Nailebn =

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Nailebn = New life
Parallel title:
New life
Added title page title:
Naylebn
Physical Description:
v. : ill., ports. ; 28 cm.
Language:
Yiddish
Creator:
Icor
Publisher:
Icor, Association for Jewish Colonization in the Soviet Union
Place of Publication:
New York
Frequency:
monthly (irregular)
monthly
completely irregular

Subjects

Subjects / Keywords:
Jews -- Periodicals   ( lcsh )
Genre:
serial   ( sobekcm )
periodical   ( marcgt )

Notes

Additional Physical Form:
Also issued online.
Language:
Title also in Yiddish and text largely in Yiddish.
Dates or Sequential Designation:
Began in May 1928.
Numbering Peculiarities:
Volume numbers irregular: Jan.-Oct. 1946 called v. 20, no. 1-10, Nov.-Dec. 1946 called v. 19, no. 11-12; 1947 called also v. 20.
General Note:
Description based on: Vol. 11, no. 1 (Jan. 1937); title from cover.

Record Information

Source Institution:
Judaica Collections at UF
Holding Location:
Judaica Collections at UF
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
oclc - 19068832
lccn - 50017200
ocm19068832
Classification:
lcc - DS101 .N25
ddc - 296
System ID:
AA00007530:00025

Full Text: e *7 8 n 3 .


non'7 17x aD 1' ^3Ng-11ynD 1 "T;' 'i: 'l .D
pityln o-ImDyt m 3? t iap l yuprin 7


: ly7v3 .AD, n -I'M 7 :Y5 tyt7 74
: ph11'e .2
'1'Ta "21 "P3Ej,, IIN "0*0 DalynB,, \'\ n'esNo layn

u:y nt I91? .K-


: ta-ispDho& .ty

: D'rt .3

"Dyi nmmn,, Basaypiypa 1l9 fN
ttyn 'y y npyn ov13 J sun 'i
01iy iys Dy1J3a3p ')iit"
: .Cty .K4
mapyz 115 yJirNyaXiy


P3P~C~S38P 97"In wia np


=7 444lf4 4 ID16
4eRVP8 M3IDD 11T 4 182 ID

-TiaynyD ,^-iu"' usirya DEn-1yj pyn1 y90991n .y cpP
]$yn ,n;,n3y" St"' 9N* lt^N yi p N Tyany
1~FY~Pi ~~l16f~E


.131X' 5:30 TIM aAtUX' 2 ,~;m
: =21297 VUDII12
.- '1D 7'01 10:30 710 .~,iU31


pi '"T' 0 ,D61 YU58 uDD y 101
7 -lymP ip D7-l
TUIM 3?$ 11 JIN l-31,1D 9
l-ta 17 ,3=231T
3k 11 2:30
SI U3 1 2
Pns' 1 ,o> y7043 U0011 123


N is: 3 nt'8t 7tr7 t61950
1950


133D 15


1111111111111111111111111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111111


B11111111111111111111111111111111111111


IIIILlUIIIlIII~UIIIUIIIIIIIIl1UIIIIIIIIIIIT


1950 ,X7 N' 7lUDT
* Ir
i! :JI-.,~ U !(
~-


EW~YORK C:ITYU
` ..I


:':. W \iBID;::~ t;;

IO31:fl


-~ :'-]F'

jsyf P'zlw'f- 211 Dyx? 1%5 7pY" mlgiamI l,3pwI- 1wn
.*'pt11NWyWTT .K ,p'2 Q TUS 21 V,^m .$ .p^ *'? '^.5 (f tW11 21) oyest'Wap Syt19ttith 1958n'w9a i
lip .,IT '"1175 OppD rz3 0 .n .2 ,17 pl -ilt vzaviiy p nig 103


lynmpiyf 1ap l DU ,tt~aytaiyis-1i py N t tsob 1y y3Ylvt3p iy1 fN 1i? tpia4s5i, 1 is Jpyi taoyr 11
L t ao Ilyn tewy: atyn pylymalp 1 .t5tyn rl e-tlnr a18 IK ,1950 ,3o tsD7 IK 7lt6 Yt ,atia$IT JM nZy
.p-y n1 ,'5in 1IMta ZW ,3I'M2knm 2:30 ,1W iW7 M1 131Yia 't1'YON 19Dn3
-ODIH Iy34? vy n1Pi I' P1 'JI- PH n5 n-tV't'l 1ttI lyT Tyr ji lapl'I v IrIl n 11 l tyWif 1$3 !yj? by
.Ito5yn i.yn IylsN ItYyn 1y454 40 iy3yn Z 1Y$1ny gtoiva 18tlyls t lyyns TIK 1 It' DP!?T opp nOpS yM3 Et;ay:
.nOny-tlSyzn 'yn 71 D8 p- ?5yi f70' trIm K VI 'T vT lyo y ,I-t1.
-tayll 'yn1iiu ly- -m y jip 'piyg 4 -Iy'W 3tatyI ,fY39-Dnt yyl y18 191 ,nYnyooDttio "etlItni nyita'p,, T
'Tn1 PHM Tll 44 tyr'YSna rIy toilyl Dy .ly113y flTn-t'8 18 It11 tnnyrflt VIt TW V Y"p'H ytvnyla nT .1ni5Dn
,twiay r88 p1sI 1NK -I3 ,'5toayn pita s ita1 tr l 8 twl ,'4y E In e 'tM ,yp'a *fy:5yll t ,ymai3-5n111t "'l,, 8
.WyMDp0*tiXt ?131 ZpY Jim 5 l fpp 5t9nrip tlr 5Ctr oy Tkr
-s8 ,'WItyyo Dyr p'ilS I1HK Omy5 ptai'B 4'1 t 'ns ,i byv : 1 YIs 8e "Inoni5n Y58p,, 4r TI' ItrW# n
.'3, 993 9jyr3x 8lv i tpyt yxYpi3 Y ipDw' ti DPtJItM yD.
plsiyn: Ian-o1'n'f n jyt v t700 r NyI 'Inn11 43p 8 TIW-ttimn nyD i n Jim l 5,pDp438 lN vt3yyty : rny^'rln iT
-Y lp3iypYW TIN Cy41y 'j ,tj5tYtn" y3U- y3rmyn I y D4yj JI5 a31bfvB sln, 411 .pI-I M Jim II'T lII$ lyoa1yso
-4s 1y3W -1y=t3i81 ,l8DI4n .D eo13NK tw'R P B ,JIB fly 10 l y ,flltoB8 8?ytiVy -Inolp wytyT' I jly f7"n11
:11 1toy PH NK JM 8'iT y)WvH I B8t yx81fSIpy p3t8p ny3D ly1 vr3 zU yvtyr

Bcn tI ttrYtv pWl y'll nr wHsu by tB ysaIDpvz yp .10tit i um= ,I t1t, 1Dy lur 1 1T TW T1H zxapc
-tS ystt m\I ,Dysvw-yviswW tW @@@w ttl iy 8 t 1 yr 9 ,ttatott w TWK tloppytis-)y?**Mn 2ints^
PH ".V2WBto siya ,nr l, v-irrmytilmT8 TJI imy yt IpE 8 i T21 (1iPsh 1$t

,pjiwik TW Wyv31ys 1i ,18t3 CID t90i-D5 t"Iasn Dy :4q ,1^3 19^ySysy y wk Dyi1trW s i0 yrtlsp y'T 3

flp I?30 33.114 s DW8's3 fr yn3n $5 3 YIW1 "fl5 ny lo3ns ."lsyl ytooioyp 1"T osnyppa yi y liyymp
Yatsvs 14M I-T4M lyp3f 54n 11Jtib nlwe3vto 1y'r L4tD Ttp2 My"T wnmty, JIM ,3 I l p uyt-jDt81 1np9 tvy19N8l
.ysyiiiK tII t pK tifyifi iia 33 it)TME 98t 10i iyi IWfl pf W taii ) i'tW \ yiiyyta-pyi lynyr a)iiii' sy
-l13 py=St$Yy 7tvnlyn Yln,5-Dni-is y5L wni lIroI ya 1 8I 1I? -pT p7i' ljb min iyp,5,4n iyI rtiN y
*pTi n 8titBniyrr 8 ISO p t a$5 to5pi91in iy i Ipyppi-ns 'T1 ?N "intn5t 1yvta58pf) ipyr 11 Dyp8is8 vrt
Bl Iat38o-tInviin 1tyni-tS nlr3ytatrle yymaniB L pfi y 8 l y jw iy8T ,pBl rT 18t38 yT3-asiln.I D'8
.-T38it8tInyti -yT ?IK y~pplynf :1 05y1 nly
: TIN ryyspibp.0 y'I 6 a pyns lyI
bysKT^MiK Ytt lysyn-ia$ TW JIM ttwyqvw*b # .1 -I *al vtpPosywthwy atl1vm aly 1#0 TPMitZ (H

~.flii'i.BM ytt jftsutsyiia Wias is 9f 1 t (a1M 2
et(ns pyope^p t1w >>W fayxs pycales Ks i8w e ttn p pv,a "-=fte pt^p. 'n Itmwayx (x
.tv';5*ip-vt9 z T) iB 1^a '0 tt1-fttrli ItW 4tm wtt ia
.pVil an O io '12* TW nNrm1 yvrili-ztm i= r rYm viyvti yVs tW ftyyvzi-IWv (t
ay- JIM .jtvtr-trszRz ntt Ip yxttxIi:S-iK iytpuKo n-yt 4% '',si' t11:16 tro ptptr vttisB~n Ni -rIYMV1v

-on .ytmn LTLCJa-J-T*i~iz IK ryiyypl82 m 1% 7L ]wyyt l (2) '1Ys IpV IS ItayZyI TI N YYSTi32-k 'Ily4i8
.pi,3 5tl 751n I'm nr a Iyif Iyi lynyey) p74M liy'T
,tvy J t3 p 1-tVrA-nK

wItagtsto Jm nv9nr3
'JS~~tt~rl lN~y~D~
11M DyDP04 ye"D?t8 liymlo -isfl ajn131W11R3 i1 p10
JTim ormlp $&t-tO 'ln .v1Dm18S-tD80 115 13811 -1.v-7 ti
1' 91 iVoyn ,t l3 WD I5r7t)"Uitn cii' tvIS,, :t y0l3pli
."w57W tifl ltorz i 9iN tyo ,tyiy9ij;lt938

[ypasK^SP ywenriw 1 w1x "yaBe-alms. y,

/l"jEB"1nK3,, on 1B-i1iwai t9n 0 Iiaisfl'ttayn14o 19n
-Jaypo;S 17t 5' y IB ,ng113 mn'j13rs \TW jv ,btil 1y35y9
.Yi41Dn'1"M "yIrtvonl4 tw 19 33lit50p1t3 lm 'y11 SYv9w
.'D1P Y81i83t19io 1ngW 5 11 "i'-11V,%n3, I7y1
Y2,1n1P'yit3 L4 4i flb T515?. i Ymt' 78" IS 1 'N ,yI D
*1^bkm I o'INK 51pim3p Y0804 8 In3'IYlD'IN tI'IN tD''myn
y t371 Pr ,i911 mr23vb3 x t.i l l1y1m1: 931937J V7 =
Y5%IBnyII ,ain3Y"I"3i& ,313 P) lyl:.v yO8 tlupvam3D0
YS DIg .(yIpOv'I1A iN "n1L I3.'Yo13 V'- DY'Ymlotm'N
v3n l1 i ,?3 157 t I 'T inh D' w 1 p"K 143 ;133"-i1 't 5'11
"7t18 1 }IB VT i 8p 1 3? 1vot31' pril v'w1rpo1 I'm Dy
.Dn37Dt3 ywi'
-" 11n i8ws Q jYj"N p't tmpn 'l83i8D-ityn^gD *9
:Dvy3 j wrnyt$Ls 1 31 ln'K 5nto
-,"I ;I I3m10410M5lK-t \ I t 0 lity^ ?1" 'i 337I10'ri
'-B1 *18'D 1ViXIyy vYtPj037a0 "T D131D von5T 8 1tS D5"n
.pBt3lp 1m7?tp pI' t t' 1 3 Y13 ?5K Dt1n m 1 3lyY vv3yi5
.1j8310 37-tlW 11D p 85vly yny5DIBt 7 tV3D"T Vy5yt7


XylywS t t n p4st 4aty
1im 't WBm'ill IV .3a1y 9tIN p'3 L I1NIt1 DYWK lroit
1i3'm8 lyli1 It i Y Dv tIT ?B015V' Mrn -I t31Y31'ttea
.XIt 119=11Y 191 91'I
m11P mYVp1 75 Pr5i3 p1D^mP s ,tNW twwNN 'I7
t10ty5 I' VI'T bts$i fYwnlpB1- iit'mlO l'7 .ywpllsla 1'
- dp3B'TiN-t'5ip 171 .amseis 22 umD 3b7y>5'p1r i$
11m ,o3ny1B 20 3t' t01BD310 131 ,3rytpu1s 31 t?0
n3n3woyvl wvnsoptyulAn n .t"mtjsla 14 r'3 12 lit 5l;Ln
.tpnlys 1jt5m 358n A 4 bytN
"I1P3 t7lBin)'y&1 L Yt$1u lts 1l 1oi ni'rol' Y)'Ttp "
1D0337 Db5k vYoy1 11 111i 03713n83 01iyl y:35n ,33I ya
Jim .j1b831801tY D mp 1ii 313 y'Dyi1s 7D3Bi05fn -I t'1HI
-'D l0'n3 i7 r$10 ,'Iapt bmip 03p'1Yi 1y53y' t0Dp< 1371


o1nY -1Y ,D5i 11 t'I& H trir 11D'BP {mp'Im9l '1370

bP05B tiy-I ,01l50'I D f E 1 0 D "7 013t IfYn1 l Yo 8 1
11 .BDBBS'Bin"5D 8 T' aaB'tyl y"0uYn13ID 'ill 'lt

Tk ,DP V '1 7t93 y13 II18t-DYi7 D 1371 1T ,;lP5'1-1"'7 8
.o9iS9 '1 It1y3 fl 5'lo 1y


0ql jymD T30VI1 ,1)LTo o ll 11 t IL I t 3 1 30 'l '11 l3yx5p
.jzllmlrlD m17 j"P UnLMW 3 0'3


\t1011lTT 13V71'i7 is *
'T1\3rTIs3 v19 SNW''ll'S1

ytO! Plp nly :tI1 M'ESD w'IN It 10-11t p1Y "112
-5v9i ,~37yl 1 9 9 D Doi7 mi ,D ?' oK 509y3vi .1'i~ 19
il3 'Iy :'I 137t p'" ,33'In5 10) I ? w5'7 17 I01' 173
,Iyoti3p t'8 Vt tipjD'Yii 5 TyB 7 ,1 83i80-i9yD Di
1.7JO P75T'5371o n3 7 gD1 7l 1TY n I "V 1 1137Bw
-DI1,, : 19y07y1-''I5W n'sK ybyna n1 001811 Yp98 issiYI
,"o5iY "7 tTyiyn383 ~'r I13~oD,, ,"0'1 t t3' y '7'03 1'3
."z lP nYli : 1 v twm nU 1UID01,,
-" '133'813-1t~fltD 19 .nr1531 9Y1971Dt00'D T'H 0D1
pm w0 .157 -tq'D i13 n11 r8t ly38 I"P on Dti I t o'Oyi
p' ,1947 pw 1946 t p ,'v57o1-'t15,' yj37t tv3soY tn
,T'Db8811 1'n i3 T' .05I I t t'5Y 1 1949 p1 tf 1948
.t'0'0m D-3D'P V ,Ty'3yD8t00 bI


ItI fy'5r'1 B9IWIT K
v7'I,9t 6 .0Dt'DIK71N i1 s 5'3 5'b "i 7yv pi Dt Sn'
.138"~571w-D15 0'r75r7a7 It b~P'D'P7 1S'1 '9 1 I"'1 t 1t3PS

-8a-tLy 0 137 1y .0y5T'W 03Y r71 1 i138B01t=IynD 1371
-~TK1E1 WT 8 '11 'i "1D'~Y"Di 'p 1 D3 1T 083 13 T
-t' 15ty"t3n'3001' 1 3PB 31J1yu 1ys yI l n31Yt Y0I8371
,0t7y37 ,1~~y53y0 T p ~ il P p r IT' D37y 17 5't'~yyt
p'1uy3y)391-1L u0t o'8 i'il yV l ;it 0ur7& Yv90y v5 91iT'

,D1'i5' t9'0 U1' o3313mJ83 toU-sI' yvt3yi1D '-1 (2
4- .xvoiltsi 't D 1n ,y?58 lisIDnp typ '? 5"n11 nlin
-1380"t3D37Y t03D i'1K t3D't8t 83 PH Y371115 300yD37Y
1ip0 tm ,p'?t~itD i ,lO t9D39w379y, 0t1 .\1,tif 1l~ 11
.aty07tnT'1 Yu19'3i8?9 p1 tst 'j 5t1oj'"p oi''noIW 13 ,D!'PI
-y"'9-Dm'r TP utrv o13, 'oI38so l-"tt3wn(iD 9ri 't (3
'_DI 197 7T? hb yKI' Oti01 .J'1) P'I 9 7'1 13t< W33D1 DNK .y
-ep 1yo ,l5=D5 ,0oi003iDY N l35iiy ,ItLS 1a'-5 D"3 Itnjly
I Dmpy iLD3'M1i 1'" 1 TIP DoHil ,13D53vY P7'N t' 'B
*'I 1'? Dit Y3'tti D1 .D1 la 3pD0t$0 Pp 'Il 3ly0
, lypl'IYo 5'B DY19 12 1stDn1 ItD'Nil p1- t nYIvDm'IN
.;387Bfiy 11mp T9370 'p t'13mB ,15iv
buystis 17 pti53 n0'I tH 10. 318r0-171f 0 1y31 (4
.1940 1I 'n s7'll"n ,tpYII-yI'5' i'iH 07Yti'n1i 1l't 115
-nmn5p t31" wp 018 1Di 838a0D- i0yD 1371 (5
1yp5vtY Yy1W 's ii t'pottn its IV i'1o t31 13y .nm5ip
D"t 1 n 'iH TW 1T3i8-its117 D in9 .031 303 0'1Z

-'3, 'NI ,i(De:4mn eyupn ,iyZy3p-oaiw iyy-n'T amr o y
,S'p'n Imm y nym:'N IN mitaayb yto e tas tn ,' i tia:1yp pl7 it I tr
.y)x-y1 .lpl' i -ion 10 D011.


1950so 1nee-ypr__1' m y 2

3 1 y 1950 f*:8- y1p


IV 13/3 ."tjv--VY3,, myp3y D II Dt1 sl -IV ')IN 'I11 ,'r
Ivily .1l)'WY-Ymtp yuas-imaDo'l -ivy3 Oilyu JI-1Is 0)'i)
-tWp3 I'K \yti 1y3;p1 y35yil ,I'WN ywri3ly5D'o' y=5"Yy '.
1 8318B1 -plity Jpi 'Ti' 7 YIIVy; y1T9 y3" y 11 P. 18T iri3
9-1n ,ty'i5t'ytij3 ,I t1Dn 0Tfl' ,1 iy"Y 3'$ 1iin t'
" ivK iY3003n5 ItN 7it un"p:a ,33 t .Dv-Yt$Yn Dos iv
.v'1IS pP1 InttlYP'nlY 13]V
: I87tt1923!j!3 1W1 t3^ "X19 17.1T2 0''Xt33 D!iTl-t'(
101' "D -is fl93?' W 5i-i rya tIni 1wru1 n33 O IpnK
;ON tit Cts DIN iT n onV ,1946 ,*'3 1135 y-i .mmt TI"ii
.INtyn'3tjti'3 PK iD ympttin yj307 143 ns 0D1i8y3 t3in 1y
-3n')1 05'191 ,&18771P313 pip )VT1 1'i K 2iN 31-
ywD'1 .I3'p33''in i1 8 1y3y D l3Y ly wtn ,1 v iy
tnit- In3In tw tOm' 1 D8lnsX 'Is ;y3"t1 v3n5i7 ,P'imn
,13s5'' 1N' pn tyll$3j3 '1n ty)"T ? t$ JiK ,13 : jDn'lxN
.13Ks5 Jw'118N j'N
-pt1111 -i ,i .t=pysng3H s lOiUD Tt D(nt phy ,'-iTW s
8 : S8tpp11 n'nl Oan tl8i1'3t?3y9) mipDuPB'B17' y9y'-[ ist
-8-t82317MM iWT-' .(5stpqn-'1rYo 8 siN 5s11tpt-pYw11
-pI3D Y31"WI?8B D'IM P1B ,011t1 1 113 Yt93 y3n8 ,-iyt3Y3.
-1i N y\ w iK myn x 'T in ,58ftm3s n nsiiwrtois s .toyy
.ttD3'"ItyB''N YWID

.D0'11U pI Op31)oyl l't Dt IT 1*ol,,D118 byt t utpw yy I
; ~iM't331? bn'5y'l"y1 ,'nt33s sPs3m B3nvyl 5y.w 4i1 I'm
-T"i ,1'y35 ,jyriD vw1-o ,1ji Db" 1-1 Wito ,Qt91yoIt
0131 y 30 0y Dr tsIN l yf D-tDY 'n J 's: .'i7 p ,- 10
tr'o jlt 91 W' '1 .lt'IN t11-iY13 l );t3 IDo I 't 't nl -1'K
.s'1Dtp PK ty''Ow t V' IINWy sl to3l lD83 tn pi1 I, '1w
Dyosiplyr-^p (IW 1ytigytB ,}y19 '9yD ,\W8P09S Y391i"W18D
Stityn'3^T3 t9tbty n1 .01W 9'I 351'1 t 1n [i pa ss Y'"
.1l1m tm3ytpS 75 iP t3D183min t'm
-utjsan 1s 9lvwpyntpa I8Bst3t3 pW t1i t31p'& tW oy *
-5yn ,tt3snptmy pIK Dons-isn1 vtyv Duji Iyo .31j5ytvnvo0#
-'. yi K W Yn-t3i9as5 0y31I bp11n yi p1 m'Tiy pt-n yl3
-yTS D00i91yiD'It< Bt 1yy )ttIa iy1 .o9j)Y "lyoimijt;'lK 97yw
.iy~tai(?SD ytyi-s yt3.&y3 n D'I v
-"1! ,y'it311iy UITYS Io 1 13nil t3w1i 11 '-I I'N
'-Y 'it j3m? i1riss ri pD ; 19Y0'it"mIK jB' yvw'T y3Vy-
,t 19i1y1i -iylDtVB31 .yiri'5-t5sDp y90'1m 11p 1wiY l ya ptjn
yIDt S b' i'DisD nPIs Ipt D3'm11Iu is m"N p< bin 1y Ts
1n iyn ,pInfn y) o1j'711-i iy PSH ,y3y00;1'p ys113 K ts'o
-IW \ww\p 8 Il pit3sim0 t3niiny3if nv yal SOli
-5'n niy iwmin,, iB "yDPst -i,, ,/"Yr7s01,, D'y5yrnyo pyp


H wnwllt3o / O3 Ul3 P3w' w1
"-^12 3 Wti In8y12910R'D 141a


-.I VjIV"'vID t13"5 y 'yi omYv5 Op 1 y oyl

rpK iyV5 ;tW 01 Inv' Ivp"'w vY5 v ,Ii)Y9ltj[Eoyvtp
It allmn p1N DY.pDo l yon 11 pom ,v3n8inn-Bupt tji
- 'n13 D'O i1y3 TI' DIpn,, 5-l)l i'Q'wi \y"311V" 1t p\ 1
lY1i1ss y3n5IT8 t pyil 5pv11 \s It aDm) w"vf'1s,1tp
ryVil l'l PD' B po rn" tpmns v1W l y wo w uinty I
,18ist v3(p!-i3 ll-Vln -iyi^ 1ayD pru$ 'N I-PK -
.JEIVs2410 0PV' 1371t$ ,1' I837T11 I'N I'TWk '1
-31KVI ) 13 UV 1 1TV' nyw"p 11k ,580.it$3 rl1 Vt t311 TI'm
"DsYtiyIBt,, k ID 197't9Y "ft3y 31,, mY9 1'-Ditn Ts ,'lyi
in 1K (? 1D8PtoDw Im ti3'l t ,D'nomt3 tm to3n ya (l 1 SI11)
"nt"1 YWBn np,, :ptY3'K p3 y o, y ips n lY- 1 yiy'iO
no Vvim30 -I,, 1:1 'IrilR DVV prW3 091.'KlDnIp1 vil,
"Z3 "utl'ioatp,, "iy TiK m1&47 rjs) i Dymr -Dyi3 111
-,"y :Rt3tly iyoy3) "1io" y13yV,1'I,, "T 1 t1mp TI K
pD 5p'sL tA Iy3N' p3 '11 j1 (n1'rm y7'P7 t'D b' 1n0
'uT ,Dt"'1i -iyn3yl ,ItJ1s3 uyTty1n oyv"tN (1 "DlvYriD,,
'In w$fjPEp ^19y3 51p til ,t8DvYi I nY9Y iysn''8 ;t
lyn11W .st1'3j1t1'13 pb pVy my lyll w ty11 1'0 IA ,'t'K
-t'31 li& "lynjyp,, ri "ry9t,, iyi ? it5pyom yv Dtr. t14
:0b3lWt Is1pi] m iipl tyn ? n187tv3
DW1l ,Di3n't IyV=y 1-i- Tib 1947 im 91D Q"3 nyw3,,
1twinry= lit utpun iyp iN Iy."57 m yli t3invyjvlt noim
-'1K tD 3 at sw si r q .tnp'3ri3 111 ntK 13y'l t'win
nyn3^t ,'ismit?1n pra tItriUD'iw rit DIn 9 OwDD=
.O"7y 5p'ur s D1r'i11byl wittl p1si "1 'Il
I'K ls6lTintv3 I"P y585s1nD'blx lit lib- pylpiiy
D1 80mi =; nD p m; 1 I9Vy iy .1947 pm PhtB up mpi
,18=51yn q1s8p pt 3 14n1 P1T t'o Joinmyj"mm pINs pns v'm
."Isla DE '10yt0I13b L
,18050yo lyi P'T Dor 1ip nyn ,'i-Is Lo'm W1 t 38nI
I' Igini3nI^13 p"P y'5o1D'Im PB intpiYPmIs rx 113VYll
-191ns,, I' f t'llt3 p1t1 -y Dtivt -up' 1p25vt uyrK jN 1947
P'len83 -Iy Bt r 121' i3O1is nyts K }B tw n' bt?3 lIt "tD"I
1y90w nt Q' IJD M"I11 PK ty'3i S'i' D'M iyr-in -1y lit


-D1Yp it V'1i i5I-y193E3 p Diin yBtstr n'p 1Yy117 Inn90'
1, .13831- It-yntI~D \9p
-5 1,i "pt O 1 'yT5n ,w" 0y' 3 7y ay"P fl1 nyV''i!.
: Iy"'-W D'lN 1\y3m JI 1 I 1'nI .1" IP l' v9i I'vi- 1 ,tv 5;
I'tn vSZ is3338n-iy3^t yO3-yT-is 1sway t18i r0 "!u0s8r,,
U'nm p5800D D!TI p85V14'I 'n i'avYyps l J3i83u-inoyiltsD
.nl5t I1Sae t38Dsw tq0 ltlp 8 r'l-W


