Nailebn =

MISSING IMAGE

Material Information

Title:
Nailebn = New life
Parallel title:
New life
Added title page title:
Naylebn
Physical Description:
v. : ill., ports. ; 28 cm.
Language:
Yiddish
Creator:
Icor
Publisher:
Icor, Association for Jewish Colonization in the Soviet Union
Place of Publication:
New York
Frequency:
monthly (irregular)
monthly
completely irregular

Subjects

Subjects / Keywords:
Jews -- Periodicals   ( lcsh )
Genre:
serial   ( sobekcm )
periodical   ( marcgt )

Notes

Additional Physical Form:
Also issued online.
Language:
Title also in Yiddish and text largely in Yiddish.
Dates or Sequential Designation:
Began in May 1928.
Numbering Peculiarities:
Volume numbers irregular: Jan.-Oct. 1946 called v. 20, no. 1-10, Nov.-Dec. 1946 called v. 19, no. 11-12; 1947 called also v. 20.
General Note:
Description based on: Vol. 11, no. 1 (Jan. 1937); title from cover.

Record Information

Source Institution:
University of Florida
Rights Management:
All applicable rights reserved by the source institution and holding location.
Resource Identifier:
oclc - 19068832
lccn - 50017200
ocm19068832
Classification:
lcc - DS101 .N25
ddc - 296
System ID:
AA00007530:00001

Full Text


n^^?^ y^'Stj ^-;


10 TA CCCA


~.]


--- I


2:"1.212 .S .3
;fr0o'n??3 51n
p11^3 .z
^w nV1 z y ,1 .1
p'2 Dmlis 2D

7T S11 .1 .1N

I iDs, s to's .I
4pcTllbtya .s
18a01va .- jva '
1Iv2 p^Wb


mro0 10 1944 ,18123 ,(pW 1


=41=711ti 8
41


pticw ix 'T .7pina 7-3 -T r'Is g s1z n nt-UYllp 7 1 HX yn ll 7 t^gv 7ult -IL -1 Ic PO119 "'
".T'9mUto 'CIY- B IS 3TP'19trem911s'o-?l 8 1 it' 1' aT -lyT 71S 0 ^ ; 1' 302 1?


1944 ,TV1S3 1] V ; 2Z


,T-py'1 tB'* Dn I mya py3xSs3 toiolp MMIypim -Iy-
It20 p8B5 )lyfty I s 01 ta-ymy 7y-y1,,Y-Ty I'" pM
7rT pyPiwmIDiim 19ym 3 p1y1 y3jy1 ,Jyr 7Vi'' y
.D01503m Ji 7lt ili Jim 1ywiDn tapp
,31a3lT p1yY m3syny-1 myni MIybB ny^^iy y Ty-
,"8WT1s lyiZiB,, T1W ,I"IV1i31H 10,1944 ,513tL3 fIt30 MyT
piy ?113 ,Db3 yt70 1DynI 135
"T ;; a0toI 1 T p Dil-3IWH 10 11i 3311' yVtrin n'
7 pa tyyp33'D1S 7 *yf .t$3iv y 6 T42 2 1 33JI 11 yt1liI
-iB pyn tap3T3 ly1 pH ?Iy331it "T .w3lt$y Pt 10 T3
."TE1tP lyjt'Ds,, IN !ymip
y3'?yB~ 'T B -' t rI3 I tiy 33f3yTi-'ia '(


-DW .yniailpyTpy my)'3yix3 19l )8 PB aiy (1
.p'olp
lie itine .tLalymyn fnmnno t IN JI In (3

.-iayyBy tI8iv-742L, J w -T3zIL4yM-yitD (-t

- 83BinDK ,lyaynynB13 : ypiryoy pW I7K (n
.mw-iymyn
,tayni1 IB fL8 ,-iipm lit p2p3B0 m I y't~1 'I (i

-.ytiin emB Py3yaB 78 ;tiair ,7y33z 1H3 D y
331Ty5 j1 MpKi mPy 1x tplyn tan5y3 iSpyn typms yiyr -
-iycVI-13 L -IN 17-$ yUYT ItS-iIx ?IN "ItpIIN -i1$ 20,,
.-IpiN -1i 20 P'i 7aynayp-i 3 i
ptsLy5yT 3 iS t33tLya3y TIN taytop-ipN y-try
.QiDy3 pTeyy33NK pyn "7IY11 iftY: VlYvIiN .o13yUB m1x
.$1.50 7tMiy5yt '%o ,$2.00 TiK iayp3L3 Oi titir3 IN Vy-
PI tsyit$ip pTyi tmn yItIOpyTpy y5n3pix3 n
31-T3y3yiY 2 -9yat .013Y50 711l 't$-Iti e 7tr Ix mt
yp5Vn ,tynrta ytan -1is3 N Itiotrioup pjn 11' t ,4 'T
Itaym ,t4ayyv' ylp Y IK pvW jy3yp 0ti 3 n1m pSyn
DPylYn ppYi 9y1"T M13y'VD B Oil p iD- ,Ip3 t1-0

180W y11T1Ipyt3y PKg 3TT'

119 EDiUT7 1l'2 11D3?T3 7293
21)" ],, IDN1? Un112D-n
"3$ T31M TI PN IW13 YT 101$5Vyy p2n *ra ny1 a
Dp1'T ,-,1 a 7I1luspN 7 olighIU7 t P 9ynt 7 g 7yt1pyA
*IyB10i ,B 8 7 'yt a"p, n 1j'p?3"DtY 71D 7y1poit 71C
.rvtwoy Re3 -1Nt;y1pso ?its ty'binn'yA
S'I 7PI 1V 1 37 1S3 7 18 17K't l iY3YQtIP TpN
C X :1MIffPC NXITVy 71C IYA:152-lyT 71H lyn b
.T7I UN Tm T ,t m t"1 MMS


11 ,oAebtPa "15v11* )a psp tv, Im rr Ios lstn
11a i~twrt'p 5,211 %Vy1 i n r1% l Wit n t15 ynw--om
.c' V ipX 1T P T'm 1a n o 1IB aB?^gB
,ormayvn .x lrp' x 5 .s pt'a p-mpD.rtnn
i{S P* .-n ,.2C3D(P .p .1 DrsnD1In p- 13p; Y II i-i tay"ts 1944 p7 1 nr D tMwos
ny toan rif lYX *p .rytmsripy I'T 1n 715 t 1020
n3m3:3-i yr1yy'y t IDts isW pi n jpoin L pnita y3
,MiiyI ny-r "IymW 0sll:s1 ytrnw^ ynna "Ilns IT ty'll
.jtI3-Intiy-lynyD pI JIN 7ntaytia ytorrWbi NIT 7 7

-yo tift tIT oyo ftyW19 09 110 JUMTQn"i 7p 71 'lt
I$pD '- WIT MPIY"M x tY'I OV-T lit Irront1-m-V3 71-r; I
-yteam 18 'It;b Iim CD t7eo3 OVyn m tnmY -lttnynm
e pyrn 1% tsitTDTi I10= ynitanyti -IyvTWN nymtp
.pi'ixasi ynt$tjnmn yw-rs
-"'3 tispi ;i IynT tLfO'i3-3 i Y 1 ,1iN
DVYi p yty"I m ;-I J 'IMDI5 Oil 5 I 'IVs 13"? pitays
-sany ,Mn-p p1i t'N iy- taSy- ta, n y-i D^ .inp It'

jy i yDin ,1 p117 3 ti yW3 PmHi yT1i
.pW, H t yisyD I yj p
-y-i TX O'"n op ya lynpiw -1m tp nym 1 3
lity Tin T7iN 13) ?I Pt 31nyi"pDIIN T111- *jtLAy3T
1i?5mi ,phinieD-linQ'7ip Ip -ab31p ,tpn3ags ,iyjriiye

-18s-1iay1 si7DIN DT-y15im myQi 710 t 3 ti'i 7aio
oDD9TDY -y1pWi t 1 -1y0 0 "n1tiyi n '19tBm,, 7IL3 ]i T3u8
.uis -Iy- pE) IBm1i 7N jy3anyTtb "nI U-ipitoryt iII?
-n3y93yy3W'N '-T y1JI Y34 to5 p mypIy^t TI nypsm i 9y
pJ IB t31Tio j18 ,"t33m I-n1D1,, 'B18 CDyisTwi3IL yutc
-t=ev4 n IIN Imoyp trnme IN IY7w Vtalo yiynT3m
ny-y
rN yrtMyVT13-rD V)-1vIx 705yn pi iZy2 Dy-T ',I
pit twin tr33iY:0D4s itn -IItpw pIV7 tiyin noDnriv y1
-tD yv ,rnlv 7tmo.DiayIy n 117T31N I S 5T qim I 3iT1,3' 1en
my1 pn> !B'nya cm n v piN -iy- .13Iteit-UIyn

ytyir -I 7p0iNi %MB YP T oy -o jttnilJx 5,''iit;j
--'ly itry ,7DII1 -121D iCY-T 118 3"N1D30 p y yTW
-"iyn Di Dy^ rNJD IIK ^TaiyB -ttsn1YD iT y "thY)

n~sp JIQ jWo Iwi tsyn -ipim JIy i .^ nyK iyT B D se
i1iMN 1MI" It 1'Kyc a y tapip yY 171i itp "lln
Nscsa-oty-75yb L m)lTy n a;iiQ? nn y01 1 r0 uCnyl TI 5
111% 18B :i=tSi04D18 V311 i1-Dpy '3,12 10 ,1031w
Tyo13 1BII1 ,1117 5tCnI9V Myyl3393) DyT K Wyo Ix
."'pDOlWptf1Vt Doun .1n,, tW1 "1-ipI,, lie


IZ 37 1


1944 l2W


'Bw 0m 1 pym 15,'11 o ,\oi3l 'WO 1I 1jy't oy 'wis Ji
q- 1 i't Do a0' ,3 us-1sM-;toY II? p* i'm n-n1n 1 o 1'I
wviri 5nmi mris pb l~yri ino ,? te ,15z Dzpi ,irovo
I"5m Jim 0152 p"M i1y"? 1B51y "TI t15 y
fit 1l oilm niwIsD 11a ,tio)"n juw lw? la: 1P li "It
B1 yllD l'W 10rwll U'J P ,W tDi jt uDl '1n -I 01 ;W I' p
0I? [1I p ,=''1%3 'iv Qor 00 Iit IL j 'i'n 5 ;yn ,'5

.'13BN K TK I8 p ;3yn 9le 't 0Cp8 In8s
im lippa nP P'-oY DIK I'? vlyp tayn -1I1 iyll Q^BS- ;
JiK ,C8?'- IP J'i m11xo Wt ? 5;1y rl' ~ 11 55yn w3:D "
ot tIWn t 0vy lyo1 9 ti w"ln wtll Ya-ly5ys ,'yoyp
D'm Is IS ipnIy5y 51$ oT ,wpl 'rl ytiryV51y Yneo '"
I lty Jim3 1- n13?n 7C itn ,im vit$ mS 1'm p5'1D? y l
.*? w 3l Yu3 ,5 S P- ;11% I;'J"-wm tJlm lYniny''iK 0I ol
W1Mn D0I '1K ,t0I X1ISD 101Y3 lyY5: yi y 51 DY tN y 1
-yw 1y ts ,i5yl it ,"p3y91?V -t 3I1"s y3y0I8VDY5t3Oy1VTV0 's
D03y11 ,1t3BSssnoD-1J8 ,Dv'Yn8t'J's I yvW Tlt sly3
Jw ,It$' Wit"i'yt3n Jim 19-i1y3 D-In I1n ;yj"31 lyyttclt
I'W K 101$0l1s yyO t 111 yi1 i1 YDP ri In I'mK 0w tpfl In T
...1{0181n Jim p33 Jpt Dy JCe it Imy $ M ,t' to"t -iVy
? "i itrsln oDtn ;' I
,t IS ,.I" 1 it 15r 7 t "r I1y ,non?!n 1yl 11I o IB' i
"Ip'mlB,, Kiyii in PI 1jYry D011 ,'tJu85y-1 1"5PDo'K 15vyii
D'1) DD O' ly3D'nyw j'IT l yn Iy I ,'i-ie 5ytoy 1,v"? Im
oDy Opl i I' 1 15,'n '1 I"' litoyy t io-'I1 5Yl "? Ps ,1133
... 5=5 ,15' 5' I1m n1on5M-yn5.vI -1?yn5 I1? .p nIyqo
-uynlD i9 1-'DeB 03'3 cy1 Dt'rs t1 ,'iy3z't 1' IN
,Yo9Ya I'I two't3 ,npY w1 510I upytv Dwp 5r"l ,1;S5DrI
TOD iY11 D'y5 pw ,D'iDp ywzi yn n 1 iy 0-ip t0m1 p opi
- 1mn ,5"y1 Dn-y 1 5"0Uy im Iwip"yIn p''58 Yn1p lyVyp U'3
'Nm pBD ya ijymip w13 Dyn ,1Yortao y'n'inn -iS DK ;1r-
'"T D'011r Dsyll 5e'3'p-0'rin -I P11 ,Jim n1p e D (I 1 S Ji ,8glp
l"t y0r9l-O'm I nI qi wyi j5S nmz'I YvtY3I1qo ,'1
.U013989 flK ,01T7't^1039y ,t3'T't':8K14
,l'-3y Tlt ty1l mono5 'IT yVI1 :U0-iyp8B Ip) j" Im
I'm ,oeSDD'-twD9y1D '"p P0 1B iY I"? 19Y0=y Uy9 oy Jwi
]'?tw 1y"! ,V tn i y I 1 t'sy jn u,ou'S1 nnD 'Y ,juNuvy-i
I(Jt's8 PBi -Yiim113nr^ -' pniD ,x3my) pW 1Y1I ,uyvnv
Is la) tyDa t "t 1yo wy ,tq3iqpy y3'9?7 1 1i 34in piu9uoB
1yV3t I' jnlw3 -iK tw"t imn : Ysie L \'t37y ,upg83n
0tm -i y myn ,inivi T'm "! WImi ? oil) on ,ivv 'I0D0.1viv
lII py 8 l4 p.0 ly9vwYn 8 ,t3ys 8 s1 1ynsi =t)PW uq0
-y. 0syo r TW w"it W1 ? 1yD0ynl -vya it$?ly 8 D0iy"R
yt yrt'1-Di 1i Ai ? 01ieTIya 'K t- uil Don q'WI ? yjl1
? 18sYl1^ tl n i' -I'm ,tp ypJ3 8 ;'WI ? tin
r? 1 ti mp UP s tDyl lusv39yl '1 ,I u 15iy11 Dsll i N
5D>wKP IB'tt 11 p lyou Y0')llYI I3!>' -138Ule Y'x 1 t $
-3"m t)3y'op--1iy3"nit jty7'K I'D ptbt Tp'Wy 10l tyjpy -
"it .11t83 i ly119w $T iy"t 1ycyB Jim D5lyVt'D l ny1 ;yr3
-ovtIlsD 1pi vm'O8V-1 y'l 1Y 'I- i tin n1YmY3-11.1 lt TIT p
t'OD WIYB D-131Y 0Y M p14Y 1I? 'ts iu8ivyvy i Jt -nK e'ori-
: '13115t0 'iri lYnIpvY tit ost08rlYi 'iy- .yvnpon
y9p"IMyoS "'Ily w3yypyt ut Din 3'Y 1 YV'tUyI '-I
1'n1o 'Im (W DvJionoYBPitu iem Dy'ySt's38 Vvb'T


IDT1? $1 .2 .2 0

,'D-9 1 8 PS 1'M oij)"xN it mnnn y:'tYn ; IyN3?
mi-noD pita m3B'1 K JW 015 D? M m 'x p T ,I im "t 1vi1Y J'i

slT V't Q1?0B '51 t'l 1K ? j ;7Bt'0 18 Tjim 31S P11 y8 I '3
t"Ini3ynD'3 wD"n pit vtyl ,ioinD -IV- It$ (19 1Y o myo7W)"m
lpe0-lvl5v1v y58 tZ ly D411 ,MYV1 Dt$Dtvj .tD.yBvny3"b
' ytonis IcT un iy v;o olE? vu' ,EITn ? Ie p1B p5'iy35t2m
y1 o 11 ? 1'I lyn n l3 ,1II;rt'Im 1.i i sv e' '0I8 ly 111 ?x701
yyit pis yo? pp V ,pyBi Ji m ;- 1oilyn oi n n131 'i s t3i
0lyn 5 C, 1,'ti ly01f "0 ,1i"'i 01yn5 '5 ty11 ,l1t18W y'3SP
Yi; -'EI 3 y01D"o 'i9 5 jB'? 1y "'? 5n 0 y ,n ,iy iyD'o f

-w l'iy e t1?0 i "7 210?7e pW 1 I 1's-ir'5 J1t3? 'ITS
fWK Iv'P015'7 I1 1N ; '1t8p I'm 3r1Y0y3p0 vy~ '1 1'ti1
Vy1y3? Po'c 1i11 'P iw ,yt015?oy J09m ui' n '3vw
.Is1irYri W i1]!yV I0 vn3l viy"T ,-1yI'3y
' V1 0 ,p''c -51y 0^1?V '1i ;1eSl y10'lvyo13rty, L t I' Dq1
It Iyn ,tTIp'x13N pn T i0 1 IT'2 1o '93KS1 ) IDES 1ii TN' TY
,4tp08 s' ps-IMB 513P IX38s 8 !?"5 lyT '1"m ,rlm VD1ip
1'? 1y'Iy pi ,y1iV38 TD Ip'm 0IV V5 pyi9 v1 oy) D"K ;y1'i
15'Cn '-I I10 T55 IVP:,T I'm or'? -1 "? 0537$? 0V.TiX

,Pi2n Py1 1i0 m'1B' in o'1D Imx x ,Dp yjy'"sn 0o1
p< p1y0sy 51i3 S$ tI1 9 1p ?3,nSYa Dty| n on? 5 o Dipr
.'87"De780 1y3'l0'1
r'DBitsm PIB' 0 "018 Y'Ti ytyi*y D-';n ,io33yo '-.
ra II 'v11 ryDyn lina; rtn Irt ,m n y7yxsi1 I pia
.IBvwyn 19yv)a y95135 Y oyy3 u5 lwis n "I I'm .-u8u57v1
;Dj'n)iB py)pvytl S Jnip 1p0 D'nl o tyleI p il3ym 'I v


iy"i? -iy3W W "'i DT( n5 lyn Iyvi ,pt L usrny Dt tOs n
? pr9l1y I't UVI -,n1 n T'I ?:137uI r'31rn
,Iiyp ,litp-in3 InlyimYp-Ti 5n=5 otn "vqm yUvi n'
Jim uYvw yrywiJ -iYUvoiinr Jim lsinvIYt u iyoin ,yViieu3iss
p< by'nYtD'19 ll tt 7t 1 0yt (1W^ .ys3'p 31PK 9) ,9 *yitW
? 'IP Jim 91tD IT'3 2111n IV'YX "iy"t
Ste -a?3 ,1y''LT08 ,'TW m 'ryv olupSptn 1V-1 ISOB
u(tvB y9y1 tin ,t0'UB!3 "tI zt3n ,Nt- .1 tyvyw o'3 Y93t
U9yViyUSya u0Y1i Dv 1$: 11i ,1py911 'I'3Dny'IN T'5 5uYty7 (JI
Jim -i33n1i n pen byo 0D tin 7m-inl ; 03ry D'y1'Mn lie
lt t15'1 PK t1iN 1P 1jlyo DliI y IpiN lyapy9y1301
.1 -IppSxIY
-iyrnTI -11 1VIt mII Ibtoyw Yptu oy U1yvl Iti lIK
i(DI tit %S ricr5 0b- yll UV y S Im jI" o'3) 5D 0q-ia
T'K Dt!l .WW 000 l,81B S t8 1 t338?' y t't'`lP ,yty'U !3Kf'
P't PBt 033y9 5'P'Bl t)'3 t3IS Q' 1 ,01 0WW 33 ]$3
.tsDa E pm m1 0B0N11 1y PcB =nyjy3mN
,' tIts Ix -Ill it1 ts 0ip oy rs ,teyt37Bvs t 1Yn IjP
011il 'It 1y3= ,'r p ji-p -iyB ito' pW ,I'"m ill39Y 1''1n1B'i
.1Yt3B


I Z 17,


1zP ``


4
'9y 'll ,o^ yty5 pn'at3 oyll 1y .QPWI(? 1Yu90173
.13y>5 I3"3 On P1K ,p't 'I" w 'K M1 8IA1 5 t IY5 ltV
yPt'B1y1D n1 i3(? ,Pt'38Jt 1Yt131tY9'11jYo91B0 S 'nl
.0non5o ytV3ynifxv5Dt up' "1nx 1 I'K s tltPm'iW0 I,1 1T W
t5n IB'IR '11 ,I'I0i u ymyt tW 3Iy11 ,j^lY 19i IW Npirl
,t pmn ,'On o'1ya0'n jiyiya tw ,P5pB ;tynw tms: uYn.:
'L3 Y5Ynpp1In 0iyt Ino Ji PK y3YyIL J 11T pI8?Lm18LA I1D'
I11 IJY'VD 1B(W-s IBm p 3yj"t "It .-38 i5 I lt'1iD pt i:31w"I
nIK non5o 1Yi I'M tylul py"! t "'l ,'10 w3Y tyi3 itIIIY
Tymiy031",, ,tP''moI'I 'Im III jp 10 w'I1 ,11is 'ITL I(pqn
."^2T11
tym3"t In -y uY193 11Ji p"ll' yQ?"vi yiy"m pb( M'IN
:"Ii 1yIy3 nn19 m n193-I Yn190B ?I t'3 n' yW o yluD
-t1nP ,I It 5tyqv3 Mly ,tnq-n-LA8! tZ'J n'] y9t 1wq nIt3i8l
,y9y38 ITIN 5Yl3y85LA Tv' "yLAs I ,1Wymy P ,T1313N p
.T'152 m- tu91 t5l18B0 oY'r "It I3in
-I11 IB N pyDy:19 yv`p< yu 315sm 5,cy 1^B l "11 D"
It .ITqm't1$52 I' ,D'1Wi1,t1YR1 i'm ,13yritnl3p1 1VMYll
,ttnI'IVD 1 I' wIr3y3- yWViN yV:5i83 A'2 13 1 DYlN I D"11'
TO 4 .tut-itm 231 131 y1wya r 0no' 1o lyI '3 ITWIK wiYn 1m'i
'"1 n'1o yU0 83 layn iyvBl pr19t$ Ji -iynaq ? tW 'U Iiym
tin I -I y5yrll it ,.pC 1tit038Uj-9-I"tu mfiLA3taB
1In In '" .Uillyily 10 tdy? mnn5n 1,Y t1'3 i34n IT j
8 1J-IItY 1Iy8i'It8 tWK 183r8Bi-ttY1i PK Im oDo YV'1
.y^3-8B'''B pT yromict3iB
,n$12 ti3 1iyn 1 9 ivii B i,,ovmml tj3r il j1imt15 wp E3
nonmlo IV-T1301i904 1Y PK TES I3 PK IWDy Ir ly'l'i
-038.57 yyn15 n 1yuiu "Ir3iy woit Dmy' ymtiv "t jz g
I--n p yoj 33'"YyD'wK o 'i ,t93'n9'3IYo' yS t8iR uW,
,'P1'1o3ol yt9 ,y1'Tp 'n ,i''-yly3 YItI0'BI' K-T^9 jPK
D"3 1 y( 5"n tyn DI K I tD w yly3I, DITI1 ,m131 K pi ply?11
Y9'OD'tE'BW-yoi '1 p1' 1t3ic to Ya ytynuYD I4 rIa's$B

