Voz da religiao no Cariry

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Voz da religiao no Cariry
Physical Description:
Newspaper
Language:
Portuguese
Creator:
unknown
Creation Date:
October 24, 1869

Subjects

Genre:
newspaper   ( sobekcm )

Notes

General Note:
Newspaper issues from the personal collection of Pe. Cicero Coutinho, Juazeiro do Norte, featuring articles on Padre Cicero.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Holding Location:
University of Florida
Rights Management:
All rights reserved by the source institution.
System ID:
AA00008749:00039


This item is only available as the following downloads:


Full TextIDO.MING0 24 iE OUTUBRO DI, 1iM9-.
,


" '' ..


-. ........ --,-- -+L c- r
A VQ i) A IE.LLG.IA ONOC Ailh
.m. m m u m .+,


ASGNATUlAlS.
C( AIO .* *
S1I 0I' 1'SOS ; .000)
NUii~lOi AVtSLS 120

.pu. lew I ,a palA 't prt u r
i. r t dr.ss iei p (i0 r eis
it i l p,)r .
..la iis t t '


ITE riT ibCiETE OlmNis CstEN s.
Id enm hd-s -s poiilos, bintl a d(4s. o s ji ,vos

i-
S 08i OS AUi'CIOS li)o
IAIt)IE .t1(SIS ANA TONIO N Ii l lAEll. II AI'INA
Ef [I 1,)1 A<; AO li:AO
JuIO.is 4A0i ail TiE.lli l sItAI C

* PAIiTIlD 1n0 l iliJlRlO.
0 c ,A liU..'.ALi ), p)u iri iaI l'
7e 3', diiiuiiig h d ,lei lhi. s 0 polt y(
!1"!. (k)yI: -'",
; .1 -rballtba, M is.
i{lil!,gvos. PI rtaiias, ,
m ii ellQ .,Ji'iti.


A VOZ A).l RELIGIAO' NU CA.ilitI.


0 PAI)lme Mi ,Ti 1131 i\'in 1 ,1 CAjAS1 i
tS 9i 1869 DE 'iNT E 1)1, AG)s To Ai UL-
linm( de Septeilbro.

(Co.iituncio do N.0 1 ) ,

A San.c, Mis ulo ulthin) ie Ag'i.o c li lrgriilde peii du 1
S- I I .. i i. i u ,rtit i'al A fte, 4)


liIt11ii l) de d 1i.iii(a .; 'li irs i,:tle Ps <,i 1 Sob.rh die .lvvii~;i d fdaeiihn, -mani deI
lilt rnutll itiAi polite' ( tl~i'icieit.i no ugalr 0e des-
cr itiidoi ii I li'qili late thli |ii)ieCuil da fitsl s; 0
(,s. ii nlol t m nost.il tria i, *.fltl~i-l ile, afssilalinit
p 'r l.t!i' llini: eis os doiy ittiCrn s esp&e;iies ti.
. ( j' ,znrti (sdesilitisc;rn ,'lu 0 l.Uiiiilu~ id S diriauiiiiilde
peleo 0.1 elie tmre.
Qiiint) no,. 1 ij dizia ell(, familiar grain-
d(c; que 6 fniitin j ios 1, pid>"erl'sa ?
Plje dizeis .eifuitlidos a nossa famiia -
(' IIJ a i i I C eitt'les ili il n it i 1iiguen ii s1 e lentl tbr dO
v6<; .: se pi'trd slei a lina, que g..ihlistes \61 ?


S .n. pt l1t.ii,'z.lll ti 54 nu iiIt vi ,, v(s vnll e
p..it ,, tiusia aui- i rgr .s ,pe si ,i5 s Po ITre-,
Si r p'iiili is. n tp o i'li it i. ite Sdo liz ( u M
se iinporl 14 e siiigu.' dIl Certii'.je1 qu9 ,e

Nemin I0 io)i du qu( na u.1a d(eilitadu mi r-
r tu, Ou fi e, ii 't tl o So qLtUL' bilibe',
vU oe S tu oi, cs VoSS (Iione paitt. seOprii0
Sm it Ofill d'c 1 "iiil cst1f II ii'l I e 0 I (o *itro
E. lvi'dei ii i .'-in si0ligiXs ex 1m1it) eslat verdlailu.