.Igt8W Y'ul"tWsB '1 D'I V iT ip- 3 Y 1 3t It ypsT
-is" 'lyn1 m~ D-1~ Dyl8-t315, 489 t1i~'T'-isl t pT 3n "t

-. r1 A' D' D3'V'B 031 vv't)vnis-OiD pJim '13
J. 'lP 11N tWT'11m"3 '"1' \1i by s?'u 765 vim L< Yp-'V'Ds

-"B p1K nDD' in 'll Ian1 Im7'1 3 Yom ,t'.l)D'-uwiI 11s P Y 3U
I8-s4 8B1I80 iy1 .a1jPi i pt 3 -'a,"o 013D v'1 13t vt'ts
.pB D21'p y x "j 9 1 t 'lYT'Ti D05yu7

1950 ,M -y Q1 z y 4


IlK xiTn t 11 17ny, i m7 y p i9 H IM 'i 1ilY'13 'G 'IK
13m ,z31115Di8 ty l13 T' 1945 PK .pDtP iaqs Vl1'1V8
9,lPtiI p 9 'l T t 9I.iVfilY 'y3" r' 1.71 iT3" i "311i.' '
1DIP IG Im, ,1Y9Pf yt? .y0I19lK t1y9"t yv113w '~ .D'~l '
,MIP I.L 1f3111 3 I:r 1 .3=" jvlK TI z .v7i9 -.;tI ID -I
,2low 8 11m1l01i ,1? o lP=5 o37 jwvl V"nt IsZ JI
,DD3 1 'If Y -- T11K T I ~l 19 l -- ,1is1Yi1D''3 l'l3
.n3 I-Im p l y up 1D- Ji m Ou rip .rT y 19 u- l: 10 8 9'
.Gyng ," 'l.PCPn 9l'UK 9ygnE tYi1GP iit ,yii9 1ta'l i ISG y! '

"It Jiy nrmrp7-11y0 y31wi'mt I3(In vt3rp-51Vy n .0cmD8
YVI 1K 1' .1~S 5IK G"t 11 I3T pIH ,Zliv 1'V il9a IK1
II,'WI' g .l .193"' 11 I I DE "1 ,SibGK 5I K Pl 1 G t tDp P
Drumapmn -i In ;i .it- .2yP p Irr"m 54o08 0g wn 51p
."yr P is-D G ? Gyiy', Iyipg1 IBnnIJI "7:n
-Igo o yp1j"X :515iPpg tp 1 ,v1'I11, "9 5 K bi I NiMp t'
"''K I, 91yBy. ,oY19f l ii, l911 Cy .t3 y9iin 9l l" y1ri

oIyo III v y vmnpy IMH yv'lti.yum ,G IG't,5 ny
-,ltw3.y DID O.V 312 njn iy 8 ,IB; 1, yl iyvyn'$
It' -1my : mIvt1pt11'T3 jIB tiyj;4's YtW yW vo ly -7 wD

- l1 ; -y-,yl 1 ipg TK yl 'G19a i w'1KI113 1 0ow) 1lyI 93H .1t
.Yil91'mlt o-t" I 119loYui y-9199yT 013 111 'l p- ,Ii D,1t91' TGI ,D y "117I 11$K i1i 'm P I tit "I 9yll 7 I 931 Pi u
li" 1*'INK lGi w) y 91 1 ,I~nln i I V. 0 i,1Y1i 9j1il '1 1 "1
-" IID 11:111 .y ul 3 n;5 3 1. tn'1iu 0 115 1 Gil p ,13n -
1im ,?3snlyD s ti ~1 'Dl .'Ih 5 I T W y1 '33~5 1IK 1' .
G 11i I .I Iv 9:uti ,I G l r 71i7 IlI Illls u ,i v G iy5 ,9'u N
?-I *7 5"ll ,'114 -y2 li t -;1 3 tz & z sl uI 7Tl .xlj ,~S
*ya.PDUDIK a BY'-NTa3 (WN ixytsa 9t7 It~i>?B 1y3 ty y93yn ,y99'ipit pb 1n
-l$,D t13v1 1 ,y 1 E11 S yi11N 9Y3 11y y31 Dli .8tG l'

-- 1,jIY.108 G 'iT 0 lyWK ^'S -'-B'! 're n I G il K 'I 1' 2 ,ilt

.TS .JK 0IYtll z i li D ,154b wJ 3 9 Z9G .8& D1,nik ,1'13 T7'1
-IUD yoI ,p131 Vg miPWK j'a0 pt Oli y jP1g .11
VIVly.1tyw tN (W oYJi i0ly (y 19rrui ,1r vby'-
DImirl" ivms I''D' ny r ,m8B3 D iW11ii1j!D p1 1 m iy ,m 1 -I
oyl vv, n yWK b' :PIP.ptt7Diiy yt (p 1myo1i1p I lnwY!


&vri ,piKtrtlw ,1y'm1pit ,u9m'm ,tI' II 1'o YDotv Jbmy1
vb llm .11 .18 .IK lPY t"M ,1TPt 3 ,-138tP ,1P"I 8 t ,I1yr
,DiOppy mw'3 'u ri mma?3ns9 i yoWsbytwm^D yi5 Yetyv vp
11 yp'0,2 ,k1VTPODI 0v1p1 ,ltyny3 D'3 y'1m5 vm' wtjN1
wOp 1J1IM 'SW .vyi t'jB -Im Iy7111 rw ITK tt3(itS ,YI iw
VD3DYPYi 13(jn 7TO '11 'w: Ox'W 1iy'3 t rYn 7 I t 'y'3
? itss ,iB3'ts0y y39y$y y9 8 1its ) ,T1t 7KD 1t1' DWi -
IwmwP 1 vy 11 ti 'lIt ,33K'I3 Di73 11j ]w ,Ut'
.6 ?'Biy"3 ts ,ivyt7yo y0y54 y 1 il n ,w: 1S ur vn11


"-$P9p Wl,'K t'lG'no 8 PWK p P :i ? r .i'iG p.)11 ,"1yG1
19t11 n1o13 It' by il K p'- iL Yi ,Gy1ay .H 11P YvnK 0 't
iy5"niD n1 PK j ym yPyH95 pya31im ly nilx rnn-m
1D' yP3Y5n3m y3y501y 3i0 DVI yln .13l'D-1im5p 19I
Yyy"511ri DINM "? 'YI ,3ItlW Jp D Y 1y j1Ym IyIpy i 3 w"
y8 t9yn3 5"l ,t'yr5-3 41D 0y9i 1 9IYm315"Y'I ,'-w-0 ruy"t


.IW 3'111?'1 2 y 'lH v1 D )l, tg 1iD.113 r1 "t rI .lgyzj3'iG' yDVily-ilD ''1 tI'D yT',3 y a't 3y9i g ly1usy
S117ym I 1n i 9y .0519bly f lyly19 K 58' 4 P1 .1G31:0
,D ll31 I 13 1324l'71 2 10= 91' o .r -15i3i8 In YI '13 3 Im
,yoyiD n nj-3T1903opi ,71013'8 Y1"10 10 8 \9yt' \yo Dttn
.VtIOtMi n' p1 I''BtI DntI
P'i3S-"llll y y pN lp GT ,7T'1 95 7"inHlK, 1t33
'131 1 (t5K I P 'lYPIP ,"l'pi I'K1 G9 BG9 i9 'i i y Dijt TlZ.' ~ L9 ~ l I ,~ YPG 1 1 195in D.D 1' ,I1: '5 Il "i,
'I Diptl I Ipt3?yD-Dt3y1i8 y"' 7I5 1iy I't;Y311 Y1i'T
D'i ir3t~ ll,7-3IG IM ly'nri y,1 'TW1 --.p It 3Yl 1iyYn-38
PIK t ,ti no JIN Ji K lYW 8 IDY1938 IN ,DymU 3 IK 2 1i
? rns ti my 12 JiK 10 iy brinsy: pm, aQn wr t -non5n, ny
y3iynP 15C V ,oIKIP'Its .y 'Itayn jy.1ft tp'i-i3a "3 .T'I1
-'xsp' 6'? 1--p T 'I Wjn t1yt"' Y ?3Y3i In .lik lpY)K 1,?'3:
'?itqtlly5 W S V1 tDID (Ir' 5 ,"P?8 ,3VY VH I10 .Dilip
.l't$p 8& .19ynk5m1 ,' 1215P N m Iy'Y1 3i"T 1\1In yp 3yt3

. 1 1 .'3 I 15 1p ,I' J YM 1P 91 '1 I7 W l "3 P' 'li "3 tD

Y371301 1K'Ilm 7 Jim 1? D?$K Y1m3"0 SW1) 5K q YrTn1E 135'l15T1'K t)"tP 17 'lt P I 11-- I 'I1PYI 31' .D"iNT t'50 1 1 p 1 IlK


-1G "'lDvPD .195 Gki,, .I .n ~ 1P2D -I 3 I g II J1K.u v3n
1zy 3 1 tl IV y1 Ila 1J l3 I ,m I-I 31"m I? t 11n1 Jim
121111 liDt) 0=91 11)o ,-IWr1'm)s t !?2 nyp w 5nlD n


11B 1 nI 'Sn n ."ll B P 13 I D& t33I,? ?3 I T 1 3's1 3 t'DI wri

D I 'W K Gg3.'iDx S .PK ,..GI t IG n itti TW tDW 9. yo 1Ii0
YVI"71M V31111111) IDN3 ynrm jib.t 3 u'y \y r IYw T IP K IyT


y9I t1" ; l 8 p Dil .nS Dn ,9G9VIT 191'it iY3Hn p

t190 .'n WK ly"19 -iW l G5I 's ,nnt P'' 1 = Dt 9'Ii iI
Y- owin-i5pK -i j'1 1 77 \ow .0cm^v jDtntmy wm p
n- .=3'3 197 "'1'? ."W WY" 18 .t5i'n p1 DYI'YiD Y1'nM-
1;,5 11ovi j3w ", oDv Ji mirl ,iP3 9viW jy t Duiny 1wm18


5 _37_ y


WTS \W>-1S 19 31B3"'- TUT VH '2H-H BD'2 W93"R1R \S 13 'o'
w1 1RTUIW' I'\T TE t1y173 '1 T'ii 1y9jy?3 "r pIR .TMuB
\M11OD 1u a'n XA1 AW33' _U'31 B11 mur 1" s19tl Isn1W .un
WU 13311 'T TY ,I -'I'9U7 JUl'I'NN5 l Tp1T 1 l"TATUl
-1)K3 1 'p 1yn 2a p'l4i Dsn PS .Ui)r31-3in TO 1s
yvi9 nvS 1- I9MP1K y 1.') 'ITT ,Dvn sitY''ITD 5yr
."nygjy)
-is atnny ,1950 ,itoS, 1 t25 11i iyoij 1 '3 fii
n5v1i yDv n I' 1IS ,1JYYu jxt 9si1 IYo,, : Y 'Tit I "1.in,,
po ty(ny0lp'iy1 y0tS30y n1 1 tpi i9 1 11? 1Y'97 t't1 DYii
1D 0Yn11 DP .1Yp Di7j'Ow3tv- 1IVy9spysn 0Qynyty tI t1 i
'1yWDD .lK ,ItD'"t1XD'IK {080 Sh'1 1Y9I3t1K .180 Pt( t33"
D'IK t00p ,1'in-i n117o 1^ t'K t3DW a s 8 p13'T ,#iK3jY9714
'."tYD1W3 YtwIySse yjlr
t),IN 5mlv,1t) rl093 IV, JnD5ims mbtu rov 1Nu:,vnt n
-^o n sI Is y3 f^ t3"p3IYqtaIY n"yPn"w3 -IVI -ISM
-ye9t'D YI9I'DY101 n1 i^'wi7ytaj0is Y a13K3KBiB YW 'Itit3 Y
nii3b yiyn 11 1**p Diti< 1b ,tY{9110'01D31Y 1938p'y19 yW \
i); Y-191 DPT 9118388 1E 1 t1V ,lit 'm w' 19 lLpUvM vw,
^jtp I'? upri ru^s&pt '- iyaip ,B"pir3't -irtII 1S.0
-,iy ynyviytiy&, iti 5wDsO t'ywj'ntj rin lwYuji =N'S'"nt9'*y
.''twjnY~p
.Gftygz tv^;Say twyi '*It5 15'1n yv,)SpIiYDts vvnaq "T
-Y- in -ISE) v5.vYioiynq -Ijp'yy Jim'~ np
"nt1p J"ItS19 Ivy1)y Ytvv:isls8 1 -I 9ytSyW yPNit^pS
Myl IK to!ply3't "I D- ls3 y3iy"n ,Qy "I I'm DY D'>I'l '
-IS to iPly o -ist -T tTN Jim11,15sPn,N1wO rinvn Iy 11 'ip
"-'3 YiS'N"K3n ', 11I nnIBD yJW17'tis "7 .Pn ]plt)vy
11 1i;3'unl 83- YvtU'5s '-, itu185 1iV D,'5-.v'BY, p Ytsilvt
-Dt130Y n 'lyjt'i) t'153 ti3'nitotD ,1Yi319'*531Y9 D'Olj3y3n^D
O5s Dt!n U trlDims ywi'unn. 5, Dt T >"'nl .3n0 M'jI) tb"p
,\t'I 'W'IN 3nr1191 n1it 1p inno3n -1 jf;py-i8B Iy 5y W T
p touiyt .i.. Dn-iQ3S3E y I.V5 1iy p1 pW tJn yv)5nI
-yi K J1i mTy -1y31 iK 1 'Im I'? It ,r byas YnP,'1S
,D3ty-iy : t5w":3 yry0tvy 1-r 11i t"c =1 IyV Dql- .It'I
-.iLA Dur FIn t y3wyni ,pyDtunB py jvlmotiiv -Jim -
im3Din '1 ,DYt)1nl'; ;Yt'iLWI-131 P Dn'Y'otDYn'113' 'T 1iy3
1935911l ,'B11 ~~~y t193K3~~D 178108'310 E15tD180KE 191 19
;pyjy-1 ytyl9 vw1 \I A uB y0-1 s p W ytK83 S111 s it n
\i ncDn-Q'1 D'JiB fttpPntiE3B lvi tyoini nbisn 'i ,at13'll
yriy=5 8 1pitiv'n!iB y3S yI ,trSK5zty z n93D2v5.rv IL
tT1Qtin n tyt11 2^K D^10 ,DJIYQ ;t Dyt0 3-D-t w8 D"y
,PWt-1 1q)3 tprKP lit "i ityviti''o IIV-' yY,35tniW rYI
YWut3D'N ttiD- Sip'3 8 I ,IDJ3 J'B ; i, n5 1 in "I D'oK-ti y5
tbprn ya5yr i ,Y7o1v -y1 p yI3'Bm3Sp Yt't)K8itY -'D;1 Jp
iy"Tlt P1 n 1t03D10!!P in"n-t318B IV In31185 '-I J D'tr TI,
ry1 ps ,ajx JiW'tmD'nti?? 11y \my QBtU D'3W ,I{t3
~'r1 9 iy1 pW pt< t'3i8)atP WP)'5 'I 1?'lo913 D'3ID ;j'lI1 1
Y?8 Dip .Yu13safs9iB 18 9yBttiynD-'BJ8 (W tin iyty0Dl00tp
1- I= ywovDjYf Yv3WY6-Yv n 5PvyywD p1 ,ytnuyviYo.t0iy
lyr3i 0D1 POtsn n'jit tpSi"D)yi ti pJi jv; ,15-bYtSriL
.Y1aj10"12'i -non5D 1im itols1 y'tV5n -
7'n5mB y3o5iY n i'n pipI w i is ,-$5p mnyn byv
A'N v 39i vyi yvit'y p yrurKs -i, v'DPsD n'tS ,n\ury p
o'l39mi1Fo JiK p'' 1110 tynpyi tlyrt y35i1 Itsn3
.Iy33ny5p9ni


lit Y~P 3~?'ir

( a *' 2 N 7 N )

w'n 51& IW 5N-1, PK I'm3INUj3y lt i Dltuywt31T3P8 '7
ti1ItSD iV I:Iti8& v5v'9 vn, ."'T o M yln .10 ilpnyV
I!IME 01Y 13tImZ13 Y10010lr 7 .i38)191D 111 0~ 10000031
15'11 uYi 1 =y 31m1 1'153 1t"lItyo t m y 71lit i3yb11i1 1I

*rXl iwI)P'1.vn8 p myy11 .
yj38p'0I yt8 1 p(jYn 1N'1 IP Will0i tlvly li't hyn

-yUs 'la niw YI't1n3Yw t ,M" tl "3 ZI ip pryimpixy'i
'WyiA tiyty'py uyiC S7810 fiB -\)IN nR -0 ...1ys
.y'xsta

_W911 WA7' XW1M0A- O- 91 IM tit 101n 'RE 1)MWAIZU
,op8a. it t I)1D ,n \I07w \i^i ilD ipn UY ) PK ,uxYWI
19 \4 Bnu Ixi'm 5 p1 rilpy I'm 1 1 0.31Y.= 1o tr 0aiyT
v'319 13S'wUvT5ny1 iT N9 4 1"3U 39U ivi I 'w'R tnB' nUT
15 ,'y' J 1 \B\t'Inl ^*I3N 1S'I9w'Q' H I 73m1 9tm '1R
.1TIT \1D>\yi t D'IJ Irl un )JiyVny ytoy.Oa -tN
tyWrr Tuvl "'W I#1140 IB ,I1SD ny Ivt DI 'T
-'r! u3 Ps vri"tpr y3Y -1yti 8 ', IyD 1ot D:31pyI
1gylyt yD Ip 5,'11 .nY'5v 7 In ?ut5r35 ui *iq anoVaiy.
-""t ytiByli ,iya9ny0ipiy5 4 i1j i-irnY3 p19 yws3t? i't t3DY
.1t'x yiy1'1 pt< QW j'DEoyj ps t13iZni3'K y 1t PW -[y5ly ly;

-jy1'i^' n 1370ltif8 ,nDyv1ON wr; ,pt08t ty y Dnv"nn 82
.-I 1139y iYt 3')9' 11 18s ly'I tl pi i t98 Y P17 ''tI t1"p'

j3Yvnv9yE) IN tonrINYtUl 1.v toDDK r y I.V:25.vt n v-i In~K
-Jiyms u3sn liDDYiat =$ly1w '-rt' iny' ,Y'iIKWn t S3Y
S038D-,7''I p1& Y541 "' -TiDaY' t3in ,DYiT33t~p ;B".I
/Pt'j'inp IBP t3'-i yis Dys pya ymIysa Yp'Dogpynx ly't,p
ItiWLyUtYD'IH t~ivyi!;y j y u n Dtoniny5y iy39y iy 35. v3.
p 8?y pagyny (10 \ti$ l'tQ ,niTp n19Y5' Q'Jit P^^a y
-"oyT 0 11D p 9 Dyti)yW' '1 iiY3inK tivil Ys'iYII/ ,yp'iyoN'
."nlil3n yvvstip
nyto"5 y1n I1 ,Nyt Vny5nY t,152 tY:1Ir1isn tw0? DY
'-3 t^in Wtn'' 19yo'lijs' ,DTlry1 bW 19t3b'j'-iy D'I'i t 'ii 1 i '3IB
-'tYIb8,, u yt i8& 3711i5yp1y 8 pyaniBx vti3 1Sa 1lui
58IE" t1Y9,, DOY'i2xiy'K '< ly 1tyP pt1 T? r ,"Dyi& 1y'9"#
/WtitvD ItjP p't 1B IS 'ID -OP
bruPtnYsnD Dnt$im11A ?Driy-yI rYi Iynl MIR t$i1 19i
mN'331 u'D n1 'ivyt3D'5D-IyD{'i D-'O yDI i yi )15xI58 l'T
D ?51W, lit p3'vtyil p135'y1iy 1n uwvyt J IX 1 Piy1I
-18- I 'g'o I 3 n I ,tl B nie 'I t t y n3 II"t o'l y 'I rL ,b'I't3Yv
.}ybW~tl'pyi)Y8C.-unT 3ir
-Y yvsyn ,yl l v, iTS I y1I1 p'I lit i g iyq "Y jn,,
,1nuis' 1t323 DY1 uanty ,nn5Yin )'LA3"I9Y 'Y 11i It
jig ,)s",, j 1j \u"j a,'o oBr'TTiia ou, : Dy13y35B 1950
r ~W e6 'l a a Dl 1' 14Hm\7 1 IT9 1"J.JQD'i^m lU 1*
-t-dv -d81 ini 0 vedia D\El t'3"HTaH -t 119 IDM313TT9 1'


1950 ,5"_ir-yVpC=


1950 ,1s-y 0 7 o


'3i ivm t pi3(j 'YW. .ivU1a00aj3 yV3y)0pit PK ,0407
1lm y pW iw) Pm. 5"inry .vnl s 15ybvirostly inln

; yt91yt93'yi8Q 3lB t^'700 K ,yo9s 90"1Y K TWK 4 11pt
,2iimi -iy3yv'wyrnvyp IK ps 1I'N Yjp' ,yp'on'io -'I
-j' 5pym n .1- 3 'ip Ii o'1w t y? pt n5s -p 4 vN
.7 lit-I.s1s aQnn 1n- p .yt wf D071 53z500 t1 ,15ts8=
.tYvi A-se ns ,IY'1
,-iVnt)Yllw \INw lriria 1t S Usmvi nq,-iy -'i 51'-1'-inuly
nr atUt-in Ymn "i ,b58 TiK yiv3tB. nri ;2 1ywt laSnwY
.nD1! 3iv-i 11a 7It
t't pt3n yT-3 JYIM3 \w YD9DYw ,Ilyn fw mN5
yw9795 1D PB lyosu it .;v t nply-rwp JWK t01'it90y
Iy U33"xyaD'.'i 1I ,iymI o ,uintk7t13P -i90t I y'll ;OITnI
n0 rt ; y13ip y9t< WI p3yjyn9ya'K Pit807 iiW 1y9p8-i3
'-18 WY t39p33y9ay ST T' o0-a l0143ua19?P iy1 .P'T 03oD1 "I
.nsmn A'1 s PniD tDy
_)5P Ynsli 19l 1VN V913-1"T lp01 l b'1 1913 bv ynK

-v Iyitoip Iyo ps lyiN rp-iyyni -ItI5 -yip oy t-
'31 IL XM W9 'I$2 yl bn MR ,'yI"n n i 3901D1tK V1-Dyi I
-'"PP 9081m5 PW iyp yiy''r IPW W D'"pIyyo y y lye
Y-Y15TW .liv P-tiD ,wIPBir mint' it! nyrr PK ,riyv yiK
-yi tiybSy 7D s p1N 1yny9 ii5. 1yiy"? ;ty) 190lyi yiYasp
yiyrt ts T j'13YDystn iyi t3a \ "t y19131 yiy'9r IT'3tt
.a3iK IY9I y9w3r 'itoP83 \'?y'}1\ 1 yj'0p
-?yt iyi IY tiijinyi t3j~lyya tY3,rt iyjty3iyi3''p yiYt131i
11t3t m P no n1D5-D1jIN"1a83 yvWW1iyn I tyll ,DU"Y l1y
-wIm 1jlvY nawmi yuiriy .1V31m W ,\yTIyN^ Uin u3L5
p1, 1ymp itrt DYovn s y1' 133 ,mY19vp-jus-.6p Iry93
.yv3s5 n1witv nat mi y pN if n vl.,mn 3iy t j", \ tunsyI
,imn'iprylYrIlLA nv, uiy mr i 3 s5 nvniN y isn jYv
-ip v utnan tR 55nn ny-jP in tuBry lam'D 1Y90niyi pW
bwDow In3 -m yn5yi ptm ,YrsnblisP yvyni$ n ipa ny-t
-IY i I lv ,isDty,0 1 3'?'i "D ;"Y3I1:Y15'pt yViy'tMI
s Iit$ pl'9v ny'osB D I L Ivy3)"t y1'nn-1mIstDi n,'
.B^P. n1Wa^ 1i81
-yi iyj30yiiyu17p y1yt318 [M' TIytn V i.'in~y& ClWu P


1 3mt2v 1 13'f N lie3
tm iVYP llln-p LAm bii-os Z B yspyo t)is n n i t; l P'1I 1 ti' e L' 13l
-yay tD0 s3 / "n'm'Dianiis 't3 t11i^,, 11i ,"o mi nrn,,
-ylitia 8 1pa 'a3j;t IB^ 0ts D 1)3yt0iyf9P (1D PIYY 8 ty3
-31I y1i mK 31'Ir-y 5"1i8 .5bri' JimK tnyms-)'r ti 1nyfl'D
*'P ,wsi PIK p313KI ,90i93y ,y3fl 8 5'B 112"? 13211Y239
: u,,t&tyi j mryow v3iru wri 5t3,n

ok wfly r; pm 3Isi t15pD ni ry1'p 'vi pix 15Ys1isp
IY twf3p113Yo n ,i3n f11,i3 y85's D yiywt3i 11y2?t p' my35
1 1 R ,aU', l'L 8 11iyo1 i83 Vp I1n1nfl -y-7 131183

-t3s ,it93p8i83 -I.'o11r3p1 s ,31w Y11 Y1m3j I231 (2
tMr iK a1w38-3t9tY j Pb yv3'ot5t-3j wv p uv n tY' p ii
iY'Sfl Im 3im v'n5 inI'xIY 21' Y5-31' y3'3'p s 1?r Ds'w
.1i381{s -I ,:33nv y131y. 3I n113t8331 ,D'x1s) yy311?3
DID yr-I lit 1j1v1wI3 N yvtoy -I 19Yvi TIN Dn7.
P1I ajIi'iBD' Iyyiyi nym Invy p IN \ IL ,u1V Yt)IR I N
l11Bia I l1A 5$iBDl fl'l' ,IN y3W lit I'D Ipt!o ,1Y13rP
:'3itQ''3DD39y i \w )0t1331 lynya T

,y9'?n ,iyt93S0 i't< n3yj9y2139'o \~\y yi'W 18B 1n-IX
-ya ,Yatt ,pvnp v Y3u tP yt3y ,oYNi-o VIlNy' n iiW l
-yV vW .Wtsn589Yx .Y9t311D IN v in yii 1W saIYB
,ilynyb s -- IytVtB iyU .iYur p 3 Ipt IsI'so 1y3"t D1"n
jpp i0'1 tsil 't .'nB1 y3y23y1D119111w ,y31 m -- rDs '"I
1ITy1 "T .t3Y5B Is )t111 y 11Y 'p N '1 'I '11 ,1v DvI,
' y31"? 1?L t3^13 DYI 0302 3 21 DTIBiWYy 1'Dy1251y21 Wu'1
"ILD 3nt7 ivy"t TIN nDn5o nyr ptK .Dxt 1.yv RIO ny97*p
PII ytyx I' m1K 51 s I'W imm1 "I pDn 1piij19Y3 )w yi3