(WK t7Y31K tl0 1D) y) I r3 t 'I2 t.Ims33 ep
nlk tuVrig IB iaizy: 3 y^Itnyn83tc'i twn o Irmt$


l 7un "i 717'
"7 I I'33 it 901 uT 'Bip I7ri l n "x 'Tn t1 p o93Pa tj'n 0 1n
YIi' 1pD 1yoy 13 12 I '1M n iin1 .i 3 n tm i P' m r 'n141 la'I
.4PT803LA 171VIMM'D YOWD
'8B-17038 It' 017 '$1X 7 IT rl10ilu DI' I T'I 0'15001X

" 7 1 T7 I1' p1 t I Q11 W ,.9p1Y W(typK P93t' ? 7 7? o' t' "11 '


D3t'" K .Y 1'D D11 ,I n TP 17 y TI 17pIIP '1 K D'17.3 'Y1o 1 ,I I1

Ym '19t7) 57p97' nyon "m IITB1l ,on11 9i r"I D'rin toW"
.117-tIyyt 1 ID P IN 7117i n3 (' Intm 1 p n '3t I'31 y1n
y"58 il ,ryD o yi C'BI5 ay -1y3'yn "I't w3rn 00I0 KI
yx381 IDI ?7'0 PK .33y5y03"11 11i0 nn113 IlK17l' y579"'t
-tu1 "ti iyn aYn p1 1 3IV ,3y PK in 't "t .y w w3r0 "x11l

TII PK la^-io "tD D 1rli tin0 y yy K m W 11 ,t j .llH
.8) y 5 01X 13"1 1"I TW D'lil '11IrK

it'3n- rY5rvYa3-1yu "t nV ,3D"n 1 w Imt 1ip Oiii rD)y

-DL3? ,T12'5 0 '3 1 79 3 yT ,1r97 D 11) lD ~ ~ 09yn111 191 i1 yn
its)I 1 1v 1-iti 1i -i ts w'r7 oyu Pr1nsn 9 79)8


LY3 't 0it'1KD 1 K17 13' ,I0"s3'0Y0 (5113 ty1pD no51D y"I
8 t3 11 1'10 Pt 151 'Kp T'N D0TC ,(! 1^11 IX l 3 01UOJ l1)


7831B-7i't yitiD P9K Dy');i$P y9"'< -i7'1 9`V51 '190. 7Y D
S95Y a9t "'I(P'7K,, 1y7 BEin ,nonoP 79y Pi .Ics7n7',1'1 psN
,n-n o oy p 1 ,`(911`( .o1 i1mmK Y'w p1 I ti9vmz1 t'p9 Tt

,nyw% p.a ~9yr1 Iy lyyi7 wt7 19 ~ .'M Iyt 17'i -y1 Ie
9 t1'K 1tu' tI P1~ I t 'm v 11 1, TK I' 1 7 'V11' 1N TI
-WIN VII9yg 79% ,TINr rwl t7I1 jtp TINO'il rrIt i ,-I i 3i

S`(I5' y 'n t7nV -iV 9y D1 I y383'IK Y7''yBO "1 T't
o.'ny3 P'IIY 151m D'I ,DI)'t$t77p1 yw9'T'K 37! I"P5.I -
t,1' -I' ')I ,17tYIi I .012yuI'W p17 p1? Dyl" 1D y 1Y1 ,1iy-1l
-"t1p J'p yxs-1im'ND Ig 1:11 D134 1*Y D' t11m n I'Yill Dr
pt( tm93lY YtI't9t3b 3 y1Y3t 1yyj IY PK ,-Ityn'
y,43 t~sr iBriwi -mo 15y. ,yw5p w tl b c'lK Pit ILt3Dtpy3Ti
.v7".3 ll -i181 Tim p5xn ,I35III 1171 1K I% 1'pomtsp

.t0 t1B 0 31:7J3 T' 't 1B I 'y n-ly3f l 01711 D"11 ,P', 'in
"YtyuK 1', lIt w's Tw1o w1Dow -iy ;t3 wpitcys 'wYiriy,"I

u 11mK Y9D'Dr 1wytn ItjDiI'M 1yV-i 5D um w0 ,W "iPn;:, Iyb
.yTi 1i t)u'ia Tt t1B1 1 g1y I y 0, \W IqWp,, n1 9ly'rl


.0"i "ynt jy.y3i t3yn1 't 1pi ,101im YeT't -N p 3UI8
WaTrc v n p19 "wetwn, vii : lya't ort'vermanitj "nx n
-:L4 P U'; i1tt ,'xlly n I3q .t5i1n 111t lyytp v18i 5,'?31up
W'Nw TiE 'I1203'Is J IDn 5m 3yImpos n olw 15VI ,"1Y1

e? 05'IL p'P p"5S oU3BZ "o0'un1, IY I11 '1 k ilK
"1titW 190'$31', 01 1 Ti u5w I"? 001p83 17 o' o5y)
;i5 Y1!11 tY1's 1 18B 'vD 1XP 5 9 WYiS '1 MD3 ="1,"S'Bt
Opy1n11 j11ll 1 T 0y11 Dl 11 'a!'3 3? yV ''lIb 'yi"N -1
-irD'l9-13I -iD PBn yret iv3un3 ti ,]mo o ITV ixtp aIy
-I'0y10 D P t.31K -18 013"4m t3 "oD 011 ,D.ip j''I1H 13i5Y'3

O"mn It 15I yil 10B2isB80013 P58 rfT m1 ,I0?B 'row TI'
,5D3wiSP jtty'T PK ,\Otsi33lm u1 jq) Tr"t "t 3nb ,It'Wo5mi
-yIV 18By V,!8SP $8 \'limT4y t"X ,1 wo t1Y11 ,"t t3 Pi

."-1$p'pW, pB tblltupYBo01sB ,f 1 WK DBP l1 Ila
pW yxypjim Y;'t9'l ,rBnna 8 ts Hy) Bpi "1'ttpW, 1Vp
oSm 1;3:yy.B I?'t 1ut -iy .rYDPt'tr P t lt t p s' O8 1


1944 ,-WIT


5 3 ]y 7 3 1944 ,uS'


? 31 0or1 t'or ioYN Iniyr ttn Dp wyn
? tyrunly -niv niyn ;iIN 'rini n TI'? DT 3~n 3
.t 1?12 Bt'pi 0317i- U15:3 y'oiy ) 0t

*m-it p yll 14N Nuvi -y1313p v'K'D

.'It JIN- T0 q51W n0 5D: 1r11121 LA
.P1tyt f!' t1y'1D Dy t121 1t1'0 bY D01


,1'L'' w .yv ln,1 1 "5yi I'M nyn'n1p 'Illy


5111E) 1- V '0W3Y 1UI Ut91t 151 V1I`'1 I1D7 YP1T9$ 1-1
'01n t1n 0 op' TW 017ti I .'? 0170 T1Wt .1 nW '? 0
: 't tis3"17t Otvyitop

N p.S ,3vi1 17W I 3 I 1pt 1 117 l Pin 11711 2B1H1 ,,0
-y1 pt N031' tDylo ,YT 1p517?0 |VP1 yU0rn tn n a5ty$ ) pI'
im J"-L IN3 TWN ...5"'n ,,I uD i'yn p0niar l D"0mv3yo
.1930 pl in t ans pI'N'-i nyy n'n .p)DIIntsy5vnay'n
-08 p''P t91'W10ipsy pn3K2-'"3 191 D' 0y9trjW1W TT1 3tn'3
$7yi Ut pyt>"iy; 1yoymy; yu9y; ~ D3 D1 097 .PYEWtT'3
D(g'n ,a3p'p1 I D0' .pn38B"I "3 913" O3'1I3 y1D'IW Ni Di' Pl

nY D'It 5,n vD{"5S 'l' .tN t iB In '' i 3S 5 -I Inym"1 j ISM I
INK 5"ni snrivY ,D=yS'xi 145 ris l11 ,nIyII-,ri UnvI IS5n9
"...9"Uy'D-in s pit 'rini S pIN

-oDPOt nytul tylynn$z I'N m":n D5y29y191t v '1v5:1 .rt Zn'1
ID'WK ,l'10tfr IBI IBSyl n4 y5 'P y;:"i)p VIP D'D T's CI>l ,"'m
iyt3i s it' ''ilYl '1unz9 plit v 1 i I ay11 InN1533n5
nlym' mv3Y)yK 'TI lvyi ut)' ... I1 IK .nmnro ytvvvii.
lit `19 Iv Qv~\ Plyn itp ,1'7'' -i'K 'm t yI
.i'{" tyJ1 i3"'Sa 150y tW 1Yu "fl ^
.'lTy:1 vnyic'p D U)P -137 i-y t1 ul9yn oy

5'?VP 0w D''U1l 'I Dmtp'It 15'11U jIN Iy."n y5s 13
t3p1a I"ISB D'I DYnis 'It .rT vyjIB lyvj ;I pTx rt Inst
"'K TW1 013 'n ovPS 0yoi} pimY!'? s j1 Y1 3Yt9-;1$D
AtMioll Ilyl P11SU 'its ?1 I'NW D"I ,'J"t vi :*r Np t "Ti ny9yl
.p5Csi nyI 3o syu" try ,n113' p rynt3I lit
L P5l 8 ts ,IDN ynn n5vI t301SBt Dsln ,OtpE L
imY. tcVtI pN =3y5 Dy ,tyiy) tWn 0Y .113 o


I11V i Tiy 1At T s mI11 13 1 .isma-5t t 0I'm jW1% pm 'o
OWN'3 "y -Iy2yt -1 y1 ;IN 12* "t .,5pB v'n5351B ,twtyv Sr
11y'a lit 0u'I pyo m1-82 pIN n17yo0-I38B 1 I nVwy1'yl
n1 1Is0 tDn y .0D31P oyWr"1 111 p0T Jp 1Jitm1iP 1'y1
\ssw 1v ty1?nymiym'Wi v':rmn onvo 0 yE"n13nyiyt3 It rt's
- Dooy193SD 13'1o ytv'1W "'I n y5Pp'1io 1t 1o"1l T1is
yniY s''I< t13 M: u Dy .-lypDD' I1K -1YIIY'p ,-1lpDyC 1yT
-:D0' 1717v'ip: 17N "1 t017r8 u 117V1' 11n1 It s n
iy] 031 "IW Ti^W t3iyi3"'3yD'I i 3P;o0"7ns .y'oy-spg-oaDe"
T1 Ti"5 17 ,17t311D'$ P97 1 T,0 D- 1 17'119 O Y
-lyB'ii T -i0i~Si lyt 'T1 p 1 -'Y1 D0$ ,? In1Y 7 t51Y
yty11 D yD2"I "i 'l03n 11 "ly'T T DY D5 l JIK )0Ir
LnIyly0a't i 0u';3 D^ 11Y'yllw -Iy9 DI n pip IDSD ym-ro
Iuyr-tucip y':J INK yIN 7 i- 1175'Y Iy"? '1 fItsW IV
-IyzN yy't "? 03 U5.r9 Dsv ,sinifs iti misD ny1 pt<
^'11YU ,st ;iP n 1oP, itv'-1yn 12 'y; ;B1I< "1D TytnM3Y1
IY nPIM) Y9 32YlY11 p1 DPIYW II': "b ,-'ipP =y"r in-7 wS
0Y1 11L D ?" $ D 01 ,01U300 t0o0 t0 C1 .p'1 0Y331Y2330'1
1y3'1in 11 DPI,1 o 'iyDt011 Dy) 0nY'D t)31 B 13 i5ns t
ypitD tVK { ty yN Y; I1 tyo'51 yv cyts1 .13w1 f mywimW


n3ifv ;i)3 py myT11 "vI'K ljY"' y35ytK .r3N7i ;a '''
-8?p i0t0'aD8a,'038 iY-pt- c2 e ji'n^7 Dtisn ,1"x 0ImyIyn)

i- tI ,N vinny-17 p 11''0 T11 0"0t 0tY31
mv' Dy; lm ;t 15s nvy;' .

,' 1 11 yD'1"1 v, ';3 ...Yu17 11
,Y),ri} n n 5 v "7 tIyt9" f
,"37 iy2'D 1p1t 19I'w 9111n
"'Il iW ps K31E Cy-1 t'W
osn yiyvn3n JIE l1i t ?z 033'=; 35S-pmT'riy' ti 3mSPS
: "t3wrDi 0Y93 y0y1'-3 n,, 1T'-DPtS Dy INN
,'yvin'In3 s inr M-y1 INK
: y-inya y)"nD 153
,t0'B18 71p 'P in 11yM50
.iy"5 lyDlii 5 t'I'D p
lnD13D 11 0 ,'0
...wy9"t ;aD.p DW' Y1N

,'pyS 11a 'ip Di7 TW' iy;31;-y;3?1 !n PU pW 3'?~17S 90t)
1}Y'?w D>nt ,pt"H1 y71niy "ny;31',4 311n yIn D tjtb DI lyr
: p'Taixml tyaj'inSy 01 pylt B~ir
,tSyn '1 tnx yo"'n1 Dtrn ,1"T''P ny- n `r pW P'
,toy3y9tiu'D Dt11 ,D"n 1W tit t'W 'i"i 8 ftl3y3
,u0y'9 ?8 PN uv5 1rS ,vD'r1-3' N -19yo *T'W'D
.unyliy v 1 DN'1 ,0'I10 li U' mv 1i 't n unv'v JI$7

,'MIN ly'^- l't"' 1"4 jty'3'ia n;U:t DY
ay'l D107-1013t lys NI u ii U i >'W)ND 11v
Uy13 t"T-1=y iV INt D5'"4 it -lytm 1-
,nn Driis wiD t3c -1y"Blit ps S0 8
!115i mly D^ is^ u-iry2v TM in I'
,"%m t Y11 v y9y51^, IsT t3"D tv 141
."io 1pa iyt'p py m9t ta y11 TI In 1i^
,=$ Ii ti 'm -5lIl W .1V7 t0, w"ll ,'11Y"] 'p
.utspsn3 nO vts ,'r n^v395v vsi ,i3y0t D5vtp


lKD7II-l3 T17


1944 ,M1S 1 z V 7 3 j a


-iBye *nn ,yp 1Yyp IvIlt37py 5t11yp 't3D3
W' 1t32111n a1n ly lWBS u5'p ,Dn"-Vt3 mPmt'D 0y1 5i.yt3
...tym3Yn
0DM t8 ,tDp3y3'lt In 1q;J t1K rt uD010 '"P 0'1
-"3 :K Pfl Dp o .typ i t 1 n p5tp Dmq .1:3v5 brIl PpYD
r"' .1'D iot"1 0o-1 lt"v yru'152 ,10"Yy r1yl3 T3YpY3
N 1y'110 91 .u It ) 3 Ioy 5p -11 5?8 'N 's D371'
TW ti3 ri3 iy ID pj vnp05 ynimnyipmK 'T ;iW nrtST tu y
I p'9in pr5$t 37t 01 -iy1 .1'tuw 0 I o0y ;10p W15n
TI 't ujiy) ,UDo-in TIM'D 5311'10 i t nq:3 1!P Do 3i#

~Y3't ,p5q mYK 9iCb D ipr'nr33)iv pnovv'Si uyn1 V3iiymipy;
n1o .p'oIy'I 5qt Y3t^ Dtip .v'r""ia Y5l3P)'Y ,t3s p
...D 3inp V.;


u'),, : P'i53K o I'W pvyi nyr y171 In li n '1, 1s I t
-3y tZn$ ,",'n-i ti'N y3713y3y5 '1 ,0',1nn tl '1K V,010 '1
.1905 pN 1350'In wv5s I 1p 3 tr D 'I n13 j ic. *v i3y71?
t$ "IMWI t 93t$ ,TnllT iPt 1111W) 8 stIyw vK Dmt i J'It
"In TI 'it? .5it U5 'K 3' ,I'N'71t3- 093 8 ,k37nYs
nYi p1'K 553 Ii 1944 t' WK 13n t 0 *u i w3 3 1-7Yi1 t
.1-3lys jpi-UoP
lT10 Ov31i Doi 1I VDs3t101 i 0 0Ln MID'31n "it 11n0 0yll D03
: ny53tis5 Dtn .to3pm,8 JI wri3 .y;ivy39y N Is: wrini p? j
IT1yi tO =i0WY3 v3'I o1iy IY I Ei3 I I 'I J73K 1i1 I I
n-i 15vii tuv N pjvs) jD'w rK .pbtxpn-isw nvYvN -iy~ tQo3
W1a'3'i" '11'18 V1 T '1 DTYDIh JIN Y-13itp ,yp'3-13yn I'M 117T
T'NDt Y)'ryll wi my5 'K Ioy 37TiK nYts .UY031-it 1Y3t1?- ~i3f j'p
Sv'1t I1t toi3 ,)5tp0 13ytIN 0i1 t1ipi3 1ri yni3 UD"o-U
,o032s-13i nin 1943 tt Don Dytl I139't l y Y0310tDD'i$i
-yni9t3 ,4W'P ,;YpDD PrK WY 39Ys93j n p10 jY3313'\ivnY7 n
iB'i;i? 13inn7117 1'0i3 17 1 1' t37 y37W ptn I0 t .tc

-jtr37 ,n 17 i .iyt03 D 1 11 ,3'j57 r 11 ,' 1 p 1 pr) 11 F
l137n 3 ."13t1p-i t7T 037 1t .3 j ;1y35 t r7 O0D "3y)i

nnn5'n yo-r 031v yVTrrnnq y3?Y', il$I v5.t Dy r va-
0r m 1t w 1K n13n5n 0 1-7 13pt 1 o i7iN) 37-y. 139 i'si
00o -1rv50 110 1?$13 i t 013 7 1 v, )W 95 l" I N037 ) ni 0 5?T
"0'py ,1Y't 7'2?B '19 jL3 IiY0119 ta'-'n9Y j i'it I1 0 01 37 1
nitsny) ivy5py y-ivy t [its pjr5,' in 1-iY5ts I;x n9ps< v
i7T1 y) 1t'7.V3 rT' v y p1 s .(Y7I"7m10 'py1 ,171riDfo) "'11Yvi
;is 5I,1 0tn1 03Y1 1,'i yu 'r p'n t1p q t1nt ,0173 m v y,, p0311
Dtsii p tSIy11i 311 0i ,703 s n p10D; 3 y-3y11 in13?t 1n1
s'D A'w innnt3ino I:: nxn=y m-i ptI p'hN ayp- Imy-l. 8 5?
.(y-s-issipypv--iniy) "niRn
-8i5 91yK i57 pyiy1j30p 171 i3i7T u037Dp'y 't t'o 3yo{011
o'lpo p in^ u^17 Dy p. !v om p 3 n;IItN:! Dyi'Y
Dyr Intfy j7P r iln ITWN YvDUy ID \ DI1 ,1Y1- 312v liny
-(mD inbK t5-ira D'Ny nvD'In IN3 ,) n ,1942 ,'ji iU22
y]"o p1I t1D ) 2 myI -18,, I't j"T T p ,jIVy -i n )tvyDv
-3n)y~y I pw y i3-isi3n ,yaa'9"Bn8a ,nyuDY1Iy ]IN "y-Tr
,1385 pK 7y1vyDtt p IiN Dyvv yviyyy t Y 1 pN yvy9N3,j;83
,1943 *' t -s, ."T;37Y D'mip I'N 5Js rn3"K 137t y375vy
I't r tin D11 ,;uD3isn v'DY1yD '1 'I-N 1-y11)11 0f1


r;N .7 8 De N


f2'11N3 .@ 9


-'Y3 0wsi "tD=-0 '1 no00011t 11 ,p5tp "'o ,DD''t00 ,3
.P'fIS ps' 1 wy75 n YIy .o 5 .' lymt
,'iis iyo ta p$ I' 1p 0 y v i y 1 3 i I D'D p1l
.0010"t3 t3' ity 1313y7y ,1y73173y ,1Y01rfY1 Y1Y13 tD i191$
137yvpy-1 03y1 3: ,00D0 IU e 07o'-1 -0 -01n1 0 Y 11J
My;~cii {it i D' pa W sN ps n k 1Vlyy1) tI' iy3:59y ,1943 'It$'
sy7Y5 03Dy1 I0B5'-8 D'3 D; -) 5"Ill-1 01n D "011 0"p t ,I-1q

'1Ts '11 ? D'"-ID I t N 1S ... ''1p51 p"O ,D"10D,,
? ;"oD'1 ft In D 3 I qp
Iit iyo aU'in 'ts ,1943 1?' 031 i;yn t33s-7 t 130 3on
'Ts,~ 0371 p10 1y3a'0 -i5"o yl9 'D15i-10 'I 1 "7 It3$1Y37 ;sJ

-D'IN pt oN m385t7 s1 : pi3T JE'''iK nii'n 'YP .Ur Y' js I
nD'Tnw 13y t y1n 10P0B '1I ,Dys7 1y1137ny'1 1371 10 310 I1
-'310 3aY1 itDP '1 ,IB319 yY" 1 y13' 7 isN 1s 1 ny3P ps
..."DYT'I',, Y7'K 75 y 0' 33711 yll n11-13v o'1 '.1 ,t3p5
55n3 p1s D037-i '1 p0 )'IN DN0 1 U13-pya37 1iy0 uyn pis
11Py$b 0D3 IjP 1yll '02'3 -y-137iy5 y3700ED-ia->3 '" lp0
My1 1 yt1i IBt ps P)1y p1 It jnDns Ny Or Ip nyvi ,wN Dot
- ? 137y3y) -1 I's 1ny'103 x 1Yu00mY1Z yyn173! t10 511i
DYvls5tY 1y7171 1yo 3Un7 ,INn 01 01 p3 1s 0 0pyu Din pJI
-,'TNh5v1l ,y7t3Dy'B.5 1sN J3y31 3y3y;3v1 "I'sTs& iD"1vn, j1N
Dwn ; ny93i5 y ymriW,-isn ps \y95357 y18v s yun n3 "p
;l;0337"y3'W yBt7'7DyD')37 8 ly7y11 y3p7'Iyn0 1p' 31 ",3 p1 1y0
T'1N "PYT7It-,, 1'n?7 D 1 p'DPyo iaP0 -1y711y1 ly7D ni
Uzrn ;Y'i^'p "Yai~"'l ?y? ps 'r;'3 ytIN v-Ni yojsnYinis
'1 '1 1 Dy7-1t0Y 1107ia Yi3'113 ps0 003Uy'7Y3 Dy 1Y71y1 1yD
.Dyi'"s-Ds3I3 10P (DIb
?zN .10 1' a531 q0 01' p"p 1-N 'M I ,i'T J") 1 5 ,P10 t'
Dty! jtpminyD'i 0n tign 0Y31Y1 ,14i;!u D^ 331'bTDS
ps ,*13w5 1ps ^1 ji;; ITS' D 0 n1 1 i' Y3D00370 3 180i
tu') P DY0 ,p3?t Ip y37y 037 (1 -1l7t390 TO p 1I' "? 1311
lit 151'n 131? ,1V- DD$ jWN1' 9 J NT11D) $1 p '1D niv PP
0y37 t30 ,7t303371K 11M 2 401370 ,37 003718 j1' 137U31'D00 '
,$ t0q .010 11 137U10 fPI nt 3 0 037 112 5lni iyP
Ut"3131 1v71'13 ps 170037y 313731vT 10 I113i1p 5"7 '- II
p't DNiTl ,13'P 'Sn pa ;"pt ,'1) ,{N0n ,y137'5n '1 J1N
t1-i1 DnT11 ,n3D11its 1int-S2 0Y3i 1'20 p1' vn ?'I PA 1943 p1s
psn .ps 0 13P y51 p 1-y1 ,i31r0 0310 ji1I11 un\1)np3 uWvy
iyn : yPP0 no1s3 TP'D P'v) Dy';yo Uyl s? 'Y D0'l I1ry

Days3
I"D'0 I' p't ?u'3 PST'D PS 103-11im'1S 0'3 P T'D
Y y'i3 iy53;yo T''D .cD'z"v1D 1p 7yjy30 0'3 'R'D0
-1s y371 Tp 3t5Op 1y1 lit 5'"'o 1p .j5p1 3i 1p1 193Yj1S
-2'INs 10yy3 ,yv3i7ya 0 y1y3 3703 10 '0 13711 iy mDB .t31x
1371 p3y's 132-1t013UyniD p2010 ?$1 13 71 t3in5pylu


