Nailebn =

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Nailebn = New life
Parallel title:
New life
Added title page title:
Naylebn
Physical Description:
v. : ill., ports. ; 28 cm.
Language:
Yiddish
Creator:
Icor
Publisher:
Icor, Association for Jewish Colonization in the Soviet Union
Place of Publication:
New York
Frequency:
monthly (irregular)
monthly
completely irregular

Subjects

Subjects / Keywords:
Jews -- Periodicals   ( lcsh )
Genre:
serial   ( sobekcm )
periodical   ( marcgt )

Notes

Additional Physical Form:
Also issued online.
Language:
Title also in Yiddish and text largely in Yiddish.
Dates or Sequential Designation:
Began in May 1928.
Numbering Peculiarities:
Volume numbers irregular: Jan.-Oct. 1946 called v. 20, no. 1-10, Nov.-Dec. 1946 called v. 19, no. 11-12; 1947 called also v. 20.
General Note:
Description based on: Vol. 11, no. 1 (Jan. 1937); title from cover.

Record Information

Source Institution:
Judaica Collections at UF
Holding Location:
Judaica Collections at UF
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
oclc - 19068832
lccn - 50017200
ocm19068832
Classification:
lcc - DS101 .N25
ddc - 296
System ID:
AA00007530:00026

Full Text

DE VELT


^j ItYVT f>1 1 ." > l^'1 "'1' I


1950 ,'


4 =t11


7 "1t

17 V"T

9 "t1


117VI 7 v 1 ;1t:8 17VI

7 1- 1
tSDyi y i Ty3W 19YT ^i


y9 il
'N


22 tO"T


^ ^1T31P ) 1P1619 W


13 7N 1 3'N

n" J l, n ny/
S1$,,1
*'nuia r[ s11# na 110 ;<
ps[*wasw la lys1?ts

bftll' .2 o fn ls 1T9 TD@ 1T

y~~ypnyy f ya/ sym'gpy -r

TSt -S&I TY9o a 11i T 'kB'ayot3
tl^K lZY Syya

4yws gyiB .*T

ylta .9 .s
-1u10p 19Ly'T' W' Is 11P ArWs' 19YT
yaOW9 W

pri anis -- -ansp1?
MSD nWa Siww nn'a v W'1v
tsyn 19T 2lya^ n''i1 &ID nlabsp ^5^
WYti .Z .1
Yf MWQ -- 7- imBn''ts24 2 16
'1p9y yD0i1 Swn ^' 3"ys?

9$'poi'ityrr .k t 0it33'n
Pym *' mT'


t~, 25


1 b "M"4 V

r7Wv JI ^gnwlt aSn t3-tos9Its JIX DSPDsp *s X q'I
-nyTS- 19T 71Dy IIPT vr "ny7 n111g UD 0T ,DysRT"It IN
t3&'i-tTirn nyru
.( V$r "11W) $2.00 I'K '!9 -YM~1
.4Y1s X W3Y0 25 '1pilp'Sy-'K
oyrT TW 1JiS 7a7 yr 1"1%& JEttVDi-pon0,, ayr olix Us5
pil 103 /,"'.D 'r,, pa pI IR U p1W* JK I" y.1 -r S ID
.' .1 ,17 P1-''-1 ,415 -yaY S ,IIIynIY
.13112171n-93 ApttltyrWYn .
-------------------------------------------

De Velt
103 Park Ave., Room 415, New York 17, N. Y.

Annual' Subscription: $2.00
Please -enter my subscription for one year. Enclosed please

find $ .......- .......... for the full amount of my sub.

Name -................... ...................

Address --......- ..- .... .....--........-. ...... ... ...


City......-.......----


tnVT '"th1y 1 ,, 17Tr asn 71 '110 aunsln y1 1t7 5a
7typl -%ftll -I. P i lt UY I 7 1pt3 1"V Y' Vt K ^'nsy3 o-

ST3T'W ^ 1W ET1flZIr n V-W1fl M Ks T fI -11 'Tlr
-1ipy7ix 7 i 1 yS5yn xy,'rKxl- y3D'ou'Kn3' n'-I 1 jTvD 8K
UST 71D l7IT '7T 91 7)' -M MI, 1 g 71D Jt I 17'P' pIn TO'lI Dt 1
W710 7K tlyw a


.-IN 71D uynm1 '1'W y 135tJI 7& V"r 9lT
-,7 #7 toa 5ps en 71vt3 rm3" own f137'av aK ti
,ypngvlogm JIM nlyBurp myninv yw-T
.IN 71YI1 70111 12 3I OY-1Y t1os i NB''It TIMK 01$11 -IYIIyrM 1}yTY


JiK mt^SS fna ,Tn n-7utwio ,B!! trisx ,ypnynt-tvny
JIM satignPrx slpynD ips 'lina y 9my Wl un tTT'yli2

-iynn n 71m lyl 1 yr-ig i's II 7-5llTn t'?
7y3pgn 'IT 799n om$n ITM Yft is 'IK xn SumI t yulpnyT
TIM olY 7g 7AYP ysta m,1 $ t1Tyr t-S 1y'lnxn ula
:t Byn y-t nywya 73n V,-pnx s111

7ylS?"ra =t 7S3pt ,W ay7-i ay7Yll WX y 7 15U I ulM
1YXISai^BVYI tusKa ,7t33S3Y8~ 3S u ,7^y"?~' Q-K 7'78T UI''ns


Zone-........State-.....--........


-3D11 x TX PSymXp .0tn .lynaIp y:115 .oin JID
,5$a y5R TIl Jim IgmitanN nyl pa pl ylo yrv
I1' Ti "I Intynyuli ig. Ix p t)nlp Dy y111
JI' Vflym 118 1$2 >3DT 58C IT 1 Um
T'0yW3sictYl 1yJa w? -a a0 't rynn ,y'11i


-ly.T iwiY B llyl aiis ni a lixB Ding CPi
J.i Dynl 1! ot y i ps -yl'n y ,yl

11K ya-11PT IBIX nyly 11ya 1y"T ?tIx nt ny
It UOtt13ama mP yan" y2'n8 .n ,yp 'Din I'l
'.n D 10 0D'n3 p o0'1 a ll p my"7 1I 'ynKI 01 y
-m 11a 0 y 10y 1 ori p 11 1Tnyrn 3 y0l .n
-o yn n13Y 1 1 "11.n 011 yi,1x 11N lp8l' 72
-gm'a yI 119 on0 1 R yyly0 Un ,v1wy3ln 0'3O
.y^ISxT1K3Ix^ .y1i
Tynyl PW lyIN n inx py5xShxSx ,lPp .5 .xa
ptmlywx J Iaylyl uDn ny .ynyllyloos -yI
'paniyNi 1 p1 yasD' py '3.rulis 8y0' lyl 17
1Ji YN11t 81 Int ml 831 .1Y1W'a13nx P07 1D'
"mBn n 'Ton 0n ,yL1 p[1 n N1alI' 1m8
-lysIXp p" I"?x n yvly ly- .TNgage yisr5p
.M31- 1y 31 p 1 y)"Nns nyl pi yru
-y11K wE1n 01paybTiS 1' y? 71 1 y0 .N M NI
t!m 7ltl tnyllin "=ns Dnsr lx,]s Yo 8X unx

.mixyla-o-ins lyl ps uyp

^BssWW *isy]l$0192?8 T9 11s lyi

,'pon!pyn ya, r5 is payI jsin x DoiN Dupn
1pBptwo enItg) Nay ptnvu-a l7y p11D 1152B
13ylyrix p n Up on ,upI5p UYI1y.n n 'IND
tihDyl PUn '0polw7Ty y:2; .7l77nnx 01ni
y115 yrnip I1^y:i!eI-VKn i'm ps n11si ly? IK
vBly1: myI Pl lhlua Yllyy TIN y:Syll ,ppiy
Dyl 71INUVy1TN IK p3y Y251' .I5 sI .x 85
.mnlayD 109
.payllm Im yly
11313ua60 .1 .n IrrnTs- ,701i2"7 Tn9


1k3v'T Is'lU ls 2' P1831 8 0'0 x 1 '1231138'IND -
mylx 1p p1y71 101N l1S gI'InKs y0 718D y1
/ .7palin 'n is mna ixN 1unYp
-*is Ji Ianylin n'IN It pI nn yu1nsnsN n"
nia y'yll ,s500o lywx J1 ynlao n pminyl
lyas1 Dy? Ix Im lt aa 1 DX8 1111: n1 yl 1lp0'
.tay p "ha1, !n(BTID o0sty nyu pl
gB'TIn x I11nyx t-mDynil TIN uypala 0"B
P?8 ryax'?"V v' yp I1' 1n .DRI rny 1y'ny'

718 U1 ..I) YR8 1is XIK' 11P'-In 8 .xyaRIDNI1N l'
.*IK'W' :Y'7 TID Mya
Sy:ainy"Uwv"a ynyuyll naayn p n y1125 N
.0-10 117 .-1 ,$100 1i011-m .0 .01 11J .-i
118 oi'nm1 'In 711 131p 'n io100 l'TN8
nyl 71 1"n12 nlynityn 1y1 ,$S50 o0r'1
."-nl,, 1y77 1 0 3ayry-in 11 1Ys15 181Zi'T1I
'8 PYT 110 1uYO1pyo3D 17Y1 ,s10 ".8' .K .x'o
.Yny 131 J ,$o10 ytV'I .' ,lip
h13 W Is =5^1. ma' 1 A'a'tr tiny
sybwnshi-y W! ,19ya017w
1817iTT' 08 yl 11D 010yu1p 11'P 1xj Sx:83 ly1
7Ipp21I yoy"a Jim Dil fsin III ly't1 up1 v
.0311U1113y0 711'1-65 I'll 1S 0YDT8 1 'n W2
1y' 713" iy ll-1 I 101D 1y"r IN1 1yma8x Slaw'
iy .1l'i1 1N 101i ? anlyns8 13Wn'1in033K1
I7pliTlp 0 y3 .1p3D 08y?11pyo InipyTp y 1y T'N
-ya"a 5'n' ly''i Usn Im n p 7is
-mPnix ny 7 11D 5XIY7 5nRoue p M aS pxl
ny-r 11D 1ble'n x -fil TPN ny .o!u *w"it 7"T x mKayl Usn i x yulnRp 15NIN2'ssI
-3Kp lipITra' ly5KINSK I97 ly is IU"1a pre
1949 y1n7ZysI TWK JO70nyah rplyYD
.Yplyx ,UyU'anp iNmtrna x
y1tostmt 1Nririi4 -1'x-MaV1yn
taVMy11 Y Uy ,7 ,5-nDK 108 Dyl ,aUnI 1 nai
"3Il xQl'?v np^ *DnDlp 'U)'3I'nB)p tB')a lyBO1S
pin Dyl7 I'm iplyn1xpTIS w l"5 T x UyI w s


(31 I40T 713D tl7)
-IarS DYI 7IND $400 IYIIyI' TIN I7RTH DyI J1I
.upy,-m ?Kxl, lgvlwn
--8I 1y" 180 D y' Ip y 1is p3T1 70'n11 K8
.711a 11 1DY 715 I' yl DIS Iu 12 JiK tyn
.a .0
vyi1 imwmrasn my po o7!1a5p "ue 170

'>ynli~ 1 e3yaxp My1 p7O1 Dth' ,'p18D It
-aY? 10'23l?3?2 118 lt1811' 1y? 1p' 7y1"
-IN loypr im Iya l Py31aY1 niNK 5 yl 75 y Ty
--IN y3y5UI)xtVOyTy1 71K lyPxinl 7n111 tinB I'l
.1K018 00oya i1'1I Uy3
,121'ng1 ,11NSt .1 .1n
.T1"328ng ,1y32 .'


11zg :Rnn11
3y 10'60 ms i31210319 Y 1' 32i11'?i 1ip

031y1Y-1 P11 ,1y' 7l10 26 y ,021 118 U317T
1Ny 1310 ys'n313N oy n0 11 t1ypma y11 I1nyA

oP8 r,1y1c'2 .1ro0a~ ,1Y'11'00IN 11I 1yiTII"
-I'RE 71i 1''1np ,u01 7113 1nrty1i 1311N TI?1m

-1y118 lyS'1t3 oysTm 1e1 y30 1yVtI n1 713"iy?'
-1ssmonx .Ilmyl olima 'nI rI i' lix 'a

yaNyn ,Pyumxyvyo Ir n Uynxny pyl n pIlll

.13ny"! lyl IS I miyl opetyms jyl"i
lix ny.lu ny y5um'tvL59y7y lyUeasps:rua Iyl
PI ,IapIynI5O 5KD .*In ,KI8mlTMaK p1i u-rn
1'IH Iy', *Iy y Uwn ny .^yy3O1y 'In yT nylnyl
-I Jim l1y1702y2 Dyly p7ix IDmy1yol!t ny"?t 1
0sn 11IK ,'n'a nyl 11D U-'p3"yo yllnx-13x

1,1 DO-W-tvny n Int 1311il3S -t IrinI V 1N Irmw
.bxw B tyT'N -IyW
minH tarn mDn ,'2N11'ty1T yTWHN L T448 "tMV1yn 1T,,

nm stiyi nY3'r1st -iptW Q tpy ,yMYln ,p''s }IIIr ph
7tiiyaDm Jpini D14 1P tMPHyr IV 1 n1 .pV41a 8 y3iH
710 omp iVfH T'i t"a-Ie *prtra yiw5e TN M.n" MN
JID Bw ,71817 0nf1t yIVvW 1'V"3 -1Vy Ji t mipwIN >' T
Y.VTiy7T7 taa5 t4y)^y 1 jnll lyt 'IV 1 Y17 3DpY11 7,8
blWI yP!H TH ,"trSy rI,, tiSHn ,tiMS 1i3 7i; 191 pH
y3v10tsinB 17H .;ptaDTpy T l f 1y'w WJV vtyN .181
p''N N li tfBt 7tm Doy T1 7W ,a'Sy n 11' 11i niy13y'
I7tsnv pW 19"?t 7 InW ny"tV ty9 1u t; TyV TitH
l1i Dy'rts yntiDy-inpe vm B "ta T ? TIN i n3'I11Pp THH

-41$V" 5Ity ,7aittmnelaty nilia lia tr ypH l Ditn
-"I,, yty3T11 Dyl DTIS 115 nm)nt T15 tti9Y71Y T 'T ^11
vfpy)Dl'ri 11N t1i1tapl 1 Wy NV pLm r'TH D811 ,"ti3
-tsorp vypety yt in ts tviwyntep y731pniyoy pa
938iyp^ 71a "yWp,, l litW ,"Ivwt) i'twi ir1 ~y H
i"tay "a'i911n *',, 7I b0ytiW ,"/ yTTloD ,, tisfts 'Dy p

,py5 7i'ty pyn my 14 Y'tin V58,- Szsit9 i w
-5?yy ,w 0838py v Mt5t$SE ,'trucm 71 5yi4ywtt
,t'5yl In lt 74in 9VY5LK TN ,'5nltalp 1T8 ,vtDLa ty
YvPH y9'viny3tna tIn 4 "- 'T N piH Drnb
myp 111- pT ,pN't2D'py 'i T IT m1tayn H y v3yt s

-K3 ati ,tai:'yn 1y1 193W Di~t YI9 yWW 935;Titys
,m1TD' QW3w1v yTW join i H t wpTn rpipnsiD 8y5Y4n
t3-in 1a 3 '1yr YiD npyaijp p1t,1Y Y3V12 plyin 9Y011
, -Im74N -iytniv, Yv-i 'f pIiQ ywly s pN tt~oi'-iV.1V-T 3
-Ip nly '1 3 iY n S1131 1H3IBI 1-31.0 yltyW 'I-T 1y JIN
Invi1 1 HYoy3yi DTy3Y11 n OtGEDyR ,pH D'ta H ,-iW 18D
jtmin is ; empzyVtjaEy IVT31 74 taU5jnra toony aM'
-1-WT Vnim phi'-t-11 1w pnIr-'nIN ,p'iV'2Iy lie jtja 1T Jin
yip8i-i 'ja i mm ytyatos J1 n pnyp83 iy ;Qri5Li3
yn0Dy-14-s 1r mI@y-IV 1 ;D; -DlVV-tiNK -W I C918I
tiz vI 1S 1 pn 12 ,vt"ayn syyv "sm4 Jvw n nV
s p19 -i39yy ,1ya>Dy3 8 qD m I8 7 18n TV lW ,438p m0
p~yS tyilWN 1iDylitj-i ,13i''3 ,tiwty) N tW tiuta2t y99
.0ItaDW 7UJ Yp1P1yoy JW p
-p-tin1n1 .4t ivm:1 J'ip tw3i \y13f" V3IN1ryPT 1'-
-I41 ill 7E nilyi "1tl 11- ,,, JIa -iynt3 tiya 1- 1 I Iyta
,it cn t pl vipy t Int33yisE y nyyi^ j1t pIN p yVC
7yin lir 17P 11 Ht Ts ,I% ptr HT .j7' 11 C [I'I T yn vD
~-rin simI yV't 1tsiT ITY3Y v W ;iieosWV ,t3Dj =y
,'117v "T( *i Dy myr tans i a y 1,p nm 0 iT .714m1
y5L lie y'nv -VSitynsD a-T PI1 m o Jn p pip Ht I N
.DM)N lIvIi-N -1yV ;|IN myotynpt yvlroyv-owlt

13 1 D 7 X 12 D S 1- N-U D
.iN3i1NT1--nr1uluiu p' n ani s


y tp s isny r i1 Twiln ,iyom3 poanjln. tJ'
y1n n110 Ypy'n ta Vi'mN-mynn pHte1 n yn,3 pfH

9IT 1t0yn ,"t0 n 11 N,, ,98IWT0 71 13 yt .19 11''
-WK DU ,4ta1 ynnn W 718i msI o 1T iyrlSfiy vr IG
1Vt3m tw ,o1p ,!yyt3i3n yws'.V' 11 ."m piH/ yHty
H9P13j yiy18 yH 9 H W -Dyi33 1W ,Hp yy ,136 pluh
ytiDBI 1Y i33139Din ,"i' 1919 tiw D3i9y 15I37S8 -
7y-yr 'IP3H4) 1'1 ,IyM zyimW ibysD^11
yly118 7Li 7VnV38 718 tV 9; 1'7 JNvat$ liN Tet; a 1im 5I
.My Ts INaytflt
Iy Vt1 .M'I3 H I Vyii t1iH o se V1 It; tnPil 1"
taiafV ly P'3 ,Mita1is Ti Dy HyS5in ty a It$y 1yi rT
-31W11S TIy 1V 13 W ,Ui4 t 'H 71 5 N yitJ03Yp lytin
jvinntyo TW8 Dy yziyn lie "Dny4,, 411 p5'1y$3m3 7y
TI "ti vll T,, 4T 1 ,tai M ly3 taji DD .i3n3310 1 H yI'y
41 is =8sy3 iV7t$ n i'ytmtv w-p Mo13 mtn TIN tt5-aiSe
yv t nitai23 L tirn "tlmyn "T 11,, .tim JIB pti S1 V'Ty3y3
- Th ty p I $ til 'i y 1Min0 )y y ,53fl-'y-Ma1 H

Mtr:n Dyn' m ,i1 t1r iH y 1 iv4y ls lr T1i "toy l "T,,
-yw 8 ,tiyDy3 y pt n pAiyi a Ityp taiinwetave 1 T
.t33iin taayo-iy Dy in to yWty'i y3 iriT ty 190 y ,y913
DIyT ips ciiIItarity i yty n y T I ,ita'i "tTi'Ny 1t,,
.pIyo flyYn 13' yb1n Dyl-trwg MV3'15 nytcayD t

-D04V80 YwIvntnar 11 pynIIns lis taYn Dy psesI

WyI 11J 'W yl .,DTsit 5yD13tayT 1iw miin3-f31:) j
M7 li tW i 13 E T p'V3 I TIi ,31P 7t.ilyo

lit "Uti 11H ',, t l ,H '3t11Vt T ylrnDy y$is y Dt3 bn
-1MB Is pvniaty DmEn nu v1 s mtin y1 n ny r IN Wytmwv
pyn mrnt5Vo-yn nytan y Li lai vaitnave 17 Itan
iVTri'5'11sB y)3Yty2a39y ys3u 1-1 tzs'Inyi W t$yn11
lpy"sTI ayn l nyl 11 ,, .t!m3vn T in my my- 17 tysN 7
955:s) m? i lysyn NV3s-nn'n a 11 lia ny i3,Lrsa 17
q1Y$yjpeyii T aN Inuny t nayn .taM a MIn ^t48 ns lIN
tayn TN ,LAp is tuanto pitiep $yB T DYon 7to3yVy9Vy


1950 M


sYIn 'i

m'wn nyitiiyms' 'lywtrf 1 lYtwirtC'-ttssew

".p34tt g BBS STSI 0'5?n' T/ n0 Tay5?o''ng
Q l ''N ^ ?' Ig i7 S p t3 -l i r Ii? I TYX~~
Si ix y 4 1^ P E f )? 1 's ag Y
TOa PeTUT~ '1Pi7UTr] -11~ P fitht


'11lisl ll Kilna 1 10E


\"tW3"R 513717 u


Y7Wi1930'Q' ym300v3 ''T 11 t'iFyI If1 wwy 0 lYF S3
pin13 T1F'X pT'BSf7plis '7TP. 'K'i '1i37n .*^ly'"FX 37F
.7K07Z rr0wms! '' 71' 0337ypT7B
yX3KN I.yi7l3 1y'ao'1NK flD 7I y10 'T TIk ,n119 'IT
linyl3 T'ly r pl7y 0om n olTIYK 1N ymipysutmK
.fD"p3S?'37y yu7Vy370 flm 37l SB T. T'I TWP 0fl1 yax)D Kx
1It 8 T' 1p'11p't iyF 1l3 0 u318 357plYIIU73 171T
a31IY07 lr tlK t^W 1S?''' 1S?^1' .3"pl'35?t33 11
71miyP-I! x TI E UXtUYTl 8 TP p'3DyU yWv nyvQ 71D
sTg n711 7y31S.yl 13yllT 110 ,3 k10 7K n ,'7p S 3tySn y ifl
3370t .3 7 ySIR -T' 10Iv0lo' 137yip 3yll11 0o! F71"y7
w!u3Oy lyF 7 n 01y$11 ? 1y7 11 yno 1 7s'1 7 TIK
? 7S8L' 0U7n p7"
-tDi1t1Ko 173'7ylT 011 'F 0F-7SnlTi2 n1 ,J57M 1'0
,ayi<{-[t35fo TIK YW yaj p p p'tt3 ?T -ISTly -Igo 'IYb
,U1U? 37MyS13b'1( 1K7 -Tlij 1K7 Fly'7l -)U U' 37Y3 1yn1

TI) 3xk 'ITM aftv "7FDrI-)y 1T is j1953a010 TPN 03y
pysya x p5yn p3ryl Un U'B asy U171 lynU all"i 0yKy'
y7'px ny7V'0'9 137F37' ny 71I 1 PK Y 'T .0'1035y7amT12s
S7Y5?a3ly?, 12 lU T'a ?1 3j1p 01n :; "T Fm'F3Y7T l1TK
3-5?S7p 5y~30?3 S 1x i y3D.00'Tp9?-7p IY35n1& B 8K
? 1y7p17yn 'F 7t1PY1 ys7'i1
11K n 1i is Y3sy 7gs 1nK TIN 1-3' u1?3t1ry F13
' ,5"11l2 ]Y ,P" TK N5y13 1K t3B 00 12 10 ) .'lllmia
.0"p'7M110'1t 9300037
A31pT'1 1K lg 11$ K 13711 ii7t0"l,-r7Fy 1K "tP Do0w
Sly3Wx 7' K 3y7 11y 03ty7137 031 0l 1w'i n37r 'y? 1T T1yn31
pftl$ 0$1 u!n g ltDe 1ywlyp Yi'T INP 1T Y73?s3* 2s
.myphym. 710 03i'ti 1Y3r lT s1123 T y 7 y 711' fll: 73 yll
-"=y7 IyUN i if yp3Y? 'T TIE Y'KmiSK7py7 1g 'Is
-U7S1yn 13yu7253713s ,, gTE 71 1l3715y9pFI'1f 137EI nKx. n
A.-1p T1i 1 93'a F 0 a1s3 Y ixah Bi7tn t ,f"3Y1'3
y eyLp yy?1'TI 10 1o0 7y5y, TIr 7i37n 7lusy' TK
9 U'11T 7tU' Z IttYY O5Y M1 7Yt733? TI11IYII Y'PXm
-0D'K y7ylrx q1'1x mS3TS tly0W13 71 '110122 1ynw7 ny
'3 37 3T D0T ."'"' l Fy7FK Ds'Fiy3 K '11 ,0y3'SIm'
.mypyD ilsD P TIN 72v utiya yYyrr3" ii<
;T ?s313pyK 73!'31~B3v170 mi3a P DTI o T1
7"T ty.1 D&y ly7n ,3l10FK'n yi33Siubw"1152 K 1'm 0$ rn
.twp'ip'run^ -)W 72RSVW1n T3' 7yll -Ina -'wix mp


-YP TB D1 i 2 gn nUI-mym 7-7yl 7y17? 1x 1i37 1.r T

Ylm"I rF 53'l' l a 7p'0'TT D' AiUyD I 7IY'
11' ?"IpgyTD 7'-i lr lyCtn p Far TK pKr37yl 17y
'F 37 T1D DT'kE FYDX FWTfl 0 TW ,p1KD37Y11F2 TVF ya98
.T95?'K Y39ys37Fy K P 7,uxy0 'yFm 1W 1yt37IpAn
'yllIp yIttIR I'T 'FN I7o'f yurrw"itm .T T n
'T M1yl TIS Ti13? IY 0l 311,p U]7n 0?T 111TI 717I1
MY TX7 ,pa1*1 -^ .YaatXM YVyasuM 1- TSU7 IX YwWY

0W ,71 '7~x 7 nl u vl0 Iu' t Di Tr 7tK TKI sn7 -y
-'IX wII 111!0 '?a latRUX TM p'14 8 T7: POy .N TN
m 37Fy QTy 37' yT 0yn flK 131?37s Tys"3y7370$ FTy3 7?
TT 0i"p1y3n'T u:yyn 7 n01 n -17f8 ftK .0t37yn 1yT 1y

I'll'TIS t )Yl"17YY3DB-'IYi : LL~l3 ~'1Y )'T U yl -lU t
!! MIMI ID 0Y0 1I I7U10 3V'11F01
"O TBIN mmy0)1'70' t'?.ayx ,F37u l3x? y 13FysT-U

-y3150'wo 37xi 1K -w P intI3y3' .wtnv3mp7s$p yo3nly3T
DY 71D1 011p TIM 7J1PfT utls0 Y TI' p'I'1S FY7W'T

-SIO711-D 1'-llnYT 12 IT D TT-S'DD'I tT Ta 71PWIT I'I
FIYT ?nnFfL x Jim u'n PN -lynp -IY':I 03y70''F
y7'T I1'mS 0VyTl-m.I01p r1'T0;7 I :3Tnty. T'RK nyu03y
llyS$W3 ; U53 15 7 TI Up31B) 7u0n'U'"r70vk8Ft30
pT 7u"Iwsg ps?'7yna -y-T-Y, 'Ne s7prepi yvniya py TI
n7y3ux TN P1KtI 7W 11y TI DE? .1P0 *p s Tt S g3
.p'q'm'*K yLv'3l7xD'W
S"'I E )f Y7'S'10137S? 'f P,,' Tlx TP T1N
-I' ;I "Y F71 tl3y3n "T t3 03a I.Y593Y'SM' If37I'T
17lyFT I11M Mnl7v y310XL@ K ; 0U111' 11T 71rD 3-lI'T1-ft'I
-j ?9'3'T 'F 0.373flT ,1T37 2 'F f 037 0'1iK'
12 1$0 PC 00jpgt Oy$ ,Q'W3~71 *'ZT Q 8 ^T1F ,373y7
R 717-1-TI~ ~m l p $l orl 77l J1'm l1DI"T'F ; 4U
f13 m1lV8 'F 1Sa7Bi0FKa oDfl lx 3373b'B yafl70a Wsp0t
-'IK ,m3X1K'r5) ,071S ,'KyI 1Y'T 7 11Tf flyp3y7n 17YT
-39 37y7Y0U35Y 13E) a37I3Y2Y'l7FK 3X7'F3D0p7 K M9 0 Q3"N


fTi '70'.a g 7"T UDir yl0 tF DUm n 0$, K11t mT1D T
I70' 5t3 .F13 KupFD 7tl Fiy3D00'l m 71 00y ,0U"IlpFlyn'T
S3STV'E 9Il 3 yt7. 1'370x'V13 1ODB x 1 71'1s Dori
"by 57yn Ull .1 yl yl yo9v70 9gD 'iyn13n un 8$1jp9l
? sf i2 =o ly 11 y t_1'ip J ti -lv3x
-ys t;N "arx [ftt p/ -ing l is Ti iy -

- *PIrIit MWIMIX 1-1 pmn48.'1M p' ^tft


7p3rumn TIN -)$U;2yo -)Yns .)ysyrfwttw
,YIBt 1f W 7DWPp Iso 1UlIai 1Et).Yi NMI

9-8tlt s 1Ps3-7isn tVk 7 s f 5'a T3 W S 19p1 i tpit T
yItryljyys 'W 7lt7W cY3 "191 nW '1"p TO'?p// m11

'so T' 1is nI-" g TK 1up'1'yDo'KK T T 'I-l J't1 P .71$n
Iyr'T 1 ,y5ip0op 7 a 7'$ 7ign Ian yn r SEUT yoy2 :- 7 'NU I
'711S 11" 13 TO'-K TDYX i'73 PSp 0^ T 11W ,01 'YS1Ir2jS'Ix 7""a
.p ip iy"rr K VT rTX r ,Pip $t ,SSI- f
TUESp -mg X3? TE 0 ^nyr7T. s 71s A3wimmBm lyl^
jyC'ttUy 11 797Z.1t3 195s Tri ,pi7t9U 'ITT p1-111Y TIN ,X117
,1% lysT ou'n y"'T' 7%1 7yIy5?y7S Is 1 TK iny11 p1r
--I N 1is yip 3 1 ? itin? E1 .tm Y T'?' "T ,wa 71 $.' TIN
--1ND iS 17=alp tWI3'3 7Yp7 s ,0nT 0$1T '2a ,w'VTiU Vw
71 Mis 1is p7n17 csySaiyaW ,yrTypln Aw JTytu

-:I 1I-1-T nyny51um ,m1pl 7)Yt3 y 7tynlPpy TW'x 7yPg11i1a
? IN ?II 1- -T 7OW a 17
t-iY1Nmg Uri 6-nDynto T5n xmTl TY T 70wmnl Im ,,1p
*W17W TR t3!gi tu$4a^ pa .oy'3a^3 7KD ti! T 1N 7il2
TM wlin '- IPW- 7TT5 T 'i" )m nT 1y TI N'1i3 QyT Wins
t3ym 7K 1 i 7 A1 -I'D pyT al1' TIw 7DXit ntm qlpYu
TiB3pP7ED3-1SYny7 ,y713K3 11D SPM-aiap 1n17S"'IS22D -77 11
71^n $ma l,3135lT TW TNT T11 tyu n 19Y0'" .t'Iu 1?^ll 90 7r
p9 1Ty rK .t'3 Doy 7Y1n 7011 'T N Yln aa ywaytri< -T r
Ton Tn 1pyl i *T oyD s Sn W yinyati Aly2 l y5nT 717y?
11) Y71n X TI' tUI :'1K s1K TIN11I rN 7'1 :0R W ZIU1KIX 17
1pylY3 l1o1 'T 7s911 yR T1 19`3y TIN .OY=na: ytyvto?
.xy=aa -r Twirl 71a TD UI l 1t)x3 ul l99 17y nW tIlY 1N 7'I1 T
19-T JI7 TS3 Tun ,1fti 3''K !' TINS TT 7'7TY "IT w'1 1 3
En tD ,7pYr21b39K' T'I "T Ywn 93a;as~tl 19?wwi s
t.tavv.rm Ip3 7SBng'
Y71p 7'- 1591D ,'1I ti -SWE UD ,S911 -3I72 TN m Tl3m TIN-

ty=a$i yt57^ ux a 11N 7Im 17: pin 7011 T I n-yT' '
-'TSt .ypIyaK nm ONToa 7-r u01,'p1St p37Utv 1y2117Y t!;n
*gent10 1yT3uI TIN 7n1n -7pa orl o0?03Dtys? yWtOXRUIRE yot
,y9aa{? nyvvttua 1) 71T TI S 717t11 -I p1smll U3'38l- S7 a
WIN .17C919 Y`IYII 13N 1iW1I %X1 3)Ya3 K '11 7yip9Y 7Y32"T
7psr Z5?37y-yI ylynynK t3un$ 7y9p ynani ytrwniux n -3
19y lE 7tAYID i3= yny3 5pYjW y9^T-7 I 7=3 ; 'p ,70111 11 IS
.os?3B$ yUs7a11U yYWtynDO 1- 1-11- W Is I


1


1950 ,N D


-W''K 71D Qp -I 7yn131^ y tUDn
11D 75L'P"usf4 L g Ii r TT. y tM?
Yly' TIS 7WVn9 twa 71 T 5im YnT'W
.t3ry


Sm2-.7 7 11 N.=.


