<%BANNER%>
UFIR IFAS
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/IR00003274/00001
 Material Information
Title: Railroad Vine: Ipomoea pes-caprae, a Florida Native Plant
Physical Description: Fact Sheet
Creator: Brown, Stephen H.
Publisher: University of Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agriculture Sciences, EDIS
Place of Publication: Gainesville, Fla.
 Notes
Acquisition: Collected for University of Florida's Institutional Repository by the UFIR Self-Submittal tool. Submitted by Melanie Mercer.
Publication Status: Published
General Note: "Original publication date February 2010."
General Note: "ENH1157"
 Record Information
Source Institution: University of Florida Institutional Repository
Holding Location: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the submitter.
System ID: IR00003274:00001


This item is only available as the following downloads:

EP41700 ( PDF )


Full Text

PAGE 1

btnfrtnbtnbfbrfnttntbtnbfrbbrbt 1. This document is ENH1157, one of a series of the Environmental Horticulture Department, Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida. Original publication date February 2010. Visit the EDIS Web Site at http://edis.ifas.ufl.edu. 2. Stephen H. Brown, Extension agent IV, Lee County Extension and Joy Hazell, Extension agent II, Lee County Extension nrrrtfn ft! n "!#nt$t%&&rfn'nnrtrfn(r&frnftf ) tnrtnrf*tnrt rffn r'rnnnttnnnrt nr+nr,n fn*ntnr+nf& rft ) f) rrf)fnnr)t)nt-nn').) .trfntnr)*tfntt)tnrtrfnn)&rnn tr&nnrrftnntnr//!/&tf*rfn f)rr&ftn.nr!fn ) 0nfn'rrfnt)!)rfnt//nfn'rr&ftn.nrfrft*)trtfrr'r**nnrfrr&ftn/nn fff,2t ')fn*t btn

PAGE 2

Ipomoea pes-caprae bttnfrr n frfnrtnfnrtnfntrtnn n trft btn btn btnffttbt btt nbfrntntt fbt frnnrfnftn ft rn tfbt !"##n$%&nrtr'n !"#t"bt fn !ft$f"#bt (nf)n f*rtnrtn+fnn 'nn %&t'"fbt,tn "t(fbtrn #"t(fbt rn bt-rnftn'nbnfrtn ""ft)f"bt .bn $*t'+bt tn 'f"t(,bt /ttrfnrtn (,tffbt #0nrtnrnbrnfnn fnn1%nnnn ',"fbt 2'rt)nn -ft-.bt tn bt 3'tnfrr4)n't)nfnn fbf)nftnfbfnrrbfbfrb 5ntnn Ipomoea pes-caprae nftnbnnftn#%%nn tnn bnftnrtnn (ntbn ftnbrtntnnfnn

PAGE 3

tftrft&n nfn-nrfrfnrt)n ntnbfrn )nrnfn ft rnrtn'tntnfnftn'tnn6rf)n'nftn n(ftrnftn6'nfnn5fnftn+r)nftn''n trt'fnrfn8nrnfrnbbrn tnftn rfnf)nrt'rtnnn('frfnftnn2frftn8nftntnnf rfn fr'n1%&ntnnfr'n1%&n'n8nntnfn tnntrrt tn n rrn t nr5nrt)nftnbrnfnf)nrntn'nrtnfnfrtnftnfrr4frtn8nrntnnn rfn tr4nnfn8nbnbntnt'rt )nr)nft)nnff'nrn5')nrnrntnn ftn rn8n rnfrfnnftnrnftrfn r)nrt'rtnftnntftn rn'nfn nr)nfnr)n'f)nftn*n n6fr+t-nfrfnrtnbnf rn'n'ttn8ntntfnftnnfr'nnrnfrrnntn'n:f*:nn tnnftn#%%nntn; <==bbb''=bf>?@' Antnfnrrfnn)n nn 'nftrr'nnfnntnftn'tnr4tfnfnftnrfn5f nfn )n rn tfrtn1nnrtnnrn5rn't'n''f nbntnnftn#0nrtnrn'n ftnnfntn'tnfn'nfn1%nnfnnbtn Bnnf)nfrfnrtnf*nf*ntnfn'tnn 5nrtnnfn r*n'tn tnfnfnrtnnnnnnnnn ffn n btnrrbfbfrbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