(1943 7M Yl1t "Wyt'Y M 1 1 9'I p71)


1944 ,W3S3


TIt 'r m r 1'i3t-ISO ly Va)'iy-;ln -yt :S1 In'
.yp'iyDo
1 O"Pn307uy nyri 1Ib Up93-n 'INK J:im lo91ryj3WN -
-y=t lpt 'W3I I J1K tDY IY'31 D'N -I p o'l 05w yTi5py
-B:? t115 D'l tDnIP VI 'lyn 51' ,9K3w1 1] 8 ,yp'1
Y 3 Yv 5 u i 1 1 I u Y ) Y B a T m i'nlya i 11I pyi ly;:1m
3nt I v'Y3 m 'n .( 3 '1it ",t Y't5) t nD 0 t u a
I'm In(r "I Iyvn .-iSmy3 Y D1y \L ,-IsEY11 t topy)'1I
-ty0s pW tLA-S IFV Dy loty-ip y' I"? DS!$ 0 11 D$11isT
.RIsyD 1-7 io3Yp iY ,-yp51y YrYirA8 -t p ,pqmI rY3Spr
-itYi- YtyuuDo'n-n 5 u p38ya on 1943 ?'its ?
tIa tin a4YjvymP iy1 t'W* D I 130 v ,Qt''otr yD'uty J 'i V'y
*s -I ItY1 \lym iyu jyn tU yj1t3y mDO'I'N y y3953y .t-S-'LD
at pI"tI3J LB1811 uio .p5q'iPtB y3j1s-YOmS l't 15"1u w3rYTr
y D v 5 u i Lt 1 1 3 ) 1 8 D i tN myy lit 015^YLW=K -;
WvD ]p~-w y9yi1 ,(I=5vi 'nrl "t mto$5) I u I D y aB
-J"KN w 1iri paq11 n 5' ) 'tn )I u D 1 nyn93%
"t'mt3o'DnDit;8 r'"N', l1i 315.o9'
-'t93 pw3 p5q -unSp'-ims pl it lY931Um D1 s 'i
"I IY.: 1T .t minmt Ik Du 1Y v I, ? -I Itys Dt't9' 0 y
DOt p' ,p'inDI m121Y j1y3mpy Jy3;'") i p5qm 11p 1uuyp
,i PW P^m teD JITt<, 11B umyv-ip '1 D 'SB pm ;ylly; T'W
ItlD VY91 WI3y 1IyV 't -1y 7 -Iy3 .'m$ "Pr'j"N < lit )n
Vilmsn tin OmtrLOrit pi DIN inn-riP VTin -i a n tp St

.uttEyip i lit 3'315p'irnu^S -Ir j'N
i3jn 0D1n I uj"n U41 my- I33 SD*) Pt I ,'T Dtj 5np
on p in Y" )y 1i iy;-y3 1944 'ii' D'i 5r .p5 a P ytp'im lit
11 t "N'IPRK ,Nt1l ptii B t ITW UW B'"P3'r)N -18B 1DS P

-i g n i r i 'i n r1 1y i m y f wi ri 3D n ) p t 3 3 p l *

..."OD'DH10 n uDn-i g1- i-n ,P5t pm" =O"i,,


Dn D411 ,1 8 I 3 3' 5 S 0 0 IYrl3ml IDcm1V 00 I i2'3Iny
YmD mn rN p1 m l7's'n oPD11p' in y'iV0r 11 Fn 0-13 3m"IBD

IaIcan YvIlynD "r ixK 1943 lp-19Yu31Xit D ,am mn
O1 1Iy3v1I 119ytiyinI 5',m lit p m ;ynoWip D DT B3"'nHtB Dtni
Dai P18K 11n183 pK D3iyo !3y'>ay DyI ,Dy't)DY3 y;'n3 '
yDy37 py3ls I'a'wPnt InyimmB W -1y 0 pDn I Y3IB',W y1y132y
,-1yF1o "'n -yYS5 ,Y3r S 11J p vy-i0Y 'r D0DY'o iT 1 p
o'3 UYVi 1ny1lty 11,, ...ByP yyT 10 p I5t$4s Ivyll y35yll
"8111i ,, -ytIPD4D0 on ,"'T"' p' Iy t3I'm-y)1"Fa
".I3313YIy I 13L3A $'3 tU iy i'5y y5'8 t ,'3,, ,s TIMy
Dy 0') 1 y'1 ,1Y0D010 s 1385 YYII$D Dp 01'3 y'111
.lItD"ID 1't pp iVO D' 'BIn viW t0D-lt
TS ,Dvy p3P1 ,DBTv 1"r1 TW 0"p-Vy3't? 1YI1 lyn t1i7
I y V I I y D 3 s I u 8 ;8 p'T J'ITpK Zi-?1 T(Ir ti
0n1 iJ n 1Y;'t .p 1?0 IO1 ,(pn-3'ns IS Dy'Doy3''D .(7)
in l 'W 'I j1 IY 1" TIBD 8 TI' Dy tp .Y0DIDo I'i01YVDyD
,3n139y pisue D133 'i3 ,sI3Y1u2 U Itpy33t SIt 1U^' bY 11
f'0 .Si Y 1I -5mnsD N 'i DTPyD'tS Dy 1p95Yply i pY
5qt ,Y1 1p w -is 1 ,N uw ,tzI "3 TN ,Iyt 5n3-m-p InD
u04 331'FY'3lt0Vy1nD n' iy .1rY11 DopW) 3319113ns '1I
.nDpli i 1a 'N pK sYW pW .*yIDv o Dyl t3y39 qi1
IIN 1n Yn tD'rni yni' 3p0 i'n 3.VtISUy 4 ?IN ,y
Qy-i ,Iizn ily.13 T IN 15yDviy r')"M iSD J't I1n jIlW ,I'D
P IV- iyTWK lit 3313m3y


-I Dm1 oD"'1D S t ?''ID 3'iN tD"m N TI'N Dy
'trD pW I1411m. npI'SubmY T'W P4B t B"'TN PtB to"3'3P"{
.1943 IPB
pit 1I0 p 310-m' IDv TN uayiiya JD I0n'D
Ty9V ,vD''in "n 1 1 3134? 1 Y'1 .yp'Y0ni jW $i ,11' y01
,0383a0 tpi Dri IT 1'l Y"'Y -D 'T V 'yS3Y5Y 'I
',1'ITS ,331i3'1m'11 5,' 'ItS? 1p1i3 T'W Y .y1n Drm D00Yk1n
t YpYW i'S lt901> UWp3'W"K DnI" 1 i ..."IB-
,13 I2a-ttyns; tFD 'p TpI n IF'S 19320'1y3K "ivllY
u7-1y ro 1 In i .pi yi "' I Y) DisaD f33Y ,l3iDDO9SS8
.I-YIV uyVYri a fio D!1 ,T13in< C'hi i ,3L-1n; > 1is
.FypIyaY Y1z4 UL'O t''"P',)J 1I
D 111)T '; mYv ph9p1 j314 ijvovp Oyii DNII ,iyvn5p In
0YUB3is8-a"">t3 '1 PJN u3yv53.v1vN U.3 n p5ta0 YtVy7 DmI
Yfl'Yi' '1 ,ipy35-U3t'' 'F ttI'yD01 p 0'3 1 wi1 ,IyFyU5
-H3 ,pW 8 13 p'T'ot D> 1 ,t083K03"a-iyp7yB p10 1iDj3Yo
ps< )'13Y'" ,U''013 iv'E P; 13'1 B"'T'N W 3y3 ,lW {5 i t3ki
5tNn 'pva On1 DoY '11 -- O !' "3nv fY IIwo 1 g aY
'1 ytiy Ui'y 10 0U1 ,yp'yo Jp ,T)IK "3 Ji .n10DS2s
.D0 1i8a p Yn 91tW D0; D0I1 ,PnJn.1t yD'mim
''1 ,"T ]W11 i 32 F l y ,1'fl:i '1 p3YI1 1T1S TIND It0
-i p'Wt 1p35 H F IVt flia5 -Y19't'f 131 T ,r$f T'W iay) '1
Y31i3 iy"3oY3P'21Y i' a 1 3?D v' T Dl 19Y 35y Ya9'is-'YI;
,138 pK W1N t3 It 311 PSt-l N rT-'v3it yvi'yDu')S8
yvn-ivi y ni9 y i" 3 1Y93" y35yr ,-,qn; jy< "I13yvtDx3,,
"T-iK )It3InpS O'N S31' 3 8 p mnYt3iyn ID'IR< 1j1yp
pIt I'te : ,yp'5iyoSz p)Im 13J5 S:; myl piD 5"nt S II ,I3y'


I t


"i a f r D ,,

VM\kin \' 13T72
MXLs 3 27sNn


-iS1'T "sr3 YS3zO'%1i Dp1f-TICOR, 1 Union Square, New York, 3, N. Y.


1944 ,'IslJ3 I y 7 4 : 8


a lie pa Iy" .'ps'IongrE'K : .c
wiN ,Ir'l e tUIeyrL NC- -7N yp cy:
'lta Irit .er:ic Ts'i aly piPY n
I'I Ip' pi Zr i ylniia Byn
.1.: :1E- 7e)n' N2
iy3:"K ;ynp rIN m'paNiPpets' : .c
t'N 19tasn pyra-T yac:yti?::; n Ir
3'',ny;;! ct n m .i:";(( -y:- yNC
Jyinm a r-i- yr n -;N p Lr
I-yz I:yD tn y .II tp- ir p- pB "ye c :,, ~
.VIp-vnJim p mm s synys p n'D ;
,nysnYp n 1yonea c>'? i^
-I71-13 1 W nvn.4n tny~ -, -,N -,-
n : 0un; i -18TS -


pytaig n ISN 1,4 I NNin
,an on;;n p";yi :en 8
...$-tx 1 $ b',

ti3i3"3 pIyO iS
Y =2-' m t'N 7 l,tyanyl Q'' men Tps --
..."iy9 i& ; CWr l23 tS

...iIT7 TDr INT W tN
,ptiay3 cyr 8 it' ''T -
TW py118 ~9112ii; 3 iy-[ ;


,m-n,,3 1, 7 pIN


.t,;3yTii n p-rys p:nN
C' iv-r:


'i?2P11PUJM13UND .n


.79338'3 TW'N "DIgy I'T

1a-i81 1a2ya y:1-1 ? 7N.s -

?1;t2CRt i- 18nw TN

.Tji1 asyp 1ss ,ptT M''T WiS...j^piy U yr *T'" 5 1 W' S is

IT n: ^,": x p-


.'-rt tn pN px
.-I- MN TWs Cur


,niucy;5 8 ,-\ryen a

pyCy t' rai8 T'D

.l'i;;S ~ Ty~ ji n y 'D

,y193Y -i7- P^"tD

: iy0912 Ti'ujp T'
I1 Y*in ^'2 ,C7 T -

'I2~T lhi? ~' D ns


.i'ntyy ps* tapippY


,T '-1 1V-T -1itv M yn

T'pt t 43ypi 1 1V0r D1I

ju? ;' 7 ,3i11 1 i
.?*l >i"''DD -lb jit ytW'

'un9i INN-


,ywt ir yCNrN
.i3'js;i 3Imsn t;D5 in-=
? ycyDyp 1
,ipt~xy'7 i"T ~iy ry -1y v
,N-in2 w E 'T p7n
...r I3 p pa4n JSt':
*'3DiN ^:VT ,$3,i3 1
.'733WN UDT>;y3D'1 iN


.iyi'nn N, 1Vytcy a
,''pi cn'3ply)y r

C'Dt' a'T TW pylt t'W
.9 ai I!; DEU'T y (3'4


...IW' *'^ W r't3 ,1}^$

? own'-in t'P esytai -
ypasin- *wp ,8 u -


I t2 S '1 2


1944 ,T'WC


Iy5tvzw la p-mwnt 0t1 lyni-ro tI \7vyly
'83 l 1nI ,1'1?z B-I'U ,np-ilya3 ia UIx ,a"u A 1yw I8
avn'riton 9oy58 m ,"wrinyu In ,5 13 s ,i v D liVr s m
tnr Ivim oayn 1n ciran n "t y1 Nnl y5y'^y:
0o1Sni 0 o3 DW "3 y39Y'ii7y v80121^1 1yt 9tp y3t>
,opSB DyEiD aS1 t m)EWoy 95934 n 1 1 3 ,P1a3 7 3jYY97Y


71999 P','N

7Y3yW 0Yj'Ia 9 i0D't9{ ytaab'tn sa1 -I' ,n'1^oni 19wr? 9I1
.17' ITW 097 1803 1D39593
," 7 Y ) ,73.5 1 ;Y0 I 3h'f ),, .
.eytD pt 73n3 t ,91Ei IK B3K3 8
,1i338n13 "?3 ;DSE. 1jyiA tW
,yp 3 y9 T1IK i'? 11 ;t1ia 00

.T10 fI-N) t 11= D "T11 TWi -iy j1N
-ywin -iyf^Bt po 3qn'o bDqll uIa T'D
90'0rinv J'N ,115n pN m,3Yl jN D "Tv
yw'i t1'o ,iyn t3 '3o I t-135. ,loo'n 1'11 D J3WB D'O
-nIQn rycyn ut? lYi'im-Dmo'aty YtaaYpi-iyn^ ^i^N
ya)1t 'T n y)14t nnny'1 \w .jim n \i^-1t10 3-wvtpD I'l D3"11
IDPo1l Dtpi ,'asy p W P 3p 1y) lt j3r ptEW 05 0 1it o 51t
.*TIU3 y197'1? pl"t pat 'lti
r?( ,P't3D'''"tD p'T ,p'1'oi pIt ,b911'-ID058079a3 D'ly ya
TW O'' n QY K 1? 3 1)P n y' ltoy 1p m -i0 .D tot I p Dnv9 nt
-'IY Iw Ul'm pI 'y t 1'i 151K ilY .0"T p 1 lit MD"

18i%, :y ov 3"x3 pY s ( y '1 11 iyfW ,IV I'lYi -Is 1,'5
."T't 'I D1isY -- JpIt pW 5$$w 'Il1

2

Ipt D'O 7nD 7iyo' 7Yty'T7 7y7 pm ImPpy t'P -7yVy
3ypW" p't 't) '"1-D piGy ur"o Dt 1 tI ,pp'Q1 byjMvW
t013?lB i "11Bi T', ,Pt5-DPBq 1uD413I 1311 .'r3-181& I


1T'7 .l1??NT N .15B7BT p'S 119 ,"ilte M
13'] 1i'-13 '' 1N "liN? ',, 119 12DU113Dlin
.1944 ,pi?2 1'3 .'7 _TW P 1I 119 1U313J]3"3

i2'1 D772N i-7 *

1
itD '- 1n- ,imyaB i m; MJ Y p DL 'I PS D U
.ms pa3 psK 7 'P' p3 DU'I- y$ ,j ,pX''} T.PD'17 .
Sn tit IN'i3 pat mt -I l t1 ,J ;'t pt1N 1 vlH

"ismun vn-i o')i o y .u1'n S1/ paD tu'o vn v'?' Py3"'i
i't paD ay5; PHy M s .0"j ,19'1 1vi'1 pt 3panit nyai Hyn
"7oti ?1 f i .D 17 7,N VTv-B I .V m 07 9
,n0p -iy pa Pi -DI ;iyw "- '5 iy; tP l?'?y9 p'T .yv4sy
'1 9T :,'iiD'W m 'inyI; U7t Ut O t I3"'?, ist my3x 7 p
.np.-iYr'3 IiN y7i9t'lIy-i j3 t3"Y
-312 S ,7yS'Y D D 53 MP11 v' Tuy D'i Y Y t' 'w 'i
-D3 nvu Y .T' Dps p D 11 ,'v-4p S T D-i5 .y7?-NSD
D'D ,tpn$ 11N -pYY DI ynD ;31nvtay7 N ,s3"ni-iyvi
U3yY3 '13 tOPn nYvY m y3!' .'53y-p1vy' ;ism y Y j I1.v1
-1~7I. 3'3 I't Di7P 1 Di 11 ;8 5';S to3.3 t'nD ,Y19ip
D't Tp y'st93fs "'T .jp'58 3u3v t o PH' -1*) DyotlYy
E'CT ps 039D yDy;3-i'n 4Q D? iy .0Ytya'90''y B'D p172Y
-y P5 y'tY' pj'rl .I2D CY1T .y 1y Du11 5nSn 'yt-Y1y3
.m1 yo-010 li y."B JT N p'-i5 p1, T"PWt'1 31 :T IiD
-15qtmivy-i 'Ii uDy v5E DmIi ,DL"ponn;-a y3y;o't33p:!B
li t,1$ 0 PH "7000 ,-?f'1l2:e Vn ";7W-193Y'Y
D'19B D'512 B U7 'T D"p =-u D9 IJ ,'s D"psnD)5y x
.(1922 ,v'i p oin-ia) "nn-IBv,, 5v-yT5 5:3n P eiv
ymm'pi3Djp nv211yn' I lit p 1' pa lyuin 1yty it ps I'
I(",s 0" g ,Dt->sB i0y1 tpn y 3y5' j y j's 13jy5ytln y s o'o
: :ijYLm p'a-iss143 I'K my3'
,*\^'? ly9n3 ,~y59'57 y13't< ,iy!9y3 lys's,,

,183 1Y 3)I ,UVDUV 1YD)3I .13;t"l M y103I
.i uB, P v5 -1vyr jty I5n D' jIyD
,DI I't 0'ip ,ya'is *yi 35'n ,PlH 958 PyH Dt3$
.01Dt iY:3yi ty;9"t ,i'a90270 707 ly'yt
.t9n3 ps DJ'l ,iyu5, -ivy to3"'1i ,ivu0s nyi "3i
"! wp9s piy W'mD,, : ptr' Y3Yiuty ,r't0o pqt
,t33ryy; tDY;n ,;y jm3tnw ucsm ,wtmys nt)D'3
.=3Iy YunIK sir: 1 yV)1 t'"ID 5tst
,~\'97 iy3's ,"y5^'De 1y93' ,y1 by) 1iy3's
.t33S3 n v j' iyt yz'is IJVDw nD
'- nt Is yp'm wvszn-1ini -tni1'irtnvy3's Yrv'tYEr -l
D'tiymyn yiyj DSI "Dnst YwipYw3,. Ysn'is8-33ynot
.3l2Y1y1t 11;i y15o'rn''in Y084Is3L
WNyP) "ls 11 yli)ts pI t1 ? yll,, p 1o- yv'r5 D"Ily pnst
-ill y3in ,13'vm ipy3 myi tuYrtvllY- jv3toW' P ,(1924
1TI lif t1 -v9np 170W 13-m1oi3oo1vnryl t1yr tm3V4 pW
D'y5yc 1B p yt93Nk 3 l yi1Do1v'i y 1Iin lUsP vmIsn D'Iw
.51003iBDai'ot' 7 TWs ps0y1j"o0Yi8s18B r?$ PS $1 .2i3 1


~i;


1944 1~S'1


1 = V


,1Iytsi1i=iB 8 anyp lip TN 71T 7 jympy
: ata I 1ly"Ity t T TIW N r ti %,IN ?Iy5:yv
,IytS3'Wyv -1p pIT M',3 tY11 taD'vtyb R'N 'p,, -
"! tpg -iyv-)i n-P,78ti ,\yt t1yi tn Utiy

1a4syVtay "ty iy3 ,ts yn l T T D4y1S14 t
...}}Mt)i^ sT t 3' lsW 1i1 ^oyo ii'yT ipy17Y uty

"!..7,4 li W 41mv IY llynsm-- 5tpli MyV1y3'
1! 75" pIYTI n 5Y'I1 ml l"'Y54%

,DyP itB i p Lit N5 11Z ,II i "I3mtty; i }' n DC i
...jy sIP jyVy'y 12W IDM'I' TIN toy y911
atty"in i 3m 1 !B itr ty 1i'3 n l Ta j i)p pJI
ly, DyrIT 1nn pK r jWi p n y-r r3mN s zi

,M1mt lm a ta=ip yll ,9pv Dqnsp O 1vMmnD itN z
tDr), p71" jaya taim i ,9i7 ta 3n (Mt I,? I9 U
DyT'tWy8 flhv 718I ..u71$1: TWN 19y-,am7: D18
...Ma1I I% y1 y L'^ TW i'" I oyp 148-iy' T i'p J'D,tiatS.n any1' ?^ ^i0 TWYPY; -In oIN

,n i' t s ciiti35r t p;Y5P Dtp
...;''n JT511 nyn vIK Q^ 1 cht
-iY'1K In,: 3^^rN? Y ? 1D 1)N

nv-y n ,U"> 5N 1 ,Etin S197 Y, N I


N,t33 1 y3 p9 U'3113 PT I,- ,u 1
... Invl 93r it 'jTN D ?-131 1 -p $
i:'n'nwY iY'13 T' K U;t ITN TW :it'y
l".ilit3i Y iP T' ,p3m8 'nIti .py:' pIp

IVy I-I 11`IBVI .. 190 I NIIC '1 ,T 1 2'1 -'l :-t3 P1-1K 'I;-1
UpI tp IV 11IN 1t31DbT3t Im Ty3911 ,~^?yso] uy ''I B P


Ti 'Z 1n K iy uaiy ,P5 |.D'7.'s t'5iiD 1i'3 tYI?; c
yT''3 pts .T? tti'1^^*'E""l19 D!/K D*'O P 8 11 n 3 lyn3V ;
- D)9M ItD ?"t 11 W$11 7,1 1sT': pX 1 't Dyin ;3 ir-
l1t ttlyn K tW ,n;3 1SP'JDn pIl K t'lg1^ t"Ca tU9-11 Dit1
.xt;33 pt> tI'T JIK 1OP
,D Ei i3.'5ar ,in ovm 5sy 511) ,n Din i3"n "rux,,
."'IT *I11 'Tm vXT cy 57p 50nw 11 1 i -1 N t)99 cy 51t

im -ytiyuV W IE ,t1vn IV t1, o'Iyay [ty iV -l 01T'K Dy
N'K tw IlytInL tIy 3!;" 1t PK "~>W'?l,, JN J: my": a
IIK 1453 D' jy't p iI ,ao'DIyDlly I'? ?IN t51n "I 09
WIN t3'n 11i 0t3ru B jw *,Dnv bt13$ n1iy wo b9.y"11
.x3"V0 m


ynEiD 'T 1p. vtnyV3.r'I18 LA Imi 'y tprf ,"1VY1m1il
.*lyni Jp Tyi313 yy' Yt3b3'nr1 Jpi Yi ?5-p'K
p't tp'i Bi~ytyW '19iy1PPya -l9tyot3783 E (^ PW Dy
,iy3i3' t'? tynIyp'sy9i ;3y;"f l y-1 y.3"t .j' D iYPDn 9

I930t1 ONto'n N'I toijy mtMs NtUTn usn ya5y


.J11 11't'DID ) L' ,Ix ?"11 D11 ,lyn3r3o1yl
nfY pn n1 t 1 iy"t3t 3',,
'IV T ~T3 ,tl 3 3B 3" I"Tt j1 yi'?
5iY9w t n Dpt n lyptB' m
".T'ns P "i n1c U 1?31?
58387 7pl .1t3i"PUltiES18B y9l1y7DD3Q !;xm I? -DpOWiB
lin. ny 1S-Ijpw 1 7 111.1'5 1"?
yn "1 1 18 -1.V1 p' P 17? ?ty VJy p'iD Vi 117 app11 311nyD',Yn
D'5K8387 p T'0i p^ ,p5a pa moe on IIK nolh n T'r P!X


Int ns o3 n .1iyorYn o. U'rne p< n -1 32Pis ,yZ 0y T 1
1y .Plyt2I 8 TP 't7--01 T3'13t pin D"i3 3y"r i32S1