-1itE ,13m ,y52 s Ulu Pt05 fyl IDpt-0y 12'yvyt 1ry1
Y19139Y YWI38i8 yfi8 Ipt mlDB$IDI&K y'31yo i IPtwI
-81?8 y'1y13t v3ttD35yt 8 s fl p 1' t08 1' 1"nonIn 3I

' 10 13 ly.31y 1y1 ,nlyv D'1K31yi?? 91'IN 1Yt3Y 1y21
>q81 ,U:3Ys8 tsP-''iyr8 pso1 rtl ptimwy pon v35n9
5K1iv jTD'cl' Dc1 pyN 13myn 1:2s' il2n1 v'noT'11yi s pi't
-sP'irns 13iy1 p12 131oiY'ly'n .Sp5m 111nDrY1 DYti PIK
" 11K 57IB" tt 'lvly -i13Jim11IW '1. Tw 15?Di'?ID y)3
-1y1i 1i1 11i y3t 3 v yt 1 '1 'I3Dols-15ve ,y1u3vy5 yi38i8
13s 0i5' 1 J 3 1 13j 1 211 1Yt13l pal I 1D31 n' -I 1ti I1Y '
;t3y1it38 W1 .b1w r Y3r- 818 1Y v113tmv9D035.1 s 1532Yw0ni
,Ifl83 yv=yAt.18UtD y11otyia 1s 13 1 1t31 l1i nty D1tv J"P
y'not '1 7pK ir'i n1yK 1 1P v rp11y0t3fY031?r v' t '1m$y
e'Dw D3VYYII 1pW ,mi-DIw5w' 1iyVD3yo yr bin 11U1 ? s j3
.1f3l185-lt3yD 1121 I"t'Uw D2V


-"Wf1 ??D 133 It29y Y'f3818 l0 15D? t y 1'1 3n'1 ia 1'I
YoK ri3f 8 j l 3lm w t"on D'jit 12yy13 y?8 1YIV'D1Y '

.p!??3 Itp2Y1'tsD-?tbaj
y31"? K yp5ym i r'1 ji,"1 01 ivyT3"51B 10 'l 133
t3yI3118 D yI. U'm y1lyn1 ytv Kp'y12K? '1I i't i13i83: ,yvj
I'M .1yt3n"I Iy31 py3 n1;-o Tn 1 bp 3tI n 1r'1"?8a 1321 ieI
]W) ti385iy t^Dytys 0yt)D0i "t0i71"1t38&,, 3miY1pyI pmy;
11y23f8Dl 3 'It3vll2i1s 8 bjT 'l niyt3d "l LA Ji 2 j" ,p 5 1
.tt3&'iy ;3y^ 5KN 'i iy"t3tYI)a
-iyn Y38PN9'0l)H't4S503K 8 ''I 1B ,tutI1i83 K ly?? \Dw 'I
-1y2 1y273yy1! '11 l1i.ny) m 'w131 1D 13y21 y I tiln 1yv
-"s IW ? "T W 1,1 ItDrm tIN tv ''54 1Jm w'nw5 1121
PK 31' Ity'T DUT~ 19t3. NPs1o iYp 0133 ,iyjDyail
.58t1w I1a t9c3 ep3ijam 'D3?yt n ivYoB'
-3 t10171 17'p 1 Y11 0I'n 1p DI11 ,0831myt13's ti o ym3703
,vtoDY 0o1 pI YtrD3Y bi$n It1np
vwpr51pv-1- inB p'iTp-Iyu'P ry3yy IV nyvn ppjn -T
.101'5 y"3 -isD fl p 117YIVP 7 13Y1-Y s S1 D'1P'Dt3i 1im
"'13 O1K 1Y'11= 8 ,st3y371s 1731K 110 33p 3; 1 TIN DOp?
-1Is1 p ?Y1$ '1 110 1971p '1- li0 ,y1p17y t-y 38 10s yv3' :
1"73, : 31^ 11o& 71Y70 117P5Y1 .In5wy yw"1 1p0 i1 t53o
-310y37011K yi 010y3t7Y17D 0 y (i t01371y1Y731 ,t0y11'n3
1$yT-1y31 108I ,-ovIYp P yv7$y3 ia115 ,7'" iy't Y5y1ii ,fy3
".Q.831312


D'SE3I0N1-15'TT9 U11'~rT^ ^9
"'l T3n31 ,, "31

11 3 0n,, 01'1 T 113 0tbI'3T71 s? 01 t tl. 1947 w'inmjt
-i n y5syt351P n tP113piio- tain nY3v5vYn ,vrip-lymin s "w'?

vi) 13 13\w l-tsn Dt ,p11V mwt3y18tp y& r1 ri slyslits
-5n tynl ,vYtvi y n tY 5Nnv pr $ iNt-'Y IPK n nmDn vyt)i5n
rim by3on?3 v:3vD; DID intply) 0sn1ao9 n TIN 3n3 N

170 p1 15 3181p3y3 n11 '1- 110 M0'5vi '1s10 O'ni 15s8 ''s


.y17 "1H731S7 11S 1 (10y 1 1n-31'1p 3tl ly '1 P1.Vll y IV
Imp-y11ss1 Y11 pVt t1iny1u'i3 1 v Tt n tipy 0Pt00 '1B 7
:iy3.vni3ypnwt (iN nyw8psn N pW tO-oiwina 5 ?yjv Tt n
D1y Ul1i73717 i t7jiyt3pY 13y73 1-y y73m' Di .y 1'tW'?
.1yt3y y7y1173p 1 3n 115)M ,i' ,n'mn J'
"m'l13'0D1nB 0'ty ps,, 1Y931 D00Yj 1i 35im3t p1
fl70D It'0)'1K1 y3'1t311W'110 (Iyna 1917$i'-i' P ^n' 171 p0
.(;111-'DopsD 58y3191v81Q Itt'WK w") 01177T Suyr li
p1m t1nvinys1 It t'? O 135 iO yj 35 y3nr15y38 '1 13vi
-J1st I1T int ,tui1vis8,7 1't tmin ly305 -131131Y-1 y71
-yD0 -y71 1y3 i3osp 01m tn5yt1y y3t7uiy o 05 D0o'lin 1-iy7
7-ya 1't77t1 11 p .t3317i0Djp Dy7 1p01e 'Tf 177 '51p
7'3v1-17'I110 1n17D01371m c 1 1 T110 0y0'13n y3n 19r1 ip't
-1yn3' 11ti tD7io 058 ,nm'n p1 p '13N-5n 1' ,v'mst;1
1'7 y17yDy013 y1 75 a 130 W3Y13Y1t7wD 0Y175C7D p70 W1"33 y17
11S5 lW 0,', 73'1311-r7110 =1105v7
t'K y35yii ,D1'ity3mi8 P10 r3y1i3tp 170yDpy 1171 l'I
Oui5"t383 T1t t3 on y735vyii pm lim 1949 1y01t 1Y01P3i1i0
T'I Yo171'3f7it ,1y3nn t'11 n1 60 1ym'K pin Di-iu3ntYnLs
"IS-I -ymN sps Dytll'.n n -DyI oy3u'Im ;j3"t ,n'm-nnon Iv
17$10 13771173# p 03t)13f '1 01971017 1'173 137? ,1111f71 71
tD'D pI 8s-oWIm pn:5p s t'DI yD wwis-1y' 1i1PDyi
,1-3P J1i '1I0 11-1 130 177iYtY7Y1' 1yo't'03 p v31iY i s
8 1'TS '11 ,5W 117Y17t$03'53 1 t P y1b'tD1 110 1t7 Y77 7
t''11P'5 11 purn-is 01 y 175 1-is' p1i5 1 111 pyl7i Myy7
'1 1p''o'ipD' 11p p1731' y3y51 ,7y7yw3-r5',1n ytyI'y i n
.I"'fi3l1Y51Y71-J1W5'DO7 y157 ps '1r10
111'317I3 'I tpnto 37Y'9 '3v11'l-7'110 Y17'Y01779 '1
VY0731P0a 1IB y3s-v11y1vt0 1y573s 31s013y 117 tw'C
17t S 1sn't3p T3 t n'? l"0lls 11p 1948 1y017 tDut ,IYi-10


1i8B S 0 9' 'pot 'WP l3W fLA III t? P = I '11 W4'1
O3VW3 'T tjsn 1 ,I19i 7n t"yiayi bn'o i yii .7ly3 p n1
-i8B TH ,D19DYD39YY "1 Ipn ,1913'3 y9y190 ip'ywyPyIK N7TO
"-3 ; 9lyl3l 110 1'Y3"'1 'N ":I 3y"p' 117r y'p 7tv ,t3I7yp
-'" 1yon yy713I1K pWl ,tD07 'N PK InII "7 D'15 ') t71
IriT (PD'i) 1Ps71-3 Y3-1wni ly17 15n YpPt'sw
.reaB lyI3't 1j 1'3 toy ) 015t s
i5p9 'v13yY (P t 8jtw lu IV 1t'ily3 tii l m 5y 'I tyn1
-173'P t' 1375 19y' 1'73y7 'ya187 f^ "1 o M ,17ti"113


.5'1' PK U 13to'l"pn Ts I1p

Ie7 1 D 07$1 3f11 1z37? Tm5n17.3l I1' ot *T37?3
187 113Yny t193 1f ityj t 1n'Ty 7n.0 1fl 517f ,is 71713ty'tX
lynt xlwyly o' tl 'o t' 1 7 b 3 -.1ny11 p$ 10t n I'N
?'YI7 773 1 1'K73 1'? ? 37$ l .,I'1?D .nvl Unmim11173LA 1"13l ullm o w ims W 6 '-7 l it 117 1D1171l os.
,jvoy '1 : 170 11D ,1mm'1 I.- 170"1 W1 lit
,017 1i7t ,1011Yt3 Ir i t 1in p I tu Y 'ip \ x n lynv7 b11q'
'l 11'3? 1719t uny 11'f l yV1 I ?T 1 I '7 1yD'I' a '1ii
y3''v-n lD'pit
-tf18'3 11- 3 t1 ,1y"'1T 1t'K v-11Y 3 t5"t7 1P 0 Y 011i 7t
ynvy t ipl JTU5B0'DybmQ illnsl y10 t3' .j':iWis 1lynipsn 'I
-5w"It Jyia yn vttp ti P p t< l i 1 I :Op JN n)lps VB i s'
.11 '1 yIy i-s tI tD1 B'D 's1 ,t3"p
-,N8 '1'-WIn y71t !1 917 t131 tw'ys TO 7'31 171n Y97117
1'P 1D .YltD I '" yt PE wDi11YoY 1vi ry 9'1K IVn )315 'n1
y9y"r D080 ,w^'^9 YUiusims yV3a1 t31i *a t191p83 7y7
iI t 't pwYt3 tI tY3'1ti 1 .PMy) atui "t iY3(?p pIYD'Y
tyeinY1 0,p yy1 iN31K jyr5?y~ 031 yp5y.pp i .v1i y"t
"yi 1T .y731 'p 1 IBi3yt3ixt0l3j'1Yty nYIt-i imtin:)P S1l
bYn ,y971iyoyiy y3E'p 'I ,'ix -I33 "WI'K iyj"t It3)tS 1
t5s3aw it .1y9py2 1Yti iV3K3 tl p in pn '^*1p lyou y xl
Y3pyll ps lit ylB It -m t D'1 B DIn i f-K yI 3It;p 1yivi Tti
TW t tr ,tipb 't38 0'I1T I 1' tpn Yp'o'lD .1vYo "7 18J
-11 yx310: ("p- p 1y t tIrul'D .1w3vly Y 11 vi'I 3IY3
tws ,pin yv3 trimBYmD',K wy3y' ry-ayw Ty K ,-3y75 D ot
.topnt-riv Tt DtIn t3 15mwD yamnte
,"t t n11 'l"500iy IW ,y-y1W 197 .V 1 I'R 1 N" D -? 7
Iwll t3'"t p1a 1pyn T' tbyii iys 11 ;iyD 7L;C3 ]1y1 3T)5

,tyo''''r1i3901971913 n1973# t YtW-iY13it yD"n*'i pW M
1TD .DY'i^ ypt-c' it311 7Y19yi o973iYY tb-it ly"t ts l11

,aYI'I 1ly'T LPO Vtynfa 9yp3ya) pn b3'iKttYt0C1 31i'D
I T1r Qi'yIVTy) Y3INn m12 'T1 'D tKiMW 1iy'p c nln
.lit yi IRK p1K tl' PK ;I3
"1y?'ip YiY13t) t3019)"i318B iT pDyn 1i' Dpy" t19
Wl n iT ynt$t ,itit3Djuy I'1 TlyT \yy \y9t oD s .ym3t31Y
.tInyoys IsQ Yisn 1a )Yv bsim tDtj

TINK ns ,IY 33YIy3myt3.K y IY-r vtjsn tiD tY tIVy ty,'


I t Y441


t~yss~~


1950 vls8w-i yrnvt

1950 5 -,9)- y 1' z V 4 1 8


YS Jps ny 0y 15Y13i p105 p rs otno 1 i^ Va y1
-15mD 1Ivt v"' N 11t i ri -1 PW 1' t (InIL8 it' .5tI p1'
"'Iu i=)31y5 p"7 p1'p '5tw lts "e p ts piyn iia 115'1


0-i i- tn 1 7Q t t P TI 11N yi 11 3tIII'DOW
8 pt< t1"p I it'n'trt 'n u ,I1t 3 V tYi t83 m' 1 Y
-'niJ3ty pW D'i'-8 tity lp^ Y35Y91 ,52i8t38D-iYY3jtyobp~f
L iuVtisa "T 73 f5ly Y"; p&n Yvs'n ysIn l yw'-1
.YvYt 1 YNTs I P't1n 5:r I3 pW ijae ,pa ly
-t"l t5 j ty 18 n in 2 P) iVt ?N Y'W 131 t pY9t!'33 "I
-9I1 t(?38'Q n1 p1 yi'(itD'D 11 p1 u^'i 1Yt31K psD ti'ias
- i3 y2yj3 '-iK 0 1Yi ;ryv3l3 y'I IDEWFy a'3 131JK t w'i
It 5 D'I rYi 11 D"p11 y39'1 5E$ 143 JIN ^ $Dn p o ) IV3
,X'J113D'1'0j 'WN tWyi3 Ily 'IT
-22 p11 N l inan "In tiP y1aVy 1 y5v3yt1'in '11M
isD InP1o -i K IN ywy 5"t3. ptn n nt 11 iD o ; Vits' 26
-r 3'E3 y PK i8 lyji P tv3npn yOobt yD3y iyD
.p"'vflvI 1t 5tiN '-13: ,13y1 n1y"T pypyllvy iati yiyt
.-on I= -yrnnv 'lIN J'TD ,v12nvl M-1:19r"e? z 17 Tt7 1w
-qviw 11!t 0 i ;3Stt3i85 jitY't-Dm)1tDw'o)J180 W titSI3"J-3 'vtW0'
11D lyz lot 1"1wPHn,, yrpo381i ,-iyvi5yv385D'ooy VVN,,z
11t 51,D ts pi vvin 1NK ma3vynoz ny'ti'DBDs-'nws yvi
lIyj 5 VY'rmmY 1- p< ww'tin )U.innmQ; Ini yV13yt' "I
.1'35 ps 1'1vnp 1i ly31ji5 "t t? 'D nyri ,p'pD'S8P PK
IsNo nD10 L jIS ,yI'pr 5 pivt Is two-*mon YIM'P Iyr
DY'-mt pia ajwIyI iyi Y7 t nY ev t13y1 1 poID" piyrD'I
,niy 1N D5 oa=',im 1is tyv a jvt "D'l'i5n,, 5 -n .ni p 'yr"
-111-1--11 Wls tr)y "y YDosrinY9,, lit& bo5p pW .;D8ip
iy5r-mm n)Y :"yavjr,, 11p Dlipt 1)'s ,p l YiYN 1 9 1'0r
-31ito3 o Int~n IDoor 2 -Dot$ .1!' 2 tyoD3 l1i y5yijN o ps
1p1 yvmpo7y p yu ,ycDurqipt-i '11 d's tfqirm0-DIiYiy Iy7i

nriywo .t By1i3 ps py' -riyy- lj ayrj vWis D i 3vn

t)' ,"?^tQW p11 tYP11,, P i ,I V'D lpi ,iV 1 p tD=p)riyty
-Cs3 1 cyi -I't ps ^ ,t1O1B Jim 1 1 9y'IN 'Iiti 151 I

.llin ITEro -t y-1yV ,yJI'D iwy
I-I' 'Im V:)5 ll 'lcrn nv-


=-1 T 7yIy HI yP I I~1Iv V731 Dya' N lin '7 .t yil,1
'iW1i' 7 'p tipBD3y.f ;y i3i 1 D. u .7lit= 5 n3i y5yvll1 ,yDtL 1
Y3jrywyap-mIt5w *1y1 t oro It p-11 Dt9s''s V 13i'.1 V1
-S3 Iri tpil y-up Ir1 uyi p pytayi .suroB psN
-i 17 yi ,)ynypi N i i i1yi iVx yv s;yj-s ,iyi 1pN iD
-Is3Yo9sn my 1ly 9YionsD -tDP't17w p'Is toin Yxp'Yo3;)

t"DDvP ynv 1 K i 11' .3ppya p'K VTs 1t iy'5 '71 ti rY7-iyT
'l, y:',31'ipD'7 1 y 53,'v 3 p1 s ,DI N -IDs i to'inv ii Im
-"lif~ 1 ti w '113 C1 35 iyp' yDyii ,i yDy N Dp,,
.mxj1' ps ty211 ytvtimpsUyT tia y'xspjsj
,Dbr-ytTy31i .iy5l'is iTs 7T1 I.VYDY.IrD 9 'YIT';S7I 'i
yoyv '-711i tnl v ll ,3. v 5vt p 'y lyVi'itvyi '- l i 11y p lynl
ny- p l yji -i pm pYosit-i m5iv y"v,) 5,z p1s jsmt3 siP
-Po ny5t v5vym jt37'nn s v vi p ,yrR pm xsv't
-rYn13ns y5n n' ty 1v s ,tu3 ipvw tp utomyp v y35vy ",i
-"lyips tJR p'.3 ynssois 7i9y 1sn ,s5'i 17 I'm m nil D
y17i p11 7 a~133y i133'7 iyi 71 ,,3 ,'IQ I 'I pa DI p1iP
-lt85ip nyvl psm N1r-Dw3O Dmy \Iin v1 ,is 5i'v ps 'In
Di1(7 *,0jiy1'i3isB iyp1yE) 1sa ,iD0o-Dp0sa 1 pa 320 (t1y"nyp2 i'o op,, YI in2 ny

F1i7 13'3119 lnT 6 119 Ilw-IDmID

-ya DSI toSgn te''sm sis "NmD 'P'1/i n13'p IKTJ1
nyn9v4p5 2 jwy s jt t amraY "5qst 1it ImYinB,, jDoit
tyjrin t'an rv Y1ix v yvy5y '-i .ni5ni ntnu n'Ji
ph1 3 1 'qt) Q1 ,(Q'D'B1) P818Vx Y3j1v Y '1 n p 5,"t3 Q1
:t5yn y' p tinpy y5 5 ru lynstw ,lvynow piN ,tn5Yw
I"B S psf li5PJi ,Y7Tff ,Y1sa'i3 ,1 mixs ,y3y3 i 113
.laeay paq
tv'ntppy i(s lypr isa tI) vN fs 1YiYj1N yln1p3 iy9
IiNs D'tp w y3y5toBSE'i'' 't woy i .yo 3i y51Y to"nt-
1Yy"t 'IS sj ,n13'D vai -yoip itr'ii 11ti ,yvyn3r s :51v,
mn1r,, isrrm 1yi p 9t n y;i 'in v DyI a t y'33 I ,DrB Ymsv1o
-jyiiD tm3vY3 Ymvs3rfjis v7i-q IV r1i iyy 1 lNp "ny5
4.5 11 WiT
-iy11K 0y318 lyp),Y tvwpYw Itpsn inr3n y5s tM')
yw^'l s m -19D 1 o wttpW t ypyD')3 t Sjq rn3 1 y3 -I- n Ion
.(mnv9nnm) yYrs'vOslp i'IN paDmlBS 9 y'1 ? 190'vn
to15mn Y31 ywyvt Iy-"t ,IY1 uy t nx' t -yID mo mu
PS ply '1 ID '31BU -iT .t"i't31Drlw n') IBIW w -1y3=$
:tiypiLAD .t"1wD xis1 im 1ay 'Dw J"p 7'f iV tv') jn$5~Iyi
"U t-1,E DmIp ,yv-Dnsp iy"vt nly'v1 IDi jtm L y'Wi "t
.jt"Yx yyby. I. s yJim li3 ypws
-saD'D s 1^ 90y3 tp itmynj's 1y39y5yns13 iy1
.ty0pvoN o -up w n s N p syn rivyn ,iy'oitx s :1yv- 5
"PS1t u 0 p1S1S3 s lt tptp ,'i3 tvri, wn3D1s ty3 Sp 735
.tlTB 73D Y'D IyI's1a ps J418-DDES=, s ,vt3I
-3's DmIp P tow't9tips nyvot' ,yvw'D3yw3's to 51n
-ib5ip m. p$ wns tt i8 8I b, o3 : 1i3'p D'31i py5 y=yO5y
I lY,"y'm1 'P'1pt, t33' On3 tn3y to' INs us'1ias ty15I


7"-71X,1A .AU tit3oY 50 P r t1 1948 ,"DY3, ;i& iIf'p Itp l 11 IT 1t03Dt2r lp8 BtO
.( J ,.11p pla 103 D'B(?-lieavac-0


9 7 31950 k,'ns1-peY


'-038 itDDDy D '3W I(? b 9t3?yu9B 03y3s YoW YVTW 'T
-18Db-ttwn1^D p1P 1tDY'lI-197M D'3W -138 D'J'IB iKi1i
v1i38DPY58 vbI IETi' D' 31r 111 yt- ril vi -on
'11 (P 1 t 'Mi D Q 11 1pr 10 1y9t {1y ps ipDt3D13H3 Wt O'thfo 1H 3
.."1'E PIDI tytft l tty' mp 13D'ttitD yl"I Pn JB Po i
-in It' ly9NIm Dll ,iw jY ytiDm11 o 'I t ynt) jy m p
-Itvylue p twDI ''IB tpttBY 13y3I tbkes 'I n yr 0=
TW'K i 'T 1 ll 8 1 LA D Y3Y1)iY 1W t ,'"I53 S Yi Z ,131JAEI
,,OlM3 vYi p11r tI i n YD'iK trY1 iil 0#1 n ,'t80-opB
.I- tTp 19ymIp jIt" "It
.,py t3' ,XY8W3? t tb'D I'll t C D "71 P 8PK VYt31S 18B,,
,-- 83 uI3'11391 t I'm pt m3"iv ,x*'ym ,owi ,15,ip o
-n1'iD 3 1 9? .ron'i']7 D0Y17311H Y97033Wt'*K yt3i''ig 8B 1' K
s IYIp183 ylyl.vi1j3sllVn Y W- 4 1tyni 'O 3 ,i ?s tDin
.yvDyBwz Yy;'1TI333'p1 yjo
1t3YMH 1W 0'n ,y'(yilit Y73jttD 19Y1 th'lB't?&y7 p
....ib37tJ's 1580 ,D01p Y9Y5YsD ,rnnD Iy3"t ,D^toIx D8y 7
IY't VYJ'?At Blvi Ji. n ptTiDI'm' Y7Yti
-a1 pTinc rv yn r) tniyit piytb ntrIwD .o~-01?I-TIW alt{ D1P1WWYI Tnm il T n1 n-7,n5n

-Kp-Dsa ven 1N ,t3DY 't1yD f1Y iy "P7 t'y t DayW ,iyiyte 'i
-t1 o1yo3 ^Y'x ,151'u1n3tit 9riK pi u t ?Di ,5mnt'

YI Yyt 1 ,Vyy ny p In y'IN t u -nI'm x,iy top T yW D-bn bnBB'o ye'n'K y"j n tiit lti59


-vr fW ,D3m t,5nl D yl i'1yDv Iwit j3yig 03

W' Dym vi o7t)o) i ninv YjI 0 1(1N Y' Il till m1 tIn tB
."lyy t mKlyys'm '-tt)IN
-WB B'J03 Ssp $yvM tty) 01- 110 Pp31 Dxn yWpTWK ji
-lymjW1K 18a 193l18t0aBD'Ws ,mno13 t0'D iyj(??yBy n }oy9
-3D1, Dj'igrs 5wiy n v3?y ,itp9yn i vD3 93w 2 ,rYa' LtIvY
-DNut yi .1iV n t p'wy 1i8l vsn t) I&l pIiv laN tl t -yII
-l1 LmY DitsmytP i8nyi w Im n 1y.v it y M K pi tVyM 1

-'nI- ypul y5 lyo1 lis PIN1 ii& 'riplrne s ytyc'5in
13yiWIT3tjt3 17 pB .tyY8 ow prg IiD 3 19 'D tia n m'7K w

tn ti tmnm D YDjo3Y gy1 11 "ypofp IYsT')lv85,, pIN byo

YtIDm n11D p yjYnI rm pnmian-'ilY itysB'aj11t-'N nz .
-1P 1v .n jyl p -13m 3lt voyn -y TWA s 1y' p! M(9 y P0 1Z-ijl
-P9yip py3y9180aiy7'1 8 TD 4i9'n PK TO t0713 1w 3 Y?
1t? u 11yny> 1 t *>tu i jin iyegt0D'8U(ijD P4 -1$ .2A D
'ltjiP 1yt9ys8s,, p1280-1'T7 Y1fIpDbtD 9Y1D p1& 90t9ym n
PB1 1901093tynyt) YD00t'97iYy1tit n t1a yj"t

\axn^~'v / X^T^ .Ul 19 *

1UW'TN 1W7 'N 1;D9NU80-"19 1W12T19 11

11twi D^" IT ,a119NypB T N1TK"u' -t1 17Wq
.I nb y3yx yT'3 pW MI' ,iyo8tni'
11W ,pt1 y6liS y1 j DMt = i .vP i Mtyin U'3 v yvy'I

* *J9"K Iviv n nvr y3.r3m tin) 15psy P wn9 t


't '7 i t9Tja yy TflI7 5l3y^K'19K '7 i125 (in ;yo
'll ,{W on-[ b Ppr1imi3 197WH)lW Jig OPh I
mm n ti vivB "J7K Ii0p 1 tiv'D
I' t ro m:14I tJw3 r7b-n-3p tCy5 r3oyt -I
y-I WIr Iy!W1y 1 ,-1108 Q3 "7 0 YYL8nY w yW1i
.yyvm Ito vp p lit yvt pt< ,;837t'137
'"IK "Y'7 K r m l8i tvK tIy) n38 5 3 5)ytU yz'r^T I'
tS~Y7 lDY l371n *t .Dwtri5n1'iIl) t i w '5n Iny37vt MY 3v 5
S,'1v I p ts -I 7.1IlnN 7t 170"' n Iynvi37I1 vv
1ii^Z 1' i 1'y ?p T 'liyt133'7p-u5iti-pj 3373 $1 i 1K

