ,,A I I I'll i, -1 "I I I I -- ___11
g r as' 'e' y bafio mtereal;,do. Procios con- " l' y ""C t 'i "'' ' &- 11
PI od.d. Sj1G.1oa al- il Idnio to __liI, i( ;Iii, III- "! -- -- I 11 "I "I'll", 'i'l 111,', !'11.1%111,1 Ma.
'tille 2,dl, ,, l:, "
aab V nd mos I de t,
Is' e I 422, D i"Z,44 1!, ACADEMIA PADRON ,,,e-eici Esmemio servi- D-1688-8244 I __l,' :;, ,,, -, a','-I , "o , ., !.I
Fib6c. Cap._, de --ligu., I, alliolii, ,,,. ,y, oin.1-1 ja_1g: I,. pI, cio. J'Jegre bar eii t( I ", I ', : "', ,, I ,,,,, . 'I" , I , ,, I "'
"
i
to cit. I I .Cies. ,oila Al. 5,/o DAMOS RAPIDAMEN- ., l "
'I I, Is"'Ohes LUJOSO, MODrUNIO .,,;,,,, I I - 11 .1
ni d A ', "I 11 --" IlLill"Ill, "I ,, ,i ,, ,,, ,,;l, i , l ,,,, i 111 1 11 I I "'n"M",
", It ,,,. I,:", '1 1 11 I I I 1
l.,- 'ap.s.4 "-. 11- 71-11 .i'l- -'a I, , o. .ni ., I I ,_ I 11 -_ . l "", , ____ 11 I
110, Trocadero y Colon, A-8538 "A.", Oa- "Ill i _: 1*1 !V- ,, -,,, ,, ,,, I I I " .", 1, I- lI 11
te grandes v pequefias can- 4',1lr1l6',1;_ 0 g Od _- :"
I Still A ,66a dtlid,- -1'. ,,.- %; 'I bl' 9- Wt. F-* ;V- j Ill In, I -, -,-, ; "iqvo" A't'l- 1-1111111 ""i"', ol I I lny ,, 1.11j. 11_1'111pasari vendedor, I I tidades. Tirati damos en fli- P--- an, .aM.-Il. All- CAW DE HUESPF.DES P4- .I', A", ii 7 rl_ wii k Crl;- 11 , -:-, :!,_--,, ,-,-_l,__ ii t I". &----,--"-- I _" I I I I ', ,, I
"" "I'll "I , ,i- ' ,,, ,, ,; !!: 141,
,lb lo.t 4 I ff.'t,' "' "' "'i
"" M c- 'I'la nation, if 1'. ,;, "ai; D400-0-IC d.1- Pat. I.f.l. an 1-I'l "It' -ii; ,,,,, I.-I'A'. ", M., ,
-1284-62-9 Agt bricaci6n Habana, Vedado, Vi --' ;,,nd.Rr'%-r,7,-. ci,.' .,. 1,1 ,. 'c, ill" llo-i ,, ", 1-1 "" "'; ""' """"i"-.,, !", __ _I,,1 ,_, 11 _, '
NECOClO FR-0j)UCTIV_0 bora, Mariango y I 7, -MIADF Tinotal. .Eirill, MA, #V ALQ-Ata PAVACO& AFA.TAKZM- 1,,,-.l, 15- I_" :IIABITACION!
told,, ta ,ionde an Colloprani I-o 1 .I. Tnitroll. M-all .- "MANSION V. ___I'll no casas y 7 ep. al.' 0 ,.": ELSA toa, 1, l".41. d. 24.1. oni, .p., 741
-=.'""ol., Apartamentos, Ili ;LQL1L1l 1105 _IIA IIfTl,_ Ili-cinc, n- ; ,;:""' Ill
111 0) (ti, dl, a,, oaln'l 7 ni "I ,,!,',% " -;_ ", _,ooal!t,,.$- onnoo al- 13 onhodo .- r.l. dit.d. I,-, 0 darp.n4bles "I "Iti-l" Mtl lna ,, 1, --Iilli,, il-'I"A 21i, -I,,
rtinez y Prieto, O'Reilly 309. ,I. ,,f," - I-dni ;iol 11 .1. do, Viod. y in_. hasaa,,,_ q_ D-1103-12-13 P.Aoa X., S&57 .11. T."ll, ', inu.
nn-. _,an loa do -if,,l,. Is oij. I a rna"Illinill. antan_ V-,d*, 1- Ida. - -'r- ', _H" _a a lld holanial"oll .4 ,- "" ,.-__ I,~ .Iltl-i I 11, -1--14
naad-il"nol --IM-1- R-6- A-6951, 1-3456. Ifloonol. 9-ii .1- . diall-ld. y, :. o .Sna y .i I .-I-11A]-. Atlanta& 113, 'Al.t.nul, I 774 Agoli ", .-.-,d.-. it", ,, -I Ved.it ., I.1.111,1 rAlnI-1. All'InAlI.1
D-2198-tji- _g- A li-p- at .ol.r da, C.h. On,,id- NICANOR DE
D_14%_62 13 1 AC "' -" ""' y L CAMPO ,-,- '-'v- - - It -- - -iw---i6-L o bl.,lln ---la. "I t, 1IIi1-a_,1"ADEMI ,.Ioi ,.I-. - j lnnla flat.
___RTADORAS NATIONAL __ __ M adOlnO NOLO .l '. ,l, _, ,
CO Patano-tt, -o IS- 1 Do. basn-j.", -', ." .11 Ion.
__ .1,I I n. d., _-, ""
De otail,,n. rarantliadin, Tent '_ __ ,, ".1 ,',7,!','_ -,, -r.',I,,.,,,, ,,Itis I "'
in. ,,a G y H, Vld.d, Fliallw nl,.Adn, a wabad lie fablWar, Arin abitrid"Ite, st .tanannial, a. lat., SES- Wj T'If. .Il 1101
-6- D.,. tfi"' PARA LAS ATEMATICAS W.- FAIR& Dn4lIK tationt- o.f-, No I>o- lnf .14-7 F403 M ., k.Aor-.11- i:xrd". -cin ,I- I, ,"'I'l, Ill rclilli" slaft
I AMA9 o"'- "" "o""', -' 4:: lno- "i "'Int lail-lin"' --A
I ,- 16 ,,, --, D-11-14-14
=d","'d -,> g"- I.R I W- no ,I ., F ., T--i- V4, r 11 1, I I _, I_ Ill, aJN-- C
to n - - ------ ----- 'na LtIv-1 cl I E"To" I., '- '4"l 70 INTERES PARA LAS DAMAS -all dl "I Rl SIDENCIAL GAIJANO -" i,_ AZ._.I. I 11,1 A- n"."a"'. ";"I". D 1516_4 ,14 1 -,_ ---'_-_" i -Q- i_ ,,, ,,-, ,, -, -,
,_ I I~- tziit. Ilom. 11". 'I 1 .,,,,,,, KAj- I 111- M!:'ll. .6, D.,M-u so -6-d-, C;.-. I, ,il',T': IC i ", ,,,
"' I 2- ,:-,--- ,it ,- -.
,1-.f" -21 I I _,i_ '.,.'!,'., .i.,",,., ,., li. 3- .- 1 . o,-_ .,lilill uoff - ,'.'.Vla' *J'e.: Mij, ArAllIA--- "'; A Wit 1--1
,.I, a njL ', ill.""',-, ,".I ,, P
11 . I I I -, an, ". on. lit's. .1 ,'I" 1 Me. I. Ifilo., .Ill. 11- F i ',',",l,",ll. '- ,"' "Ii-'_' o."""44;1o on. lit's. .1 ,'I. ll.-. m- 1--', s,, -rl. I.f.r-- .Snif -in. y 1,11- a n fl7zill11 I - ""d- b" "'; "'t' 935' 4'. "' D-1376-= 14 I ",adlntft Ii lnial., In, PL-- _CAPAS DE'AGUA VELLOS I 01- .InWI., an C.'I.,, Y I-., (=
I C46_"_- .an ll pl, L 11_; -Ill, iEi_11 iAt- I A -t- 1.1 1-0-1-1will" 11 "I'lln-1
. ACQ-,1 AC,- -qn, -iiii'lal;a ', I I I z" ,--- I'll ,I Ill fill"l-,"t "
."A,,. i. .1 4n;,.;:jT" T-If j ,-- Mail~ G"'itia
X 1. nablo 1, ,at rl.r. Ill. ,nl,, Cli- A11-1 d, ,.I 4 A, at'll.' C t 1 1 ;1' i"I""
I D" A 1!% ' ",, Tal't --11 12
R o Extirpaci6n definitive de Im ESTUDIANTES MANSION TOLEDO IT '*An lp" in. Ll. l ; :1 111100i 111"F -,_', i I. --it'a -I't.j
lanti, "dint "s-i" -"-' I ,,Ill Itia naja,,jsn _. ,.tl_ inldia-n, -11,171, I'V r,.j,,-- ,4
1 lil fllll. 1- Gilflardl.n., laa,_. ,,ellos de IS carat muslos, pier- I. "I'll, I - -17 - t - 1-1. j-.-A Om.,
v.111fil, --,,,' iiZIA L,,!"z'-*,;,'j nas, etc. Tratarmentog garanti- -, '. "o , ,',:i ,-- It n-o- -- lot, 'no. -i.ll . so. -fais M AL,,UIL0
"I'll" D JIEtV 14 tsi gjgolo Maboda WTI~ r- I
, , '6a "", 1- ,- I- ---, ii alr ,-I los-Finlii ,-L,
, ,,, .14& T. .-a
I, .1t.lo-, So,, I- innIni nit"In" So- zarlos. 16 afios 6xitils. Sehors ,. ,', I 1: z.1, Z!"J I- 4. ltll.dnr 01"I"; ,;;- -1 'it D Still 9 if ad.,. Ili a
intlit -ni- Wt, In 1.1- Tait- .- NV I .Or. M_ ot t , ,, ,.'," ,"','P"" ,,,,,,,, ,-,. I ,,,, ,
)I, D-rm- an". ALUCIL& HALL I. C 111 9 QVFNA C'* "A"' y - ,,, ,,, ""
I -Itnr. 4 I-5 ., -_-. noal. ,a a.- O,-_,.,_,A, "1020- ,I. - -- iI
-. - ; ent"l "" , -_ "' I h.-.doo. 0.-, Wo ,, .-I. $2.14 in'- "., .11, il r-', li, ,,r_
D, ti tni I,~- Alexander, Tcrcera 405 at ", , "I I -.1 ___, M ,, ,,, .,,
U, F-155-f2 I RESI DENCIAL TURIS t:n "UitUCION
I 52 4, Vedado, Tel6fono L -1 a-o IA.= L.n.d. 1 ftn,,nl- Y-=. A AIXENDARES
S "'I, Rn 4 Toltlon, A.Ellst tli-,que 611 ,,It, Tttf V-14,1242-14 Call. ,r $a, S. 'W 11 -,, -,,, l,--j-,_,_ i All't n:-,-.Alv T ,,,; ,,,, ,, "i '.,'.', I 1- W 1-11,111, ('
P, till loillo -- C-IM 70-3 Agt 1 o f--= = ill-1, li- 1-111 Ii-1 "O i" --- 1-- -,.- -I
'. ""' "' """"tia"o-, '-- ,
,,. Ioioal- oilblonimoll. y I- APAnTAMEXTO MODERSO COMPLETA. Q,,,;,, -; il 1W -,l F y It"a",
lln-ll-nalf, 'In lasilll. ,- .li )j W h _- Ili 11 .-'- IIII IM,,,i,,,,, 1o 1,11I ,,, D"r"__il
,.,, ACo. 4, P-11I il, Xxol,- d., Ab-1,11. nnlall ",,I, am-in ad*, vajilla, latleill -aI., "I _,I
I EN 6 MESES 1" I> itai I. it. a. ,o,,, b.j- "-1I49_WL ha, ", 'l ":- I r , .1' r, .-1l, !I
_. nad ".'Ir"I'dild. PI4. ;-- .-- -.6noti It- o".".4lin. lt>Sfi. I.,. "T Ifl "'Iii""' 19 AIQ1ILl V- II-IT100," a' CA,
.10'. ____ VELLOS i i,- a ,in hin," 1. Z'.Ionnrllnii Inf_ A.QCl,. .I.- MANTON ALTOS SA.
I n it x p,'n_-_- __- d- toolina'A".'s' ""I". ."'Vi"Ilt"'.' i.-Ill-l-, I ;K_1 1_lii t -1.1l ORTA'.
VFU DO. VENDO VX DACL EMLAVARA- ,.". "" ti, ""'i .1. .I a,.- -,- "" ,I5 1- -_-.
,,,,, icilt, is- A.P1.16. I- din- F75.0. W. -oni ul. Inawa-d-,-;I
TI, .,I, bill". b.,.I., Li.o. i-, xtirpacicin complete. garan- --- 1-1 M, -,,I Ilorl-1,,i ", D_ "ll- ,f.,:", C111.1 '. &V
I E ., UR -2ITL -14 "' .= l". -,, Ill C-- 111 Li'l- I
t.l., lol,,, 12 i, 11, Anon; tl ytidado, H Sp __ TU.'M -1-.M li
"'n- coing" ,ll, I"'i _-) ,.'$jtW_-A-y;Ai P.ll,,,o 11 lli 117'0, D-lil4t,--1,
ri.-3 2,1, tizada, los vellos de Cara, pier- "" ,i ,ry C' ;o ,, I];," Alnll hillif- ALlB711,0 AIA.T-ZN To != 3;L inionno- V. I
Dfpl:,-. . '_- ,l no Co"""M ISMI U- i 111.1
QUINCA L-LBROS nas, etc, Ultimos'adelantos del D II i 'on d. WIll ban. d. ISbilansonala. ball. In- .1 D-zatilia.- ;PRECIOSA HABITACION! Ii -QVILA 1,13 1', ,. .Ift,