,'8ft'y t .t323 11 tt si ?.3"i. hi t D.1 n noU D323pm"
pDi- 19?1 'tel1'i" T'y 1'? FTf3"-pm 113t2pV1?
S t' 1"p'
3

0Yn1 9I1'1 piyri ? Z13i??'*'-?v v35v'1 'y,,
,'u-p1 3 3S2f" I'" Wy?2 ', 1 N f y0

,u"it p< Un-1y9;1 ,LDy-'in2y' ?'W i"u ?y9

... 1 1'sn JI A Ji
? DOiP 19'li ? Dv u"; n ? Ut"p, D'T' 2 -97 ti3l Iy1
D4IPy 1 Y1^ Y93y1A; D "I IIP y3:
.;YjIC";V yUD011 i:s
,?y0 in iyti'nn PN JIN N 3 ,i 8
,iy13 iy'i9711 1ps -iy'oi ;n ptT pSiU'D PIK
"...iiy vt a3n n1

Sli -i 15,1 vot3 5 N tis ipy Dl :II ,ni ir y;ov r i n D'

tf l1979 1938UD-l -^Ta y 'r1 00 Y'9'QS-ai3113 1 ."T3M5)
nI tjt ,iy'1 ;jjn;2{< plK ti' 13Yj1i 3 p au8? -ty"0 3 1un
.Ti'u0o i0Sy3yt1y-a'1-'' 8 'po Ictr2^i3 19 tign y iDt3b

-j^ PS D^II owyn "j 5 tTt f as U' DY IKi1 ,"'^itown,, p'r 1p
pT t PS p 9 3' y1 T' D'K tDD"1'D PS ,U"PaDtbli a D (I'1yy^
197^ ,\yW3t QIQ **pt tD^'- 1y .5-1n isyjvt-iy9 0y9y3r'^
-9Yt N ?p^ U0o18i0 1y 1i3 ,ty"'itg3 PIH \v30 tD fT

.''{-tp't D'370jyo 91 W pS ?P'W DPYUY"R D'iyo3SW
1Y ;f03y9 0yl ly1y0 t'*'''ns Y'xYVo p' t pW ti'u
.Iti 3Y 8 1i T'"t 8 PE) 1 3 8
,xyo'Ti k;yo"',y3 *To n 'n n TIV p V, .
,v >UI' !Iy vnv5n9) -lI Duv t yc .1V
) TUD 1 N ,IN ,0,, ov IN1 tl5411 po 11
y5tx. 1 N tY DDY U-y yIv 8 .5n1 '11
...-;I ''1 yIPDt8 tv:IMN,3' 3 t1K I'?

t D05$ 1wlt1-on" J'IM P,31:zyr my-i '
,yto Iv'mPs Dil ro- is mu yra DInte
9Io0p fK tW t9 0a ,3tmD") pW t 0lnylyo
Jy~nit^Qs Wi at?? PW DT*'ti'loD90908 \w93
,DPy)'904P t)"P D'31'n9 l^^ DYT 1pa 1
.bYSPn~3't9'iyo~D3~lnyi 3^f p"v1 Jim I't
.w-1nm I's pt DIN im 1-175 pt< Dn1o
"WD~~L 13189 8(11 ,'IT ly-It -1,n
pKt j5,m vyn JI -iR I7v t m ivo r113m
t3'3 TI Dot .W 8t TiK -iy iyv11 U3y'B5
,m51r o1n. ly'wiK 7'y rQ .5t1m'it
tt PK ,1y372 yrr0 iy9"? 9IsM 9I yn1! ty
-713 *^s?3(?p'~n1'13o "T'O t^" yp'iycs psK
;"tD 19?38pn98a-tt S1D 1ps DJ'B19 iya
1-53 1\31 1K ,iri 37n vyWitvYIuID IT(i -r
.7Y;?T3 y9191j yS? rIW
TD t($ly 1t3i8-Dan95ji 'Wp2 'T t ui
lDEo WTW''K N7 p1n itn' y5t W J;zynvi
-yaj'] 1 "i^^ yjciltyv y'l n 15 l P
.t95K8 ts aT11 ,y9L1y13H1
-D'tpy YYtj3'IN IPMKt iWI8 vrYi T'
,yrr3 nj~~~ ''Ia is/a3n^'aB; s/ny-i''a

-oai)'1 TW it< p"11 \yw y^'\w7sw-w
-~~y 1~3~3 1D ~ ~ vv I V ; ?I j N -Il~

DTPW1y 8 K 1]twy ayn ronmo '-
DtYiStWB! D'JI3( tLO3Ny,}n *,n1im3n jv
-In5 D- 10 nr95rs 5 rysNev
T'1 UD'I p5t0 DyTy' ,tnUYP-a .1DEB'r
00y9 35'83ti83 13 fIND (W p11TDll DWS
3 .3": K'tXWn8-U DDf5n1 yVt \~gK J
,Doyy1f n I-1 SIYI1 YP')-wYs P T;IW
y7'n1W .o''''3 '^3; Y1E ,U3V- t''O ps
-'0npin pa 131"? ;r .;281ct1 P tW; C3M'
,t)W11 191Y909 a 9n''i tui>'n ps DV^'W;

QVn IPnI P:31K D l', Uit i"Nn1 Ip'M 0^41
JIM ,p8tI 1y' ,1 'IN ly.m vK it ; pVI, 1
tDy3"8 1^y1 PW "tT I;''"t{?3 PIN {?"'11

-yia0 iB 1DS1O3 WY 1920913 pi '9ii pi
.no~n -io lyjriyawi ly Ij1=Iov;Ntj! Yi1yo
-'ws 01 1syp83 ml 1=1y18y3w cNI0I
-ON' uy1 pt D'I't DBp-I a V 1ot,Dn'D ny
-nDK (TH$ 711 b0411 ,D3Y)BOM:P'"Ofl'~ Yn9
-191r ly ?DEfn iwn ,tJ3IM v01M Tim no't
-1yP09y yr5 '1CAD IT'7-D Lty~y K i'I)
.tm95V1 Irl ?inBWIIIIIII IIIIlIIU I lIIl l llllIlI l lllI l B


BUY WAR BONDS!


Iii IIIIIIIIiui IIIIIU IIIIIIIIIIIui lIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiIIi iiiiiiiiIi


.5',Y 'yi1VN "in 9ApK pI vymte iyI
I1 'tIIT l1 U3 t3' 1' P1211 8 I ` IyVy

tyN V 113 it 'm $11 i 0,nn131 T11yi'
3Y1N' P r T 1rn 'iy D'iIn I53i '
p'I TNK 910D '"t .r1Ilm y,?Jl IK i15yt?'1 i

313*1^ -It0'nK1 1 VW f138 1' V ,Vypny1T
Jiy .1KiYnYD pir yIpDt'D pr uaI t yI
3ytjK I" P 9"? y' YH I 1? v13v1 byK v
.1vYjINim 5 '311 31 Vt 1"SP I", vmil Dy
py31jy3v1- 11 -O iy5v .linvylto "
-D3)8i ,yspni518 p11 tID)y Y95 AWN
-Dajly PE'i1 Wi ,?Kl33 Z0?$l00 1 ,ti31'
K'O 7113 tYl ,at 3 1ji3 Y 31 nID=1 DON
p'lD ,D'3ty yOy13 T 7)11 ID j J15' j yI'


yv8'Dpso 1 pn) u-T 3 7i tJIU;Dyya: J
Yput3 ;ion''o 1' TO iSyn ,33injy-it3&'
p1yn mynt DY 0y ^ ,19Yj119 cID -3 -1D
.11D ) 190
Y9'n N ITt 1 US: D y' n Lmi1K -YI
tDD ')NE) IV JIT VPD-1'Vn J3I.M0

8 i :a nial 13 ytrxa is 4,11 p t ? 15iY 3

oIN '3IN 11 ,aiy yE-5Y pmk 1.\ ,ni if *w o
35,11 n itn mri: ,)t n y 1n 7 .n l13 it
-yioni pIv ;TIK yISN,:J ist nT 5ys T"i n')
,DYs'nri38n--i li y3;YY;ji y"-iyt tI1 YrTy
l7YT i ia'5'y 7s l yioi^!;; it \ \ "r
bY1 (1'ty) n0 tTis3 Wm uY0Y-3i9S

8 T1N ~ ^ ,a't \'y'ji <* 1^3 U'; iy(9wa3
"3 T1ss (y301 0y .01 T jpi3t ;IN I tip;
vlE "t y35yi ,nIn3 y1lny; Ijt) 8 Im 'Kt
J5im uiy)'3, "pc '3 Py ,I'r iy37E p'p t) '
ymyjI tVI 't DTtA .101 T 0 y It "v l
-'t33s p't p1a $10 ,Iy^'19s3psy y3yW" <


.vit 0-ir JIM 33tt oy-t t "T$ "t *wy

tY3BY3 "*t ; lY901'^ "IDb 8 p3n 1f "

i(1 t iis lD y; .9319 Y JP W 19i9"yn"T 'ly'
Dy3"18 1y9l tU ,t)13^ IS"138 "t ,DFtDig3


1yj'aya iQ-isn t091Y 0'13y)B-1YpW' 1y'1
O-mmop3 C i-7 ypt3 is 'It8 'In pn
'j8ai3?13 moIis .bY3 7 -,7l r ly? Is
-N3 in y0;y-5'1B 1n tinY t3 D!n ,YsY
"Wt a i1i 3jICH'8N3 yW'ltitmD'i nt I'ia


I'M j-s -i ItmM -1 21t80 5-ma t Dr
pt IVT pu19vr3n 5'3n *I"? pi'1vn
-11m .u3Ks '173i pit jT3wvPy-D'imtim5m
'iinm vv'-'7'N' Yt1K iyr3PIn -1n3 -ly
lip ;ai,"t5? y08 pW [yjT ,vy1To "im
, .13;S5 vYtnN it rp n nn yoia?11X8 -
-3n139SD'W 17 '1 Di1 ,WN $4S yDi l-
.y t' 118 ;IW39y 8S0 1371 D5NWty ,i;y
rqu J PTW mm093180 UymM V1ns pW

Vin sai I- I y' iiyj9T PW 'a 1' y J
-utwvN-mnm~o -I I'm nit$ mmvvuwlts
vynit4n 7 yzV~1nmw5Vtv1 rN I13IN irnD


.Dy-P',, ,?"ip iyU'i IyV 1 'll Dy'sYKI'Ji
DYS)BaDEp n7 P -'t Tr'iunt1 PI ,"v
oy .t3riN-iomnn : nIiimn-ilnilim -. pi
Is oNmal p"P I"t V') ,I'm pmli ,t11yn
4 111 tyo ,D D'_1 V ,CKP YlS TI? ,;{?
;31i'sy- -iyt~lcr O!;!TIYP ,y''sps iy~y1 ps ^
mIr18 'IT" .-1 p I'M tI< ", YLYI3 N unvy
tyi1 y0i0yo 0ps ti^ 1n 1t ,7193 058
n~ln1o D'ja'~ D3yo3 ua3'a i"*l~yjT yi D51Z
.Pinn
ITj rinN ,5:o torni ,wiy 550-Tnn
ptD ;'T ms p itoy 3 11 -'N1 c0t
-lY. vn-I 8S yvyT3u i JIN ,13 5 1731IK
t=39y; ui) 03yo; t1 DT .DnW"EI YIYt1I3N
I17 yfN IP'W Vsa s Tinsa p'p piW')Iyv
S 13\^ Wi ,non'i n p'D is rS 950 1Ns
1' j'19711a) 1nED 3j';3iy-7;!i yc3Krj"oy;
^.S iW UD"pniy 1 -I t,, jrlnn .=1n5n
uin yTi -vyts3 -I'p p 1v-i ,'mm) 91vt
lltt ;y;"t 4 .a'y1y51280 570m k T
.?s rmin -I iy;jyuL p 91 -y o T Os


jl ,u a \' piyo Ins y '-n y 193in is
-ji~p tiy'T T I,' in. r)y-Iyvqp -I
-'311,, /ty1i> ,90y 'n' tY1$ 11 'IND 5 L
-I 15r1an N ,UI"DYty ,1,pt11 Wn vv1 *ytI
T'jy-iy;^p Yty71 o93'yP'l-yo 1 YD1m
rtu'"N1iga yyn53y PW (S1InvDNt3 )
-II D)81tUs3 O1-1 TID Lviln ,DYSPL
-yt E D 4' < Yl'UWv "ND ,.v5l P1B fps-ID
-I3n ,(dYoYSla1 nminn-ytp) yw"iyt
t-IT iOn D!?i ,iyvyn3vlB-nmoni p'p twP
;1t3 q iy! pin i('W IIB 13 l e y1T3 05DL
-j1i 3'iW< rt iyt7m ply'nyiAm 15rm is
.--Wty yIyV
-oD w$11 ,Jw'o ny9!0a s wlvy tW Dy
t;1I t3'a Dp .'t IuIK pW 13y't tr'3 1
I' 8liO4 9YtIm K p18t3ty JIM D1I Il


11 7 2 ;7 7; I ; 1944 ,A'f131'


11?llU3_ .7 ."17 0(OpseNs; 13D) 3 -31 $i'TTN 0


-y lyaar~sa vsysya itt-ws
-Om uI wp'liirs "; B tm 1937 I'
myw y.V N i-at'ri;pti-nonia 17y
PM 1y .''ii?7B'n use B;::y;!S( TI'
1" p' l!itaI!:Y ,p'99y3 1p I'ns?i
Ty ~nBp tDiin 1 ,mPtul'-iiNy:l'!7
110 MP 10j1vtl2 I.w1r, u tnip
tyvlg T15.tmn IBy t1m-DU =N.p nvaIN
-l"Irmt 'I Tit mtoue "yjyncvnp nep,
'-I l it rVIrr-n-In'm lrN y:up
.n 13; 1 t 1jtB n-no1 e Jiymn ty'-p
8 11B mB2K : 001 tn'?2 t'; .epN:13
tB;ty: IB!-K1 1 eyn uin-;ip 'I752sK
-ya Tn- tz- ai oyswyaypi jK wn ip

,Itryll tottacy8l Ap~pea na r ally
mi UN ly t'K -l ,r ..N)r IS'IN J):1v
,p tilmoyr-IL > i8 v ~iyv t w llny 2
u Timt -Ip Tuj ,Bmm3lnNS c~i -1:7mt;'i
8 163 .yp')yaM li tBp.r .1a-nny
B"liB83 ly TiN nym ytyay 1JB !;'nyKS

mun Byli ytvr'Tl5II'2 prs: t;
luTt'H lIt a:15i: n 1- vl'-IaSN
-u: tbtsm I' tTMO tun prilyn ,tay:y
PYi piYpy: ry? Tinn p BIS t"Ti
ay0;r;ro D'OitBn 1 Jim myne: It'Cll
.DOn-p'IB Tecyb!jtF
-3"n 1941 J'N mpn D'c3, 't ,ri
Vprl 1MtD'm T T I Mn t8 ,11eyr;
Tt ty:ys i-Mlm ten ,BBSIPn r yJi
gimy 110 5nyp 117' B jiy rui B1ii1
-11n BKn I-l 11: I5B"vv emP-1'TuI
-u1m"l y) vto I' 1'<-T vn1'EU
npir ISB ?yr-Tly tft is B"I;',,


7:1VAonipmIm .rIm:t~pIM19 C 'T "lu'
tl'IK p" 1?11 TSl I CIK ,II .iEK`lp
1 N .lt7B'n E13 jig ;l:p my -
Dtn .75nlVr-" "Iyli UE ut1rv ;1

'-I Iv I'm 11D1rg Irtv)I jr-pl-I
u1B '131B 11((B 1-3yDp3 .'7 ,1 I ;5.YT
".aobyn -iin
ymiBDuoap lnyr tt t ;p ?3p: "is~t'
,y'njybyr lyrit8<-y'intD Oyu peIIBu \ymsV it Mum myBa PN o-Ito
r-non 4 IB'lllit =T2B 1y:1pn ym t n
am;PrtyT];) My? ": 1p E~n Ty:81?'ytp
-t27P 'yBon w 'K F'ry;yi?7i M l two
Im hys'ta ,iny:oangi'e Ital9 37 ,1J1
-pB 7igyD 8 US a!7 "Ire ao07y08 Cy

n is >I>ippiy;: I'K "D;:{-ytyn lyp3'
O'K UtN D< .'I Yi' -Isnt y:y0y0ys
-psi2 19 11@ ]IBty 1s l1ins? a3'7"y
192900, 0P l11 Tru FUJU T 197833rl~
i73'polt, n~ TIB I~ti~yrim3!p -iy7(
-Bhpyn 'iin T1B D;:(iyrpnI 1YB'0PD
."nienEc
-y#36 D3tap7 Tt tayn Byr:pl na B
.l?'!!{tt'Wl~t-'lap'N ^yt3^( l'K lot7if
.PsrB r pB g 3'n( apti nt ipm TO7
ityn^BD'n r't :ya ^ns'nt y oa'ayy:
pByll n 1BpiPng a' men cW1 ,aLtB
.1937 11


ylary n u 'so typmeiUiiss plt myps

r'?1 U'on ,Iy3811yYIi ,i:IN vipn 1iy

IpVIiM3S1D 1;i3P8K3otps ry ,f1tmiy fitri


13DID) -IU'T'N


-t l23 nav=,y; j.i7 n .I'n 7w ,Tm i'vD
.1 Y3Ip p '1, I1 TI~I ,


I3Tn DUW'Y IP3 TI ,Vp'3n yD'1 t T1 4N
nt< 00oypya T'" 0')o Ipt< T"' 10 TOD
,0DY i(? ,$- =l5 y3o'K 1 3oW? 0D e
?yu~y~j ly'N ?ly' p1It tnD"ll TKN is
T1t nn0 ;pi )"s pi' ''N tyll ,?'N ip
... oYn ntpi


yVvuye ts Uysy i D"5$D Itm3jsp
7.iy D'o I' 7[P y7,y',l i3(n p7yj,',y.
1-1 U'lm w -i v, 71..I 1:ts l3tnH7 1:Jiy p1 a^3^1r's 1ry ?I :4p s p"5'


Iy1oIp;nra p~Itp I' ipN tI 1937 pIN
.'1908 r0 113 tyw737049 y534tU3y H r't
lr3 .(;(?1'TT'I Yp'nrs) Inpyspy 1938P
TO .Dipy?143 1933 O'3nws !1 TIP prlt
.Vr' 8 Slt>' pyo?? Dy^l~ usnyi ptn y3j~y'

En(?n .m"ny'lup2sm 'I' fIN 0.4DV 'V- it i
"0n.81t 9503 1 W? }W ,t303y '?^V 1 1''S8;!

- 9 8 ,sYPMY3 ItD5.Y1 -I 11D jity"
tIK (DsitYBya DU~TiP yo'n. 1='13Y

tynyi,,V 5'mi rs ynvn t)'!t niyrsj~o *iNt xuv) ui, nst- ;yo,,y):t$ ps
tynipnz -1Tn tjm~n ,iymw rya m CX^I DTINP
Uy=Du T P lB p' 13 ty nli\3 I W
-91 19 '!~'3M2381 191 j10 331?KB39WN IN
0093; DSB8 ]"i~P:K ? j"3 1Y313 ly 3311'3
rl"N t3i>n "TIr l'y p5i13'i9y l iy 11
1iD DU3nY '- j'" ilYT T1O .U"-i) Oyv5
; vy19yas jIN Uvuv v574 i5 ti0 TI t-is
DmE ?T, Tr i i yp-ID i) ;Dy 059y -O
ID'IN tjD1513 ltY) 'ly ?YYl y 9yt3mi
.n;I'o ypji2v-i30 lit tiz pv7n
t'rir'-20 i133m5n ;yvrv tP Dc-1

-v: jl,\ I-Im-In 1n) I.Vn lp. V~3~ s jr)"?
TIE: I.Vl jm 7'3 ya~y~V h3rl
."I-0,n int itH yrz y 17sl I-tp1y
"1113 5933"iN (Vj"?t 093qy?yi t3010 191

,1I ly00 0 p liy5 .s D I'E:v ,tariV

-yn. 1c) y s 138" 'pD x yisz roily"1
-pe -In ;'-I ,: p n i myi n\yi PsTin

-ri 13Y l pynl imi 1ynt UI'M tyIlm

'Di 13WEI I TN M90 1lyn ;DDP- lIvP
yI'N )-e Jim sD-o ,p-IS y'N na tyo

li l p jt$ ,5.s3:3 t0'; I3 N n 0p3'1I

. ,Wn T, t ns uts" 1 iW vTn v 35 Y


TI tD "Iyulym'll V311?bty jn poIDyp b'm
0I' 0017193'I 1Dn iyo .1D it

Ira u'o Biypt ?'3 y'1i aDEPoY 1pw
Uy) $MD t 'i ) t"i1 T09309 \ .19732
nUD PK i'is y3"~i DW ps Dyitj; ,yj0


1944 ,t.n3tC ] 3 7 1219 i1 .Y7 y o 1944 ,7litf


1?3Ul 217-1 *


(P.N "It 0 yDi y .D11CYp9Ys 'Iyf1 "DI
'1 0 pr t1 y1yp3 "t I11I ,'IT 3Pa8 '7
-%K IpY;D'iiy ia9yn ,Iy3;i;jml-Day7t?
-t3 sYm ttWWYIY3 1y3if "t .itjyvy3vrv:
-1% f1 'TI P111% 1t8 t0ism IIN P0'ttDIKNI
.=jiDyBMaa'NK lW pi's'13 v3z9v1 ,yYI ny
t8 Pts5 ,JuyliitD 1I pW RpIK "IT Dnyro iyo
TT 0itrsn Dy tYnr ,9y5t834>'^3 511 t00 ''IT
oo0ui7sa ta-m y35yn1 ,1tUYn113 py9n
lit O .mm ov I "l Ill ) 1801911

tIK \w ,'iif YfYI fW ;i0 1i\ t93*"'n
_U'il9111 '~~i~=17.11 ?'N -7;,
PIN iTT -IAn j 0tas unZ -;v
-33iajnyi3 yB~':y~;in y^'?ylt Qi~3W y'It
PDuiyOn 'VMUjn tyfn DY yylpt< ,t;y
[ti1f p1a ,PyDyE9ia fy9034y9 1f1 pa
S't tDEyn r'4 u'n Pv ,Y'"ip
lyi Ij' iyo uavya 1y53yD0 oDYo .Y.Yre
ris Y3vYOstDDjV3b yDy-i 1 .ys'v'Dyi1D
DtI ,lDy 1 V'YsDnxnWK yvv';y31r.
-lB''it 'l ,U"iY fyIf3 fyIt pIN jtu IV
11t I IY131'DII 'n ,iy'l p 91'IK tmmB
-iyr 14K. WY3YrINIY) 1iti ,DlIy31 pT a
[IK YNSPtN11 'TI tYIYNI7 1. 'I n
,DjtiY tQnm r '1u11 ,Iy;V3"ll: -tis;


8 t30yuE'yi-i7!B TO 1 "r pqi; 1}1
t cPn ris ,J I'n3 JOJN-TW09"
is Di n m~Y~1'T3Y'~t)~ y;"v'
T1 t W 1 D3 lu1 0 s t oin jvIDT'IN

Y1v3u lN DDji lyn1v1 "It '1K -
Di>' ,"yp',, IyV ii Dytn iP c;t"'tY; N
'rD tui>i --, ,yn l- nvy'3 ayu -, uvil

t1B re<'a IBI TIN =Iqi! p1S>l F'wS
IIYV"? DVBI-Il INII ,U8N1'0 jt3;s'PI301
;y[E ye~ 19191K1 ,t)YtW191 TW 193807

OY .11 Iy.V11) 111n rI s bWm1 ,TIN or
t't onw Dv .3y9m s Jn t3pYso'I TIN
fyft 1Y71s y oiT I 3N 18 T ,p'ty i D'I'8:
I3tn 718Bw1 li t 'T D;y''T8 tDn r lit
05"yUiya1 I't "Yp '1,, yI IIB 1lr41 Din
o?'' t Wy3'' "t itW it3'09'oyi38 T u''o

