Mullet Rapper

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Mullet Rapper
Physical Description:
Newspaper
Language:
English
Creator:
Snook Publications
Publisher:
Huff, Patricia
Place of Publication:
Everglades City, Florida
Publication Date:

Subjects

Genre:
newspaper   ( sobekcm )

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
All rights reserved by the source institution.
System ID:
AA00019229:00029


This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

n nrnnrnn nr nr !"# $%$&'()) )* r nrrrrnrnnnnnrrrnnnnnnnn nnnrn!"rnr#n$nrnr%&n'(!n)r*+,-+ n (( (+,-./ ). nr/ n 01n234"5(n 6r7 n/rn%nnnn rrn( 89%n"23r: :nnr rn59;;91!<"&' :n "r!n!'rn(nrn3nn==r8n 8r/n rnrrrr "rnn==n!n!rnrnr%nrrrrn>nrn?>rnn 1rn"rn?r%nr83,3@-rnr!n2nnnrnnnn rn rnnnrn rnr #'nr$/;n0." r:' .)n !nnr r 1n01n!nrr nn0,2n"r09 nnrn ..9rnn r nrnnnr nn '/''1n n-+ nnr8rnrn nr nrn"rnnrAnr nn nrrrn r !" # n $ "$%### nr (+n0-n1 n nrrn rnrn nn n rn!" #n$%rn!" &'n$()rn!! nr &'&(' '&n)&

PAGE 2

n nrnnrnn (2(+n0-n1 !"# ...1(++1( n$%"&$'(!rn)'r"&$'* n'+(%n,')n-$./012)3"/'4 5n%n$%n'n/n*(r')r2nn'r&2%)'/n+*(60"%r$,% 7867!($6r'++('*( 9"#89( *'*+*,'')& 2::2(n$6r';''< 2"..508( 6r'2;++' 60!"8=(' (*'+(*r') ".7."=2:(5n%r' ) 7880"008>8=!8#8"23 $3nn)#% -.r/0--1$% 7866"=7"..($?@3#?@93<3/

PAGE 3

n nrnnrnn (2(+n0-n1 !"#* ...1(++1( )/398? 5! 3!n 234)rnn2n6)n7rn ;n:5G"n 5"rnnrrrn%rnnrrn2n:0.%3CC!CD3CBnrn 98/4'))/ F.n!:n1n=,.n!n) /!9; CE nrn )/? 34 )# /!n!nn/!9; EC n"r'nnr5+@C@ 4rr" 2,.!>0,3nCr/nnn'%"&$'+ '+r2).n%!3n&%n$r'%' 5F!H,"Innnn!; 4EC "r n' *EC '33E n =9/)4<8)4= #6 "r'nnr!n!nrnnnnn5rr r(rnrnnnnr7!688.08 nrnrrnnnrnrnn !"nnrnrnn !#$n%&'n%&&(n #nrnrrnnrnrrn)*#*+,nrnrrn-r&.nnnrnrrnnrnrrn%& 'n!rn /n *rnr 0n nrnrrn &(&&n *& %n &1n%& %n &1n,!n % !&2&& 2nn ,nrnrrn,nrnrrn"nrnrrn"nrnrrn#$3rn&-r&.nnnnrnr 60,%7r% /-" 69!((r$1)(!(5! :-(-2+1(1-"15(r:-+r.!.(1 2%$&$"%%" 3"*1 %1"#*""%%41%5%%"5")%$"%# /)6"898848)'8 41-+5-41+-.50*40!)++45*64-67nrr r r r !r "r r n rr r r r r !r "rr nr

PAGE 4

n nrnnrnn (2(+n0-n1 !"#< ...1(++1( n n n n $%1/((/ 4+"#$% $&A&$A% 3r''r&Cr')En/Fr) CCC3r''r&Cr')) n n n n rr rr rr rr n nr n3En'r3n'

PAGE 5

n nrnnrnn (2(+n0-n1 !"# ...1(++1( n&%n$r')n(*?? +Cn/$r'n(CCC)rn3+$@n& !9rrrrJ"rnr ,'nnErnrn //:/;"9&'"H1/;"';&E8n rn6nrrnAn7

PAGE 6

n nrnnrnn (2(+n0-n1 !"# ...1(++1( nr n$ nr)n 2r'n)n 9##94?/)5 $&A&;A $&A;$A $&A;$A% # 9 ;; nr 3 5./!n n(n$%G6r%G '%$G< 9nnn "#$$ !:r*+ 4 n%&& >)5 #//9 !!nn1nn 2n! 6-C+7D,B44-%&rn nn.(&..&n' /!&n+n.9'r(&!&9!& & nrrrnrrrn #$$)''r&)r&$%r& 'nn'rr&'r&n')8nB#.C5## 3rn n 9n6 D$&E%A%

