<%BANNER%>

Haiti sun ( September 24, 1950 )

Digital Library of the Caribbean Duke University Libraries
I : I 1--:, '. :.... I ...
.. I 111. ..... ,i,:;...,,.- .
;;, .1.1 ;I._" - c.- .- '-..'. 'a, -- ... ,,,;.
1. - .. I , .,. ,- .,,;...,,;.-.. I
.1 j ." I ., : ` _m, , , ..z I , .,J ,-o v .-
.. , ,-,. -,,. "' ` :: "', , - .,., -.N:-.:. .t.. .,go, . ,.l i . I "'-. .,.. ..;
, 0 , .. . .. ... .. .. .. ;: ,,,- , -3 .. C,
;',-.;m: I , z z -,j. . _. , --Y : -::tR,, _, A ,
I , - . .. .", '. i., -- 7- :- ..: Ll - -. F, . -"- 1, , M .-J,
. -Z L z w- ,O wl i I'M .-,.i7 ,' julll '.4W ,;
,. - -.; ,.7.,NK.:. .lt _.' , 4, .. f -
1; ., I I;. ., l ,1:4. wk ,,!, ,
I.- '. ; R. i 1
,r. .. . W,
I I ;, ,, , 1R. .. .1 '. . '... ,.'li -'. ,_
v- .F! 1-1.. 1 . -, : .
; ,,,, -V 'k
'.. '. ; V, s ,
".. --.' X, ., &. kw ., ..... r', 4., j z.v-.V. .. -.. 1, ..:
. ', 1 ';," ;l , "M
'. I 41,. 'i 4 "
.. -- I lii-14111 _. ..
_ ,": 11_". ixp I -
V 1-1 .... .. I L ,.. ... I.,., . . . 11. I m ,g
, .. .... ., ..
..... ,.-.." .-.. ;, ;.W 4,4, -,, .197r
.1 '.., '. 1, 1i.
,"-,',Z,_ -, .. `' I ,
1; ' I .; 1. ,;' : -. ", y . ,A M Rl,

--L.-,,,, '. V,..- I I
, F* '.
*, , .. I, .1 _. .L I
: 41%p,.-' P Y_` X.,
1, - I rv . .-4,i i.;..q*
, .. .., .41 14ill-11 11 .1
i:. '. -V '.
17 V,
0, i
.Ao I I
-%-'k - ll 04" 'L io ! .
.,Z,? .. J"' S l
,. ._eg,
.. _.tr,Zj;Y,'i, -
1,.'! ., ., .1. IN"'.." .. 01111 F, R ,, .:
'.. __ r"..",
; . ..... t2,l, , -1. -
1, ,-%.,-. --.-l.l.A_ % 4- `w -- -r-1 .. --
;,,...;q,- ,..'._-4'', A.,. , 7 , 4 sf ,
". k _
jgg! % !. ,, ,,
". "..." _
,,, ,.T -, .. W'W*' F
z" I"... 1. ., .:. .. 11 'Zi a I 'r i, ,
, '. -
q. ,..5;,- A S ,Oio,v ". .-n ,;,,
F , `!@,N 'm- _,.'J, ,0. ..
j'. ,,X '. -1, , ii V. , 41
.--11.11-p 1- - zjw-"-".
Ili., .:_ ,"l S f7lS
:...C.lr,,,R:?Wr ll m v I 'o 4.1 -1111., .
1 .
-, ,,:, - I W -jx;_'. -
1,- ? ,
Z kq.,.', v 0-,4 ,.'., 1. 4
__ A .,,7i,,, , _ I.. ,:.. .:..,
.;., , "'....- ........ m v` ,%,
.. , I .... ... .1
1. w P, a , , . ) - R ,> '. -
', .. - -!11. ,,, -
,- '. ... . D .. ,
,,?P!l 0. ... .,C ,
w ;..,.. *W 1 "'M `.:139 , , D, 90. _. A,
I -, 11" - A, i. T
p. lk- _.: ,
N. .e..I.m 111_4, ,
'. I -,).- .,-' 4'.N , - ;'. Z,_ _...._ ,,, _ .... I -1 2,,_,_- -. _....
kt l....".%.. -`,,, :?,, I _,Vj ... i .-
-e _,m ` a i 4v I .- el 21-11 '.1
_ . .., -
.:lll , .. P ly, -;, Ii .;.,.3_. -
..111,J;.:,j--.L% ' - _,%
-11.jl,Jr g, Z ,If', "j. ..,A., L,:" W, ,.'.,. ....A ... a- -r.,.' "I"S
.... :." '. ;-:. - 1 MO .
,q .,vgr,,-i',j .% ,,-'; ---,z. "I- ` , -' .. ,.,.. ... '... ..
I.. ,; E i- ..... - ., '. I
g 4* A&,
.. , -6,
,_ ,.,,,,- .", . -, I v "
. I ,
..a' -k . --, , ., .
,jl - ;;V. 1z,., ..
.. - zw, _., ..10 . ,, ,?` 1
n., '. - , 11 -44 ;.--- -
... .. ,..-,;. eI~ ~ I lb. .. _.... --
1: 1 I I"..l 1. I. 11 I., I, ..,.!: w q--;el% P:._.:11'la- -t Y . ..... ,15 k, ... "".." r. .jf J '..4'...
.c .. . . , r ',',.,,_' V. .
1.11,11rVzv '. '1 1'...-'-. .
.. _. N
". '.... .". ... ., ,.;z--,, W..' I i ZI
-1. t , L,-, ',:'A ... ,,,- t. ;,,,.--;,,,--x-f W ... .... "-g
,-.M I - p r lQ'.- _--l ..., 1.
.17-W . _, . ,-,. ,-- NIN ve
..' ,.., _..."..'.., .. -. - i .;o
........ ; ... I~, . . M, '. ".- Q .
,11-- n "'.., ..-.;., -, 2 *1 , l rl I ').-.' 1- ,_ 41'_llv.la 5M ,,
.
". .....'.., 6R e 'i-.,% ". .-'. .`-"-ff- ,-l;_- -.n.g
., I R ) "I 0 .' .,
- U -',wq,.;Z--
'. a s IN . rz
__ _..l,--..,_ , , 4 -510W'.! &-,-- I .1
. -'s % ... ,
."; '. . -, --.- - .-k,,-,-,.,O iw .. ....
. .
, , '... U -- !_ i .
et, X ,- c -,_;2' _ .&V - ,,, 1. 5 ,n. V .. . N, .)
I .. ,
,11 _. P N WQ t; tl. 'I" ,., i ,.!Y., .
om g !Y ,.,. ...., 0 1W ,p i-". _. -, , .1 1 jh ,... "....... j "j.....",... ,-.,
W "'', M P "I '. ,a'_. .. .... :.: ., ... -
.
N ... . -., /.'-,
M IRISKw U _.171 .:..,'. ---.
.. .... ... Sra 4j", .
', "'.11,11 11 ... 1. ,".
.1. v
,Y._.,_1'7 ,;,;.', !.,. ;:."': -.7 I -
.. ., `,_
-` b, .. .q .... ..
_Q. !,vA MIJK 14i I : , J. ... ,
I. ._ _'- 1 4-'.....
',,A ,
im M EI'l .. ZL '_'-,).,ts..:,-,,LR .- ,. .. t"J", v z .
Fl. ,--, tl'-- --- .. '. 71i
1, .. l._7_lTfl.'-lolP I
I __ "... _. -, 45,c -,-...
. - ',., .,
: ;; 1 K .-.,. 51. .,_. _ z. I N l
%5 1-1 .
'. ; I M i `7 _;'21E. I", ___
... fA;22',
,,, ,;V. -, '- M ....,....,4 __ -r-, ,..,,_;i.; -
.,-,.m ,- 1, , . .,; _... ..
.. _1-1 I .z 1, - ..
`!l '.
......... ",'_ ... ,z ...'. '.... ,,, w I I
-.% Wp . W . _1
I . .. 11 .111? ... .... ...... _-l I .._ I w .. A .".. .0 .. .. ..

,9
I : ...... ... .I ,ly-l" '14'>",ll 1;&l ,
1 4 ..
. , ..._...lfPl..l.., 3,
P ", ; : 1, 1 ii _
:.Il ..::. - :,;:.: 1 1 ,
I ,i'i'..l I
... :Z....,, M A, ; 51 : i "
"'-'.,,,. 1,
, ,.. K. A . I I I -e
I ,
11 I I .V.
,j ,.
,. I I "..1 - -11. M I. ' Z* f. ..
., : ., F I ..
'; !..o ' -6 ilir.M-.,. I i K . V, ': -,, - --, A _W, m.g ,4' .
I .. ::i m .. 161W ,_ 'vu,
-W 11 11 & I I , n ., ..,>. ,;"
.. ;. Z, _: 111 k I Oil ,
,ii, g ,_
jA ;!,.,'K.,'t , I I -
T
- 1--.11 I I .. %.10 E `. W. .
-1, t ,.Vf-', V..q __ .,.. ".? I _
.; 1. 11-1..- ... i -, -
', ... ._,`.l U .. ...
-* u--, . )", -- _.-N ...
wl .. ... .. .... .. -) 4%,rp
,:T ..iiNIv-...._. .... .... ,0.1 i. 111-m ll-'e 1. -. ..
w ,,. I 1, Ml
-.4 M Ri ... ,'. "'NA -
AM ,w_,r -.: ,4. ....iiii- -.,...... ,.:" ':'. .. ,'.
".1. .IV 'Wqgg'Qwi ,
'11 I I .. '. 'A -'.
.5 I, ". 'k- ....... I -- I .. .n
j. .. _... 1 1-14
.: ,- I 111:. R'. '4-, 1- 11. c, g i
," . I ON I ... .::.i: I i'lly- .k
.. M .11 MGIM7 .1,
-4, "I I : , :1. :- .. '.
_ I 7'1' W L a51 . I m .: c. ': 0
;,, . IV .4
,.;.. ,ji, --,., -, "l -, -, '_ 7 ,y I t
....... .:: .i:
i 114, I .. , R 1. Mnk I . I -
.: I .. : _ f
.-I.- : .. .: :...... ,'.
ZU ", .; :..::i ..:... ..... ..
,\ .. ::,.,.,. I- I I~- -
.1 .. ... 4. 4. ,',' ,,--i .i:
1 4 2, It , I : i:. -
.:..... ii v IN .,;F ....: ....... ......... .. ,._
:'-' .. -I- --
'. .11 I X_ .. ll. yin,.,g .. 1. .1 .. ...l. .... .. :
4, tv X P, . . ... :,: ,'r.' ?xl '.
. 0 _Z. '. . . .. ,
;..... Z. .. ,,-.,.-. ',,', ., ..... ..... _ ..;. i. :, ; ... ;
. z".. ,'.. I K.: .. I ". .g . .. M ... ..ii : W."lj.,l -
; .. r- I 1!2.'. 1 ...M., ; ..
L v. .. .. i2;
,.% ,I rl
.... . . .:. .1 - i-:,.. ,:-.'.. . 'N 4.-.,
%. t-q, I .. ,., .x.. ...i.. -':';]:; -;;:.-.,,.-',.'..'':,.:::: ', :. . 1-1'z:
I stwl .. .. .. ,,,k
"_ '. : i: , I .... ...
'.."A I .' ,r,,p ,7 1 N .111, :. . "., .. .. ...... ii .. M ..., -- .. -.
A 0 1 . ...... .. , -, ... g.
.1 19 rNI V ...: ..... '. ... 4 ,.m : -'l.,:, ,;,g,.:..ffX"l_.".` l..
-;i ?,, .. .... .1 - Z ., i r ....: .. '.
.... ,...vx-. i::'::i .:
.,;4'I;tkvAli ,,.,.-. ,.. Z .. j ......... . '... ....... . 'X:m H e
. . ... .. "M
,,.,. .11-. 1 1 1 1 \ : ... :\. . --. I .... .10 4` :fll.tl; .......... F, .,; 1.11 -, '.
`N kq.VN V., I I i, ,,.:,Zi,,',i: ..... . .1 , .,
-;: ; \ I ... 4 , .. . ,.'.,,, l .._,Xv:_' I -
-` I -.11 - - I 0-D .. .F,
All, .... .. t"7. 5 " ,,, ... , ,p 11 N
:. ,, i ., / .Pi'- ij ',: -::::i!i-:i: - .:. .:;' . i '. -_ ., ".
IM ,rx .. ...;......,-@- .,,,,-, ..:,. VQ R s__ '.
.? 7 1 A .. , 0 m .
H -i ... p .:
.1 . 1, ... ;;e, :. 1111 ,:i". 7 -- i., ;. 1. V " .... . --
. - 'R -M . ::% .: : '... _...
.-._- _?.lg.g M ... ., ,,. _4,_.t.
itq!,& .To 1 MT .,, ,5.,,,,,iilw,-0;03 'CO's, W.,
V ,,., .,;-, I I s,.:i ."` .. .; m '. ,.',, .."', ;.X:::. ..:.; ,.n: "" "k. 11.1 -;
K 11 ,,, N. - .1. .....'..
l t.. .S-, I I .i ii], .13,:;: :, -, ... .. -
.1 . .. a .-.'l
`111.L`_' lr I .. I 'a W I .. 1. W11 ,..
.:.. ... M .. ,_ -\,"M .. ...: ,, . "], '.
!? N '! .,i-,,,,;z 11, , ,.Zii:,.. .
.1 S. .-s:, ,.,._ -,N .K g-M .0,( ": i. ,-:_ -,w 1: k,,Z!M
-, .... 1:0 ,k_ ; ..'M ll- ". .", ... ... ', ,. ': "'..... / 5 , -
I . i irl. .
t,x-- ',."..., ' 1 v;.,._ il' ... i,,:, .,::. """ ,,o : .1 ,
-,. , ... ." .,, 1, -i'. .- ',, 1., e 1.
.. I _. I 7, I 1', .. .
.., ..,_ ..,__ ,, -. w.;,
.., _k .. .. .., . . . ,.%M ji.,.:."... ;,.. I
--: ..
'. .: : ... .. ......n. ..
., ., `i 11-1.,....".2- I'll _V :.\_N -:. i.:: i, . _ .-. .: :- .; ::: .:: n. .l._4 _;. __4
- .J. 1; I llm k I ,.. %/M .'.':N ,Z _'. '...
A I I I :..,. ; ......... . _ , e. "
i ,Wffi
I _ ,,,,- I 1. I ,.,, i: , ,Avi: e%,M..irli.: _, I. ... ,
AM M I. ... ,. 'll., .. %:.* ......... V -. .. . ... .:,:,
'' I _. V .W ..... I.- '. -. -"MS .:... - ... .. K .,-Tlor ;A 1;
.. _. .. .\ .;... . I 'i ,'.. .,:,., -.., - .,
1.1, ,ui':- _i..,._e : F.
. . ...4 . . 4, _i., ,.!'lT ,
-, MA I \
'k .. .. I - ` .. . '.. '- ,,,,,x ". `..' l," -,
_V . ".3 1, ii:
.. 1.. I.,- S ...., . .. 'k ?..,;. ... r I 11 -11 l m, % ., I ..
Z4`- - RA , I 1'<<`,l A 1.,-','-,wx, :..... ., n.. .,- y-& .,; ,,,W4-
.. __'111- 19 __W IR :: I I ,... ..: \ ; . ?rT;174-'.l,.' 'e-N ., ..,,;,,-,,;: ._ .. "..". .. <,,,,W;l .. .... 4 ..
,, :.. .1 .- .1 .... I i, :....
1'. .kx- -1 X \ ... ... I ,M., 11 .0 - . g _-.,-, Imi 't ,._,:.Ili:;:,i-i i:
.. I .,.\..: ,;_% , ,W .. '
._ .,-.-,... 0.11 1, I :. V .4 ., .. A
. 1 -, -.-: I'll iX ; ':,
. i W . . . 24 I : I I IM M l &.';l - ;,;
M ll.- I 'Zil.`, Ol I ,.: , 4 N .\ ., W , N N '...
". , \ -.' 1: 1 , z ..... .... ,- ,,< -... ,,.. .1 ',
2;,,. ,;,l ;,., .. .. .. I..,..., I &., ,. 11 - ." lp ... ., .,k, %, '..q,J.
. . . ..... .. .. .....
I.I... j 11 1 .,2: .
.. _ ";l.-- .. ..... M ., V" . .
m ,;, , .]. .,:.tm _
ti 'si .., ;4!i..--.. ,,
.." ". _, .1 . I ., .. . : ,k:" Ziik'l .': . ,
YWRI M"', ;Y11, . .. :-, i.:;,N..,%.Q"% ;Q- :%. - 1
,i _ 11, ,:.,. I : ..., ; M. ,,
11 ff ...- l I I I .... .. aN, -- o -)..-= ..% - .. ,Z.-M : :.,:='., ',',,:. .,.f,
..,;-IF. . : I M., .I- ...I'll. ll- .. ". ,.
` ,, :, "i., ... ::.:...,..: .Z :. .-... Z , ,.":,.,F
'- - -Q -- IN ::..: q:..'..'. \ I I 1, mi. "< `.;.,:!:- '11'.'. ,! .1 ..
__l.._.-.L,. - =1 I . ... ... . I I 1. ., ,11 _,-., ,
-_ -. 71; 1. g .i= .. ., .., .",;- ,1, .. ; ;i;N',&., -,.t..
'. . , vrl I l R ,..._ ik gM."'..l.. --
.; g - .. ., . .; . ....: I I I I .. R ,- .?. I --- `_ I ... I .. ,jW,
.,/.;.,.';,j P .., . '. U
..., .....
.. I .'Q..Y.l I ,< ` '.,,.,, (!5z 2q "::
. I ' Z'. 11, I .1 . .. ,:..,: ,-.^, ::,r, -i a p e,w_,;-, ". ' ::.., z,, 5z?:.!.,'l
,O af Ely -1 ,j,.:,,,.A/ ,,'.-
.
, - ...., v .. . ... -, .,_ -11111;ll .... j
- .. I .. _, ..' 'x
r6l- v.. ,., 11 .. .. .. A -* .... I -
-...n,,;;.t 4,,,:-,4 .aill 1% I _'. .. --_'`. 1;,, ,".- \Alm. 5Z4-_-%',' "." 14 -Z., -` .. VN-
1. I ... ,i .1
I. -- '. ` A &:,.. , '-,'.' ,;. .ii-.. .. '. .......-:;.. ... ; . "
:L ..... I ,4.R- ", . ,.""
:X IV. .1. .., -
.... l -- .. .., e ,, ':7 ,q,,
.1 i I '%,7...! . .11 .. .1 .1 '_. .. .11 .?. - ... _...-
". % Z. ,i w , , % ; ... P,.,.i ,_ ,._l ".
i ta .. i .. . 4, ,
.. : M .- ".:;,i, .., ,.l.. ...
x: ... ... W. ... . e. -2 .* .. ,'
-? --_.,- I.... 1_ I I \ I . ..-;"i,n,'. ., _e '. V .,.
A. .. ',, ,x I. 2.
I. ll..Z ..i:, , 11. 11 \ ... ., y4l,". .._ '. . .'. -- ..
'.p:.'.. _1 -;, .: .:.:,. :n ", ,, .,_,,;, i,
"M ....Zw ll-, -. .1 11 I 11
, I'll ... I .... 1, e .s
% " . - : 11 I "'p "j.i- - .l.;l: . 0 '. ,, n%:,.,i;,e.I. ,_,. ..' ... , -
'' -i .1 .. I .1 ., .1 -...,X. 4 f .zN N!,-
- rz. ; r'; ...,,, I .. ".. , -- ;;.,.. ., .. 'Q;i .Z '. -.,. %& ,; P .
1 r, .... .. :. I I- .I,--,. ". Z.:!" - i;.:i.: .