Y11Y1"1R, .12'.] 11'


1TI lie1 'lIw ln* ,- "I .2 iy1t lo Iy
Tt 7l0a '- t3:-y9ltOY10 1 pi)sttW 1'T7
1oKs 7 T ,anLa yIa 0mp19 tB


ymt* IIm nt 7sY Is, .1T.2,m s1 73minyl3$ o9 y 72 $;n
ypgto TP oy0 TR &,vy-i7 pjmi 7DKao '-
IS pl-n'M l p01N 7ty1n JyM"lT p;1 ,li 11 71 -IbSY 8 7MDWS
I5ypS 'T7 117 Tim7 0 1u 71D .'i'?p 7yl 7l 'n 15?T
71P t3 7'n TB/n :11131$11 'T 7snipy' TIN'K Ol I9 Tr T7'K
".1-P 75 111-r QT1 .'nain7a
71K HY1 MYl Y7 19WX T11%3t2p T 7'n 17 '0 -inI 'T
,It 127:1$ .p"l?'1wi 17ssft3sY 713D wy a $ lyTE ynm 71HN -8
p71D 710 51p n3Y-tOk 717t1yIl 12 117XIs5Y UYn "Tr TS Xnay
YW1-)Slysyn ,1'1 1 T t 19 Yn 7swIKSQD b' 71yl "T lR .,1Tt -19
n7m$ .t03op3y7t3s IT TNK uny3p y3 mi yny TIE 71y? 7Suy
,t3$ 713D ,0'" u- nU13 -17S 7' 'TN ,TW$ p5 1 110 Q3P7 -
.7p17t"mB tU3- 71I tTRY5 Dy TI71
QyT't o3valy-7s -y5tw 19ys1 ,I7''T1wu U;,i T3V 71' TW'
-'y oy t3n I1y TW1 ,70aRn Y'012 '- "32 t1P 0s12 =3"- 7O'1r
UY7y x ti TT V;r l .7*1 WSy5 7uw D-tr Y OT uS13'x vyw3
01S QP3mKtaR3K 1Bt yTR na 1"Ty r -1y 71 Vr St7 17y-r 'l
g 7?StW1WS3v 70Sa by31S3n yll xl 35 TIW "A^ip 7UStup/
7yaUT3 tUyn 7Yta M31MN T Y K3y $ 19 17' .71naK 7Y TW' t315?
73R uY11 15 7y 1 y,11'StloD w1n 7Yt-10 7I i9 Tll ,'DW 'W1"s
."ynp 7t3oRp C1S J1i m 1m3 13 IT1171S'nS 1] i1y 7I
I142yT 1iYT a T ,Bis-nyI Ual 713! 7O1n 478B yiz?''? F
7lpS1t3Pix y3iW YB.O. 'T 71p nylWv 7R 11' TN v Ut11 1tvu
p yA1 v 71IP r 137 xT IS 13ysi m 7,5gW 71m 'r"ip 7tUW7Zp1 71D
1p-5 11) 13Pn 7 'pi t l tum 3 ,UII 7^ ,TIN plp T 71W ,apt1t 1s
,Dx11fxll KT 1 i5Y 7:i2$, "T .T^wj ylT 1',x un'llyA g oys9
lsn Tb top@s : y ly 1K ,x' t"Jp B II- T" 7-i12ys 17yp 5tivu-mw TE
-7u0Slno 11D KM31t -1ytwly i97 7yI1yl 17 -y TN t3u .qIwIgn
TP nytov N1 TS? 1<; 7'1 mnan-tUy f s w19Y ns 11Y. r)1 T" TI5

K 19Yp1 1Y8871 12?t8)iyt138 TT> T TJiln D^S-J^IIpD 911 7Yt9S31 1
.b3lt 7ytnxuT3ays 7pyy
,-'7I'My T K Q157 111 A& 3! y? 7SM11W pINtUwV W'T TW
,XIIys;n' IYT j1Kil'x1^ipyBo 1is DU-1 7nylly 17yr'T7on 'T TN
.7'rnx 11 mix, jix WtlnWt yp't D to3'yra 11ms T7
-YaX 7I TWI 1-: TI PW IS -lyaftT 1 sn7 P Y EyW Stiaxi 7Ti
7ynyl Ti myi ,7gnaoy-p32p N tn ,t U ''n K ugtuW 7W j7 II
-"ol 9ly''r"2Ignti 11- 0 71JD 3 lylyrODi Utmy-z 71m.19 ny
-y0rlnig T1N 23t7y TrT 7to.,1:I 723I TWK ,p'tU'7!Bz nYlyv^.5
,- 71-sn-y tisJ 7g9s 5uIur w1s 1 110 xK ]N 7-IgD 197aip
x t7"Wyl TIN 1B "'11 17'3mninto 115 p'jrv9 $ Sy1v-3r'I7D'1N
UXUW 71T I' M* W 91 IR11 ms lM yT .XXV0 7-IND t %)it3Np

'


.t .~t
ytapt


t~1s 7y'


=l .'N yt cy7NK n uti;5T 78'H pt n
4.n 3 jl' II
l3\N~i ~'1j 00 '. T'1K tTil ONyT TpN n Vy TW $


wn U'3lm 7TNUl UTn" nya"Tn s7 U^rT 1-117 n 7syT TIN
-gulStp 7 sn 7VM S 7is 0Y JnT ?3 yuh1P" -
ti3'l p x .7314P11 Uix Y U13n 11.1a 7111P IDM 'IT 7:1$,7 UOI
volpt s 71' Ing" Ufy71 U'aflntr V mD 'bTt' f
coTe ,81'~lZY ^ 'TW" ITep1, "tW fl g t11 1 7
7yvuS .lyn ,7Taghw i NyB 117I ,yos v lx Tb Jim *
0t3$11 AxIp ay3Y I 119 Isn I11ow -Yn T DiOn rI 7,1'WEt is Y7
-VI-yB ynT ,- 1YP ly? 0 1'tU 'n ?T Oy y) ,7synyII tU11
71I -T ,-nYy -y 71D TWii tulnyme vy u 7t7,17y"r 7ly"sip
7I2n i TIN 'VYIVpflyng! 7IE. -IT syaa ywOanvB ywvylyo
-17ym$2 b8y. 17Yn uii 7wn T-7/1yt'110o ]I-y~Txa 7ywQ iy
opn ,11) 17 l7r 7gn J'lp 7IT 1U'l 7I TIlyN p ia n)7
.7-yll Yu T1rmuaa "'7 l tnly 7?yn
.11y1n is 7anysA Uin ly- rs-n-a^n 710 t)4- op
,S"Is gys .yn-nan9?a '- 71D 7y.'.. 1T 7YI IIumlue1 TYnip oDy
t33'02n UkX ,P yn3-alk'?1 yy9Mp Y1V 71K ,yA`nyay ,ywt1I
ny-Trn IY.T 9nII upipm ,7uy3nv is T7r$= jpaunr 8M
-t3yD yUIT *U1x^p iy"T 71Ji -1y"Ts-rnr? 'T 01o ypyI30U v
.7! ]v-m =I'I3a ysy5
WIN ,ZlmW ayT 7YIIyy 71YI7y "T 719 1 77n 11O1 TOe 'T
-yp 7Ji UoY3 rD7O 7K U iNm y-ly.T 71'7'pa 1^3 T5yn "',
.EIX''''


VIynI


2RTw /`07,11 11,


i.c I"i3 119.pIip p''n Iw pr tji o7pD ian
y)Dim 718 iia 191 ii 11Wo 5ap'D ^
^Ydbl l -iy'lt7 T'T ~taa3t 1t'-N yta ^
yferj 191r ?9r 19 103017 11 to

ISB~~~~~.t I po p aTp'M '' 'i
-JEp R optiyc nym 1485 'we 118 1,t
.J$ 72110 n


T TW^ Wn11 ,4WK vn taiytia 1- Z$a.m
Z? 1Qc8-I1'3 L My ti 08 fW D$11o


TYiuy 'v ?yr $T Ympisa i pi VY'T ,'IT3g ws PI
g otnt mnris .na7 710D I71y 72M 7yll .ymoony 7o 1x-l
Up9 viY11 ? 77TT'wS wta oy 7s 9 7y7 Dosin 1? ":3: nrnit
? my07r mSy-r nyirn
Oy TI1 ,1ya wf 71MIaYI, up-IgtuW iD I'S YPSTynyu ).-U$
ui V 11'1 .:nl$:l tiNV1iyoon 71s wn o"y -" I t -lTS TS
.9'% -'M 70tvS lyna's 1 YmxlgnYYIa yviy-Tr's-lnn^9?n '-
T'I Oy 17yI TE1yl Nyn F1 IY3IT Ut1, Ut17 *IT' f11tI'M OX
D01tn ,-18ut x ,3 0? Tf Y,,'7"T1sT .symna KTK t8n "=3T
,$7t mTP I .pMpstn 1y r 7TW Uy1-g0M7mlD 1'1e 9NT^ 7Sya
TY7ap Ut5n 7 V-3n a 1W1 yyt y T1y' 11$1 oy t5 n
Nor? PsaYalynopy D0 8 n -yn 71 ,ToyBaN y37yrt p7ln
-min 7IN p'nyNsml,'7' p;r p ip y1ymnan7a 17 T1yM .rry'r'N y

,y35? "Y1;Ira1K 'lTS TWl 'T TN TW ,ywyp ly T 1l TY OSP1
-7ylynpa 71C s? x pEa is Ma1 1X JIT 7Syll Oyaap 11nT-'1n1 TI

5?S, U$ 7omn -'-I pyl 73^ A v n snakp nmo-1yosn n
-5YA tbfl tn "'T n 9y2rna yt9'a 'n T r oTl uj'?ly),T Syts
.T3v 'T -'-'11" 7T' 5$Ti Tn T'11' w1y 1 ?yT I-T T'Vi .pyl
UW1 YT TI -I ,tly3 'Ty rT lyi rTI Dsnaa? "-In 3N 0wa-
."T TI ,yua I l1y ;,5 yvayUa 7wrT ^Y nana ,y1 ya^7Y1T 1
TIr "T8 IYII U UYY"10(TW D TI VUT 2
DSTy 7W 'r'a*i n Or Nt 7 ,gW T10 f 'VpT 1f1UTf )
yynxa sy 7vr ipt ,-I1)W U p m ^I^DYl TN Ppi To 7-17yl -1 4$17,
TM ,Dy JR- Uos ."am Ynn$ n9v-m1- l 7n 7i n pinx Ma= 7yp?
-34 pI ,naa$ YDppynv y 3 Y-T-bls 7mn. Jis 7175m Jon n
`1 Q3lS IY PRt ,Tip K 9 e 'ItW iUoTIy IYa 7-y1 is UK-
12091 Iny-T n 7Is ,TNp nsa 7171ptrlyT? -iyn ]py
]i-yll TW 1v-1p 7TUB8p WS 1Y 7It 7Z
'-11t -l r p YIIT IM umimyl 7:311$n -rnl op nrt n
Dy .07omt yunm Y'-T TIN II -sTYr 3Ix Ubl"^ylK Y yn y's
-1m1112 157'^sn^s11 11s "I i' w rmri )nrnma '- J'2 TIxR toppn

1t3ysp lylVtymau ly-r I' 7ya2iVIVIN y ylyl-m Yel tUwny
Uyn t1 s 97tvisB 1s 7 tn X3OFBy 711a II 'vr .p'' t3r s "-ip
,Itrp30s 701n-11 71I ]yf y 7Ti 17Yilp y"3 15t TIg &SID ypxt
7ul tyn ylsvx IN- 7yl isTroan-a Is to 1]r ? mYl0 Tw
,omyaternmw 7K Itpnsps yiyf I? PIK p ys^ 70D'1To
S, 1 1yt my'ln II py-myx TIN y1a -III-yn IN I'm It) lyrf TN
'r T JIM Ixtr^'a 1j 7wse-xt3IYp t7NYU YfS t9nhys Ji oyKs


,.BII IT TX 71"M UyT Yp'IYag 71D YwIXt V1 n TI15 Y *r7 "T
" lyp yup/ 1y- 7TIN Tiyt"tv yDvI'm TI II7" 10D M
by 7ix ,t3t'y1 yi 71' IT tUyl 7ya3o' n ng 1Y ,pt',Uyi
"y .lyatyOIlni ay? 110 7 yy Oyn tyn T w ,17 I 13I UT IIn
7K ,'1i7p 7'7sp 710 'I y3,1 v 1-7S?31 T 7-r3jmg Uri= 5$ 11 '-
.In 1S I13 1)$ TI T I't un Y B5 Uayl .Bo Il
anI spn'yas< Y11 91tT-112 I otl ,$-I TIN -a6e 9 Jsp
.i"Ip 7UB7p 121 t1y X- 'Itm 7 1T'yv 7$e
*W'?'U y1 >*n 7IN uy-o '7g-nI -r it)7"17 Tp I -1yb TIN oy
t7rign^ 8 fiY -*T v Usn 7yn ,I ,"Jywm lSwyns, i ,I UI,
nmtyl r htuamspytli -%M 0.T 7yVT8t '^ is I'T ljg
Iy^ 71D C Wit.Itp-y1,IK 7g IYU21N -3K 71D yaljgpy r TI
.x1ip mis 1w s73t11U- 1 1 Ty 10ou X 71!)0tim rPyus1m v 1?

Y m'1D T' PT'K .'3 7rps K1


L TIW[UTT .' .' tr


yoUlinyt 'I7 ]l W lyTs 71 0lPin msT '1 Tt3s12I
spancpvy 121fl nTin V' 1"1'? l 0 19 tN A23i73?'mn
S- 31'S 1p3,ly 3T 4 Tn 1a7's''a I 11 X o1 M7v' SSP 7

7113D nIY l 1325TyT3 7$Y1k i h' 11950 PIBS 17012 a13I
M-DIMTP!K 19nYm1s T IE p)wmy 71 ,Ovv t)I 77 py O'tlUyT'ls7 t

-'Ouy',l3 Zly Tin 7 opmisn a3pl ytyr mix M 1k A. up
".y10l 1e 1Y0 T211 I P N 3t 7 X tIN v p
: 13iT Yi5a-1iyy218 Y12 T'1S 137l'TK jt0n 1949 31173$;
Tr .61.4 2IS 7l7amI XS -I7 TPW 1950 WlM$. ; T$S t 60.1
p1 57.4 711?0- 'YA MD 'p7t y1Y't -' TIS UI2X 'IY2 TIP 172t
Vyn 7r -371 PT1 1NY4 T=1 n Vt3-i 7InyI7T2 I7Y 1 .71t'7'W ) 56.9
TP' 0$T .7'7a 4.5 PaI 2.7 71103 WTDWS2 'T1D3Y7 t 32
.XIM5?sS 70 3aY?
'1r 0" T1 n'7 s'1?1s '77r 33 7?1n 57BD$? ^ p1 ns'?t1 K
'Iy-r TN IN 'lill .y3I$ 0 tl 7 p3 'T 7 9f t3ot$ P'f W''lylpni y 1
5"PIn wnays, oyoyu R y'wouSxitt 4s -r 'IQ uPn^ Y51Pu11
7T 1377 fl1 "7 Txr 1t3yply37r 131r37TwtU13.70' 11 1 r' T 1v
ysnp 025001321 E11 1IN8 -tiltt PSI 7tOMI y5yI-oDR31IN 43 u2sW
Pr tIN 3o Ut7y15t 2K .TT14 71yn TIK -721i7 t7 Ug 1D tY3'.
.10 1D 1 3TI 132 PI377 1TK TI7N 9 Dt 8 Ir1 S?7Ty, Jn nS13K
-'731to ty-t 110 1T 3 0$T 7? 3'71ls73n 3s 17Wy '7IT'
7Y 1SY Wy2s^n 12 P17a 17YI11T P911 ig t lna :0'9 p
.XMSY-1D 25 pa 7UbUyy 'St P- TIN 1$y1 ,7t0- 3n11 125 Tk;0DUYZ
-'0'1 -IYU 9 ty'PSW 1111n.1 7$,n1 1949 "1WT 11TV, T91 N 1
-2y=tp N71 oly-71177s yro7u5yas1 TlW a'yN u y7' r ti-y y'
s9'UK 37T5 n to,* urasyur Tyr'T IT yan is ,y0uo
7ut5? --'T 7s1nipsa tlWJ '7Y1,11 -0YuY ,. x Tin nyn TIN
x{,mns- Te I yxz79t 1It ,02y 1 10rSo aya iE pywu

PTNS 1i0YuY: -Iygs3 T-r 7U7IsI Tt ,1t3'Y5l7y pIUt MN-vuo y 11?
- DME01) TYns13 ''t 101S'l1 Syb "nS 0 tap otSay90 1
.xyat 7ynlTyp ls 12 11yltW YFI tyn 1'SWQ y7v .y Yl
ot;n ,1M53p mKly ,0plusmmu 1iya-iK 11D n8Wyl ap ^y.
,1 71 tOYa1K T-It I 'TD'UIK1N TM r-3=Lpl^YT 7ya 71L30 By-
D'x six'K 7SyT? Doymty4p T- 71v 11W1TE11 U3T1, wtr9i 75'yi 0
-'T 1ny TI .",1inri 1nny iyi 3 7J1X yUyVs? I- II 'n I1Yy 7TT 1X
-"$ ,t33yat9s8018sn ~ir 78I $1?2'aoYa-i 1y97 11P TYpPSn
-"TPI3 '1It yIY 7025 OYT U-yVp 17Y UM ,71111$ IV .T'wi UYDy
7,.,T UY1. nbWTT vT-001yuoisni Iy ,T, ,7TRI 7uly-nuo yoWT'mu Iyt
"-:tIN V Tvp X I
B^ TIN 7[-<11$y)1 01Y1'Y1IN IDIITX I' N TN TW YiX0tPD 1-
p "'1 -IT' I 17, Dm ?; ".! .1D 1K "I O .K;TI ,. xP, r'7a
D 713DS?1EB 73y5',7S7I?1 Y-T 7 17pn tiYa'n ly p 7n -"oen"Dt

-YpsXpsn I"T 713 ,jLWaIU VYyTIT1y-5 UX, ^^sA 705 My-
ySpK WSyxSp S 0K 1ayy$2 71T umlS'nS ,U0711-1p 7 TI y9


,mwD 'ts? p71Bin1 ,Dyv ixp s31 1w72yoy$, 7r'T 77N

-jyT I'M II-ImS -JYMN U-19:1 U-fYT 91950 -1$" YIII tDn,,
y s 119 13 $ s7$ taiR 'I. I yn .l1950 Ty3ngmpy a)Y137 7 $a
g ,7l 1437 7 7T P3SK ,1T13 s 3 7 .ysteaTpy 137 .' pya'
".7upx1 3 7t1 lu7yua 3"yn 7I3 ijpto 7 191nt2 rr
71D '11"T13-p Ys7t31 T '13-' *'T 5is 3 1s 1myn I'N DP oy
9 1P 03.o 18 IO* Orlyn Sy"nMIU D 1)Ytay5'1Y Y3^p*sYn9t 7i
-1iYls Qyn Ix 011 "13 ,t!b7 *) YtOY 79 JIM I'7'a tV'lIP
yusy1 Uanyo y57n ,nyayi mynt ertzyp )y. .Inlns vo'ely
-r'g1 i7Y3"T Dn ,7up1 T T' 7KPM 1713lw 1133A? 71"T U311 o
"VIYAyMu SWPy py lyll"m 0'Itn1u 71D 7lyIY) B U12B
-7Yi7 y7y'm$ 7y73y '11 ,1332 I37 1y7$2'9' TIN 1Y'13pm 71 i
ly7ynn 1g 'T7 13mgpgm2a 71'1 TINK r g 16 7$? sK 7m13f02a ,7411u
1-' 7', TI 1-7 $y3ig7py 137 pyr 71yD's .70x'-op'I D 71K
to'3 l7y 7iiy' x 71WIn 1950 7l 13 'WL'Tn '"1 y.I3 1- 7MK 1949
3lyUO37y 1 13 "? o'pip K 1g3 19' 3 7Y"13/, :3 Y1wn 'T 0'11
-py Y spn71e n'1n L,1'a 3 1pn'153713 17 J1. Ti" A'-'tK
.Pj-' 1 12 77,i7Y3 t13'B th3yWS3!$ 'I T1 3U7 1948 '1y3IY
7,13 y11n B11 1 :1 ?$o.' 17$p u3s'W PRK Py3?219 D1T7
? (T37$g71Vt3lv) 3'1yDyl ya7 t3K 'sT
umx$31i 1=7nypab1yb 1l3YpIy'1S -7 T' ,$13'1mli32 '7
nywl2 I1-ksy 1Ky7TS?7 T3T 7'3l711 Y 13n 17y=Mnwvu Y1'1t3y13aK
x TlK yg '-'I 7"' 1T 7' 3SY11 ,yinann-u1y)i 13yu7"nls 1iy
371'D sa py Iyr311 TIsm't ,37'$Ia37p 'I 7 rtit 7'K 3jN ppgrn
mnanna f1 '7 T Dix o' ,KTrx .nS=-iT '11 PT'K ,Dx13o K
0,7 ,1K'*YT 71$:21 2.8 71D '-037y^ 'K 137"? 17S137ytn
-S tiTnny1 I'T 1U; Olp ,13 -Inan? yPy5 y37 '7T 7ylsD' 'n
-p3n11T 1'K t)y .yln$Ipy ly73K 7T1t 2n= Sy 'T1I'NK 7311
-2X y" "IM) 713"'7p73'yn7 yu13 y1i$y31 71 Tin Y3 '7 1 75K
.7y3 '13 oyn
yX 3n'13py Iysplyna 77 IN T 1s 3 i 1y3wrly 1y-7
-ouy"1o-17D! y"! P- TI Ltls1 I72 ip l 7$ T'T V'Iy

FTyW^Q79E ^ $4 71n7$13 01317$9801 P'K T1 7$' S?7
t3' 13KfB "T 723,1$ 71ly'w 7'ID$ T13' yW y71K o5yl2
(17n y$71 17' P U' 7UM7179 Do11 y57yTRE) YT37OUy7'13 y72'87 '7
on1 ,myauyI y7 1 yNip73p .777'5'a1 14 -17Syn 7173it32
y3"3 ,i'7a ',ym1-3l 12s 7y7 1 1i 1p' Y773' 1u3S31 '7T 77Is7z'i
1p31'1pi3T1$1p3D3021-7$ 137713 l 1'uP OT DIr '1 Iyu37332
'73 :13yt731y11 yK 7'KX .t3"p3'TK5131D3y37 '7 "32K711K1S7

-YSPwIKY' lyT3fylYy ,to'ma!xjy 1yND1Nm N P' 7YTy1n1 .' .
.y5pt"N TK "p < 'NI 2 Y1 1131950 0D


I


--

fIS PP 1J7X5?T B'X 7'w 1 7SP 'IS .-l'it $10.8 7$IsUM
l'T )0n D01p 71K yn93 71 pia y17y 'm T10 'T TW' 71upr
"Tatw1 ,TI Nsx yWsxoi pD 3TnyWm ps 1n ?''W 1Y I s
y'%plui- .- I pmy9lar 009t^18 tiBt 7 yT -Ipngls T t-y
1948 MyInyay tT 1wi wjI5 13 1-1 7I1i11n tUlpa-iND TI
?t08 yS'Spnlyininn9a 7s ,1943 MI''T tUlYU. 29 tyn) 7fT
"'7ytm 1ySI3N n-t -1ND luluSSn ^10 tyaSi tuSylnlynyl -T
13318731ay 0tm^ Y7 1 TW 7Yx3s1Y3190'oK ytasn' .12nyp
.11?' 10 sXI3. i'lm 17SD ly' 1usy1 17yr3
fo lit .17Ty1 'T 'I 7 y^''11Y^ t tIDN Dp-oyS 1'y
7<1iyU 3p-t3 fX 110 nic T" ,I19p Ix 1331'11 8 'IT 1'7" TI'
Y011 11 17 TI)I MIEWIEY) TIN 7TT 15 173 ,1-nym-12 WI S ? TN
11np 'yT 71=yO 1" 3 19yll ,yn'p TR u
minn IlywBu y7s ly1 Tl"ingm pImto'O'u3oD y'ynrQy T
-"yDgk IyT 71D 1tonp-ouy:1 rW DtISN Y15ip yT 71VI12s
t77 myS2n w lymB0sps?3-1?^^''^ 1yS38I 1M73s .3 Alyp
-a"g?^5?3ywTmn 71D 13 1ny1" pIy- m to 71-Sn tvl-tluoi'W tU913
110 a13m1 YalO 1- .1949 11$1 TWr 7V*I$10 -1WS 7Ayn "o01u
-1949 WsTWI ,1g'7T 656,000,000 UaY'1tUM "DtiB-ilnSWn//
-yA "01TN 7yr 1W7I, TW'I 5-l3StS7y' rE S T'X 1948
1r:'1$naut R Ti yp i J7rpRImT 1 lynx ,tl3My"X71 5 J'TI TVt=
Tl .t3y*Tr 1s 29 'I1f ptIU3y1 T'S (OpOitO3) 0KU'1K-tOD1 fl1
11S Iyp'l-'11 T'1K I PtI5y? TW 15?13?n u1 71v TyyDSl3y7 B5
-2$I 49 TM 0YiY9-I P I"7p P- n71 a'ni *s1 2- ,33X2$1B 7
, 7T3 p pI120p13giyi'l; m" Q-T 71D nslyp TlyI TW 0 .wsr
.701K 7W'7p''2 Em I'" 1Y9 fUt nIm .-I U^ ImW TYDs371S
-$i', 67.3 73Iit(' 1?y9 I D 71P YlySD nBp "'7 to; 1945 T'I
*7ryM1 'T TI 1949 T'P .Jr033nrI '3I3 1 ?73 ID I l Y13 S S
p71 13.6 Tfi t3lY24'13 10.5 711D fl WY O'Y0 B p '14P 71" p
t7UID'3p Ya370 TINR U3S IYIY7T IY7 TMK .U3YXX`D3 63.9 T'i

(23 BWI 9' 01MUV)In B nywsVY'w1 le Ian yft'1yamN nypi1''-.I 160,000
-3D,15 I' tiny vanya pIn IT Y5Y11 YSI tstuVr-O=1YDsIX
-1nn3''ssin n 021ryionxs pn -1yuy:nx 7'51 "ln1 .,IN pal
,g Dyy'i8 83 I p MY1 0 y;l "1 pyn 1 7 51' 'IN ,unrY' lp
-ypa nt ,1950 '1 710 5Y11VIT 'I my2'lN IyI"T "1 I7I11Y2 1n 800
,1P'1g7 N5"'K-79 U o nywwog lemwl '7 .oy1 p'p 1 'ny'r

n1i 7poy-Y m 1'y '-1Yi'1 151 fl r 1T' I" .y8up yI N 5 ymK

-"' oy. TK ,1Inxy10 n 7'? 1 ay7 oyn "I'm r7Dinys,, '7
.pYS50DYM1k 4 ,684,000 -X180 T7yl
plD mt 1IIm py 1D mylyTn '3,n5s 1yryp ., Jyy5 ', U,15
12 T'I 10 D 131y yT T9Y50)1M 5P 1yp ,i7Mnl- Uw3Y'?Ty1
oin x lyrmyl 'T lyn 13y0m ,Iy' 4 YUOo131 Y2i 'I 7'k p'1'
-I1N 7yiyp is n3 ,ain Itn"l yitxtp'iyosz 1r Iyn1ms is Aly'
.*i11P"n2'1Y Y"2 InEW
-Dnyrix jN 1m'Ilyaln 51 s 1 tn p's1 '-'2 7D UKI = ay17 IX
yU'1113 '1Y17. 1'K 507,937 psD IYs's 'n "3nany7 i'lt)-yTm1
'T .418,451 91H K 15Kyx1 'kS I' T'X frly3 11t17 DY1 .ll m' mylle
--1N "0 ON11 ,0''a1U-i7 i'f1K 91 31K I 1'T 1P 1p 2"1'11 7y yPIN'T
-917yn I'mK ,ysl'ou Y3Pi1 '7 'nyywyo'N nyl I'mI pn iyu3Y
-o01x nyI?'y T3yIT 11H 1950 l I-iND UDy01 K7nyI p1 n "M '1y
.0Iy00 'O 7 fn D fiIN1ya 13plu tyl
1IyN'I7 13yI7 7l YSI' y1M'n 159D80 'yyUI UL1T'10 7 W01m
.yngyump


T'W .7ISY 5 ypisDoysnyp 7IN YTpmKuy: n 7,791,TTgny 1I
"71D nim- tri3 73'rT 'I, Tn ,ipyyaII ? ;yn 3m t 'ut3D T'7T
ut3n 1siTwo 3 "jtipT to0IU 7T'3'ay i" p'X'7YUw
mynT TI A"IpY'l7P 7"T 1'R 3p' ''YnS73cO'7 t3'TY1P *737 T'T
-yI g:, TN. ',p1 Iip WI'1 "Oan"3 pi-T1$' 17, t335n3i<0D1)
'7j t3l3 Ts ,7.3.7'B DpyT TP L7B 11? ,7!00'01'OY 3' y "TI
"T' T3 1I' 7t3T5l D Ti' .p91313 SpiEt3 Y)OU3 ,tn7I"9 Y01
-9 :IN 19T3 ylyTYM TWO I"PIUIIIm 1aY7S9 -1J JW-Tn19=1900
,7IlYa 7a 7 n 91D0 71D 'In"-in'1M" ? YT03t1yM13 1 p7 t17 'lI3 i
I8 'T 7u?8n. ,tIyz inT 0!7 l n 71vtoy" fiR Y0o'10 13 5'"
It0Dyi ty73T Dyn ^1 t1YD3"3 K byayby 1~iy 0tow
.0IX'I3-T'yut 1171I itgIp y" -)Y lyIIVt 7:agn 71T
T'1I 7Sy3T ty'loJypY, Y '"7 TN71K Oxp 0p-0U'B 1y.
-p1n 1Vs Ir 'T TN 0IZWTP$'ul 01' 71D j11f11y3 1 Y103y 1iWI
T'1 T' 19N3tStB yr'yBy p DST 71D T7U3 ='1 n" 17 .ySx
75 5731I 9'11 7MV 7tOX1sl '7 9 '"T ,1949 ly 71 71 1'7RKD
-/"' Ito1/ 'O-T 17 l T'7fl p171'113n3. ,1948 T7 'I11 '*t1 t933yW7S
57t31S 0o8 7y1lyl 't 1949 .('1.3D1p7I9? YMI533 N) 7tUyDYyl
.]'319=tY Wf12 ?S37IT 1 31WY ?p "7 7Yn1 ,1948 PT ,iYl
I I'l) 31W9 10 x ,3gE 12o urt3igv lBSnylu31Sm19 yRt1I10,
,"0-D'SI T YWs 7'T I 1 $ D t3'YT M'T ,^1 py-713T1I 0D3T7yn3
."t1iT 101 ts Iuo L7n, 3y-1 72t1yY3 sly?13 7t0y31 tun' -
"-T 70U3,y T 1'7'1R00172# y3' p5 1RD 7t30'TD0'1K 'T
-183 .0UD 13i 71M 11. 13yIT '27 00 'IT1n L pi1tDIW 737
"'-'T T13 7P't3y1 nAl'-"i'7ry'3iT "7n T 73"T 1949 T13 I'T)l
osD 13y Y7Vs3 t 2,11p 71 K ito-T 7T'1 afln K im
-I$U'It i f 111main 0$'7T TY1T D03TD1ya?. ,T7 n 2 T' n111Mr '"7
l-'71T'TI K'R .7138 zT 5Y3l t It3 'i m-7yy3 ,TIR '7T4;a
-sMOg5 YnytE 12 7AIVUyx 1950 -1$ Wvil t vi 7:11g 1 m1nr
"[pi'l 0y31lT. o3p 'W1T '1'7 'II .71$''1= 50 TIM 7lyw3' yv',nx3
l1in 1l S31'I 7ty73"T ,Tl tTI 1 YpIt 1725 710 ($1D-033tyUy1)
"Mnx 73s1tnt3a 1i x'17ip 71 y"1 y lyT uMr'T 71$11 nyl U$7n g
7iR t0" ?3UtyZ1 10 9 1 *7 .'11$' 1320 "' T'I 11 'I '1Ti 1a$

".almain ts to'a 7319
7a3i 1ais11 *Y7"7' f ?1'I 0P'W3{$1 o'm 1r T "7^Q 0 '0I1n $n.01' t 0p'13109 *131'7 fi 11$0 3 1O 313np' l PR i'T
-tUi .13yp'lyn xIST iy 71D 7iynlmuip-am TW T1I
DTisT'3s7'11ti33118 t3g1n 1949 7'RK YI5p37 -rg`IS- '7 .t-D;IZY
-'713pI "7 1S31$ ,1948 `'11 11 I 3I 'W'pV 0I3121$1 3 T'1k
22.5 710 .t33SyS1' 20 '11 131B T'1m 1ft!?Y T'N 70210 7Wy1Yt
7 D! OWT 3$; M1$1-1 I't Vl38"m71YR1 .7kV'; 17.9 T1' T71t$''
731'7 lin 3'B1" "7 i i ,'1K ,l'$nax ? ? 0D1n ,7T-"1B "7 7lE
-1I3 0p'0. 710' 7'3 Dotl .a1nYp5 1$ a 11 Y 71$ tT1 3D"p'0'l p

031 P TW U""7p 70 1"t'710"1 x TI un 0'T3$ TIN
.3y10g3$lp3jy 131 T W "PNrl 3y'7 7EL3 tw' IynT Uyn' ,o m
73n5n 1ya ,w7K'7St-.psy Tn 71,XKDyrt T''IK TWN oy
ysrmn ,y3p1"i$1s "sy7 ie31fl$mi 7i3 11,y 17$I 13yp1ynx "7
IT I'l tl33D W021 ,ND1I- 3 P T7N AmlD'1R 7'- tp t3' 'D3y
-'7yaDl y'7- 71310 .11%S-l1t3t"v 1708 yt310" "' f71D 0oy"'9
-ySB "7 .t0 rp'x"' 3p 1'R K v'?B t0nS3ly pgI TI X131nyp
1y3 7K .pRiY Y23 ?'R3l00 U"P t3' 1;i Yn 1'Sp`l-T1 -Y3IN17p
7110R t11$j37Dpy -15T3l tP;$ ,1949 -1' 713 tD3l7yn 'tI3lyUy
1y U0$n I'7 n 71 ti7 0Sf 1O0S 'Ins 13y17 T7'K ; 1f'Is' $13.4


to yll I T
l'TN 19DJIU ip *


-3grrn B ynrvwn r 13 filoYis t '

"'Dom'IS-I 7uwgTixsyao inly"T 'Tyon'>x
aw l-npYa 'e 19ong iwns ^"i3s
71S WnETS WP ]TiS 192" *Wl^S1
-'3 70'g Syp I's r.o-.o ys 7311 m9oa
o0n ,yrrygtirrv7a 1r vntgnSp 1y7 lipa
-1 pR I'-P UIarIt 136 =3yIVysWoI's u ;
.u3yS 5ypoar TW K 1J1im ytr9 !vut7n
g Tjvny uyawnay, TIN rm3'm1 7r1
71-uan 1is '1t pyns l 7a nmw ytly
1 r Xllyn,03a,1Ds yVYTyx 7n K TPIP1 7Ya1
,1 JIN swN ukot mlntYrnyba
11D yr'm'ma13 yyyTy38 1 is &t'us0
>' ns-''83 17yf
I`T'10t'M 1,346 0?S% -UDXyTP~Y "?
ny9fT-rnyaYb S1T 1is 7Trnyl I1T Ub 117
Oy P7n rll ,Q173179bYntBa t1 ) 121sPY I
17-T 1is 1tY1p'is2 ol, t1 ,iTg ny7 13$ nlly
-Dtmugp 8 TxaE D3nyB-)KB 5u-mwtf -r
/.usMaMtvy n Ityunn1 -17t vts y5mStn
I"IS 113 X3wivSn3 1 $ ,7 7y3,8 ,'
- Is3y1 g > t-11, U-a"ut30o yIfyTYlISA
71D tuoyuID5 YDtINV 7Dny7noawC ,rnig T
mY)35?BSi'i W'lya.7x r as 1 o3 19 yuyn,
.1SyBp''3''a yi''ot30 11X
S IDon1 ppo2n o3Epi1 lyuyng '-T
oDn ,y!r 7IYa naw q'Ti Arwtwoortyu-
mylyny^ ent n pspentwn upi lya
-.1 Jim nyv2 ftsnoey' wlu-Mapxou
U9SM.'Y s"T y.'Y11 y -IyW S 7S=0y1 -i
yv-piQ 71w yviynis 7u'1U -IgD& 7-wryl
.nan? 11 nyl vyn5g Tnbpv
lTr ulg at3ontDw 113 iyn.,x Bi 7SB 11I
-w3u"'T 7'x -R oin'mp- in y1w 1SIXS-Im
.,1 n -a Uyl-s: ,Yo3l?9 ga3g-na ,3lg
-g3 ya lynyJ Yrvn'-ID-ent3) L w1S ay
71M l i191ypva12 71E InsvT-)1 yvS
.xviyo xS1gp ,pao7111yn
"Ts typ 7yit MYM YVVS3i ymti93 "
-at3ru *'T vpm$ .5p W'K 7yn11ybug 11I
iT wmpga qi pwUKIu yurr-t)3 S 1gS
I-e nUln s10,1DI ynurnSm-nyy l1 usm
J{p to pDlyx is pinm 1wupynoive
.xanon ynyrt
7R min Iyestu7 -Iyun hpsY Ily Ir 1ngn
Wi: v135?s=nY3u' e in n xuRuLv 7TvauynY 3
I-T II ,my-1u3x 7p UW07 KDng p-Ptjni


*-45'7n'oB 1S0 J- Tp r"n w3n( nn T7ya
My-r ISN ^ "I yp lyrutp' s 71R. %r
-. .mysay g 1y1 1is

ayrDn t3 paY~y? yrm' b19? ,an' ~ 'l~
Bn t2ltt U3KP93 TS 01$ 11 W1p14 W
I-r 71a y llp.y7 IzVu'lB l y'- ,as
yn'Isvm a y x 7 yltvly ;M1y g3apy1B
Uyn ,Dy3]sr ynytrn 7 yx Yn'Ystaip$
-"Jnswalx i7 1H g 72yA my-T 11IN'll
'I ,AnTr3y3U 1yT )yM3y p''W'I1
7mnynp yvrivol pying?" mona
-lyT lr ni-g 7vtoon. g 7yrmayx, 7ms
"yn o'19yiSTyi Ts^3Rp ps pynyopeUK
-yI vnylx1Klyu x3p 1M Y-P1 yoptWp
-ytR 71D W315 71)t "T U,`I 01123IVT~W
.myny-gvngn. lnym Ir S 71M Y1P71
'9oy pluyuwgm Up311 7upto lyr" U$by
: y's

7 S y% Jim m -yisn ,"n953 0

,t3s?: wYl O*v'n a^ o'u-Ig n a o


4'^a iy we3r ? i7 715 tapyWID, MWtipy
7YeynY3)n rg nngl oln ,Y'voying 1YV4U

-nII1ya y3Bi 1 t3ISyt Oj '1yrt$- y3B anx'u
fytya2*^r;nn 7,a y'Is 't 7oni yI V U
097 t0t lyx exW 091; yn(@ l^yn.-p11 11Y)

-IN 7M p y- rX TM -)lymIoYs 1027 MY-
-y1a I7rany lyluoti's nyt'r10sp3Bon y7yT
-'lytnx 'I T9 'Vfynp y7ysrY'iv 71n M11
n IS tEibsS'Ns iIyn yo'1jpm-'ia' IYUp
obsr x'yo''ai;p-D^3iA~y3^8a// 7 1!3 Alvsgtv
,J,,rl'wu't il'3u II pmn is Unn ng!) UYT
p41uy rio' xn Ts. y1sY1 In 1y2'r bop
-K1 1-o1p 16 7yI I y33y3Y 7tI 17 !IIyA
.lgysyl
-y1 "im.y1-ya1g5-Dip yxitsT -r 7w1nsr
-ny ysymo, iy-r p1 qyv -yYT It 7y3te s
ny.,fyn ,nn.3y"TI5m ,"ya1nu3E(rwo'0im
p7IBaK tum ny tI ,7y11yA m-Tin IT up
; 7t==ia7np JrI 7T1' Tlt'u1 90 7tju!.ISD'oX
op ,7'y10wa n 115 u3ln y ly3 "T ,wn^B
-y-aP nyT trna s eyaIp$lis ton
I' aniut3'7'3BTTWs IymiY1Y98nj-W"'VIU01,


uyu yvlt- Im W w ,aX s Pyll
pa iw p'^a ~iYs-1a 9 1S"T 1sn 113
yrsWpISyI10 I1 yvwtmy ,''W)3Sma T
- 'SrP Qyn '1n8 0ox3 'I 7T1n oy3$T
'- 710 DP''TTr 1n J timU'ly?'o Inynll pK
?w vb 70 1 ,o'm38"5S 11$sip Y-'T'I-Iy
S* *l 1 31 DI&M

S' Th'TK ti o^TiS 1)a 1T tltYn. oy *''
.7"llwVr a t632 Tyn oy 7,p 2 oyong Y'tlIUr1
0.3BsO u~sn. yorls Y-w-omaiTrmy?'1 I
"uSt3y3S5 ny nmX Y13S ?ly021t 71y1wY
unss oen ayT. iis 5,'B w usp
*Is tipal

.,tol8 -'r t3pt 1gm li ;l 7,x 121
5?o"3 T is u 17iT5?i 0.n 7ysyn SW'rTn
71118n l o:77 lya 7ynyIA 7i
TONS i1 T'I pyn ,p1"3 ,5Nsay3911 tr
-aDlK IBM TriQwayalryl 's'T'Wy 1
tYAin'nlyT? yr 7Tt r3a- 11-12',, : cSVW
/' 1]myl
ly-T Tx Utytvryltsoo ta!;n usm i' 2 T
I53yynT?15 ISvyto 71E )is 3a -1 2a i
- TEI ,x-miumz rigz^*l 1Ya3Y i'a Stu
Ton UY t5y 1y .p7y as?1 7XyI Q r t7R )i
U,) .tz' 7y isp=*s111T Y lpmal
T"m p1' m tP U wi oy .: I ulynyTi ywYs7
-XSvp yn 1iiY1 J 1Ji Jv ,]y owi
.ysyn mer 7T& Inv inny Tll ,j1y
s?"3 Yg78 5?1n 1'Y lyo 1 t3-73 7y='n 71
-IL01 D is 7?IY21toy1It0o0. yV vt3isyo0)3U
.?ymr tnv-say 1ny upyUU Yy-sri
UcIg0lw8 71M T7ynIIa 7I1 TO t081 tIlK
-!s, YSVt-ria g 3Slyav-lEp tI 7In3
-RI .tnyn- % tg 7-11uinPgI 7 1N, yi
-uBS7 III u-isiynR lTGe 7w11MeN YVs
is 7nn is 110 x jy.72by,, t7In 0np ,jy
-IwT^ ylo~ Jim vvlrv-taia yiy'T '-T
".siSb yht 1 Kt. 713. -to
-'W iswPyapsr)$s J,1I olvybSs Tyr3 oy
-o-rTj3 71H 7y33l 71MK p T 9T11M JTI nyn
p7tyxy pIry Tyrat 7m -yybey .lz y
.7.1$ns
-XI-3 RK 7wylY u3ypyp oy ukm 111s IIn
Qys 7pn"n 'I p"iS Yw 17mgr 7T$ 012
7 t335? n I-TpiES ar,'7n"Ein 'I Ms 11 Sp
? b"yBn -'


1950 I t


"tWyll In,, 12


1P11911' s 1N ;'=SINt DI'8 VVN?

