NAEP St. Croix District Strategic Plan

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
NAEP St. Croix District Strategic Plan
Physical Description:
on line 55pg.
Language:
English
Creator:
Virgin Islands Department of Education
Publisher:
National Academic Educational Partners
Place of Publication:
St. Croix
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
Caribbean Area   ( lcsh )

Notes

Abstract:
Action plans and strategies to improve teacher effectiveness and student achievement.

Record Information

Source Institution:
Virgin Islands Department of Education
Holding Location:
Virgin Islands Department of Education
Rights Management:
All rights reserved by the source institution.
System ID:
AA00014521:00001


This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

rf ntb

PAGE 2

f rf ntb rfrr rrrrrr frfrf rrfrr rfrft rrf frfrfr frr nr rfrr nrff ftrfrf rffrf rr frrf fr rf r rf rf bft f r

PAGE 3

br rrrrr rfr frr rr frrrff b r bbr f rt rr nfr tffr tfr bffr rfr bffr btr rrrrf rbtrffr rrrfn frnnrt

PAGE 6

f f bfrr rf bf rr r rrr rfrfrr rnrffr brr rrfrr b ff rrfrf ffrr tf rfrr tff frf f ffrr r frfnb bf b brr frrrftr

PAGE 7

nrtfntr rfrntrbbnrfbfb frbrrfr rr brr rffrrr rfr ffbr rfr rfrrr rbbrf f rf rfbf trbbrfb rbr brrrfr bbbrf frrf rf r rb bnr rbf bf

PAGE 8

brbfr frr rrrfr b bnfr fnf rrrbrfn rbf bf bfrfrr ffbnfr rrbb rf rrf trb rbr frrfrf r f rr rn tr rt btt btt rt rffn n tb n

PAGE 9

nrtf tf fftfr tfr tf brrf trrrf tf frt r tf f tf rrf t tf ffr tf rf

PAGE 10

tfr br nrrbnrrrrbrbrnrrtrnfrnnn nrtnbbrrnrbnrrf nfrf rr rfrr rr trr rffr rfrftfrb fffr frfftr rftf rr f rfr frrr rrr rfrrr r f n rrf fr rrrrrf f trrbbnnfbrfbrfftnnrrbbrn rrbffrnnrbnf frffr r fffr rn ffrr frff ffr r rf

PAGE 11

nrrnnrnrrnfftbrn rr frfr frt rtrr ffr rrfr f rffnffrfnnrnnrrn nrttbnnrrtfrrnn tbrnrrnrtnrrnrtrnbrbr ff rtrr ff rr rr rff rf trrbrrfbrrntrrnrnrrrnn rrbbrntrbbrbbrtbn nfrr nff f rrf ffr r

PAGE 12

tn rbfrbrrnrrbbrnrb rbtnrrbbrnrfbrtttbrnnbbfn rtnf t t ff r r rf f f frf r frrrf f fttf ttftt f r t frrrr fr tt f r rr rrrf r rrf rfrfrfr rrtf r rfrr rfrfrrr rrr

PAGE 13

rfrfrrr b f f fr fr f ffrfrf rrr rfr tff rfrf f f frrrf rf frfrrfr rrfrft brrr nnrbnrrntnrbnrr ntnnffnfrnn nnfrrrntnrbnfnnnrft ntfrrnrn rrrntbff rbtnfbntbnrbntrrnnrb nbbrb t r rff f r rffr r ft r rrrr r tfr tf rffnffrfnnrnnrrnnr ttbnnrrtfrrnn

PAGE 14

rrrrbr rrbrrfbrrntrrnrnrrrnn rrbbrntrbbrbbrtbn ffrrr rt ffrfrfr ffrrft r rfr fr fftf r rrf rfrrr frtff rrfrr ff rrrr rr frr frrr r frff rrrrr tr f rrrrr rrr ff rrrrr rrr rf rrrrr rrrrr rrf nnrbnrrntnrbnrr ntnnffnfrnn nnfrrrntnrbnfnnnrft ntfrrnrn

PAGE 15

tfn nnrffbr rffntrrnnrfffn trnrbrnffrtrnfbrb nnrff rffr ff rrrf rr rrr rrrr bntfrrf frrf rrffrfrb nfnrfrbfrf rrrrfnrfnn rrr b frr ff fff rfbrr rrffrffr trrfrr frfrf frfrt rrrn f brrrfr rrrrr rbtrrf rrb rfr rr rr frbrrr

