UFDC Home  |  Search all Groups  |  Digital Library of the Caribbean  |  UF Institutional Repository  |  dLOC  |  UF Institutional Repository  

Bibliyotèk dijital Karayib la (dLOC) User Guide

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Bibliyotèk dijital Karayib la (dLOC) User Guide
Alternate Title:
Digital Library of the Caribbean (dLOC) User Guide
Physical Description:
User Guide ( printable PDF )
Language:
Haitian French Creole
Creator:
Santamaria-Wheeler, Lourdes
Wooldridge, Brooke
Taylor, Laurie N.
Publisher:
Digital Library of the Caribbean (dLOC)
Place of Publication:
Miami, FL
Publication Date:

Notes

Abstract:
Objektif ak Visyon: Bibliyotèk dijital Karayib la (dLOC) se yon rezo koperativ ki ini patnè nan plizyè peyi nan Karayib la ak toupatou nan anviwònman an, ki bay itilizatè aksè a kilti, istwa ak materyèl rechèch karayib la, ki nan achiv, bibliyotèk, nan mize ak koleksyon prive. Koleksyon dLOC mete aksan sou resanblans ak diferans nan istwa, kilti, lang ak sistèm gouvènman atravè Karayib la. Misyon: Divès Patnè dLOC sèvi yon kominote entelektyèl entènasyonal, elèv ak sitwayen kap travay ansanm pou prezève epi bay aksè elektwonik gratis a materyèl kiltirèl, istorik, gouvènmantal, legal, ak materyèl pou rechèch nan yon espas entènèt komen ki kowòdone plizyè lang.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:

This item is licensed with the Creative Commons Attribution License. This license lets others distribute, remix, tweak, and build upon this work, even commercially, as long as they credit the author for the original creation.
System ID:
AA00011619:00004


This item is only available as the following downloads:


Full Text

PAGE 1

DIGITAL LIBRARY OF THE CARIBBEAN USER GUIDEwww.dloc.com Enstitisyon Patnas of May 2012Archives Nationales dHati Aruba National Library Association of Cultural Equity Bibliothque Nationale Hati Bibliothque Hatienne des Pres du St-Esprit Biblioteca Rafael Herrera Cabral Belize National Library Brown University Caribbean Community Secretariat Caribbean Information Resource Network The College of The Bahamas Curaao Public Library Duke University Educa Vision Inc. Florida International University Florida State University Fundacin Global Democracia y Desarrollo HistoryMiami KITLV/Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies National Library of Jamaica University of Central Florida University of Florida University of Miami University of the Netherlands Antilles Universidad de Oriente University of Puerto Rico University of South Florida University of the Virgin Islands Wider Caribbean Sea Turtle Network Pou repons a kesyon sa yo ak plis ank, ale nan www.dloc.com/faq oswa voye yon imel dloc@fiu.eduKisa ki bibliyotk Dijital Karayib la (dLOC)? Ki kalite materyl ki genyen nan bibliyotk la? Ki moun ki gen aks a dLOC? Kouman mwen ka jwenn resous yo nan dLOC? Kijan mwen kapab sove oswa pataje rezilta rechch mwen an? Kouman mwen ka itilize yon imaj ki sti nan dLOC pou yon prezantasyon oswa piblikasyon? Kouman dLOC adrese l epi mete l annak avk Dwa dot ak lt restriksyon? Ki kote yo kenbe materyl orijinal yo? Ki kote yo kenbe dosye mt dijital yo? ske gen resous ki ka edem svi ak materyl sa yo nan sal klas la? Ki sa yo mande nan men patn yo? Kisa yon patn dLOC resevwa pou asosyasyon li ak dLOC? Eske dLOC bay fmasyon pou nouvo patn? Ki moun ki gouvne kolaborasyon bibliyotk dijital la ak bay direksyon pou devlpman koleksyon an?

PAGE 2

Objektif ak Visyon:Bibliyotk dijital Karayib la (dLOC) se yon rezo koperativ ki ini patn nan plizy peyi nan Karayib la ak toupatou nan anviwnman an, ki bay itilizat aks a kilti, istwa ak materyl rechch karayib la, ki nan achiv, bibliyotk, nan mize ak koleksyon prive. Koleksyon dLOC mete aksan sou resanblans ak diferans nan istwa, kilti, lang ak sistm gouvnman atrav Karayib la.Misyon:Divs Patn dLOC svi yon kominote entelektyl entnasyonal, elv ak sitwayen kap travay ansanm pou prezve epi bay aks elektwonik gratis a materyl kiltirl, istorik, gouvnmantal, legal, ak materyl pou rechch nan yon espas entnt komen ki kowdone plizy lang.DIGITAL LIBRARY OF THE CARIBBEAN www.dloc.com Fmasyon Patn Teknik Enfrastrikti Soutyen enstitisyonnl myDLOCNempt kimoun ka enskri sou sit myDLOC la. Yon fwa w fin louvri sesyon an, ou ka: kmant atik la (kmant yo pa part bay lt moun, men l ap part sou etaj liv ou) ou pi renmen RECHCH SOU SIT dLOCFrom A pati de paj aky la: A pati de paj aky la, rechch fondamantal pmt ou chche enfmasyon sitasyon atrav tout atik ak koleksyon nan dLOC.Rechch kat jeyografik: Si wap chche pou atik ak pozisyon jeyografik patikilye, ou kapab pran avantaj de nouvo kat de Rechch la chwazi zn espesifik ki enterse w sou kat jeyografik la, klike sou rechch, epi w ap resevwa tout atik ki asosye ak zn sa a avk lonjitid ak latitid apwopriye.Rechch Avanse: Si rechch de baz ou a retounen ak twp rezilta, rechch Avanse a ap pmt ou mete restriksyon sou tm rechch la pa kategori tankou tit, ot, sij mo kle, peyi ak plis ank.Rechch Tks an antye: Si ou ta renmen f rechch tks an antye pou yon mo espesifik oubyen yon fraz, senpleman klike sou tab rechch tks la.Si ou ta renmen mete jounal nan rechch ou, klike sou ti bwat chk la anba ba rechch la apre. L sa a, tape tm rechch la. Nan klke segonn, ou pral resevwa rezilta ki genyen ladan tm nan swa nan sitasyon an oswa tks la an antye. Si se yon tm ke yo te jwenn nan tks la an antye, tout paj ak tm ki part nan bwat a goch tt ekran an.Rechch varye:Apre w fin f yon rechch nan ap, ou gen dwa diminye rezilta yo chwazi tm rechch ou a nan ti bwat a gch la. Opsyon pou rechch varye enkli ladan yo, men yo pa limite a sa slman, yo jwenn atik pa mezon edisyon an menm epi jwenn atik ki gen rap ak menm zn jeyografik la oswa avk mo kle menm sij a.


  Home | About dLOC | Collections | Governance | Digitization | Outreach | FAQ | Contact  
  Powered by SobekCM
Acceptable Use, Copyright, and Disclaimer Statement  
© All rights reserved   |   Citing dLOC