-3 D7l'lN a3nyp7yB3 y"7^ ?s ft$ 111?3NOtO ys 'T'
Ity1 n 1 V $1no 1tv3oi 3 v 3'o vi t I'm Vs \ tylm

1"= nr p1 titt 3 I?&tY I D j Inypty83 -y vt nie t
-7 ti8 & '"t tvx DYF tyo 5i3 my iti1 ,\Wn (1yV1 t'n 03t1M
tyw risyn vrony1s ,IQ I'm0 21jy'3 8 (W OL \ybt
jvInEly 1 rimn Jim 1=15Mw 11$5.v7" -I7'? 43vv
? t7Dip y1"?t It y a tDI3 m t l yo tt 17 t'KW mr t17 w in
iT ,y 3 Py2 t? 1 3t 1 y1ntD 11 1937Y 3 11W 3 7 1p 75 tDflI (
S'1111 T7t *N1N ,py0 tm13 5T Iy 9 Y3iv5 sIN v3vnY 1 3"1
im i p y t f P'3ly- I y7 ItP y3I 5t 'I I\m m ym '?n
IyIyI9yl9u? 1yD'11 1y .lS3i ut5t,1tyiD IIm )t ai, i?18
-y192W iK pt< ryil wrru y ji lb ,tIyiy ivty i 0Y31i aD A
1919tSW19n3W y'iK 'i Intpri ,P8ttP nyIlpm8z 03Y31yy
-it$ n1 .yt)as y1w1ui3pli-iB 1y3'Ity1 vyi IV tynMS3 It
'1 tPLh 1T'N m Y1 tjlym yD wr f115m w3 pt i n1911 y ut
ia"'90f ,Dbm 3v3 Wi j Y-itv9 lyiin ,-vnY Im3stt ,y3"o
5,4= IL lyijym ITmK 1t)u lynism 1 1 ,n-y T. y"tr ,'yll
-"iBD 'Ift n3tf tBylyorwwwwn. ro^LAt3 ) i xji. w i i PKN
=0y) 1vo .inzmo iy3wy51r1y IL3At3nj< I' pW tMWF
-x1 3ntn yly ,PN9 D pI tivV^tyid iyo ,JT pm i ly 'i pst
y12 vyyr-15s ln Pon w3inxO m tyt epse -y mwn .ty1
"BT va p,; pwq lyniis ti 1. lV91 .Iypt3 v yy k l 1ip i wn Y-w
.19yB IOBS Y3v)vw3pvr n tn 33nyr YpiYwt3 IOiD p iri
-pyU5 ,pwtmiK nyvtp5 $zyl lyvjN 1pa 0Y31m3 yvDm 'i
tInD itfn Y-iy H Y1 V151v PK I jtsop $t-lys ,v mpmn,5z "D
.2IYuy0018-&9'Iyi ,nmytyip ,/tiDDt:Ds yvyTWN =LfSt


1950 ,'ns-ynpT. I y t 7 3 10


nl)NILc51vz i ply t-lyi p^Q pS W t4 t W ,1JN 9LIyV ;Pl
D01 ,y5ls 14 ilnrey un Iqyut 9w0mrYsy u1 .pTt;58 ITt IV
(t'yuB^ ,7i8iaty Yiy-rK n tY'1 I1K0ln^'iw K 9 ,^1H3y 9 PW
.v5q1p''nt 10i.veyt3n TI
xl*)=L no-r lyn"~t3~11 IN
-iy vtn ,-tn 1862,,'51, to10 *'JiB IT13 1n5ry 't8 pj 1,
Qnr 1Y'3nwtK'a 13''8ivYa 7-3i5n'I p1 iYt3DU'oD-piY3'
p1Y1i8& bo;(n I ,DS?8n T'W,, :^Y00D'n'DaJ'nc"3 11 9n1Y
-I8B 11tM'n i7 PI 13 1K8 O3 an1' W M B'1P ps 9y3l3 Ipnm1 IV
,'It8rti nYtD)n 1vi1 D'l 007tA383K A I'T it11Y Iwn'at
tp17m1 D'n1 3J15pm'D3i8 Ylilypt3' 11 9lY DUVI op 5)'l
IPTiI70D'tO OPI oY 11 i8-'ts 1p BTI iijVi1S)yuVM ps
1i1yD1n IYV 9V'I t~m1431 Ds lt3"3& I18D pn'nilnnln Div
".~1;19~
: n)vripqi lyt^ 1111
"y1 19yj'54i1 iis 1ip448B ,1yny'p IIQ yiis5yx4p 191,,
.iqnwsnvnir-wiv

"D-5819Y3Y 1 3'31D yr089592338 191 00Yn9001889-"750~y 191
t1o &' n' 6646 lDi'Di 'i T l 310 n o1y'IB 3 7Jn' l Tv ,,tiS
-Ir^wiyiv:. M'J)D v1-i15.Y~mP n-iy tojynDnmv-[-YT 5qn I.V1
lit M''invow'nO-11S D'm n18~n'%i51rr I.V tA ,Iqu!t3xivz
Y5osrusY tt3 is& tayi' ,1746 .au ,1883 ,tDluNs ;t317
IN t3&81p p 03D5?3 ,ttmn1ty1 IW'rs 1'1i jYvl15.yD0VqLt
-t"blsim-l YBj5 t 's 1nT13 Y-Y9 0p s) lln1rP .DtoN
1900 4,D 1I1u7 o'uin nviiYvv'irN1Yiyj lyy twy tonjy

-3) -Ywu 3in ps 'I11 jwvyMIPt" py1Yyn Yvrtt 1 n p
-1s T Wlnj Pn'Ol't9B ys18Y I1n OpimYD 1s t)WN r ,yiy1i
.A13K5 I1i iyp5yp ytp1n-oy
-u.DB5yt- yw"18 Dq0n I' J1) Yvp's 1I yn13 3Z'I
lit nv- 19 wto jrvTqttSp lit PCwt 418 nnn8 nnyn31

IY 1i "t lt3ty' IN 111 0 '112 y"ys IyV tuM i *'Ia
n3 ,Wx3iyrYtuiD &W pr-wtoY "1t 13.n5Lr ,n')o1v nlytvw1i
-11t:3 .1'4nA153o3py r,'71mnin i q )1 173n lyv;qp Irt 5t .t
Vy11i) ytyi1i 18& .VPw5i im1Wp PI5 n1)3"t D Dy tn ots y'
I'K YDip)t i"3 YD.P-D4 t2:N2 D5 0y50wYji ;yiily) t'
"J8518D&i Dt0 p1m nYvo usytn nv y .ir tBsn'Ivj-wY 5
,1]{Ity n .aviau(j4ai8 ybsnv \LewIve tnya It.n UI'I
ntsn ,13L5 ;PB nyvro tq,51n 5 9uy1i ptn'D p 3loYi 908
.03vy--y t3 wpp vrilP D'3i
-y". bn 1yi i (nyrtl y3Ep193t YB'OD'SKY^ D yb'na rn
-IBD itsn ,r1'i'l 1IN IvyaYI3ny9y 3 yO8 In 1 910o s D)=D
-y31 11'N n1Pji1'Yvt3)K nYO3lsYL3 pt0 Oy1?Q s yCs t0yt0
n186 bty'py5Syo Y=Du' -u '13 i pa iyp5yv vi nsn, jD [
19-Mv -yy17 .n)051'i Yv5tiJts; Iy"t t p mnpi)'ion nyr
.i33'930Y9133"$) figt^ ST
14 'iL0 p5qn. jtvs" 1nsmm z3wyy It Ui1n Y-iy yv' L
ynKv ,Diy y3K0' ytW' ,15)W YtrN- .1_qBv ImK ID5p1
Itp nM19o -y-I l1i OviD'ilm I'vIw ipr9yu'973' ,tasn'lK
"Y: y3"?t IT1K. o"n'my 1.Ynj10Ym91y I t w lyv ytstu nI
Yt'TWI Oyr -T I IN .1ito'w5tmro YV'-iK piTy1i }QEW
\y3is~1 y5s3tp8sJ y3yDi1vpyit< "7 Im ,in3n-y: yVtOD.Iqt
11pD yYNis t' D'TIP PK y1'SVIN t? jtOyInD-DD1Ii Jw
I'3'= .vvml'K ptW pt1inyl y trlltn nvm iq-n= v5.vPYn r
ptp;B y97'T' n$ W11 ,DIya yD9tf'I ytnnv v1 VW170'I


.9Y11001-0 11vb:"5 1790 9
.yivt7linj'l 1yv3j~'m -IvtovYntD -Iyi
1Yi p1a Djrr)4 0 ,1ypj3yD9 ,plyjyty3'W ,1Yu0Y921 "T
aj'ny0tD"H83 ly'nllD t0'D (34 "Y9Iopp 1Y97isa,, pi-i8s
nr3y3 ont t3n nt .Itm'lPrna pin 11int Di3 yto3yaat''I
inyjt'mai?' n1i pYtx 1i1nip : tanowst:e p to53esnrs
p'rinte-Tl
y1IPDMP 0 }3v'} ,1y381't3('T'-I Yt3Yo nY"? I'M
1y13 7 ,'1 pI' ,8Jim 01 8 t a"3 ,Jin ,, :yyarwr8-li1
tynl -1D IST1 YV5.'v n pi 'J 1jYotly IYv ,1)nx pis
b(? ,13K PS t3IK "3 PIt'5tpYPWD 11p pJ3 p'mtSD'113 0yT
-iis `IYtl'K uYI pR y,:I n15Ytv in p 3I= lYf uns DMrn
"MM 1.v.7 191 D w-Ijuvnig -I lit 5n" "71 otprins
nyv" lIt p5nvY7 VDV011y n ,D'yo3it83 ,ps L.yv Iyovntp3
.pI54n1yr yY1)NH INw v n935vt 1y1 Ipm yj3"t ,pr1tSD
-IlAY 1it 11Ipi i^'Y'xj '- It ,t'll w yv Ipiyotn T-o'
Iiy' 1it as85pa4 p.i'i L ;Isy11. uz 11 n0D0ntimD nytra9
ny"t .i1rpy5tp iy"t pNDD am 1 p0 Dans ts i 0 sj1ja 'NT
"'K lpy pyl 3nai iypi tryoaipgnyptVp 'i) 15Jyil pyl
p"nWyny3' pJi j5,o'iN t'31: 1 n 'rel 3VD5s'xy y3y5yDv5s
."g' tivp$ tMIm 3 1 IvYr D'n1it l85w-lI'DIn 5 yrm
: 5'aty" lyejsoy-iyuj' Agyen'ts a
0Pm.- t90 3-tIt'l A1.IvU, 11y p& DIP''Tiunbwp 'I T r
-p'j n ft n .i -,IDyta' 19YtrTyTnYD pW t3y13Y3 Tt pI;r
-ysw ylpDp I'ms 5vsv-ppnp toDjInsIA: My- iD l 't. i
.=Yts,'053'3 yWtYin a y L3A3 t pI 0P' W
"'ty11P? 11 s 11w' 0y-o YW t3B8t'3 1-1y5pyP N
,pI0y but3783 9I'W 0s81 tSBS-ip yI0N 31 39 h: ^ j'I 19yt y
INp I JtibDW11i D'3m -yo pis IVy )D). 8 p"1i tst 1 D-t7
-"l)Yn1 ti'& 13y'3 1y-17 .1Wt90y ywo't3Y11o 1 pD -i0t0
Dq fK tW I DWt)"iD-19plyD '1 3IV- P tB ,Dbin=I 1383I2c
-"ynna nyr I'm tpwpyiityw y5L 4 Iyrpy"3 13x5-1tnyvI'
Lyo01 Vy 1 T 1-i ILA5 1N poW -iv9y niKnn 331pi '- 3 ly)
-8t3D yait^ 1 TS ;,]Mp tsD'iTi iy .non@D ?97ly3tY9YP1C
12 tB'uyo yttrrt9y0 ^ nI t9DQ1 y t003sso -1Q9yp5Yya yB0'$
IV 1='31'inthD" 14' 3'D193y5 FTW13 1 1 99IW1 -D1
'W10BIX p'31Dn-i 35 'I 7 ivjy t1Wil yw)nOE n pyT'l

nYr 11p bsnYbK ,imyn- -iYvB'09101 7nr ntnv I,"P5D IW'I
: innpe D nPu ,yoyi-p''b


,#1)131 T31R UYT\n 17B9 l"H
.DU3111 \"N t?'tUlt) 503T4T 'T

HT"'R ^*,T"T-13 R T"IUM W3T1 IRS I-0 TMk
itlg3rs~n mas v3"T~ THs ,7may onU 189 \139 DRT
".\O"''^ \Impuff lUl"T vt


ERTE3U)-D3 82a 1 Ur''R .8

y 'Wy ,}19t o 1 Y5wr IlWFTW r'u1D jttK-9wy0l rn
,Yb ,n& 139Yt ,1y3 17 iB 'I Y9Yt31j (E87Y9) p34t'Diy35911
p'O1UY DiN tanYa 380D'i ;B-I^ a'3W bo!? ,DyDM'vi t5
nB TP vTIK .Iyv5,nsn. i p w tyv39jyYYSn ",5'ly'5:
-yi yvvnyi n tst 0s 1 -1 V'- tna-ign1 TvN'D ,I8riB9 jp'
1380 w^r1Y ,P54B ytyTWS t;ti wp Djol v 11bi nE1y r
-1j1 TyT i'W p(1Tiy [B0tyya tyjDt D[?n ,tu91-iyn0n)1i ynt

I "4


0l)IT"9 1U7m i17'19 r'N U1M317"U12;
DUINW11 119 f1 11-07 119WK 0` (1P tMYD Y p C'0St by -i- .ryiv ,vyW1811i
19'^ 10 (I39 IT1t'8 l 190123Y$ 0" If}$l W N
"l' I3t31y9r V1'D r11i7r18 pW ,n3- P 31Sa I9WK 1y
.(tuy' aIynyt5 iiY y1 i i, n 1YH 'Q.N I Q'Ji& a
-58W33Y9 p1B 1i1 ,'taYZ y$ D1 ^,, ^w^t? n'
-19i .1P 1 'NI D' 5n' ,1'iii I(W '(1 'i t.I 1YU' Y1p
-Ya eY1nv Dy 135Y ) tI ,5c Iis 8 v1uYv9'3nsmN 5,i1B int r)~Jy D ,1I1 wT'n tyi' j tD 3IDT1I 01i'yP
Iy .jIDPSDli'K 10 1t 3 I' D nt)3-i ; 9llsi ,15D 158 it319
'I-w t'ri, wi-8-ptD' Dp5rD tIa it30y1-DvDyn1- T'1 v
ype 'y 1 T ,3nD )Y3183)3T)T'3 WK-1 Yf lV'9j 3y
y9D3ys1iy n PB' 193yMK TIW 5'ii8 ;t1l9 It)B y"&t9y
pW sIDFtD)p31'iSia3 n 11p ytiirIy ry^ pW 1;y5'-syp
FT (91tyop'Wi IYPi8t3K' f43 1i' D'r33t"ni 9-n' Dy .i5"ia

".Ipt 0 tWotlDD1Sq] -D Ipro3- 8 18Q yWnv 'I


"3'3 y9y"3ojY s vvty ",N Dy'I it3 D =3S9t oz1p Yrotnn7
'32 BW1t t01D'1Ti "W toD 1YoI o'3'V=.y-Qz7 ?I nin Yt-i
."tiD iy3y9031~ 1y'1 fi1 ?3pr-nY
-J1803^ y9")J tin bD15r-,1 tDlrl'tuD 33ij3n yotnY tW
113 Yw^QD VI t' ,-ITImnn ly p l3 rivYns ly t' D!11 ,iyiY i


p113 i1nip Y1 1tY1ND 1y9'TI K 1-Y pD 01Cln"t750 ym1T1yD
.tOWS 7y1 p I Y yt)1''D3 M8D t3y1 \57W yi-7N yY:3 11 .Is-SB
"t1T3 pW taSt 'WIK tIy'im-Dajtinii 8 u'Im b-lyw '
-Ya tK'D .i{1ty3 im y9 133yu ,17y1Tnv193 -!3"1i)o v ism'T'
m0'310 I-IT'W IEK 8 V8 yt83yt YBIEJ)81K5*i.? B yVv S. tJItsy t ISs
St1tyn'0' PK n'T INv 91N myis is twTDy tnyn'D .aii iJ.BD
-tyjy~p pt IJ T Dy 5 Wn ,It3N ip= 5lylT) pB "tin ID'J S
-"'rty9 iyj"t y3)y51 ,15s-i8m'LD jig Iti tSj Dpy yOs toi'i
okDStyDBmin 15yin pyn,' mYr n,5i .,13S5 I'lywR tnytu
nyY ,p5tz jwTN m'31D 5,,Lm3 n 0 pv iY1 IS5,,umsm -i I1iv
w-ix 1 ,-i 13i It'N JimD'I l vp3 1y5n 3 8tD v 19on tynS
"-; SI ,iSny 19 733i87tQiyN jD pi9 vIW ,DD yi tY'ovb w


S p'I ,n"Y -1?1 tlny Jt mm39 pN '97V5 vvIT'1N jly 5:tD2
"D Ft 1'IN U"Uv b pn^y1 t"Stn y9s.-90 it$ jv,),v r
iyD'i''mrjip y3"TYWWt<'K't< IWy 9Y1950Y0t3 79'-T1l*0 IBSB' pYn1
.Wt)3Y39 ps iyo9t3t)3" yiiW p1yn ,t9ojy lyty'TW 1Y' jyi'i
, '1'IT TiD tW I'NI I umI ,a3jy YvwDINi YVtt 1 N1 -
pK y,5tp ymywyit$ it )5BaW lvew-iznD i 1n Wt-,vpsn "D
yB'TW-N IyttytnD 1y n' lit m3pP'lliwr JiK W It<'I3 "yMi


yvyi9^&i pIyt p lw P ,5t3Wt -n315N J vn19v1p utn

MWI3 V1 V K ''rT0D ytVV.1y n.,yt17btinry K $'Iy R
'aI Yn I Vs n-n7 ypN< 'I IK nauyny ,aya -- egYETa isml
y958 I1 Dyirgeo y'. v we ,5mpien nor4lB oier^ w a 'JI
^1 pE l9yoy9'1 .B-PN W it< lDM 1t0s'l t 1 y3t tS1tp4
"- p1N 131'NYy9 1D83 fit ,1y331'3oyjy31R ,I tt8om3t8
p1N 1 3yl It I' tU3p ,p-'iL U'' l tsip TI' priKII .WtnT
-it"oD ,tynt1P1 Y5vY'Y'D Y5 .vor'DIl1i pW I'I DIP31 ,7'TR
ty5msytW n V"TwN I 1IK in'3Iy. tI13i) ryt?5 ,tyai
1y 1 tpI up'Tyym p1iy DI 1 ,1'I3 1 E1 t iY10 1p 1 VI
.t7OW'N JK pW tW n p. Wy:194t ,t93)3yl W p Dip p1N b30Y
ltpS-11i31n5 'I" tv 1ipt pm =93Y ti1& D yp'tui'i5p -I


-'in Vr7'N Di'N1$E1-m -'I 11 1 tiyn lit 1' taj 1yN. 1yI
,tyajinrn ,tya"108ti185 Y75' 10 fYlS .1817 Y 1W'1 n 3
ity 1 D .It9QT 1P Vt Y11"b-T 1 D$1 (flD n 9P2 I ,t$13 Vy;
5y1m fl D 1 ionl $ n I y3 13 ytI' Sm1 r -1,N .1o 1t" I.-1 i
"'Ity 1 p 19T3Y 1)y ly V3't1 1) 1PK IDD s 1) 11! iDylqD
.tly1WK P1K W'Dn : t3891
t3'ut3 ytuv-iy y3-'N p&Iym =w Yt3oq^q'-IK yre",K n
4t:I t- 1 f-13V-lit pN 13)D St'3t hi 5 ll 3t"1
-$D 13)11W 191T p13 flipinoS1 i'1 ps W1t3Bin 8 p3ty)i


)="y v .- LA3 DL D) u1 v c'1P .y1DyD
,bi31P'3 yt ,' 7W 1 f1 t1Myt 1 3O 5 1'3 wt1 -i iit' fI
K^ .Dryit3DD3Dj'm-t 51p yy'134 pW It.py1 ,5 lit1w-N
."\ lyt3W 1Y0tyT'n1^'i,, jio'ti ytWN K 0018 tDI 0 tDUYa 19YT
-' T .";8E0rT3tj!"i''3,, i s3oDSK lYtyn9y1'19tm i t^'' B'-i1 DY
-vto ri yi'o Oyt -1w? iyiyit, n iyI rya i JNay yiynr-

pw -I' .PNiN1W Tt ti pn K x 'isn-umsi iy ..ti ylt
-TTIYa t~ti nYTW3"i l 19 1PK ~ ,yvi7w y wD yuY1 p3j tx

PWK u~ Dtqi 4ii /'^ st 'K "1 t!t<'WD13850n IK t3'5p3y' in fPK
,t?'i3ty1p pii t< t3ivm13 Q t'19Yt3^ i yur Ti y191w p? 0Y 3's
~11333 K tioyj)i8D 1iy3Dity ifix K "T' ya'ttD rP 1 F(iB
-3YDt '7 =wni' 111v nvt1i I t51pyD-15 1YWtyK yI b i01n FT
.n ,t! 'oy .' ,viyv .3 :Iy'N1:r3b'2 '1D3ny8Ki73(pI 3 Y9m1
-BD13 pt-SW .,DYtytI .0 w Itpyb -I .*c ,'9P10 .3 ,11typ381i
.n ,I31INyly pviln' ,wton pSmtp .wy I-s 7'tiyp wi ,\wD
-,yI3" it) 53DWxttT3ii3 iyi7 i 1y11 niy33Y1 y-iw i ,W1m t

rty'iz -n t3Iy3'N 3 olpi Jy3"iw vYvwtn -I Irnw3,
yI pW tpi?"it3Vyajni ,It'i383 y13 ,1y90iyn yUj BIt3 -7is-i~
-^T'"3 8 Dyb iy 1iT83 8 nt19Y'w' 1y'l9 yn11 19 y'tW


s ..y@t oy'ww\^ww q''i ?yt3HyYi-n3o Dyty's ?y?
"1it ~yTi !009 ity-Y11 o lyi tiisd iyt3jy0-0ta11 p 17y0 t.3 11
f1K tj3 ,DtJWY 'IY pW 14 ts^ 3i3 P3 N tW y 1910890y 3
ti'iW 0O11S tOS!? D3i(a y pmt}n1 ,B)Bp 190l0pn^1ito pjY3K pW
ts"-i3 TIIW pYn9 1yuti8 D'JIB 1y391590yt7ty- ft .041tiDSJ
Ot 11t 'a .tS33Y1 19 11Py pa 1712 l 1y1tyix D'3ia D931T73
-i)19 '1 10 19y1 "iy pt< DnII ,18iN t ytWIyK nf 1iy'tngD
.^ 0isty


1950 ,S'ri -1i-t*

WDT nv? 13PT2 T5raa li't 5q? tor p5tp tl in 5in
Mptvny *]y(y3-3'rD'oyls pin uy nyp"-ia 1Y 17 I.mI l imr P' D ,t lK, t m n 18 B
,T13 11J i p516 iBe
'nfl IIN Ji yr -1KB
2 I1P f'1 ^ B"

,pSnb nt3 mB'ma ,4
3 .1 O p ll f, tpj I to ,I


-soii' tn ItsnH .ai5Ym YvnjyY5,p5'0 'lt71311p n 0
-ys3 ,t119 3Dt y9 a vt"S-W19 .I v911\ ,1t0y3-tttY D itt
S.n.i! 'Ir TIn t ? p" i3p IVZ 1 ry-..p5i towrv i
-' "* *yT1npy3 .'ciipy 'i pn D11 ,"vp tv-ytYni ,,
ty yiny8 t yn I' $33 'n1 ,4Y91i' I'YYN 8 YpI W jt59y
"1y0 191:1 TVV=5m r1mil )Its4 intsm D1 ily Y
0wv (OAtt nx Its 51n i1yi nyn:), ,r^w n&i yir
1y D1 .wy 3 by isln 1y IV'r9 Qit ttV in 11 lsimuliJin

t-ytyV'YP 1 U3'0 yryl vnitv hyO1 3 i3y ", t3syri ,,z
"I1T i'51 ,tYUI b i'3l tDin11 B70 3 DWrK ,tWt1'Y8 JIM 1 lyW1
1yo ^tr "f ]yw9 ObI198 1y9B Wy1 0PN D11Ya yny'83
s? TIotiv 13" 1M Tuy t ruvy Iv 3
,iy'xW 11p ItD"r 1y99y5 IlB= 'v 'I yyi ,
toW3 tDII0DtUQiB lw iy3aw1Bw itvBl J0 1PK f ly PjE Y
... ytyI1'00 PJK iymri : iw3ynon Yw-ItmD'n tvyi- 0^,1 .tr
, y3 )y t i)9 0 D p tzr D P v1 nIo t t tiv l 11DWl w p ,,
\y9w .,t'W ly'Iytoo 0 11 ,DYS8 n1ko 5'By Y92Ynis otp
-mm y5wtYiDJv-p'orj n DI5 Y v1 jur yrvaon lit l't
. IDYivniy Y35(tO3yn3'-iJ"on 8 1 l't t3y1 IMN 15L i
Tt IV PODo 0iniP tt b'Y Tlt i' nt)tWBs pD t3vyDtn pts
PK TI 1Y53 p18 ,tiBy-i-p30n ,nil3nn 1wyn Cy $'I ,)l pS
-"tODILO3 11Y 1731K 1P0 nnIIK 1tyt ,nDuv 9y3yfin pit
,Uvr3t -Um'Hn-"TI l"1t IV P Dr ny t tby) .myni L1va;
"3'm Dot lt t3YI1: JIM UW079 ; b-T3"da Ptt or t o Pr1101t&
-'11in3'K DjII ,y3-V5Io 'p5?B3 DI ,y; n'niyrtv'onit ,yo'

P4 yljD 1n1 jw
im3-'"H 19 \"isff1i va\\ 9\1 ,yn{\uilui yrtas3'S 'T,
.3vnyn9 DP3'%ii^''' 1H UTini3UYWDY B'-' "T
-1'4 1i1 py5Zn0 t Iyn i"I) Dr? ; BJPtY n l'T TW3"C11
4" .. tonB'f Ir P9K o Yl ps Dnysurj'IB ywtryt-
"3 pt~n "N'3y''"p "x11,, 0 1yii ,Q"V K 1i9y1i TW'D
o13r'-w .pTT lY'YiY IYT"K Db')ts^ 19iyo tYol33 t'Y1s


.(.t 1899) ;4751: (1
.5Nptn' 1 (2
.,BO'ln (3
*.T 1tw"3 Io"2 (4


W3 tr w

(1ttV I I35 It' 12S)
no v/ 2RTT'95 .3U us
195'3'1S21# TST 119 VilT34ESSTS?9"1ilt'!