PAGE 16

n ntrbbr ff rfbbf rfrf r rr rrftfbrr ttrrbrnrntrrbtnfrrtbrnrn fnrnfrrn fbr ffrrbrr rfbrf frf rbr rbnnrnrfffrbffbtbrb rrrbr fr brbr fr brfr rfbrff fbr rrrr rfff bfrrrf rr brr nbrnfn ffrb rrrfrrf rfrfrnt rfrr tfff ffr rrbrf f

PAGE 17

tn rbfrbrnrnnnrff fbrrnrntrbbnntrnbtrrn rnfrrnb nn rrbffr rr r rfrrb frfff f fff brrrrrb rrrrtrrtbrr r br tfbrr ffbr rbr br rbrbf rrf rbr rrfrrbr rrrfr brfr rbrfr rrrr brrrrr rrfrrrr rfb rtbrnnnrff rbtffrbbnnnrffrrttbtrrbntrnrnr nn rrrrfff f frrrbrr rrbftr

PAGE 18

f brf rrb rrrf tfbr rrf ffr brr rrn rbr rr rbr r brrr brfbrr rrff ff br ffbr rrrbrrr br tbr fbrr fff rrr rffbrbnrrb brnrrrfntrbbrnnntrbbnttrbbrnnn brbrtbrnfr nn rrb frfrbrft f brffr brfrrrtrrf brff rbrfbfrrf brf brfbrf brtbrb rff

PAGE 19

bfbrf f fbrbrf rffr bbnnbrnrnnrnnbtn nr rrnnnrff rbtrrrbbrtfrfbtrrnrrtrrrbr fnnnrfffr fr ffr rffbr r r br frrbr frbr f rf fftbr ffrfnnrtfrfnnrnrrt rnnnrnnnnffrfn

PAGE 20

tf brf tf frrfnrf nrffnrrnfn rfrb tr n ff frr r fff rrf rr bff rrrrr rrf rrr brf r trntrrrnfrnrnrb rrb rff r ftrrfnr frt frr rrr trf t rnrn rrbr rf fr rfn f

PAGE 21

r bff frr ffrrrr frrr frf f frrfr f rrft frt rfn ffrffr rr tt rrfrrrrrr r t brffn frrrfnfn frrrfffrfr nffrnffff rr r rr r r frrf tf tr rrrf ffrrr f

PAGE 22

rrrfr r rr rfr r rrrtf tt rtrrfrt frfbrrtr rr brfrf rf rfrfrt rrr frfrft rffrr tff r r rr r r r rf rfrrrfr rrrrf rr frr ffrr rrfr rtfrrt rfrfrrf rrfrrr frrr rrr rfrrrf rr fr

PAGE 23

rtrrfrt frfbrrtr rr rf rfrfrt rrr rf f rfrf frr r rr r r r frbr bf fbbbrbrbfb rtfr tf rf rfrfrrr r rrf rfrf rrrrf fr fffrr r rrr fb f rrb rf rr trff r

PAGE 24

frnf tr rrrf ffr fr frrrf rrrrrr rfrrrfrr rrtrf rrrfr rrn f frf fffrf r r rrfrrrf f frrf rr r rfrf trff tr fnftnn frfrfbrffffnf nfrrfffnnn rr rfrr rbr rfrr frfr bbtrrr rb f trrr brrr tbrrr btrrrrrbt

PAGE 25

frrrr rf f rr brrbr br rrrrrr rr brrr fr b rff rbb r rr f frrr f rr t rrf rrr rrf rrrnfnffrnfnrfnrrnnfrf rfrtnn frfrbrfrfrf rrrfrrf rnnnrrrrrfr fr rffrff r tfr tf rrrrrrfr rfrr rfrfbbfr rrrf rfrrr ffff rrffr bfrr rrrr rrffr ff

PAGE 26

rfrrrrrfrf rfrr frf rfr rrfr rfr frrrr frt ttr frr f brrfr rfrbffnnnfr nfnrfrr rnfff rr rbbr frrf rfrfr rtr rfrtrr rf rf frbrrt rrf rtrrfr rrrfr rrr rffrf nt tr rrfr brrfrr r rftrfrr f rfrr

PAGE 27

brffr rfff f rt fnbtnf rffnnfnfrrrff fnffnrfrnff rr rr rfrr rfrfrf rfr rfr rf rrtrf frrrr r rr r fffr rfr tfrrf rf fr rrrfrrr ftr r rf rrrff rrr r rrrr ffr rff ff rff rrr frrr frttt trrrf rfnr frf