g .%... ;. '. '_ ,% , .,. _ x .: ...
'0.'-. C_ 1 ., N ,% ; _' a ". ." , .,..., .', ,. '.l ,.", ... .... % ...;.., "i" e 1 , _1?6. ;...
... .11 ... '. . ... ., . .. .. : ,
-, . ,;- _Ll -,, .'. '. ... ,,','-'
'j!,.,.,i I li l ,j ,,IvA, ly at ;d; 4 M - .. ..... I e .. _i,i,::. ::;,: ,i:i, i S
,.l " I . rdn,?_:-:,-:i 4,,*. f.
.... ..... -.!,, z r R _/ 1.,.,l i A , M .. , kiii- .\g ,-,, .. 11, W ,_ ,1 ., I "., I ... -'. , .. i ,,x
.Z 4 i,,
., '..... '.2'. - ., .. . ,,N
.. I I -, I ,'.' , ,";.n;,- sn ;e'.- .,,,m `- ,, s, ;.'.' . ...
V "V ;i. R.'. , , . _.. .4 .. ..--iK 4,. ., .. I I .. . .. .. .. , r%.. ..
.-',N..; :
.. I _. . ,,?. j li.. . / I .p. ... .,. .1; .
Kj ,;, I llf. 4 ,;l 1. :l... .. '. ... .."'. 6w.."I., ".., . j .. I -,:;
.' __ I 11 ., ....;,:. '.:,'ie.On, ,o. o- -. .:..... e _. -:
.. .. . rq 11 I ; ,,:?". , K ..... ... .1 I ,% .., ;'., ?" ,,, ,.,\ . .
614 .,;P , fz, 0 li 1, I .:: ;lt,;3 .. ..',,, wcV -F ,,k %, -. :- .:,iri.N.;, . ....., .... ,;: ..'--, I %;Vj
1', kw ,,. ,_', Eti -
F, M _ ..... .,j al -1 I .;.. .1 I., ,Al -",:i ;., i. :..\-' .. 'i. ; .. .,;..Z.',,;l,?'ye.,..',,, ,',,,;i., I
-- -,, I ;V ..."'., /. t ... "m %.-,,,. - .I : -- .i, f .. .., , ,,.6
`f,.. IL YZV , ..
.;.. -M .11- '.. . 1 .1
' W ` 5,,, : A 1. .. , i',,-,_ . i :x -F`:`,,,, .. _., "";- -
4 1i. I I 1. ,..,.
,.- -1-1.1 ". .- P:ii. .".4. . , . . ..,
"', W !W I , .5 .. ...... :: ..,..
z_. W ". Z. - ;ii .. .. : . PY.I. .. .. 41'.. 'i, 1,1 ,."
-
", .- ,, I .: '? i; '.-: .,::--:..... '... ..-.: . .
_,,t.4,--,py!,K , '. I I 4,,' 1y, 1. ., .'-" 'v',:O: lin- :. .. '. ,i "...- '.,.-r,,..64;;
11 .. ;.. . .: ., :,. I -,..!--
,!m A p , I ", \. ', .%i::::i. .,.,_;.. .,... ....
.., le:l ,_A,'. :i., ... _. ,i.:.:,---, l .' ,,'., ,- ,-4 \ .'.
.W : __-A.".., 1, "A I'll .F. ,Z- , f.. r.. 1. lv .- - ,M- j; ,
I~ "...., 1,
..... ." . ".,. Z,", 1 i-I .. . 0.
.... _. j .. 4 31, 1 1 1 ..
1. ,,, .,. .. 4;'* , i.. ,.%: ".
;_',,- ','.,.,'.,':'.'.,,,!,,.,.,.,",-.-... :..-&.,--;,\ 'I
T-1. A . I .. I I I ;.. "; ,,, .\. , .
; .. t I)IJ ,I I - i
", I \ 1- , . ... -, . % . .. . ".... .., ,.:, ,iii,,',i ,?.:ii,`,x`,%,, `, 9,;
, i e _._, .....;_,
,., '14, I I I -, ., . -,- I I ", ll 4 `.;. _, .ii. , !: d' .':
.., ,-,Ki, ., .. V.-W"...,I.:
I ". . ." ), ,,.i,.,, .l.... ,.. .I'i'f ;,3.--,: ..
,- 4 -.. 1 4 t -. 7-.. _. ",
..q ,,:,,"kr, ,.- l - , __ .. _..
I 11 i: Ir. 'I,` ... _..... __,. . ... I? . " ..',. :. ,
., .;.- _-.,: .. , ,,' v .. :. ,_. ol,
'15.. .1 . .... Yl., . ....
e4 .- I I .1, ,-r' .,...;. ;,-,;:;A .`:,I.`,, ..,' -Z. '... .. . .N, . .. ._-.-- ..
',fl ; 14 ,_",$ V S'.1 W O .. I ., 4 .. e 1.
: ,l - m -;g -- S__, 1. - . I.." ...... -A;"'., . -, ".1- .1 ,I .-, ,
: i A :t: A.-A -:. i%.', ,.;m:..:,


F", '. 'wk, 0 .1 11mpi. 11. . ... ". ,..
V. HAITZSN SUN-DAY" E T..'".
: .. .: ..,-: -.j - , .- +, ,. ,, -. ., ,.. .,.,,. ,.

bW~l~! -XRALPH-iBUN C M';--'
JII
,-RPED O Sfl> S ., ,. .. ...L B..PT .21 rece No Peae Prize
..ecI 6-e
..Ralph,.nch, f m ous
A rb ai.'o'sI Pac rie ;
k b, ; n o aRI u oor .. ..-.


~ cre tc~ d y~ b has recpl v ed ~ t~
o. : +. ....V. .. P. ." . ."
"- .... it


1 iNorwa.y, 4 l K *

if hd : w ith'a, ri as 6 ~ n ~ itit s
w~~J~i i 1d ~ i i in ~ t

ild -ih1O -
._ .- .- or," -Rlp"..h2h,:'f-m oUs !"
.... '--,a, -'' :

,i j Y0" '. .. .. .- ,.- -... .
~~- ; ;.l ,;..- d .I

: ..; : .. 7 .,
-Nil


; '."7 ," 3,
4 ...
;~5, i: I:.: !e "~:. ;.


* ^. :: f ..


r
~'"'


S ;-- ...;i -

... , ; I ', i" .
, ,' .*1-... .


ICj-.'' '-, .. " g. : t- .. ,
--. --, LM
X4:
"-' ": ,.. ' :" '; ': -" -'I ' .. .. .,'- ,..'- ,*~ L' *~ -;..;' ; : .-i*
&v~i~i:' I .- &-- 5 '*I *ir .t13 ' 'h~ '?:


gnd.the0 t&e- I ?y

. e,. '.er:: A
at e- nA ,en 1
; igese I i$ a -' aerence-- Was Iric iq.,t i.

t z. exs-, .'sight o the .'ac:.
-'ibecome fa- Aimen C' "n ipd' d ir
ge neral i pr .. .a
1 q 8 t .'' . '-. 7 F,-

.-.: ... p. . .
rk f f,1 F,


Sa mi1w ;ea .t eterY-r |
," fT'..-' ~- e. -'h e |
grn. M -. '

uthure, he i atj, po it i in.he s..d.,oft p ..""
f. :,:.n i b.andre
r, W ane dealing with .en izatidn, il-uding, ariuhu-. .
SViy- one" individu hearing es '. coabora ion pu a

Pga

.i:r : .1
, - ". -
I. *P T .
.; "-r ". . m.. ,".. . .. i. # ,' ".
rt. ... .. -: ..+ U n} Y1 o
.... ......HAITI SUN .. SE T. 24
. __ _ .. .. .__ _ _ _ _ _ _-_ _. ''* .- ..- , ; .,.
.:" r: ': .- .; .. .... : =,, . l : _
: :-:; ~71~ i i::i ~ij :: :1 , . ... .. .. i .','?
CORNER a & ;

_IkRR'`AT.;WAR-

ike WinMet' 44B

4ri 1;: r t411fi~~ rJ.*'I' *.'j't i ~c
x ..h. ,2,. .
I' ,, .. '
'" ',"1"'. ` ..' ..:,'
I~i.t~te~m~i~'o: m sw .c.. ... :,S. t s mtorit
B$R'2 OR IFGRK JUN
d,(,..,..,. .+SUN.'..,,2. A- ,,,-J,-W.0,. ,-, ,k4.,:, *..OA,. J,, .- . ... . .4. ..-. . .,
,.I v ~ ra ia s; a ~ us1 & ~ e .;i [gr....9 : .M;e 1+ e ety f&,-ii&.dV;l'.+.


RV A Ui n dT oI e i ..k0elwc pentesnd:)n.A 1
,Alt .'I -Ji YOV5-...91 Wir ...;o ....-".'...
'.1 -. "- nt etntd ; d ..Qw ik fh l. ei.ro, h. ,
M,- ..... -A A,. ,, a .e..g IS:e. -
A. ,.'..
....; o
.. ..:, : .'.ov,+ ra~k~s+i~r: ;h"" 1s0:40.~
't +:.'. ::'o"'. x practi

vg J;b i . ... '.. .
0 .-- ho44d':i-:4-e 6o..".:.,, V .
;PLA'-,r-b nxe j. g.......
1- 4,.-, o l i w . .< . -.. .
m g .odk a.113%,,-. ,.-.."',. ....... ...'
E '40r abd.:
'I ''., i, -'. ~t' B U. fr % :i
':'4' %. +,..,,v.,', ,it .- 66 ""'" ty "m
..,,,,.,V .+5+:..+-M R. ... -ag id, ,.m
.:.++ ,: .,:,.,,.--++ 99"A "l":lru: "" "
% .... _4, #.: ,++i ,


adj3ut
M4^


-go
- IlI ,i
*i- :13-


.2'


gidi

81b
"VI ] piRev ..oe
,,. . .. '. .. .: ;... .;., "." : F.. . ...." ...-." -""' '':".... .. ,-.
, : ': ": " i., i '. . n ,: .. : ; *'" : **-"*:*' .^'" : "'.v
': +.:., I -' ": ,. % : " -.' '': [': "' ;
"% ;.'. .', +o 3,'..' -.i ,.. ", ', '. 'm ,+
+,: ,, ..."-I: .... .. S I ce .. :'"' .",'""
; :, : ,I .''-.= :Y .. "" -." ; '. ". "" ,,"'. '++'" "'""+
:' ,,: .. '% ." ? ,.u . '. :," .. ,


, o - --p ... .. . . .
T j4
1'.o+.. :,+%;,, . o r' .' ....+o-
4 ".-. .'." ." .* -F' '"' " -r "'. ;:. '7C-- J

^-**j.. . . . . . . .. ':.? i ;iir :. ,; ...' .. ...

J ':-. ~ -: : -, N O O E' a '<.' 4, -"-,
I"i I LE AJ. I& t fl
.itt4I"""'V 4 t3906M..

-.?,f, .. ...Y ,* l
U5- -,,-.'S.!.IW'. .N
,, f,-i.*,-. ..... ...,


.75.5. '
'7)4':~
-'-A-
KW11 r


.- ...1. ..:V. , .. ,
. ,.. I ... L .
Op"; ,"rr
.. 4 ,r.... ,ac tori ,' "-'r ,.*"' It'.'. ^ II
*' 1 ;.""'.". -- .-X : ,' .:-..-.7 i it ,

fQ' -i.'.'. y:Ifttrii 'I Vreumes 4 Id.
.,'".h r. ." ' 'I..r .'1.. ; *;; SY .. ..... S OJ . U ';,. .rf' '1.I,;.'...' .*..'l1 '

. L 63. QUA I ;
,. ,#:, ., ,: 4 :. .J: -.' ." -' + ., > t.. ... . .- .


' )';'":- .


- .

: ~ I~ llu~dtl L) I *:;' -
r" ..." I .. .. ." sA a ~ 'P ., .
ZSAI.WIM lI..nitDU.E
b -AMIMJD14fa!Rt 4I
f l't'. ,J.I. .;r q.
$ t $.Jl ~ s..'"t*' 9
..! ;t+ ..I ,, A `17
D L AV* 0*,*
a, i .::- z 'P X I. "I" ,K

i -' N 4iteac IA.S. '.TtrNIQ
............................................,.1.,* .".:.+...

., ,,-, j., ,V-, .... .
'-r "2"i,'n;.t'4aC"IA,..TECH IQ U ES l- .r. .. ;.- : l.

-:I
":-+'- A cjues Ed9'" '.Etide m t ieu- .!in',descuibixg the present'
3t i5 -d .'. t .LeR-Scot.of rhO daM wotk of,-lhis ?urediu, ;L.
'f~~ll ': "'""<" '+ "'''i ''
..... K -, -. ,,& i.\.vht"s--,; .,' : ,..S'& ,.f:, ',..ar
A.-tlennea .hald this'toso ;f
Mli '~~ a llt yartamj~:t_-~I
..... T.-pa11 'i .7 0 '4 l' a ""1,11 O i+ N + .
... V5.7 agenc, e- pe.t.tChief of Polie, Ma.
The. c' r "pi pf tu ...t. .- .I pf te to ti....
ge PjoAae alss. Pr osper.'.,.d., '..,-....,
'.l~ 6 :i. .......-. .+-,.. ... . .

-, 4z that tb. at p" +, of te e Iw. ;". ..
.i .r j .ust .h,.'se.rv e -;... :,.
r- t .m `ion ...._ "


'At!. thth'-1 a 95 ','dhelppthe on- ~ w! .'t9.
!,Jtd Aw LI'
-+-n ",- . a~ hi L 12, -. .
~ ~ ~ ~ ~ r +. ... ... ,+ ... + +
.+i -+:i -. ,..-. :.: .- :::,+'.; +,+. '. ,
t++ + ++" t~~.'i- 'l ....., .
.., .:...,-., '-.... E : .. +, ; .-I, : '- L._.,-"[: _u .-. . ... = .r. ,., ,; ; i .+ : ,,,... .......