.1

P1K 110wy19t?$. r5D8p iyI p1w tinyr1 DVi- v'19 "2
' -SDlil Dbnt ip 3'~P~35^n UltS tytDI^y BtPSI It~B"OP Cl'J'S
.3j11p'D'it iY3YB5vt33n pt till 7'i V)
"Iy3rl, O.t3n"yrru"Y pw'nOS OIS toD' n 0 "IT3,,
Dir) tUZ$5y31) ny)l Dt0ll ,5 T'13'K mnwI5tp" 8 TI
-4mt -y3vyt 'Ir ."iYT'13 tY3"T IEnivoD yOL,, :"\Wtl3wy,,
UDen o Dij,, tp's'Ib Dy'na I' otV3in'y-D w'm utpi 11',1
."'ntS Vlt tm rwV I'K .1,, 5y)"t tijYD y5s,, : "0nWm
lyt177 $13 1YDWW1t8ty"i8a-?8'ID DY'1i5 pW 71K 0y fW 9'It
-931,) u"InrmN Y r75tu watitp'D INIi ,"=NDi m -anv:M
t'?yowYyyp ,"11wyn nyi,, ,"w Jim,, (1"y8-1(inD 1Y9
1iy ,WviYBneyo l nyI ,Un "a ny,, ."Unwawyt iyyv1q,, 1x
.1'Yl '3 IlDt O"''D" 8 D'Wiln- t D t ,"utvP
"11tM 4p,) ts Y9t03Dop yrvyWN Yvn'4 i j 1t p 3"ip "3
: "Bn3 0,, Bitsn i'woD DO'y-in11 5b
-tyojyD ,195;lty^ B'3u ,Q'i?3-tDrifntyl ,tD0['71 33yo
v195oiyr ,14D 1.vynQyQ t="oy 5 ,vt 3iY n-i3YPJY 10y
.1 .T1 *s IN30 Pt JI Y5
-iL& ,1 IYDipo3 l'Yys "3'inip' 31n40 Jrk(D my"I L
im tleini3 yv3t5B8t75tv:3 ,"y3y5vt3vy,, lynyw5 y i-rwv
f1i pynr' Y90YDUY-3 p1 YtaD'8s1- 1'S 1-i 33i8n 3pi

.2

o ,"/'ann'I,, t090 ,"\Weay,, ,"wevye,, tro 57Y5us
-n"? tyInp tO'ny "i'nim '"a wn ,'3y Din 50rls3a
-3rv 19955 1w1i,5 P' jv iiv i a ,-rn iI r5yt u1y1i pity
.1 9 0u11 DOI t3lD jy3iYmP ,ry1unt
-0S n i3tmsB DtIYIYi ltyny) r'y "3 UK ii?9 ta ti
'ITS .0PCD {'lB& turly3lKy PDl1M ilpa ,"z yut wn0-5pI
v1, 15tpam r1%toangou-135w pto --rmnaatpe
tD, : jr~prvis yPwL8ID Y3. "l "t p'M by t'K
wp,, ,"pi5B Dn 1o5't 3 1B-181 i'D,, ,"/P5 oB 11'5,2 1511
"P@5 wI p3is
15yn ps DU-1wYo'y tp uti$,i-p t$t3 (191 a5n)ytS$0 I
."obD~'t 7Yo ,, y"1iB 1pr131nip 11D Juw
iyII ,I't3"3 0193 yv'WK i m t P*DB Dtp ,
't wiy5 ,lit u5p1i3Li8 DD s19D1jyD 1 1r 1 ,I 3 ,wv 11p n
pytIYoiD 1"T tooIp Iyz3t w1P .iyOt3y53 't up'1p3us ,pit)
PK Tlt t300D5LB ,p'tm lt DW7W1 u ,ly lt 't L3vD ,D3S3
-"" 1y530y'Y K by TW ,TT 03U1 ,t3Myi 1. p5t lt
-ya ,'pt '- ;rl P'IIy n33 o by yl 1Y3l p14ti 1yrT
,I 1y N mT)K ,173 1 y3t ly71 11i i 'IyT"n lie un1y'1
It t3ilyl) t331,y3' ... .. l3W it LN ,tvwwy'Iy13 y11 r3151
^or31 y- iyar1'l 17:t'w DW' W ,tW1DIDWLA N Ji tin'vsn
S1Tit 1i8gI yrMn'n -I


1950 ,1~8rs-Y a] 2 1 3 12
-tB ltDP180ttSD8 11 tI 1 3313;"D Y3I5-3 Sn('T' 4"
D-i3yas1t n p10 DYrY313j0D'inyj'1309 1n p93 I{TtDyt
3WK Ct3nirt$ti vI 1 i ,t6 '8$I8Qm 1 Inn .vPZ ta y
-iN bir .p1 11 tTw ls IOD5n omen o^11 5 n IinoInD y
p< t3'stna3 ,tmn3a"By ^^"i3t1 an y39y1 ^UD1'ID Yy
'IsD 5tsU no Ylt3op pi 1iyln3 yw"tf1an5Di nyvrsyn3
.Dynnist yIN
U11y ,nB blo iivl 1 t3wp3vyOyo n' m InpY 1 vn O
ON n11wIIK ,I'i3yp-p3 1iB Yt'toiiByI ym1yllyl 1 ,s8m-ly
-D0'11 ,tmotv8 p-p f1jYa 50yyyeD fV y35y11 ,pi31D1yi8i1
liyp'w"i -PK 11b Dyimr41-y 8D8p' n'b ny cr5s ivtYltu
jiibz n 14 pt< J t 1t3 tmpn y35yll ,t3ny 'Ir .-lynl L3gs
: Dtj!1n-tIj t t3CC eY7YwI ,tY3J1295Yw*Y3 Y3Y5vY'll t nT fi
j1i nnO3jwi 8 t3L' 1Y9st I ,NK p3 1943 5r1 j%,,
-l'3" %1y1 "1 1'U ."1 1 yp"5 "P trYapyn jrtisb 1,800
"j3n 14 .yypyDyo i tympyirp vs ,y13811-o'lo p< 11yDIP
'18: 1yj3"t vitpBDjito iy.jVl J1i r'u3 P pYn1in tnYr1
xDYntjwnylP pK Dj)i'N t^ nl I'K 1 I-7 yN tsnYfw i esm.
iyll 1Ky V3"o10 ngt lytr) mitl JIW op1l ,3'13 04,,
-IywO yVyIVOBn8&m m1 innoy~inn's ywnr-:15kn s Ic'Ma
-toyvy tyl"t (Pr5m InD .13'1-83 Q1 Dm'j TW v Ly v I
.inT52 piw ppin Y35yl jv in -lymmmu w b5rowrawim tyl
IYIIY pl"t oD~i .10svw7y vnv5t3;wD jib Dmtl4 wt3 nn
Ty1I3 Im t3tign Iyv1"5 y1y"t 'IK .1Yt3y5ypD y0ypisr58sn
jtsmyi "I -Iy't 1't I3^n o( 1 ,By5p 11Ji DC3ID" yV15: r

-ti'?n ,Dtmprl't DJot-tmy ywva'yl n 1 ,-'iy i 1W,,
Irm 'II -IY ,71DyB U 3jV ,"g9l0'vluy-1y, 1n wrrymtrns
0ut1 ymp'ong yrnny9'luiY' "I ."11's,, D1jr3 U8 'It bPlu
n nywm pqiyyl 0noz PIN osmn -Iy pY [proy t8s L5n
.Yot9)'&I. vY9'751vm1 'n jb ayp
Jim D'K 'O IV, mm3 Y*YY5 n tS ;t25,tyl 3tn 1,m,
nso, y1 -11 3 oy TIK 1n0 ,1:y1 1in^y1 tuitcn .pa f'K n''i
_1'p1i3H1Y "ilY j1i b"p;i5'IrylaB IytvjtY y y'3 ny-lP \y
-25ruP'WI 115L ,1t3py ,124 ynt 11 0bt I YI ,y'n1a9 yv
v1 I3!n "t ml11 ,r58 D'D i9jpnYm YD ,-ID11 ny"T' Jn
.03ypy3
.oy n m s K DDon yyy- u pi 3 pllyl) vW lix 5fl .nyy s
D I'tl 1Y1 In Tom lMYit1v' 152 PB Dy'DtiKI p 5, nYwPO
1pis toEr) It jynvii j rayviN ,pinWDvo5 'bn); lympazs
pft nsin If't.45w It wy5o tAnr1-vnA5 tiNw iynvaylt2
I'm 11IN 111D -IMIT'I OP'vyl J tESP)v D p 'v5.vt 51


-y1e t'K) DU .k J-? '1I ingYmi I' bYDlm I1 IP,, y9
-or non D(1 ,Dw3Ap j 1 .I1npo 3 -Di3tj31Z-1i2 ;8 rYt yj
0in BOWD 833tH p1 [FoTPUa t3?n ,ysr1 Wy D'D 7n' a


1ge typT ttS a toD^ S^W 0152

P~ m'5 JIB vnoum p rtrmlK1 f'lyl nt D 1'? fwt 1p n t


-I1m (117 Vnu1-1 w18W viP Y' 1]PnYT3on P) I'ly 1 'lw
.\ int m T'k W '1 .lm1 b1t -n '1lfl Y1)131
mr-lyn9 1 tjn~ig 501 2nt$t0 It w'0l inly UenvI-no Int p
(HbtumID Itv-1.vD,, Iv ptt mtD Inm p Y.'" ~ t Xtfl53tl IlK fl9fl2t T'1.1TY 5T8 13t?' T'K 15W 01 r
-4iy -u py py4uw p It jiNpT5tp p"1 mY v tyomPyl m Y5P


-W 5on tY),Y7i, =y 2 ntoY -, o ya. n 1 'LA pyD ri y- 7D 1I

-183 K-Y l p1 mjbb 99 t~rBMLADU I't Ir L 9 n o ,-I11 v1i
"o2 p -iiy t ur-1ftS rynv5 y im p3 ym1-m 1 a y-ino
`- IV1 Ill-ry 'i U939l Ti@ 11) 171V OLt j"P t >y~ I11't 0 by;
-.nyl a ,ni80'y17 Cyai? P^ '.11 .u'.'i I D^3 tort i7 to


1y y 1-ml 1 t)VI't t P W'i3'Pin tY1 tU'i trp 'i t oYt %13Y -wyi
.BDtwDN T;L3A5 1 '-rn K mb ptw o Dtp JPta ,wyo my

t3w i31iv1i,5s s TW n3=n1v m1o 51,vlW btnr,,

-_WlDtj tIV vI tv 9 'iv DItw)nmlt li wi wm r 11,
v-ys o n Yv3ual SI1 into l5-Yoi Iun 1iIYD j
-0rn *y4-yr j K Iyy IY t ''lin y 5 1 t p t3y 1'9r mt 1 j n1
-D #9y12 (y38pw BTI .*n WW''iiiyiy8 1'9p 19T" Dir 1DIP013 l1'1? 8im s -' y3 8Ds't ,LAY n3" r n '3 ;)LAtl 5


p? $B3^ 1y9^x'i'i1tj9 ny-i ,y'yp8 Y13YtW 1' -t^ 0
WP18t^BW .P5^B IW'TK D'31E93if Y? yw1N3.^11 ,f3tt P
PK ." mDi litmn ,ni-rnnn,, 11D 5,DByV ny I'uB ",: I1 t1nl
n'Vt01Pp,, yrl p1 13j. l3wirIn w iyDmtY tUm Dml' -1yt3n"1
-'no^-70ty'o0" D wT D3yiy3 t)ui 11 1iY7 91 ,"in "r'iv)Y


1I9mINt9 D'y&13 'yIm I^"tf (Buli'D yv yll n .- N Yj
Dmb$ nrp t < D 91 tVliy: Um p9i5 JiK twivnwDyDn i11
"-K m ,"T1 Y -"P,, t IrY'wUl tvYyD 3vt&0 i L8 K 'm U15
tom'WJlN py11 v"-p -7 I1Km 'nl ,'ti3yo 0yi3 pyll Yv-
.0"riwyoD n94B Jim -1t" 1y9it -I. (tiWy P5 $ Ij W ^K


13 1 z V 7 .4 :3 1950o ,$t'B-yta

1n y. 4 4


Nps 1t l ? .5t rinB D1 tmYy 5Yv tnin 't DTii ,rYins
.IQI1II pwlmvyl) TOn
114Yt Jim t0Ll 123m 3 { 1Y'LA) p 1=131) 2 1 I's,,
ptY Ju n T "
VTrt t 5in 1s3 iwt T n In l)lynn n .pivryi IV1 py m3
T8 91 t ti 111NYN8 VT -i TK .ti'58-1 3 u I 't I oDs N
.P^T# ix nniy p'o tymp9 %pt bY ,t13i9iY3 \w 510,
yt'wzw r i ,Pvtby mTy f t1 tyOi Iny tf$fl TvO -I,,
-*Ta '1ly p6W t 1ynya K yW yn ,T''"IP^I. ;lia Y itsbit~ ty.ril-w btI m PI 104 11 jr -ly-riv -$fI t i LD :v y ?y5r'z
t-iVywi tjis TW .*11o PIlt 1 0f1'Vv nyi 1 1 t?9Yt$ 2nI'Dw
:iw t tvi^n =q O1n1 ,ty viy ),y o ,i tnp ImP ]w i ym y t5i-i

t3Yiyjiy3'1 < njin'3 .89Y3 11D 91 t3p'3Ptsy3 tI(D ltoon^y'ii
nBT'E i 33 1 fL t $ i ypt'bntD t ;'1l '1l tuImD yiyipj)p'
,Dyrtpy$yD yjy3tW18
tL wo iorti IB-1IKIID'IN 4 -1 ,I's I n nI p'n iyz,"
-owK tstfi ,'K11pt E iB wpa y Yin 91 >T .y ;tnts p btot$iwS
-ya utv'j y3W( ,plylyq $51y up ni'n,, : vt0y1t3ny tnyItyWi

t'"t 1'"T pI 1i3t1i4 Iy ly, p -i 0 fltYa'TuiBD n,,
L8 VT 1W'11 ,DWtil vBp y tib DtDryi v"nny,, nDn3pny) JI
S -' I WP3 pt yn ONi tyi yT Dt Io5I 3 8 ,:S)1 YD5 1y
-1 )B-Ito yvpTt4.1 -; mv'otmvY tmiq ist W 1"5' m

S.nVy-q J's3 y-yup i Ytpio ;A n
--ist T -iyTri n'i5'im i pti p. u tp itXp -IB 5v- ,v
.ytay q 1t14n POY 'mn1 JTi Ts DmII ,10p8ml '-T t') t1i
pflipya ioStKIy0 &'3013 19y7't BV Dt!'? ,9ly3jny71 p-ln n T^ '11
mtl&'CiS Dtn iy .u'sPnP -PK ytWvetpr7y^ yjyty iy1 50 "n

m5y.I y5y3 9i D ivyn 0185 ntwtpt -t=i4t3
ttanYr'19 D tp D D1in ,-I1 1s 9'W 0 u3 r i P",,
*'O'?IKStQ >1 t'N Ct3t1KtW 97.18t3 1H-tW 91t3 8 pI^t? (YiD

b t 1 1 DW 41 T1M
b'nY 'n t~taaSnj J*bPY Ytyn~'KtC Ysj^ n'I,,
o-LU yV 3 n5 z ,-1IyvA ia lV5Y9 TIwT bt3 v"p U'r
1'3ltX -tP Y'u l itsib V -riOt nI3 ? tvwpL 5t pvf uDfI
ivI'lyn mDimn1wK pn .19y1 vt9iY D'iN ln3rDtot '11 54t
tyvn ,w5Bv '18 t0o3 PK wIYoig-pD JIM D 'Y -7 IbU4D''iitnDbI 1't'3T83 l tit 54: llD ,371 K TnD nmo ,Di3y9-imn po
i"5i t'3 "I n1 11D ,Yit3p D'o) 3 nn1 'xms1 9iy3tl'! o n y'1 Il
.pj1TiUy'lIv tsty'D t3bv) -t4' ) f13 vm -
ivp ply' "3 ,lynyn ?ItN D y0tiW ywww^0 ",I L I s
-'pP uyr3y17tn Dsn 19lYv YVY^^jaDY 9'm -I'm 13DYr7 ,.i1y Jim
.9ly7t s 'K ,5py is D'Ns Trs "3 ,:I O0It11 ,mp"y
IV-1 Is 1Y3Y'3=a'W31Ns It ,?I IYI3 D 1m uim 04 Jim


-yr1 DEpt tf 1'1t T1-y $ IIY lyyn ipn r y 1 5 tL3
-^m1Y tN DW ty33KI3l n7;3 ppi D 11- ,"I ..wwb 51t y yno
1y" 11 1i1) 13 y"tK & yT l t3l"t ,5it? VaT

L8 D' tD?'l 'r itt5 iyu"11 npty ,'IT pI111 IW,,s
.1943 innryrn ltr )t3 p 1 rv5-iv' 8 iyv -mvYn'y
,yt9.30 !s53 -1p Ytyn'v5m'1 ,yiyv1iy31 miD''iK s ,r'm
.XtNKII D'u toin1 1 y11 t1 wi13 1Yo3p 1jiiS tpn
I TW DIT ,, I1 39W 1 ti 13Y) t3!5 .D Tt3l
-"K *1n yr3lW Io t'nM IpYf y ?y71tI t'o' lytjyy myy
7'IT 114'1Y byby 3315YI51P3 4T ty)"t Dn$lt nYv5iny pa,,
"? UtvlI11 II3N 1)' PKl'hNmt31
--)A 8 jv$In1-f uy'I -183 PW 13I1 lit 5"U L "2,i
.5'N QW3411w"t K 1 y9y IPyt3 Ti 13 rio m lyta i ,03.v
-3'inyaDs 'Its ItVyi ]yj) lya nr 5ts mYbY-irn'"ll 'n
9ya13yw JiK "Itns Y1),, 'n Ix i$oy)Iy jyr't "t Tg ,jyiw
-1y"B 18E31y' n D ntfi iyT1 ."D-'D O,, m yI3j'?t7a5v 8
'wr'18B Il1 t1y 3"t utIn1 '1. ?In wiK 0n: 0tp .09 x83
*.t 83-lDB1l't) 1tP tYtI
-.D-.. n I{y'I151Y tmIPYa 131't t1In8 Vy : Y3Y5nY pm,,
8 plln 3tt 15 11 ,J3Diym n 3onL D'n D (y08T ,nj3nruv
1?*T x ,y8 PR ?"i 11 oyf twiny yms W yy .y 9pyyp5
1"5) tyo tin ,iyS8L r7 ita I'ls9 Imy) Yn tpin tYo y05yn

yi tr pT-yD ,u '5t wnti ,Dy"Vjpy p ov ryD Y D
10 ,mt3 iy1^ii."o. K 0my5pwIy nviYo 8J nin Y;9n1I52
,yIyjt Jp nrIL 417 n3 ,nz'15,83un-Dit't2 D T)IK jpYn)1Y
.bD)I'i1 -Dk il 1i's p 1iYs py IV typ tt1I
-yTiYn iy1 i tpa tnsD 1Y. .T 13. 1iY V Ti Dy t3'l 11,,
"n 1t vp0y5i 11S I't tl33y 't ti ,3p8E 'IYI ?"1183 yP ,PJ1
-Styllp "I I's p)IL -ly' "t %z ,;'ImI YtT',y~vyDt) v11
ps. ^t? t ,tijsB *yc'y~iy o 'I1N ''' tiiT px ,Dyg (?ta
'it3 1yp lynvy) 11 4'T [ yj"iT 1nytnsp-?L n 1-7 1p1Ny3ip1I'

,'py-11 riy m y tt9.1V- ypPl 1' it) 1y3"p DttI m tp
131 -1 80t '7ITS T ito'S83 I9 I'? wnyjD3Y w vil pril'

l-it mm pam t9& a9 TJ.u1 uIR inD y U '115r
-'517L3 'IY71y nry DS bt35 isWny'3? uttri 'T t35y1'1 ,DYY

- t1 0 t3 05"1-iy 18t3tmN pp ; 1Y9'nIp3Y3 pn Ips,,
-y31 pitlV T I ntmN 5mtp i I'ns .-mr 9 ,IsI3jr 105 nv1
tlth yv35yII ,ns38on 1m7vivrin 19V1 11D yt"twYilBa tais1n
.t33i) Iy p ntI'Dyatj 7J" 0 T
Y't015:' 1 piy TsK ,'5ftr I's -YImiaiy -ig pn 's.K ;yI,,
0j313.3wnr l3831s 12'17N 83 1y jf ; Dyya) YpDDn-Dg
PIK Ntt9y!? t313 ty119 tW 01 .pYmw8 3IsY yiv'W,3m1 tO'
ti ,bwtpy nmliv nqir tr3J wipn9pY tD5,vymts -I' .t1ywD 'i
-Yw Dip lnqi -m i11 ,n5vp pi 1n in 1pi 11p n1) tr."tH 't

5'iia18 liK t t31tn Y3iYiY5 ,nitin-Itiy '-i rYYrnyi,,
ID 1W 3jin ,t3'je9y ;';3O5-' iyiiD wi 1175M1N Yi13y
n3YulmD'I W im tnp1'IK Yp') m 8 .r)1 i-L mvypy3 tb1)
y91m'-35nL ,yv'wtn'98B ynt1-m w n ii& tSDbYsmay5ni -yir


1950 ,'4isI-i'Y pt
-"lY ,"3I'a3 5:3,, 13 I"T 3J Y195 8sp 'T 11 p tn y K I'
8 lit T3 I 1 -0 Vtp 5'0 P1I',, : 0''3il 'i-1: ,IIs83 y1 t
t3p D0 11 T 8 L p31A m t ,1)1II tD'i 0 n3171; ,pt3 1- D'1tJ
1JP T is '0 ,iD1 PS 3YY7. 1 Y7I) 1I1 f3jpy tmin rl13 ,17 4
.W1K f2 I 2 p0II t1i I ,p'1 IIT D'1TI 'X fnl i3 12P37 7 t'D
rYjs 1p'T DI T 8 1,R .D1 n tyD pq13n Y391ls 5DW
; -1, ;D''ir s t1 ,it10SDo ID317 s pa1 n1y3 0 1 rm'K. 7 37 5
tDq1 ,Iji1 Is rD)YI \ y,7 '1m ymi'm 3 t30 1wn 1X IV IN K -
t3? vtw ranb 13 9 DqlI t13 ,l38s YvD'in s D -13 1 q; tw)
".1331 703112 T7 1 T9 t X >314 1X0011 719 J
'-wb)1Vn stsl l 5 yD1nnt A 'I Inv s il wii lp Dq3 -1oiy
71 t351 ) ,p12i337 m 1 n372 3 y5 31 1371# 1XyDt?5 1TY 'nl ,T1
,.Iy03'15y) 1nlv'r g :1 m2y5o 3'71 It p' uY1'iYp-Is 13 .
3myn ,iyosw t3"2 v3 1Y't 1 t5 1p v P o nm"TD5 n ,'r 13-I 1
ny v')5vII fiL I't P'rlv Dr') 'wtVYn vo,1 1 tin 'iVID ji
I'l tl'Ia JimN v-T'K J"T ;i'lK t Y vm-n~ l5,IsB S l \yytv o^x 1Yt 137j 1's'7t 1V'-Ip"iluy L137 10 py n 9y'itm 2 1X 1.17 mm1

i7a n12 8 y It'^21M I 137 3 VXT I12371Ti ps l0 13DY7 T ,04 f
(W3"73 IDTH1u DWI t I-om -7)s31 51 19) 1 11D r3197miz
pj9m oqiP8 DIs tiiix ,iN 7)iwuit riP pWyi npv mym)v-: t3t n y3u y3'K I lYtviltO3i N
.-"1&a p' 0 "7 t n P' D ti' ,1D'01 351 1't![ 0t ^^tms11 t58 .iyt3W n ti'i 3p:s5 yiym i39 Y pDbxin


-15 Iit 0 y PK n1 31 YY'vnK 1I~ 1 1w\ynw i'vurw i '
- ,1'K D'n P-X K 1 Wl 1 I'' K tiK D"p119 tt .51 11nt y
Is YD N p y tp p1R-in yDt t) tyj" tip' ILTH J -Nn Y-wrn
"p Ipym t1Yw I ibylyvi)y'ro 1Y 1 P ,K I1N 8Q wnrt 1;9K '
'Jty 13m9 t yIyl rt It$) yT y tryly)u YtIN ml9D ily

-isQ-ttvyilD t$0 -Irr Ts ;)15.vnv *,WVt)lx r ynisz tJINng
PWy lyamnyp 11"Dp ti n PINK -1yt3D11ny^D -1t I'K sm
`yt3Dau3W^EniK iyD i r'K -j1y-1a- t Y nrm -Iy" ts ,DptwWIf
'73" D EM'I *31 "t3333 3'W yt319 P 041K p y't 8 3 FTP tIK 3J1E73
'Ya 1t)5 IyN Wy I900rnei iw li D n0 i8 ijy 1n1y ptW 1-iy


,'nD311 IDTn -1 'l n 1 19'1N i Dal 7 n -I
.pl'-j'3 12p01i'j I'R ,1950 ,1112D9 11325 DUT

\ET3UU)n.R us *.