PAGE 28

rtr rftr frfrf rrr rrr r r rftrrr frttrf rf frffr fr f rftfff rffr rrrrrfr rfr trrrfrf r rfr tfr tf rtftr trfr rfffr rtrf rffrr rrrrff r rfrft r tnn rfffrnnnnn nrn rfffff rr rfrfr r t rtr

PAGE 29

rr rrtrrftr f frrfrr frrfrr r rf r rrr rf rr rrrr

PAGE 30

tfbfrffr tf brfrffrrrfbfbff frbf ffrb rfrrr b fffrrf rffr brr rr frrrrr rrr rfrfr frrfrrff frfrf rrfr ffrrrrr rf bf rfr rrrf rrrr rrrf f bfrffr tntrrrfbrfbrfnrbrrn tfnr trfff rrrr r f ff ff rff

PAGE 31

fr rffrfrf rrrrrr frrrrr rr rfrnrr f rffrr ff t b rr frfrrnfnntnrnnfrn nfrnnrnnnf r ft rbbr rrr frrr frb trbrf rfrfrr ffrtrr rrr trr rrrrr rr rfrr rfrfrrr rrrrr rr r rrff rfrfrf rf rff ffrrr r

PAGE 32

rrfrr r rrr fr r ff r rbrr r r frr fr fffr ffrrf rrrfr r rr rrf rr frrr frr rff r fff rf rffr r r rrr trrr rrrrr f r fr

PAGE 33

rrfr rfrrfr rrr frrrrr frrtrtt rr trrfrr rrrr rrr r rfn rr r rfrr rr fff fr rfr rfrr fr r f rf rrf brrrfr rf frf fn rfr n rfrrr r rfr rf brrf rrrrrf rrr

PAGE 34

brr frr rftff brfr fr rbr f rfrrf rf rr ftfrf rr r bf r fr rrfrr r

PAGE 35

tfr tffrrrrffrnrn frfrff rfrr rr f fr frr rr rff rf rrrr fr f r trfrf rrf r rrrf frf f rr f r r f fr rr trr nfr brrf rfrrfrn rrbr r rbf ttbtrrbbrntfnbftrfnbrnt tbbrn rr rrr frfrrrr rb

PAGE 36

rfrf rrr rrtfrrrfr rr rrr rfrf frf rfr tbfbrnfbrbrntffbrrnttt n rrffr ttr rrf r fff frfr ff rfff rfr rrrrrf rffrrr brnttbfnntrbrnnnnfrb nbftrnbbfrrnrbr frrrrr frfr rrrtrfr rrrr trrf rrttr rrrr rfft rfrf trr fr frr f frr rfrr rrfr

PAGE 37

t b fbtf bffffffffffnf rnffrrrf rrrffrfrnfffr rb rr rrrrrrr frr bff ffr rrrrrfr r r fr rrrf rrrrr rfr rrr rttr rr trr rr r rrrrrr rr bf rrt r fr bf rrrrr tff tnnffrfrfrf rrrfnffrnrf fr rr rrrr frrffrrrr frf

PAGE 38

rf rrfrt rrf frr frfrrr rrfrrf rbf rtrfr frrrrffr brfrr rr rrf rrrrrr rrrr trr rfrfrrr rtrrbr fr frrffrr f ftr ffrnrfffrfnn rrfnffnrnrff rr rffr fffrr rffr rrrfr rrrf r rrrf frrfrr rrrrr tf rrrrr rtfrrrr rfrf rrfrrrfr rr

PAGE 39

rfrrrr rfrrf rf rff tnrffrfff rrrrffnrnbff nfnbtnnnfnn rfrnfnrnnbrnn rr rfr rrr r rrrr rfr bff f r ff rr fffrrrr ffr rfrrr r

PAGE 40

tfrr tf rrnrrf frf ffr ffrf fr rfb r ffffr frrr frfrrf rr f br ffr rfrnrfr frrrfrfr rrff rfrfbf ftrfr bfrrrnf nrrrrr frf f rrr fr frf fnrrrrf rfrrfr rf frff rrf ffr fff nrrr rr rr rttbnntrbrtbnbbrnrbtn rbrfnrt ff tfr

PAGE 41

fr rf fr r fr rff frrr r fr f ffrr rr frf tntrrffbrrrnrtfbrnnn frbnbfnrnn nrtf frr rrfr frr fff trrrfr frtr frfr rfrrrfr fr fr rfrrr ffr frfr rr t b fr rrffrfrbfnrrrf rrnbff rr rr rbff ffr fr rr r