: SWI, S so. h. ... .. zz


. -.r.., ..l + .;,p .. ..,


.bes,


B ~~~Xi! '-8 t..2t.i13' ': .
:r.LU '1 d


Srfe
--...^
4^^
-'''N


I: ...Pat < W d
I: -r
IR~r1" e
ev' 2


e6- .C', ass..':h & t.i,
.t toer ,faert ec-hi ay
;,i ly
ral listed en, ,i .i.
an ser'a threra iedt
w-ere.. .ven I
4it,4a'^hn
4.. *;-' '
. : "
f. ..,. ..


.1,. -;


a could not


S .' ., .


Bes. lniere ci .. ....I-ui L, .4
1at Toussait i'was.one:o
oso i.M',gent; -ponsi
le;, tl.hunman.' bogs
6otic hige 'the course '.


'G.n o it.h o'h fit of:

u fthwe1at 'hyW ha4


;'.1 $-"
* s-.. .


A 1:~. :'u
:3: V


.." ," ,,,. '. ..'.I;
. ..,y ..-:N e w ,. N,.


. . .
*., .A A.1, .-:-^


"' r.i,.
I n7

^'.': '" ,: --- *'
,;1 ,_ !. . ,
-, T. .,
- ,'1: - ;-I.


.'.'. .. ,'

I^ ,''

."". ei r l... ' i'f' I
7FCB :'" *`"" ' "'-''I.'.:' ...' ^ ," "" ,_< ):: ."'^

. , - .
'. t. 'l':.,"i:' :


HAI TI SUN


%t


" *.- ',.., .
, t;, "'', u" g' ,

N .-.-i. o .

y$CS. :.
*1i.,


.... 4. ..I ,


D 24. OT .
., ; , . .


!


*i..q* R


.' 4"
.1I
--1-- *'-


I..
-'." "
;J-B


a t z- -'
'.-. ;


--'^'p ^ <;. '^ '* "M ... ; :, ,- ,: ,.,.-, ,-,.-,,,.. w, ,:*^ +h ..., :- : e aR- ,';" 1i
on -CLUB ,1'ga& ce9a

S CARREFOUR Af. n laeit;J -, .',-...
-L d: )-r

LtRANCHO ''" ' _ "
CABAN H6 CHOUAJOUNE
.,:. N4
.,...c.UB UB. Env ',.-R.'-,- ,..

... : _-.,... -. ....a...-. -, l* . Sa oSU P ERd sRESH .,, *... .S P P
. ,., _.. :mtlpiL '.. SPECIALTrES;." ;-::

,,. .,.;--,-,.:- .. :. . . .. .. .. V
S.". ,,- .': "y ,:-:. ,--

r_' ..: -. ,, 4


"L ..'- v^ .. .. ** ^*, I *, w. .:* w -;r ""
,- '..} *. :.. .jX- .^._


* *M ;,O N:: :; ^^ |^i ;t...~' ...-^'.' ^^^,'^t
AL
......... '* ":- ^.4 ^i^XiZ ^ .': i .-:( : ^ .
:>a
-, -.v ,.: ;,:. F -.irj.:jbi ~......... .. -.j ... :.. :..:jI ;:^ciiii ii^
' . .... .1.. : ..
r'w'ur

'"I '.:*l*a* :4 ; ^ ^' ^ ^ ^
,.- ,k' .'.i IJ 1 : II1 i
X1 ? t5 u*: ,^ :,, ,. je ^
i. ," :,: ..- ,, :,
... if .. X % .
H; I.LZ~~,

< i: .. ,. : ,, o ; ,
:.>: .: A ,* : ;, :: 1


C,. A... iNO N TOA 'd- .
+ ,_, !':.'. I 1[?

. J: M ,A-, -r :. TP" A.... .. "
.. ,;A ". ,.
F~:- .. .'~ .:' .>:. .',,.' '., i..:; .-,T .'.


!


I ?ir~

' I" , a.
'r'


''
I

r.
I
I':~ F
I'
.r.i

'. r .'.

.. :7:- "..' .' ,-l ... -.. :' .: :, ... ,. "..H.'. ..' ." :

Uff. J.M1 h1
*iI %-J ,-Jvr. nj g I I AL- "j'. i'Y 4 .i-. ,-):'- a,". : .


:ci ~ FIR-141 Z
TI n*
"'J T -9" V' .

. ., .. .a.1
F mc Y,)1f a'.re a


X .; -:...- "' ,,,. at.,,


,,..PO,.LL.. '66 at :~.*;o
; ,' .,~
'00'Z . '" o: . : .
-SEl

,ar.. i P1r z b.' v :,-, .- ".r." -'-

im L.

..:& ,. ';: : --!,. ,. . :. .. ": ..... ,. : .. ,..,;. :_ ... ,: ..... ,,:--., ...K~T.. ,. ..: -
c : ~r A,
.17"-,'".
;fI 4 3. ".a, '' .


lo' Its N' -se~~g' :I~f Il~.P


I: Y;;^^ Nct^^
ij.i .' '; ? :' ^ i' ,- *i \-
d ~I


,; 'ni^ Ntioal assodiaationi^
&hioo1daeer-helqi.a CDn:
.sda^ y~epFBc; eei-: .A.

zu4lat .i;* !4 .. i
^.v-<;^-t tb i j5 fhe"
k.R'e UL ic e~~L~i
S-an. .. I" . '* -', -" '- ; : ', .'' 4A "_,'-,'. ., . ' : ,- .. : .. .. "
'A . .. >" : Ii *-" . ', " .. .

SStaco gher ,of Mr Youi rag and tanly j ABOV&:SE .
dMrs.. Stac td \ wma ,ad S' o W:py; ma .. Exc ir-,.wP2'Cs:
ad"J ep: 'di .bf th e'k ...... Aa-a oa
,: Mrs: .U Lli:o1.et/5NvilL fl twnf-ra o
g^ H Mlg i ::.l aS" .AtrS, riber CIsoMrqhI "" BrLaSiOAnd Cool. lOTeneratreb. ':
iL -Coctbbr ...a*k b ig. .pay, .,v
'kXi-,...oa.. withn9% 'tri-PcgkPang c ta
;.j,'Y. r ,j -' A "..
e144 S,.*.Iv. .* y.el. ... .. .7.
A, I' K s.:c .,., , '.. 9 )

jN E. -..? .,.r.

.,' tr d rtha .."ntZC .A t ., .. ... A .,,
0e. ,e4'"" .,, : ..


,'- ,


q u :hehr birthd-~ ..... 2-'y"
aH.- Aimgath, e 2.in7ny
'. B ;"-:Boudon ti.Am.hg- ,tt E-ny
v i
habeh hdp Roa- Rd. Su-.
,-rX'Stsae
$ 1" ..' P . A , .
h"," ,... _,.. ..-..Rd . ...
,, ,, .
,e M Ir TO, ..L4.0.,. .:.., .
: ,? ,,. ... , ..-.. ,
,,' ,
R: : : ..,::.- 'ri.".-:, : '" ;' ;'":'" ":


K, .
C.


*`; ;:,. J
u.
.~~ ,-r:


a' .-I


.*,*" :..,* -, .<:- .. .... "< : "; -* -< ." -- ." ... " ..',, :-.'.
S," -, :: .-.", .; .: a- ^.
"I '- v ;"T" " l" 'j V D T 7T.r.,.*-*' I.,
:K4Sao J
;6a na-gf?


1-
FI...:.ls~;..1
-~
1': ~ I


I.Bai^^^^ oWC^^B^-/''- 7^'. **.*'?;.s.1'-" j-Se aifa.e^T ^'"
:d ,tf t . ec .a
.Ajeh c;o 6

4L- '** '
%i'i -. s IQ p 4cT

A is the BE T ; ..B E iR m..... T!NI N EE.!.C. .N F "E.N E
I liS .a U '' - e

"""'s... dstdofo i ot Se 's.e'th. Century Sa-. otinu 'Ir;. Page 3
i S a4 s p b ... ." s.ke out Fri b : leor i.:..,e a .. D~EVE, .OP.


a,*. 1h#a o d o; d Lack 'ba:anie in;4e
~ER he aD rSC abo, 'e v pment,' Dtg-
S ,I ., r .- ee r.ov a ....f c f c" p ta e d:i :. ss::sed Italy .F. aci6 that there
.. .. .. . .
.0 fsI. -'." ."; "" -. yea asl jd~it th e Si ient." tr "' ,,"nttees A b """'""in
,. #; poPEes'P zS"--s
,- On, A ... .... L, 4 --. a. O AMNW-oIo' .. ..rr "s t13"otftd- sa d dollars I" ;y r;ction "Itic teninv ark
6 q6nnuev,*Qrom. eh a te&ci~
,.I -S i $4 fr di's. ... .... reh........6.i "i o
U q NR-i.. "",.,am .t.e "UP'' i;..01m. a.tia2",ix. 9ri7vl j,4 -.-.. MeK,4 oN6 $.45 te ias 4z d'.,t -,
S..- .. ,.... J.'.,.'L -.
RD ,'- ',". l,' '.'rr I"to0:,.- ,d ..
A, U R01'-.V _1.e yo. -e .a~ fO

51a onne4-k' 5
:. .. :o, "aelo. n .:.:. loy.. .. ..rs..nj e V;'

16; ;dmsi --4.O.1.M,.'_ .so .j -: v ,


-if. :. ,,
xml version 1.0 standalone yes
Volume_Errors
Errors
PageID P11
ErrorID 1004
ErrorText text seems to be light needs more contrast
P26
1003
text seems to be light


Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/AA00015023/00001

Material Information

Title: Haiti sun
Physical Description: v. : ill. ; 46-47 cm.
Language: English
Publisher: R. Cheney, Jr.
Place of Publication: Port-au-Prince, Haiti
Creation Date: September 24, 1950

Subjects

Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: Haiti -- Port-au-Prince

Notes

Dates or Sequential Designation: Began Sept. 1950.
General Note: "The Haitian English language newspaper."

Record Information

Source Institution: Duke University Libraries
Holding Location: Duke University Libraries
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 32441147
lccn - sn 95058138
ocm32441147
Classification: lcc - Newspaper 2117
System ID: AA00015023:00002

Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/AA00015023/00001

Material Information

Title: Haiti sun
Physical Description: v. : ill. ; 46-47 cm.
Language: English
Publisher: R. Cheney, Jr.
Place of Publication: Port-au-Prince, Haiti
Creation Date: September 24, 1950

Subjects

Genre: newspaper   ( marcgt )
newspaper   ( sobekcm )
Spatial Coverage: Haiti -- Port-au-Prince

Notes

Dates or Sequential Designation: Began Sept. 1950.
General Note: "The Haitian English language newspaper."

Record Information

Source Institution: Duke University Libraries
Holding Location: Duke University Libraries
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier: oclc - 32441147
lccn - sn 95058138
ocm32441147
Classification: lcc - Newspaper 2117
System ID: AA00015023:00002

Full Text
IYYI_ *111119 7

n
tl.
N TEEKLY.


4 A1W


A
TDPMR:
M A. MAINVIL t
A
T E
,GEMN IUSPONSFAVE RNAJD" jER,01;%
TOM

'OL A _,24: th.. No; 2
W
TjK
KUS N RE
Ali
A V

AWAS IMUSECCOWDN,
T, 0__KYO.. Tbe United !Qn
P,
N ti
4am eac Ai_,ad h
`QUt eaStrl

Th greatesk:
_4 'and
el ih
'y
Sbzith 7:Koreioz. sy Di 7si6n,
pS1
,,,troo wre,, .,attep,*fi
io "s
Re ,ice
.:h
h
a
-U, R"F1 S,.
-a y 4,J) zvzszo.,v 49,Ae, 't . , I S r, j ".J'
do
Cjt MCA 00
Ovid
h e,,row
-Wf-, I r' jbe:,, G, I ,
(sl ion x0ad"10"Pais"Sel J,
114irough an- t quo, P r 4;;qj,,
va" h, =941
roaps P,4S i i I I
6,. cphg POP
WWW Wo- I -parkedlip "W,
it he -,,bp ie of.-Nort T.
U e6jjtt6j- 'rojg
aps. mat
N_ X
"41p4soly
9s, Janine A
jluC.6LU.St
we, OV.,/ A 'IQ
'nor fell thie6,,-oM6.4y, yxleft)' ,Was
e AV
che JVC
re, over
fo h
4,h 'Na 1,oViV Y'J
f j ARMS thb
pact. e,,un Wa iagps -- f j
h
A :Cfftira ron
C
MUniS S
we e re At
A.
t&
OUR: b 6.
elaj
h adi
S ......... ......
,,B a' k 27 th,
am -WA
tio-sled' -the "g A
orce,., accom d- b
ers ald
h dr
AusoaUao 'iiqop no, I
to ko'ie4
_24th
0
i i ion anc
set W
;:ind capture .1 Oine Z
t
,my tan s an wen.
'k -1
t
an gan
mertedn and
PI'd
lphic_ set'- a reCor
We
_Yesterday gave s;
tW IQ ", yro -, ) r T,
.-or again a q
NIP&
-ces nl"'t, soiapea
j avy. andr Maiipe
P. 4n,j j'support the
oil,

1- M
PA.-HA.II.. SUN ."SUNDAY SEPT.-
I"",/;,:- :.. -....-.:" : .- U .- .,:-

Vq" LDTORPEDO SINKS r. RALPH -BUNC , ..
S 2 BOATS .re eives Nobel Peace Prize ..

-,." Portland, Erngland, Two" .
Portla Englad, TWO Df. Ralph Bunch, famous
pleasure craft were torpedo- Ng em
l American- Negro tesman,.
ed and sunk by a Royal Na-.,
'has received te.
.vy praciqjc crew today.- by
client c Prize, it waW.%
-. ,ce__Bze,
: in Norway Frda. -.
b~. as' b'" &'' -
The t'o pedo, with a dua- s be en iVDe Osi
.my .warhe6d, went wild in IDecember to r bt
Por.land *grbor after being ze, which' aio to s
: ffred by. thhcrew, from -a 1 30.O0.t
V"y. ra ng~ .it ripl~ied throughh ".'- : .- ,
.,two! o boasa S moored .at the ., 1
e..'. I "'- ,- "e
Castle u ve sailing club. up n shore n.an "ha . ',,"
th ett the om.T Th Admiralty said it had .
SMth ty to tedo iafly ra nb S irngte 'of the' da ge. '. ..t'"-
..... .tn . 'n . . .fra' .


C'Z.4,Zrpb aq'.
Notsca Commuist ta
.y b. .ati ha ke R e u b l

J,0 IN. ISLAND CASHS ASi
'01
. . ....... .. .. . r........ C r O c-fog a r
.n army CtT,
.,:..n :.t..an di o te ir '-v" day "e n o o vP'
'dhre* F 2d -,FW l no h c o '.iiA,'
Tafen Off jb the6Nofth Sea


t s.crs in U ramp ,
z..- _"-' 5\. -- .. . ......, V" sc o e tiiyh~~er knno1'adnced0
g-F"v, a3% p.,F
arugt 'e: b y t" a ic-
... / ".'
... dk r-', lr d e d trd.. -4 .. .. !, :',. . .. t" ...

.. ...i Ja ,"- i r .'" ',6ita" .: -


'.- . '.- S' -., .- .