'/yrTW, yiyrim pyn sp nYr p7'17 IT'
1y'a "sn
-3YS"7Bv.T v Ilyll2 ? yr W1'T TIf 1'2
.y"3T T17y5r'l1l2 1T 7Tx -1
lyttwil 0 13VTI 7 V$D Tli 172 mp U$ x K
?-r ,TgabW*n-nls t;r ylT-5''slempSy

"M1v:R11i JI 1Un$13 ,K7110 I -yII 137rl f
-V'j Y3YSW I 2 ywib 2 l 'J K 0 "B1i, O
.XTlll3n } t:1$egulvyl 7WO1T goYT l
SP ?3SWyytJi 2 -tW i TI u 1 T3,;Tn 0y7
b 9nT: sXtwy IrTyi~aays? .tIS 1n o'ta
-iT sT3If..`TI V WX'a 1170n 9 y nyaoyBi
.TBO^s pK 1St7ny3 tIYD lytol vito 7IN
Irya^^a^3* 2y3,,Et 0D5?-inXS w009-Tpty
"- ,r'a-T ip ,'tm ,13'73nY 92 T Sot33P m y
UY2Y19 rs< 77y spT 3 7y3 T DyO? 1,TW z2Y


Y0yl-29ya ywv'-r y'tsy Y I 19s. 05?
Ytui31K 0SytDuDoys .E .x .xT I N
11so0!8p-i95(Stvyy yT 1' T T- ,ny1vU7 m
-yl ,Dyp31D y~"'t TI'5DDK nyia ,Jng;m
-''m 75K 77BW w'DD'TDgo 8 B7 l'3"5
-IYT 9Iltm71 -13 PT OC aynyll 11K ,0x3
UU,3 y3nys1 tU$n ly Tg ,"Trn lyuo"07T


UtoyulID as7T y IDi-Tno,1tn; 3y 7Y3
u1lyr 0ol1 7-r'g 'ITy 71D 7rs E Ji m
ltt 11= tn'19D "IT 1-ID it W v0 3 1nyn M_
-ly? mP mBp TW p J ?17?S Im YT31K JADr1w

m13ft '7i igDsyl T'W OTi ,3g-9iv i
DtPp 7-m8 lr1-Insa- g 1Nr tUYl vS' 71D


iymyly^W ,^yo"^^ a1s $1p .PM
-T"@W Yvmm197 Y 1S "1^y"s151"
p11D 9'n nya m'a tI' (T-loy 1ps) piNa

.yrmaynrK 1-p
-u-inTaumnI TIM l:5y0 ,l-yu-rlnywm
11l Jim Inmane Hm 0151! ) 1 ... luoy,
y9yn7 p3S lax 1iw^an ,f1tB ,1"1wDY
-t I'm 13IaIpyania 1IY w 0otn )yllY5
-yl DRsn ,plYlHLyT>3R-luly9ip yvyinloy
-n N '71-7 o1m u )t "IND lynip U5'K7
upn nyvnnya sw lymN .Dx3Dxmm yp3fy
,nymn I"T 72)tn y'spyspPsn yownil nyl
"lluty lyl ,-l2yly lynIxS -mOtYDm-v
any TIN 1Y353YI ny`IYVVWIM5o9 IYV
\w 1103I1nX IN yT"S x 11D l1n", lpY'ls
ly ln ,y3Ruvamrt yvwm itsD Bnl
",ylatK ,n1yaprynx n is! pylyi mn
-lya y-T ,oy'-M lytrul 1"T TS ,'w5y1t
1ynyinoPlK Tyi4p 5XT ,lYW W i-ynx -yl
.yr3mynx 1"p


11D "B8yn//342T vb 2B 9y357"1 yWnS3
JID llu~mmll,,Jim 'm ylyv-lyllml
: jtny-p-ln
,Ysglsvn; %isn m1yt-wtn ImK/
rm 'nix wvif tz Ittl I ,'Y1 urnyro imil
,PS ,nT'R1 LtQs 1 42 1? D3 DTQY 'D 1KT>
71D BTESAYpyx T X ,"yTsg, ) lya ipYl
S'1SD Y3S31 ."39983! 11N SnaBYya S'W!tW
yftngb-yap'l80 f'T 7001 217 ? 048 2219


YU7'TibK YSX 911M DYINA-15 YUYIVfSYY '41
my-rrip 7IN JY41-m jilm s ia, imylB'irs T
sY7T'x nyli.T2Y% Ils r o 3ly?3 1,-Tn$ l'v
l, TP1^3' $T.y ismV 1UT ,1" tWIl vn Ig
1u!71Dwng & ly-r W mW iys 13 Ti xtI


11 1 ySa'3'S1 yu3apgrEllX T31 '7 ,'I !
-ma o y0ysn 0m ,?B57a"m'>su yWi2nsn
1!j3 1y2m11$DYV- SWnT '0111, 3" 3 IT 7%13
.7TIM I=9
-x=28 YlyulT -1yulvit Jim nylym.l
y-10B lyn rr73 T*xnt 1s t7y180 7YI,
?'7'7IP~UTB IV T 173 'T71) ,YUITWI ;l7I3
13-:1 uvu~l 73 tvt37l 73y lysau-4t) 1y

t u;n IITI 71M nTyTvil Tiyr 7T Bm t
7wninSwi U1'3 wO '0S'rtD SlyvuT r 1g 3
.11'Y 1-r08/ pr wp -30n1 7"?
,a''3s ,T'T ign 1synign r "2 bs *'T//
-?Bvp 1333'T B lyl $ 1 W S;pn Jim -,ult3 tongnyl "UVltC,, TT "7J1 n OXII P7- H-)
vn ,17 3 u T''^Yn -)Y-rr tra v p .upsrs no
Y10yo-11 x 7g1iD Two' imn ,7m33n. 7Wx
toi3 n b W'ITS "UySIn 7'T P' Tp ,TtW S$
rnitm yv,-rs !7t3,7"A *-Tny~a .*tyaipmm3!
y1 7D vn sI 73YIsYI TT ppyn nyti p 7Kt


-arN ~ ~ ~ ~ .iy ,,~- 1Np~tn~~ 1 tlinS`
*1$?T m wt
TWS D-)p-niplt3D3JW ]S. T'1N YT2*'S"j-l'
-ya ''I xl I.nlr *'aa-wya IIIn' 7T'T a


-S7VX8 :113 St3X T07 S71Sa i 13 T31 '3"DT
-y4-'3'275g 71D1 Yul$Dnm .T71D A211N
tra-I3g :7 0"n T &rl ,.D .! .2 qT'W (m'v1
... Ilyyinssa yuTarigD
1 ,'"13 T31K PXni' ltt381U '1IT ,j'
11S ,W1.0"D313'YjI- 'T 71D 7 1p71p03PllK
n'm 72y7 113 l 7K m11 ilt 17ft 7 0o ,-'
.Ilyn- D 71H 125T -lyt1lx
I'iN uy3!!SD lpv'B u oIV xl)S 3 TI?
y9m'T % 3 !T'T p-r'lyl-w ID T'
-y-t ?DvTwa 11n "yIY'XDz '1im ,Tvu" -r
S'R' P3i n?"T I16993&Y up"I Jv-ltuBOl
-.,a JYo Itp 911 m11yT .12383 UlUpOgh
p3mm K19 zn 7"' T 71H IY5yn .v2p


-8nPyT"98'':2!?0 1Yt0'T In 11B WIY
U1mp .rTT -tang;-l'tynt3 my ,ywvot
.193a81
7plyirlu 0yn UgrTyl U0n ly3niv17 .-7
-p11i i7r"Ismsim my ITlyn 12 T'T U17
8103^ ,T3E"STt3ol-1rann RS nItPwap
-pit3 osnT P ya t)OYUs 5l x wb ,yoaxm
^*'*'mW Ty^/ .BD1^S 838 1S?3 9"UTW1
xTlt sag g TI' y t 1 U3y lu? 71117 -
!"wpxpDymyx nyl la71
13YT JIM -VII1711UD't3^s)Y. -T. owim VYT 71tv
y7, 110 "7TIlx0l, sn lym g N ly? ol7n
B31T 193975? ,1iy3XB1 "/TS;bS^-Maph/
-Sm ,TrTsm-s?-Dosa sylyst s 7!yyiW1s30
13pyi n'l-ilg jgyrlmIa u7 n yvy; l Ji? o
-)1) t731H o t3 3T'p 't3 'I 71 S7 7lC 711

T1 15713Xa- 113 B UTy ulz91y- 02,7-T
ylv-y1uv Yrrvv iSY g np Iyg 1,110 I-T
yI"'lyw 1 yBt r 1'711P oe 1 p9?2m yly" s
ThytWC'l' 1R~'Y 1K pi~X y tl'989 177 Opg-apI yIngT .mi3 y's32T t .yT Ymny-T '-I

"in 7IT 0p30l1 T7.lup:By 7To olp-Igto
Jim rlgt IIK Jim$ yr il9 0,r

TS- I SII np 7- iY InIW oyx 'oB --jim
-yixt y* ~t 1xy^3 l'9^s^~~ HIDB -IXa. .V)a

"-71 ,"'ai 731 .7^57011T uv-Tryn Tv303t
"9ul2'T TDyl ukm9$1 D00 'Tu),-
,'7 0138817 'T K 710s '(?nyt n ,7h-1207y"n&D 1r'IlwxI UY-iTa1 lb rI U.riag
-9YD 'Ys11 -t 79XS3 Tit 'yW 13112 I

-_735 Y'1Y T. 71D1 yi1 D ,t13XPSYX ~Slft 128%tig Y8 3970 ,173D T

YlS3-S? 7i-M5y n Pyly'm ]In yllil ~IYT
-2y1Y1D 2T13 ljYK3'17 Dyg Yll TW 011 2
"snT pyn.n .111173nmi' 71H llyiximlKl TN owtya


v^B~3 vysf f^^ pttn ^T

S yaWs 18 Tib .(19roaP) nyTa W
plS-r^rnxmL'83* iyi tiiN 1oyiy3, ?y3-"i
,8 JIVB Iyo5y J1N IyM1I"2 yVUi- 16
.-I' 13 psN 10
I'm ual7WK3=1 1Ilylx lyrnr lyal7 n
-oK-n Jim 7,"y-nn 7vTS Qy-W 7nyrr
.mlgsna 11 ( nyianys Ji IINI
'IT TR ,m-m''TI'Dm8 '1i Inn -Y'To'p 11
Ompyl, nly-nPa yTS-rx IBDIm' In 6u
-IR uslip milm 117 71 "JDrrSpO TJK
SIN, T? MCIi "I' ."IpyTIS-131m'111tnKB
.11M 11 JoH1 'IT T 1 ,YIyYI ;rna
P'm trnB y8m 1h 'IT uT )vm n lyl
-.'it pa nyn 75T "ItH s-nnsy -y? lyl
Owt 5-n ,it "pZ-XIp ylkst t inlmgy
1Yn'n ',p D'my TW l~nN 1 Py
SiKD alan "a250 *f'\w 718 "T ED P
"~~~~~~~ .S .PTB TTE011 "Tiv

-1:Wty'-1 mit 1W rr1


17 t 8IND IP 1l11K


$1T I WmT B VT Tg 411% JIST yIn
syTi t 1Ig ynIpl ubgItn7ga n3'tyl
"yl T'W 3(? 15 9 TW .033513-l8fl S?'78
ta' 7Ta Y 1Ji pli gay is 8rmyl9l T lumn
WB sDyltyi n '"rI 1s y'o YDgaytp, l0t
DT!ysY ajyn rs ,y'Spta''!3y'tf2r u3') '1T
-I -1ss T yT ti s,?synIns sls gat w
-nT JI ry'Ylt 5 t "r 1 i T? 70lyl Y0 3
.7IPg JIM ITW' 10 7y 1$975i5ns-70X;

ysytsi4 s1 iHs ^KwSEDf ays p

IK TI' ,1945 ,1I0ay3.Dt 7 10.14 wiT
towaypsris 1Ya^^intl n 3 Yf'T-Eis 1Y1
-y-rngle 'I3 yyty iytOwl3y 1s 7 1t1y.7
S'rSDp3SByp Y1D 01'tS'i1p 0iT ,ygT
-'n ytu3T VDT Dt uo gooiD I5 gn
-t UT 11V tUt3llT?1 Db. tunylX P3;n Iy13
,131W011 T D-1i'1 119l YTYI1AY yV"
't tyIrVIn .1933 ,Ig19l 1Dt30 QK t3r1T
-VT yIofln I1T'1 r VnTigs ya3'sT 'I?
"'ITIM YII1X t13Wl"TVy Iga o131519.1l DEop Y1
-DIng iym t P.-Il 53itgn is tnylln sU
mulvix .1yolix pyt.PSmnB5 DIY 7'yp
7TTS mn 1ngiyl twv wl^glsw TIM opD
.pnis P SBS 731 ^I 1y7Sapg1a

trV1 2,000 nP112,0

"'MiKngt u nT ,1W -?lg T En m tSrW 7S7B
- 1E tIQiYitUg T38l2?ti3n" TBll 1X'W 7573
yDIYty 7I TIN =oft w DOT ,2,000 -15?
TD 1Yt3'7S yy'puo'InI 1!g 0D$1r. ,7'Ks
7y3"T I$ 1-YT 71D .v8Oirl nyuw7
-"' 645 13Ig .18 7113 ftlY TI'K 141 T'1
Yn135y st3DB7 "'T .1$' 65 IDI 1Iy 7Y
-5D U'3l 573r"T 71m TIUi VITIP y'r3 IrT'K
twB *i&yp7nsoiDg sIyn 'IT .7uyanig I% '.
.1'38l0mK 1T3 3Stv W 17ynipg3 lI Dy,037y
',IN n*'t7 n p YVSW-Ti Yusws^ I
igD 7y1m\p 11n ty ,7ngIs3 uopytu 0wi

1y3Sp 0o1n ,s931pI 11 V S; I'T y'rir
-8' SWByn py -T t'K ,T'T i 7D 11$T1 to'I
,T l'K 11T oyby o0 x $T I-'TK 'T 113 pA

"isn is 3DD Sylly TIT JI ilylsn 71 INyA
113. n11upint o vwn py nyvlnyl5m
-)y 7 '1 T 'T1pi t3S .jsILx t3r-TTpn UT


-$Ipvn 7.rnvoiualm 7DNmtyl ugn ltvu,,,r
.-it 7wi's wi1mYtyT29U Ji r TP 2 T u V
yvi0i Tw yB y 1z JI lt 1ylvyl IrTx r'


-~~ ya ytoistr ~Ia ,(fp0) 'weys be~P
--ito ?IN wrmyn 71i loT Is r7 U'lu

-valix vlrp1u 11 ft p gb 1)Y unu
Sy rrix-Igb, -T (-S?0) l't ) (fl


.y uollinp Jim i BOp g 1 O71D u
mm1t .s urlBDtlp '4-1^ t
Sl
-Ist nmga t is bMWip Iy lys 7 unyrn
I1' m *17'tlytow 8 9p vjnl

"Ti 1yty, .iyTn ytuiyuv^IySy Yulg Ji 7Y
59s TI .7)atioF IIr pPil 7aympga tur
-ga T'c 1 'IS T 7y7"1 muSl 115 nm12p2
-Yraa )5?'7n3x8 1's .Itayiy 1-3 ac 7
" lynn-mlixil 1T JM7.116 71D UilN
-gm nyslgMlo 1Y7TW xlyTn ,r JIvMi

-yJ 198AlQ'g 7 &^l r T'm Via 17Nm7ya
-YA U^I$A -litS ug,- 7w JI "Im
1 g tg 3 )1 yt'ol2 P ,n io I'm olul
-Ji ,rn t 7 IN anyn J'itmii 17 isi
.B'7Ys

-mtm7p Inpoylp I'tn uarn omsi
thy? ITWS TS /ny''T IS 7'11 23i TB9.IiSp
TW T31^ 19T T K 15?3 T ?11S W10 lS FTTyw,1 OraK ltyy sT mn n 1K


W-In '9541 .,,t rluxml lV tnyly
,xy 1D nritn y-iynm1 'Tu 7?13
-mTn J"p nypy1pxiX n Ip paUn 0U11
ym3rness any mayns pg Tiaiyu''
-ri -o131,y7 yuany '" TY1 0,$ i rip
sis IrBO'lstag yossang 1|Yi1 ,]P' w


1omyni Iy' I "pn 35my1 1yazpy1, yo
-mx ils ina ,lyasT tony iiNsus a l[
11p Ti ToiysiiN 1Y97* 19sasri1uYa 1
'ay1 t'S sypy 1yi pyn "yu3Ll'UiMgN
ps lySman osaY,, i1yn 0S^ UN ny:
-s iiyp ^y i sp ^ ^7 "mns~wy T"T

-pn 1'KPY11YDNYI 1y. 11K I~~ 11R5
4 p .pt qi l~yyabvg~a yll ,1l9 opn
-Bn1 Ut Dyin;ryoO 7'p pa DmtIY ps
-E1 1t-1m r I'mt2VE1 171 pw ,112 5

.!5rn *s rmm 7R uarnyl DTni


"R-T ls i 1-7 u1D 'llr r,1


U-pyll 4- tplyN t'rig lx IM -1VTj3
'-P $J uP 'T -trTr O1g Vl1 Ji IT'. IV
-3!1p runig' W Y'TDrs YlT'.T
us3x 7,1V 71yny Y P 1 1)iU
Vt3 .Iy I vp3n7t i 'T-TaT ly1T ixTj1)3 S7Wy VT'S VyT npan 3'1v u r g'i

-1O"r i Y0It 3 i 'tX r S TII 1312 'IN 7'ta
I-S?7 15? ypwu ungIn Y51 5? $-p'5? .Tl7S


ITn USY-1 y 1 Ig n tIta 7Ps Tgs u qTA Ti'
mY~ yig 9 t .lyrra yriOyis U-nlbs? 7IN yityn x(ni I'M
'f n7a 1 uyutlyI "In T',3I2 7?23a r
On 7Y1xiI yo't3yi VT T I7 T1?
7.1yrols ytruynllp I- 7tv'ni s .ul t30bpy
5Wt'I 1 713 lI ~Yl0 Y'riTri '' 171
BTsyIrtpse Sr Vtg -ti 1945 '4X .9n1pM
-w1as -ut3yunIIIpg YwVIU02t1s tu$:1
-1Q y 31 W t10' 7=21's Irl 70l3

I ngt' 1-rK JMW timT IT'm m'nIVk
'"ny s t"?np 'VT yNf7 I -gT 71p


-kTIKy f)1*01 sW' 10 Ir 1'K VTS TYX7
-*slt ts01 '729a34417nl rTS TIiv 1T'P y7x
"91r ^^MYB-y ."ipR 01 rImw $ a yW


TW ytnYa. t3T'15?SD3S1 ITT S MS2T yf
.MRy 1kD 1T1YA 'T IM WImmVy0 YI
asn ,Im In8gilyxr2 u'ryT btl''a 1 I945 1y
pK oy'Tyt P7n''5tVTy S OTI T'$18
31yn VT gT' 0'K 173"T VIIblT3 1YT lMT


y-0-"i)go is,"T oTI .llVy3sl -YyTss3rIYn -p
Jig -pl. r-i YI uynn olp fWTIM7
ulym 1711 JIM 7yrn TIN&Vt3 llT r
T~~~aa P 7tv00 ly y1pyllyll 1lit
-XI Y5?'S1 S11y3s ysy2ns 11o 71Tnya
JIM T'S7 1 I7 1'D y l uSgtay DS 7YA


1950 D


IWU)U9 .A 137919 .17 us


MiP y=r18 DP V11'391 ,VIXIIA DPSD8

[ID 0135DMY13 11i- Bl'Tit3B tS x'
-yg 13iVPR 3 ?1 P0 1'TrN 17,x .*Tr'

71 193059 3 R .y9'7sn .p7 193713'?13?
pT unnyma)" pr1Ti 15y t080n -it ling

-sa 7sTT1lT 7'xW YSTryl y-TP '-T
-yX 03'11 'T .MY13?10U^' 159 710 tWWV
,'n$10 71DT p13? 'yn710 0yT 71E0 oru
x is tUNT11>TW0 PW TI n '17yT-P' Yn7
-tflpl 1s? tDow J$T I T'IR .1IS0 Zyt' r
7T-r 'i 7 S33',gS 73?N7ny=k0x11 10 m usg
tOW $W7 71D, t3?Y 7-190 .7y'TY-3 71D
T> ,'l?1S-n'a 1T"T 1393K IT'W -73 Tn
13'713 ? n 7VT !<$ D'1R 105! 1 S ,f'1 PR
,-wSTX n~i ywn ,4ny-T w yn t 1^ K -1r s B

'l.y31 7I3 ?T 73n;? r 7i-T 3 tr t

'0Y0T7 13?T p0 l V"T* 1371 0' 71D Zt3 T3
7y3rT 7Y^TT7,- 71x I-Ti'm "
-i2-U lyt lb7D i 7J' m is n 3'a 7,pyAE t

,1VTwyan 250 IY2 -.pybyWiD
SyT'Iys p7 71T pQ 1ys sT ,yIuyKyT

p'ylls IPm Toyyinlas-Do P' Trllymy!p-ayp -ytYo plys llylp 'yI oimuIs iys

yl isTY 10TY p e TN py ayT IT'1 1
-INT IBT'IN nys' mn up y p.y-ymp


3)5yl3 7"ps.X 1 1f I2KIYD ,yp'1
U31D Yl'y1n rs p'ulnlyl i pM'n15y3
ln1 iyT 13y .TY2iK 1 IY ,T'm MTSN x

137 Dioo ,3m pKin s lnRa1 !ia nny

."py5 pyRuKmv
umoln ,y5IwI '01'Ys ,nyl < UNNn 111
*y y fs l RIT Ul' pUpR l uw~m IIt
,"nK3o io3?f n 'm,, 1Os DyKY3W lytM
1"T BBn Y5nin)XTIN n YlnyyIsanx upn
IN mywplyl 'on m y .y ly- 1yr'N -Tr
-1yl Ji III=a oytN3 InO Iyhuorp nyl
n ItPns apMIyruObyn oyI 7'm Dnil
iyl nyn ,ylspasyn ps oym $nI pJI 13rin
I' vnw D -nuyl' 71D 131 Drp yrNo

ny Up ,MR-5v'u"IP 11D yxspaDSyt
-lyl -In IND INyD x TIN ,imnons
nyl a'1 .Tr I1N iyi onI0 71H u9yl

OKI Upm ya7n I ,ypnyan I'm mnemyclu
.yi smir PIH 5 pop's I'M lytyl
-nyn n T1'T 0nDniyiN upr UIM a1n1
-spnr q IS pjlioun tion Y1 yI yru
ynyp y1nin n ) m1 I 7DN yluovrp-v2 ln
."-py ynymllytiKu toY nsian po


14H nlwttllpyt lvyttvm7vl lit IM:
J41,p- -ro 1tp TWsD iNoyNp- 05M PTI ,1ym In lyn InI
-m-"TSdL'as,^ 1B18K -11NoYo 1I97B"I
-ifpsI3n WoWI"I) 151y2a 71 veyuirnly
"-w .*T 1pKTiI BoK? rTm 'a (p'a2isy ytaTo
muiVBu"T 1TYp ly~I'
-It P3Tys 'in pmTi vnyllTlKpp .11
-'IN 05H lpImIN nuR npv rY19 5 .10 r
Im0' ri lyl 1 nylR yp yooy r n pD y1TK ,pi -) i' 800 0'9 ninyl uty-rrIvW
"T $ UZT' D ,.TIg'u TrK SR 903Drn -'

Y' x ,7 'o 57 gtlTP tfl' ?Tm yul2lsT

I- gD toKlutc nyln 3'lsT n@vlp ytyvTWs
Jit Yrl4m t ly 1wi'ito -ylr 7im ytW oyI
' 713I ,T1 7V10 IU ,Tl YS9 160 2 s23 'r IT
1It TWN ~l0u8 lT y" nt1wn-nllintv

b3 ?Y*ify0' n I'tm3K1 0 1 .3'T19 Vi
Y10 SrPW T 0 gTn 13? 1 .7T'lv 12
WnOTS?19 X l.ta3W 7y03 uay p Qy-r 0
1?07111T1 MW 0T 71D y fR 7H ?13smnw0o
-"iue -ly- tBn tr1g "ta 11Il .ya nS
7y- 1TWM r p1 VW 0$ly wilT? 71D W
I-W'TW 707K 1 Ty"?T 7"3La 1i pIrB bU3T11'to L'mT 0)1 S T'= 0 1 S 7S71'"T 0Iy
,7T'- yanly -v T'TI? tui' .7tynls''a
7103 Y5tnD3 8tIX1Y1 7YS1'"T 22 yIyAr10l )1,y'T ?'?y 71D D17y1 YlYnmsy ,7T'K 2,000
MsVUt3'n11-13XS Ulta tOSIX T'T jIMYtXy:a
n tPRgnS r1 o1T ,717yln1t3 1ni1T 7'N'
i1y 7t16 TWI D-I'M'mm'T 91W


-y-HB5?! 7Is yLr^^uon-~ -' yua-l It
1)Y IgD n D!lp n opfSt x l tpW v 95
vip-) rTi'm t3irt jy1? usnya rmaiBb
-T t'7 s Dosl.P ,P'7np ySW'TW 78 tuW
SyutS 1 .'T7my3r B 1I'syn't 71M. tly-TaIn
-,ia D7=n oDg3 i'IT opT ,51' n-xs9v"
-1S usixK TW 7TxlmBs_"Trr'MD 8 7I tW933lEl
-yl tol tn3yyn Dy 71K 7It-iryl u"In8 -17
t 0'n 7TO U3BD mjnp 'T .lu uy'' 7 3-Ty tg
-$n 8 ,*plst 8 'n ,DlyW1t't0 *iW'v 53
7uDyWyl yvSWTW y7g .P'3pT m1ia aylly-n
-Ils;nx 73^n oy'sm3 opT pinmm 71Ti
7lyn1 7Ji 711Wt t3Uy-yIp-pY112 7ty7"T 75S


,t3SNW0Tv11 y1u37t0 )v p 7M 1lu1 t380S
pTi Pmi30'-ysp ny y7g mY 311 o0nl
'IPmmir m yUR11-'lf aDwi-ly-7 t'lN
I'n pt 0t3 13 T 1 i7n 71i 13Yp y"vP tVuO
.7-137 t ''?13?' 135711 03? 1$23 I 3K9"DUr mix? 713 17lyny1 11nlp yTWm ySK
P33yl 07 KS yK0t3S? DY303y11' ,7TEIN9
~ p0 0723?T3'Ts10 13 .P'11y3 7R T't
1'mK 7r uly n11 ,1yla" 01'51' 7P TIKI
.13TT111A1 -l y 2 T- Im13 717'E't yrip
i1T toIT"W3ND 0t33"Syl3'X1K 0t3n. 19y"
-'0 yt3DlyW 'Tt PI 7D0517t33'r YWVT'mW
.n-t. ir t33''T3ssn'T 1yi .oy0s1ito
yln'*5 Ipa -1BT'W K R '7S03YDD-'1 Y}'1
-*3 8P 13 ?1j0) R 71M tolrTul3t

T7 ,1mv3Pyr'1ly p7 .KraRL5
YrKm nynix. ilSt2S2YY 7y5r3,T 71 n
1K11 x3iySpnytB ISK .-Tigvt3-''-tmTB
7-TP 800 03113tis 71;l 1nanT15 1Ti- 190E
rT t'1S TIr 701-1 .200 2'4 1'W 75?3')ySy
0tlyn 01n$l D7?5I93yT3 1DT3^1p yi'T'K K
-p3 'W 1?^ ,n tip'IY ifl .' 71 sPo 031


-?K 26 (T 7y13fT 7sly)i7 0U0UI7 V1? T7W
r. 1 7yTn1 ym5 .77 Rm Jim oy"'KXD syaVWT
is 110 01-rT3? y s9 7 0opn ,7p-la'l
i" 1s Tiny T 732ynyiyx3K 7y3"T ,]T'RT


TprIbsr rm aMy.)lc ytVy

85 T1"* '1T 1371y'03 .13aTIK0 71M
-yA ypvsVTx T 0ts nTnii' 17n 19KE) *7rT's
yrimp v5p'"y3 A11:3?rT1I8 7'x yPTr 3 0
.7T't 90 7a1'0 0*1y n T7K .-17s%3'7 3,000
TP 0$n ,11 ^sDly 7'mW rnlp yWT'W -T
T'R 0Wfl ,0110 v13r 'R ?InnI, M1Vm'l VT


i$?i TS @3t$s1yl ,pWs aCyM t1
-3I yI iy inyw'-Isiniya '-)Y-r lJp
lji ,pms 0y5ni ,pa5isyrnmzT nytvu
"e1 137 B1 nD '?3T11 1pp -Ivu 13'l.p'INF 7 1' t9,,,ID Kp., "yI "
ywi r-l yn alywwam lpnr psvn -1*7T
TiN opy i 5t Dp ,TPm n -i 15' pIs
1P 1372'lN1 41' Vy^B8^pT 1YKsm' '1Y'
1K PS op ,' '1tUT0fl 1932'N1~y*'Rx
I3 Ip-Tiln = p ,oyin I ympnyn x1
*IYUpT1

Yin P)373 ;:"11 1m n31 S;:11


72133 .'9 11


-12 DySynina sSY&YD P"P 7rip U
.1! ,m7w r 1T.pi"rn l Tlu)E yr1t3 n 1
-n up y3an 7RK y7 u3$lg3 KTy TK
7I "S1D 7T5' Typ7lll g is 'T 1 131 ,n1K SW
-tuI'S7 P T3 TIN T7 ltv '' 71TvIl is
PR30282 NW Pr TSTW 1995 TT 1
-1gP wrln-InD yu0o10 l oP; ,1X15 Ty
--) go 0n. 1nyrv Tly 7W ,--7TY 91 T
, I lt3' u ?83i? l83 TW D57 llt;n 1 0T7'i)
-y3 u3nu2 tnyn y925Y1 yRfl ,7 197W
.tusmi;-lut
yDO'i n 7 T '1Tp IT 1Kis r l II Tnr
-yl ?fpT$- '"t 713 V1u'T8T ytUYtOD'w
TH ,7yap3lSr is pyu' vt? o I T 1S7 Y

5?fisIma yeUr1Yns2 oSw 71T P1xv SD n


-3Is pmr TIN Py3-In 7"m TI7 Tuyt
-en3 !!?'S Ta ye'S 7Wn'X O nx 7W '1S3W 7

.-yt3
7-tT^ D(1-B( 1R3 t7l r1Y S r 11 1 3N
7tytr*'m7SmX S YlsrpmKm .I 75?3 I''T yYTS?
-D1p51t) 'tZ7U313tr1r 11$13 l ySynt I'm
nyO'nw l1, l n (7S X ny5"T w1i Sppy3S

I7:vly'T3 1 TI'T 7 "t V YbT
-ID rvo.T1T uVTIllw I 731n' 7a
7T T'T x11 0 ltl r7- s r TI7 ,-TiUl
y3 ,(n1W01 1'R 3rT S ,1ptIz ,U3IT'U 300
-5ip yxxsin mmt- n s 7yn??'plv '"IT
.lzvI S ly l ^' lly"31 rT 7'' tIN u,3,Jpjlt35 -njU

.mz9 PR) ~1 7 m wPR o13?
n*k1 ,Btp~ltrs11sZIN Nt tT'R


71D Yt3D5I p '1YT TINS TS7UtV1? Q12
99pYx '0 110 yrtS3 n t3! W1n y~yan
YImsZ ula xIN-aw ulT^^xT U"trl Y,3ynllVS1
-Ot ywt nyll& ^u ^ns .v-yrslv YuvYl
QU ll 3 WW V 0T'SN 1<;n 7ITYS y1tKWT
-sy" S Jim T lllyplyl$ 1 "7P 71-1IppSn
-'T 713 1'Dx nk ,n315B -ly51 Txn 13r1uD
"'-PST '1 7:P-Iu2tS 1W U3(l 7510 yvWK-rT
Stynin TWN 71,21psr3YD US30 .Ig-sw yT
-yl utyn Yr ? l MK ,714m SWrTWS Y1D r 5'T
"spi- UK) m1V' 1 TIPN 'uly 1 7 t3u7y
11Yn ogmn ,(lT TW*inot 71 D'o ,w73 sg
.121W11 ^? 71E 7UCTDSyD'W1S 73813W3'


i-p 7t2K1pny!T TBW!'TRK 0?T 71RK t3I1R
-mm Y V' T'I T T'IK I1tn' 1? t3x't
-11 -lyVstmoT3 so wIY- T7 t 3nsyp7ytb
Pu'S3n7 -3Sy13, ,31 'IYT3MW 71 3 1K
-"ni' 7 :l yTS W?'T P '?y11Uup '1"-1 t;
S?7 -T t)3a TSI pu!Dj 7iyryani Twa t3gY
.T3 7I 7uN Ot3Jyin^''Bm9 Y1?ll


I311M 713 75YtyTra3nl1l V T7ID Y'3R
-Dopl7mD iy',, IYIIN 11D3 ,pjrinloyl ojn O
-K 113 1tl t0 -1T P ,s- IPUV3747YTB
7:1n 71BEtDu ytT -I .7Vu5Tuf''S3
"ya l~V TI' s? tUily !ls ,t3pspps M
71H t3Y)'$-Iv o^r Y,Y3nra 710 yasriv
YgK 713 y17I7lygTls ytu'tylmnD 3,h

.13 9 myrain 7yr
]-y O K Tyr" ) 7 0 ,7tRo .1 TT 7V yT
gUjisj PR TI N ,TTX? %g5 1o ?3yl
-yr is OYYIIII 7.2?I 12 7i 7D97 12
p7yl i r'311pen is tiy7 mTr lt 7yan
,7Yor1 ,1DTKw P *O 71'1R ,PmK tmU' T7yBy
-W io .t35?0383 W9tt yWUl$

,'an yo gly7 T l7 II -lyna 7IN xm y .Utv
,Ti lyr3'Te i 'sR I'T 7lp Ip .T'D opn


' 1 ylurrig 7-g 1 s$)ipy 70 1 um1l0
Vip7 7161 -1949 IyanpS l 10130 87i1D
-t'as1p Ii ,ylt II'' Iirt 1um'ny UyU

wyeoeIK .ItrPua-yns yvrnx 24,750 yl
-Duynxs yviT's 'ID x lylT 5X3 -ly


lyrn, 5ms iyul>amn-171ws nyi 71D
1948 'I 1N I' 7nyl TiDns
0iWTH 16,163 1949 -1 I'K 1JI 8,587
.li.miyn-T2y50


-'yanywrig 7S10,1 7ITt ITtn n lyp'z1l^
"I llmsT p? ,1pflXY 1 wVtj-Y "'
SPa ysTirs 1lpYnsa 1'? re m
YDI YDIYT9 7YWPYI-) lJeS TIN T11
Tx ,py7 ?v wansy nTy q'T ,7yl3lsy-rjy
-"3nsny-y -rsn oU n ,op nyrx nso r*'MR
Tr '7-1r ylS3l"K yVT Utn 17IPI1T 7y$
Dby TP ,IS.t1'Q3fl2 mT tn 7. TluS Ip

710 ylnawl, U'T i Ya IU ?I TS by
-'DBp'1ni 15 m57yrn-6bilna Tin. ,'1$
,o'Ipo5?3;tN33 p7 o1ny l n 71 Juolsx
19019 11 *F'Ti83 WKT' K 1r7 *lD'I
'InI V IA YI`T''IXIIayO,.l^ t byYY II"X 1Y 7

nyT j'R 10 'VY'?7i' T'T un op3 ,yl3y
7 1 ,oytpapyT-Dihs *'7 7150 n1y5

11y aryn 1T1K TiEn lpyno 7Dt1 10Y 5
7011n- MY-T 7- JID uoi 7tY0 ? ,7U *'' sT5XIXgo
a5?T V1 7,IYIY ul: o TC3 Tmoto '*5s

"sa nT a iy*o Wt5T I fa ,wor y
U)Yn1 -ir TyT 30x 7TINs ?'W1
T'I 7W'lT cy 01n 177llyT^y yw'pa '*T
,7wetosOe 7ax Tyniapyrly- -S Ilysmim

1l -R'l 5 YIYA191T
7 13? t3''3Y 1^s3mi? 11K TIU^TVP
-'II Orl. IN'' U171110 300 5 1-7 Tin, 7-SY I
TIN yvt'yySw r ^3 7aw'73s?^-7asp? 7Y3
7nr V'I T a 1.mX'iv 7TI 7ai3"B 1Tpos33t X
7: M nsn1 TIN 731"ITy3.s yDsa t3DtPsl3


NK 1ZYT>!Z 7"Tp7 i 'ytv,-t7x IyT 71t
0. TY-II R Tyilylyl D 7Ir 7ya 7
-ly 1 T I -7n'ym y-rs 'K m1Y<4j ,tn.1g'T


IB ,71DIKl78 i 7t;K isDUu!tE 7"m 71D 11
71$yW iS nrpt gigifygos pylarnagpy
.T3iS 7D y''B2;3 1npS7 y-rT 7IN 7yn-p yBu'3
,pi'O3 n T 7B'WI3 12 TIN IY1YII J!3 7I
-y-u't I97'' 71H 7l 3tiu7ytwD ,7D'I'rDa
710 7ynippl yl 73" 0$11 7yn lu 71H 73yina
g p,3.yuvi7 7"T 71T ,t3ypl DTlW 190T0
"as 9?ay9 7'TI 71nl3tv W t3S 17 -lylD

17mI 715D jrwlps -19n pigT -lynx
nyvuowlnip lyT 71T xlvlyrup$o


1950 I


=tWvist Jim 1141t N

oy-anlxr 71m t2ly 2llnp, Ylytsv-1t I
1ia -1$ ,1-tinY pD y oytmm -' s U
'}087ttr13?03 1303? K399198 ThK 1

pytll 0llpys yw1D rl T tv3 l T
-tIi7 7o0g 3?OC -T IgD* 0ow1l T0310 1t


wl 7-TY Yvlym'l 7'K 7-TW Ilp yn13 g
,1asr ? lo'Yia 71TmB K ,W'TIK 7Tp
t'IsI Tyl Y3t T'm Is% 3yayvsWa K E-T
7myly lyaong t7y n rIgn .pila 1p
" l Tlyt 71m t}0103,l 3 1 1t lK
WITnk,, 7,OS,,0SP7 tIT'TM 25 T' /'7"KS3
t3iT13 t07 1u3ynI 1' ,A'1a3 I'mK /'"w1