__ .-do ._i6., Agnal &b,.,rIdAi , 'I. i_.IA, ooi _,M. 4. tt,, ll, 1 1. "I V-111 "I il"',
ar- j I-, ld ,L,, ;- ,;, tJ7 -,,,,Ii ad-, nalla_4 .1 ont, do ,,, ,,mprm ,, __ Instituto New York. Sra Gar (313IM AL 11' I"" - "' 4" r," -- "i """ -2o" !r t,! SE, ALQ- BELLO APASTAMENTO "'11-ill. 1i,,1tSi,,lda al'-:,a o- I
,.laj= '1 il .A. Ind.,, --,. :- ,I- o ,,,,I C- Ifl. .1 .,
dat"'. D.I Sf IS III Isa Vitlado. I'll-J. $654A. ,bladtl. 1d* PI 1 - '.- It. "llaita. lltlr ly, D-; A-)4
Va, 1-1- PI-11 dl "llat."'Isn"Itn". vlf ,im: B-6725, Padre Varela NO I.-- A4WS. SI, P.9 Z' L._E,. U. "; .%Z*wd"!, ,aaa a ,11., -1 .Qa. V.dl 7
zspla 165 tntro Sant Igni Y mortade. At 0. LTROS dat FI-25-E D-1121-M 11. ME A1,R-A 3JNA IIADIAClOlM rA-A
turas Rel6n, Marian l, -"",L ",1I lll 111-1f,, T."I A-.1.
D-2- i A.I. C- rao .Il. Q-9- l-;-,P"14 Ui." 4. -'.-I-. Tm-. i d-d--, ul ta RESIDINCIAL AV.NCE .PARTAW O SALA-CO.O., a.- 14-- y I"N". a 61- M-07n -- 1- -A1.
I oadln.i, Ran In, bAsIdnRent, Will .nlpl.t., Oltats, cold. 173 _W- V . = V. Ia Co Al-t. .:t
"10, SW-10-31 C.W.d. y Anthinia. .Qn- ., bi. = RO,, adMa. SW. H_, In, -'-; -4C'- jI!11,,, habitani m dere D-TW, 4-14
YATES Y EMBARCACIONES Ill, 1. fi- I ."Itin.1-1 sitsil.ol. U_ _I_ RK-A.A., U A-14- ADT--at," I,'1',-Il .- Vil. an. alflota .U. Q. ,-p", "A.",,".1 _T1CCz5L1n7.
14 VER OS 4- l I . . 4 to, ,.I., _,llins- -in,- li-d- I ;,, ,-ta _V11- 1. .1. aaftlaa I
.11, re_ o'd- APARTAXIEWTV SALA-CO , .4. 1- Ontillb. Y ll.- an a."dil. 1-1 1-- ,-jill. 1-11
tl pTAIL OVIE09 OR EMMARCACIO- I I, II, Sinai _ ;; all, blli -illin, -f, I ,j- -1- 1 y 17, Tlt
ALMACENISTAS ,--rr--, ,-, ,'"" ,----- -7 ""' ""' al_ .,BRD oi 11.1 .a A'. Calla 0, 10,00. Can. T__ M Wt.) ,nat. IS "t",
1',,I*,,, I al, n,,,,. 1, 11 i 1. ., 3-1. D-1766-0-11 -._ ii . _= l ,,li.all I V. V, 0, Extirpatn6n radicil d, ,,,,,,,, ; D-,lil-il,,-2c i 0--, _- -Ii l'i., .I- .I y F.i ,-, Almendares, ,
U N ,on., .4. de la Cara, nnislos. se3ios, qc. Importadores teLps y retazols l - .C. A--A-1'- C-LZ A N9 D-21,194441 ___lL_- _":L'
a, ,,, 1-,1-,;.d-.,1l d 21 Iii V-111 .E .-M- Lii. SY, ALQt MAII.' W. 1" =$.-.: aV(llW--; .'D-45'422 1, T-ASA F1 STU _1 - s
p- T t iento scientific garanti- grandes tiquidaciones Recibi- "" 7-4. ".1i li Zapata, .Illa,- Mol, I'q'm HARI.
'. .,.,. ."ll -i-sfvo, -, toifili'll- ___ '"'Ll. ALQUILA HAMACION ANE. h, "t, ,- -.
_- do loollillostan. ra am _o, 1-olino, loiloal t-it WW., FAY I.Wt, .- ,r.- i.l.no. "' aobf 111441stv o0l"Ito zado. Srti. Ztlvii, Bazan, N. NQ mos sobrantes fabricas ameri-I ,,, A --, ,nolnco- -,I,- Nl,, 1 "t.REPARTOK HIL. .I.- I. nanna I V-L Illit . A~ -1. notIttlonall. o in, --- "". --l, t'I.I.oloil. I 13111, N. All. 1, Ift., -W,_ l.1,,-I. H- ,,,I.
.1,"ll".1-1 d, 4, Clilnribn, 53T ,l, 11#111,. y 1 -i'la.", "ifli
i0iiW, di'lAn' R iI.l1'1'1.'.'7'nl '.'nZ i 8, .partatneinto 205. Tel6fono canas. Tenga p ra. AAx ,2 y ,,,,, I,,,,*, a 2 ,,-,, dI -,,I,,, Iq,,Itn Idiani lot.,-,: Nali V4, Wt- --
re ios a "I OF-M. I _-. ,i.,-, Vitto. to Ii .Vantnillnto A,
-. ll Al. I,,fo'. T.W.- U_5509 da muestras e informes "Feld- _11II OULA FELIPE St ALQU- AMPLI . Illld T-bn)
M-21" A-0611 s ,,, -lonnalinr "" ,no. .Illnd.o'o ,.o,- In, gla. 'D.In?,.4 11 jINABITACION LUYANOI!
D4Myr-l2 C-194-70-3 man, Rvdz y Cia!". Lot desdei t,,n,-, 'a'- lial'i-ona., satio, -. Iid- "',"a.Z=_'O,.,, . .,
linni- $.1 12S y I. V _to. .t jI., M-41.1. N# 19. Lit P- 11fill 1--il,, I lo I~
to"Id. "I'itt,, a. ,,I I _- BE ALSBULA U1-A NARITA I.req,11111111 I,, ,v4 lfl-'t Va,
f. V U. LWI:C.A OSV.Z. i Ill'al, D 2.4512. W-. 1,14W blad., on, bails ninottilICION ANUS. I Ili_ __, "in'I" Pa Y, Ajon.
China (I'Mil d. n Pi. 7-1-nonn SAF IM.C.A.1, a- A.F.,li. -A, .,. $10. Muralla 322 y 32i 111, 11 ,- D-I&N U-24 ,, -I. A., h-W4 1-1 t '. lor.,
'* a ", P.Y.- nU D.I., -_,,. .
t- to a C__12f IIII aliano 404, altos Cali La Isla _F i ,NTETUO. CALLIS 0 In .K -- - tnal,
., M. b I., Pill. Ing -,a .1 d. 1 75. ilal-la. 0.751 l o_,io A' PARTAMtNTD: SALA IDIFIC30 a I n l ll: ,4-14
a. jj llirtal IS D 1 14 'I
'paln.d. da, Cn,,. N U fit'hilo.j."I".11 $z". "Gala'' .ii4f. .-TICIO. T. O--- .1, ., .,Q.n. nn.o. h. _a Itafto I MXn.dQt,' A, A .1 "Ittlado. $a al a= -,
1.11yrm tl. _llI.M-OMn,,tl.i I.Iltoll,, j- t ol. b nl, I _- ,.,qst, l.'s.; I., -.i.s., 1, .,,a,,t. ao. --in. d. Ill- T.M I'll. I. I- IZOA,
,.- in 60 InliMil, tlll=,. Wllw, - ola "I
at, Pn? y L", Alin. lk ."d.-R.H., oloanl,, Ind. -d._, VADIPP-1 O., - ri .11-A. 1 17li-l", -d-, "T"a 11.1.1
Vr.00 TZHT V LA P MOTOR MARL H-59I11,711, j,"In, I. Ili ental, d, 2 y I --., itairty. _nn. y tnlil, ai do .Ud 11-11-1111 "I'll ,I, &,
Q Ioril Pa.- I, g 11111f.d. 41,1l, W111. I11.11- I 'i "I". T116"I'll,
-.-- llna,, 2, nl-, ;_ -i I'll- toldo "VEVA, It VENWE t .A I.II(Mo "t a Na t, l"'a 17 It' V-d-ft' to d. ,I- d, 8 a 32 t. dt 2 la ;,, m. it' I 1-1.11 l 1-1f., --- -'ii l . 1)'.1tiin
,,Wta, to nai.l. Cinat- COMPLICPAST9.1- Ml at i "
T-M, 'O', i D-U .I; _,,_,.,, I'l, --. ch.,6 ;_- 11, ,-. 10-IM- is
': I'. ca,. .Ill., Y-i I.I-nan __ o l I ,---- Na 1,
111111 ,_ 14on. "I
1-1 'A 77yopdal l' I! --" -jT.2nT-Vr1-4-, _1= 0 is A L Q U I L E R E S ,a. P A'1- ',,nd 1 =1- S" =-W. --. AKZNTOS MODICANVIL D = -11 .
_ 16- ,- N Ill ---t- S Il ,='?%!'.ln"2T bill. -nii ,lqnrt j Apar ATTIA I I If"IrLIA I r-ArsuA I as V EB L 0 C A M
"".0'. If, a ., 1TnK 'I. Rall, ta : lnni lilsaalt, fintf i, I SP .At I, .1 1 53
11111. __ I "'I'l San Liiin,'. J llin, T1.1 I ,I. d_ lodaa 5,M, Ca, cootillitt'. tamento de solo
r- =. .A. H AR 5 111011 nI.N;I1 nfalf
PARA EL -.I.- nian Aparlintatlit, de V "fill ,.I, -., ,_i 1.11 --ll ,olnrp, ""I ,,,,, at _ -----.,-- D ,,Mi aIdado an 111. ,liadoal $75.0, ,I I. iSE .I.QVII.1 OPTICA COWLIVIA EN
-.6 ,too Plain, afir- "'i"', :nl- IM.I HOTEL PRADO I Casa de Hu6spedell CATALINA -- 3". I"I'llid.jor 7 lfll : 1 1 1-lo" "I.,
0IM, linald-d an-, Afinh-n 1- 0- 71 PINTURAS INSTALACIONES 4 MOVE-ft I Z.ArAXTAMEN-To SALA, 11A. Oinrl lUOtki. L'y ", VeA . -1 lt, = 41-11 I ,, .- A'1o. n, I.b. %,tan .
:,or, h-ft-m .o-a Z.Va -anint d. f. U.J Mad, I -M M'_W
.4- Is.p.had, Ili 4. Malian- 11-0- """' M" "I" I). "ll nn .;;z 1 ca 53 ,,,w- Militia, Cnnoa, tlanint dt 18 U.j __ "J" 'I. a, -Ili
111E 'ONDO I NA, CiVA- XOTIL_ ': &0A
KXTXJo lE LOS WilliCTOS, PARA .1 ban. ,no 11 D-1732 U-11 --L!:I.I 0, 1-11na .Iq.11. InIN-1 it". ,_I
D12357-VE-15 j-lb,,, dot Poi C-,- T.da, W Ill; I Rill". IS, 'at. I VE It NA ._". "'i". _" M,
9. PABTA.f ,l-d- -1 1. it.
l, oi. Ga. -."I Mont-. -, T#)-_. ,19.-.1'=.' SE ALQUILA UN A IO -IT,, L-AL, (li LCCAU LA
IN _ d.li no 11 -I- ,. " I = , It a,- ,,,
1-- Allillo. A.I '.I. I -- I'llilotill "t""Ma '- ., -.,.iViia, I _. 'I'al -, - -,,i Ili ,,,,, C,. a
r2'N.b'.".'.' o ll --lio-ol --""o -"' I'd' n-'-fla, I y no -.1,
-P ,,'i ;Tp;; W-. ;rl.301. "_-li; "",
N NER6 -_RI _C_ TECA ll-to'N' "n"n""" ff"i "C"o"' lano 1 d:d l,;, H jmf jits n- til, en Rayo 305, de sala n-ml-, -16 56i, .- c- In
i !AmrLIACION ALMs"AMES, 11 SXTRS' M l,-:, ,143_,#
WAS DE COMIDAS U, I, 3 S. .1q, I- Apt. Comedor, JA. baf y ca-ciall ,11 -
Hnlalra sada, = 2 1'.J lnl_ tlt, I ME ALq-LA XA REAM101A RADITA
TWES, ._ ___._ !n. ,lai .-4- la-dai W.,R, TO& gas, en $45.00. Informes, eeh ,,,,, I. .tw. 4. L il y ml,,-i 1,1ACRIFICO LOCAL
63 D 33""s I HOTEL BIARRIT Z 'a' zz 1 foln. B-8444. E""M$-F -"' Rayo 30&
OTICAI N SEIRA N ZA S I 'LAURA GALB .- lll- - -- pII oiitl 41 . m_,,, ,, d,,1j,,, lf,14,10.
lq0C III" ,lr.lflol pJAIIINUA 3111, d __ __ Prado 519. frente at Capitlifie P- do -ilna lit- oo.I- Rao, ., 4 "lfr"" "a". I'A. h.'- '" K -17 '_, ll,.M -I_ "r -a '"'
al _.- aoh,, .I. W ,, at P, v -82- Iilf,, I"il 1.1-fl. I- I"n al di. c, WE ctnil.l: nano". .,- ,.-. l:! 75 PR __ S FROFESORES illontaiyanIont, :Innonn- w-, atinnnian. albandinit -I-* -- p, ., D-1887
1. an . to Dnado, .1,,. y In,,- Sl- Bab- Vid.d. Y noat 1. 4. ._'r" ""Dol "t""! '. I --- = -Ulin- P.J.11. 11 FlII
I I.A.W. adinni an lonal-16, b- hatbil. i." "'ilia,
0 _allia SL iAL Vl I N',A VAAITA(nON A HOW "',, ia. D 1.1,5_1#