TK 3, n ,3yDv1n1np 18t1tt 3 03 p371 l1i 13s ) I l
,I19Jit p13 tmyI 0371 1ti y 1Tt7 1y3 3 Iy 13 1 l 3I 1tD11i n31
I1i t 'b s t'i3 n11 i 'lmi tnyts 1y35y11 1y938 '11 l b'l

IL 1u1 3'"l3 1 10 Vm .yM8t1 1 ( 131'K pv \Wty319
b3',"08B1 *YK 7'T1 1y37y ,"1 P', 1=3 37 I11y tin wy1i-ny

'1103 U03 1911 'I 11t 3" 73 I'i? int12 D0s nYt
ly3 7 y rD -1 ,1y10' t 1y1 )I3 Vp13 3Y tj Ji11m a iti0K i1

p "ny1 t 7 12"1 138& ,,t13nlp 1831'X3 t T11 12i51 o3531pry

"- 1371 vWr1ui I21 3yI 12 T I T Y 13 ti&T$ 137 tq -1,3P 11

1202137 1t3 5 12T9fL1 2 0T$ I1 ,12' 1371)"3 D 'P X 0387
IV 37 31130 1 Ot11' l12tOty 1i 7 "I ,37s2B-1sY1210j ID 3 '73? 1 DS0'I'my K lyii ,i 1 38 &-i-ty1i t'&' a* x1 tp DInil. ,A030117)
"t3s "itimnm-Ytv P,, vyruyx 11 pWK ts ItnD5n v35v11i ,1i
m'z ni)ln n3 ,1in n to t l3kn T1 iyoiynps K tN rYDnD
-5ms IK "iyvy8vti3 py!:Dyv,, ny9r Ti9i -iBn 1p' lioyviWtns
-s3 : 37 tl'l t3315 t3IY rIm unn ,nyysts YYt aBert3aat!1 -
jwY-npt in10 3 ptJi iDj 11 r p'Wt j p '1 tZIN1 I lt Iy

7-'ir' ir 8 tsqi p1q .q l1 ,w I ny1w11 t 'P Tv 0Dv
lyII btY p ,-s ypx 7 n Jw')vv'w Pa; \T 1vmlv3m tKW
jY $1n i7ts DwN pri itmyvyinsn p1'i i I-IB 3 yt pai Io e

pqnn) IV 'II I"? nm)m3 5Tst t iin -,mI-vw3D m113 .1 3031
.1tDy! 1P17'll QIyTtI


n=3 13 Yti-p91 QI IvIsI Y35v11 ,mlon Y3pYnv ist8 J
y5s-' 1830 1 tyn 1y32 D 5t ? D'xDrnn-'f 1 r i13y7 lI
t131ipix 137yt iy13 1511T 3y7i ,13Y53y1Wt-D 2 313 137lly1yt1'333 D11 3t 37Y511 7I't 23t711n3 r"ipsV ,30 1'11
13n 1yn71 137 .5'1' 1l1 IXK ,irytx3y7 1111 1Tin s V t 1Iy


1Y113Y3 VIm 037 TXN 'ITs .tpi& 137y2513y70y3 L TI 0m1
.. 1933 ISn 11isn


U5-D tsTDByonE 01yoim 01-1 pW p!vy3 .PW j;R nt9T1

5138110n t$ 'aD 17t0n 1 137'lil iy 1 ,1v7y3 IP 1k$13
toY1 tPK f DtW 0 '1,Dijin 1y3y50t1 N tP ,nrinnr\~?ww s pW
lY 132y 137! 'wiw' i 1371 9TIX Ppy0-'13a8 13y73X t8 1P2"5

i2W'3 TX 03Yt19T7 y3721ip t12'D 01DYt7D3Y yt37'3 '1 9S1'
13t7 P 2t33 KD-12to-Dnmy3 T 171 it VI .mrlp "p(p 133y1 i1
S`1 17 20Y330YD'IX t1w0 'I ,p2 l Dt1W'2 13m0 yD30113 p"P
l7 7 1t2T'o'n .PIT .1933 w 31 3 "1 p2PT 3 73'


15 t y 7. 1950 ,nol r'= e
.yOw3uj ,tYb ijiBM'-tBnin 1pt< wtvn-iy to~irtpV )
,M) lwyw514l' yviw ly IMSwP n mvlpT' -Bs5 B
intyoiy yIt --1ny"I VDOw'tyWN '0 .i It'pWi ni(DK '1K y112 n 1y 'n11
'Y3Ls iY^311 'i 113 '1 1tt11 1 SP yV~aijSl~y'tl 91 (1911 t3rin
jWK it .Pl y?8 tv 21 DN y'it)3'tSDU ) PW (ytc3 ,JiQ5WV
-""13n Y9SK13Yi3W a Y Dn oI t 1TS Db'II ,T11Mn 1'n1 w\1
wIIft iy993 Dy W11 ,838'tP3jD pW t?'1i Yiyj38BW'-y'TW-ty'
yVTW'K 1 "S0159YSI' 8oIPi D,,tay ') D iy 'p 600 1J=
-un pig 1K 5 'DN iK I-m l,11 a II 13 nsng1n ny)'K ,im51np
11m t^Djyoi ts t9=Y1 ,"UI(?TI Yt''vT Dt$,, ,Do 31-" -lw 1
.1YoyiDbpy y'?s
-'Yi tytp ly33103i 1 itjil ,-I' l W9 ymityI S TN o y
1y9y1 PK .oy:-ISD=STly ISM tr vnu'nw', yD8oy r \y(
ny" Ip sts W tiK 3 ,3i13 nn ns Iyrym D to i uti nw1 \D lcr
"ni P) lt i jig I1W yW7o'/ 31II T t t5"byy CDt)1 III ,:3I17
s ly Urn18-110n1tp \w vy0nDSv5vytw ,I Uyi0nvi n5411
~.Di10'J't
=1Ti1 Ylv 91N '" OlIS t01111 DMT'5IWK t9yps1 0 I'11)' S
TIN Y'S'ioS -ibyvyn 1 'TK om ''w p1-m 3 O tP '.b Y5 tv I'm
-tSJ91 {TD< p&01 171 iyW pgt<9yaji18 (295^"{Wt i'O 't
p Jim P13 iyyp yV;tiB tw&'Mn 8 .Dy'I8vita3K yS8 3'Yv
-SO tvtnSp n'ym3 tny3ya iy9Ietvly uQ' vrpi 1- tbit mn1p132
.58t ( t> upPnjyitSWIDB2iyt iyyiW 191
,310 p'tly1 1PK t( K 1311'-1'jY3Y yMiylgatjWyT n
~-3y70yi pt 131 03ty wi 9 y3t ,oybUp1ny 5jvt n ,(ttSo
'tlw Irnp 13y-l I'm TIN. -I~D~Kl yb

tiv 11D Sn)t9yHtWI yD)v;tnoy4 1y1 "In'Iv ?'ItW yu
t)bvD pD .1Wvtybm Iy5iP ItP pD'y .1IY o 19w) i In i s
jyi i Dy t 85P nyrtji -D8t Ip3 t3 ( rA wy~3yDntI 'T vi l
\yw1 13 -to & yp 'Iyjn Iy'? TIWjYN'II P1P 1t1 btl31p1l 'I1
.ytyate P'm I'P 'ImK 'yy5yt3 'i vt ivtlY twj .mivc-Soy5


\(M)W A .A D *

-3: ,ri5tnro ,1't bln yn? pis 1' lytt'17W -1y7
.1t$3 131;t$ ,y73p3?yn8 P'K D3'OW '1 '11 ,00Dy3i1ya (tW3
"-Y y91'0yy y'1TW 1-1 T' '1913Y5 yWI'T 7K .1p'1yoDS
Dk1 t'K Kt5'tn IN y1y7 y335 ""k6i t 11 t3pyin 1Dit$5D
-Op54BD p10 3y3tsWL r'K 0lB ,yyrmDy-liDott 8 Iylir7

"j Lt Dinjuy v
ytO3S (B ygixy81 ytpyn iP viyB TIN v5,vn 1pp
ot'D ,tII'a'1i lyn0133 lT oun nw' -.3 1 .1V3I3S) U'7 ) 9Ilyy5
yIIY I) B yjyo3 I9p31'YI 1ti ,it"brD ,p'msy nt' 30 -lyaK
.yyxS318 Ib ,53-f1ip ,11l5 1y-y375 i1N3P'0Y
"B3 8 ly37t ,'15"Y1y '13Wlln y7ily95y y19 '0t3" '' tU'15
oDip ,ynSytg ty1w ,t3yoyDy1 y'I3 ya'7-I j IB 5"'D 1Yt0'Da
--i n -I i10 IB'l5n3i Ut03 ,ll39'0 3at 3 13 t? 1Ai5 tjin
1yI1I 3lY013a3 t1i niW 13 l I1I 7 1yt4 V93 'rTS .1y3131y5 Yr11Y
-'OY VtIK TT iV lty' lryl0ly? Pa y i3v ,ir p'otw s
.'y13y75 ywK3'Btt"6( 'W 11D DP b9 ,03tn1K3
,3I1B' p0b 3WKT"tx3twu3 311 3y Ytlw37Y 1yyrtit D'D
3iI 1'K .y37"T nn131n 10 1-I7y33Y-01 ID 1K IY0 T'K
,t3 V? Ji m' 5"11 ,33iny3003y8B 8t8 'T7 j'T Z0'1 5t rby P'iP
-3IK Dyy t' v1 ST nD w53Btyyr yw'7'- iy3yN5' W( 1iyT tK
j10 0'vAlw yPW'K 1-371o3p 10 yt'iYs-'It 9 317 '3o5 31'3W30rt
y5S 'II ,nl311n K nr1i iyvD Vy35t -I i$B3D 13y .D'na 13?-
1Y?513 T's DTtI 0I$11 ,t'n15tp 1y35'w 5o' DS D015B -
.,130T8 ty1' K 0y0t'n11py)37p 1yT 1'0S
P'XSII JK yvyn1y Vy351u i5 K SIWO S tt t i733'k
%1 I'm n1intfwD uy131131 y37y950y y3't "IT p1 .IWH 03it'113
In pt 10DyD3p IlK Ji'mN15 BJII :03t7YtD11lt$l "WIl


,Wly-3wti 1y1 D ,":p'I" ,, J Ip'lle Uis 1K7e0l':nS
-i'mB (1yti7 3 D B 391 I' ,I'3yJ 3D18 t3 tt~i7 t w9 P
1t l I3 1YV oy tB 8 p I1'3 w';N IL1Y Ih K t y 3'Iat$ w 3
.tynil 1y91 PW jiK -3L5

.003.3 I1 ft v537; W0T17 .
-'K IY3ItyB'7 P' vt w yDn7 'ISB IjsS l ID-t3) I'm7

-11 ,1tyj7yD5 JT lyi DP v1r'y1n DyDip ( f' 1y7 937n5 y ,3
Jim Dtit YP'D1rlt$' 7 17v'N I vy l ly t 1'K T7y' 1 5 1 7'3
U1 Dy0rt' 1jit;? y-' V yt y313l p037'0'A0Tto ;1 C1A3't1


w330 131 15YI1 5'V I7i' "p$ Piyt tv u Knvp T Oi Im I3tp Ji 1
ti'I1 t1yp tj t? 'nD its 'Il ,ItJPYu n B Ytry1pitPp JM 011' L
atj ,SnijW mmln l'orYlaB ',I t& ynl IBix jr-1'm1ion g
-3Vty3bD35yt S -ISD ISP p1n)'WrI1'BD'o S ItF '$ Y35$Yn -n
-y3= s ny v i,51st OitJil .,in0D 1yr-1'li'altiP819tfDU 1y9
.t3SDWt9tjiByppyBJ9 UK 015V -8I rInSp -D .3 Im Mi wynt3
,'JrK 1i tny'W 8ELA1Y1 Tt oTY1ill tUyw'o ip -lya'ne -Y9
-YDIoy7 p1 DyBMypg y:, t iV't tl= o I 'm ,tI3S"it Viyv"
.lnw'IK yri'? 19Bly 1n Dl 'K py


.5K, t' P I 1 ~itT' 1tp'n 7 'N : n1 i' 5lDk'1 ~3 3 vl' w'1n
-9yi Dw iy :s ),3t by'W 71pi n5p' I' -p'i ii-i
"- S 0W bin tWtI': Iy 13S 1 0l7 0Zl Ur'n'iA Y n "1 'o0i

K 13'71 0911 1137- 7D D-;lr D?0T 3 TD? T, 51 T 1t973DT~37
unv;-iso ILSAIV?-1 ^y1 DtIsII byris yVyIyVD- lt. p ,D-ly-ull
.3 7w' "In ya17y 1iP -I JiK Itq I' 7l
-eWln'-ons Cy7 tin D0:a My- T y'K q-r =-y11 I'm nytyl
jiK Y 'i"tI'3S;j iy1 tin lyin yunts'11 57y S lt tEly) '
1yI 0t~DYB 5"7 D JD83 t t'IN 'D'i7I t ~yI ,~IIK .C5rt'
'-;in 13-; ti ily 11,awly-711 3p P t'j ?') In1 D'3 TU ,tiPLB
p1i i11K 1 03t11 v 8ti'3it Is 0333 1vp tsb'l1K 17Y


lismyn ny-l nu)-7I'vus7 7 I-m Units. 7 -31-1. IIR 7P
-"' ly D',na l y7 TK D ,tjyp1BD 1t8 ,1^ ,N lit8 Uryn
boy. is tDfIDs 'I jIB 7'^7 p^ y l'ns Iyu.,
.iwny -I3n IIB to'p-Iiy lit p1a iN)ip'.Itlit
1.3V13=1?0A11 0371 l '1T1)l T'W 03l1 ly S 'u l 3y N
*tI 1y'l5'30"1l P3 1'7t5003D' ,13?I1t W y3w'it pa t3oy'D0p
Dt1NyI1kT31'D 13 y?03y3yy31y1 1 .ti'n'1os f('t'D tyosi
lD'~373 "*1 T 9l DILY ?1 VT 0"'? \w byka'n1T$ 11 1 103

-59y ,'51 lt St 'rvl a yn l3yyiD'Ngi DI t -i3 I'D
-iY, wptl ,py)J,, =71 pi Dy 7S'b-i0-1 jtU5S'lst? $^tt lyn


1950 ,5V8-1'~lY M 2I 1 't 3 16
-is 143 t$) Yt$ini D!^ iy UV -1.v m Imst 11L-tI.5 1.VWltN
tIW ;slo 1 9 ,13) DY05 Y11 Dn is114111p ly tn 0w Ri .Y't3 IN
'-y190' 19T'TW (i!9i!?''ino8T{'"t^' t3'3) *Y3K3193YD-8al0
.4381038D-DY9'K-D 3913 :y^'1' n tyx Y19 o-?1a
tnY1 tei't3jED ;' p"ip-193"1 11Yn 0i-T'tpy 'IY
It3(n OiDi ,D95ll jm nK yt31n YVYnuy ps otian rsie
Pit Y3DDjo'I t-7 wr .lIDSYtl15 IYt.'-l ty p u nlqy: is
y5s tpli 4,? ty"t 1,b3)3Y.1.S p tIy yo3ipy0Y a- i i lYjir "?
,I8-8B TK DSW nyv"t t'K rIN Y.4Wn 11p -1ilyjilsm yV08
tyt8D s 193lYaw -iy1 TI1S.1); ,pastyD *iy3y5Wi -i?; ) tiJ u
pas vn DyjyjiBryI' It$ Pfup n t -iy via 5I vD ,n'i v)
mly 1yDs3 mT i33 Dtpn "plm rm" y,"I' 19 ,, ,'pDn11'5 n3py


oD t 1 if 1on o1i tpDl nnIP ,iy3"7tl I t't tDMl
-9YP3N YsY5Yt? n yin .D'imYni13n r1 T 1i ,y9Wt3 op
,t3Dam i'8& (m p 31 n Iq ?"1N 1y9tI 1 nyr Dil ,)wV1S3YY 83
yvmv0' 8 onr itD tI= a ,31nitsn 19i y0t ,3n 8 ,p=Y11 -iv 1
,lT' t1il yiyBD(DtMn
pt AYit-1iDip mYI3 bi11 ,yP1B ,KI3I m y3"iW 'T
pIy 193313inyi yryu" Din ITl-vy nya to') j.)1 4 ,yOtvY3
y3inq .tx5yn 1ynti-3 1iy 1- n'D 1 3DY1i-i m ItnIyn DI 35tpi
-)YY IDYil p'KW y3"'1 YIK 5,'wi'i .ntvoIK vimT tp DvN o
itjs is Otsiyv taj5n Ii KY in it a ,Pn I 1'-,1 N p nyto
tBtDpWp3 Y3n1tq '- "? pin'l tCyi,, nyt-"im nyr pti I4t
1tO' nmu13 8 11q tK


"1Y3Y0t^"ir;lt'K',, nYa't i 1n TS ,ti'3 tIr t tonin w DYl
bpl ,J-v ;818t .S13 ti-11 .v'133 1Pl l PQ t3l't n s3 tu3t
, '"t tyoww rimin -I DYnp ,Y35.Y8 p? 11 iN i n i1tn) Iny5w
YtV1D4br58ts1uDs ywvl t nll .lml3 11W^ J)N nDm'rp nlm
-*it ,DYi'0 -bDyi2 3 it(iW i pt ,$1 ^ ,t5= ymito 10 I11 ,D'3ir15
mIts .bK5p-5toe 0IY inYa txisi5Y 1w .Ymv niYa ^I 7 oii tyr
W11 ,ynQtrbi ~y3l)W li p^N 'ITS tIN 13KisJ pm
lw imD p1311 Iv pW 9lyvn .p.0n 5m' wi1. S pmin ;T11
-1 "0D t taifa ''1 M'D ,p'ir 958 "t 19") 0 8tiSnjiW

t$yB D .1 ,D"tp$8D1H D) 'l-t^'P'T 1183 TV 911 ti'J
,m'' tTyj: y t: is t8's y i \wIN p~ilboili'x

Ilyl) JtstI 3tvt' 1 4 9'18-1 ,tLOIS Ito5*-la 419 Im, J-;dS
pN 'I11 ,fti pen Dim t ,ntl YuDp'm3t'e 1 pnBl I t 3i K ) l4N
: Y9?5 nYv 1i ty Dnviy ,m y1i ly5pDiyDs-putid yiy138
"ly1 ti Iybym9s p'Dniti YI 11p ti38tiJDD-Dtiy5 n1s
TWK y3n (WWtlBpiS^ (8 1i 5 tI ,yivrynv' Sts Ip 5i"11
9ya'rE -i )I DS0D'31.is .Is 'K n, ID8sI1 s 1 'T lyl1w Iy"r1
"DijY1i t1'iia nY19 ,Y3t03.is? 1D lt Di D ytovDy lvlY3jY,
D4I tiK YIt3 N pit3J8 19D 8 PS Y'1t)blW i1 IwII ,Dy)"8s
,Db05sny' .1y0,yiruri ,lnlt3K8Y? pitW tI ly'yn s tinp 115
-i'y1nv S-j'oS y:,-iym' 1i n I ,iY3Yn pit p15 pit TIN
-ym1S i'sN K DytI .3 rYPy ti3 u0f'm .n11nn lY3Sp
t(W< 0Y'YItI'tob3DK ti 33131/83 1 ti9318 t8 P1K DC85p-1Y
*.I?'r ytyu'C^s~ Yi?5p
"'I 1vYw)DIYoMiN yl yi DtI nII' tin tW ynwtS
1Y3 pliynS-nril IY1 p r iy^ ,U31y3Y1n v -)1 31W1 v y5vn


-; *^ 81v Wt m-1
lit ;:I7 D.8 1 1


a3lfyt'11l")'l W

,vnYiYapp n us-.5wz ,TIN-5mn
a^& iiKlnv itsjcny3&^ r2' psK D^II
,tt3t'j10tp '1 p1 t< n "Q lI1Bri IS i
5-i Ti 1 ir3'mi 1i tDmvS3L tam n
'-Y505Y115,, '1y 3 1P 331tDnaq I
-3 l 1yi wimK ."3y3viiy3-m Miy '3
,'iY' bn tDilyiy tn3it ryiya.
JyI WK Q"bn Uy1 tJI lyI9nVtitDa
-)'ll Pit' .11 ,3MD Ri) .11 ; nDl
WfP 1y9y'818 ,'31tM3 p'lt PIK '13
.nrD 1 1 t lW m I3t9C 1 -13Ywo'iDm
lynK 1u th myiymp y71 cti'N
fib Y:jS5 1 riiv38B o n Pn tr)iyi
JP D"nirim nywins3Is iny
.*5 '


-yy ii,, w Pum ny1 I' W wED'n15 s t3ju -my pril jlt nD 'I
,iyijt-nH n Dy bt ors -p w1?nri pyl~l 1315=1 K jlKllw pnuyly
.no's ;lINm pill tom ; 154o a "
."no ri"l 8 =5"v ntwajvy 'i10^( ^13 t3Bjiyi D'3~tNI~n .JD' is
ymoro it-zyly r-t1ti njID ; 1'yBSD
vmUriI'm.1 3,5 It3't-m Q-l1

"3)r; pjytoo 1iy tmn jwyi I 1K 1
mxo0 1P83 pyn 10iiy5 ]ywys09

1); j! TWK P0 .K'iWn 141 118a

.nDS tl' In p'1 P& 15Clt018D

iy1i1 tIBD'lin ,138yi3isD .7 .0
-yB iy1 11B 3315"t05( 1979 59y
ugn ,9"D9uoy ytyn'K p1s UY8191

.t381 tws'J3t11 B


INZ t ,M =VDn'1
180 0Up 012 t311


-3Y Iy1 .YT3Yn ,DDyS1ip3
tn PD eijll ,V8v1 ytv''v J1 intD
tflE uyt3''ijD''IK YtYa'i~~Yi YDD3Ynl
It 59s yij^! n ,385 yo psestow a
t9aS~i3ys Diji ,38?tyi(?& la'ioityji^
lit jZtp i~t is -110 WN p-ITK 'I l
-Dnp-Dint It DIM I'm J)l "ns
"DESP-PI)7~~r pyf1 01' (W fr~Ut)ED
-11 Iyl 1 tip DrPM i30iy D11 ,pyr
.X31,3VYI 11yt'O

110 VDtaD L 9IH ylyi S pi
,lytt- 1aa .n wnn ,Ogn iV41'j'i
-IYtW3jit ,Y'iy1n PI 3-ltiB1n
lvjxi Y5sti tpif -s 1 p'iWtow
yl it pqnt-yri 3:245 Ja3 imN


1950 o "1'tWrnyr-y


1950 ,'-Pyymp 1 7y 3 18


IY\tiny D'Io i is t'l t'K ay2!} p'p .B^BB?
BIBv ry 0X11 %? 1 KBI Tim D'Kz 1 B -tN ?
.nYit- 'vr te'l lin5 yJit e al ,DBI t l' 1'5
1,.1 nixl l JnaI mOyiD tn PPin W' Ti
,1iymp1D Bn Ion-o- B 'yn IBtns -*n I yn
JK D119 "71- -v r 1 ioDp 1T 71, -i 1T3 11p')Kn13 B37py1 B'1 3TT ,y'Ba i3Pkou
13Q 7 nyD "p pr 1y:2M P'1 wn1 p I I I I3
J 1ilp7379 M11:1P Jill pppblKl in3m7n
Tni imH nrD a I lT p-'isY2 men ry ip5yn
pyle 11TiK -Y ;3y-c 1y 2 aY7n'K p"yni

.TaiB man ly n 1't 7toN km ty'B' 7y4 DY'K
JimK Btnyy; 117 K mn nonn 'i TIynV ,B'r i
--uri.e 7 TIMn tv 11i1) 112y Im in -yrn
-aBiny i y t'1iKO]B2 p'p ',; -y in3 1y
cr1om)i iTTy BI>BIyIIP3 ,-1V'TY5ym8 l "n
-r.I2 n' vK i 1tN Jim .etpril'ng? Imis
-y.; T'H 'N lY ,inl'BTyim I yI" I lyeIp
.H 119 trB'yI t DIM pi 18-emyD 1. y 1 TINl
JiK ys'T< -'K 1ii li 17Yn 1Y^ 'n Byply:; yipNs 'K
.ets t I'N m v)yni<3 I'Iy eDY-T Y. 11411x
,'5i'BB l"l m'n til! DIN La'n BtlI-"3I-a,t.
-Yr stv e K I' .y-e's ,mTi yr'i'msys
-yI V S p1 n iP'r s l M IS I T B: t ,ISIN qy:
Imr Ir'cp-iy"r ,1izN ,I'itmn't? pit By:
Iy0 ayrl' ly NrTi2 J:1'tll TK'MD ')m 1a1
,rly:IronVym: Im V lyoy:1n re )in jyvre "(i
-mtn II yJ -;7"1 B ,yVn'uIe-7ar 1 ii 'snl

-1KD rm&1D Jimpsynoyi n pyn ,ols'N
n ipien yol'Wtys pn *ritipe ,KpossigN e
pJ -urpiyt j-"? lp -T1Dl mn to e B ;V'
,y:ity; p D I g y IKe y:;' Dl;n 1n ItrB n
tBpp3t ptlzBIeDri Dry7 I) ,rl<' yVI'-Iryor
iytvi U' n tvtm1My BeWT1 11en 1rs Ty DCn
Iyrmp-is tyn DeYn ,pyryoneTis p-N'-40
-tngt- upi PI' ,1950 ,yrn ItOl9 myV a es lT
- 4 yr? -I ,iBImIMnyI r) 'v Ty .o1 I. y'
DTer'; myI pI' p"5ega Tt1 i yn B;r "IB
p1myn. y V13o2im .: 1 yN i:!N '- nrriB-a I
. IUaym'3 yss iN .DN BmB:01 n 1By8 1iI


,1niny pt JI nsmy-is B137 tlK :onB-I.
-'lM Iy 1IA m y s N Ietp N"? Ilyn
IpM l"yraB pynvl 7ly r'n ,T'im KNt- mBytoanyll
d ,IyIp"DyBpt 1e (I plr N TIM Be t-ptyrn 0
-pit I ,tos lyayr x yI1 pam pN I i'mYlm
IPK wBa Y( .ne-i-tyopit pxN TylB syn'Bo
y 'tt 1-y1m ng t1121 lyD 1v i I llt pIM -1y
-t 1p J1i p1'-1P 1Ib 1yltotr "in nytttR i1
60-T1y3a7iK i ut PI'I3t7yk is n sn'D n

- SIN B'Bmtw3 yr37 ;1l'.iyy3N 1' lrDy'lRIB
T'K 3y .1'31 3Y7YI'M 1P8;It?'S 3y's ayi

'lyK BI ,mB" lloynp 'u JP t1nI yI'3y'n ,ysIn3
-yan a y Bn anBB9-Dpii't? iynvIyem z'

-B38"i 111B y -DIy Vmm UI p iyt ly; IO I'MK ^
M-py& to sy JIM mr- imn .jlB."py'7Bl R
-:1 1- yB'IL p 110 -Lt-n pye p1; iNiny

Jlm 4$1 8tsr'im P 1ev8 '1mbt0 n'vT, JIB -IMM17


t^W3 o\B3 \

bD13D 119 i


,tynp m .T im ,p's n 25 yVnp tin
iynipyp ,'nB'n-T ,'i 110'y p in a 1N
ti'm 1ly.oyiy 1 1 IS? iPtD'YitLD^ 1\M i"p
,P'.S 11iDY E.in pis y Il 12 'M 17 .7i 2pp K
wyttp o I"? toe B' B2!xyziVy:'- -le:
.1PD5P?:i'it I 'D 1p i' y ln q T lly3. IX mi
-11 1 "I1Y.1 13y lt' ,B1 y1=it Litp 1 1t 'K

,D' IB3l''DKr S 1"5 yim N' E -n V IY'I pi inly
ptp'IZy3e i .:-1y3 lip ,Bto"pll:" plie neXmw '
1137 lit .i .;1BVA1 1" It15 ,3D7Cyl:
.21w'lD"1K Tim I'11151r;
,pD.3'o pN 111537y; P'is1y3 plN fl'y2
tOn tyo3ti ,ie 13 pit yt5Vby pi iy m, n
-3P71 y1M23 L a1? l '37 ,1 i 17 -.1a M e:D
,n'niKw 1y1j ite "e ',: alys e 1 y:'ny. ,cyp
-y r 12 "I I'N Dy cen lBy4:"ip 1 i pl37
-3n. BKIsy; 'nt pIDn ,"lywit11,, aiN 171
,-Bt7 r 11' pt RN ,lBiyt -nIn .1iMn 371n
, lBwB ypro1i- 1'? "io ta1 iyx ; ,n1l3o m'ID3
p'il"N .IBtoytv'5 pTN p'am -pm yyPtP;: 132s 13 Iy; DYp' Ini5p' 11 '11p
.ypl.te I's t'il p 7lB I N il'tIB
-11Ynic'I'1 yr 'T tB'O 71 9.' 1: 1y1'1137371
p"n "r MB'?s3 lytB 12i -yV "Ni e190e4BN ,, 1pB P'BlJiSD'I(r tBnyil
-yIB m2 owN mBn CUT< Vy3K ,nnvs y;tyi

-y: ta;s ly:y '191 ptK IBN' "1 yeage:0m
,1 ay:K m-iyn'Bopn ia K plyn is tEnnt

9Ly men 1904 pN ypnya p'p 1lyopyP
I'r py1pS msnn is l'iny;;:K 1982 ype


-yV:"t1t DIM pmN ya3 i111 tieo n B-1 iy'?p
.nrnf5t pvy3 y3Iyp n1 'B liy 3"1i 'I 'K =pe-t1
-it'rryn I3:'I Bi-i y.- itr; yeihty ,8 Bsn iy
-'1l "pI -l37r 'Irvi vil li In"1 I3
"I8Bo zpoea y .' DJry=' y3
.nlm iBt:y<:
Byi3p Iy T n ,-r)" '1n 1n :r'iN,,
1p, t'l T m1Bi 7Dni rno 1- tIN ,,'131 N ;
- In- ,mm et ri t n '1nD B I n ?T' -1e .E l
l".pl'l 11, 'a1 i l ic nl n 1
Ttb' ,sti:u p'Bln t eymy Bn aIN IN$
-:1 n in 3ty .r7 t l Iat yt'I- nf p-tyn '1 K i
-? -m.' 1y1 pe DpiKln Py1 p1trByinyl '
'T lee<^Btoytyt onrs pa kew* psn ^j-yn
'n oy pB p' rnxn-itaynK D 'sa P'bl
.IbhB Im'v ClOrp pm p't(BC
1iyi; riBns mtn *'poss1? .K 1yBt:^ 1y
H 18w 1Boyp y 11yn l ,._lo. JI lylgpy
e let'Dy y B;'nr NB vz :rl 'L r I '?y-I r lr7t'

-'oyp-miScita-Byn pB0 10>Br ,m'il1n' .1
:p T;YBn 0 An ti' B'?y towyne< Tt mi n tyt3
TN 11s ? trynpmpp e isbty-ntno n tN's S
?y;-n'rmnwo a inIwl IVp 1N-y-nant n


'n ,pD:w'Dm .M IN lys .MN vyum 't1 .r0


tsn pyy-;.1137y3y7y1 n' .".liin,, lIB .;1?
-pVtsyxln Bmpn qya'yn ,'y' 'aon Itiny
-uinyl I 1i iDB taplIs y.I'uisD 5 1 l p1nKLo

.1Y-1' 1y 71 p. 3y75'na 131 .1
.137lylry t'meie li& I2N:-1tB .2
-^y7 pI lt1p.i1nyBZ3o7n yt? y7et'it' .3

g.yu:essts none pyp .4
.Dy3s7':'D'p'D1-1cl2 p3yp tOnp .5
--11t 1 pen ita:yoLnn5 ne y mm sBlu n'1
-3p'1 v 1P pe Tli'1 'n iyrn:up'iDN 't r1NT
- iy v vlyiiyl y'taI'me tum

I (1'3-A\)
ryn ,:':N-In p "ayn n',, PBt 4sT D''N
1yiys iyo exn ,t5ob l ryc lynyl; N ':yl

pB P11 13712 115flB D12 pB ]t~yB3y 7 y1 tf1:
ll8:ixte ,:'i) lhy Dt jiyD pe ,137In37:p11
y .rin7 ns Iy* lt m5' iT 'iyo ymeDI;,Im. it

.l i n3 7 '11 .N ImBn iK ,5 i zN JD ml l:
nnon ""ini 0 IDy y; T m'Tty ls pN
p'BDn ,3y' ,NO : y':rnlp-D -t 'ib"yn D':'1
,rt, iyiDns Ni ,'min'-7 Ji'm 1 rN ciEt
nwsnte-ysm ,10 .' :Qn:n y':wn n "!
:ne:3' pBr 'yiy.atD0 n U n.:3 yl p.