TD 13f1U' 13? )3? 1B 09p3i? 3'I? 'K aS
TIN Ut3?O'?ij t 1p$3T T7r'-r mr
-'0lR JIN 71TyIy=IsO'Ix 7-IyA 7o$I9ivx
.IN OR- -T 71m UbgrX t97 1. 13y-1r

n' 7ywvi 'I[S'1ur7iitP-ont iyr ln
TytK 3?1 fY t's190 -3'1 ) i^t3?0'1'a1

T3?g'n tiuaTlp Tywmt .1 ."1y pK,,
uyn Y~sY9Tl'lSl wyurSnl wll N T'X
7rT .?tSrYV 40 12 tI3y5 T TJI 015S'3B$
7ttays wwwoit d ig tunayl tUlp-P tyt
IT 7lunI0 3 my- ,Jl1t3i7ip vtv T'W 11D
711p ,pltysl$p 11m by spyS .xtpflt 11D
-yuuwbK tK JIMyt ^'7a*u w ,oyuoypI1$ 71m
-Yjpwel ytYtau" [K JY 37y.nny'iB ,7ya1
AntrW l W'tvip 47 Jimt Ynng I D ,7121-
-3?0!v0'maT TP 3IK ,183 ?00j ^311
]'T k TjD0:W4Kn T'K Y'r8 11T11 &
-"1y919 1rY i3 TWK K9 7K 11M .tXY13
0t3n 01Dsy7 TM ,ly 2TSyla' TWT I'll ,7Tynl
-Ia rs B 2y, g lylyo'1r 2Qy-itinf 1l1-

3?Z"Y3? 1~ 'rt1~ytlyi T^3?y Lm f1K T3?O
InK TW 71N, T'f iy an T'K T- l
mtasy' 7ya toIn utyngpim sT Tg ,tunvign
-80393 ;yK PO Wb pil ,T K t3'pK 0T'1 5
flf .pyt*0Vl1' 2 13 lylt Iy'' 1
oy opn 7tyny1197y YvaSn-py -' pyYn
yWy'n 'll 'T Nl)?, Ipy 0'y 71m 3Ik Ityanp8
.1n,1 *tOEnr r? '8 IT'W


ps: iy tws 1sW tsiaii 5
yajys-o^Ti92y tympHS
*5ya Iyry"S'n 18 ao) .ctyisplpI
o0H ,lymIps ,ITpH U1T71 5 '7yn1 ,1s31
rin .xyloly-onmn'yl ,alot p maiP
9 1s IsYuors y'Sr uy 1 37u1 MYT Y.
wi1 n' man x JI KB OyUIM on^10 3 yyIINR
1N1 MI ,ulmnyl lya .yuyllinxI JIM
-lyl I1yn 5yly 15yn1 oyul YrTMIX i
.WT1n'1


yxp3'is B y p11 tta 29910%it

,'s yv'0ooaDto pyy'rsa 'V? .w1a
lyDYrsMoVi 1949 i-Y I' Ly? Bsn ,71pyD
,JYriVX- 3 105,092 YppTHISoMYtytD JI
-1g 266,494 JIK M18OiKBSIS'yby0 108,917
an b s U yi5yr wyn py .;1DiNy lyl
132,148 ,1sT 1KB 29,124 ByMy8Non'1 lyna
.451 l"15P 9,934 11K IR51 JT52yI01K
UyiigyIO1M 19Ya $i 1949 iU' I'M
Pitt 7s5an 803 ,Bt3Y% IsIXn 173,800
7,740 11N 1Y'511V-J8l 11YS5l 160 ,51S2
."5'yrip l
6,564,000 0DYT8Y10'1K lsX Ui0 1Y
J IK Y11ny y1-12il 28 ,10sKi8y1Bill
Skioras-psage 1yr .ltaIlD ySnip 147
iy l Byamyri1rU J t$ 5y)lon'YbiN tn
1-IS 49,122,000 ,0lIDM'SD 1 'Bi 11,945
.p91U-Y7yp5'5 10O 3,216 11N


ut3y0'nfl torm T' T7'1lV 7T28n plt8 IK
-y3s ,'lyn3-'l00-upy3 y'13. T7 t'pysEp g
,tI1Joyu ytyv'R,,W2'-T Ix* oy1s1t9D O U
yy?13 1rK pT'mcl0ayK0 j'T's ,y*3alg y
n!?iyl t35"syal3 I' oy .73aowayl
-"' nYia3'-t0opyU9 Y3 30 M T7 7ayJx%' II
y3? 1K0 Tms T ut31Yty3 "913yL 1y ? lya
-aya T'K o08 ,I&1''1K T rK PW Do .T10D
y3"rT ITg '1m 0n1 nr p Ky s liKnya iy?
by DIt Qyl p297TEs ,1nlnyl 'ra'bas
-"'B'ipor T-1 7 BlyV uawyi$ Ti "a T K
Di ay0 PaISTE anKIty-yphyD Ts y'YI8
,1r -iytop? yna' 17 -9K R f71H'31 'T
-, Y3?K 1YI T'T T.p tp IK -IYt3?11 o!In
-tu Yrg iSD Is t3u3? JI tiptiB lp orn


17 TWm1 TflK U" m m ilD0 t3T yi l
fys 1yt3?0 s>^I^;1-t0"1a K wL1 1Y3?T'-
-'l I ,oytittDoo 'I051Ip YW'T'Y 71i
-1{? ,T'lf TK 01?ylKy yT'T'K s"II% ,o01ityap

"-T 140 3191's B02:! WV3Y1y t 7pl. T '&11'i
"-B 1? TYI i mS t S0 3tii 13? .131
-" 3 yyt13ynlx K TIX n'b T7:1$ ,7s1K .T'T
-yly tulyn 0111 ,opa3? s-" TmW yyT
-D 13yzy 'r ,TxK33In g ,-"lyuy:l 111p
"ftyT 1my3l'9syn0 g 7i ,7T1-S yTj py t3'im3
-'1P.T1W DyTo'sIut03'r 10llp '11KD I
IlKs 1?0'pyua By3 yT0'?f S aT a y'13tK-O? 1

,'19D IN TWI ,YM90lY8ts-rK" t3D U yI ;

iyxyn 17y9319713K0 y7uy1ly 198 0 >'?
T .7nXT 110 1 iYn Ti7ly~IU030'p My-T
W1i8 iyS 330p t3 s'17yn 7%ttytPKa yPT}^t;


WYSYPy is 2npa evaays^ tsmn oy Irt
*P.7nyv yTrpP SWT,-rK li


- t3? y3 7w3"-IsyI nin n oa D lyw l 0
.7l opfjY7p YWT'S -rn igo 1y)
?-Pr'xK TiN v-'r 0y13ll mT yin l3?2i<
-'?y tny ian 13 I'm 1 t33"nly Inutnyw
-y3 opn ,ng3l 7W lantvt 71 w yut

yW 71 '?D p83 ?Dq tmS ,i p1'p 300
..1lyy1 90
-lyn-1? Y'c' T'W o T0 i't3D'0Tp5? Sy-r In
76n p-37? ,I3 y0D'318 t ITm 3t3W 'iul
Jim lylyaz "IUyaaIS yiv,.T's Ysyu'y ^Ix
- t' 13t Ts .Y3?0t'u1p fTlWK ,Tiy'nD
T'7T T1 tun uyBa(ip 1nlou 1ip3py 15? t
0*r 0o7DV?1r" 1950 119 T7S'0-Uy3'
- m TJi 0Ip-uLm$ y3 yt 1$ 3?13 713SI
.Oyiuot0bD 1 mh'n sy-rT
tO3n9 TBpll3? TW oy Tg '0t3 u' t1> k
-iT ?ZIp ytWT"N 1 1'?T 13i? y 71D l*iy T ly7
1-9 t3'a ul'S3!j 'IND1 71,K rIS U
U' -1u lya .-tylST tpYns U lyvpg-Tys
-Ig lyrtuII^ ,Is zanm a n TS ,IN7Y-t
pJm 758 Uyuvnxgs tU -%m TO3 ?0'Lsyso t1s ;' IrvT3T?1W aST
ys?'ntu7Ijp SW TW DUT 7- nly uyu39
-opy' 1JI lytrynl g YI'TX -1 opu p12
. 'DI" 111uO p 1701A 0 ugnyl Inmp7Y

Tyl twa0 17y3"r oy .7syaw7iy- ys'pYP
0ol tpl, Una IN J]WSr Is D01'? TD n0 n 1'3 p
*3 Sty1 12 T8I t 3 10'YnoD yl- Y? 1I
,T.S t .7n Tu xyu1?K JIM 7y I o081
-n3It T TR ,lsll pylyT'k s1 4 tYx 0 71pY' 1700 -iy,-


-ozinmyurm 05M tviP' bna b51tyKo
-Y5 14 tVU0tosp IYV"I Cy n lrstDw
,'S I' 128 X0Dyhly1 pliga 51W 1 .Tl1
.-oR517 7 I' U5 eYIPXI 1IPrT DOXI
1yn un "Y1; 5 ync %)'As0Io'Ns 'I ND
-1JI5 iN '11 ,oyml3sDIo 40 t05I VL0N
.71mlny l ySM uo -lyzin
*''N I'ls ox, }N JsIX D al 7y-T oy
U1TS3 11yn yllyn ,lnylulrnylrp yen
.y1rp 73 pID
-B3uyn1m Do5K wtv ix tin 1ttv 'I Yin
-,5 Ji plntvy yiy'Ns 1 Onyl Wbitv
14 yy17N JInM W-ybyj 111K 11i0Iyu
11D 151tu',n lir-Ilyayny yy'niLta
iy"T upi-lylNo'I pn y15, 1500 .XXI
I 11Ji JKne PywI''s n 1y15 IS 15,i 1
-yIyI 1I' a DH1P 62 JIK Uo"UiND lyl
.151m yiyMMtI I10 11 it1'Z


T T u;n 7yayVm 713 lyn$ J .,J Iln on n7x
W1YU1: 712 VYDT 1 Y90 ytl yV Ipy10 nis
-- '" o'r ,7y0?rs ysuE n 71W my3fis
ISrt y vTyrp l-nB7i p TT-K ly- 11D m BJi 70K 0l y 3 1 y'Tnis 7 l y "T -Tn
f7K 7 ^^ ilK 3?7'T


YIn-r 1 t yanIx uoya1 7s3r7 ,o'y o3 po-
->^YtU03r'p yulmoy-1yurm 71-r l Ty S
71hs' Y T13?t ,-yM1 t i3ngeS 7TK O
11y? ,yyljy yeso To luTyanP I3Ytsl0 rnO Si 'I'l n ,37~WW 0T 1or7
-l'pma l as ,7talycy 71X tu K 3 7ass 'n
yT1 f D71yoyjnp1x y Da TpSM '7y11p

7nIK ,yfllNTh Zip 1ytgIl K y ln Pflp
YnYmiT '7 Tsyll 7n n Ign '-I 1i t YS


l7T 1st cyluen InP yt w 1PY^-pi
3?V'T'K V TY 7'1m TIN $?13?03? -lynx
-p mYlt ^iB p ^ly? T'i t Y' l ys i msy1
*3xinN y inB Ty* I DDy3 ytyr^ l 10

TW 7W ytly"A* 21y0 7DRs 7ynyx 7) ^3I


U-nK nsn 1p m' 'st Una,3 p T V'T 7n3T n'
-jns iyvT303m y uv 0yn ,1m 110K7 3 7
--ly-T-1:1 JIW 0 7-Isy a
7sp y1txTm 'n T i- y Tr l -lr 103
Y>iltip Y9'W 1y 713 pt "yTulbins
ig DyrDipon ye i( r t3. ,DD7mSyw m
STS y'PT Ps ,7ya;^^19 yi3JDX 33 y
Iyn 714sm fs uyars"Tit3o7p YIto'slu
l'yR ,3I'm U7 U-y lnt sx K (3 taa pY1
yw"'TR U Y 'w .l7Dya l tI yD yy 71H 0*
"YlX rx D )PywalnglD 77 DD lyl -11yi p1


03,Fn 0T3ryryy11rtp, YW'S VT
18iyB n0''n VT 7'K TnS ,u vp" ? p
,1t'yt1 E t7 v 0U) 3-ry ? ? 1 yYa 1im
It 178T11 17yap1r '7.T'x lTtayI Vy t13I
"T .DtwXsytyI: IyT 713 7y2I7msasnvg Y-23
-y"-nliop yr3 T 71E3 iu' s-3T131i" 1 i
"ytISyD t31 y'Wt'7yr. vln 1D95 VYT
1i1H 7p2n ,T. ,792 y9m,7n Yrnp '-T 12 -1yt
-'ap tpnp 1y-T$ yw1-tvyMin I 7SUtlyI
7p alftEsnK y.Ty, Tg ,7yTy 7IN 7u]
71m Ivrywyy t o xn pm K 1yK 7y 133iniKS
.~1?7v1 r 1? 7m15 g VT "
3?I151t T T'K WSa I? Typ'1 IlyK 13
"y1 0Ptryl33 7y Ty ,17ympyjTr$ 7ty3

7. 7y3waT &y ynoypyn "n '7%2y n yDxjp
11plyt u'T'u'mpon U-1i 7' 1 Ty-liy Ing

- 1e 'T3 13 7l1n 713B3p3yansTlT 1'337
715 Y SX Ut3!j~nyT yon"' X U wywyU2
7y-11?51"Ip iy3N Dy3yp7ny' o VT s ay

,73y-lym3!p Jim 7lyftangrI En ,a

,IK i1 TWi i'K ,lKay 1Km e 3n 1$03
-y7ti3 7Jim13 71nlyl VoITma 7y3aKT y37Tyn
ywl I7 P yS IYa TJlu. 71W -yul
-yA OSyuiVY tymX-^t '7IYV"'Txs 713
^ytVtuDoI'UIS$00 ^yf 71B un''1? 7'x 7-)NII

ayT 71D3 1 S 7I' K t'1)3y7 Y1'T iN't 1iu11'p
-Iymix33 T' Doy .713yt-Dops" 71'K-p
'-li4n0 t yTvMx -I IN 714y11y p7It3 u
-wso t'ana 7.1yn l .luymyT1 9-)Sl^ Dyn
-''1 3'M-'13 TI Oy I. Sogmr 7tYt05ol
nl'm t3ynitr"lt3?ip YlYWT'K 7'I .Yt.1=S
Dy ImlI ,7p?157- 71N 7y"31ByIlly33K yS
-b1 p'T 1-7'N1 12yy s ytV-T 7uymS

Vyr j'ISK .7Du'?I37 3 a"K i3 y1r yfyrl-"
-y1 uptyn By T-nl111p 'l 1 7DIK 7:19yT
TW '-I 7wily '711t '70018-I 71N U-,E
Jim *7y11f3i'?t x s is .-yy it?"rIg-Il'ugy5
MnYT fytlvyl nysyso 7an 7 y->2tysyip
.X311 17y7 t. tigW n92 x DRl$IU
10 1713'Ityuf31K 72$T 7yA3IBnyggDs '-
-,I 7PHt{y=,tg Iy3!UYIs 713 7yn
.l1- y Is 7TIyA31 TW I1 p71W T13I7DI31
.p-IUBpot2 y7T 7,pV'1p T10 7y 1y1 K oDy


lYSE1DSP-O IYUIX 17Y.W ,s$p Jy1
"SK TP 0nT .Y'y3tYit '1 J"p U IPX
-iyT DfOl ,T'9S 7j I YaI9IT 71D3 jy
VT51? 13-IT WT'K 'I fI3 tlSlm-'Ti1
nl tSSy I_ 0on n,77x 1K tIayrm i ry
-"71 M20 DIP 73W1 11DIN 7'X Th3'
uomw* 7 VyA K yrs 'no uyag vt
TV'PK '19r' cr3?' Tim 'ii r fl 13
IST^ .tais~iix nyep yago ly? 7'
7, ,75yAw'Tan y1'- n orw Ulp'""^ uIn
- 7n e 7,xT r a W ylITI o$ 0t. ybylln
.TT UDyx iNI TTrn 3ilijp Yat Y-
'-9!< U'13 19r4p 1Ylm' XP y 'I I s
1VVD0011tg so '1n T 1948T 1 7'lyll UPl2
T1yN iyuoK 7Sy D 'a ay2n .78341 p]y' -?

03Y Tit ,717ANIp 71 myn-uynyw a1 m
kto u71)t 1ynv'x ,mtr in -Tg tYnI oNp1

uWa 7It 7T1PTi~tt "'r-tU W' .I'sM71*
713 w pnaTp5al ytrnx 7I 7I$1T y0'1D ly-
"1I9D 1IY IIYUIIK J1IN 131-myl -)yt2IN
In 713 ?t3'rap 7Xtl3S7 myQT 713 tmKw
n- ? 0o$11, xIx -r rI 7 smyly rb 7 7Tr K
7'1-1:11 73Y2 3-y`I- 37 n '191-11 yO C17 -M ')-
J.72'5 lm t33YWpTnn
Ix 7?3',T- a 7W n igYnaY a wTn 7


ix ,ppyrvLBt97sw*1nu';T1p 19ty'T'W ^s?^ 713
11E 7S1 m 7y-r 'K 7'm nyv TySrlingem
75YnxT oy in ,tl Uar7 UK 71ymav -yYTY,
71i mt'"pP'9t3 TK 7wi't''p31u0m 1 ,7v'x
-yl 'Tl 7wt3'iZpruy yv' 7,'x 75P:!I"-Is

7'?32 71 73rY9t93x 7,T my ,7KB ,71Nlyn
-71p 71um='S3lln.i m 7xK *'T 75?'7Wn81g
"'N ly- 713 Dtlmmx1 pyYo7mgL8yTYYA^t_
.7?''iD 7's HTyph a Iytyv-T

lmttr> wn ppipscs ynva p,-n^
-110tt1?^ ly'tIr *1W 1v1 jib opiA11

Jyl131511tM 5$s "1 ?n 1948 'N I'M
1949 I' ,U1yS1M- 32 '11K oPpnyiYIWN
'1 PI' 1948 I' .WySzl1 100 tIp -
-8WD 146 JiIN jtpsnyIoINM 'IlX115)1 5Ks
TP70-B7TIS Ep "T PS 1948 IM *.03Y%
1949 JI .t1YSX9` 267 911N IjDpWStY10IM
.Ulyins 341 911 -


1950 ,'X H


DR1N) .' 1s3


T i p I7V1 11 litB YT Vi8 11

wo'lwp mn issplis mn 71 'Sityupig
PL 1ITY 7m_ 113 1 S?21~iSS3t T ,t3' XItp73U

t-" 'lip '1 ,W Yal 11 i 71 3 y 7y1
.Tnn ?>T m s 7WYevaliis 11n Yo ip
- ) y p'T380 fiR 1 ?Sl311t3 31-T y9357rT

*PR fiR 132 D"VbtgDy PR 1ps tflt1TP I^
.OyStPBpSBSTD-p 7 'T I 11S 2uy5 pS?
.T l'7'1 i T~T1 n T7'1R i
xYyuvjpl12T90p$ 1 "T 71D -ylyT-
Syuvts trnYt311 'T 1'1i tlys13, fT
li MtIMI y1"Unvwl -I j" 'III Iy I'I

Y,0-~'1DT 9_' ,yalPy fl?"T VT 1nN
1'm-$1 '.T -I T7WpyrIN 7yrn ui 0411
TV'l l71y17T31SK, 1I 7 Y .1 Y23 1IY 11
11'5IY IT PSlylg rynT 13,p T7b IT'x

ly oy 0 ".I 711D tj'pI ) 1"').) -u' ,11Dt 1

rITv *t '1 124TE 10 PYIP' 3 '1 '1
03 Y?'-,'? % 1itw yW0 95-
-* 7p'1 37o'W1-- l 18 T
ypn'1tP1 7 1y'3h1n ly a 1 '946 i D


BB 3ya7 s hY1.7) ,11 TT' Y1ly37
"" '1 M ;'ln 'n m IyOtr D liv ny I'MY .r(
y~II nS)T 1 IN T1n7 .71yP1n 7-1y yllx-0
-lysis so I. n ,Ip'rr)yi Im Np- N n ts
.x'W 7Iya InDPpyI s r p '
-358I2 p3 ,ynt1Dn1im iyo-'ynv y17 1p'
'Ns 7 p1N Trp 500 yr l0ynM ] T1.
yn ny 1 P 1S 5 11P03 l JIYM9y-"N17
-rIt an 12yI 11 1y135 p ITW1 J YI 3 95
.y183 Ws11 110 100y 'S iy1 '1y
.7jvTYtV1I litym l yiT m ,utPKg o~wiuya
-i5ip 1yirt ynti~nws-iynw 1 y! x
-Y5p 0s ps1' .Jyp3yn-pD1p N p 7ly7m
"p' 78 lu2Y1 "7ig'v n8i Y08,, an 3
-tlyna, n-p'in p Syu ps vyu213yP ya 7
"'In p'in,, ln-yIi7Ip yi p i '29 "Kp
-gp 131 ',2 IPnrTiI1p 9yl p1 p1 95 -
-1 ps lytN U yS 2yonw .100 "UyZ

yn5 muyi pm ps ,iypogyN5 pyrT .n .s
.oyppioin yevr-^'Ps*'LNwp 18 "SeNKp,
-I1NI5 1 Iy pm voyayim-o l l yr y71 u,,
lyay1 i Iny ylywr 19987 uya nT y w
Ip is29 Y I1 .I'M y ItSI UpU1IM-Y'l yi
-'I pun ,Q.yuny ps 310-t'i 7yl
/',D'N im ,ytvs1ani :; 7Y39 y 'X15pI yimrs

Iy' tx mylr" pl 1n 'pyn,.ny751 y
,p 'aDnya ,>y1a9 -y? ,wmW7K)taSi ,'powww') ,1YoN11aY
-S1S 225 pS 220 1P 1*I^Ka 11RN U182
-*'w n pen Donsy) .ymyi 1yr l7 Poys
,' 1i0 pyyyaW'K 1Y9Y21p'ip y907
]SB 295 yi1wN1 p Dy'SoUNorDiW-1y9I3'p

'mn DKI p'''iT SYl t vN Opynm 1,1 1y
-' II yuV ps1 n ps pyhSym7I1P yrs
piN UKI Dy? 01 .191YTY n rp yt'T
-p')P n p1is TIm' Y's os ,o


(F'1n3aNr) "'1I3MigT y1WT`n,,


-XyPSw 10 Jpm ,?Bynt y'703xmI0n
.7t33s ytmy^^wvp wlo
-yx 1' l I 1I' mW tU$n unmvYTy3 -r
PR JgIT:1 Y1UbpySP 17 'ItPP3nS UMI
' 1SD 131TK3: YIIUSi7Y?$p 23 7IW 'IYURY
tUrv=1iTT 7t o0' .yaBsf S'r PR a P
-P'0"t 11Y 11' 9 11D 7Y1Yl31Y8 3IX3 35
-Tsp DP a02 I T 1p; yn yan TN ,myio
.7yyan 3200 y3
-ya wmL't JsI lyrTn 1)r 13 1 I= PJR
137T 7ahYplg:1a IT I3 TiP 15 7'n1TY 7D8VI
110 13Xm1''!' 'tog 1 1w1n T3DYmntzo wya
.1959W 179
'5lyrnlutltlp ny1 "I jpst9a'j0 "'
"T 713 ,731D tm3P1E! 1S? 7 l! wr3D t3UEW
uapri pyBiyuxp' .Ivim tW B^P1 7p11T
.YY1l 57'TS't3ri 456
tVD9 YUW'5 TPR T7Y"1 "11'% PR7g
-91p T7yplY Ut'ay3Tn 1949 71D3 'WVTn
-3I1tnI0'TItK 48 : 0y17pt-n1i' yiT21
"t^ II? JI n 05T y3Z7yn tIK 7Y 1
-y1. 7yrT oy .7mT? Ul3m1 0OpyT m1Vtw
7=12938 yIT7ySUW Y 3 50 7 NIYI 70MV
75 7r "71=T Y12 0Dr f1lt3lU"X ny'T Ig
Iwtvlyt V M1 V 'Iato nyP,, 1 yTPltyut'

ip.-In-mix 7y p 7rt3gnlY p 'I q'Ti
1IK .7u5?KBD7s38 Tup 10-111 $% 2 8 nlpl
17WtSyDe~3 JIMT R 11p7"11 ''io51P V
-In 197 'T90 IYY ~w 60 Y'1 TD8RYI1 71, $M
S1 I t31'3yt DS 13yn 1 P ,Pst 7UX'72
.1-'s TSv i$rr* SWfWO 90 Ko'1's'
9lK 1 T7S3 iYn 7ly'T -1 7UT Tm w3'1
fPW Ryn ,rY 7PR Tfl "aW T"pY1T2?2
-I' UtS3T'10R3 toy 113 tl'vt nt PyR 1
'tI71Ip iYYT'1 lyT 110 0Y3195 11W tUp
S'IT 71. 71m m3gS T3JIM nR i, 't13Str B

-71W fiRP 13? VT'W 1"V ZP11 K y
71, 1^ W '10 t7D ,79 PW 7t U--Wt3u
-=3 11 n'yi"' T"I "3 tI'B tS m'DT
TI on otp pllyryborynD-r IPS oW T .Ulx,7
Sartsiay9 7IN 7yarulr-tisrn of7 Mspta1
syvryny1? 7IN TSi.ii'E-u3S .*yxiBss
-Nny-T "3 m 713 tuplrTm 8 t;Tr 1] 7yltn
TYnIp tyx1210E'"t) 3n '.7 =ly? 7)tyBp

PI .7to7S13 y3S y1 DOyS1U.'0 ,7SWWnm
1'l3 ,y7t)III'IyA ,T 1N yy"T t1 ?s3mm 1Y.

,-t yt3? p p-Imns yz lym ya T In ptw?

11y"T INs lyuyn'19 7wnl lynis3p


Ila :1" .sYIn *to-0iWnto 1 ZIT tYr
-Y T 3!V3 t1 tr ll$rJM $ TflRN UYWN
I-m yatWY i'- fK Ip 1n t7 t*SfX1n
,- T MDW P3 ,wT 19m 197 JR1 Tk

A1 02 n1949U'B"3 P' is TlyTn DMtYt I
1yyY2T 'T 72 1 IyIu ,ft)PDmtpl MyT 1 I
I-T ItM l U13 t I p$YT TIylln yTVl ,y 715?3
-5S 10vD St1Vm3 12' 1 tI6 UpY 5?t3D315T
1 T 'T U-1 15t1 'y 3 ,T1myn-t5y
I*a^t oy '0*1 Qs D-g i ruyajxmto'^ 1111

1YIT11S Is Ty1"yt 'IW'l To YT11,7 1*'T

aST T1,Ya-01K 14 7Y11 7TSYI' Ymf'lK
S71 T bylt '11 'TJ u 'M 1T1 711 ynl
T'I 7Y I1 tt yty a nit'1p 14r1-7 IW I
o11 D-'in vx Tw%0 7yn5?B'T .189 Tyr

118 01' 0711 yu'iT 1 YKYp1 Vt11Ky7 VT s
-i 15 I r ,taI'1y a 1 SB' ,I 5tY 1'7aI T
isn 113 t1011)YPIyI" IsN U sN i ')I'o'' I P 5 UD
.ni1? 7r281 plya.W tsxiya5TYn. 11051?
TynsyilT 1949 Wr y'PIt vtyy5 r
y-?n jrx 0y5'sp8-it37ip 141 7lny5 a
525 1m brit 29 1 yYauyt1 $t),p 1p(n'D
-1TK3 2500 11v =5 tII 11E ,1!31Tt3

tyi 1?lir Dyxp1yrBl1? p 141 g 1T1D
(-tS lys 1i ,oyspYS ) nTVny2m uy 18 UYn
-5ytnm Itvli -1'tP ,n'wx tnmtl 1y1t


l:y-' tfip3a ly~~tmyal-l


poxn Irny-luy 11s K y up NI.ysn OKI

i'mYo lyniyan- 1iN NS ,ClSH L M1- 182 x
15 oPnl T''t lnR gsn 1}l 5yn hSYsag

.(-y7r21mwr yapmsuo ) m? ya
,pm^ 1gB-Q3nInsi Ps'sY2iy1Ni 51
ya3ym nyzS'io p" prYnN11r'W yityny
-Bln ys5pymw M s5x pnmrayh nl71yr1
oxa umn tan,Dyp Or Jrx nynyn l

Boyaas gya.Iynys m3 uy byIse pmI

-^yas 1ym'T's Uyn ey3'ns 958a ey Po

*]wna }vwyivny oy7 Bsnr cgyh Oyt
.nolu ny? i3iB'is o y0^y1
-K ly mpy ip TW' oppyin 11yuns 5
IynK1Li's9 ynpiPs'TB9 nyi 1 1yi1n
-yias csn 1193*lY Dp11 ,1'paI 11850 800
ipKy ''ynio 1 97X "s9ss Un plrpyli


.tl0t m1 usani'o D'W p'8
-'P VT 7ai tuy n111ion t '1yu 7 7 T T ,gTy "I JplgTyX 11D
YUT'r igi 'n I 710D IN s't33t1n-31 -n 1? 71T I'K IN A'tWtInyu
,038t*Pl('`T'9Pn yWT'STW"WEyp3N ^8 713 '' ,1S?3S"0091t35?
flp3 ]'3 ry.rNiv 71I 11 7P1tiB f 19l 0 5Ynp t 175?trT 0r

N'') 1sn g3 rD-rivWpiy lig T"3B '- umsByp ytwy-ogtnig
-", T) 15tIjS? 1S1Y ?U1V 7IM 1S3uSnn8 -' 71p U1l"3m'
'PR<"T -Ti'sT .nmo T s-T 71D 8lyy 7 Y3 K -r T' tU"Pr'3
E 71D 12*1921at min'oylo'rn1 U TW qN.t 9 W 7,x =tymina
TI 11rl on 'T '.yPr p 'mvi 19tc-2 i 3 x is a' lm Jygp,
Ugt2V 7VItIS pp3'5"'MK 7MaV 12 9'S 7Ut^ 1920 f7K 7ipy= 'IN
,nr bY2a- 'l 7't3w 71W 1Iyt3ysai Oy"1U01.7 7t1nST ,9.T.I 7Ix
-yi yxtyr nT .7TyTt3pyr5team l17tryY 7p3 7r TwniS
,0nmnonr 0 y-T 7'J! min -IYA-'mmnP iy T1 'Im'T ur3"1 i T pTI -
)yT 71M t '"RP TK ,I7T'IIYW aVluy top Io It ugm yayr!
-ga 1 Rstyrig sur-wigt x 7g, .1y57yn PR a mylist -yuyny
-YT D'aV1I y 7Irtp5'7i 'rt 1 7ynY 17ya tu 1911 n TMyn
nll?117 'n T T7g ; 51Vtb' 7W.br 'a 21'to'5jnK o 1flo7ynyl
YPR 1]W}1-R 3Im ymu19yniy3p 7 'r sy YK Y tI t]'?y9ct
yWT mV i 's .71t)7ip'1 71K y'U Stl U="(o XtI ,sp7t1T3o i 7
-Iyw 71 13 Doblvp-oynta y v5 ty7 t-in 1t3u7R w'iywimT 11
fl } 13 QW11I .DSaR a yi'tL? a ypjtSW K ZIsYX3'R1K T'T
)ibb X,, TW 'T T 71-si3'liRywK 7,, 7'R tIT 1' 7 nrnmrinonr
7yirYaMI YIU'pyg 't .tXylyI TY7y1 ]y."T "IT g."fn5? 8 7 s
"inyA EM. a1"xil T grT nnmil-To. nT TK ,7ITTW1y U' I7 p
-iD 11K 7 2RD1m 1 7h .Y *'SS'iR 7gl'' pul t yaImyi
-'ta l rr 15?U31KSt3!vS T Ljpm8't, 8 7WK RrE 1TT5
-1R s2p '1) 11n ,sDyM K1ib'a 7tintrio tin.o n ,t3a xyyv
w p t rljp U$E-m LW ; t yI xmT f111 ,7uns tSTv'$T7. yp t3UNy!)p
11D t10P',pybswln5Bmii 1 1i 7YI13 7-)YI w 7i g.1X ulttoisp
.037'9p-Pyt 71t 1TKP u TW
-ng '?I ow''iys i7{ nfnl on. ny-T x 7R xia-s r
-S'Y "I 1sm 7I1=331mnSi 1Y11y a LT) IS O7YSIISI UB''"Nyty
.Yxpy1 -y-T -T 7Nmiit3 mlu ,g7yu'1tn8D yltmn111 71t yLxp
.nm1noTi 1lT t' tI7) 'X "3"'pI -N UDtyp a"32 1yT D0yn-wI D $
17T3O1 1U"pII-PA>IIN 111S I'1 ITIT aD"B ST T1 ,0Dy Wor ;n
-U11 yjpti M-yMyZ I Y"D Xy 1 .t I E31 a01 ? ?B!!? 71D

s"'KSB 1y-T 7TI .71Y1 9I900081 1 INK I' T 7TUi7plYn 7D1IN
-( I 7'mW a"B 1 7Tr Iy!p- 710-n p'gtg''9t JimS 7!;B xp anyl
IST 71YI :; AMlYIt -tIyu2s 17Y 71D JuDxtvn1j7B1 yyMsI
-'t'K aI y tl PR Y t 17103 75'yx 1s-4Ign1a mZ $w u "%na
ig--Q"3a ,sr 'r tInyly7pMsD ,nmnoinO iT 71M t '3yDw13-'Mp-
- ]tolytoy J;prS 'I 7f1,19lwi '93 ,U31DI 71K yutwyuvyl
?"b11 .tiBp 71t'IDyn g 7I"a Ig "-B 19y- TIB pj't3Ig XrT ]Wy
.tightaiif~yTl,'T u)^ WW gA -3uq'i98 p?"59 RIX 7yBllg


t7 T ,( '1w 7'x f Is19 'IIs I Yt3y'Im Yi3ya ) mlimTon
jtuSn-txa 0T$1 ,1?71 YO1S 711D r 7T317T ,Y3DY7X 17 T1i
71D 7spIt n 7'x AttiumwW Ivuly53 117 17 09s1D8a U Y'Ta uOrly
-s0 1$ 3( t-lynx U milylr YrTM 'T .Y'-IYIgTlx IyKry ls7
-'7s '. tU,.6 =arR I Y"T tuaYfn ",'T TW "I7g13 7tx tlp-S'y
7W Utr n117nrrnu r T Iy11 t'i1D w1'1yrwQ 1 :I t3jlpgD y"2
71D 7s tT lptS-lrut3rv; a nlly- 1I11 B{;n 71H 70 pgli 7.'I
-n3y5u0 IIt I T IP'l ODNvtyti-iuyton ; U .01 SItaya 1'six x
"'MXIg T -; Jn1Tl-O 1^s"T ?I tU'P123Ig0 7"1Y 711M '11 Ttlll
"5u035?n lyT K t2 W S' '1M II urn'y lal a ml ts IyIg yt2T.,
.M3Ma Iytra!!j y Jim -Wltv'r7$E 71D riar
-ya TW OII ,tmoanig y?^ -T l nT I T77 ,tulyp-1p ,51yI5lx
-"Nn yrT 7p1ulgn s 1yts11 IS 'mT 7wtv 71pnyl 7IB
-Ijp ytows?1 '1T .1nirrno m 1'u1 TJItV 0n11 n-"sa DYT TWI
71M UDSVrTr5It7^t^ fl 71B YS^Y$S 65 YnIYOXn S! UVIXV
f7I aE1MY1 1-K 1 n0lw tlI3 1$VT1 6'51'ls V gI Kg TI'
1"s 1Y7T Yt"11S .1-Y't 1' I't r 71D p'uft'7D I yT
pyYT 1&D 3YSP'T3 35 aI'1S?' Ir Of1' N"T 1 S'I T t3.ilK I tl; -
T-IT IS YS'TMgltL-UI 'T,1 f- Ig) 1 M1 U 7t 71t nnTn11m 7K
,AB MIUNS tl ya'-I MT qIw tx aIYtp -1^Iy? .111-1314-
71DP 10rITn'VDMa^ 1=r ,wi YA3's T Ii -r3IPt'T b NA nsY-T U5i
-5 ynO ,03pu ihn 5yinw I'T .inm n -S 7,b? =P Mitulvt m iS
71103 7?=1VWitiS y1IU'a .; ly$2Xpy TY y'I l y 19 751?
--19E 7t1 TK PTR -7t3 D0-D.S0 PrW r1 3 T' 12 1 yt1% =Ix
-ySTsI "T, s710 -It)IXUWWI 7ApyCbtOlUYiYM wy t3'a Ut1 s
'1yuPRn1'.n V EI7 pss ya1=1n "1 T wY 70o9P wV7I
.nn11nIp I pr -71D 7y3Y-rlt? VT 7'1s 4ta nyT
7w "p5'7fy5? sli7ytW YT 3? ,Z3T'$7 T* S A- WwPy53'T x
7*m ,tWIprny 7- 19trr )Vip p -y'rT 713 Mtl yTI' iV8 r' 710t
-T o3pi Diayp rtis oa'y T- TI -i)l ouIv ytEy~ps 'TY giYn
py3 yi'T^T 7i133 1cf ia IB D7S a~r tvs2 1 T wayl inm'n
.7ly2Dt'Tpn ynso -I'm 71M Ayir9t? 7s'WIS aulu ?N
It uEpgn E TI'K Ou -lynx ,opmKTwND X I11, 7jS13rp 1yB Dy
--Ig 1Sy-r T twS ^Vri-x R 11I III toRS197 M-sn -B IM X]711'7
11I TI 71M nnTW T lnm r1 t3 7I u1tp N -v -1st a-stytW ytOSa
1yv1 D ,BT3ypiDK .22taYisnwB-^sw3 a yw^) y3WN 7 19 'sl
-11 X t3'B M 7t'o^1 ,TI U"Dt irm ,vmlP xS1K ,'"RoB btyT 71f
.xlt? 0t a x p 71n -Tp T pyl 7$u m7 y1 ,I7Y
)y-?T UyIi ,=iUutSSw 71D g'7 T7 oyn ulT 13- T'IN -1tEnDpYo '"T
1)9T 71V n3mSB Y9vI7n087 -T 71S7W-1XS 1;?7 ugK -1903V 1
190$ 'IY" TWU 71vt)l l 1 .tS3-T u ?'Y,7 YIP 7K 77n"1111non

nia') D"5n uuiND nyl 11D 1-pIsD ylyTylya 1s TN ,L's1 t p 51vI
.Inmnon y 1 im p nx-uisyu iylyiy j1i 5xN-i, 1,N (imrXm 'yLn9
.msi "T '-7 D mnrptlx NI I't or tw:Dy1 1y


