Onze eilanden in Nederlandsch West-Indi� en de overige eilanden van de Cara�bische Zee, Venezuela en Columbia

Material Information

Title:
Onze eilanden in Nederlandsch West-Indi� en de overige eilanden van de Cara�bische Zee, Venezuela en Columbia
Physical Description:
170 p. : ill., foto's, krt. ; 21 cm.
Language:
Dutch
Creator:
Realino (kloosternaam van F.J.A. Janssen), Maria
Publisher:
St. Thomas-College
Place of Publication:
Willemstad, Curaȧo
Publication Date:
Edition:
2de herz. dr.

Subjects

Subjects / Keywords:
Aardrijkskunde; Ned. Ant
Aardrijkskunde; Nederlandse Antillen
Aardrijkskunde; Suriname
Colombia
Nederlandse Antillen
Venezuela
West Indi
West-Indi
Schoolboeken
Regionale aardrijkskunde

Notes

Statement of Responsibility:
door Maria Realino (kloosternaam van F.J.A. Janssen).
General Note:
1st ed. titled: Aardrijkskunde: de eilanden van Nederlandsch West-Indi� ... (1929)
General Note:
For review see: B. de Gaay Fortman, in De West-Indische Gids, jg. 13, 1931, p. 378.
General Note:
1st ed.: 1929.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Classification:
udc - 917.29+918.61+918.7(075)
System ID:
AA00014460:00001