'." q lli..i ( e I.i'lrti S i ilI,~'S iu', l is p i4, i CiCIs f)o -
Sleiie tiiio ito'd liVt. T0,s;iS iiltrig d JS S qut i).t p r.

Sti bivaI o C i zii'a1 s c. i, .u i, ,net d-e pI)).iiicfle, u4
vi. de so l) i ,crm r p o irl.lior b-,i couihl-iUitrl .t".
.. rlitlh i i_: 0 ,'Iti dt I t, rla -- l i, i f:ot -
S. ft iiIIa 'lulO .0 quqj qL lei qne liiguetinl Vs. fit-
" i ,- fIzi to i l0 o q u0 (ic l'i.s 1quo Itdos vus
S- m[ xinii t esi qu1 Cs'It .'.i d fainill
S. ud, s u di, I s pa cu lil ow


En lugnr+ da mrniIlit piulitic qu elle rm(alavi
f.)!i, nios t.rmous slre lic ios, t.Propoz qW10 pArlil
?) i .ri.t 'o h i ('it 11 I o tglIlfit t UO UI ( at d Villl t u(i
uitgilifi4 it !ie p a ,ti. ((oii vergissel n (1' ofMa t a i ,li Mint
as visiS l.os C'j teires us, per 1)ii -- DI'.LS 1 T
ClAltA. Si (tie Is o siu limuinariti CriIJztirLs u
Sells lhiiiiiates, e os livraria d Ia ec- 4 eoullas Sa-.3
lainI ades.
0 Pldre Mestre s)ibt a b;aix'zA dle iMlsciminenil
di to l j) dlici('a do (.1,jzeOiiAs (uo iii l i' (ih a niith-
Cii aigurii coim o alini dtia LPtri, viAo h,1) zittou fu'
iili! r Ii (( l liornrl t: G -vlefr < I'ro i vilr I, u (is
-' ~~ .'I Lii >. ... 11 1 iil ii~ iri i ,,."", i '* .


'r'iste pMi l f.zi solni, ., I
rilfl. lasSe i ressuri'eiyt' o.


Vidltrernos laIlve nitida sob

ud (PUd 6il il ll'ii l 0 .it .,
o0 debhosies1o.
min 1njn.eirai, soe dizi. h a
dos, e Coijtiz t'us ac(ilbi v v
u11 SCI ena 'iU.ie 1til ail.t.s vi-it,
Itfrau jat 1tis t ilto itiO I b
hli ll iltO 0 (d)o l iS* )Alto, al8
lst$ illi/i .IS i1 it8 ( iibi'.,i.4
iom \ ulo l Iot putit d.A1 14 b hllh
rt-ceomiiois dln ni hjco iltcIli veiiailt l i, d visl.
ItI supedii;, iu u o il4lili ,dt jiu iii li, tieSsa
)1116 1 fi ft)it i
at c'nilii,,; it o i ,I111: lg,.u: t1 10 6 4 uccuht. I
veiJU IlileSli) pro1vocar itidl eEs d d emp1U
Sit U1illi I jlt d ifor,, t(jlr a Ulti i t O Illiithi jilu
.O ivr iic)s Jle .I.)re ti ,cifir 111 ,6 nos 1 14i11i<''llifip s
u ( i ill mlin iitl o ct tXlil.!ll U do V iCiO
pt 8 l t ,l Al ,ll .lo ii ll eii.s, Cilll it iild i'i."i
de ingi lica, qud iiuni it liithaiui 's v tol.
0) 1. .1. s riirprelieitle) p r ^.a vet
quo so v.i suiUIrli tia J ; v.t i ia Cit,
lijil it p ,tr 1ni ii u it t 'I t i it A ,(,
VL fio (l lOiru ti, d 0 'J o iru 0i .i vi si

St'uiinv~ Pl M* ora m iis vali,'
i iott idt Dlo 10i1O f s t)u t 11i r ts d virt sl 'iie
iti lieii l id 6 .(itt mCu- 8 (1 tille 1 i2
lEl li tl iiios, hit 1 1 .ir c 1 iOviai dI
ves o d ifC '. u u ,


lft. .
., i.))i'4 )"


ANNO I.


