Nailebn =

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Nailebn = New life
Parallel title:
New life
Added title page title:
Naylebn
Physical Description:
v. : ill., ports. ; 28 cm.
Language:
Yiddish
Creator:
Icor
Publisher:
Icor, Association for Jewish Colonization in the Soviet Union
Place of Publication:
New York
Frequency:
monthly (irregular)
monthly
completely irregular

Subjects

Subjects / Keywords:
Jews -- Periodicals   ( lcsh )
Genre:
serial   ( sobekcm )
periodical   ( marcgt )

Notes

Additional Physical Form:
Also issued online.
Language:
Title also in Yiddish and text largely in Yiddish.
Dates or Sequential Designation:
Began in May 1928.
Numbering Peculiarities:
Volume numbers irregular: Jan.-Oct. 1946 called v. 20, no. 1-10, Nov.-Dec. 1946 called v. 19, no. 11-12; 1947 called also v. 20.
General Note:
Description based on: Vol. 11, no. 1 (Jan. 1937); title from cover.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
oclc - 19068832
lccn - 50017200
ocm19068832
Classification:
lcc - DS101 .N25
ddc - 296
System ID:
AA00007530:00004

Full TextV.. *2Y .
"i.."'"-" -"" ... -.- :. "::: ".

c~4 .--..... :-:'" ..""" L: :

.1
o,- '4o.. ,


~ j7 i__r fi--~-
0" :


~- ',,-- ...

I" ,,-

:: ..-, .," ,..,-.., .,
:. ,, ,,. .. -,:-: '.. '


-teray1 yIN yllynt'fl
man qiyp 74sK 7pvn


ptojp p0fr< .ni
w1811r .tlr:l .
1tp .s

t1 i/3 .t01 .H


I -


Mivb 10 1944 ,sII p'IY~r 1~3


WIN


vy=% y
IVlUt


1944 ,5V8IDW r3 y 3 2


7lr3 In l- ItDpytn$ itn-mmint; 1H imrt tW laID
.-lywill
'71SW113 i19i131 y b 1 Ion ,1itaiQi 1D DUa gi
-Iv3ult 7Da onp vost Int pnp 1.0 tM)p4ii4I 1pa

Do n 31 'i8 n 7 1vm nv tyl i *' 1 4-T lit yiajp I $t
bt7mzl lvtiv Dy ] \IW m-1 m in 11 T3YD3'Wl -Ivn
.vympwY pn pa iy-1l lit vn !=$,It
:IM411 D8vyxtL 411 'n IYo TINK 1a'p34I yty-Titr
Mt14vt-i Ma^ jn$Vty-"T is jmnoin 4,7 7vrllvp jtayml is
-ItaiN DM7 7=3ntCm 1is ,T-y y1iT li 7n13Imsy DWI8 7W
-3sW WH T'? qW mfl3 M3 1708-yL99 10 1 Dta''yD
.p:4i5 7tai8 t y taiy4s8 M
-7uvIIayn 748 uvmanyp 7yatyI=)4ty8D-Imm7aty K lie wyQ

".fllf 0-l S iEyD 11 17118 U 1V71t' p5t W
-it m3D DyT 1M l ,pt7yn J 1$'Iyv1 TIN Dy n11
-4-Ity ,m=ia3TIN fItyayliD ly ninzi-n yV9 jvnyly ,
-twnn It~yn tpn ,ts''.Dtas'ytonDin ,iy9taD3ip ,192
.ityr, s yNy^'7yi yiv'Tnv Il "lyIpal
yn tlyiy) iayll Dy DYt Dm $1 ,iy3T r TV34I -14M
7twnn 8 71 Utyp 3 ay n Tjis3211t ltsaynyD tp 1:1y3s TSla
Ta III ta1n my sN mI ys3y 1Vii tw ^pay ou tn1 I'
'i'Y 70 p il Jtyr ,tsir Jimn JDIN ywitywyntaD nvi3 1T

-5yn 1yn p37yfl \wnv, pya InK tiinywBeyt iysma 19-
7la TIN 'In te ywin lyV lip !nop 7ymniT 18 t -yiVm
IV--lynQ V7ty"T 4 py 1yp'im s ywtyvI$D "T
"-yiit Ipit 'ipm Iv-r p7K "lpypi,, ypvYpryi 1
.Inpyoe pt ptray1y? 1 is 7Di II yot3siy In

: Lmuin^) W\$114 .U)

f18 T 93 uibis 7WP 13t w11 1 a5'0 1,
.t91154i ;tyt<. i9yD4 np
:*.UIHan1.Vl-1 ^'9tt 1 .R
13;1U; UTES]38'1N UUJ'TW 'T
.1943 r'N


sit ,asn o'? .W1w,, ly i tsa *pswiBns ,'W tir- o-n
,K 1v> 11 ?yB'?9p Ba oe p n 13 H 1 r ia t Ste B,'"anPa B
.ap? l p3 ,Yr1 943 I a toH listm


wt 1 2yr i V-T,1 pnr.!
,3 ;rma ,ipan-vistn .- 1vil vVmaLs 1 in- Iv-fj J. vpv
nvlvKt .7 .IT l,wpiy rX p

'I y nyurT oiytn ,to ,I np nn V


1iyiyimeyn yPH ,yat1 1 ynlayn 1y? Hi ,,YipY
.0insn yw 00yPH 139 ,fl tWtV1 197 sy
nbs 1iys ^aB tytyiay ,1943 Sil'ts TW tY^n^ TIW' Dy

-1Vfi TI Dy yn -,tiin Wnti T 11 -1 JI lnti-DV lly -
Im vnpn-yto lyunyiyn nt i-rH vt lf i ynyp 1ny
IVt7iv le MV-i 7,8 ywnti IT 1029na Dy nyp Dyoyn
'M p- nnvpv pirtS p-nI n pIn 'at Iyp
mtays it T8 m$a11 pen t3 .iynp in T48 iyo^ tps
.qy,1t8 p 'man)-nvV1 ieta Kt; syp MQ^ Linpa^ I -
lI8 7P 1t Hv: T p taDiVita vmH pT 411 18 Dy y38 T
cs8y) ln~r yepn ,5ytal 11 Im ptTyn 11 .:'rina ;
,ia-amieiss tanypa pen ,Pv/ ppr rlynyatsln n At
n'tiw tNiiyv tai n i11 .11T 1 pv t at m IryY s-n nm 11 W
lyie p ri: Tiy oyn ,t7 jn a TIw trpmap n8,, : Dpix i
?]w ipayn p 9tuyy TIN 18 ,tipay tor3eny toni t31
-QW pr pjm 1p4T xm yt4y mriinp A14z it pura 1
-V:4 T 7~H 1~tT3h tVYH ET 2TH V~t V
".m31i pin'numeo

-DIiK -TH ,18T -yI3n n t7aiyv 1K pj IT IlNS 7 Iy may
psT n ," T1Tyfl tu ny-t p'y5 "THtyaDM pvW 1VT
.nnnK "itySpe[
-113 Dyi 7 5cWy j pyn nic jtUa D1nvp pyiwyr CV
D'lgin iv pin HT .1J1m 3 M-I vv431 Dninn- 3 it v fyvs
-yEnT p rtIEIE 71E y'71%4a l tiin y5n85iy1-i j 4'71
1a0n 0 TW 199 101 pN n ~9 iyj in yW ?It l K Dy tEsyisj
.p'7s ayp31H p1e lytat-ionDi ,py1i3ap 1n pla Qtytatyt

-1ly ytyit3Dius ly- ps lymbatii .1Yf3itatn ptylai'i'ys
,"Iiy n 1i1ty,, T15,ton? ityit3Dijiis 1 1 7 ,Y 7ttits
-lYD p 11 ,"IT311,, 711 ,11is-i''Y9 i Yppi' } p ityt 1-1 713


3 3 y y' .1944 ,5L~1S


jln1 p1ri oD14 1 n7nDIK /9 i 7t )1UDn 719D1/llD J1/m
'"IK I Y'g5 nyuyK P54n ys y11 11D
-tp MV 25 PB 5iy nlD) n t1! t38 14 tzidW pt nW
, .n.in yW i 1/ $/ 7/ W,1 '?'1 1y ; -- 1i7ny151 yWity
PI1D ityse,, pVn IIDI:s yi fn t 12as D 3y5T h1 pa
."us5 13P7 yi ,T X 0 s, i ,nW p1


-'- tin 5 1 712w r19i IvDl5 y nIT1g1ng1" 1.- 1-ttrV'im
;n"Pw-rx li rt 151P -)VW'mD,5gvnpx nry-r pI u' LVII

DIN 717, nyl 1ON 11("n ,,4 :1W7?0 11 ti 0i7 ,i19YI
virlD p3 T I -D ln n .v4) ls r D DL" noD1/,i7l
yttn7ly .}iDr y9'?ynybD Yw'7Y11 ,Yt3ipp4 DDI'S inD3 yrt3D"M
."\ItTwN y5?vl'1y ,y- W 1y 18 It\5Y1m Yt2Y-ip
ii8 2'0I ,Wtit'D ,"itB3iY Y59Yii8D yt113y,,
.WtDD'fOnKgt'n n t"n 1i nt t'Y3pITIS 5n1,1t 31 ,Winny
VIDTnyl li t iin ,IlYIQ lyD 14p ,1Y113N31t T ,r 1tit3 I'Yty
19031'tiit iTW iYD191391 j0 in@8Q1W iy1yay2i'nYiYoiiN 8t8
pv ,tJ3i5N 1ItVIyn P tIjin ty713 i^ ]QW mt,5y9r Y W'
tt"11 ,tLoim 4iVt-1: ? "TWK 8 tn3 TK,, 11Di Vt43 Px Npi
lit DDUn Dyl 13t31 i j ,Pir'n pi aina 8 Dyg M 1'I ,C'IX
;'1vIW yD'1i 1n : 132 m3 l y 5yr 1 1W piT I'm 141N t0i 13yT
- i p 11'' s Iyll Y tI niW "p54 ItWI''K Ipi IV,,
tDIEaD p tins N pyt,, jy,32m IY XYt 1VtivT Wntity Dll

"tirI n tii 32 $Tjy DN1 D1I tivii 9t pitI1 ?1K vIy

N 31 mv5v Wt3D 11D ,I1l T 21 32 W1 le t 117


-19t39Din 71) rn1 Dtipn y w2 y 13yI X tInp1 1 IV piW 15'11w
) y3D19 1-t1q NI px 011 =i58 I3n tbi In TiyrTiip' ,9
J,,, .nwwrw iyBniuthDno [ nv rni 11 t isy vis pm

in'1 -li 1'in I lin D I3 iN 13 tilti2 ji1y1 2i3 f t 'o n
TW) "DIIK-T1I p31-3,, 1801 .19uT 3- Ty'i Dy'aipi3 .a
tIK lYiiDit--1taI iy9 ,KI7y IHI1 tytiB~pB 19 t 1yu'i tKi'
13 Xjijn 'i1 ( P 'KniPY 'i \w\ t01yi ,113 pa I'Yn-t35iin
pa "3ni13-n,, yvynx IYt.vI8osn8 y11 pI r IY ,(pini n
-Y. 1y34i' Dqn ,"iY37nis nnmtnD,, D'lnnb3 YI K Ipp58n W
-1939 ps) non5 'wltoy' uI1 ny' IS N nts rs N t1I1yI 1a1-y1
D'; iy1Iy1 tyrIiT PK ("INZ4s,, tan"In tit Jn i- '7 ,1940
ti, tKn rnmnr n1 DB Cyvy ,DY nv D Yytvp't71S p1 DmInED,, pip
."t' 0yl
l)N5 ]IN ,t 'v nIIy pip K13 11 n'Il ,t'T 'tyvii .0p
1929 t1 nT5ipiisn prn pD 5lt iP5i5 an noy4 lyNbtwvy
-niB-pii o,, iy9 pa yty3i8t9 i n lytnYvt N IynyI iy TWK
pintowBn i)IN Dnti5Nsiiyts pTy 1ty8 nY1 i1 ly0 "Dlln
.trn 10)lya1i N DW DnB im '11 iyait 50ni N
n33"5 nyV" tyn "InNoti ytasD 1YtpYm'81,, inii iy1
-N8nIyt3,, plt YvY5 lYii91yii-'T-in Dy'1010 DtvOIDIB
p^'M tgn N 31 n t)SB3Di n i t"EIEa n8 toqn DnII ,"MOr'
s Lin10 u-1iay U1 InIN wv1 lit D1 n nx1 D tin pA tin9y-jjig
WiMtN ny3N-liptWiiN 1rji.9)l jii I)I TWi ,n1351 pyivr5.yI

YIIYotD IINM itvNDWN1i-,yn n13 IS tDinivtinYSD "31
pitNDVIis PS DDi51 ytaN o b13 .Vinv Y11YD 1 pt pi51
D138N14Y V ,Ut)1ti ruy { Pl15 ,y'iyDD pt yUnN1=iK I IIND
tZiN t Y9Y9 ''I-t3C? .yiyIt080 lYn19ID ps tyonUmm [s pt


7 1W-W1t0Tr 9 1y 139121 L3 T7il -12 X -

-plyv N l' t 1mDYr pyti33'$D I'm p n11 11' "i-1 p1U
.rtDPYit p 8 PS oi DtI80^ UN tilY) ,$'I&D ty'31 2111
tDiin ,(P'ui3p nN ny5pwi ;ID 11n3n) "nnp31 ino 131130 0,,
-11"1l 8I, 8 1y3 ,7$1vynn Y:n9"p 8 : 11op9t1r7 y71"/'.3s 1y
!Db 71i7 iy InB 3" 8 pimJ7 ;twi litD 5t'wtoD I1D
tYajUD ty' 131 t5 8 TK DYnI ,0pYrII-nT1i3 T pW D -7
-PYO 5N1?n inn : i3nnDn-jTYIuID p Wn J I3J rl Itviy
1iy7 ,i8NZ ti 93Dl1 7in l ,pD :17i3 3p 2717 ,y11 nnD
tot l'7in9DM .i7'ltvmn I'TY t jn11 n ,r1812I~n~; lip
37n0 717 : T' 1325 1y tnDy1iy)' bnll ,Dy7 1iP Dy 7 1-7IVn =111W ,(1927) T"ai'nn IDI 'n ttn )i ,111nn 8 Ji
:1 181Nl25)N m0ly nypitint

pr'n 3nl Dinl I3 t3 D Y in ln IrI pit 1133 Iry .,,
p ,tin pU n TN t3iNp1 .t3'X 11i T 137 t'n Dw ollt32
-pt 2y11 i5j ti X VTYsaID 13 PX t$i WIIK TiK nnn
ty'n'$ I 11~1P13n y31 J1%1 t32T T ^ ,y -1m 4z33i2
I3N '7 i Wf rt3 T 3Kl3 p331 r 1213 K 21ta no 0113I n1yt,
: np3 jtpiy9y nn ;91'IlK l p
n"Dy : tI uDv7it D ~1i 173 iyo lt IT Dn DnODB p'T,,
yO '1aY 5533 IPn Dy ,l; ,(3u' 193 i',7'1~s ~ po ,15) 1n.Y
t"518 513 'n 7137 y lt py I' tL05$T ,iiD? 77ip lI D ITzt 1'
Dp'.I yD 1tEI Tpy t I =5 1.J7 W W1 7 p t
PW nvnvn1L D7 v:1 n9tv1l ;iW


D'32tl yDD Y11 TIm rn 11 'Y T li t IDVI't Dl 1v31 ''$1
T"n32D 1Y1t31T pt 1t 3D2 ,3 D7 1ot 13DY3711 D12 pt' .t3 5i1
n3Kc VI)I I9738 IN, b7 t031 mpl 09mpt mr-1 JN jn snt

uo:nr =15vl5n n lit Jn 3n n tODmN Dnp iV
Jp topri3vY) 1-it1 5Yy tns rii P DTN 011 ,''IBD nym JIK
pN lit tlinl ,wttyv piv 'i1 ,bntl T ,(W"lin w1vi'n
? 1 t, yyv5ty ni 'I pi'
Xti'3 pinnlinjYv DyN 9 iyo1 tpt ,y i I pn e voryi
-iD,, piti!; 1yI 110 t n ,piyDy"'m3in mix ix13 'vtpD
.ty D 3310 290712 nW p^ ity 3 DnoD 0p "{WyIWW-tyitiYn
1YWtyIii,,) 03KC pW Kii 11t83 D'1Y9Y0 pi'YWi p D059ID
.(1943 ,ny3tqpi ,"nunyyp
Y1YIp'D1Nn54 yrDlinl I"t DrIN tunq IV u1pil qYwi-'l .0
pip DnI l lm y3vynvil I Wn 'vrISI y int iia Y5p YDnirYl Din
.iwIn iyyilDyn -1.vD Iy UPnix Inta pi 1n05y ioDil-ly
-tu.InD 11DytyD yai pa Io iyi IV 1w1 wiyi3 m IV
pitjY TIEin nN4'ai mi pIpw 141 IIN 3nq 11^ tlyn Ivn1n
41v l"I Twin IDW t3: Ijr) p tnlN Iv W11n Dynv :W ,1= "INIV
""-it 11 I 1y3yn^97 ,3^' ,tyo 9M0 piB' n3 : oDtWS rX37
Den jIN Iyajnji3i:nK-13-iyi pa Itonsn Dn ,t3;Is 13 I13
y5s'YqD IW'TVW 1isl Itvialqjiyoi P nYviu39 l"NY InTzn
unst7vnmY pit ^t iy ,Iy1 584 IVty1 DP tP .tyiY0n i


1944 ,41BW8'' 4


,f3ntlX~y3'W-w>^5ll '1 1y3"t it m nsm S tD5') yj 5 ,31
y3n5yi 5523 tui1n y51n ytVi' 1 3s b'I s 73-11 5,O 1" its
'T D3v5 ,1ny 1Yi 1; t 5oDpyr IiU'tyll TIp ipIy TPS by
DSVI ,1ny3 ytyt3D37P5?sP 1p y3p59371o' t'D 03'1 y3y537 p's
ty1313"tyyl Yi'st32Y3 ,t33pjist)y '1t0 p1a ,IS'iE t1iv5pi Y
"'Di/SK SI tS DSu1 ,t3mi'n-usuvY0 iy9tit1D5,ts I 1S t'D
p1iT-iDID I1' 1 1 iyno In ,si313m'ins 1yty is wtDiy1tmpsiis

5911lt tznm TIN niBia TIp n15''3= tiP T.V,-4 tw1i ni0
3YitDy3I7I 11 'II DnpE'is 1i375ry3yi D 10S t11-mn'DD
...tt9I1yaD'BIiS tu' 003i
*
"-Itl Ityrs7 I8 liixi tiynly0 TWS Dn SQ i towigy
Y1Wi1i '1 t331'173s P1l PB1B 1 ts3 0D tDn i2ll ,t2D'S1)
"P':5p Tp' .n)331t y37"? Y3s1I p11s w1p p1s Dy3Y $5?p
ni' m117y It iBy1D37 13y Disn D5 iyr13 13y tbi1n 11
1y1 'iw .;3W1 D 1I132n 2 ty3135 TIs 51w 1yt7D 1 'i jYs
91i1 Dni4 ,ysrt5p StI pn DI \ u t3n151Y^ ')I :ywnB
D'X ti1n ? "TDy7p' 3ty3,, p1T 1'1 o t3i'DfBy 53y'i'2B$ Ji
-:I 1"N 'wU t3I tDiSB DY : 1ti37Dyy33 1yi7B-tBDinbm Iy1
.IT' S37 fi1?fi If 11nII33ya tD'i39ya t' y353yl ,5'It Kt tinlY
s Din S p sn "snsniin lt,, lbwwny Vn.19 5si 1 6i1s 'Ij3is)p)
,1y3 '1 IB nl37ya DYi7'13 37ii Y p1Vn 1s3i' TIX tpay3in7
S$1i DtIDT137Z T21 5I 1371 (.'21 1'fln 1375D 1371
-t1ia Dwnisiyw jn 5Vw iyt I'm (.13n -lyrmn -imym 'o niy
.0n'D'n Ytysutoy
Y70t7t;'15,, '1 T3Yn f3rI1 2? t'1iY0 3yn n Tq J'
tmIpYI 11' w,5 'IBl ,3D"inl 'y :3 ita1D p TIN "D'1T'Dn
yiistorqy''sia Ya'iyrm psN %sn3nsn-ttyn pm n,,rt3iw pin
yvyW' 1-7 N 1' i; 15y I7E 53?y LI8 p i5 13i71 DyiP DID : 15W1v

TI NIy3 I3yi Di37'o1X fty1i'=3 Dt' ,D17Dl ?ti39f1l3P $1 ?
isut t11sk p115 D:11 ,Dy3 I 'in 1753y7p53Y15 1DDri5t
DjPYsaspD ya'11;?" ;^i'o ,DyMiWstyi-YP3ioyn p3 n 11p s W


-Dl-t7Y11$D 'TN Us t 1i'pN TJI p 2s'1,, 1W 312 Iy31 psN
te5'IYi ,(1940 IN Y3T-s -st3yngD iiy3' Yp' s) "13us
,y fls Iit 231 1!i71T 'JDn its'2 3 1311 py'37 pY B (tin 311
14' yv3' p' X 1p37253i7y ,13yt 11Da 31 1y1i ,-1531mi"Il 1in
9;I 11t1b3sa s T 1iy : t5'1 Iv \w3 tin 1nIny.1 toynyD7lysiY
?st' 13 outvyse ,t13105v T'tI p's vv3yn .51i lItD 1i2y 11-'
I, = 'I 13s i -y tyb t37-is ily7 12 TiXj 1ps 'lt tys? s

Q3P131p S sin $ST t3"ptyTS yDIIB 3'1S ,%;i08,191in
'1 fl 13921W 131 137237Y s 'XT ,1 I) 1'1T DID3 o I- D ?I 1
p' y3p7'D 11 1fl tf.1tipV y 1 s 7 m T yo 1372 t'n1 n1
itlD L3A537?'8 p5tn TDDy1 by31 =,I 2p 1 T'5 15s11 ,(1Yp'13
-s iyny 1s ps 1y35Vyn) 133i1 wN I s) 1; ysBt;3 ,D'pI n


DI1n 1y1 Du' '1p21 -t1pt-7 i 11 l 'Q1 11 1 1'3 '1 psi
-3ji1bnt 1Yf1371 ,1?'1'5 113'3'51 yi i r15't 132 375p3?1p13 1u
S'tyD' '1tw 131 Ii 1'T1 iY1'yi psv 7'is '1 y3y1? mi '"py
0nia sain7 pw ,Ynl v'yitYnn- itiyh3 p iyI ps ,itIW 1,Y
(13 M"T 91VR W13M1)


1Y37X tItU3W IBlD iO D11$ ,Y P tl1 9'13I2 11 tU 1937
tD3ID lT IV w13i4n tw031 isD3 ,"qn 'ntvsivS90,, tpI1S Qvi
nvnN tniqj v3,p" ."1 tv5s'ytosD 1-Y7tlPY0L'l,, PDolYD -Y1
w4 Pip vitt'taDiisi.usnD nY Dmayp8is313 0 ''1 'r{:is 'ITS
DtIl 1y T? ,tL iy3 piyi toi u 1'5 .1p'5 s p?'3 '1 ,;3Yi 5 DY1
Ts, ;yb'oiK tDn Diy 5 ,"4up31 ypi'V,, oD'"i D3y DWItI
'K ,1p3)YI y35y7 ? 1 P ipt1 D t I 1SI2 Y3iYpI PI TI ?
.It1D '-1 T p TORi 1YD '1i Dt n 5rtyli iy5 13.53in0 li
pt3q TI ,wDTtyi ty) ttn Vl YnVV TI 35 1i0O p rv-1n 131V
Dill tn vi-i i ,-.7vva TIN DIIT 1235 oti pDi1fi 131
.m3pv3irti tDlob1183-IN m \WtWWv
,'1a37Y2Y n T' s 'm ,-pm'35s3Y 7 1rYn t n u ;5 D'm375
tY3Hs3aW TW1 ,1yn1 im1'T10i pK Itt7YlYY tiiy ,Ity~yatW