1950 N n


I


nmnflDn r ^ Ds"B jw v/ "
rift1641=7 N nlt t: 7N I 114roDt

1pur-1ns -jVV>ig 1t9 j ? Va3ttB $ Js nj'.noI M I t 1-
.B.Big98310Ww 7881-1 910 T W r 1 0 .n .nnDli f^ T

-R*2 )'u \'1 .' \n--


-

-ij 7. )m 71ti tp3 oi I uayn ppar31'ys'm$I *jy an4 ~ Iny is
7p1 uT'lWnylltn 1, 3 uoS Uty 1H ftir5rm- a'n n yxnyS
TI7 IMYl Wi73lT 7S'IV9 S 3^p t3W''13 Uyll oprualtolix y-l
"''npT i5YWBrl3p57 11' 1utU97fy lr Mytlmyx01x T"T tWn
) ,7' T 1 in T Y [g7SI 3Toi y7ws3I n ymm .YPIXXIZ
Sus"I '1lya t1i> l'1 7'-7 wv a i py5n asswyTsr-nmnon

-.'1 rn' I In lt b t 'yn 'nmnon lT- 71D tonsipiy1 -
S?'?3'snutm n IW b3lipan I1 .y1gl 1IWIMrS1 T7y
n Ex ^fs 1j3 17T r 1 KiN pp 0'j9L1 ,t3 ,epra l3
-0-TSIyV 'I i o 71 r Tpyx 0D S 13 yany -wBi 1yu
~y i~s g11 T 1'7 a ,n1Tvion "I .10 S' 3' 7 11 D3m'3
y1323 D3''S TK 7IU 1 t1ysisS Upj;. ,1783^;^3^lYmm3K *WU
3T'7yuh yoYas 909 E 3Y07 .to"pi''3"R" 0SKa 7t'71n a
p' i3TrP D -' Tiy 3 rt t37 ? '785 mT Uyy n iT,
jnvKg nn I s KT'.~N21 'I U'7, T'lftwv 7IN .llf p
I' T' i gt3'f a 1I2 ? 5yp s tl 'lT fl T .btp 'v13 1n lit

y-gn ,rusty'A y a yn* s s TK 1sfityam T. iF 'P
y~yOeynym T-r i Vi Tuxga 0'1w i 7:1'i tuntlv
-S3 1?a t[ tFnt 1 T1 .91y9 yriOpgT-T938 13? T'I 013? O'T
"lyuy:L_ lis't IIYI spi'nl 7yanntij x Ixs Ilavwa x III 7t)n O1r3i tI7 1 'Tl 1I' ; Thy10X TIN 0"nYl .5tx Vtl nyu
-V7Sw .T ts'?yn 7M t IS'wSx fyplNtt7ytm 0-r 9 01$ uSn
Y1Iprr 1NtsW TW t7,'xY7',I3Y3W8DD Uyy 1 l' ,o73Zp'31K yKveto
TigT1-rv8-tg nyy aT 7]2,"1 t TW Iyn Io 1 0 ? lyn3i-my-I swyrx

TIN 017 2 8 Tp 0B 1'T .?7"K 1031.0n Ull OIN
-T'^s 8 *T- TW ta~ma n .p''t''9;s ma t yal atom toD 11 Q
't Ui13yTD 1Y'nT 1% -IT35'7 yN I71V'.x1 MT' ty3y aT1s "13jY'Tts0ngt T cil yj Xg <'SlT',3 i1n$ Y'3' 'T Ti Tm n on, -T
.7 sin s IN y91'9 s '"ri-a I lolr 7 1's3n jD Tfyn isl
to'3 IN1Yi 713 m09p-9Yty,13 yIT 275 17 '13T 7 7 29 L93 'p
1'T Pt 29vp nf'2 .21 T "t, '" 1 M ,1 Y hp 2 'ITS l ynyl
1t Lnsa T*r 7T1"D -s iX Y -n K XTW 7m 7y,1171 u,2 nI.wilon
-pgyan 1S^ is 71N BP'8pn5?y7p p3P5?aipBN tInWN IX iTV'tID

-?ysw gs I nvnapy o Dnl .11 4,21484 fBDSi B x 71
ytsgn ais gTN Pnm1-on '- Tm 71[Wyrtyo'x In yn ,anu
Buv-tuolapyl (n y'stn-pi'nuo usyI "'T .7pp7pys 013 ol
-"yt yprytiW 'T 711 t^5 tong sby-rlSi^D 71K t1 @9 03010p0olLOa! T1
-fyw^WQ~pr~ ITT uayL? nynya 7, P 'Im nlyp .-isYt
-S1nt1 Y1'9Tins7 aiy 1ia''1 t 7'W"T ungi l 7IN n tlDM '1''ln.Tno

n ;I3"T T71 nw n3t y 71p 1-1V -1yr-Tilyn5? Dm 7Yp 11D Ivi

IR 0&'7p-,1Syt3yiY: yT tai 'T 1 D7 'tS3yT'K DYn ,7111tB
- Iv Iu3 ?3yn 1tt3 71K 71ytMt31t3 .u'prim) g nQ InBp 7"1?
-IN rS t -t P 7S3 Ol 'T Tcblvot'ix Om 11 pt3S-"3lT 7V1 P 1 TT'
.nm1non0 im n 1nT t1pD V'i3sj


3 '?n paK rinn, pn oS
*yj ,X ID,' imX mnx-5jn I'X rnmn un. 71D -1y'7151M 53 11
441'1='10 71 Pa ,1949 ,W13K' 101 My1 275 U271V 29 J1B 10DlpK
lynIQ 229 MItPb 21 : ylIT 'IT JI .1949 1Y39nySy 1I31 p0n
2,418 U3T11' My3l?'l 21 JY I c IY'1'`712 2,253 ,1Ya10'n JIB
.IyrYMXl'n2t 4,484 IBPTSD VD I `ID JIn 1UM75HO


1-is T '"MN 0I7F yT Ua'T1=a D"Ba n "': t4 3 -3
'1 t IU' yn 3S t33'N 11t P l TK non nV1 Ty-13II
-ya B'yt0-3B tna ym .p1 p l$ K T111- r'n 11 3nl
1S 5? 38pS3 ; l"mB SN X0 713 D ynl PS T 'i tI 0I '
TFn 11K nlnnon y-rr TiV11snya lpy UtylW tInrT Ty71
11P 1T7yniP3 1pss Plyll of I SPT-DS-O ; Uyl'0:p-Do1nI"I'l
-K'p Il vwyn tl 1W py3ny'wK 71X 111iina TyayF13x 11
ywZa$py yMla loi05tPX8Dival y?^ ;y p!t<3'-ay
ly-T 71D n1OU77-I3D s 'I VI1F 17'11 "7u,3?f1ALy3y
131 I'M 7putn is Y'n^lg n Tin : 71yun Iyvnyl7m.yum
T t3v 'D tavTyxtni 1Fn 11 "ILK ,~ 1, 1i3 f13130 Tnflno
,aQng' 12n 1 nl 3 Is t m is 7ly1D .p .1 ^3S 0 t I7D pty 3ytBDIV my
T ,tIp 3aTyns"7B0 TK 1S D ^S L0ai y 1Tnmnon *T 7
-passm t -n usm 71i 73 Syut3tZp3 P 1y7 m is 1 io-1yt3y9u y n73
-38 1S TW D'p i 1' 'lK tflD3 S 1S ,1T 03 1D3D-1'tKT y31T pX7.u1y )VytaTD 13 mi3? 0 y yr 31yrh
QT. 1Dyt T' pa tDm y l ia n D'$ l T 1'0IyIwi T l$ 1S n


-3'TK s?',yK^ T im a'T TB'R T 3ST30-Dap 7 uityv011
71'TI Kp~aSs 7tnK F1 0 7D35;is~3".1K In1r'r 1'IT 3yaD~YITn x9y13 8 I To x ?3 1, yroypl DTD 1pl 13P57T V1W s' TDylyt
,Fcn$5Dp5T? 'ynyly 33pnmn IyT ,5PsmB'm D'- .13SuvoD a r13yo

tI? S3l3 10 PItM 1 K 11Dt jD yly'nsW 'pT fWn yBt7y S'13Tly
'I.YIapgn 1' 11ut' nya$ (1(on3'p 7 7tva5 n D y 7PD l ,T) 3'3tis

.- 71M 1m-) 0 1 Y1i X 1-iTr T7-1 11mNr' TVTI 4 0131 T 7yai3ng .Ti5 n
-yD 'TI on 1 l 3T U'' 1-3 n 71 lyr 0 It71 nyi3D -11 f f l' 1'T I
Uan8y'K 7ID TW 101 f T T 1E'l133 1 I3' 3y3 Vt'I 31 TZ7lT5'T
a.nypn ,ne ''u'''e ir 12 pi; T aaspy- e T' ynr Tm tmyix30n 17 *D 13tS5 ''11 D 'Ti 1' P t 13 .p 9T 2 7 0171 .T713711

-'YUWl II', TIN T 13'1*71KI V `1' 1 1E) '1N 1-P 1 t'I ? T3
,aUtusWin l yvr.pstgB Tyrnwig-'tg W M 7 1 181 X 7Yly

U"071 Oy -0$11 1 i11 1 KT11 1 'ITpt 1'? (13tU F) "
0.7yt y$ *5'T "T 90 1flVVT 5Y7F LID 8 '13 V2T1 T'K ITKP"
-1t In n isn -I ox11 ,77r"yr m 1s IT 73 TD IIT'Z?
w-'0 3 a'in Mil I gT n71 ins 130 ,l1 TIn pTI's yvlny-ip
-yppy" K y_:1';y yay I:3' sD '- Ti m 12is 13I1n .1yvI "
'IT .ypstZ1 p *ytlyxV- -m n .1- t3nM 7KI" TIN In
1yn 1I7'm Ivin -rna T5 l'pa 11K '71 7x 17 'Is 13 13'i 1n p1 z
m.rnygvl3tsD -o 1n3SyYn M 13 7171tiY7 TT1 (1y38Yn't 'T) "7T
3 7 n $-7,11 'T1 11 2' 11 ,in n7oP n y" 7T"D I3 7'T I1 T1M7 7 'gP "T
17DEt is 'y1 flto 71y51T 1MK 33Piy11t 725'"11F' n lyT 11 D iU7
-DID L 7'12'-yT Y t73 y T'r7vs!D 17yi1nynytoSr y tiuT SgyqS p
-'?! nZm1n 11' TI ,y7Its D ;I T .0 .T9 .A 131KWn 5T 71 ayu
--1 "I-3 n1 M317 Z ySTIII'- lI-STiy 7S '1M 91 '? 111 T1 'I03
7ybn togh In 1z 1 -)-TW I'm -r 7ynywritz tU$xnx
-YIN IIYIS ans,, 7t; 7lDRIYH n TE T wY1 "tI .
,"3py3 r iY r )nTnon ir lit 71 t r'TP ri p n /w3i ,i" 1

pynmy wa Uyn nyuynig Iyv,2ms ln II 1? 17T .tg In
T1 nmiR I9


op< ySPtsS 'Iyo Iwtnp1 n 15"y'll;r- Il y -sy35trigm 7"'p
tYs 77t g n 01 1 o! ,"ya< /'lTiO-'z Y '-snpy i tUluyx/ top
VDII ObSBmwD M isD oyl ? Yn1m0 1'O !TIT n T 710 ny
1? iR I' win 'T
TTISIm AT n I' 'm s Tg l7 Inlf t31 ltp'Tun 7"r 7150
I7 TC17D tl*9 7yOtIX ,X3'l 7D1 "11 'TIB .TWS DIV. Dy'l by-I 110

iyrIt 1Y7 TK ,2 '3 T''1;1 K 1 fl 13?V Kt ITW TP T'WK
Yv.?UII$ 1 t3'n -T, r7 !'3 pInt 7t 71 QyIUK 7 I -5 yti
y- Kx ny 1201l TI7 7TW N

7D3O3pga ory-teS 71D tpnE 7uiny pna J0 lTS "i0p"i S -'
: 1y80 U1T$1 ,(1924 ,"/'NTRn/ : W 011 tIs) "DVBpys/ 1/ i1
TI I'lmny trn8 nynk 1Ji "7-r7W yWv03uoirn. Tyl'V 3 75 T
.0140s yafllthyr 07 l'tn'lyt tN l
'g py ,1r xE tP K T 371 Dily P "TgD 710 Y'"tinl 1? l-T
Onll ,iDl-35t T"IX'TY 0a3s1n1I JI 1 T M ,78R01Y5 '1w w
7'1' 'r TIW 5PTM'' 7yt'P'inh 8 110 MY^B 7K 1]pYa TI
: IllyTE Tt3''s 19o3 .UIp-15? Tg 71D
numTn tW.&y f9 TT T'W 01ap Wr- y n (II i M Upuvny ) 1y/
r:IK y3yr1isn2?T 'T ,n111-1n say??pinf '-T ?s10 IplyY TyaIpjig
I'n IrT ?gf 1j7 ...l TDyrvy 71ayn1 W rya- y3mrr
PI'o ?l ,P'a.iyT 1TrS3l T 1 p S ly'.11 tU o ynaso TW nYu041I 9nx0 -IY3Dy11 1is u! -
"311 t13''BT I'11 Ily TgD 4.7g1rly tI TEDxOy? tBm=Ip15
m,1S7yl'uBED 0'INSDIT g TPN w 1SnWtr'W yIT TK ,p-uivtiut
11 ryly 71K -1 T ill lyyyayvp on yu 'o y T 71Y "ms
"ip yn?>y 113 TSigT oDjn ,"/y yl"' 923'1 Ct3 ,ma'7n syuo01
Ty0D9 .n .V1tlllxKjg Y7y3'%'.Timnu 710 'm 'Im TIW ly .7y? -
:t1n'5 ay353" l7T 12 I532 ull
Y '1n u35 mms y5?(siUiSnyi *'i t1T1y1 u1 l n 780Pny%

.9'iWTK 71R tW -DP11 U
11D-'111 ,"I7iy 1n IYT IN ,VM unX l o 17 yIs310 I7n *
'It ,n"mon Snys3 Y3M a M pI umyL? TW lyrWlpim IYrY 1lY7 D
-yvS)'P 'T U% r aW 71$ 1'7N TIN uny yl xyl 710i't3y yrn't
-'K QTY 7:.5W 7Y12 11D ?191 Dt 0$ 7]1 MT 5?1 I'T =IR n11UN1
0uolmnyl 7v or 7"s Yiy n-I 73 2N 7 13 T Ti !'U 72m-T
-^P Ix lm 73'yl i Doyai3-Ix3rys!$10 0a)8t"919810^ 'I 71D3
rx y-r 1 i7 mfy rirnt ty-r l:nsm T ori -t "Dinn.. 713 ;w31iT
-'3 nlm nusyas rynv1EYpn72 O 7vuyll~ "I T1N YSPlor
'-0113' 7Uy7039111 UYT I'M .0PYD1 Y 71D 'Wv$iPB t3l tW Y0T1.
TIK N "111 YS Q801I@ 7p y3"p 3Y17 1t U3 .1'1=1X 7y-IU
: 1N' 7WI TWX U13 71!
7't37'?Xln uo'3lbnYl I1suutYniD lST Dox xtn'D'S TYoyCR.-
71T 7.1511 YIT (1932 O"I0'I1WID Ul"S 7B!gX1 71T TIN) S YUpt3p
nytuDm)'.20,1TI nyT/, : Dc'p4n^B fytn 7vT'rm 7UDoy1yu3ymW
-3pyi1 *s137-Fs iT TWM ltapyo 7toDpyr 11!3 ny3nvwTp
Di< n ,3't 'I9n8T'W-TvUtgnI K .pDM qn-up'3^B2 71D SY.SpmoO


2YVYY 1T Ti^"It~Yo n tlY'7 0UT DWiMt 'T Ol 09
,"lyp''uPts< jig qunymo "Juayy,, n1 tl tm g -4y1 "1
tz X71l YIn) ml utl'ls-1:1-ig'n n "III Yusy "I ngz Il Ty ori
E 'xTWik h ly-I f71 oySsnD m1pyT8 HE 90 713, Y'*hYn
YO';W1p 1'1 1'I0 0998199 ,"DT'g~a~' flK0938 110. 9 9 8th
Ynmn rx 7-Tix nlim &spsK3gmanpo, P ^,r ol'r*''T '
'-lgti Y SWAl T'vSbr y xt3ys yn'g I TI W Iy-TD In iyBO
nip-l"Tr TW iN }uy? 1513?T 011 71u'sp 9'l r Di 7103 IB1
"-is 73n "'STIWn, 'ynlylpo9 n I9 TiW 71,rYv Upil-m^
',u38 71tytlSv. pt T'7ib'i Yy?"n3 lO 8 u03aYX uIr
I1Tn 1'73yp' 71i r7*W qm 7t g w m 115?l jTIK 11 TI "OT'aIyd
,my-T-I -Yny'oyllgnw sns?r lynIp9l "iwlyDops,, "I ynlyll
mluxlyw "SUm~yip~ mluyl 'Y981ol2 I'M,0p T it91
,~fiw\ym7 ,anpi1 ,1it3109i7 ,tfl4tyts'TUTIW ,Y 'lu1o1 711
71" 51 8 y'rl T 1TINT 57t31ynlOm psnl IJl Y3upyn'-T -r
71$'n orl '7-T. 'x llyurllpg K 1SYr)w Y 'I1g Uvgl7YA ur,;
TW2180,IUQ ED 191 1S ,n5T 12 wO T'p 1 T anyn po-n 'u
-^ns& .'r{v-[7-Tn 710 i"Dop Qy i,, R 7sWIY3y^^ UISI5 BUn
"-a1s5 f^yg 72S1 1m 7I10 Muxn s'-r T71 jin TiN0 7301ni
SWAT'S 5TW's s^^ T t3''a 0psyh so 1 1T p28 DY11 ,nT'W 51e
,ly p1SYEnSTJN Yt90' .^ m'? la tW lyay1
-is t3tvl''nit ma l t35n %TT 13 I To UW Tw oy ,mys?
Tri Q1t')t37lu o 18 1'. 11 -tylI'" oiuSs "ms ,IS 1 .TYfDWtuI Tl
Y7S~ 'f Ut3'' D'1'n8 t1alp lyal .u'ptyTim~~i'Kn-73-n rllt' y '[y73 153"n
t3;n TIiNS"T'ylt 1T 11 AmmBunxYKy3i yits TW ,g 13ylu
0 s 7W11 xllu15ip -Iyv'TW', 1T is DUs DZ A10 s algi 'rW

TI '"OY'OJTDD YW=D ISXImVT7/ UD'IlVW'T11 11Y ?I
olpn ^i^-nsn3aj yn -w'u o1i mK y1oyy i M 7ymr2y lyT 0DySO
.x3pynot 7'tOu"I Dyl 3 -1$ m 110 T'-K II& 1ruyD nyT BST3 n;ig:2
"lusynlD n197, ,tUSnnt; 't' 7T' USTrlmp 1sTyotc "VT-T -Tinglyn
Y-p-nTK T1 yayu yviTW -I /"n yts1 I'm m TN nytv
-yui9 1yVIo 'lYW,'lyap!g'{Jf ,Ty"I''y3 1-1 TWN yuI7uKj3
.YB8"1
T-'mS7t31RK ^5?m 1Yoli X $,T TIN 0O Tg ,gn 1 ytY0x3 .3
,17'l "1 s" n 7'ir- I 17YUT1 Tw ^lrs'OUm 1yuD Dy-ST 7Wins,
TfIl1 T1T U$n Ts 'I ,TI'NO s' Q 3YT JIM 7S IpponyStDO4T
Ilya$ III U17=2 A"Ul'1%Z~ I"'IIDlA lylVYIUtY110 'Iy'l TI
S-yw1 Y"I '09 n-p17M" 3ii5?iw is p-igut go 7-1 TW
"YP5 Y"3 ~'T STIEtD LT13~'tW~~1Yd0W 15 P80 linW 19T~'~l
11N pyY 21y 1U- yl'UnT -I nys3yn sTW ,n io T T7M .11UN1
t1911- Ua 71I 71"T-1 t37Y 8U`aYuIg : tImNngs.ybytai
.T`yn 7ii'T'SK 71
-11 TIN" nlu8yw1 yiruynlo p IT ,u'Y' tnjp" -Tyono .:
-flN 88 1~N RItYY~ Y1 080 ,19 018 ,1 A T~ "D iy T ~ r1)f190~L2 fDK
-3D y)go T'X Tin U'n -lylyiUS myrrlynn Iy-T Jim -r nyoyu
Sriyt~yi3<;-U?'ap ^ t3U'l nyv plw -'ISn Y"3 upS7'7t33S 31"in
w'poiygu0Do 71D ny-r ".''1T '173w oP$IXA 71!D 717yuping3
-y- 7uvruynlu TIE arruovDS7Bn; 70 U t3 la l ."Y 1 710 r711 f1i
7l=Y177y sVIWyByW7V-KSiOD ,YU5WYWM17ID Y5 s?1r DW BT
Tyup13-79 t3Syl 1In Uly-17YA I7slm IIT Ul m' ly U3n'iy -
0 n1 ulnlip Dr'll ny:-W1tvy y7^ Tg ,4w l i7 7 lya ."7.1 ns


1950 N MD


"IaDy YWt Vw91n,21, I* PBptai 1 n< Ii sytY $


--Iti~lY~3 ~Um'~iilrKo lyf F~ B'tl 1YtUg~K ~y?


?~I'DKfYI SYfK t~~~'lK9

-I' E37y 'Thwo 1i 73p4 7t *? ,-1yi3K13 -1asp asnT 7'.u3Kjn
0y l5 71 7W Uynaig 5 pi m3S1!< TW Sy .glsnmnyu
8 71'B13 S 1'T~ 7 S? 1KTt3 1 ,mIl m alyrt 7t-P.S 131STr w'rl'
'bI ly-i;w' KU 1 7 In 17 i3 TI'M" : I' K 01p13 -1y .7'T
-D1'iK 7T I7g71 2 I'Ym p 17nK 1 $ N K1lyK n orn1 ,13yn 1 7is
Is'nK 7f T'W TWK TI ,rD3 TW1 71IS3K '1S3 Os't3l3U'lr 31 T'.1
"! T5yn
"'Yl TN ly35 13y51T ly1'TWP 3i11, TU' ,'12 'Ul Usyoi3 .:
Kp3is1 /" ''II;5I,. '5311 tO T3 1 y'11 731t.I"t'TKB uY1'3L3m
.1312" n 19mvu 3811 3TI0 1W 1wu1np 1K'1'V
.7norn ;g1 7?ynysa U yoys s m' 7xI ain II n
135 T'Ix 71I p3't1 'lP 7T'K U'3 TN 'V1mX tt-ryDOn KTIiya
*"m Yt3fy9yI 791E 117 1ro'l i pl 713rn l D" 1 .S1 I"ru 17'1

13 11Ty) P11UnS ,71Dl 7lT'Y3fln3p 1't'K ,yiN 3inyT 79yn vt
W 71pTuta J1im 7Ug'70?ua$ vW3T'KS S133y1uT 1D'm11- '5 1
WnT YD3yr ,plIsr 7IN ywis11V vu,1Iyui''? n tuyruis ly-
.K3al?01311 U's U1I "DyT'KUO yWyvo, 1 13 JI7 ny


y>1'31? 3LD'5 31 1 ,7t?1 3T ? 13wy S 1W1T 13 is n 313 i In nrT
71M OR-TY-1p 7yyT -r TID 70100ylv0r18 lyriN I-Tm 79rvn
7"K O'2P1,, 3Vy'1l2 '01 7'0 5'KT13 sK '-n 731K1i ,7p'K 3lV'yi'3a
.Kya >y y1'"1tyn'I'D KT 710 7ya31'1K2a3
y5 visylt)Do 3'IYripc 17 IY T7m ytov-s? '- 71D ylYWx
y-t 710 UmlyN1s. Isn PW ,7?7 tx wls' 7tVY ulri s, op u, Iuryu

-1)?9 DZUl 1926-1925 7'K 17 '1 D 1 3lK 553111I yT "-1 t 7K'1
.1M" 7T 71K My31 W'210 7t13 i- SW01 W3 30Yos -19 I'Kpo )'1l311
,1'0K11yt "1 ISV3'3'Kpi 1K 7 1S, 1'Tp23 7K'03K T 1 7'K
:l"'1? ''K 12 .t31 32 13m'
19)T'?^ 710 Ysm y- T8u 7si $1IDnyi U(n 1pD-'70ati$sM,
"PSm sny 11D 70t*lWy1 ,sIy lj7Yp ,yrnyW2-yy ,yyl7$4tryi

.I)0'-'T t7 piUW .713 V91-AYlY PTS ,73MY QWX U-tity Ui
-1D&-1DET' W7t; 7 ,1 6 *01 1 U IRyI90to25 x tlyt X-TW OA
7p a3 PW 1s .7038 .Q' TiY? SI738 TE ,i1nx DW11 ,iy?
."qn1 71D 0<235yu 1S?1 13 ,a3S?3p
7"1T 7:1ityn3! 'poam-4tip Un 1933-1931 7-Ir;TP 17 7
lt 7ris1ly tuyt3iyl TIN, op l $Ds ?17 0 0oypOyq,, ytYB
.IW'- 7TpnIy 01oyr 7yo9'n II # '.y3lPKiplR 71D 71YUIRYUt 7
"- 98yI ny-T 1n1TJylli3 .-Ty sy-nT IN IT7' 710 I73n^3my
111131TWVD17 yzy0 1 gvBWl8D ymtu -r Tny U9091 "'TWUyt 7'nW
IYMMI'X IyI" 71D %iywm3vD n t-I' r ny ^uyuw IV,-rfx a'3l
IyIT 710 7w8tpyl 7irxiyT 7y3rn o ,7o1rya ,0213 x 'mY-T3SB3isg
X313Yrq3 l5yT iD 7aby5p D<<;n ,7siy3Sa 7y3''''T 041 .y?9y1
.17223^ a5"3 Q'31D
w Il7 y IwXN ,"pIly-wiu 1y9s'i9u -7. yyRe 7"T 7'M
''T U18 1S7131T3 8 UttyigS73l! ,7']T NT1yg y VB l SWi3W1pim
."gyy, yvtogD1ym I"w 7't t ynmIKmi Y731g y wt'yTyn
-Sp Jp1'' ,1yS3lWrv lyrv3''S1p1& 1711W3E iy-73N; 7K
,rnan~a '7yuxs?1 isr 7x 7YaipY~aaiK w~t~y~yyuin P lyni ,NIg
,1umpyl 8 1y-t7'Wvy ,7"s3, 17at$1 7Wi2 yrsT 710 n13113 '- D.'11 11 01 ,otp1ED g TIK 7pn1B

TP Don ,"yT$-w 1yw3W1pm 'I to SPY',1493, -1 y- P S
"''t.,1931 i$1 7Xt V-T K 91K 7y3IV'lY'-T 71H1X 71y1 DUST1Y5W3


,msya ."?s Tv1uww SE yO T 7a2Y ay31 7'T u7 igilymmix
g TI' 0b,5$ngn fthym n Ig T l ulntt y-T 11y"ump 01$11 ON'T
"007T1t P ytvpDa 175 lritv my-BT 3ID TWN ,mgsvsy nD -I Tn
,yIx5'9og 7Dp 13i'1nt3I y1r 7 K 7 'I' D 0'$iVa TR ,T"'Ia Kx
-'Slip-7uyu-11'n -I5Wsmiyno -yyn 71E) 0pIknI tYY- U1^5KaNn 01$11
onynssTg 1'''n .,1ISV'Pm i1n 71D DrnlY-ral 71H 7J",,nymlx 7ni


.SI D'mTo : '5ptK 1'U'w 1t3 I' K 1VK I3T yll nI3"5 3 I'7T
Tin, ? pm1$5 g igD up 7IlK is13r ''5 1l aaI xK ,x V OD$.
f-ltf1X I'DIK 7T'11y3?i K -IN Tn 71"T 7- 3'I n J11 rT ya'w t
t"'-in y/iUynIo T Y 17" saZ 'IX 71R ? F IVOfl rT 7P3' J: w
7y"T 'YI T 'l ,m y-r 151 4 TiXt3 7u1 T'1O98 0 -y'T 7-I71

1S .3? I3RUT
71 P Sfpi W Orn -17y Y ,S3TBDT TS-D ll 'yt37UW K '11
1YViO11n ITPS11 119 7 31tD umui W -lyw-1V -7lyt uy1:? 71T'K
Iyr(T, In(p9Tgp ." ) 1928 ly 1' $ 7 Y' 1Yp3`1Y' TI 3T1 ,Y5Y7\1X
aUyn ll 1 .(13 .T ,1928 A ,4K TYt ,In'y -' 1p o$n yl,t235a
17iT t3'y n o ,U'Kp) o Pay3n "TJ1p K 7TW 7 7 yKx fl 7I ?a'n1KW
StDZ13l UT0 1 D ,y5y'yp ?13giWly ,TT,1 .t1on im Y1gp
uD0i' ,'TW' X ."f3lam'171 7 '11 KT TI'NK t3isLi ? worn 71,'p 'o 3
..r.I Jio rp 11 T1% 7-T uY- t13 IN1 ,oy
-Y1no 17t ,1313on 1 TN 1 I "t tPK Ew lyaW ITl
71D 17S1Y "'"I U-1 71$1' YEV1S? STW 7t T'K ,MIKUWSIU SYIVI
U8m TyDOD tmlg ysi0ny1 'T, .T" yv utyDiwolm
,]uYtinW^I ygg3wiX 71D tuy-rau ::T 1. Ul asyi y ?pgx
-IDM38 aTIunY l 1YD JI^fT DUl ,7YT 9'TI 1T3Mpip Ut,9iY,4a<
015'm IYT Tx,1 ix "n TUl -1ly ."yoin ?'3 7WK 7xUn7Oy3
9D `XpKG-VDD M 7Yn5Y? TIN YIS'DTD Y'3in 7I 7-TI' 71M

o'yasa psois 71a 19 tT')S ,iswP 177 ~i SvWr''' K 8T
'-r .(1926) "1Y-SKn17 Yup t, w `pip-1sm'' ]WYI ,yIy3 s
-pytl uI 95I ly 9"9 ,31W-7o5p 5 71W R 7o1r1 ny"-Iuori
-"n ',7Ju35 7pg!p IT, .T7MDnmn ]E 7 "a ig 15- 1 nt 7.y-1
,11m 7IM s1Y n 70't 1 'IT Y,%I5$IIY I7Y1 ID 1WK111 73 IT "IT
'T 511 ,U11 '3 1U3 'I 7yrn 7pTg5 n 745 'T w l y7 y ,r 1~Iya
-I^'T Dbyasa 7''K 0'0syU .ltN ."1C0888 DST Pas pYns Da : pgr
,>T''nr TI i5sly-ani3'n yT iT 71yX315"x
"-y 1yI7 UP 171'113IS 7YIyI U 1Y977 Jt- TH ,oy Y UIN
na UlpynW ,7T'x t; 'a 743(am g 7 nyB3y21 TK 7Ji Y9{1$411
i tn3u1yi8a 7Iyntoynv1D TPW 9is"?5 iy- .mt aSunyotilD
,myr3gip1 ,7011 7Tf-t m ,'7Y YU1W-1B$100py SW' T :70D11
8 7I'pO'D33

YWV011 1- tV N T ,7 T U)ZY'0Il38 tt30" nII 7IT' K i a I72 -wY, ,I^*ipmX *N33 .o'l 'o0r 38 TU'% ntutywl' yvtyngDO
.11 .TJ 71010 Dn-o011
-ynrP 1yT Tim un1'm oY3yl"-K 7"T -iya11f Um -TyiDo .a
7111$ 1? 1 'o 1173 1D0 : 0at"v y 1s .11glyt3 ? 1YwVi
yvWrx T y uly 'T nuswlyu? Iylon 1 yi 7'K 7-T1n m,11
yr,'p, jw,5:1 oy 71H (Oyo, An 71t D3im 01o30,y1 -) jvSU
u3'a s oijn ."Tlyn yowTW wYt70T'y" .yT,, 71K "7T'W
nsa2 ,tU'l TB l 7o0 ,"1 T7ym s'ytr'm y9nnt' lryg77 YyO tp Ua
a3S7?lyDIslTH1X,, 710 OSyMY X 11 1M 7 tupInsa 119a2n 1 y1
494py 7pa ,1mS?3 B1S1?:'T nyvy-TW g Tim D0T ."7T357B MyII17bp
,-TS IY5198 7 .(1941) "-ytyip 71D TYPS47A I'L YD7Y D03N-ANS
-y1 lI 1 7y33l 71D to'EB a v 1yn ,p(ll?- P1 Ts v m 7,m 1jtpl3


HO HAWEH EB A ABTOOMHAS~
P O- cH ...... p l .A ..a* ou l pc 1.. pa.nny..a a 50 o. ..
R .efa n uero A oe MlTo B Xorpo E an aioro ,|pa r-.
1 (1 ) 1' I-O,.,,Eo,. H .nyc.7 e--n n7p7n7c 1936 roa0 aw
-n u]per*crpHpoao .1O1_ 27300 eAeAl.
BecHoA 1927 rola a epera A.ypa. ,Hpu In G5in aa.npu.laB
n a. ;, cfurt"";u Ko, rert a no ,I""eabtov y cr"" l7o 'y tp)r
nOCOBIHE 7cCCT.
AI I MIHTEJIEq rEOrPA4HH o. .... po.o, ry. o.. .e. A .. 0- o.z.77.
o m a 7 oer u o 0 7u a7 7 px op0 e7r7 0 ,0 7po o p ex r o p o r o nop e
.. .ose ,. a 0o 0. o 777. 5o 707.......C 7m 77 7p7o7r 7u
!TKopa 7'7po70a70 a7o00 n7777 7ora3 77ar7 77ai.i7 7740

C 7 0. 07- .2 '
7. O ,. ,' ,... -."


vT'7 7mi'n pyD3ll J3n1, ," ,. 7n ,y. ty- m 1ND Tin3T2 7 g713 7 3 Sl 3 I5 Fi 3. 110.., ,1'k ..' ? u aos? 3

-yn 7a'fi si 71 )- ,'T ng ? 7 ?T in l 71VT pt1o in I
".}T" g72-" -I ND# F' 1- to073ly1 twigto
1T 71 $ T1'y jy j ,' t 1 W' 7 y 13Tj t ) -1. T 71 ,,

.- (R' E OX t37' 5 'llV T at-1Yn) 7? S 7 t

't '3Tn 3 Vy T t 't ?Vin' o .Vyan,'l' 7 ~5i 7'~ y T*'k,,
71 "'8 z ,7^1S?3 K ^F ,"DyA W K {F 3T'FD mF *P5T"rr
75? ynyatoj; -r 7YX1T w153y'sitow 11Y71 ID 7gnl$ ) 7uwll IBTT"IDT'Vn T:K3 OO$, 3D 70 n//'i :731o'K'li 1 K?, 7 OBY ? K3
-i iTJ I 70K nr Ft7yFTn pEq OKy 07n31 .7Iyn' Y'K *iY
,Ti7011-n 7W-r 79 1 T D D TVT B S7iY UlW 0 1$11 "MY:11=70
-mK pp7xP T' 1 y'T 'yn ly3TF 1a W I1n Bn I n 'Wn ... ?s11IYWt ... M'Y-' 1D fT ,7 TW 712 I'M 7U3TF7U'K Y V 7'KT 7OiT
IN, 1=1 n'i 3'F 'yT ,7 yn T Y1$9 Fp ip'r -m1 Tin yI'K3
.11Y117,31-19 TIIIF 3M 1FF7D M


tyov~y yl 7 p 'y OF f 7t ITy7'F 711t 'T-n 7o y'?
T UwT'1' n i T 3yn'D .7 ,;isn t 1 3 7^1.my3 TW'D,, '7 luy
71M $B 0 5,to 19 *YIY M T 7 n oU M lT ,172Y S 1 11, WIN .TIIn
7Yt' Wl$n ,17 :U (jVV ryI 7 "1 8 72 3 5YIN .T-sM 710 X y igT
-Y0 11 1N TIIM t)Ol~s7 I T, :7 0, toY>D lm MYn any 7g09 wl
DnM 7YT Jy* IY1 7'7i l 7I 11:1 7ST5 11t3;3 M3 .. Ul 0n 7D i' VnYD
YXS ITIS a V 1M I1N "71Y 71m i31 KSnY- 7DD T D-1l$T7YLIY Dyn 19
IIe tIN7 1P K1 Dijn 0 to$ 3l ly-r $1 11 1iu os23 113 :7$U

-19Y- I..s.Y 1D -0' 1oI IYA TIN O ]Y 1Y7 TWN 7IV1 9 70Y1

1 pyr ypynv R u$n rum .7-Ig t TWN Ormn Orr J't oy
,7um-1 '-T I% I'T r-Ty -110 wim Ji 7)B1plX pllung J l F I)'7ptyl

.! nie n I:gn n YIm IgDN )to -IY'm 10W p tlyll

111-T 111$T "IT JIM 7tolt1U1D 71YTY1I; r281 DtO 9 yIU I M I

-yatmx to-t-T TIM Orl naytoc"rippDyD 1 n000T p yll
.ml 1,0-rD 71H "DIl Yt1oxy '- IgD 7-MIlyl Or=TW


2-P W IM n D1I11 ,071 SJ2n 3 Y 1 1 5fl3' II21 39 11VSF 713
.Xny-T,vyl Il'to'T!