'35iYa D'iy' T1K'n pW 2n ]TW 3 7'it 'n
-OIK yn't p5-C ri3p t t J'P 'I t 0"'Iy
3 yW8 II Tn1m0' D' 5 081v 0 IOP8P t
- DYxst'3aM14-IY380Y913 vv3yp rY-1
."'pyJS$ 19013 t{713yoip Dyt 1p


pin 0'=Yj l'IN iY;y)3"-];-II yvmiin: I-T
Im"MI"t ?In9 I-IV20 N, vy -0 1 ism
138:n!!'!-toyn?s p( Lp'nOOTUTyrsp'
-3181%3 tD110018 TIO li!>'1 y02y? K Dig
mYr1 Din l1 itypN D 1n ,N'r :j'lyZ
.97~uvII$ 0 1- tin 11U"PJN".: -I .D9'n3v
i n D ,I ;' a u1p2i0 I .D' 3y I
, 0 901 t''iK p'T Iit II IIY I'I1 'P I
,yDYD31 DPnDP8 Tn pIIB "l *'11 t yo
cv;- pfup!;)Ls IV l'-Ily [Iy1poui "I PIN
D3jI9ypya 'ft 10 is I'v ; iyu' o pI UN
- ,iu"nMP;p p1s DY'DUTHY D'i3 pT
0 13TI o yi 'y: 1T" pL:yii 'o T ,Ut"1n1
y'' nN ~rrK iYnY'S!--u "^t^~r'I y-y't-

iyo ,tYS'Uo-D;iu'i-yB I'=i 42)
't ,y5E1 yfy'lYf {; ,;-yll p:Yip U'3 55!-ji ,(D'Titm-iyrlmint UcmU 42) a'nnu
1t4j B'3 ftayt3 [o ;;?p ,iD"n pW i;?uy;
-Itj U' Iyi -'n tvn' iNI) !iNis ps
'183 .131"Y tin D1y I'N 1 ztY


97'PYW1NII M'.Y 12"" "I~y 0RM
'Kt n IzW 'I ;yt oj' a D'!: I .PL 7);
y131y"n V" D- y; 1 9s Dt-uII n or IN'I
1'N DY iYn pt in Iyo^ YDPD O v)'?i~
if pt j I'K K1 *"i LSJ'SV; iyo a u i'
tlyfT] y~rj UT;8~'3 piyn Dy 1511 ,bDy'as~


-" '- If n t3 8 T3y0p)Yr;n 1'K T-IT1
-yj iy3" ?U yD "L3 .D'-Ii'D I VVI
yD'1i1 D; 'n 1 1 l 3y)n1-3y D0'L j3))YiU
8);,, VYaT 5iDYIsm D'P Y I' .W pi31
3t>'n p"'i p3 'p Tyn ."pJ'?iays yII

17. DJT'01 TK 0yTiiB IpI Oly?':5r }'5
-Ya ir 1 p "j 3q-1 300m^ p .Dyppy1
IO I'n V ft -183 -it3s ,-yi' fD'l k u'a

t? T17'ply1 ?n PK pTy'!'y4 yc1W
-vV1B 'f'y 1 [1 lyS;iti' v p1m ly T '
YxrnT'3N31< nrWlWyD'eB0'38 lyi tJII'I
"T .(Qo'DowI tJI at''? yp m r') "yp'1,,
mn";v 015V (7vn"n g InYm) 'Im jm'n
.xoi'ty Y 1i7tD" -I0 t Y TV iIn 'n
DDMIY Iy3"tn TO K p'm 1yV"? T'n -
1y9wi'"y1o iN UIN tD'n pqn iV IT--InI
.t3aty) "t tIti ,I'

.D1vYEjYYa TN aznp ,T
IN ,BWT'7N IN ty311 PI TO -I' pk~
.v'ri jylyv TIN 7".ID -I ,Wt'Di


IV mtsNty3 Tx 3? ,Yi iY'nty
.\W~tfyp yj~rn

8 p8a 093n 92yW B' ,yp 3m- IN pi,1

DMtj w3)Yi r3X19 0yt px Dsnyi
.I03y3 itp 3v13 IN'Y ; T" 10 pa-Iy"11
-3"~ys n'~SYi3'K ^wtyo ID !>'ni 1{*!^'yl
15'p i-D vUs TWt '51)v nyT ivl*5i0
.0p319y1 iyB7rn19siB *^y1 p1 113-
ypD-iy^'3ay D^ I;!^-| 19 \y11w My)
I^T I TD y'>8 18 ,509pyDUt 191 $090'u'
1pr.8YU y3M ya Y PW .t31K I INT) 1Q^ 1"1
,- lm IEY, t31 tyI Uynm Dynyvv \w
DYE~ y 90'3 D 9i7931Y t3iqi ~331199
-"'i'D y;N'1 "' 9'I 1iEy Ty3) 19" 7D TN

.;-'y1t3 r9p' iY 19 D"5s)T15 lY38P
VD 'mI Iin 13y"1- y3''"'5xw -I IV'TIIV
vv,-7, -Ii pT$ P; 011-lxV J9T l1t ,13
-;.o yB'nYK in n PI;'p I.t yyr WDp
-;y iDB?-' an' psD nn'Y TY:'"i D)? ,s-n~
.;J't312y!CS~30'3"1~p^8lB ;'EC 5''"
p i m)iyc'IN< 't IV p;'1vy3 t3Dn TI'o
3mi InV T-t1 PI I? I.--po 1 1- aycy;
iy3vnIi TN y' Il Tl p yj nisnN ) I TW
;yv m-iv0 DIy 'MW amv 09 'IN D'Ui5nD
s T1 iD'IDVty33 '1 3it 71S 9 ::$m W'N
,326 n'jsnni,82 yiTin p' I"n ?In ^^17-tM
S t1 V 1 pINn Tn 3M ,1'103t3='t
-1nr t"n JIN I' JIN DIIPD:. Y 1.VP-1SU
irn p'- -I N -I'D o Il'pu3y3 y"m inyp inu,
l'O -- 0t0315tD 'l19 iYo Iti0 3-113TP'


,?u'ucu' To.V -I2 ;t xD "I YoN


PN~~~~~- ti Tt -nypit'lymiyoos
.jt" 2 \yi 7 Ui ? 039i T'1 5 -;yV3: 'y

-yI TjIN :N01 vY 3 YU11D ID k
~t; ,uoDy; y-iy, t pit j tmp -on ns ,T1-75?$
.UDLV D'31t'IY r IyN tn' l ,3)IV Ix 't
.IuDD 'P n isa pIt?tr taij-ii> -p~r 5EC 1Yo
u'. ,"p i Is"T itst w 'lt Iit np DI

.utp~iy''m'''''iUt3D ; iyl 13'o TYjsotYy
-y;.'t ty(j"t1 ,ITynyt"' yt Di jT3 O
-t'9IK 1 9Y11 J-W$l r5 1 1T -ln
pbc pim 5tm-v Jvy-iN 1pN pnts y iyou
0nn tsiniy3D) IY1nr U' ODyl utyl' n

Din lyiyi c'-3i D 1ti u n tiyo .yV:5 lpt
TT t3pn1 tyo -it ,''93H1o ytynv -,D3
?YWI IY1Y 8t1YM UIPTW~ tW 11 119C (01.Wn )9y3
-Iy:I jvnv IV0 =p3 m t vnnq90.vue p,Tm Itan TnO uo1p ,"Iyt3! OIP -
.019'Y 1y Ym n IKr "i tyo ovMn -
WK JiTYto oDyIj '1 0p W D Wyj"N p

- ,Dyio ry ,_rw ny -- ltj'iwpJ10N
'1 ,D33y5 1/Yt37 1~ 1ynmPYll pyv~- D$ 1
-"' ~11 ~3fl3 t~ ,D'It"P-9Y59 ,y/i1y9'3
t3Y 1,iT 11y/ 1n 1936 I, .17rn~ w
tW INPB p1a yw-I5y n ro ti I o1s
6 mw y 7n 1' 1t5K8 200 I'' .*15HD
yp'iyD1S PI DCPn DB"Y 117 I ,I1's
2,827 iyrmi 'uy tDByn s pIK pv yv
1L 1, Iin 7I t' 'T'I s .IP3s 11 TV.
-"'ry Y113is Is nyrvpi5s 9YYy53)

0 n .I. -n pP Yip t 7' 11
IYn1 ,;uay tens Is t nK DY! ]y: ,>yo 1t1
,iw'iP3tip 1 'a 13Y1 io'J) I!'t Ii l '1
SeIj coi: 1/nd yo7n IY7 7 IAnv n"uB h
"H3OUST STW.90 aniD SECOND AVE.
5yY n 0wlyxv1?p ] I'I.s D-iY11 ,;i)1
y7 ro'iL 3 1rvst K --ypnip-M'3M'O'
IPs TIN -"3 Dm t3"SV 1I1 Is ,DUt TU
,Dw7t it 1N .'lK; 7 IsH1it A y3"t y' io
10 YiD's PK PI) 8 -:LNvn TW
1M ..tR3T'Ei ySy 91H y3p0p-oD'D3
t1)" 513tV-D11.ytyr P1 91p'-) 1, 13D

Saeaoi Avtyi nu; iS i3iz n i ,Y nYo

,tnK0801mn 1IP HSIv j-TH T E YR-'AP JI
HiH CiCynID n RI uGiATyIN ,y eC.iI
pT Yt'Svm IT .y5'Ny8iy pIII Ili y58
PH TIN 13S72 ats nd pE COND y A
k 1 PK .DN1I I ly'" t3;2t'18-jUYOVED
"ILQ t9i 'It1S UY3Yn 1y DN1I ,in plnw1
.x;ryp5vyEh3 1 y1For Health and Recreation .

Second Avenue Baths

HOUSTON ST. and SECOND AVE.
Telephone: ORchard 4-8621

Largest and Most Modern
Russian and Turkish Baths
With Hotel Accommodations

Open Day and Night

MODERATE RATES

Specializing in
PHYSIO-THERAPY
HIGH-COLONIC IRRIGATION, ETC.


;Y1'na 17 tlyi piin-1/Y7p 1p- yp'i.yns
-1y 5 T I7N 'in .wt1 y1y7' TI'N
.-13-7 -16,300 W T1
Tu ,t3;ioln'yi pis ye l'7 uYnl ory
-I"' I's 1y17pp y-y71"T itpn 15t j Y'I7
;PIP t ;y'o(0 Vp a' 1 i- 5'1n ,1p
-i< PYI 1 i0 a 17 .;31/Ds2'5' Y91v 17s
Iun yt "1 I N1'iy, mt-7yDVYIP 1936 Is
82 i5,N '-717t 30 itP i5Kt an'y n I's

S7?3 .-i S Diyn s"D TiI IV T '1 Dty
I3-JyV 05u133-oY iynI p tp o 'y3 y'3 Dp

niy9Io .1y5'm'nly yi'"T r'IK iDKB'''ICN
"s 12 1 iy i p "19y7p iyr71L' iyy1

i.11 "1 1K 1 ,'i ,12 y3Y p 7 1'1 D'' ?N1
-1:: 1 17 1 PN', IT, Vl'1 p5117 orn1 / T;
yD1'n tI I t l DiI .ly7; 0 JIN ti- 9J1i
.1N ,-P% I T I/ p iN 9y1w yIr 1 F,-i
L')3 ;u;i'i y"7y ,=i5v7p i 17n "i?,'It

iyvPT DCII ~y1;IP Ip N .ics2: ^ ns a'
-iry'p 16,500 n .PJ IP op 7 UL: u'
7-;'827 -iUy1^Q 1y7 Dan ,19"i40~1
Ps ic'1"W-;y73 17 pNW iUI'SIN ,7N;i "Di 1NK ,, 39y;.oiyy p1 D"I yDvT,

.lUiN.=-iY:ip "iv-S '*yDi'i; t'v pn'i)

p' y -]18N: Wi DcY'ui'uD ;';.S $10'"i^- 'i
pt 1y;~y1'IV u07i) ,Im 'P nr u00i y D sz
"tD 1'i yDiry-51C' Y Di P ~yt1"S 1Tr
-;: s'3 1I):: Vn0r0 miy T10 "'N '090

1pT I'sD ;u)'o iYnspT 1610 !y1y .unim
-1y D'-JrP D15 ; 1wf^.r, is0yn leiss
; Y)"ntMnyri!iP (1 "iflED ,Cyi
8 i^-ip iS' n3 ,G"r- o'-J'P oyi itusa
lY1 p1s Y'>'Kiy.^p usm 19ty40 'j'iK


-j'i ,10P (12 u yifW 0y =U8DvyL=tm<
pt< ,iy3t> iyI .Njmn Ij'P y'1 (D45ny7
-iyu rlt in L-Iiyt ,-py 16-10 ns 1 yUfy
-Y3 DUy3'"x p't tu'l (ty iiy aa' ly0y
WN 0y .yiy-[13 ii U317jy 041 11v^ 031
-W> 9ii? 0y .;'U01b033Y9 ps U381954t0
-ayt9 y9r ;3"? PB N 'i p'uaUi'(2'I t pi?

usaiss-luory o iyi tan 1940 pn
1SD iy1 I 4 5 3 9 an tow'n
I383D'I l y0'113 '- .t3"nlJ1tY~ rDP''?a
n .Tt1t08l07tY1 Ytaii lY t 19"? iaYa ptn
-0D0uY3 m2 T 1 pigby) t1*lpty'31ytow
"t98'lin .i8t)ya 3"n TIT byM Y9081


iy'ir 250 np mvynt; by isn nDoYjieY

--I n trip lju-i .1t5sa rimN lywrys
-71o 1y't D Yv'osP yynri jps l.. Ya
,P'7I5P'5x nyI .UD'TMIN 95tn Vv;yi
24 y3 io jP.T ,vtDsYn I tnn i m n iys mII
"inJS 1? 13 ,Y '.l3 TI /" Ty111 P' t .1ny1'
-.Ss Dy l1I' 71i iy n'Pi anyn'o iy_ l y 5
Itv;nri E: 17<3 ,Na "DP''3 ji' g 1 ,8 B'D
J1 7y4c 11'/I p 'ID 1 .1Y5D 10' J l
-s'ty-^s'ist7,,) ynpDy' jW D't'n1' ; p38
-y; 7y9 011 ,n'T'IupN- 100 t7qnm (1"'p)
-8 .5311 I,1 'D 5U 7D t '3-3"1
D' Tw t \'n138 ,y1y3yyp ,1p'lnS y9yi
!1.; y iy '7 7y3"t D 7'n ,DYP'7P* '791/- 1
.533nyp 5yEKa i1y1p-yI
.-aD'It ?iT m y7~3 '7;'yoD T '.p y95
lyTi I's D'-i p-11) ,1.9ys~ yi71y1
-i T iYU3" Do y-,21; DLI11-I ; PInts
-D"a:iry UP1UD'-,0 mY1 O'n nJ3

.i *!i D -V7''Fy ,p'; ,; u'Z 1P IIT
.D"V1 ; 0 Y DW a-t 131TS3 IDt i- C
ta u01ly D"poyTOtiii'y-s'i y9y'>y2c
j'pW iy p'2 i' ;I 1 Iy, .ly 1i ) p)"Nt
-yV 1n ,0 (1831-1930) i:S -iayD

18 ain;s is ,.;ir;n )s^' 10 x mnr

c-;Y:i8 ;iy,> p siy5 x's .(n: j' p)

).3~I\3v I) Jy i ;L-i"i i N;i ;yDtl

p7'-p -'1 'i ;yp Y7 ya3Y9-U-;";tW:

yjy-m-"N : ,UD29y7nY'p ,CDw '

;u'niss u'o s' It pl'>; own ,e`rl
"D;;131iyL;1 ID S ;yViU ,1v pN I^UT
*? "' i;y rs ui-y : u: D oni ,t:yr"s
i r y9yv:y.y; U'tC jiV3v1.S v' I?- -1ID

"E~~.oyi 71 1N rl s 1 W

myr -is ;yL 35 rit" yvY-iwNi 'I c"ons
28 In ,xsNyw 1:9 LUD ,lJp DN1 ptiny
1 ,j3s*3E tyn Da "3Wyi .n t"yV jy0
psD 3i;ji>M' ,UStY0Iy8 IIy pa" t3'^' p" '
joP ynys DI: 5q1 ,ue':. 104
iy"oy; y t': JT 1iN "Dt110ysliytyi,

isner piS t31 DVi ey lps -tyw iy;

-7ysnp pa tII'yIn YoB T .tui yj
.tmvn t -Ite y 'N mysqin 1.5 TP pInq
I's In"n0nyn1y9 I pm 3)O ;' ?,:I '3


1944 ,W:813_ 3 V 7 1 2 14


I3 Y '


pses ^ysyapp-eyp ps'l'
-D'WtK-',tW IVnWi DY- lit t1jt -yl301l tqin ,"t9*'prrW,3,'K ,DySD'OiP }BDt
--i? ay tlnK ^ 1 n "TialY DUvn3 Bp iw
pI Doy3vo intomn pa y9p10 -1v1 l1i p5 s
.f3KS;0Y JW 19090 B'Y'N
jt Unr5nDmv18D 11 tJN n n1l"Y "7
PTnyD'OnS2 ."InW't 1337 110S tnI.
iYtW120r N y05t?;W10 T?rS3809 DMT
IWX 7''D11 11K 33Bn IR K t n IvDIn
D'-iymYm pt 'D5.vS'D lit t0St5'1tlY bDi5
,a1j "19i3WK pit D'IN tsp'1 1y .-11n3
vWcy's "'Il 1 tI? tItv7llY tn"it,1 ln t
.TDPS1 tiy'l DP U'1?3
184N0I Uri)by 0990$ W1W :1
9YB tsai'iya a''"T'tu3ps itw'Tss
yay-WigEiis .\Vtyuligi

Vy13l11t vw01t' -DV"D n yi\'ii n 'p T
-'C18TI ^ nDt'1 igDDya^-i p^Tyay tL^*'cy
y139y$?imtWE lD "i ya'D"i .,'1 jlN rifn

Ig~ls jh~t tK j.-,N'~ 3t 1wnutY~n: '-Ii
Ur-7 wtnV) 13yn "t Di ti ^yUN--5"


rv "IN ,t!ISn
ON "M)II ")nn-,.l,140
- i ? w 1 T r ,1l. ti pf^'itouY "n
N3 ,Y?3Tn,1 "D' eB s '11,, I3 ,1n I'nDU
tUSCI^^D S)O3Y S'l--1:?2 -1V3K DVX'Y~~Et;


.D33i^ i *ly D.'l' r5Iny-'I irvipn
yiy'y15yK tt)lavni m ".1-i asvev,


p~pig ~ "I U1,11 "31 %1iD tD
mns9v r-I.V11
tin l n yty^'14N
r1 u JIN iya- t;n .IlDivY-ulyn D '

-y;n/'sin-tvilD Pwo. v'y~s ?'IN3'
rVk; 1"130m18M-vll jN ;i5YNv,, 51I0
;8ot3'Kp ,tayDEai3"Diois 9Y7Ts y935y'
VI) ,MPLA4Di O Op'N 31"tp I5 ,1i;'IIN Db1,11
-op I1r DINI "iy3'3a .tN' mp 5n1"D n
.p~yoK Qiy-5cnto,. pI-TiKY5 Ds n *zziP
. isUrW197 vy o 1 -I vv1vm n'1? Y 1:
-D'IK t t'l ii i19 t isa i3!n jp Y'TW10 1
8 D TI ,Jlt0"P)PO9Yil YDMii P ti3juV3 'Ya
K 1Yt^'iiya 00t3if Yti3'1 1I1 tayn *'3t P33


isBpKn aw% lyty-T if I
929NW~ 191 42
ytdwK Ilyi *'''

-'i 1 pW 131T t"^ ~19 pW .TiYt3'0,p
09y0t psn 17' '1 n1 ^'1''iw YEs^T'i-11;
,"p 3yTi,, m1 1 "191 '1 9Y738 (W

y'j IDps'1'i oy PK Q'3ie"~ yty-'t< yi~
tun 13io rK9 01 yuYC2 p nrfcW b Yci'i3;
.tPiYn;IY 0t3 ITW '} 110 p ^oy
;'KW tU ,t3nt?3 82 33333 y y~\Q 11D 'n


-stm 1:1in 1:422-1ppy
'HBB jb^SSdN B^31~ i'l|1BB
i1m 26 pa pa lri s iax a p:s
lin I r;nn3 Ift lnDa
a'n '-poip-e win *BT p- .ylpzsE
l pi no-asta y*nvs' n up=nvys
.0 ,Opnag a 6lSS3 DPI ?S 13oB Q'na-l pD
:1 '7i K et S on y)S n, m 11i w ntp


J y,~n r-, w 'n nn ~~ J.;n
-as 1ten ,'utti;Kt-iS-^?iit TisKi ts-js'a
na26 na Sv -Q T- n*?'n an0p9nn
.pambypny\-sp~aappy? 1: on War
-_ *\yi i';n IIK p "n q I's aa
-ph 'ant YI' *itsn ,T'^ 'on 2'?^p

-Mak nn i'Q n ni- p airaln lmn
,uaii;Wj-a -^'? "p~i^^s ,i'i~ar -"ts~
yaDKr?1 t TnyeO W;1, j)ot: w
aQn DS"I ,'01 )'iIybw"n si lai tpk gan
-*M< ?Isn *ii YKin Ps^ ,v~i'ip a~~ilsa
t I"' 1 m1 a c n t orz p Z,)mn
pm 8 fS-UmS' O11 .Il S pi'Ep

1. rYj- i Ai emns 190 v t" 'Cs
Ut ,'T-j "'In't nkiU3 n ne),z T no
)i' l^'-i-US Q''} 9^'-, 03Q3Tj3'1S jl'C~9
noasa ioa c\e D'ga' a'nTlS Ty- v'
-ga O a Po oyi fiv*y^pys r'yn R P


Inl 'il n; 15VII m 8 15T 26 lit 'p-
-?K l"t '97,~?a3t z 97, at; ~?~

IN ~ y uvDi,-1N I n 3 :
-)t 1pvi KlI ,N 11s = -I;t | i's wyTNn

T -IN a n --^^a a'' ir -i-^ ? i'Na r511.N"o' 59 t ksnn lit "n'Is 1v
".inmvaa jnt


I,?NI202 I'yn DIn LIne 26 Iit i''u'v
.i 0 i-s iN Y3 '1 1V8' 13-II)INI' 3111y" I.V1:WI I IlV,71)1 I$ al =L~n
w ~ II vn ^y
?yw'\ ~i^Drviran fs -~KI .iti>'7 i3?~
I'h ,I~~iiTi S'y3 t Yi!a3'iy; D3 ~ fN3 if pD j'ii \y
lyop yn iD''3 sq~ ^msr
WI D.138083 ty;D S~8'S .ibSP 1'K I8S9.1
.t?>u3lt9 ''^yjya pa9 '"'aiff 1

p''"n lyttip "BDpt~sp'y/, yW'iiiW 99
-Itlyni^B *;i Iya''n yiyiT~ 1^s
ffWSSiKS

yty'D'n YD'1Ti n? pa 0USoIYi D ^
yty'D'i- '"a flF ;ji^'i-iasa~ n~ psK ta'
9in^ 90D 0 wsit tiyi"71 0y^o'iy