Sad Sue andFehs of eeiloas
tan'eri 2u-L .r a pf6 aqdeg a SpcatesIgOeaorp


atip 0 fotcMyicRu
e' from.aoenluin 17iS.
'.b [4lce ai here.: tod the. ay-s-eNex .hb-daam."-e"Sato said n

.... w tihided ai.it. -e"se. "" -ior 4s
.. l a c.e ,ix "ee u T D s ind by. o the au

ig~~~~~~~~C~net e-are -on/ s.~efo~tio-orewfb-MjM-ha
he kymastetcre prorsn n the Fai Eosh--. ..i0.. % j;'


rhnem'r; w er t e,-z
Aft
., ,.,..vr".s.'.. "- p'i,'" I ,-.V" a t w 'd s hadi _,_. .' , ,." "" "'. bundance' of he". rr..i''.n


4-Slce r, l.eet y Ne .oa '- n s.. de cso to rbi.oton...d oa.( R s
-n' A. : ,' "."1.' ;: '.' u -'~ "" r- o m .,d.- .. o e of h e,.r_. i-'-aketthe to Ilngat al ighti
foc ind' K p'orentae?
...,, F_,',si si "' o .e a earr. er

F'ddw Sov~et--,'n*
'4-'.., V I pes .--ano~qnced'
go~vernmp nt. plan$.tp1
Ji ;`ke:.hyztoevPt-ric: [an
"b n r e n e l .. cr. a- i er s, oe ag icr,
tred'Wag an sortly".ter t e nrthkran "rdreds w": iit._ h-,drn, t e w, i erasvine h on.toays. ", fores. .a ? toer ndegh.,ia~
.sa -tdofkilowa's,- tdo
.... ; ,. ,' ... .. ... V abri. .p'ie i ..' ile .... ri= v .c - -. ,,p,

,- _r ,. .4 j


'a ad. reclaihijA ri~lion
acre ip ea P


'..~t, I I'siah desert" reb o
K' ._. ._-_..-_ _ ''7. .,7 :" r,
-BRfJITISHNA~yf4.

ift ''STAitousH dI
ce m--en of .e. Bp#
CM Cmnweath :are i i ow is
P Es..oh.housand of these ae.en
1rean 'tersr 'whee y
'yr been sehidgoel.g sha& Jun
2,imm-ediat, r0ec t er a tly .i'
'.s decisionto resist agrv-:'''
sion in Korea. it
Morees id "Of tshei R.p
'Noaonvyearth-oweon'oheisy
ft?1. ~ mak tr he toal naalt..ghtiig$
.tofihtoind Korea Thisear $ 1?
A '. force in 'Koeain Watein ~
i2 ofmonedatircraft earrite..'
four ecrsers tonrest airrgI
f ;'
.1 F ]Vwa -t oyrs sand -o eigh f Brigtes .-,,..

.'zr~'Waegan soray fterihe nrth kreanredsoither-wneavinethetown o,13 N.,frces


.. .


SU-,..-'AY- SEPT 24 1.5 .I SUN


NER-K N -R of ".~ wer -1-1 .".,:,-'l'.-sted --,-,Z" on- o ce to talk shop, b t I e dn' because -o 41an- g,',, i; a lo 1 h appetle 1 _
ISLAND JUVIIN IN Is an ,e ob.ine thI The JoI t cIpl wbre, ex- of, Slhfeein w l ,n po, y to meab u ),e
'.. C A IB E A ;:ec fro -h A-o St a -es v ,rv l r an r i h ,t o e e e g t a h e w s t a a
1.an a 1 Cape M"lueTa' -h Com an in, Ne Ore ,e vo-gn ,a thei ,ao -rpc u-al lo and pt fr'e.o tP ,"- ,, .
s dow dep In his boe an T.i c mpany cha.er t. "ay of _ein the wold then rest,.for ada or two one behaves ,--, , ,*', ,i ihimse-l V k 1I V". _
..r -iae onI r me Let shp ha hav -be an Trnia th y ,a b o- pot on tin go Iro It ` ."- -


>me~~~~~~~ in Grn Iln, .n Ie fro .hc ,oy pot awk mos If th-is ihmto tnpon.Ad I Tesi'
1-_n ou fred -bu ,our a pan are ade. "I. thn the ar th mos mght ad tha _on o us ,u Hegik a i


nte I o saltahg es l. ,z Kigtn 4. Ja aia Pot-u _he CaIbe th pIsngr m ,_
"Y1 >w, .ha .eh v ha a ta#-.I e lew to IT w ,rl P.ic I R-.hiti ,: ; Pu-:% P., You hav no copto In "o m I- r ", -. ,-Ith
of: It w I can had wa Ifrom:,I -- - Om.h on Ja u r 3 n C -u d r jlo,T Do in fo :a c Irs Yo- wea Ilttr th- wh -

t ur, ti k e 4e d IO e ed ab u sp e -i n .e s-d St C r i x S u i Y o.h v y. .:.. di i n eb s u ,v oy 1 -, g e 7..
-:y pasg fro Ie ,r Ore n, -t I -i~h ,l (D Guan ) Iot m- ro m nd4 patrt ty u Ou e t p

T h er ,.s Io ",r nt l m y It o ph r I Ih 0 whI .. Iol Ih .ou pepl Ih Irvl o da Io 2. ay on Ih oprao an a Ihi gil pln. Bu oneZh Saiin.: ", 1hi -y d Ia t tha Iav uI ch;- a to hIv rea vaaIo Iu foo s.ve wa m BI 1 7.I. G I -.A


I'll Shapir heads -h I toi << prtn e" ,n I o ar e lRinM SU :eulu par -- he responsIigi-Iity "
"1ne U nit, I~ !,iso of P s bI lte 4o : iai I-e Ih-ng I. h c do1 Io exIt- Itlz th. Iinn I Io No cu in 11reach .P GE s I,"
:cag Iof -eso s Ofi ric 1_ th .ol -f he ;iredu 't I Am.e -rbtn I i zea an goo tri e duri!, -t ,
Edcaioa Echa-ge.U. wnit-Cnuy A.rc ~pdes; con Iil Io ar ..a -oprto day paneI eeti-ng' e
Dep rt en .f St-;e. The, Certc I 1pe.e Ip i %,e -t I trengthII .. 11 -. I It 1i 1 -olw n thI op.n ad se. Iubjec .. di
Ier -1ri a .r.ds i Iy D r. A m EI 'al r Q y : 1e'.. go tI Ir Io wIr h l Io Idisduss pro
b lie Iy twIy-n A .etr Ieatin~f -p~ -rei bls d el neItt aI\ o I .II1.TH 1
evicn reublc flrgshangmic ndtSocil Afair, P''uin Iocra th folo TON : 1) ':
g~~~~~~ id by Iid In reIe Imr a U-on w.~it do ai~i in 'ube I* 1) elt .p h.l pIctc __
ntatio, by WevEt SAILE r d as I.. r ah SEA S O if E GH E It ''nfiac "o Saiain '' T Inprtto Is2 the, I p'rinciples .1can, Tr! a Inee I I Cofrec :f the Cou c. I-Th a n amo Ipo 10m n. n I Tin 1 .Am1ia. und":developeI ._

ilding if nIes w mbasado, :. pr r Ie In -tn mt Iih %etnsb the Ieon ..y )e Iexpanded I I _
Intly N pn E Bh Re AizKationR of shp meernt isted onta~e thon tal h lg, hbutor ow can Soil b es in La lt,-. CO1WhillN QApptic TION ~ w,_

T tro wit I eea -g nce .r .unail ure Ih ,hr frI ..c Iha .OP ,e din'merIcon e" ou "i e-om t ? .) efot Ihul b-
md ctn prgr m un e trane t -tc ..alty stat g" soh of .h ,d t p.o Prb I~ fe to abou t .. urgfi tf;t'
- e ANtD, SJU tPINGven IN. tha ,n -of heA retest gressiv ,da nen on f tighse : whq n ra- .alodgae
, enI'. l.Srvc TrIn ,gr tob P a erI ans Jo r la ietn coup le* wn brn ex. aug n'. p o det f y or me nter-nanawtI ,
rogra, hc i co r m Pa ro atcs. He .ol 'ion h ponei h, 1n-n CuIu a Exh n e r I oads I -, and '.&fr

_,provide E N,'' ::n oporu it try 'th,, i should ot;- ams wensiv e tare s alndfeg h with on 8 e neraagyenciesn ther lice- inpc-o -- o'
-1n u riia ts t x tb of Ih ,a, Ion I .s/ Drb m I v e.- Isr "*a that 1. .: s..


. $IJNDAY S',EPT. .,2",r4,4 !.- v ." '' "', -.
PAE. HAITI SUN UNDAY'SEPT


OETS -. RNER. ... . . .

SHAKESPEARE AT AR
Wh,:-. :;o h he'b en, here,
'" I " "UN j'-' 'It
A ':. '7- ''" .' _' ; j, !. "- T ; *,,SI-GQ---- F-. 1 T Y SE't "'" CE
k-T4DRESS' BQ ? MAUST 24 SEPTM JULY cAUGSTO23 RN .JUNE 22
Thei c aie are after such 2 UN Epas
.4t in oUrekN o i pan an led
o'r^ &t *edfrankhes or ush; oses ge reemen n ev y-. fat ed .Trvel.
in. .. ._ ;. .. ,. . . ,v.
, er. :'L'O RCEE, \ is inR- E -,Aa.e 'g h, _t..",;,. ,,: ,:, te_ go v.s.. a b" ' d.- -ri
7.41 a. eI. n r
r"r ind; te" nfx'es b aner dlaes kev e p n e d"i, n wi k t bhg:ie ;^ guri"; a w" d eid-'s efVCa, asugr.e rr1iasureviiaWri )inir can who tumr1*Nthe'- dblelitee ve ste^^ri
-A M Midmme Onih 'Drtatt1 thbuterst as' ne.dBv *h htid tvont er hvx ae s e s n.jk.- .: ,,.e..e, ,- -, .i ,e.a.i liv -k g -1 xtr tasssu o.d :'r

". t '.a re. cueia. :r'jr -a 'all. C tt ;r e %-4 IN ohv

r.,'b-v .- SIL E. SE V Eonce"nd ig t.eT ;"prei- t . t sih'
l. F e bioGbr'. elt_ : .AOjet"j SEE..':,lr.t..i. b ii..t.fq.th..,,vJ..ePbrsona...onf.:'.- l'c-s. ;


:..,,,... ..,f.D'a b i.,te"r : "", .rres; children .s. 23e .RanT
i s salt of br by, an no ng wll. rekig changes, proceed o-r thrown eiiesf y. ?sape subject anr

*nthn.^i h.'. Danr. milesliarmu riothey'll sa der visome teison. otect. onepe dplmatic within er the sarne odjecvoess
U.c l.o ,: ..r n e s

unOi~der; asu "i&e lifeasuthre Lan, quite poet a tur lthe e i l w being. ausi' e ,narale padjuis t. wi ie goochiy.
V .P ..,..o:, .a ?".," ; ", ., '. .. .. i .g;.*h' hnrtn.'. i .D.-, ,' ". sg:. tir :.":. l'.'.';', 'g o .is abten 't '""^
Sor "hasre Be. readf or ^ :a.'e i'mr e a ,I diO'E A "' ''1.


0 i T....E ~w '.. .f, oi ietn itain kiIt; rsiU t .' ti n...gen.. t .. i .. ih-""
at- `lory ih tpht 9 n a *.oa i 've.xna 0. o e .


're a .. "y ute .. ,-i IN ,."',, ', ; .' .'-F e
r.r"t.' tu. . a-t
:n .-.eL: -t h'nt a :.i 1s 0.i sside ..g W illhvj.
:M. er' .i 'aI]tD tb o. t '4 Ath-e,, '.--6 e a' .... 6-T "..s.i '" tomesdu "-ii .'d'
9.,. h7 .g es r.f ..hi R..s e P U r 7-Wo aGet
. . .a t o f - d d L T H U R --, 64- L is t t 3,
-' t.' , .- r.. ch.s,.' -. t. .
o#. 'cm '] .- .. .. W e .....4A 'D. ... t d.v- ,K0f lqpen-'t ,iiblS k -pos-tion. 'srte r
.-' .: 4 ... l v"t a '"o f.7,MISS "
,--r a. Ine .. wl Qynr"ol -ge "t """.i, pre- d* -ad. -.te. ctrbthei r
Ai,. an ts ugw.i t" h a sin gleor '.h' v.. . " -J. v entu. bvrgns e .# a. ..... 'o
... "' e'.
wt-'dpl ati .,e u e saltof. hare b l and n. hvfrag iw o e Rul c-ee p erso na u throw-L..e- e.- ,i..l out'.sa n. s an" t-i" A
-" Iamqut'myel ah& gainI h "sgg-r em ion wa. s, os.
f ...... 'f"l" : flm ~ w ,, $' . -..o'.-",, 1 -.
Tr 'b "h fo -t A .,.-

... J _________ -. .. ... ___ "ersona :.w-__t .. e nn ...T.............
Mer for M s uaPIO4 7IOI E --' ?' ....- .4- ,,- : .4 m rs. .- -..- 1 1qr-,: o u t W,! H I N LF Roo' i n
v' .:.'~ib 'a m cC f,;-" ,b
Id in ,~_: "" "ii : .. ..i "aub.' . .: :, -' . . W : 1 .- " . .
.w t4 a s e h v .. .- .-. ..:,- -.-vnp e. rn .. .- .. ,.. ..:. : . , ,..
a'- .. S : ,':: : . -- ,'- :- ", :- -" : : .,. . : :
;1,,- M d'-'g o Pt-"j" of '" " '" ..""" "' "i th lie"?' ., ""' .:. -' ' ,,..,
-adlss ., :. P'' ..! :~ d,' h .-nyass.. S T -,.W rada. .s .i---'j d s o .' A Y ur ~il
M4,wh isalt. f or.m bre &by an-oh1g0i. emi, nk~mghn ges proe.Dlu-, r-Xe~s: ll.. o~l,~~ :ujca~ tl
_A.E
.- 'i' i4 ",<' ..a ie- rud-te 1 a. e.sm eln .rtcv: e.. -dilo a~ Wt, g h hTe-b:e ..
k i g once';:= to .. -. ., '. ... .. .. ,. :. . l
: #'olus.tff.:CdsSd- Uta IMam luemyefa GAi .- hea MEiN.e"o~slwlbig. sns. t~~~!:prtes ...e x. y :. ,-: -.
dill.- -- 't "- -" -:, ' ' --. ,. ,... -- i. '. = -;" ". .:. "- ". .
T he, T e m p est,.,P ' ' ; ".' ," t.'" : : ,'.', 7 ",' ,. .. .,"( .,, ;. '
: '. O % Y .C ,- . .'% -. :. , .- . -/ ,. .. ., .. .. . . '. : ." --a'. -. ., -,' -, ,,T. .:.4.., i


^li t A," " ; ,"t
.ow subscribe your. ia!
'.. own hand 'may.stfi
,a.: hoour'ddwn. :i
,TEht.roo lates -the smallest Br
n ,erein. - ,
i.. Love's Labour'sT' t.
t ,.,, !,< ,, *:. '" ".* .:-" "
S. STICE-
ew',;lads!' Ouf .wars are ,c
: f :1 .":..... Othello..,
DEM-BOILISATION ".
olsed tipox het with a sol'
QJer, deye- . .
I|at 4ike-,. but had a.-,rough.
;er,'tas i. n hand,
Tihan:,,' a dive liking :to the%
am,-o love:-. -
ut now, I' in Teturn'd that
: war -thoughts
-averleft their places vacant,
.in their rooms
.onme .thronging soft and de
,icate desires.
. Iech Ado About Nothing


-', '

'.=. t,. ; . .. '*. .


r
-VI--
'II'
LI, -
4.


IEUR O


FROM $160:

Make it a habit to ca LINES
Regularly.
'' .For ' '
HAITI AMERIC INFORMATION RING: 2242
S. DRY CEANERS
.. Dry Cleaning .
Service. 1 HANDICAP Thik no so much of what
I ',. -'. '' . thou hast not, as of wha:-'
. Boss: You're .late gittin' ho thou hast; but of the things
Sme with those mules, -Len. which thou hast select t
{" ,I NITE STAES LNES 7


~1


4Im: T., knqw,- but I-.upick-
ed up Rev. Davis on the way
home, and from there on,
them mules didn't under-
stand one word I said.


7'f


best, and reflect how eagert,
ly they would have been.:
sought if thou hadst them,
not.
z--Marcus Aurelius .
.' ,


1, [


:,:t


PAGE. 5
,.--------- ."; ":_


SUNDAY SEPT. 24 1950
i'.-,. '.


