Tussen cactus en agave

Material Information

Title:
Tussen cactus en agave bloemlezing uit de literatuur in de Nederlandse Antillen en Suriname
Physical Description:
92 p. : ill., tek. ; 24 cm.
Language:
Dutch
Creator:
Lim, Hanny
Schasfoort, Ben
Jessurun, A
Debrot, Nicolaas
Dennert, Henk
Publisher:
De Wit
Place of Publication:
Oranjestad, Aruba
Publication Date:

Subjects

Subjects / Keywords:
Bloemlezingen; Nederlandse Antillen
Literatuur; N.A
Literatuur; Nederlandse Antillen
Onderwijs

Notes

Statement of Responsibility:
bijeengebracht door Hanny Lim ; met litho's van Ben Schasfoort ; met vert. uit het Papiamentu van A. Jessurun, H. Dennert en C. Debrot.
General Note:
Bevat bijdragen van de Surinaamse auteurs Albert Helman en Bernardo Ashetu.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Classification:
udc - 839.38.09
System ID:
AA00014432:00001