D'33YV Y3Y '1` ItDiY lTS unil tDDi"nyt j \y7 1 y' 3 yaD
(."Dort'P't3-'' 9Imov,, piy ty'B(!5m'B
12 .1 5i"3 D n, p 1'-bi2t2Yt5 1 m131 1 1N P t'i' 5y137;
Sf9lD "'IY '17 Dn 1y9 1yjil 1D07 tpIY"a '1711 : D"1tI
ItD n "p'1is ps 13s53ttynt
;Y3S3 1PiT tf!l ON tPip.Myjsn tna' 5qn1^P sa PIp Nnnb

*Dy3J1T $P1 ? P1S W137
-tWSMil PiDtIIY 11 19tin 9) "=V) ttibW11tK, W

P1i?'-1')3 p 1ytD'1 1'ys1' s : \1vy)PIW 1i D' Dy T'
twjDya,, 5st ,t5'in p8 p' 111 ,Dt- b u D ,1943 Tp
Dnq ,ist s) "DsnjMs tnv9iq102i5)I)I. t1is 7im5 jCs5i,s)
5KSJ ^SJ,, : Y51nnqI D.'13,nSD lD t wt' t13' ,nr t381 ,xt
1q3 ty7 ny ,("1Du5sn:3N t'u, ww'r 5 ,nqitna v-i to5l)
1V1 nY1 ,ti PB^tII/II1 tp 0p7,n I711Y nm'nn yvy1is-it
1iYBilyDIn!'il3 Tps 15'Bt yn PDVi 2ts p1fl 21 17 t 1iy' tia
13ymyy 1pt'tqip s mDimip'B
pIyivnto'lscID p tinDtT s ps pjvIYa p't s1 TsNp-i
pI -InS S MIiD'IV DC1 ,51ainI pn i 1IY IsTqS15B tVWiI'N
- "nmu'5 mi:5Dn ifn 1 -i' vr7 Nm 13 1 2 pp,, : 2w -1i
pIsnv t3nYps3n o tiYn ty usYri msi r t'3 trmp n,: uytn rine
'13 TIN ty3Y s 3 T11,, :D37 091N Dm "i niV TIN D'D3np7n1 1'
timn ,D3153 Y vrii tn=N v mN ;is3m iD p'p 1y3134 tiPY5 lw
-1.''7 y37iyn ,misD y'nfDs 1 $ tycY3Y 137'" tYpD13 11
-py5s 31n Dt2"iW TW Y375Y DI$ ps ,"yy711m tDPyms
-p3 Y37OD 'i DP"n D ,?5m1s9w8ysn n31 ti 'D1 IISI1JS
1T 'a TI ? 1iy ? s p 1YDyn jtP ,tU"pZI.t3uy3 1iyI pl5 7tD't
23)1 t 3.v"1 sn Ip35137 1isa i 173 ny (tiv37 i3712?tyin

r,('133) mn0N V ai1 1011v Wim s 1 ,37s p 1) 21 2s1 T1
Ts ,"'nnjn Y^DPsisa jin psN ,'j"? nYvw'isn 3-1 ,y7 Jim
s T-Lq DID ,i3s 1DI1ytD"5'3 1y'rim'non I1 tnrD mi'= P11T
: tjimyw qimn qii ,nqntisoD ti1!T5ni tv7nDn yj1ti tuswy
5'11 Tp K SB p't tmi);3i8D B f tp' g) Dp n ,uDiIY j1wis,,
p"T IY1171 51?t V=3Y 13Y'I 13 ,TDy10YXSD C's tIN 1 i5t M3nY
nibs;3 yi p t3 11"0piy3uB3 1Y ? vyiryry yvtDino Y3: 3
1y'nInx I YipD1 Y71 pit ps rinn3 y3yO75to'3styiy I1 ps
".Wsyt3YP7iy 1iO3m
It'D11 nv37r 1D3i3i n31y8 37?0"25yot 1 'Ipi33 1'Dry fs


5 ___yr_ 5 3 1944 ,IB


D Im ,vxi3--l53 ,I biy-i'i5aiy;30pl u iyi ywn1 ,yi191s
sp'it n381t09D''i 34< pntDIPDNiB-"DO3iYiln B,, y9)-y'It n1
.IPDwiqt5Wt oPn .,1
141 ntD3 ,p-inc tr nyo 5inm-u15:13 ptDi DmT 'on 5 t11
-1y"IB y5s ps yj)"T vynio''i^'wttD'pvnitB -1i4o n T?
Ix tn3H Iyi IV lY iiy; tD5)jY1 w5yyuttnBD'iK Yi)4q-iyl
.ny=5'1 YibD'I m T ,IyI 5nip '=5 jQ^ tlTyv L5DvY
-IM)t3'1 31v : t1 ,?iN 3 Jnns 1 DJ' N l ,.V8wB wi;"'N -1
Isnip 2'WK DqiI ,Dm- naip 'II .51n5: t3vpYtyi fit7 l1i tn3r
nypw'i vy- um t yD vipriD'y VWK 1 ir I\DJWKc Utn
?n'Bl i3i9DD"3 tD yiN) ni pvyp anipn`liE3 -iW)5B
egn ImwnY,5 DOwn 5'nmwf it Dp n ,"ty ji'pro,,, n'
tY1v" DYI ,t3pYl3ip1 Y3Y93 Y1D'Ts t3'n I11 (nlyswT ,tI 8 V = w
yv3;1 tli 11i3i; po's jIS t8 ny1 9 pK iL j t;13 p1V5 tDvW ti3

nsn tIpy1t3 8 "it tn pjK n3vWri .D l "~ ywy'?ys,, iy1-ia3

P~K ,t'?yDIwymI taYin tKolYn'1' D^IIl ,^*'*I'IPDS 'IYY3K3 "i
TI ty)P' twi ,ptnin't D'cpDtYiY'Wt .1n' 91 tivny 1 -i
M1y1 ONK I0711i ,t3="5v ,"t p!i yv5s 1Tn D0tp ,'ynnyn
unH18,Y7 31 TyO Din DqI) ntD oK ,pyTX v3y9"N Y-iYn3K im '
? IP-13;s tnyWK *l!x
.lYtoY lit1 I1n1l -I' np) ,y3mn-DBvrin '" T' tK D Y D
IY 'lt ^13'11 t -"'t3K 314 y! 1T 1i mn'D DyI y1' fix pvY DMy p(Yl titDts-3IDi
tWK or) "iar"r^,, itE lIRny" tlii)y3, TW f DUT ,ypI 8 y1VD
18 aiX "\lu'n^,m 13!y^rn "TD 1,, tY ,5nv)) D',pmlotwvt3 .-m
.(L"\^'l"RN
,ty{91 Dqn ttnsiiP n,,N 5,'I1 : jv'T nm1n'D y-iya't3 -I p
-'t3j Y3rinn 177I 1 9 =i ti3tyS;)'N pIyil nY:Yv'I nt T
pW D'IK-m3l J^-itU t00-Ym pyi I Digti ,tyInVII^y yn rmn
."Dt1iqYI-~D,,
lt' yi DtID 1I3I83 nITV iP : uti3 itmsn tLsngp n,'t tniqI
vynto8 ,I DI'D %5N'-, is) iyn D^ ,ni 'Du juiwnn19D' iN
:13 -D11n p'^mt? ItK tDvI)3 't 13n oYp'iYn3'nD
nin 17)t pTW ,7tDISI)IYK Iv1iY) yjv t mnlI iyDv'r -
p=oD i IDy -1PD r ''ivl I.= ntY ( ,iw1y33 ins 79-iYn
W 711Q DlpPi tpiyoa' M-'WI iy t1YV Y 3IB ,PT OIM K I9-ix t yDm
n yn1i331m -"iY't 1i'ti IjiD rny "t i 7'13) lit Nn31v l'nDn

.JLmt iIIN uE tYW III DYIDts: 5wn0 jn5vt ny- Din
-j'Dttp P 8n 1.1 iDotoyn' vp'nvnt ;'INIT^
-p^P~Y ''t .Dt'it5'DyD''t93jy i T'11' T DDpsnIY^ ypr~ylj psK


1y~~ .0 08 ~1009 19"71 1'5'17l~:90$3'9i~ti97097 00 t33110 3tct
"t D'? ,nn 't bbyDivT t I^ Djwty9) iy7 nri nyp- lit

't)lN ,t3D8''"IpyD7 ,~lrtyn al~~y~yn-ria ily~ryx tIDs YW'7rK

5t T''1 ts 1 i y- a 1 p 8 titigiB 11p5 Dy9'1w K p3'nY3
? "Dt)nytigi,, w niny toy t?' DmTm ;ri .pl1n ti't)n13s
Iyn ons 5IAI pn $vriy Q til jnTvIODU tiyti ) w9y n
-tw yive< tUn1 D3Y ,5arB pyot3tn33ynI r yn ,is' (020
5tp~ III-[ is nlnrl bn Ls j)N unmot$-In lit ml limv t tn' 1mr)


's3 y958 15nEt 3n1,, : tD5ymayy ,"t3wyDn p'to'm N,, r ;
tJyV318B It ,TI3N rmnj"t (011)-) DW w1 3 i1wnK ivt
-."-ey18 19visn ts j D 5' I= 1 IDt ,t),ru n'ITL w
-B13 tDt ,18sn5wtp .5 tvD'P)81f"Dtny11ijE, 1yo"T 7 1yi


1DlJ31N flWyl *


C^.7 Win r17
y)ir OD yBTi'n tLA DI P Is 3py on 1759 it' pN
8 13r5imY lt ipDom 'i)i t79m3r3 -1y tj3i~s57 1r TI3Yi

nyn,, p' -nri-n liS nvynvii vri IN i '1 vin ,ni a rn'i
."mns OtvN w15 jy1tDinp yvisa jnin ITm' it; ,t3on. n'n5n
-3D 131.l'41t Uiy tI'oD O-Iay9 lTT c'n 1riy
-DvIsK uign iy p ,ytyiViD v'aN^ 11;i Duoip DtT ,331r7'Tty

.ItODIPIIT .


,Di Dt'1 tirapn InW DYn ,DI 15Y't1t1im 13t17 1yn 'pW
Iin Y5tob 'p U'D 13' I~~1 17p13.3 I1'S TI ,tPBI InD'IR VY7i


rt D!^T ,513%"t3-D1^'3 9Y1 piyp'?BW1'p"I9 0Lss1 tisy i DU ?y11
gpis 133sitiy3D's tDn "Dta-iyina,, 1Q ytipyD-TtDDsipai Y"
, PDtnD5t'Wt D',n .': In IpuD"3 Dny ,"pIym jD'113' -y13I
TV jlmny,, Sim pis vDwyD'uis nv1Y5,,i i 19i vTY 1-I Y tS
..."1Qm
DIw I'ilYt9'D''I mv ,7ti Py 1vm 'it T11' DD- n DcYI "5,n
ti3 TIN lp011 ,t ~ M n .m1 I1B ,"Iyvt3yns ,v'v* Yi93s3 s
,nm1tyi Us t11 DS 3 D-I to', tvl ? vtnDD'tjs piP tyvyi


ws ,-In LmP'Ip ;i s- 3 I 'm ts

-TO UPCDT ir-n ,-,ypN Yny-n
vi S'yn Iw' 5qtI ^ 1? ut5n
p ,i .'IgTiS n ty n15 ti'la

? 91 In"? ? II l tmYt 'n \m)
nvmL 1,N Tn iv iitc 09s
'algn? n 1oI 9p TWw~r
"190YfI,, pip [ynly t< TW iy Tl ,I'yn' pliti iw PPDTv3
? Qwi1n 15'n i T ? BT1nn i51n T "p u'3 DS tPK ,"t??oYN mv
-nIs ;tYoyi -i>n 1795 I1!> It p'3-iN nt 0T1 nv3in Y15y
1psn 'ITS ,Pht yB7n's YY38j D1N ps TiDW n 1 DI ip'nltB
(tnj p10 ^n313im3!? ,1y3"-irm yst t yO1n8 Iv t N li3
fis ,1010 1'iP ,1'"o 3py ,'y p t 3py- .n ,)13p .n$ ,1v D


1944 ,nE 3 7 6


pIy 5 yt Yt 11 Dmon p i'jIs 1,V1m) '5IN DtiyoP'IR
51,5 yotPD'01- ytoj 1y 110s pa ;iy3 -T"tny1, 19 p
-moty t'c 9t0yyp'aYal 0 $3rl y971s DSl Ts ,iyiyBWDt3a'tl,

I'll I'm ny11 3,15n v: n t1-I y 1U sI t*p nl n tUi5
ISD tnaKIs1 y DbIl DItin yo'n1 A ps "plyl-iYoDDj",,
t! 'oPDIsD W-I- -
pTD 13i7v In 1iM DWt'I n o)33s ,'piC)I*[DIVt'T .n5
1.y ta'3pDm tn3 Iy= 'IN" nt$ .pyvI; yVVtYV iIN yOwv'T
DS 'p'si,3 1o (tn33sU3 F1, -yo ."p''t25-M3'n,, y1,3

t i;si 'Iy9 ,n1ln'Dn DS1 3Yp0,1.YvI 'pDrlO)DWVT? .nl

Oi01 I tBm 13 1' 3 5u iyo .Dts1 1I i V 1 fislv3 y'"5'1i
.5p'5P^- yus5D6 -IV toYpnn TIP'il
.'D,, y.95 ,"5 D't"'ri 1 Y3$Yiais s, s sp3n5'W1,t .1
is5 'i1 nY T'Tis ,Yxs'To'Ds 17y D,1 yis 5 tt; p'i
S nUn n13) 1 -I jiU "n1 tIyaT Dn 1y I"11,, ,51t)vt Dx
."DiaK j li p 71D'
yiyps3 'T 1I'IT iT' Nis ,-7 ? iLnyt pv n mpan Pmt3sV .nl
"$''?n,, pyi v' nV tb0 yaY ,I- iawii iytyis5sW iy1 nD
TWS s Dn Iy t-IiW 11),, : YV) Ymi- I D;sD = y Ip
? tIy 11y tDYI DSI I"nvl, p'1531,, D'p 1iynoy ta0 1jyy3
"n70 ly915s,, D'p3^iYpY0 yPsD ts 3) Bit? 115s,, m
-13 tf "sitDbit'sI,, 1Dyi ,r"fl U'to 0 ')I 1s y 3 '511
,mvip-r45?p 8 s DS QtW "? sioi ntCS3 s '11 y9T3hDyyD

I Vy ? MO I'S'Y' Dr-,x1I3v tYi n p3011 smBDnT .n7
- ? mPIO ,:3 ,"rvIyia,, 1, 1Z InI uisnwyi Iy tn Dosi
,pip An p1 i nt I sEn to ,sp yona -I U'ni)Y9
-1' i t,, ID Q 5tsVYD 1ya'n5 TIIS j\y -ieSv D0$) 1I IpN
...? "? 3s
-Yus3 tign r0Dns'5D't .nl ?iyo rs !00aI DME TW
"$50^ n-13 ps WD 11 n3?,, pyn 13'NiSns Yntai? s i3'J1a
iy snm ,ISDW n7'3 InB M"i? Iv-T yIN t1r t15yuv 7y psN
"Y?1yB TW psI,, y' I pyryi ,i "N3 ps ^''1'3 tisnvY t'cnnY
..."wt53',m s Is) jr (D uiry133 ism ,11L0' I $3 pyiy7,, IV -
1tD05 ,n'31in-zim y32 p'n N o D j 1ts pli tnp -1- 1 1 p.4
otrI m lymtAtyiIs roD ID Ip .DW DN t'iSnyD n -w r-in T'O
.7- D vn P'I D t3 n 'i Tn pp 7, nlyyvirr lyru:'iva srtt
st; IB IrD ip t "i 'I11 ;yn iv .iviii tIY a D'ipc s5t3iyt
yj11t T81iB yurlin ytyi v u:D i t ynK Isn 1lyn,5 '11 "PrlY,,
pl pyn it@$ 3;) 5Nll 51 Witn-5yu ny-i Iyv ; uty'5yy TIN
-T ty r l 3 tmiy [ts "lypiSD -1sii,, s -1111 to9DIin p't
,n lti j3"1-1 iV yts DS i 5vn' t t yInip3s D m 1y tIs vYY
10soy0 "Du'yiyms,, IIB ii')si Tii (snsp 1D'P3 8B y13
15vli 1,t 11 pip 9in tp3 wi t iti ory is ,n1 t Tj15n 'rn lyv)p
11i -194 p13 Dip n 'D Stin 5 -rIV bYml 'IruII jto5tvisn I7
mifi3i mIv 15yvtoW1m It 15rviii ron i ,'1v%)13 Q01n min
pis ,wiytin)s3 yir7 tqN ,J?13^t o) )Yyt -'WS VV '-3I "I i
ps DInl n Ip p'wsu3 1t mytDm 'r nD-DPr S yEDIIs '7 i 1n1mi
ISD toYP IY ,90D1^5tWty D'n .1n1 1?Y970B20i0 t3D'n y 19Y1ji
QT0'I3 DYi 10t33'1Js nI ,IV Y i t7W 1t3t131 DIY'S Dt'vio p
Inn =iPr3131 5 y ;D33 s l jYvIn' IBn in 17 -I ,DwtvsD jp
Pi59ya y9y-uv y'?t tvtD Ims tiv ImyO jyvp iy ,p)sn It'S7T
.17VI p1J pI tit nyi s psN


,(1rnnya iju22 my-i) "DRaym'e,, pR 5p'ons Is o'nrs'x5nD'y
-yw a0yn1 DnS ,y' -I jnsn I nvso I nnllv t itan iy NiI
m'ml vtnniyp 19I7 1 y1 .YP'Y1vs ps Dpit DnYD'tijs pwYa Ufr
D''i, P $ sa pjr 1pYnv I pinyIvyiW n:" 15 tinytw3 i131 T
,"ivypn,, pa "nv0WWm,, i7y1piypx iyi ."nY0msD -,, 5nv5n
,tItyyaD t J.n ,Vi n vTtyo' -i.u -I'lIn j't uD5' I yno 3 :I"T Dll
.D'tP1oDYD'Oan py3 "'to!,, pip Insn taul 911 tyD rs
(Y1n t019) "DOnta,, 18u pI pDN B2 8 osp)nya Lnyn
iuDya w t0i311 t7W i 3I'0-n15i ys7iB 0 17 't;
pt< tipmY1y3192W 19'1i n 0Y1 i ,t80iiYn pM 1PTK iSa
-DI3PJ!EI D PY u' j 18j ,p-14i-i3 pas i(V3tit3" yit97W y958
v."DtiTlyW1 ,, ItD
.nT''aDYD'tQu ay-T jimK3 Iysinsp ) :N Uayn 1 its Um
-n9vY1038 .I1 ts ,Dunna 15t yp,-Inno; IK p1 n "Y9lm
atu5 ppj3i Im5'oLaDB 7y it.S ,13T 5 pN I'I Utristo nrot
,- ts'iOat D' B 1T I INTi 33Y9Y a pW" I"D 1111 tw3
1j78 09n t3' pf:83 1m- v1n'I yY9 "Ill1pv'l'H Uin -,"Dp'sP,,

V:"T IV wxrv) -IV
.iyjy"' Yu'a 1N i y3't 1? utity) iy tin ,ppW ,tr a,,
-iY 1W TW' 5y1 tn ? Qt'loioy0a90t pVYi ianyp o^ n1 TW -
v. Ny oyr I In IT' 0411 ."I'-rQois -vnwTi,, an0 t5vnv
-D't Dinl .-1-1 tW 1YV 3 I1' .M'4 py tiu ayp tr ,ulnals
S"...'PDi11!t
-y9i3 1pi iYp9Y091ytX3i pt ;arYjnwi8 0n "JHP131W,, pIO
1Y3mI IN 51:152' -Dc: t3 ,"is t 7sn,, 1 iso; aMW jD"n
.iy9y5 D37YoYS
owj tsny^'19z 5oDip3s1ia Dn- an uYn-i!; Vnyvii 1,'p pN
y j't iy>) '3 1-,ITY'n e yjrv 1 1Y,1YnVl 1 t;gn iy nsnyv
,"-iyvr3 .W ps Pm1ii$5nl r .n pN,, ps "ynpiDn pN an-y,,
in5n3 tpi tN ,1937-1935 P1n p im 1NY Y uD'Is n IY Dyn
Dt>"iis jKl'*ycvLnln lit o~y'y3 om iv us y DIVt] JVsv^ ;tiyPIO
.I3'15 )- I= t' Y t ivs n iy t tjr1t5y s imp Doyii i oi)ycy i
-YD1'1 iy9 oIs TnVZ ,DYBtIyyS' mi '':11 p'T ps iy t7nl
is -in j I''1DplclE)i vt .n1 IDiuhm tny n 11 33i lyivpitDln
,It~D3Dip^"iaY~ yiyu lnry Tlw PI' \y^^~ 7i37Y' .t3'oYo'uis~
t,3vYt ps 191ivyy 11 TI i ps ,D-;isNp p1 ps" uDnynu 't
mns=9 JIN U-rnvvy III pq'. JI =Sms08p -I JN ott)$1t1-
pa 'iyvyn 5 Tn sts ,I'{pcw015uYvT .-1r1 9;1I Ypsns Y-5'I
-is 153Ym u:33ylyv -r laqn "D-inYq.S,, ;BD'0p3sia
yt p3vsa "yt 153y p1s yN'jt iti'oDFYD'n3Js y'nN '-i yn11 tDy)
~13y"I Dqll ,t3nvoyDn's 1-15,11 nv,, M31- rlIs iT$5ni'i llqy ps
ton io-ya''' ln TS ~y'1i7 T1 "9y0y19Y5,, 1y91'3
...OPY1t31 8
.n,, p't ps t3'pc$5W Y3vt19p30-ypy 7y 1'1 '11 tNiyn "o=
(i59s1y? t 13 11D ciniT "y93jp,, : "ly'193 .' p1s spDs1u't3Wr .n
-ID Yty'nP 'wi'i,, T11 po Tps .T103'insa D'0''p1)lt aB't3 T [ayn
,Dy tiw'1 .I'r000t^*'tyT layn Cp'u-ti is -ps 3sn "Nloy01
yj'"t DY8t7Y3a 19D M lysyn tyyoy tn Y o;t1 DIs iy9rs ,n31ns

- 1SB 8I E3^ tf7y T ,141 T'SW t?3"O 2 tU1 141 TI
n331T 15Ks3 ISt U1 D 13 t3I'?in ? j''pD1iEr'wvt .11 totB'0
y5s t'Q 1',pD110t 1 i t .n1 n7i9'1is2 V 5: 3 1 q7 mT IN T' I
p1t ps ta'TTO'y319.s i4iYT t1,N n y D-IV ,5i1wim5n-w3im
pi inn-IV '-I I'N pWsti' P IN ITSN",, : "'15'v itm,, Iptny'
."po1x5naw'v tnv .nr
nq"I 513,11ist D0i Dm$I ,Dj;:,5 yptDrto3n i3 rin s 1 ym$7 1 ) "' 3 1944 ,"niet


*un Ipea)rm' ny5w TIR I'T1 Un 't ,IDj=n"5 D'5msvW Ip
,0wy)1wa Byat0 Itia ,miy-rnn tan( ,jwn iw r YvnY3C) 'n
lit ,pD30y%' ,1Ypi .P'3DipYP iW iy'nn-131n lo'n
MYu 1 3 1N TIN tO y DYtl In n ,IY( w t s 1t 1 m 3 tP 1N Dt
,tPNlIIVY3 tyin yI"t -YI wi ,IN 1 nYv, .Dl 15,'ns t2in
.tIy) ttY i Dyv I1 I 1NYt5"n ytVVyIVl t iN vwuvYP 1 in um
,1PP 8 tSB jn p IP ,PtSz fW lfto yVny"t Y5t twn I'1v3iy
DIK y t'K ,tIstN W 19iiayE i(M y1'9'J) nvy- t'IN pptiY


N'71DUD lT 1'N 131UN -1IT "2 MMNNU iNT


-'III p"P P'-IV Jl"5 jDntI5 n195)Y t3itn -1y .t1Ya.n tivr'i
Diy ,IlIIK pTW p-It y PIK tIN > t3$ ..y t)'5m"iynI 'Itt p, aDvn
- 7.Y IeD 7Yv19' 1-3 71 Dy7 ylyT1y tI ,py'rvi 7yTN7 I;DD 73
,ty338ny a IY3"1 ,.yV31 ,vn-111) ,y3.n IN) 1Y'J"Yf 800 ,tV)
'Z t'D,, .DCtrly DU tn. Iyo ~ v1 Y s j"P iV DwN I' twsn
- "ta5ytvwynD'Wl r1D '18n I't D ti'Im 1YY) 'n I11 iWiY 't'
y.3=I' I INti ,1E5tbD DvyT D1tl 7Y D'y1 n 7n.1y .iy D5T"yiy7
1tm5na p1w TW '1 y PIK ini0 v) n IV IDDP Yjm3 IYODn)W
7Y7'9l 7y TW 7ytDyBW ,1^1 7SD 97] CD *D to1tyY Dy. .piss IpW
"y3417111 I T N 1 to n f3 ,D't i lyN iyY75 tv 97- Y-j I1-. i

".PDn]Yt'l Y''II 'o ,-17~Kt' 17vtny9 v5;n tID i-P D 9,,
-ut13 D'9iiyc.0 p PV7 Dnt'lln ID j PTsO tlit n D'VIyr JIw
1Y50=p yVY 'pI0 In "3 Ia Ji j Iy)vy;iyD 3W Un -y .3)315n11
I' ItB "I ( tyvps tin n Iy .Jnn, lit tnatWyDtn -;
-n p p'lT jy1 3Q'NI 11li t1N nv1 P, 195 Y 0t' D7p v'W l'pI 3>'N
-Un lP yo58 t1 ,V5 it 15TI 3 pJ't 1 1? litJ S pIZ 0I1N MQ,y 7 y' s
1VYtvbn5oB Ps 8 P ip i't'n'D ; t1 ,t"Ni p3 ly D>I'I ,iyna'o


i2flWi2 i2'T"N .T17 *

-Ts fT DlI ,t2H3 pis Iy5oti ~P vn1,y nyDvr iy 7


.7y10'tDpi~, yr' .i 11H' 19)WiW MV"?1 98 1
yT)IN ":I tUIP.l n-; Yt IN, 5 Tvil y7 7 Y7 iI N Lon,
Y. yw' ps. ,iT' 'N v 5py ,' mt iyn .in
TI uDjiP D'13;SW 1Ts ,1Vt DT ~n 0i7'1 t" DI' T
TI ,301 Dt3 zDs21 1V 5P7tI.N .1P tvTi ,1"p .)D ip-Dnp D
pnt T. ,yi^p TU B, ,7 t 3 "nos 1 11 s 9 5 y7Y p-D5y0 7.
1 ~iy 't D3 pD*Pfl ?3T li5T j 8
I .y y yTI 5'n I t in t-i n"7a J3ims I E
(.y K ?y'T D IrsYi S wn N S) .