PAGE 42

brrrf ftr rrrf rrrr trtf t rrrf frrrrr rf frr f btrfr bfr rrf r f rfr rrrffr rr rrf rrf rr r fr fr rf rrftr fffffnrfnfrf rnnrf rr bff rr

PAGE 43

ffffr ffftt frtr ntrbrnnrfnrtrn f bfbf fff ffrf f rr rrfrrr ffrnrfnfnrfnn rfrtffrnnnfnnnn nnnrrbnrn rrfr frrtfrfr tfrr fr frrf rrfffr frfrr rffrr ff r rfr rfrf rfrfr ffrr rfrfr r fr brrrrfr rfr rnrfnntnrnnrrfnnrfnntnnr bfrtrnfnnrftrnbnrrnnrrt rnrnbtrnrfnbtnnbttb nntnffnrfnb rbrr ffrf rrrrrfr f frf frrf fr

PAGE 44

frf frr f ffff frf r ffrr rrf frfr rf nrff rr bf bfrffrfnfrrf rnrr rr t f rrt bfrfr fr rr ffrrtrr rr frr rr rrfrr ff frrf fr fr rfr ffrf r rrfr r

PAGE 45

tf frrr ffff rr r rfr rff rrr rfrr rr rfr rff rrr rrfr fff frff brffnfrffrff r rr tr rrrfr rr rfrrr fr r r rr rrr rfr rrr tr frrf trr frrrfr rr rrrr rrrr

PAGE 46

rrt brntnn rbrntnfrrrrr ffnrr rr br rrr rrrfr rffrrfr rr rrr rr rr rfrrrfrr rrrffrf rrf ftffr frf rr r rr rf rff r rrffrr ff rf rff bfrfr rfrr rfr rr ffrf

PAGE 47

rf rr rrr rff rrrf f tfffrn bffffrrff frf rr ffrfr frrf rfrfr rrrrfrr rfr rffrfr frfffrfrfrf rrfr rfr ffrr frrffr tff ffrrfr f ffrrfr frrfrr ff rfrr rfrr rr rfrf rfrrrfr r frr frf frrrfr frrfrfrr rrrrr rffr fft rf

PAGE 48

rfr rrff rnrrfnnrntrnrnfrb rnnrrnftrfnnbffnrnnb rf tfnn tf nnfrfr rf rrr f rrfrrrrf r rrrr rrf rr br rrrf rff f frr rfrff rrft ff rftrfr fn frfr rrrrr f nfr fr fr fff tb ntfr r rr rrt

PAGE 49

rrrt t f rr ffrt frrrrfrr rf t nn rbntrbb fff r r fr r f rr rrrr rrf ff r t b frrrnn nnffrrf rrrfrf nnfnrfnn rr rrrrr frrfrrf rf rfr f nrrf nr nrf nrfrrr n nf

PAGE 50

rrrrr frrrfrrrf rf frr ffrrrf rrrrr frrfrrf r rf rftfrrffr f nrr nrf rr nr nfr rf rrrrr f rrrfr r rffrt rfrt br rfrrf rrrrr fr frr rr fr rrr rr f b

PAGE 51

frf r r f ffrr frfrbr f rfrrff rrr f rtfrt f rf f rr r frrr r frfrrr rrrfr rfrr rrrt rf rf rfrrf frrrf rrr rfrrf rffr frff rr rfrr rn ftf fnb brfnrnnrf rfnnfnnfn f

PAGE 52

rr rrr rfrrr r nrr rrr rr rtr frr bfrr rrr f rr r frr r rrf rf frrr rrfrr r rrr rrf rrr rfrrt rf frffr r rff bf rr r rrrr rff r

PAGE 53

nnnbf ffrrrfff nnnffrf rr trrr tr rrfr rfftf f rrt fr rr rrff frrrr rfrrf ffrfff ffr rtrr rr frrrfrff frf f rrt rtf rfr rrftr tfrff rf frrr r rftfr frrn rfr tf rfrtf ffr f rtt rfft fft r

PAGE 54

t n n b nrr nr bbbttbr rr rbrf bf f brrrf r f ffbbr f fn rfbf f bb brrf f frffrb frrtrffr nrrrft rbbnrr frrr t trfr t rbbbf rrrt f ffrrr t rb f t rrb f rftrtftft rfftrnfr ftr f nfrbf t fnr ffrr

PAGE 55

tr t r r