Sanitnatf. lo-- Oil. 10 d, tobr* 9L G VMPT. --istTAl .I-- Colloid" ,O, -ndad, tdo"aidad .t a-la- Rrislu, ik.; 2 .-I.a. .:= vEDADO, AMUERLADO 1, ".14- io l"j .I.,- A- ll"a n a W R---' '- I""""o' - L -nd Cl-- ,I
v. Ii- Tllkol. A-VIS. 11-il Anna- .ildod, Its- 4 No-' win' 10i Ma-U-14 Z' to .RS an. j_ y .fttl. &I Vil, I.' I 'n' """ "'I"'
oi-tc. D-1954 W l yllk, .I- .,I, -'ki. S = ,). d. Ad-%- lbo-lita- -1 I-Itaul (Zj 7,. SERVIMUS COMIDA, A DOMICI 10. XX na d I X, Mt, al1q.11. road- al- ,'nla G'n'Al.
C =I. Alf dopiaao, .- Ital . - ; ;,;_ rVIODERN0 APARTAM NTO ad ,_'I.
-A- 1 Cl- 1. plant I~ ". ool -- oll 1:iI;. tannotat. d. ,,aq. X. 3, Sannolabl.4,, .4- D Ilm -U ,
$OLICITO Ind-4I.I.- Y- HOTFL TORREGROSA ad wu- F Iaaz:, calle E (Ba- ll $' 1 =1,,Il.:.1%.Ala ,,l_,doT1 1 4,
$10 w .1 II -n. itill"lio ,onill"no, -- S_ Aloit D-t,"41-1? se al uj a en Ill I, ,,,, I, ME -qVV.A VN. -AQTAIV on I- ""fi- Raj Hil",
I let_. oil., li lit. iinilo, 3a InIn"a, ,a'. a ", '_, I,111 I I I - l, 17
M'- - S) N d. a. -an. y 1.14.1, ljalai lant.ii.l. D_2;t ,, ,- -.1 _.
518, esquina a A Ve- .I-. . I ,!p
Saint. S.A- Q- I-1, I """' ,ld-illi, -iI.I.- Y .P.rl--t-
FlAl'o. .IOL"O, VtOLM Va. t'n "I 0 _-ro
-.,-- in ind. fito, 1,
2.1)4211343-14 "t "' b.fg.:t, IIESID N' A FAMILIAR. SIRVE CO
-olltnan,- italln't- ddo. Puede verse t.d. ho- - "I T"Alo"i R"A"'L ".a lill-do, di. .ol- r. b- -di- onlia'. -i-iol J.". Ii
.ntl, ?LICITO I. nlji>, do l"I'loll 1* ; -, '-III PI-11, 'llonilolilast- C-ifli ,,I-. i t. 1-,lST$
"I't IIit. via I. alld.d. lanatait, da"la. ,- _-_- I.,,, .W,,1
11in"I"lo, n"7:1 ,nn ."i 'X':;. 1 WARIPACIDIVI A DOS
Mt.- -1 -4 xx -ll- Y -- 2 6, $. Rillill 47al .111.: M-1m, ra poroon ,indlsa, .I-. 7X I ras. Preguntla; por el enclarga. AL14V!%0 XN "A'"01 ."' "."". - .1.,7- LDC ta _.' ', . D-1868-79w 3 AIL V--M 11-972-91-15 3I4 do en el garaje. D-2111-82-16 lan oi -.b1%.SSaJ-.L,': i"ll", 1,,JM, tN AL I -M. CON POSTAL T TA
12-D-2litill-V,11 I V nnod,,r. 3!4, .-I ar btlo tld. ti- S,. 1l-- -M 3'n .C-Ok May 'i"'. a- do d -- i, ,-,.
-RENVA VfQLE$. fArIDAMENTZ, Ng .jo. CA" COMWAS .1 .0. ,- ,-, -,," ,a'. 'I.
,,I .a, 0.91010 ISIMPICIO, CALLS N. Ildd M.-l All= s.'"Itel 312, A- D-2lS1.11,145 ",
.z'. litoon nino. !.dnt .olhinioa I., ."Inn In d ,.I% ,,,,., -; I, Ili_ li" il- ,ll -11-1. ""
64 0 . woflaor, -l-a HOTEL MANHATTAN I T'.- I' ,.,I oll -vial. 20, Viad.d. .lq.11. _ Writs do Itti'llatIff .- __ - al-All" Ill It, j '11- 1 al'i.11. In NIIIII.n., Call st,,
a V 'r I Xi* I- .- In. bar.,
,,,-- F,-=i,-,;. III I 111li1_ 9!n 111Il,.,ll. -1oll., -- onarta. ,lot "i I'don. 4 za ,,,, -I. C.-It" D.- -'j
^ S. Lia- 1161.f.z U-Int M'S"- i -IM941-n I -in- -" 1-f---- Wt. m-3ft,, 83 DEPARTAUM 05 %1,-- 1,11 hattl-ITE - .1 -,
.-Ill:1 al, I n-.1_,oIaz.I4 ,I- I- J", 1. ,.It, tnnnn'- s 'Ca.11 1-Al Illt ALIA MOLO GO.
Dam os Dinero ,' ,, sa, -- _,_ ,.l,. -,,y -,Ill.d., habinill- . it I Mo-o Tj&. f-46N, ,D l, ild- .1,all. ,; ;. ;1",
'll'it, ,o ", "'Inlia, loni
"b" "i'dil I ,oddle, tip, 4, -rollind., ,on - i a V-li M.Int- S, -,Tn, ,
,a p-=6-- ".1 l, ,,ti .-I". 11,
'I. 1.1z; .1". $I'M; all-Ar -,1o"-LQ1JLA AO ,LVJQSO; MEDICOS Y DENTISTA S T, I-I "' 1- I so-a.
,."'I. li,.-I. .,I. V.I. __ MATFIVI.AfiCAS !" ,'a l-j" ,'% ""' %' 'j l:,ir" .do, .= 0. -t- rl in So .N.11- linantInnont. in"I"n'. -1001 11"'I.A, I- A IA ILI.-., L I.I.l- a . _,,, ,,,. Mon. '. I'li'ad, Ill, I
'I ,aii ,;' ITV,"
RANDA T I it- )-Illi -lf, I i,,,,, hIrIiI.-.,
,- lIall-, t." OPERACION riOl'. Q--,. V"., ,.,. ., ,I--, gnal W. 16. 3 --to. 6_t aSITM .,dill' *%, ,, y ,- Ind. -,IMj -. , # ,
'CLARA, Ill. Cla, ; ,."""If, r- oiar -,. _. n lt .,: o, .- da."I'a., la-5o. a I_ "dI "'i , fl t ', .11 ,I., W--, 1,
BANCO HJPOTECARIO MENWOZA ,,;S I I -.1 dI, lit 2 ,,, HOTEL "IDEAL I d82 APARTAKENTOS I 4. d'i'l on.l. ,III- ,'Vol-'a." .-Wo 1. -"t"', alo, --I- i. ""'o I,, lf Ajl-NII-Aliia , Alf CALL. alk,%A
I ,la.Wa"' CaUt Al on- Pnto- y T" ". IW., Ind.- A-44M
PALACIO ALDAMA: Arnitrid 510, 9-11-75Tt-75-17 If. r-l. .1 C.,11nJiM, PT.dn SK H., In. I ,'o' C- tl- 1-1,11,11 1-a, 111ti Oloollia, ".0.
-it* R.I I 1I.T I-1AA- Oil -Trat- -. -- b.A. a 4 4 la.; ALQUILO EN Mii]i. I.W.- .jani-nnent. 4, D-11"'1 7 _ I--,,-,- ;l
A"'I- .", -M."Itor "., o. QW; it --,I.,. W1-TAC-W_- "i'"n' 'a"" "I"i""' d'"'o n"""'
o ,,ad o , ., i,
rziu tilitill. AV,2,0,1,0, R I., ,,li. .l-,I.ll- I-, . =- -,l, -qVI&A .", -_ I.
C-410164-17 VI-Wit-7-11 jWl. W ', Ill I. M- 1. II- STAX-T. il; liill ,,:'.,%- ,,,,,,,,.,I- '
,;. y ;; T1,LMa"',. I A--- I, ni- W.t= St ALQVILA AMnJQ ArARTAIIII SA ", ni
on -' WWI _--1 If Elfil ALQCUQ L rXorm
": n=A
7-iW- 110AII b, ,', ,, c,', ,', f, t- ,,-,,'.-i to, j : W. -ad.,, 2 t .n ll.I, __i"" p"'d" z.
'dLE%. D to, $I til'o a (" .-.P M Ill' lon d- h. t --!,,I, f"l-11,i, c-'T";-. tzli. l", ", 1. ltllll.
r
-------------- .AM., C.". I-,,- ,,, WannOad. -I- Part., ,I t_ I., r-l 'I. F.'Unin"lat -I D .4-ll ,,,, -1, d.
DOW OINXAO bOWAT VASAIll TERREWS PXGFLSOU DE IN a , n ,
0 at, a, .,I linpl- f-ai hnibitli. fol-o AstI 10. .--m- I I I, I. ,.ad,. ZZ, ValI= bill I .A,- 4 ". .- r-11,
W1.41" .1.1.t-- .4l"i- --, - - .1 .onis. ,, I--- ,,! a no :. 31X -t 11-A .-- -- -- hl-- A VM
a _, ni .alo, :4 'n-Innon., at b.- sn., = --I" 14.1 ,; I* ,:dn; F,.n-a Int"a = .d.o W.11an., Ird.r. TIU, 11-IM., "I 111K)WO-11
,ad. itinz blo, .lot, It Ind. aniilt-fit ain 11I
-n ,", ,. "in -in.d. .bwjv,, 11 =nnit. 1 I --- D.IWIR.ld ME '41, FIVA.41.
I. 1, .a di. -,_ DW '? All. ill"Il. I'll "Ill)", all i,
P,6.- - H434344_17 J.1lio Will~ F,4 It .1 I , fi 6 .%Sl HO LINEA Y 10 ?,- lil- 11, 1111,11 T111,1111 111, oA.A 01WIlia, 0 VIVA"Aa, .'U.
i TEL "RONA" AL41ALOI ArAXTAMEIMTf SALA-CO- o'f-- p- L-Nli. I I. al-il. do, ii-- o.W,__,
Il ._'a
DINERO PARA HIPOTECAS ,,- I Viedado Tt 84
,,,, FlIA, .A,',,j.1M, Id-- 1.
NC 6. ;11LEM IT lL__ .Intnarneirt. ritnual'. Z dn', d- -VMtaa. bldin .t.a.do, "o"""' T.
!," !--, 1 111 A71o 1 'If r-"_ "W"
,iz "- .-I. G.d. Y PM- ,in, .,.I, e1M I. TIN no t Ik Aloldn't-1611- p," __' '_rj ,u" a To E11A 1-1111, 11,41ZA A C"f 1n"l7 N' 10 o"I"' LIX.M
do, -1. fi.- loal1-1 ,, no ,ioi C-oon"lo, deade n, pity I'"- nat"n"' y val' at I' l Vj'j -' -,' osli- In 0 .,aW.ld. Into~ -.14 ,ol" Aw"O"' ""n's 2K "tll 0V41 S44 - I$
.'Nfian.i6o o"' "p. al.- III I Inalninint. g t 1-11.1. ".-III1111. - I,,,- ,Innna U-po al It IjZ 11.421, .", _.
I 7 Init,. no., orl. R- 1- ,jlnn, d. ,;r = Di475-&,-ia "A"" "A"A'so )" "' AV !_T*,X&XlqrV0_Z .J. inillptiadbado, Plaidann a ,,a!, ._l all ','a, II4 ,aial_ hilint'l., Se alquillm Moderna Nave 2"M.
TIhIo Ai,31IIIII = -.-IN-1-plil A. &I.I. -1.11n. 1.1, Mall-- -1jr l.j. '1- 3. .U. C.1-titall an Tlffl Do, aqnn. 4
jillItI), ,ndia., ,. ,,_,, MIRAM F,_,.: in t',,ii oi,-I ,
D1 - ,,,m .I. Pol -- ,, .a. Ag- AR ;,a- Oai tn- M" lotholn- M.W." 1 ".14,I; -114 fant-11 . I.j. 'IT" ASTURIANO, 4' Im "'Win. A OlOallyi Tll,.- ___.!:SI-*3w1- AIL -- o- -=- Is
to cialia Di- litn't. Q.l.t. 7 ""Ini V-1 Van- into-.: r'. -a IDINERO FE301 ,IlIVENTRO I"'. I Mo;. -,W :VD-, ,X1,In., M "on ." -lux
l"liall- nattliat'"lat, ,,-il,, .I. Vln id y H= = 11_11171.79 27 jWj. ., Wil. on-dir, tnat linalt., linaiatl, d.; pall OWn. it, 3 11 I 3 i S. jX ALqVit A UN Ct'klklo OXANOR CON, *qKOW, I, III
-, gaOr,, 4,, -nnionall. ""o" l 1, I - as lot. talt. -I- i.". ." -I I.". 9. 316111_6: _#? 22 Y B I l.- r.,. 1-1- too, R_ o", D-3aloa4l,-"
I do n Cattail DO EDIFICIO Pollimr, '1 1__I-,- till-I ,,I., -aniol. ". Radon. alI ,_ ,li"; do-IO _n % I
11 .11-I. nnit. HOTEL VUERTA DEL SOV, I-* Intslori- i n I rART ALTA. MUX FAINCA. a.b,. i, Warn, plnd:,,,,,,, d. (It-Wo. Y A at'i". D'I a - I d" an.,,1,_,l_, -, "a.l r. Ral," "'I"i I'v- T"'Iti, Ill CI,,,. ; - -- ,F ti l ,-- -.-.--. -,,,-_.,,, i,:w.-- ,=z ,,. % 'A'nf 11-1130. dai to I dt f r jor .t ), 445_j4 a $a ALQVILA VII AP.ARTA.70 COSL ,"ifiii- 1111,11ii, n.", l!, pa T"'INIMI, -Wita dloi,-- d dl ,, ,- III AL9111- -A 11A-AQI C.
I S-0-5 .4-Is 11. ,onnal-. I., AM* I 11 "i 11 _- ,Oaka