DuD1D ,39Y Y~T3; y- 7"11 ,8y7. 5 PI. Dy TK ,~-2t3j;YP3=:n

-p'D .JWT 93yn-D p)' Y5YN1f IY Ti03YYI 3 V yDT'?P \W7
N Y 3mn I 7 Dy P '"3i8sl ui tIUNDtIiI25K 7yT? D'-?Y1Y
towyn pWt< uDBEgt ,Q'iy Y1r3:i 1i8 U-.yi i0'813 iia r 1nD
.11)y;y7 n 5v-;7 D yn ,Y1Y T 'N n3" I' .VP.X1
".y a) T IN 17y 1n PK7 p .T ,unIDtS" 1 Iy' 5 Dp ly7i
-D')VII DY ty u5i>- n ny l p 1,pnin ii ya UV Trl W ,pi ?1y3
pntm Int' TpI yWy' ai ji tUyn iN ton JIntoyevwp "I J;p10
(.8tm -15,n3 L 15oya tn 5lasy) .
D') Iym DKni ,nnin -)1V1 lit 5wDa prN Ts ,7pW 'o"
Dyn ,D=nI ip -IV y^ ,'IV 5a K'IN ts I'vn I1 ,t3pNyas
p'1n pt< ,IyI 7t3D IDTinu lr tIDm piy piyn'N nntsy III t3!mn
my9 tv'n ,3,5) D'191oin IyV to'D -1ip 1it 5cr DY7T nv)ipniB
lYVpDnYP'n 1'- ,ul o5n -iypD3tyv ItD' ,p-18s -1yPDmya0'n
mr-1 twI 1'D i -i 1N T3 ozy5 '10yutDp 1iyDn11i 1y1 vy9191
-1yPD3nyt w11 lit mP1 Ap'r r PCl ,tolnnYtv1wn 191 ( 15'n-lyit
pW t3ly73191KaI 9~3t n *tny ton 1 1 1ni% .p17 ImK taim' PK Tiy
- ws4'm-3 -1J pso") p p' ,P'I3 j IN )TIB pnp ,iDyI .11
.IWtiy V D,: '3 JI p ,Dton)$1s tDa 3 IV tDy o pnnyw'
,1910 pR rIBn I"P 5$n0 1nv~9 ws \npymy1A I'y -yi i
- PY 599y p'' pWy u iln ,iytD'pt Iy3" N 1-Y1ir totam ny'n L
,.Dv3jY' jiN I'sr yV-I tD'n pYDl'n1 "pD2tywil" t3otsnt
y5yv-s t'D Ito'n ps',1 y a yutam518t )N DY.p,:i5P yini twD
DNb1 ,jnp'-n5to 13nS5 ip nytoyD Ip s ,DS3 ICtn n P 5Y' ps
ps IyT5100l nypD3ytll- nc pYo I IDy I a '1ist tiVV
'IPYDt I by? MV11 II-N 1uplow)0 N vnv DOntp JY3419 ny3tp
,;V psN Z'Y mYv7 sIP 'IP -I .JtnYvlsn U') J'IS )y untp nyaDtrlp
V1'W N pW I"il $40o IPIP DN-n ,5mqn yImp ytipy'yi;9'WIs
-3D's 9i11' "5nmV,, 3i13 r 1n intm viiY v3np DM $1II 10
jis yVy53ny Dcq .VYDwyrn'nm N-iK iy nsmn 'T 3',"n
-7 wD 15,nss 5$vs ,IDSIS, )yV ps iiN 1t3Y) Dwtp ,my5yOyn
,IIn nym b'D tip my" .11iI iy. jps On9l7ypyiNW '1 yiI
-n)vm It'O n'nj n .nyn= yauvw Tlw ,aJDn' Y'n''non
- ,n):15 -yI tuqutvl$ In'n Jti'o lyyni 1$P) Dmpl ,nm$5
.Yl11 Dyn 3r 5 nlypDonti 11 .t$i5).rYIY M DI3 I1I "IT
ut'IB 'y10 1n r W ps tut '1it t3J"vt 'I 5"11 ,ujn lts Inv typ


1944 ,-1B8


WIWs iyn 'ItL pyli TIK DmW l ,o)yiI nyan71'iy 1y3Vy1.V-H)I
y11 tD'r N hi ,Wn3 nw= K tD'D minryi ,1.7Yi ym1 t'D
N ,5ntsD8 yl3 I pitW t D Ii ,QN1i--Yty is ny'runtm
t-, PK yrn-t3'ry;pnl ,yv9uyt r"l 8 ,'Jt J $;81 DW1
.-Iyny TIK y-p 1- '1 wwr ')Ii
- rtl TIN ,11n5 TyI 37 ,lnnin -n1 IrN 1*WI-ri7Y P
-yI-1 I DIII DbDptn ly IV 1 ,5I3VI 51)IN IIR P 13MW
8 1tY7r11 1 ,I5Jt' 15uy )"5p lyD"A-;3D(1 I 9 yy ,1Y17 5p
-37YPin'1 I1Y71'i5tinW I'N D3' t3wYnl 1y'y l y5 Ti' nf5l n

t0D')Sm I"'P U') iyjvt Iyp30msD15B Y71WN i1 11,7 .n ji1q17sz
.MIP l"Wt TIN
1"33 P Os8 yt uB t Ii1- Iy jI .tDt si '1 I" to II3 Ti N 37 ?
.01 8yY ]D'iW tTi'TD : ty 31i D51'1 ,t1y371'I37'
-t3Dp ~p$ 13 '37KW ton y'1373 .' ;t 'n11 V3 i ='i Iu
"i "p3DnYt11,, D'K tmig t'Sq i'3 D s 1 .' pn=-3N IW'y75
.DL5?i1 11 y33'y; n tnt 5 tY D ;12 13
wyDy s toD"n D / ,"1YD9yDm1,, ps iT ItN n'lW pjt
On yTqji9 113 t'D uy1y3 T I'Ti nn D17 ,'nl ) y't r's t
"''IK I,,t tninW D'i 3 j"i -in 9inisi ,jnY5-Dm)q IWt ?P
.tDjilp D'07 8Es 1371 y
: .5tW 3 TI t u ,3 1
-1,, BD1n -y 1D'I1o ,1933 pT 3i75 1 1r'i s t an i y
pW tuB'nVy;"N ,'15yD Ito'n T I11 -1, s DY't DY ."tD'wPDt
-Iy tI'IN DMIR 1:Y .y9''inn s tyn ;iIN U.05 pN ,;D"ll
.nnirin rn t ,=5'n -1 utatyn y551P O yin s n ,i13 -yiyj ,1iry
5-n0 s w ,5-riVy -iYr 'n ,s it s 'i DJI ,Narn3 nn nn IY
IyV5 r t'D nUn 11 r ,iinm 1Ym n yn'I ,NQin InW J.. I') tN U,
1Ki nyt)D'15P p 11t I Bi p 'li ,tljniynt3.i n u v .1j 5m L 'II
.'iDI3 s yD 19"n y^)5p nn yoy
ot oy t33"y 3 ,15'n11 nyr ?N pp pip S umDD'9yrS L toi"p
Iy TI TIN Jn11 D1inl 'j y t-nIV ,D3LWny .1-7-Inl
I" r 1,1 N It N iN X 1 Dy lYV2 IP s 'I D',1 t1p1p Dy ? Ip t
13') '1I DW' .'D .w Dr tW 1I "Y'TnD,, Ppn ..3 ;p 8k
?i a Dm3 jit -pYi tD0n t nsn Din .yviyN Dnp i(ay)
,) BP piy3' EDV = ;sitr -y .nri5D 8 ta0 niD s NT,' t1'D
ID B"itn3i7 D')3 WI ,tw3 Dy Uim nDv?'Y pn) nq3 ,n5ut t
piD nUY '5n n 13 D$ 1o T tNDPD TI .nT5t3 53.'mT'y nito
t'D ,i"3 ? 5yB n .D"stn p'5yvt iin -I5t' p Ti ,non3 n yn
y5'yti Dcr DYBY Uiu Dnill pI .011i> Bi) TW'D ,5ya Jpp tu')
L"m D,, rD T' U IP II 'T11 ? tSD t-tw3IK nanm3 -yr "3i
't m5,5mn lq Dqi ,on3nn s w'n 1-y ps tr I'7in "tip
Dotp pI .rniln 1y1 -in 7133 p1n t13 D'i 'D ?j"c? 'irInI-isB
.x50 ly'nDo w "p p tj tW'DK ,:"3 ?N150 s -in Dtn TIN
.11'-I 1 I' t '3 p(s "DD'snY,, .yV ,p't3
myl 1'K (TIN 15,m IBD jin ni IV I1t utp1p 1'K nyrm
oy t5iini ,ip "y'nom,, IL tauo5y) 5s$Lasy c05ti tg ,PvO-NEIs
.Bnuiy^ tT3 ts3t1y
nycD'W tL IyVt -I 1o11 ,l 11IIB D'3 TWK PRK 't tipn1p
t3u' t3Py983 tiMpDull P to"3P3"11 ,t3"P3ytOinY y3ynt30)"lyI
.yy jtuns3ItsD IB'D 8
:83LtY Tt ,yI t yn Wll IN ,n n3n I.V 9!'IN I LA n D' WK
T Tin Tp ,t1pj") TIrtnn.Ify ,3"pDtn31 P'tDV sL II It tn1
IlN 1yx 1y'ytyb 0 3 D'n8 topip Dp '11 pIt ri myr ^"t<
nlro n TN 1 P nyi nyuyp wn35 t y reil yl' y3V1nt n, .1I5trlo


- ID 8 D'1o-1ri 5vW T'N U"? 1iy7s3yt3 7u 137 .u) wims
jWli DW t m3n1 ti-n11 'n pn ,137"t00 1w7NT u 1-Y;137
.1Y5tDD'p 3YD'a yaij'T'337 1 '

pit DO pIJut viiBED'lo rD' tSallow1 D'K pIK iyi1 Dy3y;
$37p4y 13y t$nfl t'1m T .5s1nY91 1" It 3lzm ny"W
-D'INK I7-Iy t'3 pK tpi3 y3yrys yvn 7V5t)D;y P I??D 1p5p'S
1 tD'Ti10'5t)D MIK tin ?"9s .IDY1VIn jt"53 n'3 PI D33ny5v
U3Po3n DYWN I' wy3"t Dn n 1,Pt lyUD"D yrwn3 y3"t JtaSt
3.t?5myn 1 Y37 7y3 7'IK '1 m 9lyn-tQDjp 1Iy7 ix


-1371 ly 12ia 3y V~ 32'S In viymi^ f inw ISV 'l 1?t'
V 37Sww3 PD'1l t1ni DW tIl I11

-,I$ 1) ? 0 '3I ,u91; i3nD MI 'S 510tof 07NIP
-Y" W9Dpyin ,1y7yt D'1)31 S : nlo3 iy"t1 TK 13 ,tOiNa
niy tn DWxnm yY5 IV yr'? \W n1rni I1i 5'ay I't ,p t u
,y'1-1II t2 ,1371n 1i' -t1' TI 1 1't rYY yO L 1 ,tnyn1
- P31t yV 1"D P1P t1'3 1i 'K T 'I3N 'v Is:D .I3n1 ynlu7
Da nrin0is: 1n 11-I Zn0 nl ,3t:1 :V' iy1'll D3 u sIrinYiK
.tSDn83 pyIe'tijyo K ,n1317yn yay0ty39yn 8 iyu139y0ji tiyo-iyo
n1"'n Di' ,viy9 1y l.1 ,t'ipt)13 pt1 ,n1o3n0i 113 m7 i' '
yj15ItI I7y 19V TW UI ,Y=i0 in Wri pn FIr U4pi
-Z 1V7 n11 11 N o"Ip D3o DUlN ,-T$Ii 13Yt71YI IWPZHn
U0015K D^'n ,-iyea-noiywty3 7 0^,1 \ ; Iane yw'?5w

137D5'8 ,1Y3Y7.31h37Di'1 'n Sui"5 yv'5?0s 11 n
y75y9- 1 11 ,DL i8 TW' ,11 D IN tmiyS DPiI ,Y7'8ti3t
1y92 fW Di>' ,tn t^ Ii^ u@sp ,gyi9 ti^ 1194P 14 PK toyit
-137;y 1pa j1y90n 1 tL'o y753W'y p"Sp 8 'n ,tD53'7i)y2 s8
-l4Y 1 MYlSyo1K ,Jy9n'I7nDB nly "ll 8 tI' ,IVyp pSy t

PN pwy3-1; 017 pip ti'O to"tty;DM t5,3N -im- 0D ,I-11
v 'ts ."a 13 ; 1 "ni P17 1T3I py37 37' t )t 3 910 13 t11iI ,'i5

17 yP K y 1'P ,iytD 'p I$ Ti' u D1p' mV13t$ y yN1 ,17 1$ IyI


t5vyn n o DtN ,"nD'inn1n,, y 1m ly3 y7 yI3s ;1 83p
.t'K 't D$ t1j 1? '1t '?t 'v r S3y 'y t3Yn TI 3 DI ,jt) '?11 'It
SyDBNv'3"p 13YS$ 171 uj 1y375 y1t3r?7i YWTn Dl'n
yy'i^3D'D TD 1tyr Si t's ;y;TN3y1I1 V 12 13 n'o -
,r'y13 -IT y 13" D7l Ty8 T5y1 13"? TIN 1 3pzn -II T ,tlDs?
I17iniy iy3(? Ifyii D! H ; at't33'D'3 ojl ti3Dymi9y1K t?3
I3N iy 119T tn 911,9tp11 y5v3yD9ly1n-Iy3W n 1' Iyon'1 t;i
5rninyu 5 .tDrn 1yr yI. V7 p y5it VT.1y? yr5."iy3' 1y"t PK
-Q57 it DIyD3M I51D t u5 ,x5n-nnl ,IVan NN rn'D pa
TK alnK 1y71 ,15121 '1 ,1y3y3 1;< 1?W-y1nip 091 ,17tw37
-mID3 y7K5 '1 ,T11 1l1'f'nD I 131 ,n3ID 'T ,t'rl 175y ,23j 5
'1 11 1 i D"1 13y1 1n Tp DS IN' S' DY1oYY y7'1
i nj131nn '1 MnrT in'SK ,i'ty p1 D3^a '1 ,1335?D-n1
' WX ,1132 y37" Di D Dtyvn1'2 1371 pv fnlI'5 IN Tr'1
-=1'1 '1pt 37S-1y37 17"? 1=7' mi-3riz ,13351i7T3 t3N'1 to'T
.y yt3'ti -8a-t13 '1 15i yi
-nsa t IN 1t T23y5" "Lt ,pnn In T 3IN 1 5 o'5nR 3r1


9 __ Z_ ? s I_ 1944 ,-B8


P319nU nirr* lynvvtnlli

- 7t13y ip t'watp ,Dyitaty p Iy 7y nlt t p t a


5,75 lsT J Y7M -InT 3 y 1t 7 Dy ,yItl -y pt n a
,t33yn pn$lyx-l 2Y, 7tiq1 -I sY u pnit Z" t M1.i? ln 'ST y Mtn tNr Jim U7 pivt n'D
pi-nx as pniuT onsi-tS at^ p6'
; pyn 7mpacts Ivasti-ons pUn4


.ttno Dact Ps31p 1i-p D'aIII 1 y. v
,t3Dtyw ) tatT, ?p'T In ,Lt3yj) oT ,t$t im DjYx pH
toifNe SN w15 tov pHn 113t 7 vit mYt0n11 n
? la'i' s .Vt \yO civult yp y Ba'Y' 1iay 1 1 on)t


,i;T1^O 9381 T a1pitpif inrn 'V 1tastym m
.19li3-^y1-Y0iaa1 ~3\ ft01yi'D ay91 10'*1nx rlS1K
t51 t tS -i ''^' ftti *7 1T 11 ly itaj 1px
! w1pvn UT n1;3 D'vv 11- f l 034 tntyi3 "N I S It t4 'D ,t

oDytyb-1 II8 ni ty11) I yw3rN 1D L ^mm'D
.l1Yoy3 Pip 1 pii11 D$11 ,1930I y1t813 tIJ tippy-i"S3 1i1 1t yt y't)Dy191ps"!^3 CC t D'1" 1y t 931y 3


nr'TW .1T t13Ym9 1 I p D3 15 il pm 1 ; IN1VtCD .vnnN -I
.11 i0 D'-I nv'D JtIT ,w)8tn tI'N 5 'T t"11 VD;.Vin is m

K ipten t'T' Ep D'583ty .1y^?'91 D'5Sme tvt 15i' n agaS a myl

ty Q tin DC yw YW '1 rlts 'n113181 8 y 31 3 y W'D
.57SWW '11 1Y5ty'3t p jtty'T'- t' tyoyjB'i
191 i3yin 1i8 l1 p t'98387 ;IQ n80n yEo Y'nDK '7
.Y9Yt13%t MDiy t l tme' t'K r'' isy S1111 ,CTajyo IUyB"TI


m3 I t U3"P'1p-I Ip pt DQJin ,DI33 TyIN nmi '1311 ID
t3py-s18 \y; 0mil 11 p DIt'W t'I \w y-?i D 'rlI
'tI np P117WK 0y1 p W 9iB'y]Dn Jim mi J9yxIyiv-Dti8
n.t3pnDU13 in
tan OI 1y0-y JIN W -1 T'N P n3inr1 vvPDvD 1'-I
n iP "y'nos,, ;P .T1p Tyns 1Y5'lWy D.l = 'Its
1I i5 t>"pnlta 'IYp191 tK W Yn9wY: tu:I "DypitywD'm,
0 Y90o-8ir .yivtoD85E nYv PRN *15 ,5'l3 lit5 5'yv fIN

St DY 1P P T't18 1 T'lt .IN tyK 1Y' ti DYW'N x1

8t93oa pt to1'1 IY^ ,iyrntuYn s YtYf DX n Ot
SY5t Y93U,1t 51'3 D K t'D D'1In ,V';.Y:N D1Y t'1v
Yr yy"N 1'151n'tvtD tI I"i WIN T1I P t Diy'ityut
vW s =3'01toty vY9'31-Dt y3y0tY\-?y9 is 1nyn
9 n3"D -y1 pv1 ti ,Iin lia 0,a 8n) 11:3 IN tu ip Dnq1
'K N'3 58'3Sv ,1q'I5 y9vni yVI tD3D Y1IN vIvy
.3y2153 y2"p
y Di'i 1 ,1Y 32tya "Y 'fl U DI'5m AI.K opI 13V "
'W 1'K tit'l ,?y-T5 D'iy9y a 17 Dy'Y1toDD 15'i'W '*i3iY9
w p 3yn 193 y m''3iia n'X Dt^W n ,t30in
I' .Y'ID3tom 30tD tYDY9a31i t t"61i1 -pW .i~190a^B'
.?Yo ori 1y .t3"WpD^Q y958? \Y3y^ ti3U r"t p1
1301 8 t3i ,arli K tTD ,?9ity 8 t 3'o t13i) K 1Y9iW


^'W t0'3 Y'3 P-11tDjip yyiy3419 ) 11 *151 11i 97Y
1 "...*tit 1' 1"pT i1yQ5K 1Y1 ly,, PWK "yp83151n ttW'T'N
"a DWIY 1y95sy0 1y3^ ,>$yQI0? \1w ,IB ,1I' 00I ,D'lK
.p110'0 1YY38j 9a 7 DpIty O1 ,-\'7 1n pt' TW U'3p n
1. pT nl 8 ;ia 'pC 0t3'v t = piT m 'ypIy tiK
.WV33P'iY P ii3 1 'O OyN ,1ID jB 1p y5mlnyDn m'B
... :Iutn rosy iyI
3 p.1.11 TN1 c W Pif -7 ,"D3 )"D ft Dt1,, pit 'ID N
- Pl j IaD ny59Y"P "1 11v IN 4 1n ,'I'TD ft D'IN
n Styn 1' i .5'TiyP IBIIK 571''I 191 pa t K DUT P( ]IS
pai DIiyuyDI Iy 19=iiB -IV ;tI ypi ?5 Iyv ;17 R13 1ix )p '
...t9v3 St
Ity5'p 1Y` Y1wY tin w' ,DY'i5 "Mn^ y' n715 ir 1 oy?