I- ~--I- ----~-~~- ~---~--- ---~~ -


=-I_ II I


i p P. ;m .


F-


--


--I=


I


I
2 A t.(Z IA hL .IGIA0 NO CAftR1d,


AL'auJi) LimO
It imi' g )s
Tri U( Ar ript


o9 '3V t,' (


Mi'.gres 27 :uilt res


,( i. n Ain .:tr

I J

I:n'g; ira
1) Wi gQS


('OS


M, LDO%.


Sg, r', a clamor ,r fi '
Ni,, re, c' cob1 ) -e s[ frii
V10( 4 e 0 "!1 l0it o' ) lle s .lt .'r -
foa l a,,t + ..


F/ t tc if'
OS iiO f,,ll (
A mnr l (I tl 3 I I


-.
9.7 ( ;.

i27 <, j
2IS

'obro no
^n is pni
.flOtc


i I 'I t


iie-, iIu.ni U .1.4la6 ,Lr e "eulAl O


.
t s, fw ;i i re o rne m vi neiL.), e tii oii deL


Ni, ,riin't prom ,l ir I I rx'u'i li il 'n ia
:t un i :,, ti ,' o,5..!, *0 l )p :,fsih1.a i,' i ,li0nl) fogrln qu an o r<, spi't(ilC !Vi l eloI
A (Ilil .


nso 1 t u r I nk sa
i i, 1 Ip 1'Ille oMtaIrm E r1i I m ill d fimn (LT
(s o ,l f r ..i '
L' alltf .lmr l n e 1 / i ,.
A, l\ r i tidi, f Io, n. w a, )! dec
.z;t +t (' ilri,,-:i l'a 11 (i'is,. V11, w i !,'*;' a< t l i .s "n''si ,:,v i ni (iiii, i p,, rn: q r ,,.c,,vI I,'S n do SAih-r I
s n m m 1 1, v 1 1 li

i ii o o i e n p -l: a hni.v
rri ,i H, ;e,; i: (',n i18i o le ,U l^r,.cfii ; .--, ( ;.,, ,
(J P / In liril, r i
&tnS 0 .il (,,;;,,,. 0 (irt -.;, I c ,'i jlcn l,, i ,i in i ,

Si-' t t' rn' -l" ; n Op iln a +, ,, u :,lu.i 1 .... ..


i.i m ii 0 C .in 1rfl r !"1 p r ,',vi l,-,.10 .a r'Y pf'i--
to, e p i in iI ll s i de p. q(i 'l~as qti, ti ern ) qu.iii,
dura 6tU criso.

LXI LO IN) O( 0 DE IM'iT.W r, O.

,'p iitli- n'it lci ,t 0 (o '.f .o n no n I n prol '
0 SlibI rgll ) di VIlla do 13ni"IiP i riitil-)
iA p i i i ulii i1'l.,) -T If, i eS ilu .a-
.l I I J .
Ox- r 1 q lq fl, i ntu l nI ritilri di ,p F.r'i' ~o 1 I h.-tl
v -S''ili Cuilt i il:'e.ll(a ei iiga COlnitra OS C th.Cidlus
ur.iurc dc lt6 f:i) cri mu.'
I fl .ismunlt, e corn d ,r di.mo,`s ,nos pnas i'! .s
mezs ,1- J.ii .ih Ag 1 t, fi urt do u- ,vull,, Se
rl'tfii t.sliii ie l lt riii'. S c iAn pr [uir;t:oD.s usSU.8 Jo .