**^'i- y-iy ty'a0i iy -m1B2 '1 ;W ;yajs
jiWl 0 C Bt3Y'p 3t fY9 ,DM P 0i y

'Y3WY1~ y919"? T1133'W1971 (4ri 1928 IjK
.tl"P~rDK3Y582 tlE 19ton vb


4p'-i 3pyi a-y tr TIT B iS Ba 'iy a. ist


-j7s 1yi ,t^Dly y 'i?985 *ytly'''ip
Iv7'S mvi li it Iy;II n,1h-24 iv9
tUiyKn Tp ,jy Cftrini117 m10rYut3'otSi
p"n i18a j19taYrtayn^D iyi p1 fi^wy)
iD1n-n l1v lyp''Dnv Dn tor-rts nitv
"EY'tSE I970W 1Y1 3~tDY3 ,5 Y' Y1331
"SS-DJSlyB'1-1^ iin U:)i1;sn ,u41iLe
*Uvn'n~p *'.ItyvaD'B
-PUmyD. 15's jpa y3"D 1o'3 "I I1 75L c
-'I?- a ,s DSyI-ya 'sy t3^ n ,u 34goin
-~ItY1n'jI. lY9pDb pa litYp' 393 1'yp T
,W PS ,"018 1nv7 1 t-'r31ntyl ,nm
IV U;3?ia-ono im inY 1 w) t)WymQY
-oDs;D'st ;in 8 .L-5; n'v pya lDPP
, D3t;s Ir'is Jyp' ,In cs vy',18 1YYTI
"non DD vIr"p T, iN'o 4yly1 1i Tp

.uyu 0o ;!p iE0aD''tf s : tj8 pnWiys';IV -yov35 -ySy'T's lyosisnsa m

-'r
ntiU 9' Tin'Wiy 1i s Tp1snY-t3I'1
-I V-,py'ip ,aXE5 s p^ u3is t1ms
-t''n y~y'j"v-y ;t'ony'o'rm I n
IV= InY3tz t~rv1N;Is MV- lit 3317337wniN
PI ) Ui:'2stvy yvsT 1"IN -1ywnsnx-iu"1 pit upm n it 13)-;"tNwI


~sli~s i~` i min jn$n it~ yl-, In
: 0Di i y13.uSl 5 n
-Uy11 3 1'i "lyt'sp .uv 1t Y 15,, m 1
-Dyno n os Ur n 9 .Il 9a rps i if$ niy
9iy iPW p'12'~n y'oYa 15''13'-DPS? y
ps p1'na Ty fit D3D'3iN it'D ,Dty)I

-UD'in ,{"D'YJ193i' n7t301CB t3D"n 't
(yo j ft0'D Opyis ayi 091 11y 93 Ws
a'3 1f 't .II;SIN '11I N W'it1DD''33 p~2
-;sM!a~ pIl o'^ya ayi7 ?msh iyi3sa^~ pip
.Qr>(1 0 P'IB 0jaji Ayspia 13p834p ip
-*7 ii iyi ps isyD'-'n ,9 npap 1s ni

DWn ,pDi'igitiyn'iay'n p1 yWn 20s lYD
pi'>s oneplY iv"t nyn Ipyn ;o^ -i 0'
.!De'iyaE'is
yD'Iia ly-inymois '1 VB ,t0181Y1 lYt
y9yisP0in DSTI ,p3eiDi *'80D0'O9Dy3P^P
-"{09luy 01 1p {$"ti y958 p10 D1''"'1Zl
- t;l-TlVI 17 t1Y T'T 1I''"K 1J3818S
oaY'1' .1943 Inx lttalus IYnstajy a


1944 ,413t'P


1944 ,W1_ 3 7 3 6i'2i 11 mN I'ul7?e l't"Dll 7 U'T'rN 97" 1 In_ .]" 1TR DluTN [au' InDu


TI 03? JSY n'f115 'T II j"I1Y1 =iUS
.72yL Y1w'TW 0i1
"3sayaTs o0t7Wo a 73llys i)It aB
71D 73sTnymSp 'cDlITum-ry 7L 71crms
-y7A0 $gT 0$11 ,0Y111"i p-UYI?1 IVT7W
-31p -1 yT .pis T7' 7 T11 7IiuSn
ID 'lytuiy-sIND 7nSY3fY 7,Y11 *fyn19
UTWIIS1S 7Y31 T 0o11 YoMYTp^-ii yby
?3DYT8 .7D'1BOlTpy "T 13 WN ,MINW Di
-1-1 l7a3 04I oys12Ti ? E T'31 YU1a1W91I
IylKpBI1Y7a My-T 91I 'IY`723 22 7tW
1737?u y-?m Ot Uyp 7'N U:rTnW ,t)73S p
8 7W Ynymwx TiywU'-2 IyT 71D
"-,I op1 myny359 y79210"2 ny 1373,,Jp
1SS1383 197S? '1W ,SIp^ TWU' T '1 11*
T1 T uI ^^ ,Sil7' 1 R TW psa1n
Wlysa UTy 71H 7Di 717138 1M' TW ,B1P
-TW 11I? 7,11 -T .XnvoyI^p-tIN =11,7,
-91 13yT 71$ 70^5yI$ 7111 T'N IW O1 T
'3511 N I'IYII Y'P; "I 71VI7t)31! m~

.tylllnsp7ysnp yWTW Y sy1"T 71D
IpW U1YxII 137^17X1 IK 1y9tlT X
711 V'ip 1%WT1' -IT 7 13 PWIY1A1O 11i
-to-"'om3 71'T'W nT T is Ty 11pipn
".Ynpoin 71M trin ajp ]itD'Vw


a;pip pysys *lyrt'K l yasiy Y es,11'rIw r'KDi11 1372 pr ,rn3iv5tp3 It
n1? ityTt'f,, 0y71 tY1o3i DY71n ,p17i' Tl
rynyi;r'lyayD< isin fwimYo1 "unr7Y
.vp-iPDK a1t.73 I'x tW 1p TI'vi t "07v- iln
fnp Dt ,9r9E II) 9Y.3"R ly3ly7 1N ly
wny'lpri Ny n15 ,5tryon myr trip^3
.1UyPnDU-yT7D13Fp mY1 5 E pS371FK 71'S1371?t PiK T51
nrnn. K I71?O'4 -N D
Yr7 I1K 03to)0 v lY 5 In .1Yt'3ip
,a'62on ypryip ,ngn s15.v 50iyvt
;D!045783 t1iSn ,Y3114Jiii 7Y'I8-13j'''8e
"62 0y7 1 iL An y13oIi 8 otyt pt ^-Ei
1Y35'y1l ,tOD1"! 901' ,;PT i 'nW ]sI '
y1D0y=31-YIt '1 j'n ;po1y'iy3't; u
--ifl'ato80 O't 31B In y9p tP il1I M'-ID'
iy nmlo p'p yzomD'rN r'-Ol5 oil ,t'in
.rImpyl t0yro'~i3 pi TI ,D'Ytl '-


13 7E1 1u1r ,apt37 i3 I Trps" 3 ny
71 nIyp3?yD 7 1H37 5? TIlt i 'tm
nlmw mt ,71H 1Syu O7 1 is a 371 7 '
-It r' 71D I7 1yul 37 7yYn ,I1?Y
7rlut fa I1'T 1S'yn flu 31?m SrU73"K
p7yi 73T 7y311n y.yJ'?s-a3 7 t'7 '
P-D 3 tvpuyn 7IN 7mlWn 7U70t31 7371Yl IN
pL7sD ,70t1sTa 7ItD w3ypa tW^ns 7I}<''s
71TO ru'1l .TNJ1 1X TI 31N ,p7iYD T71
7-)yn 7A3liailyw3-i7 VMThip -r 71D37-NrD 7'.7 fl 7L Tn "1 7 0 1$'1 -Tyt 73
1SM O5 7117Tyll 01' 11 ,7Tj 174 71''TD
-IBDYISW p1i'7 ifT t?3 7'm1 1L7S<11 "T
7WPDRT T*ia31 7B7311TU 13711 "T .yIY
Yll nIT .' t3tMYlpM3p Y9g q1M T 7327
1X11 ,01toyBix 7-T' 71D YNX5 '- r 1n:i :
-3vg 11IN 15YIl "I .11T 7YIyIEy "T -183
-'7X 2rxN I otU m17' 7"r "7To 1

713 13pbyn7 S^S 71E 01UN00 7twB p57j
Y!Tr T 71D 7Y3D 1T'Y15 -T .UYII IY1
TyPu1yr1g nywny-r 71Bn 77yny73;1D


T7V"t i cyu pDpt D 1W! P2V1 tt

-19'i'Dn yv'v n t ', 5 IN ,51v1 n 11
UTPsmX T"i9 1y10v t9m;1n"y


0ly12yv tiymn ply'Nw Iy tW
-tiD 19y0t? ( PlU09 9pi p' 19Y 't 1"T ;yaay-I TDin 5ivy3Uy ,AW53yf
]v\^yle DYW PW ,vytD01 DTI yvYisP

in~t-38^ 05 tJ3"'ry;D'! PD018 T'

.u **

FS^7$i' lTN~itts b'ifh;'ln JIT ly y'

,D yU- I3o .I I-J I TIyNy p' TM -.1j135 ,
-T4 ;B'DD'T2-''tD;3 1W7T'TW t11 K1C5CVY.Y
*yiQ4 193"? ,y13i 1Q-Yll o4 pt< ytia'D
pi uIlnY^ iyln we 939509 T Is I-i1a
P T 1' 0 ,DIi8 4 i/ y3yb y jwl ls'oii
.tntpjmn Uri'moit4


-tyYll u W'T 71D y1l'uipylPpy -r
Yg is91 i.n t pyly^'rig tumn cy-ulp
is nrrlO71 YP^m 1. 71M Q'13' yvT'S
12 ny12: }Ylig 'IY7 7mW 7'1 1'p SW
1939909a1n98 1sn TW T TX $''"BS3D
-SM'131S TP 0$11 ,r3yQynp3 Iyv"7TWK
Tull 101m pPi '1 1'3 T'P 1TI1rly TDI1
.1944 ,YIY)

p'1Y7t31 t 1533W TW 011 opql 1nY-T
LIM .-T 71D 71 Tp11 .0 7YDIUD .-1T 71
,'7y-Trx3 ItniS ,u3myTl un1llj ,j1r7f33T
: In3n98n 0Ct

'Dt7Pm T'T-Ws 71D ynofipylpy 'IT
Y-1' 71E) yr'3s q'IK ,UY oyIp
"IlyTn 7W ryY'lm 'n7 0WIa02 ,7Y1AIXT2
TIN MyUsI' '1 DfDY t33 YII Y29s31 1T
-y1 oy nzLzy1l TWm ylx1 yyspSyDO -
"3'-n1 D .p7PS% WT'WW 1?31y TT t3' rS
u"t3ipK3 ylx'D y11 ^ 1' T 370 yuou
WS T11T 7IYDUyliY- TaI 0i1n ,D17Y T'7
MYT -lyn2W ir37rlO Yut'nif -T 71ns3
T'x TPS 011 ,pi7y ]Wf'T 71T <1aWr-nly
.x'i"w,1S nyo'7tn3yn 713D x31Il 17y 1i
.IYT q'I 77n3nNylT 0$11 DItn ,1DY3 -
-31M 11yn 1is 1U38P97p18m Utll 15?S3z


-sriB0 p1a PO'9 ay-i iyi'o! ;?'' w1
-["DIxN U'N TpN ,xy;5 -1I7I n1m ,Y7B'3
Vyy5vl ,ii TiP :IVt -137 D1'1I3 s TDPi'ity3

.1t'31l-s8i5 vv05'83 -n pa, 11-N t'1 Jim
Cu1vy 117)"? t I)5N Qby"I) TN 1. 'm n

1 T37Y"? p 35D'' tD'1I 13 ;Ks PTIN 37'
.DoyDy)D p y'"FDOom 1'? 173y73" 041 Im5' V.7
.~ 91 193"? MD Iyp ?-inppD yyips-n
u,1 D'II IK iT' f" ;1yfy I1? n
-y ty"T5 ,E fIn oyW- i-nmna iy"t?

,n;'np y~ya"tN It t3in3 It-I yiyt3''y n
.anumy L ia tn

t 7y1s IflVZ-Y.7ya ipis Tt?
W-r11: t $ r1 1n1 yV'1 V 1 '11t) n
\w-7, Uri 5L1yo jon 8 'D LA '1tn".{p
rn.V53"I n 10 ,5N1 I,?o-D5 I

.'Il8orro"011


1944 ,W138


-3npanyDiNK IVII t O DWIN II 1;!?3r"2
7KB B.:yp71 01N01B .mB1p>Br131 K" ay7pi
,"KiIXtmIB'n,, n12 o'533pBa 11B 27a03yN 51
-1 1?B 'tr ..K1 1B-5111p'i 1c 3 D'11? P1N C11
1I01K piTW K 1 p.1 151t50 K 5y1'i t1?15' 7377l?

-1t15D,, 1371 710 5lZpl3 n ,plI : .e 'n
,IB Jign'2 mnip M p5U1un -Y37 ,"/a'T
,'ysya p71 O'pKort ,e3pD yMIyn lt3 n5 7y71
:ls?3t 71? 1'jBty D?':QBp .T;Ay;1 C 173" I
1i2 pV' 711s: a P lc .*iK l '110 I:DJimB 1.1y

-3"K 11B0 ?K 0' 1145 Iptc MV11 0BG19 571"
-83 ?'mn3 p int ptan t"i poie: ,i' ptynB pa i
- c 31 1l 77 12L 77t1 ,L7 0 71V I 115V
.1936 pu 7Ji ?K51-1212 p1K isLu3
-5I75 ,"7'pi?11n,, p1a n 1p3ly ,L0:aII .* .*1
- lc o V113 J'imy y 'ItK I 1' ,Dyi p;i1 t! I"
y't3e7ryan0 s P1N "r:7 nnl2 ,, VTr-7' iKi0 lie

715m 7 n14 tI;D E15 n't 0* ew i37 .n1 .7
1t5 B.0.5 53 711 712 Cy3 10 .1B"311 C'0"10W


113. 1t yt5'lp30 .n3 B it i3 110

37V15 m r;5157.1II'K 7 'I0 u 3 71'57 0y10I IV-
.B n Ir;st. .5 l.i : t yap 15.g 3 Iyyn 'lIp


537 ,MyI1 T111DK ;lolls 1W0llD[ pB1 DB

;-15p011 710 52B1Y tI7I0E-YS'n 01 O?;ts O;rlB11.0 ;1937 I1K ,7t5'iy3 P1K ti1s5LD IBDo1n
IpVT1Dp 7 5Ip''21e0 i ,3y1w0 .a ;M 7!mrl37'
- IVAIT "lMn T1K uy7 .n3pli: 100 B"aIr50
-1i90 10 a W s7t10 t5a7n eMIll 1tE15R .IteP'IN 71i


pB180t13 15 7151 ,51?.10 p1?0 7PB IBn K.Bm '1
37l010'n ie 8 .115e3 0.y5n 0n1 ,lipy7uEDp
IW 1p13"a IWK ,ly'*31Q 1 NDlW 1i0Y378
.y5'p'pl T1W DYD'5 t W I
-3"K vt0n D8ln1 ,YJ'1Itp l1P D03nSa .0
l)yVI'-in lpi -I^Dyn Diy": L4 U-Itay
"'- ,y lijp pa ,PI5ts'wn min ; ;Di)
.D011M 1 t )3"Y p "1nrt5l tyi 3
PK`IyD80 ,1y^T'o ya791W 1y9n Mnly
-yii Yo9wwD'Wi iyj"?t ,^'n0oitji pW
-D'l Dbi ,YD'5 lia ,j8Lip .5 .11 .orny3
u=Y3 ta^u Lvy3oi yroct^b'ty Yll yy
.tm 1Piry3n tt1


p1K Im ,Iiay 3 7 t22 on ,wm ';! "?:;
cytaVus -71 r1N iNB11ny1 D'Kmn i .e1i
imylwKlpt' a tMpMyny tairty;.-si irip y
p'S'N 11=39 T8' IB BtluivuMl ,"t"B,,
01r1 ,1149y 1 Br "1IN-D"1' I ,1 "C D'' Cy
y1K:B 7'3o7 y0n cIne 1V TN 200 np1 1Xm I1
IymIpp;ya8Ts 17 iymnu t cp .B'.in n,'r ynmp
5U2n c t5n ,IwVy y:y,1v'53: E7iyl -i'n "
-037 p7 m.7n1: 753 19" Bp'Ty.13N
-D'TI TT iysy:;"ain~ INB m!Pi m sup o');
-yI;3s 7 n 1K'2 1mI .l1 712 o'i7ys1 i :V.xis
y5n-lKN .112 l iyn 1127 2100 11y' prN1 ;1
1INa-1p;5 1m1 UN Tim i:Ntl iin tEsn

cr'? I"Iirt IS l w2 .1;7s T ":TL 'r': a 'n

ixayippe ^'5 Kse: ,'polns;3pn omsa
i1n K19 .2-5y'7 lK ly lyy171 11 2l ,i5Y3 P' IB51pc Cl;7.ST1 p1IL .Trlz p'p '? ty -3rw7~ay 'yn iB I\.: -i- 'm ri ; L4 nmt.
1;ipnyt r3'c tOn ,y .y11n p1 5' B 1? p'P

-Ji m 5 .1918 pt op y ri c'n 3iy I lls ,TIl
tiny t oo Ba, onKtlr T ,B;Kty: ye ten , Bwm m? m]< ,'s(T' ;i-T plity' UB '' .p1 ;

anr*7 173n 7pl-5a t t : 171
.'l(?wtTN'n I'm IY'np i'K tBsoyn tns pv" ?

I 'MN My ae.:1rB1T 'IB1-7 tryV'zlD
lPK uvItb li t'lN 1vYn, tnl ,mi,'Bi n
pK B'sty: p3' .nimt 1' Ti 'T 1'T n lyzp
-Uo ^yiN920'SnrB-53'YSU y114 o'-ivYEY


B;t ("lp?'-Dp'?B,, 1Ipl PB apBt?r' n1^
D'.YK0 o'iYpeY t(< ,tem n-vet:"*8 "'t PDi0783 fwiy-ij'in 0'I 0 y' ai p^9t?IB1in1iY !< TW B30033 1 .1"1
;-Pm U3Pt'U 10 18 ,ySoU'5 lpm 1p 11 iy.\*cl''p T'S Dyts"iK-i'?iD Q0 ^
yB1W19811y lYt3tjp1 .Iyt 3 IP
DbS8 D'01 OV'W TT iY3197 1PT'" yTW 9B'1


71213 13311$ lI7'-1n1U13 1]03M"UU13' T171I17 T1' I2W

lDUVJUTjT'2'TI D'u 9U9 12', N 12-IU I'1 1"T

"T303n"'Il T TI1TM


II y ~)


I t V 4 I


I In D'v '. tvn otl ,tsmyt otwny
Pr Ji8D"i' i .rnyi9w 01 OPBIPiy ulitp;
-samD IP iYt3YSni-t3K3 a inWa Q-l41
-'b'lt DW' I3(2 D'N3 T .IYp80D-iu 1I
TS ,'p5wy 01ryY-nY Jim utyps; 1joyu
-"-I yvtoyntD Ii 1W11 ,15"Y-Iyr 5t'$1 'y
,'ygo-qnDSj'-l S Jtn;a (it n 19q y
DW' 3(n2 "'t .1ri t t0anl tPT yI r
-y a In -Y 1y313 ,p'irn -i j3t1t7Y3D'IN
-s'n'3 nO'O I2r^B. DW' tzq "t .p'11
DnT l yV)3DIImL W'3 c(rn -1ly9 1 ,tuy:
1tYainy3j- iEW "t 1p3qn IyV5.y .11D
.(0jn7Y1 JImK 31-13 8 I'
IV1ml DY'N T* 'TtI UD-!bIpE10t -I
-n3 Lio? 1t-'y'D T;I Vyon yw'u.9Y c Jim
Oyn"J IL0D'll 901 DqII ,tyj.W1'D ST DIi
yw' -7it nl fwiyvs-ly:! py''i v't t 'D
t9yll 11) MY'7 -in b3YnI33y) -I. 7 wwr 0
Byn t97 091 180 t2703yoj!0 *^y .0jyn
,Y85e 125vt PY? ''I y' t3e5'yt ly smnv
.txy'in'r-i DwN Io 3n D'YS) INII

11 T1W PM iUP= iN sitya TO17
y WipW 1N ti SK

-yaj? ?yri"T DEZn !1 3'-i3 .yPI1D0 o
-1Y'1 tiK 00yDt7 -IVJ^IPIN n1 110 lyo
D3tt'v75 tsm is yt='ri ,I 953Y11 ,"yI
1' .4!n Dpt J ny ri ,n;"u ,pntiup'lly
.n?'K y(1 y t3y?' ipy3D'1K 1yyy5B y58 *

tt ,0907 1*83 ,tX O!MP {W'* ODIWMD'_D)
vu91'3WK1l 19OY3yw L TIN 11y0n1un
ya'T'J'tdrn-ii Li'ly pwTy ory

-D"n ,'y11miup ut ly-1 jWN TI'I
-y) tU9is83 DmuyS it< Dqn1 ,-3m5D1i
-tp -ID Inti ,"nS w 9IY0n1 lit 1y plin
'I-1 lit PT[I y95N lyniny: IDI-In YV'Dw
.0911 DUJDON 0807

tb"D 1IB 1tBND W tt 1W^ tly t:YTIBN


yDyia lyEVw 0i'i -iy-71 pW .V11pcqn
10y01UK y 'ttV D'n'tiuVy tyrwviy-r j:"
yn303nyrYVDi' pTvi 1331wia7-imi pN
,y;^y3 5"-ID iyB'Ir v y1 ;1. 1'i t l"PW-'1iy

DtZ.5 ny-in lu"oT y iy tiy yIN p-s-' Iyfyoiy-i1K P3n iyj~ D"-iarl'w oyj ?y


tay'n' tos' L ;ll D 5tnYnr oytpp'i
.1;t5011-trnl K jy~tc Yt .poLEti
t90V1iya T' P3'0"3 D~i'W 0B91-t39 (Wy'I38''O1l-D"TlI 1938 WW Ptyu o03018


1944 ,'1~y131] 3 7 18


'i'21311N3wLT'T .N
napon ty^^Po mY58 U 3 ^ p clu


-5iym7Qpon 5y2I T ,vmzl1'mn2 1#iM7ppyD IpV7
nipp3?0p2.1' TIn DCuMl ,ly-1I23 'n 07: .tB'a

a-rty) piRny t;1 1 N oT .Mi jr-iga lnyr Its
.-n Dpi N im ya 1y7mwi2pynm $302 p1#ny;:
-1n3a 'n 110 1I0#32 0aIIn y:r2' 'ipon#t"o0't
-MMt0 M t 027 a O15 2 T4IM tV';.1 11K 1J 7
-o.:3 nti 027 '1MI'M'0 .2 l !'723

'5 .w02 Ti IM "?OpW' M'15027S1p 'I lit
zyVp57 Ip'! 12 -ySt#l3ybaiB' 111yll ?yVtBlpsr
.xy02.-:#p 012 Dy1si2r1
moBwan2l mRn torBy'ap 1um5toD n"n l75Y
ppy:pyn ipn Btyomum 02y7 1i pJm5Misp7yu
Q"1n 1yn m 0Dy7 1'NM ,n'm1ml' l6 0yl pSa#
-:ip BIB'Omp yI7 .innutwrly2 H Im n l0i3o
.1m 0D71 I'M 1sIlp-S 12 iln It MI ?cL-y
P11 pV'sps Br t'Bw -IpIN,3'N 5n .D012t-n-Intm
VIV-#b my'tM Ip'5'3n lPi 15T "It ?m, D#m3VIn I 11x
-mK80 D"ln Dpi pIm nmnn-nl0n 10'lip I'M
-_Z11n I'm oN11 ,Dull mt3-lp 'my I .tI'BM-1m
-1i0m 'n ,imy3pt WB1i1n 1'N lS 7 5IUII '0 2o
I't ,Dt:m--nlon0o $28,274.50 1l'(n#2A 00'I
.tl'1n-'5tp2' op2Y7'270-',hynya 5ly
10 7's'2ys # 1PD0'15#3 P.;in ys1#iE n
ai0 1571n Itr1?yli L21 5# p'M 57 I# ,1ySp75#
-121?'K iyll ,'31HtMp B'0tn03p lBl"5m pin'
Ig1uBy3 'n .n120'I pB11ns -71v 1i2 #tmy.
oP2 "'in y DAg 1B3 1p3m 1] 0 IS B lmtOnct2 0ill
1t3 1 2f3 fpn "I Dul 5Imv ,'1D0ImNp 1 "5'Mt
-'15a8 nIpl tl> xystv y Ip'p pr;iV ml; tIN
.*6p'=n -In JI y'SBp