B3"53n8B .bylr yvtyinia YUng 1' ps
D tin0 -yn1I \vw 9y0="1nl3 1Ty li't 0n
rl /1"T,, paI DI .Or3 n pa)T D 'IpnqIN


..."yIt1 8 'n ,t34Jii-tY1 111I Dt W y35yln
17>1 l 9^K tIYD'1 3 11\ pYIW8 I P on11
yDt3 mytyiyB7 tiB 8 : 111 ti)IbyniD -
.ny)'55
IiN "{87mn t-Lywp3 pW in m nn I ,, pW
-T QY11, i12 T t IpIp ...pD3nyn 1 y3n r J n'
-Kt t ,1 mS) r'D .tIY pIyI ;y 1oy5K ."
,ta^"iy1Dmv' t3:y YWiy yJI Nyp 1p

yjv15 iyi p1 i"n K ;i ^'13 S VtD ..yo


"'T13"17, 1171 ] 7999 iP2E'N 1S3 D'S n1D1M'. 1 DWNIU. i7P-in


1944 ,_ ) '2 ] 7 3 U


rYwm93YYrni1 In Wt 'D 1y3r; 11l n1o3n JIN pS tin '1yvI
.1r3n ,'14po -'1 r? ,jYp3S vYwviyoiv '1
-upy pi "tyr"u'lin,, yptu3yo K tyiniv7 7I'T D'n DY
-w3i 1tibny ipt p3n I Ya ItsWK .ID5vi)' 1 yvynit y30Y
.yvto0f t 1=305 11i1 1'T pIK 1n"5Y'1W p II701WS
...p1"5 5'1'37 ..."al ,10n ,vt'K -

'11 ,PK nin yo'vY75 '1 l0YoniYSn oun ptvim5m) .15vya
yv1iycp5m8n yyivt5 tui5yo'y ,p) I Dwy 1t o3r1iy bys ,173'i 8
.o'5 PY' p1? pa ID'W a T't tan 11' o'5 .Doim n t3'i1o
t3(i pitiw.n,5 .1,t) iEt7Eu m 0liyotO n y win triwisnwi
Pt3 pto Itsi5) Y1sn9 1 ,i?3'1iaYio7y0 11Y7? IV t'a w5 Y

yrpys'w 1t 71T1t7'5 0'Is13r t in 0S5v y7 I11 -i, .. .
--St jtov)1nwE1-?y w Dy7 Wptv ttq -iy )1N 11 ,DtIn ni
TIN l'5iat .1tit9y t' 01i tI1 Ipw -ly3 Dm' tOin 1iY .P'Dt'
1y175 11y 1y-1 Pi y' IB'DO 1P1 1917) w0' PI K pit 0' Dp vyS
.P38t MIMI"O'n m93Y3900D'M1.1 IS
j', 107Y13 lyJ17 t"l'50t:03t' '- .3S 'r1 15n ,Yi tW'Do
11iqr5tp rOM*l^ .p'vmw3? K SDn 13t?3 Iil'BtNy 5 ,ntrnv!^3
nDii -11 DIft ,tBnml yu7tv1u3py to) r1i "1 pW I0 9niY tuiqi
7Y1n 11i1 1it 50?, 017y7' .53p17tp D'o'YDv15$I 1N ly31iy3
,Iytov0 lyj1vYn0 5'-ivvlyt171D'Sn ua 5)1n 71vi\yi ?K
"?t itii 5 n5wn 1751i1 lpyn ,m3 Y05Nl vm s ruo5N ,Dyti53o;B
.tibin9~Y'1 n$n 5 91m
t0mn ?tD'r1 10 017r 5o'in pW 11mtt 91ioy-n r"P -
ps .jpii'tr5qs iv jnri1it Tt vv7r-"5-m--i-i l pa vyynV
,{$'Dt.w 13 '5 tsB8typy3 Y "'0.1 7 1 D0i t 011'a'1t 1D j(340 t1 y1
.jtyip93YD i'?y0 917s T'K iy3myli ,IY'Ji nDU'v'(TS 3Qyvy783
- ? 5py911p $ 1pt15 t jify3 D'K "u itDnin Dipt jS -

.v7"'5 ,o83 -
: p'iYy33^4 9i1v tyy nm mY31m t'y t iv9Yvy5 1'iri 90 K
t1 yya 3niti ]K ')I ,1q,' "Il tUP31a p(iya tlp t33"n,,
-D'b Dy3y' 10DY71s w'3 5o"p iyn'i' .DS5p 1010 1O
,34 DvripiywaoveD Ann n11ySu5^ PK 'iii 7 y1T31K .1N3v31 y
-"1 "13 I1Dnty y 1'"? 1'0 ."W' to' lD 1D$ISD 1ty1Yt ?I'
iyv3"T 13 fl1Im 0P" 1y17' 18 .t3"mnvB t 'I 1 I"'t3 yUiD'ir1yDn
-ipt1 Y310 t)t'1y7By 3in 1'N .1y17 pt' T1t 1 -i i IYy11i
-'tISDD S 0I p1yn D-'llt Y .tw'tmtD031 7 10t" t $157 t3D1 'N ;t3yo
... ioq
ti'Wi 13 Jpn '1t T ,I'M 11U t1i7y DIS? pTll 117T ps,,
,yyVJSe Y19'7i -Y I sD pq5S W j T pyni pJ' J'N .tiq-i1
1Y35y n111D 'IS S)i3Y3 3 I1 W' 3 131y n 1'1 ,17y 1Yt3-; 1 s1
... 1IsiiD t'r1'1 p3 1]W
',n1rni utsi ,yv8iistDqs PW tj3yuriw-i8 j'0i I-, ts -
Dot U1 Q N W CVy ,JnrYv1): I't tilt; Oiy s tW l1 P NniB
15qt .34 D;r1ye )xYniW ITn 7W 5v iN lim-ittl s 5tByn
jIN- -iy n 3Tn; 3t $ 181 n Yo vn 'IT 11 ,III 10 p7 Y-1rj3N
)Y top0iiSn Btgn listvxB ,isrii iywDisDwri -iytn(ps3 -iy1
0 9n y3y3~iB'iQty33ny ,9ytSyt3V'''py Dll mpspI1 pW T't7
tY1iPy0no PW 1935ly 1 ,pitDw1tfy iTnrK'it DItJi3tIDK DY310
9YWnvD'WsD y1o n (1 "yTIy935 y9'0n,, 11 YoivE3583 nI
.v3 ln


.(3-l2t \ ,,\1 "lU,T ,, o\1 'ru ',S 1 'mw n )

i 7"7rm .w *

V 9),'v .pi np-sai~t;ipt ia'?) 7 ynBrm9,7's IN 1 p n mi-N-
nYrK .xS5-r io3Yn wy ppnty) lit pnyn ;ppiS3 ytyvwni
,tPr1'iY Y3-~ LTa' D '1 Ti s 7p pI0 0 pya783 ,t1p. p' 0107m
-'i '1 n t twy' pI5yy= 19Y" : ,D1)', 103 1s 1ny;j 7Y5lt tv'0
.153y11 ~0s j1N'I Ii yn p10 l- 10'D-7ly 171 1 i0 17" 01
171' DMIS .1a7 ps pi'N iy30 i 7 83 117 ? 1w1 1oS117'i'
f.Dytt 171 0'7iyp 0'y yDoirnntS' v 0JIO$ \ 'Sy \y ntoiW'
-Y. IY 381 U 11y 01it 7 .D1 ia 1'Ji yt1 ?y$1i I 'DBE13 0?pi1 litDn'I' n 1 7"0t. I'? Eil 1 7 14 1. '1


: r 511 11 p I3K 7 n t1s' Lo'i o1N p p' I'sit7y0 D wii
'! :-u i -

"'. .01 0l7 '1 05i" 1-.B l1~7 10$7,~y! 1 1 71777. .' 77 7.07
oT 3 1o 0' i 21 t .yf '10 1 TI "11N i nU '1i7 7iv TiB 'n 111" 1V
yt13!75 oY $ 1 D3y '1p 1 T' ps7t'n .t'i 1, 11't 1 Y'
: to5nuvy9 j I 1r:
...77 ,7i37 -


"i0 '1 t1i) u z s .17 5i 1 0171 11i 7,3s3 o ps'l B pi .i n-1 i
n"DjiupytDN .yt,, ipl'y5 31i0. y'S y1y0 t1 ,yti,'i yt'i7 17'y
-10'S 1-y ,u05033 I 1Np 5j 1i3151711 s 0'1 ps TyIT yn
-ty 100$3 f 11 0 '12y (W 031$i ps 'ytyj "0171S p0'117o
Vpviyot I'W pa t'p7tSn 1 pl7 I01 7-LY 1.v 7 ~ I1 1S0
: ly BYP1170'Is .So;t1 0 0 Is DY0Y1i' yDt u p0ti y'1 y y1 13fyl
Its ti 5"u S 1l3,~Y io' JI .-pvit uv i t -i-, ;LO'3 -

5s 17tf n l o05 n i yis yD s-?5t1ny .11 n 11-i 11
.tS5Dpny tw'vD" -in S prniy
.Ts YuisBI3y-9wY L u v l5v) Iyy u pi1t3 tSp3 Pt tisK
-DbN'lK pYii^ pjvsa3 s ?IN 5-mv,'in ril uYi '5l Yirt D? I
Dtywi LoYv1,57svwn uit; n))r5t8 1-ii$r;n .tx15n3 ps upity)wi
.1-S15 Yt38D-IS I1 to3Yjs3 ps YW5Ea 1-1 1yD'1
1.3mSa 1n-,toSn8tovv=rD'iS< w1i' ii7y u- ,in0 -
?0 3"111 jt 1Y571
-''IS ON Dp1s iYD DW 'iN ri3 tOND ,'U11 -19y" -
r5s l't jtn jUvpSD n .a-i 3 tc: Iwy p'Wi *3n-iyi i3zym3

.D3n ,vv1'n18 0' TIN TIO nY n --
BCP flyD3's .lyliYa 1ti3 DD T 1ps piti '3D n 11p 00 9P
1pt ISi iYaw15syaiiSK tnmii -?itsa .151ip en wv iy to tusn
"-)) iman I M ps 'tia^?!? n) v Sll0ns Itnyj 18ii-1tIW nyv
.:Y1 ti3KdtS pc l vY13 t 5t IYvY "pr ,t085 o Yr)Y5 -i19i 1Yt3
-i5Kp .t3",,5 rirNy) vb tP'D 1i ,tu5?vyr -iy tsin 5tst32 '
.tuip)P'Y3 1iS T'1 iTh p't i
.01yy9)Din! 'liP -1y ti ,'1o iDD)U ItO pnrS to'J -
LD tp'ny3xtil -ivy 1%j ,viuYtYaim "pt IYDY3 i'D y5vr -


11 I Z r 3 1944 ,sat


-1r1nIJ 'TI *


,Itvyt 1 Y' fiv t t7nY93 jyDs t jvy.l t' ~ .
lptIU5v1 DmT ps 31717 V sn 1 t71 onrl 3nm 1" D111
1P1y7 .pit x ? ) 117 ptsv7 tiitn Pt '- 1P 1 p ?" ? T' yS11)
in .ryvIi s io lir TIN ,o3svy ; i't yI on ,DN' DIs m t15 11
:it1w ps tuGyt87. ps n t11 D t...w1y) 51Ysm DuT n sys
I') ,til JINK 1S t at' ,15yVD tD 'W Jt i .at'mw lD'] 11
,Y11oY v' 8lTy'1I N yllZ 1' YfI>D'. K Yl3 11 .yt 1 s 1i .
5ty1711 Y"utn?1' 11 piT ^wivt yDmx IT$ ,v?$1i ,Tw Ir1u ,'17jp
Tl'x\ 11D' 1 flK 1117,TZ17i^t 1 ,;T' T'317 '1 T'd 9T'i 17'5P m
".1wn tn0 ,n )nt<


11W YYT i Y-'Di.ty 19t$ 17I D[ t8 ,t1D"V 1 y TY11
-vt' .i3n3m 20 17s1t33ny D'i n -l tin p11 sWBitn
nt D r i VY 'It 'II 1 t 0 t3IYg m1) ,IK' '11t71i1s yy7 isI
P3 11 ; 1 n l'it I y ut 7' "-1wT 3 t",, t117"1 pT" 1,N .T117is
: 3yVl 1I',iY190' wnt I1 o3'"V TIIN 91
-1?71 93"T1 5 N 5i tT U '7 l iN j p15 t' )'t"1 toDin 117n i xn,,
WK |'p'?t"K "34 ...tY:1i'17"1i p xK Lpo y z3D ',TIK 1'Ty yp-'11n
omDolnyv l'it DY1n Iy ...l1Y9)1 ;ia vW19 117 1 TIN Zp
-i" V mx 'It pY5 nYvYa'1i pI,Ds p' IB yvyn s -iv y3 N
~ I s '1 pt ti1p WtD3Y 1r ,tI"5ll '1ts 1tY s -l17 T'. -1 3y .0,
,Dnv 9 in "D.:D iu) lt t iY 1 .IV "17 jIN pII -1yt3VI
-3117?1 1 5 t'i 1 In 1 y DiV T ,ym t yp's1t)its tl n "-is 1 Y D1 I
-'5slY3Y y132Y15715t p3t) tyYtDV1N tinil pT1)' ...9D5ay=
8 tyVI)V D IN n TI N Y .1o n ly >,IK t Ynt)vYi5 B (p-"itiD
yrs .v1:)Yv0iv=t 3-t Di0Qy1 n tTI 5'?tw 5 yvw
"...1DtYIIYWiYoDBM YP9 ]'3'?'K tinl mYv"'wK
tusnvu,'5 YSYifDJB^-iB y91K tQD yvi, yvn v18Kiyt-i5 -t
19001t> p'" .lp'1rl 111jP DHPs ny t' 'Ei21 'IN ti"I
-y Dvi)' to$ .'1 It tiiYt3inyly- D tMUim t==tIDR'K 9yw-1rY
: "I pyI' ti nn
.\tuwim ^5 -l n t< N-ii v y9yv1v'y Is oj v utBpn ri .,,
15vi "i t; ,)?$ lTt yoUt3 D' '1Y3 ,D inn$s tc'3 OD'pT wly
11K sin909y o 8 : DVWN TI' -y 1'I t$-its .J:sn yv)Bp D'W
"'1)Y V3?T o isvIt; ,tov)l pit QO iya'vin1395m 3 1pT ptN
".11Vn"1K iyV pN 9lynyunsi ny : tuDy I '
Uqn p't"K 3nIN ts ,tww Iss5sn iv3"7it i.V trl pN
ISC lyDy3 I7KN OY TIK P)IntD i'ni51Y Dyo3ris pit I1r1is
: wt PIN Dvm px P't"1N DIVYl ,iIDsiyvtw5 Iy1
Ip "1 iP IVD iv ,tsiypirisa uiQ n t m 1,K Jp ,
yiV) tuo~yt lynyT 3"'IVC T ...:y3"-1v7K s J'p INpK.IYtvi?
"...UnYis I?
-y9 iD in jn >'BD n ptn Ds 1:0 tosiYt.VD'1 7 tv ii
,nYth~wnt=I I)N C)tVSy:y meaN Im Ywny5J$9 PIT"N D
: y PlK Dy i3 tW 1 it ) p3'itfW tDiyn1
t3Kt'y9 t IN JIiDYi'i 3 p Miti 1y pyn .P
,mt i II nms J)N us ills TI Drl1 I ,Ts ? ps 'j "PIWK J ip
D'WN pN D0 N ;' 1lnip DUt): tom.'p -P .pyI y1. 11, uj'I Iy1
03'3 4D Oy1 UJP D IIN JN ) y5 y.m"K -isn 113 It3D3 tcm ni
.]1S) Iyoy?5s isa n 1. 5 age 1=y1 i0''t15 5NT. Iy V 7 ') n patqt
,DQ'tisnOyt N y'i ,0i n ys'51) y11M jt 8$ TIN cr iN,3
Dy09 n -I ,tPJ'N s pN *]:ply' IV tyaIIvY TW -Iyiny5V
(.159 tM"t) ".:Nna pn 03'5 n41 p t oIw ,n'lriri ty3=p "rt isN
Iyv-isn1015 nyi pN nWK t' torr)ysn 5$n N IvY11 i p
:15 IOV t ,1SnStM1 DWS t INI1 vyo PS 0Sp
Inlyr Ir tyo n p W .1ryt 1 83 s t'14t IV .,
; l"Ity Q1v M'wsss3" yV)i sis ln iY359yn ,"y ; isn"tss
3n vlnYm nij nni0 piIN pW p 'in$i 7o3 tiyn Y35yl ,iY


-i-t17 '7 op y t7Yo3 .1mYoYt i5 7 '1 j1' i1D'1 7YY171'i1~
pitiv-IyP1LIIs:) v0trm i 0N 9P.S UvDBB'nty II t3ip -I 3
y'1isf lis 175s1tx' p'1t : lyu '1 t3yjt''1 "'1i lin
-t01SI'I1 D' t^'li))rt01sD3Il ps t30putm19y p' ; D'0003y971Y9
1 I ls t3ytD D01 ,17Y 1717 1 y17 5 1" i xy 17oD3'p
ft- .riP "N1 n-'y YIlOI
-'s"381 P'P'S pa TSO a13YutDwS1 pis 3' t^*lStDS j; \wy3 1Y


.tIY9 mI s I 171 y D9y i 1 Dy17 Yt5 ?Y'i D tI35ml3"

sI' 2)1Y57Y '31 '" Pl'i P Ot;il 1I' 61 Yv3" P1 Sit3' I'
40 17'1137' 1 .y13s1KDY13 PQ 1117 Y173319fia 17'Z"W 11Y
1171 u-T'13Th 17n 3i lm lx ,yp1'?Y 1s 1p3s17iVi iy t1i 171'
-i19 TV P'-It 3wi K iP8nD'Is "pt n'l" 97I1p ps 'to iyy199
.11v7

,Iy9 1,l iiD "pi y~oyy 7n 11Z ,si$ yn1-~7 nPD'n y3t n n5ti
7.E l 17 l'x 7T 1 y7 ip; O ,s3 i y i: i n
;l'IN nmvv qmsl- P lq 31)" lit 57` ,0 P 17m
1-111 D1 .9PS 3 IYlVt) i tiMs oiy i pfIm IVTP s Dy -oits
lIt11Y1 T'W 17 11711 t3"Y '1 197 WT$ T T171 1W'PD 171 n1xg'1
1V7yD'11 ;Ilitiys P s'3 mx t ,l'itQ11,i5 3i11 1W',, : 1h-i1
nDmY'w17iny 1D') ws tm -'i? T i ywt a slB 3 'i TIp -I Vn17y'x,, ,D119in -117 1x31Y3) "! tI i ts T :1117 117y1 it
-.iw~i,, 5,LuPII'r p y'pns 1 iVYos Ias-1"'13t3 p'ls1 1"? I'
.215,, 117170171t 1K 117P11 '1 180 P'tm~gimp T'x T 1?
-li p3 i -Is t1 ,1y 51y 's Dis .,, : 7y 171inol "n1In
p0 min ?rb s p'tDinYD' is tisIyl jIis in?1 D y -Iy3
"...1PiBY ^ tiayj "pD tsn DyI 1y3) .ti~tia p'{
,Yiw-DYnD iy ps-1i3 n ps t}*03y 9iryiy pa 11'

'lv11 Dti1 T MVy 113T ,tp1i -'n"? tw27y"s o in tip'$ ntY3I
.i1t94i4iS,.D i pi 17y51y D'1N tiP 1 y .t1 1y7'i) D 1y1
W: 11a175 p '1 2n-Z"7 y y17.1" '81 ,pyiKisI 1"r t' rN
'11 J'1 1f isn ynBtW-.Ys 1py7oW 57Y.'n pTs on1 .,,
tin tn 1s l y3l .IPt3 y3,, li3-Y is -lw y tNso0 ,tiW s s IIE
l1s'178 II ...y9t01a-"i ,y9isnv ,ya'tu ,yq1IY2 tqnsny piy

Wty30y 9i0'7't-to3j iy1 ts ,p's y912inst3 sTE ,tDp'HP i8-i
t"t DBifylly pvt tnin D-I pW pily) 117ty min7y-ln7-nyE'3 ps
...'"1 5' Tp' 11 s1 p'Is x 'ps D'WS PP ps1n Dx 115
Dv pT ,nst33 YI3pYai s t; 19r os PSnX tI DY 3IV,,
"!y'ty i 11ix 1I1t'5 ?x11 D 1 2'S nY 1y '11 ..y1ny Y3"?
(.1944 ,.2y 11 ,1yTayp p11y Ai',, ,pt11 st)


7yt3~~1 ~y"l ~P31N9 3~i~'iN


7nry 71 P7


1944 ,7IS


-18 9'IN l't DP.i ,p-',58-J'T p 1T t*Mn-l -i35vl,Iy ; IjVDW'
(.167 n"T) ".I3V3r83 tiN I'tnWn wN 5t 1m ttS ,0n5v1i -19r
.t'Y-S pIN I'y5yoi:n i'D Dy.VYr t pW tD'V U'3 IV "
".T'N p i t v I'1 -,irin t3n;t is a nri o Ls t5 rimiy i -'I Vy
(.170 ott)
VIYLtp V:t 'R tnp -iV .1igNi rlonyt ptin '3i1 P
1Y3Y;92W ,iY9i3 1y1 9'in Jttu39Y YtS3t3 pa t2y5 D^ ] ymy
yOL uyoD piD )'IDTO -10L1a-Iy ? -11 TIy yyi Vjr'R .1Ty
," 31833915) iyn,, ri"I -1 pT 't pa a13syna3 .pjYi1 YPIw


t3''tY3) 1PUB 19yiy Ij ps p'i ps mt 03y8131 y3psD tgn
.135s 5P Dv 1p, t' 1i p1w o'Don bl ,rsn nis-r a n pI
=t4,1 my pa Jim 14-11 in 1 11m IeT'nW 0Yr Dn=3 Iys1
-011 pN ,1Iq' yV )Il t ps INI P VosDe rim ."Mr p1n Dsa S,,
,ttyyy3so0 1 y Di' n I'N ps Wy 13y5 lt IpavDns s \911Y) ,13s5
li t -i5JyI on i pr z71s1Y9 ,3ly D^ 3n 1n o3ut31"1 lI
0541wVy Yp1VnY ,4 IN -IY u m .11$I11n piLtiy)Dinl tuii
.itnilt pN 13S5 njnY;, i"T1 9I 1K tI3) Yto yr00t tlyro'1i
p'1iYo198 Y:3S u1i1Y)Sl=y)') Dtpi ,14t154)1 111 r"5s *i 19 t<
tztm t3iily) YI n ,-1y ^^Y utp ,Q1 IM a Dli DM P n 4 IIK
.-vny y3ynr ,i5rn Spa p p"N Ia S
S?3WN,, 1sotp mYr l1i 1psps w9y-1DtD -19 TW Ui JIN
-Y3 D'wli s tw nww 0yri p .("T1W 1yKNbyy,,) "11~y
1s183 -ly DII ,rIy YIt. 9p) I't 1:1-I710 1Wt .iY?'1
D011n0D 1pS DtpJ .Yp'iyns NI \iW p 1 tyT ni-YisI
yv'? n 'Q1 0'O D ji .JIN i 1p.0upy)p =yW Iv1T'K t; pyy
tW by tL PK l't ;In-tU2 n, j' 'nt t3Ipipy IV p i1 t i>n
5ipt7 s t19Ya3 ;9tiy ti- JtJo im3 D.Vnm3'n -i -'I YoIpv
tY'38opm3 1n tDnm ,nio1n'1 "I 13717 :IP in T11Y yr)l"Nt
-T' D'I Y.3t3aD Iy.I1 Jp Duyn i1y pW 19Iyiu u15my Jt'IN1
:ty3 11 i^ 1 tj3V11 't I1 ,pON pnt u1N noB'3 y Iyvy7 lY 'n11
.-i-y PIDB'l h' IID D'
non iy $m 1 ,IIt3t yD5113 Dm U18TOD DYin iy .tDYp81-U14;
yI .T1 pY p11 T y 1M ,ti Rp-ip =$wpy3 utYv "ni p
.Ip.O -In Jim tnlnYi is tasty IV I't ,I-Iy IyV IV ;1s rrmy'l8
s Jin jPIt ?I rI:Y1D'Is ut~N *'Iyaryt -I ps uynni; rlynvB -
.(39 0 IW~i toj37~iiy 8 DEWP T3" pyl ,119 Y3191 TV (W 1'?1


IV jrw1pm-Vl TIN ,'nt@3Aj p',T,4N 8 9W 1Yi
yj" 15"i y1 TV "t ,tDg=W yD'nrn 1Yr ps J'DN -1Ytoy31i i1
.1"DV1isc Jps ;y-9iy5 15ps "t -In ,ty013y i3s
m tiDW1nya tIN p"iYiy1i tspyr Dtm tpssi Pit"N JIi
-3i J-111 ti 93lyY ps u( 'nay'y: tD' Iy .01"r191 IV 'ITS
ysjtu1'30p Y9Y095'^ Ls ty9nyI Tp I "n .tnIw ytmiry ytDyIp
IV-n's,, ori ps "5 s I'? py1 u~at 1y .1$11 tI 015in pl
.tl5n I pT t]'t3 1 tynya y 1PS tojs w ,D(>'1 ,DD11 TS ,"mp')1
1Y513'lljy 1K ps j: IN3"s IV II n 'IS tuDIcNYw tuin 13y
.T1in '19Y'0Y5t1m3p 1y91iY0 ?yi inSr j t5sn I1I J$-i ps
1944 i1S3nY0 ps Iy''9i3ts '13WX 3ya=Iyj1.;I y^I- r Tp
1 aasy i D'M,3) ly5N i3D!MD 5NI' t "' -11tO51p y971),,
: 1.9Mybln I'M0 Ips IItoD8yt1D
i'N in e -93N Tp ti) 11Y; t '3 jy Jn P uNIn Dps .,,
TI tDPIP yD'11n :03Y9Y3 tP '0:UDrr TI TtA 1,S ...p J
-7 .tIVD ivnYo y54 )I p11yl ti = tya .O31P y3: -)"' Iy'1 .4UPt',Di< Yu031mY y357 'yn tlwi iDV:5vPnDp
-y1UDD 8 'I11 PIT lt19 rl U 1J'3ItD1sn 1y Nr 1ti t') P D
oti3 ts/ 93y^P 041 ,ipYn t311 Ts tjvW l Dln .YImw7 jpisn
5,n m11sI TT 1ls yVT J, W iyn ,uD13 pIsI IYp Jp5K ?ps tIs
yj)"T y359yn ps UtLps3 3 TS YW 35VY 011 ,in U3=y Ynny
".U)jVs I1t "I'D
,YVETs y997t~bibOWs YD'nj s wLt0oB J'1 DtYin '43ZLi
yVyV5 "7 'Is tYit, yt yj'1T -tY-Dn ;s 11 11 1'1 "a Demi
yuxy0 y)"t ;y3y'704sa ti'mna tnyn 1VplDY1p y3:" .I1-'I


'NIN1 0j2M] 11T 1"T 11 7TfLD.1 'N0N21


i2'T"N


- IBD Nis ,"T'pW 71Y 1 uDY ,, ,"'Q plT Dli B ,, 1~t3t -7 11' 11
19yy ,"' .31p 7ya79p 79y,, p19]yi7yD"o Iprt 71'o7.1.9r
Y nY""N : osYp yjy^'s yj~t D'Om jpIs OD")>3s ,i V -tO
VY'INIIV 17 MY1 03=1 939P3K? Y U1 x1H LBOl DIU'' "l
.tun37. s pa M 1-'ID'U31P n 7p ps1 tW I .giT1 im 719-'r1

-nU 1N3-v;t iutSy1 i3 n-7" O" 1y.t D'1y t"iY 97y Ip
,7.M p p 1:39 'ytit 717 ) D ,tl p :11p7I V t 'T D i"pt JI' JM$
9yt0~3yy7 u1y tT T18 1-711 '-3 ,1 y -my 17 Y i3y V 9t2y TI'
.55: aYjB'esyyin Mtjirya DY n IDonr"YnIs
Y'nl ps y yI -1-1r y1 j"T D'a -3IlY?8 ii i"y t
I T-. 13 yU1'" ytm1''11 y.3r 9I 13--5 D0pY93I7 97 IV3.317
"l Db'll ,P'p'1 N 3.31' 9 1y .1T I9 7 V I9 1 3"1 3 y71 U'i D toDyut
t3y3is p"' t~ulti ( P "ity s ps ,1iYaD s'31i339yi'' O1ns
9iy .3 DW's Din p 9sY '7 ps 79 3'7 'r Din ,)'Y ps
t0713 1Y3t ,Dt13 Dt)4-5K 0'n 0o19ay PS ?M D'p1o'8HT$y4
,nIO K D'1-Y90Dyi o 'nl tDtin 5rivn-1IN y t79 .yl19.3 p'P
'T It .1''n,-in7 yr3Y s il' it IDt5& "rI .it1rn 'It oDD"

tnspn's ^ li it3 Wyii 17V 3=

-11nJ '11 .12 0 (orr? 9)

M3y:n15a 11 'a1 M it 1: tW V'Is DtiT W314?0 1-I
.t3in D'tinp81 iW p1 in l, T 1j v 718

,DII taitt D331' 1 3 \w tain zlr it 31iy 13 13


; t n 1 1310 t3iY! 1? ,p3yl 18 1 ly 1i
.U1i13 nto XHNn T TI- 14 8 T I31yr T 11

pi 1 Set iy pinnty i ,i3 ti T8I t3MKrsya
!1 'pt 1 31IV -y1o pyI 113 trx tyn 71


.pnly J9% 110 nop3 np D7n Ul31

,pip n % ,wr1 "i ,i-VppVD VyoITN -ism
pi iT183 ti0 14n W y 103 0iin T8'D


.-13y8v' D7ii iyu31l p 33D11 D V311 p

r3v-p:p u3ll Dy 3iitit D18 7 ,1:D45i pn1

; .y1313 v t3 113 u p)s -0 Y31 p p:I p ,pUlm1 -i4 n p1ip

.5ysnit-emi, prip Dinln

; Tw8 iv"t t; Tyrp 1 Oin U3m1
.t~iotry Dy3iM3WI D W11 pa I?~\^ Dyl

nip Pw Ji ,t y) pnl$ ') 1Um piN 31l tUol
.rT 'nirnnty 1w o1n pln -11 t1p p 118

,t33sety 1D1yn i n ,t 0 ii 1T n 134n
U...t33M .WII tJib'sETW O t 13iu8 p3w'1h I Pr7K


("\lIJ'J3 I1 2'EUD91U ]11I2O l 1 119 21ji2'fU 1)

1N"sujE .N *

,71taiy 7W DID 8 tispyY 11? tr1'i3p lyn'r
.pt$1istf n1l tin jltiy n iy ,syniy PM n$y3 liYs
t1lly pin 8t taiynynN WITr aUtin Sris t;
.piwt; INH aWtm 118 T118 tit8Sy TI') 8 y71iy

,t? y3y' lIN 71I'at M1y TWI V 1t*y DoirI JI
l)80y93981 Dti'? PW TW 11 19110n ta
toys ii pwnv 7t 118 ctW -tip yn 1
.ysitaty 4 p11D y ls5 tn$ a:sRi Yt IT 71
,takyo toDt$ID n" ta Un p1fi'y qiX -I8fl 8t
,1'Yn 8tyT n 78 Ii 115Z 3y't D -1)n Uiyp 8 t
te>Utawp'Dsim yiwny SY^ s iitaD a w I*13 2 ys-iyT
.1pit 1a i ?5tryy wm t 3p-yr tj'1y4n n ten y7

.vyni tjy ,ylt ,y'31i ,nlyl3 1' nl 71
,t'oyry^ 4III p4In yJppstay3 pin Ja
.7l^yny py'i Dzyrrttyv DyDtste yprT W190'C 4i4 *ID In Dnl? M nB j18 11 tXin tji
.fpl-T93p "ii p Dinvwiy 8 ipionp 8

,Di'ii3 PS lyx ioD*D riiss t13 i 3'it T11

jtln 4y 7V'"n tUtnn8z8 Ui 75 7 8t
V- -l y iDi rTi pi'3 n rit Utzn b
.}31B Dyl 1i Dyn DTY 103113 1^30 110 ;1s0 13 100t

pnly q tii a mp 5iyn'1 pyvrIn YMeI1n J111
Wi 048a D1 l mn y D J pnIptvl= Vyn pW
rpi' p1iymp pny par 1I1K Uw r1N n V11
.py 1lyi 1it D -iy~n) 711 tid P1311 taynl


w4 13 -1TW"U'D1 A18 U UD u11
-n't in'NDI 'I'K '"t mu)t 1os0 'IT0 lY9t0^iB^ ( "t M1 I'
lyU3n1 "tIDED T< 3n1 0Y3yi p .pY5ii -z 038 =VDi P',) N ir 5
TIK D'I ,n P011MIi YvnY Y'nin bti9tY 31y3 ri Ynsn1 4-
,nit) -13y9it~1w E pn0- Ip nl ,.Vn.y0nm t D"Iponii
yU01D 1.%18 1y990 yn t:5is3 u i3:.80 wts 191 YI .Y tmp
t ;Sn y -ivv nyt7inID iyi ,n p 1j8l13K 51) t 1'N 9yy n1i
"i!r ?Ya'il iyi tiU y14 D' l), nyty3 ,i190 =Y 9 VI y3,W
izi2rn'i5yvn yVv-iyisiy'= v -yjiy -i '1 ns a rin 0 p y Dp 1>'
,13" ItI< 'lyI'i' wn i15i ^aI ,ni 1 1' ) iny3"t YiY13IN
1^ yy193K lr b"aIvWFTWN p1)Y Drli Pr "T jY.31,T -Iniy-I
PK tpwTW1 pN Di1jnipW)1Y- py) wd o -'ibyB iyt 11sn1YI
ti& p3D 31' IYI tif 1 1 1t D'lYov 9 W'1 ,I'13N 5 n)y'
.nlinn' JWtW1KnN'r


t3Un DtwI ,p'i'iwn .2 TP Iyvy n ~y3 .nY1 n,5iY lYtIswts
: I3 lyrvij / 1J3t,, In nn0ya pDnl jplt1' uon I$)
tyjnpv 54r iV9l8ni (tvil) ,D=r1wy Jt bDn Dy "
Ua0D4 1 tyY=1ns ?i D5p ,y"i.l Y3rltiD1811n3 yo0iIr s
Yvi u,15 ,'N3nwi Dy1 uti u5=^. i yp1iyDK lB I4~i p
yW1 1 y 11ysi1n -y1 1 t7y1 ,o'Dy3 ]ivcyvy v ?list 1E) IB)
...Jyoyenywly N yyiy.'Dviy pTi' 8 PW 09p3v531pT' ytWV7N
YVy'? 'I pW TW IY' SiN .rys De wipn DY fW ,I13 ..
-ciism jtiYv"3 n t ...y'nWK YvltyLv5tin n jvDiPY)n j1 '
"...ta.V ,nD J$ ,DN' Y'vi YWt D.t9OY7 11 U" inp

nvn 11J IrIN vrnt 5 j,, 13-i jnr I tyv)y ,t jvt$vW n)YiN
371T px tmv5 yr:,, wil 0v p it nvTiy -"nV nri 19tiin
Y1'tn ps nW' ov,7 W[ nit yin ,jwny iY7 pa 113 v3'1
iy~5 iyi fIh` 15 Dy p3 r I tYos Di ,wp'is
.''i''s~i


1944 ,5~'181944 ,5 1K M ; y3 14lsturn^2-^T3 ^ 11^ ?m 1382180-1 D r18 nir^ 011 K


-yV DunIt Don QSD .ntDW ps p VYi U
t5,va psN ,nyryt Do5t ,tY 1918 li3 tnxY9
-5ty ) -y 110 i 5"'D t "5s JIN r TI -1Y in
tn'a y 1isi ,IV lttNDII jY3YVtiDb87t
y5t tl' .nl rl"t pIs 'D '"T pvYm
=yD ; 3jwyI3 8ts tisY inm n I. Iyl


t5"nyn IiN ,-yamv p'Y' nyp3n1 p1s
-ympD n 1it IOEsp vvmplyr n 11Yan
lyiD1^ tDcrr ay-i ln j1p lVtDyj yvn
py 10"35 JO11 01 ,'0, yW1N U390 9t) '1
c 17 tp iUn -- ,fp vvntllInD 41 p1s
1vtom j"? w3 i DS1 ,Ir t .t911 tSpyw tol
-VD pW *W9D0i09i K ps 'Y?93 "nxY jl
-yto J'N ,yt8?omi tIp ,13r1K-n9'lly I
.xyt p5n rti i?t3 t1 '1i 5'11 p1 ,nyvi33Il
1iy TS ,p3j1Ya K t^QY9378 DW TS *
,IV it Ptr~LPtnn t j in.=n tN wN TIN -1
,D'tin3W' ;WI'tImD 0yri 'In is tpr) n3i
' ,a31'j1nY-ituy~ D 9-i "IT 11-7 jI
1901'TWs,, 9yjytyn9ya 91p '(TD"%Plyp
."u5yii
0192DY9iyt33Wsis5T Qn tigpi 714W 1y-
w'n'55 rwnw-W i'iutrD 1n .-'y Illyl uDD
psK 1t3in -yay P',' IiN D5Ys3'o mnoB5
-y it 51 'll ID'1Y s j lyt7i nijna IYIl
ori prii ;3sn ps YD'o -in lyit p 5 tp
71DB2os 9lytt'9ynt .I1 ;D''nll 0Ts'
I't Utmn riscLcs ns .-oij'tn I'M
-Yvt3W '"TllY UP3'tY3 ya ps 'D391wiyns3
-yl p topipynil- r5t jmyn D 11 ,jnr)
,toD)" Dq1i "! qsB413,, 1iq: 0 Djvr otn w
tyo'1 psN jqp5',1r iyr"? TI sN n1n n t s
-'ptnpD -IV 1Y 3 I "3 -1wnt33'l1 S plt
oyr .ifimB 'wn96t?1D-B"TW is .yw7
1i lyi p1 10-in'w' lY3yi y'tya'n iy5 9 jib
lvitnymp1 my-7 l1i 1D73-smi.8 iD'9isny
nsn ,'iY5YDp '3iYil. ,lvDp35p-58ri3yl
.n1:nn 1 9tiD'11 )Yi
iPt nyT"rrsi -10Y3kozpm ,v'*t$ .5 .0
5y0iN5s^ pW DYW 17' tj'ty3 ,u i npm
-)'IN jN s19 y9yn 'D D n31j13 m1 j'p
p11E nj) r 'n i)'ll 'i ,pynwn n7 t1ypr B
.y '5 57-iyD iNt woyD
ltvo rjni1 onir-Dn5vY 1"- ps w3i ,1p4j
-'51P ptD3'T s I'1 1l3 ,3i>t1v"3 Stm IYNv
-5nNSD 'n .l-its inw t3i 'SNyl- 1tyr
-y) 'I ltYl W 331mYnS1 n1vDY9tI1i ilpa
DyD Ulm rviEssw Tps n n mr71 n* rlnyn
-&'D sp ij t$3') pIs .Yr 'iv5'1 'iyB pW
-y.D jis ,-13Ks5 pyt^ 1iY3Ws 1i3 ,yat5.y
it-ip n ps pis j;pip-irpWs In (W 5ps Y
1n t3i-n "ro$yri 'iST *Yty ,,I j9 pit
.mysWmimN I9Y0iv: 'I ln1nn
PS tOii ,5,'n1s 1030 or ,t311Y a>nlt31
-3'ri ,m95r1-itO" PS ,p -n11=3 53 1-SYT 'to'BDtD s IYn ts 9 i y3
.yiwDvE 5y-ivz jiN ny
5Nsy nDyoi s l 1it1 *wy-5lwna ps iy-Tr
1i tr iD'$5i DyIYtnJ31!> Ylo,5 rl n
.3t10-m1' D0 p.s t"n'iaint tD n


rFHEIAJHoE KOEHCyVibCTSO C.CP.
B HbO HOPMK
-"wso So-C .a. N


CONSULATE OENEAL
OF THE UNION OF SOVIET
SOCIALIST REPUBLICS
I EAST 61tn STREET
NEW YORK I2 N Y


January oB. IgO

leor Aaoetlatlon
Prof. Charles Kuitz. President
Mr. Abran a Jenofaky, National Secretary
I Union Square West
Ne York City
Dr Sir.:
In the nast of Prof. Solomon Mlciosle and
Lieutenant-Colonel It iK aFffer. I take the Liberty
of ending you tar words of singer. gratitude nod
deep npprecitEato for toe prirntin plant irch eaa
so geosrously presented by a amber of your organt-
uatlon Mr. Samuol Lifsealt to Biro Bsdjn.
the Jelish Autononous Soviet Regon.
By ohlping eatively the people of tae
SoLvet Union t(a lcor ABoc*itlon is -lking *a grat
contribution Ls oementing the friendship btwe-en th
Am.rio nnd the Soviet peopl.a waica it no essential
for brlEngisg tnw r to an early and nctorlosa end.
Willing you best suces t1o your splendid
work. I rtai
S,0 r. er yon

C oul B ral.


'1 p' 3y )t3Ti sa 1 -1YI .tsi3 ) y 3 Diin
YIn's,, 13)1 1 ?1u'-mD'pT1P y0 N'1y
-1nDn mn l Yn y w5 t om t3 i Y l "u59ii-IN,, '- JMYa'01-i DS 1 Jie:i ya l '3 tO3DnI
, ji'1D"iY y 0'81yB DT5 "T$y1 n yt 7
"on "I I,'DDIsinyi fpt Itii m rD .iyl


-stB m tD,5wt3 Iy tB(rn ,(iNyVI)) Y'st3
in'T ps Dr 11y11 Ly ? "yn 37 .ntmpi
-lyT Y WOI yln s" P15NT II3 y 1V iY33rny
1t3M'@1 y?"t 3 I"T 3 1 t ,3ZJiD" y 3)2V If
t'o TT U!>1n 1y3"p -IN3 nlly DYo7 Is
-5yry y3) l 11 pa 193y"P 7,t I'OtY ti 3 inw
p'p 3lya3)P t"'I tn 13tii 3) 5ti qTS'5. tya1 Vs' o q3 y1 jnO'3 v'3 iyn Dy
DiMD'Dyp3 .W 1iDYD09 -i ,B ^'^^^ 1 yty7'T


Or^^'XAC3 \vu R)
(MVD '9l 1 1) 119 \N 1171n J

INn~i~i2 .7 e


0px pD "lypi'N i-1 ps1n "llm pn1 1T


yjinson Dsiua p y~^ 'spisVIm
-y3 jr 0 DW11, isw ifyu9yo 9 0 D'l
-~~ySvi 1 N psr IIS Y DCmn DSD w 1


/'Duln Yyn's,, 1'iSY'2"'yy;' ~\yt *x U'7iv
yVn-i,p s : tS731nm V.I)y3V5 "I t nm
-Di3nn 4 48 ;pi' 1Ip Don ,Dymrns-imn i
, tys o-"a33*^C15 t ; 510 I"s t3i [t"tn
,"?-yS't>'"-oyo, s ,1Y.^''BSn-"e'a1~SQS3'e 'T'a
~Y~-"BN9W~t3I), D, Y13K000793008$10 K
-Y_91pm1 3 K 048 ,0fjit1 DSIQ y5K tD'
.ps i 9iy1 "i
piySO"D-1H -^D ps p3j19Y 1'"0 ps p1it 't yi ps
Db'n t33 't yT y p ; T3isnsB-p1n
ps VE"DIY1 ,WTS fi1nyijW' TW It


,I'St11D t ,I10$t3 Yl 390 -llt -n"B'1S
-nu51D ~ip nnUD 5y3 '090n p D iwst
-T'O jls .?yp~yp YBWtaYT^D y-isD 7 IIB
t'se7 t LI'J [SP \yQ t ,@38193 DQ'm toolp

turo' D13 3Tiy3 lyn tD K900 .1p1851 103
- l -iv ps 3_11-L r sa11 1; I 1 TT t3S1. IjN

PSM pN ,( ln .SJIB piW ;aT n jiN
TW nippylly "7 ..8y3175l 0 1' (3457 7'011

-w'L isA 3 1i3 IP D 11 ,=iyIY3 I'II'V J
.IBrn3 S iyj3,p'p 1y ,UIq-9nIO ,n311EY )
ps ;n31qYLSoll3 j 'DYas It pY'tIW
18i1 p1" ti'' t y'oyD "'3 ^s y'a''yiy5;a
p!yl 11t 39u npn t3'V pw "DnY35,, JtI p10
ps 33aiYll3B 9Dyi)aY0 .. vo'tW .nPI'
nyii .rNyV 15w -1't0ySn I'? to''Yo Inn
-nY ps iy-Ijt Its iY1n ,3's tDOYLW

t3iMD' aDits ato e't j90 1971Lin^' 1


Ts ,t'J 5'i1 iY .J~lstspo-isa iY9( 19y0
,DmY3 ps iD'3 s PS 7Y ,j"7it .q ?ps
-31S ItYnvBD'S DWS "3 lSTW11 TW D10
-1^Ye pn'isNs3 Q'. Uon oy Den te'nn ?^
DYI til enypu-n"1t171nv .Wz ,, n t 0'11
ypJyl i P1yn DY Imn') D' tPtDn n ly
.TI ) 4-i a unsD mrl
t')D'Ir; 9Dn DSY 1II p"lII5 9 ps,, -I
PT ,1942 11 1914 psL -P5Bsn5s' Ipm
-ytxD,3 Y3yNtiit SUyByyT y) 93'a 1D tynY5


'i21JI ujImT7 .N o


vl3y p ,-II "1i Y111V 3y -33 IS 1N x 1 .) .
-jin =331'719u YOiD '1 tN ,Mtn3 -i3 .D1
.lY19i tijrnti 011i
',tiayj3-8Di''K c ,tajr n tomr=In -p Io

-IoDyvna ,r"ip ItnTI Initp90 r v91 flit
100 lit' rPQ njn q ,)p)y'7.v5 .11
?y19 l '1 Y WiY9y'DQ D'11 yW^'jnyo
,YiipD~o PK tpyW t') 31 shinD 1' Yfita3yY
.$1,000 ra5yrP3 pIn vnO i3?nll It


mythE M 1 IN 1)t6 tin$
( tS3Ki"oraiC 'yi 908 13i sp^ 8 it
ljit n3m1 Q 1Y9 TW DYV;IoNDDn Pp1
IIK taiyiQ-non~on IT IIK3S~ '1Y131' iy;'1sp

19v 9TIK ly'tSW y935yn ,DYtSTO i!x v
-w3ey v van n I'Pr i ta5vyn iV 1jif
"iy9i PE0 D'D'vs& -I IVY,= IV Oup:y)
I11)s 1 1'P t 1Y7'ti'D .t3OYNiimn tmY91
1Y399Y3 028'Y13KIY Y131)# f10 191153tMD
jr:9 E 11Ivt;I 9R D it 9 (
nYi pis t1"u yvi 1tx "vis nywl PK I't
-Y) D 8T .3tIY 1K 3 it I Q -'I t;'Im .tIynll


.t17 t)73 .1 f- it CJOVYpt -I IN14
S9wIW7t YHY13IIP 9i t 1t jn yp9
Sir-owY y-'InJ1- 4,C) y I IN p tDKDn''Y;r n
.}t93Y'10-t93385~7 91 RJwINmy-1 n ITm -In jn)Iv un STv
"ft O lP'But0!3 DJ!?1B-aun a1 9'1
-9'TI1 ,.i .D .1' 1in p1s DY'PK n JW
IBDrP vt' "D ,113 DV-i-n@D ,YIrip
1943 nv::otp inm mD TI, D n^:i-non
PmK .Dytvr 13mIN x ".ujtzi lIyn iy Ln
YW l0v5.vyv131n t 1D DYpq1,if) ?1
;Qs'Il y5imy rN N.rD .), I.-7~y l uit yiB
-non51o vyl ypoDyp n ne- iS,' Dy
1943 Smnt>pv tin Qn pt IV 1340
.($28,274.50)

-D'ii r i n ;13^pn9 T'7 pIn p1-i, n WK
80wntr iytji .r"-ip 1o'i1 piss 9y8
-p 81 y y5D2900 t ^3 tomn "$Y5) ,,
i 53 tYy3 j P .!. D .1}' 19 p, 5i'1
1 my- myn o z,-y11p n ,-I p 13m'ai

yI3.3 D 01 D-y37MIVtt 'p 1 tlit y. J

Sit~it3"3 \tQby^ 1y"t t0So iV y-p19t'1
T1i1- 1!30-00n0n j1t4 \DYW^ byi lu
-is> yivijs payst p^ pn58 )ap TiIT
.D01343 iyo Dt08 jtaip
iiElfts"yi? Yi (iss*p1 "py 'tM ?'''
-ISB 1IP "Tfya153,, 5w31iB yran *
"isa 091 pTs 1tunwin'*^y '"i e layiya1'
iy ot>'n ty^^n ri wiTin ps0 .1ii 093Y9yjj


-y1xsfj 71/7 7 Yo3nY W 1P S ip iy
.n .1- Iynt3 0,y t00'0 71i8B t.iln Y359Yi
"n 7pv UTIV 5 'nn)o il t,$ ',0I0n
D3y9pY3 tYin iv 13tYyi 1iD ,py11Y K 1is
PI t lit 3t IttYY I 1,20 I.y

FI ~t tn 1y n Inn Y)tonotspo n
,-yD'1i fK ,y 17 ,5PMn ts11 I S't '1t7
-D'WlK 'ly9 ?D VoiD K S1' [Ir tDptl1
y1m~iy 1-1vy .pI iyv I'm'7 o I ;IDoSDT K
tI Ny1 .n1pm' ;yo)3 Ij1 ', 9x iyy
-1"i7 Iva i y pI3v 7 l i7 1y tiM3.i 1y i

-18 D DW p77 YsT373i-1ip7 '1 9K y7

D3,5 0y0 to5 $20,000 n lit Ti)a a17I
lit ymV n -i .Y7rna n p7m oCy)yywni
n-180 140m DYsYtn5 3-Di5 1yf .$9,000
"I1 lit "9:: M112 3 0 lv lyst DIj1DyjsBU" p'o'y a 'n tY1 .tS lyp'?1-! K tY( 1

"ii'i '3CW Y y;",, t I. Ts W1lY; t3 pu'1^3
yolD K JOitiMy )'3 Ip'< y^1 t-im n ,"-3I
t'r Vp Y IpV 1y7 1N .I3jN nI $5,000 PB.
t"In V'YIytj tINY ip \5'.yys 1pnY 'D
-IsP 'YIi)PISB 1pyt Dyl p t rqE ; 'Il t
ntPiN 1pI tm0Yv pv n Y5 Y ,ntvi'opp
.$1,720 .a .ii .
-113 5,in I-1 tr)t U Y) pya 'Y Jn p
-t3rD 1I Intvyu'tp yir1.v) Ipn p';tID
Pyiyl IWt ,tINI Y3A771 1pR -yI75)
n 1 jnigty) i3y;ymy3i ;ymNt nv1 Y
."DtDya tD,, IN p 9t$y!p .1 .) .I yvsp5
, n t nt $ vP 0DIN Ipa i15.Via" .0
,7'io ,?y913 ,DDrivD.V11c li 3 ti3 nr

.1 DI pignyj pyy3y3?Y19K ty19't y^yn
O"n .11 y 1973T 7 ,iys DSnK 5 IPO .1 .1


1P090Ya nDsW 1X lYt339YY "1y .pivyi1 i
0Y7 ps Y'Y3stuiyb"W1? yt90y3piY3C i

.1VO31SB-tn u- Wst
-,YI's Uty3jY 1iyi tDi" jn yns 8 psN
.1 .1 .1 n"Z3 bI=3Np jv,-7p mIy (tny39y
.$3,000 lp tnyin ps iyN p yjy'i"B'i
nVI)IN pvIy 5:l-o s r)y irYtisn
ps ,n1L vyr1i y19 IV 51,n i1t3n ii


_ C _m,_m IVe

(T.I I)Yi3 1 119 13171)

'INi 3 ^s t7?'I / 71 ilyf 7is 7 ei n
letynaIs ye N ys 1t y^

"1'80 ] t937 DJ t im8 r tlIva 7" '19314
MIISB7177n D 17y yI nplu 1I .V1nI Nyr i
-'3CI "i 5Y,1 ) d"0' ,313vyp3y3 y5.VyyBD
Utlm 1M31VvnI yD'N s 7It 13 P) 7Yin YVt
IB5snyalwon nt$3 ,3;"t "3 ji'it yxj8 n myi

yi 1i 7 71'/Y D ,"o) i 7 Y1/7 iy'I .' ^.7" 'n
"yt i1 711W nJ.7157 IB'7 's 51 t7-.yi


-."" YD'T^ '7 l. ; 13a 1i t i tY1
-38 I1. ITV iOs'tV D it5a, nys 3 i v3 ,1iI9"V
.DYxsr'atsK 1 yiy?
PWin 15 yjy93manes n pn *\wo Ip
Dyjstosp 3 tiBYom in 14pms 1y1 DYn
.111- yS y717 y7t

-D'tIM TiS yrlpDyS O W tpS t y p ]W7 <\t f
-i9Y 8y7 9 y '- IT- 7 Yn I7 iny! tNt w y
,; IyN ps lypjn5 *s1v n1js tasn y 7io
$0,0010 15 P _y v n t3 I- 7' 1~j I NI

"90'1Snnsp D-nvnr'Y~ t'$I D I7 .V~ uq

"DD [ v 7 I1 lit 71t7 ,D 7 IroeT Ir Iyea

=,nn 10 1nri, 5= I li l P'-s 5 -Di

-Y3DI 'IK 7By1 3 71E 5 IyIlsll YI 7y^1
yirtpy t.1117 y5s I sn ,yjr 101s
-39ytm vls : 131y 0S il11 ning i S1 3

$10,000 n5. npa W IP V jS t9 iromn
DS1 ;is it3;y 1 nQ0 31D0tiwD'1y 1Yo iKD


W 9 n1' uD':7 JI 3"l 13; s vD : ,I Dy
7n31 0 1T 0 p I .~Dlh i .1 D ." 1 D 3 -'-DJSP
,D- isE 9tI -ip'SD iN ly7 D m -iyo ItP$]
.1117 5qwusro nviNsn$10,000 pt VrID ( iBs ty i 1s IV ly I Y

-I'm5t O p on .t'" ,, :-lY.Y mor .xsnt
-)V ITn T 15 D i 7 = 1it3m1ye ."tn -14 m L Ito5
IS Y1 D ,ylA I pt nD) TnIS ,3 tyw tU)Y


15 3.7 = 4 1944 ,5, 8


1944 ,4n I 3 V7 7 4 y 3 16


omi7nt3 8 1s t^5 8 Inl Ia- m87vy 5 Dc
.Pytigit't"YW 1y*3 1tgpWt 8 "18B

v4px 'is 20 fie taanywa
^t~y11y'l'ip-1 9929' y5Ntysr
Iy"T? t 7IV'K lint 1?I 1944 !'? D -i
I9y3Dv WN91 UIV 1^ $ I .yM- yDt3rtw7
,tv 2 513YY "IY tiP 5:3-1ID 8 JrpIyw
.^jyUD''tp3
IT83Q n 18 ,;t t133y- I o, pnYo IT'
T"t "3 tDSYDtYy prt t'i 1p''W 19 D TI
,nvnay3D jin24 v -iinQ$y3os.t= ?tniY
nIn ip ^I n tn5inmY 7Iy tnt ,1924
Tilljtm p tIN pt3YaY 3 o'n e T D sy

jz5i i Onvi tpm ,o51nl' yn.20 Iri
t43 ; IIR 13;185 jprnom JInVI U-Irtu
ivitri 15VIIS r^1IW in n unvmIyns
-i' 1a8I1 t59y 7I'D .11Nty807 it i'ia
-Yw iy"T yv3y5Vi ,i yO Ly133y0inYo
I:Yn y93yli INK tin3l3 J'T "I' jy'tovW
'-3 p"m ;i'9I tns0 jpi1 -I tin 1n I'm
0nr1118-I YD'vMY rn t; "11VY s ri'y 3IM
.tni"Ppuyti Ip'" ni
y"T ;Q Ivrly 15 T I'D r 1 ,'7jYVS
'iBD-IDaI'IyD pD t1i'"it yr'3 ,]wa1yn yij0
-it 20 .YJINinvtYW*'y ti -tnTm ,13N
YVUL 9700011 p'3 'II Iyv PI Nt>'pm
'-IK Y .Y') 113p3 ;8 Jp Iyn5 M0y1 jW
\W yavY35vt8 DtA p^ ,n'i3yli3 n sm TIN ntP
T1 5tsp r3 i'U3 nt 8 1$pm ]? 20 n-ru
(095008759tyc) 170 ;&"T't< bi^o;yl o
9tini ntp, n1'' 20 pn niD-w' ivy7 .1:'v5
ID D yI7IN yVDI'in 1pa nli-Mii -Iy.1 nv
.-oIC nyrtJ tina 1i3 pr < I)Y' ?9 Iy 1pW

n!pm3 LT I3SimD (0181 19Diy n
-l1iX^ 8 ,14B0yD0t'l-1^'' ID'H ? "18B
pt ,5,:w 1ju20 m01yi 1v39iYy Y53
.7I^P'11

^ttlyts'a? yiyw2 t|i eyspt
lm) DYWN I'D llinI U1-wI l y1 tns
-ID ,t3"p58tp1Oynm'rs Y5YYD
njp'NWSD tB U1'1 y L" N TW 'l-I tbY1tI
.P=Di'Ix YDIII tyiDtB
(1N ILVytD?2'p -TO Intpin at ly U)nn
20 1y3: Dt-imevy ,nyt3V 50 p- DyMa i
IP tpiiyWY t311n "jnYv"5,,, nvYi .ItovB
Ivtn .I3LO piyzNK yrt3nI= N T1 nYta 153
tun81s&8 yIYT.1V71T nnts jn35 L rn
5 t 8 ps YaN 5 P ,tvtun jx naD
pt3m n jInD.a1jmivr'-imEyl1 tin vi Uytnv
IiaY9O yj3y)y.yVln yvmna t wlvDIy
,yvpS 16 tu5piuitt3 n 3 niii11 DY I1Y1 t1N
iI"l oD .ntn8Dtym51t1i vui nY"t r'n ip
ry3p t'p 3 n p) ,ti 3n1p3yomimyy fi -y3 1t<


IV yrna'1K T? iT ifS tfnl "tYn5"),
PivnB ,y 13 iv08 it7 5t-'i pnyn
Iy 18 ,1t3"p o~i' .ti9 '19 9Iy5 '1 4
IyLna n; ,n r5m i Dstl ? -P11 I '181i
1'930Q'3wnU1 8 0'11 7yo ,^a 5^IPT^7
n-;i t 5yt [tin 1r TM .13 tw1'f3yTin
-i> 1'y3) ,19yj"u .9iipiti "1 y513n -10
-t$5n vn tD iy;jy.3 -=Irn5 1 vrny 11TD
.tajpv v It
Iy'9l53mDi 5,000 i*sn yv-srosp IYmni
-m34,, Ip LYF 1PY t 11 1N 0 on T'' 31 t'K
t2;y^38 JE TP TBitm wy19 ."{29?
-'r Dn ,pna Y"n i K ."T3ny3,, N rIn
t3?n tmi v t'i3 y In 1 t8 ,ni-'7 1 \yt p
18 t,1; 51 nm1 1 J- P DT .t- 31lnin)Iv1 T'O
1It3 Itao InO O3nn
pI Nypuln tIKZ'-y 7n n T 4,000
nt1 ,^'t?? 1" n P n 0 .1914 sn
19Y31 i1'a ti3'prnty'i'iu'D3irD33y ; P3 K
180 ,5slt itY 51Yg31r 1v ,yzsp8ii3t?
plys pis B'nya ly ti' 8is tLYOV1i 1Yt3i
. t38N (W JE) 1 091 'WDitl

tIt7 Y i19 1'1:y1 u81 Dotin p 1ym NIys
n1x1 Tf n- 1P t,5= n V it yssna^1 In
V5Wp 1mK 1y?9;3'o y"- pYn.7iy JItN
Y583y'lSi8 n ."y5'5"),, pa iyjyr395 p<
-yin IV p-iml p"T p't Dy911 Y11'lpyrpyv
"7 t3')o Iy55v i'i aytsap \iyi UTu-1yv
-"00000 p^ 1wri ;IB nlno ymaptynl

-),, IY 'I yD 11 lntnYv15 n'1 3i^ pY11
;31n 7T tt ,t y;: .v5n 7T'O 1511 ,"py
pt< .y38Ka'WI 7Y1970 a30Y o1951Y 1'3
-D'TIS -1O [ign 1t'm DV;V =Y3r3 CY
-tpD W ITW 1-,, nlwWtn 1 r,153 p2 In
'PDlE$D'W ? Dnl^ .,117 'D "1783isns 0"iyl
mf nt-1'""5,n IDt20 w1,, "ty' '^,, I pi
nyi pnymY9D'in -I 14IN i : O ."1-1p'N
-Y. pIlt I3! ?n 1TO p5Y1 v 9yn \w s :=5
t1i "13K 0'nl, 13 Din DCIN W OVN ,t1Nyi
.9i28t p18 o tpamivit3Dbl$' ,iynyB 1'Y1W

51911t t 13 ti 19 v 1 TO Ji ,P mp yn
39 1) y 1y3' j yn ,tWmTtYST3 n1yirts

,D'IN P'OTIm Dv 'W .1Jy'yav7v rrTi-n15
'I^ nsa Ip!nw at 5'mT> Ipt TO p8n
.'it081ito'5 in"iBty-i8a p to3 pI'ylly
TI itD"eI&BVt'n pjy -7y rs ,noN tPN Mr

"'711 I1YT"5 py$ D''ii VP t'3 WYimg

r;"11 '3 Iv3t TWv =lt D1tS n 2 D'vnI
.197Ypty'1
- 1 JI l I 13D 11 TIN 58 '1 9t;IvD W i 1m 1
-0t t3yzmD'rnrB M158sm nvl c rnv
t ;IK 't -in 3 yryu 1it$1n 8 tnDm'r'I


-3i 11l iv3)1p34 p5' ipy ,tl3TDyi3)9
3)i 131 iy38toains p DYTlt D'tib3Ji yrt)

?ty1ly noea pm ,otvtw yny5ty U 131)v
9t3)TZ 1'I 91104 blY T?3 0 12 13)51 D371

n-'~IN is In .113I8 )m "pyTn5",, 1y-i1
tp3ID 10 I 1ny n ty ti a' "'i n3,, Ly9i V

yrynv- ps I38318-ituY10 pT ,1J 'N pR
.11t tYrwYa p^ IKn ,'nyx y
'yo0' v TW ti ,i9 y'T3yQti'12D3iyTv5
YuyyTvn5n3 In nu3)IK pI IDn"! 24 ;IB
TPIK 1it73 O Rti 13yyi twy irsa
ny nr1i t3oii "pyl3"),, 1y1 T? ,f13'
tT'1 131 ,UPa i3 1P Dn .nyyn5n1nn
myii ,t3Tvay- iy t3yn >TN 5'I< S'B Y'I t
\riw' y 13 tI tIyVTyDiii i- Dpm
..5InK 1'15p iNi
y3ytilsn D12- pti .nm-D yT1 IpN
-iy yiyDby i TO ty1ipya "t30y0ij,, 71 '
: I -Yrn5i Yj3pl D ltv y9 iy)p't)
;30 ypiyonts pt j(TK IK vp'ivon
; 19 1j7tTv3-tI ; 21 1i0;8ns-inrjnv
ti Tusivu'5 ;5 Yr.mvyyi yWtvyvnD
rpvoll'tuty .T1 ;29 yvi5 ;12 nYtnYu
n1y Dyr), U5vyTi 1v1 iy 1jvN ; 5
11 113 -ipK -1V1 ; Iy5pit3n 3 p< V71n
-ny .1y5p3IS 5 PK wtin -yV tDyaI
n= z 0 lix0853Y7 ,tilym T ,lynnT mtv
.j1vv-in m-rvnsn. ln I.= V:).v35
-"WtaSyiyH K 0 iya3' 1 ,y131i yW YDY

DDnI yjtrln t0 'ist jUtr in TOn
-Y,3 arm n-In' Irm ly I3qy TOm
,-vyuy 8t3wo nlya71Ytav t? nq ts1v ?K -Iy3
On .YVpsIYv1 nYl ti T'o311n s J 7IN I j

,"t n 'j, ", yjia 9 D1yia 1380t^Ti ^ l

O yi'i tw 1 ^0 DU tyimy o1'n ,? |5^
.'951";,, 317 11p
tOiD piyDy-P3l8 DW 3 'D''13 PW ,D3tEYiy
s'o py3"le3 IV -73'p TL n3 ,;tsmt Iyo
Im ly9N'tyiyo ly'190 1917 ,i9 iy 1o
8 TI^ Eli"os^ YIYjY n' i~yCtypyi
.y9t3 1iy3iyB389yt (3D'D 1\ Y1t^'*]*t^
pICi19 plYi 03113*3Yn -II? jun 0tn
tut2wec8 19tint j($VB '113 19 ,tin
11n Mi ,tiy3'piv 3 lyii T -in Jo'?n -oi


11byse N KassiK-inynKB t a ts
vttmwppppon Ism -1xa 12 bysv
wit yws n WIyn PyIIy1o
paI ufli'IY'IiB iy'I ~\ya3y .ynp3D~o
nrl t y8 .V- 9tinN -.9r0m nn
"Iy m" 1vnB tD5.VII (1 n'i) ,yim 0 pD in
"91n1it,, iy953y'i 9'y'i 1y1 pt y'f'aipyp py
'10y5i 1tBK 1IW 1iY 1nt 1IP liy3v J PX
-011-Uvlmyl tin Qi3n1 13 Ipon ,Dyvnpo
"7 IV 5Bts ts TtY5V D,)-I8 j 1n8 ix P W s5
-toyni y py^Js p^ ['K YpIYN K pt< P'-1K
t3'i ta3 Y3os p'K PW 9K,, 1Y9139Y YWt)'Hp
DI )B) y iWvo PYIN y1 inR m sDynllD
wnK 10t.vl ly19118 nn5 vr pi95"3n "I p
-sl Ir PBD G1331 vI 11K P- i 3nP)in ."MO

.t3in 1= 77 o :1" 11"n
-i;3S'Di-wi!XD p i vynD~ys "TI t3in

-D3''iB D ,$q0 It371iy D1X fK Dty
= mn 5o3nll ;B-t0tYl gD pi D 0' 3t -iy33 )
pW Q0'j3-i y7ty'tayD 91 pt DW 104733 p
p1K nP'1n1 v iv >DB1 DYI5tYj3ooyw 8


yI3s) 'Y. p lit 113 y1 1 I ,tp3p.y9Y ,,
tYIK tIYII U1nB'tv3yo lY93=.-t3n 'lTD
YU'ni 11 901K 8Y (~13MD91 tic'OWED ~
yt "i 37 J im nv?*I D3
013y ,/^?SK1tcia-lavrlnD Dyi IIB DYpYi11ty
fII nop3,, ix 19) 0 1tai ny .5ES 'Iy1


P1K lY~1i Y0? 0 W twww DOyD 1p1 I -I 8
t1y;B^ jpo;; -IC 1 vf t n9 y3 .9iytv
I'D .y'it }7 ~Yiw$1 0y t^ n13ipY Bt K
pin B'1is oi I't 1st ,y31 pity I'm
-t>noyi -7 iyV:)5vn rt ,y:)otv ny' s
y"t PN t3DYD IY"tW L3tD 9iY'u YtDsp

t03y 9 IX-IJI pIt)

IYtj"I DN i ,Don y? wnr rtw 'y m I7o
"',n nomn INK Yvto Yvvi;ri s uo5iz 'i tO
-BI5 myv1 ivIy't-I)sn IV 13 IS ,t yty
-DI'N p l'iB tt33yi0ya 1s \t 1r? 139
tim =rn3a13,907v sn PD' t317i w3
.13831B-l0t39Yi^ ftI'D t3Bts -y,) :n13jyDB toill Yxsp1t3i Iyr
,p01ly 7 0 Dn -lis nupt3UD9 iN tvDyoTm
,IY vn po3?t nyt 'II'n vnD I3 tJ OY'N K
\DI loy3 tB'IN 1o2n3 .1t)I I30 p X I
D5 s yxIilNi yrnn)liii s c5?s
\W -3oO 1vY3t pit 'iva 3y39y3y97y3
.P5n Y1uix P1B uyrwp y-inl


agB tS'ltsayit? 'iytmDan ytewh'i
nyTp Ipe ? v K 1P n IT Wvn 1y


"'j1iy31,, t3 x -13)t3 1-.1 '33j'
-tV 'N P ) ) ll )11o ,tr y -l 3 rI. iq S'Dt LN
-ita^ 1pu n Ii D's Y I YI I)n1%5) 3?s o"vn
1I1 ?Yt30tS3 ,iyt3)Y3 1)D8DD 1!! ,Wy'3)
-wys yWliK 1IS tIisnns'"svop ln1s85113n
ly0ji lijilvi tul'=trDy8 tW ,tiu nm=5

15t3 s I P3l T n 3 \D5n 131) vX1v58313
" T q taDvy ,tt"pIs3munDp Y.Iy'"T li

.S'Bno)D IN p 3)
011 3910YtIs'in "I tDon 'moll IUixv
-)1v tl yD04nq')p yVyx5PD s1K )n3y
1)"X 13$),)Y1 3)t) 9 1 P3 )31 D'' 3'K80018
1-S3n lt'11T 11 3I In lK 1 y 331Dy r3 )1"
- 3pIs It 11N v'y51vrit7 1 Ii D Y5s 1 '1 TIi
nyr ,s)DBND PI' p3I3-583'x183 1y1 '3Y
n1v3 r"i pj3 pis5 11t )")1P3$ nvvn11s13513

Ut1Y1= 1s IyIV:yB rt N 3''isn3 nv 'iUI5
ty1iay8 8tSnqD lit Dlql1v t-iirun

.BSitD paD 1tinyr trunD'r1l
1pI .y913?Yp-m 1509Y t18 -D'n11 ,Dj 10i '
-uvtyi ,itit873cDDT385 tia it11 ,\7wa39y

lo; DI;.) ONt yx^n'3nqi>p StS piI'D jmtqmn
Y -INy:3 ,;rt3yv 1") D'3x ws1W '-T TIN

uxiY 3 1pi11 DIiD yjiytj'i ~9 DqynV
"-yv vi piyn1 5o' \Iy' \ \W 1-r17y, J1
.ntsTtljY p3t juyim 1D9O 3ly3oY0I iY3
9?18 1Y9Y1Y' rs ,iyF$y39071aaD3''yt

.11801B1 1yo D4n iy py }3 i 901

~vv \w lty'iDNp lu "I ty 3i8 *T 195 P
i n'I 1ipytpy 95j''v itmi n11 w K n'vtD
-I tIPtN7 5aninq' -i tian gp U 'Is ,111D,5
x gW ty 5oy s p< yvs=t.vyxqp s Insm

n1qPN litP 531,zi J20 Y- I' ,yY13wyri
.(1944 ,nyvnyyr ID24)
,utgx L pt my13iB mYI s iatqMsm mt
-ris3 u"l 05i Yt3wy s y oY'np i -I Tyii


mDiDv8 lie Dnvl3 y^v1 8


17 47;y 3 1944 ,541WS


Iyn3i tno pin'I$ Diomop 1 j'?"Ils
tftIxoryp= IjY "t (< ,Ts 'Im ynysys
-19025 !?8 tv'PV 1 ID V'D snv0 nD y )D'D
-tUD3n'yr ,numtIpy Uyo Jim pn yr-ism t'Iyj
.D"pyt3"t9~tlDDyti DW "piy3n'r
Iyt3Dy3 l1 1jyp? -10P -it' 19 11
D0I mK ,"Divy5toy-yr a,, y?5 ly inytry
-\W, 09t l'ai) "i y3B r t1 1n it^ yto20
.no in y9yupm vs0Y3 -i p


-I l't tIn ynirippy y^JN jr l nqis
V-~14p ln? 1 rs 0n1 pN1oo 8 tD 8m 1 13

s~t~Y pvl lnnng my, I i, yuyvwnoyp


m71n 5n K'?3tK D I 31Y ;floym i 1;Y3IN
lii-' I O-'1 t^iyDa ps (WtiWD- tyatyt105sml n t .t38KP83 t3I TIN .1 .11 .1
liop3i 11'I 'is III 1s85 Ni tmn-wisDB J
t3r^nst33S3 IBI yryD s ;9I41N IT 5or
tnio 5,'=Iw) lpyl oll U3py'o-ia nyr I's
-1.ri tin =jD,5. -I Ian vir lyot'Ips3
-on pN v3u0yt-ins3 ,T 1N pr nrn
'~~ TK jt3jy~ a'~ ~crisnT -juvil~

YxPs Y3=lti 1 T't ns1t D'N I pn .I1'n
tn)ii -I Doxi1 ,"-iyp3lm -I nYDYv31i0s I
-IN ^yBy^?' pt r'vnB^ 5,1.ys pIN nyo
1pJ 1piWty i1 rnn D)s t3y;ya t3 no nop
y35yll ,omnn K TW Dt .s T'713- 1M3
tImx iDcTrl I!^p s Kt'I tuysviYwY s nlYn
,yiv1 5't IN, lt5vii -TO vy:351y1n pyn p<
.IonD 11 ,'3n"I


1yT31i taiD 011j31"i0a pW DY'YPK yu"i3

,yp'tyo (p s pt;I n1 'i7n ti opil
t~rUmnsm jtc~vrl -ism 7)s5 1N 0-7 uvmnslt

y11 1311PN'% '11 -IY) jwnl y70090 8 18

18B yD'D!^-3iD pMt ( DON 5i0l {BnO D ]
-jin pti3iN318B -I p 3 W?r 0ml IDsntu^s
.1st vwnop-noc) l'~~t pR t)"n 5y~mm) Isnn
-psn Tuonnst IY 51:1 ww'5 nP-' tr'riw
11B D15vm83 1y1 .txbyB T1111 Y138aL$-1s
pi i-yti tovtwy3 t%1- yDt1DYip-3iD 1Y1
51? 1y'I tB ,TY3't078 1Y r13 ,DyjuMK }y'
5'm .V-1 I 'l-livrist ly -In 'tlr)"N 1,1r,
-)o

b '3'jY DB-tDi& 1y3'K YD'H&p-DYO
.(v31n13 .3 osDt3 ,yx'roinB)
1[3n m Inn-lt 13=3B'IK n13o IsD
'' p^H ;uyu'iDE~p y3n'T3'ji?'xpjiB-t3'i
y'"3 1t'ppC IN 'Int pin om0 -'t N tvutv
.yDB yvirym pIt
13^T1P ? t P1K 3)iprltsW18B -1rY pb
ps i -ID T ID- 1Inv ityDtop Yiym31K p1944 Q_-1 my 7' 3 71


.WTI .NR


-sin t'n imItniyB I18 DIy ,m;ny e:NB^O
Zy .;T:IBO mywn'I:.-v 8 }'\ Iy Qnsy;n
.ynmNNl -IND 1NIn psNiy) toBTDy;7=n 1t1?"T
1ii i-Niyn 1iDKj!'?B m'ne!< B inR TIU IN'D
.-p17 sop "Bson111t -1 s-NE; 1 w yr D "1N1N ,
: \~wy:y tBalnnip iyat );nt< ypsaby
.n3' ,yrn 'n ; iyn"; i!< ,'pQoiiBtoNumi 'n
opPy ;.pey-i*^petyle ,'|tampt3^ yto'n ;,PpD
,D'pni 'n ; .ppy- yli:Koyypa ,iyBe'i
.Ntappin-mitiBlp ,c'penti y?'"n ,iyi'tp
:PKTey;a B'n'y :" i ymBoup-BesBa ar.!
YptS'Niep'N piy:i?^y "iy3' i ,0D'i!

-D05 pa Q'>'inN tT Bn y n(im ,Pyi!', 1)' ps
ty3nt TO .DipnBl yB'n pN ,DPI'ernD:
-Nyn lyn yBCtln ptoicntln-mvI I TN ,1Iv?'
IV:sIn =jar InLs -totnrn :S
V.r:V3xpi 1,3 o,N
..v1;3 B '1N -1:711 1-l'B;Tnr 11"-1;;MS
.ppe ,1 y 1 1 C) D p yI
opy5yn i D m'N I M P TIND-eONH -1lI
-ive,, -yI n:nma R IfyVi 200 uabOnTy xnm
1K=mnInY: pn'l'-60 yi? '1225 ,"o;n"n7
tyaBr' yvypis' ya'n pn
roii'nNp p1 ,1114 Ico30 Oy] ,Ntm:it
--)IR II psn ,DO: NLNDo pi t 'Bo ,\yn %:m
nB y:xn N Bnna I's aHamn n t-1 T
a?"iei -iytoctsyns-pi"B ;< B'O 21-DI.' ayn
,te:B1' 1Ni M .B"SSN! iportyy; J IN:
I" I'N obr: Sl. Y ,iNa iyr'i'-66 D'yIyp's
B'3Btin I'K ]BD;'TlB y;:"t : o;1D'-1
,-Jyin m 1i?'T 17 iy1ns? iya"t 1943 ni' Ii0m
on tastriy? My BEn IBOo:;IB I-T Ie j1N
-"icg-piN C,, 'Iyi N r 11M ityn l?11 Jyim '
-yIBm p' p:. I I ,-1'i? L 100 Ps:Nm wan "vin
TO ipn ,,iy ma; ,Bt'i .ywyptss yct':n
-pxNi,, Iy .V1 n namm s Btal 1944 ns, wiT
pyumrn pe $15 ,yiyt:.i $10 "Bnni-iB
- o1t1 n- plt toinTry: $15 JK:1 IN 1Iivn;p
.$40.00 lyoNiis
-p-imK,, -IpB lytlit nBI ,1'ps-n(y3 ? -In
-7i? Jpn itse Tyn:; pO Ban'imm ,"Ban Jim
D00 jNll I yBt^OgnKB 1 BE1n UN jlK B'''i'n
,- lwp'nito 'D .Iito mWn3 m13an n- DNII V'myi
,1!tBDi3 ]i te wi .5 pJ ly:111 miln a0n1-n


paD 992s73Bj-'s iyo'ip3 04n "ly 18
-nlrc,, nyEr7'ts iyr nr7 1 is, YnponY
-UYnDn -y 1 IB tD 1y1I njyPiY3I 9iY "IS-1
-iyt2'iiB~~ Yotpii^?b'is n D''S ajiT~~Y-
.V)1W 1911DDLPD 11, DV
.IT'S -ilimpos lti ut,18v
it DYys' ly"I) ,y'5iy p nvy:5y 'iy1 U',1
1iyipat? Dy091 itIY ty315138inY03Im
;yjyvy pv llit 1Y 9Y7 tni jim DL 17A-
-y931r ytyiTS 18 ,-ismyoD i15ioy3Y Y
.013ar1 TED iyv.y;5 I55 DU"
0D1'11 LYI ';S D nV0 D11110$11 -'3 1


( W 0- im n r t c -).V.7 Uy ^ oyq ,r 7; tm
.03B3' 1S3 "^ BS ,1y383


-:-m I' i3!n ,niii y B ia21 a91 e<:Ba
-B:uy; Dn? n11337 EanyI Dy":B ly'T N utm;y:
-Dmp'N 'IayV'Ii'-l:N 5 ,=IIN nitym is n 1M p l ynr
In lit Inv
lit v"iB 7s a'i v yampy: Ny"1, D1y
.2 .11 .B3"-iB Vy71yf 1 jig -1sp'"
ipyras)n n is )Br .ny iv JBDM to-).;.l n lyiKns
;: no' B0'i;p 12 n oy .-np'N D 'l
.imp Bm"lIn Pn 'poniy-1lEU4
,BtyB'c!p-mp'N pD NtIBipYo ,"igNti .1
0yI pa ;i1<"iB" io1m a pyn toin y; C-n
jli ?i9'8 17 eynB Ty? rr; t yt:ymin 'n
jIN NE) Npls 11.0 %7-T 1-1 In'1 ~l~y
syi ^e pynasys a yB7itouies n immpy
pB y3y:s n IB-tyn is Y'3NKap-" DQp,,
.?;t21i-Taiyn! "it nyb'y:,, lpi tan ip'm iy lp'iy 1 y
Ir:tryV TI'N Bns m: Jim $350.00 ]EKW is
DI0 as .r-y;v ynlo yRtniB'n K iLly;
-_y;! Uy % N- aps: yIy n n B'N
yTiyn TIN -Iy'TviiB .nm =-It n Ji p -m p

Biy"BB'y"I \I'i nBon 'NpsN 7i, Np't. njr
.y'a ?:emp "ement-i ;I e,, ^ 'T 11 N $100.00
.iNEYipyD ,i y : 1 N 3 .1


": T'U ,iNi-iye je27 Dy = ITn 1.1nm;

-rlK!~y :ci<'N ps'iiy=N P;~BT'yJss tjrt
.-)Ty ';' PN ,:1jP' I 20 11 ;%ny B
->T' *: Bre''"'BS Tt p:ni" ai<-l!! g;'1 ; ^siiyingB as'-y-one a PN 1lypy -ii1
-ND Bi't n18 ;IyT-opN I'N -I,?' In 'p:'yI
IyLDCynB 'v 1p ,J7IM yt%'E0i

Jr jNp.N3 nea .N3K'S JIN 7TBE -IDN'tip
.ny:Tyn-toop iyr lymyr TIN b;Npml
JN IMK Ct!yyV:; II In 1miy;iB'o yV" 20
]pmt $148.00 pn1nyr toB-asy TIN oy .-iplm
-N? B2 n L Ip'N -1 20 Jr BoI y? .'INp N
-No I'n I I' '- tve* ITI np n11ho L1yn7
1pN -;i, LN I' B"P.!'l '" N ,-:ND sB-eyn
-n)t .atbutr pyup1 Jy1pml L4;:t IND
pB iy3"iB n9v Iyny; PN Bn pB vyri
.1 7 B 1 8 a .3 .B3,=n1 cy I


DC')ys.)t nn57w lit jun"s ,=3I1p1l nym
n1 pN JITN83 yv"T p.y'lI lY9Y p'v'sN p1
Wts pi0DtY ,Y4m3rp :t:s Yo90js-tW
.TpW10 y9yj^^sypj'3K4 ps ; 13K8S3Y191 piVB 015 ,0tt1y3 8s B'?S 11 ~


nm litD nv7v1183 RUN t) DIN51m
,t3"iin"'i yty^''?y~ i 1[^ ''*'Ilyi ?i''i t''"It
r1vr,, DyT ID i 180s ) p! yi;yD 's 1 Ts
T71S I1B 08*-5'^*"^^3 ?yW'S /'K,"1Oi5-4i

,t33-inE mYv1 jp wD 'nI5isn 1y9 nyr1


=3=It Ivi "I, 17NP1Iim


1a tD1im pin. D !3 'T I' "l31y ip=TvI aD
-haD 5'uB II .1WIT J-J 3tt 'yIv 'i 7j iy
-ioYvi -I pzs% In^) 4- ;'I1N 'IN1 ulyv'
rt -In p'1 t ly j 55 1 n -I-nv vR'j y DtS 13 1
-51n n. iV 0,, 'y5 yEiD I tS tf '- n p
y-IV- lit iin= p'trn5!vji p- lirwos
tin11 nn in.= nvwr13 'Im-iTri0I
p1D Bt01y)3t ,""o-i8 iifoi'i 1y97-?yn
MnV- ,P11z pi ni57 an1,, ,.Y'3^LDn
Yuv'iDY 11i pa IYa-D;tip ;:po'1T"ui
."lyp)9
-hl 95n ;1)=n in p^r1j 31i 1iy18
091 p'-T9ynymmi D*]31*-ty)Pi'>5t^*l

-- r nn- ; pDtp p 1 B'yiy Din
-Tia 3in ; poDnyU'i5-t:paDll (Ii ,pa3PD
mIn 11 ,pt'i'ii0ts"3100 1pi ,tt D
.0901780-100lit ,ry19vto7
.p4'i'y'~~~n-ts'^t~Di? tia ,aiY3\"'tUt
-18a-tauy^ pta a31 ylwt>pa -I
: 5'4t; m91 ji:r-Y V=YU 31jt jpiln 13
,-131 3in ;y1in]pDymti pa0, wiD 2i-1,
;5'r,1pD)o pa ,pny'' mn ; i:pat?' paI
-'it4p. On- ; 114p803 11p ,iya8I013 30i n
; iY p10 ,1-Y513SD 3in ; oYi9 1pa ,inY
'Di BP 2`j lKlt ,Y'np fi" ,lin1 ,yn 3 -1 in

,?'1 P07139180 01331 '' D1 5SUB 191
: .-1V ytlo y"lyI I ,i'o
y5 1.^ 1r391 D'n ;iyD LP '1 T no75,,5y!; -ry nyvt inloa3'tya cv-ri tpi pvsllnz^
,MIMlpK l"'1I \wN DnynnW pt DrYtDD=o
-WI yV3"''W "I tiyv D'wPD I5 oy t09 jNW
taolyiB D^nI ,i")n jrSm lit^ pa \ws
9nl Div IjrmTWK pIN nwl ,noK ,njxio
N'.Tiy ?y~

'ly^Basnto ytY^^s 11& i~s'a~ysTis
,1iv4 ttz1B'1N ynplr ) tit n Isw Imm

pa~ itByosvn^~ iyu3 'iy-i- .YnpoDZ~o
199t:2 ,i piipzW j1m jm-m7287m


-j;ul? p pa i7pK pa iy"Dt-iB
yipoqn pjt ;viy 1u3myyl U1VI nj c-I
.1'tii^T BU1T2DJ tsi TW1 5,n'U 1t2 nyr
pao lyru^'i~a pis-t~3aCi~t i;>'Bjyo8P'?Y w
-' 1-1 Wy. j'N Itjtos-15D p1 j(v B!nt yV'7'N
p10 DyWv1138t3Dc ,v)3K?'D-Is ,"i;S Imy
,0"Daa^DP !'D'01' ,11^3lT Di TpI i:1,4
"-K tn "I"Dnm14pD 11p TDnDn'Lo ,-1Vyv~
.DY'YsTHEs^^ YIY7'9'y;51 YV7
ynPDyD Tp1 tYn' ^4 py5v myI I'M
19039a0y 1 1y01 -11 Vn Iy py t09YY1 T1IN
j' t09 M p -Tt9OD'tr D -'rtb) ItT in I10
tDoot I!jvy?1-nt30 ." 3 ^IKP-It11YD
1YI 1 pvll s"LvE9y p3iv t1i u33n-13 L IpW
-;3Y3 1y? p.VIs pmIaN -I Ji 1wv't) yto1944 ,5'I'-~


Be Beviniwn Bwn 121 twB;:yvn-3-|in ir7
'n "p';'zyQ 'M,, It"' -i1:n m5 TIN pl;' D'iyr
nin lp'n my19 0N03 -y) V N ,TIyNiVT Dmn
-Lu Myvmnnp-MNEtv Vyi .yV'nnaw N aytlwtny>l
yV:1) o'N tvwlti UN J i;m 'n 0yi no'n;
win In ypyt ,'1-0 pIN B"P.'BpiB lit tIn
.Is:'TN fl ?pt men ,1y9;'T "iy;;'" ~ yi ,nymI? T
.MImm ITiyB'i

nim a b y tN "It?'u",, yni;-p yo TIN
9I1 Ia 11'i oTN ITIN 1CNpry;rt 1'1%7tY 1T
-:y8B-lKD po 't 't TN ,0yplnE inyjayb ;n
,Ym'ii tl 5p TIB yppm TIN IT .Ep ,NpoD t
.Diytywnst-CNL, pB 19ya

DyWlit 0-1rtINoPy Ac -)n I y 'l-aI Eyp y:y;'ip ; nin
.n Bmw!B 1il=Nn -iytiK IIB ent pi'ivsnB
t1l2 DyV ,.;!Bit pi7tyB' tN DhnI ,C4'uNT .o
.Ni' 58 pT lyaby pi ',IN
v3)IN IIIp DB TiB'O N ,R :3tn .n
NpiB ti-pIN na Iy:iB \If VBD.o" )Ii

wyho ~y~i toy ey'sitaan y'i7K tarwy, Len


.O-BKBt ] c)'-I3 p mo I i O Nn N ry

uy Diton" pn ipp unnoudges 1}yi

't ? iout lpit ]IB It im' l y u -n Jim
DtonB -yt reIy'sj 1-7rp IN p l 111 1n)


-'N1"t ,tBnllipmena y ,;:'Nn ,;i7p)-no'w YppW"
nan 11n 0 pIDIIN5D0T ,P'DSIN p ,wyyw ,;~y
olian ,n ; .yml', $2 i "))yB r IN_,,
-eop ,'iLnDI ,Btvu,1l)yi1 l]:y '7 -IiB IjNw t
'pa3nY i y ; ,iYE1D ,jir ii5 E,JTiBDo 1i2n ,11N
C'`7p ; $7 Nl:,n ;l $1 12 ly-iyi -
.$1 ;yB"5 Jim $1 -
.ntrr :'K IN p 0 1 1 N 1 '

ywTaynm e 16 ,Bel ''e'ssB-*1.p'-10a1 N B n it lp S (1
JimN MD4 nN y *y'tiiK n 'iN Dl'utnK'tD
-2 YN s "1': I,, : ,ru 'ly) I OiN i:)`7p
T'HI N sv n i31m.-Diu'-eyn) -II l ptmoa'


:~~a~x LlT) 'l)~~ (2

-1E : 16 0n yv1; B'rn D'oir VMpV'lO (3
. 'i PN I.B :any s? p y :y)1t 'y .l."ip~Y
S :Dot;N ..EV pl ? I yB :oNn17 P-1MtP3 (1
p'N Ii 2700 ,'I,1p20 ay19 i ,L a'1 iP i
1 N 1iY ^ 1I r'K .B1ng3 ,)". n "ln ) )Dyn


puve p; ,-YI 0 i m1B7 1ii ,B 1 JB : riB
-"t ]wtotyQ tryi;^n laE ."ni?3 ,! ,t'iy Dt<' 'i : tioy P ai pun cy .19y0py; ay >
,'pD'niye'n Dnniu6 ; "m i,, =IB Ntope:in
.*\ ; 1nteSt- ynyp-y l ,I1! 7'; .D 13N' 'n.1 IpLN .n5c plm U TZymy; :"M .ynIrwr
-itoineD D1

: 1^pWS T 7'' *np"1tO $"1P (3
l-i '1:p p N xly a }BI9 Qi ,B: n! .NB
-B~ty:o ', :1ii? I2i nvy .5 .1 -1 : J ig in
alyi n uI N ,TII? 1IB26 8y ,Ben miM9 t-Nut.1pie 1 .0 ,pK Qnvr r-in :x.-i;Iyn t InN aysIjpvIINVllN rlmf'T B n-m -1lIun .'7
:N; ryrpigpm eimIp = (57


.Allp's 'pOTItt pm "13?


IW11 TyWN S 11 ^iBT~i' IWW'S

1ysis pWiyisi11ya t"191wi
uposarYgn .s .-in

.pii$1 y as agep 1 1

: 'ponasyn ).10 ty a
-soNt -tkms Tiwsss't v On ni
,ip' 2 yeo'ss'av e^iain n' isag man
pm'Bynyis m tra Tmn aup *TS tivn

1'31Y ?"K 91Y8 1'K 8,"Tyes 1'I ?'K
J ;'1 D 1 m31 9 S -Iv3 mv1Qsn p141J'tS
-Kluy psiji K '11 \'i'? Q'S ,u''''^a nano
8 1 l3 ,t lt3 B m i l '1 p1-nI rlin
1n )l jt*y lit 9Q'-%C ynatp.arIa pauypV-
-1"tt 1h unptp ni';. JTI u3vit

-S K v"i) 1 onv J1u x ye t s VI o14
s i jt i a n 7 In at 1 I me tiln.P^ID ,');ITIIMXIM 1,- JVu=IInV
-SE 7118 -t110 9<"k" 1913 17OS 197g WTjiN iptK Ir y3SS K T DIN 3 ,op D1:g v
Io'n B;pm "n 190 .nyT,: a'o yls -ND Bton
-Ra I'rm 'n yrtlynm IyV .'VpIN T'N IN lit
.By:- l ~yto n Yl -IE coytv mp ViSa tp;: l
-i;9in,, n iy'n IB''ytn plnn yo:ybi:B
D'mn n : iyn-ny"BtB'3 t'a "Ulnmna
'- ;$15 pvmly n Iyt3p n Ulm tyay'o
-twl TIN0-1 ntnm' nYlBS ty In 1PNp -:;' ,Tyay:T ,yrm'in wnn n1 ;$25 pp
- "1yo<3 m INT,, )2n e 1mN i"BwB:y-1 ,'1t1p
,'pcnmIImU aI: hn n ; wymiY $10 is
-oE8 ,'pDyn ,ppn'1 ,p'B ,tkn'wT ,-yirDpYrn
$5 is "IynN R 1N,, tD:1n1 H pN p'l
ltimytr; ,KanP ,'pciwtmD wnmn n ; ypysy
,'t ,9,y1:yly mrnn n ; -y7y1yV $3 1r -

ny9tp jylv-rklyis t p l pai Nm i
"^ ^ p^^''' ,,


.2 ,.D ya=42 .1 55 ,tyilwsp 1VI7QDrT) 11A

-:IN 11N p'B3 'n B;>Om IMEB %yI l -1;-trly nyl
'N ;iYpi''ls ,? lt' -TyyB t i ." Il*t;MP-y t
eB yn 171 C\'[K p00 it 'Tx 97y1 y'symxB
^a~ i:yn ylr~yry^ K D'nl~pi;83 .CI ?pIt< pi
-s^BtaC' tB' ,wyey p pn "tuma:n,
.1944 ,1yiNp' ,ihanN 1ae pC10 1p1 Dy'5


tsyota'tti- 1ylyll~asdt^B*'Bw*ls 'iyinv-lvnp n97i$WW'ix 9
"jmY#s 1^lyn t tmi; i y I
.-lytyt'tftp'
7s'yifpD' *l^l'
1.?'111 TS
1yp 1D 1~ ~


-34p ^p'-i 9mp p ith \ T 'I'Baitre
-itti-ius'\ tio \mppa .wympt
-y)!s r IQI t}e te3ety} BAn 1\) ."'T;?y?":!,
up "apD'o'nt< TS is fn v'Q .pn
S9 \ fas-is'iy^ .besveustt fron
-4YL~ ly3 apry my's ayny m~ypn1

(Qy'tnnh'ymp>us)
.19090 ,D yan ,l( Ewyg

THIRD MEETING OF THE REPRESENTATIVES OF JEWISH PEOPLE AND JEWISH ANTI-FASCIST

COMMITTEE OPENS IN MOSCOW, APRIL 2, 1944.


(Cable to Icor)
Moscow, U.S.S.R.
Icor Associtaion, March 5, 1944
One Union Square, W.,
New York City, U.S.A.
Third meeting of representatives of
Jewish people including officers and
men of the Red Army, Partisans, Sta-
khanovites from factories and farms,
scientists, writers, artists, public men
and women and representatives of re-
ligious organizations taking place in
Moscow on second of April, 1944.
On the same day the Third Plenary
Meeting of Jewish Anti-Fascists Com-
mittee opens in U.S.S.R. Agenda: 1.
Report by Shakhno Epstein on work
and tasks in immediate future. 2. Re-
port by Prof. Michoels and Itzik Feffer
on their visit in U.S.A., Canada, Mexico,
Great Britain and 3. Organizational
questions.
(Signed) Jewish Anti-Fascist
Committee in U.S.S.R.
Prof. S. Michoels, Chairman
Shakhno Epstein, Secretary.


March 8, 1944
Jewish Anti-Fascist Committee, U.S.S.R.
Professor Solomon Michoels, Chairman
Shakhno Epstein, Secretary
Kropotkina No. 10, Moscow, U.S.S.R.
The National Committee, Icor Associ-
ation sends heartiest greetings to the
Third Plenary Meeting of the Jewish
Anti-Fascist Committee in U.S.S.R.
We appreciate your message received
at our Conference on January 30. At
that gathering we adopted the following
decisions:
1. Icor Association to obtain for pur-
poses of sending relief a designated
region in the liberated area in the
U.S.S.R.
2. A project in Biro-Bidjan to help
settle victims of Fascism.
We are preparing for shipment to
Biro-Bidjan the Printing Plant, donated
in honor of Professor Michoels and Col.
Itzik Feffer.
We are distributing "Heimland," by


Itzik Feffer and illustrated by Mark
Chagall, published by the Icor. Testi-
monial dinner in honor of Feffer and
Chagall will take place on April 23,
1944. Greeting from your committee
and Feffer expected.
We have published and are distribut-
ing Molotov's report in Yiddish on the
Sixteen Republics.
We are organizing celebrations
throughout the United States on the
occasion of the Tenth Anniversary of
Biro-Bidjan-Jewish Autonomous Re-
gion.
Greetings to the heroic Red Army.
Greetings to the Third Plenary Meeting
of the Jewish Anti-Fascist Committee.
Greetings to the people of Biro-Bidjan.
Wishing you success,

National Executive Committee,
ICOR ASSOCIATION,
Professor Charles Kuntz, Sec'y
Abraham Janofsky, Nat'l Sec'y


TWENTY YEARS "ICOR" MEMBERSHIP & SUBSCRIPTION DRIVE
FEBRUARY 25. TO MARCH 25. 1944


Baltimore, Md.
Baltomore Icor Committee ............... 5
Chicago, Illinois
Chicago Icor Committee .................20
Cincinnati, Ohio
Cincinnati Icor Committee ................16
M rs. Foran ........................................ 3

19
Dallas, Texas
Frank Buckman ................................15
Los Angeles, Cal.
East Side Icor:
Friday Frumkiss ...............................5.
M ollie Drexler ................................. 3
M ax Soifer ....................................... 1
Hollywood Branch:
A Cooper ....................................... 4

13
Philadelphia, Pa.
Broina Stern .................................... ... 6
S. Leon ................................................ 2
Sam Ingber ....................................... .. 1

9
Milwaukee, Wis.
Luba Shapiro ..................................... 6
Trenton, New Jersey
M Seidel .................................... ........ 5


Denver, Colorado
0. Payne .............................. ........ 4
Washington, D. D.
W W einstein ......................................... 2
Sarah Shapiro ..................................... 1
3
Boston, Mass.
S. W einstein .......................................... 1
M. Yellin ....................................... ..... 1
2
Cleveland, Ohio
Dr. W E. Lee ....................................... 1
A Tabeckm an ..................................... 1
2
Kansas City, Utah
J. G ottlieb .......................................... 1
Montreal, Canada
D Shuster ........................................... 1
NEW YORK COMMITTEES
Brownsville
D. Yanishefsky ................................... 3
Chaim Singer ........................................ 2
J. Chaplow itz ....................................... 2
M. L. Olken .......................................... 2
H London ........................................... 2
J. L erner .................................... ........ 1

12


Bronx
Isidore G ennett ................................... 6
Celia Rubin ........................................ 3
Emma Chupack ............................... 1
J A d ler ..................... ..................... 1
H. Wolf ............................................ 1

12
Amalgamated
M rs. B ellinson .................................. ... 5
S. Levine ........................................... 1

6
Brighton-Coney Island
Ethel W einer ....................................... 3
Fannie B ass ....................................... 1

4
Nailebn
Sam ....................... .................... 2
Downtown
Dr. Nina Rosensweig ......................... 1

Total for the Month .........................142
Previously ....................................... 1,239

Total as of March 25, 1944............1,381


April, 1944


NAILEBNNAILEBN April, 1944


To mix the cement for my home and my
land!
To all of you, all of you, all goes out my
song
Who fear not exertion, whom struggle
makes strong!
To all of you, all of you goes out my
rhyme
Who sing of the needs and the deeds
of my time,
Of the bloom of my land, and the glow
of my sword
And to those who give birth to the joy
of the earth:
To all of you, all of you, goes out my
word!"
The joy of living and the consciousness
of accomplishment surges on through
the new man released from the old
world of evil and oppression, and Feffer
calls out: "Let us Laugh."
In this poem the author goes on to
say: "Sorrow? No, it's not becoming!
Sadness only rends the heart. Tears?
Why, let the enemy be gloomy. Let us
laugh, oh, laugh, my friends!" And he
continues:
"Who before did fair new worlds
Build on ruins of the old?
Let us laugh, we can afford it:
Our laughter hale and bold!
and he concludes:
See
Old worlds crash and crumble
As descends on them the night;
Laugh then, laugh a hearty laughter:
Laughter helps to win the fight!"
This was not meant as a solution for
the war. The poem "Laughter," was
written before the war. It expressed the
strong position and the confidence of
the Soviet Union, a bright star in a dark
night of a gloomy world threatened by
its own disunity. But now that we are
fighting together with our allies, the
cruellest enemy of mankind, Itzik Feffer
joins the Red Army and rises to the rank
of a colonel. And here again we have
the new Jew, the man of action, the
optimist, the soldier, the hero. There is
a Soviet song which carries among
others, the following roughly translated
lines:
"Should the country command: 'Be a
hero'
And anyone will a hero become."
Itzik Feffer joined the call of his land,
of his conscience, to defend the new life
which everyone in the Soviet Union
today has risen to defend. He took up


ITZIK FEFFER


the sword, but did not forsake his pen.
There is a beautiful poem in which
Feffer sings of a feast around a bonfire
after a collective farm harvest in Biro-
bidjan. The poem is entitled "Bonfires."
It tells of a village hidden among tall
mountains and faraway forest; the eve-
ning is cool, and the bonfires merrily
crackle and light up the dark sky. Jews,
Koreans, Chinamen and Amur Cossacks
are gathered around the fires celebrating
the bountiful harvest with song and
dance and drink. Old Jewish songs of
Minsk and Berditchev vie with the new
songs of the youthful republic, and they
all blend together in the festival of a
multitongued gathering, all expressing
one joy, one friendship under the benign
Soviet sky:
"Browned Jews and sons of China
Laugh and drink the potion strong.
Glasses clink with hearty wishes
As they drink in every tongue."
He thus describes the dance of old Jews
and young Cossacks and the whole
merry crowd of collective farmers near
the borders of Manchuria:
"See them dance in ceaseless motion:
Joy and laughter, whirl and song-
How wonderful is dancing
When it's danced in every tongue!"
The book "Homeland" is written in
musical verse, and this imparts added
zest to the scintillating words of bouy-
ancy and optimism and love of living the
socialist life of creative labor and friend-
ship of peoples. Feffer's masterful verse


is a symphonic unity of form and con-
tent, the goal to which every writer
aspires, but which not every writer at-
tains. It will not be detracting from his
huge talent if we add this observation:
this masterful unity of form and content
is facilitating the new energy released
by the Soviet's national policy and so-
cial system.
Feffer is a young man, he is now 45
years old. Yet he has been prominent in
Yiddish Soviet literature for many
years. In 1934, Feffer took part in the
first Congress of Soviet Writers called
at the initiative of Maxim Gorki. At that
congress he has been elected a member
of the governing body of Soviet writers.
It is interesting to quote a few passages
from Feffer's speech at the congress:
"I am happy," he said, "to be able to
state from this responsible historic tri-
bune that Soviet Jewish literature has,
along with the literature of all the peo-
ples of the Soviet Union, opened a new
page of its history. Buoyancy and opti-
mism are the characteristic traits of the
Jewish poetry in the Soviet Union. This
distinguishes it from the Jewish poetry
of pre-October days and from Jewish
poetry in capitalist countries. Also in our
prose we hear new voices, the voices of
new men .... The man of air, so master-
fully depicted by Sholom Aleichem has
disappeared. Bonze the Silent (the
symbol of Jewish meekness drawn by
J. L. Perez) has now become articulate.
The October Revolution has given him
a voice. The broken, crippled, oppressed
and humiliated types which occupied the
center of Jewish literature in the days
before October, are no longer to be seen
in Soviet literature. The hunchbacks
dropped from our literature, never to
return. The Soviet Union has lifted
us, the Jewish writers from the forsaken
corners and small towns and has buried
forever the cursed "Jewish question."
The Soviet Union has burned forever
and destroyed the pale of settlement,
that monstrous infamy of the Czarist
regime. To this great Homeland the Jew-
ish writers dedicate their pen, their po-
tentialities, their power."
Colonel Feffer has kept his word: he
is giving as he promised ten years ago.
It is a gift of love and gratitude. And
in giving he is also receiving-his gift
of lyrical expression. This gift is gen-
erously expressed in his book "Home-
land," now published by the Icor.


April, 1944


NAILEBNApril. 1944 NAILEBN


Songs of an Unfettered Soul

(On Itzik Feffer's book of poems, "Homeland")

By N. J. NELSON


"The pen is mightier than the sword."
Whether this war has brought about a
change in the relative importance of
these powerful weapons, I do not know.
It is likely that the sword has been raised
to a point at least of equal value with
the pen. At any rate, Itzik Feffer wields
them both. Colonel Feffer of the Red
Army sways a mighty pen; the Soviet
Jewish poet Feffer effectively handles a
sword. For colonel and poet he is the
new Jew of new Russia.
I have before me a book of Yiddish
poems by Itzik Feffer, published by the
Icor, New York City. It is the most
unique collection of Yiddish poems ever
brought to my attention. It is the rhap-
sody of a people awakened to new life.
The title of the book is "Homeland,"
and it sings the love of the Soviet Jew
for his new home, the Soviet Union and
the autonomous region Birobidjan
which the Jews are building up as their
own province within the Russian Feder-
ated Soviet Socialist Republic. One must
read these poems to understand the full
significance of the magic transformation
wrought upon the Jewish people by the
national policy of the Soviet Union and
its social system which unfettered souls
and released pent-up energies. And so
far as the Jews are concerned, it would
seem that a miraculous elixir had been
administered to a long suffering patient,
and this life-giving substance went surg-
ing through his body in a powerful
stream of new vitality, and his spirit re-
sponded to the stimulus of the quicken-
ing pulsation with the joy of living. And
it is this joy of, living and sturdy
pioneering that is so forcefully expressed
in poetry of scintillating music in Fef-
fer's book.
"Come with me to the field, take a look
at the growth of the corn;
Take a look at the grains pulling down
heavy ears to the earth;
Take a look what became of the waste-
land, the sand and the thorn


As the seed and the soil and my toil
have combined in new birth.
"Come with me to the park when the
sun pours its gold on the treetops;
Take a look at the children, their
games, their alertness and glee,
Sprightly heads, glowing cheeks, light-
ning eyes full of sparkle,
Take a look at tanned bodies caressed
by the sun on his spree."
and he finishes the survey of this bounti-
ful domain with this note of joyful
pride:
"Come with me to my home, take a look
how solid and strong is my body,
Take a look at my house, at my land
which is mine for all time;
For wherever I stride I can say with
all pride.
This is mine."
He knows, as every Jew who partici-
pates in the new life knows, that it is his
toil that brought forth this bounty, and
no one will take it away from him. It is
not the narrow pride of selfish posses-
sion, it is the exhilarating joy of posses-
sing the fruit of one's labor, the labor
which simultaneously enriches the toiler
himself and brings prosperity to his
neighbor-the collective effort for the
mutual benefit of all.
Yes, a complete transformation, I
would say a resurrection has occurred
in the life of the Jews in the Soviet
Union, for the existence of the Jews un-
der the Czar could scarcely be called
life. The poems of Feffer are even more
revealing when contrasted with the plain-
tive poetry of pre-revolutionary Jewish
poets in Russia. At that time there was
no hope for the Jew at all, no prospect
of breaking away from the cursed exist-
ence of hopeless oppression. To be sure,
there were revolutionary poets among
the Jews, who sang of a new world of
justice and equality. But that was a
nebulous vision of a far away ideal, a
distant hope for some miraculous mil-


lenium which was to bring with it a
hazy brotherhood of man. There was
nothing specifically Jewish about those
poets, save the medium of language. The
specifically Jewish poet sang either of
"Sorrow and Wrath," like Bialik, look-
ing to Palestine as his only haven of
refuge; or the poet would sing of sorrow
alone, without even the illusion or hope
of redemption, like Frug and others.
Sang Frug:
"Just tempests and storms and storms
and .tempests,
While flowers are crushed in their
bloom,
And buried lie hopes under heavy grey
tombstones,
And life is immured in the gloom of the
tomb."
Hopeless was their life, hopeless their
prospects, as they poured out their soul
and wept with Frug the melody of de-
jection:
"What sounds are left to my sorrowful
lyre;
What embers still kindle the pain in
my heart-
The mem'ry of lives that long did ex-
pire,
Or dreams of a joy that long did
depart?"
The great October Revolution came
and swept away the old sorrows and
raised new hopes. Gone are the old
Jewish poets with their plaintive, heart
rending melodies and chants. The new
life has called for new poets and new
songs, songs of emancipation and re-
generation. The new life calls for new
work of collective and joyful building,
and Feffer sings this new life and new
joy and new work in his poem, "My
Neighbors":
"My call goes to all of you, all every-
where
Whose hammerbeats stir with new vigor
the air!
To all who are ready with shoulder and
hand


April, 1944


NAILEBN


NAILEBN April, 1944


that accompanied this "evacuation" defy
all description. For four months the
inhabitants of the ghetto lived in a state
of stark terror and bewilderment, which
was fanned by German stratagem.
Realizing that any attempt to carry
out the immediate mass annihilation of
a half million people concentrated in
one spot might result in desperate re-
sistance, the Germans tricked their vic-
tims into death. They created "privi-
lcdged" classes whom they promised to
spare because of the work they were
doing. Always, the group deported on
any given day was to be the last; and
those remaining were to be left in peace.
Broken Pledges
During the entire period that this
process went on, the Jews of the ghetto
had one aim: to obtain work certificates
which would save them from deporta-
tion; only to discover a few days later
that, again, for the thousandth time,
the Germans had broken their pledge.
As for the decimated ranks of Jews,
who still were led each day like cattle by
the shopguard (Werkschutz) to slave in
German workshops, and were quartered
in designated blocks without contact
with their families-these bewildered
and torpid beings finally found them-
selves, too, among the defenseless, teem-
ing crowd at the Umschlagplatz, the
depot to death. Even then they still
refused to grasp the truth, hoping
against hope that they were being sent
to the East to work.
The Germans wanted them to believe
this. The ghetto was flooded with forged
letters from Jews who had ben deported
months before, and now "wrote" that
they were well off and working.
This ruse was so successful that many
Jewish families, who were promised if.
they volunteered for work elsewhere
they would not be separated, collected
their belongings and went to the
Umschlagplatz without awaiting their
turn. Some, who understood what was
in store, took their own lives. Others,
who also knew, called upon the people
to resist. But that summons was not
heeded until much later, when less than
40,000 Jews remained in the Warsaw
Ghetto.
From an eyewitness who had been in
Treblinka B, known throughout Poland
as the "slaughterhouse," has come a de-
tailed account, accompanied by a map.


The camp of Treblinka B, which lies
conveniently close to a railroad siding
that receives transports directly from
Warsaw, is the main extermination cen-
ter where most of the Jews of Warsaw,
and many from other ghettos, have been
murdered. When the victims arrived,
they were told that they were in a quar-
antine distribution center for labor
camps. On this excuse, they were or-
dered to undress for disinfection. Then
they were driven to the death house, a
concrete windowless structure contain-
ing several chambers lined with steam
pipes. Women and children first, the
Germans ordered. The floors are wet,
slippery; the victims fall, and others
pile in on top of them. When the
chambers have been packed to capacity,
they are hermetically sealed, and the hot
steam is released through the pipe-vents.
After some 90 per cent of the inhabi-
tents of the Warsaw Ghetto had thus
been murdered in Treblinka and other
.death camps, those who still remained
half-starved in Warsaw were preparing
for their final act.
In March, 1943, a message smuggled
out of Warsaw to Polish circles in Lon-
don related how, when the Germans
were clearing out a certain block, the
Jews resisted and in the ensuing clash
many Germans were killed. Thereupon
the enraged Nazis brought up machine
guns and mowed down hundreds of
Jews. The message appealed to the


TESTIMONIAL DINNER
given in honor of
Marc Chagal
and
Lieut. Colonel Itzik Feffer
on the occasion of the publication of
"HEIMLAND"
a book of poetry by Itzik Feffer
Illustrated by Marc Chagal

on Sunday, April 30, 1944
6:00 P. M.
At Rosoff's
147 West 43rd St., New York City
S Subscription $2.50
Icor Association One Union Sq. West
New York 3, N. Y.


civilized world for help against the con-
tinuation of the slaughter, and closed
with the following words:
"The responsibility is with you-
rouse the world to action."

The Last Stand

Their fears were well founded. On
April 21, an underground Polish radio
broadcast a frantic appealed for aid. The
last Warsaw Jews were being machine-
gunned. Women and children were de-
fending themselves with their bare hands.
Polish sources shed some light on the
abruptly terminated broadcasts. Ac-
cording to these sources, the remaining
Warsaw Jews were holding off the Ger-
mans with arms supplied by the Polish
underground, and even with homemade
weapons. Some 1,000 Germans were
killed in this battle. After a fight of
several days in barricaded streets, the
ghetto was at last enveloped in silence.
There are no more Jews in the Warsaw
Ghetto. It is believed, however, that
some of them, particularly women and
children, were able to find refuge and a
hiding place among the Polish people.
It must not be forgotten that Warsaw
was only one city with a large Jewish
population. Throughout the cities,
towns and villages of Poland, Jews
struggled desperately for survival under
the heel of German occupation, only to
share the fate of the Jews of Warsaw.


RELIABLE

PRESCRIPcT IONS
KRAMER LERNER CHEMISTS
976 Aldus Street
We deliver everywhere
Phone: DAyton 9-0466


GIVE TO THE

RED CROSS!


4


April, 1944


NAILEBN
"nfRIL C B (new Life)
Vol. XVIII, No. 4 (161) New York, N. Y., April, 1944 20o Single Copy 10 cents
NAILEBN, I Union Square, New York 3, N. Y., Telephone ALgonquin 4-2045, published monthly by the ICOR Association for information on the
economic, cultural, and social life of the Jews the world over. Yearly subscription, $1.00.
Re-entered as second-class matter August 22, 1938, at the Post office at New York, N. Y., under the act of March 3, 1879.
Business Manager-A. JENOFSKY


THE MURDER OF A PEOPLE

Story of the Warsaw Ghetto Uprising


From the day of German invasion,
the Jews were faced with an ever-dark-
ening and more menacing future.
Nevertheless, they tried as long as it was
humanly possible to preserve some
framework of existence. They worked
harder than ever in the few occupations
for the moment still open to them. The
Jewish Councils, to meet German labor
requirements, organized carpenter, cap-
maker, tailor, shoe, textile and other
workshops. The Germans gave the Jews
old rags and ordered clothes made out
of them; from waste leather they de-
manded shoes. The Jews were undis-
mayed. Toiling 12 hours a day, re-
ceiving in payment only a few cents and
a plate of soup, they proved their work-
manship.
Vestiges of Life
Nor did the Jews forget their moral
and spiritual responsibilities. They or-
ganized illegal schooling for their chil-
dren, who travelled from place to place.
They issued a newspaper, "Gazeta
Zydowska," which, though strictly cen-
sored, managed to throw some light on
their situation, discussed their prob-
lems, and brought them a little hope.
Their self-organized relief-kitchens
served 120,000 meals daily. As long as
it was possible, they functioned as a
community. The record of their work
ends abruptly in the middle of 1942.
Since that time there has been no word.
As Hitler's extermination policy
reached full swing, even the newly-
forged ghetto way of life changed radi-
cally. By German police orders of Oc-
tober 10th and November 14, 1942, the
Jews were concentrated in 13 ghettos
and 42 so-called "Jewish Quarters,"
from which the Gentile populations had
been removed. Thus they were com-
pletely cut off from the outside world.
All the scientific barbarism and re-


fined cruelty of German rule was
brought into play in carrying out Hit-
ler's extermination policy. Polish
Jewry was destined for death-not a
peaceful death, but one to be earned on
the rack of Nazi violence and evil.
Total war, the campaign of September,
1939, took the first toll. Amongst the
killed and wounded civilians there were
some 45,000 Jewish victims. The num-
ber of Jews who fell in the ranks of the
Polish Army is known to have been
over 30,000. By the end of 1942, liv-
ing conditions under the Germans had
caused the "natural death" of 400,000
Jews. This staggering figure, however,
did not satisfy the Germans. Fischer,
one of the governors of the Warsaw
district stated:
"We will destroy this tribe. They
will disappear due to hunger and
misery."
And the Jews lived in gnawing hun-
ger and abject misery. From the very
beginning, impatient German soldiers
and the Gestapo shot them down in the
street in "reprisal" or without bother-
ing about any pretext. Sometimes Jews
were hanged in the public squares, and
to their limp bodies were attached
placards describing their "crimes."
"Enforcing discipline" through mur-
der was the order of the day in many a
labor camp. Whether it was for leav-
ing the ghetto in search of food, smug-
gling a loaf of bread in, or for display-
ing "hostility toward the German na-
tion" the penalty was death, even for
those under 16. "Poland Fights" of
June 30, 1942, reported that 30 Jewish
children were drowned by the Germans
in clay pits as an "example" to the
population.
New Methods
Hitler's orders for complete exter-
mination required even more effective


methods. German science was brought
into the picture. In Chelm the gas
chamber was introduced; in Belzec elec-
trocution; in Treblinka, death by hot
steam. By July, 1942, the Germans
boasted an impressive record. In addi-
tion to the 400,000 dead of "natural
causes," they had now murdered out-
right some 300,000 Jews. One-fourth
of Polish Jewry in German-occupied
Poland was already dead.
The time had come to "liquidate" the
remaining Polish Jews and the hundreds
of thousands of their brothers from
abroad who had been deported to Po-
land. There is not an occupied country
in Europe from which Jews have not
been sent East. According to German
admissions, the transports were of such
a nature that at least 30 per cent of the
deportees died en route.
In July, 1942, under the cloak of de-
portation, began the wholesale annihila-
tion of large Jewish centers in Poland.
It is known that tens of thousands of
Jews were slaughtered in many Polish
cities, but the most substantial details of
this story of death have come from
Warsaw.
Mass Deportation
From July 22, all Warsaw Jews be-
came subject to deportation to the East.
The number of deportees varied from
6,000 to 10,000 daily. From the out-
set, the deportations were accompanied
by terror and bloodshed. People were
shot at random. The aged and infirm
were led to the cemetery and shot down.
Any one who was not quick enough or
attempted to hide was killed.
To round up prospective deportees,
the Germans threw cordons around cer-
tain streets and drove the inhabitants
into the so-called loading station
(umschlagplatz) adjacent to a railway
track outside the ghetto. The scenes