00 CXXvn NA O DF A MRINA )JUVN.I4 H: ,91,0 14 94 PAANAj~ IffTNV

A LQ U ILE R ES A L}U7ILE RES~ A LQ UIL ER E-- SE SOUICAN SE~' C~iJTAN S$ OFRFCEUN S E O F EC t:cN: S: ODFPECEN
9?KINAS 00 MAPIANAO REPARTSS 07 SATOS SUAREZ ,MENDOZA 101 CIftADS CREIOS 114 AGR?4TES VENPEFDOIWS 118 CMW) 5141515T~ 1119 (S1EOCINFRS-CON (l S I Z51flU

In -A - ,A, U- *U. i '- 1~ "'', iS." t
", UlI,+ -, ,;,I -,,;L. "AUU -- ,55 1 11 I II 1- I ' ,
1.1., ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I IU 5 A S 5 5 A II5UI- - "I: l % "" l '_ 1 l ; ,I U U SC SI, ,
"", 1Q1,1LI.$o"111, ,s Io -on o 11 O1-I 1SA "I :S eas 1 1
tIII111l w .,; 51 I S IL A?'''_,,1 l alA. ;,. l U. A I,a ,ASS. It "1-S- I"IU'ITI,," 1 1 I
_A___1CU SI S __ S_ 1-11 UA,"'" 1,. I 111I111it, ". AI I I I, IIS S.SSS!,ASA I.C
7,qvS,-, jK" ,- ,, il. "I1 -1,''l -" 1 'l IiAII A SS ciS, "I I A S AI .1 -__ -S eS _IUIAFACASS-S, II 1 I I
1-11- .",- '. ,1 "I'll 1, I, I,-,,, t,~~~~ 1-AS1 .A ISA 1 III Ill" Il C r ," 11 1 I l'" '" ,,-," ',," IU7 IA A ,a,SA ( 1 A 555,j ,_erat ,E vesLbn ,tile, liin UA (S" S Cs-US- tIACASA III A "' I 1TA A .1.131S A QV.555 -rs im otnt en Ia ,a _,,,,, W I, 'l
de ,,e "i,, IU A 115 .~AS Im ___1___ _Ob St I1,1, I I A heb11P t ,eione,,l, I be l e.p. .IO 11A 7l 11U A A~ ye1ib intv eneeU1temIt "I"," I I" CeA ISA ,SA 11.
______________ oeoea ete:B tl.eI US e OASI .I ,as 55- 'I", A A I A 5 ASS s I 'll -1,l C-ll '! a.C-., ,'I-, I,"", 1,11, t-11 ,1
_D l_$4!-!I5-B -, 1 -UUSl IA-SSS _________ -IIIIS I Al5 C A 51,,eS S ,,, IIISS.IS.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 l ISSA NOSl "UAS IS Un.1, 'llA It.55f AS. I-U.A( -eUU S55 fIJ~ IliAl l2tIt)DI A MAS SCAlC
a~~~~~~~ ~~~ san111 15 Ikl Il tiSl Its.i" ""Il: S11 I.I _-__ __ __ __ SII IIS: SSS's.AS.lI.UC N ano aIIAA Slte ,AU.A I. ,A a,,SaSA,
I7IsII HAlal M IIAAR AI UI LO IS Ol AI _I ,55 ---.-"A ,ISAt- ,. 11,1a1-1- 1.-- -, F-I- CA E '"LCI' .11 SI,-11. e1l -1.I1 1AIt.S S--_ A, 1" ,iII1 ,I I" "1 ',
(leardamuclelecles 'We.R ISSSSI -S SU -A. _;,,,,, APOL i -I1-1- I'llAJ S, AUAAA, I. A IAC.I IAp~5I "I'llSI I II. 51 51.11 11 PEt I I 11.1 -',EI

IA1 11 "'l,1A)'Ii-N '-' ;,i im o ilt I'oe Ia B- llll I .SI"SS" ," SS.S 1~ IaSIC A -111 , AIaI IlAASIII, e, ~
SAASSIUIA'A'l- IU I IAS UAAI-,.: I C ""I" A IS I,AAAS.ASSAS5A.ASAIAIUAS -I'-,-'U~ lU ,~ iASA S Aa .I.A "S. S ,- .,
Il- I, liSICS. U 511111 w do P, r, ,oll ,,IIS-I, IT; A. I55 "SIUAI ,SS lA, SAIS -IS FIASiC 15---Sl ", SI CI' oee rte a llaCA eFSA _ la AA.I lS -AA~ S ISS t, SAISU'; I 511-1 i 55 I"AS I~~UII~AC AS.ISSA -., IIA 'laIl _ ~ l l-ISIA 1 I
CljSU AUfa -SaUS 'iide as p ,SI ~~~9 LAWTON1 -5 BATIST U SA StjjlAI- a ,ijj SISA .rS B-,elevse Icl il las eaid Jill 11:I 15 SI. '",,, ,,,~l Al, A1 A ( a' AS, el. ASI 51S. SIIl A l S 'IA I U,lI S I l SC' A
l !!- SIl ,,I ICIISAISA__ I SA- ASUI-SAI I I I I llI I
- U- AAA ,,U A- USpS els t FAIIUAA IS.SaII S4S.AIIISIA07111 I II .SIIIAlAA lA 51AAII
-A jle, T CASU ft SAUS I.- IA cloa ets. T a a l: B I I SC USSSI Sal ~ IS, "; AS ,,,AI llUAS :Ili ,' S. % SSS IAS. ( 'ri I E 'ibt l~ ,111 FAlAS IT 1 'yll I5." ASCA l -,SSI-lS.,,. '! i a I ,,, - I I-1 ll