,pn ., ,"nttB .: ,pio' .1 ,i .n ,M 0si .H


5V i's 118 M5111 1; I's WV 0 ist 18 mp io3

HttHit?1ly t=O p*n ,tl y = yi -I TII 118 ByspyD 300 ITD jt:B^y? 700
bsyf'ti *'* tyrntya3siw ita~tjyaB-'i5s Dwwit)~tty tp
Dyl~ylp 1 1 IS 1PIBI^S Wp-w-l'N -yI 31i ,in 01' 'UH.nyt.rom
Bt'rne lysrirny: men 1y3"' tt* 'ytwr:yin
int iB'ltl e-T0IsmBliy D7 1M11 yBywyiinn
-yV tBi TWns Titta.1yu 1.O1' ru-1 y .yIlV5VIk
-yl:V 43 .MiTylmonD 11i ntp-mutow iyri 1yV
-ea 1lt pyn -ylyrtemwEtIw yBt'>y7Nn yryyT
yrylunl D'rn pyux? .0ipl:jp ay Ji B.',5'B
.gayB2y nb toti


-Baste ytPyroiy-nB 0 .DoyTtN-Dt2713
n ina 'iBC(B Oyt1 tB'yBrpB y;B 11slyt BB7tybign oDt .lyntiB"s yn'Dy^K-le
,"B;"n,, D;3iBns Ylo'Dymy<^B yiyn'K n Btan
.ly.nwvy is Mi yrpp nn it
1,,. zun5,n .*w 11p ycpyI n .: wI
-ys C'Nn Bsyni3'prn tX Bn ,"I'Bm myB1 N
1yt nT'1K pyn B1tBY1PstIN Byn p B3

pib lyr'm Tit tolyt; ;cigs pJI .N-Snn

pt< 1946 pJn li1'iNy BByy, trmy inn En i
pB 5giyirtop ligoc7p e uB- nonN ti Bum
IM DI-7t.yBt gSopy yI ''nt
n,, .;3iyng3-ri~tt tyt 1stB 1' 07K ,By3
"3 iPt'B OrprybB pjyni myltyn1 yB";"n<
TQ .1mw pBe iyp n"By DloMp y I n Jimt :tD i rN .op;py; u pn
-Iu yVW1"N Ix yJ T e nI P'.NI!B} IN'DK
tyrn "t- lox'IE B TD7-P p'mr pmN iyvt1
.'mw* p tu rnyii ailty n' tpTiKtt'
.59-1101 It$ -*IVIIu:1 OIV 11, I:rlutV~L
nt itor7y;ytrn Ban ,Bwrn=w-skk .-j .*n
-NtmI t "'1Yf 11pB ByltnoBpK p^ pB mnTi'
-en m \ ,owl 1ynI-Dp7K yt"n"12 u :=uyrll
1ayy^ JNi pU n'Bssiee irmttry: lit iyiB-e
.iy;'T'tenB uDiw n pa 1iy; pt< ITeB
-y-' n iB'npYon1i 1tvn E1i Dylyi l nr_ ; I'
iy37ynr ,awl'7n la yTnca nn pI o y
-'a ipy70S'Bp~ e o -Vyn ,ms.i pD p3 ati .K n7-! D';1B 1pN ,wtyn
.muty nHIN tomI; tEn tym
-e(N o'N 1paign v ,Ip1m 1 n #,-n -17Z
,ltsoynon7ett iwaiie tau pnuy- i-yy : y
-tIp n C'-I1N tytBry!E ?Iy7mytt anin TT lil
pN ;wupiy-ol itt nLy pM in; BnlN ytiyip

,';Iccl- ,aUltorn toiyp-I jN: pmn cy
.yripn (n k:snt ,Jmc: ieINVI
Iyoup:t \;y; iyy"i Dyp pB jloies: n
restowjulil;
"ipi t's "7K: ; niya;',, pB iy. "'oo
'Ir Tim lit I't In TD ;NT~ Ta~
i:ylynt' Iny m I nN plnyl; jcNybey; cyr'i:up
.%InMrtI=


nrl 110 1-1#11,yp n:y=t!..LV-Ib ui,N TNm un

-'yB pa LigyiiyP tByt lyntyys Bmyoet ayi Dyl
-IN pIrln y 'ysIB' ula0nn .0 mialf IuStaf
-Iip< myNp'yed ^, "n Imii"yryl y1s1 BI
,']it-iBy pI Jm TIlNWMn1 I'm B=ua-p'KE
.1949 :10 Tin
-Itn ru ,TuviyarP71 8na"n i4tnrp o
le tPnuz IliB ior'y-[.N 12n Inu *1 r;

BlyB3''1lary .D'BBeyD'Bs:; ty"T I nlp^1&'lt
,1K 1-1 110 on v iv P (1 < '- B' pa T-I
'nul :erl 0 Jim '111) 1.7. Jib tq'15.lu I'm IN
.y tmnil ,utWMI'7B I'm 1YnV^ T'm Iy D0UI
1P1'! 10"' D9n ,ltoSny 'Oo yB(<1B TT
-13 111 lps T Q n3 ntww Mir:po sabu oy? Iyp
- u ,, 8 193" V IB'B;1? y'Tm 1 Inr? ,13Wt
".Bnmyin'i yln p"y yinp
-Iyo atDZI tVIMy:Nin = `iLC I O'.iT y IT lM
- uis B'el I.VkutIa.VS t n i"p111P'e oeturn NWT
' w BI1ypp'irwi py I5 pryy DNI tN ,ln<'twlY
--tem't 110 y ntv ^mp3'nyo IyV1 pm I^OKb
T'H Itl,:Y~~ND 1'I. I tx. : '-IV, 'I:NS
ptn T'i''m a 1run pi lynl ^tl -vri ,lt
isleay1 p'T PN Bt"i(n ico~n ^t'?t^>t^'
B3taynl o0Bs. lytV y tloun ,Don.ymryrg prys
-=ry JK CY.Y-matB'.is BvaBy 5,in 1 Ot n oDlymauyB n :11 .1T1
-Boy 'N rytyrI V 1A1'B'^s D*(I Byn ,D'yu
.myvpnyr Iy Burn ,prn N yn '111t,


nBBm=111it pB pl-Tiwln nylYpY J"p lgiB
ItN tByBt'ltnpN '1 11 n1811 B-ISyn -M; yVyIyM pi'p ll ns) Btp IN nr p1m ,ai7B
yIIt Jn 1Vyp5yB 1n pn Die Plv y'Bi rIz
-uD l'tnO toau='BI' nc n "I pIII ynem
iv vim M5.Vl "sT" ."In tn c1 t-jur
B7:"B~y; B';: TN B~y!T n,, ."*^(cr'iNB-iry'n
iry Trns JwI ,m2 y,; in "nint,, tI'N
-lin ItpBl itB pB B:'""IB i-p nino yDIr;o
151'1 y57Vy ,vwtrnyo y'Blea JRiy.In Iyrtriy
,Dat pN toBp'3npyiT ,'11n ,BM1n"B.B ,tytpg
-yn pI ,T71 p11 IBtB =1 p" a 10n nc 11 N
y nrlli ,'-I ?"ii2-1 ity"BBr oy ri't D.yo
D11n li .nonn5n pI'm twetyVyVrlibte iy:D"T
o1r? I'm B'yB'Mlnt"B: ypevnH n ute Iy;t
-IN pB1 1ya3 1pi Mitr' Ipir ,57:Xnyp piu-.T
-l'N yre"iNK It toty I iynt-INa D lt ,ptqb IWl
- Iib8n is^.Tp lTin J4It iT,, ".1nDy0 y
Iy'ns D015v IKE nmD .-1 =tyrYlBP topn
1yVI. I'M y3! ..yIry7 yrw'wl '- Ji w 7Niw
IlBin1wN-SI IN o-1 ]ByB IS pX7lyli Bnl
Inlrul 01:10 rea tt lit-, C rsu Ir-T I'm nlrv
]Bi<;N: p'^IB p!H<. K B1D mB Iys pN Dl-t
yttcpre -5.i.3m yinyiB 111 .n gtry; ,niin
-y; Iyr tin Il 15vt 'on",, ."1ypIIIIyVtnN
oC i'B 'tnI JMN tennli 1y1 tOC ,WBp;'Byi=
15pyn Lhenyr JiN ,|%o tU;l'InD LAMI -
"I 1pns: I'T'M 1"'l II
'i pn o yi;tep pB DKtyEPpo ,NistNettT .0
't lpitorypt iI'K myn ,-iH-1yw yB"tmv .
-18:iynpts pyBr-etii-wt"i ITE Bllp:'B;'n


\tgtU Ut2'3"NTES
irVtysyl ,-p 't^"'8 .Miit'i:wn
-11YMI1N 9yasp'iyotmt-wsy Tyi, pi it5a=lD
ItMyV V-1 Bmn ,5Itwi-Yr pynl yP'Np Illmitl
l-ms nonr in 1.1'n maIK"83 Tm ,Muymp yI
/."Whomag'lytl',, t'K ^KIB" 11K D C111 1
,Yty7 8 PK B0y1M Ampipipnly ,' BtMn 1y
-sHp pyah'19' tyt "3 ItanifY tKn !y cxn
-,313 tn iol-i-YIn 11osyh outi np, rIoulp
ncma
mtyppipn;it own,- k TIv Ian Ipsynu ,11p
a-t'p'ia.'p rtll^tt tfl<
,9811 J-11. 7 nvilp$ pv1 13Dlu '-1 71
-K3~r I'm'r tys y ~ymc^Ky^-'ya IIB ^yw SPNI
.-TI-To ly .B iyIrmip83 "T D' ll
-tyt ODKip mn ,1Kt) r M"p m'r t'm Dy
pilp 'lNuNDtilts, IpVpI'yrg Il oyni ,manybp
-VWia"N arel T'N iu13 1 py n, oQ'yW 1 ,LN' l
-68pnyTtg p110 v'ylpIt-

ainVyn o( .gmap pa .itBenpa t? ssa
ten ,"B"^y:m s plyn PU tv Ilyn t ,Zb51s1y2 Tr N tIIn Iy .tbrully;
-V.3 Tu XIVOne WA IVMu M.1tv'm 171109p Tim
-P IM ,Ivny; r y Bsn I"Tc rwi ;yuly VtV
1"p lympy9ay 1Yp'u '' 19 ytysgs y:yrpn
oul ,IIM5meSlt-yn n B' pi's:u ItBS'y
- 11y l npB ii pry l tKn Mu ll n' ytV.ta.BB'y It

Ju a Tim Ot'BopyD'iKt IyI .mBto;'lavul
B3'=1i u M'l ,ItmBvm-l Jim pnumtr rDe


I'N ? nnnn n "I D'noim IyN lyp IYr pl
:t rutypyy nyryi ty- mBtin p1N4 3 y7N n
"I us,,
B.nayliB ut n lit mu -Dm;;yuly'y T t
Ipen oy ipyrl ps ,5'1t ItlyinDgt'lp L 'oe
-:IN ,"p'1,, iuN--ymtrys IV1 tDBII'B: I1
Vysrl-aB n Jitm "IN 1 8 p jib .1iB"'-5 -IVI lyt-I
IS lpt IvayI lyi nytol:N "pN-NDNts om,, pl

tun ,110 lVy p-T Jim ,is'i yBt'ns '
ii"T oV .NpoDy'rln rinD ytr'n 'I. tn'EVt;
1Bmns ly^3 D'-i;3 "'i ( 1puny^ t.ury'ly e
-MvInD pI' toBytoBp-'DiB Dy1 pB ypy' z
-giyry& j tt'S 1NeyBNle pn ,iy'ns yB"B.ippyl pt y's
,-1sy7nE-Dnynig 1 ymr VIns p n ,'Tp NuI itVr
-Dianlep ,i'ysn cltOn ,rmiBi-oD ,msnitp Ip
-t ,topytr ly-ir? i re ,msI 'n "nnm,, V's
lyEByp ,y'pyBlitrn ,IniunbD yt 'tB:ylito
.11 .tM .n y';KSW pB
-Olp lit tnawmlrmpu top llt tozium u
n:'I yV'.. 1Iy-PT ppr1m t n v.1w w -B0 tmap
-on 0 y- ptt TyI'ymita pbrn 0y .puI
-p' lN nrIN .B ,Dpyriln .o ,ayVy ." :yDilp
.inns
'Iy pV -? t YppYD-5HKyZ 1 ,nmo nwi .n n
, 4s0-ItIynIaD Itoe BBt8tB.:n. lIN, ytiN
tv, TIK oy,, : tlnyVp*lyV 1i;K iWtIe1ts mtn


19 1 3 5 *1 3 1950o ,SYetryo


a591~~ ~y~ ~yl~Hby''3 YtV~S~N


1950 ,9'n3-'13 11 r3 7 1 1 z 20


.U1T .o


-my~o -jp'i.n klm5p nID 1w, ID'1l x
-ti .eNvmn niyBe Doltln nin yn.bmp vya
lpy lete "nge nollo 'n,, nyv pbn1 pyn11
pi3"0B i F 1lin n= D0 Trlymb TnIN

-Dnl 'iN ,niSVnyo im21 oyt ,man1 unoi"
BtitfmmnN ,a'InH -ly1mry -IrT pleiny; topay;
-aDN y ti E1'nB10 'Bis im nuinm oYi. p1
-IlI 1- .oDywnralyz 1 iBin'tSK ynp-13Ia lIy
.TuD11'i1 11' intDy .01D-n 1111Y; T'5 pn liy
y-p TIN oliu o T Blyga-n@a l' 1n '
-y& 1N ,I' N jw'l T .iEr 1 11nvollln' 1 1'
. .n .piysytriuB yn

rh5 ,tlpit I 53Q''.NWf 419 ,WIV 'l f
wS 137127 M'K T fityn3i 5wo
pii trn ,1950 ,ninnro 1 26 Dny viem too .*18TN pT3yL p't Btavagya wtay12y
"I 8 li t "t Dy 1D1 ,Iol l 3111 pip3
-m'O yVi'ipe n 1p1 y3"N'11m 5-p1 1,'ltp'iyinlt
-112 D7IN P yV5s p111 p i 'ul 1Y "' t yv115'l'.

-yI'15 mn-oIp yS ii I' ory3!< l'5n Tim n'
-1II7 Ny5 in7 51 3 im3p'1Yn nf nf0 t 1 1?yv


.$300 lyma pSa tBB1rp3"K IS 1B t 3ynn;In
1yo-iD; 5,"tI pern 1il nyTr-1'15 yruNs5' 1,7
ypnats p' IB317 12 Imin5o p, 3 IN
-31r" yrnlt1 :53a 013a I.Bprl Jni D'53Bn
innKD ,NO'nl ml ,nN(in viln ,, yB
,y3: Ino ,P'BDo N-3ty3 ,uViIyny5 m ,1Ta77
-:g Jin ry3a ,-IreB'un nDo J1m R-I ,1jeBap
-Net HK: ,pTlly 0n15 TIIN N15. ,iyy ouD NIe,
-_ya yp'nr- ,5iyena yT'n ,'yB .' ,yue
-yB 1103'm5t n ,D'ny; JIMy2 tmI ,PH'BTB
.-yB n Dyo ,n itD
y'?rtiKQl nM u Jtyy T iN PN 1I'm 8 yN .
10 TyuoipP Iyi"T or y DUe t'n-IyV ,-ecBy-I
.sat
I'? N Tinl 1lpti 1'1it ilN Ib ilv
f^ K 'n TtEs'n itw11
I'Mitn ryiT m cIl "12 I lN pYn iTn
pB mytl:e, m IyD INt s =1 ,10"i 1 .h .0 : oK;
I Btrtei ly myn ,Doatyoiy .*[Stsrtvnbs oy
tT PN Bya'0tip 1ntBipytpy yt31NK pBeljs'

p nyIymp n INb n JIM 01 1.:12 staIto
-e lynt WA8ipi t' ai t ense .iBpa 'ByB


-yp pp5 'n ten ,yryn 1B4 Dyn ,miiiy nmw
yll yVi,, :yoyVt lpyT qn IN -ite N IuB71n
Oy im PI iypp-iuY(f vni Vspy' 1 ."015t 12
.B^t~ lyrry- ,Ui 1) = yi .DnNmy j >nB In
,-Ito-opaiK Dyl pe ticy 'n y1i ,iyov1' v1n
-'3NT3 ypm^ (( B'a t ^IHy Py? Bny1yi Bo pli B u y "' 3 7 "nm tifuup! ,iyT'1. nypUtn
tin mllay:uy ilN run -y .1yvn' IlV .oDi

tjwVDVyptoy3 Iyt I 8 #i'i tBn emopyV5 Vi
-:u Jim paytm 1n1a IMB3 3 DIN l pn50% Jim


5yni11 ,yDy11 v y1 p53 yo bipyx 4p pyls
yrYtIVN pli nY"IN ipy its anueyi 1 in
-IND lvylyvl Bt ISDitv 1B: tnilBn pI lyT^B'5
15VyII TOl 7 yv iTH .5tioltv UNyVi oyi
tyn oDvi ,BDBltl'S7Ty 7" 'y n I3 Itxv 1TN m 15]'yn ,gril? m OB' Dy M p;Y1D'eN
.(5LpIIBT oUYi p1 DyK Dy 1 Iivy; o10i1
1L4KWuTr1ZbM -IX 22 1950 rYM
n' tooD';ga l8u 5l.epNpn yprii5 r5e'?< 1
11p wIms Jim lylto ,IyiB ,iyvi;ina BE
-YD to'r ,1"1'5: iB22 nii Isfnmoy ypi
icBIN ynyutoIyr ni tonitm3 mBRn nzcm-juivyl
5e'O1 sny pnln lit lytn'1 t IKB mn ta it'
1S7(3U'iSE IB "TK 18 Iv'h2toy is Bt'ID'N
-ei' ?IN 1928 'rIt .XD"1 II'I"nBMozlB''Q1
-ymwt'TN y pN Iinyel. tohnmlgo 1jitB' n
-' aoD D t 'IZ Wenoy B In aN B;yV iyousitaeI 1

IyV j1b pY31 15liynBp limn pryBtyv5ty1 5
- rTrio IBn 5'll BBDi B 1''g1Vri 5 5a0n><1

,let 22 jib Iyrny"B n iti uplinp 1pj"!
yVpqNsai Ytil'TR le 16 ,jeti'nll'eli

1v 'lB451l 111 byrmp ni 3fl-'14 L112

1950 It3N1=1 ,7 3T'01a 5 1
-is 3an 1n0 n ,4 i nu1y. ]Bo4 yt p ,BiiU.n03'
pI' rlett TJN wtsypti7n IyOy' -Ilvtns -toyp
yv pe7n -o .lvinys i'0ny $4i00n0 -iDo I
-1yin ,il '1eS'3 .5' .i11 is Inninpi. 25 in
/.L^~ttl ty PS TITS3'tjl'lm lz';M BN Be l&
iN o pDyvWim's ,po0ity5m .i-IB na p is'.
,Dyp'i3'N ByBtlrypi pein yIu yn.,lNamt
,5atoo ,'pDm'ip ,'V5Isn :yB'to3Y.p yPr pJ1N
,B'ti; ty1"51 31 8n B'n ,tp5sy, ,5NDy p
-5on piltnon' yp:i Bm s1;y i purln y'?yn
1i95te 2 T115 yIyviy:1 wepy; V i pen ,"ns
-8u Itali 8 MBny-i' viyi J pl1N T1u'a K

tiyo :IYonyp 51"Btu pirn ans-iB yI pat
-umBtatesy ,p'ns 1pjl' ; p'v't ,IYVnip
lien 1y3r i Dnn te ,'1it b Bntyiot .N JN ,1p-

-al'titi-ol' lppVis BTnn y 3 D''pDlunn
.imBlau tin tnyxtzp meBn .D51y -y.1 pN Btp
-yV Ilk l'jnISt .,t tooDNn' pen ey
,tsitBo =m :y ri ysycpr''5 L MIN ltenalwI
-u 11p 'PDI0Nytn V. ,mD"n .0 ,nll w .010ci
.yly
\B tviys tvi 'poDII$y Tn .m III $'es 11'0II
zbyngi yrpim neo $400.00 iyneii
: BtyBtfy; ]pen pal$eo '-I
; ,pDi:Hg .' ,11eystyB .1 : K94r 50 is
-8' ,1t1BKD ,D0>7P5 lVy5l1p :1g*-T 25 IS
;BtllnB 8 Jim :UNWi( ,II11pst .y ,'poLyrI:
: 'Teei 10 is ; yton'lt12r M N 'S : n'u( 5 is ; lposip ,5plnat; ,'iysymn" ,tyJV5
,y M3' I ,0nn0t ,'li'uT Ysryo : nq5u?
-211 ,1V Ite ,'Pyqtm;5 ,peaBtSB ,'pDniesD T
nipVa ;wtin'i pm 8 iw ,5tnmo .n1 ,lip
Bln ,ItD'iy ,pno 0 :I8liy 1 12 ; I8nu$ 3
*1tt"B T1(3 11K ty 3'T


is yp8N2o1p yil pDN iBNviyl yu rV11
-:t .1950 K'e I''m1N yl'A;T'0m '- i ";.13is
is nirpypry InY; Pis 'Bma'i fxn ,oi.ym1
-ODu yvi -en ,NpD s2swl je D IN t wi7tBtoys ,c'IYrte'tix
.plt,-Il pJi ,1ioWBn ,'By3'oD;e ,ItuL ''W
li'n1toS2 ryim B37y: r. n nn TO pl0 1 1
pl.lp"r 5 I'1N Y325 1B0551 -I' .t'ltyn uo
Itoya'op y7y57I 1 110 p N5 Biyti y7iyo5y
ly3y3p 1s '12 ll1 3' 71'y 13 liy5Ii'B3a 11m


l i.i lvO l 35im 37>.111455 VII3," 11:43117
-t? 0},^< ll Vy I 2-iyNl?*B'ot y> lilt vI2
le ltp yln tomur olo VYnuieIr u t-it
.ise ittyt y yroiN ISB t ly1y"'? pt ys

nyv-T1l n yC' 12 .in1135pl s nT mny;oy

tooBn 1eY toiNs INliy I5S71?Sv psy p y1pryP
-it B 12p0atl 1'p1iy & ln p ll yS 3yt73W '5;
" "v0 0375" 1'n tinv15 0 lei 1 "iI 5I! '-1
-.Is 10 Pe, ": '1"13 1 y is jtokv in1
-ynye is ='B53 totr 05 nsI t 1 n yima nt
B'ar isa B'a~ ,yiB YYIyuBI p s BPl;NP lfysy


p mr'7 iV?: 1 miisIt 12 Tmis x l \ya
-3.1H 3y,7" is 1 J'iy m y Ii''so 51 u! Oylym
.y'S8T'<;i< y tI yto iK pa Bya1T Jim z11r37 351 1 17I0 35 pp 5 UT .1p3111
Urit 't 1H JIM T Uri E11' 15 113 30o
-y 5 0B3 i5n si 1 'N "'nItn tcia Y-3It sX I 1
V1' .90, yI lyo'u 7 n0 1 s11) 1' v 1 13 511
im rtt c lY.l, nplin r ItyBim ji& toly P


-nY 11p e It lty ni''0'0 O ip1 1y03ou' 1 yn5 1
1 50psp-yn I ot py' 2 Dim 1011 1Dy 5s'1
P1SP lYt '10 -1"? 10311 15W '21Z 0Ut3n
10 51 537Y'i5 ,B P1 37n5:uI 13'750irtyt ;yyt
"70, Iy 3p'm yo '5 551 i05m255 pJmip i
pen y5B' 37trnin03 t1f .toy7tV y 1 pa1
-y1'S ,'t"et pry5'y lipt 32 ns5Ina piVy gyy
113tynlawma 1-1 lib orl '-I 1V5.' etysm 15VII Vt

3775037037"5-W y'1 Itl 5370115.glr -1 jew
5y 3114iy y0' flyo y3 ,1tsis Yly'ty .11E3r
.1950 lef vT0 rin I 'n lyi"bmy0 T 5ut
-patyIl ,IB" y s toly pB lil igBa ty iE ov
-B'tTa:ietTI,.:-IitP pB D'I I317 lYit 1y-1p1 Pis 1 t pltwlg lil t IDYI'I IO D"y y

tID Mneyi Byn Dy .*Vau T115tBI pyo
"yWe",, 7taLtu' iunb nyh3ine l"P lepr
talN IKB lysymp iy9 rII oy ."y";,, pn

Pyi'nys-y'SiyT Sys lyo'nyt 8 1B'ns Iy
piKnn BmTryton'( ly't P3 ,I7tUp y sb
-VIIt 12IIi JTKay 1 ti" t"B1eB1n 1(
-DolN tBwyint" 101'i; p'lp M13 in 11T .5I8lit tB'&itZp-BfEUW Ipo5byy'rni DNU 1y1
-13t llyD'i o' DIN tpl lgt trmnlel ayi
I-,DPl 1y'i'i iyn 'n IS syl '1 p's it. n
ps' pK iym anp wtst 1tw pa pIyI12!oil
wit D I'.lK MD15?1 1 1071% ToBlI ,1':' 'titB
.Wen7 ers ympa' iny t a iclt IIe

to Mrs N 3atalie 3ui7 up5o th1 dat JiE
heyll bel ? hulsbyasl lr.J.3s R bIn .p'5
JiK y's~gI1(!t' t -T111 g 'IVB 0n'tyy yIyDyn;1 Itp i2 f'B Ilo ny i Ns 'aPiE' In fpid pon'olatp iyn

-I"t le bt 11'1'1 ,pin 'l .l' t nDg K Ila 'pie-oli t h e iN woSyni K lie Asbian et
-1'lg'$ i stn yt iM B11 '115 l 5I'
-iyn ,erv1tTinp'10 o lhe ipa l oyI tst't5nd
- iy e *P 137 ,via ltt? 5375 11K ItlK i";
toBMrs.hatoaee Rybsl n upaotrh dea ombf
a Dral; Rou3n ite, Rux. n bin Tn

Dr.May Natalie Rubin find consolation in


her great loss by continuing her valuable
contribution to the work of Ambijan and
in her devotion to the cause of understand-
ing, friendship and peace.
Brighton-Coney Island Chapter, Ambijan
National Committee, Ambijan


IyI 1pN' vyir3oiri' y Yiyy; Jul I=tmIInyI
.BBrwiB-ipyp fixy1w 015V Igo toBwn?