PAGE 4

%&bt r )nftf)n)nt)n' nn!nrtnt)n fntnfnftnt)ntn7n' bfnnn rr)ntnfnr nftn rttn rttfnrtn nfnftnn'nfnbfnbrnf nfnfnfn rfn rtnffrtnrtn nftnf4rtnftrfn5n f nnn''tnfnfntn'nfnfnrnfrnnfn Crnrtbtn btn btn4rf&rr'tb&fr nr5nfnrnr )nftfnfft)nf*nt)nf)nftnf'n; n)nf*rtnftn frAn5n$D"Ertnfnfnfntn rnfnftnn' nn0nrtntn5nfnbnnftnfnfn nf )nf*rtnnnfnfFn rtn5nfn rt*)n )nnrnbnfnrn f'n ;'trnn'nAn fn5nf nnnfnrn'ttn5nbn tnfnrtnntrtnftn f fnrnnfnrtnntrtn5n tnft'fnnftn-tn t)nn nfn nfn ftn''nntnnnfn+nbnnftnfnnrfttn5n'rnrnfn't)n rtn; rnbtnf'Anf 'nfn tnnfn'n)nf*nbtnnfnfftnnrn n5nnfn'tfnnfbfnftnfnrnnfnbfrtn' ntnnfn5n n'nnffn;fAnnftnnbrnfrrnnnbrnrtfnntnbfrnt rnrt frn8tnffnnnfntfrtnrtnnbnbnfrnrtnn rtfrtn /rfn rtfnrt'n)n'r)n)nr)n)nbf )nftnftn/ftn ffnnnn 'rtnnrrbfbfrb

PAGE 5

!bt 'tt)n nfnrtnbrn ftfnbrnfntfnfn ft)nntfn1Dnrtntnftn$Dnrtn brn fn'nbrnfnnnfrtn nn !ftfbnGf'tnbrtnrtn 'nrfn'nn t'tnrtn'nH'fnbnbn fn 'n +trtnbn (ttnbnnnnnnnn bnbnn ntnbfrnnnnnnn5ntbnnrnrnftn' nn%Dnrtnrtnrfnbnnn rnfnfnrn'nn n btn btn btn btn 5nnfn nfnr'n frtnfnnrrbfbfrb

PAGE 6

"b A bbt)n#=$rtnrfnrtnf 'nnnnn tfrtrtn'nn bt ('n#=Enrtntnftnnbtn 5nf 'nfnntnfn rnn btn btn btn 3rtnf 'nn btn btntnttnt nnfrfnrtn'nn ftnrtnfnbfrtnrn8tn'nrf)n ftnn+fn'nBn fnfn ftn$"1nntntnftnfn ftn1"Dnntntn/ftnbrnn nnnnfn rnbnnrn'fn/ftnrtn n'nfn n' nn$%&n-fnbtn ftnftn rrfn 'rtnnrnb*nfn ftrtnrnfrtfnntn'nnftntnbnnfnf)n rnftntnf*nrtnnftf nnBbr)nnffnnnnfnnn fn3tn fnrn rnrtnbnnnfntnr)nbfrtnrnfrfnrtnfnfrtfnr rtn rtnnftf n8tnnbrtnftn rtnt)nn ftnfnf fnfn'nI'r*nnfnnfn nnfrtnftn8nrnfrn' nnrnrntrtnrtnftf nnbrntfrtnfrrbfbfrb

PAGE 7

btn btn n btn btn 5nrtnnbrn'nf fntnnfnfnfnbrn nn 5n nnbrn'nffnf fntn nn nfnfnrn fnn7nb(nbrn'nf'nn tnfn nbfntrntnfrfnrtnbrtntn/rtn8ft)n rf)nrtn9'tn5nrtnbfnrtn'nfnftntftfn'tn5nnn tnf nt tnnrtnbfnrtrrftn8nbfn tntnf)nb)nftnn8nf'nfn)nn 'rt)nftnnrf*n5n ftnrnftnnrrfnn r')n f)nftnbtnrbn ftn+n'trrnfnnftntnnnntnrfnftn ftnfnr*nnn rnnbrn'nfnbn8tnnf)n 'nfnfntnrntnn ftnbrntnn rnffrtnbrn'n2*nn'trrnfnnrnfftnf'nnfnftf n fftnftnnfnnt'nnrfn'ntntn'trrnrt'nnbrnn frnrtrtnf4rt