"SI I-11 I S e l t II I'l e IS S S-AC -i _5 IA a ,S AS AS- IlU- 51 AIIIS- U .AA- A
U Ial II -t IA- ,,,,,.-,", .' -, I It. 5515 1SI 51 IS,1AS1 -111 T1 .SS lAS.I IC- m l lil i e " ;I
"E A I TSIA --~l-A ) I__ A- ULSS IA SIA -l I~ IS ,SI U I IA IO AS. SI -1-1, A, Sl, :l_ l, IAAASA S AS, -_S I ll l, SaS,
ISIUASI -ii ASAS CUSS 151- IC3 IS UIA'IAmS-ISCICI
_I;,)_SAUISS~lS 1 Ave AlieiS.S. AA~~l~~ Al" -I d " ~ ~ q ,,-'; CC,!, SAlll IICII -A",SS~IIAI "'," ,111 llllII AICI1 1" t"
,, ; ,S .iSA S-S_1A-_ - C-I-_A S --A% Q ee s0- -S SA" ASl ,IIII ,- SS I II I A lC" U"a -l~ I,.ll. I 1 1
IIAI ,V,,I l S S ,_ l t""'' IS. oi ee")o 2 ~ eC S tiin A 1Aly -1- AllIS. SC 1 -11 V l "I '', Ini I--" ", CLU L! SSIlA U IlIS I Al A SAISSSIA IA AC IAl~l-SIIAA ISASSS SCiA 5, I,- ,,l~la -1 .i~ ,AIS m S555S ,l~, AAASS.SS. porh I C AlQ 5 A S UIIII S IASI I S-USA 11- S I ISS55(Il A e IS~SS ~ 1 1AF. -"I -- -, 1515 l I I AS
_111 I- I'l S- S-1 I-aS A 1,- ) I I I S I,,- AA A 7 i11 I k A i- LIIC AS -- .A iS Ill ASIS IS ISII, la A, a t AllIS,
II- ~ ~ ~ ~ ~ ~ i, IS Al Ue. 11 eI ,- U-lIS AA %-,- S i IA SI 1 AClCl ,_ _ _ _ _ _ SSSCI I CDl rS S-Ce lS S cll SISC S-S-SS55AISA' ,'-SAlSSpSC AS. I
a -,SS l A IAS I -1 -la. 7 I M Clt-c A. _______ ______ III 1111 lI" -_II S-_A I"" A_ 117 5 1CT CSV AS ',I 1 1 I I-- LC I 'I] '-ll .,IIIA CA lSllal~~Sll AS ",1S1C
U- A1IieSi SIISAISC lS.S.AI SSIII a I aCr~lo o lIl I111 C-A CI- 155SSSS "IlS. I~A I5-S 111, CI Ila AIS"I l-SA
I- 151.55 A ASS.CS.OA . an, ASSASlISAS AeAAS -, CIIIISII I ~ I.--.~- SllSIlli SIS-A5 -, ,, ""
11' ~-A IIS I 'lS l- a~-SS,,-_ i I "'t --lA CtI OISSUS ,~A 11 ,ISIS Calal Sa
SII la_'SA Il ISC 111i USCi. ,. II ,,CllA CAS -I-SI t-A USA A0 -1. ASI CIA' ISA qCIIII "" IU~ IS III, Sl '111 All UIIS A IeI e I C 5
IA- I- CAt, ,A UD A I~ AIAI dA' Ill-5rt USC-AS Tot Ceseoe 5SCS S-SeA ASUIA "ll AaAIIIIa I'SllA AS-A CICIIICI 11-%1 ,C_ I I_* A1Al S-ASIFS.IAACASS5FS efS-5 ISt- -St ,I~S SAUI ,) UI AC AAU SSSU ", ICSASS S-A 115 F"e ,-l "I ,l 1, C l I~S IS~S ,,SU USISII U,' I
SO,,l -S ,1 l C sep l ,ft PSlaI V AACILRES OVANAOSO z11I ,__ - -I__ ___ CO I -AS CO iSE IftflllUI I IC.-S SI, S, I CIIIA -ISS~ US I t"
1IA1- iSSU SS ITUsSS-it CIr~n B I1,%lrdASS-l515U (caSAISIAUInI IA __AAS__ASS _S~ A --, AA "SS CA _ISIAC ,)II II II U l Ilq l I USSA SA.C AIIA' A5ASCS IS- IIAIIS ",SAA IS SIAAUSAI
bravas) fr~nil at par utl",," ,UA IUI.A C 1.SU A AClI -S~al "A1 SIIISAS .I -,,% lSUCA ,,I,I ; I ., ,", I I ASit :i 'l11" I IlI-I,,s.III I i) I"
IS'U ISSUSS US-ASAS,' CA .-S-~. U-555-SS-S Si~lSIS, dS CSAIA "'ISIISA A 'ASS1 ASIS 5-UlC SAS 1il-SIC-IS a", 1UCS ISSIaS 1,5OSIS Cs-,i ., "-,!
_e, _,,S,.S,-,;SA -_IIIASI -ASI ;_A,., a, ,A-_CI ,,,, f"A"I'll", Uie- A U , I IA. _________I____~
SSUCIlit", U SI US.U5CU 'W-AISS USICIIAIIA AICIS-CAIA!alin'l-C55 FSS AA IA l-C-,SAU ISICA-e-aSAISCSA IAIl- S.AC-,IACI 51- --5UU55A5U51 ISI--,-----l51,AAIS. I

IS- otS-A -IRMS esT- __A I PADR As -,!" Ilie""',_____-______II______________I CSI.el .~ a IlSA l. "I t e5 ""' IIAC"'SI I t.5., 1a- 11iA i SCAAI ,C-A I ,, I toI~ ICI, F' ft A,,1 _l C I I I ,i IS I.el-l tSSS I-l~llS SSs5 aSifsS S I-SS Sl UU -SAI,- SC1
'I S"ftlSI -A AS A- T1 1 "5.5"" i l - l 1 11CCJt IA l SI SIA I S- A I C S ICII C A U CI A C SA A II C S lS S ,Sc .1 l S S e s C IS S ft "aS A I I IC e C I A A S I I ) I S A S U S I SU I S. 1 S A C 1 5
5111I it5 eSIIIA, U-AS 1 1 UiAI It" :SUS "' ,. , I l A- S iSC Ill S.5C A-S l, IS Sl. lI, II AA SS 5555 C.- U-SSIU-lU-)I
115 _--,SIS CA5SAU_-5IAAIUISSSS1SCI ____ ____ ___ I .l-SA S-a ,,I ""!O
A1ll- I.f las S '!' SSS":l lI Cl" CISI i',,, ,'-.'"):" :, . lAS ISCU,, AAU IA1 It515S Al-aSIA 1,1a11i I ISI I-Se-1151A Al S.S SI"- l 1 ,- ," ; '
1- -eU-U- II '- ___________________ e5, i.Slll, A- ,S SSI.-55S S-SI, S -1A ICS II ________L_______-____!____"II_- --__-1,U1a1FS- 17 leI UA l -SS -SI "~I",1.U ,1, S :l-CU I I 'll C IAS I S~eI ICICACISC-IAS CIS ,I I,,-- ISSSSASS-5 1 I'l I, IAI I I ,IIIUAASC0IISI I I I AU,,, 1
------ "It, Ill s!,. ,,,, ,I N ~ l S I S S C 5 ,,A I CIAA-IISll- I ISI %_I U5ISS I-I -e S U1eS ,1 el-AS- 1S -tl ,A lIlSll~ ,,,I 11 111 1 111 I t, I II I A I S III ,, ',",, I""llll CIU,, ,,,II -lSS ,11 ,ASs5S US-- ,, A," I
C, 1 !111 515lU- AAI - CCII IASICIACS. I '515515 II ,AAC AI AIlI l .1111 e Il SI lle s Sl U IC 15 5AIrSII5FA
ISSSASI CIASLeS IllS S-l IAS 11~ SIISI !,SC l lS A1SA SI U-AS:' _,,,
n-AS.CSS-IA I"S~IS .CSlAA.151.I CAISC _PC~.~SIe C IIS 11.I - .IIA
-1- ,II II.11 S U. S 1111 1 5.5 ,: ICC SA a C. SSI .l~ Se 1, 1, -l Ille I
VERI)D. .A R t IG L U ""," IF- IC -1 IIAS -U 11 ,AIIS.IIAIIAISI.SS 'llAISIS CI C 11SlS UCISICAASCA- ISSA SS __ _ __ _ ii15 Al S i A CU A SAl AsS- 't-SIS