'l71rB '1 p1K y yi3 BpD3S y2 tIn pp^ 'n
-B^;"t1BD8. ly'l 1yB 18trra30? Dy PiB
pla i s'yp yBo). i otyi lttyat n ognZ DsIy 7
IlViM 1- 1IN y11oir Y 1 'mpi 11K 1m11)g I n

-D'ItN 1y0 Z13 137?gt T5 ,t'K by i'Bn!' '11
-yfl IBtKll crrY I'K I.pt'iP l5 na i -I ll s yae
.1.1* l'J T:IN ID n 1 Ir 1 t0DqVyT
,'r.' .5
.18?


-D 1i Ip p13"1BIn .1D' I 'o3li ,tMytB'lp 'nt
113 ninn yr is ,py12 ? P o l y HIayt l y5'
y It3 r = 1E11 Ea .]y'L 1 n 5>O I iK .11WT
nn tlyt on 19' p .pI3 5 ie P IN' p 1 1.

:tsy5th'g3p Btotsp p 'l3-rK
ornt' a ,nps(?Bl .' *i
.Ir ,7ytx Lpyl
: ttyi:y vmD-tay, ayt ?i.B
^*Yfa Iot-i wy'pn nt I -
.P'SB ,n itoa9ttRt at< '


It15 ,jm14 oyr ,^BIIT p it n me ,4mB"IB
-yogp on''ry oC15 myr pI' ,51'IN It1l6 pJ
.Bpa13 0Dt15a DlNM 3451 ,Dilnw'lir ylyt
53o 135t 11pK Oyn ,ti ,wyT'ap ,1y0p'Bist(
5 lyprite 1p iJi y o SJI y r5-ii .m-Ion
.w31 JimN 4Z 1238#

286 W=VIMr sl1pV-n12 Bt2 i=r .4

-ign a 'INr Bpsn myB'otgp ItBr'7n0 iy1
~ylyw n .ifiyi D)ir awM-111 1K TiNyi igi's
Briyna n jp ely'I'VDTyi p nrn y.5on Jip
25 IDB B"Itol 1 "y'! itB ,Inal -Iy tryo le ,286


11 rt .Dy'asiB'aIm.it yl yowT'y In"sBV1 piK
w mia n1'1pY llt yis(rt'lt 1251 .Biyi *D


tBnyn ti pll-,se en rimm 'i Spin It1I3
toyrlyl1t 1:111 -t OVlI nrilz 1-1 :127I 1

'-07 jib 5n.P1 T rTn 1.ntI fcl i mn L1C'y
Slyrp Bl"Is BtiSn ,ailny y "a3 .yople

-" 1yB' i Iynyg tN oy .IDAy-mINd
PM:Iltk 3ow7312mg t I 1tttt
t I tn hpp i ,Annivers ary
-1At byit J a3 ppn 'O n r Ea n yty i t

-igsb iy'it .:3I to- I 11 Da" il' yI- I'm 1IW"
Inn ',Zilig r 1 "I 18L4 '3l I yg pa lysiT
-py lJewish Auton2 y t om1=ous Region I
-30 ISUNDAYs A In tPaR L 63 .ynlltipyM
is toYi I"SLIPPER RESTAURANT 40
-K Cwo T an kin St. & Girard Aty 100
.5iBtgrTB lgb J. tzaM. Budish t y 0hgil
-l0 lysrt yael, ,wil y 'give hs first report.

pJK in ,o ytn ''n ,tlBi@t IIB iys'riP' Ty?
,Dbry yV aot3 yilGuest Speayyn yykeay
-yr tD1n py5yI ,Iypye yru'n tDByate rIB Jim
Mn IT .l71 Subscription: $2i per person
pJi =V yirt iym Y1Yrl ns 1 e112 awlo' i

1'tf iyet 1i3n 2>yl ,L7'PDp'B 1ps' .nyni#
TI ya(incldi .ln ygy ynguity
mIyCheckb Bon ,aya ton DpAja n yComi -tee
,0nd rese .rva1tios ma y D: S. I. Lon,
tiSec'y81034 Spring St., Philpdeh y 1
lymHY'QNltt- .Bnii? ptye pe t;ia''ai
-TI3 lRK Psutn Bnio 1 ton o B 1: pun Dy
-g5 soy "YI `I1#B. ,'IKBt.&I.D ; 111 1p0 iyBt
oy' rIY ,DNp"bn .1n ;yVIt'nn1 Dlngt
-VIp DiyItsp Iy so. rnys 'n Ji ,ytjuVys
tBgny) Bllra Dyw "1 TIN III" nr D .-' ytorti
'n ,pn-1rj11i toi I'1\'iwn I-y"? IB"us a
pB irlyipyD nywasts r ,xnyr1BtWr Dp(
-g3 B.(n Iy .51omp iiytry lItr'aH oyr
JiN pp5g BIDB pIls e tiy' r7na ny ay mBo-1DINNER CELEBRATION
25th Anniversary

Ambijan Organizations
and
16fh Anniversary
Jewish Autonomous Region

BIROBIDJAN
SUNDAY, APRIL 30, 1950, 6 P.M.
GOLDEN SLIPPER RESTAURANT
at
N.E. Cor. Franklin St. & Girard Ave.
Philadelphia, Pa.
J. M. Budish
Exec. Vice-Pres., Ambijan, who is visiting
Israel, will give his first report.
Guest Speaker
Subscription: $2.50 per person
(including gratuities)
Check payable to Ambijan Committee
and reservations mail to: S. I. Leon,
Sec'y-1034 Spring St., Philadelphia 7.


FORTHCOMING EVENTS
Chicago, Il.-Lecture, Women's Division .......... March 18
San Francisco, Calif.-Bineman Testimonial........ March 19
Los Angeles, Calif.-Birobidjan Celebration, Embassy
Ha ............................... ..... M arch 25
Miami, Fla.-Dinner Celebration, Miamian Restaurant March 26
Los Angeles, Calif.-Lectures with Albert E. Kahn
March 26, 27, 28, 29
Oakland, Calif.-Freedman Testimonial ............ March 26
Boston, Mass.-Reuben Brainin Memorial ......... March 26
New York-Ben Small Bazaar .............. April 14, 15, 16
Philadelphia, Pa.-Annual Dinner ................ April 30
New York-N. Y. Area Conference, Barbizon Plaza.. May 6-7
New York-Celebration 16th Anniversary Birobidjan
and 2nd Anniversary Israel-Town Hall ........ May 7


21 I 3 I ? S i 3I 195o kn i-io i

Izy ^4'


Dr. B. Welth

135 NEW YORK AVENUE

BROOKLYN, N. Y.


Ralph Lerner, M.D.

I. W. O. Specialist

1168 EASTERN PARKWAY

BROOKLYN, N. Y.


Dr. H. A. Warwick


1034 ST. JOHNS PLACE

BROOKLYN, N. Y.BUckminster 4-3669


Dr. A. H. Marel

464 PENNSYLVANIA AVENUE

BROOKLYN, N. Y.


Dr. Aaron I. Saper412 AMBOY STREET

BROOKLYN, N. Y.


Dr. S. Ramm

309 PENNSYLVANIA AVENUE

BROOKLYN, N. Y.


Dr. L. Schlosman

295 PENNSYLVANIA AVENUE

BROOKLYN, N. Y.Superior Drug Co.

G. ZUKOR, Prescription Pharmacist

915 COLUMBUS AVE., NEW YORK


DAyton 9-9547

I.W.O. Slayton's

Hoe Pharmacy

S. SLAYTON, Ph.G.
1760 Hoe Avenue Bronx, N. Y.Mirkin Analytical

Laboratory
230 EAST 12th STREET NEW YORK
Tel. ALgonquin 4-2558

Official I.W.O. Laboratory


Flatbush Laboratories,
Inc.
2700 CHURCH AVE., BROOKLYN, N. Y.
Basal Metabolism Diagnostic Laboratory
Pathology Clinical Laboratory Serology
Official IWO Laboratories


Concourse Clinical &
Chemical Laboratory
50 East Kingsbridge Road
Bronx, N. Y.


Dr. Aaron Weinstein
SURGEON DENTIST
3133 Brighton 7th St., Brooklyn, N. Y.
Tel. SHeepshead 3-1130 By appointment


Dr. J. Reicher

357 Eastern Parkway Brooklyn, N. Y.


piyuy pW
art rxn nrl nia 1ila0 pat r
rn s stay= otyn" .o m
ty~rttyis DrriT

S. Garber's

Reliable Pharmacy

901 Sutter Avenue Brooklyn, N. Y.

Dr. I. Stamler

DENTIST
2808 Bronx Park East Bronx, N. Y.


Dr. S. Schumacher

1133 Grant Avenue New York CityDr. R. Helpgod
SURGEON DENTIST
2300 Grand Concourse Bronx, N. Y.


PURVIN'S
Typewriters Mimeographs
Adding Machines
Rented, Sold and Repaired
92 SECOND AVE. NEW YORK CITY


1950 '51ned-riyr


From Our Mailbag


New Jersey Ambijan Dinner
Outstanding Success
The Annual New Jersey State Ambijan
Dinner took place on February 21st at Clin-
ton Manor, Newark, N. J. Close to 150
prominent people, representing many towns
in the state, participated in a fine evening.
Mr. Nathan Mack introduced Mr. Fred Allen,
prominent Newark attorney and educator
who was the toastmaster of the dinner.
During the evening the following were
called upon for brief remarks: Professor
Charles Kuntz, pioneer in the Icor-Ambijan
movement and Honorary President of the
New Jersey Ambijan; J. M. Budish, executive
vice-president of the Ambijan who two days
later, left for Israel on a mission for the
Ambijan; Mr. Nathan Frankel, chairman of
the Board of Directors of the Ambijan,
whose appeal for financial aid to Ambijan
campaigns brought an immediate response
in contributions of $1600; Mr. Morris L.
Olken, national organizer of Ambijan, evalu-
ated the good work of the New Jersey Am-
bijan Committee. The guest speaker was Dr.
John Summerville, author of "Philosophy of
Peace" and other works concerned with the
problem of world peace and friendship
among nations. Prof. Summerville's speech
was received with great acclaim.
Miss Nicki Pickar, a youthful and charm-
ing singer, beautifully rendered a number of
songs in English, Hebrew and Yiddish. Miss
Pickar was ably assisted at the piano by
Mrs. B. Fisher.
Appreciation and gratitude should be ex-
pressed to the following for their contribu-
tion to the success of the dinner: Mr. and
Mrs. Nathan Mack, Dr. and Mrs. A. Schneid-
man (Irvington), Mr. and Mrs. Shillit (Ar-
lington), Mr. and Mrs. M. Pickar, Mrs.
Becky Fish, Mrs. Mildred Kaufman, Mrs.
Sonya Horowitz, Mrs. Emma Fish, Mrs.
Jane Cohen, Mr. H. Goldberg (Hacken-
sack), Mr. H. Mason (Jersey City), Mrs.
Annette Israel, Mrs. Estelle Miller, Mr. and
Mrs. Abe Rosen (New Brunswick) and Mr.
Lang. L. H.

A Pine Evening in Atlanta, Georgia
Ambijan:
On March 12, 1950, the Atlanta chapter
of the Ambijan Mothers Club was honored
by a visit from Mr. M. L. Olken, National
Organizer for the Committee. The club was
host at a dinner, at the home of Mr. and
Mrs. Dave Glassman, at which Mr. Olken
gave a most inspiring talk.
Mr. Olken's talk centered around Biro-
bidjan and its relationship to current inter-
national problems. He also informed the
group as to the project which Ambijan is
supporting in Israel. The group as a whole
felt very proud of the extensive work of


the Ambijan and was. glad to hear of the
further undertaking of even greater projects
in Israel in the near future.
The Atlanta Ambijan Committee presented
Mr. Olken with $100 for the continuous
good work of the organization.
The evening closed with the addition of
one new member and therenewal of all the
local membership to the national organiza-
tion.
Fraternally yours,
Mrs. Pat Paul, Secretary
Atlanta Ambijan Mothers Club


Boston Ambijan Lecture Successful
Boston is justly entitled to .its reputation
as a city of learning and culture. The pro-
gressive people of the Hub City are proud
of a great cultural institution: The Victory
Folks Forum. Under the able direction of
Mr. Samuel Westleman and Mr. Jack Glazer,
publicity director, the Forum conducts week-
ly lectures on vital topics.
On Sunday morning, January 29, the lec-
turer was Mr. M. L. Olken, national organ-
izer of the Ambijan. His topic was: "Soviet
American Relations-Key to World Peace."
There was a good attendance. The audience
was pleased with Mr. Olken's presentation
of facts and his fine delivery.
Many joined the Ambijan and we acquired
a number of new friends for Birobidjan and
the work of Ambijan.
Our appreciation to the arrangement com-
mittee.
I. S.

New Haven Women's Club Continues
Its Good -Work
Ambijan:
Enclosed you will find check in the
amount of $50 as our first payment of the
year 1950 on our project. The money was
raised at the home of one of our dear mem-
bers, Mrs. Rose Temkin. We had a very
good supper party and fine entertainment.
Hoping to keep our pledge.
Sincerely yours,
New Haven Neighborhood
Women's Club,
Mrs. Ida Raisin, Rec. Secy.

Petaluma Pleased with Mandel's Lecture
On February 18th the Petaluma ranchers
had the pleasure to have Mr. William Man-
del deliver a lecture on the topic: "Russian-
American Relations-Key to World Peace."
Mr. Mandel gave us a brilliant analysis
of the present world situation; the forces
working for peace and understanding among
nations.


Mrs. Anna Wollman, our recording secre-
tary, was chairman of the evening.
A number of copies of Mr. Mandel's book,
"A Guide to the Soviet Union," was bought
by our ranchers.
In the name of our Ambijan Chapter, I
wish to thank the National Office for having
Mr. Mandel come to our community. Our
sincere thanks to our local arrangement com-
mittee and to all those who helped in realiz-
ing such a splendid evening.
Dora Wronsky, Secretary
Petaluma Ambijan,
Petaluma, Calif.

Trenton Ambijan Active
Ambijan:
The enclosed check for $5.00 is the bal-
ance, of the $150.00 we raised in Trenton
as a result of the recent campaign for the
Ambijan. One hundred and forty-five dol-
lars was. presented by our delegation at the
New Jersey Ambijan State dinner on Feb-
ruary 21st.
The following have done a fine job collect-
ing the money: Mrs. Sarah Safir, Mrs. Rose
Grad, Mrs. Bertha O'Keen, Mrs. Ida Gold-
ner and Mrs. Kate Louria.
Sincerely yours,
Max A. Sidel, Secretary
Trenton, N. J., Ambijan

"Mazl Tov" to Sam and Pearl Lifshutz
of Philadelphia
To Mr. and Mrs. Sam Lifshutz, ardent and
devoted members of Ambijan, our happy
congratulations, on the occasion of the birth
of their son Mordecai.
We wish the newly born to grow up in a
world of peace and happiness. To the par-
ents, Sam and Pearl, we wish to have lots
of "naches" from their children, Tanya and
Mordecai.
Philadelphia Chapter Ambijan
National Committee Ambijan
In honor of their son, Mr. and Mrs. Lif-
shutz contributed $100 toward the Ambijan
campaign.

Congratulations to Mr. and Mrs.
Abraham Gold
The National Committee of the Ambijan
is pleased to felicitate Mr. and Mrs. Abraham
Gold of the Bronx, N. Y., on the occasion
of their 85th wedding anniversary.
Mr. and Mrs. Goldberg are active sup-
porters of the work of the Ambijan. May the
couple continue their life of happiness for
many years in a world of peace.


23 1 2 7 4 3- a1950 ,541Sr-nyCallo
JEWISH ORGANIZATIONS, LANDSMANSHAFTEN, SOCIETIES, FRATERNAL ORDERS, WOMEN'S
AUXILIARIES, CONGREGATIONS, TRADE UNIONS AND CULTURAL INSTITUTIONS:
You are cordially invited to participate in a New York Area Conference to consider means of helping
in the furthering of international friendship and peace, and to decide upon appropriate measures to coun-
teract the cold war against the Jews. The Conference will take place on Saturday and Sunday, May 6th and
7th, at the Barbizon-Plaza Hotel, and will culminate with a ceTebration of the second anniversary of the State
of Israel and the sixteenth anniversary of the Jewish Autonomous Region-Birobidjan, at Town Hall, New
York.
War propaganda is assuming proportions which today represent an actual' threat to the welfare and
security of our country and the whole of mankind. One of the inevitable by-products of this drive toward
war is the intensification of discrimination against and attacks upon all minorities, especially the Negroes
and the Jews.
In Europe Jewish life is menaced by the re-emergence to power of the Nazis in Germany and Austria,
with the connivance of the same warmongering elements that are attempting to promote a new world con-
flict. Attacks on Jews are of frequent occurrence in these countries, where anti-Semitic propaganda has been
permitted to reach a level comparable to that which it attained in the early days of the Hitler regime.
In our own country organized anti-Semitism, supported and openly encouraged by pro-fascist, pro-war
groups, is being strengthened very considerably.
Physical violence against Negroes and Jews, such as took place in Peekskill and Chicago during 1949, has
resulted from the revival of the familiar slogan of "the Jew-Communist menace to America."
The American Jewish community cannot but view with alarm the strengthening of anti-Semitic; pro-
Fascist forces in this country-a development tragically reminiscent of the growth of Nazi Fascists in Europe,
where similar slogans led to the annihilation of 6,000,000 Jewish men, women and children.
There can be no doubt that the cold war against the Jews is intended to intimidate the Jewish commu-
nity, to frighten it into joining the reactionary pro-Fascist, pro-war forces. This wilful injection of the Jew-
ish issue into the drive toward war places upon all democratic Jews a vital responsibility: To undertake action
that will dissociate American Jews from the cold war legions and at the same time will add strength to those
who wish to achieve world peace through an understanding between the United States of America and the
Soviet Union.
It will be the task of the Conference to agree upon a program designed:
1) To counteract the cold war activities of the hate organizations-activities which are part and parcel
of the drive to war;
2) To further friendship among peoples and nations on a basis of full equality;
3) To put an end to the cold war by promoting understanding and friendship with the Soviet Union
towards the achievement of peace, and
4) To cooperate with all democratic peace-loving forces in the community for the achievement of
these aims.
The conference will also celebrate the two historic May Anniversaries-the 16th Anniversary of the
Jewish Autonomous Region-Birobidjan and the 2nd Anniversary of the State of Israel. Both these events
supply undeniable proof that the Soviet Union has always been a champion of Jewish national equality as
evidenced by its creation of the Jewish Autonomous Region-Birobidjan and as proven by its consistent
support of the establishment of the State of Israel.
You are called upon to send two (2) delegates to the Conference of May 6th and 7th, 1950. In case
your organization will not meet before the date of the conference, your officers may represent you as dele-
gates. Registration fee, including admission to the concert, is $2,00 per person. Please send your credential
to the New York Area Conference, Suite 415, 103 Park Avenue, New York 17, N. Y. Tel.: MUrray Hill 3-
8895-6-7.
AMBIJAN COMMITTEE, INC.
AMERICAN COMMITTEE OF JEWISH WRITERS,
ARTISTS AND SCIENTISTS
fseww o nmilona

'seoeiyAccd emeuca


, EYES, EXAMINED Hours:
GLASSES FITTED 8-30 to 7:30 p.m.I ;'' ASSOCIATED

O, OPTOMETRISTS

S J. P. FREEMAN, O.D.


: Official Opticians to the I. W. 0.


.255 WEST 34th STREET
NEW YORK CITY


-2 "Telephone: MEdallion 3-3243
^A'^K if *;,v'-- .:h.. t i .


SMUL & SONS

China and Restaurant Supplies
For Hotels, Clubs and Camps


309 BOWERY


NEW YORK CITY


GENSUP STATIONERY

COMPANY

41 EAST 14th STREET

NEW YORK CITYPhone MElrose 5-7733-7734


HARRY KAZAN
CARPETS RUGS LINOLEUM

3060 THIRD AVENUE (Cor. 157th St.)
BRONX, N. Y.


IT'S THE LIGHT KIND

IT'S THE RIGHT KIND

IT'S ...


DR. L. HARRIS

M.D., D.D.S.

I.W.O. SPECIALIST

147 FOURTH AVE. NEW YORK CITY
DR. MAX SILVER


463 EAST 178th STREET

BRONX, N. Y.


Compliments

from a


FRIENDLY

DRUGGIST


Phone GR. 7-7553

Union Square Optical
Company


Eyes Examined by Physician
STU ES Official I.W.O. Opticians
STUHMER'S
100 PER CENT UNION SHOP
LIGHT PUMPERNICKEL.BREAD 147 FOURTH .AVE., NEW YORK CITY
"- ; ., -.
~0'?


~~~~U;.~~~~~~~~~.~~ ..... .......:. .. j


".For he..Month-odf. M ch"S
~ 'Iaiihattan Chapter, Ambijan, New York, N. 1... $368.84 Jamaica Chapter mbia, Jaaica. N. .... .. 100.00
i Chapter i 1araica .1'. 0.'0 "
-,:'-Nelson Family Circle, Brooklyn. N. Y. .......... 250.00 Adolph Klein, Miami Beach, Fla. ........... 100.00
S anmuel M. Goodman, Newark, N. ............ 250.00 Atlanta Ambijan Mothers Club, Atlanta, Ga...... 100.00.
[' Mr. & Mrsi. J. F. Berg, Los Angeles, Calif......... 10.00
i:.Zlatopol Aid Societh, W. Hollywood. Calif. ...... 200.00 100.0
SZwiller and \'iciirt Society.. Los Angeles. Calif.. 100.00
,.Cincinnati Ambijan Chapter, Cincinnati, 0. ...... 150.00 Meyer Levin Group, New York. N. Y. .......... 100.00
.GloversviUe Ambijan Chapter, Gloversville, N. Y... 120.00 Shreveport Jewish Federation, Shreveport. La.... 100.00
AMERICAN BIROBIDJAN COMMITTEE 103 Park Avenue, New York 17, N. Y.
Contribution to this campaign can be deducted from income tax.


.. ..., ,. .... ._ -T ,T" ..IT ,-- ; '-" .; ..' ..i i\.i ".,' ..' p -I ... r o -- .- '
;M!


NA 5
FAM3


"
~'''
-r;- -- ~.1

"nllIL B I" (new Life)
Vol. XXIII, No. 3 (126), New York, N. Y. MARCH-APRIL, 1950 .41Wo0 Single Copy: 15 Cents
NAILEBN, 103 Park Avenue, New York 17, N. Y. Telephone MUrray Hill 3-8895, published monthly, except July-August, September-October, when
bi-monthly, by the American Birobidjan Committee (Ambijan). Yearly subscription $1.50. Re-entered as second-class matter August 22, 1938, at the
Post Office at New York, N. Y., under the act of March 3, 1879. Business Manager-A. JENOFSKY.

NEW YORK AREA CONFERENCE

For PEACE, FRIENDSHIP

CELEBRATION of the

16th ANNIVERSARY Jewish Autonomous Region-Birobidjan

2nd ANNIVERSARY of the State of Israel
Prominent National Leaders and Artists who recently visited Israel,
USSR, and other European countries will address the Conference.
jOPENING SESSION: Saturday, May 6th-2:00-5:30 p.m.
Saturday
SECOND SESSION: Sunday, May 7th-10:30 a.m.-


and

Sunday

May 6th and 7th

1950


CLOSING
CLOSING13


at
BARBIZON-PLAZA HOTEL
101 West 58th Street, New York City
SESSION: Celebration & Concert
SUNDAY, MAY 7th-2:30 P.M.
at
TOWN HALL
123 West 43rd Street, New York City


New York Area Conference, Suite 415, 103 Park Avenue, New York 17, N. Y. Tel.: MUrray Hill 3-8895-6-7.


IIC~I~III~II~LIILS~1~~11)~


-..j,.u-,~c~. ..--~-i..- ~c.r..;:?- L ri il_; LII~P.i.--.iYi~.~OICi~P~iJ*~LUUI/