S3y M to I3"sM t'X^ RI Ti anp a 'Fs z yoa il" T
In .-nut391Yt3II I=7>^57p!7S7-5* nzruyllwtD nlo r 7'' mmuy
.1108PIVI-ft, `7 l TI) TIIyp990-12 A301 0ItOYID91 171" 11721111
Tin I7 1n' ,' ,myl5? yi tyn' p 1yV 'b '-T 713 7T "I5 -r IMl
nywx lpyE'11gB 'Ftogn 307 1 F'71fLs t}yanr nv1 f DF


.17P 71 7 100sa a n -I
Jr91piT f1iw1140miN 1JM pm rm'i TI 1iU''1 3p" m is yn

"VII- 1PI P'll n1& TI) ntQ o32 I D-1F e 'x0 ny l-INj 1942 0U011N TN mu .nannrfit 71 F r1' 1- D L
ly p?!y? lK I'pm s tI'T'W m,/ T.I toalt 7r "T 7t1 wy
,mxia V''FkWs .T'"'D S s Ti'F a'3 ITW 'Fx TT ITW
vyr W312 m 3bs W nn1,N' 7tB tn It3a 13 'YI O71Dn ,n1n1 1 1tr
.xInxP 1nm 1 1'a 2 JIM t3ia 7T TC 3nsl 183 t3'a U pwn71
't.s81ip '-T- AT3' JI TM o51?1 1nT p$D WTvSr
ylA. "T ,73-s'p731.S DaTFa QTn ,' F fl5 T= a3yT
."-190 F'F 711 0sFx8
SITY m 1i mlli' 710 '1tu1 tovyA T w'ng ton N'l m o)7to
-ntitp Y:Y-Ls yltraim 7m$I1M2 D7Yn 0t ,1'1T,3 -arn T1N

l9ll7 yayiIt 731ty 191$3? Un ,1942 Ty' 7Iy? MyT 7'sT
nyvt:YIIo 1Y-r 710o ny wr g90811 It 7y "p4"$ 1t7t'W nix"
-'"MIIlyoT -rD ilp m to un'. ny Wn ,IOI-S 13pDPaE ,WsW3'Y pmI
: allWl lS .3I2yx-,1t3ijp T'DI1K 7TT' 71T 17313
.09t)YIYA ywria T 11 -r11 pyy vl D$11 c-YD .tf
yr$nm '1-T70 S1*l^ 71D miu o0p ,pnl D0$-T'
n 7127' 1 w1% tUD0 0"1 13n-U391 7n3'5in nM 7t.WIS
..'"P'IK Q igD T' 7 JAN 3yn 7"B
a'31s toS'tiXvnp 1YIY-iTI=1t 197 71Y11 t-yYl '0po-1l
: p17$D 71W2^3I 71M IM 7TV'I`
Y- 71rln TYM yr 'YT I wtgynyp ny 0i3In 7yI n;n T3.w/


_ti y u1t 1 5T31
.-"Tylltv v'wn IynyIm 7gnr1tm7 II TIN
"'s 71Y11' 5 w >IY7.? ]v1-l u0l 7KVTNa 87I8 p'a 'ny-
nywO'W'M1171mK isT 71H"N' *:1Mz. ,I'17p 7 W -1p"agn Tw'-T
to B 1YIyI) tWTN ,11T PTI7 t2W N ,p411 77891 ypI3 Wp1Ps
-_1 I7tWYT9ym-,7IM 7Wbw T13 t.?Suiyls Do0$T tonyT1'V^ "mT3W
"3''mK lynipylnix TP 01$ ,p3lyEs lyt? ,7na?3SI7tv 0T
I .OgpRO'1n TWn 7Imm 7'tv31pm1 aM7'I 7 0573
SS7'''?D a N T7alb;TnBna 7tuopnysne ongutcri vni
-0D QYT YlI 1NT n t33 '1py3 to 1) S7 TIN ,(1943) "D-Obt
.(1944 ,71?4 I2) q'5I3 tlK tl3yn'y'>W 719, 3-TX:t1SD7USn11
,7SBWBn ny0pvi r nyW'uNW g Ty.1v 7 liP'1D n ownyn toi$-
13311= PSVI3Wp1P 3 YI'IT .71-'3"S9 71M TPT"S 0ISR I3T `ftyl)
0m713172T .3111 7I' I T"T "K 7TrM Qy-n 71W 7T T'D 7 'T Tm ,7yBy3IM
"-s 1IN ,7B 137np1D LTyI-DBX; ^ 1Y I ,?sIY D 'T T'' rTI1n
Iy-r w 7tmWsD T7'K ay-T IpD vtowny 313 to97T19 xmtoT nyto
.oy4 7IT n'1i yvtg -YSyA


195-0 '

~~C~~'~ nf7D ~M -I-l


SYp1 T o MIt T1 g 8 ,"Yrwuot7T,, / 'T PS 131'8 ysVn
T1" Oiln/ :;DB 1s'rs'3b!?ot3Y y 11s 1yi1Yn L7'w 1ii'0 TIpyaPsI
1t111 pp -itfl''onp S t' .Iy)K -flyn ? 5 p'wantm s o Yi
8 Ol Tm8?'k ru'ltl 8 TP Tuns'Y Tx ,7?yny ung 7W 1 7Wa
98 7'-N TI U 041 11 =tW3 715'b 20 71D Al yp1yag1
yvyias at ."USyn t tug1Vo0 Tyr>lynyonl K IY li up3ais
trvmw O$l t rim 7y[m5? ysD'-71S T 113 Sa '1Y' ". :;Istynll
8 I'K1]Jfh1 UUD~SK 1U ]Y1IJT -ia p T 'Ir^3~ ^tS L '137?o

'a 71y&lo 83I7t y ?is 7ynVTs 2 y? t1n YwPfalpTg o'syT II
7P- yRa1p TS n awisTs1n TN y I 711 p gnu i2 s trz og

,r'Up 'IP5m1 1s 3u71Ky n i nly 7 pv 1 p 7,yn1 % 'T
Mlly 77)nYa11 1 710 3137f `Y 741t3 0YO1137P O'37 11
.7 7ympgn yn o *(Iyr22Y "T it ?'Il Tu K T.7 IN31xv

-o5?' n lya I' am nya tIn uy on ,sI3Inina 8 1yy yi

VIL8p'llyB-TUS1i -1y -T ulptD '/. a\r,, y:p
-Im -T 7yI-> tUyn ,maxyl ly Uen ,nvi? lyrTavppy
17yn ugfl3 tu'''Is. I'T awK V'ip-ynx-Tu 713 0T11u
3y7 0Ig aD 1p3t3yt-ln8PI 71 y-T 1W 1P 7 1W- 7T"P 1T
,-n, oSpsn 71Y11 7S-rianru *' 31 n : 1ya' 31$2 'mr-' l
labyn7 flBsO ?B37''Rip8 1'018 7ni 18 7wyla 1Kt 1y71pI
"Trl '7pI gt3711W ... I T u18? 'l .1 '137 T P'i 'I xij $1W
t 7rs JUA11'13UMtD13 D-DD3'T U1'91 t?'5 1 .37i81NP-X

19 TIy"IE) 1 p uIY tI)(;l .15 -In^ J-11c ISg -I Ls opdS
ly lSIn 'PI'nI Oa-'. 15 S Ulna Unnayl '19 ;y YU$,i, "OY11,
:lOURt3 yD31'25mKi89 If I' u1nypylS S -13 X T IUn
."aTU'ia(p t'rin y 02g0opy 1sr 7$Ug Ttz 0o ? 5m-)W"
-83 TP 9K'lw T; ,'lliS *imnyllip .-in 11% on1Y p rWS 71H
' JID l7oylyuals 1 1is?3 oyn/ yn? -T In s i'n 17y1p
1IvuEoYBWist y 7y1 "/ Et ER W a ,"YtIugW ymW-x'-0IS
1syn 1lyYx oyn j9n 4 .1n 71 pltv,7! isiwpay, 1IY7 7rx
.tfs7-7NpBeu t'n1i 17yntn -r.P7
I1m3my1 .-* ok ,Bpgs nly-r. lytY pgiY jig oyR
mm12 T p-r sli5?2. Y'Syn YAlryniprly T r 7m uW n
mynel urly 71M 78%"98718 1' "715qyr, 11M w~prnsil
71M ulip5?yntona n' sIy-1tByn yluyi1 Uit-1? mlya ny U n
lit) "ase WmWIvtt W'Tyu", ayi 11n oymo n 1" 1'yoynan
.(ypaIyatx--Y-ii lr trryjx 1TS ny Jafn
0;$ u*pllspYylnynu Yvs3a s t;ynyl 7Y TW TT ,o' I 'n um'
-syag-Tiy yoD'IIyA 7IySnLP Q'313 =-'PDI Iy9 113 "TrHatM
-*ae,, Im lyIyi Tvmin TIN lya 7ynyn nYTv ytruo'ws ny9p
lyH ut3"as'' .;YT'9rTVsw' pn8ya 8 "t):"@7Y17 '1a ^
roD PW lynByn ,isvinpgh.1m ny rin ml0' tftuYylrxy
-''Iyag-Tnx3 1 stt'gY3 IYrS3''11K-7 tt It'ol
*-.193Kp


-*l V Ty.Vtvli t 11 amnfvm D'wuwmVy .-ia
-tn '1M p# 1'2 tlN y y KW WlttIB -- .V*.p
I-P1IK piln *iW1yw'5py 1sn .i3t's-ttytigB
.:i gmler-siit B1 E "in .3rmT 1i1

m'oI rpUr .. IV
tvl wi3* *\1 11r
,mi'buHny-1'- W11s M'I 'V ."nun,, XVs 7ru'

.1' W' 2pa a' 3 "213 7n T'T 131 p A3'S 1

13'y .1na ?,1os0p3 8 1'iyp^-T'37' 0in3 K \'11 17132\7g

-r,9 ^5^ pu n t3 rs 197 yer c n ,ysinny
-, I T i1yr =t 7t1piri 1D l13t 137 -p)Y'Ov 0;1$l U'Y11g
-ayoy o^r .137Th3S yviv'ya8 nB Ilpll 'nyinonn 7iD n3nyo
-3yfnl82 Ts T ,ay3T TW 3YtVYorn3 PKT 1fuI3 '3W1B3 Y3y7
-ps TiP 17P37E yr'M17ya T11T ny27y5 ywIK l '7T13 71E =U
-IwaUy .ma p7, 7oni3 LUan vpan'$ .xtao'l 7IN vn'vueys
,upr'namn o"In p71 iy3 ulyv YIvx3 ix a py' T'IS ins o'v3o
z uempagypYaf'Y) o Y1jYW 11Y M113 TIN DY oY ylln qiI
o'lmK r3ay3. 1ya0'0-i30'K 1iY30p-ya32 I37T (K
' 1a 0PI2 t r *l3'3 y '05?0Esls3 K o1a 1 71h yw'lyip,"1
-IynyYTI U'l u3Ka i0 x Pl 2 1n WI 18 "Iy75 y17'va1 9
,-tY E'M -S 7IV'IINosm8tE MT a IIiYS T"I-enm7UIN an3V 71P
ayT 11 ,t7B31pSM 191 l nn'7a-'Bp37 x 11 1'T U A 1Iynyn
-,Q*hw is ton unyntv nyn'yn mmy v'3ix ^2-i3^^*lTI*'B-)8^
;-D? lflaim 'ry 1'3pS1K i 1ODK 1 n'7 nyo ns I1 y0 D ..-I
'Tl 71 fl13 uprW yWys pIgwI 'I TE 31Y'Ia TxK I,1"p

-3yw? Y. wn BPrTrD I'l71a, Do un TOED osY .ia (3
-D'iXu'ys{;Nx3 '19Y 131 a n "? r D yp yipstyTW S yT-
3y7Wig yww'35T18py37T "1 'lAl y,37'x -o-0 '1 71! p '0'5w
IgD tnas T'nY ,1 D'W3' x t'IN -)3 USN TMW 1 t ol ,11319
01$n f1 21 W 1tyL'1 *a 1 37 f p'217 [3t; 7I 35?T30'TP7 Y13172
yin 1pK ,m 3yipT 17&iy1382l8 178 UtDl7Y1Dl 170W'Wuy
un,1$Iot3l$p -1031B U3pn y?3LT-a'01n 18 ,3Yipn7lR3n 1-*7a
INP JV11 71? I t t 317 ",1-tV l 't7- V'21D 0U8$3I MY-7
7r lsnx 1$f 2 TW'K 0llWK-y1K a 1 y1T Wl7 ? 7 it U0W
"1WD 'K 'oDYlyW8 0 T'1K Vul InKg S23I y TK 11K "Tlg 3
.1213Sl8T3 T n 3137S-1
niyis'$yso0x 3na 7Wly 7is upn win osW1ngK (A


y ltyi3 S'1T ps71l'K pyy2 0wr3g'Tw1 T 7I 1ft 37nf 7g Tjf
:133 313778 0s s .u)Iysny TR uny1ny' uorKnK n7 my ,2y37

'IT P 1'T' t3I 01 8 is YKX'i1 n 1T 7l p f1ll -1328p'1yar-7818s' 8 "
-S I' 17yl 1 J' T'T 7YIp ySbyn ,7yniVTlyT r kynt yvig-It
-ynga s9YSS(o YIVi^^s' a ri yn^DSRi~i 'e ar251 180

-9"1 T D 1KB9 71 5?SI'l 'T-(m1- 113 7 S 1 s vu"ni2 ^5^ (T

y "nmyx ITs I'm S 19 Iyn ,oTS TylIsv lT 7I 71 iyVl


11 VT tn -oyI 'l 7T3n T1yo' 'r'I zlup T Y"P

13(L0y3 ,Uyp3 --TP? 3 3uplDyna4 i-T1mT3 13)03t1) tri3
*3^5 wBn' i 7Yn3Ix?2g y a W nyT3W 7u570lm- a-iK giX
tyT ."t.3Q myrn3p 713 wp'uaynQ ,7yayny em n ya m,, :a,%
T17ltyn 'F Ji flyly 137 an an 0 lyn t 1r 7-y 13135 liD T 1p7
. I7Wi TTym T3lylK? .7- rn 7rit?3g Dom1p-lyuyrl m/lm
-ax isn 7T yM 'rsnmy lyT TnV' ,y71mpnlis iYF TI 7 ti3
.1 yb* VY? 'iy' yi? o In3 1 w jp t''3l unyli 3ln1'mtrD
TI ynI Iru2R 7j'a : aMWty 'a 72pt sPa3lx II i=a -
a13n T115' T P 17 1723I OY 7'3 7 1X31 13 7 t29 TIN OY $U
TAy1 ,tU"p37ymr3et im i3y'lnal?: 1yTrIk I Szp 71 IgoD In1y
3'IK' -Tn -n X3 23<-30ay .TI2Ti ,13 193T7p Q
.,;nTa -)YT31K


pp'1)a M iW 9385 ytr d3ypy 'n
(8 W"IT 71 D OV)
13n 71ps ^ 7TUS7 U3 75?I3i3YDYMn p31n {gT I'M orY
7Tly 7tyl uyn Oymy 7T' unD ,n0y7tp yn-yxpI-npl 'I 71TE
-rT 71IK uD1p-'11p ly7r 7VIIIS 031mrn byD 7-173 ?'p-miD l
VyT1K Dn OI1 0-'1 O ,1948 7 JI3 .71t$3f>yr'3 ya1TpT^I e
gi, ,li aTQ :YOoi 'yn tD"l3Tlly 0;i57 'PUY1D u ;o i an7:rfa-j
ps?3 TpIyaX 7Tln'pLa 8 T9 ,t3yUD3'i! O3 DA3kP T7iD yato p g
'1S rs73 -t t3r 73<;igo 7vutlya 5?3Sxl- 71N DyW 9',a!3X
1yrwril U3-TItm i Tpgm. WppW Mx T7N 731D ;-1g, 9 $1,000
-'X '1 .$3,000 71D i1'y3"nl 7'9l't 25 yYix8p T1I $2,000 71D'
U3y7tni0IST 5 F82"Tr 73lF T tnyt1 YIi3Tnyl"T 1s yo
71E wwn T7f1K 7 Ts7l TIN 0 7-ISE yn111U3 YFOf3t D 'NT
gx t7yn ll7F 073y 0' TynITn .7T-DYs 4 to3L'i 0t11n 7y1'sa K
iDTps7N =yfl I7K tU1Iylny 'T U37yI,, TSK ogl p'i<7i 71D3F 1'8'
71-yn DUT3Y17IlWK 'X 7i 71 OrT ."tIpt U'3N un3w'0 7Jim
.mrlypsYMP -IYTI7 13D UmSyn x I'WK In 3 ,712n' t 1,% tull
*41s y1?g TI 7u3yo3p01f ,'1 31yw3 nyuy1 m ly- IK

s tnyn oUytlYT'l D ur 7Y1 1wup 0TIM.1 cY tI 8lvi? I iI
is 0137'fl 0Cy 137F 8 M'1Pij D3Tyr"I-1 t3T 7IU*TIlD T I
-IS 7WI0Umt3IUj y-T 71'7 1 n0B3p 1S IXP3''1 TI' 3-Dt1lp .t: y I
,7uw'uS1Q4n 'y 713 'y"UtyD 'T3 '-i TWI l1n 1 1Y 71F ln110
lm7 zayp3y7 137T 318 71 TI'E I'0'ru1 7"p 7t3' ,i -Dn
"NiMI-t3D0D 715 1BKip Qy0 7F1ybYO D TiB 70B .10-1S"IFt- Tt
7y17Dy3i 8 i lo ,n p3 72IN 1UY75?r' fl7T3 JIM1, 0 ND ,1'3T 3n
".10 .19 .Is .9SY. WS 1-'=117 ; 1950 *i' 7TIN 711"DO3UY1X
71D IT"' Wyullm m -lytonrig n~y70 71D 0r190IW Ingo yyTsl
,71IyIv T1I 0yu00'o 07 TT'T'1yi 13 I ; y7''1 7 TI'7p ,0yt1
183D '?0 *17'I"T 'I -1n lya 7T 1UyI 7T'gT 0'141osi p 0D')1i 'l T3N
-l83 711T'9 137ya1 TiB7 1390 70- 11 21-'y3D1 1 30'1 03 7
-tIyil3 01c-yFTNa .w0plyDT T'IM0 flD 07y00 0 7X313 137T
.y7'013ysyp y7T?
1nYIn UthWyB IDU TUl Rp y7$P 3 Y ljpy Y577SNiK3 -IYT9I1
-up.' T3I 71TD 11g I"i T .p3I 76tD 2*1B -T3yr'0'TwN -173 71 I
713r7 x13yr7yl3in 71D r72Min ynvirlinim8 7'I "mn8 n i I.10
T1S DOy3' S3gi p D1P ywr0 'T tD u tn'D13s p y3y71D D13 yv
JW 1T0o 701^ *2' 71'i I n'3-3aY77 IzI8py n37T 013713y71N
.ypp17ya


BgWn flysotW'l tol Uyn 7yt : Y90S179 lig2 T' 0ivwy
"Yurm kp pir3pnynY-n a 13 13'Ti-1 YIYsy1 iy $
P i w uP 7sy W 3;n myu wvl ug yrnrmyn sn 7ymn

KwS TIIs pnm -lwlpay 17n Ts ,o'' XITa Ogfo .7o0sPY-IYU3I
.xPilrgIo-A VT tXT B
**
-5YIS 05K 7Y1lY7I 7Yp pil t7V-12H 71D Ij7lXZVIM1D 'r
.TfiyrlyT'n ty57 Dy'p 'D5 p :1n y 3TI Sflp3St y'T S ,'l
flymsI TI 7r11 DaS5,17 wrpl"T ON I'rn. 7IDjl tr p,21$ Irs TN
,y'A1N 1ru3 7u0wix t5 n ot'Bp 19-T S'U115 pv's TW ylu
III '7g^ 111'-PAYl YAIUS' 5u r IS 7"P Ut3 1:14 ,77a tK
, yn 5ymm T lyll M S7YYDYTK 7T'1 1'T gT 7YIVI yA
-^ta n Tpyla byT ,7yn11 Ystrona 1ws s r'1 bg? T 7! 3 ,7ytway3

- 'p1n S75913?'3f 5t03f y 1) *"Eax 'I pTn "I 0yr 15
yI2TIyapni 1 ST '- ;7Y 11T 1n 7'`ar is I'10 r (Imy0
yT. .Yo'nap w'op 'BY 1 1'x 710 t3'nng v'r uTnla up 4n
yIt'l 1 p 11 I7tmpTpy 0'Tj W '"VB 113 SP'WT S-S1in
n1y t 1Snyns2 S Ix p7v7tYWiS tI n ,7i tnw '15 luIysag
7NT- r TIN 7yD11Y T i gTn YTlyaicpyI y92yT T :1950 ?IN
'pr1 '2I I 7D nPan a nyTTlTyuir x In .It T n o'a-y1k p
1S7v?83083 ny-rx 71 g D U? 7 r9Ts701W, 111 s 7YaYyZ ZII T3

01n 'D3 ,Q''39n ,tT '511 n'i t31K91 19732 It ^!'Bp"'7S;-3;B
-T o510Y,11-Ig P11 V1py-"Y-T-rYTY .PI-ETW1- 01Ynr 11p
0l7 oDwis r19m4 3yn ,5yll T77VIV 71- uas 7y2 TIyt'0pDyITl
-1 11177ip .7ugyDop Y-Tl -t 7'1T 1D u3alT Ryt; JtSn
-XE 11M- -p T 7iYl TY3I`TilIV T 'I" o `IY3It"TI VYT
a "1T IT1m is min T7nyA 0t1own9 TN 1 ,TN .uyl
p 18;n W1:n2p 4) .7lynlDlsMI UM 'T1 0$n '-' D'11?ST1y iM' 1M
YSIXs r og1 WI 5a%1y -7 Y 1T 71M3 UiYSp$B 20 Vt-IlO2lX4
,'*n7 Y.T 71D 13r~2W mix '"W?^ t33T 198131-lS? 0U8 -rm
7.7% T7I'7a I$D VTT U10 0a7yt3W =i-lyp17YOM W'21:1p I'T lV3
13 DBfl~nS tE 508t0 l 100l"9 7 .(-i?91Kn"N '-t' -' }TD


yvly5n yum 75 ,511 1 Uns pnIg ciaT 13t 24-IY-


IniK llrrllD nimp -IND III vhyuty v *'^:!Ypsa LtD llB iyl
75,511 143,242 15113
75,511 119,445 -- 1-pO11
62,348 75,250 Y3I1VM51
225,594 250,943 3y'iL1/hO1XyOT
~-o l-'1 13N: p8 ,3- ip ,11-1n pYD'S yulm3ylwi 'I
-1 ippayr'p s ,75yN721 my p" 1i"a31R-uyTllo pI1D 88m'm fl-YYD


'7l10 .?s 70*3! n VT p is 3 1 ap8 -'pI .iN' 1949 Y 1y ZID
IyI I' IN ^Y5Y0 y 1005,9K97tl -I s PmKaw 71D 75ND
,tnsNaOs ny3iaylsx 11D nyMsD Iyt lopsnyi t'm U-S Yl1ra2yI
.ypryas lB 71D upm nyl 71D Onymir Jim
5?il 5 7-1p 4n2vw yor3"4m)N s IBD Unsa4 1s p- on '
D'ln 'I7 I' 23.5 9'1 1' 1947 45 BiySNS 8.5 71D 111OW Y1 ?I
DIVIm 10 yoWIy I' yW11ps 29 fa .1 1949 71 rl yo-IIn
.IN?' 1949 7 PD


1950 1

0t S1 1i1 1CT Ti. 18D 't P 1S1

.3b 1-4n W 4w s r stw prin p tlT? mv is 411Jim t imn

'ni .U .lM '


-yS r 73$mtn ,5?3ai S -a s, In to'ei ry 1ulltins 1ty-
acn 7lynnynsy WTP2-;ata ysomna"l-S rT-U 713 7y3
-Mil py7 mgvilw 71vnytsl- W1JQ' 7S 771o 1yupg137
P-K 71K p7y!? 7x"K
-E "t osylL *3yn 37'T at3n' Yaain i"yr7 7tYj 'a1n57y
7,x 7y'lt 7ut y3PllmKng 17* 71Hk y11 x-:nDyb : t37'17ry
yyrint tx -I IIn 11 Ynga7,tna XKt 111T InY : nyoPyun x
tB7pi?3 bO ."WayDsil37ynThyO a713 PYD O'1tng'y yon'
'ayl Dor.n o'7yn iy- 713 p'I th 17 17 s ,3TySn Ogin
'31migo 713 9751t33p I7K 01'33x tPopy-?lT .T 0 TUli 1IT
syimm tra Bn'paTmi is u gS n 7thga tol p ,7toxt Yuri
n-Vym 7ft "l t 'n f 71 ,'naon7 13 to38p7 IY? 7150 pmD tu7
-13?PVI Y37 71M 1tX 013U9"0I38 9s .7J'IsY 12 IYprDIUL 71
p-Win.7yT ,m-iaT n a 1 styn ws is Ir jpn'1
-T'YT- n2 7,,1vw'v 3T 7 13 &?Zag m. t'oxTp5 17 nyzy7
-'15 17 Tyh -,1pNR 7 13 qnnTYcm1 1'7n P Iytoyy '71t 13 t33yr
-aguo 11Ysn. 11YWaRw 5?Ty I $g. g. r i5y-n 7t09 r5? ton ,,I02
in* T 7130 1 a nim I, InN. .75K .imgt T,,y42
...1 IK i n1ypigE t3 7Ynya to3l PD rwp PT 1375 Ix toI 3"7Istoa
TIK oy TS ,p3PmY1 osn 7yay11,.I3(k InT towlt3K to',riTart3mya nI
.7t. 7Di3B Y -n 7U t711% T"'9D08 7g is 7?aIp is j97%yvaaI
1'Y' ya Yg ?gK n 1Y1 7A 1X'IYIS1T yIgM 7n=msi? sYn'-11 aI'V1 TW'IO
y 1'T qIM Y'sIUD'TpY-$Sp p13 Y7 n l 1' t'I n15m7 YTN
t 7itP (Dtwrggesp 7IT aQt3milp 713) r3to0oPS7-TP D13 378?3
u:n '7T yn7yn ,/'nanrf nly 1'K9p,/ y- 113 7 y5 3 P 1D T"P "r
9gvy.%. g7 tis 7yaui mina 7x ."-myn toyt aSn yo 1vyip
-mgn'ign ytaxoatnl y7g 7'T trv,,tomgn I' totin ton ,1Ingn
'-go 7113 513IP 312 1xSg 18,X 173aT-O'-n '- Tim'vT.7ya1*
1yr75 PDi p137floi 3y r pIx 7fT'lyi3 ,.Tyn i .1K 17311 yW7Ia
t 7yn 7 0ylT 7-op0w 7. D" t '5n fTl 7I Sya fiiy 131 m QnySI
-w'xK 7MI ytyuo^Kt1''9' 'IT 7yn3'nis qnxait 7tom'-Tmlin(ig Iy"I


1in1 7PR Thwty t35 Dtt3ap t3yT 7t3t p 1is3 Iy3y7iD '
.t13ny 'Tp "T 37tyn Iy1 715 7 ly"r yn 1 oy1 0n1$ Y.1M3tom
-t'11s y937tDy lyR17nsy T TW7y R '7I l & n1 O ,tp83 137y
i7agp 1iy T ,T a '?"I Ylm Y 1 y0 17T t p13 -y5 'yR-75 Ty3y 12sx
191t T ny3'5Tg a g lylT t7 fIU TI D13Iv "3 1 nft0 jp'-p -r 1 PD
1yn 375 1'a tpD K T7 11fy 3 PR1 137t5 1 a13 1Sa3pL' nf 713
.yp'nya TI'M tInx 71x 1 L.
--yjg pa 1My71D top'I tiX ITT t1' gn 7I1 '1 ID la1p 17Y
y1-"1 '2 .ypI'IyaKs 7'PR ''11 Y,371 71 Y'TK ,y7T'1"R P 17 jy
ly37 13 y.7*yIo 0tolyn33y q]'1K ,1y-r7yS T 7 Kaopp7cp$D
7,'K7 p711V 7a;5n Y3Dyn 711PR 731 7 1DV3y B UIpy' T'? UiR 1'11iP
71D t3SW MT- ,VtM 71 PR DI'375 7PD t31YU M37T t3o1T18D
137 TYly 17Tin l, pK3 1317K K n11375 1137' 13337"R 1u37"
tiyTyn 7137 a D yny Ut3II3 M 3`S1r3y',1 PyY-)yU1 VyVyI"N Wy'5 T
-nti uy^ 713 nrBrsa 7i ni yi1yw'iyTr'rsmnanta 71r nyr-'rxrv9vt g


U$?7n "rWnrt 1yesKP, 'Iy 71o 1m11o0g1s ypin -on 'I
tol TIM yj;I17T 1 D'937' 731tM5 l I=in gIY M to0ll -T toKn
lSB 798 t3n3'I)n)Y asylYDRITI. nMY 71o tot'? ^ .n83oI0 74,P
7t2Yasgpy ntn 'It WsDyI ytvooy 7g nyn n on ,Ttotiuns M 1I
-1911D 1" Ilyto3 tlng-11 a 7tw nytoynig ,r 71D -T mvt&)I'xI
-tywfmt y 1?pllL ysap. n Y- 'a 't8Ip tto 'l n7^1 T yy5
71 UPlYl 7S0'1I N 1L3gpidti YS137 tDo-IT' 11S'IN X ,7tEr7tUlSXYT
,anyspaDx-op1? ,^31^T"ut in-t331T 1I'IY'T-1XD ,ln 'IYgSa
-wn7erntv iyagIxpy =a a315p neos 19957oSryxi'mK'
,7yinnw'lv Ynytoon' 'I ,4ns1p1yBt a nS7?ymn i n-i 751 DlD
*o3t 'n ly3 a'sw flonom 7I'1 Iyumm ,7' 7to0p 7D n ?S173yn
-s-'i DT7 ye 113 Trent s ]QW /'nan^ ,";i^nL8 1 o 1Y7
twny if 1y9y? 9 Es Tampany emayn ,ymp9y1 r1s uns
-7 ;r DyT'Yl^ g y nTtlonr$IgS x-'a 7T'L jy In 11
.* D5?S?7 57;t*r yD''3S Tlk SWy-'st 13 73317's1KK f3
-KT'r^a'1-yg1 y 1 1 7lyuyio K TK ,i' 37? pRa "tr
-7i1 7 ly 'UI y ,".A .'0,, 1Y1 7l13D ?yp Isy-71Ipyo I'I y,Y7
Y37YX'K 'T ,1tl0' T Is 7 t i'La r^ 1S o'1^^ T'K 37 TK j'lyT?7
Oy.iy 1 .7too ton 1I'll Ix wn ?' ny TR 71y7"5
" -a0 I n "n 1375 -ntmis 7 ]W3I r"nft ytoxp,,
-0!a3p P Dn 'm ix n'g '5 yt e x I 7-I piita yYnsy

YY"YI yz~k yg 1DIr Oy'7ixeIgi -T-tog 137175PD) "*o5x
11 "DI1B') E 135 7 T- a t i0 'P38I8I 37u5 3j1tD

T s f'pa ete0;i< n-Ktounys-mnla 137 *n 7D'py1i
.Pt080-'!Sg s rx T ypl'-yang mYinre ing
7IT2ps,-r-a1 m1i r% P "p ':I I YP myagea 7Ip SolK 3Nmr:
1yt3'7K5p, I 113 p .t7S Tx- 1 7a m 2 7"T U'2 96 .:
anyf m TeN-58 ayM mYg-p!n ITantn ey an a /',"anto'
" -S iy- ,3Er 11S?1Y 'ly~ 71X 1p) S PITwey3Sr7 0 -711So
1,Y1YDn YnIyTm 7 1^ 13 mMt19BS 711K 713) "sa-in
7sysYymp 1y953^ '4'S T'W '3 ,1950 113iS yity tyly^

-^'B 713 iSY ,yinin3y3 nIy"T lylm ,y2'1"p 9 17im T'wo
-'sr v, 73,1 yST3'7y p ^UO'^ySanY YOman-a-1' 11x 7t3D')Yt
1Kn "nana K7totl, miY 713 mp3mi -71ayt 7I1 MOI at
-toyn T1'vyrn<-wxuet 3Ten g g t7yll I 11- Ix 75yIn aMIny
,1,nin ,IgthIDr 74M y7yi ywanvig-lny oPiwwvi .x-p
-IY- ,79s 8 7sua 19 ,7g' p(?7STith3 ln ,V1946 ,71Y IR'
-mWp ] tge ns 799S-in g1 M 71M Upgo 71trult37t-t
1yurm 71ypy Etngnayp 7Y2=?r Y37ySn ,t3ty ybg 7sY.T ,5X-
71K yYlm30 ayt S T togSB 7 D pDI'TU! T71 pl SylymmN 0m7
ninmn-tuyn yiaE to7g 7-Trxi$ ix mmi yemotowan.lyi*K
t TInya apa P y U3W r M7j gM .nTTI- BTyn e 7asx

,"' a "la jin 1is j' Iszyanywpa ;g,, 1y7 p71 usn a nyl *
n T ,tpas p1yu1iyun nl omyln wy ena ,T ln'iyln oiyy trx On
ywiysynfr ylayxyr!u 11H yomuPayoumK y5ymOyneogis 1y3Rgpnyan
lynny-utrim X151 T$'5n xs 'In nyn 11i1pyA111 nx) psy5 p7n IPnr
.jumilng yhy'sixm 71H yhyinuoniK P1D


I

7191 m-y3wLiypp757 71D SMt38s2 S 17Wa STii^W19"Bips-
7s130 'w 7W9 ,?49-yoyiw TW 981w1 710 JutWW-I nyT

tr18 t'I B( 10n Ti'3yiYs .'[t3!aoi s tp''S 13 T 710 19iio PyBKT
Ti Tm ltiyI iY1 71m 7TtY u 1r ix TIN5 nmIT 70 s p 1T7isiorn m

"-tS-31ni s1n *T7i .it? 1BS TUTTHE2 ]K lip O y
^N iSo?, WT W DS?^3{;p- S 10 W 81 y 091 71 p3T
11H Ut&P T lyny o'ly -tI. D Tp t39 11ta1 7911 I-7 T8i TU /gI2y
li 1t1T 7IN XYll 1`Y JtI ,17'N "T I91a "= X 1 iYAO11

-11 ,)S'WT 1 s 1T'S ^ Tl 8 tn t9y11 153 ly 710 t^ ;-18 117 y
phy 7!; TWy^ 09n 110 DT'? 091 TWTO^SI ^ 193P ,'ta 192
-Ty r 1Y81tis 4 7 TtyD qtZIap 7U`ITOT 2 '8i` 7I s T1i1t01 Tx mtlya Ip'm yto SYT l SW n n31 m11E aW' r n tVi sgx I 1Wx III T 110n t-)DXM8I I7I8 I-13-1it rD TW t7aium s Tmig33W TI>N? yx syn 7117U$Ma DW
"p5$ Issr 0MYn tY1n 1iT n'[T n 71a gg3 7Y3lv jY Y .Uyll ny
-r w3 T 7Y1 C31Y Tv -T38 0 InN-t3S1< aSH1Tlm I 7g 113-- rnTD1


SiS T U1 wu O!IS114 7Tiyt n0ynpy lyll-Ir '7 30 yUs wN
YXINA -7 71D jwn TIN nyl pyll 7Y=AX~ l~E~a ~~t~yXw~y x


oDg 7tn11 yo'rng 1'-T3yu07 TT p10n 7TTgAgS II 1117D 1T9I;1
*111 n TI n1K 'yI3F p ,2y35?7ti;r nlKa m 11g ?in 311 39t ylWfD
yl1y39 m 12 yis'.ain ny7Yr'pr'wi m 7 17^ .YT8tE)3}y a sl1n I
-31"8 y^ Tty3 'T ,T~sagi3"ii cyn!<;o Ty^ ItBSge nr n<1 ^
1tft~t; ,?ia3n5)at3^sln IIYW'ttY 7Y} l'K bLY1 u'S)PXXS3 ^ nsn'I?'wism
-We197 aIn 1S T' ,t7-Qmnp ,tW\ QT TS ,7D'' tn U3to' .y3!<;p ''
-W o1-9 1pm'T1 a3 .p"3IT 7TYtI'1 MT JIM 713 -19g 7
trup rmn~Y'n-UYll 3"Ilv.nxnt; 7g TIIN u 1yll YSIMI I 7XIYX,?51v~
TIN~ t35Y l~jryX p-In wn, .175$n 71vN )f-Dm 1-g- -, NZIV
" w3 .1g 1 to1n 1333xg:2 QW'' 33 Y75RD '.T-iU ?YrIT 5niv
VIVID" '1gl ut3 T 7s?3Tyr iya 1rT TWN ytvis,, 7ya
-y" JI 13y &yulwo=3WOD33? 'T 710 1yu0n11Kg j1,IS 1$l3 "l5W
tugn "570.I5?wyi i Dyy l 5rll8 n IY3lp 1 Ism 7 .Pu!D bl y,"3p
awY5pisn 5p ti-u'S 5 > 1 '
TIN U- 71riylg IY.T ?v0 7y4.,-)n II 75ill -)I wix
r'K 7 pI7 19t3 ly n7n 1 -ITE T'i 12 7g1 1 U YllT 1 Y7i -Y
TB~ S?3'75?1 Ula ,ItIPa^I~y YYt3 *'T 13"p^''t33'13-'1 U'3
l Y.',)?-iY hlt lyL7yn U,7Bs1 7wl s lyalp s ull r''T ftr
-DID '1us 710 3t3Ortp'u-rp 7TIp y.1 w8y1B T'K Dy yyll. g
-t'7vt 11R1 Dill .0y .1') (T'p3lIap TWI Dt3STfD'kp) "hTynyu
.(35 tpT ,1950 ,'IY? 7t031 /"cynyl
-go ?s uy 0 y 1^51y X K ]yl ,1no 72isy yD3yl ylyl I-T
-nSn yisyn l T3ns3-laynljb Jim yp-lytx IiT s Vty.sTyyUty
90019 71yM- 1D ,ylyrit0Wy -tSwSt yVtL1n P9yl 1 TrSnY
-py'we 9ny1is; 11N1 QT3B 3 iatyi8 '71 3 1p11n nTly8ya-sni
DS3 u338aYi T 73(?n. yibyn ,T'sQE-wD"J\Y11D pR / "7Pty"pyi
ypnTynJ IW'tn t3lix DIv3u'mM 71D 1y"D 9 7TTas3412DIN 701D- g
"'T 11 a'7yn yrs3 i 'T ysItD vyp Dn yv3N2D-J3ftir g-o 11
,^19T-IT^ianSa ]yy ^ 1I(miy0 ''itSy ,BPh ywT'K ODs 193
-yX1 YVW>'T 'T ."Yp7i'Sg 'Uy71m a, "~Hw 1t lynio/ 76 Tyyr
"93 ylut33yn 8 T11T13lij4 rB ytin 7 U"JpK inp30mtvDKyt
lY-r 110 "tu -lytu''u x 71 11 S$T zynll ,I'T-'I igD AIxyn
ma nyxt1z8 yS? T TIN AI1YX1 18yiw3-ai y pI'yB1 -1y3
.7nT 0 -Ig iqnpmt'oyn
Y-r rIS 7I3n-1 R Sl?)Y ,1950 ,'Sb 7t17 7M 7U6 M-T 19 0
T8D 73S?1933p yby'7tms?^ 5WWFTW ytW1y p1(''T' "t3!<;Bt
,11g tlym 351m Y S33n y 1 .yTT-rs1 T to3W1t3'ylD ilypy .IS
7DI-)VD trlyll raynyolp -I .7rn Jim Veb~vull"Im n yYp'ym
"''1I yIYTW yT 110 AKE)UI ai16 MyT 71D tv^"rmsy99 1y1- 4,n
11nmB 710D Igtrli' 702 Q5-T JIM 7!TTOIT3ijT'3= 71D t3Y31 1SB3Z0t3
.'7 S 2