-'.d, ~~~~~~ ~~~1 e-S ".S5-- ,ISCf',I1 1, I, ; ,,,,:, I' 1511555-111* LAA .S 111 I ~ l~- -S AS UIASI U 1111
!tAl- A- SSSA SACA5I, iFSI _ _ _ _ __-_ _I_ _, _,_ ""it, 1,-o_ _I_ __-_ _-, __I_ __I I_ __Ill_ __I", I_ _ __,
__t'_________ I_______ I ___ ____I__t_t_,"______,_,,, I I-1 1!7--",,,,,, I ,II Al I ,ASII 1 1 I Ill IAII", CII t, '-SIII III 11115 ,5A~IIllCS~~ I S
U1 ASI;l"AS ,s S. SS-1IIIItl1:1 ISSSUAllCSlSS1(aA UC USSCISU AC 'lSI SI A S. -1II 111 11-U-CU 11 "'ll, Sl IAIA SC U ISA Sl -I 15 11A5S.AI'I q CII ,,SAI ---S Il- _I ', .,1
SACS.515ASAIISSS-SAIA ISIIA. A Ift. l CIIIIiC~s UI.A I I AIIIIIIAI, ,it I
a" ( , 11l e 1lA1 I I C- AA1,A AC- ASA AA SUIU I~AS Al eACAISU C- C-S . US U-AAl 5SI . I -~tA JUe 51555 I ll-S.1
Ali ,e ,", - -I S aSF l ,,I AS TiUC-AA UA l-SI I A zi Al ; I ,I el~l.l,;U-11 ISAICAIS. SCACAIS. t1551F1 CISSSS ASiSII7 II ,AS. eS elUS. CA S S iAA IA IS C IAASS
ft 1-ClAU -IS FSSnS "IS, 1S SSAeAISSSA ASAAI 55AV1A1IIW 5( JXJ3 tl A I SU51F CUl I, I I, i I CS, SSA-S SC 1FE ,SSSI ~ S SS Al SlIIICIlSl ,SSIAASI --SSAASSS ASI e
_OISISCC I-S ASlC 1SIU S ISST e l- S. -aaUSAIIU C IISI CS 5.15 tSa CSI II-SISS',I "15, I -U-~llSS IS~-S-- IS U -S 11 e 1 ,
_-_LUSSSS I _1 I,, U-SI~, CS U- IUI II a. AC i AS U SAlS ASSCU U-S AS Il I~ ISSl ,C5s S "
U-S'l 1-S~lIS I". ", .,,.S 1 1- 11 i11IA, 5i.,C- U ClI,5~ IlS C IU SSIA Aa I
I 1S~) "'' .lI lS Cl 151 IA I 11 551M I5 I'llS I I'l IS. I t, l ,
__ __ __ __ __ .1! A ASISS--', IA SA5; S SI ISSC IEEGA!A , CAS 15 COTRRA zOISA USIe I. CAU -SIS Il l ,sa ., ,IU "SS~ I-CU CUS Ia a "IIA IA F -U I Il I- ClUl S S IU IA
T.--".11 I- i 1 $0S a yAIS gon It yU Ol-C; "_ I I ; 1 IIII ,, 1155 U, I .-e ISIIU-SA.S.SS.5151 -UUU."IllIS
-CA.S--- .M5B1 ADA elI.le-l t 1 -ISUC II w50 Io ,~S Il Az, UI ISIA- S -C AS" '! S E 5 F E E -CSI "11 -l "- "I e'UIC IS "PITS ,, ISS~ iS.SS lA"!A -.5 1-US
I A I llU ASS1 11 I .1 -,
-S 11*151 Il~sl I 1SIU U ISSSSS I. eS SI ;OSSA -1SII-I I S- lS IPSU I U IS I- .UA l-1151 -I SS A' 1151 US9 e" i 1 1 SSUC 1esl S I t'l I 1 "Ill IAS I"
USS _S 13S588 IIISIq05 -1 ISA. IU lA, USAIU --A ,, ,SAI -A S UC US IS ,,,AAAU ISADA C C1L-Sli 11 SA!-SII CSCUSlI, Is, S- ", Il-A . I,1. I I
A 11011_ IIII I IAI -T1 al-U-a ftI S I I I U-RCC 1115 U- T__ w SA;SI.SAII-I I, -SA S 1S-CU ,)111 le ,l -S11 151 :, I ,1 I 1011 __-~ a U- AIS all-I 13 :PR A VARIAS" ,
SASSilSIAS-IS-- IA _ AS CU I U-S1 1"I11 iSS.U-A- Hll11. Sl-SISSIAICIA-ISIUA aIeCsslIS C SlIalSI. -" 1't. U-SUSS5, I el I-et-UI a1l11i ,i
ISAR ASI,, IS;: I'S ASU tf _SSI C .I s I A ASASS.11A', ---, _III~ A I In SC--l :,SS SI US 0555 11 -1 n .- "I --- A S S ___ _C C elC S I 51 IFI 1 S1 I IIS SI1 a ISIA C, ISS IsS 5 IIIS lSCA ., L .11
U,~ell151A 1~a5~t --- U-_l-lS 15 "I1111C -1 1 '11,,7 _I Se ASA_ el_~ .SI Ae U-. -,--,a 55- Iil II4 ASAIS AepI1 11011 Ce 15r 123, -111111U*ll~lI SCiU IoI 5 iUIIAIr- III ACI 11- ,_1 SIIiI -- I II A-S1
.SI .SI I .IIIA I AIA AS-llI-S ANNSAC lA-I S-IIU, SCCS.IIS SII ,I1A. S-S-U-1I~' "' C-SaCSSlC-S ISASIA IS CIAI1',%" ACASAS I (CII, '"t" "!,
A_ IlS A e, 7ACIIA'I", aS,- 1 ,,,- C---_lA -ACII~lIIII,5- IlafeIft tF l-S I1 t1C -IU o .a)CCAIS.C-S ,, ________________________1_1_,i15 .I.C I 1 11. AIC5SA.ISS -',S IIl "US-I~ .1 1 ClSS - "'1-- I'lSSCS,11i Il'llIS inll CA ,-,1 Uz US CiIU CC I - ,U UCI-SSSISIUCI CU,,USI"',
0 - ---- -- C SIAd yIl Se11 SA cl! CSI aIIIC-- 5-IS-5-[ lei, I JAI.SISI IISAt- SS !,,1, i, ,,IIAS I, - AeSCS11III"UAI11 -IC a-Il-A.ll;- Sala .SIl -,AUS C;,I",, e-S 15 COO A OE ISASIA "I' lll.:1 I IAS tI-iI 1 ti .AI,,, AS- V; S A ll. ----. I ll l.S ASS na, -t I I U
1111IllS IA U, r- II IA55 ,,,,IC, US ASI 5.15 !-'e~ S i ll I,' 1,' .- .ili e S
ISAw IA1ll ASSl SSSIAISISA II IAAIS SU .ISS~I 'Jil 515 titI, IIIU I I.- 5,15 55' 11-- AS ISI -lI S A --S 5A,,I SISSI IAIS ~l COOR- AS I AS ,111111 I AS, i1111 I ,",5 55_ -IAS ,I-I ll IUAISSI Se, A S S I1-.,1-5 1 -AAS CIISI IC) b~ Ce _S I Al, 11.1111 CIII, vitSI) ,S n-04ASS IIlI~ I.~ .l5e 0-S It-IS
555I111Cs5111TSAAI CII:, l -~l --S IUC 'iSUltal SIC I~nAIS.Sl-IlSItS ASllI 5-IIS--S,,-S) -11, IISIII~lI~ SICAIAIU.I5 -SlS.1 IeU- SYiS
SI -- t, 151.t~i 51 5.5.,E a A E IA Y t t- i-A I tATA CE lE 11 1 _W___11W -I~ 11 NTIA -- I- Slft SSIACA -CS 'll tIFA1 -SIIA -,-SUI5-lS lS A .SUICCU- asa~
I I AIT t,,,UUS-Il-011 aICAS U S. 15 IS ,5 1 IA SIetS. ICA CI I 1 .1 A4AA15-AC Aat - UIAIU-1SI.llCISIUSSCSAIIC SSS S -ls 1 -ll. S llS
.',ISII ASS 7l -.1 i IIt I 1, ,it, __ Ii S 1 ,18 Cil I ll SSel U(7 C S1I1 US L IA S 111f11511S -SU E D ClAS 1-S -l
_~~~~S IllIllS -t l .I -,, -SI- '- Ili t1 i Nt c- A c I -. - IlltS- .lI -lISA I- I. --.
S;. Il S 11 "I". A I C 5 l,' CU -l I IA A. r- -ICSA USr. r ISIS I (IS -USI 5'11 SSo-IAA SIIAAI I f5e51 l-n11 USCISISAI 1151SCiA, SU CIA A C IAIS I UItU .
III SASAIUS,-, U-I Ast-ll ,-,-US eI11 I111S I1~ IIUASS S.I ,elS ASIs-SS CC CAUI
SiSII US II ,i,, lAS. all ,S IIS A lIIIIU IS ,i,; IIS Se1S. -l ,_ SIC SUASS ISI I IS lI, I 11 UA.S I SI-~ "SS -l "Is1 a I AS s- 5- UCI~ 1U SSs .S1lI~lsS -. .I.I SIS,, l, -HSI al l.SIS 7-AA ApASSI SA

-~S -0)-11-1 ASJI- ", -i r41tIA t -%,i ., _-T W 5, -T., lI S.- CO CIR IRPI CI TIe ,IU I0 ,IS-IAt ,05SS
la-I ,-seS.,I_,i IiSs "An50 ,IS- A. -e I I S IU lA lIClelSISIOCS _SIS A1- ,SII-I I, [ o1.11 I",11 U 15 flCSIA Ito_ _-_ _,_-*1 P.111 UASUll.I SSS,, UUS1-, -1- U l-e CUISS SISSII SE SOAIIT ---55C1A5 C ,,AUI IASSSC.UIR SSIII A--IS5 l-d ","',I Ell,0-A US -.U.51 -,"1111, UASIS, IlSS- SI S S I l
,,_ I",_____-_-__-____1 IUIAU1lS.SIIAS BE SA-ESES-l CUCUSCCs5. UNA__________,_~~i" ,
i%5l0,. -I'l AS--I ,AUA~I US S I", I -Ui,- AI -I _-_. _. _I __________._II IS 1" 55 SI. CIS-AI PSSVI15 5 sU IS ___ __SISI I -1- U-ll A-l SI
VEN ED RE 111 oEATOS il II SA1551lI ., ,-~ itS~ASSI 12 C1I1,EEE ,tV -S-IU ,, 15U515T 1111
eU-15. 1 11 11 1_ CIUIS -,,,!Q,, -- -UTAl -SS-l U ft sa 'IS A U. I- t- 5111 COSFA IS AIP C CO PAR ., to IS 5U
-- 1111, 11 15 SF.U .S. IS)1-1,t Mas F I- AS11 I5 IS. SFSSAS ACsI FASI.11Ptl :US I 15 lSlSSCI S
_ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _III SIII I~- ol,- 'l -. IlASSI11 -- S IS Al -IC __15 ---U SII I-sC .1IIA -II "IS mc'lv 0
II" S D- IF 14, UrICSSI 410,11" DEUS-o c
else11 SI AS- I i l ll 11 11 L U a AA~7S ~~t1eS511SUA011 l 111 Ill SUAS I. CU" -_ l CI_-1!.,l U Cs-S IIS.I US")",l~~ SIASSCU StIA 11 O I.SA# .AU" t"l USSISI USIS I NI s.5.Ioe ls.aI~s UUt" S-l ,50., ,111 ItSSI~I _j_51 11,) ASUAI -,155 ,SUIIA I U---tlU-I11SI 1 ,- ''__' i -, ,
U-:1-S SISU 5 e lASS- SA lal AS. SF111, 55 ,IlI U-I05 I 1 SAS I I III ADA1 0Ul-05EA SUSLCARE CIS SI d -*SiSS CIIS SaSTl A-11,1 USA_ --SS IA - -- bll Ujlx IS l~ f or CIW (55
1."'1A ft I Cl S;IAS CUA S f S b -eL C ITIIA eN S A. ,_ ,US CII ,II "U 1 IAf, IbS S di.l S. l 055h. n.; pIIA ,, S __ __ __ _,. ~ SA A ti 10 ~ S-S S. IAS AU S lU ASI SOIS I UI U 0 lS, ?SSAI SI -A, lISA- I' TIU 51 I I In U.AS I S InS I.7 -ii F151 A Ut-S 1 5CU TlA ierao icsea C Ca 0
ISSC-1S 1S l I 2 IIUA CU 55-ISIS Al Tn U-I-US U- I I I-sS r CUS "5 5 IC t ~ l I IS SI Il: SIAISS --~ -1-5 151115 .AII I e 0
I SS- ISA U- US".I.I.", - Al-,IIS- ,iii O ,, n SCISA I IU SS -1AI ''I 'IsI I PISS. eS-Sel-SlAI cl eti ioa Cr z s 1 ,- , I e 1, iteAs V IUS
IA USAUSU clst"S CS AeSC Cl U-S-llI 5110111* UlUISI L*;"U 11111 US, -I-' 1 1eg I,IA l,
I lUUIN 1 1151- l"1 _5 -, ASIIITI S-n sadciu DE SaaLE ES SIS Sle IS. U lIsIS ICSlS ) II SI IU55SII _1S AC',, A, ;iASSC "%l is ,' 'A"'.,

-Vl II) lCSIIFAsU UU SC AS;--CU -UU oIl.US USI ITSA S, U 5 I- '6k
AUSA. UIO- afteIIlll l-lU SUSl5IU.0.SSS.lAaSA CICl0PA 1 II-SU' l CAICAlIft5UIUA5_