-On 12V DmnBVi7P 'r lit u at'lliSg
1y9i : ilaoyp 'n Btayriap aitrel'Kn we
-#3 ItS0p0 .B2py7B 0'2 'IT t'1plSE3 "p1yi?",,
Inun lt .DylV'p3 45 '1lp3iNa "it p1n mNm
-tin yVi, 2 ,'tmn Is2yp 0"32 1yr.upy5i3n
pI'M ypatom Vy1V 1u n #oiIITn 'rt .y2':T '
'i .I12y nin5oyr 4640 5,3U3, cyl," y2i
i'N lyaipns 71O o0y27o 3r'a 112l' "'NS0n,,
a ttymlS BonII? Dy .t3- px? p5yl o1=
'1 .10"3.13 1 3711" 02 *p1N 0KI 5B Y3Ds 7
"i .01r'ln ya'n 1pa 0pply"7V eLy1 nSmK1
26 12 IyViD''mn 513 s ytw'5n m ituvy. pn12
-"50-1.130,, Jim I' 5#32 -1E7y110 MIN'
p1'ip 'n .Ipn oDsiD y:yVtoy 1IN ,"B"en
'< Dy'yQY y'n ;1D'00.1 s1 BtNntao0 10 n l 2

"1 : '11B'n(3' n3 'n "K#-io0N'M,, 1SB
I1i my t'o1 108 witn'2 1i1 p1' p1n
a:S10 iS7y5 pmn 't ."ii2:',, p1D iBjtt:!m
-C'I v lyT p351 # ,0D'tp 125 0m'ljp#3NE
-'yn.oppeni ya'n V in nIB BIY-N m yBE;"Y';
1% I PIB "t .vlv'y;Mr 1cy 's 'N yVz
0yI nIKB $56 JiK lipieN-"pi7"',, 110 $33
-ter 51q1#3SM'I: I'mN r*'12S 'pcn1#i'Btr'T .'11
-gny 3 s '#3MS n1 e # 'cetyl In pMn ?tI .5'#B
S-Ipa"-1poD1o D 1n27 TM 127 I10"'Ii
L3 172#3'l30 B"tni"B-pS1#0,, 527 yI N
oppose 2i7'n 571=5 ,nnIOW y2I Ts I"2S'po'i32


-Y. 5"m: 125#3 '50 -t0#3p 57n Ipn m
.'1m Y7M1' sn IMi; .,n 1y2i1
tI v 0 t a y p 0) .'
*asyittW amln B-1- p 1ppN -IgoI'M I'M ,1rymysyVI 112 MYa ,UmB"l: gB I?
,n1yt"B yo'11 8 myo pyo nB 2yw70yo0 lIyn0:2u
is' 26 51i225 BiZ''r5N# #imn MipM'( -I7V l yo C
-w"23(P'120#?D #' 10 Pnm 5:#310?-lTrn1 D
.12Y7nlK'S p'Bnt(7B'#e3 Sl?'ynKD
m'n 10 .i0y'1S# 17"? .121527" 5275 'r IM

5271 11) a-3pm3Ty7 5y2 ; :11p c;0ar5'
3?Bp p110 IpmBPID -1t7 ; pi'l ? #'5'1nl ,a"; ,, 11p
Ip i7t"Byal 0 #3 tiN ,'U0pcn8y0n .N ,5#Kp'N
-n#pU' .M 'p1'!' 1'2 I' B#3i10Z#p IB"'B1ne

.a'ny oi p1B tlia ya tyouponsy
-yPeD pi yy-7:0Iym pmi n T 7i np2p 'I
P1'N I1?E :15'2y;-l1yno i2n p1 IoNa yV"1y's
tD''02?D'B;o BY 1BMB'120e "Omp 1P#B JmN
-pIny '0m Oy .MS1"1i yai'm 1 Iv'$ J Pm

-im non27 1y It Bizoy Mi'n' 5 B-ityn1-nD y 1pr a y'- Ila ttz a y p- Iym i iyit ;'on
-S#B pM 01t 5 i 02751flW102 m5 1n.iy-50y
*piK0 108"' 110 lyD'lpy '5 Py3'ti'M .11m,'5 #(7y 110 p 5' B y; ,y5'lE:iY:-pi5 5
BIMy2 B'i< t' DM1V-Is xiywnl t' '-I
-83 52y .02'p5'B #3'5&'2 p1yS2E'8'-5'TB '5
tn Ola Tuv nme U21svIr3mmn '-

.;:y yne -iri nuo Eyi-3'eo rmnlmna am


-":'SN iM c2 yN ImK Y E35 1 pe1 0 yT 0Pay2
.$3,350 0lit- 20D1 t' T 027
-munrt 'ycy irtyw OMs Ip =I'n ly? ,:
I'M ,-ynylln ja 13 oy07 ,-5ipm'N lit t'yBanp
y0'm#3p D0ir pB110 00'Si' K 1pcliyv m eyniy
IND Bp:23'0 m1n ,"0'yp ju1 .s1 'e'o,, iVy pa1
J1Byn 1s ap'vyy. UNn 'Imp'Ms *5iy N11 $100 'T
-'cpyo 5ta'tccyNt p11 "D'yp,, 'I i'B;:!
-C921Sp pIt '# p"1 0'50i10 .C'inin 'y:3p
S120TE;#yy 1p1't.5#I'0 TK ,.:1N?-NB pte
-y7 .I1N: 1B7 ,i#t:1I ,:7'y yiv:p-'t0' i7y
12 Dywtwyr- IT :l'isN tly-iv t:yBsmNp-tyt
0'5Oi'tyi a .'p:y5yB;Ep 5y2 I' 1I .';"0'a#
y'5it3 '"ni N 1p.2i7 D'B3t-5p'm 1;:'slY: 11pB
q 11p ,J'i3m15 lI# i '#'K -2Ily D311 ,0y'spY
1UD n p'wyV p1n 'iO Domn ,$570 '1 n5# n?21p
.yn'Ys I'poln50'0'at nln .11


t "~ fl#1Yp '*1D-1 1'K p1*"W0

'iv#Pn1 mBn Impin 'it53 -B1'BO yi
-Itpnyoi nut 26 iu=5 =ny"Bt pitmezniaB 8
Yp'IpVm tIa mo '5urta"i 1nu 10 tin ?1sr'l
-yM: j21 Dyi ,Mwiv ,T:mnni'-lmpic, Ito'
rO ,1Iip:yo lt'B'i30up wiirri I'K ,nY3Bmyn


I-ymi r"3 i 0i#!; 3 27IB15Cm t'w izily"1 n15
-Itr intyB on ty' ip' .IIs" pis VppI

a1 ."lZS# 1m'ny 527 11 BK nIIB'# 1#3
1, punm p t"m-0'1 5n 1Pw 1'? prDim yB1py1

mo2 .-Ilmym7-tum,- JB p1 3olslI m0y! n
m MYIt "potrimt3D, O' i II 'I3 Iv7y

'1 p iD' 1 1m2 P10 ,#310~ 052."o ." 50
Y#'s#Ow,, ,im pBO7B'ta yt .668 llyMli
-110 11B) 1ap? In unB7 lit" t'tp I'm `2T7mn
-1"s 1B tsytun "T.0'l1yb, .68 1wo:7 3


."lu.p5I,, ," 7''p ," 0yp o0 : 3r 'I 11
-yp Mmn 01m-5oin 512 (72 ,T5 t BBtowI'aB JiN
p ," 3 ."l B't -l'3,~ 130 y'l TSS1rim 1
:1VtBn'3-5T : pB s ;yn0: 5c1 p 1}y"' Bma
,I1D:yo 10'0''07 I'B1m8n T1 27D1p2T IlKn
5HW l ,B2Ietb Jtm p 1 aytrl1Be ,7O 1o#y"B .-10
vY 52Ims p:: ,mpDl3pt n .N ; "7HBt mcNn,
'B ,IynSoBn .0 p1 s ; )y1p'1 1n0 118BypD
2o 5t'lr 10S 5 Jim .M1'5 91 -ull Irv' 1n
.BK y1ppIo p Ii'mryCy

y1rw }yw .vomyi n .n ,11p0n lo1N "i1y-it
ts7etr ydyn ,0o~ ywn ai'Bo';'s n1 '18E
- 'nrwN", "mnipnn,, ,"~y:yn .t3peo *BD ,,
.1Bp yi 1me y tCyBte Ip-ly17 ."5g:m'vm,
-'yi E ?-)a ny D .1Tiy-' I .yi a=110 JIB B 19

. 110 (i S .12 pBl IYC<3 I'N BoD'lKu ny:
\y'wIvu liE -yS'37= .n 1:11 :TIlN t101132P Dy
ltB'7aBeI D 11P leKoly Bo .lt ,zlIy 1 nqnl
Bi mp miPN .Ipy .Ti M ,'po .K ,H'5t
=1" i .-I ,1p-t 1?t IB ztp-1rl-I 11P D0o
.iyt2; L 'B'anep woimnwr lit
12 etwn -y .4-EN cyanm B I PM'BvpB'B .'
MVK' -N-l11BD nlvi Dnll ,BLit:?B Mz Mm up'"E~
DI? w1B p'is n'n ;{ m'O B3 lijai 1'TN 1117 Ivml1 *Btvts 'lt tUN; ;'v
cln .r rmip:yt ia a ]'T opy wiEBw 11v
pD iyInQ-C iyoiuy.1 pen Dy .'p~oniisver
?lyy .yL', nrl) -;,1Isi r lyoiyTIn aIn"T yVe
T' Ime 'U ytn-sVy I's pN .V5lyVtvD IN
.-lyj7m 1,625 lE polt 'w 1-i(? ni iBotyl?;
-aXE iyn ipe Tep yD'4n 'ic: mp jr BTyllutn 11 .0n "nt
Tenmi rmsin, 1-1 Ism Im mri'll np .11py'-r
10111; M1. '1N Jim -l1p5pVD 'tr)BIlD I- li-
yp'inya is 2iypV7yB yieorBtiD "m 1pr p0
tyn ,ily ;IV ,Bu p^':" Ti .1ibn -o -IND
yig v'I 1O12M1 DJi CiN ity1 1y1 1'1:1 ;yt
-sy tjylln tariit rN DT)'t 1-B 31 m3 Iyne
.Tny myi pea 11Pn Bty'ny:I zv : 3


12Pyi'alPyK (pV"'1miyt) $50 ...:nyinyryn
.*twer, 11.11.i y 1-130 y3710a03P 71 1#30
,WB;IO .1 ,1 y y a0 e -1
.1ys'In1 ,y'1. .N1 .ypy .I1Y6 yat6 yst
.T1tyK113N 3mty 50 ya'n
.Bn01? ?BoD3n1 y 5 y 3 1 5 '
-JDIIyNo "IlN 26 i1r .aiyn1 .Ito7 ipVap7yy
-'13 D11yU'B pBa 1e( 1D'n1i lH 1U 1BIE
.3~j130'1D3D11 n:1' D7 o ;(37 : s1 pi 0-Im M
71- 10 ]yM101ip37 y?7I'l 3B037 500 1*l71N
:.17171 .1yI3ngB ,taBMEn .r n ..!ny'E1
31i 1yo3a1g ,P'' 3 .5 ..0 ,pl' >PonN in
.e1p'S7 t';A310 7'73y0170 110 Iay4 t 13J1 u '
-:.E(< n!; lil JimyB;"t pn : D^^"!s pN
-071 711.e1 3114 1'T3E010 3171 0131010 3N1
- ? UtB'E 1371 813 7' 31130 P B Z1 831 .01n
.$343.17
,.1B1B .1 KV p 3P l 0 n 1 I 3
.-l pa Bt;aa 8le yBs.pyi .Il0 y1 nyVpsy3 T
1t' 131n yy7p 1 1-1 'at 12 m .8 ." ,117
."WP'H tI'm JtD05,ywBOtyt$aK p "ppy13 r

pV 3 NMN 1r) fl1 DyponsJ yti'rn3t7137' B.3o2 310 pDITp y"N 114 07'7 00 1
-11i? 100 12 BB'1P"1 B DPyt7'-1n "Ill I I10I
.Wl-in t8 i s

'lgy)N fj$%:MMm229 lit ztil-tTr N
lI t0 1^ niB na3$a 15 Ji.mi0 13yr nylt 1
.11r1 p1 yn4 I' im' 110 ati IIB It -K I'm
.pl'tK 'or-101 130? wit 0I112370 1i0 .,pir133
.1y.'p y37y11 p31 nn$ ID 1 .1 IB3' TO1

.7.' .3 I :, ,8 J3'.
t3"11 D>I01K lp'11i m Bt311 p114 1'1'o':I n1

11'1T D11 '1B 0y1B0 3 n0 1110n Tyr11N .Dyi:


.P13D ,D01p3' .'i1yn3aI n pia 3 InK ,31i2 p1nN p10 B'%-
-arN'4 1yW1K .11p11 p3 131EB 7Y1tBUp1 11K
y1y .710"p i tiN Ka1yi '11B 1yi7 i y'Iwb
.pj.3y 1t N
my p t o B y I D 3 O
,y1y7yy1 0'1 80 '31 11 I3tp'r10<; 1inSp"t o'IN *p'ln -ipp'N pB tyndiimeB n
-13711^12^ .n 10mi 010i '0Ey7lB .1o N 1y1l10
111 0D01D 13713, 037 e t:B ByPtry3S ,r1S0
.111 pT pa B'B I' B"'10B0 a01K ,"0nN1
.p31Y031 1'M y3y
.p3y ,'p1114y3n01 .1


ON 'It 11112 '1 nt a3 1371 M'1;g:
Si1p8t la^ M8 'pItt^l$ S


26 pl tenar!yy ;ny is B2 pynpir mBn nly
Byi ,B:n1 B1tl 1;81-3B7n@D *nu
ni pt ,i'm'tr-';ip JI'M ,iyztW}npm liB14
"12 .IB"2i3 '1 ,i'2eym3i IM27 cyi ,wit
,31wotya 150 I3yny7 y:3 B7?11i t B n3y p03
Toy.1 i ?'K Dy .Irtypo 250 IBt111t S c"a
-B'B ni 8 eM Lipm Mr-1p'(N nIe $62 PIyUI
T'N Im:B( Imtriya 'in 1yiSnr" Ir- :iyT1
'pnolitNyn :m7:17 ; 'Ip'ajp 'I'n yiyr
IpK : InVis pi0 m7 .p"r111m .1' JI


-111B Tyly in'BB';" 'n IN sZny iun'm
y1I pJ1K .0y3ny1 Ipcn(tywn .0 1'n 1ysIt
-1?T iNm ,10N00D1p 51 11M :1150 : Dcwui5a


tyDEty yitpssD IBSITKS 1P9 .t' .

.0 -1 p'N 11B 171?"38.1 3.71t'1812 "Y71
-1tB 'x t'm rterS ( N8 tzml tEn ppN .N
-NoD IN 26 lB wy:!n*yn-i8p' te' *n:;'3
-ya my Bun BIBB'r 't a pM .Ta8;igtE-iy n

.yane:Nyp ilgnpoDp
-p017 1u ,"aVlt 1 37 y 1 I W: I D
tytniBn1 t n U-1112 p3N1 iO nIeso-TOiD .lm21
pit m yY'nyB ,ii? y5p )tplll *n~yr p'iny
.pp'h1 .n : 17-Ty1 .I3Yt1i 'oy Tn1 :p NEI-
.$112 5LB-Es tyip1tn.y13 I-Imt I201Td
.1o24 nypnyn3? ,3N1niie u ae p 1 W
-y at^Bn 18 .lyvIenps .Bo win PI 'sspy.1
1B25 y 1ninyiN: ,.;:aty:01n .ya'ip:D2N-
nB0t0ry; $50 .p1a:y AnB 11n ":37 yasn'iN

lsanynIN .D 1 1 I c 1 1 y n
10 K114 my3'nI-iip'K N1 $50 .y'spy3' .1026
.1y3"2ipD20-1.0'0ToB
y3'Ypy .Jm27 ny ty1I: p 1 i I r
-,IyTt;B'o 10 ."i:Ni3 tNs-ljyn?o 'I* 26,,
.72y3"1.210C
1I0Y7YII --.5 ,1 U ( p1
$46 ."n;yzyE7 P ip ,pos0 1,, 7'spy3 .1:30
[I~'nD.17y23'N n .yn.1N-1mip's IND Len NgTy.1
.-iyn"ipeo:c-l]yT^B'a 5EIK a
y2spyv N .1i1l 1y32syiy 1 4. p 0
-)VSIv n 17T N 'm -IRP' l it '-1;T ;'pyn
r";: C( Btyn;'' ily. .'1 C-mio *iyi i'i ,B"S
4yy: U 1c 1 .t: 1y'- -1110 7 .11 L, -2no-
3370-w7 t i" n B'B B'y0Bp-1Np'4 1'"0-0ISc

126 pai .:'v'i' K B''?n ?S .Nis eypy Dip:
20 p ;;'I'Y"B C '3;1? 0 0. ri'ep. "iy;
.Ito) DyVl 'INI:N1C -1MB ";t<3:"E-/bt ynS p]'
"qi t i;Niny.-LM ei i I p
*p)I'N li Bt1 y=- ;l'Bo $l N BO ,;1B
PVDVSD'iK ISTIl cy'^'(

-K4 31Kn I-e:yo 200 n;7:' .1B5 1yp0yui1
%:-8i-TK-IVnyID ')N 26 l1B ;-liY"B a Brlt
,5N=:yaIr B;'B .arIiyaI p'":M:2 TI
-317 I'n11r; T1N 'r1I yteyBn71oD aN .131't1t10
i7Pn iKBxya iar .on1 lip p1 .21n .1*11'
-pi 110 mEr y- 'wo ty3nIY; B IVI"yne


on Ip11171i1 1.pn te19p 'n1 .I1pn 1V1 t1 ;

'"?"t : *igaim i ye'n etr'-ia ? "ig
,0ys1 a2151s 0T13p 1'in 1w11 B1 =V5aty012
.*pt3lp I13 t'm 31N0DB00 'n 1t3pi1ppD 1y31 C011
1372 ,n7ili'm0n p3n7 om1u0 n 48 3inon 11t
.1-N t0B II "2 1" 013 olp 1tr? 0 p3yp71' p"3p
p03720y337"13' y ,y;7 "ip ; 31a 0Sn .1y1 m'o
Bw'5'rMB 101 1'T i3n InBloonllipq yBV91
:lls T111 17 i1t 7DY'SpU-1p'KN p'tJi P1Km
"' .3yyp1 3'1y3 "T1 cull 3 1 i;s 3ly7nit
0371 1Ia $10 1' 3131012 I'II 1; ID2E10113as
1i71 1(eB $25 11m By701;310 1375N0 D"'n
Bp'0Mnp-mBlw 1371 O1n "''1Dyp 31 01) 10B'0,
11yn1 DytB037win 1y71 n' .w'51p'oilnK 0M1n
01S 3.yN11 t 151t "t 11 ,It! 1 y-b0DYINn 1TnK
'1 1% yJ3:m0SoIB13 3 py3I t BBt0op-BMt0r
BmycoBOp-B3t0rp 1Iy7 Dull ,10Y'sp13 3ampyI
.x'5pa DN1 witll3;p7n0 lit "1I B0un
$500 1N3 p'1tri' y'im 3ID'10 1a 0p171n oy
113 $14 3I1 3y72s 'p1D1iit'0 r D1n .1i 31go
eyn 0014 I'3 ."323y''10,, Y1371:-1y3mp7n3 y3I
M-3iy'K i'1 1Ti7 nyDy3n1 130 i-D1' 71
,$7,070 M130;s-1po3ni'ea1l 31B t0p31?3
.0%1;U3 y'By0T3 p7113y 371 1 11s 7011
.=is't -i lit mBD'e trony
17171?1NO y 5' .n
.3Po .t13Y 3 1 1 pJpn t'n ,nynDoyny: It21 31 ,mioy Nwiar
'I 3371317.11N0 lu3y1pli1' r '17 1'101 IIN N.1113'
.1:32a30E-l31ynD IN' 26 3p1 n1-137"B-13p'
,B"IsN p-a ys Ia V ,3.7y3yp N311p 13 Ia' N
310 B310 ,1i t3?ysply1 yI 37ys10 13 I p1 BV1n
atn Iyrti e 'nn -m pn .InDp B I91 pBv

-PBe -y)N .1;7'i p'1 T1DON y -'E1 ,p1311t

-10-B-E0yND< IN' 26 3pt A4krIsBe' iN 32y3y
p10 11?N I yi 23y7 n end3py37 TIK p1K ;31 1
-370 pIK 3'0SKy371 Mi3-'011N-e011Bi3n1i3s 1y71
.DsyxCO ^NOYEt-B ale Jim Iryt p's ,p1
11B0 $110 BtrII'mrva'2In1 p1n yi:N y?71 '1T
-ln'i 3 a 3 y1.1 I'M1N 1p n l porl1i .ta')t .1'l
-:I'm IN 1y7-1nyt^in n .5kBe'w

ppt'1 'n c'n 1O p31Nn 01e ;1"tin2 I3tIN
,tr 1 I 1 1 0 p o a t i3"-i .E '-1 '132 us =a13.1 3
037 pa 1y30DIp P3 110 1y32 3)y100i1ty'13 1
051 30t1350137001 TI B(7n ,50pI'") 13 337101
iM0-1 plyI n BliIB ]N ,Jnp' UN T'iBao


-3iaIN1 71N t11n 0 tn Iy in ,114''p 'In i'P
niy114 014 7 137 11411 ,'y31 '71 01v
1nn .N( 12n ,IsNB7p3yo-r'!3' 1 Bi0un371 11 32en
.yVtw70 p D03 t Ir lp 1 1 '1D 311RK ,INP311I3 'ip
.p3Y .ppi ,y'r V' n? 3 p 7 .0


1944 ,"'181


"20 YEARS ICOR" MEMBERSHIP AND SUBSCRIPTION DRIVE
OCTOBER 15 TO DECEMBER 15, 1943


Boston, Mass.
Boston Icor Comm. ......................... 39
M Y ellin ........................................ 5
H ilda Fox .......................................... 3
47
Philadelphia, Pa.
Broine Stern ................................... 14
B. Yanowsky ................................... 10
M K aelis .................................... ...... 6
Philadelphia Icor Comm. ............... 5
R. Brownstein ................................... 3
S. Ingber ..................................... ... 2
Dr. Hoffman ............................... 1
M Painter ......................................... 1
S. L evitt ........................................... 1
A Jenofsky ........................................ 1

44
Washington, D. C.
Washington Icor Comm. .................. 13
Mr. Weinstein .................................. 10
M G insberg ................ .................... 6
Clara Fink ......................................... 3
Sarah Shapiro .................................. 2
Mrs. M. Andrusia ............................. 2
Rose D rill ......................................... 2
F Zuker .......................................... 1

39
Los Angeles, Calif.
D. Rabinowitz .................................. 10
Frieda Frimkiss .............................. 10
F. R ubin ........................................... 5
Eva Belovsky .................................... 4
Nathan Krupin ............................... 2
J. Lipston .................................... 2
M D rexler ........................................ 1
H Cutin .................................... ....... 1

35
Chicago, Ill.
Chicago Icor Comm. ...................... 25
M. L. Olken ................................... 4
A. Ostrowsky .................................... 3
J. Solom on ........................................ 1

33
Baltimore, Md. '
Baltimore Icor Comm. ................... 16
M L O lken ...........................:............ 6
A. Jenofsky ...................................... 1

