Geschiedenis voor de jeugd van de Nederlandse Antillen

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Geschiedenis voor de jeugd van de Nederlandse Antillen
Physical Description:
Book
Language:
Dutch
Creator:
van Tilburg, Frs

Subjects

Subjects / Keywords:
Caribbean Area   ( lcsh )

Record Information

Source Institution:
University of the Netherlands Antilles
Holding Location:
University of the Netherlands Antilles
Rights Management:
All rights reserved by the source institution.
System ID:
AA00013408:00001

Full Text
VOORWOORD
Wat het ruimtebegrip is voor de aordrijkskunde is het tijdbegrip voor het vak Geschiedenis. Geschiedenis beschouwt personen, feiten, ge-beurtenissen etc. in de tijd. gaat na wat vroeger wos, hoe alles evolueerde, wat nu is.
Daar met het ruimtebegrip, het tijdbegrip behoort tot de abstrac-ta, die het L.S.-kind het moeilijkst worden bijgebracht, is aan de ge-leidelijke groei van dit begrip grote ciandacht gewijd.
De leerstof voor de verschillende leerjaren zou als volgt kunnen worden ingedeeld:
Leerstof:
Iste leerj: Aanbrengen of verhelderen van het tijdsbegrip vroeger toen nu straks later vandaag morgen etc. 's middags 's morgens 's avonds 's nachts. jaar trimester maand week dag etc.
Hulpmiddelen: kalenders hierop worden de voornaamste feiten vast-gelegd.
Iste schooldag verjaardagen v. Orvderw. kinderen, hoge kerkelijke- en ncttionale feestdagen parochiefeesten Iste Communiedag krijgen het eerste leesboekje etc.
Dagklok: 'n cirkel waarop aangegeven staat de dagindeling
ik sta op ik bid naar de H. Mis ik eet naar school ik leer ik speel ik eet ik leer naar huis
naar bed etc.
aanvankelijk met tekeningen, later met zinnetjes. De leerlingen verplaatsen de wijzer. Mettertijd zorgt men voor grotere diffe-rentiatie.
Maandklok: Geeft de dagen aan, Schooldagen-schoolvrije dagen-Zon-dag-Vacantie.