-p'7lgD 'VTi3Z tp@Dp 130 71KW 7't1 wiKZB1 ,P 7Y3p1pY-13B
7T5T'73X 2I13KS X 13p'Unt338 Ij;UI Uli$ Y ?'T IK 7tn 70gK
19Ti3,,I3 'r 71T Dy3p-l 7? IYwLy 3" .7T'1D 1-N qanp
71"11 ,1945 5'1Io TW 7'Ig 1P TI' 7TIyBN; OX0I ,"WwV 710
71571) 600 s' 11a IlJ Ty-!T 60 w13YS 7t31YNM19 7s111y
utlybyi 71T 1iiD yWSuEwEtgxD, 15ulmpg3 IY-7 .71vut3ya
'- tp' 1310W 7t3oy3B 3PK t3l ;n i7 Y '13' 71D
13aT1ny t31n i Y 17 yll ,Dy37Inp 713 my-T JD 710 1 p320&7yu3
7 7? 11n. totYio 7'W u 17 Piu t vi 7 0 13 '1 '37nI i? N 7 'D T pyll
tU'DIYT 3ril, 1ti7l '%it :i tolyplyT l3n UM 3 .alT'yDSR3 D m
'7Yi't3ow 17y1 1'3 1Y711. U135139a Mty 7'TI Y3D'1K 1-7s3KI
7Trg71y 1t3 7'1z y3Syl7 '7T YN S I1 3t5 r yyr 17T'1, 1T31K
1Uyn I33Kn ypyn'13i50ai -IsT37i ,'Y2 n .nn13tln3 *1y7 3 isx
a87tyZ4P 157T31K 3'1K ,b3t13D 5?3yT"s 7k 7'T K 7t y3k3Kn1l8x 'T
topgD p'i3318B 71i iT3137' V'T 3'1I .71y11 Ti7ryp'n11s '
-'1im 71 t 3'a 7 1yous1331 9 y113na3 lt 71133l 1^7T
t3g;n 411;n ,nm 17T l7D 132Y'17V 13 y71 ".y1t Tin 13 -1tLw
YnYSy1bn1ynyw1i n11?3 TW yK r3Dgp3u75Y1 1 "I U3'mn "y:A'
puD 7it''p3iy iDs 71T3I ti 3yS71 3 5P17 t3031 iDn 1130 y 113Kb7ny
,1psp 7lyA71 tT ilr 7 T ,73Nr1D3lp 1iy- t1a3 3ln3T'inKD 7Px
"-13 75p'Y111U3S WU11 71K 78p K 19 1315V .IOp1! "T Tk.
SyWWO 13.'".7 Db'T 1- I 131 7 W7T a31T>S1S' t33IB 3Wi
-t3yn. n 7ynl ,i5?styer lip 7TN tom ,to3sm .lyi3''-nemn'a
7' 1312' T t"I' mKnyA 1p$ y1nKnaiW TyS?, 7130 ylI 3ipyTj7py
- 7a 7n en 7ItuaXy5r 7y11n3 t31T T'n 771 Ty3'T ,5Earmp1uo
-ySIag 75?3'1 ,1I yf I1g .7vt33ya 7g,'1a tUly-3in m Ugt 1tl
"I D D13 YTin 3p3T1 t3t'1 30 l7K. TI1Y11l 71t3t;
-'T 7tliuig e 71s Tyr5?3"T 1Os YDI3 ,I '1Y -72TlyL 7 7113 73s 3T
"'s1'31B '-1 TIS?1 3Y7 7a 3'n s T7 .IyTI75 81 71D 7i3I I L9ynlat7i
-ryyl 75?aYyxi3^ gym wwyuv W YaI ^ 713 JysIiu'7 yus
2$T37 T737N M1ltS33 t13 tlx' 3'1 1W 3 1 1?3Itn pg3b711 X O37SK5
1stm T7' .D13tZ *ky oy13'p-u37iln 71D pV1niKs 7 3 o37'vL
yowll -' 17 7lD in3P -17 UsK 71Iv TPK ,t'11P'3K01D 7T1X Y'5
utnvsyDo1' 1 w11D 13sin i33 '1IT 7T'in '1DWE 7p01S-DopS
-ys5B' T 7'TIK t 17t30m D 311K VTDyl .' 15 DK TI ,N31'TK3n1?
-3-t11X T1y57y7BB1 7"? UyT 1 Dy ,1701 In1 1B3lS87 7tv130'U'5'n
-YA1'91 71I331Oly 1 77g mn1nB-u017 1R 7 l 37N y.71 s T1su s

17Y1 TW' 73t1p 7u10513Y 1Q t3371 yi to3 pI$fl y3WT'NT 01;-T
7Tow ytSv'K T' 7TI ,7t1t3'1a S aa37SY 10i5t;3"lls
T a 7IT3ia:118iD TW' 1'cl YsjpgSY1 71D Tl3guD'woI 7-17' 71T
ilD .1371f 7ibin T iD '1PS witi^ a 713f l a -T3'D
1KD In13p 771YI 373l '-I T TR ,7t 1t 3'3 7113x 11D '111 ,'71'
'K yW3PKl$1"K V .t"'- w 1K 737'Sp 713 Y81D 8 Wfn I7T7'1n
TI' .*3myliw i7, 137 1K I t7'N 1m$ 7t3 8 7Y37133'173m
7TW T38t tl^ytt18n T'saigh 197lYt'K 1sn 00;n ,T T''P'>p2
t357yl IY 1 t3I' '1'"t3Ka 3p1 T'T l 3 '3 "IT ?L $ T t)W wT37i3
y'ryso tP ; 7lans3yBnTxis T'Ix U ym 1$1 'itma oy-n3^p
oT'Yltsp3wK ytry'mK 71D -13y7t1y 11D 7IBD ?3ZyDY33gp yv'T'SK

J1111 7TI 71u3o 1t337 TIN '7K1v' ng'5 Till 37 'KT .71TIID Isn
V3ylyMyp 17t3I15D nBKg 1 V= 8 711$1n 7It3Knyyl ,1950 ,7n13
,t3iaii 71K ty:3U 20 Ti7 7t13ly5y5T 700 13y1'K t33B DlW 'ID
u13'B 3I3TylIgD 'T t3n Oyn ,71i373byX7 t35373 2,000 '13WK 1a'
1y-7 .w'xK-5 I7 71 lD 7o11 VT a3'K ysK1)U03a17yT 37lt' A m
-183 is 71373Yl1YT3$ 'T VUytvylor11l tVUn oyl1l337 p- ?L '7KX1'Y
-XE3 I1 ,1Yg7ol3'D7a13tn31'3kD 71'T3 71K 70l11 ylt'iUK 7t32l
33 1173 ,ut3aypyD 71 3 1U371tov''p3Ytmupt1y'?T 1Iy3g7 S


1950 N
7Nv.t7r= fr7qa1


Y3D i7U l-a


.3uwSv TIw'Ts 7I
Dwytoyl 1yTy pJ ntz'p i:n obyn unvly say -T
-19) IYTW'K 7g 13g 17yM-l'Tnaips n-i I7Dw 71K yYTiW 'F
yIw'TW' yti? 'T 11K 1am'nfll-r7uD 7 1 7nyf Pl TKtm my'n
"'1 7Ks 71KIry 7E U717W? TP'S ys l 7lVt nc -t wD'nKiv n


I5yt3Syn~o -1s7F *JX wIIrr Kl y7yl'rK 1YS,11 1 s 5r1V1 pi'
mt' YI 1934 n 19K JI tV o a ?Y b MyTU n 1 M1 W S T74i=$1

TWVT'SK 9Tt 713 l *'F 1J IM D :I'K t 13pS 7utl t$2n W T1Y wYa U7"T
"D- 1x JI 1 t3uIp rSn Ylyr iysrn x 7.1$11 Vx ltmt T't x 1 1 DT
goll twy'bYT .vPsU 19yr1V74p g JIM llyll 1 U0rltprlo U ti
7,K tWV12S "a10 MT 12S 110 M 7 -$11fYA1 tUSF yl 7 iUO' T'K
7 '111 I1T 7 Kx 1$ 3T 11QY f7 T I 1i'n J7o1 yIYT' I1T p yn. 7'
7TW .7''11 yW"S y 7Y't l 7 1JIM DNF 1a1 ,pm5py ,7Y1'1n 73s
,t Y)fl sx 7yp 1 IP t "T "I9 a T 19 8 'W TK Uf'1 'lyTI 1'nT
,?l'Kl>U t S YS .pIZ128I yy'7"lwv1 x Y 71 y3 n78 p lr 711$ t3 n1 7
J115 Tt"pylBy 'T F 7'N 1u 1 0Y' ,pull g 'ly3nf "'IT 'y1
?{ It31r C1 m 1m1Y It7p1 7a Cy-tT T1 D1 TFK 1X1,1 K
-lt3YWlD ^*B 1'8''St;0 OTYr 11t ^2QST 1 tt33YpY1'mK

wylal I1 ni' U3n I-nT y-r$ly not D TW1 8 on ,DxT
t7 nn tnyx 5tpl yUy7ti,- -S loSKW 113 5lutlE'2s9W T
-w2sn IlSl Pr 1r "'M lyab<3gt3'I 111 TWX Tl 113 tlgO'TDI
t33ni 'T 713y f lR .n8v12 rgp ty 1V JI. 7U 1" ti'g ,Jri -,n l
--IV Yr y s '0 713 7tuom TI 7$Al 7ulK rY^^ -I'm J JI
"TU r tnyi nsK 7E( iu Bn 1 T7'1 7tob T13 u80 t ?.- l ;13t 1 7 r
ny7m(8st2t ly. 71T 13 lty y7yvs9ns ynystu1l- 7Ji yDyO
1Im pr0i n 31 t ) in bttas ?t yop 7UY.)n:$D n .nYg i3
-01-1 7W itY nW 3T 715 ` 'J17,t7 t3sY4P Q Ts 7yo I D 1Y3 1 JTT
tU" PlTJ^tI l yl y? s? RPYS1a llsyl 7Sw1apgK 73! D7n 7W p J -=
'7 Ign TEIS 7WWy o08 tU;n' .1 7,7r T 7"t31ss^ tiW17twn 19'Ds

lOmn 71IK tusyn 'nsiv ngtvPl ;'83 7P'g ts$yY 173'3 uma ? lTiyts
"ij: 15WSI g 1SI 0 't3 D 'Di78''SPT ^ 17' 15D' 1 T'T 73! ?.
.x3rSllmt3W1 71olD J1 71 V WTIS 713 VYl 1'vS1 71?31BSy ln3Y l
Tsw ]'?'''>w 0'\ Pw w?)8 v 75 Y 13 TfW 0 1K1n ,1Ditbyb
-rn. ?9mir'sm] y1p'l'niyu3lix ny s -'r y3nyll 7M'71 -iPavyn

f7lrx y3s3 7i 1 v11i 75lSp 7 t?9 y73sntybpY7D 7INT t3t nly-
-UyI$O 1 1 pi" O? U Sn 11,t)'?MK 7 T'It3D 97Y T1K 7iy'DtlIN TW
l-3ny laY''s y lp3 y y"3W to Uwsi n Jim p7{ 7 ll-InyI

.71- y ttI 7$UYBSDTI U yn 1P t W^O) U0 D-8 YDI TW YA 1KT 17
.SYI-ll$i5-lyt2 nytoylvo -ly- I~II Jut< wYloTN nt 1, TIx


I'DD Spnl g 7711 ,$tu bynT 1, 7-Ty, va 71-y'a OpitloD
IK' 7T$nya utanVt; TIw P Tnsyno yi 7l -13 m 7t n"1
-yl u?319p9 Ty3ysiv TK W 7'KW 1Kny-isn1F K-7Dsa 9yi'KW
Dyt ? (1tFy','i) toys IYp1K s ly7pM''K K 71Y11
7IglT'-Tl.'U- o0U ,yt't3pI 11 yY'IUDy-'1'S)l OIUT 7yllyA TWK

1!!1 B '' 7I?1S Sn y S b7T 2 V1tk 7"T TK ,t33 ?ays u
T1r i1p ,utly lyl 1Yto lixWvWYt' l^ 71TD nyr 'T 1 11T
7yrnT 0$n Utyll I?-T 71y 7spripvtootl 1'- I' 7T -T- 1-7in
1'1 rn is 1 a3'3 ap 1i 73'1 1 or' if 71 137nyx ': La
? 7KgTansI' T'K
-3Sy yt1'? 1iyf Dop 'Iyo1l 1nI"T x 7 K TW'K lyu3y lry
7y"T. 03lyp -Q 12ta 51MW 111` t3-y : MNl IYT 71D3 IyE
-yrT 17yaI y TW'D lYly ,a31"SA 715 TiY1D UyT ".'-. 7ynIyI -t
7Wtyl5 4y"T vT 71- 1$1l1yl DTup'm'9yDw 7y31?r '-B 7T11 1
...ayap DR'1K
"T'T9 ,711T 12S 11n"luTy.1" 7,1 PP 0B7 171 Q1tf3 TIN oY. 71K

,t3^ ly T 1m ^T DEt ,01UI$ 7g i)D ,'nyl nyw-'TWx -Iya?$a
-$t31'1 7g 7'm 7-1 y tfrl7TW1M 7 TyZt3a1 7 3MyiY '- 1f yul31
-yl pa1fy nrl vyltvloo sp -y 1y'KTWIv't37y1o Y13tt
Dylr 713 73y 7si 7 t3SJiJ-nM ytrtt0n'f '-r is lnyn
- ITY 7yn S1 tysya 7u a^lyDyl IM toltlgy- tTIS- D01 7lp T 71W

-yl Tt3n 0O811 ,yssKigpyr1 tS 11 'T TK ,?nax PK 0y
-ylo'f'ni T'1 yR'19'y 9KP "7 '11091 YS I T'1 TI 1lfY
ty-3pyt CyT -1D T- 11 tUYa tUIa ,1917 1lyaaylll JI 773y
J'I 1*'Ms yn$ .71IYTT'K?'a 7yn xivTlyZTuyol -y-r 710
l7-i 'Ilaylp 'y1Dx y ,S7'IKpyTMSN7T 'T 17yI ,'"1 ly-1
-17g1 ,lR7yW pl TIN -17n3 ry V 'IYUy 1yt 1912U11 oUPn pit
TI "k ,5T7'T'w 7YY'D7 = 1ynyl aS TIS Y1S2?IX pyri
"'. yo9nX 11 a tSIwu l T Itn u ninThy1 yiwtrm nt 73Lnyl
-wDrTS 1y- ttn 7 i nanrintrynH vltowny y y Ir 7il nns yViyT
,7pyn2 ytsltoo'8ilynbw yyr'N -Is' TW nl4 A1mynI nyv 0
wX11 s 7y3IT 01n $183 ,-3o$ 7WK 7yny Ull '1i tUl 7yI 1T 0$11
-31m .7oaaPEDa yWFW'- T 713 pDylytu3r -T '11T5n7 7yIIyA
T 7yn ,7I A y- Tla YIIUOYsD 7IW 7285My 71D p1t1OIsD YS
ny-ry..}W 1 7yryl TWN ,t-Tl9yyl I'?i Uin yISDIp7 ytrW ly
'-Ox P1*n ?1t2l 1Ty ySMIt5pyT -SR w9t Um USAny TI ,Tn11m3
YT'm ILD tUgm 'I I11 Up31S ,7-PTx 7py1)S YT' In 71312s
wtS .mypfyn yniNw Y YI 1 --I y 1 n x usilyDo10'K 7pynS
-"BighpyT-na110 ^y* 113 aTlWD *'tlbSy- 7yioD Ay D^o'x'W ot-
-y- ymYV ly 1- 71iY ts7ya? 7USy9 t y- T W,3 71 1921 J'I yIs
XWbp tx 7' 'T TR ,7I'Nt 7riy'wx tniynyl-iEt 1wa 17y3n-
,y3ltoy97Kg JK 139N9nr11n : yT) n TW Tr 71'p pyl tunnuaya u
JIM 718rY MUnY II R DTIM ,"Ok I y-StlYl Sy7i 7,'Biyu -ly-T 1J
U123 m13'1r DIV 7"p tPnyI Ul U19 1 ys,72 pyt- 1a 'IY'T


_
I _~


1


1 N


Dt yr
.5?iVY-8K 7gs Jim (K11v1opo 13 K 4 "'199s) Ito03ip yva '
uv l y- K IM 7t tInByyl 3r' T t Z7hl- -p'a
SY'PI5e,,v 'is vaw Ti mi WeN Tallwo pTN ,Ywulnxun$ PW Pnwti rixn 1 y1 lI T 7is 1'1 uppr'um *"
'jY?3 TIN DUV 1Y UIIT`1"flK D I' -TI .gl I tf -1$ 7D T I U"I 111=9
"pSp2i% Is Y1 `7y TIN .1934 IP 11 "I1 ybyU ? 1'-11"T 'ITI
llK oab&-;nr i ?b 1",I 1 91ea supbsn p 1y9PS7 17n

."yllmtPvx 11yuaOnsTap
7I1'? 7 D!yn ,rT1 I-TIM t3'gt ,'7T ll'u3n ,3"at 0O1 T
-D1M TIIK bO 7y5) yn 19 ,l3rK ? T 72 "1.2p ,TM-UngD-uys1T0go T1
IUK')' ) 'N "t n ," lT TIN 0$1 '59'.i4 1yTX1WY-ix
.any ygan'KIN
tni t TnI3 5-pir3STuop T'1 Io!a--1yu5?1 yW-r7'x -,,
"vgo ryint yraigpga '1n ssyn aunA yap 11"Yp p .11
"11Y yw1r"T is U' '1 T 7yly'71g 7up'y1rs 3Ia yvu5t;7tIs
Ti yn 1 o5s taynIt Tim pyS ? 1 2 ,'7oy-71yr Y5'x8K3
1r 3ais"-1iyii(?D yl5yp*'7yP-'51 D ? On 1rs ^^T ya "
,xTign1gbSN yD?-7uyIrp t33t M,3S tJimQarm T[P ytr3 yan l
It 13nDaNN T1l1a n3 ,mun yzywmEwSty7 'InIIg yoxI toll
."BuDWytYS1 'Y197 It' yIS'TB 1YIIT tZUV= lyl 1)9 l 7Ty

n'"vay 115 .Ta'in'7gDt 1K 713H p -ltyylly-s to3tp ul-r
n'KR 'inin :" niKxvE" DiI I l3s7yw TrIx 1 Tyis 7 i 7gwITr
"lyT ,tyuY yvtyT' 'InW ? 7gWTr:2gv1 Ti 7g1Xi& 71V 7Y1T
'-W7a r TI & 7g,19D V? .K x ip' M] Tp Pwynn ,751Y ,.IYE
-'sK 7Y KD i^yn -1Y9p1Y I-tptTar a Uyn lyn ? istrrl?
tp3210, t3 gTg t Bt oy py010 "T ? p17,111t Y- -lyn 3pyla1X nmyw-
-83 "'T *EM11 "m N15 Y'IYI"?T t911 ly=u3SY 1YII''U9is 11
"T :s upIgD UpI31s IS D!-T tI S'ITy5'tu3 ,7"11n -lB .Upbi-o
-'a JrM Tg ,17 nnyrT y23p it tYni) s -19?y'll 7nyl 7U5n
-a8 'IYT 71: Tr aa "T I2sna ou ly1 t0 TM -2p T"MI IS'mtpVa
y'Iy" YSl 9S1 UtplipyI tW1 II tU1a2 7gVT1T&Tiev- TI ,11ITUoIsN

wvanp}5 -r=o TIyn ogn ts'Ut03is pgl D8-D T'Ix -lyna
JlI Tys p' : ssynti P3S? 'ni3 7p T nsvp 4alTK n T-n
.1yI y3rp 71H t3'i3 us'm nTB 7,ion 76wr'anlTva PWII 7IY ET 7)is
nyvirynia u? tan g ai flnwft nToubmp// yartn 1asD 1 uYs3
-i:s.x y10 upY11 yniNmK yY ,, nylYI19D Ti 1tsy35?tKa
rim nyng .7iVt'-$v an pyln Tnply'nagsXm Jim 7]wnI
qim unyaX t3' Tyn) 7IIvTT'a"Ta t~'IY! : 911K li t o'>11 197

7g 110 t)33Y5nS31` IYUITY31T T- nSYl t31*1 1X U l TIN 7VT`Ta
1 Dip n Ila 33mn TT t bp1ntuia et qRug.'n al 3?n -ir 1-TR.
1WB?11 JDy Dg 1 13-11 31 t3y-r113 17nt0 1 3351lg ny-T13 lt v gDo?
TIN nly-yullSp nisyt2Yar py WSPy- .3- 1xin- 7Truw^SE
Ig3 o031Y 8 lTE Tg'I T'M 1nn"nTwlp3 71D o13 a03y 1S0iyvul$
-ys 1T t Un aronge'va .tx3^^ iya3jt$3pI 1yVY-NW ly-r
7Wlyn n3gnyl un 3P7,2,5p In tylln Ti 7y,5on, 1x TINX 70s gi
113 IT'R yn'Dn191 g10 -1 -Igo p-11l31p.8 71S71 t3;t33'p
T38igBnp-3t3SD 1 1751 jyw5Bp-4D toyn 0T .t3xySl IY- 'Iml
7UD.a n 1a Tru3 a -- Ti Tim Po 7p7IMIn g w ty-r uyllw
11tV 'I'I 5??s37 D.ST TDmni 7"' T 3L.107TU Y, g D t'ng
JID nnnxT 7-1 lw np.7T'a7' n


-pl PS ?i'f7 1'TT9wn "1s .1l Dion-o n 7W yi 1p1 ps
5?al3piR TI NK 73YsI'W1 M9ICp 337 -'K 71& n'' un 'anx&s7 YI1
'17 7SBpSl tS nyBS33 .1928 71K 1923- 7'1 '-1 T7'1VS D'1p 71K

g 37 1377 VT I1 11R l 7Kt IIn'71X 17'1 Wy 3 1T 7=nRos
S'7 IY.T -I'3i 7TI 3 A 7Tigir'O x1' 7Dlpt 'n 'KS 1 '7 % 37y3
-1Y1 TIN ,1934 'Ib TWN ."DlJi N 1X832, 17 1 mt -Ig aD
7-t1l F'l17T 71W t33TD 7S37wTISU 3 3 ,7S 71D I183 yBty ,1934 P7'K t1934 B7'11S /W1 7'T'~7S3S' 0a ,7.yT7lS 13311

1^ks 137?~IV1t3 1377 T'l 7K'37 'a1157 31 IT 0377 'B S 3?1$
Jp ntiarnnI Dlu Tlls 5 lynlv- nb33 7xsn rTN .03n synB
tl -1 TT 7 ynIpyi T!?71 Wgn t Tylin opo n3 71t

Ts 1934 TIM t3107I t0737 ?n 0 fl1? 9? 0$I '113YZ$i< 7lyn"V
r"m 110 gw 7g TIN IIyn UI3Tlxio Uyll 71 rTlm017y'1T 9 I'7 !.)]$ W=7 WIV 710P 'T 7 *y 10 unto 1y71 T"
IS7T t li ,13t la7a y10-m -tvy ylevo -T 71Is a 1yoIn3 1
5?Uyrt3to oan ,uLt3,pzy0ly yontI -7 IV ulso0 s i3'pmt 3u7la


1-D0I TN .1y U377n p7-1iy0 U tYsKyl I'K 7 '3 rv t33 tkort
j13 0p' y ,T3831K S-ltS D 71B 7%y35?. '7 ,1y' -T3g7
131'2'11 V'T 0'flL '7gn 1Tu 0 .'I .I'Qw3 w 10 Io 1xJ ur30'T
IS7-T t3va jyTWp" T3i Y937 Dusyy 71 TI' *l7 17yT 71i
g 1r)S 9' 8 tDi 71K u oVyr3 ,D7t30 T'7 151 1t3 W7u33 5 'pDSl?
7g 1 137 '1t3t y7'T lit 73Tin tW1KV 3.7T I3 W737 12S tU33n
17'Y r UI7K3 nlyl 0X 7w37?p 70'37l -r '-I U31 ,0)'K
"Py 3 t3 I tx1-' 7 p1 '1'3 ,71 i ar ?>Tx i n ta3pl yf13ll
.y r 71D 313y'p"I'B YI.y7 ,VTI7 X ,' TWN 7 1g$T x 7y1ry
-71K IL73^n 'IT 03S10nin-7t3S nso m-r m3,7 fL''1V0 3Ti n$s7 '7'
7ID1T0 110 -Tm 0v I1-TWE :'ST '1g'K 0'1Z$1 ,p'l n
" *011o n 1m SysT 137T37 73 1i$ 0Kt yny3'1 1572
-'StD -1y-r TIM. rltyi 7utynpiye ayis TIN 9 x 5733 vgKs
-S37'5I$ 712yuV sy1i' ]n 1 t .7701 31 Tr lrwin 1Wt.yw
ian O 19 3 7 T "I 1 .7gv37ng 71ST 7S339 1Tyni3 1 t"p37!"
1t344n 7Y3n31'311 yPips' n T'7yyn ,tU3 S v 7711=19D tnstxi3 2
1TOi33'U1' 1O0V ,rintn? `yIsgp TInT 3T's' 7y'3T j9I VTlnK 'Ktl3
.-glnyl 7onynymw tvya3 ,-ugrigos7toyllo ay p7yp It31vs
ytpy-pT- 17yp3I te I px ut7ayb 8 '7]5Y pMuynn v lyt 'U,'m
7I'T37 ,71'[T0'3 715 T13Np 1t33 P137s pl 1 pyl nlys7T'
-19V0 Yt'pY-T K 1371V u17 nya U 373 U p jpin DtLY ka ,K1? t0
TIN .3 1,33 Dt I yWan3'1$I ly.uwl-rx -)Y- t3 ia 7S111n3tr
m 11 1 T ,? *N 3 ,x[M Ing 1yetty Bt3l $ a18 P7 TUI T

Tim W7sgo 'Tg. pli u33'n 'Iyu 7Ty?3iT zyn0 Ya ng'T n
-1g .a,i 3'a nsK 5YS Dia TYyN y Din tyni I ,"I Ir viy1anxgo
1 a3 7Ympgn oln xi '3t zgn ?3yt7yluT I-r 1n.w aingn .pisl
fS 1Ympya.183 to''S 5S3S^ '2 PS1 7t3W 1 T s ^pn 7St r-p3ST'3
.TmIZP1W-a uls 1 'yITS73y 7I M !I g llSN T'1 t3B1p1 rS
yVI'T' yas3ngIX 1$1 15 7=yn 0311$s o'ngpsip1 n7
p7 7`11y tUpman7S3(I T IN0 ,o7grvn3T 3 pX :1t-v TaiN
TS ,7?T 12 TI ,1949 'YIayXYT 71 "73P"113/
144 7StW1 $'1nt3 MR 71IT3 171-1 U1Ut3P 25 DIVK
,y1tmrt3MST3 t9t1 )'T .nnteulnya-7r1 7T PSW TY n ,7t

yvy9lyf b ,g17v y3wnupg-ryS t 7tuaxwma3-31n1?P3
-gm nn 91i s ,Ivg t3 ynym'yT-Y17p nm 7v M ,iw


1.9 5 0 '!, i 39091D Y'711 '1 111177"?


\'m2): .: us


J11m 7T"rtir'm 1w7 yFnDSl ,-"as "w
.y5oxp lyn'i7B i1Y. 71D yrutv 7salWpgaK
,-TI ISn-T 12 VIs ,tpYs U t;IYa TWK'Do
-Y11 7pp uynn 7a UST n1mvw I-I TIK IS
a3 AYQD -4.,112 Bt 9 t ,1$ gw xv ti ,
-7, Ut-ci,Ynr min'T yzyv wu 1 Tymp
uxK lya$ .ytl TI 7 I'7's 71D atru% s ysY
7tV'Ol` 71D U'TY= Wv3'l7 V 'IT VIII)'S?
-y. 7V12YA t7YII y6Yll 7`IYULY yrV,- x
1351 ,09779~1 ItWplYJD ST' '53192 71'11
UT 13'Vt.y 7yllsn 1 t 'K Iyurm3 1$11

,"--1T I1 1 Jo.D\ TW -T 11T$r-T `3T,
-ND TW'.m1TI'?BYC'ODIt31 71p1 ?t8VV T''O I
y tulYn i1$' 17ty 1-I ND .-lsmn-uyln
-,Ay-1 TMYUK x ytv--rg x jog*R 7Y0 Y 1971 32
-zx YVrK suanttKy ywria m 71Ha 1y3syx *^pi
.710 rY3' s],p W 71'D' 7oDa. ,D0t;TIDN nyu
"ig 5yTW' 982 S0'111 S e] Q't3pY'

Y12$ USW 7pyn 7KiT Tg- ,xwr u1mIA n~y
-$oD r "TIP 1 1 'Il -1yra''l Drlutys 175?31
ly .7uByu'9)n5?lIl ny-rl T?1I ymtytyn
1IT TIT'y, ?'7TT its t7Y1 7 .t 0 7AYl1U U0111
1no11tn u'n 7i1lytj uB$%tvm jtUB p 1s31
T^^;ynyio*^1 "T^3T 97'72< 79 s TE r s 718
7wira lytwix"IIao"T~ 7gD npS gTIN TI
,s11U1190 0 1Iytv~vo0rn1nP IY'l1TI) 7l-IY3yA
.TJ! 7,1P 17 U$M WIVITIA V-T4 jyn$-uED pyll
". trynyl u 9$ t
unn= g 7-141lya I'm .r-lyn

1911a vt7P b slty~rDig,,n I 73'15'? x 71!
-sp ,"tlytlsa > 7' giny10 1 Tyr'? o y
*yo -I TIN 7=y? yiv'T'W o4p Ill 7up; yu0
."JU SW10sW l 0L 1v7~ p- 1 97395 51t3n
/"qtsfTYo'IlmK unyl IY-y yiyuyn
1ls- TN TWK P u19ymB AYU 'Ills wa ny19a^
JU15 ITlnt -DB 1otgTy ,331It0'1S 2'7S7YT
:! Ya Y y72yot,,y 0/ 1 Y1v-yr ,Yyr9yn
toa Ityn Trx 1ny n .1nai ,IWT3y,
711 I'1a u tay.Iy)1 p 1i pp1 ? yAII,x
'T1 ur'13'l3 'T '1il1 myp TWK -lyt0SoliW
'1 twlyi 7? on ll rS ri-mwn I tI
7U'B ,1-)$' 20 YSY03 '- t133'T 8IN;1 1 l7p't
.7-x-mn'"'nJ n- 71D =sQ30 1'
TW n'yn -lIY -t U ,p17ils su ".1-T wn,,
'T TI ,naI1tn t lyuoyn)w t7T 74, 71 7yipga
"'13 ly'I ,nyn B3(? x ln?1 iKP QW mUIPI
n15m1gTn1 ,nzl3nn .2112n TWN T 'l1 IIIUu
,'T Jl nMOE .) n IN ,1m05uo7yl -n Dmi
,1s1a 5y3ny" 70Y nTntW1onrr 0lo 71T ''Tx
"--ID ily,1P ,Yllpon h rI5n '-I oWn
1'7t5 ysutv yIy.T TWS Ti DOY.( ,limp
".-lyrom yrT'W -T nraim' 7p7a


-triyi' f t'm 7114 UW tZ m'1b 4'11(tore-ST 1- 11) ry-Tpxy-aOY?. p g .1
'pspyy To, ; *iy:1nya3T3 .'' .aJ ua"lW

1.1 71J 1B1' D' 1U UP j'1'ay t0119 0411.
D-on1 TWS T,1ns'Trn u.W 1J up DXI ,13T1

'"T T15n U3-INAI2 195839S'K2I"-TWs
1it 1711ytlLg 7I tonh an oIiBzp Iy1,r
".L t51I 7'm 71nyl3'7n1.
*WQ1~5~ I yr X1- us-m' 's t3lv"'1U 'ITH
713 npsY "myTLl7 0I11I 1-1K31P K
t33.'L K 5k7A S0 S7fT1!P w0' iT V7 ?a
13y7 syayn V ^ talr o ymr7^i!^; DVT s ya


1"T0 7V'PZ2 3INabKD 11K 1'3

-B) ?3'N T' DN11 T1IN101133110 119 011))
uIDT3lN119K-7NI' 1"T2 ) ll-l '3n13R
(')nTS' .W uD3nTS3Dlni?3
TWN ni t3vtM ytYorl yw0r1ll UBK TI,X
71Y"T 1y'0tytow yn1S p ',,I lysitp g
I1 77'o 7'9TT yrlu5y Jim ,11i1mv jg1
stu YStiug -s TI il1 ma'stvy yA Ti-r r I r
-lySaW TYa VYn oy"2 ySTr- T "qt3"s
t3'pay7'7nyT5TTyD yiT'sW yt3IBp79 a 9 73
Ayu s~y'7sy to'n TW' Ys3ayn ,yp3ya1n 110
-1-1 -iy D'a w untr* 7"7 7ynaipyn( pm-1is
f'% TW TW "TIN 'D1s2t, / 19.tv? ^yvl
1*3S9n TW 75?nl p"y -ls ^112 Tri bip g

rmmW umny~y v] -T1im t yT UaN'
-$Ut3'T TW ,Yn11pomn TW ''I7 *nfyT8 ag 3v
711p by3'I'p 1'%D TW'O .DYTX TN 71M 'T'B
-IND ,7ysp ,ltiua St T'$ TIN Iuy t10r
I-t< UV 1U=1 YVIDyayip 1- ipN1Ka ,D'2

"r 71D a Z3'3Y. -TY w'2n-7' 11 I'T-Us TWi U''
.n-1n 7231 r ili 19uT 1- a TI .TT '
-t"3T)!! 1^ PW n5? l m ? 27u 7'1 t38 rW

TI T'YaUUPiT TWS IN YlpDlp'op W nyni
'-Og 1K3D wwwin TN 7'V"I Av 7w i n
ynt TW' T ,t3i pga I' 11T w'D .75y
-.i8'iu tJ 3'1B 91 T3lYuvWiyaI2, r,'/ TP
Io x 7t1v0 75y3 "IT 7fsP Tim '-litin
Ty- 71i pg-r'7o Tim 7piy%!p$ ?39yryii


ywya N t'W Jltp '-11
plyn 010 /ulo,"5sarpiK,,
?,:I, 1 p'1 I 710 71D mfp 711 T pI
7Sty3 7y// J p1" inxK .a'i. n v,"Ato
."nwp !!;s 7 iK a as' n S. K 108 nW
I.pn Tn7ry3T rmwp -1N 71D
t t;n D$III3D :;D301% 1yB13 KIp-7i
p32 tT'1S 75?B573 1X3 SP'0'ap 3?'5YSD
T1^ OKm iXa 170Iyn3 70- tYa ,anKp -'Yn sP
-13t$ pk7TT 1$Ut'T$iDp yTI 717 W $
TSlTl 1pj Is' iyu ] T t' 1?p3 73-r IDo .rKZ
Szlyp' lR y l Tt K 7yp'7TIp C'k Tl ,Dr'rpn
? lrt~ana fs 7vyX ~'} PS1 ,ns 3DTB 'n11
rIv tomn;r wBBx-.7n :'Ils 15ynl3 XsIV1p
713D 7y= 0'.Kx 08a g tny? 71T tr3

,1IT 711nT IU -TIX 7tVI-TIX 7IX OKA 1
?ynT ao3mn 0$1,90 T1n. .SBD31W RW *n
"TnSn Di!?mKT IIK 1 0oosps Ua 'pa 1'

?-ys 1"T 0 iB n I3zp 17n ItX'nS TIN DW K
'rta u{?np oT'm5b :'$T 137 ai3 ,tr137


". 1? tn 1 13B71 "p E173 'p7Zrilyip TY1r
byT aDY TYpayaSD Dsi ET vb T'ayn
05 syyn 13'1I 7UORp7 tn. *I% 12 LY11V
711 yKunyl 1y'Ts 9T I t3K17 a T"W TWP
YD11 I Ktm'IW T'"I 71SR, yp1u s1Y Un'3 *12
myB m3uas Ty ?TIs n7 1] pyn UtTyy1

'- t3T'pLbt 11 PT' t3M V )'iy $t Wl'na
,U1 -vlyFTW 1'xn11 71!) -19i1ym Y-1yusin
,-tOng nytr'lin ylv 1l 7Yx;T yyon3'p


Sa S T W 1 T '1 E '3 T '7'n1$ T 31 R "T-jU
-'2T y yllyx 370 ItI $ K 1 71 UI nTP 7N xl
71711 711Vt' U17- 11 Y 1 IlI T <1831 .=33l
-DMVW 15'?'2-517- j, Im ni'vyp -1-T
U-17? t 771D3 T32 TIT atSn ,11I 7'1
'D3 $5^^' TY'37SD'B" lyn o0 ,K' typ
$t' l t3y3ilaa 3 0'u 7iT'l 'aTT NP'I1
-1D' tD13'J3 y7' u V 71 Vyn 3yna3Y 7"'3
ma'''>i yp''n^ 1 9 K w w t2?n '7157 ty ,7573g
119 D'71 n3l 713 '71B3 'T W 71 tlln n1S
qm lyAn0l p tainrnyl Ual s71y3i=1 I" t3$T