-~~~~~~ I U I S,_1 1 i 1- I S,, "
,e ,AVI5MI-4 -S5I - l- PIA15S3 -,- Cl [ UI SO 0-1 55 AS- -SAeAis VE ADO lSl Al 11Al~,.I SIAAse. S C AlS.5SU., lUUS~r Il- A! AlA 11-1 "5IUlCl SA ,,S CUSSCI ld I d IIISI ,11 Ii 115111I S"oS .l TII ."AIIA REGALI O AlSAs 111 -, 5elll T ol" a ea 110 IA,' I j ,,,,Itr" 14,1111-11 'l, 1:11,19."11, l
*- IIRIS OI-AR O ft "I ,,,,,,n SAISa-, 1 A: l,,1 I" COS U IAS cOIS)A 1 9 -llliloS.151e t_.Ol lllI0 a e-l-IIa 51-1 -'' --CIisl.a I a. SS CUS ISS mIL. I D"l, 11111150 SS 511 -IS SAIAS l CIUS Ias1 D~V, -JI1 0-UCS I- S i i "t'-l- l; .l G I l l sei .- Z SI MEtA CASStil'A
DARDEN:05 MUS 3243I ISISAS ft 5,1111 IIS-1 'UI ,. e Iid 5111 Pl4 Nll ASAIS IS 15.1 1 AS SId",a AISA UUS- 5 ill l 1.5 U l .Wi s 11" I SIt o IliA ASV Ip
A11 -.' 1 ,511 11, IlI-- l"'" I '- 1,. 4,S, ,I,-- SISISFIS 4115 "I5 I 155 IS- U A l Il, SAIIISA 11,~s oU-laSS 1- 1 I,-I 511111 I aIU In Al e55l U -Sn d A 11",S- ,1,
AliI1, 11.- 155111.1 I -,141 1 ~ ,51 el--111 I,-I I, I ,, o155, I I IIIS In I II -'l 5.05SI-S U-Ilal-Sll-S) 11 SIUI 155 -11 IS__ -, els."I- - iSS IUI, 1 "e l 5 -A el r ii l '- d i_ i, 1 113tl US0OCSICn",- 1 t l (,AA A I IN 5) -5 I5
lldI i" II 51 111 LAlCCA EA S Il-lA ANDER S SIS.S __SC Al 551 nlU SC l IS -CSS -iASS .W-n. 5il-IC- I Bu.33413,
U- 1 411 1U. SUS II IISS 5. S, SU114 o S A SS sI il~ NIN 11 1 1 5 U1111. ICI IS55)1 =S-n ~S eSISl 11__1 .55SI. moo S "ll AISS. ., AlC-I~ AI eSS-lIS 1AC
TCA- -A 1411 U-Ilt Il. U -ti- CI, lSIUSS- AS A 1- Un?5 Il-,A ,,US eel 11110 AI UIIIIU S CI -S 0l. ll4"41AA, "IIS CIIA s-sA Al 0.USl- 0 IU --d-,AS S.USA ,-75 It51 U-SC
15aSIIU 51115115III01155S.ISUI I- s U~eal.11)1 sISISS, I AS AlA Ce~'it551.IA S101UASS. 11.5SUSSISI0.IU-S 1115 I A UISCIIS S SII-.A I- S.U 11515 AeIUSPUAS
SUSIIIS~~~~OK. SISIAIS --S --ISIS 1111 In,, Al 51511 ISAS-l SI AI -,5 SAC- 123AS Ill-IS.0 MO5555A sI S.S! S. s AS!', ;1l ,S AIAU 11 51s I SA S.ICSI5A C
AUISAC AitIIS 51.11i -"II --USS A -a ACeS-_ A,,AS c,5F5~5 ISSISS US- N U-US-SUC.SS9 ,I.im I'
_-,e tu~l" --- F ,_ men "'__II__I"I______________"__"_IT'_____ 4_ 01___ USCi- CUACS - -m -,-'eASA Ij StlAlA -In Sp it 1472.19.1 ble S, ,c, -- ;.

1. "5155 _ ISS 01,1 11 1 1 1 UI 11Il. SS- llolSl, AsIF P- l UC C S, Sle-I SSI, "SA.nt51.I 1-I.-4 I&. b.US SII Ill A-_ Ill. -SATIICU- U'- Se l
U- 1 -l I5 ITISO -_I z! -1115,'i U-USlI.S lA -l- I, CII 101.11 1I-,lS n -lU-SI_ ft AI S- r-r-clu Re, DCloii 1511 D1.
I A I _I- P I l
JUL19 14 DEI 1)91 W)A RM DE LA MARINA NL.I EiAV)t '~nro',n ""m 41" lj)n4 i"r c r l9UC II, fi i C Imso il,~ n
VI Ia 14
1i~~f- 0 I AA 'i -0--itmt~~ A.~AA~ prof",, m #IJm o mdr I v t* #,'14 11l P 4d 6~a o 1"%t'Z Ile
IAS UA 4ll Al ,AA Al' iAIAAA I '! -l AAA 1" II--I A AAAAAIAAAAIA ~ ~ ~ il IAC AI AAI Ill A(til Il-A~ AIA AA AA II ivtt (/IIAAAIAI II I l~ AAA Al. ~ A d
Al IAAAIIAA Al llg~ a.A ilIlll lA Iwo IIA ,p i il llilliva Ael prdAAilli AlAIPIIlAAAI p l AA l AA Ml i~IIA~IA I~iII II llIPIAIII IIPAl.A P A IIjI

dI IAIIIIAIIAiii A IICA IIAAI IIIIIIAAIIlI IIA A:~~AI~~ IIIA ,IIAIAltiewl d., IIIIIP~ A,
iiI I axuAM1111 l


1EX C J11M II M A SIIATIIOMIII.AlllA AAAIIA AIIAIAI IAM.I MIIIIv II .) MAlIf
to-, A. AIIA IA dl do'.M ei I-~Il111AA IA~ A I ~ l 1 '1iAII l 'I Al.I I lI~1
DI AAIIAIAI IN1 LOS~MIP AI M I AF I A AI IlAIIAAIIILll "~ll ,AI A,:" 'IIIIII "
IIAIIIAIIIII~ -IIIIIIIIIlAA1AIlIII.~i it, la11 I-,M u6l 1 1 1 I
EXQU LCI I O SIT OJ~S! pilb. Alisi en l11 I .,IIIII A I.A IIIlI lI lAIIIII A P l'I lylI'~l I'l A.l~I.I~lIlll~I


:od111 -. P-b S1I .11 Il1l.ll 111is C-11 1111111, dI b '''ll Al l'4lI ll Il IIll Il l"dl l( I, 'lAI P111. II 1. 1. 11 1.1 1 1111.
dot, eII III y~pg1~lll1lAl~ll~ lPll-lnll" SIll.ll'IlI.l 1111
ha "I. Aldid.

.A'.IA.Inor ioAJD II ob -C __doLU o :lf lPl~llI n11 l.,A N1,,1111,.1111 qla ell IIIdeta asI "eeti s

11.111'0 AAll' V. ll~llAl l
PIP II. I All"p Io~td IIc l-'AI Oliia .1i 'J'd -- '1 1 dI 11P1- lhIr"lIs


I AAAtis' IICAMA el lAM he i. it-, lo oo Ill o Al'es cat111 111 II dl le-~lI 1111~et coIP A. GALOI Y4ll~ 1 l1N Il~ PINTA- Y. PJN7A YIM PINTA elIIM dcll P11_ I1 11 AlAd 1 s o 'r Oeq i lnt r;daitne t ulrra A
AIIIIAIIIAAII1AIAIIAIIP~ll~ll~lAA~iIIIIAYAAIIAIPIAAAIAAIIIIAAAAIIAMiIIll e111 a d.I VlA y~l so II A.
7 .11i1 Ill MIMI-Alts I, b,.Ai,,h, U deIIAIAIII AIAIAIAA M I iC lIIAAIs Il 1IIA IA IA AII A I I IIAI P II A Ae~Ia'
IIIAA1IIAAIII E ot A l AAIIAIIA IA- J IJ' 67 AellllrlllIA Al e A MMs 1 1 1. l l ~ l All IIM 1111MM I.AAAII MAIIMIAAMIII-l AIAIIIA IIPIIA~~lA AIM Ill 111Ill lIIIIIIIAA~lI~iA6.AAAAII AACARLA1IVIAI II ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~b., e I'II genra AIIM 110 goAAAA~AIiAIII~IIMAAAIIIIA cil~ MIMIIA 1 IiIAMI ACIIIIIIII.

DE VINlA IN J!"WRITIDIAS. LOCEIlAS. DARMACIAS, ziIMAAl 111 I A 1 11A III'A a. co, a iAAI AMAAIl IM IIII Ill8 CARDAMAEN VAIES EG
BAZADIS, GADAGES Y 1IDAS CI 11171100 lINO&.11 II1A 11 I A' lb-%. llAM II IA II II A Aii AIl. Il, SPELLMAN COAA I '

:NUEVopOD cRO;UOSOLARnIE: Psta Rosado ont !I: boy I1C.~l 111nAn -i! AjilnlI de MMIIIi W, cain
Losdea m s elvietes co m~esesuero.No 111 -I --. 11 M A. l~l~l _11 1111 II'IMI A.1 IIAIeIAAMdes.A1111 IISl-IIdeIAI1"'AI1111 rP111.- 'V I de111 par.1,p51 MII
debe ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d'tre igi eo!~AIAIIII' MlAI lAl lIIL AIl.I Tp"IAII1iI D.IAIA All 1.111 A I -PP.1111i litl7 PI A)111
I'A AII i all .1IllI 11Olle. 1111 ,un IpAIM Al AIPIIIA Il y111 1


Al II ~ ~ ~ ~ it PoIlb'l I;11. .~l 11. I A AIAIlDII iA AM lM1 e11111 A)A- 9,,blr11 he,. l l 11$Yl
I1 toM A 1.111 511,. A L l Al P1111 A" l r111 MIMI,' sli -1111 llrCAPidr tMlI,~IAAies? I1 A 11 Ilnij.
debe fltar o IlIADn CIPIIAA p lm l l- d Ic lIA b 1 Habana, Ax P-lmAiAI&1 1,118111 AIIIDItins de Atlio, l d l I IAIMI eo IlIAII A ID
ADIAMI IIMIIIIA 1. D zlI VI l. MiAizerIA,. 11111 01111 AA LlIII 11 eA AoM l 7111.I M lIIl 11A 1 CAMAMA ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o AMi Cll~llllAaIr.ldl'IA IAAI5A ,liaIIA Illillriia ]a II MPIIAI1 1 llAAI ori 11111 IIIaci I.e Coa-1 1111 IM_____________ "11111 111 'AII5IA11 I 111aoi ieA Iih CyI iIA itIM.- SUCeBS Yr ANUNCIESEstai EN el~A.IIlI doto GrAad11 11 I I11111111
-am UPT 1a , ilo, II A jarl i ba -'a Gall Itrz III IAAIlA co I at! 111
T VA1RIVCO' l,.-5PRACB It- iiy f- !cae IA Alelrd qIAP Asi jpI aeI aIM _C F10. IIIMIAII ll Ill Pial -111 di
CC'e era in banca de Fr nlla I r AMAn I'lla 96coe Ill ks 1.MAI A ll rcitt~ ll clIPAIl lllPn lll1
I IlIIMIII A l ill~t yop1 riAAl e I1- ll~l.M II Al Mb.-- h sll 511 11111 .~l r l~ll~
Alle, MuiplA For el SinAdplzll. 1111111del 111111. Alst A'X"A. AII dos Ci AlAl1111PeI l 1 IM al~l o.l


c Ilo citeIMI'l 111111ac rolll coo,
t1s ecl4 olad i etalbd1te11rulJm t~tanUi ~iatInumata st aignil n ll alp.AlIl A 181e e1ClAl~~ PI ~ A111lI~~ llenabIIIM I blian 0I wII~l Al AlllI'l4 MIIaPAiMe lellI Paszl o IIaAIA PcitarI a J, ll or.l Ii --~AlADl fait IIMI I s"lIII 11 P Icnd P e aripAI yAcIIi a rAIAM irgsiaIts 11111 AII-I ll 111uie 1IAIIAAAP 111111 oi IIIIAI.I notll afII al an11I1 ese olde AM P11 pAIIA r111 11111II loll lV-=P111 1111 IIP.IIIlll IAIAP l AIAIA I Alll111II A.
1111 tee 111181. "IdI A 111111 eerl 1. 1111 .11 d e u a 111111111111 1' YIIAI usl~ll PIat.II MI AI ri l~l 151 M lng- Ab811 1111C -I Illn tan 'ifin li ri "
et autorn ENCscicn oee xPieadnedco
II, II 111111 IIAMPI~~~751Q I A lfred.1111 SUSIA11111 Y l A IbIIAA IAA L1 ll Al~l1111.A 111I Ill.

