Nailebn =

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Nailebn = New life
Parallel title:
New life
Added title page title:
Naylebn
Physical Description:
v. : ill., ports. ; 28 cm.
Language:
Yiddish
Creator:
Icor
Publisher:
Icor, Association for Jewish Colonization in the Soviet Union
Place of Publication:
New York
Frequency:
monthly (irregular)
monthly
completely irregular

Subjects

Subjects / Keywords:
Jews -- Periodicals   ( lcsh )
Genre:
serial   ( sobekcm )
periodical   ( marcgt )

Notes

Additional Physical Form:
Also issued online.
Language:
Title also in Yiddish and text largely in Yiddish.
Dates or Sequential Designation:
Began in May 1928.
Numbering Peculiarities:
Volume numbers irregular: Jan.-Oct. 1946 called v. 20, no. 1-10, Nov.-Dec. 1946 called v. 19, no. 11-12; 1947 called also v. 20.
General Note:
Description based on: Vol. 11, no. 1 (Jan. 1937); title from cover.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
oclc - 19068832
lccn - 50017200
ocm19068832
Classification:
lcc - DS101 .N25
ddc - 296
System ID:
AA00007530:00012

Full Text


: UI13] DI T 1W

1945 ,-MM- ,PV_ 1 |
1rr3-VI3 1 8 O=P y=lW 03n 30
I ~ pl~Nstc~rk JK
P5NN~~
Bs
~ ~5~ ~t
I ~SK
I ,~,p~~~yt l.yl
N95,I'~~ 31~'~~illl 30l11111111111


I
N I'N


T'lil'O'nln' ~UINI11TT'I'~~'I

1945 ,17=3_ 1 _7y7 2


198x yD n;! 981 'iYi- pP 133-mpi-iy 1x in p989y1
.04nln' yv7WT'N
YMN=418 v yityiN 4-T
-HIp. mHayn 0iyn0-y- taj^ y018iai yWt V; D 1x T
-ly-7Ji- VayI IIn 1 imnim vWv?-h4 twimia 1IDw'TT ntoV3
7i:t m1iIp ynDosK 14 iL5 -tiyY-DIiiy1 lytyivp S
--ly-jtayiVnD pW pi l a Hpibtaap 7HtaT48 lit
-lyTr3p Ipyn twlnnytan' 15pYn IstniT-$t-1 148 .f32;
CbN nvitl Y tiyn =ty p $M48li YV4ty'h8 41 .7ynBm
.1)5 1V31m p? t3 13pix 7r3p ywv'IH
,85wyrn -yI pnpy tapny=Dne rTIm by 4n 1p'
t10Sy3jisyl9iiiy Dy Dini ytyi t33Tii iDi- TiP
TIW Den ,1ipim 19 |T 19 town ,ityeTi3-y-ii rip p7yn
p^W Eiy3-iB` y7$yi wnw tix yn yrn 11141 'iyoy'
Dit; vyIl -aIyn I1 naH $-i ywLv ,7K4i1) H-ly1l


tIn by jlK ,tjpmetp-s-an onyi 7h'D tiys taslpix 1i93yh!3
Sj8 ,1=) rpIm3I itaytppv-ly Vpm' PY Ut ,7s n is
7nn DD p p" mins w Im ill-osa Qy
-pT i74N. DMN -10pnT "py''3,, i30D3 pt3r 3iVin y Ph'

Ty4 ,mn' W1 1 my y -yoIin81 ,v1p1ypxio .% jn T
iynypxste .x ."p3ys tiw \WIN,, DoyIyn "l 3 eim y,,
-i 4 t in l 7 Wn ,ti-y 19lY5n r pnyy= 1wir Dy'Ti 4N
uP3 4sm 1*y t-l n in1$, -T5ytT r=133itr .1942 14 \y1ByP
Dnll ,wnimln ywv7 3latiati u Dr 1- tta3ny lyt 4N
-ytjws Yr'8nm 11 In V"13 y 7W l"pn itn IT piyn
-IpN 73t mt1ly n yit .=pt-ni tTays ynt$
irsmI own ,yV8'n tiy B5$nD


jyv wi Dn lit abi :ys,,


... V.ninmi i)5 s mN
MY-i DPi tayt 3p 74,yn 5t; mn ,1'4 'In
,D15n ay33:3^1' 1i3
".ny-ns Dy3y9iW 1?3
mvp4 I tZ
cvp4 jt$1


,lytnTljta ,t1''t r-4~l P 'in 7 yEnw' 30,000
-Dps ny.D.ym.. -.yram .'_rt ,ini, y INw yy"i
,y'-anCvz1 -Py1' lIm 1y p1yV a i lit ^ n 'n ,IXwN
y'i'n lyti3N 'I tea13pix lvylvoy 118 IV l1y vt t3 li

.1 .nn
Those Boys Needf^ ~U I7!0 ]13NTa


*w ,Ba8B'?y)\s "s"*Wasp, *\^ up WWBP'Ie fevwi-'on
.0Byv ivyn n \vw a k lit Po 15.6-31p

: yayEp-yspgtyi
,y3 nTv ,sponKmwn .x ,p'1 nmas anna man .i .a
n(?ssi 7 .1 ,wei g .x .
inf y^ ^ s3nD s30
-321mn 31? bpplM I3VTI qT4IN uzywlym pmn 1*:b43p
1SK taiW 11 .Dn4 Ivl lv wnrr iiTN l a 1yvta7
VI-nyT>ZV p lit p; n ,p"i iVr12'p yv '[ yNs 1- 1
jinwv pyniwla a1a3y'n j'ry I \vtuy D3=oVn0 ,DwiMnI
pralp' y 5i to 7i 1Y3M'' Ts 19y?7590 ^t*'BI 1' '**ih
tympyx i 7rn li^T ,y-rih' nta'i' -l vThDo-DittTi ,a't'

.pI;V I
1lyty'5i'yabya PIT tD 1T'r town iy5ta'n 1 ,Tn'l mT'
,?ypenwt n'I pa jitany tens St-m1ip any:An^ iin^'i
,_iTnp ytn jnN s13 ,p ,tn;s ;r^Yel ea;h
;iD58in4T Ii)0 p1ynyn4v ItawStyi S tr4 ,ppZ-vyr ytois
-eeti'? nya by? ~tn ; .-1V9n-4veL;3 M ilN 7
oy~tpQ I eVp[ '4IVy % p yInN D1 Tny VVit tl rpvn
-C tMI TI wN ny -lvzt .Dp' pyi35't'y>-wnmTS is
ta13'tSi is 7t31c3y taMI PTI ny II toprs ,V=3315


P'h' pIh' piN' Ph ptitib^?D ph DINwv-'1-481 pY1t='
193'8Y9 7"1Pi\^ [3 ph' f .*TINw-tt' jljr8 I3 lait n tai"
HYx !D'T .pnl-rnn nr yiV'-T8h 20,000 =xis -1'T4 7s0ty 1Y jp i ITn' iys1 an 18 1 yiOI-, tB'Sw
p7 -1Vpi3^ 4'T in l^ye y n 4 II pi ywvsr yJn Vpyv
lin niri'imn -yo 3 kl'T 1V *?yp ,)p*D 1iVmr's Jlz m'in
I.peant -yt-IVyT3in yVr yj75nbostv1 ,ptyam o -'I t
;3 iYitona ^s Pa^n n 1 tvyt n pt y 44 IoInS

ix PtapHyr$ lymnilytH= a p'it pyn PtyY'7 ^n
-nmnto y33T' yatoa)tl3se n-r tlp YPttabpy n pys2'Tly
-"ns r^ lau'`yatywart(-31 n .n''oinst-Dan'ip m nm33ip
psitop-ies ymt'''ty-y 113ter Xle fw It ay3ntist 5WM-

0 2 1. y '1 1945 ,1tj_ 1


-nvrp ~IVy ple InT -n: ~n u nx3arm pa

am3 .DyoIpw' vt1n1 lSrnyoIDnIt pyn vtiyn ,iyi'7 v
.plNo BDy3 jum ppa a7E)'1a 7ptpv wroy053 y75I
tain 14Tt3iyy3 T pryv-Imsp '-T %y VN ,ga-In n
V-pynS li ,"USi 14' r^ 'ypph:yZ$ yti;7N' ypyv'Ir'N
.ity'N V'i'layY 8 111n 0142 144y JI i vnppYv ta v:atIr V
atnttymyapynvs t4 Vaysn 4"n ,m31p8 cyr 3' 451
etm toVywn ysiasy Don thp rH ,an'l-ry 1n1 wt'W 4pyn

s -Is Tyl tIw vy n ,tTINi 5o n"T TN ,r3vIvz.
q418 pi"tyw 3 I aB ?ynya !3i4nsrV ,1Y 3s3 JIlnt t;E-
iPass n QTanyaw' iy3 ,Di'i'lyys pn2y3 Dyl-'n et is TB ,3'n.jirs!?n peya n t^ oyn ,iatispy-r n

.Pyrm pry pa pyn t2DoaS mic1 ySyn ,n-nn y Ti
-yarn-ls ITIN pin-Dop5'i lyc/hipiyaSn n lyty'iN -i'n

-JIt yei r t-;f3l ? n: 3l3 s at t 'oi 1ntn %i Vp ynyH "
tZIIM-1V7 PT rt3oTInVDM 17t? MI I Ut:p pt aa' ytw 8nI8

v'rp pe'n "oN p3 nt- B,,-r b1i3 yiyTmkr tr pI isy
,yw'? = bn T'M 01B D T tIn ,M'7 Do .8 ni yco
-mny Dn pi a-iW i TTI U'I Vi-n 71 =T T1-7J
.py1 ppatytw"'Ty> Dtwn Dyyop^
01tnQ3 y3Hpi-nvei>'D ljl'tSBo Dtyn ,pbISePns n'
Iw p 'nTinns j t'vi ,itno e n 1';r T pIV7 t sS
-3t3wi p^3ampt' i' n TTi a^Q'' D3?y ,DryiU a p\n
ps nin yiaHyp H-t-y n ypwl pIVa Ysa aj
pVen 1s38pv nyI n' ? 08T n8m .85=w ril0mn
-56 Iyprn D: 'y i ,Trsm "y ite5p i cy T N IvirN 1 nil 1yTjs T

~y? 'n ,pDysW3yry ywnw y'7wYsn SY a y
1Doniia y p8 n is Q i 1x le ''7 J y n ,mmrtn -I3- ?Ip1 trp '
-37p n Dn ,pni s n v 4 lDyi;pinnri 1Y t;ra wps3
-! y n in ?4bT p- ,q-i8 -Inn jIt typa tn 3-1-ry
.*;yi y V pm t" ten yt4y8taist 8 py Dy$sTr
pDllN)9t .It


anH l t*ipny pI D-n ,S5ys/ ip uns n
pa ^ymYsep "HiDoymniny,, 1 ,Vir oy'H r ma
r1 ,waD pnbaih ps opinyp Tywnn pyt'iaiyns Qy!
pen ,-nD ps ^jy-iyspp p nwyic iyais'piniyD 11
-DIIN jle teyea TsiiM 1Yrinfii-i~ny1 11-1 h t2n3eis-iya
R- m n- 'enizT t3^p 118y 'p mNyse VN pinvent
.1KiT Tw1 u'' e s apHyn yp
iy'E'atI tiyaN Q s T' pn 'aiD pit3Y88ttb' prs
pen ''T Dbti ciny9 npip a''3 ,p S';yn ,npi y )?'; 9'1n h ^15
-ys i^7 2lh Byn ,pyisty 9y3'l ity-ia EIIIS tyaiyi
ntr n ,^3 3 lH PH p y3 Dyly~ y3 lan
-IN nuta 7 lyipu 'piTpI4N 4 i tp;ntrpn i1 pv iyzy
-lnyp nS 18' 7fS t yty lNytin 1r 1 18ysEI nvyn
n-- ps i'u Dyr 'ryp nlS py yi5Hn p s- y 'N
prty pi'ea ny- jriQn is .Qn 191 B timpis
yP IHI yow pr-TK pt ^ya pp n piN wy I"f kSn

-,I'Ny pV nvy m poaty Vy ,p -ip ,-ty 3 pHa yl
"j18 i-pm,, ynaM8TInpy n D,1 4 1 1D 'ic N "l-n 1ps
--' P- T tIN '1 7 1s pnv~un r nv"T ,nte nivizi
-"fl iPTS 1313 ;iD urn p V ii T ,py1u pH ny
.atjeaoyayp sys pyo
ny3a mvopy pw xyin ,yMVIsIIVpy71 ;iT uHp
up-yoyne pnyn ,Kyppas;P Dtywn-T'lay,, iy- M11
jet Dt, Te : pipyls p1311m ys'iynl 1tyins ,7tQpts opyr
,"Daiy lit Vn i,, 7i4w nysyytaj is 1> pvin py:'
t`5i 1s QpiiiS iH l ;y ? DUt Hy1intS ^sT ?i3?yn
,Dotaiysy !is 1Tiiyla0 il j; ,"1913t'9) y998 TW jlh'it"Nn
"?iv,, 1I -T i ;wn Is IM l it M ,yDyi ,ti t4IfIYirstm3

-if11 PIIN0 nm a p i M t yjp' Nn ItIsyN tiN i Mi'I7y
aw c stait5 v t-; tav ,yltrilo y 0y0it3s P0ptY
-V1i1 i78 r -) rTne YN j yap yC'8T yn ,'nSr yzy^D3

.tVST5pty ky5 J-r 1 p8 yojy pVO

I84 YoiBiiN pI virt.iim iy tk5iyn ip 1 1Vpy uinh 00ni

ly3 r yi Dyn7 yp l ytyi-riz 1 y2$ y l:VI y j yr
1pyr VIItnlyeml 1 !y 18IK yI rt 1, Vpay)iut 1 K y It- IIN
-Iy pT n a1pi ,47tayniyD ii TW ly7yV9 iQ5 t yipw
.1py 'i -r la 12n1a14-117


153IiTN3 ywI'l 7t ln

1945 ,18318 7 z 3 7 3 4


YtImYIIpD -1VD)TiD -Iy3s lY331wn'-583 pN Itn3sm t yty 5
.0u"1 ps 1-pyn s tsprY D'] 1mij V y3yll ,Dyv$5,sD
3 t 1tsyr1vym tDisl rnYCsipsivy 1,N I 331myp5Ysm3 "
lmDm9t 1- tU; 13 ,wwt3i"Ns yl3ms t1Yi ,iDbyJ y3myny.s1n5s
yrtw15 i'I t Jn D JDb Y 4I-Y 9' I,,n? n')3 p11K o15 ym5yt1 1

8 y ,5 Y'lmD"D s lyaya 1r ly11 TIN 1it5 -i.9tI t'N
lDt5ya t:4- Ii rNtr t DY py5li r'tNK D3 5r V35ynll ,14iyB
,~1921~ YW'~~ily~i 1~ (10
t i3D ans 1p 'i l31is IV ^3 ,t14 J Srm 3 lri DtMr] D V'Y 1-
.1213ya913 1 t1'i tDn"73N 'T n1 n Dilsw13 -r'l lN131
8 ;VDIP83 Ittan0 yitlylt IB 3S15 I.VnI pW
1909n y191 1i1' 3 a 'I Yti)W ii D' irtyp'7n n1j!/D3'380
,txywyia ywwQIr sn l IT Pvvi W '-iTbi i 7' "t 1lDn iist
,Jyml YV tit DW 0 -It Ig0 1:-DmN, l it 'IT0 t MivW
Is ps< t33iia!> ?yn pa11 IYDty T T'IN f't ly~aYa DItN PIK
.11 WD'IsM3101 vtglDnsb m) 51"0180018
tWt 1944 pN s '49mIs 1 1i'ii iv-i Yli'DtYa^-191 'I
-DIN .=D1)311 iY19 ytD'n 'D i^ K pt tD1Ii tyvy5 Dcn1 ivil
-ya '*'ginp ps t3n x "onis 1Va-i1 pti Irt ll vl Uiyinn
-~tiwn- n w9nnt.-imriamio 01 pa0 v3s5 n t uyny
.jiuns3K yvyiQO''Wy~
DEin omis yDn n YvnI ,DyV5Iy^ yyD'sI n -I i
Uo Yu-tW's ri niyt ItDTI4 ,1944 pin iym1 0Y9 t-iwayj33-
0 1- pi p it 8 n rl "T ,'tint J '' I tpisn 5.yvy 'Its =tspy3
.DbYiirti-iYD yw795y^ \W yw17 OD ,yy'? ^S58YR
y:5v7ts Inq m0pya) Dti T'I1 t4I1 "nis y ut3'ri 131Y
w:.'3 t0411 Db'aiymtm-inm Y131T)I 5sD pN ps qP1v'l T yDr)11
Im lvYD-1 1 D'-I QYi n )81 s .D1 i tit tD'lyi' MVI wvYYw
oYr tn bpt)VIm Iitr' Vei 75 pnItyisq t=3n Qinm niy riytn
"DKi 197lyICyiD 1y'1 tiD3Ky3 Y5y390y DP tBi ,t3ji>"i tty'D'n

.D'"X Y xi
-i1? 4 yi t1VYI =0p11stE, tpwY pttn lar tD,11a v01rvs
yDM1,11a n? lpi unBvmDP 'it pIN mO 131MyIt3~nnnryl n f pN
.D3-syn pIK JN si's-ttYiI^ ,yp1yto) t Yp11 ya

ps7n DY '1I ,tljyo 1Yty^^140 y(1y 19pIK ilyj)D ;118B
7rr t~i~n y3C''yn ,?K/;-t~YI' I-ibyi paE iyp''yB rn Irpiiyabrl


o^~],c~in y~yarrK s *lypclyp ylyrjIK 'IKB pt< f3uso'l
't D^I ,tyo13 0 '115 03y% DIt ;DYs oayY rits pi -1s
yiit tn d 0i 1 tay u'o o S' 8 IYP5.vn "I p t pyn-
.'13K5 ;1B 135p311 nT 1y'1'p P1K Y(1 'D5 KE ; pt Ytiby2
oImm 0'I a'iyn PK ajri"YD'ist 'Y n)'Dj3Y90t lII y p'
13K$19tiPM~ ItWDyt0904 TDII ,3'W RU 91K TPI 0 3 0$1 b tW
t'i 'nyt^y1'ii-i ttfta 3tYii IBI YI l ,p Yn T'I^ ;pip P^B D>^ fisr
n 1iy1Myn&' til w yy t~iyn D9 WI' D ,tonpi mpt)B Ioy
.t01l tyt)"1 zyi Is Fn Dyr Ign 1ynyo
y'3 t'oD tpUn)83 tiyI '1m u'nIy 1 ~ l ym; 11y -n'3iy 'O n
uao ,t9iij!6mit3 p^ t3DBwtytslnjs'i ,y'"iuDne.3' PN p!5aiy'I
-B' 091 tiay 'D ps tiastyui'T 197ytylyD i'i o iytp DODpun DyT
,tiBr3I titii D5 yn5yi ,tYD9int 1jns ps s9 K 114tiyi T 115 ly
tA3pnyit n-i m 'I ly-5ty yI ti N i .ptm n ptia;l 3U 1
triM "I -1 :1 y ?Iy pW-s:1-.I 1p'ias '-I p trYi-S IyI II'
'7Js5,1vD:"-1 ~ ~ ~ loai 1vyrim psI )1yI I)I )t n- I


N11U U'3113D 3 N3I .'-IT

-isa-it ynyD PB ly v ys ;i3 il is Jps 1: ym3 W
In'IN JIN ')N -1myn Y- Is Jr~~K ~ri n. litr
lt'is ps pint= ,tPvn'5 3 n1 AIS "yty -I 1is 1 y ;l pa ,u13K
D9iy-iao 11y1p- 1pa ,DyDbyass 903yujyst3W 11p ,-85
\D'I' l"[ p'K pn Y9Y1 ,iy"i YtytiYmrin 11 jti D3Li0 ia'is
.*SIM311 tPTI rT IY p!yp5 'N 5'1 p'25"n ti
1ylt Is tip t3"1pis3pC T VCD)11I "T t(p'iliisN 11 .yn iN
3ynyv tbinl i, YN3y ,V': 5yl 15m a 1 Y's -1sn p5) 1=i:
-I.yasa1uI lyt sns risanmon IyV- pa, n,"v Iyi- psN 'us '1 rnI
'~Y9040 t1970183 180 ~ Mi)D 1913 DItY t yIn 191 13t85 Y1731

IpvstD-Darip 1D 5sK5D [ o't 1$, 3 -lvzi InW Ts ny
yyiyrj IUsDB t t-3a ti1y1'3 000 13s5viu-i t19 t u y[yy itn p
.tw9w7 fis 190191,1y9iyi y 39Yay 1
1ypy5Y yetyrtwoy y1yrI '11 ,)-Ip 3 1.Ymw pnw ItnP oy
'"1S-131 YWWtItDy'n7T D iD DnmnS yu-1yto'n31s s n'B
.-1'0 -Y1IsU tJsn.m j;"T V y3)yl) ,"Iy2t3
v 5Is tI'I5rpryi V'3Y 1,1tn upi p )51 yimy'l5tLOn -i
11I DC8? p IN ps19 "n11tnip pat DsBjlO y0D71's1
(W tpI N ,U3p1sris3 lit tiy 1ptn ps "$5$V-ms,,
-iet fps nnasi5mpti)s 105)1 11Ep ; ItupDDJ's YW'Min
.nDs-D10p)D n 1P ti nyVDrv'
y91MD y97Prrn 0 j0801 ,1jvp)S -1.V:00 0
1Is ps iyr90y9y1 YtmiYny09i tO1sya1 IDnn ,iyp3Vlyv
-lyo iy53y0nyaiyD'Is w' Is ,iyuy13 ye1s Ytntl-vr it^ )t

-S ya'I t n y lJis7iy t p N J= ,rn IV t mm-Iy 'y5Iy

-411W-ownnv v5s '13 ,13t$:0-09040 TW 1D3 ul3 019

y97lyv5n,,1 '-I ln4M ,tr? VDZt"5 vlv,,t lit tnio,-1s
nWi 1BI3ir Dt3n) t' 5p37 ps90 "t t5 ,tisPt Y s w y3)V-
yty*^yl~in tinn 1o, num yt.3" yiy'~ltp Im-B uia -is
.1381tB-ft iwynD
"Y'18 ,, poD nYl n 1Yt7YaII) -1yD's It Ts'n nI
-;DI) yvy'n tD'D ,y3I:)jDs ps r lya1 ,0-3l 1
,13s5 'y1t3I IBsaia ?y3W p'yn "T 8 n13Y3Y39Y ,0y'1iyt

--isnpW1r] O 0009nvvs:1 V-75)) R l-os til37to"i i 14
-t)Flst is '13 D 5J33yi1s ( 5y-pityn nvTY m
.iyp~ya yiy131s
-ISB twr\ \WI3yPywK y'51 I~IK ps rlunjs yiw~lS~yl'?Q'
-"D ps Itulyi Y$y9l1i p1s yW 4ty^iD'n yaoii? 59 w9tit'3
ty=3ijvs5 ,tgsKsa Y15u1viyn yl5S to1rnis ,m38Sbnt3Yl
-1st ,tyiDsutDb 9-T'3Y sm) ,IDtiyus 'Iyt jI tin j5InP,)T
-lyDs5 y5D tny'3V'Y3ymIis ,11p "I1 Jb p 3s 5ly 11sz t3;Y13
,1y31Di yjyN9iyt ly93t'D u39Y1n1s ,nt91Ytlsa ,i8 VD Y3sty'9
19019120il frW ti)DEC~.Ya3 t3op T~ ~19 Dyr 0992095 0 09ti'3180

'93 # 1'JI 1JID4vv. Jm4ri w909115u3,0 "9tfi '"
-"IItY31Yb0l I Y)3K382 ,19713~' YI7900 1Y9totil ~ $10 (908

-lYEI psy u 'ly yu p-Wsn iyDl pD Im5Enyp Dycatis (*
]'i ,lIQ.!'B n I'X lS!p'rt pB "^'3')' l.N' '-20 lEUn pai'e
.l180
0] 7 Z ; 1 1945 ,194 3nLi


D'D imtvto "t In tpri nn vWvinovL 'I ; "Y"lp nywri",,
IlK ,10'v yvj"p tpIK n9YS-Y 1,1 pI t3n "t ; my93o3
"t 1:4m vyf5 vwu'oD'tymn Y=9015DI00 r 1K ,Y1IR i 1 ypDty