23
Milwaukee, Wis.
Milwaukee Icor Comm. .................... 15
Luba Shapiro ..................................... 1

16
Richmond, Va.
Richmond Icor Comm. ................... 16
Norfolk, Va.
Norfolk Icor Comm. ........................ 14
New Haven, Conn.
New Haven Icor Comm. .................. 12
Madison, Wis.
Madison Icor Comm. .................... 12
Youngstown, Ohio
Youngstown Icor Comm. .............. b
Venice, Cal.
Nathan Krupin ................................. 5


Portsmouth, Va.
Portsmouth Icor Comm. .................. 5
Rock Island, Ill.
Rock Island Icor Comm. ................ 5
Dr. H. J. Friedman .......................... 2

7
Rochester, N. Y.
J. R oxin .................................. ...... 1
L. Bigelm an .................................... 1
M L. O lken ........................................ 2
4
Cincinnati, Ohio
Cincinnati Icor Comm. .................... 2
Molly Tennenholtz .......................... 1

3
Denver, Col.-O. Payne .................... 3
Wilmington, Del.-S. Evans ................ 3
Santa Monica, Cal.-N. Krupin ........ 3
Newark, N. J.
N. Drapkin ....................................... 1
A Picker ......................................... 2

3
Cleveland, Ohio
Cleveland Icor Comm. ..................... 3
Montreal, Canada-D. Shuster .......... 3
Ocean Park, Cal.-N. Krupin .............. 2
Pensacola, Florida-A. Jenofsky ...... 1
Plainfield, N. J.-Mrs. Steinberg ........ I
Woodhaven, N. Y.-N. Gershkowitz.... 1
Beacon. N. Y.-N. Shimkin ................ 1
Davenport, Iowa-M. L. Olken .......... 1
Duarte, Cal.-N. Krupin ..................... 1
Golden's Bridge, N. Y.-A. Jenofsky 1
Far Rockaway, N. Y.-Mrs. Shore...... 1
Portland, Oregon-Ben Weiner ........ 1
Rockville, Conn.-Elias Alpert ........ 1
San Pedro, Cal.-Frieda Frumkiss .... 1
St. Paul, Minn.-S. Lefcowitz ........... 1
Toledo, Ohio-Joseph Cheyfetz .......... 1
Waukeegan, III.-M. L. Olken ............ 1
Hartford, Conn.-Abraham Slutsky.... 1
Irvington, N. J.--N. Kramer ........... 1
Lonz Beach, Cal.-J. Lipston ......... 1
Linden, N. J.-D. Levine ................. 1
Miami Beach, Florida-L. Adler ........ 1
l'imneapolis, Minn.-D. Moses .......... 1


NEW YORK COMMITTEES
Bronwsville
Brownsville Icor Comm. ............... 25
A S afran ............................................ 7
D. Yanofsky .................................. 6
M ax Block ........................................ 6
S. Y ouselevich .................................. 3
Ida Grossman .................................... 3
D. Sklar ............................... ....... 2
A. Levine .............................. ...... 2
Dr. N. Rosenzweig ............................. 2
J. L erner .................................... ...... 2
A Jenofsky ....................................... 1
M. L. Olken ................................... 1
H Singer ........ .......................... 1
Mrs. Saltzman ............................ 1
J. Blumenzweig ................................. 1

63


Downtown
J. Freidin ........................................... 18
A. Levinson ....................................... 4
A Jenofsky ......................................... 3
M L. Olken ........................................ 2
N. Hershkowitz ................................ 2
Dr. Nina Rosenzweig ....................... 4
P. K opilov ....................................... 1
Ida Rothstein ..................................... 1
I, Neimeth .................................... 1
S. Shapiro .................................. .....
Sophie Bubrick ................................. 1
L. Schnur ........................................ 1
Emma Chupack ................................. 1

40


Brighton-Coney Island
Philip Feider ................................ ... 15
M. L. Olken ........................................ 5
V Lichter .......................................... 3
Miriam Shevin .................................. 3
E. Edelm an ..................................... ... 2
J. W einstein ....................................... 2
E. Y achness ......................................... 1
Dr. Aronson ....................................... 1
M Dashinsky .....................................
B Zeid .................................... ....... 1
H. Schwartz .................................. 1
Lena Seldin ...................................... 1

36
Bronx, N. Y.
M. L. Olken .................................. 11
Celia R ubin ........................................ 7
Fannie Davidoff ............................ 5
Zippa Katz .................................. 4
N. Gershkowitz ............................ 2
A. Jenofsky ................................. 2
R Liff ......................................... 1
Ida G inn ............................................ .
I. E. R ontch ...................................... .

34
Jamaica
B. W oods .................................... 14
G. Holm stock .................................... 10
B. Y anofsky ...................................... 4
J. Posner .................................... ...... 1
K Auerbach ..................................... 1
Mr. Rappaport .................................. 1

3]
Staten Island
Staten Island Icor Comm. .............. 16
M r. Peckm an .................................... 2
Fannie Davidoff ................................. 3

19
Nailebn-I. E. Rontch ......................... 4
Eastern Parkway
H Aronoff ...................................... 3
Fannie Bass ....................................... 1
4
Sholom Aleichem
Jack Rudinsky .................................. 1
A. Sanderton .................................... 1

Total .........................................601


JANUARY, 1944


NAILEBNN.... ...L......N.JAN IIAI' I 1944


FOR GOOD WILL AND INTERFAITH


NEW YORK, Dec. 4.-Three thousand
American communities have set up
committees to work on a program of
education in group relations and for
interfaith understanding and goodwill,
according to the 1943 report of the Pres-
ident of the National Confeernce of
Christians and Jews, Dr. Everett R.
Clinchy, made public today.
The report also tells of a program for
the armed forces of the United States
in which Conference representatives
have appeared at 221 major military
training centers, a Conference film was
shown at 116 additional training cen-
ters and 2,500,000 pieces of literature
were made available through Protestant,
Catholic and Jewish chaplains in the
Army and Navy.
The report reviews the developments
of the year in group relations and ap-
praises the "accumulation of emotional
pressures, economic dislocations and so-
cial confusions that led to a sequel of
tragic outbreaks.
"Wartime anti-Semitism," the report
says, "has been evident in various parts
of the country. While more cautious
than at times in the past, more circum-
spect, nevertheless anti-Jewish preju-
dice has been exhibited in new and
wider circles. Wartime anti-Catholicism
as registered suspicions as to the role
of the Vatican in the war in protecting
Catholic interests. Resentment over the
Roman Catholic attitude toward Prot-
estant missions in South America has
been widespread among Protestants.
Again, a few Catholic bishops have been
so disinterested in the necessity of war-
time cooperation that they continued to
refuse permission to their priests to
appear upon the same platform with
other clergymen.
"All of these sentiments in a nation
of over 135,000,000 people seethed un-
der the surface, intensified the fever-
ish tempo typical of the war effort and
in some places became overt."
Despite all of the tinder elements, the
Report goes on to say: ". the native
good sense of the American people man-
ifested itself. By and large, they knew
that it was the Axis that sought to
thrive on the dislocations of a peace-
ful people turned warriors; that sought
to inflame local irritations and to infu-
riate group against group, race against
race, religion against religion. The
American people recognized and, on
the whole, resisted the Nazi schemes to
transfer the struggle from the military
battlefield on which their defeat was in-
evitable to the domestic front where


they believe they might still prevail.
"Against the sporadic outbreaks,
against the whispering about Jews, the
murmurings about Catholics, and in-
nuendoes about Protestants, there has
arisen a general conviction that we must
labor together if our national life is
to be maintained."
The National Conference, according
to the report, operates through round-
tables in 240 important population cen-
ters, 3,000 local committees and 15 re-
gional offices. Its national activities in-
clude the celebration of Brotherhood
week, speaking programs which in the
past year totaled 22,695, the distribu-
tion of 3,500,000 pieces of literature,
radio broadcasts and the widespread
use of the Religious News Service. Other
important aspects of the Conference's
activities are its Commission on Educa-
tion Organizations, the Commission on
Religious Organizations and the Sem-
inars on Human Relations. Conference
programs were presented at 249 col-
leges, 2,800 public and parochial schools,
1333 service and professional clubs,
6,968 churches and 1,989 women's groups.
23,000 Americans of all faiths contrib-
uted to the maintenance of the Confer-
ence, the Report states.
Officers of the Conference are: Co-
Chairmen, Arthur H. Compton, Carlton
J. H. Hayes and Roger W. Straus; Pres-
ident, Everett R. Clinchy; Assistant to
President, Willard Johnson.


IRVING PLACE THEATRE
IRVING PLACE AT 14th STREET
CONTINUOUS from 11 A.M.
Midnight Performance on Sat.
The only theatre in New York to show Soviet
films for the last 4 years without interruption.
FIRST EXCLUSIVE SHOWING
DIRECT FROM BROADWAY
The beautiful and tender story of a Russian
girl and boy whose love endures through the
turmoil of our times
ARTKINO presents .
'LAD FROM OUR TOWN'
With A Superb Cast
PLUS
Simone Simon and Jean Aumont In
"LACAUX D'AMES"
("LAKE OF WOMEN")
with Michel Simon and Vladimir Sokoloff
EXTRA!
"INVASION OF NORTH AFRICA"
produced by
"The World in Action" Series
NEW SOVIET WAR PICTURES EVERY WEEK!


FAREWELL GREETINGS FROM

THE JEWISH SOVIET
DELEGATIONMr. A. Jenofsky, ICOR

1 Union Square

New York, N. Y.

Dear Mr. Jenofsky:

Before leaving the United States,
we want once again to express to
you, and through you, to your col-
leagues in ICOR, our thanks and
appreciation for everything you
and they did to help make our
visit a memorable experience for
us.
When we return home, we shall
tell about the strong feeling of
friendship for the Soviet people
that we found among the broadest
sections of the Jewish people of
America and among Americans
generally. It is our hope that to-
gether with those who labored in
the various cities to give us the
opportunity to meet and talk with
hundreds of thousands of Amer-
ican Jews and non-Jews, we have
made some contribution to the
unity of the Jewish people in the
life and death struggle against
fascism. Unity-the watchword of
the Jewish Anti-Fascist Commit-
tee of the U.S.S.R., whose rep-
resentatives we are-is the surest
foundation for a speedy and com-
plete victory.
There is still a difficult struggle
ahead of all of us. We two are re-
turning to the work we left behind
nearly half a year ago. We are
taking back with us a rich experi-
ence, firm friendships, and the
deep satsifaction that comes from
personal association with many
people in another land who are
fighting side by side with our So-
viet people so that freedom and
civilization may soon triumph in
the world.

Very sincerely yours,

S. MICHOELS
L FEFER


NA'I LEB N


JANUARY, 1944


JANUARY 1944N A LEBl


It really was the little hill bathed in soft moonshine
And at its foot the tables stood, laden with their cheer,
The tables groaned beneath their load of meat and wine and beer.
It wasn't just the flagons, nor was it just the wine,
It really was the relatives, wreathed in bright moon shine.

Long and groaning tables, decked in linen white and pure,
Juicy ducks from Waldheim and fish from the Amur.
It wasn't just the ducklings and surely not the goose,
It really was the Biro people-the Birobidjan Jews.

Poultry stuffed to bursting point, livers chopped in fat,
The tables staggered with the load of everything they had.
Cakes well-soaked in honey-strudel with "kishmish"-
To say nothing of that truly Jewish and-gefulte fish.

That was quite a wedding. A wedding like a dream.
It was the gayest wedding that the world has ever seen.

Around and then around again, a lane turns with a street-
It really was the relatives wreathed in bright moon shine.
A wedding is a wedding and the wine is very sweet.
For what is straight is never curved and curves are never straight,
A region is a Region-and the Biro River's great.

And what is pretty is not drab and what is drab's not fair,
And all the relatives are dancing such a merry wedding "sher."
And one is never two, and two are never three-
Jews are singing, Jews are dancing, whistling-proud and free.

That was quite a wedding. A wedding like a dream.
It was the gayest wedding that the world has ever seen.

So play your music, music-makers, the bass and the boyan,
Lead in dance the harvest wealth of all Birobidjan.
May all the corn grow taller than that second hill in line
And soon we'll all be drinking deep of sparkling, home-grown wine.

And may there be a bumper crop of little lambs, and wool;
And little stallions, may they dash through meadows wide and cool.
And may the lakes abound with fish, and may we ever feel
The confidence of borders held by guards as strong as steel.

"Sunday spuds and Monday spuds"-a song we used to sing-
Nonsense, dear, forget it. It doesn't mean a thing.
Monday chicken, Tuesday turkey, Wednesday fine fresh fish,
Friday goose and Saturday-a very special dish.

So do not sleep, dear music makers, play on that boyan.
The drums must beat a proud tattoo throughout Birobidjan.
Remembered shall it ever be this wedding and this cheer
By the bride and groom and relatives-for 120 years.

And later when the happy pair are bent and old and gray,
Granpa'll turn to Grandma, and this is what he'll say:
"That was quite a wedding, dear, a wedding like a dream.
It was the gayest wedding that the world has ever seen."

Translated by S. S. L.


Combatting Enemy Propaganda
(Continued from page 23)
create disunity among our people. They
still have had no qualms about telling
out and out lies, misquoting documents
and even forging documents. Their lite-
rature which circulates freely through
the mails still repeats all the odious lies
and infamous inventions of a Goebbels,
a Streicher and a Hitler. From this point
of view they may be considered part of
the Nazi propaganda apparatus, doing
the work of the enemy as effectively as
if they were fighting on his side. Their
literature has the same aim as Nazi pro-
paganda, namely, the destruction of
democracy, the substitution of our pres-
ent form of government for one which
will be approved by Adolf Hitler.
It is ironical that a government en-
gaged in deadly combat should lend its
enemies the use of facilities for its own
destruction. By denying the use of the
mails to false and defamatory' propa-
ganda which libels racial and religious
groups, the Nazis and those deluded
Americans who follow the Nazi propa-
ganda line will lose a potent weapon in
the struggle against democracy.
(Congress Weekly, Nov. 26, 1943.)LOS ANGELES ICOR PRAISED
FOR EXCELLENT WORK IN
WAR BOND DRIVE
ICOR
Mr. Nathan Krupin
359Y N. Stanley Ave.
Los Angeles, 36, Calif.
Dear Friends:
The total of bonds and stamps
credited to your organization dur-
ing the month of October was
$28,274.50.
The organization with the larg-
est number of sales was ICOR.
Congratulations on your excel-
lent work. You will receive an
award some time during the month
for having achieved the highest
record of sales.
Thank you for your fine work
and cooperation.
Sincerely yours,
MRS. EUGENE J. STERN
Chairman
Beverly-Fairfax Victory House


NAILE'B N


JANUARY, 1944


NAILEON JANUARY. 1944


turbance of the social and economic
order. Every propaganda device was
used by the Nazis to make the term
"Jew" odious. Once the Jew became
hateful through the process of libel,
slander and forgery, the Nazis were
able to discredit every person, every or-
ganization, every idea and every institu-
tion opposed to them through the simple
process of labeling them as Jews.
The same propaganda techniques
against the Jews have been used by the
Nazis to weaken other countries. Thus,
false and defamatory anti-Semitic pro-
paganda is not a minor aberration, the
product of crackpots, but a diabolical
weapon used against all peoples whom
the Nazis wish to conquer. It is one of
the principal methods employed by the
Nazis to undermine every government
opposed to their march of conquest.
The Nazis are assisted in the propa-
gation of their false and defamatory
anti-racial and anti-religious propa-
ganda by scores of native Fascist or-
ganizations which largely came into be-
ing with the advent of Adolf Hitler.
In 1939 the Institute of Propaganda
Analysis estimated that there were about
"800 organizations that could be called
pro-fascist or pro-Nazi. Some flaunt the
word 'Fascist' in their name, or use the
swastika as their insignia. Others-the
great majority-talk blithely of democ-
racy of 'Constitutional Democracy,' but
work hand in glove with the outspokenly
fascist groups and distribute their lite-
rature. All sing the same time-words
and music by Adolf Hitler, orchestration
by Dr. Paul Joseph Goebbels..."
The war has not brought about any
perceptible curtailment in the activities
of the so-called "patriotic" organiza-
tions, which continue to act as trans-
mission belts for Nazi propaganda and
continue to distribute through the mails
the same types of literature defaming
racial and religious groups as formerly.
Their literature still features documents
and data obtained originally from Nazi
propaganda sources. They still make
widespread use of anti-Semitic propa-
ganda which blames the Jews of this
country for every ill of our social and
economic order. They still attempt to
discredit all leaders, institutions and
agencies opposed to the Nazis by label-
ing them as Jews. They still seek to
(Continued on page 22)


A WEDDING IN BIRO-BIDJAN


By Izik Fefer


Streets well-lighted, bright and gay-in Birobidjan
Showed the wedding guests their way. Led them through the town.
It was quite a wedding. A wedding like a dream-
It was the gayest wedding that the world has ever seen.

Preparations filled the days of cousins and some aunts-
To sew the trousseau took the skill of fourteen skillful hands.
Seamstresses and weavers wove lace for each chemise.
All of seven cooks were occupied with plucking geese.

The relatives are gathering from very far and wide,
They tap out little dancing steps even as they ride.
Snowy-bearded grandfathers, kerchiefed maids with beads,
Some come driving autos, some on fiery steeds.
Every one must be on time-promptness is their pride.
They tap out little dancing steps even as they ride.

Hi there, Ydel, where's your fiddle? Berel, where's your bass?
Better leave the whiskey bottle! Come and take your place!
Look at that fool sooth-sayer-really, it's the truth-
He's trying to chew hard candy with his one and only tooth.

Dearest little music makers, your tunes must roar through space.
Never mind old Ydel, or Berel and his bass.
Three big drums.and fiddlers three, a flute and a "boyan"
Break into a dance that rings through all Birobidjan.

Now the dancing has begun. What vigor-joy-what zest!
Look-father and the mother-in-law are leading all the rest.
Handkerchiefs are fluttering, skirts are whirled askew-
Grandmas dance and grandfathers and great-grandchildren, too.
The youngest of the nephews and the brothers, dark and fair,
Join hands with all the daughters-in-law. All love to dance a "sher."

And louder rings the music-ever wider spreads the ring,
It echoes toward the Station, rounds the orchard in its swing,
To yonder where the Biro waltzes gaily in the dark
And yonder where the little hills go strolling round the park.

With gayety and hopefulness, seeds sprouted in the ground.
Just watch those people in their dance, the world spins round and round.
In rivers and in sparkling lakes all kinds of fish are found,.
The forests and the wealthy woods in maples, elms, abound.
The speedy deer and all the bears are very welcome guests.
The squirrel jumps from branch to branch, the birds sleep in their nests.

That was quite a wedding-a wedding like a dream.
It was the gayest wedding that the world has ever seen.
It wasn't just the music, nor was it just the wine,
It really was the little hill, bathed in soft moonshine.


NAILE B N


JANUARY, 1944
"IflILCBn" (new Life)


Vol. XVIII, No. I (158)


New York, N. Y., January 1944


"OB"W Single Copy 10 cents


NAILEBN, I Union Square, New York, N. Y., Telephone ALgonquin 4-2045, published monthly by the ICOR Association for information on the
economic, cultural, and social life of the Jews the world over. Yearly subscription, $1.00.
Re-entered as second-class matter August 22, 1938, at the Post office at New York, N. Y., under the act of March 3, 1879.
Business Manager-A. JENOFSKY


COMBATTING ENEMY PROPAGANDA


APRACTICAL and effective measure
for preventing the spread of hate
propaganda among the American peo-
ple is now pending in the Congress of
the United States. It is a bill introduced
by Representative Walter A. Lynch, pro-
posing to amend the Federal Criminal
Code in order to bar the use of the mails
to all papers, pamphlets, magazines,
periodicals, books, pictures and writing
of any kind containing any defamatory
and false statements which tend to ex-
pose persons designated, identified, or
characterized therein by race or religion,
any of whom reside in the United States,
to hatred, contempt, ridicule, or ob-
loquy, or tend to cause such persons to
be shunned or avaided, or to be injured
in their business or occupation.
The bill also authorizes the Post-
master General to withdraw such ma-
terial from the mails "under such reg-
ulations" as he shall prescribe. It makes
it a crime, punishable by fine and im-
prisonment, to deposit knowingly or
cause to be deposited for mailing or
delivery anything declared by the Act
to be non-mailable matter, or knowing-
ly to take such non-mailable matter from
the mails for the purpose of circulating
or disposing of it, or to aid in its circula-
tion or disposition.
The enactment of this bill is im-
perative in order to control the great
volume of false, vicious and defamatory
propaganda against racial and religious
groups which passes through the mails.
The constant aim of this propaganda is
to undermine our government, destroy
our democratic way of life and stir up
violent hatreds, antagonisms and racial
and religious strife in every community.
Its effect in hampering our war effort is
incalculable.
Recent events have graphically illus-
trated the effectiveness of propaganda in
I1' promoting racial hatred, strife and
_td6 violence. Jewish synagogues have been
desecrated in many American cities. In


By Nathan D. Perlman
Chairman of Commission on Legislation
of the American Jewish Congress


Hartford and Bridgeport large numbers
of Jewish stores were defaced by hood-
lums with swastikas on Halloween night.
In Boston, Governor Saltonstall has had
to appoint a commission of Christians
and Jews to investigate a large number
of cases of anti-Jewish desecration and
violence which almost assumed the pro-
portions of a reign of terror. This vio-
lence led Bishop Oxnam of the Meth-
odist Church to state:
"The beating of Jewish boys must
stop. The beaters must be apprehended
and punished. The beating of any boys
by gangs is bad enough at any time. The
beating of boys of a particular race is
worse. But the real menace lies in the
apparent fact that these beatings are an
expression of incipient fascism, that they
follow a similar pattern, and that, in one
case, at least, the beaters wore black
shrits."
In Brooklyn, New York, there has
been widespread desecration of Jewish
cemeteries. In Detroit racial riots re-
sulted in the death of at least 23 persons
and injury to hundreds of others. These
disorders required the intervention of
the army to restore order. In New York
City the riots in Harlem resulted in
property damage running into the
millions.
These are but a few of the many ex-
amples throughout the country of vio-
lence, property damage and bitterness
arising out of racial and religious strife.
These instances are not merely sporadic
manifestations of the ill-will which dif-
ferent groups in our population hold for
each other. They are the planned results
of a propaganda campaign which has
been fostered by the Nazis and by native
Fascist groups which follow the Nazi
line.


The Jew is not the only scapegoat for
peddlers of hate and vendors of venom.
Every racial and religious minority in
this country has at some time been sub-
jected to vicious and defamatory at-
tacks in literature that passes through
the mails. The mails are vital in the suc-
cess of the Nazi-Fascist campaign to stir
up racial and religious hatred, strife
and intolerance, since it is the primary
medium for the circulation of propa-
ganda material. The Lynch Bill is a
constructive step toward the control of
such propaganda, and if passed, will
make a positive contribution to the
preservation of our democracy and our
way of life.
Nazi Germany and enemies without
use our mails to distribute false and de-
famatory propaganda against racial and
religious groups in order to destroy
American democracy. A basic Nazi
propaganda technique is the defamation
and libel of racial and religious groups
opposed to Nazism. It is part of a cal-
culated strategy of psychological war-
fare against the enemies of Nazi Ger-
many.
In selecting the Jews as the chief ob-
ject of his propaganda activities, Hitler
found a useful solvent, a universal
means of weakening his enemies by stir-
ring up racial and religious antagonisms
among them and by discrediting all
those who were opposed to him. Herman
Rauschning, his former associate, quotes
him as saying:
"My Jews are a valuable hostage given
to me by the democracies. Anti-Semitic
propaganda in all countries is an in-
dispensable medium for the extension
of our political campaign. You will see
how little time we shall need in order
to upset the ideas ... of the whole world.
simply and purely by attacking Juda-
ism."
The Jews in Germany were blamed
for the military defeat, for the inflation.
for the depression and for every dis