A 0 TUnueti N g-,iro .....

IBi I0LlCAaO SOLLICITADA.


A 1 ,MA t, UDA1ASIA NA JBA AL!A.


lit a l vi'tl 3 be "Iri'a i rovi.iu ern sontid o
moral e 11io-,,i o `e opet ia i iO C1ao i rl' ui v
0 veCin'rav l AI p.stl,,I,) i a ',ri'I.,i !r tjlem e(e o
r fruti ,r li ''s sit tdlle. e i lerfujtic, litidlu du. ry,-
f,it[lieili i itiuhi r quo; e 'f i L. jo d' U ut,'l (Iiimi-l
ii O 0 bt0 il e0. (u e ili.u is cjsas do Cai-
dlido. aqiui il1 l Ci todu Cili-.- ,
Slteiudo l Lulii'l, a Jr;le;L u., rnulhi r perdi'a,
a virgeim quu priucura'a iiuor- solt' d s il.
tlrub) uu bt,;ibur, .uAitaluu cu. liu, .,u l>, lciiict)uu-


0! 0 b' oe s A.) o (i10 1.1 1' a 1.i; :!j 1!(, (w r b
( I fl'n 5 *) .! U l ) f l.. .r ( i i,

Se pois tlo to 'riI' m I lit d vo uito, priA'
d' i, ut rs :, i 5 'de (., 6 0ircilt i,


' i n: p l i"ii I i i sa al tir hL ,i d tI m l!
I j, d i it ill Ir ), e

A I' .)i o iiP taiI.( l t|, Ii) li l ( it n ia itou

S .s'iLario, 3 dis Ciii C.t.'is, : ir o est, Cl occio-'

111,in ) p Irt U iln o1 0 M ll irr (i *' irT ilp, :qutO
S SI, 1de l.1I i j fi-o cut v;niti g rn. cn Jdii (rz,,05 ,. e ippU 'I
. s

Alb ig,)n, coif,,rm p r iittti() ns cirr si/itn, s
(1( ftiniiniq.il vn.,q:i i i (ni;.ts choons s 14' jiiti,,.s
(If) o Lu'' rn j prtcti (w hqu.uro
1o i .,,,. do .JL uJ 19.o (I0[p)*; qui f i i ,,i,
i pel inhi d' e.t) I)vi ..A ) e A' e a ite l in-

E no di' 8 p1i8lio pIrn a Bo 13:/lha.
A S l 'iras da ir.,. d-, i ni.., o "dia ri .,
VA Ptr'l ,,l i f cit.tilr td I, ,Ii ilLi 4) .',,, lit,, ja (,
de (.'Camild, o S, rPedro L .,ib ri ie P ies, -C.i
S sills iiiihas aidIptiv i r,'a da liL siru i-.
siioute,


. e l i t
i t n =


. -,* <

Chint esin, o Sr. B. Gnrmr.s ,e ArnjTo 'enl,
d ,),,>n (( Sal,( ,<. o Ip(pIvi:,o disci. fIrv, (.' 1*
flii, ti segu J opis m (IS r 'niinas Ical8tarin utlS
vPrFinhos i ainl, gos no fico. (
(l tltg,, e fIti ,r ,iilni ,i ,eill irpa voe ,.i o.
r1 .i, f,, l.,,,,l,) ptr ,g'i ii {rnr> rn .V isfit 1 l ,, rI'i ( P .,,!ing
1, lgia i.4, e .an s',u:'la' ft a ~iip' i,)ra i, I ( bni,
(illibanitan dlos Saic('tus 1'ercgrigus ,j (iu a bito..
iA' l riailn, fi to;his f erofin o r ,.;rn,,


T mn.4r "I ,'ots dd ,,n v I.'r,,,i,, n lr 1,171
8;,l r' dir ii o 0 jpr''sitl e ,, trn tidO 1 a
fs V lt 0an SS. ,ial\ME1tr.