PAGE 7

n nrnnrnn (2(+n0-n1 !"#? ...1(++1( rr rr rr rr : <(nrnn)r"nnr,n.n
PAGE 8

n nrnnrnn (2(+n0-n1 !"# ...1(++1( !.nn /<(rnrnn9rnrnr rnrnn. rn nnr n !1!rr rnr!)Kr r rnnnn)n nr -4,!.)nrr nrr nr"r(
PAGE 9

n nrnnrnn (2(+n0-n1 !"# ...1(++1( n n6r%''n")rn$%n$)r/n$'r$'$10n)n$$,n%n%%rn$3$3nn40n)&rHn'nI 69 4# /38 #"r<1)n.n:n$nr8nn1F0n "!9 CEC r;06H',D38 !:7"rn nn=;.)nnr-3C,B3598 # /38 "r:<)nn'nrn"rrBE :0/!9; rn Frnn r!n!'rn(nrnnr6-C+7C+D,B-4 5335 4, "rnnnn#1)0nn$rn:n29'"n-r6C7nr: "rnrrnnnnr #"r"nn"n$:n'n!1#:n$In5n!n)0r*+,-3+ % 8+:(!7:: (@%@259nInnnrrn ?nn 9nnrrr.G.n rnrnnnr Innn!"nn:n rnnr.n!rr rrrn6n7 "r% rn"rnn nn0n rnrnnrn"r rnrr 6rrnn7 5?nrrnnn nAnn nrrn nrn"n !n0rnnrn n6n?r9rn"n rnrnrnr7"r n"rr n%rrn nnrrn ,nn: 1! "rnnrn!,* 4 rnrIn nrr.n06
PAGE 10

n nrnnrnn (2(+n0-n1 !"#+ ...1(++1( 0nn) "r0n0 "#$n% r/0nrnr nn/!n"rrnrnr%r nr r.r F r-nrnr"rnrr n nnrn,rn n< r nrnnrnr rrrn(rr# $ r "r0n0nr(n rnrnn "rrrn rn'rn "(!n 1n
PAGE 11

n nrnnrnn (2(+n0-n1 !"#++ ...1(++1( H -:H L /nrnnr rr nrnr n r$r)'nC$$n''$/"&rnn$''C$ $''n$$r$r)%nr$r&$Cn $ '&7nC3)/n$nn''nn7$n %'nCn/$r'nCCCrD'/&rn) F9(+-4-Gr!r7::(6
PAGE 12

n nrnnrnn (2(+n0-n1 !"#+ ...1(++1( 8":8"5 r'n%(++;%rn&%n$)(++;2'#%n$7n0nr( ;$;6r'n7$n(?(*;%r.nn/-$(<;2'%;%8r&'r)n!rHHnr(rHH(;$6r'8%J#((*+,n3$';'++(*;%rn%0n'(++;%r/C(+ ;%r$rn-$''r(++(;%r n nrnnrnn 3#)78 0nn9)'0nn 0.%*3B/!nCD3C+ 6-C+7*+,-C+BnQrn 6)/8 0)G: 4/8)3/8 )..1n.nn0 'rn'r.;5 90,.n:"n:nr 863 /)4 E:nnE'0nn 3#)78I/9/54/ 5nnnr% n /!n!r0n< !2r (...&%! )&%.%r%/ "rn%nnn n rrnnr 3 8)/)489/ -SnC4H'0 *""+',-rrn nnnr nnnnr CCCnn&%n$n'n) n n n n ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, "89# 7 >(2 3 -9;Rn *+MD n% 'n-D+K 3 M.!n n rC-3,DC+,B*C ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, "89#2 HrG Hn nrnC 0r -C+,*+,-3BB,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, "89# 2 33r nn, nnrn nn 3*+ 0r-C+,-4+,BDBB,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, +4811" %%/ 5 5$"#+%$$ 415"" # n3En'r3n' n ":".:,8! n 11111111111111111111111 'nnnnrn2'3n *&&2%9'r& %-=&>nn !13"# ", JJJ nr!01234555n r!%01674"2KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 2".KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK K8@!,L( &')&'' KKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK=KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK =KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK KKK"KKKKKKKKM!KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK "KKKKKKKKKM!KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK K*)&8&&')&'' KK"KK6,KK2"8KK"!8KK2"=KK: KK:.KK":#KK!KKKK>KK0 )4(5406 ,*n)&'')''' #nn'>r$r'$r'n2$n %1$ %: !n2' ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, 98/A/)57#,94/6 !.r(.n!F rD@n %nFn r-C+,*+,-D-4 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, 3/?38>96 )4/7 n -K +-&;A&;