HAITI SUN


S PI G HOURS
SUPER FRESH
; SPECIALTIES. -- Hours are from 8 a..m. till
Grand Rue, Next to 4 p.m. some shops close be-
,. Phariacie Teleinaque teen the hours of 12.1 and
.2 p.m.
Sat. is noon closing, but
HAM WITH PINEAPPLE a number of shops especiad-
ly. Souvenir shops stay open
Soak I pounds slice ,hain A DEPARTMENT, OF SOUVENIRS through t.he day.
(about 1 inch thick) in m Banks open at" a
water for I hour. Drami i AT close at 1 p.m. Sa uing i
dip in flour. Gash .edges of oo. '
ham slice. Brown lightly in LA BELLE CREOLE
greased' frying pan and. place Haiti's leading.departmen. Post Offfice of at. 8 a
"in ..a casserolel, Haiti's leading- department store. .m and close at 5.:30 p..
Pour over the ham .3/4 c Op -
I."'-:crushed pine apple with jui-" 'I
%ce, and cover. aeke in a mo- FD17 11 *VDL'1TU1
:"d 3 .b.R,,H .PERFUME"
Sderae'oven (350o F.) about"I, , : -'-S ,..H: .,1. ,
-,hour or until, tender, .
Note if Ham is precoked CARON,. .RO,CHAS, PATOU, WEIL, .-
omit soaking.
FRENCH TOAST .F o .S.HE R "' : J F1
2 e othe salon creamsin Amerwa! For as Dorot
1/2 Teaspoon- salt: Art aid Gurio Shop ., he minedd knohow of b. e
1 tablespoon.suga- . Rue du' Qua el: 3145 'scientists creates cost you .a, i
'1/2 cup milk-: :. HANDCARVED M ..AHOG '
3, slices stale: Bread- .
Beat eggs slightly; add salt, ._,--- .-n
.,sugar! and milk; strai .into ' .
a shallow dish Soak bread .LIST OF ARRIVALS
A, ; . t .' '* . . . ' : K'4 :
on' a- howe-eased grid- MENS -,Shoies
fle; brown on'one-'Side turn NURSES -White,Shoes .
and brown tther side S e . -Stockings .
With naple sugar or honey .LADIFS Underwear
(The.- above: .ingedsents oto.- Strapless Dresses.-
are obtainable a he Ce n- INF TS C EN
ral. Madketr'. ki, a. Shseoes ,
TEL: 3126:. :.... .as vors.
I".-- -.. ... . !'follw bsitarou

*.. .,S. : H.GIFT- S ,H''. OP
TABLE v9 Rue de Miracles
t MATS. : :,,,Ii Visitors Welco me
HA R NV D ..EORGES DE' LANDES.. I /


*HI Factory'
S Rue du Peuple . '

HAND BAGS- Sh .7 l . .,p .D r
S* Mahogany, Sia Shoes Bags ...
O Rue du Magasin de 1'Etat
BpiAND:+.- * -
'l =' ...I I lot ,


M..- SOUVENIRS 7. ... .EXGLUS...IV.Y *.
MAHNTLOG M"" o " .. .TOAAN

DESCRIPTION A BOE .CREOLE
-I .."3 Skini ,--' o ' i


SOFEVER}
.. . : :. : .. ..... *. .'

,,+"- I :::: : +


. ,' "',4
,...PAGE 6 '- HAITI SUN SUNDp ,,VT. .?1


HAITI MAINTAINS MODERN.. *
ByT. ickerson Cooke phan Wooley, utenanta A.S. TECHNIQUES
ques Ed. Etiei ne and Lieu- IKn .describing the present . i
SAssi t tivr, tenant Lucien 'Scott of ..the da work of -his bureau, Lt.
s eHaitian Army's' Poli e Bu- Etienne ha"d this to say:
Institute f eeu, whi is' l country M h 6f last .ear t *'*
S ence ""Iladw enforcement agency, re- present Chief, of Polite, ,
.. . t a. ', ..tcaU.dihe* finger piinl. hst jor, Marcaisse Prosper, who .
17 thei' titute ofa. _Ap ry of the -republi% te. stedo 'give-a new L,,
S47 the sute r -Ap. ...The cldse relatonshi' of tus to. the service 'of Cri' n-
plied Si asgned to Hatti and the T.nitbd Stas.'g tdeif ilon, iacsepted,
Assis tat Dire tr, T. shown when one remem-- the services i.otf Clyeland
rsot Cooke, a 2,2.000 mAle that the later dispatch- Wilson, graduate of- the ;' .
trip cover he South Aunits of 'the U. S. Marine Institdf i plied Sbience ,. .
canrepubls,the West In- psto Haiti i '1915 to who i' ihi ti g the.. pce . "
Sies, and thf aribben a h lp the tiny countryy regain officers int the efficient ..
This extensive journey had ial and financial, stabi- lledhniq.." ta"ghtl 'by 'that ..
r io-f old -parpose First; lity.' It was dahfing this pe- school. The. Section 'of Iden-
.. 4udy the idtification a1h~io dip nation by the ification.Q of the Burea %f; "
,stigatis rethords i res tat singer print id- Criminal Irivestigaion- i"n '
cond,^ o. increase, the go .iti ses 'a, file cp'tainidgik 16.00
4aghborlinqs be *ep-e Inn r kecountintg ,those days, .records ai as iiany tri fi
eoft e als bf Lfeut 'Etienne soaid: ~ .. ger print 'sets., lassied. ac-, ...'
':e co- f e 'r ,e cording to- the iHenry system . .'....
r Te .'The' fingerprints ethod In addition, the.single finger . .
.'eparp oted her s a trodedn iiti in priit system for' BRAwhSSERIE DEiA CtU R NN.
e.eleventh in the series, the Port-at-Princd Police .Bu BaAley method had "jtst en E .L ..
e ..us9 2o'sy reau sometime in 1922.by W adopted.. --
iored idetification. sys I. Ruiertus, Capitain.of .the Lieutena Etienme, in dis
-it tl Perto Rico, Cra-. iGdnd eriee of 'Uaiti f(now. cussing his identification b .
t 'ao4 Boliia, ColbM ia, -Ve- [the Army of-.Haiti), whoi was reau with your reporter said,
ez.iia,- Ec or1 Pa guayj then Chief of Police of Port- 0ur Bureau of Idetirfidon- n i:I
,re.. : -I.the ..birtshplace aui-Prince. Richard Shaker is perhaps the mos m modestt: I;
'. fl .Ane fnga oft thea Hit -Gendarme'rie, of all those, you tanvisited "i. ie V''
.t s.ence -' Chile .an Asistant. Chief of Police course of your nuin rous tra .r..'r '...
u' o.. yq. j t of, nprt-au-Prince, .was "in vels of study. As .charge .; of ,.the Buriti'. of as "his bureau m .y be, two.'"
z.-Some 8Qo iessutlhiest .Criinal Ivestigation' to cases will reflect the efficient
t l oridu- *between ba ich was ateachied, the See- cy with which it, is directed.
Puert Ri ies tion of, Criminal Identifica- .On November 1, 19, Ja
i e"sldand of Hispaniola joY ti tb 'In' the ydeat 1925 Lt. ques Paul enlisted in the
ishred by 'm.the l$'bic of Sthaker taught,the phciialees Garde d'HIaiti ras.na solierrof
'~iti.ari441he 0 Donuican 'Re of finger print classification te 4th "Company at Port-au-
4ithel/c. mie hiitor of- the to three soldiers of e Gen- Prinbe, stating thatthe en-
a.';. d .is onl ofil dune lfas- darmerib "fThiti (Florian listment was his first. Army V '
''iriation, "nd its 'ce asso- NGe,. Thomas Anteiot,'and officials, however, became '.
c* iafiDiW'-with the h Zotry o h tidal Tysias)..j'IMod6 was suspicious, believing' that he ljk -
the.lifalStei i pointe s Icc pr oedt 2nd was '-de same. man that had ., .
uta 'hen one reiahls lt h ai aid ist L n p:adi. pad at ,enlisted &e .. .
Christopher Colu1 bs; co at Cap _4in4 .. . .
ievred Ae -n i 14S2 n qau i. hen under thr nm o -urin i
S 'at his bones, arerept te a Corps .et aiti. Paul. Finger print records -' u ',
chim'ain the atredr 1o ghker rem tneca in of both enlistm' nts were re- R i 1R EW
Iiiac T.r1llO; .hei capital charge of, the identification .moved from c any .files .
kity.of the Dminiucan tepu- service umtil December,,1929. and forwarded to IA. Etien- go ak e al, asne freezings
1c 4hich spreads out over From then unal 1933e the Bu rne who quickly established baked 'o" L .an oe':'ee
SCaribbe angem. deckedd rby tto Polad, Sgt. ques Paul and' St. Surih i % o .o Feou refrwiseant. e- Wd,
.;' -"- see- wi .. rUAS-istr; and iLt. of .the Paul were one and the sam -
Haiti during the .,olon fa- tai rie om 'man 1 -. '
.- n..of the wesr he i, ahe 34 heqd aThe other case told by L lt.. -, Ie ",-
r by. t ope "0i.trpeasm, s es s. Fr'deri'n k e"itovs .' Etienne involved an innocent that the man had killed' his liberate n I3 from
was apro u en o ..C. and Li. o the, man who was sded by fi- daughter and had panted chains of iaept personal id
.: ny, &. t -f whose. N gros. a .r i.. . m A st 1 ger pri.s from implication in the gn near her body to ma entification.The urean of id_
e r'a1 rse, BriiUg- ots, .December, l93h, Lt. 4o- his daughter's deh Du- ke the deati apear as a sui entificatidn at Por au-Pw
enry Christo .o, he.,. li 'Atwas imch. of .a. he'i en ring the evening of Novem- cide.. However, powder tra- ce ay always remain
.rate his people, from on- ificfi bureau.) ber 20, 1940, the body of Ir- ces discovered on the girl's dest if compared in 'siz
age and to aid in es a sh- ', 1937, Lt. E-. ma Azor was found sprawil- lft palm, as well as her fin- is not necessary an indica
.. what i"s now he -blie l e a ma'de 'uperin .en- .ed on a bed in her homein ger prints o the fiearm re tion of a bureau's worth
lit b.. h .. S ak the B .eau of Id n Port-au-Prince. She hadbeen moved suspicious from thea The efficiency of Lieutena.
or1a-Picewhere Frech t is ea eer -ince, asss- her 'skull with a revolver clusion of e suicide. its vaoue the pele of

s stll nthe tiona langua' eddby three other officers which lay beside her corpse. Just as Henry Christophet1 ': :
"g wa Is one f1h e l astsos and. eri en, listed 1 In s and his. fellow insurrecf. r".-on- r.
Science ibuo SottAh e r O several d eerh A heated grgumet hadta ists early in he 19h cetu- SUSPECT -
I the gnst' ." d itute of A pplie d 1 9 The and se e r ,ald ff c. w v r, "'ea e,

ric nd Caribb e ficeps were given a course ken place between 6e vic- ry freed their co trymen I
9:: 7de. T ahe Capritaine St e. F I. sent to Haiti for Azor, earlier that dayv which feared the forces ofn Frapc, for, muttered the
purpo .r "t led-."ice't."ssu.' a.pp. "'as . at f a r 'o 'a*;
947. T,,, .her one Ceaptn Ste-.f thaT. 1.. lfir ledIisc pi ove- te on le of H t f cs the ya.....1' H iidfig te ,bo ia I h ._." 4'.. _ .,..
I ,4i'Ti' ' ,_ -, -- '. 4, - W,4, ,F'
I > '.. ", f L A.
_ %,_ tz . -, ,,,, '-, -; -. 4-1 --,.- . _Y.: !,. '_, _ T, "j", .. - ,- ,- -
, , ,:, , . ;'. - _ - '__ - : -, I V ; L_ "I ;11_ ,
", _n I- ,. I ..... %, 'I. el, ,., , 11 : " , 5, 11 lt ; -, _ ,- ,.. .
% _ , ., 7 ,. ,, , . , , I
I , o I 1 : : z : I - - ,`,,,, ,-,: ,- T ! _. ,
. .1 ;, L I ",_ ,,, ','-,; ,- : ;, .e , .- , W
;, , I .1 I %, ,, ; ,, - -
I I I ,,, ,L, I , , , L L I , , , t , .. I
, I I ,f .; L -_ . , , e q. _; ., .- 11 , I I-, : . I I , ,: : I ,- : I ,. I L I I I I - ,. ,' -, , : I 1 ,
: _." .1 t - : , I : - I ; : : ,,, _ I I , I 1: .
- I ': , I I .1 I., I I :1 : : , -1 I I,- I , ; , ., t. :, .1 , ,, ,,,


, : 1117111 I I I . I I I 11 -_ I I I I - , : -_ _;. I .- :_ 1. : :, -,, 1, . : I I I I ., 1 1. I I lt ,, I , . , -, , I . 1. I j I I -
1, I 1 I I I , I I I I .1 . I . : r : , :., . z , 1,
I F 1. I I I I 11
,% I I I I I . : , :. , I L
I I - 4 I I I I I I z I .. I
F!_171
. - . I .. I I I I I I I I I I . I : I ,,, 1, .. 1. I I I I I I I r_. X _6
L, I . .1 I ; I I ,
,* I , I I I I I I I I I I
I v -1 I I I I .1
I . I I I I I I I I , "
- , I I I , _ "
- . bim: .; I I I I I I . 1 I .1 _..`-,',,
(_ IW A .- I 11'-q" 1, 'j'f- I ', I I _. I 1
,,:, : S.-U - 124 Ifi o .. I .__ I _- I I __ I ,. I I I I I I I : :" SEPT. I .
__ _____ -_ , __ _ __ A k ti 't I I 'i_
P I I ,-- -- I n ,,, i I I :`.
: ,, ., I I I I I I I
, 'T 1., I I I I . I I . - S U N , I I I I 1 1 . . '.,i
,_ I 1: I ----- 7- ___________________________.t_ I 1, - 1. . _. I 1 %': ,. .- ,.
I I I I I 1 I ",
"'.._'_- _ , I ,. ; I I I I 1 .- - I ., k, :$ ,
I I -- -PAGIC _T ,.,.
'. I ..;
1 I L'.,
g ,. 1 ,- I I 11 I I ,
".:. 1 -_ I I L I ____________
- 4 I 1. I I . .. f - I I I I -1
I
111i I . I I e . I ._
, ,! I- I -4.\ I .- I I _.
I i 1, ; :-, I. '. .1 1 I I -1 : 11,1V
:, "'' _,;, I 11 I I I I I I A .; .- .11 .1 I .1 "I :_..',
I I I..
'! I I I 1. 1. 1 I 11 :tL,
,
I I I I I .1 1. c I
I I ,
11 I / I L
_-", :. ... 11 I : I 1. ; . I . I . 111
1- s 11 I s I I I I . ., I ,,
"'"' -_
, _ ,-11: 1 ... . I . I I 1- 1 I I I I I
r z I I 4 I I '' ,
,, 1!.: .: 1 1. I I 'I .-k I -1 I I I I- 'A ,
"I .I,,---- 1. I I I / I I 11 ; i I..,-, I -,':
,
"I I I .., I I I
, ..; I "I I ' I / I , '' -- I I I I .1 I I . I 11 ,: 4 I I I I I I I :, I -
,
1. I 11-
I I I . ,
I I I I I I 1. 1 I I-
;' L ' :. I ., .- ,I i I ", I I : I I' ', 14 I 11 11 I I I I '. , I
I .. I : I I I I 1 7. i
, : < : ", I '\ ',
,, . I I "I 11 I'll I 11 "I I . ", I I I IFM ST EXHM ITION I :, I
"I I I -In the
7" ,,; - , I I I I last section is! show n : :: , 14
, -.,, , I I I I I I
I I I I I I LE FO
".- I I I 1, I 11 i I YE9 'DES ARTS dnly, m '4 1 1, 1_',
,j .1 I.. _,', I : ,I,'' I,''."". , I .11 6der'n, p'aintings ,'.at :.: -, I _
I I ,." ".!- I I
" I I I I . , i 1. '
. % I ,,,, 1. , -1 I ; ,,, I I ;, PLASTIQ V,
11 _ '18 I . I I I I p ks- . I I .11 %,',, I : 1, : I drawings by: Poiely, Piia6 i, ,, ':,
, D IV I I I I I I I I ,:,_ I I ., I :1
,',: T H E , I I- 1 ,. 1. 1. 1''. I I.. I 1. I -
I , 11 , -; I 1 I
F-o r. __ : .1 I I I I - I I I I r 1'.
, I .. I I I nat and Price., I I :
"4-1. 1 I 1, NA I. -1 I .: I 1, I 1, 1 111 I I I 1 ___
I DR, A.
I I., I I 1 I I 1 1, --',*ft ". 1: I ; I ,,, ': ., I I & ,,,, I . 1, -
, -11 .1 ,; I 1, ", -1 - '' -,;. , , ,, - Em" 4 '.'vAi`l ,-.. -, Last', Sunday m morning Le -"of" ,
, - 1 I I'll; Th6'g&nerdi, criticism :. I ,
I
I I I I I :.-, "- I ; ,
f I 11 r ---7-7-777 I I I "L__-W P as .1-1. 1-1- __ ,- ,.
- 7 1 1.11 "f ., e s-. 1. kr' t-, s' , I 1. ,, !)
,_
',' , .- "' _11 -_-_,_ - -- -1 I I I ., t ,: , , I- Foy6r de, t "que's the p' blic that thissh6w , _
I

I aG OOD m, BO 1, __ I , _4'. '. ;. 11 I I . 11, .1,11 1. u w as
I I I 1, ,
. I 1 1 1.

