<%BANNER%>

Geschiedenis voor de jeugd van de Nederlandse Antillen
CITATION
Full Citation
STANDARD VIEW MARC VIEW
Permanent Link: http://ufdc.ufl.edu/AA00014481/00001
 Material Information
Title: Geschiedenis voor de jeugd van de Nederlandse Antillen
Physical Description: 101 p. : ill. ; 24 cm.
Language: Dutch
Creator: Tilburg, van, Frs
Fraters van Tilburg
Publisher: R.K. Boekhandel St. Augustinus
Place of Publication: Willemstad, Curaȧo
Publication Date: 1951 (Willemstad, Curaȧo : Drukkerij Scherpenheuvel)
 Subjects
Subjects / Keywords: UDC
 Notes
Summary: BDC exemplaar in kast K3 in de Antillenkamer, moet nog worden geclassificeerd.
Statement of Responsibility: door Frs. van Tilburg.
 Record Information
Source Institution: University of Florida
Rights Management: All rights reserved by the source institution and holding location.
System ID: AA00014481:00001