'"1 in00n'Onvilmn8 vo'll) li I't p05smsm pylvbt8 w;
,.1y9-p D"5p 11K Y T Y
0, tyi K5 i yn !VIDniLa tt'o vDu"P D^n vyii T
S.it3"p33Yt?oy~lNp YD'l~dII; pt< intta'iln^ taYaj"^N t3'
'? ,-I^J''P yj'^p paD D'-iyp n7 o'o yta'i'BY;3 Dyyyjy-ip
n' ,t3"?~ yt3?8 YoY'IftYWY n~ ,'I^'i'i~lE i t3i19w Yt9iYut9tYYx
.IryIYn yyl1vjI' pb I'D 111n rY5L o4n m3v nrul?5n-l0
,1.5 ym7'bD'a n11 p-ia 5l.yl oY($ mp ynYvultjIi '11 l 'ITL
yn y35yll Ii I ,ry-Oy yyIV4? ty14 tv:n It 't ,I 15.1i
- IYVY53 tu1m twj3jiKIL Pvly Ip'N .D3towl 1: 2 t13o1i
wpT111 -ILADYi 1'm Ji ,iDp) J'1914n '1I' ,b"pr'93yiyi j511 -on
-1ytB 1vytu3 pyiya3-Iy K iy"t ly;tiv1 1w ny"T i:141 T'
1e
1807y 1^ t' 138K1-;9y11D 1'i93 it Df4iutosB 1y1I
,WO fI DYi'm v ImKI Y^x0t3 'u tr7 w)"MD IVy 5")l ,pi80t3
1y9yZy1 I" IrK WK 1385 -1vj31IK In Iyp1yn yt to"95 KRIS.10
,ID1 jIW'vt| 17ptin0K ny 403 It 13vw T Y9318K w .Kn msE
.-IYt3m"'t 11 K I YTYDSIt ,'IP1 Kn1
,tD1'1-D ,jim poyp ,'IyDyp vYtvmn o'D i to tyn
.11 .tJ .K lypyv iKT ,I1V1AI1NI )
I-1tapyrr 0t5s Iyvy5& Yru13rn1 PWN ]'T 1yjayw jI-m yO5'
ym131D-It o511 DY .nD1ttp1D3i Y39YovDltjD, ,Tqp%,T JWK
(1n9asa1 v I 'D t vy T ,y58 jyj1mnyl 1I rsY5z \m to"y 5B
.yp)3"R u90
-3y3 IB'IK 0It35sism I1ymswt3;830 1y-1 lt nwim Iy.i
t11it"p 10y D'o 'ytunym1 5 "11-yY t1 1'NT tw34n IYV8A3I
-yVb 5115y1 140Dyi415 ; 'PDI3lyll W0n1 ty1DWi3 1 II .:11
vto1n3 'ii3yo 1, ; 58s3yly. s tuYm fI tn1y5 twwasListm
-yI 1P tIW SB m Yt-'tlin 1Y t' ,uysi3y974Dyt1s ,'DiI11
11-1 ,p8Pt 11mp8' lDD'38'i ytt00w83 Y1VIYt3lI ."M-i 131ywn
t?8K3tiyvtI3W (9ivi Dltry'yi lynipsn3 ian D5yv5 ,pim8tLD
-twD'lK l's181 10y11D YytM3'ig YIVI) .It3Dpe3'B I1I D13p)p
ytv3ny 'yi ,1a .'In iy3"t yyl'lm3 1im l"tiwt Y'D ,18m 1
-D'11- s IDLW tIY Iy9t-it ,'lI'tn1YDj3 15L14 ^Yti J ,135 11t
py=1m1'1XaE) ,tIy luylmyn 197ym ny lur ''^r1 D7 y, t7 =L
tpy5 DsI 1ppD 5Ct toDnsvoll'i Ts ; 11y0 yy'5wtvny 041
.jy*p'5 I% T'mt958n3W 1yD
-Iyt389p8sy-5s pm tin lynnylll I1 oYi 19 Ily-iyly It'
,pst3ovyst 11ti islynv5 -i 'I1K ,S'apnDsq'ueyp 't
-11Pp' SuPl ,D)lyil 13'i ,v'ytyr8' p11 -Y9ntD YVVT'N s
"Dpyi TW QI to0l DIy u t t gn 1o 1tmyii -S3)ny5
1yII ,m3r3wY t35yt 1aY uPvrywo'IDm 'I ws ,8LI45 It 11 ;l'
-jim It lyy'IB to3 j1m Io'n ,, : 1ypjyi 1- IY v yl t t3oi, 't
IK ,1p5tu D Im m DY ... piypn1i in t15yll "t ,yIrmn ylyt
"! iorrim) Dwl ny11 Iy
loo-01s myr1 ;yll t)D"11 ,y0o58Bv0 wtIni ,y5s -S1
: i311iyy tin 2y .aU1n y- y S'WWW IT Oty ,lov-1
,\w13yD DY- Iy)V tpjyI ,O$4D YYjsl DT ,.v58 g1 O
t0y0 "Di; Flin 1- I ,1941 I'p tDIKN11Y Ijtj tnin -Y)5Yll
rinu 0295931 9a2yyaiy 'k3 y5s8 Bin iy35nyl ; p5nya Ipx I'"
--%a ,tsti3myo i'liwa 1ii yi0 Pyn I vilryplY .rp5tp Ia
lylyvyi o isDi ."[ynrIa u w Dqn On Vly,, t ,IS D "I'm aw
! I1DsB 0,; 50;3DP Ip D041 .\Oyxsn ($1 1T 18 ,ILtA n "I


-t3i Yt')wID 7 Tt til nn1F iy'5 1p1 ti D"BY rl ptK

y5m3)p t 1pK ID' T $ylmy Y11 3)i< I1l IDu"pY D'1
.I1)a3Iyp 5.y8 Ils v .1 1ntyT lit 15, 11 ntrTf o1T 3yl
0j11 I;S5 pK I3nmul f IDiM 1, 11E jr2inv ft0lroll t 1-
.DpIW1yn tonmv1IL P1$MbKD Cor p1 52t7v"n oD58
t 1n J13 1 lPK b3n =-YnLsn ot pt iy IIatnI Dn1
In1 pK ; Kw3t ty1 tI 13 "n I1 3yINK Iyl3)3oY t3nz VTI
-, t1 I93)K )9 1 3l3) 1piy"t1 3 bw \ im v i PK J t' K13 0,,

-iml ,15'0'l'yt 80-I'l3 itVI ,I3iDK 83 "i ,tP'o18B nu yDIym
11p $PE yY3K3 n P"''PD''K Ip b Dy'13y YBy'lYa tYo 19

=.2n vYY)II ,139218 ? t019y3)111 r?5 01 tTn 1yV)
o-DUY:118 M1 Uy3)9y51n8B ,11snyvl U mlyv3)iy) j t?3 Vt

1'p17 Ii t30'i ,y'o'B .l'tiV1481D y jS5ve np 0i0l ty9 Y3
.Itby)j YvonYuYDlovyy 1- lyi3Q II 9nyl tn1i
-'I pa7 l D1i1) i9T1 1pW 0P 1l3iPtyD11 t vYp1 It


.n.w1^1 T I'irm1! pT? 95'l y"n 1\1 I ,m"mi3B DJi p p I 13)1 o Wyi j 1Y: o
DJ"ll p*( .9P IPiTyt"Iliny 13)TK P K 13 1u n' 1 "t 1
y58 1o3n yp5y3 ,I t11D "pa'sm1 P5n 1Y)t3lI tvYilkn
-t3B)ty~ yy I3)ty~I IlK ti l )3 y)y"? ,l t15nr 1y3"? ,1^3n'U
-''w5ni D1 5'I ,y3y)y 3yyTla 3)m)15y y"t v5i I3m1 t yy3 yy5
'1 UnD JI",5 Iy"i 1vy9UYt'1 I i1K p 1SIP 13ytIK utzs
.twi)nm In'IN yomYp y-1y20 K 1) JDlAU-n15.Yn Yv.S5:"l5>ILnIDb1
'-'IK m K v 53Ot'3 yyT t yl 't ill ,y3'P5 y)'IO5n0 -i
VT t DTn ,1)ypDyB )131y P1K p5D 13)TfK I0l0018 If Y3N
i 5-yT7w 1lK 135)YylK TK DY .t13''iy)a t 0y1 9'IK
nf1irn yDt1 y3n3)f1I-t11 ,yt3DI5i t ''8 1 I y'3i11 3)y3y"5
ni18 .I1TW K '3 )y53!t1Bl6in p13 )P5Y3 y 3)1T'71y '1K
lyU I11 ,pIKI38ltIt3n S iyI pT1 ,ly Dint3 pTK ,l 'zs
,ymyv 8Byrnt nI yIO7ylynl Y VP75t.oY WVD rYtbIL'Db D
11t jIK T41 ,p1l1 ,Pw3 D flpD Ybt3K13)AY IT 1K ItK l--"l11
IY3op Wpy5n yV '15. IN 13nK5Wl ,1'JipKin 11b .nybv yyrTs1K
PIK IPSi3s pK ntPy7Y) 4"t t3 l iy3) .11K t13) lytKllin y51B
pK pI 's OIK pyrn v33'?1 o2p51Y mmP D'Im 1K T o"ny'ly "t
. bTa t'O t3p3iyI y3s5p'ti n tZo Pimn Iy I=t$ ,1it3
.DoiIIIK pNK i'TIly) D13yanyp 1 Iy tpn bi' 1 l i 5-tt1 s 1-1117
-3111 ty3w 3p DI1K 1 1n111 i12mtW LA Olny'= t I U'4T1 I'
IP13BL-D'iD 1 V PtK .0ny-nym5 L43 l y9 wt "ntl ?I' I
wi15 -1YP5vY Y3wYr11 y-' "1 iy)I tY'sijln'YI 13) Wti
n1K ynyiynK ,tIV 1w nsn ym t=uDmt : Is5B ito'IK Ks
.1yut yV'Dn tYI.la tlKm tI"T DY ; IPs'5$
,np)3 ftYi ri ,ni3)ip ', 9!1IK 1Y'tyu lmn13on0 I
- I'yns 1 VP3i' 31y"t ; yy3iPY1o3IK Itin D3?D$t 1-3)Y'tl
y)5y) ,'T ly3)" ut$ I1DtIKD T ,-y1'l1r ,1y-r11ym I 3'" to$
lvy3yny3iiDtm jy3lyoix v or r 03pnt u ,310 onyM I til
y 31 lK D"u5 y305 ,Dyrt1 1it yI3i 1 'i 1oy1 : IT'" y58K
"1 p1 IyTty j1$1 DwtuLi' va'K1niK ,5pT=E6LtvyD1yD I1B 1y1T'o
utk5,1Kl Itt? "r lPi 1ny pa' i1s% 1 y ni pD jtylD
iD"nY It't IB'tJ i'K D' 1)YtMlK lyK Iy14o ,Ity9"Vl y1y"t

1945 ,113X 6 I 7 4 4 g


yuoTlasyl 7ha 71
71711ity 9Wm IIN
7-myI yploxi IT PW yn rW


,7yr sp l 71D irb ps a P
K ''^i p'


TIN1?pal p 8 5-t x1K,7S?3''^ a -:1,1 a'1N' 7Iyp
? 75?a1?n 1ng -
Dn3n fspay-rnn r -
... .am'a y^ ^K^

iDv "T Tii,'83 'KY 1 s1y T 13t i7sy 7 $1 'p
138.S'W13 a 7-T 7183..1942 o' TJ 1 O 117

,ay'Tp 71D W 1y0 y'1na q0 11rig ny' j
.ayii!? pa u0a uyuB? Wylys" N 79 ylYn n
OPER DMP :71Ap N *MI "'IV 71H 1V f
i7yrrnp y357'X 7W 7Ua"15 yln Ayu 711
.1942 ,y133 -1)'?'11


-1J112u1iD .N A
M I~' 1S 7l- 1 0P yT ITY .

?I'? T 4 PB ly : pynsa 7n


. eS pr tPinP Path Bsl;n YtE p' -
9" 7,41 7wrllv Any,1 :m Yu 7-


= ,1'y-71D 2 u t TIN
5nyr A otn I- -1Z1:7S pT '1'l 1=3T371 T3~'l '0i11 R3y KT p
.- t7p sagy3 yvly a iyp-ln m
a o7yn 7"n 1' III 71H
? yaJ pa tP 11 I'n71


lt ylr n yl? 7-T To-nyl Xtn *'IT 1^"n
ps9n yWyu3 'N 91gN '7^11 1K t
YlLu n m pK 7 14" 7m

lvm$v 1'. lyph7y p


tja(n fpyt 'I ; u 131 l It ip 1 pi T3 tn, Iv9n 53:"p tits
tarn 4t ; I.3V ;" 8 r 3 j13 ,y-ey vnnwv ,1iym r58 143
! D x14t) \y" -mt' ni .JtnL,5oD JIN Dpj apt'VtyD ,tp3 t31 ^3
YD0Ip 9"1 ; 9Y09Yoa'K n 1I D-3tI i i n V'T -^T pi? DV
,y3n5s 17 ,I tlit ,t3yyjy-1p t pa1 ,iyn37' 1 Ia l it w1 I
U" ,ibn-D1i0ii PIK r'1W ,iyj3'lb10# ,Y90Di1 ,iinip-"it

!t p Y'I9,, :1 -11 p t pyJ' YI-1DiY0 YaNYY iN
,W? ; pIS ? -i uw n? V 135I0 *.7 ,1:20 O O5Lw A v5 by
; 5SE) ; t vsay U t:"t vl ln pa ,p'>- isp' T"', ny
1i' 1iY ip t911 D' .tyi 1yl 'I'D n9 a35l9 1p ,3iY31''i b
.1IDY3 ywiN
{ti' t$y11 I' tlayn tsyn Dtopuatyny)
.ta'lyn w1K ,7Y0s1iEa y58 ,'T1W 3PO pt 091 pW iit


I1my tI ,wyrm 1Y3Y31 tD'TIK,, : I'TI ^ y tO'N3
W p ; prBl itEa"''5 L I'? wn UD' 5.v VyreaveDjym
-jI ''11 ,p3yx31Y I ip 191iy "! iynl l17Y0In5 L Di.n Pt f'rinX
r ? Ianit 137 np8 i9 tyy j)"t 1Di "rDoa 7i-7v
Ur3)xI y A' 1Yw 0 1w)IN 11t1 JD o Il
tD-wKn5'S 7?8K ,yvDyp YC31VYi ?yU9tnyy3 Tvin I",
-1oi luy9is ,1y9 'pP ya310 y-iyt31j m- Dsn11 ? D'1KmI^ pI[
? 12K5 WK Ji5Niyn'
r'1tnivN t'j 1,t 5tst mnM5n 1 ,i ,w5'5i nT
u!t.YV 5'jn;5 mywi tyiyavU 151'1 -m
lawya n 9y35yl A,DDy3 n 11y iyi 1an tnlln 155'11 I'D
1yP'iy7;B1 t(5'n 1n t5i 3s "Wt'n n Dyr "y1nyl PIN
"t 'in ,"t i1 lymp 511 m'D !1 irnon0 m tina ;to0 n- T


1111111111111111111111111111111111111111

I Y 7 y 1945 ,7h1x


7 I 07 1 0,n m5 8 9.N9 7 7 .9t 7 7 Ivlo ly8i97 tin 1 7 0ry
y17 y.7r .1a5 KpI Y1otpto') 1Yi n1m9y7 pa -IM Yt31

-7v -09y P 'T ,n7"t .7~Ityo IC \7 ,7D 19 95ws \ t7n 1
"TW Dan ,YtaylyjyKo K PS 3TW 01to)8018tb359yr 1y95p!^ p1P
-t1' J1 7 ,317P.'11 n Iyt3"I I3 D-t 11 Pt N T I't 1 L ,' : 15;
YI7'TI 7; 9rD83 oD .1~3N 1 D7; iK (D 17'tK ,WiHn
Y(vIP1 It^n n1W .IDvtPi7 yI)B 51v t WI PWDWt ,I t IVYtW0 I
,bIyItID' WN 1 7w'IN91 tiYto yvb y 1l' IN 1*i Lot) vy'1 t,
tg i yn t'1 I'M119 7 mt $DW ,nll i t3'o Zli-npt ,tDt1 'T11
t7 Itii "b 103 Dn iYD ,y" titm-mn W n1ip YIv7n tinD
.Y3 \3 y,797 9519 ~l10yT y93 rt1 rr/ 83,7 ,PrTb3 tpy tittiY1 ^1
1tyi;] 11 pW .u3otiiyW i^ DDWw ,91t41 0y' pt ciDM3Yfny'

'IOi 13 ;I UniI on IV"? DIDi t Yo rYktY9? t N iY1 1Y.
ri ,vYiItnwgtt)D3yf .DN41 13Y9 D04n ,t -1,iNp7o Y9Y95
211 i'PTiyti N iV t3391 N Yi t U'D y t1q3I \w W D'

-UD35yt Y91TW Yji178 13K51mTt3Yo114 p^ tWLii 1W
-~'IK'I^S YD'llyj PW ,^"p IY(9340Y 7 Dill ,tb>W"K-^J'lDC't9)ll *
1,ixN 50 ,tnYilnie ID17 jIi 1p16 itp mvian-7nyri i, Iy
-)'N Yt8 g'3I1 D Yiy3y5p 11D 1t1) tIyori: L ltI L D tyv "I
nyvits lY3ytp Y5k;)'t 3 p vto W Di 'BT .ttn -I1 .v l D
11 .nMWvt LU)TID P2Yvt YI15 tin ljri)iypy 8 .m ISIpM
-180-00259Y v yD-1: 1y9 pin 1w3i y4 Y9581Sj3 yrt1<
115'3 'IV n ,nrai j tolit'I tyY 13.y t'K'0D pti tm3Y,-iDt)I 8I
-I9ya yVDII l) =3ty tDiy1 yrtp1 D p .,S'n1 1N34Ytt1v:3 t
pI t5yvn -1i t$ 5t DY 31K ,0101lN tIjtvDy1nID pte jiTnt1ppYa
.=Y9Isn 1=t PiT pN I-l3iDIIns DY p'atyis
Imip03y53y yrDl3Bp p'II i ,pao DIV P'p t1Db3 j TP bY
U3tDtI'I8K-UD309Y7T ly)85JI 0y';vvm 'IO Jpys) -in 1B
l'ipi DIT5SnyN rnK'$ t p TIN bD!') ,DIT nYv'z -I 0D I t 7 1 Dt
.13'93Y om1 >T'
-~yD903 1Y97i1W ?y7 fpa p3n-m92 K 13 19ss 3is 4IC3
p't ^'*13 u'jDs-t3n TID 191 'n 73K yn 0'1?3 T rts pany
Pt'1 )PM~~ t3'3 btj~') 9181 ,D3'lt~~~~'ll?-1i -ti 7 tW 1
-5YntsY ny'1 -i t in 5 Dy~ v i? nty T 15'Wt Z1 1 yi t p*
YV'DtNV n p ,JY~1N y3k;? p^ N '11 ,INII 11p In I D"11
01) 311 ,11N'K iy3nW i3tn ,tD-miny13 1yt'v1 N t'o Dwn y
.tt1*'nnyw*^y^ ygyav3toDo n eB-iynya Tion ,wtyiput PK sm yT'-i
ItCYR 1 T w S

ICQR, 1 Union Square West, New York, N. Y.


? TIN_ rlm 7yNi

5 Yy 7 ,Q9 a n 19.13i',I 9 7 y9ii .?yty ; I 1
9ArP 1c lp- .9 'y. l Nr 17r 1 i ln p a y Ivnpit;


't1 tDI D p.," 7.5011-n9vb O 97 Yl13'9p 1Y711MI i 7 ly
I N ,1 yn7 7 IYll PlI'I DI 9}0y71K''N 'VIT D15 Im 7 n
IIKf 9 7y 9i'D 19WY' 7 82 9 3y5 i y 17 I 9< yT 1 TllTin 1 BD
-"138 =I ) iyt3D tNy pr DW1 In. ,Ity pa Iyp)yz '. D'D

791'7I 1793. f97013~ iB ~ri O. r ~ a K7 1 3,7. 2 7N 99 yll8
,1iy 0Ji 1708 I Di i JN p. p p97 Ji y.7B 'K v yt on 09 11

,t"3iy ? 1 31914 'Y K 5nW Q $ D p v3ln i$ i Iynt$ 'n ty il

'7l ,1ya"t y -i9 95TK ,7p Pl to7u s ,p7 58 ta rit ni1o n
iD 97'11 y~''T't-iB pK IYto Yti ,11 n II'IK 11B 90l' 0
t I 13'71n -I' pa 'IK 'I't two Ji .DY mitrt9DW'K my95mD '
-D31'1592 pN Y9uD70i y7Y'TWi<;K IB-W1 0TD11D ,nnTio $9iy53
Jo jIllt 19 "v3 5'ny I tIL3 n3 tN [ 8n 0t .JIrtLy1 iviY'
*yw115 ,t "PWB'W v YvncE'YrD Y17 jpa DiDII11 pr'rin ,Yl vp:
V511 .ip nipmJ33l P1 1 tya83 I. it Dyu'91t311 .D j y95 7 l b
\-1yLoI -1 Dy TIt t53un L ny n 5v l ,Iymlp 1) ITo 13p5911 1
IN ,ty-a1ian3 ity' pt 15 1'n t5vy ita-pwl ay p Iurt ly
mIY IIW t3jyy TN Yr'^Es3oy -i y3lyl VIY)IN p31J I y35y
IK Ji 9Ym13m Y yV71y3' y8 p
,tuyii nttp iK m3 uO ry)K D ^I 1v '11:Lsftwr19uypi
'IyiITI mIR nryt)DpY yvyZDuyn P 0 nn'3 14I T'N DEm IvYn~vll ,553
Y'Ia'OD p D y 17 7 1a t y19 (tDi"m33 p3 y 'Yj8ttplii( 'pP
'1 p"o 1K .t3'"m8t< yn130t19B-n?1D H '11 1j3YpiYji! 80s
-t3 9IrII yv35yv ,18vtI'3"tr! (11 33 p Ynt3sitsW ywV i
-wBY D -1yw'DI IY 1p1y 3 ti -T8et>83 '11n ,I J Y'B 'I tD331D
22 vvLmea) p15:311yi 1vtlYngD inII'tIUSyIyv IyW7t5
vnJytM'WN ytyW y9359y n .(V-I'Ny r-13831t8"I'7 1i p
nD.vW Inly9y1 ;3,E l1i .tiy1liki y3rY lL t\ Qm tnYv
YvI12vY.Y YtWY 3 "n1l '-I 11i YV" "Dy'Y3 fi I' tp1aI,,

VW p^ -,y3'Nbupi p^R T'IS ,ny1 pIp 3 13J 3 1M nit 3't:11K
.'nim I-Iy p W tnriln y'iyvniB "tin vy"m 05;s =v ljyv:
.D0mlv "7 =1O Dtp D INII, j,5m1Sv 11 1 1311 DyjV tIIN 1 P
t1-i3y0 D t33y1ya tuiIN DY I11n Tp'T3s2y1 MItT Yj'K Dv pT
8 t 0 ,1;838B-tityniD DPYji a1'iyp9yB83 1i7 ytiW'K 1yi 0p
-yi1iDD0''.i s iyi p tyi-p ( WO tllD p20 3 bIT bityoiN tyn3 TW
.11 .t1 .N D3'-y ,YV'Y


Mi:SlD tSii- Dy VVit7 y Wi'I t;in t J.=rly-ip no nD t13y)
Kty tD3oy''pmnijB tin. IIK imyD"II J1 tyn^yN yI3 pzr
,9Y'Ypn ^' Yy'TW tI N -1pt31ii1I18B- b I3y yIy'.T I yt 'Ti3

1A45 ,1181384 1z vI U4 8


-'Y)t9'5 Yvw', tY193j-9 ,'31n5f "'i inD tSt9l aD',tI tim nw1i
.191 D'o t3b3) 9Y I'W p 1 'y191' ,a3D.I Y9D Ipa "TIa
IPT to'D DMl YVn b411 ,'-7 rlyn1y C178 UnIo lit0 -1YDly
Btp jij.q.I 1311bv II t'I I 'nl .19p 1vV I7T N

