<%BANNER%>

De vogels van de Nederlandse Antillen
CITATION
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/AA00014486/00001
 Material Information
Title: De vogels van de Nederlandse Antillen Birds of the Netherlands Antilles
Series Title: Uitgaven van de "Natuurwetenschappelijke werkgroep Nederlandse Antillen" ;
Physical Description: X, 205 p. : ill., foto's ; 20 cm.
Language: Dutch
Creator: Voous, Karel Hendrik
Slijper, Henk J
Wagenaar Hummelinck, Pieter
Taapken, J
Publisher: Natuurwetenschappelijke Werkgroep Nederlandse Antillen
Place of Publication: Willemstad, Curaȧo
Publication Date: 1955
 Subjects
Subjects / Keywords: Aves [vogels]; Nederlandse Antillen
Aves [vogels]; Netherlands Antilles
Fauna; Nederlandse Antillen
Milieu; Nederlandse Antillen
Systematische dierkunde; Nederlandse Antillen
 Notes
Summary: Informatie over vogelsoorten die voorkomen in de Nederlandse Antillen en Aruba. - Volgens CU02 beschikken zij over 2 exemplaren. -
Statement of Responsibility: door K.H. Voous ; met 22 platen van H.J. Slijper ; onder red. van P. Wagenaar Hummelinck.
General Note: With index.
General Note: Tekst in Dutch and English.
General Note: For review see: Handelsblad (23.VII.1955); and: J. Taapken, in Nieuwe Haagsche Courant (1.X.1955)
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
Classification: udc - 598.2(729.88)
System ID: AA00014486:00001