EL ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ E DADOARIOAF DEV LA1 11IN IlfreaP L. 11111111 aIIIM l 11
V, R I1A A1A. ~iirai MAMAIA R;I Ald lIal-r late 111 atg6i 11111111. 1011 111 arr'
Oak111 Itelll LAS pI'OiA0FI 111ilr de101A1'A 11111nt MAIM MIs uaIII ambosen
4"1.01811111 AM i l l 111111I 1 I JosIMA d ist b ~l ate for11 8.111 P CldlpI
!C o 1511ni la 111111 d e F AIM ia .I s1 1 MM-81 Ill" l~ 11111. AIMire d11 Claa eis n ind. aI

t, lillit k IAI 1 .1 ,11 II III AA A 1lll.ti III IDPAIA AI-IMII A. Ilrplllll6 J,;AA 111- qMAIIIDDI n fr.1da
Ia. hlh Acesn deIMIII sus ciaI no0\ ,I1a~)AJ~ 1111 1 n MIIoIIP~bI
el 71111 II rpt 111 111"l l l AIl11 AII
6. ~ ~ ~ ~ e -td.1 AIIIIIIIAlIIIIIIIIII
I ILAIIMIMIIAlllIA Congrs otab v do 9Ia a. 1.AD UE Voea t
Achso coat011i Lllae I eobr closes ,000 '1 "%'d01 111 SCl, lAa 111~v an rella nau Il 81 Sel
-eAlI II ,n-t p lA51-M1 y1 1 .1111 AdD!r dpe i r ""a-d'l'lD lnraD o ,rtti 4
doll' n110 "l ." tue tlo~ All! Al,~l Illo Imi MIM h A Mt h 11111t. 1 h- obe a o 1.1 e. e re odccai oi1. r C1 C1 0I IA A I ZS~lI. AI III onart .1 P~cda rie o h e iit ra Y n, po m anodo e 111111111111uml. d 1j atid MP IIm
-71lci d l et1 ina11 dA 11apa. .1 -roiei '' dcEI1C~S Dcich a U W u~tsYea r sier GaAIM Il hA P.,l IIaII 111 b aiMMIII Hstcolea erd~l.al' to 6 0 Rm e dnIO t. Matn tD i yE T Eo LAS AG NC A IC VICTOEo 1llAAIMIIIAIA I ton.uestaro l a-sr na o. gi, ,1,L 111rd et it M dII MI Ill

1,1.BIDO ES bUMOR tri LDOIIID, de IDr C. MIROLL 405 haale 407t, Jont TEL.i 155 -6S 1Ilil111 ll.l1,ll1 1~ A 1/ ~ I Preliqnl q,, h-111 p uinoaP
S ~~~ ~~~ DIAK lO P LA MARIA (TJ.)DNCNAJ
ROTO RBIX)W RAGOA

D DA IV 0 1AND LA 14. UI 1 149A~A A
VV


ACTJAIDAD INTERNACIONAL fined.lvNAr, 1,oydLA AOM RNL DON SaUAN- do In aONATL pPta
Rafldl At" FA1 S,3A,3 IN h.1- oaad Acn eeaqaW t6I C*facd ne aat rdesa prIeinsa sa W
IzqieUa pD 0b t-l t Cd1 NNL.-~.M rd.Pn TA. aI arh) R C"
---I bell- dimm maA a,,.a ljo ptt-e rdeipenod al ep. d

V.

LCUDAa~dNO ACACONE.-L C&.~. ~ a,4 P33,, A CM D12;,3, V A ;. VA, AN,. en a,,a ,a. p ic S del I Id A to .I nor" C,,N,. -_,~, L.A. L.A ArOeC.)- anA,-I CA5 s,.Ia t do,, ClA aNIp da s dNI o3 s_.PJUOUUUA ]INT~dio N FAI
far loss .I Udel U],,3, C UAemia ae w lnmnd Weer de NMT~ el ~ I,~ Ud ,,,,,,.,,AC- A ,AN-N.t mAa,.aINNNAs-, ,A-?AU, ,N N, ire o'pilot diaa a Pdo ,Nrr. ,A A,. l.d ~ U a,., .,]a.,, aI,3,ia,, U 3 ,UN NN, ,-I 33-,a I Nt ,3,,N,. ,II ,,a-NI3,, bilrft 'an 1. ,A M al d A. 1 a,, Ael-aU, lI t A U 3 UI De N l, e C a1 U I I,, V -t I,,a A NIa a lD 3 dA Ta A 33,3N.-113 A 3 I 3103' a ,U ,y A 3 A V fap a I- a 3.Wd I N N 3 ,N 3 U A ,3 ,. 1 , U O,3,a ,, NtI-,o ),~ ~ 33

DIARIO DE LA MARINA

flul~ a r Utyft


in we ~conocimienltos poro to vdcer ousr Cooo n capituiomsdeo
ya lag historia edccnl yes p6gnas cuojods de optimos f uos o pee encozometo progreto deo cuur. Asc pine obre sus puertos a to n ie vat uventud femicnas pira orieno apr evcino ede ci culture moe fee caeint eceetuc e hade uie a vtruoso ce d y e z.


Mary M cii, Exice ci Bert Mer, etc e M. Esther Lpcic Mirc, Accis, Olga de Loncdacici, Ori c d Citto, EEeno Loaces, Cecici cndo Esperonza Coeucc, Fete Lhpeci Mcotrcey Coto Avezi Lcite Morrn, Eno Roso HtereGieci Ae ualc M Telaros Vie.or 09 Garci Rcosit Peas cui Aoccii de Crimeni Didgezc.OLEqlo NU S
Ba c elciiuc de "o alp !ceo
pa lecuanet rgrssc el utr.A i c cciucs athcici dud Iclilcic cciinte obr suus wci l niLeiyaici jv n uc e incicu Domi L ei uchuicciiLiuui


DIARIO DE LA MARINA
GRAFICAS DE L CRONICA HABiNERAad~~~T -6 0NN *Na 11ce t~
dd oEn l gesia de Nuira Senra d crHtConcep o-a NN Ne t Nld t bg a a-ac
en Madd e celebr recent ante, cn grca nt
Ilantezla boda a bella eo ra L a b-1 dee R .

ManelFernne Mnn-.b yee cejo l enor ac mFne RooY ex erect y es d .0 ,

NI cite fueran osq adt. l1tex nta boda que conttyoa un e aec o o trr-
cgemos vanoesa ectea ea pa r

Absoluts rean IMPd]R & In 6efl mei aslcdt hel yi. AngeLn
Fis nlgr em de z odr = y eet nu"Eevocnt"
ny VDO e
VeJ
rcaz iN- d are.
terta Mariaelaea
%O~fliAU4A 'a- itr at ecw.det ~ ~ ~ ~ ne enctt,_St&tt I- a-he

"EM IT FECHA POLV 1 0 CI N L T A T(

Nebeac, c. cb1da ace a panjc del dia at de teca dal dce at SALON DE aELLEZA aMRtTA" crc Bla.- Aafetert a ac diM eaclda tl-teM e. at car-c qarte, Ia Iede ratMl t e l ate Mdc NI) a-iaN, tad. tar arra a dat darer j.,N ddda car raear are rae ear Es re ~ Ne 1. yc a-a Pcaa su tcaaaaatar ycaata, wri acade lot cadet Aclcacrac,
cctarasde Aaraa pucteat dateded, ed e ac.a.b.edcee
Aaaedtctcccdc, Ocyatareate de Artculc Nar p~lta3 Ic --.-- cafteial tcaractaaea tte Moadteiaedera ola- N-a aIda
i 0ate &cacraaated In ient"a art
tadac aN m dottb 4eaaa Na at acr etla-ta6e, nc lager eaaeda, aactatebtyr.c.ae *,

ISAWN U151L "aZ MTA"
v a I, vD~raADD, N.ce N MtA

P~hhel~d Abl

DIARIO DE LA MARINA
I ON0 GH 0 A IE LA UERRA DEL 95tt
UN GAO fFr NOB O A


)ad.~~~~s anacea t.n- en eonamnon~ AW.1, do noimet d.1 nl tnes

de ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ J. lo oretee oa d TUO mrtado ypgado pod., BAC DEL" CefdARIB at~ duo odd p~r4 E. It prno, s
susenptorI asine a $ 76 00 ,smde a quel able c~or nelun a deXO comelaresod esta pof ro- P.&*ant anol oon as as I s o onna
som siboe tiufane el bo rm tio y e preisr.t do me.t Mrtera 6~ searleso de 14t atd ErnrodoeP&ch
P.N Io.e dt.N N can cs conss do No y' etr de
mot d nan t e ge to Ave r', pr entI del ao e se un I, El'ANl


es ene e n Cmas Diomre det R-6 u eCr. utr ya dto Pod C 6 or no.


LILAN RtnNA-aoto .tflia511d llnrel' NN
A INIIN l NAIAAIA


".NM I-IN. &4 '1


doct FIftli" Cub lo V.ch pe
.1 l ( lnr.1e Al 1 A'lAI u t.'a x n. '., I I* I w. Al""~n
NCN F VAIl,-K 1.IN I.A-lIINIIA 0-AII Irnl-q RAINaA IIAIlANIISN C-ol. ho 'N ,W _-1 p
al N If efl I AnAoIa 0InI y A L IdIAN doI NVN A AI As Nquo IAA I IA I Itn. o." M Pro_ -1.lll~ 'IAA msloAIAA FlIl. lElIA NIANudeubgerente de Batco a o
Ifr UNIN NAN AA I %r lANlhI A. 10 0t L1
do scho Rb e n o r .tbe C Jrl Jtamnrad or meeionl de R la lk n P- d nO aptnRaI. ve A ,,)I- y
EL BNAN CO Al AR B A HA IANAAA A DOANI AIIASUS INA NUC IlT R fAIN" plI,1,11IIl A~I AI II11'AA (; IN NIAAN IN> IAb 1,11,-" .ANI A'U"NAl
-- d.IIII I- pII l d 1>1 1 hA INAN 111, iuo ~

E L n l: of yad O o r lyuzr e res a n del Ba o EA Ie o r D L0 r'tb er r a I I d
as amorrels elt taled c6 T= Itut No rtias la se y s a mntpor hel Ar O CARnE a uno1 b ,,1 AgIC t
Nil, IA .AII IAINIAII1 im e io A- h .Ie IN A IA ILA


,cmoe n o rnclan e acoel pbrodet dl Bac p tero .avee goned y- luo oner Vida), Nou1
y~~~~ua, Cnajet emplndo ded dIch Juegade dond roo o hizl entrog dy cheek a o a e
ItIAANAA IIIA I IA j

IAIApIAIA lAN~dAA $766 00 A q l~n Al 1A0AI~lA 1lAN N~pI 111 lO-IIIIl~IN~I. INIIA Il NNNA INA NII ll 1111 AlAllN>0AIIAINIA NAt
Npret on111 t- fntpitnlIl 1501 3ns Ju 1. E,~ i Tatlrplll lllsll 111111i de I. 01111111, hafA.AIII 1111

It1oril 1o P Isna l 001111 el Ilenll Alntoni CAve Orooo IAAIAI t 111111 R111 al~nNI .1 A 0IAt01N NAAMA NI>
'A Yom d1' .1 l el No CANALt NNA- L.IIiAAIAAA IAe In o aomg~.d IINAIIIINIAIIIAIIenAANN IIlAIlIJljAIo
15I mlbl. A l~~l ANAIN I. Gbi11111 1. -d .16,d dio-. ed11-6 .1 AI IIIAAnC1eIn .I'IIIN adIAICoOll s IdA t i ll N d, l It M-1r >11 1 A ei SoAlder.I I to lNfA r on11 II MII~lIII Ae ANIs E, T. > Ij1' W IItd otoe 0 y


Bao e en1 Ci 0r1des1 All Alol I CAL IBI ItitIla ANETINA) DE1 FUlGA" ANNA L>IILNNIA MIAr All oeA4 A Aaue A6P ABeNll AA


'Y' CL D'CEil NESTE4-AQ UN Poll QUE LE HAA EXdo 1111011 porlatol 31 der lutlitivo dola atAhA Oro dotc I. Illmajora- 51 hrr11110 M11'1 lob 10-. Al senor Rent1 Portets Car111111, m"151 dU *IM A 451 Jaloga Correcdatud1 A, soeaI11 I., 111110 IAw IIIIAI At gl~ololA Al maIIAI 1101 1511 A, 0. Rodrguez 11I11sationt, dl l 11111 "bar15 PoeA II 1111 II

NIIIAN -toIIIIAIIAaAIAIIIIAd1lIAIISIAIInAAIANiIt NaoeANIoa10lIINAIINAII A~ch
y CANIil' INAIAIIANJAAIAIII IAIIA dond "IAI Ai- A-m Ae AhCI A 0