-ypnS 0 3 ? n. 1i-'j -'1-) 1 ,7K t PK 1iw
.,i3',3 t3rn u 5ll n rbD nyn1 l 7y i;nl 7,x
TIN tXTu 1rjTt 711 1D 0% DIl T1N 0 n 0C127IM y0y1m yvwWya7n -'I TI t-17 ltyl
"isn Ulw3 tnI4 7" 7jp w T Um uS1T7.
x'lp p t uB'a7B .x38B


1'Dml$S33) .8_S


-3pito lie u3zng2 0191blyT J n 99oya

7SytFp3( 11' to 11T T D7Y3gP 7 7 Ip 1is ?
K JE 1ptt n '1TD 13 TIW
Jit p3T'-1y3 ,77tv3ula'"tvn1 ylluny
-ylny ,7BtawlxnD 71p119a 7Y3"T nyo,,ntv

.y3" v0'rr TINW'K 11rK 4YU19 -1 trll yp


"T .1-7nrr' 7Usip M;3 -1K -WTAg' ISN
ua t3iyls32 T pj;rn F nsn3Kn"K yI"3
ny9" .71, yuW1)y -$n TN 7ti.-p-lylltv
t3Y7 *T 7YPR I% A38tT'1t -l3n$ 1X13P97
ml y- 1 7 t1D. Tyhlyulv -r ul"I t: rn
Ty7?n 9y~ ri$ 17Y 7t3y, w tm T3 liul u

1nT 1y0E lx to- 0mYynl 'I IT yt) 1u3
ynyn? ,ynu0nyt:3 iyt 113 tv"p'-T'rllmm
19l7. 11 7.11p11 tun"Imn 1Iyuenv TW
."mT17 ft3'i a1 by31Q $190
"v5kp 7wipylp7S'1 1 U11?T l3, 1y'r ti'>
-!<;' oy' Dyugbyp7 ,uytulv TI ^lns ,oy0l
-utSCWtiI'l g UtpI1t33i TT tuik cy .71l3
^y*'n 1p$1yixatP W^l 07 ,ISDlD,'TT3W
.VIA7p7,iY-t)IIX? YTl 0P'7-U
.lu^1D a3 lis TIN 719p^3Ws

-1'p ,9570 11 ,lyn ly3oWrT:3m tWx
-9E 11H ,-IYTm''p ,Uo0pyu ,TX1 ,1ST'S
.19Y9p1i^-'l11)^^ 9y-ux Yy-T-W
-DIIN TK 7195 W92' rtD3 t yt:'IT y-T 7T
,pl']'i -T sW'Tn D 1n~1411 t3'?Yt30WysY
DY TIP Vtu:t1y3p S'IDOpyt ,'T$IIXT-`Iy-TY
-O17T3WX'-13 yl'T'1 K ]' 11tAp13'11It3S TIN
.y, 1
yIIJ W "I t 71pyttSl 14' 4 t71
"3'D3 ay3"Sp nT3 p3y' .n121M y3y5 Um3z
Tn Thip ,7T7" 7$slyAi Upy-tug TWS 7tw
trWx rlW T IZ'T7^10 72113^^^-Ti7( Tn .tligU
-Yn 175l'- t y-T U9Yw3 lp2113 10't TIN
"-t tll TWIN .1mD r InT33np Y2 .Ltpu
,ynlpD!t 113 1S3'11n3"w 'T U33p
113 -ly? .38pK3 tl "y3" T U0ISgD T'7
ajnLypBsYto T TH ,Ily3{< tPD'^t~wlyo3im

-3winr~K ]^n manrao-tv'zyn nywmxnr
-g! yVW'TW y 3 1y"tI3T b n yp'nyyS 31un1
unia lp u3 yaig23t3''I YSWTW 'IT .xy,,n
I'I"AlY-T Y011'n1 U17B 11131 7US16 I'X 12
.an'3SX Typ q',I 73Y3l1


"'izny1i p3ll X(3s'7 I1 u'l s I' 19 p D s

-yD 16 "T 113 3 yr.3D1rtDit t' 6a
-Tyl 113 7'1ul y1p'v3y1 P StUIYII5
ty3'DyBSix yw\ ,t]w sB (aypt tpW1i *w1
DT 713 tU11 71K 1R3A I.71 iyn1x 1T
7"P 110 ,7T Ih I3'' t3 fYty o51 ,Or1
YWxal$ .582m YM.Uf3ltmol7YT t3"T
,tI nIVyyt? -)YT TI TN ,plir" yurny'3
, rmin nywr rl 7I ,0 5?71D BLsa i
S .T3S3^g"UlSiqD -
-ut)7pu t3yr PI cn$ p'-fi3 r3Si g
t3ys TE p!ny W pyto.y xTvt;IK 011 113
-189D 1949K a7'X TI 'TID '"PUD$-"f31 a
.}gmtSWTT3? T 24 D YSW~ytism SW PT *T^I D93B3
-IyAyx tST TW nTiIIy tWlIyn 0oy
-ml TR 7J-1 TIN y iuyt' -'T T ,11fin TWi
-21M 1yfl1 5Bn lJl3 fl nn11sx ynTy5t'
71X JtOPIMYblYnB yT1 T ') IT. pT lyt5u
WUt M t1 YT1$3 T .t?3Uyl "7TT In al 19126 -I *'Ks
Dp!> ,Iam p''11r3ir3 prmi 1x m 7=yPRy
--IT 'RT 7411 1949 7TW tU21 7TY 113'1 `17
.1X D lZ0'l" 11! "ym '11
TRs T'T wt tU3lyl yay3ui< yt T'W nT
3y-r 71D3 JI M 7IU 3 yta'?1YS'pl 550
-"3 11DS po1VInn3 T13 73a1-Dy '1pj
-YC117 PU'tI8npK 36,490 j ix nuvY x uany3
SiP tfl$y 'TV tlp;l 1926 TW1 .'lyUy
.28,300 T11C 13 11y7,py3 K
-n315a 10nyuwy yrT 71D3 7yl3lsmtvs 'IT
"-m TIN 7ynlpyA Tng. TIN yyln ,lYPlwaEp
7TPIyI3YI UIn3IM T-K PT tW3!; ,1927 M3I9
71! tip3P -lyo,0rn is nmymnmi '- I qlix
1K 7-lyll U%13K3 T 'J7 7sp Dnll ,u3nyA ly-
D1(< 7n112 11nnti^3'n 710 A3iTin't17p 'T n
,-TT3 -I'm 71v 7T13S7'vU 't T T 1 7Syr3DW
.1yTYll 71111 73't3
Unyl 1yT 713 7IE)ruwrx ^a 7wO1n
7xsyTmT>3m TS ,71.41)YA Tyu"7t." TW
"ltD YDPy11Y ,MY-ftl1 Uln WIN 18T VIDIS
71T 7Dlp81ny ,m1?Bm2 I,7l3T1< yv WE i 7
,iyw5ls 7t'.rx2 7t'p'a ysyn 113 7v7uni.I
7)7yT3 71W ,T 31St3 ,77y11'91y ,DMTft:
-t)3t13n U35o "'T K '1T T tIp31 .78-ly5t3ga
7T3 -lyT T 7r70-1 yly-Tvn M3a 1m23
-ii1817 1311 All'vallp IYT ng!) v3l TW
,pn ,r1{p ,#"T>? 'I ,,irl3n i7mnD YYT
.Yny-n38 7Ix pgt3u ,xpttn ,y'so


-00 nST 7v 71$S 1 .-T YSgOSJ 1t)
"8.1 '1 IP1 } 71 1WI TW 1IN8 allg -Wyll
x lyilyyl r-Tlyuv 7yrn Yg- ,Ox10 r
t3YT 71D 13RI1V IT `IXE 70- 1= t1 12

"lyo 71D0 -rlT6 13T Tl IQ "Mi YttaY

"ysknn I-P 'TI 7ynam ,nt Sia t3i"-s--
l'YII N7:Y 12 'IY141 5191 ,CW131M 1 p
ly"? 7ayx 12 1^s?^.ylyl SW7TW unsnuo8,yay~~ "nanal *it'78p i3n IS?"BBISyeP
-"t3 P50 7 T'r p byr snt ,"uyapi n p
-.Taigiys-?nisp~nl rTW olTuxy U17
.1 ,rYiwittiv mr', 'II ,," T I'M Y,1"
,7Sy9n m ns11 ytron ny-W "uo tm98ymo.
tU^n, /-,uv'!p V-)Rtvtn 7wns-yas;/ -1- I'M'
'm? 710 IIa "'U yap,/ tim7 'yIT TIN
-yll 11T l 'T^iWIM$ 7t 7ia9y1M7I ,1949
-`Y`Tlnx y7sw )Y- I-IT UM t lYn 1Iy.s,DaK y. 11 sPDSE W 0180 09 10 19792~
,oy0xj7*>o~ptlxD'9K yST'mlKrlto' no -MVy
TS, W^WSt^QlyWOW 711 nnaoT'la

-Iyt713U U 7 X7t3T VV15 3 UT It'' u ''t30YO
_'IED 1ny001x0 1ly91 TWN 1-mv ly)-T
1ly7 71D ,,u 1nyvinv 7g III Uyn; 7,u
-lum 7g. TIN 13yut)m lytruy11tt 193sin
JUM TN 7TW 1T411i tUTVV 9ip- PTI QTW Ula5o
9yT 71D 7.1' nOT2y'" T1 yw .7 71D

Irlixilto Mn IIY' II quo.,g~xyv), -r i
.ri$ B-ItD ylX110 1X rn U3rl nt30TpyS
-"Itaylip ay?' 1974$18 ,MRsai ,i3^n9s11
--l 'lI IY-TS) 1922 TWK JR2 72RK:D1
TN ly TR ,m( xT l "' y /ya Ty/ TrK lTW y17
(1922 TWN .0 *71 71$11W tU711p'yyIo'I-
,j1'VV"yty' 1 lV7l! 7ynalpy X tlIXVMW 7Y231?
,ITt-)ST yuiyuvgD Ts~ipsyym Y-lyl ny*toi
-"73 st307?Biyrig f1K Y ygAB y1^'r lytl031
17" SW'"T 7'7s J YS 78'1918 yl 4T .7tn
,nnK ypitc f oy .7g IT mT2 :1 q'sm 11I
J'11 7y3m1190yDn,7 1 7y3ltvWSyD i'y'iy TK
"-I 11'"T'nMIM-tWi? llylr 11T V.V1T x

-lip 7"10 51 71YnY nyn ngny-r 7gtvT-T
.tri m 10 17uly, 1p'1T ,WWTT
Km IyNrlmlTa-Bn x wiyi w[im UT Sy 'n
-mm R ptl 7yrn3T Iwx1 .7ut W 1M,7SY I

TW 7,11IDNonX Y DaII 19135 10 a ylm :. '11
- Y1 111Y TW 1SK1 ly 1:I 1ly T Jim 7"11
-"" PT1 Y93D1 "Dt71 nm^t3 T ;5 1'3:7yt
-,W) x 11yu1x "Al// n uT TI ,7yn3l nyl3
.. 1 3yn l 7tobyv


1950 4 Na
-y5f- 11, o'by yw> lyolymr Tn ,hyowy]o
Pt umll ilsN nyn IBIS pyh5i y im tsayip
1'1 ,97yw 51TS ,Q1aYIB p1x cps1aip 1Ny yv i -
vylwys13 uyll yp,31y3i 11D 5rnT y3rln2 I
.11ny
y3lImy1T I INT byVY yiUy0 1n T1in (7
y3rst0 1371 T' IiyXm' lT 1n' "i oyDi'o'BDi'
is m y'yrSu' yyli ,yw'mK ,y7ynx0\B9 E pD
'I IS ')1''^3 0 1'n r 1K IK T irs .yplnyn 11I
a ^ian sySYo-oDD s mw is s ,5 me a
5Sp wnmnill"In IyI ND 1a Iyuynx y3ynSPnl
yrVsv- l', n iiyT p3np Yy8y ,vl3 ytii 12
."Dy5 main2, 11. n y13 fifc j
JpU 131VRYo'1N ly7N110. is uu51TY-1 X TIs (8
n- 1,T1i Ti ,l3tainQ m1 -7p 5 ,1 3nnxY i
n T7l5te5 la In o3 ,Oyhtl SyiN bSt y.!l.'3
'yiiy 'i N ypy ,nyaO 31D mmn yipoy li I

yuDn3iyo0' n p0 'Is 10ty1n3 1y7 IKE) .8
"oay nuin,, rmuxK nyl p s0 o'y'si1t'
vi3n 1311 Jim "n13 1!31 y1" 'pT myl 7 I N
aiD1a 131- 11 'n IND '1O8 1 s TIN II ilm11
1pat N 1mi 371' Vy pIn 'Tn 0 ,<'no p Dla y
,oy'siB oom yayyiy Y- Yin 1ylxi R
-yD-yun yay1 n jnairN3 15t? yazyn
lyI ps1 p 1y7'1p n'1 psL 'yyS1 ,wt11'
-Ips Iyl-Zbyl>x ps! 7pynls IND pJ Unr
-1"7'W '1 180 VT'N p71'N nyhpw'i 11oy01'Y
.5rv'mO, 1'8 1on ynn"'I?
1uf11x Iy 1 ps uyanxt 15N' 9'5 137 1y n
K p 1npi'1t o'n0a 17 plx "y) mainn,
oyoBsp 7yimlyx pyns nyl -in S'ysyso
,oypy' pyayny5 yeywusxiyryya T1 yippa 11ps
-wKn IND anaylnyu1ix yon 111 px 71T is
p11 1poyn yornyi ma yano 'n U1' 5 'n
,l5"U ylyhxuyz 7K yII iuopy5y "51y1'
'pnlrya-ona 'ps Tyan'la"?rmlN psI m'aa

g ll7yl r1mnyar"i Inx 5XT 1nynywns
-y 11pD =1n1tao0ms nyl-N 5Iv w-opnn Ka
pm0 anaynynvm n'7T .1y3y3i18x-y yp'Itv
i$t pi Uyl-2nyi pynl 5YT Si-ropnnaN
-n X T ,5ysyso ny-i U,15 1YB0lInIs Inyll

UJNiN'-13ne 1'Jl9 n'SIRmV T '7

1'1Ti .11 ."
T .1yomwW 1n8 r0pT -


710 22


TI1mip J 119
'IyI7 is 17yipyl l1y"T 1i0u0ya 1iln 0 1nym'
wrxylp1 mn Y 'I11T'ans 11 ln11 ,on "ny"Ds
i'r 16 11N y3ST'K'858p 1y7'7s' 1i' 22 11=5
nat ,s'lpa>TB I'm ull yryasnuimNx ywnmIT
.1"1N,10''1K '0s8aN1y y37 p1 ,r1Yn0 1025 0Dy7 ,0w11K
yI 13y0y1tys nyms'' I 1371 1i:717 napip
pW owTyn oy oxn ,ynyuu.nrnrB pJi ynap
'7n P' ,oDyvlnx-oKmS p1'H 1 "11 3 Jims 18
py1 YSPnK o3y yl3'yna m 1yny3a 1Anym"
-yn8p p1x uNxKVo1r 1 ,NDTnrm 118N nunf
-t91yn- K px 7 IgaNeS-pyngo lp'n yigw
.5'n2-n1t111r mI's 0Pyl pyx 0oy0t3s
-ysnyl3 IyT 31' 0cisDyl1 I ,i upni 13I y1r


.iTn7 .R


7tt tismm-1-i ,sP' 1 p5 V6ipYsp t=aal 118 ps -r
yrt$18VtN 1PVT IWi 11n I 4'5"V I16 0C- 11 1:y1s 7 18
Xit:P nMit: Is lt7 1=t2 p-i n11 18VI2TX41 t=yaPy


utrns .5Nw10'I px 15y1r1t'" TI 0 ly y1310lyn 01

Jm 117 1"11 .y1 b 1' x l1 p'l 1 i1
-18 Y7I?' 1 ypI lyiI8 1 yn' iyn p'T y1' 1
-1? ,oP? yti58 aOyn 101 ,5YUtn XwN5 17P
jilN plysymip 'n tn pani m yo'K .pin '
ysaylu.yTy1 yuly'ra7s pD s yll u'un im
-.IN ,DY SsTprKAI y5Nlx'ysl -I x pix nyl
.OmN,^-vTr ix olis ,Tni '1a
-yR UlYI ayne "2 2:301 ps ,'Ia U117 tyI ,aRT
y143 U01y1 123 ,K-l1RU I 1p1K 1ny'11 T 1 ymp
1yuannai y uyn 91 u m a y,s ID an .pIN-12 'on
ImTp pI'T Ipyn ici ,mn uyp Lypllpn ly5mn
-'8, lyl 31Srx UayP .-i .1 311ims-1y8n0D pI'
uyua08p-u5ayIn Iyt y)ynl ,yo',nmp K ps 1y3
-ppy3 7 a 'B Yi1s'18 v1PVIn 31 1 77T0 -180
3X17 .1 ltlrn 1.J180 08,1 u 1p0'0 Up ll718 In
- luynl'p My VP VT Byl"onya01 Jun oy1tiiya1
pIn 1ND m DsunIN 0UR 7o1nsp 3'1n7 I3I11 m
pI lynny1'5"w In Jim mTm-1 xDar-uylI No Im

: y 10orp y3s1'n 11 tynyl'510 3xi 175 8 11-'17

K sy3 .111 Y3e1 ,'B opp11 ,yu nsnl flu- 1n,,
-IN p0'18 3111'031'D ny137 15m 1a0p80 1'1
110, 30K11 311'7RnV1'7'8 310'111 VT 11 y v,11
. Inl y'i *Sn yu'si 3n yi ,oIy3 *1 -n (
r3 31-13'1 y181 1 P'is u'K 00 .ly'inO?1s I3s1i
y5 31' q'n1yu1lyayam Vp 05oIDyyIYIp .$2.00
-as 0o nyl 1p mma' y 1p' 'iyn up-1wyan' m 1'ps
p0s3 io3 : tYuIBp y,'1 11V 311 p' I
.pm'-T,, ,T'iyny5mW ^t "Wt Iy nin,, mil

-miaK y "n a y 1n n y's y umppI pynIm p y

Otyn3-s IR ysyn ,nm mon3 m' 5 y\nyuo III
'.Ip *7Sy iyn
'tIs'n myl 7yaipagm 5ysyno TIBn vB (5
,rmnax IyI I inB x21rpsn IyI psI Iyllou"a
-yaysyloIxng ymuns m 1yI paI **R-Ca' "'1.
nT1ua -1-T a ig 2,53, yaMoIsx 1yl1xIsyDs Iy3
x jyrnT y5yll 'r I y1 ,"DOm pi- w in,
-y5prmx 1ynwoy*^lK^! nyl IlND ImIspNs nylimmi11
Dps 1JKu Y1n131-Tim'm ,yo'mp' JI 11 a1
.5mRws
"mnT? 'ir'T, r)yllP nym o317ilt psn IIB (6
19y4offx ya5Yn ,"nlDDU oDaiy awia uY7 11
,v5ly y"I psD ulynyy 7yeilyly ,pw1 x ps
-isaNya IRy 11 mmi yny"T ysm lyaln yYaynll
y.1yn ps1 5X'r7t pI' DMit1 yenIyY 2 pa 113a
nyl psD 7n52 an u ylmn1'I ^a x rn uauvwyl pyn
1t mu'll 8nitv yrn I' ."ny5 nainin, nmix
5ysyno ,ypnyam pr r"n myrnanp' i p '
-oysD Inx ps Ipl .Dxnnn Jai p lyrtb pIN


is pUXy4Yn 500 '9IYB tUoyUI'IyI pIyn oY
=Poy5Yt tnyIin I. 15 IylIps JI YlYsi37p IyT
nyl psx rayIymsap nyl p11s mv MIs Uoy pJi
t05mly-1p s 'yona m .131y0s nyIN'Syon',
y7 p1 1oyo r1 p ly17 I 1pyx p1'l lTyr
-,8 p1 UyB'0Kp 13Y8py'1y? 0y f 171 1tr-nxal
-5yn nIyumxvniDol ps ny'uorp ,ny yne' yi
.y0lym.ap VTn pir:nyi p3 n y)
ny ,mnl Lyn 1 syly1 U1yn 3111'T yrvy 'I
y.13':K :5_ ll 11 '1 y197 "' .1U0"'a 2 ,'X3 106
ND UY0, asp-y3L11 Y7 110l p I 1'5 I ,1''p x
,'I"IN_,r~_ yO,, =7 n JI ps OYDs __ ,l'pnT
-B" 1~ I31a ,yn1Y97 118 "oR,'s~n op 0 y11,,
umn uoyulap yl DOaT ,pyI'yDs37 pp PD =111
V1 pyn p18 ,1pym110 ,D8xnp1ut p1'7 10?nymay

Iyny7 By7' Unya 'l m yu'rsp 197 .ryyP-lmp
Onll ,TInS 1' 1 Tpn iND Oyltl Ip-ULyn MyI7 '"
1I'5'i 700 y1:'r Ip y713y 70 0~10InoIs 08n
.rIly5 T 1' 1 K lnyp1ysa y101r7'n1A .
nyl ,11ET lymp31P 0Uyll 111't n y'11s '1y37 1p0 u0Y.Ip 15ININ 01 7 11D 1'~1971503
'ans1T 1y 1 01a p31n'r 10:1311 18 11p'1K
-nxK m31T'yl 1Xc 10 1' Y3hy' ,Iniin'0 (1
S'1i pyn n B yB" l5yR1 pyn v ,7iw l x 7 rn
Iy'rrnp, ? 11 op1 ppy Ins r pyn pni 1178110 3117111'p VT 11E 13 i (
11 y11 ( y18 1la y) ta0 p 1yl
pn, ,lw aB pln y1 uy=y, ,- ,l B (1
17917' IR 111Kfl 191712 11D 1 7311'0 00"n D 13


'ysyno D,5017 Y' ps1D Y33s1a'n'"ly 1 IND J1
3.10yns p1 y p o1unr
lps 1y tplyyni p 11 U3T11H p7. n Ti7Z (2
-mllp yyI n ps liN ly7'Iya yD7yn nmuNll-
5Srn ma ,Jy1y Jun B-1 l p =ms iN- n psD 1pT
-n5 mayvI sIo pImix ps wyolylp-1 ,yvi,
--iypNx mrnpKl -ylIp n pyIn'o 0on1 l11Dy-
'I ,1ys1yli10m Y79 ]bD'1K pRITn tm .p1is
Irmy I' nyllp- Sp '7 Two DOn,1 Pinto
1l3 uyn Ji 1$1m na'D yn5y1 q'p ,'pJuay yby-IN
IITN IlVIylIyiVp y7y)5y ,yr1 pX -lyan'T
.ps11R y n pyn311 7 BYa'l pwyl o 7 nI0i ,5ymt
pip-UB11 n .o Ia aUipN1 II P7R1 I'B (3
myl VQ pl ,oy'spyo-UKSno y1?" ,mllm K1y- ps
VQ ,pp lyny5 We p- Jim 1215 1nnyby -IND
10.1p p11N 1) n tO ,"r p w -in 7 omane
-1yusrisns nyl wn 55ya HpR pyum!<*lb IyI
.ynyhulr IND uynx-onimNrsl 1^-pN-oxf 5i


.1950 ,p1yn 1022 yI ,1'IN-5nI


lita nrrnt r14=rne~
t1 a3:ny^1$ ya t20iqB
) 1 n $1 2
.DQAP ,Isa I:t IhD
0y7 p' 3yn1Y31 "5'l3a 0 p 1n 3I31ly 100 17y',
,wrn" ps1i 13y10 yp1yy7yny''s n 113'5 UypaN
,pyan 1019 DyI ,3ll ,123yra ysY ps1K .N
1yonl's n .r 1 s1poyy1 Ris1x en .5y 0y1 ps'
oyn '?i ly13avntn'lla n I'nx jig uyps n"n
p1n ,yy1712M ps ou'rsjp 152ps12 03 1 ps1
ps 'a i 0 ynna 0y3 oxs0y37s 0DY1K11 137T"
J1im oIn .o 1y73'0 n 110 p K1s 0 0I'n11 ny3T
17 Vil 2 1S'M .$275 DIn p31ny33 3i0siwyI TIN
rly-y3m7 p 1 unm yl I ys3 spany 1I 7Z'?II2
zr0 RposixN? 1f 31 1I'm 3IT0rn 1-7yI .*'K p'M
-11J p1K oy37ps y1P 31y"T 1" '0lyX3l7in Da01y'
n 2yaymnss'is ons py3ia 1K x D '1 t'?
.ysr ncs my? ps imprpy 1 213700K0 K yK'SK7 1y37 "1 a 13713010 Dy31
nynxwt 1"700My 3K 1' umKn 3K0lyn. 037 110o
137i ps1f T"33'I Up1 p1yiL 17yo'0'n1 13Y7 130
-yi3 ngK T Y35y1 ,iNSsKS0p ino7 ,y111pyTpy
- I' 'SN 1 yyaPyi3is 11 17'I p1-'2 "7p I-IN
.-i' 30 1y' 33ly7 37 12' Us n 'T ybyn1 ,ll 7'5In
I'nn Dy p' tlynipynP TS mPi'zya nts 1y31
TS I'yas3 tr'n .o1yltNo hyu1o p171r37 p13
-yI TIN 1p90oi ixiln psI lyrrny lyl7 iynly
I" 'i n up ,5May)x 'I .1 yr3ns2-1p 7y7 lyn7
11 0'137 0y3 pny3 3i1iya1 02"10 ,BIT1 Dy31
ris paS1 my-l psD oeyaln p proanm u:n m w
7?1'1 037 310B -oI pscs'ip yr31u11 'I S psa

13 nya ;I on 3w12ap '= .$400 1'1 p7ytOB
-,p2W 1' pJi m Pul l0y5 m 1an vKll3m 3y17 y'r
1yjpait -pa .Yyny nylY -IN x lylya STN "in
p3n ps1 3"-1m12 175ny0 'pIn y3'ynll ,' y7'5
,msn nyl ps ur5"nza III
.0euKpo71 ,3Kpo90vsm s"0

P089-1s3 ,-tyuayi 1CmT1'sttY ltaynisa
p1K 311 ,3t01o 0yI ,30o2iT pJ1i n1w1 ,w2B"n1
I' 'K p iST 1iy1 y71pyIs70 T'S '?sN 10JU12
n' .p1is''"'2 ,nIy3iY'11 l0vuy313 ,D'oY'l5x3 8p121
313'"?" : 3y12'YSN ps1 Iy3Kn2an TI'K 0uy'alp
,Tsan I'yl- ,15uMyp NINI ; pysyrVnsE ,U:y
'j1pon1yK37? Kn1' ,iV'w1 spyY31 ,Ys'B3 Kpy3y7
310py3y r'T Mnfs 1y7 .yns'naRI y71y's0 p3sK
'ONI 131 .7yI jy p 57"1n .-in p310 "I0 31ny3
(2 W'"T 91K 01'70)


S 37TT R K W'7 "'11 .1 .*.JPi T-'r 11nY 1 7i' lyllyl j'ix T~N linuypi
.ppy1 7I3yinlyi 7p 1~1 T 'm "1121 Ksi
-2-o 1'p l tym2p o'tsINp my03 7'm '5 = .
p11s i y p1 1- JiK 3-li" ly'i K nynyP oy'Sytv
1000Y3 0 31_1137 I 373.1K uKla'012K 03n71
.pn1731 y313A Yri2a t'i ,eiI
Iw'Ta?20 1yl p ,r-lyn 1026 3yI ,i021 ?
l'M .ypia3 py3ny0 p1" 1o'y37311'1 B'n1 ps'K
-1'nyi lyny1i IN mo ll3y .ly YoD p 1y 'yw
1-iyp'K i1 25 : oyug y1snpo7 D 1 I% uy13
1yp2a 1y1 .' 1i OK1' 1y 22 p1N Is1 Tr1X
-"D 11jK ly1g 3 3a? 15IyT 1yon1a M ly3ny1 TI'
11M lI 7yn 300 .yaTIN Iyny y 1T oy .57'y2KSI
-a ly 31ny3 T1I m'llK 0 y 1 10 p-y1onoK 'I

-ynr ps m ay1 71 ylayn2 n 07 lypys .m01
i "1 1 _rln .1y7 1 .2 ,1ys31in- 1 t~yi u3
o03r7 y'r)'an17 l1 pyn ian2KIIs py 37 0BT1
7y' p 'K ]WTIa oy7 p3s I3'wIN 'I pyll pJ1
1y7 Iny 11 1ynyalo73 s3 17yI ."S 'lyllrsr
0'1a ,y3i on ,1un py5' p31K "DKi1T -1lyoin1
y7,roTlS K I pylyl un Yr 'n .-inols ox pT
1371 1K ly3n 3 K5 1'7y2vus 137Y1 3ll nintn
JI!3 toiy puill -l y- q'IM iDNI^y yun llJim u1B
-11N yy.1'-'n s y117 pJI3 1 170241K3i Dyl 3?iutv
y3'ivn r lyny3 1KI l70?" o 0.ly1I21ynryu0
.nya11r"Ol '3s ps op1s3 ,P'I- O1 p l03oy7

p Y'assasp. ypssw5xmbnyYx iwyTIranx nyl iND
tpn In y3 i7 s 1'I nys13 yy2 p3 n yuasns13 'n
.3803.50 p1 y31o 1


-519 ps10 Piss 1y ". iyv aspx ,p7-ly' I1'
'I ,p'a131i n11 ;1 %3pshaN Ne12i ,flyOi2uKKu
In ny)T uni> 5on p nv na ps ,plynirn yuan5N
p3n oy'"n? r 71D p y11 U'sI x137y'hyaIs
-nonipM K a311jpy 11M pXn 7B pn J31 a 13
.osRs 15IbNsxm nyl ps ynxlybryu
In .^1y7? t3" n1 mn1 1 lo-11ns ua p'o
75 ut0'lpoim 17y5lN' .o1n upn ,1yv1x 1'a Uw'1a
p'7ns "T .-NDym us N JiMs psuPYPI m p NY'
yT" iKS 130y yK 1N 1sR ipYTpy 137 pInwK
.0ppisa 07 ps1 5L:0y1 01 3N12 "
:;iupi)-'mU'itig ,pyiy .


sm -IyOyiT ,Iptrlyp lrin 'n f11 ylyTlorn
3I31Tyu twin ny 1XKn ,UIV 3 lf yrnio lynyl
131 m- 7110 31Ti 1 'Y? a 31 71113 1'K 7'TI I 91 l '
M1V -IBD gnsp myl utnm2c ILprpanx. nyl IN
ly3as ,oyp2'P yo031wn y71t 110 s yi-s -iN
T11yn 711 p" 1Ji T'3p3 3171 17 y 3is Iyl7 u'a
p1y5 ayI JpI .'wI Jw nl Ym3 YroY1Iiips I
yt7 '5yulytry 5miatnv my-y3 1 1K tu n U011n
lyn1 ,1I3 Taa n3x yl TP7D L y 0 11PD 0 iylpy
-n y1y"i plowx pIl y y7r Innya ugn ny
.IN tny1a 1lT i3n T3 n r y= 71 ,1ym ynny"U
-In7yx Ylyy7 iNK T'K ylyn1 'y1ysly5 D'na'p
.3 1t 0K S fa !p I y' y a
amypylpnix oPyrrin3r CoKn insp zlya,5
oeyusp-lip poJ t y'n myl ID 111nt x 11
Ipw13" yV'1T 3Ty'1?n Bn o yn .D,0l'2^pptl 1M
osn non5i Ysy5 il opy plin loln myl 1is
8-51 7s 7 TN DY Wil37l I11H ,13 iTPy7ly2i
Jim 0157t I73 ysl"1 31N lo" Y3Du"l'n 3 ', :1
-EI"B I 1 iN iTralin Pwn oINp .nanna pyl

7055tCo yax "! 1nrsmil Ji mvep ia 71D 51yl
a0y3711 37t "2 K 3'11 rm2 131111 'l35y7 1 t 0
-cu;11 y-1 11R 31'i311 TY'11 1 7IKNLns s13 ul
1 pIs -TnjaIM-tleyniS tyI pyj Ui> y ,jD)jtnV
ilNs tIB 'Y .yl n19'5 yruixppyrnitm y-3
osI tynyV12 OKII yspy1 01 '1 Ypy S'11 n T7 ,0llyns
anyi ymoyurol-nanrn n Ji ]w 1m 1 Jim w a
--in Iya"T j1o'N'y3a n r011 ,11D-iyI 11
01tV IND iylx 9 yI TIN Join 511n ,'uO7s"s
-RD 'I TP ,I'1 Jo"n 1 "I7 jIK 1yo03y1i 10 E TI'K
Iiytlv51D Own "nannf 'yI5Yp,, y7 Is p 'l ?
3y"l 7 V110DWis 1I f'inyl 'Nn ifY .3-3I13 'ipa
p-i oyn 3yn mY3 n 711 5'n ,i anran pyl w1Np
Pny'nTY 17 I1'iKyyp ty3 n ,B t y11 I71 I'm w3,
oK 3'K JmI r33i0 I' uarrDws0 ba y'vrx, n
yviypp' Y-y D ,yxa yn79 i 3 03 T y0xp Kyll


.py50p min,' y'1in u1nin1 3 n1 IN' I1
M I'ma pa~u p woe TIN Irojp5p nyt ly -7T
n-oSp yw'uyK j 1&-nx 3 p13 KM 751DsO int
-13? pn p'oK1'0 in 'yT1101' i7 ,7y7 41
y:Syn ,"Jigynma,,. UiN "Innon nnm, Doyn
'351y IoBn prim "MN lul R .I tnayx pIn
ny"i .5R? Ip' ianlwt yrioar-o i IxDyY pJi
D'1K 1371 0UZ373 3'1K 72n 1 a ?1T' 0373"0 K
-BDIK Ilyl s UDyl 1I11M tn plmr11w7K Dya"s x

y7111n 13y"T? tn M153y y ly3y1 7137'1 w0un In
..ly lnyix
u2ln1 I''n 1lyn'K K03nylr7ns uxKn n31nKT n'
-'an nyl usn nry"s 1ylK 1nTh 1i1K lx5xoT
IPB OKIIrmynll p pR oylyox iN Igtn
12 Dnp =-t)Iayonia I1lN unt oxi lyaioanip

yl71 10 puYx 1KN 11'x 'K i nx 1Kp 017y'i5
Myr ,2a11K 3I3'on .xylspy' "111,1 I' 1rvTl7n
: yay 1y7 inx ,5n an3iywV T'N ,lyn 1028
,"3isN n 3 0'n D71t psn 3lyIsp '1m,,
-op'5D I'K ,rp-y7 Ju29 ,oyI ln ,wNK 1iln 31K
oKmNs : yay7 17y qN'KN ,OK DND 'IN 51v
oyppy3 ypi" ."Mlbty lin In1yp i011 1im
1y 1in Di y' 1y7 1K P 1y u131 lyn13y ly"?
PwN ,Uyl yin .17yny1I ny ly3a3y712 3 MyKnI
'3 U 1paya0n371S K NImriyrl"M 3K0yp 1 n3 nnl '1
oy p1ynll 1i1 '"nn 1 I'K 'IT ,'In ip llyl'?K
Iti3yn 5pNs N 31y llA37 7'y3rK 'ysy30o 1l73"
,(?KR1n y1Y1 JIK) 03y3 17T p n 3'' 3Yn 0 Y?35Y11
p10 1,1n% cmy"i M t1K1 im'IX' s pyn21 P1'n
'n-an 1 ", DipaygnS 137y .7gT1a'3BK y7T


1950 1 D

"DC


V LT"


(The World)


Vol. XXIII, No. 4 (127), New York, N. Y. MAY, 1950 Single Copy: 25 Cents
DE VELT, 103 Park Avenue, New York 17, N. Y. Telephone: MUrray Hill 3-8895, published monthly, except June-July, August-September, when
bi-monthly, by De Velt Publishing Association, Inc. Yearly Subscripion: $2.00. Re-entered as second-class matter August 22, 1938, at the Post
Office at New York, N. Y., under the Act of March 3, 1879. Abraham Jenofsky, Manager. 2209
.&i


=--- la,1 Y17.8 2 ,nt -


/ .^ntYttt ,s\~W'I .'1 .^yty? *

n.l^^t .1 .V1 = Az .- .
=uynyC ''T Il K n1'T'H TIN 114lN 4-T *

Vans-p 4-r TIK Qiaioy D'ta '" FD' 0
.nono 0
.DY':wjy~H~nt yi'^yx^~SK pa~ -i't)~ty-ys *


p-ity 3 ,t`aiD yP43 tIDy1 123


1541 2 -


Ilm:ilywnys ,lit =.y^ .18 47
.p'iynp~tiat 1p nr''i -iys tayQ''oyp-Q'7
-^yHP-Dit i pla iti- jkcprtvi .t tI&
.^1 px y~
P7 my'ilp-ml'ity3 p 3 tm .t .
.'i'Mity n3i-ro
"iypi-i~yoy pI 1231-1^3 5r("^"DIS ^^^
.PiPo~ft~ f'ls ni iysa oy~~r-in
zfti'a TN DV"yW41


2 Jt "IN"TP 1 1' 16
8 1107 2V1 ,38310
14 n I t Z 8 3 2 :3 0


- -Iyaj p DovT p t ir yjy:3%T H9 s 'In $ YPY1to


: 4 l TnIp3 7tS 1 p-Dta 'S.1t
AMBIJAN COMMITTEE AND THE AMERICAN COMMITTEE OF JEWISH WRITERS, ARTISTS & SCIENTISTS
103 Park Avenue, New York 17, N. Y. Tel.: MUrray Hill 3-8895-6-7


t=XV=171
7


ftlpjn


1K 1=7 jl$ t76 Cm9 ,831 T1 1N nrhM


8114z-


pi'-' ,ta'nt3D y248 t0I1n 101 ,V=K

p---- ^S1VR310:30 ,Nt31 ---


.-ly-p';' f=1ity pnh' 1rv-ity'1' ,AyjIpN ntml jIr pnlr 'iiNrlz IyW t' r
Dl"1'1' iT^K^K ai~t3Dj*';'l'* iyao''-t y,3-i a~t~~rt33in ^S^p^^5 .11
^3^?~-1 *'t.pDIWtI~ .K tt 1Y5^Wt .i .tly'1 ,tS3^p ^^)pA<1 ; -i^^lys ,5331DIS ^^


JIw =17V Min r^1pS3^Np'