I, d p nis m ':l, el para a (l i,?
dri p u'Lz iI s ild C' c<(i II 0,.', 1 1 ,'
rF p Ilive I i ij es oa's dle tovi s
O's!


Vi -
'il/ia


dp r C tiiffle. roi
os sex,,s u ida.


.3
i@ ) g 1s4q cOfelagiln, (. devorPs rpriprocns donq
doh s o is p.ii,, .,, is 1 li f', .,, 1 ,,.p. );!)/u eri ( 1i)
'rli lp e <1. p' q ",n 0, i'r n :tr l i t, l frrl,,nu 'ju d1.
(1111 p q r ?ie 'l. c SU fcic /ilt ? d. tteria, u i -
CO fun dQrj* le1 /
Troittu dni idv,4rs ((~) vilsP(ds o ns ,
C1 Csit!nr{'i r sii(ton pnrtptirm l i ? persff f, i -
8, (1'; cx;': ii' i t{ s orphi! v, II S lrols),'Ilios e
I'pr.,veci'ne Pitti) w l ,('i lin)f riur. pr ari (' i l oS nes-
i Is i,,ti;;:: e s.,: d( ,ii CS III, s da vig.;- v
Ni o ( qIlkiCt'UIJ 8$ 10811tki xt 1liIt s.


to ial S.; ti n ,'.ilii
I.i l)r icir, e.,i
i,,i {ilU,,;t veS a
A f;ace, dijsjQf
esptdjoI ,oil e e


f rtt li .'a r q 1o tdornnv) o ,in-a .
V:r 'ei ` !Iev\ j xi-,i-;i, dr' l ..

1)(,a fa,'a (1e 0 eu Sxo.
,lla. (,- ,'f n v.,',.m <.. pve sert o
I S,. >


da c:i.a, e
pecI ChS,S


No, ia .? ;,i!i!'e,"
a ;hiai oi so . ri) ,. e c iilii'ii" l' .
' V r *.*


;atrm, n

1ia so


aimnsif l
.4os da-
iZ c U-


FIllinn'lo a sU(l fnlia' se deixui ouvir de to..
T d o a. 'g.o. 0 .
T,-,do o Cullegio reuliu su ,o. sni1 o das esco
---- i


lA. cll.',,i se .n p.al in tr d41 e 1fCi4l qu' d
.ie Fi li, dt l Ci e,6.o) (LI r. rIe. s e n i ile brir
tos t )or fts f (e z fie ,e.. e li( t i'nrre.sp n ifl.,ii ln 0 ,
(|ii ;. pirl ,l r a .c,0 s )) aOS 0,u0 ii-.- e o
iili s. fez (te.,ijuir.


AS li rns daR inrP ell di'u
di Utrson, que dIr(I n'ii, t:,lvi, z, .duos


ermn ro nto Senu
iorins !


T ,m a,,l,, p"'." l'.,n .i n am er dI, I '".: f"i'
] > 1Ig n l i ,e .!Q,, re. bo( id !e (< '0 l t S q,.1.i
)ii ti i t r t Sua t 0."Si )l t ? .;e ('i. e
rtiijt.z1 ile s US a 'rin, ,'., d e i's A sl[, i'6 que ie
i doe n.!or-, iAd o 6I plr qit i ni, mas
m'~ p1' L.,^1. 1 .S I'Piii'..'; a li!',' id(t o na
1.4 I llIl l
si tiiO lh u il,. nii, i agr ,1,vel, d, quo oi[flr
servir .
P- IVs ndirl o n8 ,a or pnxi,, mnt.rn n aq'e
prn a a erird:I':1 (fc'risij conm SH dS E doi!i pratlitr esma
I)rit. I'i1': q 1icer rL i .i o iI'(oe oln'i. ( po.'i PI '.' ,vll.a r

1iu11-0i bo)lis (fiT (iS, i!.Sa rce pc!:iit pronl5[.- ;
tilas (Ir lDt as misricrtinsos !
Sassa,,il, a f l C i) e' 8 Eubr) ninsrt n, or re
ns ,xerUpl:' de .nsn t'.hci'ii, e dc, Mlria Sa.r-
gi'-e 0 pe liencia vi ,tlu i nlilI Uin ?I 11 L'fl i, l 4 1,'lirI-e ;,. e s iri n !