`1 C A 6 _: -id I fb;# sl[V w of the 'Ai _
_i;e&i, -1-m- I presented
1 1
I ,,;, I ;,; .--, I .. ost com ptehensive.. I ,,,
I
, 11. I OK S 11 Sout ern.'n, I se I I 1 I., I I its
' G OO FO' , rted. ,, I ., I I w as,,"... V I.- I I .
; ; ..11 .1 I
"; I R, VP 0. I. 11. Paint] I I des., -
1. I .1 ; ,, .1 _: I _d m ost ,r " ifi& _at the'palais, 11 11
I I., I 1' A ~ -'v to'F ing, Moilce'. ,,, .-,,- 1P -
T- I I I 1, -, :.:, '_JA ''I I ,an 11
I : -- I -,
--:,-1 '' ";,: _.,` "' i., -t- .('', I I. r to 1:. "
U ': '61" ; I I .. -1, Ve ,
;4nc B' th E osi- 1
.. 1, ) I I 11 , : :;.,71 -__.,'__-- I I I I I
,'-!, Au t'' I 1; ,. e it is, an: old % , *- I 11 1".. ,, , m ,,, I in e 7 xp ; ,::-. -J,
1' I I be presentea"
.. I M. .. .. 1. , , , I ejdux-
.. I I I ew ....... .. ,, 1. ,, I I I in H 4iti. As fur. . ., ,
us, -hvi I . I ,,]: 1. _. i Vl I ,-. ,
0 ' ; I I i X.R, :,_., , -, ,.I,::::i.
!" I I I I M . :::iiiiiiiiiiiiiiiiii:::::::....i.I 1, I I '.1 1 .
V, ` ,,.--certai -,* .11 ,'-'. ...... I~~ I 111 11 Trounds ., I ."', ,. "
,0r1eans-.,xujt6. tion ',, g,,,,., ". .v , ,-The openin 1. _
'- _" .. i I ..'_ .::::
-,:' hooks,"' '4._ 1 11,!, ,j _.. M to i, , I .,:,! ''I 7 1 1 8," tlier'pr6(d Pub' e enthu--. :"7,-
f 1, "i d-hl j.-, I. Print .".. i . - .. -1.1', ,',, I I I '.
_,._ 7 I aje ,. '...... L I _1 . le,_ 1 0 li I ,
e_ 1i titht d F, 1. 1:,
il u)e h Z ., .. I I ''I 1 1 I .
,- 0 _a. 61 .w4as c ",
-0 .0_0 y .1.1 ,W a
".. . `i A ..'' Akton -', siasm '29. '-l t , I -1a, :
I (" vs, -
_ i e 1%4' eligious M, .:.*: I .-.- I .4 pain ing,9 WerETllo -
.::: ,
'd ;'aja "la : : .. _1
v ou, , or V, p I .... 11 I I I '- ': I -,,
_jG I ,. . . ..
,.' enloye -1 11;- '- Lyl 10 iit 1 diil d''t -- i_ ':i
zt ers, and since e !`-.11. ., : : -S-. -.1 __'I.,
_'. . ,. -, I -
11 Saxot; "I on UA --'* Wtkb , --
, , ,!f- , , I I I
11 --i`-.[ :,:,. y ,an, iffo
. 11 '
,' ,, ".. s are w it j: ot ers.., A M'6, n" -1 11 I I .. .,... : : : 7 I I I I ., :1 I I I
".'-, b ". -;. : -, e- t: 111 :_', ,, The -,.ex ibiti6n, I ;1 .. 11. I
, "' ''. i , J6 SO 1. ;- -. ",%, I I I I I I ,
eep Y 'j; bred acb_ 71 _b arran -: _
:, I d . I I :,r
be'- onie-o-r'. ': _ I R-: ,- -_1 I ,,, I 10 11, I penm g ,d ay ..
_ 6, W-* e, 1,' 9 _. d , I v I ` 11 11 I
s, o4dy , '' I ,. '. L,
,,, zi4y fi '' i.- , of e s ;,.. I , : I , . e I ' '" ,
.
.. _ 11 .. 1. I .. '. ,. .. I .r I
i. ,,
." . ,. I I I ftl 1%6
-- I. -_; 't ese- o "C', : BY at' imee or , ,
I , 2 P4 like i!7, : 70 I, I I 'D I t/ The .6hl '' I & ti 111 I "
I 1, 1d; 46;s , I '.... ,.,_._,. qm. : I I I ec, h6 At I Ion *d . I ,
"IT' I .... I 1- .1.1 -
0 ; i l ,,, i , I I I I ., I , _., ., . I 1 A'4
" , w a yau.,Jjdv m issed ,,:aa ;-_ I ) I 1 I , ./ `0 , 1, . _
' i of:Le F0 anji6d to at ffie Palais,-des B6jjk -, t, i
1 I 11-1 1 '' I ". .1 , _, _,:*:-:: .
' '.... 1 , 1 : \ I I I I
-, b ,e ak p.- "..ic - ., cand I ., ." t I 1_ 1 I I 5
U ill be glq4r tw "-." I I I ) _'._.,rW e"', I 11 'th- ion ,:of 1: I _
T , :' , :': '._ I ,,." I : ;':e: :: ,, ,.:,.: I I :, , "I I
,
-
_ , I I "Ll" ,fozi - ,- I 1. P I
j , _.!-.!,.:_ 46 ,, shoW ."P, "I aint-', I ou t" 11 ,- : -
I-, I :::,s' ;_ ti I .
I I .
portanit to rt" _';.6fe6)zkrdmhWons", e-,od I 1. -1 I I I. , un a 'a - h,
I Y11.1 _', ar '' X.- 11 _111 ., , d IV c -,-
'I -
I 1 .. , - 10 1 I.,._', , "I
., ; I zng-: Prog I 11 o ,, now ,, bqs I i 15 v .:`. ,14' I' I _.. I., I 1:f f J-th " It' t' th 'd"T. -t- Ill I t - "I
da' as P t Ai k" n i'g h .;..-. : g., roxn,. e,,prim i: ive o e -i :, r an ., .. is 0 ,,,,.,
-of ty, ji)'-h" 4 I o al w 8i ". # QM -, , ,
11 .. I . .".I I ;:: ' I ,..
I I .1:..-..-.
, I ., I__ I. -4,;', , I biv
"i, -. '2 .j:`_ -3 .1 . ,
.. : ,, ,1, , A ; ". I _':
j ,.' : 7 in 411 :,i ,, ,,,, _ ".
e ,,., ,,, a ,.,'. "q 1
your re%Jlll I 11, I , ' ''. I

ram .- 1_11,.
, 11 I I .1 .
L11 '- ' '. I -, ,_ :: I I -X: I I -_.- 0 1. if u on
I I I ; ::._ I , 1, -_ .- I '. o , ,., , 7 I~ I PM 4 I., 14
__,__, iicb .-,tbe easy, yet -exq is te , ,", . " - I .4
-,., , ,,,, 11, W.::,, ,: , '11 4i I .A4 I :
I I 11
?,- , I I 1, I 1, I h
,- ; I I I i 4Y .\ I a I I I _": A 1,',
11 ., ".. 11 I ,:,_ I ", I I m :,:. I ..''. 1 1 1. I I I'll -
I I t e,cd.W pdi ,_, I ,i.,. 4 g .11.1 't6'th6`shc,*_th I tbd 'bb ,,is tb 9!,p Of 1,1,,:.: ., : ..::.. , 1, ,, I I 1 5 1 I .11 ,:,!, .
pieaiue-:,61, b ' ia ovoludbn ,'., _,,
I lz .
'L '' I 1, _ I -, I
- ,i*: I .1 _', _:_1 .
,j q : ...... ., : . '' l
A -- I I 1. I X. __ Z I I % 1; 1. .
I I .
''. i. _.: `X I ,, ;1 ,., I .C 1
w ong t' e, argo'..,se e z -A ".: .:;,: I ,, : ; I 11 -W d ,
, , Plustrafed by I V" :.i
, : I I i W ork of , ,,,, ; .4
this loiicl 4 - -1 I ;, ,-. AiA 1, ef - 'A' -, 1 _4'
.1 "11. r .... I -: ,:]
I J
' I ..
genero s -m an.m 1::1 .., .. M:::,,:] 1_1_11 I -
..... :.*" ::::;;......
of Boo '. H 4 i A . ,, ,, .- ', 1, F.:.i , . -11 ., "" J7 -, v j _,.2 I~ ' -, , ",
ks at- tk I 11 1, :: :::.::: 1, .. :'%`z ' P 16rd" , I i". L_ _4,, ',
;1 ta n r .11 '. ''. _ I ...
11 8 Brice V --ii 7 '- : I

I I r,,.,, 1 1 1.11 I I :: , '': ,:.. M.. .. I i r g in ( I L14 "'.
L I
I i ;
_. "" ,.., ,-"---(>- I : .1 , : ]e ms",.:, :: - - ,.`! .- r'. _.
1- z Y --- :: .. I !, I I- 4
1 1 6 .: I 1 7 I I I .. ,:;,. , "t
-x ,4 I , ,
A ll I 11 ] I' ". N :,, ...., :; I '- I I .- t an d 1 ': I : ,; I ,. I., I 1, 1. 11 ,,
M iiithk A1$t ---.,,-, il: 1. 1.
t TIF4V : Malebranche _Pfficlihia I I ', ,
"I I I I X. I , ,,, '! u s I ''. ,_ :": ,,,, I 1, : I
I I I I -.CITIZEN- T :>
,, I % .1 .. I I '; ,; ., I... I , -
1 I I I I ,...:" ,, I I I , I.. ". , I : '. ." ,., -,-
I : I ., I I, , I .....
11 I I I , I I . . I I I I , I I , :1 1, . I., I I I I r I I I .,:: .; 1, 11 37 p e ; -, 1 , ; '. ' I ,, ,.' 7 i , 4 ,-
, I : ; ''.- I , I , :- ,: I ,;, ::: . I ,, . I I I 11 % I I -, ;, I .,.'. 4 ,11'
], I I I I I 1: I 1 ;. : :i I ;, . I -11 :_. ', I I 11 I 1. -1 -, . o,
I 1 I : 11 _.: 4 ..g n;,.: _ :!, I I . , I 1 2
J M ' L .1 ': I 11 ,- I : L' I
." I I I I . 1, *: , .: .. - ': I I I I 1;1 I `
:By 161'ph h orngold I .. , T e's: h _,, I : ,,.;, ; ,. .1
"I I ,. I 11 I I :i 1: : .., , I T _P, L ,
I I I 1 1 I , i, .-. :.. ,-;. ... '. J n a 11 )_1 I 11 . ,- -_
1, - I I I _- .Mo4X,. "' d ' iii, ih; : i ': "'.11
, I tI -I'. ,_Z_ , 1. -0 .7 ..
L I I I : ,-.- : I I I ,- _; ,
1, ,, I I I .1 ,. .,.-. 1, ,-. , :, I .1 ,
_, I .',r T i I I ) 1, -:1, .,:: ` ,
1 I ,: ': ,
, I I I I .,, of ., : 7 - I
, _; . at'th-e A --' a' a ;. , 11 1,
Obf6inabler_ ,- .'L ;0- I introduc ign as .. I I , ; '
CM 7o'nomp ;. -, 4 __ I ..
,_, , ... , 1 _' 1 -1 -, 1 : :_ 11 I I I 11 I -: '' I o v er I I ._ I .1, : I
I',; , ._ I 11 ,I- ,. ,1,1,ijl ,
,,:. :" -.. i 40 It, , .., I . .1.; I. : ,
I- I
, _: ,,,, __ T, e body, c 1. -1 ) .,, ,, I I I.,
: L .- - : z , ; 1. , .1 _,j.,_ -, - ,
,L x _tjce $ 3.50 - "", ,
I PF " ,: 611e. P .- , I n 1 i I I 1.11 : % -, j ::,
o I I I I I ,, , ,- 6'_ h'' .if tfii ekhib 2 , I ', ,')
1:, I ,r a v I .. "I I I., I _. .2
- i I I r V ,.;,! o I I I I I;-
1. I _'. 14 V .. 1, .:? -',,
, I 1 ,NGEAS _, ; Is --k-., I 11 I
." .., , _ I i I A SE, 'D ., '. r I I I
TIo, h- I I I ; ": ., I '. NCIER _fj&,j %. I rom 11 I I te&$" ; ,.., ". -, , ; I - ,L I L pas ,- _,':'- ,',' --'.. ''fLL
r_ 1. 1 1'.. r !- ,_ -,iof the' great c am plops ,LUCIA Cff I A `Sti : I ,..d
, , ,
., , "I. , I ` , "
I '. j I I I , L, I -1. 11,-, ; ,
I , ._, ,,.,,
I 6 1 , 4d I I '13'ric ) -f ,'.;,,' _. ', ,.::" --, .
'' ,1 e ,, V a.$; -, To 11 I
e, I C 111
11 .A I -11 %"- .,, I I ,A 6'. I 'j -- "I ., I I .. _.
of the peop i- .. ,,_atos `11.,
I I -
I , 'N I), ,w 1, pm I I . I ,
, I ,.'' - I ":;, I I -" ,t Z .1
I I _07 41k6# -,
*- ]Y I n -. ,E I' . I'll I it' OF I I I I_ I 1. -.,.- ,. Ly, e, I I i'ch, R,6Volutioti A -11-6 I -piep, _ ".. \.- " ,.j,,,,Ii,.,j,,'4,
I I ,S a -,,, I _; I '1 I ''. Vf,_ 1
_% 4
1, I I
7_ 1, I I ,., X9 I rm ,g the ,_Fidf I I ,,_ ;JT i .-..t, 1-,. r6 .fo''Lazaryre- , f ro'M jao t ..- I 11 I I , jf.i __.,
" .",-_ .. - '. 'I., N .-,
_, BAI I.- ,Y._71 . .., t... .1 I ; ...,
LE'4 .T.M A ER,,- '- thoug' '. y 'I, _. _. ,
1. .1 I .. -J77
A, T _ I I I I 11 A.'. "I I
-
-4
,:, I I ,,,, I I h 6 ett6' M agj6ire- W 694 e ;,._:.,,"-
,,, '. 11 I I I . I .11 I-- I I 11 'I, -
I -L M len. 0 ,- ", - ",
I .
I 1, ''I'll, L I .,, -11.1 1, vere', axiM i- I '. 1,
- ", T11js, '. "w as, _ '' , sp, 11, I 6 I i v, -;j6,'.- _\ t : .. '-1 I I- "' ,
. I T V . -- ,
chiff ly, re -pnsib , ' V, _' "" ' L"j
_. V I I I I -,,, -N ,
;- f 4 ,, . ,.
'
:nover ,6f ,LouiAiana is issaint., Lotivetture L- arf& , 1, Z__ ."_ 11 I ''.
I.., I I I I I I I ,
'. I Ri _' : ,, or 0 : t R ., I - 11 "I '. , '.' P ,., L'.
11 . W I I I ,:,
1 -6 and, T-6t M I : 1,
,: ' L I I I vii6i c o F
`11 '' I ". I ., I I ,! I I ", 1,
I 1 1

", -1,,-__,. ilf -,t- I li, 1, 1_. I
-, m n i k e -- a ny, , 0 th 6r, h6v el, th at - , launchinitA 1mrican-bal`r 9, F ", 1, , h i. I
.!, .- 1 " h e for I ean y; J -,,., "k
11
I., t'. I ,. ". .- m` 2'M th , 11 om :".- O "M 11 "'. ,; "I , ;, ". -_-- Histpr 1, .1 "' ''llow''ar'd , '. W ,
,
y 'as,, a gh J' t fr ;:,
I . ', I '. ::" : ; ``L
com e out ,,- __, -,;,,,_ 1. .. I ''I , 111. 1
.-,hlt ,of)'the ,D 0"j, , ': I , :1 let coMP44,... 'j-0 yl ,.'. a : 1 ",:, .' ,
1, .-, I ;1.1 I- 11,, , -0 _., e -, .1 'y ago., 1, j- c I I 1. .1 : :Z 1014
. ?, ih I j ignor 'd' the' 16 j _r'- , 1. 1. ebrafiche ..a -- ,.,, : I I s, I .. I '4 ,
,. .1 I., I "I (I qep, ,,,, -[;& ` for , :, __-_ __
11 ,
,r I ", I I .1
'. .1 I I I , , '111 7 ., ,,,, 11 I I I 1. I I '.I I ,
,, in toec I'd ,4 ,t 0 71 . : 1 4,
So ,3,, , ,_ I I-, . I I
ent , "I I ',
_- ,-',A, --,;;, :." '-,'T 'h- 1'IcqM i -, dr4r_
1'0 2L "", ., ". I
M or i ., I I 4.11 ". 111 I ., p -:A I ". ,, I .14 1
i ;h,6t J, ; pany;,;,,;, 0 ,. ,, 1, 1;,- ,'
:. 11 -a years. 6r)ts a- W_ . I I' I A I
, '.1, I ,, I "- '. ; , I,_ I !_ ",
__ I ` bie e n -It- e_ , _- .1 .- -, .. f.." -, , -,r., a, ,. h" .
,; I out 'k @._ 11 1-:s1.-., op,(. -, A" I , 'If
! ... _- 1, :1 hist, 11 S __ I I I I -- I , .. L_-_ , I -
f 1. m"' "I "Ill
" '- a, ,,, 111.1;", 7, .1" I .."
'_ "
. ,
I ,, . 4
A ', . ij ec 1 M _ I
i a F., is 8 t . : ,t_ eV U :7 Tti , ,
StraTigL tapdirig ),,an cal s \ , , L' ,'' "
9rY iq atting, ,. 11 -7- -, .
,jo Ten
. I 4 _,. "th ,
6 ., 9-,6ved,4by, e, p 11 e, 'T ':: I -
I,- I ,, f I .
Y, -, , ,,, 4, I 1, ___ _n , , : J
- sin ` ' a i"' L_ '. I, _,4 ;_,, I I '' 11 I. I , ,, %''-, .
I I ,
,,:, L I I .1. 1 11 ,
I vitality; and-, re , 14 I 1 111,4d1.1tJP11 ERR, ", ,Ii',
,,` I ,, . .. I.. ',,
iple Rf "' I "., I "i _. 11
.;,
_- 11 11S. I "t h' i& at-; I .. I -' "',,"..;-, I I -1''
-, I I I I I or 1, W 0, re I I tdtion .. lt)tu by Andi6 1. I 11 1. _- 1_,- ,t' j
I 1, I 1 I .
7" I 'as e I I- .. ,. I I -_ kil , I
", ", ,I - that-'t 'a 'auth ' ""
, 'i e .l a-; P h , I rt Z', 461 oNkrls I ar '. ,t- Of ' I .1 I ,

7 i,: I poli, 1 ,,-_, v', -,-,,, -,,
:t .- -' ' L 1 ,,;,, 1, -
, ntatioii, in, Pe 0 94, ,., _,;,V 6&- I I
_bf : .. I 1 .'.,''- ,
A, ...,pre : 1. ;j. -
J;4 I I 1.11 1. .I 1, .I &d the, ear _,,Jnco Abi , c.y :, Led Aant and : I 1, " ".. ,
.1.11, ,. I I I I rrup; -, , __ _
1 'eif,) z I", "t I., I I., . :, _,.____,; ceraniiibg _;,by _, bly, plunging ', , ,11`
HAITI SUN


SUNDAY SEPT. 24 1 .9 .
_ . > *; *:


J*AGE J
rie 2. Ger s, A-s an, f
k ..