-ItjaYw D PWK t ,tLp8B Dn tnr Dw3n 3 U 19 tI olyi
1is pril 1 5q vwy111i L^s jniv i t i 1B8 t )y TI' 13831
I'S ,Y93Yp8I'IY'I .11K t31'D IY 'v lyWt'lK '19'i I 1'q7D
; t" 1i("? i y959yi 9,, : li ,y19"11tyW pI 3Y Y9 ,y19.1y
i '11tD gDr.bI5 Y191 1Y. 1 ti 9 '9y 1Y1 iy 15I'Iyut s
.19,y .It"-t 294 ,"D9Y9 yr,, ,Y9piPD ; "DY19'r.i1r' t19
Y197'IR .19Y'I p1- Dwy -y 719I ,, p3Yl1 y a'I. D p D'Ywi 'i .0c
'vr t.Y191i Dt'I, "tD1Y'rnia"' IDl9 YVN I'IDb1y'9'
"D3~'13 0DI'IIS D9~iY1i pynY9 DE ."1iipW,, Ip .Iayayioin"
"'I'bS1.M '5 3 D y 0 y 1Dy3 yP ul 9'JtWyr ip pW ni ny 2'I
0D1 tDa .tuaIT 600 IDL0na 8 tbvTi .i.19y'i .1 I\l19 ny0m
-juvilqo lit tv313jl'"Irlv9 yvl-7N '.7 w13= 1:15vmtvWIY S T318
"I1g -t i ID ;Jim iy'1 i rt1 'l Iy' 15'NI n5",I iy ,12180 I tIR
,'liqylw u-3"1riyl ID 1 1 TW I t3Ilb"Pn33yy yB YtrqiqbD
,"Ntf 'Kt3-U^'fy-; UDD^P',, pi9Yl tspDmv3zn .0 : 'Ill
.!b"t 100 ,1941 ,"DyDY y1',, ,y'1VpIPDyt3IWY3 WWlWi fi ,lB8it 3D 'mlytyl p 1'iyt IBn'IK
10SM18ttayII1iD pW TI jl btts 1to'll nD ytit' ly t1
.tJLp83 UWIN TI' Dy I'r"K I= 5'a ,1xlqly jmY9 3ID s '1its
tW fi 10T1' 3 nSlit mn IvT i B (939" 5 ly ;Y01y1j 3 f y
Yj'it .i ,Ij.183 Y'wDD'ItI t5"D ,19Yp'.1nD' PIN i3uyiOyy
y.'-EqtcDi yry'l'rv'y pIN Y5S'oD S,, : -luY'vn "I- Y98trb p
: D3! IY liKn ,(Dy.1( 'Dr'Dtivy1'i'I 9Yn qP5 ,1937) "I-im inD
ttjn -ii 5IgD'-uyvIlD D 1i Y'tn .rmp3- tOiDm 9Y1UDo't)PiD -1S ,,
'n 11 1p'n1t3J8 1wo DE 3py '1Y yI a pyjyas;M 'iq It
"IyI y9y5 'In. mino t mtWt<'W3!'nMi to1 nlt1Y -W ;'
1Y9D0Y3jY9ia Wly';i$35qi0 nIN lyt-ivv i 8q ,Si' 19qY31in
"...Yt93DYy .1Y"TrK p1D "I D0p
-'D' y'I ,t3yitl'nyln'J y'3n045^ p1 ^ItDyiyjViB 191 tB>
Y9y'TN,, 3A'11VT p o'tIn-'"' \ I 1W ]D '11 "I$a p1y'i
=1oBtrytr't.:Yy lIYtyn3 piyl nruY Lt tIN /v'o-iWw yO'?
1 '5i111n9Y1 ,7 D9 .t3Y.19y t' .1y fIK .13~y1nD-D'DlgiiD I'
I'nt tn11 tnii ty4 .to=y10 yYY3-ia4 a O -it inyra ;B*t"Yy
DijSm Ivo .layy? Ywi'T'y, tn nqpm o v-1.v)DD1 5LA,1938 ,Yivotsm ,"DYm.,, 5-1t-1IyI ,'1y 'D y."w V'bDsrlt$D III:
D 9 mS w5yTyv- D,5sYY I,', :svp t'lYwi n ,388 1nIy 3l
1D90 pt iyK yt33y (1;yttyn pa t ?p y11Ms l W tiyjDyi '-JYT)'J. pa IYN y-st o n .Vbwly '-I ji'N oy^ "mv n'Iy
-oiJKn18B ,vV'1 DDI 1I-vvm -I (by3'-5tn '14) 11 ltp 'K'


IW3-18K yy-~bbi^'n-B'n'K nf D't) p^I3 sa~l -KJ -I'T tiP DQCs


1t3yPy83 1 Ti 319p'3o 1p n^ )iSo to'ii TW oJ
In {IN n -7 t19n 0= pSv tyintBna n I 1e .vovy;
'lW-K P1 3tI 31Dp1 YwY-n'p it 1359'.1 10 1n t'K 'i D
8 19D'0Y 0YK m.1y'' DPy 1''"11 ,'I1$11 D,13a1Y .DDP1WD'll
ps-'13"5P y 1Y 'IrlyIy39 In11"ip yim yITy'9 I'N y)SaSp
-1 q)y .1N IZ313iD13IiD f' jP 1313' 11"-1 -10u1'p1 ywI' '
-'Y Dy0 y9 tIa n '3u1s .1 -lwiP' D D1.'I. '1 nt ,y3yp'. I 'R 8D
31t"'I E3 D1o i 'r by T'K ,DjD'l'Y .to'w Dy 3y'1T I IK'1
..t51P y'P 11'n t nono .19 1 i 11 t1 ,t311''1i 13 3>19"I
' lii -il 1Y3StiwY ,t0S B 'll -iy 1 n0' p1. 1 1 TID0 11 K
nq3 tD'; DM 000y'y1i3 n I 1 .13jzIq-tDY'I^ pt
--1'i8 i3 it ,i10B8 t t 11'T D1p 1IT 10 p19P 3n 0 '1Y ,i1$0.
,.itA11~ '5 Y19' 11WIK ity p 3 1 n D' nMi ota ij90s
-)in pb tlt3DIoK y;x I Nm Dpey1ntjs 1im ,-iy3'3, vwnim pil

I. t1 .N 1ID3*n-D gi ,y '13
10y 519 j nn'iDo [j ,9y 1 93 D 31.VYPS 1i ~ 11
-t3 1K 108 1N Iyo11 1418 10 iyl ,1 J 8 31Bn-[iyV11(p P'
Iyr 29b 5l1y^' ,''It3 nYw'T ,D'n'W -wI 131 P10' 13S10
.110310 P7'0 1y1 1'i y11 vwlz
Do lv ,ILA iit 03By lY i 8 p ti'3n 41 fW ,&joq1TI

' rsItiuni JIN 19q9 po ,,I 'w Tt3 3 0 (93RD B2 it 'rt; l TyI


M1YWo .2 ;DE"ywpon' 1,,- 11$t i3'i5 1310 IID1 .1v
-'yi 3 ; "IS 1 ag1 1'-n31m5 t19 t1 K 1933 1,- 1N (10P
-Ittylii?&b 'lybit3D'>8yy D lyj'n3p1K'I19 iyp "@0"myi190 y9t53
,"/ltTt$ 'i8B y t38o^Dyll 3,, y9t7i K 001I p'53~1Dy
.'1,, -i .0'10 I 01 1D-r 19 i .4 ;Ny i ." 11p 19Dt 3Y13II31
111 -1108r 3180 I 11n 0'1 '1n m01$m S0 o3'i P3b11s .tiP
iyrV Lto8 pISm jn wllwy IwvwIDIls 1's yot3Dyi3 TNI u!q
.ltj"t 296 t'is3ns3 pK ,51v l'vYl3 D15a yWI1 ptD
-ItVE ?ti)noti y'uswt3g D yi 3 r D 11 l tN D"')n tN
: tu3l iK Y119 1K ti' 1W ??31N 1i3 Y 1 YUDu3tb '1p
- 1i"1 .2 ; "t51m' 0-ip m n,, 1 $T I'15 19'ly2 n1 .1
m5v .3 ;"Dtnpriy wnm 1yt9EIy 1Y,, iImmyavps
11',, 0'11db -310 y'O1o0 .4 ;"yypiyD,, 1 15-lY5'
-3Z1 .'"v'5w' pI3033 nYD1$ ,"1YiT 1iy1 ypt 'p,, ,"y1w3'11p
yiy"T t'I ,t4ty)i7 3py s 1 & .im .Y ,33'ry = ?15W : D") wYr
nYn1 y13"-iB v yo)D3y-yv3D'= 'I t7u p1a i-yw pyvl .piyln
.y*'Bsnitp y3yv538nT y'l1lp S ImK -752 S 1y1)w
IIB y'tmn0tDyw 1I3 ty N IL t v ,\yp)yu 1 it U p't )l T'N *
P1 'Ds5p yn1K p1 'n ,li D8tyt r I-iyu < vyi 11i tiyji?'B '1
-SD '-iS,, ty3"v (1860-1788 jt1su10 iy3 PnYI' '11)
qliny5 10n8 InSi n5l3Dp54D lt is iaS4a 11B "1Y 'l5 W I'lytO
-n310 1 TI ,K OV D DTsI I ,"CBv 0y19y"3y59t1 'Iv l1P
t'K ,Yinm-t3' 11 ytnl K ,MDiLym< 15V5*tn 'oIS btrmpBa
Inyl DItll ,'t'1510 =D ytwK t ,-0 Is1 .yx yo Dv2y O

1945 ,1xi3w


~\ti on1 18B ."1,lyIlWl1itn w ,wWusyv y 5v 1 ,'pvitmiywBD
i1Wyi I3.YID'I11n ,Y11ppDo ,"iys,, ?5 I pN T'p 1935
: "Its ty"- 3J8 \tQWy pt .It0N 5vVIY m1, 7 l1YT13YI 'Illy
D'8s'05.vY1v iy ; (VvsDnvY.sv) I'IyIy mll 1nDon \15,
.t' : '"o v19Y3 Dy ."yr'pi,, 13usi ltiY Ip "-.T1i1
D'L8t9t0Yy 1y1 1n p .")yzi '-YY103i1 ''S00yly 0n^'
- 'pD3C'-2 .1y0 .s13-' 3fl-95 D'sn.Tv-n 1iv .1Y1'5l yv'w
,w'$1 13) w 19 ny -nt)5 IoS'sWyiy tn in5 Ply.v1 tY 3'il


51toAy18t-19Vv pan 1m9lin Y)"1=51 I*t )1 Tit T1 l ps- T1i
,'T11 DyIYi pya'x IYt31"ui)sa 'I 1 \yw3y'?p~\y'i_ TIK 1 lt

ivy3"t? t'l ,1yy13 1 'I1 -17 t3 D l3y ="5 '1w -ytls11 \W1 y
DY3vw ,-pY IiIW ,t 3 1y;t't fly'3rp 15I tl j' 13=1 yB
,13)''9t'3 13)1 r7 ?91 P'0 T7;T 0- 554 lyV '11 11 ,- 8 J
t11U) tA1=1 'll- y .I w'1'o IT-r D: I W, u t ti rln ,tisa
.!n13)1Klt" 3)IiD pt) pZ 3y) 3tW
Bathn "L^lt't3DmiP 1yE'''a^8IY5 ^yw'im)o lyIIPD^,, '19y
nr1 lit 1y3n15n8st Yyn0unev0n,, pI s : y)vvD'lls 1'IN
,1 1J83 lyl ."'JtImt'5 Is t iIm"1s N 1 I7'T V- rutusp
tli ps-m,, 0t 3 T ism3 ,.11pmDn ,"mDyy ,c5n-I ,, it upImy);
.m Jim 9I .; 0 lix YnPsIyI vy 1 s lynK ,/ TBIew "Is-la
.l*tt 273 ,mysltr
1i bilmn Isn tjvt, P91 itDi,, : 0iY51piv 7Y ps-iy ni
IpymwiD'1s itBBa pIN t-11D18,1'= iyviIK n1W yny9usp n
PIN Y'tUpSIZ ,yE't3D1yity ,ytvIt3Dim tynl 1y93150i yn'I
.1815B lI I11ti190s-i' lytwIIN\ Dtn 0 ywiso VvrYn9
-B'I ND 1 ts mn a 1J4'IW'8s1ta Y7'TW vvmyll t$o -I,,
-Iym!uptt I.Vt0yiScy 1Yb0'lly nyr pit QD Y lD 1 w'T yitDY
\yiQW DtT ,D33B'jI< n lyj3"t iy0y1 ]$3 ly ,y'Ii'Iy 1 1
-3 1R31\ TETSMW -U'' 1 1 ,=y7 j*}i 0Dy131;t ,~l' 18S
\1'311\1 d ,31a1' Uw'T'H _W1 \1S 11IR'Y1 -1)31 W' ,XDMAP
(.n .0 TI p l t iuytnontW931vN) ".%B3"ug
ltbDpyBa,, : 13jl87t J1i ngo'Nj IYI 4NK twvYoY)yujN
Pg1wab .Y ; VYit5miy Yt u'tbmi,5? yB'N97 Pyns1t .K
Y3'3l3y1 "t11 Y,5ni .D ;t N JIP jmYv19)Y-tn:-'T -
tiyil -T1I30Ilt ,tiDYigi ; WI'Ki It 'l1n-uDin yI pIN
; 755n:1 onm 1l p vnY5Dp) n pz p3' yIb ulN5:rD yteI
IVy" yI 1i p10 p i tlitII- YI3 913vIs yrI p')5sll0 .3
"nyz iV lyniPryns9 JpUDtylyp;t .n ; LIDE pyr yiy5
.~p \I Ji j Jim "$1n0-j8I1 D'3s D 1 y
pt1,' -I 18a 1 ,iyjny- is IV n8Dyym193K ti t'W DY
opyt inyon01l "iYsY,, 3;s85s nyri msn 1937 1,: 1933 r,2
: "T'pt ,imt38-ytyn? yvW i(K ipns)9Ypy t1^p St31Ya s t o
W'nm pIlm nyn93jiy5 Y5,ys80D ,20,500 yvWivvywE-vwn-i~p
-waQ -1 .1,847,750 -ninsim1,5 yv'Iv5utD)p ,623,750 -
21,500 ptm fK vt-ix 1,K -nusnytDw5 n5ymsstyU-ni-s51

Ti Iy3);! .385180 1y9i-TW iyDDJ1yi 1y7 D'Iy3 t'W D!l
,I"DDI PK I't pi'ny-31 yi8J3C''3 11 pD m85188-00150,, Y1 1
.JYINi yI)Op 5D tipmIyy vtis ,syTp-p i -l p83

un Tit ins1 1'm ? 1u3nns-ttrmp psN toast1j8in' Iytr17,
IyiialtanI n'Ii pso DJ sps: lyD ImK 19"Ji5 -Iy lmvypsm
.tI3BSw)D'il PTJI 11tn5 it p 59v jy m 11W ;T^yvymyi, nT ,I im


V901W '"I n vy:rI ls1 un Iv3511 ,'pDolii'WT D"n .nm pi
.ps a t11Y4' Yyrie "te t Dm ebsvm'yj
: 192T1 .K mY5PpiY 391 b"t p'IN
(pt"n' 1 1i 3 Dtrlyn 131vii l 1s t-'3DD'.1 n y11 ps,,
-Y3)D''is- "I P13 nn pIYI IN1 p13 "Pi1p3nl 131 VTi
VT33 I'?11f llM1 JW3N 1 ,193 1r1 3Imi85nn'l 1033
'11 ,y31iy 3)yi 1 Yt imll: 1 D s ."NP11 ,, s1 "UD'1inB ,,3 1n l
- 13 "N) l 1I1$ ps .njus ps 19r3 (iy" n1sily ,5=?5
J1ti p'p 1J'WNtD'i3 ',n T3 I I) Yu3tPD 13i) 1 Y ywo1
(,13)y!yr i 1Y'I3'-11x y 11n Y3z WY TyA 31 y 7 's 1''1 y,,
,ninn yy y T p x T ?'III w'w1 tix ps pn'y 7 'IS ;pip


a13)1 a 51WDs'3 1Y3) .VT it T yia$ y, i psl1 tt1 3ti)i"F
-lYPntjbD'n yutVD-iyims I's D1 ,pQ1y' 1'y 1 in tIt
nit tl sytM Ny3?y. V T'Diin -I ,0- sn. 01 INt'I 753 \v315,
l11y nY'1 1 YYT131s f9yt, 3' TY1 3 1-311 ,t14 $ -t 1'3il bT"l I'?
1'Iti .n )in' PS '13 11t I l'S6-5n t ibiD 11n 9 fT1 tTYATAQ
p^It Y -i '1K vnly I nm -'DSP I3i'ti3'nl '5sip- nwYj m -Y 1 i14
IT WY017 14 DO'I l ist 5s ll I n ll tw w ps1 t 'h Y D 1y 4 1E
t'"i1t3 ) .y1I 1tusY'1 ytoi iD1n r1) p1s ,D1'Y 1yyN p1Y
I-y 1y 1'Diy9t) y T4V1 -I D ,'1 ) "'DI11 ,, 'D "'P1ivT ,, tr ty
iyT 11 t11is Iyv4 TIy5DitD'Is DLiry (11 5rn 11W ti3't1ny
,ni.3n 1y17 I' to-i4)t 'Y )IDS ayvy' IT1 nyr pa IjT It "titD'ib
".nivpmn ymri0 7090-y97y1 Pns nvy,4

nVsT 1o310n pi pts I'n01T$1 31 M D lt K 0 19s 1 'py T1' .N
1tD1ml IyI,, t1 ,tit3zt3ns3 mTA in 1T$ 1V i 3) .piyv nAy
(19 >$91 8 pfntoiy '1 tisnl wp'Iy -I D'D Uon't IttIY
,66 it' 1-n 1ps tI15, Y5,1 S IN "tiYDpsIn tIBsvt'q5 B ps1
'rD)'v1n 1y'I 1411ya ID-IIBmens Y511' S OiIN fm'D y)11 ,70
-3tE i'Is vjny4r tit '1 s 1 14tl) rfl tA 8 OtD11'D Jp I
-ny t31ipsBy iy'I 1T'r7 nnI ,ipt sisD 1i'1'D5
y- D1I3'Y911 Ins D tst0 s1 01 Visi In yis Q sp IyBp 1 4''$5
-;4 sp nri titjrl :rwyi psN .tmism-mi35n ps -i JIN tolsss
pa0 tyx y9I ptWs 'IT ny ,-yi i5 yy'mnav iit t90ijya
0Y1 pa B"pt)Dig718a 'n .j'nDa' pt ps WP-113H DP3Y 5
'nIY yP'inbitD'py -1 iV t41 ,1linnyI ly19y13i 1t1 Ol4in 9D8p
ytinl LA Iql Y1oipyPti tis ,prW1lB ls Diprl n11 ,'-I 't IV
n .yv11n3 11Y' y1'S t5sD ,t'1,DIsB YiDs45yt n D'truse
-D38 ps YtDDP3'nI YDbD tn lyny19 t4- 110s y"i3 Yt'N i
".pigs' YiY3j'II5Isy nT ps' ytDfT3njty
-Dinlit IV)V1S I' m 1 43 1 01Y0 t13 s 1 t tN rm1, 'Nt by
ye'n9 ''s n11. 1s p1T .s p11 ty~ny''piny ps typ)s1Y3 y9y5
lit T y1Y1 1 N tO 1it) ,1tUtn)iy 'l p min.V s (W Dy1pyv
-10 y90t033' top1y-9y;ar'i 41 Iyn 1t1s 7m DiU0il ,vPrD IyI
PI ps D ,ipxiJ111 T siD s ,nDBP 3'11D' lyW'I s 14 yI 3 W
.tnIs =OYwP9Y'I s p'31 iJT ,'mty'n-1131T1n- liit yV-n Isn y ,wunDs pitis-i Itp fsN t DYsuv

9lyv7,- iz D tIDtDuSt ,, pi ;turyis pl i ?t3 D51 Do su Y5YY
-yI3mtDD tmo'l 1yrjsIpIK 171 fOn it1top Yiytynsy04,s1
nyv''-isny.s9- -iyK'sW ID DiltOtIDN,, y1 Tps "yMDVSPs
."9yD1yTp 198y500t873tU 00'n 'iyty'DnD''in lYI p& Tita$1i
yiyIVU5y ,,, ia yrnti 'I 1'141yi t=sIt isD It 141 S DtI
-3',1 D1 ;ia piyiI vyvw'm,, ,"llt3usiY1t5' y913y41Y1541y


1945 ,'13___ 3 1 y ? 4 4 2 10


UaM .n 0


=CtW=I 711 I= =-M t --8' 1W^ 18' %32W11%


-i'i1 ,DJ'i YI~t~l'r1 s 1 1, I 'I1mI 'i yi Gi1 1 n l n'ina1 15y'llits5p Im
"J% tiN 18B I1IT ".DyL'1's Ills
-y1i GIr ,P.;'5SP s'i1'3D 9D.uTyiB GIyt
.s a'II uIt O T1:11 D p11 tI3Y1 l
,ywwyv'I lY131K8 pt< 5 s IUts y 1 P
I 9'W 1314 ED'i143 ,I l3i1 I'itV 091 07 1
,T1iy1 iyi 5000I 9 'i8y 1 1 ,DII Gp?^
y"rt K m 14N R BtG s 1N Vy' 8 Ii
uItR -isn t3Up3yPnyv1n -I w I, IViiovYi

"T 1 I'I ml'I 1vs T ,lY'Dils y is l

Yty'T'K ) ~ iI7 p "y-~ i'3 iln IT I!IG
-"Glyj j tlit p v ,ayl'l'ii yvs 1bin ,IYtj
G'''II 1 DI', ,lP IB 'lpny3EYG DD3?yt ;B3yp

G1L0s8 K11 YW IYt j1Ki i'in qylj s

pm 9INtD 'iG ym ,IiT .to w uen I '
1 IYt31 ti' ,t1y)3on3I I yDD-o f 'ti y13t

pW \Q 01 '.w n11 ,TI^ D1 (1"
GIisy- .G1lyDyi GI. 1Y3i Yi ,"1310 l19
"i tin'D Dnriql ,p'j wp Uy'; Doy bqin

1t0sn isn it tpqn ;rJ n .-yt34qp tYvY
111 t^93Y3iY'D 1Y9^ ,ty'tW1nn'-i \W

G90WIIK 'I' ,114 'I 3"t~l G p' IY-G11 1v..1I N I~31 'II< i ylWyi IO I 'l1y30 D I'IY l'it
.pIt tozYis lv1 tsDn vaunwa YI.7 pT


-Vt 11.y ; b5ynyv =Pvirnrltm
yi GtImn ti"my 1 ,t' 11DY. D 'lw'W
PK iyr"7s40 11 pt ,t3t9yDiyn j;8r32D0y
t19ny;! (tD D! n ,ipWK 11p 1Y9'13 i
Gy3Iy95I Gy ly Yi Yil411YG n ipinDYi
- ,iyl Oi 11'D 11 j 5ysn l1i ; 'nm
t8 ,tD'iK iy3 ,i'i- ,io'By3 ,t31oky tDP
D wlwi ,' yI'IB I ,i.'lyl 'w'.w GID'i
0013K'8Y 911N 11pa $yp'iya t tsyn
lDyIB1YO lit I.VP5. tOnsm yy m

oI04 ,nD5YI iGya'tp iyi pNi ,ry8-in
onoYi'ln IV t'r t D1 'il ,110' oyi syiwyms
,\ Ny, -GyT T "INK JK y ,ItI D)y.i j~;inY
.Iy'rYm 13s5 tD'1imYrns5
tynly t 1'i1ts 11K
-jnyt39t=154'Ys)8 Dt''80tD lit =9nj pt
lyvt ntp'bt pa Iyr1 3'0 I t4 ,Y,4914.
utn D011 ,us5 D!? .tmojy plryi bi
1' lW ,N niq V1 tin tn 0nYg3 "I r'0I
'J 1ptyy s '-'nnG'In rpel l liI ,PRTK
sllh PlK DiIPY ,t,93ay 3 T'T 312ii ,yi1l
.\toWi i.ITe YII a'31mK
. i1ipt 1 1y 1n I ,D I'" iN lp i' l
"l 100'i byb .) 5 "r t 7DI C 3 1 v ""11 "I

pt< tD 'i, DY8I D plt, D''in9aaml"T iGwal
.tDt iyny iynynri 1-11-i
J = mIrlst PG SiN tGy'P5 ;v=1ia rr'I'i


"-l'lyyi il ynDtx'ii ,roiyl ivv1G ipNB
pKm tr93 1umW'N' vi).O v8 s j 1


-Gim iyTI 11iy pN jii'31'ill t li,,
,t'i1 1'i ,W'4 t15vl ,tii3yx n )ly I
"1'I1 $10t3190 0G 1Iltl l ,010 '11 G' G D
lin'l ,tD'3 ypsYD 1'y ti'n1 D tI Dt)II ,tDrn
p1' D ys2 v3I-3yi8 ym'l 'nitw n334p


loll$ 1 l IB'B J ytoi D'pi g i rt-i y-'T
.715A On tin liQ'p wi
7 'T1i1v pnma
.YPT:1p y"t is 'y a7'po Jim
w'D lirn. 1'1? p'l"MlNtIK 12 12 p t I'n
-iyrl ,Y(sIt,:;Y iYI631i IPiBtotiyB -Ian .1:
Bps, TIN 'N iy y1Y D'w -,I yP
.pny-m pit y y
1?;pp l^-'lmagna pY,
1ya3rT tnim


D'IN nplr tBm'nvp -pIV ImKay'IMmp -in
JiK .0 Lhn"IB n I s 1 it 5I; ystn iJim lJo'i
,1ips 11l iyp B im nisT^Bn ,Iy:;nr nmm
III nrYlT JIB wit p'B".31ina aDIIN

Y.51 yPyep .'It
.pmr.Ii lilt r-)v

tyesttp -^pmS g gy! n7
.iDD ^lTmyi''W .'


-20 lit !p,' N-i towni "it9 Dmv r i

l-i vL itsn Iy.V1 D,15 noos m v- 4p,
4 Di'bWDjK YtD Y Ytyny3ri iyi i1 Yil
I.t'lls myty'1 w5?ylytpa ,. ay'I m l eIN
iD' n3W y p19 it Myt11Lw pt< it3p
'Il .Yt131K 'yn5Y9YI fI ,tI1N Y y1Dw3js
I-i's -ii4P' ,11 DGnl ,tiy,813 10y' TWI
'-^3 1ix q.iawyi D w) p t i.1,1'nl1y4

y- itV3n "Ieip-n8')IlD ~ "1uI 1 n1, D II d
.nito p10 1JIS 1if 1'ls' .D.n yW'id
I 1 yi'i .i 'II 1p'ip"tl 1sn IZYn
. TIIn l ly' i'i N p11" "L' p'it 9 (
, Qi1 tiDn D' ^ I'I ,D; 0t);pYn (yIB
iisp p11 lilt DTIn '"1i .uas1r i im'15
p10 Dy'813 'I K n p ivym) ilt tDuil

"iy 19392"R 'n ? T ,tx3mi 3 yt 3y'I'm
.5179~K~1 't }OD3lt DM1 j Y 0s3~y my

-",y.f ,yr14 .l ll 4 'y lytyDlYl 'l 1G" p t'i

ly l 14v1 I'? riB3nD'l- ,K1i lyl
It'S s ,'p u tl" ull ciln ,tk '5 s ,,'5

.p5ts tan-nlyrf'is
-i7y 9pIm iNW lyrt83 1 )1I3Ytvn -
-:rivinin wpn D411I ,'13KS r ais pN
P54DI 9101D p v ntiyDD"3. y009 tv1
,iyoi1a yty'Dtr (4 00Y ,n711'n $10 18B
Y13YINK 'Is ,tP ly 19K0 PK ,tY'N I'17


lilt l1 bt wsa7w nt1psnito I'M yitswN
-yaj'7 t18 1l!?t3! 0-185B1y9 pI D'l Dl


y101p3 Tn .V'l ISD'TTN mi'iW '13V5
t-313 ON =ItyT'l lit pa jvll yK yDDb"I
.t33uty D s t N3DI Vyi')VDI .DD'IY ny
D'J Dbiay) Dpy 1is tfs 911 ^yn 1 Y93,'ytimyKv ;ym3baj8R D'tDyII 1 pW
DymK Y9'25*" K KD1) ti39Y31 D1^ t3'it n1
Tt1 a118 ltsyrtS 1W 511 btnD ,tynlya
1.tsy.1 }y t3i189 pt
,yveavr yI I'iI pM 54in nav '"n ,iy3o
iy- oytyy ,y93e 1Y3Y095ma'isj 1! Pn
-iyT31iK 9 t T'1 Q n iyUty 1i"y 8 D


Bysmt2TyI-n P1s,


1 1 7 7 2 1945 ,1nwwj


,1p'a y3"'n r'l usisuP 1'7p
.]Y y87 upg w tT 710
,71r3 tlus I D1K i3 U7xlnY yplop-Ign 7rT
.Jnyans 7i 11I uny yl tUwn ny Upi
nw lynyn ,myz5n ,mysyn
!rl' 1M PR~lt fYDE10 199 U TtM
r,' T 1 ,m 1 trpo ,10ms to u

.1t11n IsY ?v3 ,III1O nSyT at'lun85
,ly ynyni ,mynr5 lTyzyn
S11yu ys-IgIly toa 13g3l IT "3I4gs
'ryT yp18lvW jyo0'v IT tin
!rylg8uotp 'T nymg n>
,uysty ll3yuy U7 T uslu 1171p
.usut0t sypny35?3 q'I uslgu "I'.PT
p t ,]; pt '1PT ', T
? p VA 71g 1y13"1 097I t708 110 if
7 tU3u 1"3 ly- wup lul0"

,y95? ]ip0 1iyn8 uty? IST '
.ytD ypTYy73{yp UIa iT X
,St3 8 $gT 1 .B;n ,S tn
.aIa Iyxlgllv 8 r"1 n y 11H
!19't toil -yn, ,al ,Dn
I qTIg 73n0 7W1' 'I 1 jil
,7ya8T pg, 1 ,pg l 73g s .
.lYs8 rT1 7 11 0 1*'U t *uii pT 113
,p^T 74n ,'I'P ,'1p;,
g97 'III 7'1Bv' 1i tJ3l t3
.10y'ytu 17 t11 ,9Oyu3 ty15"1
.1ySyp 1D0 r t33 3"3 ti3qB!r U 71srnem .nT


'fYT ,'jrt' 'j' ,p'^'
(Du"n 7 3 ?,N13qUi7n Ie 119)

u p0 ,.''p7 ,WpD ,lpf'
oyPp9a -r rt ilU1$11 na1 IIY11?1 ''7nv tQ 17 tW oI aowa $- -
? n'1i7yyt 17Ay10 r im tM_7n'p TI rT imR

0oYm1 s 5n ,$uaK ,1la ay
y .BT tlD5yw : tYu 'IYtIIV
I Yan i'YT UA$5a oyia Atao0 1


,1I YP' t lps 1o713 1T .7ip lg ,tI'nm y T'v

.72Q1 x ig f1 sn gi3^ t7iN, pY
xl5?gu yPn s -7 t yWn 7,

,1SB 1'T B38 908018u P B1?"W 1S
,n1Y1 'n tS1s ,'1i?3'Tn 'P ap
1S?'? 1T B t!T ,55?U D1S?'9 '1t,uaSP. vw tE -n 1t9n 7


,979y ,D47. ,tp3Tiip ,p'1"i ,p71 ysn
-"D 11. 83 7j: ,5Y.383.78. I"n;T7i
3'D0 lyp'tib 1012=31858 1n7 .~"tOW
3 t5bm lu4nnsn. 1lvYn tfN nntim3
"n IIW ,DYIY TsBD p YI51wt nCB
C8 p t'" r D'iS u ,t8D5y'i mPKO 1Yp3rtl


1y DI'I Dn 0 i 'I 7P13 13 ,1 -3y 7 nQ
,81AD -1U3IN nYt0 yD0'ls3 tW tiol181D
0r1 Dw'IN ny'i 1w tov3Y8i54D I.y4 !Iy t'N


17 181 E 'i)39 19y PCYi 'o .D1383 7t
,7nt 7'IV li w91 1j1N mPwKl': IYye.i 1713

Wyilm 5yD 1 jvi lynri v9 iy-i In
.lypitsp"-I -I '11 vt 7tnv-Dwl iyo .-TW
\I N tl9biYxi yp'n1K iI an1m'YK ly"t


ny1 pa @in yr tl'D ;^r ,y1DiD I0 v1
pfl tin iy9 Dr'uv pt mi'N JyN rtynD

ptln' IiYrp11 tir TIDII Ip W 'Iw93T 11E)
-Ii tiyu (p ynivi \ iny IHK wwns
193192l Y3YC519 100800'#~l 11 '13K53t090

.p qp VTI, ly't
yrfyt nsnnpln lt#K yt31 TIN Dot
)y mnl III I'D 1:14m -pK psN pt'MLt
oi t3D1y3(p-0"lDy 1t7311 ;510 L l3jY
111-i unm t ro .pts'n -91 \W -7'5
yWtyIN DtwI tyalyfIxst$8 lnt i 8l lyn3jI
IWN1 D5y'ly y-iK ItWypj y51 8 v 1a I. 1y1
TK t813t1i& 1t3mI .pIY5 Iy"T ly'13 n iW
,ny,1i5 yyriN IYijsprilYs pa jin IP'un
lpi ,Iya3w8tyn"'m'-nI pW yeuDynmD. I110
-DPIE(J Yti'lDn IN Yan'^7ty'7K
-'*xyyI 1p1 v lyr YtvY0yDrpP ,tIT58L8
,lyDyp ,pT"i p1 p1y11 n p- Dl Y vvS


-I' 11E 1t91y3?Y0 1y?950t8p 1y1I 1ly11
;a! a1 0! '11' an ,P7$r Kjy 1 .$ ,IP1

-i ?yiW 11 ,K ,?y13'i'B1 10 iy Bi? 0n
Irmp 5.vll I'm ?1; lyll 'i'o Iv bts

n0-l v 0rb0y 0 In I'X
p1t 137 ? TK .S? t3i'it Y1St'r3?! ''1
pit Dnfayam PK IYo'YM^ p$ Unit
,p'l1l r1391p ,tDYW pI ; 11ti p10 "to
"Es s8t .1'3,n3Y 1t$) w'K 'KN 3'Mi15
-I1B '7 DSI1 ,D-11J3 y13Wi \W 3nW'S
-3 IV tinlYl tW ,1-p4 1N tmy 3 rW1
.TD'11
ta i ,QO't3rmyu trK TWK D', 11D
Sm it Hp m 91y uIn'Dyloynm 3irybty
- TIW Dign ,y'x8PYa331 y9139yytt"n
,tiaiyb9y13'tI8B jyoit90 \jib'W pt<
3'51 ly 'I Dtll nyw'p Yt3141sll o
tl35yby It$ i'S3a 1:5 1 rtw y B 3 ivy


1945 ,-_3LS 1 3 y 7 3 12


1 ,t703YD0yt3t'2 "Nyv',, 0 ; $1?4 .QbO
YyvptO ps PS '1 ,n'j'I YmYnc)YawI
nynnvl_ jwrv5VwNE3'^-tDpc'tan lpJi
tIp nli JK ; v5mw;'n lit oyt0n jlN
nst.,!?-t jina n i yvnign "}'I 0 :1K
,\Is3u ti Dt110 s3nY0153 (1W D3w 'l


tpy ,p 1 j t' Yii 1 t l \137^W 1t 1
*i^ y01' 19911 w '3 ,fYx I IYD'I l
tI.W .9IgiTIp lity lin wPn 1 'ls jyBN
5I( .'138 It vl3v t 4N y'l tfi'lK Uly m 1
,1M l;S5III5p 111n nyl tin ,bt0 yw
-3fiutyr iryi IN 1 Jpt 143 IN
p3mn 0 11 ,t3w y9k; 1- Jim b5r Iy9 wi
1n1 ti'K tayl 3119 ^ (2a1'3I D 010 Tt
8 M9t0 013 ty118 1lya='1 IIRK IWY1b0111
YjL41 1% I9iIYr8n1 Iy l3l5 pl3)D' I8
.IY1ruy9p YVtw'K ti n11. ml 1n =


-TD I'i- .j$?w "t 5 59,y0 bUtp otp
-' I 1I P 'Ib n oDti!B'l- Yyejyt
l1Di=5& l pI it'lirY3 InIw. 13YmroYt3
p't pR IlPWK arl f )yn ilY In' I-YV1 lit
"S18'Ito113 I:*n p5maot 1 y nwD vtWY i
-Do11 Y1y'WK 1Yt3tI111D OR 11YU3P10i IVV
Ip4n ny5ii ,-vv7p yti45ivy5y \w yt5
"'-SV 19Y ly-3j I ti Y a5 P-itLAU ''ITt
"iyo pyr"t yV35y V ,iyt9 1 w$ .1y'uy .
,tU &'t5i=YWna 11E 1930y7An 5"o3Yb is


lyl IIN n it t Iviv9192 yN t = U,.v y1ny
'1911 IY.0 t9,it1399ly~ A'W~ 090s)9 PI'y?

r'I ,bY)ViqrI)Yn) 5LAD -I oy:DPLAD 1p
n ,Dnylye ^5o n oya)sa ),P
t1y"t3 ty1i ,'tb3yDjD j 10 09PB 81 D
-PLI tin Is'lm- .11 315 Y15 ,uy i3jwyD
^15n'01s twyIm myvt ny"t wyl ,'n3it5,
pN byvW i;P)tpy l tim p1pii''on p1


)T172T77211W1 1'I LII130U1)


ypit 1yZ'N ntnoBK ,00 lB yDo'i 8 e
-taBBw5ytyVl 12 ,1 B pIy'DyO y7y'St II tInun DRII lln' is 1 D oDyrlRInep VyZyV
.trr'B'n31?.l
IV Bun ,tyiwnry I i Uyn IUp'm y-I Iyn
iunlly ,MaypI L4 p I'm 14072"?( lit
mBn IV .BoI ynaiD itn IVylyt ,Vipsmn
Lmwr7tIt-p .IyVrV 1,000 lit yilo i lyp pi
?1 $ "an mI' n p'D"s Bs2 U ys2lp q ti'n
-10PIS gn" N tpiti-jya DI'gyni IINp
-Qsp-tB'y;i a8 lyrIOIp iBIl pn y .n'mp
-i<"i' pN Q'Bit-non'in 1i2yt3 is 9'3t 18~, 190989 9l,~lnl Irry 120 '1' .8 I'D
18 lynryiN'i lyai;^~ piHn TrO i2n3
-gS5 yV-y1 ,1v c'" a'Dpan tl m anyuIyaliN
pia, x'1p751ii Im ..J'p5$ .5 .n Jm pI'm
.5'1mwN inlBpL 1U toBny nyp:.1p g 18L
8 ,1ipnvV 1B21 y-T, .uiBu ItlV5m ayO- I
pim $120 iy toiyrn ,ivyn-pimilp Il3s NB
Ily Bn ,5BtM)1 3W N I n'm b ,Da0nlOS qnN
-e3 M12 ...$30 13 'li in lt t ln topitprty is
;501VyUi Diy Trt atnilyr M,: Iy Bmn ,pIyni
TT B< L pyte2 Is $10,000 IBN-B is iyaVI:VyBin
.180tT3-t?'TIN 1M i'oin tVyln
L II PN ayalyp tB s lyglt ly Vmn i Iryuw .rilia ~[
IYMyaysy= ,'I'5 iyrmw t3 .1pyi I0e MINII
toBr noan .D-a I't Iill ptry; Tn ki3"nBti
Btn 'ly .IpllK yPlIp ytit pa topipY;o'llst
.i0Dp-1nviY # 1]-P p N ,nji 1w1it Btny
-ifl-ltonND pB Bws -leyapy.n m 1zn
.e'By 1pisisn-B"-i s Vn -to'
IL4D- IV0 1. L TIN tUntt o'xlV5 i'i
-*1KB yD'n^ t'~nn-r~ B'I D' jlyN~B *Ka
11p 1n1n ,Wa1i11 ,yi?'nMo pIT .-NI tool,
. JiS mN Tzit 11 :1 UyN3 lyn'DYtipe i yi
1 p3iYsK p' y y
s > .5B B'''7atel .B


Ilt pmip yV 5 11
54 li nym'ny Jy iNm

.api w lle r =n 1 y4


-3yi yBn yy'sIL i y
*D~kamME'88 10 2

1890 N TIN 1WIC s I"N

-1N 89 0.s a I ly ipin
-'2- o .n 'my 5ytiNSw 1"5p per BI'm
-yo(( p"p tep yp pn Ty'ing<3 is TT Q'n
ly rynr non'a-tByn Sly~tvly Vyt pl .yipt
IBc'I ^Inp, n P'p Bp'ta y; teyil .touti'N K
-DI'pDIn Iyl l m 1IV 6 y11 N .B-IB
wtwB Dy ,or31:TH 1y1 nty DtMn -ii B1t'linK
Bmnp 1y .iy:iD'^NB-Beli7 ? N nana is
.(VyHN 1) Mylp-cI J Blyno ,io12 1y' pUs
flynii ,ii<3i-T n 5II3 -yI 1. pIN pir s Jiim
IB"P^'H"B yD'n, D'TiN BTon pN n'Bp
.]KB Dy i p'T'g?.n pK
-ToSiD 11y1pID pt

i't ip 'lItrn is p "tmya zl le y-] i esy'
w9i pa oB iync N 1y.V is UmN Bi'EBpT 11 in
toip irpV el.yn ,c:iO- iy ."iipeD ny1,,
-y'a p'p Iy BmOp my 'ti ."'ipD 1iY ,, pJi
rty .'nB0 I"T oe s t TT ryt. i'M ,c'-srim
pM1 )~ y's7!y yy'Dn 'ri O'rN3 Bw:.yI-N c
l'N yl'tl9Nllg y7~l '1 vtlH mn tyi2 ey
vysYBr I'mN miysynmI IycVn t ty twyr 1917

pl JyriB iw"i mny IV it:'DyIN M pmi p iall
Ills IIMpL4 t:.Irll _.IV5 'IV 51po I ]rl-V n Ilp V M .y'sp i nym-"i5-ypp IV I'
110n -py1y 'iytoy tB

Wn11S P D% .TIYNya bV t lM jtru-%i
5U"Dyr k bDll tD"lt 4t 5nil ,5tiyn
-1wits IYT yZI-3 1: Tk ,lbAll "t .tIj"D
"'W~I IW ind'O3~W D'1Y1403 Y'y7801791 85
"I Dl1 ,nyl :'1I Py DI .t3"Pm8ttply0
IWK Ino lYOIP Do4I bD"D1 yr 8 OLpl83
nypp'-'13 8 D"! 1Y11 pIR .Uyutv yvyrt
"-i&? L nvl? 5irrjlto t IPN 5LOIti 1 ly
? lis U8 y 1V3- .t 1 iUsn ? 5r- ,.
I PY'N VDI ruly bvII c tpl -I'm ,,3Y
11WK Yt313 90'Wbin83!? Jn 'IP ,t'1
-LA pi tn :5.VII I 11i ,'r)'?I5lt 'l9 'WI
19=ttVLC Iyj'"t tliyiyp Y-IYt.;I tS=11
-:1b P5z I1a tD:) y3ym-1"ils J1i
,tU,,5-Dt3BytpYy ,tjw3v5.yVUjg ,]myrye
t8J!30'8J ,)PT 1yuy3-i8 11p 1Y9'$t^*lt
15y31981lB \WW }W 1J83-18Bs nYmY3n
-BeDYtS P=K -5l ,JtD'JuIt ; Il-D3pht
ya'unT018 K fi ,]w WW'?r-"PSQ ,1?'
1tpn Y58 ,y58 .t3"in yVy.Dt3Diip 5
IIt t3in ;IK nv'1-ia 9T;1IK iYrwD'irw
8 pin j.V-1Vw-II ;T'I Itinywaq 90

Q'Oy y ,p0qn 19 0 py'Yp= 1' I3yt I 5'"b
ytyn'N-lyuj'i -ixyti TV -jtB nIK-wD
.18B'tT3-^T'3 PW ly911? y05DP'^ 180
IN DD3Yv IB'oD t n' m to D D51y 19
19111 'I DVilynybD'= tW D1 pYtpy'Wi
,'1ppM (10~ 1900013~ {$83490K t091 l'10
n1 -T ,Ilr;p v'y tswn 1y35y11 ,mpp .l .0
D'i 4- '1K p 14pW 1I V'YPSt YvIt
PB Oy)I DnI n t3o Yjn = tZyn II l bD
PW i9y 83 Br ,199p yI7TW 9y~y313yx

-yIt 'ly ,pitEp' -y"? Ty ji n t yO y1l3l
tUil. IVIYtI3DI83 I9'll*^1 UlD .13S5
Sit3 D'7'^ 1^ 1tY13Y3DyiRK D5'IY 1Y1


,tmi Un1W b'1 3! 1i t) 3!n It y'p1=
,P5B ty"it< .1yumi ix tnB~tywjiB y'rnms
-y-i p't Jim ilwiiDlt nyl pID n i'1i

fli 't jUS5'T Y'iy.t u3I \w l
-Ign twrpDimy t34n pp5t .5 .0
y3ytSy -I -ILB IyjwIK''X83 yunDvy'.
f1"aiM tYospx t^'" TO nnDEI ,13N11
p'' ."t3DYn-'ID,, 1i ti97 w y13W'
,Dpbya IY3't Jp U'W 5y8 Y lt3-in ti

8 IIIt TitI 1y1 tY ,Tin'"y 12txiuV lVy

.lyriYa -iiuny'l'lrll IPs y~jyxK pys t9I i it n
,P~~y T'' 'i i 'i13i oyi B''O i3K13'Is Yt
,9'V11l jDyI3 13318 lP D Ulm p tpytyu1
,n$ly wil In in 11K3T iP810'

13M V ]s 7 1=1945 V,113t1


B 333158380D18 1 W y1918 "Si 1?18 'lf-S 031m a3199 '1


1B ,DyiDt3'oin i1y3 'tIB'm ,1"DD
: 'ot v9Y 'n 1:1mpyt'w 1Y3ip9 1 o1
- 31m PB "^531 til0i-l 10 a1i0 '1 1r
t7Iy lII l 13yt7sy 3 3-i It p tymi 1yt
WITHW bynT 0=33 1 t 0lvlo1;8x nyw'
,'l"DDbo I' bvyDmp tutDV'sb"'t)3
\WIK 1Y31il mDnin 13 7 j'1"it y 13y5li
a ,Piy'llt3' il1va 1I p tiK P5I


"ts) 19Irwro"700 IrK lit
PB "D18ri 1'y1 P381 8 .p', I56 15ly33'5 S
tfin ,vi3toYrlynm D ys ,Pw soDb-pvy4
yyjynia8Dm t tyoiPvi IDSO ytytc-j )Y
y3y3"N tm 11, ItV t"mp3lymyt3 1IK n3n1
-"py ny1"T 1 P'I11tJ 1 ,p30 pB'in)I5
-"11P'45 K'D .311m0 I110Pl3 lP 11'K tD!3l
-B31$ yi58w3t yjyotyilw "i lqtIlyl bl'ri
Pno pt ,'lypS0yB, ct \w1w nt 1y 9 y
I'm J11im 'yipryMwyIBt 111 v'p ty) yI
PfhK tii,'laiYn op B ?Y o "tinw ty"1t

P1 l O1bYD 8 t'< 13'85iyjB 193 y m3 t
.to3BtDo"IiB-1yp yB
-11M vyeiWm 1Y3Mt'NK its 10 1 I1st
s IW l-viiv1y t0513m8m8B itym ymm v 0u
tv ,m170to Intl tw'im t93y 1 vy-Y135
(1s? t),n'iv, Piy 010V yw3iyiD'W-wim
"10y ,10 t 13 lM IPI5 t tnl JP ,Pj''3SB Jim
(Ib 95ti 'iyI r .iOL8t3rn-n5t3l1p Is
15yt putD 1ps JiPm Itv D Ivt 'li Dy


-J1i 19jit lyti t1Y 1ISm-vt 11 lyn"11

-jis 7Yt8~t~ ty'3y'.B 1iy 7^11) 'lYti

n evilC~ ,t*5800 Y 90 n> I~t3'K 1t3 53 D
w lvV,3 y5gnc -y~I.V ii 1y1j .yV 'urn
nvis t 0inni vulm 1:10 y y
!: yp ya yeDyannD
,-I OIn ,'rtUD liYD'tuln ly i I~y5 5

-i : tas) 't'Not ^on tr 1 :10 B t


~y~11B Tlo i?2n'Op- Bi;ny) pl p n p
-1vrH1 pltV =nk p'Iitlv ()pItN
; m sy7 l yonm-1,vwrilm -Ir-T 1laoy 11! T1=vaL'IN


11 t 31p13W rx t3l 'yit lollA ,YIVp
vml nyl PB1 yry9y30 11' 0 '11 ,1ti3


-813 8 tyLA PlM t1m 'LAD 108 ly
.D3lyy'1 W m 9x K yW 13 1 'o tvivyl
jiB YT"31yW IY-T psN MA 1wo JU14 Mtay
-yV!?B lYts3'tS1 l;iD 1YjW'$D -D'1'n
1 9oD mlnl nt yvlitoVu358 i tyly3ip
yartijn n .-Iyiy8iny3^-i-y)itB vuiy1y
-It mrtilear tmn Lom Upm =5=3nt
*^' ItU'2Yfl 1't3Io l (3( ) amlS=
ylI .p18M D imn 1i 1K13 v lyoup13'y

11\ 1\Yswti9iyw3W y8 pW l yK fipyaB

tWAWyya~ IrK tyTIYN 9 S' i' 1t IV
y3y'I2m 1 y YY, 1 u1Dytt1? IsK PIt si
,pt1 3yyS,,15t %in ,yt3'o1tIp
"S IB pyta'13aya li D IN7P1yD *by
: vpmt31n3S 131n (3)Sp5S

',y3y1I8 n Din1 rin 13 '" opW ~"DO 'I
yi 11pa n3w5yum Jm\ Dypot=I15'qp
(u3111 b1y3 Y nn 1Ymq3tquN 1im-iM

'Dt Tj3 1? D-13'l t D1 lyoj D13 lyt13

,"DI86 isy 11.'t3'V1bW5q31 .V, plt =nvB
-WVIxTW 11 11 li Yv-mDP;I- '1 qfmi
3lyy pS nrixy i lct vanvJt :y: vt^
-iyn P1K tqEvyi yD1wn Ip5nyaBt 1,
vyS5ryt)p-158'^Db K i y3Iy0st3Btm111
m'l lylDa tiy "1 1D ytS n 3J .l iN13 l
yylt93j"Im ivy, 1pK I,non5o 1.Y7i3YJ51bt
-itn-t:rP5oe a IoypyB n pi. n"nBtI
't IV; ,P UY! lriSo~ntt n tyT ,Y583


in nwyin9n mrti layn3YiIa vy-
''IK Plyn't YtDY 17 p 1 yN u y3rf 1" tv

lyto"n pIN J'IN iCyll t933ya iyDw$

inLytD'WtB -ri 10'5 iyr ly531K IB IIY
ynt n' n yw i 15 l -Inv: IB \ ilK

.yJP 1y3=1WK 11N
aynisia Qi' o^' tysia 12nt a

Pltyiiwft .a


Q0W V- 1K 1IP ,1944 ,4m 107 nyi
y9y9519r8 K (010913YalV 187t0?2-4731~
D3y-i 11" b ypowipytr ;tsw31- jn3
-wm3l tin tn 1u1i 1 VD11n'1 ,DDy tyy

e 5svm19'1 )lQY9 )1Y 1'K 587rr '1Y .yva
-I it lit Ipatosyu it 11p 0YnYi3y3

-stuo ,IwwsMZP \l w Ynt1Yn -?i
-m11M r ti ,YPI4)vAUD jix 1t 1vyI4:
ryrum4 jun,115tsp pim lymoyryo
pm '1101P ,BBnswitDi -1y tin vaini
D'2 townlc j9;"? 'it lit 10 L o411 ,0DD1l
'I^J t~~183 y"T r" 11B S'D cc Di?3Y~ 'n ,D
IbYD't D"K~~'IID T''K l^,mY' iyi p t~D'i'3Y
pun:12 pK .15w1vn pI D;Yin1 00113 y-i
lpi tY3j5rI1'i1 y'nNK Dt4 J"1 ?" 5D
41 ,'IjpbtlY 4'? 193r) 4-1 : Du31j13IY-
ittlivp "I jy"r tt 4t Jim I:wyl1 "? jin
'DIHW 191 11D ^1t 90929P t 5I "ti3
-twoiK ny- ib pnyitny'xB~n-i
;Il .,t1010 ox u07t3B1tI'n3i85' ,y9
t3Dy 5,z lyonPy: J[Im ;yI"? YwDYo nyi
-iytl3wK li Dt).vryLiAT')L Ylt) w sp 1- p j
.ty~~iDyj
Y190111 VN UMW8981 ny' jibP p,14,
-tYY 01o 01jiD138 1Y90yisII 1 ts n
-yMainK t 'nt 191m Yy1p i31, 13'r

nri VD'iHt2 11 i .tyY tia'I 'y ItND '1
tyu,, a^-t3iKi~ pi?3.! .'n~j^D'n ttaryosp
MYI eWn 1o y w Y D1sv'i yWun'K 1i1
mjnyt3D"383 bny iia tlynl DnLy -inl"YrIIC
.Y 'n DYjibvn IYum1DIa83 Ji taynytD'.
-Yia pa1 lPYI'n^B t3YjiB psK pj3'sp .is
'n T'DBI" pa t uyit0'D-nywI 1ti wi?'
-3j 'Im ly)"t tY'imis3 .p'xylivw .3
11 ,(3) 8Wis tbytDnaotWm op liP I\1pyl


Jib ly IWN j"Uway b)IN t o 0~n win
U11B ,1by'wtP-UP ,ytjvi'NP-TB1H t -J8
PBtyo ps3 ,CSPnatysyCI; ps3 YtED'ly^o 'i

-"1-i 1 Y 1D" p oyroy 1vi,, am5isr-nei5
,txpv8o Yin ,litllyamYi ni '11 ,1y3
.tw ,tpp3'ip .5 ,p8V1i8 .0 ,iaynB P'Y'

7Y.1 8t3yDy8B ty3"T y'byD 1yiT 91I'K
-)4 ,y=Yni18 200 Iyyn lita lv=^3 NP
,Yr5n'mm \I Dypjbvto3Tmip ,y.yn9vWY
t'5i:11 mi 11731= tfi mnii 'I y35fy
-D'Iis Y'IY-us p DYtitDosu t3'D tj'Ti's
-wi3"iyij yl 'a yy'N nve l wy tmy 153y 3

t3in wtya niy lit 'n13 400 VnynY .1yW
-TEBD"'1t<-3Jya 11B Dyt!;DKia 1yo1p83
-iyz 11pD tsYainP-a aya \ n aYuiDps
iv-1 lit uvwmyp"umvl Jim bytomp
.(3)8B58
I5y9yaysD L yW1yI w7 'tw 10L 7 Wy1
-Tly /'n ,"Iyly3t 13.mly t ,, Y1yl
1w yny)mt3y yOt ."5'n'I nY IYo


1945 ,1~8:t 7 "y .14


.WT'T .N


,yJipam p ytr:t 1n 1011MD lyt Don ,Ita p1111 y'i p-'ypi'N,, t ,ymO1'PK laByn is 1

SBt11K n nl- 11pP .8e .5 -1yr7 tBn 'itl IIs
,5-3 m1ip ? JTLa B 7"'sy l Kyt V12' y'spe
11T .ByBopyp-inDS5lD oyu pyn I yV n
-17r tirU13 tl i t P ;11 it n pt1 7117. 1:11 $.
-D'ii13 p 3 Jim ni'fl1 '.iyp'ntr .I5 5 P1' t 5 I b
-lit 111 p5 1n J .BBB p lJM l" y y 11 'lB5Bt
-IIK i3J I 'I 1y1 7 p1' jy. 1 T" 'it '( t ,l"b6
-P1311K 19YUI .iiN lyIK 1 IVl, 1 75"t y'"I 7in-8S ispts 'p-15 .y 13 1 U1 ^B st' 10 IlK

-',ly'5K 13 D1yBay .yiK t1np n pl'inD
-,l'o 13 'Z151p-yD T "IyT173 1iIpts cY an'35
mnaNj p tvo.a ,yiniy 0 ny"' p15 SN BBS '
,lB.11p3 y 1y5.'y B y3'115*Di'1B 17N yD,'P5 5 i1
inmbe B' no ySI (II n 1" JIp rccus loyie
-yVtyvnr 005 Il n Iy'm i~y')fNtyry t ayt pt<
s ty i 5tin oyl 1'3T:NO5 JylI I 1$ ,Syi


,yrymro 1npy$1 n Jyim st nYm:Yp n .P .y
nyrIy- piM nyrim-5' -ltniyea a -lPy ,B'uir
-DNmN1 K ,p 1715'4 imB8 .1 1 ,1e17 1 'illn

pa ByyJi I T Dynp11 IBT oN p5l:1e 1r2 l-t1o'yt 1in"'Si 3 y'ltv 117.ny1 p1 l 5 i n 11 n1 1
'y111 7 iyByy .1 Ji m ty3p ''m 1i 3o .1 5 1 '
-DK*ns nI im iy ;e 'K 't i to y man n, 11p

Ao1'wen r51 N gTIV ; 1 Ty' t 1 in ooy '13 '11
eiyMN or:mpn')e INs UPI y oI ,p311O ) TyB
-nlK .(py~tsyn t ,Byi i2n p tt pre a"
,110 .700 0yplp l"i-553 yBDIiNI<3 1 ;plyp
iD .wIr s ny n eiy l LI5yn ,n o 3e .po yt1: .vno
TKD BD',, pa yn 5Yn ln wletv- 0Dp Ji
nyli M'OIR i t's ,cipDV1 Oa IyVN ; "tmopL41
-yt ; 5ac 18 ij Dps'S,, 'y Ite p t "ky 'ID
-11:181 .1tyn T1IMT Y 1111 -, t1tl pES yB '3
$1111: N iyorpy;, ;. o'M p Ji TIN ,3,N ) )Ic
,pytrtB N B'O .Ii'ry'vl -iyI 1 D=xIKOIS CIK

pB n 'ty IT n 'll I1 yr"1 n ty 'o T Pp' )n

,-Irlnuo t 1-p 1 Ir zin IYW inn y:
juy an py ra yto Ji.bYp Tytipo'Inel z
Iyri y-yI Ntyt yi Jim N pn 1348 5mP)U
1IpDtO:MInii p cln ,DyVin'INo ." Il1 'IytB' JN
-Bys lignyl e paIV Ji m tnyt Itp'n tmnnu
nt zYo ty I'mn wI' 1-1aN 1t rm1eau


apytloy p yre ir ltBpaor'ty 1 aIimoBB On 1
.I38e5 Invw torttv Jim


-'"D S Ti nb'13ip 4180 yV )? m ly 14s8
13(1 figC $sDWs*$ N byayl K

]'K n'-p In- if';t9aip tyi is i~siay-na
-BKmat pf ;131Bi~ y1 7 ^ y3QyB~yD IB'B
-yssy i' YLylly ,Taaar'niap n` BI'a BryB'n~p
ny pN Iylony v ImovG av6 vI 1:71,Y ti'ns
'Na magB{"i8 iyty "3 .5iiymyn 80128 DPyS
-apP }ys liN 1pISI Iyi 1Kity t Miny uniN
vimlU Umtgrn nv ":Yi t'V m y InK Ynmp
0yp : ny- 11D ua IIB tineivi I'p \Er= IS
-yIVna tol ci t 2 linVg 1 ps Imoyn? pS
-IN yntlIy n UD'il pt y'm INp- ,pl'Na
'T in UNDROT'381pii Ine Ul'n'
,iy'i3 is ]B'iny; B'o "ID K issn "lisp' tyoy'i
.p'"ny p?' B'
-=11M in IDN-tttv iS live Il1 187S 3yV I'N
ly~~i~ogt : iy;!;Kyy~i,3"'i8 rK yaiD yB;?;myi
n i:5DTI PN ,Dyr= t;?.:In INV p rs n'nnrpr
UML-tnmci tNI Cen ,niip, '1 1 20 pJi ;nyllB
iytll oy .JyLt:yn: 1B2o5 DUyt SI'1K 11lp;
DymBBynin n S DyoKreip Ini '1s -iytli Te ,iViWny g I BYtiNs? tN I y o i
75 tolm Tiy"B 191 is lpip 12 lil ngt
=naimn iyy'r ":I VLellp Ply? IB tDIPsUM
8 lbyBrmiSBiIs j1nly 10iDNtySn Jim T'I
1pi I'"pmybyny3 yBwyrol a Jib toysnB up


-yIA3'B "n yri I'N Ito') yzyr y le: 11jib n

'IY ISt y't p1 1p1yn lO pn ,Jy t -l1 as na ,wt-n ti-symp iTIn lBis H 051

IUmam j2 7 I p ls p im Vyy is1 1 9l- liD 1311
-117'o i 17' 1 e 2a0 Ji IN5 s Iy1 tiy m p IpN I
1u itarmyS '" 1 p'to 1Kn 1Y'9,N e y'st'3. 1I1


-l1K i1' lyiat 5 y .ty '1pp 1p p11 p p1 wis
-11y '5 ]p 1 B K ,1 lK 1npya niyn
y-t I^P Yy3">yl ,o'p'i< s psn t KB bb P K
-lyv 1' I yV, y4>i o)yli ite si pyn nP.am t
'y1.^Ni ,tT B"Bt N t ,B':i(ysi Si',N ynyta
pr't 51I7 y3'111Yi i ypB K nmuvn :o M$ Nv B5elKInIr'
7D1Ip'T 5 ye T ND DYpY~yl VNYISYsH K t io

-5e U- plnet3 11M n JIMN bI 5 I :y1i IyaiN

-3i51 In pD iy I n tep8 nPy ipn p5 Iya'ym
11y len ;:yInten 01unrI ,yBNz ,yle pr ,:nyj vyB
,2N IrB 1]yoy IP WI)BSB JIyyII ,DNPIPIYa
jzY ll g ti:'BDM=K I2 B3"syD I'll In eis. ya'3 il

P sms n y'ayj ',yl

-.yn IB-1 NOLB4 M 1 Ji ZDDN p lyfyr DN"
Ji 1 0 D 0 l tyjr.IBlsEw tyr:p 1S toB pP3y


JEWISH ANTI-FASCIST COMMITTEE IN USSR

GREETS THE ICOR ON ITS 20th ANNIVERSARY |

"Icor" Association Red Army and armies of other !
One Union Square West United Nations are dealing the last ii
New York City crushing blow to Hitlerite Ger-
SY many the "Icor" will do everything
During twenty years of its activ- in its power for the triumph of true
ity the "Icor" has written glorious democracy and friendship among j
pages into the history of the peoples. :i
struggle of the Jewish masses in We wish you best success in
the United States for developing your fruitful activity for the good
and strengthening friendship be- of all freedom-loving nations and
tween our two great countries, for the good of the Jewish people.
We highly appreciate your work Jewis Anti-F
in the years of this war in struggle Je h
S against fascism. Committee in U.S.S.R.
. We are certain that at present Prof. Solomon Michoels, Pres.
i1i decisive juncture when the heroic Schakhno Epstein, Eec. Sec'y
.. .I?.


i 10 y 7 1945 ,1 tle


.5p ,5Sptpv%1Sx% lb

-3: 'tD JTO3 ,37niyyurl I 17 DyTi ,m"aUm
8 p7e 777773572 7 t'3 7'O2 pY51 3In pnny,3


l17pa =ipy"B 'n ly5ipyvylEu 3pI 7t7 73a11 t1
.5xlB"-n'i7 1e7yt pJ ,IV',inp Is' 20
,y3"i;''KB-yi ^sNI' lyn y. 1N 1V" nT
8 p1B uyr37 7 yayi7T7y75 N1 5lyi p3Kf 8
-lypys .t!3 W it ynpyo DyI tin VI'II) yeSn
1'4 .tvtnyV 150 D1in 177 3y7"? T y7 .10 3
-3177377 5 :BnA ''B32N it P3?3n D5 5s7B Iy5
-yt7r47 U ;B yII'S' ,'BtBl7A 's5T tmi ItU3
IV; t'Ilm uhirnyVA tnn pitp Bw'ns 110
_ 3 11U J 1im it 7ly7n7 7t77 pu1n2 or7 t5 pll
-*,K pB7 5'y7777'5l$7 BD17732 323n Dy .73717
IP' 37I7By7"2 Bn 13y yi pn ,aDysip7'Ji
'aNty7 $300 1' 7'i ly3KnTs ,=I5MIT 'Iy01
-TyJV'I5 n -IO m tpim up- pl Bigse-Tin L "m
Dyo'sNnNp '1lB $505 pje yVOD I tilp
5y7 .I57t33-7NT p37 Qm)337 pK D'3 1PN

.y1 .J3P1' p7 im7yyD 7Iy.t 3s7Jim ,p3i
.1UK-IA ; Dpvn mia yrylr Tn Iys'tinB

.}8p 2.14')p1lx

-y37 7nU ,y33Iyn73 1138 7y5 ,.77711 mriw
-7lt7N 14 3m73 111.5 .U .7 M 180 vw7ryln
Ip3'n p1a 3 "15a7'' iB20 nys zyn'1yi 1i3rnyp
.1T5'T731-UIT2 5I4' 10 11K4
117 7ItayD337 5y7l3rs7 ,'pwDbnytrTy7 .7
5y .771N Jpm Bto:m-l-Iy-i iyny ? ,?INs 'pim
-U:1 in pryll ;.4Yvw13 ymilln 8 M J:yVr m n

-37 p Ti3 oN Y3'iy l'11 157 'li p 1w'15
-y7 t3y73.y; p7 B77nsy 7n" .5gtngs-l3yn
ny2yT01J Dp"n tBO Bya'nt p--IVipN U pInn
$181.50 l5113y IBUNtr3y; IN Oy I.7tyIpYo D05S
.l7DtBy;3 I'?I pn 5yI'7a'3 12 3jig517p31 71i 20 4Y-i7m IN'p7 5lY37ny
yB lin nyruln min Inyull nBoDrA-nT PNm
5tayip3yo ry5U:NI7t2 ,'pnlloyBpn .mN Bnvi'
.5y3ply-toyB7 D'1 ,pi3m 1p1e
3y7t5N n'5,, : i 7ny 4 TiN 37InU 3i 7 y7m3ta '
pyn rN imU'NI Iyonp ,ys:iUng pJ i YU5
."iKtytwi-KM PN I'Main, Jy1VyUl : iyrp n

-yn K .:'nay yTa n p5 M N 1 t ; Ti I ytI p


Jmn JpDI yun .T $Ins pn m yspyi1 n ,Vys
.I7B' n5pK I7 31v p< 7i:1ly cy7i3 l1ayl7
.CtrA Tim m2N T JIMto: n' c Iry T u5IgYV
.575.l -lv:'N 77177 773751113 3273J5 5'z5U1 Jim
.un 1 Itecmyn amy I pmTny! ipn y- t lyn n
pni ,'1s pt p'7 p 1ny3 P. Dy 7 y1 537 '
1L7pa 37i1'm 1cy L l3 ly7 py3 t4 317 57 1i71
-a3 5T'o aDn1 ,$150 eBrB' is 7un3 y37ay3y
-5i3yr1n 5 i3y2 is 3B1yns1m13 111yn 7ts I1
.*l3 I7'I-Uin2 J1 7M131'in1 y3t


-1it-1yii ; IIynl T-calsUo yrVeoi ,Unllu
YIt'tT ,B'tu.B y7y3l"B 11p ,Jim toytp ,11n
-muyi 1y1- yimnyplse 1n Jimnywi-opheB
lyainH pI-INU .1utyw Bwini' ai p111a y I
-$IoD Jim Ueini-i D In'): lia no~tBKy TB;i < 'Iri
-IUD .N'M i y EIr (< 91"1M L1; tn-IKgmoN Hi11

.rnnity 11 JID

"'pD U1 ? y'? 'iIa li t I'.V5,rBn < T'I o r
,ips'nNB uo pB imr y-D ;ifryi n tin
lJvIy'Bn Ve D7 pB :i101isn lyVIID I.yt1 tils
o5iy aon BD'tooN3 yn t yum l ,-yByV1M1DB
-yp pletfr py"t nAn lypypl JiK 1D01. 1 pN

yVyI 1 nv)i'tobn'r N 117 'I' 5v Iy2syaD JIK
.i1lBI 'AT Bton Vy IKNI ,Iponmrwyr In 110
-ut'yB' INpK 31, Itit 7lreo y 9IN Bt5ymtvPa7 K
-npye p'o i' .ni 20 T p10 Toa 1B lpN I
V1IK Pin "I'Ml nBI-p ,S ,, "yi ) p=yi'K5
p11 Dyy1n '1 pe 5 pJl-i7n Vyi'ns Tli 77
.IrnytaBIUe IyJwIMyno Ipa =DInU8 IyV pI?
-n.tiy7'n 'n t ,p'tinuwwmimN U-7 5n1 T'N
Ial MyI n s ,DyBYwvnz o, pTI 11N3 o0'lpD
nyp s 1 !!UniB a3 .nVDIoI 8 M yl' I TN 5U
-IK 11iN '5233 3 It V 'DIUB uDy- 1 11" IV, i
onoB Dyoywn: U 0o5
lpDoIINjYVtn o'n DK ,1"S ptoty nn ri pN
uRi2UTumon Di mra pt n ,toEnm B1 tr In'


,171' ;IIN -37ml)5U 1'J'1K JV 3375737f r0
Jlyim Uyp'Un rwao Ji' ,DI oy ,3'7m nol's
-eS':71 41YPA .n7 7=11' 'w ?'17 7T 3 pI n U1w a

-53 ,yny7 7 an pon'sysy 'n .y3ia7: p 7
p1 *yTB y.4 7 ? t3 al7 7y37t 5 plt ly:ita i
pun I'm pa Ntt N lyJim yytomupI'myty3
-nn17 1 89 8 U DN zi' BInIUyn" toK ny: TIIN
'n 1S ,yU'T Ip3 T'j .pBy:tYoEI Jin J yM $
-yyn IV DII me l:pa py lpti en 'pDNytin
amn Iy II VVyA31 ,5UIlt l Vytu 8 taI Dymi
mogl t lyyi i'ol"g Uin y:yImn y3"w t 1a2
.Oy218 lp't BiB typti DycytymUt Dy' ly
IDM' IPM'vv Twn orn Di 12 MD v
1PK p'i?a DiNtyi; BwnliB uyp is no IB"'
n Iyv"ty({ ul 1N la.yn -U iVySD:I'p yrS 12
ns>-lwt pJIM T cl 1i .;_ly"B--"1lr l
Dull ,ityB ypynBBNtfErpyit pN VyIB yve is
.In lyx tJi n lK I ny-N DyCnell *IT pin

y-'IyII ,Dy2t Byn ToY I 'yb-1p. y'vltU is 5
-m7te IlOb BmTyt?!


.^?anyi s? "180 nnyBl li
-"iyBan is pyit tila SEI;plyi rNg ayo a't
-yID 'O Dn ,DyspuP y1y212 ptr ,yIn
Dijn ,BBempis lytsy y lly pu iavein IB-I
DEI' try^II) yte'tyy 0 paN Bns yP'hu1' n
.3irN pB
-1NB is ibpyn t1183 D',paDnItyB'n 'n 5i
,y'St';(<;is iyIt2( Intv innDil Ji m pT 1piKto
-31IN uIln tpyle N n DYn3VI lyT:NI n115 DUnI
mnln 535 IrI? BDIU-yT I.tVnTyTBmta yr
- 40 14n Tn .Dn '1 10B 'ITq 5IU "11s1
-11 pyDy' tWE I 1s 'Ipnxytn 'n \3 ISw
lin n"py1",, Ji mtn Btyieyr tBo iyt
7*1lIPn .3 ...pt3ntoB ;!1ns My- 1IvBI 15yVI


i1pe AlyI" 3 ny5 t'1;s 1" yimiaoUnP *y1r yti
?57pIPIN 17' 20
Iy pB11 B oY1 ,1iaynyvnU1 1I25 nyi pt
oyBteBi5y-15p'4 'n 1In IN ,'l y'c-'nLT
: IyVo ypilnia 5 "I pny-ilr BabCUyw tanyv
,$1,500 'oiD moI' ,$1,950 Tln111'5n
- -15ys7 7D3 -otv'to ;,U5 ,$760 UiBN
.$4,968 lyns3ti ,$200 D>tBD 'iy ,$585
','12 JyIpyriI PnI 7N311 ,cl I7 =N71 Y I' mtn
B23Iiy17 3gny' p1tL 1BO pUn ,3ny". Py7
liyn nilt 11 nT iynI .$7,243.45 p1i yni -T
m7n'17 B77 is a71p pI3t' 5B iB3a7n ,piitBwy3


pt pr ytp pysw 1 .7 7B7ny 7 p 77n O 35p7
S.15U T1 tJT'vB Iys
Kit 20 lpt _ylBilyo Iyr m tpIonTpI e BS'N
I'K 11783 D7'"p7D1NYt7r 'n ilyn 7 71 1i3'
.aybywrirt ow
v7y ?'7N 1537'y"-" rn ,TINT Bn I't
'"D 1n WIUSln 10 "7 $ ,U7yOIV 7yo'll15 U
-7yy7 p 3 n ytt7y7a 1100 ly'7s .1y7'77s77
lyM1y7 Wy7"t p7 5up's J1Pa 7 I7n 7 y3 753ya7
'DU3ny I73 ,nVYYII7:1 jm25 my' ,Bto-n7 m-117 Vm 7n4e7 "5 lit 1571to 51177711i574n 3'77
T77,t77 37, 73 P17 377727'3 377o ,7D1377Bn3y53 rt 7,1Bi t3 4lIyM Jn 5BV3 p'7in To 7 j'y7 1
,tor ya.?t in pa litM Bn DUiy Dr'%Un tI l lit-53n my nT b Jol57 73n 37 71 5 5, : 33
-1up -"t5 pi7 IrA py5 3 s7 p" nyl I3lls3-iytop 1, I ,7$500 min "2115p n '3n tyl,,

-IrT .rnID7 vnrrp7p t7i7 It' lp-y"B 11 Is M Dy'?s
npiy riyl Tf Kn 'NI A'I .l'tip I'm y5:

min Dy nIv; :I ny;E: tyio n I (UpI =nl133

3y17 ly1py75 n I'trm7in ,TIN .lomn ,pr't7'
-7377Bpm,$, 3y13 ,3500 1'7 "mp31 '1777y17,,
nyi .toiD yU y y1 l BIvn pNt)y$'" L4 y'r
053 ,5 77 '1 3N 7 P '7n 7rE ,v 7 3737577Ji 15U

yr; 1ytt 1 2 7y7Un -I' 11 Ip p 1 ,a t'n ,'i' 33s
p1n 537y157 73'n7 1n B3'?D DIn ,137 a 3"t5t


p yi y0y'loSnBy t7 '77n37 Iy B7 yD1II ,Ip
-n "35 B3'm yny. 71 n 51I7 N7 n p3 p 712
-aInao N tIi n'Iypynit-on lain imnu towI(


-DIn iM5iNnya Ti men aMiy y11 JK ,Btolpry
-537"$)'m I374 nV'17 -77 1' 73 17A7 31 74 '537
uyn ,1's'B it'siy sy pa "o ,BI. 7i'BoB7TyrB
3-7I04pl 0i 3 'I 3IM 1 317Y77 Vy' y"t'D
,E jn(< pa 37tB IB"7S 777 p?< "D 317 ,3y77
ytfU'is 'ti niquyny tollov=7 I'MD IVII- JWp itMy'yD In D'n Vn pa "Iot'Via 1n aI n
-yVIll Iy ,'ponntyyn7 'n pB yVyIn I ,'M51D
,t1t Bt7nt7vB ,'J IOB-i3yp '3n 11pa in y7
-1137W 7gnO4ut7 :Iy5mov'-p 311 AltB"m IVy7

8 D1IK topl-t toryB p 'np'KH lypir i ly i
JN DPs(t'3t yiNg is pqY piirien
iilyiB 1yt12 Irs yipyp iy"t? yp$yni ,Danin>
QyM'ai K .lit tHoul 1V3V pN Biy"ntywp Ii" pe

211'ti r- I'm p' p lytiBions Ji p I
.=*Vr>rw y tlya I-1 ipb
.ppo 3 a c p I s 13 5 .yV tMen ,lymy2p3 ItoS ay ,Btnwie Otoiit
-25y00 8 taTeB'ya.n D'ub 2y'i 111) tIep, I
-1piym iu Di ,Dul ysi p 1JN M"ppgz p"1'
IYritse 300 aDns .IyniBto(?iy ia t'"N BtowB
lylyl ly^"r yaityon 1 JiN Iyvopyr 1ys3I
-ya to' tS'K 'na lyy3t ypiyn ,iBtBown y"3
.-VI nl p2i-Tipi pT l 'Ip Yis ly lp
,Typ'N pn lySIips' Spanl ,Yypubi mBJiB
Ie pNn i Y .bm0 N pB tyssnya iyIyI Pn
20 pli :;itDn-N n y pipyT I yyI y211np g
7IyvDp 'n tB'lyernyy o pJI tImpiN -le
13n yvvynl ,pB'i'h y-5yT ptN pIt-^3n wDpum
Ji Uvt IyIyt miO aty win tyoIuywixN
.pI -yn tn ,-IN V? pa lyIIIxln y ,p1p5i .0
prT pi iKp'ti t 1e B"p.'Byt IyV Jpv viy-l
men Iy .waynen plv loss DI'N I t'p1m
8 1U IDs' m ann 1upim iyn ,tyIpny1
-tilt isytel 12 pIlN tOBy pera Is yVuaonup
,Dnp I' Jim 1tTT'i-U-T3 lt Bnun D5KeauB '0 I'N 'lep't IY- Te 1NI
ySir warnitlo lp yoIo D e 1pt iTyoiy.iyrNtm
.lsen'3-!?I, pI Vypi1p 100 ytr82 I s
a05Bw tp lynnyyiBNi 3nr n'lIy C Y
-win iB'yr B!tyetwis I'IN ^anyBDtoe3c B'O
158n tINK -yiI Bt uritm .Dl15tr3 OyV 1jit
.n ny'Btw-lu IYpn 1. s 1pllnyi ppiYiypn '
Iypm pia 1IVyTi;'oa IfinyA IV:1t 56 .11'5e
-y1 .-"py1 r,, 5liety pi 1yV-pc:ID Jim
Mme-lp.11: mu n M 5ul lyl 5 ytetlurlnry-l
.By:ii iy.mVnyBtoln yi pI' pln'1 pn min
Iy- is is -75un Myrl toywtnap IepisK IyV
syt83 12s Dw1tzN tyl 1- 1TBi0211 mplY8
.1JIteWT1-ye1 pK lyu'wp-ninin, 100
.pp V n n V i I \ns600 pun ,Ipnyriye IB29 ayi ,jKuiuni
DyI Biy'ayo -381s-1a-lbytoIg ay pB 1 mBniBa
-ui z Ie 10 ,Iepin lit '1'mi pl-ie1-20
PN ,1'T8318NB-t~yiK \Iel 27 1rm ltvrvTi
."'Nl,, "lytyI'n 1yV pB wIDletonu
l1pi p1 lit ,TV'tn Ti oy jeyBn on'y.ty
yVyI -iyIBDgpmi -yy 11pa tOBteiB>3ia IT ilmryoys is iDIn Y
yuIyV yV-11 .Iei8m B-)BynND IB yppI
Bllpj n *iy't pa ID yl 110 s 1v' IV IIT Ieni
m1tv 1 :LS 5 lu ,y t iyu no 11y tI1 Dte IN
arOtye pta -oiB't -yA yVyIV II'I Ji men Iy .wointryo'wej pm
BtWroN myr ie pB yu to'7 121to 12 101 -
p5er Dull 1isyy. TyoyV1see oyivnp-tdyiz
I11 ,yi Vv^meonl ytfiBoyDiBS ITse:-sl


Dyl pIt '1PattP IBt29 oyri vtliyQ ir; BEn
-.513nvto tnrinm-11:1
.aBoyte arran-'n
-y;A Wibr=111 Ti t'nv^;ny3lB~t IV7lyiz"
-y'?D"p mn i BOn tysip In m lyny tna u pnua
5iB 19y7I .pt'MO y1iyt pt ienn? 'aopeno
fp'a YiStbtuNrB11 y 1n pun j.n< lyp"t lyriv'1 T eN5uo-uY)a('B miN B>0 lp'e
," KQ,, jb nltop-BTry ,p'npy Qe'5'11 : lyny
pa Knutlypro 5glysy: ,'pDIInmy'rn .K 1Im

Jim wile cy-T BrByyp; Bvn 1y 5KBn .0 -l
-Ie1) IV .Iujp'B .K IVs2ngB ayi tByb yxiet
=MiBTn 'I 72p-1yny I'p Pm ten lysIT
yby^n 't Bty$BByVterpls lpIn mB11)N1 yIU i
-y'sse n sharp tcyB y n5ii' ,'p'i 5yayB
.Jyrno'n yV5M
mia t3n ptao h 11J PI-131 Ifts-BDp '1
1 y"T 1p aiy py nyByao"ei<3 as;IKB iynt
ryzafy vpuj= Impy is I'lnyl; IMY-s1pomi
.5un
Ti'^ ImBaNiyPBon q pyy BV men ph'y .1
D0i uDVtIB-lt1ynyD 1i pVe y^'i J pyn
pJ tinllw yBDi'Byo yiyT.In Ji my3 Ir
Men ly .Dt'Wteb DyI pyV gne0p i.tOia5 1yV
,P'p-S li1 BiVyIin ysamp Ba'n j:,, : wmtyp
4-n1 D0y5,y I DPJi n iyni ,1847 Pn 1j:
-ouD'epP IyI,, pIyVI tB0'gi1 lyr pV'? tyfne
-Y1 '11 B vT I pity In ," /'Boyp'eo Iywl
'yB inyi iyrhyBsS'B Ni pywesp
-v5 D3'0 y^M IBSaliSOlr i' ilNt"3 g Ii
-e3 011in ySu wbtltolr ollm ;I511IT11:1 Ji
11e ttyaay yn'voylain 'Tr t'N TyJpu'-iB
IyV 'Ilu 'II ,lIyIN Men 'y ".tB;"S iyiy
Bt3t4oitn ^'nzy:ty'i'a tBsn U:NiN-tHa yngo
-Y3K's3 A'StIB p Biyliin sypn' yj";5 y78
vilenne'l Lr 1I-T:V(,~w5Io wtrtr5
I'll jilm ?-? =V -I.V~nK vine Ito-VLA151
lit pB I'lm '1 pIy nerp l 'nwrt-mT m
Bun yiyi p't .phyN -iytain pe o pt B'yn

pae 1yoi IN too';{! Bsn 'pDinYtm .N
Jim Ip 'IN 110 y'limipptly 1YS982N 1y31
-yV ay l' t I'm yoon-BB'n l tvi BDVy~yv
leBtTrn-enT3 eit 10,Ilp)mN el' 20 lB YVmzW
to"n mIN IeB Tyr"BB Dull pang' '1 P- J
-IrStoi yrBmnuleo '- IDny-i. men Iy .Jet is
I'n 10iB'i S12 YBONp-'- yVI'B1 y:yi'ty;--nn 'n pB 'IM'N t oy
-y;E! Tt Bsn ahiy ly .m'ap pn Dy'laySip
-rRN III t p'l t31 1VTm .1 's1
tBn 11in .0 .B 1.1i pa) 55 tV:1yin y11
Inmn $25 .:e.-}in tovino -in $50 pNBtoplyai
Jim ,'1111'ni pt 9ppr-r Bw"IB pJy Iy
,i'ytyVytB ,Iypn-n ,nypry Bn"IBD $5 is
.TypBtiNO pBI ope8n Jim ,'5yrB ,xiypaytat?5
.$248.70 pIny.i lp, I ynr t'r, oy
J3 mitn q nbn toeyNn I n yyiyla Jin
.D'INI VYIytJI p py p pt<- J'IM p U 11
pIa tvyo pI' atop'e'N Bn lnmyx-'v a .0
."Bonn~iB-pigi-i,, ~1ly
BKn ;3-ly"B iyI JUJ a2tn e taOVy aW12
-11) ImaB lups e< BMr:yu.3IDIR LyB'olnp, IVI
-B"p'ByBp 1iv yB tosisoUn Jyoi Iymlv
.Ircltonuot 100 arnnet ~yre jN Synyte m
nvzlim 12 JIL45V M'I"a Tim to'twnp Ir'
D"t- is 'INmy; J y.J "IM JV 't ByBT:lp y li
fir p1 fn p b I''a' yp' pen- 1 =ai
.inn^'o~1 PNH pps<^~ WB;"


p'Ti'nm1 IyIIm lyp1-rIet 1- T'i ryu Dp1
i-n ,'pollwait .m ,'IempryD piepn IiiN^'ss
It" u( 5 .U5Vy MyV"15p t2s Eln ppSy-iyto I'"
I 'polINaywri .m w-o ,jT nz
1 *' *' a m


5011 K pmt tiv "pviml,, pIe 'yvy5 17
.yBB'otsp-wp't mymnK pa tpLay e- nI aspan
lan'man-Pni IN: 8 y 't p1n inO cAi 1yn

- $25,000 WIe Dy'Buenep 2 lye 1'B n'o
1to3^r1 y'lrin n tyiB'iN iBri ^Iuo yv;ln
-pyu'p .ly i'i 1Pi9yn lu y n"i< pK irn
IVII3 IT 1-12 Ivilz 12 rvi Jim twip I'm
.latitn'-(<3 l'< 1yo"n
b10 u tvy-eb mpyele NTH iy ,Telt wiaitnte a
Itayzy; in pen .map-185~p 1)K annYjpingl
ois .1p'stape ynipytpy iyiu's; c-1 141n
inento tyranH men yntaiiytpy n in ,i:1p
-pau -7 t I y3"t TO I i'yn j az ,ta'wi~nlt?

eoDyoe-is an ,Ilmtypu It22 my-i ,sIz
-Iub I'mn pm YYVI yvtwir I"T 1? ItLny; pi7pD
- JP p ivsintDsmn oin ,ItvB:ya 400 oIie
I8m2e BIyVly!; TiK vi'n 3O 1 pJen Dy .trys
; 1n'31 'O1 O n p'IJB -y"Btow-eB 1y ,I8'Easp
IeaBmiben .amBIna ; EIn tJytNrwp IVIIIVI
lit 192 B'B:VI: le iyOaK pi MIymn.1 tern
mYi ItNotu-In t n ittollp .n .0 .N
-'let IYIIVI TIN WUI-l rnm5 r .-IV, IN Inein
-11 y;"E SP"i N B1ny. 1I jtn;I 0 TO .j' yr't
.DKI;NiB yB"!pt'Tl3
t3n t< B'O B3t<138i Bien pap 10DyBunE
iel s-znym 1-i Bn t ly pN :ipn lyu'N
uIyRn,, N Bunvy -ciMnn IV .yJim Nl -Ly IV'N
H .DyISet'3?i nb yB"Tu p-i Vlytsj-i' B I'm
-y pD '7T 1!:u'yBV-1B yan11 IK 1B yI'spy
11p peNaN l J ims,, 'I Iynl EteDBYotr
MD=. Iy IIyny3; TNi pYip -IuyPoBs ."NIepIn
'o0't aYn pa BmBaip:youns lpyi'nB H "
.B .B .N ip 192 tB:y12 ,IV'-oSNpB 1mB N
t;mB' .-p' Dyn 07- IIt U1t1twNt p1; .u
01=11 11 M'n 1s2yyBpeap yry:VBy ,n'ipN Inin
-NRt';'Nou yBviTIN Pl Iylltotru tam Jin
pN yispy) e ,lz27 cyI ,Uti? Jpi ,oy'2
.5un DyinsVvep
'ip neDYcve- Te ,plyn toB:1S2IeD uT sT
Iyvn ,Iyvltb ypuBm pn ,tyi y1u iip im 'Oin ni
.1BIN ity'1an Ibu m I'In p-,s Br!msn IVIT
$5,000 miN taBnsIy, tnso TIn p:1'n i'a
uk't By"Ie ly m iOn le< Iyto n 1-'B I't 1Jm
in Dt ^N lynIu I y? p1 N ,eBo"p-Hlep e
-yp uIN tii n~ Dy in ,p?n O .Bvs' pen
-H;.1r P7yiyR Min tO O ie:';"eB is iyv'5
.oNein pt< Dy'ST
.0 0 1 S 2 O -'-buttftbyTvY e JN w1in m ynv M11 -1^y"T u
'- sunym Men tanoinm yiiyU5tc'h ImN yVy?
-Ti2 Ii 10 11m *ip'IN I1 20 PB :l-1yVB
ytopB'op liypim Ipypel IV1 Doun ,1itu'n'


1945 ,13___1 = V 4y2 16

ID0II u71i1in3 rIl'Dyn1i P 1n"12 t3s By'


-iny mBn MK-i1t3p7 1T 7 nB3't pIm TIN
-toBlN 9I O'IW N ( ) T{}rtfT-Hna'3 tyip
-iil is rtaD'sn o 'le ymlowt ainyB iyOKp
p'3iBn1y yi 'Tn N on- 1 pis 1y-vyi -7i, p3
Doy11 ,31p'L31Bn 16 'ny3 13'K1 v too3 I'mo3
.tSP21t-1toimND ay1 lyogtis I'lts
yn313-D1' nnVK 1< tB'BMey; 1 7oI .17 'N
yl37.1'Bm1313 K Banys3 BJ n Dt7 .i'7nCmet
,lphBDnp mypnle lT "ns 1 )i- 1$ ipm1
13Krn "T .*p1'N7 i yV57 Ji1NT 1 3'1 1 a'opoN
,nita 5= o51y myr aM"Nhy? JI nxivpyr to':
i't ]3"n ]ttB33pn 7yl3n y3yay t t1 73'
BT purl t Itr37n unylZlfl pr't33 '.7 71 ';IN !
m't31: ,1phow '3 tP7 lf'73 w t3 ny' 7 t3. 7: r
.t3e 3 n lyt pT' BlB'v Iin 'rIB' 'NK'D
-inn m ,Bn n7112 y17 110 "lto i t i p pi
lt i n ,tuni< Dy B lys't B lyin ? ,iY? 1


"T 33I y33"K ,.^ .N I rB 3 a'j 13Ki5 ,DI7'

nypr3'op p1a 1)wiy '3nt31 lyipy312 Ti
l3n7. Yon37IYB'ImN K TN ipV .irw3Yi2 lrs i'N
- yrii 8 lyiy r'n 0 1 .n1I3'i n D'n: u'a
.Brlni Tim "a tB ypr l lmy-i
1l9 }?3 T'NH B 711p 7y37 1y3y" 73i'S3 17 3y
.3 inn ,1np'K 11p IP3 3'Ii;L iVfl i 7 's?3K 7y.7
ly Men 7y33ft p7N Ji:DyYB.l'Kr .J'IP15 .57
-,W1m mylpl pB BintBinb Bm ,!B
-3llig11) nr53 7377 31 r-r 1) ='3 7 31357-I'm1nzg

T1i 3n1p7M y37alSt?) C7 pB'7 311 1apiB3 'It
- inyt37 137X37' K yyo'sD?3 ppl, Br 73 Ji y
IV'K W1S (p'31By11 '7lB31 p1S pt15) 210Py1mB

,7'rP-137 w11 Jimt A lImons r7 1 3'K


-IV, y'N 113 'Kn 11e n"m 113 y D1'7 M 11n

n1 11'l ,im5BnBriO tny IBg S:Yo TDIP' 12
Inli Dulln ,Q'in'n--noni5 yiV'T' nmiBT'nB
31i Slei) P IllsJi 'Kt 1i -7 I pp B3i3 nnyK i
IN DVI"5opj yvtvllm 1- p1B y'sBMI5'z"3nyiV
'- 12 nea"' M115v 73a'nE I .13'p
'fl S 73733 y13 BB3'.1 K" BT"l. B'K 1? .'-0l7
o'ip9o Il'lsl 1ny1 051 1 n .1-noB VillNm
-n'mrtoo 8 n in ,oM nyB;=VMD"o; n Mn -i yBVn
IpI !i7B15 t 1 t'o ID 5'B1 H y3T 1 3V I K 3 7lyasy7
.$900 ly'nIm


-on Mli137331 M'e tB12-Jn111 1K 7M31 '"

,I' i?3't .7Diym3 tn71BK oy-7imT Mnt I7't
-aI pyn ,11Bm YtBmB'plOin to'o mY"S3
D'i t'15EUB7 17 B .351y VI'nw3 Inb B1'13
.WiBmtomBInity


ltK BeatB 1y'i77 pB371 rTim 01pB7 yI Ml
''t ,B137By3 37y3 3 7 n 7'K y 137 .tBD";
131n Iytle'Bt 1t .MtnTUBoa# 1im 13ll3 noio
pI T $, 5'n) ,a51y p7a 1nu.n5,irt7tB Imy3y:.
toin "m3ry3. 73",, 3 t3'D I1ap3rr71 19533

M-n,, "wtys 13t 7 #YMin- 'ln .11 Bi3n7 73


n;i ,nhyll r2io s;i lpt N31u 1 iyV'nllyt I
Q'1ToBBYD'itDIH p1 11 Dyt'B'N-aTIStO


.ppo .ppt ix on r 1 t w t ?


1pji p *o .5 n ntn *1:1' il
-atn ia' TN IM5 Jim p t KTo ,i3in iis'n
-Be ~ ~ ~ .4 ni IIIImTev111$ 1s -Irtrvl, IS oK t 'nt11 12 111 MIoi


s) li?;J T Dw- pi I t5rrm
lIyn2 utyn ll o3 ZByn; Men pi mi'DpL4N1
IB Ta YiiSr .?B .B iatyale pa p ytiyrtn


P1" Irn IV tty n 111 o48 1 b J rn leVytoi
Do)) "t Dy7 Ji Jr myv ,o ya IV i D ll li?31 '
Trins 'IT Doll M ols1y 1 eo lyni-p i Bto l

-VA Mon p'>ie Inn Itr'IN n 1Si ,IttI 1
no, 20 pTr IonnoB-jPiiYnD nol 27,, .moNn
TIK y Or typo 'all p tK it e n v I Men' pIN
.DIln 315 .6yN lolNs 1'1 l 1pn ttyy '71 i5
-11- 1 Ie S j:Pw i uMID Is IlsK Tul tou, aot
.IVIKN YsoT'( --I, uyTm p i' toln y 111N $ "11 m
-ImK pl yIrB-malln IpN N inIpyc IyumN I
.I*n BlI .I1 ,tymtoryp-Ip,>N -yI

3nt? .K. ~ t


iyV11? TN IV,"p' '(' 20 IPD iIyei11B n
1JN pJish nyziB:D'p n .'- iBn IyD'nIi o

Iyrl"rBUy- le 1Iir TDiP mN yimn s.11-lytoi
Iyrwrol' tV't 1'm IV5MwDo~p 't IIrn 12 a1:oen
.alys3p Im"112 8 "3 MDIlp-is
-tI MtUn IppomVI I .'0 VY2nIU tIVI
1"' 11 PX9 yil yri 8 'Oo B311K Dyl tony
-L4:1 a I man Mile-I .-IVtezoo p 1-1M5,towys rAIND
-5VII rz .: M-1 I'2mr 13p-T 110 nol vp toDIu
-13 J'N 12 11 31Ir MepDn i n B^ Ir zt y: B

JPI 1t'3-WT3 pMT ]S I n I t t ,pIt' To D12S
-Btogtpropy pnrn pp)y-IN PI pJN 5rimsy-nI.
-Ip'N 07 mn 'y: B5p n My .iDy-y)u:N yI y
.Brlpi';"K Iltot 12 Bl?31 IPT IKE
.0 ,-lp'N 1 li T -117111K; nr 1 mm'SS -YT
-yV aBIN IBBmyaDnI"o $ TNr Bn ,gtpHl .5M
lUL45. ny-i'St ipi ipyl ,=mwayttoi 18 py;
1y .tnnbn III$ noo J1N 55=> m5yll rV npy l
y B'i'P O DY'l 1K1 rt'$ pt '.E Iyn l Mon?'
-n R Mia lB1iyae MrB Dyll 1 TMen 5l1y 'I-T
.$255 pl iqnm
.p'0 BV 1 1 n % I ID n:SJTIIP' y:'Tc1B it ,U Ny'l"iB 8 1W\V^ t''D
20 B3WyOB 1451iy VT8 Io< it ODpB'D 'II
typ8tpmyV lyr"t Dpol n T11523 I nup'm Io?


-W1I'7y y1I 113 JIN It1N "Io T'Iy7A3 'yK;


lit ptmi 1i-ny' -IV "n Dl'TTYn pJ
,1nbotr:onBODTo5 1B1 lyT' y'B3'n7l l\yaBys
pM oDyie iVp'I IN B Men Dol1 ,'331 i Dipy30eyp 1n
J1i 'y31'p "I noe $50 p1n ninn m aLNxny;


: I^tomy Dll'leN o y TV TlDI31D lo3113
'*lyn 73"N5 pN 7y929n i 'D1y K 3ypn 73'7
P737fl nrl35 K 737:3712 31717 lp73rt quKim

i'l7y7n ,D3a7B 13Iip y7t Pi n 31r Tu'n 3'r


n.n lleyl tby 1l T yiN t IrV Qp7y ID'N I- pI

-zY'1 M'a TimP 3ly7 ,m3yp3 o' 1 plit
-8112 pnp p1411) ItopViSN pi)1s lpon


-57n :n^,,1 tel n ITt I3!in Dumv.Im IN
-oYpi3 p1s31eN'l 5 yt5n 1 yi ,'5EI- Lpi'1

-1y Be3-7 11 13 y0-J7 .Iti'PtO 3I3 t pN'

, 13 n 3 t1 51:2 1-7 py.i 3lm3 iB to1 y7 ;
-17Is2 J3i Milp'Ali3 -KT lip 15,111 Don l
,'tonli< -t 11 n i-1ynio isin Buy5
3yt.'7' p7 B[K B"P 73-37171373 n 73'n 73N1
1N Ii57'w1iy 1S2 T '13 ,pIK ''3 Bo"p.'"lKN
.MByn yIyeoyn
.p* l 1 3 .0
y1' 20 p' aruny'' 3B tP7m3ys1p p7iy3N
o8 'ly31y TiK nyzy*VU 1BI26 uyp ,7np'N
-NO ID Jim 5iyV'soilb I'D nrloyi ^y~rln..!

1nn B"S yI"I n M D1 tByo y"i ,miwlnl
y71 .*1T1-Bpc'al7N l.YiN iS B13W27y "tj'
-'K iB73^'3"7itgB K B'O 1p71y3 3yny37 7'7 513T
BD4513 i7 51Ji lDltu7 i 13l B'O11 ,BM51 'Mo"I
ir 3ADycl T'si.N3 p1") 1. M 1' n 'Y['3IP
Itobr 3 n P-I 7n 131y1 1s 1 u ll' ,vir"1 Tyo )
500 py to ,yty'*e 7t 3 D -n ,iayrn 'y[t

,-y25 IV5or pK .-no o3ou' 7,117oy3 7I t3nl
to"p3ynyyn e1 'oK 'lyp' l .l5 .7 Jy73M I0y'psVy &.BtD B'l Mii O T'p tI M "3 Bmm Doll
12'en 'lyi p'"! ny ir roynyt18 tn yi^n y
tyn 7i 3 i m 1y7s 3K ImN5 B is till"K )"
I'13n 17y-7yn 3773"731 t D311 ,[3n77"7 3 7.737
,i325 Wy'57 7y3137. 3p3n ,t7333ny7 217n

Dy .7t31o1 to1 7331117 73774 113 7 7n 733t
.$500 1s to3313 p133y73 3137.1 7'K5u7n Vi7 Pln[7t I7M .e1717 I3 7 3'ln7 pyn7s

5173 I35yp1 '3 1'57 .? ,ne"P 377 m 33 V19 7


If I y 7 j 1945 ,1w13


1945 ,1611 8_2 1z : 18


elsin yrtop-$00 yrini ni "Inaynytiwm IYp
I' m p'TI pJsibV hNZ nyi :T1e-in1y
$150 yBt1py.is iyT:lin p1 0 n 1 ,iyt V y'5 yV5*

.'p ,y'7iBB'n p1 2 Il'%K iruK p isP1
pnly, Btsyimn enmir I's topYlp Yn .

,Iy5tpv3s SIK pla'niBn-rni nrx I1N Eiis
IND yt IyBDyts 1vtoop y K
.xpjIgaN lyny e Tiin men tl513y nyv y- iyn
UNy.I .iy3 Bt75 n' p1 N J y7tM y w BDvt p Iy7
,oen th plflyt? rim 1yt K spey;D 110

IPT Iln K5l Jn .xeIlrm 1 yni IVIVI
-DB5inhi'K Jim YP1Bymp 7 5'yiseo ,tDyIyT
ppb' ..B u plyyi-7oIKa raiyn 1 p0 yVyl y ilI

-T1p ply tmacy> tn p3mn'.>t VYiitK N
-Ilpyr"ym p "=-M -10I,,'l y ps p>imyn' y2
ln7 osyeI r pr ly is y ir5ptyi 1yn' T yi:2
p,1 p r.1py y ix37 ,7ryt. lyD I'n vol m K J IMel
ry-Tya I "'v,, 'p Ji-m ,, I r'n )yV
n011DN yr3'sin 1 jIK 11 in .pyn .IN 5-Kp
pI' ,5yV:I.Noy 5sey psl ub5ayn l2em 110p
JI -Npin 1yT:IN i toB vy;p mumn Iy ly yigI
-INn 1 I'mcs "D B"pa':NI 1i40 tBy)N-pT .7DN* ytpriN-mB'1 l is'ts "I'D ,inKa 9 '-7
I 71t "I 1i'm .3 y7ty; T 'ip y y.r Il n 1 K
,DtBolmyD'Bol: N ppy, tQ p JiK yIpi 1y'i1"n
-yonK 1371:17 8n7p.*nn I8N Uy 1 7y p1 o
Tiwlnim n ?y:epln '
11n 1 n u l lvp 1.7y) 3 I'K TI1N .nly 717
TT ciy oy 1py' !ss'1 ItB' p. 111yo
D' 05y y V I IVyn D Iy Is Iyn 1 1ertYis n
,ygpI 'n JIB 7 1ly7 'N 7 p '1 lip 12 n l 7y'lm
."7iy:py T l yso I2eD,, ny1 IV ? 3 1 1. 7 ImN
-2 iyp t t 8 8 BPi IB. iSY? ;N T11 t Bin'O
tsyll tiIN jy .11 IV3 ItIveo 15 B"pn:yy
151 7y2SK 8 NS S1T2i7p .3" .y-t.O1tius y7 1 pi I7r21 'p
.D I ~-a rn

pew NIy, 1 y3 p 1r 7T Jim' 1i
- O 7lti 7 1 3ID mvl1-IMe7 b 17'"S'-IB DV7 7 '717


.w 53711 Il pe 7 III t em V:V-y1i3e 'IK '1-

B 1I'lD1Y"'B ,VetT TPyt7L Bt' n9

tI' M VIV
-S3 1001iyn'y 1ia i11y p ns y^ pK

-yN u at 't I'N i>' TiN PN B"S xystp 8
.$ay- 1 y i1 i ]y-tBa1y;
iy'y tyn ayhaO n1 Ti ,s?n TO
.mBLyn myly:pm a InB tpym 191 p BS-it BI- iT g9 ,J75'UDW"Ti 911911
.'13UuiDD ,T980X miW


I6p'r Is 11- pa iyIB pI a13n1n n IBlS
Btoyn p11-Dcpe j5 ya *wBis ItI'vM 1e 1pM

,'it mtl NT itetv N pI yspenr 11 p'p In K
1pM Pymypta IV1 iDm -it 'I tolingsm bulp
YlI itolm p y5 itst 5is erytvin riawn 'ni ?tin

JimNS yNlVytm8 t B 23 ,KS y- DTIen 5INo
,1K o'it tDrin Il ,fyiK y 'amtyny tt p'N
in mBt:yma y"yn ,pN nmn ,Nftnv' lp D

teBn 1p" 'it,, eve yrmit Ji IryiTIe p
.IBm5pll ypvrypNi
-IN p'inl-20 nyt lzTy3l i K I n TI
,Iysaysy2 Itm7 cyV ,aKtLy-I ,1151:11-lep,
n IeY ist pNIy lptP inrlty pI(N7pVW12vinlIb I 8 IIII- 17 t?
eL, 199n. S I- Is


DU.UDTIN DUN ,OPT'N 1"1C 1 7"D-SDI'N


IO lN ,1tSp'o pS t tO ree Xu"t I'm
.P'mhne yiAtN 28 7m il ,4IM 'i llI"?
:PI In pl;"NiuND Isyrin tpS Byupimma IYT
-in e -' n Bn ITIN Iy:rpnIYos iy 1YS'i
iyt1i pp;Y qp pi< ,i' yeleynsa \y''
-^yn n~ .Im[tat i".ym mBxc::i yn-i K onIBNm p1ty toei ini ysllnI ywri
n rimy i y ct y'yn1 n .DIe 11 pIe IyP.y:
-5pyNa yBtoByVIID y:yvn7osn (I B toIT
"r omBiyn pt< tytv yVyIrT I'N pmt =Irnyp
Vly' y C"; DH lyvils'in IP-r
ei'i :I'-YIn VI"T yB"B1ylimD iy 12' po
-I'ny ann yiyTk r y'mn IItyn tv pim vz-
on ,$So ypi? '*n lya ,ES'N .1ya"n 9'y1y
.BomDI ytiIm pwi-EiBI-I 1I AtIImn-zCaInv


1Yis TO ,mni y"3 yri '>3 1 y5 i 1pN
-mi n ton IT, yiny Ti vpy2NT):N;IN Iy B =t =yym p'In Vlyacyne Ip rIytolN ly :y
.B3'7B Iy'N TB l te BB' N t y''yT .0'
:.'rtISB n '05Di -:ynvtI It iT BEn (1
-,, Del IlnN B;'lp IIN JIMnN, N $1.50)
(.Bntceo IIV "IyM
-;itom I yi lypiBm0 y 1ytzln2 nEmp (2
.nyeayo lmlil'Op Jig
,y,'S;tKui(N 6 1 ipyoY.i.n BBomyn (3

nirn yBe inBNo TN YItpletonIs tal
1. DRUTZ, Finll. Sec'y
D. RABINOWITZ, Corr. Sec')y
2510 HLI.ston Street
Phone AN. 23874

IIllillillIlllillillillIllIllllIIIIllIllIllIllilllIllIlllIillllillII llIllIllIlI llillllI lllIllIllIlllllIII


i2pa B'ptryyns nen 7 lepK 4Imp oDn. ,'"Ipy

\ Q < p 3 I a I n n


IyT yen ,Paysny1 Ilt 7 I y7 ,Ba7Iei .mtI2T
ypi3leipsyy L a tspy;ail -Ipl' *Imst'B7
-ItynDl 1Ni 2 jIN l5Kp1im IN 20 1t =Iny.117
-'m Iyripylp 1y t )2y"s iy I .sM1KIsmt
1KN JYVImz'I yypT'"tvINs 11ps TItYy 300 1y3

-y. 1 7yD0In1 11 71 yny1 PK 13i7ys'Mnf 1NyI
,mysimp p12 .1 it .0 y1117o tyy.Vt 1 mrIt
,'13 "iviaNtb ^y^ : Ltombatea It paDn
1 p3K ,71 *y 7 .1 pfl ti7l3y7 ly lyB.7N
p31 I'v12'8;s3 e.5ppbe .5 .0 .ptoST yi75yrt Iu
-toDN; yT lynyj;1 T'K ,1Np'I p1ib -)yVTIMNK
-INK pIsy3t 327n s D 7E 2 'Ill5 1m K .3y.i7y
-1et iy7 ue2n ,3I7rtTm-E311: p1K 7M1lnt ymyII
1pe 1aIBbi : aB' m yma yy12 Qi y y1t5nmT6
.^yi 1,126
By5. y37 y'is'in I' pt eim 11 ys:2. 1y7
Y'7Le2tDn 1-1 'mN D0Y1 c n T1 % 7n N T In
-1 1Ji 1l1u : 1 1s I-TIN yh-i'elu 11 (' Jie
-1MlIsyIK! -aw3 pK3lNi 1-1 ;iN Dy 17'alli III JiK I.:

.*jo ,I 1 1 1 1 % 1 9 0n

.' .3 ,Kphyat~tm
tmyl'Py" I' 1TO n 17n20 umt0 11iB9 Y3i
I'm 1B'n -'3 ."51:11 p 'I'-10 I3y7T7
.aela .-inviey ly it INniY tons0ay1;n
Vy57 .13yny-1-oD y72 lyip3 t r13 y:p D5-ist IDI)'I L IN! Ey::p.gIN D-iT pen yBunR818e
-yIyB'n 13y1Lt lnyl:; TIN Bn.7y2 I"?r .1172
1y'7T7 Bn m nuNN e .5 .11 .1751N p<1K Bi:K?
iy .*ysit'rc-B7yn .y;'Bsre : 1. B2.'i15 Ilp
or p ly3 INS7 INE 5' 1 N 7=K7y Ti1N atnu
.$82.50 BKt3.1p.y7 B!n DCunl ,yVlKEnQp
-:U7p on"s Iym t K e7yy pen iBnDt' 111ns2
-12 moP1 lyylly nillt yB0n KSelo 1' .B1992

18 tm1apo1n I'm ptn iy-aysyiT lt2 yV1
7py2i 1Iytol.7 vyl:N 1NB0 B3i'-D0n7:yp7IyP
.my:II lyBul -I' INS ,18vIynt 15mm yv'inn
-n.7n 21 ~l3y T'K BN1 II DyI3 1 It B 1iBN
DyD inn .IyT'p yBtrBnveD c) in nD:n
ImN tNn Iy .%IN B'a ly1ny; TI InStup
ImK y3 '? I"? t11 i p. I.1'y.V;1 t's Btma yi
y7y1lytn Dail ,y51plya '-T Ivy'iK .J7iV5SIE
-p 5 B77ty.I IlK T'N ,B2113y. pm31n =217
y'117p lprip y1 7 yr yyr prn IN ,$56 1yI1n
.Iy5.7y1r.p yty1ayiNDo 'I IND
ipp-IypiBtoBr iy? 1 N. lyapysy3 IBl0 7yi
-niDIn N mBTy;stn Bya'csp iyi:r pa
.In -yIV3sp yvprttyni ID V -1iyT'p IND IBwIN1
Dy7 11n 57'DKp 1teTtK1 iJi p"t7yp3:'sa .m
.t7ByVyI tmn .-1 .11 .1
t2ylyi *y N. .n t7 n Iyaynsy*t 1I7 Dy?.
-y3i 114 Dnyp .K1.1em-57T 343 14' 3 pwn
Jib -IB7lemN 13y1 .yVi .NI2u1m12 N Iy.2ys
Ny I' lyV'tAm yVyTmN ps y1172' .mn2nm
.mt'B'D-'nB7lp


19 1 7 -; "I 1945 ,%h'


1944 t r1 tI3NsiDrn I


: n a n ,I 3
111t7 y2py3 l1pIn 1'1n 17Y3 "r.1ityi7,, 1a


1371 1'K .192137177 37''7 11 1.1l371] p37731

.( .(ipeyo) ['e3 i'ia Dy;?3Bp 3y7B'ii ID


.(.1(. 1t) ['127 1) 1p g p 1B .111sye f
.( ny sy) 1'lp p M D IPI^! 1 yT K1 7
.(laoyyi) Mep't ;(t> :'sjuns


.(''19) [T'i] 1 piNB p'a ,?itplyn
: 3ppl a to r r 1 4 i ( ,5 5
.(1y2aysyr) [I11] 2' t3 11iKn 1I pj3 Li
:5K I1 l 11 ,1r J n3 -7
py7at'1 1n ln I 1T 111p i p3y2D137 11'
.(1yrn)
.('31') nonn ytf'n'vT n
:.K ,1 yi115ye
C1171 Bt1Bn3 17 pa lyK 7i71P 137py3Y.1

: 13 p ,1 B 1 ,
.(.syi) 11328B-1l7y117IDn 1pt 12p y3 1n1
:11 1 7y 7p np 1
(O1t 1V3 : wBiT)
.(yyn) [115] P53U 112.1i3 y31 ,157lN$P'

.(DoinI) piata lns QWn
lyt1'Tr 1Iy7ty:;T2713-73 iy3 ,Tp"'B57$.; .7
.(1y321Bp7) Iy37 Ii
.(1l2nyyi) o'1p p1K p1'
:2 p y ,' 5 1
-'I 1'NK 11M51P 11; K J 1i1a 18 Vt1Im '1
.(1yn3pys) lty'n711

:I im ,- yD y Bnu
.(''71) n715-n11 .1T1 ,.17nn'ip
:.73 ,p 1 1 7 3
.(?13I<') I1N1a BD 2 t"1B2 a
.(1372 n BpN) 11221n iyi317 N
.(1y27ysy2 ) 17r1t3 11Jim pByn 1y3I
:. ,I y5i 1 t
.(171127y ) Ti3 '1 I11 5P7r 2tBBy737.1
-32 12 piyn p3y. to3yn "2t13y71n1 ,, 13y1
.(1l37272syD) 1y375y372 11K 2p3t7 y371ia
.(1y3aysy7 ) iaB1N 1ytoy2,; li7

.('1731') [El'] TI 1' 13 l py371
.(-i7s3 ) [T'] ly:2r't1s3 e
.(.y(1 ap13 ) [T3i] a1n717 ya7n
.(1y9oysyT) [T''] l'e ;'stei

.(tDoIAIN) pyn tpzytyy t'a "t lBy D
:I N 1 1 ,0 D 2
.(.m1:) [Ti] i iyes yB"yno yvai-N
:.2 5 0
.(1y2nyy. ) .737yB1n 11p 11212 'I
:1 1 i it 2 5 y D
1iy 171 112 1371 1 y '-2I p'1t "
.(II S' )
.(1NQ) [115] y'7iOK157 PN ''Ka 1B51
.(13y72yz2) [115] T7t31le2-g71


:.w ,w I 7
.(ir'e) vtayiis niByn? 1in n,
.('N1 ) t.(l ,n D' ni-nn _I py

.('-*a1 p- ) w n-I11:w l a r y 1V 1'N
:I U -T I T I K t y r ;
.y (ny n l ,y )- ncby tp, y t n1 Vyi

.(I(u ti )
:- I ,y 1 I
-1lyZ e lyV In Dy'O n(.t13 yar3l -ipu o n 11
*('lll') I?'?y ui?^t p
: 1 3 y11 ,1 1 21 1 1 1 N 1
.(seo) Mita6N li m ytoin 1n is 12'wIn b


S :.. 1 1 N : aW 1
.(wiyn 11'p,) ai-iL 1y- "3 n0piN 1ir-
.(51n28 ,n71) tp -11-7pin I autin I tI
~~.(1372. 7) '1 11.(1 9 I y 1 ) 1i37
:.wt 1 i p n
.(,NO) [115] IB_ tT, -t ,
: 5I n I I L 4 B ? n
- : Ias 111) ti a rI 1 Dn t1 min l3 '2 1

.(8y1281) nsn-iy-i-I pIHnlNV rnyp
:.02 ,0 3 a I p n
.(,3,) [y n] ,' 'ip i 't t :aB pyB "a w

.(1'i3Ysy) 1 Tm-yIi N a 17y' 2'N
::. .n ,, 3 1 37 1
.(2 l?0)Tat77 -'Q p 1 1K 2' 7p1 y2 w3n -!T2, 81.(i.,)tp) [ p]11 2_7yaNin'.(12r2',1$u.7)
::. 1 a 1 1
.(1372y sy2 ) ItrP' p 1 5p~ 1upim '1
:. a N ,1 I to p 1 1
[T-op(:r] 7opn'"1 ll, JIbB 13y 1-1 132

.('3n) FT'] (?'1n3 )
mP'BBkl" .1 ib 153T1 .l y it'-60 12
.(151')
.(1lfansy() [Emi] 0pm' 1it5 20

*(''1) ET'$] B1Ly 4 B 3 Tlt M

tB5i-umn Jim tnluoympo "ISatorutna^,, y7

: N 1 I p o I I 2 1 2 1 y I w
(rn t .'.' : Wlfi)
.(1yaoyBipD) [n ] ,ty topa' I yjI?' c N N

1111:1 tL4 B3 B toin'iNp nrl? tconB mlp t3

.(1iiyio:)I NT D l p 1 '


:Mn w a n, i y at i N
Q21n .11 ti17N 51252-iBD'p1)N1 ly7 1371
.(5117g) 1p3D21N51t2
:E. I p 7 3
.(171127y ) 7a117 1371 7y 1'7 17p1' 1i71
:.2 ,M p 1 1 y t75
.(-13opp .('yoiy) [1sy) b] 17'n1'-1 'I' 1: K .1y31n 7
193 nu ,I' =VA 1 1 73 1 2o 2 7
.(1yoz) y3y3y7t3 17p'-y3y7y377 ly3'u

-13p 11B 13153y7y '11 pI 117 1y371i2 (


.('n) yI'r
: no 7 B 3 1 n i 1 2
1377221KN 13721117 137 1yn .31172"a

:. n 3 r n ps 3 B N 3
.(',g) yp3737-P1 m p,1 ,1y' itt2 n 11
:.Et ,' p D a B 1
1943 1K' 1K Bny yO!gatBl.t yBp7Tin '1
.(1() n )
.(.UryD) Br37 yon3?B'i1 y -t717 IN7' 3ys
.:n V L4 p) n
.n 37 1y 1137' m 7II S32 37 ya27.1n y3151n 7
.*(.11237ji) iB 11.1t '
-D't3 B17 1B B1t 12p'171Btr213 y3t71rn '1

.(1y32ysy7 ) ly32yn ,y.';a<,1 p atn

.(1y2ayy271) [T'S] T1173 al2-2p 3yT:71
:111 i 1?D7'1y y23
.(1731<') 112.1 7-p77 8
.(ly2oYI7114 ) "mm7n nin1 N1K,,

.(1y37BOpK) 1yu311n 1iK 1yp:31y3
:Q M12 21 i n ,p s a
-371 ,"1 t' In B1in2S 1K 5n t' Il B1iM1,,
"1778357B ,, D'3y7yB p'7's p1 y't2ys

.(y1i37) 13YN71 2"2 B 'in3y7. D12 '11
.(S'"le) wi1T-wtB n BD1'm 1. 1Yn
.(1327y73o7Dn) 117e21 1y3 pn 1 yp3 131
-n 1371 1y 111 ia2 7imBO' n-37S17 1E e23
.(ipayloyn) iiB.(1yB''' iyBwN-si'Byn
12?18B-1ByT31 D 1n 7212p3S7 ,1y'1'57y

: .2 ,. 1 y 1372 y
.(1L813') 173'1 112 1iL37py ol37 y'.
.('.(7o) "1TE3n2 12''11,,. i' yeaI'n
.(BI9.!'1) 7In1V y1t37I p J 137.y 1
.(-lyoany r ) I B'yti7 p1p1yl 3 BIM 1n1.73p
.(1yropny) i7n1 '1 my1
.('172L7.y23 ) 1t831 '1 1732
:.K ,1 MI. 3 n.1!
.(1 2y3) [115] 1y31mp 5Iyn'3 ,", Jim
.('"I9g) [T'i] DelliKm u: IT' r-ib


1945 ,n"__ ] 17 7 '


.(rIeyn) thin JIm 11a ( e.

BL('O) [DR.yi'y] iBn'-Ii' INN Jyi
B' Iy~IN'Y83 ymI Byki .(MiaymnIDi) ngrna I ys S e rtr

.('ti:_ ) ^'t ] ymty nB


(yyy(Woe to the Misleaders (June).20

Crimean Memories (December)

EHRENBURG, ILYA,
FEFFER, ITZIK:
A Wedding in Biro-Bidjan [Translated
by S.S.L.( (January).

KALINDEX, MIKHOF NAILEBN FOR 1944
AThe Soviet Union's Most Precious Pos-session Is the Friendship of Its Peo-
ple to the Misleaders (June).
BLOOKUNTZ, PROFESSOR CHARLES:N. N.:
MiamiTwenty Years "Icor" (MIts Share (October).
Biro-Bidjan Memore1928-1934 (December).
EHRENBURG, ILYA:
The Triumph of Man (July).
FEFFER, ITZIK:

A WeBiro-Bidjan and Postwar Reconstruc-
tion (August).ary).
KALININ, MIKHAIL:
The Soviet Union's Most Precious Pos-
session Is the Friendship of Its Peo-
ple (February).
KUNTZ, PROFESSOR CHARLES:
Twenty Years "Icor" (March).
Biro-Bidjan 1928-1934 (May).
Biro-Bidjan and Postwar Reconstruc-
tion (August).


:.- I an I U p


The Icor Twenty Years Old (Decem-
.(-ir^B) )tntytT3-N-11: I1.'ber).

Song of an Unfettered Soul (April).
OLKEN, M. L.:
.(511B?)m D=lp I'll Jim 5Ipmw pIrun

The Significance of Biro-Bidjan (June).
*(yiN) NKP's IisN pip TK ''IT '*n

From Month to Month (July).
The Anniversary That Is Celebrated by
For Victory and Peace (September).
Twenty Years "Icor" (December).

OSTROWSKY ANA:
Crimea, "The Garden of Eden" (Sep-
tember).


The Icor Woman (December).
PEARLSON, NATHAN D.:J.:


Combatting Enemy Propaganda (Janu-
ary).Song of an Unfettered Soul (April).
PINOLKEN, J. W.:
The Significance of Biro-Bidjan (June).
From Month to Month (July).

Americtoryan Seeds Replant the "Scorchedr).
entry YEarth" of U.S.S.R. (October).
OSTROWSKY ANA:
Crimea, "The Garden of Eden" (Sep-
tember).
The Icor Woman (December).
PEARLMAN, NATHAN D.:
Combatting Enemy Propaganda (Janu-
ary).
PINCUS, J. W.:
American Seeds Replant the "Scorched
Earth" of U.S.S.R. (October). .


ROBACK, A. A.:
Yiddish Literature-Mirage or Miracle
(December).
SAVICH, OVADI:
Jewish Guerrillas Fight Germans
(May).
SUTZKEVER, A.:
Jewish Guerrillas (October).

WALLACE, HENRY A.:
Full Collaboration Between U.S.A. and
U.S.S.R. (July).
ZUCKERMAN, WILLIAM:
The Tenth Anniversary of Biro-Bidjan
(July).
The Failure of Anti-Semitism in
Europe (August).
A New Era for the Jews of Europe
(October).
The Emergence of Soviet Jewry
(November).
(November).


Dn1112UID 1'Nn 13U3'li2 113D ll'U' 93J 1U'T'N 119 1.31D'Ni2 1i' "J


Tim "It}3inB-jmiryD rB ptyn,, y1i im
.Ilully; ntexBBtol 11It

-t nsoull Irpero V5N. lu1yV llanu. q
malp y'l^B'i~ya iy~rircBD p iy'I pt

tBili< ,"IyB8oupty JIB Ilulir! BIE3 iy
tity liyalN pi'nK .PINt yi 'TN DI "t
yIry't yis ^y;IBBNj)5uio ytriln oys;'IT
ysB 1- 1TN ,IyT It ,19ynle p11N mrni
e]'l BssiY-iY BY;n oi'NB iy'i DYII ,p'l: 'It(< I'lYr B'~;in-itP pt5N ,BntPB~ya iy-
.ny5~yo 'n1 ''y^B
lN; tol3 IN, N JTil 1945 IN' oKu 5lt
1$: ,D'B~o InB~ll tInMS tiiB'" pE
lyt8BIMI5B ptm -yIac'isia ImB -I' m Tilm
Iyt 1945 IN' DoUi 5r .wfelu Ie ri n$
--yI Iyn'mN IPytNtB ;IT Iy:IN Jpa tet 1'
.7-tunSy ,?yn! ,'o0ypa' .1 i


p "ntyiin ly"J,, iyBD'itssYB'ln py


y.^'^iyt|-Bc~nl,^ yit? pae Btp3~D!<"'mB:
seI'N QT'B'NB mY c|ID p~o rr yppnyB

-OIK ly;mbya to7 iBBe'i pn oy
lyrl 'l paT ; p^KB yBrlIan DYI yympiss
p'-1=1r5-w In' IlB r5N lit wIT-:oe ~yt Tq

;tomad ni pa p m pmn IytB'i .yi IpB
-yMt t mlo It InlND PtymN p1n TyimOr
ple'a' pyi s pa'lBygant( Be pnB iyn
'I .pI Iy' t in* yBrtri'eyi oyu PA t:
iyU PmN 1y-'Bt Ji N JIml'iKO yern T iVI
-Ys Bmiypyi Nypit y^wyvn ,"QIp< ltrya
I's TIN ,Lln Ji toB"peri-7'yn 1KB 1p1:
,pTiy aBB toButBe Byt33 1v Py:IN, isKB
5NS 1' .60,000 12 32,000 pie .m'iJter


,1!
i, 11 .piX r ,' ynp IN k 11 yteiNBNaD'n par ia'I K yjAyr Tim 19441

py a mpa J N ny 1 yBtByn>!D I pi lpt Ill
.'yn"KaN pI' ly:y y 1'Blpuy
-17.N1 ay IKS iln IN' r 1y.i NBN)1?' D11
-ND Ire 10I3YNNn Itriml-um 131 mpylp;
-eB pe mytp(?IBo irtf lntu oyi Bpyiy;
-N'Y yt ipam Ur jatCya Iy; 'a .O1'B
-lyie n Ji I'-i I'-Imery p livny;
-yV BmInv 8 1y37."T p'$ lvyBl;rlB nyt
111 rivill '1 I'N D< .D0mM;A '-I I'M 1pull


NAILEBN


January, 1945


JtonoA. Roll

of

Friends who contributed $100.00 or more toward the Icor Campaign to settle Jewish refugee war orphans at the
Children's Settlement in the Jewish Autonomous Region of Birobidjan.

(as of Dec. 31, 1944)


Joseph Morgenstern, Cleveland, 0......-------.....$500.00
Dr. J. W. Barenburg, Baltimore, Md.----------.. 300.00
Mr. & Mrs. J. Milstein, Richmond, Va.....------- 200.00
Mr. & Mrs. Robert Perlin, Richmond, Va....... 100.00
Mr. & Mrs. Harry Supack, Minneapolis, Minn... 100.00
Mr. & Mrs. J. Moss, Portsmouth, Va.....------ 100.00
Samuel Kaufman, New York City------------- 100.00


Dr. B. Rosenbluth, New York City-........- -
Golda Rabinowitz, New York City.'-..........
Dr. Edward Aberlin, Staten Island, N. Y.......
Mr. & Mrs. Sam Lifshitz, Philadelphia, Pa......
Leon M. Herman, Baltimore, Md.............
Harry Zarbin, Chicago, III...................
Mr. & Mrs. R. Aronoff, Brooklyn, N. Y.........


$100 will maintain an orphan for one year. Send your contribution today to the

ICOR ASSOCIATION, One Union Square W., New York 3, N. Y.


20 YEARS "ICOR" MEMBERSHIP AND SUBSCRIPTION DRIVE
From November 25th to December 25th, 1944


PIILADELPHIA, PA.
M. Painter ............
Broine Stern .. .......
M K aelis .............
N. Gerson ............
M Glantz .............
S. Ingber .............
B3. Yanofsky ..........
S. I. Leon.............
R. Brownstein ........
A. Cooper ...........
Mrs. H. Levin.........

MINNEAPOLIS, MINN.
Minneapolis Icor ......
M. Fudemberg ........
Fannie Fudemberg ....
M Fink ..............

LOS ANGELES, CALIF.
East Side Branch
Frieda Frumkiss ......
Celia Binch ..........
E. Jacobs .............
M Soifer .............
J. Drutz ..............
D. Rabinowitz ........
Mr. "Sidman ...........


P. Kopilow .............
R. Glazur ............
Hollywood Branch
B Fish ....... .......
Liza Goottsdanker ....

OAKLAND, CALIF.
Oakland Icor .........
INDIANAPOLIS, IND.
Indianapolis Icor ......
WASHINGTON, D. C.
Washington Icor ......
R D rill .............

BALTIMORE, MD.
Mrs. M. Dubow. .......
Joseph Hartman ......

BINGHAMTON, N. Y.
D. Konick ............
CHICAGO, ILL.
Dr. M. N. Nadler......
MIAMI, FLA.
M. Baumel ...........
M. Rohuisky ..........


A4 Ynew year reetin
MOSCOW

PROFESSOR CHARLES KUNTZ
ABRAHAM JENOFSKY
MORRIS L. OLKEN
care of ICOR
One Union Square W., New York 3, N. Y.

HEARTY NEW YEAR GREETINGS.
BEST WISHES. REGARDS TO RONCH.
SOLOMON MICHOELS
SCHACHNO EPSTEIN
ITZIK FEFFER


NEW YORK COMMITTEES
Downtown "Icor"


A. Levinson .......... 4
N. Rosensweig ........ 1
J. Freidin ............ 1
6
Brighton C. I. "Icor"
E. Edelman .......... 2
,Ph. Feider ............ 2
V. Lichter ............ 1
5
Bronx "Icor"
Zippa Katz ........... 4
Brownsville "Icor"
Anna Safran .......... 3
Staten Island "Icor"
S. Pinchenson ........
Crotona "Icor"
H. W olf .............. 2
Eastern Parkway "Icor"
H. Aronoff ........... 1
Yonkers "Icor"
S. N. Greene.......... 1
Total ................. 227
Previously ............ 2,615
As of Dec. 25, 1944...... 2,842


$30.00 Collected by
Mr. Cohen & Mrs. Rosenberg
from the following
EMPLOYEES OF LEVINE & SMITH
ALTERATION DEPT.
22 Division Street, New York City
for the Orphan Home in Biro-Bidjan:


Mr. Ben Trencher
Mr. Rosenberg
Mr. I. Zucker
Mr. Sholachman
Mr. J. Bloom
Mr. J. Graff
Mr. M. Zucker
Mr. H. Smith
Mr. H. Scher
Mr. H. Wolf
Mr. B. Perskofsky
Mr. L. Scheer
Mr. B. Barovsky
Mr. Reich
Mr. H. Feinstein


Mr. H. Cohen
Mr. A. Levine
Mr. Kleinman
Mr. S. Siskin
Mr. L. Kaplan
Mr. B. Dochitsky
Mr. H. Raiten
Mr. L. Langer
Mr. I. Fishbein
Mr. M. Schwartz
Mr. D. Pfeffer
Mr. M. Kaplan
Mr. Bieber
Mr. Etkin


From Edward G. Robinson
910 No. Rexford Drive
Beverly Hills, Calif.

Mr. Nathan Krupin,
"lcor" City Committee
359/2 No. Stanley Ave.,
Los Angeles 36, Calif.

Dear Mr. Krupin:
While I am participating in a
great number of projects corela-
tive to that outlined in your letter
of October 23rd, I am fully aware
of the needs which your Commit-
tee is attempting to fulfill, and my
sympathies are with your efforts.
Enclosed is my check for $50.00
and while I cannot be an active
sponsor due to a crowded sched-
ule, I shall be happy to add my
name, if I may, on a non-active
basis.
Good luck and best wishes.

Sincerely yours,
EDWARD G. ROBINSON

Cloak and Skirt Pressers
Union Local 35

60 WEST 35th STREET
NEW YORK CITYJ. Bresslow, Manager
Mike Cooperman, Chairman


100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Icor Celebrations Promote Unity Amongst Jewish People

By M. L. Olken
National Organizer, Icor


The Icor is celebrating its twentieth anniversary. Our
readers will want to know how the various Jewish com-
munities in our big USA are responding to this event. The
recently concluded tour of nine cities in the middle-west
and northwest affords us a rather fair idea on the attitude
of the Jewish masses toward the work and campaigns of
the Icor.
Our tour included Cincinnati, Ohio; Indianapolis, Ind.;
Rock Island, Ill.; Milwaukee, Wis.; St. Paul, and Minne-
apolis, Minn.; Toledo, Youngstown and Cleveland, Ohio;
with the exception of the latter, comparatively small Jewish
settlements. In all these cities the Jewish people are as pre-
occupied, with their daily tasks as are their fellow non-Jews.
There's a war to be won. Everybody is hustling and bustling.
The number of Jews employed in essential war industry is
greater now than it was on our previous visit a year or so
ago. People work really hard. Their homes-fine, neatly
kept abodes but lacking their young men and women too.
Framed pictures of soldiers, sailors, Wacs and Waves tell
the story-the Jewish youth just like the gentile, is over in
Europe or in the Pacific, fighting for the preservation of
America, for the continuation of Jews as a people. Mr.
and Mrs. Steck, active leaders in the Icor in Rock Island,
Ill. have four boys in the armed forces. Jewish mothers and
fathers relate to you everywhere, about their son's accomp-
lishments "over there." Many a Jewish home displays a
portrait of a boy-golden star over it. The mood of these
people is sad and yet determined: Hitlerism must be de-
stroyed; no one must ever do to our people what fascism
has done.
In times like these the Icor, at its celebration of twenty
years of continued vigorous campaigns of bringing the truth
to the Jewish people concerning the solution of the "Jewish
Problem," attracts all kinds of Jews. The workers in
the war industry, the shopkeeper, the dentist and the
doctor, the rabbi and the "Shamess," the religious and
the Zionist, if only properly invited, come and actively par-
ticipate at the concert-celebrations. They listen most atten-
tively to the Icor's message as presented by the guest speaker.
They seem to wholeheartedly contribute to his call for the
Icor's campaign to.help rehabilitate the Jewish colonies in
Crimea or help settle Jewish orphans in Biro-Bidjan. They
appreciate the artists who accompany the representative of
the Icor on tour and in many instances, plead that the
"Icor" come again to their, as they call it, "small town."
These manifestations of unity, desire to help our brothers
and sisters-victims of Hitler's barbarity we experienced in
every city we visited.
To the credit of our local Icor committee let it be said
that our recent tour was well prepared. Finest public halls
were rented for the occasion, high schools and assembly halls
in Youngstown, Ohio and St. Paul, Minn., Jewish com-
munity centers in Toledo, Cleveland and Cincinnati, Ohio,
public halls in hotels-Minneapolis, Minn. and Rock Island,


Ill. The local press: newspapers and periodicals, radio
(Cincinnati Station WLW, 15 minutes' interviews of the
National Organizer, plenty of leaflets, show cards-
-all these were employed to bring to our celebrations the
people we so anxiously strived in years to get to our affairs.
This time a good many of them came. This was true in
Milwaukee and in Toledo in Minneapolis; St. Paul as well
as in Cleveland. In some of the cities over 60 per cent of
the people present came to us for the first time. This de-
lighted our arrangements committee and inspired them to
do still better.
Prominent local Jewish leaders appeared at our gather-
ings with greetings to the Icor and the Jewish people every-
where, particularly the most heroic-the Jews in the Red
Army of the U.S.S.R. Thus it was Rabbi Helfgott of
Temple Emanuel in Youngstown, Rabbi N. Katz in Toledo
and Rabbi David Genuth in Cleveland, all spoke at our
celebrations at their respective cities. Prominent educators
like Professor Cronbach of the Jewish Seminary at Cin-
cinnati; trade union leaders-Fred H. Beck of the Ohio
State C.I.O.; Zionists like Mr. Nathan Ransohoff of Cin-
cinnati, chairman of Cincinnati's 20th anniversary sponsor-
ing committee, brought their message of unity and solidarity
with the Jewish people and organizations like Icor which
is building unity between American and Soviet Jews.
On our recent tour we have observed a growing ten-
dency among the Jewish people to obliterate former so-
called "differences" but rather a wholesome movement to
unite in struggle against the common enemy-Hitlerism-
Fascism. Our Icor celebrations, we believe, helped to a
certain degree to accomplish the tendency for unity.
Our audiences listened with great interest to our relat-
ing to them the facts concerning Biro-Bidjan. They wanted
to know more and more. How happy some of our listen-
ers were when we recited to them the growth of the Jew-
ish economy in Biro-Bidjan and Eretz Ysroel!
Our trip to the nine cities has convinced us once more
that the Icor's work is of the utmost importance. Its cam-
paigns, its messages have a great value to the broadest Jew-
ish masses.
The attendance at the various meetings prove it. The
contributions for the Icor campaign in Eupatoria and
orphans' homes in Biro-Bidjan brought in the sum of
$4,276 in cash and over $15,000 in pledges.
However, there are quite a number of cities where the
Icor is practically unknown. Now is the time for our or-
ganization to visit those places. The Jewish people are
eager to receive us.
This brief report would indeed lack completeness, unless
our appreciation was given to the two remarkable artists
Mr. Maxim Brodyn and Miss Zelda Zlatin for their beauti-
ful and invaluable work at the celebrations in the cities we
had the good fortune to visit.


January, 1945


NAILEBN


NAILEBN January, ~94~


we shall not turn our backs on it until we have stamped it
out, pulled it up by the roots, and taken all measures against
its recurrence.
And we will not forget. Among other things, we will
not forget the anti-Semitic activity of Sosnkowski and An-
ders. We will not forget the defenders of Hitlerism. We
will not forget anything. As long as there remains a single
champion of national enmity and exclusiveness, even though
covert and acting by stealth, fascism has not been eradicated.
True humanism today consists in absolute mercilessness.
There must be no mercy for the fascists. There are some
people today who are inclined to forget and forgive. They
are dangerous enemies of the security, progress and happi-
ness of mankind. Forgiveness of fascism is a crime against
humanity. When I think of the "forgetful" and "soft-
hearted" defenders of fascism, I recall the legend of man-
darin executions in China. In performing the execution the
mandarin pulls a long string to which a weapon is tied. The
mandarin does not regard himself as an executioner. He
sees neither the victim nor the weapon, but he kills neverthe-
less. It is the same with the defenders of the fascists. From


their tearful pleadings to forget and forgive runs an un-
broken string to the executioners of Maidanek..
All complacency with regard to the seeds of evil scattered
by fascism, all reconciliation with racism, anti-Semitism and
the like, all talk about leniency for the Hitlerites of Maidanek,
paves the way for new fascist pogroms. To keep silent about
this is to deliver our children to death.
In this matter the democratic countries must not stop at
anything. When any country gives shelter to the Hitlerites
or their ideas in the form of discriminatory legislation, in the
form of racist organizations or a racist press, it is no longer
an internal affair of that country. If your neighbor uncovers
in his backyard a container of poison gases that threaten to
spread over the entire town, you do not waste time by asking
permission to enter his backyard and thus avert the death of
thousands of people.
Racist ideas are more dangerous than any poison gas. It
is our generation's great duty to the future, to the cause of
progress, civilization and humanity, not only to put out the
smoking bonfire of fascism but to uncover and extinguish
every one of its smoldering coals.


THERE IS ONLY ONE WAY

By Joseph Brainin


It is rather childish to await that much-heralded world
of tomorrow with smug optimism. There will be no definite
line of demarcation between today and tomorrow. The
Jewish panorama is not a somberly desolate picture that will
be transformed overnight into a gay and sunny landscape.
That future for which we all yearn so passionately is not
merely being shaped now-it has actually begun.
Now, today, is the time for the building of a better day
for the remnant of the Jewish people saved from total
extermination by the sacrifice of the millions of men who
fearlessly opposed the hordes of fascism.
There can no longer be any doubt but that the major
burden of the rebuilding of the Jewish position in Europe
has fallen on the shoulders of American Jewry. It will be
up to us to tackle, with unprecedented determination and
imaginative resourcefulness, the gigantic task of helping Eu-
ropean Jewry. We shall have to supply the means and the
manpower. We shall have to carry out an almost global
action of Jewish relief work.
Engaged as we shall be in this tremendous job, we shall
also have to face the menace of fascism and anti-Semitism
in our own country, America. And that menace is very
real. The past presidential election campaign confirmed the
irrefutable fact that substantial sections of this country can
oe swayed by the use of anti-Semitism as a political weapon.
Fascism, confronted with inescapable disaster in the old
world, will make a supreme effort to survive in the Western
hemisphere. It will hide behind "respectable" facades, sabo-
taging the unity of the United Nations, using the Hitlerite
method which almost triumphed in its attempt to subjugate
the world.


If this war has taught the Jewish people any lesson, it is
this: Salvation for oppressed minorities, whether religious or
national, can come only from the liberal, progressive forces
in the world. There can be no truce, not even a temporary
one, between the Jewish people and reaction. Reaction leads
to fascism-and the international language of fascism is
anti-Semitism.
Here in America-notwithstanding the fact that our gov-
ernment is headed by genuine democrats, and that Jewish
organizations spend millions of dollars on what they believe
is defense work against anti-Semitism-anti-Semitism is on
the increase.
Why this paradoxical situation?
The reason is obvious. We have not learned the lesson
which has cost millions of Jewish lives in Europe. Too many
American Jewish leaders still harbor the hallucination that
anti-Semitism can be isolated and treated as a separate prob-
lem. The policy of too many of our defense organizations
still gives too much attention to social anti-Semitism and too
little to political anti-Semitism. That is the crux of our failure.
Only when we will realize that fascism, no matter how
"respectable," is the real enemy will we be able to counter-
act the growth of anti-Semitism in America. Not until we
fight determinedly every symptom of political reaction shall
we dry up the source of anti-Jewish hatred.
The Soviet Union has demonstrated the validity of the
principle that the destruction of reaction automatically solves
the Jewish problem. A united front of anti-fascist fighters,
Jewish and Christian, is the only force that can eradicate
anti-Semitism in America.


January, 1945


NAILEBN
"II IL BIl" (new Life)


Vol. XIX, No. I (170)


New York, January, 1945


. .209 Single Copy 10 cents


NAILEBN, I Union Square, New York 3, N. Y., Telephone ALgonquin 4-2045, published monthly by the ICOR Association for information on the
economic, cultural, and social life of the Jews the world over. Yearly subscription, $1.00.
Re-entered as second-class matter August 22, 1938, at the Post office at New York, N. Y., under the act of March 3, 1879.
Business Manager-A. JENOFSKYTHE STRONGHOLD OF HUMANISM

By Professor Vladimir Komarov
President, Academy of Sciences of the USSR


When we think of how near the day of final victory
is, we must always bear in mind that fascism must be
stamped out so thoroughly that it cannot ever be revived
again. We must remember that the Hitlerites have scattered
the poisonous seeds of fiendish national hatred far beyond
the confines of Germany. These seeds may sprout again
unless they have been destroyed.
That is why provision has been made, in the generous
armistice terms concluded with Germany's former satellites,
for the revocation of the infamous and savage anti-Jewish
laws. The adversaries whom we forced to their knees have
thus been freed from the most shameful and abhorrent sur-
vivals of cannibalism. It makes one feel proud and happy
to be a citizen of a country which has come forward before
the entire world as a mighty stronghold of humanism.
In 1931, Joseph Stalin wrote in reply to an inquiry from
the Jewish Telegraphic Agency:
". Anti-Semitism, as an extreme form of racial chauvin-
ism, is the most dangerous survival of cannibalism. In the
USSR anti-Semitism is prosecuted most severely as a phe-
nomenon profoundly inimical to the Soviet system. Accord-
ing to the laws of the USSR, active anti-Semites are punished
by death."
In the USSR anyone who would either by word or deed
restrict the rights of any nation, anyone who would incite
one nation against another, anyone who would actively foster
anti-Semitism or any other form of national hatred would
be severely punished by law.
There are various indices to measure the level of culture.
One index is the absence of racial chauvinism, for racial
chauvinism and especially its extreme form, anti-Semitism,
is the most dangerous survival of cannibalism, the most
sinister manifestation of barbarism. The farther mankind
progresses, the fewer are the survivals of this form of
barbarism. These survivals have become particularly acute
at present because Hitler has been trying to stop the wheel
of history and turn mankind back to the darkest period of
barbarism.
Two years ago the Information Bureau of the People's
Commissariat of Foreign Affairs of the USSR published one
of the most stirring documents of the present war, a docu-
ment showing how the Hitlerite authorities are putting into
effect their plan for exterminating the Jewish population of


Europe. Referring to the fact that Hitler herded several
million Jews into Poland in order to annihilate them, the
document states:
"As is to be seen from the information at hand, there is
no atrocity which the Hitlerite degenerates have not em-
ployed in order to hasten the monstrous mass annihilation of
hundreds of thousands of civilians. Besides being mowed
down with machine guns, men, women and children are
killed in specially equipped gas chambers, murdered by elec-
tric current and burned en masse. Prisoners in concentra-
tion camps are poisoned with prussic acid. Special bonuses
are paid to encourage the individual murder of exiles. In
the camps it is an obligatory rule to kill any prisoner who
has been ill for more than two days. They have especially
organized the wholesale murder of children below 12 years
of age."
This document, while describing saddistic cruelties un-
known even in the Middle Ages, also reports numerous
instances of the noble and self-sacrificing compassion for
each other displayed by the peoples of Europe who have
found themselves under Hitler's heel. We have read with
pride how Lithuanian peasants, braving the threat of the
death penalty, helped and succored Jews, Poles and French-
men in concentration camps in Lithuania.
Later, when the Red Army liberated part of Poland and
helped the Polish people to recover their independence, the
entire world was shocked by revelations of what had gone
on in Maidanek. There, as in other death camps, the Ger-
mans exterminated millions of people. They exterminated
them with calculated, cold-blooded cruelty. These infamous
murders point to one fact-that the men guilty of establish-
ing the Maidanek camp, the men who built ovens to burn
human beings, the men who designed the gas chambers, the
men who reaped profits from all this misery, these men are
all outcasts of mankind. They cannot change, they cannot
be improved and they must not be forgiven.
The fascists began with stupid anti-Semitic jokes in the
beerhalls of Munich and ended with Maidaneks, with mil-
lions of corpses of Jews, Frenchmen, Poles, Norwegians,
Danes and other peoples of Europe. That is why our attitude
toward racial hatred today is different from our attitude in
the days of our youth. In those days we merely felt like
turning our backs on an infamous and vile spectacle. Today