. 11 .. ..ra fA -; in q" d-Ail ,e i.icif', ( .' r ,i.
fEi tsp (oi subei.'rl :' ii, i i t)iiti quo !U S tein P'
. *i; corn (' sube lIis.. 4 :
EnLtranio e;a nraleria ,do e,'nrpeto, mo.tlru em( v) O versiidios e o discursos erio public.
Cadus ewi ouLtro iu[nuro.


OQandoa n folie OesI' urIn
,o1 Oi lls, ,iio "e1 q" e i
f t e iiti se pe.urba i a'ndo
rfria.urs. .


a lim phMi,
reIm cld rn:
U CO iIiJ4J


Iao lrn


(,n, daiiin a h I 'tiln, os mfnos P5i d,'1!is, (s
p niitvrts ni.- '.rati i., corio pai rt s di hfy),icrisia
6e ola iiniiri [i
e Icmsiplhii AOS hi mrns que I. nto nasstlrm pr
A mI t, f .....1i.. i L1 a I i i -I i xa L A *L 1 -


.
fls pi v.i- c'x!,ri)fa s n rI:e" i,,isiw i (i o b >i 'iii-
to hum j..riiin ,n {'til do (;'lili 'dii-
d() .qtii ,,et^ j vft vr V iua f1ih.i5 pubicas a relji-


F Itinl, tod.l, s s ,ns ,S npt siibiii, pm con-
ferei cills, c' ii as suelas vji1u'liiusn, 'Idi'orri l e itez
Jins nII C s .
E ,ie i:,;ps rfr qn i, li,,i l 'pr)vcitil- o uiin !

No dia 29 a) iroo'pte'r* do ii p.rdin; e sen-
FiA1 8Cie)a ipl:,lii li po1r ,' 1i *a 8~ C.0S ,.S i i s q ti
po liuco .i z'er, muuII t l s ;1t1 itrat [i s5,dn, tde. tl6rta ,da
villa a) itr.,isp.pr 2 9itl ii Ourn, r z ius s0 -
As ,espeil is p or l i i as agrins a e- ls a lu
d',,.>, n" ii .6 Jsi quie iicftvin chuIloug das q e Uiz .
Fi. .' r, o 11 11 1. % '- i d N
ti ,) I T filS L O AI) 118 6 r 't e 0i S J iFF .
As meMias ade,i, AO ,i:,,ipn) sa 1'iiln r as qh-

dri iih ls .s- ia. : (. init ri., iL p l ith-i t d, Iii ,2
dler ) co,nluiia.r; io p >lit) Ih s f .tr' n va z .
SE elIt per eiitre is s.stn.i os s6 se ou'iau (ago. 9
L .* L 1, 0 *"J dil; tm 'i i t(, uil, po. r i
6I It lOido imiuvas qu: iin p d.m

.: na .a o :


NIF cirinh!)s
fraCos pa asus


a virtu le
till ado il


: 3 .


'


te


I'.
ii


;/


C----- -~ --.I 'PI -------~- ------,.~.~_. ~_~~


-- I Iiu


T7---- --- r r ---gt i -


tt! ii tj i tH H ft FR is m119


------


p


A v Az ::n l ifr .nl NO C.Anrf.


" -- 4 r ,.- .. v .- i t l


I


S il,' I tI AI I t s II i I .-
0 dci iy e Prill *M iiiti;il I


b-, -, -, .Till ll,
S4A V ,DA RIEfGIA-O NO CA'I"I.