*-..r,, . .
ia o' Ior i ," i ; .. change ,in ordinary ,food' S. MUSEBM -
renc Ger, Am rican, f '" .', "
..I Creole,. co ORT-Al-RINCE

L" C ra eunique'oectin o

-- h s e are to..- ,b fbndathe
1 srie,-u 7Prioces ote
'. --m, : : ':,:'.: its,.... . . ,.;. ^ ." : -- '
FVioe foI2 Ch llar de rs.
lOc'arburgers: 'rough Sasurday 9 AM'-
:. aid' Se, .'ice '- / .*m :..4-~ c
HIGGINS L. -COCKTAIL HOUR.
I ,IN ATOUR
BAR hOTEL ROOSEVELT
;B' DHAUIT :I

T C..A OL" KNSOFF '
.0000 Ft. abovA Se~w- LeOWel
/.:._;:,. ,,.: ,. '*. The best- TI '+ '. .
.. ". . Cuisine Ro"- 's "'
S" ".-'" -,and wine Cellar .., .


-.I,;,,:. .. ; + ..e -, ]'


. .'Ejoy an Eixcepzionat- .
'.. .DINNER

TONIGHT
AT..

nvllAUX
r r owville


I.
9


)RGHIDEES


VODO0 CLUB,
, DANCING CARREFOUR
EVERY'NITECLUB

- EL RANCHO .


CLUB HOTEL
-Enjoy all Club Facilities
amid pleasant Surroundings
Open for Membership


Apply: Antoine Dupoux Mgr. TEL: 7133


.4


s Gadd pa bould gi


LOCAL .':i..
SONGS

%FTait -k. ch-aye,.,pour
*Pa 'quitemiki 1 ..-.
Ti mni i:
Faiit U pour! m6l
Pa quitei ale.
-.Depu. s qU e.su 3 Jo0
C6 gou :ei.e parole.
Qui nan bouche.
T ;ute, ti: moune
Qui pra. I'6cole ,
Qoniame ak mion
,. C t.dx, pigeans '
Foe nbiis joui a iie
cemqueli'iM

Dosomething
don't d .-:e go: .
. ",'t ; .ma ': "-" "
Give mi.e.-aIittle kiss
and doj't et -e go o
Since a few days, ,it
the mouth of everyone
i .g tY.o. ..... ,
You and I ape two p
So lets oy life
STil te day we die
Recoirdings of .Hait
Music by El Saie~, ar
on Sale at
LA Bs1 LEC -RE
SOLOSE SHAVE
Th'l muggers closed
the Scot visiting New
,Te. Hi;gh1lanrer put .up
rific struggle. Evie~tua
-was, subdued by sheer
bers -- and ,his. pockets
ed a nicked and a c
card. '
< boysD, said the leader.<
gan. He's a Scot i
had $10, we'd all be deE
Aftonbladet.
NOTICE -

Saturday Nite
In c
Port-au-Prince


CABANE CHOUCOUNE "
Nite

SQUAB
SUPER FRESH
SPECIALTIES
(Grand Rvie Next to'
Pharmacie Telemaque


,TH . < : .'1. .
MNE CMAIRNL O

R. 0."AN ME RIC ,AS .'

SUSIE AM LI ....
ET TE, jDICE
ONE ARM
ANDITS..... .,
"CASIN ONATIONAL"-"
r ; : .; . . ; "',.' ,-. I


.-'AR W...,.. .. EATHER IS 'II US
-. .. ....: R,. EMEMBER -

SODA FOUNTAIN


. ., ... BELLE , ,.- .


.. .,'B . . f.,-.
; Buntiful, 'Co0 " " C U" B'' I'm '
U NCHEON 'u/v LD
.. "'. IT ;" CO L.Served 'todayily i'**. IA,,D' U -U,.' ^ "::@
'R, DINNER, -U
I -' "Abu ant variety AI "
Plety -of palate appeal. DINING, DANiN
'." I. "("" -F: avo Nte I Iki "'RE** aI ..: .. -. : '" "
de, by Ex erienced Mi, o o- .. ", .favoi,._ :
S.Saturday 0Mte spot
1BO 1ELE wIpith Ome s and flo
. .. B., .. -, ,
S*Isl Up over I ookin 'g the iPe
OD O ille;CSquare% 1
i aud '11.0 D 'O Di.. "" "" '"


'.: iC '" 'R'EAE .. - o--- "'.
ty heabout 10 milt in- AR nICOFFEE
^ miles : : ,i;back, O:. *-accouniahi -;DAK^ t- U t .;^
field d w al.kin's straighte' goin' """ i'. -" a : ; ect...
Stan com D'. O . .. .. : ,' .

Cold Drink Exposition

.scape-. and. Sand ich .- **;* ,\ '** 1 '' '.' ;.'Ji
o -f the (American Style Gro" ey) "'. S .
York. nearest town? .Pi. .....E . .-..
She'd Rue Paee 2 blocks .. hit's ,
MY he about 1 mleF tha" Gr and R 12'ZBCENTRAL MARKET O
num- miles back, .-''o"accou n h i.


.sapef, .and. Saxdw'ich 2'
R-A ", 'A "RKE' " :' '


GENUINE GERMAN
BEER, .FRANKFURTERS-
S AND,
CUISINE


BEER GARDEN
OF
*NOBBE -- BONDELS
(Exposition Grounds)


awgi
?M, KI i


,HAY


CAR

HIRE
YTIAN TRAVEL

SERVICE '"
TEL: 2242 '

* - . '


DAY SEPT. 24 1950 HAITI SU PAGE 9


S__ .. HAITI THIS WEEK... v
F -. I- r" -. *. a ., r ' "

S'AITIAN ERCAN COLONEL MAGLOIRE CHItJ INTEPENDANCE.
.'. .0__ __ .: 1- INSTITUT-E REVIEWS . HON|ORED , y
.:- -- +7 /f "~ : ', ,", -, A,-ACtVITIES ": ... .. ". :.
SASK FOR ;'.:: Colonel Maglqire's. ho- minister r .of'Chii' and Ma-
... '-t Haitian AmaArncan Ins tr hs morniiig. At 9 AM a dame lrri andi held a
titite .begar registraton ,for arty'is to be. hld at Thor, grand Ifete' a thdir reside -
"" "' "Y Hai ^an a he cas N bers, o, :he militarytary ,
SPor -a nd-uce -1*h J'ta!Gne .Lav d,,C .
S"6ha : req2n t. hat ...... ;'o.. . .of. M a'.re^
fre q ad Erig i of'.tjse na Aof ca.hon- Pacot lt'h monh p y' .nigt
onWedre dy of tisC l eek. oc ca.alsotn' pwas a there nin
0 1J 5 5wIN116tegl n -: ve6 prsafry cot p 4he Indepen.i--- ; bch Esses.at all *e d e t nidatce F-.f C
1-A- 'SCOTCH WHISKY. ,..- r ,;, :;' ': of... .. Ch li -" ":*' : .
FQT'I giIxr i t yftrs r '.T


e ..Ber i. 6 o P t a-Prin, : ;Per y-Clase neettATee (s)* a.E
-SKY 7-it:anA A eia Afote wer
S ,or t e e.. .." -a' in.tltues.. "'- .'' i J. it a Gt e.i r aii..,ud, Cp a .
... . W E t. tan C'. ;. .''.: ,g r ,,,-'.- ". ..: "- .;... . ... ,E..a, .. .' :r t ..,
S .anste oJ rich. their .kno 'gh. "tha- sued ~ td L'mtl (The Telephone as
ia r U rem itin o rrp ent'.'ffi ; ials, e-i",'g'

iE^" *io t" tz.. I N-C'-- 1 e.d.-' e l.t. -ural ..,Ce~i' hen, v.'s' ..s ,"
a'_'_C.,-^s .* vr ,, ... \ .,.+ .;
I N . . ,- .. .- _.. . ... e a t r e 3 a g e s ,
vb rrencnt at '.j A.e 1.i11S .Tididate ONO
Sle ls ,. g i .n Ai r e a M. '
-* "-l. *8- '` . F t .'.. Ce m. e ",et the..e (9 'l.- ,, ~' .*-s-.- .-, .- nT .esd as y -. ,.
ae iiMP P r-u -P . Pqi+hy.
and. )LiBOOe WVea-.aeM -imd rve'W oTm
hioresi oolph i.. I a A orir-g ,to :forrtaiatior a, .E gloire a'agte'ir'' ,ch.
e I E" el t s'teATiden i tsa n-rhved he Haiti. i it candid i '
^ FIT MOST CtRS. hree shtdryed -n30o) prhh ineov'ek.n oaitsF cte Fou fdtry.A Nto
*AT. -u 'ttThe P urt. wilof r dan .o" .g., was cu4 V

S-,. ypr eless p d.. r irg a ,c excessiveve, ., .a...w
u'am.m mm.m...F..t o ye....P .v. .... ,r an ....i he .', t e f eg yrse .irgea- .

gotod t, .peis rodicalsm inchd- laughs id. ateI a-e : v -1

'j pe qand mausyc thrs_ A mu Bizoto., The fire wf- e^ ^ii
.e rere c o r d c ct i o n u- .w id'. .;.. .eo. t" iths-. .: ..ae "* ,i u a c t- ....'..de c r" ..e r Ho :
be al eto e fran. -a the ir.-su -d T T" .


r "f h a e. b (nes .iers he e. .-- ,
_- ._ ,.. "., ',.t d eresv n o p os m o t he e.'s e 1tebI she.. .. t.ie5 .-e.. ..g oyi 500 .rt ,'
ri It3' usia n i
.- :!-;,.2:; ., Te mnstiry.-osjop u- Tesda.o e.: e. a ,'r.,:o. of"" ""' Co 1 'M
t..als istur. "r ora"o re ontra_,,q Sons,, caghtls ''the id ay-N
tAnral i anwst i d -ou 'the. v


threeoI .... SPAR |fro. al
T.e.a" .s. Xu thou. h. r_" -. -. h-e nds ont.aj aj, A ,. Ye DetirE N M
Sati associ ion

"J "h e .,ooll- t eaharheld as 'o ., ;tise h "in .t:al.j '
r oic. 7 -. a-, -, e g.'do
s -l V ene- a conference .d on, rte6i stra .r...v-'-.-. M em b e..i.n'..-ge " -, .- .. .t ,- . ion at e'
'is..s-'dir.v g..heldvi
wertoe ald.ea ,'.' p u MAN' r 'u-.... .. DIV ."to',-n'sons
f.r. .- p r o g r amo., ,cr .r.. . a f t er no e L a Ch
'oVPPW Th'.n.tu..%...fo.....e ( ..et -,-, ," ": ,S"" 'o "'C 4 ein
.. ,;' 4 "J "' "
.... ..I..:t ...': ., ..I- , ,." Ci t M E
~SUR LR FR ES,-iI, ',t. s"ool"teacherheld' o" .a.CO,, "1.... .. ...9i. .
4: .4.U N:i....,;".The.,ew- thAst ertivre e ,,e -at, thees C re sied' ov'e
q0-Cents ......."":.---" ." ..... oh.,,.'

C OD.' '4 4ts" .P_

S T A R a -s,.t.. b r e all" orts f" M erf*6ry an m- .... a .. .. on s; ofp+
:.-. .., .- o.. ',' o..n.e,., ad m dt
d'I I
- : :-


PAGE 10


* Itf


I I ,..


,. : 'th Marage 'of Miss Gla
,y, dyStSaco daughterr of ,Mr
a. d f rsH4l ry. Stac&to Gd
S.." 'o rard" o ieph psoA of M#. ans
: Mrs: Ldlio' k seph,'kilWk }k
'lace at St i.P rre's C$ srqh
,(, a.. .. n et -qnviZ :e on ctabber
Jn. it hed al. 4 o A t .eora.
.A M, r., m.s .oli- e sie h, R:a s a*,"% f
grotn t of Aux y pored .thaf Planitign -Cas eo os Cevasi i -
ie.urned ..Hditit thju i qt ec .a is si the ihroes'. of aght' a 'as.
mroom a antr ip 4d success. Xanaf Pau A xdd a loxra
the U ,: . .anada. j "Cos G ee ra l f i-
-ie< lC- iro
Staying i ,the Hotel ElrO e*Ya'avna" it
Lieutenant Robevs I .Merngo- Rayichq ,; 4 o flic4ksbd
'ihes returned? New-York NcTqman .' EldredgA whb theP EYsd
Tr day, B e;ed r spefndfng S. I tt/ Am' ne '.Ger e lose Ce. so S;o'6
ght days of eave wit bs-. 'i .. bok igas A founder and
fa dley aned De.ijigidsa. A .an sogs. .. o. ...
Lt Manyones rece4yrfPM. v .

Iyn .. Jaa monday e o as e Mr and Mrs-,

MrA aa e ongh eftn \ is '.n az k6 jiia onwes ille h' o isn are' theT fop her
flI, Rt e .. .'. '. ..ees;P aStat. 't ad r Paea St-Aie, T'' houe
ngC'wbnado 4e deathetde i .ted Jeanh B nino rba^.died ndai batey that naledub '2
uis J/er, in T s.Yo.rk. e e' as a ,/r daugh.r, .


rh. Edit 2 an Staff bf xtte ft P-Jj! I' :1.a
',. .. eAitiIune, 4 c r t t woeek. .SL y e ok place say, Mr. a Mrs. Con a
to suspend 2 month eac 'T Edite r an.d Saf. f e J an- is i ad Texac .fGa.

P r 54 1/75. Y . : iti-, un, p et jbtir zdoo- ny aord-wiue represents
Admi rat 7-aifght, accdrnpa dolenced A he Vihxunialy tives a 1
T.ied by Mrs. ..H .ght. and 'and M1. 4d M ts " a pt ,D -


.. dasgherzou ; zo came" to rkrre. 'turnedto -he U.S. "atD a ed-
-- tqo e hie .S i'

A SI Married eatu y -at
~~~~~~~~~~~~ jl, ,ir, an'rLoc o'p.",.a t-Ggeita~.Ca' ~ Jrfdnar..-eom a

Re eil.Li ~fk"tesd s 'f a-i ;,a ,IddMa''iee ubes.iay.t h:o.

-. : ~ ~g,. e'-,te bdJa .rer dezbdt, vt lerntii or'.el,#Qr.6
,...z c . .,. .. ,-.,F, '.:' s. .,;- . -


..M osed a ot aa Le'atr... ,t.o[b o rrie .xao: '
Rm.rr1d bI"[t ~ ,1; ll' : H~~i.u, .e' .rdidk p.sna'


'" U'
..,'.'^


I- -
A', 5
'9. 1
'4


P -"I ----F A
for It either, ry...both
*Awh.eM s mean sthe#me thing.
-LO 4qmuJMnB SQUAT of' I-oCACL MAp tByI


r
-f
I. --~
P ~. -
-
t ~ L"' *~ -*
A -... *. ~- ~,*~>


dis :the chif oftPrto-


rAe tdtSon" broke the.
Custom tes 'o 'their' ,Model
,^ n..- are' now the
grand pBognire

Miss Kathy Hndcock 'at
present visiting in the staqt'
is now in NeT-York and ex-
pected to return to Port the
first $arttof Octorw. I

News From Evi)erett Erb
who has been travelling ex-
sensively: i the U-,S;3 t:ht
he intends to 'rehtsnto .ort
au-Prince Soon.

Barbara Saga. celebrated
her birthday; friday, withini
grand party -at her home' in
Boudon. Amohg the many
S guest, present were, Scooter
Fergerson, Joe Noustas Eli-
thabeth and Rona Roy, Su-
sanne Bishop, Terry $mith


U. " "'',


*".


-. ". ,. - :''
An-..ifstrnctorw t the Uiveslity of. Maryland'sshool f.o
housewivess demnonastrates to her. students the,a of
arangent. '

'e CASHMERE BOUQUES
k; :
..:~~~l" ..u ,,:: .


w4N


.. N
After tie wonderful evening is over,
tAwill the fragrant memory of yu
haunt his every dream?, ; ;.
Of .course it will, if you bathe with '
Cashmere Bouquet Soap. Cashmere .
Bouquet gently caresses your skin leav- J
ing.it with the fragrance men love. This '
tantalizing bouquet comes-from a secret
wedding of twenty-drie rare perfumes,
far' more costly than you'd expect to
fin irr any soap.
Be forever sweet and dainty with
Cashmere Bouquet Soap . .for- .
ever alluring with 'Cashmere
Bouquet toiletries


.aknwt'9/


-; "", '*. SUNDAY SEPT. 2.4 1950 'u


Alexandra Michel, Ellen De COOL OFF 2000 FT.,.
Youig ,'GCrag and Stanly ABOVE SEA LEV&A..
'Yobmaq, and so many o- Excellent ,Cuisine' .'
thlers. Pleasant Cocktail Bar ''
-. ,,- Comfortable rooms .
REASONABLE Cool Temperature
% ~You're asking big pay. Splendid view.
for+a nman with:, n experien-, Ping Pag ..- .:.
ce-. .. -.. Horse back 'idtg
tWell, driinl 'a truck is.- Large- SWvimming pool
much haiqedr .hen you don't. orchid Garden
know anything. about it. ,. ,' Petionr illeTEL: 1187
S .I ,i . . . :


S -.


v -
... ,, -. "', A


:SUNDAY SEPT. 24 1950 HAITI SUN PAGE .1
---- A '

-- i


I- I F
r S


i.


.. TENNIS
BALLS.
JACKIE ROBINSON JOE, LOUIS FAVO4.,TE
OVER EZZA RI CHARLES4
THERE'S STILL
THR' S L.. Brooklyn, N. Y. Broo- Bill P6owers, publicity di- '.
klyn Second Basemati Jac- rector. of the Volusia a4id
kie. Robinsoxi will manage, Palm beach. Kennel.. l.bs...
tEe Mayaguez team in the ho was once Part .owner
T .Puerto R"ican League during :f Ezard ha' '2 contrt
a .theU diamond off-season. The believes that Charles. w'
A.NJOY P A batting star will bnot -.-play,. se tos . ."s
1Aj, T : ENJOY --PAA, ,
T. but will confine himself to 4ay, pight.
.,U', .w master-minding. Powers ,eli.evesat ]-

M .zard is.too frail tp sppad Upi-
Sunder Louis pounding.
., ',..:. .
EX US. EAST WEST GRID

I ,AN.R..,scA iI
Igoe' wa the. answer given
r-CRCLE TRIPS Tuesay' esbetiv iF
-yers of .tt Sa Frad
Su l ciscr lh a al Sbrin
,.FRoI ..'. Sp lort. ,ast-Westtfoqtll g to '
Gra.'d'Rue be ly. 'e..',. .
,.'.ME SOWillD.m N. OU.ma-,

SSPEAR FISHING>. .CSC
.109 E. TRISi
"TO Onthea e of il.ast-Ws. coets, t nle -
h., Po.a -r,.ce '" ,'icketswent-oa; sakmin 4
Foor in eTeepko ugust for4 tohe game

FROM. 4 .. HTON yo
'S *'. ,',1- .~. (A

,in'af ollows: '""'
MIR now otre PDa De
Mmy, MichipTtenV.Texas, kaoa
SIllinpis Tn ll d S6 I~ UQUND TRIP TARSS SL IB -W


ni Ced..... had tenally str.g ,nough t
$ I O Q' .the A-..c..,n of g '-the afel' ev a t ~ .i.- ojv.
O. first in Ovitati. .y i appears tlq y th -p6.idA
savin bae o vaunetejtlsh! cSo" 4.iip. MViami, De 61.LEAHY AW hs ndatiu
form n fthe i6 united y ea ,
'ing -fo in-tchi play t .the Mil a ted. et
EFECTIVETHRU. Mini Counry club. The,, ,
MW their 16-teams must' win'their BREAAFAST wn"
WINacesi ,qho Ak ol e
SEP', EMBER 30 TIRple i n ,, ,.-
T.~ ~ Ugl -gae ..
6.A .A -S


60 DAY LIMIT A Den'tI0womafhn. o
SWhe nON a" wo"ian 61c,,l _(A tit Aa ..va N:


STOP OVERS PERMITTED around' a t't passio ~ she, weth& ir
-T VR PR~lTDis Always -sacred to him. tI nj'bv& e$o~'t
it' his eyes 'she Iossesshs; nedrteri 'o d
poss sses e~er -Y'o 4 -~- tor

EN ROUTE na. privileges. Suld fiM.o e
wmeet :her again, aged or msi iLSn~wnt Iwl
"o f2h his;. she 4mW o b
N.. . ..- -.R ,D g p ,. ... .. ...:. .a:. t N b._ .e ., .. .. ftI,'- ,.'


t- ,o hi heatf i -i e a .r..r
claim ~ ~ ~ h BpLAo'-~ tll rail

ZASA
,r .. r. yo TrDd anigq g -,
Sr'a, '.,. "' ;a-" " "u,"- '" I "
Do e tyNoe MWO--o'

IV Dow Sthe, niovies pitching at. zdRfy c ati ge Snmeay
wI /..)- j'-bu"cI cuvesare--'-rre'"y.en-.Editor: H'ernard D'ederidt .per --' .'
CAi M IL 1 PR AGO*and hajsbefore the canmetas. ppsb2 n4adlA M k l
4.. Out.PASSEN.ER. I .CLI Rdy r H.j o,.,re, yMoe

Ru" "aee.t.s,.sto cheg. A Mmripfsn ..,i.,. .,.A,,... 6.
Texas, antSt
tch &'.:, 66?. D y l nd- "g"&-"Rm.6.


.... "" "" AA. AA ted l~ ~ tg ,.-
,, .".. 3.:' .'.,: :,,..:,.........A........'.."."...."...'.". ..........A
I- . if -f. ,'" ,-,&
.0I n, .
.ob rt ",d '."'6 d, :"'"; k""
to. ,r 4g .,,.,.'...gh ,
4,' 1. . ,-e .i y .s. .
in-i:Cer;i n- _u n", 4 '.'h.i LAd"~ r: ] j ':"i.
.... the. -* / '
V .' 10460 ..-.s:
.,~~~~~t t6....,.,.,.,.
:'::.;'yo h-, ', ~it; ,i p

0 '.: of ',.6p-ts,r i i
f4,, .j .. ., .. .6.. ,. =. ,.,
..I.. oma s:v "'~~' `6~4 0 _A. ; ..: ,. . ;
N- inj Cont I -cu "
::, ~~~~~~~ ~ ~ ~ h -0 DA4 LV 31 'e awr~rh: '" ..,ie :.
"FX XV H V ;41fLe ., t -,:? :;- : ..

p l ce .." h e.- o ) .-. .. ... A, .
nEfl R ..,.30. T11,,i 'Ae- ..,, . .. .

/ .~~~aor~e, la-oahn sh -pI~,asgp;-s'.ae ,, 'he,". i-' j.um.:
~~~~~y : ac to; hi '' . - ,:". .

...... -a ges Sh ul .,. .-te, .
*', . slie' .6 If Ig,, ". W L .. .. ,' -
F,# 4 1 f 0 F 1 .Do y m Ind ha vitg petty '.'eg-, '1 ' ' ' [;" r "- c "' ": ,.
:.. ,:7" 1 | ~~~~~I Dew0, the movies p~tlain4 at E*e~ 'aju .e.Su fy '7 ."" "'.'...... ;',-.,,
--Sc'ift -een in ,,Tp 6 -S-e.,-.g ..'Ed.tor ,l BFer ard D iede rktc~t pe ,.. .. ` ,, ,i,
k:'' PASSENGER. MAIL. CLIP .P, R C'ARGO Id_ ao irm 5,,ae1-"m~z '. i ".. .-,."..- ... ....,... : .,-..
.]t -. i m vi, .::-S- t -:.z .Z: Co~ M 5'MiAtl ,-,.'
"' "*" b 1 aid 50 I:. -.y "'| .;.g . '' ." "". '.
i. ,..Ruue ntsDetuceD .. ., " s Des t .' .L to "Aus:.,c"yh;D yl lay Ad- Ra ::;; -f .;
,,L'4".~ ~~~ ~~~~~~~ y e ea R m -- ' ",',. --" " -. .. 6.-'" *' ., k
,, . -= , .. . . . 4 adY,
I s W.. ,! _A S.;, ., ... .., ,. ,, ,. ,


S. ... '
S PAGE 12 HAITI"SUN SUNDAY SEPT. 24 1950
i PAGE 12...

PAST is the BEST iEER


Chr Srvir POPE PIUS .RAPS SPANISH GALLEON THE SECOND
I eiass d N EXCESSES OFD, FU BY DIVER LAIN AIERCAN
. ',.- CATHOLIC SERVICES iami, Fa Dicov er
OSITAL CHAPEL Castel Gandolfo; Italy of Seventeenth Century Spa- continued from Page 3.
S Classifiedt advertise en Mass a '830 am sermon by Pope Pius spoke out Fri ish galleon.In'th pnoce pha- ECONOMIC DEVElOP-
a r a npted ; or thigs wa Fther Smith i E nglis, day' against excesses of starida keys'was reported a few 1ENT OF LATIN AMERI-,
ed or unwasnd; articles for- -- te Control, declaring' hneit- sat.ago by dp-tsea diverAr1 .CA '- Lack of- balance ine-
Spersonal. sercesms- ACRE-COEUR .. her theintdividual or the te-infested water off the Fla nical assistance and invest-."
cellneous items such as Masses are at 4,6,8,10 am. family should be absorbed hur McKee.. economic devepmentech-
jobs wanted; houses for CATH L 'TE y the.. ." .. .I Mr. McKee recovered a men? of capital were dicuss- .i
S et; nautonsiAg;,e -as~"s~g Masses are at' 4,130, 7a, HIedressedhin French 2 70ound silver i"gofrom reached were ;.) that there
S ee mpanisepideas frtsale: e .m hundred delegates from -0 ~he skeleton of.athr 300- ,dot;and i. ajor conclusions
not accepte .d, advertsements ibatts who had- attended years-old sunken vessel last is a need for offering luffis-. .
of. p political ature. Ra: ST GERARD., the Eighth 'It ernati at year and' sld it to the Smith dient guarantees to foreign in
25f per .seron, mS mum (Near the Oloffsoni Hotel) Congress- of Administrdi' oan Institut for, one ihou vestdrs 's 'well as freedni of#
.f 1~,two rds. _, .- *Masses are at, 5.30, 7,8.3Q fSciences i in Florence. sa#d dollar.. I :' action v to employ persono niel
t" taned ;. sT. JEAN OSCO. The Pontiff said there we He sd hs latest find Ls on the 'basic ,o.f technical
Jeep i aood conditi Masss at 9 a certain rights of indivi- petted him. pieces of eight, atifly. without restriton to
ith goo'od tyres. 1 duals and families the,. state afive-thoidaad-pouid anch. nntionalit"; and 2) thatprefe
A pply Hai "CsuTH D RL Y 'astalways protect and'can ,or, a three- thousad-poun l be given to the
Sfor'Z -. ;" otne'. HL T: vi te 'e a s neb ve alais odltion of dombfstic garit-i,
S oue for Ren e" Bizotofie, .'. 't .g "sv o sa rifice" esthe education of "ech ni-
.. O /wrds,:B-." l MP teses are a 5 0 7. nFe c,-ed orC e i .a ... xp n o o..h
d t aM large garden. Mass ,30 a.m... 'Englsh .e ds cribe o oese s I .was nr t e cians, and the expansion ofe.
Supply gt sun Mass F right o br da good adlines last ay when he cultivationto unpopul ed re
e .- i w e------- 'e Daily Mss 6.00 am French repltdtion he right and the Io of -ig HSICArL aSCIENE --
"...n- eae .n c o'with, -tele. f'sat 9 a.. 'ireedomia t te the tre bied of .twb b"ndred dollarss ,'PHYSICAL SCIEN rea
ph one which Uoesn't work EPIPHANY cflELg God, th original right,, of and thrdwn foma fpeedi 1) 'Research tools :and equqip-
wan 'qsjfied lnian to Mass .6.Qa.m Fefch parents over their children atmobile 4 New York Ci menit must made availbl
send a rece. v' smoke Ma 8.0 an.m renh and there educate '. t -Latin America; 2) populace
jnals fro t .T. Tele .ization of sencg should be-,
.' 'f'" e r "i '''o re Gran"; "' . o L o t' " encoup urged and supportedd a .
kzi'. o o .v a good eyes 1:? RtE CHEIS. F- ot a rE. AND LU t ._much'.aspossible byb. o t .
ad be able to keep secret s.. vate and gtvernohe f,-
1 rests; 'and 3) efforts' should
.'' '' to call 5664... be made t6 dired .t 'ht d'
Tysienee to halbb qps
Wanted 6sh c.A '3su
'Furnished' House ot apart- plenent classroom trying
nept in or around petionvil- aTHE "g -
e 2 4 roh .a C. C ATION IN LATIN r ,R-
S Apply -Haiti -sun. CA'. The principal .bsa. ,
i--+- -'rnos i cles in this fjei.d wei des
d.... rcputae. ake w nt tr crib.e a- 1)l:ack of funds -
die ey.'Musk Studen makitiate' improved should re-
S. o ti ..... forms; and' 2) religious pr e-.
ns..._a. StAl;_ e l a ouidce`. t was gierally... a
Exvhatge fu for car- reed thai the objectives of
VarabWe area of. o education in Latin. Amenata
.the N ei l .,N. R .t.ld be directed toward ap ,
person iisbes 'exhaige the fiore practical and producw-
"fhtive end' result rather' thann'
gois in btioe. (the road emphasizin gthe classical sVJ
is in biad oew condition). diles as'heretofore.
yH1ti Sun EDUCATION AND GUILTUs
"NA' MVRAL EXCHANGE -1) Fun"
R"N.tLT FOPR, SAL" 'd amental education in .a.t
broad social, ecpnoiohic and'."
Small iage., ........... .... ...... . educational application i b
S tco esi.,to. raising the standard
Excellent condition' of livisg in Latin America;-
Ownier. LeAving Town 2) the .problem of lack of
Apply Haiti Sun 12 tei in Lattn
o.p .. ''America .must be solved;3
-. "4-there is a need to expand the".tj"h
J o aed. boe cultural relations between
:allt;rl the Americas by increasing;,
the 'exchange. of persofW
Parents Interested in Pri- (both ways) andinformation
va English speaking school ctand 4) the inmportanice ofr
for 4 and year olds. gish for study and traninr"
in scientific -And technic
AP .. ', A i San ~. subjbets in 'the -United a

TUITIONN "
oEsssdsou of Fresjsch and Spa 1 .
....s Covnsasiond Method Pretty Peggy Dow uw Hollywood's 911am Indepeadenea' this year. S Ste Foes, o July rolled SQAB
S' professorr C hat started with her discovery .in "Woman in Hidin, grew louder with hew e.rformapees in "ShakedowaP SREClI4
. Spephes C/Q Editor aira. and "The leeping d" seen to he released, an reached crescendo with or mtoto thei Cast