As queixd.s do enrviarn,
146 ; 6 piu l -t c! a 1
DR n u sA s cu}l as pe ~o


9 ..


S".i" pois nnssn i,!t
",sstO.4 iouvores (t ( ir:
Sis t,,o n)nsso ,pn).c thO
\'os$a nrni' s cltexC itIr I


~'l~e l( Coji S~irns, f2 de 7btL~ do r8


C)9. I


COLLABIORA'0. )


Oh i mnTIOi(-n e l rSancto 1iirt0lo
rm rio) d vossa iuz,
Quero kAser uns vl4rsiinhos
Au Cora(ao do Jesus


Do vosso djvino a4m.r.


ii---'< I 'f"'" II I1 1II --1<.-- ---
A FONTI I\RACUILOSA.
----------amoo 0Mnl ---------

(ContinufAl
O0
Emn. 17 (de aihUh) do 1i9.

SAlftres Johno ires F rroirit, morador em
S. .ohd e(d Piraiihas dat t,.te,,lum'bh'" d(e MlaIinueL.
iiCyilio dn Silveira, mnltadr nio mesmo Iug-ir,
o qual soffria dt1 gotia, cujuis aoaques so ihe re-
petilo (dutns e trez vezos pur semanna.
D',sengiialo dos n did e ja a( li'ndo-se ca.
lssvr,'ico, veio anos baanhos do C(idl'ais to nchcs en.
control o seu remeliio.
lloie h s o nhn In1m anr,4n a r inham l


Sfllvp 6 doce .Cornn
D1e Jesus men Redorrplor
IF'Ari, miji.h.' alia nbrai ia
Nas chamas do vossu amur.


Silve oh ( T.rao terno,
1Chil e de imme iKa l.gria
No vvsS,) aomnr abrtiaz.i mo
Polo amnur da virgom pn ia.


Solve ob Coraogio ornmo
S1 ve Gh ion1A r e egr a't
-8Ive oh pei fi- einagenm
i)u Curaerio d ) Maia.
5.

Permitti,. que eu vos ame
i rn 1 sincurb6 (lt.i v<,io
Q(u' no vosa b(haurin ardente
be abraze o me0 Cuoreao.


Ferretei em :braida fAra
Co.in 0 C il)r da viJsa lus
Este duro Cor 5'e
Oh meu queiido Jesus.


Por vosso coraqoI terno
Oh ilivi.Ulo ItdeIeptor
Abrazai.nie toda um chomas


i
. .* 1


3
0 memo Sniior -tio bem ,IA tiesomuh,'o da
cura que se vorificou nua petssoa do B,.orndri,i m u-
!her de Saturuino Jo'd Biz[irat, nioradura io m es.


.stA mulber saffria conliiuios atlqur's de cora34
o, otlaques fortes quo so repeliio oa) dos s di.
as.
Corn os banhos da fontc preciosa retirou.s QInel Joquirn, mnorador em PajAhu, .itidn '.
v lo, n io .rinip, uma p.cda quo rn ..u lho u
car dr p(rn U deixniAlo palo l o, ,sl.
Bfi firniO-so urn tumir, quo apruducendo tor.
Iuo-se em umn fermigiteiro.
Iavi'Aio ,pi decorriJo lduis *n os, mns do Callos.
snluio curado, deixon lo a mullos a de que usado
"a.

Esles fanohs, Sr, mReactor q ui, ePOPn SPjio re-.
giIriiu (as npa iarprrins, repi)o. sobre testo n unduo
iidu, ctavuis, e ielles dison sa ia s t

Servulus de Maria.


SCrnt', Larrgo dn Mnfrz Typ. do InrltuO rl: imp
por Deu 5.dedit Junquim Mujtrocos nib:


I "~~~'~""~


OF -I. -- --. -"-.....


1 .9


Sertl itina.


+,


- I


: ... l.i..i.l.-... ,d:- ,,; ++ ,+ .:, :,. :. :,+-: